Жбанова Е. Н. - Улучшение качества отливок из стали 35ГЛ при электроимпульсном воздействии на расплав в процессе его кристаллизации, Сагитгареев Н. Л., Ткач В. В., Скидин И. Э. (2017)
Быткин С. В. - Влияние радиационно-технологической обработки низкоуглеродистых сталей на их физико-механические свойства, Исаенко А. А., Литвиненко В. В., Авраменко М. В. (2017)
Критская Т. В. - Поведение водорода в бинарной системе "железо-медь", Журавлев В. Н., Единович А. Б. (2017)
Габ А. І. - Будова та фізико-хімічні властивості подвійних карбідів вольфраму та молібдену, Шахнін Д. Б., Малишев В. В., Вербицький В. Г., Огинський Й. К., Устундаг З. (2017)
Вербицький В. Г. - Дослідження впливу мікролегування на триботехнічні характеристики бабіту БК-2, Скачков В. О., Бережна О. Р., Дзядок Д. Ю. (2017)
Бєлоконь Ю. О. - Теоретичне та експериментальне визначення енергії активації утворення інтерметалідів у системах "нікель-алюміній" та "титан-алюміній", Огинський Й. К., Бєлоконь К. В., Жеребцов О. А. (2017)
Малишев В. В. - Високотемпературний електрохімічний синтез сульфіду молібдену: термодинамічна оцінка, особливості відновлення компонентів синтезу, Риженко О. О., Мосейко Ю. В., Кругляк Д. О., Карпенко Г. В. (2017)
Скачков В. А. - Некоторые аспекты пиролитического уплотнения углеродных композитов в условиях радиально движущейся зоны пиролиза, Иванов В. И., Нестеренко Т. Н., Кириченко А. Г. (2017)
Карпенко Г. В. - Сучасний стан одержання низькощільних вуглецевих матеріалів, Воляр Р. М., Панова В. О., Безпалов Р. І., Голєв Є. О. (2017)
Ніколаєнко А. М. - Особливості технологій безперервного лиття та прокатки алюмінію, Таран Ю. П., Трегулова І. П. (2017)
Зінченко В. Ю. - Вдосконалення низькотемпературного нагрівання металу в камерних термічних печах, Радченко Ю. М., Матказіна Р. Р., Кузьменко А. А., Чижов С. Є., Курило Н. В. (2017)
Башлій С. В. - Промислові дослідження й удосконалення опалювання камерних рециркуляційних печей з підподовими топками, Лютий О. П., Каюков Ю. М., Кузьменко А. А. Матказіна Р. Р., Чижов С. Є. (2017)
Іванов В. І. - Метод інженерного розрахунку режимів випалювання напівфабрикату вогнетривів у високотемпературних тунельних печах, Нестеренко Т. М., Зінченко В. Ю., Чепрасов О. І. (2017)
Шевченко І. А. - Аналітичне дослідження зношення робочого органу молоткових дробарок, Кобрін Ю. Г. (2017)
Бондар В. Ю. - Аналіз проблем модернізації підйомнотранспортного обладнання металургійних підприємств України (2017)
Румянцев В. Р. - Аналіз способів знешкодження хлорвмісних викидів виробництва губчастого титану, Тарасов В. К., Шкляр В. В., Шкляр Т. В. (2017)
Куріс Ю. В. - Дослідження впливу шкідливих чинників на працездатність персоналу, обслуговуючого комп’ютерну техніку, Тарасов В. К., Матяшева О. Б., Беренда Н. В., Ткаліч І. О. (2017)
Авторський покажчик (2017)
До уваги авторів статтей (2017)
Титул, зміст (2017)
Михайлова Л. І. - Міжнародні економічні відносини країни та зовнішньоекономічні орієнтири вітчизняних підприємств (2017)
Глуха Г. Я. - Нерівність доходів у контексті управління економічним зростанням нкільаціональної економіки (2017)
Гончар В. П. - Проблеми використання термінології в процесі реформування правового поля аудиторської діяльності в Україні (2017)
Митяй О. В. - Державне регулювання розвитку агроформувань в Україні, Галицький О. М., Николюк О. В. (2017)
Кільніцька О. С. - Оцінка номінальної та реальної заробітних плат в Україні, Кравчук Н. І. (2017)
Клєцова Н.В. - Міжнародна практика мотивації найманих працівників шляхом надання відпусток: теоретичний аспект (2017)
Волченко Н. В. - Управління експортним потенціалом підприємства: теоретичний аспект (2017)
Махмудов Х. З. - Оцінка операційної діяльності підприємства, Михайлова О. С., Світлична А. В. (2017)
Рижикова Н. І. - Перспективи використання в Україні зарубіжного досвіду участі держави у діяльності венчурних фондів (2017)
Плотнікова М. Ф. - Природне землеробство як напрям формування глобальних засад продовольчої безпеки, Петрашко Л. П. (2017)
Олійник О.В. - Взаємозв’язок конкурентних переваг і економічних результатів сільськогосподарських підприємств, Макогон В.В. (2017)
Жудро М. К. - Інтерпретація АПК в рамках трансформації галузевого класифікатора в класифікатор видів економічної діяльності, Данько Ю. I., Жудро Н. В. (2017)
Дребот О. І. - Інституціональна модель балансування інтересів суб’єктів землекористування в лісовому господарстві, Касюхнич В. Ю. (2017)
Соловей Ю. І. - Участь у інтегрованих структурах як засіб активізації функцій особистих селянських господарств (2017)
Лозинська І. В. - Сучасний стан та особливості розвитку фермерських господарств, Павленко А. О. (2017)
Гуторов О. І. - Орендні відносини – як гнучкий інструмент землегосподарювання в період становлення ринку землі в Україні, Ярута М. Ю. (2017)
Храпкіна В. В. - Економічна діагностика параметрів регіонального розвитку, Медвідь В. Ю. (2017)
Дяченко О. В. - Питання сучасного розвитку аграрних підприємств птахівничого напрямку (2017)
Селезень О. М. - Оцінка фінансового потенціалу підприємства (2017)
Орел В. М. - Елементи обліку як невід'ємна складова функціонального управління підприємства АПК (2017)
Кубатко О. В. - Екологічні зміни як флуктуації розвитку національної економіки (2017)
Калашнікова Т. В. - Теоретико-методологічні засади державного регулювання розвитку аграрного сектора (2017)
Махмудов Р. Х. - Регулювання інтеграційних процесів проекту "Розвиток молочарських кооперативів", Махмудова І. В. (2017)
Крюкова І. О. - Аналітична оцінка результативності використання зовнішніх фінансових потоків аграрних підприємств (2017)
Гуторов А. О. - Основні закони і закономірності розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки (2017)
Грановська В. Г. - Інституційний механізм забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2017)
Зайцев Ю. О. - Імплементація принципів маркетингової орієнтації збутової діяльності аграрних підприємств (2017)
Устік Т. В. - Маркетинг у становленні та розвитку корпоративної соціальної відповідальності компаній (2017)
Слюсарєва Л. В. - Роль власних маркетингових досліджень підприємства у прийнятті управлінських рішень, Жмайлова О. Г. (2017)
Makhnusha S. M. - Outlook on the market of grains and oilseeds in agricultural exports politics of Ukraine (2017)
Першко Л. О. - Ратифiкацiя європейських стандартiв фінансового забезпечення мiсцевих бюджетiв (2017)
Попадинець Н. М. - Модернізація споживчого ринку України: основні етапи реалізації (2017)
Тринчук В. В. - Зарубіжний досвід розвитку банкострахування, Кучеренко В. В. (2017)
Онегіна В. М. - Види та методи мотивації в умовах інноваційного розвитку, Горенко А. І. (2017)
Гадзало А. Я. - Організаційно-правові засади транскордонного співробітництва України з питань природокористування (2017)
Ковбаса О. М. - Розвиток технології "бізнес-інкубації” як фактор підвищення стійкості малих агроформувань (2017)
Корнієцький О. В. - Залучення інвестицій в аграрний сектор економіки України, Орел А. М. (2017)
Ільїн В. Ю. - Проблеми розвитку венчурних підприємств (2017)
Петрушенко Ю М. - Співвідношення між податковим навантаженням та забезпеченістю соціально-культурної сфери, Воронцова А. С. (2017)
Ільїна О. В. - Інвестиційне забезпечення аграрних підприємств України (2017)
Кошкалда І. В. - Актуальні питання продовольчого забезпечення (2017)
Андрієнко В. О. - Систематизація чинників та джерел загроз економічній безпеці діяльності аграрних підприємств (2017)
Ільїн В. Ю. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок складових менеджменту (2017)
Богінська Л. О. - Модернізаційні аспекти регіонального розвитку: паспортизація та кластерна стратегія дорожнього господарства, Юрченко О. В. (2017)
Безвіз. Євробачення – 2017 (2017)
Зубов А. - Велика, але не тільки вітчизняна (2017)
Голян В. - Економіка України – 2014 - 2017: криза управління (2017)
Україна – 2030. Доктрина (2017)
Free market road show Kyiv (2017)
Росошенко М. - Травневий Трамп (2017)
Майкл Бом "Russia-гейт" (2017)
Події (продовження) (2017)
Морозов О. - Групи симетрій в економічному просторі збалансованого розвитку (2017)
Єгупов Ю. - Система планів сучасного промислового підприємства (2017)
Ейтутіс Г. - Методика кваліметричного оцінювання ефективності діяльності інфраструктурного комплексу залізниць, Зіць О., Бакалінський О. (2017)
Рецензія Сергій Харічков Фізичико-економічні основи сталого розвитку (рецензія на монографію д.е.н., професора Львівського національного університету імені Івана Франка Лідії Гринів "Фізична економія: нові моделі сталого розвитку") (2017)
Бедринець М. Д. - Основні положення сучасної теорії фінансових криз (2015)
Брітченко І. Г. - Роль і взаємозв’язок інструментів фінансового контролінгу та управлінського циклу банку, Котковський В. С. (2015)
Волкова Н. І. - Сучасний стан та подальші перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні, Волкова В. В. (2015)
Воронкова О. М. - Новітні тенденції формування доходів місцевих бюджетів в аспекті децентралізації (2015)
Гриднєв М. А. - Особливості та проблеми розвитку малого бізнесу: досвід регіонів України, Павлова А. І. (2015)
Гудзь П. В. - Пріоритети визначення трансформацій регіонального економічного простору України, Фінагіна О. В. (2015)
Даниленко Ю. В. - Вітчизняна та зарубіжна практика регулювання податкового консультування, Оганесян Р. Е. (2015)
Дороніна О. А. - Фінансове забезпечення розвитку професійної освіти в України в контексті збалансування ринку праці, Глінчевська С. В. (2015)
Коротун В. І. - Світовий досвід протидії агресивному податковому плануванню: висновки для України, Брехов С. С. (2015)
Кострач Л. М. - Тенденції розвитку страхових компаній в Україні, Рудь Л. О. (2015)
Кужелєв М. О. - Особливості формування державної фінансової політики в умовах європейської інтеграції України, Житар М. О. (2015)
Олешко А. А. - Активізація регулятивного потенціалу фінансового ринку України (2015)
Самофат І. С. - До питання вдосконалення оподаткування діяльності страхових компаній в Україні, Онишко С. В. (2015)
Стадник Н. П. - Деякі перспективи забезпечення ефективності діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні, Онишко С. В. (2015)
Павлов К. В. - Социально-экономические и экологические особенности модернизации старопромышленных регионов России (2015)
Позднякова Л. О. - Теоретико-методологічне обґрунтування сутності страхової системи (2015)
Скоромцова Т. О. - Контроль за трансфертним ціноутворенням в системі протидії мінімізації сплати податків, Євтушенко Н. О. (2015)
Снігир Л. П. - Економічна безпека установ вищої освіти в умовах глобалізації (2015)
Суханова А. В. - Основні пріоритети конкурентного розвитку регіону (2015)
Ценклер Н. І. - Роль соціальних факторів в активізації євроінтеграційних процесів у Карпатському регіоні (2015)
Чишко И. С. - Механизм формирования рестрикционной финансовой гибкости субъектов хозяйствования (2015)
Шевчук С. В. - Концептуальні орієнтири управління державним боргом в Україні (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2017)
Романенко В. - Промисловість у стійкому розвитку економіки України, Лебедева Л. (2017)
Ніколаєць К. - Внутрішня трудова міграція в Україні у 2014–2016 рр. (2017)
Ганін В. - Фінансово-кредитні інструменти економічного зростання України, Соляр В., Дяченко Н. (2017)
Мельниченко С. - Готельна мережа: вибір форми управління, Кудлай Т. (2017)
Федулова Л. - Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємств торгівлі (2017)
Новікова Н. - Конкурентоспроможність у системі економічного потенціалу підприємства, Зубко Т. (2017)
Гамова І. - Автоматизовані підсистеми управління маркетинговою діяльністю підприємств електронної торгівлі (2017)
Севрук Є. - Фінансування оборотних активів підприємств торгівлі України (2017)
Пенюк В. - Організаційний базис інформаційного забезпечення діагностики кадрового потенціалу (2017)
Чугунов І. - Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу, Козарезенко Л. (2017)
Гнидюк І. - Фінансова стійкість бюджету Вінницької області (2017)
Ланг С. - Модель системи управління фінансовими ризиками страховика (2017)
Катран М. - Конкуренція на ринку пива (2017)
Іоффе О. Ю. - Прогнозування ремісії цукрового діабету 2-го типу у хворих із морбідним ожирінням після лапароскопічного шлункового шунтування, Цюра Ю. П., Кривопустов М. С., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В. (2017)
Жердьова Н. М. - Ризик розвитку деменції в пацієнтів зрілого віку із цукровим діабетом 2-го типу залежно від наявних ускладнень та методи його корекції (2017)
Олійник В. А. - Лікування глюкокортикоїдами автоімунної офтальмопатії у хворих на дифузний токсичний зоб, Терехова Г. М., Булдигіна Ю. В., Федько Т. В., Клочкова В. М., Раков О. В., Лисова З. Г. (2017)
Марунчин Н. А. - Вимір коефіцієнта затухання — новий неінвазійний метод ультразвукової діагностики стеатогепатозу, Динник О. Б., Кобиляк Н. М., Федусенко О. А., Баранник Є. О. (2017)
Горбенко Н. І. - Вплив ендогенних та екзогенних естрогенів на функціональний стан мітохондрій серця щурів із цукровим діабетом 2-го типу, Кіприч Т. В., Боріков О. Ю., Іванова О. В. (2017)
Sokolova L. K. - Diabetes and atherosclerosis. Cellular mechanisms of the pathogenesis. Literature review, Pushkarev V. M., Pushkarev V. V., Tronko N. D. (2017)
Головач І. Ю. - Питання безпеки біосимілярів аналогів інсулінів: факти та побоювання (2017)
Лукашеня О. С. - Сучасні уявлення про системи сигнальної трансдукції в адренокортикоцитах (огляд літератури та власні дослідження) (2017)
Пастер И. П. - Клинические исследования по применению инсулинового инфузионного дозатора ("инсулиновой помпы") для лечения сахарного диабета 1-го типа, Соколова Л. К., Тронько Н. Д. (2017)
Гоженко А. И. - Эндотелиальная дисфункция в патогенезе осложнений сахарного диабета. Сообщение I. Эндотелиальная дисфункция: этиология, патогенез и методы диагностики, Кузнецова А. С., Кузнецова Е. С., Быць Т. Н., Сусла А. Б. (2017)
Рыбаков С. И. - Thomas Addison и его монгорафия — у истоков эндокринологии (2017)
титул, зміст (2009)
В Україні необхідно посилити контроль за розповсюдженням ГМО (2009)
Гордієнко Т. - Розроблення національних стандартів: значення та завдання ТК нафтогазового комплексу (2009)
Держспоживстандарт інформує (2009)
Нікіпелова О. - Мінеральні лікувальні води: методологічні підходи вивчення і стандартизації, Кисилевська А. (2009)
Якість дитячого харчування: посилений контроль Держспоживстандарту (2009)
Качанов С. - Системно-процесний підхід щодо аналізу діяльності з державного нагляду і контролю, Маматова Т. (2009)
Гінзбург М. - Щодо синтаксичних помилок у нормативних документах: практичні висновки з рекомендацій мовознавців (2009)
Зоргач Д. - Медичні клініко-діагностичні лабораторії: особливості міжнародних вимог до компетентності, Никитюк О., Новіков В., Пазюк А. (2009)
Чалий С. - Метод та інформаційна технологія створення еталонів одиниць вимірювання в умовах обмежених ресурсів, Чалий В., Ільницька Т. (2009)
Держспоживстандарт інформує (2009)
Кабаков Ю. - Напрямки удосконалювання систем управління: стандарти, методи або цілі підприємства? (2009)
Мета Держспоживстандарту: пом'якшення наслідків економічної кризи та посилення захисту прав споживачів (2009)
Будьонний М. - Управління якістю робочих поверхонь важко навантажених деталей машин, зміцнених детонаційним методом, Козакова Н., Мовшович А., Здор Г. (2009)
"TQM/EMS - 2009 Total Quality Management / Environmental Management Systems. Актуальні аспекти і практичні питання" (2009)
Стадник Б. - Система оцінювання якості продукції з використанням віртуальної міри якості, Мотало В., Мотало А. (2009)
Світова фінансова криза - загострення боротьби та ринки збуту (2009)
Ролько О. - Упровадження інтегрованої системи управління на м'ясопереробному підприємстві (2009)
Романенко І. - Аутентичність сокової продукції: проблеми та шляхи їх вирішення, Фоміна С. (2009)
Кузьменко Ю. - Принципи створення систем обліку споживання енергоресурсів у багатоповерхових будинках, Зайцева О., Ісхакова О. (2009)
Куштєва Л. - Безпека пасажирських перевезень (2009)
Оголошення щодо прийому до аспірантури ДП "УкрНДНЦ" (2009)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2009 рік (2009)
Титул, зміст (2009)
Реформування національної системи технічного регулювання (2009)
Хакан Мюрбі - Міжнародні стандарти ISO на підтримку процесів сталого розвитку (2009)
Кевін В. Найт - Майбутній стандарт ISO 31000 на управління ризиком (2009)
Віткін Л. - Аналіз досвіду застосування угоди про технічні бар'єри в торгівлі СОТ (2009)
Мартиненко В. - Нормативна база. Вимоги до вмісту шкідливих викидів у відпрацьованих газах автомобільних двигунів (2009)
Гуменюк Г. - Тлумачення термінів "контроль" і "нагляд" у законодавчих актах стосовно якості та безпеки сільськогосподарської та харчової продукції, Кисєль С. (2009)
Друзюк В. - Стан та перспективи розвитку процесів оцінювання відповідності технологічного обладнання для харчової промисловості, Теребушко Р., Хохлов Ю. (2009)
Славінський С. - Деякі питання метрологічного забезпечення у цифрових телекомунікаціях й системах зв'язку (2009)
Угода про взаємодію щодо захисту прав споживачів у сфері телекомунікацій (2009)
Жалдак М. - Чи завжди правий "Візир"?, Московська Н. (2009)
Інформація щодо XXXV засідання МДР (2009)
Чалий В. - Адаптивна технологія побудови еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі, Ільницька Т., Чалий С. (2009)
Інформація щодо ХХХV засідання МДР (2009)
Кошева Л. - Клініко - діагностичні дослідження: забезпечення правильності результатів, Мішина О. (2009)
Інформація для фахівців (2009)
Корчевна Л. - Аналіз розвитку систем управління соціальною відповідальністю підприємства та проблеми їх упровадження в Україні, Новіков В., Домницька В., Жогло В. (2009)
Вяткін О. - Системи управління якістю в органах виконавчої влади. Практичний досвід, Лаврентьєва М. (2009)
Ситніченко В. - Сучасні системи менеджменту, як інструмент виходу з кризи, Стоякін Є., Кісельова Г. (2009)
Чи стане якість національною ідеєю у 21 столітті? (2009)
Федін С. - Комплексне оцінювання якості прецизійних засобів вимірювання геодезичного призначення, Акользін І., Зубрецька Н. (2009)
Куштєва Л. - Бджільництво на Луганщині: стан та напрями розвитку (2009)
Інформація щодо 35 засідання МДР (2009)
Оголошення щодо прийому до аспірантури ДП "УкрНДНЦ" (2009)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2009 рік (2009)
Титул, зміст (2009)
Лосюк Л. - Основні тенденції розвитку сучасних концепцій СУЯ (2009)
Королько С. - Планування робіт з національної стандартизації, Шаповал В., Юзьків Я. (2009)
Величко О. - Сучасний стан гармонізації національних стандартів України з документами і рекомендаціями OIML, Проненко С. (2009)
Пихтін Я. - Аналіз вимог національних стандартів до якості залізничних рейок та результатів досліджень їх експлуатаційної стійкості, Левченко В., Іванисенко Л., Пасько В., Восковець Ю. (2009)
Розширене засідання колегії Держспоживстандарту України (2009)
Гінзбург М. - Щодо посилань на нормативно-правові акти та інші нормативні документи загальнодержавного значення (2009)
Новий стандарт ISO/IEC містить огляд систем управління інформаційної безпеки (2009)
Намаконов Б. - Пропозиції щодо нормування екологічності технічних виробів (2009)
Камінський В. (2009)
Скрипчук П. - Концепція сертифікації об'єктів навколишнього природнього середовища і територіально-господарських систем стосовно екологічних вимог (2009)
Внесок ISO у захист навколишнього середовища (2009)
Зоргач Д. - Аналіз основних невідповідностей, що виявляють при акредитації лабораторій, Новіков В., Пазюк А. (2009)
Стадник Б. - Методика оцінювання якості природного газу, як джерела енергії, Мотало В., Мотало А. (2009)
Стригунова М. - До питання про показники якості вищої освіти, Торболова А., Царьов В. (2009)
Стратегічний план Міжнародної організації споживачів на 2007-2011 роки (2009)
Матвєєва Н. - Якість готельних послуг на Волині (2009)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2009 рік (2009)
Руденко В. М. - Особистісно-орієнтована професійна освіта: культурно-цивілізаційний контекст (2016)
Безкоровайна О. В. - Інноваційна діяльність викладача іноземної мови: проблеми теорії та практики (2016)
Усач Л. В. - Українська національна школа в поглядах провідних діячів філософсько-педагогічної думки (2016)
Вербець В. В. - Моніторинг ескалації соціально-психологічного дискомфорту особистості (2016)
Галатюк Т. Ю. - Зміст методологічної культури учня у контексті сучасної парадигми природничої освіти (2016)
Сойчук Р. Л. - Сутність та особливості використання рефлексивно-експліцитного методу у вихованні національного самоствердження в учнівської молоді (2016)
Баліка Л. М. - Роль шкільних бібліотек Рівненщини з відродження національного виховання у 90-х роках ХХ ст. (2016)
Галатюк Ю. М. - Особливості проектування творчої навчальної діяльності на основі методу спостереження (2016)
Купчик Л. Є. - Шляхи реалізації наступності іншомовної освіти у шкільному освітньому дискурсі Австрії (2016)
Павлюк Г. С. - Виховання міжкультурної комунікації дітей молодшого шкільного віку (2016)
Ціпан Т. С. - Особливості роботи з текстом на уроках англійської мови (2016)
Ковальська Н. О. - Педагогічні умови виховання гуманістичного ідеалу молодших школярів у позакласній роботі: теоретичний аспект (2016)
Коханевич М. І. - Формування лексичної компетентності на початковому етапі навчання іноземної мови, Джава Н. А. (2016)
Горобець І. А. - Методика навчання іноземних мов та її завдання (2016)
Середюк Л. А. - Проектування комунікативного середовища учнів засобами інтерактивних методик при вивченні іноземної мови (2016)
Мороз Л. В. - Лінгвокультурологічний аспект англійської мови як важливий чинник впливу на мовну ситуацію в Україні, Кушнір Н. В., Ковалюк В. В. (2016)
Перова С. В. - Критерії та показники сформованості ключових компетентностей майбутніх учителів іноземної філології (2016)
Павелків К. М. - Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до професійно-педагогічної діяльності: теоретичний аспект (2016)
Вакуленко О. Л. - Системна організація ресурсних матеріалів – запорука формування іншомовної комунікативної компетенції у сфері професійного дискурсу (2016)
Приймак С. А. Лисюк С. А. - Використання методу кейсів в системі професійної іншомовної освіти (2016)
Шевченко О. В. - Критерії сформованості комунікативної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вивчення філологічних дисциплін (2016)
Божок О. С. - Педагогічні умови формування мовно-методичної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Мороз Л. В. - Використання інноваційних технологій у процесі іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей, Дуброва А. С., Трофімчук В. М. (2016)
Лобанова С. І. - Роль зовнішньої мотивації при вивченні іноземних мов студентами технічних вищих навчальних закладів, Стернічук В. Б. (2016)
Літвінчук А. Т. - Інтегративні тенденції сучасної інженерної освіти (2016)
Шиба А. В. - Формування внутрішньої мотивації студентів-філологів у процесі вивчення іноземної мови (2016)
Маковська Г. Я. - Міжпредметні зв’язки як дидактична проблема при викладанні іноземних мов за професійним спрямуванням, Пархоменко О. Т. (2016)
Губіна А. М. - Використання аудіовізуальних засобів навчання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах, Мартинюк А. П. (2016)
Перішко І. В. - Критерії оцінювання рівня сформованості фонетичних навичок усного мовлення студентів факультету іноземної філології (2016)
Джава Н. А. - Завдання, вправи та способи інтеракції під час заняття з іноземної мови, Пивоварчук Т. О. (2016)
Терещенко Т. В. - Використання соціального сервісу "подкаст" як інноваційна методика навчання говоріння (на матеріалі німецької мови) (2016)
Гронь Л. В. - Оптимізація навчання вільного переказу студентів мовних факультетів вищих навчальних закладів (2016)
Кузло Н. М. - Особливості підсистеми вправ з формування англомовної лінгвістичної компетенції студентів будівельних спеціальностей (2016)
Триндюк В. А. - Підготовка студентів вищих технічних навчальних закладів до складання міжнародних тестів, Тишко Н. М. (2016)
Наливайко О. Б. - Особливості контекстної підготовки студентів медичних університетів (2016)
Івашкевич І. В. - Психолого-педагогічний аналіз структури професійної компетентності майбутніх юристів (2016)
Ящук Ю. В. - Особливості вираження засобів когезії у китайській мові (на матеріалі китайських засобів масової інформації), Пойнар Л. М. (2016)
Янцур М. С. - Профорієнтаційна підготовка педагогів у розвинутих країнах світу (2016)
Герасименко О. А. - Конструювання корпусних меблів засобами графічної програми "PRO 100" майбутніми вчителями технологій і профільного навчання, Фещук Ю. В., Сингаївський Д. В. (2016)
Войтко А. І. - Особливості підготовки майбутніх вчителів трудового навчання і технологій до проведення професійних проб з учнями 8 - 9-х класів (2016)
Сіпайло В. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовки вчителів технологій (на прикладі профілю "Швейна справа") (2016)
Янцур Л. А. - Розвиток художніх видів діяльності дітей з різними освітніми потребами в умовах спільного навчання (2016)
Степанова О. І. - Психолінгвістичні основи розвитку мовлення дітей дошкільного віку (2016)
Симонович Н. В. - Веб-квест як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі трудового навчання (2016)
Хоронжевський О. М. - Навчально-методичне забезпечення процесу формування основ гігієнічної культури в учнів основної школи на заняттях трудового навчання (2016)
Оксенюк І. В. - Формування безконфліктної поведінки футболістів під час тренувань, Панчук А. П. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ананьєва Т. - Динаміка показників функції зовнішнього дихання у чоловіків похилого віку під впливом реабілітаційних заходів в іммобілізаційному періоді перебігу хвороби після переломів плато (2017)
Водлозеров В. - Организация и проведение соревнований по дуатлону в Украине (2017)
Володченко А. - Исследование функционального состояния дыхательной системы спортсменов кик-боксинга (2017)
Дейнеко А. - Ефективність використання ігрового методу для розвитку швидкісно-силових здібностей спортсменів-батутистів на етапі початкової підготовки (2017)
Дорофеева Т. - Определение средств и методов физической подготовки детей 3 – 6 лет с учётом их индивидуального развития и физического состояния, Рябченко О. (2017)
Єфремова А. - Організаційні аспекти експериментальної програми з фізичного виховання з посиленим курсом професійно-прикладної фізичної підготовки для майбутніх інженерів-електриків залізничного транспорту, Шестерова В. (2017)
Заплатинська О. - Вплив засвоєння ритму танцювальних доріжок на їх виконання в художній гімнастиці на етапі початкової підготовки (2017)
Камаев О. - Особенности и пути реализации системного подхода в профессиональной деятельности тренера (2017)
Костикова О. - Психокоррекционные ресурсы актуализации гуманности у студентов: спорт и сфера искусства, Корсун С., Шапошникова И., Суворова Я. (2017)
Крылов Д. - Сравнительный анализ целевой точности юных теннисистов при использовании мячей с различным давлением (2017)
Кузнецов М. - Удосконалення фізичних якостей кандидатів у підрозділи сил спеціальних операцій засобами авторської програми (2017)
Ланка Я. - Биомеханическое обоснование механизмов передачи механического импульса в системе "спортсмен – спортивный снаряд" при выполнении перемещающих движений в спорте, Гамалий В., Хабинец Т. (2017)
Лоза Т. - Методологічні основи оздоровчого тренування студентської молоді, Хоменко О. (2017)
Маракушин А. - Актуальні аспекти використання e-learning в сфері фізичної культури, Піддубний О., Чередніченко А. (2017)
Мартиросян А. - Експериментальна програма фізичної підготовки регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки, Пасько В., Ровний А., Ашанін В., Муха В. (2017)
Мулик В. - Удосконалення тренувального процесу кваліфікованих спортсменок, які займаються бодібілдингом, у загальнопідготовчому етапі підготовчого періоду з урахуванням біологічного циклу, Джим Є., Джим В. (2017)
Мулик В. - Зміни показників гемодинаміки під впливом інтервального гіпоксичного тренування протягом передзмагального етапу підготовки кваліфікованих альпіністів, Кійко А. (2017)
Перцухов А. - Особенности выполнения передач мяча футболистами команды "Лестер Сити" в играх чемпионата Англии 2015 – 2016 гг. (2017)
Тропин Ю. - Модельные характеристики технико-тактической подготовленности в спортивной борьбе, Чуев А. (2017)
Матусевич К. М. - Часові вподобання споживчої вартості благ (2017)
Zarytska I. - The concept of entrepreneurship in the smart economy, Strelnyk S. (2017)
Карпов В. А. - Моделювання аналізу кризових явищ на виноробних підприємствах (2017)
Паризький І. В. - Cтан організаційно-інфраструктурного забезпечення зміцнення інноваційно-технологічного потенціалу економіки України (2017)
Шевченко Г. М. - Державне прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації: врахування регулятивних і програмних чинників (2017)
Alexandrova K. I. - Forming competitive advantage in food and agricultural industry by implementing safety and quality management systems (2017)
Бергер В. В. - Дослідження ринку хлібопекарної та кондитерської галузей України (2017)
Винокурова О. І. - Аналіз сучасних проблем реструктуризації підприємств в Україні (2017)
Грінченко Р. В. - Тенденції розвитку підприємств сфери послуг в Україні, Літвінова В. О. (2017)
Корнієнко О. П. - Організаційно-економічні засади функціонування морських портів України в системі ринку транспортних послуг, Кошара К. А. (2017)
Никифоренко В. Г. - Системоутворюючі взаємозв’язки організаційної культури і управління людськими ресурсами, Кравченко В. О. (2017)
Орлик О. В. - Класифікація та систематизація загроз фінансово-економічній безпеці підприємств (2017)
Павлоцький В. Я. - Статистична оцінка кількісних індикаторів регіональних ринків організованого туризму (2017)
Пудичева Г. О. - Передумови розвитку енергетичної логістики в Україні (2017)
Раца О. Б. - Вивчення ринкового середовища в системі стратегічного впливу на споживчу поведінку (2017)
Ступак С. М. - Oсобливості розвитку і специфіка впровадження адаптивних систем управління (2017)
Тарасова Ю. А. - Cтан та перспективи розвитку молочної галузі України (2017)
Шкурупська І. О. - Тенденції розвитку маркетингових комунікацій під впливом промислової революції 4.0 (2017)
Арутюнян Р. Р. - Фінансовий ринок України в умовах кризи і напрями його реформування, Арутюнян С. С. (2017)
Бутенко В. В. - Роль бюджетної політики в системі забезпечення фінансової безпеки України (2017)
Гудзь Т. П. - Діагностика статичної та динамічної фінансової рівноваги підприємства (2017)
Сирчин О. Л. - Cучасні особливості визначення рівня кредитного ризику юридичних осіб (2017)
Клепікова О. А. - Iнформаційно-аналітичні системи прийняття рішень в управлінні підприємством (2017)
Автори статей (2017)
Богдан Т. З. - Вплив комплексного препарату з полігуанідином і мікроелементами на зберігання, ріст і розвиток картоплі, Дуган О. М., Нижник Т. Ю. (2017)
Гарда С. О. - Особливості біотехнології комплексного лактобіфідопробіотика: визначення впливу раціональної дози на продуктивність курчат-бройлерів, Даниленко С. Г., Рижкова Т. М., Литвинов Г. С. (2017)
Зайченко Т. О. - Антибактеріальні властивості деяких макроміцетів, Круподьорова Т. А., Барштейн В. Ю., Дехтяренко Н. В. (2017)
Клочко В. В. - Біосинтез антибіотиків як таксономічний маркер деяких видів Pseudomonas (2017)
Кравченко О. В. - Біотехнологічні підходи для інтенсифікації видалення амонію при підготовці питної води, Панченко О. С. (2017)
Кравченко О. В. - Виділення поліклональних антитіл до колагену методом іонообмінної хроматографії на колонці з DEAE-сефарозою, Ракша Н. Г., Івашко Л. К., Абрамова М. О., Орябінська Л. Б. (2017)
Lazarenko L. M. - The effect of lactic acid bacteria and bifidobacteria on the number of natural killer cells in normal conditions and in cases of intravaginal staphylococcosis in mice, Babenko L. P., Mokrozub V. V., Voronkevych M. A., Loseva D. V., Sichel L. M., Spivak M. Ya. (2017)
Луценко Т. М. - Оцінка ризиків у технології препарату на основі рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини та її перспективна валідація, Горшунов Ю. В., Мотроненко В. В., Галкін О. Ю. (2017)
Петерсон А. А. - Транзієнтна експресія у біомасі салату Lactuca sativa рекомбінантної малої інтерферуючої РНК до мРНК дельта-ізоформи протеїнкінази С людини, Герасименко І. М., Досенко В. Є., Бідюк В. О., Коршевнюк М. В., Ліновицька В. М., Кучук М. В. (2017)
Покиньброда Т. Я. - Нові поверхнево-активні речовини культури Pseudomonas aureofaciens NB-1, Карпенко О. В., Зінь І. М. (2017)
Сироїд О. О. - Гранична межа критичної температури для базидіального гриба Laetiporus sulphureus, Дзигун Л. П. (2017)
Тодосійчук Т. С. - Розроблення умов глибинного біосинтезу антибіотика ландоміцину А, Федоренко В. О., Молочко М. В., Громико О. М. (2017)
Швець В. В. - Антимікробна активність композицій на основі тіосульфонатів і біогенних поверхнево-активних речовин щодо фітопатогенів, Карпенко О. В., Карпенко І. В., Новіков В. П., Лубенець В. І. (2017)
Дорошенко Д. В. - Одержання наноструктурованих матеріалів на основі гідрослюд для іммобілізації токсичних речовин, Спасьонова Л. М., Павленко В. М., Корнілович Б. Ю. (2017)
Дульнева Т. Ю. - Знефторення води методом "інлайн” коагуляції–ультрафільтрації, Деремешко Л. А., Кучерук Д. Д. (2017)
Іванова О. М. - Порівняльна характеристика фізико-хімічних і біохімічних методів визначення метаболітів нітрофуранів у продуктах харчування, Галкін О. Ю. (2017)
Лысенко Л. Л. - Влияние электрокинетических явлений на массоперенос при электрофильтрационном обеззараживании воды, Мищук Н. А. (2017)
Автори номера (2017)
Глибищук Н. В. - К 100-летию революции 1917 г. в России (интервью с российским историком Б. И. Колоницким) (2017)
Климків С. М. - Становлення і механізми діяльності чернечої інквізиції на півдні Франції: спроба реконструкції історичних реалій (2017)
Ковальська Г. Б. - Медична допомога військовослужбовцям Всеросійського земського союзу у внутрішніх губерніях Російської імперії в період Першої світової війни (2017)
Піддубний І. А. - Урядова діяльність в умовах спроби трансформації політичного режиму в Румунії у 1938-1940 рр. (2017)
Тєвікова О. В. - Ідеологічні аспекти діяльності музеїв Української РСР в 1950 – 1960-х рр., Вощенко В. Ю. (2017)
Хоменко В. О. - Михайло Грушевський та Українська партія соціалістів-революціонерів у працях Микити Шаповала (2017)
Богатирець В. В. - Толерантність як ключовий концепт національного примирення (2017)
Глібіщук М. В. - Нові підходи до вивчення імперій у Новий час (матеріали наукового семінару кафедри історії Нового та новітнього часу, 10 листопада 2016 р.), П'ятничук Т. І. (2017)
Сыч А. И. - Рец. на кн.: Шубин А. В. Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. - М.: ООО "Родина МЕДИА", 2014. - 452 с. (2017)
Інформація для авторів (2017)
Передмова (2010)
Піддубний І. А. - Румуни Буковини в житті краю: 1848 - 1918 рр. (2010)
Червинская О. В. - Писатель как историограф: сербский вопрос и личность генерала М. Г. Черняева в рецепции Ф. М. Достоевского (непрочитанная страница "Дневника писателя") (2010)
Шубин А. В. - Альтернативы 1917 года (2010)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Особливості грузино-південноосетинських відносин у ХХ столітті (2010)
Сич О. І. - Про роль імперської спадщини для долі демократії в країнах Центрально-Східної Європи в міжвоєнний період (2010)
Наумов А. О. - "Европейская идея" в 30-е годы XX века: итальянский вариант (2010)
Стыкалин А. С. - О конкретно-исторических обстоятельствах роспуска Коминформа и перехода к новым формам взаимодействия компартий (2010)
Купрій Т. Г. - Політичний досвід створення урядової коаліції в Німеччині за участю партії християнських демократів у 1949 та 2009 роках (2010)
Романенко С. А. - М. С. Горбачёв и судьба Югославии (2010)
Сыч А. И. - Рец. на кн.: Шубин А. 10 мифов Советской страны. – М.: Яуза, Эксмо, 2007. – 416 с. (2010)
Киридон А. М. - Системний вимір міжнародних відносин доби Модерну. (Рец. на: Хижняк І. А. Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648 – 1918): підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. А. Хижняк. – К.: ДП "Вид. дім "Персонал", 2009. – 224 с., Троян С. С. (2010)
Алфавітний покажчик статей, опублікованих в "Історичній панорамі" (2004-2010 рр., вип. 1-10) (2010)
Відомості про авторів (2010)
Інформація для авторів (2010)
Піддубний І. А. - Структура та діяльність політичної поліції на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.), Торончук І. Ж. (2010)
Гончаренко О. М. - Діяльність комендатур вермахту зі створення органів місцевого управління на теренах майбутнього Райхскомісаріату "Україна” (1941 – 1942 рр.) (2010)
Ткаченко С. М. - До проблеми підсумкових даних щодо забезпечення кримських партизан радянською авіацією в 1942-1944 рр. (2010)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - До питання про причини виникнення та розвиток Придністровського конфлікту (2010)
Пелех Є. І. - Політичні дебати щодо участі Бундесверу в миротворчих операціях на територіях колишньої СФРЮ (1992 – 1995) (2010)
Попов О. Д. - Развитие международного молодежного туризма в Крыму в 1950–1980-е гг. (по материалам БММТ "Спутник") (2010)
Пінцак В. І. - Позиція України щодо врегулювання Придністровського конфлікту: джерелознавчий аспект (2010)
Горук А. І. - Американські наукові бачення міжнародного порядку після завершення "холодної війни") (2010)
Загарий А. И. - Украинско-российские экономические отношения в 1990-х годах: причины ухудшения (2010)
Пшибильський В. - Про Болонський процес у вузькому і широкому вимірах (2010)
Минаев А. В. - Проблема отчуждения в современном обществе: предпосылки и проявления (на примере высшей школы Украины) (2010)
Сахновський О. Є. - Традиції та інновації викладання шкільного курсу історії: науковий семінар кафедри історії нового та новітнього часу ЧНУ (2010)
Сич О. І. Семінар і конференція у Варшаві - Workshop and Conference in Warsaw (2010)
Червинская О. В. - Колоритная живопись кровавых парадоксов исторической палитры (Рец. на кн.: Сыч А. И. Любовь моя – Революция... (Документально-художественная повесть о французском революционере Сен-Жюсте) – Черновцы: Наши книги, 2009) (2010)
Відомості про авторів (2010)
Інформація для авторів (2010)
Melentiev R. Yu. - Numerical investigation of thermal field expansion in fiber reinforced composites (2016)
Goloborodko G. M. - Measurement of dynamic characteristics of technological system, Perperi L. M., Guhnin V. P., Palennyi Yu. G. (2016)
Kozin O. B. - Analysis of stress-strain state of the spherical shallow shell with inclusion, Papkovskaya O. B. (2016)
Sklyarov I. O. - Application of monosymmetrical I-beams in light metal frames with variable stiffness (2016)
Korolyov O. V. - Dynamic damper pressure fluctuation in the pumping systems, Huiyu Zhou (2016)
Kardasevich О. O. - Exergy balance and efficiency of the absorptive and adsorptive processes via example of deaerator, Chichenin V. V., Hrytsayenko А. S. (2016)
Butenko O. G. - Assessment of cleaning efficiency of the polydisperse gas flow in double-flow dedusting system, Smyk S. Yu. (2016)
Shpak O. L. - Speeded search of the periodic processes of dynamical systems (2016)
Vlasenko R. V. - Study of three-phase active power filter operation using non-sinusoidal voltage, Bialobrzeski O. V. (2016)
Yatsenko I. V. - Experimental and statistical models of impact determination of the electron beam parameters on surface layers properties of optical elements in precision instruments building (2016)
Kovalenko I. L. - Emulsifier development for high-concentrated reverse emulsions, Kuprin V. P. (2016)
Smotraiev R. V. - Sorbents based on xerogels of zirconium, aluminum and manganese oxyhydroxides, Sorochkina E. O., Dzuba А. V., Galivets Y. D. (2016)
Arhipova V. V. - Calculation of kinetic parameters of amino-formaldehyde polymers formation in the presence of calcium ions, Smotraiev R. V., Gruzdevа O. V. (2016)
Zavgorodnya N. I. - The glass-like glazed coating made of cathode-ray tube faceplates cullet, Pivovarov O. A. (2016)
Shestakova M. V. - Research of composition and structure of complex Cd(II) tetrafluoroborates with phenylenediamines, Chebotarev A. N. (2016)
Koshel S. O. - Analysis of fourth-grade flat machines with movable close-cycle formed by the rods and two complex links, Koshel G. V. (2016)
Mikhaylovskiy D. V. - Numerical researches of DGRP-type experimental frames using the finite elements method, Matyuschenko D. M. (2016)
Lebedev V. G. - Regularities of dust formation during stone cutting for construction works, Bespalova A. V., Dashkovskaya O. P. (2016)
Rahbar-Ranji Ahmad - Modal analysis of a box shaped girder by numerical method (2016)
Remez N. S. - Prediction of strain state of landfill considering soil foundation and angle of slope, Osipova T. A. (2016)
Kravchenko V. P. - Modelling and optimization of seawater desalination process using mechanical vapour compression, Surkov S. V., Hussam Ghanem (2016)
Ahrameev V.G. - Research of the sediment formation intensity at the run-around cooling systems equipment with water cooling towers (2016)
Kobozeva A. A. - New approach development for solution of cloning results detection problem in lossy saved digital image, Grigorenko S. M. (2016)
Nesterenko S. A. - Costs evaluation methodic of energy efficient computer network reengineering, Nesterenko J. S. (2016)
Kostyrka O. V. - Throughput increase of the covert communication channel organized by the stable steganography algorithm using spatial domain of the image (2016)
Zorilo V. V. - Method of photomontage detection under conditions of limitations absence for photos falsification, Lebedeva Ye. Yu., Kozina M. O., Belush D. S. (2016)
Yatsenko I. V. - Improvement of surface layers properties of precision engineering elements of optical ceramics by preliminary electron-beam surfacing (2016)
Kozin O. B. - Modelling and solution of contact problem for infinite plate and cross-shaped embedment, Papkovskaya O. B., Kozina M. O. (2016)
Mikulich O. A. - Interaction of weak shock waves with rectangular meshes in plate, Shvab’yuk V. I. (2016)
Oliynyk M. A. - Research of calcium oxide hydration in calcium nitrate solutions, Shestozub A. B. (2016)
Maizelis A. O. - Formation of the organic-inorganic proton exchange membrane, Bairachniy B. I., Tul’skiy G. G. (2016)
Mikhailova E. O. - Calcium carbonate synthesis with prescribed properties based on liquid waste of soda production, Panasenko V. O., Markova N. B. (2016)
Tihenko V. M. - Methodology of biochemical stability determination of compositional systems based on hydroxyapatite, Fedorenko Yu. O., Prokopovich I. V. (2016)
Rahbar-Ranji A. - Elastic tripping analysis of corroded flat-bar stiffeners (2016)
Chayun I. M. - Tension optimization of the conductor-and-support cable elements during stranding process, Nepomnyashchyi A. V. (2016)
Myronenko S. V. - Capacity analysis of the street and road network of modern regional center, Wenger A. S., Atmazhov S. V. (2016)
Witkowski A. V. - The organization of passenger transportations by intra-regional bus routes of common use at the present stage (2016)
Korolyov O. V. - The study of pressure fluctuations in the pressure line of the pump and of the efficiency of the vibration absorbers, Zhou H. (2016)
Lebedeva Ye. Yu. - Accuracy improvement of cloning area detection, Kobozeva A. A., Zorilo V. V. (2016)
Myronenko S. V. - Modelling of road traffic for traffic flow optimization of modern regional center as an example of Odessa, Gillis D. (2016)
Ivanchenko A. V. - Determination of the adsorbent specific surface area at tar removing from industrial waste water of ammonium sulphate production, Yelatontsev D. O. (2016)
Oborsky G. A. - Functioning principles of the internal quality assurance system of educational services, Goloborodko G. M., Perperi L. M., Guhnin V. P., Palennyi Yu. G. (2016)
Бортников В. - Деякі проблем політичної участі громадян в умовах демократичного транзиту, Троценко В. (2009)
Душкова З. - Теоретико-методологічні засади розгляду питання про роль особи в історії (2009)
Шнипко О. - Конкурентоспроможність України до світової економічної кризи, під час… Після? (2009)
Варзар І. - Радикальні реформи – єдиний порятунок для України (2009)
Костенко О. - Корупція в Україні у світлі політичної кримінології (2009)
Піддубчак О. - Суспільна трансформація і проблема омолодження політикуму (2009)
Савойська С. - Етнонаціональні проблеми русинтсва в контексті мовно-політичних конфліктів (2009)
Дереко В. - Громадянське суспільство як суб’єкт впливу на воєнно-політичні рішення (2009)
Боринська О. - Моніторинг виборчого процесу як сприяння розвитку демократії (2009)
Табакова М. - Кількісні характеристики політичного Інтернет-простору України (2009)
Смолянюк В. - Озброєна демократія, або демократизована зброя (2009)
Крупкін П. - Російська еліта: її імперство та можливі ризики для України (2009)
Юськів Б. - Концепція і парадигми глобального управління (2009)
Алексеєнко І. - Національна держава: імператив трансформації (2009)
Ткач О. - Стратегія регіональної та національної інтеграції країн Латинської Америки (2009)
Юсеф Н. - Особливості правової культури країн Близького Сходу (2009)
Монолатій І. - Етнополітична ситуація в дуалістичній імперії: регіональний аспект (2009)
Кальян С. - Єврейська громада України в політичному процесі другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2009)
Круглий стіл "Політичні підсумки року" (2009)
Михальський І. - Європейський шлях демократичного розвитку України (2009)
Гошовська В. - Методи політичної аналітики і практична діяльність державних службовців (2009)
Барышев И. В. - Применение рефлексивного управления в конфликтной информационной системе, Дахно А. А. (2017)
Величко В. Ю. - ТОДОС – IT-платформа формування трансдисциплінарних інформаційних середовищ, Попова М. А., Приходнюк В. В., Стрижак О. Є. (2017)
Давидов І. Г. - Математична модель обґрунтування обсягів запасів матеріально-технічних засобів у військах (2017)
Дубницкий В. Ю. - История развития средств защиты глаз военнослужащих в условиях боевых действий и современные требования к контролю их стойкости к ударным воздействиям, Крыленко И. М., Фесенко Г. В., Черепнев И. А. (2017)
Косогов О. М. - Завдання захисту національного інформаційного простору за досвідом ведення гібридної війни РФ на Сході України, Сірик А. О. (2017)
Лаврут О. О. - Стан та перспективи застосування сучасних технологій та засобів радіозв’язку в Збройних Силах України, Климович О. К., Тарасюк М. Л., Антонюк О. Л. (2017)
Малюга В. Г. - Методика параметричної адаптації системи управління в ході ведення бойових дій, Тристан А. В., Нестеров О. М. (2017)
Опенько П. В. - Метод планування виходу у середній (капітальний) ремонт зразків зенітного ракетного озброєння при експлуатації за технічним станом, Сачук І. І., Дранник П. А., Калита О. В. (2017)
Пістряк П. В. - Аналіз сучасних зразків гранатометів та шляхи щодо їх вдосконалення, Самсонов Ю. В. (2017)
Ролін І. Ф. - Зміст основних термінів у сфері логістичного забезпечення військових формувань, Морозов І. Є., Минько О. В. (2017)
Сєвєрінов О. В. - Аналіз сучасних методів атак на електронні ресурси органів управління, Шевцов В. О., Сокол-Кутиловська А. С. (2017)
Абраменко О. О. - Система керування функціональними режимами багатофункціональної РЛС з фазованною антенною решіткою, Заріцький М. М., Челпанов А. В., Шевченко А. Ф. (2017)
Авчінніков Є. О. - Оцінка імовірності влучення лазерного випромінювання засобу оптико-електронного подавлення в поле зору оптичного засобу повітряної розвідки з вертикальною орієнтацією оптичної вісі (2017)
Андрушко М. В. - Експериментальне відпрацювання як елемент системи управління якості (2017)
Барсуков О. М. - Використання сигнального процесора для модернізації приладу контролю літакового обладнання, Лозовий О. А., Никифоров О. В., Ніколайчук А. І. (2017)
Василець Т. Ю. - Синтез Fuzzy регулятора для управління двомасовою електромеханічною системою, Варфоломієв О. О., Томаш В. В., Підлісний О. О. (2017)
Галак О. В. - Фільтровентиляційні установки на бронеоб’єктах іноземних держав світу, Каракуркчі Г. В., Сахненко М. Д., Меньшов С. М. (2017)
Глущенко П. А. - Аналіз особливостей різних типів кінцевих аеродинамічних поверхонь та їх впливу на аеродинамічні характеристики крила літального апарату (2017)
Данилов Ю. А. - Адаптивный алгоритм сопровождения траекторий воздушных объектов с учетом их возможного неразрешения, Обидин Д. Н., Тимочко А. А., Бердник П. Г. (2017)
Дзеверін І. Г. - Обчислення швидкості і прискорення снаряда методом інтерполяційних поліномів віртуальних систем координат при оцінці коефіцієнта сили лобового опору, Журавльов О. О., Коломійцев О. В., Орлов С. В. (2017)
Кіріллов І. Г. - Спосіб оцінювання взаємної кореляції при малій навчальній вибірці, Довгаль О. П., Циганкін О. О., Снісаренко Я. В. (2017)
Козир А. Г. - Алгоритм формування параметрів наведення авіаційних бомб обладнаних блоком аеродинамічного управління БАУ-01КТ, Бурсала О. Л., Башинський Д. В. (2017)
Королюк Н. О. - Удосконалення програмного забезпечення комплексів засобів автоматизації при розпізнаванні типу повітряного об’єкта, Синявський В. В., Хаустов Д. О. (2017)
Крайник Л. В. - Аналіз розвитку сучасних бойових колісних машин, Грубель М. Г., Яльницький О. Д. (2017)
Кривенко О. В. - Методика формування сигналу в радіозасобах з ППРЧ в умовах впливу навмисних шумових завад (2017)
Ліщенко В. М. - Пропозиції щодо підвищення ефективності виявлення малорозмірних та малопомітних цілей за рахунок комплексування радіолокаційних станцій різного діапазону хвиль, Лісогорський Б. А., Карлов А. Д., Білий Р. О. (2017)
Ніконов О. Я. - Система регулювання головного світла фар у сучасних інтелектуальних системах транспортного засобу, Сильченко В. О. (2017)
Пащенко Р. Э. - Распознавание типа мультироторного БПЛА с использованием формы фазовых портретов, Иванов В. К., Цюпак Д. О., Гергель И. А. (2017)
Пічугін М. Ф. - Комплексування пасивних методів місцевизначення джерел радіовипромінювання у сучасних системах радіомоніторингу, Карлов Д. В., Клімішен О. О., Воловодюк А. С. (2017)
Семененко О. М. - Методика врахування фактора часу в задачах визначення витрат за етапами життєвого циклу озброєння та військової техніки, Василенко С. П., Добровольський Ю. Б., Бойко Р. В., Пташник В. М. (2017)
Сотніков О. М. - Багатопороговий алгоритм локалізації об'єктів прив’язки кореляційно-екстремальної системи навігації безпілотного літального апарата, Таршин В. А., Єрьоміна Н. С. (2017)
Трофименко П. Є. - Підхід до визначення типу системи самонаведення для перспективних високоточних боєприпасів, Демидко Л. С., Сорокоумов Г. В. Остапова О. П. (2017)
Худов В. Г. - Вибір кольорового простору для сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження, Хижняк І. А. (2017)
Чернявский И. Ю. - Оценка эффективности функционирования системы выявления и оценки обстановки в условиях воздействия радиационного фактора военного характера, Писарев С. А., Матыкин В. Б. (2017)
Шевченко В. В. - Использование асинхронизированных турбогенераторов для стабилизации напряжения в энергосистеме, Потоцкий Д. В. (2017)
Шефер О. В. - Сучасний метод ідентифікації нелінійних сигналів радіотехнічних систем (2017)
Шишацький А. В. - Методика вибору раціональних значень параметрів засобів військового радіозв’язку з кодовим розділенням каналів в умовах активної радіоелектронної протидії, Борисов І. В., Макарчук О. М., Животовський Р. М. (2017)
Рудченко Д. В. - Аналіз даних соціальних мереж для забезпечення безпеки (2017)
Інформація (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Вихідні дані (2017)
Десятник В. О. - Проблема наукового методу (2017)
Lypets L. - Analyze of the EU Acquis in the Sphere of Child Maintenance Relations (2017)
Олєйнічук О. М. - Аналіз законодавства України щодо розкриття ознак окремих складів злочинів бланкетної норми, передбаченої статтею 175 КК України (2017)
Олійник В. П. - Суб’єкт злочину забруднення моря (2017)
Шнипко О. С. - Суб’єкт злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (2017)
Бусол О. Ю. - Теорія розбитих вікон як новий шлях до профілактики злочинності патрульною поліцією (2017)
Погарченко Т. В. - Загальна характеристика факторів, що детермінують злочини у сфері господарської діяльності (2017)
Кубрак П. М. - Попереднє слідство України за Судово-правовою реформою 1864 р. (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Лисий І. Я. - Національна філософія – ідеологема чи метафілософський концепт? (2017)
Блоха Я. Є. - Категорія "справедливість" у політичній філософії Марка Тулія Цицерона (2017)
Німчин С. О. - Негативність як "неантизуюча" здатність свідомості (2017)
Салій А. В. - Дух самотності Дмитра Мережковського (2017)
Шенгерій Л. М. - Логіко-аналітична реконструкція становлення математичної парадигми (на прикладі створення неевклідових геометрій) (2017)
Ільїна Г. В. - Концепт "метафори зору" як способу філософської діяльності (2017)
Денисюк П. В. - Двоєдиний конструкт діалектичної логіки (2017)
Кравченко П. А. - Глобалізаціні та антиглобалізаційні процеси в європейському соціально-філософському дискурсі, Мельник А. І. (2017)
Поліщук О. С. - Західноєвропейська цивілізація: благо чи васальна терпимість? (2017)
Царенок А. В. - Естетичний потенціал візантійської аскетики (2017)
Олексенко Р. І. - Особистість в освітньому середовищі, яке динамічно трансформується, Васюк Ю. А. (2017)
Гнатів З. Я. - Музична освіта в Україні: філософсько-праксеологічний підхід як методологічний концепт дослідження (2017)
Попович В. М. - Тенденції і перспективи розвитку православної богословської освіти в Україні (2017)
Кравченко А. П. - До питання про правові засади державно-церковних відносин в Україні (2017)
Богомолець О. В. - Ікони Cаваофа: витоки та зміст іконописного образу (2017)
Кравченко П. А. - Філософський практикум пошуків та розв’язання світоглядних проблем. Рецензія на: Філософія: Навчальний посібник-практикум. |Укл.: Волков О. Г., Землянський А. М., Олексенко Р. І., Рябенко Є. М.| – Мелітопіль: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2017. – 272 с. (2017)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2017)
Вимоги до оформлення та подання статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Пальшкова І. О. - Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя: компетентнісний підхід (2012)
Коберник О. М. - Проектна технологія: можливості застосування в освіті (2012)
Горбатюк Р. М. - Використання сучасних інформаційних технологій у процесі підготовки вчителів технологій, Туранов Ю. О. (2012)
Мартиненко С. М. - Формування діагностичних компетенцій у майбутніх учителів початкової школи (2012)
Тулашвілі Ю. Й. - Комп'ютерні технології як системотвірний чинник переходи до інклюзивного навчання осіб порушення зору (2012)
Романишина Н. В. - Методика формування у студентів-гуманітаріїв письменницької компетентності (2012)
Савченко Л. О. - Компетентнісний концепт формування якості підготовки майбутніх учителів (2012)
Берестецька Н. В. - Нові підходи до організації самостійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України (2012)
Балахтар В. В. - Проблеми адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ (2012)
Бондар Л. А. - Оптимізація самостійної роботи студентів-філологів за кредитномодульною системою організації навчально-виховного процессу (2012)
Богомаз-Назарова С. М. - Міжпредметні зв'язки як дидактична умова підвищення якості підготовки майбутніх учителів (2012)
Гагіна Н. В. - Технологія формування вмінь конструктивної взаємодії майбутніх менеджерів (2012)
Данилюк С. С. - Особливості використання інтернет-технології "Електронна пошта" у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів (2012)
Антоненко І. І. - Електронний підручник із деталей машин та контроль знань студентів за допомогою комп'ютера (2012)
Казанжи І. В. - Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів початкових класів (2012)
Дороніна Т. О. - Досвід країн Західної Європи та Північної Америки щодо запровадження ґендерної освіти в навчальний процес (2012)
Мішеніна Т. М. - Інтегрування науки й навчального процесу як умова формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах (2012)
Козаченко Н. П. - Формування професійної компетентності студентів у процесі вивчення логіки (2012)
Серьогіна І. Ю. - Технологія формування умінь та навичок самоконтролю навчальної діяльності студентів ВНЗ (2012)
Кулінка Ю. С. - Питання формування педагогічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі моделювання ситуацій превентивної спрямованості (2012)
Лоштун О. Б. - Принципи тренінгової роботи в системі формування професійної компетентності майбутнього вчителя (2012)
Мешко Г. М. - Шляхи гармонізації особистості майбутнього вчителя в системі підготовки до збереження і зміцнення професійного здоров'я (2012)
Кучер З. С. - Активізація пізнавальної діяльності студентів технолого-педагогічного факультету засобами проектування (2012)
Кучер С. Л. - Композиція українського народного одягу як джерело вивчення основ етнодизайну (2012)
Варнавська Л. І. - Комп'ютерні технології: можливості використання в музичній освіті (2012)
Нестеренко В. В. - Дидактичні умови управління самостійною навчальною діяльністю студентів заочної форми навчання (2012)
Оніпко В. В. - Моделювання системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі (2012)
Онищенко І. В. - Формування творчої компетентності майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки (2012)
Папушина В. А. - Підвищення естетичної культури студентів під час взаємопов’язаного вивчення української та зарубіжної літератури (на матеріалі спецкурсу "Актуальні питання української і зарубіжної літератури") (2012)
Пригодій М. А. - Розроблення критеріїв та рівні оцінювання готовності майбутніх учителів до профільного навчання учнів (2012)
Ребенок В. М. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій викладачами вищої школи в навчальному процесі (2012)
Скоробогатова М. Р. - Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу (2012)
Фурсикова Т. В. - Теоретичні аспекти професійної компетентності вчителя образотворчого мистецтва (2012)
Чорній М. М. - Підготовка майбутніх учителів до формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі як складник оволодіння професійними компетенціями (2012)
Крупський О. П. - Взаємозв'язок між емоційною компетентністю та лідерством як складниками педагогічної діяльності, Кіба К. С. (2012)
Желан А. В. - Інтеграція педагогічної університетської освіти України до загальноєвропейського освітнього простору (2012)
Чувасова Н. О. - Критерії і рівневі характеристики пізнавальної активності студентів вищих педагогічних закладів (2012)
Чумак А. С. - Організація творчої діяльності на уроках технологій як засіб формування компетентної особистості школярів (2012)
Лоїк Г. Б. - Професійні й особистісні компетенції фахової підготовки менеджерів туризму (2012)
Кирикилиця В. В. - Критеріально-рівнева характеристика активізації навчальнопізнавальної діяльності студентів у процесі роботи зі словниками (2012)
Палаженко О. П. - Педагогічні рекомендації щодо пристосування дихальної системи до умов гри на духових інструментах (2012)
Єфіменко С. М. - Структура та зміст інтелектуально-творчого потенціалу вчителя технологій (2012)
Кипиченко Н. - Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема (2012)
Севастьянова О. С. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів технологій (2012)
Коньок М. М. - Методологічні вимоги до здійснення міжпредметних зв’язків у процесі підготовки майбутнього вчителя технологій (2012)
Симонович Н. В. - Теоретичні основи індивідуалізації трудового навчання (2012)
Луговська Е. М. - Формування фахової компетентності техніків-механіків сільського господарства у процесі вивчення фахових дисциплін (2012)
Лук'яник Л. В. - Компетентнісний підхід до навчання української мови (2012)
Мандрико Т. В. - Роль і місце ІКТ у викладанні психолого-педагогічних дисциплін, Михайленко Н. В. (2012)
Одинець О. А. - Професійна підготовка компетентного фахівця з перукарського мистецтва та декоративної косметики засобами мистецтва (2012)
Бреславська Г. Б. - Проектна діяльність як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя (2012)
Цісарук В. Ю. - Стан та структура готовності вчителів технологій до навчання школярів мистецтву художнього оброблення деревини (2012)
Цісарук І. В. - Основні підходи до проблеми організації та підготовки самостійної роботи майбутніх учителів технологій (2012)
Мишкарьова С. В. - Методологічні засади дослідження освітньо-виховної діяльності православних братств у Західній Україні у міжвоєнний період 1921-1939 рр (2012)
Ганчук О. В. - Методичні прийоми проведення географічних екскурсій у вищій школі (2012)
Мойсеюк В. П. - Педагогічні умови формування культури професійного здоров’я майбутніх соціальних педагогів (2012)
Нечипоренко К. П. - Інтелектуально-творчі вміння у структурі особистості майбутнього вчителя початкової школи (2012)
Панішева О. В. - Трансформація змісту навчальних дисциплін як одна з необхідних умов підготовки компетентного фахівця (2012)
Романюк К. О. - Формування готовності педагогів ДНЗ до виховання міжетнічної толерантності дітей (за результатами експериментального дослідження) (2012)
Терещенко С. П. - Модель підготовки майбутніх учителів технологій до використання комп'ютерної техніки у процесі вивчення фахових дисциплін (2012)
Федорчук А. Л. - Технологія підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи у класах фізико-математичного профілю (2012)
Шиба А. В. - Суть і структура поняття "професійна компетентність" (2012)
Титунь О. Л. - Науково-дослідна робота як засіб підвищення готовності майбутніх учителів до організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами (2012)
Шинкаренко В. В. - Етно-художня культура як складова професійної компетентності майбутнього вчителя (2012)
Мироненко Н. В. - Підготовка майбутніх учителів технологій до майбутньої професійної діяльності під час вивчення дисципліни "вибрані питання метрології" (2012)
Байрак Л. П. - Організація науково-дослідної роботи студентів – запорука розвитку інтелектуального творчого потенціалу майбутніх фахівців (2012)
Гавриленко К. О. - Управління моніторингом навчальних досягнень студентів педагогічних ВНЗ (2012)
Хріненко Т. В. - Самоосвіта як умова формування професійної компетентності майбутньго вчителя технологій (2012)
Якименко С. І. - Використання ігротерапії як інноваційної технології в початкових класах (2012)
Сергеєва Л. М. - Екстерналії професійно-технічної освіти в контексті управління розвитком ПТНЗ (2012)
Яковлєва В. А. - Методичні основи формування життєвої компетентності випускників загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2012)
Вдовенко І. С. - Застосування змагальних інформаційних технологій у навчальному процесі професійно-технічних навчальних закладів (2012)
Сеньовська Н. Л. - Ґендерний підхід у середній освіті (на матеріалі вивчення драматургії Лесі Українки в 10 класі) (2012)
Кононенко С. О. - Особливості вивчення електротехнічних робіт у 7-9 класах основної школи (2012)
Літковець О. Д. - Дослідження міжпредметних зв’язків у формуванні графічних умінь в учнів початкових класів (2012)
Терещук А. І. - Проблеми професійної орієнтації та самовизначення учнів старшої школи (2012)
Вихрущ Н. Б. - Практичне спрямування дисциплін математичного циклу в середніх школах України на початку XX століття (2012)
Жаворонков О. М. - Сутність професійно-технічної освіти у різні історичні періоди (2012)
Нікітіна О. О. - Модифікація діяльнісного підходу до формування навчальної діяльності молодших школярів у ХХ – на початку ХХІ ст (2012)
Хацаюк Н. С. - Обґрунтування основних функцій моделі науково-методичної роботи в експериментальних загальноосвітніх навчальних закладах (2012)
Чистякова Л. О. - Упровадження принципу культуровідповідності у художньо-трудовій діяльності учнів на уроках технологій (2012)
Форкун Н. В. - Компетентнісний підхід до викладання фізики у старшій школі (2012)
Легун В. Т. - Компетентнісний підхід у процесі професійного становлення особистості майбутнього фахівця (2012)
Стойчик Т. І. - Професійна компетентність педагогічного працівника в контексті сучасної освіти (2012)
Третяк О. С. - Педагогічний артистизм викладача як складник його професійної компетентності під час підготовки пенітенціарного персоналу (2012)
Довбенко С. Ю. - Діалогічна культура як складник педагогічної компетентності майбутніх вчителів початкової школи (2012)
Ємельова А. П. - Розвиток народної школи в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Гаврилюк О. О. - Особливості компетентнісного підходу в організації самостійної навчальної діяльності студентів з іноземної мови, Іванова В. В. (2012)
Вишневська К. Г. - Комплекс вправ для формування комунікаційних навичок у процесі професійно-орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх фахівців економічного профілю (2012)
Яблонська Т. М. - Про рольову перспективу у стратегiї пiдвищення якостi педагогiчної пiдготовки майбутнiх учителiв-фiлологів (2012)
Барбашова І. А. - Накопичення досвіду сенсорного розвитку дітей у стародавні часи (2012)
Вовк Н. В. - Вивчення проблеми споживчої культури майбутніх учителів технологічної освіти (2012)
Недашковський Ю. В. - Актуальні питання політехнічної підготовки вчителів трудового навчання, Кучма О. І. (2012)
Олару Ю. Ю. - Комунікативна підготовка майбутніх економістів у контексті креативного підходу до навчання у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2012)
Кучма О. І. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних спеціальностей, Цись О. О. (2012)
Жердєв В. Г. - Формування якісних знань та навичок самоконтролю студентів технолого-педагогічного профілю ВНЗ за допомогою навчальних комплексів з ЧПУ та у процесі викладання курсу "Автосправа", Мосолов В. В. (2012)
Волкова Н. В. - Шляхи ефективного формування інформаційної культури майбутніх інженерів-педагогів в умовах модернізації вітчизняної освітньої системи (2012)
Яковенко Т. В. - Дефініційний аналіз поняття "навчальне середовище інженернопедагогічного ВНЗ" (2012)
Фіногєєва Т. Є. - Самостійна робота в навчальному процесі вищих інженерно-педагогічних навчальних закладів: сучасний стан та перспективи (2012)
Корольський В. В. - Інтеграція професійно-орієнтованих знань – основа підготовки вчителів технологій з основ підприємницької діяльності (2012)
Ткачук С. І. - Особливості формування технологічної культури майбутнього вчителя трудового навчання (2012)
Авраменко О. Б. - Філософсько-методологічні передумови становлення теорії проектування педагогічних систем (2012)
Гедзик А. М. - Використання творчих графічних задач у процесі підготовки майбутніх учителів технологій до проектної діяльності (2012)
Дубова Н. В. - Психолого-педагогічні основи формування елементів дизайнерського мислення старшокласників на уроках технології (2012)
Кравцова А. О. - Підготовка студентів педагогічних факультетів до організації групової форми навчання учнів (2012)
Гаврищак І. І. - Педагогічні аспекти в науковій діяльності Іммануїла Канта (2012)
Сушенцева Л. Л. - Теоретичне обґрунтування моделі формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника (2012)
Павленко І. С. - Дидактичні можливості процесу вивчення гуманітарних дисциплін у контексті формування загальнокультурної компетентності учнів старшої школи (2012)
Малихіна С. В. - Психолого-педагогічний аналіз становлення концепцій навчальнопізнавальної діяльності студентів як основа дидактичної інтенсифікації (ретроспективний огляд: ХVІІ - початок ХХ ст.) (2012)
Тамбовська Х. - Підходи до формування інтелектуальної культури майбутнього вчителя початкової ланки у процесі професійної підготовки (2012)
Кизима В. В. - Сизигия как сущность бытия (2016)
Кизима В. В. - Онтико-онтологическая дуальность бытия и ее последствия для человека (2016)
Теліженко Л. В. - Філософсько-антропологічне осмислення межових засад права: тоталогічний контекст (2016)
Левченко О. Г. - Зміна типів раціональності та її вплив на аналіз творів мистецтва (2016)
Федоровская О. Б. - Политические технологии сквозь призму философского анализа (2016)
Середюк Н. Г. - Роль прикладної етики в процесі попередження недійної маніпуляції особистістю (2016)
Лакуша Н. М. - Культурна глобалізація вищої освіти:перспектива чи загроза? (2016)
Червона Л. М. - Вплив світових освітніх тенденції на подолання ціннісного розколу в Україні (2016)
Шлемкевич С. Л. - Екологізація процесу навчання як вимога часу (2016)
Велущак М. С. - Горизонты молчания: герменевтический и феноменологический аспекты анализа (2016)
Громова О. В. - Экзистенциально-антропологическая трактовка одиночества в классических мифологических сюжетах (2016)
Таранов С. В. - Философия и теология. Грани взаимодействия (2016)
Климань С. В. - Онтология свободы в контексте любви (Н.А. Бердяев, Ж.-П. Сартр) (2016)
Стокалич И. С. - Социальные доктрины: анализ в контексте философии серебряного века (2016)
Петриковская Е. С. - Философская антропология после ХХ столетия (2016)
Вільчинська С. В. - Морфологія філософських знань про людину і українська традиція (2016)
Рижко Л. В. - Назад в майбутнє: міфологія Мегатехнологій (2016)
Вусатюк А. О. - Исторические типы мифологии: сравнительный анализ (2016)
Баринова Я. Д. - Cоциально-философские и эстетические смыслы творчества Ольги Киселевой (2016)
Діденко Г. М. - Роздуми про силу і слабкість. Рецензія на книгу: Piotr Nowak. Podpis księcia. Rozważania o mocy ί slabości. – Warszawa "Kronos", 2013., 522 с, Суходуб Т. Д. (2016)
Привітання з ювілеєм (2017)
Азиркіна І. М. - Мікробіологічний метод визначення залишкових кількостей аміноглікозидів у продукції птахівництва (2017)
Акименко Л. І. - Перевірка типовості виробничого штаму Clostridium Chauvoei R-15 за морфо-фізіологічними показниками, Ничик С. А., Бойко П. К., Бойко О. П., Ассорі О. Ю. (2017)
Васянович О. М. - Встановлення видової приналежності мікроміцетів та вивчення їх здатності продукувати фузаріотоксини, Руда М. Є., Янголь Ю. А. (2017)
Голік М. О. - Ефективність пероральної імунізації собак проти сказу вакциною "Броварабіс V-RG", Недосєков В. В., Іванов М. Ю., Шарай Я. М., Ничик С. А., Полупан І. М. (2017)
Горбатюк О. І. - Вплив наночастинок металів на активізацію метаболічних процесів у клітинах C. perfringens тип А, Андріящук В. О., Риженко Г. Ф., Жовнір О. М., Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М. (2017)
Гулянич М. М. - Дослідження інфекційної активності вірусу інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби за тривалого пасажування в культурі клітин, Недосєков В. В. (2017)
Доценко Р. В. - Гостра токсичність імідаклоприду для перепелів (2017)
Євтушенко Т. В. - Розробка методики визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів у питній воді методом газової хромато-мас-спектрометрії після попереднього концентрування, Омельчун Ю. А., Новожицька Ю. М. (2017)
Забарна І. В. - Ветеринарно-санітарний контроль залишкових кількостей тилозину і доксицикліну у продуктах забою курчат-бройлерів, Головко Н. П. (2017)
Катюха С. М. - Вплив факторів зовнішнього середовища на активність нападу кровосисних мошок (2017)
Катюха С. М. - Новий вітамінно-мінеральний препарат "БТФ плюс": ефективність застосування в раціоні курчат-бройлерів в умовах особистого селянського господарства, Сачук Р. М., Сус Г. В., Магрело Н. В., Твердий В. М. (2017)
Катюха С. М. - Антигельмінтна ефективність препарату "Риболік" за трематодозно-цестодозних інвазій коропа, Вознюк І. О. (2017)
Кобилюх І. Б. - Вплив супозиторіїв із вмістом наночастинок феруму на гуморальну ланку імунної ситеми організму корів, Стравський Я. С., Резніченко Л. С. (2017)
Коваленко В. Л. - Визначення ефективності бактерицидних засобів на м’ясопереробних підприємствах, Загребельний О. В., Синицин В. А. (2017)
Красочко П. А. - Распространение заболеваний плотоядных животных в Минске, Патиевская Е. Е., Ушачев А. Е. (2017)
Кривошия П. Ю. - Фагоцитоз та розеткоутворювальна активність нейтрофілів крові за прихованого перебігу інфекційної анемії коней, Кот Л. Б., Романко М. В., Рудь О. Г. (2017)
Кулініч О. В. - Визначення параметрів гострої токсичності та кумулятивних властивостей аерозольного препарату "Метразол-біо", Сачук Р. М. (2017)
Лисиця А. В. - Перспективні напрями застосування похідних гуанідину у ветеринарній медицині, біотехнології та агровиробництві (оглядова стаття), Мандигра Ю. М., Висоцький А. О. (2017)
Мазур М. В. - Молекулярно-генетична характеристика вуличних ізолятів вірусу сказу виділених на території України, Полупан І. М. (2017)
Мазуркевич А. Й. - Морфологічні зміни в різних органах щурів за алоксанового цукрового діабету, Ковпак В. В., Ковпак О. С., Гудзь Н. В. (2017)
Мандигра С. С. - Особливості збудника африканської чуми свиней, Музикіна Л. М., Ситюк М. П., Коваленко Г. А., Галка І. В., Ничик С. А. (2017)
Нікітова А. П. - Специфічна профілактика сказу в домашніх і сільськогосподарських тварин, Полупан І. М., Линок А. П., Мартинюк О. Г., Недосєков В. В. (2017)
Пепко В. О. - Гельмінтофауна диких копитних тварин: екологія, видовий склад, поширення (оглядова стаття), Жигалюк С. В., Сачук Р. М., Гулик І. Т. (2017)
Пінчук Н. Г. - Сучасні світові підходи до контролю якості вакцин проти бешихи свиней за показником "ефективність" (2017)
Риженко Г. Ф. - Скринінг наночастинок металів для біотехнології ветеринарних імунобіологічних засобів, Дибкова С. М., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М., Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г. (2017)
Тарасов О. А. - Вивчення антигенної спорідненості ізолятів Streptococcus suis в Україні, Бабкіна М. М., Терещенко С. М., Зоценко І. А., Криленко С. Ю. (2017)
Уховський В. В. - Картографічний аналіз циркуляції збудників лептоспірозу коней в Україні, Алексеєва Г. Б., Волинець В. О., Безименний М. В. (2017)
Mezhenskyi A. O. - Dynamics of serum immunoglobulins at horses with different courses of uveitis, Kyivska G. V. (2017)
Tiutiun А. І. - Determination of bacterial contamination indices of sausage products in Odessa, Kosyanchuk N. I., Gudz N. V., Ushakov F. O. (2017)
Губерський Л. В. - Українська філософія як справа майбутнього: культурно-історична перспектива Дмитра Чижевського (2016)
Баумейстер А. О. - Реальность и смысл: дискуссионные вопросы эпистемологии Аквината (2016)
Ильин В. В. - "Аналитический нарратив" как метод познания социально-экономических процессов (2016)
Дулин П. Г. - Дискурс православного аскетизма, Ковалевич В. В. (2016)
Лактіонова А. В. - Сучасні дискусії про знання: моральне знання і знання як успішність (2016)
Seyed Mohammad Hossein Mir-Mohammadi - Looking through self-deception from ethical standpoint (2016)
Предко О. І. - Релігійний досвід: особистісно-екзистенційна сутність (2016)
Soboleva M. - Zu Kant nach Duchamp (2016)
Шашкова Л. О. - Наука і релігія: доповнюваність перспектив (2016)
Щербина О. Ю. - Специфіка витлумачення терміна "юридична аргументація" у логіко-юридичних студіях (2016)
Содержание (2016)
Абдурахманов Ш. Г. - Сравнительный анализ физической и функциональной подготовленности квалифицированных студентов-пловцов в динамике трехлетнего периода обучения, Караев M. Г., Абдурахманов Р. Ш. (2016)
Асекретов О. К. - Профессионально-прикладная физическая подготовка курсантов и слушателей образовательных организаций высшего образования МВД России, Антипов В. А., Горелов С. А. (2016)
Герасимова И. Н. - Различные аспекты учебно-воспитательного процесса, влияющие на управление физической активностью студентов, Иванов В. И. (2016)
Егоров Д. Е. - Игровая деятельность как средство в подготовке специалистов не физкультурного профиля, Куликова И. В., Восковский С. А. (2016)
Ермаков С. С. - Разработка компьютерных программ для определения психофизиологических возможностей и свойств нервной системы людей с разным уровнем физической активности, Козина Ж. Л., Цеслицка М., Мушкета Р., Кржемински М., Станкевич Б. (2016)
Кашкова М. П. - Адаптивная физическая культура в ВУЗе (2016)
Клепцова Т. Н. - Значение физической культуры в жизни человека (2016)
Козина Ж. Л. - Сотрудничество факультетов физического воспитания с общеобразовательными школами как основа решения педагогических и образовательных задач (на примере базовой школы кафедры спортивных игр ХНПУ имени Г.С. Сковороды), Чуприна О. И., Гринь Л. В., Колисниченко В. В. (2016)
Ковалева М. В. - Выявление уровня двигательной активности студентов специального учебного отделения, Груздева Н. А. (2016)
Коноплева Е. Н. - Проблемы физического воспитания студентов ВУЗов (2016)
Коруковец А. П. - Эстетическая сторона восприятия волейбола как средство формирования рекреационной культуры студентов, Амельченко И. А., Евсеева В. К. (2016)
Крамской С. И. - Восстановление умственной работоспособности студентов средствами физической культуры и психической саморегуляции, Бондарь Е. А., Коруковец А. П. (2016)
Лихошерст Е. И. - Силовая аэробика в системе физического воспитания студентов, Коленченко А. Н. (2016)
Майстренко Е. А. - Роль таэквондо итф в развитии познавательных процессов у подростков и студентов, Макаров А. А. (2016)
Петрюк О. В. - Систематизация технико-тактических действий студентовфехтовальщиков, Кривенцова И. В., Клокова С. Ю. (2016)
Попов В. А. - Анализ травматизма юных футболистов, Климова В. К. (2016)
Радоуцкий В. Ю. - Профессионально-прикладная подготовка в становлении специалиста на примере специалистов экономической безопасности, Егоров Д. Е., Северин Н. Н. (2016)
Бушин М. І. - До питання висвітлення особливостей перебування українців в іноетнічному середовищі (на прикладі східної української діаспори наприкінці ХХ ст.), Чубіна Т. Д., Спіркіна О. О. (2016)
Лазуренко В. М. - Політика державного кредитування українських фермерів у добу НЕПу (2016)
Синявська Л. І. - Розгортання страйкового руху в кам’яновугільній промисловості Донецького регіону у роки Першої світової війни (2016)
Ніколаєць К. М. - Конкуренція у сфері житлового будівництва в Україні на початку ХХІ ст. (2016)
Косяк С. М. - Утворення та діяльність Німецького флотського союзу (2016)
Чепурда Г. М. - Формування нормативно-правової бази та практичних рекомендацій до здійснення "Великого плану перетворення природи" (2016)
Cтадник І. Ю. - Діяльність жіночих наукових організацій в період розбудови сучасного українського суспільства (90-ті роки ХХ – поч. ХХІ ст.), Лисенко А. І., Таран Є. О. (2016)
Томіленко А. Г. - Підготовка кадрів у галузі пожежної безпеки в Україні у 20 – 30-х роках ХХ століття (2016)
Яшан О. О. - Політика нацистського режиму щодо етнічних німців України, Ілляшенко Ю. Ю. (2016)
Худолей О. С. - Зміни та перспективи пам'яткоохоронної справи незалежної України: історіографія проблеми початку ХХІ століття, Тептюк Л. М. (2016)
Голуб О. О. - Причини демографічної кризи в Україні та шляхи її подолання (2016)
Кивгила І. Г. - Трансформація поглядів на завдання сільськогосподарського кредиту у працях вчених-аграріїв доколгоспного періоду (1921 – 1929 рр.) (2016)
Пшенишна Н. М. - Державне управління охороною праці: історія становлення та сучасні тенденції, Портянко Т. М., Ротте С. В. (2016)
Осипенкова І. І. - Внесок академіка Олексія Баха в розвиток вітчизняної науки, Чепурна О. Л., Строкань А. С. (2016)
Чупанова Д. О. - Вплив засобів масової iнформацiї на суспільну свідомість українців (1991 – 2015 рр.) (2016)
Калініченко К. С. - Історико-культурна спадщина Черкащини як ресурсний потенціал розвитку туристичної галузі (2016)
Лазуренко Ю. М. - Історіографія розвитку продуктивних сил селянських господарств 1920-х років в добу незалежності (2016)
Храмова-Баранова О. Л. - Деякі аспекти історії візуальної культури України в питаннях національного самоусвідомлення, Суржиков І. В. (2016)
Капустян Г. Т. - Рецензія на монографію: Чепурда Г. М. Великий план перетворення природи на теренах України (1948 – 1965 рр.) (2016)
Документи Історико-соціологічного центру "Черкащина крізь призму усної історії" (2016)
Про авторів (2016)
Zulauf Carl - Ukraine grain and oilseed production: assessing recent success to attain sustainable success (2017)
Бескупська О. В. - Впровадження еколого-орієнтованих методів виробництва на підприємствах переробної промисловості (2017)
Радіонова О. М. - Перерозподіл інвестицій як імператив інноваційного розвитку міста (2017)
Маколкіна О. В. - Проблеми та перспективи розвитку земельних відносин в Україні (2017)
Ставська Ю. В. - Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку (2017)
Бурденюк І. І. - Органічне виробництво: аналіз стану та прогнозування розвитку, Волонтир Л. О. (2017)
Ковальов Д. В. - Конституційні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні (2017)
Киш Л. М. - Аналіз структури капіталу та можливості її оптимізації (2017)
Правдюк М. В. - Обліково-інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції аквакультури (2017)
Машевська А. А. - Правове регулювання обліку оплати праці на підприємствах сільського господарства (2017)
Климчук О. В. - Економіко-технологічні процеси ефективного регіонального виробництва біогазу в Україні (2017)
Мельник О. С. - Біологічні активи та біологічні перетворення рибництва: економічна сутність і класифікація (2017)
Daniela Gruľová - Euphrasia rostkoviana hayne - active components and biological activity for the treatment of eye disorders, Vincenzo De Feo (2017)
Філеп М. Й. - Квазіпотрійна система Tl2S–Tl2Se–Tl4PbSe3, Сабов М. Ю. (2017)
Сабов В. І. - Вирощування монокристалів сполук TlSbP2Se6, AgSbP2Se6 та AgBiP2Se6, Погодін А. І., Поторій М. В., Сабов М. Ю. (2017)
Сідей В. І. - Щодо іонного радіусу Sn2+, Штейфан А. Я. (2017)
Блашко Н. М. - Кристалічна структура сполук Ce3Ag0.45Ga1.52S7 та Pr3Ag0.45Ga1.52S7, Марчук О. В., Федорчук А. О., Олексеюк І. Д. (2017)
Зульфігаров А. О. - Спектроскопічні дослідження комплексних сполук кобальту(ІІІ) - нікелю(ІІ) з триетаноламіном, Андрійко О. О., Фесенко О. М., Гребенюк А. Г., Потаскалов В. А. (2017)
Мельничук Х. О. - Кристалічна структура сполук Sm3Co0.5SiS7 та Tb3Co0.5SiS7, Марчук О. В., Гулай Л. Д., Олексеюк І. Д. (2017)
Переш Є. Ю. - Про взаємозв’язок деяких характеристик сполук Tl4ВIVС3 І Tl9ВVC6 (ВIV – Sn,Pb; ВV – Sb, Bi; C – S, Se, Te) із середнім зарядом їхніх атомних ядер, Козьма А. А., Барчій І. Є., Федорчук А. О., Малаховська Т. О., Кун Г. В., Зубака О. В., Курах Т. І. (2017)
Смітюх О. В. - Кристалічна структура сполук Er1.5La(Pr)1.5Si1.67Se7, Марчук О. В., Олексеюк І. Д., Федорчук А. О. (2017)
Стерчо І. П. - Аналіз зміни типу хімічного зв’язку та прогнозування взаємодії в системах на основі перовскітних сполук Cs3Sb2Br9(I9) та Cs2TeBr6(I6), Зубака О. В., Барчій І. Є., Переш Є. Ю., Кохан О. П., Погодін А. І. (2017)
Товт В. О. - Взаємодія в системі TlInSe2–Tl4P2Se6, Барчій І. Є., Федорчук А. О., П’ясецкі М., Кітик І. В., Соломон А. М., Погодин А. І. (2017)
Стецьків А. О. - Ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Tb-Li-Si за температури 400ºС (2017)
Цісар О. В. - Склоутворення в системі Tl2Sе–Ga2Sе3–GeSе2, Піскач Л. В., Марушко Л. П., Олексеюк І. Д., Замуруєва О. В., Парасюк О. В. (2017)
Жукова Ю. П. - Зелений метод визначення кислотного числа біопалив лужної трансестерифікації, Студеняк Я. І., Марійчук Р. Т. (2017)
Кормош А. Ж. - Потенціометричний сенсор для визначення мелоксикаму, Кормош Ж. О., Павленко Ю. Л., Бохан Ю. В., Савчук Т. І., Корольчук С. І. (2017)
Сухарева О. Ю. - Якість питної води децентралізованих джерел водопостачання мікрорайону Горяни, Делеган-Кокайко С. В., Макарович Т. В., Сухарев С. М., Коваль Г. М. (2017)
Кут М. М. - Телуроциклізація конденсованих S-алкенільних похідних 4-оксопіримідин-2-тіону, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2017)
Цмур Ю. Ю. - Умови ацилювання кетеном (2017)
Голуб Є. О. - Гетерогенне окиснення легких вуглеводнів на цеолітних каталізаторах, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Козьма А. А., Галушкай Й. В., Пальок В. В., Форос Н. М., Глебена Г. Ф., Кіш Ю. Ю. (2017)
Роман Л. Ю. - Оцінка якості вод водосховища "Роман-потік" села Горбок Іршавського району Закарпаття (2017)
Правила для авторів (2017)
Виленский Ю. - Шесть десятилетий небывалых деяний. Штрихи создания и истории Национального института сердечно­сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова НАМН Украины (2017)
До ювілею Володимира Владиславовича Попова (2017)
Рокита О. І. - Лікування онкологічних захворювань і серцево­судинна токсичність.Точка зору Європейського товариства кардіологів. Частина І, Руденко Ю. В. (2017)
Амосова К. М. - Порівняльна ефективність "нітратцентричної" і "діуретикоцентричної" стратегій лікування хворих з гострою декомпенсованою серцевою недостатністю щодо деконгестії та найближчих наслідків, Безродний А. Б., Горда І. І., Руденко Ю. В., Мостбауер Г. В., Саблін А. В., Мельниченко Н. В., Сиченко Ю. О., Прудкий І. В., Черняєва К. І., Василенко О. В., Ковальова І. С., Ходаківська О. В., Лазарєв П. О., Кононенко Н. О. (2017)
Мішалов В. Г. - Алгоритм вибору методу оперативного лікування варикозної хвороби із застосуванням ендовенозної лазерної коагуляції та оцінка його ефективності, Кузьменко О. В., Маркулан Л. Ю. (2017)
Чендей Т. В. - Реєстр гострих коронарних синдромів у Закарпатті: перші результати, Раточка Я. Г., Логойда В. В. (2017)
Целуйко В. Й. - Клініко­анамнестична характеристика та показники внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих з гострим інфарктом міокарда залежно від поліморфізму T(–786)C гена ендотеліальної NO­синтази, Яковлева Л. М., Матузок О. Е. (2017)
Амосова К. М. - Зв’язок дисфункції нирок у хворих з гострою декомпенсованою серцевою недостатністю з визначенням клінічної та гемодинамічної конгестії за допомогою маркерів гострого пошкодження нирок і ефективність деконгестивної терапії, Горда І. І., Безродний А. Б., Мостбауер Г. В., Саблін А. В., Мельниченко Н. В., Сиченко Ю. О., Прудкий І. В., Ковальова І. С., Ходаківська О. В., Лазарєв П. О., Кононенко Н. О., Василенко О. В., Черняєва К. І. (2017)
Урсуленко В. И. - Варианты и способы защиты миокарда при хирургическом лечении клапанных пороков сердца в сочетании с коронарной патологией, Купчинский А. В., Наумова Л. Р., Стародуб Ю. С., Семенив П. М., Галюк В. М., Федорова Л. С. (2017)
Целуйко В. И. - Влияние эплеренона на отдаленный прогноз у больных с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне инфаркта миокарда с зубцом Q задней стенки левого желудочка, Лозовая Т. А. (2017)
Бензар І. М. - Розроблення і впровадження протоколу лікування судинних аномалій у дітей в умовах багатопрофільного стаціонару, Левицький А. Ф., Притула В. П., Ліщишина О. М. (2017)
Лебідь І. Г. - Якість життя, пов’язана зі здоров’ям, і фізична працездатність у дорослих після операції зі встановлення легеневого автографта, Руденко Н. М., Разінкіна А. О., Климишин Ю. І. (2017)
Стрільчук Л. М. - Особливості коронарних артерій у хворих на ішемічну хворобу серця з різним станом жовчного міхура, яким проведено аортокоронарне шунтування, Беш Д. І., Рафалюк О. І. (2017)
Шишкіна Н. В. - Показники центральної гемодинаміки та судинної жорсткості у пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від наявності метаболічного синдрому (2017)
Тарасова К. В. - Порівняльне дослідження показників електричної активності серця (за даними електрокардіограми) у дорослих і старих щурів, Дмитренко А. М., Лагодич Т. С., Карвацький І. М. (2017)
Лутай Я. М. - Синдром такоцубо. Клинический опыт и обзор литературы, Пархоменко А. Н., Иркин О. И., Кушнир С. П. (2017)
Геник С. М. - Хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи (2017)
Виленский Ю. - Михаил Францевич Зиньковский. Жизнь и судьба в кардиохирургии (2017)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної хірургії" (Київ, 9—10 листопада 2017 року) (2017)
Умови публікації в журналі "Серце і судини" (2017)
Міжкафедральна нарада завідувачів кафедр фтизіатрії вищих медичних навчальних закладів України (2017)
Стельмах О. М. - Оцінка впровадження заходів з інфекційного контролю за туберкульозом станом на 01.01.2017 р. у протитуберкульозних закладах України, Терлеєва Я. С. (2017)
Фещенко Ю. І. - Вартість–ефективність скороченого 12-місячного режиму антимікобактеріальної терапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень, Литвиненко Н. А., Варицька Г. О., Сенько Ю. О. (2017)
Lesnic E. V. - Risk factors for multidrug-resistant tuberculosis treatment failure, Todoriko L. D. (2017)
Опанасенко М. С. - Алгоритм застосування інвазивних методів діагностики синдрому внутрішньогрудної лімфаденопатії, Кшановський О. Е., Купчак І. М. (2017)
Голка Г. Г. - Діагностика ексудативного компонента туберкульозного запалення хребта, Веснін В. В., Фадєєв О. Г., Бурлака В. В., Олійник А. О. (2017)
Потейко П. І. - Мінливість первинно резистентних штамів M. tuberculosis в установах протитуберкульозної служб, Рогожин А. В., Константиновська О .С., Кузнєцова І. М., Солодянкін О. С., Грек І. І. (2017)
Кужко М. М. - Применение 7 % ингаляционного раствора натрия хлорида для повышения эффективности диагностики впервые выявленного туберкулеза легких, Бутов Д. А., Тлустова Т. В., Чурсина Н. С., Денисов А. С. (2017)
Корнага С. І. - Гематологічні показники у хворих з уперше діагностованим чутливим і мультирезистентним дисемінованим туберкульозом легень, П’ятночка І. Т., П’ятночка В. І. (2017)
Литвиненко Н. А. - Ефективність лікування хворих на туберкульоз легень із пре-розширеною резистентністю за скороченим 12-місячним режимом хіміотерапії з максимальною бактерицидною дією, Чоботар О. П., Давиденко В. В. (2017)
Опанасенко М. С. - Відеоасистована хірургія туберкульозу легень і плеври, Шалагай С. М., Кшановський О. Е. (2017)
Линник М. І. - Можливості комп’ютерної денситометрії для встановлення активності специфічного запального процесу при туберкуломах легень, Ліскіна І. В., Томин В. М. (2017)
Процюк Р. Г. - Невідкладна екстрена (швидка) медична допомога в разі гострої дихальної недостатності, Власова-Процюк Г. Й. (2017)
Тодоріко Л. Д. - Перспективи вищої освіти у динаміці змін координат комунікативного простору, Петренко В. І., Шевченко О. С., Тодоріко А. Д., Сем’янів І. О. (2017)
Шатило В. Й. - Динаміка поширення ВІЛ-інфекції в Житомирській області, Галінський Ю. Я., Косенко В. М. (2017)
Петренко В .І. - Страждальна історія протитуберкульозних санаторіїв Боярки, Процюк Р. Г., Тарченко І. П., Бондаренко Ю. М., Добрянський Д. В., Тарченко Н. В. (2017)
Мельник Л. А. - Соціально­психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування, Нечосіна О. В., Пилипас Ю. В., Долинська М. Г. (2017)
Умови публікації в журналі "Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція" (2017)
Кривда Г. Ф. - Загальна характеристика сучасних дорожньо-транспортних подій в Одеській області за 2013-2016 р.р., Ізотова О. В., Уманський Д. О., Ющук К. М., Торчаніна П. В. (2017)
Плевинскис П. В. - Прежние и современные морфологические особенности "бампер" - переломов (2017)
Бачинський В. Т. - Порівняльна характеристика організаційно-методичних засад судово-медичних служб України, Російської федерації, республік Білорусь та Молдови, Мішалов В. Д., Ванчуляк О. Я., Савка І. Г., Зозуля В. М. (2017)
Завальнюк А. Х. - Cудово-медичний погляд на оцінку тілесних ушкоджень, що утворюються при падінні людини на площині, та обставини їх виникнення, Юхимець І. О., Кравець О. Ф. (2017)
Войченко В. В - Комплексний підхід при проведенні судово-медичної ідентифікації загиблих під час збройних конфліктів та катастроф, Мішалов В. Д., Мамедов Ш.М.о., В’юн В. В., Івашина О. Х. (2017)
Войченко В. В. - Cудово-медична оцінка проявів заподіяння катувань і мордувань та шляхи їх ефективної документальної фіксації у форматі "Cтамбульського протоколу", Мішалов В. Д., В'юн В. В., Валіахметов Д. А. (2017)
Варсан Е. Б. - Oсобенности организации судебно-медицинских экспертных исследований в случаях массового травмирования пострадавших в салоне автобуса (2017)
Голубович Л. Л. - Сучасний стан судово-медичного розпізнавання механізмів утворення ушкоджень при окремих видах автомобільної травми, Голубович А. Л., Голубович П. П., Зубко М. Д., Куртєв А. В. (2017)
Мішалов В. Д. - Судово-медична оцінка тілесних ушкоджень у протестувальників Майдану (2017)
Мішалов В. Д. - Рентгенфлуоресцентний спектральний елементний аналіз, як інструмент ідентифікації, на сучасному рівні дослідження вогнепальної травми, Хохолєва Т. В., Петрошак О. Ю., Гуріна О. О., Чихман Я. В., Гринчишина О. В., Михайленко О. В. (2017)
Бартошик Н. В. - Порівняльна судово-медична характеристика пошкоджень експансивними кулями, що споряджені в мисливські патрони 8х57 мм, таких торгових марок, як "Geco", "Rws" та "Sellier & Bellot" (2017)
Плетенецька А. О. - Eкспертна оцінка надання медичної допомоги при травмах, захворюваннях та отруєннях у різних відділеннях багатопрофільної лікарні швидкої медичної допомоги, Гуріна О. О., Попов В. А., Рощін Г. Г. (2017)
Бачинський В. Т. - Дослідження біологічних тканин і рідких середовищ організму людини лазерними поляриметричними методами, Ушенко О. Г., Ванчуляк О. Я., Саркісова Ю. В. (2017)
Савка І. Г. - Новий погляд на біомеханіку переломів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки, Малишев В. В., Савка С. Д. (2017)
Гараздюк М. С. - Метод просторово-частотної фільтрації поляризаційних мап зображень полікристалічних плівок ліквору для визначення давності настання смерті (2017)
Брехлічук П. П. - Можливості об’єктивізації параметрів травм щелепно-лицевої ділянки, Костенко Є. Я., Гончарук-Хомин М. Ю. (2017)
Голубович Л. Л. - Невиправне знівечення обличчя - судово-медичні та юридичні аспекти, Голубович А. Л., Голубович П. Л., Зубко М. Д., Куртєв А. В. (2017)
Алексін Г. Б. - Особливості ідентифікації людини по прижиттєвій ортопантомограмі, В'юн В. В., Шостак В. В. (2017)
Коваленко М. Ю. - Можливість попереднього встановлення (ідентифікації за припущенням) особи за антропометричними ознаками через неможливість упізнання обличчя та інших індивідуальних ознак зовнішності особи на відео- та фотозображеннях (2017)
Mishalov V. D. - History of development and up-to-date tendency, Kryvda G. F., Bachinskiy V. T., Voichenko V. V. (2017)
Kozan N. M. - Neural networks and perspectives of their use in forensic medicine (2017)
Kotsyubunska Yu. Z. - Systematization of dermatoglyphics patterns medium and proximal phalanges of fingers (2017)
Туманская Л. М. - Онкопатология в судебно-медицинской практике, Туманский В. А., Куртев А. В. (2017)
Туманский В. А. - Иммуногистохимические исследования у онкологических больных в судебно-медицинской и патологоанатомической практике, Туманская Л. М., Шаврин В. А., Куртев В. А. (2017)
Мамедов Ш. М. - Патоморфологічні аспекти вибухової травми (порівняльна характеристика ушкоджень, спричинених протипіхотними уламковими мінами ОЗМ-72 та МОН-50), Ткаченко О. В., Козлов С. В., Видиш К. П., Козлова Ю. В., Лисиця О. (2017)
Вилегжанін О. І. - До питання визначення давності настання смерті при розчленовуванні трупа (2017)
Шилан В. І. - Встановлення механізму черепно-мозкової травми у живих осіб, Шилова Н. С., Шилан К. В. (2017)
Устинченко И. В. - Случай применения пыток над жертвой в судебно-медицинской практике (2017)
Войченко В. В. - Другий семінар з судово-медичної ідентифікації людини під час збройних конфліктів та катастроф, Мішалов В. Д., В’юн В. В. (2017)
Памяті Професора Завальнюка Анатолія Харитоновича (2017)
Юхимець Ігор Олексійович (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Шевчук В. А. - До 120-ти річчя з дня народження професора Ю. С. Сапожникова (2017)
Бачинський В. Т. - Професор Крижанівська Ірина Володимирівна – основоположник судово-медичної школи буковини (до 95-річчя від дня народження), Ванчуляк О. Я., Савка І. Г. (2017)
Содержание (2015)
Предисловие главного редактора (2015)
Domínguez-Muñoz J. E. - Хронический панкреатит и упорная стеаторея: какова адекватная доза ферментных препаратов? (2015)
Forsmark C. E. - Лечение хронического панкреатита (2015)
Губергриц Н. Б. - Новости европейской панкреатологии (по материалам 47-й встречи Европейского Клуба Панкреатологов), Беляева Н. В. (2015)
Филатов А. А. - Современные возможности КТ-визуализации острого панкреатита (часть 2), Литвин А. А. (2015)
Кошель А. П. - Кисты поджелудочной железы: лечение (обзор литературы), Клоков С. С., Дроздов Е. С., Красноперов А. В., Дибина Т. В., Рудая Н. С. (2015)
Бабінець Л. С. - Актуальні аспекти формування хронічного біліарного панкреатиту, Кицай К. Ю. (2015)
Крилова О. О. - Клініко-морфологічні варіанти хронічного панкреатиту: основні патогенетичні ланки, діагностичний алгоритм та обґрунтування принципів лікування хворих (2015)
Ярошенко Л. О. - Клінічні особливості, функціональні та структурні зміни підшлункової залози у хворих із сполученням хронічного панкреатиту та хронічного бронхіту (2015)
Циммерман Я. С. - Язвенный колит и болезнь Крона: современные представления (часть 2). Диагностика и дифференцированная терапия, Циммерман И. Я., Третьякова Ю. И. (2015)
Губергриц Н. Б. - Рациональный подход к выбору инфузионной аминокислотной смеси при патологии печени, Голубова О. А., Лукашевич Г. М., Беляева Н. В. (2015)
Плотникова Е. Ю. - Основная проблема длительного приема ингибиторов протонной помпы (2015)
Содержание (2017)
Гулевский А. К. - Особенности апоптоза, индуцированного снижением температуры, Ахатова Ю. С., Щенявский И. И. (2017)
Івченко Т. В. - Гіпотермічне та низькотемпературне зберігання рослин-регенерантів і меристем часнику (Allium sativum L.) для створення in vitro колекцій, Віценя Т. І., Шевченко Н. О., Баштан Н. О., Корнієнко С. І. (2017)
Ломако В. В. - Морфологические изменения в печени гомойо- и гетеротермных животных при искусственном и естественном гипометаболизме, Шило А. В. (2017)
Ковалев Г. А. - Коллагеногенез в ранах после криодеструкции кожи и введения криоконсервированной сыворотки кордовой крови и экстракта плаценты, Ищенко И. О., Наумова О. В., Дедух Н. В., Олефиренко А. А., Сандомирский Б. П. (2017)
Прокопюк В. Ю. - Криоконсервированные экспланты плаценты увеличивают продолжительность жизни мышей-самцов и изменяют показатели выживаемости мышей-самок, Чуб О. В., Шевченко Н. А., Фалько О. В., Мусатова И. Б., Лазуренко В. В., Тищенко А. Н., Прокопюк О. С. (2017)
Кузьмина И. Ю. - Состояние плацент беременных крыс после имплантации криоконсервированных фрагментов аллогенной плаценты, Кузьмина О. А., Губина-Вакулик Г. И., Добрунова И. В. (2017)
Мартинова Ю. В. - Вплив ритмічного екстремального охолодження (–120°С) на функціональний стан організму щурів у динаміці їх старіння, Бабійчук В. Г., Логінова О. О. (2017)
Трутаева И. А. - Рост и развитие трансплантатов овариальной ткани после применения различных протоколов замораживания-отогрева, Кирошка В. В., Гурина Т. М., Бондаренко Т. П. (2017)
Чабаненко Е. А. - Хлорпромазин и постгипертонический шок как модель повреждения криоконсервированных клеток при их отогреве, Семионова Е. А., Шпакова Н. М. (2017)
Варяница В. В. - Лиофилизация и последующее хранение штамма фиксированного вируса бешенства L. Pasteur, Высеканцев И. П. (2017)
Ладыгина В. И. - Культивирование мезенхимальных стволовых клеток костного мозга на стеклокристаллических материалах, Кирошка В. В., Саввова О. В., Фесенко А. И., Бондаренко Т. П. (2017)
Огурцова В. В. - Проникність мембран ентероцитів миші для води та кріопротекторів, Коваленко І. Ф. (2017)
Манченко А. А. - Состояние перикарда и ткани створок аортального клапана свиньи после девитализации, Михайлова И. П., Сандомирский Б. П. (2017)
Трофимова А. В. - Влияние терапевтической гипотермии и мезенхимальных стромальных клеток на ультраструктуру кардиомиоцитов крыс c экспериментальным инфарктом миокарда, Чиж Н. А., Репин Н. В., Белочкина И. В., Сандомирский Б. П. (2017)
Рогоза Л. А. - Біологічна дія екстракту кріоконсервованих фрагментів серця поросят при ішемії та перенесеному спонтанному інфаркті міокарда (2017)
Золотько К. Н. - Подбор оптимальных тестов для оценки эффективности трансплантации криоконсервированных клеток-предшественников крысам с интрацеребральным кровоизлиянием (2017)
Юрчук Т. А. - Криорезистентность эмбрионов человека на стадии морулы с аберрантной компактизацией, Петрушко М. П., Пиняев В. И. (2017)
Чернобай Н. А. - Влияние условий культивирования на устойчивость микроводорослей Dunaliella salina к пониженным температурам (2017)
Тихвинская О. А. - Мезенхимальные стромальные клетки в фибриновом геле стимулируют заживление полнослойных ран у мышей, Рогульская Е. Ю., Петренко Ю. А. (2017)
Буряк И. А. - Сохранность иммобилизованных пробиотиков после замораживания-отогрева в модифицированных гелях альгината натрия, Абрафикова Л. Г., Пишко О. В., Бабинец О. М. (2017)
Таранник А. К. - Иммунокоррекция лиофилизированным лейкоконцентратом кордовой крови при экспериментальном атопическом дерматите, Бондарович Н. А., Гаевская Ю. А., Ямпольская Е. Е., Гриша И. Г., Сокол Л. В., Останков М. В. (2017)
Буцкий К. И. - Криоконсервирование спермы стерляди (Acipenser ruthenus) с использованием криозащитной среды на основе ДМСО, Пуговкин А. Ю., Копейка Е. Ф. (2017)
Пономарева В. Л. - Криоконсервирование дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae без использования традиционных криозащитных средств, Кулешова Л. Г. (2017)
Макашова О. Є. - Роль антиоксидантів у підвищенні збереженості та життєздатності кріоконсервованих гемопоетичних прогеніторних клітин кордової крові, Зубова О. Л., Зубов П. М. (2017)
Васькович А. М. - Морфофункциональное исследование нефропротекторного действия криоэкстракта плаценты при острой почечной недостаточности у крыс, Репин Н. В., Марченко Л. Н. (2017)
Улізко П. Ю. - Низькотемпературні фазові переходи під час кріоконсервування еритроцитів коня з використанням комбінованих кріозахисних середовищ, Боброва О. М. (2017)
Григоренко О. В. - Деякі етичні та правові аспекти кріоконсервування гамет та ембріонів людини, Петрушко М. П. (2017)
Нарожный С. В. - Антиагрегантная эффективность экстрактов криоконсервированной плаценты в альгинатных носителях, Боброва Е. Н. (2017)
Присталов А. І. - Вплив рівня вологості гермплазми винограду на її життєздатність після різних способів і термінів гіпотермічного зберігання (2017)
Горбатовська Д. С. - Вплив низьких температур на біологічно активні сполуки вартонієвого студня пуповини людини, Фалько О. В., Терехова О. О., Прокопюк В. Ю. (2017)
Гречишникова М. П. - Поиск информативных экспресс-методов оценки сохранности цианобактерий рода Spirulina при криоконсервировании, Чижевский В. В., Говор И. В., Высеканцев И. П. (2017)
Чуб О. В. - Влияние имплантации криоконсервированных эксплантов плаценты на продолжительность и качество жизни (экспериментальное исследование), Прокопюк В. Ю., Мусатова И. Б., Прокопюк О. С. (2017)
Будерацька Н. О. - Вплив кріоконсервування методом вітрифікації на морфологічні особливості та локалізацію мейотичного веретена поділу ооцитів людини, Гонтар Ю. В., Лавриненко С. В., Ільїн І. Є., Парницька О. І., Ільїна К. І., Капустін Е. В. (2017)
Севастьянов С. С. - Технологические аспекты криосублимационного фракционирования тканей свиной плаценты, Осецкий А. И., Гольцев А. Н. (2017)
Памяти Василия Демидовича Зинченко (13.07.1943 – 23.04.2017) (2017)
Содержание (2015)
Предисловие главного редактора (2015)
Литвин А. А. - Системы поддержки принятия решений на основе искусственных нейронных сетей в диагностике и лечении острого панкреатита: обзор литературы, Реброва О. Ю. (2015)
Дорофеев А. Э. - К вопросу о функциональной патологии поджелудочной железы (2015)
Correa-Gallego C. - Случайно выявленные панкреатические кисты: мы действительно понимаем, что наблюдаем?, Ferrone C. R., Thayer S. P., Wargo J. A., Warshaw A. L., Fernandez-del Castillo C. (2015)
Губергриц Н. Б. - К вопросу о стрессовом панкреатите, Зубов А. Д., Фоменко П. Г., Клочков А. Е. (2015)
Федів О. І. - Показники адипонектину та лептину у хворих на хронічний панкреатит, Ферфецька К. В. (2015)
Гонцарюк Д. О. - Хронічний панкреатит із ішемічною хворобою серця - роль фібринолітичної системи та ендотеліальної дисфункції в перебігу коморбідності, Христич Т. М., Телекі Я. М. (2015)
Винокурова Л. В. - Применение интеллектуальной системы типа ДСМ для анализа клинических данных, Агафонов М. А., Варванина Г. Г., Финн В. К., Панкратова Е. С., Добрынин Д. А. (2015)
Ширинская Н. В. - Заболеваемость болезнями поджелудочной железы взрослого населения города Омска (2015)
Плотникова Е. Ю. - Синдром раздраженной кишки - болезнь со многими неизвестными (некоторые терапевтические аспекты), Краснова М. В., Баранова Е. Н. (2015)
Череватская Е. Ю. - Паранеопластические синдромы в гастроэнтерологии, Губергриц Н. Б. (2015)
Содержание (2015)
Предисловие главного редактора (2015)
Губергриц Н. Б. - Гиперпаратиреоз: панкреатит и другие гастроэнтерологические проявления (2015)
Губергриц Н. Б. - Панкреатогенный сахарный диабет наоборот: внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при сахарном диабете, Фоменко П. Г., Колкина В. Я. (2015)
Бабінець Л. С. - Реабілітація хворих на хронічний панкреатит за допомогою динамічної електронейростимуляції, Коцаба Ю. Я. (2015)
Coffey M. J. - Диагностика острого панкреатита у детей: какова диагностическая ценность и соответствие сывороточных ферментов поджелудочной железы и результатов визуализации в течение 96 часов с момента начала клинических проявлений?, Nightingale S., Ooi C. Y. (2015)
Губергріц Н. Б. - Ефективність сучасного кремнеземного ентеросорбенту "Біле вугілля" у хворих на хронічний панкреатит, Тєрьошин В. О., Круглова О. В. (2015)
Циммерман Я. С. - Проблема растущей резистентности микроорганизмов к антибактериальной терапии и перспективы эрадикации Helicobacter pylori (2015)
Зубов А. Д. - Абсцессы печени: этиологические факторы и диагностические ошибки, Вилсон Дж. И. (2015)
Плотникова Е. Ю. - Диагностика и лечение избыточной бактериальной контаминации тонкой кишки в клинической практике, собственный опыт, Краснова М. В., Баранова Е. Н. (2015)
Налетов А. В. - Характер дисбиотических изменений кишечника и уровень системной эндотоксинемии при хронической гастродуоденальной патологии у детей (2015)
Бондаренко О. О. - Оптимізація лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Бичков М. А., Бідюк О. А. (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Bazylyuk T. A. - Self-evaluation of health and interests of students of higher education institutions on course physical education (2013)
Belykh S. I. - Property features and mental state university students of modern (2013)
Gagara V. F. - Application of the methods of physical rehabilitation in the treatment of women with hyperprolactinemia, Mirnaya A. І., Sakhnenko H. P. (2013)
Kalogerova V. G. - Physical rehabilitation in scoliotic spine injuries in children suffering from cerebral palsy, Gryshun Yu. A., Korchak O. M, Bulkina Е. А. (2013)
Karpа I. Y. - Implementation of technical and tactical actions qualified athletes in football different roles in gaming areas of the field (2013)
Kozina Zh. L. Sobko I. N. - Comparative characteristics of psychophysiological features skilled basketball players-women with hearing and skilled basketball players healthy, Klimenko A. I., Sak N. N. (2013)
Muskharina Y. Y. - Volleyball and emotional health of students of pedagogical university, Chernobay S. A. (2013)
Oleshko V. G. - Structure of engineering and clean and jerk in weightlifting high qualification of different sexes, Gamaliy V. V., Antoniuk O. V., Ivanov A. V. (2013)
Pangelova N. E. - The informative value of motor, mental, and moral qualities in the personality structure of preschool children aged 4 years (2013)
Pranova E. V. - The nature and structure of the socio-valuable component of valeological direction of future specialists in the field of physical education (2013)
Savonova A. V. - Determining the impact of computer-aided control of educational achievements for the health of students (2013)
Sinіgovets S. V. - Biokinematic structure of techniques wrestlers during pre-basic training (2013)
Sirenko P. A. - Features interference EMG leg extensor muscles of skilled players in the context of the special exercises, Korolinska S. V., Sirenko Y. P. (2013)
Tamozhanskaya G. V - Substautiation of kineziological methods of rehabilitation of children suffering from scoliotic disease (2013)
Khudolii O. M. - The effectiveness of development programming strength in primary school children, Titarenco A. A. (2013)
Behrooz Ebrahimi. - The effect of games and training programs offered at ball school (balschule), on ball-coordination among first and second grade students (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Оглавление (2014)
Предисловие главного редактора (2014)
Христич Т. Н. - Коморбидность хронического панкреатита и ишемической болезни сердца: о возможных механизмах развития и прогрессирования (2014)
Hartwig W. - Рак поджелудочной железы: современные принципы диагностики, определения стадии заболевания и лечения, Büchler M. W. (2014)
Самсонова Н. Г. - Клинико-функциональное состояние поджелудочной железы при метаболическом синдроме (обзор литературы), Звенигородская Л. А. (2014)
Wu B. U. - Тактика лечения пациентов с острым панкреатитом, Banks P. A. (2014)
Губергриц Н. Б. - Хронический панкреатит: работа над ошибками, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г. (2014)
Лембрик И. С. - Эффективность тримебутина малеата в комплексном лечении хронического панкреатита у детей (2014)
Сайфутдинов И. М. - Ретроградное стентирование желчевыводящих путей при патологии панкреатобилиарной области, Славин Л. Е., Галимзянов А. Ф., Зимагулов Р. Т. (2014)
Циммерман Я. С. - Эубиоз и дисбиоз желудочно-кишечного тракта: мифы и реалии (2014)
Плотникова Е. Ю. - Диарея путешественников: взгляд гастроэнтеролога на проблему (2014)
Саатов З. З. - Влияние антисекреторной терапии на течение бронхиальной астмы, сочетанной с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, Дусмухамедова Э. Х., Собирова Г. Н. (2014)
Ткач С. М. - Эффективность клатинола в эрадикации инфекции Helicobacter pylori (2014)
Оглавление (2014)
Предисловие главного редактора (2014)
Бабінець Л. С. - Патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту біліарного генезу після холецистектомії, Назарчук Н. В. (2014)
Голубова О. А. - Новые возможности ферментной терапии в панкреатологии (2014)
Циммерман Я. С. - Аутоиммунный панкреатит - особая форма хронического панкреатита (2014)
Дербак М. А. - Клініко-патогенетична роль вірусу гепатиту С у розвитку аутоімунних процесів підшлункової залози (2014)
Клименко А. В. - Хронический панкреатит: показания к операции и критерии оценки отдаленных результатов, Клименко В. Н., Стешенко А. А. (2014)
Коваль В. Ю. - Клініко-діагностичні аспекти хронічних панкреатитів на Закарпатті (2014)
Козлов И. А. - Ультразвуковая диагностика внепеченочной портальной гипертензии у больных хроническим панкреатитом, Кармазановский Г. Г., Тимина И. Е., Петухова М. В. (2014)
Колкіна В. Я. - Клініко-патогенетичне значення ультразвукової гістографії у діагностиці вираженості фіброзу підшлункової залози та загострення хронічного панкреатиту (2014)
Губергриц Н. Б. - Клиническая эффективность комбинации Эссенциале Н и Глутаргина при хроническом абдоминальном ишемическом синдроме, Агапова Н. Г. (2014)
Плотникова Е. Ю. - Дыхательные водородные тесты в диагностике синдрома избыточного бактериального роста, Краснова М. В., Баранова Е. Н., Шамрай М. А., Борщ М. В. (2014)
Анонс рекомендаций Украинского Клуба Панкреатологов (2014)
Оглавление (2014)
Предисловие главного редактора (2014)
Губергриц Н. Б. - Панкреатическая боль: как помочь больному (10 лет спустя) (2014)
Григорьева И. Н. - Роль ожирения при воспалительных и онкологических заболеваниях поджелудочной железы, Ефимова О. В., Суворова Т. С., Тов Н. Л. (2014)
Ohuchida K. - Рак поджелудочной железы: клиническая значимость биомаркеров, Ohtsuka T., Mizumoto K., Hashizume M., Tanaka M. (2014)
Коцаба Ю. Я. - Комплексна корекція якості життя хворих на хронічний панкреатит за допомогою динамічної електронейростимуляції, Бабінець Л. С. (2014)
Самарин А. Г. - К возможности использования ультразвуковой эластографии сдвиговой волной для диагностики хронического панкреатита, Бабочкин А. Б. (2014)
Ярошенко Л. А. - Патогенез и лечение синдрома избыточного бактериального роста в тонкой кишке у больных с сочетанием хронического панкреатита и хронического бронхита (2014)
Плотникова Е. Ю. - Некоторые аспекты алкогольной болезни печени, Талицкая Е. А. (2014)
Налетов А. В. - Оценка состояния системной эндотоксинемии и напряженности антиэндотоксинового иммунитета у детей с эрозивно-язвенными изменениями слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки (2014)
Губергриц Н. Б. - Клинико-патогенетическое обоснование эффективности комбинации Эссенциале Н и Глутаргина в лечении хронического абдоминального ишемического синдрома, Агапова Н. Г., Шкарбун Л. И. (2014)
Оглавление (2014)
Предисловие главного редактора (2014)
Губергриц Н. Б. - Новости мировой панкреатологии (по материалам совместной встречи Международной Ассоциации Панкреатологов и Корейской панкреатобилиарной ассоциации, Южная Корея, Сеул, 4-7 сентября 2013 г.) (2014)
Winstead N. S. - Клинические исследования заместительной терапии панкреатическими ферментами при болевой форме хронического панкреатита. Обзор, Wilcox C. M. (2014)
Сенаторова А. С. - Поджелудочная железа и энзимология в педиатрии, Омельченко Е. В. (2014)
Смирнова А. В. - Панкреатит. Нарушение микроциркуляции. Обзор, Трубицына И. Е. (2014)
Щербинина М. Б. - Диагностический потенциал real-time эластографии при заболеваниях поджелудочной железы различного генеза, Майкова Т. В., Семашко А. В. (2014)
Плотникова Е. Ю. - Желчнокаменная болезнь, холецистэктомия - что дальше?, Рубан А. П., Багмет А. Д. (2014)
Лазебник Л. Б. - Хронический панкреатит и рак поджелудочной железы, Винокурова Л. В., Яшина Н. И., Быстровская Е. В., Бордин Д. С., Дубцова Е. А., Орлова Ю. Н. (2014)
Овсянкин А. В. - Исследование фармакокинетики моксифлоксацина у больных хроническим панкреатитом, осложненным кистами поджелудочной железы, Мартинович А. А., Герасимов С. А., Резник П. В. (2014)
Губергриц Н. Б. - Клиническое наблюдение макроамилаземии на фоне спленоза вследствие посттравматической спленэктомии (обзор литературы и клиническое наблюдение), Зубов А. Д., Голубова О. А., Фоменко П. Г., Дугад Лув, Дугад Куш (2014)
Хайдаров М. М. - Рентгенологический признак, характерный для заворота слепой кишки I-типа, Холматов У. А., Абдуворисов Д. С., Султонов Ш. У., Суюнов Д. М. (2014)
Popovich M. V. - Philosophy and Education: Life and Vocation, Shashkova L. A. (2017)
Баумейстер А. О. - Моисеево различение или рождение религиозной нетолерантности (2017)
Laktionova A. V. - Conceptualism and Deflation of Truth (2017)
Mir-Mohammadi Seyed Mohammad Hossein - Kant's Moral Philosophy: Deontology or Virtue Ethics? (2017)
Предко О. І. - Напрямки релігієзнавчих студій в університеті Св. Володимира (2017)
Щербина О. Ю. - Проблеми витлумачення понять "логічний аналіз" та "логічне моделювання" у дослідженнях з юридичної аргументації (2017)
Бондар О. В. - Принцип суб'єктивності і парадокси самоопису (2017)
Малишена Ю. - Епістемічна проблематика соціальної епістемології (2017)
Одинець А. В. - Трансформація свідомості у віртуальній реальності (2017)
Узунова Н. - "Посередники" і кінець соціально-епістемологічного дискурсу (2017)
Калашник М. А. - Функціональна стійкість пілотажно-навігаційного комплексу літального апарата на окремих режимах польоту, Обідін Д. М. (2017)
Остроумов І. В. - Оцінювання точності визначення лінії положення за парою далекомірного обладнання DME при вирішені навігаційних задач (2017)
Шефер О. В. - Аналіз закономірностей зміни властивостей електричного розряду, як запорука покращення якості функціонування радіонавігаційних систем (2017)
Kozelkova E. S. - Study general case of spacecraft system calculation with a given break-up (2017)
Могилатенко А. С. - Разработка методов сжатия сообщений о воздушных объектах, Данилов Ю. А., Павленко М. А. (2017)
Свид І. В. - Оцінка якості інформаційного забезпечення споживачів системи контролю повітряного простору ідентифікаційними системами, Обод А. І. (2017)
Басюк В. С. - Системы силомоментного очувствления роботов (2017)
Бронніков А. І. - Мехатроніка у освітньому та загальнонауковому контексті, Цимбал О. М, Сінотін А. М. (2017)
Ихтияров А. Ю. - Алгоритм определения положения в пространстве и поведения автономного мобильного робота, оснащенного минимальными аппаратными средствами (2017)
Невлюдов І. Ш. - Моделі формалізації для вирішення задач автоматизації проектування конструкцій роботів з модульною структурою, Євсєєв В. В., Разумов-Фризюк Є. А., Функендорф А. О. (2017)
Невлюдов И. Ш. - Автоматизированный программно-аппаратный измерительный комплекс, Письменецкий В. А., Фролов А. В., Мовсесян Я. С. (2017)
Новоселов С. П. - Анализ методов взаимодействия объектов промышленной автоматизации с использованием технологии Internet of Things, Сычова О. В., Теслюк С. И., Гринченко И. Г. (2017)
Петренко О. М. - Математична модель теплового стану тягових асинхронних двигунів трамвайних вагонів, Любарський Б. Г., Глєбова М. Л. (2017)
Подорожняк А. О. - Дослідження мікропроцесорної системи контролю температури серверної кімнати, Клименко А. М., Гончаров Д. В. (2017)
Сільвестров А. М. - Дослідження інтегрованого методу ідентифікації, Кривобока Г. І., Захарченко Р. В. (2017)
Строкань О. В. - Моделювання аероіонного режиму на об’єктах зі штучним середовищем існування, Малкіна В. М. (2017)
Филипенко О. І. - Технологічні дефекти виробництва кремнієвих підкладок для функціональних відбиваючих поверхонь МОЕМС-перемикачів, Чала О. О., Відешин М. І. (2017)
Шуляк М. Л. - Обґрунтування вибору поверхні апроксимації для області функціонування транспортного агрегату, що задається радіус-векторами його прискорення (2017)
Барабаш О. В. - Застосування методу кодування в процесі вирішення задачі синтезу структури системи передачі радіолокаційної інформації, Кіреєнко В. В. (2017)
Гусятин В. М. - Моделирование метода сферической интерполяции, Гусятин М. В. (2017)
Дубницкий В. Ю. - Применение латинского квадрата для определения характеристик вычислительного процесса, существенно влияющих на неопределённость результата вычислений основных типов экономических индексов, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2017)
Коваленко А. И. - Числовые интерпретации алгебры понятий, Широкопетлева М. С. (2017)
Лещинская И. А. - Контроль однозначности понятий и их формирование по методу сравнения (2017)
Лысенко И. В. - Разработка теоретико-числового тулбокса для системы математики MATLAB, Бородавка В. В. (2017)
Дегтярьова Л. М. - Практичні прийоми та керівні принципи розробки комплексів інформаційної безпеки, Ляшевський В.Г. (2017)
Пєвнєв В. Я. - Збільшення швидкості передачі як засіб протидії кібератакам, Цуранов М. В. (2017)
Дяченко В. А. - Моделирование процесса диалогового обучения интеллектуальных самоорганизующихся систем, Михаль О. Ф. (2017)
Епифанов А. С. - Показатели для оценивания функциональной целостности мобильных распределенных систем (2017)
Замула А. А. - Информационные технологии синтеза производных систем сигналов для приложений современных информационно-коммуникационных систем, Морозов В. Л., Семченко Д. А. (2017)
Кучук Г. А. - Метод мінімізації середньої затримки пакетів у віртуальних з’єднаннях мережі підтримки хмарного сервісу, Коваленко А. А. (2017)
Макогон О. А. - Дидактична трансформація освітнього процесу в умовах зовнішніх впливів з боку інформаційних технологій, Дичко О. О., Новік С. А. (2017)
Минухин С. В. - Информационная технология оценки показателей функционирования вычислительного кластера распределенной системы, Молчанов К. С., Сызранцев М. Г. (2017)
Москаленко А. О. - Електронний навчально-методичний комплекс з фізики для вищих військових навчальних закладів засобами С++/QT, Сокол Г. В., Глуховець Ю. В., Варич В. В. (2017)
Mohammed Amin Salih - Improvement of an energy balance method of leach based on genetic algorithm (2017)
Рубан І. В. - Показники якості сегментування оптико-електронних зображень, Худов В. Г., Худов Р. Г. (2017)
Саенко В. И. - Модели и задачи для тренинговой системы по компьютерным сетям (2017)
Тиртишніков О. І. - Особливості апаратної маршрутизації тороїдально-решітчастих комунікаційних мережах, Курчанов В. М., Мавріна М. О., Корж Ю. М. (2017)
Ткачов В. М. - Проблема передачі даних типу big data у мобільній системі "мультикоптер – сенсорна мережа", Токарєв В. В., Радченко В. О., Лебедєв В. О. (2017)
Шостак А. В. - Оценка вероятности связности беспроводной сенсорной сети (2017)
Даншина С. Ю. - Моделирование процесса выбора местоположения распределительного центра для проектов развития (2017)
Лысенко Д. Э. - Оптимизационные модели планирования производства с учетом неопределенности (2017)
Малеева О. В. - Комплексный метод представления и оценки проектных знаний с учетом специфики проекта и категорий его персонала, Носова Н. Ю., Артюх Р. В. (2017)
Глива В. А. - Сучасні підходи до розроблення і впровадження матеріалів для екранування електромагнітних полів, Коваленко В. В., Тихенко О. М. (2017)
Гурський Т. Г. - Методика формування сигналу в радіозасобах з ППРЧ при передачі мови в умовах впливу завад у відповідь, Кривенко О. В. (2017)
Москалец Н. В. - Использование метода оптимизации упаковки объектов в задачах планировании фемтосот мобильных систем связи (2017)
Панкратова О. С. - Оптимізація параметрів SMART-ahteh для технології WIMAX (2017)
Сакович Л.М. - Моделювання процесу ремонту засобів спеціального зв’язку з кратними дефектами, Романенко В. П., Гиренко І. М. (2017)
Сакович Л. М. - Результати статистичного моделювання та оцінка завадостійкості прийому сигналів методом спектрального детектування в умовах впливу адитивних завад, Романенко В. П., Гиренко І. М. (2017)
Шишацький А. В. - Методика вибору раціональних значень параметрів багатоантенних засобів радіозв’язку з АФАР, Беляков Р. О., Хоменко П. В., Гриценок К. М. (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Bachev H. - Socio-economic and environmental sustainability of Bulgarian farms (2017)
Boiko V. - Determinants of development of small and medium enterprises in the region of Kherson (2017)
Rangelova R. - Agricultural sector in Bulgaria during the transition to market economy and the integration into the European Union, Vladimirova K. (2017)
Rysz M. - Regional diversification of fruit production in Poland, Szymanska E. J. (2017)
Stativka N. - Formation of the organizational-economic mechanism of agricultural enterprises energy efficiency, Lialina N. (2017)
Tilahun B. - Attitude and perceptions of local communities towards the conservation value of gibe Sheleko national park, Southwestern Ethiopia, Abie K., Feyisa A., Amare A. (2017)
Василенко С. - Статистична оцінка діяльності підприємств галузі тваринництва (2017)
Кучер Л. - Упровадження інвестиційно-інноваційних проектів в агробізнесі (2017)
Макаренко А. - Обліково-аналітичне забезпечення як фактор підвищення результативності управління раціональним лісокористуванням (2017)
Маслак О. - Суб’єкти ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні (2017)
Стоянець Н. - Регіональні кластери як структурні ланки сталого розвитку національної економіки (2017)
Чемерис В. - Розвиток інноваційної інфраструктури аграрного виробництва Львівської області, Душка В., Максим В. (2017)
Шульський М. - Форми господарювання в агарному виробництві: стан і можливості розвитку (2017)
До відома авторів (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського