Білецька С. А. - Витоки морального виховання учнів у позакласній роботі в історії педагогічної думки (2016)
Конопельцева О. Г. - Ідеї народної педагогіки як підґрунтя становлення традицій сімейного виховання у Франції (2016)
Сєводнєва К. О. - Становлення та розвиток освіти на теренах Запорізької області: ретроспективний погляд (2016)
Тарарак Н. Г. - Аксіологічна домінанта в освітніх закладах мистецької школи (кінець ХХ ст.) (2016)
Юшко О. В. - Розробка питань профілактики девіантної поведінки студентської молоді (історичний аспект) (2016)
Амеліна С. М. - Метод проектів у підготовці майбутніх перекладачів: інноваційні аспекти, Тарасенко Р. О. (2016)
Божко А. В. - Засоби та методи морального виховання дошкільників (2016)
Бочарникова Т. Ф. - Формування професійної мобільності майбутніх філологів як елемента їх професійної спрямованості (2016)
Булах С. М. - Особливості використання інтернет-середовища як нової інформаційно-комунікативної технології в процесі підготовки майбутніх інструкторів з атлетичної гімнастики (2016)
Димова А. М. - Особливості вибору змісту підготовки майбутнього тренера-викладача з академічного веслування до професійної діяльності, Димов К. В., Димов А. В. (2016)
Дубінецький В. В. - Система методичної роботи з формування управлінської культури викладачів технічних коледжів (2016)
Дяченко М. Д. - Шляхи формування перекладацької компетентності майбутніх фахівців з перекладу в процесі професійної підготовки (2016)
Єрьоміна Л. Є. - Підлітковий вік вихованців інтернатних закладів як сензитивний період для підготовки до сімейного життя (2016)
Жабенко О. В. - Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у країнах бенілюксу та Україні (2016)
Жадленко І. О. - Компетентнісний підхід – концептуальна основа професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Журавльова Л. С. - Використання елементів народної педагогіки для розвитку лексичної сторони мовлення дошкільників, Груздєва О. В. (2016)
Кошелева Н. Г. - Використання методу проектів у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців комп’ютерного профілю, Усик О. Є. (2016)
Лосєв О. С. - Проблеми підготовки майбутніх фахівців до творчого впровадження нових технологій, Лосєва О. С. (2016)
Фен Л. - Особенности формирования политической культуры у студенческой молодежи в условиях глобализации (2016)
Мільчевська Г. С. - Основні наукові підходи до проблеми вивчення феномена соціальної реклами, Меркулова Н. В. (2016)
Надтока О. О. - Модель підготовки тренера-викладача до виховної роботи в дюсш (2016)
Плачинда Т. С. - Психологічна компетентність фахівців у екстремальних умовах професійної діяльності (2016)
Полулященко Ю. М. - Актуальні підходи до питань реабілітації молоді з функціональними обмеженнями (2016)
Романовський О. Г. - Навчально-тренувальний процес у школі вищої спортивної майстерності та формування готовності до професійного самовизначення після спорту, Арабаджи Т. Д. (2016)
Сидоренко Н. В. - Українська та зарубіжна наукова думка про сутність понять "національна меншина” та "етнічна меншина” (2016)
Стасевич К. В. - Актуальні проблеми теорії та практики професійної підготовки фахівців з авіаційної безпеки (2016)
Сущенко Л. О. - Перспективні шляхи розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні (2016)
Ткач Ю. М. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі в умовах фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів (2016)
Хребтова В. В. - Важливість формування полікультурної компетентності сучасної молоді (2016)
Царенко К. В. - Аналіз результатів педагогічного експерименту з розвитку професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів дюсш на курсах підвищення кваліфікації (2016)
Червоненко К. С. - Дефініційний аналіз поняття "волонтерська діяльність” (2016)
Чирва Я. О. - Сутність міжетнічної толерантності як наукового поняття (2016)
Шульга Л. М. - Науково-понятійний апарат проблеми розвитку творчих здібностей дошкільників в образотворчій діяльності (2016)
Бабич Г. І. - Прикладні задачі – домінанта процесу формування життєвої компетентності учнів на уроках математики (з досвіду роботи запорізької освітньої школи № 65) (2016)
Волкова В. А. - Розвиток соціальної компетентності старшокласників, Кушнір І. В. (2016)
Дехтяренко С. Г. - Проектні технології в диференційованому навчанні природничих дисциплін у шкільному курсі, Савіч І. О. (2016)
Кириліва В. О. - До витоків проблеми професійної підготовки вчителя до організації розвивального навчання школярів (2016)
Ткачов А. С. - До питання реалізації компетентнісного підходу в шкільній освіті (2016)
Шквир О. Л. - Дослідницька діяльність учителя сучасної початкової школи (2016)
Довгий О. В. - Формування мотивації до здобуття необхідних правових знань, умінь і навичок під час професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів (2016)
Закусилова Т. О. - Розвиток медсестринської компетентності студентів медичного коледжу: теорія та практика (2016)
Зеленська О. П. - Міждисциплінарний підхід до навчання читання іншомовної професійно спрямованої літератури в непрофільній магістратурі (2016)
Камишнікова Г. В. - Особливості формування правової компетентності в майбутніх фахівців готельного господарства та туризму (2016)
Клименко Л. В. - Самостійна робота студентів як об’єкт системного дослідження (2016)
Кравченко В. М. - Сутність і значення інноваційних педагогічних технологій у професійній підготовці магістрів (2016)
Махновський С. С. - Формування лідерської позиції студентів класичного університету як педагогічна проблема (2016)
Мироненко Л. М. - Методичні Особливості розробки навчальних завдань І методичних рекомендацій з фізики для самостійної роботи студентів-технологів, Вовк Л. І. (2016)
Сидоренко Н. С. - Забезпечення якості вищої освіти в Україні: імплементація європейських стандартів і рекомендацій (2016)
Стрельченко Д. В. - Роль медіаосвіти в навчанні студентів вищих навчальних закладів (2016)
Терьохіна О. Л. - Розвиток фізичної культури як спосіб формування здорового способу життя студентів вищіх навчальних закладів, Ремешевський О. В., Жержерунов А. О., Губрієнко О. А. (2016)
Фомкіна О. Г. - Методичні аспекти організації практичних занять з математики в економічному ВНЗ (2016)
Фунтікова О. О. - Підготовка майбутніх викладачів до використання webquest-технології в педагогічній діяльності (2016)
Юхно Н. В. - Мобільна педагогіка (m-learning) як сучасний метод викладання у вищому навчальному закладі (2016)
Яриз Е. М. - Реализация воспитательной цели в процессе преподавания иностранного языка на примерах традиций ХГУ "НУА” (2016)
Головешко Б. Р. - Аналіз результатів педагогічного експерименту формування лідерських якостей у майбутніх фахівців з адміністративного менеджменту (2016)
Королева И. А. - Основы функционирования педагогических систем: философский аспект (2011)
Рахимбаева И. Э. - Организационная модель управления качеством художественного образования (2011)
Соломаха С. О. - Психолого-педагогічні механізми розвитку художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін (2011)
Рева В. П. - Культура музыкального восприятия личности: синергетический аспект (2011)
Стратан-Артишкова Т. Б. - Метод художньо-стильового аналізу у процесі викладання мистецьких дисциплін (2011)
Мировська Ю. І. - Мова танцю в художній комунікації людини (2011)
Бай Бин - Феномен тембрального слуха в музыкальной педагогике (2011)
Протасова С. В. - Формирование компетенций студентов в системе музыкально-инструментальной подготовки (2011)
Растригіна А. М. - Специфіка оцінювання фахових дисциплін у професійній підготовці майбутнього педагога-музиканта (2011)
Горобець Т. В. - Структурно-змістова модель організації педагогічної практики з музики студентів педагогічних коледжів (2011)
Ван Бін - Етапи формування виконавської техніки майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанного навчання (2011)
Цюй Сяо Юй - Аналіз готовності до самоудосконалення майбутніх учителів музики в процесі вокальної підготовки (2011)
Горбенко О. Б. - Музично-виконавська компетентність майбутнього вчителя музики в стуктурі професійної підготовки (2011)
Шинтяпіна І. В. - Особливості розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців у галузі хорового мистецтва (2011)
Чен Дін - Порівняльний аналіз стану формування вокальних умінь майбутніх учителів музики у Китаї та Україні (2011)
Шугуан Шугуан - Виконавська діяльність як чинник фахової компетентності вчителя музики (2011)
Іфан У - Методика вдосконалення етнокультурної підготовки майбутніх учителів музики в процесі фахового навчання (2011)
Михалюк А. М. - До проблеми формування виконавської культури як чинника професійного становлення майбутнього педагога-музиканта (2011)
Палаженко О. П. - Особливості формування виконавської майстерності музиканта духовика (2011)
Чинчева Л. В. - Структура і специфіка мислення хорейместера та її прояви у диригентсько-хоровій діяльності (2011)
Бай Ю. М. - Дослідження психомоторики віртуозної побіжності баяніста (акордеоніста) (2011)
Чжан Цзе - Художньо-педагогічний аналіз як компонент фахової компетентності вчителя музики (2011)
Остропольська І. С. - Теоретичні основи формування музично-творчої самостійності учнів мистецьких навчальних закладів (2011)
Куненко Л. О. - Естетичні та мистецькі засади формування духовної культури особистості (2011)
Гаврильчик Л. М. - Типологія слухача музики в соціології музики Теодоро Адорно (2011)
Лисіна Н. І. - IV Нідерландська школа (2011)
Філатова Л. М. - Українська пісня як основа світогляду, творчості, педагогічної і громадської діяльності М. В. Лисенка (до 170-річчя від дня народження) (2011)
Наші автори (2011)
Реброва О. Є. - Педагогічна діагностика в контексті підвищення якості мистецької освіти (2015)
Проворова Є. М. - Праксеологічні характеристики педагогічної діяльності вчителя музики (2015)
Бондаренко А. О. - Музично – виконавська майстерність як педагогічна проблема, Ніколаєва Г. О. (2015)
Юник Д. Г. - Самокорекція виконавської діяльності музикантів-інструменталістів (2015)
Строгаль Т. Ю. - Сутність поняття "емоційно-естетичний досвід" у філософській та психолого-педагогічній літературі (2015)
Бондарчук В. О. - Дискурс – невід’ємна складова навчально-виховного процесу (2015)
Чжан Цзінцзін - Музикознавчі аспекти мистецької рефлексії майбутнього вчителя музики (2015)
Барвік С. Г. - Шляхи вдосконалення музично-педагогічної майстерності вчителів (2015)
Сидоренко Т. Д. - Основний музичний інструмент як навчальна дисципліна галузі теоретичного музикознавства (2015)
Новська О. Р. - Педагогічні умови самопроектування фахового розвитку майбутніх фахівців музичної освіти (2015)
Корчагіна Г. С. - Шляхи формування інтелектуально-творчих умінь майбутніх вчителів музичного мистецтва (2015)
Теряєва Л. А. - Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки (2015)
Ролінська О. Г. - Евристичні методи і прийоми у навчальній діяльності майбутнього педагога-музиканта (2015)
Кузнецова О. А. - Історичне коріння музично-просвітницької та пропагандистської діяльності вчителя музичного мистецтва (2015)
Бондаренко Д. В. - Етапи формування адаптивної готовності майбутніх учителів музики до диригентсько-хорової діяльності (2015)
Лаврентьєва Н. В. - Методичне мислення вчителя музики як невід’ємна складова його професійної методичної діяльності (2015)
Ролінська О. Г. - Удосконалення фортепіанного навчання майбутніх учителів музики засобами комплексу евристичних прийомів (2015)
Болдирєва І. Д. - Особливості формування звукотворчої культури піаніста-педагога через сприйняття вокальних творів (2015)
Песоцька Л. В. - Методи і прийоми формування виконавських умінь на жанрових засадах (2015)
Козинко Л. Л. - Використання відеопосібників сучасних українських автентичних хореографічних колективів при вивченні студентами семантики первісного танцювального мистецтва (2015)
Пащенко О. О. - Специфічні особливості художньо-творчих здібностей майбутніх дизайнерів одягу до проектної діяльності (2015)
Кириченко І. М. - Фахова підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва як педагогічна проблема (2015)
Лісунова Л. В. - Педагогічні умови формування естетичного сприйняття майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення художньо-графічних дисциплін (2015)
Сунь Гоцян - Методологічні підходи до вокальної підготовки китайських студентів інститутів мистецтв (2015)
Ха Ту - Формування здатності до саморегулювання майбутнього вчителя музики у співацькій діяльності (2015)
Чень Чень - Теоретико-методологічні основи підготовки китайських студентів до інтерактивного навчання музики учнів початкових шкіл Китаю (2015)
Чжан Їфу - Формування художньо-образного сприйняття музиканта в процесі роботи над інструментальними творами (2015)
Чжан Цзянань - Діагностика сформованості навичок ансамблевої взаємодії у виконавській діяльності саксофоністів (2015)
Інь Юань - Поетапна методика розвитку музичної пам’яті студентів-піаністів (2015)
Лю Вень Цзун - Теоретичні аспекти дослідження проблеми формування вокально-педагогічної майстерності майбутнього вчителя музики (2015)
Павлюк Н. М. - Формування основ національної культури молодших школярів як головного компонента їх загальної культури (2015)
Смородський В. І. - Розвиток стильового слуху учнів на основі жанрового підходу (2015)
Остропольська І. С. - Методика формування вмінь музично-виконавської самоорганізації учнів ДМШ (2015)
Вдовченко В. В. - Теоретичні засади утворення термінів та понять для тезауруса з основ дизайну (2015)
Ван Сює - Трансформація поглядів видатних педагогів-музикантів на проблему звукоутворення у процесі фортепіанного навчання (2015)
Чжоу Мин - Формы и методы занятий со старшеклассниками в музыкально-драматической студии (2015)
Найда В. Ю. - Організація музичної освіти в Кам’янець-Подільській чоловічій гімназії (ХІХ – ХХ ст.) (2015)
Бондарчук В. О. - Проблема емпіричного та теоретичного знання в практиці народно-інструментального виконавства України (2015)
Тарківська-Нагиналюк О. Д. - Особливості виховання метро-ритмічного чуття в ансамблевому виконавстві (2015)
Крет З. М. - Історія становлення та розвитку духового інструментально-оркестрового музичного мистецтва, Цюлюпа С. Д. (2015)
Вохмяніна І. В. - Класична музика як умова створення гармонійного середовища для раннього розвитку дитини (2015)
Осока О. - До питання навчання музичних режисерів у класі фортепіано (2015)
Зимогляд Н. Ю. - Українська фортепіанна школа першої половини ХХ сторіччя (2015)
Лисіна Н. І. - Витоки англійської клавірної школи, Тітович В. І. (2015)
Тітович В. І. - Особливості голосоведення в клавірних творах Й. С. Баха (2015)
Гаврильчик Л. М. - Даниїл Трифонов – нове ім’я в сучасному піанізмі (2015)
Линь Хуацинь - Методический анализ фортепианных школ ХХ века для детей в свете фортепианно-исполнительской культуры (2015)
Наші автори (2015)
Хома Н. М. - Політичний гепенінг як акціоністська форма протесту (2015)
Кравець Г. В. - Сучасний політичний процес: основні тлумачення та підходи у політичній науці (2015)
Шурко О. Б. - Взаємозв’язок локальної демократії та політичної культури, Була С. П. (2015)
Нерубащенко І. А. - Людина як суб’єкт глобального громадянського суспільства (2015)
Шерман О. М. - Вага як фізичний параметр іміджу політичного лідера: діахронічний аспект (2015)
Павлов Д. М. - Теорія політичної пропаганди Г. Лассвелла (2015)
Сидорук Т. В. - Східна Європа як поле геополітичної конфронтації між Росією і Європейським Союзом (2015)
Гарат Р. М. - Еволюція стратегії відносин Європейського Союзу та Росії (2015)
Дубей В. І. - Практика вирішення сучасних проблем у сфері міжнародних автомобільних перевезень між Україною та ЄС (2015)
Чорній Н. П. - Енергетична безпека Європейського Союзу в контексті зміни енергетичної стратегії Російської Федерації: геополітичний аспект (2015)
Климончук В. Й. - Політичні свободи в умовах глобалізації: дилеми сучасної України (2015)
Кириленко О. М. - Інвайронменталізм та політика сталого розвитку в контексті глобальних проблем (2015)
Бурдяк В. І. - Національна держава у глобалізованому світі: виклики і пастки (2015)
Ротар Н. Ю. - Електоральна/партійна ідентифікація чернівецької громади на парламентських виборах 2002–2014 рр. у вимірі одномандатого виборчого округу (2015)
Слободян Т. З. - Президентські вибори в Україні та Польщі (2015)
Бусленко В. В. - Природа кооперативної взаємодії влади та опозиції в умовах лібералізації політичного режиму (на прикладі Польщі та Угорщини) (2015)
Бутирська І. В. - Концептуальні основи соціального виміру європейської інтеграції (2015)
Телелим І. В. - Конституція України: позитивні та негативні наслідки втілення в політичний процес та необхідність змін (2015)
Білоусов О. С. - Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській сфері: втілення зарубіжного досвіду в українські реалії (2015)
Семченко О. Р. - Роль ЗМІ в забезпеченні політичної стабільності (2015)
Прохоров М. Г. - Формування правової бази функціонування ЗМІ Польщі як складника громадянського суспільства (2015)
Вархов Г. В. - Особливості партійної структури Європейського парламенту (2015)
Шотурма Н. В. - Участь громадськості в інформаційній політиці місцевих органів виконавчої влади (2015)
Горло Н. В. - Етнорегіоналізм як джерело політичної нестабільності в багатоетнічних державах (2015)
Гон М. М. - Механізми забуття: маргіналізація пам’яті про "чужих" в Україні (2015)
Долганов П. С. - Державна політика вшанування пам’яті жертв геноцидів в Україні: нормативно-правовий контекст (2015)
Савойська С. В. - Ідейно-теоретичний потенціал мовно-комунікативної політики пам’яті: наукові напрями аналізу (2015)
Завадська В. В. - Міфологічний світогляд як елемент колективної пам’яті сучасної людини (2015)
Власюк С. О. - Події 1917–1921 років у мінливих політичних контекстах центральної влади: президентські ініціативи (2015)
Докаш О. Ю. - Інституційно-процедурні механізми впровадження й функціонування системи радянської політичної цензури в контексті знищення історичної пам’яті мешканців Західної України та Північної Буковини в роки Другої світової війни (2015)
Бабка В. Л. - Меморіальна політика на фоні політичних процесів в Україні: епоха Кучми (2015)
Тимків І. М. - Історична пам’ять у системі шкільної освітньої політики України (2015)
Кузьма Т. М. - Варіативність образу книги у символічному просторі Берліну (2015)
Шостак О. О. - Пам’ять про остарбайтерів у літературі діаспори (на прикладі роману Докії Гуменної "Хрещатий яр") (2015)
Синчук Р. А. - "Марші життя" як комеморативна практика (2015)
Юськів Х. В. - Концепт пам’яті як інструмент активізації етнорегіонального сепаратизму (на прикладі Південного Тіролю) (2015)
Суховерська І. І. - Сучасний російський кінематограф як репрезентант офіційної політики пам’яті (на прикладі подій німецько-радянської війни) (2015)
Золотарьова В. В. - Англійська дійсність в офіційній російській історії та спогадах письменників другої половини ХІХ ст. (2015)
Монолатій І. С. - "Щоб свого не забути…": літературні проекції місць пам’яті (2015)
Долганов П. С. - Історичні симулякри": спроба повернення до втраченого світу поліетнічної Галичини, Гон М. М. (2015)
Бусленко В. В. - Еволюція політичних систем країн Вишеградської групи (2015)
Відомості про авторів (2015)
Воронкова В. Г. - Яким бути спеціалісту інформаційного суспільства та епохи Інтернету: концептуальні засади і тенденції, Куцепал С. В. (2015)
Пунченко О. П. - Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства, Лазаревич А. А. (2015)
Комаха Л. Г. - Проблема смислу в аргументації логічного аналізу: теоретичний аспект (2015)
Масюк О. П. - Сподівання в процесі вибору майбутнього життя (2015)
Скалацька О. В. - Простір моди у світлі перформативного підходу К. Вульфа (2015)
Федоренко В. В. - Методологічні основи оцінки ефективності військово-правового виховання військовослужбовців у контексті соціально-філософського аналізу (2015)
Скловський І. З. - Філософія національної ідеї як феномен етносоціальних змін в Україні (2015)
Богаченко В. В. - Особенности этнокультурной самоидентификации украинца в глобализационном измерении современности (2015)
Шилина Н. Е. - Интеллектуализация высшего образования как императив ХХІ столетия (2015)
Дзвінчук Д. І. - Національна самосвідомість як чинник ефективного державотворення та модернізації політичної системи (2015)
Малімон В. І. - Віртуальне спілкування і самотність людини (2015)
Богданова Н. Г. - Світоглядний та аксіологічний аспект культури життєтворчості особистості (2015)
Ігнатко В. С. - Глобальна зміна контурів "життєвого простору" людини: аргументи антиглобалістів "за" і "проти" (2015)
Береза В. О. - Проблема подолання "роздвоєності особистості"в процесі соціалізації (2015)
Попова І. В. - Екобезпечний розвиток українського суспільства (2015)
Пономарьов Ю. Ю. - Феноменологічна редукція педагогічного досвіду, Вакуліна В. М. (2015)
Бойко А. - Освіта в інформаційному суспільстві: очікування і виклики (2015)
Дзьобань О. П. - Мережево-комунікативний простір управління, Соснін О. В. (2015)
Шеремет Л. А. - Становлення спорту від Нового Часу до сучасності (2015)
Білогур В. Є. - Аксіологічні виміри і смисложиттєва рефлексія особистості спортсмена в умовах глобалізації (2015)
Мельник В. В. - "Аксіологічний поворот" сучасної філософії від культури як буття до буття культури (2015)
Муц Л. Ф. - Семіотичні аспектиміжкультурної комунікації (2015)
Коваль В. А. - Толерантность и интолерантность как социальные практики (2015)
Максименюк М. Ю. - Організації як об’єкт публічного адміністрування: теоретико-методологічні виміри (2015)
Швець Д. Є. - Партисипаторна модель управління в системі вищої освіти (2015)
Попович М. Д. - Філософське осмислення значущості соціальних інститутів для функціонування культури (2015)
Дуднікова І. І. - Основні тенденції розвитку заповідної справи в Україні (2015)
Свідчення про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2015)
Васюк Є. А. - Економічна сутність трансфертної політики ТНК (2017)
Власенко Л. В. - Конкуренція на зовнішніх ринках як фактор розвитку двосторонніх торговельних відносин між Україною та КНР (2017)
Шиманська К. В. - Розвиток класифікаційного підходу до міжнародної міграції: інституційний підхід (2017)
Щава Р. П. - Інституційні основи регулювання фіскальної політики в трансформаційних умовах (2017)
Ляшенко Г. П. - Сутність та особливості використання інтелектуальної власності в Україні, Ворвихвост О. Д. (2017)
Капканець В. С. - Розроблення комплексного алгоритму управління фінансово-економічним потенціалом підприємств залізорудної галузі (2017)
Криницька О. О. - Інфраструктура ринку земель у контексті продовольчої політики держави (2017)
Нишенко О. В. - Аналітичні аспекти розвитку фармацевтичної промисловості України (2017)
Сидорченко Т. Ф. - Дослідження земельно-майнових відносин: концепції, пріоритети (2017)
Shvets A. I. - Wpływ informatyzacji na rozwój e-administracji jako nowy sposób zarządzania państwem (2017)
Бородін М. Ю. - Організаційно-економічні засади модернізації підприємств нафтогазового комплексу (2017)
Ведерніков М. Д. - Науково-методичні підходи експертного оцінювання показників трудової поведінки працівника на підприємствах машинобудування, Базалійська Н. П. (2017)
Войнаренко М. П. - Рекомендації щодо оцінювання рівня корпоративної культури на підприємствах машинобудування, Волянська-Савчук Л. В. (2017)
Вольвач М. М. - Моделювання оптимальної структури потенціалу авіаремонтних підприємств для планування стратегії їхнього інноваційного розвитку (2017)
Гончаренко А. І. - Вінницька область: інвестиційно-інноваційна складова (2017)
Гопкало Л. М. - Концептуальна модель розвитку курортно-рекреаційних підприємств соціального туризму (2017)
Доронін С. А. - Аналіз професійної мобільності педагогічних працівників: особистісні аспекти (2017)
Єременко Д. В. - Ефективність виробництва конкурентоспроможної продукції у фермерських господарствах (2017)
Зянько В. В. - Методи аналізу фінансових ризиків суб’єктів господарювання, Дзюбко М. Ю. (2017)
Малик І. П. - Теоретичні підходи до визначення організаційно-економічного механізму промислового підприємства, Каракаш Ю. А. (2017)
Кушлик О. Ю. - Стратегічне управління в забезпеченні ефективної діяльності енергопостачальних підприємств (2017)
Лозинська І. В. - Адаптація українських стандартів якості продукції скотарства до світових вимог, Бессараб О. В. (2017)
Мандич О. В. - Стратегії конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств (2017)
Cлепян Е. В. - Виробнича потужність підприємства та підвищення ефективності її використання, Сотченко Ю. К., Ніколаєв С. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Бабич І. І. - Особливості внутрішнього середовища квартир будинків 60-70-х років в СРСР (2012)
Бібер C. Г. - Взаємозв`язок умов та факторів, що впливають на екосистемні характеристики міського середовища (2012)
Більченко А. В. - Особливості експлуатації міських мостових споруд, Кіслов О. Г. (2012)
Блинова М. Ю. - Развитие коммуникативных представлений об архитектурной среде в энвайроментальном подходе (2012)
Боришполь О. В. - Сучасні тенденції ландшафтної організації мистецьких центрів на територіях навчальних закладів дизайнерського спрямування (2012)
Василевський О. В. - Геомтеричне та комп`ютерне моделювання кінематичних поверхонь (2012)
Васильченко Г. М. - Математичне моделювання руху повітря в повітряному прошарку вентильованої фасадної системи, Тимофєєв М. В., Білоусов В. В. (2012)
Волошин Ю. В. - Розвиток будівництва котеджу, перші котеджі (2012)
Гомон С. С. - Визначення напружено-деформованого стану нормального перерізу за роботи деревини на поперечний згин з урахуванням повної діаграми деформування матеріалу, Гомон С. С., Сасовський Т. А., Яцук В. О. (2012)
Гребенник О. С. - Формирование арт-пространств как духовно-экологической системы города (2012)
Губина М. В. - Ресурсный потенциал городских территорий со сложным рельефом и особенности их освоения под застройку, Русланова Н. Г. (2012)
Данієлян А. Є. - Концепції засоби та схеми реалізації у проектування об`єктів еко-архітектури (2012)
Євстафієв А. - Прийоми формування дизайну сучасних підприємств громадського харчування з використанням сучасних технологій (2012)
Захаров Ю. І. - Будівельно – акустичні засоби захисту від шуму виробничого і житлового середовища, Саньков П. М., Захаров В. Ю., Воронова Т. В. (2012)
Зигун А. Ю. - Методика формування міжбудинкового наповнення кварталів (2012)
Калашнікова В. В. - Сучасні тенденції проектування тематичних парків (2012)
Кіс Н. Ю. - Сучасний стан і проблеми розвитку системи обслуговування середнього міста (на прикладі м. Ужгорода) (2012)
Кіяшко Д. І. - Недоліки використання поштовхоміра в якості основного приладу з оцінки рівності дорожніх покриттів, Хабаров В. О. (2012)
Клюшниченко Є. Є. - Екополіси – шляхи сталого розвитку населених пунктів (2012)
Коваль П. М. - Робота сталезалізобетонних балок мостів та їх розрахунок, Балабух Я. А. (2012)
Кочкарьов Д. В. - Застосування методу класичного опору матеріалів до розрахунку залізобетонних елементів, що зазнають згину, з урахуванням нелінійного деформування матеріалів (2012)
Литвиненко Т. П. - Формування просторових коридорів для розміщення елементів благоустрою автомобільних доріг, Ткаченко І. В. (2012)
Мазур Т. - Екологічні задачі розвитку туристично-реркеаційних зон Львівщини, Король Є. (2012)
Мельник О. В. - Створення розрахункової моделі злітно-посадочної смуги (ЗПС) в програмному продукті AutoCAD Civil 3D для обчислення об’ємів земляних робіт в варіантах прокладки ЗПС, Одинец О. М. (2012)
Нестеренко С. В. - Мониторинг систем источников шума и объектов шумозащиты современного города, Ткач Н. А. (2012)
Новомирська І. Б. - Методи прогнозуваня обсягів пасажирських перевезень транспортом загального користування у транспортній системі (2012)
Онуфрів Я. О. - Ландшафтно-просторова організація яворівського національного природного парку (2012)
Першаков В. М. - Особливості проектування каркасних будівель з залізобетонними рамними конструкціями (2012)
Піхало О. В. - Аспекти формування насаджень в історичному центрі м. Києва (2012)
Подгорная П. - Проблем урбоэкологии (2012)
Прозоровська А. О. - Методи та цілі дослідження транспортного руху вулично-дорожньої системи міста, Васюкович Д. Б. (2012)
Проскуряков О. В. - Реалії, проблеми, перспективи, дослідження архітектури, проектування і будівництва об’єктів розваг в Україні і світі, Гаращак Т. І. (2012)
Роєнко К. - Формування зимового саду в інтер`єрах рекреаційних приміщень освітніх установ (2012)
Розенберг А. - Особливості розрахунків з врахуванням прогресуючого руйнування (2012)
Русанова І. В. - Територіальна організація мережі сільських поселень у приміських зонах (2012)
Сидоренко Ю. О. - Оргназація рекреаційних зон при готельних комплексах, Бармашина Л. М. (2012)
Соловейкіна А. К. - Фізико-хімічні показники протиожеледної дії рідини та їх аналіз, Савченко В. І., Карпенко С. В. (2012)
Сысоева В. В. - Архитектурный ланшафт как категория композиции городской среды (2012)
Степанчук О. В. - Містобудівні методи підвищення ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі (2012)
Тимошенко М. М. - Історичні маєтки Брацлавщині, Семироз Н. Г. (2012)
Трошкіна О. А. - Вплив просторового перекриття вулиці на психологічний комфорт та поведіку людини, Бойко Н. (2012)
Турчинська Т. - Сучасні методи покращення комфортності житла в панельних будинках 1970-1980 рр. (2012)
Тюрикова Е. Н. - Социокультурные особенности средового подхода как метода архитектурно-дизайнерского проектирования (2012)
Хобта М. В. - Екологічний аспект у формуванні середовища дитячих закладів для дітей з особливими потребами (2012)
Чемакіна О. В. - До питання функціонально-планувальної організації конкурсу у структурі багатофункціонального громадсько-транспортного центру, Гладиш Ю. К. (2012)
Шубович С. А. - Игровые структуры в композиции архитектурной среды (2012)
Шульга Г. М. - Планувально-просторове формування зимового олімпійського центру в Українських Карпатах (Славське-Арена-Скі), Лавитський А. С., Телеп О. Л. (2012)
Яковенко И. А. - Новые зависимости для оценки сопротивления растянутого бетона между трещинами составных внецентренно сжатых железобетонных конструкций, Биджосян Г. К. (2012)
Содержание (2016)
Моргун В. В. - Зв’язок реакції фотосинтетичних показників і зернової продуктивності на ґрунтову посуху в контрастних за стійкістю сортів озимої пшениці, Стасик О. О., Кірізій Д. А., Прядкіна Г. О. (2016)
Radenovic C. N. - Quality traits of maize inbred lines and hybrids with efficient photosynthetic functions, Grodzinskij D. M., Filipovic M. R., Delic N. S., Srdic J. Z., Pavlov I. M. (2016)
Моргун В. В. - Пошук нових джерел стійкості пшениці озимої до основних збудників грибних хвороб, Топчій Т. В. (2016)
Степанов С. С. - Накопичення нейтральних ліпідів у клітинах Chlamydomonas reinhardtii за стресових умов (2016)
Ахмеджанов И. Г. - Сравнительное исследование влияния водного дефицита на показатели водного режима и параметры индукции флуоресценции хлорофиллалистьев хлопчатника, Лукьянова С. В., Агишев В. С., Набиев С. М., Хотамов М. М., Тонких А. К., Усманов Р. М. (2016)
Давидова О. Є. - Нові композиційні препарати для поліпшення азотно-фосфорного живлення пшениці, Аксиленко М. Д., Котенко С. І., Гаєвський А. П., Каплуненко В. Г. (2016)
Сандецька Н. В. - Стійкість сортів пшениці озимої до летючої сажки та її вплив на урожайність, Топчій Т. В. (2016)
Сергєєва Л. Є. - Сумісні осмоліти пролін і сахароза в експериментальних рослинах тютюну за дії летального водного стресу, Курчій В. М., Броннікова Л. І. (2016)
Дробот К. О. - Вплив Agrobacterium rhizogenes-опосередкованої трансформації на вміст біологічно активних сполук у трансгенних коренях Artemisia vulgaris L., Остапчук А. М., Дуплій В. П., Матвєєва Н. А. (2016)
Кочубей С. М. - Фотосинтез, Киризий Д. А., Стасик О. О. , Шевченко В. В. , Прядкина Г. А., Шадчина Т. М., Бондаренко О. Ю. (2016)
Обозна В. В. - Цінова політика в системі управління збутовою діяльністю на підприємстві (2017)
Павелко В. Ю. - Підвищення ефективності регіональних аеропортів України шляхом установлення системи управління відправками пасажирів (2017)
Павленко А. О. - Організаційно-правові аспекти відродження діяльності фермерських господарств (2017)
Савіцький А. В. - Сутнісно-змістовне трактування поняття "прибутковість підприємства" та специфіка управлінських рішень щодо її підвищення (2017)
Сагун А. О. - Особливості лібералізації ринку авіаційних перевезень в Україні (2017)
Стаднік В. Г. - Проблеми формування та управління якістю обслуговування в транспортно-експедиторських компаніях, Пятих А. Г. (2017)
Ткаченко І. П. - Механізм забезпечення стратегії інноваційного розвитку підприємства в системі інституційної структури формування його інноваційної поведінки, Очеретяний В. В. (2017)
Школьник І. О. - Фінансова стійкість підприємств машинобудування в Україні: таксономічний аналіз, Синєпол В. Е. (2017)
Гусарова М. Ю. - Вплив "жорстких" та "м’яких" факторів конкурентоспроможності на інвестиційну привабливість регіонів країни (2017)
Когатько Ю. Л. - Вплив кліматичного фактору на зміну житлових умов населення (2017)
Боровік Л. В. - Інвестиційна аграрна політика як складова фінансової політики (2017)
Ісаєва О. В. - Сучасні проблеми функціонування та розвитку бюджетної системи України: теоретичний аспект, Закорко К. С. (2017)
Шелудько С. А. - Вплив уповноважених банків на реалізацію НБУ валютного регулювання (2017)
Юхименко В. М. - Витоки європейського підходу до оцінки платоспроможності страхових організацій (2017)
Бондаренко Н. М. - Облік і контроль загальновиробничих витрат на промисловому підприємстві, Полгородник Н. В. (2017)
Єршова Н. Ю. - Формально-логічне моделювання системи стратегічного управлінського обліку (2017)
Крупельницька І. Г. - Аналіз тенденцій виробництва та реалізації продукції ПАТ "Володарка" (2017)
Банах О. І. - Огляд та аналіз міжнародних та вітчизняних методик оцінювання продовольчої безпеки (2017)
Маслій В. В. - Методологічні засади статистичного дослідження закономірностей розвитку процесу іноземного інвестування в Україні (2017)
Мандріка А. Ю. - Використання орієнтованих моделей методу оболонкового аналізу даних для оцінки ефективності функціонування енергорозподільчих підприємств України (2017)
Соловйов А. І. - Особливості застосування геоінформаційних систем та нейротехнологій для просторово-часового моделювання та прогнозування показників діяльності аграрних підприємств (2017)
Солодухін С. В. - Аналіз впливу поведінкових факторів на фінансові ринки під час управління інвестиційними ресурсами підприємства, Шайтанова Є. С. (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2016)
Бабенко Л. М. - Ацилгомосеринлактони бактеріального походження у біотехнології праймування рослин: досягнення і перспективи використання в аграрному виробництві, Мошинець О. В., Щербатюк М. М., Косаківська І. В. (2016)
Кур'ята В. Г. - Фізіологічні основи застосування ретардантів на олійних культурах, Попроцька І. В. (2016)
Шишлова Н. П. - Миксографический анализ теста из муки озимого тритикале (2016)
Спірідонова К. В. - Генетична стабільність отриманих мікроклональним розмноженням рослин Deschampsia antarctica Desv. за тривалого культивування in vitro, Андрєєв І. О., Загричук О. М., Навроцька Д. О., Твардовська М. О., Дробик Н. М., Кунах В. А. (2016)
Веденичова Н. П. - Продукування фітогормонів цитокінінової природи міцелярною біомасою базидієвих грибів, Аль-Маалі Г. А., Бісько Н. А., Косаківська І. В. (2016)
Соколовська-Сергієнко О. Г. - Фотосинтез і активність антиоксидантних ферментів хлоропластів прапорцевого листка рослин озимої пшениці за позакореневого підживлення карбамідом, Кірізій Д. А., Стасик О. О., Шегеда І. М. (2016)
Капітанська О. С. - Зв'язок показників активності фотосинтетичного апарату озимої пшениці з урожайністю за дії хелатованих мікродобрив, Прядкіна Г. О., Стасик О. О., Гуральчук Ж. З. (2016)
Скрипка Г. І. - Фертильність і життєздатність пилкових зерен рослин сортів Iris hybrida hort., інтродукованих за умов Лісостепу України (2016)
Радченко М. П. - Активність НАДФН-оксидази у меристемах коренів проростків кукурудзи за дії гербіциду інгібітору ацетил-КоА-карбоксилази, Сичук А. М., Мордерер Є. Ю. (2016)
Содержание тома 48 (2016)
Корнійчук О. О. - Формування механізму державного регулювання стійкого людського розвитку хмельницької області (від ідеї до експерименту: ч. 1 — стан і проблеми державного регулювання), Столяров В. Ф., Шинкарюк О. В. (2017)
Ткалич Т. А. - Оценка и прогнозирование показателей результативности цифровой экономики методом авс-анализа (2017)
Степанова К. В. - Морська держава та морська політика, Степанов В. М. (2017)
Бабірлі У. Х. - Напрямки розширення експортного потенціалу вітчизняних підприємств на ринках єс, Князь С. В., Павленко О. П. (2017)
Денисенко М. П. - Пріоритетні напрями посилення економічної безпеки , Колісніченко П. Т. (2017)
Чорна Л. О. - Механізм управління розвитком людського капіталу за умов активізації економіки знань , Зачоса О. Д. (2017)
Єрмаков О. Ю. - До питання формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств, Личук Л. І. (2017)
Назаренко О. В. - Земельна складова необоротних активів аграрного підприємства: вітчизняний та зарубіжний підхід (2017)
Паризький І. В. - Конкурентоспроможність національної економіки як визначний критерій інноваційно-технологічного розвитку економіки України (2017)
Князевич А. О. - Модель функціонування ринків інновацій у складі інноваційної інфраструктури країни (2017)
Ткачук І. Я. - Егоїзм як чинник реалізації соціальної відповідальності (2017)
Бойко Ю. І. - Децентралізаційні аспекти місцевого самоврядування (2017)
Куценко Т. Ф. - Об'єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд, Дударенко Є. Ю. (2017)
Станкевич І. В. - Комплексний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності випускників освітніх організацій в контексті вимог працедавців, Борисевич Є. Г. (2017)
Євсейцева О. С. - Особливості розробки маркетингової стратегії вищого навчального закладу, Новіков Д. В. (2017)
Сало А. В. - Пріоритетні напрями вдосконалення фінансового забезпечення вищої освіти в Україні (2017)
Вагилевич А. А. - Структурна податкова політика — пріоритетний шлях збалансування податкового навантаження (2017)
Паньков О. Б. - Структурна динаміка інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств (2017)
Захаров В. С. - Зарубіжний досвід та механізми фінансування розвитку енергетики (2017)
Зубова В. В. - Застосування технології когнітивного моделювання для оцінки рівня кредитного ризику на прикладі ат "ощадбанк" (2017)
Руденко О. М. - Пропозиції щодо розвитку нестандартних форм зайнятості в інноваційних сферах діяльності (2017)
Слуцький Є. В. - Розробка алгоритму визнання основних засобів при первинній стадії життевого циклу основних засобів (2017)
Семиредченко П. К. - Сутність страхування від нещасних випадків та його розвиток в Україні (2017)
Бессараб А. О. - Соціально-комунікаційні технології формування інтересу до української книги у Франції (2016)
Досенко А. К. - Конотація мережі (2016)
Ковпак В. А. - Етнокультурна компетенція: формування засобами документно-інформаційної комунікаційної системи (на прикладі книги М. Хейфеца "Українські силюети" видавництва "Сучасність") (2016)
Кремпова Л. О. - Стан словникових видань у соціально-комунікативному просторі України (2016)
Ященко Л. Є. - Поліваріантність візуалізації результатів інформаційно-аналітичного дослідження в бізнес-сфері: теоретико-практичні аспекти, Масі Н. І. (2016)
Блинова Н. М. - Сайт радіостанції як конвергентний засіб масової інформації, Остра М. С. (2016)
Варданян М. В. - Медіаформат мережевих ЗМІ Криворіжжя (2016)
Гиріна Т. С. - Орієнтація радіостанції на аудиторію: формування інклюзивного простору в комунікуванні незрячих (2016)
Зубарець А. В. - Локальні медіа як засоби творення медіареальності: особливості впливу на світогляд аудиторії (2016)
Іванюха Т. В. - Механізми формування морально-духовних цінностей молоді засобами журнальної преси (2016)
Іщенко А. І. - Експериментальне телевізійне мовлення 1930-х рр.: досвід українського телебачення (2016)
Ковпік С. І. - Перлокутивний ефект тексту як журналістська стратегія (2016)
Нетреба М. М. - Чорнобильська трагедія в українській публіцистиці останнього десятиліття, Грудєва М. О. (2016)
Прикидько О. М. - Роль теленовин у формуванні громадської думки (2016)
Kholod О. - Influence Of Ukrainian Media On The Transformation Of "Ideology" Ukrainian Family (in the process of informing social upheaval in Ukraine in 2013 – 2015 years) (2016)
Бадюл Л. В. - Теоретичні аспекти моделювання протестного іміджу в соціальній мережі: український "Євромайдан" 2013 – 2014 рр. (2016)
Балюн О. О. - Актуальні питання досліджень out-of-home реклами в Україні (2016)
Бондаренко І. С. - Іміджологія в системі гуманітарних знань: соціальнокомунікаційний підхід (2016)
Вежель Р. Ю. - І-брендинг як метасистема соціального управління промоцією об’єктів у віртуальному середовищі (2016)
Дроздик Л. А. - Актуальні тренди соціальної реклами в комплексі політичних комунікацій (2016)
Холод Г. Я. - Специфіка засобів просування кінопродукції в газеті "Кіно-тиждень" (1927 р.) (2016)
Чекалюк В. В. - Особливості формування позитивного іміджу України в ЗМІ (2016)
Шевчук Ю. С. - Кінематографічний product placement як соціально-комунікаційна технологія (2016)
Відомості про авторів (2016)
Андрущенко Г. І. - Соціологічний аспект вивчення довіри на міжособистісному рівні соціальності (2016)
Горбачов А. В. - Еволюція категорії споживання в класичних та посткласичних соціологічних теоріях (2016)
Катаев С. Л. - Идейные и прагматические мотивы политкорректности в политике мультикультурализма (2016)
Сусська О. О. - Трансформації суб’єкта медіакомунікативних відносин у процесі персоніфікації та контамінації в просторі мас-медіа (2016)
Бобошко А. А. - Охорона здоров’я та медичне обслуговування як предмет соціологічної рефлексії (2016)
Болотва В. А. - Идентичность с нацией и этносом как источник социального конфликта, Ляшенко Н. А. (2016)
Зоська Я. В. - Людина-споживач в умовах формування інформаційного суспільства в Україні, Іваць О. М. (2016)
Каркач А. В. - Університет третього віку: соціокультурні детермінанти споживання освітніх послуг літніми людьми (2016)
Оrlova O. I. - Problem Institutionalization Of Contemporary Theater In The Sociological And Managerial Dimension, Orlov V. V., Surmina H. Y. (2016)
Бліхар М. П. - Духовність як провідна характеристика вищої освіти в період трансформаційних змін (2016)
Внуков Є. О. - Архетипи як соцієтальні складові в структурі організаційної культури: національний контекст (2016)
Гордієнко Н. М. - Динаміка життєвих планів випускників освітніх закладів інтернатного типу (за результатами соціологічних досліджень) (2016)
Євдокимова В. В. - Соціальні зміни в Україні та їх особливості (2016)
Орлов В. В. - Адаптація європейського досвіду діяльності суб’єктів адміністрування виборчих процесів до умов України (2016)
Туленков М. В. - Самоврядні цінності соціального управління в оптиці соціологічної аналітики, Вербецька Т. О., Баранова С. С. (2016)
Голиков А. С. - Мем как знаниевый конструкт и социальная технология: включение, социализация, идентичности, Калашникова А. А. (2016)
Хижняк Л. М. - Освіта за підтримки корпорацій в умовах електронних технологій навчання, Хижняк К. В. (2016)
Kuzior P. - Protection Of The Environment And Other Aspects Of Human Activity In The Discussions At The International Congress Of Business Ethics And Sustainable Development (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бессараб А. О. - Соціально-комунікаційні технології формування культури читання на телебаченні на прикладі телеканалу "Інтер" (2016)
Бондаренко І. С. - Соціальнокомунікаційні техніки та ресурси у війнах нового покоління (2016)
Гнатишин С. І. - Історіографія блогосфери: український та зарубіжний контекст (2016)
Досенко А. К. - Аматорський медіаматеріал як форма виявлення соціальної небайдужості українців (2016)
Ковпак В. А. - Політв'язні як Національна еліта: смислові модифікації публіцистики української повоєнної еміграції (2016)
Куля А. Е. - Інформаційне суспільство як продукт розвитку інформаційних технологій (2016)
Рижко О. М. - Плагіат: складники розуміння (2016)
Synowiec A. - Social Impact: Study On Chosen Theories, Tools And Examples Of Use Of Propaganda And Persuasive Statements. Polish Elections Case 2015 (2016)
Безп’ятчук Ж. І. - Символи у висвітленні Євромайдану німецькими друкованими ЗМІ (2016)
Богуславський О. В. - Другий з'їзд українських журналістів США і Канади (жовтень, 1966): шляхом самоорганізації журналістського середовища (2016)
Бондаренко Т. Г. - Термінологійна панель для дослідження аудиторії медіа (2016)
Бурдіна Е. О. - Інфографіка на телебаченні: вплив інфотейнменту на візуалізацію фактів (2016)
Витвицька Ю. Н. - Вивчення аудиторії на різних етапах редакційного менеджменту молодіжного видання (2016)
Гиріна Т. С. - Мовна гра як інструмент фатичної трансформації радіоефіру (2016)
Гресько О. В. - Суспільне мовлення України в контексті міжнародних медіакомунікацій (2016)
Доброва С. О. - Трансформація телебачення в Інтернеті в епоху глобалізації (2016)
Іваницька Б. В. - Повторюваність тем як фактор ефективності та дієвості газетно-журнальних публікацій фахово-господарських часописів Галичини міжвоєнного періоду (на прикладі тематики розвитку кооперативного молочарства) (2016)
Климович І. М. - Патріотичний контент дитячих телепрограм в Україні (2016)
Ковбасенко А. Ю. - Класифікація реаліті-шоу: сучасний стан і перспективи (2016)
Нетреба М. М. - "Екстремальна" журналістика на телебаченні: етичний аспект (2016)
Нємцева О. О. - Організація дозвілля як комунікаційна технологія інформаційних програм українського телебачення (2016)
Подаряща О. І. - Соціокультурні функції сучасних мас-медіа України (2016)
Собокар І. І. - Роль карикатури в контексті діяльності сатиричного журналу "Червоний перець" початкового періоду (2016)
Усманова О. В. - Харків – центр культурно-освітніх традицій в історії розвитку української преси (2016)
Яблонський М. Р. - Аналітика Петра Волиняка початку 1950-х років: тема еміграційної літератури (2016)
Киричок Т. Ю. - Термінологія електронного навчального дискурсу, Фіголь Н. М. (2016)
Балюн О. О. - Сучасні світові тенденції в розвитку digital ooh (2016)
Бурлаков О. В. - Сайт міської ради Маріуполя як чинник впливу на населення міста (2016)
Вежель Р. Ю. - Екосистема комунікацій бренда в мережі Інтернет (2016)
Голік О. В. - Особливості функціонування різних груп лексики в рекламній комунікації (2016)
Киричок А. П. - Менторський підхід у підготовці PR-фахівців (2016)
Нищик Г. В. - Розширення можливостей діяльності інформаційних агентств України з виходом у мережу Інтернет (2016)
Семен Н. Ф. - Російські інтернет-ресурси як веб мас-медіа (2016)
Федотов І. А. - Основні туристичні природно-антропогенні та історико-культурні ресурси (на прикладі Херсонського та Миколаївського регіонів) (2016)
Холод Г. Я. - Специфіка засобів популяризації "Кіно-газети" (1930) (2016)
Шмига Ю. І. - "Фама" – перша українська рекламна агенція на Галичині (2016)
Відомості про авторів (2016)
Астаф'єв О. Г. - Концепція абсолюту у творах Юрія Липи (2015)
Байдацька С. - Наративна концепція роману Юзефа Ігнація Крашевського "Чарівний ліхтар" (2015)
Беверакі Д. О. - Фізичне безсмертя як спосіб досягнення просвітлення у літературному напрямку натхів (2015)
Бодасюк О. Ю. - Урбаністична поезія Анатолія Дністрового (2015)
Бойніцька О. С. - Класичний канон в англійському історіографічному романі (2015)
Бригадир Я. О. - Творчість Андрія Кокотюхи як взірець сучасної української масової літератури (2015)
Бурутіна А. - Парадигма образів святих Бориса і Гліба у середньовічних житіях (2015)
Величко М. П. - Поетичні особливості художнього світу андалузького поета Ібн Хафаджі. Традиційні поетичні фігури в авторських васфах (2015)
Вишняк Д. І. - Концептуалізація смерті в поезії Гу Чена (2015)
Вінійчук О. М. - Топіка революції у творчості Зигмунта Красінського (2015)
Гнатюк М. М. - Жанрово-тематична парадигма сучасної есеїстики (2015)
Гулай А. А. - Художньо-естетичний дискурс документалістики Григорія Гусейнова (2015)
Довбня К. В. - Система бгав та рас у крішнаїтській середньовічній поезії гінді (2015)
Жлуктенко Н. Ю. - Композиція "Бурі" В. Шекспіра в аспекті наратологічного підходу (2015)
Задорожна Л. М. - Семіотизація минулого в романі Г. Квітки-Основ'яненка "Пан Халявский" (2015)
Задорожна О. - Фентезі як інтермедіальний жанр (2015)
Захаржевська А. С. - Пастиш та психологізація інтертекстуальних елементів у романах Дж. Апдайка "Гертруда і Клавдій" та К. Мура "Блазень" (2015)
Іванишин П. В. - Категорія "великий письменник" як герменевтична проблема (2015)
Ісаєва Н. С. - Образ Китаю у працях західних теоретиків фемінізму "другої хвилі": культурологічний та літературознавчий аспекти (2015)
Кабкова О. В. - "Міражі" у новелі В. Тревора (2015)
Канова Г. О. - Структуротворчі елементи "образного поля" романтичної лірики (на матеріалі творчості лейкістів та романтиків харківської школи) (2015)
Карбан А. А. - Образи в усних народних оповіданнях про голодомор 1932–1933 рр.: трансмісія традиції (2015)
Клименко Л. В. - Художній переклад як вид міжкультурної комунікації в контексті Євроінтеграції (2015)
Коваленко М. М. - Образ Божої матері у рецепції Т. Шевченка та І. Драча (на матеріалі поем "Марія" та "Чорнобильська мадонна") (2015)
Ковела М. А. - Конфлікт духовних і сімейних цінностей в романі Лалітамбіки Антарджанам "Випробування вогнем" (2015)
Ковальчук Ю. А. - Описи Кореї в літературі кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст.: між романтизмом та орієнталізмом (2015)
Ковінько М. В. - Специфіка функціонування авторської маски в оповіданні О. Забужко "Інструктор з тенісу" (2015)
Конончук О. М. - Тенденції екзистенціалістської притчевості у новелах Садека Гедаята 1940-х років (2015)
Коржик А. О. - Трапеза як інтерсеміотичний фольклорний текст (2015)
Кривуца Л. - Жанрово-тематичні риси готичного роману в інтерпретації Надії Кибальчич (2015)
Крушинська О. Г. - Композиційні особливості поетики Артюра Рембо та їх відтворення в українському перекладі (2015)
Кулешір М. М. - Соціальне та індивідуальне в апокаліптичних романах Дж. Уіндема й Дж. Крістофера: кофлікт і взаємодія (2015)
Куриленко Д. В. - Дефініція сміху як вимір літературознавчого аналізу в текстовій матерії (на прикладі твору О. Є. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…") (2015)
Левчин І. Д. - Патріотичні мотиви у поезії Сальмана Гараті (2015)
Львович А. - Текст оберіутів у романі Віктора Пелевіна "Числа" (2015)
Мальченко А. Л. - Українська тематика в історичних романах Юзефа Ігнація Крашевського (2015)
Маляр Д. - Концепція драматургії Ґао Сінцзяня (2015)
Мартиненко Т. В. - Топос півночі у творчості Зенона Фіша (2015)
Матасова Ю. Р. - "Категорія "COMMON WOMAN" у творчій практиці Джуді Ґран та Ані Діфранко" (2015)
Мацибок-Стародуб Н. О. - Трансформація поняття "Гріх" у трилогії "Метелики на шпильках" Ірини Вільде (2015)
Мегела І. П. - Ігрові аспекти філософської утопії Г. Гессе "Гра в бісер" (2015)
Бессараб А. О. - Технології доповненої реальності як новий тренд у формуванні культури читання (2016)
Ковпак В. А. - Аксіогенеза публіцистики Я. Стецька: репрезентація смислу "Бог" (2016)
Рижко О. М. - Особливості розкриття теми плагіату в ігровому кіно (2016)
Сібірякова О. О. - Сучасні соціологічні дослідження в контексті моделювання мультиплікативних процесів в інформаційному просторі (2016)
Холод О. М. - Постулати соціального інжинірингу (або специфіка формування концепцій соціального інжинірингу, соціальних комунікацій і комунікаційних технологій у працях Г. Почепцова, В. Різуна й О. Холода) (2016)
Бондаренко Т. Г. - Формування аудиторії через промоцію діяльності телеведучого (2016)
Гиріна Т. С. - Соціальна роль радіомовлення в період військового конфлікту на сході України: сучасний стан та перспективи трансформації (2016)
Гоян В. В. - Телебачення в наукових працях українських учених (за матеріалами дисертацій 1980 – 2016 рр.), Іщенко А. І. (2016)
Гресько О. В. - Громадянський складник сучасного іномовлення України (2016)
Коміна Т. О. - Сучасний медіапростір як середовище формування активності українських споживачів медіа (2016)
Костюк В. В. - Функціонування інформаційних жанрів на сторінках запорізьких регіональних видань, Зозуль Т. В. (2016)
Макарчук О. Г. - До питання про склад контингенту передплатників журналу "Народ" (Галичина в складі Австро-Угорщини, 1890 – 1895 рр.) (2016)
Нестеренко О. А. - Поняттєві сфери термінів для номінації нових медіаформатів (2016)
Семен Н. Ф. - Політична специфіка російської журналістики (2016)
Холод Г. Я. - Жанрово-стилістичні особливості інформаційних матеріалів з оцінкою медіатекстів (на прикладі "Кіно-газети" за 1929 рік) (2016)
Вербицький П. С. - Нормативно-правове забезпечення взаємодії журналістів із представниками влади в Україні (2016)
Данча Л. І. - Проблема правового регулювання діяльності мас-медіа у вітчизняному журналістикознавчому дискурсі 1990 – 2010-х рр. (2016)
Немеш А. М. - Соціальні комунікації міжнародних неурядових організацій та їх роль у соціально-політичних перетвореннях в Україні (2016)
Демченко І. Л. - До питання визначення теоретико-методологічних аспектів дослідження знаково-символічного простору сучасної України (2016)
Санакоєва Н. Д. - Спонсорство як рекламно-комунікативна технологія в медіахолдингу Starlightmedia, Закарлюка М. П. (2016)
Санакоєва Н. Д. - Транснаціональний медіабренд "Forbes": позиціонування та специфіка реклами у "Forbes Україна", Кущ С. Г. (2016)
Киричок А. П. - Використання методу Case study в підготовці фахівців зі зв’язків з громадськістю (2016)
Полякова Г. О. - Застосування медіаосвітніх технологій у початковій ланці середньої школи (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, содержание (2015)
Новиков Н. В. - Новая автоматическая сдвиговая ячейка с алмазными наковальнями для in situ исследований материалов с использованием рентгеновской дифракции, Шведов Л. К., Кривошея Ю. Н., Левитас В. И. (2015)
Дуб С. Н. - Зарождение пластического течения в карбиде бора при наноиндентировании, Кущ В. И., Кайдаш О. Н., Середа В. П., Панасюк Т. С. (2015)
Onoprienko A. A. - Characterization of Ti–B–C–N films deposited by dc magnetron sputtering of bicomponent Ti/B4C target, Ivashchenko V. I., Timofeeva I. I., Sinelnitchenko А. К., Butenko О. А. (2015)
Карпець М. В. - Вплив пластичної деформації на фазовий склад, текстуру і механічні властивості високоентропійного сплаву CrMnFeCoNi2Cu, Мисливченко О. М., Крапівка М. О., Горбань В. Ф., Макаренко О. С., Назаренко В. А. (2015)
Бондар О. В. - Состав, структура и триботехнические свойства вакуумно-дуговых однослойных TiN, MoN и многослойных TiN/MoN покрытий, Постольный Б. А., Береснев В. М., Абадиас Г., Чартье П., Соболь О. В., Колесников Д. А., Комаров Ф. Ф., Лисовенко М. О., Андреев А. А. (2015)
Веселовська К. І. - Вплив окиснення та термічної обробки на бромування активованого вугілля, Веселовський В. Л., Задерко О. М., Діюк В. Є., Іщенко О. В. (2015)
Старков В. К. - Влияние рецептурного состава на твердость шлифовального круга с пониженной концентрацией кубического нитрида бора, Полканов Е. Г. (2015)
Филатов Ю. Д. - Полирование элементов оптико-электронной техники из монокристаллического карбида кремния, Ветров А. Г., Сидорко В. И., Филатов А. Ю., Ковалев С. В., Курилович В. Д., Данильченко М. А., Прихна Т. А., Боримский А. И., Куцай А. М., Полторацкий В. Г. (2015)
Хворостяный В. В. - Оценка повреждаемости кромок твердосплавного инструмента при локальных нагружениях, Панасенко А. В. (2015)
Косьянов Д. Ю. - Траектория спекания разноразмерных порошков 2,88Y2O3–0,12Nd2O3–5Al2O3, Матейченко П. В., Ворона И. О., Явецкий Р. П., Толмачев А. В. (2015)
Кречетова В. А. - Фактори впливу на громадянську ідентичність у постмодерному суспільстві (2016)
Святненко І. О. - Конфуціанство та гендерна культура японії (2016)
Банникова Е. Б. - Влияние организационной культуры на стратегию управления человеческими ресурсами в компании (2016)
Булавін Д. Г. - Соціальна держава та державне управління як показники соціальної відповідальності влади (2016)
Мещан І. В. - Соціальне партнерство як механізм надання соціальних послуг в об’єднаній територіальній громаді (2016)
Полторак В. А. - Соціокультурна складова моделей електоральної поведінки (2016)
Слющинський Б. В. - Музична культура як предмет соціологічного аналізу (2016)
Хміль Я. В. - Соціологічні виміри інтернет-свідомості користувачів мережі (2016)
Аніпченко С. М. - Проблеми соціалізації дітей в сім’ях трудових мігрантів (2016)
Zoska Y. V. - Patriotic Education Of Schoolchildren m. Zaporizhia: Assessment Of Sociological And Perception, Kataev S. L. (2016)
Кравченко А. С. - Електронне навчання в умовах інтернаціоналізації вищої освіти (2016)
Мосаєв Ю. В. - Соціальні аспекти протистояння європейської та південно-американської футбольних індустрій як соціальних інститутів на прикладі світових футбольних першостей 1978–1982 років (2016)
Orlova O. I. - The Problem Of Using Music Relaxation Potential In The Social Practice Of Modern Theatrical Art (2016)
Серга Т. О. - Інтегративна функція релігії в умовах суспільних трансформацій (2016)
Сопко Р. І. - Проблеми демографічного старіння населення у Закарпатській області (2016)
Хижняк Л. М. - Гібридизація у вищій освіті в умовах впровадження технологій електронного навчання, Хижняк К. В. (2016)
Березенко В. В. - Книжкове питання: читати чи не читати? (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, содержание (2015)
Meng D. - Thermal stability of ultrahard polycrystalline diamond composite materials, Yue W., Lin F., Wang C., Wu Z. (2015)
Фесенко І. П. - Дослідження керамічного матеріалу, одержаного вільним спіканням з порошкової композиції AlN–Y2O3–(SiC–C), за допомогою електронної мікроскопії, раманівської спектроскопії і вимірювання теплопровідності та поглинання мікрохвильового випромінювання, Часник В. І., Коломис О. Ф., Кайдаш О. М., Давидчук Н. К., Сербенюк Т. Б., Кузьменко Є. Ф., Гадзира М. П., Лєщук О. О., Стрельчук В. В., Галямін В. Б., Ткач С. В., Фесенко Є. І., Шмегера Р. С., Азима Ю. І., Рехт Х., Фольштедт Х. (2015)
Долматов В. Ю. - Электрохимическое хром-алмазное покрытие, Буркат Г. К., Myllymäki V., Vehanen A. (2015)
Погребняк А. Д. - Структура и свойства многоэлементных сверхтвердых покрытий (Zr–Ti–Cr–Nb)N, Постольный Б. А., Кравченко Ю. А., Шипиленко А. П., Соболь О. В., Береснев В. М., Кузьменко А. П. (2015)
Антонюк В. С. - Формування зносостійких покриттів на кремнієвих зондах для атомносилової мікроскопії термовакуумним випаровуванням, Білокінь С. О., Бондаренко М. О., Бондаренко Ю. Ю., Коваленко Ю. І. (2015)
Андреєв І. В. - Деякі аспекти в’язкопластичної течії виробів із важких сплавів на основі вольфраму (2015)
Клименко С. А. - Исследование параметров контактной зоны и напряжений на передней поверхности инструмента, оснащенного ПСТМ на основе КНБ, при точении закаленной стали, Манохин А. С., Клименко С. А. (2015)
Заневский О. А. - Получение крупнозернистых высокопрочных шлифпорошков алмаза для применения в буровом инструменте, Ивахненко С. А., Ильницкая Г. Д., Закора А. П., Богданов Р. К., Каракозов А. А., Попова М. С. (2015)
Коневский П. В. - Ударная фрагментация сапфира, Бродский Р. Е., Литвинов Л. А. (2015)
Титул, содержание (2015)
Туркевич Д. В. - HP-HT-спекание, микроструктура и свойства B6O-, TiC-содержащих композитов на основе сBN, Bushlya V., Ståhl J.-E., Петруша И. А., Белявина Н. Н., Туркевич В. З. (2015)
Jaworska L. - Thermal resistance of PCD materials with borides bonding phase, Klimczyk P., Szutkowska M., Putyra P., Sitarz M., Cygan S., Rutkowski P. (2015)
Бритун В. Ф. - Сравнительное исследование фазовых превращений в углероде при различных схемах ударного сжатия, Ярош В. В., Курдюмов А. В., Даниленко А. И. (2015)
Кущ В. И. - Методика множественного индентирования для определения параметров твердости структурно-неоднородных материалов, Дуб С. Н., Шмегера Р. С., Сирота Ю. В., Толмачева Г. Н. (2015)
Карпець М. В. - Вплив нікелю на структуру та фазовий склад високоентропійного сплаву VCrMnFeCoNiх, Мисливченко О. М., Макаренко О. С., Горбань В. Ф., Крапівка М. О., Дегула А. І. (2015)
Веселовська К. І. - Модифікування поверхні активованого вугілля методом газо-фазного хлорування тетрахлоридом вуглецю, Веселовський В. Л., Діюк В. Є., Гайдай С. В., Іщенко О. В. (2015)
Hessel D. - Ротационная схема высокоэффективной правки шлифовальных кругов из кубического нитрида бора, Karyazin A., Старков В. К., Рябцев С. А., Горин Н. А. (2015)
Панова А. Н. - Влияние условий синтеза детонационных наноалмазов на состояние их поверхностного слоя, Долматов В. Ю., Ищенко Е. В., Цапюк Г. Г., Бочечка А. А., Веретенникова М. В., Myllymäki V., Никитин Е. В. (2015)
Супрун О. М. - Методи очистки поверхні кристалів алмазу, Ільницька Г. Д., Ткач В. М., Івахненко С. О. (2015)
Титул, содержание (2015)
Забуга В. Я. - Термодинамічний аспект механізму окиснення алмазу в присутності вольфраму, Цапюк Г. Г., Шпадківська Т. О., Бочечка О. О. (2015)
Петруша И. А. - Превентивное действие нитрида кремния при высокотемпературном спекании кубического нитрида бора в условиях высоких давлений, Осипов А. С., Никишина М. В., Смирнова Т. И., Мельнийчук Ю. А., Климчик П. (2015)
Перевертайло В. М. - О критериях поверхностной активности и классификации изотерм поверхностного натяжения на основе данных о структуре расплава, Логинова О. Б., Лысовенко С. А. (2015)
Шмегера Р. С. - Вплив контактної теплопровідності міжфазної границі алмаз–металічна зв’язка на теплопровідність алмазовмісних композитів, Подоба Я. О., Кущ В. І., Бєляєв А. С. (2015)
Уманский А. П. - Исследование структуры, физико-химических свойств и триботехнических характеристик композиционных материалов системы NiAl–Zrb2, Полярус Е. Н., Украинец М. С., Марценюк И. С., Субботин В. И. (2015)
Лавриненко В. И. - Термоэлектрические явления в процессах обработки и исследование их функционирования при шлифовании кругами из СТМ, Девицкий А. А., Пасичный О. О., Кухаренко С. А. (2015)
Саленко А. Ф. - Резка заготовок из твердого сплава и поликристаллического сверхтвердого материала на основе кубического нитрида бора, Щетинин В. Т., Федотьев А. Н., Дудюк В. А., Клименко С. А., Боримский А. И., Сороченко Т. А. (2015)
Студенець С. Ф. - Вплив умов деформування при обробці твердосплавними комбінованими протяжками на структуру та зміцнення поверхневого шару чавунів, Єрьомін П. М., Чернявський О. В. (2015)
Муханов В. А. - Об электропроводности расплавов бора и его соединений под давлением, Соложенко В. Л. (2015)
Титул, содержание (2015)
Пріхна Т. О. - Закономірності формування структури керамічних матеріалів на основі AlN–SiC, Сербенюк Т. Б., Свердун В. Б., Часник В. І., Карпець М. В., Басюк Т. В., Делліх Я. (2015)
Козак А. О. - Вплив потоку азоту на властивості тонких аморфних Si–C–N-плівок, отриманих магнетронним розпиленням, Іващенко В. І., Порада О. К., Іващенко Л. А., Синельниченко О. К., Дуб С. М., Литвин О. С., Тимофєєва І. І., Толмачева Г. М. (2015)
Погребняк А. Д. - Структурные особенности и физико-механические свойства аморфоподобных покрытий AlN–TiB2–TiSi2, Демьяненко А. А., Пшик А. В., Кравченко Ю. А., Соболь О. В., Береснев В. М., Аmekura H., Kоnо K., Oyoshi K., Takeda Y., Подчерняева И. А. (2015)
Немченко У. С. - Износостойкость многокомпонентного покрытия системы (Ti–Zr–Hf–V–Nb–Ta)N при повышенной температуре, Береснев В. М., Клименко С. А., Подчерняева И. А., Турбин П. В., Андреев А. А. (2015)
Kabel Kh. I. - Improvement of graphene oxide characteristics depending on base washing, Farag Ah. A., Elnaggar E. M., Al-Gamala A. G. (2015)
Rubio E. - Sulfur-enhanced thermoluminescence of g-radiated zirconia, Mendoza D., Rodríguez V., Castaño V. M. (2015)
Волошин А. В. - Анизотропия процессов деформации и разрушения поверхности сапфира, Долженкова Е. Ф., Литвинов Л. А. (2015)
Адамовский А. А. - Адгезионно-активная правка абразивных и алмазных шлифовальных кругов, Зюкин Н. С. (2015)
Шейкін С. Є. - Модифікація робочої поверхні титанових компонентів вузлів тертя, Погрелюк І. М., Сергач Д. А. (2015)
Возняковский А. П. - Геометрические характеристики частиц детонационного углерода по данным рентгеновского малоуглового рассеяния, Смирнов А. В., Федоров Б. А., Хорева А. Х., Шумилов Ф. А. (2015)
Титул, содержание (2015)
Lisovsky A. F. - Thermodynamics of the formation of composite material structures. A review (2015)
Чернієнко О. І. - Особливості кристалізації алмазу в системі Mg–Zn–B–C, Бочечка О. О., Ткач В. М., Білявина Н. М., Петасюк Г. А., Романко Л. О., Гаврилова В. С., Філатов Ю. Д. (2015)
Васільєв О. О. - Особливості теплоємності нанокристалічного алмазу детонаційного синтезу, Муратов В. Б., Куліков Л. М., Гарбуз В. В., Дуда Т. І. (2015)
Лобода П. І. - Вплив кінетичних параметрів процесу кристалізації на структуру та властивості евтектичного сплаву системи LaB6–TiB2, Соловйова Т. О., Богомол Ю. І., Ремізов Д. О., Білий О. І. (2015)
Новіков М. В. - Композиційні матеріали системи алмаз-(Co-Cu-Sn) з поліпшеними механічними характеристиками. Повідомлення 1. Вплив параметрів гарячої допресовки на структуру і властивості композиту алмаз-(Co-Cu-Sn), Мечник В. А., Бондаренко М. О., Ляшенко Б. А., Кузін М. О. (2015)
Андреєв І. В. - Вплив термічної обробки вихідної вольфрамвмісної сировини на структуру і властивості твердих сплавів типу WC–Co з особливо дрібнозернистою структурою (2015)
Гончаров А. А. - Структура, состав и механические свойства тонких пленок диборидов переходных металлов, Дуб С. Н., Агулов А. В., Петухов В. В. (2015)
Шейко М. Н. - Форма зерен как фактор, определяющий параметры алмазногальва-нического покрытия правящего инструмента. Сообщение 1. Величина занижения корпуса инструмента под нанесение алмазногальванического покрытия методом гальваностегии, Скок В. Н. (2015)
Супрун М. В. - Оцінка зносостійкості бурової коронки з армуючими вставками гібридайт, Кущ В. І., Закора А. П., Богданов Р. К. (2015)
Solozhenko V. L. - On melting of boron phosphide under pressure, Mukhanov V. A. (2015)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Сверхтвердые материалы" в 2015 г. (2015)
Babenko O. V. - Unknown world literature: a short story "To reach Japan" by Alice Munro (2015)
Kuznetsov M. - Shortening as a way of word-formation in advertisements (2015)
Litak А. M. - The application of dr. de Bono’s Six thinking hats method in English teaching practice (2015)
Lysanets Yu. V. - Patient’s unreliable narration in the modern cinematic discourse (2015)
Mintsys E. Ye. - Blurb as a paratextual element (2015)
Novoseletska S. V. - Some thoughts around the principle of the freedom to teach (2015)
Radsion V. - Drei varianten der deutschen sportsprache (am beispiel der zusammengesetzten substantive in moderner publizistik) (2015)
Ryzhkova S. V. - Political correctness as the basic element of the communicational sphere of the English language (on the material of American publicist texts) (2015)
Акимова Н. В. - Специфика понимания текстов интернет-мемов (2015)
Андріїв О. Б. - Семантико-стилістичні функції давноминулого часу (на матеріалі роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшого") (2015)
Баган Х. В. - Автобіографія, мемуари, щоденник: типологічні відмінності (2015)
Бєляєва А. В. - Англійська мова за професійним спрямуванням: зміст та цілі дисципліни (2015)
Бобкова Т. В. - Корпусний словник колокацій: методика укладання (2015)
Богачик М. С. - Особливості словотворення англійської комп’ютерної термінології (2015)
Бондар М. В. - Компонент "Аллах" у вербальній структурі художнього перекладу (2015)
Бронетко І. А. - Аутентичні матеріали як засіб формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів cтарших класів (2015)
Бронських С. В. - Проблеми трансформації художнього спадку М. Гоголя на матеріалі фейлетону М. Булгакова "Пригоди Чичикова" (2015)
Вдовенко Т. А. - Речь подростков в американской художественной прозе (2015)
Вільховченко Н. П. - Функціональні параметри квазіспеціальної лексики в тексті наукової фантастики (2015)
Вольфовська О. О. - Фоностилістичні особливості промови як різновиду публічного мовлення політиків (2015)
Гайдаш А. В. - Моделювання образної системи персонажів похилого віку в одноактівках Ю. О’Ніла 1913–1920-х років (2015)
Гамалія В. В. - Спектральні характеристики німецьких голосних в озвученій рекламі (2015)
Глушок Л. М. - Форми організації навчання в процесі вивчення курсу "Теорія та практика перекладу" (2015)
Гнiздечко О. М. - Вербальний та невербальний аспекти англомовної конфлiктної взаємодії в романах Стівена Кінга (2015)
Горенко І. В. - Історичний досвід рабства у романі Удварда Джоунза "Знаний світ" (2015)
Гречок Л. М. - Інноваційні тенденції у викладанні іноземної мови в сучасних умовах, Лашук H. М. (2015)
Грималюк А. М. - До проблеми актуальності позитивно конотативного аспекту семантики німецьких фразеологізмів у пресі ХХІ століття (2015)
Гришкова Н. В. - Весільний обряд як підґрунтя сегменту англійської національно-мовної картини світу (2015)
Давиденко Т. А. - Специфіка англіцизмів сучасної прози (2015)
Данилич В. С. - Феномен моральності людини за пам’ятками епохи становлення іспанської мови та літератури (аспекти сучасного перекладу) (2015)
Державецька І. О. - Глютонічний дискурс: перекладацький аспект (2015)
Дмитришина Н. М. - Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей (2015)
Дмитрук О. В. - Маніпулювання емоціями в ситуаціях сімейного спілкування (2015)
Живіцька І. А. - Семантична структура концепту "Time" і її відображення у фразеології англійської мови (2015)
Жуковський В. М. - Класифікація технічних засобів нового покоління у процесі викладання англійської мови у ВНЗ, Сімак К. В. (2015)
Завальська Л. В. - Стилістично знижена лексика в мовленні українських політиків (на матеріалі інтерактивного спілкування в умовах політичних ток-шоу) (2015)
Зелінська Л. В. - Художнє відображення соціальної мобільності селян-кріпаків у культурі Російської імперії першої половини ХІХ ст. (2015)
Землянська А. В. - Сакральний простір роману М. Матіос "Солодка Даруся", Кольцова О. Т. (2015)
Зощук Н. В. - Явище "конверсії" у площині жанрової поліфонії літературознавства, Тимощук І. О. (2015)
Ільченко О. А. - Спеціальна лексика сучасних україномовних ЗМІ: функціональний аспект, Сінна Л. Ю. (2015)
Калініченко М. М. - Американський театральний перфоманс у національному дискурсі першої половини ХІХ сторіччя (2015)
Касяненко Д. С. - Мовні кліше та канцеляризми нормативно-правових актів ЄС крізь призму перекладу з німецької мови українською (2015)
Качалова Т. В. - Теоретичні засади проблеми формування комунікативної компетентності особистості, Павлюк Л. М. (2015)
Кириченко Т. С. - Співвідношення категорій "дискурс", "текст" та "мовлення" у сучасній лінгвістиці (2015)
Кіт Л. С. - Інтимне спілкування в аспекті художнього дискурсу (2015)
Коляда Е. К. - Іменникова репрезентація емоції "страх" у сучасній англійській мові, Янков А. В. (2015)
Костюк О. Ю. - Інтернет-ресурси та електронні бібліотеки на заняттях з англійської мови (2015)
Кравченко Э. А. - Функциональная нагрузка повтора в поэтонимосфере (2015)
Крижко О. А. - Терміни-зооніми у внутрішньомовному аспекті (2015)
Крисак Л. В. - Шляхи формування англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності майбутніх лікарів (2015)
Куравська Н. Ю. - Семантика оптатива та засоби його вираження в сучасних українській та англійській мовах (2015)
Куранда В. В. - Комплексні одиниці словотвору (2015)
Лазаренко С. В. - Використання сучасних засобів інформаційно-комунікативних технологій у процесі викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах, Шамсітдінов А. (2015)
Лозинський П. І. - Проблеми підвищення професійної комунікативної компетентності майбутнього офіцера (2015)
Лушпай Л. І. - До проблеми вивчення іноземних мов (2015)
Майська А. Г. - Функціональні особливості слоганів кіноіндустрії США (2015)
Малиновська І. В. - Функціонально-стилістичні особливості наукового філософського дискурсу Великобританії і США (2015)
Маркова М. В. - Література романтизму у взаємозв’язках із натурфілософськими концепціями епохи: загальні зауваги (2015)
Матвіїв-Лозинська Ю. О. - Використання автентичних матеріалів на заняттях з іноземної мови професійного спрямування у вищій школі (2015)
Мельник С. М. - Прагматичні функції іншомовних вкраплень в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть (2015)
Меркотан Л. Й. - Епіграф як інтертекстуальний елемент у дискурсі української прози початку ХХІ століття (2015)
Минакова Л. Ю. - Современные технологии в организации самостоятельной работы студентов при обучении иноязычному общению, Потапова А. С. (2015)
Михасів Т. С. - Ключові одиниці концепту "Природа" leaves та grass у поетичній збірці Уолта Уїтмена "Листя трави" (2015)
Мойсеєнко С. М. - Речення з розщепленням як прагматичні оператори системності англомовного дискурсу (2015)
Мороз Т. О. - Загальнокультурна компетентність як складова професійної іншомовної підготовки студентів у процесі міжкультурної інтеграції (2015)
Мудра С. В. - Мовленнєва компетентність як необхідна складова підготовки конкурентоздатних фахівців у ВНЗ України (2015)
Наумович Т. В. - Міри величини до переходу на метричну систему у німецькому суспільстві (2015)
Николаенко О. В. - Педагогические составные мотивации изучения иностранных языков у студентов неязыковых специальностей, Ушатая Т. А. (2015)
Новікова Т. В. - Переклад фразеологізмів крізь призму теоретичних досліджень (2015)
Огурцова О. Л. - Тенденції у навчанні ділової англійської мови на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства (2015)
Омельчук В. К. - Способи перекладу юридичної термінології на заняттях англійської мови (2015)
Орєхова О. І. - До питання про виокремлення одиниці перекладознавчого аналізу кінотексту піджанру "психологічний трилер" (2015)
П’янковська І. В. - Ведення блогів для навчання іншомовної лексики (на матеріалі дисципліни "Словниковий запас" для студентів другого курсу спеціальності "Англійська мова і література") (2015)
Павлик Н. В. - Лінгвальні засоби створення експресивності в епістолярному дискурсі (2015)
Петрочук О. В. - Diachronische besonderheiten der meliorativen phraseologismen (2015)
Пивоваров В. М. - Компетентнісні комунікаційні вимоги національної рамки кваліфікацій та мовленнєве регулювання за Законом України "Про вищу освіту" (2015)
Поздняков О. В. - Німецька лексика школярів: структурно-семантична характеристика (2015)
Рубель Н. В. - Підготовка майбутніх фахівців природничих спеціальностей до іншомовного професійного спілкування (2015)
Сатановська Г. С. - Поетика густативів у просторовій моделі роману Марґеріт Юрсенар "Філософський камінь" (2015)
Свердлова Т. Г. - Перспективи збереження і розвитку традиційних лексико-граматичних форм ввічливості в сучасній японській мові, Колесникова O. В. (2015)
Соценко Н. Ф. - Мова як засіб виявлення авторської інтенції в новелі М. Хвильового "Кіт у чоботях" (2015)
Стернічук В. Б. - Епістолярний діалог як процес віднайдення нової істини (на матеріалі листування Є. Чикаленка – А. Ніковського) (2015)
Телегіна Н. І. - Особливості творчого методу Франсуази Саган на матеріалі роману "Трохи сонця в холодній воді", Гута В. В. (2015)
Тимейчук І. М. - Антропоніміка як вираження іншості у персонажній системі роману М. Етвуд "Рік Потопу" (2015)
Тимофєєва І. С. - Функціонально-стилістична диференціація англійської вимови: дидактичний аспект (2015)
Тхір М. Б. - Реалізація комунікативної стратегії самопрезентації лінгвальними засобами в політичних промовах президента США Б. Обами (2015)
Філюк Л. М. - Професійно-орієнтоване навчання економічного перекладу студентів лінгвістичних факультетів: на прикладі англійської мови (2015)
Фока М. В. - Cистема К. Станіславського та "підводна течія": до проблеми вивчення художньої функціональності підтекстових смислів (2015)
Хомчак Е. Г. - Концептуальная модель дороги в русской языковой картине мира (2015)
Цілина М. М. - Мовна специфіка назв оригінальних давньоруських пам’яток (2015)
Цолін Д. В. - Поетичний дискурс: синтаксичний аспект (2015)
Чепіль О. Я. - Особливості реалізації комунікативних стратегій у політичному дискурсі (2015)
Чепурна О. В. - Шляхи формування внутрішньої навчальної мотивації у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням студентів немовних спеціальностей, Шломенко О. Б. (2015)
Чернокова Є. С. - Руперт Брук: лірична автобіографія героя свого часу (2015)
Четова Н. Й. - Реконструкція образно-асоціативної площини концептуального простору уявне у творах Дж. Р. Р. Толкіна (2015)
Чуб В. П. - Постать Антуана Володіна в дискурсі французького постмодернізму: "рупор постекзотизму" (2015)
Шарова Т. М. - Проблематика художніх творів Володимира Родіонова як рефлексія динаміки життя, Кулінич Г. Г. (2015)
Шваб Л. М. - Методика проведення експериментально-фонетичного дослідження фоностилістичної домінанти озвучених художніх текстів (2015)
Юровських К. А. - Непорозуміння як комунікативне явище: термінологічні межі поняття (2015)
Вєтрова Г. В. - Правові умови формування буржуазії на Півдні України у другій половині ХІХ ст. (2009)
Кучерявенко І. Ф. - Ізмаїльсько-Бессарабська старообрядницька єпархія: основні аспекти діяльності (1857-1946) (2009)
Чорна Л. В. - Українсько-румунські відносини в кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2009)
Алексєєва І. М. - Категорія педагогічного сенсу в сучасній професійній педагогіці (2009)
Башавець Н. А. - Діагностика рівнів сформованості культури здоров'язбереження як світоглядної орієнтації майбутніх економістів (2009)
Борисова О. Б. - Історико-педагогічні аспекти проблеми професіоналізму фахівця (2009)
Борисова Т. А. - Историософский подход к изучению в школе поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре" (2009)
Дем'яненко С. К. - Перспективи застосування операційної системи Linux у навчальному процесі, Якусевич Ю. Г. (2009)
Дідух М. Г. - Підготовка студентів спеціальності "Туризм" до організації ресторанної справи (2009)
Драгієва Л. В. - Теоретичні основи технології підготовки вчителів трудового навчання (2009)
Замашкіна О. Д. - Концепція розвитку особистості у науково-педагогічній спадщині Я. Мамонтова (2009)
Іванова Д. Г. - Полікультурність як принцип соціалізації особистості сучасного школяра (2009)
Кристєва А. - Інтерактивні форми навчання студентів (2009)
Мельник І. М. - Рідна мова як основа формування духовності молодшого школяра (з історії вивчення проблеми), Берладин О. А., Десятник К. В. (2009)
Музика Ю. О. - Критерії оцінювання готовності студентів до формування логічного мислення учнів (2009)
Пенькова С. Д. - Шляхи вдосконалення індивідуально-дослідної роботи студентів у кредитно-модульній системі (2009)
Пріма Р. М. - Педагогічна рефлексія та умови її розвитку в майбутнього вчителя початкових класів (2009)
Сасі Н. В. - Екологічна освіта майбутніх учителів початкових класів (2009)
Сироткіна Ж. Є. - Взаємодія різних видів мистецтва у формуванні професійних умінь майбутніх учителів початкових класів (2009)
Фурдуй С. Б. - Соціалізація обдарованих студентів – майбутніх соціальних педагогів (2009)
Ананко Т. Р. - Соціолінгвістичні особливості корпоративного дискурсу (2009)
Вдовенко Т. А. - К вопросу о типологизации нарраторов в перепорученном повествовании от 1-го лица (2009)
Гайдукевич О. В. - Фольклорні образи темних сил у творах О. Купріна та М. Коцюбинського (2009)
Голованова О. М. - Художня реалізація ідеї циклічності еволюції людства в поемі "Memento mori" М. Емінеску (2009)
Головіна Н. Б. - Народні прокльони в контексті мови і культури (на матеріалі української та німецької мов) (2009)
Димирова О. П. - Символика цветообозначения в романе Г. Манна "Учитель Гнус" (2009)
Ковальчук И. М. - Образы сравнения в заговорах от пьянства и наркомании (2009)
Краєвська Г. П. - Структурна організація лексики на позначення ковальських інструментів (2009)
Крюкова О. И. - Коммуникативная характеристика типов письменной речи персонажей (2009)
Лазарь В. И. - Аспекты адвербиальной глагольной комплементации на сверхфразовом уровне в современном английском языке (2009)
Михайлюк Н. П. - Одноаспектная внутриразрядная изофункциональная транспозиция и ее основные характеристики (2009)
Ніколаєва Ю. В. - Лінгвостилістичні особливості коротких оповідань П. Бікселя (2009)
Олейникова Г. А. - Научная фантастика в свете теории возможных миров (2009)
Павлик В. І. - До питання про класифікацію газетно-публіцистичних жанрів (2009)
Панфілов М. П. - Лінгвальна атрибутика у художньому тексті: фоніка і просодика (2009)
Пашковська Н. Ф. - Дієслівні синоніми як засіб характеристики персонажів у повістях Є. Гуцала (2009)
Поддубская Т. А. - Гендерный аспект в немецком женском романе (2009)
Рева Л. В. - Пізнання характеру в неореалістичній українській та російській новелістиці І-ої третини ХХ ст. (2009)
Ромалійська М. Ф. - Система часових форм дієслів говірки с. Кам'янка Ізмаїльського району Одеської області (2009)
Ситько О. М. - Актуальні проблеми рецепції української новолатинської семіосфери всучасному гуманітарному дискурсі (2009)
Скиба І. Г. - Зауваги до зіставної характеристики двох лексиконів (2009)
Слободяк С. И. - О жанрово-тематическом потенциале реальных топонимов и антропонимов в художественном англоязычном тексте (2009)
Соколова А. В. - Есхатологічні мотиви в українському романі 60-70 рр. ХХ ст. (2009)
Стародєдова Л. В. - Рекламний текст та специфіка його перекладу (2009)
Ступак І. В. - Структурні типи відад'єктивних каузативів у німецькій мові (2009)
Ткаченко А. В. - К вопросу о фреймовой организации структуры онимов (2009)
Четверікова О. Р. - Специфіка мовлення персонажів у конфліктній ситуації (на матеріалі англомовної прози) (2009)
Шавловська-Лунгу Т. С. - Гендерна вмотивованість експресивної лексики в мовленні сучасної німецької молоді (за творами Б. фон Штукрад-Барре і Н.Ґольд) (2009)
Шевчук С. П. - О характере семантических связей между исходным и производным словами при конверсии (2009)
Шиляєва Т. В. - Назви українських реалій як об'єкт перекладу англійською мовою (2009)
Галінський О. М. - Вплив показників діяльності будівельної галузі на споживання та випуск окремих будівельних матеріалів, Вахович І. В., Молодід О. О. (2014)
Максимов А. С. - Техніко-економічне обгрунтування варіантів конструктивних схем комплексної термомодернізації, Дорошук Ю. В. (2014)
Андрієнко В. М. - Дослідження сучасних підходів до забезпечення економічної безпеки підприємств (2014)
Антипенко Є. Ю. - Шляхи зниження ресурсоємності у системах управління ланцюгами поставок будівельного підприємства (2014)
Антонова А. О. - Сучасні проблеми інвестиційно-будівельного комплексу України та шляхи їх вирішення (2014)
Асаул А. Н. - Институциональная концепция как научный подход управления трансакционными затратами в строительстве, Иванов С. Н. (2014)
Белов Д. В. - Способ возведения монолитных железобетонных цилиндрических резервуаров (2014)
Бичевой П. П. - Закономерности влияния технологии восстановлениа мягких кровель на их гидроизолирующие характеристики, Козырева Е. Н. (2014)
Бондарь Л. В. - Исследования условий протекания коррозионных процессов на арматуре под пористим бетонным покрытием, Беспала Т. С., Белоус А. И., Конвисар Д. В. (2014)
Галушко В. А. - Эффективные современные способы заделывания трещин в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, Бабий И. Н., Колодяжна И. В., Пидойма А. С., Шевчук Л. С. (2014)
Дмитренко В. І. - Актуальні проблеми здійснення ліцензування будівельної діяльності в Україні (2014)
Калюжний А. П. - Енергозбереження при будівництві напірних систем водопостачання і водовідведення (2014)
Качуренко В. В. - Ефективний гофрований профіль для сталевих ємностей, Банніков Д. О. (2014)
Коваленко Є. С. - Механізм облігаційного фінансування підрядних підприємств: передумови впровадження та ефективність використання (2014)
Зайченко М. М. - Високоякісні самоущільнювальні бетони з компенсованою усадкою для промислового будівництва, Штефурко М. Ю., Назарова А. В., Косай Ал-Маршді (2014)
Іщенко О. С. - Вдосконалення системи ресурсно-календарного забезпечення реконструкції будівель та споруд, Донечко В. І., Бобраков А. А. (2014)
Лівінський О. М. - Сучасні технології застосування сухих будівельних сумішей, Стоян О. В. (2014)
Меркулова А. В. - Фірмовий стиль як елемент конкурентоспроможності будівельної продукції, Тахтай П. О. (2014)
Ніколаєв В. П. - Сучасна система знань з економіки та управління будівельними об'єктами, Ніколаева Т. В. (2014)
Осипoв С. А. - Разработка классификации арочных конструкций и сводов по категории их прочности и устойчивости (2014)
Пічугін С. Ф. - Нові ресурсоекономічні комбіновані конструкції з гофрованою стінкою, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2014)
Сорокіна Л. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення контролю ефективності управління капіталом підрядних підприємств, Гойко А. Ф. (2014)
Поповиченко И. В. - Особенности использования системи сбалансированних показателей строительными организациями, Демочка Т. А., Головко А. В. (2014)
Терновий В. І. - Перлітові сануючі штукатурки для мокрих і засолених стін, Уманець І. М., Молодід О. С., Гуцуляк Р. Б. (2014)
Хміль Р. Є. - Дослідження залізобетонних колон підсилених при експлуатаційному рівні навантаження системою СРКР, Бліхарський Я. З. (2014)
Щербина А. А. - Вартісний аналіз повних експлуатаційних витрат у багатоквартирних житлових будинках (2014)
Юрко І. А. - Експериментальні дослідження вертикальних фібробетонних шпонкових стиків залізобетонних стінових панелей, Боковець В. А., Голуб Р. А. (2014)
Шайхед О. В. - Характеристика процесса горения частицы высокозольного топлива в кипящем слое (2014)
Чикарькова М. Ю. - Семен Дмитриевич Абрамович: литературовед, писатель, художник (к 70-летию со дня рождения) (2015)
Бураго Д. С. - Александр Блок в творческом наследии С. Б. Бураго (2015)
Солдатова Л. П. - Сутність та історизм поняття "мова" (часи класичної античності I ст. до н.е. – II ст. н.е.) (2015)
Лисенко Л. В. - Діалектичний взаємозв'язок між мовою, мисленням та ментальністю у контексті лінгвокультурології та філософії (2015)
Джамали Д. В. - Система веры в памятниках Орхон-Енисей (2015)
Левит Л. З. - Культура и ее уровни (2015)
Байрамов Р. А. - Интернациональные психологические термины в азербайджанском языке (2015)
Федута А. И. - Рецепция как авторская интерпретация чужого сюжета (две экранизации "Бесприданницы" А. Н. Островского) (2015)
Олександрова Г. - Позиціонування умовно-наративних стратегій в англомовному дискурсі (на матеріалі п’еси Д. Голсуорсі "Сім’янин") (2015)
Чаус С. В. - Мовленнєвий жанр "обвинувачення" в судовому дискурсі (на матеріалі Нюрнберзького процесу) (2015)
Тхір М. - Прагматичний ефект стилістичних засобів у політичних промовах президента США Барака Обами (2015)
Шкіцька І. Ю. - Репрезентація спонукальних висловлювань у поезії Т. Г. Шевченка (2015)
Кязимова А. - Особенности происхождения мифонимов в азербайджанском языке (2015)
Охріменко О. А. - Лексичні засоби типу тексту "податковий закон" (2015)
Романюха М. - Підходи до дослідження метафори у лінгвістиці (2015)
Сорока Т. В. - Англійські аксіономени із середнім ступенем полісемії як конституенти мовної картини світу (2015)
Стасюк О. С. - Аксіологічні характеристики метаінтертексту (на матеріалі парламентського дискурсу ФРН) (2015)
Ситникова Е. В. - Экспериментальное изучение национально-культурных особенностей внутреннего лексикона человека (2015)
Ковалюк О. - Пошук критеріїв формування лексико-семантичного поля "позначення емоційного стану" (2015)
Марченко Н. - Контекст аналогії поняття "людина – мова" в лінгвістичних дослідженнях XX ст. (2015)
Кірносова Н. - Інтерпретація теорії знаку Жака Дерріда в сучасній китайській граматології (2015)
Бураго Е. Г. - Киев как лингвокультурный концепт (2015)
Гасанова Г. - Стихи "Гарип" (Чужестранные) (2015)
Гарибли А. Н. гызы - Становление и формирование идейной, содержательной и языково-стилистической технологии азербайджанской сектантской поэзии (2015)
Мамедова А. С. гызы - Лексико-стилистические особенности метонимии в современных художественных произведениях по мотивам эпоса "Книга моего деда Коркута" (2015)
Титаренко М. - Особенности интерпретации социального статуса в разных лингвокультурах (2015)
Грищенко І. В. - Молитва як етнорелігійний символ у системі народного кодування (2015)
Таныш C. - Турецкие заимствования промышленной тематики как отражение специфики русско-турецкого языкового контакта (2015)
Алиева Н. С. гызы - Характерные особенности гончарной лексики (2015)
Нагиев А. И. оглы - Развитие лексического состава азербайджанского языка в XXI веке и активность слов (2015)
Аль Хураші М. Б. - Проблематика класифікації йорданських діалектів арабської мови (2015)
Телешун К. О. - Термінологічна насиченість текстів турецької фахової мови торгівлі (2015)
Глухова Л. - Особливості вербалізації фрейму teaching / research staff у сучасній англійській мові (2015)
Доброльожа Г. - Назви їжі та напоїв у поліській фразеології: історичний та етнокультурний коментар (на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся) (2015)
Задорожний В. Б. - Український дієслівний наголос: лексикографічна традиція і мовна практика у світлі експерименту (2015)
Сарміна Г. Л. - Функціонально-експресивні характеристики німецьких фразеологізмів з ономастичним компонентом (2015)
Стельмах М. Ю. - Засоби вираження категорії можливості в сучасній перській мові (2015)
Величко Н. - Дружні та пестливі звертання у спілкуванні протилежних статей (на матеріалі німецької мови) (2015)
Ахмедли М. П. кызы - Употребление страдательного залога временных форм глагола в английском и азербайджанском языках (2015)
Осадча-Феррейра Ю. В. - Мистецтво і мистецтво прози в трактаті "Cутність художньої прози" Цубоучі Шьойо (2015)
Гамбарова С. - Индивидуальные слова в западных говорах азербайджанского языка и гарсских говорах турецкого языка (2015)
Сергієнко Т. - Концептуально-герменевтичний підхід до аналізу художнього тексту (2015)
Загребельная Н. К. - С разных сторон: осмысление Второй мировой войны в литературе Запада (2015)
Шуберт А. Н. - Жизнеподобные персонажи в новеллистике С. Д. Кржижановского (2015)
Юдін О. А. - Проблематизація автора в літературознавстві ХХ століття (2015)
Свенцицька Е. М. - Рецензія на кн.: Юдін O. Aвторство як культурний інститут: стратегії авторизації в художньому та літературознавчому дискурсах (2015)
Фарєнюк Г. Г. - Інноваційний путь розвитку є стратегічним в діяльності інститута (2013)
Червинський Я. Й. - Геотехнічні аспекти реконструкції будівлі "Гостинний двір" на Контрактовій площі в м. Києві, Титаренко В. А., Домбровський Я. І., Дворнік A. M. (2013)
Матвєєв І. В. - Складні інженерне - геологічні та сейсмонебезпечні умови України і напрямки досліджень, що потребують вирішення за потреби будівництва (2013)
Петраков А. А. - Современные проблемы строительства зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, Светницкий С. А. (2013)
Калюх Ю. І. - Геотехнічні проблеми діагностики, моніторингу, розрахунку та інженерного захисту зсувонебезпечних схилів та протизсувних споруд у сейсмонебезпечних регіонах України. Досвід Державного науково-дослідного інститута будівельних конструкцій за останні 5 років, Трофимчук О. М., Яковлев Є. О., Кільвандер Є. Я., Сільченко К. В., Полевецький В. В., Калюх Т. Ю. (2013)
Слюсареико Ю. С. - Загальні положення проекту моніторингу технічного стану міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького у складних геотехнічних умовах, Шокарев B. C., Розенвассер Г. Р., Маліков С. С. Ушаков С. В. (2013)
Бамбура A. M. - Геотехнічні проблеми будівництва висотних будинків, Ковальський Р. К. (2013)
Козелецький П. М. - Сімдесят років інформаційної підтримки науково-технічної діяльності у будівництві, Чорна К. В., Глазкова С. В., Шоломок P. M. (2013)
Максимов А. С. - Стимулювання реалізації інвестиційно-будівельних проектів через впровадження сучасних підходів до реформування підприємств комунальної теплоенергетики (2014)
Молодід О. О. - Реконструкція житлового фонду Києва в контексті стратегії розвитку міста до 2025 року, Молодід О. С. (2014)
Ячменьова Ю. В. - Перспективи розвитку ринку незавершеного будівництва в Україні (2014)
Савйовський В. В. - Особливості зведення будівлі в умовах ущільненої забудови, Соловей Д. А., Броневицький А. П., Савйовський А. В. (2014)
Андрєєва Т. Є. - Оптимальне використання сировинної бази підприємствами будівельного комплексу, Бутенко О. П. (2014)
Антипенко Є. Ю. - Опціонно-інвестиційні стратегії у системах управління ланцюгами поставок підприємств будівельної галузі (2014)
Бєленкова О. Ю. - Тенденції розвитку будівельної галузі як чинники формування стратегічної конкурентоспроможності будівельних підприємств (2014)
Ваколюк А. Х. - Мінімізація ризиків реалізації проектів з комплексної термомодернізації (2014)
Шоацин Гао - Класифікація проектів реконструкції "селища в місті" за їх ефективністю для населення (2014)
Гречуха Е. И. - Формирование советующей системы как основи разработки управленческих решений в условиях неопределенности (2014)
Коваль В. Б. - Мінімізація вартості робіт при облаштуванні внутрішніх приміщень промислових споруд (2014)
Лилов О. В. - Сучасні тенденції модернізації процесів управління та організації будівництва в Україні (2014)
Поповиченко І. В. - Підхід до визначення величини резерву коштів на непередбачені витрати проекту (2014)
Сердюченко Н. Б. - Основні підходи до визначення рівня фінансової стійкості будівельних підприємств, Башинська О. Ю. (2014)
Синиця М. М. - Основи формування ресурсного потенціалу будівельного підприємства (2014)
Сорокіна Л. В. - Дослідження ефективності інвестування житлового будівництва: регіональний аспект, Гойко А. Ф., Регіда О. В. (2014)
Омельяненко О. М. - Системний взаємозв'язок категорії інтелектуального капіталу з суміжними економічними категоріями (2014)
Климчук М. М. - Ітераційно-інституційна модель забезпечення розвитку підприємств будівельної галузі (2014)
Менейлюк И. А. - Экономическая зффективность использования минераловатного утеплителя различной плотности в вентилируемых фасадах (2014)
Федорів Н. М. - Теоретичні основи безпеки соціальних систем (2014)
Шапошнікова І. О. - Оцінка вартості малоповерхових житлових будинків: основні підходи, проблеми, шляхи вдосконалення (2014)
Цифра Т. Ю. - Формування початкової максимальної ціни контракту при будівництві доступного житла (2014)
Зеленська О. П. - Історичні передумови розвитку естетичних поглядів в Україні з часів Київської Русі до Українського Відродження, Якубовська Л. Г. (2016)
Ковтун А. В. - Розвиток форм позааудиторної музичної освіти майбутніх педагогічних кадрів у другій половині ХХ ст. (2016)
Москальова Л. Ю. - Особливості становлення та розвитку діалогічної взаємодії представників різних релігійних ідентичностей у полікультурній освіті народів Північного Приазов’я (2016)
Сєводнєва К. О. - З історії розвитку земських шкіл як основи народної освіти в Запорізькому краї (2016)
Садова Н. О. - "Педагогічні мандрівки” освітян ХІХ ст. Як чинник становлення компаративістики в США (2016)
Алфімов В. М. - Поняття технічної обдарованості та її складові (2016)
Амеліна С. М. - Підготовка викладачів до виховання управлінської культури майбутніх лідерів-аграріїв у процесі діалогічного навчання (2016)
Амеліна С. М. - Спецкурс "інформаційні технології в перекладацьких проектах” як засіб формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів, Тарасенко Р. О. (2016)
Ануфриева И. Л. - Евроклуб как курс на евроинтеграцию (2016)
Дерев’янко І. В. - Зміст християнського виховання підлітків на сучасному етапі (2016)
Єланцева І. І. - Становлення соціально-педагогічних служб для дітей в Україні (2016)
Жадленко І. О. - Компонентно-структурний аналіз професійно-етичної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Журавльова Л. С. - Розвиток фізичних якостей дошкільників засобами рухливих ігор, Король Н. І. (2016)
Закусилова Т. О. - Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності викладачів медичного коледжу (2016)
Зарицька В. В. - Емоційний інтелект як чинник ефективності професійної діяльності (2016)
Захарова О. М. - Міждисциплінарний підхід у формуванні здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту (2016)
Казаннікова О. В. - Теоретичні підходи до формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2016)
Камишнікова Г. В. - Обґрунтування моделі формування правової компетентності майбутніх фахівців готельного господарства та туризму (2016)
Каракатсаніс Т. В. - Внутрішньоінституційні моделі професійного розвитку педагогів: зарубіжний досвід (2016)
Кемкіна В. І. - Корекція розвитку пізнавальної сфери глухих дітей 5–6 років у процесі навчання плавання, Сокирко О. С. (2016)
Кравченко В. М. - Професійна компетентність майбутнього викладача як основа його конкурентоспроможності (2016)
Курінна А. Ф. - Лінгвосинергетичний вимір викладання російської мови засобами ІКТ (2016)
Литовченко І. М. - Розвиток корпоративної освіти в контексті суспільства знань: американський досвід (2016)
Лосєва О. С. - Психологічна готовність майбутніх педагогів музики до професійної діяльності, Лосєв О. С. (2016)
Маврін В. В. - Структура та зміст освітньої концепції педагогіки життєтворчості особистості (2016)
Маляренко А. М. - Особливості оптимізації процесу формування професійно-етичної культури майбутніх медичних працівників (2016)
Матяшова Д. В. - Критерії сформованості предметних компетентностей з природничо-наукових дисциплін у майбутніх учителів технологій (2016)
Панченко О. І. - Оцінка впливу організаційно-педагогічних умов на рівень сформованості професійного мислення майбутніх інженерів-механіків (2016)
Понікаровська С. В. - Стандартизація чи різноманіття: майбутнє вищої інженерної освіти у світі (2016)
Салогуб В. С. - Професійно-педагогічна діяльність учителя технологій (2016)
Свінцицька Н. М. - Формування готовності майбутніх учителів трудового навчання до роботи в гуртках декоративно-прикладної творчості: змістовий компонент підготовки (2016)
Сташук О. О. - Розвиток дослідницьких умінь майбутніх соціальних педагогів у процесі їх життєпізнавальної діяльності (2016)
Стефанюк С. К. - Культура творчо-громадських звершень, Гура С. П. (2016)
Сущенко Т. І. - Відповідальна самостійність – ознака успішного самоздійснення особистості (2016)
Тур О. М. - Комунікативна компетентність майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: мотиваційний компонент (2016)
Щербина С. М. - Духовний розвиток та формування духовної культури особистості – найважливіші завдання сучасної освіти (2016)
Babakina O. - The Role Of International Educational And Research Programs For Increasing Scientific Potential Of Ukrainian Education, Bakhmat L. (2016)
Андрєєв А. М. - Готовність учителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі: зміст та структура поняття (2016)
Голева Н. П. - Здібність глухих дітей молодшого шкільного віку до координованості рухів та її корекція засобами фізичного виховання, Івахненко А. А. (2016)
Ковінько А. В. - Суть і технології застосування арт-терапії в роботі з молодшими школярами (2016)
Павленко Л. А. - Інноваційні освітні технології як чинник удосконалення системи науково-методичної роботи закладу освіти та розвитку творчого потенціалу педагогів (2016)
Степаненко І. І. - Міжпреметні зв’язки в процесі правового виховання учнів Великої Британії (2016)
Ткачов А. С. - Концептуальні ідеї реалізації компетентнісного підходу в навчанні школярів (2016)
Юхно Н. В. - Особливості професійної підготовки сучасних студентів медичних коледжів (2016)
Ябковська С. П. - Теоретико-прикладні аспекти оптимального використання методів вокальної роботи в процесі формування вокальної культури учнів, Шуль Г. К. (2016)
Артемов В. Ю. - Проблемні питання щодо визначення сутності поняття "вищий навчальний заклад із специфічними умовами навчання”, Серіков В. В. (2016)
Асєєва І. В. - До проблеми формування базової професійної компетентності майбутніх бакалаврів машинобудівних спеціальностей у процесі науково-природничої підготовки (2016)
Волкова В. А. - Мультимедійні технології як один із засобів візуалізації інформації в навчально-виховному процесі днз, Худякова А. А. (2016)
Головешко Б. Р. - Педагогічні умови формування лідерських якостей у майбутніх фахівців з адміністративного менеджменту (2016)
Гутнік О. Є. - Специфіка навчання іноземної мови курсантів військових ВНЗ, Березнева І. М., Яковенко Н. В. (2016)
Дяченко М. Д. - Актуалізація творчого самовираження майбутніх перекладачів: на шляху до професійного зростання (2016)
Каричковський В. Д. - Інституційні основи підготовки майбутніх менеджерів в аграрних ВНЗ України, Каричковська С. П. (2016)
Керницький О. М. - Організаційно-педагогічні проблеми формування правової культури курсантів льотних навчальних закладів у сучасних умовах (2016)
Клименко Л. В. - Функціонально-технологічна картка як елемент технологічної моделі управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у позааудиторний час, Муц Л. Ф. (2016)
Лісіна Л. О. - Вплив інформатизації освіти на трансформацію технології навчання у вищій школі (2016)
Панченко В. В. - Формування англомовної лексичної компетенції студентів мовних педагогічних вищих навчальних закладів (2016)
Скрипник Н. С. - Форми та методи реалізації педагогічного супроводу формування суб’єктної позиції студентів ВТНЗ (2016)
Толмачова І. М. - Дидактичні аспекти викладання навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності” в педагогічному ВНЗ (2016)
Цехмистро О. В. - Формирование певческого голоса студентов музыкально-педагогической специализации: условия его сохранности, Соболева Е. Д., Дубовская О. Л. (2016)
Чередніченко Г. А. - Підготовка інженерів-технологів харчової галузі у вищих навчальних закладах: європейський досвід (2016)
Шаповалова І. В. - Формування в майбутніх фахівців фізичної реабілітації основ здорового способу життя (2016)
Яблочнікова І. О. - Організаційні аспекти підготовки магістрів-фінансистів у Норвегії (2016)
Балджи М. - Перспективи розвитку заповідного туризму в Одеському регіоні (2015)
Волощук В. - Бюджетні програми як об’єкт державного фінансового аудиту (2015)
Газуда Л. - Складові результативності трансформаційних процесів соціально-економічного розвитку прикордонних територій (2015)
Загороднюк О. - Особливості управління маркетинговою діяльністю в АПК (2015)
Замазій О. - Організаційно-структурна оптимізація в системі ціннісно-орієнтованого управління підприємством, Стадник В. (2015)
Ільїн С. - Механізм розвитку соціальної інфраструктури території (2015)
Коляда Т. - Вплив суспільних фінансів на регіональний розвиток: теоретичний вимір (2015)
Кулінська А. - Проблеми функціонування складових фінансової безпеки в системі економічної безпеки держави (2015)
Лінькова О. - Роль синергії в менеджменті (2015)
Линник О. - Дослідження необхідності, доцільності та ефективності впровадження в Україні системи обліку виплат працівникам за міжнародними стандартами, Артеменко Н. (2015)
Магомедов М. - Система адаптивного управління та її елементи (2015)
Маловичко С. - Віртуалізація економіки як чинник розвитку електронної торгівлі (2015)
Малюга Л. - Управління індивідуальними змінами (2015)
Манжула С. - Технологічна модель економічної системи з трудовими ресурсами двох категорій (2015)
Михайлова Л. - Тенденции и перспективы развития рынка средств и услуг информационной безопасности (2015)
Овчарська О. - Сутнісна характеристика інноваційної поведінки економічної системи (2015)
Самойлик Ю. - Ефективність управління розвитком м’ясної галузі та шляхи її підвищення (2015)
Фесик О. - Категорія "м’яка сила" у дослідженнях міжнародних відносин (2015)
Чернов А. - Экономические рычаги модернизации экономики Украины, Коцюрубенко А. (2015)
Чорна М. - Логістика в підприємствах торгівлі: зміна пріоритетів (2015)
Наші автори (2015)
Лепехин А. В. - Параметры оценки жизнедеятельности предприятий машиностроения (2015)
Пірус В. О. - Формування організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності вищого навчального закладу (2015)
Череп А. В. - Роль та значення антикризового управління в діяльності підприємства, Корженевська В. М. (2015)
Cherep A. V. - Diagnostics of the enterprise’s financial status of the basis of "weak signals", Bugaj V. Z., Shevchenko T. G. (2015)
Череп А. В. - Особливості оцінки фінансово-економічної безпеки підприємств машинобудування, Худолєй Л. В. (2015)
Швець Ю. О. - Аналіз та систематизація функцій і принципів стратегічного управління оборотними коштами на промислових підприємствах (2015)
Грицюк П. М. - Оптимальне планування елеваторної мережі України, Бабич Т. Ю. (2015)
Лепа Р. Н. - Численная оценка функционирования предпринимательской сети, Хаджинова Е. В. (2015)
Очеретін Д. В. - Кластерний аналіз структури туристичних потоків в Україні (2015)
Столярчук І. А. - Моделювання взаємодії підсистем планування, прогнозування та обліку для підприємств оптової торгівлі, Максишко Н. К., Заховалко Т. В. (2015)
Шаповалова В. О. - Моделювання оцінки ефективності впровадження систем електронного документообігу підприємства, Максишко Н. К. (2015)
Рибалко О. М. - Сучасні проблеми та напрями вдосконалення ведення обліку виробничих запасів на підприємстві, Нестеренко А. А. (2015)
Харламова О. В. - Методичні засади складання звіту про рух грошових коштів за прямим методом із використанням коригувань у системі МСФЗ-звітності (2015)
Шмиголь Н. М. - Актуальні проблеми та шляхи удосконалення обліку витрат на підприємствах, Рибалко О. М., Єременко П. В. (2015)
Дугієнко Н. О. - Сучасні тенденції іноземного інвестування агропромислового комплексу (2015)
Касян С. Я. - Інноваційні складові маркетингових комунікаційних і логістичних технологій при формуванні національної конкурентоспроможності (2015)
Підлипна Р. П. - Аналіз структури та динаміки окремих складових соціальної інфраструктури (2015)
Степаненко В. В. - Формування та розвиток віртуальних бізнес-інкубаторів (2015)
Осипенко С. О. - Фінансова децентралізація в умовах унітарного устрою держави (2015)
Письменна Т. В. - Фінансові ризики в господарській діяльності підприємства (2015)
Iващенко О. В. - Відбір персоналу як складова забезпечення кадрової безпеки підприємства (2015)
Сьомченко В. В. - Проблеми оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів на ТОВ "Компанія Система", Саркісян А. С. (2015)
Ібрагімов Е. Е. - Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності поняття економічної безпеки підприємства (2015)
Клименко С. Є. - Методологія розробки стратегії рекламної діяльності телекомунікаційного підприємства на основі проектного підходу (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2015)
Жук В. В. - Про покращення розрахункових схем каркасних будівель на просідаючих грунтах, Корнієнко М. В. (2013)
Дуванский А. В. - Установление геодезических критериев технического состояния футбольного стадиона "Донбасс Арена", Украина, Маликов С. С., Гунько В. И. (2013)
Шкода В. В. - Определение напряженно-деформированного состояния несущих стен кирпичных зданий с учетом места положения области замачивания просадочных грунтов основания, Сёмчина М. В. (2013)
Гегут Г. В. - Дослідження впливу сейсмоізоляції на напружено-деформований стан висотної будівлі під дією сейсмічних навантажень, Сахаров В. О., Мельник В. А. (2013)
Барбура A. M. - Нове в проектуванні залізобетонних та сталезалізобетонних конструкций, Гурковський О. Б., Аметов Ю. Г. та інш. (2013)
Калмыков О. А. - Подпорная стена рационального очертания (2013)
Розенвассер Г. Р. - Установление критериев для раннего выявления чрезвычайных ситуаций на объекте футбольный стадион "Донбасс Арена", Украина, Дуванский А. В., Гунько В. И. (2013)
Маликов С. С. - Совершенствование системы геотехнического и геодезическогомониторингов стадиона "Донбасс Арена" (2013)
Ушаков С. В. - Результаты мониторинга технического состояния металлического покрытия и железобетонного каркаса стадиона "Донбасс Арена" в 2012 г. (2013)
Багрянцев В. А. - Методолдогические основы и принципы организации комплексной системы регионального экологического и геоэкологического мониторинга (2013)
Дуванский А. В - Выбор методик расчета, применимых к обделкам тоннелей, расположенным в массиве с тектоническими нарушениями (2013)
Юрженко В. - Методологічне бачення місця основ етикету в змісті загальноосвітньої діяльності галузі "Технології" та підготовці майбутніх учителів технологій, Агалець І. (2017)
Павленко А. - Розвиток освітніх особистісних результатів учнів сучасної початкової школи: компетентності і парадигми (2017)
Кузьменко Ю. - Створення нормативно-правової основи системи професійної освіти педагогічних кадрів в Україні (2017)
Грітчина А. - Формування громадянської відповідальності підлітків: законодавчий аспект (2017)
Гуменюк О. - Особливості та спрямованість організації освітнього процесу у медичних університетах України, Гуменюк В. (2017)
Хомишак О. - Формування педагогічної культури батьків в умовах ДНЗ, Хомишак Г. (2017)
Колісник-Гуменюк Ю. - Досвід навчання викладачів професійно-художнього профілю у Німеччині (культуротворчий аспект) (2017)
Карпа І. - Веб-квест у роботі з учнями загальноосвітньої школи (2017)
Стецик Ю. - Використання інтерактивних технологій на уроках правознавства (2017)
Цюра С. - Особливості та спрямованість соціально-педагогічної роботи з сиблінгами (2017)
Тур О. - Діалог як важлива умова формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2017)
Федорова Л. - Особливості формування професійної компетентності вчителя початкової школи в контексті практичної підготовки (2017)
Голова Н. - Соціально-психологічна класифікація проблем дистантних сімей та їх вплив на особистість підлітка (2017)
Слозанська Г. - Категорії клієнтів фахівця із соціальної роботи в об’єднаній територіальній громаді (2017)
Поліщук О. - Модель формування правової компетентності майбутніх менеджерів у вищих аграрних навчальних закладах (2017)
Баштовенко О. - Моніторинг самопочуття студентів для визначення ролі фізичної культури в адаптації до учбового процесу (2017)
Алєксєєва Г. - Практичні аспекти проектування та розробки файлового менеджеру для ОС ANDROID (2017)
Кувачев В. - Применение статистических методов анализа для адекватной интерпретации результатов контроля остаточных знаний соискателей высшего образования на примере парного t-критерия Стьюдента, Черная Т. (2017)
Філоненко Л. - Служіння музиці: творчі обрії Зіновія Бабія, Турянський П. (2017)
Лучанінова О. - Функціонування оновленої виховної системи сучасного вищого технічного навчального закладу: теорія і практика (2017)
Сятецький К. - Видавнича, просвітницька й звукозаписуюча діяльність Йосипа Гошуляка – яскравого представника української діаспори (2017)
Гавран І. - Формування творчої особистості майбутніх акторів кіно (2017)
Бурчак Л. - Оцінка індивідуального здоров’я студентів в умовах навчання, Тарасенко С. (2017)
Німилович О. - Слово Івана Франка в музичному трактуванні Богдани Фільц (2017)
Троцький Р. - Модель формування готовності до управлінської діяльності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки (2017)
Добуш Ю. - Вокально-хорова підготовка школярів: особливості, інноваційні підходи (2017)
Білоус О. - Особливості соціального функціонування хорової культури в Україні (2017)
Варянко Т. - Вдосконалення навчання іноземної мови в технічних вищих навчальних закладах, Іванченко Л. (2017)
Зубрицький М. - Іван Франко як економіст (2017)
Кобільник Л. - Поезія Тараса Шевченка у хоровій творчості Сидора Воробкевича (2017)
Василик Д. - Суспільно-креативна роль музики в творчості Осипа Маковея (2017)
Золотько Ю. - Поняття соціокультурної компетентності у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ (2017)
Дрібнюк Н. - Педагогічний репертуар для фортепіано в творчості галицьких композиторів І пол. ХХ ст. (історичний контекст та спроба узагальнення) (2017)
Солонська А. - Розвиток мовлення в процесі соціальної адаптації дітей старшого дошкільного віку, Кульчицька Т. (2017)
Яремко Г. - Ефективний професійний розвиток педагогів: принципи та компоненти (2017)
Карасєвич С. - Активізація процесу фізичного cамовдосконалення студентів засобами самостійної роботи (2017)
Альгейс А. - Формування навичок композиторської діяльності у майбутніх учителів музики як психолого-педагогічна проблема (2017)
Ашиток Н. - Формування комунікативної компетентності соціальних працівників у процесі професійної соціалізації (2017)
Шоробура І. - Актуальні проблеми маркетингу вищої освіти (2017)
Кобрин Н. - Традиції музично-історичної освіти Галичини (2017)
Дакаленко О. - До питання розвитку аналітико-адаптивного мислення при подачі англо-німецького білінгвального матеріалу, Коваленко Н. (2017)
Кавецька В. - Звукові ідеї новітнього музичного мистецтва: на матеріалі концертної програми "Авангардна (і не тільки) фортепіанна музика ХХ ст." у виконанні О. Стрілецької та С. Позднишевої, Ярко М. (2017)
Корогод Н. - Співставлення процесів комерціалізації й трансферу технологій: понятійний та законодавчий аспекти, Тимченко Д. (2017)
Бартків О. - Музика як засіб фізичного виховання молодших школярів, Дмитрів С. (2017)
Волошко Л. - Особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії в професійній діяльності фахівців з фізичної та соціальної реабілітації (2017)
Галацин К. - Формування культури міжособистісної взаємодії майбутніх інженерів у процесі навчання англійської мови (2017)
Крисак Л. - Дидактичний матеріал для навчання майбутніх лікарів англійського професійного діалогічного мовлення (2017)
Лісова Н. - Модернізація управлінської діяльності відділу освіти в умовах децентралізації та демократизації (2017)
Люленко С. - Громадські природоохоронні організації та напрями їх екологічної діяльності (2017)
Ніколенко О. - Методико-виконавська специфіка фантазій для бандури у творчості українських композиторів (2017)
Шевців З. - Лабораторні заняття як умова професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Матійчин І. - Журнал "Позакласний час" як інформативне джерело для вчителя музичного мистецтва (2017)
Дорохин В. - Жанровая драматургия как фактор формообразования музыкального произведения (на примере анализа концертной партиты №2 В. Зубицкого) (2017)
Айзенбарт М. - Сутність понять "компетентність" і "компетенція" в сучасній науковій парадигмі (2017)
Лалак Н. - Підготовка майбутніх фахівців до вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду (2017)
Фенчак Л. - Особливості формування організаційно-управлінської компетентності майбутніх педагогів (2017)
Кондратенко Т. - Методічні поради до формування готовності майбутніх учителів технологій до навчання економічних предметів старшокласників (2017)
Ек Н. - Фортепіанна творчість західноукраїнських композиторів у практиці вчителя музичного мистецтва (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського