Фоменко Т. - Педагогічні умови формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв (у процесі вивчення гуманітарних дисциплін) (2016)
Хоменко І. - Структура контрольно-аналітичної компетентності викладачів фізичного виховання (2016)
Tsyganii S. - A state of the professional and legal communication culture formation of the future lawyers during the study of criminal law at the universities (2016)
Imber V. - The safety of children in the information society (2016)
Isaienko T. - Socio-pedagogical conditions of personal morality formation in modern educational system, Martyniuk V. (2016)
Maksymovskyi M. - Animation activities as a means of developing student youth’s social culture (2016)
Юрченко О. - Структура соціальної компетентності молодшого школяра (2016)
Брушневська І. - Обґрунтування критеріально-діагностичного комплексу вивчення комунікативного компонента в дітей п’ятого року життя із ЗНМ (2016)
Лещій Н. - Характеристика алгоритму планування фізкультурно-оздоровчої реабілітаційної програми для дітей із комплексними порушеннями психофізичного розвитку (2016)
Большаков В. І. - ІЧМ – науковий центр розвитку металургійної промисловості України, Євсєєва Г. П., Перетокін А. Г. (2017)
Большаков В. И. - Анализ причин "тополиной" катастрофы и меры, исключающие подобные явления при проектировании и строительстве зданий и сооружений на просадочных грунтах (к 20-летию катастрофы), Моторный Н. А. (2017)
Гончаренко Д. Ф. - Конструктивные и технологические решения восстановления канализационных тоннелей с использованием элементов из вторичных полимерных композитных материалов, Убийвовк А. В., Гармаш А. А. (2017)
Беликов А. С. - Определение характера разрушений верхних этажей зданий при техногенных авариях, Шатов С. В., Улитина М. Ю., Голендер В. А. (2017)
Дисковский А. А. - Оптимальное проектирование внутренней структуры функционально-градиентных материалов при малой концентрации включений, Прудько Е. И. (2017)
Парусов Э. В. - О нормировании предельно допустимой глубины дефектов на поверхности стальной заготовки при производстве горячекатаного бунтового проката, Луценко В. А., Чуйко И. Н., Сагура Л. В., Голубенко Т. Н. (2017)
Заяць Є. І. - Особливості застосування методу будівництва "вверх –вниз" під час зведення висотних будівель (2017)
Млодецкий В. Р. - Аналитически-научный обзор системы программ и проектов по реализации стратегии преобразований, Андрющенко А. М., Кобенец Я. Я., Спектор Ю. В. (2017)
Мішук К. М. - Технологія відновлення експлуатаційної придатності бітумно-руберойдового покриття (2017)
Євсєєва Г. П. - Творча діяльність та перспективи розвитку архітектурної майстерні "Дольник і КО", Перетокін А. Г. (2017)
Лихограй В. В. - Дослідження факторів, які спричинюють руйнування будівель православних храмів і окремих їх частин (2017)
Жукович І. А. - Методика розповсюдження результатів вибіркового обстеження інноваційної діяльності підприємств на генеральну сукупність, Терещенко Г. І. (2017)
Липчук В. В. - Редукція даних у соціально-економічних дослідженнях, Крупа О. М. (2017)
Кулинич Р. О. - Застосування методу статистичних рівнянь залежностей для оцінки взаємозв’язку економічних явищ при обґрунтуванні управлінських рішень (2017)
Куліш Г. П. - Фінансовий потенціал підприємства та його роль в умовах нестабільності економіки, Чепка В. В. (2017)
Каменська Т. O. - Використання статистичних методів для цілей аудиту (2017)
Щурик М. В. - Організаційно-економічні засади збирання, складування та утилізації твердих побутових відходів і сміття: макрорегіональний розріз, Надрага О. Р. (2017)
Созанський Л. Й. - Статистична оцінка динаміки основного капіталу промисловості України: міжрегіональні порівняння (2017)
Osaulenko O. H. - Experience of Introduction of National Principles Governing the Activity of the State Statistics Bodies of Ukraine (2017)
Bondar V. P. - Problems of professional ethics standards of auditors in Ukraine (2017)
Зоріна О. А. - Основні аспекти аналізу діяльності корпорацій крізь призму вітчизняних досліджень, Рябініна В. В. (2017)
Селіщев С. В. - Методологія оцінки ризиків припинення діяльності, пов’язаних з неефективністю управління підприємством (2017)
Shevchuk V. O. - Natural Foundations for Management of Balanced Economic Development. Part II. Components of Capital and Prospects of Their Modernization (2017)
Акіліна О. В. - Актуальні проблеми державного регулювання ринку праці в Україні (2017)
Момотюк Л. Є. - Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Статистика" та Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Прикладна статистика" 2017 р.: учасники та результати, Герасименко С. С., Потапова М. Ю. (2017)
Хроніка (2017)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України" (2017)
Примаченко В. В. - Исследование коррозионной стойкости хромоксидных с добавкой диоксида циркония среднеплотных огнеупоров к расплаву стекла "Е", Криворучко П. П., Мишнева Ю. Е., Синюкова Е. И., Привалова Н. Г. (2016)
Примаченко В. В. - Зависимость свойств вибролитой муллитокорундовой массы и образцов из нее от вида и количества активного глинозема, Шулик И. Г., Чаплянко С. В., Ткаченко Л. П. (2016)
Питак Я. П. - Влияние соотношения ортофосфорная кислота — твердая фаза на свойства безобжиговых муллитокорундовых огнеупоров, Харыбина Ю. В., Питак О. Я. (2016)
Шулик И. Г. - Сопоставительные испытания корундооксидцирконийсиликатных, муллитокорундовых, корундошпинельных тиглей в службе при плавке жаропрочных никелевых сплавов, Чаплянко С. В., Ткаченко Л. П. (2016)
Примаченко В. В. - Влияние вида плавленого стабилизированного и количества моноклинного диоксида циркония на формуемость набивных диоксидциркониевых масс на фосфатной связке и свойства образцов из них, Шулик И. Г., Шишковский Д. А. (2016)
Примаченко В. В. - Исследование влияния вещественного состава на свойства низкоцементной карбидкремниевой бетонной смеси и образцов из нее, Бабкина Л. А., Савина Л. К., Щербак Л. М., Тинигин А. С., Тишина Т. Г. (2016)
Примаченко В. В. - Исследование микроструктуры в суспензиях из дисперсных материалов, содержащихся в шихте низкоцементных корундокарбидкремниевых бетонов с добавкой шлама нормального электроплавленого корунда, Карякина Э. Л., Бабкина Л. А., Савина Л. К., Хончик И. В., Щербак Л. М., Никулина Л. Н. (2016)
Мартиненко В. В. - Дослідження фазоутворення в анортитових теплоізоляційних бетонах, що призначені для печей з вуглецьвмісним середовищем, Казначеєва Н. М., Пітак Я. М., Дубовіс В. Г., Варганов В. В., Тишина Т. Г. (2016)
Марек I. О. - Властивості нанокристалічних порошків системи ZrO2—Y2O3—CeO2 після гідротермального синтезу, Рубан О. К., Редько В. П., Дуднік О. В. (2016)
Глабай М. С. - Ізотермічний переріз діаграми стану системи Аl2О3—ZrО2—NiO при 1550 °С, Лакиза С. М., Тищенко Я. С., Бричевський М. М., Дуднік О. В. (2016)
Мартыненко В. В. - Исследование реологических свойств глиноземистых шликеров, содержащих новые диспергирующую и упрочняющую добавки, Примаченко В. В., Мишнева Ю. Е., Кущенко К. И., Крахмаль Ю. А., Карякина Э. Л. (2016)
Смирнова-Замкова М. Ю. - Синтез та фізико-хімічні властивості нанокристалічного порошку ZТА евтектичного складу, Рубан О. К., Редько В. П., Дуднік О. В. (2016)
Саввова О. В. - Високоміцні літійвмісні матеріали спеціального призначення, Брагіна Л. Л., Бабіч О. В., Фесенко О. I., Гривцова А. О., Топчий В. Л. (2016)
Скородумова О. В. - Кремнеземистые огнестойкие эластичные покрытия, Тарахно Е. В., Олейник Д. Ю., Крадожон В. А. (2016)
Саенко С. Ю. - Получение коррозионно-стойких цирконатных пирохлоров как материала для иммобилизации актинидов, Шкуропатенко В. А., Тарасов Р. В., Сурков А. Е., Лобач К. В., Улыбкина Е.А., Литвиненко Л. М., Миронова А. Г. (2016)
Петров Д. В. - Оптимизация режимов работы печи производства тугоплавкого оптического стекла в керамических сосудах, Брагина Л. Л., Филоненко С. В. (2016)
Беляева Л. В. - Разработка ПАО "УКРНИИО ИМЕНИ А. С. БЕРЕЖНОГО" технических условий и изменений к действующим техническим условиям на огнеупорную продукцию в 2015 году, Костырко И. Ю., Пахомова Т. Ф. (2016)
Реферати статей (2016)
Список статей українською, російською та англійською мовами (2016)
Тревого І. - Наукова, міжнародна та громадська діяльність Товариства у 2016 р., Денисов О., Четверіков Б. (2017)
Тревого І. - Третій з’їзд УТГК, Карпінський Ю., Даценко Л., Четверіков Б. (2017)
Дрбал О. - Почесна відзнака імені професора А. Д. Моторного, Іванчук О., Моторний А., Тревого І. (2017)
Тревого І. - Досягнення світової та української геодезії на "INTERGEO-2016", Третяк К., Глотов В., Задорожний В., Кілару В. (2017)
Тревого І. - Новий етап у спільній німецько-українській програмі підготовки геодезистів-магістрів як один із факторів євроінтеграції, Задорожний В. (2017)
Тартачинська З. - До 145-річчя кафедри геодезії (2017)
Савчин І. - Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених "GeoTerrace-2016", Лозинський В., Досин С., Марусаж Х. (2017)
Тревого І. - Створення геопорталу геодезичної основи з розширеними геодезичними характеристиками пунктів мереж згущення, Ільків Є., Галярник М. (2017)
Тревого I. - Застосування радарів із синтезованою апертурою для високоточного геопросторового моніторингу, Горб А., Мелешко О. (2017)
Горб А. - Ключевые моменты в реализации Building Information Modeling, Буряченко М., Еременко Д. (2017)
Тадєєв О. - Оцінювання тривимірних деформаційних полів землі методами проективно-диференціальної геометрії. Дилатаційні поля Землі (2017)
Ямелинець С. - Створення геодезичного полігона для планово-висотних спостережень за зсувами ґрунту і деформаціями будівель на території Підгорецького монастиря у Львівській області, Приступа О., Балян А., Ямелинець А. (2017)
Перій С. - Застосування тригонометричного нівелювання для передавання висот над водними поверхнями на території Шацького національного природного парку, Мороз О., Корлятович Т., Покотило І. (2017)
Тревого І. - Лінійні еталони Яворівського НГП для перевірки сучасних геодезичних приладів і технологій, Цюпак І., Волошин В., Рудик О. (2017)
Керкер В. - Дослідження ефективності використання GPS та GPS+GLONASS сигналів супутників під час RTK вимірювань, Задемленюк А., Боледзюк О. (2017)
Vallis А. - Common site calibration parameter calculation of Trimble VRS measurement method for use in the territory of Latvia, Knoks M., Celms A., Reķe I. (2017)
Дець Т. - Модель оцінки стану територій у зоні впливу техногенно небезпечних об’єктів (на прикладі Хмельницької АЕС) (2017)
Бугаєнко І. - Розрахунок площ національних природних парків на кількість населення України (2017)
Губар Ю. - Дослідження функції належності методами нечіткої математики з метою узгодження результатів оцінки ринкової вартості (2017)
Ванчура Р. - Аналіз екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, Мала Н. (2017)
Пересоляк Р. - Формат кадастрового файла обміну версії 2.0, Мартинюк Т. (2017)
Baumane V. - Comparison of Remote Sensing and Cadastre Data for Determination of Land Degradation in Latvia, Cintina V. (2017)
Четверіков Б. - Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі Сирецького району м. Києва з використанням архівних даних, Михайлюк В., Согор А. (2017)
Янчук Р. - Ідентифікація та визначення площ порушених унаслідок видобування бурштину земель на основі багатозональних супутникових знімків Sentinel-2, Прокопчук А., Трохимець С. (2017)
Кузик З. - Документування та моделювання археологічних об’єктів засобами цифрової фотограмметрії, Ставовий А., Ільків Т. (2017)
Бурштинська Х. - Дослідження меандрування ріки Дністер з використанням геоінформаційних технологій, Третяк С., Шевчук В. (2017)
Глотов В. - Аналіз можливостей застосування безпілотних літальних апаратів для військових цілей, Гуніна А., Телещук Ю. (2017)
Прядка К. - Особливості картографування лісогосподарського комплексу, Ванчура Р. (2017)
Стойко Н. - Розроблення картосхеми функціонального зонування регіонального ландшафтного парку "Равське Розточчя" методами геоінформаційного картографування, Ткачук Л., Паршова В. (2017)
Іванчук О. - Методика автоматизованого визначення координат центрів вузлів тест-об’єкта за його РЕМ-зображеннями з використанням засобів MatLab, Тумська О. (2017)
Волошин В. - Геоінформаційне моделювання рівнів води р. Стир у паводковий період у межах території м. Луцька, Мельник О., Мельник Ю., Верешко О. (2017)
Ratkevičs A. - Remote Sensing Methods and Materials Usage in State Border Demarcation Works, Celms A., Baumane V. (2017)
Літинський В. - Про деякі фахові назви в українській геодезичній термінології, Кочан І. (2017)
Гарасимчук Ігор Фловіянович (08.04.1953 – 04.02.2017) (2017)
Зразок оформлення статті (2017)
Деркач Г. О. - Синтез та біологічна активність нових похідних 5-амінометилен-2-тіок­со­тіазолідин-4-онів, Голота С. М., Труфін Я. О., Роман О. М., Семенців Г. М., Демчук І. Л., Соронович І. І., Куцик Р. В., Грельє Філіп, Лесик Р. Б. (2017)
Войтира М. Н. - Нові неконденсовані піридинтіазол/тіазолідинони та їх протитрипаносомна активність, Винницька О. А., Грельє Філіп, Лесик Р. Б. (2017)
Остап’юк Ю. В. - Синтез та протипухлинна активність 6-(н/ме)-n-(5-r-бензил-1,3-тіазол-2-іл)-4,5,6,7-тетрагідро-1- бензотіофен-3-карбоксамідів, Фролов Д. А., Матійчук В. С. (2017)
Кудря В. В. - Дослідження анатомічної будови підземних органів родовика лікарського (sanguisorba officinalis l.), Марчишин С. М., Сіра Л. М., Руденко В. П., Дахим І. С. (2017)
Нейко О. В. - Дослідження умов зростання та способів розмноження achillea millefolium l. Та achillea diatans wald. Et kit. в умовах прикарпаття, Грицик А. Р., Мельник М. В. (2017)
Kozak I. V. - Identification and quantitative determination of flavonoid in Agrimonia Eupatoria, Vronska L. V., Demyd A. E., Hroshovyy T. A. (2017)
Зарівна Н. О. - Підбір кількостей допоміжних речовин при створенні капсул з густим екстрактом чебрецю повзучого з використанням регресійного аналіз, Тригубчак О. В. (2017)
Кучеренко Л. І. - Вибір допоміжних речовин з метою отримання таблеток на основі карбамазепіну з тіотриазоліном методом вологої грануляції, Німенко Г. Р., Моряк З. Б. (2017)
Шрам Н. А. - Дослідження стабільності та визначення умов зберігання і терміну придатності мазі "Eстан", Мощіц В. Ф., Дмитрієвський Д. І. (2017)
Бурмака О. В. - Розробка та валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення енісаміуму йодиду в капсулах, Гуреєва С. М., Маргітич В. М. (2017)
Давидович С. І. - Вивчення умов ізолювання зипразидону з об’єктів біологічного походження, Галькевич І. Й. (2017)
Баула О. П. - Забезпечення якості лікарських засобів рослинного походження: стан та перспективи, Деркач Т. М. (2017)
Котвіцька А. А. - Дослідження ролі психологічного стимулювання персоналу в соціальному менеджменті фармацевтичних організацій, Вороніна О. М., Кубарєва І. В., Чмихало Н. В. (2017)
Шанайда М. І. - Дослідження гепатопротекторної активності рідкого екстракту трави чаберу садового при тетрахлор­метановому гепатиті, Олещук О. М., Лихацький П. Г., Кернична І. З. (2017)
Савченкова Л. В. - Фармакоепідеміологічний аналіз тенденцій використання бета-лактамних антибіотиків для лікування пневмонії в республіці Таджикистан, Саїдова М. Н., Сангінова Н. С. (2017)
Вонс Б. В. - Трансдермальні системи доставки лікарських речовин, Чубка М. Б., Грошовий Т. А. (2017)
Демчук М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження швидкорозчинних оральних плівок, Мельник Ю. Я., Грошовий Т. А., Скорохода В. Й., Денис А. І. (2017)
Аннюк О. А. - Формування мотиваційно-потребнісної сфери майбутніх учителів у процесі навчання в педагогічному інституті (2012)
Гушко О. А. - Розвиток мотивації як умова організації пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів у процесі навчання гуманітарних дисциплін (2012)
Даниліна Г. В. - Формування у студентів технічних спеціальностей прийомів навчальної діяльності під час вивчення математики (2012)
Ковальчук О. Л. - Проблеми застосування новітніх педагогічних технологій у підготовці фахівців з авіаційних перевезень у сучасних умовах (2012)
Мальченко С. Л. - Використання фотометричних даних на лабораторній роботі з астрономії, Різніченко Т. О. (2012)
Олару Ю. Ю. - Поняття "креативність" у системі підготовки майбутніх економістів в умовах ВНЗ (2012)
Онищенко І. В. - Теоретико-методологічні засади формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи (2012)
Пасічна О. В. - Інтерактивні технології навчання у вишівському курсі "українська мова (за професійним спрямуванням)" (2012)
Питинак Т. В. - Концептуальні основи формування рефлексивних умінь студентів педагогічного університету у процесі самостійної навчальної діяльності (2012)
Полозенко О. В. - Критерії та показники психологічної готовності майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності (2012)
Скидан С. О. - Мотивація учіння студентів економічного профілю у процесі вивчення іноземних мов: психолого-педагогічний аспект (2012)
Строкаль В. П. - Професійно-практичне навчання студентів у структурі екологічної освіти (2012)
Толстих О. О. - Специфіка професійної підготовки майбутнього педагога в контексті естетичного виховання учнів початкових класів (2012)
Голоденко С. М. - Астрономічні спостереження як спосіб формування астрономічних знань (2012)
Дідук-Ступ'як Г. І. - Формування мовної та мовленнєвої компетентності учнів основної школи (2012)
Євтушенко Н. І. - Основні підходи до розв'язання проблеми формування пізнавальної самостійності (2012)
Кравцова А. О. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації групової форми навчання учнів (2012)
Прядка Я. Ю. - Риторичні вправи на уроках української мови в старших класах (2012)
Соловйова Н. Д. - Удосконалення проведення уроків англійської мови, Сорочан Л. Ф. (2012)
Цоуфал Л. С. - Емоційний аспект у формуванні комунікативної компетенції учнів під час навчання морфології (2012)
Бурім О. В. - Медіаосвіта – основа формування культури особистості та засіб захисту молоді від впливу негативного медіаконтенту (2012)
Гаманюк В. А. - Концептуальні засади дидактики багатомовності в Німеччині (2012)
Грищенко С. М. - Інтерактивні ігрові комп'ютерні технології у вивченні екології (2012)
Доброскок І. І. - Рівні ефективності організації навчальної діяльності майбутніх соціальних педагогів (2012)
Дьяконов Г. В. - Активні методи групового навчання: діалогічний підхід (2012)
Желанова В. В. - Провідні напрями та тенденції дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в Україні (2012)
Костриця Н. М. - Використання ідей синергетичного підходу в культурологічній освіті (2012)
Кулішов В. С. - Деякі проблеми та перспективи розвитку шкільної економічної освіти (2012)
Курбатова Ю. В. - Принципи розвитку професійного становлення майбутнього агронома (2012)
Максименко І. Г. - Діалогове навчання як умова гуманізації педагогічної діяльності (2012)
Маліцька О. А. - Педагогічний менеджмент як концепція розвитку освітніх закладів (2012)
Мальченко С. Л. - Практичні роботи на заняттях з астрономії (2012)
Мархева О. Є. - Стандартизація професійної підготовки вчителів іноземної мови в країнах Європи (2012)
Пєйчєва Л. Д. - Психолого-педагогічні основи визначення змісту і структури педагогічного тесту (2012)
Пінська О. Л. - Особливості педагогічної творчості та фактори її розвитку в майбутніх педагогів (2012)
Побережна Н. О. - До проблеми моделювання навчального процесу на основі інформаційних технологій (2012)
Половина Г. П. - Партнерське навчання учень – студент педагогічного ВНЗ у самостійному вивченні фізики (2012)
Рашевська Н. В. - Технології мобільного навчання, Ткачук В. В. (2012)
Тверезовська Н. Т. - Закономірності функціонування інформаційних технологій (2012)
Тверезовська Н. Т. - Загальнодидактичні та специфічні принципи роботи в комп'ютерно- орієнтованих навчальних середовищах, Касаткін Д. Ю. (2012)
Тверезовська Н.Т. - Осмислення поняття "система" в різних галузях наукових знань, Тарнавська Т. В. (2012)
Білоненко Г. О. - Культурологічні аспекти становлення народного музичного інструментарію в Україні, Корольков Є. С. (2012)
Гаврищак І. І. - Педагогічні аспекти в науковій діяльності Іммануїла Канта (2012)
Міщенко О. М. - Європейські тенденції в розвитку освіти дорослих (2012)
Поліщук Г. П. - Філософсько-епістемологічне поняття науковості методів пізнання та їх педагогічне відображення (2012)
Фурт Д. В. - Полікультурний компонент у філософському та педагогічному дискурсах (2012)
Пермяков О. А. - Формування творчих здібностей учнів засобами нових педагогічних технологій, Зеленкова Н. І., Бурман Л. В. (2012)
Резунова О. С. - Мотивація до навчання як педагогічна умова формування крос-культурної компетентності майбутніх економістів-аграріїв (2012)
Рибалко Ю. В. - Компетентнісний підхід у науково-педагогічній літературі (2012)
Сулима Т. С. - Галузеві стандарти вищої освіти нового покоління – запорука підготовки професійно компетентного фахівця (2012)
Шеховцова С. О. - Професійно-педагогічна підготовка студентів університету в контексті суб'єктно-діяльнісного підходу (2012)
Титул,зміст (2017)
Naumenko A. M. - Nanosized titanium dioxide material. Modulation of spontaneous motility and gaba-dependent regulation of functions of stomach smooth muscles in vivo, Tsymbalуuk O. V., Skoryk M. A., Voiteshenko I. S., Skryshevsky V. A., Davydovska T. L. (2017)
Fafula R. V. - Glutathione antioxidant protection system in ejaculated spermatozoa of infertile men with different forms of pathospermia, Оnufrovych О. K., Vorobets D. Z., Iefremova U. P., Vorobets Z. D. (2017)
Gnatyshyna L. L. - Biochemical responses of bivalve mollusk Unio tumidus to the effect of nanoform of zinc oxide depending on the thermal regime, Falfushynska H. I., Mykhalska V. V., Maletska I. M., Martyniuk V. V., Kubashok Z. Yu., Kharchuk A. V., Soltys I. V., Mischuk N. Y., Sokolova I. M., Stoliar O. B. (2017)
Harasym N. P. - Activity of key enzymes of antioxidant system in rat blood plasma under the effect of histamine and sodium hypochlorite, Bishko O. I., Mandzynets S. M., Heneha А. B., Halan M. B., Otchych V. P., Sanahursky D. I. (2017)
Кузнєцова Г. М. - Вплив водорозчинних С60 фулеренів на розвиток гострого коліту у щурів, Дзюбенко Н. В., Черещук І. О., Рибальченко Т. В. (2017)
Росаловський В. П. - Кисень - транспортна функція гемоглобіну щурів за гострої і хронічної інтоксикації хлорпірифосом у різних дозах (2017)
Сусол Н. Ю. - Вплив комплексів антисенс-олігодезоксинуклеотидів з полімерними носіями на вміст клітинного пріона у пріон-реплікувальних органах щурів (2017)
Шурко Н. О. - Застосування барвник-лігандної хроматографії для очищення фактора VIII зсідання крові, Даниш Т. В., Вороняк М. І. (2017)
Чайка О. М. - Сульфурредуктазна активність Desulfuromonas sp. YSD S-3 за різних умов культивування, Перетятко Т. Б., Гудзь С. П. (2017)
Шелюк Ю. С. - Просторово-часова динаміка різноманіття річкового фітопланктону за впливу антропогенних чинників (на прикладі р. Гнилоп’ять, басейн Дніпра), Гончаренко К. П. (2017)
Перепелиця О. О. - Накопичення флуоридів рослинами виду Bidens tripartita L. на ендемічних територіях, Сметанюк О. І., Купчанко К. П. (2017)
Карпінець Л. - Вміст загального нітрогену і важких металів у гаметофіті мохів та поверхневому шарі техногенного субстрату шахтних відвалів, Лобачевська О., Баранов В., Дяків С., Гнатуш С. (2017)
Скрипець Х. І. - Морфологічна структура суцвіть Gladiolus imbricatus L. та Iris sibirica L. (Iridaceae), Одінцова А. В. (2017)
Начичко В. О. - Поширення видів роду Thymus L. (Lamiaceae) на території Чернівецької області (Україна), Гончаренко В. І., Буджак В. В., Прокопів А. І. (2017)
Мамчур З. І. - Екологічні особливості видів рослин на території залізниці міста Львова, Чуба М. В., Драч Ю. А. (2017)
Клименко М. О. - Інтенсивність дихання Amatitlania nigrofasciata за різних концентрацій токсикантів у модельних експериментах, Пилипенко Ю. В., Бєдункова О. О., Конончук В. О. (2017)
Stakh V. O. - Phenes of water frogs (Pelophylax) as the indicators of water bodies’ contamination in Pre-Carpathians, Roztochia, LESSER and Western Polissia, Khamar I. S., Reshetylo O. S., Zabytivskyi Yu. М. (2017)
Титул, зміст (2017)
Ладика В. І. - Оцінка росту ремонтних телиць сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за промірами та приростами живої маси у віковій динаміці, Хмельничий С. Л. (2017)
Хмельничий Л. М. - Оцінка сполученої мінливості між лінійними ознаками корів української червоно-рябої молочної породи , Вечорка В. В. (2017)
Бабік Н. П. - Тривалість та ефективність довічного використання корів голштинської породи залежно від селекційних індексів їх предків (2017)
Бірюкова О. Д. - Вплив генотипових та паратипових чинників на прояв захворювань молочної залози у корів, Супрович Т. М., Маковська Н. М., Мохначова Н. Б. (2017)
Була Л. В. - Оцінка собак мисливських порід за робочими якостями, Павленко Ю. М. (2017)
Винничук Д. Т. - Кравченко Н. А. – выдающийся ученый и селекционер в области зоотехнии и генетики животных, Гончаренко И. В. (2017)
Войтенко С. Л. - Молочна продуктивність та відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи Полтавщини, Петренко М. О., Шаферівський Б. С., Желізняк І. М. (2017)
Волощук В. М. - Шляхи підвищення продуктивності свиней червоної білопоясої породи, Флока Л. В. (2017)
Гаврилюк О. І. - Вплив мікроклімату корівника при різних способах утримання на якість молока корів (2017)
Герман Ю. И. - Совершенствование лошадей белорусской упряжной породы на основе использования модального отбора, Горбуков М. А. (2017)
Герман Ю. И. - Отбор кроликоматок в селекционные группы для использования в племенной работе в кролиководческих хозяйствах Беларуси, Норейко А. Ю., Герман А. И. (2017)
Гришина Л. П. - Особливості росту свиней різних генотипів, Краснощок О. О. (2017)
Димань Т. М. - Сиропридатність молока корів української чорно-рябої молочної породи з різними генотипами альфа-лактальбуміну, Плівачук О. П., Надточій С. О. (2017)
Іванов І. А. - Взаємозалежність племінної цінності бугаїв-плідників голштинської породи в суміжних поколіннях (2017)
Ізмайлова Н. О. - Стимуляція розвитку сімей карпатських бджіл в умовах приватної пасіки (2017)
Каратєєва О. І. - Сучасні методи оцінки живої маси телиць з використанням математичних моделей (2017)
Кириллова И. В. - Влияние полипептидных факторов роста на эффективность созревания ооцитов крупного рогатого скота, Ганджа А. И., Симоненко В. П., Леткевич Л. Л., Курак О. П., Журина Н. В., Ковальчук М. А. (2017)
Кочук-Ященко О. А. - Особливості екстер’єрного типу та молочної продуктивності корів-первісток української чорно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору (2017)
Кузів М. І. - Зв’язок живої маси корів української чорно-рябої молочної породи з їх молочною продуктивністю, Федорович Є. І., Кузів Н. М. (2017)
Кучер Д. М. - Характеристика показників молочної продуктивності та відтворної здатності корів-первісток симентальської породи, Мамченко В. Ю. (2017)
Лихач А. В. - Статева поведінка холостих свиноматок різних генотипів, Лихач В. Я., Топіха В. С. (2017)
Обливанцов В. В. - Відтворна здатність тварин сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи різної лінійної належності (2017)
Палій А. П. - Система оцінювання стану дійок вимені високопродуктивних корів за промислового їх використання (2017)
Пелехатий М. С. - Результати порівняльної оцінки корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в умовах безприв’язного утримання, Піддубна Л. М., Гунтік Т. О. (2017)
Передрій М. М. - Відтворна здатність корів української червоно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору (2017)
Підпала Т. В. - Оцінка молочної продуктивності корів голштинської породи різних генетико-екологічних поколінь, Зайцев Є. М. (2017)
Приходько М. Ф. - Вплив складу жиру молока корів на його біологічну цінність (2017)
Пришедько В. М. - Вплив адаптаційної здатності корів-первісток української червоної молочної породи на їх продуктивні якості (2017)
Прудніков В. Г. - Відтворна здатність корів м'ясних порід залежно від живої маси, Дидикіна А. І. (2017)
Салогуб А. М. - Особливості м’ясних та забійних властивостей бугайців українських чорно-рябої та бурої молочних порід сумського регіону, Бондарчук В. М., Єремейчук І. О. (2017)
Слюсар М. В. - Екстер’єрно-конституційні особливості корів української червоно-рябої молочної породи залежно від пігментації волосяного покриву (2017)
Хвостик В. П. - Інформаційно-статистичні параметри живої маси курей вітчизняного генофонду, Бондаренко Ю. В. (2017)
Khmelnychyi S. L. - The impact of linear traits characterizing the condition of limbs on lifespan cows (2017)
Церенюк О. М. - Тип домінування основних показників відтворної здатності свиноматок при поєднанні різних порід, Акімов О. В., Череута Ю. В., Чалий О. І. (2017)
Чернявська Т. О. - Вивчення зв’язку між показниками молочної продуктивності корів, Скляренко Ю. І. (2017)
Черняк Н. Г. - Оцінка бугаїв-плідників за лінійною оцінкою типу дочок української чорно-рябої молочної породи, Гончарук О. П., Козій В. І., Черняк С. В. (2017)
Шейко Р. И. - Показатели продуктивности животных белорусской мясной породы в базовых хозяйствах, Янович Е. А., Приступа Н. В., Батковская Т. В., Петухова М. А., Путик А. А. (2017)
Бондарчук Л. В. - Ретроспективний аналіз популяції лебединської породи в умовах північно-східного регіону України, Скляренко Ю. І. (2017)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2017)
References on the articles (2017)
Бортник С. М. - Поняття "трудові правовідносини з поліцейськими" (2017)
Калєніченко Л. І. - Стадії юридичної відповідальності: загальнотеоретична характеристика (2017)
Левада О. В. - Правові пільги як спосіб регулювання суспільних відносин: теоретико-правова характеристика (2017)
Сопільник Р. Л. - Забезпечення права на справедливий суд як складова предмета судового права в умовах європейської інтеграції (2017)
Буржинський В. А. - Пошук альтернативних оціночних критеріїв діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю, Кіріленко Ф. О. (2017)
Войціховський А. В. - Особливості договірно-правого регулювання співробітництва держав у сфері протидії злочинності на двосторонньому рівні (2017)
Корнієнко В. В. - Розвиток криміналістичних знань про економічну злочинність у сфері банківської діяльності (2017)
Петров О. С. - Генезис запобіжного заходу у вигляді застави в зарубіжних країнах (2017)
Пилипів Р. М. - Проблеми правозастосування поліцейських заходів під час нагляду за дорожнім рухом (2017)
Щербаковський М. Г. - Використання доказів як етап доказування у кримінальному провадженні (2017)
Щербанюк Д. В. - Поняття та зміст експертної ініціативи у кримінальному судочинстві (2017)
Важинський О. С. - Особливості системи інформаційного забезпечення Державної фіскальної служби України (2017)
Волков В. А. - Компетенція Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (2017)
Ємець Л. О. - Адміністративно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення екологічної безпеки держави (2017)
Зозуля І. В. - Практика управління проблемними активами банків в Україні за участі держави, Надьон О. В. (2017)
Мандичев Д. В. - Юридична природа апаратів господарських судів України (2017)
Проневич О. С. - Охорона здоров’я населення як сфера адаптації законодавства України до актів acquis communautaire (2017)
Світлична Ю. О. - Суб’єкти формування та реалізації інвестиційної політики в Україні (2017)
Шорський П. О. - Правове регулювання забезпечення виборчих прав громадян в Україні та місце в ньому адміністративного законодавства (2017)
Бахаєва А. С. - Воля та волевиявлення як умови дійсності правочину (2017)
Жорнокуй В. Г. - Про сутність "майновості – немайновості", "особистісності – неособистісності" й "організаційності" корпоративних відносин (2017)
Загородній С. А. - Визнання договору неукладеним як спосіб захисту цивільних прав та інтересів судом (2017)
Морозова Ю. В. - Характеристика правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд (2017)
Брусакова О. В. - Деякі аспекти діяльності правоохоронних органів США у сфері екологічної безпеки держави (2017)
Кирєєва І. В. - Припинення існування об’єкта права користування лісами (2017)
Кушнир Н. В. - Сучасні напрями вдосконалення реалізації принципу гендерної рівності у трудовому праві України (2017)
Барко В. І. - Напрями підвищення ефективності професійної психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України, Остапович В. П., Барко В. В. (2017)
Греченко В. А. - Підготовка кадрів для міліції в Україні у 1930 – 1941 рр. (2017)
На книжкову полицю (2017)
Новини наукового життя (2017)
Наші автори (2017)
Порядок подання матеріалів для публікації у збірнику наукових праць "Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ" (2017)
Вихідні дані (2017)
Horbulin V. - Ukrainian Front of the Hybrid World (2017)
Парахонський Б. О. - Онтологія гібридної війни: гра прихованих смислів, Яворська Г. М. (2017)
Власюк О. С. - Актуальні аспекти вдосконалення моделі національної безпеки України, Кононенко С. В. (2017)
Kachur D. - Starting a Dialog: Ukrainian Cultural Diplomacy in South Africa, Rozumna O. (2017)
Лозовий В. С. - Історична політика в країнах Європейського Союзу як чинник консолідації суспільства та примирення народів: досвід для України (2017)
Павленко І. А. - Вплив соціально-демографічних змін у РФ на її зовнішню політику (2017)
Суходоля О. М. - Геополітичні та економічні пріоритети енергетичної безпеки України (2017)
Іванюта С. П. - Екологічні і техногенні загрози у зоні військового конфлікту на сході України (2017)
Корнієвський О. А. - Сучасні виклики громадянському суспільству України в умовах політичної нестабільності, Нечипоренко В. О. (2017)
Сьомін С. В. - Проблеми реформування системи підготовки кадрів для сектору безпеки і оборони України, Резнікова О. О. (2017)
Циганов В. В. - Насильницькі способи зміни влади: порівняльна характеристика (2017)
Степико М. Т. - Національний інститут стратегічних досліджень: 25 років наукового поступу (2017)
Вимоги до статей (2017)
Варналій З. С. - Податкова політика України: проблеми та перспективи інституційного забезпечення (2010)
Лісовий А. В. - Пропозиції щодо фінансового стимулювання розвитку сільських територій (2010)
Латер Ю. С. - Структура виробництва в Хмельницькій області, Зелик Г. Г. (2010)
Ящишина І. В. - Соціалізація як об’єкт наукового дослідження (2010)
Олійник О. В. - Проблеми інвестування в єврооблігації українських банків в умовах глобальної фінансової кризи, Сідельнікова І. В., Пересада В. М. (2010)
Братута О. Г. - Аналіз основних тенденцій розвитку економічної науки та економічної теорії (2010)
Городецька М. О. - Нові підходи до методів пізнання економічних процесів та явищ (2010)
Литвиненко Н. І. - Сучасна структура конституції економічної системи України (2010)
Гаврик В. П. - Політика регіонального розвитку і напрями її реалізації, Гаврик Г. І., Драганова Т. П. (2010)
Поліщук В. С. - Роль ринку цінних паперів як альтернативного джерела фінансування економіки (2010)
Туголуков С. І. - Причини та особливості прояву фінансової кризи в Україні (2010)
Пилипенко Г. М. - . Цінності і норми як основа формування національної моделі регулювання економіки, Судік Є. В., Ласунець І. І. (2010)
Ряба О. І. - Проблеми підвищення національної конкурентоспроможності за рахунок інновацій, Логвинюк А. Б. (2010)
Фурса А. В. - Суть та еволюція теоретичних основ ціни (2010)
Мозолюк Н. І. - Аналіз розвитку науково-технічного потенціалу України та інших країн світу (2010)
Олійник Н. Ю. - Роль методів навчання у формуванні мотивів пізнавальної діяльності старшокласників при вивченні економічних дисциплін (2010)
Свідер О. П. - Механізм розгортання світової економічної кризи (2010)
Тітаренко О. М. - Суть національної економіки та особливості її формування (2010)
Буторіна В. Б. - Ефективність інвестицій у інноваційному процесі (2010)
Музичук І. В. - Особливості становлення соціально відповідального бізнесу в Україні (2010)
Гронтковська О. І. - Національна економіка як наукова категорія та об’єкт теоретико-економічного аналізу (2010)
Морозова О. Г. - Адаптація соціально відповідальної організації до соціально-економічних умов (2010)
Прядченко О. С. - Інноваційні можливості економіки в умовах кризи (2010)
Стояновська О. А. - Логіка історичного розвитку податку на майно (2010)
Чарановська О. М. - Соціальна спрямованість у підприємницькій діяльності (2010)
Кравцова Т. М. - Поняття державного регулювання економіки: проблеми визначення (2010)
Крисанов Д. Ф. - Стандартизація в агропродовольчому комплексі України: стан, проблеми, перспективи (2010)
Каньоса А. М. - Підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу України через зростання впливу освіти на трудовий менталітет, Каньоса М. І. (2010)
Городянська Л. В. - Напрями вкладання капітальних інвестицій у відтворення необоротних ресурсів (2010)
Морозов Р. В. - Тенденції розвитку рисосіяння на півдні України (2010)
Білецька К. В. - Проблеми венчурного фінансування в Україні (2010)
Великий Ю. В. - Інноваційний стан системи підприємництва в Україні (2010)
Кірсанова В. В. - Проблеми розвитку благодійних установ в сучасних умовах, Волобуєва С. В. (2010)
Мех Л. М. - Оцінка тенденцій і змін у розвитку галузі картоплярства в Росії, Абакуменко О. В. (2010)
Nowak D. - Motywy współpracy polskich przedsiębiorstw z partnerem zagranicznym (2010)
Попов О. І. - Проблеми покращення якості логістичних операцій в дистриб’юції продукції харчової промисловості (2010)
Рогач С. М. - До проблеми формування інституціонального середовища розвитку національної економіки (2010)
Миндра І. А. - Структура, цілі та задачі функціонування агропромислового комплексу регіону (2010)
Паливода О. М. - Проблеми формування кластерних об’єднань промислових підприємств у регіонах України (2010)
Слобода Л. Я. - Удосконалення управління капіталізацією банків в Україні (2010)
Ткаченко Ю. В. - Розробка пропозицій щодо підвищення рівня економічної безпеки соціально-економічних систем (2010)
Ткачук В. В. - Управління бізнес-процесами (2010)
Трішкіна Н. І. - Оптова торгівля – елемент сфери товарного обігу (2010)
Швед В. В. - Державна підтримка сучасного підприємництва (2010)
Kaczyński J. - Kooperacja: wybrane aspekty z punktu widzenia kooperanta podporządkowanego, Glinkowska S. (2010)
Pietrzak K. - Wpływ samorządu lokalnego na przedsiębiorczość (2010)
Бицюра Ю. В. - Акціонерна власність та етапи її формування в Україні (2010)
Рибчинський О. М. - Проблемні аспекти при укладенні колективного договору (2010)
Басюк О. В. - Сутність та принципи механізму управління економічним потенціалом регіону (2010)
Білецька О. О. - Організаційна культура як об’єкт управління підприємством (2010)
Войтович К. В. - Розвиток товарного автокредитування та його перспективи для страхового маркетингу (2010)
Дрогомирецька М. І. - Необхідність впровадження стратегічного підходу до управління розвитком підприємств роздрібної торгівлі (2010)
Дробязко С. І. - Управління витратами як елемент забезпечення конкурентоспроможності (2010)
Криворучко Н. В. - Інтелектуальна власність як ключовий фактор інноваційного розвитку (2010)
Кучеренко Р. А. - Особливості та проблеми інноваційного розвитку аграрних підприємств України (2010)
Левіна М. О. - Сучасні процеси в розвитку маркетингу (2010)
Олійник Д. І. - Характеристика регіону як об’єкта соціально-економічного прогнозування (2010)
Овсяннікова Н. М. - Впровадження інформаційних технологій для удосконалення документообігу в аграрних формуваннях (2010)
Поліщук В. Г. - Тенденції інвестиційного стимулювання сталого розвитку регіонів України (2010)
Соловйова О. М. - Удосконалення організаційного механізму інфраструктури аграрного ринку (2010)
Степанець А. В. - Розвиток ринкової інфраструктури та державне регулювання ринку тваринницької продукції в Україні (2010)
Чухрій М. В. - Управління фінансовою конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства (2010)
Шевченко В. В. - Принципи здійснення антикризового управління підприємствами (2010)
Вишня Т. В. - Управлінські кадри сільськогосподарських підприємств Хмельниччини (2010)
Гофман М. О. - Визначення впливу чисельності працівників та розміру капіталу на реалізацію продукції у підприємствах Теофіпольського району (2010)
Гіджеліцька О. С. - Деякі напрямки ресурсозбереження на підприємствах України (2010)
Годованюк А. В. - Тенденції розвитку маркетингової діяльності туристичної галузі в сучасних умовах (2010)
Грунтковський В. Ю. - Вплив соціальної відповідальності на ефективність діяльності підприємства (2010)
Кушнір О. К. - Економічні збитки внаслідок діяльності автотранспорту (2010)
Крамар О. В. - Вплив контролю на ефективність системи управління підприємством (2010)
Мазур О. О. - Багатофакторна економічна модель впливу на рекреаційну галузь (2010)
Пустяк О. В. - Проблеми формування статутного капіталу комунальних підприємств (2010)
Черкасова С. О. - Стратегічні аспекти управління конкурентоспроможністю промислових підприємств на засадах розвитку ключових компетенцій (2010)
Чужкова О. Ю. - Сутнісна характеристика територіальної організації роздрібної торгової мережі (2010)
Новіков В. В. - Моделювання динаміки фінансових індексів, Філиппова С. В., Мовчанюк О. В. (2010)
Хомин П. Я. - Система звітності повинна бути взаємоузгодженою, Кривий З. І. (2010)
Семениченко Ю. К. - Модель організації аналізу банківської діяльності: проблеми та перспективи формування (2010)
Андрейцева І. А. - Проблемні аспекти суттєвості інформації в обліковій та аудиторській практиці (2010)
Бенько М. М. - Обліково-економічна інформація в інформаційних технологіях бухгалтерського обліку (2010)
Григорук П. М. - Метрики та міри подібності об’єктів спостереження при опрацюванні маркетингових даних (2010)
Гулько Л. Г. - Міжнародний досвід податкового стимулювання малого бізнесу (2010)
Давиденко Н. М. - Джерела формування фінансових ресурсів корпоративних підприємств АПК (2010)
Іоненко К. В. - Модифікація податкових відносин в контексті активізації соціально-економічного розвитку регіонів (2010)
Рибалко С. В. - Кредитне забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств (2010)
Танклевська Н. С. - Особливості бюджетної підтримки розвитку аграрних підприємств (2010)
Швабій К. І. - Податок з доходів фізичних осіб: проблеми та перспективи (2010)
Левицька С. О. - Комп’ютеризація бухгалтерського обліку та звітності: вітчизняні потреби та міжнародний досвід, Чепак С. В. (2010)
Пастух Ю. А. - Проблеми переходу до бездокументарної форми цінних паперів, Печенюк А. В. (2010)
Форкун І. В. - Аналітична оцінка стану фінансування дефіциту державного бюджету України, Хмарук А. А., Андрєєва А. Г. (2010)
Аблязова С. А. - Вдосконалення організації внутрішнього аудиту на підприємствах України (2010)
Богач Б. М. - Організація аналізу використання лісових ресурсів в умовах диверсифікації підприємств (2010)
Шмигель О. Є. - Організація фінансового обліку в сучасних умовах (2010)
Камінська Т. Г. - Удосконалення обліку власного капіталу (2010)
Бурковський А. П. - Формування механізму стійкості підприємств малого і середнього бізнесу (2010)
Дрозд І. М. - Фактори впливу на розмір страхового тарифу зі страхування професійної відповідальності (2010)
Кобилюх Т. І. - Актуальні проблеми обліку торгової націнки на підприємствах роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами та шляхи їх вирішення (2010)
Миськів Л. П. - Актуальні питання організації обліку формування та використання прибутку (2010)
Томілова Н. О. - Особливості економічного аналізу в управлінському обліку виробництва продукції кормових культур (2010)
Пташник А. М. - Проблеми оцінки поточних зобов’язань в системі бухгалтерського обліку (2010)
Бенедик Ю. Ю. - Аудит ефективності як один із шляхів поліпшення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україн (2010)
Власюк С. В. - Обліково-аналітична інформаційна система підприємства (2010)
Сенченко О. С. - Вдосконалення організаційної структури банківського нагляду Національного банку України в кризовий період (2010)
Бужак Ю. С. - Фінансовий облік імпортних операцій (2010)
Грубляк О. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні, Дашкевич А. О. (2010)
Костишин Н. С. - Аналіз виробництва як елемент обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств тютюнової промисловості (2010)
Кузовенкова Н. В. - Стратегія розвитку ринку страхування сільськогосподарських ризиків (2010)
Скоробогач О. І. - Реструктуризація вітчизняних банків в умовах глобалізації (2010)
Фетісова Н. І. - Застосування прогресивних методів оплати праці в системи мотивації медичного персоналу (2010)
Захарова О. В. - Обґрунтування вибору доцільності виду інвестицій у людський капітал (2010)
Стрельбіцький П. А. - Cтан людського капіталу у сільському господарстві (2010)
Цвігун І. А. - Смертність працездатного населення, як чинник втрати трудового потенціалу України (2010)
Яременко Л. М. - Розвиток приватного сектору освітньої галузі в Україні (2010)
Богуш Л. Г. - Розвиток соціальної інфраструктури як фактор реалізації законодавчих гарантій формування трудового потенціалу України (2010)
Вонберг Т. В. - Дослідження мікроекономічної ефективності професійного навчання безробітних для потреб ринку праці, Вонберг О. Ю. (2010)
Герасименко Г. В. - Розвиток трудового потенціалу України: політика в сфері охорони здоров’я населення (2010)
Glinkowski M. - Proces doboru kadry do organizacji jako strategiczna funkcja zarządzania kadrami (2010)
Олійник О. С. - Чинники формування та використання трудового потенціалу підприємства (2010)
Перчук О. В. - Мотивація праці персоналу при забезпеченні якості:сучасний підхід (2010)
Базалійська Н. П. - Фактори формування трудової поведінки працівника (2010)
Бідяк О. Ю. - Особливості використання трудового потенціалу Закарпатської області (2010)
Горемикіна Ю. В. - Розвиток та збереження трудового потенціалу в умовах безробіття: роль соціальних послуг (2010)
Колмогорова І. В. - Якісний склад спеціалістів сільськогосподарських підприємств (2010)
Кондрацька О. В. - Аналіз мікроекономічних факторів формування довгострокового попиту на працю (2010)
Лисак В. Ю. - Вплив освіти на розвиток людського капіталу (2010)
Литвин О. В. - Проблеми вибору показників для визначення соціально-економічної ефективності управління персоналом підприємства (2010)
Рудич Л. В. - Деякі аспекти формування людського потенціалу системи споживчої кооперації України (2010)
Рукасов С. В. - Напрями матеріального стимулювання у мотиваційних системах вітчизняних підприємств (2010)
Степанова Л. В. - Обґрунтування складових організаційно-економічного механізму ефективного використання трудового потенціалу торговельних підприємств (2010)
Стрехова С. В. - Взаємозв’язок та взаємозалежність елементів соціально-трудових відносин в системі управління персоналом (2010)
Тужилкіна О. В. - Концептуальні засади підвищення ефективності мотивації праці персоналу у роздрібній торгівлі (2010)
Оксенюк К. І. - Управління людським потенціалом регіону (2010)
Дитко Л. П. - Аналіз витрат роботодавця на робочу силу (2010)
Козак О. М. - Збалансований розвиток ринків праці і освітніх послуг як стратегічний напрям підвищення рівня зайнятості в Україні (2010)
Твердушка Т. Б. - Оцінка чинників, що впливають на ефективність трудових процесів операційного рівня (2010)
Стрельбіцька О. П. - Організація ефективного управління персоналом підприємств (2010)
Вихідні дані (2010)
Содержание (2017)
Матвієць Л. Г. - Організація та моніторинг своєчасного надання медико-психологічної допомоги на первинному рівні при гострих та посттравматичних стресових розладах (2017)
4 - 6 квітня 2017 року у Львові відбувся ХІІІ Медичний форум та ХХІІІ медична виставка "ГалМЕД" (2017)
Шекера О. Г. - Визначення періодичності проведення диспансерних оглядів дітей шкільного віку з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки за допомогою формалізованої моделі, Яблонський П. М., Мельник Д. В. (2017)
Мамчур В. И. - Фармакотерапевтические грани левофлоксацина, Дронов С. Н. (2017)
Фірсова М. М. - Анемічні стани у хворих на рак грудної залози з множинними метастазами у кістки під час проведення курсів лікування методом системної радіонуклідної терапії (2017)
Черній В. І. - Перспективи малоінвазивних методів анестезіологічного посібника при лапароскопічних баріатричних втручаннях у пацієнтів з морбідним ожирінням за принципами прискореної реабілітації, Євсєєва В. В. (2017)
Амдий Р. Э. - Опыт применения препарата Канефрон® Н при лечении острого неосложненного цистита у женщин, Аль-Шукри С. Х., Кузьмин И. В., Сорокин Н. В., Чаплицкий Е. А., Скворцов М. В., Алексеев А. С., Окунчаев А. Ш., Турбин А. А., Тимаева Г. Р., Булаев Д. В., Москалева Ю. С. (2017)
Тарасова В. И. - Эффективность терапии гипертонической болезни, коморбидной с синдромом раздраженного кишечника (2017)
Хіміон Л. В. - Раціональне застосування антибіотиків при інфекціях дихальних шляхів в амбулаторній практиці, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2017)
Джуряк В. С. - Ризик виникнення хронічної хвороби нирок та цукрового діабету у хворих на артеріальну гіпертензію, Бондарчук І. В., Сидорчук Л. П., Сем’янів М. М., Репчук Ю. В., Крикливець Л. Г., Флюндра І. Г. (2017)
Терсіна О. Д. - Неалкогольна жирова хвороба печінки, поєднана з підвищеною масою тіла: гендерні показники функціональних судинних змін (2017)
Селюк М. М. - Вибір оптимальної комбінації метаболічних препаратів для лікування пацієнтів з кардіоваскулярною патологією, Козачок М. М., Льовкін І. М., Селюк О. В. (2017)
Заремба Є. Х. - Оптимізація комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від показників добового моніторингу артеріального тиску, Заремба-Федчишин О. В., Вірна М. М. (2017)
Курята О. В. - Стан кардіогемодинаміки та функції нирок при хронічній серцевій недостатності у хворих з артеріальною гіпертензією і фібриляцією передсердь, Мухаммад Мухаммад, Митрохіна О. С. (2017)
Бевзюк Л. В. - Анализ показателей суточного мониторирования ЭКГ у пациентов пожилого возраста с артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердий, Ена Л. М. (2017)
Абдуллаев Т. А. - Влияние трехмесячного курса терапии L-аргинином на общеклиническое состояние больных с различными формами сердечной недостаточности, Ахматов Я. Р., Цой И. А. (2017)
Заремба Є. Х. - Вплив факторів ризику на метаболізм сполучної тканини у хворих з нестабільною стенокардією, Капустинський О. О., Капустинська О. С. (2017)
Ушко Н. А. - Диагностика и лечение послеоперационных нейропатий тройничного нерва при его ушибе и растяжении (2017)
Насонова Т. І. - Нейровегетативні та когнітивні порушення, асоційовані з тривогою у пацієнтів середнього віку із цереброваскулярними захворюваннями, Кліменко О. В., Колосова Т. В., Горєва Г. В., Головченко Ю. І., Тишкевич О. В., Гурмак О. М. (2017)
Гук Ю. М. - Визначення неврологічного стану пацієнтів зі спінальними дизрафіями залежно від нейросегментарного рівня ураження спинного мозку, Секер Т. М., Чеверда А. І. (2017)
Фуштей И. М. - Ведение пациентов пожилого возраста с острым бронхитом на фоне коморбидной патологии, Подсевахина С. Л., Чабанная Е. С., Паламарчук А. И., Савченко О. А. (2017)
Горішній І. І. - Як покращити носове дихання, не застосовуючи назальні деконгестанти і хірургічні втручання, Ткаченко В. І., Горішня О. І. (2017)
Бабінець Л. С. - Ефективність мельдоній-електрофорезу у лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця, Мельник Н. А. (2017)
Ахмедов Г. А. - Изучение гена инсулина у детей с инсулинозависимым сахарным диабетом в азербайджанской популяции (2017)
Фуштей И. М. - Эффективность дапаглифлозина в лечении больных сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с гипертонической болезнью и ожирением, Ткаченко О. В., Подсевахина С. Л., Чабанная Е. С., Савченко О. А. (2017)
Видиборець С. В. - Тромбоцитопенія як диференційно-діагностична проблема у клінічній практиці (2017)
Замковий А. Д. - Особливості забезпечення гемотрансфузійними засобами військово-лікувальних закладів під час надзвичайних ситуацій (2017)
Корж А. В. - Содержание свободного гепарина в плазме крови, заготовленной методом мануального плазмафереза (2017)
Песоцька Л. А. - Діагностика порушень обміну заліза і морфометричний аналіз еритроцитів у донорів крові (2017)
Орлик В. В. - Комплексне біохімічне дослідження показників гліколізу в еритроцитах активних донорів крові (2017)
Bur'yanov О. A. - Discoid lateral meniscus of the knee-joint (questions of classification and diagnostics), Sobolevskiy Yu. L., Ryabikin О. V., Mironyak L. A., Hassanzadeh Ghasabeh F. (2017)
Козлов В. В. - Емпірична антибіотикотерапія гострих інфекцій сечової системи фторхінолоном левофлоксацин у практиці сімейного лікаря, Трофімов М. В., Ісаєвський Д. А. (2017)
Савчук А. И. - Применение препарата Регидрон Био в комплексной терапии ротавирусной инфекции, Гайдей В. Р., Бошкова Л. К., Доан С. И., Костенко С. А. (2017)
Глушко Л. В. - Безперервна освіта як один з пріоритетних методів післядипломного навчання: перспективи і проблеми впровадження у сімейній медицині, Симчич Х. С., Федоров С. В., Рудник В. Т., Козлова І. В., Гавриш Т. Ю., Позур Н. З., Маковецька Т. І., Симчич А. В. (2017)
Тимошенко Л. - Історія давнього Трускавця (XV – початок XІХ ст.): підсумки і перспективи дослідження (2017)
Смуток І. - Соціальна структура населення XVІ – XVІІІ ст. на прикладі Дрогобича, Борислава, Трускавця, Смуток Л. (2017)
Кондратюк Є. - Від соляного промислу до цілющої нафтусі (історичний огляд вивчення мінеральних вод курорту Трускавець та околиць) (2017)
Гречило А. - З історії символів Трускавця (2017)
Стецик Ю. - Протоколи візитацій перемишльських унійних єпископів – як джерело до вивчення історії церков с. Трускавець (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.) (2017)
Галів М. - Шкільництво Трускавця (ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Лазорак Б. - Статут і фінанси акціонерної спілки "Трускавець-Помярки" (1886 – 1899 рр.): за матеріалами архіву графа Адама Сапіги, Вовк Ю. (2017)
Галик В. - Листи до Івана Франка із поштових скриньок Дрогобича, Трускавця і Борислава як джерело до вивчення життя та багатогранної діяльності вченого (2017)
Клапчук В. - Становлення курорту "Трускавець" (до 1939 р.) (2017)
Посівнич М. - Політичний портрет Василя Біласа і Дмитра Данилишина (2017)
Хомич Л. - Бруно Шульц і Трускавець (2017)
Ільницький В. - Історичний портрет працівника Служби безпеки ОУН: відомий та невідомий Роман Різняк-"Макомацький" (1944 – 1948) (2017)
Попп Р. - Населення Дрогобиччини у перші повоєнні роки: соціальний вимір (2017)
Галів М. - Радянські документи про стан трускавецького курорту улітку 1945 року , Медвідь О. (2017)
Гладкий М. - Діяльність санаторно-туристичного комплексу "Трускавець. 365" в популяризації історико-культурної спадщини карпатського регіону України (2017)
Галик В. - "Франко від А до Я" – настільна франкознавча абетка-енциклопедія для дітей і навіть дорослих Богдана та Наталі Тихолозів (2017)
Горобець В. Г. - Спряжений теплообмін багатошарових полімерних плівок при струминному їх охолодженні (2017)
Синявський О. Ю. - Оптимізація системи автоматичногокеруваннякислотності та концентрації живильного розчину в гідропонних теплицях, Савченко В. В. (2017)
Стародуб Н. Ф. - Розробка високоефективної технології отримання біогазу, Шворов С. А., Комарчук Д. С., Лукін В. Є., Устимчук В. В. (2017)
Демченко В. Г. - Основы решения нелинейных нестационарных задач теплопроводности многослойных стенок, Драганов Б. Х. (2017)
Фиалко Н. М. - Разработка эффективных методов оптимизации сложных теплоутилизационных систем энергетических установок (часть 2, Степанова А. И., Навродская Р. А. (2017)
Чміль А. І. - Імпульсне джерело високої напруги, Науменко О. В. (2017)
Червінський Л. С. - Підвищення ефективності оптичного опромінювання в біотехнічних системах культиваційних споруд рослинництва, Книжка Т. С., Романенко О. І., Луцак Я. М. (2017)
Штепа В. М. - Розробка методики створення технологічних регламентів комбінованих систем очищення стічних вод промислових об’єктів, Кот Р. Є. (2017)
Nesvidomin A. - Computer model of a particle on a sloping rough disk (2017)
Усенко С. М. - Розрядні процеси в зерновій масі під дією сильного електричного поля імпульсного струму, Науменко О. В. (2017)
Решетюк В. М. - Вибір структури та розробка моделі системи керування мікрокліматом при ідентифікації теплиці в класі біотехнічних систем, Мірошник В. О., Лендєл Т. І., Куляк Б. В. (2017)
Сідлецький В. М. - Система керування процесом заключного очищення дифузійного соку з використанням методів тензорного аналізу, Федорич Н. С. (2017)
Голодний І. М. - Обгрунтування форми мікроводоростевих установок (2017)
Санін Ю. К. - Сучасний стан проблеми боротьби з варроатозом бджіл (2017)
Головко В. М. - Порівняльний аналіз експериментальних та результатів імітаційного моделювання роботи автономної вітроелектричної установки з асинхронним генератором з використанням імпульсного пристрою для зарядження акумуляторних батарей, Сандовал К. Р. (2017)
Astanin V. - Experimental and probabilistic numerical modeling of impact of fiber-reinforced composites at high and low velocities, Shchegel G. (2016)
Sulym H. - Integral equations for an thermoelastic anisotropic bimaterial with high temperature-conducting coherent interface, Pasternak Ya., Tomashivskyy М. (2016)
Pіdgursky M. - Strain plate state of reinforced fiberglass with aperture and fissure under pulse load, Rudyak Yu., Voitovich L., Kushchak О. (2016)
Karnaukhov V. - Thermal failure of three–dimensional viscoelastic cylindrical panel with independent temperature characteristics under the forced resonant vibrations, Kozlov V., Umrykhin I., Sichko V. (2016)
Siaskyi V. - Transmission of torque from the system of a hard stamps to the contour of a circular hole in an infinite plate (2016)
Sobczak U. - Studies of the effect of quenching oil on microstructure and mechanical properties of heat treated 34CrMo4 steel, Adrian H. (2016)
Berdova-Bushura O. - Mechanical properties of γ -TiAl alloy after shot peening, Mikhalenkov К. (2016)
Kalchenko V. - Modular 3D modeling of ends bilateral grinding process by wheels with conical calibrating sections, Kalchenko V., Slednikova О., Kalchenko D. (2016)
Palamar M. - Method of constructing the navigation system of autonomous mobile robots using fuzzy logic elements, Poikhalo A., Strembitskyi M., Strembitskyi V. (2016)
Trembach B. - Multiplex digital correlator with high priority deployment of one of the acoustic signal receivers, Kochan R., Trembach R. (2016)
Zakordonets V. - Theoretical analysis of thermal conditions and ways of led temperature stabilization, Kutuzova N. (2016)
Belyakova I. - Power electronic devices based on piezoelectric elements: current state and perspectives, Medvid V., Piscio V., Shkodzinsky О. (2016)
Bachynskyy M. - Mathematical modeling of led radiation in the system of medical diagnostics, Stoyanov Yu., Yavorskyy B. (2016)
Lytvynenko Ia. - Method of the quadratic interpolation of the discrete rhythm function of the cyclical signal with a defined segment structure (2016)
Prylypko O. - Analytical and simulation modeling of the impact of vehicles on the ecological situation in ukraine and the ways of its improving, Ovezgeldyyev A. (2016)
Yaremenko М. - Sequences of semigroups of nonlinear operators and their applications to study the cauchy problem for parabolic equations (2016)
Вихідні дані (2016)
Пирогова В. І. - Сучасні аспекти раціонального вибору нестероїдних протизапальних препаратів: погляд гінеколога (Клінічна лекція) (2017)
"Зміщення парадигми в питаннях ранньої профілактики вроджених вад розвитку для народження здорових дітей": міждисциплінарна конференція із залученням вітчизняних та іноземних науковців (2017)
Жук С. І. - Реалії сучасної акушерської практики, Щуревська О. Д., Пехньо Т. В. (2017)
Подольський Вл. В. - Оксидативний стрес як важливий патогенетичний механізм розвитку змін репродуктивного здоров’я у жінок з соматоформними захворюваннями та порушенням вегетативного гомеостазу, Подольський В. В., Тіщенко І. К., Стрижак С. К. (2017)
Татарчук Т. Ф. - Гиперпролактинемия в генезе стресс-индуцированного бесплодия. Возможности фитотерапии, Косей Н. В., Регеда С. И., Яроцкая Н. В., Горохова А. А. (2017)
Левенець С. О. - Ефективність загальностимулювальної регулювальної терапії у дівчаток-підлітків із гіпоменструальним синдромом, Верхошанова О. Г., Удовікова Н. О., Кашкалда Д. А. (2017)
Воробей Л. І. - Оптимізація тактики ведення вагітних з перинатальними втратами в анамнезі (2017)
Дубчак А. Є. - Особливості оваріального резерву у жінок з безплідністю після органозберігальних операцій на органах малого таза, Дубенко О. Д., Мілєвський О. В., Обейд Н. М. (2017)
Гончарук Н. П. - Шляхи зниження частоти кесарева розтину в умовах типового міського пологового будинку, Ковида Н. Р. (2017)
Геряк С. М. - Патогенетичні підходи до лікування передчасних пологів на тлі хронічного вогнища інфекції, Петренко Н. В., Добрянська В. Ю., Якимчук О. А. (2017)
Куріцина С. А. - Діагностика, профілактика та прогнозування перинатальної патології при аномаліях плацентації (ретрохоріальні гематоми та аномалії розташування плаценти) (2017)
Макаренко М. В. - Клінічний випадок поєднання лейоміоми матки та вагітності, Говсєєв Д. О., Мартинова Л. І., Месропян К. В. (2017)
Сюсюка В. Г. - Оцінка взаємозв’язку особистісної та ситуативної тривожності з типом темпераменту у вагітних (2017)
Медведь В. І. - Профілактика венозного тромбоемболізму у вагітних груп ризику: клініко-інструментальне дослідження, Кирильчук М. Є., Ісламова О. В., Автомеєнко А. І., Савка Т. Р. (2017)
Вдовиченко С. Ю. - Профілактика акушерської та перинатальної патології при використанні родинно орієнтованих технологій під час вагітності та пологів (2017)
Рыкова О. В. - Цитологическое заключение в соответствии с терминологической системой The Bethesda system 2014 года: что нового?, Богомаз Т. П. (2017)
Пирогова В. І. - Оптимізація тактики ведення пацієнток з ускладненою ектопією шийки матки, Мазур Ю. Ю., Шурпяк С. О. (2017)
Korniyenko S. M. - Somatic status of the patients with different forms of endometrial pathology in late reproductive age and premenopausal period (2017)
Корниенко С. М. - Соматический статус пациенток с разными формами патологии эндометрия в поздний репродуктивный период и период пременопаузы (2017)
Веропотвелян П. Н. - Молекулярно-биологические и генетические индукторы изменения слизистой оболочки эндометрия при наружном генитальном эндометриозе, Цехмистренко И. С., Бондаренко А. А., Осадчук Е. Г., Журавлева С. А. (2017)
Палига І. Є. - Профілактика невдалих спроб застосування допоміжних репродуктивних технологій (2017)
Воробйова І. І. - Невиношування вагітності: сучасні погляди на проблему (Огляд літератури), Живецька-Денисова А. А., Ткаченко В. Б., Рудакова Н. В., Толкач С. М. (2017)
Карташов С. М. - Опыт применения набуметона у онкогинекологических больных, Олешко Е. М. (2017)
Green-top Guideline No. 20a - Наружный акушерский поворот и снижение частоты тазовых предлежаний плода, Март 2017 (2017)
Lill Trine Nyflot - Продолжительность родов и риск массивного послеродового кровотечения: исследование "случай–контроль", Babill Stray-Pedersen, Lisa Forsen, Siri Vangen (2017)
Брицкий А. И. - Особенности ультразвуковой сварки оптических микропризменных элементов с дозированием энергии, Косяк И. В., Токалин О. А., Цубин О. А. (2016)
Каліновський Я. О. - Побудова представлень логарифмічної функції в одному класі комутативних гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності, Боярінова Ю. Є., Сукало А. С. (2016)
Додонов О. Г. - Оптимальне призначення спеціальних ресурсів для оперативного здійснення комплексних заходів, Кузьмичов А. І. (2016)
Гороховатський О. В. - Багатошаровий персептрон як інструмент первинної кластеризації зображень, Передрій О. О. (2016)
Ланде Д. В. - Вікі-індекс популярності авторів наукових публікацій, Андрущенко В. Б., Балагура І. В. (2016)
Косяк І. В. - Високостабільний регулятор температури напівпровідникового лазера для інтерферометрії (2016)
Єгоров П. М. - Нечітка система визначення якості цифрових зображень документів, які надано на мікрофільмування (2016)
Бойченко А. В. - Побудова онтологічної моделі для задач сценарного аналізу (2016)
Реферати (2016)
Гороховський Є. П. - Метод вирішення завдання багатокритеріальної оптимізації систем управління різнорідними телекомунікаційними мережами (2017)
Сайко В. Г. - Алгоритм адаптації радіосистеми до середньостатистичних змін параметрів радіоканалу терагерцового діапазону, Лисенко Д. О., Грищенко Л. М., Дакова Л. В., Кравченко В. І. (2017)
Бондаренко В. Є. - Cуб’єктивно-ймовірнісна модель синтезу живучих комп’ютерних мереж, Блєднов О. В. (2017)
Захарченко Н. В. - Использование таймерных сигнальных конструкций для импульсно-кодовой модуляции речевого сигнала, Корчинский В. В., Домрачева Е. А., Шокотько А. А. (2017)
Гринкевич Г. О. - Аналіз працездатності програмно-конфігурованих мереж, Макаренко А. О., Жебка В. В., Куклов В. М., Підручний А. І. (2017)
Недашковский А. Л. - Сценарии организации связи с использованием технологии BPL в Metro Ethernet сетях доступа (2017)
Bondarenko T. G. - Research results of solid-state wave gyroscope with metallic resonator, Zeniv I. О., Nizhnyk R. S. (2017)
Федорова Н. В. - Алгоритм управління мультисервісної макромережею (2017)
Ільїн О. О. - Розробка моделі конкурентоспроможного випускника методом анкетування потенційного роботодавця (2017)
Попов А. А. - Алгоритм различения детерминированных ортогональных сигналов, построенный на основе операций L-группы (2017)
Шефер О. В. - Підвищення завадостійкості радіотехнічних систем шляхом адаптивного преналагодження та інверсного кореляційного підходу до виявлення корисного сигналу (2017)
Буценко Ю. П. - Оцінювання рівня "випадковості" послідовності псевдовипадкових бінарних чисел, Савченко Ю. Г. (2017)
Гріненко О. О. - Концептуальні основи моделювання екосистем програмного забезпечення, Гріненко С. А. (2017)
Данік О. В. - Спосіб контролю рівня надійності суднових комплексів при нестабільних умовах спостережень (2017)
Захариудакис Лефтериос - Метод быстрой аутентификации удаленных пользователей на основе концепции "нулевых знаний” (2017)
Мусорін О. О. - Особливості аналітичного забезпечення експлуатації суден у сучасних умовах, Трофименко І. В., Шапран Ю. Є. (2017)
Якубовский Н. Н. - Выбор структурных акцентов активизации развития промышленности Украины, Солдак М. А. (2017)
Кравченко О. А. - Перспективы инновационного развития железнодорожного транспорта Украины: финансовые аспекты (2017)
Захарченко В. І. - Структурні трансформації національного промислового комплексу в контексті постіндустріального розвитку (2017)
Мазур Ю. А. - Налоговые стимулы НИОКР в условиях эмерджентной экономики: направление реформ для Украины (2017)
Булеев И. П. - Моделирование повышения уровня интеллектуализации труда работников предприятий, Брюховецкий Я. С., Иваненко Л. В. (2017)
Ільїч Л. М. - Соціально-економічний механізм взаємодії ринків праці та освіти (2017)
Буркат В. П. - Деякі біотехнологічні та генетичні методи при створенні тварин майбутнього, Ковтун С. І., Копилова К. В., Копилов К. В. (2008)
Бегма Л. О. - Підвищення реалізації генетичного потенціалу великої рогатої худоби препаратами ехінацеї пурпурової, Давидок Т. І. (2008)
Березовський М. Д. - Стан та перспективи збереження генофонду свиней в Україні (2008)
Білай Д. В. - Вплив стрес-факторів на відгодівлю молодняку свиней, Метлицька О. І. (2008)
Бородай І. С. - Розвиток селекційної науки у скотарстві України у контексті діяльності наукових шкіл (2008)
Гузєв І. В. - Генетичний потенціал галузі м'ясного скотарства в Україні, Чиркова О. П., Неумивака В. М. (2008)
Дармограй Л. М. - Динаміка живої маси кролів різних генотипів у літній період вирощування, Лучин І. С. (2008)
Димчук А. В. - Молочна продуктивність корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору (2008)
Дроник Г. В. - Продуктивність молодняку м'ясної худоби при згодовуванні комплексної мінеральної цеолітової кормової добавки в передгірній зоні Карпат, Калинка А. К., Голохоринський Ю. І., Кебко В. Г. (2008)
Дуванов О. В. - Ембріопродуктивність корів-донорів у різні сезони року (2008)
Єфіменко М. Я. - Південний внутріпорідний тип української чорно-рябої молочної породи, Коваленко Г. С., Полупан Ю. П. (2008)
Єфіменко М. Я. - Стан збереження генофонду білоголової української породи на сучасному етапі, Порхун М. Г., Чехівський М. Й., Боярська А. В., Булка В. М. (2008)
Каспров Р. В. - Морфологічні і біохімічні показники крові бугайців різних генотипів (2008)
Коваленко Г. С. - Екстер'єрні особливості та молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи у племзаводі "Бортничі”, Мартинюк І. С. (2008)
Коваль Т. П. - Вплив ліній і споріднених груп на морфологічні особливості вим'я корів української червоної молочної породи, Полупан Ю. П. (2008)
Кондрюк А. Ф. - Оцінка зимостійкості та продуктивності української породи бджіл різної селекції, Якубаш Н. О. (2008)
Коновалов В. С. - Філогенетичні передумови розвитку колор-маркерної селекції у тваринництві (2008)
Копилов К. В. - Генетичний моніторинг при збереженні племінних ресурсів тварин, Заблудовський Є. Є. (2008)
Копилова К. В. - Впровадження у практику тваринництва генетичної експертизи за ДНК-методами (2008)
Косташ В. Б. - Морфологічні та біохімічні показники крові корів різних ліній прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2008)
Кузебний С. В. - Особливості спермопродуктивності плідників різних генотипів (2008)
Любинський О. І. - Біологічні особливості тварин прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи (2008)
Мадіч А. В. - Місце і роль лабораторії репродуктивної біотехнології Інституту біології тварин у вивченні загальних механізмів біології раннього розвитку, Розгоні І. І. (2008)
Мельник Ю. Ф. - Особливості екстер'єру бугайців м'ясних порід (2008)
Метлицька О. І. - Методичні і прикладні особливості використання ISSR-РСR маркірування внутрішньо- та міжпородної мінливості свиней (2008)
Мохначова Н. Б. - Застосування мікросателітних маркерів для генотипування великої рогатої худоби (2008)
Остапів Д. Д. - Індивідуальні особливості спермопродукції бугаїв (2008)
Павленко О. К. - Досвід акліматизації імпортної молочної худоби в природно-господарських умовах Полісся (2008)
Парасочка І. Ф. - Імуногенетична оцінка репродуктивного потенціалу свиноматок великої чорної породи (2008)
Плотко Т. С. - Вплив хронічного іонізуючого випромінювання малої інтенсивності на репродуктивну функцію корів і телиць (2008)
Подоба Б. Є. - Поліморфізм еритроцитарних антигенів і генетичні процеси в популяціях великої рогатої худоби, Бірюкова О. Д. (2008)
Полупан Ю. П. - Прогнозування тривалості та ефективності довічного використання молочної худоби, Рєзникова Н. Л. (2008)
Понько Л. П. - Продуктивні якості корів української чорно-рябої молочної породи (2008)
Радченко Н. П. - Фено- та генотипні особливості продуктивних ознак у поколіннях родин корів бурої молочної породи (2008)
Рясенко Є. М. - Особливості репродуктивної функції норок різних генотипів (2008)
Сірацький Й. З. - Відтворювальна здатність бугаїв різної племінної цінності, Федорович В. В., Федорович Є. І., Федорович В. С. (2008)
Скляренко Ю. І. - Жива маса та екстер'єрні особливості телиць сумського типу української чорно-рябої молочної породи (2008)
Федак В. Д. - Фізіолого-біохімічні показники крові помісних бугайців української чорно-рябої молочної х української м'ясної порід різного типу конституції, Федак Н. М., Дяченко О. Б., Куліш Л. М. (2008)
Федорович Є. І. - Хімічний склад молока корів чорно-рябої худоби різної селекції, Бабій Н. М. (2008)
Федорович В. В. - Відтворювальна здатність бугаїв-плідників різних ліній західного внугрішньопородного типу, Федорович Є. І., Сірацький Й. З., Гурський І. М. (2008)
Хмельничий Л. М. - Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної та голштинської порід, Вечорка В. В. (2008)
Хмельничий Л. М. - Характеристика корів молочних порід за морфологічними властивостями вимені, Костюк В. В. (2008)
Черняк Н. Г. - Господарськи корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній, Гончарук О. П., Артеменко Н. В. (2008)
Штапенко О. В. - Порівняння різних способів введення препарату "Овокорт" при відновленні репродуктивної функції корів з гіпофункцією яєчників, Гевкан І. І., Сливчук Ю. І. (2008)
Щербатюк Н. В. - Динаміка приростів живої маси різних ліній ремонтних телиць подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи (2008)
Алексєєнко-Лемовська Л. - Вектори наукових досліджень у галузі дошкільної освіти (2017)
Білавич Г. - Підручники Костянтина Лучаковського як досвід інтегрованого вивчення української та зарубіжної літератури, Розман І. (2017)
Бойченко М. - Передумови становлення та розвитку освіти обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії (2017)
Wiatrowska A. - Life orientation and preferences of meta values in women with anorexia and bulimia nervosa (2017)
Гавриш Н. - Засоби оптимізації засвоєння майбутніми педагогами теоретичних знань у процесі вивчення фахових дисциплін, Брежнєва О. (2017)
Гаращенко Л. - Сучасні підходи до розгляду теоретичних основ фізичного виховання дітей дошкільного віку (2017)
Гордієнко Н. - Кейс-метод як засіб формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників у вищій школі (2017)
Гуменюк І. - Дискурсологічні орієнтири у викладанні дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" (2017)
Довбня С. - Еволюція програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку (2017)
Dovgopolova G. - Development of american school organizational culture in the concept of "caring school community" (2017)
Dudak A. - Alternating custody as seen by fathers claiming custody of their child (2017)
Zięba B. - Metodą wychowawczą sprzyjającą właściwej socjalizacji (2017)
Карпенко О. - Опіка і виховання безпритульних дітей у європейській педагогічній думці (2017)
Кравець Р. - Впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови (2017)
Krasińska I. - Kształcenie żeńskiej służby domowej w świetle "Przyjaciela Sług" (1897 – 1918) (2017)
Майковська В. - Організація практичної підготовки майбутніх фахівців на засадах контекстного підходу (2017)
Максимук Л. - Формирование профессиональной компетентности студентов в процессе профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в неязыковом вузе, Левонюк Л. (2017)
Мукан Н. - Організація шкільної освіти дітей корінних народів Канади, Запотічна М. (2017)
Nowakowska I. - Intercultural education as a priority of modern education (2017)
Олійник І. - Щодо визначення сутності конструкту "педагогічна майстерність" у науково-педагогічній літературі (2017)
Павлів І. - Українське національне шкільництво на землях Надсяння, Лемківщини та Холмщини (1919 – 1939 рр.) як історико-педагогічна проблема (2017)
Паласевич І. - Комунікативна компетентність вихователя дітей дошкільного віку (2017)
Рева Т. - Професійно-орієнтований контекст навчання хімії майбутніх фахівців фармацевтичної галузі (2017)
Росквас І. - Психолого-педагогічні чинники розвитку творчої індивідуальності майбутніх кваліфікованих робітників (2017)
Стремецька В. - Здійснення постпенітенціарного патронажу неповнолітніх у ХІХ − на початку ХХ ст. (2017)
Filipiak S. - The blue strawberry and a giant mouse? Stroop effect in assessment of interference control in prereading children (2017)
Chwastyk-Kowalczyk J. - Polskie czasopisma pedagogiczne w Wielkiej Brytanii w XX i XXI wieku (2017)
Чепіль М. - Теоретичні проблеми формування особистості педагога: з історії наукових конференцій (2017)
Шаран О. - Моделювання у процесі формування професійно-математичної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти (2017)
Янкович О. - Розвиток здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи (1991 − 2016 рр.) (2017)
Abstracts (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги (2017)
Титул, зміст (2017)
Галан Л. - Удосконалення системи мотивації персоналу з урахуванням вікових особливостей працівників (2017)
Мельникова М. - Механізми державно-приватного партнерства в проектах розвитку міських агломерацій, Градобоєва Є. (2017)
Polyanska А. - Principles of international partnership in the development of domestic enterprises (2017)
Усик І. - Тенденції економічного розвитку територій України (2017)
Шаульська Л. - Проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці, Якимова Н. (2017)
Левик Б. - Єврейське питання у Східній Галичині ХІІІ - ХХІ ст.: сучасний історико-культурний погляд (2017)
Пірко М. - Культурно-просвітницька місія "Української Бібліотеки" Івана Тиктора в національному та ідеологічному просторі українців (2017)
Рибак Н. - Державна політика репатріації та облаштування на історичній батьківщині кримськотатарського народу в 1956 - 2014 рр. (2017)
Розлуцький Н. - Архів Станіславського обкому КП(б)У та архів Станіславського обласного військкомату як джерела до вивчення боротьби радянського режиму проти українського визвольного руху в 1944 - 1956 рр.: компаративний контекст джерелознавчого аналізу (2017)
Шолота Х. - Самоорганізація українських жінок Канади в період першої та другої хвиль еміграції (1892 - 1914, 1922 - 1939 рр.) (2017)
Щеглов А. - Роль Львівського гарнізону в освітньому житті міста (1921 - 1939 рр.) (2017)
Білокобильський О. - Картина світу як частина соціальної реальності (2017)
Більченко Є. - Неототалітаризм як світоглядний феномен: культурологічний дискурс (2017)
Колінько М. - Розвідки культурного порубіжжя: border, boundary, frontier studies (2017)
Райхерт К. - Огляд концепції свідомості Джуліана Джейнса (2017)
Синиця А. - Лінгвістичний поворот у філософії: критичний аналіз (2017)
Truhatskyi V. - Prospects of political rehabilitation and aspects of retribution. The post-militaristic phase of the hybrid war (2017)
Тетеринец Т. А. - Государственно-частное партнерство как механизм привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры (2016)
Chepelenko A. M. - Migration processes in Europe: problems or potential benefits, Chepelenko D. С. (2016)
Зайцев В. Є. - Зовнішній борг України та його вплив на фінансову безпеку, Агапова В. В. (2016)
Жадько К. С. - Митні інновації в сучасній поставці товарів за системою "точно в термін, Майорова І. М., Андрусенко Г. М. (2016)
Жир С. І. - Вплив адаптації потоків біженців із країн Африки та Близького Сходу на економічну ситуацію Європейського регіону, Агапова В. В., Пулик О. Я. (2016)
Івашина С. Ю. - Теоретико-методологічний підхід до визначення критеріїв соціалізації економіки (2016)
Гетьман Д. О. - Теорії фінансового розвитку у визначенні фінансової конкурентоспроможності регіонів (2016)
Рядно О. А. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження диференціації соціально-економічного розвитку регіонів, Беркут О. В. (2016)
Петруня В. Ю. - Макроекономічна динаміка як фактор середовища діяльності підприємств (2016)
Качула С. В. - Використання інструментарію фінансової політики держави для розвитку малого підприємництва в Україні (2016)
Комарова Е. В. - Концепция обучающейся организации: проблемы индивидуального и организационного обучения (2016)
Schaefer M. W. - Labor market security concept as a paradigm of social stabilization, Hetman O. O. (2016)
Семенова Л. Ю. - Молодь на ринку праці в Україні (2016)
Гiрман А. П. - Проблеми безпеки зайнятості на ринку праці (2016)
Бондаревська К. В. - Проблеми працевлаштування молоді в Україні, Супруненко Ю. В. (2016)
Менліосманов З. Т. - Митний контроль в Україні: сутність, функції, принципи та місце в системі державного фінансового контролю (2016)
Содержание (2017)
Горпинченко И. И. - Частичный возрастной андрогенный дефицит, Спиридоненко В. В. (2017)
Гурженко Ю. Н. - 19-й Конгресс Европейского общества сексуальной медицины, Спиридоненко В. В. (2017)
Ромащенко О. В. - Жіноча сексологія. Звіт про роботу 19%го Конгресу Європейської Асоціації Сексуальної Медицини (ESSM) (2017)
Возіанов С. О. - Ускладнення малоінвазивної радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози, Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2017)
Романюк М. Г. - Актуальные вопросы негормональной стимуляции сперматогенеза при мужском бесплодии, Корниенко А.М., Аксенов П. В. (2017)
Горпинченко І. І. - Досвід застосування супозиторіїв Вітапрост Форте при хронічних запальних захворюваннях простатовезикулярного комплексу, ускладнених екскреторно%токсичною безплідністю, Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В. (2017)
Черненко Д. В. - Шляхи покращання довготривалої функції дренажів при зовнішньому та внутрішньому дренуванні нирок у хворих з обструктивними нефропатіями, Черненко В. В., Клюс А. Л., Шило В. Н. (2017)
Лесовой В. Н. - Лечение задержанной эякуляции различной этиологии, Книгавко А. В., Аркатов А. В., Кривицкий В. А., Горленко А. С., Саваланлы Р. Н. (2017)
Засєда Ю. І. - Ефект тканинного накопичення екзогенних пептидів – ключ до розуміння механізмів гармонізації імунного гомеостазу у пацієнтів з хронічним бактеріальним простатитом, Тацький О. Ф. (2017)
Горпинченко І. І. - Досвід використання препарату Конегра Делюкс у терапії еректильної дисфункції, Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В., Козлов В. В. (2017)
Никитин О. Д. - Современные тенденции в выборе альтернативных методов терапии пациентов с эректильной дисфункцией на фоне заболеваний предстательной железы воспалительного и дисгормонального генеза (2017)
Marshania Z. - Certain socio%cultural aspects of prevalence and treatment of vaginismus in Georgia (2017)
Cпиридоненко В. В. - Синдром хронической тазовой боли у пациентов с калькулезным простатитом: поиск оптимальной терапии (2017)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности препарата Тамсин Форте в лечении мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Гурженко Ю.Н., Спиридоненко В. В., Костюченко С. А., Красовский В. М. (2017)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності рослинно-мінерального комплексу Ротапрост при лікуванні хворих на хронічний простатит, Литвинець-Кондрат В. Є., Кабіру А. (2017)
Бойко А. І. - Застосування препаратів Лаферомакс і Простекс у комплексному лікуванні хронічного бактеріального простатиту у поєднанні з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Шмуліченко О. В., Мартиненко О. В., Губарь А. О., Попов Д. О., Чумак Н. М. (2017)
Квятковский Е. А. - Прогнозирование ожидаемой эффективности применения силодозина в лечении симптомов нижних мочевых путей у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Квятковская Т. А. (2017)
Cahit Sahin - Снижение уровня апоптоза и отложения солей при использовании Тутукона в условиях поражения тубулярных клеток почек при гипероксалурии на модели с использованием крыс, Sukran Sarikaya, Kayhan Basak, Cihangir Ali Cetinel, Fehmi Narter, Bilal Eryildirim, Erkin Saglam, Kemal Sarica (2017)
Григоренко В. М. - Комплексне оцінювання факторів прогнозу розвитку біохімічного рецидиву після радикальної простатектомії у хворих на місцево-поширений рак передміхурової залози, Вікарчук М. В., Данилець Р. О., Банас О. О., Бровко Н. В., Волков С. С., Чумак Н. М. (2017)
Данилець Р. О. - Рак передміхурової залози в аспекті основних результатів надання спеціалізованої допомоги (2017)
Дехтяр Ю. М. - Типологія розладів акту сечовипускання у хворих на ідіопатичний гіперактивний сечовий міхур, Костєв Ф. І. (2017)
Дехтяр Ю. М. - Вибір лікувальної тактики дизуричних симптомів у хворих на гіперактивний сечовий міхур, Залива К. А. (2017)
Зайцев В. І. - Лікування гіперактивного сечового міхура у чоловіків: нові можливості та перспективи (2017)
Прийма О. Б. - Наш п’ятирічний досвід застосування поєднаних малоінвазивних втручань у сечовий міхур, передміхурову залозу, задню уретру, Босак М. В. (2017)
Ухаль М. І. - Ускладнення при тривалому лікуванні методами внутрішнього дренування стентами верхніх сечових шляхів, Семанів О. М., Пустовойт І. П., Єргієва Т. С., Закревська Г. А. (2017)
Боржієвський А. Ц. - Наш досвід та особливості черезшкірної нефролітотрипсії у лікуванні нефролітіазу підковоподібних нирок, Паюк Р. І., Шеремета Р. З., Чапля М. М., Слабий О. І., Наконечний Й. А., Волошинський О. Б. (2017)
Боржієвський А. Ц. - Ефективність лікування ниркових кровотеч після виконання черезшкірної нефролітотрипсії, Шеремета Р. З., Чапля М. М., Паюк Р. І., Слабий О. І. (2017)
Вітковський В. Ф. - Навколониркові гематоми після малоінвазивних втручань на верхніх сечовивідних шляхах (2017)
Ковальський В. В. - Прогностичне і лікувальне значення лімфаденектомії у хірургічному лікуванні метастатичного раку нирки, Фецич Т. Г., Гутор Т. Г., Дійчук Ю. П., Кальмук Б. З., Кепич Я. М., Ковальчук Н. О., Ковальчук С. В., Куртяк М. Б., Юрчишин І. Я., Милян Ю. П., Лобаненко А. Ф., Петрончак О. А. (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Martynyuk-Lototska I. - Acoustic and elastic anisotropies of acoustooptic AgGaGeS4 crystals, Parasyuk O., Vlokh R. (2016)
Mys O. - Anisotropy of acoustooptic figure of merit for TeO2 crystals. 2. Anisotropic diffraction: Errata, Kostyrko M., Zapeka B., Krupych O., Vlokh R. (2016)
Vasylkiv Yu. - Conditions of appearance of the topological defects of optical indicatrix orientation in the glasses with residual stresses: Movement of the defects under application of external mechanical stress to CaB4O7 glasses: Errata, Kryvyy T., Skab I., Vlokh R. (2016)
Dudok T. H. - Lasing cholesteric capsules, Savaryn V. I., Meyer C., Cherpak V. V., Fechan A. V., Lychkovskyy E. I., Pansu B., Nastishin Yu. A. (2016)
Kryvyy T. - The anisotropy of acoustooptic figure of merit for the collinear diffraction in LiNbO3 crystals, Mys O., Krupych O., Vlokh R. (2016)
Від редакційної колеґії. Актуальні питання відродження національної пам’яти про українських учених-патріотів і сучасні аспекти екологічних досліджень та захисту довкілля) (2016)
Голубець М. - Андрій Пясецький — видатний лісознавець, український патріот, громадський діяч (2016)
Токарський Ю. - Ретроспектива й перспектива наукових досліджень та екологічних студій у Львівському національному аграрному університеті, Лихочвор В., Бальковський В., Лопотич Н. (2016)
Meshkova V. - Some recent results of long-term investigations in the permanent sample plots of Ukrainian Research Institute of Forestry and forest melioration (2016)
Гнатів П. - Динаміка клімату в пізньому голоцені й екосистемогенез українського соціюму (від Римської Імперії до Козацької України) (2016)
Woźniak A. - Wpływ warunków agroekologicznych na jakość i skład chemiczny ziarna zbóż, Soroka M. (2016)
Дудка І. - Порівняльна оцінка таксономічного розмаїття і субстратної приурочености міксоміцетів передкарпатських і карпатських лісів, Аніщенко І. (2016)
Третяк П. - Моделі природної гетерогенности лісів східних Бескидів, Черневий Ю. (2016)
Савчин А. - Лісові природні комплекси реґіонального ландшафтного парку "Поляницький", їхні екологічна структура та динамічні тенденції, Третяк П. (2016)
Савицька А. - Бріокомпонент флористичного наповнення вільхових лісів (Alnetum incanae Lüdi 1921) Передкарпаття та Ґорґан (2016)
Бублик Я. - Спеціялізація ксилотрофних аскомікотів до деревного субстрату (на прикладі гірських лісових екосистем Сколівських Бескидів), Климишин О. (2016)
Копій М. - Роль деревних рослин у відтворенні ґрунтів на відвалах новороздільського Державного гірничо-хемічного підприємства "Сірка", Копій Л. (2016)
Капрусь І. - Вплив географічних факторів на таксономічне багатство ґрунтової фауни колембол (2016)
Гапонова Л. - Стаціяльний розподіл прісноводних молюсків у водоймах природоохоронних об’єктів міста Києва (2016)
Наші ініціятиви (2016)
До уваги авторів (вимоги до підготовки та подання статей у редакцію) (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Єжов Валентин Іванович (2010)
Кодин Владимир Алексеевич (2010)
Бачинська Л. Г. - Архітектор В. І. Єжов (2010)
Булах І. В. - Символ і символізація у теоретичних дослідженнях епохи просвіти (XVIII – поч. XIX ст.) (2010)
Блинова М. Ю. - Архитектура и коммуникация: предпосылки исследования (2010)
Гнатюк Л. Р. - Зв’язок просторово-планувальної структури сакральних комплексів історичної волині з функціональними програмами (2010)
Горбик О. О. - Роль світоглядного фактору в стильовому архітектурному формоутворенні (на прикладі середньовіччя) (2010)
Гордиенко Ю. С. - Принципы формирования природоинтегрированной архитектуры (2010)
Грицюк Л. С. - Значення формування концепт-ідеї у навчальному проектуванні (2010)
Дудка О. М. - Конкурс на проект фасаду Київського вокзалу в контексті розвиткуархітектурних процесів 1920-1930-х років (2010)
Бачинська Л. Г. - Мої вчителі (М.О.Гусєв, Я.А.Штейнберг, В.В.Чепелик, В.В.Савченко) (2010)
Зиміна С. Б. - Інтер`єр і час (2010)
Левченко О. В. - БIM – інформаційне моделювання будівель в програмних продуктах AUTODESK (2010)
Михайленко А. В. - Інтеграційна ступінь проектування та будівництва (2010)
Михайлишин О. Л. - Архітектурна спадщина Волині міжвоєнної доби: проблема формування пам’яткоохоронної моделі (2010)
Моркляник О. І. - Український архітектор Роман Грицай: творчий та життєвий шлях, Курець О. Ю. (2010)
Міхеєнко К. М. - Два храми Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові (2010)
Панько О. М. - Оцінка економічності проекту при прийнятті концептуального рішення (2010)
Омельяненко М. В. - Нормування в архітектурно-будівельній діяльності – політичний акт чи процес соціально-економічного характеру (2010)
Тарас Я. М. - Методика та методи дослідження дерев’яних церков (2010)
Турчик Ю. С. - Особливості дизайну інтер’єрів дитячого центру з використанням новітніх педагогічних методик, Олійник О.П. (2010)
Шалошвили Н. Г. - Исторические условия формирования и развития системы учреждений архитектурно-художественного образования (2010)
Шолух Н. В. - Аналитический обзор истории создания системы специализированных учебных заведений для детей с отклонениями в развитии: организационно-правовые и архитектурные аспекты, Харченко А. О. (2010)
Ширяєв Т. В. - Історичні тенденції формування київських готелів підвищеного комфорту другої половини XIX ст. (2010)
Гаврилюк І. В. - Питання класифікації міських площ крупніших міст України (2010)
Бачинська О. В. - Історичні кладовища Києва у контексті Русько-Турецьких війн (2010)
Ільченко Д. М. - Візуальний аналіз композиційної взаємодії порушених територій з елементами комплексної зеленої зони (2010)
Кассамани Г. А. - Анализ опыта реконструкции исторических районов центра Бейрута (2010)
Мазур К. В. - Прийоми забудови міських площ. Троїцька площа, Олійник О. П. (2010)
Пестрикова А. Г. - Влияние природно-ландшафтных характеристик на формирование объёмно-пространственной структуры города (2010)
Стародуб І. В. - Стимулюючі та дестимулюючі заходи при організації роботи транспортно-планувальної системи міста (2010)
Чемакіна О. В. - Політика реабілітації порушеного міського середовища вугледобувних районів (2010)
Чижмак Д. А. - Принципи проектування екологічно-безпечних висотних споруд (2010)
Щурова В. А. - Специфіка благоустрою зон функціонального і духовного відновлення людин (2010)
Юрчишин О. М. - Вітчизняний досвід формування шкіл на малих земельних ділянках, Плотнікова О. А. (2010)
Гнесь І. П. - Доступне житло: задачі оптимізації типологічної структури квартирного фонду (2010)
Абрамюк І. Г. - Тенденції розвитку архітектури житла луцька в контексті політичних та соціально-економічних змін XVII – XX ст. (2010)
Авдєєва Н. Ю. - Обґрунтування вибору місця розташування об’єктів житлового комплексу на території, наближеній до аеропорту (2010)
Бачинська Л. Г. - Особливості формування житлових блоків та номенклатури малоповерхового житла, що розвивається з плином часу на індивідуальних ділянках, Запорожченко О. Ю. (2010)
Ватрич І. Д. - Історичні етапи еволюційного розвитку бальнеологічних-оздоровчих закладів (2010)
Гарбар М. В. - Споруди та обладнання для велосипедів в системі житлових комплексів (2010)
Гурін В. М. - Петриківський розпис як засіб створення національно ідентифікованого інтер`єру аеровокзалу, Кузнецова І. О. (2010)
Єжова О. І. - Фактори, умови та вимоги до формування підземних паркінгів в структурі житлових будинків (2010)
Карпова Л. В. - Фактори що впливають на проектування житла та соціальні вимоги до житла (2010)
Ніколаєнко В. В. - Проблеми архітектурного формування загальноміської системи громадського харчування (2010)
Дикун Ж. Є. - Сучасний стан та деякі проблеми розвитку морських вокзалів України (2010)
Самойлович В. В. - Екологічні аспекти оцінки і вибору опорядження інтер’єрів житлових і громадських будівель (2010)
Семикіна О. В. - Значення інформаційних систем в формуванні архітектурно-планувальних рішень сучасних громадських будівель (2010)
Соломатіна А. В. - Формування архітектурно-планувальної організації навчально-тренувальних баз футбольних клубів України в сучасних умовах, Задиран С. М. (2010)
Малюта В. О. - Проблеми реновації в архітектурі дитячих дошкільних закладів України (2010)
Тимченко Р. А. - Новые подходы и применяемые материалы при реконструкции жилых домов, Настич О. Б., Кришко Д. А. (2010)
Федченко О. В. - Передумови формування житла для молоді в Україні (2010)
Фирсик А. Ю. - Устройство и функционирование систем экодома (АВТОНОМНЫЙ ЭКОДОМ), Бармашина Л. Н. (2010)
Чернявський В. Г. - Сучасні архітектурно-конструктивні системи як засіб організації об’ємно-просторової структури інтер’єрів громадських будівель соціальної сфери (2010)
Алиреза Шешпари - Оценка современного состояния застройки Тегерана (2010)
Бачинська Л. Г. - Индивидуальное городское жилище для Сьерра-Леоне:способы объединения функциональных зон в единый комплекс, Пайн С. Г. (2010)
Яблонская А. Д. - "Ускользающая" типология и разнообразие жилища. Часть 1 (2010)
Кащенко О. В. - Архітектурна творчість, майстер, архітектурна освіта (2010)
Василенко Л. Г. - Педагог, Архітектор, Науковець – В.В.Чепелик (2010)
Єжова О. І. - Основи авторської методики проектування підземних автомобільних стоянок (2010)
Іносова Т. Ю. - Школа архітектурно-художнього формотворення ХХ століття (2010)
Кащенко Т. О. - Про формування освітньо-професійних програм з енергоефективності в архітектурі (2010)
Колодрубська О. І. - Використання творчих здобутків архітекторів ХХ ст. при підготовці сучасних архітекторів у вищій школі (2010)
Коротун І. В. - Творчість архітектора Йозефа Главки в чернівцях (2010)
Ушаков Г. Н. - Методичні підходи сучасних майстрів біоморфізму (2010)
Федченко О. В. - Застосування партисипаційних методів проектування у навчальному процесі (2010)
Шевцова Г. В. - Авторська методика викладання історії японської архітектури і мистецтва (2010)
Вимоги до статей (2010)
Титул, зміст (2016)
Адамчук В. В. - Патріарх землеробської механіки України, Булгаков В. М., Войтюк Д. Г. (2016)
Чигарев Ю. В. - Модели сохранения биоценоза почв в решении проблемы её уплотнения сельскохозяйственными движителями, Крук И. С., Снег М., Герук С. Н., Назаров Ф. И. (2016)
Мітков В. Б. - Альтернативний спосіб глибокого обробітку ґрунту в умовах півдня України, Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І., Мітков В. О. (2016)
Бондаренко А. І. - Методологія визначення раціональної структури та конструктивних параметрів гідрооб’ємно-механічних трансмісій для колісних тракторів, Клец Д. М. (2016)
Крук И. С. - Обоснование геометрических и технологических параметров кольчато-шпоровых рабочих органов катковых приставок пахотных агрегатов, Чигарев Ю. В., Назаров Ф. И., Герук С. Н. (2016)
Артьомов М. П. - До методики розрахунку впливу колісного рушія на грунт (2016)
Булгаков В. М. - Механіко-технологічне обґрунтування параметрів комбінованого сошника селекційної сівалки, Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Горобей В. П. (2016)
Надикто В. Т. - Теоретичне та експериментальне дослідження показників роботи орного агрегату, працюючого за схемою "push-pull", Кістечок О. Д. (2016)
Козаченко О. В. - Теоретичне обґрунтування раціональної геометричної форми леза лапи культиватора, Каденко В. С., Шкрегаль О. М. (2016)
Войтюк Д. Г. - Агрегат для сівби та внесення мінеральних добрив в умовах надмірної вологості грунту, Волянський М. С. (2016)
Ігнатьєв Є. І. - Математична модель експлуатаційних параметрів агрегату з фронтально навішеною гичкозбиральною машиною (2016)
Алієв Е. Б. - Математична модель функціонування чизельного знаряддя з пошаровим обробітком ґрунту, Лабатюк Ю. М., Пацула О. М. (2016)
Котков В. І. - Обґрунтування параметрів плющильної секції, Пустовіт С. В., Довбиш А. П. (2016)
Заєць М. Л. - Оптимізація параметрів комбінованого розподільника насіння сошника для підгрунтово-розкидної сівби зернових культур (2016)
Шолудько П. В. - Структурно-функціональна модель технологічного процесу захисту рослин обприскуванням (2016)
Теслюк В. В. - Ефективність застосування комбінованого агрегату для висіву насіння зернових культур, Барановський В. М., Шведик М. С., Гунько Ю. Л. (2016)
Надточій О. В. - Технічні фактори і їх вплив на значення втрат зерна за молотаркою, Тітова Л. Л. (2016)
Фришев C. Г. - Особливості застосування перевантажувальної технології для збирання зернових культур (2016)
Голуб Г. А. - Формалізація кутів затискання та затягування при механічному обробітку сільськогосподарських матеріалів, Кухарець С. М. (2016)
Голуб Г. А. - Визначення маси компосту на лопаті барабану під час розпушування буртів, Павленко С. І. (2016)
Дмитриков В. П. - Модифікована технологічна лінія екструдованих продуктів для переробки аграрної сировини, Семірненко Ю. І. (2016)
Ольшанський В. П. - Про нелінійну модель руху зерносуміші змінної пористості по плоскому віброрешету, Бурлака В. В., Сліпченко М. В., Харченко С. О. (2016)
Лімонт А. С. - Енергетична оцінка машинних агрегатів при виробництві льонотрести (2016)
Дидур В. А. - Механико-технологические проблемы глубокой переработки растительного сырья клещевины в условиях малотоннажного производства., Дидур В. В. (2016)
Tarelnyk V. - Improve the wear resistance of bronze sliding bearings, Martsynkovskyy V., Antoshevsky B., Karp P. (2016)
Kundera Cz. - Applying polymer composites in the machine parts combined restoring methods, Konoplianchenko Ie., Pavlov A. (2016)
Belous A. - Increase efficiency of impulse face seal use of new composite materials, Zhukov A., Antoshevsky K. (2016)
Блезнюк О. В. - Алгоритм визначення кількісних значень показників рівня технічної експлуатації тракторів, Гуцело А. В., Івлєв В. О. (2016)
Дворук В. І. - Вплив абразивного зношування на атмосферну корозію робочих органів грунтообробних машин, Борак К. В. (2016)
Анікєєв О. І. - Сучасний стан автоматизації та енергетики в АПК України, Коротов В. С. (2016)
Радионов А. В. - Влияние режимов работы ассинхроных электродвигателей на их работоспособность (2016)
Постнікова М. В. - Дослідження впливу висоти норій елеваторів на енергоємність транспортування (2016)
Жарков А. В. - Можливості виконання енергоекономічних пристроїв на базі аналога лямбда-діода для АПК, Попова І. О. (2016)
Халіман Л. Г. - Дослідження стану ізоляції обмоток асинхронних електродвигунів при асиметрії напруги та розробка пристрою комбінованого захисту, Нестерчук Д. М. (2016)
Назаренко І. П. - Ультразвукова обробка сумішевого біодизеля, Кушлик Р. Р., Кушлик Р. В. (2016)
Ярош Я. Д. - Проблеми використання відновлювальних джерел енергії для сушіння сільськогосподарських матеріалів (2016)
Квітка С. О. - Обгрунтування системи керування електроприводом ґрунтообробного мотоблоку, Ковальов О. В. (2016)
Прудка О. А. - Вплив магнітних полів на біологічні об’єкти, Кунденко М. П. (2016)
Квітка С. О. - Розробка пристрою діагностування пускових режимів приводних асинхронних електродвигунів в умовах зниженої напруги, Вовк О. Ю., Стребков О. А. (2016)
Бондар М. М. - Особистісно орієнтоване навчання як основа професійного саморозвитку майбутніх фахівців інженерної сфери агропромислового виробництва (2016)
Loboda V. B. - Structure and magnetoresistive properties of three-layer film systems CoNi/Ag(Cu)/FeNi, Kravchenko V. O., Khursenko S. M. (2016)
Войтюк Д. Г. - Системный анализ влияния полей разной физической природы на растительные (биологически-активные) объекты: резонансные взаимодействия и наноэффекты при КВЧ-обработке зерна и семян, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Сивак И. Н., Гуцол А. П. (2016)
Мироненко В. Г. - Математична модель оперативного управління якістю виконанням технологічних процесів у рослинництві із врахуванням початкового та кінцевого стану системи, Човнюк Ю. В., Броварець О. О. (2016)
Миронов А. С. - Определение теплофизических параметров почвы в течении дня, Золотовская Е. В. (2016)
Пилипака С. Ф. - Відносний рух вантажу в кузові автомобіля, що рухається по дорозі з криволінійною просторовою віссю, Грищенко І. Ю., Чепіжний А. В. (2016)
Біла С. - Унійні процеси у Львівській та Перемишльській єпархіях в українській історіографії другої половини XVII – початку ХVIII століть (2016)
Стецик Ю. - Циркулярні листи протоігумена Онуфрія Братковського як джерело до регламентації життя чернецтва (1772 – 1775 рр.) (2016)
Галик В. - Навчання Івана Франка у Дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа І (2016)
Тимошенко О. - Еволюція РУП: від автономії до самостійності (2016)
Лозинська І. - Діяльність російської окупаційної влади у Галичині у 1916 – 1917 рр. (2016)
Руда О. - Роль єврейських культурно-освітніх товариств у розвитку національного шкільництва в Галичині (1923 – 1939) (2016)
Футала В. - Український визвольний рух 1920 – 1950-х рр. крізь призму української зарубіжної біографістики (2016)
Ільницький В. - Перебудова діяльності українських націоналістів у Карпатському краї ОУН (кінець 1940-х – 1950-ті рр.) (2016)
Нефьодов Д. - Історіографія робітництва УРСР повоєнного двадцятиріччя: дослідження проблеми в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. (2016)
Лозинський А. - Сучасна історіографія про сутність і зміст "українського питання" напередодні Першої світової війни (2016)
Коваль А. - Перший тріумвірат: процес утворення та початковий етап діяльності (2016)
Тарнавський Р. - Військово-політична діяльність Марка Ліцінія Красса та питання фінансів (2016)
Олійник М. - Внесок Гая Марія у професіоналізацію римського війська (2016)
Гуменний В. - Образ Парфянських кампаній Антонінів і політична пропаганда Римської імперії у ІІ ст. н. е. (2016)
Маркович М. - Релігійне життя Римської імперії у середині IV ст. (2016)
Петречко О. - A burial rite of the Romans in the context of the ancient society conception of the soul (2016)
Список скорочень (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до збірника фахового наукового видання "Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка". Серія "Історія" (2016)
Титул, зміст (2016)
Voytyuk V. D. - Static optimization model of parallel complex system of machinery of planting, Rogovskii I. L., Mamuka Benashvili (2016)
Мельник В. І. - Рівняння швидкості криволінійного руху колісного трактора, Довжик М. Я., Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О., Сіренко Ю. В. (2016)
Саєнко А. В. - Універсальний стенд для визначення коефіцієнта зчеплення та коефіцієнта опору коченню трактора (2016)
Бондарєв С. І. - Дослідження якісних та енергетичних показників роботи ґрунтообробної техніки, Котяй Б. В. (2016)
Кобець О. М. - Порівняльні ресурсні дослідження відцентрових та щілинних розпилювачів, Кузьменко О. Ф., Давиденко І. С. (2016)
Лепеть Є. І. - Аналітичні дослідження взаємодії турбодиска з грунтом (2016)
Барабаш Г. І. - Методичний підхід до обгрунтування нормативу річного завантаження зернозбиральних комбайнів, Таценко О. В. (2016)
Пирву М. В. - Результати досліджень процесу утилізації незернової частини врожаю, Мартишко В. М. (2016)
Зубко В. М. - Аналіз економічної ефективності традиційної та ресурсозберігаючих технологій вирощування озимої пшениці (2016)
Довжик М. Я. - Експериментальні дослідження ущільнюючого впливу на ґрунт рушіїв трактора CASE 340 Magnum, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О. (2016)
Кувачов В. П. - Кінематика повороту ширококолійних засобів механізації сільськогосподарського виробництва для колійної системи землеробства (2016)
Гапоненко О. І. - Вдосконалення знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту – дискатора (2016)
Таценко О. В. - Методика визначення потреби в технічних засобах через прогнозуваня попиту послуг на виконання механізованих робіт (2016)
Соколік С. П. - Порівняльний аналіз ефективності технологій вирощування озимої пшениці (2016)
Алієв Е. Б. - Дослідження аеродинамічних властивостей часток гноє–компостної маси, Харитонов В. І., Кутіщев В. Л. (2016)
Бакум М. В. - Результати досліджень впливу регулювальних параметрів на ефективність розділення насіннєвої суміші редиски пневматичним сепаратором з нахиленим каналом, Крекот М. М., Абдуєв М. М. (2016)
Пивень М. В. - Исследования скоростей внутрислоевого движения частиц зерновой смеси сепарируемой цилиндрическим виброцентробежным решетом (2016)
Бойко А. І. - Накопичувальний процес зношування отворів решіт, Морозовська З. А. (2016)
Герук С. М. - Математична модель динаміки зернової суміші підчас її сепарації в трубчастому скребковому ланцюговому конвеєрі, Довбиш А. П. (2016)
Головатюк А. А. - Витрати паливно-мастильних матеріалів і робочого часу на кормоприготування та роздавання кормосуміші, Кравченко В. В., Войтік А. В. (2016)
Головченко Г. С. - Исследование закономерностей относительного движения в вертикальном воздушном потоке компонентов семенной смеси: сахарная свекла – дикая редька, Калнагуз А. Н. (2016)
Медведський О. В. - Встановлення раціональних параметрів складових вакуумної системи мобільної доїльної установки, Кухарець С. М., Ярош Я. Д., Коновалов О. В. (2016)
Михайлов Є. В. - Удосконалення пневмосепаруючої камери пневморешітного сепаратора із замкненою повітряною системою, Афанасьєв О. О., Задосна Н. О. (2016)
Ребенко В. І. - Обґрунтування критерію оптимізації параметрів доїльних установок, Лисенко В. М., Ніконоров С. Г. (2016)
Рябов Р. М. - Аналіз теоретичних досліджень процесу змішування, Мілько Д. О. (2016)
Ловейкін В. С. - Підвищення ефективності роботи мобільних змішувачів-роздавачів кормів, Хмельовський В. С., Гудова А. В. (2016)
Бойко А. І. - Обґрунтування нової форми отворів сепаруючих решіт, Морозовська З. А. (2016)
Куликівський В. Л. - Аналіз ефективності роботи гвинтових конвеєрів (2016)
Михайлов Є. В. - Показники роботи підприємств олійно-переробної галузі Запорізької області і напрямки підвищення її ефективності, Задосна Н. О., Мордарьов П. С. (2016)
Новицький А. В. - Логіко-імовірнісна модель надійності засобів для приготування і роздавання кормів, Новицький Ю. А. (2016)
Плавинський В. І. - Проблеми мікронізації бобів сої, Плавинська С. В., Плавинська О. В. (2016)
Спірін А. В. - Математична модель втрат тиску повітря, Солона О. В., Труханська О. О., Деркач В. В. (2016)
Харченко С. А. - Методика определения энергозатрат процессов виброрешетного просеивания зерновых смесей (2016)
Михайлов Є. В. - Властивості насіння соняшнику та показники якості олійної сировини, що надходить на мелітопольський олійноекстракційний завод, Мордарьов П. С., Гнутов Д. О., Желябін В. О. (2016)
Кузема О. С. - Нові пристрої для закупорювання посудин з рідиною, Ніконоров С. Г. (2016)
Заболотько О. О. - Ситуаційне керування режимами роботи доїльного апарата, Гавриленко С. М. (2016)
Войтюк Д.Г. - Аналіз швидкості вивантажування зерна з бункера зернозбирального комбайна, Смолінський С.В. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Bulavin L. A. - Anomalous ultrasound attenuation near the critical point of n-pentanol–nitromethane solution stratification, Belous O. I., Svechnikova O. S. (2016)
Olikh Ya. M. - Peculiarities of current flow in strongly compensated low-resistance CdTe:Cl crystals under ultrasonic loading, Tymochko M. D. (2016)
Achenefe Y. - Electron scattering in graphene by remote nanomagnets, Senbeta T., Mal'nev V. N. (2016)
Humenyuk Y. A. - Thermodynamic quantities of a low-density Gas in the weakly nonequilibrium heat-conduction steady state (2016)
Fiscaletti D. - About a three-dimensional quantum vacuum as the ultimate origin of gravity, electromagnetic field, dark energy ... and quantum behavior, Sorli A. (2016)
Gnatenko Kh. P. - Two-particle system in noncommutative space with preserved rotational symmetry, Tkachuk V. M. (2016)
Ponezha E. A. - Decay of intensity correlation function near instability point for the model of resonant tunneling (2016)
Kuzmichev V. E. - Can quantum geometrodynamics complement general relativity?, Kuzmichev V. V. (2016)
To the 100-th Anniversary of Kirill Borisovich Tolpygo’s Birthday (May 3, 1916–May 13, 1994) (2016)
To the 110-th Anniversary of Antonina Fedorivna Prikhot’ko’s Birthday (1906–1995) (2016)
Титул, зміст (2017)
Гончаренко Н. І. - Особливості інституціональної структури фондового ринку Польщі в умовах трансформаційних змін глобального фінансового середовища, Кравець М. А. (2017)
Довгаль О. А. - Глобальний інноваційний простір: передумови, специфіка й інструменти формування, Довгаль Г. В. (2017)
Казакова Н. А. - Інноваційний розвиток інформатизації готельного бізнесу в умовах глобалізації світового господарства, Перепелиця А. С., Сідоров М. В. (2017)
Калюжна Н. Г. - Підхід до визначення гравітаційних чинників впливу на зовнішньоторговельні відносини країн (2017)
Наторіна А. О. - Онлайн-кастомізація діяльності ритейлерів (2017)
Yasynska N. A. - Globalization Components in the Formation of National Financial Systems, Sichko S. M. (2017)
Ярошенко І. В. - Аналіз стратегічних пріоритетів розвитку європейських міст, Семигуліна І. Б. (2017)
Аксьонова І. В. - Статистичне забезпечення аналізу соціальної стратифікації та економічної нерівності населення країни (2017)
Денисов К. В. - Методичні підходи до забезпечення інноваційного розвитку металургійних підприємств на засадах економічного націоналізму (2017)
Загвойська Л. Д. - Еколого-економічна оцінка ефективності інвестиційного рішення методом аналізу витрат і вигід: проект заміни центрального теплопостачання на індивідуальне газове опалення, Федорук М. І. (2017)
Кизим М. О. - Концептуальні засади зміцнення паливної безпеки національної економіки, Салашенко Т. І., Хаустова В. Є., Лелюк О. В. (2017)
Коваль В. В. - Стратегічні орієнтири розвитку сфери інфокомунікацій як складової національної інноваційної інфраструктури, Толкачова Г. В., Небога Т. В. (2017)
Мищук Е. В. - Определение составляющих инвестиционной привлекательности предприятий и отраслей как факторов их безопасности (2017)
Митрофанова А. С. - Боргова стійкість України: стан, проблеми та політика (2017)
Попов А. С. - Стадийность проведения консолидации земель сельскохозяйственного назначения в Украине на основе передового международного опыта (2017)
Портна О. В. - Архітектоніка сукупного фінансового потенціалу України: позитивні синергетичні ефекти та сукупні ризики (2017)
Sitash T. D. - The State Fiscal Policy: Determinants and Optimization of Financial Flows, Nagaichuk V. V. (2017)
Феофанова И. В. - Микроэкономические и макроэкономические аспекты неравенства в Украине, Феофанов Л. К. (2017)
Шевченко Г. М. - Теоретико-методичні підходи до проведення прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації в Україні (2017)
Шибаєва Н. В. - Показники ефективності регуляторної політики в аграрній сфері, Бабан Т. О. (2017)
Бєлікова Н. В. - Брендинг як елемент стратегії соціально-економічного розвитку міста, Грецька-Миргородська В. В. (2017)
Hubarieva I. O. - The Economic Security of the City in the Strategic Management System, Khaustova V. Y., Tyschenko V. F. (2017)
Бервено О. В. - Стимулювання інвестиційної діяльності торговельних підприємств, Мірошниченко Ю. В. (2017)
Бурлан С. А. - Проблеми та передумови забезпечення ефективності обліку та контролю реалізації стратегії розвитку підприємства, Каткова Н. В. (2017)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Особливості формування економічної стійкості на різних етапах функціонування підприємства (2017)
Данько Н. І. - Застосування моделей корпоративних культур на туристичних підприємствах, Хмельова О. А. (2017)
Єршова Н. Ю. - Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку (2017)
Клювак О. В. - Діагностика участі підприємства в електронних публічних закупівлях: аспект логістичного управління (2017)
Крутова А. С. - Теоретико-методичні аспекти аналізу кредитоспроможності підприємства, Кащена Н. Б. (2017)
Кузьмін О. Є. - Декомпозиція чинників і критеріїв оцінювання процесу інтелектуалізації систем менеджменту підприємств, Ситник Й. С. (2017)
Мельник О. Г. - Експортний потенціал підприємства: сутність і методологічні основи аналізу (2017)
Пілевич Д. С. - Роль контролінгу у процесі розвитку підприємств (2017)
Пономаренко Т. В. - Стратегічно орієнтований підхід до дослідження економічної стійкості підприємств (2017)
Супрунова І. В. - Застосування комп’ютерних технологій в економічному аналізі запасів підприємства, Кирилюк Б. Л. (2017)
Скриньковський Р. М. - Діагностика факторів інноваційного розвитку підприємства, Павловські Г., Костюк Н. Р., Коропецький О. О. (2017)
Станкевич І. В. - Ідентифікація та моделювання бізнес-процесів системи управління якістю освітньої організації: теорія та практика (2017)
Tarasova T. O. - Accounting and Analytical Support of Measures on Resuming Activity of Trade Enterprises, Arkhypova V. O. (2017)
Щетініна Л. В. - Управління персоналом з урахуванням положень теорії поколінь, Рудакова С. Г., Даниляк М. І. (2017)
Якубів В. М. - Стратегічний набір як невід’ємний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств, Боришкевич І. І. (2017)
Вахлакова В. В. - Економічна безпекологія: становлення науки (2017)
Івашина С. Ю. - Теоретичні засади дослідження нового середнього класу (2017)
Опалько В. В. - Определяющие факторы развития социально-экономических систем (2017)
Тютюнникова С. В. - Человеческий капитал – актуальный ресурс социально-экономического развития (2017)
Швед В. В. - Теория коллективных действий и викиномика: анализ исторической трансформации (2017)
Абакуменко О. В. - Фінансові інструменти: сутність, розмаїття та роль у процесі модернізації електроенергетики, Лук’яшко П. О. (2017)
Бачо Р. Й. - Оцінка стану ринків небанківських фінансових послуг згідно з сценаріями розвитку ситуації за результатами когнітивного аналізу (2017)
Бритченко И. Г. - Создание института финансового омбудсмена: международный опыт и перспективы для Украины, Стойка В. С. (2017)
Дунас Н. В. - Розвиток комунікаційних стратегій маркетингу електронних банківських послуг для фізичних осіб (2017)
Приказюк Н. В. - Підходи до формування технічних резервів страхових організацій: вітчизняні реалії та світові вимоги, Янковський Д. В. (2017)
Чуницька І. І. - Роль інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у забезпеченні його гнучкості та безпеки (2017)
Шкарлет С. М. - Застосування турбулентного підходу до пізнання сучасного стану ринку фінансових послуг України, Дубина М. В. (2017)
Цимбалюк С. О. - Гідна оплата праці: теоретико-методологічні засади й індикатори оцінювання (2017)
Кірей О. С. - Актуалізація розрахунків за зовнішньоекономічними операціями в контексті євроінтеграції, Михальська О. Л., Травінська С. І., Кузьмінська А. Є. (2017)
Прокопенко Ж. В. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерської діяльності небанківських установ у забезпеченні стратегічних цілей розвитку фінансової системи України (2017)
Сокіл О. Г. - Концептуальні основи методології трансформації традиційної системи обліку у бухгалтерський облік сталого розвитку (2017)
Козик В. В. - Розроблення моделі кількісного оцінювання ризиків і виявлення загроз процесу антикризового управління машинобудівним підприємством, Селюченко Н. Є., Масюк В. М. (2017)
Коцюба О. С. - Оцінювання чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту в ситуації нечітких початкових даних (2017)
Малярець Л. М. - Вирішення проблем багатокритеріальності в оцінці діяльності підприємства на основі методів багатокритеріальної оптимізації, Мінєнкова О. В. (2017)
Николюк О. М. - Методика оцінки ефективності функціонування інституціонального середовища сільськогосподарських підприємств, Тимонін Ю. О., Васько С. М. (2017)
Пілько А. Д. - Моделі аналізу взаємозв’язків між показниками інвестиційної діяльності та системою показників ефективності використання потенціалу регіонального ринку м'яса та м'ясопродуктів, Потятинник Б. Б. (2017)
Скіцько В. І. - Штучні імунні системи як сучасний інструментарій вирішення багатоцільових оптимізаційних задач у сфері логістики (2017)
Федоренко І. А. - Прогнозування інноваційних ризиків машинобудівних підприємств із використанням нечітких множин, Мордовцев О. С., Мясников В. О. (2017)
Шерстенников Ю. В. - Імітаційна модель логістичної системи малого підприємства (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Babkov L. M. - Infrared spectra of triphenyl phosphite and their interpretation on the basis of quantum chemistry calculation, Baran J., Davydova N. A., Ivlieva I. V., Ponezha E. A., Reznichenko V. Ya. (2016)
Chernolevska Ye. - Temperature-induced evolution of a cluster structure in n-nonan-1-ol: experimental study and quantum-chemistry calculations, Pogorelov V., Vaskivskyi Ye., Doroshenko I. (2016)
Kernazhitsky L. - Effect of Cr-doping on luminescence of nanocrystalline anatase TiO2 powders, Shymanovska V., Gavrilko T., Naumov V., Fedorenko L., Kshnyakin V., Burtsev A., Baran J. (2016)
Stanovyi O. - Low-temperature thermoluminescence studies of the nanocrystalline yttria-stabilized zirconia, Kutovyy S., Morozov Yu., Naumenko A., Dmitruk I., Borodyanska A. (2016)
Brodyn M. S. - Cubic optical nonlinearity of thin Fe2O3 and Cr2O3 films synthesized by pulsed laser deposition, Mulenko S. A., Rudenko V. I., Liakhovetskyi V. R., Volovyk M. V., Stefan N. (2016)
Gridyakina A. V. - Electric properties of ionic thermotropic liquid crystals (2016)
Ilchenko O. O. - Formation of molecular complexes in liquid benzene-chloroform mixtures examined by mid-IR 2D correlation spectroscopy and multivariate curve resolution, Kutsyk A. M., Pilgun Y. V., Obukhovsky V. V., Nikonova V. V. (2016)
Kudrya V. Yu. - The spectral properties of the telomere fragments, Yashchuk V. M., Dubey I. Ya., Kovalyuk K. I., Batsmanova O. I., Mel'nik V. I., Klishevich G. V., Naumenko A. P., Kudrya Yu. M. (2016)
Ilchenko O. O. - NNLS and MCR-ALS decomposition of raman and FTIR spectra of multicomponent liquid solutions, Pilgun Y. V., Reynt A. S., Kutsyk A. M. (2016)
Lyogenkaya A. A. - Electronic structure and magnetic properties of FeTe, BiFeO3, SrFe12O19 and SrCoTiFe10O19 compounds, Grechnev G. E., Kotlyar O. V., Panfilov A. S., Gnezdilov V. P. (2016)
Sugakov V. - Interaction of optical vibrations with charge traps and the thermoluminescence spectra of polymers, Ostapenko N., Ostapenko Yu., Kerita O., Strelchuk V., Kolomys O., Watanabe A. (2016)
Suprun A. D. - Some aspects of generalized dynamics of quasiparticles in crystals with unit cell of arbitrary complexity, Shmeleva L. V. (2016)
Fedorovych R. - Structure, morphology, and photoluminescence of vacuum deposited rubrene thin layers, Gavrilko T., Lopatina Ya., Marchenko A., Nechytaylo V., Senenko A., Viduta L., Baran J. (2016)
Naumenko A. - Raman spectra of graphene-like nanoparticles of molybdenum and tungsten disulfides, Kulikov L., Konig N. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Abrosimov V. I. - Residual interaction effect on isoscalar dipole modes in Heavy nuclei, Davidovskaya O. I. (2016)
Mel'nyk D. B. - Violation of ideal polymethine state in merocyanines with a long chromophore, Yashchuk V. M., Naumenko A. P., Gerasyov A. O., Kachkovski O. D. (2016)
Herashchenko S. S. - Erosion of the combined three-dimensional tungsten target under the impacts of QSPA Kh-50 powerful plasma streams, Makhlaj V. A., Aksenov N. N., Garkusha I. E., Byrka O. V., Kulik N. V., Chebotarev V. V., Staltsov V. V. (2016)
Bulavin L. A. - Saccharide solutions under the magnetic field action, Vergun L. Y., Zabashta Y. F., Ogorodnik K. O. (2016)
Lysenko I. O. - Analysis of the formation of stationary patterns at the Ion sputtering within the anisotropic Kuramoto–Sivashinsky model (2016)
Baran O. R. - Two-dimensional spin-1/2J1 – J'1 – J2 heisenberg model within Jordan–Wigner transformation, Verkholyak T. M. (2016)
Krymus A. S. - Influence of Cu-, Sn-, and In-doping on optical properties of AgGaGe3 Se8 single crystals, Myronchuk G. L., Parasyuk O. V. (2016)
Braiorr-Orrs B. - Numerical studies of entanglement properties in one- and two-dimensional quantum ising and XXZ models, Weyrauch M., Rakov M. V. (2016)
Teslenko V. I. - Regularization of environment-induced transitions in nanoscopic systems, Petrov E. G. (2016)
Grytsay V. I. - Self-organization and chaos in the metabolism of hemo-stasis in a blood vessel (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Bugaev K. A. - Separate chemical freeze-outs of strange and non-srange Hadrons and Problem of residual chemical non-equilibrium of strangeness in relativistic heavy ion collisions, Oliinychenko D. R., Sagun V. V., Ivanytskyi A. I., Cleymans J., Mironchuk E. S., Nikonov E. G., Taranenko A. V., Zinovjev G. M. (2016)
Grinyuk B. E. - Structure of 14C and 14O nuclei calculated in the variational approach, Piatnytskyi D. V. (2016)
Anisimov I. O. - Dynamics of short electron bunches and wakefields excited by them in plasma with and without a longitudinal magnetic field, Shcherbinin M. A. (2016)
Berezina G. P. - Multibunch regime of wakefield excitation in a plasma-dielectric structure, Galaydych K. V., Kniaziev R. R., Linnik A. F., Markov P. I., Omelaenko O. L., Onishchenko I. N., Pristupa V. I., Sotnikov G. V., Tolstoluzhsky A. P., Us V. S. (2016)
Kovtun Yu. V. - Effect of penning ionization on the balance of charged particles in plasma of a stationary reflex discharge, Ozerov A. N., Skibenko E. I., Yuferov V. B. (2016)
Porytskyy P. V. - Influence of metal impurities on the transport properties of multicomponent plasma of underwater discharges, Starchyk P. D. (2016)
Skibenko A. I. - Application of microwave ray refraction in inhomogeneous plasma interferometry, Pinos I. B., Kovtun Yu. V., Skibenko E. I., Syus’ko E. V. (2016)
Bulavin L. A. - Turbulence in aqueous glucose solutions induced by magnetic field, Vergun L. Y., Zabashta Y. F., Ogorodnik K. O., Demydyuk F. F. (2016)
Chornyi V. S. - Hybrid resonance in the split-ring resonator/ferrite structure in the C-band, Skripka S. L., Lenyk B. Ya., Basiuk I. V., Nechyporuk O. Y. (2016)
Semikina T. V. - ZnO thin films obtained by atomic layer deposition as a material for photovoltaics, Mamykin S. V., Sheremet G. I., Shmyreva L. N. (2016)
Peleshchak R. M. - Formation of periodic structures under the influence of an acoustic wave in semiconductors with a two-component defect subsystem, Kuzyk O. V., Dan’kiv O. O. (2016)
Lysenkov E. A. - Pressure effects on the percolation behavior of systems based on polyethylene oxide and carbon nanotubes, Klepko V. V. (2016)
Tan'shyna A. - To the 110-th anniversary of the Academician of the NAS of Ukraine B.G. Lazarev’s birthday (2016)
Титул, зміст (2017)
Котикова О. І. - Економічні індикатори сільськогосподарського землекористування в системі моніторингу сталого розвитку України, Богославська А. В. (2017)
Масловська Л. Ц. - Формування системи антикризового управління сільськогосподарських підприємств, Головач К. С. (2017)
Швець Ю. О. - Удосконалення механізмів фінансового захисту суб'єктів аграрного бізнесу за кризових умов розвитку, Гайдар С. І. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського