Шаповал С. П. - Теплова ефективність комбінованої геліосистеми в режимі протоку за південно-східного та південно-західного напрямку орієнтації (2016)
Шналь Т. М. - Дослідження температурних режимів пожеж у житлових приміщеннях на моделях зменшеного масштабу, Прохоренко С. В., Данкевич І. П. (2016)
Юркевич Ю. С. - Динамічність оптимального термічного опору стін будинків, Довбуш О. М., Шаповал С. П., Вороняк Л. (2016)
Bacotiu C. - Ventilation duct sizing tools - tradition and modernity, Domnita F., Hotupan A., Kapalo P. (2016)
Bullová I. - Wind action on the building faсade and Its influence on ventilation heat losses (2016)
Fedorczak-Cisak M. - Aspects and implementation of low-energy buildings design, Furtak M., Kotowicz A. (2016)
Gasii G. M. - Comparative characteristics of the spatial grid-cable steel-concrete composite slab (2016)
Kapalo P. - Determination of the volume air exchange in the apartment, Domnita F., Bacotiu C., Voznyak O. T. (2016)
Kapalo P. - Monitoring of indoor air in the apartment, Domnita F., Bacotiu C., Voznyak O. T. (2016)
Kapalo P. - Investigation of indoor air quality and its impact on human activity - case study, Domnita F., Voznyak O. T. (2016)
Kovac M. - Energy potential of atrium space in ventilation system, Kovacova K. (2016)
Kovac M. - Investigation of air flow in a twin roofs of residential houses, Vojtus J. (2016)
Kovacova K. - Energy efficiency of domestic hot water distribution system, Kovac M. (2016)
Krajewski G. - Application of CFD for interior flow analysis influenced by exterior conditions, Żurański J. A., Węgrzyński W., Sulik P. (2016)
Markovič G. - Waste water heat recovery system, Vranayová Z., Káposztásová D. (2016)
Poórová Z. - Green roof as a saving technology and creator of microclimate, Vranay F., Vranayová Z. (2016)
Sowier-Kasprzyk I. - The use of social marketing to the promotion of energy-efficient construction, Ujma A. (2016)
Stefanco M. - Heat pump heating systems and low potential heat sources, Kosicanova D. (2016)
Tazky L. - The air channel function in real life – insulation against rising damp in historical buildings, Sedlakova A. (2016)
Turcsanyi P. - Thermo-physical evaluation of an ultra-low-energy family house, Sedlakova A. (2016)
Ujma A. - Energy and ecological efficiency as a result thermal modernization of buildings, Lis A. (2016)
Ulewicz M. - Comparison of efficient of the combined solar collector for energy-efficient buildings for different modes of operation, Zhelyh V., Shapoval S., Spodyniuk N., Vengryn I. (2016)
Vranayova Z. - Scheme for promoting industrial energy efficiency – pine project results, Kaposztasova D. (2016)
Руденко Л. Г. - Тенденции развития Украинского Полесья, Бочковская А. И., Поливач Е. А. (2016)
Хомич В. С. - Состояние и стратегические направления использования природных ресурсов Припятского Полесья, Струк М. И., Карабанов А. К., Лиштван И. И., Богдевич И. М., Пугачевский А. В., Кадацкая О. В., Курзо Б. В., Шкутов Э. Н., Юргенсон Н. А. (2016)
Руденко Л. Г. - Ландшафтознавчі аспекти організації перспективної мережі заповідних територій України, Маруняк Є. О., Лісовський С. А., Чехній В. М., Голубцов О. Г., Іваненко Є. І. (2016)
Горбачова Л. О. - Гідрологічне районування території України за умовами формування річного стоку води на основі кривих Ендрюса, Христюк Б. Ф. (2016)
Nhung Thu Nguyen - Bioclimatic resources for tourism in Tay Nguyen, Vietnam, Bac Hoang (2016)
Мозговий А. А. - Конфлікти міського розвитку в Україні (2016)
Федій О. А. - Територіальна структура сільського розселення Полтавської області (2016)
Бесєдіна К. Є. - Демографічна ситуація у сільській місцевості АР Крим: стан і регіональні відмінності (2003-2013 рр.) (2016)
Тараріко О. Г. - Формування сталих систем землекористування та охорони ґрунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах, Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л. (2016)
Дудун Т. В. - Концептуальні основи створення бази даних для геоінформаційного картографування розвитку освітнього комплексу України (2016)
Лейберюк О. М. - Населення та демографічний розвиток регіонів України у комплексних атласах (2016)
Хомич В. С. - Міжнародна наукова конференція "Проблеми раціонального використання природних ресурсів і сталого розвитку Полісся", Сорокіна Л. Ю. (2016)
Беркман Л. Н. - Програмно-конфігуровані мережі: методи побудови та керування, Кільменінов О. А., Лещенко О. О., Похабова І. Е. (2015)
Онищенко В. В. - Програмна інженерія: проблеми та перспективи, Бондарчук А. П. (2015)
Ткаленко О. М. - Аналіз упровадження технології NFC у телекомунікаційних системах (2015)
Жураковський Б. Ю. - Методи економічного кодування інформації (2015)
Сторчак К. П. - Дослідження ефективності одноланкового просторово-часового комутаційного блока, Срібна І. М., Кирпач Л. А. (2015)
Ящук Л. О. - Наукове обґрунтування нормативів розвитку та розміщення мережі об’єктів поштового зв’язку в Україні (2015)
Копійка О. В. - Основні принципи побудови систем підтримання бізнесу та операційної діяльності BSS/OSS телекомунікаційного оператора (2015)
Нижник О. В. - Аналіз багатовимірних систем за допомогою масиву відносних коефіцієнтів підсилення, Нелюба Д. М. (2015)
Коршун Н. В. - Кусково-стаціонарна модель високошвидкісного каналу з пам’яттю (2015)
Розоринов Г. Н. - Увеличение срока службы НЕ-И флеш-памяти, Брягин О. В. (2015)
Содержание (2017)
Курінний І. М. - Лікування ізольованих переломів capitulum humeri в дорослих пацієнтів із застосуванням мікрогвинтів, Страфун О. С., Тимошенко С. В. (2017)
Страфун О. С. - Лікування кальцифікуючого тендиніту сухожилків ротаторної манжети плечового суглоба (2017)
Філіпенко В. А. - Причини вивиху головки ендопротеза після первинного ендопротезування кульшового суглоба, Танькут В. О., Мезенцев В. О., Овчинніков О. М. (2017)
Король С. О. - Сучасні підходи до хірургічного лікування бойової травми кисті на етапах медичної евакуації, Матвійчук Б. В., Бурлука В. В. (2017)
Масленников С. О. - Изучение степени интеграции мягких тканей в элементы из углерод-углеродного композитного материала в зоне перехода внутренней и наружной среды при имплантации эндо-экзопротезов, Головаха М. Л., Черный В. Н. (2017)
Король П. О. - Роль параметрів остеосцинтиграфії в діагностиці імплант-асоційованих параендопротезних ускладнень при ендопротезуванні кульшових та колінних суглобів (2017)
Синяченко Ю. О. - Влияние гонартроза на течение и эффективность лечения варикозной болезни вен нижних конечностей, Самойленко Г. Е., Синяченко О. В. (2017)
Кондратюк В. М. - Оцінка резистентності до антимікробних препаратів штамів Acinetobacter baumannii та Pseudomonas aeruginosa, що контамінують бойові поранення кінцівок (2017)
Литвишко В. О. - Формоутворення періостального регенерату після діафізарного перелому за порівняльними даними ультрасонографії та рентгенографії, Попсуйшапка О. К. (2017)
Егудина Е. Д. - Сосудисто-реологические свойства крови при анкилозирующем спондилите, Синяченко О. В., Ермолаева М. В., Чернышова О. Е., Полесова Т. Р., Ханюков А. А. (2017)
Канзюба А. И. - "Переломы несостоятельности" тазового кольца, Шамова Т. А. (2017)
Кудиевский А. В. - Роль женщины в дорожно-транспортном травматизме (аналитический обзор), Головаха М. Л., Шишка И. В., Масленников С. О. (2017)
Солоницын Е. А. - Метастазы анонимного рака в длинные кости конечностей: подходы к обследованию и лечению, Климовицкий Ф. В., Проценко В. В. (2017)
Чернышева О. Е. - Медицинские симуляторы и манекены как элемент обучения студентов практическим навыкам в педиатрии, Герасименко В. В., Климовицкий Ф. В., Полесова Т. Р., Самойленко И. Г., Балычевцева И. В., Хапченкова Д. С., Кривошеева В. В., Павлов Е. Н. (2017)
Чернишова О. Є. - Застосування інтерактивних методів навчання в підготовці лікарів-педіатрів, Климовицький Ф. В., Полесова Т. Р., Баличевцева І. В., Самойленко І. Г., Герасименко В. В., Павлов Є. М., Крівошеєва В. В., Хапченкова Д. С. (2017)
Соколов К. О. - Аналіз загальних підходів до синтезу системи інформаційної безпеки (2016)
Сніцаренко П. М. - Методичний підхід до оцінювання рівня інтенсивності деструктивного інформаційно-психологічного впливу на цільову аудиторію, Міхєєв Ю. І., Чернявський Г. П. (2016)
Андреєв О. В. - Підвищення завадостійкості пункту прийому цільової інформації з космічних апаратів у форматі HRPT, Парфенюк В. Г., Топольницький П. П., Франжі О. В. (2016)
Пекарєв Д. В. - Дослідження параметрів метаданих для виявлення фальсифікації матеріалів авіаційного та космічного знімання, Болобан С. І., Осадчук Р. М., Беспалко І. А. (2016)
Дупелич С. О. - Удосконалена методика визначення зв’язків між елементами багатопозиційної мультисенсорної системи (2016)
Іщенко Д. А. - Методика оцінювання стійкості радіоелектронних засобів військових об’єктів до впливу електромагнітного імпульсу зброї, Кирилюк В. А., Павленко І. А., Пясковський Д. В., Стариков А. М. (2016)
Сидорчук О. Л. - Математичний апарат дослідження амплітуд поля, збудженого антенною системою радіолокаційної станції 1РЛ133 "Кредо" (2016)
Каращук Н. М. - Методика розрахунку електродинамічних характеристик щілини довільних розмірів та положення, прорізаної в стінках прямокутного хвилеводу (2016)
Нагорнюк О. А. - Способи автоматизованого визначення типу фазового сузір’я радіосигналів на основі гістограм миттєвих амплітуд і фаз, Павлюк В. В., Молодецький Б. В. (2016)
Бобунов А. І. - Методика вибору варіанта управлінського рішення за сукупністю кількісних та якісних показників, Перегуда О. М., Родіонов А. В. (2016)
Андреєв Ф. М. - Принципи створення активного багатопозиційного радіолокаційного комплексу з великими базами системи контролю та аналізу космічної обстановки, Ковбасюк С. В. (2016)
Пустовий С. О. - Оцінювання техніко-економічної ефективності експлуатації засобів аеродромно-технічного обслуговування літальних апаратів при застосуванні експоненціальної моделі відмов, Бутенко М. П., Іванов В. І., Косков Ю. М. (2016)
Чирков А. В. - Пошук підозрілих об’єктів на відео з камери безпілотного літального апарата на основі аналізу гістограм (2016)
Іщенко Д. А. - Модель узагальненого споживача інформації безпілотних авіаційних комплексів, Федорчук Д. Л. (2016)
Глушаниця Н. В. - Особливості технічного перекладу наукових англомовних текстів авіаційної тематики (2016)
Губа Л. В. - Основні проблеми поетичного перекладу (2016)
Дем'янчук Ю. І. - Перспективи розвитку національного корпусу російської мови для перекладу спеціалізованих текстів (2016)
Довбуш О. І. - Ідеологія в літературі: перепона чи фільтр у міжкультурній комунікації (на прикладі українського перекладу американського бестселера Е. Сігела "Оліверова історія") (2016)
Кукаріна А. Д. - Способи перекладу структурних типів абревіатур за графічним оформленням у медичному дискурсі (2016)
Куликова В. Г. - Лексико-структурні та прагматичні особливості перекладу французьких текстів конвенцій (2016)
Маслова Г. М. - Інвективно марковані компоненти у "відкритому листі" як об’єкт перекладу (2016)
Поворознюк Р. В. - "Модель розподілу зусиль" Д. Жиля як запорука успіху усного перекладу (2016)
Ребрій І. М. - Мовні та етноментальні особливості перекладу давньосонячної мови глаб-ерібол-ефкорді з "космічної трилогії" К. С. Льюїса (2016)
Рєзнікова Н. В. - Культурні розбіжності елементів лінгвопоетики як проблема перекладу (на матеріалі японських перекладів поезій Тараса Шевченка) (2016)
Варешкина Н. В. - Методы активизации творческой деятельности студентов на занятиях по изучению английского языка как средства межкультурной коммуникации, Смирнова Н. Н. (2016)
Вуколова К. В. - Варіативність мовлення мешканців міста Пітсбург на прикладі вживання окремих лексем (2016)
Гайденко Ю. О. - До проблеми визначення мовленнєвої діяльності (2016)
Гарлицька Т. С. - Лексико-фразеологічне розмаїття мови сучасного міста : соціолінгвістичний аспект (2016)
Глущук-Олея Г. І. - Специфіка вираження невербального заперечення в іспанській комунікації (2016)
Кривенець І. В. - Сюжетно-композиційні особливості антиутопії у творчості Бернара Вербера (2016)
Кущ Е. О. - Аксіологічні стратегії та тактики в упередженому мовленні американських і російських політиків (2016)
Любимова Ю. С. - Субполе достовірності в складaі фсп модальності в сучасній китайській мові (2016)
Кіраль С. С. - Трохим Зіньківський і Михайло Драгоманов: до історії полеміки 90-х рр. ХІХ ст. про українську мову, літературу та національну ідею (2016)
Дубровський Р. О. - Особливості хронотопу в оповіданні "Планетник" Бориса Харчука (2016)
Краснова Л. В. - Іманентний аналіз твору Т. Шевченка "Якби зострілися ми знову…" (2016)
Лахманюк А. М. - Пригодницька повість в контексті когнітивної наратології: аналіз фреймів (М. Коцюбинський "Дорогою ціною") (2016)
Науменко Н. В. - Золоті зливки зі срібної землі (2016)
Новиков А. О. - Роман Марії Матіос "Солодка Даруся" як вирок комуністично-кадебістському режиму (2016)
Оляндер Л. К. - Людина і світ у художньо-філософській концепції Бориса Харчука (На матеріалі тетралогії Волинь) (2016)
Працьовитий В. С. - Проблема екзистенціального вибору в романі "Сад Гетсиманський" Івана Багряного (2016)
Ткачук М. П. - Жанрова своєрідність повісті "Шлях без зупинок" Бориса Харчука (2016)
Ткачук О. М. - Оповідна структура повісті Т.Шевченка "Музикант" (2016)
Трачук Т. Я. - "Правдиві поети ніколи не позволяють собі тих кольористичних оргій" (Іван Франко про колір) (2016)
Булаховська Ю. Л. - Дивні оповідання (для дітей та підлітків) (2016)
Булаховська Ю. Л. - Декілька літературознавчих спостережень в поетичних жанрах щодо "зорової" образності (2016)
Ходанич П. М. - Літературні обрії Миколи Зимомрі (2016)
Царик Л. І. - Національно-визвольні змагання 1917 – 1920 pоків у житті і творчості Володимира Сосюри (2016)
Щербак С. В. - Народнопоетичне підґрунтя творчого доробку Анатолія Черниша (2016)
Яблонська Н. М. - "Капелюх Сікорського" В. Даниленка як роман ініціації (2016)
Авраменко Н. В. - Особливості літературного життя Лондона на зламі ХІХ – ХХ століть та їх еволюція у перші десятиліття ХХ століття, Стешин І. О. (2016)
Бистрова О. О. - Наратив як інтенція сповідальності у творах А. Міцкевича і Ш. Бодлера (2016)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Пригода як наративний центр у творах Марка Леві (2016)
Сяоюй В. - "Перехресні стежки" Івана Франка – "Павук" Сюй Ді шаня (《綴網勞蛛》許地山): антропологія любові й ненависті (2016)
Калініченко М. М. - Творчість Джорджа Ліппарда в дискурсі північноамериканської літератури ХІХ сторіччя (2016)
Кохан Р. A. - "Радісна" модель трагічного світосприймання у романі Дж. С. Фоера "Страшенно голосно та неймовірно близько" (2016)
Цуркан І. М. - Архетип дерева в поетичній традиції Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Якимович В. A. - Образ іншого у прозі Бориса Харчука і Діни Рубіної (2016)
Айзенбарт Л. М. - Термін "Концепт": проблема визначення та підходи до вивчення (2016)
Ткачук О. М. - Романтична іронія в наративі поеми "Сон" Т.Шевченка (2016)
Грицковян Я. М. - Друг, якого дарує доля. До 70-річчя від дня народження Миколи Зимомрі (2016)
Соболь В. О. - Сутність творення образного слова (2016)
Зимомря М. І. - Зразок креативного дослідження живого слова: контекст інтердисциплінарності, Ткачук М. П. (2016)
Вихідні дані (2016)
Нагірна В. П. - Наукові засади територіальної організації суспільства у працях академіка М.М. Паламарчука та їх актуальність у сучасних умовах (до 100-річчя від дня народження) (2016)
Руденко Л. Г. - Екологічний імператив у пріоритетах інтегрованого планувального процесу в Україні, Лісовський С. А., Маруняк Є. О. (2016)
Гродзинський М. Д. - Міжнародний проект FREEWAT з планування та управління водними ресурсами: цілі та процес реалізації, Свідзінська Д. В., Глотка Д. В., Тішаєва А. М. (2016)
Удовиченко В. В. - Особливості антропогенних трансформаційних процесів лісостепових ландшафтних комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) (2016)
Голубцов О. Г. - Ландшафтне планування як інструмент реалізації екологічних вимог у територіальне планування України (2016)
Олійник Я. Б. - Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози, Остапенко П. О. (2016)
Бондар В. В. - Особливості соціально-економічного розвитку субрегіональних центрів країни (на прикладі міста Кам’янець-Подільський) (2016)
Вишня М. М. - Атласні інформаційні системи: сутність, стан впровадження, напрямки розвитку (2016)
Лейберюк О. М. - Інтерактивні веб-карти: сутність і основні етапи створення (на прикладі веб-ресурсу CARTO) (2016)
Chabaniuk V. - Relational cartography: research subject, Dyshlyk O. (2016)
Руденко І. С. - 7-ма науково-практична конференція "Національне картографування: картографічні твори у пізнанні та розвитку регіонів", Западнюк С. О. (2016)
До 60-річчя В. П. Руденка (2016)
Вийшли в світ (2016)
Tolupa S. - Analysis of intrusion detection systems taxonomy in the context of current development level of information systems, Nischenko V. (2015)
Барабаш О. В. - Оцінювання показника функціональної стійкості графа структури розгалуженої інформаційної мережі, Саланда І. П. (2015)
Мiщенко А. В. - Функціональний аналіз залежностей ефект-витрати для задач управління економічною складовою інформаційної безпеки авіаційної інфраструктури (2015)
Кирпач Л. А. - Дослідження комбінованих систем фазової синхронізації, Сторчак К. П., Срібна І. М. (2015)
Жураковський Б. Ю. - Використання компаундних кодів для передавання даних (2015)
Довженко Т. П. - Исследование очереди маршрутизатора в сети TCP/IP с применением основных TCP-алгоритмов активного управления очередью и предотвращения перегрузок (2015)
Ящук Л. О. - Проблеми імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 97/67/ЄС про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування (2015)
Коршун H. В. - Діапазонна класифікація швидкостей передавання інформації (2015)
Копійка О. В. - Основні принципи методології синтезу інформаційно-комунікаційних систем для побудови єдиної інформаційної платформи (2015)
Нижник О. В. - Розв’язувальне управління багатовимірними системами, Нелюба Д. М. (2015)
Манько О. О. - Субміліметровий діапазон і новітні досягнення на базі нанотехнологій, Кременецька Я. А., Морозова С. В. (2015)
Семенко А. И. - Усилители мощности СВЧ на основе нитрид-галлиевых транзисторов, Севергин Б. Н., Шокотько А. А., Заика В. Ф. (2015)
Романенко В. П. - Методика розробки діагностичного забезпечення групового пошуку дефектів при ремонті техніки зв’язку в польових умовах, Сакович Л. М. (2015)
Derik I. M. - On the peculiarities of the scientific discourse translation from english into Ukrainian (2016)
Коваль Р. С. - Принципи укладання французько-українського та українсько-французького словника галузі реабілітації (2016)
Кузенко Г. М. - Переваги й недоліки загальновідомих моделей перекладу (2016)
Кушнір Л. О. - Відтворення авторської лексики штучних мов Дж. Р. Р. Толкіна в українських перекладах (2016)
Ласка І. В. - Концепція "енергійного перекладу" Сен-Сімона, Пархоменко O. М. (2016)
Набережнєва Т. Є. - Фінансовий переклад: практичний і дидактичний аспекти (2016)
Пустовойт Н. И. - Трудности перевода французской публицистики (2016)
Семенко И. В. - К вопросу о лексико-стилистическом арсенале в литературоведении, Бицко Н. И. (2016)
Аксютіна Т. В. - "Negative politeness" strategies in the english verbal discourse (2016)
Аністратенко Л. С. - Явище гіпо-гіперонімії в японській літературознавчій термінології (2016)
Диба Г. Ю. - Метафорична модель "братья" в російському мас-медіа дискурсі (2016)
Задерій І. Ю. - Особливості пробудження емоції страху в кінотекстах А. Хічкока (2016)
Кауза І. Б. - Складники персонажного дискурсу в наративному текстопросторі (2016)
Кізіль М. А. - Екстралінгвальні фактори появи й розповсюдження англійськомовних комп’ютерних інновацій (2016)
Козак Р. В. - Экспрессивный синтаксис украинского и русского языков как когнитивно-дискурсивное явление (2016)
Kuznyetsova G. V. - Implicit speech acts in terms of cognitive and pragmatic perspectives (2016)
Панчишин Н. З. - Структурна організація функціонально-семантичного поля тeмпоральності (на базі латинської мови) (2016)
Слюніна О. В. - Особливості мовного вираження колективного свідомого в біблійних текстах (2016)
Федурко О. М. - Прислівник як компонент ад'єктивно-адвербіальних словосполучень в українській та англійській мовах (2016)
Фекете Д. Ю. - Функціональні характеристики сучасного англомовного кінорекламного аудіовізуального дискурсу (2016)
Швед О. В. - Удосконалення процесу комунікації за допомогою візуалізації інформації: використання фотографій у процесі інтерв'ю (2016)
Яницька О. М. - Семантико-етимологічний аналіз концепту віра (на матеріалі англійської, української та французької мов) (2016)
Ostapenko O. - Optimal process sysnthesis for refrigeration system of associated gas low-temperature condensation plant, Yakovleva O., Khmelniuk M., Zimin O. (2015)
Титлов А. С. - Разработка камер на базе абсорбционных холодильных агрегатов для низкотемпературной обработки и хранения мясной и рыбной продукции в условиях фермерских и крестьянcких хозяйств, Шлапак Г. В. (2015)
Морозюк Л. И. - Термодинамический анализ машин для производства тепла и холода на двух температурных уровнях каждого термического эффекта (2015)
Милованова В. В. - Повышение качества автомобилей путем применения топливных элементов (2015)
Дорошенко А. В. - Солнечные многоступенчатые холодильные системы. Новые решения и анализ возможностей, Кириллов В. Х., Людницкий К. В. (2015)
Тітлова О. О. - Водорості як альтернативне джерело енергії (2015)
Дьяченко Т. В. - Аерогель – перспективний матеріал для виготовлення ізоляції ємностей для транспортування зрідженого природного газу, Колесник О. О. (2015)
Лукьянов Н. Н. - Влияние примесей компрессорного масла/наночастиц TiO2 в хладагенте на коэффициент теплоотдачи при кипении в горизонтальной трубе, Мельник А. В., Железный В. П., Хлиева О. Я., Мороз А. С. (2015)
Котюков Ю. Д. - Концепция и модель мезоскопической пористости тонких проницаемых сред, Левченко В. И., Роганков О. В., Швец М. В., Роганков В. Б. (2015)
Михайленко В. С. - Интеллектуальная система управления процессом горения твердого топлива в прямоточном парогенераторе энергоблока ТЭС, Князева Н. А., Солодовник М. С. (2015)
Антонюк В. В. - Оцiнка спостережуваностi для точок конвеєрної схеми цифрових компонентiв в системах критичного застосування, Дрозд О. В., Дрозд М. В., Ніколенко І. М. (2015)
Trandafilov V. V. - Computer simulation of a Stirling refrigerating machine, Khmelniuk M. G. (2015)
Толубко В. Б. - Метод забезпечення вірогідності передавання інформації системи управління в критичному режимі, Беркман Л. Н., Комарова Л. О., Похабова І. Е. (2014)
Богданович В. - Методологічні аспекти організації управління інформаційно-психологічною безпекою населення в умовах низького рівня соціально-політичної стабільності в країні, Міщенко Д., Тупало А., Хропко Т. (2014)
Міщенко А. В. - Методи дослідження економічної складової інформаційної безпеки авіаційної інфраструктури як складної системи інформаційної безпеки держави (2014)
Сакович Л. М. - Обґрунтування послідовності та кількості параметрів для метрологічного обслуговування техніки зв’язку, Яковлев М. Ю. (2014)
Кравченко Ю. В. - Управління апаратними і програмними ресурсами в комп’ютерній системі на основі методів і моделей штучного інтелекту, Микусь С. А., Руденко Н. В. (2014)
Шестопалов С. В. - Якість управління в NGN, Грищенко І. В. (2014)
Дікарєв О. В. - Побудова кільцевих і баркероподібних кодів, Грищенко Л. М. (2014)
Ящук Л. О. - Упровадження сучасної науково-технічної термінології поштового зв’язку — нагальна потреба сьогодення (2014)
Балан М. М. - Удосконалення системи стереофонічного радіомовлення, Казакова Н. Ф. (2014)
Розоринов Н. - Современные цифровые накопители на магнитной ленте — детище нанотехнологий, Масуд Махджубиан. (2014)
Шульга О. В. - Особливості систем ідентифікації космічних апаратів: принципи реалізації наземних РТС для завдань управління та ідентифікації (2014)
Титул, содержание (2012)
Василенко С. Г. - Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" – становление и перспективы (2012)
Волошин А. И. - Прогноз состояния подготовительной выработки при ведении горных работ на большой глубине, Рябцев О. В., Коваль А. И., Тюмиков К. А. (2012)
Литвинский Г. Г. - Исследование эффективности прокатных профилей для рамной крепи горных выработок, Фесенко Э. В. (2012)
Лобода В. В. - Підвищення енергоефективності пневмоенергетичного комплексу шахт крутого падіння (2012)
Кравченко В. М. - Эффективность балансировки роторов вентиляторов в промышленных условиях, Буцукин В. В., Сидоров В. А. (2012)
Левчинский Г. С. - Анализ особенностей водокольцевых и ротационных насосов для дегазации на действующих шахтах (2012)
Агеев В. Г. - Управление вентиляцией при изоляции подземных пожаров (2012)
Коренев А. П. - Прогнозирование запыленности воздуха при передвижке секций механизированной крепи, Володин А. В. (2012)
Зборщик М. П. - Пиритсодержащие угли и породы – источники опасных природно-техногенных проявлений, Осокин В. В. (2012)
Чепіга Є. В. - Особливості моніторингу еколого-гідрологічного стану вуглевидобувних районів Дніпровського буровугільного басейну (2012)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Математичне моделювання руху концентрованої золової гідросуміші у структурному режимі, Капустін Д. О. (2012)
Новак В. И. - Почему не все обогатительные фабрики достигают проектных показателей (2012)
Гарматин В. З. - Пять лет развития (2012)
Тетівник І. - Результати державних випробувань зерносушарки типу СЗМ, Твердохліб С., Козлов Ю., Андрєєв А. (2016)
Куянов В. - Сучасна техніка від фірми Амазоне (Amazone), Пономаренко О. (2016)
Кравчук В. - Експлуатаційна оцінка комбайна MF-7370 PL "BETA" компанії MASSEY FERGUSON на збиранні ячменю, Занько М., Лисак О. (2016)
Здвоєні Кременчуцькі колеса: більша продуктивність – менше витрат (2016)
Чорношкур В. - Комплектувальні від компанії "Bondioli & Pavesi" (2016)
Пожидаєв С. - Про "нове" рішення руху колісної машини (2016)
Коломоєць В. - Надійність паливної системи двигунів внутрішнього згорання, які працюють на мінеральних і біологічних паливах, Бобровний Є., Рудик Л. (2016)
Кравчук В. - Результати експертизи технології виробництва молока з використанням доїльних роботів, Постельга С., Кириченко Л., Смоляр В. (2016)
Фадєєв Л. - Соя в сівозміні в умовах ринку (2016)
Зора В. - Техніко-технологічне забезпечення створення птахівничої ферми для вирощування качок, Тютюнник Ю., Кириченко Л., Ковтун О. (2016)
Бутко Г. - Гармонізація національних вимог до якості та безпечності біопалива з європейськими, Слива Ю., Ярова І. (2016)
Ясенецький В. - Будівельні конструкції від ТОВ "Вольф Систем", Чорношкур В. (2016)
Гайсинський Є. - З демонстраційного показу техніки компанії "КОНКОРД" (2016)
Цема Т - Як отримати сертифікат ЄС вітчизняним виробникам сільськогосподарської техніки, Гапоненко О. (2016)
Ісаєнко В. - З організаційного засідання АДНЦ (2016)
Кравчук В. - Сільськогосподарське машинобудування: потенціал, прогноз та інноваційні виробництва, Сербій Є. (2016)
Волоха М. - Збереження родючості грунтів за рахунок інтенсифікації первинного очищення коренеплодів цукрових буряків (2016)
Ясенецький В. - Як зробити селище енергетично незалежним (2016)
Пожидаєв С. - Про корисну механічну роботу та енергетичний ККД автомобіля (2016)
Пономаренко О. - Обладнання для переробки oлійних культур від компанії Farmet для селянських господарств, Муха В. (2016)
Погорілий В. - Результати випробувань плуга ПСКу-5, Шустік Л., Маринін С., Громадська В. (2016)
Карпук Л. - Екологічна оцінка впливу техногенного навантаження у зоні промислового виробництва, Крикунова О., Павліченко А. Сігалова І. (2016)
Михайлов Є. - Рекомендації щодо обгрунтування комплексу технічних засобів післязбиральної обробки зерна в умовах Півдня України, Сербій Є., Задосна Н., Рубцов М. (2016)
Інтерв`ю з в. о. генерального директора НАК "Украгролізинг" Процюком О. Основні правила лізингу в агробізнесі (2016)
Чорношкур В. - Складові для сільськогосподарської техніки від компанії "Bondioli & Pavesi" (Італія) (2016)
Системи здвоювання від Кременчуцького колісного заводу (2016)
Гайсинський Є. - З демонстраційного показу техніки компанії "КОНКОРД" (2016)
Кожушко М. - Ефективність застосування біопрепаратів у технологіях вирощування сільгоспкультур у Західному регіоні України, Сало Я., Думич В., Куліш О., Шмерко О. (2016)
Із Загальних зборів національної академії аграрних наук України (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Tarasov A. N. - Magnetic susceptibilities of dense superfluid neutron matter with generalized Skyrme forces and spin-triplet pairing at zero temperature (2013)
Dzyublik A. Ya. - Nuclear excitation by electron transitions (2013)
Nesterov A. V. - Spectra of nuclei 9Вe and 9В in a three-cluster microscopic model, Vasilevsky V. S., Kovalenko T. P. (2013)
Gavrilko T. A. - Molecular dynamics and phase transitions behavior of binary mixtures of fatty acids and cetyltrimethylammonium bromide as studied via Davydov splitting of molecular vibrational modes, Puchkovska G. O., Styopkin V. I., Bezrodna T. V., Baran J., Drozd M. (2013)
Archilla J. F. R. - Moving excitations in cation lattices, Kosevich Y. A., Jiménez N., Sánchez-Morcillo V. J., Garsía-Raffi L. M. (2013)
Weyrauch M. - Efficient MPS algorithm for periodic boundary conditions and applications, Rakov M. V. (2013)
Volkov O. M. - Saturation of magnetic films with spin-polarized current in the presence of a magnetic field, Kravchuk V. P. (2013)
Pavlyuk A. M. - Generalization of polynomial invariants and holographic principle for knots and links (2013)
Grytsay V. I. - The structure of a chaos of strange attractors within a mathematical model of the metabolism of a cell, Musatenko I. V. (2013)
Starodub I. O. - Fluxon scattering on a stripe-like impurity in a two-dimensional Josephson junction, Zolotaryuk Y. (2013)
Титул, содержание (2011)
Покоренные глубины (2011)
Борзых А. Ф. - Устойчивость упорных перемычек в выработках, сопряженных с ликвидируемым вертикальным стволом, Фомин В. О. (2011)
Голубєва Н. М. - Оцінювання виробничого потенціалу вуглевидобувних підприємств (2011)
Новоженин Ю. С. - Модернизированная установка СДМ-1М, Коваленко А. В., Хрипко И. Н. (2011)
Жуков Ю. П. - Вентиляторы главного проветривания и общешахтная вентиляция: контроль и управление, Боронин В. Ф., Бабырь В. И., Миронов В. Н. (2011)
Матрофайло М. Н. - Морфологический анализ угольных пластов и результаты его использования во Львовско-Волынском бассейне, Шульга В. Ф., Костик И. Е., Король Н. Д. (2011)
Зинченко Ю. И. - Перспектива развития шахт Центрального района Донбасса, Судин М. С., Зинченко А. Ю. (2011)
Кирнарский А. С. - Гравитационное обогащение ультратонкого угольного шлама (2011)
Нагорный С. И. - Новые скруббер-бутары, Дробченко В. И., Кофанов А. С. (2011)
Григорьева В. А. - Культурно обусловленные единицы художественного текста как способ отражения языковой картины мира (на материале романа Л. Н. Толстого "Анна Каренина") (2016)
Дорофеєва М. С. - Синергетично-інформаційна методика перекладацького аналізу (2016)
Кушнір Л. О. - Стратегії відтворення "мовної поліфонії" творів Дж. Р. Р. Толкіна в українських перекладах (2016)
Нечаюк І. О. - Функціонально-стилістичні особливості заголовків англомовних новинних медіатекстів політичного дискурсу (2016)
Романюк С. Г. - Поиск оптимальной коннотативной эквивалентности при переводе фразеологических единиц, Тарапатов М. М. (2016)
Смольницька О. О. - Анонімна середньоанглійська поема XIV ст. "Перлина" ("perle"): відтворення символіки й контекстуальних зв’язків в україномовному художньому перекладі (2016)
Совєтна А. В. - Граматичні трансформації при перекладі американських та британських заголовків на українську мову, Лісун О. В. (2016)
Ткачівська М. Р. - Евфемізми із царини еротики, або нитка Аріадни до делікатності (2016)
Трібушна О. М. - Відтворення метафор в українських перекладах вірша Редьярда Кіплінга "Томлінсон", Мазур О. В. (2016)
Березинская Е. В. - Аккультурация как необходимый элемент межкультурной адаптации (2016)
Бідна К. С. - Використання власних імен політичних лідерів англомовних країн як засіб мовленнєвої оцінки (2016)
Гідора-Шишковська А. Л. - Синтаксичні особливості юридичних текстів Європейського Союзу (на матеріалі різноструктурних мов) (2016)
Діброва В. А. - Заперечення в контексті діалогічної взаємодії та в комунікативній ситуації конфлікту в англійському та українському офіційно-діловому дискурсі в межах міжкультурної комунікації (2016)
Капустян І. І. - Анімалістичний дискурс у казках Г. К. Андерсена (2016)
Кушнерук С. М. - Синонімічні та антонімічні відношення англійської екомаркетингової терміносистеми (2016)
Ляшов Н. М. - Інтертекстуальні аспекти творчості Артуро Переса-Реверте (2016)
Купцова Т. А. - Упровадження інноваційних підходів у формуванні іншомовної компетентності студентів технічного профілю, Мірошниченко І. Г. (2016)
Ницполь В. І. - Теоретичні засади вивчення мовної особистості персонажа серійного вбивці (2016)
Сидоренко І. А. - Образ "вічне небо" в індивідуально-авторській картині світу Марії Вальєхо-Нахера (2016)
Смирнова М. С. - Актомовленнєві засоби реалізації глобальної фідеїстичної стратегії православної проповіді ХХ століття (2016)
Фурт Д. В. - Поняття "термін" у сучасному науковому просторі (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Lengyel A. - Truncated QCD-pomeron at LHC energies, Tarics Z. (2013)
El-Bakry M. Y. - Charged particle pseudorapidity distributions for Pb−Pb and Au−Au collisions using neural network model, El-Sayed A. El-Dahshan, Abd El-Hamied E. F. (2013)
Skibenko A. I. - UHF reflectometry of plasma by extraordinary waves with a frequency below the electron cyclotron frequency (2013)
Khelemelya O. V. - Dielectric model of energy losses by a massive charged particle moving through cold magnetized plasma, Kholodov R. I., Miroshnichenko V. I. (2013)
Nagornyi A. V - Sensitivity of small-angle neutron scattering method at determining the structural parameters in magnetic fluids with low magnetite concentrations, Bulavin L. A., Petrenko V. I., Avdeev M. V., Aksenov V. L. (2013)
Pavlyk B. V. - Electrophysical characteristics of near-surface layers in p-Si crystals with sputtered Al films and subjected to elastic deformation, Kushlyk M. O., Didyk R. I., Shykorjak Y. A., Slobodzyan D. P., Kulyk B. Y. (2013)
Bondar M. V. - New fluorene-based fluorescent probe with efficient two-photon absorption, Przhonska O. V., Kachkovsky O. D., Frazer A., Morales A. R., Belfield K. D. (2013)
Verba R. V. - Spin Waves in arrays of magnetic nanodots with magnetodipolar coupling (2013)
Rudenko R. M. - Influence of high temperature annealing on the structure and the intrinsic absorption edge of thin-film silicon doped with tin, Voitovych V. V., Kras’ko M. M., Kolosyuk A. G., Kraichynskyi A. M., Yukhymchuk V. O., Makara V. A. (2013)
Pagava T. A. - Hall-effect study of disordered regions in proton-irradiated n-Si crystals, Beridze M. G., Maisuradze N. I., Chkhartishvili L. S., Kalandadze I. G. (2013)
Kuryliuk V. V. - Elastic strains in SiGe heterostructures with non-uniform quantum dots (2013)
Sukhanov A. D. - Quantum-mechanical analog of the zeroth law of thermodynamics (to the problem of incorporating thermodynamics into the quantum-mechanical theory), Golubeva O. N., Bar’yakhtar V. G. (2013)
The corresponding member of the NAS of Ukraine Anatolii Mykolayovych Pogorilyi (to the 70-th anniversary of his birthday) (2013)
Tan’shina A. - Life devoted to science. Ilya Ivanovych Zalyubovs’kyi (15.06.1929−21.02.2013) (2013)
Арсеньев В. М. - Эксергетическая эффективность техногенного охлаждения циклового воздуха газотурбинной установки, Мирошниченко В. В., Борисов Н. А. (2015)
Грищенко Р. В. - Про доцільність використання акумуляторів холоду на підприємствах, Форсюк А. В., Засядько Я. І., Пилипенко О. Ю. (2015)
Жихарєва Н. В. - Особливості розрахунку теплоприпливів в приміщення при кондиціюванні повітря (2015)
Когут В. Е. - Жизненный цикл системы улавливания легких фракций углеводородов на базе эжекторного теплообменника, Бутовский Е. Д., Бушманов В. М., Хмельнюк М. Г. (2015)
Риферт В. Г. - Теплообмен при конденсации внутри горизонтальных гладких труб. Совершенствование метода расчета теплообмена, Барабаш П. А., Горин В. В., Середа В. В. (2015)
Chen G. - Comparative field experimental investigations of different flat plate solar collectors, Doroshenko A., Shestopalov K., Mladionov I., Koltun P. (2015)
Арсирий Е. А. - Снятие ограничений мощности котлов путем корректировки аэродинамики элементов дутьевых трактов, Смирнова В. А., Панич Д. О. (2015)
Сосновский С. К. - Термодинамические циклы и правила регулирования систем оборотного водоснабжения с испарительными охладителями, Кравченко В. П. (2015)
Митиков Ю. А. - Экспериментальное определение испарения кислорода в цилиндрическом баке ракеты-носителя в натурных условиях, Кубанов С. Н. (2015)
Ostapenko O. - Heat pump technology – potential impact on energy efficiency problem and climate action goals within Ukrainian energy sector, Stoyanov P., Yakovleva O., Khmelniuk M. (2015)
Геллер В. З. - Свойства переноса нанофлюидов (эксперимент и методы расчета), Шимчук Н. А., Губанов С. Н. (2015)
Цикало А. Л. - Експериментальне дослідження накопиченняважких металів рослинами та перспективи використання рослин для попередження забруднення довкілля урбанізованих територій, Космачова А. М., Смирнов В. М. (2015)
Гурский А. А. - Моделирование статических режимов работы холодильного центробежного компрессора, Денисенко В. А., Гончаренко А. Е. (2015)
Ольшевська О. В. - Імплементація сучасного інструментарію аналізу даних для оброблення показників, отриманих у системах кондиціювання повітря та холодильних установках. Частина 1, Селіванова А. В. (2015)
Стопакевич А. А. - Спектр многомерных моделей динамики колонны ректификации нефти для синтеза робастных систем управления (2015)
Гайворонская Г. С. - Особенности коммутации оптических сигналов при использовании различных режимов переноса информации, Рыбалов Б. А. (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Gorkavenko V. M. - Generation of the leptonic asymmetry in the sterile neutrino hadronic decays, Rudenok I. V., Vilchynskiy S. I. (2013)
Odinaev S. - Research of the shear and volume viscosity coefficients in multiatomic liquids and their dependences on the state parameters, Abdurasulov A. (2013)
Karumuri S. R. - Studies of the vibrational energy level of H2O by algebraic and DFT approaches, Rao V. U. M., Vijaya Sekhar J., Surendrababu M. S., Patrudu T. B., Vamsikrishna N., Babu K.S., Kumar V. S. S., Srinivas G. (2013)
Thakur D. P. - EA density functional study of the adsorption of carbon dioxide molecule on graphene, Barde N. P., Bardapurkar P. P., Khairnar R. S. (2013)
Onyshchenko V. F. - Conductivity and photo-induced conductivity of two-dimensional macroporous silicon structures, Karachevtseva L. A. (2013)
Stadnyk V. Yo. - Birefringence properties of uniaxially compressed K2SO4 crystals, Kashuba O. Z., Brezvin R. S., Matviishyn I. M., Rudysh M. Y. (2013)
Boledzyuk V. B. - Optical and electrical properties of InSe and GaSe layered crystals intercalated with ethanol, Kovalyuk Z. D., Pyrlya M. M., Barbutsa S. G. (2013)
Stupka A. A. - Long-wave high-frequency oscilations in ionic crystals with two atoms in elementary cell (2013)
Neimash V. B - Microstructure of thin Si−Sn composite films, Poroshin V. M, Kabaldin A. M., Yukhymchuk V. O., Shepelyavyi P. E, Makara V. A., Larkin S. Yu. (2013)
Smirnov A. B. - Role of mechanical stresses at ion implantation of CdHgTe solid solutions, Lytvyn O. S., Morozhenko V. A., Savkina R. K., Smoliy M. I., Udovytska R. S., Sizov F. F. (2013)
Gamov D. V. - Research of recombination characteristics of Cz-Si implanted with iron ions, Gudymenko O. I., Kladko V. P., Litovchenko V. G., Melnik V. P., Oberemok O. S., Popov V. G., Polishchuk Yu. O., Romaniuk B. M., Chernenko V. V., Naseka V. M. (2013)
Bauzha O. S. - Magnetic properties of quantum rings in the presence of spin-orbit and electron-electron interactions (2013)
Grigoryev S. B. - Einstein equations in the case of static cylindrical symmetry and the diagonal stress-energy tensor with mutually proportional components, Leonov A. B. (2013)
Лавров В. В. - Антропогенні загрози дендропарку "Cофіївка", Житовоз А. В., Грабовська Т. О. (2015)
Комарова І. О. - Особливості функціонування рослинного організму в урботехногенній екосистемі (аналіз стану проблеми) (2015)
Ольшевська І. А. - Лучні біотопи долини річки Случ (2015)
Коваленко І. М. - Особливості сезонних ритмів розвитку лісових трав (2015)
Новікова В. О. - Просторове варіювання едафічних властивостей у дубняку в балці Орловій (природний заповідник "Дніпровсько-Орільський") (2015)
Коваленко А. О. - Структура та чисельность видів індивідуальної консорції дуба звичайного (Quercus robur L.) на територіях різного антропогенного впливу місто Запоріжжя, Капелюш Н. В. (2015)
Vasilchenko M. V. - Dust-collecting effectiveness of Populus nigra L. in terms of air pollution, Kapelush N. V. (2015)
Скляренко А. В. - Видовий склад та стан зелених насаджень санітарно-захисної зони Запорізького металургійного комбінату "Запоріжсталь", Бессонова В. П. (2015)
Іванченко О. Є. - Аналіз видового складу та санітарного стану деревних насаджень парку Кирилівка (ім. С.М. Кірова) м. Дніпро (2015)
Криворучко А. П. - Таксаційні показники лісових культур дуба червоного (Quercus rubra Du Roi) в умовах північної підзони Степу України (2015)
Гудим Н. Г. - Сезонна динаміка чисельності Pelobates fuscus на арені р. Дніпро (в межах природного заповіднику "Дніпровсько-Орільський|") (2015)
Щербина В. В. - Порівняльний аналіз альгоугруповань біогеоценозів постпірогенного розвитку заказника місцевого значення "Троїцька балка" (2015)
Єщенко Ю. В. - Показники, що характеризують металолігандний гомеостаз, ліпідний обмін та антиоксидантний захист у хворих на цукровий діабет та облітеруючий атеросклероз, Бовт В. Д., Омельянчик Л. О., Бондарюк О. А. (2015)
Стець Г. В. - Біоіндикація еколого-паразитологічного стану техногенно трансформованих територій м. Києва, Волошина Н. О. (2015)
Попенко В. И. - Загадка комптоновской длины волны электрона (2015)
Попенко В. И. - Поле электрона в динамическом представлении (2015)
Стойка М. В. - Ручні скінченні групи відносно проективних зображень над комутативними кільцями (2015)
Филер С. Е. - Устойчивость систем, неразрешённых относительно старших производных, Шелуденко А. С. (2015)
Зборовская Б. А. - Влияние условий активации красных шламов на сорбционные характеристики полученных реагентов, Косогина И. В., Донцова Т. А., Иваненко И. Н. (2015)
Стецик В. В. - Методичні особливості хімічного аналізу з одночасним протіканням в одній системі титриметричних реакцій різних типів (2015)
Кузнецова В. Г. - Гістологічне дослідження печінки щурів після введення екстрактів з ембріонів курей в умовах експериментального гепатиту (2015)
Василенко І. А. - Дослідження основних властивостей модифікованих залізооксидних пігментів (2015)
Жованик М. О. - Загальні принципи захисту мобільних пристроїв в корпоративній мережі (2015)
Коптовец А. Н. - Разработка тормозных систем подвижного состава шахтного рельсового транспорта высокого технического уровня, Барташевский С. Е., Яворская В. В., Савченко А. А. (2015)
Кравець П. І. - Нейромережева система машинного бачення з апаратно-програмною реалізацією на ПЛІС, Шимкович В. М., Николин О. І. (2015)
Маланчук М. С. - Вплив локальних факторів на величину нормативної грошової оцінки земель у межах населених пунктів, Коломієць М. Г. (2015)
Сахно В. П. - До моделювання системи технічного обслуговування і ремонту автопоїздів, Сакно О. П., Лисий О. В. (2015)
Шовкалюк М. М. - Застосування регресійних залежностей для прогнозування теплоспоживання навчальних корпусів, Войналович Н. О. (2015)
Шовкалюк М. М. - Розробка моделей для розрахунку теплових потоків через підлогу у відповідності з нормами ЄС, Войналович О. О. (2015)
Баркарь Є. В. - Вплив класової приналежності на показники молочної продуктивності корів, Кириченко В. А. (2015)
Дехтяр Ю. Ф. - Вплив готових сухих кормів на динаміку розвитку молодняку собак породи середньоазіатська вівчарка, Кулікова В. Ю. (2015)
Біловус Л. І. - Україномовна періодика США у контексті збереження рідної мови як основи національної ідентичності (2015)
Резніков В. В. - Антигетьманський повстанський рух на Слобожанщині(травень-листопад 1918 року) (2015)
Рєпін І. В. - Визволення території Закарпаття у ході Карпатсько-Ужгородської операції військ Червоної Армії(жовтень 1944 року) (2015)
Шпак Д. О. - Шестидесятництво і правозахисний рух на Півдні Української РСР ІІ половини ХХ століття (2015)
Бикова Н. А. - Стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності Чернівецької області, Сушко А. С. (2015)
Волошанюк Н. В. - Фінансовий стан підприємств ГМК та шляхи його покращення, Маханько Л. В. (2015)
Гетьман О. О. - Вдосконалення системи стимулювання праці на вітчизняних сервісних підприємствах, Салімов Ашраф Акиф Огли (2015)
Гнидюк І. В. - Децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Гороховська Ю. І. (2015)
Голобородько Я. О. - Напрями вдосконалення кредитного забезпечення конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери (2015)
Головко А. Я. - Впровадження концепції соціального маркетингу у діяльність вітчизняних підприємств (2015)
Грицюк І. В. - Вплив фінансової політики на регулювання національної економіки України (2015)
Даниленко І. О. - Технології електронної торгівлі в банківській сфері (2015)
Довга Т. А. - Роль та місце аналізу виробничих запасів в системі управління ресурсним потенціалом підприємства (2015)
Дудник В. В. - Управління закупівлями на бюджетних підприємствах на основі застосування методології контролінгу (2015)
Єрмаченко В. Є. - Стратегії розвитку підприємств готельного господарства, Журавльова С. М. (2015)
Жердецька Л. В. - Вплив систематичного та системного ризиків на формування ресурсної бази банків України (2015)
Житкевич О. В. - Аналіз існуючих програмних засобів щодо оцінювання рівня конкурентоспроможності українських підприємств, Азарова А. О. (2015)
Захаров В. А. - Управління витратами промислового підприємства за допомогою центру витрат (2015)
Іщенко О. О. - Вдосконалення інструментів оцінки фінансової стійкості банку в умовах економічної нестабільності (2015)
Клевчік Л. Л. - Особливості впливу розвитку ринку економічної інформації на суспільне виробництво (2015)
Крихівська Н. О. - Особливості реформування податкової системи України в умовах економічної нестабільності, Вацеба М. В. (2015)
Куденчук В. Г. - Теоретичні аспекти та сутність державно-приватного партнерства в Україні (2015)
Козлова В. А. - Теоретические аспекты построения архитектуры национальной депозитарной системы Украины (2015)
Бадюк М. І. - Санаторно-­курортне забезпечення та медична реабілітація пенсіонерів Міністерства оборони України, Ярош Т. В., Романюк Ю. А., Заковоротна І. Г. (2008)
Галушка А. М. - Концепція прогнозування й оцінки медичних наслідків землетрусів, Маркович І. Ф., Середа І. К., Борисова С. Л. (2008)
Левченко Ф. М. - Трансформація цільових орієнтирів при побудові системи медичного забезпечення Збройних Сил України за територіальним принципом (2008)
Канюра О. А. - Епідеміологія стоматологічної захворюваності дітей у великих містах України (2008)
Живаго С. Б. - Ефективність впровадження системи медико­організаційних заходів спрямованих на зниження поширеності ВІЛ/СНІДУ серед ув’язнених та засуджених в установах державної кримінально­виконавчої служби України, Лета А. М. (2008)
Хитрий Г. П. - Механізми формування ендогенної інтоксикації у хворих з холодовою травмою, Осадча О. І., Боярська Г. М. (2008)
Пустовойт Б. А. - Висока остеотомія великої гомілкової кістки, Бородай О. Л., Бондар С. В., Пустовойт О. Б., Я’х’я Б. В. Ф. (2008)
Чернишов В. І. - Гемодинамічна дія венофундіну при травматичному шоці: порівняльне ослідження (2008)
Орлик В. В. - Кріоконсервовані еритроцити в системі військової трансфузіології (2008)
Торбін В. Ф. - Деякі питання вивчення стану здоров’я військовослужбовців Збройних Сил України, Хобзей М. К. (2008)
Компанієць О. А. - Особливості деяких психофізіологічних функцій осіб льотного склад у Збройних Сил, Нагорна А. М., Компанієць А. О. (2008)
Левченко О. Є. - Вагові параметри тварин в експериментах з вивчення токсичних властивостей отруйних речовин подразнюючої дії (2008)
Пельо І. М. - Обгрунтування максимально допустимих рівнів флуопіколіду в овочевих культурах, вирощених з використанням фунгіциду інфініто SC 61,9, К.С. (2008)
Іващенко С. М. - Дослідження характеру фізичних та психоемоційних навантажень особового складу Сухопутних Військ Збройних Сил України в процесі виконання завдань за бойовим призначенням (2008)
Моргун С. О. - Історія вакцинації та профілактика правця серед військовослужбовців на сучасному етапі: позитивні та проблемні аспекти, Кожокару А. А., Ващека Л. Н., Ткаченко О. В. (2008)
Красюк О. А. - Метаболічний синдром в практиці клініциста (2008)
Щербіна О. В. - Сучасний метод радіонуклідної діагностики – однофотонна емісійна комп’ютерна томографія, Мурашко В. О. (2008)
Правила прийому до Української військово-медичної академії у 2009 році (2008)
Пам’яті товариша по службі (2008)
Гудзь О. Є. - Ресурсне забезпечення соціально-економічного розвитку діяльності підприємств зв’язку, Лазоренко Л. В. (2017)
Гудзь О. Є. - Парадигма побудови системи антикризового управління Підприємством, Старинець О. Г. (2017)
Сьомкіна Т. В. - Концептуальні основи формування конкурентних переваг сучасної корпоративної структури (2017)
Гусєва О. Ю. - Обгрунтування детермінантних підходів до управління змінами на телекомунікаційних підприємствах, Гончаренко С. В. (2017)
Фурман І. В. - Процес управління фінансовою стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення (2017)
Петькун С. М. - Види та значення інформації в управлінні підприємством (2017)
Євтушенко Н. О. - Компаративний аналіз поняття "консалтингова взаємодія" (2017)
Халімон Т. М. - Ідентифікація стійкої конкурентної позиції підприємства (2017)
Сотниченко В. М. - Інформаційна безпека як базова складова економічної безпеки телекомунікаційного підприємства (2017)
Легомінова С. В. - Формування стратегії конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств у макротренді інклюзивного розвитку (2017)
Глушенкова А. А. - Розвиток складових інноваційного потенціалу підприємств сфери телекомунікацій та інформатизації за рахунок впровадження краудсорсингу (2017)
Горпинич О. В. - Ефективність кар’єри, як засіб професійної самореалізації особистості (2017)
Аташкаде Р. В. - Креативний менеджмент як складова інноваційної lіяльності (2017)
Байрамов С. - Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком телекомунікаційних підприємств (2017)
Маковій В. В. - Побудова механізму інформаційного менеджменту на телекомунікаційних підприємствах (2017)
Якубенко І. М. - Розвиток комунікацій на підприємстві (2017)
Аніпко Н. П. - Методична розробка екскурсії "Чернівці - ковчег під вітрилами толерантності" (2017)
Демешок О. О. - Регіональна карта України за форматом розбудови територіальних господарських округів (2017)
Калініченко О. О. - Формування маркетингової товарної політики підприємства в сучасних економічних умовах (2017)
Матічин Ю. М. - Інвестиційна привабливість туристичної галузі України (2017)
Маховка В. М. - Конкурентні стратегії підприємств, що діють на міжнародних ринках: сутність та види, Коршикова Н. В. (2017)
Микитенко В. В. - Побудова структурно-логічної схеми вирішення проблем формування системи механізмів управління природними ресурсами в Україні (2017)
Нагайчук В. В. - Напрями покращення кредитоспроможності підприємств (2017)
Палагута С. С. - Інформаційно-комунікаційна система як напрям моделювання управлінської діяльності підприємств і організацій (2017)
Паламарчук Т. М. - Економічний аналіз розвитку м’ясного скотарства в регіоні (2017)
Подвірна Х. Є. - Організація логістичного обслуговування діяльності підприємств Львівщини (2017)
Пойта І. О. - Проблеми та перспективи розвитку реклами у системі інструментарію маркетингу (2017)
Скутар Т. Д. - Аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення туристичної діяльності в м. Чернівцях (2017)
Ткачук О. М. - Корпоративна культура компанії як складова просторової економіки (2017)
Цибульський В. О. - Критерії та показники сформованості професійної культури майбутніх менеджерів туризму (2017)
Шиманська В. В. - Оцінка основних макроекономічних вимірів функціонування національного туристичного комплексу в системі світогосподарських міжгалузевих зв’язків (2017)
Кузь В. І. - Ефективність системи бухгалтерського обліку на підприємстві (2015)
Куценко Г. К. - Формування клієнтської бази українських банків: теорія та практика (2015)
Кушнір Л. В. - Науково-методичні підходи до визначення залежності між роботою транспорту та динамікою економічного розвитку (2015)
Лемішовська О. С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення облікової політики банку, Хом’як Т. Р. (2015)
Літвінова Ю. О. - Теоретичні аспекти впровадження наставництва на підприємстві, Літвінова І. М. (2015)
Матвійчук Н. М. - Розвиток інновацій в сучасній банківській сфері України, Бурлачук Н. Ю., Гарбар Ж. В. (2015)
Матвійчук Н. М. - Особливості бюджетного дефіциту України в сучасних умовах, Бурлачук Н. Ю., Маршук Л. М. (2015)
Нетребчук Л. О. - Порядок роботи з заставним майном за кредитами банку: теорія та практика, Бура В. І. (2015)
Опаріна Х. С. - Сучасні методи відбору персоналу на підприємстві, Ковальська К. В. (2015)
Павлюк Т. І. - Економічна сутність капіталу, Біла Г. С. (2015)
Пакуліна А. А. - Обґрунтування системи управління витратами на сучасному будівельному підприємстві, Юрченко Л. В. (2015)
Панченко М. О. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства, Бровкова О. Г. (2015)
Пащенко Ю. Є. - Державно-приватне партнерство у розвитку транспортної інфраструктури (2015)
Підгайна Х. О. - Характеристика кредитних спілок та їхня роль на ринку кредитних ресурсів (2015)
Поплавська О. М. - Інноваційна праця як чинник соціальної безпеки країни (2015)
Прохорчук С. В. - Механізми функціонування інноваційної системи України (2015)
Проценко І. В. - Регуляторні аспекти інтеграції України до міжнародного ринку послуг (2015)
Рега М. Г. - Тенденції та перспективи розвитку управління підприємствами туристичної сфери в сучасному ринковому середовищі (2015)
Румянцева О. Є. - Управління принципал – агент конфліктами на підприємстві (2015)
Сак К. В. - Теоретичні підходи щодо оцінювання економічного потенціалу підприємства (2015)
Слюсаренко К. В. - Проблеми формування та використання фінансових ресурсів підприємств ГМК України в сучасних умовах господарювання, Британ С. А. (2015)
Слюсаренко К. В. - Проблеми та перспективи формування капіталу гірничодобувних підприємств України в умовах кризи, Булда Н. О. (2015)
Стасенко О. М. - Сучасний стан та шляхи підвищення урожайності та рентабельності цукрових буряків в Україні, Стасенко С. М. (2015)
Тичук Т. О. - Місце та роль оцінки як елементу методу бухгалтерського обліку за різними стадіями облікового циклу підприємства (2015)
Хлопяк С. В. - Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в туризмі (2015)
Хоменко І. О. - Гармонізаційно-структурна модель до управління фінансовими ресурсами підприємств дорожньої галузі на основі державно-приватного партнерства, Бабаченко Л. В. (2015)
Чайковська М. А. - Сучасний стан і перспективи розвитку бенчмаркінгу як способу підвищення ефективності діяльності промислових підприємств в Україні, Панасюк Т. П. (2015)
Чорна Л. О. - Зовнішньоекономічна та міжнародна діяльність Вінницької області: стан та перспективи розвитку, Марійчак О. Ю. (2015)
Шепель Н. Г. - Проблеми та напрямки розвитку металургійних підприємств України в сучасних умовах, Янів Л. М. (2015)
Шостак І. В. - Стратегія стимулювання праці персоналу підприємства торгівлі (2015)
Якимчук Ю. М. - Економічна сутність та основні показники конкурентоспроможності продукції, Гордієнко М. І., Адаменко А. П. (2015)
Готинян-Журавльова В. В. - Про відмінність у трактуванні процедури вимірювання у природничих і суспільно-гуманітарних науках (2015)
Нестерова М. A. - Теория и метод когнитивистики (2015)
Самборська О. М. - Антропологічні фактори взаємозв’язку свободи й необхідності в науковому пізнанні (2015)
Бойко Л. Б. - Онтолінгвістика. Загальні тенденції у розвитку онтолінгвістики, Опалінська З. Є. (2015)
Борис Д. П. - Структурні особливості лексичних неосленгізмів-редуплікативів в аспекті семантичної іронічності (2015)
Град Н. Я. - Відеовербальний текст як об’єкт вербальної і невербальної комунікації у сучасних мультимодальних студіях (2015)
Zhornokui U. V. - Teaching English lexicology: current problems (2015)
Лепухова Н. И. - Прагматический аспект перевода (2015)
Опришко Н. О. - "Таємниця" Юрія Андруховича як територія взаємодії "смерті автора" та "воскресіння автора" (2015)
Palamarchuk K. M. - Baroque artistic style in Austria of the XVIII century (2015)
Поліщук К. М. - Поняття "нової драми". Драматургія Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) як перехідне явище(літературознавчий дискурс) (2015)
Поляренко В. С. - Мова і культура: взаємодія та співіснування. Риси характеру українського народу як складова національної культури (2015)
Руда Н. В. - Вторинна демінутивізація: причини, функції, семантика (на матеріалі української та латинської мов) (2015)
Савеленко І. М. - Міфологічні аспекти фольклорних образів у літературній спадщині Осипа Маковея (2015)
Сардарян К. Г. - Діяльність представників покоління шістдесятників на матеріалі творчого доробку І. В. Жиленко (2015)
Стаднік І. О. - Концепт war/війна в дискурсі поезії військової тематики: перекладознавчий аспект (2015)
Тьопенко Ю. А. - Стереотип "cossak" як елемент інтерпретативної моделі (2015)
Ярич М. В. - Дієслова-вербалізатори концепту LANGUAGE/МОВА у публіцистичному дискурсі (2015)
Бондаренко К. В. - Реформування галузі внутрішніх справ (2015)
Гaдьмaші В. Р. - Cутність тa прoблемні aспекти тлумaчення прaвa (2015)
Годжаєва О. В. - Формування нового трудового законодавства: доцільність прийняття Трудового кодексу (2015)
Зубачова І. С. - Історико-правові питання становлення судової влади в Україні (2015)
Клименко С. В. - Переважні права у сімейному праві (2015)
Корольова Є. О. - Юридична природа права на житло (2015)
Логінова Н. М. - Дискреційні повноваження судді при винесенні вироку (2015)
Лотоцька О. Л. - Поняття функцій трудового права в умовах трансформації суспільства на засадах ринкових відносин (2015)
Надієнко О. І. - Мета та завдання державного регулювання у сфері пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Несинова С. В. - Виконавче провадження в Україні: проблеми ефективності та шляхи вдосконалення, Богданова А. А. (2015)
Переверза И. М. - Особенности правовой природы института адвокатуры (2015)
Савінова В. М. - Правова природа корпоративних правовідносин (2015)
Сайко Л. Ю. - Правові аспекти запровадження інституту приватних виконавців в Україні, Ляшенко В. В. (2015)
Скопиченко О. В. - Спадковий договір в системі цивільно-правових договорів (2015)
Совгиря О. В. - Реалізація конституційного права громадян на безпосередню участь у здійсненні правосуддя через суд присяжних, Дещенко Ю. А. (2015)
Варецька О. В. - Результати педагогічного експерименту щодо розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Гуменюк С. В. - Порівняльний аналіз опитування студентів й викладачів щодо формування продуктивного педагогічного мислення засобами інноваційних технологій (2015)
Днєстрова В. Є. - Використання теорії доказів як засіб формування вмінь сприймання аргументативного дискурсу учнями старших класів ЗНЗ (2015)
Захарова Т. А. - Соціалізація дошкільника як чинник розвитку компетентності майбутньої особистості (2015)
Костiков В. О. - Переваги арт-терапії як засобу адаптації дітей молодшого шкільного віку до умов навчально-виховного процесу (2015)
Куземко Л. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до проектування комп’ютерних дидактичних ігор для дошкільників, Кузавка І. В. (2015)
Курчій О. В. - Розвиток творчих здібностей учнів загальноосвітніх шкіл на уроках трудового навчання, Цибулько Г. Я., Тютюнник А. О. (2015)
Курчій О. В. - Висвітлення традицій українського народу засобами народної вишивки у педагогічному досвіді, Шилко Д. В. (2015)
Латуша Н. В. - Особливості фахової підготовки майбутніх агрономів в аграрних ВНЗ (2015)
Lebedieva O. A. - The advantages of the interactive foreign languages teaching method in modern educational process, Hohol I. O. (2015)
Лоюк О. В. - Творче мислення молодшого школяра: сутність, структура, особливості прояву (2015)
Назарук В. Л. - Формування культури здоров’я майбутніх лікарів засобами здоров’язбережувальних технологій як педагогічна проблема (2015)
Ніколенко Л. М. - Актуальність проблеми формування пізнавальної активності школярів (2015)
Носкова М. В. - Формування у керівників загальноосвітніх навчальних закладів готовності до використання Інтернет технологій у професійній діяльності (2015)
Погонець І. В. - Теоретичні підходи до класифікації ілюстративного матеріалу шкільних підручників у другій половині ХХ століття (2015)
Служинська Л. Б. - Реалізація технології підготовки майбутніх менеджерів-економістів до професійної діяльності (2015)
Соловйова О. В. - Погляди зарубіжних філософів та науковців на поняття креативності (2015)
Сопотницька О. В. - Критерії, показники та рівні готовності майбутнього вчителя фізичної культури до тренерської діяльності (2015)
Фроленкова Н. О. - Науково-методичний супровід змісту дошкільної освіти: сучасні тенденції (2015)
Макаренко В. В. - Сучасний стан земель у Кіровоградській області та процеси їх деградації, Новіцька К. В. (2015)
Саранчук Г. М. - Неотектонічні і сучасні рухи земної кори (2015)
Frąckowiak–Makowska S. - Strategies to cope with the sense of shame in the light of selected psychological concepts – theoretical context (2016)
Pangelova N. - Integration of educational and recreational activities in the system of training of future specialists in higher education, Krutsevych T. (2016)
Александрова Н. - Розвиток управлінських прагнень у майбутніх економістів-міжнародників у процесі вивчення іноземної мови, Федоренко С. (2016)
Васютіна Т. - Методико-технологічні особливості підготовки студентів спеціальності "Початкова освіта" до навчання учнів природознавству, Телецька Л. (2016)
Гора Н. - Теоретико-методологічні засади використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті (2016)
Козій Т. - Формування фахової компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки (2016)
Кравець В. - Ідеї сексуальної педагогіки у педагогічній спадщині А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського (2016)
Литвишко О. - Формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку у працях вітчизняних вчених (2016)
Мазоха Д. - Рекламно-інформаційна підготовка майбутнього соціального працівника (2016)
Носаченко В. - Формування картографічної компетентності майбутніх учителів географії у педагогічних ВНЗ України (2016)
Різник В. - Проблеми сучасної професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання у вищій школі, Різник Н. (2016)
Форостюк В. - Розвиток творчої активності у ВНЗ України: шляхи вдосконалення навчального процесу (2016)
Форостюк Т. - Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів у процесі вивчення лексики й фразеології української мови (2016)
Черненко Г. - Основні завдання та принципи реформування вищої освіти в Україні, Вороненко О. (2016)
Шелевер О. - Формування психологічної готовності до педагогічної діяльності (2016)
Шульга І. - Педагогічні умови формування валеологічної культури у дітей 5-10-ти років на засадах ґендерного підходу (2016)
Юрченко О. - Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності молодших школярів (2016)
Відомості про авторів (2016)
До відома авторів (2016)
Кадзікава Т. - Новітні розробки в галузі термоелектричної технології вироблення електроенергії в Японії, Фунахаші Р. (2016)
Прибила А. В. - Фізичні моделі індивідуальних кондиціонерів для людини (частина перша) (2016)
Черкез Р. Г. - Про моделювання проникних термоелементів (2016)
Анухин А. І. - Кристалізації твердих розчинів телуридів вісмуту і сурми зонною плавкою і нормальною кристалізацією, Разіньков В. В. (2016)
Михайловський В. Я. - Комп´ютерне проектування термоелектричного автомобільного передпускового нагрівача на дизельному паливі, Максимук М. В. (2016)
Константинович І. А. - Про ефективність гіротропних термоелементів у режимі генерації, Рендигевич О. В. (2016)
Антонюк В. В. - Контактні комутаційні структури підвищеної надійності для ТЕМ на основі телуриду вісмуту, Скрипський І. М. (2016)
Анатичук Л. І. - Термоелектричний прилад для вимірювання температури і густини теплового потоку "АЛТЕК-10008", Іващук О. І., Кобилянський Р. Р., Постевка І. Д., Бодяка В. Ю., Гушул І. Я. (2016)
Анатичук Л. І. - Автоматизований вимірювальний комплекс "АЛТЕК-10003" для визначення термоелектричних властивостей злитків матеріалів, Гаврилюк М. В., Лисько В. В., Тюменцев В. А. (2016)
Маник О. М. - Про хімічний зв'язок поліморфних модифікацій заліза, Маник Т. О., Білінський-Слотило В. Р. (2016)
Ніколаєва А. А. - Термоелектричні властивості фольг напівметалевих і напівпровідникових сплавів Bi1-xSbx, Конопко Л. А., Рогацкий К., Шепелевич В., Прокошин В. І, Гусакова С. В., Бодюл П. П., Грицко Р. (2016)
Антонюк В. В. - Вплив підготовки поверхні на механічні властивості контактів антидифузійних структур для ТЕМ на основі телуриду вісмуту, Скрипський І. М., Кречун М. М. (2016)
Анатичук Л. І. - Порівняльний аналіз термоелектричних та компресійних теплових насосів для індивідуальних кондиціонерів, Прибила А. В. (2016)
Анатичук Л. І. - Охолодження головного мозку людини термоелектричними засобами, Кобилянський Р. Р. (2016)
Максимук М. В. - Комп´ютерне проектування термоелектричного автомобільного передпускового нагрівача на бензиновому паливі (2016)
Дудаль В. О. Кузь Р. В. - Розподіли температур у грунті і можливості підземних термоелектричних генераторів (2016)
Лисько В. В. - Температурні залежності похибок вимірювання теплопровідності абсолютним методом (2016)
Ісмаїлов Т. А. - Термоелектричний пристрій для короткочасного зберігання й перевезення біологічних матеріалів, Міспахов І. Ш., Євдулов О. В., Євдулов Д. В. (2016)
Аракелов Г. А. (2016)
Булат Л. П. (2016)
Cоколов О. Б. (2016)
Содержание (2016)
Кадзикава Т. - Новейшие разработки в области технологии термоэлектрического генерирования электроэнергии в Японии, Фунахаши Р. (2016)
Прибыла А. В. - Физические модели индивидуальных кондиционеров для человека (часть первая) (2016)
Черкез Р. Г. - О моделировании проницаемых термоэлементов (2016)
Анухин А. И. - Кристаллизации твердых растворов теллуридов висмута и сурьмы зонной плавкой и нормальной кристаллизацией, Разиньков В. В. (2016)
Михайловский В. Я. - Компьютерное проектирование термоэлектрического автомобильного предпускового нагревателя на дизельном топливе, Максимук Н. В. (2016)
Константинович И. А. - Об эффективности гиротропных термоэлементов в режиме генерации, Рендигевич О. В. (2016)
Антонюк В. В. - Контактные коммутационные структуры повышенной надежности для ТЭМ на основе теллурида висмута, Скрипский И. М. (2016)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрический прибор для измерения температуры и плотности теплового потока "АЛТЕК-10008", Иващук А. И., Кобылянский Р. Р., Постевка И. Д., Бодяка В. Ю., Гушул И. Я. (2016)
Анатычук Л. И. - Автоматизированый измерительный комплекс "АЛТЕК-10003" для определения термоэлектрических свойств слитков материалов, Гаврилюк Н. В., Лысько В. В., Тюменцев В. А. (2016)
Содержание (2016)
Маник О. Н. - О химической связи полиморфных модификаций железа, Маник Т. О., Билинский-Слотыло В. Р. (2016)
Николаева А. А. - Термоэлектрические свойства фольг полуметаллических и полупроводниковых сплавов Bi1-xSbx, Конопко Л. А., Рогацкий К., Шепелевич В. Г., Прокошин В. И., Гусакова С. В., Бодюл П. П., Грицко Р. (2016)
Антонюк В. В. - Влияние подготовки поверхности на механические свойства контактов антидиффузионных структур для ТЭМ на основе теллурида висмута, Скрипский И. М., Кречун М. М. (2016)
Анатычук Л. И. - Сравнительный анализ термоэлектрических и компрессионных тепловых насосов для индивидуальных кондиционеров, Прибыла А. В. (2016)
Анатычук Л. И. - Охлаждение головного мозга человека термоэлектрическими средствами, Кобылянский Р. Р. (2016)
Максимук Н. В. - Компьютерное проектирование термоэлектрического автомобильного предпускового нагревателя на бензиновом топливе (2016)
Дудаль В. А. - Распределения температур в почве и возможности подземных термоэлектрических генераторов, Кузь Р. В. (2016)
Лысько В. В. - Температурные зависимости погрешностей измерения теплопроводности абсолютным методом (2016)
Исмаилов Т. А. - Термоэлектрическое устройство для краткосрочного хранения и перевозки биологических материалов, Миспахов И. Ш., Евдулов О. В., Евдулов Д. В. (2016)
Аракелов Г. А. (2016)
Булат Л. П. (2016)
Соколов О. Б. (2016)
Воронова З. Ю. - Аспекти відтворення авторської образності на прикладі романів Джеральда Даррелла (2016)
Дем’янчук Ю. І. - Лексикографічні особливості розробки багатомовного спеціалізованого словника термінологічних колокацій НАТО, СОТ та ООН (2016)
Кучер З. І. - Використання синтагматичного способу перечленування в процесі перекладу художнього твору (2016)
Ласка І. В. - Контрастивні студії в контексті історії перекладознавства, Пархоменко O. М. (2016)
Найда А. М. - Збереження національно-культурної специфіки стійких народних порівнянь у процесі перекладання, Гольтер І. М. (2016)
Полюк І. С. - Концептуальна модель ENERGIE / ЕНЕРГІЯ у французькій та українській мовах: перекладацький аспект (2016)
Семенко С. М. - Особливості перекладу японської термінологічної лексики тенрійської релігії (на матеріалі тексту "офудесакі") (2016)
Смольницька О. О. - Старозавітний дискурс у вибраній королівській шотландській поезії кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. у зіставленні з українською мистецькою рецепцією XXI століття (2016)
Булава Н. Ю. - Формування міжкультурної комунікації як необхідної складової мовної підготовки студентів-іноземців (2016)
Дайнека Н. М. - Інтертекстуальність інтернет-текстів як категорія текстуальної відкритості та діалогічності (2016)
Кірковська І. С. - Функціонально-семантичне поле футуральності в сучасній португальській мові (зіставний аспект) (2016)
Kravchuk L. V. - Using internet-resources in teaching foreign languages (2016)
Krasovska I. Ye. - The influence of motivation on students’ progress in English learning process, Basiuk T. S. (2016)
Кріпак Ю. В. - Ґендерна варіативність реалізації стратегій мовленнєвої агресії (2016)
Прокопенко А. В. - Лінгвістичний вимір англомовного лобістського дискурсу Д. Грібаускайте в контексті української євроінтеграції (2016)
Таштекін Білал - Інтертекстуальні коди прози Орхана Памука (на матеріалі роману "Біла фортеця") (2016)
Ходаковська Н. Г. - Поетичні прийоми віршованих текстів німецьких поетів-експресіоністів (2016)
Ши Яцзюнь - Глагол в языковой картине мира китайской лингвокультуры (2016)
Шугаєв А. В. - Дискурсивні стратегії й тактики в конструюванні позитивного іміджу Організації Об’єднаних Націй (2016)
Шутова М. О. - Когнітивно-ономасіологічна реконструкція концепту "гроші" у фразеосеміотичних номінаціях етнокультурних стереотипів поведінки англійців і українців (2016)
Яницька О. М. - Лінгвокультурологічні аспекти аналізу концепту віра в англійській, українській та французькій мовах (2016)
Kairzhanov Abay - Alexander Potemkin. "Russkiy pacient", "Kabala", "Izgoy", "çelovek otmenjaetsja", "Ja" (2016)
Беркман Л. Н. - Підвищення вірогідності отримуваної управляючої інформації із застосуванням фазорізницевої модуляції високої кратності, Комарова Л. О., Кільменінов О. А., Толубко В. Б. (2014)
Барабаш О. В. - Аналіз побудови мережі відеоконтролю пунктів митного спостереження на основі функціонально стійкої системи, Бодров С. В., Мусієнко А. П. (2014)
Орлов Є. В. - Упровадження адаптивного управління програмно-конфігурованою мережею SDN, Похабова І. Е. (2014)
Коробчинський М. В. - Методика оцінювання шумового навантаження на фахівців інформаційних технологій, Жихарєва Ю. І. (2014)
Карпінський М. - Когнітивна модель оцінювання рівня інформаційної безпеки авіатранспортної інфраструктури, Міщенко А. В., Левінсон Г. С. (2014)
Сакович Л. М. - Вплив імовірнісних показників засобів вимірювальної техніки на точність оцінювання стану техніки зв’язку, Яковлев М. Ю. (2014)
Семенко А. И. - Фемтосота с улучшенными характеристиками, Проценко М. Б. (2014)
Дикарев А. В. - Семейства цепочных кольцевых кодов (2014)
Бугеда Л. К. - Підвищення ефективності контейнерних перевезень посилок кільцевими поштовими маршрутами, Ящук Л. О. (2014)
Мунштуков И. В. - Возможности применения инфракрасной эходефектоскопии для контроля элементов конструкции планера самолета в условиях эксплуатации, Пузырев А. Л., Ушаков В. В. (2014)
Розорінов Г. М. - Магнітні головки для надвисокощільного запису, Масуд Махджубіан. (2014)
Кузавков В. В. - Математична модель задачі про поширення теплоти в радіоелектронних компонентах, Редзюк Є. В., Коваль Л. Т. (2014)
Голик А. Л. - Организация модулирующего сигнала и способа модуляции им луча лазера (2014)
Бєляков Р. О. - Методика селективного управління параметрами активної фазованої антенної решітки, Шишацький А. В., Лебідь Є. В. (2017)
Бовда Е. М. - Методологія синтезу автоматизованої системи управління телекомунікаційними системами військового призначення, Жук О. В., Романюк В. А. (2017)
Боровик О. В. - Особливості визначення функцій густини розподілу висот місцевості, Рачок Р. В. (2017)
Застело Г. І. - Способи виявлення вбудованих закладних вузлів у спеціалізованих інтегральних схемах, Кулініч О. М., Липський О. А. (2017)
Ільїнов М. Д. - Широкосмуговий симетричний вібратор, Остапук О. І., Власенко І. О. (2017)
Кривоножко Г. Є. - Алгоритм визначення трудовитрат супроводження програмного забезпечення на основі моделі COCOMO II, Петров Д. В., Жовтун А. А. (2017)
Кузавков В. В. - Метод узгодження решіток рівнів конфіденційності систем мандатного розмежування доступу інформаційно-телекомунікаційних систем на стадії модернізації, Стрельбіцький М. А., Данько В. О. (2017)
Міночкін А. І. - Аналіз використання безпілотних літальних апаратів у якості ретрансляторів тактичних мобільних радіомереж, Сова О. Я., Марилів О. О., Троцько О. О. (2017)
Мусієнко В. А. - Метод обґрунтування збалансованого розвитку техніки зв’язку і автоматизованого управління військами в загальній системі озброєння, Гришина Н. С., Савченко О. М., Ткач В. О. (2017)
Науменко М. І. - Удосконалений метод просторово-часового блочного кодування для частотно-селективних нестаціонарних каналів систем військового радіозв’язку, Погребняк Л. М. (2017)
Ольшанський В. В. - Оцінка впливу шумових завад на системи радіозв’язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, Рибка Є. М. (2017)
Паламарчук С. В. - Метод оцінки надійності підприємств-виробників ОВТ, Троцько Л. Г. (2017)
Прокопенко Є. В. - Удосконалення алгоритмів виявлення в системі збору та обробки даних обстановки, Іванов А. В., Садиков О. І., Макарчук В. І. (2017)
Романюк В. А. - Літаючі самоорганізуючі радіомережі, Степаненко Є. О., Панченко І. В., Восколович О. І. (2017)
Сальник В. В. - Аналіз методів навчання баз знань інтелектуальних підсистем забезпечення безпеки в мобільних радіомережах класу MANET, Сальник С. В., Бовда Е. М. Сова О. Я. (2017)
Сова О. Я. - Координація цільових функцій вузлових систем управління в мобільних радіомережах класу MANET, Лукіна К. В., Білан А. М. (2017)
Комарова Л. О. - Надійність складної системи в інформаційному аспекті, Кільменінов О. А. (2014)
Козачок В. А. - Концептуальні засади створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах (2014)
Лунтовський А. О. - Застосування технологій SDN для програмної реалізації провайдерського ядра систем мобільного зв’язку 5G майбутнього покоління, Семенко А. І. (2014)
Жураковський Б. Ю. - Побудова концептуальної моделі системи управління інфокомунікаційною мережею (2014)
Романенко В. П. - Формалізація процесу розробки алгоритмів паралельного пошуку дефектів зі взаємним обміном інформацією про результати діагностування (2014)
Карпінський М. - Метод оцінювання пошкоджень сервісів безпеки інформаційної системи авіатранспортного комплексу, Міщенко А. В., Петруняк І. Ю. (2014)
Доренський О. П. - Формалізація процесу зміни станів програмних об’єктів складних систем на основі скінченних автоматів Мура, Смірнов О. А. (2014)
Толюпа С. В. - Підвищення ефективності систем радіозв’язку із OFDM за рахунок визначення оптимальних сигнально-кодових конструкцій, Наконечний В. С., Цьопа Н. В. (2014)
Дрєєв О. М. - Моделювання впливу інтенсивності трафіку на оперативність доставляння інформації (2014)
Кузавков В. В. - Аналіз структури напівпровідникових радіоелектронних компонентів для розв’язування задачі нестаціонарної теплопровідності в багатошаровому об’єкті, Гайдур Г. I., Сєрих С. О. (2014)
Сукачев Э. А. - Исследование изменения помеховой обстановки при движении мобильной станции, Поспелова А. А. (2014)
Стадник О. І. - Дослідження впливу автоматизованих систем контролю демонтованого обладнання на ефективність процесу технічного обслуговування та ремонту (2014)
Обідін Д. М. - Аналітичне подання нечітких графів у задачах інтелектуалізації процесів управління літальним апаратом на основі нечітких семантичних мереж, Троцький Д. В. (2014)
Гнатюк С. О. - Визначення критичної інформаційної інфраструктури та її захисту: аналіз підходів, Рябий М. О., Лядовська В. М. (2014)
Карпінський М. - Метод аналізу та управління інформаційною безпекою авіатранспортного комплексу, Міщенко А. В., Варченко О. І. (2014)
Бобок И. И. - Анализ устойчивости нового стеганографического алгоритма к стеганоаналитическим атакам, Костырка О. В. (2014)
Кирпач Л. А. - Планування телекомунікаційних мереж, Срібна І. М., Сторчак К. П., Гайдур Г. І. (2014)
Іванченко І. С. - Ізоморфні претворення граф-моделей інформаційних ресурсів (2014)
Сова О. Я. - Методика коригування нечітких рішень інтелектуальних систем управління вузлів мобільних радіомереж класу MANET, Жук П. В., Міночкін Д. А., Ошурко В. М. (2014)
Жураковський Б. Ю. - Методи ефективного кодування інформації (2014)
Вишнівський В. В. - Схема контролю технічного стану цифрових блоків безконтактним індукційним методом, Кузавков В. В., Василенко В. В. (2014)
Сакович Л. М. - Моделювання процесу групового пошуку дефектів при ремонті технічних об’єктів телекомунікаційних систем, Романенко В. П. (2014)
Стадник А. І. - Перспективна система технічного діагностування суднових комплексів, Лаврiненко В. Ф. (2014)
В’юннік О. В. - Методика синтезу оптимальної та субоптимальної схем обробки складних зондувальних просторово-часових сигналів (2014)
Наконечный В. С. - Сучасні електродинамічні пристрої на основі штучних магнітодіелектриків і метаматеріалів (2014)
Винниченко В. И. - Энергосберегающая технология производства силикатных изделий, Крот А. Ю., Виценко Н. Ю. (2016)
Винниченко В. И. - Термодинамическая оценка возможности протекания реакций силикатообразования в системах Аl2O3•2SiO2•2H2O – CaCO3 – MgCO3 и Аl2O3•2SiO2•2H2O – CaCO3 – MgCO3 – С, Виценко Н. Ю., Рязанов А. Н. (2016)
Шумейко В. Н. - Электрокинетические и микроструктурные особенности гидратации портландцемента в присутствии добавок в воде затворения, Шабанова Г. Н., Логвинков С. М., Корогодская А. Н., Нагорный А. О. (2016)
Доценко О. О. - Екологічно безпечна технологія очистки шахтних вод шахти "Любельська" № 1 - 2, Бабаєв М. В. (2016)
Бобух А. О. - Синтез адаптивних методів керування технологічними об'єктами хімічної промисловості, Дзевочко О. М., Подустов М.О., Переверзєва А. М. (2016)
Винниченко В. И. - Переработка фосфогипса в полугидрат сульфата кальция, Супряга Н. Н. (2016)
Гринь Г. И. - Энергетические методы фиксации атмосферного азот, Кузнецов П. В., Филенко О. Н., Гринь С. А. (2016)
Волошина Л. І. - Параметри пористості SІO2-матриць, отриманих золь-гель методом, Беспалова І. І., Вягін О. Г., Малюкін Ю. В. (2016)
Гриднева Т. В. - Получение аморфного диоксида кремния повышенной чистоты из рисовой шелухи, Кравченко А. В., Барский В. Д., Рябик П. В. (2016)
Байрачний Б. І. - Дослідження впливу природи електродного матеріалу на параметри електросинтезу водню, Желавська Ю. А., Вороніна О. В., Ковальова А. А. , Руденко Н. А. (2016)
Герман Е. Є. - Використання нечіткого регулятору в системі управління карбонізації у содовому виробництві, Шутинський О. Г., Маковоз О. М. (2016)
Ивашура М. Н. - Геометро-топологический анализ базовых физико-химических систем для получения композиционных материалов с кобальтовой или никелевой матрицей и корундовым волокном (2016)
Самойленко С. О. - Дослідження морфології оксидних плівок сформованих двохстадійним анодуванням алюмінію в оксалатному та цитратному електролітах, Шмигарьов Ю. М., Бровін О. Ю., Тичина В. Й. (2016)
Смірнова О. Л. - Кінетика катодного відновлення міді в кислих тіокарбамидно-цитратних електролітах, Рутковська К. С. (2016)
Смирнова О. Л. - Анодные процессы на серебряном электроде в кислых тиокарбамидно цитратных растворах, Беляк М. А. (2016)
Тесленко А. А. - Горючие газы, пары горючих жидкостей в химической технологии и безопасность людей, Калашников А. А. (2016)
Тульский Г. Г. - Влияние каталитически активных покрытий на свойства газодиффузионного электрода, Терещенко А. А., Тульская А. Г., Березовский И. С. (2016)
Хитрова І. В. - Дослідження можливості використання природного мезопористого вугілля Львівсько-Волинського родовища в якості дешевого адсорбенту, Криворучко О. С. (2016)
Шкуропатенко В. А. - Получение нанопорошка состава 85 вес. % Al2O3 + 15 вес. % ZrO2 (Y2O3) методом совместного осаждения (2016)
Тараненко О. Е. - Поєднання тенденцій демасифікації та реміфологізації в пропагандистському впливі медіа-дискурсу на аудиторію (2016)
Вербицький П. - Взаємодія органів державної влади і мас-медіа як категорія науки про соціальні комунікації (2016)
Герман О. - Цінності ЄС у політичній комунікації (на прикладі Польщі) (2016)
Гресько О. - Авторська журналістика як інструмент міжнародних медіакомунікацій (2016)
Стеблина Н. - "Пресрелізм" у місцевій пресі: контекст журналістського матеріалу та особливості сприйняття повідомлень одеських медіа (2016)
Голубицкая А. - "Искусство новых медиа": коммуникативный и темпоральный аспекты (2016)
Сардарян К. - Мас-медійний контекст книги спогадів "Нomo feriens" Iрини Жиленко (2016)
Грисюк В. - Специфіка поширення "сексуального контенту” в українському телепросторі (2016)
Відомості про авторів (2016)
Від редакційної колегії (2016)
Тищенко К. - Репліки античного Єгипту в назвах міст України (2016)
Межжеріна Г. - Субстантивно-ад’єктивна форма репрезентації нащадків Володимира Мономаха в Київському літописі (2016)
Колоїз Ж. - Лінгвоментальна репрезентація концепту ВЛАДА в українському афористичному корпусі (2016)
Гапченко О. - Когнітивні аспекти метонімії (2016)
Космеда Т. - Ще раз про характер народу і характер мови: міф чи реальність (2016)
Семашко Т. - Лексикографічна фіксація механізмів творення етнокультурних стереотипів із сенсорним компонентом (2016)
Дарчук Н. - АГАТ-семантика: семантичне розмічування Корпусу української мови, Зубань О., Лангенбах М., Ходаківська Я. (2016)
Ситар Г. - Статистичний аналіз фразеологізованих речень: показник асоціації mutual information (2016)
Берковець В. - Ще один крок у дослідженнях зі славістики: Beitrage der Europaischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Band 17 (2016)
Гаврилко Є. В. - Екологічний моніторинг Землі з використанням супутникрвих телекомунікаційних систем і мереж, Козелков С. В., Заїка В. Ф., Степанов М. М., Трембовецький М. П. (2014)
Беркман Л. Н. - Визначення вірогідності прийому інформації при застосуванні багатопозиційних ортогональних сигналів, Комарова Л. О., Гаврилко Є. В., Похабова І. Е. (2014)
Гайдур Г. І. - Використання методу експертних оцінок для вибору безпроводової корпоративної мережі доступу, Сторчак К. П., Срібна І. М., Кирпач Л. А. (2014)
Онищенко В. В. - Фрактальність у телекомунікаційних мережах (2014)
Ткаленко О. М. - Варіанти організації різних видів зв’язку з використанням мультисервісних пристроїв ERM-MUX-PLUS, ETU02-MUX-PLUS (2014)
Бунаков В. П. - Моделювання характеристик логоперіодичних вібраторних антен, Завадський Д. С., Степаненко Ю. К. (2014)
Лазаренко С. В. - Аналіз електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів радіомовної служби для частотних присвоєнь (2014)
Гладких В. М. - Метод класифікації цифрових зображень документів суворої звітності за колірним контентом (2014)
Стадник О. І. - Особливості математичного моделювання процесу технічного обслуговування об’єктів суднових комплексів, Лавріненко В. Ф. (2014)
Немченко В. В. - Проектування програмного комплексу багаторівневої системи обробки інформації при управлінні мобільним роботом (2014)
Зінченко О. В. - Синтез параметрів зв’язку ітераційної системи ФАП при задавальному впливі з накладеною завадою (2014)
Масик І. П. - Визначення безпечної швидкості судна та здатності його до маневрування в умовах інтенсивного судноплавства (2014)
Наконечный В. С. - Аналіз ефективності й можливості застосування сучасних методів розпізнавання об’єктів радіолокації моніторингу (2014)
Атамас П. Й. - Методичні проблеми складання звіту про рух грошових коштів та шляхи їх вирішення, Атамас О. П. (2013)
Безверхий К. В. - Облікові документи як первинна складова обліково-звітної інформації підприємства (2013)
Білоброва Т. О. - Житлово-орендна кооперація: зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні (2013)
Бурденко І. М. - Ліквідність ринку похідних фінансових інструментів: підходи до її сутності (2013)
Вакуліч А. М. - Ринок біоупаковки: фактори та перспективи розвитку, Колесніков В. П., Журавель В. В. (2013)
Вакулич М. М. - Складові формування інвестиційного клімату в трансформаційній економіці України (2013)
Васюк Н. В. - Послуги зберігання: особливості визначення собівартості (2013)
Виниченко Е. Н. - Усовершенствование порядка аренды земли коммерческими предприятиями (2013)
Годес О. Д. - Фінансовий контролінг на підприємстві (2013)
Губарєва І. О. - Моделювання впливу тіньової економіки на економічну безпеку України, Доровський В. О. (2013)
Дубінський С. В. - Особливості управління кар'єрою на промислових підприємствах (2013)
Євтушенко О. А. - Урахування потреб процесно-орієнтованого управління в класифікації основних засобів підприємства (2013)
Задоя А. А. - Инновационные методы экономических исследований: теория рациональных ожиданий Томаса Сарджента, Архипова Е. С. (2013)
Ізвєкова І. М. - Організація контролю якості продукції та мотивації виробничого персоналу (2013)
Кратченко А. С. - Конкурентні пріоритети як базова категорія в оцінці конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі України (2013)
Кулько І. В. - Ефективне використання виробничих потужностей машинобудівних підприємств в умовах перехідної економіки (2013)
Lyashko D. Y. - The increasing operating profit strategy and its components in the system of enterprise value management (2013)
Магдіч А. С. - Особливості процесів нагромадження капіталу в транзитивних економіках Центральної та Східної Європи (2013)
Македон В. В. - Організаційний взаємозв’язок принципів корпоративного менеджменту і трансформаційних процесів у середовищі ТНК (2013)
Максимов С. В. - Використання показника "приведені витрати" як критерію економічної ефективності роботи транспортної системи гірничо-збагачувального комбінату, Монастирська О. Ю. (2013)
Мачуга Н. З. - Методологічні аспекти формування інформаційного простору лікувальних закладів (2013)
Павлова В. А. - Управління подвійними стратегіями: постановний аспект, Кузьменко О. В. (2013)
Сімахова А. О. - Теоретичне обґрунтування підходів до сутності категорії "інновація" (2013)
Скороход О. Б. - Проблеми інноваційного розвитку економіки України, Ярмоленко Л. І. (2013)
Тараненко І. В. - Модифікація глобалізаційно-інноваційної моделі світової економіки на засадах сталого розвитку: нові виміри конкурентоспроможності (2013)
Татаринов В. В. - Возможные формы иностранного инвестирования малого бизнеса Украины, Татаринов В. С. (2013)
Черняева И. В. - Глобальная экономика: аргументы к перезагрузке, Черняев Ю. А. (2013)
Шенгерій Т. О. - Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств: аналітика макрорівня (2013)
Шерстенников Ю. В. - Моделювання взаємодії малого і великого підприємств з урахуванням інноваційного впливу на фондовіддачу, Іванов Р. В. (2013)
Summery (2013)
Наші автори (2013)
Толубко В. Б. - Визначення параметрів ортогональних сигналів із частотним ущільненням для багатоканальних модемів: інваріантний підхід, Беркман Л. Н., Гаврилко Є. В., Похабова І. Е. (2014)
Козелков С. В. - Глобальні навігаційні супутникові системи: надійність і вразливість, Коршун Н. В., Заїка В. Ф., Бондарчук А. П. (2014)
Онищенко В. В. - Динамические системы с дробной динамикой и импульсным воздействием (2014)
Гладких В. М. - Колірний простір для виділення тексту на зображенні документа суворої звітності (2014)
Чегодаєв Б. В. - Математична та функціональна моделі системи оцінювання якості технічного обслуговування пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку (2014)
Невдачина О. В. - Применение нечеткого регулятора в системе активного управления очередью, Ткаленко О. Н., Полоневич А. П., Артющик А. С. (2014)
Кучер Л. М. - Роль інформаційних технологій при вивченні іноземної мови (2014)
Бондаренко В. Є. - Моделі синтезу функціонально стійкої комп’ютерної мережі, Микусь С. А., Руденко Н. В. (2014)
Вишнівський В. В. - Формування бази діагностичних тестів цифрових блоків для безконтактного індукційного методу діагностування, Гніденко М. П., Катков Ю. І., Кузавков В. В., Редзюк Є. В. (2014)
Сакович Л. М. - Методика обґрунтування кількості типових елементів заміни при компонуванні техніки зв’язку згідно з вимогами щодо ремонтопридатності, Василюк Ю. С. (2014)
Зінченко О. В. - Оцінювання впливу збурень, що діють на додатковий контур керування ітераційної системи ФАП (2014)
Масик И. П. - Подходы к созданию интегрированных навигационных систем для управления судном в сложных навигационных условиях (2014)
Сайко В. Г. - Спосіб вимірювання відношення сигнал/шум для адаптивних радіоліній мобільного зв’язку, Бреславський В. А., Лисенко Д. O. (2014)
Hаконечний В. С. - Оцінювання впливу міжознакової кореляції на ефективність методів розпізнавання об’єктів радіолокаційного моніторингу (2014)
Перелік публікацій у журналі "Зв’язок" (№1–6) за 2014 рік (2014)
Ушкалов Л. В. - Потебня і Сковорода: ловитва невловного птаха (2016)
Матушек О. Ю. - Чому М. Ф. Сумцов не став доктором словесності (2016)
Космеда Т. А. - Мовні пріоритети українця: прогноз О. Потебні і реальність ХХІ століття (2016)
Боярова Л. Г. - Наукові ідеї Олександра Потебні в глобалізаційному світі (2016)
Левченко Н. М. - Герменевтична парадигма О. Потебні як процес сприймання – розуміння – тлумачення (2016)
Осіпова Т. Ф. - Актуалізація аспектів невербальної комунікації в працях О. Потебні у фокусі живого мовлення українців (на матеріалі ілюстрацій з поетичного дискурсу С. Руданського) (2016)
Сліпецька В. Д. - Олександр Потебня і лінгвістика емоцій (2016)
Шкоріна І. М. - Національно-мовні картини світу: погляд О. О. Потебні (2016)
Палатовская Е. В. - Сопряжение когнитивных и языковых способностей человека в концепции А. А. Потебни (2016)
Воробець О. Д. - Поширювачі семантичної моделі речення через призму теорії словесності О. О. Потебні (2016)
Сердега Р. Л. - Синтаксична організація виражених реченням повір’їв (підрядні умови та причини) (2016)
Волкова І. В. - Антропоніми як емоційно значимі елементи художнього тексту (на матеріалі романів Ліни Костенко "Маруся Чурай" та Уласа Самчука "Марія"), Кордулян М. І. (2016)
Кальченко Т. Ю. - Топоніми у поетичній мові В. Герасим’юка: функціонально-семантичний аспект (2016)
Ковальова Г. М. - Компаративи як прагматичний аспект формування картини світу в гумористичному дискурсі Є. Гуцала та О. Ільченка, Зубенко К. В. (2016)
Кохан Ю. І. - Експресивність як домінантна риса ідіостилю Павла Загребельного (на матеріалі творів "Кавтаклізма" та "Стовпо-творіння") (2016)
Янченко Ю. А. - Мовна репрезентація емоцій як засіб персоналізації в поетичному мовленні Аркадія Казки (2016)
Гамали О. И. - Реализация ключевого образа "творчество" в поэтической речи Давида Самойлова, Каневская О. Б. (2016)
Літвінова І. М. - Парадокси поезії радянського тоталітарного дискурсу: релігійні образи та мотиви як репрезентанти ідеології (2016)
Моштаг Є. С. - Метафора як засіб репрезентації знань про світ у мандрівній прозі Ірен Роздобудько (2016)
Філон М. І. - Дорога і дерево як маніфестанти організації українського міфопоетичного простору, Хомік О. Є. (2016)
Романишин Н. І. - Художнє відображення емоційних мікроконцептів у ліричних поезіях Семюела Тейлора Кольріджа (2016)
Сердега Р. Л. - Фольклор як неоціненне джерело інформації і вдячний об’єкт гуманітарних студій (2016)
Ковтун А. А. - Типологія метафорних деривацій у семантичних структурах лексем з релігійними значеннями (2016)
Купрікова Г. В. - Усічення в словотвірній та синтаксичній номінації (2016)
Курушина М. А. - Особливості сучасних словотвірних процесів як відображення мовної картини світу (2016)
Куцак Г. М. - Роль внутрішньої форми слова в ономасіологічних структурах похідних одиниць у мові та мовленні (2016)
Ляхова О. В. - Словотвірний аспект в аналізі концепту ВОЛЯ (2016)
Папідзе Н. В. - Словотворча спроможність дієслів на позначення паракінесичних процесів (2016)
Пономаренко В. Д. - Особливості словотвірної семантики похідних із коренем каз-, Дудка О. О. (2016)
Попов C. Л. - Закономерности перцептивно-логической эволюции русской морфологии: существительные, прилагательные, числительные (2016)
Савченко Л. Р. - Искренность vs щирість: культурно-історична семантика слова у споріднених мовах (2016)
Моради А. - Эргонимы полиэтнического города (на материале названий городских объектов г. Харькова) (2016)
Гурова О. М. - Семантика слів дитя, дитина як репрезентант класифікаційних характеристик віку дитини (2016)
Заверющенко М. П. - Аналітичні номінації в українській метеорологічній термінології (семантика та структура) (2016)
Заверющенко О. Л. - Українські весільні номінації молодих з семантикою вищості влади (2016)
Нестеренко Д. Ю. - Теоретичні засади вивчення запозичень у різних видах дискурсу (2016)
Познанський Р. В. - Принципи виокремлення ядерної, напівпериферійної, периферійної та запериферійної зон в структурі дієслівного семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)" (2016)
Пустовалова В. І. - Семантико-прагматичний діапазон футбольної лексики та фразеології в метафоричному вживанні (на матеріалі мови української преси) (2016)
Редько Є. О. - Особова фраземіка в українських арґо (2016)
Уманцева Н. Ф. - Образ людини у слобожанській діалектній фразеології: аксіологічний вимір (2016)
Гурко О. В. - Стверджувальний зміст у семантичній структурі лексем (2016)
Маслий Е. В. - Динамика слова ностальгия как пример инверсионного механизма смыслообразования (2016)
Жук(Лаврик) Д. С. - Особливості мовленнєвого етикету української лінгвокультури (2016)
Гуменяк В. О. - Діалогічна природа універсалу та його комунікативні інтенції (на матеріалі I Універсалу УЦР) (2016)
Любавська Ю. С. - Слово бізнес у суб’єктній та об’єктній функціях у радянській і пострадянській публіцистиці (2016)
Печенікова Л. М. - Історія та мовні засоби українських замовлянь (2016)
Фильчук Т. Ф. - Виды языковой игры в современных анекдотах (2016)
Ткаченко Ю. В. - Про деякі традиційні символи в радянській святковій публіцистиці, Трифонов Р. А. (2016)
Agibalova T. M. - The theoretical aspects of lingual illustration of ethno-language cognition in the discourse of language intellectualization (2016)
Попович М. - Порівняльна характеристика системи вокалізму сучасної хорватської літературної (стандартної) мови і систем вокалізму сучасних східнослов’янських літературних мов, Тростинська Р. (2016)
Чала А. Г. - Проблема білінгвізму та двомовної освіти в контексті розвитку сучасного світу з огляду на соціолінгвістичні студії Олександра Потебні (2016)
Чуєшкова О. В. - Фіксація гендерних стереотипів у лексикографічних працях (2016)
Широков В. А. - Картина мовного світу в парадигмі науково-технічного перекладу, Купріянов Є. В. (2016)
Гейдел А. М. - О. Потебня − завідувач музею при Харківському університеті (2016)
Боклах Д. Ю. - Дефініції і взаємозв’язок категорій топосу, локусів, хронотопу міста та їх реалізація у міському тексті художнього твору (2016)
Сипа Л. М. - Філософський дискурс у французькому романтичному романі (2016)
Ніколова О. О. - Комічні самозванці української та російської літератур к. ХVІІІ – І п. ХІХ ст. (2016)
Кулікова О. В. - Ванітативний мотив та його відгомони в поезії Т.Шевченка (2016)
Шураєва Н. Б. - Семантичні опозиції та їхні маркери в структурі новели "Два листи" А. Любченка (2016)
Дерев’янченко Н. В. - Інтерпретація проблеми смерті в романі М. Уельбека "Елементарні частинки" (2016)
Кальницкая В. Б. - Принципы организации зачинов и финалов в поздних романах Грэма Грина с повествованием от первого лица (2016)
Пахарева Т. А. - Проблема дегуманизации культуры в киносценарии Л. Лунца "Восстание вещей" (2016)
Еремина-Чащина М. В. - Трансформация традиционных сюжетов и образов в цикле новелл С. Д. Кржижановского "Мал мала меньше" (2016)
Пшенична М. С. - Поетика інтертекстуальності у романі Дж. М. Кутзее "Містер Фо" (2016)
Кравець О. М. - Творчість Т. Моррісон у контексті афро-американської літератури другої половини ХХ століття (2016)
Мацюк А. А. - Музыкальный код в романе Паскаля Киньяра "Все утра мира" (2016)
Зайонц Є. - Невідомі джерела історії першої польської римо-католицької парафії у Харкові (2016)
Staszkiewicz A. - Analiza Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na lata 2015-2020 w zakresie polityki edukacyjnej Rządu RP w stosunku do polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie (2016)
Козелков С. В. - Підвищення завадостійкості контрольно-коригувальних станцій супутникових радіонавігаційних систем з урахуванням впливу дестабілізуючих факторів, Коршун Н. В., Заїка В. Ф., Степанов М. М. (2015)
Бєляєв О. В. - Застосування автоматизованої інформаційної системи керування якістю технічного обслуговування навчально-тренувальних літаків як один зі шляхів підвищення рівня безпеки польотів, Задорожна О. В., Пузирьов О. Л., Мунштуков І. В. (2015)
Косовець М. А. - Дослідження ефекту розтікання спектра сигналів биття 3D-радара, Товстенко Л. М. (2015)
Кунах Н. І. - Організація системи відеомоніторингу на основі стандарту ІЕЕЕ 802.11, Ткаленко О. М., Сторчак К. П., Невдачина О. В., Бондарчук А. П. (2015)
Полоневич А. П. - Комбіновані цифрові системи фазового автопідстроювання частоти (2015)
Довженко Т. П. - Исследование сети TCP/IP с применением основных алгоритмов активного управления очередью (RED, REM) (2015)
Ящук Л. О. - Оптимізація оброблення і перевезення письмової кореспонденції в мережі поштового зв’язку України (2015)
Пархомей І. Р. - Отримання телеметричної інформації про динамічні об’єкти зі зниженою площею відбиття (2015)
Гресь О. В. - Апаратна реалізація генератора хаотичних сигналів на основі дискретних відображень, Розоріно Г. М., Іванчук М. М., Політанський Р. Л., Верига А. Д. (2015)
Каневский В. И. - Усиление электрического поля при рассеянии света на золотом наноцилиндре, Сидоренко В. С. (2015)
Сакович Л. М. - Методика визначення вимог щодо метрологічних характеристик засобів вимірювання діагностичних параметрів техніки зв’язку для забезпечення її ремонтопридатності, Василюк Ю. С. (2015)
Наконечний В. С. - Різновиди фрактальних антен та приклади їх застосування (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Ikot A. N. - Relativistic pseudospin and spin symmetries of the energy-dependent Yukawa potential including a Coulomb-like tensor interaction, Hassanabadi H., Maghsoodi E., Zarrinkamer S. (2013)
Abu-Shady M. - The effect of higher-order mesonic interactions on the chiral phase transition and the critical temperature, Mansour H. M. (2013)
Tawfik A. - Comment on "investigation of hadron multiplicity and hadron yield ratios in heavy-ion collisions", Gamal E., Magdy H. (2013)
Bugaev K. A. - A scientific analysis of the preprint arXiv:1301.1828v1 |nucl-th|, Oliinychenko D. R., Sorin A. S. (2013)
Ahmad M. A. - Scaling nature of target fragments in the 28Si-emulsion interaction at an energy of 14.6A GeV, Rasool M. H., Ahmad Sh. (2013)
Abed H. J. - A new FWM reduction technique based on damping selective wavelengths, Din N. M., Al-Mansoori M. H., Abdullah F., Salim N., Fadhil H. A. (2013)
Polatayko M. M. - Conditions for spherical detonation in hydrogen-oxygen mixture (2013)
Najafov B. A. - Optoelectronic properties of hydrogenated amorphous silicon–carbon and nanocrystalline-silicon thin films, Dadashova V. V. (2013)
Petchenko G. O. - Research of the elastic wave velocity dispersion in X-ray-irradiated LiF crystals, Petchenko O. M. (2013)
Nikolenko A. S. - Temperature dependence of raman spectra of silicon nanocrystals in oxide matrix (2013)
Gavryushenko D.A. - Entropy production in the diffusion of a Margules solution in a plane-parallel pore, Korobko O. V., Sysoev V. M., Cherevko K. V. (2013)
Kharchenko D. O. - Simulation of a spatial organization of point defects in irradiated systems, Kharchenko V. O., Bashtova A. I. (2013)
Sizhuk A. S. - One-photon ccattering by an atomic chain in one- and two-mode resonators, Yezhov S. M. (2013)
Заїка В. Ф. - Виконання різнопланових тематичних завдань дистанційного зондування Землі багатосупутниковими низькоорбітальними системами подвійного призначення, Козелкова К. С., Гаврилко Є. В., Трембовецький М. П., Степанов М. М., Козелков С. В. (2015)
Козловський В. В. - Методика розподілу доступу до ресурсів обробки та управління запитами в комп’ютеризованих інформаційних системах авіатранспортного комплексу, Міщенко А. В., Варченко О. І., Петруняк І. Ю. (2015)
Косовец Н. А. - Мультипроцессорная архитектура реального времени с динамическим распределением ресурсов для мобильных приложений, Товстенко Л. Н. (2015)
Невдачина О. В. - Проектирование нечеткого регулятора при выходных разъединенных и сжатых треугольных функциях принадлежности, Ткаленко О. Н., Полоневич А. П., Артющик А. С. (2015)
Сайко В. Г. - Спосіб підвищення завадостійкості каналів радіозв’язку для мобільних мереж нового покоління, Бреславський В. А., Лисенко Д. О., Оксіюк О. Г. (2015)
Ящук Л. О. - Наукове обґрунтування Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень та поштових переказів (2015)
Каневский В. И. - Транспорт энергии при рассеянии света на золотом наноцилиндре, Сидоренко В. С. (2015)
Проценко М. Б. - Повышение эффективности телекоммуникационных радиосистем с МIМО (2015)
Варфоломеєва О. Г. - Розробка функціональної моделі системи управління мережею наступного покоління на рівні доступу, Бондарчук А. П., Лавренюк Ю. Л. (2015)
Могилевський В. Б. - Основні напрямки розвитку автоматизованих систем технічного діагностування сучасних систем комутації, Сторчак К. П. (2015)
Сакович Л. М. - Як усе починалося (2015)
Козёлкин А. А. - Клинико-параклиническая характеристика больных повторным мозговым ишемическим полушарным инсультом в остром периоде заболевания, Новикова Л. В. (2017)
Дарий В. И. - Компьютерно-томографические и патологоанатомические соотношения полушарных ишемических инсультов с прорывом некротических масс в желудочки мозга (2017)
Гев’як О. М. - Фізична реабілітація в гострий період крововиливу в головний мозок (2017)
Черний Т. В. - Исследование ЭЭГ-предикторов нейромедиаторной и нейроглиальной активности у больных с хронической ишемией мозга, Андронова М. А., Черний В. И., Андронова И. А. (2017)
Григорова И. А. - Роль эндотелиальной дисфункции в формировании и прогрессировании дисциркуляторной энцефалопатии, Ескин А. Р. (2017)
Алиев К. Т. - Контроль эффективности нейроцитопротекторов с помощью биомаркеров ишемии головного мозга, Бондаренко Е. В., Пономарев Г. В., Скоромец А. А., Скоромец А. П., Смолко Д. Г., Шумилина М. В. (2017)
Кузнецова С. М. - Клинические аспекты применения цитиколина у пациентов с хроническими цереброваскулярными заболеваниями, Егорова М. С. (2017)
Дзяк Л. А. - Новые возможности коррекции когнитивного дефицита при атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии, Мизякина Е. В., Сук В. М. (2017)
Терехов Г. В. - Электрофорез аутоплазмы крови в лечении асимметрий лица, обусловленных цереброваскулярной патологией, Чухраев Н. В. (2017)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: реакція на важкий стрес і розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад (2017)
Мардзвік В. М. - Лікування суглобового синдрому та полінейропатії у хворих на хронічний гепатит препаратом ВІТАКСОН, Мардзвік М. В. (2017)
Маркин С. П. - Поражения лицевого нерва (патогенез, терапия) (2017)
Кирилова Л. Г. - Розлади аутистичного спектра як ранні порушення нейророзвитку в дітей, Мірошников О. О., Грабовенська І. О. (2017)
Кузнецова С. М. - Клинические аспекты вариабельности ритма сердца у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией (обзор), Сычов О. С., Егорова М. С. (2017)
Потрібна книга (2017)
К 80-летнему юбилею академика РАН, профессора Александра Анисимовича Скоромца (2017)
Медичні події (2017)
Холявко І. В. - Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів-філологів на матеріалі наукових текстів мовознавчого дискурсу (2015)
Червінська І. Б. - Суб’єктно-середовищний підхід до організації виховної системи загальноосвітньої школи (2015)
Шибецька В. В. - Формування та корекція емоційної сфери розумово відсталих учнів молодшого шкільного віку, Кравець Н. П. (2015)
Васько А. А. - Ефективність ремінералізуючої терапії при початкових формах карієсу постійних зубів у осіб молодого віку які постійно проживають в умовах біогеодефіциту фтору та йоду з точки зору ефективності діагностики (2015)
Каньовська Л. В. - Роль окремих патогенетичних механізмів в формуванні коморбідного перебігу хронічних обструктивних захворювань легень та ішемічної хвороби серця, Каушанська О. В., Трефаненко І. В., Ткач Є. П. (2015)
Клітинська О. В. - Особливості мікробного складу порожнини рота у дошкільнят з декомпенсованою формою множинного карієсу, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду (2015)
Морозенко Д. В. - Імунологічний статус хворих на остеоартроз великих суглобів після ендопротезування, Леонтьєва Ф. С., Шевцов Б. М., Шевцова О. В. (2015)
Осичнюк Л. М. - Антигельмінтні препарати в педіатричній практиці (2015)
Приймак С. Г. - Сучасні підходи до лікування фіброзно-кістозної мастопатії у пацієнток з міомою матки, Захарук Х. М., Шишковський І. Б. (2015)
Рева Т. В. - Морфологічні особливості змін слизової оболонки стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу зі зниженою функцією щитоподібної залози, Яким’юк А. Д., Рева В. Б. (2015)
Янішен І. В. - Дослідження жувального тиску на клінічних етапах ортопедичного лікування знімними протезами, Герман С. А. (2015)
Попова Я. В. - Спектрофотометричне визначення вмісту флавоноїдів в траві Cirsium vulgare(Savi) Ten. та Cirsium arvense (L.) scop., Мазулін О. В. (2015)
Землянський А. О. - Показники обміну ліпідів у сироватці крові собак, за нефриту з нирковою недостатністю та без неї (2015)
Мініна Н. В. - Проблема розвитку іпічного жанру в європейському мистецтві початку ХХІ століття (2015)
Урсу Н. О. - Доброчинці та меценати монастирів домініканців на Правобережній Україні (2015)
Федько А. В. - Еволюція образу Тараса Шевченка в українському мистецтві кінця ХХ–ХХІ століття (2015)
Шульц Н. А. - Особливості творчого становлення художниці Ольги Жудіної (2015)
Запухляк О. З. - Вплив медіа засобів на організацію і проведення людиною вільного часу (2015)
Кудріна Т. С. - Структурні особливості сиблінгового симптомокомплексу як чинника невротичних розладів особистості, Корнієнко О. Ю. (2015)
Ляльчук Г. Д. - Психологічна допомога сім'ям трудових мігрантів (2015)
Сівко О. П. - Характер зв'язку самооцінки зі стратегіями поведінки особистості в конфлікті (2015)
Федоришин Г. М. - Народження дитини з відхиленнями в розвитку як ненормативна криза сім’ї (2015)
Федорченко С. В. - Формування духовно-морального виховання дітей молодшого шкільного віку засобом факультативних дисциплін (2015)
Борисенко М. І. - Деякі аспекти професійного відбору та підготовки кадрів для соціальних служб (2015)
Лєскова Л. Ф. - Ділове спілкування у професійній діяльності управлінця соціальної служби (2015)
Koziński B. - Geopolitical concepts in the foreign policy of the Republic of Poland: a case study (2015)
Жужа Л. О. - Вплив антитерористичної операції на модифікацію функцій громадянського суспільства в Україні (2015)
Кравчук О. Ю. - Актуальні аспекти політичної безпеки в сучасних українських реаліях (2015)
Пугачова Д. В. - Скандинавські країни в сучасній системі міжнародних відносин: безпекова складова (2015)
Степанова Н. Є. - Політична участь у добу Постмодерну: українська практика, Андрієнко Ю. В. (2015)
Яковлев Д. В. - Вибір київського князя: спадок, випадок, доля? (2015)
Кіслов Д. В. - Маркетинговий інструментарій реалізації управлінських рішень (2015)
Малінін В. В. - Дискурс ідентичності як комунікативна складова публічного адміністрування (2015)
Дудка П. Ф. - Молитва за героїв України в храмі Святого Пантелеймона на Галаганах, Тарченко І. П., Бодарецька О. І., Добрянський Д. В. (2015)
Кузів М. В. - Постать Зденека Комінека в історії народної консерваторії у Кам’янці-Подільському (2015)
Марційчук Ю. І. - Візуальний текст у біографічних проектах: конфлікт множинності образів (2015)
Понікаровська Н. А. - Захисні мотиви від заложних в українському оказіонально-обрядовому фольклорі (2015)
Воронка Г.В. - Історія довідкових видань Європи та України (2015)
Городинський С. І. - Розгляд проблеми підготовки сучасних реабілітологів в Україні (2015)
Сайдаков П. В. - Вплив найбільш популярних спортивних ігор у вищих навчальних закладах на розвиток рухової активності студентів, Куліш Н. М. (2015)
Козелков С. В. - Радіонавігаційне забезпечення інтелектуальних транспортних систем України, Коршун Н. В., Заїка В. Ф., Павловська О. Е. (2015)
Примаченко В. І. - Стан розвитку технологій 3-го покоління в Україні (2015)
Некряч О. В. - Ієрархічні системи управління конвергентними мережами (2015)
Птах О. І. - Використання хмарних технологій у комутаційних пристроях (2015)
Романенко В. П. - Методика оцінювання показників якості діагностичного забезпечення засобів телекомунікаційних систем (2015)
Невдачина О. В. - Применение нечеткого регулятора в системе активного управления очередью, Ткаленко О. Н., Полоневич А. П., Артющик А. С. (2015)
Ящук Л. О. - Проблеми автоматизованого багатоетапного сортування письмової кореспонденції (2015)
Онищенко В. В. - Динамические системы с дробной динамикой и импульсным воздействием (2015)
Зариленко Е. С. - Обзор схем управления мощностью в LTE для восходящего потока, Катков Ю. И., Гайдур Г. И., СторчаК К. П. (2015)
Мошенський А. О. - Підсилювач потужності КХ передавача на високовольтних польових транзисторах (2015)
Казимиренко В. Я. - Цифровизация аналоговых радиорелейных линий: алгоритмическая модель (2015)
Дикарев А. В. - Базовые кольцевые коды особого вида (2015)
Лысенко И. А. - Исследование алгоритма выявления вида неучтенных тестовых случаев при проектировании тестовых наборов, Смирнов А. А. (2015)
Ваничек І. - Применение Еврокода 7 к грунтовым конструкциям (2016)
Корнієнко М. В. - Про досвід вивчення та використання при проектуванні, зведенні та експлуатації будівельних об’єктів за Єврокодами в Україні (2016)
Никитенко М. И. - Особенности взаимодействия анкерных свай типа "Титан" и "Геоизол" с грунтами (2016)
Кушнер С. Г - Напряженное состояние основания под полосой полубесконечной протяженности (2016)
Рибчинський О. В. - Стратегії реставрації підземної архітектурної спадщини ринкових площ історичних міст України (2016)
Єрмоленко Д. О. - Форми прояву та детермінанти правового нігілізму молоді (2015)
Пальченкова В. М. - "Нові” та "старі” форми участі громадськості у діяльності пенітенціарної системи в перші роки радянської влади в Україні (2015)
Грищенко І. В. - Проблемні питання функціонування допоміжних служб парламенту (2015)
Максакова Р. М. - Становлення українського конституціоналізму: витоки, основні етапи, фактори впливу на процеси розбудови державності України (2015)
Апаров А. М. - Теоретичні проблеми характеристики фактичної поведінки в господарських правовідносинах, Іщенко О. Ю. (2015)
Апаров А. М. - Підстави відповідальності в організаційно-господарських відносинах, Ничипоренко А. А. (2015)
Апаров А. М. - Актуальні проблеми монополізму в господарській діяльності, Полякова А. О. (2015)
Гребенюк Н. В. - Функції податково-правового примусу: поняття та види (2015)
Михайлов О. В. - Запобігання вчиненню дітьми адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку (2015)
Михайлов Р. І. - Реформування законодавства у сфері безпеки дорожнього руху (2015)
Покатаєва О. В. - Нормативне регулювання єдиного податку як джерела формування доходів місцевих бюджетів, Хом’якова О. О. (2015)
Сідор М. І. - Національний Банк України як учасник бюджетного процесу в Україні (2015)
Локтіонова В. В. - Вплив дефініції "забруднення” на дію норми в злoчинaх прoти дoвкiлля (2015)
Шеремет О. С. - Охорона об’єктів культурної спадщини – обов’язок органів місцевого самоврядування (2015)
Воробйова І. А. - Ґенеза та сутність інституту цивільного позову у кримінальному судочинстві (2015)
Кравченко О. А. - Підстави класифікації спеціальних знань у криміналістиці (2015)
Смирнов Є. В. - Поняття та сутність захисту у кримінальному провадженні (2015)
Воронов О. І. - Моделювання процесів прийняття рішень у сфері публічного управління (2015)
Газізов М. М. - Особливості взаємодії держави з інститутами громадянського суспільства в умовах реформування влади (2015)
Гайдученко С. О. - Синергетичний підхід до сучасної концепції організаційної культури публічного управління (2015)
Гандзюк А. М. - Фракційна структуризація парламенту – ознака наявності, розвитку та втілення демократичних цінностей у публічному управлінні (2015)
Ким Г. Г. - Форми державного нагляду на ринку небанківських фінансових послуг (2015)
Овчаренко Р. В. - Формування державою реальних і потенційних "точок зростання” в економіці (2015)
Поліщук І. В. - Адаптація міжнародного досвіду розвитку професійного потенціалу у вітчизняній системі підвищення кваліфікації державних службовців (2015)
Сторожев Р. І. - Підготовка керівних кадрів України як чинник формування позитивного іміджу держави (2015)
Тонне О. Ш. - Зарубіжний та вітчизняний досвід державного регулювання розвитку системи освіти дорослого населення (2015)
Чеберяк Ю. П. - Сучасний стан та тенденції розвитку управління житловим фондом (2015)
Скрябіна Д. С. - Механізм державного регулювання інноваційних технологій у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Сорочишина Н. А. - Механізм податкового регулювання інноваційної діяльності в Україні (2015)
Заблоцький В. В. - Реформування системи місцевого самоврядування як умова сталого розвитку держави (2015)
Корольчук О. Л. - Медико-соціальне забезпечення як елемент державного управління соціальноорієнтованою системою охорони здоров’я (2015)
Ларіна Н. Б. - Інформаційно-комунікаційні ресурси парламенту України: сутність та тенденції щодо реалізації соціальних проектів (2015)
Лукашевич В. Г. - Рецензія на рукопис монографії О. М. Шевчука "державний контроль за обігом наркотиків” (2015)
Клованич С. Ф. - Модель пластического течения пористого грунта, Малышко Л. (2016)
Поклонский С. В. - Оценка определения модуля деформации грунта при помощи лабораторных и полевых испытаний (2016)
Мєшкова І. Ю. - Барети в умовах сил негативного тертя (2016)
Фаренюк Г. Г. - Стан та основні напрями вирішення науково-технічних проблем будівництва та експлуатації підземних споруд, Кривошєєв П. І., Шокарев В. С. (2016)
Пронін К. К. - Подземные инженерные сооружения улицы Генуэзской в г. Одессе, Вержбицький П. C. (2016)
Пронін К. К. - Эволюция старых подземных выработок – "катакомб" и мероприятия по инженерной защите территории Одессы, Андрусишин В. В. (2016)
Ганус А. И. - Динамика изменения параметра потока отказов линий электропередачи различных номинальных напряжений, Старков К. А. (2016)
Гуревич В. И. - "Релейная защита упреждающего действия": новое достижение в технике или нонсенс? (2016)
Бондаренко В. Е. - Учет дискретности шкалы сечений проводов при оптимизации параметров технико-экономической модели воздушных линий электропередачи, Барбашов И. В., Черкашина В. В. (2016)
Мірошник О. О. - Аналіз методів оцінки якості електричної енергії в розподільних мережах в умовах невизначеності (2016)
Довгалюк О. М. - Експериментальна модель резонансного трансформатора, Шутенко О. В., Данильченко Д. О., Лухтура М. І., Яковенко І. С. (2016)
Савченко О. А. - Перспективні шляхи вдосконалення автоматизованих систем контролю утворення ожеледі на ПЛ, Дюбко С. В. (2016)
Єгоров О. Б. - Вибір місць встановлення приcтроїв компенсації реактивної потужності в електричній мережі (2016)
Жарков А. В. - Автономна вітротеплонасосна установка для приватного домогосподарства (2016)
Пазій В. Г. - Обгрунтування вибору оптимальної кількості та місць встановлення покажчиків місць коротких замикань в ПЛ 10 КВ на базі PLC технологій, Сиротенко М. О., Мірошник О. О. (2016)
Попадченко С. А. - Аналіз cвітових тенденцій модернізації електричних підстанцій на сучасному етапі розвитку (2016)
Баженов В. М. - До питання про ефективність струмової відсічки в розподільних електричних мережах, Кулєшова К. В. (2016)
Федосеєнко О. М. - Вплив природних заземлювачів на розподіл потенціалів на території підстанції "Світло шахтаря" АК "Харківобленерго" (2016)
Кучанський В. В. - Керування комутацією вимикача для запобігання резонасних перенапруг (2016)
Бондаренко Є. А. - Модель дослідження станів системи електробезпеки від дії електромагнітного поля ліній електропередачі 330-750 кВ, Кутін В. М., Остапчук О. В. (2016)
Рубаненко О. О. - Мікроелектромережі як засіб підвищення надійності електропостачання підприємтсв АПК (2016)
Загайнова О. А. - Вдосконалення алгоритму аналізу стану ізоляції конденсаторного типу високовольтних вводів, Сердюкова Г. М. (2016)
Гриб О. Г. - Дослідження високочастотних перенапруг, що виникають в мережі, Шевченко С. Ю., Гапон Д. А., Ієрусалімова Т. С., Сєдова О. О. (2016)
Сухін В. В. - Модель температурного поля зони всмоктування кореневої системи рослин, викликаного впливом лазерного випромінювання, Лисиченко М. Л. (2016)
Stawicki P. - A step towards the solution of the illiteracy phenomena in SSVEP-based BCIS, Gembler F., Volosyak I. (2016)
Червінський Л. С. - Метод узгодження спектру випромінювання світлодіодного джерела зі спектром фотосинтезної дії, Луцак Я. М. (2016)
Савченко В. В. - Вплив енергетичної дози обробки в магнітному полі на посівні якості насіння овочевих культур, Синявський О. Ю. (2016)
Голодний І. М. - Дослідження на моделі в Matlab складу вищих гармонік вихідної напруги та струму трифазного регулятора з ШІП при роботі на активно-індуктивне навантаження, Санченко О. В. (2016)
Назаренко І. П. - Експериментальні дослідження впливу ультразвукових і СВЧ хвиль на в’язкість і густину сумішевого біодизеля, Кушлик Р. Р. (2016)
Давиденко Н. В. - Формалізація урахування чинників впливу на ефективність режиму електроспоживання в системі комунального водопостачання (2016)
Кондратенко І. П. - Моделювання торцевих дугостаторних асинхронних двигунів з масивними дисковими роторами, Крищук Р. С. (2016)
Сорокін М. С. - Аналіз можливості використання електромагнітної технології для підвищення якості вирощування сільськогосподарських культур (2016)
Приходько М. - Метод аналогового моделювання біологічного об’єкту фіксованої геометричної форми (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського