Барановська О. Д. - Категорії емотивності та експресивності в системі англійського дієслова (2015)
Будна М. В. - Парадигма семантичної категорії завершеності на синтаксичному рівні мови (2015)
Бойко Ю. М. - Семантична класифікація дієслів руху у словах автора (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) (2015)
Сидор Л. В. - Жанрові та лінгвостилістичні особливості німецької та української чарівної казки (2015)
Кость Г. М. - Інтерпретація художнього тексту методом семантичних ізотопій (2015)
Zorivchak R. - William Richard Morfill as the first Ukrainian studies scholar in the Anglophone world (2015)
Шмігер Т. В. - Кондакарна поетика житійної літератури як проблема перекладу (2015)
Молчко О. О. - Відтворення лінгвокультурних особливостей художнього порівняння з компонентом-флороназвою (на матеріалі української та англійської мов) (2015)
Ostra T. - Ihor Kostetskyi's translations of William Shakespeare's plays "Romeo and Juliet" and "Hamlet" as a means of Ukrainian literature modernization (2015)
Рудницька Н. М. - "Не-особи" радянського перекладу (2015)
Літвіняк О. В. - "Languages in contact" У. Вайнрайха в російському перекладі Ю. Жлуктенка (2015)
Кушнір Л. О. - Способи відтворення онімів і реалій в українських перекладах роману Дж. Р. Р. Толкіна "The Lord of the Rings" (2015)
Кравцова М. О. - Особливості відтворення інтертекстуального характеру мовлення Едґара з Шекспірової трагедії "Король Лір" (2015)
Мольдерф О. Є. - Українська історична пісня в німецькомовному перекладацькому доробку Івана Франка (2015)
Соловей О. Ю. - Відтворення особливостей мовлення героїв з коротких оповідань Джека Лондона в перекладах Ірини Стешенко та Леся Герасимчука (2015)
Кобилецька В. В. - Англомовні контекстуальні відповідники української частки "аж" (спроба зіставного аналізу на матеріалі Шевченкових поезій та їх перекладів англійською мовою) (2015)
Габа О. А. - Лукашезнавство ХХІ віку (2015)
Бриська О. Я. - Переклад як вияв неокласичного напряму української культури (2015)
Пилипчук О. М. - Німецькомовна проза Галичини 1848 – 1918 рр. в українських перекладах (2015)
Толочко О. Я. - Інверсія як засіб реалізації сценарію "агресивна поведінка" в оригінальному та перекладному дискурсі (2015)
Рущак О. В. - Відтворення образності звертання (на матеріалі поеми "Неофіти" Т. Шевченка та її англомовних перекладів) (2015)
Ширяєва О. В. - Доперекладацький аналіз оказіоналізмів у романі Герти Мюллер "Гойдалка дихання" (2015)
Домбровський Р. О. - Античні, середньовічні та візантійські байки в переспівах Микити Годованця, Назаренко О. Ю. (2015)
Пилипів О. Г. - Характеристика латинських юридичних термінів-композитів, Вітрів Х. В. (2015)
Домбровський М. Б. - Любовна фабула і композиція першої книги елегій Тібулла (2015)
Войціцька М. Г. - Вербалізація концепту "благо" у ранньохристиянській прозі (на матеріалі "Проповідей" Августина Блаженного) (2015)
Савула А. М. - Малопродуктивні засоби вираження інтенсивності атрибутивної ознаки у творах Горація, Верґілія, Овідія (2015)
Бабяк Х. М. - Суфіксальний словотвір в іменниковій риторичній термінології Цицерона (2015)
Маценка С. П. - Літературний образ Бетховена в рецепції Ріхарда Ваґнера (2015)
Мірошниченко Л. Я. - Скептицизм і література: перечитуючи "Володаря мух" Вільяма Ґолдінґа (2015)
Карбашевська О. В. - Історична балада: українсько-британський контекст (2015)
Сторожук В. Б. - Нероз'ємність історії та біографії у романі Роберта Грейвза "Я, Клавдій" (2015)
Білецька М. Т. - Вплив музичних елементів на наратив роману "Сестра сну" Роберта Шнайдера (2015)
Коробка Г. О. - Національні й культурні особливості гумористичного спілкування в процесі викладання ділової іноземної мови (англійської) (2015)
Висоцька О. Л. - Психологічні бар'єри при вивченні іноземних мов: передумови формування та організація подолання (2015)
Зорівчак Р. П. - У вінок шани великому Bчителю китиця від вдячної учениці. До сторіччя Ю. О. Жлуктенка та 25-річчя відходу у вічність (2015)
Зорівчак Р. П. - Перекладацькі роздуми (2015)
Кутна О. А. - Інтерв'ю з Андрієм Содоморою (2015)
Польова М. Я. - Інтерв'ю з Оленою Фешовець (2015)
Сеник Н. О. - Інтерв'ю з Віктором Морозовим (2015)
Sukhotska N. - Interview with Lev Hrytsiuk (2015)
Цимбрило В. І. - Інтерв'ю з Віктором Сільчуком (2015)
Зіятдінова Р. Р. - Інтерв'ю з Володимиром Тимчуком (2015)
Міністр Мінагрополітики України Тарас Кутовий: - "Мінагрополітики та учасники зернового ринку підписали меморандум про взаєморозуміння; - Ми продовжуємо сприяти розвитку бізнесових відносин Австрії та України; - Розвитком органічної продукції зацікавилась сільськогосподарська організація ООН - ФАО (2016)
Мігальов А. - Випробування як складова створення нової техніки: від дослідного зразка до споживача, Легкодух І., Сидоренко В. (2016)
Сидоренко В. - Технічні засоби для застосування гербіцидів у пристовбурних смугах багаторічних насаджень, Сидоренко С. (2016)
Голуб Г. - Механізація виробництва компостів в аграрному секторі, Павленко С. (2016)
Волоха М. - Тенденції розвитку і можливості застосування сучасних гичкорізів і копачів для збирання цукрових буряків при звужених міжряддях (2016)
Дерев’янко Д. - Вплив технічних засобів на травмування і якість насіння під час підсушування, Дерев’янко О. (2016)
Пожидаєв С. - Оцінка енергетичного ККД автомобіля під час розгону (2016)
Лебедєв С. - Розроблення експрес-емтоду випробувань гальмівних систем мобільних сільськогосподарських машин, Коробко А., Балабай Т. (2016)
Гусар В. - Сільськогосподарська техніка на виставці Агро 2016, Ясенецький В., Бабинець Т., Занько М., Зора В., Постельга С., Кришталь О., Левченко П., Пономаренко О., Муха В., Сосновська В., Ікальчик М. (2016)
Міністр Мінагрополітики України Тарас Кутовий: – "1% від частки сільгосппродукції у ВВП має йти на підтримку малого та середнього фермера" – Ми зрушили з мертвої точки питання європейських квот – Європейські бізнесмени зацікавлені у розвитку аграрного ринку України (2016)
Негуляєва Н. - До питання розвитку органічного виробництва в Україні, Новохацький М., Сердюченко Н. (2016)
Медведський О. - Оцінка структурно-функціональних схем вакуумної системи доїльної установки, Кухарець С. (2016)
ПАТ "Кременчуцький колісний завод”. Здвоєні і спарені колеса для тракторів (на правах реклами) (2016)
Пожидаєв С. - Про очевидне, але хибне рівняння теорії кочення еластичного колеса (2016)
Волоха М. - Дослідження показників точності розміщення сходів буряків цукрових, Войтюк П. (2016)
Гусар В. - Сільськогосподарська техніка на виставці Агро 2016, Ясенецький В., Бабинець Т., Занько М., Зора В., Постельга С., Кришталь О., Левченко П., Пономаренко О., Муха В., Сосновська В., Ікальчик М (2016)
День поля компанії Конкорд (2016)
Шустік Л. - Знайомтесь СТ ВФ "Агрореммаш (2016)
Перший міжнародний форум агропромислового інжирингу (2016)
Безаров О. - Соціокультурні особливості російського соціал-демократичного руху і проблема ідентичності російсько-єврейської інтелігенції в Російській імперії (2015)
Pavliuk O. - The Influence of Iran-contra affair on U.S. relations with Iranunder Reagan Administration (2015)
Dobrzhanskyi S. - Культурно-просвітницька діяльність "Руської Бесіди" на Буковині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Казакевич О. - Образ Тараса Шевченка як консолідуючий чинник формування української національної ідеї у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Boangiu G. - Memory and social interactions in urban space (2015)
Burghele C. - Anthropologв at home: the communitв of romanian villages on the right Tisa river bank (Zakarpathia, Ukraine) (2015)
Moysey A. - Relic archaic phenomena in the spiritual culture eastromanian population of Bukovyna (on the materials of the ethnographical field research) (2015)
Курочкін О. - До історії міського свята (українсько-німецькі паралелі) (2015)
Тимофійчук І. - Історія успіхів української фізіологічної школи. Видатні українські фізіологи, Семененко С., Роман Л., Боштан С., Борейко Л. (2015)
Davydenko I. - History of the Department of Pathological Anatomy Higher State Educational Establishment of Ukraine, Tiulienieva О., Parastyvyuk Y. (2015)
Masikevych Y. - Safe environment – guaranty of the population health highlanders. Announcement I. Challenges for eсologcal and technological safety of the Carpathian region, Myslytsky V., Tkachuk S., Masikevych A. (2015)
Ткач А. - Словотвірна продуктивність префіксів зі значенням протилежності у формуванні медичних термінів та термінологізованих слів (2015)
Роман Л. - Особливості гумору як лінгвокультурного феномену в англомовному дискурсі, Роман І. (2015)
Максимюк М. - Творення образу України у романі Василя Кожелянка "Конотоп" засобами ономастики (2015)
Аністраненко А. - Жанр криптоісторії як крок до неомодерного роману (на матеріалі творів В. Кожелянка "Ефіопська Січ" та "Лжеnostradamus") (2015)
Скрипник І. - Поетичне бачення тексту: доказові бази типологічного порівняння прози Б. Шульца й поезії Б. І. Антонича (2015)
Зорій Н. - Соціально-філософські аспекти гештальт-психології (2015)
Міністр Мінагрополітики України Тарас Кутовий: " Моя мета, щоб аграрії мали підтримку в розмірі 1% від ВВП сільського господарства щороку"; – "Україна готова збільшувати обсяги поставок сільського господарства продукції до Палестини" (2016)
Скрицька Н. - Взаимосвязь сущности и знания: от истоков поздней схоластики до современности (2015)
Кожушко М. - Механізація збирання льону-довгунця, Ценюх Я. (2016)
Борисюк А. - Психологічні особливості професійної діяльності лікаря (2015)
Єременок І. - Claas Axion 900 – перспективні розробки, що працюють вже сьогодні (2016)
Тимофієва М. - Вплив зворотного зв'язку на формування особистісних та професійних якостей студента в навчальному процесі (2015)
Пономаренко О. - Елементна база від фірми "Бондіолі і Павезі Україна" (2016)
Остащук І. - Рецензія на мистецтвознавче видання: Степовик Д. В. Володимирський собор : Історія, архітектура, малярство собору у Києві / Д. В. Степовик. – К. : Дніпро, 2015. – 376 с. : іл. (2015)
Образцов В. - Техніка від "Укрсільгоспмаш". Херсонські дощувальні машини "Таврія" (2016)
Мойсей А. - Справжня енциклопедія народної мудрості. Рецензія на монографію: Курочкін О. В. Святковий рік українців (від давнини до сучасності). – Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2014. – 392 с. (2015)
Муха В. - Обладнання для переробки олійного насіння компанії Farmet (Чехія)", Пономаренко О. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Броварець О. - Від безплужного до глобального розумного землеробства (2016)
Пожидаєв С. - Про підставу, що привела до хибного застосування динамічного радіуса у території качення (2016)
Лімонт А. - Прогнозування розмірів льонарських аграрних формувань і урожайності льону-довгунця (2016)
Митрофанов О. - Розробка, дослідження та впровадження вимірювальних засобів гідравлічного типу для визначення вагових та тягових характеристик сільгоспмашин в польових умовах, Лілевман І., Лілевман О., Подольський М. (2016)
Митрофанов О. - День поля на Південно-Українській філії ім. Л. Погорілого "Техніка і технології для успішного господарювання", Мігальов А., Малярчук В. (2016)
Ясенецький В. - Техніка для аграрія на Сорочинському ярмарку, Муха В. (2016)
Баранову Георгію Леонідовичу 75 (2016)
Скалозубов В. И. - Анализ уроков тяжелых аварий на АЭС Fukushima-Daiichi для переоценки безопасности, Козлов И. Л., Габлаят. В., Герасименко Т. В., Скалозубов К. В. (2014)
Рязанов В. В. - Фрактальные структуры и перколяция в ядерном реакторе (2014)
Скалозубов В. И. - Гидродинамическая модель возможного затопления промплощадки Запорожской АЭС при совместном воздействии запроектного землетрясения и смерча в пруде-охладителе, Козлов И. Л., Габлая Т. В., Герасименко Т. В. (2014)
Каховский Н. Ю. - Сварочно-ремонтные работы на АЭС с применением технологии механизированной подводной сварки высоколегированных коррозионностойких сталей типа 18-10, Максимов С. Ю., Фадеева Г. В. (2014)
Батий В. Г. - Анализ возможных путей обращения с топливосодержащими материалами после завершения строительства нового безопасного конфайнмента, Щербин В. Н., Щулепников А. В. (2014)
Шинкаренко В. К. - Результаты исследований аэрозольных фильтров, экспонированных до, во время и после разрушения крыши машинного зала 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, Кашпур В. А., Скоряк Г. Г. (2014)
Гаргер Е. К. - Физико-химические характеристики аэрозоля 30-километровой зоны ЧАЭС в 1986 - 2013 гг., Кашпур В. А., Скоряк Г. Г., Шинкаренко В. К. (2014)
Батий В. Г. - Объемное распределение полей гамма-излучения в зоне центрального зала 4-го энергоблока ЧАЭС, Подберезный С. С., Стоянов А. И. (2014)
Батий В. Г. - Компьютерное моделирование процесса извлечения топливосодержащих материалов с верхних отметок объекта "Укрытие", Романов Д. Н., Подберезный С. С., Стоянов А. И., Щербин В. Н. (2014)
Довыдьков А. И. - Назначение пороговых уставок в каналах контроля подкритичности топливосодержащих материалов, Краснов В. А., Щербин В. Н. (2014)
Одинцов А. А. - Радиоактивно загрязненная вода в помещениях объекта "Укрытие", Хан В. Е., Краснов В. А., Щербин В. Н., Яковенко М. Н. (2014)
Бондарьков Д. М. - Исследование концентрации радионуклидов в топливосодержащих образцах из объекта "Укрытие", Желтоножская М. В., Максименко А. М., Панасюк Н. И. (2014)
Огородников Б. И. - Характеристики радиоактивных аэрозолей в помещении 211/2 объекта "Укрытие" в 2012 г., Хан В. Е., Ковальчук В. П. (2014)
Калиновский А. К. - Выбор оптимального полупроводникового гамма-детектора при определении содержания радионукли-дов чернобыльского генезиса (2014)
Панасюк Н. И. - Определение коэффициента фильтрации аллювиальных песков в районе промплощадки ЧАЭС (2014)
Желтоножская М. В. - Спектроскопический метод регистрации 90Sr в топливосодержащих материалах (2014)
Содержание (2016)
Бейгельзимер Я. Е. Варюхин В. Н. - Винтовая экструзия в Донецком Физтехе (2016)
Алюшин Ю. А. - Основные уравнения механики деформируемого твердого тела в переменных Лагранжа (2016)
Кухарь В. В. - Реализация конечно-разностной модели контактного теплообмена при остывании заготовки на плоском бойке после градиентного нагрева, Тузенко О. А., Балалаева Е. Ю. (2016)
Ларин С. Н. - Исследование силовых параметров и предельных возможностей изотермической пневмоформовки для групп материалов, подчиняющихся энергетической теории кратковременной ползучести и повреждаемости, Леонова Е. В. (2016)
Чигиринский В. В. - Исследование влияния граничных условий на контактные напряжения при объемном нагружении, Ленок А. А. (2016)
Титов В. А. - Особенности построения вязкопластических моделей металлов при испытаниях на изгиб. Сообщение 2, Гараненко Т. Р. (2016)
Бессмертная Ю. В. - Исследования силовых режимов процесса изотермической вытяжки низких коробчатых деталей с малыми радиусами из анизотропных заготовок, Платонов В. И. (2016)
Грушко О. В. - Моделювання процесу редукування циліндричних заготовок з визначенням основних параметрів деформованого стану, Гуцалюк О. В. (2016)
Грибков Э. П. - Конечно-элементное моделирование плющения порошковой проволоки (2016)
Milenin A. - FEM modeling of manufacturing magnesium alloy tubes by dieless drawing process, Kustra P., Furushima T. (2016)
Кривцова О. Н. - Компьютерное моделирование предчистовых калибров для прокатки арматурной стали, Кузьминова Н. Ю., Сенюк В. (2016)
Бейгельзимер Я. Е. - Синтез гибридных материалов: новая область применения методов интенсивной пластической деформации, Эстрин Ю. З., Кулагин Р. Ю. (2016)
Клемешов Е. С. - Анализ путей повышения качества поковок коленчатых валов с применением осадки-протяжки слитка, Чухлеб В. Л. (2016)
Калюжный В. Л. - Определение усилий извлечения пуансона из деформированной заготовки и выталкивания заготовки из матрицы при холодном выдавливании полых изделий с разной степенью деформации, Алиева Л. И., Горностай В. Н. (2016)
Алиева Л. И. - Процессы комбинированного пластического деформирования и выдавливания (2016)
Огородников В. А. - Оценка пластичности деформированного металла, Архипова Т. Ф., Деревенько И. А. (2016)
Давиденко А. А. - Деформационная пористость прутков меди М0б после интенсивной пластической деформации, Сенникова Л. Ф., Дмитренко В. Ю. (2016)
Драгобецкий В. В. - Методы поиска новых технологических решений при обработке глубоких отверстий, Фролов В. К., Наумова М. И., Шаповал А. А. (2016)
Каргин Б. С. - Разработка и исследование технологических смазок для выдавливания клапанов, Каргин С. Б. (2016)
Белошенко В. А. - Равноканальная многоугловая экструзия полимерных композитов с углеродным нанонаполнителем, Возняк Ю. В., Возняк А. В., Возняк А. А. (2016)
Пилипенко А. Н. - Структурная релаксация в макро-, микро- и наноразмерных композитах Cu-Fe, полученных с использованием пакетной гидроэкструзии (2016)
Розов Ю. Г. - Анализ процесса возникновения продольных складок при обжиме тонкостенных цилиндрических оболочек (2016)
Калюжный А. В. - Использование операций вытяжки листовой заготовки и последующей раздачи для изготовления соединительных элементов трубопроводов повышенного качества (2016)
Калюжний О. В. - Комбіноване витягування вісесиметричних порожнистих виробів з листових заготовок із сталі AISI-316l в традиційній одноконусній матриці та в матриці спеціального профілю, Соколовська С. С. (2016)
Пузырь Р. Г. - Расчет компонент тензора напряжений на втором переходе радиально-ротационного профилирования ободьев колес транспортных средств (2016)
Бондаренко С. В. - Исследование дефектообразования при прокатке на гладкой бочке предварительно профилированных полос, Гридин А. Ю., Шапер М. (2016)
Медведев В. С. - Методика расчета системы вытяжных калибров "гладкая бочка – плоский ребровой овал", Разиньков Н. А., Соленый В. К. (2016)
Найзабеков А. Б. - Определение оптимальных параметров осуществления совмещенного процесса "винтовая прокатка–прессование" с помощью компьютерного моделирования, Лежнев С. Н., Панин Е. А., Арбуз А. С. (2016)
Пилипенко С. В. - Развитие метода расчета величины обжатий по толщине стенки вдоль конуса деформации станов ХПТ (2016)
Рахманов С. Р. - Комплексное исследование напряженно-деформированного состояния рабочей клети стана холодной прокатки труб, Вышинский В. Т., Поворотний В. В. (2016)
Мищенко А. В. - Развитие метода прогнозирования изменения поперечной разностенности при многопроходной прокатке труб из сплавов на основе титана на станах холодной прокатки, Григоренко В. У. (2016)
Доброносов Ю. К. - Напряженнодеформированное состояние рабочего ролика листоправильной машины при холодной правке с дифференцированным приложением силы по ширине листа, Гаврильченко Е. Ю., Матвеев И. А. (2016)
Грушко О. В. - Криві течії катанки марок G3Si1 та Св-08Г2С, Слободянюк Ю. О., Ткаченко Р. С. (2016)
Федоринов М. В. - Исследование процесса плющения круглой проволоки методами интенсивной пластической деформации (2016)
Абхари П. Б. - Разработка штампов для выдавливания в разъемных матрицах, Алиева Л. И., Алиев И. С., Ерёмина А. А. (2016)
Васильченко Т. А. - Область рационального существования планетарного привода кривошипных прессов (2016)
Васильченко Т. О. - Конструкція системи включення кривошипних пресів з планетарним редуктором (2016)
Вышинский В. Т. - Анализ возможностей управления холодной прокаткой труб (2016)
Карнаух С. Г. - Разработка оборудования для реализации нового способа "сдвиг – ломка" для разделения сортового проката (труб) на мерные заготовки (2016)
Явтушенко А. В. - Оптимизационный параметрический синтез прижимного механизма вытяжного пресса (2016)
Явтушенко А. В. - Кинематический анализ исполнительного механизма вытяжного пресса, Явтушенко А. В., Васильченко Т. А. (2016)
Маковей В. А. - Формирование и исследование комбинированных износостойких покрытий режущих элементов штампов, Бородий Ю. П. (2016)
Корчак Е. С. - Создание эффективной системы смазки мощных кривошипных горячештамповочных прессов, Квитницкий А. М. (2016)
Пам’яті Коновалова Юрия Вячеславовича (2016)
Аннотации (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Yilmaz E. F. - Approaches to designing of new generation vaccines against the sheep pox disease, Arayici P. P., Maharramov A. M., Mustafaeva Z. (2016)
Minchenko O. H. - Glucose deprivation affects the expression of LONP1 and cathepsins in IRE1 knockdown U87 glioma cells, Halkin O. V., Riabovol O. O., Minchenko D. O., Kuznetsova A. Y., Ratushna O. O. (2016)
Galkin M. A. - Comparative study of the effects of detonation nanodiamonds with varied properties on functional state of brain nerve terminals, Chunihin О. Yu., Pastukhov A. O., Sivko R. V., Leshchenko O. V., Bochechka O. O., Pozdnyakova N. G., Borisova Т. O. (2016)
Lootsik M. D. - Honeybee (Apis mellifera) chitosan: purification, heterogeneity and hemocoagulating activity, Bilyy R. O., Lutsyk M. M., Manko N. O., Navytka S. A., Kutsiaba V. I., Stoika R. S. (2016)
Pirog T. P. - Calcium and magnesium cations influence on antimicrobial and antiadhesive activity of Acinetobacter calcoaceticus ІMV B-7241 surfactants, Sidor I. V., Lutsai D. A. (2016)
Romanchuck L. D. - Hydrophyte water purification under conditions of "Zhytomyrvodokanal” communal enterprise, Fedonyuk T. P., Fedonyuk R. G., Рetruk А. A. (2016)
Klochkov V. K. - In vivo effects of rare-earth based nanoparticles on oxidative balance in rats, Kaliman V. P., Karpenko N. A., Kavok N. S., Malyukina M. Yu., Yefimova S. L., Malyukin Y. V. (2016)
Marynchenko L. V. - The impact of superhigh frequency electromagnetic radiation on threonine producer Brevibacterium flavum, Nizhelska O. I., Lytvynenko D. M., Zabolotna G. M. (2016)
Єрошенко О. В. - Реакція гострої фази та рівень оксиду азоту в крові корів за субклінічного маститу, Пінчук Н. Г., Головко А. М., Рубленко М. В. (2015)
Безух В. М. - Клініко-гематологічний статус собак за отруєння зоокумарином, Піддубняк О. В. (2015)
Бодяко О. І. - Макроелементний статус лошат, Головаха В. І., Слюсаренко С. В. (2015)
Вовкотруб Н. В. - Активність α-амілази та показники обміну ліпідів в оцінці функціонального стану підшлункової залози у високопродуктивних корів, Вовкотруб В. Г. (2015)
Мельник А. Ю. - Функціональний стан печінки у курчат-бройлерів за використання препарату Декавіт (2015)
Ніщеменко М. П. - Гематологічні показники крові та несучість перепілок японської породи за впливу комплексу амінокислот та вітаміну Е, Стовбецька Л. С., Порошинська О. А., Ємельяненко А. А. (2015)
Cахнюк В. В. - Профілактика множинної внутрішньої патології у високо-продуктивних корів, Левченко В. І., Чуб О. В. (2015)
Суслова Н. І. - Діагностика та комплексна терапія телят за катаральної бронхопневмонії, Улько Л. Г. (2015)
Шарандак П. В. - Морфологічні зміни внутрішніх органів овець у зоні антропогенного забруднення, Утеченко М. В. (2015)
Бибен И. А. - Биологические свойства и иммунорегуляторная активность пробиотической культуры Bac. subtilis штамм BI-12 (2015)
Козій Р. В. - Набір для серологічної діагностики сапу в реакції зв’язування комплементу, Скрипник В. Г. (2015)
Рубленко І. О. - Динаміка утворення протисибіркових антитіл у сироватці крові овець, імунізованих вакциною проти сибірки тварин зі штаму Bacillus anthracis UA-07 "Антравак" (2015)
Савінова І. В. - Отримання та культурально-морфологічна характеристика первинно-трипсинізованої культури клітин жаби шпоркової гладенької (Xenopus laevis), Клестова З. С. (2015)
Ярчук Б. М. - Епізоотична ситуація та епізоотологічні особливості зі сказу тварин на території Білоцерківського району, Довгаль О. В., Тирсін Р. В., Тирсіна Ю. М. (2015)
Гаврик К. А. - Вплив збудників демодекозу та отодектозу на біохімічні показники сироватки кровіхворих собак (2015)
Гончаренко В. П. - Удосконалення методів посмертної діагностики гельмінтозів диких тварин, Пономар С. І., Мацюченко О. М. (2015)
Melnychuk V. - Therapeutical efficacy of medicaments on the basis of ivermectin at trichurosic invasion of pigs (2015)
Пономар С. І. - Особливості розвитку патологічного процесу за гельмінтозної інвазії, Сорока Н. М., Гончаренко В. П., Пономар З. С. (2015)
Золотарев К. В. - Токсико-фармакологические свойства препарата Биостим и его применение в ветеринарной практике, Белко А. А., Лях А. Л., Мацинович А. А. (2015)
Коваленко В. Л. - Ефективність застосування дезінфектанта Геоцид за вирощування поросят, Лясота В. П., Балацький Ю. О. (2015)
Андрієць В. Г. - Корекція Авесстимом запально-регенеративного процесу після грижорозтину в свиней, Яремчук А. В., Черняк С. В., Семеняк С. А., Березовський А. В. (2015)
Рубленко М. В. - Морфо-рентгенологічна і біохімічна характеристики репаративного остеогенезу за заміщення кісткових дефектів Біоміном-ГТ у тварин, Дудка В. Б., Семеняк С. А. (2015)
Чорнозуб М. П. - Поширення і причини пахвинно-мошонкових гриж у свиней в умовах сучасного свинарського комплексу, Козій В. І. (2015)
Горюк Ю. В. - Якість та безпека молока сирого, заготовленого в молочних кооперативах і збірних пунктах, залежно від їх технологічного оснащення, Перкій Ю. Б., Горюк В. В. (2015)
Касянчук В. В. - Забруднення морської води ХОС – важлива складова для контролю первинної ланки харчового ланцюга виробництва мідій, Фодченко І. А. (2015)
Лапа О. Ю. - Виявлення джерел контамінації Campylobacter яловичини, Якубчак О. М., Загребельний В. О. (2015)
Summaries (2015)
Вихідні дані (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Borovikov S. - Models Describing the Degradation of Functional Parameters of Electronic Devices Based on the Weibull-Gnedenko Distribution, Schneiderov E., Burak I. (2016)
Ivanyuk V. - Solving Inverse Problems of Dynamics of Non-Linear Objects with the Use of Volterra Series, Ponedilok V., Sterten J. (2016)
Lozynskyi O. - Reduction of Phase Interactions in Control Processes of "Arc Steel-Making Furnace – Power Supply System” Complex Electrical technological System, Paranchuk Y. (2016)
Malyar A. - Effect of Sucker-Rod Pumping Unit Walking Beam Oscillation Frequency on Asynchronous Electric Drive, Kaluzhnyi B., Andreishyn A., Molnar K. (2016)
Parfenyuk A. - Multi-Agent Based Formalization of Electric Power Distribution System Design Process, Gogoglyuk P., Grinberg I. (2016)
Riznyk V. - Multi-Modular Optimization of Information Technologies (2016)
Stakhiv P. - Effectiveness Evaluation of Discrete Macromodelling to Forecast Power Consumption of Electric Power Systems Component Elements, Kozak Y., Hoholyuk O. (2016)
Zhuikov V. - Approximation of Equivalent Source Parameters Change Function by Franklin Functions, Osypenko K. (2016)
Boyko N. - Using Genetic Algorithms for Modelling Informational Processes (2016)
Preparation of Papers for CPEE (English) (2016)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE (2016)
Call for papers SIMS-2016 (2016)
Call for papers ICUMT-2016 (2016)
Call for papers SmartGridComm-2016 (2016)
Call for papes PEMC-2016 (2016)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входить до Переліку наукових фахових видань України (2016)
Свідоцтво про реєстрацію (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Fodil H. - Synthesis, Structural and Physicochemical Characterization of BaFe1-xAlxO3−δ Oxides, Omari M. (2016)
Kelkar D. - Structural, Thermal and Electrical Properties of Doped Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), Chourasia A. (2016)
Pikh Z. - Oxidation of Unsaturated Aldehydes by Peracetic Acid, Nebesnyi R., Ivasiv V., Pich A., Vynnytska S. (2016)
Cordeiro S. - Synthesis and Evaluation of New Bis(imino) Pyridine Based Catalysts for Ethylene Polymerization, Pereira L., Simoes M. O., Marques M., F. F. (2016)
Nagornyak M. - Modification of Polysaccharides by N-Derivatives of Glutamic Acid Using Steglich Reaction, Figurka N., Samaryk V., Varvarenko S., Ferens M., Oleksa V. (2016)
Yatsyshyn M. - Properties of the Hybrid Glauconite/Polyaniline Composites Synthesized in the Aqueous Citrate Acid Solutions, Makogon V., Reshetnyak O., Demchenko P., Dumanchuk N., Stadnyk Y. (2016)
Cirne I. - Methods for Determination of Oil and Grease Contents in Wastewater from the Petroleum Industry, Boaventura J., Guedes Y., Lucas E. (2016)
Hejna A - Microwave Assisted Liquefaction with Crude Glycerol as a Potential Method of Brewer’s Spent Grain Utilization, Kosmela P., Kopczynska M., Haponiuk J., Piszczyk L. (2016)
Oliveira M. - On the Influence of Micro- and Macro-Cristalline Paraffins on the Physical and Rheological Properties of Crude Oil and Organic Solvents, Vieira L., Miranda L., Miranda D., Marques L. C. (2016)
Hosovskyi R. - Diffusive Mass Transfer during Drying of Grinded Sunflower Stalks, Kindzera D., Atamanyuk v. (2016)
Almeida D. - Niobium Oxide as Catalyst for the Pyrolysis of Polypropylene and Polyethylene Plastic Waste, Marques M. F. (2016)
Bratychak M. - Effect of Hydroxyapatite on the Glue Line Strength of the Compositions Containing Polyvinylpirrolidone, Chopyk N., Zemke V. (2016)
Lukanina Y. - The Effect of Cooling Rate during Crystallization on the Melting Behavior of Polypropylenes of Different Chemical Structure, Khvatov A., Kolesnikova N., Popov A. (2016)
Iakovlieva A. - Physical-Chemical Properties of Jet Fuel Blends with Components Derived from Rapeseed Oil, Vovk O., Boichenko S., Lejda K., Kuszewski H. (2016)
Nyakuma B. - Fuel Characterization and Thermogravimetric Analysis of Melon (Citrullus Colocynthis L.) Seed Husk, Oladokun O., Dodo Y., Wong S., Uthman H., Halim M. (2016)
Gridneva T. - Obtaining of High Purity Amorphous Silicon Dioxide from Rice Husk, Kravchenko A., Barsky V., Gurevina N. (2016)
Yavorskiy V. - Investigations of Cavitation Processes in Different Types of Emitters Using Sonochemical Analysis, Sukhatskiy Y., Znak Z., Mnykh R. (2016)
Obushenko T. - Thermodynamic Studies of Bromphenol Blue Removal from Water Using Solvent Sublation, Tolstopalova N., Kulesha O., Astrelin I. (2016)
Кожолянко Г. - Народний карнавал "Маланка" на Буковині, Кожолянко О. (2016)
Сергійчук В. - І через сто років - один до одного (2016)
Курочкін О. - Бали-маскаради на теренах Східної Європи (2016)
Пономар Л. - Народний одяг Слобожанщини на загальноукраїнському тлі (2016)
Стішова Н. - Традиція і стан збереження української календарної обрядовості осіннього циклу на Слобідській Україні (2016)
Бойко І. - Адаптивні стратегії традиційного сезонного будівництва на полянах та пасовиськах у Північних Карпатах (кінець XIX – перша половина XX століття), Лях Я. (2016)
Пономарева И. - Мариуполь этнический (конец XVIII – начало XX века) (2016)
Дмитренко А. - Лісове бджільництво Правобережного Полісся України (2016)
Герасько М. - Житло як основа життєдіяльності населення Чернігово-Сіверщини (2016)
Олійник М. - Етнокультурна знаковість українського одягу в міських практиках за радянських часів: етнічна й естетично-сценічна функції (2016)
Крикун Ю. - Сучасні трансформації у сфері традиційного звичаєвого права поліщуків (за експедиційними матеріалами) (2016)
Юрченко В. - Торговельні звичаї купівлі та продажу товарів на ярмарках України в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття (2016)
Щибря В. - Особливості поясного одягу селян Правобережної Наддніпрянщини кінця ХІХ - першої половини ХХ століття: традиції, новації (2016)
Хай М. - Методологічні і методичні засади дослідження в українському етноінструментзнавстві. Історія – ідеологія – методологія – метод (2016)
Мушкетик Л. - Наукова діяльність Інституту етнографії Будапештського університету ім. Лоранда Етвеша (2016)
Микитенко О. - Нові ракурси фольклорно-етнологічних досліджень болгарської спільноти в Україні (2016)
Шевчук Т. - Наукова фізіономія української фольклористики 1920-х років: драма ідей та моральних орієнтирів (2016)
Іваннікова Л. - Забуті сторінки українського народознавства: Олена Маркович та Марія Ганенко (2016)
Конєва Я. - Мотив акції "Вісла" як фактор текстотворення у фольклорі українців на Вармії та Мазурах у Польщі (2016)
Халюк Л. - Усні оповідання про переселення 1947 року як явище фольклору: тематика, поетика (2016)
Спаська Є. - Рушник в побуті українського селянства (уривок із праці "Кролевець – опорний пункт художнього ткацтва на Україні") (2016)
Кара-Васильєва Т. - Дослідження наукової спадщини Євгенії Спаської у світлі підготовки та видання "Історії декоративного мистецтва України" (2016)
Скрипник Г. - Краєзнавчо-етнографічні студії Євгенії Спаської (2016)
Литвинчук Н. - Слідами Євгенії Спаської (з досвіду повторного обстеження кролевецького ткацького осередку в перші десятиліття ХХІ століття) (2016)
Студенець Н. - Рушники Полісся в дослідженнях Євгенії Спаської (2016)
Клименко О. - "Орнамент бубнівського посуду" як одна з провідних мистецтвознавчих розвідок Єгенії Спаської (2016)
Смолій Ю. - Український мальований рушник: термінологія, генезис (за матеріалами Євгенії Берченко, Євгенії Спаської, Євгенії Прибильської та музейних збірок України) (2016)
Косицька З. - Хатні паперові оздоби в матеріалах Євгенії Спаської (2016)
Коваль-Фучило І. - Зберегти родинний пісенний скарб (2016)
Інформація про авторів (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Minaev B. - Photochemistry and Spectroscopy of Singlet Oxygen in Solvents. Recent Advances which Support the Old Theory (2016)
Rakovsky S. - Kinetics and Mechanism of the Ozone Reaction with Alcohols, Ketones, Ethers and Hydroxybenzenes, Anachkov M., Belitskii M., Zaikov G. (2016)
Figovsky O. - Synthesis and Application of Nonisocyanate Polyurethanes, Shapovalov L., Leykin A. (2016)
Demchuk Z. - Amphiphilic Polymers Containing Cholesterol for Drug Delivery Systems, Savka M., Voronov A., Budishevska O., Donchak V., Voronov S. (2016)
Kosmela P. - Recent Developments in Polyurethane Foams Containing Low-Cost and Pro-Ecological Modifiers, Zedler L., Formela K., Haponiuk J., Piszczyk L. (2016)
Zeynalov E. - Antioxidant Traits of Some Nanocarbon Moieties Integrated in Polymer Materials (a Review), Wagner M., Friedrich J., Magerramova N., Salmanova N. (2016)
Ivashkiv O. - Synthesis and Properties of Oligomers with Hydroxy End-Groups, Namiesnik J., Shyshchak O., Polyuzhyn I., Bratychak M. (2016)
Brostow W. - Survey of Relations of Chemical Constituents in Polymer-Based Materials with Brittleness and its Associated Properties, Lobland H. E. (2016)
Owczarek K. - Natural Deep Eutectic Solvents in Extraction Process, Szczepanska N., Plotka-Wasylka J., Rutkowska M., Shyshchak O., Bratychak M., Namiesnik J. (2016)
Kucinska-Lipka J. - Ascorbic Acid in Polyurethane Systems for Tissue Engineering, Janik H., Gubanska I. (2016)
Yavorskiy V. - Sulfur Gas Production in Ukraine (Review), Slyuzar A., Kalymon J. (2016)
Pidlisnyuk V. - Fluctuations of Annual Precipitation and Water Resources Quality in Ukraine, Harrington JR J., Melnyk Y., Vystavna Y. (2016)
Pyshyev S. - Polymer Modified Bitumen: Review, Gunka V., Grytsenko Y., Bratychak M. (2016)
Kulazynski M. - Supercritical Fluid Extraction of Vegetable Materials, Stolarski M., Faltynowicz H., Narowska B., Swiatek L., Lukaszewicz M. (2016)
Содержание (2016)
Петрушин В. С. - Моделирование регулируемых электроприводов с двухблочными выпрямителями и многофазными асинхронными двигателями, Плоткин Ю. Р., Еноктаев Р. Н. (2016)
Найденко Е. В. - Cнижение нагрузок в кинематических передачах двухмассовой электромеханической системы с люфтом, Бойко А. А., Коняхина О. С. (2016)
Марущак Я. Ю. - Математическая модель механизма перемещения электродов дуговой сталеплавильной передачи на основе представления Денавита-Хартенберга, Кушнир А. П. (2016)
Дочвири Дж. Н. - Динамика двухдвигательного электропривода с регулированием воз,уждений при цифровом управлении (2016)
Осадчий В. В. - Лабораторный стенд для исследования микропроцессорных систем управления двухмассовым электроприводом, Назарова Е. С., Брылистый В. В., Савилов Р. И. (2016)
Задорожняя И. Н. - Взаимосвязи и оптимизация параметров электромеханической системы с предельной степенью демпфирования упругих колебаний, Задорожний Н. А. (2016)
Кузнецов Б. І. - Дослідження динамічних характеристик двомасової електромеханічної системи у різних режимах роботи, Нікітіна Т. Б., Коломієць В. В., Хоменко В. В. (2016)
Лемешко С. М. - Повышение противобоксовочных свойств маневрового тепловоза средствами индивидуального управления двигателями тяговой электропередачи (2016)
Kvashnin V. - Modeling systems direct torque control using а three-phase mathematical model, Klimenko G., Kvashnin V. (2016)
Анищенко Н. В. - Система управления синхронной машиной в режиме стартера, Канунников Р. В., Яровой Г. И. (2016)
Бойко А. А. - Особенности формирования алгоритма управления тиристорными лифтовыми системами, Семенюк В. Ф., Бесараб А. Н., Мирошниченко Н. В., Акчебаш Н. В. (2016)
Коцур М. И. - Регулируемый асинхронный электропривод с улучшенными характеристиками, Андриенко А. А., Андриенко Д. С., Немыкина О. В. (2016)
Хилов В. С. - Особенности расчета емкости жил кабельной линии при наличии центрального токопровода, Фофанов К. П. (2016)
Маевский Д. А. - Особенности несимметричных режимов работы трехфазного кабеля с учетом связей между его проводниками, Маевская Е. Ю., Семенюг А. Н., Огинская С. Н. (2016)
Харитонов А. А. - Анализ эффективности применения средств электробезопасности в электроустановках до 1000 вольт железорудных шахт, Мельник О. Е., Пархоменко Р. О., Ляхова Н. Н. (2016)
Кривда В. І. - Дослідження режимів роботи пристрою регулювання напруги та реактивного опору на базі силового трансформатору, Рудницький В. Г. (2016)
Берзан В. П. - Расчет методом контурных токов режима сети с распределенными нагрузками типа RLC, Посторонкэ С. А., Виеру Д. (2016)
Булгар В. В. - Высокоскоростной двигатель постоянного тока бииндукторнго типа, Косенков В. Д., Яковлев А. В., Ивлев Д. А. (2016)
Петренко А. Н. - Разработка синхронного двигателя с постоянными магнитами на базе асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, Плюгин В. Е., Петренко Н. Я., Шайда В. П. (2016)
Болюх В. Ф. - Особенности экспериментальных исследований линейных электромеханических преобразователей ударного действия, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2016)
Пальчиков О. О. - Многокритериальная оптимизация трансформаторов с вращающимся магнитным полем (2016)
Красношапка Н. Д. - Вплив відхилення напруги на енергетичні показники електроприводів з асинхронними двигунами з масивними феромагнітними екранами, Пушкарь Н. В. (2016)
Рымша В. В. - Вентильный электропривод для рудничного аккумуляторного электровоза, Радимов И. Н., Гулый М. В., Матющенко А. В. (2016)
Самчелеев Ю. П. - Однофазно-трехфазный преобразователь частоты с релейным управлением, Белоха Г. С. (2016)
Пуйло Г. В. - Энергоэффективные силовые трансформаторы, Насыпаная Е. П. (2016)
Галайко Л. П. - Сравнение технико-экономических показателей вентильно-индукторного двигателя для рудничного электровоза при различных способах регулирования режимов работы (2016)
Заблодский Н. Н. - Обобщенный метод объектно-ориентированного проектирования электромеханических преобразователей энергии, Плюгин В. Е., Гетя А. Н., Дещенко А. Л. (2016)
Плюгин В. Е. - Моделирование переходных процессов высокоскоростных асинхронных двигателей в Ansys Maxwell, Егоров А. В., Шилкова Л. В., Потоцкий Д. В. (2016)
Каплун В. В. - Удосконалення перетворювального агрегату комбінованої системи електроживлення з поновлювальними джерелами енергії, Шавьолкін О. О. (2016)
Дорошенко О. І. - Про математичне моделювання систем електропостачання конкретних промислових споживачів електроенергії, Левакін М. С. (2016)
Бересан А. А. - Спектральный анализ сетевого тока станции испытания синхронных генераторов, Беляев В. Л. (2016)
Бесараб А. Н. - Оптимизация параметров режимов распределительных сетей сельскохозяйственного назначения напряжением 35 кв, Невольниченко В. Н., Шабовта М. Ю., Соколов Я. А., Тищенко И. И. (2016)
Савич С. П. - Перспективи впровадження багатозонних тарифів у сфері електроенергетики, Ткачук О. М. (2016)
Левакін М. С. - Про оптимальне реактивне навантаження синхронних електродвигунів, Дорошенко О. І. (2016)
Христо П. Е. - Энергосберегающий электропривод главных насосов сухого дока на базе дифференциального каскада (2016)
Лєйвіков С. М. - Енергомоніторинг Одеської області, Савич В. С., Медведєв В. С. (2016)
Сінчук О. Н. - Прогнозування рівнів споживання електричної енергії підприємствами з підземним способом видобування залізорудної сировини, Сінчук І. О., Касаткина І. В., Ялова А. Н. (2016)
Шевченко В. В. - К вопросу обеспечения конкурентоспособности отечественных турбогенераторов (2016)
Шокарев Д. А. - Разработка мероприятий по энергосбережению в условиях ПАО "Авто-КрАЗ", Рыков Г. Ю., Богодист К. П. (2016)
Процына З. П. - Параметризация геометрии вентильно-реактивного двигателя (2016)
Кобозева А. А. - Основы нового подхода к стеганоанализу цифрового изображения, Ворникова М. В., Шпортюк А. Г. (2016)
Крисилов В. А. - Формализация операций сравнения в условиях неопределенности описания временных характеристик объектов, Городничая Е. А. (2016)
Крапивный Ю. Н. - Архитектуры гибридных интеллектуальных систем, Кривонос А.О. (2016)
Кузнєцова Н. В. - Аналіз фінансових ризиків з використанням SAS-технологій обробки даних, Бідюк П. І. (2016)
Буй Д. Б. - Рефлексивно-транзитивные замыкания бинарных отношений, Шишацкая Е. В., Fabunmi S., Mohammed K. (2016)
Kvashnin V. - Generating PWM by using microcontroller STM32F4Disovery, Babash A. (2016)
Мартынюк А. Н. - Операции расширенной тестовой эволюции, Сугак А.С., Хабиб Альшикх (2016)
Еременко А. П. - Интеллектуальная бортовая система обеспечения безопасности, Жуков Ю. Д. (2016)
Surkov S. S. - Communication model and protocol between smart home components, Martynyuk O. N. (2016)
Левченко А. О. - Генератор еталонних вибірок числових даних з заданою ступінню забруднення довільними значеннями (2016)
Максименко Ю. А. - Методика визначення структури системи радіоуправління комплексом розвідувальної групи з урахуванням електромагнітної сумісності (2016)
Шапорин Р. О. - Оценивание энергопотребления оперативной памяти на этапе разработки программного обеспечения, Стецюк Е. Д. (2016)
Еліас Р. - Часова складність помножувачів, Рахма М., Глухов В. С. (2016)
Дрозд Ю. В. - Oсобенности рабочего диагностирования многопоточной конвейерной системы, Дрозд А. В., Аль-Даби М. М. (2016)
Бушер В. В. - Синтез системы управления приточно-вытяжной вентиляцией купе пассажирских вагонов, Ярмолович В. Я., Власов Н. А. (2016)
Шитикова Е. В. - Модельно-ориентированные методы автоматизации процесса испытаний сложных технических систем, Табунщик Г. В. (2016)
Стефанович Т. О. - Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із несиметричним навантажувальним резервуванням за схемою 2-із- 3, Щербовських С. В. (2016)
Мигаль В. П. - Киберфизический подход к исследованию индивидуальности функционирования динамических систем, Мигаль Г. В. (2016)
Квашнин В. В. - Аппаратные и программные средства диагностики электромеханической системы на основе асинхронного электропривода, Клименко Г. П., Квашнин В. О. (2016)
Савенко О. С. - Діагностування комп’ютерних систем на наявність метаморфних вірусів на основі модифікованих емуляторів, Кльоц Ю. П., Нічепорук А. О., Мостовий С. В. (2016)
Винаков А. Ф. - Технические характеристики современных электромобилей, Савелова Э. В., Скринник А. И. (2016)
Рындин Ю. И. - Формирование целевой функции выполнения разведывательного задания разведывательным органом на БРМ, Левченко А. А., Максименко Ю. А., Шумков И. А. (2016)
Поморова О. В. - Трансфер знань та технологій на прикладі підтримки реалізації студентських стартапів, Говорущенко Т. О., Побережний С. Ю., Магдін В. В. (2016)
Yashyna K. V. - Development of Dniprodzerzhynsk state technical university and Kyiv state maritime academy Knowledge Transfer Units business and activity plans, Karpenko O. О. (2016)
Кавицкая В. С. - Целенаправленное формирование рейтингового пространства оценки университетов, Крисилов В. А., Любченко В. В. (2016)
Рыбальский О. В. - Статистическая обработка самоподобных структур, выделенных из шумов фонограмм, при определении идентичности аппаратуры цифровой звукозаписи, Соловьев В. И., Журавель В. В., Тимошенко Л. Н. (2016)
Abramowycz S. D. - Święte księgi jako intertekst rozwoju literackiego oraz niektóre aspekty badania literatury rosyjskiej (2015)
Анісімова Н. П. - Поетика "південної" лірики Тараса Федюка (2015)
Баркарь У. Я. - Семантичні варіації реалізацій числа ‘два’ в середньоверхньонімецьких текстах, Корнєва Н. А. (2015)
Беззубова О. О. - Мовленнєвий етикет в текстах приватних німецькомовних СМС-повідомлень (2015)
Боднарчук Т. В. - Probleme des Schreibens und der Schreibkompetenzentwicklung in der wissenschaftlichen Literatur, Крецька Ю. А. (2015)
Бувалец Е. В. - Субстантивные биномы в идиостиле Виктора Сосноры (2015)
Волковецька Н. В. - Художнє втілення архетипів самості, персони і тіні в романах О. Забужко "Музей покинутих секретів" й Дж. Фоера "Все освітлено" (2015)
Волковинська І. В. - Паралелізм як фігуральний прийом організації епітетних структур у віршованому тексті (2015)
Волковинський О. С. - Особливості модерністського епітетотворення (2015)
Гавловська Т. А. - Посилення інфернальності образу мелузіни в рецепції Т. Фонтане (2015)
Галайбіда О. В. - Лексичне різноманіття української мови у перекладах Л. Солонька (2015)
Гальчук О. В. - Рецептивний горизонт міфології сатурна в ліриці Михайля Семенка (2015)
Горовенко М. А. - Ономастическое пространство романа С. Фицджеральда "Великий Гэтсби" (2015)
Гуменюк І. І. - Фразеологічність колоративів (на матеріалі фразеологізмів англійської мови) (2015)
Гурдуз А. І. - Концепт води в романі Олени Печорної "Кола на воді" (2015)
Даниліна О. В. - Квазі-автобіографія як метажанр сучасної української літератури (2015)
Денисенко Н. В. - Досягнення ематичності в англо-українських художніх перекладах, Коноваленко Т. В. (2015)
Дербенёва Л. В. - Типологическое сходство идейно-эстетических исканий в русском и немецком романе ХІХ века (2015)
Єфименко В. А. - Трансформації традиційних казок у контексті нових медіа (2015)
Землянська А. В. - Топос "кінця світу" у романі Л. Костенко "Записки українського самашедшого" (2015)
Зотова В. Г. - Притча як форма художнього осмислення макро- і мікрокосму людини у прозі В. Ґолдінґа і В. Шевчука (2015)
Иванюк Б. П. - Стихотворный бестиарий: генезис, история, поэтика, жанровые модификации (2015)
Ильинская Н. И. - Ирония в поэме Александра Блока "Двенадцать" (2015)
Йовдий В. Я. - "Лишние люди" Панаита Истрати (2015)
Казимір В. О. - Der Wortschatz der unmittelbaren Gegenwart (zum Problem der Entwicklung der Umgangsprache) (2015)
Казимір І. С. - Формування корпусу ептонімів В. Шекспіра (2015)
Калашник Л. С. - Особливості антропонімічної картини сучасної китайської мови (2015)
Кеба Д. О. - Своєрідність міфотворення в прозі Ф. Кафки (2015)
Кеба А. В. - Художественный мир Андрея Платонова: Пространство и текст. Статья третья. Пространство сознания (2015)
Кеба Т. В. - Особливості художнього втілення лінгвокультурного типажу "американець" у романі Г. Джеймса "Жіночий портрет" (2015)
Кіреєнко К. В. - Сугестивні характеристики любовних замовлянь (2015)
Колінько О. П. - Вставні конструкції в структурі сучасного українського роману (2015)
Колупаєва О. М. - Специфіка сучасного спортивного коментаря (на матеріалі інтернет-видання "Przegląd sportowy") (2015)
Коршунова С. І. - Циклический любовный сюжет как особенность поэтики романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" (2015)
Костенко Г. М. - Поетикальні особливості іммігрантської літератури на прикладі роману Айн Ренд "Атлант розправив плечі" (2015)
Кремінська О. О. - Концепт "імперія" в творчості Кіплінга (2015)
Kruk A. A. - Destiny as a Predetermined Course of Events in Thomas Hardy and Panas Myrny’s Novels (2015)
Лаврова А. А. - Особенности хронотопа в рассказах М. Булгакова о гражданской войне (2015)
Левицька Т. О. - Імаготипи християн-пресвітеріанців в романі Вальтера Скотта "Пуритани" (2015)
Лисенко А. В. - Багатогранність поетичного світу Володимира Тарасенка, Дорошенко С. М. (2015)
Матковська М. В. - Категоризація поліілокутивних дієслів у сучасній англійській мові (2015)
Мацапура В. И. - Особенности проблематики и поэтики рассказа Т. Толстой "Чистый лист" (2015)
Меншій А. М. - М. Коцюбинський та Р. Іваничук: наративна структура малої прози (2015)
Михед О. П. - Поетикальний код реаліті-роману виживання: інтермедіальний виклик сучасної прози (2015)
Moshtak O. V. - The Сorrelation between the Appraisal and Cognitive Process (2015)
Насакина С. В. - Функционирование прагматонимов в рекламных текстах фармацевтических препаратов (2015)
Петровская С. С. - Именное сказуемое в романе А.Белого "Петербург" (2015)
Попадинець О. О. - Artistic Paradigm of Female Characters in the Novels "Rob Roy" by W. Scott and "Karmelyuk" by M. Starytsky (2015)
Притуляк В. Г. - Концепт zeitraum (часопростір) у німецькій мові в аспекті лінгвофілософської антиномії теоцентричність / антропоцентричність (2015)
Расевич Л. П. - Екзистенціальна проблема абсурдності життя у змістово-поетикальній трансформації холмсіани (2015)
Романець В. М. - Творчість в.гюго в оцінках та перекладах українських митців (2015)
Рудая Н. В. - Структурные особенности многокомпонентных сложных предложений со сложносочиненной структурной основой в романе Лао Шэ "Рикша" (2015)
Садовська Ю. В. - Мексиканський "Роман про революцію" у контексті світової традиції (Маріано Асуела "Ті, хто знизу" – Ісаак Бабель "Кінармія") (2015)
Синявська Л. І. - Особливості трансформації драматичних текстів (2015)
Сипаткина М. Т. - "Казус Кукоцкого" Людмилы Улицкой как образец современного романа "Нерешенных вопросов" (размышления учителя литературы) (2015)
Сірант А. М. - Концепт слово у контексті мовного вираження концептів гріх та спокута у мові художньої прози другої половини ХХ ст. (2015)
Старостенко Т. М. - Рослинно-астральний символізм у романі Дж.Р.Р. Мартіна "Гра престолів" за циклом "Пісня льоду і полум’я" (2015)
Судець Н. А. - Образ ангела в ранніх поетичних текстах І. Франка і Я. Каспровича (на матеріалі епітетних структур) (2015)
Титянин К. А. - Иннокентий Анненский о природе эстетического отрешения в повести Гоголя "Портрет" (2015)
Уманець А. В. - Lexical Translation Transformations (2015)
Філатова О. С. - Морфологія роману виховання: О. Копиленко "Дуже добре", "Десятикласники" (2015)
Фоміна Г. В. - Відображення проблем сучасності крізь призму трансформацій традиційних сюжетів та образів у німецькій та англійській літературах ХХ століття, Литвинюк О. М. (2015)
Фрасинюк Н. І. - Концепт і його суміжні сутності (2015)
Хохель Д. Ю. - Якісний світ оповідання Юджі Фостер "Коли все закінчується, він ловить її" (2015)
Цебенко О. О. - Літературні жанри у творчій спадщині Яна Щасного Гербурта (2015)
Чернікова О. І. - Темпоральні різновиди та шляхи розповсюдження мема: від минулого до сучасності (2015)
Шарова Т. М. - Використання електронного засобу навчального призначення під час викладання історії української літератури, Шаров С. В. (2015)
Шенкнехт Н. М. - Особливості хронотопу роману Джозефа Конрада "Лорд Джім" (2015)
Шпак Ю. О. - Інтертекстуальність віршів Р. Дала зі збірки "Revolting Rhymes" (2015)
Штельмухова Ю. В. - Ознаки концепту "чеховське" в пьєсі Б. Шоу "Людина і надлюдина" (2015)
Шулык П. Л. - Коллективное сознательное против женского бессознательного в израильской женской литературе. Статья вторая. Между иудаизмом и феминизмом (2015)
Юрченко О. В. - Семантико-стилістичний потенціал історизмів у формуванні концептосистеми природних реалій нижньої наддніпрянщини (на матеріалі творчості Віктора Чабаненка та Яра Славутича) (2015)
Юрченко Т. Г. - Функціональні особливості експресивів у мові мас-медіа, Митяй З. О. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статті (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2017)
Hatamleh R. - On the Abstract Inverse Scattering Problem for Trace Class Perturbations, Zolotarev V. A. (2017)
Korobov V. I. - On Robust Feedback for Systems with Multidimensional Control, Revina T. V. (2017)
Serbenyuk S. O. - Continuous Functions with Complicated Local Structure Defined in Terms of Alternating Cantor Series Representation of Numbers (2017)
Tieplova D. - Distribution of Eigenvalues of Sample Covariance Matrices with Tensor Product Samples (2017)
Title (2013)
Contents (2013)
Feoktistov A. I. - Energy distribution of electrons in the "zero-energy peak" induced by a radioactive decay or a target bombardment with charged particles, Kupryashkin V. T., Sidorenko L. P., Lashko V. A. (2013)
General A. A. - Modeling of gas discharge in water vapor, Shpenik Yu. O. (2013)
Gnatovskyy O. V. - Cross-correlation method for the formation of laser energy fields with complex distributions, Negriyko A. M., Gnatovskyy V. O., Sidorenko A. V. (2013)
Olikh O. Ya. - Features of charge transport in Mo/n-Si structures with a Schottky barrier (2013)
Tomchuk P. M. - Polarization dependences of terahertz radiation emitted by hot charge carriers in p-Te, Bondar V. M., Solonchuk L. S. (2013)
Sachenko A. V. - Recombination characteristics of single-crystalline silicon wafers with a damaged near-surface layer, Kostylev V. P., Litovchenko V. G., Popov V. G., Romanyuk B. M., Chernenko V. V., Naseka V. M., Slusar T. V., Kyrylova S. I., Komarov F. F. (2013)
Kornienko M. E. - Discrete properties of quasiliquid water film in the ice premelting range. 1. Temperature dependences of water nanofilm thickness and viscoelastic properties of polycrystalline ice, Sheiko N. L., Kornienko O. M., Nikolaienko T. Yu. (2013)
Davidenko N. A. - Cadmium sulfide−porous silicon nanocomposite structures, Kuznetsov G. V., Milovanov Yu. S. (2013)
Podolyan O. M. - Pore evolution at reactive diffusion in spherical and cylindrical nanoparticles, Zaporozhets T. V., Gusak A. M. (2013)
Tkach M. V. - Theory of the properties of resonant-tunneling nanostructures as active elements of quantum cascade lasers and detectors, Seti Yu. O. (2013)
Melkov G. A. - A strongly nonequilibrium state in magnetic nanodots at high pumping levels, Slobodianiuk D. V. (2013)
Lisnyi B. M. - Asymmetric diamond Ising−Hubbard chain with attraction (2013)
Bulavin L. A. - Entropy production in the diffusion-driven regime of droplet evaporation, Verbins’ka G. M., Gavryushenko D. A., Sysoev V. M., Solov’yov O. S., Cherevko K. V. (2013)
Щербина Р. О. - Синтез і фізико-хімічні властивості в ряду солей 2-((4-R-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)ацетатних кислот (2017)
Одинцова В. М. - Синтез, фізико-хімічні властивості естерів 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетатних кислот (2017)
Mikhalchenko E. K. - Synthesis and physical-chemical properties of 3-benzyl-8-propylxanthinyl-7-acetic acid and its derivatives, Аleksandrova K. V., Levich S. V., Sinchenko D. M. (2017)
Сугак О. А. - Синтез, фізико-хімічні властивості похідних 2-((4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетогідразидів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2017)
Галстян Г. А. - Озонолітичний синтез α-аміно-α'-гідроксиметил-4-нітроацетофенону в рідкій фазі (2017)
Бурдак К. С. - Розробка технології одержання таблеток на основі адеметіонін 1,4-бутандисульфонату, Ярних Т. Г., Борщевська М. І. (2017)
Стадніченко О. В. - Вплив концентрації ліпідів на ступінь інкапсуляції та розмір часток при розробці ліпосомальної форми іринотекану, Краснопольський Ю. М., Ярних Т. Г. (2017)
Баланчук Т. І. - Дослідження накопичення неорганічних елементів у рослинній сировині Carduus nutans L., Carduus acanthoides L., Мазулін О. В., Опрошанська Т. В., Мазулін Г. В. (2017)
Федосов А. І. - Порівняльний аналіз гідроксикоричних кислот артишоку, що вирощений в Україні та Франції, Добровольний О. О., Шаламай А. С., Новосел О. М., Кисличенко В. С. (2017)
Хортецька Т. В. - Мікроскопічні дослідження подорожника великого та подорожника середнього при ідентифікації лікарської рослинної сировини, Смойловська Г. П. (2017)
Кремзер А. А. - Циркулирующие биомаркеры в прогнозировании неблагоприятного исхода у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (2017)
Малоштан Л. М. - Дослідження фармакологічної активності густого екстракту з листя ліщини на моделі експериментального тромбофлебіту периферичних судин у кролів, Каленіченко Г. С. (2017)
Токаренко О. І. - Інформативність показників варіабельності серцевого ритму у скринінговій діагностиці синдрому обструктивного апное сну, Андреєва Я. О. (2017)
Данільченко Д. М. - Натрій 2-(4-аміно-(5-(фуран-2-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетат, синтез, дослідження біохімічних показників сироватки крові корів при його використанні, Звенігородська Т. В., Парченко В. В. (2017)
Кравченко Т. В. - Обговорення протимікробної та протигрибкової активності похідних 4-аміно-5-метил-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2017)
Колесник А. П. - Состояние оказания помощи больным раком эндометрия в Запорожской области с 2008 по 2015 год, Каджоян А. В., Кабаков А. О. (2017)
Крайдашенко О. В. - Моніторинг побічних реакцій лікарських засобів – важливе завдання фармаконагляду. Аналіз роботи Запорізького регіонального відділення ДЕЦ МОЗ України, Бєленічев І. Ф., Стець Р. В., Косогор Ю. А., Каптур Л. М. (2017)
Назарян Р. C. - Мікробіологічний аналіз зубного нальоту в дітей із синдромом Дауна, Іскоростенська О. В., Замазій Т. М. (2017)
Мірчук Б. М. - Частота дефектів зубних рядів серед дорослих пацієнтів м. Запоріжжя, які звернулися за протетичним лікуванням, Максимов Я. В. (2017)
Чугунов В. В. - Особливості порушення комплаєнса у хворих на цукровий діабет 2 типу, Ткаченко О. В., Данілевська Н. В. (2017)
Алєксєєва І. М. - Компетентності: категоріальний апарат вищої фармацевтичної освіти (2017)
Карбовський В. Л. - Дослідження гострої токсичності препарату Дермабін, Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2017)
Саблук С. А. - Особливості організації контролю злочинності в Україні у другій половині 50-х років ХХ ст. (2016)
Артем’єва Н. П. - Конституційні основи права на правову допомогу в контексті цивільного судочинства України (2016)
Турчинов К. О. - Окремі питання законодавчого забезпечення виборів Президента України (2016)
Місяць А. П. - Особливості відчуження предмета іпотеки (2016)
Сердечна І. Л. - Сімейні права та обов’язки фактичного вихователя та дитини (2016)
Панченко С. С. - Одностороння відмова від договору як підстава припинення строку його дії (2016)
Назаренко Є. В. - Захист прав та інтересів сторін договору перевезення автомобільним транспортом (2016)
Осипова І. І. - Підстави звільнення від доказування за законодавством зарубіжних країн (2016)
Андрейцев В. В. - Поняття господарської діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки (2016)
Гуренко М. А. - Співвідношення інвестиційних договорів публічного характеру та договорів, що укладаються у рамках державно-приватного партнерства (2016)
Кузьмін С. А. - Криміналізація незаконного перетинання державного кордону України, Марчук М. П. (2016)
Захарчук В. М. - Самовільно зайнята земельна ділянка як предмет злочину (2016)
Плисюк Н. М. - Розмежування умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, і умисного вбивства в стані сильного душевного хвилювання (2016)
Гураль Л. О. - Загальні підходи до визначення меж відповідальності за спричинення тілесних ушкоджень (2016)
Мартинюк О. Г. - Законодавча основа адміністративної діяльності в органах прокуратури (2016)
Димінська О. Ю. - Співвідношення процесів гармонізації та уніфікації договірного права ЄС (2016)
Гуменюк О. Г. - Психологічний аналіз лідерства та його функцій в організаціях системи державного управління (теоретичний аспект), Бриндіков Ю. Л. (2016)
Савицький В. Т. - Державна служба України: законодавчі новели та реальність (2016)
Прудиус Л. В. - Перспективи оцінювання професійних кваліфікацій державних службовців в Україні (2016)
Синчак В. П. - Уточнення сутності "зеленого" ресурсоаудиту та методичні підходи до його проведення в сільськогосподарських підприємствах, Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П. (2016)
Соколюк Г. О. - Формування стратегії конкуренції підприємств готельно-ресторанного бізнесу, Прилепа Н. В. (2016)
Лазор О. Я. - Тенденції збалансування попиту та пропозицій молодіжного сегменту ринку праці у Харківській області, Лазор О. Д., Шатіло І. В. (2016)
Кулинич Р. О. - Застосування статистичних рівнянь залежностей для оцінки взаємозв’язку економічних явищ при обґрунтуванні управлінських рішень (2016)
Кулинич О. І. - Комплексна оцінка показників статики, динаміки та інтенсивності розвитку регіонів України за 2015 рік (2016)
Михайлов В. С. - Методологічні проблеми удосконалення сільськогосподарської статистики (2016)
Фасолько Т. М. - Моделювання взаємозв’язку між державним боргом та бюджетним дефіцитом в контексті забезпечення платоспроможності країни (2016)
Омельчук О. М. - Рецензія на монографію С. А. Саблука "Кримінально-правова протидія злочинності в Україні у 1922–1960" (2016)
Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад комунальної форми власності (2016)
Університетські наукові записки. Науковий часопис (2016)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у часопису "Університетські наукові записки" (2016)
Вихідні дані (2016)
Погріщук Б. - Природно-ресурсне забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку аграрного сектора економіки, Погріщук Г. (2016)
Власюк Т. - Зовнішньоторговельні аспекти безпеки функціонування хімічного комплексу України (2016)
Мельник В. - Інноваційно-інтенсивний тип виробництва як пріоритетний у розвитку сільського господарства в Україні, Погріщук О. (2016)
Луцишин З. - Інваріанти розвитку банківського сектору економіки України, Фролова Т., Лук’яненко Л. (2016)
Кириленко С. - Нові підходи у наданні роздрібних банківських послуг в умовах розвитку цифрових мобільних технологій: досвід іноземних банків (2016)
Ільченко С. - Наукові інструменти врахування природи секторальної асиметрії ринку транспортних послуг в морському судноплавстві, Познанська І. (2016)
Лизун М. - Розвиток світової валютної системи крізь призму її елементів (2016)
Зварич І. - Сучасні глобальні екологічні ризики (2016)
Островська Г. - Проблеми і перспективи розвитку економіки, заснованої на знаннях (2016)
Гоголь Т. - Теоретичні засади формування брендів підприємств агропромислової сфери (2016)
Рудницька О. - Аналіз операційної діяльності за основними бізнес-процесами торговельних підприємств (2016)
Міжрегіональне співробітництво в національному та міжнародному вимірах (2016)
Європейська інтеграція і Україна: радикальні економічні реформи (2016)
Наші автори (2016)
Annotation (2016)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Oliinychenko D. R. - Investigation of hadron multiplicities and hadron yield ratios in heavy ion collisions, Bugaev K. A., Sorin A. S. (2013)
Semenov I. L. - Ion drag force on a charged macroparticle in collisionless plasma (2013)
Brodin A. - Mechanisms for anomalous diffusion in a nematic environment (2013)
Kras’ko M. M. - Influence of tin impurity on degradation of conductivity in electron-irradiated n-Si (2013)
Yeshchenko O. A. - Temperature effects on the surface plasmon resonance in copper nanoparticles (2013)
Litovchenko N. M. - Excitonic parameters of InxGa1-xAs−GaAs heterostructures with quantum wells at low temperatures, Korbutyak D. V., Strilchuk O. M. (2013)
Dotsenko I. S. - Teleportation of quantum entangled two-photon states in the presence of noise, Korobka R. S. (2013)
Makhlaichuk P. V. - Dimerization of water molecules. Modeling of the attractive part of the interparticle potential in the multipole approximation, Malomuzh M. P., Zhyganiuk I. V. (2013)
Simenog I. V. - The conditions of stability of two-dimensional quantum systems of three charged particles, Mikhnyuk V. V., Kuzmenko M. V. (2013)
Simulik V. M. - Ivan Yuriyovych Krivsky (to the 80-th anniversary of his birthday) (2013)
Новохатський К. - Краєзнавство, літописаня, архіви: можливі перспективи (2003)
Прись Т. - Участь архівних установ України у написанні "Історії міст і сіл Української РСР" (2003)
Клименко Т. - 3 історії розвитку архівної справи на Черкащині (2003)
Тимошенко Л. - Архіви уніатської церкви - джерельна база дослідження краєзнавства Правобережжя ХVІІ-ХVIII ст. (2003)
Стецик Ю. - Монастирські архіви Перемишльщини як джерело історичного краєзнавства (2003)
Скрицька Л. - Патриція Кеннеді Грімстед про проблему возз'єднання української архівної спадщини: від перекладача-референта (2003)
Солонська Н. - Щодо створення зведеного каталогу давньоболгарських джерел, які знаходилися в імовірному фонді бібліотеки Ярослава Мудрого (2003)
Березюк Н. - Під дамокловим мечем реформи (2003)
Понєдєльнік Л. - Декоративно-ужиткове мистецтво Волині міжвоєнного періоду (1921-1939) (2003)
Климова К. - Воєнно-історичне краєзнавство початку XX ст. (2003)
Якубовський В. - Деякі історіографічні проблеми історії Болохівської землі (2003)
Хаварівський Б. - Тернопіль крізь призму геральдики, Клименко О. (2003)
Кочеркевич Я. - Побут львів'ян XVII ст. (джерелознавчий аналіз заповітів) (2003)
Єрмолаєва Е. - Історіографія XIX - початку XX ст. щодо освоєння українського Приазов'я німецькими переселенцями (2003)
Бекетова В. - Краєзнавча проблематика на сторінках журналу "Исторический вестник" (2003)
Дроздовська О. - Історія заснування й краєзнавчі студії журналу "Літопис Бойківщини" (Самбір, 1931-1939 рр.) (2003)
Заяць А. - Публікації локаційно-магдебурзьких привілеїв містам Волині XVI - першої половини XVII ст. у виданнях другої половини XIX - початку XX ст. (2003)
Тиміш Л. - Краєзнавча проблематика львівських історико-церковних досліджень (міжвоєнний період) (2003)
Біла С. - Краєзнавча тематика у дослідженнях подільських істориків церкви (2003)
Петрик А. - Історико-краєзнавчі аспекти дослідження боярських родоводів Перемишльської землі на сторінках "Записок наукового товариства ім. Т. Шевченка" (2003)
Міщук Г. - Рукописи з нумізматики в архіві Одеського товариства історії та старожитностей у зібранні Інституту рукопису НБУВ (2003)
Верба І. - Стаття Наталії Полонської-Василенко "До історіографії Запоріжжя XVIII сторіччя (Леклерк і Болтін)": датування, інтерпретації (2003)
Чепуренко Я. - Інтернет-ресурси органів державної влади України: формування, структура, наповнення (2003)
Попельницький О. - 3 історії формування рукописних фондів Національного музею історії України (2003)
Сінкевич Є. - Використання фондів Державного архіву Херсонської області у дослідженні історії Херсонського державного університету (2003)
Кметь В. - 3 історії дослідження Львівської єпархії XVI - початку XVII ст. : за матеріалами фондів ЦДІАЛ України (2003)
Недбальська О. - Розвиток медичної справи на Єлисаветградщині в кінці XIX - на початку XX ст. (2003)
Латиш О. - Стан медичного забезпечення населення Західної України в період нацистської окупації (2003)
Сахно В. - Архівні документи та місцеві періодичні видання про діяльність міжнародних гуманітарних організацій на Півдні України в 20-30-ті рр. XX ст. (2003)
Тюрменко І. - Київське шкільництво часів Української держави (1918) в документах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (2003)
Капраль М. - Огляд джерел до історії національних громад Львова XVІ-ХVIII ст. (2003)
Голубко В. - Документи особового архівного фонду Йосифа Ґронського у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, Середяк А. (2003)
Смуток І. - Архів Самбірської економії як джерело до історії міст і сіл Прикарпаття (2003)
Лохматова А. - Фонди обласних державних архівів як джерело з історії селянства в пореформеній Україні (2003)
Бут О. - "Економічна контрреволюція" в радянській Україні у дзеркалі архівних документів, Добров П. (2003)
Адамовський В. - Документи архівів України як джерело вивчення масових депортацій українського населення 1920-1930-х рр. (2003)
Коник Ю. - Фонд Херсонського духовного правління як важливе джерело краєзнавчих досліджень (2003)
Кравчук П. - Фонди Державного архіву Львівської області як джерело краєзнавчих досліджень (2003)
Терещук Н. - Метрические книги второй половины XIX в. как источниковая база по изучению истории греческой диаспоры г. Севастополя (2003)
Качкан В. - Катря Гриневичева: ціхи до біографії за епістолярієм (2003)
Михальченко С. - Историк Иван Порфирьевич Филевич (2003)
Галик В. - До питання історичного краєзнавства Галичини в спадщині Івана Франка (2003)
Макієнко О. - Б. Д. Грінченко на Херсонщині: маловідомі сторінки біографії українського діяча (2003)
Павлова В. - Краєзнавство в творчому доробку Т. М. Мовчанівського (архівні та музейні джерела про його діяльність) (2003)
Довжук І. - Про діяльність А. Ф. Мевіуса в Луганському гірничому окрузі (2003)
Целуйко О. - Великий коронний підскарбій Ян Миколай Данилович: портрет на тлі епохи (2003)
Сеги Л. - Архивы в информационном обществе: составление исторических баз данных для упрощения архивных исследований (2003)
Скалабан В. - Историко-документальная хроника городов и районов Беларуси "Памяць": эволюция краеведческого издания (2003)
Нестерович Ю. - Деятельность Археографической комиссии Белкомархива (2003)
Крохмаль Я. - Регіоналістика в діяльності польських державних архівів (2003)
Купченко В. - Міське планування в Києві у 1920-1930-х роках, Волкотруб Г. (2003)
Григорук М. - Окремі аспекти соціально-культурного розвитку м. Дубно Волинської губернії кінця XIX - початку XX ст. (за матеріалами фонду "Дубнівське міське спрощене громадське управління") (2003)
Біляшівський Б. - Перепис Слобожанщини та українського населення сусідніх територій 1732 року (2003)
Скибак І. - Отець Олекса Пристай і його опис бойківської ноші трускавчан кінця XIX - початку XX ст. (2003)
Петренко О. - Маєткові монополії та їх оренда на Східному Поділлі наприкінці XVIII - у першій третині XIX ст. (2003)
Пуцко В. - Українські митці на початку XVIII ст. в Алеппо? (2003)
Чиркова М. - Вибори до Всеросійських установчих зборів на Полтавщині (джерелознавчий аспект) (2003)
Мингалёва Ю. - Англоязычные источники по истории иностранного туризма в Советском Крыму (довоенный период), Попов А. (2003)
Зворський С. - Краєзнавчі та архівні аспекти досліджень з історії бібліотечної справи в Україні (2003)
Романовський Р. - Питання регіональної історії на сторінках польського архівознавчого видання "Archeion", 1990-2000 рр. (2003)
Бобков В. - Из истории краеведческих исследований на юге Украины по данным архивов Санкт-Петербурга и Симферополя (2003)
Романовський Р. - "Архівні подорожі" Язепа Янушкевича (2003)
Слободніченко А. - Краєзнавчі публікації на сторінках журналу "Архіви України" (2003)
Сергієнко Ю. - Про помилки і неточності у збірці документів про Михайла Драгоманова (2003)
Волковинський В. - Архівіст, історик, захисник вітчизни, Васько Л. (2003)
Відомості про авторів (2003)
Алпеева А. В. - Расширение резервных возможностей системы внешнего дыхания с помощью увеличения объема дыхательных путей у детей Дошкольного возраста с разным уровнем физического развития (2010)
Аркушина Г. Ф. - Особливості просторової диференціації урбанофлори Кіровограда (2010)
Бродська А. Ю. - Абдомінально-вісцеральне ожиріння як ключова ланка розвитку метаболічного синдрому у жінок в пременопаузі (2010)
Говорун О. В. - Добові ритми вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) (2010)
Глотов С. В. - Материалы к фауне жуков-стафилинид подсемейства Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae) Луганской области. Сообщение 1 (Триба Athetini) (2010)
Гринёв В. В. - Особенности видового состава водорослей в источниках горного Крыма (2010)
Давиденко І. В. - Деякі аспекти сезонної динаміки орнітофауни водно-болотних угідь полісся та лісостепу України (2010)
Єршова О.М. - Адаптаційні можливості біомаси штамів спіруліни на фоні хронічного стресу у мозку щурів (2010)
Жмуд О. І. - Новий для флори України вид - Solanum retroflexum dunal (Solanaceae) на території Дунайського біосферного заповідника та питання подальшої синантропизації флори Кілійської дельти Дунаю, Жмуд О. В. (2010)
Запорожець О. П. - Аналіз гендерних відмінностей параметрів сенсомоторних реакцій та показників нейродинамічних функцій у гімнастів молодшого шкільного віку (2010)
Кавурка В. В. - Фауна листовійок (Lepidoptera, Tortricidae) національного природного парку "Гомільшанські ліси" (Харківська область, Україна) (2010)
Казначєєва М. С. - Дослідження стану прооксидантно-антиоксидантної системи капусти білокачанної різних за рівнем стійкості сортів (2010)
Коцюба И. Ю. - Плоидность и клоновая структура популяций партеногенетического вида Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826) (Lumbricidae) в пределах Украины, Межжерин С. В., Жалай Е. И., Гарбар А. В. (2010)
Лось Л. О. - Дослідження цереброваскулярних проявів на фоні зниження мозкового кровотоку, Плиска О. І. (2010)
Петренко Ю. О. - Особливості фізичного розвитку та нейродинамічних функцій у студентів 17-20 років, Меньших О. Е., Цаподой С. В. (2010)
Пінкіна Т. В. - Екотоксикологічна характеристика ставковика озерного за дії на нього важких металів водного середовища (2010)
Русина Л. Ю. - Фенотипическая структура популяции осы Polistes nimpha (Christ) Hymenoptera, Vespidae) на территории урочища "Вакаловщина" Сумской обл, Орлова Е. С., Говорун А. В. (2010)
Русіна Н. В. - Біотопічний розподіл ліхенобіоти Луганського природного заповідника НАН України (2010)
Турубара О. В. - Рідкісні види лікарських рослин Лівобережного Полісся та їх охорона (2010)
Філатова О. В. - Вивчення сучасного стану степової фітобіоти об׳єктів ПЗФ Ізюмського району Харківської області та визначення можливостей розширення заповідних територій, Корзун Н. М. (2010)
Чаплигіна А. Б. - Еколого-фауністичний аналіз орнітофауни урболандшафтів на прикладі журавлівського гідропарку м. Харків (2010)
Черняков Д. О. - Перспективи усунення фрагментарності заповідної зони Чорноморського біосферного заповідника на Кінбурнському півострові, Уманець О. Ю., Селюніна З. В. (2010)
Title (2013)
Contents (2013)
Soroka V. I. - Nuclear microanalysis study of surface nanolayers in gold-silicon structures, Lebed S. O., Tolmachev M. G., Kukharenko O. G., Veselov O. O. (2013)
Gorishnyi M. P. - Nature and kinetics of non-stationary light absorption induced by femtosecond laser pulses in lead phthalocyanine and chloro-aluminum-chloro-phthalocyanine films (2013)
Abed H. J. - Comparison among different types of advanced modulation formats under four wave mixing effects, Din N. M., Al-Mansoori M. H., Abdullah F., Fadhil H. A. (2013)
Volkov A. Yu. - Evaluation of non-diagonal components of the pockels tensor for photorefractive Sn2P2S6 crystal (2013)
Blonskyi I. V. - Filamentation of femtosecond vortex beam in sapphire, Kadan V. M., Dergachev A. A., Shlenov S. A., Kandidov V. P., Puzikov V. M., Grin’ L. O. (2013)
Dimian M. F. - Effects of variable fluid properties on unsteady heat transfer over a stretching surface in the presence of thermal radiation, Megahed A. M. (2013)
Khader M. M. - Numerical solution for the effect of variable fluid properties on the flow and heat transfer in a non-Newtonian Maxwell fluid over an unsteady stretching sheet with internal heat generation, Megahed A. M. (2013)
Kostylyov V. P. - Influence of surface centers on the effective surface recombination rate and the parameters of silicon solar cells, Sachenko A. V., Sokolovskyi I. O., Chernenko V. V., Slusar T. V., Sushyi A. V. (2013)
Gorskyi P. V. - Power factor for layered thermoelectric materials with a closed Fermi surface in a quantizing magnetic field (2013)
Lysenkov E. A. - Percolation properties of systems based on polypropylene glycol and carbon nanotubes, Yakovlev Yu. V., Klepko V. V. (2013)
Gaevs’kyi V. R. - Electrolytic fabrication of zinc oxide nanoparticles, Nechyporuk B. D., Novoselets’kyi N. Yu., Rudyk B. P. (2013)
Balabai R. M. - Electronic properties of functionalized graphene nanoribbons (2013)
Zadorozhna L. V. - Magnetic field of cosmic strings in the early Universe, Hnatyk B. I., Sitenko Yu. A. (2013)
Рупташ О. - Поняття смислу в інтерпретативній парадигмі соціогуманітарних наук (2014)
Компаниец Л. - В зазеркалье христианско-теософских взглядов Я. Бёме и Э. Сведенборга (2014)
Бродецький О. - Етичні засади релігійної толерантності: дискурс Д.Ікеди і його західні кореляції, Горохолінська І. (2014)
Горохолінська І. - Релігійність та європейські цінності: етика й релігія доби секуляризації та глобалізації (за працями Ч. Тейлора) (2014)
Бойчук Н. - Біографічні нариси Макса Шеллера: релігійний контекст (2014)
Балух В. - Шанкара – індійський релігійний реформатор (2014)
Мизак Н. - Українські конфесійні періодичні видання в умовах гітлерівської окупації України (1941-1944 рр.) (2014)
Шкрібляк М. - Ідея універсальної унії та спроба проголошення Київського Патріархату в умовах зростаття москвоцентричних настроїв у поберестейський період (2014)
Шепетяк О. - Церква і екуменізм: кроки до обʼєднання (2014)
Михайлюк С. - Митрополит Андрей Шептицький – видатний релігійний діяч,теоретик гуманістичної етики (2014)
Яремчук А. - Еволюція державно-правових відносин на території Русі у XV-XVI ст. (на прикладі Руського та Белзького воєводств) (2014)
Марчишак А. - Виникнення і становлення Ефіопської православної церкви (2014)
Докаш В. - Основні складові протестантської есхатології: структурно-функціональний аналіз (2014)
Кивлюк О. - Наукове знання в умовах інформаційного суспільства (2014)
Туленков М. - Корпоративна культура у соціологічному вимірі, Ковтун О. (2014)
Яремчук С. - Соціологічний супровід парламентської виборчої кампанії 2014 року у Чернівецькій області (2014)
Пержун В. - Фактор людського капіталу в процесі реалізації соціальної кадрової політики, Пержун І. (2014)
Вєжбєнец В. - Походження, сфера, форми та значення багатокультурності Ярослава (2014)
Сторожук С. - Амбівалентність національної культури (2014)
Крапівник Г. - Психоаналітичні інтерпретації детективних сюжетів у сучасній культурі (2014)
Попович В. - Сучасна православна богословська освіта в Україні: проблеми модернізації і реформування (2014)
Гутковська І. - Шлях чаю: рецепція світоглядних уявлень у побутовій культурі Далекого Сходу (на прикладі Китаю та Японії) (2014)
Войтюк І. - Ціннісна парадигма мультикультуралізму в духовному розвитку особистості засобами університетської освіти (2014)
Малик В. - Реалізація християнський цінностей:правовий контекст проблеми (2014)
Доманська О. - Роль держави в реалізації культурної політики: концептуальний вимір (2014)
Лантінова Г. - Світоглядні виклики суспільства споживання для економічної освіти (2014)
Бондарчук В. - Проблема главенства апостола Петра у полемічних творах "Апокрисис" і "Антиризис": порівняльний аналіз (2014)
Дяків В. - Греко-католицька церква як чинник формування релігійної та національної ідентичності української діаспори у Північній Америці (2014)
Боднар В. - Збереження Свято-Дмитрівської церкви на Буковині в умовах існування радянської влади: приклад служіння Богові (2014)
Чернушко І. - Державно-церковні відносини в контексті соціальної доктрини Церкви Адвентистів Сьомого Дня (2014)
Балух В. - Роздуми щодо етнічної приналежності росіян (2014)
Довідка про авторів (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Heidari A. - A new method for investigating and accurately solving the one-dimensional quantum Ising model in constant and variable transverse magnetic fields, Ghorbani F., Ghorbani M. (2013)
Gorkavenko V. M. - Casimir force induced on a plane by an impenetrable flux tube of finite radius, Sitenko Yu. A., Stepanov O. B. (2013)
Glushko E. Ya. - The intensity-dependent band shift effect in 1D photonic crystals for optical signal processing (2013)
Romanenko V. I. - Momentum diffusion of atoms and nanoparticles in an optical trap formed by sequences of counter-propagating light pulses, Romanenko A. V., Udovitskaya Ye. G., Yatsenko L. P. (2013)
Kovtun Yu. V. - Rotation of plasma layers with various densities in crossed E × B fields, Skibenko E. I., Skibenko A. I., Yuferov V. B. (2013)
Shvets V. T. - Thermodynamics of metallic helium, Kozytskiy S. V. (2013)
Mirsagatov Sh. A. - Cascade injection photodetector for the 500−650-nm spectral range on the basis of solid solutions of A2B6 compounds, Zaveryukhin B. N., Ataboev O. K., Zaviryukhina N. N. (2013)
Kurchak A. I. - Rival mechanisms of hysteresis in the resistivity of graphene channel, Morozovska A. N., Strikha M. V. (2013)
Petrenko V. Yu. - Influence of CdTe nanoparticles on the formation of J-aggregates of thiamonomethinecyanine dyes, Slominskii Yu. L., Smirnova G. L., Mazarchuk I. A., Dimitriev O. P. (2013)
Bolesta I. M. - Formation of nanostructures on the VdW-surface of CdI2 crystals, Rovetskyi I. N., Partyka M. V., Karbovnyk I. D., Kulyk B. Ya. (2013)
Yushchenko O. V. - Microscopic description of nonextensive systems in the framework of the Ising model, Badalyan A. Yu. (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
International conference "Problems of theoretical physics" october 8−11, 2012, Kyiv, Ukraine (2013)
Gaididei Yu. B. - Oleksandr Sergiyovych Davydov (1912−1993), Loktev V. M. (2013)
Simulik V. M. - Bosonic symmetries, solutions, and conservation laws for the Dirac equation with nonzero mass, Krivsky I. Yu., Lamer I.L. (2013)
Lashko Yu. A. - Unusual manifestations of the Pauli principle in scattering of atomic nuclei, Filippov G. F. (2013)
Vasilevsky V. S. - Microscopic three-cluster descriptions of 11B and 11C nuclei (2013)
Perepelytsya S. M. - Dynamics of ion-phosphate lattice of DNA in left-handed double helix form, Volkov S. N. (2013)
Brizhik L. - Stabilizing role of lattice anharmonicity in the bisoliton dynamics, Chetverikov A. P., Ebeling W., Röpke G., Velarde M. G. (2013)
Mastropas Z. P. - Role of fluctuations in the coherent displacements of atomic equilibrium positions at second-order phase transitions, Myasnikov E. N. (2013)
Litovchenko V. G. - Analog of the Davydov splitting in carbon graphite-like structures (2013)
Kondovych S. V. - Magnetic dynamics of a multiferroic with an antiferromagnetic layer, Gomonay H. V., Loktev V. M. (2013)
Pylypovskyi O. V. - Mechanism of fast axially symmetric reversal of magnetic vortex core, Sheka D. D., Kravchuk V. P., Gaididei Yu. B., Mertens F. G. (2013)
Балух В. - Еволюція східної мусульманської філософії: від аль-Кінді до Авіценни (2015)
Шугаєва Л. - Позацерковні релігійні об’єднання в Україні: особливості і тенденції розвитку (2015)
Головей В. - Теорія символічного образу у богослов’ї Псевдо-Діонісія Ареопагіта та Максима Сповідника (2015)
Шкрібляк М. - Політико-ідеологічні стратегії національних еліт України-Руси епохи раннього модерну та їх зв'язок з Берестейською унією (2015)
Попович В. - Аксіологічні уявлення в груповій свідомості студентів вищих духовних навчальних закладів (2015)
Бродецький О. - Діалектика гуманістичного й авторитарного в етиці юдаїзму та її толерантизаційний потенціал (2015)
Борейко Ю. - Повсякденність як сфера буття релігії (2015)
Горохолінська І. - Специфіка дихотімії релігійної толерантності і релігійної освіти в умовах євроінтеграції, Яремчук А. (2015)
Manchul В. - Interdependence of integration and differentiation in the formation of contemporary philosophy of science, Kalytyuk А. (2015)
Скакун І. - Ідея людиномірності у сучасній українській філософії (2015)
Капітан Л. - Еволюція правового статусу дворянства (кінець XVII – початок ХХ ст.), Русанов Ю. (2015)
Булига І. - Тенденції розвитку пізньопротестантських общин Волині у другій половині ХХ століття (2015)
Мудеревич В. - Паломництво Даниїла ігумена: досвід та інтерпретації дослідницьких студій ХІХ ст. (2015)
Бучовський В. - Християнська церква на Британських островах під час англосаксонських завоювань (2015)
Михайльова К. - Можливості інтегрованих навчальних програм у вирішенні освітніх проблем сучасності (2015)
Сурмин Ю. - Инновации в методах и технологиях обучения – ключевое направление реформирования высшего образования в Украине (2015)
Докаш В. - Релігійна мережа Буковини: стан, релігійна диверсифікація, проблеми інституювання та функціонуванням (2015)
Пилипенко В. - Вища освіта в Україні: шляхи реформування (2015)
Щудло С. - Освіта після Майдану: експектації та реалії (2015)
Шульга О. - Культурна травма та українське суспільство: виклики конструювання у перехідному суспільстві (2015)
Медіна Т. - Гендерні стереотипи та їх вплив на професійну діяльність в Україні, Назарова В. (2015)
Ципко С. - Становлення та розвиток соціології на Буковині (2015)
Заславська О. - Проблеми взаємодії особистості, громадянського суспільства та держави в Україні: соціально-політичний контекст (2015)
Ципко С. - "Нові маргінальні групи" у соціальній структурі сучасного суспільства: теоретичний аспект дослідженням, Кріслата Х. (2015)
Саппа Г.-М. - Становлення інституту профорієнтації в Україні: робота з учнівською молоддю, Ляшенко Н. (2015)
Пержун В. - Соціологічна наука в Україні: нові тенденції, перспективи розвитку, виклики часу (2015)
Мизак Н. - УГКЦ і Майдан: "теологія звільнення" в дії (2015)
Докаш В. - Релігійні механізми соціалізації та утвердження духовних цінностей і толеризації відносин громадянського суспільства, Гарас М. (2015)
Медіна Т. - Основні тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні, Кушнір О. (2015)
Ювсечко Я. - Роль релігійного фактора у формуванні громадянського суспільства в Україні (2015)
Петришин Г. - Міркування щодо ролі сучасної освіти у формуванні знань (2015)
Малик В. - Формування духовних цінностей молоді засобами релігійної освіти (2015)
Марчишак А. - Амбівалентність ролі Українського Православ’я у Революції гідності та постмайданних націєтворчих процесах (2015)
Щербань М. - Роль церкви у сучасних державотворчих процесах України: від радянського тоталітаризму до громадянського суспільства (2015)
Дідківський А. - Православна етика доби постмодерну (2015)
Герасименко М. - Ідея соціуму та її концептуальні трансформації (2015)
Єгупов М. - Пригоди ідентичності в епоху постмодерну (2015)
Бронських С. - "Євангеліє від Булгакова" та його відлуння у літературному процесі ХХ століття (2015)
Ліннік Ю. - Духовна освіта в Українській Православній Церкві: становлення, сучасний стан і перспективи (2015)
Лазаренко І. - Актуалізація соціологічного дослідження структури релігійної організації в Україні (2015)
Комарницкая Л. - Художественные модели Нового Завета (аксиология трансформации) (2015)
Бочулинський С. - Концептуальні та емпіричні особливості дискурсивного конструювання соціальної реальності (2015)
Якимчук О. - Формування та розвиток віртуальних соціальних об’єднань (2015)
Ярош О. - Християнська сакральна музика: методологічні принципи філософсько-релігієзнавчого дослідження (2015)
Чернушка І. - Соціорелігійна робота відділів "освіти" та "здоров’я" як визначальний аспект місіонерської діяльності Церкви АСД в Україні у пострадянський період (2015)
Булавін Д. - Соціальна відповідальність як фактор розвитку життєвого світу особистості і суспільства (2015)
Селецкий С. - Богословско-терапевтическая аналогия феномена смерти как новый методологический подход в систематической богословской танатологии (2015)
Петришин Н. - Філософсько-релігієзнавчі підходи до тлумачення взаємозв’язку християнської та екологічної етики (2015)
Щепанський В. - Концептуальний аналіз доктрини філіокве у "Треносі" М.Смотрицького (2015)
Дмитрук І. - Культово-організаційна відмінність п'ятидесятницьких напрямків на Рівненщині (2015)
Распопов Є. - Феномен "клінічної смерті" у контексті імортологічної проблематики (2015)
Гнидка М. - Особливості створення і діяльності Православного релігійного фонду Буковини: інтерпретація в австрійській та румунській історіографії (2015)
Пришляк М. - Екологічне виховання як засаднича категорія сучасної біоетики (2015)
Чаплинський В. - Основні тенденції реформування баптистських церков в Україні (2015)
Довідка про авторів (2015)
Балух В. - Монотеїзм у системі релігійних вірувань (2015)
Шевченко С. - Теоретичні засади екзистенціально-герменевтичного аналізу М.Вестфалем божественного прозріння: проблема методу (2015)
Телиженко Л. - Христианские ценности в современной науке и образовании (2015)
Ангелова А. - Старість як довершеність життєвого циклу в шаманізмі (2015)
Докаш В. - Проблема соціального в контексі соціології релігії (2015)
Туленков М. - Соціологічна концептуалізація організаційної взаємодії громадянського суспільства і держави (2015)
Попович В. - Соціальне вчення Православної Церкви як чинник формування суспільно-громадської позиції духовенства в контексті компетентнісного підходу в богословській освіті (2015)
Ювсечко Я. - Особистість – громадянське суспільство – Церква: проблеми взаємовідносин у сучасній Україні (2015)
Яремчук С. - Соціологічний супровід місцевих виборів 2015 року у місті Ченівці (2015)
Perzhun V. - HIstorical consciousness: the experience of social and political understanding (2015)
Борейко Ю. - Релігійна ідентичність як конструкт повсякденності (2015)
Богомолець О. - Орнамент домашніх народних ікон Наддніпрянщини як вияв безперервності релігійної традиції (2015)
Саппа Г.-М. - Професійна орієнтація як новий навчально-практичний предмет у шкільній програмі, Саппа М. (2015)
Пустовіт Г. - Патріотичне виховання у змісті позашкільної освіти: сьогодення і перспективи (2015)
Попович М. - Публічне і приватне у становленні культури сучасного суспільства (2015)
Лещенко А. - Експікація християнського сакрального мистецтва символу (2015)
Терепищий С. - Генезис аксіологічних полюсів ландшафту освіти: між естетизмом еллінізму та утилітаризмом сучасності (2015)
Ігнатко В. - Головні напрями змін економічного сегменту "життєвого простору" людини під впливом глобалізації (2015)
Ткачук Ю. - Культурно-дозвіллєві практики як соціокультурне явище: концептуальні засади вивчення (2015)
Бойко А. - Людина масової культури у сучасному суспільстві (2015)
Грушецька І. - Неотрайбалізм як феномен глобалізованого світу (2015)
Довідка про авторів (2015)
Баштан С. О. - Взаємозв’язок функціональної та фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку, Шмалєй С. В. (2011)
Бурмистрова Н. В. - Термохалинная структура вод на траверсе бухты Круглая и её влияние на интенсивность поля биолюминесценции, Жук В. Ф., Мельникова Е. Б. (2011)
Гаврилюк М. Н. - Зимівля водоплавних та навколоводних птахів у 2009−2010 рр. у районі Кременчуцького водосховища, Ілюха О. В., Борисенко М. М., Грищенко В. М., Яблоновська-Грищенко Є. Д. (2011)
Гончаренко М. С. - Динаміка мінерального статусу дітей з екологічно забруднених регіонів після оздоровлення продуктами харчування спеціального призначення, Коновалова О. О., Андрейко Г. П., Гончаренко О. В. (2011)
Денисенко О. В. - Вплив ізопікамілону на пікротоксин-індуковану генералізовану судомну активність у мишей та щурів, Шандра О. А., Бузика Т. В., Карпов Л. М. (2011)
Евдокимова Е. Б. - Экологические особенности паразитофауны ряпушки (Coregonus albula (l.)) озера Виштынецкого (Калининградская область), Заостровцева С. К., Шибаев С. В. (2011)
Загайко А. Л. - Влияние гликозидов стевии на систему генерации оксида азота в условиях моделирования сахарного диабета у крыс, Красильникова О. А., Кравченко А. Б., Филимоненко В. П., Шира Е. Н. (2011)
Зимароєва А. А. - Дистанція злякування грака (Corvus frugilegus l.) в екосистемах міста Житомира (2011)
Лановенко О. Г. - Спадкова мінливість виду Gallus gallus l. та можливість використання генетичних маркерів у селекції на продуктивність (2011)
Летухова В. Ю. - Современное состояние популяции боярышника турнефора (Crataegus tournefortii griseb.) в окрестностях г. Старый Крым (Украина, Крым), Потапенко И. Л. (2011)
Лось Л. О. - Вплив порушень кровообігу на прояви уваги у хворих з ішемічною хворобою серця, ускладненою артеріальною гіпертонією, Плиска О. І. (2011)
Мазур Т. П. - Екологічні умови при інтродукції гідрофільних рослин та їх моніторинг в ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна, Дідух М. Я., Дідух А. Я. (2011)
Мороз В. А. - Иcпользование гнезд врановых (Corvidae) другими видами птиц в Cтрельцовской степи (Луганская область) (2011)
Потапенко И. Л. - Ареалогическая структура культивированной дендрофлоры восточного района южного берега Крыма (2011)
Русина Л. Ю. - Влияние паразитоида Latibulus argiolus (rossy) (Hymenoptera, Ichneumonidae) на продуктивность семей Polistes dominula (Christ) (Hymenoptera, Vespidae) в Сумской обл. Украины, Скороход С. В., Говорун А. В. (2011)
Савинська Н. О. - Кормодобувний стереотип мухоловки білошийої (Ficedula albicollis temm.) (2011)
Федоненко О. В. - Фізіолого-біохімічні показники судака (Sander lucioperca l.) в умовах антропогенного забруднення водного середовища, Шарамок Т. С., Ананьєва Т. В., Єсіпова Н. Б. (2011)
Фирман Л. А. - Репродуктивные стратегии самцов Polistes dominula (christ) (Hymenoptera, Vespidae), Рукасевич В. Ю., Русина Л. Ю. (2011)
Шешурак П. Н. - К изучению пластинчатоусых жуков (Coleoptera: Scarabaeoidea) Национального природного парка "Бугский гард” (Николаевская область, Украина) (2011)
Бірта Г. О. - Фізико-хімічні показники підшкірного шпику свиней різного напряму продуктивності, Бургу Ю. Г., Назаренко В. О., Горячова О. О. (2016)
Власенко С. А. - Характеристика коагуляційних процесів у корів протягом вагітності, післяродового періоду та за акушерської й гінекологічної патології, Рубленко М. В., Чернишенко Т. М., Горницька О. В., Платонова Т. М. (2016)
Vudmaska I. V. - Chemical composition and nutritional values of feed resources for deer, Petruk A. P., Kolisnyk B. I. (2016)
Gavrilin P. - Peculiarities of morphogenesis of universal hematopoesis and immune protection in fetuses of domestic pig, Oliyar A., Myrnyi O. (2016)
Галат М. В. - Ефективність діагностики токсоплазмозу великої рогатої худоби за допомогою імунного біосенcора, Шаванова К. Є., Стрільчук М. Б., Шпирка Н. Ф., Стародуб М. Ф. (2016)
Камбур М. Д. - Вплив гіпоксії на оксигеновий гомеостаз та кислотно-лужний баланс організму плода та новонароджених тварин, Замазій А. А., Лівощенко Е. М., Плюта Л. В., Піхтирьова А. В., Остапенко С. В., Натяглий О. М. (2016)
Кузів М. І. - Тривалість та ефективність господарського використання корів української чорно-рябої молочної породи (2016)
Marounek M. - Effect of amidated alginate on cholesterol in serum, liver and faeces of rats fed fat and cholesterol-containing diet, Volek Z., Taubner T., Duškova D., Kalachniuk L., Tsvilikhovskyi D. (2016)
Масюк Д. М. - Аналіз результатів моніторингових серологічних досліджень свиней щодо цирковірусної інфекції на території України за період 2013 – 2015 років, Кокарєв А. В., Коляда С. Г., Фурда І. Л., Байдалюк В. А., Ситюк М. П. (2016)
Михайленко Є. О. - Вплив кормової добавки "Гумілід" на показники протеїнового й амінокислотного обмінів у курчат-бройлерів кросу "Кобб 500", Дьомшина О. О., Ушакова Г. О., Грибан В. Г., Степченко Л. М. (2016)
Руденко О. П. - Cезонні та породні особливості пероксидних процесів і активність ензимів системи антиоксидантного захисту у коропових риб, Віщур О. І. (2016)
Sabat M. Y. - Kinetic parameters of inulinase and levanase activity of ram rumen bacteria under the influence of clinoptilolite, Iskra R. Ya. (2016)
Собко Г. В. - Вплив препарату "Антимаст" на стан T- і B-клітинної ланок імунітету корів, хворих на субклінічну форму маститу (2016)
Тертична О. В. - Формування популяцій кліщів у виробництві птахівничої продукції (2016)
Федець О. М. - Глутатіон-залежні ензими печінки та сліпої кишки тварин, Курляк І. М., Данкович Р. С. (2016)
Фотіна Т. І. - Фізико-хімічний склад козиного і овечого молока залежно від висоти випасання тварин, Зажарська Н. М. (2016)
Фурманевич М. Б. - Вплив вітамінно-мінеральної добавки на вміст загальних ліпідів та співвідношення окремих їх класів у печінці та скелетних м’язах дворічок коропа у кінці вегетаційного періоду, Віщур О. І., Смолянінов К. Б., Томчук В. А. (2016)
Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини" (8 – 9 грудня 2016 р., м. Львів) (2016)
Адамчук Л. О. - Використання AxioVision у морфометрії, Самойленко В. В., Люльчак О. А. (2016)
Беницька А. - Біолого-технологічні аспекти використання кріопорошків у технології молочних продуктів лікувально-профілактичного спрямування, Пристанський Р., Дякун Т. (2016)
Гавриліна О. Г. - Методичні особливості проведення мікроструктурного аналізу пельменів, Згурська А. С. (2016)
Гавриліна О. Г. - Особливості лабораторної діагностики еймеріозу кролів, Колесник А. О. (2016)
Гавриліна О. Г. - Порівняльна характеристика складу ковбас сирокопчених за допомогою мікроструктурного аналізу, Коновалов Н. І. (2016)
Гаврилін П. М. - Динаміка морфометричних показників кишечнику та агрегованих лімфатичних вузликів кролів м’ясного напряму продуктивності, Нікітіна М. О. (2016)
Гаріян Л. В. - Використання солей гумінових кислот для виведення важких металів з організму риб (2016)
Гармата Л. С. - Фізіологічні аспекти формування імунних структур кишечнику перепелів у постнатальному онтогенезі (2016)
Голік М. О. - Значення різних видів тварин у підтриманні стаціонарно-неблагополучних осередків сказу на території Чернігівської області, Недосєков В. В., Полупан І. М. (2016)
Gorbenko Z. G. - The influence of surfactants on T-2 toxin adsorption (2016)
Данчук В. В. - Рухова активність та продуктивність свиней та їх корекція, Клюцук М. Р., Приступа Т. І., Добровольський В. А. (2016)
Двилюк І. І. - Мінеральний склад тканин організму та продукції медоносних бджіл за умов підгодівлі цитратами Cu та Ag, Ковальчук І. І. (2016)
Демків І. Я. - Стан глутатіонової ланки антиоксидантної системи в селезінці білих щурів в умовах індукованого канцерогенезу, Лісничук Н. Є., Сорока Ю. В., Чихира О. В. (2016)
Деркач І. М. - Імпланти як нова лікарська форма ветеринарних препаратів, Бабенко А. О. (2016)
Деркач І. М. - Гормональні контрацептиви для системного застосування, Грабовська В. (2016)
Деркач І. М. - Асортимент лікарських форм ветеринарних препаратів для акваріумних риб, Кмітевич Є. С. (2016)
Деркач І. М. - Ринок похідних хінолону та бензимідазолів і споріднених до них речовин, Саморай М. П. (2016)
Дичок А. З. - Фізіолого-біохімічні показники крові та продуктивність кролів за впливу сполук Сульфуру, Лесик Я. В. (2016)
Євстаф’єва В. О. - Капілярії у складі асоціативних інвазій травного каналу курей, Натягла І. В. (2016)
Жуков О. В. - Роль екоморф при характеристиці просторової варіабельності угрупування ґрунтової мезофауни як детермінантів екологічного простору, Новікова В. О. (2016)
Замазій А. А. - Вміст метаболітів енергетичного обміну в крові свиноматок залежно від тривалості родового процесу, Натяглий О. М. (2016)
Замазій А. А. - Показники лейкоцитарного профілю крові в індиків, Петренко В. М. (2016)
Заплатинський В. С. - Ваговий і лінійний ріст гусей оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп в умовах Львівщини (2016)
Змія М. М. - Особливості легеневого газообміну і дихальної функції крові у бугайців на відгодівлі за корекції раціону вітамінами групи B (B1, B2, B5, B6, B10, B12), Головач П. І. (2016)
Іваницька А. І. - Резистентність організму кролів за умов випоювання сполук Силіцію, Лесик Я. В. (2016)
Іщенко Л. М. - Філогенетичний аналіз українських ізолятів вірусу лейкозу великої рогатої худоби, Іщенко В. Д., Малишева О. О., Спиридонов В. Г. (2016)
Калакайло Л. І. - Вплив різних речовин на ефективність перенесення чужорідних генів у геном сперматозоїдів японських перепелів (Coturnix japonica), Лесняк Ю. І., Спиридонов В. Г. (2016)
Камбур М. Д. - Вміст бікарбонатів у слині телят у молозивний період, Колечко А. В. (2016)
Камбур М. Д. - Динаміка показників гемостазу в корів у сухостійний період, Остапенко С. В. (2016)
Камрацька О. І. - Синбіотики для поросят: переваги застосування (2016)
Канюка О. Ю. - Визначення жирнокислотного складу внутрішньом’язового жиру методом газохроматографічного аналізу, Зінов’єв С. Г. (2016)
Карповський В. І. - Індекс накопичення кінцевих продуктів пероксидного окиснення ліпідів у свиней різних типів вищої нервової діяльності за технологічного стресу, Данчук О. В. (2016)
Кикіш І. Б. - Життєздатність медоносних бджіл залежно від рівня введення до цукрового сиропу цитратів Со і Ge, Ковальчук І. І. (2016)
Кисців В. О. - Ліпідний склад тканин японських перепелів за умов згодовування добавки "Біло-Актів", Лісна Б. Б., Сірко Я. М., Мартинюк У. А. (2016)
Климець Г. - Вплив цитрату ванадію на деякі біохімічні показники крові щурів з експериментальним діабетом, Іскра Р. (2016)
Кокарєв А. В. - Стан клітинного імунітету поросят на різних етапах неонатального періоду за дії препарату "Імунолак", Масюк Д. М. (2016)
Kotliarova A. B. - Identification of ion channels in the nuclear envelope of cardiomyocytes, Kotyk O. A., Polishchuk A. O., Pavlova N. I., Marchenko S. M. (2016)
Криця Я. П. - Динаміка показників клітинного імунітету лошат під впливом імуномодуляторів (2016)
Kushkevych M. V. - Cellular prion level and ATPases activities in the spleen of different age Wistar line rats, Vlizlo V. V. (2016)
Кушнір В. Ю. - Сучасний підхід до фармакотерапії собак, хворих на катаральну бронхопневмонію (2016)
Мазур Н. В. - Отримання антирабічного антигену для гіперімунізації тварин (2016)
Мазуркевич А. Й. - Еритроцитарні індекси крові тільних корів та телят за дефіциту ессенціальних мікроелементів, Саулко В. В. (2016)
Маринова І. І. - Оцінка можливості використання штаму-антагоніста Alcaligenes faecalis для захисту поверхонь від патогенних Escherichia coli, Мельникович Д. Б., Коротаєва Н. В., Ліманська Н. В. (2016)
Медвідь С. М. - Показники системи антиоксидантного захисту в грудних м’язах курчат-бройлерів за дії цитратів біоелементів, Мартинюк У. А. (2016)
Михайленко Є. О. - Вплив біологічно активних речовин гумінової природи на показники природньої резистентності курчат-бройлерів, Грибан В. Г. (2016)
Михалюк В. В. - Перспективи дослідження кератинів, Кривда Р. Г., Гавриляк В. В. (2016)
Мотроненко В. В. - Аналіз впливу гідродинамічних процесів при глибинному культивуванні мікроміцетів, Ружинська Л. І. (2016)
Нагорна Л. В. - Встановлення впливу препарату "Цифлур" на морфологічні особливості еритроцитів лабораторних тварин (2016)
Новак І. В. - Генотип тварини як визначальний фактор у селекції, спрямованій на подовження тривалості продуктивного використання молочних корів (2016)
Новгородова О. Ю. - Експрес-індикація Pseudomonas aeruginosa тварин, Стародуб М. Ф., Ушкалов В. О., Мазур Т. В. (2016)
Омельченко О. І. - Вплив згодовування сухого обніжжя на розвиток бджолиних сімей (2016)
Паляниця В. О. - Особливості моделювання експериментальної патології та її корекції у білих щурів, Білошицька А. В. (2016)
Панчук І. В. - Вплив афлатоксину B1 і препарату "Вітакорм-БСР-Форте" на стан антиоксидантної системи у клітинах кишечнику щурів, Антоняк Г. Л., Лучка І. В. (2016)
Пащенко А. Г. - Вміст ліпідів у тканинах та продукції бджіл за умов підгодівлі у весняний період цитратами Co та Ni, Ковальчук І. І., Романів Л. І. (2016)
Пилипчук О. С. - Покращення показників відтворювальної здатності свиноматок нейротропним препаратом "Нановулін-ВРХ", Шеремета В. І. (2016)
Понкало Л. І. - Вплив препарату "Cелвіт" на стан про- й антиоксидантної системи захисту корів в останній місяць тільності та після отелення, Ковальчук Н. А. (2016)
Потапенко О. В. - Перспективи екологічної оцінки територій електричних підстанцій як осередків біологічного різноманіття (2016)
Роль Н. В. - Окисна модифікація білків в органах кролів (2016)
Романишин В. І. - Моніторинг вмісту важких металів у малих річках Львівської області (2016)
Романів Л. І. - Вміст ліпідів у тканинах організму бджіл і стільниках за умов згодовування цукрового сиропу і цитратів Co та Ni, Пащенко А. Г., Ковальчук І. І. (2016)
Росаловський В. П. - Вплив фосфорорганічних сполук на клітини периферичної крові, Грабовська С. В. (2016)
Руденко О. П. - Стан неспецифічної резистентності організму коропа рамчастого та сазана за дії вітамінно-мінеральної добавки (2016)
Сабат М. - Гематологічні показники тварин за дії фруктанів інуліну та левану (2016)
Симон М. Ю. - Вплив інактивованих пекарських дріжджів на активність системи антиоксидантного захисту молодняку російського осетра (Acipenser guldenstaedtii) (2016)
Сисюк Ю. А. - Кортико-вегетативні механізми регуляції вмісту цинку в організмі корів, Кравченко-Довга Ю. В., Журенко О. В. (2016)
Смірнов О. О. - Рівні окремих метаболітів метіоніну у крові щурів з алкогольіндукованим гепатостеатозом (2016)
Собко Г. - Чутливість мікробних асоціацій та їх отриманих ізолятів з досліджуваних проб молока від корів, хворих на субклінічні форми маститів, до антибактеріальних препаратів (2016)
Солопова Х. Я. - Вплив препарату "Флюмек" на показники неспецифічної резистентності коропа (2016)
Стояновський В. Г. - Біокорекція функціонального стану лімфоїдної тканини кишечнику поросят у різні стресорні періоди онтогенезу, Мацюк О. І., Колотницький В. А., Коломієць І. А. (2016)
Сулейманова Р. Р. - Зміни фосфоліпідного складу крові стерляді різного віку (2016)
Сусол Н. Ю. - Вестерн-блот аналіз вмісту клітинного пріона у пріонреплікувальних органах щурів за введення нових комплексів асОДН з полімерними носіями (2016)
Сушко О. О. - Антиоксидантна система печінки щурів з експериментальним діабетом за впливу цитрату ванадію (2016)
Ткачук В. П. - Оцінка впливу генотипових та паратипових факторів на молочну продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи, Шуляр А. Л., Шуляр А. Л. (2016)
Трач В. В. - Жирнокислотний склад печінки 17-добових ембріонів та 1-добових курчат, Данчук В. В. (2016)
Турченко О. М. - Епізоотологічний стан Сумського регіону щодо лептоспірозу та бабезіозу собак і котів, Зон Г. А. (2016)
Уманська А. О. - Зміни макро- і мікроелементного складу печінки щурів за штучного гіпобіозу, Калачнюк Л. Г., Мельничук Д. О. (2016)
Федорович В. В. - Ефективність довічного використання корів молочних порід в умовах Західної України, Бабік Н. П. (2016)
Федорович О. В. - Характеристика контактної взаємодії "паразит-хазяїн" за диплозоонозу однорічок коропа (2016)
Фурманевич М. Б. - Вплив жиророзчинних вітамінів А, D3, Е та мікроелементів Zn, Se та I в раціоні дворічок коропа на ліпідний склад печінки і скелетних м’язів у кінці вегетаційного періоду (2016)
Храбко М. І. - Гематологічний і біохімічний профіль організму, показники маси тіла і внутрішніх органів вагітних самиць щурів F1 за випоювання різних доз цитрату Германію, Колещук О. І. (2016)
Цап М. М. - Імунофізіологічна активність організму щурів за випоювання цитрату Германію, Храбко М. І., Колещук О. І. (2016)
Chekh B. O. - Nanopolymer based on pseudopolyamino acids can bind proteins and spread to rats organs and tissues, Ferens M. V., Martyn Y. V., Ostapiv D. D., Vlizlo V. V. (2016)
Шатинська О. А. - Корекція порушень вуглеводного обміну у м’язовій тканині щурів з експериментальним цукровим діабетом за комплексної дії цитратів магнію і хрому, Іскра Р. Я. (2016)
Шейко І. М. - Вплив продуктивного потенціалу матерів на динаміку живої маси телят у різний віковий період (2016)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2016)
Реклама (2016)
Акаев А. А. - О стратегии интегрированной модернизации экономики России до 2025 года (2012)
Білоцерківець В. В. - Сценарії соціально-економічного розвитку: мікро- та макроаспекти вимушеної авангардизації економіки, Рябцева Н. В., Ткаченко Н. І. (2012)
Брындин Е. Г. - Международная экономическая солидарность (2012)
Ветрова Н. М. - Оценка деловой активности региона в системе регионального управления, Штофер Г. А. (2012)
Вініченко І. І. - Інноваційна діяльність аграрних підприємств: стан та пріоритети (2012)
Гриценко А. А. - Компаративний аналіз складових економічного простору Європейського Союзу, Росії та України в контексті інтеграційних процесів, Корнівська В. О. (2012)
Довбенко М. В. - Нобеліанти у боротьбі з безробіттям (2012)
Drašković V. - The evolution of institutional monism in the countries of post-socialist transition (identification of the crisis cause), Drašković M. (2012)
Дульська І. В. - Чи поїде Україна швидкісним потягом НТП? (маніфест технологічного розвитку країни) (2012)
Ермаков С. Л. - Легализация коллекторской деятельности в России как один из способов обеспечения финансовой устойчивости банковской системы (2012)
Жуков Е. А. - Концептуальные основы формирования единой мировой транспортной системы (2012)
Завгородня O. О. - Пролегомени до економічної неосології, Тарасевич В. М. (2012)
Загорная Т. О. - Развитие экономики знаний как фактор повышения конкурентоспособности экономики (2012)
Задорожный Г. В. - Ценностные основания формирования национальных хозяйственных стратегий: о методологии прорва в посткризисный мир (2012)
Задоя А. А. - "Новая индустриализация" в контексте стратегических целей Украины (2012)
Zaman G. - Some theoretical and practical challenges applied to the economic crisis in Romania (2012)
Злотников А. Г. - Социологическое видение тенденций развития современной экономической науки, Злотникова Л. М. (2012)
Иванова В. В. - Экономика, основанная на знаниях, как етап экономического развития общества (2012)
Игонина Л. Л. - Теории экономических циклов и современные финансовые кризисы (2012)
Климова Н. В. - Интеграция технологии форсайта и цикличности развития экономики (2012)
Kolodko G. W. - Economic crisis or crisis of economics? (2012)
Кричевская Т. А. - Денежно-кредитная политика ведущих экономик и вызовы посткризисного восстановления (2012)
Кузнецова С. А. - Монетаризм у хаотично структурованій економіці: фінансові ризики, асиметрія інформації та волатильність (2012)
Кузьмінов С. В. - Суб’єктні оцінки як підґрунтя ринкової взаємодії (2012)
Македон В. В. - Формат взаємодії транснаціональних корпорацій та реального сектора національної економіки України (2012)
Малькова Т. Н. - Учётные и аналитические модели бизнеса: поиск истин (2012)
Маркова А. В. - Динамика структурных сдвигов в экономике России и длинные волны в экономике (2012)
Мойсеєнко І. П. - Стратегія економічного розвитку України в умовах кризи, Флейчук М. І. (2012)
Овчинников В. Н. - Императивы технологической модернизации российской экономики в контексте теории циклическо-волновой макродинамики, Кетова Н. П. (2012)
Павлова В. А. - Дослідження торговельного асортименту спеціалізованого магазину як основа його оптимального формування (2012)
Подлесная В. Г. - Социально-экономические циклы общественного воспроизводства: научно-техническая компонента (2012)
Постоев Р. В. - Проблемы государственной поддержки инновационных производств на региональном уровне: "инновационная цепочка" и возможности мониторинга инновационной активности организаций в Украине и России (2012)
Пріб К. А. - Визначення пріоритетів антикризового регулювання в сільському господарстві (2012)
Przychocka I. - Fiscalism and entrepreneurship in Poland (2012)
Radovic D. - Imperative of accepting the new development economic strategy in Montenegro (2012)
Резнікова Н. В. - Проблема економічних дисбалансів в умовах боротьби з рецесією в Європейському Союзі, Відякіна М. М. (2012)
Рогоза М. Є. - Моделювання конкурентної надійності соціально-економічних систем на основі оцінки їх потенціалу (2012)
Сабден О. С. - О целесообразности перехода к единому измерителю валюты в посткризисном развитии экономики, Арменский А. Е. (2012)
Самодрин А. П. - Ідеї В.І. Вернадського і сучасна освіта: проектування освітньої системи Кременчуцького біосферного регіону (2012)
Семин А. А. - Роль методологического индивидуализма в исследовании механизма устойчивого развития экономики России (2012)
Stjepčević J. - Priority of the anti-crisis economic policy based on innovative-institutional changes – the case of the Balkan region and Montenegro (2012)
Тараненко І. В. - Полісистемна криза та необхідність модифікації сучасної глобалізаційно-інноваційної парадигми (2012)
Тараненко Ю. К. - Моделювання динамічних змін капіталу в еколого-економічних системах, Холод О. Г. (2012)
Ткач А. A. - Институционализация глобального экономического развития (2012)
Ткаченко В. А. - Концептуально-аналітична система компетенцій формування інновацій зростання інтелектуального потенціалу (2012)
Тютюнник В. М. - Материалы о нобелевских лауреатах по экономическим наукам Л. В. Канторовиче и М. Фридмене в Международном Информационном Нобелевском Центре (2012)
Фоміна М. В. - Сучасний економічний розвиток: проблеми та перспективи, Приходько В. В. (2012)
Черняева И. В. - Гармония экономики XXI века, Черняев Ю. А. (2012)
Чистилин Д. К. - Стратегия долгосрочного развития Украины: геополитические ориентиры и внутренние институциональные проблемы (2012)
Чорная О. Е. - Оценка влияния экономической политики США на уровень безработицы и экономический рост (2012)
Ślusarczyk B. - Uwarunkowania rozwoju biznesu w krajach tworzących partnerstwo wschodnie (zarys problemu), Nowakowska-Hapel A. (2012)
Ядгаров Я. С. - Милтон Фридмен – неортодоксальный теоретик и методолог экономической науки (2012)
Вихідні дані (2012)
Кагановська Т. Є. - Оновлення концепції викладання у ВНЗ юридичного профілю навчальної дисципліни "Адміністративне право" шляхом удосконалення її програми та вибору форми проведення іспиту: практичний досвід (2016)
Смульська А. В. - До питання законодавчого забезпечення реалізації права людини на освіту: український та зарубіжний контекст (2016)
Головко О. М. - Природно-правова теорія і конституційне будівництво в США (2016)
Гавриленко О. А. - В. П. Даневський як історик міжнародного права (2016)
Жук Н. А. - Механизм и инструменты реализации концепции "государства национальной безопасности" как институциональной основы борьбы с терроризмом в современном мире (2016)
Слинько Д. В. - Загальнотеоретична характеристика окремих видів неюрисдикційного процесу (2016)
Воронова І. В. - Роль правових законів у механізмі формування соціальної держави (2016)
Калєніченко Л. І. - Підходи щодо розуміння необхідних підстав юридичної відповідальності (2016)
Передерій О. С. - Організаційно-правові форми здійснення громадського контролю за діяльністю Національної поліції України, Кулачок-Тітова Л. В. (2016)
Григоренко Є. І. - Проблеми юридичної відповідальності громадян, що проходять альтернативну (невійськову) службу та їхній вплив на юридичну відповідальність військовослужбовців в Україні (2016)
Марцеляк О. В. - Фінансування парламентської виборчої кампанії: зарубіжний досвід та українська практика, Марцеляк С. М. (2016)
Серьогін В. О. - Право на вільний вибір і зміну зовнішнього вигляду як елемент візуального прайвесі (2016)
Зубенко Г. В. - Право на об’єднання у професійні спілки: зміст та суб’єкти реалізації (2016)
Дахова І. І. - Право на доступ до інформації vs право на приватність в контексті законодавства України про запобігання корупції, Чуб О. О. (2016)
Данічева К. П. - Європейський суд з прав людини та Україна: огляд пілотних рішень (2016)
Григоренко Я. О. - Реалізація принципу субсидіарності у контексті розуміння базових параметрів соціальної держави (2016)
Россіхіна Г. В. - Основні пріоритети в застосуванні фінансово-правових норм (2016)
Солошкіна І. В. - Класифікація фінансових послуг в Україні (2016)
Кім К. В. - Сутність кар’єри на державній службі в Україні (2016)
Ростовська К. В. - Міжнародний досвід боротьби з корупцією в правоохоронних органах, Гришина Н. В. (2016)
Магда С. О. - Правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового захисту в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів (2016)
Бондаренко І. М. - Проблемні питання фінансування бюджету (2016)
Демченко О. В. - Деякі питання застосування антикорупційних положень у трудовій діяльності державних службовців, Абакумов А. С. (2016)
Закриницька В. О. - Управління соціальним захистом на недержавному рівні (приклад США) (2016)
Пахомова І. А. - До питання систематизації інформаційного законодавства на державній службі (2016)
Радчук А. А. - Функції адміністративного судочинства у справах за зверненнями суб’єктів владних повноважень (2016)
Коваль В. П. - Правове регулювання введення воєнного стану в Україні (2016)
Шкуропацький О. І. - Світовий досвід адміністративно-правового регулювання соціального захисту офіцерського складу Збройних Сил України (2016)
Розгон О. В. - Способи вирішення конфліктів у медичних правовідносинах, Устінченко А. М. (2016)
Устименко О. А. - Концепція біоцентризму при визначенні правового статусу тварини як об’єкта цивільних прав (2016)
Чуйкова В. Ю. - Умови та ознаки договору між співавторами в Україні (2016)
Карпенко О. І. - Блогер як медіаособа (2016)
Пейчев К. П. - Вирішення спорів у сфері використання надр та корисних копалин (за матеріалами судової практики) (2016)
Єрмолаєва Т. В. - До питання про екологічну безпеку харчових продуктів: небезпеки сучасності (2016)
Житний О. О. - Проблемні питання предмета злочинів проти осіб та установ, що мають міжнародний захист, Ральченко І. М. (2016)
Харченко В. Б. - Примушування до антиконкурентних узгоджених дій (до п’ятої річниці "гуманізації" відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності), Чорнуха О. С. (2016)
Храмцов О. М. - "Напад" як вид насильницьких дій (проблеми кримінально-правової оцінки) (2016)
Давиденко М. Л. - Еволюція вчень про причини злочинності (2016)
Даньшин М. В. - Поняття злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту як предмет криміналістичного дослідження, Колеснік І. І. (2016)
Чорний Г. О. - Огляд місця вчинення вибуху при розслідуванні тероризму: тактичні аспекти (2016)
Марушев А. Д. - Особливості визначення способів вчинення злочинів з доведення до банкрутства (2016)
Руденко М. В. - Досудове слідство України: основні напрями реформування, Півненко В. П., Мельник О. В. (2016)
Слінько Д. С. - Використання елементів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному проваджені (2016)
Рибалко Г. С. - Складання акту перевірки співробітниками державної фіскальної служби без прийняття податкового повідомлення-рішення: питання теорії та практики (2016)
Сыроед Т. Л. - Роль ООН в становлении, развитии и обеспечении принципа верховенства права (2016)
Здоровко С. Ф. - Поводження з особами, затриманими під час миротворчих операцій (2016)
Фоміна Л. О. - Забезпечення безпеки жінок: міжнародно-правовий аспект (2016)
Аріт К. В. - Пріоритетні напрями співробітництва України і Європейського Союзу у сфері свободи, безпеки та юстиції (2016)
Аліманова А. О. - Підвищення рівня професійної компетентності працівників апарату суду (2016)
Кавун Д. Ю. - Представник-адвокат потерпілого (фізичної особи) у досудовому розслідуванні (2016)
Колеснік Г. Р. - Процесуальне положення слідчого за кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року: недоліки і прорахунки (2016)
Колеснік І. І. - Особливості підготовки і проведення слідчого експерименту при розслідуванні злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (2016)
Людькова І. І. - Шляхи оптимізації центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом в контексті проведення адміністративної реформи (2016)
Навроцький О. О. - Правове регулювання компетенції уповноваженого президента України з прав дитини (2016)
Опанасенко Н. О. - Криміналістична характеристика слідів шахрайства у сфері житлового будівництва (2016)
Хабарова Т. В. - Адміністративно-правові принципи в системі заходів протидії корупції (2016)
Чуприна Ю. Ю. - Щодо сучасної системи методів адміністративно-правового регулювання суспільних відносин (2016)
Шевчук М. О. - Інформаційні правовідносини як юридична категорія (2016)
Алсуф’єва О. О. - Функціональна роль привласнення в інноваційній діяльності (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського