Серга Т. О. - Вплив природного фактору на будівельно-індустріальний комплекс Київської області (2014)
Баранова Л. Г. - Вплив господарської діяльності на екологічний стан Київської області (2014)
Петришина О. В. - Аналіз територіально-галузевої структури антропогенного забруднення навколишнього середовища в Чернігівській області (2014)
Черкаська О. О. - Підходи до аналізу природно-техногенної безпеки та кількісні методи її оцінки (2014)
Орещенко А. В. - Створення довідково-аналітичної геоінформаційної системи природних і техногенних надзвичайних ситуацій (2014)
Ободовська В. О. - Регіональна політика України та Польщі: сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Яроменко О. В. - Територіальні аспекти розвитку поштового зв’язку Рівненської області, Осіпчук І. О. (2014)
Інзі Олександрівні Горленко – 80 років! (2014)
Світлій пам’яті Миколи Семеновича Мироненко (2014)
Засідання редакційної колегії міжвідомчого наукового збірника "Економічна та соціальна географія" (2014)
Вдовенко Т. I. - Дуальна пара власних значень сингулярно несиметрично рангу один збурених операторiв (2016)
Дрiнь С. С. - Математичне моделювання фiнансово-економiчних процесiв на базi логiстичної послiдовностi детермiнованого хаосу, Iщук В. П., Щестюк Н. Ю. (2016)
Дудкiн М. Є. - Пряма спектральна задача з блочними матрицями типу Якобi, що вiдповiдають сильнiй двовимiрнiй проблемi моментiв, Козак В. I. (2016)
Дяченко С. М. - Напiвгрупи Рiсса над циклiчною групою простого порядку скiнченного зображувального типу (2016)
Михалевич В. М. - До моделювання системи прийняття рiшення (2016)
Чорней Р. К. - Про деякi застосування теорiї керування марковськими полями спецiальної структури (2016)
Жаба В. I. - Розрахунок фаз нуклон-нуклонного розсiяння для потенцiалу Reid93 за методом фазових функцiй (2016)
Iсаєва О. Ф. - Розширення функцiональних можливостей рiдинного флуорометра, Гулє Є. Г., Рудько Г. Ю. (2016)
Вiдомостi про авторiв (2016)
Кутовий Т. - Мінагрополітики представило комплексний план реформування галузі "3+5"; Мінагрополітики зосередиться на прямій підтримці малих і середніх фермерів; Українські науковці можуть підвищити рентабельність АПК у кілька разів (2016)
Кравчук В. - Зерносушильний комплекс КЗС–10 на біопаливі – для ефективного господарювання малих підприємств, Занько М., Лисак О. (2016)
Погорілий В. - Оцінка відповідності сільськогосподарської техніки: перехід до Європейської моделі, Лозовицький О., Вільбіцький В. (2016)
Дерев`янко Д. - Вплив технічних засобів та компоненітів зернового вороху на травмування і якість насіння, Дерев`янко О. (2016)
Чорношкур В. - Компоненти від Бондіолі - Павезі. (2016)
Системи здвоювання коліс від Кременчуцького колісного заводу (2016)
Заєць Т. - Особливості розроблення НАССР плану для виробництва харчових концентратів, Слива Ю. (2016)
Ясенецький В. - Виробництво рослинної олії з використанням обладнання фірми Farmet (Чехія), Муха В. (2016)
Ясенецький В. - Техніка для захисту рослин від фірми Amazone., Муха В., Пономаренко О. (2016)
Муха В. - Оновлений і доповнений ряд багатофункціональних дискових борін Joker від фірми Horsch (Німеччина) (2016)
Пожидаєв С. - Про корисну механічну роботу та енергетичний ККД (2 частина) (2016)
Ціомальчук О. - Умови надання техніки в лізінг Національною акціонерною компанією Украгролізинг (2016)
Дев`ятко О. - Аналітичне визначення взаємозв`язку руху повітря під час транспортування молока (2016)
Ясенецький В. - Офіційне відкриття німецько-українського аграрного, демонстраційного та навчального центру (АДНЦ) в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Муха В. (2016)
Погорілий В. - Сертифікація ПАТ "Богуславська сільгосптехніка”, Войновський В., Гапоненко О. (2016)
Легкий М. - Гуцульський триптих Франкової прози: специфіка моделювання художнього світу (2015)
Швець А. - "Се новий тип жінки-емансипантки, введений у нашу літературу" (художній світ Франкової "Маніпулянтки") (2015)
Пилипчук С. - "Як ся діяло із первовіку": Іван Франко під знаком "Коляди" (2015)
Голик Р. - Від знаку – до душі і від села – до міста: іпостасі Франкової поетики у синхронії та діахронії (2015)
Барабаш М. - Жанрово-композиційна парадигма та паракомпозиційні експерименти у збірці Івана Франка "На лоні природи і инші оповідання" (2015)
Горошко І. - Любовні епістоли у прозі Івана Франка: психологічний аспект (2015)
Лишак Г. - "…Одна річ Мирона, щот надзвичайно уподобалась всім…" (художня своєрідність оповідання Івана Франка "Чума") (2015)
Ворок Х. - "Вона боїться тих мар пустих, що сплодила вночі стривожена уява": стан тривоги персонажа крізь призму онейричних видінь у прозі Івана Франка (2015)
Юречко О. - "Втеча від свободи" як основа невротичної особистості в оповіданні Івана Франка "Довбанюк" (2015)
Волощак Х. - Загальнолюдські моральні цінності крізь призму відчуттів у ліриці Івана Франка (2015)
Войтків О. - До історії одного творчого задуму Івана Франка (" Герой поневолі" – "Lelum i Polelum": підказки Івана Денисюка) (2015)
Сеник Л. - Іван Франко і Доба четвертого національного відродження (2015)
Козлов Р. - "Нехай тут матір шарпа ворон чорний…" (Енейство в оцінці Івана Франка) (2015)
Гірняк М. - Проблема автора в літературознавчих працях Івана Франка: теоретичний аспект (2015)
Назарець В. - Форми суб’єктного вияву образу автора в адресованій ліриці Івана Франка (2015)
Вірченко Т. - Критерії зрілого драмопису в літературно-критичній діяльності Івана Франка: сучасна проекція (2015)
Теплий І. - Іншомовний дискурс Івана Франка: сучасний теоретичний зріз (2015)
Колтакова Н. - "Колись в сонетах Данте і Петрарка…" Івана Франка: культуротворча роль жанру (2015)
Артеменко Л. - Постать Івана Франка у контексті жанрових стратегій українського поетологічного дискурсу (2015)
Бурак Р. - Франкова рецепція Шевченкової "Тополі" (2015)
Котяш І. - Жанр епістолярію у творчому доробку Івана Франка (2015)
Данчишин Н. - Мемуарна складова у контексті еволюції літературознавчих поглядів Івана Франка (2015)
Довганич Н. - Наративна структура та художній психологізм роману Івана Франка "Основи суспільності" (2015)
Кравець Я. - Французьке письменство у літературній критиці Івана Франка (окремі персоналії) (2015)
Тихолоз Н. - Від "Молодої України" до "Розстріляного Відродження": Іван Франка та Михайло Лозинський на творчих перехрестях (2015)
Циганик М. - Постать Дениса Зубрицького в наукових візіях Івана Франка (2015)
Салій О. - Ще раз про поняття гуцульського тексту в українському літературознавстві (2015)
Миронюк В. - Народні джерела поетизації людини та дійсності у творчості Марка Черемшини й Івана Франка (2015)
Ковалів С. - На ідейних барикадах "Холодної війни" (франкознавчі студії Луки Луціва) (2015)
Закалюжний Л. - Драма Тетяни Іващенко "Таїна буття" як спроба художньої реконструкції творчої біографії Івана Франка (2015)
Козловський В. - Народний епос про Хмельниччину в науковій інтерпретації Івана Франка (2015)
Чікало О. - Співанки-хроніки про Лук’яна Кобилицю у фольклористичній концепції Івана Франка (2015)
Качмар М. - Українська етіологічна легенда в наукових зацікавленнях Івана Франка (2015)
Демедюк М. - Етнічні гетеростереотипи українців у "Галицьких народних новелях" в упорядкуванні Івана Франка (2015)
Волос Б. - "Студії над українськими народними піснями Івана Франка: Історія постання праці (2015)
Сколоздра-Шепітко О. - Гетерономінація особи як основний засіб характеристики персонажів (на матеріалі малої прози Івана Франка Бориславського циклу) (2015)
Фарина Н. - Редакторська праця Івана Франка над мовою своїх творих (синтаксичний рівень) (2015)
Горак Р. - "Гостем у німців" (листи редакції журналу "Die Zeit" до Івана Франка) (2015)
Зимомря М. - Листи Оскара Ашбота до Івана Франка, Горак Р. (2015)
Antonowicz M. - Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego z uwzględnieniem drogi wodnej E-40 (2016)
Андрійчук Ю. А. - Зарубіжний досвід мотивації персоналу в розрізі японської моделі (2016)
Біловодська О. А. - Маркетингова політика розподілу: принципи управління та показники ефективності, Сигида Л. О. (2016)
Бочко О. Ю. - Визначення рівня ефективності маркетингової діяльності на короткостроковий період (2016)
Ванькович Л. Я. - Класифікація дифузії результатів інноваційної діяльності підприємств (2016)
Wasielewski M. - Zastosowanie zintegrowanych narzędzi informatycznych dla optymalizacji planowania procesów produkcji (2016)
Вербицька Г. Л. - Особливості маркетингової підтримки інновацій вітчизняних промислових підприємств в умовах міжнародних економічних відносин (2016)
Гальків Л. В. - Фінансове забезпечення ринку освітніх послуг як чинник розвитку людського потенціалу, Миськів Г. В. (2016)
Гурч Л. М. - Маршрутизація перевезень з використанням новітніх технологій (2016)
Довгунь О. С. - Трендові аспекти управління витратами та контролінгу на підприємствах (2016)
Захарчин Г. М. - Оцінювання ефективності персоналу промислового підприємства на засадах маркетингу, Соболь І. Б. (2016)
Іванова М. І. - Етапи формування логістичної системи (2016)
Капраль О. Р. - Теоретико-методичні підходи до вивчення сутності поняття "Державна політика стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків" (2016)
Крикавський Є. В. - Від холодної логістики до ланцюгів холодних поставок, Наконечна Т. В. (2016)
Kudelska I. - Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych podczas rozmieszczania towarów w magazynie sztukowym (2016)
Limański A. - Funkcjonownie i rozwój organizacji sieciowych (2016)
Лісовська Л. С. - Забезпечення синергізму інноваційних процесів на підприємстві, Гринів Н. Т. (2016)
Маргіта Н. О. - Особливості управління логістичними ризиками на вітчизняних підприємствах та підходи до їх оцінки, Криницька М. Ю. (2016)
Музиченко-Козловська О. В. - Методика оцінювання туристичного брендингу дестинацій (2016)
Петрович Й. М. - Модернізація промислових підприємств як важлива передумова підвищення їх технічного рівня і ефективності функціонування (2016)
Пилипчук В. П. - Діагностика товарного ринку в умовах глобалізації вітчизняного бізнесу, Данніков О. В., Івасько І. М. (2016)
Рикованова І. С. - Контрверсії розвитку теплової електрогенерації в Україні, Таранський І. П., Донець Д. М. (2016)
Скворцов І. Б. - Складові цін виробників, Загорецька О. Я., Гришко В. А. (2016)
Солнцев С. О. - Розвиток ринкових відносин на основі квазінтеграції, Жигалкевич Ж. М. (2016)
Струтинська Л. Р. - Критерії оцінювання ефективності технології водопідготовки водойм громадського використання, Андрусів С. В. (2016)
Фігун Н. В. - Імітаційне моделювання зовнішньої та внутрішньої логістики медичного закладу, Дзелендзяк Ю. А. (2016)
Szymonik A. - Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego (2016)
Шуляр Р. В. - Інструменти оцінювання ефективності, гнучкості та адаптивності управління якістю підприємств (2016)
Яструбський М. Я. - Фінансове забезпечення автономних дослідницьких ВНЗ України в умовах реформування (2016)
Кобилюх О. Я. - Тенденції та перспективи розвитку формату self storage в Україні (2016)
Мних О. Б. - Якісні зміни ринкового та інвестиційного середовища вітчизняних підприємств і маркетингові проблеми розвитку їх діяльності на внутрішньому і закордонних ринках збуту (2016)
Вороніна Р. М. - Адаптація найкращого досвіду міської логістики для українських міст (аналіз досліджень та проектів міської логістики країн ЄС) (2016)
Ковальчук В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців сфери обслуговування на засадах компетентнісного підходу, Оршанський Л. (2016)
Яшанов С. - Особливості використання систем автоматизованого проектування у графічній підготовці майбутніх учителів технологій (на прикладі САПР Компас) (2016)
Кобрій О. - Практичні аспекти організації педагогічного процесу в умовах підготовки вчителя у ВНЗ України, Зельман В. (2016)
Шпак О. - Батьки – основні провідники фінансових знань для дітей, Булавенко С., Примаченко Н. (2016)
Malykhin O. - Retrospective analyses of "self-regulated learning” (2016)
Стецик Ю. - Предметна компетентність сучасного вчителя правознавства (2016)
Чепіга І. - Привентивні педагогічно-психологічні засоби до недопустимості наркозалежності молодого покоління України, Караїмчук І. (2016)
Олексин Л. - Теоретичні основи екологічної освіти у виявленні дослідницьких умінь дітей дошкільного віку шляхом експериментування, Салій В. (2016)
Ольховська А. - Оцінювання перекладацьких знань, навичок й умінь, набутих студентами у процесі вивчення курсів з систем автоматизації перекладу та синхронного перекладу (2016)
Смакула О. - Проблеми професійного вигорання спортивно-педагогічних працівників, Долженко І. (2016)
Опалюк Т. - Реалізація компетентнісно-орієнтованої парадигми організації освітнього процесу у вищому педагогічному навчальному закладі (2016)
Вознюк О. - Вплив позитивізму на соціально-філософські погляди Івана Франка, Поцелуйко А. (2016)
Возна Ю. - Елементи форум-театру як інтерактивні форми засвоєння соціальних вмінь майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Сіняговська І. - Інтеграція змісту навчання гуманітарних дисциплін (2016)
Городиська В. - Творче фантазування в малюнках старших дошкільників (2016)
Дмитрів І. - Поезія Ліни Костенко "Перш, ніж півень запіє…”: спроба христологічної інтерпретації, Копач О. (2016)
Полякова В. - Функціональні основи управлінської діяльності муніципального менеджменту із проведення ЗНО в сучасній Україні (2016)
Розлуцька Г. - Освітні концепти єпископської діяльності Андрія Бачинського (2016)
Арістова Н. - Науково-теоретичний аналіз поняття "суб’єктність” в сучасній психолого-педагогічній літературі (2016)
Бурчак Л. - Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології, Хроленко М. (2016)
Загородня А. - Методичні засади професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України (2016)
Щурик Б. - Виконавська і педагогічна діяльність О. Благовидової – народної артистки України, професора Одеської державної консерваторії (2016)
Німилович О. - Панорама ювілейних концертів видатної української композиторки Лесі Дичко (2016)
Бондар Т. - Модель формування професійної готовності майбутніх учителів музики засобами аквафітнесу у процесі фізичного виховання (2016)
Карасєвич С. - Модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітній школі (2016)
Бондаревська О. - Моделювання як теоретичний метод у процесі формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови (2016)
Штихалюк В. - Інтонаційна природа основних штрихів вокальної та диригентської техніки в процесі емоційного забарвлення структури й образу хорового твору, Калашнюк В. (2016)
Кобрій В. - Практичні аспекти організації навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів України (2016)
Замаскіна П. - Когерентність дидактичних умов допрофільної підготовки учнів основної школи (2016)
Семеняко Ю. - Культура медіа-споживання в сім’ї: сучасний стан дослідження проблеми (2016)
Коцюба М. - Сутність та зміст професійної компетентності студентів технічного коледжу у галузі об’єктно-орієнтованого програмування (2016)
Павлюх Н. - Сутність та специфіка соціалізації дитини-дошкільника (2016)
Андрійовська З. - Професійна компетентність педагога як основний аспект його педагогічної самоефективності (2016)
Керекеша-Попова О. - Особливості управлінської компетентності майбутніх інженерів-педагогів (2016)
Бадецький М. - Особливості професійної спрямованості фізичного виховання майбутніх учителів педагогічних вишів (2016)
Васьківська О. - Формування комунікативної компетентності старшокласників у процесі діалогічного спілкування (2016)
Кочмар В. С. - Міжнародні зв'язки Новоросійського університету в бібліотечній сфері, Мурашко О. С. (2011)
Мерзлякова С. О. - Організація роботи Наукової бібліотеки Одеського державного університету за часи керування Миколи Володимировича Павлюка (1951-1960 рр.) (2011)
Бахчиванжи Г. П. - До історії вивчення філософії в Одеському (Новоросійському) університеті (на матеріалах фондів Наукової бібліотеки ОНУ імені I. I. Мечникова), Єлпатьївська В. С. (2011)
Полевщикова Е. В. - Французы в книжной торговле Одессы в первой половине XIX в. (по материалам книготорговых каталогов) (2011)
Полякова Ю. Ю. - Театральная периодика Харькова (1917-1933): типология, тематика, проблематика (2011)
Самодурова В. В. - Журнал "Вестник опытной физики и элементарной математики" в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (2011)
Ляшенко О. Л. - Польська релігійна література ХVІІ-ХVІІІ ст. в університетській бібліотеці (2011)
Усатенко І. М. - Книги з Української державної бібліотеки ім. Т. Шевченка в книгосховищі Одеського національного університету імені I. I. Мечникова (2011)
Алексеенко М. В. - Книги из коллекции Яна Снядецкого в библиотеке Ришельевского лицея: к истории формирования лицейского собрания (2011)
Бережок Е. В. - Картографические материалы в библиотеке графа Александра Григорьевича Строганова (2011)
Великодная А. В. - Польские периодические издания конца XVIII - первой половины XIX вв. из библиотеки Анджея Кухарского (2011)
Пигулевская И. В. - Прижизненные издания трактатов итальянских гуманистов ХV-ХVI вв. в книжной коллекции математика И. Ю. Тимченко (2011)
Березин С. Е. - Антиковед, библиотекарь, публицист: новые материалы к биографии И. И. Дусинского (1879-1919) (2011)
Музичко О. Є. - Історико-філологічні кабінети у структурі вищої освіти в Одесі наприкінці XIX - першій третині XX ст. (2011)
Подрезова М. А. - Информационно-аналитическая деятельность современной библиотеки (2011)
Костирко Т. М. - Університети України: приєднання до руху відкритого доступу (2011)
Ларенкова С. В. - Збереження фондів: загальні тенденції діяльності (з досвіду роботи бібліотек) (2011)
Мигунова Т. С. - Сохранность достояния человечества: миф или реальность? (из опыта работы библиотек) (2011)
Білоусова Л. Г. - Святині православної духовності, Желясков С. А. (2011)
Гребцова И. С. - Ценное издание комплекса источников по современной истории Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (2011)
Кухаренко В. А. - И мы не лыком шиты! (2011)
Кузьмін О. Є. - Теоретико-методологічні засади управління толінговими операціями на підприємствах, Коць І. І. (2016)
Горбаль Н. І. - Особливості та тенденції розвитку мобільного маркетингу, Куян М. М., Горбаль Ю. О. (2016)
Дорошкевич К. О. - Інноваційні методи стимулювання працівників машинобудівних підприємств, Вороновська М. М., Салата І. З. (2016)
Нєнно І. М. - Зменшення інтегрального ризику банкрутства підприємства за рахунок використання переваг ризик-менеджменту (2016)
Панченко А. В. - Обґрунтування та вибір оптимальних схем механізмів фінансування неприбуткових проектів, Тимчишин І. Є. (2016)
Мельник О. Г. - Особливості застосування митного режиму "Митний склад" під час імпорту нафтопродуктів, Мукан О. В., Яцишин О. І. (2016)
Кузьмін О. С. - До питання державного управління кластеризацією промисловості, Маслак О. О., Удовиченко Т. В. (2016)
Горбаль Н. І. - Просування товарів на міжнародні ринки, Гошовська О. В., Садловська Г. І. (2016)
Мельниченко О. О. - Оцінка кризового стану підприємства (2016)
Панченко А. В. - Обґрунтування доцільності відновлення лижної траси у Львові, Бондаренко О. C., Широка А. О. (2016)
Прокопенко І. В. - Сутність і структура інтелектуального капіталу підприємств, Босак А. О. (2016)
Рубіш М. А. - Зовнішня торгівля суб’єктів господарювання Закарпатської області (2016)
Руда М. В. - Становлення соціально відповідального бізнесу у сучасному інформаційному суспільстві, Сухорольський П. М., Боднар Т. О. (2016)
Станасюк Н. С. - Формування промислових кластерів як перспективний напрям розвитку промислового потенціалу (2016)
Чорій М. В. - Ефективність франчайзингу як форми організації ресторанного бізнесу (2016)
Шевченко І. Ю. - Регіональні особливості розвитку ринку продажу легкових автомобілів в Україні, Гуляєв І. О. (2016)
Ваньковича Л. Я. - Сутність поняття "дифузія результатів інноваційної діяльності підприємства" (2016)
Феєр О. В. - Управління інвестиційною діяльністю підприємств у ринкових умовах (2016)
Цогла О. О. - Інноваційна активність промислових підприємств Львівщини (2016)
Бублик М. І. - IT-індустрія в Україні як соціальний ліфт та перспективна галузь економіки, Карп’як А. О., Рибицька О. М. (2016)
Вербицька Г. Л. - Вплив світової кризи на рівень життя населення України (2016)
Горовий Д. - Тарифна система пасажирського транспорту у містах світу, Горова К. (2016)
Карпій О. П. - Аналіз критеріїв, що впливають на вибір автозаправного комплексу, Васильців Н. М., Михайлик Н. І. (2016)
Куцин А. Р. - Єврорегіони: характеристика та принципи функціонування, Передало Х. С. (2016)
Литвин І. В. - Провідні ВНЗ у системі науково-технологічних кластерів країн світу у період глобальних трансформацій (2016)
Моторнюк У. І. - Проблеми імпортозамінної діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів, Теребух М. І., Ціхановський А. О. (2016)
Мустафаєва Л. А. - Міжнародна конкурентоспроможність аграрного сектору України:теоретичний базис і проблеми розвитку, Босак А. О. (2016)
Передало Х. С. - Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення економічної безпеки держави, Стасів Н. В. (2016)
Hołda-Wydrzyńska A. - Spółki typu spin jako forma aktywności przedsiębiorczości akademickiej w Polsce, Lichosik A. (2016)
Петрович Й. М. - Розвиток промислових підприємств шляхом модернізації та їх кадрове забезпечення (2016)
Бондос І. - Е-канал стратегія міграції – двосічний меч? (2016)
Бохонко І. В. - Проблеми зменшення втрат електроенергії під час передавання (2016)
Борбулевич В. З. - Засади формування програми інвестування модернізації підприємства (2016)
Бублик М. І. - Особливості "зеленої" економіки та основні інструменти її трансформування в соціально-орієнтовану систему, Бей М. Р. (2016)
Вербицька Г. Л. - Вплив чинників інвестиційного ризику на розвиток вітчизняних машинобудівних підприємств (2016)
Войцеховська Ю. В. - Спеціальні економічні зони: зарубіжний досвід та перспективи в Україні, Мавріна А. О., Войцеховська В. В. (2016)
Волоснікова Н. М. - Дослідження алгоритму параметричної ідентифікації у моделі фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів на підприємствах (2016)
Гавран В. Я. - Дослідження особливостей формування прибутку організації в сучасних умовах господарювання, Середницька Х. Т. (2016)
Гальків Л. І. - Інноваційний імператив розвитку рітейлу як деактиватор ризиків і загроз соціально-економічній безпеці, Демчишин М. Я., Грищук Д. В. (2016)
Гальчак Х. Р. - Забезпечення сталого розвитку підприємства як основа формування соціальної відповідальності (2016)
Гвоздь М. Я. - Проблеми сучасного стану та перспектив модернізації вітчизняних теплоелектроцентралей, Горін У. З. (2016)
Ємельянов О. Ю. - Моделювання процесу ціноутворення на машинобудівну продукцію, Висоцький А. Л., Петрушка Т. О. (2016)
Єрмакова О. А. - Соціальний капітал як важливий фактор економічного розвитку України та її регіонів (2016)
Кара Н. І. - Види стратегій та оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства (2016)
Кацемір Я. В. - Теоретичні особливості інноваційної діяльності в сфері побутового обслуговування (2016)
Копець Г. Р. - Інноваційний розвиток у сфері електронного бізнесу, Рачинська Г. В., Дзюбіна К. О. (2016)
Лайко О. І. - Концептуальні засади забезпечення сприятливого інституціонального середовища інвестиційної діяльності регіонів (2016)
Матвій І. Є. - Інноваційна активність малого бізнесу в Україні: стан та перспективи (2016)
Nowacki R. - Innovative business services in creating competitiveness of small and medium-sized enterprises in Poland, Wasilik K. (2016)
Пясецька А. - Організаційні інновації в управлінні сучасним вищим навчальним закладом (2016)
Процак К. В. - Сучасні проблеми функціонування об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, Просович О. П. (2016)
Рикованова І. С. - Теоретичні підходи до формування стратегічних рішень при плануванні системи постачання основних фондів підприємства, Донець Д. М. (2016)
Угольков Є. О. - Класифікація видів монетизації інтернет-ресурсів (2016)
Уголькова О. З. - Існування середнього класу як одна з передумов функціонування краудфандингу, Реверенда Н. Ю. (2016)
Фалович В. А. - Перспективи залучення промислових підприємств України до міжнародних ланцюгів поставок (2016)
Цогла О. О. - Економічні методи управління охороною праці на промисловому підприємстві (2016)
Шабайкович В. А - Реформування податкової системи за новою економічною стратегією, Перепічка Є. В. (2016)
Щербата Т. С. - Теоретичні аспекти налагодження партнерських відносин підприємств із ВНЗ (2016)
Воробець С. Й. - Формалізований опис бізнес-моделі як основа створення ефективної системи цільового управління підприємством, Кічор В. П, Мищишин О. Л. (2016)
Дзюбіна К. О. - Дослідження сутності та моделювання систем функціонування поворотних та утилізаційно-рециклінгових матеріальних потоків, Дзюбіна А. В. (2016)
Карий О. І. - Краудсорсинг як інструмент менеджменту: приклади вирішення місцевих проблем, Панас Я. В. (2016)
Mendryk I. - Polish employees. sex vs. employees’ engagement – a comparative analysis based on research results (2016)
Мірошник Р. О. - Управління фінансовою сферою в процесі впровадження інноваційного проекту, Наливайко У. О. (2016)
Новаківський І. І. - Реформування системи управління підприємством в умовах інформаційного суспільства (2016)
Процак К. В. - Психологічні аспекти адаптації персоналу організації, Романів Л. В. (2016)
Сажинець С. Й. - Бюджетування в управлінні діяльностю підприємства з капітального інвестування (2016)
Семін І. Є. - Управління персоналом промислових підприємств з іноземними інвестиціями (2016)
Станасюк Н. С. - Методологічні аспекти оцінювання промислового потенціалу (2016)
Яцура В. - Функція бачення у стратегічному управлінні в умовах непередбачуваності і швидких змін зовнішнього середовища, Бевз Р. (2016)
Шаповалов Ю. І. - Розширення можливостей системи програмних функцій MAOPCs-стосовно формування передавальних характеристик лінійних параметричних кіл, Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. (2016)
Маньковський С. В. - Символьна модель квадратурного детектора, Маньковська Е. Й. (2016)
Бондарєв А. П. - Метод підвищення енергетичної ефективності HQPSK сигналів, Максимів І. П., Максимюк Т. А. (2016)
Романишин Ю. М. - Ряди Вольтерри для моделей Ходжкіна–Хакслі та ФітцХ’ю-Нагумо нейрона, Петрицька С. Р. (2016)
Кузик А. О. - Спектральний та кореляційний аналіз сигналів з неперервною та дискретною частотною модуляцією (2016)
Матвійчук Я. М. - Синтез передавальної функції за відомою амплітудно-частотною характеристикою (2016)
Шклярський В. І. - Формування сканувального растра змінних розмірів у телевізійному оптичному мікроскопі, Гой В. М., Матвіїв Р. З., Матієшин Ю. М. (2016)
Кудря В. Г. - Відображення впливу морфології на характеристики електронних пристроїв (2016)
Ципоренко В. В. - Дослідження ширини робочого сектора безпошукового цифрового кореляційно-інтерферометричного пеленгатора з реконструюванням просторового аналітичного сигналу (2016)
Павлов Б. О. - Аналогова ФАПЧ як схемотехнічна основа ЧМ радіоприймачів, Мелень М. В., Павлов Ф. Б. (2016)
Бондарєв А. П. - Програмно-апаратна реалізація цифрового пристрою фазового автоматичного підстроювання частоти, Алтунін С. І. (2016)
Шклярський В. І. - Розширення функціональних можливостей телевізійного сканувального оптичного мікроскопа під час дослідження мікрооб’єктів, МатієшинЮ. М., БаланюкЮ. В., Янкевич Р. В. (2016)
Нічога В. О. - Магнітодинамічний метод діагностики залізничної колії і напрямки його модернізації, Прудиус І. Н., Сторож І. В., Сторож В. Г., Ващишин Л. В., Дуб П. Б. (2016)
Теслюк В. М. - Розроблення мобільної робототехнічної системи на основі FPGA, Матвійчук К. В., Романюк А. Б. (2016)
Барило Г. І. - SPICE модель квадратурного синхронного детектора вимірювальних перетворювачів імпедансу, Вірт В. В., Голяка Р. Л., Готра З. Ю. (2016)
Прудиус І. Н. - Метод розроблення двочастотних мікрохвильових дискретних фазообертачів з відмінними фазовими зсувами у смугах частот, Оборжицький В. І., Сторож В. Г. (2016)
Захарія Й. А. - До питання про оптимізацію вузла з’єднання лінія-хвилевід з провідниковим елементом збуджувача (2016)
Сторчак К. П. - Алгоритм програмної реалізації багатоантенного каналу з завадами, Макаренко А. О., Гринкевич Г. О., Примаченко В. І. (2016)
Регуш А. В. - Дослідження похибок суміщення стереопари растрів (2016)
Гривачевський А. П. - Адаптивний алгоритм виявлення рухомих об’єктів під час відеомоніторингу, Прудиус І. Н. (2016)
Стрихалюк Б. М. - Алгоритм максимізації часу життя сенсорної мережі з використанням концепції віртуальних вузлів, Климаш Ю. В., Болюбаш І. І. (2016)
Безрук В. М. - Вибір алгоритму самоорганізації бездротової сенсорної мережі методом аналізу ієрархій, Власова В. О., СкорикЮ. В., Колтун Ю. М., Костромицький А. І. (2016)
Кайдан М. В. - Визначення енергоефективності акустичних пристроїв в оптичній транспортній мережі за допомогою 3D-аналізу коефіцієнта електромеханічного зв’язку (2016)
Кирик М. І. - Оцінка ефективності методів спектральної мобільності у когнітивних радіомережах, Янишин В. Б., Піцик М. В. (2016)
Кайдан М. В. - Дослідження принципів побудови транспортних мереж на основі технології OLS, Андрущак В. С., Думич С. С., Пашкевич В. З. (2016)
Козелкова К. С. - Управление потоками данных в цифровых телекоммуникационных сетях с разнородным трафиком, Торошанко Я. И., Харлай Л. А. (2016)
Климаш М. М. - Дослідження доступності у хмарних сервісних системах, Демидов І. В., Мохамед Мехді Ель Хатрі, ДещинськийЮ. Л. (2016)
Кирик М. І. - Дослідження механізмів управління контентом у мережах CDN (2016)
Пасічник В. В. - Мобільні інформаційні технології навігації користувача в приміщеннях зі складною просторовою організацією, Савчук В. В., Єгорова О. І. (2016)
Кришталь Р. П. - Удосконалення алгоритму повного групового розсилання у системах оброблення даних з розподіленою архітектурою, Лаврів О. А., Хархаліс З. М. (2016)
Толюпа С. В. - Захист інформації з інтелектуальною підтримкою організаційно-технічного й оперативного управління, Пархоменко І. І. (2016)
Гуськов П. О. - Модель мережі радіодоступу з використанням методу адаптивного формування структури, Цуркан А. С., Шпур О. М., Бугиль Б. А., Климаш М. М. (2016)
Скулиш М. А. - Метод контролю якості обробки інформаційних потоків у мережі 5G, Заставенко А. А. (2016)
Бак Р. І. - Імітаційна макромодель поведінки абонентів у мережі коміркового зв’язку, Гуськов П. О., Лаврів О. А. (2016)
Бурий О. А. - Оптимізація геометрії лінійного електрооптичного ефекту в кристалах LiNbO3:MgO, Андрущак Н. А., Яремко О. М., Убізський С. Б. (2016)
Яремчук І. Я. - Моделювання плазмонних властивостей нанокомпозитних матеріалів на основі алмазоподібної вуглецевої плівки та наночастинок срібла, Фітьо В. М., Бобицький Я. В. (2016)
Павловська О. Б. - Кристалічна структура змішаних феритів рідкісноземельних елементів Pr0,5R0,5FeO3 (R = Nd, Gd, Tb, Dy, Ho), Василечко Л. О. (2016)
Подрезова М. А. - Летопись Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова в событиях и фактах. Ч. 1. Первоначальные годы, Самодурова В. В. (2010)
Барвінська П. І. - Німецькомовні видання кінця ХІХ — початку XX ст. про історію Східної Європи у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2010)
Кочмар В. С. - Епархиальные ведомости как источник изучения православия юга Украины (2010)
Музичко О. Є. - Взаємодія одеського та київського книгознавчих осередків у листуванні одеситів С. Я. Борового, Ф. Є. Петруня, І. Я. Фааса з киянами Ю. О. Меженко та Б. І. Зданевичем (2010)
Назарчук Т. Б. - Розвиток бібліографічних досліджень громадськими науковими організаціями Криму в 20-ті роки ХХ століття (2010)
Пружина В. П. - Освіта — сьогодні. Кар'єра — завтра. Успіх — завжди (2010)
Бахчиванжи А. П. - Книги с автографами П. М. Бицилли в университетской библиотеке (2010)
Мерзлякова С. О. - Наукова спадщина М. Є. Слабченка (2010)
Мурашко О. С. - "Степова столиця України" та династія Симиренків (2010)
Савельева Е. В. - Незабываемый образ: из воспоминаний о В. С. Фельдмане (2010)
Алєксеенко М. В. - Португальские издания из коллекции Ромуальда Губе (2010)
Бережок Е. В. - Военно-топографические описания побережья Черного моря в книжном собрании графа Александра Григорьевича Строганова (2010)
Ляшенко О. Л. - Польські стародруки з "розпорошених" колекцій університетської бібліотеки (2010)
Пигулевская И. В. - Итальянские издания XV – XVII вв. из книжной коллекции математика И. Ю. Тимченко (2010)
Полевщикова Е. В. - Книги из библиотеки С. А. Соболевского в книжном собрании Одесского национального университета (2010)
Зайченко А. В. - Репозитарій відкритого доступу — архів наукової інформації ОНУ імені І. І. Мечникова (2010)
Сербин О. О. - Тенденции развития классификационных информационно-поисковых языков в Украине (конец ХХ – начало ХХІ ст.) (2010)
Новікова Л. В. - Етнічна та конфесійна історія південноукраїнських міст кінця XVIII — першої половини ХІХ ст. у виданнях одеських науковців: новий етап історичного синтезу (2010)
Ваксман Ю. Ф. - Из истории развития физической науки в Одесском университете (2010)
Шинкарук А. І. - М. М. Ланге: історія та сучасність (2010)
Яковенко С. І. - Наукова спадщина М. М. Ланге (2010)
Кахно І. - Деструктивний вплив засобів масової інформації на стан психічного здоров’я сучасної молоді (2015)
Одінцова А. - Усвідомленість життєвих ролей у контексті духовного розвитку особистості (2015)
Іоасаф (Перетятько В.) Архімандрит - Формування й трансформація ціннісних орієнтацій молоді в сучасному суспільстві (2015)
Сухаревська О. - Ставлення особистості до власності (2015)
Щербак Т. - Духовність у контексті віртуальної реальності (2015)
Лахтадир О. - Психологічна структура комунікативної компетентності майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту (2015)
Литвиненко І. - Духовний розвиток студентів-психологів (2015)
Мотрук Т. - Психолого-педагогічні рекомендації з упередження ігрозалежностi (2015)
Нікітін О. - Духовний розвиток особистості майбутнього педагога (2015)
Опанасюк І. - Гендерна специфіка розвитку емоційного інтелекту в старшокласників (2015)
Пасічник Н. - Особливості схильності до порушення загальноприйнятих норм і правил поведінки серед майбутніх психологів та юристів (2015)
Пилипенко Л. - Гуманізація міжособистісних взаємин учнів як умова розвитку їхньої духовності (2015)
Савицька О. - Передумови професійного становлення студентів-психологів у вимірі духовності (2015)
Сердюк Л. - Мотивація учіння особистості як детермінований та самодетермінований феномен (2015)
Столяренко О. - Психологічні передумови розвитку моральної свідомості в молодшому шкільному віці (2015)
Усик Д. - Психологічні особливості саморегуляції поведінки в старшому дошкільному віці (2015)
Шевченко О. - Аксіологічні аспекти саморозвитку та самореалізації в юнацькому віці (2015)
Широкорадюк Л. - Психологічний аспект підвищення культури мовлення школярів (2015)
Дорофей С. - Наукові підходи щодо феномену духовності особистості (2015)
Дьяконов Г. - Інтерсуб’єктне дослідження психології духовних і функціональних почуттів (2015)
Орішко Н. - Теоретико-методологічні засади проблеми індивідуальних стратегій самовдосконалення особистості (2015)
Пенькова О. - Психологічні аспекти процесу самовдосконалення особистості в контексті ціннісного підходу (2015)
Савченко О. - Особистий досвід як основа розвитку духовності (2015)
Савчин М. - Автетика духовної сфери особистості (2015)
Цимбрикевич Й. - Людина як психологічна сутність (2015)
Щербакова І. - Теоретико-методологічні засади дослідження духовної кризи (2015)
Яблонська Т. - Психологічна сутність самовдосконалення особистості (2015)
Яворська-Вєтрова І. - Рефлексія як механізм становлення особистісної ефективності (2015)
Курганська Л. - Професійна маргінальність як утрата професійної ідентичності (2015)
Лялюк Г. - Формування професійно-педагогічної ідентичності майбутніх педагогів (2015)
Попович І. - Роль соціально-психологічних очікувань у професійному становленні та розвитку особистості (2015)
Третякова І. - Професійне самовдосконалення майбутнього педагога (2015)
Fedyk O. - Sexual Culture of Youth as a Psychological Problem (2015)
Щурик І. - Шляхи оптимізації Я-концепції підлітків із вадами опорно-рухового апарату засобами тілесно-орієнтованої терапії (2015)
Гоян І. - Радикальний конструктивізм як освітянська стратегія: версія Х’ю Ґаша (історико-філософський аналіз) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Подрезова М. А. - Библиотекари Одесского (Новороссийского) университета - мировой науке, Самодурова В. В. (2008)
Гребцова И. С. - Направления и формы сотрудничества исторического факультета с Научной библиотекой ОНУ (2008)
Ткаченко Т. П. - Наукова робота бібліотеки — важлива передумова її інноваційного розвитку (2008)
Шевчук Н. А. - Проблемы развития историографии и библиографии по истории причерноморских немцев юга Украины: современное состояние (2008)
Березюк Н. М. - Исторические параллели в судьбах двух университетских библиотек: фрагменты истории (2008)
Музичко О. Є. - Діяльність професора І. А. Линниченка (1857–1926) у сфері бібліофільства, бібліографії та бібліотекознавства (2008)
Назарчук Т. Б. - Библиографические исследования в Крыму в 20-30-е гг. ХХ в. (2008)
Севастьянов А. В. - Из истории библиографических исследований в Российском обществе по изучению Крыма (1922-1932 гг.) (2008)
Костирко Т. М. - Соціологічні дослідження як метод моделювання перспективної діяльності бібліотеки (2008)
Гарина Н. В. - Библиотека и издательство ОГМУ. 10 лет сотрудничества (2008)
Ржевцева Н. Л. - Анализ комплектования фонда университетской библиотеки (2008)
Шпукал Л. І. - Створення корпоративних проектів бібліотеками україни як складова вільного доступу до наукової інформації (2008)
Савенкова Л. В. - Електронна каталогізація рідкісних видань з фондів Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2008)
Кукатова Г. И. - Универсальная научная библиотека как инициатор корпоративного взаимодействия библиотек региона (2008)
Самохвалова О. Ю. - Новое в автоматизированном обслуживании читателей ЦНБ Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (2008)
Богданович О. В. - Опыт компьютеризации Научной библиотеки Одесской национальной юридической академии (2008)
Березная Т. И. - Lib Navigator – профессиональный инструмент поиска и заимствования записей (2008)
Березная Т. И. - Создание и распространение электронной картотеки статей подписным библиографическим агентством (2008)
Фонкич Б. Л. - Греческие рукописи Oдессы (2008)
Рамазанова Д. Н. - Греческие списки сочинений основателей славяно-греко-латинской академии братьев Лихудов в рукописных собраниях Одессы и Харькова (2008)
Лифщиц А. Л. - Рукописный роман в книжном собрании XVIII века: роман "Азиатская Баниза" в библиотеках Воронцовых и Юсуповых (2008)
Кобяк Н. А. - Рукопись в поисках владельца (2008)
Бачинська О. А. - Колекція церковної періодики у фондах Наукової бібліотеки ОНУ як історичне джерело для вивчення повсякденної історії, освіти, господарства населення України у другій половині XIX ст. (2008)
Раскина Е. Ю. - Значение историко-литературного архива П. Н. Лукницкого для изучения творчества Н. С. Гумилева и А. А. Ахматовой (2008)
Алексеенко М. В. - Произведения испанских просветителей XVIII в. в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (2008)
Сорокина Л. В. - Культуроним Москвы в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (2008)
Пигулевская И. В. - Труды итальянского эрудита Л. А. Муратори в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (2008)
Непомнящий А. А. - Судьба личной библиотеки Арсения Маркевича: версии, домыслы, документы (2008)
Великодная И. Л. - "Рассеянные книжные собрания" в фондах университетской библиотеки: закономерности и случайности (2008)
Ленчиненко М. В. - Семейная дворянская библиотека Муравьевых в университетском собрании (2008)
Полевщикова Е. В. - О книжных приобретениях М. С. Воронцова во Франции (2008)
Аристова Л. Ю. - Концепция учебной библиотеки на примере "славянской" библиотеки О. М. Бодянского (2008)
Калмыкова М. М. - Терентий Иванович Вяземский и его библиотека (из истории формирования фондов библиотеки ТНУ) (2008)
Музичко О. Є. - Наукова, публіцистична та літературна спадщина професора І. А. Линниченка (1857–1926): проблема бібліографування (2008)
Великодная А. В. - Материалы для изучения истории и культуры лужицких сербов в библиотеке Анджея Кухарского (2008)
Кульчицький С. В. - Видання, присвячені 140-річчю Одеського університету, Бачинська О. А. (2008)
Павленко Г. В. - Нове довідкове видання, Таран Л. В. (2008)
Бліхарський Я. З. - Розрахунок за деформаційною моделлю залізобетонних колон, підсилених вуглецевою стрічкою, Хміль Р. Є., Холод П. Ф. (2016)
Вегера П. І. - Застосування вдосконаленого методу розрахунку похилих перерізів залізобетонних балок, Ткач Р. О., Бліхарський З. З., Хміль Р. Є. (2016)
Висоцька М. В. - Стабілізація гідравлічних режимів у системі теплохолодопостачання на основі енергії холодної води і вентиляційного повітря (2016)
Возняк О. Т. - Моделювання повітророзподілу в приміщенні у змінному режимі за допомогою моделі турбулентності Спаларта – Алмараса, Сухолова І. Є. (2016)
Гарасим Д. І. - Вплив внутрішніх температури і вологовмісту повітря операційних чистих кімнат на ексергетичний ККД центральної прямотечійної системи кондиціювання повітря, Лабай В. Й. (2016)
Гивлюд М. М. - Ефективність впливу захисного покриття на експлуатаційні властивості бетону, Новицький Ю. Л., Дума В. О., Сидор Н. І. (2016)
Гивлюд М. М. - Температурна залежність міцніснх показників бетону на основі композиційного цементу, Пархоменко В. -П. О., Брайченко С. П. (2016)
Гивлюд М. М. - Покращення експлуатаційних властивостей керамічної цегли поверхневим модифікуванням поверхні, Семенів Р. М., Ємченко І. В. (2016)
Голишев О. М. - Дослідження процесу остигання будівлі в умовах припинення теплопостачання, Голишев А. О., Михалків Д. В., Серебреніков Е. В. (2016)
Горбаченко Л. - Оцінка енергетичного потенціалу сезонного теплового акумулятора для пасивних будинків, Желих В. М., Савченко О. О. (2016)
Гулай Б. І. - Оптимальне розташування вирівнювальної пластини в конструкції дифузора для підвищення тискових та витратних характеристик вентиляційних систем, Миронюк Х. В., Омельчук О. В., Шепітчак В. Б. (2016)
Гумен О. М. Довгалюк В. Б. - Визначення інтенсивності турбулентності потоків з великомасштабними вихорами на основі геометричного та кінематичного аналізу макроструктури, Мілейковський В. О. (2016)
Желих В. М. - Аналіз та оцінка ефективності використання теплової ізоляції в опалювальній котельні, Савченко О. О., ЮркевичЮ. С., Фурдас Ю. В. (2016)
Жук В. М. - Регулювальний об’єм бака гідроакумулятора автоматизованої водопровідної насосної станції, Вербовський О. В., Попадюк І. Ю., Завойко Б. В. (2016)
Ілів В. В. - Особливості вертикальної гідроізоляції стін із кремнійорганічних рідин та сумішей на їх основі, Гивлюд М. М., Ілів Я. В. (2016)
Кізєєв М. Д. - Інвестиційний проект реконструкції каналізаційних очисних споруд та будівництва станції виробництва біогазу у м. Львові, Осадчий В. Ф., Осадчий О. В. (2016)
Клименко Г. М. - Двокамерні повітророзподільники, Ярослав В. Ю., Довбуш О. М. (2016)
Кущенко В. М. - Аналіз сучасного досвіду проектування будівель із застосуванням трубобетоних елементів, ГалущакЮ. Г. (2016)
Лисак О. В. - Визначення необхідної потужності електричних теплоакумуляційних обігрівачів (2016)
Маліновський А. А. - Аналіз систем утеплення будівель з врахуванням життєвого циклу теплової ізоляції, Олійник М. Й., Музичак А. З. (2016)
Марущак У. Д. - Концепція наномодифікування цементуючих систем для швидкотверднучих високофункціональних бетонів (2016)
Мудрий І. Б. - Технологічні особливості застосування міні кранів в практиці будівництва (2016)
Плоский В. О. - Моделювання термічного опору трав`яного шару зеленої покрівлі, Ткаченко Т. М., Мілейковський В. О., Дзюбенко В. Г. (2016)
Пона О. М. - Ефективність використання сонячного колектора, суміщеного з покрівлею будинку в системі сонячного теплопостачання, Мисак Й. С., Дацько О. С., Шаповал С. П. (2016)
Проценко С. Б. - Порівняльний аналіз розрахунку проектного теплового навантаження систем опалення будівель за європейською та вітчизняною методиками (на прикладі житлового будинку в м. Рівне), Новицька О. С., Ковальчук В. П. (2016)
Редько А. О. - Моделювання процесів теплообміну в топках водотрубних котлів дКВР(де)-10/14, Давіденко А. В., Павловський С. В., Кулікова Н. В., Костюк В. Є., Кирилаш О. І. (2016)
Саницький М. А. - Бетони поліфункціонального призначення на основі композиційних цеолітвмісних портландцементів, Кропивницька Т. П., Гев`юк І. М., Котів М. В. (2016)
Сенчук М. П. - Швидкість горіння твердого палива в топкових процесах опалювальних котлів (2016)
Фіалко Н. М. - Інтелектуальні енергетичні системи теплозабезпечення будівель, Тимченко М. П., Халатов А. А., Шеренковський Ю. В. (2016)
Хіменко О. В. - Оцінка ефективності акумулювання теплоти твердими теплоакумулюючими елементами електротеплового акумулятора (2016)
Чернюк В. В. - Вплив транзитної витрати води на роздачу та притік крізь насадки в напірному трубопроводі, Іванів В. В. (2016)
Шаповал С. П. - Теплова ефективність комбінованої геліосистеми в режимі протоку за південно-східного та південно-західного напрямку орієнтації (2016)
Шналь Т. М. - Дослідження температурних режимів пожеж у житлових приміщеннях на моделях зменшеного масштабу, Прохоренко С. В., Данкевич І. П. (2016)
Юркевич Ю. С. - Динамічність оптимального термічного опору стін будинків, Довбуш О. М., Шаповал С. П., Вороняк Л. (2016)
Bacotiu C. - Ventilation duct sizing tools - tradition and modernity, Domnita F., Hotupan A., Kapalo P. (2016)
Bullová I. - Wind action on the building faсade and Its influence on ventilation heat losses (2016)
Fedorczak-Cisak M. - Aspects and implementation of low-energy buildings design, Furtak M., Kotowicz A. (2016)
Gasii G. M. - Comparative characteristics of the spatial grid-cable steel-concrete composite slab (2016)
Kapalo P. - Determination of the volume air exchange in the apartment, Domnita F., Bacotiu C., Voznyak O. T. (2016)
Kapalo P. - Monitoring of indoor air in the apartment, Domnita F., Bacotiu C., Voznyak O. T. (2016)
Kapalo P. - Investigation of indoor air quality and its impact on human activity - case study, Domnita F., Voznyak O. T. (2016)
Kovac M. - Energy potential of atrium space in ventilation system, Kovacova K. (2016)
Kovac M. - Investigation of air flow in a twin roofs of residential houses, Vojtus J. (2016)
Kovacova K. - Energy efficiency of domestic hot water distribution system, Kovac M. (2016)
Krajewski G. - Application of CFD for interior flow analysis influenced by exterior conditions, Żurański J. A., Węgrzyński W., Sulik P. (2016)
Markovič G. - Waste water heat recovery system, Vranayová Z., Káposztásová D. (2016)
Poórová Z. - Green roof as a saving technology and creator of microclimate, Vranay F., Vranayová Z. (2016)
Sowier-Kasprzyk I. - The use of social marketing to the promotion of energy-efficient construction, Ujma A. (2016)
Stefanco M. - Heat pump heating systems and low potential heat sources, Kosicanova D. (2016)
Tazky L. - The air channel function in real life – insulation against rising damp in historical buildings, Sedlakova A. (2016)
Turcsanyi P. - Thermo-physical evaluation of an ultra-low-energy family house, Sedlakova A. (2016)
Ujma A. - Energy and ecological efficiency as a result thermal modernization of buildings, Lis A. (2016)
Ulewicz M. - Comparison of efficient of the combined solar collector for energy-efficient buildings for different modes of operation, Zhelyh V., Shapoval S., Spodyniuk N., Vengryn I. (2016)
Vranayova Z. - Scheme for promoting industrial energy efficiency – pine project results, Kaposztasova D. (2016)
Руденко Л. Г. - Тенденции развития Украинского Полесья, Бочковская А. И., Поливач Е. А. (2016)
Хомич В. С. - Состояние и стратегические направления использования природных ресурсов Припятского Полесья, Струк М. И., Карабанов А. К., Лиштван И. И., Богдевич И. М., Пугачевский А. В., Кадацкая О. В., Курзо Б. В., Шкутов Э. Н., Юргенсон Н. А. (2016)
Руденко Л. Г. - Ландшафтознавчі аспекти організації перспективної мережі заповідних територій України, Маруняк Є. О., Лісовський С. А., Чехній В. М., Голубцов О. Г., Іваненко Є. І. (2016)
Горбачова Л. О. - Гідрологічне районування території України за умовами формування річного стоку води на основі кривих Ендрюса, Христюк Б. Ф. (2016)
Nhung Thu Nguyen - Bioclimatic resources for tourism in Tay Nguyen, Vietnam, Bac Hoang (2016)
Мозговий А. А. - Конфлікти міського розвитку в Україні (2016)
Федій О. А. - Територіальна структура сільського розселення Полтавської області (2016)
Бесєдіна К. Є. - Демографічна ситуація у сільській місцевості АР Крим: стан і регіональні відмінності (2003-2013 рр.) (2016)
Тараріко О. Г. - Формування сталих систем землекористування та охорони ґрунтів: актуальність та проблеми у сучасних умовах, Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л. (2016)
Дудун Т. В. - Концептуальні основи створення бази даних для геоінформаційного картографування розвитку освітнього комплексу України (2016)
Лейберюк О. М. - Населення та демографічний розвиток регіонів України у комплексних атласах (2016)
Хомич В. С. - Міжнародна наукова конференція "Проблеми раціонального використання природних ресурсів і сталого розвитку Полісся", Сорокіна Л. Ю. (2016)
Беркман Л. Н. - Програмно-конфігуровані мережі: методи побудови та керування, Кільменінов О. А., Лещенко О. О., Похабова І. Е. (2015)
Онищенко В. В. - Програмна інженерія: проблеми та перспективи, Бондарчук А. П. (2015)
Ткаленко О. М. - Аналіз упровадження технології NFC у телекомунікаційних системах (2015)
Жураковський Б. Ю. - Методи економічного кодування інформації (2015)
Сторчак К. П. - Дослідження ефективності одноланкового просторово-часового комутаційного блока, Срібна І. М., Кирпач Л. А. (2015)
Ящук Л. О. - Наукове обґрунтування нормативів розвитку та розміщення мережі об’єктів поштового зв’язку в Україні (2015)
Копійка О. В. - Основні принципи побудови систем підтримання бізнесу та операційної діяльності BSS/OSS телекомунікаційного оператора (2015)
Нижник О. В. - Аналіз багатовимірних систем за допомогою масиву відносних коефіцієнтів підсилення, Нелюба Д. М. (2015)
Коршун Н. В. - Кусково-стаціонарна модель високошвидкісного каналу з пам’яттю (2015)
Розоринов Г. Н. - Увеличение срока службы НЕ-И флеш-памяти, Брягин О. В. (2015)
Содержание (2017)
Курінний І. М. - Лікування ізольованих переломів capitulum humeri в дорослих пацієнтів із застосуванням мікрогвинтів, Страфун О. С., Тимошенко С. В. (2017)
Страфун О. С. - Лікування кальцифікуючого тендиніту сухожилків ротаторної манжети плечового суглоба (2017)
Філіпенко В. А. - Причини вивиху головки ендопротеза після первинного ендопротезування кульшового суглоба, Танькут В. О., Мезенцев В. О., Овчинніков О. М. (2017)
Король С. О. - Сучасні підходи до хірургічного лікування бойової травми кисті на етапах медичної евакуації, Матвійчук Б. В., Бурлука В. В. (2017)
Масленников С. О. - Изучение степени интеграции мягких тканей в элементы из углерод-углеродного композитного материала в зоне перехода внутренней и наружной среды при имплантации эндо-экзопротезов, Головаха М. Л., Черный В. Н. (2017)
Король П. О. - Роль параметрів остеосцинтиграфії в діагностиці імплант-асоційованих параендопротезних ускладнень при ендопротезуванні кульшових та колінних суглобів (2017)
Синяченко Ю. О. - Влияние гонартроза на течение и эффективность лечения варикозной болезни вен нижних конечностей, Самойленко Г. Е., Синяченко О. В. (2017)
Кондратюк В. М. - Оцінка резистентності до антимікробних препаратів штамів Acinetobacter baumannii та Pseudomonas aeruginosa, що контамінують бойові поранення кінцівок (2017)
Литвишко В. О. - Формоутворення періостального регенерату після діафізарного перелому за порівняльними даними ультрасонографії та рентгенографії, Попсуйшапка О. К. (2017)
Егудина Е. Д. - Сосудисто-реологические свойства крови при анкилозирующем спондилите, Синяченко О. В., Ермолаева М. В., Чернышова О. Е., Полесова Т. Р., Ханюков А. А. (2017)
Канзюба А. И. - "Переломы несостоятельности" тазового кольца, Шамова Т. А. (2017)
Кудиевский А. В. - Роль женщины в дорожно-транспортном травматизме (аналитический обзор), Головаха М. Л., Шишка И. В., Масленников С. О. (2017)
Солоницын Е. А. - Метастазы анонимного рака в длинные кости конечностей: подходы к обследованию и лечению, Климовицкий Ф. В., Проценко В. В. (2017)
Чернышева О. Е. - Медицинские симуляторы и манекены как элемент обучения студентов практическим навыкам в педиатрии, Герасименко В. В., Климовицкий Ф. В., Полесова Т. Р., Самойленко И. Г., Балычевцева И. В., Хапченкова Д. С., Кривошеева В. В., Павлов Е. Н. (2017)
Чернишова О. Є. - Застосування інтерактивних методів навчання в підготовці лікарів-педіатрів, Климовицький Ф. В., Полесова Т. Р., Баличевцева І. В., Самойленко І. Г., Герасименко В. В., Павлов Є. М., Крівошеєва В. В., Хапченкова Д. С. (2017)
Соколов К. О. - Аналіз загальних підходів до синтезу системи інформаційної безпеки (2016)
Сніцаренко П. М. - Методичний підхід до оцінювання рівня інтенсивності деструктивного інформаційно-психологічного впливу на цільову аудиторію, Міхєєв Ю. І., Чернявський Г. П. (2016)
Андреєв О. В. - Підвищення завадостійкості пункту прийому цільової інформації з космічних апаратів у форматі HRPT, Парфенюк В. Г., Топольницький П. П., Франжі О. В. (2016)
Пекарєв Д. В. - Дослідження параметрів метаданих для виявлення фальсифікації матеріалів авіаційного та космічного знімання, Болобан С. І., Осадчук Р. М., Беспалко І. А. (2016)
Дупелич С. О. - Удосконалена методика визначення зв’язків між елементами багатопозиційної мультисенсорної системи (2016)
Іщенко Д. А. - Методика оцінювання стійкості радіоелектронних засобів військових об’єктів до впливу електромагнітного імпульсу зброї, Кирилюк В. А., Павленко І. А., Пясковський Д. В., Стариков А. М. (2016)
Сидорчук О. Л. - Математичний апарат дослідження амплітуд поля, збудженого антенною системою радіолокаційної станції 1РЛ133 "Кредо" (2016)
Каращук Н. М. - Методика розрахунку електродинамічних характеристик щілини довільних розмірів та положення, прорізаної в стінках прямокутного хвилеводу (2016)
Нагорнюк О. А. - Способи автоматизованого визначення типу фазового сузір’я радіосигналів на основі гістограм миттєвих амплітуд і фаз, Павлюк В. В., Молодецький Б. В. (2016)
Бобунов А. І. - Методика вибору варіанта управлінського рішення за сукупністю кількісних та якісних показників, Перегуда О. М., Родіонов А. В. (2016)
Андреєв Ф. М. - Принципи створення активного багатопозиційного радіолокаційного комплексу з великими базами системи контролю та аналізу космічної обстановки, Ковбасюк С. В. (2016)
Пустовий С. О. - Оцінювання техніко-економічної ефективності експлуатації засобів аеродромно-технічного обслуговування літальних апаратів при застосуванні експоненціальної моделі відмов, Бутенко М. П., Іванов В. І., Косков Ю. М. (2016)
Чирков А. В. - Пошук підозрілих об’єктів на відео з камери безпілотного літального апарата на основі аналізу гістограм (2016)
Іщенко Д. А. - Модель узагальненого споживача інформації безпілотних авіаційних комплексів, Федорчук Д. Л. (2016)
Глушаниця Н. В. - Особливості технічного перекладу наукових англомовних текстів авіаційної тематики (2016)
Губа Л. В. - Основні проблеми поетичного перекладу (2016)
Дем'янчук Ю. І. - Перспективи розвитку національного корпусу російської мови для перекладу спеціалізованих текстів (2016)
Довбуш О. І. - Ідеологія в літературі: перепона чи фільтр у міжкультурній комунікації (на прикладі українського перекладу американського бестселера Е. Сігела "Оліверова історія") (2016)
Кукаріна А. Д. - Способи перекладу структурних типів абревіатур за графічним оформленням у медичному дискурсі (2016)
Куликова В. Г. - Лексико-структурні та прагматичні особливості перекладу французьких текстів конвенцій (2016)
Маслова Г. М. - Інвективно марковані компоненти у "відкритому листі" як об’єкт перекладу (2016)
Поворознюк Р. В. - "Модель розподілу зусиль" Д. Жиля як запорука успіху усного перекладу (2016)
Ребрій І. М. - Мовні та етноментальні особливості перекладу давньосонячної мови глаб-ерібол-ефкорді з "космічної трилогії" К. С. Льюїса (2016)
Рєзнікова Н. В. - Культурні розбіжності елементів лінгвопоетики як проблема перекладу (на матеріалі японських перекладів поезій Тараса Шевченка) (2016)
Варешкина Н. В. - Методы активизации творческой деятельности студентов на занятиях по изучению английского языка как средства межкультурной коммуникации, Смирнова Н. Н. (2016)
Вуколова К. В. - Варіативність мовлення мешканців міста Пітсбург на прикладі вживання окремих лексем (2016)
Гайденко Ю. О. - До проблеми визначення мовленнєвої діяльності (2016)
Гарлицька Т. С. - Лексико-фразеологічне розмаїття мови сучасного міста : соціолінгвістичний аспект (2016)
Глущук-Олея Г. І. - Специфіка вираження невербального заперечення в іспанській комунікації (2016)
Кривенець І. В. - Сюжетно-композиційні особливості антиутопії у творчості Бернара Вербера (2016)
Кущ Е. О. - Аксіологічні стратегії та тактики в упередженому мовленні американських і російських політиків (2016)
Любимова Ю. С. - Субполе достовірності в складaі фсп модальності в сучасній китайській мові (2016)
Кіраль С. С. - Трохим Зіньківський і Михайло Драгоманов: до історії полеміки 90-х рр. ХІХ ст. про українську мову, літературу та національну ідею (2016)
Дубровський Р. О. - Особливості хронотопу в оповіданні "Планетник" Бориса Харчука (2016)
Краснова Л. В. - Іманентний аналіз твору Т. Шевченка "Якби зострілися ми знову…" (2016)
Лахманюк А. М. - Пригодницька повість в контексті когнітивної наратології: аналіз фреймів (М. Коцюбинський "Дорогою ціною") (2016)
Науменко Н. В. - Золоті зливки зі срібної землі (2016)
Новиков А. О. - Роман Марії Матіос "Солодка Даруся" як вирок комуністично-кадебістському режиму (2016)
Оляндер Л. К. - Людина і світ у художньо-філософській концепції Бориса Харчука (На матеріалі тетралогії Волинь) (2016)
Працьовитий В. С. - Проблема екзистенціального вибору в романі "Сад Гетсиманський" Івана Багряного (2016)
Ткачук М. П. - Жанрова своєрідність повісті "Шлях без зупинок" Бориса Харчука (2016)
Ткачук О. М. - Оповідна структура повісті Т.Шевченка "Музикант" (2016)
Трачук Т. Я. - "Правдиві поети ніколи не позволяють собі тих кольористичних оргій" (Іван Франко про колір) (2016)
Булаховська Ю. Л. - Дивні оповідання (для дітей та підлітків) (2016)
Булаховська Ю. Л. - Декілька літературознавчих спостережень в поетичних жанрах щодо "зорової" образності (2016)
Ходанич П. М. - Літературні обрії Миколи Зимомрі (2016)
Царик Л. І. - Національно-визвольні змагання 1917 – 1920 pоків у житті і творчості Володимира Сосюри (2016)
Щербак С. В. - Народнопоетичне підґрунтя творчого доробку Анатолія Черниша (2016)
Яблонська Н. М. - "Капелюх Сікорського" В. Даниленка як роман ініціації (2016)
Авраменко Н. В. - Особливості літературного життя Лондона на зламі ХІХ – ХХ століть та їх еволюція у перші десятиліття ХХ століття, Стешин І. О. (2016)
Бистрова О. О. - Наратив як інтенція сповідальності у творах А. Міцкевича і Ш. Бодлера (2016)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Пригода як наративний центр у творах Марка Леві (2016)
Сяоюй В. - "Перехресні стежки" Івана Франка – "Павук" Сюй Ді шаня (《綴網勞蛛》許地山): антропологія любові й ненависті (2016)
Калініченко М. М. - Творчість Джорджа Ліппарда в дискурсі північноамериканської літератури ХІХ сторіччя (2016)
Кохан Р. A. - "Радісна" модель трагічного світосприймання у романі Дж. С. Фоера "Страшенно голосно та неймовірно близько" (2016)
Цуркан І. М. - Архетип дерева в поетичній традиції Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Якимович В. A. - Образ іншого у прозі Бориса Харчука і Діни Рубіної (2016)
Айзенбарт Л. М. - Термін "Концепт": проблема визначення та підходи до вивчення (2016)
Ткачук О. М. - Романтична іронія в наративі поеми "Сон" Т.Шевченка (2016)
Грицковян Я. М. - Друг, якого дарує доля. До 70-річчя від дня народження Миколи Зимомрі (2016)
Соболь В. О. - Сутність творення образного слова (2016)
Зимомря М. І. - Зразок креативного дослідження живого слова: контекст інтердисциплінарності, Ткачук М. П. (2016)
Вихідні дані (2016)
Нагірна В. П. - Наукові засади територіальної організації суспільства у працях академіка М.М. Паламарчука та їх актуальність у сучасних умовах (до 100-річчя від дня народження) (2016)
Руденко Л. Г. - Екологічний імператив у пріоритетах інтегрованого планувального процесу в Україні, Лісовський С. А., Маруняк Є. О. (2016)
Гродзинський М. Д. - Міжнародний проект FREEWAT з планування та управління водними ресурсами: цілі та процес реалізації, Свідзінська Д. В., Глотка Д. В., Тішаєва А. М. (2016)
Удовиченко В. В. - Особливості антропогенних трансформаційних процесів лісостепових ландшафтних комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) (2016)
Голубцов О. Г. - Ландшафтне планування як інструмент реалізації екологічних вимог у територіальне планування України (2016)
Олійник Я. Б. - Формування спроможних територіальних громад в Україні: переваги, ризики, загрози, Остапенко П. О. (2016)
Бондар В. В. - Особливості соціально-економічного розвитку субрегіональних центрів країни (на прикладі міста Кам’янець-Подільський) (2016)
Вишня М. М. - Атласні інформаційні системи: сутність, стан впровадження, напрямки розвитку (2016)
Лейберюк О. М. - Інтерактивні веб-карти: сутність і основні етапи створення (на прикладі веб-ресурсу CARTO) (2016)
Chabaniuk V. - Relational cartography: research subject, Dyshlyk O. (2016)
Руденко І. С. - 7-ма науково-практична конференція "Національне картографування: картографічні твори у пізнанні та розвитку регіонів", Западнюк С. О. (2016)
До 60-річчя В. П. Руденка (2016)
Вийшли в світ (2016)
Tolupa S. - Analysis of intrusion detection systems taxonomy in the context of current development level of information systems, Nischenko V. (2015)
Барабаш О. В. - Оцінювання показника функціональної стійкості графа структури розгалуженої інформаційної мережі, Саланда І. П. (2015)
Мiщенко А. В. - Функціональний аналіз залежностей ефект-витрати для задач управління економічною складовою інформаційної безпеки авіаційної інфраструктури (2015)
Кирпач Л. А. - Дослідження комбінованих систем фазової синхронізації, Сторчак К. П., Срібна І. М. (2015)
Жураковський Б. Ю. - Використання компаундних кодів для передавання даних (2015)
Довженко Т. П. - Исследование очереди маршрутизатора в сети TCP/IP с применением основных TCP-алгоритмов активного управления очередью и предотвращения перегрузок (2015)
Ящук Л. О. - Проблеми імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 97/67/ЄС про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування (2015)
Коршун H. В. - Діапазонна класифікація швидкостей передавання інформації (2015)
Копійка О. В. - Основні принципи методології синтезу інформаційно-комунікаційних систем для побудови єдиної інформаційної платформи (2015)
Нижник О. В. - Розв’язувальне управління багатовимірними системами, Нелюба Д. М. (2015)
Манько О. О. - Субміліметровий діапазон і новітні досягнення на базі нанотехнологій, Кременецька Я. А., Морозова С. В. (2015)
Семенко А. И. - Усилители мощности СВЧ на основе нитрид-галлиевых транзисторов, Севергин Б. Н., Шокотько А. А., Заика В. Ф. (2015)
Романенко В. П. - Методика розробки діагностичного забезпечення групового пошуку дефектів при ремонті техніки зв’язку в польових умовах, Сакович Л. М. (2015)
Derik I. M. - On the peculiarities of the scientific discourse translation from english into Ukrainian (2016)
Коваль Р. С. - Принципи укладання французько-українського та українсько-французького словника галузі реабілітації (2016)
Кузенко Г. М. - Переваги й недоліки загальновідомих моделей перекладу (2016)
Кушнір Л. О. - Відтворення авторської лексики штучних мов Дж. Р. Р. Толкіна в українських перекладах (2016)
Ласка І. В. - Концепція "енергійного перекладу" Сен-Сімона, Пархоменко O. М. (2016)
Набережнєва Т. Є. - Фінансовий переклад: практичний і дидактичний аспекти (2016)
Пустовойт Н. И. - Трудности перевода французской публицистики (2016)
Семенко И. В. - К вопросу о лексико-стилистическом арсенале в литературоведении, Бицко Н. И. (2016)
Аксютіна Т. В. - "Negative politeness" strategies in the english verbal discourse (2016)
Аністратенко Л. С. - Явище гіпо-гіперонімії в японській літературознавчій термінології (2016)
Диба Г. Ю. - Метафорична модель "братья" в російському мас-медіа дискурсі (2016)
Задерій І. Ю. - Особливості пробудження емоції страху в кінотекстах А. Хічкока (2016)
Кауза І. Б. - Складники персонажного дискурсу в наративному текстопросторі (2016)
Кізіль М. А. - Екстралінгвальні фактори появи й розповсюдження англійськомовних комп’ютерних інновацій (2016)
Козак Р. В. - Экспрессивный синтаксис украинского и русского языков как когнитивно-дискурсивное явление (2016)
Kuznyetsova G. V. - Implicit speech acts in terms of cognitive and pragmatic perspectives (2016)
Панчишин Н. З. - Структурна організація функціонально-семантичного поля тeмпоральності (на базі латинської мови) (2016)
Слюніна О. В. - Особливості мовного вираження колективного свідомого в біблійних текстах (2016)
Федурко О. М. - Прислівник як компонент ад'єктивно-адвербіальних словосполучень в українській та англійській мовах (2016)
Фекете Д. Ю. - Функціональні характеристики сучасного англомовного кінорекламного аудіовізуального дискурсу (2016)
Швед О. В. - Удосконалення процесу комунікації за допомогою візуалізації інформації: використання фотографій у процесі інтерв'ю (2016)
Яницька О. М. - Семантико-етимологічний аналіз концепту віра (на матеріалі англійської, української та французької мов) (2016)
Ostapenko O. - Optimal process sysnthesis for refrigeration system of associated gas low-temperature condensation plant, Yakovleva O., Khmelniuk M., Zimin O. (2015)
Титлов А. С. - Разработка камер на базе абсорбционных холодильных агрегатов для низкотемпературной обработки и хранения мясной и рыбной продукции в условиях фермерских и крестьянcких хозяйств, Шлапак Г. В. (2015)
Морозюк Л. И. - Термодинамический анализ машин для производства тепла и холода на двух температурных уровнях каждого термического эффекта (2015)
Милованова В. В. - Повышение качества автомобилей путем применения топливных элементов (2015)
Дорошенко А. В. - Солнечные многоступенчатые холодильные системы. Новые решения и анализ возможностей, Кириллов В. Х., Людницкий К. В. (2015)
Тітлова О. О. - Водорості як альтернативне джерело енергії (2015)
Дьяченко Т. В. - Аерогель – перспективний матеріал для виготовлення ізоляції ємностей для транспортування зрідженого природного газу, Колесник О. О. (2015)
Лукьянов Н. Н. - Влияние примесей компрессорного масла/наночастиц TiO2 в хладагенте на коэффициент теплоотдачи при кипении в горизонтальной трубе, Мельник А. В., Железный В. П., Хлиева О. Я., Мороз А. С. (2015)
Котюков Ю. Д. - Концепция и модель мезоскопической пористости тонких проницаемых сред, Левченко В. И., Роганков О. В., Швец М. В., Роганков В. Б. (2015)
Михайленко В. С. - Интеллектуальная система управления процессом горения твердого топлива в прямоточном парогенераторе энергоблока ТЭС, Князева Н. А., Солодовник М. С. (2015)
Антонюк В. В. - Оцiнка спостережуваностi для точок конвеєрної схеми цифрових компонентiв в системах критичного застосування, Дрозд О. В., Дрозд М. В., Ніколенко І. М. (2015)
Trandafilov V. V. - Computer simulation of a Stirling refrigerating machine, Khmelniuk M. G. (2015)
Толубко В. Б. - Метод забезпечення вірогідності передавання інформації системи управління в критичному режимі, Беркман Л. Н., Комарова Л. О., Похабова І. Е. (2014)
Богданович В. - Методологічні аспекти організації управління інформаційно-психологічною безпекою населення в умовах низького рівня соціально-політичної стабільності в країні, Міщенко Д., Тупало А., Хропко Т. (2014)
Міщенко А. В. - Методи дослідження економічної складової інформаційної безпеки авіаційної інфраструктури як складної системи інформаційної безпеки держави (2014)
Сакович Л. М. - Обґрунтування послідовності та кількості параметрів для метрологічного обслуговування техніки зв’язку, Яковлев М. Ю. (2014)
Кравченко Ю. В. - Управління апаратними і програмними ресурсами в комп’ютерній системі на основі методів і моделей штучного інтелекту, Микусь С. А., Руденко Н. В. (2014)
Шестопалов С. В. - Якість управління в NGN, Грищенко І. В. (2014)
Дікарєв О. В. - Побудова кільцевих і баркероподібних кодів, Грищенко Л. М. (2014)
Ящук Л. О. - Упровадження сучасної науково-технічної термінології поштового зв’язку — нагальна потреба сьогодення (2014)
Балан М. М. - Удосконалення системи стереофонічного радіомовлення, Казакова Н. Ф. (2014)
Розоринов Н. - Современные цифровые накопители на магнитной ленте — детище нанотехнологий, Масуд Махджубиан. (2014)
Шульга О. В. - Особливості систем ідентифікації космічних апаратів: принципи реалізації наземних РТС для завдань управління та ідентифікації (2014)
Титул, содержание (2012)
Василенко С. Г. - Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" – становление и перспективы (2012)
Волошин А. И. - Прогноз состояния подготовительной выработки при ведении горных работ на большой глубине, Рябцев О. В., Коваль А. И., Тюмиков К. А. (2012)
Литвинский Г. Г. - Исследование эффективности прокатных профилей для рамной крепи горных выработок, Фесенко Э. В. (2012)
Лобода В. В. - Підвищення енергоефективності пневмоенергетичного комплексу шахт крутого падіння (2012)
Кравченко В. М. - Эффективность балансировки роторов вентиляторов в промышленных условиях, Буцукин В. В., Сидоров В. А. (2012)
Левчинский Г. С. - Анализ особенностей водокольцевых и ротационных насосов для дегазации на действующих шахтах (2012)
Агеев В. Г. - Управление вентиляцией при изоляции подземных пожаров (2012)
Коренев А. П. - Прогнозирование запыленности воздуха при передвижке секций механизированной крепи, Володин А. В. (2012)
Зборщик М. П. - Пиритсодержащие угли и породы – источники опасных природно-техногенных проявлений, Осокин В. В. (2012)
Чепіга Є. В. - Особливості моніторингу еколого-гідрологічного стану вуглевидобувних районів Дніпровського буровугільного басейну (2012)
Чернецька-Білецька Н. Б. - Математичне моделювання руху концентрованої золової гідросуміші у структурному режимі, Капустін Д. О. (2012)
Новак В. И. - Почему не все обогатительные фабрики достигают проектных показателей (2012)
Гарматин В. З. - Пять лет развития (2012)
Тетівник І. - Результати державних випробувань зерносушарки типу СЗМ, Твердохліб С., Козлов Ю., Андрєєв А. (2016)
Куянов В. - Сучасна техніка від фірми Амазоне (Amazone), Пономаренко О. (2016)
Кравчук В. - Експлуатаційна оцінка комбайна MF-7370 PL "BETA" компанії MASSEY FERGUSON на збиранні ячменю, Занько М., Лисак О. (2016)
Здвоєні Кременчуцькі колеса: більша продуктивність – менше витрат (2016)
Чорношкур В. - Комплектувальні від компанії "Bondioli & Pavesi" (2016)
Пожидаєв С. - Про "нове" рішення руху колісної машини (2016)
Коломоєць В. - Надійність паливної системи двигунів внутрішнього згорання, які працюють на мінеральних і біологічних паливах, Бобровний Є., Рудик Л. (2016)
Кравчук В. - Результати експертизи технології виробництва молока з використанням доїльних роботів, Постельга С., Кириченко Л., Смоляр В. (2016)
Фадєєв Л. - Соя в сівозміні в умовах ринку (2016)
Зора В. - Техніко-технологічне забезпечення створення птахівничої ферми для вирощування качок, Тютюнник Ю., Кириченко Л., Ковтун О. (2016)
Бутко Г. - Гармонізація національних вимог до якості та безпечності біопалива з європейськими, Слива Ю., Ярова І. (2016)
Ясенецький В. - Будівельні конструкції від ТОВ "Вольф Систем", Чорношкур В. (2016)
Гайсинський Є. - З демонстраційного показу техніки компанії "КОНКОРД" (2016)
Цема Т - Як отримати сертифікат ЄС вітчизняним виробникам сільськогосподарської техніки, Гапоненко О. (2016)
Ісаєнко В. - З організаційного засідання АДНЦ (2016)
Кравчук В. - Сільськогосподарське машинобудування: потенціал, прогноз та інноваційні виробництва, Сербій Є. (2016)
Волоха М. - Збереження родючості грунтів за рахунок інтенсифікації первинного очищення коренеплодів цукрових буряків (2016)
Ясенецький В. - Як зробити селище енергетично незалежним (2016)
Пожидаєв С. - Про корисну механічну роботу та енергетичний ККД автомобіля (2016)
Пономаренко О. - Обладнання для переробки oлійних культур від компанії Farmet для селянських господарств, Муха В. (2016)
Погорілий В. - Результати випробувань плуга ПСКу-5, Шустік Л., Маринін С., Громадська В. (2016)
Карпук Л. - Екологічна оцінка впливу техногенного навантаження у зоні промислового виробництва, Крикунова О., Павліченко А. Сігалова І. (2016)
Михайлов Є. - Рекомендації щодо обгрунтування комплексу технічних засобів післязбиральної обробки зерна в умовах Півдня України, Сербій Є., Задосна Н., Рубцов М. (2016)
Інтерв`ю з в. о. генерального директора НАК "Украгролізинг" Процюком О. Основні правила лізингу в агробізнесі (2016)
Чорношкур В. - Складові для сільськогосподарської техніки від компанії "Bondioli & Pavesi" (Італія) (2016)
Системи здвоювання від Кременчуцького колісного заводу (2016)
Гайсинський Є. - З демонстраційного показу техніки компанії "КОНКОРД" (2016)
Кожушко М. - Ефективність застосування біопрепаратів у технологіях вирощування сільгоспкультур у Західному регіоні України, Сало Я., Думич В., Куліш О., Шмерко О. (2016)
Із Загальних зборів національної академії аграрних наук України (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Tarasov A. N. - Magnetic susceptibilities of dense superfluid neutron matter with generalized Skyrme forces and spin-triplet pairing at zero temperature (2013)
Dzyublik A. Ya. - Nuclear excitation by electron transitions (2013)
Nesterov A. V. - Spectra of nuclei 9Вe and 9В in a three-cluster microscopic model, Vasilevsky V. S., Kovalenko T. P. (2013)
Gavrilko T. A. - Molecular dynamics and phase transitions behavior of binary mixtures of fatty acids and cetyltrimethylammonium bromide as studied via Davydov splitting of molecular vibrational modes, Puchkovska G. O., Styopkin V. I., Bezrodna T. V., Baran J., Drozd M. (2013)
Archilla J. F. R. - Moving excitations in cation lattices, Kosevich Y. A., Jiménez N., Sánchez-Morcillo V. J., Garsía-Raffi L. M. (2013)
Weyrauch M. - Efficient MPS algorithm for periodic boundary conditions and applications, Rakov M. V. (2013)
Volkov O. M. - Saturation of magnetic films with spin-polarized current in the presence of a magnetic field, Kravchuk V. P. (2013)
Pavlyuk A. M. - Generalization of polynomial invariants and holographic principle for knots and links (2013)
Grytsay V. I. - The structure of a chaos of strange attractors within a mathematical model of the metabolism of a cell, Musatenko I. V. (2013)
Starodub I. O. - Fluxon scattering on a stripe-like impurity in a two-dimensional Josephson junction, Zolotaryuk Y. (2013)
Титул, содержание (2011)
Покоренные глубины (2011)
Борзых А. Ф. - Устойчивость упорных перемычек в выработках, сопряженных с ликвидируемым вертикальным стволом, Фомин В. О. (2011)
Голубєва Н. М. - Оцінювання виробничого потенціалу вуглевидобувних підприємств (2011)
Новоженин Ю. С. - Модернизированная установка СДМ-1М, Коваленко А. В., Хрипко И. Н. (2011)
Жуков Ю. П. - Вентиляторы главного проветривания и общешахтная вентиляция: контроль и управление, Боронин В. Ф., Бабырь В. И., Миронов В. Н. (2011)
Матрофайло М. Н. - Морфологический анализ угольных пластов и результаты его использования во Львовско-Волынском бассейне, Шульга В. Ф., Костик И. Е., Король Н. Д. (2011)
Зинченко Ю. И. - Перспектива развития шахт Центрального района Донбасса, Судин М. С., Зинченко А. Ю. (2011)
Кирнарский А. С. - Гравитационное обогащение ультратонкого угольного шлама (2011)
Нагорный С. И. - Новые скруббер-бутары, Дробченко В. И., Кофанов А. С. (2011)
Григорьева В. А. - Культурно обусловленные единицы художественного текста как способ отражения языковой картины мира (на материале романа Л. Н. Толстого "Анна Каренина") (2016)
Дорофеєва М. С. - Синергетично-інформаційна методика перекладацького аналізу (2016)
Кушнір Л. О. - Стратегії відтворення "мовної поліфонії" творів Дж. Р. Р. Толкіна в українських перекладах (2016)
Нечаюк І. О. - Функціонально-стилістичні особливості заголовків англомовних новинних медіатекстів політичного дискурсу (2016)
Романюк С. Г. - Поиск оптимальной коннотативной эквивалентности при переводе фразеологических единиц, Тарапатов М. М. (2016)
Смольницька О. О. - Анонімна середньоанглійська поема XIV ст. "Перлина" ("perle"): відтворення символіки й контекстуальних зв’язків в україномовному художньому перекладі (2016)
Совєтна А. В. - Граматичні трансформації при перекладі американських та британських заголовків на українську мову, Лісун О. В. (2016)
Ткачівська М. Р. - Евфемізми із царини еротики, або нитка Аріадни до делікатності (2016)
Трібушна О. М. - Відтворення метафор в українських перекладах вірша Редьярда Кіплінга "Томлінсон", Мазур О. В. (2016)
Березинская Е. В. - Аккультурация как необходимый элемент межкультурной адаптации (2016)
Бідна К. С. - Використання власних імен політичних лідерів англомовних країн як засіб мовленнєвої оцінки (2016)
Гідора-Шишковська А. Л. - Синтаксичні особливості юридичних текстів Європейського Союзу (на матеріалі різноструктурних мов) (2016)
Діброва В. А. - Заперечення в контексті діалогічної взаємодії та в комунікативній ситуації конфлікту в англійському та українському офіційно-діловому дискурсі в межах міжкультурної комунікації (2016)
Капустян І. І. - Анімалістичний дискурс у казках Г. К. Андерсена (2016)
Кушнерук С. М. - Синонімічні та антонімічні відношення англійської екомаркетингової терміносистеми (2016)
Ляшов Н. М. - Інтертекстуальні аспекти творчості Артуро Переса-Реверте (2016)
Купцова Т. А. - Упровадження інноваційних підходів у формуванні іншомовної компетентності студентів технічного профілю, Мірошниченко І. Г. (2016)
Ницполь В. І. - Теоретичні засади вивчення мовної особистості персонажа серійного вбивці (2016)
Сидоренко І. А. - Образ "вічне небо" в індивідуально-авторській картині світу Марії Вальєхо-Нахера (2016)
Смирнова М. С. - Актомовленнєві засоби реалізації глобальної фідеїстичної стратегії православної проповіді ХХ століття (2016)
Фурт Д. В. - Поняття "термін" у сучасному науковому просторі (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Lengyel A. - Truncated QCD-pomeron at LHC energies, Tarics Z. (2013)
El-Bakry M. Y. - Charged particle pseudorapidity distributions for Pb−Pb and Au−Au collisions using neural network model, El-Sayed A. El-Dahshan, Abd El-Hamied E. F. (2013)
Skibenko A. I. - UHF reflectometry of plasma by extraordinary waves with a frequency below the electron cyclotron frequency (2013)
Khelemelya O. V. - Dielectric model of energy losses by a massive charged particle moving through cold magnetized plasma, Kholodov R. I., Miroshnichenko V. I. (2013)
Nagornyi A. V - Sensitivity of small-angle neutron scattering method at determining the structural parameters in magnetic fluids with low magnetite concentrations, Bulavin L. A., Petrenko V. I., Avdeev M. V., Aksenov V. L. (2013)
Pavlyk B. V. - Electrophysical characteristics of near-surface layers in p-Si crystals with sputtered Al films and subjected to elastic deformation, Kushlyk M. O., Didyk R. I., Shykorjak Y. A., Slobodzyan D. P., Kulyk B. Y. (2013)
Bondar M. V. - New fluorene-based fluorescent probe with efficient two-photon absorption, Przhonska O. V., Kachkovsky O. D., Frazer A., Morales A. R., Belfield K. D. (2013)
Verba R. V. - Spin Waves in arrays of magnetic nanodots with magnetodipolar coupling (2013)
Rudenko R. M. - Influence of high temperature annealing on the structure and the intrinsic absorption edge of thin-film silicon doped with tin, Voitovych V. V., Kras’ko M. M., Kolosyuk A. G., Kraichynskyi A. M., Yukhymchuk V. O., Makara V. A. (2013)
Pagava T. A. - Hall-effect study of disordered regions in proton-irradiated n-Si crystals, Beridze M. G., Maisuradze N. I., Chkhartishvili L. S., Kalandadze I. G. (2013)
Kuryliuk V. V. - Elastic strains in SiGe heterostructures with non-uniform quantum dots (2013)
Sukhanov A. D. - Quantum-mechanical analog of the zeroth law of thermodynamics (to the problem of incorporating thermodynamics into the quantum-mechanical theory), Golubeva O. N., Bar’yakhtar V. G. (2013)
The corresponding member of the NAS of Ukraine Anatolii Mykolayovych Pogorilyi (to the 70-th anniversary of his birthday) (2013)
Tan’shina A. - Life devoted to science. Ilya Ivanovych Zalyubovs’kyi (15.06.1929−21.02.2013) (2013)
Арсеньев В. М. - Эксергетическая эффективность техногенного охлаждения циклового воздуха газотурбинной установки, Мирошниченко В. В., Борисов Н. А. (2015)
Грищенко Р. В. - Про доцільність використання акумуляторів холоду на підприємствах, Форсюк А. В., Засядько Я. І., Пилипенко О. Ю. (2015)
Жихарєва Н. В. - Особливості розрахунку теплоприпливів в приміщення при кондиціюванні повітря (2015)
Когут В. Е. - Жизненный цикл системы улавливания легких фракций углеводородов на базе эжекторного теплообменника, Бутовский Е. Д., Бушманов В. М., Хмельнюк М. Г. (2015)
Риферт В. Г. - Теплообмен при конденсации внутри горизонтальных гладких труб. Совершенствование метода расчета теплообмена, Барабаш П. А., Горин В. В., Середа В. В. (2015)
Chen G. - Comparative field experimental investigations of different flat plate solar collectors, Doroshenko A., Shestopalov K., Mladionov I., Koltun P. (2015)
Арсирий Е. А. - Снятие ограничений мощности котлов путем корректировки аэродинамики элементов дутьевых трактов, Смирнова В. А., Панич Д. О. (2015)
Сосновский С. К. - Термодинамические циклы и правила регулирования систем оборотного водоснабжения с испарительными охладителями, Кравченко В. П. (2015)
Митиков Ю. А. - Экспериментальное определение испарения кислорода в цилиндрическом баке ракеты-носителя в натурных условиях, Кубанов С. Н. (2015)
Ostapenko O. - Heat pump technology – potential impact on energy efficiency problem and climate action goals within Ukrainian energy sector, Stoyanov P., Yakovleva O., Khmelniuk M. (2015)
Геллер В. З. - Свойства переноса нанофлюидов (эксперимент и методы расчета), Шимчук Н. А., Губанов С. Н. (2015)
Цикало А. Л. - Експериментальне дослідження накопиченняважких металів рослинами та перспективи використання рослин для попередження забруднення довкілля урбанізованих територій, Космачова А. М., Смирнов В. М. (2015)
Гурский А. А. - Моделирование статических режимов работы холодильного центробежного компрессора, Денисенко В. А., Гончаренко А. Е. (2015)
Ольшевська О. В. - Імплементація сучасного інструментарію аналізу даних для оброблення показників, отриманих у системах кондиціювання повітря та холодильних установках. Частина 1, Селіванова А. В. (2015)
Стопакевич А. А. - Спектр многомерных моделей динамики колонны ректификации нефти для синтеза робастных систем управления (2015)
Гайворонская Г. С. - Особенности коммутации оптических сигналов при использовании различных режимов переноса информации, Рыбалов Б. А. (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Gorkavenko V. M. - Generation of the leptonic asymmetry in the sterile neutrino hadronic decays, Rudenok I. V., Vilchynskiy S. I. (2013)
Odinaev S. - Research of the shear and volume viscosity coefficients in multiatomic liquids and their dependences on the state parameters, Abdurasulov A. (2013)
Karumuri S. R. - Studies of the vibrational energy level of H2O by algebraic and DFT approaches, Rao V. U. M., Vijaya Sekhar J., Surendrababu M. S., Patrudu T. B., Vamsikrishna N., Babu K.S., Kumar V. S. S., Srinivas G. (2013)
Thakur D. P. - EA density functional study of the adsorption of carbon dioxide molecule on graphene, Barde N. P., Bardapurkar P. P., Khairnar R. S. (2013)
Onyshchenko V. F. - Conductivity and photo-induced conductivity of two-dimensional macroporous silicon structures, Karachevtseva L. A. (2013)
Stadnyk V. Yo. - Birefringence properties of uniaxially compressed K2SO4 crystals, Kashuba O. Z., Brezvin R. S., Matviishyn I. M., Rudysh M. Y. (2013)
Boledzyuk V. B. - Optical and electrical properties of InSe and GaSe layered crystals intercalated with ethanol, Kovalyuk Z. D., Pyrlya M. M., Barbutsa S. G. (2013)
Stupka A. A. - Long-wave high-frequency oscilations in ionic crystals with two atoms in elementary cell (2013)
Neimash V. B - Microstructure of thin Si−Sn composite films, Poroshin V. M, Kabaldin A. M., Yukhymchuk V. O., Shepelyavyi P. E, Makara V. A., Larkin S. Yu. (2013)
Smirnov A. B. - Role of mechanical stresses at ion implantation of CdHgTe solid solutions, Lytvyn O. S., Morozhenko V. A., Savkina R. K., Smoliy M. I., Udovytska R. S., Sizov F. F. (2013)
Gamov D. V. - Research of recombination characteristics of Cz-Si implanted with iron ions, Gudymenko O. I., Kladko V. P., Litovchenko V. G., Melnik V. P., Oberemok O. S., Popov V. G., Polishchuk Yu. O., Romaniuk B. M., Chernenko V. V., Naseka V. M. (2013)
Bauzha O. S. - Magnetic properties of quantum rings in the presence of spin-orbit and electron-electron interactions (2013)
Grigoryev S. B. - Einstein equations in the case of static cylindrical symmetry and the diagonal stress-energy tensor with mutually proportional components, Leonov A. B. (2013)
Лавров В. В. - Антропогенні загрози дендропарку "Cофіївка", Житовоз А. В., Грабовська Т. О. (2015)
Комарова І. О. - Особливості функціонування рослинного організму в урботехногенній екосистемі (аналіз стану проблеми) (2015)
Ольшевська І. А. - Лучні біотопи долини річки Случ (2015)
Коваленко І. М. - Особливості сезонних ритмів розвитку лісових трав (2015)
Новікова В. О. - Просторове варіювання едафічних властивостей у дубняку в балці Орловій (природний заповідник "Дніпровсько-Орільський") (2015)
Коваленко А. О. - Структура та чисельность видів індивідуальної консорції дуба звичайного (Quercus robur L.) на територіях різного антропогенного впливу місто Запоріжжя, Капелюш Н. В. (2015)
Vasilchenko M. V. - Dust-collecting effectiveness of Populus nigra L. in terms of air pollution, Kapelush N. V. (2015)
Скляренко А. В. - Видовий склад та стан зелених насаджень санітарно-захисної зони Запорізького металургійного комбінату "Запоріжсталь", Бессонова В. П. (2015)
Іванченко О. Є. - Аналіз видового складу та санітарного стану деревних насаджень парку Кирилівка (ім. С.М. Кірова) м. Дніпро (2015)
Криворучко А. П. - Таксаційні показники лісових культур дуба червоного (Quercus rubra Du Roi) в умовах північної підзони Степу України (2015)
Гудим Н. Г. - Сезонна динаміка чисельності Pelobates fuscus на арені р. Дніпро (в межах природного заповіднику "Дніпровсько-Орільський|") (2015)
Щербина В. В. - Порівняльний аналіз альгоугруповань біогеоценозів постпірогенного розвитку заказника місцевого значення "Троїцька балка" (2015)
Єщенко Ю. В. - Показники, що характеризують металолігандний гомеостаз, ліпідний обмін та антиоксидантний захист у хворих на цукровий діабет та облітеруючий атеросклероз, Бовт В. Д., Омельянчик Л. О., Бондарюк О. А. (2015)
Стець Г. В. - Біоіндикація еколого-паразитологічного стану техногенно трансформованих територій м. Києва, Волошина Н. О. (2015)
Попенко В. И. - Загадка комптоновской длины волны электрона (2015)
Попенко В. И. - Поле электрона в динамическом представлении (2015)
Стойка М. В. - Ручні скінченні групи відносно проективних зображень над комутативними кільцями (2015)
Филер С. Е. - Устойчивость систем, неразрешённых относительно старших производных, Шелуденко А. С. (2015)
Зборовская Б. А. - Влияние условий активации красных шламов на сорбционные характеристики полученных реагентов, Косогина И. В., Донцова Т. А., Иваненко И. Н. (2015)
Стецик В. В. - Методичні особливості хімічного аналізу з одночасним протіканням в одній системі титриметричних реакцій різних типів (2015)
Кузнецова В. Г. - Гістологічне дослідження печінки щурів після введення екстрактів з ембріонів курей в умовах експериментального гепатиту (2015)
Василенко І. А. - Дослідження основних властивостей модифікованих залізооксидних пігментів (2015)
Жованик М. О. - Загальні принципи захисту мобільних пристроїв в корпоративній мережі (2015)
Коптовец А. Н. - Разработка тормозных систем подвижного состава шахтного рельсового транспорта высокого технического уровня, Барташевский С. Е., Яворская В. В., Савченко А. А. (2015)
Кравець П. І. - Нейромережева система машинного бачення з апаратно-програмною реалізацією на ПЛІС, Шимкович В. М., Николин О. І. (2015)
Маланчук М. С. - Вплив локальних факторів на величину нормативної грошової оцінки земель у межах населених пунктів, Коломієць М. Г. (2015)
Сахно В. П. - До моделювання системи технічного обслуговування і ремонту автопоїздів, Сакно О. П., Лисий О. В. (2015)
Шовкалюк М. М. - Застосування регресійних залежностей для прогнозування теплоспоживання навчальних корпусів, Войналович Н. О. (2015)
Шовкалюк М. М. - Розробка моделей для розрахунку теплових потоків через підлогу у відповідності з нормами ЄС, Войналович О. О. (2015)
Баркарь Є. В. - Вплив класової приналежності на показники молочної продуктивності корів, Кириченко В. А. (2015)
Дехтяр Ю. Ф. - Вплив готових сухих кормів на динаміку розвитку молодняку собак породи середньоазіатська вівчарка, Кулікова В. Ю. (2015)
Біловус Л. І. - Україномовна періодика США у контексті збереження рідної мови як основи національної ідентичності (2015)
Резніков В. В. - Антигетьманський повстанський рух на Слобожанщині(травень-листопад 1918 року) (2015)
Рєпін І. В. - Визволення території Закарпаття у ході Карпатсько-Ужгородської операції військ Червоної Армії(жовтень 1944 року) (2015)
Шпак Д. О. - Шестидесятництво і правозахисний рух на Півдні Української РСР ІІ половини ХХ століття (2015)
Бикова Н. А. - Стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності Чернівецької області, Сушко А. С. (2015)
Волошанюк Н. В. - Фінансовий стан підприємств ГМК та шляхи його покращення, Маханько Л. В. (2015)
Гетьман О. О. - Вдосконалення системи стимулювання праці на вітчизняних сервісних підприємствах, Салімов Ашраф Акиф Огли (2015)
Гнидюк І. В. - Децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Гороховська Ю. І. (2015)
Голобородько Я. О. - Напрями вдосконалення кредитного забезпечення конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери (2015)
Головко А. Я. - Впровадження концепції соціального маркетингу у діяльність вітчизняних підприємств (2015)
Грицюк І. В. - Вплив фінансової політики на регулювання національної економіки України (2015)
Даниленко І. О. - Технології електронної торгівлі в банківській сфері (2015)
Довга Т. А. - Роль та місце аналізу виробничих запасів в системі управління ресурсним потенціалом підприємства (2015)
Дудник В. В. - Управління закупівлями на бюджетних підприємствах на основі застосування методології контролінгу (2015)
Єрмаченко В. Є. - Стратегії розвитку підприємств готельного господарства, Журавльова С. М. (2015)
Жердецька Л. В. - Вплив систематичного та системного ризиків на формування ресурсної бази банків України (2015)
Житкевич О. В. - Аналіз існуючих програмних засобів щодо оцінювання рівня конкурентоспроможності українських підприємств, Азарова А. О. (2015)
Захаров В. А. - Управління витратами промислового підприємства за допомогою центру витрат (2015)
Іщенко О. О. - Вдосконалення інструментів оцінки фінансової стійкості банку в умовах економічної нестабільності (2015)
Клевчік Л. Л. - Особливості впливу розвитку ринку економічної інформації на суспільне виробництво (2015)
Крихівська Н. О. - Особливості реформування податкової системи України в умовах економічної нестабільності, Вацеба М. В. (2015)
Куденчук В. Г. - Теоретичні аспекти та сутність державно-приватного партнерства в Україні (2015)
Козлова В. А. - Теоретические аспекты построения архитектуры национальной депозитарной системы Украины (2015)
Бадюк М. І. - Санаторно-­курортне забезпечення та медична реабілітація пенсіонерів Міністерства оборони України, Ярош Т. В., Романюк Ю. А., Заковоротна І. Г. (2008)
Галушка А. М. - Концепція прогнозування й оцінки медичних наслідків землетрусів, Маркович І. Ф., Середа І. К., Борисова С. Л. (2008)
Левченко Ф. М. - Трансформація цільових орієнтирів при побудові системи медичного забезпечення Збройних Сил України за територіальним принципом (2008)
Канюра О. А. - Епідеміологія стоматологічної захворюваності дітей у великих містах України (2008)
Живаго С. Б. - Ефективність впровадження системи медико­організаційних заходів спрямованих на зниження поширеності ВІЛ/СНІДУ серед ув’язнених та засуджених в установах державної кримінально­виконавчої служби України, Лета А. М. (2008)
Хитрий Г. П. - Механізми формування ендогенної інтоксикації у хворих з холодовою травмою, Осадча О. І., Боярська Г. М. (2008)
Пустовойт Б. А. - Висока остеотомія великої гомілкової кістки, Бородай О. Л., Бондар С. В., Пустовойт О. Б., Я’х’я Б. В. Ф. (2008)
Чернишов В. І. - Гемодинамічна дія венофундіну при травматичному шоці: порівняльне ослідження (2008)
Орлик В. В. - Кріоконсервовані еритроцити в системі військової трансфузіології (2008)
Торбін В. Ф. - Деякі питання вивчення стану здоров’я військовослужбовців Збройних Сил України, Хобзей М. К. (2008)
Компанієць О. А. - Особливості деяких психофізіологічних функцій осіб льотного склад у Збройних Сил, Нагорна А. М., Компанієць А. О. (2008)
Левченко О. Є. - Вагові параметри тварин в експериментах з вивчення токсичних властивостей отруйних речовин подразнюючої дії (2008)
Пельо І. М. - Обгрунтування максимально допустимих рівнів флуопіколіду в овочевих культурах, вирощених з використанням фунгіциду інфініто SC 61,9, К.С. (2008)
Іващенко С. М. - Дослідження характеру фізичних та психоемоційних навантажень особового складу Сухопутних Військ Збройних Сил України в процесі виконання завдань за бойовим призначенням (2008)
Моргун С. О. - Історія вакцинації та профілактика правця серед військовослужбовців на сучасному етапі: позитивні та проблемні аспекти, Кожокару А. А., Ващека Л. Н., Ткаченко О. В. (2008)
Красюк О. А. - Метаболічний синдром в практиці клініциста (2008)
Щербіна О. В. - Сучасний метод радіонуклідної діагностики – однофотонна емісійна комп’ютерна томографія, Мурашко В. О. (2008)
Правила прийому до Української військово-медичної академії у 2009 році (2008)
Пам’яті товариша по службі (2008)
Гудзь О. Є. - Ресурсне забезпечення соціально-економічного розвитку діяльності підприємств зв’язку, Лазоренко Л. В. (2017)
Гудзь О. Є. - Парадигма побудови системи антикризового управління Підприємством, Старинець О. Г. (2017)
Сьомкіна Т. В. - Концептуальні основи формування конкурентних переваг сучасної корпоративної структури (2017)
Гусєва О. Ю. - Обгрунтування детермінантних підходів до управління змінами на телекомунікаційних підприємствах, Гончаренко С. В. (2017)
Фурман І. В. - Процес управління фінансовою стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення (2017)
Петькун С. М. - Види та значення інформації в управлінні підприємством (2017)
Євтушенко Н. О. - Компаративний аналіз поняття "консалтингова взаємодія" (2017)
Халімон Т. М. - Ідентифікація стійкої конкурентної позиції підприємства (2017)
Сотниченко В. М. - Інформаційна безпека як базова складова економічної безпеки телекомунікаційного підприємства (2017)
Легомінова С. В. - Формування стратегії конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств у макротренді інклюзивного розвитку (2017)
Глушенкова А. А. - Розвиток складових інноваційного потенціалу підприємств сфери телекомунікацій та інформатизації за рахунок впровадження краудсорсингу (2017)
Горпинич О. В. - Ефективність кар’єри, як засіб професійної самореалізації особистості (2017)
Аташкаде Р. В. - Креативний менеджмент як складова інноваційної lіяльності (2017)
Байрамов С. - Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком телекомунікаційних підприємств (2017)
Маковій В. В. - Побудова механізму інформаційного менеджменту на телекомунікаційних підприємствах (2017)
Якубенко І. М. - Розвиток комунікацій на підприємстві (2017)
Аніпко Н. П. - Методична розробка екскурсії "Чернівці - ковчег під вітрилами толерантності" (2017)
Демешок О. О. - Регіональна карта України за форматом розбудови територіальних господарських округів (2017)
Калініченко О. О. - Формування маркетингової товарної політики підприємства в сучасних економічних умовах (2017)
Матічин Ю. М. - Інвестиційна привабливість туристичної галузі України (2017)
Маховка В. М. - Конкурентні стратегії підприємств, що діють на міжнародних ринках: сутність та види, Коршикова Н. В. (2017)
Микитенко В. В. - Побудова структурно-логічної схеми вирішення проблем формування системи механізмів управління природними ресурсами в Україні (2017)
Нагайчук В. В. - Напрями покращення кредитоспроможності підприємств (2017)
Палагута С. С. - Інформаційно-комунікаційна система як напрям моделювання управлінської діяльності підприємств і організацій (2017)
Паламарчук Т. М. - Економічний аналіз розвитку м’ясного скотарства в регіоні (2017)
Подвірна Х. Є. - Організація логістичного обслуговування діяльності підприємств Львівщини (2017)
Пойта І. О. - Проблеми та перспективи розвитку реклами у системі інструментарію маркетингу (2017)
Скутар Т. Д. - Аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення туристичної діяльності в м. Чернівцях (2017)
Ткачук О. М. - Корпоративна культура компанії як складова просторової економіки (2017)
Цибульський В. О. - Критерії та показники сформованості професійної культури майбутніх менеджерів туризму (2017)
Шиманська В. В. - Оцінка основних макроекономічних вимірів функціонування національного туристичного комплексу в системі світогосподарських міжгалузевих зв’язків (2017)
Кузь В. І. - Ефективність системи бухгалтерського обліку на підприємстві (2015)
Куценко Г. К. - Формування клієнтської бази українських банків: теорія та практика (2015)
Кушнір Л. В. - Науково-методичні підходи до визначення залежності між роботою транспорту та динамікою економічного розвитку (2015)
Лемішовська О. С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення облікової політики банку, Хом’як Т. Р. (2015)
Літвінова Ю. О. - Теоретичні аспекти впровадження наставництва на підприємстві, Літвінова І. М. (2015)
Матвійчук Н. М. - Розвиток інновацій в сучасній банківській сфері України, Бурлачук Н. Ю., Гарбар Ж. В. (2015)
Матвійчук Н. М. - Особливості бюджетного дефіциту України в сучасних умовах, Бурлачук Н. Ю., Маршук Л. М. (2015)
Нетребчук Л. О. - Порядок роботи з заставним майном за кредитами банку: теорія та практика, Бура В. І. (2015)
Опаріна Х. С. - Сучасні методи відбору персоналу на підприємстві, Ковальська К. В. (2015)
Павлюк Т. І. - Економічна сутність капіталу, Біла Г. С. (2015)
Пакуліна А. А. - Обґрунтування системи управління витратами на сучасному будівельному підприємстві, Юрченко Л. В. (2015)
Панченко М. О. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства, Бровкова О. Г. (2015)
Пащенко Ю. Є. - Державно-приватне партнерство у розвитку транспортної інфраструктури (2015)
Підгайна Х. О. - Характеристика кредитних спілок та їхня роль на ринку кредитних ресурсів (2015)
Поплавська О. М. - Інноваційна праця як чинник соціальної безпеки країни (2015)
Прохорчук С. В. - Механізми функціонування інноваційної системи України (2015)
Проценко І. В. - Регуляторні аспекти інтеграції України до міжнародного ринку послуг (2015)
Рега М. Г. - Тенденції та перспективи розвитку управління підприємствами туристичної сфери в сучасному ринковому середовищі (2015)
Румянцева О. Є. - Управління принципал – агент конфліктами на підприємстві (2015)
Сак К. В. - Теоретичні підходи щодо оцінювання економічного потенціалу підприємства (2015)
Слюсаренко К. В. - Проблеми формування та використання фінансових ресурсів підприємств ГМК України в сучасних умовах господарювання, Британ С. А. (2015)
Слюсаренко К. В. - Проблеми та перспективи формування капіталу гірничодобувних підприємств України в умовах кризи, Булда Н. О. (2015)
Стасенко О. М. - Сучасний стан та шляхи підвищення урожайності та рентабельності цукрових буряків в Україні, Стасенко С. М. (2015)
Тичук Т. О. - Місце та роль оцінки як елементу методу бухгалтерського обліку за різними стадіями облікового циклу підприємства (2015)
Хлопяк С. В. - Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в туризмі (2015)
Хоменко І. О. - Гармонізаційно-структурна модель до управління фінансовими ресурсами підприємств дорожньої галузі на основі державно-приватного партнерства, Бабаченко Л. В. (2015)
Чайковська М. А. - Сучасний стан і перспективи розвитку бенчмаркінгу як способу підвищення ефективності діяльності промислових підприємств в Україні, Панасюк Т. П. (2015)
Чорна Л. О. - Зовнішньоекономічна та міжнародна діяльність Вінницької області: стан та перспективи розвитку, Марійчак О. Ю. (2015)
Шепель Н. Г. - Проблеми та напрямки розвитку металургійних підприємств України в сучасних умовах, Янів Л. М. (2015)
Шостак І. В. - Стратегія стимулювання праці персоналу підприємства торгівлі (2015)
Якимчук Ю. М. - Економічна сутність та основні показники конкурентоспроможності продукції, Гордієнко М. І., Адаменко А. П. (2015)
Готинян-Журавльова В. В. - Про відмінність у трактуванні процедури вимірювання у природничих і суспільно-гуманітарних науках (2015)
Нестерова М. A. - Теория и метод когнитивистики (2015)
Самборська О. М. - Антропологічні фактори взаємозв’язку свободи й необхідності в науковому пізнанні (2015)
Бойко Л. Б. - Онтолінгвістика. Загальні тенденції у розвитку онтолінгвістики, Опалінська З. Є. (2015)
Борис Д. П. - Структурні особливості лексичних неосленгізмів-редуплікативів в аспекті семантичної іронічності (2015)
Град Н. Я. - Відеовербальний текст як об’єкт вербальної і невербальної комунікації у сучасних мультимодальних студіях (2015)
Zhornokui U. V. - Teaching English lexicology: current problems (2015)
Лепухова Н. И. - Прагматический аспект перевода (2015)
Опришко Н. О. - "Таємниця" Юрія Андруховича як територія взаємодії "смерті автора" та "воскресіння автора" (2015)
Palamarchuk K. M. - Baroque artistic style in Austria of the XVIII century (2015)
Поліщук К. М. - Поняття "нової драми". Драматургія Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) як перехідне явище(літературознавчий дискурс) (2015)
Поляренко В. С. - Мова і культура: взаємодія та співіснування. Риси характеру українського народу як складова національної культури (2015)
Руда Н. В. - Вторинна демінутивізація: причини, функції, семантика (на матеріалі української та латинської мов) (2015)
Савеленко І. М. - Міфологічні аспекти фольклорних образів у літературній спадщині Осипа Маковея (2015)
Сардарян К. Г. - Діяльність представників покоління шістдесятників на матеріалі творчого доробку І. В. Жиленко (2015)
Стаднік І. О. - Концепт war/війна в дискурсі поезії військової тематики: перекладознавчий аспект (2015)
Тьопенко Ю. А. - Стереотип "cossak" як елемент інтерпретативної моделі (2015)
Ярич М. В. - Дієслова-вербалізатори концепту LANGUAGE/МОВА у публіцистичному дискурсі (2015)
Бондаренко К. В. - Реформування галузі внутрішніх справ (2015)
Гaдьмaші В. Р. - Cутність тa прoблемні aспекти тлумaчення прaвa (2015)
Годжаєва О. В. - Формування нового трудового законодавства: доцільність прийняття Трудового кодексу (2015)
Зубачова І. С. - Історико-правові питання становлення судової влади в Україні (2015)
Клименко С. В. - Переважні права у сімейному праві (2015)
Корольова Є. О. - Юридична природа права на житло (2015)
Логінова Н. М. - Дискреційні повноваження судді при винесенні вироку (2015)
Лотоцька О. Л. - Поняття функцій трудового права в умовах трансформації суспільства на засадах ринкових відносин (2015)
Надієнко О. І. - Мета та завдання державного регулювання у сфері пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Несинова С. В. - Виконавче провадження в Україні: проблеми ефективності та шляхи вдосконалення, Богданова А. А. (2015)
Переверза И. М. - Особенности правовой природы института адвокатуры (2015)
Савінова В. М. - Правова природа корпоративних правовідносин (2015)
Сайко Л. Ю. - Правові аспекти запровадження інституту приватних виконавців в Україні, Ляшенко В. В. (2015)
Скопиченко О. В. - Спадковий договір в системі цивільно-правових договорів (2015)
Совгиря О. В. - Реалізація конституційного права громадян на безпосередню участь у здійсненні правосуддя через суд присяжних, Дещенко Ю. А. (2015)
Варецька О. В. - Результати педагогічного експерименту щодо розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Гуменюк С. В. - Порівняльний аналіз опитування студентів й викладачів щодо формування продуктивного педагогічного мислення засобами інноваційних технологій (2015)
Днєстрова В. Є. - Використання теорії доказів як засіб формування вмінь сприймання аргументативного дискурсу учнями старших класів ЗНЗ (2015)
Захарова Т. А. - Соціалізація дошкільника як чинник розвитку компетентності майбутньої особистості (2015)
Костiков В. О. - Переваги арт-терапії як засобу адаптації дітей молодшого шкільного віку до умов навчально-виховного процесу (2015)
Куземко Л. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до проектування комп’ютерних дидактичних ігор для дошкільників, Кузавка І. В. (2015)
Курчій О. В. - Розвиток творчих здібностей учнів загальноосвітніх шкіл на уроках трудового навчання, Цибулько Г. Я., Тютюнник А. О. (2015)
Курчій О. В. - Висвітлення традицій українського народу засобами народної вишивки у педагогічному досвіді, Шилко Д. В. (2015)
Латуша Н. В. - Особливості фахової підготовки майбутніх агрономів в аграрних ВНЗ (2015)
Lebedieva O. A. - The advantages of the interactive foreign languages teaching method in modern educational process, Hohol I. O. (2015)
Лоюк О. В. - Творче мислення молодшого школяра: сутність, структура, особливості прояву (2015)
Назарук В. Л. - Формування культури здоров’я майбутніх лікарів засобами здоров’язбережувальних технологій як педагогічна проблема (2015)
Ніколенко Л. М. - Актуальність проблеми формування пізнавальної активності школярів (2015)
Носкова М. В. - Формування у керівників загальноосвітніх навчальних закладів готовності до використання Інтернет технологій у професійній діяльності (2015)
Погонець І. В. - Теоретичні підходи до класифікації ілюстративного матеріалу шкільних підручників у другій половині ХХ століття (2015)
Служинська Л. Б. - Реалізація технології підготовки майбутніх менеджерів-економістів до професійної діяльності (2015)
Соловйова О. В. - Погляди зарубіжних філософів та науковців на поняття креативності (2015)
Сопотницька О. В. - Критерії, показники та рівні готовності майбутнього вчителя фізичної культури до тренерської діяльності (2015)
Фроленкова Н. О. - Науково-методичний супровід змісту дошкільної освіти: сучасні тенденції (2015)
Макаренко В. В. - Сучасний стан земель у Кіровоградській області та процеси їх деградації, Новіцька К. В. (2015)
Саранчук Г. М. - Неотектонічні і сучасні рухи земної кори (2015)
Frąckowiak–Makowska S. - Strategies to cope with the sense of shame in the light of selected psychological concepts – theoretical context (2016)
Pangelova N. - Integration of educational and recreational activities in the system of training of future specialists in higher education, Krutsevych T. (2016)
Александрова Н. - Розвиток управлінських прагнень у майбутніх економістів-міжнародників у процесі вивчення іноземної мови, Федоренко С. (2016)
Васютіна Т. - Методико-технологічні особливості підготовки студентів спеціальності "Початкова освіта" до навчання учнів природознавству, Телецька Л. (2016)
Гора Н. - Теоретико-методологічні засади використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті (2016)
Козій Т. - Формування фахової компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки (2016)
Кравець В. - Ідеї сексуальної педагогіки у педагогічній спадщині А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського (2016)
Литвишко О. - Формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку у працях вітчизняних вчених (2016)
Мазоха Д. - Рекламно-інформаційна підготовка майбутнього соціального працівника (2016)
Носаченко В. - Формування картографічної компетентності майбутніх учителів географії у педагогічних ВНЗ України (2016)
Різник В. - Проблеми сучасної професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання у вищій школі, Різник Н. (2016)
Форостюк В. - Розвиток творчої активності у ВНЗ України: шляхи вдосконалення навчального процесу (2016)
Форостюк Т. - Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів у процесі вивчення лексики й фразеології української мови (2016)
Черненко Г. - Основні завдання та принципи реформування вищої освіти в Україні, Вороненко О. (2016)
Шелевер О. - Формування психологічної готовності до педагогічної діяльності (2016)
Шульга І. - Педагогічні умови формування валеологічної культури у дітей 5-10-ти років на засадах ґендерного підходу (2016)
Юрченко О. - Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності молодших школярів (2016)
Відомості про авторів (2016)
До відома авторів (2016)
Кадзікава Т. - Новітні розробки в галузі термоелектричної технології вироблення електроенергії в Японії, Фунахаші Р. (2016)
Прибила А. В. - Фізичні моделі індивідуальних кондиціонерів для людини (частина перша) (2016)
Черкез Р. Г. - Про моделювання проникних термоелементів (2016)
Анухин А. І. - Кристалізації твердих розчинів телуридів вісмуту і сурми зонною плавкою і нормальною кристалізацією, Разіньков В. В. (2016)
Михайловський В. Я. - Комп´ютерне проектування термоелектричного автомобільного передпускового нагрівача на дизельному паливі, Максимук М. В. (2016)
Константинович І. А. - Про ефективність гіротропних термоелементів у режимі генерації, Рендигевич О. В. (2016)
Антонюк В. В. - Контактні комутаційні структури підвищеної надійності для ТЕМ на основі телуриду вісмуту, Скрипський І. М. (2016)
Анатичук Л. І. - Термоелектричний прилад для вимірювання температури і густини теплового потоку "АЛТЕК-10008", Іващук О. І., Кобилянський Р. Р., Постевка І. Д., Бодяка В. Ю., Гушул І. Я. (2016)
Анатичук Л. І. - Автоматизований вимірювальний комплекс "АЛТЕК-10003" для визначення термоелектричних властивостей злитків матеріалів, Гаврилюк М. В., Лисько В. В., Тюменцев В. А. (2016)
Маник О. М. - Про хімічний зв'язок поліморфних модифікацій заліза, Маник Т. О., Білінський-Слотило В. Р. (2016)
Ніколаєва А. А. - Термоелектричні властивості фольг напівметалевих і напівпровідникових сплавів Bi1-xSbx, Конопко Л. А., Рогацкий К., Шепелевич В., Прокошин В. І, Гусакова С. В., Бодюл П. П., Грицко Р. (2016)
Антонюк В. В. - Вплив підготовки поверхні на механічні властивості контактів антидифузійних структур для ТЕМ на основі телуриду вісмуту, Скрипський І. М., Кречун М. М. (2016)
Анатичук Л. І. - Порівняльний аналіз термоелектричних та компресійних теплових насосів для індивідуальних кондиціонерів, Прибила А. В. (2016)
Анатичук Л. І. - Охолодження головного мозку людини термоелектричними засобами, Кобилянський Р. Р. (2016)
Максимук М. В. - Комп´ютерне проектування термоелектричного автомобільного передпускового нагрівача на бензиновому паливі (2016)
Дудаль В. О. Кузь Р. В. - Розподіли температур у грунті і можливості підземних термоелектричних генераторів (2016)
Лисько В. В. - Температурні залежності похибок вимірювання теплопровідності абсолютним методом (2016)
Ісмаїлов Т. А. - Термоелектричний пристрій для короткочасного зберігання й перевезення біологічних матеріалів, Міспахов І. Ш., Євдулов О. В., Євдулов Д. В. (2016)
Аракелов Г. А. (2016)
Булат Л. П. (2016)
Cоколов О. Б. (2016)
Содержание (2016)
Кадзикава Т. - Новейшие разработки в области технологии термоэлектрического генерирования электроэнергии в Японии, Фунахаши Р. (2016)
Прибыла А. В. - Физические модели индивидуальных кондиционеров для человека (часть первая) (2016)
Черкез Р. Г. - О моделировании проницаемых термоэлементов (2016)
Анухин А. И. - Кристаллизации твердых растворов теллуридов висмута и сурьмы зонной плавкой и нормальной кристаллизацией, Разиньков В. В. (2016)
Михайловский В. Я. - Компьютерное проектирование термоэлектрического автомобильного предпускового нагревателя на дизельном топливе, Максимук Н. В. (2016)
Константинович И. А. - Об эффективности гиротропных термоэлементов в режиме генерации, Рендигевич О. В. (2016)
Антонюк В. В. - Контактные коммутационные структуры повышенной надежности для ТЭМ на основе теллурида висмута, Скрипский И. М. (2016)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрический прибор для измерения температуры и плотности теплового потока "АЛТЕК-10008", Иващук А. И., Кобылянский Р. Р., Постевка И. Д., Бодяка В. Ю., Гушул И. Я. (2016)
Анатычук Л. И. - Автоматизированый измерительный комплекс "АЛТЕК-10003" для определения термоэлектрических свойств слитков материалов, Гаврилюк Н. В., Лысько В. В., Тюменцев В. А. (2016)
Содержание (2016)
Маник О. Н. - О химической связи полиморфных модификаций железа, Маник Т. О., Билинский-Слотыло В. Р. (2016)
Николаева А. А. - Термоэлектрические свойства фольг полуметаллических и полупроводниковых сплавов Bi1-xSbx, Конопко Л. А., Рогацкий К., Шепелевич В. Г., Прокошин В. И., Гусакова С. В., Бодюл П. П., Грицко Р. (2016)
Антонюк В. В. - Влияние подготовки поверхности на механические свойства контактов антидиффузионных структур для ТЭМ на основе теллурида висмута, Скрипский И. М., Кречун М. М. (2016)
Анатычук Л. И. - Сравнительный анализ термоэлектрических и компрессионных тепловых насосов для индивидуальных кондиционеров, Прибыла А. В. (2016)
Анатычук Л. И. - Охлаждение головного мозга человека термоэлектрическими средствами, Кобылянский Р. Р. (2016)
Максимук Н. В. - Компьютерное проектирование термоэлектрического автомобильного предпускового нагревателя на бензиновом топливе (2016)
Дудаль В. А. - Распределения температур в почве и возможности подземных термоэлектрических генераторов, Кузь Р. В. (2016)
Лысько В. В. - Температурные зависимости погрешностей измерения теплопроводности абсолютным методом (2016)
Исмаилов Т. А. - Термоэлектрическое устройство для краткосрочного хранения и перевозки биологических материалов, Миспахов И. Ш., Евдулов О. В., Евдулов Д. В. (2016)
Аракелов Г. А. (2016)
Булат Л. П. (2016)
Соколов О. Б. (2016)
Воронова З. Ю. - Аспекти відтворення авторської образності на прикладі романів Джеральда Даррелла (2016)
Дем’янчук Ю. І. - Лексикографічні особливості розробки багатомовного спеціалізованого словника термінологічних колокацій НАТО, СОТ та ООН (2016)
Кучер З. І. - Використання синтагматичного способу перечленування в процесі перекладу художнього твору (2016)
Ласка І. В. - Контрастивні студії в контексті історії перекладознавства, Пархоменко O. М. (2016)
Найда А. М. - Збереження національно-культурної специфіки стійких народних порівнянь у процесі перекладання, Гольтер І. М. (2016)
Полюк І. С. - Концептуальна модель ENERGIE / ЕНЕРГІЯ у французькій та українській мовах: перекладацький аспект (2016)
Семенко С. М. - Особливості перекладу японської термінологічної лексики тенрійської релігії (на матеріалі тексту "офудесакі") (2016)
Смольницька О. О. - Старозавітний дискурс у вибраній королівській шотландській поезії кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. у зіставленні з українською мистецькою рецепцією XXI століття (2016)
Булава Н. Ю. - Формування міжкультурної комунікації як необхідної складової мовної підготовки студентів-іноземців (2016)
Дайнека Н. М. - Інтертекстуальність інтернет-текстів як категорія текстуальної відкритості та діалогічності (2016)
Кірковська І. С. - Функціонально-семантичне поле футуральності в сучасній португальській мові (зіставний аспект) (2016)
Kravchuk L. V. - Using internet-resources in teaching foreign languages (2016)
Krasovska I. Ye. - The influence of motivation on students’ progress in English learning process, Basiuk T. S. (2016)
Кріпак Ю. В. - Ґендерна варіативність реалізації стратегій мовленнєвої агресії (2016)
Прокопенко А. В. - Лінгвістичний вимір англомовного лобістського дискурсу Д. Грібаускайте в контексті української євроінтеграції (2016)
Таштекін Білал - Інтертекстуальні коди прози Орхана Памука (на матеріалі роману "Біла фортеця") (2016)
Ходаковська Н. Г. - Поетичні прийоми віршованих текстів німецьких поетів-експресіоністів (2016)
Ши Яцзюнь - Глагол в языковой картине мира китайской лингвокультуры (2016)
Шугаєв А. В. - Дискурсивні стратегії й тактики в конструюванні позитивного іміджу Організації Об’єднаних Націй (2016)
Шутова М. О. - Когнітивно-ономасіологічна реконструкція концепту "гроші" у фразеосеміотичних номінаціях етнокультурних стереотипів поведінки англійців і українців (2016)
Яницька О. М. - Лінгвокультурологічні аспекти аналізу концепту віра в англійській, українській та французькій мовах (2016)
Kairzhanov Abay - Alexander Potemkin. "Russkiy pacient", "Kabala", "Izgoy", "çelovek otmenjaetsja", "Ja" (2016)
Беркман Л. Н. - Підвищення вірогідності отримуваної управляючої інформації із застосуванням фазорізницевої модуляції високої кратності, Комарова Л. О., Кільменінов О. А., Толубко В. Б. (2014)
Барабаш О. В. - Аналіз побудови мережі відеоконтролю пунктів митного спостереження на основі функціонально стійкої системи, Бодров С. В., Мусієнко А. П. (2014)
Орлов Є. В. - Упровадження адаптивного управління програмно-конфігурованою мережею SDN, Похабова І. Е. (2014)
Коробчинський М. В. - Методика оцінювання шумового навантаження на фахівців інформаційних технологій, Жихарєва Ю. І. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського