Мангушев Р. А. - Научно-техническое сопровождение проектирования и строительства оснований и фундаментов специалистами СПбГАСУ, Веселов А. А., Конюшков В. В., Сапин Д. А. (2014)
Улицкий В. М. - Усиление слабых грунтов оснований дорожных сооружений, Городнова Е. В., Шашкин М. А, Sikora Z., Wyroślak M. (2014)
Профессор Ю. А. Соболевский: ученый, педагог, человек (2014)
Титул, содержание (2016)
Osipov A. S. - Composites of the cBN–Si3N4 system reinforced by SiCw for turning tools, Klimczyk P., Cygan S., Melniichuk Iu. A., Petrusha I. A., Jaworska L. (2016)
Забуга В. Я. - Вплив вольфраму на кінетику окиснення алмазного нанопорошку, Бочечка О. О., Цапюк Г. Г., Куриляк Т. О., Федорчук О. С. (2016)
Литошенко Н. В. - Математичне моделювання дифузійних процесів формування кільцевої структури при спіканні сплавів TiC–Ni з додаванням легуючого карбіду (2016)
Шагинян Л. Р. - Свойства покрытий из высокоэнтропийного сплава Al–Cr–Fe–Co–Ni–Cu–V, получаемых методом магнетронного распыления, Горбань В. Ф., Крапивка Н. А., Фирстов С. А., Копылов И. Ф. (2016)
Sobiyi K. - High-speed machining of martensitic stainless steel using PcBN, Sigalas I. (2016)
Лавриненко В. И. - Коэффициент абразивного резания как характеристика, отражающая эксплуатационные показатели процесса шлифования кругами из сверхтвердых материалов (2016)
Шейко М. Н. - Форма зерен как фактор, определяющий параметры алмазно-гальванического покрытия правящего инструмента. Сообщение 2. Фактическая площадь контакта зерен с графитовой формой и смежные характеристики как исходные для расчета режимов нанесения алмазно-гальванического покрытия методом гальванопластики, Скок В. Н., Пасичный О. О. (2016)
Девин Л. Н. - Экспериментальное исследование влияния инструментального материала и режимов тонкого точения на уровень сигналов акустической эмиссии, Рычев С. В. (2016)
Долматов В. Ю. - Инфракрасные спектры алмазов различного генезиса и способов очистки, Кулакова И. И., Myllymäki V., Vehanen A., Бочечка А. А., Панова А. Н., Nguyen B. T. T. (2016)
Jouini Z. - Phase boundary between Na–Si clathrates of structures I and II at high pressures and high temperatures, Kurakevych O. O., Moutaabbid H., Godec Le Y., Mezouar M., Guignot N. (2016)
Cахаров В. О. - Дослідження сейсмічної реакції багатоповерхової будівлі з урахуванням нелінійного деформування середовищ (2014)
Литвиненко А. С. - Наскільки об’єктивно визначається значення верхньої межі пластичності зв’язних ґрунтів у сучасному будівельному ґрунтознавстві? (частина перша) (2014)
Литвиненко А. С. - Наскільки об’єктивно визначається значення верхньої межі пластичності зв’язних ґрунтів у сучасному будівельному ґрунтознавстві? (частина друга) (2014)
Агахонов О. М. - Інженерно-геодезичні вишукування як невід’ємна частина інженерних вишукувань для будівництва (2014)
Шаповал В. Г. - Определение коэффициента устойчивости откосов и склонов в рамках гипотезы о поверхности скольжения в виде степенной функции, Шаповал А. В., Причина Е. С. (2014)
Ковальський Р. К. - Визначення осадок системи "основа – пальовий фундамент – надфундаментна частина будівлі" з врахуванням даних випробувань паль (2014)
Шокарев Е. А. - К вопросу соответствия фактических и расчетных осадок армированных вертикальными жесткими элементами оснований (2014)
Вайнола Р. Х. - Ефективність використання методів арт-терапії у профілактиці негативних емоційних станів дітей молодшого шікільного віку, Косюк Н. Б. (2015)
Бутриновська У. П. - Теоретичні підходи до вивчення соціального досвіду (2015)
Вакуленко О. В. - Особливості формування здорового способу життя вихованців інтернатних закладів, Дзюба Т. Ю. (2015)
Дябел Л. І. - Розвиток самоактуалізації особистості в процесі її соціалізації (2015)
Капська А. Й. - Соціально-етичні аспекти соціалізації особистості студента (2015)
Короткова Р. І. - Особливості формування режисерських знань та умінь у майбутніх соціальних педагогів як керівників театральних колективів (2015)
Костюшко Г. О. - Естетичні традиції українців як чинник формування творчої особистості (2015)
Лук’янова К. А. - Напрями діяльності соціального педагога з дітьми-переселенцями (2015)
Мирошніченко Н. О. - Вплив оздоровчих традицій українського козацтва на формування здорового способу життя школярів, Кучерява З. М. (2015)
Міхеєва О. Ю. - Характеристика основних форм та методів соціальної підтримки сімей (2015)
Неїжпапа Л. С. - Професійна спрямованість майбутнього соціального педагога як умова його професійного самовизначення (2015)
Пидюрa I. П. - Потенціал розвитку закладів реабілітації дітей (2015)
Сікалюк А. І. - Аналіз результатів експериментального дослідження формування соціально-етичних цінностей у студентів економічних спеціальностей (2015)
Соляник М. Г. - Налагодження взаємодії між суб’єктами соціально-педагогічної діяльності, які працюють з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах (2015)
Бахмач Л. А. - Проблеми виховання студентської молоді в науковому доробку А. М. Алексюка (2015)
Васильченко О. І. - Сумісна діяльність студентів університету з недержавними організаціями як умова формування гендерної культури студентів (2015)
Вольнова Л. М. - Психолого-педагогічні аспекти профілактичної роботи з типологічними групами важковиховуваних підлітків (2015)
Годлевська А. І. - Оволодіння сценарно-режисерськими технологіями дозвіллєвої діяльності як проблема професійно-творчої підготовки фахівців соціальної сфери (2015)
Голубенко Т. О. - Методичне забезпечення викладання дисципліни "соціально-медичний патронаж" майбутнім фахівцям соціальної сфери (2015)
Головко Н. І. - Причини протиправної поведінки неповнолітніх (2015)
Житинська М. О. - Модель соціально-педагогічної підтримки життєдіяльності людей похилого віку в умовах територіального центру соціального обслуговування (2015)
Ковальчук О. В. - Гуманістичні засади соціальної роботи: теоретико-методологічний аспект (2015)
Максимова О. О. - Толерантність: від епохи Відродження до сьогодення (2015)
Левченко Л. С. - Професійно-педагогічні цінності – основа процесу становлення майбутніх учителів початкових класів (2015)
Сидорчук М. С. - Зміст і технології самоактуалізації старших підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації (2015)
Гнезділова К. М. - "Культурна адаптація" викладача в умовах нової корпоративної культури університету (2015)
Шевчишена О. В. - Підвищення рівня емоційної саморегуляції педагога шляхом оволодіння саногенним типом мислення (2015)
Петриченко Л. О. - Контекстний підхід до професійної підготовки майбутнього вчителя в умовах реформування системи освіти (2015)
Ясточкіна І. А. - Проблема тривоги та тривожності: соціальний аспект (2015)
Ковальчук В. І. - Формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів: концептуальна модель (2015)
Зінченко В. П. - Професійна мобільність і профорієнтологічна компетентність як складові конкурентоспроможності педагога, Завалевський Ю. І. (2015)
Біденко Л. В. - Роль і місце навчальних посібників з ркі у процесі формування професійної компетентності іноземних студентів-медиків (2015)
Базиль Л. О. - Структура літературознавчої компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури (2015)
Кадикова Н. В. - До питання формування культурологічної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2015)
Корчова О. М. - Діагностика риторичної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2015)
Клименко М. М. - Кар’єрна компетентність інженера-механіка як наукова категорія (2015)
Мартиненко О. Є. - Аналіз доцільності розробки дистанційного курсу з навчання аудіювання англійською мовою для майбутніх перекладачів (2015)
Чайка О. М. - Можливості курсу "методика викладання світової літератури" у розвитку творчої самостійності майбутніх учителів-словесників: реальний стан (2015)
Нікольська Г. П. - Щодо аспектів аналізу народознавчих компонентів художнього твору (2015)
Вовк Б. І. - Історичний аспект становлення та розвитку проблеми самоосвіти (2015)
Опанасенко В. П. - Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів під час вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, Литвинова Н. В. (2015)
Стешенко Б. В. - Дидактична модель формування організаційної культури майбутнього вчителя технологій (2015)
Каліш В. А. - Підготовка майбутнього вчителя до формування у молодших школярів текстотворчої компетентності, Собко В. О. (2015)
Захарова Н. М. - Інтеграційний підхід до змісту предметів природничого та художньо-естетичного циклів як засіб формування інтелектуальних умінь молодших школярів (2015)
Шрамко О. О. - Соціальна і педагогічна значущість української мови для становлення і розвитку особистості (2015)
Сіранчук Н. М. - Формування лексичної компетентності молодших школярів у руслі концепції розвивального навчання (2015)
Макаренко І. Є. - Проблема феномену "самоефективність" у психолого-педагогічній теорії та практиці (2015)
Марій М. М. - Застосування різних методів дослідження в процесі вивчення батьківсько-дитячої взаємодії (2015)
Шишменцев І. М. - Обґрунтування змісту методики дослідження прояву культури людських взаємин у розумово відсталих старшокласників (2015)
Міненок А. О. - Проектування професійного саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Гамза А. В. - Комунікативно-діяльнісний підхід на уроках української мови у початкових класах (2015)
Бабачук Ю. М. - Рівні розподілу рухливих ігор та ігрових вправ для вдосконалення рухових навичок у дітей старшого дошкільного віку (2015)
Любивий В. А. - Мотивація як чинник успішної професійної самореалізації майбутніх вихователів, Любива В. В. (2015)
Мулик К. В. - Впровадження елементів оздоровчого туризму у процес фізичного виховання спеціалізованих дошкільних навчальних закладів (будинки дитини) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Черніков І. Ф. - А. П. Ковалівський в контексті дослідження східних джерел (2015)
Бубенок О. Б. - А. П. Ковалевский как исследователь прошлого огузов (2015)
Василюк О. Д. - Андрій Ковалівський: перші кроки в орієнталістиці, Циганкова Е. Г. (2015)
Дзевановский-Петрашевский В. М. - Новые документы по истории Лазаревского института восточных языков из архива академика Н. Я. Марра (2015)
Кочубей Ю. М. - А. П. Ковалівський і "Антологія літератур Сходу” (Харків, 1961) (2015)
Крюков В. Г. - Відомості про ṣaqāliba в арабських писемних документах ІХ–Х століть (2015)
Капранов С. В. - Кіта Іккі та модернізація Китаю (2015)
Усольцева М. М. - "Мовна ідентичність”: від соціальних реформ до "національного питання” (південноіндійський контекст, 1860–1930 рр.) (2015)
Васьків М. С. - Азербайджанська література в українських книжкових виданнях (2015)
Хамрай О. О. - Практична транскрипція іменних груп з теофорними компонентами арабського походження (2015)
Godzińska M. - Living Quran of Turkish Alevis in the Conditions of Modern Society (2015)
Цолін Д. В. - Парафрази біблійної поезії в тарґумі Онкелоса: елементи есхатологічної інтерпретації (2015)
Shestopalets D. - The Quranic Origins of the Wasaṭiyya Concept: A Critical View (2015)
Огнєва О. Д. - Суварна прабхаса сутра і її сюжети в живописі (танка з Музею мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків) (2015)
Отрощенко І. В. - Сьогодення казахів КНР: погляд з Казахстану. Частина І (2015)
Лямець А. М. - Александрійська бібліотека: формування спеціальних фондів, критерії відбору матеріалів, функціонування підсистеми читацького складу (2015)
Васьків М. С. - Література, яка очищує. Рецензія на: Анар. Білий Овен, чорний Овен: оповідання і повісті. – К.: Ярославів Вал, 2015. – 428 с. – (Серія "Відлуння”) (2015)
Лиман С. И. - Рецензия на: Тортика (Лобанова) М. В. Между молотом европейской модернизации и наковальней євразийских империй: миражи центризма в социал-демократической практике Болгарии и России (конец XIX – начало XX ст.). – Харьков: ХГАК, 2015. – 794 с. (2015)
Василюк О. Д. - Міжнародна наукова конференція "XІX Сходознавчі читання А. Кримського. До 120-річчя від дня народження Андрія Ковалевського” (Київ, 16–17 жовтня 2015 р.) (2015)
Гобова Є. В. - IХ наукова конференція "Китайська цивілізація: традиції та сучасність” (Київ, 22 вересня 2015 р.) (2015)
Кочубей Ю. М. - Міжнародна наукова конференція "Україна – Азербайджан: на перехрестях історії та культури” (Київ, 19 червня 2015 р.) (2015)
Петрова Ю. І. - Міжнародна наукова конференція "Погляд зі Сходу: Європа в арабських джерелах” (Київ, 22–23 вересня 2015 р.) (2015)
Тарасенко М. О. - Міжнародна наукова конференція "1st International Tutankhamun GEM Conference: Moving & Displaying” (Каїр, 10–14 травня 2015 р.) (2015)
Титул, содержание (2016)
Kvasnytsya V. - Surface morphology and structural types of natural impact apographitic diamonds, Wirth R., Piazolo S., Jacob D. E., Trimby P. (2016)
Панова А. М. - Вплив металевих домішок на окислення різних форм вуглецю продукту детонаційного синтезу алмазу, Богатирьова Г. П., Забуга В. Я., Цапюк Г. Г., Серга М. А., Бєда О. А. (2016)
Полотняк С. Б. - Чисельне моделювання механічного стану багатопуансонного двоступінчастого апарату високого тиску, Боримський О. І. (2016)
Иващенко В. И. - Nb–Al–N-тонкие пленки: структурный переход от нанокристаллического твердого раствора nc-(Nb,Al)N к нанокомпозиту nc-(Nb, Al)N/a-AlN, Дуб С. Н., Скрынский П. Л., Погребняк А. Д., Соболь О. В., Толмачева Г. Н., Рогоз В. Н., Синельниченко А. К. (2016)
Береснев В. М. - Влияние режимов осаждения на фазово-структурное состояние, твердость и трибологические характеристики вакуумно-дуговых многослойных покрытий Mo2N/CrN, Клименко С. А., Соболь О. В., Гранкин С. С., Столбовой В. А., Турбин П. В., Новиков В. Ю., Мейлехов А. А., Литовченко С. В., Маликов Л. В. (2016)
Филатов А. Ю. - Производительность полирования анизотропных монокристаллических материалов для оптоэлектроники, Сидорко В. И., Ковалев С. В., Филатов Ю. Д., Ветров А. Г. (2016)
Виноградов А. А. - О направлении схода стружки при косоугольном свободном резании пластичных металлов (2016)
Лавриненко В. И. - К вопросу об использовании разнодисперсных порошков из компактов на основе синтетического и природного алмаза с углеродной связкой в шлифовальных кругах, Полторацкий В. Г., Сафонова М. Н., Петасюк Г. А., Девицкий А. А. (2016)
Туркевич В. З. - Термодинамічний розрахунок діаграми стану системи Si–C при тисках до 8 ГПа, Стратійчук Д. А., Туркевич Д. В. (2016)
Красовська Ю. О. - Впровадження цифрового телебачення DVB-T2 на 9 каналі в місті Дніпро, Магро В. І. (2017)
Суліма С. В. - Гібридна система управління ресурсами для віртуалізованих мережевих функцій, Скулиш М. А. (2017)
Кондратець В. О. - Віртуальне визначення характеристик потоку в пісковому жолобі односпіральних класифікаторів, Мацуй А. М. (2017)
Левин В. И. - Метод моделирования поведения функций с помощью раздетерминизации (2017)
Маслак А. А. - Исследование точности измерения латентной переменной в зависимости от диапазона варьирования набора индикаторов, Моисеев С. И., Осипов С. А., Поздняков С. А. (2017)
Авраменко В. В. - Оперативное распознавание эталонного сигнала при его искажении нелинейным устройством с экспоненциальной статической характеристикой, Шелехов И. В., Зарецкий Н. А. (2017)
Субботин С. А. - Синтез нейро-нечетких диагностических моделей с хэширующим преобразованием в последовательном и параллельном режимах, Благодарев А. Ю., Гофман Е. А. (2017)
Ходак М. В. - Прикладные аспекты исследования интеллектуальных процессов на основе критериев надежности, Кучеренко Е. И., Трохимчук С. Н. (2017)
Zhengbing Hu - Fuzzy data clustering in the rank scale based on a double neo-fuzzy neuron, Yevgeniy V. Bodyanskiy, Oleksii K. Tyshchenko, Viktoriia O. Samitova (2017)
Агаджанян А. Р. - Формирование и анализ сигналов экг с патологиями, Лоза Е. И., Нариманова Е. В. (2017)
Вовк С. М. - Декомпозиция суммы гауссиан, искаженных импульсным шумом (2017)
Гороховатский В. А. - Методы определения релевантности изображений на основе медианной обработки структурных описаний (2017)
Дудатьєв А. В. - Моделі інформаційної підтримки управління комплексною інформаційоною безпекою, Войтович О. П. (2017)
Євсєєв С. П. - Оцінка обміну даними в глобальних обчислювальних мережах на основі комплексного показника якості обслуговування мережі, Рзаєв Х. Н., Остапов С. Е., Ніколаєнко В. І. (2017)
Лисицкая И. В. - Экспериментальные данные по определению динамических показателей прихода блочных симметричных шифров к состоянию случайной подстановки, Лисицкий К. Е., Родинко М. Ю., Головко И. А., Жариков И. И., Корниенко М. А., Кулеба М. В. (2017)
Oliinyk A. - The model for estimation of computer system used resources while extracting production rules based on parallel computations, Skrupsky S. Yu., Shkarupylo V. V., Subbotin S. (2017)
Бушуев С. Д. - Формальная модель ментального пространства проекта или программы, Веренич Е. В., Бушуев Д. А., Ярошенко Р. Ф. (2017)
Дорофеев Ю. И. - Подавление "эффекта хлыста" в цепях поставок с помощью децентрализованного управления запасами на основе метода инвариантных эллипсоидов, Любчик Л. М. (2017)
Купін А. І. - Структура експертної системи інтелектуального регулювання мікроклімату житлових приміщень, Музика І. О., Кузнєцов Д. І. (2017)
Титул, содержание (2016)
Tian B. - Analysis of direct transformation from graphite to diamond crystal, Xu B., Xu Y. (2016)
Новіков М. В. - Композиційні матеріали системи алмаз–(Co–Cu–Sn) з поліпшеними механічними характеристиками. Повідомлення 2. Вплив добавки CrB2 на структуру і властивості композиту алмаз-(Co–Cu–Sn), Мечник В. А., Бондаренко М. О., Нестеренко Ю. В., Ляшенко Б. А., Кузін М. О. (2016)
Ищенко Е. В. - Изучение кинетических закономерностей окисления СО на Cu–Co–Fe оксидных катализаторах, массивном и нанесенных на углеродные нанотрубки, Гайдай С. В., Захарова Т. М., Яцимирский А. В., Шевчук Я. С. (2016)
Цысарь М. А. - Исследование анизотропии поверхности поликристаллического покрытия нитрида галлия на туннельном микроскопе, оснащенном острием из алмаза, легированного бором (2016)
Андреєв І. В. - Вплив швидкості охолодження вольфрамових важких сплавів типу W–Ni–Fe з температури спікання на формування їх фізико-механічних властивостей (2016)
Чернега С. М. - Підвищення зносостійкості твердoго сплаву Т15К6 боруванням та боромідненням, Поляков І. А., Красовський M. А. (2016)
Филатов А. Ю. - Шероховатость полированных поверхностей оптико-электронных элементов из монокристаллических материалов, Сидорко В. И., Ковалев С. В., Филатов Ю. Д., Ветров А. Г. (2016)
Шейко М. Н. - Форма зерен как фактор, определяющий параметры алмазно-гальванического покрытия правящего инструмента. Сообщение 3. Простейшая пространственная модель алмазного зерна – "бочка параболической и круговой клепки” (2016)
Turkevich V. Z. - Phase diagram of the B–B2O3 system at pressures to 24 GPa, Turkevich D. V., Solozhenko V. L. (2016)
Ільницька Л. - Перше видання "Енеїди" (1798 р.) І. Котляревського у фондах наукових бібліотек Львова (2016)
Блавацький С. - Грецька періодика в Україні — українська грекомовна преса у Греції (1917, 1919 – 1920): транснаціональне компаративне дослідження, Домбровський М. (2016)
Морозова І. - Українське книговидання у Станиславові 1920 – 1930-х рр.: тематика, видавничі серії, жанри (2016)
Когут С. - Михайло Рудницький як літературний критик та редактор часопису "Назустріч" (2016)
Рибчинська Н. - До початків бібліографії Івана Франка: Михайло Павлик VS Володимир Дорошенко (2016)
Ґабор В. - Франкіана на сторінках української преси: травень 1915 р. — травень 1916 р. (2016)
Комариця М. - Суспільний резонанс у пресі по смерті Івана Франка (2016)
Палюх О. - Пресовидавничі реалії воєнного Львова 1914 –1 918 рр. (за матеріалами місцевої преси) (2016)
Мовна М. - Сучасні туристичні путівники Яремчанщиною у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2016)
Рижко О. - Поняття, види, класифікації плагіату (2016)
Падюка Н. - Карти й атласи амстердамського видавництва Гондтів-Янссонів (XVII ст.) у фонді кабінету картографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2016)
Дзендзелюк Л. - Дослідження стану книжкового фонду Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (на прикладі стародруків XVII ст.), Льода Л. (2016)
Льода Л. - Послідовне обстеження ретроспективного фонду Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника як критерій оцінювання довговічності видань, Дзендзелюк Л., Пігель І. (2016)
Сова А. - "Вічно читаємо про війну з усіх боків". З листів Івана Боберського до Олександра Тисовського (2016)
Кравець Д. - Співпраця Михайла Возняка із Всеукраїнською академією наук у 1920 – 1930-х рр. (за матеріалами фондів відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2016)
Литвин Т. - Із шевченкіани Івана Крип’якевича (2016)
Кусий Л. - "Ідеологічно шкідливі, ворожі і рекомендуються до зняття": політичний перегляд книг Львівської філії Бібліотеки АН УРСР у 1941 р. (2016)
Дзюбан Р. - Переміщення рукописної спадщини Миколи Лисенка з фондів Львівської філії Бібліотеки АН УРСР у 1947 р. (2016)
Кольбух М. - Архів Ольги Олександри Дучимінської у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2016)
Сус І. - Архів українського етнографа Савини Сидорович у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2016)
Осадця О. - Українська нотовидавнича справа в Західній Україні XIX — першої третини XX ст.: етапи розвитку (2016)
Косаняк Н. - Музичний репертуар львівського театру: особливості висвітлення у міській пресі другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (2016)
Романюк С. - Афіші українських професійних театральних труп кінця XIX — початку XX ст. у фондах Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2016)
Красник У. - Кам'янець-Подільський у світлинах Юліана Дороша (із фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2016)
Голій Р. - Фалеристичні пам'ятки другої половини ХХ ст. (із фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2016)
Стефанишин Т. - Мистецтвознавча діяльність Миколи Голубця (до 125-ліття від дня народження) (2016)
Когут С. - Цінне видання з української краєзнавчої бібліографії (2016)
Титул, содержание (2016)
Долматов В. Ю. - Исследование дефектов и примесей в допированных детонационных наноалмазах методами ЭПР, РД и КРС, Лапчук Н. М., Лапчук Т. М., Nguyen B. T. T., Myllymäki V., Vehanen A., Яковлев Р. Ю. (2016)
Лисовский А. Ф. - Термодинамика образования новой фазы в композицион¬ном материале (2016)
Конакова Р. В. - Автоэмиссионные свойства острийных катодов на основе пленок графена на SiC, Охрименко О. Б., Коломыс А. Ф., Стрельчук В. В., Светличный А. М., Агеев О. А., Волков Е. Ю., Коломийцев А. С., Житяев И. Л., Спиридонов О. Б. (2016)
Сербенюк Т. Б. - Вплив розміру включень SiC у структурі AlN–SiC на електрофізичні властивості композиту, Пріхна Т. О., Свердун В. Б., Часник В. І., Ковиляєв В. В., Dellith J., Мощіль В. Є., Шаповалов А. П., Марченко А. А., Полікарпова Л. О. (2016)
Mao W. - Synthesis of orthorhombic chromium boride by solid state reaction, Bao K., Liu G., Xie H., Chen C., Ye L., Li B., Zhao X. (2016)
Kim K. S. - Influence of N2 partial pressure on the microstructure, hardness, and thermal stability of CrZrSiN nanocomposite coatings, Kim H. K., La J. H., Kim K. B., Lee S. Y. (2016)
Порада О. К. - Тверді плазмохімічні a-SiCN-покриття, Козак А. О., Іващенко В. І., Дуб С. М., Толмачева Г. М. (2016)
Фодчук І. М. - Деформаційний стан кристалів синтетичного алмазу за даними методу дифракції зворотно розсіяних електронів, Борча М. Д., Хоменко В. Ю., Баловсяк С. В., Ткач В. М., Стаценко О. О. (2016)
Петасюк Г. А. - Системно-аналоговий метод ідентифікації геометричної форми проекції зерен абразивних порошків (2016)
Ашиток Н. - Підготовка вихователів до роботи з дошкільнятами на засадах антропологічного підходу (2017)
Варецька О. - Світові глобалізаційні зміни та суб'єктність як соціокультурні детермінанти розвитку соціальної компетентності особистості вчителя початкової школи (2017)
Шпак О. - Роль сім'ї у формуванні фінансово компетентної особистості, Булавенко С., Примаченко Н. (2017)
Калита Н. - Ідея народності у вченні К. Д. Ушинського як основа сучасного національно-патріотичного виховання (2017)
Шаров С. - Огляд інструментальних середовищ для розробки мобільних додатків в освітніх цілях, Гаджиріга І. (2017)
Лісова Н. - Довіра й управління в умовах трансформаційних процесів (2017)
Ворона І. - Система вправ для формування орфографічної компетенції майбутніх медиків на заняттях латинської мови (2017)
Колодіна Л. - Труднощі засвоєння граматичної категорії роду іменників при вивченні польської мови як іноземної (2017)
Хало З. - Плани по орієнтуванню освіти та виховання для дитячих садків Німеччини як цільові формулювання у сфері освіти та впровадження їх у вітчизняне дошкілля (2017)
Роговець О. - Громадянське виховання школярів: зарубіжний досвід (2017)
Ручкіна М. - Підготовка менеджерів освіти до здійснення контрольно-діагностичних функцій (2017)
Ребуха Л. - Поліфункціональна діяльність соціального працівника як складова сутності соціальної роботи (2017)
Петрицин І. - Застосування комп'ютерного моделювання у процесі електротехнічної підготовки майбутнього вчителя технологій (2017)
Колісник-Гуменюк Ю. - Значення культуротворчого аспекту в освіті США (2017)
Селезень В. - Питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності у школах. Профілактика дитячого травматизму, Солоденко А. (2017)
Гук О. - Волонтерство як складова соціально-педагогічної діяльності з молоддю, Сливка Л. (2017)
Сарієнко В. - Комп’ютерні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів початкової школи у навчальній діяльності (2017)
Щербакова Н. - Проектна технологія як фактор удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя (2017)
Варянко Т. - Критерії підготовки здобувачів ступеня PhD з іноземної мови в технічному університеті, Іванченко Л. (2017)
Бабаліч В. - Роль фізичного виховання і спорту у формуванні соціальної компетентності студентів в умовах вищої освіти: досвід зарубіжних країн (2017)
Мозолев О. - Використання управлінських технологій регіонального розвитку освіти у сфері фізичної культури і спорту з польського досвіду (2017)
Гущак Ж. - До питання дослідження педагогічних поглядів Івана Франка (2017)
Бабенко М. - Ретроспективний аналіз розбудови середньої технічної освіти Катеринославщини наприкінці ХІХ – початку ХХ ст (2017)
Мисько В. - Формування педагога-вихователя в контексті концепції дитиноцентризму Януша Корчака (2017)
Нуржинська А. - Можливості застосування систем електронного навчання у підготовці майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю (2017)
Яочен Цзя - Моделювання процесу розвитку креативного потенціалу майбутніх дизайнерів у професійній підготовці (2017)
Турянська М. - Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до спортивно-масової роботи в загальноосвітніх школах другої половини ХХ – початку ХХІ ст. як педагогічна проблема (2017)
Талалай Ю. - Загальні цілі освітньої навчальної програми з іноземної мови в середніх школах Польщі: стратегії, навички та підходи (2017)
Суворов В. - Музичне мислення музиканта-інструменталіста у науковому дискурсі сучасності, Назар Я. (2017)
Костецька М. - Підвищення якості вищої освіти як чинник розвитку і модернізації змісту освітнього процесу (2017)
Вдовиченко О. - Особливості формування соціально-комунікативної культури студентської молоді у соціокультурному середовищі вищих медичних навчальних закладів (2017)
Цзіці Л. - Методологічна основа формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладах (2017)
Лобська М. - Студентські волонтерські групи: особливості та напрями діяльності (2017)
Гірник І. - Права та обов’язки подружжя на розпорядження майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності (2017)
Янісів Ю. - Ціннісні орієнтири вищої педагогічної освіти Польщі в період трансформацій (2017)
Ямін Я. - Аксіологічна парадигма самоорганізації навчального простору майбутнього вчителя-музиканта (2017)
Титул, содержание (2016)
Галанов Б. А. - Усовершенствованная ядерная модель индентирования и ее применение для измерения твердости алмаза, Мильман Ю. В., Ивахненко С. А., Супрун Е. М., Чугунова С. И., Голубенко А. А., Ткач В. Н., Литвин П. М., Воскобойник И. В. (2016)
Ивженко В. В. - Получение и свойства горячепрессованных материалов на основе карбида кремния с добавками карбидов бора и титана, Кайдаш О. Н., Сарнавская Г. Ф., Дуб С. Н., Ткач В. Н. (2016)
Bhardwaj P. - Temperature and pressure investigation of HfxTa1–xC and ZrxNb1–xC carbide alloys, Singh S. (2016)
Подчерняева И. А. - Высокотемпературные лазерные покрытия системы ZrB2–MoSi2 на графите, Григорьев О. Н., Панасюк А. Д., Юречко Д. В. (2016)
Caicedo J. C. - Mechanical and tribological properties of V–C–N coatings as a function of applied bias voltage, Gonzalez R., Caicedo H. H., Gholipourmalekabadi M., Amaya C. (2016)
Саленко А. Ф. - Разрезание заготовок из поликристаллических сверхтвердых материалов струйными методами, Щетинин В. Т., Габузян Г. В., Никитин В. А., Новиков Н. В., Клименко С. А. (2016)
Нгуен Т. П. Г. - Качество обрабатываемой поверхности деталей при черновой обработке материалов различной твердости с помощью сегментированных шлифовальных кругов, произведенных во Вьетнаме (2016)
Шейко М. Н. - К вопросу теоретического обоснования выбора эффективной формы профиля зерна при моделировании алмазного слоя правящего инструмента. Сообщение 1. Гальваностегия (2016)
Долматов В. Ю. - Оценка применимости зарядов взрывчатых веществ для синтеза детонационных наноалмазов (2016)
Кваченюк А. М. - Вивчення тиреоїдного стану після хірургічних втручань на щитоподібній залозі з використанням електрозварювання біологічних тканин, Сук Л. Л., Антонів В. Р. (2017)
Мітченко О. І. - Ранні маркери атеросклерозу та серцево-судинний ризик у жінок із гіпертонічною хворобою на тлі гіпотиреозу, Романов В. Ю., Гвоздик М. В. (2017)
Перцева Н. О. - Діагностика змін серцево-судинної діяльності під впливом гіпоглікемії в пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу, Мошенець К. І. (2017)
Костіцька І. О. - Принципи корекції вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ознаками уповільнення моторики шлунка (2017)
Ковальчук А. В. - Рівень остеокальцину та конституційно-метаболічні фенотипові параметри у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Корпачев В. В., Корпачева-Зінич О. В., Кушнарьова Н. М., Прибила О.В. (2017)
Дунаєва І. П. - Взаємозв’язок рівня адипонектину в циркуляції з імунними показниками та коагуляційними властивостями периферичної крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки, Чернявська І. В., Дорош О. Г., Караченцев Ю. І. (2017)
Лукашевич П. Ю. - Сучасні підходи до забезпечення цукрознижувальною терапією хворих на цукровий діабет в Україні, Орленко В. Л., Тронько М. Д. (2017)
Rakov O. V. - Modern conceptions on diffuse toxic goiter: etiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment (review), Rakova V. V., Pona S. M., Gyryavenko O. Ja. (2017)
Ткаченко В. І. - Використання метформіну пролонгованої дії в практиці сімейного лікаря: системний огляд, Садовнік Я. А. (2017)
Рыбаков С. И. - Jerome W. Conn и его первая пациентка – рождение нового направления в эндокринологии (2017)
Волынец И. П. - Выявление и лечение отдаленных метастазов в легких высокодифференцированных форм рака щитовидной железы у пациентов с нормальной рентгенографической картиной органов грудной полости (2017)
Кобринська Н. Я. - Динаміка поширеності мультифокальних карцином щитоподібної залози в мешканців України після Чорнобильської катастрофи (2017)
Левчук Н. І. - Рівень експресії протеїнкіназ ERK1/2 у позапухлинній тканині та тканинах гормонально неактивних і гормонально активних пухлин кори надниркових залоз людини (2017)
Лукашеня О. С. - Зміни активності та експресії синтази оксиду азоту в тканині надниркових залоз під дією агоністів, Гончар І. В. (2017)
Лукашук І. В. - Вдосконалення діагностики целіакії в дітей із цукровим діабетом 1-го типу, Большова О. В. (2017)
Музь Н. М. - Ефективність терапії препаратами гормону росту в дітей із внутрішньоутробною затримкою росту (2017)
Прибила О. В. - Особливості метаболічних змін у хворих на цукровий діабет 2-го типу з різними фенотиповими особливостями на тлі застосування інгібіторів SGLT-2, Корпачева-Зінич О. В., Кушнарьова Н. М., Ковальчук А. В. (2017)
Пушкарьов В. В. - Комбінована дія інгібітору NF-κB – DHMEQ і паклітакселу на клітини анапластичної карциноми щитоподібної залози in vitro та in vivo (2017)
Саєнко Я. А. - Параметри кровобігу в загальній сонній артерії у хворих на цукровий діабет, ускладнений кардіоваскулярною автономною нейропатією, Маньковський Б. М., Коваленко А. В., Ліхошапко О. О. (2017)
Таращенко Ю. М. - Хірургічне лікування пухлин надниркових залоз, Коваленко А. Є., Болгов М. Ю., Омельчук О. В. (2017)
Шишкань-Шишова К. О. - Роль доплерометричних показників передклінічного порушення ниркового кровобігу в оцінці ризику розвитку діабетичної нефропатії, Журавльова Ю. Б., Корпачева-Зінич О. В., Кушнарьова Н. М., Ковальчук А. В. , Прибила О. В. (2017)
Янчій І. Р. - Характеристика папілярних карцином щитоподібної залози та результати їх лікування після виконання органозберігаючих операцій (2017)
Пам’яті видатного ендокринолога Андрія Семеновича Єфімова (2017)
Анонси (2017)
Титул, содержание (2016)
Супрун Е. М. - Дефектно-примесный состав монокристаллов алмаза типа Ib кубического габитуса, Каленчук В. А., Ивахненко С. А., Куцай А. М., Лысаковский В. В., Заневский О. А., Дуфу Ван, Шенлинь Ван (2016)
Лисовский А. Ф. - Структура и свойства композита алмаз–WC–6Co, легированной 1,5 % (по массе) CrSi2, Бондаренко Н. А., Давиденко С. А. (2016)
Погребняк А. Д. - Влияние имплантации наноструктурного покрытия (TiHfZrVNbTa)N высокой дозой ионов N+(1018 см–2) на его микроструктуру, элементный и фазовый состав и физико-механические свойства, Борьба С. О., Кравченко Я. О., Тлеукенов Е. О., Плотников С. В., Береснев В. М., Takeda Y., Oyoshi K., Купчишин А. И. (2016)
Кулич В. Г. - Насыщение капиллярных пор брикетов карбида кремния жидкофазными углеродосодержащими растворами перед реакционным спеканием, Майстренко А. Л., Ткач В. Н., Подоба Я. А. (2016)
Tarelkin S. - Heat capacity of bulk boron doped single crystal HPHT diamonds in the temperature range from 2 to 400 K, Bormashov V., Kuznetsov M., Buga S., Terentiev S., Prikhodko D., Golovanov A., Blank V. (2016)
Лавріненко В. І. - Окислення або оксидні матеріали в зоні обробки кругами з НТМ як чинник впливу на показники процесу шліфування, Солод В. Ю. (2016)
Туркевич В. З. - Термодинамический расчет диаграммы состояния системы Al–В–С при давлении 7,7 ГПа, Стратийчук Д. А., Туркевич Д. В. (2016)
Кулаковский В. Н. - Об одном подходе к построению информационной системы управления научными знаниями в предметной области "Сверхтвердые материалы”, Колодницкий В. Н., Цегельнюк В. В., Скворцов И. В. (2016)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Сверхтвер дые материалы” в 2016 году (2016)
Бабіч О. - Педагогічний експеримент з формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Бохонько Є. - Розвиток професійної мотивації майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту (2017)
Горбатюк Р. - Формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх педагогічних фахівців (2017)
Городиська О. - Професійний самоаналіз студента та шляхи його формування (2017)
Дем’янишин В. - Модель професійної орієнтації школярів на військову службу за контрактом у системі військово-патріотичного виховання та результати її експериментальної перевірки (2017)
Залюбівська О. - Підходи до формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів (2017)
Івашкова Т. - Забезпечення якості професійної підготовки фахівців прикордонної поліції країн Європейського Союзу (2017)
Керницький О. - Педагогічні аспекти та особливості організації фізичної підготовки майбутніх авіаційних фахівців (2017)
Лемешко О. - Структура професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон (2017)
Мозальов В. - Результати дослідно-експериментальної перевірки педагогічних умов моніторингу якості професійної підготовки магістрів у ВВНЗ (2017)
Панасюк Н. - Загальна характеристика управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету (2017)
Яницка-Панек Т. - Роль вчителя початкової школи як організатора навчально-виховного процесу (результативні плани) (2017)
Андросюк Л. А. - Проблема визначення витрат на якість на підприємствах поліграфічної галузі (2013)
Балджи М. Д. - Місце регулювання комплексного природокористування у формуванні регіональної екологічної політики (2013)
Бенях В. В. - Чинники формування соціально–економічної мотивації праці (2013)
Бондарєва Т. Г. - Звітність сільськогосподарських підприємств та її удосконалення, Нагавичко І. П. (2013)
Бондарєва Т. Г. - Особливості відображення в обліку державної фінансової підтримки заходів в галузі рослинництва, Немкович О. Б. (2013)
Власенко Н. А. - Визначення ключових елементів політики цілевстановлення в умовах зниження результативності господарської діяльності підприємства, Трухачова К. В. (2013)
Гвоздик Н. М. - Неперервна освіта дорослих: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Голоднюк О. С. - Можливості побудови конкурентних переваг підприємств – виробників мінеральних вод методами маркетингу (2013)
Горбатюк М. А. - Особливості формування облікової політики деревообробних підприємств (2013)
Гречанюк Д. О. - Концепція життєвого циклу галузі у діяльності машинобудівних підприємств (2013)
Карпенко О. О. - Удосконалення еколого-економічних механізмів в сфері поводження з пестицидами, Муравкіна М. О. (2013)
Коваленко Т. В. - Система професійного навчання персоналу в умовах машинобудівного підприємства (2013)
Козіцька Н. О. - Бухгалтерський облік і фінансова звітність неприбуткових організацій у контексті імплементації до міжнародних стандартів фінансової звітності (2013)
Костишина Т. А. - Удосконалення оплати праці як складова формування конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах (2013)
Кравченко О. О. - Концептуальні засади договірного регулювання оплати праці в сучасних умовах (2013)
Краснощеков В. Н. - Роль природообустройства агроландшафтов в повышении эффективности использования природных ресурсов (2013)
Кузьмич Л. В. - Проблеми економіко-правової охорони інтелектуальної власності: світовий досвід і Україна в умовах сьогодення (2013)
Легка К. В. - Перспективи розвитку зеленої енергетики України (2013)
Ліпанова О. А. - Напрями формування екологізованої політики споживчого ринку (2013)
Осадча О. О. - Основні аспекти формування та відображення інформації щодо фінансових результатів у сучасних облікових концепціях (2013)
Павелко О. В. - Економічна сутність оцінки у системі бухгалтерського обліку (2013)
Пігош В. А. - Генезис принципів формування обліково-аналітичного забезпечення управління державними вищими навчальними закладами (2013)
Позняковська Н. М. - Подання у фінансових звітах суб’єктів державного сектору інформації про виконання бюджетів (2013)
Попович В. І. - Теоретичні основи організації стратегічного обліку на підприємствах (2013)
Реслер М. В. - Управлінський облік в інформаційному забезпеченні контролінгу (2013)
Савчин І. З. - Взаємозалежність конкурентоспроможності нафтогазових підприємств і їх економічної стійкості, Романко О. П. (2013)
Свірко С. В. - Облікові аспекти управління витратами бюджетних установ: міжнародні та вітчизняні підходи, Дорошенко О. О. (2013)
Сидорченко Т. Ф. - Формування екомережі як напрямок удосконалення екологічної політики в сфері земельних відносин (2013)
Стахів Ю. Я. - Проблеми оцінки боргової безпеки країни (2013)
Ющишина Л. О. - Оптимізація виробничої програми за критерієм витрат бізнес-процесів (2013)
Яцков А. В. - Екологізація регіональної політики на засадах "зеленої" економіки (2013)
Цубенко В. Л. - Південні поселення: передумови і процес формування (1857 - 1859 рр.) (2011)
Луговий Б. В. - Соціальне становище поселянина у Києво-Подільських військових поселеннях (2011)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Перша світова війна у творчості англійських поетів-фронтовиків (2011)
Купин Л. Я. - Вплив законодавства Франції на польську еміграцію (1919 – 1939 рр.) (2011)
Заплітний Д. В. - Сербо-хорватські відносини у міжвоєнний період (2011)
Гончаренко О. М. - Медико-санітарні аспекти забезпечення місцевого населення на теренах Райхскомісаріату "Україна": основні організаційно-правові форми та нормативна база (1941 – 1944 рр.) (2011)
Ткаченко С. М. - Изыскания посадочных площадок крымскими партизанами в 1942 - 1943 годах (2011)
Кравчук О. А - Військове будівництво у Чернівцях: споруди та їх використання у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст., Піддубний І. А. (2011)
Олещук А. Р. - Польсько-українські відносини в працях істориків Польщі та України (90-ті роки XX ст. – поч. XXI ст.) (2011)
Пінцак В. І. - Вплив Придністровського конфлікту на становлення україно-молдавських відносин першої половини 90-х років ХХ ст. (2011)
Марков В. В. - Древний Смоленск – центр "Средней Руси" или город-призрак? (2011)
Сич О. І. - Проти спотворення історичного минулого (2011)
Мінаєва Т. В. - Рец. на кн.: Нагорная О. С. Другой военный опыт: российские военнопленные Первой мировой войны в Германии (1914 - 1922) / О. С. Нагорная. – М.: Новый хронограф, 2010. – 440 с. (2011)
Інформація для авторів (2011)
Кругляк М. Е. - Матеріальне становище студентів підросійської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Галик В. М. - Хорватське місто-курорт Липик у житті та спадщині Івана Франка (2011)
Мінаєва Т. В. - Діяльність благодійних організацій Російської імперії щодо військовополонених під час Першої світової війни (2011)
Скопова О. І. - Зовнішня політика Іспанії у 1918 - 1930 рр. (2011)
Ладига О. І. - Дискусійні аспекти визначення людських втрат збройних сил країн-союзниць Німеччини на Східному фронті з 22.06.1941 р. по 9.05.1945 р. (2011)
Лоссовский И. Е. - Международная политика стран АСЕАН второй половины ХХ – первого десятилетия ХХІ столетий (на примере Малайзии) (2011)
Романько О. В. - Фонды Государственного архива в Автономной Республике Крым как источник по проблеме военного коллаборационизма советских граждан в период Второй мировой войны (2011)
Горук А. І. - Проблема міжнародного порядку в науковій перспективі британської "школи міжнародних відносин" (2011)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Міжнародний семінар "Буковина та Бессарабія: історичні уроки, стан і перспективи регіональної безпеки" у Чернівцях (2011)
Мусиенко Ю. В. - Одержимость Революцией. Рец. на кн.: Сыч А. И. Любовь моя – Революция… (Документально-художественная повесть о французском революционере Сен-Жюсте). – Черновцы, 2009. – 440 с. (2011)
Сыч А. И. - Рец. на кн.: Назария С. История без мифов. Вторая мировая война: генезис, ход и итоги / Сергей Назария. – Кишинёв: Б.и., 2010. – 500 с. (2011)
Інформація для авторів (2011)
Алексєєнко І. - Майбутнє національно-державного суверенітету – теоретична проблема сучасної політичної науки (2006)
Бакальчук В. - Держава та суспільство в Україні: пошук взаємодії культуротворчого та державотворчого процесів (2006)
Балан С. - Політична відповідальність в процесі здійснення державної влади (2006)
Беззуб’як М. - Політична наука в посткомуністичних суспільствах: об’єктивність і периферизація (2006)
Вакулич В. - Історичні виміри феномена тероризму (2006)
Гадяцький В. - Помаранчевий феномен: від президентських до парламентських виборів (2006)
Ганжуров Ю. - Український парламент: етимологія поняття в політичній комунікації (2006)
Горбатенко І. - Постмодерністський дискурс та його вплив на розвиток політичної науки в Україні (2006)
Гордієнко М. - Співвідношення політики і моралі напередодні парламентських виборів в Україні (2006)
Зеленько Г. - Політико-правові механізми інституалізації громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країни Вишеградської групи) (2006)
Зимогляд В. - Національний інтерес у контексті концепції політичної безпеки України (2006)
Іщенко О. - Актуальні питання теорії та історії розвитку механізмів регулювання владних відносин (2006)
Каспрук Я. - Політичні конфлікти в умовах політико-адміністративної модернізації (2006)
Ковалевський В. - Характер і особливості інформаційних інтеракцій інститутів влади, громадянського суспільства та громадянина у регіонах сучасної України (2006)
Маруховський О. - Концепція нетократії: сутність, засади, достоїнства та недоліки (2006)
Нагорна Л. - Політична лінгвістика: стан і статус (2006)
Перегуда Є. - Співвідношення політики, права і закону за умов суспільної трансформації (2006)
Пробийголова Н. - Історіографія та джерелознавці засади феномена політичної соціалізації молоді (2006)
Прутько С. - Механізм політико-правового забезпечення екобезпечного розвитку (2006)
Розумюк В. - Міф тоталітарної "ідеократії" (2006)
Рудич Ф. - Правляча політична еліта України, її вплив на розвиток і синхронізацію суспільства (2006)
Семенко В. - Концептуальні підходи до дослідження партійних систем (2006)
Украинец Л. - Патернализм как доминирующая стратегия тоталитарных систем (2006)
Щербенко Е. - Дві моделі політичної мови в українських підручниках з політології (2006)
Барановський Ф. - Особливості розвитку сучасних європейських демократій у контексті європрагнень України: досвід Великої Британії (2006)
Береза А. - Інституційні моделі регіональної політики в європейських країнах (2006)
Боринська О. - Порівняльний аналіз політичних трансформацій України та Білорусії у посттоталітарний період (2006)
Каращук М. - Шляхи демократизації інформаційної влади: Україна і зарубіжний досвід (2006)
Кононенко С. - Ідеалізм – тип зовнішньополітичного мислення і форма пізнання в політології міжнародних відносин (2006)
Курас А. - Дипломатична активність навколо ядерної програми КНДР (2006)
Ляшенко О. - Участь України у процесі демілітаризації Європи (1991 – 1995 рр.) (2006)
Матвійчик А. - Тенденції розвитку політичної системи сучасної України в контексті європейського досвіду (2006)
Медвідь Ф. - Політико-правові засади аналізу категорії "Національно-державні інтереси України" в системі міжнародних відносин (2006)
Рябінін Є. - Транскордонне співробітництво і проблеми його функціонування в Україні (2006)
Стойко О. - Особливості адміністративної реформи в країнах Східної Європи (2006)
Войналович В. - Дослідження радянської партійно-державної політики в галузі релігії в Україні (40 – 60-ті роки ХХ ст.): аналіз джерельної бази (2006)
Глазунов Г. - Новий епізод політбіографії боротьбиста А. Сліпанського (2006)
Єгоров В. - Проблема русифікації під російської України в публіцистичній спадщині М. І. Костомарова (2006)
Красівський О. - Українські політичні партії Західної України в період становлення Польської держави (1918 – 1923 рр.) (2006)
Куташев І. - Політична думка доби становлення Козацької держави (2006)
Кучер В. - Погляди В. Винниченка на відносини між СРСР і Німеччиною в контексті пакту Молотова-Ріббентропа (2006)
Поліщук Ю. - Російська православна церква, як інструмент колонізаторської політики царизму на Правобережній Україні (кінець XVIII – середини ХІХ ст.) (2006)
Солдатенко В. - Актуальні теоретико-методологічні проблеми історіографічного освоєння досвіду української революції 1917 – 1920 рр. (2006)
Відомості про авторів (2006)
Войтович Р. - Мережеве суспільство як нова форма соціальної організації в умовах глобалізації (2010)
Дубов Д. - Підходи до формування тезаурусу у сфері кібербезпеки (2010)
Акайомова А. - Невербальні знаки в політичній семіотиці (2010)
Швирков О. - Картина світу та політична дія (2010)
Кармазіна М. - Пріоритети й орієнтири Президента України Віктора Ющенка (2010)
Дмитренко М. - Інноваційний розвиток України (2010)
Рибій О. - Природа трансформацій політичних інститутів (2010)
Шпортько О. - Поле публічної політики (2010)
Зелінська М. - Інститут президентства в дослідженнях зарубіжних авторів (2010)
Тукаленко І. - Влада і насильство: конфігурації взаємодії (2010)
Телешун С. - Електронний інформаційний простір і публічна політика, Журавльов А. (2010)
Рудакевич О. - Імперативи національної політичної культури (2010)
Ільчук Л. - Соціальний компонент економічної безпеки: політологічний аспект (2010)
Шуба О. - Проблеми соціальної нерівності в Україні в контексті соціальної безпеки (2010)
Малюська А. - Національні меншини і формування внутрішньої зовнішньої політики України (2010)
Гриневич М. - Етнонаціональні особливості політичної участі молоді в сучасній Україні (2010)
Овчар І. - Процедура формування і законодавче регулювання міждержавної політики (2010)
Тюшка А. - Сучасна стратегічна культура Німеччини і Франції (2010)
Книжкова полиця (2010)
Семенов С. С. - Взаємозалежність армії, війни та економіки як основа підготовки країни до оборони, Гегечкорі О. В., Рютін В. В. (2016)
Бєлай С. В. - Механізм організації взаємодії сил охорони правопорядку з міжнародними організаціями у реагуванні на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці України, Євтушенко І. В., Полтавський Е. М. (2016)
Бацамут В. М. - Метод оцінювання складності оперативної обстановки при виникненні в регіоні держави надзвичайної ситуації соціального характеру (2016)
Шмаков О. М. - Повноваження суб’єктів сфери безпеки України з припинення масових заворушень, Лавніченко О. В. (2016)
Колянда В. В. - Аналіз впливу раптовості дій на ефективність виконання завдань формуваннями Національної гвардії України у спеціальній операції із знешкодження незаконних збройних формувань, Дробаха Г. А. (2016)
Катеринчук І. С. - Обґрунтування вибору науково-методичного забезпечення підтримки рішень на організацію взаємодії суб’єктів прикордонної безпеки, Гулеватий Д. Ю. (2016)
Петік А. В. - Місце Національної гвардії України у виконанні завдань з припинення групових протиправних дій засуджених в установах виконання покарань (2016)
Мельник Ю. Б. - Упровадження програмованого навчання у вищий військовий навчальний заклад (2016)
Strilets L. K. - English for specific purposes in the context of military reform: tertiary level, Kumpan S. M. (2016)
Дзюба П. М. - Методологічні аспекти управлінської діяльності офіцерів органів охорони державного кордону (2016)
Осипенко С. М. - Методичні основи економічного аналізу діяльності військової частини Національної гвардії України (2016)
Катеринчук І. С. - Методика побудови радіомереж з використанням геоінформаційних систем, Періг В. М. (2016)
Колесніченко О. С. - Методика визначення психологічної готовності до ризику військовослужбовців, Мацегора Я. В., Приходько І. І., Юр'єва Н. В. (2016)
Орел О. В. - Варіанти побудови типових службових приміщень для забезпечення повсякденної діяльності військовослужбовців Національної гвардії України (2016)
Наші автори (2016)
Зміст журналу "Честь і закон" у 2016 році (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2016)
Колупаев Ю. Е. - Роль жасмонатов в адаптации растений к действию абиотических стрессоров, Ястреб Т. О., Луговая А. А. (2016)
Моргун В. В. - Характеристика колекційних зразків спельти (Triticum spelta L.) за елементами структури продуктивності та хлібопекарською якістю, Січкар С. М., Починок В. М., Нінієва А. К., Чугункова Т. В. (2016)
Коць С. Я. - Продукционный процесс люцерны при инокуляции бинарной композицией Sinorhizobium meliloti—Nostoc, Воробей Н. А., Киризий Д. А., Караушу Е. В. (2016)
Гончарук О. М. - Особливості мейозу в трансгенних рослин пшениці, отриманих методом Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta, Дубровна О. В., Бавол А. В., Воронова С. С., Лялько І. І. (2016)
Сергеева Л. Е. - Содержание пролина и сахарозы в каллюсных культурах кукурузы при моделированных осмотических стрессах, Курчий В. М., Матвеева А. Ю., Тищенко Е. Н. (2016)
Якимчук Р. А. - Мутагенна активність забруднень ґрунту територій сховищ заборонених і непридатних до використання пестицидів (2016)
Карпец Ю. В. - Оксид азота и пероксид водорода как сигнальные посредники при индуцировании теплоустойчивости проростков пшеницы экзогенными жасмоновой и салициловой кислотами, Колупаев Ю. Е., Косаковская И. В. (2016)
Юхно Ю. Ю. - Динамика абсцизовой кислоты в листьях и апикальных меристемах стебля изогенных по генам Е линий сои в условиях разной продолжительности фотопериода, Жмурко В. В. (2016)
Іващенко І. В. - Хроматографічний аналіз фенольних сполук Tanacetum balsamita L. (Asteraceae) за умов інтродукції в Житомирському Поліссі (2016)
Содержание (2016)
Веденичова Н. П. - Новітні аспекти дослідження цитокінінів: еволюція та взаємодія з іншими фітогормонами, Косаківська І. В. (2016)
Котюк Л. А. - Біологічно активні речовини Origanum vulgare L., Рахметов Д. Б. (2016)
Субін О. В. - Вплив саліцилової кислоти на органогенез рослин суниці садової (Fragaria ananassa Duch.) у культурі in vitro, Мельничук М. Д., Ліханов А. Ф., Кляченко О. Л. (2016)
Бондаренко О. Ю. - Изменения состояния фотосинтетических мембран хлоропластов гороха при кратковременном прогреве (2016)
Жадько С. И. - Активность гистонацетилтрансферазы, гистондеацетилазы, содержание АФК и антиоксидантная активность клеток каллюсной культуры Arabidopsis thaliana на начальных этапах острого осмотического стресса (2016)
Патика В. П. - Вплив регуляторів росту на морфогенез та антиоксидантну активність листків рослин м'якої пшениці, інфікованих Acholeplasma laidlawii var. granulum штам 118, Гуляєва Г. Б., Токовенко І. П., Коробкова К. С. (2016)
Косаківська І. В. - Вплив гіпертермії на склад і вміст цитокінінів, фотосинтетичних пігментів у різних за ознакою термостійкості сортів Glycine max (L.) Merr., Яроцька К. М., Войтенко Л. В., Бабенко Л. М. (2016)
Горбатюк І. Р. - Отримання стійких до гербіциду фосфінотрицину трансгенних рослин пшениці сорту Зимоярка трансформацією in vitro, Щербак Н. Л., Банникова М. О., Великожон Л. Г., Кучук М. В., Моргун Б. В. (2016)
Ярмольська О. Є. - Мінливість урожаїв томатів в Україні (2016)
Людмила Іванівна Мусатенко (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Правила для авторов (2016)
Надточій О. В. - Модель розпізнавання образів параметрів технічного стану машин для лісотехнічних робіт, Тітова Л. Л., Роговський І. Л. (2016)
Горяинов А. Н. - Группы недостатков и симптомы при транспортном обслуживании грузовых потоков (2016)
Кобыляцкий Ю. В. - Пути снижения шума в кабинах локомотивов на железнодорожном транспорте, Сарыев С. Д., Ляхов В. В. (2016)
Горячев С. А. - Обоснование производственной мощности инновационных центров по высокоресурсному ремонту агрегатов и узлов сельскохозяйственной техники, Мишина З. Н., Миклуш В. П. (2016)
Герасимов В. С. - О критериях эффективности сельскохозяйственной техники и их функциональных особенностях, Миклуш В. П., Карпович С. К. (2016)
Харченко С. А. - Осесимметричные колебания кольцевого зернового слоя при движении по структурному решету, Семенцов В. І., Коротий В. А. (2016)
Куликівський В. Л. - Підвищення надійності та довговічності шнеків шляхом регулювання зазору між гвинтом і корпусом (2016)
Войтов В. А. - Розробка методики та визначення вмісту мінеральних (абразивних) домішок, які контактують з робочим органами екструдеру, Цимбал Б. М. (2016)
Тришевский О. И. - Просечные гнутые профили и перспективы их применения, Гапанович С. А. (2016)
Соловьев С. А. - Основные параметры подготовки к утилизации, вышедшей из эксплуатации сельскохозяйственной техники, Герасимов В. С., Миклуш В. П. (2016)
Лузан С. А. - Повышение ресурса уплотнительных колец гидпрораспределителя коробки передач путем газотермического напыления износостойкого покрытия, Сидашенко А. И. (2016)
Карабиньош С. С. - Міцність зварних, клейових і клеєзварних з'єднань при циклічному навантаженні, Гордієнко О. О. (2016)
Грушецький С. М. - Техніко-технологічний аналіз картоплезбиральних комбайнів компанії grimme, Сорокін С. П. (2016)
Войтов А. В. - Моделирование динамики переходных процессов и обоснования диагностических параметров технического состояния объемного гидропривода ГСТ-90,112 (2016)
Войтов А. В. - Параметрическая идентификация динамической модели переходных процессов в поршневых гидронасосах и гидромоторах, Бойко И. Г. (2016)
Мерінець Н. А. - Огляд існуючих пристроїв для зрізання забрусу з бджолиних рамок, Дзюба А. І. (2016)
Власовец В. М. - Повышение долговечности пружинных стоек культиватора в условиях циклических нагрузок при эксплуатации, Заец В. Н., Гринченко А. С., Алферов А. И., Рыбалко М. С., Шаммедов М. О. (2016)
Литовка С. В. - Анализ методов диагностирования изнашивания трибосопряжений машин лесного комплекса, Косолапов В. Б. (2016)
Скобло Т. С. - Теоретическая оценка особенностей структурообразования при вводе углеродсодержащих порошковых композиций в покрытие, Сидашенко А. И., Гончаренко А. А., Марков А. В., Спольник А. И., Телятников В. В. (2016)
Козенок А. С. - Методика визначення необхідних варіантів технології переробки тарно-штучних вантажів на терміналі з урахуванням оцінки вантажовласників (2016)
Тарасенко В. Е. - Исследование теплового режима агрегатов трансмиссии сельскохозяйственных тракторов "беларус" (2016)
Бетеня Г. Ф. - Упрочнение быстроизнашивающихся сменных деталей сельскохозяйственных машин импульсной закалкой, Анискович Г. И. (2016)
Шевченко С. А. - Правило замены агрегата по техническому состоянию с учетом инкубационного этапа развития дефекта (2016)
Бойко Д. І. - Математичне моделювання руху сипкого матеріалу по поверхні диску змішувача (2016)
Нанка О. В. - Устаткування, методика і результати досліджень механіко-технологічних властивостей фуражного зерна (2016)
Шуляк М. Л. - Оцінка функціонування сільськогосподарського агрегату за динамічними критеріями, Лебедєв А. Т., Артьомов М. П., Калінін Є. І. (2016)
Гринченко О. С. - Прогнозування механічної надійності елементів у випадку пуассонівських потоків екстремальних навантажень, Юр’єва Г. П. (2016)
Козаченко О. В. - Дослідження впливу параметрів леза на енергетичні характеристики робочих органів культиваторів, Шкрегаль О. М., Каденко В. С., Блезнюк О. В., Д’яконов С. О. (2016)
Манойло В. М. - Модель процесса течения потока воздуха, очищенного фильтрующим элементом воздушного фильтра транспортного двигателя (2016)
Карнаух Н. В. - Теоретические исследования надежности топливной системы дизелей средств транспорта при расширении топливной базы (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2016)
Моргун В. В. - Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України — 70 років (2016)
Моргун В. В. - Сучасні біотехнології отримання стійких до стресів рослин пшениці, Дубровна О. В., Моргун Б. В. (2016)
Коць С. Я. - Дослідження біологічної фіксації азоту в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України (2016)
Стасик О. О. - Фотосинтез и продуктивность сельскохозяйственных растений, Киризий Д. А., Прядкина Г. А. (2016)
Мордерер Є. Ю. - Дослідження з фізіології дії гербіцидів в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України (2016)
Тищенко О. М. - Генетична інженерія та клітинна селекція для підвищення осмотолерантності культурних рослин, Михальська С. І., Моргун Б. В. (2016)
Шевченко В. В. - Історія досліджень та досягнення відділу біохімії фотосинтезу Інституту фізіології рослин і генетики НАН України у вивченні ультраструктури та динаміки хлоропластів (2016)
Горєлов М. - Історичні корені теоретичних основ сучасної української політики, Рафальський О. (2009)
Перевозник Л. - Політична еліта України в період трансформації суспільства: проблеми формування відповідальності (2009)
Ковальков О. - До проблеми якісного сприйняття часу традиційним суспільством: високосний рік у народних уявленнях (2009)
Леньо П. - Ідентичність населення прикордонної зони (на прикладі українців повіту Марамуреш) (2009)
Козир І. - До проблеми міжетнічних контактів сарматських племен Північного Причорномор’я перших століть нашої ери (за матеріалами ліпної кераміки) (2009)
Гладченко Т. - Польське студентство в умовах реформування системи освіти на Правобережній Україні в першій чверті ХІХ ст. (2009)
Вдовенко В. - Боротьба української громадськості за розв’язання мовної проблеми в народних школах (друга половина ХIХ – початок ХХ ст.) (2009)
Марченко О. - Фінансова основа міського самоврядування Єлисаветграда в другій половині ХIХ – на початку ХХ ст. (2009)
Вівсяна І. - Формування ідеї "українського п’ємонту" у вітчизняній суспільно-політичній думці (кінець ХIХ – початок ХХ ст.) (2009)
Гур’янова О. - Історія впровадження трудового принципу в середніх школах України та Росії (кінець ХIХ – початок ХХ ст.) (2009)
Люта О. - Педагогічне забезпечення початкової освіти на Єлисаветградщині в кінці ХIХ – на початку ХХ ст. (2009)
Фартучна Г. - Студентство Києва в боротьбі за академічні права в умовах другого всеросійського загальностудентського страйку 1900 – 1901 рр., Філоретов В. (2009)
Чернік С. - Переворот 29 травня 1903 року в Сербії на сторінках "Киевской газеты” (2009)
Синенко О. - Взаємостосунки українських профспілок з більшовиками 1917 року (2009)
Романько І. - "Просвіти” й державні утворення 1917 – 1939 рр. (2009)
Красносілецький Д. - Антибільшовицький рух повстанських загонів "Холодного яру” в 1921 – 1922 рр. (2009)
Грінченко В. - Діяльність І. Є. Клименка на посаді наркома землеробства УСРР (2009)
Стоян Т. - Партійно-ідеологічне керівництво радянською системою політичної цензури (1922 – 1933 рр.) (2009)
Ткаченко В. - Закордонні відрядження українських учених у 20 – 30 -х роках ХХ ст. як відзеркалення державної політики в галузі міжнародних наукових зв’язків (2009)
Кізюн В. - Розвиток паперової промисловості України у 20-ті роки ХХ століття (2009)
Стародубець Г. - Суб’єкти національного руху опору перед дилемою вибору друзів і ворогів у 1942 році (2009)
Стадніченко Р. - Концептуальні засади змін у внутрішньополітичному курсі КНР в період правління Ден Сяопіна (2009)
Агапов В. - Соціальна сфера шахтарських міст УРСР в умовах системної кризи другої половини 80-х років ХХ ст. (2009)
Біденко Н. - Розвиток загальної середньої освіти в Україні в період незалежності (2009)
Моця О. - Київська Русь: православ’я і народність (2009)
Морозов Д. - Володимир Антонович про централізм і федералізацію Київської Русі (2009)
Киян О. - За сто років до Марка фон Гагена: Василь Доманицький "Чи історія України єсть історія?”, Токар Н. (2009)
Чорний О. - Діяльність навчальних закладів морського профілю на півдні України в останній чверті ХVIII – на початку ХХ ст.: історіографія проблеми (2009)
Шевченко С. - Українські землі в східно-слов’янських зв’язках початку ХХ ст. в працях академіка РАН Ю. Писарєва (2009)
Житков О. - Селянство в революційних подіях 1917 року. Історіографія проблеми (2009)
Проскурова С. - Дискурс національної ідентичності в українській та польській гуманітаристиці на зламі ХХ – ХХI століть (2009)
Бокій Нінель Михайлівна. Служіння науці та людям (2009)
Вихідні дані (2009)
Содержание (2016)
Моргун В. В. - Генетичні наслідки радіонуклідного забруднення навколишнього середовища після аварії на Чорнобильській АЕС, Якимчук Р. А. (2016)
Швартау В. В. - Фізіологічні основи живлення високопродуктивних посівів зернових злаків, Михальська Л. М. (2016)
Прядкина Г. А. - Пигменты фотосинтетического аппарата и продуктивность озимой пшеницы, Моргун В. В. (2016)
Моргун Б. В. - Стан та перспективи використання пшенично-житніх транслокацій у селекції озимої м'якої пшениці (2016)
Січкар С. М. - Успадкування морфологічних ознак у гібридів F1—F2 Triticum spelta x T. aestivum, Моргун В. В., Дубровна О. В. (2016)
Моргун В. В. - Анализ связи фотосинтетических показателей флагового листа с компонентами зерновой продуктивности колоса у сортов озимой пшеницы разных периодов селекции, Стасик О. О., Франтийчук В. В., Киризий Д. А., Сытник С. К. (2016)
Костянтин Меркурійович Ситник (до 90-річчя від дня народження) (2016)
Ортинський В. Л. - Право інтеграції – перспективний напрям розвитку юридичної науки (2016)
Баїк О. І. - Про системність принципів у податковому праві України (2016)
Бльок Н. В. - Про міграційну політику в Україні (2016)
Бортник Н. П. - Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією, Білінська Л. В. (2016)
Бортник Н. П. - Роль правового регулювання в розвитку транспортної інфраструктури України щодо асоціації з Європейським Союзом на прикладі західного регіону, Єсімов С. С. (2016)
Василів С. С. - Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення: поняття та види (2016)
Демчик Н. П. - Повноваження органів охорони державного кордону щодо примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства:історія становлення та сучасний стан (2016)
Дніпров О. С. - Теоретико-методологічні засади дослідження виконавчої влади (2016)
Єсімов С. С. - Адміністративно-правове регулювання стандартизації – важливий напрям підвищення обороноздатності України, Дитюк В. З. (2016)
Єсімов С. С. - Електронні документи як докази у справах про адміністративні правопорушення (2016)
Коваленко Н. В. - Окремі складові адміністративно-правового режиму конфіденційної інформації (2016)
Ковалів М. В. - Методи діяльності громадських об’єднань в Україні, Хомишин І. Ю. (2016)
Ковалів М. В. - Форми діяльності громадських об’єднань в Україні (2016)
Козюренко Р. С. - Заходи адміністративної відповідальності за вчинені правопорушення: поняття та класифікація (2016)
Крижановська В. А. - Правові засади дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України, Крижановський А. С. (2016)
Лесько Н. В. - Система органів державної влади, що здійснюють профілактику правопорушень серед дітей: досвід зарубіжних країн (2016)
Магновський І. Й. - Перспективи вдосконалення територіального устрою України з погляду сьогодення (2016)
Мандюк О. О. - Чинність та дія індивідуальних адміністративних актів: розмежування понять (2016)
Марич Х. М. - Органи державного управління рекреаційними територіями та їх компетенція (2016)
Марушій О. А. - Поняття законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади (2016)
Мороз Н. С. - Сутність інформації в контексті загальних принципів інформаційної безпеки (2016)
Остапенко О. І. - Право захисту на стадії порушення справи про військові адміністративні правопорушення (2016)
Скочиляс-Павлів О. В. - Право на доступ до публічної інформації: механізм захисту в Україні (2016)
Собакарь А. О. - Адміністративно-правові засади діяльності державних органів у сфері забезпечення національної безпеки, Ковалів М. В. (2016)
Тильчик В. В. - Нормативно-правове регулювання процедури досудового вирішення публічно-правових спорів у сфері реалізації податкової та митної політики: проблеми уніфікації (2016)
Хомишин І. Ю. - Мета сучасної правової політики у сфері вищої освіти (2016)
Чижов Д. А. - Нормативно-правове забезпечення права на соціальний захист учасників АТО та членів їх сімей (2016)
Чорненький В. В. - Адміністративно-правове регулювання та державне управління туристичною сферою України (2016)
Чорномаз О. Б. - Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2016)
Забокрицький І. І. - До питання правової природи соціально-економічних прав у контексті сучасної доктрини конституціоналізму (2016)
Кобрин В. С. - Проблеми практичного функціонування інституту контрасигнування актів глави держави в Україні (2016)
Ковальчук В. Б. - Конституційне реформування в Україні: перспективи підготовки проекту нової Конституції України, Павлова Д. Д. (2016)
Кравчук С. М. - Індивідуальна конституційна скарга в Україні (елементи праволюдинної методології інституту) (2016)
Мальський М. М. - Визнання та виконання рішень українських судів у країнах ЄС (2016)
Сірант М. М. - Досвід імплементації норм про воєнні злочини в кримінальному законодавстві країн ЄС (2016)
Андрияшко М. В. - Обязательные страховые взносы по пенсионному и социальному страхованию для работающих пенсионеров (2016)
Апопій І. В. - Заходи відповідальності у сімейному праві України (2016)
Волинець Т. В. - Набуття права власності на безхазяйну річ як підстава виникнення права комунальної власності територіальної громади (2016)
Дембіцька С. Л. - Державний та адміністративний примус: загальнотеоретичні поняття та ознаки (2016)
Дутко А. О. - Закріплення репродуктивних прав особи у сімейному законодавстві, Заболотна М. Р. (2016)
Зільник Н. М. - До питання про екологічну сертифікацію як функцію державного управління (2016)
Личенко І. О. - Використання досвіду органів влади іноземних держав щодо профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності, Комарницька І. І. (2016)
Личенко І. О. - Проблеми екологічної безпеки тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та організаційно-правові засади їхнього вирішення (2016)
Несімко О. Д. - Тінізація господарської діяльності як економічна небезпека України (2016)
Німак М. О. - Порушення в суді справ за заявою про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу (2016)
Павлів-Самоїл Н. П. - Аналіз відповідності національного законодавства ратифікованим статтям Європейської соціальної Хартії (переглянутої) (2016)
Римарчук Р. М. - Підстава та умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну державними органами та їхніми посадовими особами (2016)
Тарнавська М. І. - Правові дослідження управління в сфері охорони довкілля: деякі методологічні зауваження (2016)
Агафонова Н. В. - Питання методології дослідження феномену конституційної реформи (2016)
Барабаш О. О. - Маргінальна поведінка: загально-теоретична характеристика (2016)
Богуцька Н. М. - Методологія оцінних понять закону (2016)
Гарасимів Т. З. - Поведінка як діяльність: соціально-правовий вимір особитості, Базарник М. В. (2016)
Гарасимів Т. З. - Становлення особистості: історико-філософський огляд, Іванишин Т. І. (2016)
Гарасимів Т. З. - Цінність права: антропологічний вимір, Матринюк Н. В. (2016)
Гарасимів Т. З. - Філософська концепція права, Матвійчук І. Л. (2016)
Гарасимів Т. З. - Філософсько-правова категорія "Особистість": деякі дефінітивні підходи (2016)
Гарасимів Т. З. - Антропологія феномену особистості, Базарник Б. І. (2016)
Гоменюк З. П. - Філософський зміст функціонування правової держави у державознавчій теорії Б. Кістяківського (2016)
Жаровська І. М. - Міжнародні трибунали AD HOC: історико-правова ретроспектива (2016)
Кельман М. С. - Юридичні конструкції як елемент юридичної діяльності (2016)
Левицька О. В. - Пізнання правової істини: філософсько-догматичний вимір (2016)
Проскурняк О. Г. - Проблеми реформування змісту сучасної зарубіжної юридичної освіти (на прикладі США, Великобританії і ФРН) (2016)
Романова А. С. - Свобідна воля людини в умовах глобалізації суспільства (природно-правовий аспект) (2016)
Сковронський Д. М. - Поняття конструкції "Соціальна держава" в історичному аспекті (2016)
Сливка С. С. - Метаантропологічний закон любові: почуття ближнього (ближньості) (2016)
Токарська А. С. - Метаантропологічна узгодженість "трансцедентального обміну" у правовій комунікації (2016)
Фігель Ю. О. - Теоретико-правові аспекти правомірного обмеження свободи пересування та вільного вибору місця проживання (2016)
Хольвінська О. Я. - Місце і роль поліції у механізмі забезпечення права людини і громадянина в Україні (2016)
Чорнобай О. Л. - Софістика як дискурсивна практика правової аргументації за часів античності (2016)
Щадило О. І. - Філософсько-правове розуміння свободи людини (2016)
Ярмол Л. В. - Право на освіту та свободу віросповідання: практика Європейського суду з прав людини, Тучапець І. Б. (2016)
Гарасимів Т. З. - Невтомний борець за права і свободи українського народу (до 160-річчя від дня народження І. Я. Франка), Ряшко О. В. (2016)
Макарчук В. С. - Галицькі москвофіли та австрійський суд: досвід конституційної монархії (2016)
Марковський В. Я. - Перспективи застосування правових позицій Конституційного суду України у розробці мовного законодавства (2016)
Ряшко О. В. - Проблеми війни і миру у філософії Канта, Геґеля, Фіхте, Остапенко Л. О. (2016)
Терлюк І. Я. - Українська національна держава: штрихи до історіософії проблеми (2016)
Турчак О. В. - Державна політика другої Речі Посполитої щодо національних меншин у другій половині 20-х – першій половині 30-х років ХХ ст. (2016)
Гнот Х. Я. - Про нормативно-правове регулювання діяльності установ з виконання покарань щодо забезпечення виконання судових рішень (2016)
Гула Л. Ф. - Використання тактичних прийомів у розслідуванні злочинів,вчинених організованими злочинними угрупованнями (2016)
Гула Н. Л. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються у сфері цільових спеціалізованих державних фондів (2016)
Гумін О. М. - Особливості правової регламентації насильницької поведінки відповідно до законодавства держав міжнародної спільноти, Римарчук Г. С. (2016)
Любчинський О. В. - Основи організації і проведення огляду місця події під час розслідування серійних вбивств на сексуальному ґрунті (2016)
Марисюк К. Б. - До питання про правові обмеження засуджених як елемент їх правового статусу (2016)
Писарчук І. В. - Причини і умови, які сприяють вчиненню нецільового використання бюджетних коштів службовими особами (2016)
Якимова С. В. - Окремі сутнісні характеристики корупційної злочинної діяльності (2016)
Агібалова Т. М. - Марковані античністю лінгвокультуреми як засіб інтелектуалізації української літературної мови в словесній палітрі драматичних поем Лесі Українки (2012)
Боднар О. Б. - Творча винахідливість перекладача у стилістичному аспекті (2012)
Боштан А. В - Методика побудови функціонально-семантичного поля атрибутивності в художньому стилі сучасної німецької мови (2012)
Букреева Л. Л. - Особенности экспликации художественного концепта "gedachtnis" в романах Г. Грасса, Диденко Н. Н. (2012)
Верьовкіна О. Є. - Функционально-стилістичні особливості оповідань Роальда Дала (2012)
Глущук-Олея Г. І. - Методика дослідження способів вираження каузативності в сучасній іспанській мові (2012)
Гонта І. А. - Композита-метафора в англійській та українській мовах (2012)
Дорогович Н. О. - Індивідуально-авторські новотвори в поезії українського резистансу 40-50-х років ХХ століття (2012)
Іщенко Н. Г. - Семантичні зв’язки в системі однокореневих утворень у сучасній німецькій мові (2012)
Карпова І. Д. - Антонімія як засіб вираження прихованого заперечення (2012)
Колісник М. П. - Північно-східний діалект англійської мови як один з територіальних діалектів Великобританії (2012)
Коляда Е. К. - Фразеологічні одиниці сучасної англійської мови на позначення мисленнєвого процесу розуміння (2012)
Котвицька В. А. - Специфіка функціонування деяких англіцизмів у сучасній німецькій мові (на матеріалі німецькомовної преси) (2012)
Красікова М. Б. - Семантичні групи похідних віддієслівних іменників у сучасній англійській мові (2012)
Криворучко Т. В. - Причини виникнення інфінітивних конструкцій в англійській мові (2012)
Лихошерстова М. Ю. - Транспозиція дієслівних форм минулого і теперішнього часів у сферу майбутнього (на матеріалі сучасних арабської і української мов) (2012)
Лужецька О. Б. - Мікротопоніми Бережанщини і Підгаєччини з фіто-та зоографічними термінами в основі (2012)
Мар’юк О. М. - Екстралінгвістичні фактори формування німецької юридичної терміносистеми в діахронії (2012)
Мацкевич А. Р. - Модальні слова та вставні компоненти як засоби втілення модальності в українській та арабській мовах (2012)
Миськів В. А. - Поняття граматичної інтерференції у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної (2012)
Мозгова Я. О. - Парцеляція як явище експресивного синтаксису (на матеріалі німецьких репортажів) (2012)
Новикова Ю. М. - Структурно-словотвірні особливості антропонімічних субстантивів (2012)
Поздняков О. В. - Німецька субкультурна лексика: структурно-семантична характеристика (2012)
Полховська М. В. - Нестандартне розташування конституентів екзистенційного речення в ранньоновоанглійській мові (2012)
Пономаренко С. С. - До питання про акцентуацію прислівників у староукраїнській мові: порівняльно-історичний і зіставний аспекти (на матеріалі українського та російського видань апостола 1574 і 1564 рр.) (2012)
Путіліна О. Л. - Історичні чинники становлення граматичного ладу сучасної англійської мови в зіставленні з українською (2012)
Романова О. О. - Особливості використання лексичних одиниць у діловому мовленні та в текстах офіційно-ділового стилю української мови (2012)
Сердюк Н. Ю. - Парентетичні конструкції в сучасному англійському художньому творі (2012)
Сидорович Л. Є. - Причини та процес граматикалізації неозначеного артикля в середньоанглійській мові (2012)
Четова Н. Й. - Лексико-семантичне поле "уявне" в циклі про середзем’я Дж. Р. Р. Толкіна (2012)
Акімова Н. В. - Проблема розуміння тексту в сучасній психолінгвістиці (2012)
Бігун О. А. - Бог-слово у творах Тараса Шевченка: рецепція міфологеми Максима Сповідника (2012)
Борисов В. А. - Формально-змістові ознаки мовознавчої статті як наукового жанру (2012)
Вдовенко Т. А. - Картина мира различных персонажей в англоязычной художественной прозе (2012)
Гарлицька Т. С. - Формування творчих здібностей студентів під час інтерпретації англомовного художнього тексту (2012)
Джава Н. А. - Vermittlung von landeskundlichem lernen im daf-unterricht (2012)
Князева Н. А. - On the way towards proficient reading (2012)
Ковалевська Т. І. - Алітерація та асонанс в сучасному художньому англомовному тексті (2012)
Коваленко А. О. - Використання психоаналітичної моделі Дж. Гріндера та Р. Бенделера під час перекладу-адаптації текстів маскультури (2012)
Крижановська В. П. - "Пуантованість" як стильова риса та основна ознака новелістичної композиції (на матеріалі німецькомовної новели) (2012)
Кузнєцов М. І. - Ситуація як семантичний компонент художнього тексту (2012)
Кучерява Л. В. - Шляхи вираження функцій поет онімів (2012)
Линтвар О. М. - До проблеми художнього перекладу (2012)
Лисецька А. В. - Експлікація макроконцепту "субкультура" в німецькомовному дискурсі, Хайдемейєр В. П. (2012)
Мініна О. В. - Антропонімікон твору Кена Фоллетта "Світ без кінця" (2012)
Новак Г. Ф. - Фонетична організація поетичних текстів Пауля Целана, Лещук Ю. В. (2012)
Сатановська Г. С. - Особливості реалізації мотиву самотності в просторовій моделі роману Марґеріт Юрсенар "Алексіс, або Трактат про даремне протиборство" (2012)
Скалевська Г. О. - Конкретний поетичний текст як складна самоорганізована система: проблеми інтерпретації (2012)
Собецька Н. В. - Сексуальність пригнічена соціальністю. жіночий персонаж А. Любченка (2012)
Солтис М. О. - Текстотвірні властивості скорочень у німецькому газетному тексті (2012)
Турчин В. В. - Стилістичні пласти лексики у романах Е. М. Ремарк "Три товариші" та "Ніч в Лісабоні", Турчин В. М. (2012)
Угриновська Л. П. - Екологія української мови у контексті конфлікту культур: на прикладі текстів ЗМІ сфери культури (2012)
Шевцова О. В. - Лексичні трансформації при еквівалентному перекладі конвенцій з англійської та французької мов українською (2012)
Шуляк С. А. - Формули привітання в зачинах українських замовлянь (2012)
Башук Н. П. - Міжкультультурний підхід при вивченні іноземної мови (2012)
Bochan P. O. - Unified communications with Adobe® Connect™ (2012)
Вінс O. В. - Вербальне вираження емоційного стану людини на різних фазах "культурного шоку" (на матеріалі оповідань Владіміра Камінера "Російське диско"), Кузнєцова А. О. (2012)
Глотов А. Л. - Русский язык на Украине (2012)
Домброван Т. И. - Синергетика в исторической ретроспективе: этапы становления и эволюция проблематики (2012)
Заблоцька Л. М. - Методи застосування інноваційних технологій у процесі навчання англійської мови професійного спрямування майбутніх фахівців туристичної галузі (2012)
Здражко А. Є. - Українські дореволюційні видання перекладної дитячої літератури (2012)
Іваненко Н. В. - Learning morality and citizenship (2012)
Малахова Ю. В. - Національно-культурні особливості мовного етикету в японській мові (2012)
Матвійчук І. П. - Використання країнознавчих матеріалів для розвитку соціокультурної компетенції учнів на уроках іноземної мови, Познахівська С. Г., Веремійчук О. В. (2012)
Радишевська М. М. - Модель формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальносетй в процесі університетської освіти (2012)
Редько В. Г. - Засоби реалізації діалогу культур у змісті шкільних підручників з іноземних мов, Пасічник О. С. (2012)
Сліпецька В. Д. - Вербалізація негативних емоцій у пареміях (на матеріалі української, російської, англійської та німецької лінгвокультур) (2012)
Фарина У. О. - Vernacular у драмах Юджина О’ніла. Типологія перекладу (2012)
Циганок О. М. - Про особливості давніх українських поетик (2012)
Бобаль Н. Р. - Тексти ЗМІ: структура та зміст поняття (2012)
Vasylyshyna N. M. - Innovative case studies method application in the process of foreign language communicative preparation of future international economic relations experts, Vasylyshyna Y. M. (2012)
Гладка О. В. - Використання технології критичного читання на заняттях з іноземної мови (2012)
Деркач Г. С. - Формування англомовної професійної компетенції у студентів історичних факультетів ВНЗ, Олендр Т. М. (2012)
Кульбєрг М. С. - Необхідність навчання студентів швидкому читанню автентичних текстів за фахом іноземною мовою для формування комунікативної компетенції (2012)
Пілішек С. О. - Формування навичок професійного спілкування у полікультурному середовищі у майбутніх фахівців з міжнародних відносин (2012)
Селюжицкая Л. Н. - Модель формирования межкультурной коммуникативной компетенции будущих специалистов международного бизнеса (2012)
Солощенко В. М. - Критерії оцінювання іншомовної компетентності іноземних студентів у Німеччині за вимогою іспитів (DSH, TestDaF): порівняльний аналіз (2012)
Сухомлин Т. С. - Здійснення міжкультурного контакту: прагматичний компонент (2012)
Хоменко Т. В. - Професійна творчість викладачів іноземних мов – як фактор успішності майбутніх економістів (2012)
Бичок А. В. - Взаємозв’язок толерантності та мовної підготовки міжнародного менеджера і маркетолога в процесі професійного становлення (2012)
Виселко А. Д. - Шляхи впровадження іншомовного занурення у навчання англійської мови для професійних цілей (2012)
Вікторова Л. В. - Лінгвістичні основи вивчення категорії роду та числа румунської мови на засадах функціонального підходу (2012)
Іванова І. В. - Способи реалізації культурологічного підходу у змісті підручника для навчання професійного іншомовного спілкування (2012)
Лотоцька О. Л. - Формування міжкультурної компетенції у процесі навчання іншомовного ділового спілкування (2012)
Потюк І. Є. - Шляхи оптимізації міжособистісної іншомовної комунікативної взаємодії студентів немовних спеціальностей (2012)
Проценко Н. В. - Функціонування психофізіологічних механізмів читання в процесі формування іншомовної компетенції студентів (2012)
Сімкова І. О. - Сучасні підходи до підготовки майбутніх перекладачів до англомовного науково-технічного перекладу (2012)
Сурженко О. П. - Введение методов кооперативного обучения на фронтальном занятии по немецкому язику (2012)
Шемуда М. Г. - Особливості формування граматичних навичок говоріння англійською мовою на основі принципу наочності (2012)
Коломойченко А. Е. - Критерии выделения иноязычного имени собственного как особой ономастической категории (2012)
Пожидаєва Н. П. - Идиосинкретичность профессионального использования английского лингва франка в ситуации межкультурной коммуникации (2012)
Рогач О. О. - Лінгво-культурологічні особливості вербалізації поняття talking в англійській мові в аспекті політичної коректності (2012)
Станіслав О. В. - Пунктуаційна крапка: нові тенденції уживання (на матеріалі сучасної французької мови) (2012)
Гурецька М. В. - Асоціативно-емотивні лексичні одиниці сучасної англійської мови, що номінують емоційний стан роздратування (2012)
Рибалко М.-М. - Функціонування танго-дискурсу в сучасних англомовних фільмах (2012)
Алиева Л. А. - Память мифоэпического текста и фольклоризм в современной прозе (на материале романа Ю. Самедоглу "День казни") (2016)
Аллахвердиева Л. - Превращение факта в событие в современной драматургии Азербайджана (2016)
Zejnalova V. - Folklore Poetics Of "Heydar Babaya Salam" (2016)
Талыбова Т. М. - Новая страница в азербайджанско-туркменской литературной связи (2016)
Дяченко М. Д. - Формування культури професійного спілкування майбутніх перекладачів: теоретичний аспект (2016)
Кирпиченко О. Е. - Інновації у словниковому складі німецької мови (2016)
Борискіна К. В. - Специфіка відтворення емоційно-оцінної лексики в українських перекладах англомовних рекламних оголошень (2016)
Мосієвич Л. В. - Маніпулятивний потенціал експресивно-оцінних одиниць у англомовному політичному дискурсі (2016)
Asadova M. - Grammatical And Stylistic Features Of Fixed Word Combinations In The Azerbaijani Language Western Group Dialects (2016)
Дяченко І. М. - Тенденції розвитку друкованих журналів в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.: гендерні студії (2016)
Гусейнова А. Г. - Освещение жизни и творчества мир Джалала Пашаева на страницах печатных изданий (2016)
Відомості про авторів (2016)
Войтович Р. В. - Феноменологія ідеології у контексті історико-методологічного аналізу (2017)
Даниленко Л. І. - Забезпечення легітимності конституційних змін в Україні: історичний аспект (2017)
Красівський О. Я. - Система безпеки ЄС в контексті українського вибору, Красівський Д. О. (2017)
Боков О. В. - Правові питання регулювання праці неповнолітніх в Україні (в контексті адаптації національного законодавства до міжнародної правової бази країн європейського союзу) (2017)
Наместнік В. В. - Реформування екологічної сфери в Україні (2017)
Серьогіна Н. О. - Перспективні напрями державної політики зайнятості в сфері запобігання прихованому безробіттю (2017)
Білик О. І. - Суть соціальної функції держави (2017)
Плисенко Г. П. - Нелегальна міграція в контексті нелегальної зайнятості України (2017)
Шульга І. Л. - Моделі політико-управлінських відносин (2017)
Мусієнко О. Г. - Сутність і визначення ринку освітніх послуг вищої освіти України (2017)
Динник І. П. - Особливості трансформаційного розвитку суспільства та держави в Україні (2017)
Мещеряков В. В. - Взаємодія органів публічної влади та громадськості у сфері охорони історико-культурної спадщини та пам’яток архітектури на рівні регіону (2017)
Рачинський А. П. - Вплив світових трансформаційних процесів на розвиток політико-управлінської еліти в Україні (2017)
Дубич К. В. - Участь громадських організацій в публічному управлінні системою соціальних послуг (2017)
Ситник Г. П. - Концептуалізація безпекового виміру компетенцій державного службоця (2017)
Зозуля В. О. - Ефективне кадрове забезпечення – складова демократичного врядування (2017)
Торкут Н. М. - Специфіка та роль солілоквіїв у римській п’єсі "Юлій Цезар" В. Шекспіра, Борискіна К. В. (2016)
Храброва Г. М. - Джестова оповідка "XII веселих історій вдови едіт" як маніфестація гри з гендерними очікуваннями, Козьмик Г. О. (2016)
Marinesko V. - "The Something That Nature Gave Me": The Role Of Nature In Shaping The Genius Through The Prism Of Shakespeare’s Biographies (2016)
Дяченко М. Д. - Розвиток навичок професійного діалогу майбутніх перекладачів у контексті формування іншомовної комунікативної компетентності (2016)
Смурова Л. И. - Варианты финальных (целевых) синтаксем с субстантивным элементом SAKE (2016)
Чорна С. С. - Специфіка навчання другої іноземної мови (німецької) студентів спеціальностей "готельно-ресторанна справа" та "туризм" (2016)
Малафай Ю. В. - Епістемологічна продуктивність білінгвального перекладу крізь призму теорії стереоскопічного читання (2016)
Слесь Л. Ю. - "Гамлет" В. Шекспіра очима живопису (2016)
Нестеренко Ю. В. - Молодіжний сленг як засіб вербалізації явищ буття англійців (2016)
Гайдай В. В. - Особливості перекладу судових рішень як виду юридичних текстів (2016)
Єлець О. П. - До питання про вивчення категорії імперативності в англійській мові (2016)
Торкут Н. М. - Ідея університету в контексті пошуків української ідентичності: диктат прагматизму як шлях у нікуди (2016)
Сокульський А. Л. - Україна козацька: філософія пізнання й естетика історичної поеми Валентина Северинюка (2016)
Яблоновська Н. В. - Повернення смислів матриці ідеї нації повоєнної української еміграції в інформаційне поле сучасної України (2016)
Відомості про авторів (2016)
Інституту електродинаміки НАН України − 70 (2017)
Шидловська Н. А. - Фізичні передумови побудови математичних моделей електричного опору плазмоерозійних навантажень, Захарченко С. М., Черкаський О. П. (2017)
Розов В. Ю. - Аналитический расчет магнитного поля трехфазных кабельных линий при двухстороннем замыкании собственных экранов кабелей, Ткаченко А. О., Ерисов А. В., Гринченко В. С. (2017)
Kucheriava I. M. - Power cable defects and their influence on electric field distribution in polyethylene insulation (2017)
Артеменко М. Ю. - Визначення повної потужності трифазних систем електроживлення як теоретична основа для побудови енергоефективних засобів паралельної активної фільтрації, Михальський В. М., Поліщук С. Й. (2017)
Липківський К. О. - Особливості реалізації функції перетворення трансформаторно-ключової виконавчої структури регулятора-стабілізатора напруги змінного струму, Можаровський А. Г. (2017)
Андрійчук В. А. - Акумулюючі пристрої для систем автономного живлення світлотехнічних установок, Філюк Я. О. (2017)
Peresada S. - Feedback linearizing field-oriented control of induction generator: theory and experiments, Kovbasa S., Korol S., Zhelinskyi N. (2017)
Kyrylenko O. V. - Simulation of the normal and emergency operation of interconnected power system of Ukraine for frequency stability study, Pavlovsky V. V., Steliuk А. О., Lenga O. V., Vyshnevskyi M. V. (2017)
Жаркин А. Ф. - Оптимальное секционирование воздушных распределительных сетей в условиях применения распределенной генерации, Попов В. А., Ткаченко В. В. (2017)
Мигущенко Р. П. - Информационно-измерительные электромеханические преобразователи для оценки качества поверхности ферромагнитных металлоизделий ультразвуковыми волнами Релея, Сучков Г. М., Петрищев О. Н., Болюх В. Ф., Плеснецов С. Ю., Кочерга А. И. (2017)
Радионов А. В. - Экспериментальное исследование динамических процессов в магнитной жидкости в неоднородном магнитном поле герметизатора вращающегося вала, Радионова А. А., Подольцев А. Д. (2017)
Пам'яті члена-кореспондента НАН України Титка О.І. (2017)
Вимоги до оформлення статей у журналі "Технічна електродинаміка" (2017)
Козир І. - Керамічна майстерня золотоординського часу з Торговицького археологічного комплексу (2010)
Перевозник Л. - Релігійний міф про царицю Савську: зміст, соціальна та світоглядна сутність (2010)
Проскурова С. - Німецька етнічна меншина на території Кіровоградщини (XVIII –XX сторіччя) (2010)
Біденко Н. - Історія розвитку професійно-технічної освіти в Україні з 90-х років ХХ століття до 2010 року (2010)
Вівсяна І. - Обгрунтування реформи адміністративно-територіального устрою України з позицій історичної географії (2010)
Галич Н. - Кадрова політика в поштовій галузі в ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Грінченко В. - Тенденції розвитку мистецького життя України в часи хрущовської "відлиги”, Грінченко В. (2010)
Кізюн В. - Державотворчі змагання ОУН – УПА в роки нацистської окупації України (2010)
Ковальчук М. - Рейд повстанської армії Махна на Катеринославщину (кінець вересня – початок жовтня 1919 р.) (2010)
Крайнік Р. - Радянське антиробітниче законодавство часів "Великого терору” (2010)
Поляруш С. - Оформлення юридичного статусу жінки за шлюбно-сімейним правом Київської Русі (2010)
Пономаренко Л. - Торгово-підприємницька діяльність великих церковних власників Галичини в останній третині XVIII століття (2010)
Романько І. - Роль Івана Огієнка в становленні національної вищої освіти (1917 – 1920 рр.) (2010)
Синенко О. - Профспілкова діяльність за доби УНР (2010)
Хомутовська І. - Дитинство Б. Мозолевського в період становлення держави в 1941 – 1945 роках (2010)
Цубенко В. - Планування й забудова військових поселень кавалерії на території України в першій половині ХІХ ст. (2010)
Чорний О. - Підготовка штурманів для Чорноморського флоту наприкінці ХVІІІ – у середині ХІХ ст. (2010)
Коблан А. - Запровадження патріотичного закону та зміни імміграційного законодавства в США після 11 вересня 2001 року (2001 – 2004 рр.) (2010)
Мельніченко В. - Висвітлення актуальності "тайванського питання” в науковій літературі (2010)
Філоретов В. - Програма уряду ФРН 1973 року щодо іноземних робітників та її значення (2010)
Чернявский В. - Репатріаційна діяльність СРСР 1944 – 1947 рр. у контексті міжнародних соціально-політичних процесів перших повоєнних років (2010)
Щербінін Н. - Громадсько-політична та економічна діяльність Івана Наумовича в галицькому сеймі та австрійському парламенті др. пол. ХІХ ст. (2010)
Антонюк-Кисіль П. - Теорія "культуртрегерства” в польській романтичній історіографії ХІХ ст. (2010)
Бойко Н. - Проблеми епістемології історичного розвитку в контексті позитивістської традиції історіописання (2010)
Босенко Н. - "Древняя и Новая Россия” С. М. Шубінського та зародження популяризаторської течії в російській історіографії другої половини ХІХ століття (2010)
Житков О. - Висвітлення проблематики аграрної історії 1917 – 1918 рр. на сторінках наукового видання "Український селянин” (2010)
Казьмирчук М. - Особливості досліджень соціального розвитку Київської губернії (1861 – 1917 рр.) (2010)
Кіян О. - Методологічні принципи історіографічного синтезу: антропологічний контекст і гносеологічні орієнтири (2010)
Корнієнко М. - Значення Києво-Могилянської академії в історії – полеміка трьох історіографій (польський історик Яблоновський та його опоненти) (2010)
Ляліна Т. - Михайло Семевський як редактор часопису "Русская Старина” (2010)
Мельников Є. - Україна в міжнародних відносинах періоду 1918 – 1921 р. у науково-публіцистичній спадщині Іллі Борщака (2010)
Морозов Д. - Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття й суті федералізму в історії (2010)
Назарова К. - Cучасна українська історична наука й тема голодомору 1932 – 1933 рр.: аналіз соціокультурних передумов становлення та дослідження проблеми (2010)
Чернік С. - Висвітлення політичної історії Сербії 1878 – 1918 рр. на сторінках періодичних видань України: історіографія проблеми (2010)
Юрах В. - Меркантилізм в історіографії розвитку теорій інвестицій та інвестиційної діяльності (2010)
Даценко Л. - Пам’яткоохоронна діяльність Одеського товариства історії та старожитностей у другій половині XIХ – початку ХХ ст. (2010)
Ковальков О. - Колонізація території Центральної України в середині XVIII століття й утворення Новослобідського козачого полку (2010)
Крижанівський В. - До проблеми джерелознавчого вивчення журналів Єлисаветградської міської думи за 1871 – 1917 роки (2010)
Майстренко О. - До історії становлення санітарно-профілактичного напряму в медичній діяльності Херсонського губернського земства (2010)
Філоретова Л. - Ліквідація неписемності серед дорослого населення Єлисаветградщини в 1920-х роках (2010)
Шевченко С. - Єлисаветградський період у життєпису родини Шульгиних (1894 – 1899 рр.) (2010)
Парсамов С. - Марченко О. М. Етнографія слов’янських народів. Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів. – Кіровоград, Полімед-Сервіс. – 2009. – 236 с. (2010)
Вихідні дані (2010)
Карзун І. Г. - Інтегральна оцінка рівня інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти України (2016)
Лясковець О. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "економічний розвиток" (2016)
Коваленко М. О. - Аналіз соціальної та кваліфікаційної складових трудового потенціалу України (2016)
Колосова В. П. - Теоретичні підходи до сутності фінансових ресурсів міжнародних інституцій у забезпеченні економічного розвитку країни, Капленко О. І., Романенко А. О. (2016)
Біляєв С. С. - Проектний підхід у підприємстві: сутність і специфічні ознаки (2016)
Болдуєв М. В. - Розвиток методичного забезпечення проведення комп’ютерного аудиту (2016)
Гнєзділова О. М. - Взаємозв’язок теорії та методології бухгалтерського обліку (2016)
Єлькін А. В. - Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства (2016)
Остапенко В. В. - Ефективність і результативність роботи з інтелектуальним капіталом на підприємствах запорізького регіону, Бобровникова Р. Г. (2016)
Плинокос Д. Д. - Використання системи моніторингу в забезпеченні економічної безпеки (2016)
Череп А. В. - Модернізація організації виробництва підприємств машинобудування на засадах інноваційного розвитку, Соловйова Н. В. (2016)
Шмиголь Н. М. - Сучасні підходи до обліку фінансових результатів діяльності підприємств, Антонюк А. А., Косимськова О. Ю. (2016)
Юсипчук Л. А. - Дослідження системи стимулювання підвищення продуктивності праці на ПАТ "Запоріжсталь" (2016)
Гуцалюк О. М. - Особливості формування економічного, ресурсного та фінансового потенціалів комерційного банку (2016)
Притула Н. М. - Державне регулювання діяльності сільськогосподарських підприємств різних форм власності (2016)
До уваги авторів (2016)
Бодрова Д. В. - Формування інституціонального середовища фінансово-економічної децентралізації в Україні (2016)
Порохня В. М. - Інструменти державного впливу на макроекономічне становище економіки України (2016)
Ярошевська О. В. - Якість захисту прав інвесторів у системі корпоративного управління, Слободянюк Н. О. (2016)
Огаренко Т. Ю. - Модель формування попиту на послуги вищої освіти з урахуванням керованих і некерованих факторів впливу на попит (2016)
Порохня В. М. - Методичні підходи до аналізу соціально-економічного розвитку регіонів України, Горбань О. М., Бирський В. В. (2016)
Ткачова О. К. - Окремі методи системного аналізу при прийнятті рішень (2016)
Андрющенко І. Є. - Теоретико-методологічні засади життєздатності суб’єкта господарювання (2016)
Косова Т. Д. - Фінансова інституціоналізація форм організації страхової діяльності: SWOT-аналіз, Слободянюк О. В. (2016)
Семенов А. Г. - Оцінка фінансового стану промислового підприємства, Беженар Ю. М. (2016)
Череп О. Г. - Маркетингова концепція інноваційного розвитку підприємств машинобудування, Корнєв А. М. (2016)
Шульга О. П. - Управління фінансовими ресурсами промислового підприємства шляхом регулювання активності поточного кредитування (2016)
Метеленко Н. Г. - Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання, Хацер М. В. (2016)
Шмиголь Н. М. - Сутність фінансової стійкості банку як складової його фінансової безпеки, Іващенко О. В., Дяченко К. І., Антонюк А. А. (2016)
Кашлаков О. І. - Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні (2016)
Пивоваров М. Г. - Механізм порівнювання інтегрованих показників розвитку малого та середнього бізнесу в Україні з аналогічними показниками різних країн (2016)
Семенов А. Г. - Підвищення ефективності діяльності підприємства завдяки вдосконаленню мотивації праці, Олійник В. В. (2016)
Колосова В. П. - Інституційно-правове забезпечення співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями (2016)
До уваги авторів (2016)
Содержание (2017)
Хіміон Л. В. - Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих із псевдоподагрою, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2017)
Корж О.М. - Сімейна медицина – тепер більш ніж коли-небудь: XXI Всесвітня конференція з сімейної медицини WONCA World 2016 (2017)
Шекера О. Г. - Поширеність серед дітей хвороб органів травлення та виразкової хвороби дванадцятипалої кишки – актуальна проблема сімейної медицини, Мельник Д. В. (2017)
Мищенко Т. С. - Когнитивные нарушения в практике семейного врача (актуальность проблемы, факторы риска, патогенез, возможности лечения и профилактики) (2017)
Перцева Т. О. - Динаміка показників клітинного та гуморального імунітету в динаміці лікування пневмонії у хворих на тлі гострих лімфобластних лейкозів, Борисова І. С. (2017)
Пікуль К. В. - Проблема ВІЛ/СНІДу у дітей (2017)
Мойсеєнко В. О. - Застосування фітопрепарату Солідагорен® при нефропатіях та інфекціях сечовивідних шляхів, Никула Т. Д., Брижаченко Т. П., Пасько І. В., Михальчишин Ю. П. (2017)
Khimion L. - Autologous platelet plasma: promising method in the osteoarthritis treatment, Buryanov O., Smolina L. (2017)
Малий В. П. - Противірусна терапія хворих на грип типу А (2017)
Риков С. О. - Вивчення змін якості життя при вродженій патології органа зору у дітей раннього віку, як інструмент формування їхньої соціальної адаптації у майбутньому, Медведовська Н. В., Баринов Ю. В., Шевчик А. А. (2017)
Мехтиева А. Ю. - Возможности магнитно-резонансной томографии в визуализации лимфатического аппарата грудной полости у больных раком легкого (2017)
Заздравнов А. А. - Анемия у женщин репродуктивного возраста с ревматоидным артритом в практике семейного врача: терапевтические и гинекологические грани, Пасиешвили Н. М. (2017)
Хіміон Л. В. - Оцінювання серцево-судинного ризику у пацієнтів без дисліпідемії, Ватага В. В., Ященко О. Б. (2017)
Заремба Є. Х. - Зміни артерій і вен у хворих на артеріальну гіпертензію при недиференційованій дисплазії сполучної тканини, Рак Н. О. (2017)
Хіміон Л. В. - Вплив варіабельності артеріального тиску на функціональний нирковий резерв при есенціальній артеріальній гіпертензії І стадії, Тимощук Л. С. (2017)
Чернявський В. В. - Порівняльна ефективність таблетованих ферментних препаратів у лікуванні хронічного панкреатиту (за результатами багатоцентрового подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження), Гвоздецька Л. С., Парунян Л. М. (2017)
Селюк М. М. - Сучасний підхід долікування пацієнтів з негоспітальною пневмонією в умовах стаціонару. Фокус на ефективності та безпечності, Козачок М. М., Омеляшко М. І., Льовкін І. М., Валігура О. І., Салієв А. Ю., Клюшнікова С. В., Селюк О. В. (2017)
Попович B. I. - Гострий риносинуїт: вибір тактики фармакотерапії залежно від функціонального стану співусть навколоносових пазух, Кошель І. В., Дудій П. Ф. (2017)
Косаківська І. А. - Фіксація м'якого піднебіння при аденотомії (2017)
Дєєва Ю. В. - Ефективне лiкування запальних вірусних захворювань горла та гортані (2017)
Пронюк О. В. - Оцінка якості життя при цукровому діабеті: методики та їхнє клінічне значення, Бабінець Л. С., Старичков П. В., Криськів О. І. (2017)
Шостак С. Є. - Дослідження ефективності і доцільності включення препаратів Куплатон і Регідрон Оптім у комплексні схеми лікування хворих на хронічний панкреатит (2017)
Сирота Б. В. - Роль ентеропатогенних кишкових паличок у розвитку гострого ентероколіту, Сидорчук Л. П. (2017)
Видиборець С. В. - Тромбоцитоз – диференційно-діагностична проблема у клінічній практиці (2017)
Замковий А. Д. - Надання гемотрансфузійної допомоги у військово-лікувальних закладах під час збройних конфліктів (2017)
Андрух В. С. - Кашель у дітей: алгоритм дій сімейного лікаря, Андрух В. Н. (2017)
Пшик С. С. - Деякі аспекти патогенетичної терапії болю спини, Боженко Н. Л., Пшик Р. С., Боженко М. І. (2017)
Бусыгина О. С. - Эффективность терапии больных ишемической болезнью сердца с дисбиозом кишечника при использовании в схеме лечения комбинации пребиотика и пробиотика (2017)
Якубовська І. А. - Вплив компонентного складу тіла на ліпідний обмін та корекція його порушень у хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння (2017)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Клініко-епідеміологічна характеристика сучасної вітряної віспи, Ревенко Г. О., Будаєва І. В., Даниліна О. С., Лук’яненко П. В. (2017)
Веропотвелян П. Н. - Рентгеноэндоваскулярная окклюзия артериальных сосудов в лечении и профилактике массивных акушерских кровотечений, Цехмистренко И. С., Гужевская И. В., Панасенко А. Н. (2017)
Видиборець С. В. - Фізіологічна роль гепсидину як центрального регулятора метаболізму заліза (Огляд літератури), Андріяка А. О. (2017)
Науменко Л. Ю. - Дистанційна освіта для професійного росту лікарів в питаннях медичної етики і психології хворих та людей з інвалідністю, Аршава І. Ф., Борисова І. С., Березовський В. М., Лепський В. В. (2017)
Хвисюк О. М. - Застосування методики "Стандартизований пацієнт" у післядипломному навчанні лікарів загальної практики–сімейної медицини, Марченко В. Г., Цодікова О. А., Корж О. М., Горецька Н. В. (2017)
Вагілевич А. А. - Ефективність податкових методів державного регулювання національної економіки (2016)
Рус-Полтавська А. В. - Ключовий фактор у реалізації завдань емерджентної економіки (2016)
Захарченко С. В. - Розвиток базової інфраструктури як чинник підвищення міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів (2016)
Пефтієва Ю. Є. - Методика адаптаційного макроекономічного планування та прогнозування в галузі охорони здоров’я: концептуальні положення (2016)
Сергієнко А. В. - Методика формування гуманітарного індексу для оцінки рівня сталого розвитку регіону (2016)
Стеблянко І. О. - Податково-бюджетне вирівнювання регіонів у системі структурного розвитку національної економіки, Косова Е. В. (2016)
Ткаченко А. М. - Впровадження кластерної моделі господарювання – запорука підвищення конкурентоспроможності регіонів, Бакута А. В. (2016)
Шмиголь Н. М. - Методика складання бюджетів муніципальних соціальних проектів, Антонюк А. А., Явор Є. О. (2016)
Жилінська Л. О. - Економетрична модель бізнес-процесів щодо оцінювання впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємств машинобудування, Салига К. С. (2016)
Пивоваров М. Г. - Моделювання розвитку макроекономічної ситуації розподілу ВВП на основі міжгалузевої балансової моделі (2016)
Порохня В. М. - Модель максимізації функції корисності діяльності установи на основі сценаріїв розвитку, Горбань О. М., Сотникова Т. О. (2016)
Салига К. С. - Імітаційне моделювання грошових потоків інвестиційних проектів (2016)
Семенов А. Г. - Моделювання інвестиційної діяльності підприємств (2016)
Жилінська Л. О. - Підходи до управління розвитком життєздатних підприємств (2016)
Проценко Я. В. - Методи управління фінансовою стабільністю підприємств готельного господарювання (2016)
Череп О. Г. - Інноваційні методи управління підприємством машинобудування, Корнєв А. М. (2016)
Гуцалюк О. М. - Дослідження компонентних складових оцінювання фінансового потенціалу банківських установ (2016)
До уваги авторів (2016)
Терещенко Г. О. - Змістовне навантаження поняття "відповідальність" у добу модерну і постмодерну (2014)
Білоусов О. С. - Основні методологічні підходи до поняття "громадянська участь" (2014)
Олійник Ю. Р. - Зовнішні важелі впливу на внутрішньосуспільні трансформації держави з позиції теорії європеїзації (2014)
Мірчук І. С. - Генеза парламентаризму в сучасній політичній науці (2014)
Параняк П. Р. - Модуси толерантності в консервативній ідеології В’ячеслава Липинського (2014)
Михальчук С. О. - "Цифровий розрив" як деструктивний фактор розвитку електронної демократії (2014)
Прошин Д. В. - Релігійний тероризм: переоцінка проблеми (2014)
Докаш О. Ю. - Проблема Північної Буковини та Бессарабії в міжнародно-політичному вимірі літа 1940 р. (2014)
Дорош Л. О. - Рада з міжнародних відносин: критика та апологія діяльності (2014)
Здоровега М. В. - Міжнародні неурядові організації як елемент глобального громадянського суспільства (2014)
Івасечко О. Я. - Особливості взаємовідносин Росії та Європейського Союзу в умовах сучасних міжнародних процесів (2014)
Бессараб Т. В. - Передумови інтеграційних процесів у Латинській Америці (2014)
Абдуліна Т. Г. - Політика держави у сфері національної безпеки як наукова категорія (2014)
Кириленко О. М. - Сучасна спортивна політика: досвід Європейського Союзу для України (2014)
Галишин В. В. - Проблема регіональних розбіжностей в Україні, Бортніков В. І. (2014)
Стельмах В. О. - Практики інституціоналізації та нормативно-правового забезпечення процесів політичної соціалізації молоді країн Вишеградської групи (2014)
Савойська С. В. - Ідеологія як потрійне соціально-політичне явище у контексті розвитку сучасного українського полікультурного суспільства (2014)
Жекало Г. І. - Європейський вектор політики України та позиції громадян щодо інтеграції (2014)
Малиха М. І. - Механізми політичного регулювання міграційних процесів у сучасній Україні (2014)
Гісса О. К. - Рівень партійного євроскептицизму в Україні (2014)
Ямельницький О. Я. - Політична мобілізація населення України: умови та чинники (на прикладі суспільно-політичних подій 2013–2014 рр.) (2014)
Тирон А. М. - Внутрішня політика Християнсько-демократичного союзу Німеччини у 1980-ті рр. (2014)
Шкробанець О. І. - Проблема інформування громадськості у контексті європейського вибору України напередодні Вільнюського саміту (2014)
Шугаєва Л. М. - Уявлення про минуле і зв’язок часів в історичній свідомості (2014)
Гон М. М. - Голодомор, Голокост і Пораймос у політиці пам’яті України (2014)
Постельжук О. П. - Голодомор у системі координат політики пам’яті України часів президентства В. Ющенка (2014)
Гулай В. В. - Концепт "пам’ять про жертви більшовизму" в комунікативному просторі міжетнічної інтеракції в Західній Україні на початковому етапі німецько-радянської війни (2014)
Максимець Б. В. - Волинська трагедія 1943 року: пошуки шляхів українсько-польського примирення (2014)
Троян С. С. - Проблемне поле культури пам’яті в контексті німецько-польських відносин після 1991 року (2014)
Лесняк В. Ю. - Конструювання історичної пам’яті в Іспанії в умовах переходу від франкізму до демократії (2014)
Горло Н. В. - Конструювання образів минулого як інструмент іредентистської політики (2014)
Дідук І. А. - Темпоральна функція наративу минулого в осмисленні молоддю історії своєї країни (2014)
Федорів Х. І. - Колективна пам’ять: еволюція уявлень, суть, структура (2014)
Долганов П. С. - Меморіальний текст Рівного: дилеми ідеологічної деколонізації / реідеологізації (2014)
Івчик Н. С. - Слогани й настінні написи у механізмі функціонування комунікативної пам’яті групи (на прикладі м. Рівне) (2014)
Пашковський П. І. - "Конфлікт поколінь" в контексті зовнішньополітичного вибору України (2014)
Медведовська А. Ф. - Меморіалізація Голокосту в Україні протягом другої половини ХХ ст. (2014)
Синчук Р. А. - Ностальгічний туризм у структурі механізму збереження етнічної самості (2014)
Грищук О. А. - Участь етнічних акторів Криму у реалізації політики пам’яті (2014)
Бортніков В. І. - Патос самості як каталізатор мобілізації "своїх" (2014)
Івчик Н. С. - Механізми запам’ятовування і (не)забуття. І Всеукраїнська науково-практична конференція "Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах", Долганов П. С. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Берегова Г. Д. - Філософія освіти як дослідницька галузь: напрями й течії (2016)
Щербань А. Д. - Історична трансформація ціннісних орієнтацій особистості: соціологічний аспект (2016)
Гоманюк Н. А. - Социально-антропологическая специфика частной эпистолы (2016)
Лопатко Л. А. - Особистісно-орієнтовний підхід у процесі фахової підготовки студентів з порушеннями слуху як чинник соціалізації (2016)
Черкашина Т. О. - Деякі проблеми молодіжних організацій Херсонщини: експертна оцінка (2016)
Черныш А. М. - Методологические основы исследования маргинализма (2016)
Щудло С. А. - Особливості соціальної ідентифікації сучасного українського суспільства: динаміка регіонального сприйняття (2016)
Белашова Я. О. - Студентське самоврядування: проблема формування лідерських якостей (2016)
Богомолова М. Ю. - Профілактичний вплив сім`ї та загальноосвітніх навчальних закладів на підлітків-делінквентів (2016)
Гуріч В. О. - Мобільна допомога внутрішньо переміщеним особам у сільській громаді (2016)
Дереш В. С. - Державна сімейна політика в Україні (50-60-ті роки XX століття) (2016)
Зарецька В. С. - Молода сім`я як об’єкт соціальної роботи (2016)
Онищенко Л. А. - Технології формування іміджу вищого закладу освіти (2016)
Пірен М. І. - Толерантність – моральний феномен епохи відкритих суспільств (2016)
Пержун І. В. - Толерантність – важливий чинник вдосконалення державного управління (2016)
Семанчина В. О. - Управлінська культура керівника загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Федорова О. В. - Заходи соціальної реабілітації дітей-інвалідів (2016)
Giza T. - Artistic gifts diagnosis of early education students in Poland, Slovenia, Slovakia and Ukraine (2016)
Shaposhnikova I. V. - Development of youth social and cultural environment as the basis of students’ professional socialization (2016)
Балахтар В. В. - Формування професіоналізму в майбутніх фахівців соціальної роботи (2016)
Копилова С. В. - Особливості соціальної роботи як професії (2016)
Чуприна С. О. - Професійна культура майбутніх соціальних працівників: критерії й рівні сформованості (2016)
Швець Т. М. - Об’єкт соціальної роботи в закладах пенітенціарної системи (2016)
Парсамов С. - Пам’яті В. М. Філоретова (2011)
Біляєва С. - Стадіальні та регіональні риси взаємодії Південної Русі та Золотої Орди в другій половині ХІІІ – ХІV ст. (деякі аспекти сучасного бачення) (2011)
Махмудова В. - Металлопроизводство и металлические предметы в древних памятниках Азербайджана (VI – IV тыс. до н.э.) (2011)
Позивай Т. - Пам’ятки Золотоординського часу на території сучасної Одещини (матеріали до археологічної карти) (2011)
Фіалко О. - Нові поховання амазонок Дніпровського Лісостепового Лівобережжя (2011)
Ломака О. - Передумови появи штундизму в південно-українських землях у кінці ХVIII – протягом ХIХ століття (2011)
Біденко Н. - Використання лінійних методів навчання під час вивчення курсу історії України (2011)
Бундюченко Т. - Формування демократичного світогляду М. М. Аркаса під впливом родини (2011)
Вівсяна І. - Вивчення суспільно-політичних поглядів В. К. Винниченка у курсі "Історія політичної думки в Україні” (2011)
Дергачов О. - Українська революція 1917 – 1920 рр. крізь призму оцінок В. Винниченка, Житков О. (2011)
Майстренко О. - Активізація діяльності губернського та повітових земств Херсонщини з організації доступної населенню медичної допомоги в 1900−1914 рр. (2011)
Митрофаненко Ю. - Отаманщина як історичне явище: погляд Володимира Винниченка та Симона Петлюри (2011)
Пархоменко В. - Зовнішня політика Гетьманату П. Скоропадського в мемуарній літературі (2011)
Синенко О. - Директорія та профспілки (2011)
Токар Н. - Шевченкознавчі студії Василя Доманицького (2011)
Ачкіназі Б. - Українська революція в контексті міжнародних реалій (1917-1920) (концептуальні та історіографічні аспекти) (2011)
Грінченко В. - Політичний курс радянського керівництва щодо селянства в роки "Великого перелому” в діяльності І. Є. Клименка (2011)
Колєчкін В. - Авіація в Умансько-Ботошанській операції (2011)
Ніколаєв І. - Функціонування Єврейської комуністичної робітничої партії в контексті ліквідаційної політики більшовиків стосовно націонал-комуністичних партій та рухів у 20-х роках ХХ століття (2011)
Позднякова І. - Інформація як об’єкт контролю в матеріалах діловодства та розпорядчій документації Головліту РФСРР (2011)
Таборанський С. - Проблема соціологізації історії на міжнародних конгресах історичних наук у Москві (1970) та Сан-Франциско (1975) (2011)
Телегуз А. - Боротьба НСПС "Солідарність” проти комуністичного режиму в роки реакції (1983 – 1988 рр.) (2011)
Чорний О. - Героїзм і трагедія 5-ї гвардійської армії в битві за Дніпро у вересні – жовтні 1943 р. (2011)
Антонюк-Кисіль П. - "Українська історична школа” польських романтиків в історіографії (2011)
Босенко Н. - Національний контекст діяльності "Київської історичної школи” другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. в історіографії (2011)
Кіян О. - Полеміка навколо наукової спадщини Володимира Антоновича в українській історіографії радянської доби (2011)
Ковальков О. - Сприйняття часу в слов’янській традиційній культурі (ХІХ – початок ХХ століття): історіографія проблеми (2011)
Ляліна Т. - Польське питання на сторінках журналу "Русская старина" (2011)
Присяжнюк Ю. - Теорія модернізму в контексті оптимізації сучасного історіописання (2011)
Телегуз І. - Освітня діяльність української інтелігенції в 1920 – 1930-х рр.: сучасна історіографія проблеми (2011)
Бабійчук Г. - Перше повоєнне десятиліття розвитку краєзнавства Миколаївщини в історіографії (2011)
Крижанівський В. - Образ Єлисаветградського міського громадського управління на сторінках газети "Голос Юга” 1905 року (2011)
Марченко О. - Взаємодія органів міського самоврядування з губернською адміністрацією в 1870 – 1900-х роках (на прикладі міста Єлисаветграда) (2011)
Проскурова С. - Дослідницький потенціал методу усної історії (2011)
Шевченко С. - Василь Нікітін – організатор українського життя в Єлисаветграді (2011)
Парсамов С. С. - Гордуновський О. М. Організація, розвиток та напрямки хлібної торгівлі в Україні у ХІХ ст. – Черкаси: Брама Україна. 2010. – 320 с. (2011)
Вихідні дані (2011)
Берегова Г. Д. - Інтелектуалізація філософського знання у вищій школі як вимір соціальної реальності (2016)
Костючков С. К. - Філософія співробітництва громадянського суспільства і місцевого самоврядування у контексті соціально-політичної взаємодії (2016)
Копилова С. В. - Система життєдіяльності особистості як предмет соціальної роботи (2016)
Коршун Т. В. - Поняття "національна меншина": проблеми визначення (2016)
Недзельський К. К. - Релігійні орієнтації студентів Херсонського державного університету, Поліщук І. Є., Гришанов І. В., Галіченко М. В. (2016)
Черкашина Т. О. - Норми та правила в повсякденній діяльності молодіжних організацій: експертна оцінка (2016)
Черныш А. М. - Методологические основы исследования маргинализма (2016)
Gurich V. O. - The problem of the formation of ombudsperson for children's rights institution in Ukraine (2016)
Белашова Я. О. - Соціальні аспекти молодіжної політики в Україні (2016)
Богомолова М. Ю. - Особливості соціально-педагогічної роботи з підлітками-правопорушниками (2016)
Гоманюк Н. А. - От турок-месхетинцев до турок-украинцев (2016)
Зайцева Т. О. - Спілкування як основа діяльності працівників соціальної сфери (2016)
Коса Н. С. - Соціально-психологічні детермінанти сучасного молодіжного руху (2016)
Костючков С. К. - Особливості політичної соціалізації студентської молоді в умовах суспільства, що реформується (2016)
Онищенко Л. А. - Стан волонтерського руху в Україні та перспективи його розвитку (2016)
Семанчина В. О. - Місце студентського самоврядування в процесі формування лідерських якостей майбутнього керівника (2016)
Федорова О. В. - Принципи соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями (2016)
Чернявська Т. А. - Суспільне значення проблеми забезпечення соціально-економічної самодостатності в Україні (2016)
Шманько О. В. - Сучасні складові підготовки ефективних управлінських кадрів сфери соціальної роботи в умовах європейської інтеграції (2016)
Jabłonowska M. - O pewnym sposobie rozwijania samodzielności poznawczej zdolnych gimnazjalistów, Wiśniewska J. (2016)
Доманчук Д. С. - Формування професійної ідентичності випускника вищого закладу освіти: проблеми та перспективи, Шапошникова І. В. (2016)
Зарецька В. С. - Проблеми студентської сім’ї у сучасних соціокультурних умовах (2016)
Слющинський Б. В. - Особливості культурних феноменів у соціокультурному середовищі українського Приазов’я (2016)
Швець Т. М. - Специфічні характеристики соціально-демографічного портрету дітей і підлітків, схильних до скоєння злочинів (2016)
Щербань А. Д. - Вплив ціннісних орієнтацій старшокласників на їх професійне самовизначення (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського