Історія і сьогодення комплексу споруд центральних державних архівів України по вул. Солом’янській, 24 (2008)
Приходько Людмила. - Олександр Грушевський і становлення української архівістики у 1917–1920-ті роки (2008)
Борщ Ірина. - Співпраця Вадима Модзалевського та Володимира Міяковського в галузі архівного будівництва доби Української революції (1918–1920) (2008)
Мага Ірина. - Віктор Романовський – видатна постать української архівістики (2008)
Войцехівська Ірина. - Архівознавство у науковій спадщині Володимира Іконникова (2008)
Папакін Георгій. - Архіви України в міжнародних та міжрегіональних програмах збереження культурної спадщини: досвід та перспективи (2008)
Калакура Ярослав. - Архівознавчий осередок Шевченкового університету (2008)
Христова Наталія. - Основні етапи розвитку науково-довідкового апарату державних архівів в Україні за радянської доби (2008)
Купченко Віра. - Комплектування державних архівних установ як предмет історіо­гра­фіч­них досліджень (2008)
Муха Л. - Пошук нових підходів до питань збереження бібліотечних та архівних фондів, Омельченко М., Затока Л. (2008)
Жива правда століть: На запитання відповідає Микола Шудря (2008)
Шумейко Міхаіл. - Від реституції – до спільного користування інформацією (2008)
Білоруські архівісти відзначили 85-річчя державної архівної служби (2008)
Артамонова Світлана. - Вітчизняна архівна справа в особистостях, Желєзняк Микола. (2008)
Сукало Алевтина. - Нове галузеве бібліографічне видання (2008)
Шманько В. В. - Сучасні погляди на етіологію, патогенез і лікування остеоартрозу, Формазюк В. О., Лазарчук Ю. В., Мерецький В. М., Лисак С. В. (2008)
Дзюбановський І. Я. - Апендектомія: лапароскопічна чи відкрита? (2008)
Мисула І. Р. - Ефективність витягнення суглобів у хворих з остеоартрозом на санаторно-курортному етапі реабілітації, Бакалюк Т. Г, Мартинюк В. І., Чопко Ю. М., та ін. (2008)
Ташкенбаєва Е. Н. - Вплив алопуринолу і гепа-мерц на ефективність терапії хворих із нестабільною стенокардією і безсимптомною гіперурикемією (2008)
Бабінець Л. С. - Використання апаратної рефлексотерапії у вигляді динамічної електронейростимуляції в амбулаторному лікуванні гострих респіраторних захворювань, Чорна А. С., Семяоніді Л. Д., Марків Н. В., та ін. (2008)
Бакалюк Т. Г. - Застосування болюсотерапії у хворих з хронічним синовітом, Вахновський В. В., Мартинюк В. М., Гавриш В. В., та ін. (2008)
Волянський А. Ю. - Стан прооксидантно-антиоксидантного балансу у щурів різного віку за умов імунізації АДП-анатоксином, Никитченко Ю. В., Симиренко Л. Л., Іщенко Т. І., Кучма І. Ю. (2008)
Боярчук О. Р. - Сучасні підходи до реабілітації дітей з гострою ревматичною лихоманкою (2008)
Корильчук Н. І. - Корекція проявів метаболічного синдрому х у молодих чоловіків (2008)
Вакуленко Л. О. - Застосування біологічно активної точки Сінь-ше для лікування періомартрозу у хворих на остеохондроз шийного відділу хребта, Прилуцька Г. В., Храбра С. З., Вакуленко Д. В., Кулянда Т. І. (2008)
Левицькa Л. В. - Особливості медичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда, ускладнений артеріальною гіпертензією (2008)
Голяченко А. О. - Медична реабілітація на сімейних лікарських дільницях, Мисула І. Р., Коваль В. Б. (2008)
Зоря А. В. - Ефективність застосування лазеротерапії при патології верхнього відділу травної системи (2008)
Шкробот С. І. - Стан вільнорадикального окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту у хворих з неврологічними порушеннями при хронічній алкогольній інтоксикації на тлі остеодефіциту, Мілевська-Вовчук Л. С. (2008)
Андрейчин С. М. - Сучасні питання етіології, патогенезу та діагностики остеоартрозу, Ганьбергер І. І. (2008)
Мисула І. Р. - Медична реабілітація хворих на хронічний некалькульозний холецистит із зон радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, Лавріненко О. М., Мартинюк В. І., Чопко Ю. М., та ін. (2008)
Семчук О. Б. - Порівняльна характеристика спектра людського голосу при гострому та хронічному ларингітах, Попович В. І. (2008)
Мартинюк В. Ф. - Ефективність роботи спеціалізованого офтальмологічного санаторію як організаційної форми реабілітації хворих з патологією органа зору, Мартинюк Н. Б. (2008)
Крайничин Н. Я. - Антиоксиданти замість глюкокортикоїдів при автоімунному тиреоїдиті (2008)
Мисула І. Р. - Ефекти валкіонтерапії у хворих на ішемічну хворобу серця з гіперліпідемією, Левицькa Л. В., Коваль В. Б., Гребеник М. В., та ін. (2008)
Бугай Б. Г. - Порівняльна ефективність ліпоферону та лаферону на тлі комплексної терапії хворих на хронічні гепатити (2008)
Господарський І. Я. - Використання фітопрепарату імупрет в імунореабілітаційному лікуванні хворих на хронічний тонзиліт з частими загостреннями, Господарська Х. О., Грищук Л. А. (2008)
Грубар Ю. О. - Сонографія в діагностиці патології колінного суглоба, Гнатко В. В. (2008)
Нецюк О. Г. - Моорфологічні зміни оперованого шлунка після різних типів операцій (2008)
Воронцова Л. Л. - Патогенетичні механізми порушень в системі гемостазу за умов окислювального стресу у хворих на рак гортані (2008)
Савельєв С. О. - Вплив Н5-блокаторів та інгібіторів протонної помпи на частоту післяопераційних пневмоній у хворих, прооперованих з приводу ускладненої виразки шлунка та дванадцятипалої кишки (2008)
Галей М. М. - Доопераційна оцінка клінічних варіантів перебігу обтураційної жовтяниці непухлинного ґенезу (2008)
Вірстюк Н. Г. - Вплив Helicobacter pylori на ліпідний спектр крові у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, Соляник М. М. (2008)
Кушнір І. Г. - Добовий ритм екскреторної функції нирок після блокади В-адренорецепторів пропранололом, Кокощук Г. І. (2008)
Котляренко Л. Т. - Роль вегетативного гомеостазу організму в ремоделюванні морфологічних змін клубової кишки білих щурів при отруєнні блідою поганкою, Гнатюк М. С. (2008)
Камишний О. М. - Вплив введення блокатора NOS N-нітро-L-аргініну на рівень експресії білка р53 у тимусі щурів з експериментальним цукровим діабетом (2008)
Тарнавська Л. В. - Морфологічні зміни епітелію слизової оболонки порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит при використанні хірургічних методик (2008)
Удод Олександр. - Діяльність державних архівів України із розширення документної бази дослідження Голодомору 1932–1933 рр. (2008)
Папакін Георгій. - Архівні документи про "чорні дошки” як знаряддя радянського геноциду в Україні в 1932–1933 роках (2008)
Загальний перелік сіл/сільрад та колгоспів Української СРР, занесених на "чорну дошку” в 1932–1933 роках (2008)
Лозицький В. - Деякі питання публікації документів ЦДАГО України з проблематики Голодомору 1932–1933 рр. (2008)
Кусьнєж Роберт. - Голод на Україні 1932–1933 рр. (за документами польських дипломатів) (2008)
Сербин Роман. - Осмислення Голодомору у світлі конвенції ООН про геноцид (2008)
Висновок Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права щодо правового визначення Голодомору 1932–1933 років в Україні як геноциду українського народу по відношенню до визначення, сформульованого у Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року (2008)
Новохатський Костянтин. - Організація доступу до документів Національного архівного фонду України та використання архівної інформації (2008)
Великопольська Уляна. - Теоретичні аспекти джерелознавства у науковій спадщині Мирона Кордуби (2008)
Кулешов Сергій. - Деякі міркування щодо віднесення наукової спеціальності "Документознавство, архівознавство” до галузі науки "Соціальні комунікації” (2008)
Сухих Лідія. - Кирило Розумовський: Спроба встановлення спадкового гетьманства, Вовк Ольга. (2008)
Кентій Анатолій. - До історії Листопадового рейду 1921 р. частин Армії УНР під командуванням Ю. Тютюнника в Україну (документи ЦДАГО України про долю групи учасників рейду) (2008)
Музичко Олександр. - Архів професора Івана Линниченка: історія формування, склад, інформаційний потенціал (2008)
Чорний Олександр. - Джерела з історії морських навчальних закладів Півдня України останньої чверті ХVІІІ – початку ХХ ст. (2008)
Кирилюк Ганна. - Документи ЦДАМЛМ України про видатну актрису театру і кіно XX ст. Наталію Ужвій (2008)
Глазунов Геннадій. - Доля професора Андрія Сліпанського у світлі маловідомих архівних документів: історико-документальний нарис (2008)
Тлеубердіна Зауре. - Документи Центрального державного архіву Республіки Казахстан до біографії композитора Сергія Шабельського (2008)
Грибанова Олена. - "Я ...заурядный учитель...” (зі спогадів І. Є. Маріковського) (2008)
Петренко Олександр. - До питання про час і місце народження Володимира Антоновича (2008)
Мага Ірина. - Нова праця про архівні колекції осередків української еміграції як складову комплексу документів, віднесених до "архівної україніки” (2008)
Макієнко Олексій. - Ювілейне видання херсонських архівістів (2008)
Він умів любити людей (Пам’яті Бориса Іваненка) (2008)
Міжвідомче засідання "Внесок архівістів України у відродження історичної пам’яті (до 75-х роковин Голодомору 1932–1933 років в Україні)” (2008)
Буценко Надія. - Організація виявлення працівниками державних архівів документів про Голодомор 1932–1933 рр. та складання реєстрів фондів меморіального характеру (2008)
Левченко Л. - Збір, приймання на державне зберігання та організація використання свідчень жертв і очевидців Голодомору 1932–1933 рр. в Україні (2008)
Воробей Раїса. - Зміст і склад документів, переданих до державних архівів відділами РАЦС\Методика виявлення фактів про смерть від голоду, встановлення населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932–1933 рр. (2008)
Хаварівський Богдан. - Діяльність державних архівів західних областей України з виявлення документів, що містять інформацію про трагедію українського народу 1932–1933 років (2008)
Кіт Володимир. - Роль Української греко-католицької церкви в допомозі голодуючим УРСР у 1932–1933 роках (2008)
Берковський Владислав. - Голодомор 1932–1933 років очима українців діаспори (документи з фондів ЦДАВО України), Григорчук Наталія., Петрук Олена. (2008)
Матяш Ірина. - Українське архівознавство: основні періоди та етапи розвитку (2008)
Папакін Георгій. - Джерельна та історіографічна база дослідження історії державних установ України (2008)
Леміш Н. - Організація роботи зі службовими документами в органах державної влади Чернігівської губернії в першій половині ХІХ ст. (2008)
Мариновський Юрій. - Невідомі архівні документи про смілянську маєтність (Смілянщину) Г. О. Потьомкіна (1787–1796/1797), Удовик Іван. (2008)
Даниленко Віктор. - Архівіст, археограф, історик Пантелеймон Гудзенко: діялність у 1941–1945 рр. у контексті роботи архівних органів УРСР, Юсов Святослав. (2008)
Аксьом Алла. - Майстер пензля і слова (документи ЦДАМЛМ України до біографії художника-графіка Валентина Литвиненка) (2008)
Балишев Марат. - Документальні пам’ятки Харківської обсерваторії: проблеми збереження та введення до наукового обігу (2008)
Лашук Анна. - Стан інформатизації державних архівів Польщі (2008)
Вовк Ольга. - Документи з фондів українських архівів на міжнародних виставках "Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII–XVIII століття)” та "Вірменська діаспора України: історія і сучасність” (2008)
Верба Ігор. - Наукова спадщина академіка Миколи Василенка (2008)
Пащенко Оксана. - Постать, що символізує епоху: книга про Героя України П. Т. Тронька (2008)
Перелік матеріалів, видрукуваних в "Архівах України” 2008 року (2008)
Прилепішева Ю. А. - Тристороння зустріч керівників державних архівних служб та директорів державних архівних установ України, Росії та Білорусі (28–31 травня 2012 р., м. Ужгород, Україна) (2012)
Калакура Я. С. - Професійна етика архівіста та запобігання конфліктів: контекст менеджменту (2012)
Барабаш Т. М. - Палеографічні дослідження архівістів Центрального державного історичного архіву України,м.Львів (1960–1990 рр.) (2012)
Рибченко Л. В. - З досвіду вивчення та музейного використання Документального фонду з обліку людських військових втрат України у Великій Вітчизняній війні в Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років (2012)
Осередчук О. А. - Архіви вищих навчальних закладів у системі архівних установ другої половини ХIХ – першої половини ХХ століття (2012)
"Наш колектив дивиться в майбутнє з оптимізмом..." (на запитання редакції журналу "Архіви України" відповідає директор Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, заслужений працівник культури України Н. О. Топішко) (2012)
Климович Н. М. - Зберегти, примножити, популяризувати... (2012)
Бентя Ю. В. - Особовий фонд композитора Михайла Вериківського (з нових надходжень ЦДАМЛМ України) (2012)
Шаповал А. І. - Співпраця Михайла Антоновича з Українським історично-філологічним товариством у Празі (2012)
Покидченко Л. А. - Вчитель Івана Тургенєва (документи і матеріали з фондів Державного архіву Сумської області про російського поета Івана Клюшникова) (2012)
Яцина Н. О. - Особовий фонд поета,прозаїка Полікарпа Шабатина (нове надходження документів до ЦДАМЛМ України) (2012)
Бєлая О. М. - Документи героя Вітчизняної війни 1812 року Миколи Панаєва у Державному архіві Київської області (2012)
Орел Ю. В. - Унікальна колекція листів Януша Корчака часів Першої світової війни у фондах ЦДІАК України (2012)
Левченко Л. Л. - Архіви штатів у системі архівних установ США (2012)
Мельник Р. І. - Поняття Національного архівного фонду в архівному законодавстві Польщі (2012)
Заболотна І. М. - Форум джерелознавців та книгознавців у Львові (17–18 травня 2012 р.) (2012)
Паланичка К. М. - Виставка документів Національного архівного фонду до 125-ї річниці від дня народження Сидора Артемовича Ковпака (2012)
Долинська М. Л. - Нове видання про рукописні карти ХVI–XIX століть (2012)
Маврін О. О. - Тематичний покажчик дорадянських картографічних документів Державного архіву Херсонської області (2012)
Щедра нива Лініни Одинокої (2012)
Берковський В. Г. - Сутність та основні завдання політики держави в архівній сфері (2012)
Слизький А. Ю. - Соціально значущі документи у поточному діловодстві (2012)
Доліновський В. І. - Опрацювання документів у Земському архіві у Львові (2012)
Воронін В. М. - Перші кроки у створенні нагородної системи Радянської України (2012)
Бойко Г. В. - Шляхи реалізації основних пріоритетів розвитку архівної галузі (впровадження інформаційних технологій) (2012)
Бурлуцкая Ю. Ю. - Непокоренные… (70-летию "Молодой гвардии" посвящается) (2012)
Алєксєєнко А. О. - Джерела до історії будівництва спортивних об’ктів у проектній документації ЦДНТА України (2012)
Воробьева Н. Н. - К вопросу о правительственной политике в Царстве Польском в 80–90-х гг. XIX в.: "Стрелять, патронов не жалеть"? (2012)
Жмундуляк Д. Д. - Особовий фонд Вернона Кресса (Петера Зигмундовича Деманта) у Державному архіві Чернівецької області, Масіян Н. Б. (2012)
Шепелюк В. М. - Архівні документи про композитора Миколу Лисенка (з фондів ЦДАМЛМ України) (2012)
Солонець А. В. - Маршрутами київського відступу 1941 р. (за матеріалами фондів Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років) (2012)
Кравченко О. О. - Життя та діяльність партизанського командира М. І. Шукаєва (за документами ЦДАГО України) (2012)
Нестерчук Д. В. - Фонд Івана Кавалерідзе у ЦДАМЛМ України (до 125-річчя від дня народження видатного скульптора, режисера і драматурга) (2012)
Пинчук С. А. - Греки Российской империи в войне 1812 года (2012)
Величко О. Г. - Народження Дніпровської ГЕС ім. Леніна: спогади учасників, Козлова І. В. (2012)
Путова Г. В. - Записка М. Б. Барклая-де-Толлі "Изображение военных действий Первой армии в 1812 году" у фондах ЦДІАК України (2012)
Левченко Л. Л. - Передумови створення та період становлення Товариства американських архівістів (2012)
Романович С. В. - Презентація спільного українсько-російського видавничого проекту "Щоденники Олександра Довженка" та цифрової копії художнього фільму "Зачарована Десна" (2012)
Авакян В. Р. - Виставка до 100-річчя фотокореспондента Михайла Покотила (2012)
Климова К. І. - Архівна наука в Україні: "період випробувань" (2012)
Гаранін О. Я. - Архівна україніка на шпальтах першого випуску нового спеціалізованого видання (2012)
Пиріг Р. Я. - Щедрі три чверті віку професора Ярослава Калакури (2012)
Демченко Л. Я. - Душею, серцем і розумом Любов Гісцова завжди в архіві (2012)
Харитонов Є. О. - Принципи цивільного права України: до постановки проблеми (2008)
Бабич І. Г. - Взаємозв'язок принципу справедливості і відповідальності (2008)
Голубєва H. Ю. - Правова природа загальних засад цивільного законодавства України (2008)
Ківалова Т. С. - Поняття та система зобов'язань у цивільному праві України (2008)
Кізлова О. С. - Співвідношення поняття застави і обтяжень рухомого майна як забезпечення інтересів кредитора (2008)
Кулініч О. О. - Засоби масової інформації і приватне життя "публічних" осіб (2008)
Гареєв Є. Ш. - Підстави визнання прав інтелектуальної власності на винахід недійсними (2008)
Грабчинська В. Ю. - Щодо визначення юридичної долі об'єктів самочинного будівництва (2008)
Еннан Р. Є. - Сутність права інтелектуальної власності (2008)
Деревнін В. С. - Угоди, які укладаються на товарній біржі (2008)
Крисань Т. Є. - Розуміння збитків у цивільному праві Російської імперії (2008)
Кутателадзе В. О. - Поняття та характерні риси суперфіцію за римським правом (2008)
Матійко М. В. - Диференціація функцій цивільного права (2008)
Омельчук О. С. - Поняття та типологія договору найму житла (2008)
Стреля М. І. - Генезис авторського права (2008)
Ткаченко I. В. - Сучасні питання поділу майна на нерухоме та рухоме (2008)
Шерстобітов О. В. - Історія розвитку інституту торгів (2008)
Завальнюк В. В. - Антропологічна парадигма: діалектика загального та особливого у природних правах людини (2008)
Глиняна К. М. - Правове забезпечення таємниці усиновлення (2008)
Сафончик О. І. - Поняття та види правового режиму майна подружжя (2008)
Денисенко К. В. - Про визначення суб'єктивного складу корпоративо-майнових правовідносин (2008)
Дербакова Ю. А. - Усиновлення як конструкт цивільної правосуб'єктності малолітніх та неповнолітніх осіб (2008)
Кривенко Ю. В. - Майнові права релігійних організацій (2008)
Овчатова-Редько A. О. - Основні риси "фактичного" шлюбу за сімейним законодавством України (2008)
Петров B. В. - Класифікація юридичних осіб (2008)
Гукаленко О. О. - Іноземні юридичні особи як учасники цивільних правовідносин в Україні (2008)
Гончаренко В. О. - Інститути спільного інвестування (2008)
Єсіпова Л. О. - Способи забезпечення зобов'язань у римському приватному праві (до інституцій Юстиніана) (2008)
Колянковська Т. О. - Система договорів, які опосередковують перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні (2008)
Красільнікова О. С. - Мінімізація кредитного ризику за допомогою способів забезпечення виконання зобов'язань (2008)
Шемонаєв В. Ю. - Загальна аварія як інститут приватного (цивільного) права (2008)
Ахмач Г. М. - Особливості договірного регулювання правовідносин членів сім'ї (2008)
Бубіна А. І. - Деякі проблеми правового регулювання відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки (2008)
Герасимчук М. О. - Договори про надання послуг, пов'язаних з користуванням житлом (2008)
Дихта Н. М. - Категорія фідуції та її особливості у Стародавньому Римі (2008)
Жила А. С. - Притримання як спосіб забезпечення зобов'язань (2008)
Жила О. В. - Формування засад інституту відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю службових осіб органів державної влади (2008)
Карпечкін Т. П. - Договір фінансового лізингу: поняття та основні елементи (2008)
Кіча A. В. - Цивільно-правове регулювання договору водопостачання (2008)
Кужко О. С. - Співвідношення договору транспортного експедирування та договору перевезення (2008)
Макаренко Г. В. - Історія виникнення інституту забезпечення виконання зобов'язань (2008)
Некіт К. Г. - Відповідальність за договором управління майном: порівняльний аналіз (2008)
Орзіх Ю. Г. - Розмежування брокерського договору з суміжними договорами (2008)
Плачков Д. Ф. - Юридична природа відносин відшкодування державою шкоди, завданої фізичній особі злочином (2008)
Струнцова B. В. - Правовий наслідок медичної помилки (2008)
Трояновський О. В. - Структура та зміст правовідносин комерційного посередництва (2008)
Харитонова О. І. - Право господарського відання та право оперативного управління: проблемні питання (2008)
Латковська Т. А. - Проблеми гармонізації банківського законодавства України з Європейським законодавством (2008)
Мельник С. Б. - Господарський кодекс як основа антимонопольно-конкурентного законодавства України (2008)
Квасніцька О. О. - Актуалізація будівельного законодавства та його розвиток (2008)
Петренко В. С. - Стан енергетичної політики України в сучасних умовах (2008)
Симонян Ю. Ю. - Правова природа корпоративних відносин (2008)
Бігняк О. В. - Ділова етика суб'єктів підприємництва (2008)
Добровольська B. В. - Правові засади стандартизації та сертифікації в Україні (2008)
Кирилюк А. В. - Посередництво як правова категорія (2008)
Бааджи Н. П. - Деякі питання визначення підстав відшкодування неотриманого прибутку (2008)
Лаврова К. М. - Питання права власності на новостворену нерухомість (2008)
Петруненко Я. В. - Теоретико-методологічні засади системи державних закупівель в Україні (2008)
Діденко Л. В. - До питання про поняття цивільно-процесуальних правовідносин (2008)
Чванкін C. А. - Особливості фіксування цивільного процесу (2008)
Андронов І. В. - Вимога про публічність рішення суду в цивільному процесі України (2008)
Докука Т. В. - Питання процесуального розгляду справ про відшкодування шкоди (2008)
Островська Л. А. - Непрямі (похідні) позови кредиторів українських моряків (2008)
Притула А. М. - Кримінально-правова юрисдикція України у виключній (морській) економічній зоні (2008)
Осипова Н. П. - Методологічні проблеми аксіологічного виміру правосвідомості і правової культури (2008)
Дудченко B. В. - До питання про антиномічну природу права (2008)
Ивакин А. А. - Диалектика как ценность и самоценность (2008)
Бехруз Х. - Аксиологический подход в структуре сравнительно-правовых исследований (2008)
Добрянський C. П. - Цінність прав людини у світлі універсальності їх концепції (2008)
Рабінович С. П. - Європейська природно-правова думка та криза ціннісно-нормативної свідомості (2008)
Сумарокова Л. Н. - Аксиологический компонент аргументации (2008)
Полевой Н. А. - Аксиологическая составляющая смены парадигмы научного познания (2008)
Лобода Ю. П. - Правова традиція українського народу як соціальна цінність: до питання про засади комплексного дослідження (2008)
Фальковський А. О. - До визначення поняття аксіологічного дослідницького підходу в методології юриспруденції (2008)
Гудима Д. А. - Соціально-антропологічний підхід до дослідження прав людини: деякі евристичні можливості (2008)
Донченко О. П. - Аксіологічний зміст категорії свободи у праві: взаємозв'язок принципів свободи, рівності й справедливості (2008)
Дудаш Т. І. - Праворозуміння як прояв оцінювального пізнання: герменевтичний підхід (2008)
Шамша И. В. - Отношение "бытие — иное бытия" как методологическое основание современного философско-правового дискурса (2008)
Матюшина И. И. - Место ценностей в коммуникации (по работам Ю. Хабермаса) (2008)
Максимов С. І. - Універсальне і національне у ціннісному вимірі права (2008)
Крижанівський А. Ф. - Аксіологія правопорядку (2008)
Бурлай Е. В. - Условность в праве как философско-правовая проблема (2008)
Крестовська H. М. - Дитинство як правова цінність (2008)
Чувакова А. М. - Юридически значимые условия: аксиологический аспект (2008)
Некрасов А. И. - Идеалы естественного права (2008)
Ромашкін С. В. - Аксіологія природно-правової школи права у вченнях Платона та Арістотеля (2008)
Немченко И. В. - Естественное право и естественный закон в политическом учении Томаса Гоббса (2008)
Мельничук О. С. - Концепція І. О. Ільїна про формування правосвідомості та її використання в сучасній Україні (2008)
Козаченко О. В. - Парадигма кримінального права епохи постмодерну (2008)
Сурілова О. О. - Свідоме споживче поводження в системі цінностей права (2008)
Грищук О. В. - Людська гідність у праві: аксіологічний аспект (2008)
Оборотов I. Г. - Правові цінності у східноєвропейській та західноєвропейській традиціях: релігійний вимір (2008)
Мягких Г. О. - Принцип тендерної рівності в системі загальнолюдських цінностей (2008)
Смазнова І. С. - Справедливість як ціннісний компонент боротьби з тероризмом (2008)
Тельник М. В. - Конфлікт правових цінностей західного та східного світу в сучасну епоху глобалізації (2008)
Кобринський Д. Ю. - Філософсько-правові аспекти правового регулювання насильства у суспільстві (2008)
Поляков A. С. - Японское право: аксиологические аспекты (2008)
Завальнюк B. В. - Природні права людини в антропологічних дослідженнях (2008)
Ківалова Т. С. - Система (структура) зобов'язань у цивільному законодавстві України (2008)
Гуменюк І. О. - До питання про відповідність законодавства України про соціальне страхування міжнародним нормам (2008)
Оборотов Ю. Н. - Содержание аксиосферы государства (2008)
Василенко М. Д. - Державна інноваційна діяльність у розумінні аксіології права (2008)
Дерев'янко C. М. - Конституційно-правовий інститут референдуму в системі ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства (2008)
Мартынюк Э. И. - Вера и право в сознании современных украинцев (аксиологический аспект) (2008)
Бочарова Н. В. - Право на результаты творческой деятельности в системе правовых ценностей современного информационного общества (2008)
Довгополова О. А. - Восстановление ценностного каркаса общества в контексте анализа феномена отторжения (2008)
Капустина Н. Б. - Кризис современного правосознания (пути преодоления) (2008)
Барський В. Р. - Муніципальна нормотворчість як вираз інтересів громадського суспільства (2008)
Тоцкий П. Н. - Проблема суверенитета в политико-правовых концепциях галликанизма и французского конституционализма ХVП-XVШ вв. (2008)
Никитченко Е. Э. - Аксиологический потенциал феномена "свобода совести" в современной Украине (2008)
Кривенко В. В. - Формування складу колегіальних управлінських структур у судовій системі і проблеми їх удосконалення (2008)
Голдакова К. А. - Цивільні права дітей православного духовенства Російської імперії за реформою Олександра ІІ та доповненнями до неї (2008)
Петришина М. О. - Місцеве самоврядування в системі цінностей правової держави (2008)
Михайленко Д. Г. - Аксіологічне осмислення хабарництва (2008)
Гуртієва Л. М. - Аксіологічний напрямок у теорії слідчої етики (2008)
Луговий О. М. - Ціннісні аспекти міжнародних військових угод (на матеріалі зовнішньої політики Візантії Х-ХП ст.) (2008)
Макаренков О. Л. - Цінність права для розбудови відкритого громадянського суспільства (2008)
Размєтаєва Ю. С. - Права людини у системі інститутів громадянського суспільства: аксіологічний вимір (2008)
Василенко А. М. - Аксіологія права: багатокультурність та діаспори в Канаді (2008)
Іванський А. Й. - Функції фінансово-правової відповідальності (2008)
Богуцький П. П. - Концепція військового права у сучасній юриспруденції (2008)
Ніколаєв О. А. - Організаційно-правові механізми регулювання міжнаціональних відносин у радянській Україні (2008)
Куликов A. П. - Соціально-правова позиція особи у правовій державі (2008)
Кубинець B. В. - Розсуд та його визначення в українському праві (2008)
Харитонова О. І. - Деякі проблемні питання визначення змісту права інтелектуальної власності (2008)
Мазуренко С. В. - Авторське право на фотографії (2008)
Сляднева Г. О. - Питання про суб'єкта права на комерційну таємницю (2008)
Кулініч О. О. - Теоретико-методологічні підходи до визначення структури інформації з обмеженим доступом (2008)
Гареєв Є. Ш. - Особливості здійснення права інтелектуальної власності особами, які не досягли повноліття (2008)
Цибульська О. Ю. - Особливості спадкування деяких особистих немайнових та майнових прав автора (2008)
Ульянова Г. О. - Договірні засади використання об'єктів авторського права у рекламі (2008)
Бааджи Н. П. - Сучасні тенденції розвитку законодавства України у сфері інтелектуальної власності, Ісаєнко А. В. (2008)
Тітаренко В. В. - Визначення "комп'ютерні програми" у праві інтелектуальної власності (2008)
Кирилюк А. В. - Ліцензійний договір на використання літературних творів за законодавством України (2008)
Давидова І. В. - Визнання недійсним авторського договору (2008)
Харитонов Є. О. - Деякі питання класифікації юридичних фактів (2008)
Ківалова Т. С. - До питання про розмежування зобов'язань відшкодування шкоди та деяких інших недоговірних зобов'язань (2008)
Адамова О. С. - Поняття, ознаки договору перевезення як підстави виникнення правовідносин з перевезення вантажу морським транспортом (2008)
Голубєва H. Ю. - Захист права власності при позбавленні власника володіння (віндикаційний позов) (2008)
Гончаренко B. О. - Притримання як спосіб самозахисту цивільних прав (2008)
Кривенко Ю. В. - Найменування релігійних організацій як засіб індивідуалізації (2008)
Сафончик О. І. - Договір перевезення вантажу залізничним транспортом за законодавством України: цивілістичні аспекти (2008)
Чванкін C. А. - Одностороння відмова від зобов'язання як правовий наслідок порушення зобов'язання (2008)
Деревнін B. С. - Товарна біржа як суб'єкт цивільно-правових відносин (2008)
Лукавецька О. М. - Заміна сторін договору за римським приватним правом (2008)
Орзіх Ю. Г. - Правове регулювання надання брокерських послуг: цивільно-правові аспекти (2008)
Чанишева А. Р. - Види і зміст речових правовідносин у правовій конструкції іпотеки (2008)
Некіт К. Г. - Деякі порівняльні аспекти щодо довірчого управління майном (за законодавством України і Республіки Молдова) (2008)
Смілянець I. П. - Умови дійсності договору за римським правом (2008)
Адамов А. С. - Суб'єкти страхових правовідносин (2008)
Вороніна Н. В. - Поняття знахідки у цивільному праві (2008)
Продаєвич І. В. - Припинення зобов'язань неможливістю виконання (2008)
Юшко А. - Правове регулювання перевезення вантажу морським транспортом (2008)
Домусчі C. Д. - Засоби захисту права власності (2008)
Волков О. А. - Розмежування крайньої необхідності та суміжних категорій цивільного права (2008)
Меденцев П. А. - Поняття договору як концептуальна основа договірного права країн романо-германської правової сім'ї (2008)
Дудченко B. В. - До питання про правовий стиль (2008)
Погрібний C. О. - Юридичні обов'язки та їх виконання в механізмі правового регулювання договірних цивільних відносин (2008)
Кубинець B. В. - Розсуд у цивільному праві (2008)
Неугодніков А. О. - Адміністративно-правовий аналіз діяльності спеціальних (вільних) економічних зон в Україні (2008)
Древ'янко А. С. - Система джерел права як особливе правове явище (2008)
Іванський А. Й. - Роль юридичних презумпцій у регулюванні відносин фінансово-правової відповідальності (2008)
Додіна Є. Є. - Питання компетенції державних органів щодо забезпечення регулювання державно-церковних відносин (2008)
Куликов А. П. - Становище особистості у правовій державі (2008)
Матвіїшин H. І. - Система правової освіти України (2008)
Іванова C. М. - Правова природа вимог про визнання недійсним правочину (2008)
Фальковський А. О. - Ціннісний підхід у правових дослідженнях (2008)
Джолос С. В. - Етатизм як природне відображення державності (2008)
Долматов I. В. - Державні кордони в контексті лімології (2008)
Кулешов С. Г. - Загальна теорія документа: реалії та перспективи (2012)
Воронін В. М. - До питання розвитку нагородної системи Радянської України. Знак ордена Червоного Прапора УСРР зразка 1925 року (2012)
Клименко Т. А. - Документи Державного архіву Черкаської області як джерельна база краєзнавчих досліджень (2012)
Пінчук С. О. - Тайная миссия капитана Хрисовери (к истории освободительного движения греков в период Восточной войны 1853–1856 гг.). (2012)
Пасічник Л. М. - Кіровоградці у складі антифашистських інтернаціональних сил (2012)
Купрунець Т. Я. - Архівне копіювання веб-сайтів: проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Глизь Ю. І. - Документи Центрального державного історичного архіву України, м. Київ про діяльність Київської міської думи (2012)
Гайворонська А. А. - Сковородіана в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України (до 290-річчя від дня народження видатного просвітника, філософа, поета) (2012)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Формування особового архівного фонду Юлія Мейтуса (на прикладі листів та листівок спадщини композитора) (2012)
Жуковська А. І. - Документи двічі Героя Радянського Союзу Василя Петрова як історичне джерело (2012)
Носенко О. В. - Українська Хатинь (2012)
Булгаков О. В. - Особисте листування М. Крейна: загальний огляд та інформативний потенціал (2012)
Галатир В. В. - Діяльність місцевих адміністрацій Правобережної України в період гетьманату П. Скоропадського: огляд джерельної бази (2012)
Лобанова Н. М. - Чернігівські організації допомоги борцям революції (2012)
Петришак Б. І. - Дещо про життя, побут та умови навчання львівських студентів за кордоном у ХVII ст. (2012)
Климович Н. М. - До 75-річчя українського політичного діяча, Героя України В’ячеслава Чорновола (2012)
Левченко Л. Л. - Архівна періодика США: "голос професії" (2012)
Купченко В. П. - ХVII Міжнародний конгрес архівів: виклики та зміни, Маковська Наталія Василівна. (2012)
Прилепішева Ю. А. - Спільні виставкові проекти Державної архівної служби України та Національного архіву Республіки Вірменія (2012)
Власенко С. І. - Участь українських архівістів у ХІІ Міжнародній науковій конференції архівів країн Центральної та Східної Європи із циклу "Сolloquia Jerzy Skowronek dedicatа" (2012)
Бентя Ю. В. - Грані співробітництва Державної архівної служби України та Міжнародного фонду "Єдиний світ", Кісіль І. М. (2012)
Мурашко Н. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження" (2012)
Прилепішева Ю. А. - 13-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів і чергове засідання Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД (2012)
Богунова Н. К. - Всеукраїнський семінар з питань створення розгалуженої мережі трудових архівів (2012)
Топішко Н. О. - Історія унікальної архівної знахідки (2012)
Вєдєнєєв Д. В. - Капітальне видання документальної спадщини українського націоналізму (2012)
Чайковський А. С. - Нове дослідження з історії ОУН-УПА (2012)
Зворський С. Л. - Історія Білої Церкви в подіях і постатях (2012)
Пам’яті Алли Миколаївни Яценюк (2012)
Клименко Н. І. - В. П. Колмаков — видатний криміналіст, відомий дослідник і викладач (2008)
Додін Є. В. - Використання ідей В.П. Колмакова про роль і значення криміналістичної ідентифікації в реалізації митної справи (2008)
Тіщенко В. В. - Криміналістичні технології в теорії і практиці розслідування (2008)
Шепітько В. Ю. - Пізнавальна функція слідчої діяльності та її інтерпретація в криміналістиці (2008)
Берназ В. Д. - Криміналістична стратегія як наукова категорія, Берназ П. В. (2008)
Біленчук П. Д. - Ганс Гросс як фундатор криміналістичної науки, Медвідь Ф. М. (2008)
Бояров В. І. - Організація початкового етапу розслідування справ, пов'язаних з техногенними катастрофами (2008)
Шепітько B. Ю. - Проблеми алгоритмізації слідчої діяльності, Авдєєва Г. К. (2008)
Аркуша Л. І. - Особливості походження злочинних доходів, що легалізуються (2008)
Янковий М. О. - Криміналістична профілактика злочинів як складова слідчої діяльності (2008)
Журавльов А. Ю. - Обставини, що підлягають встановленню, у справах про статеві злочини (2008)
Карпенко Г. Л. - Використання положень В. П. Колмакова про місце експертизи в установленні істини в митній справі (2008)
Біленчук П. Д. - Міжнародна високотехнологічна кіберзлочинність: поняття, сутність, шляхи подолання (2008)
Борисова Л. В. - Суб'єкт (особа) транснаціонального комп'ютерного злочину: криміналістичні й психофізіологічні аспекти (2008)
Чумак C. П. - Криміналістична ідентифікація у слідчій діяльності (2008)
Баркар О. А. - Типові слідчі ситуації та тактичні завдання розслідування у справах про розбійні напади на автомобільному транспорті (2008)
Плахотіна B. М. - Криміналістична характеристика особи злочинця — співробітника правоохоронних органів (2008)
Андрусенко C. В. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами ДСБЕЗ та УБОЗ на стадії порушення кримінальних справ по злочинах, вчинених у сфері земельних відносин (2008)
Крижанівський О. В. - Обстановка здійснення крадіжок на морському транспорті як елемент криміналістичної характеристики (2008)
Ткаченко М. О. - Розслідування вбивств, вчинених з метою заволодіння нерухомим майном: деякі елементи криміналістичної характеристики (2008)
Колєва Т. В. - Посткримінальна діяльність підозрюваного як джерело доказової інформації (2008)
Бишевець О. В. - Правові засади застосування психологічного впливу у сфері судочинства (2008)
Баланюк О. В. - До питання про значення та класифікацію підготовчої діяльності до вчинення та приховування злочину (2008)
Пахович М. М. - Криміналістична характеристика самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (2008)
Меркулова Ю. В. - Потерпілий як джерело інформації у розслідуванні злочинів: психологічні аспекти (2008)
Комісарчук Р. В. - Криміналістичний аналіз документів як окремого елемента слідової картини злочинів, які посягають проти порядку приватизації державного та комунального майна (2008)
Синчук О. В. - Функції типових версій (2008)
Аленін Ю. П. - Ще раз до питання про самостійність і незалежність слідчого (2008)
Журавель В. А. - Фіксація доказової інформації: сучасний стан та перспективи розвитку (2008)
Гончаренко B. Г. - Правові засади і практика використання мікрооб'єктів у доказуванні, Прокопенко Н. О. (2008)
Погребняк C. В. - Запобігання злочинам як функція досудового слідства (2008)
Свида Т. О. - Європейська комісія "За демократію через право" про організацію та діяльність судів конституційної юрисдикції (2008)
Коровайко О. І. - Деякі аспекти застосування статті 299 КПК України щодо спрощеної процедури судового розгляду (2008)
Гловюк І. В. - Проблемні питання визначення кола учасників судового розгляду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (2008)
Шилін Д. В. - Класифікація преюдицій (2008)
Волошина B. - Реалізація принципу обов'язковості процесуальних рішень у стадії досудового розслідування (2008)
Зеленський C. М. - Процесуальні та криміналістичні особливості порушення справ про суспільно небезпечні діяння осіб, що не досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність (2008)
Неледва Н. В. - Деякі проблеми впровадження телекомунікаційних технологій у кримінальне судочинство України, Берназ О. В. (2008)
Стоянов М. М. - До питання визначення властивостей доказів у кримінальному процесі України (2008)
Цимбал М. Л. - Внесок професора В. П. Колмакова у розвиток харківської школи судової експертизи та криміналістики, Хоша В. В. (2008)
Басай В. Д. - Дослідження віртуальних слідів — перспективний напрямок криміналістичного слідознавства, Томин С. В. (2008)
Шульга М. М. - До питання про експертну ідентифікацію людини (2008)
Нетудихатка О. Ю. - Новий спосіб визначення віку трупа, Мавед О. О. (2008)
Гуріна Д. П. - Завдання експертної профілактики (2008)
Сушко В. В. - Особливості тактики проведення допиту осіб з психічними аномаліями, що розвинулись у результаті онкологічного захворювання (2008)
Комаха В. В. - До питання стосовно хронології створення окремих криміналістичних установ (2008)
Полякова М. В. - Судова комп'ютерно-технічна експертиза: підхід до дослідження файлових систем, Рукавішников В. С., Шабля А. М. (2008)
Туляков В. О. - Моральна адекватність кримінально-правової заборони (2008)
Чугуников І. І. - Проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб (2008)
Кравець Л. К. - Окремі питання визначення об'єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1. ст. 223 Кримінального кодексу України (2008)
Михайленко Д. Г. - Кваліфікація посередництва в хабарництві (2008)
Коломієць Ю. - Можливість добровільної відмови при незакінченому злочині (2008)
Березовська H. Л. - Виникнення та розвиток поняття покарань, пов'язаних з виправно-трудовим впливом, що застосовуються до неповнолітніх (2008)
Сухоребрий I. І. - Проблемні питання притягнення до кримінальної відповідальності юридичної особи за вчинення корупційних злочинів (2008)
Мирошниченко H. М. - Правові наслідки вікової незрілості неповнолітніх правопорушників (2008)
Гуртовенко О. Л. - Регулювання Римським статутом Міжнародного кримінального суду питань примусу (2008)
Тітомер Є. В. - Банківська таємниця як предмет кримінально-правової охорони (2008)
Горбачова I. М. - Становлення теорії заходів безпеки в кримінально-правовій доктрині (2008)
Полянський Є. Ю. - Становлення та умови розвитку систем призначення покарання в Україні та США (2008)
Кузембаєв О. С. - Прецедентний характер судових рішень у системі джерел кримінального права (2008)
Балобанова Д. О. - Аксеологічні засади теорії криміналізації (2008)
Оцяця A. С. - Охоронна функція кримінального права: дефініційні питання (2008)
Завальнюк B. В. - Юридична антропологія та інші напрями антропологічного знання (2008)
Оборотов Ю. Н. - Месторазвитие в пограничной (евразийской) цивилизации как основа правового развития Украины (2009)
Дудченко В. В. - Про герменевтичний підхід до права (2009)
Ковалёва C. Г. - К вопросу о современных концепциях правопонимания (2009)
Минникес И. А. - Индивидуальное правовое регулирование (основные концептуальные положения) (2009)
Крыжановский А. Ф. - Право и правопорядок: взаиморазверстка правовых категорий (2009)
Фальковськи А. О. - Поняття та функції методологічних підходів у сучасних правових дослідженнях (2009)
Ивашкевич Е. Ф. - Особенности конституционного регулирования национальной политики в европейских странах (2009)
Василенко А. М. - Методологічні засади багатокультурності (2009)
Погібко О. І. - Концептуальні засади правового регулювання розвитку Збройних сил України — складової воєнної організації держави (2009)
Козаченко О. - Методологічний аспект типології кримінального права (2009)
Мількова К. В. - Особливості сучасного розуміння правовідносин (2009)
Аніщук Н. В. - Співвідношення категорій гендерного насильства, тендерної рівності та соціостатевої дискримінації (2009)
Мирошниченко Н. М. - Современный подход к уголовной ответственности несовершеннолетних (2009)
Сидоренко О. М. - Догма права як правова цінність (2009)
Удовика Л. Г. - Формування правових цінностей в умовах глобалізації (2009)
Павлов С. С. - Про визначення традиції права України (2009)
Бехруз Х. - Усконалення методології порівняльно-правових досліджень (2009)
Ромашкін С. В. - Методи пізнання історичної школи права (2009)
Стефанчишена Т. М. - Релігійний фактор у формуванні правових систем (2009)
Бочков A. А. - Философская концепция права В. С. Соловьева (2009)
Балух B. С. - Первая реформа городского общественного управления и коммерческое судопроизводство в Одессе (2009)
Музиченко П. П. - Статут Великого князівства Литовського 1529 року: від права усного до права писаного (2009)
Косяченко М. І. - Деякі аспекти еволюції покарань у Великому князівстві Литовському (2009)
Горяга О. В. - Місце та роль козацької старшини в системі органів влади Гетьманщини наприкінці XVII - XVIII ст (2009)
Петровська H. В. - Сільська поліція в системі органів сільського самоврядування Лівобережної України у другій половині XIX — на початку XX ст (2009)
Чувакова Г. М. - Поняття фактичного складу в системі категорій правознавства (2009)
Коваль О. А. - Класифікація юридичних фактів: наукова фікція і реальність (2009)
Джураєва О. О. - Державна послуга як категорія державознавства (2009)
Шпагіна I. С. - Функціональний аналіз компетенції: методологічний аспект (2009)
Остапенко Т. О. - Сімейне право Лівобережної України (друга половина XVII — перша половина XVIII ст.) (2009)
Нігреєва О. О. - Деякі аспекти правового регулювання іпотеки морського судна у країнах романо-германської правової сім'ї (2009)
Дзевелюк А. В. - М. Ю. Чижов про співвідношення державознавства та правознавства (2009)
Вовк П. В. - До питання про визначення поняття стадії судового адміністративного процесу (2009)
Сурилов А. А. - Инновационная реформа губернатора М. С. Воронцова (2009)
Іванченко О. М. - Норми національного та міжнародного права у практиці Конституційного Суду України (2009)
Неугодніков А. О. - Специфіка правових актів індивідуальної дії (2009)
Цал-Цалко Ю. Ю. - До визначення сутності моменту виникнення права спільної сумісної власності подружжя (2009)
Крестовська H. М. - Методологічні засади дослідження ювенального права України (2009)
Гудима Д. А. - Антропологічна парадигма й антропологічні дослідницькі підходи: загальна характеристика (2009)
Оборотов I. Г. - Темпоральний вимір правової реальності (2009)
Шелестов К. А. - Методологічні вимоги до вивчення правової карти світу (2009)
Рудик Ю. В. - Сучасні погляди на поняття "функція права" (2009)
Василенко М. Д. - Методологічне розуміння впливу держави на інноваційну діяльність: правовий аспект (2009)
Кулі К. К. - Інновації у місцевому самоврядуванні як складова муніципальної реформи в Україні (2009)
Москальчук К. М. - Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (2009)
Ковбасюк С. В. - Институционализм в государствоведении (2009)
Мандриченко Ж. В. - Реститутивные возможности института медиации (2009)
Бальцій Ю. Ю. - Правова природа статутів територіальних громад (2009)
Кобилянський К. М. - Визначення підсудності справ, у яких однією зі сторін є суд або суддя цього суду (2009)
Фомічова Н. В. - Історичні аспекти становлення спадкового права (2009)
Ковбан А. В. - Правова природа свободи світогляду: онтологічне та аксіологічне поняття (2009)
Антинескул О. В. - Засади конституційного регулювання державного управління і самоврядування в країнах ЄС (2009)
Мельниченко Н. О. - Засади конституційного регулювання соціокультурної сфери країн ЄС (2009)
Ван Цзянь. - Компенсація шкоди та збитків, що спричинені скоєнням злочину як кримінально-правовий захід (2009)
Кравченко С. П. - О языковых основах формирования категориального аппарата юриспруденции (2009)
Додин Е. В. - Влияние теоретических разработок А. В. Сурилова на возникновение и развитие понятийно-категориального аппарата таможенной политики и таможенного права в Украине (2009)
Полянский Ю. Е. - Использование историко-аналитического подхода в процессе судебной реформы в Украине (2009)
Свида Т. О. - Венеціанська комісія про європейські стандарти виборів (2009)
Дашковська А. В. - Концептуальні засади участі засобів масової інформації у виборчому процесі в Україні (2009)
Мішина Н. В. - Самоорганізація населення в Україні: категоріальний апарат (2009)
Мойсак С. М. - Співвідношення актів управління і адміністративних договорів (2009)
Терзианова Е. В. - Сравнительно-правовой метод в исследовании проблемы имплементации европейских антилегализационных норм в законодательство Украины (2009)
Квасніцька О. О. - Дефініції у будівельному законодавстві України (2009)
Синявська Я. С. - Щодо відповідальності учасників повного товариства (2009)
Балобанова Д. О. - Зміна понять: від політики боротьби зі злочинністю до політики протидії злочинності (2009)
Дьоменко С. В. - Спірні питання визначення поняття "особистість злочинця" (2009)
Михайленко Д. Г. - Тенденції щодо визначення поняття корупції та її співвідношення з хабарництвом (2009)
Рекун B. А. - Третейське самоврядування як гарантія незалежності третейських судів (2009)
Мельник C. Б. - О хозяйственно-правовых средствах предотвращения злоупотреблений монопольной властью на рынке (2009)
Гловюк І. В. - Судовий контроль як категорія теорії судової діяльності у кримінальному процесі (2009)
Журавель М. В. - Інститут "наказного гетьмана" в системі вищих органів влади Гетьманщини в XVII - XVIII ст (2009)
Лагутіна І. В. - Страйк як спосіб захисту колективних трудових прав та інтересів працівників (2009)
Туляков В. - Категорія кримінального проступку в правовій доктрині, Дмитрук М. (2009)
Завальнюк В. В. - Еволюція в антропології права (2009)
Туляков В. О. - Апроксимація у кримінальному законодавстві (2009)
Зелінська Н. А. - Пріоритети міжнародного співробітництва України в контексті гармонізації кримінального права (2009)
Мирошниченко Н. А. - Перспективи вдосконалення Кримінального кодексу України (2009)
Бондаренко Н. О. - Принцип законності у становленні кримінального права країн Євросоюзу (2009)
Орловська Н. А. - Характер санкцій кримінально-правових норм: проблеми трансформації (2009)
Березовська H. Л. - Поняття системи покарань неповнолітніх (2009)
Федоров В. М. - Проблеми організованої злочинності і їх вирішення в кримінальному законі (2009)
Сухоребрий I. І. - Порівняльний аналіз вітчизняної та міжнародної правової бази з питань протидії корупційним злочинам (2009)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Питання міжнародної кримінальної відповідальності за дискримінаційні злочини (2009)
Горбачова I. М. - Заходи безпеки в системі кримінально-правових наслідків злочинного діяння за кримінальним законодавством України (2009)
Оцяця А. С. - Динаміка охоронної функції кримінального права (2009)
Гуртовенко О. Л. - Значення для кримінального права України рішень Європейського суду з прав людини стосовно образи (2009)
Михайленко Д. Г. - Кримінально-правова характеристика хабара (2009)
Титомер Є. В. - Характеристика шкоди у злочинах проти встановленого порядку дотримання банківської таємниці (2009)
Лупіносова О. М. - Суб'єкт умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони (2009)
Божик О. В. - Кримінально-правова охорона міждержавного усиновлення (2009)
Полянський Є. Ю. - Реформування вітчизняного законодавства про призначення покарання з урахуванням іноземного досвіду застосування формалізованих санкцій (2009)
Сікан О. М. - Історія розвитку кримінального законодавства, спрямованого на захист інтересів сім'ї та неповнолітніх (2009)
Цитряк В. Я. - Корупція та хабарництво: проблеми визначення та співвідношення понять (2009)
Кузембаєв О. С. - Судова практика як джерело кримінального права (2009)
Поліщук О. М. - Щодо питання про кримінально-правове заохочення (2009)
Допілка В. О. - Поняття та значення суб'єктивних ознак контрабанди (2009)
Дмитрук М. М. - Становлення категорії проступку в кримінально-правовій доктрині: проблема термінології (2009)
Маковецька Н. Є. - Об'єкт умисного вбивства за кримінальним правом України та Республіки Польща (2009)
Дрьомін B. М. - Каральна політика держави та проблеми деінституціалізації тюремного середовища (2009)
Коломієць Ю. Ю. - Вплив марксистсько-ленінської ідеології на поняття, сутність та зміст кримінальної політики (2009)
Балобанова Д. О. - Загальні засади теорії криміналізації (2009)
Стрелковська Ю. О. - Кримінологічна характеристика та протидія етнічній організованій злочинності (2009)
Албул C. В. - Корисливі мотиви вчинення корисливо-насильницьких злочинів: ознаки та соціальна сутність (2009)
Мирошниченко Н. М. - Неповнолітній суб'єкт злочину (2009)
Вечерова Є. М. - Кримінально-правовий вплив на неповнолітніх в Україні: деякі проблеми ефективності (2009)
Мельничок В. М. - Криміналістична характеристика вікових особливостей криміногенної поведінки неповнолітніх (2009)
Підгородинський В. М. - Еволюція нормативного регулювання торгівлі людьми в історії людства (2009)
Ужва Л. О. - Диференціація юридичної відповідальності за різні види правопорушень (2009)
Хлистова Н. Б. - Зміщення акцентів правозастосування у кримінальному праві: крізь призму правомірної поведінки (2009)
Дмитришина Т. І. - Призначення покарання неповнолітнім: деякі концептуальні положення (2009)
Притула А. М. - Рішення Міжнародного суду ООН у справі щодо делімітації морських просторів та проблеми притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, які вчинено у виключній (морській) економічній зоні України (2009)
Ван-Цзянь В. - Кримінально-правові концепти та їх реалізація, Іскендеров Ф. Ш., Туляков Ф. Ш. (2009)
Неледва H. В. - Правозастосування як основний напрямок впливу судової практики на національну правову систему (2009)
Нестерчук Л. П. - Етичні основи в діяльності суддів України (2009)
Мазаратій A. В. - Кримінальне переслідування як функція прокуратури (2009)
Волошина B. К. - Судовий контроль як специфічний принцип досудового провадження (2009)
Пожар В. Г. - Класифікація представництва у кримінальному судочинстві (2009)
Гловюк І. В. - Оскарження постанови про порушення кримінальної справи: аналіз змін до КПК України (2009)
Лавренюк B. В. - Тактичні прийоми допиту обвинувачених у конфліктній ситуації при розслідуванні крадіжок, вчинених організованою злочинною групою (2009)
Крикливий Р. М. - Деякі питання криміналістичного забезпечення підтримання державного обвинувачення в суді (2009)
Ємельянов C. Л. - Деякі аспекти криміналістичної характеристики сучасних комп'ютерних злочинців (2009)
Комісарчук Р. В. - Взаємодія правоохоронних та контролюючих органів України при розслідуванні злочинів проти порядку приватизації (2009)
Шилін Д. В. - Співвідношення преюдиції із суміжними поняттями (2009)
Рекун В. А. - Проблеми виконання рішень третейських судів (2009)
Колесниченко В. М. - Принципи судового розгляду виборчих спорів в Україні (2009)
Джолос C. В. - Форма етатистської держави (2009)
Завальнюк В. В. - Роль юридичної антропології у сучасному правовому розвитку (2009)
Канцір В. С. - Політико-психологічні особливості міжнародного тероризму (2009)
Толокнов A. А. - Деякі аспекти загального визначення поняття інформації (2009)
Задерейко О. В. - Технології визначення місцеположення користувачів мобільних мереж (2009)
Козін О. Б. - Особливості використання Інтернет-технологій для студентів юридичних ВНЗ (2009)
Гаращук B. В. - Особливості використання інтерактивної дошки при проведенні занять з інформатики (2009)
Якутко В. Ф. - Особливості використання поліграфа в Україні (2009)
Чанишев Р. І. - Використання технологій бездротового зв'язку у навчальному процесі (2009)
Логінова Н. І. - Аналіз використання системи дистанційного навчання Мооdlе в навчальному процесі ОНЮА (2009)
Колесніченко В. В. - Сучасна юридична наука про класифікацію принципів права Європейського Союзу: критичний аналіз (2009)
Серова О. - Обеспечение доступности информации – важнейшая задача библиотек (2012)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Модернізаційна стратегія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери (2012)
Гранчак Т. - Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту (2012)
Самохіна Н. - Архівування інформаційних ресурсів у системі формування електронної бібліотеки (2012)
Молчан Ж. - Автоматизация библиотечных процессов на основе современных проектных решений радиочастотной идентификации (RFID) объектов (2012)
Добко Т. - Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства (2012)
Голуб М. - Metropolis Kijoviensis. Каталог і тексти петербурзьких зібрань (2012)
Малолєтова Н. - Пам’ять нації (До 100-річчя заснування Німецької національної бібліотеки) (2012)
Смаглова Н. - Інформаційні ресурси, технології і послуги в бібліотеках науково-дослідних установ НАН України (2012)
Безпала Г. - Дні австрійської культури в Дрогобичі (2012)
Дем’янюк Л. - Міжнародна конференція з питань поширення перської мови та літератури: стан, проблеми, перспективи (2012)
Покликана творити добро (2012)
Генератор класифікаційної думки (2012)
Професіонал, новатор, особистість (2012)
Музиченко П. П. - Статути Великого князівства Литовського — видатна пам'ятка права слов'янських народів (2009)
Харитонов Є. О. - Рецепція римського права у статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та деякі результати, Харитонова О. І. (2009)
Усенко І. Б. - Держава і право Великого князівства Литовського у дослідженнях учених Всеукраїнської Академії Наук (2009)
Бойко І. Й. - Польське право як важливе джерело Статутів Великого князівства Литовського (1529-1588 рр.) (2009)
Долматова Н. І. - Волинський статут як джерело Статуту Великого князівства Литовського 1588 року (2009)
Крумаленко М. В. - Проблема правового становища етнорелігійних груп Великого князівства Литовського в сучасній історіографії (2009)
Кобилецький М. М. - Поширення магдебурзького права на українських землях Великого князівства Литовського (2009)
Дзейко Ж. О. - Законодавча техніка у Великому князівстві Литовському (2009)
Мандюк Т. С. - Руська Правда як джерело укладання Статутів Великого князівства Литовського (2009)
Вовк О. Й. - Джерельна база дослідження литовсько-руського права (2009)
Панова-Стрюк Н. В. - Одеська школа вивчення Статутів Великого князівства Литовського у XIX ст (2009)
Литвиненко Т. М. - Структура Статуту Великого князівства Литовського 1588 року (2009)
Саленко В. І. - Вплив Статутів Великого князівства Литовського на розвиток правової думки в Україні (2009)
Тищенко Ю. В. - Мифологические основания нормативных положений Статута Великого княжества Литовского 1529 года (2009)
Семенова А. В. - Вивчення Статутів Великого князівства Литовського у процесі професійної підготовки як засіб формування критичного мислення у майбутніх правознавців (2009)
Писаренко Л. М. - Статус української мови в правових документах періоду Великого князівства Литовського (2009)
Аракелян М. Р. - Еволюція інституту адвокатури на українських землях за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Коробович А. - Судебная система на занятых Россией восточных землях Речи Посполитой (ХVIII-ХІХ вв.) (2009)
Сокальська О. В. - Коронне "Бсгийпшт" чи литовсько-руське "выведанье": досудове слідство на українських землях у XVI столітті (2009)
Петровський В. М. - Поліцейська функція у діяльності судових чиновників за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Журбелюк Г. В. - Регулювання проблем судоустрою Статутом Великого князівства Литовського 1588 р.: осучаснення досвіду (2009)
Резнік О. І. - Склад та компетенція підкоморських судів за Статутом Великого князівства Литовського 1566 року (2009)
Філінюк І. Г. - Військове судочинство доби Великого князівства Литовського (2009)
Самохвалов В. П. - Проблеми дослідження інституту третейського суду Великого князівства Литовського, Вангородська Н. А. (2009)
Бедрій М. - Статути Великого князівства Литовського як джерела правового регулювання діяльності копних судів на українських землях (1529-1842 рр.) (2009)
Завальнюк В. В. - Судовий плюралізм: легалізована та делегалізована юстиція (2009)
Єфремова Н. В. - Інститут представництва (в політичному сенсі) в Статутах Великого князівства Литовського 1566 та 1588 рр (2009)
Волошкевич Г. А. - Правове оформлення шляхетського стану у Статутах Великого князівства Литовського (2009)
Ковальова С. Г. - Статути Великого князівства Литовського як етап еволюції законодавчих повноважень господаря (2009)
Бондарук Т. І. - Пани-рада як аристократичний елемент у системі органів влади Великого князівства Литовського (за працями О. О. Малиновського) (2009)
Петровська Н. В. - Закріпачення селянства за Статутом Великого князівства Литовського 1529 року (2009)
Аніщук Н. В. - Правовий досвід Великого князівства Литовського у розв'язанні проблеми насильства щодо жінок у сім'ї (2009)
Киндюк Б. В. - Охрана лесов по Статуту Великого княжества Литовского 1588 года (2009)
Форманюк В. І. - Литовські статути як правові гарантії формування системи національного права на Правобережній Україні XVI-XVІІ ст (2009)
Бахуринська О. О. - Уставні земські грамоти як кримінально-правові джерела Литовського статуту 1529 року (2009)
Остапенко Т. О. - Вплив Статуту Великого князівства Литовського 1588 року на формування системи права України-Гетьманщини другої половини XVII — 80-х рр. ХУШ ст (2009)
Поперечна Н. В. - Опікунське право в Статуті Великого князівства Литовського 1529 року (2009)
Майкут X. В. - Інститут забезпечення зобов'язань на українських землях за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Сенчук В. В. - Досвід реєстрації нерухомого майна та прав на нього у Великому князівстві Литовському (2009)
Журавель М. В. - Становлення державної служби Гетьманщини в другій половині XVII — XVIII ст. (на прикладі діяльності канцеляристів Генеральної військової канцелярії) (2009)
Єпур М. В. - Покарання за злочини проти держави за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Рязанов М. Ю. - Слов'янські засади норм Литовських статутів (2009)
Крижанівський А. Ф. - Сучасний правопорядок: контури теорії (2009)
Оборотов Ю. Н. - Ценностно-нормативные основания стабильного правопорядка (2009)
Анцупова Т. А. - Механизм правотворчества в рамках формирования правопорядка Совета Европы (2009)
Дрьоміна-Волок Н. В. - "Імперативізація" міжнародного права в контексті становлення сучасного міжнародного правопорядку (2009)
Василенко А. М. - Розвиток етнічності в проявах багатокультурності в контексті правопорядку (досвід Канади) (2009)
Ковбасюк С. В. - Институционализация и устойчивость правопорядка (2009)
Мельничук О. С. - Аксиогерменевтический аспект правопорядка, Горобец К. В. (2009)
Сидоренко О. М. - Вплив релігійних норм на становлення правопорядку в Україні (2009)
Пасенюк О. М. - Правова теорія постмодерну як методологічний підхід до реформування вітчизняного судівництва (2009)
Геселев О. В. - Інтегративне праворозуміння як складова сучасної постмодерної правової культури: сутність та актуальне значення (2009)
Бехруз Х. - Классификации правовых систем: цивилизационный подход (2009)
Ківалова Т. С. - Розвиток міжнародно-правових принципів в епоху глобалізації (2009)
Рудик Ю. В. - Соціальні функції права у розумінні мислителів модерної доби (2009)
Матвеева Л. Г. - Правоінтерпретаційна діяльність як чинник вдосконалення законодавства (2009)
Латковська Т. А. - Банківська діяльність як предмет регулювання різних галузей законодавства (2009)
Мішина Н. В. - Територіальна самоорганізація населення в Україні та її організаційно-правові форми (2009)
Томчак Н. В. - Аспекти організаційно-управлінського забезпечення судової влади України (2009)
Пустовой B. С. - Категорії централізації та децентралізації державної влади в державознавстві (2009)
Джолос C. В. - Форма державного режиму етатистської держави (2009)
Микитин Ю. І. - Медіація як стадія кримінального процесу: за і проти (2009)
Москаленко Г. В. - Поняття та особливості етапів розслідування злочинів (2009)
Стефанчишена Т. М. - Роль ислама в формировании исламского деликтного права (2009)
Цимбал М. І. - Питання визначення суб'єкта незаконного використання спеціальних технічних заходів негласного отримання інформації (2009)
Бабін Б. В. - Еволюція програмних засобів правового регулювання міжнародних відносин у XX ст (2009)
Ковбан А. В. - Поняття елементних складових механізму реалізації свободи людини на світогляд та віросповідання (2009)
Баркар О. А. - До питання про елементи криміналістичної характеристики розбоїв, що вчиняються на автомобільному транспорті (2009)
Томин С. В. - Допит підозрюваного та обвинуваченого за участю захисника: процесуальні та тактичні проблеми (2009)
Валевська О. А. - Організаційно-правові засади владної діяльності у сфері захисту ресурсів та довкілля Азово-Чорноморського басейну (2009)
Ніколаев О. А. - Проблеми вдосконалення законодавства України у сфері міжнаціональних відносин: взаємозв'язок законопроектної роботи та правової доктрини (2009)
Нетудихатка О. Ю. - Судова експертиза материнської смерті під час вагітності (2009)
Третьяк Е. В. - Феномен відомчих програм у сфері правоохоронної діяльності (2009)
Погібко О. І. - Правові аспекти комплектування військовослужбовцями контрактної служби військових формувань України (2009)
Лобода Ю. П. - Погляди Є. Ерліха та А. Кристера на звичаєве право як правову реальність: порівняльний аналіз (2009)
Маслова Я. І. - Контроль та нагляд у державному управлінні автомобільними дорогами (2009)
Поперечна H. В. - Інституційні засади правового порядку Запорізької Січі (2009)
Караханян К. М. - Аукціонний продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти приватизації: питання правового регулювання (2009)
Кізлова О. С. - Класифікація цивільно-правових засобів забезпечення зобов'язань у римському приватному праві (2009)
Зайвий Т. В. - Поняття та ознаки категорії "вид цивільного судочинства" (2009)
Царьова Л. К. - Емісія готівкових грошей в Україні: теоретичні основи та принципи (2009)
Лукашев О. А. - Гроші як системна категорія при побудові системи фінансового права (2009)
Поляков I. І. - Правовий нігілізм і правовий ідеалізм: поняття й форми вираження (2009)
Крестовська Н. М. - Нове монографічне дослідження з історії держави і права України (2009)
Двойних К. Є. - Технології "п'ятого" покоління на Інтернет-сайті ОНЮА (2009)
Завальнюк B. В. - Антрополого-герменевтичний підхід до характеристики правової реальності: становлення концепцій (2009)
Івакін О. А. - Роль герменевтики М. Гайдеггера у розумінні предмета і методу філософії (2009)
Мамич М. В. - Проблеми юридичної герменевтики в працях Г.-Г. Гадамера (2009)
Удовіка Л. Г. - Інтегральна програма тлумачення права Р. Дворкіна (2009)
Дамірлі М. А. - Специфіка компаративістсько-правової герменевтики (2009)
Довгополова О. А. - Герменевтика новозавітних вимог в контексті концепції біблійного закону (за матеріалами "Короткого трактату про політичну владу" Дж. Понета) (2009)
Донченко О. П. - Свобода як категорія права (герменевтичний аспект) (2009)
Зуєва А. М. - Категорії "логічне" та "історичне" як елементи інтерпретаційної гіпотези праворозуміння: логіко-методологічний аналіз (2009)
Бірюков Р. М. - Теорія метафори, герменевтика та проблеми методології правової науки (2009)
Бойко Л. М. - Особливості застосування герменевтичного підходу у дослідженні правового менталітету (2009)
Карвацька C. Б. - Формування герменевтичної інтерпретації: історико-правові та лінгвістичні питання (2009)
Фальковський А. О. - Різноманітність аксіологічних підходів у методології права (2009)
Кривцова І. С. - Можливості співробітництва герменевтичного та синергетичного підходів у пізнанні правових явищ (2009)
Макаренков О. Л. - Застосування герменевтичного методу в дослідженні феномена відкритості суспільства (2009)
Мельничук О. С. - Філософські основи осягнення аксіосфери права (2009)
Ромашкін С. В. - Ідеї історичної школи права в становленні юридичної герменевтики (2009)
Стовба О. В. - Що зветься герменевтикою права? Сенс і засади правової герменевтики (2009)
Шелестов К. О. - Праворозуміння та герменевтика (2009)
Сумарокова Л. М. - Дефінітивна норма та її герменевтичний аспект (2009)
Бабін Б. В. - Герменевтичний аналіз категорії "міжнародна програма" у контексті теорії міжнародного права (2009)
Бігун В. С. - Юридична герменевтика правосуддя (вибрані аспекти) (2009)
Гловюк І. В. - Концептуальні питання тлумачення поняття "правосуддя у кримінальних справах" (2009)
Джураєва О. О. - Герменевтичний підхід до визначення поняття сучасної держави (2009)
Дудаш Т. І. - Розуміння та пояснення в юриспруденції та у правовому регулюванні (2009)
Дятленко Н. М. - До питання про тлумачення терміна "економічна конституція" в праві Німеччини (2009)
Капустіна Н. Б. - Проблема інтерпретації влади в комунікативній філософії (2009)
Картузов М. Ю. - Проблеми тлумачення норм господарсько-процесуального права про підвідомчість спорів (2009)
Ковбасюк C. В. - Сучасна інтерпретація поняття "інституціоналізація" (2009)
Козаченко О. В. - Герменевтичний вимір категорій кримінального закону (2009)
Крестовська Н. М. - Евристичні можливості герменевтики в ювенально-правових дослідженнях (2009)
Нємченко І. В. - Поняття "суверенітет" в англійській політичній думці першої половини XVII ст (2009)
Павлусів Н. М. - Відображення правової дійсності художньою літературою: напрямки філософсько-правової інтерпретації (2009)
Рабінович С. П. - Право на повагу до приватного життя у практиці Страсбурзького суду: інтерпретація з позицій герменевтики буття (2009)
Сатохіна Н. І. - Проблема розуміння у здійсненні права (2009)
Василенко М. Д. - Герменевтичний підхід до інноваційної діяльності: технологічні парки (2009)
Паляничко Д. Г. - Загальне поняття порнографії, її види та критерії визначення (2009)
Скакун О. Ф. - Метод інтерпретації правових ідей і правових норм: загальне й особливе (2009)
Подцерковний О. П. - Проблеми методології тлумачення в контексті галузевих, зокрема й господарсько-правових, досліджень (2009)
Зелінська Н. А. - Природно-правова інтерпретація поняття "міжнародний злочин" (2009)
Бальжик І. А. - Герменевтика та екзегеза: єдність та відмінність (2009)
Бехруз Х. - Герменевтика в дослідженні Корану як фундаментального джерела ісламського права (2009)
Гончаров В. В. - До питання про функціональне тлумачення змісту юридичних норм (2009)
Гудима Д. А. - Людина правова та юридична: спроба антрополого-герменевтичного аналізу (2009)
Кобзар A. В. - Реорганізація і реструктуризація: цивільно-правова інтерпретація (2009)
Кожухар B. А. - Різноманіття смислів поняття "відновна відповідальність" (2009)
Лобода Ю. П. - Правова традиція українського народу: герменевтичний підхід (2009)
Мартинюк Е. І. - Свобода совісті: герменевтичний аспект, Никитченко О. Е. (2009)
Мішина Н. В. - Герменевтика у галузі конституційного права України (на матеріалах Інституту органів самоорганізації населення) (2009)
Нестеренко C. С. - До визначення поняття екстрадиції у міжнародному праві (2009)
Трач Н. С. - Лінгвістична експертиза правових документів: герменевтичний аспект (на прикладі тексту заповіту) (2009)
Юлинецкая Ю. В. - Лингвистические и экстралингвистические способы толкования международного договора (2009)
Чувакова Г. М. - Інтерпретація поняття "правова аномалія" (2009)
Василенко А. М. - Тлумачення міжетнічних взаємодій з позицій багатокультурності в Канаді: еволюція держави та права (2009)
Дрьоміна-Волок Н. В. - "Імперативізація" міжнародного права (2009)
Смазнова I. С. - Соціокультурний аспект тероризму (2009)
Ткаченко А. В. - Энигма функционализма сравнительного правоведения (2009)
Раковська Ю. В. - Проблема торгівлі людьми у контексті прав людини (2009)
Додіна С. С. - Питання методики проведення релігієзнавчої експертизи (2009)
Езеров А. А. - Конфликтологическая экспертиза конституционного законодательства (2009)
Галицький І. В. - Генезис толерантності та її застосування в правовому середовищі (2009)
Артеменко І. А. - Правові основи міжнародного співробітництва України у сфері боротьби з корупцією (2009)
Сляднєва Г. О. - Співвідношення категорій інформації та комерційної таємниці (2009)
Лічак Д. В. - Проблеми визначення поняття "державна підтримка суб'єктів господарювання" (2009)
Ткаля О. В. - Правовий імунітет та суміжні правові категорії (2009)
Личко В. С. - Поняття та види правової допомоги (2009)
Іванченко О. М. - Норми національного та міжнародного права: колізії та взаємодія (2009)
Кругляк Ю. В. - Булгаковское "Собачье сердце" как литературный вызов государственной и правовой жизни советского общества (2009)
Муравська Ю. В. - Правова природа реорганізаційних договорів (2009)
Федоров В. А. - Державний борг як ознака сучасної держави (2009)
Поєдинок О. Р. - Законодавство України про біженців у світлі міжнародно-правових стандартів захисту: недоліки та шляхи вдосконалення (2009)
Дмитрик О. О. - Деякі міркування стосовно визначення місця актів судової влади у системі джерел фінансового права (2009)
Харитонов Є. О. - До визначення поняття та системи цивілістики (науки цивільного права) (2009)
Некіт К. Г. - Конструктивний траст як аналог інституту законного представництва: ідеї римського права та сучасне втілення (2009)
Гужва A. М. - Формули "quod interest", "qanti interest" у договорі найму за римським правом (2009)
Дихта H. М. - Поняття та характерні риси договору доручення за римським приватним правом (2009)
Цибульська О. Ю. - Правове становище відказоодержувачів за заповідальним відказом (2009)
Смілянець I. П. - Поява інституту переведення боргу або заміни боржника у зобов'язанні (2009)
Попсуєнко Л. О. - Формування правового статусу християнської церкви за римським імператорським законодавством (2009)
Харитонова О. І. - До визначення поняття права інтелектуальної власності (2009)
Вороніна Н. В. - Способи набуття та припинення права власності (2009)
Голубєва Н. Ю. - Свобода договору як принцип цивільного права (2009)
Деревнін B. С. - Цивільно-правова відповідальність: теоретичні аспекти (2009)
Клім С. І. - Значення судової практики як додаткового джерела цивільного права (2009)
Литовченко В. В. - Щодо обов'язку утримання житлового фонду: законодавство та судова практика (2009)
Лукавецька О. М. - Деякі зауваження щодо регулювання обміну житла за проектом ЖК України (2009)
Терещенко В. Ю. - Цивільно-правова кваліфікація форм самочинного будівництва (2009)
Макода B. Є. - Об'єкти промислової власності в період глобалізації та розвитку інноваційного бізнесу (2009)
Кривенко Ю. В. - Види релігійних організацій (2009)
Чванкін C. А. - Особливості представництва юридичних осіб у цивільному процесі (2009)
Черновалюк Ю. Ю. - Деякі проблемні питання щодо правового регулювання патронату за законодавством України (2009)
Дербакова Ю. А. - Загальнотеоретичні аспекти захисту цивільних прав неповнолітніми (малолітніми) особами (2009)
Черногор Н. В. - Проблема строку прийняття та відмови від заповідального відказу (2009)
Вишняков О. К. - Характер та сучасні тенденції регулювання цивільних майнових відносин у Європейському Союзі (2009)
Ахмач Г. М. - Вплив цивільного права на регулювання договірних правовідносин членів сім'ї (2009)
Гареєв Є. Ш. - Проблеми захисту патентних прав за допомогою кримінально-правових способів (2009)
Аблятіпова Н. А. - Проблеми сурогатного материнства в Україні (2009)
Мінченко Р. М. - Правова активність особистості в умовах еволюції української державності (2009)
Кирилюк A. В. - Ліцензійний договір на використання літературних творів як вид авторського договору (2009)
Кузьменко Т. С. - Конвергенція складових компонентів бренда (2009)
Кулібаба B. С. - Щодо поняття бренда (2009)
Кулініч О. О. - Доменне ім'я як похідний засіб індивідуалізації інформаційних ресурсів фізичних та юридичних осіб у мережі Інтернет (2009)
Мазуренко C. В. - Вільне відтворення бібліотеками об'єктів авторського права з ціллю навчання, науки та культури (2009)
Петренко В. С. - Деякі питання створення акціонерного товариства (2009)
Сидоренко М. В. - Деякі аспекти практичної реалізації положень Закону України "Про холдингові компанії в Україні" (2009)
Симонян Ю. Ю. - Засновницький договір командитного товариства (2009)
Ульянова Г. О. - Контрольні повноваження організацій колективного управління (2009)
Денисенко К. В. - Право на дивіденди за Законом України "Про акціонерні товариства" (2009)
Заборовський В. В. - Загальні положення процедури конвертації акції (2009)
Синявська Я. С. - Підстави виникнення майнової відповідальності учасників повного товариства за його зобов'язаннями (2009)
Адамов А. С. - Історичні аспекти взаємного страхування (2009)
Адамова О. С. - Договір морського круїзу (2009)
Бабич І. Г. - Одностороннє розірвання договору (2009)
Березовський Р. С. - Право зворотної вимоги (регресу) за цивільним законодавством України (2009)
Булеца С. Б. - Договір про надання медичних послуг (2009)
Гончаренко B. О. - Вексель як вид боргового цінного паперу (2009)
Давидова І. В. - Види недійсних правочинів (2009)
Дрішлюк О. П. - Особливості розірвання договору як способу захисту цивільних прав та інтересів боржника (2009)
Єсіпова Л. О. - Цивільно-правові аспекти відповідальності за шкоду, заподіяну малолітніми фізичними особами (2009)
Кізлова О. С. - Специфіка договору застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення (2009)
Меденцев П. А. - Одностороння відмова від договору в контексті проблеми правових наслідків порушення зобов'язання (2009)
Чухрай Т. Р. - Міжнародно-правове та національне регулювання перевезення вантажу морським транспортом (2009)
Токарева В. О. - Страхування предметів мистецтва (2009)
Ткалич М. О. - Правова природа та особливості укладення контракту про спортивну діяльність (2009)
Абрамов Н. В. - Память об Илье Вениаминовиче Шерешевском (120 лет со дня рождения) (2009)
Вишняков О. К. - "Человек с "раньшего" времени..." (2009)
Самадурова В. В. - Шерешевський Ілля Веніамінович (2009)
Додин Е. В. - Воспоминания о И. В. Шерешевском (2009)
Стависький П. Р. - Шерешевский Илья Вениаминович (2009)
Завальнюк В. В. - Взаємодія суспільства і права: антропологічний вимір (2009)
Бігун В. С. - Правосуддя в цивільному судочинстві: обриси філософсько-правових особливостей здійснення (мета, предмет, право, суб'єкт, принципи) (2009)
Біла-Тіунова Л. Р. - Становлення та розвиток наукової думки щодо службової кар'єри в Російській імперії наприкінці XVIII — на початку XX ст (2009)
Подцерковний О. П. - Перспективи розвитку виключної компетенції господарських судів, Пироговський В. Т. (2009)
Бондик В. А. - Система захисту галузей економіки за законодавством про банкрутство (2009)
Середа Г. - Загальна характеристика забезпечення безпеки суб'єктів кримінального судочинства та роль прокурора в його здійсненні (2009)
Цал-Цалко Ю. Ю. - Судове рішення про поділ спільного майна подружжя як результат розгляду справи (2009)
Темченко О. В. - Соціальна функція української держави у сфері захисту прав дитини (2009)
Ткаля О. В. - Особиста та колективна недоторканність як форма правового імунітету (2009)
Берлач Н. - Можливості участі України в процесі міжнародної співпраці у сфері розвитку ринку органічного сільського господарства (2009)
Томчак Н. В. - Роль національних програм у сфері судової реформи в Україні (2009)
Василенко М. Д. - Пільги в оподаткуванні проектів технопарків як відображення спеціального режиму їх функціонування (2009)
Проць О. Є. - Правова свідомість молоді в Україні: особливості та види деформації (2009)
Джураєва О. О. - Правоохоронна діяльність у забезпеченні правопорядку в сучасній державі (2009)
Добровольська В. В. - Деякі питання валютного контролю у сфері господарювання (2009)
Козачук Д. А. - Особливості нагородних адміністративних процедур та напрями їх вдосконалення (2009)
Ульяновська О. В. - Сутність правової фікції (2009)
Іванченко О. М. - Проблема імплементації норм міжнародного права в національне кримінальне законодавство України (2009)
Погібко О. І. - Нормативно-правові питання розвитку системи забезпечення воєнної безпеки — складової національної безпеки і оборони України (2009)
Пацурківський П. С. - Пострадянська теорія бюджетного права: доробок, гідний викликам часу (2009)
Чанишева Г. І. - Декларація МОП про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації: зміст і значення (2010)
Сирота І. М. - Страховий (трудовий) стаж як головна умова пенсійного забезпечення у солідарній системі (2010)
Додіна Т. М. - До питання про реалізацію права на працю осіб із сімейними обов'язками (2010)
Харитонова Л. І. - Особливості пенсійного забезпечення працівників водного транспорту (2010)
Вишновецька С. В. - Системний підхід у дослідженні методологічних проблем загальної теорії трудового права: постановка проблеми (2010)
Сонін О. Є. - Способи захисту права на відпустку судом (2010)
Тарасенко B. С. - Інформаційні технології у трудових відносинах (2010)
Краснов Є. В. - Основні трудові права в актах ООН (2010)
Лаврів О. Я. - Принцип забезпечення належної винагороди за працю в трудовому законодавстві України (2010)
Клейменова C. М. - До питання про засоби забезпечення договірних зобов'язань, спрямованих на надання послуг (2010)
Потопахіна О. М. - Міжнародні стандарти захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2010)
Слюсар А. М. - Форми державного нагляду і контролю у сфері захисту трудових прав працівників (2010)
Дробот Ж. А. - Зарубіжний досвід пенсійного забезпечення у разі втрати годувальника (2010)
Чанишев Р. І. - Інформація про персональні дані працівника та її захист (2010)
Волошина С. М. - Акти МОП про безпеку і гігієну праці та законодавство України (2010)
Больбот А. В. - Конституційно-правові засади соціального захисту в Україні та проблеми їх реалізації (2010)
Рудницька О. П. - Місце інституту гарантійних виплат у системі трудового права (2010)
Римар І. А. - Особливості правового статусу працівника і роботодавця як суб'єктів індивідуальних трудових відносин (2010)
Приміч Д. В. - Право на колективні переговори і укладання колективних договорів у міжнародних актах та законодавстві України (2010)
Тарасюк Т. М. - Закони як джерела права соціального захисту України (2010)
Пожаров Ю. В. - Відповідальність роботодавця у трудових правовідносинах (2010)
Шулипа М. Ю. - Дія актів трудового законодавства у часі за проектом Трудового кодексу України (2010)
Пожарова О. В. - Міжнародні стандарти захисту трудових прав жінок (2010)
Каракаш И. И. - О правовом регулировании отношений собственности на природные объекты и их ресурсы (2010)
Черемнова А. І. - Водний фонд України як об'єкт правової охорони (2010)
Степська О. В. - Правове регулювання дарування та міни як угод із земельними ділянками (2010)
Платонова Є. О. - Правове забезпечення формування та функціонування екологічної мережі України (2010)
Харитонова Т. Є. - Зміни у земельному законодавстві щодо виникнення та оформлення прав на земельну ділянку (2010)
Годованюк A. Й. - До питання щодо визначення правового режиму земель в Україні (2010)
Юрескул B. О. - Вдосконалення правового регулювання роздільного збирання твердих побутових відходів (2010)
Чумаченко І. Є. - Організаційно-правові засади інспекторського реагування щодо використання та охорони водних об'єктів та їх ресурсів (2010)
Калишук Л. А. - Теоретико-правові аспекти захисту екологічних прав в Україні та Європейському Союзі (2010)
Палій H. І. - Поняття та юридичні ознаки земель рекреаційного призначення (2010)
Погорєлова О. М. - Особливості використання земель водного фонду на орендних умовах (2010)
Сальман I. Ю. - Напрями вдосконалення правового регулювання діяльності в аграрному секторі (2010)
Терлецька Л. М. - Відшкодування збитків власникам земель та землекористувачам при самовільному зайнятті земельних ділянок (2010)
Фролова H. В. - Поняття водно-болотних угідь та їх класифікація (2010)
Караханян К. М. - Об'єкти та суб'єкти земельних аукціонів (2010)
Швець Є. І. - Порівняльний аналіз колізій у концесійному законодавстві України (2010)
Ріпенко A. І. - Правовий режим земель, зайнятих вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів (2010)
Недов И. Н. - Обеспечение экологических прав территориальных общин спецуполномоченными местных советов (2010)
Городецька I. А. - Державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель як носій державно-владних функцій та повноважень (2010)
Завальнюк B. В. - Антропологічний вимір та проблеми взаємовідносин суспільства і права (2010)
Юлдашев О. X. - Як вивести українську націю на новий цивілізаційний рівень (дійсне реформування у сфері освіти) (2010)
Галицький І. В. - Типи толерантності в сучасному суспільстві (2010)
Арнаутова Л. П. - Методологія і методи в правовій спадщині О. В. Сурілова (2010)
Бірюков Р. М. - Правовий розвиток в умовах глобалізації (2010)
Авдюгін Р. Г. - Забезпечення прав людини в Україні: міжнародні та національні засоби забезпечення (2010)
Терзі О. О. - Інтеграційний процес: засади правового регулювання (2010)
Севостьянова Н. І. - Виконання рішень Європейського суду з прав людини як форма імплементаційних процесів (2010)
Бондик В. А. - Трансформація відносин власності та її правовий зв'язок з інститутом банкрутства (2010)
Дятленко Н. М. - Використання норм основного закону Німеччини для врегулювання господарської діяльності (2010)
Бачеріков О. В. - Доказування в адміністративних справах, пов'язаних з виборчим процесом (2010)
Закаленко О. В. - Право на позов в адміністративному судочинстві (2010)
Фоміч Г. В. - Щорічне оцінювання діяльності публічних службовців: організаційно-правовий аспект (2010)
Федоров В. А. - Підстави класифікації та види державного боргу (2010)
Солдатський В. В. - Інститут процесуальних строків у стадії кримінального судочинства (2010)
Кравчук В. М. - Місце і функціональне призначення прокуратури в системі державної влади (2010)
Крикливий Р. М. - Ризики в діяльності державного обвинувача потребують комплексного аналізу та оцінки (2010)
Погібко О. І. - Правові засади врегулювання військового співробітництва — складової оборонного курсу держави (2010)
Грушко М. В. - Поняття "військовополонений" в міжнародному гуманітарному праві (2010)
Антонюк Н. О. - Об'єктивні ознаки складу продовжуваного злочину, Ясеницький В. Є. (2010)
Іванченко О. М. - Теорія гармонізації монізму і дуалізму у співвідношенні норм національного та норм міжнародного права (2010)
Супруновський A. І. - Проблеми формування міграційної політики України (2010)
Личко В. С. - Суб'єкти одержання безоплатної правової допомоги в Україні (2010)
Клочков В. О. - Еволюція застосування програмних актів у праві України (2010)
Іваницький О. Ю. - Правовий статус Автономної Республіки Крим у сучасних реаліях державного управління (2010)
Кравчук В. М. - Роль юридичних клінік у формуванні громадянського суспільства в Україні (2010)
Сахарук І. С. - Перспективи розвитку національного законодавства щодо заборони дискримінації у сфері праці (2010)
Погребняк Н. М. - Роль науково-дослідницьких організацій та науково-педагогічних шкіл у системі вищої педагогічної освіти Великобританії (2010)
Дмитришин Ю. Л. - Організація міського самоврядування в місті Торунь на основі хелмінського права (2010)
Кравчук М. В. - Новаторське видання у сфері військового права (2010)
Харитонов Є. О. - Формування "права загальної справедливості" в англосаксонській системі права, Гейко М. О. (2010)
Ибраева A. С. - Проблемы реализации права на свободное перемещение в свете председательствования Казахстана в ОБСЕ в 2010 году: международный и национальный опыт, Нездемковский В. В. (2010)
Булеца С. Б. - Право особи на безпечне довкілля для життя та здоров'я (2010)
Гуйван П. Д. - Питання захисту приватних прав особи, що виникають з публічно-правових спорів. Темпоральні аспекти (2010)
Гринько С. Д. - Ідеологічне значення римського права (2010)
Кісель B. Й. - До питання про організаційно-правову форму юридичних осіб публічного права (2010)
Адамова О. С. - Поняття та джерела туристського права (2010)
Бабич И. Г. - Принцип справедливости в римском праве и в современном гражданском праве Украины (2010)
Матійко М. В. - Засоби реалізації інформаційної функції цивільного права (2010)
Некіт К. Г. - Давньоримські категорії "fides" і "aequitas" як підґрунтя фідуціарних правовідносин (2010)
Форманюк (Валентин) В. В. - Поняття та ознаки локальних норм (2010)
Давидова І. В. - До питання про правову природу недійсності правочину (2010)
Деревнін B. С. - Правовий статус структурних підрозділів товарної біржі (2010)
Капталан И. М. - Политическая партия как субъект гражданского права (2010)
Чванкін C. А. - Особливості правового статусу третіх осіб у цивільному процесі України (2010)
Голубєва Н. Ю. - Поняття та система принципів цивільного процесуального права (2010)
Макода В. Є. - Цивільно-правові аспекти систематизації та удосконалення законодавства у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності, Борисова К. С. (2010)
Кулініч О. О. - Правова охорона персонажу літературного твору як "юридично значимого" елемента твору (2010)
Гареєв Є. Ш. - Розвиток вітчизняного патентного законодавства в дорадянські часи (2010)
Романадзе Л. Д. - Порядок визнання торговельних марок добре відомими в Україні (2010)
Ульянова Г. О. - Деякі питання співавторства (2010)
Кривенко Ю. В. - Право власності на землю релігійних організацій (2010)
Терещенко В. Ю. - Самочинне будівництво: цивілістичні підходи до визначення поняття (2010)
Василенко М. Д. - Створення національної інноваційної системи та її правове забезпечення (2010)
Кирилюк А. В. - Відповідальність за майнову шкоду, заподіяну невиконанням умов ліцензійного договору (2010)
Воронина Н. В. - Підстави та способи набуття права власності (2010)
Кузьменко Т. С. - Поняття, стуктурні компоненти та види бренда (2010)
Дербакова Ю. А. - Неповнолітні (малолітні) як суб'єкти авторських правовідносин (2010)
Сафончик О. І. - Деякі питання правового регулювання правовідносин "фактичного подружжя" щодо взаємного утримання (2010)
Глиняна К. М. - Порівняльно-правова характеристика режиму окремого проживання подружжя за законодавством України та деяких зарубіжних країн (2010)
Гончаренко В. О. - Охорона спадкового майна (2010)
Черногор H. В. - Час відкриття спадщини за заповітом з умовою (2010)
Цибульська О. Ю. - Правовий режим заповідальних розпоряджень (заповідального відказу і покладення) за законодавством України, Росії та Франції (2010)
Нечипуренко О. М. - Укладання договору перевезення пасажирів таксомоторами: цивільно-правовий аналіз, Резніченко С. В. (2010)
Отраднова О. О. - Критерії протиправності та правомірності в деліктних зобов'язаннях (2010)
Шишка I. Р. - Зміст договору на маркетингові дослідження (2010)
Кізлова О. С. - Функції застави у цивільному праві (2010)
Ткалич М. О. - Проблемні аспекти укладення, виконання і розірвання трансферних контрактів за законодавством України (2010)
Балан Я. В. - До питання розірвання договору найму житла (2010)
Гужва А. М. - Роль і місце категорії інтересу у договірних зобов'язаннях (2010)
Лукавецька О. М. - Правове регулювання обміну житла: чинне законодавство та тенденції розвитку (2010)
Озернюк Г. В. - Історичні джерела рентних правовідносин (2010)
Березовський Р. С. - Співвідношення регресних зобов'язань та суброгації (2010)
Самойленко Г. В. - Реалізація права особи на свободу пересування у договорі перевезення пасажира (2010)
Єсіпова Л. О. - Піднайом жилого приміщення в державному та громадському житлових фондах за чинним законодавством України (2010)
Адамов А. С. - Взаємне страхування судновласників. Досвід європейських країн (2010)
Токарева B. О. - Договір страхування предметів мистецтва та культурних цінностей (2010)
Степанович Д. Г. - Договір обслуговування авіаційної техніки в Державній прикордонній службі України (2010)
Ківалова Т. С. - До питання про визначення підстав зміни договору найму житла, Омельчук О. С. (2010)
Смілянець І. П. - Переведення боргу за законодавством зарубіжних країн (2010)
Чухрай Т. - Правова природа договору фрахтування (чартеру) (2010)
Церковна О. В. - Щодо механізму реалізації функцій цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди (2010)
Клім С. І. - Деякі проблемні питання відшкодування моральної шкоди (2010)
Завальнюк В. В. - Предмет юридичної антропології та теорії держави і права: особливості взаємодії (2010)
Якубовська Н. О. - Взаємодія економічних та політичних суб'єктів у рамках міжнародного правого порядку: історичний погляд (2010)
Стратонов B. М. - Реформування кримінально-процесуального законодавства України у світлі євроінтеграційних процесів (2010)
Трофімова Л. В. - Фінансова звітність як засіб фінансового менеджменту (2010)
Джолос C. В. - Етатистська держава як цінність (2010)
Пироговський B. Т. - Уточнення виключної компетенції судів має сприяти вирішенню проблем підвідомчості справ (2010)
Пархета A. А. - Полеміка розуміння поняття правового прецеденту (2010)
Нечипоренко C. І. - Поняття адміністративної процедури проходження служби в органах прокуратури (2010)
Лещенко Д. С. - Співвідношення дефініцій "комунальні юридичні особи" та "муніципальні юридичні особи" (2010)
Форманюк (Вікторія) B. В. - Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку (2010)
Димитрова М. В. - Органы адвокатского самоуправления в Федеративной Республике Германии (2010)
Мельниченко Н. О. - Конституційно-правові засади освітньої політики країн Скандинавії (2010)
Горбатенко О. В. - Основні ознаки правовідносин із загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (2010)
Латковська Т. А. - Розвиток фінансово-правових відносин у сучасних умовах (2010)
Солдатенко О. В. - До питання кошторисно-бюджетного фінансування (2010)
Чанишева А. Р. - Речові та зобов'язальні іпотечні цивільні правовідносини (2010)
Габріадзе М. - Формування категорії зобов'язань, що виникають у зв'язку зі створенням загрози охоронюваним законом правам та інтересам у цивільному законодавстві (2010)
Додин Е. В. - Товарищ и учитель! (2010)
Завальнюк B. В. - Держава з позицій юридичної антропології (2010)
Нечипоренко C. І. - Проходження служби в органах прокуратури як різновид публічної служби (2010)
Дрьомін В. М. - Формування тіньової економіки у сфері господарської діяльності як соціального інституту (2010)
Кізлова О. С. - Інститут застави в сучасних правових системах (2010)
Лукашев О. А. - До питання щодо організаційно-майнової природи фінансового правовідношення (2010)
Данілко Н. І. - Розмежування правосуб'ектності органів місцевого самоврядування різного рівня у земельних відносинах (2010)
Гасанова А. К. - Про зміст категорії "правовий конфлікт" у діяльності органів виконавчої влади (2010)
Званчук А. В. - Професійність і компетентність у правовій сфері: поняття та співвідношення (2010)
Калишук Л. А. - Щодо визначення понять "форми" та "способи" захисту екологічних прав громадян України (2010)
Клім С. І. - Природне та позитивне право: реальність чи ілюзорність аналогії? (2010)
Сакали М. Я. - Правова природа юридичної відповідальності за вчинення податкових правопорушень (2010)
Чухрай Т. Р. - Визначення поняття "морська пригода" і його значення (2010)
Мінченко Р. М. - Деякі питання касаційного провадження в цивільному судочинстві України (2010)
Андронов І. В. - Сутність та значення перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами (2010)
Бігун В. С. - Здійснення правосуддя в цивільному судочинстві: про право, правосудність і розсуд (філософсько-правові аспекти) (2010)
Волкова H. В. - Процесуальні особливості розгляду справ щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною (окремі аспекти) (2010)
Стоянова Т. А. - Процесуально-правова природа справ про усиновлення (2010)
Ахмач Г. М. - Захист прав людини у цивільному судочинстві (2010)
Голубцова Е. А. - Особенности участия третьих лиц в семейно-правовых спорах (2010)
Зайвий Т. В. - Правова природа видів цивільного судочинства у юридичній літературі та законодавстві України: порівняльний аналіз (2010)
Іліопол І. М. - Порівняльний аспект принципів цивільного процесуального права інших держав (2010)
Ільїна Ю. П. - Визначення правового статусу нотаріуса у Російській Федерації (2010)
Казаков Ю. Ю. - Проблемы раскрытия информации, содержащей банковскую тайну (2010)
Можаровська К. В. - Юридична природа цивільного позову у кримінальному судочинстві (2010)
Неклеса Ю. В. - Цивільний процесуальний кодекс України: проблеми реалізації принципів змагальності й диспозитивності (2010)
Полтавчук Ю. О. - Шляхи вдосконалення цивільно-процесуального права України на основі досвіду США (2010)
Самборська Ю. В. - Правовий статус прокурора щодо справ про позбавлення батьківських прав (окремі аспекти) (2010)
Соломахіна О. М. - Дослідження процесуальних особливостей призначення і проведення судово-психіатричної експертизи (2010)
Цал-Цалко Ю. Ю. - Судові докази у справах щодо поділу спільного майна подружжя (2010)
Харитонов Є. О. - Деякі питання розмежування цивільних правовідносин інтелектуальної власності та інформаційних правовідносин, Харитонова О. І. (2010)
Ківалова Т. С. - Особливості зобов'язань, що виникають з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (2010)
Адамова О. С. - Співвідношення понять "послуга" і "обслуговування" у сфері туризму (2010)
Гареєв Є. Ш. - Поняття винаходу у законодавстві України: проблеми та недоліки (2010)
Гонгало Р. Ф. - Поняття та характерні риси суперфіцію за римським приватним правом (2010)
Матійко М. В. - Місце юридичних фактів у реалізації інформаційної функції цивільного права (2010)
Омельчук О. С. - Зміна договору найму житла внаслідок збільшення або зменшення складу сім'ї наймача (2010)
Орзіх Ю. Г. - Виникнення зобов'язань за брокерським договором (2010)
Романадзе Л. Д. - Правова охорона комерційних (фірмових) найменувань в Україні (2010)
Чванкін С. А. - Порядок визначення прізвища, імені та по батькові дитини (цивільно-правові, сімейно-правові та цивільно-процесуальні аспекти) (2010)
Адамов А. С. - Товариства взаємного страхування (2010)
Гаверська І. В. - Цивільно-правові проблеми забезпечення житлових прав людини та шляхи їх вирішення (2010)
Сергиенко B. В. - Правовое регулирование оказания бытовых услуг потребителю (2010)
Зудіхін О. В. - Захист права на участь у товаристві та отримання інформації про діяльність товариства суб'єктами корпоративних відносин за цивільним законодавством України (2010)
Касілова Д. Ю. - Володіння за набувальною давністю як особливий вид володіння (2010)
Карпов Р. В. - Особливості переходу прав за заставною (2010)
Михайлюк Г. О. - Історичні передумови виникнення нетрадиційних банківських операцій та послуг (2010)
Озернюк Г. В. - Порядок укладення рентних договорів (2010)
Сербова A. В. - Правовое регулирование поставки природного газа потребителю — гражданину (2010)
Токарева B. О. - Суб'єкти правовідносин страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату (2010)
Черногор Н. В. - Загальний та спеціальний строк для прийняття спадщини за цивільним законодавством України (2010)
Ківалов С. В. - Вплив міжнародного кримінального правосуддя на світовий правопорядок (2011)
Завальнюк В. В. - Еволюція антропологічних знань у правовому вимірі (2011)
Дрьомін В. М. - Механізми інтернаціоналізації злочинності, Зелінська Н. А. (2011)
Крижановський A. Ф. - Сучасний правовий порядок: контури теорії (2011)
Словська І. Є. - Принцип гласності у діяльності Верховної Ради України (2011)
Поляков І. - Роль соціологічного способу тлумачення при застосуванні розсуду в правоохоронній діяльності (2011)
Самсін І. Л. - Правовий зміст конституційних начал податкового законодавства України: теоретико-прикладний аналіз у методологічному контексті тлумачення (2011)
Григорьев B. А. - Субъектный состав участников конституционного судопроизводства в Украине: классификация, законодательное регулирование, правовое положение (2011)
Езеров А. А. - Конституционная безопасность с позиций конфликтологического подхода (2011)
Абакуменко Е. В. - Вопросы реализации принципа диспозитивности в праве (2011)
Балух Д. В. - Державна посада як об'єкт державного управління (2011)
Стець О. М. - Принципи управління державною службою в Україні (2011)
Гасанова А. К. - Етапи та стадії виникнення, становлення та функціонування адміністративної юстиції в Україні (2011)
Чанишева Г. І. - Особливості обчислення окремих видів строків у трудовому праві (2011)
Сирота І. М. - Система соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни за законодавством України (2011)
Краснов Є. В. - Основні трудові права у проекті Трудового кодексу України (2011)
Лагутіна І. В. - Моббінг на робочому місці: правовий аспект (2011)
Трюхан О. А. - Міжнародно-правові стандарти зайнятості населення та законодавство України (2011)
Вишновецька С. В. - Юридична техніка як складова методології науки трудового права (2011)
Потопахіна О. М. - Становлення та розвиток законодавства про соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2011)
Шамшина І. І. - Місце та зміст юридичної відповідальності у структурі правового статусу роботодавця (2011)
Вапнярчук Н. М. - Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців (2011)
Рудницька О. П. - Поняття та класифікація гарантійних виплат (2011)
Дробот Ж. А. - Поняття пенсійного страхування (2011)
Сокол М. В. - Права та гарантії працівників у процесі проведення страйку за трудовим законодавством України та за законодавством зарубіжних держав (2011)
Стрельцова О. В. - Еволюція джерел права ЄС в галузі юстиції та правоохоронної діяльності (2011)
Римар І. А. - Особливості правового регулювання індивідуально-трудових відносин за участю іноземців (2011)
Приміч Д. В. - Порядок укладання колективних договорів за міжнародними актами та законодавством України (2011)
Сорочишин М. В. - Узгоджувальні процедури як одна з основних форм соціального діалогу (2011)
Лазор І. В. - Соціальне значення спеціальної дисциплінарної відповідальності та проблеми її правового регулювання (2011)
Форманюк В. В. - Поняття дисципліни праці: теоретичний аналіз (2011)
Кайтанський О. С. - Правове забезпечення працевлаштування молоді в Україні (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського