Історія і сьогодення комплексу споруд центральних державних архівів України по вул. Солом’янській, 24 (2008)
Приходько Людмила. - Олександр Грушевський і становлення української архівістики у 1917–1920-ті роки (2008)
Борщ Ірина. - Співпраця Вадима Модзалевського та Володимира Міяковського в галузі архівного будівництва доби Української революції (1918–1920) (2008)
Мага Ірина. - Віктор Романовський – видатна постать української архівістики (2008)
Войцехівська Ірина. - Архівознавство у науковій спадщині Володимира Іконникова (2008)
Папакін Георгій. - Архіви України в міжнародних та міжрегіональних програмах збереження культурної спадщини: досвід та перспективи (2008)
Калакура Ярослав. - Архівознавчий осередок Шевченкового університету (2008)
Христова Наталія. - Основні етапи розвитку науково-довідкового апарату державних архівів в Україні за радянської доби (2008)
Купченко Віра. - Комплектування державних архівних установ як предмет історіо­гра­фіч­них досліджень (2008)
Муха Л. - Пошук нових підходів до питань збереження бібліотечних та архівних фондів, Омельченко М., Затока Л. (2008)
Жива правда століть: На запитання відповідає Микола Шудря (2008)
Шумейко Міхаіл. - Від реституції – до спільного користування інформацією (2008)
Білоруські архівісти відзначили 85-річчя державної архівної служби (2008)
Артамонова Світлана. - Вітчизняна архівна справа в особистостях, Желєзняк Микола. (2008)
Сукало Алевтина. - Нове галузеве бібліографічне видання (2008)
Копча В. С. - Сучасні уявлення про принципи використання імунотропних препаратів, Пришляк О. Я. (2008)
Гінчицька Л. В. - Особливості діагностики і профілактичного лікування постоваріоектомічного остеопорозу у жінок 40-50 років (2008)
Гребеник М. В. - Диференційований підхід до тривалої вторинної профілактики інфаркту міокарда у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2008)
Кулинич М. М. - Вплив препарату "Біфілакт-екстра” на видовий склад та популяційний рівень мікрофлори вмісту порожнини товстої кишки у хворих на остеоартроз із супутньою патологією кишечнику (2008)
Венгер О. П. - Дослідження впливу препарату "Нормазидол” у пацієнтів із тривожно-фобічними і тривожно-депресивними розладами, Гуковський О. В. (2008)
Гнатюк М. С. - Вплив методів екстракорпоральної гемокорекції на деякі показники імунного статусу хворих на дифузний токсичний зоб, Шев’як П. І., Піксін І. Н., Вілков А. В. (2008)
Жмурик В. В. - Характеристика дерматогліфів у хворих на цукровий діабет І-го типу, різних ступенів важкості перебігу, Кухар І. Д. (2008)
Сміян С. І. - Особливості лікування первинного остеоартрозу у пацієнтів з метаболічним Х синдромом, Гусак С. Р., Грималюк Н. В., Маховська О. С., та ін. (2008)
Боярчук О. Р. - Застосування кардонату в лікуванні пролапсу мітрального клапана у дітей, Сагаль І. Р., Ясній О. Р. (2008)
Швед М. І. - Шляхи підвищення діуретичної терапії у хворих з рефрактерною серцевою недостатністю, Фаліон О. В. (2008)
Шкробот С. І. - Особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на шизофренію після лікування кальцеміном, Венгер О. П., Несторович Я. М., Сновида Л. Т. (2008)
Швед М. І. - Можливості корекції ремоделювання серця та порушень ритму у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, асоційований з гіперурикемією, Гриценко С. Й. (2008)
Гриб В. А. - Оцінка стану периферичних нервів методом електронейроміографії в клінічній картині дистальної симетричної поліневропатії у хворих на цукровий діабет II типу (2008)
Бойчук А. В. - Клініко-лабораторна оцінка ефективності імунофану у вагітних, хворих на хронічний пієлонефрит, асоційований з хронічною хламідійною інфекцією, Швед М. І., Бідюк І. І., Сопель В. В., та ін. (2008)
Ковальчук Л. Я. - Андропауза, Сміян С. І., Рузібаєв Р. Ю., Гнатів В. В., та ін. (2008)
Салата П. М. - Використання в алгоритмі діагностики первинної відкритокутової глаукоми імуногенетичних показників (2008)
Слинько Є. І. - Пришвидшена дегенерація міжхребцевих дисків на суміжних із корпородезом рівнях, Квасніцький О. М. (2008)
Білоокий В. В. - Ефективність колоносанаційних заходів розчином дезмістину в лікуванні ІІІ А ступеня тяжкості перебігу жовчного перитоніту (2008)
Щербіна О. В. - Комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія у хворих на рак передміхурової залози, Сакало В. С. (2008)
Якимець М. М. - Оцінка пародонту, слинних залоз і слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет, Безкоровайна М. З. (2008)
Ван Пін. - Експресія плацентарного протеїну РР14 в ендометріоїдних кістах і злоякісних епітеліальних пухлинах яєчника (2008)
Бачинський В. Т. - Модель визначення давності настання смерті методом автокореляційного аналізу поляризаційних зображень гістологічних зрізів м'язової тканини міокарда трупа людини (2008)
Воронич-Семченко Н. М. - Тиреоїдний статус та морфологічні зміни ЦНС за умов кореляції експериментального гіпотиреозу (2008)
Микитенко Д. О. - Зміни окремих морфофункціональних властивостей злоякісних клітин під впливом гомоцистеїну, Чехун В. Ф., Лук'янова Н. Ю. (2008)
Булик Р. Є. - Ультраструктура нейронів супрахіазматичних ядер гіпоталамуса за умов світлової депривації (2008)
Лотоцький В. В. - Вплив води з різними комбінаціями натрію і калію на вуглеводний обмін в організмі білих щурів, Кондратюк В. А., Лотоцька О. В., Сопель О. М., Флекей Н. В. (2008)
Хілько С. С. - Динаміка зміни вмісту загальних ліпідів у мембранах еритроцитів і плазмі крові при моделюванні механічної жовтяниці та її лікуванні у кроликів в експерименті (2008)
Пушкар М. С. - Інформативні методи підтвердження Т-імунодефіциту та аутоімунної поліорганної патології токсичного генезу, Соловйова Л. О., Кравчук В. В., Король А. П., та ін. (2008)
Рецензія на підручник "Онкологія" за ред. проф. Б.Т. Білинського (3-тє видання) для студентів ВМНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації (Київ: Здоров'я, 2004. - 528 с.) (2008)
Воронич-Семченко Н. М. - Застосування препарату "Йодид-100” для корекції психофізіологічних розладів у дітей з латентним гіпотиреозом (2008)
Бабінець Л. С. - Математична модель прогнозування остеодефіциту у хворих на хронічний панкреатит (2008)
Благініна І. І. - Функціональний стан ендотелію у хворих на ревматоїдний артрит залежно від наявності атеросклеротичного ураження судин (2008)
Вакуленко Д. В. - Шляхи керування процесом ремоделювання кісткової тканини у хворих на остеопороз за допомогою масажу (2008)
Міщук В. Г. - Оцінка ефективності препарату Енерлів в лікуванні хворих на хронічний гепатит і цироз печінки, Лапковський Е. Й., Масюк Н. А. (2008)
П’ятночка І. Т. - Диференціально-діагностична значимість проби Манту при легеневих захворюваннях, Корнага С. І., Корнага Н. В. (2008)
Самогальська О. Є. - Порівняльний аналіз поширеності та особливостей перебігу цирозу печінки серед чоловіків та жінок, Карпенко Н. В. (2008)
Якубова М. М. - Особливості ускладнених форм ішемічного інсульту залежно від поліморфізму генів FII, FV, MTHFR (2008)
Грубар Ю. О. - Діагностика та лікування розсікаючого остеохондриту в контексті профілактики розвитку остеоартрозу колінного суглоба, Сморщок Ю. С. (2008)
Лучанко П. І. - Соціально-демографічний портрет донорських кадрів тернопільщини, Гриза П. В. (2008)
Ван Пин. - Клінічний аналіз гістеректомій із застосуванням лапароскопії підвісного типу, Воробйова Л. І., Кривокульський Д. Б. (2008)
Попович В. І. - Деякі біохімічні показники сироватки крові у хворих на хронічний гнійний синусит з обтяженим гепатологічним анамнезом, Василюк Н. В. (2008)
Нагірний Я. П. - Вплив ендокринної системи на показники мінерального обміну у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи, Чорній Н. В. (2008)
Запорожан С. Й. - Шлунково-кишкові кровотечі в ранньому післяопераційному періоді після ушивання проривної виразки (причини, діагностика, лікування) (2008)
Булавенко О. В. - Особливості тиреоїдного гомеостазу у жінок репродуктивного віку з недостатністю лютеїнової фази, Ісламова А. О. (2008)
Бойчук А. В. - Ефективність різних методів лікування посткастраційного синдрому в корекції змін гемостазу та ліпідограми, Берегуляк О. О., Франчук А. Ю., Бегош Б. М., Сопель В. В. (2008)
Смірнова В. Л. - Прогнозування захворюваності в неповних сім’ях (2008)
Пішак В. П. - Стрес-індуковані зміни про- та антиоксидантного стану крові старих щурів за умов уведення синтетичного біорегулятора за різних режимів освітлення, Ломакіна Ю. В. (2008)
Петрушенко В. В. - Активність панкреатичних ферментів в умовах раннього гострого експериментального панкреатиту (2008)
Гнатюк М. С. - Особливості локальних імунних реакцій в шлунку при пілоростенозі, Франчук В. В., Гнатюк Р. М. (2008)
Марченко Н. В. - Визначення залишкового мономера і вивчення мікроструктури базису знімного пластинкового протеза, армованого поліетиленом (2008)
Дрижак В. І. - Здобутки кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини за 25 років її діяльності, Галайчук І. Й., Жулкевич І. В., Угляр Ю. В., та ін. (2008)
Михальчук В. М. - Традиційні та перспективні підходи до профілактики грипу, Дівоча В. П., Гоженко А. І. (2008)
Жук С. І. - Вплив ендометріозу на фертильну функцію жінок (огляд літератури), Ревчук Н. В. (2008)
Бабінець Л. С. - Сумісне використання гомеопатії і рефлексотерапії в комплексному лікуванні негоспітальної пневмонії в амбулаторній практиці, Криськів О. І., Творко В. М., Чорна А. С., та ін. (2008)
Возняк А. В. - Вікові особливості перебігу головного болю перенапруження, Няньковський С. Л. (2008)
Климнюк С. І. - Екологічні аспекти розвитку респіраторних захворювань у дітей, що часто і тривало хворіють, Романюк Л. Б., Калатай Н. Р., Дронова О. Й. (2008)
П'ятночка І. Т. - Результати проби Манту у хворих на туберкульоз легень з різною груповою І резус-приналежністю крові, Корнага С. І., Корнага Н. В. (2008)
Проценко Г. О. - Особливості перебігу подагри у жінок, Бойчук Н. С. (2008)
Крайничин Н. Я. - Цукровий діабет: більше питань, ніж відповідей (2008)
Покришко О. В. - Нематодози та їх поширення серед студентів ТДМУ, Бігуняк Т. В. (2008)
Грищук Л. А. - Функція зовнішнього дихання у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., Білик С. О., Білик Н. М. (2008)
Климнюк С. І. - Мікробіоценоз шкіри ступнів та передпліччя людини в нормі та при патології, Герасимів І. М., Покришко О. В., П’ятковський Т. І., Ткачук Н. І. (2008)
Вадзюк С. Н. - Вплив молока, збагаченого йодом, на психофізіологічний стан школярів віком 8 та 13 років у йододефіцитному регіоні, Каплун В. А. (2008)
Радзівіл П. Н. - Аналіз показників антиендотоксинового імунітету у хворих на грамнегативну позагоспітальну і госпітальну пневмонії з летальним результатом, Білоглазов В. А. (2008)
Гребеник М. В. - Проаритмогенна активність міокарда в процесі післяінфарктного ремоделювання серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2008)
Савельєв С. О. - Прогнозування серцево-судинних ускладнень у хворих, що прооперовані з приводу ускладненої виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки (2008)
Матвійчук О. Б. - Стан неспецифічної резистентності у хворих із гнійно-септичними ускладненнями у невідкладній хірургії тонкої та товстої кишок, Лаповець Л. Є., Порохнавець Л. Є. (2008)
Попович В. І. - Порівняльна оцінка ефективності схем ранньої післяопераційної реабілітації хворих на хронічні риносинуїти, Савчук О. І. (2008)
Волосюк Я. О. - Порушення функцій кульшового суглоба внаслідок спондилолістезу поперекового відділу хребта (2008)
Залізняк М. С. - Динаміка клініко-лабораторних показників у хворих на генералізований пародонтит початкового – i ступеня тяжкості при лікуванні на курорті Гусятин (2008)
Сатурська Г. С. - Варіабельність серцевого ритму у щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда в умовах зміненого функціонування опіоїдної системи, Хара М. Р. (2008)
Гульчук Н. М. - Дослідження активності препарату ізофон на моделі експериментального туберкульозу нелінійних мишей з преморбідною імунною недостатністю (2008)
Пентюк Н. О. - Роль епідеміологічних та етіологічних факторів у формуванні фіброзу печінки при HCV-інфекції (2008)
Єрошенко Г. А. - Структурна організація піднижньощелепної залози щурів після введення адреналіну і ацетилхоліну, Костиленко Ю. П., Шепітько В. І., Лисаченко О. Д. (2008)
Бойків А. Б. - Зміни гуморального імунітету у тварин з адреналіновою міокардіопатією при різних типах запальної реакції (2008)
Пришляк А. М. - Особливості ремоделювання камер серця при ураженні організму чотирьоххлористим вуглецем (2008)
Абдул-Огли Л. В. - Становлення позазародкових органів у період раннього ембріонального розвитку людини (2008)
Андрейчин С. М. - Особливості біохімічних змін в організмі експериментальних тварин при гострому алкогольному отруєнні, Скірак З. С. (2008)
Волянський А. Ю. - Вплив екзогенного тироксину на рівень специфічного антитілогенезу за умов імунізації АДП-анатоксином, Кучма І. Ю., Симиренко Л. Л., Никитченко Ю. В., та ін. (2008)
Старченко І. І. - Особливості будови слизової оболонки альвеолярної дуги верхньої щелепи людини в ембріогенезі (2008)
Денефіль О. В. - Вплив альфа-адреноблокаторів на автономний баланс серцевого ритму щурів-самиць за різних типів погоди (2008)
До 70-річчя від дня народження Василюка Василя Миколайовича (2008)
Шманько В. В. - Сучасні погляди на етіологію, патогенез і лікування остеоартрозу, Формазюк В. О., Лазарчук Ю. В., Мерецький В. М., Лисак С. В. (2008)
Дзюбановський І. Я. - Апендектомія: лапароскопічна чи відкрита? (2008)
Мисула І. Р. - Ефективність витягнення суглобів у хворих з остеоартрозом на санаторно-курортному етапі реабілітації, Бакалюк Т. Г, Мартинюк В. І., Чопко Ю. М., та ін. (2008)
Ташкенбаєва Е. Н. - Вплив алопуринолу і гепа-мерц на ефективність терапії хворих із нестабільною стенокардією і безсимптомною гіперурикемією (2008)
Бабінець Л. С. - Використання апаратної рефлексотерапії у вигляді динамічної електронейростимуляції в амбулаторному лікуванні гострих респіраторних захворювань, Чорна А. С., Семяоніді Л. Д., Марків Н. В., та ін. (2008)
Бакалюк Т. Г. - Застосування болюсотерапії у хворих з хронічним синовітом, Вахновський В. В., Мартинюк В. М., Гавриш В. В., та ін. (2008)
Волянський А. Ю. - Стан прооксидантно-антиоксидантного балансу у щурів різного віку за умов імунізації АДП-анатоксином, Никитченко Ю. В., Симиренко Л. Л., Іщенко Т. І., Кучма І. Ю. (2008)
Боярчук О. Р. - Сучасні підходи до реабілітації дітей з гострою ревматичною лихоманкою (2008)
Корильчук Н. І. - Корекція проявів метаболічного синдрому х у молодих чоловіків (2008)
Вакуленко Л. О. - Застосування біологічно активної точки Сінь-ше для лікування періомартрозу у хворих на остеохондроз шийного відділу хребта, Прилуцька Г. В., Храбра С. З., Вакуленко Д. В., Кулянда Т. І. (2008)
Левицькa Л. В. - Особливості медичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда, ускладнений артеріальною гіпертензією (2008)
Голяченко А. О. - Медична реабілітація на сімейних лікарських дільницях, Мисула І. Р., Коваль В. Б. (2008)
Зоря А. В. - Ефективність застосування лазеротерапії при патології верхнього відділу травної системи (2008)
Шкробот С. І. - Стан вільнорадикального окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту у хворих з неврологічними порушеннями при хронічній алкогольній інтоксикації на тлі остеодефіциту, Мілевська-Вовчук Л. С. (2008)
Андрейчин С. М. - Сучасні питання етіології, патогенезу та діагностики остеоартрозу, Ганьбергер І. І. (2008)
Мисула І. Р. - Медична реабілітація хворих на хронічний некалькульозний холецистит із зон радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, Лавріненко О. М., Мартинюк В. І., Чопко Ю. М., та ін. (2008)
Семчук О. Б. - Порівняльна характеристика спектра людського голосу при гострому та хронічному ларингітах, Попович В. І. (2008)
Мартинюк В. Ф. - Ефективність роботи спеціалізованого офтальмологічного санаторію як організаційної форми реабілітації хворих з патологією органа зору, Мартинюк Н. Б. (2008)
Крайничин Н. Я. - Антиоксиданти замість глюкокортикоїдів при автоімунному тиреоїдиті (2008)
Мисула І. Р. - Ефекти валкіонтерапії у хворих на ішемічну хворобу серця з гіперліпідемією, Левицькa Л. В., Коваль В. Б., Гребеник М. В., та ін. (2008)
Бугай Б. Г. - Порівняльна ефективність ліпоферону та лаферону на тлі комплексної терапії хворих на хронічні гепатити (2008)
Господарський І. Я. - Використання фітопрепарату імупрет в імунореабілітаційному лікуванні хворих на хронічний тонзиліт з частими загостреннями, Господарська Х. О., Грищук Л. А. (2008)
Грубар Ю. О. - Сонографія в діагностиці патології колінного суглоба, Гнатко В. В. (2008)
Нецюк О. Г. - Моорфологічні зміни оперованого шлунка після різних типів операцій (2008)
Воронцова Л. Л. - Патогенетичні механізми порушень в системі гемостазу за умов окислювального стресу у хворих на рак гортані (2008)
Савельєв С. О. - Вплив Н5-блокаторів та інгібіторів протонної помпи на частоту післяопераційних пневмоній у хворих, прооперованих з приводу ускладненої виразки шлунка та дванадцятипалої кишки (2008)
Галей М. М. - Доопераційна оцінка клінічних варіантів перебігу обтураційної жовтяниці непухлинного ґенезу (2008)
Вірстюк Н. Г. - Вплив Helicobacter pylori на ліпідний спектр крові у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, Соляник М. М. (2008)
Кушнір І. Г. - Добовий ритм екскреторної функції нирок після блокади В-адренорецепторів пропранололом, Кокощук Г. І. (2008)
Котляренко Л. Т. - Роль вегетативного гомеостазу організму в ремоделюванні морфологічних змін клубової кишки білих щурів при отруєнні блідою поганкою, Гнатюк М. С. (2008)
Камишний О. М. - Вплив введення блокатора NOS N-нітро-L-аргініну на рівень експресії білка р53 у тимусі щурів з експериментальним цукровим діабетом (2008)
Тарнавська Л. В. - Морфологічні зміни епітелію слизової оболонки порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит при використанні хірургічних методик (2008)
Удод Олександр. - Діяльність державних архівів України із розширення документної бази дослідження Голодомору 1932–1933 рр. (2008)
Папакін Георгій. - Архівні документи про "чорні дошки” як знаряддя радянського геноциду в Україні в 1932–1933 роках (2008)
Загальний перелік сіл/сільрад та колгоспів Української СРР, занесених на "чорну дошку” в 1932–1933 роках (2008)
Лозицький В. - Деякі питання публікації документів ЦДАГО України з проблематики Голодомору 1932–1933 рр. (2008)
Кусьнєж Роберт. - Голод на Україні 1932–1933 рр. (за документами польських дипломатів) (2008)
Сербин Роман. - Осмислення Голодомору у світлі конвенції ООН про геноцид (2008)
Висновок Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права щодо правового визначення Голодомору 1932–1933 років в Україні як геноциду українського народу по відношенню до визначення, сформульованого у Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року (2008)
Новохатський Костянтин. - Організація доступу до документів Національного архівного фонду України та використання архівної інформації (2008)
Великопольська Уляна. - Теоретичні аспекти джерелознавства у науковій спадщині Мирона Кордуби (2008)
Кулешов Сергій. - Деякі міркування щодо віднесення наукової спеціальності "Документознавство, архівознавство” до галузі науки "Соціальні комунікації” (2008)
Сухих Лідія. - Кирило Розумовський: Спроба встановлення спадкового гетьманства, Вовк Ольга. (2008)
Кентій Анатолій. - До історії Листопадового рейду 1921 р. частин Армії УНР під командуванням Ю. Тютюнника в Україну (документи ЦДАГО України про долю групи учасників рейду) (2008)
Музичко Олександр. - Архів професора Івана Линниченка: історія формування, склад, інформаційний потенціал (2008)
Чорний Олександр. - Джерела з історії морських навчальних закладів Півдня України останньої чверті ХVІІІ – початку ХХ ст. (2008)
Кирилюк Ганна. - Документи ЦДАМЛМ України про видатну актрису театру і кіно XX ст. Наталію Ужвій (2008)
Глазунов Геннадій. - Доля професора Андрія Сліпанського у світлі маловідомих архівних документів: історико-документальний нарис (2008)
Тлеубердіна Зауре. - Документи Центрального державного архіву Республіки Казахстан до біографії композитора Сергія Шабельського (2008)
Грибанова Олена. - "Я ...заурядный учитель...” (зі спогадів І. Є. Маріковського) (2008)
Петренко Олександр. - До питання про час і місце народження Володимира Антоновича (2008)
Мага Ірина. - Нова праця про архівні колекції осередків української еміграції як складову комплексу документів, віднесених до "архівної україніки” (2008)
Макієнко Олексій. - Ювілейне видання херсонських архівістів (2008)
Він умів любити людей (Пам’яті Бориса Іваненка) (2008)
Міжвідомче засідання "Внесок архівістів України у відродження історичної пам’яті (до 75-х роковин Голодомору 1932–1933 років в Україні)” (2008)
Буценко Надія. - Організація виявлення працівниками державних архівів документів про Голодомор 1932–1933 рр. та складання реєстрів фондів меморіального характеру (2008)
Левченко Л. - Збір, приймання на державне зберігання та організація використання свідчень жертв і очевидців Голодомору 1932–1933 рр. в Україні (2008)
Воробей Раїса. - Зміст і склад документів, переданих до державних архівів відділами РАЦС\Методика виявлення фактів про смерть від голоду, встановлення населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932–1933 рр. (2008)
Хаварівський Богдан. - Діяльність державних архівів західних областей України з виявлення документів, що містять інформацію про трагедію українського народу 1932–1933 років (2008)
Кіт Володимир. - Роль Української греко-католицької церкви в допомозі голодуючим УРСР у 1932–1933 роках (2008)
Берковський Владислав. - Голодомор 1932–1933 років очима українців діаспори (документи з фондів ЦДАВО України), Григорчук Наталія., Петрук Олена. (2008)
Матяш Ірина. - Українське архівознавство: основні періоди та етапи розвитку (2008)
Папакін Георгій. - Джерельна та історіографічна база дослідження історії державних установ України (2008)
Леміш Н. - Організація роботи зі службовими документами в органах державної влади Чернігівської губернії в першій половині ХІХ ст. (2008)
Мариновський Юрій. - Невідомі архівні документи про смілянську маєтність (Смілянщину) Г. О. Потьомкіна (1787–1796/1797), Удовик Іван. (2008)
Даниленко Віктор. - Архівіст, археограф, історик Пантелеймон Гудзенко: діялність у 1941–1945 рр. у контексті роботи архівних органів УРСР, Юсов Святослав. (2008)
Аксьом Алла. - Майстер пензля і слова (документи ЦДАМЛМ України до біографії художника-графіка Валентина Литвиненка) (2008)
Балишев Марат. - Документальні пам’ятки Харківської обсерваторії: проблеми збереження та введення до наукового обігу (2008)
Лашук Анна. - Стан інформатизації державних архівів Польщі (2008)
Вовк Ольга. - Документи з фондів українських архівів на міжнародних виставках "Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII–XVIII століття)” та "Вірменська діаспора України: історія і сучасність” (2008)
Верба Ігор. - Наукова спадщина академіка Миколи Василенка (2008)
Пащенко Оксана. - Постать, що символізує епоху: книга про Героя України П. Т. Тронька (2008)
Перелік матеріалів, видрукуваних в "Архівах України” 2008 року (2008)
Прилепішева Ю. А. - Тристороння зустріч керівників державних архівних служб та директорів державних архівних установ України, Росії та Білорусі (28–31 травня 2012 р., м. Ужгород, Україна) (2012)
Калакура Я. С. - Професійна етика архівіста та запобігання конфліктів: контекст менеджменту (2012)
Барабаш Т. М. - Палеографічні дослідження архівістів Центрального державного історичного архіву України,м.Львів (1960–1990 рр.) (2012)
Рибченко Л. В. - З досвіду вивчення та музейного використання Документального фонду з обліку людських військових втрат України у Великій Вітчизняній війні в Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років (2012)
Осередчук О. А. - Архіви вищих навчальних закладів у системі архівних установ другої половини ХIХ – першої половини ХХ століття (2012)
"Наш колектив дивиться в майбутнє з оптимізмом..." (на запитання редакції журналу "Архіви України" відповідає директор Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, заслужений працівник культури України Н. О. Топішко) (2012)
Климович Н. М. - Зберегти, примножити, популяризувати... (2012)
Бентя Ю. В. - Особовий фонд композитора Михайла Вериківського (з нових надходжень ЦДАМЛМ України) (2012)
Шаповал А. І. - Співпраця Михайла Антоновича з Українським історично-філологічним товариством у Празі (2012)
Покидченко Л. А. - Вчитель Івана Тургенєва (документи і матеріали з фондів Державного архіву Сумської області про російського поета Івана Клюшникова) (2012)
Яцина Н. О. - Особовий фонд поета,прозаїка Полікарпа Шабатина (нове надходження документів до ЦДАМЛМ України) (2012)
Бєлая О. М. - Документи героя Вітчизняної війни 1812 року Миколи Панаєва у Державному архіві Київської області (2012)
Орел Ю. В. - Унікальна колекція листів Януша Корчака часів Першої світової війни у фондах ЦДІАК України (2012)
Левченко Л. Л. - Архіви штатів у системі архівних установ США (2012)
Мельник Р. І. - Поняття Національного архівного фонду в архівному законодавстві Польщі (2012)
Заболотна І. М. - Форум джерелознавців та книгознавців у Львові (17–18 травня 2012 р.) (2012)
Паланичка К. М. - Виставка документів Національного архівного фонду до 125-ї річниці від дня народження Сидора Артемовича Ковпака (2012)
Долинська М. Л. - Нове видання про рукописні карти ХVI–XIX століть (2012)
Маврін О. О. - Тематичний покажчик дорадянських картографічних документів Державного архіву Херсонської області (2012)
Щедра нива Лініни Одинокої (2012)
Хурані І. Ф. - Паліативна допомога онкологічним хворим, Ковальчук А. П. (2009)
Андрейчин С. М. - Сучасні погляди на лікування первинного остеоартрозу, Ганьбергер І. І. (2009)
Хміль С. В. - Особливості перебігу дисплазії шийки матки на тлі папіломавірусної інфекції, Федорейко Л. Р. (2009)
Хміль С. В. - Загальна характеристика програм допоміжних репродуктивних технологій, Лесняк Ю. І., Давид Л. В., Пелех Л. Б., Якименко Г. В. (2009)
Мисула І. Р. - Фосфорно-кальцієвий баланс і кальциноз клапанів серця у хворих на хронічному гемодіалізі, Сусла О. Б., Смачило І. В., Гоженко А. І. (2009)
П'ятночка І. Т. - Сатурація крові киснем у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., Корнага Н. В. (2009)
Стародуб Є. М. - Ефективність комплексної терапії цирозу печінки з включенням лозартану та альфа-ліпоєвої кислоти, Олійник Н. М. (2009)
Кечин І. Л. - Вплив гель-німодипіну на порушення енергетичного метаболізму та оксидативного стресу при неускладнених гіпертензивних кризах, Рогачов І. О. (2009)
Вадзюк С. Н. - Антропометричні та психофізіологічні особливості у молодих практично здорових осіб із різним рівнем ризику розвитку артеріальної гіпертензії, Цибульська Л. С. (2009)
Заічко Н. В. - Визначення вмісту гідроген сульфіду в сироватці крові, Пентюк Н. О., Пентюк Л. О., Мельник А. В., Андрушко І. І. (2009)
Денефіль О. В. - Взаємозв'язок показників електрокардіограм і психологічного стану молоді при різних типах медико-метеорологічної ситуації (2009)
Гунько І. П. - Вторинний ревматоїдний синдром на фоні гемофілії (Випадок з практики) (2009)
Лобода В. Ф. - Застосування пробіотика "Симбітер" для корекції порушень шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку, Шульгай О. М., Кінаш М. І. (2009)
Мазур О. П. - Особливості динаміки показників клітинної та гуморальної ланок імунітету у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із хронічними обструктивними захворюваннями легень на фоні застосування імунофану (2009)
Романюк Л. Б. - Патогенетичні аспекти імунологічних порушень при залізодефіциті, Климнюк С. І., Калатай Н. Р. (2009)
Ковалик А. П. - Хронічний набряково-поліпозний ларингіт (2009)
Вергун А. Р. - Оніхоґрифоз: хірургічні аспекти комплексного лікування (2009)
Олійник О. В. - Стан кисневого гомеостазу у хворих з вертебро-базилярною недостатністю та з суб'єктивним вушним шумом, Яшан О. І. (2009)
Галай О. О. - Сегментарна резекція низньої щелепи у хворих на рак слизової порожнини рота (2009)
Суханова А. А. - Моніторинг індексу апоптозу в процесі лікування передракових станів епітелію шийки матки у вагітних (2009)
Олійник І. Ю. - Морфогенез варіантів форми навколощитоподібних залоз, Ахтемійчук Ю. Т., Александрович Т. А. (2009)
Лепявко А. А. - Вміст ацетилхоліну та активність холінестерази в міокарді щурів різного віку і статі при адреналіновому пошкодженні серцевого м'яза (2009)
Мерзлікін Д. С. - Експериментальне обґрунтування вибору основи-носія вагінальних супозиторіїв гемостатичної дії (2009)
Шульгай А. Г. - Морфологічні аспекти ентеральної недостатності при механічній жовтяниці та її корекція, Кіцак Я. М., Шульгай О. М. (2009)
Волянський А. Ю. - Антитілогенез за умов імунізації щурів на тлі гіпотиреоїдного стану організму, Кучма І. Ю., Симиренко Л. Л., Нікітченко Ю. В., Цейтлін Н. А. (2009)
Фоміна К. А. - Мікроанатомія щитоподібної залози білих щурів у віковому аспекті, Ющак М. В. (2009)
Ніколаєв В. Г. - Застосування препарату Ентеросгель для профілактики оксидативного стресу при гострій крововтраті, Кліщ І. М., Жулкевич І. В., Олещук О. М., Ніколаєва В. В., Шевчук О. О. (2009)
Бандрівський Ю. Л. - Сучасні фізіотерапевтичні методи в лікуванні захворювань пародонта (огляд літератури), Бандрівська Н. Н., Авдєєв О. В. (2009)
Кечин І. Л. - Гуморальна система чинника Хагемана і патогенез гіпертензивної ремодуляції серцево-судинної системи, Візір В. А. (2009)
Бабінець Л. С. - Класична акупунктура та Цзю-терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з артеріальною гіпертензією, Пінкевич О. Я., Криськів О. І., Боцюк Н. Є., Творко В. М. (2009)
Гопцій О. В. - Взаємозв'язок лептинемії та ожиріння у хворих на артеріальну гіпертензію (2009)
Дусчанов Б. А. - Роль агрохімікатів у формуванні місця проживання людини в сучасних умовах: на прикладі Хорезмської області, Хужамуратов Р. О. (2009)
Расуль-Заде Ю. Г. - Рівень деяких цитокінів в амніотичній рідині в умовах фізіологічної і ускладненої вагітності, Мавлянов І. Р., Рахматуллаєв Х. Ф., Юнусова М. М., Мамадазімова Д. Ф. (2009)
Фуштей І. М. - Ремоделювання міокарда та артеріальних судин і активність реніну у хворих на артеріальну гіпертензію та стабільну стенокардію, Хішем Самаалі., Кулініч І. А. (2009)
Корнага С. І. - Стан серцево-судинної системи при хіміотерапії у хворих на хронічний дисемінований туберкульоз легень (2009)
Слободян О. І. - Порівняльна характеристика клінічних симптомів у дітей та підлітків з артеріальною гіпер- і гіпотензією (2009)
Кінах М. В. - Стан системи гемостазу у жінок, які приймають оральні контрацептиви (2009)
Ярема Н. І. - Особливості динаміки денситометричних показників при лікуванні індапамідом і амлодипіном у пацієнток з гіпертонічною хворобою в постменопаузальному періоді (2009)
Ешчанова Ф. Р. - Про частоту виявлення S. aureus і його метицилінрезистентних варіантів у носоглотці медперсоналу, в об'єктах довкілля і повітрі лікувалбно-профілактичних установ, Ісхакова Х. І., Худойберганов Р. Т., Шадманова Н. А. (2009)
Жильчук В. Є. - Ефективність комплексної терапії хворих на рак молочної залози з використанням автовакцини та інтерферону, Воронцова А. Л., Кудрявець Ю. Й., Лісовенко Г. С., Потебня Г. П. (2009)
Грубар Ю. О. - Епідеміологічні дослідження частоти та локалізації переломів у міських жителів (2009)
Гриза П. В. - Карантинізація свіжозамороженої донорської плазми в умовах багатопрофільного лікувального закладу, Бандуровський Б. В., Перетятко Д. С. (2009)
Гутор Н. С. - Лікарські засоби для профілактики та лікування альвеоліту щелеп (огляд літератури), Авдєєв О. В. (2009)
Щерба В. В. - Сучасний стан та перспективи діагностики больової дисфункції скронево-нижньощелепових суглобів, Черкашин С. І., Сторожко А. І., Росоловська С. О., Оконський Е. І., Стаханський О. О. (2009)
Ковальчук Л. Я. - Особливості будови кровоносних судин органів черевної порожнини щура у нормі, Герасимюк Н. І., Гантімуров А. В. (2009)
Посохова К. А. - Вплив аміногуанідину на метаболічні процеси у печінці та нирках при гострому експериментальному перитоніті, Черняшова В. В. (2009)
Левченко О. Є. - Зміни показників лабораторних аналізів крові та сечі внаслідок впливу морфоліду пеларгонової кислоти (2009)
Гешелін С. О. - Вибір способу моделювання спайкової хвороби черевної порожнини в експерименті, Чехлов М. В., Вододюк В. Ю., Волохова Г. О. (2009)
Серебровська З. О. - Пошук оптимальних режимів гіпоксичного тренування за методом зворотного дихання, Серебровська Т. В. (2009)
Моісеєнко Є. В. - Вплив гіпоксичного тренування в інтервальному режимі на показники функціонального стану системи дихання, кровообігу та крові здорових людей, Гавенаускас Б. Л., Бакуновський О. М., Маньковська І. М. (2009)
П'ятночка І. Т. - Вплив куріння на сатурацію крові киснем у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., Корнага Н. В. (2009)
Вірстюк Н. Г. - Діагностичне значення фактора росту фібробластів і васкулоендотеліального фактора росту у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі метаболічного синдрому і хронічного некаменевого холециститу, Сенютович Н. Р. (2009)
Мілевська-Вовчук Л. С. - оптимізація комплексного лікування хворих з неврологічними порушеннями при хронічній алкогольній інтоксикації, Шкробот С. І. (2009)
Коломієць Г. О. - Імунопатологія хронічних уражень легень робітників машинобудівної промисловості після лікування, Селіхова Л. Г. (2009)
Білик С. О. - Вплив тютюнокуріння на формування супутньої патології дихальних шляхів у дітей та підлітків на санаторному етапі лікування туберкульозу, Грищук Л. А., Деркач Н. М., Романюк О. В., Малий Ю. М., Грищук О. Л. (2009)
Андрейчин С. М. - Ендогенна інтоксикація у пацієнтів на остеоартроз у поєднанні з хронічними гепатитами В і С та хронічними обструктивними захворюваннями легень, Ганьбергер І. І. (2009)
Лєпшина С. М. - Впровадження телемедицини на кафедрі фтизіатрії і пульмонології Донецького національного медичного університету імені М. Горького, Шестопалов Д. Л. , Тищенко О. В. (2009)
Меленко С. Р. - Особливості кріоглобулінемії при ВІЛ-інфекції (2009)
Скрипник Н. В. - Значення нейрогуморальних механізмів у регуляції розвитку метаболічного синдрому з цукровим діабетом 2 типу (2009)
Дусчанов Ш. Б. - Доплерографічна характеристика екстра- й інтракраніальної гемодинаміки гострих ішемічних інсультів (2009)
Дурдієв К. Ш. - Особливості поширення інвалідності внаслідок психічних захворювань у Хорезмській області Республіки Узбекистан (2009)
Файзуллаєв Б. Р. - Виявлення і ефективність лікування артеріальної гіпертензії у жителів сільської місцевості Південного Приаралля, Сабуров М. Ю. (2009)
Курбанов Х. А. - Частота, особливості гістогенезу пухлин очей, Ісроїлов Р. І. (2009)
Рахманова С. С. - Порівняльне вивчення циркулюючих в крові антитіл до умовно-патогенних ентеробактерій у здорових дітей і дорослих, Нуралієв Н. А., Машаріпов В. У. (2009)
Бугера О. П. - Функціональна характеристика діяльності серця у дітей з дифузним ендемічним зобом І ступеня (2009)
Раззакова Р. Х. - Особливості виявлення очної патології у дітей та їх диспансеризації (2009)
Осадчук Д. В. - Патоморфологічні зміни тиреоїдної тканини у хворих на вузловий колоїдний зоб в ендемічному регіоні (2009)
Бандрівський Ю. Л. - Роль ятрогенних факторів у розвитку породонтиту, Бандрівська О. О., Авдєєв О. В. (2009)
Ковалик А. П. - Неспецифічні гранульоми гортані: клінічна класифікація (2009)
Якубова І. І. - Вивчення та аналіз пре-, пери-, постнатальних факторів, що впливають на стоматологічне здоров'я дітей, Крижалко О. В., Ісаєва Н. С. (2009)
Осарчук Н. А. - Роль терапевтичних, хірургічних і ортопедичних методів лікування у наданні ортодонтичної допомоги пацієнтам із уродженими незрощеннями верхньої губи та піднебіння, Авдєєв О. В., Осарчук Є. В. (2009)
Пудяк В. Є. - Прогностичні ознаки розвитку постекстракційного альвеоліту, Черкашин С. І. (2009)
Мавлянов І. Р. - Особливості зміни показників нерозчинного гелю шлунка при експериментальній виразці у щурів на тлі застосування бензкетозону, Ісмоїлов С. Р., Аллаберганов М. Ю. (2009)
Гребеник І. М. - Морфологічна характеристика і біохімічні показники ксенорогівки при кріоконсервації і ліофілізації, Волков К. С., Кліщ І. М. (2009)
Файфура В. В. - Вплив метіоніну на хронотропну функцію серця контрольних і гіпотиреоїдних щурів, Чарнош С. М., Потіха Н. Я., Грицуняк О. В. (2009)
Розова К. В. - Деякі механізми морфофункціональних змін у тканині легень при гіпоксичних впливах різного генезу, Болгова Т. В., Маньковська І. М. (2009)
Хара М. Р. - Вплив гонадектомії та гормонозамісної терапії на показники математичного аналізу ритму пошкодженого адреналіном серця самок щурів , Пелих В. Є. (2009)
Міщенко Г. В. - Стан загальних ліпідів у мембранах еритроцитів і плазмі крові щурів при експериментальному моделюванні гіпоестрогенемії на тлі комплексної замісної терапії (2009)
Хара М. Р. - Вплив гонадектомії на стан системи оксиду азоту в щурів різної статі, Дорохіна А. М. (2009)
Говда Р. В. - Зміни водно-електролітного та хімічного складу довгих кісток скелета, адаптованих до позаклітинного зневоднення тварин після 12 тижнів реадаптації через важкий ступінь зневоднення та залежно від стану автономної нервової системи (2009)
Кужко М. М. - Ефективність препарату "Ізофон" при лікуванні експериментального туберкульозу нелінійних мишей, Гульчук Н. М., Зубрійчук О. М., Подгаєвський С. Г., Процик Л. М. (2009)
Лопата В. О. - Проблеми та перспективи комп'ютерної спірометрії у виявленні патофізіологічних порушень вентиляційної функції дихання, Писаренко Т. В., Попов А. О., Синєкоп Ю. С., Ель Шебах М. А. (2009)
Рецензія на підручник "Хірургія" в двох томах за редакцією Березницького Я. С., Захараша М. П., Мішалова В. Г., Шідловського В. О. (2009)
Берковський В. Г. - Сутність та основні завдання політики держави в архівній сфері (2012)
Слизький А. Ю. - Соціально значущі документи у поточному діловодстві (2012)
Доліновський В. І. - Опрацювання документів у Земському архіві у Львові (2012)
Воронін В. М. - Перші кроки у створенні нагородної системи Радянської України (2012)
Бойко Г. В. - Шляхи реалізації основних пріоритетів розвитку архівної галузі (впровадження інформаційних технологій) (2012)
Бурлуцкая Ю. Ю. - Непокоренные… (70-летию "Молодой гвардии" посвящается) (2012)
Алєксєєнко А. О. - Джерела до історії будівництва спортивних об’ктів у проектній документації ЦДНТА України (2012)
Воробьева Н. Н. - К вопросу о правительственной политике в Царстве Польском в 80–90-х гг. XIX в.: "Стрелять, патронов не жалеть"? (2012)
Жмундуляк Д. Д. - Особовий фонд Вернона Кресса (Петера Зигмундовича Деманта) у Державному архіві Чернівецької області, Масіян Н. Б. (2012)
Шепелюк В. М. - Архівні документи про композитора Миколу Лисенка (з фондів ЦДАМЛМ України) (2012)
Солонець А. В. - Маршрутами київського відступу 1941 р. (за матеріалами фондів Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років) (2012)
Кравченко О. О. - Життя та діяльність партизанського командира М. І. Шукаєва (за документами ЦДАГО України) (2012)
Нестерчук Д. В. - Фонд Івана Кавалерідзе у ЦДАМЛМ України (до 125-річчя від дня народження видатного скульптора, режисера і драматурга) (2012)
Пинчук С. А. - Греки Российской империи в войне 1812 года (2012)
Величко О. Г. - Народження Дніпровської ГЕС ім. Леніна: спогади учасників, Козлова І. В. (2012)
Путова Г. В. - Записка М. Б. Барклая-де-Толлі "Изображение военных действий Первой армии в 1812 году" у фондах ЦДІАК України (2012)
Левченко Л. Л. - Передумови створення та період становлення Товариства американських архівістів (2012)
Романович С. В. - Презентація спільного українсько-російського видавничого проекту "Щоденники Олександра Довженка" та цифрової копії художнього фільму "Зачарована Десна" (2012)
Авакян В. Р. - Виставка до 100-річчя фотокореспондента Михайла Покотила (2012)
Климова К. І. - Архівна наука в Україні: "період випробувань" (2012)
Гаранін О. Я. - Архівна україніка на шпальтах першого випуску нового спеціалізованого видання (2012)
Пиріг Р. Я. - Щедрі три чверті віку професора Ярослава Калакури (2012)
Демченко Л. Я. - Душею, серцем і розумом Любов Гісцова завжди в архіві (2012)
Харитонов Є. О. - Принципи цивільного права України: до постановки проблеми (2008)
Бабич І. Г. - Взаємозв'язок принципу справедливості і відповідальності (2008)
Голубєва H. Ю. - Правова природа загальних засад цивільного законодавства України (2008)
Ківалова Т. С. - Поняття та система зобов'язань у цивільному праві України (2008)
Кізлова О. С. - Співвідношення поняття застави і обтяжень рухомого майна як забезпечення інтересів кредитора (2008)
Кулініч О. О. - Засоби масової інформації і приватне життя "публічних" осіб (2008)
Гареєв Є. Ш. - Підстави визнання прав інтелектуальної власності на винахід недійсними (2008)
Грабчинська В. Ю. - Щодо визначення юридичної долі об'єктів самочинного будівництва (2008)
Еннан Р. Є. - Сутність права інтелектуальної власності (2008)
Деревнін В. С. - Угоди, які укладаються на товарній біржі (2008)
Крисань Т. Є. - Розуміння збитків у цивільному праві Російської імперії (2008)
Кутателадзе В. О. - Поняття та характерні риси суперфіцію за римським правом (2008)
Матійко М. В. - Диференціація функцій цивільного права (2008)
Омельчук О. С. - Поняття та типологія договору найму житла (2008)
Стреля М. І. - Генезис авторського права (2008)
Ткаченко I. В. - Сучасні питання поділу майна на нерухоме та рухоме (2008)
Шерстобітов О. В. - Історія розвитку інституту торгів (2008)
Завальнюк В. В. - Антропологічна парадигма: діалектика загального та особливого у природних правах людини (2008)
Глиняна К. М. - Правове забезпечення таємниці усиновлення (2008)
Сафончик О. І. - Поняття та види правового режиму майна подружжя (2008)
Денисенко К. В. - Про визначення суб'єктивного складу корпоративо-майнових правовідносин (2008)
Дербакова Ю. А. - Усиновлення як конструкт цивільної правосуб'єктності малолітніх та неповнолітніх осіб (2008)
Кривенко Ю. В. - Майнові права релігійних організацій (2008)
Овчатова-Редько A. О. - Основні риси "фактичного" шлюбу за сімейним законодавством України (2008)
Петров B. В. - Класифікація юридичних осіб (2008)
Гукаленко О. О. - Іноземні юридичні особи як учасники цивільних правовідносин в Україні (2008)
Гончаренко В. О. - Інститути спільного інвестування (2008)
Єсіпова Л. О. - Способи забезпечення зобов'язань у римському приватному праві (до інституцій Юстиніана) (2008)
Колянковська Т. О. - Система договорів, які опосередковують перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні (2008)
Красільнікова О. С. - Мінімізація кредитного ризику за допомогою способів забезпечення виконання зобов'язань (2008)
Шемонаєв В. Ю. - Загальна аварія як інститут приватного (цивільного) права (2008)
Ахмач Г. М. - Особливості договірного регулювання правовідносин членів сім'ї (2008)
Бубіна А. І. - Деякі проблеми правового регулювання відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки (2008)
Герасимчук М. О. - Договори про надання послуг, пов'язаних з користуванням житлом (2008)
Дихта Н. М. - Категорія фідуції та її особливості у Стародавньому Римі (2008)
Жила А. С. - Притримання як спосіб забезпечення зобов'язань (2008)
Жила О. В. - Формування засад інституту відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю службових осіб органів державної влади (2008)
Карпечкін Т. П. - Договір фінансового лізингу: поняття та основні елементи (2008)
Кіча A. В. - Цивільно-правове регулювання договору водопостачання (2008)
Кужко О. С. - Співвідношення договору транспортного експедирування та договору перевезення (2008)
Макаренко Г. В. - Історія виникнення інституту забезпечення виконання зобов'язань (2008)
Некіт К. Г. - Відповідальність за договором управління майном: порівняльний аналіз (2008)
Орзіх Ю. Г. - Розмежування брокерського договору з суміжними договорами (2008)
Плачков Д. Ф. - Юридична природа відносин відшкодування державою шкоди, завданої фізичній особі злочином (2008)
Струнцова B. В. - Правовий наслідок медичної помилки (2008)
Трояновський О. В. - Структура та зміст правовідносин комерційного посередництва (2008)
Харитонова О. І. - Право господарського відання та право оперативного управління: проблемні питання (2008)
Латковська Т. А. - Проблеми гармонізації банківського законодавства України з Європейським законодавством (2008)
Мельник С. Б. - Господарський кодекс як основа антимонопольно-конкурентного законодавства України (2008)
Квасніцька О. О. - Актуалізація будівельного законодавства та його розвиток (2008)
Петренко В. С. - Стан енергетичної політики України в сучасних умовах (2008)
Симонян Ю. Ю. - Правова природа корпоративних відносин (2008)
Бігняк О. В. - Ділова етика суб'єктів підприємництва (2008)
Добровольська B. В. - Правові засади стандартизації та сертифікації в Україні (2008)
Кирилюк А. В. - Посередництво як правова категорія (2008)
Бааджи Н. П. - Деякі питання визначення підстав відшкодування неотриманого прибутку (2008)
Лаврова К. М. - Питання права власності на новостворену нерухомість (2008)
Петруненко Я. В. - Теоретико-методологічні засади системи державних закупівель в Україні (2008)
Діденко Л. В. - До питання про поняття цивільно-процесуальних правовідносин (2008)
Чванкін C. А. - Особливості фіксування цивільного процесу (2008)
Андронов І. В. - Вимога про публічність рішення суду в цивільному процесі України (2008)
Докука Т. В. - Питання процесуального розгляду справ про відшкодування шкоди (2008)
Островська Л. А. - Непрямі (похідні) позови кредиторів українських моряків (2008)
Притула А. М. - Кримінально-правова юрисдикція України у виключній (морській) економічній зоні (2008)
Осипова Н. П. - Методологічні проблеми аксіологічного виміру правосвідомості і правової культури (2008)
Дудченко B. В. - До питання про антиномічну природу права (2008)
Ивакин А. А. - Диалектика как ценность и самоценность (2008)
Бехруз Х. - Аксиологический подход в структуре сравнительно-правовых исследований (2008)
Добрянський C. П. - Цінність прав людини у світлі універсальності їх концепції (2008)
Рабінович С. П. - Європейська природно-правова думка та криза ціннісно-нормативної свідомості (2008)
Сумарокова Л. Н. - Аксиологический компонент аргументации (2008)
Полевой Н. А. - Аксиологическая составляющая смены парадигмы научного познания (2008)
Лобода Ю. П. - Правова традиція українського народу як соціальна цінність: до питання про засади комплексного дослідження (2008)
Фальковський А. О. - До визначення поняття аксіологічного дослідницького підходу в методології юриспруденції (2008)
Гудима Д. А. - Соціально-антропологічний підхід до дослідження прав людини: деякі евристичні можливості (2008)
Донченко О. П. - Аксіологічний зміст категорії свободи у праві: взаємозв'язок принципів свободи, рівності й справедливості (2008)
Дудаш Т. І. - Праворозуміння як прояв оцінювального пізнання: герменевтичний підхід (2008)
Шамша И. В. - Отношение "бытие — иное бытия" как методологическое основание современного философско-правового дискурса (2008)
Матюшина И. И. - Место ценностей в коммуникации (по работам Ю. Хабермаса) (2008)
Максимов С. І. - Універсальне і національне у ціннісному вимірі права (2008)
Крижанівський А. Ф. - Аксіологія правопорядку (2008)
Бурлай Е. В. - Условность в праве как философско-правовая проблема (2008)
Крестовська H. М. - Дитинство як правова цінність (2008)
Чувакова А. М. - Юридически значимые условия: аксиологический аспект (2008)
Некрасов А. И. - Идеалы естественного права (2008)
Ромашкін С. В. - Аксіологія природно-правової школи права у вченнях Платона та Арістотеля (2008)
Немченко И. В. - Естественное право и естественный закон в политическом учении Томаса Гоббса (2008)
Мельничук О. С. - Концепція І. О. Ільїна про формування правосвідомості та її використання в сучасній Україні (2008)
Козаченко О. В. - Парадигма кримінального права епохи постмодерну (2008)
Сурілова О. О. - Свідоме споживче поводження в системі цінностей права (2008)
Грищук О. В. - Людська гідність у праві: аксіологічний аспект (2008)
Оборотов I. Г. - Правові цінності у східноєвропейській та західноєвропейській традиціях: релігійний вимір (2008)
Мягких Г. О. - Принцип тендерної рівності в системі загальнолюдських цінностей (2008)
Смазнова І. С. - Справедливість як ціннісний компонент боротьби з тероризмом (2008)
Тельник М. В. - Конфлікт правових цінностей західного та східного світу в сучасну епоху глобалізації (2008)
Кобринський Д. Ю. - Філософсько-правові аспекти правового регулювання насильства у суспільстві (2008)
Поляков A. С. - Японское право: аксиологические аспекты (2008)
Завальнюк B. В. - Природні права людини в антропологічних дослідженнях (2008)
Ківалова Т. С. - Система (структура) зобов'язань у цивільному законодавстві України (2008)
Гуменюк І. О. - До питання про відповідність законодавства України про соціальне страхування міжнародним нормам (2008)
Оборотов Ю. Н. - Содержание аксиосферы государства (2008)
Василенко М. Д. - Державна інноваційна діяльність у розумінні аксіології права (2008)
Дерев'янко C. М. - Конституційно-правовий інститут референдуму в системі ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства (2008)
Мартынюк Э. И. - Вера и право в сознании современных украинцев (аксиологический аспект) (2008)
Бочарова Н. В. - Право на результаты творческой деятельности в системе правовых ценностей современного информационного общества (2008)
Довгополова О. А. - Восстановление ценностного каркаса общества в контексте анализа феномена отторжения (2008)
Капустина Н. Б. - Кризис современного правосознания (пути преодоления) (2008)
Барський В. Р. - Муніципальна нормотворчість як вираз інтересів громадського суспільства (2008)
Тоцкий П. Н. - Проблема суверенитета в политико-правовых концепциях галликанизма и французского конституционализма ХVП-XVШ вв. (2008)
Никитченко Е. Э. - Аксиологический потенциал феномена "свобода совести" в современной Украине (2008)
Кривенко В. В. - Формування складу колегіальних управлінських структур у судовій системі і проблеми їх удосконалення (2008)
Голдакова К. А. - Цивільні права дітей православного духовенства Російської імперії за реформою Олександра ІІ та доповненнями до неї (2008)
Петришина М. О. - Місцеве самоврядування в системі цінностей правової держави (2008)
Михайленко Д. Г. - Аксіологічне осмислення хабарництва (2008)
Гуртієва Л. М. - Аксіологічний напрямок у теорії слідчої етики (2008)
Луговий О. М. - Ціннісні аспекти міжнародних військових угод (на матеріалі зовнішньої політики Візантії Х-ХП ст.) (2008)
Макаренков О. Л. - Цінність права для розбудови відкритого громадянського суспільства (2008)
Размєтаєва Ю. С. - Права людини у системі інститутів громадянського суспільства: аксіологічний вимір (2008)
Василенко А. М. - Аксіологія права: багатокультурність та діаспори в Канаді (2008)
Іванський А. Й. - Функції фінансово-правової відповідальності (2008)
Богуцький П. П. - Концепція військового права у сучасній юриспруденції (2008)
Ніколаєв О. А. - Організаційно-правові механізми регулювання міжнаціональних відносин у радянській Україні (2008)
Куликов A. П. - Соціально-правова позиція особи у правовій державі (2008)
Кубинець B. В. - Розсуд та його визначення в українському праві (2008)
Харитонова О. І. - Деякі проблемні питання визначення змісту права інтелектуальної власності (2008)
Мазуренко С. В. - Авторське право на фотографії (2008)
Сляднева Г. О. - Питання про суб'єкта права на комерційну таємницю (2008)
Кулініч О. О. - Теоретико-методологічні підходи до визначення структури інформації з обмеженим доступом (2008)
Гареєв Є. Ш. - Особливості здійснення права інтелектуальної власності особами, які не досягли повноліття (2008)
Цибульська О. Ю. - Особливості спадкування деяких особистих немайнових та майнових прав автора (2008)
Ульянова Г. О. - Договірні засади використання об'єктів авторського права у рекламі (2008)
Бааджи Н. П. - Сучасні тенденції розвитку законодавства України у сфері інтелектуальної власності, Ісаєнко А. В. (2008)
Тітаренко В. В. - Визначення "комп'ютерні програми" у праві інтелектуальної власності (2008)
Кирилюк А. В. - Ліцензійний договір на використання літературних творів за законодавством України (2008)
Давидова І. В. - Визнання недійсним авторського договору (2008)
Харитонов Є. О. - Деякі питання класифікації юридичних фактів (2008)
Ківалова Т. С. - До питання про розмежування зобов'язань відшкодування шкоди та деяких інших недоговірних зобов'язань (2008)
Адамова О. С. - Поняття, ознаки договору перевезення як підстави виникнення правовідносин з перевезення вантажу морським транспортом (2008)
Голубєва H. Ю. - Захист права власності при позбавленні власника володіння (віндикаційний позов) (2008)
Гончаренко B. О. - Притримання як спосіб самозахисту цивільних прав (2008)
Кривенко Ю. В. - Найменування релігійних організацій як засіб індивідуалізації (2008)
Сафончик О. І. - Договір перевезення вантажу залізничним транспортом за законодавством України: цивілістичні аспекти (2008)
Чванкін C. А. - Одностороння відмова від зобов'язання як правовий наслідок порушення зобов'язання (2008)
Деревнін B. С. - Товарна біржа як суб'єкт цивільно-правових відносин (2008)
Лукавецька О. М. - Заміна сторін договору за римським приватним правом (2008)
Орзіх Ю. Г. - Правове регулювання надання брокерських послуг: цивільно-правові аспекти (2008)
Чанишева А. Р. - Види і зміст речових правовідносин у правовій конструкції іпотеки (2008)
Некіт К. Г. - Деякі порівняльні аспекти щодо довірчого управління майном (за законодавством України і Республіки Молдова) (2008)
Смілянець I. П. - Умови дійсності договору за римським правом (2008)
Адамов А. С. - Суб'єкти страхових правовідносин (2008)
Вороніна Н. В. - Поняття знахідки у цивільному праві (2008)
Продаєвич І. В. - Припинення зобов'язань неможливістю виконання (2008)
Юшко А. - Правове регулювання перевезення вантажу морським транспортом (2008)
Домусчі C. Д. - Засоби захисту права власності (2008)
Волков О. А. - Розмежування крайньої необхідності та суміжних категорій цивільного права (2008)
Меденцев П. А. - Поняття договору як концептуальна основа договірного права країн романо-германської правової сім'ї (2008)
Дудченко B. В. - До питання про правовий стиль (2008)
Погрібний C. О. - Юридичні обов'язки та їх виконання в механізмі правового регулювання договірних цивільних відносин (2008)
Кубинець B. В. - Розсуд у цивільному праві (2008)
Неугодніков А. О. - Адміністративно-правовий аналіз діяльності спеціальних (вільних) економічних зон в Україні (2008)
Древ'янко А. С. - Система джерел права як особливе правове явище (2008)
Іванський А. Й. - Роль юридичних презумпцій у регулюванні відносин фінансово-правової відповідальності (2008)
Додіна Є. Є. - Питання компетенції державних органів щодо забезпечення регулювання державно-церковних відносин (2008)
Куликов А. П. - Становище особистості у правовій державі (2008)
Матвіїшин H. І. - Система правової освіти України (2008)
Іванова C. М. - Правова природа вимог про визнання недійсним правочину (2008)
Фальковський А. О. - Ціннісний підхід у правових дослідженнях (2008)
Джолос С. В. - Етатизм як природне відображення державності (2008)
Долматов I. В. - Державні кордони в контексті лімології (2008)
Лобода В. Ф. - Шляхи оптимізації діагностики та лікування хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей на тлі нервово-артритичної аномалії конституції, Миколенко А. З., Лазуренко Л. П., Юхимчук Г. Т., Величко Н. М. (2010)
Галіяш Н. Б. - Загальні неспецифічні адаптаційні реакції у дітей, хворих на гострі пневмонії (2010)
Блажієвська Г. Й. - Пальцьовий малюнок як фактор фенотипу в прогнозуванні підвищеного рівня ліпідів крові у практично здорових міських підлітків чоловічої статі Подільського регіону (2010)
Герасимчук П. О. - Медико-соціальна адаптація та якість життя хворих на синдром стопи діабетика, Романів І. Б. (2010)
Марецький В. М. - Досвід застосування S-амлодипіну у хворих на есенціальну гіпертензію (2010)
Константинович Т. В. - Епідеміологічний аналіз клінічних синдромів соматопсихічної дисфункції в структурі бронхіальної астми (2010)
Лобанець Н. В. - Механізми формування та місце синдрому ендогенної інтоксикації при алкогольних цирозах печінки (2010)
П'ятночка І. Т. - Випадок розшарування аневризми дуги аорти у хворої протитуберкульозного стаціонару, Корнага С. І., Кирилюк Я. В., Білоус Л. І., Дереш Н. В., Корнага Н. В. (2010)
Бабінець Л. С. - Застосування певерхневої багатоголчастої різнометалевої аплікації в комплексному лікуванні захворювань внутрішніх органів, Ляпко М. Г., Ялинська Г. П., Пінкевич О. Я., Ониськів О. О., Творко В. М., Пашкудська О. М., Мороз С. Я., Качмар О. А., Макар І. Й. (2010)
Бугера О. П. - Стан мінерального обміну у дітей із дифузним ендемічним зобом І ступеня на фоні супутньої патології (2010)
Боярчук О. Р. - Зміни клітинної ланки імунітету у дітей із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця (2010)
Бабова І. К. - Комплекс лікувальної гімнастики з м'ячем для профілактики падінь у хворих похилого та старечого віку (2010)
Чінов Г. П. - Вплив статевого диморфізму на захворюваність сифілісом протягом десятиління у трьох містах Криму, Притуло О. О., Кравченко Н. В. (2010)
Шкробанець І. Д. - Аналіз срціальних очцкувань лікарів педіатричного профілю, Нечитайло Ю. М. (2010)
Цимбалюк В. І. - Нейроофтальмологічні прояви пухлин мостомозочкового кута. Клініка та діагностика, Васюта В. А., Жабоєдов Г. Д., Конах В. М., Задояний Л. В. (2010)
Грубар Ю. О. - Аналіз структури переломів верхньої кінцівки в міських жителів різних вікових груп, Чайківський Я. Ф., Майка Б. М., Ганич Т. С. (2010)
Гасюк А. П. - Гістогенез окремих варіантів амелобластоми щелепи, Ніколенко Л. Г., Новосельцева Т. В., Гасюк Н. В. (2010)
Паєнок О. С. - Структура патології щитоподібної залози серед вагітних жінок за умов легкого йодного дефіциту (2010)
Жук С. І. - Клінічні ефекти використання левоноргестрел-рилізингу внутрішньоматкової системи у жінок із ендометріозом після пологів та кесаревого розтину, Ревчук Н. В. (2010)
Пентюк Н. О. - Патогенетичне значення порушення обміну аденозину у формуванні розладів функції нирок у щурів з цирозом печінки. Протективна дія пентоксифіліну, ізофлавоноїдів та цитраргініну (2010)
Ковалик Н. П. - Наш досвід лікування хворих на хронічний гіперпластичний ларингіт, Ковалик А. П., Антонів Т. В. (2010)
Волощук Н. І. - Оцінка проективної дії препаратів флавоноїдів та ізофлавоноїдів за умов НПЗЗ-гастропатії у щурів (2010)
Паєнок А. В. - Нейропротекторний вплив дигоксину на моделі ішемічного інсульту в щурів, Кухленко О. Я. , Фартушок Н. В., Федевич Ю. М., Хаврона О. П., Кухленко Р. В. (2010)
Картіфузова Ж. В. - Вплив даларгіну на морфоструктуру тканини печінки та активність ферментів сироватки крові щурів за умов моделювання підгострого алкогольного гепатиту, Решетнік Є. М., Павлович С. І., Пустовалов А. С., Матвієнко М. Г., Макарчук М. Ю. (2010)
Пасєчко Н. В. - Динаміка параметрів оксигенації крові у хворих на цукровий діабет, ускладнений ангіопатією нижніх кінцівок та ефективність лікування фотопотенційною гідротерапією, Балабан А. І. (2010)
Якубишина І. Г. - Антиінфекційна резистентність у жінок із хронічними запальними захворюваннями сечостатевих органів хламідійної етіології, Білик Н. М. (2010)
Шевченко Л. І. - Стан імунної системи в новонароджених дітей з вродженою пневмонією, Митник Н. Я. (2010)
Колбасіна М. В. - Вікові зміни у процесі старіння в аспекті догляду за літніми людьми, Колбасіна Л. П. (2010)
Довгалюк А. І. - Перспективи використання методу культивування клітин для теоретичної та клінічної медицини, Трач Росоловська С. В. (2010)
Корнацький В. М. - Десятирічний досвід виконання державної програми боротьби з гіпертензіями в Україні, Гандзюк В. А., Манойленко Т. С. (2010)
Василюк В. В. - Особливості перебігу пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, Юровська Л. Б., Василюк В. М., Гаврилюк М. Є., Капчак В. О., Бондар Л. П., Левчук Н. Г., Мандзій З. П. (2010)
Корнага С. І. - Туберкульоз легень у хворого із синдромом Ейзенменгера, П'ятночка І. Т., Корнага Н. В. (2010)
Сироїд О. М. - Особливості клінічного перебігу жовчнокам'яної хвороби у пацієнтів із ендокринною патологією (2010)
Швед М. І. - Особливості імунної відповіді та зміна перекисного окиснення ліпідів у гострій стадії інфаркту міокарда в хворих із функціональними порушеннями печінки, Ткачук З. Ю. , Прокопович О. А. (2010)
Ковальчук О. Л. - Дослідження ендотеліальної дисфункції у хворих на холецистит з патологією вен нижніх кінцівок за умов лапароскопічних втручань, Фіра Д. Б. (2010)
Острянко В. І. - Виічення впливу очищення кюретою Грейсі на емаль постійних зубів у дітей, Якубова І. І., Чайковський Ю. Б., Тіньков В. О. (2010)
Машаріпов А. С. - Визначення давності черепно-мозкової травми за тканинним розподільним лейкоцитозом у внутрішніх органах, Іскандаров А. І. (2010)
Ірза О. Л. - Вплив металокерамічних і безметалевих керамічних протезів з опорою на імплантати на показники біопотенціалів ротової порожнини, Жадько С. І., Колбасін П. М. (2010)
Процайло М. Д. - Особливості дитячого травматизму при синдромі різкої зміни поведінки, Корицький А. Г., Жук С. А., Ревчук В. С., Хрін В. З. (2010)
Дін Кім Ен. - Порівняльна оцінка різних варіантів аналгезії при корекції аномалії пологової діяльності, Ібадов Б. К. (2010)
Цимбалюк В. І. - Динаміка зорових викликаних потенціалів при лікуванні трофіном оптичної токсичної нейропатії, Васюта В. А., Цимбалюк Ю. В., Задояний Л. В. (2010)
Ковальчук А. О. - Динаміка змін мікробіологічних показників експериментальних опікових ран при проведенні ранньої некректомії з використанням ліофілізованих ксенодермотрансплантатів вторинного зрізу, Пятковський Т. І. (2010)
Грекова Т. А. - Порівняльна характеристика острівців лангерганса у статевозрілих та старих щурів-самців лінії SHR і Wistar (2010)
Зупанець І. А. - Вивчення фармакологічної дії нових хімічних сполук - потенційних коректорів запальних захворювань міокарда в умовах експериментального ізадринового міокардиту, Семенов А. М., Рускін О. С. (2010)
Пентюк Н. О. - Дослідження антифіброзної активності піоглітазону, бетаїну та S-аденозилметіоніну на моделі цирозу печінки у щурів, індуксованого CCL4 та високожировою дієтою (2010)
Заічко Н. В. - Вплив хронічного навантаження тіолактоном гомоцистеїну та його комбінації з L-NAME на ензими метаболізму сірковмісних амінокислот у печінці щурів. Корекція вітамінно-мікроелементним комплексом (2010)
Нуралієв Н. А. - особливості імунологічних порушень при експериментальному гострому остеомієліті, Маткурбанов А. Ш., Ісмаїлов Е. А. (2010)
Гудима А. А. - Динаміка перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту на тлі ішемічно-реперфузійного пошкодження шлунка та гострої кровотечі в експерименті, Дзюбановський І. Я., Бондаренко Ю. І., Антонюк М. І. (2010)
Загородна П. С. - Зміни ліпідного, вуглеводного обмінів та функції серцево-судинної системи у жінок, хворих на дисметаболічну кардіоміопатію, з надмірною масою тіла та ожирінням під впливом замісної гормональної терапії та фітоестрогенів (2010)
Сміян С. І. - Клінічні особливості перебігу первинного остеоартрозу на тлі остеопенічного синдрому, Гусак С. Р., Хайко О. К. (2010)
Бабінець Л. С. - Вплив комплексного лікування з включенням класичної акупунктури на параметри ендотоксикозу при поперековому остеохондрозі залежно від стану кісткової тканини, Надкевич А. Л. (2010)
Шкробот С. І. - Вікові особливості перебігу вертеброгенних больових синдромів, Сагайдак Л. О., Шкробот Л. В. (2010)
Луговий О. Б. - Оцінка та прогнозування результатів хірургічного лікування хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, Гощинський В. Б., Зима І. Я., Берекета Є. І., Берекета Г. О. (2010)
Швед М. І. - Динаміка клініко-імунологічних показників у хворих на хронічний гастродуоденіт і виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом залежно від ступеня тяжкості під впливом комплексного лікування із застосуванням триовіту, Лихацька Г. В., Лихацька Т. В., Фуртель В. О. (2010)
Пасієшвілі Л. М. - Вторинний остеопенічний синдром при окремих захворюваннях шлунково-кишкового тракту, Андруша А. Б., Паровіна Г. В., Стегній Т. П. (2010)
Радченко О. О. - Перспективи використання фармакотерапевтичних препаратів на основі фенольної гідрофільної субстанції прополісу у терапфї інфекційних захворювань, Поволокіна І. В., Волянська Н. О. (2010)
Євсюкова В. Ю. - Вплив похідних 2H-пірано (2010)
Венгер І. К. - Глибока артерія стегна у хірургічному лікуванні атеросклеротичної оклюзії стегно-підколінно-гомілкового сегмента, Бондар П. Я., Вайда А. Р. (2010)
Ганьбергер І. І. - Імунологічні зміни у хворих на остеоартроз у поєднанні з хронічними гепатитами В і/або С і їх корекція аміксином ІС та антралем (2010)
Мігенько Л. М. - Застосування статинів для корекції дисліпідних та інших трофологічних порушень при хронічному панкреатиті (2010)
Лобанець Н. В. - Розробка клініко-лвбораторного комплексу для підтвердження алкогольної етіології у хворих на цироз печінки (2010)
Квасніцька О. С. - Ефективність кардонату в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень (2010)
Заздравнов А. А. - Вплив гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на якість життя хворих з анкілозивним спондилоартритом, Пасієшвілі Л. М. (2010)
Андреєва І. Д. - Дослідження протимікробної активності перспективних похідних 7-азакумаринів (2010)
Боровик І. О. - Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з жовчнокам'яною хворобою, Корильчук Н. І., Рябоконь С. С., Боцюк Н. Є., В'юнова Р. О. (2010)
Чайка Г. В. - Закономірності статевого розвитку практично здорових міських дівчат підліткового та юнацького віку Подільського регіону (2010)
Пришляк А. М. - Терапевтична стратегія на початковому етапі лікування хронічних депресій в контексті механізму їх формування, Пришляк В. І. (2010)
Кузьмінова Н. В. - Ремоделювання екстракраніальних судин та показники артеріальної еластичності у хворих на гіпертонічну хворобу залежно від стадії захворювання (2010)
Боярчук О. Р. - Зміни вегетативного гомеостазу у дітей з гострою ревматичного лихоманкою (2010)
Ратушненко В. О. - Роль сульфгідрильних і дисульфідних груп у розвитку оксидативного стресу при новоутвореннях щитоподібної залози (2010)
Шкробот С. І. - Поліморфізм клініко-параклінічних змін при черепно-мозковій травмі, Бударна О. Ю., Салій З. В., Сохор Н. Р. (2010)
Сміян О. І. - Клінічні особливості негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку на сучасному етапі, Васильєва О. Г. (2010)
Савула М. М. - Диференційна діагностика при легеневих дисемінаціях, Лопушанська Н. М., Прохоренко О. О. (2010)
Меленко С. Р. - Перебіг кріоглобулінемії при антиретровірусній терапії ВІЛ-інфекції, Москалюк В. Д., Лесюк Ю. М. (2010)
Погорєлов В. М. - Особливості змін ліпідного обміну під впливом сартанів у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, Брек В. В., Прохоренко В. Л., Денисова С. В. (2010)
Зозуля В. В. - Клініко-економічний аналіз в оцінці розподілу коштів на ліки хворим похилого і старечого віку у лікувальних закладах (2010)
Ігнащук О. В. - Варіабельність електрофізіологічних параметрів серцевого ритму при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі як показник функціонального стану автономної нервової системи, Сєркова В. К. (2010)
Лісяна Т. О. - Особливості мікробіоценозу вагіни і кишечнику у вагітних з фіброзно-кістозною хворобою молочних залоз, Матяшова О. І. (2010)
Ковальчук О. Л. - Прогнозування тромбоемболічних ускладнень та алгоритм їх профілактики у хворих після лапароскопічної холецистектомії, Фіра Д. Б., Дуць С. І., Мельничук В. В. (2010)
Нагірний Я. П. - Вплив початкового рівня мінеральної щільності кісткової тканини на особливості репаративного остеогенезу у хворих із травматичними переломами нижньої щелепи, Ступницький Р. М. (2010)
Непрелюк О. А. - Показники біопотенціалів ротової порожнини в ортопедичних хворих на тлі виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки після установки імплантатів, Жадько С. І., Колбасін П. М. (2010)
Буднюк О. О. - Частота і фактори ризику тяжкої вентиляції через лицьову маску під час анестезіологічного забезпечення оперативних втручань на щитоподібній залозі (2010)
Курязов А. К. - Лікування стоматологічних захворювань у вагітних в умовах екологічного неблагополуччя, Сувонов К. Ж. (2010)
Чумаченко О. В. - Використання фібринового гелю аутокрові при оперативних втручаннях на альвеолярних відростках, Пермінов О. Б., Стаханська О. О. (2010)
Нуралієв Н. А. - Аналіз результатів комплексного вивчення мікрофлори зіва та антимікробного імунітету у хворих на хронічні тонзиліти, Машаріпов А. А., Рахманова С. С. (2010)
Березовський О. І. - Біомеханічні основи прогнозування варіантів пошкоджень проксимального епіметафізу стегна (повідомлення перше), Мильніков О. В., Кіцак Я. М., Котовська Н. О., Сидор Ю. Б. (2010)
Максим'як Г. І. - Ефективність застосування інфузій 5-фторурацилу в поєднанні із препаратами класу "Ербісол" та інтерфероном-альфа у лікуванні хворих на дисемінований рак прямої кишки, Жильчук В. Є., Жильчук А. В., Кудрявець Ю. Й., Воронцова А. Л., Ніколаєнко О. М. (2010)
Божко М. Г. - Методичні підходи щодо означення лецитиназної активності у мікроорганізмів, здатних до роїння (на прикладі бактерій роду Proteus), Мартіросян І. О., Кучма І. Ю., Юрченко Л. А., Волянський А. Ю., Маланчук С. Г., Мізін В. В., Балута І. М., Вальчук С. Л., Бондар В. О. (2010)
Посохова К. А. - Можливості медикаментозної корекції гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросгелю, Шевчук О. О., Пришляк А. М. (2010)
Даниленко І. А. - Оптимізація визначення життєздатності кишкової стінки в експериментальній моделі гострого порушення мезентеріального кровообігу, Кононенко М. Г., Манжос О. П., Москаленко Р. А., Кащенко Л. Г. (2010)
Гораш Є. В. - Топографоанатомічна характеристика сигморектального сегмента в ранньому неонатальному періоді (2010)
Хожаназарова С. Ж. - Вікові особливості внутрішньоорганних вен маткових труб (2010)
Швед М. І. - Вплив глутаргіну та аміногуанідину при їх окремому та поєднаному застосуванні на стан печінки при експериментальному цукровому діабеті, Чернухіна О. О. (2010)
Слободян К. В. - Роль простагландину Е2 у виділенні осмотично концентрованої сечі за умов навантаження 3 % розчином хлориду натрію при сулемовій нефропатії, Роговий Ю. Є. (2010)
Гончаренко В. В. - Особливості культивування збудників хламідіозів на перещеплюваній лінії клітин McCoy з використанням амінокислот, Джораєва С. К., Кучма І. Ю., Яремчук Д. О., Пилюгін С. В., Воропай А. Ю., Волянський А. Ю., Волков Т. О., Лахман С. М. (2010)
Авдєєв О. В. - Флогогенний вплив імунотропного препарату на тканини пародонта в експерименті (2010)
Чорноіван Н. Г. - Вплив гастропротекторних засобів на окиснювальну модифікацію білків при ініціюванні вільнорадикального окиснення в дослідах in vitro, Степанюк Г. І., Беленічев І. Ф., Бухтіярова Н. В., Павлов С. В. (2010)
Лісничук Н. Є. - Корекція структурно-функціональних змін тонкої кишки при поєднаних патологіях органів панкреатогепатобіліарної зони із застосуванням ентеросорбенту ГСГД та магнітолазерного випромінювання, Демків І. Я., Куліцька М. І. (2010)
Ястремська С. О. - Оцінка ефективності застосування препарату "Ентеросгель" у лікарській формі - паста для перорального застосування в тварин із пептичною виразкою, Ніколаєв В. Г., Кліщ І. М., Ніколаєва В. В., Олещук О. М., Куліцька М. І., Головко Л. Л. (2010)
Борис Р. М. - Зміни тканинного фібринолізу в динаміці експериментального колоногенного перитоніту (2010)
Бегош Н. Б. - Офтальмологічні аспекти впливу персональних комп'ютерів на зоровий аналізатор (2010)
Дзвонковська Т. Т. - Сучасні підходи до діагностики і лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori (2010)
Коломієць В. В. - Лікування аторвастатином хворих на есенціальну гіпертензію і хронічне обструктивне захворювання легень, Боброва О. В., Ванханен Н. В., Подоляка В. Л. (2010)
Пилипенко В. М. - Метаболічні і гіпоталамо-гіпофізарні порушення у чоловіків зі спадковими синдромами з ожирінням (2010)
Сміян С. І. - Оцінка ефективності використання телмісартану з гіпетензивною метою у пацієнтів із подагрою і метаболічним синдромом, Антюк Ж. О., Слаба У. С., Боднар Р. Я., Грималюк Н. В. (2010)
Кияк Ю. Г. - Ультраструктурні зміни клітин крові при алкогольній кардіоміопатії, Оброцька Х. М. (2010)
Оринчак М. А. - Вплив комбінованого антигіпертензивного лікування із статином та метформіном на ліпідний спектр крові у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом, Гаман І. О. (2010)
Оринчак М. А. - Клінічна ефективність мелоксикаму при захворюваннях опорно-рухового апарату, Човганюк О. С., Артеменко Н. Р., Александрук Д. П. , Краснопольський С. З. (2010)
Гребеник М. В. - Досвід застосування тромболітичної терапії при гострому коронарному синдромі в умовах міського центру невідкладної кардіологічної допомоги, Кміта В. В., Степанчук Б. І., Назвальський Б. В. (2010)
Вірстюк Н. Г. - Клініко-ендоскопічні особливості перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки залежно від маси тіла хворих, Соляник М. М. (2010)
Швед М. І. - Перебіг та лікування вірусно-бактеріальних пневмоній у пацієнтів із супутніми серцево-судинними захворюваннями, Боб А. О., Наумова Л. В., Смачило І. В., Прокопович О. А. (2010)
Швед М. І. - Контроль компенсації цукрового діабету за показниками глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет у Тернопільській області, Пасєчко Н. В., Наумова Л. В., Мартинюк Л. П., Боб А. О., Стасюк С. М. (2010)
Смашна О. Є. - Клінічні аспекти синдромогенезу параноїдної шизофренії коморбідної із патологією серцево-судинної системи (2010)
Шманько В. В. - Клінічна ефективність і безпека замісної ферментної терапії у хворих на хронічний панкреатит, Мерецька І. В., Шманько О. В., Келічава Л. М., Бородайко І. В. (2010)
Шкробанець І. Д. - Аналіз показників дитячої неврологічної патології у просторовому та часовому вимірах, Нечитайло Ю. М. (2010)
Пак С. В. - Діагностична оцінка основних ознак порушення функції слинних залоз у ротовій порожнині на тлі цукрового діабету, Черкашин С. І. (2010)
Шаюк А. В. - Моделювання комп'ютерно-томографічних параметрів структур передньої черепної ямки та зорового нерва у здорових юнаків і дівчат Поділля, Черкасов В. Г., Машталір М. А., Ольховський В. О., Гунас І. В., Прокопенко С. В. (2010)
Гончарук О. М. - Крововиливи в заднб черепну ямку при артеріальних аневризмах, Щеглов Д. В. (2010)
Аль Хашим А. - Дослідження вмісту стабільного метаболіту оксиду азоту у хворих на дисциркуляційну енцефалопатію, які зазнали дії малих доз іонізуючого випромінення (2010)
Крайдашенко О. В. - Рівень гомоцистеїнемії і показники якості життя у хворих на стенокардію напруги похилого та старечого віку, Саржевська А. В. (2010)
Боднар Р. Я. - Структурно-функціональна характеристика "атеросклеротичного серця" у померлих похилого віку, Боднар Л. П., Ваврух П. О. (2010)
Токаренко О. І. - Особливості стану артеріального та венозного кровотоку у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії, Андреєва Я. О. (2010)
Слободін Т. М. - Зміни співвідношень основних метаболітів мозку при протонній магніторезонансній спектроскопії у хворих на хворобу Паркінсона та депресію, Грабовецький С. А., Головченко Ю. І. (2010)
Буртняк А. М. - Лабораторні маркери несприятливого госпітального прогнозу у хворих на інфаркт міокарда з проявами гострої серцевої недостатності, Іркін О. І. (2010)
Мартинів І. В. - Вплив аторвастатину на рівень С-реактивного протеїну у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (2010)
П'ятночка І. Т. - Бецежит - одне з найчастіших ускладнень вакцинації БЦЖ, Грищук Л. А., Довбуш Ю. В., Корнага Н. В., Корнага Т. В. (2010)
Ільницька Л. А. - Застосування комбінації інгібітора АПФ периндоприлу та блокатора рецепторів ангіотензину-ІІ лозартану у хворих на ниркову артеріальну гіпертензію (2010)
Дейкало І. М. - Характер мікрофлори та її чутливість до антибіотиків у хворих на гострий абдомінальний сепсис, Махніцький А. В., Привроцький В. М., Васильків М. Б. (2010)
Ковальчук Л. Я. - Прогнозування клінічного перебігу виразкової хвороби шлунка, Кіт О. М., Шкробот Л. В. (2010)
Шідловський О. В. - Профілактика післяопераційних рецидивів вузлового колоїдного зоба після гемітиреоїдектомії, Осадчук Д. В., Павловський І. М., Шідловський В. О. (2010)
Нагірний Я. П. - Аналіз частоти і структури травматичних переломів нижньої щеелпи у Тернопільській області (2010)
Мадамінов А. С. - Вивчення і оцінка показників лізосомальних катіонних білків у хворих на сечокам'яну хворобу (2010)
Фомін П. Д. - Хірургічне лікування гострокровоточивих доброякісних неепітеліальних пухлин шлунка та дванадцятипалої кишки, Іванчов П. В., Столярчук С. М., Лобанов С. М., Шведенко Ю. І. (2010)
Андрейчин Ю. М. - Ремоделювання стінки верхньощелепної пазухи при синуситах - морфометричні аспекти, Орел Ю. М., Боднар Я. Я., Дацко Т. В. (2010)
Ревчук Н. В. - особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок із генітальним ендометріозом (2010)
Березовський О. І. - Біомеханічні основи прогнозування варіантів пошкоджень проксимального епіметафізу стегна (повідомлення друге), Мильніков О. В., Кіцак Я. М., Котовська Н. О., Сидор Ю. Б. (2010)
Гнатюк М. С. - Вікові особливості змін ядерно-цитоплазматичних відношень в ендотеліоцитах артерій товстої кишки, Пришляк А. М., Головатюк Л. М., Татарчук Л. В. (2010)
Герасимюк І. Є. - Особливості структурної перебудови судин та м'яких тканин пародонта в динаміці експериментального моделювання стрептозотоцинового цукрового діабету, Якимець М. М. (2010)
Олещук О. М. - Зміни морфофункціонального стану печінки на фоні введення L-аргініну та N-нітро-L-аргініну при ішемії-реперфузії, Дацко Т. В., Боднар Я. Я., Фурдела М. Я. (2010)
Пилипко І. В. - Особливості кровопостачання статевих залоз щурів-самців у нормі, Пришляк А. М., Герасимюк М. І. (2010)
Піняжко Р. О. - Перспективи застосування мелатоніну як цитопротекторного засобу при експериментальному езофагіті на тлі гіпотиреоїдної дисфункції, Гжегоцький М. Р., Терлецька О. І., Ковалишин В. І. (2010)
Кулешов С. Г. - Загальна теорія документа: реалії та перспективи (2012)
Воронін В. М. - До питання розвитку нагородної системи Радянської України. Знак ордена Червоного Прапора УСРР зразка 1925 року (2012)
Клименко Т. А. - Документи Державного архіву Черкаської області як джерельна база краєзнавчих досліджень (2012)
Пінчук С. О. - Тайная миссия капитана Хрисовери (к истории освободительного движения греков в период Восточной войны 1853–1856 гг.). (2012)
Пасічник Л. М. - Кіровоградці у складі антифашистських інтернаціональних сил (2012)
Купрунець Т. Я. - Архівне копіювання веб-сайтів: проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Глизь Ю. І. - Документи Центрального державного історичного архіву України, м. Київ про діяльність Київської міської думи (2012)
Гайворонська А. А. - Сковородіана в архівних зібраннях ЦДАМЛМ України (до 290-річчя від дня народження видатного просвітника, філософа, поета) (2012)
Тупчієнко-Кадирова Л. Г. - Формування особового архівного фонду Юлія Мейтуса (на прикладі листів та листівок спадщини композитора) (2012)
Жуковська А. І. - Документи двічі Героя Радянського Союзу Василя Петрова як історичне джерело (2012)
Носенко О. В. - Українська Хатинь (2012)
Булгаков О. В. - Особисте листування М. Крейна: загальний огляд та інформативний потенціал (2012)
Галатир В. В. - Діяльність місцевих адміністрацій Правобережної України в період гетьманату П. Скоропадського: огляд джерельної бази (2012)
Лобанова Н. М. - Чернігівські організації допомоги борцям революції (2012)
Петришак Б. І. - Дещо про життя, побут та умови навчання львівських студентів за кордоном у ХVII ст. (2012)
Климович Н. М. - До 75-річчя українського політичного діяча, Героя України В’ячеслава Чорновола (2012)
Левченко Л. Л. - Архівна періодика США: "голос професії" (2012)
Купченко В. П. - ХVII Міжнародний конгрес архівів: виклики та зміни, Маковська Наталія Василівна. (2012)
Прилепішева Ю. А. - Спільні виставкові проекти Державної архівної служби України та Національного архіву Республіки Вірменія (2012)
Власенко С. І. - Участь українських архівістів у ХІІ Міжнародній науковій конференції архівів країн Центральної та Східної Європи із циклу "Сolloquia Jerzy Skowronek dedicatа" (2012)
Бентя Ю. В. - Грані співробітництва Державної архівної служби України та Міжнародного фонду "Єдиний світ", Кісіль І. М. (2012)
Мурашко Н. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження" (2012)
Прилепішева Ю. А. - 13-та Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів і чергове засідання Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД (2012)
Богунова Н. К. - Всеукраїнський семінар з питань створення розгалуженої мережі трудових архівів (2012)
Топішко Н. О. - Історія унікальної архівної знахідки (2012)
Вєдєнєєв Д. В. - Капітальне видання документальної спадщини українського націоналізму (2012)
Чайковський А. С. - Нове дослідження з історії ОУН-УПА (2012)
Зворський С. Л. - Історія Білої Церкви в подіях і постатях (2012)
Пам’яті Алли Миколаївни Яценюк (2012)
Клименко Н. І. - В. П. Колмаков — видатний криміналіст, відомий дослідник і викладач (2008)
Додін Є. В. - Використання ідей В.П. Колмакова про роль і значення криміналістичної ідентифікації в реалізації митної справи (2008)
Тіщенко В. В. - Криміналістичні технології в теорії і практиці розслідування (2008)
Шепітько В. Ю. - Пізнавальна функція слідчої діяльності та її інтерпретація в криміналістиці (2008)
Берназ В. Д. - Криміналістична стратегія як наукова категорія, Берназ П. В. (2008)
Біленчук П. Д. - Ганс Гросс як фундатор криміналістичної науки, Медвідь Ф. М. (2008)
Бояров В. І. - Організація початкового етапу розслідування справ, пов'язаних з техногенними катастрофами (2008)
Шепітько B. Ю. - Проблеми алгоритмізації слідчої діяльності, Авдєєва Г. К. (2008)
Аркуша Л. І. - Особливості походження злочинних доходів, що легалізуються (2008)
Янковий М. О. - Криміналістична профілактика злочинів як складова слідчої діяльності (2008)
Журавльов А. Ю. - Обставини, що підлягають встановленню, у справах про статеві злочини (2008)
Карпенко Г. Л. - Використання положень В. П. Колмакова про місце експертизи в установленні істини в митній справі (2008)
Біленчук П. Д. - Міжнародна високотехнологічна кіберзлочинність: поняття, сутність, шляхи подолання (2008)
Борисова Л. В. - Суб'єкт (особа) транснаціонального комп'ютерного злочину: криміналістичні й психофізіологічні аспекти (2008)
Чумак C. П. - Криміналістична ідентифікація у слідчій діяльності (2008)
Баркар О. А. - Типові слідчі ситуації та тактичні завдання розслідування у справах про розбійні напади на автомобільному транспорті (2008)
Плахотіна B. М. - Криміналістична характеристика особи злочинця — співробітника правоохоронних органів (2008)
Андрусенко C. В. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами ДСБЕЗ та УБОЗ на стадії порушення кримінальних справ по злочинах, вчинених у сфері земельних відносин (2008)
Крижанівський О. В. - Обстановка здійснення крадіжок на морському транспорті як елемент криміналістичної характеристики (2008)
Ткаченко М. О. - Розслідування вбивств, вчинених з метою заволодіння нерухомим майном: деякі елементи криміналістичної характеристики (2008)
Колєва Т. В. - Посткримінальна діяльність підозрюваного як джерело доказової інформації (2008)
Бишевець О. В. - Правові засади застосування психологічного впливу у сфері судочинства (2008)
Баланюк О. В. - До питання про значення та класифікацію підготовчої діяльності до вчинення та приховування злочину (2008)
Пахович М. М. - Криміналістична характеристика самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (2008)
Меркулова Ю. В. - Потерпілий як джерело інформації у розслідуванні злочинів: психологічні аспекти (2008)
Комісарчук Р. В. - Криміналістичний аналіз документів як окремого елемента слідової картини злочинів, які посягають проти порядку приватизації державного та комунального майна (2008)
Синчук О. В. - Функції типових версій (2008)
Аленін Ю. П. - Ще раз до питання про самостійність і незалежність слідчого (2008)
Журавель В. А. - Фіксація доказової інформації: сучасний стан та перспективи розвитку (2008)
Гончаренко B. Г. - Правові засади і практика використання мікрооб'єктів у доказуванні, Прокопенко Н. О. (2008)
Погребняк C. В. - Запобігання злочинам як функція досудового слідства (2008)
Свида Т. О. - Європейська комісія "За демократію через право" про організацію та діяльність судів конституційної юрисдикції (2008)
Коровайко О. І. - Деякі аспекти застосування статті 299 КПК України щодо спрощеної процедури судового розгляду (2008)
Гловюк І. В. - Проблемні питання визначення кола учасників судового розгляду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (2008)
Шилін Д. В. - Класифікація преюдицій (2008)
Волошина B. - Реалізація принципу обов'язковості процесуальних рішень у стадії досудового розслідування (2008)
Зеленський C. М. - Процесуальні та криміналістичні особливості порушення справ про суспільно небезпечні діяння осіб, що не досягли віку, з якого можлива кримінальна відповідальність (2008)
Неледва Н. В. - Деякі проблеми впровадження телекомунікаційних технологій у кримінальне судочинство України, Берназ О. В. (2008)
Стоянов М. М. - До питання визначення властивостей доказів у кримінальному процесі України (2008)
Цимбал М. Л. - Внесок професора В. П. Колмакова у розвиток харківської школи судової експертизи та криміналістики, Хоша В. В. (2008)
Басай В. Д. - Дослідження віртуальних слідів — перспективний напрямок криміналістичного слідознавства, Томин С. В. (2008)
Шульга М. М. - До питання про експертну ідентифікацію людини (2008)
Нетудихатка О. Ю. - Новий спосіб визначення віку трупа, Мавед О. О. (2008)
Гуріна Д. П. - Завдання експертної профілактики (2008)
Сушко В. В. - Особливості тактики проведення допиту осіб з психічними аномаліями, що розвинулись у результаті онкологічного захворювання (2008)
Комаха В. В. - До питання стосовно хронології створення окремих криміналістичних установ (2008)
Полякова М. В. - Судова комп'ютерно-технічна експертиза: підхід до дослідження файлових систем, Рукавішников В. С., Шабля А. М. (2008)
Туляков В. О. - Моральна адекватність кримінально-правової заборони (2008)
Чугуников І. І. - Проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб (2008)
Кравець Л. К. - Окремі питання визначення об'єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1. ст. 223 Кримінального кодексу України (2008)
Михайленко Д. Г. - Кваліфікація посередництва в хабарництві (2008)
Коломієць Ю. - Можливість добровільної відмови при незакінченому злочині (2008)
Березовська H. Л. - Виникнення та розвиток поняття покарань, пов'язаних з виправно-трудовим впливом, що застосовуються до неповнолітніх (2008)
Сухоребрий I. І. - Проблемні питання притягнення до кримінальної відповідальності юридичної особи за вчинення корупційних злочинів (2008)
Мирошниченко H. М. - Правові наслідки вікової незрілості неповнолітніх правопорушників (2008)
Гуртовенко О. Л. - Регулювання Римським статутом Міжнародного кримінального суду питань примусу (2008)
Тітомер Є. В. - Банківська таємниця як предмет кримінально-правової охорони (2008)
Горбачова I. М. - Становлення теорії заходів безпеки в кримінально-правовій доктрині (2008)
Полянський Є. Ю. - Становлення та умови розвитку систем призначення покарання в Україні та США (2008)
Кузембаєв О. С. - Прецедентний характер судових рішень у системі джерел кримінального права (2008)
Балобанова Д. О. - Аксеологічні засади теорії криміналізації (2008)
Оцяця A. С. - Охоронна функція кримінального права: дефініційні питання (2008)
Завальнюк B. В. - Юридична антропологія та інші напрями антропологічного знання (2008)
Оборотов Ю. Н. - Месторазвитие в пограничной (евразийской) цивилизации как основа правового развития Украины (2009)
Дудченко В. В. - Про герменевтичний підхід до права (2009)
Ковалёва C. Г. - К вопросу о современных концепциях правопонимания (2009)
Минникес И. А. - Индивидуальное правовое регулирование (основные концептуальные положения) (2009)
Крыжановский А. Ф. - Право и правопорядок: взаиморазверстка правовых категорий (2009)
Фальковськи А. О. - Поняття та функції методологічних підходів у сучасних правових дослідженнях (2009)
Ивашкевич Е. Ф. - Особенности конституционного регулирования национальной политики в европейских странах (2009)
Василенко А. М. - Методологічні засади багатокультурності (2009)
Погібко О. І. - Концептуальні засади правового регулювання розвитку Збройних сил України — складової воєнної організації держави (2009)
Козаченко О. - Методологічний аспект типології кримінального права (2009)
Мількова К. В. - Особливості сучасного розуміння правовідносин (2009)
Аніщук Н. В. - Співвідношення категорій гендерного насильства, тендерної рівності та соціостатевої дискримінації (2009)
Мирошниченко Н. М. - Современный подход к уголовной ответственности несовершеннолетних (2009)
Сидоренко О. М. - Догма права як правова цінність (2009)
Удовика Л. Г. - Формування правових цінностей в умовах глобалізації (2009)
Павлов С. С. - Про визначення традиції права України (2009)
Бехруз Х. - Усконалення методології порівняльно-правових досліджень (2009)
Ромашкін С. В. - Методи пізнання історичної школи права (2009)
Стефанчишена Т. М. - Релігійний фактор у формуванні правових систем (2009)
Бочков A. А. - Философская концепция права В. С. Соловьева (2009)
Балух B. С. - Первая реформа городского общественного управления и коммерческое судопроизводство в Одессе (2009)
Музиченко П. П. - Статут Великого князівства Литовського 1529 року: від права усного до права писаного (2009)
Косяченко М. І. - Деякі аспекти еволюції покарань у Великому князівстві Литовському (2009)
Горяга О. В. - Місце та роль козацької старшини в системі органів влади Гетьманщини наприкінці XVII - XVIII ст (2009)
Петровська H. В. - Сільська поліція в системі органів сільського самоврядування Лівобережної України у другій половині XIX — на початку XX ст (2009)
Чувакова Г. М. - Поняття фактичного складу в системі категорій правознавства (2009)
Коваль О. А. - Класифікація юридичних фактів: наукова фікція і реальність (2009)
Джураєва О. О. - Державна послуга як категорія державознавства (2009)
Шпагіна I. С. - Функціональний аналіз компетенції: методологічний аспект (2009)
Остапенко Т. О. - Сімейне право Лівобережної України (друга половина XVII — перша половина XVIII ст.) (2009)
Нігреєва О. О. - Деякі аспекти правового регулювання іпотеки морського судна у країнах романо-германської правової сім'ї (2009)
Дзевелюк А. В. - М. Ю. Чижов про співвідношення державознавства та правознавства (2009)
Вовк П. В. - До питання про визначення поняття стадії судового адміністративного процесу (2009)
Сурилов А. А. - Инновационная реформа губернатора М. С. Воронцова (2009)
Іванченко О. М. - Норми національного та міжнародного права у практиці Конституційного Суду України (2009)
Неугодніков А. О. - Специфіка правових актів індивідуальної дії (2009)
Цал-Цалко Ю. Ю. - До визначення сутності моменту виникнення права спільної сумісної власності подружжя (2009)
Крестовська H. М. - Методологічні засади дослідження ювенального права України (2009)
Гудима Д. А. - Антропологічна парадигма й антропологічні дослідницькі підходи: загальна характеристика (2009)
Оборотов I. Г. - Темпоральний вимір правової реальності (2009)
Шелестов К. А. - Методологічні вимоги до вивчення правової карти світу (2009)
Рудик Ю. В. - Сучасні погляди на поняття "функція права" (2009)
Василенко М. Д. - Методологічне розуміння впливу держави на інноваційну діяльність: правовий аспект (2009)
Кулі К. К. - Інновації у місцевому самоврядуванні як складова муніципальної реформи в Україні (2009)
Москальчук К. М. - Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (2009)
Ковбасюк С. В. - Институционализм в государствоведении (2009)
Мандриченко Ж. В. - Реститутивные возможности института медиации (2009)
Бальцій Ю. Ю. - Правова природа статутів територіальних громад (2009)
Кобилянський К. М. - Визначення підсудності справ, у яких однією зі сторін є суд або суддя цього суду (2009)
Фомічова Н. В. - Історичні аспекти становлення спадкового права (2009)
Ковбан А. В. - Правова природа свободи світогляду: онтологічне та аксіологічне поняття (2009)
Антинескул О. В. - Засади конституційного регулювання державного управління і самоврядування в країнах ЄС (2009)
Мельниченко Н. О. - Засади конституційного регулювання соціокультурної сфери країн ЄС (2009)
Ван Цзянь. - Компенсація шкоди та збитків, що спричинені скоєнням злочину як кримінально-правовий захід (2009)
Кравченко С. П. - О языковых основах формирования категориального аппарата юриспруденции (2009)
Додин Е. В. - Влияние теоретических разработок А. В. Сурилова на возникновение и развитие понятийно-категориального аппарата таможенной политики и таможенного права в Украине (2009)
Полянский Ю. Е. - Использование историко-аналитического подхода в процессе судебной реформы в Украине (2009)
Свида Т. О. - Венеціанська комісія про європейські стандарти виборів (2009)
Дашковська А. В. - Концептуальні засади участі засобів масової інформації у виборчому процесі в Україні (2009)
Мішина Н. В. - Самоорганізація населення в Україні: категоріальний апарат (2009)
Мойсак С. М. - Співвідношення актів управління і адміністративних договорів (2009)
Терзианова Е. В. - Сравнительно-правовой метод в исследовании проблемы имплементации европейских антилегализационных норм в законодательство Украины (2009)
Квасніцька О. О. - Дефініції у будівельному законодавстві України (2009)
Синявська Я. С. - Щодо відповідальності учасників повного товариства (2009)
Балобанова Д. О. - Зміна понять: від політики боротьби зі злочинністю до політики протидії злочинності (2009)
Дьоменко С. В. - Спірні питання визначення поняття "особистість злочинця" (2009)
Михайленко Д. Г. - Тенденції щодо визначення поняття корупції та її співвідношення з хабарництвом (2009)
Рекун B. А. - Третейське самоврядування як гарантія незалежності третейських судів (2009)
Мельник C. Б. - О хозяйственно-правовых средствах предотвращения злоупотреблений монопольной властью на рынке (2009)
Гловюк І. В. - Судовий контроль як категорія теорії судової діяльності у кримінальному процесі (2009)
Журавель М. В. - Інститут "наказного гетьмана" в системі вищих органів влади Гетьманщини в XVII - XVIII ст (2009)
Лагутіна І. В. - Страйк як спосіб захисту колективних трудових прав та інтересів працівників (2009)
Туляков В. - Категорія кримінального проступку в правовій доктрині, Дмитрук М. (2009)
Завальнюк В. В. - Еволюція в антропології права (2009)
Туляков В. О. - Апроксимація у кримінальному законодавстві (2009)
Зелінська Н. А. - Пріоритети міжнародного співробітництва України в контексті гармонізації кримінального права (2009)
Мирошниченко Н. А. - Перспективи вдосконалення Кримінального кодексу України (2009)
Бондаренко Н. О. - Принцип законності у становленні кримінального права країн Євросоюзу (2009)
Орловська Н. А. - Характер санкцій кримінально-правових норм: проблеми трансформації (2009)
Березовська H. Л. - Поняття системи покарань неповнолітніх (2009)
Федоров В. М. - Проблеми організованої злочинності і їх вирішення в кримінальному законі (2009)
Сухоребрий I. І. - Порівняльний аналіз вітчизняної та міжнародної правової бази з питань протидії корупційним злочинам (2009)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Питання міжнародної кримінальної відповідальності за дискримінаційні злочини (2009)
Горбачова I. М. - Заходи безпеки в системі кримінально-правових наслідків злочинного діяння за кримінальним законодавством України (2009)
Оцяця А. С. - Динаміка охоронної функції кримінального права (2009)
Гуртовенко О. Л. - Значення для кримінального права України рішень Європейського суду з прав людини стосовно образи (2009)
Михайленко Д. Г. - Кримінально-правова характеристика хабара (2009)
Титомер Є. В. - Характеристика шкоди у злочинах проти встановленого порядку дотримання банківської таємниці (2009)
Лупіносова О. М. - Суб'єкт умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони (2009)
Божик О. В. - Кримінально-правова охорона міждержавного усиновлення (2009)
Полянський Є. Ю. - Реформування вітчизняного законодавства про призначення покарання з урахуванням іноземного досвіду застосування формалізованих санкцій (2009)
Сікан О. М. - Історія розвитку кримінального законодавства, спрямованого на захист інтересів сім'ї та неповнолітніх (2009)
Цитряк В. Я. - Корупція та хабарництво: проблеми визначення та співвідношення понять (2009)
Кузембаєв О. С. - Судова практика як джерело кримінального права (2009)
Поліщук О. М. - Щодо питання про кримінально-правове заохочення (2009)
Допілка В. О. - Поняття та значення суб'єктивних ознак контрабанди (2009)
Дмитрук М. М. - Становлення категорії проступку в кримінально-правовій доктрині: проблема термінології (2009)
Маковецька Н. Є. - Об'єкт умисного вбивства за кримінальним правом України та Республіки Польща (2009)
Дрьомін B. М. - Каральна політика держави та проблеми деінституціалізації тюремного середовища (2009)
Коломієць Ю. Ю. - Вплив марксистсько-ленінської ідеології на поняття, сутність та зміст кримінальної політики (2009)
Балобанова Д. О. - Загальні засади теорії криміналізації (2009)
Стрелковська Ю. О. - Кримінологічна характеристика та протидія етнічній організованій злочинності (2009)
Албул C. В. - Корисливі мотиви вчинення корисливо-насильницьких злочинів: ознаки та соціальна сутність (2009)
Мирошниченко Н. М. - Неповнолітній суб'єкт злочину (2009)
Вечерова Є. М. - Кримінально-правовий вплив на неповнолітніх в Україні: деякі проблеми ефективності (2009)
Мельничок В. М. - Криміналістична характеристика вікових особливостей криміногенної поведінки неповнолітніх (2009)
Підгородинський В. М. - Еволюція нормативного регулювання торгівлі людьми в історії людства (2009)
Ужва Л. О. - Диференціація юридичної відповідальності за різні види правопорушень (2009)
Хлистова Н. Б. - Зміщення акцентів правозастосування у кримінальному праві: крізь призму правомірної поведінки (2009)
Дмитришина Т. І. - Призначення покарання неповнолітнім: деякі концептуальні положення (2009)
Притула А. М. - Рішення Міжнародного суду ООН у справі щодо делімітації морських просторів та проблеми притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, які вчинено у виключній (морській) економічній зоні України (2009)
Ван-Цзянь В. - Кримінально-правові концепти та їх реалізація, Іскендеров Ф. Ш., Туляков Ф. Ш. (2009)
Неледва H. В. - Правозастосування як основний напрямок впливу судової практики на національну правову систему (2009)
Нестерчук Л. П. - Етичні основи в діяльності суддів України (2009)
Мазаратій A. В. - Кримінальне переслідування як функція прокуратури (2009)
Волошина B. К. - Судовий контроль як специфічний принцип досудового провадження (2009)
Пожар В. Г. - Класифікація представництва у кримінальному судочинстві (2009)
Гловюк І. В. - Оскарження постанови про порушення кримінальної справи: аналіз змін до КПК України (2009)
Лавренюк B. В. - Тактичні прийоми допиту обвинувачених у конфліктній ситуації при розслідуванні крадіжок, вчинених організованою злочинною групою (2009)
Крикливий Р. М. - Деякі питання криміналістичного забезпечення підтримання державного обвинувачення в суді (2009)
Ємельянов C. Л. - Деякі аспекти криміналістичної характеристики сучасних комп'ютерних злочинців (2009)
Комісарчук Р. В. - Взаємодія правоохоронних та контролюючих органів України при розслідуванні злочинів проти порядку приватизації (2009)
Шилін Д. В. - Співвідношення преюдиції із суміжними поняттями (2009)
Рекун В. А. - Проблеми виконання рішень третейських судів (2009)
Колесниченко В. М. - Принципи судового розгляду виборчих спорів в Україні (2009)
Джолос C. В. - Форма етатистської держави (2009)
Завальнюк В. В. - Роль юридичної антропології у сучасному правовому розвитку (2009)
Канцір В. С. - Політико-психологічні особливості міжнародного тероризму (2009)
Толокнов A. А. - Деякі аспекти загального визначення поняття інформації (2009)
Задерейко О. В. - Технології визначення місцеположення користувачів мобільних мереж (2009)
Козін О. Б. - Особливості використання Інтернет-технологій для студентів юридичних ВНЗ (2009)
Гаращук B. В. - Особливості використання інтерактивної дошки при проведенні занять з інформатики (2009)
Якутко В. Ф. - Особливості використання поліграфа в Україні (2009)
Чанишев Р. І. - Використання технологій бездротового зв'язку у навчальному процесі (2009)
Логінова Н. І. - Аналіз використання системи дистанційного навчання Мооdlе в навчальному процесі ОНЮА (2009)
Колесніченко В. В. - Сучасна юридична наука про класифікацію принципів права Європейського Союзу: критичний аналіз (2009)
Серова О. - Обеспечение доступности информации – важнейшая задача библиотек (2012)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Модернізаційна стратегія розвитку вітчизняної бібліотечно-інформаційної сфери (2012)
Гранчак Т. - Сучасні підходи до вивчення бібліотеки як соціального інституту (2012)
Самохіна Н. - Архівування інформаційних ресурсів у системі формування електронної бібліотеки (2012)
Молчан Ж. - Автоматизация библиотечных процессов на основе современных проектных решений радиочастотной идентификации (RFID) объектов (2012)
Добко Т. - Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства (2012)
Голуб М. - Metropolis Kijoviensis. Каталог і тексти петербурзьких зібрань (2012)
Малолєтова Н. - Пам’ять нації (До 100-річчя заснування Німецької національної бібліотеки) (2012)
Смаглова Н. - Інформаційні ресурси, технології і послуги в бібліотеках науково-дослідних установ НАН України (2012)
Безпала Г. - Дні австрійської культури в Дрогобичі (2012)
Дем’янюк Л. - Міжнародна конференція з питань поширення перської мови та літератури: стан, проблеми, перспективи (2012)
Покликана творити добро (2012)
Генератор класифікаційної думки (2012)
Професіонал, новатор, особистість (2012)
Ковальчук Л. Я. - Інтраопераційне попередження тромбоемболії легеневої артерії при оперативному лікуванні тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок, Ковальчук О. Л., Беденюк А. Д., Костів С. Я., Венгер І. К., Ненашко І. А., Дуць С. І., Балабан Л. В. (2011)
Лойко І. І. - Симптоматика у хворих при поєднанні виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2011)
Ковальчук О. Л. - Ефективність лікування хворих з переломами діафіза стегнової кістки при застосуванні різних методів остеосинтезу, Грубар Ю. О., Савчишин В. В. (2011)
Беденюк А. Д. - Мінеральна щільність кісткової тканини після різних методів хірургічної корекції гастродуоденальних виразок у віковому аспекті (2011)
Ковальчук О. Л. - Послідовність сучасних діагностично-лікувальних заходів при посттравматичних пошкодженнях хряща колінного суглоба, Сморщок Ю. С., Кулянда І. С. (2011)
Скрипко В. Д. - Морфофункціональні зміни печінки в динаміці перебігу гострої странгуляційної тонкокишкової непрохідності, Ковальчук О. Л., Голотюк В. В., Багрій М. М., Шев'як П. І. (2011)
Ковальчук О. Л. - Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій сечового міхура, Гнатюк М. С., Нестерук С. О., Твердохліб В. В., Мисак А. І. (2011)
Гасюк П. А. - Структура емалево-дентинної межі в ділянці горбика та стилю на нативних шліфах (2011)
Ковальчук О. Л. - Відтворення цитотоксичного ураження передміхурової залози в експерименті, Хорош В. Я., Мисак А. І. (2011)
Козак Д. В. - Антиоксидантно-прооксидантний статус крові та печінки в ранньому періоді тяжкої травми, Волотовська Н. В. (2011)
Шульгай А. Г. - Морфологічні основи змін кровоносного русла привушної залози при механічній жовтяниці, Левків М. О. (2011)
Бабінець Л. С. - Предикторна роль дисбіозу товстої кишки у формуванні недостатності тіаміну та піридоксину при хронічному панкреатиті, Коваль Ю. В., Коцаба Ю. Я. (2011)
Ковальова Г. О. - Ефективність загальноприйнятих методів забарвлення кислотостійких бактерій (2011)
Бабінець Л. С. - Дисбіоз товстої кишки як чинник порушень в антиоксидантному статусі хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень, шляхи оптимізації лікування, Квасніцька О. С. (2011)
Гощинський В. Б. - Про ефективність застосування ліофілізованих ксенодермоімплантатів для попередження неспроможності кишкових анастомозів, Назарчук С. Н., Боровик І. О. (2011)
Лоскутова В. В. - Досвід застосування мікрохвильової резонансної терапії та електрофорезу Полтавського бішофіту в лікуванні невротичних розладів та розладів особистості, Желяз Е. В., Максименко Н. А. (2011)
Мисула І. Р. - Оцінка ефективності фізіотерапевтичного підходу в реабілітаційному лікуванні хворих на остеоартроз, Бакалюк Т. Г., Мартинюк В. І., Вахновський В. В., Чопко Ю. М., Грицюк О. О., Савчук О. Р. (2011)
Мисула І. Р. - Відновна терапія у хворих на остеоартроз із коморбідною кардіологічною патологією, Левицька Л. В., Коваль В. Б., Левицький І. Б., Гнатко М. Я., Калайджан-Савчук С. С., Родіонова Л. Я., Гах Т. Т., Наконечна Л. С. (2011)
Левицька Л. В. - Особливості реабілітаційної технології у хворих на гострий інфаркт міокарда, ускладнений синдромом серцевої недостатності (2011)
Котик А. О. - Лейоміома матки у жінок репродуктивного віку та порушення мінеральної щільності кісткової тканини (2011)
Коваль В. Б. - Фізичний стан та фактори ризику розвитку ішемічної хвороби серця у студентів ІІІ курсу, Голяченко О. А., Голяченко Б. А. (2011)
Голяченко А. О. - Реабілітація в практичній діяльності сімейного лікаря, Мисула І. Р., Коваль В. Б. (2011)
Барладин О. Р. - Фізична реабілітація хворих на цукровий діабет ІІ типу, Вакуленко Л. О., Лопатка Г. Ф., Храбра С. З. (2011)
Танцура Л. М. - Структурні зміни головного мозку в дітей із фебрильними судомами за даними магнітно-резонансної томографії (2011)
Шкробот В. В. - Актуальні питання реабілітації хворих із психічними порушеннями, Шкробот С. І., Венгер О. П., Несторович Я. М., Мисула Ю. І., Смашна О. Е., Янковська О. М., Корнієнко Г. Ф. (2011)
Marycz Andrzej. - Terapia Zajeciowa i arteterapia w szpitalu specjalistycznym im. J. Babinskiego w Krakowie. Doswiadczenia wlasne (2011)
Чабан О. С. - Психосоматичні та соматопсихічні аспекти коморбідності параноїдної шизофренії та соматичної патології, Смашна О. Є. (2011)
Слободін Т. М. - Особливості та клініко-патогенетичний поліморфізм мотиваційних розладів у хворих із різними клінічними варіантами хвороби Паркінсона, Головченко Ю. І. (2011)
Чабан О. С. - Чи можна закодувати від вживання алкоголю хворого лікаря-нарколога, або чи допоможе плацебо лікарю, який сам його призначить? (2011)
Вардинець Марта. - Крізь історію людського нарцисизму та просвітлення - філософський огляд у контексті психоаналізу (2011)
Ліскевич І. І. - Особливості вегетативної дисфункції при невропатії лицевого нерва у дітей за даними кардіоінтервалографії, Пітик М. І. (2011)
Яремчук О. Б. - Когнітивні порушення у пацієнтів із хворобою Паркінсона та можливості їх корекції, Кривецька І. І., Васильєва Н. В., Білоус І. І., Жуковський О. О. (2011)
Ткаченко О. В. - Динаміка рівнів С-реактивного протеїну в пацієнтів із геморагічними інсультами, Мотренко А. Т. (2011)
Маркозова Л. М. - Аналіз активності ензиматичних систем та клінічних проявів коморбідної патології печінки та підшлункової залози в осіб молодого та середнього віку з алкогольною залежністю, Усменцева О. І. (2011)
Пітик О. М. - Роль механізмів психологічного захисту в формуванні іпохондричних розладів у хворих на гіпотиреоз (2011)
Цьоха І. О. - Деякі методичні підходи до формування навичок лікарів у інтерпретації даних обстеження пацієнтів із підвищенням артеріального тиску при неврологічній патології (2011)
Полшкова С. Г. - Психосоматичні розлади в осіб небезпечних видів професій (2011)
Андріюк Л. В. - Використання автомобілізації (А) в лікуванні гострих вертеброгенних больових синдромів, Магулка І. В. (2011)
Кричун І. І. - Клінічні особливості вегето-судинної дистонії з артеріальною гіпертензією, Пашковський В. М., Братко Л. В. (2011)
Кульматицький А. В. - Стан процесів вільнорадикального окиснення у гострому періоді повторного ішемічного інсульту (2011)
Михалойко О. Я. - Порівняльна характеристика ефективності нейропротекторів у ході терапії ішемічного інсульту у вертебро-базилярному басейні (2011)
Задорожна Б. В. - Досвід застосування кортексину в реабілітації пацієнтів із травматичною хворобою головного мозку (2011)
Шевага В. М. - Патогенетичні особливості розвитку ранніх післяінсультних депресивних розладів та підходи до їх комплексної корекції, Паєнок А. В., Кухленко Р. В. (2011)
Шкурко М. Г. - Запалення та його зв'язок з інфекційним процесом як фактор агресивного перебігу церебро-васкулярних захворювань атеросклеротичного генезу, Слободін Т. М., Головченко Ю. І. (2011)
Олексюк-Нехамес А. Г. - Патогенетичні аспекти стратегії лікування та діагностики інфузійними середниками захворювань периферійної нервової системи (2011)
Сергета І. В. - Засоби психогігієнічної корекції та їх роль у запобіганні розвитку депресивних і астенічних проявів та профілактиці нервово-психічних захворювань серед дітей шкільного віку і підлітків, Мостова О. П. (2011)
Шкробот С. І. - Патогенетичне обгрунтування реабілітаційних заходів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, які зазнали впливу іонізуючого випромінення внаслідок аварії на ЧАЕС, Салій З. В., Аль Хашим А., Гара І. І. (2011)
Білоус І. І. - Динаміка показників пероксидного окиснення ліпідів, окиснювальної модифікації білків та стан антиоксидантної системи крові через 3 та 6 місяців після лікування діабетичної полінейропатії, Васильєва Н. В., Яремчук О. Б., Павлович Л. Б., Маслянко В. А. (2011)
Васильєва Н. В. - Оцінка ефективності тіоцетаму у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, Білоус І. І., Яремчук О. Б., Жуковський О. О. (2011)
Ткаченко О. В. - Клініко-параклінічні аспекти в диференційній діагностиці інсультоподібного епізоду, Цьоха І. О. (2011)
Черненко І. І. - Особливості проявів клінічної картини наслідків перенесеної бойової черепно-мозкової травми (2011)
Волкова Н. М. - Психофізіологічні реакції практично здорових дітей на несприятливу метеоситуацію (2011)
Ярема Н. І. - Взаємозв'язок між комп'ютерною аддикцією та підвищеною масою тіла у ранньому підлітковому віці, Пасєчко Н. В., Наумов В. О., Наумова Л. В., Дідух З. Б. (2011)
Музиченко П. П. - Статути Великого князівства Литовського — видатна пам'ятка права слов'янських народів (2009)
Харитонов Є. О. - Рецепція римського права у статутах Великого князівства Литовського: чинники, передумови та деякі результати, Харитонова О. І. (2009)
Усенко І. Б. - Держава і право Великого князівства Литовського у дослідженнях учених Всеукраїнської Академії Наук (2009)
Бойко І. Й. - Польське право як важливе джерело Статутів Великого князівства Литовського (1529-1588 рр.) (2009)
Долматова Н. І. - Волинський статут як джерело Статуту Великого князівства Литовського 1588 року (2009)
Крумаленко М. В. - Проблема правового становища етнорелігійних груп Великого князівства Литовського в сучасній історіографії (2009)
Кобилецький М. М. - Поширення магдебурзького права на українських землях Великого князівства Литовського (2009)
Дзейко Ж. О. - Законодавча техніка у Великому князівстві Литовському (2009)
Мандюк Т. С. - Руська Правда як джерело укладання Статутів Великого князівства Литовського (2009)
Вовк О. Й. - Джерельна база дослідження литовсько-руського права (2009)
Панова-Стрюк Н. В. - Одеська школа вивчення Статутів Великого князівства Литовського у XIX ст (2009)
Литвиненко Т. М. - Структура Статуту Великого князівства Литовського 1588 року (2009)
Саленко В. І. - Вплив Статутів Великого князівства Литовського на розвиток правової думки в Україні (2009)
Тищенко Ю. В. - Мифологические основания нормативных положений Статута Великого княжества Литовского 1529 года (2009)
Семенова А. В. - Вивчення Статутів Великого князівства Литовського у процесі професійної підготовки як засіб формування критичного мислення у майбутніх правознавців (2009)
Писаренко Л. М. - Статус української мови в правових документах періоду Великого князівства Литовського (2009)
Аракелян М. Р. - Еволюція інституту адвокатури на українських землях за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Коробович А. - Судебная система на занятых Россией восточных землях Речи Посполитой (ХVIII-ХІХ вв.) (2009)
Сокальська О. В. - Коронне "Бсгийпшт" чи литовсько-руське "выведанье": досудове слідство на українських землях у XVI столітті (2009)
Петровський В. М. - Поліцейська функція у діяльності судових чиновників за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Журбелюк Г. В. - Регулювання проблем судоустрою Статутом Великого князівства Литовського 1588 р.: осучаснення досвіду (2009)
Резнік О. І. - Склад та компетенція підкоморських судів за Статутом Великого князівства Литовського 1566 року (2009)
Філінюк І. Г. - Військове судочинство доби Великого князівства Литовського (2009)
Самохвалов В. П. - Проблеми дослідження інституту третейського суду Великого князівства Литовського, Вангородська Н. А. (2009)
Бедрій М. - Статути Великого князівства Литовського як джерела правового регулювання діяльності копних судів на українських землях (1529-1842 рр.) (2009)
Завальнюк В. В. - Судовий плюралізм: легалізована та делегалізована юстиція (2009)
Єфремова Н. В. - Інститут представництва (в політичному сенсі) в Статутах Великого князівства Литовського 1566 та 1588 рр (2009)
Волошкевич Г. А. - Правове оформлення шляхетського стану у Статутах Великого князівства Литовського (2009)
Ковальова С. Г. - Статути Великого князівства Литовського як етап еволюції законодавчих повноважень господаря (2009)
Бондарук Т. І. - Пани-рада як аристократичний елемент у системі органів влади Великого князівства Литовського (за працями О. О. Малиновського) (2009)
Петровська Н. В. - Закріпачення селянства за Статутом Великого князівства Литовського 1529 року (2009)
Аніщук Н. В. - Правовий досвід Великого князівства Литовського у розв'язанні проблеми насильства щодо жінок у сім'ї (2009)
Киндюк Б. В. - Охрана лесов по Статуту Великого княжества Литовского 1588 года (2009)
Форманюк В. І. - Литовські статути як правові гарантії формування системи національного права на Правобережній Україні XVI-XVІІ ст (2009)
Бахуринська О. О. - Уставні земські грамоти як кримінально-правові джерела Литовського статуту 1529 року (2009)
Остапенко Т. О. - Вплив Статуту Великого князівства Литовського 1588 року на формування системи права України-Гетьманщини другої половини XVII — 80-х рр. ХУШ ст (2009)
Поперечна Н. В. - Опікунське право в Статуті Великого князівства Литовського 1529 року (2009)
Майкут X. В. - Інститут забезпечення зобов'язань на українських землях за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Сенчук В. В. - Досвід реєстрації нерухомого майна та прав на нього у Великому князівстві Литовському (2009)
Журавель М. В. - Становлення державної служби Гетьманщини в другій половині XVII — XVIII ст. (на прикладі діяльності канцеляристів Генеральної військової канцелярії) (2009)
Єпур М. В. - Покарання за злочини проти держави за Статутами Великого князівства Литовського (2009)
Рязанов М. Ю. - Слов'янські засади норм Литовських статутів (2009)
Крижанівський А. Ф. - Сучасний правопорядок: контури теорії (2009)
Оборотов Ю. Н. - Ценностно-нормативные основания стабильного правопорядка (2009)
Анцупова Т. А. - Механизм правотворчества в рамках формирования правопорядка Совета Европы (2009)
Дрьоміна-Волок Н. В. - "Імперативізація" міжнародного права в контексті становлення сучасного міжнародного правопорядку (2009)
Василенко А. М. - Розвиток етнічності в проявах багатокультурності в контексті правопорядку (досвід Канади) (2009)
Ковбасюк С. В. - Институционализация и устойчивость правопорядка (2009)
Мельничук О. С. - Аксиогерменевтический аспект правопорядка, Горобец К. В. (2009)
Сидоренко О. М. - Вплив релігійних норм на становлення правопорядку в Україні (2009)
Пасенюк О. М. - Правова теорія постмодерну як методологічний підхід до реформування вітчизняного судівництва (2009)
Геселев О. В. - Інтегративне праворозуміння як складова сучасної постмодерної правової культури: сутність та актуальне значення (2009)
Бехруз Х. - Классификации правовых систем: цивилизационный подход (2009)
Ківалова Т. С. - Розвиток міжнародно-правових принципів в епоху глобалізації (2009)
Рудик Ю. В. - Соціальні функції права у розумінні мислителів модерної доби (2009)
Матвеева Л. Г. - Правоінтерпретаційна діяльність як чинник вдосконалення законодавства (2009)
Латковська Т. А. - Банківська діяльність як предмет регулювання різних галузей законодавства (2009)
Мішина Н. В. - Територіальна самоорганізація населення в Україні та її організаційно-правові форми (2009)
Томчак Н. В. - Аспекти організаційно-управлінського забезпечення судової влади України (2009)
Пустовой B. С. - Категорії централізації та децентралізації державної влади в державознавстві (2009)
Джолос C. В. - Форма державного режиму етатистської держави (2009)
Микитин Ю. І. - Медіація як стадія кримінального процесу: за і проти (2009)
Москаленко Г. В. - Поняття та особливості етапів розслідування злочинів (2009)
Стефанчишена Т. М. - Роль ислама в формировании исламского деликтного права (2009)
Цимбал М. І. - Питання визначення суб'єкта незаконного використання спеціальних технічних заходів негласного отримання інформації (2009)
Бабін Б. В. - Еволюція програмних засобів правового регулювання міжнародних відносин у XX ст (2009)
Ковбан А. В. - Поняття елементних складових механізму реалізації свободи людини на світогляд та віросповідання (2009)
Баркар О. А. - До питання про елементи криміналістичної характеристики розбоїв, що вчиняються на автомобільному транспорті (2009)
Томин С. В. - Допит підозрюваного та обвинуваченого за участю захисника: процесуальні та тактичні проблеми (2009)
Валевська О. А. - Організаційно-правові засади владної діяльності у сфері захисту ресурсів та довкілля Азово-Чорноморського басейну (2009)
Ніколаев О. А. - Проблеми вдосконалення законодавства України у сфері міжнаціональних відносин: взаємозв'язок законопроектної роботи та правової доктрини (2009)
Нетудихатка О. Ю. - Судова експертиза материнської смерті під час вагітності (2009)
Третьяк Е. В. - Феномен відомчих програм у сфері правоохоронної діяльності (2009)
Погібко О. І. - Правові аспекти комплектування військовослужбовцями контрактної служби військових формувань України (2009)
Лобода Ю. П. - Погляди Є. Ерліха та А. Кристера на звичаєве право як правову реальність: порівняльний аналіз (2009)
Маслова Я. І. - Контроль та нагляд у державному управлінні автомобільними дорогами (2009)
Поперечна H. В. - Інституційні засади правового порядку Запорізької Січі (2009)
Караханян К. М. - Аукціонний продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти приватизації: питання правового регулювання (2009)
Кізлова О. С. - Класифікація цивільно-правових засобів забезпечення зобов'язань у римському приватному праві (2009)
Зайвий Т. В. - Поняття та ознаки категорії "вид цивільного судочинства" (2009)
Царьова Л. К. - Емісія готівкових грошей в Україні: теоретичні основи та принципи (2009)
Лукашев О. А. - Гроші як системна категорія при побудові системи фінансового права (2009)
Поляков I. І. - Правовий нігілізм і правовий ідеалізм: поняття й форми вираження (2009)
Крестовська Н. М. - Нове монографічне дослідження з історії держави і права України (2009)
Двойних К. Є. - Технології "п'ятого" покоління на Інтернет-сайті ОНЮА (2009)
Завальнюк B. В. - Антрополого-герменевтичний підхід до характеристики правової реальності: становлення концепцій (2009)
Івакін О. А. - Роль герменевтики М. Гайдеггера у розумінні предмета і методу філософії (2009)
Мамич М. В. - Проблеми юридичної герменевтики в працях Г.-Г. Гадамера (2009)
Удовіка Л. Г. - Інтегральна програма тлумачення права Р. Дворкіна (2009)
Дамірлі М. А. - Специфіка компаративістсько-правової герменевтики (2009)
Довгополова О. А. - Герменевтика новозавітних вимог в контексті концепції біблійного закону (за матеріалами "Короткого трактату про політичну владу" Дж. Понета) (2009)
Донченко О. П. - Свобода як категорія права (герменевтичний аспект) (2009)
Зуєва А. М. - Категорії "логічне" та "історичне" як елементи інтерпретаційної гіпотези праворозуміння: логіко-методологічний аналіз (2009)
Бірюков Р. М. - Теорія метафори, герменевтика та проблеми методології правової науки (2009)
Бойко Л. М. - Особливості застосування герменевтичного підходу у дослідженні правового менталітету (2009)
Карвацька C. Б. - Формування герменевтичної інтерпретації: історико-правові та лінгвістичні питання (2009)
Фальковський А. О. - Різноманітність аксіологічних підходів у методології права (2009)
Кривцова І. С. - Можливості співробітництва герменевтичного та синергетичного підходів у пізнанні правових явищ (2009)
Макаренков О. Л. - Застосування герменевтичного методу в дослідженні феномена відкритості суспільства (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського