Бондюк А. Ф. - Генеза наукової думки щодо процесуального статусу слідчого судді в кримінальному процесі України (2017)
Вавриш А. В. - Класифікація потерпілих від злочинів проти власності у сфері будівництва (2017)
Драган І. В. - Правосвідомість як визначальний компонент механізму реалізації кримінальної відповідальності (2017)
Грібов М. Л. - Удосконалення термінологічного апарату глави 21 Кримінального процесуального кодексу України (2017)
Камінська Н. В. - Проблеми виконання в Україні рішень Європейського суду з прав людини, Косяк Н. В. (2017)
Вознюк А. А. - Видовий об’єкт злочинів, передбачених ст. 255, 257, 2583, 260 Кримінального кодексу України (2017)
Тахтай О. В. - Особливості виявлення та попередження правопорушень, що вчинюються на ринку фінансових послуг під час провадження діяльності кредитних спілок (2017)
Корнієнко П. С. - Експертиза проектів нормативно-правових актів як форма правозахисної діяльності в Україні (2017)
Костюшко О. П. - Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на участь в охороні публічної безпеки та порядку (2017)
Zhmudinskyi V. - Current Issues of Agricultural Single Tax Collection (2017)
Конончук А. О. - Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність за вчинення злочину, передбаченого ст. 260 Кримінального кодексу України (2017)
Єфименко І. М. - Таємниця досудового розслідування в кримінальному судочинстві європейських держав (2017)
Запотоцька О. В. - Адміністративно-правовий статус центробанків: міжнародний аспект (2017)
Дубівка І. В. - Правова регламентація участі захисника в кримінальному процесі за законодавством зарубіжних країн (2017)
Коршунова Н. В. - Міжнародні та європейські стандарти державної політики (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Staboulis M. - Identifying the Wage Gap Between Men and Women. The Case of Greece (2017)
Sazonets O. - Aerocosmic Branches in System of World and Ukrainian Military Economics, Valiullina Z. (2017)
Kuryliak V. - Formation of Сreative Organization in the Global Information Environment, Litovchenko B. (2017)
Ruska R. - Evaluation Positions of Credit Unions in the World Market of Financial Services (2017)
Vovk S. - Internationalization of Innovation Activity By TNCs (2017)
Zayachkovska H. - Monitoring of Eurointegration of Ukraine in the Tourism Sphere (2017)
Melnyk A. - State Entrepreneurship in the Development of Regions in Ukraine: A Matter of Choosing Methods for Analysis and Empirical Research (2017)
Kuryliak V. - Current Textbook on the International Economics (2017)
Our Authors (2017)
Карівець І. В. - Позатілесний досвід, чисте буття та метафізика (2016)
Скиртач В. М. - Філософсько-клінічний дискурс ХХ століття, Мартинов Р. С., Карпенко А. О. (2016)
Надурак В. В. - Емоції та міркування у прийнятті моральних рішень (2016)
Тормахова А. М. - Філософсько-культурологічне осмислення телебачення як візуальної практики XX - ХХI ст. (2016)
Чешко В. Ф. - Коэволюционная семантика генезиса техногенной цивилизации и эволюционный риск (между биоэстетикой и биополитикой), Кузь О. Н. (2016)
Бродецкая Ю. Ю. - Модус социальной целостности: практика конструирования продуктивной со-бытийности (2016)
Danylova T. V. - The Desire for Recognition in the Context of Francis Fukuyama’s Universal History (2016)
Storozhuk S. V. - Greek "ΦΥΣΙΣ" as the Basis of Gender Stereotypes, Goyan I. M. (2016)
Снітько Д. Ю. - Метафізичні передумови техніки (2016)
Халапсис А. В. - Ultima Ratio Deorum (2016)
Шабанова Ю. А. - Мистический аспект антропологии эдит штайн: от феноменологии к томизму (2016)
Malivskyi A. M. - The Demand for a New Concept of Anthropology in the Early Modern Age: the Doctrine of Hume (2016)
Проскурня С. В. - Шевченко проти Шевченка (2014)
Антонюк М. А. - Шевченко в шкільному літературознавстві: наскільки сучасним є його образ? (2014)
Вірші полтавських учнів про Т. Г. Шевченка: С. Павленко, "Україні – жити!", "На поклін Тарасові"; А. Крайнік, "За кого молишся, Тарасе?"; Н. Граб, "Гортаю сторінки твої, Кобзарю…" (2014)
Портал Шевченка – Kobzar.ua (2014)
Ксёнжик С.И. - Юбилей Т.Г.Шевченко и роль педагогической общественности России в продвижении творческого наследия Великого Кобзаря (2014)
Носова О. В. - Музейна кімната Т. Шевченка запрошує (2014)
Білоусько О. А. - Нова книга Полтавської Шевченкіани (2014)
Щербань М. П. - Рецензія на книгу О. М. Матвійця "Я ще, може, буду живий…" (2014)
Діптан І. І. - "Конституція Пилипа Орлика": проблемно-історіографічний вимір (2014)
Пилипенко В. В. - "Азбука по методе В. Золотова для южно-русского края" О. Строніна як прикладач вітчизняного підручникотворення другої половини ХІХ ст. (2014)
Щербань П. М. - Ігрові технології в освіті: історія і перспективи (2014)
Кривчун С. Б. - Фізика у футболі (2014)
Гончаренко І. Ф. - Характеристики психолого-педагогічної компетентності науково-педагогічного працівника вищої школи в контексті навчання впродовж життя (2014)
Клепко С. Ф. - Понятійно-категоріальний апарат проектів Закону України "Про вищу освіту". Частина 2: "Післядипломна освіта" в структурі вищої освіти (2014)
Помогайбо В. М. - Інноваційне суспільство: школа і виховання лідерів (2014)
Стабуліс М. - Ідентифікація гендерного розриву в оплаті праці. Приклад Греції (2017)
Сазонець О. - Аерокосмічні галузі в системі світової та української військової економіки, Валіулліна З. (2017)
Куриляк В. - Формування креативної організації у глобальному інформаційному середовищі, Літовченко Б. (2017)
Руська Р. - Оцінювання позицій кредитних спілок на світовому ринку фінансових послуг (2017)
Вовк С. - Інтернаціоналізація інноваційної діяльності ТНК (2017)
Заячковська Г. - Моніторинг євроінтеграції України у сфері туризму (2017)
Мельник А. - Державне підприємництво у розвитку регіонів України: проблеми вибору методики аналізу та емпіричних розвідок (2017)
Куриляк В. - Сучасний підручник з міжнародної економіки (2017)
Наші автори (2017)
Зінченко В. В. - Глобальні світові проблеми систем освіти і виховання в умовах сучасних індустріальних суспільств (2014)
Клепко С. Ф. - Понятійно-категоріальний апарат проектів Закону України "Про вищу освіту". Частина 1: Необхідність уточнення термінів (2014)
Завалевський Ю. І. - Формування конкурентоспроможного вчителя в умовах орієнтації на європейську освітню інтеграцію (2014)
Іванюк І. В. - Інформаційне забезпечення в загальноосвітніх навчальних закладах освітніх інновацій та їх оцінювання в Україні й зарубіжжі (2014)
Глущенко Л. А. - Інноваційні практики в навчальних закладах Хорольщини (2014)
Наровлянський О. Д. - Історія розвитку українського дитячого центру "Молода гвардія" (2014)
Давиденко Л. П. - Деякі аспекти аналізу роботи секції "Фізика" Полтавського відділення Малої академії наук (2014)
Мусієнко К. - На лідерському шляху… (2014)
Рендюк С. П. - Професійно-педагогічна підготовка сучасного викладача математики (2014)
Кущ О. М. - "У світі завжди була чума…" (Зображення пошесті чуми у творах А. Камю та Дж. Боккаччо). Урок світової літератури в 11 класі (2014)
Щербань М. П. - Національна свідомість проростає з дитинства (2014)
Новальська Т. В. - Наступність здобуття вищої бібліотечно-інформаційної та архівної освіти в умовах реформування (2017)
Шевченко О. В. - Торговельне документознавство в структурі галузевого документознавства: особливості функціонування (2017)
Карпов В. В. - Музейна евристика: теоретичні основи та практична реалізація, Збанацька О. М., Денисюк Ж. З. (2017)
Вєдєнєєв Д. В. - Документи органів державної безпеки як джерело дослідження соціокультурних особливостей "катакомбної" течії в Православ’ї в Українській РСР у 1920-ті – 1950-ті рр. (2017)
Тур О. М. - Уніфікація документознавчої термінології: принципи та функції (2017)
Грінберг Л. Ф. - Реінжиніринг документообігу установи як інформаційна підтримка управління (2017)
Соколов В. Ю. - Організація діяльності Павленківських бібліотек Київським товариством грамотності у 1900 – 1907 рр. (2017)
Лобузін І. В. - Технології інтеграції міжнародних та національних бібліотечних цифрових ресурсів (2017)
Стронська Н. Т. - Мережеві біобібліографічні ресурси провідних країн світу (2017)
Сидоренко Т. В. - Перспективні напрями розвитку соціокультурної діяльності публічних бібліотек (2017)
Кунанець Н. Е. - Соціокомунікаційна інженерія: системна відповідь на виклики інформаційного суспільства, Липак Г. І., Пасічник В. В. (2017)
Курбан О. В. - Інформаційне протистояння в онлайн мережевому середовищі під час захоплення Росією території АР Крим (лютий - березень 2014 р.) (2017)
Лапська О. О. - Міжнародне співробітництво української бібліотечної асоціації в контексті міжкультурної комунікації (2017)
Горбань Ю. І. - Цензура в публічних бібліотеках України 1917-1939 рр.: погляд з відстані століття (2017)
У творчій праці знаходить натхнення (до 60-ліття професора Володимира Ляхоцького), Литвин С. Х. (2017)
Збанацька О. М. - Мистецтво бути тим, хто ти є (до 55-ліття від дня народження Олександра Кириленка), Добровольська В. В. (2017)
Відомості про авторів (2017)
3-а Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство:історія, сучасність, перспективи" (2017)
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Інститут публічного управління та кадрової політики. Кафедра інформаційних комунікацій та бібліотекознавства оголошує набір студентів на спеціальність 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (2017)
Вимоги до публікацій в наукових журналах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2017)
Литвиненко М. А. - Основні віхи 100-річного періоду селекції пшениці м’якої озимої у відділі селекції та насінництва пшениці СГІ–НЦНС (огляд) (2016)
Лифенко С. П. - Методи та результати селекції високоінтенсивних сортів пшениці м’якої озимої в умовах Півдня України, Єриняк М. І., Наконечний М. Ю. (2016)
Литвиненко М. А. - Створення сортів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.), адаптованих до змін клімату на Півдні України (2016)
Паламарчук А. І. - Методи та результати селекції пшениці твердої озимої в СГІ–НЦНС (2016)
Хоменко Т. М. - Сортові ресурси пшениці в Україні, Києнко З. Б., Джулай Н. П., Сонець Т. Д. (2016)
Тищенко В. М. - Cелекция на адаптивность пшеницы озимой на основе кластерного анализа, Ищенко А. Г., Дубенец М. В. (2016)
Клубук В. В. - Підвищення продуктивного потенціалу пшениці озимої шляхом селекції в умовах зрошення, Усик Л. О. (2016)
Базалій В. В. - Формування продуктивності у сортів пшениці різного типу розвитку, Бойчук І. В., Базалій Г. Г., Ларченко О. В., Бабенко Д. В. (2016)
Стельмах А. Ф. - Возможность улучшения адаптивности озимой пшеницы путем усиления фотопериодизма и потребности в яровизации, Файт В. І. (2016)
Галаєва М. В. - Ідентифікація та асоціації алелів локусу Xcfd7-5B з господарсько цінними ознаками пшениці м'якої озимої (Triticum aestivum L.), Файт В. І. (2016)
Козуб Н. О. - Ефекти пшенично-житніх транслокацій з 1RS у гібридів пшениці м`якої та створення ліній з рекомбінантним плечем 1RS, Созінов І. О., Блюм Я. Б., Созінов О. О. (2016)
Моцний І. І. - Характеристика цитологічної стабільності та агрономічних ознак дисомно-доповненої лінії пшениці м’якої озимої, Петрова І. С., Чеботар С. В. (2016)
Леонов О. Ю. - Мінливість показників якості зерна пшениці м’якої в залежності від погодних умов, Усова З. В., Буряк Л. І., Падалка О. І., Ярош А. В. (2016)
Черно О. Д. - Вплив різних систем удобрення на технологічні показники зерна пшениці сорту Артемісія, Рябовол Я. С. (2016)
Дінець О. М. - Мінливість ознаки "товщина соломини другого міжвузля" у сортів пшениці м'якої озимої селекції Полтавської ДАА у різних умовах вирощування (2016)
Шпикуляк Є. А. - Фенотипова мінливість ідентифікаційних сортових ознак пшениці м’якої озимої в залежності від строків сівби (2016)
Тищенко В. М. - Мінливість ознаки "кількість зерен колоса" у сортів та селекційних ліній пшениці озимої в залежності від строків сівби, Гусенкова О. В. (2016)
Бєлоусов А. О. - Пам'яті Петра Федоровича Ключка (2016)
Зелюк В. В. - Завдання школи – навчити дітей мислити: вітальне слово до учасників круглого столу (2013)
Терно С. О . - Освітня практика критичного мислення (2013)
Наріжний Ю. О. - Чи будуть діти в Україні навчатися філософії в школі? (2013)
Кравченко Ю. М . - Які компетенції, вміння та навики формує методика "Філософія для дітей"? (2013)
Міщенко І. П. - "Філософія для дітей" Метью Ліпмана: чи потрібна сучасній українській школі філософія? (2013)
Пікуль Л. В. - "Уроки мислення" В. Сухомлинського і "Філософія для дітей" Метью Ліпмана (2013)
Мітіна І. В. - Критичне мислення і сьогодення (2013)
Рибалко Л. М . - Формування екологічного мислення в учнів на засадах еколого-еволюційного підходу (2013)
Іноземцева В. Ю. - Реальні потреби особистості і навчальні програми: де проходить "золотий перетин"? (2013)
Карпенко С. І . - Шкільна програма з біології крізь призму формування творчої особистості учнів (2013)
Халецка Л. Л. - Компетентнісний підхід і "знаннєва" парадигма: пошук шляхів перетину й взаємодії в системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Колос Ю. З. - Формування творчого мислення у профільній компетентнісно орієнтованій освіті (2013)
Буйдіна О. О. - Реалізація проектної діяльності як ефективної технології в сучасному природознавстві початкової школи (2013)
Хвостенко О. В. - Гармонійна робота півкуль головного мозку як підґрунтя розвитку продуктивного мислення та творчих здібностей молодших школярів (2013)
Рекомендації круглого столу "Яке мислення формує сучасна школа?". (2013)
Содержание (2017)
Георгіянц М. А. - Інтенсивна терапія тяжких та блискавичних форм менінгококової інфекції в дітей, Корсунов В. А. (2017)
Соколов А. С. - Роль санационной терапии носоглотки и ротовой полости в профилактике гнойных осложнений верхних дыхательных путей у пациентов, находящихся на длительной искусственной вентиляции, Иевлева В. И., Винокурова О. С., Рустамова В. С. (2017)
Мальцева Л. А. - Влияние основных положений Международного руководства по интенсивной терапии тяжелого сепсиса и септического шока — 2012 с дополнительной энтеропротекцией на течение септического процесса и выраженность энцефалопатии в структуре полиорганной недостаточности, Мосенцев Н. Ф., Лисничая В. Н., Юткина Л. А. (2017)
Кукуруза І. Л. - Аналіз випадків материнської смертності від сепсису у Вінницькій області. Шляхи покращення діагностики та лікування з позиції доказової медицини, Титаренко Н. В., Дацюк О. І., Столярчук О. В. (2017)
Підгірний Я. М. - Особливості діагностики сепсису у вагітних та породіль (2017)
Павлов О. О. - Кардіопротективний ефект інгаляційних анестетиків, Луцик С. А. (2017)
Філик О. В. - Особливості діагностики гострої дихальної недостатності у дітей із сепсисом (2017)
Мальцева Л. А. - Реамберин в комплексе оптимизации и дифференциации стратегии интенсивной терапии вторичных гнойных менингоэнцефалитов, Черненко В. Г., Мищенко Е. В. (2017)
Царев А. В. - Контролируемая нормотермия у пациентов в критическом состоянии с травматическим повреждением головного мозга (2017)
Никонов В. В. - Сепсис от древности до современности. Взгляд сквозь века, Соколов А. С., Феськов А. Э. (2017)
Мальцева Л. А. - Профилактика инфекций при тяжелых повреждениях мозга: акцентирование на вентилятор-ассоциированную пневмонию и наружное вентрикулярное дренирование, Гришин В. И., Куник Л. В., Базиленко Д. В., Пшенко С. О. (2017)
Мальцева Л. А. - Столбняк: обзор современных рекомендаций по эпидемиологии, этиологии, патогенезу, клинике, интенсивной терапии в период войн и в мирное время, Мосенцев Н. Ф., Мальцев И. А., Мищенко Е. А. (2017)
Мальцева Л. А. - Сепсис: традиции и инновации в терминологии, патогенезе, диагностике, интенсивной терапии — ради спасения и сохранения жизни больного, Мосенцев Н. Ф., Лисничая В. Н., Базиленко Д. В., Мищенко Е. А. (2017)
Мальцева Л. А. - Профилактика и лечение пролежней в отделениях интенсивной терапии (обзор литературы), Мосенцев Н. Ф., Мищенко Е. А., Лисничая В. Н., Сакович Е. Ф. (2017)
Карпенко В. Г. - Актуальность проблемы акушерско-гинекологического сепсиса, Пасиешвили Н. М. (2017)
Михневич К. Г. - О системе единиц измерения в медицине, Волкова Ю. В., Хижняк А. А. (2017)
Михневич К. Г. - Письмо в редакцию в связи с публикацией статьи "Острая дыхательная недостаточность" (2017)
Клепко С. Ф. - Вектори взаємодії між філософією освіти та освітніми практиками: спроба ідентифікації (2013)
Бех В. П. - Філософський аналіз як засіб дослідження проблем професійної освіти, Бех Ю. В. (2013)
Степаненко І. В. - Формування комунікативної прагматичної аксіологічної компетентності як фактор подолання ціннісних розколів в Україні: стратегічні орієнтири освіти для демократизації суспільства (2013)
Пономаренко Г. О. - Компетентнісна парадигма освіти: реалії та перспективи розвитку (2013)
Назаренко Л. М. - Акмеологічні засади управлінської діяльності керівника навчального закладу (2013)
Мерзлякова О. Л. - Інформаційна грамотність суб’єктів освітніх систем як актуальний напрямок їх діяльності (2013)
Примакова В. В. - Соціально-філософський аспект проблеми розвитку післядипломної освіти вчителів початкових класів (2013)
Ковальчук О. С. - Електронний підручник як найефективніший засіб дистанційного навчання іноземним мовам (2013)
Добрянський І. А. - Принципи забезпечення неперервності професійної освіти в регіоні, Федоров О. В. (2013)
Колосова Н. М. - Ретроспективний аналіз проблеми формування цінностей у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2013)
Копилець Є. В. - Особливості використання понять "цінності" та "ціннісні орієнтації" у педагогічній науці (2013)
Нестерова М. О. - Когнітивні технології в освіті для підвищення ефективності прийняття рішень (2013)
Демченко Н. М. - Гуманітарна освіта в рецепції вітчизняних дослідників: історія і сучасність (2013)
Лещенко М. Є. - Ціле-змістові засади морально-етичного виховання школярів в Україні в другій половині ХХ ст. (2013)
Сімакова Е. С. - Становлення соціальних закладів для неповнолітніх дітей у Криму (2013)
Драч Н. В. - Школярі Полтавщини – учасники філософської конференції (2013)
Клепку Сергію Федоровичу – 60! (2013)
Кривошеєв П. І. - Досвід та перспективи організації та координації науково-технічної діяльності в галузі будівництва в складних інженерно-геологічних умовах України, Шокарев В. С., Корнієнко М. В., Козелецький П. М. (2017)
Фаренюк Є. Г. - Експериментальний аналіз повітропроникності фасадних систем з повітряним прошарком, Постол А. С. (2017)
Бамбура А. Н. - Влияние коллоидных поверхностно-активных веществ на деформативные свойства мелкозернистых бетонов, Шишкина А. А. (2017)
Тарасюк В. Г. - Діяльність технічних комітетів стандартизації у сфері будівництва на сучасному етапі, Бєлоконь О. Л., Шевченко А. М. (2017)
Матченко Т. І. - Розрахунок балок кранових колій, що знаходяться в експлуатації, на статичну міцність, опір крихкому руйнуванню та витривалість (2017)
Гладишев Г. М. - Аналіз причин та послідовності утворення дефектів в ребристих плитах покриття, Гладишев Д. Г., Гладишев Р. Д. (2017)
Sobutskyi V. - Structurally unstable bases. Heterogeneity, Hupaliuk V., Sobutskyi O. (2017)
Борецкая Н. С. - К проблеме стыкования арматурных стержней при строительстве из монолитного железобетона, Жарко Л. А. (2017)
Кураш С. Ю. - Особенности обследования состояния конструкций зданий и сооружений в условиях воздействия ионизирующего излучения, Дмитриев Д. А., Хекало Д. В. (2017)
До 90-річчя з дня народження видатного вченого в галузі будівельної науки і техніки, доктора технічних наук, професора Клепікова Сергія Миколайовича (2017)
Кирищук В. І. - Аномалії в коефіцієнтах внутрішньої конверсії загальмованих ротаційних гамма-переходів, Лашко А. П., Лашко Т. М. (2012)
Охрiменко Б. А. - Вплив деформацiї молекули SO2 на прояв девiацiї S−O-зв'язку, Юшко О. О. (2012)
Горішний М. П. - Природа і кінетика нестаціонарного поглинання світла плівками С60, наведеного фемтосекундними лазерними імпульсами, Павлов І. А., Ковальчук О. В. (2012)
Романенко В. И. - Прямое двухфотонное возбуждение изомерного перехода в ядре тория-229, Удовицкая Е. Г., Яценко Л. П., Романенко А. В., Литвинов А. Н., Казаков Г. А. (2012)
Лисенко В. С. - Морфологія та оптичні властивості нанокластерів Ge на окисленій поверхні Si(001), Кондратенко С. В., Козирев Ю. М., Рубежанська М. Ю., Кладько В. П., Гоменюк Ю. В., Гудименко О. Й., Мельничук Є. Є., Грене Ж., Бланшар Н. Б. (2012)
Лелюх Ю. І. - Удосконалений критерій нерівноважності плазми електричної дуги, зумовленої перенесенням випромінювання (2012)
Geru I. - Pseudo jahn−teller origin of the proton tunneling in zundel cation containing water clusters, Gorinchoy N., Balan I. (2012)
Булавін Л. А. - Локальний максвеллівський розподіл у рідинах, Забашта Ю. Ф. (2012)
Красько М. М. - Вплив домішки олова на рекомбінаційні характеристики n-кремнію при γ-опроміненні (2012)
Kuzmichev V. E. - Comparative analysis of standard ΛCDM and ΛCS models, Kuzmichev V. V. (2012)
Kulish Yu. V. - General properties of higher-spin fermion interaction currents and Their test in πN-scattering, Rybachuk E. V. (2012)
Андрианов В. Е. - Проблемы физической рекреации молодежи в высших учебных заведениях, Кайда Э. А. (2015)
Армаш Т. C. - Формування предметних компетентностей майбутніх учителів інформатики на практичних заняттях з лінійної алгебри (2015)
Бондаревська О. М. - Методологічні підходи до розв’язання проблеми формування самостійно-пізнавальної діяльності студентів (2015)
Глазунова І. К. - Формування мотивації до навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів у процесі інструментально-виконавської підготовки в умовах модульно-рейтингового навчання (2015)
Горошкін І. О. - Метод проектів у професійній підготовці майбутніх перекладачів (2015)
Драч І. І. - Застосування принципу командності в умовах компетентнісно орієнтованого управління підготовкою майбутніх фахівців (2015)
Дуброва С. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов до формування комунікативної компетенції учнів основної школи: програма, методика та результати експериментального дослідження (2015)
Зритнева Е. И. - К вопросу о формировании педагогических технологий подготовки социального работника как субъекта социально-помогающей деятельности, Коныгина А. В. (2015)
Кожем’яко Н. В. - Інтерактивні методи формування комунікативної компетентності майбутніх молодших спеціалістів з правознавства у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін (2015)
Корнієнко В. В. - Порівняльний аналіз моделей професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук з прикладної лінгвістики в умовах формування професійно мобільного фахівця (2015)
Костюк Д. А. - Аналіз сформованості фахової компетентності в майбутніх техніків-електриків сільського господарства (2015)
Куліковська О. Є. - Проблеми фахової підготовки студентів-геодезистів (2015)
Лобач Н. В. - Інформаційно-аналітична компетентність майбутніх лікарів: критерії, показники та рівні сформованості (2015)
Лозинський П. І. - Проблеми підвищення професійної комунікативної компетентності майбутнього офіцера (2015)
Махінов В. М. - Розвиток професійного мовлення студентів як засіб формування мовної особистості майбутнього вчителя (2015)
Мішеніна Т. М. - Формування предметної компетентності у майбутніх філологів педагогічних вишів у процесі вивчення латини (2015)
Мозгальова Н. Г. - Музичні здібності, їх сутність і розвиток у процесі інструментально-виконавської підготовки вчителів музики (2015)
Павлюк Є. О. - Проблемне навчання як основа фахової підготовки майбутніх тренерів-викладачів (2015)
Побережна Н. О. - Іншомовна підготовка студентів юридичних спеціальностей у контексті євроінтеграції (2015)
Родчин З. Я. - Текстоцентричний підхід у вивченні української мови як іноземної (студентами-медиками) (2015)
Тогочинський О. М. - Основні етапи технології формування соціальної компетентності слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України (2015)
Топчій Л. C. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-філологів до формування соціокультурної компетентності учнів старших класів гімназії (2015)
Часова Е. В. - Особливості підготовки методичних посібників з хімії для навчання студентів-іноземців, Івчук В. В. (2015)
Чухно Т. В. - Культурологічні аспекти формування професійно орієнтованої особистості майбутнього викладача (2015)
Базилевська О. О. - Образотворча діяльність учнів з особливими освітніми потребами як засіб соціокультурного інтегрування (2015)
Дрогайцев О. І. - Роль початкового етапу в навчанні іноземної мови в середній школі (2015)
Коваль М. М. - Виховний вплив інформаційних технологій на особистісний розвиток учнів (2015)
Короленко В. Л. - Моральне формування дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи (2015)
Майба О. К. - Структура формування християнських православних цінностей дітей молодшого шкільного віку у процесі хорової діяльності (2015)
Марків В. М. - Шляхи організації взаємодії вчителя й учнів у навчально-виховному процесі початкової школи (2015)
Родименко І. М. - Алгоритм обстеження дитини (2015)
Федоренко Д. О. - Особливості проведення формувального експерименту з проблеми виховання екологічної культури старшокласників (2015)
Борова Т. А. - Особливості взаємодії викладачів та студентів у навчальному процесі, Гончар О. В. (2015)
Бурлаєнко Т. І. - "Lifelong learning” – навчання протягом життя – необхідна вимога часу (2015)
Воронцова І. В. - Формування графічної компетентності молодших спеціалістів через технології дистанційного навчання, Лук’янець В. Д., Шумська Л. П. (2015)
Гаманюк В. А. - Проблеми модернізації системи іншомовної педагогічної освіти в Україні, Хорошилова Н. В. (2015)
Грибова Л. В. - Професійна мобільність як один із критеріїв ефективності підвищення кваліфікації фахівців (2015)
Іншаков А. Є. - Діяльнісний підхід до організації словникової роботи з дітьми старшого дошкільного віку (2015)
Кельнер С. C. - Модель психолого-педагогічного супроводу формування цілісності особистості у процесі профільного навчання (2015)
Козаченко І. В. - Використання інноваційних технологій у виховному процесі вищого навчального закладу (2015)
Крюков О. І. - Інноваційна освіта як один із основних ресурсів модернізації сучасної держави, Луценко С. М. (2015)
Куц М. О. - Дидактичні основи використання ТЗН у навчанні іноземних мов (2015)
Лапіна В. О. - Дидактичні умови реалізації навчального діалогу під час вивчення іноземних мов у технічних вишах (2015)
Молдован І. В. - До питання класифікації геометричних умінь в умовах застосування мультимедійних засобів (2015)
Новак О. М. - "Авторська школа": сутність поняття, ознаки, різновиди та особливості діяльності (2015)
Петько Л. В. - Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища шляхом роботи з художнім текстом як реалізація виховного принципу навчання іноземної мови в умовах університету (2015)
Соловій У. В. - Проблемні аспекти викладання навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" у вищих медичних навчальних закладах (2015)
Соловйова Н. Д. - Розвиток універсальних умінь у процесі читання іншомовних текстів, Ігнатюк Н. А. (2015)
Сушенцев А. О. - Реалізація принципів професійного вдосконалення виробничого персоналу в Україні (2015)
Устінова В. О. - Відбір та структурування змісту навчальної інформації (2015)
Харченко Т. Г. - Приклади використання проблемних ситуацій у процесі навчання вчителів у Франції (2015)
Царенко О. М. - Віртуальні навчальні посібники як засіб реалізації інформаційно-діяльнісного підходу в навчальному процесі (2015)
Цвіркун Л. О. - Дидактичні підходи та принципи формування проектно-конструкторської компетентності у процесі вивчення графічних дисциплін (2015)
Цебро Я. І. - Чинники формування конкурентоспроможності ВНЗ (2015)
Боровая Т. А. - Организация научно-исследовательской деятельности студентов в Германии (2015)
Бугрій В. C. - Використання краєзнавства як засобу вдосконалення форм навчання історії у школі (30-50-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Гладир Я. C. - Проблема допрофесійної підготовки іноземних студентів у сучасній педагогічній науці: аналітичний огляд (2015)
Гребеник Ю. C. - Комунікативна підготовка медичних сестер Великої Британії для роботи з пацієнтами похилого віку та психічнохворими (2015)
Гриненко Д. В. - Вплив глобалізації на процес навчання іноземних мов у школі: досвід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2015)
Давиденко Г. В. - Ретроспективний аналіз упровадження інклюзивної освіти в Німеччині (2015)
Драшко О. М. - Особливості підготовки вчителів технології: ретроспективний аналіз (2015)
Желанова В. В. - Феномен "контекст” у міждисциплінарному вимірі (2015)
Ключкович Т. В. - Розвиток системи педагогічної освіти в контексті реформування вищої школи у Словацькій Республіці (2015)
Княжева І. А. - Проблема професійної підготовки викладачів вищої школи до педагогічної діяльності в умовах магістратури в наукових дослідженнях (2015)
Костіна Л. C. - Суспільний запит і підтримка професійного розвитку вчителя в Австралії (2015)
Сіліванова І. М. - Ґенеза розвитку міжнародної академічної мобільності в університетах Франції (2015)
Смолярчук О. Ф. - Особливості змісту навчальної програми "Англійська мова та література” в Гонконзькому університеті (КНР) (2015)
Ustymenko-Kosorich О. А. - Accordion training in music schools in Serb academically popular type (2015)
Григоровський П. Є. - Виявлення впливу ущільнених умов, створених існуючими будівлями та спорудами, на техніко(економічні показники нового будівництва, Надточій М. І., Молодід О. С. (2016)
Ярова Л. В. - Aналіз особливостей введення в експлуатацію закінчених об'єктів будівництва в Україні, Грін О. О., Івко А. В. (2016)
Нестеренко І. С. - Види оцінки вартості нерухомості (2016)
Чертков О. Ю. - Визначення підходів до конфігурації будівельного проекту на ранніх етапах інвестиційного циклу до початку проектної стадії будівельного процессу (2016)
Юрченко Ю. О. - Методологічні підходи до класифікації стратегій будівельних підприємств (2016)
Босов А. А. - Розробка моделі розрахунку довговічності покрівельної системи, Радкевич А. В., Худенко В. Ф., Глущенко В. М. (2016)
Білик С. І. - Вузлова стійкість купольних конструкцій за методом узагальненого критерію, Тонкачеєв В. Г. (2016)
Василенко О. Б. - Формоутворюючі функції природного, штучного і суміщеного освітлення в архітектурі (2016)
Антипенко Є. Ю. - Розкриття основ комфортності сельбищної території та мікрорайонування, як системи формування внутрішньої житлового середовища, Одінцова Є. О. (2016)
Броневицький А. П. - Особливості організації будівельного виробництва під час ревіталізації промислових будівель та споруд (2016)
Клюка О. М. - Скорегований метод розрахунку міцності просторових перерізів звичайно армованих залізобетонних елементів прямокутного профілю з одиночним армуванням при згині з крученням на основі деформаційної моделі (2016)
Бєліченко О. А. - Влив активації на процеси структуроутворення цементних систем (2016)
Осадчук Т. Ю. - Дослідження міцності багатошарових скляних плит, які працюють на згин від зосередженого навантаження штампом, Демчина Б. Г. (2016)
Никифоров А. Л. - Поиск рациональных организационно-технологических решений реконструкции, Менейлюк И. А., Ершов М. Н. (2016)
Перебинос А. Р. - Екологічна безпека та біопошкодження дерев'яних конструкцій будівельних споруд, Кривомаз Т. І. (2016)
Качуренко В. В. - Експериментальне вивчення дії сипучих матеріалів на гофровані панелі стінок для ємнісних конструкцій (2016)
Скорук О. М. - Моделювання роботи сталефібробетонних плит, опертих по контуру за допомогою ПК ЛІРА-САПР, Глагола І. І. (2016)
Фетисов О. И. - Тенденции реновации объектов индустриального наследия в чешской республике (2016)
Гореленко О. О. - Поведінка шарів, та метод моделювання асфальтобетонного покриття, при дії короткочасного навантаження на площину контакту шарів дороги технологічних транспортних споруд (2016)
Fiore R. - On the interplay between Q2 and t dependences in exclusive diffractive production of real photons and vector mesons in ep collisions, Jenkovszky L. L., Lavorini A., Magas V. K. (2012)
Ahmad M. A. - Study of angular distribution and KNO scaling in the collisions of 28Si with emulsion nuclei at 14.6A GeV, Ahmad S. (2012)
Vakarchuk I. O. - Theory of heat capacity of liquid helium-4 for temperatures above the critical point, Pastukhov V. S., Prytula R. O. (2012)
Яковенко Я. В. - Поляризація та піроелектричний коефіцієнт в околі антиферодисторсійних доменних границь (на прикладі SrTiO3), Єлісєєв Є. А., Свєчніков С. В., Морозовська Г. М. (2012)
Стадник В. Й. - Про новий кристал LiNH4SO4 з ізотропною точкою, Романюк М. О., Брезвін Р. С. (2012)
Козинець О. В. - Фізичні властивості сенсорних структур на основі кремнієвого p−n-переходу з зустрічними гребінчатими контактами на тильній поверхні, Литвиненко С. В. (2012)
Rudko G. Yu. - Structural and photoluminescence properties of ZnO nanowires, Dubrovin I. V., Klimovskaya A. I., Gule E. G., Lytvyn P. M., Lytvyn Yu. M., Turanska S. P. (2012)
Чучман М. П. - Динаміка низькоенергетичної лазерної плазми олова, Месарош Л. В., Шуаібов О. К. (2012)
Сіжук А. С. - Релаксація просторово однорідної функції розподілу за умови неоднорідного розподілу енергії, Єжов С. М. (2012)
Viznyuk A. V. - Scalar cosmological perturbations on the brane, Shtanov Yu. V. (2012)
Авторський покажчик до 57 тому "Українського фізичного журналу" за 2012 рік (2012)
Тематичний покажчик до 57 тому "Українського фізичного журналу" за 2012 рік (2012)
Петрушова Н. В. - Формування комунікативної компетенції старшокласників і студентів шляхом використання у процесі навчання відеоматеріалів (2013)
Щербань М. П. - Технологія формування правової культури студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2013)
Скотт Л. - Навчання може стати продуктивнішим зі смартфонами, оснащеними навчальними за стосунками (2013)
Копайгора М. М. - Інноваційна виставкова діяльність Хорольської гімназії, Колісник М. В. (2013)
Новак О. О. - Олімпіада з педагогіки та психології на Полтавщині уроки для організаторів (2013)
Муліка К. М. - Розвиток пре- і перинатальних знань у системі освіти України: досвід психологічної служби Полтавщини (2013)
Онаць О. М. - Культура в контексті розвитку демократичного освітнього середовища (2013)
Охріменко А. І. - Пожежна безпека в загальноосвітніх навчальних закладах України, Цина А. Ю. (2013)
Лідовий І.Г. - Реформування системи освіти району в контексті глобалізацій них тенденцій (2013)
Стоцька О. В. - Лауреати Полтавської обласної премії імені А. С. Макаренка за 2012-2013 рр. (2013)
Цебрій І. В. - Олександр Мишуга: портрет основоположника української вокальної педагогіки в контексті сучасної вітчизняної освіти, Ващенко Н. М. (2013)
Світельска-Дірко С. В. - Патріотичне виховання засобами казки учнів молодших класів у творчості О. Сухомлинського (2013)
Хілліг Г. - Макаренко нужно исследовать и сохранить-это наша общая задача (2013)
Мазур В. М. - Переріз збудження ізомерного стану ядра 127Те в реакції (γ, n) в інтервалі енергій 9–20 МеВ, Симочко Д. М., Деречкей П. С., Біган З. М. (2013)
Феоктістов О. І. - Низькоенергетичні спектри електронів, які виникають при бомбардуванні титанової мішені β-частинками тритію та α-частинками 238Pu, Купряшкін В. Т., Сидоренко Л. П., Коломієць М. Ф., Коваленко О. В., Лашко В. А. (2013)
Кадан В. М. - Вплив пасткових станів на кінетику люмінесценції та наведеного поглинання світла наночастинками Si в SiO2 матриці при збудженні фемтосекундними лазерними імпульсами, Індутний І. З., Данько В. А., Шепелявий П. Є., Дмитрук І. М., Коренюк П. І., Блонський І. В. (2013)
Anisimov I. O. - Formation of a density jump in the inhomogeneous isothermal plasma interacting with modulated electron beam, Soroka S. V. (2013)
Герасимов О. І. - Щодо аналізу структури гранульованих матеріалів, Загородній А. Г., Сомов М. М. (2013)
Сингаївська Г. І. - Електричні та високочастотні властивості компенсованого GаN в умовах електронного стримінгу, Коротєєв В. В. (2013)
Локоть Л. О. - Хартрі−фоківська задача електронно-діркової пари в квантовій ямі GaN (2013)
Stasyuk I. V. - Energy spectrum of the pseudospin-electron model in a dynamical mean-field approach, Krasnov V. O. (2013)
Лисенко В. - Нанофізика та антивірусна терапія, Лозовський В., Співак М. (2013)
Ляшенко Я. О. - Переривчастий режим межового тертя як фазовий перехід першого роду, Заскока А. М. (2013)
Діптан І. І. - "Конституція Пилипа Орлика": проблемно-історіографічний вимір (2013)
Удовиченко І. В. - Специфіка визначення та функціонування регіональних одиниць в Україні (2013)
Павленко В. І. - Сучасні аспекти вивчення системи роботи вчителя та поширення передового педагогічного досвіду (2013)
Пустовіт А. О. - Філософія для дітей: досвід Полтавської гімназії № 31 (2013)
Олійник С. П. - Формування правописної зіркості у першокласників експериментальна система вправ, Халчанська О. В. (2013)
Голуб Н. М. - Корекційно-розвивальне освітнє середовище як фактор профілактики порушень писемного мовлення (2013)
Федій О. А. - Науковий контекст демографічних понять у методиці навчання економічної і соціальної географії (2013)
Караманов О. В. - Роль навчального середовища в реалізації музейно-педагогічних програм і проектів (2013)
Алфімов Д. В. - Моніторинг ефективності виховання лідерських якостей школярів (2013)
Овчарук О. В. - Характеристик освіти для демократичного громадянства: європейський контекст (2013)
Канівець З. М. - Шкільне інспектування в українській РСР 1943 – 1946 рр. (2013)
Хиллиг Г. - А. С. Макаренко – участник празднования 300-летия царствования Дома Романовых, проходившего в феврале 1913 г. В железнодорожном училище на станции Долинская (2013)
Хиллиг Г. - Вместо Парижа – в Сталинград. К 80-летию Волжско-черноморского похода коммунаров-дзержинцев (2013)
Феоктістов О. І. - Розподіл електронів за енергією в "піку нульової енергії", що виникає при радіоактивному розпаді або при бомбардуванні мішені зарядженими частинками, Купряшкін В. Т., Сидоренко Л. П., Лашко В. А. (2013)
Генерал А. А. - Моделювання газового розряду в парах води, Шпеник Ю. О. (2013)
Гнатовський О. В. - Метод крос-кореляційного формування складних розподілів енергії лазерних полів, Негрійко А. М., Гнатовський В. О., Сидоренко А. В. (2013)
Оліх О. Я. - Особливості перенесення заряду в структурах Mo/n-Si з бар’єром Шотки (2013)
Томчук П. М. - Поляризаційні залежності терагерцового випромінювання гарячими носіями заряду в p-Te, Бондар В. М., Солончук Л. С. (2013)
Саченко А. В. - Рекомбінаційні характеристики пластин монокристалічного кремнію з приповерхневим порушеним шаром, Костильов В. П., Литовченко В. Г., Попов В. Г., Романюк Б. М., Черненко В. В., Насєка В. М., Слусар Т. В., Кирилова С. І., Комаров Ф. Ф. (2013)
Корнієнко М. Є. - Дискретні властивості квазірідких плівок води в області передплавлення льоду. 1. Температурні залежності товщини наноплівок води та в’язкопружних властивостей полікристалічного льоду, Шейко Н. Л., Корнієнко О. М., Ніколаєнко Т. Ю. (2013)
Давиденко М. О. - Електрофізичні та люмінесцентні властивості систем сульфід кадмію−пористий кремній, Кузнецов Г. В., Мілованов Ю. С. (2013)
Подолян О. М. - Еволюція пор при реакційній дифузії у сферичних і циліндричних наночастинках, Запорожець Т. В., Гусак А. М. (2013)
Ткач М. В. - Теорія властивостей резонансно-тунельних наноструктур, як активних елементів квантових каскадних лазерів і детекторів, Сеті Ю. О. (2013)
Мелков Г. А. - Сильно нерівноважний стан в магнітних наноточках при високих рівнях накачки, Слободянюк Д. В. (2013)
Лісний Б. М. - Асиметричний ромбічний ланцюжок Ізінга−Габбарда з притяганням (2013)
Булавін Л. А. - Виробництво ентропії в дифузійному режимі випаровування краплини, Вербінська Г. М., Гаврюшенко Д. А., Сисоєв В. М., Соловйов О. С., Черевко К. В. (2013)
Овчарук О. В. - Проблеми поширення освітніх інновацій та інноваційних освітніх проектів в Україні (2013)
Каталог інноваційних проектів та інновацій у сфері дошкільної та загальної середньої освіти України (2013)
Дистанційна бізнес-школа для старшокласників – інноваційна розробка Донецького ОІППО (2013)
Курс "Філософія для дітей" інновація педагогів Автономної Республіки Крим (2013)
Зінченко В. В. - Глобальні трансформації сучасних парадигм освіти і менеджменту суспільного виховання (2013)
Ром Т. А. - Социальные практики в воспитании: традиции и перспективы (2013)
Пахомова Н. Г. - Акмеологічні ресурси як основа професіоналізму педагога (2013)
Іванюк І. В. - Досвід віртуальних навчальних спільнот у формуванні полікультурної компетентності учнів: міжнародний аспект (2013)
Волошина О. В. - Використання технології проблемного навчання при викладанні дисциплін педагогічного циклу (2016)
Климчук А. М. - Особливості застосування jazzchants як методу сучасних педагогічних технологій (2016)
Козловський Ю. М. - Взаємодія ПТНЗ сільської місцевості та вищих навчальних закладів у роботі з обдарованими учнями, Гриці В. В. (2016)
Коломієць А. М. - Мета, сутність і основні характеристики особистісно-орієнтованого навчання в сучасних умовах, Мазайкіна І. О. (2016)
Лань Синь Дзюнь - Забезпечення наступності фортепіанної підготовки майбутніх учителів музики (2016)
Блудова Ю. О. - Регіональна культурно-історична спадщина як засіб формування художньо-естетичного смаку молодших школярів (2016)
Жаровська О. П. - Патріотичне виховання студентів педагогічного університету: ціннісно-орієнтаційна складова (2016)
Клєба А. I. - Педагогiчне спiлкування як основа формування iнформацiйно-комунiкативної культури майбутнiх вихователiв (2016)
Синьова Т. В. - Роль полікультурного виховання в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу, Алексєєва Л. І., Алексєєв М. Е. (2016)
Бровчак Л. С. - Формування організаторських здібностей майбутніх учителів (2016)
Вовчаста Н. Я. - Підготовка викладачів до забезпечення іншомовної професійної діяльності майбутніх офіцерів цивільного захисту (2016)
Войціх І. В. - Аналіз стану сформованості емоційної компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки (2016)
Грицай Н. Б. - Ефективність формування методичної готовності майбутніх учителів біології в педагогічних університетах (2016)
Давидченко І. Д. - Засоби формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Дармограй П. В. - Результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування професійної компетентності у майбутніх офіцерів державної пенітенціарної служби у процесі фахової підготовки (2016)
Калініченко А. І. - Формування навичок перекладу фахових текстів у студентів технічних навчальних закладів (2016)
Коба О. В. - Формування у курсантів вищих військових навчальних закладів командирських якостей у процесі навчання (2016)
Колесник Т. А. - Змішане навчання в освітньому середовищі – основні визначення та переваги застосування (2016)
Костенко Н. І. - Мовні особливості професійного спілкування майбутніх фахівців сфери обслуговування (2016)
Корсун Ю. О. - Формування суб’єктно-рефлексивної позиції студентів у процесі професійної підготовки як педагогічна умова розвитку професійної самосвідомості майбутніх інженерів (2016)
Куц П. В. - Шляхи удосконалення виробничої лікарської практики студентів-стоматологів у контексті Болонського процесу, Костюк Т. М., Волинець В. М. (2016)
Ліхіцька Л. М. - Актуальність орієнтаційно-пізнавального аспекту готовності майбутніх учителів музики до прогресивних методів навчання мистецькій інноваційній діяльності (2016)
Левчук О. В. - Інтеграція підготовки фахівців як необхідна складова системи сучасної професійної освіти (2016)
Холковська І. Л. - Підготовка майбутніх учителів до профілактики девіантної поведінки школярів (2016)
Шатковська І. С. - Англійська та французька філологія у літературно-творчих інтересах П. І. Чайковського (2016)
Заблоцька І. М. - Хімічна складова професійних компетенцій бакалаврів лабораторної діагностики у вітчизняних і зарубіжних освітніх програмах (2016)
Комар Т. О. - Тенденції розвитку сучасної сім’ї та соціально-психологічні чинники її стабільності (2016)
Панасюк М. - Вплив рівня освіти на структуру безробіття: на прикладі люблінського воєводства (2016)
Фуштей О. В. - Особливості соціально-психологічних стереотипів сприймання "переселенців з Донбасу", Чала К. О. (2016)
Галузяк В. М. - Особистісна референтність вихователя: її сутність і типи (2016)
Католик Г. В. - Я-концепція практичного психолога: онтогенетичний підхід у контексті дитячо-юнацької психотерапії (2016)
Коток М. О. - Фактори впливу на процес формування особистісної ідентичності дитини старшого дошкільного віку (2016)
Матюшкін М. В. - Психологічні особливості педагога в процесі опанування інформаційними технологіями, Олексієнко С. О., Носенко Є. Ю., Закревська Є. С. (2016)
Шахов В. В. - Професійна самосвідомість фахівця як психологічний феномен (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Oliinychenko D. R. - Investigation of hadron multiplicities and hadron yield ratios in heavy ion collisions, Bugaev K. A., Sorin A. S. (2013)
Semenov I. L. - Ion drag force on a charged macroparticle in collisionless plasma (2013)
Brodin A. - Mechanisms for anomalous diffusion in a nematic environment (2013)
Красько М. М. - Вплив домішки олова на деградацію провідності в n-кремнії при електронному опроміненні (2013)
Yeshchenko O. A. - Temperature effects on the surface plasmon resonance in copper nanoparticles (2013)
Литовченко Н. М. - Екситонні характеристики InxGa1-xAs−GaAs гетероструктур з квантовими ямами при низьких температурах, Корбутяк Д. В., Стрільчук О. М. (2013)
Доценко І. С. - Квантова телепортація зашумлених заплутаних станів, Коробка Р. С. (2013)
Makhlaichuk P. V. - Dimerization of water molecules. Modeling of the attractive part of the interparticle potential in the multipole approximation, Malomuzh M. P., Zhyganiuk I. V. (2013)
Сименог І. В. - Умови стабільності двовимірних квантових систем трьох заряджених частинок, Михнюк В. В., Кузьменко М. В. (2013)
Симулик В. М. - Іван Юрійович Кривський (до 80-річчя від дня народження) (2013)
Академікові Педагогіки добра Івану Зязюну - 75! (2013)
Учитель українських учителів: до ювілею академіка І. А. Зязюна (2013)
Поздравление Г. Хиллигу с 75-летием со дня рождения и 45-летием основания марбургской лаборатории "Макаренко-реферат" (2013)
Хиллиг Г. - В Украину, к Антону Макаренко… 40 лет исследований на родине кумира (2013)
Хиллиг Г. - Вновь открывая Макаренко-оратора. Слово на презинтации в Елецком университете 26 декабря 2012 г. Книги "А.С.Макренко. Публичные выступления (1936-1939 гг.)" (2013)
Хиллиг Г. - Как Макаренко добрался до Америки: об истории брошюры "Дети в стране социализма" (2013)
Зінченко В. В. - Моделі соціалізації в західних концепціях філософії суспільного виховання (2013)
Іноземцев В. А. - Філософські аспекти виховання дітей у педагогічній спадщині М. Пирогова (2013)
Мирошниченко В. І. - Полтавщина – 2012: кроки до сучасної освіти (2013)
Українські школярі за результатами дослідження якості природничо-математичної освіти ТІМSS увійшли до двадцятки кращих (2013)
Калініна Л. М. - Реформування освіти в Чеській Республіці (2013)
Лунячек В. Е. - Сучасна освіта Китаю: проблеми і перспективи розвитку (2013)
Козлова О. Г. - Підприємницька діяльність А. С. Макаренка як складова управління Полтавською трудовою колонією ім. М.Горького (2013)
Сорока В. І. - Дослідження методами ядерного мікроаналізу поверхневих наношарів структури золото−кремній, Лебедь С. О., Толмачев М. Г., Кухаренко О. Г., Веселов О. О. (2013)
Горішний М. П. - Природа і кінетика нестаціонарного поглинання світла плівками фталоціаніну свинцю (PbPc) і хлоралюмінійхлорфталоціаніну (ClAlClPc), індукованого фемтосекундними лазерними імпульсами (2013)
Abed H. J. - Comparison among different types of advanced modulation formats under four wave mixing effects, Din N. M., Al-Mansoori M. H., Abdullah F., Fadhil H. A. (2013)
Volkov A. Yu. - Evaluation of non-diagonal components of the pockels tensor for photorefractive Sn2P2S6 crystal (2013)
Блонський І. В. - Філаментація фемтосекундного вихрового пучка в сапфірі, Кадан В. М., Дергачев А. А., Шльонов С. А., Кандідов В. П., Пузіков В. М., Гринь Л. О. (2013)
Dimian M. F. - Effects of variable fluid properties on unsteady heat transfer over a stretching surface in the presence of thermal radiation, Megahed A. M. (2013)
Khader M. M. - Numerical solution for the effect of variable fluid properties on the flow and heat transfer in a non-Newtonian Maxwell fluid over an unsteady stretching sheet with internal heat generation, Megahed A. M. (2013)
Костильов В. П. - Вплив системи поверхневих центрів на ефективну швидкість поверхневої рекомбінації та на параметри кремнієвих сонячних елементів, Саченко А. В., Соколовський І. О., Черненко В. В., Слусар Т. В., Суший А. В. (2013)
Горський П. В. - Фактор потужності шаруватого термоелектричного матеріалу із замкненою поверхнею Фермі в квантуючому магнітному полі (2013)
Лисенков Е. А. - Перколяційні властивості систем на основі поліпропіленгліколю та вуглецевих нанотрубок, Яковлев Ю. В., Клепко В. В. (2013)
Гаєвський В. Р. - Електролітичний метод отримання наночастинок оксиду цинку, Нечипорук Б. Д., Новоселецький М. Ю., Рудик Б. П. (2013)
Балабай Р. М. - Електронні властивості функціоналізованих графенових нанострічок (2013)
Задорожна Л. В. - Магнітне поле космічних струн у ранньому Всесвіті, Гнатик Б. І., Ситенко Ю. О. (2013)
Акімова О. В. - Структурно-функціональна модель формування творчого мислення майбутнього вчителя (2016)
Коломієць А. М. - Механізми самооцінювання наукової активності та наукової продуктивності викладачів вищої школи (2016)
Лазаренко Н. І. - Структурні компоненти інформаційної культури викладача педагогічного вищого навчального закладу (2016)
Чарковський Я. Є. - Технологізація суспільних сфер життєдіяльності людини, Танась М. (2016)
Іщук Н. Ю. - Використання Інтернет технологій у процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування (2016)
Кадемія М. Ю. - Використання смарт-технологій у навчальному процесі, Сапогов М. В. (2016)
Левчук О. В. - Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час математичної підготовки майбутніх аграріїв на основі застосування системи mathcad (2016)
Стрюк Н. В. - Використання методу симуляції в процесі викладання іноземної мови професійного спрямування майбутнім фахівцям в галузі журналістики (2016)
Цибульська В. В. - Педагогічно-виконавські аспекти роботи над старовинними музичними творами в класі фортепіано (2016)
Грінченко Т. Д. - Художнє спілкування як головний чинник формування мистецького досвіду майбутніх учителів музики (2016)
Ісаєва С. Д. - Активне слухання як метод встановлення конструктивних взаємин між викладачем і студентами у вищих навчальних закладах (2016)
Лисенко Т. А. - Використання виховного потенціалу української фортепіанної музики в практиці сучасної школи (2016)
Холковська І. Л. - Соціальна компетентність як умова успішної самореалізації особистості (2016)
Вовк Л. П. - Акмеологічний підхід до вивчення проблеми професійного саморозвитку майбутнього вчителя, Фрицюк В. А. (2016)
Жовнич О. В. - Проблеми професійної іншомовної підготовки майбутніх журналістів і можливі шляхи їх розв’язання (2016)
Кравець Р. А. - Освітньо-кваліфікаційні вимоги до полікультурної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі (2016)
Красильникова Г. В. - Моніторинг якості професійної підготовки фахівців у ВНЗ України з позиції логіко-структурного підходу, Красильников С. Р. (2016)
Никифорова Л. А. - Модель формування професійної культури майбутніх учителів фізичного виховання (2016)
Олійник Н. А. - Формування професійної мобільності студентів у процесі гуманітанорної підготовки в аграрних університетах (2016)
Остраус Ю. М. - Критерії, показники та рівні сформованості професійно комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів (2016)
Рябова М. В. - Структурно-змістова модель методичного супроводу самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання (2016)
Співаковська Є. О. - Структура професійної діяльності вчителя в умовах полісуб’єктного навчального середовища (2016)
Хе Сюефей - Педагогічні умови вдосконалення музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії в процесі фахового навчання (2016)
Шаповалюк Л. О. - Сучасні тенденції розвитку культури професійної діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі (2016)
Eaton T. - Literature and life:using implicit theory of personality and psycho-semantic principles for peer-tutor modeling in special needs language and writer-response (2016)
Risen M. - History and explanation of american special education, Tripses J. S. (2016)
Бедрань Р. В. - Педагогічні умови виховання культури здоров’я дітей у різновікових групах (2016)
Бондар Т. І. - Супровід навчання студентів з обмеженими можливостями здоров’я в системі вищої освіти США (2016)
Бондаренко Ю. А. - Музикотерапія в системі корекційної допомоги дошкільникам зі зниженим зором (2016)
Малишевська І. А. - Підготовка психолого-педагогічних фахівців до роботи в умовах освітньої інклюзії (2016)
Столяренко О. В. - Ціннісне ставлення до людини і актуальні проблеми професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями, Столяренко О. В., Вишивана Л. С. (2016)
Хамська Н. Б. - Розвиток інклюзивної освіти в Німеччині, Матіюк Д. В. (2016)
Хворова Г. М. - Формування у фахівців навичок компетентної взаємодії з батьками дітей з полісистемними порушеннями розвитку під час проведення тренінгів компетентного батьківства у корекційних таборах та реабілітаційних закладах (2016)
Галузяк В. М. - Очікування успіху як мотиваційний чинник педагогічного спілкування (2016)
Шахов В. В. - Розвиток професійної самосвідомості студентів (2016)
Шахов В. І. - Особливості розвитку моральної свідомості майбутніх психологів (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Heidari A. - A new method for investigating and accurately solving the one-dimensional quantum Ising model in constant and variable transverse magnetic fields, Ghorbani F., Ghorbani M. (2013)
Gorkavenko V. M. - Casimir force induced on a plane by an impenetrable flux tube of finite radius, Sitenko Yu. A., Stepanov O. B. (2013)
Glushko E. Ya. - The intensity-dependent band shift effect in 1D photonic crystals for optical signal processing (2013)
Романенко В. І. - Імпульсна дифузія атомів і наночастинок у оптичній пастці, утвореній послідовностями зустрічних світлових імпульсів, Романенко О. В., Удовицька О. Г., Яценко Л. П. (2013)
Ковтун Ю. В. - Дослідження обертання плазмових шарів різної густини в схрещених E × B полях, Скібенко Є. І., Скибенко А. І., Юферов В. Б. (2013)
Швець В. Т. - Термодинаміка металічного гелію, Козицький С. В. (2013)
Мирсагатов Ш. А. - Каскадный инжекционный фотоприемник на основе твердых растворов А2В6-соединений для спектрального диапазона l=500 – 650 nm, Заверюхин Б. Н., Атабоев О. К., Заверюхина Н. Н. (2013)
Курчак А. І. - Конкурентні механізми гістерезису опору в графеновому каналі, Морозовська Г. М., Стріха М. В. (2013)
Петренко В. Ю. - Вплив наночастинок CdTe на утворення J-агрегатів тіамонометинціанінових барвників, Сломінський Ю. Л., Смирнова Г. Л., Мазарчук І. А., Дімітрієв О. П. (2013)
Болеста І. М. - Процес формування наноструктур на ВдВ-поверхні кристалів CdI2, Ровецький І. М., Партика М. В., Карбовник І. Д., Кулик Б. Я. (2013)
Ющенко О. В. - Мікроскопічний опис неекстенсивних систем у рамках моделі Ізінга, Бадалян А. Ю. (2013)
Міжнародна конференція "Проблеми теоретичної фізики" м. Київ, 8−11 жовтня 2012 р. (2013)
Гайдідей Ю. Б. - Олександр Сергійович Давидов (1912−1993), Локтєв В. М. (2013)
Simulik V. M. - Bosonic symmetries, solutions, and conservation laws for the Dirac equation with nonzero mass, Krivsky I. Yu., Lamer I. L. (2013)
Lashko Yu. A. - Unusual manifestations of the Pauli principle in scattering of atomic nuclei, Filippov G. F. (2013)
Vasilevsky V. S. - Microscopic three-cluster descriptions of 11B and 11C nuclei (2013)
Perepelytsya S. M. - Dynamics of ion-phosphate lattice of DNA in left-handed double helix form, Volkov S. N. (2013)
Brizhik L. - Stabilizing role of lattice anharmonicity in the bisoliton dynamics, Chetverikov A. P., Ebeling W., Röpke G., Velarde M. G. (2013)
Мастропас З. П. - О роли флуктуаций когерентных смещений положений равновесия атомов при фазовых переходах второго рода, Мясников Е. Н. (2013)
Litovchenko V. G. - Analog of the Davydov splitting in carbon graphite-like structures (2013)
Кондович С. В. - Магнітна динаміка мультифероїка з антиферомагнітним прошарком, Гомонай О. В., Локтєв В. М. (2013)
Pylypovskyi O. V. - Mechanism of fast axially symmetric reversal of magnetic vortex core, Sheka D. D., Kravchuk V. P., Gaididei Yu. B., Mertens F. G. (2013)
Tarasov A. N. - Magnetic susceptibilities of dense superfluid neutron matter with generalized Skyrme forces and spin-triplet pairing at zero temperature (2013)
Dzyublik A. Ya. - Nuclear excitation by electron transitions (2013)
Nesterov A. V. - Spectra of nuclei 9Вe and 9В in a three-cluster microscopic model, Vasilevsky V. S., Kovalenko T. P. (2013)
Gavrilko T. A. - Molecular dynamics and phase transitions behavior of binary mixtures of fatty acids and cetyltrimethylammonium bromide as studied via Davydov splitting of molecular vibrational modes, Puchkovska G. O., Styopkin V. I., Bezrodna T. V., Baran J., Drozd M. (2013)
Archilla J. F. R. - Moving excitations in cation lattices, Kosevich Y. A., Jiménez N., Sánchez-Morcillo V. J., Garsía-Raffi L. M. (2013)
Weyrauch M. - Efficient MPS algorithm for periodic boundary conditions and applications, Rakov M. V. (2013)
Volkov O. M. - Saturation of magnetic films with spin-polarized current in the presence of a magnetic field, Kravchuk V. P. (2013)
Pavlyuk A. M. - Generalization of polynomial invariants and holographic principle for knots and links (2013)
Grytsay V. I. - The structure of a chaos of strange attractors within a mathematical model of the metabolism of a cell, Musatenko I. V. (2013)
Starodub I. O. - Fluxon scattering on a stripe-like impurity in a two-dimensional Josephson junction, Zolotaryuk Y. (2013)
Цина А. Ю. - Законодавчі і нормативно-правові засади охорони праці в галузі освіті (2012)
Карапузова Н. Д. - Педагогічна ергономіка: створення комфортного та безпечного навчального середовища у початковій школі, Починок Є. А., Помогайбо В. М. (2012)
Водолазська Т. В. - Модель доброзичливого до дітей освітнього середовища (2012)
Козак І. О. - Ефективність упровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій (на прикладі ЗНЗ м.Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області), Козак Н. Г. (2012)
Рибалко Л. М. - Оновлення шкільної природничо-наукової освіти на основі еколого-еволюційного підходу (2012)
Якименко А. А. - Служба охорони праці в загальноосвітніх навчальних закладах (2012)
Кулик Є. В. - Система управління охороною праці в навчальному закладі (2012)
Королюк С. В. - Освітній менеджмент: розвиток компетентності керівника школи в умовах змін, Гавриш Р. Л., Водолазська Т.В. (2012)
Бромот О. О. - Школи "Імені…" на Полтавщині, Коваленко О. П. (2012)
Стадник С. М. - Книга про пошуки легендарної "Полтавської Трої": дослідження, відкриття, роздуми (2012)
Максименко Л. М. - Англомовний світ початку ХХІ століття (2012)
Lengyel A. - Truncated QCD-pomeron at LHC energies, Tarics Z. (2013)
Bakry M. Y. - Charged particle pseudorapidity distributions for Pb−Pb and Au−Au collisions using neural network model, El-Dahshan E.-S. A., Abd El-Hamied E. F. (2013)
Скибенко А. І. - НВЧ-рефлектометрія плазми незвичайною хвилею з частотою, меншою від електронно-циклотронної (2013)
Хелемеля О. В. - Діелектрична модель енергетичних втрат важкої зарядженої частинки при русі в холодному замагніченому електронному газі, Холодов Р. І., Мирошніченко В. І. (2013)
Нагорний А. В. - Чутливість методу малокутового розсіяння нейтронів при визначенні структурних параметрів магнітних рідинних систем з низькою концентрацією магнетиту, Булавін Л. А., Петренко В. І., Авдєєв М. В., Аксьонов В. Л. (2013)
Павлик Б. В. - Електрофізичні характеристики приповерхневих шарів кристалів Si p-типу, з напиленими плівками Al, підданих пружній деформації, Кушлик М. О., Дідик Р. І., Шикоряк Й. А., Слободзян Д. П., Кулик Б. Я. (2013)
Bondar M. V. - New fluorene-based fluorescent probe with efficient two-photon absorption, Przhonska O. V., Kachkovsky O. D., Frazer A., Morales A. R., Belfield K. D. (2013)
Верба Р. В. - Спінові хвилі у масивах магнітних наноточок, пов’язаних магнітодипольною взаємодією (2013)
Руденко Р. М. - Вплив високотемпературного відпалу на структуру та край власного поглинання тонкоплівкового кремнію, легованого оловом, Войтович В. В., Красько М. М., Колосюк А. Г., Крайчинський А. М., Юхимчук В. О., Макара В. А. (2013)
Пагава Т. А. - Исследование разупорядоченных областей в облученных протонами кристаллах n-Si с помощью холловских измерений, Беридзе М. Г., Майсурадзе Н. И., Чхартишвили Л. С., Каландадзе И. Г. (2013)
Курилюк В. В. - Пружні деформації в SiGe-гетероструктурах з квантовими точками неоднорідного складу (2013)
Суханов А. Д. - Квантовомеханический аналог нулевого начала термодинамики (к проблеме инкорпорации термодинамики в квантовую теорию), Голубева О. Н., Барьяхтар В. Г. (2013)
Член-кореспондент НАН України Анатолій Миколайович Погорілий (до 70-річчя від дня народження) (2013)
Таньшина А. - Життя, віддане науці. Ілля Іванович Залюбовський (15.06.1929−21.02.2013) (2013)
Gorkavenko V. M. - Generation of the leptonic asymmetry in the sterile neutrino hadronic decays, Rudenok I. V., Vilchynskiy S. I. (2013)
Одинаев С. - Исследование коэффициентов сдвиговой и объемной вязкости многоатомных жидкостей в зависимости от параметров состояния, Абдурасулов А. (2013)
Karumuri S. R. - Studies of the vibrational energy level of H2O by algebraic and DFT approaches, Rao V. U. M., Vijaya Sekhar J., Surendrababu M. S., Patrudu T. B., Vamsikrishna N., Babu K.S., Kumar V. S. S., Srinivas G. (2013)
Thakur D. P. - EA density functional study of the adsorption of carbon dioxide molecule on graphene, Barde N. P., Bardapurkar P. P., Khairnar R. S. (2013)
Онищенко В. Ф. - Провідність та фотопровідність двовимірних структур макропористого кремнію, Карачевцева Л. А. (2013)
Стадник В. Й. - Двопроменезаломлюючі властивості одновісно стиснутих кристалів K2SO4, Кашуба О. З., Брезвін Р. С., Матвіїшин І. М., Рудиш М. Я. (2013)
Боледзюк В. Б. - Оптичні та електричні властивості шаруватих кристалів InSe і GaSe, інтеркальованих етиловим спиртом, Ковалюк З. Д., Пирля М. М., Барбуца С. Г. (2013)
Ступка А. А. - Високочастотні довгохвильові коливання в іонних кристалах з двома атомами в елементарній комірці (2013)
Неймаш В. Б. - Мікроструктура тонких композитних плівок Si−Sn, Порошин В. М., Кабалдін О. М., Юхимчук В. О., Шепелявий П. Є., Макара В. А., Ларкін С. Ю. (2013)
Смірнов О. Б. - Роль механічних напружень при іонній імплантації твердих розчинів CdHgTe, Литвин О. С., Мороженко В. О., Савкіна Р. К., Смолій М. І., Удовицька Р. С., Сизов Ф. Ф. (2013)
Гамов Д. В. - Дослідження рекомбінаційних характеристик Cz-кремнію, імплантованого іонами заліза, Гудименко О. І., Кладько В. П., Литовченко В. Г., Мельник В. П., Оберемок О. С., Попов В. Г., Поліщук Ю. О., Романюк Б. М., Черненко В. В., Насєка В. М. (2013)
Баужа О. С. - Магнітні властивості квантових кілець при врахуванні спін-орбітальної та електрон-електронної взаємодії (2013)
Grigoryev S. B. - Einstein equations in the case of static cylindrical symmetry and the diagonal stress-energy tensor with mutually proportional components, Leonov A. B. (2013)
Олійник В. В. - Сьогодення та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти (2012)
Зелюк В. В. - Теорія і практика вдосконалення педагогічної майстерності працівників освіти у системі підвищення кваліфікації, Білик Н. І., Новак О. О. (2012)
Кравченко Л. М. - Система підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями шляхом розвитку фахових компетенцій, Степаненко М. І. (2012)
Шостя С. П. - Формування інформаційно-освітнього середовища ЗНЗ як фактор ефективного управління (2012)
Барабаш О. Д. - Використання навчальних та навчально-професійних задач у підготовці фахівця (2012)
Ногєць К. - Сучасний учитель і його творча діяльність у школі (2012)
Литвинюк Л. В. - Персональні сайти вчителів як джерело для біографічних досліджень в управлінні педагогічним колективом школи (2012)
Веліховська А. Б. - Модель вивчення передового педагогічного досвіду вчителів математики в загальноосвітніх навчальних закладах Миколаївської області (2012)
Булгакова В.Г. - Проблеми підручника іноземної мови на сторінках часопису "Иностранные языки в школе" (40-60-ті роки ХХ століття) (2012)
Види середовищ в освіті (2012)
Смірнова Т. Ю. - Методична робота як засіб формування професійної компетентності педагогів: з досвіду Гадяцького району (2012)
International conference "Quantum groups and quantum integrable systems" Kyiv, june 18–21, 2013 (2013)
Gavrilik A. M. - New version of q-deformed supersymmetric quantum mechanics, Kachurik I. I., Lukash A. V. (2013)
Bespalov Yu. N. - From bialgebras to operads. Quantum line and cooperad of correlation functions (2013)
Nikitin A. G. - Superintegrable systems with arbitrary spin (2013)
Nazarenko A. V. - Area quantization of the parameter space of riemann surfaces in genus two (2013)
Ovsiyuk E. M. - On behavior of quantum particles in an electric field in spaces of constant curvature, hyperbolic and spherical models, Veko O. V. (2013)
Ovsiyuk E. M. - Quantum mechanics of a spin 1 particle in the magnetic monopole potential, in spaces of Euclid and Lobachevsky: non-relativistic approximation, Veko O. V., Kazmerchuk K. V., Kisel V. V., Red’kov V. M. (2013)
Bezvershenko Yu. V. - Extended state space of the rational sl(2) Gaudin model in terms of Laguerre polynomials, Holod P. I. (2013)
Vakhnenko O. O. - Semidiscrete integrable systems inspired by the Davydov−Kyslukha model (2013)
Kozak A. V. - Integrability in AdS/CFT (2013)
Burban I. M. - Unified (p, q; α, γ, l)-deformations of oscillator and hybrid oscillator algebras and two-dimensional conformal field theory (2013)
Мороз О. - Зсувна та об’ємна в’язкості ґадронного газу в наближенні часу релаксації та його перевірка (2013)
Uklein A. V. - Linear and nonlinear optical characterizations of TiO2-based hybrids at the self-action of CW laser irradiation and picosecond laser, Multian V. V., Gayvoronsky V. Ya. (2013)
Курйоз Ю. І. - Фотоперетворення в плівках целюлозо-циннамату при опроміненні поляризованим ультрафіолетовим світлом (2013)
Булавін Л. А. - Нейтронні дослідження структури неполярних магнітних рідинних систем з надлишком поверхнево-активних речовин, Нагорний А. В., Петренко В. І., Авдєєв М. В., Алмаши Л., Рошта Л., Аксьонов В. Л. (2013)
Барьяхтар В. Г. - Феноменологическая теория релаксации в двухподрешеточном феррите, Иванов Б. А., Голубева О. Н. (2013)
Ступка А. А. - Звукові коливання в іонному кристалі при врахуванні кореляцій електричного поля (2013)
Стахіра Й. М. - Механізм формування спектрів нестаціонарної п’єзофотопровідності шаруватих кристалів, Стахіра Р. Й. (2013)
Руденко Р. М. - Поведінка водню при кристалізації тонких плівок кремнію, легованих оловом, Красько М. М., Войтович В. В., Колосюк А. Г., Поварчук В. Ю., Крайчинський А. М., Юхимчук В. О., Войтович М. В., Братусь В. Я., Залоїло І. А. (2013)
Gavrilik A. M. - Deformed Bose gas models able to jointly account for compositeness of particles and their interaction, Mishchenko Yu. A. (2013)
Pavlyuk A. M. - Homfly polynomial invariants of torus knots and bosonic (q, p)-calculus (2013)
Rebesh A. P. - Thermodynamical properties of μ-Bose gas model, Kachurik I. I., Gavrilik A. M. (2013)
Simulik V. M. - Quantum-mechanical description of the fermionic doublet and its link with the Dirac equation, Krivsky I. Yu. (2013)
Пам’яті Костянтина Павловича Шамрая (2013)
Авторський покажчик до 58 тому "Українського фізичного журналу" за 2013 рік (2013)
Тематичний покажчик до 58 тому "Українського фізичного журналу" за 2013 рік (2013)
Яремко Я. - Лінгвополітологічний дискурс Івана Франка і сучасна теорія комунікації (2016)
Набитович І. - "Азбучна" та правописна війни в Галичині у ХІХ ст.: історико-політичні аспекти (2016)
Ґрещук В. - Франкознавча проблематика в науковій спадщині Івана Ковалика, Ґрещук В. (2016)
Поповський А. - Мовно-художня творчість та мовознавча (термінологічна) діяльність Івана Франка (2016)
Паночко М. - Іван Франко та становлення української правничої термінології (2016)
Кочан І. - Заголовки малої прози І. Франка як актуалізатори художнього тексту (2016)
Федурко М. - Вербалізація концепту слово у поезії Івана Франка (на матеріалі збірки "З вершин і низин"), Огар А. (2016)
Котович В. - Мала батьківщина Івана Франка: ономастичний та лінгвокультурологічний аспект (2016)
Сколоздра-Шепітко О. - Онімний простір оповідання Івана Франка "Герой поневолі" (2016)
Дидик-Меуш Г. - Писемні пам’ятки в оцінці І. Франка: прикметник-означення і "мандрівний" євангельський сюжет (2016)
Зубрицька М. - Лексико-семантичні особливості бойківських говірок у художньому дискурсі Івана Франка (2016)
Гулевич Л. - Образний світ Миколи Устияновича та Івана Франка: рух художньої думки (2016)
Лужецька Н. - Імпліцитні текстові засоби в комунікативно-прагматичному полі І. Франка (2016)
Стецик М. - Поема Івана Франка "Мойсей" як лінгвоментальний феномен (2016)
Мельник Л. - "Любов до тебе була моєю провідною звіздою…" (лінгвістичний аналіз інтимного епістолярію І. Франка) (2016)
Іваночко Г. - Автологічне слово в "Тюремних сонетах" Івана Франка (2016)
Галів У. - Функціонально-стилістичне навантаження фразем у прозі Івана Франка (на матеріалі повістей "Великий шум" та "Петрії і Довбущуки") (2016)
Куцик О. - Концепт гріх як стрижневий компонент паремійного дискурсу (на матеріалі збірників І. Франка "Галицько-руські народні приповідки" та В. Даля "Пословицы русского народа"), Колечко М. (2016)
Явір Л. - Алюзивно-ремінісцентний потенціал Біблії в поетичних творах Івана Франка (2016)
Федоришин Х. - Ампліфікація як засіб увиразнення градаційних відношень у стилістичному синтаксисі прозових творів Івана Франка (на матеріалі оповідання "Хома з серцем і Хома без серця"), Кушлик О. (2016)
Легка Л. - Наголошування дієслів із суфіксом -ну- у поетичних творах Лесі Українки та Івана Франка (2016)
Завальнюк І. - Специфіка й форми вияву інтертекстуальності в заголовках газет Вінниччини (2016)
Іваночко К. - Акцентна варіантність суфіксальних дієслів першого – третього та п’ятого структурних класів і ритмічна організація пісенних текстів наддністрянських говорів (2016)
Азарова Л. - Закономірності структурної організації багатокомпонентних складних слів у концепції "золотої" пропорції (2016)
Пілецький В. - Дієслівні форми та віддієслівні іменники і прикметники в науково-технічній термінології (проблеми творення та функціювання) (2016)
Кушлик О. - Компонентний склад словотвірних парадигм дієслів хрестити та христити в українській мові (2016)
Мацьків П. - Семантичний обшир лексеми віра: словниково-діахронний та фразеологічний аспекти (2016)
Філіпчук М. - Символіка фразеологічних одиниць в етнокультурному контексті (2016)
Прокопчук Л. - Компаративні фразеологізми із зоонімічним компонентом в епічних творах Івана Багряного (2016)
Смерчко А. - Дихотомія "добро – зло" у слов’янській фразеології (на матеріалі української, польської та російської мов) (2016)
Коваленко Н. - Соматизми у діалектному просторі та в складі фразеологізмів (2016)
Моргун А. - Мовно-естетична репрезентація небесного простору в поетичній практиці другої половини ХХ ст., Прокопович Л. (2016)
Баранська Л. - Молитовні мотиви в прозі Марії Матіос (стилістичний аспект) (2016)
Лісняк Н. - Поетичний образ щастя в лемківських піснях (2016)
Процик І. - Національно-постколоніальна еклектика: назви футбольних команд у незалежній Україні (2016)
Битвин Т. - Особливості функціонування теонімів в українських перекладах Біблії ХІХ – ХХ століть (2016)
Біда І. - Сакральна лексика в новелах Василя Стефаника, Стецик М. (2016)
Деренчук Н. - Особливості формування маніпулятивної стратегії в українському політичному дискурсі (2016)
Курило О. - Фразеологічні одиниці в повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я" (2016)
Кульбабська О. - Дискурсивні модуси особистості в сучасній українськомовній драмі (Рец. на монографію: Корольова В. Комунікативно-прагматична організація сучасного українського драматургійного дискурсу : монографія / Валерія Корольова. – Дніпро : Ліра, 2016. – 382 с.) (2016)
Кушлик О. - Міжнародна наукова конференція "Лінгвістичне франкознавство в контексті сучасних філологічних студій", приурочена до 160-річчя від дня народження Івана Франка (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до матеріалів фахового наукового видання ДДПУ"Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університетуімені Івана Франка" Серія "Філологія" (2016)
Титул, зміст (2017)
Менейлюк А. И. - Обоснование гипотезы оптимизации методов управления предприятиями по строительству и реконструкции элеваторов, Никифоров А.Л. (2017)
Матченко П. Т. - Визначення залишкового ресурсу будівель і споруд, що експлуатуються, за запасами стійкосты до техногенних дій (2017)
Сьомка С. В. - Формування методу послідовного системного аналізу ланцюгових пропорційних структур в архітектурі (2017)
Гук Я. С. - Порівняння досліджених середніх висот снігового покриву на метеостанції Плай з обчисленими аналогічними параметрами за методикою чотирьох напрямків між початковими метеостанціями: Берегово, Ужгород, Великий Березний, Хуст і кінцевою метеостанцією Нижні Ворота Закарпатської області, Найбауер І. Ф., Новак Е. Й. (2017)
Стороженко Л. І. - Особливості будови та базові положення щодо проектування й виробництва просторової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції, Гасій Г. М. (2017)
Кагановский Л. О. - Космическая крупногабаритная ферменная трансформируемая конструкция Кагановского (2017)
Моради Пур Омид - Основные аспекты проектирования зданий с энергосберегающими технологиями (2017)
Абрашкевич Ю. Д. - Зменшення енергетичних витрат при різанні металопрокату на монтажних ділянках, Пелевін Л. Є., Мачишин Г. М. (2017)
Вітаємо із 70-річчям Радиша Юрія Володимировича визнаного фахівця у галузі теоретичної та прикладної механіки і споріднених напрямків досліджень (2017)
Вихідні дані (2017)
Абрамов Д. В. - Коэффициент полезного действия и показатели удельного потребления энергии при движении автомобиля, Подригало Н. М., Подригало М. А. (2017)
Андрущак І. Є. - Features and specific technology network attacks (2017)
Астрелін І. М. - Регенерація SiC кислотною обробкою шламу різання монокристалічного кремнію та реагентно-флокуляційне очищення утворених промивних вод, Янушевська О. І., Іванюк О. В. (2017)
Бєлоконь Ю. О. - Дослідження структури та фазового складу синтезованого алюмініду титану (2017)
Браїло М. В. - Оптимізація вмісту ініціатора у поліефірній матриці за її фізико-механічними властивостями, Якущенко С. В., Фесенко І. П. (2017)
Букетова Н. М. - Дослідження гідроабразивної зносостійкості епоксикомпозитів з підвищеними експлуатаційно-ремонтними характеристиками для засобів транспорту, Нігалатій В. Д. (2017)
Волков В. П. - Особливості розробки математичних моделей оцінювання поточного і прогнозування параметрів технічного стану автомобіля, Грицук І. В., Грицук Ю. В., Волков Ю. В., Калашніков Є. Є. (2017)
Гануліч Б. К. - Про розвиток смуг плинності біля еліптичних вирізів та тріщин в умовах плоскої деформації, Матвіїв Ю. Я. (2017)
Гевко Б. М. - Особливості конструкцій шнекових механізмів для добування сапропелів, Клендій В. М., Мельничук С. Л., Радик М. Д. (2017)
Гінайло П. І. - Необхідні умови екстремуму в задачі оптимального керування з лінійними багатозначними відображеннями (2017)
Гулієва Н. М. - 3-D моделювання механічної обробки деталі (2017)
Ештеівілі А. М. - Технологічне забезпечення точності шліфуванння циліндричних поверхонь (2017)
Євстаф’єва Є. О. - Застосування системного підходу щодо використання стандартів при підтвердженні відповідності продукції виробничо-технічного призначення, Дядюра К. О. (2017)
Кашицький В. П. - Вплив понижених температур на механічні характеристики епоксикомпозитів, Щеглов С. М. (2017)
Колесник О. А. - Обгрунтування параметрів піднімально-транспортної лебідки, Гурик О. Я., Пік А. І., Клендій М. І., Мельничук С. Л. (2017)
Котенко О. І. - Обґрунтування доцільності вдосконалення конструкції робочого колеса вільновихрового насоса, Кондусь В. Ю. (2017)
Красікова І. Є. - Определение мультифрактальных характеристик изображений структур материалов, Красіков І. В., Картузов В. В. (2017)
Мазін О. С. - Оценка дополнительных затрат энергии двигателя на выполнение автомобилем поворота (2017)
Марасанов В. В. - Наноструктурные модели инициирования сигналов акустической эмиссии, Шарко А. О. (2017)
Марчук І. В. - Технологічне забезпечення точності шліфуванння поверхонь обертання підшипників, Ештеівілі А. М., Олексин М. В. (2017)
Марчук Р. М. - Обгрунтування параметрів гідравлічної запобіжної муфти, Комар Р. В., Дубиняк Т. С., Фльонц О. В., Диня В. І., Семенів І. І. (2017)
Назаров І. О. - Улучшение тормозных свойств легковых автомобилей за счет межбортового распределения тормозных сил, Назаров В. І., Ємельянов В. Л. (2017)
Нарівський О. Е. - Вплив характерних особливостей селективного розчинення сплаву 06ХН28МДТ на його тривкість до МКК у високоокиснювальному середовищі, Маркова Н. В. (2017)
Подригало М. А. - Оцінка динамічних властивостей й енергетичної економічності автомобілів з безступінчастою автоматичною трансмісією, Кайдалов Р. О., Жовтоног О. М. (2017)
Роженко Н. М. - Визначення методом рентгенографії функції розподілу мікродеформацій у механоактивованих порошках вольфраму, Картузов В. В., Гусачук Д. А. (2017)
Сметанкін С. О. - Влияние модификатора 4,4 –сульфонилбис (4,1-фенилен) бис(n, n – диэтилдитиокарбамата) на структуру и механические свойства эпоксидной матрицы (2017)
Филипенко О. І. - Технологічні фактори виробництва, що впливають на якість покриттів дзеркальних поверхонь МОЕМС-перемикачів, Чала О. О., Відешин М. І. (2017)
Штаюра Н. С. - Визначення залишкової міцності тонкостінних елементів конструкцій з короткими тріщинами (2017)
Штойко І. П. - Корозійно-циклічна тріщиностійкість сталі нафтопроводу за механічних умов, які моделюють турбулентний потік нафти (2017)
Кузьмінський А. І. - Інновації в методології методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи, Тарасенкова Н. А., Акуленко І. А. (2014)
Андріанов В. Є. - Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя початкових класів з фізичної культури, Андріанов Т. В. (2014)
Армаш Т. С. - Розвиток компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання лінійної алгебри (2014)
Білоконна Н. І. - Театральна педагогіка як засіб формування емоційної культури майбутнього вчителя початкової школи (2014)
Білоконний С. П. - Педагогічне освітнє середовище як умова формування професійної позиції майбутнього вчителя (2014)
Дзюба Л. Г. - Шляхи підготовки майбутніх учителів початкової школи до ознайомлення учнів з інформаційно-комунікаційними технологіями (2014)
Зеленкова Н. І. - Дидактичні умови розвитку інформаційнокомунікаційних компетентностей магістрантів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, Морозова К. О. (2014)
Іванова В. В. - Навчально-дослідницька робота – складник професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах вищої школи, Григоренко Л. В. (2014)
Коржова Л. С. - Стан проблеми формування вмінь міжкультурного спілкування у студентів у педагогічній теорії та практиці, Катеруша О. В. (2014)
Ключова Л. С. - Самопізнання як основа професійно-етичного розвитку педагогічних працівників (2014)
Костюк В. Б. - Принципи організації навчання іншомовного професійно-орієнтованого спілкування майбутніх судноводіїв (2014)
Кушнір Г. Л. - Важливість методів навчання у процесі засвоєння краєзнавчотуристичних знань студентами вищих навчальних закладів (2014)
Лисевич О. В. - Формування творчої компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі їх фахової підготовки (2014)
Максименко І. Г. - Професійно-педагогічна спрямованість як детермінанта професійного становлення майбутнього інженера-педагога (2014)
Мозгальова Н. Г. - Концептуальні підходи до оновлення змісту інструментально-виконавської підготовки вчителів музики (2014)
Монашненко Г. М. - Лінгвістична компетентність як складник професійної компетентності філолога (2014)
Пасічна О. В. - Удосконалення лексичних умінь і навичок студентів у процесі навчання української мови (за професійним спрямуванням) (2014)
Потапкіна Л. В. - Шляхи розвитку в майбутніх економістів управлінських якостей і навичок роботи в команді (2014)
Тарасенко Р. О. - Організаційно-педагогічні аспекти формування інформаційної компетентності майбутнього перекладача (2014)
Тільняк Н. В. - Методичні аспекти проектування комунікативної взаємодії студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням (2014)
Тур О. М. - Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців на основі соціального співробітництва академічних груп (2014)
Цвіркун Л. О. - Компетентності майбутнього інженера у процесі графічної підготовки (2014)
Щука Г. П. - Організація навчальних та виробничих практик у процесі підготовки фахівців сфери туризму (2014)
Абжалов Р. Р. - Критерії вибору учнями хімічного факультативу (2014)
Зінченко В. М. - Робочий зошит як засіб формування мовно-мовленнєвої компетентності старшокласників (2014)
Медведєва Н. Г. - Формування критичного мислення учнів на уроках російської мови та літератури як основа розвитку інноваційної особистості (2014)
Ткачук С. М. - Використання комп’ютерних технологій у системі початкової музичної освіти (2014)
Топузов О. М. - Поняття "тривалість життя" як демографічний компонент шкільної географічної освіти, Федій О. А. (2014)
Хороших О. В. - Використання міжпредметних зв’язків на уроках біології (2014)
Шутько В. В. - Проблеми фізичного виховання школярів через призму поглядів учителя (2014)
Яковлєва В. А. - Сукупність компонентів самостійної життєдіяльності випускників шкіл-інтернатів як основа формування їх життєвої компетентності (2014)
Гриценко В. Г. - Теоретичні основи проектування і створення інформаційно-аналітичних систем управління навчальним закладом, Подолян О. М. (2014)
Данилюк С. С. - Професійна підготовка сучасних фахівців: компетентнісний підхід (2014)
Дороніна Т. О. - Сучасні підходи до визначення сутності та структури освітнього середовища (2014)
Жорняк Б. Є. - Дидактика формування творчої особистості засобами музичного мистецтва (2014)
Зуєнко Н. О. - Діалогова сутність особистісно зорієнтованої парадигми освіти (2014)
Карманова Е. И. - Формирование профессиональной коммуникативной компетенции в группах с различным уровнем подготовки (2014)
Клименко С. О. - Контекстне навчання у формуванні предметної компетентності на заняттях з біонеорганічної хімії (2014)
Литвинова С.Г. - Хмаро орієнтоване навчальне середовище, віртуалізація, мобільність – основні напрямки розвитку загальної середньої освіти ХХІ століття (2014)
Онищенко І. В. - Сутність і структура інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища (2014)
Остраус Ю. М. - Деякі підходи до визначення сутності поняття "професійне самовдосконалення майбутніх сімейних лікарів" (2014)
Просіна О. В. - Фасилітація як інноваційна технологія в навчально-виховному процесі (2014)
Сергеєва Л. М. - Концептуальні основи управління розвитком професійнотехнічного навчального закладу (2014)
Третяк О. С. - Проектування педагогічної системи підготовки магістрівісториків (2014)
Фурт Д. В. - Феномен полікультуралізму в педагогічному дискурсі (2014)
Швець Н. А. - Роль викладача ВНЗ у забезпеченні потреб студентів у здоровому способі життя (2014)
Яшник С. В. - Антропологічний підхід до управлінської культури фахівців сільськогосподарської галузі (2014)
Гаманюк В. А. - Досвід підготовки вчителів для білінгвального навчання в системі освіти ФРН (2014)
Гнізділова О. А. - Зміст і напрями діяльності наукової школи професора Н. В. Гавриш (2014)
Гордійчук Є. С. - Особливості співпраці вищих навчальних закладів України та Польщі в контексті євроінтеграції (2014)
Колесник І. О. - Ідеї реформування освіти в Західній Європі в період ХІХ століття (2014)
Кормілець С. В. - Особливості організації фізичної підготовки і позакласної роботи в кадетських корпусах у ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Устименко В. В. - Уплив соціально-політичних чинників на формування багатомовності в Канаді (2014)
Кушнир О. А. - Пролонгированный профессионально-психологический отбор как один из актуальных компонентов управления рисками при обеспечении безопасности полётов (2014)
Олексюк Н. С. - Соціально-педагогічний супровід молодої сім’ї, яка перебуває у стані кризи (2014)
Пінська О. Л. - Теоретичні засади організації педагогічної взаємодії в навчальному процесі вищих закладів освіти, Шепеленко Т. Л. (2014)
Полозенко О. В. - Психологічний складник професійної діяльності фахівців агрономічного профілю (2014)
Потапова О. М. - До проблеми формування критичного мислення у студентів технічних ВНЗ під час вивчення математичних дисциплін (2014)
Талаш І. О. - Розвиток здатності до педагогічної творчості майбутніх учителів початкових класів (2014)
Шепеленко Т. Л. - Психолого-педагогічні умови формування готовності студентів до творчої професійно-педагогічної діяльності, Пінська О. Л. (2014)
Єрмошенко М. М. - Утворення і розподіл прибутку в інформаційно-енергетичній теорії вартості (2016)
Максимов Д. А. - Перспективы институционального подхода к оценке активов производственной корпорации, Халиков М. А. (2016)
Мельник Л. Г. - Четвёртая промышленная революция: предпосылки и содержание (2016)
Musa M. - Host country macroeconomic determinants in the choice of location by the world largest FDI exporters, Hassan S. (2016)
Hostak P. - Energy intensity and convergence of economic performance of the European Union countries, Holomek Ja., Klierova M. (2016)
Бочарова Ю. Г. - Особливості конкуренції в економіці України (2016)
Ismailova R. A. - Assessment of innovations effectiveness in the manufacturing industry of Kazakhstan, Yesmagulova N. D., Japarova K. К. (2016)
Kim R. B. - The mediating role of brand knowledge and involvement on the relationship between country-of-origin and brand preference, Yan Ch., Han Y. (2016)
Markina I. A. - Administrative-legal mechanism of economic security system of the country (2016)
Мних О. Б. - Криза транспортного машинобудування в Україні і маркетинговий підхід до формування ринкової вартості машинобудівних підприємств (2016)
Suvittawat A. - Food cold chain transportation: Eastern Thailand case study (2016)
Тимошенко О. В. - Використання інтегральної моделі оцінювання економічної безпеки держави та її основних функціональних компонентів (2016)
Бреус С. В. - Використання збалансованої системи показників у діяльності вищих навчальних закладів, Хаустова Є. Б. (2016)
Камінський С. І. - Управління ризиками в процесі управління фінансовим циклом підприємства торгівлі (2016)
Kenayathulla H. B. - Financial adequacy and low performing schools: evidence from Malaysia (2016)
Керанчук Т. Л. - Управління інвестиційними проектами підприємства на основі цінннісно-орієнтованих підходів, Басюк Т. П. (2016)
Кривов’язюк І. В. - Управління стратегічними можливостями машинобудівних підприємств, Стрільчук Р. М. (2016)
Srimarut T. - Specific tools enhancing the performance of OTOP producers in Thailand, Mekhum W. (2016)
Sutthachaidee W. - Logistics management of coconut-shell products manufacturing: a case study of Samut Songkram Province, Thailand (2016)
Bakirbekova A. М. - The impact of human capital on regional innovative development, Konys Zh. K. (2016)
Богуш Л. Г. - Соціальна інфраструктура об’єднаних громад України: підходи до розвитку (2016)
Дейнега І. О. - Регіональні особливості формування комплексу маркетингу сільського зеленого туризму, Акімова Л. М., Кратт О. А. (2016)
Kim N. - Impact of environmental performance on financial performance: evidence from Korean supply contracts, Kwon K.-M. (2016)
Федонюк В. В. - Порівняльний економічний аналіз проведення рекультивації різних видів на порушених землях, Волянський В. О., Федонюк М. А. (2016)
Azylkanova S. A. - Estimating and forecasting the unemployment rate in the Republic of Kazakhstan, Zhanabayeva Zh. K., Rakhmetulina Zh. B. (2016)
Andreeva E. V. - Regional and demographic tourists’ inflows distribution as a factor of the national tourism competitiveness, Ushakov D. S. (2016)
Ералиева Я. А. - Комплексная оценка эффективности системы обязательного социального страхования в Республике Казахстан (2016)
Kombo F. - How demographic factors determine banking satisfaction: Czech and Kenyan case study, Nguyen T. A. N. (2016)
Mokhlis S. - Shopping styles of female consumers in a developing country (2016)
Spankova Ja. - Slovak labor migration abroad, Grencikova A., Kordos M. (2016)
Волкова О. Г. - Резервні фонди кредитних спілок України: особливості формування та використання (2016)
Глущенко О. В. - Фінансові чинники формування національного добробуту на рівні централізованих фінансів (2016)
Yermoshenko A. M. - Approaches to evaluating the quality of voluntary medical insurance services in Ukraine, Trynchuk V. V. (2016)
Rahman A. - Bank size, relationship lending and SME financing: evidence from Bangladesh, Rahman M. T., Kljucnikov A. (2016)
Chi S. P. - Political exchange risk in Japanese economy (2016)
Царук Н. Г. - Облік податку на додану вартість у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Кайдашев Р. П. - Петли оптимизации в проектах (2016)
Kim J. Y. - Impacts of social media communication strategies on product performance: focusing on Korean android game industry, Shin H.-D. (2016)
Князь С. В. - Структура, можливості і перспективи розвитку віртуальної економіки та креативних індустрій, Георгіаді Н. Г. (2016)
Кусаинов Т. - К проблеме выбора наиболее предпочтительного варианта диверсификации растениеводства в условиях неопределенности, Жолмуханова А., Асилов Б. (2016)
Лапкина И. А. - Оптимизация структуры парка портового оборудования, функционирующего в условиях неравномерной загрузки, Малаксиано М. А., Малаксиано Н. А. (2016)
Нестерчук Ю. О. - Ефективний розвиток садівництва на основі оптимізації сортової структури багаторічних насаджень, Тупчій О. С. (2016)
Олійник О. М. - Напрямки вдосконалення аналітичного інструментарію управління логістичною підсистемою машинобудівного підприємства, Маказан Є. В., Головань О. О. (2016)
Орлов О. О. - Управління цінами, витратами і прибутком за умов багатономенклатурного виробництва на засадах концепції маржинального підходу, Сурмай Д. Д. (2016)
Пістунов І. М. - Використання нейронних сіток для формування низькоризикової стратегії торгівлі на фінансових ринках, Богач Д. С. (2016)
Rogachev A. F. - Modelling of monotowns development by means of cognitive maps, Mizyakina O. B., Fedorova Ya. V. (2016)
Chaikovska I. І. - Economic-mathematical modelling of employee evaluation in the system of enterprise knowledge management (2016)
Chaiboonsri Ch. - Extreme values analysis for ASEAN stock exchanges, Chaitip P. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Dorogovtsev A. A. - On self-intersection local times for generalized Brownian bridges and the distance between step functions, Izyumtseva O. L. (2015)
Fomichov V. V. - Evolution of moments of isotropic Brownian stochastic flows (2015)
Giet J.-S. - The logistic S.D.E., Vallois P., Wantz-Mezieres S. (2015)
Glinyanaya E. V. - Krylov-Veretennikov representation for the m-point motion of a discrete-time flow (2015)
Korenovska I. A. - Random maps and Kolmogorov widths (2015)
Marynych A. V. - A note on convergence to stationarity of random processes with immigration (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Berti P. - A survey on Skorokhod representation theorem without separability, Pratelli L., Rigo P. (2015)
Ferger D. - Arginf-sets of multivariate cadlag processes and their convergence in hyperspace topologies (2015)
Kolesnik A. D. - Integral equation for the transition density of the multidimensional Markov random flight (2015)
Kolesnikov A. V. - Exchangeable optimal transportation and log-concavity, Zaev D. A. (2015)
Kuznetsov V. A. - On the large-deviation principle for the winding angle of a Brownian trajectory around the origin (2015)
Manita O. - Positivity of transition probabilities of infinite-dimensional diffusion processes on ellipsoids (2015)
Pilipenko A. - On a limit behavior of a one-dimensional random walk with non-integrable impurity, Sakhanenko L. (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Bogachev V. I. - On weak convergence of finite-dimensional and infinite-dimensional distributions of random processes, Miftakhov A. F. (2016)
Iksanov A. - Tail behavior of suprema of perturbed random walks, Polotskiy S. (2016)
Ivanov A. V. - Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors, Orlovsky I. V. (2016)
Kopytko B. I. - On Feller semigroups associated with one-dimensional diffusion processes with membranes, Shevchuk R. V. (2016)
Krasnitskiy S. M. - Baxter type theorems for generalized random Gaussian processes, Kurchenko O. O. (2016)
Molyboga G. M. - An analogue of the Berry-Esseen theorem for functionals of weakly ergodic Markov processes (2016)
Osypchuk M. M. - On some perturbations of a symmetric stable process and the corresponding Cauchy problems (2016)
Prokhorenko N. V. - On some generalizations of the results about the distribution of the maximum of the Chentsov random field on polygonal lines (2016)
Synyavska O. O. - Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error (2016)
Tantsiura M. V. - On strong solutions to countable systems of SDEs with interaction and non-Lipschitz drift (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Dilworth S. J. - A direct proof of the reflection principle for Brownian motion, Wright D. (2016)
Fomichov V. V. - A note on weak convergence of the $n$-point motions of Harris flows (2016)
Kabluchko Z. - Renewal shot noise processes in the case of slowly varying tails, Marynych A. (2016)
Kolesnikov A. V. - Remarks on mass transportation minimizing expectation of a minimum of affine functions, Lysenko N. (2016)
Ming Liao - Markov processes and group actions (2016)
Roelly S. - Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach, Vallois P. (2016)
Riabov G. V. - A representation for the Kantorovich--Rubinstein distance defined by the Cameron--Martin norm of a Gaussian measure on a Banach space (2016)
Rigo P. - Transfer theorems and right-continuous processes, Thorisson H. (2016)
Tsaregorodtsev Ya. V. - Asymptotic normality of element-wise weighted total least squares estimator in a multivariate errors-in-variables model (2016)
Скритська Н. В. - Essentia людського буття та онто-теологічна сутність метафізики: історико-філософський контекст (2014)
Danylova T. V. - Overcoming the Antinomies of Human Existence: Ontology of Trickster (2014)
Буланова-Дувалко Л. Ф. - Аналіз взаємовідносин матері та дитини та їх вплив на формування гендерних стереотипів у контексті психоаналітичного фемінізму (2014)
Айтов С. Ш. - Философия культуры Ю. М. Лотмана: когнитивный диалог семиотики и исторической антропологии (2014)
Яковлєва Я. О. - Чорнобильська трагедія як "культурна травма" України (2014)
Громов В. E. - От этики справедливости и страданий к духовной этике свободной, необусловленной личности (2014)
Надурак В. В. - До питання відкритості системи суспільної моралі (2014)
Бродецкая Ю. Ю. - Практики деформации целостности социальной реальности: объективация желаний как наследие цивилизационного прогресса (2014)
Zakharchenko M. S. - Deliberative Democracy in the Context of the Problems of Democratic Legitimacy (2014)
Краснокутський О. В. - Культурно-правовий чинник оптимізації розвитку ідеології державотворення в Україні (2014)
Кривчик Г. Г. - Український селянин як об’єкт аграрних реформ (2014)
Petrunok N. I. - Paul Feyerabend on the Scientific Worldview: Towards Questioning the Scientific Uniformity (2014)
Токовенко О. С. - Епістемологія у контесті сучасної біолого-еволюційної парадигми (2014)
Молокова О. В. - Социальный конструктивизм как решение проблемы рационального в постнеклассической эпистемологии (2014)
Малівський А. М. - Декартівське осмислення природи людини в "міркуваннях про метод" (2014)
Чигур Р. Ю. - Світоглядні трансформації в епоху постіндустріального суспільства (2014)
Хміль В. В. - Антропологічна компонента природи держави, Хміль Т. В. (2015)
Матюх Т. М. - Емпатія як умова людської творчості (2015)
Danylova T. V. - The Way to the Self: the Novel "Steppenwolf" Through the Lens of Jungian Process of Individuation (2015)
Семчук Ю. Й. - Антропоцентричні інтенції ісихастських і суфістських практик особистісного розвою свободи (2015)
Зінченко В. В. - Інституалізація глобальних стратегій трансформацій суспільства та освіти у контексті критичної теорії (2015)
Остренко С. А. - Ризома и барочность как культурно-онтологические основания феномена инновации (2015)
Бродецкая Ю. Ю. - Коммунитарное измерение проблемы социальной целостности (2015)
Власова О. П. - Философия просвещения и статус женщины в обществе XVIII в., Костюк Н. П. (2015)
Koliieva I. A. - Sexual Representation in the Postmodern Philsophical Discourse (2015)
Скиба Э. К. - Гедерные режимы как отражение властных отношений (2015)
Терешкун О. Ф. - Філософія техніки Хосе Ортеги-і-Гассета (2015)
Korableva E. V. - Freedom of the Information Space. is it a Reality or Illusion? (2015)
Малівський А. М. - Метафізична революція декарта та трансформація антропологічного проекту в тексті "метафізичних медитацій" (2015)
Усов Д. В. - Етика відповідальності К.-О. Апеля в ландшафтах контрактуалізму (2015)
Стратонова Н. О. - Рефлексія трансформації дохристиянських світоглядних уявлень в літературних памятках Київської Русі (2015)
Кретов П. В. - Філософема символу та концепт сенсу: філософсько-антропологічний аспект (2015)
Карпенко С. Р. - Дискурс влади і дискурс мас у сучасній філософській антропології: культурний, біологічний та релігійний виміри (2015)
Осадча Л. В. - Генетичні детермінанти ментальності (2015)
Moskalyk G. - Society of Knowledges as Space of Development of Intellect of Personality (2015)
Громов В. Е. - К вопросу о социо-культурном и гносеологическом статусе идеологии в самосознании современного общества (2015)
Рогова О. Г. - Актуалізація пошуку сенсожиттєвих цінностей як філософсько-освітня проблема (2015)
Ходус Е. В. - Принудительное счастье как современный социокультурный императив (2015)
Зінченко В. В. - Інституційна глобалізація як системне інтеграційне явище постмодерного розвитку (2015)
Генсіцький Ю. Д. - Філософсько-антропологічне значення розвитку штучно створених інтелектуальних систем (2015)
Малівський А. М. - Антропологічна інтенція філософування Рене Декарта та її прояв у тексті "Правил" (2015)
Айтов С. Ш. - Когнітивний діалог східноєвропейської філософії першої половини ХХ ст. та методологічні підходи історичної антропології (2015)
Демиденко Я. С. - Відображення філософських ідей Ф. Ніцше у мистецтві авангардизму (2015)
Корж І. Ф. - Державна прикордонна служба України: правовий статус та місце в системі сектору безпеки і оборони (2017)
Ляшук Р. М. - Правові основи здійснення автомобільних перевезень (2017)
Орловська Н. А. - Наркоконтрабанда як транскордонний злочин: економіко-кримінологічний вимір, Паламарчук Г. В. (2017)
Снігерьов О. П. - Принцип справедливості у реалізації дискреційних повноважень Державної прикордонної служби України, Царенко С. І. (2017)
Колб І. О. - Щодо методології наукових досліджень у сфері виконання покарань в Україні, Ліховіцький Я. О. (2017)
Ліховіцький Я. О. - Про деякі особливості діяльності персоналу виховних колоній, пов’язаної із забезпеченням безпеки засуджених (2017)
Сорока А. З. - Приховування як форма протидії розслідуванню незаконного переправлення осіб через державний кордон України (2017)
Стецюк С. П. - Історико-правові передумови виникнення юридичних підрозділів збройних сил України (2017)
Титул, зміст (2017)
Спіцина Л. А. - Рогачицька та рєпінська культури в колі культур пізнього енеоліту — ранньої бронзи Східної Європи (2017)
Скржинська М. В. - До взаємин скіфів із греками в Північному Причорномор’ї (2017)
Моця О. П. - Золотоординські "темні" віки на землях південної Русі: історично­археологічний контекст (2017)
Рассамакін Ю. Я. - Поховання доби раннього енеоліту на Луганщині, Черних Є. О. (2017)
Хомчик М. А. - Кам’яні ядра для метальних машин з Ольвії, Каганюк В. А. (2017)
Голубєв А. М. - Салтово-­маяцький кремаційний могильник "Государів Яр" у Середньму Подонців’ї (2017)
Нечитайло П. О. - Мідний посуд та рис з Кам’янця-Подільського, Горбаненко С. А. (2017)
Колода В. В. - Вироби з кістки та гірських порід енеоліту та бронзової доби на поселенні Фащівка, Панковський В. Б., Разумов С. М., Корохіна А. В. (2017)
Цвек О. В. - Вивчення пам’яток трипільської спільності Верхнього Подністров’я, Скакун Н. М., Терьохіна В. В. (2017)
Каравайко Д. В. - До витоків вивчення юхнівської культури (2017)
Отрощенко В. В. - Феномен російської археології (до 90-річчя Лева Самойловича Клейна) (2017)
Матера М. - Неинвазивные и археологические исследования позднескифского/постскифского Консуловского городища, Богацкий М., Малковский В. (2017)
Возний І. П. - Гупало Віра. Звенигород і Звенигородська земля у ХІ — ХІІІ століттях (соціоісторична реконструкція). Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2014. - 532 с. (2017)
До ювілею Наталії Михайлівни Секерської (2017)
До 70-­річчя Смирнова Ігоря Олександровича (2017)
До 60-­річчя Олександра Борисовича Супруненка (2017)
Яненко А. С. - Науково-­методичний семінар з історії археології та мистецтвознавства, Каряка О. В., Чуєва К. Є. (2017)
Pinchuk I. Ya. - Community mental health teams for people with mental isorders: a pilot project in Ukraine, Yachnik Iu. V., Ladyk-Bryzgalova A. K. (2016)
Пінчук І. Я. - Захворюваність і поширеність розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин серед учасників антитерористичної операції в Україні за перше півріччя 2016 року, Петриченко О. О., Колодєжний О. В., Здорик І. Ф., Древіцька О. О. (2016)
Аймедов К. В. - Особливості впровадження програми психосоціального супроводу жінок з алопецією та аналіз її ефективності, Живилко В. В. (2016)
Калугин И. В. - Проблема комплаенса у пациентов геронтопсихиатрического профиля, Хаустова Е. А. (2016)
Блажевич Ю. А. - Первые психотические эпизоды: клиника, динамика, терапия (2016)
Ільницька Т. Ю. - Гіперкінетичний розлад у дорослих як можлива причина соціальної дезадаптації, Марценковський І. А., Булахова Л. О. (2016)
Іщук В. В. - Клініко-психопатологічні характеристики тривожно-депресивних проявів психоендокринного синдрому при патології щитоподібної залози та кори надниркових залоз (2016)
Мішиєв В. Д. - Дослідження рекурентності варіабельності ритму серця у пацієнтів, хворих на епілепсію, Харитонов В. І., Попов А. О., Панічев О. Ю., Карплюк Є. С. (2016)
Dubovyk K. V. - Clinical polymorphism of children with autism spectrum disorders, displaced from the zone of military conflict in the east of Ukraine (2016)
Кожина Г. М. - Комплексна система психопрофілактики розвитку станів дезадаптації у студентів перших років навчання, Маркова М. В., Маракушин Д. І., Зеленська К. О., Хаустов М. М., Зеленська Г. М. (2016)
Шкода К. В. - Порівняльний аналіз копінг-поведінки дружин і матерів чоловіків, хворих на параноїдну шизофренію, з тривалими термінами захворювання (2016)
Кіосєва О. В. - Адаптивний кейс-менеджмент у системі психопревенції адаптивних порушень психоосвітньої спрямованості щодо студентської молоді, яка має досвід вживання психоактивних речовин (2016)
В’юн В. В. - Система медико-психологічної підтримки лікаря у період адаптації до професійної діяльності (2016)
Дрюченко М. О. - Система комплексної медико-психологічної корекції порушення материнсько-дитячої взаємодії в родинах жінок, хворих на параноїдну шизофренію: засади, зміст, ефективність (2016)
Духовський О. Е. - Психоосвіта в системі медико-психологічної допомоги сім’ї дитини першого року життя з тяжкою черепно-мозковою травмою (2016)
Панченко М. С. - Досвід вивчення непсихотичних порушень психічної сфери у осіб з різним рівнем кардіоваскулярного ризику (2016)
Резуненко О. Ю. - Принципи та алгоритм психоосвіти хворих на біполярний афективний розлад (2016)
Савіна М. В. - Обґрунтування засад та ефективності психологічної корекції та психопрофілактичної підтримки здоров’я сім’ї за наявності адиктивної поведінки у жінок (2016)
Аймедов К. В. - Особливості співзалежних жінок від алкозалежних чоловіків (2016)
Пріб Г. А. - Гендерні аспекти адиктивної поведінки (2016)
Олійник О. П. - Характеристика контингенту учасників бойових дій, які проходять судово-психіатричну експертизу, Ревенок О. А., Каніщев А. В., Радзевілова О. В. (2016)
Спіріна І. Д. - Проблеми надання психіатричної допомоги пацієнтам з розумовою відсталістю, Рокутов С. В., Шорніков А. В. (2016)
6-ті Львівські психіатричні зустрічі: "Міфи, які завжди з нами (або деякі аспекти суспільного божевілля)" (2016)
Древіцька О. О. - Актуальність психологічної корекції емоційних порушень у пацієнтів з онкологічними захворюваннями, Дягіль О. В. (2016)
Буяшенко В. - Cоціальна відповідальність: від дискурсу до практики (2017)
Stepurko T. - Perceived quality of out- and in-patient services in Ukraine: health care users’ perspective, Anufriyeva V., Tymoshevska V. (2017)
Semigina T. - Drug procurement policy in Ukraine: is there a "window of opportunity"?, Mandrik O. (2017)
Титаренко О. - Соціально-демографічні аспекти розвитку сільських територіальних громад в Україні (2017)
Чорний В. - Методика оцінки внутрішніх ризиків виходу підприємства на світовий ринок зерна (2017)
Голубєв А. - Фермерські господарства України: тенденції розвитку та економіко-соціальна сутність (2017)
Корчинська О. - Ефективність застосування сучасних інформаційних технологій у маркетинговій діяльності банків, Веселова М. (2017)
Степурко Т. - Кейс-стаді як метод викладання управлінських дисциплін в охороні здоров’я., Ігнащук О. (2017)
Кучер Г. - Створення у громаді інноваційних соціальних закладів для безхатченків (досвід міста Умань) (2017)
Карагодіна О. - Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи: аналіз поточної ситуації, Пожидаєва О. (2017)
Турченюк В. О. - Системна оптимізація природно-меліоративного режиму рисових зрошувальних систем на еколого-економічних засадах, Фроленкова Н. А., Рокочинський А. М. (2016)
Клімов С. В. - Відновлення працездатності дренажу в зоні осушення з використанням телеінспекції (2016)
Фурман В. М. - Моніторинг агроекологічного стану ґрунтів Сарненського району Рівненської області, Олійник О. О., Солодка Т. М., Яцкова В. (2016)
Сингаєвич Д. М. - Обґрунтування необхідності та шляхи оптимізації технік поливу та режимів зрошення супутніх рису культур рисової сівозміни на Придунайських РЗС, Приходько Н. В., Рокочинський А. М. (2016)
Рябков С. В. - База даних аналітично-інформаційної системи управління ґрунтовими режимами за краплинного зрошення, Усата Л. Г., Новачок О. М., Новачок І. О. (2016)
Мендусь С. П. - До розрахунку приканального дренажу на Придунайських рисових зрошувальних системах (2016)
Козішкурт С. М. - Необхідність упровадження водообігу на рисових системах півдня України, Мендусь П. І. (2016)
Мендусь С. П. - Обґрунтування параметрів поперечного перерізу зрошувальних каналів рисових систем в умовах дельти Дунаю, Мендусь П. І., Рокочинський А. М., Жеребятьєв О. В. (2016)
Рябков С. В. - Вплив краплинного зрошення, якості поливної води та удобрення на ущільнення ґрунтів, Усата Л. Г., Новачок О. М., Новачок І. О. (2016)
Хлапук М. М. - Дослідження зміни питомої енергії потоку в межах водозливу з тонкою стінкою, Корнійчук В. І. (2016)
Шинкарук Л. А. - Регулювання русел і протипаводковий захист в умовах глобалізації кліматичних змін, Щодро О. Є., Пірко А. Б. (2016)
Гапіч Г. В. - Оцінка безпеки експлуатації гідротехнічних споруд на малих річках, під час проходження дощових (зливових) паводків (2016)
Климюк Ю. Є. - Математичне моделювання процесу масоперенесення багатокомпонентних забруднюючих речовин у багатошарових кусково-однорідних пористих середовищах (2016)
Ших Н. В. - Аналіз методів біометричної ідентифікації користувача в системах з керованим доступом, Шаклеіна І. О. (2016)
Христюк А. О. - Розробка системи автоматичного керування гідровидобутком на основі моделювання процесу гідромоніторного розмиву, Маланчук Є. З. (2016)
Назаров С. М. - Результати оптимізації енергетичних параметрів промивних систем сітчастих струменереактивних фільтрів різної продуктивності, Солодкий О. Д. (2016)
Россінський В. М. - Оцінка швидкості окиснення органічних забруднюючих речовин в біореакторах від ступеня біодеструкції синтетичних детергентів (2016)
Кравченко В. С. - Інтенсифікація роботи каналізаційних очисних споруд в умовах скиду невеликих витрат, Кравченко Н. В., Басюк М. М. (2016)
Бойко О. Г. - Кадастровий облік земельних ресурсів України, Кушнірук Т. М., Додурич В. В. (2016)
Люсак А. В. - Передбачення деформаційних процесів сформованого землекористування з урахуванням динаміки інженерно-геологічних умов території, Кахнич П. Ф. (2016)
Воронюк Ю. Ю. - Актуальні питання впорядкування земель Карпатського єврорегіону, Беспалько Р. І. (2016)
Беспалько Р. І. - Стан природно-заповідного фонду в Карпатському регіоні, Ярова Ю. О. (2016)
Бойко О. Г. - Використання та охорона природних комплексів НПП "Подільські Товтри" Хмельницької області, Погорецька Н. М. (2016)
Kowal S. - Transformacja torfowych gleb zachodniego polesia w procesie ich zastosowania (2016)
Ревуцький В. Р. - Концептуальні аспекти при створенні та розвитку системи обробки геопросторових даних регіону, Трохимець С. М., Панчук Ю. М. (2016)
Яцков М. В. - Вилучення міді із висококонцентрованих металовмісних відходів із подальшим її використанням, Корчик Н. М., Пророк О. А. (2016)
Lukianchuk O. P. - Experimental Reserch of the Effecincy of the Working Body of the Single–Bucket Backhoe Excavator, Zahurskyi A. (2016)
Ляшук О. Л. - Резонансні коливання системи суцільне середовище – пружний шнековий гвинт, Клендій В. М., Кондратюк Д. Г., Дмитренко В. П., Кондратюк О. М. (2016)
Стрілець О. Р. - Силові параметри пружної запобіжної муфти з зіркоподібною пружиною з круговими виступами, Стрілець В. М., Степанюк А. А. (2016)
Гевко І. Б. - Взаємозв’язок конструктивних характеристик гвинтових і захисних механізмів від характеру навантаження, Паливода Ю. Є., Скиба О. П., Дубиняк Т. С., Мельничук А. Л., Кондратюк О. М. (2016)
Мобіло Л. В. - Дослідження та обґрунтування параметрів гребінчастого ножа землерийних машин, Серілко Д. Л. (2016)
Гевко І. Б. - Стендове обладнання для дослідження модернізованих гвинтових конвеєрів, Дячун А. Є., Мельничук А. Л., Вар’ян А. Р. (2016)
Кирикович В. Д. - Дослідження фізики процесу розробки ґрунту фрезерним робочим органом у водному середовищі, Козяр В. О., Форсюк С. Л., Макарчук О. В. (2016)
Тхорук Є. І. - Логістична система управління процесом оновлення парку рухомого складу, Кучер О. О. (2016)
Коцюба І. Г. - Дослідження сезонної зміни морфологічного складу твердих побутових відходів міста Житомира (2016)
Шолудько М. В. - Порівняльний аналіз варіантних проектних рішень реконструкції існуючої будівлі ЦНТІ під багатофункціональний навчальний комплекс НУВГП, Шолудько М. М. (2016)
Тулашвілі Ю. Й. - Моніторинг купівельної спроможності споживачів за допомогою додатку для смартфона та оптимізація пропозиції, Акуленко К. Ю. (2016)
Дейнека О. Ю. - Напружена посадка замкненого кругового стрижня в круговий отвір нескінченної ортотропної пластинки, Сяський А. О. (2016)
Ніколайчук В. В. - Особливості розрахунку деталей з’єднань змінної жорсткості, Тимейчук О. Ю. (2016)
Стець С. Є. - Система екстремального автоматичного керування процесом дроблення руди з використанням економічного критерію, Стадник В. С., Стець Н. В. (2016)
Зелюк В. В. - Вітальне слово до учасників круглого столу (2012)
Клепко С. Ф. - Гегелівська стратегія навчання:віртуальна екскурсія по hegel haus в Штуттгарті (2012)
Ільченко В. Р. - Компоненти успішної стратегії навчання (2012)
Бондар Т. О. - Навчальні стратегії:теорії і практика (2012)
Пашко Л. Ф. - Актуальні стратегії сучасної освіти в роботі вчителя (2012)
Сиротенко Г. О. - Стратегії освіти,або як поєднати непоєднуване? (2012)
Голтвяниця О. О. - Стратегія успішного навчання:складові елементи,пошуки нових шляхів (2012)
Аляєва Н. М. - Навчальні стратегії поліпшення учнівських досягнень (2012)
Литвинюк Л. В. - Лідерство вчителя-потенційно сильна стратегія навчання (2012)
Руденко І. М. - Інновації в навчальній стратегії ЗНЗ (2012)
Щербань М.П. - Педагогічний супровід як стратегія становлення особистості учня (2012)
Новак О. О. - Рефлексивний підхід до використання різних стратегій навчання (2012)
Сидоренко Т. О. - Стратегії підвищення учнівських досягнень з географії (2012)
Буйдіна О. О. - Візуалізація знань як навчальна стратегія у навчанні хімії (2012)
Рекомендації круглого столу "Філософія освіти сьгодні: навчальні стратегії поліпшення учнівських досягнень" (2012)
Козлова О. Г. - Відображення особистісно-професійного іміджу вчителя у феномені педагогічної майстерності (2012)
Гавриш Р. Л. - Громадсько-активні школи на Полтавщині: будуємо майбутнє разом, Водолазська Т. В. (2012)
Іванюк І. В. - Виклики та проблеми впровадження громадської освіти у навчально-виховний процес школи (2012)
Халецька Л. Л. - Музична освіта в середніх школах зарубіжних країн: поєднання формального та інформального навчання (2012)
Полтавка – призерка Всеукраїнського методичного турніру "Моє покликання - методист" (2012)
Сівалка для бабусі уславила Полтавського гімназиста (2012)
Підготовка до іспиту спонукала до винаходу: 16-річний "Інтернет-геній" Нік Д'Алоїзіо – творець програмного додатку Summly до iPhone (2012)
Григоровський П. Є. - Розробка інформаційної технології системи проектування і розміщення обладнання на дитячих майданчиках, Терентьєв О. О. (2016)
Міхайленко В. М. - Загальний підхід з калібрування статичних моделей і методів дослідження невизначеностей надійності фундаментних конструкцій будівель, Полторак О. Б., Турушев О. С. (2016)
Гайна Г. А. - Нечіткий багатокритеріальний аналіз варіантів вільних міських територій, Єрукаєв А. В. (2016)
Матченко Т. І. - Методика оцінки механічних характеристик основи споруд посиленої цементацією, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф., Матченко П. Т. (2016)
Танасогло А. В. - Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния плоских секций ствола опоры воздушной линии 110 КВ, Прядко Ю. Н., Бакаев С. Н. (2016)
Бобраков А. А. - Методы параллельного проектирования капитальных ремонтов в ЖКХ, Щербина Л. В. (2016)
Петровський А. Ф. - Оптимізація значення коефіцієнта фільтрації захисного екрану влаштованного по ін'єкційній технології (2016)
Драплюк М. В. - Дослідження ресурсозберігаючої технології модифікованого бетону з димпфуючими компонентами, Пилипенко В. М. (2016)
Горда О. В. - Дослідження суміжних дефектів на цифровому зображенні дефекту типу "тріщина", Пузько О. О. (2016)
Буряк А. О. - Новий вид опорних вузлів балок з клеєної деревини, Михайловський Д. В. (2016)
Демидова О. О. - Оцінка впливу тривалості та інтенсивності робіт на площі тимчасових будівель і споруд, Нікогосян Н. І., Шебек М. О., Титок В. В. (2016)
Зельцер Р. Я. - Прогнозування реальних термінів постачання ресурсів будови на основі фрактальних характеристик ряду їх відхилень, Дубінін Д. В. (2016)
Нетеса А. Н. - Оптимизация технологического регламента устройства арматур-ных каркасов колонн и пилонов с механическим соединением арматуры муфтами с цилиндрической резьбой (2016)
Якімцов Ю. В. - Модернізація апарату організації ресурсного забезпечення будівництва з умовами інтенсифікації процесів екологізації будівельного виробництва (2016)
Одінцова Є. О. - Методологія проблематики реконструкції існуючих зон рекреації приморських міст та формування нових на території Кримського півострова (2016)
Содержание (2017)
Кифоренко Б. Н. - Сингулярные оптимальные управления движением ракет (обзор) (2017)
Бабич С. Ю. - Изгиб пластины на упругом основании с начальными напряжениями при воздействии подвижной нагрузки, Глухов Ю. П. (2017)
Рущицкий Я. Я. - К эволюции SV-волны с колоколообразным начальным профилем, Юрчук В. Н. (2017)
Кирилюк В. С. - О напряженном состоянии ортотропного пьезоэлектрического материала с эллиптической трещиной, Левчук О. И. (2017)
Сторожук Е. А. - Аналитически-численное решение задач статики для некруговых цилиндрических оболочек переменной толщины, Яцура А. В. (2017)
Григоренко А. Я. - Решение задач о напряженно-деформированном состоянии пластин сложной формы в уточненной постановке, Панкратьев С. А., Яремченко С. Н. (2017)
Мартынюк А. А. - О стабилизации движения псевдолинейных аффинных систем, Чернецкая Л. Н., Мартынюк-Черниенко Ю. А. (2017)
Ларин В. Б. - О задаче синтеза системы управления квадрокоптером, Туник А. А. (2017)
Карлаш В. Л. - Фазо-частотные характеристики продольных и поперечных колебаний плоских пьезокерамических трансформаторов (2017)
Silva H. M. - Elasto-Plastic Behavior of Aluminum Foams Subjected to Compression Loading, Carvalho C. D., Peixinho N. R. (2017)
Калініна Л. М. - Проблеми та реалії державно-громадського управління освітою на сучасному етапі розвитку демократичного суспільства (2012)
Мирошниченко В. І. - Якісна освіта і управління (2012)
Іноземцев В. А. - Морально-етичний характер методів заохочень і покарань у творчості М. Пирогова (2012)
Королюк С. В. - Освітній менеджмент: розвиток компетентності керівника школи в умовах змін (2012)
Чернишова Є. Р. - Освітні кластери: регіональний аспект формування кадрового потенціалу навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти (2012)
Чернишов Д. О. - Посилення регіональної спрямованості соціальної та професійної орієнтації школярів (2012)
Топузов О. М. - Логіко-гносеологічний аналіз процесу формування демографічних понять, Федій О. А. (2012)
Васильченко О. В. - План розвитку школи: мрії які здійснюються (2012)
Стоцька О. В. - 80-річчя Кременчуцького педагогічного училища імені А. С. Макаренка (2012)
Гальченко І. В. - Успіхи і труднощі розв’язання освітніх проблем регіону (2012)
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти дбає про майбутні покоління (2012)
Зелюку Віталію Володимировичу–50! (2012)
Бедринець М. Д. - Фінансова політика як інструмент антикризового фінансового регулювання на рівні держави (2016)
Береславська О. І. - Діяльність банків на ринках цінних паперів України (2016)
Білозубенко В. С. - Національна система знань: загальна концепція і принципи побудови в умовах глобалізації (2016)
Воронкова О. М. - Діяльність страхових компаній в українських реаліях: фінансовий аспект, Янченко А. Ю. (2016)
Воронченко О. В. - Роль та значення містобудівної діяльності на ринку нерухомості, Іванова А. І. (2016)
Герасимук І. В. - Окремі економічні аспекти податку доданої вартості у сільському господарстві України, Радченко О. Д. (2016)
Дем’янчук О. О. - Заощадження домогосподарств України: чинники, особливості, тенденції (2016)
Kholyavko K. O. - The Ukraine’s foreign trade potential in the sphere of high-technological products, Kalach H. M. (2016)
Капелюш А.А. - Ретроспективний аналіз розвитку теорії біхевіористичних фінансів (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського