Клименко Д. Б. - Можливості банків по роботі з проблемними кредитами (2016)
Кужелєв М. О. - Розвиток інфраструктури ринку цінних паперів: сутність та елементи, Головенко І. П. (2016)
Луніна І. О. - Бюджетна децентралізація в Україні у контексті європейських тенденцій (2016)
Мацук З. А. - Засади класифікації фінансових послуг (2016)
Новицька Н. В. - Досвід країн ЄС у сфері екологічного оподаткування (2016)
Пернарівський О. В. - Методи врахування ризиків в ставці дисконтування при аналізі ефективності інвестиційних проектів в Україні (2016)
Першко Л. О. - Формування податкової політки України: проблеми та протиріччя, Першко О. О. (2016)
Plyhach K. D. - Asymmetry of information resources in the process of reproduction the economic potential of agricultural enterprises (2016)
Суханова А. В. - Мотивування персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання, Фисина О. М., Вітик К. І. (2016)
Шевчук Ю. В. - Сучасний стан і структура джерел фінансового забезпечення соціального захисту населення України (2016)
Шерстюкова К. Ю. - Підходи до визначення і оцінки рентних доходів (2016)
Статті рекомендовано до друку наступними рецензентами (2016)
Клепко С. Ф. - Персональне середовище управління знаннями і розвиток професійної компетентності педагогічних працівників (2012)
Заир-Бек Е. С. - Понятие "Образовательная среда школы" и походы к ее оцениванию в современных исследованиях (2012)
Паращенко Л. І. - Інфраструктура загальної середньої освіти і механізми розвитку навчального середовища (2012)
Знаміровська Н. - Шкільний сад як навчально-дослідницьке середовище сучасної школи: Польський досвід, Знаміровський М. (2012)
Водолазська Т. В. - Прострове-предметне середовище початкової школи та його вплив на якість навчання (2012)
Барабаш О. Д. - Ідеї розвивального навчання у педагогічній теорії та практиці (2012)
Лазарєва К. С. - Спроможність ставити запитання – важливий показник пізнавально-творчого розвитку школярів (2012)
Кучерук О. С. - Професійні вимоги до вчителя загальноосвітнього навчального закладу в умовах інклюзивного навчання, Бойчук Ю. Д. (2012)
Цебрій І. В. - Місце риторики в педагогічних системах Кассіодора, Григорія Великого, Імидора Севільського та Алкуїна Йорського (2012)
Помогайбо В. М. - Здобуття освіти: світова війна і генетика (2012)
Долженко А. І. - Із досвіду роботи Севастопольського психолого-медико-педагогічної консультації (2012)
Митрохович М. Ф. - Про структуру рівня Kπ = 3/2+, 362 кеВ в 165Ho, Лашко А. П., Лашко Т. М., Сидоренко Л. П. (2014)
Komyshan P. N. - Influence of a deformation of NH3 molecule on a deviation of the chemical bond N−H, Okhrimenko B. A., Yablochkova K. S. (2014)
Маслянчук О. Л. - Високоефективні телурид-кадмієві детектори Х- і γ-випромінювання, Аокі Т., Склярчук В. М., Мельничук С. В., Косяченко Л. А., Грушко Є. В. (2014)
Бєляєв А. Є. - Оптичні властивості епітаксійних плівок GaN, що перебували під дією мікрохвильового опромінення, Клюй М. І., Конакова Р. В., Лук’янов А. М., Свешніков Ю. М., Клюй А. М. (2014)
Babich A. V. - On the work function and Schottky barrier heights of metal nanofilms in a dielectric environment (2014)
Лисюк І. О. - Особливості дислокаційного поглинання ультразвуку в безсубблочних кристалах Cd0,2Hg0,8Te, Оліх Я. М., Оліх О. Я., Бекетов Г. В. (2014)
Grigorishin K. V. - Autolocalized states of an excess electron in an ionic cluster (2014)
Гросу Я. Г. - Явище аномального від’ємного термічного розширення у конденсованій гетерогенній ліофобній системі, Єрошенко В. А., Євтушенко О. В., Неделек Ж.-М., Грол’є Ж.-П. Е. (2014)
Литовченко В. Г. - Анізотропія провідності двошарового графену при відносному зміщенні його шарів, Курчак А. І., Стріха М. В. (2014)
Ляшенко Я. О. - Аналіз стійкості стаціонарних режимів межового тертя в рамках синергетичної моделі, Манько Н. М. (2014)
Булавін Л. А. - Механізм виникнення нанобульбашок у воді на гідрофобній поверхні, Кекішев П., Сисоєв В. М., Шейко Н. Л. (2014)
Петро Михайлович Томчук (до 80-річчя від дня народ-ження) (2014)
Митропольський І. Є. - Перспективні оптичні методи щодо визначення вмісту важких металів у ґрунтах і поверхневих водах, Кузьма В. В., Дробнич В. Г., Поп С. С. (2014)
Рилюк В. М. - Іонізація атомів у полі сильного лазерного випромінювання та метод уявного часу, Настасюк В. А. (2014)
Tomchenko M. D. - Microstructure of He II in the presence of boundaries (2014)
Віділ А. Ю. - Релаксація при нелінійному феромагнітному резонансі, Зависляк І. В., Попов М. О. (2014)
Гринчук О. А. - Поверхневі напруження на початкових етапах окислення GexSi1-x/Si(001), Коваль І. П., Находкин М. Г. (2014)
Bar’yakhtar V. G. - A ratio of the shear viscosity to the density of entropy for helium, Belokolos E. D., Golubeva O. N., Sukhanov A. D. (2014)
Верцімаха Г. В. - Вплив взаємного просторового положення металевої наночастинки на LH2 комплексу фотосинтетичних бактерій на оптичні властивості гібридної світлозбиральної структури (2014)
Фреїк Д. М. - Квантово-розмірні осциляційні ефекти термоелектричних параметрів у наноструктурах халькогенідів свинцю, Юрчишин І. К., Потяк В. Ю., Чобанюк В. М. (2014)
Ушкац М. В. - Віріальні коефіцієнти для модифікованого потенціалу Ленард-Джонса (2014)
Bohacik J. - Non-perturbative anharmonic correction to Mehler’s presentation of the harmonic oscillator propagator, Augustin P., Presnajder P. (2014)
Koshchii O. E. - Two-particle photodisintegration of 4He: 4He(gamma,d)d, 4He(gamma,p)T, 4He(gamma,n)3He, Kuznietsov P. E. (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Balitskaya E. P. - Students’ motivation to fitness classes at technical university (2013)
Batieieva N. P. - Analysis of competition program "Аcrobatics” of skilled athletes in acrobatic rock'n'roll (2013)
Belykh S. I. - Examination of the concept and implementation of the programs individually oriented physical education students (2013)
Blavt O. Z. - Metrological assurance system control test in special medical groups in higher educational establishments (2013)
Glazyrin I. D. - Contact psychophysiological and neural functions with technical and tactical readiness volleyball, Artemenko B. A. (2013)
Mazin V. N. - Characteristics of scientific approaches to the education of children and adolescents in youth sports schools (2013)
Pryimakov O. O. - Model characteristics of the structure physical training fighters qualifications (2013)
Storozhik А. І. - Characteristics of vertical stability of the body of hard hearing primary school children during physical education (2013)
Taran I. V. - Changing the main indicators to assess motor function in children with cerebral palsy spastic form by hydrokinesitherapy (2013)
Filenko L. V. - Research of indexes of physical development, physical preparedness and functional state of students aged 10-11 years under the influence of engagement in rugby-5, Filenko I. U., Martirosyan A. A. (2013)
Chopyk T. V. - Classification of theoretical and methodological foundations of training future coaches (2013)
Mohamad-Panahi P. - Effects of two different dosage of bcaa supplementation on serum indices of muscle damage and soreness in soccer players, Aminiaghdam S., Lotfi N., Hatami K. (2013)
Podstawski R. - Can polish university female students swim?, Boraczynska S., Skibniewska K., Kolankowska E. (2013)
Romanowska-Tołłoczko A. - Psychosomatic consequences of teachers’ ocuppational stress (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Клепко С. Ф. - Філософія освіти як управління репрезентацією знань (2011)
TED-конференція: ідеї, гідні поширення (2011)
Крис Андерсон - Як відео в Інтернеті сприяє глобальній інновації (2011)
Ерез Ліберман Айден - Що ми дізналися з 5 мільйонів книг, Жан-Батист М. (2011)
Сер Кен Робінсон - Школа вбиває креативність (2011)
Сер Кен Робінсон - Розпочніть революцію навчання! (2011)
Конрад Вольфрам - Як навчати дітей справжньої математики за допомогою комп’ютерів (2011)
Алан Кей - Потужна ідея про ідеї (2011)
Харальд Хаас - Безпровідна інформація з кожної лампочки (2011)
Адам Остроу - Після останнього оновлення вашого статусу (2011)
Марчин Якубовський - Відкриті креслення для цивілізації (2011)
Ерік Берлоу - Як складність веде до простоти (2011)
Метт Каттc - Спробуйте щось нове впродовж 30 днів (2011)
Мащенко О. М. - Еколого-просвітницький потенціал сучасної географічної системи в Україні, Булава Л. М. (2011)
Топузова О. М. - Вплив демографічних знань на формування життєвих компетенцій учнів, Федій О. А. (2011)
Сідокур С. І. Рощак Ю. В. - Удосконалення системи управлінської діяльності в організації навчально-виховної роботи (2011)
Щербань О. В. - Про народні тістотворчі традиції (2011)
Атраментова Л. А. - Мои гены. Мой народ. Моя история (2011)
Савицький Ю. - Поляки розкажуть світові, що Януш Корчак був пустуном (2011)
Дізнайтеся про освітні новинки на тематичних вебінарах (2011)
Остапенко А. А. - Возможна ли справедливая школьная оценка? (2012)
Філософія освіти та інформаційні технології – основа професійного капіталу вчителя (2012)
Гаврищ Р. Л. - Еволюція діяльності громадсько активних шкіл за міжнародними стандартами, Водолазьська Т. В. (2012)
Бендес Ю. П. - Упровадження інформаційно-телекомунікативнитх технологій у систему оцінювання результатів навчання (2012)
Давиденко Л. П. - Запровадження зовнішнього незалежного оцінювання з фізики та його наслідки (на прикладі Полтавської області), Безнігаєв М.О. (2012)
Шуканова А. А. - Економічні питання в шкільному курсі економічної і соціальної географії України (2012)
Пастовенський О. В. - Зв'язок моделей управління загальною середньою освітою з рівнем соціального капіталу (2012)
Герасименко Л. В. - Розвиток педагогічних ідей П. Юркевича в дидактиці П.Каптерєва (2012)
Шкоденко Л. А. - Стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів із географії та економіки в Шишацькому районі Полтавщині у 2011 році (2012)
Полтавського вчителя Г. Павелка нагородили премією Верховної Ради України (2012)
Книжкова новинка: порадник із самооцінювання в школі від польських авторів (2012)
Завалишина И. И. - "Оценка – это во многом прихоть учителей" (2012)
Кривуля Олександр Михайлович (2012)
Щербань Петро Миколайович (2012)
Хорольський Євген Андрійович (2012)
Клепко С. Ф. - Едукологічні репрезентація знань: парадигми освіти (2011)
Шкода В.В. - "Сойдем же и смешаем там язык их…" (2011)
Ільченко В. Р. - Модернізація змісту загальної середньої освіти України на засадах освіти для сталого розвитку: начерк проекту експериментального дослідження (2011)
Литвинюк Л. В. - Сходження до вершин педагогічної науки: від учителя до члена-кореспондента НАПН України. (2011)
Прокопенко Н. С. - Педагогічні вимірювання в історичній ретроспективі (2011)
Підоріна Л. І. - Значення рівневого навчання географії для професійної орієнтації учнів (2011)
Чернишов Д. О. - Соціально-педагогічна підтримка технології виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу в умовах регіонального виміру (2011)
Зелюк В. В. - Про освітню діяльність на Полтавщині (2011)
Пшенична Л. В. - Механізми державного управління сферою освіти (2011)
Хиллиг Г. - На путях к научной биографии А. С. Макаренко (2011)
Сухенко Я. В. - Вживання психоактивних речовин учнями: стан проблеми та орієнтири її розв’язання (2011)
Preface (2014)
Curmei N. D. - Low-temperature electron spectra of impurities in naphtalene crystals, Klishevich G. V., Melnyk V. I. (2014)
Kuznetsov D. - The excitation spectra of singlet oxygen and photoluminescence of methyl pheophorbide-a, Myagchenko Yu., Slobodyanyuk O. (2014)
Tukhvatullin F. H. - Manifestation of intermolecular interactions in raman spectra and ab initio calculations of molecular aggregation in liquid ethylene glycol, Tashkenbaev U. N., Jumabaev A., Hushvaktov H. A., Absanov A. A., Hudoyberdiev B. (2014)
Kuyliev B. T. - Vibrational-rotational interaction in molecules of the spherical top type, Orlova N. D., Pozdnyakova L. A., Meyliev L. O., Rahmonova M. A., Huzhamberdieva Zh. N. (2014)
Closca V. - Solvent empirical scales for electronic absorption spectra, Zelinschi C. B., Babusca D., Dorohoi D. O. (2014)
Prorok V. V. - Strontium and calcium relations in plant and soil solution on Chornobyl-affected areas, Ganushevich A. P., Makarenko T. I., Ostashko V. V., Poperenko L. V., Melnichenko L. Yu. (2014)
Yashchuk V. M. - Peculiarities of electronic processes in high-fluorescence boron-containing composite films, Navozenko O. M., Slominskii Yu. L., Grazulevicius J. V., Kachkovsky O. D., Naumenko A. P. (2014)
Kernazhitsky L. - Laser-excited excitonic luminescence of nanocrystalline TiO2 powder, Shymanovska V., Gavrilko T., Naumov V., Fedorenko L., Kshnyakin V., Baran J. (2014)
Otajonov Sh. - Study of molecular dynamics of condensed states of a substance by spectroscopy, Eshchanov B., Isamatov A. (2014)
Маренков В. І. - Радіовипромінювання наночастинок гетерогенної плазми з конденсованою дисперсною фазою (2014)
Ilchenko O. O. - Quantitative analysis of complex formation in acetone−chloroform and ethyl acetate−cyclohexane solutions, Nikonova V. V., Kutsyk A. M., Obukhovsky V. V. (2014)
Ostapenko N. I. - Formation of the liquid-crystalline phase in poly(Di-n-hexylsilane), Ostapenko Y. V., Kerita O. A. (2014)
Grechnev G. E. - Electronic structure and properties of novel layered superconductors, Logosha A. V., Lyogenkaya A. A., Grechnev A. G., Fedorchenko A. V. (2014)
Baran J. - Nature of the dynamic crossover in orthoterphenyl, Davydova N. A., Drozd M., Ponezha E. A., Reznichenko V. Ya. (2014)
Popovskii A. Yu. - Thickness dependence of refractivity in wall-adjacent epitropic liquid crystal, Mikhailenko V. I. (2014)
Baran J. - Structure, molecular dynamics, and thermotropic properties of stearic acid-CTAB catanionic surfactants with different molar ratios, Drozd M., Gavrilko T. A., Styopkin V. I. (2014)
Cheptea C. - Optimized synthesis and spectral characterization of some hydrazones based on 5-nitroindazole with pharmacological potential, Ivan L. M., Dorohoi D. O., Sunel V., Hurjui I., Saveanu C. I., Galaction A. I. (2014)
Krivchikov A. I. - Thermal conductivity of molecular crystals with self-organizing disorder, Vdovychenko G. A., Korolyuk O. A., Romantsova O. O. (2014)
Vyshnevskyy S. Yu. - Influence of CdSe nanoparticles on stability of polymethine dyes in water, Dmitruk I. M., Naumenko A. P., Bricks Yu. L., Slominskii Yu. L. (2014)
Shynkarenko Y. - Transient absorption of gold nanorods induced by femtosecond laser irradiation, Dmytruk A., Dmitruk I., Blonskyi I., Korenyuk P., Sönnichsen C., Kotko A. (2014)
Kornienko M. - The vibrational band enhancements for active and "silent" vibrations in the raman and IR spectra of fullerene C60 nanofilms, Naumenko A. (2014)
Блонський І. В. - Фiламентацiя в областi перетину двох фемтосекундних лазерних променiв у сапфiрi, Кадан В. М., Шпотюк О. Й., Коренюк П. І., Пузiков В. М., Гринь Л. О. (2014)
Клепко С. Ф. - Едукологічні репрезентація знань: моделі освіти і дидактика. (2011)
Хиллиг Г. - На путях к научной биографии А.С.Макаренко. (2011)
Стоцька О. В. - Бліц-аналіз педагогічних інновацій української освіти: за підсумками Всеукраїнської естафети "Нові горизонти української школи" (2011)
Зелюк В. В. - Освіта Полтавщини в русі до нових горизонтів української освіти. (2011)
Нові горизонти освіти України у Полтавській області: експрес-дайджест (2011)
Полтавщина – 12-й регіон України за якістю життя (2011)
Цурка Л. В. - Майстер-класи кращих учителів Полтавщини (2011)
Trofimenko M. Yu. - Structural changes in the gas flame upon the pulsating combustion mode onset, Aslanov S. K., Smolyar V. P. (2014)
Golovanov A. I. - Investigation of extended dusty plasma structures, Podryadchikov S. F., Scherbina A. I. (2014)
Kobylin V. - Multistructured dust cloud formation in a dusty plasma glow discharge in neon with air (2014)
Kodanova S. K. - Drift of electrons in gas in spatially inhomogeneous periodic electric field, Bastykova N. Kh., Ramazanov T. S., Maiorov S. A. (2014)
Pikalev A. A. - Research into a neon spectral line profile of dusty plasma, Luizova L. A. (2014)
Poletaev N. I. - Smoky plasma in a dust flame, Zolotko A. N., Doroshenko Yu. A., Khlebnikova M. E. (2014)
Zhukhovitskii D. I. - Subsonic motion of projectile in a fluid complex plasma under microgravity conditions, Fortov V. E., Molotkov V. I., Lipaev A. M., Naumkin V. N., Thomas H. M., Ivlev A. V., Morfill G. E. (2014)
Orlovskaya S. G. - Investigation of the burning of paraffin droplets, Kalinchak V. V., Shkoropado M. S., Karimova F. F., Chernyak V. Ya., Vergun O. Y. (2014)
Dragan G. S. - Influence of the polarization of molecules of metal oxides on the diffusion coefficient in smoky plasmas, Kolesnikov K. V., Ulianytskyi V. M. (2014)
Bronin S. Y. - Experimental and theoretical study of the charging of carbon nanoparticles in shock-heated plasma during pyrolysis of carbon-containing molecules, Emelianov A. V., Eremin A. V., Khrapak A. G., Mikheyeva E. Y. (2014)
Hayashi Ya. - Synthesis of single-walled carbon nanotubes in dusty glow-discharge plasma, Masaki Ya., Yamada R. (2014)
Pavlov S. I. - Measurement of the azimuthal component of the velocity of probe falling particles in glow discharge in magnetic field, Karasev V. Yu., Dzlieva E. S., Ermolenko M. A., Novikov L. A. (2014)
Daoud S. - Anosotropy and pressure effect on the elastic and mechanical properties of (B3) BN, Bioud N. (2014)
Elmeleegi H. A. - Carrier type reversal of graphene multilayered thin film, Elmandouh Z. S., Taher F. (2014)
Ritter U. - Structure and electrochemical properties of aqueous suspensions of functionalized single- and multiwalled carbon nanotubes, Tsierkezos N. G., Prylutskyy Yu. I., Cherepanov V. V., Senenko A. I., Marchenko A. A., Naumovets A. G. (2014)
Сименог І. В. - Енергетичні терми та діаграми стабільності для 2D задачі трьох заряджених частинок, Михнюк В. В., Бідасюк Ю. М. (2014)
Іван Васильович Сименог (до 75-річчя від дня народження) (2014)
Клепко С. Ф. - Репрезентація знань і зміст освіти (2011)
Зелюк В. В. - Остроградський і сучасність (2011)
Бондар Т. О. - Видатний марбурзький макаренкознавець: нарис про Гьотца Хілліга (2011)
Шейко С. В. - Повернутися через 33 роки на рідну Полтавщину… (до 85-річчя П. М. Щербаня) (2011)
Удовиченко І. В. - Підвищення кваліфікації вчителів і робота з обдарованими учнями (2011)
Федій О. А. - Запровадження естетотерапії у професійну діяльність педагогів (2011)
Новак О. О. - Формування безпечної поведінки підлітків на основні підходу "надання альтернативи" (2011)
Лисенко М. А. - Школа традицій на Полтавщині (2011)
Нізовцев А. В. - Професійна підготовка майбутніх інженерів у технічному університеті (2011)
Мірошниченко І. В. - Самоосвітня діяльність учителя в контексті особистісно орієнтованої освіти (2011)
Хиллиг Г. - На путях к научной биографии А. С. Макаренко (2011)
Іщенко Л. М. - Програма ради Європи "Пестолоцці" як учителям узяти участь? (2011)
Полтавська обласна премія імені А. С. Макаренка: четверте нагородження (2011)
Костюков В. В. - Энергетика димеризации лигандов, связывающихся в малый желобок ДНК, Милосердова Ю. Г., Шрам О. А., Рубинсон М. А., Евстигнеев М. П. (2014)
Гомонай Г. М. - Абсолютні перерізи s- і d-іонізації іона In+ при зіткненнях з повільними електронами, Гутич Ю. І., Гомонай О. І. (2014)
Любиш О. О. - Ефект іонного впорядкування в експериментах по електропровідності водних розчинів ДНК, Алєксєєв О. М., Ткачов С. Ю., Перепелиця С. М. (2014)
Bariakhtar I. - A model for dx2 – y2 super-conductivity in the strongly correlated fermionic system, Nazarenko A. (2014)
Лящук Ю. М. - Взаємодія терагерцової електромагнітної хвилі з плазмонною системою "металічна ґратка–електронний 2D-газ". Аналіз особливостей ближнього поля, Коротєєв В. В. (2014)
Томчук П. М. - Вплив анізотропних механізмів розсіяння на поляризаційні залежності терагерцового випромінювання гарячих електронів, Бондар В. М., Левшин О. Є. (2014)
Стеців Р. Я. - Енергетичний спектр і діаграми стану одновимірного іонного провідника, Стасюк І. В., Воробйов О. (2014)
Максименко Л. С. - Спектральний аналіз поляризаційних характеристик поверхневого плазмонного резонансу в нанорозмірній плівці золота, Матяш І. Є., Міщук О. М., Руденко С. П., Сердега Б. К., Стеценко М. О. (2014)
Соболь О. О. - Варіаційний метод обчислення критичної відстані в задачі двох кулонівських центрів у графені (2014)
Горобець Ю. І. - Дипольно-обмінні спінові хвилі у феромагнітній нанотрубці, Куліш В. В. (2014)
Леляков О. П. - Розподіл потенціалу скалярного поля для "розмазаної" замкненої нуль-струни, яка прямує в площині z = 0, Карпенко А. С., Бабаджан Р.-Д. О. (2014)
До 80-річчя від дня народження професора В.І. Лендьєла (1934–2000 рр.) (2014)
Олійник Н. Ю. - Концептуальні основи економічного виховання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, Тришневська Г. Б. (2011)
Мозолюк Н. І. - Інституціональні чинники економічного розвитку (2011)
Музичук І. В. - Демократизація відносин власності в умовах утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України (2011)
Гофман М. О. - Економічна сутність ринку сільськогосподарської продукції України (2011)
Чаплінський В. Р. - Основні фонди та економічна сутність основних засобів підприємства (2011)
Ковтуник І. І. - Взаємозв'язок розвитку зв’язку та соціально-економічних процесів у регіонах України (2011)
Бурковський А. П. - Ризики у діяльності підприємств малого та середнього бізнесу (2011)
Рибчинський O. M. - Система правового захисту комерційної таємниці підприємства (2011)
Свідер О. П. - Аналіз стану залучення прямих іноземних інвестицій в Хмельницьку область (2011)
Вишня Т. В. - Особливості та проблеми організації оплати праці працівників підприємств та бюджетної сфери (2011)
Андрейцева І. А. - Проблемні аспекти прямого оподаткування за умов прийняття податкового кодексу України (2011)
Толстопятова Д. Г. - Фінансове планування на підприємствах в сучасних умовах, Зваричук Е. О. (2011)
Кузовенкова Н. В. - Сучасні системи аналізу кредитоспроможності позичальника (2011)
Стрельбіцький П. А. - Вплив економіко-демографічних чинників на ринок праці, Михайлик А. Я. (2011)
Дитко Л. П. - Вплив компенсаційної політики підприємства на формування трудових доходів працівників (2011)
Олійник О. С. - Регіональні особливості використання трудового потенціалу спиртопродуктового під комплексу (2011)
Гірний О. І. - Ефективність системи освіти принцип когерентності (2011)
Шукевич Ю. В. - Економіка школи і шкільний бюджет у сучасних умовах (2011)
Дарюга О. А. - Інтеграційний компонент здоров’язбережувальних освітніх технологій, Хоменко П. В. (2011)
Беседа Н. А. - Досвід формування здоров’язбережувального освітнього середовища у Полтавській ЗОШ № 11 (2011)
Гончаренко І. Д. - Новий погляд на забуте: із досвіду кварцювання шкільних кабінетів (2011)
Мовчан Т. В. - Розвиток творчих здібностей учнів та підготовка їх до математичних конкурсів (2011)
Васюкова Н. М. - Позакласна робота з біології – як засіб формування екологічної компетентності (2011)
Татьянкина Е. - Как 16-летний дизайнер из Германии нарисовал себе карьеру (2011)
Павленко В. І. - Атестація педагогічних працівників і розвиток професійної майстерності. (2011)
Лобнер Н. - Бедность молодежи в Украине. Полевое исследование в детском доме Харькова (2011)
Хиллиг Г. - На путях к научной биографии А. С. Макаренко (2011)
Левченко Ю. М. - Ідеал освіти у педагогічній системі М. Ф. Квінтіліан (2011)
Boutabia-Chéraitia B. - Scattering matrix in the DKP theory. Barrier potential case, Boudjedaa T. (2014)
Келемен В. І. - Потенціальне розсіювання електрона на атомі фосфору, Довганич М. М., Ремета Є. Ю. (2014)
Мигович М. І. - Теоретичне та експериментальне вивчення спектроскопічних характеристик ароматичних амінокислот, Кельман В. А. (2014)
Савенко В. С. - Старіння водних суспензій лапоніту в присутності полістирол сульфонату натрію, Булавін Л. А., Равізо М., Лебовка М. І. (2014)
Bariakhtar I. - Pseudogap anomalies in the normal state of the attractive Hubbard model, Nazarenko A. (2014)
Gorbach T. Ya. - Investigation of photovoltaic and optical properties of self-organized organic-inorganic hybrids using aromatic drugs and patterned silicon, Smertenko P. S., Venger E. F. (2014)
Галій П. В. - Структурні дослідження поверхонь сколювання (100) шаруватих кристалів In4Se3 методом дифракції повільних електронів, Лозовий Я. Б., Ненчук Т. М., Яровець І. Р. (2014)
Курчак А. І. - Провідність графену на сегнетоелектрику PVDF-TrFE, Стріха М. В. (2014)
Леонов В. О. - Формування електролюмінесценції в системі електрод–молекула–електрод, Шевченко Є. В., Петров Е. Г. (2014)
Vakhnenko O. O. - Linear analysis of extended integrable nonlinear ladder network system, Vakhnenko V. O. (2014)
Моргун В. Ф. - Емоційний інтелект у багатовимірній структурі особистості (2010)
Стрельніков В. Ю. - Роль емоційного інтелекту у забезпеченні здоров’я людини (2010)
Калюжна Ю. І. - Психологія взаємодії вчителя з учнями у педагогічному процесі (2010)
Водолазська Т. В. - Формування емоційного благополуччя дітей молодшого шкільного віку (2010)
Муліка К. В. - Шкільні служби порозуміння як шлях до підвищення психологічної культури в учнівському середовищі (2010)
Новак О. О. - Шляхи розвитку емоційного інтелекту педагогічних працівників (2010)
Шара С. О. - Емоційний інтелект як чинник професійно-педагогічної адаптації молодого викладача (2010)
Співаковська-Ванденберг Є. О. - Формування інформаційно-навчального середовища в сучасному вищому навчальному закладі (2010)
Курмишева Н. І. - Емоційний інтелект і менеджмент (2010)
Плахотник О. - Эротология классной комнаты (2010)
Наказ Міністерства: впровадження освітнього інноваційного проекту "Щоденник.ua" (2010)
Borisenko O. - Phenomenological renormalization group and cluster approximation, Chelnokov V., Kushnir V. (2014)
Lompay R. R. - Covariant differential identities and conservation laws in metric-torsion theories of gravitation, Petrov A. N. (2014)
Sizhuk A. S. - One-photon scattering by N-atom system: application to one- and two-mode resonator (2014)
Булавін Л. А. - Особливості встановлення рівноважного стану в розбавлених водних розчинах гліцерину, Гоцульський В. Я., Чечко В. Є. (2014)
Sukhachov P. O. - Gap generation in weyl semimetals in a model with local four-fermion interaction (2014)
Фреїк Д. М. - Механізми розсіювання носіїв заряду у термоелектричному PbTe:Sb, Мудрий С. І., Горічок І. В., Дзумедзей Р. О., Криницький О. С., Люба Т. С. (2014)
Gavrylyuk O. O. - Study of the distribution of temperature profiles in nonstoichiometric SiOx films at laser annealing, Semchuk O. Yu., Steblova O. V., Evtukh A. A., Fedorenko L. L. (2014)
Марушко І. О. - Теорема про диференціювання енергії багатоатомної системи по координатах атомів (частина І) (2014)
Vainberg V. V. - Effects of the real-space transfer of charge carriers in the n-AlGaAs/GaAs heterostructures with the delta-layers of impurity in the barriers, Pylypchuk A. S., Poroshin V. N., Sarbey O. G. (2014)
Балабай Р. М. - Активація каталітичних властивостей нанокластерів металів, Горбанюк Т. І., Литовченко В. Г., Чернікова О. М. (2014)
Гаврюшенко Д. А. - Продукування ентропії в процесі дифузії в плоскопаралельній порі у випадку розчину Скетчарда−Хамера, Коробко О. В., Сисоєв В. М., Черевко К. В. (2014)
Ушкац М. В. - Модифікація методу вибірки Майера для розрахунку віріальних коефіцієнтів вищих порядків (2014)
Zahladko I. - Interaction of scalar particles via a tachyon field: scattering problem (2014)
Сагун В. В. - Λ-аномалія при адронному хімічному фрізауті (2014)
Коломієць В. М. - Дифузія на деформованій поверхні Фермі, Лук’янов С. В. (2014)
Булавін Л. А. - Фізичні властивості іонних рідинних систем NaF−LaF3 та NaF−NdF3 евтектичного складу, Омельчук А. А., Файдюк Н. В., Склярчук В. М., Плевачук Ю. О., Копань В. С., Савчук Р. Н. (2014)
Brodin A. - Anomalous diffusion: single particle trajectory analysis, Turiv T., Nazarenko V. (2014)
Луданов К. І. - Транспіраційний механізм капілярного транспорту в ксилемі рослин (2014)
Ляшков А. Ю. - Влияние длительности спекания на микроструктуру и электрические свойства низковольтной варисторной керамики на основе оксида цинка (2014)
Ступка А. А. - Частоти довгохвильових фонон-поляритонів та оптичних фононів у двоатомних іонних кристалах (2014)
Марушко І. О. - До теорії силових сталих багатоатомних систем у моделі сильного зв’язку (частина ІІ) (2014)
Goriachko A. - Bismuth growth on Ge(111): evolution of morphological changes from nanocrystals to films, Shchyrba A., Melnik P. V., Nakhodkin M. G. (2014)
Маханець О. М. - Спектральні параметри електрона в багатошаровій циліндричній напівпровідниковій нанотрубці з донорною домішкою на аксіальній осі, Кучак А. І., Гуцул В. І. (2014)
Литовченко В. Г. - Мої наукові контакти з В.Є. Лашкарьовим (2014)
Стріха М. В. - Сторіччя науки про напівпровідники: витоки і український внесок (2014)
Пам’яті Івана Васильовича Сименога (2014)
Філоненко С. В. - Моделі формування промислової політики в умовах сучасної економіки (2017)
Двірна К. П. - Німецька окупаційна політика та духовно-релігійне життя на Волині 1941 – 1944 рр., Дробот М. В. (2017)
Кулешова В. В. - Формування професійних методичних умінь у майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю, Мальована В. В. (2017)
Максимова К. В. - Моніторинг стану соматичного здоров’я студенток і курсів вищих навчальних закладів м. Харкова (2017)
Прудченко І. І. - Інноваційний ресурс рівневої моделі засвоєння змісту вищої педагогічної освіти (2017)
Разумовська Н. Р. - Формування у майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі позитивної мотивації до здійснення професійно-особистісного саморозвитку (2017)
Кузьмина Е. А. - Политические партии в демократической сфере, Донцов Д. Б. (2017)
Монарх В. В. - Поняття і підходи до оцінки екологічних ризиків (2017)
Зінов’єва М. С. - Образоформуючі стратегії рекламного впливу на прикладі слоганів компанії "Coca-Cola" (2017)
Панькевич О. О. - Спеціальність "Журналістика" в умовах освітніх реформ, Кубко В. П. (2017)
Guseva E. N. - Discourse analysis in the study of socio-cultural city identity of Finno-Ugric Republic (2017)
Siddikov I. Kh. - The modern principle of design of electromagnetic transducers of the primary current to secondary voltage, Abubakirov A. B., Esenbekov A. J., Najmatdinov K. M. (2017)
Жакупова Г. Н. - Разработка кисломолочного продукта с растительными компонентами, Букеева А. Т. (2017)
Кисляк С. В. - Система моделювання посттранскрипційної регуляції генів, Приходько О. О. (2017)
Кобець В. І. - Загальні засади для створення інформаційних додатків з пошуку медичних закладів та аптек, Яценко О. В. (2017)
Конєв Д. В. - Моделювання та прогнозування фінансово-економічних процесів перехідного періоду (2017)
Магас Д. М. - Раціональний підхід до проектування домашнього відеонагляду (2017)
Магас Д. М. - Відносини "UI" та "UX" з об’єктивної сторони (2017)
Садатдийнов К. Е. - Статик ip манзилсиз видеокузатувни ташкил этиш усуллари (2017)
Сліпченко В. Г. - Математичний опис процесів кардіореспіраторної системи людини у контексті гіпоксії (2017)
Тургынбаева А. А. - Разработка автоматизированного рабочего места менеджера по недвижимости, Керимбаева В. Ж. (2017)
Хасан А. А. - Математическое моделирование системы расчета основных параметров серверных вычислительных систем и сетей, Файсел М. Е. (2017)
Цвігун Д. О. - Інформаційно-пошукова система для супроводу надання медичної допомоги, Коваленко О. С. (2017)
Яковенко А. В. - Класифікація хворих ІХС з супутнім цукровим діабетом при діагностуванні післяопераційних ускладнень, Касіян В. В. (2017)
Рябенька А. О. - Діагностика молодих фахівців туристичної галузі на мотивацію до успіху за методикою Т. Елерса (2017)
Акимов А. А. - Математическое моделирование деформации балки с закрепленными концами, Абдуллина Р. И. (2017)
Макушева Е. В. - Влияние новейших технологий на здоровье человека, Шабаев Р. Б. (2017)
Шабаев Р. Б. - Применение инфракрасных лучей в медицине, Ихтисамова Ихтисамова (2017)
Беков Д. Х. - Талабалар ўртасида жисмоний тарбия ва таълим услубларидан фойдаланиш тартиби (2017)
Вовк О. М. - Методичне забезпечення управління процесами розподілу прибутку на транспортних підприємствах, Кравчук Н. М. (2017)
Галиаскарова Г. Р. - Фрактальный анализ российского рынка ценных бумаг, Чукавина К. А. (2017)
Дячек В. В. - Способы создания многоуровневой системы сбыта в маркетинге услуг, Безлепкина О. А. (2017)
Жадовець О. В. - Шляхи лібералізації підприємницької діяльності в Україні (2017)
Масюк О. Д. - Маркетинг як специфічна функція управління (2017)
Мухсинова Л. Х. - Великие книги человечества — основа зарождения новых планетарных мыслей, Логинов Д. А., Наймушин А. Е. (2017)
Тамазаев А. М. - Краудфандинг как основной источник привлечения инвестиций в индустрии интерактивных развлечений (2017)
Тамазаев А. М. - Анализ монетизации проектов в индустрии интерактивных развлечений (2017)
Тимчишин-Чемерис Ю. В. - Поняття ділової активності підприємства та напрями її підвищення, Гвоздь С. І. (2017)
Тимчишин-Чемерис Ю. В. - Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичної справи в Україні, Пастернак О. І. (2017)
Фесенко Ю. М. - Маркетингові стратегії у глобальному бізнесі (2017)
Даневич М. - Передача особи на поруки за Статтею 47 Кримінального кодексу України (2017)
Огрина М. В. - Особенности Конституции Латвийской Республики 1922 года (2017)
Tatarenko N. - Political economy of global problem (2017)
Zadoia A. - Essay on the welfare State Models, Palladin A. (2017)
Якубенко В. Д. - Цивілізаційні архетипи та інституційні особливості відносин власності (2017)
Саидмуродов Л. Х. - Стратегические ориентиры развития национальной экономики Таджикистана (2017)
Poruchnyk A. M. - Countries’ asymmetry of formation of entrepreneurial environment, Strelnyk S. (2017)
Поліщук О. В. - Інноваційні тенденції розвитку країн в умовах глобалізаційних змін (2017)
Мирсаидов А. Б. - Тенденция развития торгово-экономических отношений Республики Таджикистан на пространстве СНГ (2017)
Гаврилюк О. В. - Вектор АСЕАН у зовнішній політиці України (2017)
Makukha V. - Energy strategy of Ukraine in black sea region: bilateral and multilateral formats (2017)
Хоманець В. - 25 років ОЧЕС: підсумки заради майбутнього (2017)
Грущинська Н. М. - Реалізація економічної дипломатії в системі сучасних міжнародних відносин: потенціал креативності та традиційні підходи (2017)
Грищенко А. А. - Концепція зовнішньої політики Росії як основа її економічної дипломатії (2017)
Бохан А. В. - Екологічна дипломатія : інтенція безпеки в економічній глобалізації (2017)
Бабаев А. А. - Cостояние рынка труда в Республике Таджикистан и его воздействие на миграционные потоки (2017)
Васиев Ф. М. - Влияние процентных ставок на создание рабочих мест и занятость населения в Таджикистане (2017)
Chmyr O. S. - Institutional provision of public access in Ukraine (2017)
Смагін В. Л. - Базові економічні концепції формування сучасного фінансового ринку (2017)
Мирзоев С. - Оценка динамики уровня инфляции в условиях финансовой нестабильности, Джонакова Г. (2017)
Arziantseva D. A. - The methodical bases of assessment of the innovative development of regions, Zakharkevych N. P. (2017)
Шаропов Н. - Национальная перестраховочная организация – будет ли она создана в Республике Таджикистан? (2017)
Ціватий В. Г. - Економічна модель дипломатії республіки Таджикистан: інституціональний і зовнішньополітичний аспекти (2017)
Ли Янг-Гу - Корея - Украина: стратегия сотрудничества (презентация проекта) (2017)
Білорус О. Г. - Формування інституційної політичної економії. Рецензія на книгу: Андрей Гриценко Институциональная политическая экономия: предмет, методология, содержание. — LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. — 516 с. ISBN 978-3-659-55529-9 (2017)
Корсак К. В. - Освітньо-науковий комплекс України і четверта хвиля ноотехнологій (2010)
Гірний О. І. - Процес чи результат – ось це питання (2010)
Клокар Н. І. - Технологія підвищення кваліфікації педагогічних, методичних та управлінських кадрів заочно-дистанційною формою навчання (2010)
Стиркіна Ю. С. - Використання іллюстрацій у підручниках з англійської мови майбутніми учителями іноземної мови (2010)
Ільченко В. Р. - Умови дослідницької діяльності учнів у навчальному середовищі (2010)
Сігіда Т. В. - Орієнтація навчального середовища на формування особистості з цілісним мисленням (2010)
Гуз К. Ж. - Підручник як складова дослідницького навчального середовища (2010)
Рибалко Л. М. - Сучасні підходи до визначення поняття "Навчальне середовище" (2010)
Дудко С. Г. - Здоров’язберігаючі технології в освітньому середовищі початкових класів (2010)
Нечипоренко В. М. - Інформаційний простір як складова навчального середовища (2010)
Водолазська Т. В. - Моделювання освітнього середовища початкової школи (2010)
Помогайбо В. М. - Освіта: Україна і світ. Думки з приводу прочитання "Конспектів з філософії освіти" (2010)
Волошко О. В. - Деякі спостереження та роздуми пересічного читача щодо No 4 (95), 2010 "Постметодики" (2010)
Колодій О. О. - Генетичні закономірності розвитку поняття патріотизму в історії педагогічної думки (2010)
Валєєв Р. Г. - Використання дидактичних прийомів Е-Learning для розвитку пізнавальної самостійності суб’єктів навчання (2010)
Сухенко Я. В. - Особливості експертної діяльності психологічної служби (2010)
Клепко С. Ф. - Науково-освітня конференція для учителів історії та суспільствознавства з Польщі та України в "Ідеальному місті" (2010)
Дудка Л. Г. - ХХ століття у свідомості поляків і українців – діалог концепцій історичної освіти (2010)
Кучеренко О. - Життєвий і творчий шлях Г. С. Писаренка (2010)
Хілліг Г. - Москва contra Ленинград возвращаясь к теме: Антон Макаренко и Наталья Гирей (часть 2) (2010)
Бейлисон В. Г. - Макаренко: последние два года (2010)
Процай П. - Редакторська діяльність В. А. Євтушевського Л. (2010)
Самойленко Н. І. - Рецензія на монографію Г. П. Докашенко "Традиції освіти: досвід слов'янської країни" (2010)
Щербань О. В. - Рецензія на посібник Л. А. Омельяненко "Опішнянська іграшка" (2010)
Ніколенко В. М. - Куратор і виховна робота у коледжі (2010)
Окрилена словом (до 55-річчя О. П. Коваленко) (2010)
Лютак О. М. - Тенденції сучасної транснаціоналізації туристичної індустрії в умовах глобалізації (2016)
Сарыева Л. С. - Укрепление двустороннего сотрудничества Казахстана и Узбекистана как фактор обеспечения стабильности и развития Центральноазиатского региона (2016)
Stoica E. - European standardization process through the national culture concept (2016)
Черленяк І. І. - Економічна динаміка країн Карпатського регіону у фокусі індексів конкурентоспроможності та інноваційності, Курей О. А. (2016)
Bokach V. R. - To the issue of Russian economic losses due to food sanctions, Novikova S. A., Sidorova N. G. (2016)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Особливості розвитку підприємництва в ІТ-сфері України (2016)
Ivanova E. - Macroeconomic analysis of indicators of economic freedom, economic sentiment and GDP: Slovakia case study, Vojtovic S. (2016)
Кайгородцев А. А. - Механизм агропромышленной интеграции в молочном подкомплексе, Кинашева Ж. Б., Сактаева А. А. (2016)
Князєва О. А. - Стратегічні напрямки розвитку поштового зв’язку України (2016)
Kozubikova L. - Selected aspects of financial risks of SMEs in Czech Republic and Slovakia, Kljucnikov A., Smrcka L. (2016)
Matviyishyn Ye. H. - Entrepreneurship development support in Ukraine (2016)
Reikin V. S. - Transformation of transfer pricing in Ukraine (2016)
Sobekova-Majkova M. - The influence of the selected factors on financial risk perception in Slovak SMEs (2016)
Штулер І. Ю. - Оцінювання ефективності прогнозованого розвитку національної економіки за умов гомеостазису (2016)
Іванов Ю. Б. - Раціоналізація організаційних процедур надання адміністративних послуг суб’єктам малого підприємництва, Малишко Ю. М., Сєніна А. О. (2016)
Karyy O. I. - Relationship marketing of automobile transportation companies: the need of establishing mutual understanding with a client, Podvalna H. V. (2016)
Клокар О. О. - Формування контролінгової служби та її ефективне впровадження на підприємствах аграрного сектору (2016)
Nitsenko V. S. - Enhancing the stability of a vertically integrated agroindustrial companies under uncertainty, Havrysh V. I. (2016)
Романова И. М. - Оценка потребительских ценностей, формируемых предприятиями розничной торговли продовольственной специализации, Носкова Е. В. (2016)
Харенко А. О. - Збут продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємствами, Коротєєв М. А., Бортник Т. І. (2016)
Дубодєлова А. В. - Тенденції розвитку ресторанного господарства Львівщини, Кулиняк І. Я. (2016)
Istomina N. A. - On the improvement of budget planning in the subjects of Russian Federation (2016)
Kubik J. - Zlin public transport in comparison with cities of a similar size in Czech Republic (2016)
Takhumova O. V. - Innovative mechanism for increasing the efficiency of regional agroindustrial sector, Lovyannikova V. V., Konovalova I. A. (2016)
Bielikova A. - Comparison of the development of the minimum and average wage in Czech and Slovak Republics, 2008–2015, Paliderova M. (2016)
Малолетко А. Н. - Экономическая безопасность личности: обратная ипотека, Малолетко Н. Е. (2016)
Petrach F. - Selected forms of ownership on real estate and reconstruction financing, Alina J. (2016)
Ridho T. K. - The influence of CSR on performance and its determinants in listed companies in Indonesia (2016)
Савина Т. Н. - Достойная оплата труда – ключевой критерий социально ответственного поведения бизнеса (2016)
Churkin V. Io. - Estimation of excess burden of labor taxation in Russia, Kalinina O. V. (2016)
Yiamjanya S. - Marketing factors in museum economy: a case study of Saisuddha Nobhadol Museum (Bangkok, Thailand) (2016)
Balogun W. O. - Does interest rate liberalization matter for foreign direct investment inflows?, Dahalan J., Hassan S. (2016)
Волохова І. С. - Добровільне об’єднання територіальних громад як шлях до збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів (2016)
Grmanova E. - Insurance companies’ efficiency: DEA and multivariate analysis, Krajco K. (2016)
Косолапов Г. В. - Рынок ценных бумаг Казахстана: состояние и перспективы (2016)
Suvanova K. - Securities market development in a transition economy: Uzbekistan’s experience, Kang H.-G., Lee Ch. (2016)
Khmarskyi V. Yu. - Ranking system for Ukrainian banks based on financial standing, Pavlov R. A. (2016)
Tsao S.-M. - Do analysts’ cash flow forecasts help investors?, Lin C.-H. (2016)
Євдощак В. І. - Зарубіжний вплив на облікову модель України в умовах євроінтеграційних тенденцій (2016)
Мальцева А. А. - Ранжирование российских университетских технопарковых структур с применением инструментария математической статистики, Серов А. А., Веселов И. Н. (2016)
Шведун В. О. - Використання статистичного моделювання для визначення перспективної кількості випадків недотримання законодавства про рекламу, Хламов С. В. (2016)
Azar A. - The impact of budgetary slack on performance-based budgeting, Rahmani N., Khadivar A. (2016)
Козловский В. Н. - Анализ и прогнозирование качества автомобилей по результатам гарантийной эксплуатации, Афиногентова Н. В., Панюков Д. И. (2016)
Койбічук В. В. - Порівняльний аналіз конкурентоспроможності банків на основі чітких та нечітких лінійних регресійних багатофакторних моделей (2016)
Koisova E. - Evaluation of selected regional development indicators by means of cluster analysis, Haviernikova K. (2016)
Пальчевський Б. О. - Модель порівняльного аналізу ціноутворення горілчаної продукції з урахуванням вартості системи захисту від фальсифікації, Крестьянполь Л. Ю. (2016)
Сокиринська І. Г. - Оцінювання якості грошових потоків в системі їх фасетної класифікації (2016)
Suknark K. - Policies to increase health inducing behavior Thailand, Sirisrisakulchai J., Sriboonchitta S. (2016)
Tkachenko N. B. - Electronic public procurement: EU experience and implementation in Ukraine (2016)
Фарат О. В. - Система виявлення резервів підвищення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств за рахунок інноваційних кластерів, Гринів Н. Т. (2016)
Фасолько Т. М. - Реалізація моделі впливу державного боргу на обсяги національного виробництва (2016)
Відомості про авторів (2016)
Щекатунова Г. Д. - Модель інноваційного загальноосвітнього навчального закладу: інваріантні характеристики (2010)
Тягай Н. А. - Стратегія розвитку школи як філософія бачення майбутнього, Сиротенко Г. О. (2010)
Бесєда Н. А. - Взаємодія школи і сім’ї здоров’язбережувальний аспект (2010)
Заєць В. А. - Шкільна астрономія: відкрий для себе Всесвіт. (2010)
Сутула О. В. - Латинська мова у системі освіти (2010)
Чемшит В. Г. - Міжшкільний навчально-виробничий комбінат (МНВК) у контексті профільної школи, Бурмус І. Б. (2010)
Сиротенко Г. О. - Інноваційна освіта. Рекомендаційний бібліографічний список літератури за період 2004 –2010 рр., Курєнкова Т. Є. (2010)
Хиллиг Г. - Москва contra Ленинград возвращаясь к теме: Антон Макаренко и Наталья Гирей (2010)
Кравченко П. А. - Сучасна українська освіта як простір взаємодіючих позицій учителя та учня (огляд статей із проблематики філософії освіти в журналі "Філософські обрії"), Блоха Я. Є. (2010)
Бакка Т. В. - Методичні та змістові засади викладання шкільного суспільствознавства (2010)
Бойко А. М. - Упровадження інновацій – стратегія прискореного розвитку педагогічної практики і теорії (2010)
Кушнір В. А. - Інтеграція математичних знань та умінь при використанні різних способів розв’язування задач, Ріжняк Р. Я. (2010)
Юр’єва К. А. - Порівняльно-культуроглогічна етнопедагогіка у боротьбі з міфами педагогічної свідомості (2010)
Павленко В. І. - Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності педагога (2010)
Дячук М. І. - Знайомтесь: містер джаз (2010)
Булда Л. І. - Це село зорею засвітилося… (щодо місця народження Г.С.Сковороди) (2010)
Сагач Г. М. - Проща на Батьківщину українського перворозума (2010)
Ворона Л. І. - Життєвий і творчий шлях Миколи Миколайовича Боголюбова (2010)
Щербань О. В. - Рецензія на посібник Воробйової І. А. "Чарівний світ народного мистецтва. Опішнянський розпис" (2010)
Цимбал О. М - Інноваційні підходи в утвердженні безпечної поведінки та здорового способу життя (2010)
18 травня Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського відсвяткував 70+річчя (2010)
Тягло О. В. - Роздуми Карла Поппера щодо теорії та практики демократичної держави (2010)
Жерносек І. П. - Види науково-методичної культури керівника ЗНЗ, Онаць О. М. (2010)
Васильченко О. В. - Сучасна загальноосвітня школа: від функціонування – до розвитку (2010)
Каплун А. О. - План розвитку соціально адаптованої громадсько активної школи (2010)
Михайлик Л. В. - Місія гімназії – талановита, здорова, сучасна дитина (2010)
Бикова Н. О. - Формування лідерської компетентності для життя в інноваційному суспільстві (2010)
Тягай Н. А. - Вибір стратегії загальноосвітньої школи – вибір майбутнього (2010)
Беседа Н. А. - Здоров’язбережувальні технології як запорука ефективного навчання і виховання школярів (тренінг для вчителів) (2010)
Хілліг Г. - Передмова до статті В. Г. Бейлінсона Макаренко і Сталін: новий погляд. Записи бесід з очевидцями (1954 – 1974) (2010)
Бейлинсон В. Г. - Макаренко и Сталин: новый взгляд. Записи бесед с очевидцами (1954 - 1974) (2010)
Андріанов Т. В. - Компетентність майбутніх учителів у проведенні фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів з учнями (2014)
Бакум З. П. - Етапи впровадження навчального діалогу у процес вивчення іноземних мов майбутніми гірниками, Лапіна В. О. (2014)
Бедевельська М. В. - Педагогічні умови ефективності підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Георгієв В. М. - Роль наставництва у формуванні особистісних і професійних якостей майбутніх офіцерів Високомобільних десантних військ (2014)
Герасимчук Т. В. - Можливості інтернет-технологій у самостійній роботі майбутніх інженерів у процесі навчання іноземної мови (2014)
Головня Н. М. - Рівні і критерії готовності майбутнього педагога до професійної мобільності (2014)
Гребеник Т. В. - Особливості мотивації до навчання студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації (2014)
Драч І. І. - Аналіз результатів упровадження моделі компетентнісно-орієнтованого управління підготовкою майбутніх викладачів вищої школи (2014)
Дуднік А. О. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації групових форм пізнавальної діяльності (2014)
Дуднік Н. Ю. - До питання про вплив професійної самоорганізації на формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів (2014)
Зеленкова Н. І. - Організація самостійної роботи майбутніх гірничих інженерів у вищих навчальних закладах (2014)
Іщенко С. О. - Формування готовності майбутніх офіцерів до виховної роботи з особовим складом у вищому навчальному закладі (2014)
Квітка Т. В. - Зміст та структура самоосвітньої діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів (2014)
Ланова І. В. - Значення української фахової термінології у формуванні професійної мовленнєвої компетентності майбутнього спеціаліста (2014)
Логвіненко А. Ю. - Використання інтерактивних методів навчання в підготовці майбутніх учителів іноземної мови до толерантної комунікативної діяльності (2014)
Мантуленко С. В. - Системний моніторинг у формуванні готовності майбутніх учителів географії до профільного навчання старшокласників як необхідна умова ефективності цього процесу (2014)
Матвійчина С. В. - Формування інтерактивного соціокультурного середовища як дидактична умова саморозвитку особистості студентів коледжів (2014)
Мінтій І. С. - Форми організації навчання для формування компетентностей з програмування (2014)
Пизіна Є. В. - Формування професійних знань у майбутніх перекладачів технічної літератури (2014)
Приймаченко О. М. - Підхід до вивчення англомовної лексики курсантами непрофільного ВНЗ (2014)
Путінцев А. В. - Проблеми застосування педагогічного моделювання у процесі професійної підготовки майбутніх маркетологів (2014)
Сердюк Т. В. - Негативні чинники застосування групових форм організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2014)
Слюта А. М. - Педагогічні умови формування професійних умінь студентів-екологів у процесі виробничої практики для застосування їх у майбутній діяльності (2014)
Томашевський В. В. - Проблема професійної підготовки майбутніх дизайнерів у системі вищих навчальних закладів (2014)
Тюріна Д. М. - Теоретичні питання формування вмінь моделювання у студентів вищих економічних навчальних закладів, Макарова Л. Г. (2014)
Цвіркун Л. О. - Проектно-конструкторська компетентність як складник професійної готовності майбутнього інженера (2014)
Донченко Я. А. - До проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес вивчення інформатики в загальноосвітніх школах в Україні (2014)
Журба Л. В. - Типізація та способи розроблення проблемних задач з новітньої історії (2014)
Коростіль Л. А. - Методика формування в учнів 7 класу управлінських умінь у навчанні хімії (2014)
Кравцова І. А. - Шляхи покращення роботи вихователя групи продовженого дня в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти (2014)
Люлькова Ю. М. - Економічні знання у змісті географічної й економічної шкільної освіти (2014)
Могілей І. В. - Художньо-естетичне виховання старшокласників засобами сучасної популярної музики (2014)
Тросюк С. Д. - Розроблення країнознавчого складника у змісті предметної компетентності учнів основної школи (2014)
Цоуфал Л. С. - Комунікативна компетенція учнів у контексті сучасних проблем навчання української мови (2014)
Афонін А. П. - Духовність та стан здоров’я людини:педагогічний аспект, Дороніна Т. О. (2014)
Бондаренко О. В. - Організація профорієнтаційної роботи в системі "школа – ВНЗ" (2014)
Грищенко С. М. - Використання геоінформаційних технологій у підготовці майбутніх інженерів (2014)
Дроздова І. П. - Модернізація вищої школи України в сучасних умовах задля формування професійного мовлення фахівця нефілологічного профілю (2014)
Захарова Г. Б. - Науково-теоретичне обґрунтування поняття "уміння самостійно-пізнавальної діяльності студентів” (2014)
Захарчук М. Є. - Філософсько-освітні концепції інклюзивної освіти (2014)
Кашинська О. Є. - Огляд дисертаційних досліджень з проблем професійної підготовки фахівців готельного господарства (2014)
Корнещук В. В. - Корпоративна культура в закладах освіти (2014)
Лазаренко Г. А. - Художньо-естетичний смак дітей старшого дошкільного віку та особливості його вияву (2014)
Мадзігон В. В. - Компетентнісний підхід у системі неперервної економічної освіти (2014)
Махінов В. М. - Лінгводидактичний потенціал міжкультурного спілкування як категорія методики навчання іноземних мов (2014)
Мішеніна Т. М. - Зміст культурологічного складника у фаховій підготовці майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2014)
Овчаренко Н. А. - Семіотичний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності (2014)
Павленко О. О. - Професійна взаємодія у процесі підготовки фахівців зовнішньокомерційної діяльності (2014)
Петько Л. В. - Імператив глобалізаційних перспектив – формування професійно спрямованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (2014)
Побережна Н. О. - Педагогічна майстерність викладачів іноземної мови в організації навчального процесу на основі інноваційних інформаційних технологій (2014)
Польгун К. В. - Проблеми якісної освіти студентів з обмеженими можливостями: нормативно-правовий аспект (2014)
Пшенична О. С. - Реалізація методики формування готовності майбутніх менеджерів до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності (2014)
Рибалко А. П. - Оптимізація викладання вищої математики в сучасних умовах (2014)
Ткачук В. В. - Розвиток ІКТ-компетентності майбутніх інженерів-педагогів у ВНЗ України (2014)
Ярошенко О. М. - Інтонаційна природа музики в контексті хореографічного мистецтва, Пономаренко Т. В. (2014)
Балабуст Н. Ю. - Підготовка вчительських кадрів у Подільській губернії на базі церковно-вчительської школи і двокласних навчальних закладів (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Блажевич Ю. І. (2014)
Ірза В. І. - Досвід організації дослідної роботи у школах України у другій половині ХХ століття (2014)
Москальова О. І. - Упровадження вербально-графічних методів навчання у педагогічній спадщині С. Шевченка (2014)
Пилипенко В. В. - "Лекции имеют быть читанными…” (до питання організації О. Строніним публічних читань у Полтаві) (2014)
Ткачук І. О. - Сутність і структура феномену "Інтерпретаційна компетентність студентів педагогічного коледжу” (2014)
Хребтова В. В. - Розвиток ідей полікультурного виховання в контексті світового досвіду (2014)
Шульга А. В. - Аналіз проблеми готовності до діяльності у психолого-педагогічній літературі (2014)
Дирда І. А. - Психологічні бар’єри в міжкультурній комунікації (2014)
Мурзіна О. А. - Дослідження професійних ціннісних орієнтацій на основі методики "Квадрат цінностей” (2014)
Размолодчикова І. В. - Вплив освітнього середовища на соціалізацію особистості майбутнього вчителя початкових класів і його імідж (2014)
Черевко С. В. - Проведення оцінки цільовою групою своїх потреб щодо здоров’язбереження (2014)
Чувасова Н. О. - Формування креативної позиції майбутніх учителів хімії та біології у процесі фахової підготовки (2014)
Титул, зміст (2011)
Шкода В. В. - Бремя нормы (2011)
Кравченко П. А. - Значення гуманітарних знань у системі сучасної освіти в Україні (2011)
Калініченко І. О. - Понятійна термінологія інклюзивної освіти в Україні (2011)
Зелюк В. В. - Досвід упровадження системи управління якістю в післядипломну педагогічну освіту (2011)
Хиллиг Г. - На путях к научной биографии А. С. Макаренко (2011)
Цебрій І. В. - Навчально-виховна модель Ісидора Севільського та Гіспальський університет VII століття (2011)
Савченко І. М. - Історичні аспекти розвитку змісту професійної освіти та його уніфікація в Росії у педагогічному процесі XVII-XIX століть (2011)
Ревегук В. Я. - Освітяни Полтавщини у часи українського національно-визвольного руху на початку ХХ століття (витяги з книги В.Я.Ревегука "Полтавщина в переддень української революції (1900-1916 рр)") (2011)
Щербань О. В. - Якісна передача професійних знань як фактор розвитку сучасного гончарства (2011)
Дудка Л. Г. - Літопис освіти Полтавщини (2011)
Кіптілий І. О. - Виставкова діяльність освітян Полтавщини (2011)
Гелеверя Р. О. - Современное сосотояние преподования русского языка в учебных заведениях Полтавской области (2011)
Титул, содержание (2016)
От главного редактора (2016)
Рудыка В. И. - Энерго- и ресурсосберегающие технологии в проектах ГП "ГИПРОКОКС" (2016)
Сорока Б. С. - Экономия природного газа при его замене технологическими газами для отопления средне- и высокотемпературных печей. 1. Влияние характеристик низкокалорийных газов на расход топлива в печах, Воробьев Н. В., Бершадский А. И. (2016)
Бойченко С. В. - Упровадження гармонізованих технічних вимог до якості авіаційного бензину та палива для реактивних двигунів, Яковлєва А. В., Шкільнюк І. О. (2016)
Вавриш А. С. - Методи дослідження будови та чистоти вуглецевих нанотрубок (Огляд), Марчук Ю. В., Праженнік Ю. Г. (2016)
Вольчин І. А. - Розрахунок параметрів димових газів вугільних теплових електростанцій на основі характеристик твердого палива, Гапонич Л. С. (2016)
Гомеля Н. Д. - Ионообменная очистка воды от нитратов в присутствии хлоридов и сульфатов, Грабитченко В. Н., Трохименко Г. Г. (2016)
Торчинский А. И. - Оптимизация теплового и аэродинамического режимов работы туннельной печи для обжига керамического кирпича, Ляшко А. Ю. (2016)
Виноградов А. - Антропоцентрический фактор в параметризации каузированного перемещения: векторно-директивные глагольные префиксы. Статья первая (2017)
Ерліхман А. - Концептуальна метафора у промовах Гілларі Клінтон, Дубіна О. (2017)
Ерліхман А - Стилістичні засоби вербалізації образу Дональда Трампа (на матеріалі інавгураційної промови), Лупу К. (2017)
Моргун А. - Ядро и периферия лексико-семантической группы "домашние млекопитающие" в аспекте когнитивных основ словообразования (2017)
Нікіфорова О. - Перекладознавчий аналіз лексичної структури текстів військово-політичної тематикиї (2017)
Суран Т. - Цветовая палитра и функции цветообозначений в творчестве Н. В. Гоголя и М. А. Булгакова (2017)
Чубань Т. - Особливості перфективації вербальних дієслів мовлення, Левченко Т. (2017)
Шоля І. - Динаміка багатокомпонентних імен ужгородців у ХХ столітті (чоловічі імена) (2017)
Шуляк С. - Предмети замовлянь: магічна символіка та функціонування (2017)
Бедзір Н. - Авторська маска в сучасній українській, російській та польській прозі (2017)
Демчик М. - Трансформация легенды о Крысолове в произведениях А. С. Грина "Крысолов" и А. и Б. Стругацких "Хромая судьба" (2017)
Загребельная Н. - Фотография в художественном мире Патрика Модиано (2017)
Лимонова Л. - Поэтика образов дерева и леса в лирике А. Ахматовой и Л. Костенко (2017)
Свириденко О. - "Согрущу грусти вашей…" (романтична поетика епістолярію Левка Боровиковського) (2017)
Сенько І. - Микола Гоголь і Тарас Шевченко в контексті творчого діалогу російської та української літератур (2017)
Смольницька О. - Жінки-святі у поезії Віри Вовк: києворуський і західноєвропейський контексти з кельтськими паралелями (2017)
Тиховська О. - Психоаналітичний аспект образу русалки та повітрулі в українській міфології (2017)
Чернова І. - Філософсько-антропологічні аспекти феномену жертви у фентезійному творі (2017)
Шетеля В. - Василь Гренджа-Донський і розвиток театрального мистецтва на Закарпатті 20 — 30-х рр. (2017)
Ліхтей Т. - Волошкове вечоріння Іллі Галайди (2017)
Ліхтей Т. - Українська література Словаччини в дослідженнях Михайла Романа (2017)
Сабадош І. - Нова монографія про українську ботанічну лексику (2017)
Сенько І. - Заповітна книга Дмитра Федаки (2017)
Обручар А. - Павло Павлович Чучка (22.02.1928 - 10.12.2016). Пам'яті вченого (2017)
Бородина Л. - Творчество Феликса Кривина как художественное достояние украинской и русской литератур (2017)
Яким М. - Жанрово-стилевые особенности полусказок Ф. Кривина, Бедзир Н. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Науковому віснику Ужгородського університету. Серія "Філологія" (2017)
Дяченко М. М. - Порогове резонансне двофотонне народження e–e+ пари в сильному магнітному полі на найнижчі рівні Ландау, Новак О. П., Холодов Р. І. (2014)
Ковальчук В. А. - Внески векторних резонансів у CP-асиметрію розпаду нейтрального B-мезона на мюон-антимюонну пару та нейтральний K*-мезон, Корчин О. Ю. (2014)
Mehraban H. - Final state interaction effects in B0-D0D0 decay, Asadi A. (2014)
Ovechkin V. S. - Equation of state for a two-dimensional Coulomb gas (2014)
Булавін Л. А. - Розсіяння світла водними розчинами спиртів поблизу їх особливих точок, Гоцульський В. Я., Чечко В. Є. (2014)
Бондар В. М. - Вплив слабкого магнітного поля на параметри терагерцового випромінювання в околі 100 мкм гарячими носіями з p-Ge, Пилипчук О. С., Бондаренко В. В. (2014)
Стасюк І. В. - Дослідження бозонного спектра двовимірних оптичних ґраток зі структурою типу графену. Нормальна фаза, Дулепа І. Р., Величко O. B. (2014)
Самойленко С. О. - Нейтронні та оптичні дослідження багатокомпонентних кристалічних люмінофорів Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 та Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3, Третяк Е. В., Кічанов С. Е., Шевченко Г. П., Фролова Е. В., Козленко Д. П., Булавін Л. А., Малашкевич Г. Е., Савенко Б. Н. (2014)
Лисенков Е. А. - Вплив електричного поля на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В., Голованець В. М., Демченко В. Л. (2014)
Кладько В. П. - Рефлектометричні дослідження нанопористих плівок з масивом наночастинок золота, Гудименко О. Й., Кривий С. Б., Литвин П. М., Каганович Е. Б., Кріщенко І. М., Манойлов Е. Г. (2014)
Голіней І. Ю. - Резонансне підсилення інтенсивності збудження молекули в спектрі непружного розсіяння електронів завдяки взаємодії з плазмонами металевої нанооболонки, Оникієнко Є. В. (2014)
Даниленко В. А. - Асимптотичні хвильові розв’язки моделі середовища з осциляторами Ван дер Поля, Скуратівський С. І., Скуратівська І. А. (2014)
Литвинчук І. Л. - Наукова школа менеджменту інтелектуальної власності в агроекономічних дослідженнях (2016)
Мельник О. Г. - Загальна концепція подвійної субстанціональності інституційного розвитку інноваційних систем (2016)
Klymenko L. V. - Strategic guidelines of developing international motor transportations and transit potential of Ukraine, Zborovska Yu. L., Zhmudenko V. O. (2016)
Koisova E. - Trends in economic performance development of the EU, Masarova Ja., Krajco K. (2016)
Кузьмін О. Є. - Реформування митної політики України в умовах європейської інтеграції, Тодощук А. В., Мельник О. Г. (2016)
Samosir O. B. - Creative economy impacts on economic growth in Asia (2016)
Toskovic J. - Was implementation of transitional reforms in Western Balkans successful?, Popovic S., Mijiс R. (2016)
Чех Л. - Отдельные вопросы функционирования иранской экономики после окончания международных санкций (2016)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Розвиток інновативного підприємництва на засадах кластерної організації, Щербак В. Г. (2016)
Davtyan A. - Cost efficient method of enhancing foreign language capability: tourism industry of Japan (2016)
Котвицька Н. М. - Сталий розвиток аграрного сектору економіки України: таксономічний аналіз тенденцій, Ревуцька А. О., Смолій Л. В. (2016)
Лащак В. В. - Необхідність і сутність державного регулювання ціноутворення в електроенергетиці, Крушницький Р. М. (2016)
Polukhina A. N. - Tourism cluster as an import substitution strategy in tourism business: Russian case study, Rukomoinikova V. P. (2016)
Тарасов К. В. - Державна політика стимулювання нагромадження капіталу в секторі малого підприємництва економіки України (2016)
Tausl Prochazkova P. - Social enterprises practices: Czech Republic case study (2016)
Shevchenko L. S. - Mergers and acquisitions in higher education (2016)
Дорофєєв О. В. - Застосування принципу гармонійності в стратегічному управлінні суб’єктами економічної діяльності і стійкість аграрного ринку, Лозинська Т. М., Пасемко Г. П. (2016)
Матвійчук Л. О. - Податкове планування як інструмент управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, Олійник Л. Г. (2016)
Миронова М. Д. - Выбор стратегии управления предприятием жилищно-коммунальной сферы в условиях природно-климатической неопределенности (2016)
Papadaki S. - Efficiency comparison of integrated and independently managed hospitals: a case study of Central Bohemia, Stankova P. (2016)
Фарат О. В. - Принципи розвитку інноваційних кластерів на засадах підвищення конкурентоспроможності продукції, Питуляк Н. С. (2016)
Haviernikova K. - Selected categories of levies and their impact on economic results of small and medium-sized enterprises, Srovnalikova P. (2016)
Биба В. В. - Моделювання просторового розвитку добувної промисловості Полтавського регіону, Міняйленко І. В. (2016)
Burkovska A. V. - Fiscal decentralization influence on socioeconomic development of Ukraine’s regions, Lunkina T. I., Korabakhina A. Yu. (2016)
Valach M. - Socioeconomic functions of agricultural sector in the regions of Slovak Republic, Balazova E. (2016)
Vrbova P. - Buffer stock implementation in the regional context, Cempirek V., Alina J. (2016)
Dubrovskaya Ju. V. - Clustering as the factor of differentiation decline in the levels of territories’ development (2016)
Соловйова Н. І. - Методологічна коректність прогнозного оцінювання параметрів соціально-економічного розвитку регіонів, Макаренко С. М., Олійник Н. М. (2016)
Дерій Ж. В. - Екологічна компонента корпоративної соціальної відповідальності: світовий досвід та українські реалії, Зосименко Т. І. (2016)
Apenko S. N. - The system of labor resources development under the formation of national system of qualifications, Gileva K. V. (2016)
Didur K. M. - Employee profit participation program as a monetary incentive (2016)
Ниязбаева А. А. - Современные подходы и основные направления деятельности институтов негосударственного пенсионного обеспечения по управлению пенсионными активами населения (2016)
Панасенко І. В. - Витрати на житлово-комунальні послуги: оцінювання та фактори впливу (2016)
Bajus R. - Trend evaluation of share indices in V4 countries, Hudakova Stasova L. (2016)
Довганюк В. М. - Порівняння обсягів депозитів банківської системи та системи кредитної кооперації України (2016)
Kolinsky O. - Downscaling the economy: local community currencies as a globalisation corrective, Sauer P. (2016)
Mahmood H. - Testing fiscal sustainability under inter-temporal budget constraint in Saudi Arabia (2016)
Міщенко С. В. - Монетарні цикли в економіці України, Науменкова С. В., Льон І. М. (2016)
Огонь Ц. Г. - Аудит ефективності функціонування та повноти надходжень адміністративних зборів до бюджету (2016)
Семенда Д. К. - Проблеми функціонування місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації, Гузар Б. С., Семенда О. В. (2016)
Кулик В. А. - Перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку для побудови системи обліку підприємств електронного бізнесу (2016)
Малишкін О. І. - Нефінансова звітність компаній України (2016)
Чернобай Л. І. - Застосування статистичних методів у плануванні витрат на експортну діяльність, Вацик Н. О., Кізло М. В. (2016)
Головач К. С. - Застосування логістично-регресійних моделей прогнозування кризи на сільськогосподарських підприємствах (2016)
Lee J. - The model of fast fashion industry: a case survey of "Inditex" (2016)
Moiseeva S. S. - Connectivity matrix of region’s subpotentials as a tool for managing its competitiveness, Kudryavtseva T. J., Nadezhina O. S. (2016)
Павлюк Є. Д. - Щодо окремих аспектів застосування історичного підходу VaR, Павлюк О. О. (2016)
Романич І. Б. - Моделювання розвитку і розміщення підрозділів поштово-логістичної компанії (2016)
Staniec I. - Model approach to regional employment rate in Poland, Jarczynski J. (2016)
Januska M. - Lead user innovation and paid innovation: the case of Grinding Gear Games, Spicar R. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Чернюк Л. - Трансформаційно-модернізаційна парадигма розвитку продовольчого комплексу країни та її регіонів, Пепа Т. (2016)
Мостенська Т. - Особливості побудови інтегрованих маркетингових комунікацій (2016)
Яценко В. - Стан продовольчої безпеки в Україні (2016)
Мігус І. - Міжнародні стандарти якості послуг суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу, Бієвець А. (2016)
Вартанова О. - Сучасні підходи до оцінювання іміджу підприємства (2016)
Білик В. - Діагностика рівня інноваційно-інвестиційної безпеки підприємницької діяльності (2016)
Захаров О. - Механізм взаємодії в системі управління комплексним забезпеченням економічної безпеки (2016)
Шульга О. - Розвиток інституційних суспільних форм функціонування економічних систем та відносин власності в аграрному секторі: діалектика суперечностей (2016)
Naumik-Gladka K. - The development of destination attractiveness by using marketing tools (2016)
Рассадникова С. - Управління системою енергетичної безпеки регіонів в аспекті економічної безпеки країни (2016)
Сурай А. - Банк чистих моделей ділового середовища: теоретичні і методичні засади (2016)
Черевко О. - Маркетинговий підхід до вдосконалення інтерфейсної безпеки вищих навчальних закладів, Мігус І., Радзіховська Ю. (2016)
Коломицева О. - Мотивація економічної діяльності підприємств у сучасному ринковому середовищі, Боковня А. (2016)
Бобков Ю. В. - Дослідження електрохімічних сенсорів озону для малогабаритного переносного індикатора/вимірювача концентрації озону (2016)
Морозова М. М. - Оцінювання впливу інструментальних похибок засобів вимірювальної техніки на точність вимірювання інформативних параметрів (2016)
Шевченко К. Л. - Вимірювання температури з використанням теплових шумів електропровідних об’єктів, Яненко О. П., Василенко М. П., Овдієнко Ю.М. (2016)
Шантырь С. В. - Оптимизация длительности реализации при структурном анализе измерительного сигнала, Шантырь А. С. (2016)
Затока С. А. - Компьютерная тренировочная программа для подготовки специалистов в области измерительной техники (2016)
Шведова В. В. - Оцінювання розрізняльної здатності тестового простору комп’ютеризованої системи тестування (2016)
Крилов В. В. - Нова конструкція паливо-парового двигуна внутрішнього згоряння, Крилов Є. В., Крилов А. Є. (2016)
Янчевський І. В. - Аналіз кінематики колісного шасі класу 8К4П, Губська В. В., Биценко О. В. (2016)
Левчук К. Г. - Гідравлічний ударний механізм для усунення прихоплень бурильного інструменту та запису динамічних характеристик удару, Векерик В. І., Мойсишин В. М. (2016)
Ільчишина Д. І. - Про вплив поверхневих хвиль, викликаних ударом, на коефіцієнт поновлення, Іванова О. М. (2016)
Голінко І. М. - Динамічна модель теплообміну для водяного калорифера у просторі станів, Галицька І. Є. (2016)
Самарцев Ю. М. - Науково-дослідна вимірювальна система для дослідження впливу кліматичних параметрів на якість рослин, Татарчук О. Д. (2016)
Пікенін О. О. - Про проблеми і методи знаходження малорозмірних об'єктів на зображеннях, Мариношенко О. П., Прохорчук О. О. (2016)
Бурнашев В. В. - Система автоматического управления снарядом на этапе вхождения в лазерный луч, Заика С. М. (2016)
Baltrenaite E. - The sustainable role of the tree in environmental protection technologies, Baltrenas P., Lietuvninkas A. (2016)
Титул, зміст (2017)
Шановні читачі! (2017)
Faux J. - U.S. trade policy – time to start over (2017)
Фокс Дж. - Торговельна політика США – час почати спочатку (2017)
Геєць В. М. - Чому знову настав час починати спочатку? (2017)
Гриценко А. А. - Логіко-історичні засади кардинальних економічних змін і переходу до реконструктивного розвитку (2017)
Сіденко В. Р. - Нова торговельна політика США: глобальний антракт (2017)
Білорус О. Г. - Інтровертний геоекономічний розворот США та його потенціальні глобальні наслідки (2017)
Єфименко Т. І. - Реформування та уніфікація інформаційного простору ділової активності (2017)
Кораблін С. О. - Неоліберальний мейнстрім: коли Америка проти (2017)
Яременко О. Л. - Глобальні дисбаланси та новий протекціонізм: інституційна гіпотеза (2017)
Артьомова Т. І. - Глобальне економічне лідерство у контексті ціннісного аналізу (2017)
Осташко Т. О. - Протекціонізм у торговельній політиці США: висновки для України (2017)
Небрат В. В. - Історичний вимір трендів зовнішньоекономічної політики (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні норми (2017)
Політична економія: повернення та відродження (2015)
Белорус О. Г. - Глобальная неоконвергенция транзитивных, трансформационных и авангардных социально-экономических систем (2015)
Гриценко А. А. - Политическая экономия в истории и современности (2015)
Зверяков М. И. - Эволюция предмета и метода политической экономии (2015)
Єщенко П. С. - Ретроспектива та перспектива політичної економії (2015)
Задорожный Г. В. - Человекомерность современной политической экономии – методологический формат кардинального обновления экономической науки (2015)
Мандыбура В. Е. - Идеологемный характер современного этапа концептуально-методологического "развития" политической экономии (2015)
Тарасевич В. Н. - Политическая экономия: универсумность, универсальность и фундаментальность (2015)
Авторитетні відповіді на актуальні питання до ювілейного випуску журналу "Політична економія", присвяченого 400-річчю політичної економії (2015)
Пустовийт Р. Ф. - Взаимовлияние культурных и институциональных факторов в аспекте экономического развития (2015)
400-річчя політичної економії: історія звершень та нові обрії (2015)
2-ий Міжнародний науковий симпозіум "Держави і ринки в умовах глобальних трансформацій". До 400-річчя політичної економії – науки про закони управління господарством: politicos, oicos, nomos (2015)
Соціально-економічні трансформації: наукове осмислення (2015)
Концептуальні проблеми сучасної економічної теорії: національний, глобальний, цивілізаційний вимір (2015)
Огневой В. В. - От простого труда к сложному: загадка гиперпродуктивности интеллектуального труда (2015)
Титул, содержание (2017)
Уважаемые читатели! (2017)
Faux J. - U.S. trade policy – time to start over (2017)
Фокс Дж. - Торговая политика США – время начать сначала (2017)
Геец В. М. - Почему опять наступило время начинать сначала? (2017)
Гриценко А. А. - Логико-исторические основы кардинальных экономических изменений и перехода к реконструктивному развитию (2017)
Сиденко В. Р. - Новая торговая политика США: глобальный антракт (2017)
Белорус О. Г. - Интровертный геоэкономический разворот США и его потенциальные глобальные последствия (2017)
Ефименко Т. И. - Реформирование и унификация информационного пространства деловой активности (2017)
Кораблин С. А. - Неолиберальный мейнстрим: когда Америка против (2017)
Яременко О. Л. - Глобальные дисбалансы и новый протекционизм: институциональная гипотеза (2017)
Артёмова Т. И. - Глобальное экономическое лидерство в контексте ценностного анализа (2017)
Осташко Т. А. - Протекционизм в торговой политике США: выводы для Украины (2017)
Небрат В. В. - Историческое измерение трендов внешнеэкономической политики (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические принципы (2017)
Содержание (2015)
Коллинз А. - Стоимостная оценка качества инструментов при aлмазно-искровом шлифовании с применением технологии минимальной смазки, Узунян М. Д. (2015)
Барандич Е. С. - Влияние технологических параметров механической обработки на структурное состояние поверхностных слоев и сопротивление усталости стали ХВСГ, Федоран Ю. А., Волкогон В. М., Антонюк В.С., Выслоух С. П., Котляр Д. А., Кравчук А. В. (2015)
Борисенко Д. А. - Удосконалення системи торцевих збірних фрез з вставними касетами з круглим хвостовиком, Карпушевський Б., Еммер Т. (2015)
Верещака А. А. - Разработка и исследование наноструктурированных многослойно композиционных покрытий для безвольфрамовых твeрдых сплавов с расширенной областью технологического применения, Верещака А. С., Батако А. Д., Хожаев О. Х. (2015)
Внуков Ю. Н. - Исследование температуры размягчения и плавления волокон различных инструментов, Гончар Н. В., Степанов Д. Н. (2015)
Внуков Ю. Н. - Методика определения условий контактирования инструмента с тонкостенной деталью при ее концевом фрезеровании, Гермашев А. И., Дядя С. И., Козлова Е. Б. (2015)
Гуцаленко Ю. Г. - Взаимосвязь параметров режущего рельефа с шероховатостью и производительностью алмазно-искрового шлифования (2015)
Гуцаленко Ю. Г. - Модернизация эксплуатируемых универсальных шлифовальных станков и возможности современного развития модельного ряда станкостроения для реализации алмазно-искрового шлифования, Ивкин В. В., Руднев А. В. (2015)
Дерев’янченко О. Г. - Контроль станів системи елементів ріжучої частини різців в інструментальному магазині верстату з використанням СТЗ, Волков С. К., Криницин Д. О. (2015)
Залога В. О. - Система техніко-економічних показників інструментальної підготовки виробництва, Денисенко Ю. О., Івченко О. В. (2015)
Зелинский С. А. - Программное управление модуляцией скорости резания в металлорежущих станках с ЧПУ, Натальчишин В. В. (2015)
Кальченко В. І. - Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями розподільчого вала і круга, Кальченко Д. В., Слєднікова О. С. (2015)
Karpuschewski B. - Strategie der schnittaufteilung. Eine wirksame methode zur leistungsanpassung und verbesserung des dynamischen schnittverhaltens beim planfrasen, Emmer Th., Popke H., Borysenko D. A. (2015)
Клименко С. А. - Состояние поверхностного слоя инструментов с ПСТМ на основе сBN при точении закаленной стали, Манохин А. С., Копейкина М. Ю. (2015)
Колесник В. А. - Температура резания при сверлении пакетов углепластик/титановый сплав, Криворучко Д. В., Митал Д. (2015)
Кравченко Ю. Г. - К вопросу эмпирического определения напряжений и коэффициентов трения при стружкообразовании, Дербаба В. А., Крюкова Н. В. (2015)
Кузнецов Ю. Н. - Эволюционный и генетический синтез технологического оборудования нового поколения (2015)
Кучугуров М. В. - Влияние износа режущего инструмента на особенности динамики процесса резания при токарной обработке (2015)
Лавриненко В. И. - К вопросу о функциональном действии технологических сред при абразивной обработке кругами из сверхтвердых материалов, Солод В. Ю. (2015)
Левченко М. О. - Модульний комбінований інструмент для багатоцільових верстатів, Кравченко Л. С., Іщенко М. Г. (2015)
Lishcenko N. V. - Nonstationary and interrupted grinding temperature determination, Ryabenkov I. A., Larshin V. P. (2015)
Мироненко Е. В. - Общая структура математической модели для определения энергоэффективных технологических параметров токарной обработки деталей тяжелого машиностроения, Клименко Г. П., Калиниченко В. В. (2015)
Новиков Н. В. - Шлифование специального инструмента на станках с ЧПУ кругами из СТМ, Пащенко Е. А., Рябченко С. В. (2015)
Оборский Г. А. - Бесконтактное измерение относительных перемещений инструмента и детали в процессе резания, Паленный Ю. Г., Гугнин В. П., Перпери Л. М, Голобородько А. М. (2015)
Пасічник В. А. - Забезпечення якості оброблення отворів комбінованими свердлами у деталях з ПКМ, Адаменко Ю. І., Бесарабець Ю. Й., Степаненко С. О. (2015)
Посвятенко Е. К. - Фізико-механічні властивості поверхні глибоких отворів деталей після комбінованого протягування, Будяк Р. В., Посвятенко Н. І. (2015)
Роп’як Л. Я. - Теоретичне дослідження зміни кута підйому гвинтової лінії конічних різьб, Маковійчук М. В., Рогаль О. В. (2015)
Стрельчук Р. М. - Чувствительность эксплуатационных свойств шлифовального круга к изменению параметров его стандартной характеристики (2015)
Стрельчук Р. М. - Особенности износа алмазных кругов при шлифовании твердого сплава "Волкар", Джха Ш. К. (2015)
Ступницький В. В. - Дослідження залишкових деформацій, що формуються в результаті виконання технологічного переходу лезового оброблення деталі на основі імітаційного моделювання процесу різання (2015)
Тонконогий В. М. - Дослідження характеристик розсіювання енергії коливань в базових деталях верстатів з синтеграну, Голофєєва М. О., Балан В. О. (2015)
Тонконогий В. М. - Динамика прерывистого шлифования, Якимов А. А., Бовнегра Л. В. (2015)
Турманидзе Р. С. - Разработка методики подбора материалов для имплантов тазобедренного сустава человека и технологии их обработки с достижением высокой точности и качества сферических поверхностей (2015)
Филатов А. Ю. - Полирование прецизионных поверхностей оптоэлектронных элементов из сапфира (2015)
Якимов А. А. - Выбор геометрических характеристик макрорельефа рабочей поверхности прерывистого шлифовального круга с учетом динамических явлений, присущих прерывистому шлифованию, Бовнегра Л. В., Кулик В. П. (2015)
Якимов О. О. - Вплив конструкції переривчастого шліфувального круга на геометричні показники якості оброблюваної поверхні (2015)
Якубов Ч. Ф. - Исследование контактных характеристик при зубофрезеровании червячными фрезами с износостойким покрытием AlCrN, Сарычев Э. Н., Бютнер М. (2015)
Дронов А. И. - Редкие клинические наблюдения солидной псевдопапиллярной неоплазмы поджелудочной железы у беременных, Дронова В. Л., Рощина Л. А., Мокрик А. Н. (2017)
І Міжнародний конгрес "Репродуктивне здоров’я: мультидисциплінарний підхід у безперервному професійному розвитку лікарів" (2017)
Тяжелые менструальные кровотечения: современные подходы в диагностике и лечении (2017)
Веропотвелян Н. П. - Эффективность пренатальной диагностики синдрома Дауна в шести областях Центрального и Юго-Восточного регионов Украины (2017)
Макарчук О. М. - Клінічний досвід застосування різноманітних підходів до комплексної та превентивної терапії функціональних кіст яєчників, Матвійків Н. І. (2017)
Герасімова Т. В. - Профілактика репродуктивних втрат при плацентарній дисфункції, Морозова О. В., Гопчук О. М. (2017)
Вдовиченко Ю. П. - Ретроспективный анализ гестационных осложнений и перинатальных исходов у женщин с дисфункцией щитовидной железы, Алипова Н. Ф. (2017)
Цубанова Н. А. - Гиперпластические процессы эндометрия. Возможности коррекции натуропатическими препаратами, Барская А. В., Губченко Т. Д. (2017)
Прудніков П. М. - Роль клініко-анамнестичних даних у розвитку аденоміозу на сучасному етапі (2017)
Диндар О. А. - Особливості метаболічних і гормональних порушень у жінок з метаболічним синдромом на прегравідарному етапі (2017)
Бурлев В. А. - Манифестный дефицит железа у беременных: оценка допплерометрических параметров кровотока и феррокинетических показателей на фоне лечения, Федорова Ю. В., Сокур Т. Н., Ильясова Н. А. (2017)
Аббасова Н. В. - Особенности сократительной деятельности матки у рожениц с легкой преэклампсией, Алиева Э. М., Ахмед-заде В. А., Исмайлова А. Дж. (2017)
Бенюк В. О. - Маркери дисфункції ендотелію у вагітних з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок, Коваль С. Д., Курочка В. В., Ковалюк Т. В. (2017)
Пирогова В. І. - Антифібринолітична терапія у клініці невиношування вагітності – аспекти лікувальної тактики, Ошуркевич О. О. (2017)
Костюк А. Л. - Особливості репродуктивного та соматичного анамнезу вагітних з недиференційованою дисплазією сполучної тканини (2017)
Веропотвелян П. Н. - Гормональная контрацепция у несовершеннолетних и женщин молодого возраста, взаимосвязь с исходами беременности и родов, Радченко В. В., Пивнева Н. В., Осадчук Е. Г. (2017)
Мельник О. В. - Перебіг вагітності, пологів та перинатальні наслідки у пацієнток, що народили нормотрофних дітей з монохоріальної двійні (2017)
Вигівська Л. М. - Етіопатогенетичні аспекти перебігу І триместра вагітності у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Никонюк Т. Р. (2017)
Паньків В. І. - Вміст тиреотропного гормону в крові як основний діагностичний маркер і критерій успішності лікування захворювань щитоподібної залози (2017)
Корнацька А. Г. - Використання міфепристону з метою передопераційної підготовки жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки, Чубей Г. В., Флаксемберг М. А. (2017)
Костіков В. В. - Особливості оперативного лікування гінекологічних захворювань лапаротомічним та лапароскопічним доступом у жінок з екстрагенітальною патологією (2017)
Бенюк В. О. - Менструальна функція у жінок з аденоміозом у поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія на тлі гормонотерапії, Курочка В. В., Бенюк С. В., Алтібаєва Д. М. (2017)
Заднипряная О. И. - Клинико-психологические особенности течения акне у женщин с бесплодием (2017)
Гончарук Н. П. - Оптимізація підходів до розродження жінок, які завагітніли після застосування лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій, Ковида Н. Р. (2017)
Paliychuk O. V. - Possibility of clinical application of polymorphic variants of the genes ESR1 and CYP2D6*4 in patients with breast and endometrial cancer, Polishchuk L. Z., Rossokha Z. I. (2017)
Менеджмент тазовых предлежаний плода (2017)
Менеджмент беременности с имплантацией в области рубца на матке: отчет о случае (2017)
Содержание (2017)
Содержание (2016)
Бекиров Э. Л. - Способ определения контактных давлений при развертывании отверстий, Джемилов Э. Ш., Ваниев Э. Р. (2016)
Внуков Ю. Н. - О влиянии конструктивных и геометрических характеристик концевых фрез на виброустойчивость процесса фрезерования, Дядя С. И., Козлова Е. Б. (2016)
Залога В. О. - Аналіз динамічного стану технологічної системи в залежності від положення двигуна приводу подач, Шаповал Ю. В. (2016)
Калафатова Л. П. - Механизм формирования трещиноватого слоя при шлифовании ситаллов, Поколенко Д. В. (2016)
Кальченко В. І. - Модульне 3D-моделювання інструментів, процесів зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями циліндричного та ступінчастого вала і ельборового круга, Кальченко В. В., Сіра Н. М., Кальченко Д. В. (2016)
Клименко Г. П. - Определение рациональных регламентов эксплуатации инструментов для тяжелых станков с ЧПУ, Васильченко Я. В., Лишенко А. Н. (2016)
Кравченко Ю. Г. - Контактна температура стружки від швидкорухомого джерела тертя з лезом, Крюкова Н. В. (2016)
Лищенко Н. В. - Разделение профиля поверхности на систематическую и случайную составляющие, Ларшин В. П. (2016)
Ляшенко Б. А. - Применения дискретных покрытий в режущих инструментах, Клименко С. А. (2016)
Мироненко Е. В. - Стратегия определения энергоэффективных технологических параметров токарной обработки деталей тяжелого машиностроения, Калиниченко В. В. (2016)
Мицык А. В. - Новая разновидность способа отделочно-зачистной обработки и агрегатированный вибростанок вибрационного и центробежного динамического воздействия, Федорович В. А. (2016)
Nagy N. - Influences of the technological parameters on the surface twist in grinding, Kundrak J. (2016)
Настасенко В. А. - Боковые многогранные неперетачиваемые пластины как новый вид для оснащения отрезных резцов и сравнение их с мировыми аналогами (2016)
Nguyen Thi Phuong Giang - The grindability of segmented grinding wheels produced by Vietnam in rough machining aluminum material (2016)
Немировський Я. Б. - Поділ стружки при комбінованому протягуванні деталей із чавунів, Чернявський О. В., Єрьомін П. М. (2016)
Прилипко А. Л. - Влияние условий контурного фрезерования на напряженное состояние и разрушение пакетов металл-композит, Тарасюк А. П. (2016)
Руднев А. В. - Решение задач управления при алмазно-искровом шлифовании сверхтвёрдых материалов, Узунян М. Д. (2016)
Рязанова-Хитровская Н. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния зоны обработки при алмазном выглаживании, Пыжов И. Н. (2016)
Стрельчук Р. М. - Физическое моделирование напряженно-деформированного состояния твердосплавных инструментов из наноразмерных зерен монокарбида вольфрама при шлифовании (2016)
Турманидзе Р. С. - Исследование технологии изготовления и эффективности использования твердосплавных микросверл с переменным углом наклона спиральных канавок при глубоком сверлении деталей мехатронных систем, Бачанадзе В. И., Попхадзе Г. З. (2016)
Федорович В. А. - Методология определения рациональных характеристик алмазных кругов на этапе их изготовления, Островерх Е. В., Козакова Н. В. (2016)
Слово о юбилярах. Профессор Залога Вильям Александрович (к 80-летию со дня рождения) (2016)
Негляд В. В. - Пошуки суперсиметрії на великому адронному колайдері, Обіход Т. В. (2014)
Pascalutsa V. - The contribution of the retardation effects to the total energy splitting of hydrogenlike atoms, Gorkavenko V., Vilchinskii S. (2014)
Наджафов Б. А. - Оптоэлектронные свойства в гидрогенизированных тонких пленках a-Si1−xGex:H (x = 0–1), полученных плазмохимическим осаждением, Дадашова В. В. (2014)
Glushko E. Ya. - Spectrum and optical contrastivity of an oxidized comb-like silicon photonic crystal (2014)
Лінчевський І. В. - Модулятор світла на магнітооптичному кристалі в складі біморфної структури у режимі магнітомеханічних коливань, Петріщєв О. М. (2014)
Полатайко М. М. - Область допустимих значень температури, чисел Маха і питомого вмісту водню в газовій суміші можливого існування нормальної сферичної детонації (2014)
Забашта Ю. Ф. - Вплив зневоднення на внутрішній тиск у клітинах, Свечнікова О. С., Северилов С. В. (2014)
Стасюк І. В. - Дослідження бозонного спектра двовимірних оптичних ґраток зі структурою типу графену. Надплинна фаза, Величко O. B., Дулепа І. Р. (2014)
Kravchuk V. P. - Stability of magnetic nanowires against spin-polarized current (2014)
Данилевич О. Г. - Вплив магнітопружної взаємодії на перший поперечний звук в феромагнетику кубічної симетрії в околі мартенситного перетворення (2014)
Гапонова О. П. - Дослідження дифузійних процесів в порошкових матеріалах і їх роль у формуванні структури, Колосюк А. Г. (2014)
Цивіліцин В. Ю. - Розрахунок та експериментальне дослідження сили втягування магнітних пружин двох типів, Мільман Ю. В., Гончарук В. А., Бондар І. Б. (2014)
Адамів В. Т. - Формування і оптичні властивості металічних наночастинок Ag в боратному склі Li2B4O7−Gd2O3−Ag2O, Болеста І. М., Бурак Я. В., Гамерник Р. В., Дутка Р. М., Карбовник І. Д., Перів М. В., Теслюк І. М. (2014)
Sagun V. V. - Strangeness enhancement at the hadronic chemical freeze-out, Oliinychenko D. R., Bugaev K. A., Cleymans J., Ivanytskyi A. I., Mishustin I. N., Nikonov E. G. (2014)
Oliinychenko D. R. - Separate chemical freeze-out of strange particles with conservation laws, Sagun V. V., Ivanytskyi A. I., Bugaev K. A. (2014)
Frolov P. A. - Relativistic invariance and mass renormalization in quantum field theory, Shebeko A. V. (2014)
Nesterov A. V. - Spectrum of bound states of nucleus 10B in a three-cluster microscopic model, Vasilevsky V. S., Kovalenko T. P. (2014)
Franiv V. A. - Structural transformations in Tl4HgI6 and Tl4CdI6 crystals as evidenced by dielectric properties and conductivity, Czapla Z., Dacko S., Franiv A. V., Kushnir O. S. (2014)
Лінчевський І. В. - Використання магнітооптичних кристалів для реєстрації механічних напружень, Шевченко Т. І. (2014)
Каширіна Н. І. - Застосування методів квантової теорії поля до розробки трансляційно-інваріантної теорії полярона та біполярона (2014)
Клюй М. І. - Вплив телуру на деградаційну стійкість кристалів напівізолюючого арсеніду галію, Ліптуга А. І., Лозінський В. Б., Оксанич А. П., Притчин С. Е., Фомовський Ф. В., Юхимчук В. О. (2014)
Пелещак Р. М. - Вплив електрон-деформаційних ефектів на електронну структуру квантових точок у напружених наногетероструктурах, Кулик Н. Я. (2014)
Маркович Б. М. - Ефективний потенціал міжелектронної взаємодії для напівобмеженого електронного газу з врахуванням поправки на локальне поле, Задворняк І. М. (2014)
Леляков О. П. - Динаміка пробної нуль-струни, без обертання, в гравітаційному полі "розмазаної" замкненої нуль-струни, яка прямує в площині z = 0, Карпенко А. С., Бабаджан Р.-Д. О. (2014)
Пасічний А. - Кулонівські резонанси, квазіреальні фотони і феномен дипольного гігантського резонансу, Пригодюк О. (2014)
Мамута О. Д. - Особливості впливу неперервного та імпульсного лазерного випромінювання на оптичні та теплофізичні характеристики біологічних тканин, Войцехович В. С., Качалова Н. М., Головко Л. Ф., Ганул В. Л., Зайцев С. Л., Кравченко О. М. (2014)
Жовтянський В. А. - Кінетика плазмо-хімічних реакцій утворення атомів азоту в жевріючому розряді в суміші азот–аргон, Анісімова О. В. (2014)
Klochko M. S. - Application of surface waves for studying the characteristics of gas-trapping sensors located on a solid surface, Syrkin E. S., Voinova M. V. (2014)
Неймаш В. Б. - Механізм індукованої оловом кристалізації аморфного кремнію, Гуща О. O., Шепелявий П. Є., Юхимчук В. О., Данько В. А., Мельник В. В., Кузьмич А. Г. (2014)
Сименог І. В. - Про неефективність відштовхувальних δ-потенціалів у багатовимірних просторах, Гринюк Б. Є., Кузьменко М. В. (2014)
Жиганюк І. В. - Природа зсуву частоти валентних коливань гідрогенів у молекулах води, Маломуж М. П. (2014)
Ткач М. В. - Вплив обмежених поляризаційних фононів на електронний спектр трибар’єрної активної зони квантового каскадного детектора, Сеті Ю. О., Гринишин Ю. Б. (2014)
Ганджа І. С. - Нелінійне рівняння Шредінґера вищого порядку для обвідної повільно модульованих гравітаційних хвиль на поверхні рідини скінченної глибини та його квазісолітонні розв’язки, Седлецький Ю. В., Дутих Д. С. (2014)
Авторський покажчик до 59 тому "Українського фізичного журналу" за 2014 рік (2014)
Тематичний покажчик до 59 тому "Українського фізичного журналу" за 2014 рік (2014)
Академіку Миколі Григоровичу Находкіну 90 років (2015)
Микола Григорович Находкін (2015)
Поданчук Д. В. - Сенсор Талбота із адаптацією дифракційної ґратки до аберацій досліджуваного хвильового фронту, Голобородько А. О., Котов М. М., Петрів Д. А. (2015)
Толочкевич Ю. М. - Динаміка заряджених згустків у збудженому ними в плазмі кільватерному полі, Анісімов І. О., Літошенко Т. Є. (2015)
Балакін Д. Ю. - Роль утворення і термодесорбції оксидів молібдену в корозійному руйнуванні поверхні (110) Mo, Птушинський Ю. Г. (2015)
Войценя В. С. - Поведінка металевих діагностичних дзеркал із різною структурою в умовах, що імітують умови їх роботи в термоядерному реакторі ІТЕР, Бардамид О. Ф. (2015)
Коваль І. П. - Взаємодія молекулярного кисню з поверхнею Si(001), вкритою моношарами хрому та титану, Лень Ю. А., Находкін М. Г., Свішевський М. О., Яковенко М. Ю. (2015)
Кулик М. М. - Вплив внутрішньоплощинної анізотропії на величину поля критичного переходу в наногранулярних плівках з перпендикулярною анізотропією, Калита В. М., Лозенко А. Ф., Рябченко С. М., Стогнєй О. В., Ситніков А. В. (2015)
Литовченко В. Г. - Формування нанорозмірних фаз при акусто-стимульованому іонно-променевому синтезі, Мельник В. П., Романюк Б. М. (2015)
Лушкін О. Є. - Про ефективні термоелектронні катоди (2015)
Находкін М. Г. - Взаємодія кисню та гадолінію з Si(100)- 2 × 1. Утворення системи з роботою виходу 1 еВ, Федорченко М. І. (2015)
Prokopenko O. V. - Microwave signal sources based on spin-torque nano-oscillators (2015)
Sizov F. - Uncooled wide-range spectral optoelectronic devices on the base of HgCdTe semiconductor (2015)
Сологуб С. В. - Поверхневе розсіювання носіїв струму і поверхневі електронні стани, Борденюк І., Тегенкамп К., Пфнюр Х. (2015)
Афанас’єва Т. В. - Дослідження взаємодії атомів елементів IV та V груп з гранями Si(001), Ge(001) (2015)
Voskoboynikov O. - Broken reflection symmetry and diamagnetic coefficient of carriers confined in semiconductor lateral quantum dot molecules (2015)
Goriachko A. - Scanning tunneling microscopy investigation of the Si(001)-c(8 × 8) nanostructured surface, Kulyk S. P., Melnik P. V., Nakhodkin M. G. (2015)
Лопатіна Я. Ю. - Самоорганізація довголанцюжкових аліфатичних молекул та їх похідних на атомно гладких поверхнях, Сененко А. І., Марченко О. А., Наумовець А. Г. (2015)
Lyubinetsky I. V. - Key role of M.G. Nakhodkin’s insight and inspiration in development of UHV STM-related techniques and methods (2015)
Находкін М. Г. - Механізми еволюції поверхні при рості нелегованих нанокремнієвих плівок, Родіонова Т. В., Сутягіна А. С. (2015)
Репецький С. П. - Електронна структура та електропровідність графену з домішкою азоту, Третяк О. В., Вишивана І. Г. (2015)
Bugaev K. A. - Non-smooth chemical freeze-out and apparent width of wide resonances and quark gluon bags in a thermal environment, Ivanytskyi A. I., Oliinychenko D. R., Nikonov E. G., Sagun V. V., Zinovjev G. M. (2015)
Povoroznyk O. M. - Spectrum of resonance states in 6He. Experimental and theoretical analyses, Vasilevsky V. S. (2015)
Шпеник О. Б. - Електронне збудження та іонізація парів сірки, селену, телуру, Ердевді М. М., Маркуш П. П., Контрош Є. Е., Чернишова І. В. (2015)
Гомонай О. І. - Автоіонізаційні резонанси в спектрі трифотонної іонізації атома ітербію (2015)
Gorev V. N. - Hydrodynamic, kinetic modes of plasma and relaxation damping of plasma oscillations, Sokolovsky A. I. (2015)
Лев Б. І. - Розподіл електронів на деформованій поверхні рідкого гелію, Остроух В. П., Тимчишин В. Б., Загородній А. Г. (2015)
Герасимов О. І. - Кінетична модель компактизації гранульованих матеріалів, Співак А. Я. (2015)
Гаєвський В. Р. - Електропровідність водних розчинів вуглекислоти (2015)
Булавін Л. А. - Розрахунок константи рівноваги димерізації молекул насиченої пари важкої води, Храпатий С. В., Махлайчук В. М. (2015)
Мінайлова І. А. - Дослідження термопружності у кристалі кремнію методом інтерференції поляризованого випромінювання з використанням модуляційної поляриметрії (2015)
Дем’янишин Н. М. - Релаксація статичної фотопружності в кристалах германату свинцю (2015)
Байматов П. Ж. - Влияние поляризации среды на электронную энергию в квантовой точке, Иноятов Ш. Т. (2015)
Gorbar E. V. - Chiral asymmetry in magnetized dense relativistic matter and pulsar kicks (2015)
Vasilevsky V. S. - T-matrix in discrete oscillator representation, Soloha-Klymchak M. D. (2015)
Lyakhno Yu. P. - Possible measurement of the probability of P-states in the ground state of 4He nucleus (2015)
Булавін Л. А. - Аномальна малокутова асимптотика інтенсивності розсіяння нейтронів, Забашта Ю. Ф. (2015)
Коробко О. В. - Дослідження впливу опромінення на процес випаровування підвішених краплин спиртів, Британ А. В., Вербінська Г. М., Гаврюшенко Д. А. (2015)
Герасимов О. І. - Статистичний опис надлишкових властивостей бікомпонентних систем, Сомов М. М. (2015)
Baran A. V. - Energy levels and eigenfunctions for two-dimensional electron systems with confining square well potentials and spin-orbit interactions in the presence of magnetic field, Kudryashov V. V. (2015)
Sarkanych P. - On the phase diagram of the 2d Ising model with frustrating dipole interaction, Holovatch Yu., Kenna R. (2015)
Воротягін І. С. - Особливості діелектричної нелінійності у параелектриках, Поплавко Ю. М., Фомічов Є. М. (2015)
Стріха М. В. - Частотні межі для графенового провідного каналу, зумовлені наявністю квантової ємності та кінетичної індуктивності (2015)
Толочко А. - Структура і спектральні властивості нових композитів на основі метал-алканоатів з наночастинками золота, Теселько П., Лящова А., Федоренко Д., Клімушева Г., Мирна Т., Асаула В. (2015)
Козловський М. П. - Аналітичний опис критичної поведінки тривимірного одновісного магнетика в зовнішньому полі з виділенням системи відліку, Пилюк І. В. (2015)
Bilous P. V. - Parasitic signals in the method of recoil nuclei applied to direct observation of the 229mTh isomeric state, Yatsenko L. P. (2015)
Dobrova V. Ye. - The comparative analysis of the ISO 9001:2015 standard and Good Clinical Practice guidelines: the framework for improving management of clinical trials, Ratushna K. L., Grintsov Ie. F., Bezugla N. P. (2017)
Yarnykh T. G. - Modern aspects of treatment of allergic dermatitis with the secondary fungal infections, Levchenko V. S., Rukhmakova O. A. (2017)
Чекман І. С. - Біологічно активні речовини як наноструктури: біохімічний аспект, Горчакова Н. О., Сімонов П. В. (2017)
Пропіснова В. В. - Викладання клінічної фармації в Болгарії в межах міжнародного обміну за програмою ERASMUS+: перший досвід, Попов С. Б., Зупанець І. А. (2017)
Golovenko M. Ya. - The effect of propoxazepam on development of thiosemicarbazide-induced GABA-deficient seizures in mice, Reder A. S., Larionov V. B., Valivodz’ I. P. (2017)
Zupanets I. A. - The study of acute toxicity of the topical combination with glucosamine and ketoprofen in the form of a cream-gel, Davishnia N. V., Shebeko S. K., Lyapunov M. O. (2017)
Калько К. О. - Циркадіанні особливості антиоксидантних та мембранопротекторних властивостей глутаргіну в умовах гострого хронодетермінованого парацетамолового гепатиту, Дроговоз С. М., Койро О. О., Позднякова А. Ю. (2017)
Цубанова Н. А. - Вплив комплексної антидіабетичної композиції на гістоструктуру підшлункової залози щурів за умов дексаметазонового діабету, Бердник О. Г. (2017)
Стасевич М. В. - Синтетичний потенціал та біологічна дія 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів і їх функціональних похідних, Зварич В. I., Лунін В. В., Новіков В. П., Вовк M. В. (2017)
Камінський Д. В. - Донори Н2S у створенні інноваційних лікарських засобів, Крищишин А. П., Єлісєєва О. П., Лесик Р. Б. (2017)
Alfred-Ugbenbo D. - Validation of the method for hydrochlorothiazide assay in extemporaneous preparations, Zdoryk O. A., Bevz N. Yu., Georgiyants V. A. (2017)
Редькін Р. Г. - Синтез спіро-2-оксіндольних похідних імідів піролідин-3,4-дикарбонової кислоти із залишками біогенних сірковмісних амінокислот та їх антигіпоксична активність (2017)
Титул, содержание (2015)
Мартыненко Н. М. - Методы активации углеродных нанотрубок для сорбции молекулярного водорода (Обзор), Вавриш А. С. (2015)
Чернявский Н. В. - Опыт сжигания импортных углей в котлоагрегатах ТЭС и ТЭЦ, Рохман Б. Б., Провалов А. Ю., Косячков А. В. (2015)
Жовтянский В. А. - Общие принципы переработки отходов с извлечением их энергетического потенциала на основе плазменных технологий. 1. Экологические требования, термодинамика процесса и его энергетическая эффективность, Орлик В. Н., Петров С. В., Якимович М. В. (2015)
Пилипенко Р. А. - Опыт применения технологии точного нагрева при обжиге огнеупорных изделий, Пилипенко А. В., Логвиненко Д. М. (2015)
Алексеенко В. В. - Особенности обращения с твердым остатком термического обезвреживания медицинских отходов, Сезоненко А. Б., Васечко А. А., Никитин В. Ю. (2015)
Горбунов А. В. - Сухие методы десульфуризации дымовых газов при слоевом сжигании угля в водогрейном котле малой мощности, Мигалин С. В., Козырев А. Ю., Горбунов А. А. (2015)
Мисак С. Й. - Розрахунок продуктивності пилосистеми котлів ТПП-312 енергоблоків 300 МВт при спалюванні непроектних видів палива (2015)
Титул, содержание (2015)
Чернявський М. В. - Сучасні проблеми паливозабезпечення та паливоспоживання ТЕС України (2015)
Маляренко Е. Е. - Показатели энергетической эффективности и определение потенциала энергосбережения в промышленных технологиях, Майстренко Н. Ю. (2015)
Вольчин І. А. - Числове дослідження процесу сіркоочищення за напівсухим амонійним методом, Коломієць О. М., Ясинецький А. О. (2015)
Пылёв В. А. - Улучшение эколого-экономических показателей дизеля с учетом модели эксплуатации транспортного средства, Клименко А. Н. (2015)
Сигал И. Я. - Продление ресурса промышленных и отопительных котлов котельных и ТЭЦ, Смихула А. В., Марасин А. В., Лавренцов Е. М. (2015)
Марчук Ю. В. - Створення комп’ютеризованої сорбційно-десорбційної установки та її випробування на прикладі адсорбції водню, Снігур О. В., Праженнік Ю. Г., Бондаренко Б. І. (2015)
Лондаренко О. О. - Контрольно-аналітичні аспекти управлінського обліку виконання наукової тематики у бюджетних установах, Подпригора О. А. (2015)
Ильенко Б. К. - Первый китайско-украинский форум по науке и технологиям (2015)
Дячок О. О. - Збірник наукових праць "Історія торгівлі, податків та мита" (2010–2015 рр.) у кількісних показниках (2016)
Литвинов В. В. - Отражение особенностей развития торговли на русском Дальнем Востоке (1857–1917 гг.) в литературе (2016)
Воронов В. І. - Катеринославські "мотиви" в "Киевской старине" (2016)
Угач А. В. - Українські націоналістичні організації за документами радянських органів державної безпеки у роки Другої світової війни (2016)
Habaj M. - Selected written accounts of the wood trade in the Eastern Mediterranean (2016)
Войнаровський А. М. - Промисли як важлива одиниця економіки Поділля (XV – перша половина XVII ст.) (2016)
Заяць О. А. - Звичаї та повсякденні практики львівського цеху багатих крамів у світлі цехових протоколів XVI – першої третини XVII ст. (2016)
Лильо І. М. - До питання про діяльність грецьких купців на території Молдавії та Речі Посполитої в ХVI – першій половині XVII ст. (2016)
Слісаренко О. М. - Митно-комерційні фактори зовнішньої торгівлі Росії в роки Північної війни (2016)
Rutkowski M. - Propozycje zmian zarządzania szarwarkiem i finansowaniem transportu oraz naprawy i budowy dróg w Królestwie Polskim w pierwszej połowie lat 60-tych XIX wieku (2016)
Проців О. Р. - Формування ціни на мисливські види пернатої дичини у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Морозов О. В. - Імпорт кораблів і допоміжних суден для Російської імперії в роки Першої світової війни (2016)
Сердюк А. С. - Cтендовые представления об истории авторской перфомансно-фуршетной пластики, Кондрашов А. А. (2016)
Савченко С. В. - "Медовый месяц" революции: Екатеринославская епархия в марте 1917 г. (2016)
Архірейський Д. В. - Розвиток зовнішньої торгівлі радянських Росії та України за доби "воєнного комунізму" (2016)
Лапченко А. С. - Особливості державного регулювання селянських промислів на Харківщині протягом 1921−1929 рр. (2016)
Олійник М. П. - Практика стягнення єдиного сільськогосподарського податку на Поділлі в 1923–1928 рр. (2016)
Масик Р. В. - Промисловий податок у міжвоєнній Польщі (рецепція господарського середовища Східної Галичини) (2016)
Фрадинський О. А. - Повітряна траса "Аляска–Сибір" як один із маршрутів ленд-лізу (2016)
Недосекова Е. С. - Особенности финансово-правового статуса таможенных платежей в Российской Федерации (2016)
Щетинін А. І. - Історичний аспект розвитку теорії суспільного відтворення та її сучасний контекст (2016)
Єгоров А. Є. - Сучасний стан нормативного регулювання правонаступництва України (2016)
Скубій І. В. - Семінар з еволюції роздрібної торгівлі у ХХ ст. в місті Уппсала (Швеція) (2016)
Дячок О. О. - Х Міжнародна наукова конференція "Історія торгівлі, податків та мита" в Університеті митної справи та фінансів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Лисенков Е. А. - Вплив кінцевих гідроксильних груп на перколяційну поведінку систем на основі олігоетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок, Стрюцький О. В., Бохван С. І., Клепко В. В. (2017)
Цебрієнко Т. В. - Теплофізичні властивості органо-неорганічних взаємопроникних полімерних сіток за наявності політитаноксиду, Ярова Н. В., Алексєєва Т. Т. (2017)
Кузьменко М. Я. - Вплив природи і кількості модифікаторів з атомами-комплексоутворювачами (Ti та В) на властивості композитів на основі поліпропілену, Баштаник П. І., Кузьменко С. М., Ласковенко Н. М., Кіндрич В. П. (2017)
Орел Л. А. - Мас-спектрометричне дослідження полімерних матриць на основі зшитого поліакриламіду та b-циклодекстринвмісного псевдоротаксану, Бойко В. В., Бортницький В. І., Кобріна Л. В., Сінельніков С. І., Радченко О. А., Рябов С. В. (2017)
Неділько О. П. - Дослідження біодеградації полімерних композиційних матеріалів на основі термопластичного крохмалю, Тимченко К. М., Мішуров Д. О. (2017)
Мишак В. Д. - Дослідження властивостей полімерних композицій на основі функціоналізованих кополімерів і олігомерів рослинних олій, що містять модифікований монтморилоніт, Семиног В. В., Мужев В. В. (2017)
Kobylinskyy S. - Polymer blends based on polyurethane ionomer and chitosan, Shtompel' V., Riabov S. (2017)
Чумаченко В. А. - Вплив молекулярної структури кополімерів Декстран – полі-N-ізопропілакриламід на особливості конформаційного переходу, Куцевол Н. В., Гарагуц Ю. І., Рижко В. О., Мельник Н. П. (2017)
Ткаченко И. М. - Мета-замещенный полиариловый эфир, содержащий октафторбифениленовые фрагменты (2017)
Содержание (2017)
Гребеников А. Г. - Особенности аэродинамических характеристик крыла обратной стреловидности, Гуменный А. М., Ерёменко С. М., Соболев А. А., Соляник П. Н. (2017)
Гребеников А. Г. - Влияние типа заклепок на герметичность образцов заклепочных соединений пластин с заполненными незагруженными отверстиями, Мялица А. К., Гуменный А. М., Андрющенко В. М., Чумак А. С., Буйвал Л. Ю., Капустин С. С. (2017)
Герасименко В. П. - О формировании облика ГТД и У перспективных схем, Грищенко А. В. (2017)
Масько О. М. - Формування масово-енергетичних параметрів безпілотного літального апарату контейнерного старту класу "міні" (2017)
Орловський П. М. - Аналіз проблем забезпечення безпеки льотної експлуатації вертольотів при транспортуванні вантажів на зовнішній підвісці, Денищук В. М. (2017)
Погудин А. В. - Обзор характеристик и методов создания группировки малых космических аппаратов, Губин С. В. (2017)
Бычков А. С. - Исследование износостойких покрытий на основе карбида вольфрама, наносимых высокоскоростным газопламенным методом HVOF для деталей авиационного назначения, Коцюба А. А., Потягов В. Ю. (2017)
Лупкин Б. В - Эффективность применения поверхностного деформирования в авиастроении, Мамлюк О. В., Пинчук А. А. (2017)
Брега Д. А. - Исследование влияния эмиссионных свойств катода на режим привязки электрической дуги, Планковский С. И., Цегельник Е. В., Алкиб А. М. (2017)
Поліщук О. О. - Визначення якості покриттів металічних поверхонь із застосуванням акрилових емалей, Пономарьова М. В., Гайдайчук О. О. (2017)
Бабушкин А. А. - Система компьютерной поддержки принятия решений при проектировании сборочных приспособлений в самолетостроении, Сироджа И. Б., Бабушкин А. И. (2017)
Костюк Г. И. - Научные основы создания высокоэнтропийных нитридных, карбидных, боридных и оксидных нанопокрытий на твёрдом сплаве Т12А, Сысоев Ю. А., Мелкозерова О. М. (2017)
Кочук С. Б. - Новые возможности экспериментальной установки "Аэродинамическая труба", Яценко В. А. (2017)
Суббота А. М. - Повышение точности системы управления зенитной ракеты, Ворошилова Н. В. (2017)
Суббота А. М. - Применение нечеткого регулятора для повышения качества системы управления КЛА на базе двигателей-маховиков, включенных по дифференциальной схеме, Джулгаков В. Г., Басова А. Е. (2017)
Чумак М. А. - Система автоматичного топографічного регулювання швидкості автомобіля (2017)
Урбанович В. А. - Метод расчета характеристик общего напряженно-деформированного состояния полозкового шасси вертолета при его посадке на авторотации, Червоная Е. А., Шепель И. Н. (2017)
Бабенко Ю. В. - Критерии поддержки принятия решений в процедуре оценивания эффективности модификаций самолетов транспортной категории (2017)
Гарбуз С. К. - Ціннісний підхід в управлінні зацікавленими сторонами програм надання нових освітніх послуг ВНЗ (2017)
Калмыков П. В. - Метод распределения страховых ресурсов с учетом влияния факторов риска, Коба С. А., Вайленко И. В. (2017)
Попов В. А. - Анализ эффективности функционирования электротранспортного предприятия, Белоконь Ю. А., Макаренко О. Н. (2017)
Волков Ю. В. - Особливості проведення дистанційного діагностування технічного стану в системі інформаційного забезпечення життєвого циклу транспортного засобу (2017)
Мазорчук М. С. - Технология адаптивного тестирования в среде R, Добряк В. С., Кочура А. Р. (2017)
Носова Н. Ю. - Метод оценки квалификации технического персонала проектана основе многокритериальной модели и кластерного анализа., Малеева О. В., Губка А. С. (2017)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2017)
Выходные данные (2017)
Виткалов В. Г. - Культурно-мистецькі рефлексії у сучасній вищій школі (2016)
Зінків І. Я. - Кобза: до питання витоків національного музичного інструмента (2016)
Олійник О. Г. - "Флейта пана" в духовній культурі племен доби неоліту – бронзи (2016)
Чень Наньпу. - Дзвіночки та дзвони в китайській інструментальній культурі доби бронзи (2016)
Підгорбунський М. А. - Еволюція невменного розспіву та його нотації в Київській Русі (2016)
Осадча О. А. - Українська хатня ікона як домінанта при створенні іконічного образу селянського житла кінця XVIII – початку XX століття (2016)
Демідко О. О. - Тенденції розвитку театральної культури Маріуполя в другій половині ХХ століття (1970-1980-ті рр.) (2016)
Ян І. М. - Діяльність музично-театральних осередків Слобожанщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Волошенко В. О. - Художній метал Львова першої половини ХХ століття: тенденції розвитку, стильові особливості (2016)
Дихнич Л. П. - Театральні костюми Поля Пуаре: синтез моди і сценічно-декораційного мистецтва (2016)
Чурпіта Т. М. - Перший сезон Миколи Трегубова у Львіському державному театрі опери та балету (вересень 1940 – червень 1941 рр.) (2016)
Дьерке Г. Г. - Індуктивно-індивідуалізуюче та дедуктивно-синтезуюче спрямування у портретах Володимира Микити 1950 – початку 1970-х рр. (2016)
Гуляєва О. В. - Поєднання традиції та новаторства у творчості художників "суворого стилю" на півдні України у 60-70 роках ХХ століття (2016)
Смирна Л. В. - "Національна форма" та "сучасний стиль" в українському мистецькому нонконформізмі 1960-х років (2016)
Гаврилів Г. М. - Львівський клуб українських митців як транслятор національної традиції (2016)
Москвічова Ю. О. - Установи культури та центри дозвілля як складова системи організації культурно-мистецького життя регіону (на прикладі Вінниччини) (2016)
Лук’яненко Д. О. - Кобзарські традиції у сучасній музичній практиці України (2016)
Бобечко О. Ю. - Специфіка формування жіночого сольного репертуару в бандурному виконавстві (2016)
Кравець А. А. - До історії вітчизняної балетної школи жіночого виконавства: романтична природа класичних образів Олени Потапової (2016)
Загайська Д. Л. - Символ у добу первісності та стародавніх культурах (2016)
Гуральна С. С. - Обрядово-практична і концертна діяльність церковних хорів Галичини (2016)
Салдан С. О. - Онтологія музики у світогляді Р. Штайнера та її рефлексії у музичній естетиці Е. Гансліка (2016)
Молчко У. Б. - Поезія Івана Франка в музичній інтерпретації Остапа Бобикевича (2016)
Басса О. М. - Поезія Івана Франка у вокальній інтерпретації західноукраїнських композиторів першої третини ХХ століття (2016)
Олійник С. Ф. - Національно-культурні чинники формування Львівської музичної Шопеніани (2016)
Пуларія Т. В. - "…Джерело тієї води, що тече в життя вічне" (світ архетипів Олександра Антонюка) (2016)
Макарова З. М. - Балети класичної спадщини М. Петіпа – П. Чайковського у балетмейстерській інтерпретації Олексія Ратманського (2016)
Охманюк В. Ф. - Творчість Володимира Зубицького в сучасному конкурсному репертуарі (2016)
Собкович О. С. - Художня критика початку 1990-х років у контексті соціокультурного впливу (2016)
Потієнко С. В. - Становлення спеціалізованих періодичних друкованих видань та еволюція української музичної періодики для бандуристів (2016)
Ничай Л. - Організаційно-змістові відмінності пленеру та програм мистецьких резиденцій в сучасних умовах (2016)
Бараніченко П. О. - Синтез традиційного та новітнього в драматургії фольклорно-етнографічних свят (на прикладі свята Різдва) (2016)
Кравчук О. М. - Традиції становлення етнічного святкового костюму Волині (2016)
Шкурко В. Ю. - Теоретичні основи трансформації жіночого образу в контексті модних інновацій ХХ століття (2016)
Конвалюк У. В. - Трансформації фольклору у творчості сучасних українських естрадних співачок (2016)
Власова А. Ю. - Фестиваль "Червона рута" як чинник розвитку національної масової культури (2016)
Хлистун О. С. - Традиції перевтілення актора у театрально-драматичній практиці (2016)
Воронік Д. С. - Архетип культурного героя в українському візуальному мистецтві початку ХХІ ст. (2016)
Осадча О. А. - Християнська тематика в українському станковому живописі 1980-2000-х років крізь призму національної традиції (2016)
Поплавська А. В. - Національна стилістика сучасних українських ресторанних закладів (2016)
Даниленко О. В. - Принципи зовнішнього художнього оформлення будівель готельно-ресторанного комплексу (2016)
Радко Ю. І. - Модифікації баянної сонати на основі жанрового синтезу поеми і балади (2016)
Цюпа Н. П. - Народні хорові колективи в українському музичному просторі (2016)
Кравченко А. І. - Органологічні та стилістичні параметри жанрів камерно-інструментальної музики України (кінець ХХ – початок ХХІ ст. ) (2016)
Перцова Н. О. - Хоровий цикл "Сім експресій" Вероніки Тормахової: до проблеми циклічності (2016)
Карпаш О. М. - Комедія на українських театральних фестивалях: ідентифікація жанру та засади його відтворення (2016)
Антонова-Колесник К. А. - М. Лисенко як мистецький та громадський діяч у листах членів "Старої громади" (2016)
Костюк Л. К. - Становлення особистості художника Георгія Косміаді у взаємодії з культурно-мистецьким середовищем Москви (1905-1915 гг. ) (2016)
Виткалов С. В. - Науково-дослідна діяльність як важливий чинник становлення української державності (міжнародний науковий захід у м. Рівне), Корольчук О. Л. (2016)
Олексюк А. В. - Мистецькі проекти Дрогобича та їх значення у популяризації нової оригінальної творчості для народних інструментів (2016)
Содержание (2017)
Федоров С. И. - Аванпроект беспилотного самолета транспортной категории, Хаустов А. В., Крамаренко Т. М., Долгих В. С. (2017)
Татаренко В. Н. - Схема самолета транспортной категории со съемным грузопосадочным модулем фюзеляжа, Шелудько А. В., Гребеников А. Г., Лупкин Б. В. (2017)
Tsukanov R. U. - Selection of Optimal Center-of-Gravity of Transport Category Air-plane from Minimum Required Thrust Condition (2017)
Гушпит Р.Н. - Усовершенствование технологии лазерной наплавки авиационных деталей путем использования адаптивной системы дистанционного бесконтактного измерения геометрических параметров (2017)
Дьяченко Ю. В. - Разработка математической модели процесса поверхностного наклепа ударами шариков, Коллеров В. В., Трифонов О. В., Воронько И. А., Гарин В. О. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського