Назаренко О. Ю. - Вибір раціонального електроустаткування для приготування кормів на тваринницьких фермах малих форм господарювання (2016)
Якунін О. А. - Аналіз можливостей підприємств до оптимізації елекроспоживання, Доценко В. В. (2016)
Гузенко В. В. - Підвищення надійності роботи лінії приготування кормосумішей в кормоцеху ДГ "Гонтарівка", Савченко П. І. (2016)
Лисиченко Р. М. - Аналіз способів підвищення енергоефективності електричного приводу в АПК (2016)
Маляренко В. А. - Порівняння розрахункових та реальних значень генерації ФЕС потужністю 10 кВт, Темнохуд О. О. (2016)
Ковалишин Б. М. - Концепція підвищення енергоефективності паливних установок (2016)
Вовк О. Ю. - Оцінка економічної ефективності періодичного діагностування асинхронних електродвигунів, Квітка С. О., Квітка О. С. (2016)
Островерхов М. Я. - Система автоматичного регулювання напору насосної установки з властивостями слабкої чутливості до параметричних збурень, Бурик М. П. (2016)
Харченко В. Ф. - Синтез комп’ютерно-орієнтованої моделі комплекту "розрядна лампа – пускорегулюючий апарат", Якунін О. А. (2016)
Постнікова М. В. - Розрахунок мінімальних питомих витрат електроенергії на очищення посівного зерна на зернопунктах (2016)
Цибух А. В. - Електропривод транспортувальних механізмів сипучих матеріалів сільського господарства (2016)
Квітка С. О. - Математична модель теплового стану асинхронного електродвигуна у нестаціонарних режимах, Вовк О. Ю., Квітка О. С. (2016)
Давиденко В. А. - Багатофакторне моделювання електроспоживання в складних виробничих системах з використанням апарату нейронних мереж, Давиденко Л. В., Коменда Н. В. (2016)
Ковальов О. В. - Обґрунтування способу керування ДПС приводу мотоблоку, Квітка С. О. (2016)
Яковлєв В. Ф. - Акустичний метод локації внутрішніх пошкоджень біологічних об’єктів (2016)
Сотнік О. В. - Аналіз технічних заходів зі зменшення втрат електроенергії у сільських мережах 0,4 кВ (2016)
Косулина Н. Г. - Измерение диэлектрической проницаемости биологических веществ на основе квантовых измерителей, Черенков А. Д., Сапрыка А. В. (2016)
Косулина Н. Г. - Результаты лечения мастита овцематок радиоимпульсными электромагнитными колебаниями крайневысокой частоты, Черенков А. Д., Мазур В. О. (2016)
Попрядухин В. С. - Информационно-волновая терапия в ветеринарии и медицине в лечебных целях, Федюшко Ю. М. (2016)
Федюшко Ю. М. - Анализ технологий хранения фруктоплодов (2016)
Ляшенко Г. А. - Обґрунтування вибору частоти ультразвукового опромінення суглоба тварини при захворюванні на синовіт, Черепньов І. А., Полянова Н. В. (2016)
Чорна М. О. - Аналіз структурної організації систем вимірювання хемілюмінесценції біологічних об'єктів, Мороз С. О. (2016)
Бородай И. И. - Анализ методов и устройств контроля дыхания плодов при воздействии на них электромагнитного излучения, Кунденко Н. П. (2016)
Вихідні дані (2016)
Толубко В. Б. - Влияние информационно-телекоммуникационных технологий на мировую экономику (2015)
Кайыков О. Ж. - Деятельность Международного союза электросвязи в области мобильного широкополосного доступа (2015)
Комашинский В. И. - Когнитивная метафора в развитии транспортных систем и сетей, Толубко В. Б. (2015)
Барабаш О. В. - Вплив інтелектуального рівня фахівців ІТ галузі на економіку держави, Шевченко С. М., Жданова Ю. Д. (2015)
Вишневский В. В. - Новый подход к организации образовательной деятельности по подготовке ИТ специалистов как основы обеспечения экономического роста государства (2015)
Власенко Г. Н. - Современное состояние и перспективы развития навигационного обеспечения Украины, Махонин Е. И., Козелкова Е. С. (2015)
Подмастерьев К. В. - Исследование максимальных значений интенсивности потоков данных при адаптивной маршрутизации, Козелков С. В., Бондарчук А. П., Коршун Н. В. (2015)
Шульга О. В. - Створення та оптимізація структури мережі псевдосупутникових радіонавігаційних систем (2015)
Гусева О. Ю. - Концептуальные подходы к управлению стратегическими изменениями на предприятиях информационно-телекоммуникационной отрaсли (2015)
Онищенко В. В. - Программная инженерия как одно из ключевых звеньев ИТ отрасли и ее влияние на экономику страны (2015)
Сайко В. Г. - Анализ состояния сетей широкополосной беспроводной связи сквозь призму стабильного экономического развития (2015)
Жураковский Б. Ю. - Влияние современных технологий обработки информации на экономический рост государств, Трембовецкий М. П., Заика В. Ф. (2015)
Отрох С. И. - Стратегические направления развития телекоммуникационных сетей, Ярош В. А. (2015)
Наконечный В. С. - Состояние развития управления информационной безопасностью в мировой практике и его влияние на экономическое развитие Украины, Дубиченко А. В., Ковбель М. Н. (2015)
Дмитриев О. Н. - Особенности математического моделирования процессов организации движения беспилотных летательных аппаратов (2015)
Балашов В. А. - Скорость доступа по многопарным телефонным кабелям на базе технологии передачи G.fast, Зелёный А. М., Лашко А. Г., Ляховецкий Л. М., Орешков В. И., Молога В. Н. (2015)
Авдєєнко К. Л. - Ключові принципи спільного доступу до радіочастотного ресурсу на ліцензійній основі (LSA), Гепко І. О., Корсак В. Ф. (2015)
Перелік публікацій у журналі "Зв’язок" (№ 1-6) за 2015 рік (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Moroz O. - Shear and Bulk viscosities of the hadron gas within relaxation time approximation and its test (2013)
Uklein A. V. - Linear and nonlinear optical characterizations of TiO2-based hybrids at the self-action of CW laser irradiation and picosecond laser, Multian V. V., Gayvoronsky V. Ya. (2013)
Kurioz Yu. I. - Phototransformations in cellulose cinnamate films at illumination with polarized UV light (2013)
Bulavin L. A. - Neutron studies of the structure of non-polar magnetic fluids with surfactant excess, Nagornyi A. V., Petrenko V. I., Avdeev M. V., Almásy L., Rosta L., Aksenov V. L. (2013)
Bar’yakhtar V. G. - Phenomenological theory of relaxation in two-sublattice ferrite, Ivanov B. A., Golubeva O. N., Sukhanov A. D. (2013)
Stupka A. A. - Sound vibrations in ionic crystal taking electric field correlations into account (2013)
Stakhira Y. M. - Mechanism of non-stationary piezophotoconductivity spectrum formation in layered crystals, Stakhira R. Y. (2013)
Rudenko R. M. - Behavior of hydrogen during crystallization of thin silicon films doped with tin, Kras’ko M. M., Voitovych V. V., Kolosyuk A. G., Povarchuk V. Yu., Kraichynskyi A. M., Yukhymchuck V. O., Bratus’ V. Ya., Voitovych M. V., Zaloilo I. A. (2013)
Gavrilik A. M. - Deformed Bose gas models able to jointly account for compositeness of particles and their interaction, Mishchenko Yu. A. (2013)
Pavlyuk A. M. - Homfly polynomial invariants of torus knots and bosonic (q, p)-calculus (2013)
Rebesh A. P. - Thermodynamical properties of μ-Bose gas model, Kachurik I. I., Gavrilik A. M. (2013)
Simulik V. M. - Quantum-mechanical description of the fermionic doublet and its link with the Dirac equation, Krivsky I. Yu. (2013)
In memory of Konstyantyn Pavlovych Shamrai (2013)
Author’s index to the 58th volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2013 (2013)
Subject index to the 58th volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2013 (2013)
Собуцький В. О. Гупалюк В. М. - Геотехнічна категорія складності будівельного об’єкту (2015)
Кравцов В. Н. - Исследование свойств мелкого и среднего песков при совместных воздействиях на них статической и динамической нагрузок, Сеськов В. Е., Лапатин П. В. (2015)
Чирва В. М. - Дослідження сейсмостійкості промислової споруди та ефективності її превентивного підсилення композитними стрічками, Настич О. Б., Романенко К. М., Савченко А. А. (2015)
Яркин В. В. - Влияние разуплотнения грунта вокруг карстовой воронки на НДС конструкций плитного фундамента, Кухарь А. В. (2015)
Семенюк С. Д. - Железобетонные фундаменты из перекрёстных балок в сложных грунтовых условиях (2015)
Новский А. В. - Особые свойства известняка-ракушечника одесского региона, Новский В. А. (2015)
Шокарев В. С. - Исследования влияния разломно-трещенных зон в основании здания на несущую способность свай (2015)
Содержание (2012)
Ревенько О. О. - Сучасна комплексна антибіотикопрофілактика постабортних запальних ускладнень (2012)
Вагинальные инфекции – от диагностики к рациональной комплексной терапии (2012)
Спиридонова Н. В. - О клинических преимуществах применения препарата Полижинакс в акушерстве и гинекологии (информационное письмо) (2012)
Ледина А. В. - Масталгия: клиника, диагностика, лечение, Прилепская В. Н. (2012)
Грищенко О. В. - Новые возможности пренатальной диагностики пола плода, Сторчак А. В., Грищенко Н. Г. (2012)
Шешукова Н. А. - Профилактика гиперпластических процессов эндометрия, Макаров И. О., Овсянникова Т. В. (2012)
Слабкий Г. А. - Фактор времени и стоматологические аспекты здоровья в жизни женщин трудоспособного возраста, Бугорков И. В. (2012)
Іоффе С. Є. - Тягар ВІЛ/СНІДу в державах світу та в Україні, А.А. Суханова А. А. (2012)
Ткаченко Р. А. - Клинико-лабораторное обоснование выбора метода анестезии кесарева сечения, Грижимальский Е. В. (2012)
Рощина Г. Ф. - Недостаточность лютеиновой фазы – патогенетические аспекты диагностики и лечения (клиническая лекция) (2012)
Вдовиченко Ю. П. - Лейоміома матки: етіопатогенез, профілактика, діагностика та лікування (огляд літератури), Голяновський О. В., Лопушин І. В. (2012)
Єнікеєва В. М. - Вплив метаболічної корекції порушень менструального циклу жінок репродуктивного віку на якість їхнього життя, Шустик Р. П., Тарасюк Т. Ю., Шарова І. В. (2012)
Грищенко О. В. - Надежность и безопасность препаратов в лечении анемии беременных, Лахно И. В., Железняков А. Ю., Ивченко А. Л., Дудко В. Л. (2012)
Борис Е. Н. - Применение натурального витамина Е в комплексной терапии синдрома истощения яичников, Суменко В. В., Онищик Л. Н. (2012)
Заболотнов В. А. - Методы профилактики акушерских и перинатальных осложнений до зачатия и в І триместре беременности, Рыбалка А. Н., Ляшенко Е. Н., Хурамшин Ф. Ш., Боева О. И. (2012)
Вдовиченко Ю. П. - Эффективность пробиотической терапии у беременных с толстокишечным стазом, Гопчук Е. Н. (2012)
Берая Д. Ю. - Эффективность иммунокоррегирующей терапии при дисплазиях шейки матки, вызванных папилломавирусом человека (2012)
Бурлев В. А. - Манифестный дефицит железа у беременных: оценка допплерометрических параметров кровотока и феррокинетических показателей на фоне лечения, Федорова Ю. В., Сокур Т. Н., Ильясова Н. А. (2012)
Макаров И. О. - Фетоплацентарная недостаточность инфекционного генеза: роль хламидийной инфекции, Боровкова Е. И., Шемашева Т. В., Соцук А. Г. (2012)
Голяновский О. В. - Оценка эффективности комбинации гипертонических/коллоидных растворов в терапии акушерского геморрагического шока, Жежер А. А., Кулаковский М. М. (2012)
Линников В. И. - Профилактика осложнений беременности, обусловленных тромбофилией (2012)
Гончарук Н. П. - Кесарів розтин в умовах типового міського пологового будинку (2012)
Джаббарова З. А. - Клинико-диагностические особенности беременности у юных первородящих (2012)
Корчинська О. О. - Особливості перебігу вагітності та пологів при синдромі фето-фетальної трансфузії, Волошина У. В., Теличко Л. В. (2012)
Процепко А. А. - Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез как фактор риска недержания мочи у женщин во время беременности и после родов, Костюк А. Л. (2012)
Юзько О. М. - Аспекти генетичних детермінант тромбофілій у розвитку акушерських ускладнень, Булик Т. С. (2012)
Маркін Л. Б. - Гормональна контрацепція у матерів, що практикують змішане вигодовування, Кунинець Г. Я. (2012)
Коган И. Ю. - Эффективность использования Прожестожеля при лечении мастопатии, Мусина Е. В. (2012)
Щербина Н. А. - Микросателлитная нестабильность и эпигенетические нарушения гена ESR у больных с полипами и гиперплазией эндометрия, Карташова М. А. (2012)
Паяниди Ю. Г. - Искусственная менопауза и опыт применения экстракта цимицифуги (Климадинон), Жорданиа К. И. (2012)
Вдовиченко Ю. П. - Репродуктивне здоров’я жінок після консервативної міомектомії, Кузьоменська М. Л. (2012)
Бенюк В. А. - Бактериальный вагиноз и современные возможности его лечения у женщин репродуктивного возраста, Ластовецкая Л. Д., Никонюк Т. Р., Мельник В. В. (2012)
Жук С. І. - Стан системи гемостазу у жінок з варикозним розширенням вен малого таза, Григоренко А. М. (2012)
Корчинська О. О. - Сучасні аспекти етіології, патогенезу і терапії лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку, Телкова Н. І., Волошина У. В. (2012)
Веропотвелян П. Н. - Актуальные проблемы здоровья детей, рожденных матерями с бесплодием, Веропотвелян Н. П., Воленко Н. В., Газарова Л. В. (2012)
Литвинець Л. Я. - Аналіз імунологічних змін при бронхіальній астмі у дітей Прикарпаття, Синоверська О. Б., Косило Н. В. (2012)
Годлевська Н. А. - Ефективність системного та місцевого застосування препарату Протефлазід у лікуванні патології шийки матки, спричиненої папіломавірусною інфекцією, Старовір А. В. (2012)
Бабкіна Т. М. - Ризик переривання вагітності в І триместрі вагітності у жінок зі склерокистозом яєчників, Дельва К. М. (2012)
Веропотвелян Н. П. - Актуальные вопросы фетальной анестезиологии, Смородская Е. П. (2012)
Веропотвелян Н. П. - Ультразвуковая пренатальная диагностика врожденной обструкции верхних дыхательных путей плода и ургентная перинатальная тактика (2012)
Веропотвелян Н. П. - Ультразвуковая пренатальная диагностика ВПР в 11–14 нед беременности (2012)
Волик Н. К. - Методологические аспекты допплерометрической оценки маточно-плацентарной гемодинамики, Бабкина Т. М. (2012)
Головченко О. В. - Вплив респіраторного дистрес-синдрому на центральну та периферійну гемодинаміку у новонароджених від матерів з екстрагенітальною патологією, Журавель І. А., Медведенко Г. Ф. (2012)
Дзюба О. М. - Особливості кровообігу в системі "мати–плацента–плід" у вагітних з патологією серцево-судинної системи, Сопко Я. О. (2012)
Корчинська О. О. - Морфологічні маркери патології плацентарного кровообігу у вагітних з плацентарною дисфункцією на тлі гіпергомоцистеїнемії, Ігнат Г. В. (2012)
Лукьянова И. С. - Роль ультразвуковых исследований в диагностике неотложных состояний в ранний неонатальный период, Медведенко Г. Ф., Тарасюк Б. А., Журавель И. А. (2012)
Белебезьєв Г. І. - Прокальцитоніновий тест у діагностиці поліорганної недостатності у дітей із септичними ускладненнями, Дмитрієва М. Б., Ячник І. М., Карпенко Н. П., Триліська Т. В., Мельник В. А. (2012)
Талалаєнко Ю. О. - Імунний статус новонароджених, матері яких страждали на пієлонефрит під час вагітності (2012)
Вдовиченко Ю. П. - Стан та перспективи перинатальної допомоги в Україні, Жилка Н. Я. (2012)
Матвеев В. А. - Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у детей раннего возраста с тяжелой сопутствующей патологией в условиях отделения реанимации (2012)
Охотникова Е. Н. - Эффективность применения ингаляционных бронходилататоров у детей с бронхолегочной дисплазией, Шунько Е. Е., Шарикадзе Е. В. (2012)
Шунько Є. Є. - Новонароджена дитина – безпечний початок життя, Костюк О. О., Краснова Ю. Ю. (2012)
Подольський В. В. - Клініко-епідеміологічні та соціологічні дослідження для з’ясування порушень репродуктивного здоров’я та перинатальної патології у жінок при хронічних запальних захворюваннях статевих органів, Дронова В. Л., Теслюк Р. С., Подольський Вл. В. (2012)
Гордієнко І. Ю. - Новий пренатальний ультразвуковий маркер в діагностиці синдрому Дауна у плода, Величко А. В., Тарапурова О. М., Носко А. О., Гребініченко Г. О., Нікітчина Т. В. (2012)
Главное женское изобретение (2012)
Калиновский Я.А. - Исследование свойств обобщенных гиперкомплексных числовых систем четвертой размерности, полученных процедурой удвоения Грассмана-Клиффорда, Бояринова Ю.Е., Сукало А.С. (2016)
Додонов О.Г. - Оптимізаційне електронно-табличне моделювання багатоцільових системних задач, Кузьмичов А.І. (2016)
Ландэ Д.В. - Обзор особенностей и возможности контент-мониторинга национального сегмента сети Интернет, Березин Б.А., Додонов В.А. (2016)
Антонов Є.Є. - Дифракційний контроль мікрорельєфу оптичних дисків, Шиховець О.В. (2016)
Катаєв В.С. - Проблеми активного захисту інформації від витоку через віброакустичні канали, Грицак А.В., Леонтьєв В.О., Ляховченко Н.В. (2016)
Крючин А.А. - Збереження записів українського музичного фольклору шляхом оцифровування фонографічної колекції Осипа Роздольского, Косяк І.В., Довгалюк І.С., Єгупова Л.І., Балагура І.В. (2016)
Каденко С.В. - Проблеми представлення експертних даних у системах підтримки прийняття рішень (2016)
Терентьєв О.М. - Використання засобів текстової аналітики як інструменту оптимізації підтримки прийняття рішень у задачах розробки планів соціально-економічного розвитку України, Просянкіна-Жарова Т.І., Савастьянов В.В. (2016)
Реферати (2016)
Слюсаренко Ю. - Вирішення геотехнічних проблем реконструкції Поштової площі в Києві, Матвєєв І., Кісіль А., Іщенко Ю., Романов О., Кошелєва Н. (2015)
Дубровский М. - Некоторые инновационные конструкторско-технологические решения для берегового и шельфового строительства, Мельцов Г., Перейрас-Папова Р., Жусупбеков А. (2015)
Кильвандер Э. Я. - Устройство глубокого котлована 18-ти эта жного здания в стесненных условиях городской застройки г. Ялты на оползневой территории при сейсмических нагрузках 8 баллов, Сильченко К. В., Шариков В. В., Калюх Ю. И., Шокарев В. С., Клименков О. А., Берчун В. П. (2015)
Лучковский И. Я. - К определению расчетных параметров упругого конечного слоя, Самородов А. В. (2015)
Юхименко А. І. - Технологічні аспекти горизонтального армування грунтів основ фундаментів бурозмішувальним методом (2015)
Титул, зміст (2016)
Маслов О. - Поезія (2016)
Гринь Н. - Поезія (2016)
Удовицька О. - Поезія (2016)
Датченко Ю. - Поезія (2016)
Тютюнник М. - Із вогневих рубежів (записки біженця) (2016)
Єщенко М. - У кафе (2016)
Поговори зі мною, Колю (2016)
Гриби із зеленого ящика (2016)
Лихогляд О. - Вірші (2016)
Рязанцев М. - Вірші (2016)
Завалко C. - Вірші (2016)
Карп’юк М. - Солдатику. Оповідання (2016)
Юник А. - Зелена пожежа. Новела (2016)
Шебеліст C. - І стає маразмом "Навіки разом": Братня любов і дружба народів– нове дихання старої технології Кремля (2016)
Тимошик М. - Нащадок гетьмана Тараса Трясила похований у ніжинській Данині (2016)
Калашник В. - Тет-а-тет з Аквітанією та інші французькі враження. Бордо 1974–1976 (2016)
Горицвіт Т. - Колір граната (2016)
Материнські обійми (2016)
Чуй А. - Народні балади про кохання: поетика образів та символів (2016)
Шахова К. - Синтез документального та художнього у творі М. Тютюнника "Із вогневих рубежів(записки біженця)" (2016)
Мелешко В. - Війна очима неоімпресіоніста: оповідання Любові Пономаренко (2016)
Василенко В. - Дескрипція воєнної травми у прозі української еміграції (2016)
Шурма C. - Прaгмaтичнi тa лiнгвiстичнi риси політичної прoмoви Микити Хрущова в україномовній періодиці (2016)
Білик Г. - Розбудова громадянського мотиву в збірці"Вірші з Майдану" Дмитра Павличка (2016)
Ярмак О. - Гомоеротизм у сюрреалістичних онейричних світах Емми Андієвської (2016)
Гуща П. - Інтерпретація долі зайвої людини в сучасних німецькій та українській літературах: постмодерні версії (2016)
Степаненко М. - Письменницький епістолярій– "Життя у всіх вимірах– від болючої сльози матері і до всього живого, сущого на планеті земля…" (2016)
Діптан І. - Михайло Грушевський про Українську державну ідею за доби Хмельниччини (2016)
Голубко В. - Кров на паризькому бруку (формування громадської думки про постать Симона Петлюри на сторінках української галицької періодики), Середяк А. (2016)
Волик П. І. - Поезія (2016)
Міщенко Г. - Загадка любові Павла Волика (2016)
Степаненко Н. - Часопис "Рідний Край" про Марію Заньковецьку– "талан першорядний, талан рідкостний" (2016)
Подрига В. - Риси романтизму в поезії Петра Залозного (До150-річчя від дня народження) (2016)
Степаненко М. - Ювілейне слово про вченого-мовознавця Анну Володимирівну Оголевець, Українець Л. (2016)
Оголевець А. - Полтавська родина Оголевців, Полянська Г. (2016)
Титаренко Г. - Згадую Миколу Феодосійовича Кагарлицького (2016)
Сердюк І. - Козацьке місто та його мешканці. Рецензія на книгу: Волошин Ю. Козаки і посполиті: міська спільнота Полтави другої половини ХVІІІ ст. / Юрій Волошин. – К. : К.І.С., 2016. – 356 с. (2016)
Завідняк Б. - Метафорика "Птахокардії", або "Ordo Amoris" Світлани-Майї Залізняк (2016)
Білик Г. - Наукове осмислення творчої постаті письменника-земляка. Рецензія на книгу: Пуніна О. Самітний геній: Олесь Ульяненко: літературний портрет/Ольга Пуніна. – К. : Академвидав, 2016. – 288 с. – (Серія"Життя і слово") (2016)
Шебеліст С. - Страсті за Мазепою: повернення ясновельможного пана гетьмана до української Полтави (2016)
Ленська С. - Олімпійські перемоги студентів-філологів (2016)
Наші автори (2016)
Contents (2016)
Абрамов Ю. А. - Математическое обеспечение тестирования тепловых пожарных извещателей, Кальченко Я. Ю. (2016)
Андрющенко Л. А - Огнезащитные керамообразующие композиции на основе силоксановых каучуков, Кудин А. М., Мунтян В. К., Трефилова Л. Н. (2016)
Afanasenko K. A. - Influence of polyepoxy binder exploitation for fiberglass reinforced plastic on ignition temperature under condiotion of autoclave-vacuum forming (2016)
Баланюк В. М. - Пожежогасіння серіями ударних хвиль (2016)
Basmanov A. E. - Experimental verification of the model of heating the tank in case of pool fire, Mikhailyuk A. A., Kulik Y. S. (2016)
Бондаренко С. Н. - Экспериментальное определение координат очага пожара с помощью линейного извещателя пламени, Калабанов В. В. (2016)
Бужин А. А. - Методика оценки организационно-функциональной эффективности пожарно-спасательных подразделений при тушении пожаров, Дендаренко Ю. Ю., Сенчихин Ю. Н. (2016)
Вамболь С. О. - Моделювання впливу пластичних деформацій у несучих конструкціях будівель на їх вогнестійкість під час пожежі, Колосков В. Ю. (2016)
Вамболь С. О. - Врахування зміни напору при визначенні впливу нормативної точності виготовлення пожежного ствола на дальність польоту струменя води, Міщенко І. В., Кондратенко О. М., Мєтєльов О. В. (2016)
Виноградов С. А. - Влияние параметров грунтометательной машины на эффективность грунтометания, Ларин А. Н., Баркалов В. Г. (2016)
Григоренко О. М. - Дослідження термостабільності епоксиполімерів зі зниженим димоутворенням (2016)
Дадашов И. Ф. - Моделирование изолирующих свойств гелеобразного слоя по отношению к парам горючих жидкостей, Киреев А. А., Шаршанов А. Я., Чернуха А. А. (2016)
Дубінін Д. П. - Математичне моделювання вибуху заряду з суміші вибухонебезпечних газів для створення протипожежного бар'єру, Лісняк А. А. (2016)
Дуреев В. А. - Математическая модель чувствительного элемента теплового пожарного извещателя с термістором (2016)
Калиновський А. Я. - Оцінка параметру інтенсивності потоку викликів, коли виникає ймовірність відсутності вільних пожежно-рятувальних автомобілів для їх обслуговування в державних пожежно-рятувальних підрозділах м. Харкова, Говаленков С. В., Коваленко Р. І. (2016)
Кириченко И. К. - Планирование эксперимента в задачах дистанционной подачи гелеобразующих составов в очаги возгораний, Сировой В. В., Остапов К. М. (2016)
Коровникова Н. И. - Снижение пожарной опасности волокон на основе целлюлозы и полиакрилонитрила, Олейник В. В. (2016)
Корытченко К. В. - Модель для прогнозирования пожаро- и взрывоопасности электрифицированных промышленных объектов с горючими газами, Сакун А. В., Сендеровски Ц. (2016)
Кулаков О. В. - Аналіз методів розрахунку блискавкозахисту об’єктів, Кирилюк А. С., Катунін А. М., Лісін О. С. (2016)
Ларін О. М. - Визначення поперечної жорсткості пожежного рукава діаметром 77 мм, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю., Липовий В. О. (2016)
Литвяк А. Н. - Расчет звукового поля системы звукового оповещения в производственном помещении, Мурин М. Н. (2016)
Лісняк А. А. - Визначення часу локалізації пожежі, Тригуб В. В. (2016)
Луценко Ю. В. - Визначення гранично-припустимих показників теплового стану людини при роботі в термозахисному спеціальному одязі, Тюпін С. О. (2016)
Олійник В. В. - Дослідження впливу параметрів примусової вентиляції на пожежовибухонебезпеку резервуарів під час їх виведення на ремонтні та регламентні роботи, Роянов О. М., Тесленко О. О. (2016)
Петухова О. А. - Розробка пропозицій по вибору пожежних кран-комплектів для встановлення у житлових будівлях висотою понад 47 м, Горносталь С. А. (2016)
Поспелов Б. Б. - Динамическая модель датчика теплового пожарного извещателя в пространстве состояний, Рыбка Е. А. (2016)
Резніченко Г. М. - Вдосконалення методики досліджень процесу горіння твердих матеріалів (2016)
Савельев Д. И. - Экспериментальное исследование огнепреграждающих свойств лесной подстилки, обработанной пенообразующими составами, Киреев А. А., Жерноклев К. В. (2016)
Саєнко Н. В. - Оцінка можливості застосування бромвмісних антипіренів для зниження горючості склопластиків із мінімальним зниженням їх фізико-механічних характеристик, Биков Р. О., Муратов У. (2016)
Скородумова О. Б. - Исследование влияния способа нанесения на физико-механические свойства огнестойких покритий, Тарахно Е. В., Чиркина М. А., Крадожон В. А., Потоцкий Е. С. (2016)
Тищенко Е. А. - Экспериментальный метод определения частотных характеристик пожара класса В при его тушении распыленной водой, Абрамов Ю. А. (2016)
Трегубов Д. Г. - Прогноз температури спалаху рідин за теплотою випаровування та нижньою КМПП (2016)
Трегубов Д. Г. - Оцінка схильності матеріалів до самозаймання за їх реакційною здатністю, Тарахно О. В., Жернокльов К. В. (2016)
Христич В. В. - Сучасні способи підвищення ефективності гасіння пожежі розпорошеною водою, Маляров М. В., Бондаренко С. М. (2016)
Франкова І. - Життя на межі: стрес, травма та психопатологія (огляд матеріалів 29-го конгресу Європейської колегії нейропсихофармакології) (2017)
Бурда Г. - Когнітивно-поведінкова терапія при генералізованому тривожному розладі (2017)
Тарасов В. - Адаптація BRIAN-інтерв’ю (українська версія) для оцінювання біологічних ритмів у пацієнтів з гострим психозом, Орлова Н. (2017)
Омельянович В. - Аналіз доцільності використання особистісного тесту FPI для виявлення працівників поліції зі зниженим рівнем нервово-психічної стійкості (2017)
Коваль І. - Синдром емоційного вигорання у лікарів онкологічного профілю та шляхи його подолання (2017)
Abdryakhimova T. - Evaluation of the evoked brain potentials of the patients with asthenia and anxiety symptoms and the partial loss of sight, Abdryakhimov R., Snegir A., Kleban K., Mukharovska I. (2017)
Безшейко В. - Фармакотерапія проти психологічної допомоги при хронічному болю у животі: у світлі нових доказів (2017)
Романів О. - Клінічний випадок: від апендициту до суїциду, Погоріляк К., Устюгова М. (2017)
Габибов Ф. Г. - Классификация методов улучшения свойств и управления просадочностью массивов лессовых грунтов (2015)
Болдирев Г. Г. - Определение деформационных характеристик грунтов из лабораторных испытаний грунтов, Мельніков А. В., Новичков Г. А., Колесников А. C. (2015)
Бронжаев М. Ф. - Исследование набухания песчаных и глинистых грунтов от воздействия растворов перуксусной кислоты, Левенко А. М. (2015)
Александрович В. А. - Закономерности появления и развития виброползучести водонасыщенных песчаных оснований при установившейся частоте гармонических колебаний (2015)
Зоценко М. Л. - Осідання будинку при послідовному зведенні секцій, Винников Ю. Л., Веденісов А. В. (2015)
Крысан В. И. - О терминологии в некоторых нормативных документах, Крысан В. В. (2015)
Франкова І. - Психосоціальна реабілітація важких психічних розладів і боротьба зі стигматизацією (огляд матеріалів 24-го Європейського психіатричного конгресу), Краснова П. (2016)
Polshkova S. - Prevention of alcohol and other drug use using motivational interviewing among Young Adults in the Ukraine, Voloshina D., Cunningham R., Zucker R., Walton M. (2016)
Омельянович В. - Аналіз психометричних характеристик експериментально-психологічних методик для обстеження працівників правоохоронних органів (2016)
Трачук Л. - Прихильність пацієнтів до антигіпертензивної терапії та її індивідуально-психологічні чинники, Береза Н. (2016)
Мухаровська І. - Психологічний дистрес та клініко-психологічні феномени у онкологічних пацієнтів на етапі паліативного лікування (2016)
Коваль І. - Особливості прояву та вираженість психічного стресу родичів інкурабельних онкологічних пацієнтів (2016)
Кильвандер Э. Я. - Укрепление котлована в стеснённых условиях городской застройки на примере строительства торгово-офисного центра в г. Ялта, Сильченко К. В., Шариков В. В., Калюх Ю. И., Клименко О. А. (2015)
Шокарев В. С. - Применение геотехнических технологий при устранении аварийности конструкций путепровода, Гречко В. Ф., Москалина И. М. (2015)
Демчук М. Б. - Числове моделювання еволюції розподілу концентрації цементу в закріплюваному ґрунтовому пористому середовищі, Наконечний О. Г. (2015)
Галінський О. М. - Дослідження технологічних параметрів влаштування горизонтальних протифільтраційних екранів під спорудою на основі методу горизонтально-направленого буріння (2015)
Розенвассер Г. Р. - Тоннели метрополитенов в грунтовых массивах с тектоническими нарушениями, Дуванский А. В., Маликов С. С. (2015)
Заварзіна І. Ю. - Визначення величини несучої здатності паль великого діаметру за методом Остерберга та масштабними випробуваннями (2015)
Карпенко Д. А. - Особливості проведення попереднього чисельного моделювання при визначенні сил негативного тертя по бічній поверхні паль в умовах їх випробувань статичним навантаженням (2015)
Содержание (2012)
Вовк І. Б. - Комплексне лікування жінок з хронічним рецидивним генітальним герпесом, асоційованим з інфекціями, що поширюються статевим шляхом, Корнацька А. Г., Борисюк О. Ю. (2012)
Гойда Н. Г. - Актуальність створення перинатальних центрів в Україні, Донець В. Є. (2012)
Щеплягина Л. А. - Йодный дефицит у беременных женщин: что выбрать для профилактики?, Курмачева Н. А. (2012)
Сілкіна Ю. В. - Деонтологічні та нормативно-правові аспекти використання ембріонального матеріалу людини, Чайковський Ю. Б. (2012)
Рощина Г. Ф. - Современные взгляды на терапию первичной дисменореи, Морозова О. В. (2012)
Потоцкий Ю. Д. - Сравнение эффективности неоадъювантной гормонотерапии ингибитором ароматазы Летромарой и неоадъювантной химиотерапии у пациенток с раком молочной железы в постменопаузе, Ткачук А. Г., Чудная О. И. (2012)
Назаренко Л. Г. - Особые проблемы потери беременности во ІІ триместре, Бибик Е. А., Настенко Д. А. (2012)
Боровская-Стрюк Т. С. - Гипоталамический синдром пубертатного периода (обзор литературы) (2012)
Дубчак А. Є. - Сучасні тенденції формування репродуктивного по- тенціалу в дівчат-підлітків (огляд літератури), Шкіряк-Нижник З. А. (2012)
Коваль С. Д. - Міастенія та вагітність (огляд літератури та власні спостереження), Давидова Ю. В., Данилко В. О., Медведь В. І. (2012)
Сторожук М. С. - Сучасні погляди на оптимізацію хірургічного органозберігаючого лікування міоми матки (огляд літератури), Процепко О. О., Годлевська Н. А. (2012)
Ответы на вопросы, которые были заданы докладчикам во время дискуссии на семинарах "Актуальные вопросы улучшения акушерско-гинекологической и перинатальной помощи в Украине" в период с марта по апрель 2012 г. (2012)
Sonia S. Hassan - Допіхвовий прогестерон зменшує частоту передчасних пологів у жінок із ехографічно вкороченою шийкою матки: багатоцентрове, випадковісне, подвійно приховане, placebo-перевірене дослідження, Roberto Romero, Dommeti Vidyadhari, Shalini Fusey, Jason Baxter, Meena Khandelwal, Jaya Vijayaraghavan, Yamini Trivedi, Priya Soma-Pillay, Pradip Sambarey (2012)
Борис О. М. - Современный подход к диагностике и лечению предраковых заболеваний шейки матки на фоне вируса папилломы человека, Суменко В. В., Малишева І. В., Онищик Л. М., Гак І. О. (2012)
Авраменко Т. В. - Застосування Тівортіну у комплексному лікуванні вагітних з хронічною артеріальною гіпертензією, Коломійченко Т. В., Янюта Саар М. (2012)
Подольский В. В. - Лечение воспалительных заболеваний половых органов грибковой этиологии у женщин фертильного возраста в амбулаторных условиях, Подольский Вл. В. (2012)
Чуйкова В. И. - Хинофуцин-ЛХ – препарат выбора для лечения инфекционных заболеваний в гинекологии (2012)
Борис Е. Н. - Применение фторхинолонов ІV поколения в комплексной терапии воспалительных заболеваний органов малого таза, Суменко В. В., Онищик Л. Н., Малышева И. В. (2012)
Міщенко В. П. - Алгоритм спостереження за жінками з генетично зумовленою схильністю до невиношування вагітності мультифакторної природи, Руденко І. В., Волченко О. В., Лісковський С. В. (2012)
Тютюнник В. Л. - Современные представления и основные принципы лечения неспецифического вагинита, Михайлова О. И., Карапетян Т. Э., Меджидова М. К. (2012)
Вдовиченко Ю. П. - Воспалительные заболевания органов малого таза – комплексный подход для эффективной терапии, Гопчук Е. Н. (2012)
Грищенко О. В. - Применение влагалищной формы повидон-йода в практике гинеколога, Лахно И. В., Железняков А. Ю., Ивченко А. Л., Дудко В. Л. (2012)
Дністрянська А. П. - Ефективність та безпечність профілактики ускладнень перебігу вагітності та розвитку патології плода у жінок з еутиреоїдним нетоксичним зобом (2012)
Бойко В. І. - Тактика ведення вагітності за наявності аномальної плацентації, Шевченко Т. В. (2012)
Вдовиченко Ю. П. - Оптимізація прогнозування і тактика ведення вагітності при синдромі фето-фетальної трансфузії, Ігнатенко Є. В. (2012)
Данкович Н. О. - Фетоплацентарна недостатність та натуропатичні методи її лікування, Воробей-Вихівська В. М. (2012)
Борис Е. Н. - Современный подход в лечении преждевременного истощения яичников, Суменко В. В., Онищик Л. Н., Сербенюк А. В. (2012)
Бойко В. І. - Оцінка ефективності комбінованого методу лікування ендометріозу яєчників, Грінкевич Т. М., Сміян С. А., Нікітіна І. М., Іконописцева Н. А. (2012)
Юдина Ю. В. - Опыт применения препарата Циклодинон при гиперпролактинемии, НМЦ и СПКЯ в условиях женской консультации (2012)
Макарчук О. М. - Досвід використання Трибестану в комплексному лікуванні зовнішнього генітального ендометріозу, Бойчук Л. Г., Островська О. М., Римарчук М. І. (2012)
Бойко В. І. - Профілактика передчасної інволюції репродуктивної системи в жінок з генітальним ендометріозом, Чирва О. В. (2012)
Евсеев А. А. - Коррекция нарушений вагинальной микрофлоры с помощью применения Вагисана, Пивоварова О. Ю. (2012)
Яроцкий Н. Е. - Диагностика состояния эндометрия в прегравидарной подготовке пациенток с привычной потерей беременности, Семенюк Л. Н., Лищук В. Д. (2012)
Веропотвелян П. Н. - Гормонально-метаболические изменения у молодых женщин, страдающих субклинической формой синдрома поликистозных яичников, Свиридов М. Н., Веропотвелян Н. П., Шаповаленко Л. Г. (2012)
Ганжий І. Ю. - Соматична захворюваність у жінок різних вікових груп із синдромом полікістозних яєчників, Касьянчук Н. Ю., Капшук І. М. (2012)
Веропотвелян П. Н. - Климактерические расстройства и их терапия, Веропотвелян Н. П., Юрьева Л. Н., Воленко Н. В., Пивнева Н. В. (2012)
Памфамиров Ю. К. - Денервация вульвы в лечении дистрофических заболеваний, Заболотнов В. А., Кучеренко Ю. А., Памфамирова Г. Л., Карапетян О. В., Пучкина Г. А. (2012)
Полякова Є. А. - Порівняльний аналіз ефективності застосування інгібіторів ароматази у жінок із синдромом полікістозних яєчників (2012)
Яворський П. В. - Комплексний підхід доопераційного ведення поліморбідних жінок з лейоміомою матки на тлі ожиріння (2012)
Наустинная О. В. - Профилактика патологии пубертатного периода у девочек, родившихся от матерей с плацентарной дисфункцией (2012)
Суліма Г. М. - Оцінка ефективності ендохірургічної пластики маткових труб у відновленні репродуктивної функції в пацієнток із тазовими перитонеальними спайками і безпліддям (2012)
Авраменко Т. В. - Вроджені вади розвитку центральної нервової системи у дітей: оптимізація пренатальної діагностики і клініко-прогностичної оцінки, Шевченко О. А. (2012)
Кир’яченко С. П. - Молекулярно-генетичні аспекти розвитку некротичного ентероколіту в новонароджених (2012)
Рождаемость под контролем: история контрацептивов (2012)
18-та міжнародна конференція з механіки ґрунтів та геотехнічної інженерії (2014)
Слюсаренко Ю. - Современные методы геотехнической защиты зданий в сложных инженерно-геологический условиях Украины, Червинський О., Карпенко Д., Дворник С., Маликов С., Розенвассер Г., Лавшук И. (2014)
Киричек Ю. А. - Динамические характеристики комбинированных массивно-плитных фундаментов (2014)
Бойко І. П. - Взаємодія конструкцій багатоповерхових будівель з урахуванням в’язко-пластичної роботи ґрунтового масиву при сейсмічних навантаженнях, Сахаров О. С., Сахаров В. О. (2014)
Таранов В. Г. - Особенности поведения системы "сооружение-основание" при статических и динамических нагрузках, Александрович В. А., Лучковский И. Я., Плашчев С. А., Корнеенко Н. В., Арешкович О. О. (2014)
Зоценко Н. Л. - Инновационные решения в геотехническом строительстве и береговой геотехнике в сложных инженерно-геологических условиях Украины, Винников Ю. Л. , Дубровский М. П., Оганесян В. Т., Седин В. Л., Шаповал В. Т., Пойзнер М. Б., Крысан В. И., Мещеряков Г. Н. (2014)
Анискин А. А. - Давление сыпучих изотропных сред на близкорасположенные стенки произвольной кривизны. Плоская симметричная задача (2014)
Поклонский С. В. - О необходимости уточнения определения деформационных характеристик грунтов (2014)
Семеног О. - Ключові концепти Я-концепції академіка Неллі Ничкало (2016)
Бейліс Н. - Німецькомовна освіта в загальноосвітніх школах України: аспекти наукового дискурсу в історичній ретроспективі (2016)
Стиркіна Ю. - Педагогічний потенціал ілюстрацій у процесі вивчення англійської мови майбутніми вчителями (2016)
Рудич О. - Інтерактивний підхід до використання англомовних літературних першоджерел у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (2016)
Jeder D. - Rolul competenţelor etice şi deontologice în formarea profesioniştilor în educaţie (2016)
Janicka-Panek T. - Edukacja czytelnicza i literacka w klasach I-III szkoły podstawowej jako źródło wielokierunkowej aktywności uczniów (2016)
Ільченко О. - Меценатство жінок в освіті України (ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Кузьмич В. - Критерії та рівні вихованості в майбутніх учителів гуманного ставлення до людей похилого віку (2016)
Артемчук М. - Проблема особистісно-орієнтованої підготовки майбутнього вчителя математики до самоосвітньої діяльності в історії педагогіки (2016)
Ірклієнко В. - Музичне мистецтво в народному святі: етнографічно-педагогічний вимір (2016)
Гринь Ю. - Методичний складник культуроохоронної педагогічної концепції В. Щепотьєва (1880-1937), Лобач О. (2016)
Халемендик Ю. - Роль міжкультурної професійної компетентності в підготовці майбутніх магістрів педагогіки вищої школи (2016)
Мохірєва Ю. - Виховання відчуття культурно-родинної ідентичності засобами образотворчого мистецтва (2016)
Мелешко С. - Психолого-педагогічні передумови успішного виступу юного виконавця, Бірюк С. (2016)
Волярська О. - Напрями вдосконалення професійного розвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Руденко Л. - Розвиток педагогічної майстерності викладачів спеціальних дисциплін у процесі підвищення кваліфікації, Оверко Н. (2016)
Криволап О. - Підготовка в післядипломній освіті вчителя початкових класів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів (2016)
Машкова І. - Методичні ресурси навчання української мови в сучасній Канаді (2016)
Рева Я. - Естетотерапевтичний потенціал хореографічного мистецтва (2016)
Тимчук Л. - Етичні виміри творчості в ході проектування цифрових наративів (2016)
Усатенко Т. - Розширення горизонту історії педагогіки (міркування про видання (2012, 2015, 2016 рр.) професора Б. В. Года і доцента Н. В. Год) (2016)
Вовк М. - Традиції мистецької освіти в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Соломаха С. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Межгосударственная научно-практическая конференция "Строительная наука в системе обеспечения эффективности работы строительной отрасли" (2014)
Фаренюк Г. Г. - Влияние научно-технической и инновационной деятельности на развитие строительной отрасли (2014)
Жусупбеков А. Ж. - Геотехнические проблемы строительства мегапроектов в сложных грунтовых условиях Казахстана, Лукпанов Р. Е., Утепов Е. Б., Омаров А. Р. (2014)
Зоценко М. Л. - Научно-технические проблемы строительства в сложных инженерно-геологических условиях, Шокарев В. С., Матвеев И. В., Петраков А. А., Корниенко Н. В. (2014)
Фаренюк Г. Г. - Использование научно-технического сопровождения в обеспечении безопасности и эффективности технических решений в строительстве, Маликов С. В., Галинский А. М., Кривошеев П. И. (2014)
Габибов Ф. Г. - Проектирование, строительство и эксплуатация на оползнеопасных склонах в Азербайджанской Республике (2014)
Ивлева Н. П. - Проблемы коммерциализации научно-технической деятельности в строительстве с учетом её эффективности (2014)
Кичаева О. В. - Экспериментальные исследования взаимодействия системы "основание – фундамент – сооружение" при динамических воздействиях, Раджабзадег М. (2014)
Давимука С. А. - Інтелектуальний ресурс – основний фактор забезпечення сталого розвитку регіонів України в умовах децентралізації, Федулова Л. І. (2017)
Попадинець Н. М. - Регіональний ринок споживчих товарів: сутність і засадничі положення функціонування (2017)
Фітель О. І. - Концептуальні засади маркетингової діяльності територіальних громад (2017)
Самофатова В. А. - Формування зернового кластеру як передумова сталого розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону (2017)
Benovska L. Y. - The peculiarities of financial provision of education in the Carpathian region in terms of administrative and territorial reform (2017)
Возняк Г. В. - Оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України на основі таксонометричного методу (2017)
Патицька Х. О. - Особливості формування податкових доходів місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації (2017)
Kovalenko S. I. - Externalities of cross-border cluster systems as a factor contributing to Euroregions' competitiveness (2017)
Іщук С. О. - Промисловість України і Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг, Созанський Л. Й. (2017)
Прокопюк А. - Програмні інструменти структурної модернізації економіки регіону: досвід Східної Польщі (2017)
Садова У. Я. - Якість людського потенціалу в методологічних вимірах енергетичної парадигми, Степура Т. М. (2017)
Олексюк Г. В. - Індустріальні парки України: від концепції до реальності (2017)
Шишкіна О. О. - Значення соціального партнерства у забезпеченні гідної праці в Україні (2017)
Заблоцький М. Б. - Регулювання балансу національних витрат і національного доходу (2017)
Яскал І. В. - Підходи до вимірювання просторової локалізації підприємницької діяльності (2017)
Амоша О. І. - Перспективи розвитку великих міст України в контексті сучасних викликів метрополізаційних процесів (2017)
Варналій З. С. - Особливості регіонального розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки України (2017)
Абрамов Ю. А. - Мониторинг технического состояния газогенератора системы хранения и подачи водородаі, Кривцова В. И., Фуников А. С. (2016)
Азаренко Е. В. - Математическая модель защиты людей при чрезвычайных ситуациях, приводящих к загрязнению атмосферы радиоактивными и отравляющими веществами, Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М., Рыжкин А. С. (2016)
Andronov V. A. - Comparative analysis of features of consumption gas – air mixture during work of smoke – divers using regenerative breathing apparatuses, Kovalyov P. A., Strelec V. M. (2016)
Беляев В. Ю. - Алгоритм нахождения оптимального маршрута экстренной эвакуации населения, Стаховский О. В., Тарасенко А. А. (2016)
Бородич П. Ю. - Оцінка ефективності рятування постраждалого з приміщення за допомогою нош рятувальних вогнезахисних з використанням нормативів, Пономаренко Р. В. (2016)
Донской Д. В. - Основы расчета внешних силовых факторов, действующих на специальную машину с воздушной разгрузкой ходовой системы, Ларин А. Н., Ковалёв А. А. (2016)
Закора А. В. - Влияние режима электрической нагрузки на показатели надежности оперативной диспетчерской связи в условиях чрезвычайной ситуации, Селеенко Е. Е., Фещенко А. Б. (2016)
Закора А. В. - Модель вероятности связи в районе ликвидации ЧС при использовании атмосферных оптических линий, Селеенко Е. Е., Фещенко А. Б. (2016)
Ключка Ю. П. - Оцінка результатів надзвичайної ситуації з врахуванням ризик-орієнтованого підходу, Михайлюк О. П. (2016)
Кустов М. В. - Модификация пиротехнических составов для эффективного осаждения из атмосферы вредных веществ, Калугин В. Д. (2016)
Неклонський І. М. - Математична модель діяльності системи цивільного захисту в різних режимах функціонування, Соколов Д. Л. (2016)
Поспелов Б. Б. - Гарантированное оценивание состояний потенциально опасных объектов в условиях неопределенности, Андронов В. А. (2016)
Рогозін А. С. - Аналіз та моделювання процесу виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій на території дніпропетровської області, Пирогов О. В., Яровий Є. А. (2016)
Сенчихін Ю. М. - Методика розрахунку сил та засобів для локалізації дії небезпечних чинників небезпечних хімічних речовин (НХР), Аветісян В. Г., Піксасов М. М. (2016)
Смирнов О. М. - Обґрунтування параметрів та визначення показників ефективності зарядів водостійких свердловинних "Вулкан-1" для відкритих підривних робіт, Толкунов І. О. (2016)
Собина В. О. - Інформаційна безпека підрозділу ДСНС України, Борисова Л. В., Біляєва О. В. (2016)
Тарадуда Д. В. - Підхід до кількісної оцінки небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з терористичними актами на радіаційно небезпечних об’єктах, Демент М. О. (2016)
Тесленко А. А. - Категорирование помещений, зданий и внешних установок и реальная угроза жизни людей в условиях использования природного газа, Качан С. С. (2016)
Чуб І. А. - Модель задачі мінімізації рівня вибухонебезпеки об’єктів з вибухами хмар газоповітряних сумішей, Матухно В. В. (2016)
Запорожченко Б. С. - Лифтинговая лапароскопия в симультанной хирургии, Колодий В. В., Горбунов А. А., Запорожченко М. Б., Муравьев П. Т., Холодов И. Г. (2017)
Козачук О. М. - Діагностика та лікування пошкодження стравоходу, Швейкін І. В., Комінко А. В., Орган С. І., Карнута А. М., Марценюк С. М. (2017)
Ничитайло М. Ю. - Оцінка ефективності формування гепатикоєюноанастомозів з використанням методу ВЧ-електрозварювання біологічних тканин, Гуцуляк А. І., Булик І. І., Загрійчук М. С., Масюк Ю. І. (2017)
Байрамов Е. М. - Результати операції тотального кавапульмонального сполучення в поєднанні з корекцією недостатності передсердно-шлуночкових клапанів у хворих різного віку з єдиним шлуночком серця, Руденко Н. М., Лебідь І. Г., Ємець І. М. (2017)
Пуляева И. С. - Результаты лечения пациентов по поводу стеноза сонных артерий в сочетании с заболеваниями других систем, Прасол В. А. (2017)
Самарський І. М. - Профілактика когнітивного дефіциту при ендартеректомії у хворих за стенотичного ураження сонних артерій: роль мультидисциплінарного підходу, Чемересюк І. Г., Яблонська В. Б., Лебедь О. П. (2017)
Ковальчук П. А. - Хірургічне лікування пацієнтів з приводу метахронних метастазів остеосаркоми в легенях. Клінічні фактори прогнозу, Дєдков А. Г., Бороров Л. В., Максименко Б. В. (2017)
Лісовий В. М. - Стандартна черезшкірна та ультра-міні черезшкірна нефролітотрипсія у лікуванні нефролітіазу, Савенков В. І., Мальцев А. В., Левченко Д. А. (2017)
Дужий І. Д. - Травмогенез, епідеміологічні та нозологічні характеристики збройово-вибухових поранень мирного часу у дітей, Шкатула Ю. В., Сміянов В. А., Бадіон Ю. О. (2017)
Галай О. О. - Пластичне закриття ранового дефекту у хворих на рак слизової оболонки порожнини рота і ротової частини глотки ІІІ - ІV стадії (2017)
Король С. О. - Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги пораненим з приводу вогнепального перелому плечової кістки, Матвійчук Б. В. (2017)
Нор Н. М. - Застосування вакуум-терапії у комплексі лікування хронічних ран нижніх кінцівок, Слєсаренко С. В., Трофімов М. В., Слєсаренко К. С., Корпусенко О. І. (2017)
Рябушко Р. М. - Зміни водневого показника та даних цитологічних досліджень у різних стадіях ранового процесу при венозних трофічних виразках нижніх кінцівок (2017)
Цимбалюк В. І. - Вплив ксенотрансплантації нейрогенних стовбурових клітин у комплексі з тканинним матриксом NeuroGelTM на перебіг синдрому посттравматичної спастичності в експерименті, Медведєв В. В., Рибачук О. А., Козявкін В. І., Драгунцова Н. Г. (2017)
Новиков Р. Р. - Использование аллогенной ткани коры больших полушарий фетального мозга и ткани обонятельной луковицы для лечения ушиба головного мозга у крыс, Шмелева А. А., Васлович В. В. (2017)
Десятерик В. І. - Зміни клінічних підходів та лікувальної тактики при гострому панкреатиті у світлі переглянутої класифікації Атланта 2012, Крикун М. С. (2017)
Усенко О. Ю. - Спостереження симультанного видалення заочеревинної саркоми, аорто–стегнового біфуркаційного алошунтування та правобічної геміколектомії, Скумс А. В., Нікульніков П. І., Мазур А. П., Бицай А. М., Цубера Б. І., Гурін П. В., Чайковська С. М., Закрутько О. В. (2017)
Фуркало С. Н. - Этапное эндоваскулярное лечение аневризмы брюшной и грудной частей аорты у одного пациента, Хасянова И. В., Власенко Е. А., Сморжевский В. И. (2017)
Ефимов Д. С. - Анализ диагностических ошибок при возникновении абсцесса печени (2017)
Креньов К. Ю. - Клінічне спостереження ускладнення дивертикула стравоходу, Чубар І. В., Прокоп'юк О. В. (2017)
Консенсус экспертов по антикоагулянтной терапии венозного тромбоэмболизма в 2016 г. Значение программы исследований ривароксабана в изменении подходов к лечению тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии (2017)
Los S. A. - Results of 50-year testing of progenies of English oak plus-trees and best trees (2016)
Борисова В. Л. - Поширення ясена звичайного у лісових насадженнях лісостепової частини Харківської області (2016)
Висоцька Н. Ю. - Деревостани тополі та осики в Україні, Ткач В. П. (2016)
Кобець О. В. - Типологічна та просторова структура штучних дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву та їхнє відновлення, Ткач В. П. (2016)
Луначевський Л. С. - Стан, продуктивність та товарно-сортиментна структура природних дубових деревостанів Сумщини, Тарнопільський П. Б., Румянцев М. Г., Чигринець В. П. (2016)
Мигунова Е. С. - Обобщение результатов лесотипологических исследований последних лет. Лесотипологическая классификация климата (2016)
Пивовар Т. С. - Стан і продуктивність лісостанів дуба звичайного в умовах Лісостепу Харківщини, Пастернак В. П., Яроцький В. Ю., Букша М. І. (2016)
Румянцев М. Г. - Особливості формування і відтворення природних лісостанів дуба звичайного Лівобережного Лісостепу України, Солодовник В. А., Чигринець В. П., Луначевський Л. С., Кобець О. В. (2016)
Тарнопільська О. М. - Фітоіндикація екологічних режимів едафотопів для створення лісових культур дуба звичайного (Quercus robur L.) (2016)
Шишканинець І. Ф. - Санітарний стан букових лісостанів Національного природного парку "Зачарований край" (2016)
Тарнопільський П. Б. - Досвід створення лісових культур дуба звичайного сіянцями із закритою кореневою системою в ДП "Харківська ЛНДС", Даниленко О. М., Гупал В. В., Мостепанюк А. А., Гладун Г. Б. (2016)
Гупал В. В. - Вирощування контейнерних сіянців дуба звичайного з використанням субстратів різного складу (2016)
Бондарук М. А. - Багатство, таксономічна структура та репрезентативність флористичного різноманіття лісових територій, Целіщев О. Г. (2016)
Ворон В. П. - Особливості посткатастрофічної пірогенної динаміки живого надґрунтового покриву соснових фітоценозів у Лісостепу України, Мельник Є. Є. (2016)
Мигунова Е. С. - Почвообразующие породы и плодородие почв (2016)
Дишко В. А. - Особливості ростових процесів сосни звичайної у насадженні, ураженому кореневою губкою, Торосова Л. О. (2016)
Михайліченко О. А. - Динаміка вікової структури та санітарного стану соснових насаджень, створених на староорних землях, в умовах Харківської схилово-височинної області за період 2001–2011 рр., Усцький І. М. (2016)
Усцький І. М. - Стан кореневих систем сосни та берези в умовах поширення кореневих гнилей, спричинених грибом Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., Ведмідь М. М., Михайліченко О. А. (2016)
Стельмах С. М. - Ресурси зайця сірого і їхнє використання в мисливських угіддях Львівської області (2016)
Правила для авторів (2016)
Довідка рецензента (2016)
Лук'яненко Д. - Ідентифікація креативних інвестицій у глобальній економіці, Бурмака М., Галахова Т. (2016)
Колот А. - Дефіцит гідної праці як глобальна проблема соціально-трудової сфери, Герасименко О. (2016)
Оболенська Т. - Концептуальні підходи до міжнародного співробітництва між вищими навчальними закладами, Циркун О. (2016)
Каленюк І. - Підприємницькі університети в глобальному освітньому просторі, Дяченко А. (2016)
Циганкова Т. - Ключові детермінанти управління маркетинговими активами глобальних компаній, Пономаренко Р. (2016)
Панченко Є. - Державна підтримка високотехнологічного експорту: компаративний аналіз та уроки для України, Войчак М. (2016)
Фролова Т. - Фінансовий ресурс розвитку національної економіки: формування та пріоритетні напрями використання, Лук’яненко Л., Отченаш К. (2016)
Титул, зміст (2016)
Гавлітіна Т. - Організаційно-педагогічні умови професійного розвитку педпрацівників та формування випереджувальної післядипломної освіти (2016)
Лісова Н. - Державно-громадське управління відділу освіти: особливості й перспективи (2016)
Ляхоцька Л. - Ключові аспекти дидактики дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2016)
Мартинова І. - Упровадження інноваційних педагогічних технологій як засіб розвитку творчого потенціалу педагога (2016)
Марчук І. - Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті Нової української школи (2016)
Скляренко І. - Інформаційне забезпечення підготовки майбутніх фахівців водного транспорту (2016)
Горчак Т. - Зміст та структура готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи з природничо обдарованими учнями (2016)
Вовчаста Н. - Планування та організація самостійної роботи курсантів з іноземної мови у вищих навчальних закладах Державної служби надзвичайних ситуацій (2016)
Дяченко О. - Організаційно-педагогічні умови інтеграції математичних та спеціальних інформатичних дисциплін у підготовці бакалаврів із системного аналізу (2016)
Павлюк Г. - Специфіка процесу формування гуманної спрямованості молодших школярів в умовах малокомплектної школи (2016)
Шевців З. - Методи діагностики рівня сформованості соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи (2016)
Смирнова І. - Концептуальні засади розвитку інформаційно-технологічної підготовки майбутніх учителів технологій в умовах компетентнісного підходу (2016)
Сойчук Р. - Переосмислення дефініцій у контексті проблеми виховання національного самоствердження в учнівської молоді (2016)
Буцяк В. - Психолого-педагогічні особливості початкового етапу фортепіанної підготовки учнів музичних шкіл (2016)
Закопець Л. - Методичні основи роботи зі звуком на початковому етапі навчання гри на гобої (2016)
Онищук В. - Професійна підготовка майбутнього диригента оркестрового колективу як педагогічна проблема (2016)
Артюх М. - Проблеми формування професійної компетентності резерву керівних кадрів (2016)
Давидюк Н. - Психолого-педагогічні засади діяльності позашкільних навчальних закладів щодо формування ціннісних ставлень особистості (2016)
Крижанівський А. - Реалізація системного підходу до формування особистості в роботі гімназії за концепцією Школи успіху (2016)
Макарчук З. - Інноваційні пріоритети діяльності сучасного навчального закладу в контексті євроінтеграційних процесів (2016)
Матвійчук Л. - Психолого-педагогічні умови формування ключових компетентностей учнів початкових класів у навчально-виховному процесі (2016)
Меркулова Л. - Інновації у викладанні предмета "Іноземна мова" на засадах компетентнісного підходу та в умовах модернізації освіти (2016)
Мошковська Г. - Використання технології критичного мислення з метою формування ключових компетентностей учнів (2016)
Назаренко В. - Переваги і перспективи використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі (2016)
Назаренко Л. - Стратегія як засіб управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Одайник С. - Використання хмарних технологій в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами (2016)
Попенко Л. - Модернізація освітньо-виховної діяльності в процесі дослідно-експериментальної роботи кафедри німецької мови Рівненської гуманітарної гімназії (2016)
Філіпчук О. - Вивчення стилю життя у європейських країнах у контексті діалогу культур засобами курсу "Єврознавство" (2016)
Содержание (2012)
Пирогова В. І. - Канефрон® Н у профілактиці акушерських і перинатальних ускладнень при захворюваннях сечовидільної системи у вагітних, Шурпяк С. О., Місюра А. Г. (2012)
"Перинатальная медицина: от семейной амбулатории до частной клиники" Обзор Первого международного конгресса по перинатальной медицине (2012)
Назаренко Л. Г. - Механизмы формирования обвития пуповиной вокруг плода, Семеринская И. А. (2012)
Рудакова Е. Б. - Папилломавирусная инфекция и влагалищный микробиоценоз (2012)
Сумская Г. Ф. - Железодефицитные состояния у беременных, Фомичева С. В. (2012)
Писаренко А. Ф. - Повышение эффективности радикального лечения предраковых заболеваний шейки матки у женщин, инфицированных вирусом папилломы человека, Писаренко И. А., Федусенко А. А., Семенцов А. С., Луценко Н. С., Евтерева И. Н., Гераскина Л. Р. (2012)
Веропотвелян П. Н. - Современный взгляд на пролапс гениталий, Леуш С. Ст., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В. (2012)
Борис О. М. - Консервативное лечение миомы матки, сочетанной с простой неатипической гиперплазией эндометрия, Суменко В. В., Онищик Л. М., Малишева И. В. (2012)
Вовк І. Б. - Загроза переривання вагітності в ранні терміни: сучасні погляди на етіологію, патогенез, діагностику та лікування (огляд літератури), Кондратюк В. К., Трохимович О. В., Коваленко А. І. (2012)
Дуда А. К. - Болезнь Вильсона и беременность (клиническая лекция), Бойко В. А. (2012)
Рекомендации по антибиотикопрофилактике в гинекологии (2012)
Грек Л. П. - Оптимизация лечения больных с инфекционным вульвовагинитом в клинике ургентной гинекологии, Ушакова Т. Б., Лазурченко Я. В. (2012)
Лещева Т. В. - Тактика ведения женщин с воспалительными процессами гениталий и острым аппендицитом, Василенко Т. В. (2012)
Пирогова В. І. - Стратегія і тактика при герпесвірусних ураженнях органів репродуктивної системи, Голюк Н. Я., Вереснюк Н. С. (2012)
Запорожан В. Н. - Реабилитация репродуктивной функции женщин при различных гиперпролактинемиях, Трушкевич А. А. (2012)
Лещева Т. В. - Тактика ведения пациенток с эндометриозом на фоне хронических воспалительных заболеваний репродуктивной системы, Прокопенко Э. П. (2012)
Чечуга С. Б. - Патогенетическая терапия невынашивания беременности у женщин с гипергомоцистеинемией и гестагенной недостаточностью, Ночвина Е. А., Сали Гамарелдин Абдалла (2012)
Паєнок О. С. - Корекція обміну оксиду азоту та нуклеїнового гомеостазу у вагітних із тиреопатіями, Ципкун А. Г., Костів М. О. (2012)
Маричереда В. Г. - Изменение сывороточного уровня лептина и липидного профиля у беременных с преэклампсией (2012)
Шурпяк С. О. - Прогностичні маркери невиношування вагітності у жінок із синдромом втрати плода (2012)
Авраменко Т. В. - Функціональні дослідження стану ендотелію у вагітних з артеріальною гіпертензією, Гончаренко Н. І., Коломійченко Т. В., Янюта Саар М. (2012)
Рамазанов В. В. - Сравнительный анализ приборного и расчетного методов определения гемодинамического профиля у беременных с артериальной гипертензией, Голяновский О. В., Радзиховский В. П. (2012)
Подольський В. В. - Порушення менструальної функції на тлі хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку та їх корекція (2012)
Бенюк В. А. - Гепацеф комби в комплексном лечении неспецифических бактериальных вагинитов, Никонюк Т. Р. (2012)
Вдовиченко Ю. П. - Репродуктивное здоровье женщин после внематочной беременности, Волосовский П. Р. (2012)
Суханова А. А. - Воспалительные заболевания тазовых органов. Диклоберл – терапевтическая эффективность, Гопчук Е. Н. (2012)
Дубенко О. Д. - Особливості стану молочних залоз у жінок з нереалізованою вагітністю в анамнезі (2012)
Запорожан В. М. - Молекулярно-генетичні детермінанти синдрому полікістозних яєчників, Полякова Є. А. (2012)
Негребецька Ю. М. - Прогнозування і рання діагностика патології молочних залоз у жінок з генітальним ендометріозом (2012)
Щербина Н. А. - Влияние микросателлитной нестабильности генома и метилирования гена ESR на эффективность применения гормонотерапии у больных с гиперплазией эндометрия, Карташова М. А. (2012)
Кукурудз С. М. - Тактика проведення допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток після перенесених операцій на придатках матки (2012)
Прудников П. М. - Діагностика і тактика хірургічного лікування поєднаної патології матки і яєчників (2012)
Жук С. И. - Современные подходы к диагностике и терапии цервикальной неоплазии, ассоциированной с папилломавирусной инфекцией, Таран О. А., Кошмеринская А. Н. (2012)
Дубоссарская З. М. - Программа профилактики перинатальной патологии при инфекционных заболеваниях урогенитального тракта у супружеских пар (2012)
Евстигнеева Н. П. - Тактика ведения пациенток с воспалительными заболеваниями урогенитального тракта, ассоциированными с М. hominis, Кузнецова Ю. Н., Рахматулина М. Р., Михайлова О. О. (2012)
Камінський В. В. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з герпесвірусною та цитомегаловірусною інфекцією після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Шипко І. М. (2012)
Булавенко О. В. - Особливості гормонального гомеостазу в жінок раннього репродуктивного віку зі стрес-індукованим безпліддям, Льовкіна О. Л. (2012)
Захаренко О. С. - Роль антимюллерового гормону в оцінці оваріального резерву при безплідді, асоційованому з малими формами генітального ендометріозу, Юзько О. М., Захаренко Л. В. (2012)
Веропотвелян П. Н. - Эндометриоз у пациенток с отсроченной беременностью, страдающих бесплодием, Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П. (2012)
Ткачук Т. Є. - Рак вульви – оптимізація застосування сучасних методів діагностики патології жіночих зовнішніх статевих органів (2012)
Кесарево сечение: из мифов – повседневную практику (2012)
Лопатко Л. А. - Загальнометодичні підходи до формування професійності у студентів ВНЗ: управлінський аспект (2015)
Семанчина В. О. - Формування управлінської культури керівника школи: сучасний стан проблеми в педагогічній теорії (2015)
Федченко Ю. О. - Особливості загального і професійного саморозвитку магістрантів педагогічного профілю у вищих навчальних закладах (2015)
Султанова Л. Ю. - Освіта як соціокультурний феномен (2015)
Копилова С. В. - Технологічні засади підготовки магістрів соціальної роботи в умовах адаптивної соціально-педагогічної системи (2015)
Швець Т. М. - Напрями соціально-педагогічної діяльності вітчизняної системи пенітенціарних закладів для неповнолітніх у 20-30-ті роки ХХ ст. (2015)
Васіна Т. Л. - Формування професійно орієнтованої особистості майбутнього соціального педагога (2015)
Размолодчикова І. В. - Вплив внутрішньої мотивації на формування культури соціального педагога та його імідж (2015)
Конончук А. І. - Модель практичної підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи (2015)
Сьомкіна І. С. - Діагностика роботи центрів соціальних служб сім’ї, дітей та молоді з неблагополучними сім’ями (2015)
Савченко Т. О. - Навчально-методичне забезпечення процесу формування у майбутніх соціальних педагогів умінь і навичок професійно орієнтованого спілкування (2015)
Водяна О. В. - Особливості життєдіяльності сімей, в яких перебувають діти під опікою (2015)
Голубенко Т. О. - Науково-методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку (2015)
Пономаренко Т. О. - Формування управлінської культури фахівців дошкільної освіти як умова ефективного фізичного виховання дошкільників (2015)
Пріма Р. М. - Здоров’язбережувальне середовище вищої школи як чинник формування готовності майбутніх вихователів до здоров’язбережувальної діяльності у ДНЗ, Циплюк А. М. (2015)
Кот Н. А. - Формування компонентів фізичної готовності дітей до систематичного навчання: практичний аспект (2015)
Гаращенко Л. В. - Огляд сучасних тенденцій у сфері фізичного виховання дітей дошкільного віку (2015)
Ярославцева М. І. - Педагогічна практика як засіб формування професійної самореалізації майбутніх фахівців дошкільної освіти (2015)
Загородня Л. П. - Підготовка студентів спеціальності "Дошкільна освіта" до реалізації завдань фізичного виховання дітей у процесі вивчення дисциплін природничого змісту (2015)
Денисенко Н. Г. - Оновлення змісту фахових навчальних дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2015)
Бабачук Ю. М. - Навчання дітей 6-го року життя ігор з елементами спорту в умовах сучасного дошкільного навчального закладу (2015)
Любива В. В. - Формування готовності майбутніх вихователів до творчої діяльності як умова успішної професійної самореалізації у процесі фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками (2015)
Луценко Р. В. - Засоби розвитку координаційних здібностей у дітей старшого дошкільного віку, Юденок В. М. (2015)
Марєєва Т. В. - Особливості формування вмінь здоров’язбереження дітей як складової професійного іміджу майбутнього вихователя у процесі фахової підготовки (2015)
Сухорукова С. В. - Технологія формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вихователя дітей дошкільного віку (2015)
Бабюк Т. Й. - Організація неперервного виховання здорового способу життя дітей у дошкільному навчальному закладі й початковій школі (2015)
Лівшун О. В. - Професійна готовність майбутнього вчителя технологій: сучасні проблеми та перспективи (2015)
Герніченко І. І. - Засоби представлення фахових знань з технічних дисциплін (2015)
Мегем Є. І. - Творча діяльність викладачів і студентів у проектно-технологічній підготовці, Дещенко О. М. (2015)
Кузьменко Ю. В. - Досвід підвищення кваліфікації фахівців із трудової підготовки у 70-х рр. ХХ ст. В УРСР (2015)
Савельєв М. Г. - Сутність поняття наступності фахової підготовки майбутніх вчителів технологій (2015)
Перинський Ю. Є. - Етапи формування професійної готовності майбутніх учителів технологій до застосування інноваційних методів навчання (2015)
Козуля Л. В. - Особливості використання інноваційних технологій як засобу підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у політехнічних коледжах (2015)
Каліш В. А. - Лексичні вправи у системі фахової підготовки сучасного вчителя-словесника (2015)
Баранник Н. О. - Формування мовленнєвих умінь студентів у процесі функціонально-стилістичного підходу до вивчення морфології (2015)
Терех О. Я. - Практичні роботи у навчанні геометрії учнів основної школи (2015)
Рощін І. Г. - Фізична підготовка учнівської молоді у школах України у ХХ сторіччі (2015)
Цись Д. І. - Динаміка показників фізичного стану студентів у процесі занять з фізичного виховання у ВНЗ, Цись Н. О. (2015)
Ярова О. Б. - Філософсько-педагогічні традиції європейської початкової освіти (2015)
Мондич О. В. - Деякі аспекти формування предметної компетентності майбутнього вчителя початкових класів із анатомії та фізіології людини (2015)
Рожко І. В. - Компетентнісний підхід до розвитку музичної пам'яті молодших школярів (2015)
Непомняща Г. І. - Методичний аспект опрацювання геометричного складника предметної математичної компетентності у процесі вивчення молодшими школярами освітньої галузі "Математика" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Акімова А. - Вплив нового літературного процесу на китайську драму ХХ століття (2016)
Алєксєєнко О. - Особливості наративу в історичному оповіданні Юрія Косача "Чарівна Україна" (2016)
Баденкова В. - Інтерпретація концепту Бог у поетичному ідіолекті Дмитра Кременя (2016)
Бахтіарова Т. - Міфологеми саду та світового дерева у творчості поетів-шістдесятників (2016)
Бесараб О. - "Жінка з народу" як обов’язковий образ творів письменників "блискучої плеяди романістів" (2016)
Бігун О. - "Гаспар із пітьми" Алоізіуса Бертрана: до витоків жанру поезії в прозі у французькій літературі (2016)
Беднова Ю. - На службе у королевы: Фулк Гревилл как поэт и придворный (2016)
Білоус Є. - Інтерпретація образу Івана Мазепи в історичних романах Михайла Старицького, Єременко О. (2016)
Бондар Л. - Дискурс суспільного й особистісного у кіносценарії Ярослава Верещака та Євгена Хринюка "Адреса вашого дому" (2016)
Бондаренко Г. - Духовні виміри жіноцтва ХІХ ст. як основа моральних авторитетів української нації, Пустовіт В. (2016)
Буряк О. - Художня специфіка новели Любові Пономаренко "Гер переможений" (2016)
Вечірко О. - Мала проза Володимира Винниченка у контексті гендерної проблематики (2016)
Ворова Т. - Особенности репрезентации поведенческих моделей героев в повести Н. В. Гоголя "Сорочинская ярмарка" (2016)
Головченко А. - Архетип ріки як складова національної пам’яті в поезії Михайла Чхана (2016)
Гольник О. - Гностичний міф у романах В. Єшкілєва (2016)
Горбонос О. - Концептосфера автора в літературних казках Осипа Бодянського (2016)
Грищенко О. - Ландшафтні експерименти Тараса Прохаська: від мініатюри до геокомплексу (2016)
Гурдуз А. - Структурна домінанта міфопоетики роману Алли Рогашко "Осіннє Рондо місячної ночі" (2016)
Демченко А. - Художні моделі топосу дому в поетичній збірці Любові Якимчук "Абрикоси Донбасу" (2016)
Дем’яненко Д. - Специфіка моделювання мотиву втечі в романі Івана Багряного "Людина біжить над прірвою", Йолкіна Л. (2016)
Довіна М. - Образ Великого Жовтня в українській літературі 1917–1980-х років: семіотичний аспект (2016)
Йолкіна Л. - Бінарна опозиція "свій" – "чужий" у малій прозі Володимира Леонтовича (2016)
Карабович Т. - Міф про Ікара як літературна рефлексія про особисту долю у творах Богдана Рубчака (2016)
Карач А. - Критична рецепція неоміфологічних мотивів у поезії дев’ятдесятників (2016)
Ковальова Я. - Національний варіант образу дитинства на сторінках сучасного австрійського автобіографічного роману (2016)
Корнієнко І. - Поетоніми як стилістичні засоби в історичному романі Ліни Костенко "Маруся Чурай", Єфімовська О. (2016)
Куриленко Д. - Science fiction: ідіостиль ірреального у площині реального (2016)
Лаврусенко М. - Філософія чину в новелі Леоніда Мосендза "Людина покірна" (2016)
Лапушкіна Н. - Становлення сильної жінки в соціалістичних реаліях (за романом О. Слоньовської "Дівчинка на кулі") (2016)
Лиман Д. - Візіонерство Тараса Шевченка в науковій інтерпретації Дмитра Донцова (2016)
Міненко О. - Український контекст інтерпретації трагедії "Гамлет" (на прикладі перекладу Павлина Свенцицького), Єремеєва Н., Дядюшенко О. (2016)
Мохначева О. - Лакуны текста как стратегия поэтики романа эпохи постмодернизма (2016)
Насалевич Т. - Эмоционально-оценочная лексика в пейзажной и городской лирике Алика Белогловского (2016)
Немченко І. - Стильові прикмети поезії Василя Загороднюка (2016)
Підопригора С. - "Як написати експериментальний роман?": техніка художнього експерименту на англомовних літературних сайтах (2016)
Пономаренко В. - Художнє моделювання визвольної боротьби українського народу в романі Василя Шкляра "Чорний Ворон" (2016)
Пустовіт В. - Роль лікаря в письменницькій долі (2016)
Пухонська О. - Літературний вимір ГУЛАГу в романі Лесі Романчук "Лицарі любові і надії" (2016)
Родіонова І. - Риси українського менталітету в романі Миколи Вінграновського "Северин Наливайко" (2016)
Романюк Л. - Творчість київських неокласиків у художньому процесі першої третини ХХ століття (2016)
Сенета М. - Христологічний аспект шевченкознавчих праць Л. Білецького та І. Огієнка (2016)
Скорина Л. - Присвята як дзеркало доби (на матеріалі поезії Володимира Сосюри 20-х років ХХ століття) (2016)
Скрынник Н. - Проблема карьеризма и взяточничества в пьесах А.Ф. Писемского "Поручик Гладков" и "Бойцы и выжидатели" (2016)
Смольницька О. - Проблеми самоідентифікації та малінчизму в творчості Віри Вовк (Ріо-де-Жанейро) (2016)
Сур’як М. - Образ Богдана Хмельницького у романі Петра Панча "Гомоніла Україна": соціокультурний контекст (2016)
Третевич М. - Зміна меморіальної парадигми у суспільно-історичному та літературному дискусі Німеччини 90-х-2000-х років (2016)
Хинкиладзе Е. - Роман Г. Гребенщикова "Чураевы" в контексте диалога эпох (2016)
Цепа О. - Проблематика роману В. Домонтовича "Без ґрунту" (2016)
Цепкало Т. - Естетико-філософські концепції міфопоетики: історичний аспект (2016)
Цуркан І. - Романтичний образ природи в творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Чаура Н. - Есеїстика Ю. Андруховича на сторінках часопису "Критика" (2016)
Шаф О. - Гендерно-психологічна специфіка рефлексії батьківського почуття (на матеріалі української лірики ХХ ст.) (2016)
Шкарлута (Синьоок) Т. - Пародіювання жанрів романтизму в збірці "Дияболічні параболи" Порфирія Горотака (2016)
Шкуратенко Ю. - Матеріально-тілесна образність у гуморесках Павла Глазового: сатирично-бурлескний дискурс (2016)
Шостак О. - Фольклорні джерела поетичного циклу Івана Франка "До Бразилії" (2016)
Штепенко О. - Діалог із модерністською художньою спадщиною як орієнтир творчої самоідентифікації в есеїстиці Вен. Єрофеєва (2016)
Шукай О. - Жіночий образ як інтерпретаційна модель подій національної історії (на прикладі роману Марії Матіос "Солодка Даруся") (2016)
Шулык П. - Феномен андрогинности в израильской женской литературе (2016)
Шумейко З. - Творча спадщина Матвія Номиса в контексті українського літературного процесу ХІХ століття (2016)
Яровенко Т. - Маланюкознавство екзилу: критична рецепція міжвоєнної доби (2016)
Мейзерська Т. - Переосмислення і збагачення літературних традицій: М. Коцюбинський та його послідовники (2016)
Кіраль С. - "… Моя любов до Закарпаття не заважає мені любити всієї української землі…": листи І. Чендея до К. Волинського (2016)
Відомості про авторів (2016)
Передмова (2015)
Голубєва Н. Ю. - Поняття альтернативних зобов’язань за цивільним законодавством України та шляхи удосконалення їх правового регулювання (2015)
Спасибо-Фатєєва І. В. - Види об’єктів цивільних прав (2015)
Адамова О. С. - Поняття правової класифікації (2015)
Давидова І. В. - Загальні ознаки правочинів, що вчиняються суб’єктами цивільних правовідносин (2015)
Деревнін В. С. - Относительно дискуссии о банкротстве физического лица (2015)
Єсіпова Л. О. - Цивільно-правова сутність понять збитки та шкода (2015)
Краснов Є. В. - Проблеми визначення та законодавчого закріплення основних прав працівника у проекті Трудового кодексу України (2015)
Кривенко Ю. В. - Волонтерська діяльність: поняття та ознаки (2015)
Харитонова Т. Є. - Правове регулювання відносин у сфері здійснення прав на чужі земельні ділянки за законодавством України: проблеми та перспективи (2015)
Балюк Ю. О. - Поділ житлового будинку, квартири як спосіб припинення відносин спільної власності (2015)
Бурова Л. І. - Правова природа медіаційної угоди (2015)
Громова О. О. - До питання забезпечення виконання кредитного договору. Постановка наукової проблеми (2015)
Зінов’єв К. С. - До питання про класифікацію люстраційних моделей (2015)
Кривов’яз О. М. - Правочин як джерело цивільного права (2015)
Лешанич Л. В. - Правова природа припинення договору про патронат (2015)
Мельник О. В. - Мета усиновлення у контексті особистих немайнових прав дитини: еволюція та перспективи (2015)
Пожоджук Р. В. - Проблеми правового статусу фізичної особи-споживача електричної енергії через приєднану мережу (2015)
Цвігун Д. П. - Субсидіарне застосування норм цивільного права в суміжних галузях права (2015)
Волкова Н. В. - Щодо визначення підстав обмеження цивільної дієздатності фізичної особи при розгляді справ у цивільному судочинстві (2015)
Вороніна Н. В. - Щодо питання забезпечення прав людини в умовах надзвичайного стану (2015)
Гончаренко В. О. - Виконання договірних зобов’язань в іноземній валюті (2015)
Костова Н. І. - Договір про створення акціонерного товариства (2015)
Римар Б. А. - Посередництво у сфері зайнятості населення (2015)
Сафончик О. І. - Особливості припинення шлюбно-сімейних правовідносин за законодавством України (2015)
Головачов Я. В. - Особливості застосування до суброгації загальних норм про перехід прав кредитора (2015)
Позов І. І. - Особливості правового регулювання договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (2015)
Журило С. С. - Захист прав та інтересів дітей при усиновленні (2015)
Кайтанський О. С. - Правові аспекти працевлаштування молоді з числа внутрішньо переміщених осіб в Україні (2015)
Павліш П. В. - Поняття договору надання юридичних послуг та його місце в системі цивільно-правових договорів (2015)
Фасій Б. В. - Умови субсидіарного застосування норм законодавства до цивільних та суміжних з ним відносин (2015)
Фолошня Д. І. - Виникнення права спільної сумісної власності подружжя за законодавством України (2015)
Швидка В. Г. - Суб’єктний склад договору найму (оренди) житла (2015)
Кохановська О. В. - Проблеми реалізації права на свободу пересування в Україні і практика Європейського суду (2015)
Харитонов Є. О. - Принципи DCFR: сутність та значення для гармонізації цивільного законодавства України з правом Європейського Союзу, Харитонова О. (2015)
Некіт К. Г. - Принципи DCFR та сучасна концепція довірчої власності (трасту) в Україні (2015)
Orzikh Y. H. - Notariat in the law of European countries: part I – historical review (2015)
Форманюк В. В. - Трудове право в системі права Європейського Союзу (2015)
Гришина Ю. М. - Роль профспілок в процесі становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні (2015)
Омельчук О. С. - Генеза приватноправової складової житлового права в період перебудови (2015)
Цибульська О. Ю. - Основні тенденції становлення та розвитку спадкового права України за часів Стародавньої Русі (2015)
Колібабчук Н. К. - Історія виникнення і розвитку підприємництва на Україні в ХVІІІ – на початку ХХ ст. (2015)
Васильєва О. О. - Людський капітал в агропромисловому комплексі (2016)
Сліпченко О. І. - Емфітевзис за римським приватним правом (2015)
Богатирьов І. І. - Становлення фінансової парадигми глобального економічного розвитку (2016)
Кізлова О. С. - Особливості застави майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України (2015)
Алексєєва Т. І. - Інтелектуальна еміграціїя з України, Горбаньова К. В. (2016)
Кирилюк А. В. - Співвідношення авторського та інформаційного права (2015)
Коваленко С. І. - Транскордонні кластерні системи – мезорівень міжнародних інтеграційних об'єднань (2016)
Якубівський І. Є. - Виникнення майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (2015)
Кучеренко К. В. - Процес формування міжнародного туристичного бренду країни (2016)
Грігор’янц Г. І. - Причини виникнення сучасного типу піратства в авторському праві і суміжних правах та його наслідки (2015)
Огінок С. В. - Економeтричний аналіз впливу франчайзингу на економічне зростання (2016)
Різун Н. О. - Інститут мораторію за цивільним законодавством України (2015)
Пашков І. А. - Аналіз досвіду втілення міжнародними компаніями стратегій просування та їх місце в концепції маркетинг-міксу, Голянчук А. Р. (2016)
Завальнюк С. В. - Міжкафедральний методологічний семінар аспірантів кафедри цивільного права та кафедри права інтелектуальної власності і корпоративного права – ч.2. (2015)
Поворозник М. Ю. - Бенчмаркінг моделей організації систем медичних послуг (2016)
Гребенщикова Т. А. - Цивілістичні читання, присвячені пам’яті І. В. Шерешевського "Принципи DCFR як методологічна основа вдосконалення національного цивільного законодавства" (2015)
Алексєєва Т. І. - Вплив глобальних факторів на розвиток туризму в Україні, Соколовська А. С. (2016)
Візит доцента кафедри цивільного права, к.ю.н. Орзіха Юрія Геннадійовича до Університету Чукурова (Адана, Туреччина) (2015)
Стройко Т. В. - Економічні механізми реалізації інституційної моделі Європейського Союзу, Максютенко О. (2016)
Кізлова О. С. - Рецензія на монографію Булеци Сибіли Богданівни "Цивільні правовідносини в галузі медичної діяльності: проблеми теорії та практики" (2015)
Алексєєва Т. І. - Інвестування в туристичну індустрію України: сучасний стан, проблеми та перспективи, Тарелкіна Д. О. (2016)
Перелік захищених дисертаційних досліджень з цивільного та сімейного права за 2014 рік (2015)
Ткаченко Д. О. - Аналіз особливостей сучасних теоретичних концепцій формування та функціонування тнк (2016)
Хлистова О. С. - Інноваційні пріоритети в системі конкурентного лідерства Китаю, Ободовський І. В., Антонюк Л. Л. (2016)
Багорка М. О. - Інноваційні напрями розвитку стратегії екологічного маркетингу в аграрному виробництві (2016)
Алексєєва Т. І. - Формування економічного потенціалу сільського господарства україни в умовах євроінтеграці, Баканова Ю. К. (2016)
Більська О. В. - Соціальне інновування процесів поєднання людського потенціалу із засобами праці (2016)
Глазкова А. С. - Міжгалузевий баланс як основа розрахунку прогнозного показника взаємодії галузей економіки (2016)
Довганюк В. М. - Українська модель кредитної кооперації: етапи формування та розвитку (2016)
Івченко В. Є. - Соціально-економічні передумови розвитку сімейного фермерства в Україні (2016)
Куліш О. А. - Концептуальні засади стратегічного управління гнучким економічним розвитком промислових галузей національного господарства (2016)
Носирєв О. О. - Державна політика в cфері відновлення промиcлового комплекcу Донбаcу (2016)
Сало І. А. - Розвиток вітчизняного ринку плодів і ягід в умовах глобалізації (2016)
Стеблянко І. О. - Географія зовнішньої торгівлі україни та її вплив на структурний розвиток національної економіки (2016)
Ткаченко О. А. - Економічні особливості міжнародної регіональної інтеграції (2016)
Frasyniuk T. I. - Basic principles and parameters of the integrated use of the black sea transport area (2016)
Чатченко Т. В. - Ринок праці в невиробничій сфері (2016)
Грегорі А. Гарднер - Категорія економічної вигоди як оцінка доходів і витрат, Байша К. М., Фомічова А. (2016)
Данкеєва О. М. - Аналіз основних показників розвитку провідних мереж україни формату "drogerie" (2016)
Завідна Л. Д. - Моделювання стратегії розвитку підприємства готельного господарства на основі balanced scorecard (2016)
Ковінько О. М. - Оцінка інвестицій в маркетинг аграрних підприємств в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності (2016)
Лобза А. В. - Організація процесу найму персоналу на сучасному українському підприємстві, Комарова С. К. (2016)
Літинська В. А. - Стратегічне управління людськими ресурсами, Міщук В. В. (2016)
Мамонтенко Н. С. - Виклики інтернаціоналізації підприємства: від прийняття рішення до розробки стратегії, Бабенко К. В. (2016)
Ковова І. С. - Механізм формування організаційної культури підприємств водного транспорту в Україні, Пахота Н. В. (2016)
Савка Ю. В. - Інтеграція показників діяльності підприємства в систему бюджетування (2016)
Дячек В. В. - Мотивація персоналу підприємств-посередників у непрямому каналі збуту, Сквіра І. О. (2016)
Соломніков І. В. - Техніко-технологічний розвиток підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання (2016)
Тімонін О. М. - Креативність як чинник інноваційної діяльності підприємств, Сиваш Ю. М. (2016)
Цвайг Х. І. - Загрози фінансовій безпеці підприємства та шляхи їх усунення, Галайко Н. В. (2016)
Ястремська О. М. - Фрактальний аналіз рівня інноваційної активності промислових підприємств харківської області та тенденції розвитку, Демченко Г. В. (2016)
Зеленко О. О. - Фактори розвитку соціального діалогу в регіонах України (2016)
Золотарьов С. К. - Методичні підходи до формування соціально-економічного механізму управління торговельним підприємством, Шило Ю. М. (2016)
Бойко Є. О. - Інвестування природоохоронної діяльності як стратегічний напрям публічного адміністрування, Обрєзкова Ю. Ю. (2016)
Корнецький А. О. - Соціальне підприємництво і соціальна відповідальність бізнесу: визначення, критерії та регулювання, Нагаївська Д. Ю. (2016)
Алескерова Ю. В. - Державне регулювання фінансових процесів в агропромисловому комплексі (2016)
Криленко Д. В. - Сучасна політика регламентування діяльності та методів залучення іноземного банківського капіталу, Нижник А. О. (2016)
Ярош М. В. - Напрями оптимізації непрямого оподаткування в Україні (2016)
Ларікова Т. В. - Особливості обліку та автоматизації власного капіталу в державному секторі (2016)
Мельник К. П. - Інформація бухгалтерського обліку – основа управління діяльністю сільськогосподарських підприємств причорномор’я (2016)
Федоришина Л. І. - Витоки розвитку економічного аналізу (2016)
Буткевич В. В. - Еволюція методології управління IT-проектами в сучасних економічних умовах, Польська Т. Д. (2016)
Дзюбановська Н. В. - Підхід до компаративного аналізу міжнародної торгівлі європейського союзу (2016)
Янковий В. О. - Економетричний аналіз реалізації продукції пп "гармаш" на основі виробничих функцій (2016)
Бойко Л. М. - Трансформація відносин власності та особливості зелекористування сільськогосподарських підприємств України (2016)
Ковальчук С. В. - Інтеграція концепції маркетингу в логістичну систему підприємства, Слободян Б. В. (2016)
Батченко Л. В. - Стан кадрів в медичній галузі: проблемний стан, Шевченко О. Б. (2016)
Очередько О. О. - Перспективи розвитку інвестиційної діяльності підприємств України (2016)
Волошина С. В. - Ризик-фактори формування поточних витрат підприємств гірничо- металургійного комплексу, Костакова Л. Д. (2016)
Дятлова Ю. В. - Формування механізму забезпечення безпеки економічної діяльності в сучасних умовах, Положенцева К. В., Дятлов Є. В. (2016)
Ляшко І. І. - Тенденції розвитку та механізми регулювання міжнародної торгівлі послугами в умовах глобалізації, Єременко О. М. (2016)
Швець Г. О. - Теоретичні аспекти креативного Менеджменту (2016)
Тарасенко О. В. - Зміст та структура трансакційних витрат фондового ринку (2016)
Турбіна О. І. - Формування концепції стратегічного розвитку регіонального електроенергетичного комплексу (2016)
Бунда О. М. - Бухгалтерський облік запасів в управлінні підприємством, Богдан І. В. (2016)
Ковальова М. Л. - Теоретико-методологічні аспекти формування поняття "стратегія розвитку" у контексті промислового підприємства, Бобир О. В. (2016)
Марина А. С. - Внутрішній аудит в системі управління сучасними підприємствами, Устич В. А. (2016)
Прокопенко В. В. - Слово о сущем в философии Аристотеля (2012)
Шильман М. Е. - Патронат прошлого и подходящая идентичность (2012)
Панафiдiна О. П. - Факти i цiнностi в iсторичному дослiдженнi: дихотомiя чи взаємозв’язок?, Мiшалова О. В. (2012)
Карпенко М. В. - О мифосимволическом подходе к исследованию "конкретной метафизики" П. А. Флоренского (2012)
Тимченко В. М. - До еволюцiї iсторико-фiлософських уявлень про обмiн i дарування у соцiокультурному просторi: "повернення витiсненого" (2012)
Синиця А. С. - Реабiлiтацiя метафiзичної проблематики в неопрагматизмi (2012)
Писаренко Ю. Г. - "Лоно традиции" (размышляя над образом-понятием) (2012)
Менжулин В. - К вопросу о киевском хронотопе, или как поссорились Исаак Моисеевич с Иваном Алексеевичем и что это дало Льву Исааковичу с Игорем Ивановичем (2012)
Карнап Р. - Наукове свiторозумiння — Вiденський гурток, Ган Г., Нейрат О. (2012)
Даренський В. Ю. - Дiалогiчна структура соцiального буття (2012)
Кушерець Т. В. - Теоретичне обгрунтування "нової" полiтики в фiлософiї постмодернiзму (2012)
Гореликов Л. А. - Идея целостности как социокультурный императив современной общенаучной картины мира (2012)
Дедушев В. В. - Общественное и индивидуальное благо в социальных концепциях Платона и Аристотеля (2012)
Панафiдiн I. О. - Справедливiсть i вiйна: проблема поєднання (2012)
Панасюк Ю. В. - Соцiально-полiтична проблематика в сучаснiй аналiтичнiй фiлософiї (2012)
Шевчук Д. В. - Фiлософськi передумови полiтичної теорiї (2012)
Абдула A. И. - Демократия и легитимность (2012)
Балута Г. А. - Iнварiанти: реальне чи номiнальне? (2012)
Козаченко Н. П. - Сокращение "Трилеммы Мюнхаузена": проблема бесконечности и современные теории обоснования (2012)
Полтавцева О. Н. - По ту сторону человека: онтолого-космологические концепции музыки Ф. В. Й. Шеллинга и пифагорейцев (2012)
Лященко I. С. - Соцiальнi функцiї масової музичної культури (2012)
Стрелкова А. Ю. - Етика та онтологiя людського буття у буддизмi (2012)
Скальська Д. М. - Фiлософiя мистецтва як субдомiнанта неотомiзму та персоналiзму (2012)
Батрак С. А. - Проблема свiтської iнтерпретацiї давньоруських церковних текстiв (2012)
Авраменко О. I. - Метафiзична концептуальнiсть "Грозового перевалу" Е. Бронте у соцiально-iсторичному контекстi Англiї XVI — першої половини XIX ст. (2012)
Анотацiї (2012)
Нашi автори (2012)
Бєлоусова Н. В. - Історичні особливості розселення закарпатських русинів як етнічної групи (2016)
Борейко В. І. - Внесок вихідців з України у світову науку (2016)
Будз І. Ф. - Організаційно-інституційна складова розвитку освіти обдароканих школярів в Україні (2016)
Вознюк О. В. - Особлива цивілізаційна роль Українського епосу на геополітичному ландшафті нашої планети (2016)
Газда В. - Истрия сотрудничества ученых МЕГУ и Словакии в решении фундаментальных проблем математической обработки экономической информации, Джунь И. В. (2016)
Джунь Й. В. - Інформаційний простір – арена боротьби за українську державність (2016)
Джунь Й. В. - Україна на порозі нових викликів у сфері ІТ (2016)
Завальнюк А. Р. - Вплив політики націонал-соціалізму на розвиток освіти в Німечині (1933–1945 рр.) (2016)
Земка О. В. - Контекстний зміст підготовки майбутніх учителів технологій, спрямований на лікування у них підприємницької компетентності в процесі навчання психології (2016)
Земка О. І. - Критерії, показники та рівні сформованості дослідницьких умінь у студентів-філологів (2016)
Калько А. Д. - Шляхи удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки, Шикула Р. Р. (2016)
Калько А. Д. - Аналіз систем виховної роботи у Рівненському державному базовому медичному коледжі, Якобчук В. І. (2016)
Коваль В. В. - Розвиток педагогічної системи фізичного виховання у закладах профтехосвіти України у другій половині ХХ ст. (2016)
Красовська О. О. - Професійна готовність майбутнього вчителя початкової школи до мистецько-освітньої діяльності (2016)
Кристопчук Т. Є. - Особливості децентралізації управління освітою: досвід європейських країн (2016)
Кукалець М. В. - Формування предметних компентентностей учнів початкових класів засобоми навчальних ситуацій, Кукалець М. М. (2016)
Курята А. В. - Роль українських театрів у збереження національно-культурних традицій (2016)
Лілік О. О. - Родинна історія в соціокультурному контексті за романом Юрія Вінничука "Танго смерті": матеріали до вивчення у ВНЗ (2016)
Максимчук Н. С. - Роль українського фольклору в національно-патріотичному вихованні студентської молоді (2016)
Марчук О. О. - Осмислення просвітницької діяльності Анни (Алоїзи) Ходкевич (1600–1654 рр.) у періодичних виданнях кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Мацько Л. І. - М. С. Грушевський про Українську мову як державотворчий чинник (2016)
Мельничук Л. Б. - Інноваційні технології формування професійно-педагогічної культури майбутніх педагогів в умовах вищого навчального зщакладу, Левкулич Т. В. (2016)
Міськова Н. М. - Особливості формування музичної культури молодших школярівна сучасному етапі (2016)
Ненько Ю. П. - Професійно-орієнтовна комунікативна підготовка офіцерів служби цивільного захисту як об'єкт наукового дослідження (2016)
Пагута Т. І. - Роль мистецтва в естетичному розвитку особливості молодшого школяра (2016)
Петрук О. М. - Шляхи вдосконалення зв'язного мовлення молодших школярів засобами усної народної творчості, Ландес Н. А. (2016)
Попова Д. А. - Полікультурна освіта в контексті відчизняної освітньої парадигми (2016)
Поташнюк І. М. - Ставлення студентської молоді до здорового способу життя (2016)
Романів А. С. - Місце туризму в макроекономічному розвитку України, Трусова Т. С. (2016)
Сойко І. М. - Готовність майбутніх учителів початкової школи до формування мовленнєвих компетентностей на урокаї рідної мови (2016)
Сорока М. В. - Застосування інноваційних технологій під час вивчення української мови та літератури в коледжі (2016)
Ставицький О. О. - Ксенофобічні прояви у студентському середовищі (2016)
Хом’як І. М. - Правописний складник у вивченні державної мови (2016)
Хом'як О. А. - Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи як засіб організації їх естетичної діяльності (2016)
Янчук П. C. - Спектральні машинні методи розв'язування неоднорідної задачі Діріхле (2016)
Ярмошик І. І. - Люблінська унія 1569 р. та Гадяцька угода 1658 р. як втарчений час українського державотворення (2016)
Вихідні дані (2016)
Посохова С. П. - Оценка течения послеродовых гнойно-воспалительных осложнений у ВИЧ-инфицированных в зависимости от стадии ВИЧ-инфекции, Ниточко Е. А., Шевченко С. С. (2017)
Лукьянова И. С. - Гипоксически-геморрагические поражения головного мозга у новорожденных: перинатальные параллели, Медведенко Г. Ф., Тарасюк Б. А. (2017)
Грищенко О. В. - Корекція порушень ліпідного обміну у вагітних із прееклампсією, Лахно І. В. (2017)
Дубоссарская Ю. А. - Лечение и профилактика прогрессирования заболеваний шейки матки, ассоциированных с вирусом папилломы человека, Лебедюк В. В. (2017)
Романенко Т. Г. - Ефективність оригінальних нестероїдних протизапальних препаратів та їх аналогів (дженериків) при лікуванні хронічного тазового болю, Суліменко О. М., Жалоба Г. М. (2017)
Тучкина И. А. - Особенности ведения больных подросткового возраста с ретенционными образованиями яичников на фоне нарушений менструальной функции, Гнатенко О. В., Прокопенко А. Н. (2017)
Олійник О. Б. - Особливості порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок при тиреотоксикозі та шляхи їх корекції, Поворознюк В. В. (2017)
Кононець О. П. - Можливості латеральної світлотерапії в гармонізації асиметрій жіночого організму (2017)
Ткаченко Р. А. - Послеоперационные инфекции в акушерстве и гинекологии: профилактика, диагностика и лечение (лекция), Каминский В. В. (2017)
Марущенко М. О. - Особливості діагностики й хірургічного лікування пухлин головного мозку у вагітних, Молотковець В. Ю., Марущенко Ю. Л., Новіков Р. Р. (2017)
Гнатко О. П. - Вагітність і пухлини придатків: клініко-діагностична тактика, Чубатий А. І., Сольський С. Я., Коврига П. М. (2017)
Скурятіна Н. Г. - Діагностично-лікувальний алгоритм при передраковій патології шийки матки у вагітних (2017)
Ковальчук І. С. - Рак молочної залози та вагітність: поради мамолога, Ковальчук С. І. (2017)
Пам’яті Галини Костянтинівни Степанківської (2017)
Медичні події (2017)
Maznev G. E. - Administrative services sphere innovative development, Zaika S. О., Gridin О. V. (2016)
Крюкова І. О. - Удосконалення методичних засад аналітичної підтримки інноваційного розвиту підприємств аграрної сфери (2016)
Батюк Л. А. - Методологічні проблеми вимірювання економічного зростання: динаміка інфляції та реального продукту, Петренко А. В. (2016)
Рибаков М. В. - Функціональний розвиток та інструментарій систем діагностики в менеджменті аграрних підприємств (2016)
Воротін В. Є. - Еволюція методологічних підходів до формування конкурентних переваг суб’єктів аграрного виробництва, Маркова Є. Ю. (2016)
Кравченко О. М. - Роль ценовой политики в обеспечении эффективности и устойчивости аграрных предприятий на рынке продукции животноводства, Аманов Б. (2016)
Антощенкова В. В. - Економічна ефективність виробництва та реалізації молока в Україні, Кравченко О. М. (2016)
Красноруцький О. О. - Напрями вдосконалення оцінки ефективності публічного адміністрування, Власенко Т. А., Галич С. П. (2016)
Матюшенко Ю. В. - Класифікація напрямів та методів стимулювання персоналу до здійснення організаційних змін (2016)
Степаненко С. В. - Формування механізму управління організаційними змінами (2016)
Поливана Л. А. - Компетентнісний профіль фахівця в системі менеджменту персоналу, Луценко О. А. (2016)
Новак Н. П. - Показники та критерії оцінки ефективності функціонування аграрних підприємств з органічним виробництвом продукції (2016)
Смольская А. К. - Моя судьба и славистика (2012)
Тропина Н. П. - Фрагменты биографии. Очень личное (2012)
Черноиваненко Е. М. - Право на благодарную память (2012)
Сергеев Ф. П. - Профессор А. К. Смольская - ученый и преподаватель (2012)
Пипер Предраг - Сећање на Аделаиду Константиновну Смољску (2012)
Таранець В. Г. - Мої зустрічі з професором А. К. Смольською (2012)
Терзић Богдан - Проф. др. Аделаида Константиновна Смољска на Београдском универзитету (2012)
Колесник В. А. - Грамматический портрет имени существительного в трудах А. К. Смольской (2012)
Матиjашевић Јелка - Jедна оцена коjа и данас стоjи (2012)
Яковлєва О. В. - Жінка в науці (2012)
Пейчева О. Н. - Неутомимый Наставник (2012)
Зеленко Л. П. - Помочь подняться над собою (2012)
Степанов Е. Н. - Динамика мысли, честь и славянское единство (2012)
Кондратенко Н. В. - Слово о моем Учителе (2012)
Татаренко А. - Нам було по дорозі (2012)
Романова О. К. - Мне было у кого учиться (2012)
Основні дати життя і діяльності А. К. Смольської (2012)
Хронологічний покажчик друкованих праць д. ф. н., проф. А. К. Смольської (2012)
Таранець В. Г. - Слов’яни в Кіммерії (етимологічні розвідки) (2012)
Сергеев Ф. П. - Наименования международно-правового документа в договорах Руси с греками Х века (2012)
Бондар О. І. - Еволюція давніх ітеративних опозицій у слов’янських мовах (2012)
Касім Г. Ю. - Креси, кресовий, кресов’як в українській мовіта сучасному україномовному публіцистичному дискурсі (2012)
Панчев И. - Поглед към концептите за ‘добро’ и ‘зло’ през призмата на пословиците (български и руски езиков материал) (2012)
Горбань В. В. - Этноспецифические черты фразеологической картины мира, Клокова М.В. (2012)
Стоянова Э. П. - Следы минувшего (румыно-болгарский дискурс в Бессарабии и Таврии, конец ХХ – начало ХХI века) (2012)
Тропина Н. П. - Стабильное и новое в языковой картине мира русского этноса сквозь призму семантической деривации (2012)
Шацкая М. Ф. - Взаимовлияние семантических и логических аномалий в условиях языковой игры (2012)
Gulczyn Michaił - Celownikowy dylemat we współczesnym języku polskim (2012)
Скляренко О. М. - Деякі зауваження щодо топонімів відантропонімного походження (типологічний аспект) (2012)
Яковенко Л. І. - Особливості функціонування чоловічо-особових форм у польській мові (2012)
Дмитрієв С. В. - Взаємодія концептів "людина" – "тварина" у процесах модусної номінації особи (на матеріалі сучасних українських соціолектів) (2012)
Кондрацька О. В. - Фемінні назви осіб за професією в сучасній польській мові: словотвірний аспект (2012)
Пучнина А. С. - Иноязычная лексика на службе русской деривации (2012)
Шарабуряк А. А. - Відображення лексико-граматичної категорії істоти / неістоти в сучасній польській мові (2012)
Яковлєва О. В. - Єдиний семантичний простір у системі сімейних обрядів (2012)
Налбантова Е. - "Жизнеописание на Юрия Ивановича Венелина” в контекста на българската книжнина от първата половина на ХІХ в. (2012)
Георгиева С. И. - Българският сватбен обред в Украйна: етнолингвистичен прочит (2012)
Місержи Л. М. - Лексичні маркери делжилерської говірки (2012)
Войцева О. А. - Соціокультурна компетентність як важлива складова у процесі вивчення сучасної польської мови (2012)
Jastrzębska Agnieszka - Nauczanie i rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem na zajęciach z lingwokrajoznawstwa Polski (2012)
Наші автори (2012)
Мандибура В. О. - Інтегральна оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на розвиток аграрного виробництва, Жиляєв І. Б., Дахно І. І. (2016)
Батюк Л. А. - Виникнення та еволюція ідеї соціально-економічного прогресу (2016)
Пономарьов О. С. - Економічні передумови трансформації галузевих пропорцій та масштабів виробництва продукції аграрних підприємств, Зайцев Ю. О. (2016)
Onegina V. M. - Incentives and budget constraints of energy resources saving for sustainable development of agriculture (2016)
Гуторов О. І. - Сучасний стан і динаміка еколого-економічного використання особливо цінних земель в Україні, Добряк Д. С., Євсюков Т. О. (2016)
Красноруцький О. О. - Організаційно-економічні та організаційно-правові інструменти управління розвитком кадрового потенціалу аграрного виробництва, Клемпарський М. М., Бершеда Є. Р. (2016)
Витвицька О. Д. - Інноваційні зміни та стимулювання розвитку галузі бджільництва в Україні, Козупиця Є. С. (2016)
Гагарінов О. В. - Науково-практичні підходи до трансформації підприємств (2016)
Корнієцький О. В. - Ефективність використання теоретичних та експериментальних досліджень в обліку та аналізі, Орел А. М. (2016)
Плаксієнко В. Я. - Єдиний податок: особливості оподаткування у контексті нормативно-правових змін (2016)
Гуторова О. О. - Проблеми та перспективи розвитку сільських територій в Україні (2016)
Новак Н. П. - Управління соціально відповідальним та екологозбалансованим розвитком аграрних підприємств з виробництва органічної продукції (2016)
Бутко М. П. - Інституціональні засади модернізації сфери зайнятості в умовах децентралізації владних повноважень, Попело О. В. (2016)
Pelekhatyy A.O. - Specific features of formation of self-sufficient combined communities in Ukraine (2016)
Романюк М. Д. - Закордонна трудова міграція та рееміграція в контексті національної безпеки України (2016)
Садова У. Я. - Інституційне забезпечення функціонування транскордонного ринку міграційних послуг, Махонюк О. В. (2016)
Заславська О. І. - Особливості формування заощаджень населення у Закарпатській області (2016)
Мартинова Л. Б. - Проблеми та новітні тенденції розвитку освітньо-кваліфікаційного потенціалу населення України (2016)
Левицька О. О. - Міграційний чинник асиметрії розвитку прикордонних регіонів України та Польщі (2016)
Бараняк І. Є. - Українсько-німецька територіальна міграційна система: сучасний стан і тенденції розвитку (2016)
Куліш І. М. - Вплив неформальних інститутів на розвиток сільської кооперації в Україні (2016)
Назар М. В. - Альтернативні моделі кредитування сільськогосподарських підприємств (2016)
Дем’янишин В. Г. - Регіональна бюджетна політика: теоретична концептуалізація та перспективи розвитку, Кізима Т. О. (2016)
Жовтанецька Я. В. - Сучасні методологічні підходи до формування системи антикризового управління фінансовою діяльністю банків (2016)
Борщевський В. В. - Інституційна пастка транскордонної дивергенції: причини формування та засоби усунення, Куцаб-Бонк К. (2016)
Demedyuk O. P. - European groupings for territorial cooperation as the instrument of cross-border cooperation activation in Ukraine (2016)
Тимечко І. Р. - Організаційно-правове забезпечення співробітництва територіальних громад України в транскордонному просторі (2016)
Стадницький Ю. І. - Просторовий чинник конкуренції технологій виробництва продукції (2016)
Шевчук В. О. - Українсько-російська торгівля: емпіричні оцінки, Яким О. Б. (2016)
Алєксєєв І. В. - Управління податковим навантаженням підприємств, Паранчук С. В., Червінська О. С., Синютка Н. Г. (2016)
Лазановський П. П. - Проблеми управління видавничою діяльністю на регіональному рівні, Гірняк О. М. (2016)
Чорний Р. С. - Концептуальні підходи до дослідження просторової організації підприємницької діяльності, Цюпак В. П. (2016)
Калат Я. Я. - Транскордонне співробітництво України: реалії, перспективи розвитку та завдання економічної науки (2016)
Барна М. Ю. - Сучасні тенденції інноваційного розвитку підприємств торгівлі (2016)
Чернюк Л. Г. - Конкурентоспроможність регіонів України в євроінтеграційному вимірі (2016)
Пшик Б. І. - Теоретичні та прикладні аспекти бюджетної політики розвитку регіонів України (2016)
Члену-кореспонденту НАН України Мікловді Василю Петровичу - 70 років (2016)
Зміст журналу за рік (2016)
Астістова Т. І. - Розробка системи керування розкладом занять у вищому навчальному закладі (2016)
Себко В. В. - Визначення метрологічних характеристик теплового трансформаторного вихорострумового перетворювача з плоским виробом, що нагрівається в процесі контролю, Здоренко В. Г. (2016)
Розломій І. О. - Підвищення ефективності захисту персональних медичних даних на основі моделі розмежування доступу Take-Grant, Захарова М. В., Люта М. В. (2016)
Чупринка В. І. - Удосконалення методу побудови еквідистанти для плоского геометричного об’єкту довільної форми, Зелінський Г. Ю., Чупринка Н. В. (2016)
Омельченко В. Д. - Аналіз процесу петлеутворення на кроше-голках основов?язального обладнання, Розсоха Т. І. (2016)
Супрун Н. П. - Синтез наповнених алюмосилікатними нанотрубками агар-агарових гелів для ранових покриттів, Береза-Кіндзерська Л. В., Бричка А. В., Бричка С. Я. (2016)
Слізков А. М. - Дослідження впливу ультрафіолетового випромінювання на зміну фізико-механічних властивостей агротекстильних матеріалів, Ковальська Т. А., Костенко Г. Т., Котлярова І. І., Пилипенко Е. В. (2016)
Шумейко В. М. - Принципи створення внутрішньої форми взуття. Повідомлення №1. Вдосконалення методу разрахунку довжини устілки з урахуванням розмірного асортименту взуття, Заєць А. В., Кернеш В. П., Коновал В. П., Гаркавенко С. С. (2016)
Mank V. V. - Synergistic effects research in the system of complex emulsifier, Polonska T. A. (2016)
Сайтарлы С. В. - Физическая модификация смеси полипропилена с эластомером дисперсным наполнителем, Плаван В. П., Хаджи А. О., Савченко Б. М., Пушкарев Ю. Н. (2016)
Сеник І. В. - Вуглеграфітові матеріали для захисту від електромагнітного випромінювання, Короташ І. В., Барсуков В. З. (2016)
Кучеренко Є. В. - Одержання та властивості нетканих матеріалів із волокнистих відходів, Будаш Ю. О., Плаван В. П., Литвинова О. І. (2016)
Слєпцов О. О. - Дослідження процесу функціоналізації поліолефінів методом реакційної екструзії, Савченко Б. М. (2016)
Ніконова А. В. - Модельне дослідження системи "колаген-полімер-титановий дубитель", Андреєва О. А., Майстренко Л. А. (2016)
Кузнецова І. О. - Особливості композиційного елементу руху в національних та інтернаціональних інтер'єрах, Сірак В. В. (2016)
Мусієнко В. О. - Використання начерків та замальовок як засобу підвищення ефективності освітнього процесу при підготовці дизайнерів-модельєрів, Колосніченко М. В., Остапенко Н. В. (2016)
Полякова О. В. - Класифікація функціональних складових елементів системи інтелектуального керування середовищем при проектуванні житла (2016)
Паранько Н. П. - Вивчення побудови форми української свити на основі аналізу творчих досліджень народного костюма, Ніколаєва Т. В. (2016)
Яримбаш Д. С. - Особливості розподілення магнітних потоків у режимі неробочого ходу силових трансформаторів, Яримбаш С. Т., Дівчук Т. Є., Килимник І. М. (2016)
Малюшевська А. П. - Вплив морфологічних особливостей конденсаторних полімерних плівок на їх деформаційні властивості, Ющишина Г. М. (2016)
Ivankov V. F. - Calculation of CFD-thermal models of oil-cooled transformer equipment, Basova A. V. (2016)
Остренко М. В. - Расчет потерь в элементах конструкции силовых трансформаторов и реакторов методом конечных элементов с граничными условиями импедансного типа, Тиховод С. М. (2016)
Ярымбаш Д. С. - Особенности трехмерного моделирования электромагнитных полей асинхронного двигателя, Коцур М. И., Ярымбаш С. Т., Коцур И. М. (2016)
Андрієнко П. Д. - Дослідження динамічних режимів електродвигуна послідовного збудження з імпульсними схемами регулювання електроприводу, Шило С. І., Каплієнко О. О. (2016)
Ніценко В. В. - Дослідження похибок трансформаторів струму у системах релейного захисту в усталених та перехідних режимах енергосистеми, Кулагін Д. О., Махлін П. В. (2016)
Доморощин С. В. - Визначення спрацьованого ресурсу елегазового вимикача типу HGF 100/2 b,cgecalsthomза нечіткою моделлю, Махлін П. В. (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Abdula A. B. - Studies of anthropometric and functional parameters of the referees of different skills in football (2013)
Belykh S. I. - Health, physical education and physical development of students in historically and personally developing paradigm (2013)
Vasylyuk V. N. - Educational and social priorities of improving the system of physical education students (2013)
Verenga Y. V. - The physical condition for the first time accepted the service of officers of internal affairs of Ukraine, Prontenko K. V., Bondarenko V. V., Bezpaly S. M., Hutoryansky O. V. (2013)
Zheleznyj O. D. - The use of mechanotherapy means in basketball players recovery after the injuries of the lower extremities, Zasik G. B., Mukhin V. M. (2013)
Kolumbet A. N. - Features of organization and maintenance of physical education of students of higher pedagogical educational establishments (2013)
Konova L. A. - Physical improvement and its impact on the health of students (2013)
Lukavenko A. V. - The effectiveness of the pilot program of differentiated correction of psycho-physical condition of students in physical education (2013)
Malygina V. I. - Aerobic exercise in rehabilitation of women second coming of age with diabetes mellitus type 2 at a polyclinic stage restorative treatment (2013)
Pogrebniak I. M. - Effect of improving aerobics classes at the level of flexibility of female students, Kudelko V. E., Nagovitsina O. P. (2013)
Salatenko I. O. - Comparative analysis of the level of physical health of students of economics specialties (2013)
Samuylenko V. E. - Modeling of competitive distances qualified rowing and canoeing (illustrated man rowing) (2013)
Sidorova T. V. - Features of construction of the training process skiers aged 17-18 years to compete in different styles of skiing, Sаk А. Е., Kotlyar S. N. (2013)
Slastina H. A. - Sports and pedagogical improvement in the training of future teachers of physical education (2013)
Tomenko O. A. - Submissions and future teachers’ association regarding the basic concepts of the sphere of physical culture and sports, Cherednichenko S. V. (2013)
Chornobay I. M. - Performance of transmission goals in one and two-touch combined team of Ukraine on football in a friendly match in 2011 and the matches of the European Championship in 2012, Matviiv V. I. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Титул, зміст (2017)
Іващенко О. В. - Статеві особливості рухової підготовленості дітей 6—10 років (2017)
Нікітенкова Т. Ю. - Характеристика впливу ігрових засобів на динаміку розвитку сили у дівчаток молодшого шкільного віку, Марченко С. І. (2017)
Кравчук Т. М. - Спеціальна фізична підготовка старшокласників до виконання вправ паркуру, Тростянський С. Г. (2017)
Кривенцова І. В. - Взаємозв’язок якості життя, пов’язаної зі здоров’ям, з окремими показниками рухових якостей молодших школярів, Пашкевич С. А. (2017)
Корягін В. М. - Корекція морфофункціонального стану студентів спеціальних медичних груп із офтальмологічними захворюваннями у процесі реалізації експериментальної технології контролю, Блавт О. З. (2017)
Власов А. П. - Інформаційне забезпечення тренувального процесу висококваліфікованих стрільців з лука, Івашко М. В., Свістельник І. Р. (2017)
Лопатьєв А. О. - Функціонування системи "стрілець – зброя – мішень" з врахуванням енергоінформаційної та гравітаційної взаємодії, Власов А. П., Демічковський А. П. (2017)
Добровольский В. Д. - Термічна стабільність та кінетика десорбції водню з гідридної фази MgH2 механічного сплаву Mg + 10% ваг. Al + 10% ваг. Ti, Єршова О. Г., Солонин Ю. М., Коваль А. Ю. (2015)
Буркова Е. В. - Оценка уровня экологической безопасности при теплоснабжении коммунальных объектов (на примере Балаклавского района), Бурков Д. В. (2015)
Бондаренко Д. В. - Використання сонячних батарей для побудови автономних систем екологічного моніторингу (2015)
Ушкаленко О. В. - Онлайн-ресурс для розрахунку автономної фотоелектричної станції (2015)
Кузнецов М. П. - Вплив вітрової енергетики на статичну стійкість енергосистеми (2015)
Головко В. М. - Вплив параметрів системи орієнтації ротора з використанням конструктивної схеми підпружиненого хвоста на статичні характеристики вітроустановки, Коханевич В. П., Шихайлов М. О., Марченко Н. В. (2015)
Каян В. П. - Ветророторы Дарье с прямыми управляемыми лопастями: опыт создания, испытания, оптимизация характеристик, Лебедь А. Г. (2015)
Сандовал З. К. - Аналіз потоків енергії вітру Республіки Еквадор (2015)
Васько П. Ф. - Мала гідроенергетика в структурі електроенергетичної галузі України, Васько В. П., Ібрагімова М. Р. (2015)
Пазич С. Т. - Аналіз конструктивних аналогів морських ГАЕС (2015)
Барило А. А. - Дослідження гідродинамічних та теплових характеристик стічних вод із дренажних споруджень Національного Ботанічного саду ім. М. М. Гришка, Хіменко О. В., Васильченко М. Ю. (2015)
Лисак О. В. - Перспективи використання відкритих поверхневих водойм для теплопостачання за допомогою теплових насосів, Кулінко Є. О. (2015)
Клюс С. В. - Експериментальні дослідження процесів енерготехнологічного перетворення біомаси в реакторах щільного шару палива (2015)
Synopsises (2015)
Abstracts (2015)
Ворошилова Н. В. - Аналіз організованості біогеоценозів, Євтушенко Е. О., Маленко Я. В., Шанда Л. В. (2016)
Бессонова В. П. - Запас макроелементів та азоту в опаді й підстилці у протиерозійному насадженні сосни Палласова (Pinus pallasiana Lamb.), Нємченко М. В., Ткач В. В. (2016)
Бондаренко А. М. - Експериментальний спосіб задернення фітоценозами пилоуворюючих поверхонь хвостосховищ гірничозбагачувальних комбінатів, Гацький А. К., Малаховський М. І. (2016)
Пономарьова О. А. - Стан примагістральних лісосмуг біля смт Кирилівка Запорізької області (2016)
Приступа І. В. - Гібіск сирійський в озелененні промислового міста Запоріжжя, Клочко В. О. (2016)
Іванченко О. Є. - Аналіз видового складу та окремих таксономічних показників деревних рослин скверу ім. І. П. Клюєва м. Дніпро (2016)
Shupranova L. - Dynamics of metabolic changes in leaves of aboriginal and introduced species of the genus Quercus L. in culture of Dnipro city botanical garden, Kabar A., Khromikh N., Bilchuk V. (2016)
Стась М. М. - Гідроекологічна оцінка якості води Дніпровського водосховища, Колесник В. І. (2016)
Федоненко О. В. - Еколого-біологічна та рибогосподарська характеристика водосховища-охолоджувача Криворізької ТЕС, Єсіпова Н. Б., Шарамок Т. С., Білецький Є. В. (2016)
Ананьєва Т. В. - Міграція радіонуклідів у молоді плітки звичайної на акваторії Запорізького водосховища, Федоненко О. В., Шаповаленко З. В. (2016)
Бєдункова О. О. - Еколого-генетичний моніторинг нижньої течії р. Стир за комплексом показників гомеостазу представників батрахофауни (2016)
Задорожна Г. О. - Форма агрегатів дерново-літогенних грунтів на сіро-зелених глинах (2016)
Булейко А. А. - Едафотопи терникових біогеоценозів, зростаючих на колишніх землях байрачних природних лісів та їх еколого-мікроморфологічна характеристика, Полєва Ю. Л., Митина Н. Б. (2016)
Білушенко А. А. - Застосування концепцій життєвих стратегій для рукокрилих, як окремої систематичної групи ссавців, на прикладі чужорідного виду Pipistrellus kuhlii (2016)
Гассо В. Я. - Особенности популяций Natrix tessellata (Reptilia, Colubridae) Приднепровья Северной Степной Подзоны, Єрмоленко С. В., Гагут А. Н. (2016)
Назімов С. С. - Роль сапрофагії в трофічній активності Pedinus femoralis (Coleoptera, Tenebrionidae), Пахомов О. Є. (2016)
Новосад Н. В. - Біохімічні показники крові у хворих на цукровий діабет І типу в умовах промислового регіону, Москаленко С. А., Мінакова І. В., Сєлєзньова Є. О., Таран Д. С. (2016)
Єщенко Ю. В. - Стан металолігандного гомеостазу тварин за дії хрому (VI) і застосуванні "Цинктерала" та "Ацетилцистеїну", Бовт В. Д., Романова М. Д. (2016)
Воронкова Ю. С. - Проблема дослідження оксидативного стресу у біологічних дослідженнях, Голобородько К. К., Маренков О. М., Горбань В. А. (2016)
Титул, content (2017)
Petrakov Y. - Programming spindle speed variation in turning, Danylchenko M., Petryshyn A. (2017)
Moskvin P. - Special features in the application of fractal analysis for examining the surface microrelief formed at face milling, Balytska N., Melnychuk P., Rudnitskyi V., Kyrylovych V. (2017)
Stepova O. - Modeling of the corrosion process in steel oil pipelines in order to improve environmental safety, Paraschienko I. (2017)
Pilipenko A. - The study of inhibiting structural material corrosion in water recycling systems by sodium hydroxide, Pancheva H., Reznichenko G., Mirgorod O., Miroshnichenko N., Sincheskul A. (2017)
Golub G. - Rationale for the parameters of equipment for production and use of biodiesel in agricultural production, Kukharets S., Chuba V., Pavlenko M., Yarosh Y. (2017)
Kushlyk R. - Research into effect of ultrasonic, electromagnetic and mechanical treatment of blended biodiesel fuel on viscosity, Nazarenko I., Kushlyk R., Nadykto V. (2017)
Olijnichenko L. - Experimental study of the process of the static and dynamic balancing of the axial fan impeller by ball auto-balancers, Goncharov V., Sidei V., Horpynchenko O. (2017)
Naumenko Yu. - Modeling of fracture surface of the quasi solid-body zone of motion of the granular fill in a rotating chamber (2017)
Nuriyev M. - Determining the dependences for calculating a conversion scale of profile height of the controlled packing surface, Seydaliyev I., Recebov I., Dadashova K., Musayeva T. (2017)
Abstract and References (2017)
Дземан М. І. - Новітня група вітчизняних ендогенних регенераторних біологічних імуномодулюючих середників: теорія, клінічна практика та перспективи, Дземан Н. А., Ніколаєнко О. М. (2017)
Селюк М. М. - Оптимізація лікування гострих респіраторних захворювань, Козачок М. М., Селюк О. В. (2017)
Макаревич А. Э. - Эффекты витамина D3 при обструктивных болезнях органов дыхания (обзор литературы) (2017)
Михневич Э. А. - Факторы, ассоциированные с дестабилизацией артериальной гипертензии, при использовании нестероидных противовоспалительных средств для купирования подагрического артрита, Павлович Т. П., Алексейчик С. Е., Головко Т. Г., Кручина Н. А. (2017)
Головач І. Ю. - Мікрокристалічні артропатії: питання й проблеми диференціальної діагностики (2017)
Базика О. Є. - Роль дуплексного сканування брахіоцефальних артерій у діагностиці уражень органів-мішеней у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом, Кожухов С. М., Яринкіна О. А., Довганич Н. В., Старшова О. С. (2017)
Журавлева Л. В. - Влияние терапии с применением альфа-липоевой кислоты на уровень асимметричного диметиларгинина у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа, Лопина Н. А. (2017)
Полшкова С. Г. - Тривога в загальносоматичній практиці: досвід використання препарату Нікомекс, Чабан О. С. (2017)
Дземан М. І. - Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 4: професор Ю.-Ф.І. Мацон) (2017)
Свінціцький І. А. - Життєвий подвиг Альберта Швейцера (2017)
Уряд ухвалив 10 постанов, які кардинально змінять систему охорони здоров’я (2017)
Медичні події (2017)
Восьма Всеукраїнська науково-технічна конференція "Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування" за участю зарубіжних фахівців (2014)
Островерх Б. Н. - Моніторинг та прогноз руйнування ґрунтових схилів, Савицький О. А., Потапенко Л. С. (2014)
Мирсаяпов И. Т. - Несущая способность и осадка армированных грунтовых оснований, Королева И. В. (2014)
Международная научно-техническая конференция "Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение", посвяшенная 80-летию образования кафедры СПбГАСУ (механики грунтов, оснований и фундаментов ЛИСИ) (2014)
Мангушев Р. А. - Научно-техническое сопровождение проектирования и строительства оснований и фундаментов специалистами СПбГАСУ, Веселов А. А., Конюшков В. В., Сапин Д. А. (2014)
Улицкий В. М. - Усиление слабых грунтов оснований дорожных сооружений, Городнова Е. В., Шашкин М. А, Sikora Z., Wyroślak M. (2014)
Профессор Ю. А. Соболевский: ученый, педагог, человек (2014)
Титул, содержание (2016)
Osipov A. S. - Composites of the cBN–Si3N4 system reinforced by SiCw for turning tools, Klimczyk P., Cygan S., Melniichuk Iu. A., Petrusha I. A., Jaworska L. (2016)
Забуга В. Я. - Вплив вольфраму на кінетику окиснення алмазного нанопорошку, Бочечка О. О., Цапюк Г. Г., Куриляк Т. О., Федорчук О. С. (2016)
Литошенко Н. В. - Математичне моделювання дифузійних процесів формування кільцевої структури при спіканні сплавів TiC–Ni з додаванням легуючого карбіду (2016)
Шагинян Л. Р. - Свойства покрытий из высокоэнтропийного сплава Al–Cr–Fe–Co–Ni–Cu–V, получаемых методом магнетронного распыления, Горбань В. Ф., Крапивка Н. А., Фирстов С. А., Копылов И. Ф. (2016)
Sobiyi K. - High-speed machining of martensitic stainless steel using PcBN, Sigalas I. (2016)
Лавриненко В. И. - Коэффициент абразивного резания как характеристика, отражающая эксплуатационные показатели процесса шлифования кругами из сверхтвердых материалов (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського