Попик В. І. - Досвід формування вітчизняних електронних ресурсів біографічної інформації (2010)
Ляшко С. М. - Періодизація розвитку української біографічної довідкової справи (2010)
Любовець Н. І. - Вивчення мемуарів як історичного та біографічного джерела: до історіографії проблеми (2010)
Марченко Н. П. - Біографічна інформація у виданнях для дітей у контексті сучасних завдань біографістики (2010)
Михайлова Р. Д. - Гертруда-Олислава: постать в давньоруській політиці та культурі, Михайлов Д. О. (2010)
Короленко Б. А. - Останній кримський хан Шагін-Гірей і Україна: маловідомі джерела до біографії (2010)
Прокопчук В. С. - Никандр Васильович Молчановський — історик, краєзнавець (2010)
Іващук Л. А. - Петро Іванович Рулін — перший директор Музею театрального, музичного та кіномистецтва України (2010)
Ківшар Т. І. - Бібліотекознавча діяльність С. Сірополка у 1908–1917 роках (2010)
Полтавець С. В. - Політична концепція А. Киселя як ствердження ягеллонського легітимізму на українських землях в середині XVII століття (2010)
Старовойтенко І. В. - Родина Чикаленків у громадсько-культурному житті України (2010)
Іваницька С. Г. - "Колективний портрет" керівництва Української демократично-радикальної партії (1905–1908 рр.) (2010)
Гончаренко М. Е. - В. М. Щербаківський як дослідник історії архітектури: особливості наукового методу (2010)
Галькевич Т. А. - Фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база вітчизняної іконографії, Цинковська І. І., Юхимець Г. М. (2010)
Рева Л. Г. - Бібліографічні та довідкові джерела української літературної біографіки кінця ХХ – початку ХХІ століття (2010)
Черновол І. В. - Книжкове зібрання Федора Вовка у фонді бібліотеки Інституту археології: історія походження (2010)
Гончаренко М. І. - Біографічні словники художників України: досягнення та можливості (2010)
Рабчун О. С. - Дослідження і введення до наукового обігу книжкових зібрань (на прикладі родового книжкового зібрання Урбановських і Стажинських із фондів НБУВ) (2010)
Марченко Н. П. - Інтердисциплінарність як спрага цілісності в осягненні особистості (Генералюк Леся. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва / Л. Генералюк. – К. : Наук. думка, 2088. – 544 с.) (2010)
Доркену А. М. - Нове українське біобібліографічне видання про А. С. Макаренка (2010)
"Історія та генеалогія славетних родин України" : Шості біографічні читання, присвячені пам'яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (2010)
Попик В. І. - Досвід першого десятиліття діяльності Інституту біографічних досліджень НБУВ на тлі розвитку сучасної біографістики (2011)
Ляшко С. М. - Джерельна база біографічних досліджень: загальне і особливе (2011)
Любовець Н. І. - Українська мемуаристика ХІІ–ХVІІІ ст.: біографічна складова (2011)
Ківшар Т. І. - Українська бібліотечна біографіка ХХ – поч. ХХІ ст.: етапи й тенденції розвитку (2011)
Марченко Н. П. - Соціокультурні стереотипи в новітній українській біографіці для дітей (2011)
Гнатенко Л. А. - Пилип Семенович Морачевський — український просвітитель середини ХІХ ст., педагог, письменник, перекладач, книгознавець, Котенко Т. І. (2011)
Горбатюк М. В. - Андрій Ніковський як активний діяч українського товариства "Просвіта" та Українського клубу в Одесі (1906–1912 рр.) (2011)
Кобута Л. П. - Володимир Левинський: віхи громадсько-політичної біографії (2011)
Марценюк Р. О. - Арсен Річинський: від лікаря до релігійного діяча (2011)
Генералюк Л. С. - Вплив культурної аури садиб українського дворянства на картину світу Тараса Шевченка (2011)
Кучеренко С. В. - Іван та Юрій Липи у культурному та політичному житті України (наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст.) (2011)
Валявко І. В. - Архіви та бібліотеки Дмитра Чижевського як творча лабораторія мислителя та важливе джерело біографічного дослідження (2011)
Галярник Н. Р. - Творча діяльність Гната Хоткевича (із архівних матеріалів іменного фонду професора В. Т. Полєка в книгозбірні Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника) (2011)
Гаврилюк Н. О. - Довідкова біографістика як новий крок у становленні вітчизняної історичної науки : Ляшко, С. М. "Українські біографічні довідкові видання : ХІХ–ХХ ст. : історичні та теоретико-методичні засади”. – Запоріжжя : Дике поле, 2010. – 286 с. (2011)
Ківшар Т. І. - Нове видання з історії освіти в Уукраїні : Борисенко, В. Й. Боотьба демок­ратичних сил за народну освіту в Україні 60-90 років ХІХ ст. / вид. 2-е, перероб. і доп. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 161 с., Візер С. О. (2011)
Любовець Н. І. - Біографіка і новітні інформаційні технології : Секція міжнародної наукової конференції "Еволюція структури та функцій бібліотекознавствапід впливом сучасних інформаційних технологій", Попик В. І. (2011)
Любовець Н. І. - Українська біографіка: досвід, сучасні здобутки, перспективи розвитку : Сьомі Біографічні читання, присвячені 60-річчю від дня народження засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чичка (1951-2003), Попик В. І. (2011)
Погорецький М. А. - Обґрунтування рішень про застосування примусових заходів у кримінальних справах про організовану злочинність (2007)
Назаренко С. П. - Визначення змістовних ознак та основних складових явища організованої злочинності, Нонік В. В. (2007)
Бантишев О. Ф. - Контрабанда трансплантаційних органів та інших анатомічних матеріалівлюдини – сумна реалія сьогодення, Гуменюк М. М. (2007)
Смирнова І. В. - Деякі аспекти удосконалення та оптимізації національної системи протидії організованому наркобізнесу і наркоманіям (2007)
Кальман О. Г. - Стан і перспективи організаційно-правового забезпечення протидії та запобігання корупції в Україні (2007)
Калюжний Р. А. - Окремі аспекти запобігання корупції в системі державної служби України, Гавловський В. Д., Андрущенко І. Г. (2007)
Скулиш Є. Д. - Концептуальні проблеми корупції: аналіз ситуації в країнах на стадії їх трансформаційного переходу до ринкової економіки (2007)
Мірошник Ю. П. - Передумови виникнення корупції та окремі недоліки щодо боротьби з нею (2007)
Пивовар Ю. І. - Взаємодія органів міліції та органів фінансового контролю у протидії зловживанням і корупційним явищам у сфері державних закупівель (2007)
Зеленецький В. С. - Правила формування кримінальної справи (2007)
Ємельянов В. П. - Проблеми застосування антитерористичного законодавства України і шляхи його вдосконалення (2007)
Карпов Н. С. - Проблеми оцінки та ставлення до процесуальної діяльності слідчого, Останін О. В. (2007)
Костін М. І. - Вдосконалення нормативно-правової регламентації слідчих дій – перспективний напрям у захисті особистих і публічних інтересів в ході протидії організованій злочинній діяльності (2007)
Сапальов В. П. - Місце спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБ України у протидії транснаціональному наркобізнесу, Дорошенко П. Т. (2007)
Чувирін Д. Е. - Вибір ефективної наркотичної політики України – шлях збереження генофонду нації (2007)
Цимбалюк В. С. - Кримінологічний аспект стратегії формування та розвитку електронного банкінгу (2007)
Гуцалюк М. В. - Створення Єдиного державного демографічного реєстру – необхідна передумова боротьби з корупцією та організованою злочинністю (2007)
Татаров О. Ю. - Форма закінчення розслідування нововиявлених обставин вчинення злочину (2007)
Андрущенко Л. В. - Окремі прояви організованої злочинності у сфері страхування зовнішньоекономічної діяльності (2007)
Шевчук Ю. І. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, поєднане з вбивством (2007)
Дунаєва Т. Є. - Службова недбалість як передумова корупції та організованої злочинності (2007)
Тищенко О. І. - Актуальні питання процесуального порядку продовження строків тримання під вартою (2007)
Карпов О. Н. - Стан та перспективи розвитку міжнародного співробітництва у сфері протидії нелегальному автомобільному бізнесу (2007)
Миронюк Т. В. - Об’єкти оперативно-профілактичного впливу у боротьбі з організованими формами злочинності (2007)
Миронова В. О. - Вдосконалення кримінального законодавства про відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (2007)
Панасюк Т. І. - Законодавство про захист свідків та потерпілих від організованих злочинних посягань (порівняльний аналіз) (2007)
Майоров В. В. - Визначення поняття "жертва-посередник” при вчиненні актів тероризму (2007)
Романюк Б. В. - Щодо встановлення кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору 1932–1933 роківв Україні та Голокосту єврейського народу (до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України”), Погорецький М. А. (2007)
Погорецький М. А. - Навчальний посібник "Комп’ютерна етика” – важливий крок на шляху правового регулювання етики комп’ютерних відношень в Інтернет-середовищі (2007)
Життя для науки і людей. Володимиру Серафимовичу Зеленецькому – 70 (2007)
Про діяльність Національної академії наук України в 2006 році та основні напрями її подальшої роботи : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України (2007)
Геєць В. М. (2007)
Скрипник Г. А. (2007)
Руденко Л. Г. (2007)
Указ Президента України "Про присвоєння П. КОСТЮКУ звання Герой України" (2007)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами з нагоди Дня науки" (2007)
Перший Всеукраїнський фестиваль науки (2007)
Наука як рушійна сила прогрему людства : промова президента Національної академії наук України академіка НАН України Б. Є. Патона на урочистому відкритті Всеукраїнського фестивалю науки (2007)
Наука як частина культури : доповідь академіка НАН України, директора Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України М. В. ПОПОВИЧА (2007)
Стратегія підтримки інновацій : Державному фонду фундаментальних досліджень 15 років (2007)
70-річчя академіка НАН України В. Ф. Пріснякова (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Георгієвського (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. Є. Бєляєва (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Г. В. Лисиченка (2007)
У центрі уваги — наукова молодь (2007)
Про діяльність НАН України щодо залучення і закріплення наукової молоді у 2001–2006 рр. : доповідь академіка НАН України, віце-президента НАН України, голови Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України В. Д. ПОХОДЕНКА на засіданні Президії НАН України (2007)
Андронаті С. А. (2007)
Комісаренко С. В. (2007)
Довгий С. О. (2007)
Долінський А. - Концепція (проект) Державної науково-технічної програми "Комплексна модернізація комунальної теплоенергетики України", Басок Б., Чайка О., Базєєв Є. (2007)
Багнюк В. - Після "великої меліорації" : критичні думки щодо проекту "Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року", Дідух Я., Цивінський Г. (2007)
Для розвитку атомної галузі : нарада з питання будівництва нового багатоцільового дослідницького ядерного реактора (2007)
Голобородько Я. - Версифікаційні знаки драматичної доби : життя і творчість українського поета Євгена Фоміна (2007)
Американський учений із Золочева (2007)
Онопрієнко В. - Космологія біосфери : Аксёнов Г. П. В. И. Вернадский о природе времени и пространства. — М.: Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, 2006. — 392 с. (2007)
Іщенко Ю. - Нове слово в структурному вивченні казки : Кирилюк О. С. Універсалії культури і семіотика дискурсу. Казка та обряд. Видання друге, доповнене та виправлене. – Одеса: Автограф / ЦГО НАН України. – 2005. – 372 с. (2007)
80-річчя академіка НАН України Ю. С. Ліпатова (2007)
70-річчя академіка НАН України Л. І. Анатичука (2007)
60-річчя академіка НАН України В. Г. Кременя (2007)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Семчика (2007)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Меня (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Р. Я. Бєлєвцева (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Л. Жадкевича (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. А. Акімова (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Б. Й. Пташника (2007)
60-річчя члена-кореспондента О. М. Омельянчука (2007)
Голубець М. - Середовищезнавство – перспективний розділ науки (2007)
Романенко В. - Конкуренція і конкурентоспроможність (2007)
Полисаєв О. - Національні еліти у системі соціального управління і трансформаційні міфологеми, Шедяков В. (2007)
Куликова Л. - Міфологія і класична література у школах античної доби (2007)
Халатов А. - Нові обрії атомної енергетики (2007)
Фортов В. - Глобальна енергетична безпека: проблеми і шляхи розв’язання, Макаров А., Митрова Т. (2007)
На шляху до наукового простору об’єднаної Європи : круглий стіл "Наука України: проблеми розвитку та входження у європейський науковий простір" (16 травня 2007 р., м. Київ) (2007)
Добровольський В. - Теорія, випробувана століттями : Міжнародна наукова конференція "Леонард Ейлер і сучасна наука" (14–17 травня, 2007 р., м. Санкт-Петербург) (2007)
Гоженко А. - Дослідник біологічної дії НВЧ-поля : до 80-річчя В. С. Білокриницького (2007)
70-річчя академіка НАН України О. І. Амоши (2007)
70-річчя академіка НАН України В. Л. Найдека (2007)
70-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка (2007)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Д. Барана (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Л. Пилюшенка (2007)
70-річчя академіка НАН України Л. А. Пастура (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Антонова (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Пузікова (2007)
Шемшученко Ю. - Екологічна Конституція Землі: від ідеї до практичного втілення (2007)
Поплавська Ж. - Як дорости Україні до сталого розвитку?, Поплавський В. (2007)
Адамень Ф. - Нанотехнології в аграрній сфері (2007)
Рудий Р. - Щоб мати великий зиск від мікроорганізмів : засідання Міжвідомчої наукової ради НАН України та УААН з проблем агропромислового комплексу, Кучер М. (2007)
Селігей П. - Питоме і чуже в термінології: гармонія чи конфлікт? (2007)
Як соціум обирає свій шлях : роздуми після прочитання "подієвої" книги. (С. И. Дорогунцов, А. Н. Ральчук. Хозяйствование - синергетический инвариант. - К.: Оріяни, 2006. - 228 с.) (2007)
Голобородько Я. - Іван Григурко - реставратор сучасності (2007)
70-річчя академіка НАН України В. В. Стрелка (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ф. Шульги (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Дмитрієва (2007)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Т. О. Пріхни (2007)
Вищий адміністративний суд України з гаранта законності перетворюється на загрозу демократичним виборам Президента України (2010)
Звернення Голови Верховного Суду України до Президента України з приводу ситуації, що склалася з організаційним керівництвом діяльністю Вищого адміністративного суду України (2010)
Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року № 14 (2010)
Луспеник Д. Д. - Законність, обґрунтованість і справедливість судового рішення — основні чинники авторитету судової влади (коментар) (2010)
Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 4 "Про судову практику в справах про злочини : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року № 16 (2010)
Судді мають опиратися на одну основу — закон (2010)
Практика розгляду кримінальних справ про злочини, склад яких передбачено ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення) (2010)
Константий О. В. - Суддівський імунітет як гарантія об’єктивного і неупередженого правосуддя в державі (2010)
Романюк Б. В. - Застосування системного методу пізнання при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупуваннями (2007)
Батиргареєва В. С. - Кримінологічна характеристика особи рецидивіста – учасника організованої злочинної групи (2007)
Висковатова Т. П. - Особенности проведения судебно-психологической экспертизы членов преступных групп и написания заключительного акта (2007)
Грібов М. Л. - Психологічні особливості спілкування негласного штатного працівника з громадянами при виконанні завдань по боротьбі з організованою злочинністю (2007)
Зимовець В. В. - Запобігання віртуальному наркобізнесу в Internet: перспективи для України, Смирнова І. В., Чувирін Д. Е. (2007)
Колодяжний М. Г. - Кримінологічна характеристика вимагань, поєднаних з насильством (2007)
Копан О. В. - Організаційно-правовий аспект забезпечення внутрішньої безпеки спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, Рябий С. М. (2007)
Левковський В. Ф. - Нелегальна міграція – загроза національній безпеці України (2007)
Погорецький М. А. - Організована злочинність в Україні: тенденції розвитку та заходи протидії (2007)
Семикіна Л. О. - Відмежування вимагання як злочину з ознаками тероризування від тероризму (2007)
Усенко О. В. - Світові тенденції контрабандних операцій об’єктів культурної спадщини (2007)
Камлик М. І. - Стан боротьби зі злочинністю і корупцією у сфері адміністрування та відшкодування податку на додану вартість, Ложкін В. Ю. (2007)
Мірошник Ю. П. - Організаційно-правові заходи протидії корупції в органах державної влади та управління (2007)
Нонік В. В. - Підстави для висування версії про участь в організованій злочинній діяльності корумпованих працівників правоохоронних органів (2007)
Скулиш Є. Д. - Корупція в Україні: основні напрями протидії в сучасних умовах (2007)
Дячкін О. П. - Відповідальність за посягання на електричні мережі та кабельні лінії зв’язку згідно з Кримінальним кодексом України та питання вдосконалення кримінального законодавства (2007)
Ємєльянов В. П. - Дискусійні питання щодо визначення об'єкту злочину у кримінально-правовій науці (2007)
Зеленецький В. С. - Загальнотеоретичні основи забезпечення діяльності суб'єктів боротьби зі злочинністю (2007)
Кальман О. Г. - Проблеми вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення протидії злочинності (2007)
Козьяков І. М. - Проблеми протидії злочинам у сфері охорони та раціонального використання надр (2007)
Скалозуб Л. П. - Деякі проблеми законодавчого забезпечення при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, Василинчук В. І. (2007)
Шостко О. Ю. - Конфіскація майна як ефективна стратегія протидії найбільш небезпечним злочинам (2007)
Бєляков К. І. - Інформаційно-телекомунікаційні системи правоохоронних органів України: організаційні та правові проблеми створення і функціонування (2007)
Бутузов В. С. - Несанкціонований доступ до комп’ютерних мереж як явище і правова категорія: умови існування та організація протидії, Гавловський В. Д., Корягін А. В. (2007)
Андрущенко Л. В. - Страхове шахрайство при здійсненні експортно-імпортних операцій (2007)
Довженко Є. В. - Систематизація транспортного законодавства як чинник зміцнення законності на транспорті (2007)
Константінова О. О. - Надання завідомо неправдивої інформації як спосіб здійснення шахрайства з фінансовими ресурсами (2007)
Погорецький М. А. - Актуальні проблеми кримінального процесу (2007)
Олександру Григоровичу Кальману – 55 (2007)
Романюк Б. В. - Безпека держави – вимагає ефективніших заходів боротьби з організованою злочинністю і корупцією (2007)
Бондаренко І. В. - Про стан протидії організованій злочинності та корупції органами внутрішніх справ України, Гега П. Т., Науменко О. В. (2007)
Бояров В. І. - Деякі особливості розслідування вбивств на замовлення, Калюжная Л. Є. (2007)
Кальман О. Г. - Злочинність в Україні: основні тенденції, Христич І. О. (2007)
Калюжний Р. А. - Окремі питання протидії шахрайству у сфері страхування, Гавловський В. Д., Андрущенко І. Г. (2007)
Камлик М. І. - Рейдерство в Україні: сутність та засоби протидії, Погорецький М. А., Шеломенцев В. П. (2007)
Користін О. Є. - Розширення зони превентивного законодавства у сфері протидії "відмиванню” коштів (2007)
Левковський В. Ф. - Вбивства на замовлення як прояв організованої злочинності, Усенко О. В., Азаров М. Ю. (2007)
Серватюк Л. В. - Проблеми застосування органами Державної прикордонної служби України адміністративно-правових механізмів у протидії нелегальній міграції (2007)
Скалозуб Л. П. - Деякі проблеми і шляхи їх вирішення у сфері адміністрування податку на додану вартість, Василинчук В. І. (2007)
Смирнова І. В. - Протидія наркобізнесу як один з чинників забезпечення національної безпеки України (2007)
Шостко О. Ю. - Деякі питання забезпечення протидії організованій злочинності у проекті КПК України (2007)
Бусол О. Ю. - Прозорість інформації як чинник запобігання корупції в державному секторі України (2007)
Захаров О. В. - Фікція добровільності визнання вини обвинуваченим як соціальна умова корупції в середовищі органів досудового провадження (2007)
Камлик М. І. - Корупція та службова злочинність – тенденції розвитку (2007)
Коненко С. Я. - Шляхи вдосконалення боротьби з корупцією в ОВС України (2007)
Чувирін Д. Е. - Прояви корупційної діяльності в системі наркобізнесу (2007)
Батиргареєва В. С. - Роль кримінальної субкультури у генезисі рецидивної злочинності (2007)
Долгий О. О. - Визначення пріоритетів у процесі реалізації державної стратегії забезпечення паливно-енергетичних потреб України: економіко-правові аспекти, Долгий О. А. (2007)
Ємєльянов В. П. - Щодо визначення предмету злочину та класифікації об’єктів злочинів: дискусійні питання (2007)
Зеленський С. М. - Забезпечення правової допомоги на досудовому слідстві у справах про суспільно небезпечні діяння осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності (2007)
Зозуля І. В. - Організаційно-правові засади контролю діяльності та реформування силових і правоохоронних структур України (2007)
Карпов Н. С. - Державний захист та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у судочинстві, за законодавством України, Габро О. І. (2007)
Кислий А. М. - Правове регулювання відомчого контролю за роботою з особами, які співробітничають з оперативними підрозділами (2007)
Мірошниченко С. С. - Проблеми законодавчого (нормативного) регулювання попередження організованої злочинності: міжнародно-правовий аспект (2007)
Раєцька Л. В. - Детермінанти поширення наркоманії в Україні (2007)
Татаров О. Ю. - Розвиток інституту кримінальної відповідальності за злочини в сфері земельних відносин (2007)
Тищенко О. І. - Проблемні питання застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (2007)
Булавін А. Г. - Повноваження Служби безпеки України як правоохоронного органу спеціального призначення у інформаційній сфері, Кулєшов М. В., Марущак А. І. (2007)
Бутузов В. М. - Сучасні загрози: комп’ютерний тероризм, Тітуніна К. В. (2007)
Дунаєва Т. Є. - Службова недбалість: проблеми запобігання (2007)
Шевчук Ю. І. - Відмежування насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, що спричинило смерть потерпілої особи, від зґвалтування і суміжних злочинів (2007)
Погорецький М. А. - Боротьба з організованою злочинністю у сучасних умовах розвитку України потребує вдосконалення (2007)
Гавриш С. Б. - Стан та проблеми антикорупційної експертизи законодавства в Україні (2008)
Романюк Б. В. - Анонімні свідки у справах про злочини, що вчинюються організованими злочинними об’єднаннями (2008)
Берест Г. С. - Організована злочинність і тероризм (2008)
Біленчук П. Д. - Концептуальні засади класифікації і профілактики міжнародного тероризму, Гавловський В. Д., Сав’юк О. В. (2008)
Бусол О. Ю. - Стан боротьби з контрабандою та порушенням митних правил в Україні, Ложкін В. Ю. (2008)
Волков Д. В. - Тенденції поширення злочинності у студентському та курсантському середовищі (2008)
Калюжний Р. А. - Загальні засади протидії організованій злочинності на ринку страхових послуг, Андрущенко І. Г. (2008)
Раєцька Л. В. - Тенденції поширення наркоманії в Україні (2008)
Руденко М. М. - Удосконалення засобів боротьби з організованою злочинністю: співвідношення оперативного опитування і допиту в кримінальному процесі (2008)
Смирнова І. В. - Тенденції трансграничної контрабанди наркотичних засобів і психотропних речовин (2008)
Чувирін Д. Е. - Протидія незаконному переміщенню наркотичних засобів через державний кордон України вимагає нових підходів (2008)
Шостко О. Ю. - Адміністративний підхід як один із напрямів запобігання організованій злочинності у Нідерландах (2008)
Дерев’янко С. М. - Про використання в антикорупційному законодавстві України норм модельного закону СНД щодо референдних правовідносин (2008)
Кальман О. Г. - Деякі питання методики оцінки ефективності антикорупційної діяльності (2008)
Костенко О. М. - Корупція кризового типу: поняття і шляхи протидії (2008)
Маркєєва О. Д. - Подолання корупції в Україні: проблемні питання (2008)
Бєляков К. І. - Знання про безпеку: проблеми визначення та методології (2008)
Венедіктов А. А. - Характеристика особи наркозлочинця як об’єкта візуального спостереження (2008)
Доля Л. М. - Класифікація об’єктів злочину легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом (2008)
Зазимко О. І. - Особливості запобігання подружнім убивствам на індивідуальному рівні (2008)
Зеленський С. М. - Проблеми профілактичної діяльності суду у справах про суспільно небезпечні діяння дітей (2008)
Зозуля І. В. - Щодо доцільності особливого виділення пріоритетних напрямів у діяльності правоохоронних органів України (2008)
Костін М. І. - Реформування стадії порушення кримінальної справи в контексті захисту особистих й публічних інтересів у кримінальному судочинстві (2008)
Поліщук Г. С. - Щодо кримінологічної характеристики організованої екологічної злочинності (2008)
Татаров О. Ю. - Злочини у сфері земельних відносин: теоретичні та правові проблеми розслідування, Дякін Я. О. (2008)
Ткачук О. С. - Строки розгляду військовими судами України кримінальних справ, пов’язаних з організованою злочинністю (2008)
Усенко О. В. - Удосконалення системи державного управління культурною спадщиною – основна складова протидії організованій злочинності (2008)
Фільштейн В. Л. - Організаційно-правові засади управління спеціальними підрозділами поліції (міліції) (на досвіді Національної поліції Держави Ізраїль) (2008)
Бутузов В. М. - До питання специфіки протидії комп’ютерній злочинності (2008)
Гуцалюк М. В. - Впровадження ID-web як необхідна умова безпеки в Інтернет (2008)
Марущак А. І. - Теоретико-правові основи забезпечення доступу до державної інформації (2008)
Безрутченко В. С. - Історичний шлях виникнення корупції, різноманітність поглядів на проблему визначення дефініції цього явища (2008)
Комісарчук Р. В. - Особливості взаємодії слідчих та оперативних підрозділів при розслідуванні незаконних фактів приватизації державного та комунального майна, вчинюваних організованими злочинними групами/формуваннями (2008)
Паламар Д. С. - Предмет доказування в стадії порушення кримінальних справ про шахрайство з фінансовими ресурсами (2008)
Погорецький М. А. - Проект Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність” потребує подальшого удосконалення (2008)
Бахін В. П. - Актуальне наукове дослідження проблем функціонального призначення оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі, Карпов Н. С. (2008)
Класичний приклад відданого професійного життя – для людей і науки: академіку Михайлу Костицькому – 60 (2008)
Напрацьовуємо концепцію судово-правової реформи. Суди Івано-Франківщини діляться досвідом добору кадрів. Реконструкція та реставрація споруд Верховного Суду триває (2010)
Про судову практику в справах про банкрутство. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року № 15 (2010)
Рiшення у цивiльних справах (2010)
Судова практика розгляду справ про злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (2010)
Романюк Я. М. - Умови та порядок визнання нікчемних правочинів дійсними (2010)
Мармаш В. Я. - Межі здійснення права на апеляцію в кримінальному судочинстві України (2010)
Венедіктов А. А. - Оперативна служба як суб’єкт боротьби із злочинами у сфері наркообігу (2008)
Єрошенко Б. В. - Вплив корумпованих зв’язків організованих груп та злочинних організацій на регуляторну політику у сфері страхування (2008)
Кислий А. М. - Окремі аспекти оганізації відомчого контролю за оперативно-розшуковою діяльністю (2008)
Коваленко Є. О. - Протидія незаконному відшкодуванню податку на додану вартість (2008)
Копан О. В. - Регіональна (поліцейська) операція як форма реалізації стратегії боротьби з організованою злочинністю, Азаров М. Ю. (2008)
Кузьмін С. А. - Фільтраційна робота як особлива форма спеціальної правоохоронної діяльності, Борисова О. В. (2008)
Левковський В. Ф. - Протидія організованій злочинності на каналі міжнародного студентського обміну, Погорецький М. А., Черняк А. М. (2008)
Погорецький М. А. - Опитування в оперативно-розшуковій діяльності, Руденко М. М. (2008)
Сухачов О. О. - Банківське кредитування як об’єкт посягань злочинних угрупувань (2008)
Тупчієнко Д. Л. - Протидія організованій злочинності у сфері інвестиційної діяльності на страховому ринку (2008)
Шамара О. В. - Протидія фінансуванню терористичної діяльності як ключовий елемент боротьби з тероризмом (2008)
Маркеєва О. Д. - Основні шляхи здійснення антикорупційної політики в Україні (2008)
Бантишев О. Ф. - Провокація хабара як спеціальний вид співучасті у злочині, Кузьмін С. А. (2008)
Волков Д. В. - Заходи протидії корупції у навчальних закладах МВС України (2008)
Карпов Н. С. - Боротьба з корупцією як умова протидії злочинності (2008)
Машковська І. Л. - Антикорупційні ініціативи та шляхи їх реалізації в Україні (2008)
Шморгун О. С. - Контроль і нагляд як важливі складові діяльності органів публічного управління (2008)
Бобрицький Л. В. - Цивільно-правові аспекти правомірного завдання шкоди у сфері боротьби з організованою злочинністю, Лов’як О. О., Чеботарьов Е. В. (2008)
Грібов М. Л. - Характеристика комунікативної складової легендованого спілкування оперативного працівника, впровадженого в організовану злочинну групу, Бернак Т. В. (2008)
Зазимко О. І. - Деякі суб’єктивні ознаки винного у вчиненні подружнього вбивства (2008)
Зозуля І. В. - Європейська модель поліції (міліції) як мета сягання у реформуванні ОВС України: доктринальний підхід (2008)
Калюжний Р. А. - Формування організаційно-правових основ інформаційного забезпечення правоохоронних органів України, Марущак А. І., Петров О. Г. (2008)
Кобець М. В. - Засоби запобігання спрацювання радіокерованих вибухових пристроїв у боротьбі з тероризмом (2008)
Марчак В. Я. - Кримінально-правове та психологічне значення і проблеми розмежування неосудності від осудності та обмеженої осудності (2008)
Пліщук Л. І. - Деякі проблемні питання правового забезпечення боротьби з організованою злочинністю і корупцією у сфері господарської діяльності (2008)
Яцишин М. М. - Регламентація правового статусу засуджених за вчинені злочини у місцях позбавлення волі (повторні злочини) (2008)
Антонюк П. Є. - Класифікація ймовірних способів вчинення атак на інформацію як напрям протидії комп’ютерній злочинності (2008)
Бутузов В. М. - Міжнародний досвід: ініціатива правоохоронних органів Франції з протидії комп’ютерній злочинності (2008)
Гавловський В. Д. - Деякі сучасні проблеми протидії комп’ютерній злочинності та комп’ютерному тероризму, Тітуніна К. В. (2008)
Рогозін С. М. - Проблеми кадрового забезпечення оперативних підрозділів ДСБЕЗ, які протидіють комп’ютерним злочинам (2008)
Драган О. В. - Роль фінансових посередників на ринку цінних паперів у протидії легалізації доходів, отриманих протиправним шляхом організованими злочинними угрупованнями (2008)
Кришталь Д. О. - Основи адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки України в контексті боротьби з організованою злочинністю (2008)
Патик Л. Л. - Особливості огляду паспорта громадянина України під час розслідування злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями (2008)
Семенюк О. О. - Член комісії з референдуму як спеціальний суб’єкт злочину, передбаченого ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України (2008)
Скрипа Є. В. - Подія злочину як елемент предмету доказування у кримінальних справах про незаконну легалізацію автотранспорту (2008)
Шевчук О. Ю. - Реалізація принципу законності ОРД в умовах сучасної правової держави (2008)
Погорецький М. А. - Проблеми національної безпеки України потребують адміністративно правового врегулювання (2008)
Гавриш С. Б. - Комп’ютерний тероризм: сучасний стан, прогнози розвитку та шляхи протидії (2009)
Гега П. Т. - Окремі аспекти сучасного стану криміногенної ситуації в Україні (2009)
Грібов М. Л. - Розвідувальні заходи органів внутрішніх справ: сутність та питання застосування в боротьбі з організованою злочинністю (2009)
Коваленко Є. В. - Особливості організації оперативно-розшукових заходів при виявленні та фіксації фактичних даних про злочини у сфері податку на додану вартість (2009)
Копан О. В. - Організаційно-правові аспекти участі розвідувальних органів України у боротьбі з проявами організованої злочинності (2009)
Руденко М. М. - Завдання оперативного опитування (2009)
Черняк А. М. - Незаконне переправлення злочинними угрупу-ваннями іноземців до країн ЄС з використанням між-народного студентського обміну України (2009)
Чувирін Д. Е. - Сучасний стан та перспективи міжрегіональної протидії організованому наркобізнесу (досвід деяких країн світу) (2009)
Шаповалов Б. Б. - Психологічні особливості та специфіка роботи снайперів спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, Чеботарьов Е. В., Азаров М. Ю. (2009)
Бобрицький Л. В. - Рада національної безпеки і оборони України як орган координації і контролю у боротьбі з корупцією (2009)
Грянка Г. В. - Поняття та класифікація адміністративно-правових заходів протидії корупції (2009)
Кислий А. М. - Деякі організаційно-правові аспекти викриття хабарництва (2009)
Комірчий П. О. - Окремі аспекти боротьби з корупцією та організованою злочинністю в умовах економічної кризи (2009)
Погорецький М. А. - Корупція і хабарництво на заочній формі навчання навчальних закладів МВС України та заходи протидії їм, Волков Д. В. (2009)
Поліщук Г. С. - Корупція в структурі детермінації екологічної злочинності (2009)
Розвадовський О. Б. - Щодо корупційних діянь, пов’язаних із обмеженням доступу до інформації (2009)
Черновський О. К. - Психологічна особливість суддівської діяльності (2009)
Шморгун О. С. - Правова детермінація законності та дисципліни (2009)
Бондаренко І. В. - Окремі теоретичні аспекти вдосконалення державного устрою України, Машковська І. Л. (2009)
Борисова О. В. - До питання про історичні аспекти виникнення тероризму, Кузьмін С. А., Карпенко Д. М. (2009)
Головкін Б. М. - Особливості просторового поширення корисли-вої насильницької злочинності в Україні (2009)
Гуцалюк М. В. - Впровадження сучасних ідентифікаційних документів як необхідний елемент протидії міжнародній організованій злочинності (2009)
Кельман М. С. - Методологічні труднощі правознавства у перехідних соціальних процесах (як один із факторів дієвої боротьби з організованою злочинністю та корупцією) (2009)
Кузьменко О. А. - Державна контрольно-ревізійна служба України як суб’єкт ініціативи взаємодії з правоохоронними органами у протидії злочинності та корупції, Пивовар Ю. І. (2009)
Кузьмін С. А. - До питання про наукове визначення організованої групи, як структурної складової організованої злочинності (2009)
Марчак В. Я. - Зарубіжний досвід вирішення проблеми обмеженої осудності (2009)
Смирнова І. В. - Перспективи кримінально-правової кваліфікації злочинів у сфері наркобізнесу (2009)
Бутузов В. М. - Організована та комп’ютерна злочинність: тенденції, проблеми, шляхи вирішення (2009)
Самойленко О. А. - Сутність викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних технологій (2009)
Соснін О. В. - Проблеми життєдіяльності інформаційної сфери, Корнейко О. В., Олійник О. В. (2009)
Шеломенцев В. П. - Високі інформаційні технології та загрози їх кримінального використання (2009)
Драган О. В. - Вплив організованої злочинності на інформаційне забезпечення діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів (2009)
Карпов О. Н. - Правові основи екстрадиційного арешту (2009)
Комаринська Ю. Б. - Алгоритм отримання криміналістично значимої інформації за допомогою спеціальних знань (2009)
Кудлай П. О. - Криміналістична характеристика злочинів, вчинених організованими групами (2009)
Лизогубенко Є. В. - Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів у розкритті та розслідуванні злочинів (2009)
Оперук В. І. - Інформаційна взаємодія між учасниками слідчо-оперативної групи як один із елементів, що впливає на успішність розкриття розбійних нападів на банківські установи (2009)
Скрипа Є. В. - Предмет доказування і його роль в оперативно-розшуковому забезпеченні кримінального судочинства (2009)
Строкова І. І. - Проблеми кваліфікації геноциду, вчиненого у співучасті, за Кримінальним кодексом України (2009)
Ткаченко О. Є. - Деякі аспекти вдосконалення діяльності Державної служби боротьби з економічною злочинністю (2009)
Жовнір О. З. - Участь громадськості в протидії корупції (2009)
Миколі Павловичу Цімоху – 70 (2009)
З нагоди 15-ої річниці створення Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України (2009)
Азаров М. Ю. - До питання зв’язку піратства та організованої злочинності, Кучеренко М. С. (2009)
Бердюк В. І. - Міжнародне співробітництво у сфері протидії тероризму, Погорецький М. А. (2009)
Берест Г. С. - Надання матеріалів оперативно-розшукової діяльності слідчому в ході оперативного супроводу досудового розслідування терористичного акту (2009)
Бузинарський М. Ю. - Дослідження елементів криміналістичної характеристики умисного знищення або пошкодження майна, вчинених шляхом підпалу організованими злочинними групами (2009)
Буткевич С. А. - Актуальні питання боротьби з тероризмом (2009)
Буханченко О. А. - Моделювання події спеціалістом вибухотехніком на підставі огляду місця вибуху за оточуючою обстановкою (2009)
Венедіктов А. А. - Поняття та види наркозлочинів (2009)
Грібов М. Л. - Характеристика інтерактивної та перцептивної складових спілкування оперативного працівника, впровадженого в організовану злочинну групу (2009)
Дульський О. О. - Рейдерство – нова загроза державній та економічній безпеці України (2009)
Журба О. Л. - Порушення кримінальних справ про торгівлю людьми за матеріалами оперативно-розшукової діяльності (2009)
Копан О. В. - Боротьба з транснаціональною організованою злочинністю як напрям діяльності Служби зовнішньої розвідки України, Бутузов В. М. (2009)
Руденко М. М. - Тактика оперативного опитування у справах про організовану злочинність (2009)
Смаль І. В. - Організована економічна злочинність: криміналістичний аспект (2009)
Сухачова І. О. - Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, у справах про організовану злочинність (2009)
Шершньова В. О. - Типові слідчі ситуації і програма дій слідчого на початковому етапі розслідування податкових злочинів (2009)
Волков Д. В. - Застосування нового антикорупційного законодавства в Україні (2009)
Гега П. Т. - Про деякі недоліки нового антикорупційного законодавства в Україні, Пліщук Л. І. (2009)
Бантишев О. Ф. - Проблеми визначення форми вини у злочинах зі змішаною протиправністю, пов’язаних з порушенням нормативно встановлених правил, Кузьмін С. А. (2009)
Бондаренко І. В. - Виборчі системи та повноваження глав держав, парламентів, урядів окремих країн світу, Машковська І. Л. (2009)
Бусол О. Ю. - Особливості державної політики правового регулювання виробництва і збуту підакцизних товарів та ефективність протидії злочинам y цій сфері (2009)
Головкін Б. М. - Ціннісно-нормативний аспект спрямованості особистості корисливого насильницького злочинця (2009)
Григорчук М. В. - Організація нормативно-правового регулювання діяльності ОВС України щодо протидії злочинності у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2009)
Заросило В. О. - Створення правової бази для участі працівників міліції України у міжнародних миротворчих операціях з питань національної безпеки, Бобрицький Л. В., Чеботарьов Е. В. (2009)
Кислий А. М. - Організаційно-правові засади здійснення відомчого контролю за фінансовим забезпеченням оперативно-розшукової діяльності, Перепелиця М. М. (2009)
Кузьмін С. А. - До питання визначення об’єктивних ознак організованої групи корисливо-насильницької спрямованості (2009)
Марчак В. Я. - Емоційні стани і процеси як підстава обмеженої осудності (2009)
Мельник А. О. - Нетрадиційні релігійні та містичні культи як реальні та потенційні загрози національній безпеці України, Карпенко Д. М. (2009)
Огерук І. С. - Класифікація розкрадань видобутої сировини нафтогазовидобувних підприємств (2009)
Охріменко І. М. - Категорія суб’єкта в контексті оперативно-розшукової психології (2009)
Пустовіт В. А. - Окремі аспекти реформування внутрішніх військ МВС України (2009)
Смирнова І. В. - Науково-теоретична основа профілактики злочинів у сфері наркобізнесу в Україні (2009)
Цімох М. П. - Реформування судової системи України (2009)
Черняк А. М. - Організація оперативно-розшукової діяльності з протидії нелегальній міграції у міжнародному студентському обміні України (2009)
Чувирін Д. Е. - Деякі зовнішні чинники формування криміногенної ситуації у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (2009)
Карпов О. Н. - Можливості використання баз даних Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол у протидії тероризму (2009)
Тітуніна К. В. - Характеристика комп’ютерних злочинів, учинених із використанням мережі Інтернет (аналіз матеріалів анкетування) (2009)
Шеломенцев В. П. - Організована кіберзлочинність: до визначення поняття (2009)
Жовнір О. З. - Взаємозв’язок організованої злочинності та корупції в сучасному суспільстві (2009)
Скрипа Є. В. - Використання міжнародної правової допомоги в доказуванні у кримінальних справах про незаконну легалізацію автотранспорту (2009)
Тарасенко О. С. - Особливості виявлення злочинів, що вчиняються в сфері земельних відносин (2009)
Черниш Р. Ф. - Використання протоколів, складених за результатами оперативно-розшукових заходів, як доказів у кримінальному процесі (2009)
Копан О. В. - Теоретичні та практичні засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів (2009)
Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб (2010)
Лужанський А. В. - Доступ до правосуддя: окремі проблеми (2010)
Томкіна О. О. - Про потребу наукового обґрунтування концепції (2010)
Білецька Л. М. - Митна вартість — terra incognita в українському законодавстві (2010)
Нестерович В. Ф. - Органи судової влади як об’єкти лобіювання (2010)
Яворський Б. І. - Сприяння захисту в доказуванні у суді першої інстанції (2010)
Судді та прокурори у демократичному суспільстві (2010)
Мриглод І. - Наука України у світовому інформаційному просторі, Мриглод О. (2007)
Онопрієнко В. - Імперативи глобального мережевого суспільства (2007)
Халатов А. - Енергетичне газотурбобудування: розвиток світового ринку на період до 2015 р. (2007)
Онищенко О. - Паралелі, що єднають народи : шоста міжакадемічна українсько-македонська конференція (Бітола, Республіка Македонія, 18-19 вересня 2007 р.) (2007)
Костенко О. - Універсальний натуралізм – підґрунтя наукової культури нового типу (2007)
Ковтун Г. - Нобеліана – 2007 (2007)
Трахтенберг І. - Невтомний дослідник профілактичної медицини : академіку Ю. І. Кундієву – 80 (2007)
Бєлов Ю. - Як соціум обирає свій шлях : роздуми після прочитання "подієвої" книги. (С. И. Дорогунцов, А. Н. Ральчук. Хозяйствование - синергетический инвариант. К.: Оріяни, 2006. - 228 с.) (2007)
80-річчя академіка НАН України Я. М. Григоренка (2007)
70-річчя академіка НАН України В. Т. Грінченка (2007)
70-річчя академіка НАН України П. Ф. Гожика (2007)
70-річчя академіка НАН України В. К. Лішка (2007)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Д. Ф. Чернеги (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Л. Т. Цимбал (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. П. Ошкадьорова (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. В. Багрова (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. Г. Лук’яненка (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Толмачова (2007)
Кроки до суспільства, заснованого на знаннях : засідання Ради Міжнародної асоціації академій наук (25 жовтня 2007 р., м. Київ) (2007)
Про основні результати діяльності МААН (жовтень 2006 р. — жовтень 2007 р.) : доповідь президента МААН академіка НАН України Б. Є. ПАТОНА на засіданні Ради МААН (2007)
Постановление Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств : о предоставлении Международной ассоциации академий наук Статуса наблюдателя при Межпарламентской Ассамблее Государств - участников СНГ. Решение Об Обращении Совета Международной ассоциации академий наук. Постановление Совета Международной ассоциации академий наук : об основных результатах деятельности МААН (октябрь 2006 г.– октябрь 2007 г.). Постановление Совета Международной ассоциации академий наук : об инициативе РФФИ в части поддержки научных стажировок молодых ученых стран СНГ. (2007)
Онопрієнко В. - Магістральні напрями інтеграції науки і освіти : Міжнародний симпозіум "Інтеграція науки і освіти - ключовий фактор побудови знаннєвого суспільства" (25-27 жовтня 2007 р., м. Київ) (2007)
Співробітництво НАН України з університетами: стан і перспективи : доповідь віце-президента НАН України академіка НАН України В. Д. ПОХОДЕНКА (2007)
Розвиток науки в університетах – ключовий фактор побудови в Україні суспільства, заснованого на знаннях : доповідь міністра освіти і науки України С. М. НІКОЛАЄНКА (2007)
Казахстанський досвід створення наукових університетів : доповідь президента НАН Республіки Казахстан академіка НАН РК М. Ж. ЖУРИНОВА (2007)
Наука та освіта: інтеграція або гармонізація : доповідь президента HAH Азербайджану академіка НАН Азербайджану МАХМУДА КЕРИМ ОГЛУ КЕРИМОВА (2007)
Подвижник економічної науки : з нагоди 80-річчя від дня народження академіка І. І. Лукінова (2007)
Галиця І. - Концептуальні основи та механізми забезпечення конкурентоспроможності в умовах "економіки стресу" (2007)
Оноприєнко Ю. - Наука у XXI столітті: проблеми і перспективи (2007)
Зайцева Л. - Грані сучасної металографії : третій науково-практичний семінар "Сучасні технології у металографії" (18-20 вересня 2007 р., м. Санкт-Петербург) (2007)
Науковим розробкам — практичне застосування (2007)
Локтєв В. - Ілля Ліфшиць – основоположник фізики реальних кристалів (2007)
Щербань Т. - Епоха, викарбована в листах видатного вченого : Листування Степана Рудницького / Упорядник, автор вступної статті та коментарів Павло Штойко. - Львів: Вид-во НТШ, 2006. - 435 с. (2007)
Войтенко А. - Організм у тенетах електромагнітного павутиння : Белокриницкий В. С. Изменения мозга при действии СВЧ-поля. - Одесса: Одесский мед. ун-т, 2002. - 399 с. (2007)
80-річчя академіка НАН України Е. В. Соботовича (2007)
80-річчя академіка НАН України М. В. Стешенка (2007)
70-річчя академіка НАН України А. Г. Косторнова (2007)
80-річчя члена-кореспондента НАН України К. І. Андреюк (2007)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Г. Птушинського (2007)
Локтєв В. - Чи зробить влада кроки назустріч науковцям? (2007)
Попович О. - Зупинімо девальвацію соціального капіталу науки! (2007)
Указ Президента України "Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2007 року" (2007)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України працівників Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України" (2007)
Гончарук В. - Мікроміцети в питній воді : дослідження нового компонента гідробіоценозів і оцінювання його небезпечності для здоров'я населення України, Савлук О., Саприкіна М., Руденко А., Коваль Е. (2007)
Гоженко А. - Електромагнітне випромінювання на транспорті, Євстаф’єв В., Білокриницький В., Скиба О. (2007)
Бомба М. - Сучасні тенденції розвитку світового землеробства (2007)
Ковтун Г. - Універсальне паливо (2007)
Радченко А. - Флагман наукового книговидання (2007)
Падалка С. - Погляд за обрій аграрної минувшини України : Панченко П. П., Мельник Ю. Ф., Вергунов В. А. Аграрна історія України. - Київ: Вид. центр "Просвіта", 2007. - 532 с. (2007)
Щербань Т. - Біля витоків вищої жіночої освіти на теренах України : Кобченко К. "Жіночий університет Святої Ольги". Історія Київських вищих жіночих курсів. - Київ, 2007. - 270 с. (2007)
60-річчя академіка НАН України А. Ф. Булата (2007)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. П. Зозулі (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Н. К. Коваленко (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. Л. Перевозчикової (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України І. Г. Ємельянова (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. Я. Азарова (2007)
"Український прорив": наукове підґрунтя Програми діяльності Уряду (2008)
Указ Президента України "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2007 року" (2008)
Соглашение о сотрудничестве между Национальной академией наук и Объединенным институтом ядерных исследований в создании Межгосударственного центра нанотехнологий стран — членов СНГ (МЦНТ СНГ) (2008)
Гродзинський Д. - Обрії вітчизняної біоенергетики : внесок учених НАН України в розв'язання проблем виробництва рідкого біопалива, Дембновецький О., Левчук О. (2008)
Вергунов В. - Рік академічної науки (2008)
Локтєв В. - Геніальний фізик і великий педагог : до 100-річчя від дня народження академіка Л. Д. Ландау (2008)
Голобородько Я. - Резонансне слово Оксани Забужко в українській прозі (2008)
Туниця Ю. - Дбаючи про майбутнє : до 60-річчя члена-кореспондента НАН України С. П. Павлюка, Магазинщикова І. (2008)
Куликова Л. - Поновлюючи зв'язок часів : наукова і навчально методична література з античної історії, міфології та культури, класичних старожитностей у XIX ст. (2008)
Онопрієнко В. - Інтернет і наука в глобалізованому світі : Мануель Кастельс. Інтернет-галактика. Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства. Пер. з англ. — К.: "Видавництво "Ваклер", 2007. — 304 с., Онопрієнко М. (2008)
80-річчя академіка НАН України Б. О. Мовчана (2008)
80-річчя академіка НАН України В. К. Мамутова (2008)
70-річчя академіка НАН України А. М. Самойленка (2008)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. С. Савчука (2008)
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко: Не може бути динамічного розвитку країни без об'єднання можливостей науки і влади (2008)
Туниця Ю. - Діалектика глобалізації в контексті екологічного імперативу, Семенюк Е., Туниця Т. (2008)
Новіков В. - Тенденції розвитку комерційної біотехнології, Сидоров Ю., Швед О. (2008)
Ковтун Г. - Академічні витоки хімічної науки (2008)
Сукманський О. - Пріони і проблема життя на Землі (2008)
Балацький Є. - Крос-контурні зв'язки в людській психіці (2008)
Вознюк С. - Коли оживає пам'ять — спалахує світло істини : Вергунов В. А. Професор Сльозкін Петро Родіонович (1862–1927). – К.: Аграрна наука, 2007. – 180 с., Філіпович Є. (2008)
70-річчя академіка НАН України П. П. Толочка (2008)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. С. Малюти (2008)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Б. К. Остафійчука (2008)
Шпак А. - Перший Національний атлас України, Руденко Л., Бочковська А. (2008)
Вовканич С. - Людський та інтелектуальний капітали в економіці знань, Семів Л. (2008)
Кордюм В. - Архітектура мікроценозів – світ невідомого, Мошинець О., Цапенко М., Адамчук-Чала Н., Іродов Д., Андрієнко В. (2008)
Шемшученко Ю. - Свобода наукової творчості як конституційне право людини і громадянина, Мілова Т. (2008)
Ситник К. - Перший президент Української академії наук : з нагоди 145-річчя від дня народження академіка В. І. Вернадського (2008)
Онопрієнко В. - Найкращий знавець неорганічної природи України : з нагоди 150-річчя з дня народження академіка П. А. Тутковського (2008)
Голобородько Я. - Буковинська орнаментика Марії Матіос (2008)
Виховні аспекти античної спадщини: Куликова Л. Б. Історія розпочиналася з міфів: (Навчальний посібник). – К.: Пульсари, 2008. – 440 с. (2008)
70-річчя академіка НАН України В. В. Моргуна (2008)
70-річчя академіка НАН України І. К. Янсона (2008)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Ю. Трохимчука (2008)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Л. Горбачука (2008)
Судова система України стала заручником декларативності законів про соціальні виплати. Інформаційне повідомлення про засідання Пленуму Верховного Суду України, яке відбулося 19 березня 2010 р. (2010)
Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 7 (із змінами та доповненнями, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України 19 березня 2010 р.№ 2) (2010)
Практика розгляду судами адміністративних справ щодо спорів, пов’язаних зі справлянням податків і зборів митними органами (2010)
Звіт Верховного Суду України про використання коштів державного бюджету України за 2009 р. (2010)
Сірий М. І. - Касація — основна функція Верховного Суду України (2010)
Мойсик В. Р. - Помилування як правовий інститут (2010)
Кубко Є. Б. - Про деякі аспекти природи, Самсін І. Л. (2010)
Патон Б. - Концепція (проект) Державної науково-технічної програми "Створення промислових газотурбінних двигунів нового покоління для газової промисловості та енергетики", Халатов А., Костенко Д., Білека Б., Письменний О., Боцула А., Парафійник В., Коняхін В. (2008)
Руденко Л. - Міграція радіонуклідів з об’єкту "Укриття" і як з нею боротися : наукові засади очищення рідких радіоактивних відходів від органічних речовин і трансуранових елементів, Хан В., Кухар В. (2008)
Лялько В. - "Зелений щит" проти радіонуклідів : класифікація рослинного покриву Зони відчуження ЧАЕС за даними багатозонального космічного знімання, Сахацький О., Шпортюк З., Сибірцева О., Ходоровський А., Азімов О. (2008)
Полікарпов Г. - Радіоекологічний відгук Чорного моря на Чорнобильську катастрофу, Єгоров В., Гулін С., Цицугіна В., Стокозов М., Лазоренко Г., Терещенко Н., Мірзоєва Н. (2008)
Гудков Д. - Радіоекологічні проблеми водних екосистем зони відчуження Чорнобильської АЕС, Кузьменко М., Кірєєв С., Назаров О., Шевцова Н., Дзюбенко О., Каглян О. (2008)
Лукін О. - Вуглеводневий потенціал надр України та основні напрями його освоєння (2008)
Ковтун Г. - Комплексне використання вугілля для виробництва рідкого палива, газу та електроенергії, Степанов А., Матусевич Г. (2008)
Рогожа М. - Учений, педагог, громадянин : з нагоди 150-річчя від дня народження академіка О. М. Нікольського (2008)
Видатний організатор вітчизняного наукового книговидання : з нагоди 75-річчя академіка В. В. Немошкаленка (2008)
Вергунов В. - Корифей аграрної науки : з нагоди 70-річчя М. В. Зубця (2008)
Шестопалов В. - Керована коеволюція як стратегія подолання глобальної екологічної кризи (2008)
Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери" (2008)
Данилишин Б. - Ефект декаплінгу як фактор взаємозв’язку між економічним зростанням і тиском на довкілля, Веклич О. (2008)
Поплавська Ж. - Економічний прорив: прогрес заради добробуту, Поплавський В. (2008)
Корнєв Ю. - Інформаційне забезпечення розвитку підприємницької діяльності (2008)
Левашов С. - Інноваційні експрес-технології "прямих" пошуків скупчень нафти і газу, Якимчук М., Корчагін І. (2008)
Лебедєв Є. - Полімери в енергетичній сфері : засоби підвищення ефективності виробництва біосировини та хімічні технології її перероблення в біопаливо, Савельєв Ю., Тодосійчук Т., Дмитрієва Т. (2008)
Лук’янова Н. - Нові рубежі протипухлинної терапії : ІХ Міжнародна конференція молодих онкологів "Сучасні проблеми експериментальної і клінічної онкології" (23-24 квітня 2008 р., м. Київ) (2008)
Полікарпов Г. - Міжнародна спілка екологічної етики: перший ювілей і підсумки діяльності, Терещенко Н. (2008)
Вербич С. - Сучасна українська онімна лексика: функціональний аспект (2008)
70-річчя академіка НАН України Л. М. Литвиненка (2008)
70-річчя академіка НАН України І. М. Вишневського (2008)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Я. П. Дідуха (2008)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. І. Шевченка (2008)
Про діяльність Національної академії наук України у 2007 році та підвищення ролі Академії у вирішенні актуальних завдань розвитку України : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона (2008)
Наукова еліта ніколи не поступається принципами : промова Президента України В. А. Ющенка (2008)
Гожик П. Ф. (2008)
Фірстов С. О. (2008)
Наумовець А. Г. (2008)
Підгорський В. С. (2008)
Назарчук З. Т. (2008)
Алексєєв Ю. С. (2008)
Симоненко В. К. (2008)
Копиленко О. Л. (2008)
Морозов А. О. (2008)
Головаха Є. І. (2008)
Гусєва Н. Г. (2008)
Патриляк Л. К. (2008)
За наукові здобутки : лауреати золотої медалі ім. В. І. Вернадського та премій імені видатних учених Національної академії наук України 2007 року (2008)
Наумовець А. - Всеукраїнський фестиваль науки — 2008, Мирончук О. (2008)
Загальні збори Російської академії наук (2008)
Вергунов В. - Життєвий гарт металофізика : до 75-річчя від дня народження М. М. Новикова (2008)
70-річчя академіка НАН України Б. І. Бондаренка (2008)
60-річчя академіка НАН України С. І. Пирожкова (2008)
50-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Вишневського (2008)
Данилишин Б. - Формування цілісної національної господарської системи: соціолого-економічні аспекти, Пилипів В. (2008)
Розпорядження Президента України "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених" (2008)
Розпорядження президента України "Про призначення державних стипендій видатним діячам науки" (2008)
Шестопалов В. - Оцінювання бальнеологічно активних концентрацій мікроелементів у мінеральних водах, Моісеєва Н., Моісеєв А. (2008)
Раєцька Я. - Роль антиоксидантівпри злоякісному рості та опроміненні біологічних об’єктів, Остапченко Л., Гаділія О. (2008)
Авер’янов В. - Наука управління і держава : доктрина члена-кореспондента НАН України В. В. Цвєткова (2008)
Завілопуло А. - Школа елементарних процесів у атомних системах : з нагоди 70-річчя академіка НАН України О. Б. Шпеника (2008)
Голобородько Я. - Художня парадигматика доби : людина і соціум у творах Олексія Васильківського (2008)
Вергунов В. - Шлях до нових знань : Оноприенко В. И. Науковедение: поиск системных идей. – Киев:ГП "Информационно-аналитическое агентство", 2008. – 288 с. (2008)
Колеснік О. - Нова парадигма лікарської резистентності : Микитенко Д. О. Формування фенотипу лікарської резистентності: теорія, методологія та прогноз, Горбунова О. (2008)
80-річчя академіка НАН України Ю. М. Пахомова (2008)
80-річчя академіка НАН України І. М. Дмитренка (2008)
70-річчя академіка НАН України В. Д. Кубенка (2008)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. М. Романенко (2008)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Б. Євтуха (2008)
Ситник К. - Стан ґрунтів і майбутнє людства, Багнюк В. (2008)
Ульберг З. - Нанотехнології в медицині: роль колоїднохімічних процесів, Грузіна Т., Карпов О. (2008)
Микитенко В. - Політика економічного зростання: природа, цілі, проблеми та перспективи (2008)
Лепіх Я. - Сенсорна електроніка: стан і перспективи розвитку : ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології" (Одеса, 2-6 червня 2008 р.), Литовченко В., Мачулін В., Сминтина В. (2008)
Онопрієнко В. - Інтеграційні потенції Організації чорноморського економічного співробітництва : Міжнародний симпозіум "Інтеграція наукових систем країн-членів ОЧЕС до загальноєвропейського наукового простору: досвід та перспективи" (Київ, 24–25 квітня 2008 р.), Онопрієнко М. (2008)
Ковтун Г. - Вісімнадцятирічний президент Академії наук (2008)
Трахтенберг І. - "Океан" академіка Платона Костюка : Костюк П. Г. Над океаном времени. — К.: Наукова думка, рос. мовою, 2005. — 200 с. (2008)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Кальченка (2008)
60-річчя академіка НАН України В. А. Широкова (2008)
Поглиблюючи взаємодію науки і влади (2008)
Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної діяльності Національної академії наук України" (2008)
Буркинський Б. - Формування морської доктрини України, Котлубай О., Степанов В. (2008)
Лавріщева К. - Перспективні дисципліни програмної інженерії (2008)
Кот Л. - Сучасні уявлення про біохімічні механізми патогенезу інсулінозалежного цукрового діабету, Богданова О., Остапченко Л. (2008)
Гродзинська Г. - Макроміцети — біоіндикатори забруднення радіоцезієм лісових екосистем України, Сирчин С., Кучма М., Коніщук В. (2008)
Ніколайчук І. - Роль інноваційних технологій у розв'язанні проблеми онкології (2008)
Євлаш К. - Об'єкт дослідження — метал (2008)
Стойко С. - Скарбниця знань про український ліс : Українська енциклопедія лісівництва. У двох томах / За ред. С. А. Генсірука. — Львів, 1999. — Т 1. — 464 с.; 2007. — Т. 2. — 470 с., Ковальчук І., Копій Л. (2008)
Онопрієнко В. - Ідеї академіка В. І. Вернадського на тлі проблем організації науки : Ситник К. М., Шмигельська В. В. Володимир Вернадський і Академія. Серія "Президенти Академії наук України". — Київ: Наук. думка, 2006. — 311 с. (2008)
Кравець О. - Відроджуючи українську термінологію з радіології : Бездробний Ю., Козирський В., Шендеровський В. Українсько-англійсько-російський тлумачний словник з радіології та радіологічного захисту. — Київ: Поліграфічна дільниця Інституту теоретичної фізики ім. М. Боголюбова НАН України, 2007. — 320 с. (2008)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Большакова (2008)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Е. Я. Рудавського (2008)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. С. Бакая (2008)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Е. У. Гриніка (2008)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. В. Стасюка (2008)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. Є. Конверського (2008)
Лист Голови Верховного Суду України В. Онопенка до Президента України В. Януковича від 13 травня 2010 р. (2010)
Звернення суддів Верховного Суду України до Президента України (2010)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2009 р. (за даними судової статистики) (2010)
Мірошниченко Є. О. - Актуальні питання постановлення вироку (2010)
Романюк Я. М. - Державна реєстрація правочинів: її суть та правове значення (2010)
Шпонька В. П. - Аналітичні портфелі судової практики — до послуг працівників суду (2010)
Мiжнароднi зв’язки (2010)
Верховний Суд просить Конституційний Суд України перевірити на предмет конституційності нові повноваження Вищої ради юстиції (2010)
Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав (2010)
Про внесення змін до постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року № 2 "Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства" (2010)
Судова практика щодо вирішення питання про речові докази, передачу в дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним шляхом майна або такого, що було об’єктом злочинних дій (2010)
Сердюк В. В. - Верховний Суд України і реформування системи правосуддя: організаційно-правовий аспект (2010)
Самсін І. Л. - Провадження за винятковими обставинами в адміністративному судочинстві з огляду на практику Європейського суду з прав людини (2010)
Федоренко В. Л. - Фундаментальне дослідження конституційних засад референдної демократії в Україні (2010)
Руйнівна сила цього законопроекту надовго відкине Україну назад у своєму демократичному розвитку (2010)
Про деякі питання, що виникають під час розгляду судами України скарг на постанови органів дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи (2010)
Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, су­купність і рецидив злочинів та їх правові наслідки (2010)
Практика перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в по­рядку цивільного судочинства (2010)
Справа "Олег Колесник проти України" (2010)
Лемешко О. М. - Притягнення суддів до кримінальної відповідальності: окре­мі проблеми, Овчаренко О. М. (2010)
Тимченко Г. П. - Проблеми реалізації принципів судочинства при перегляді цивільних справ (2010)
Бринзанська О. В. - Насильство як окремий прояв дій, що дезор­га­ні­зу­ють роботу установ ви­ко­нання покарань (2010)
Вітання з нагоди 80-річчя журналу "Вісник НАН України" (2008)
Малієнко О. - Академічний часопис і сьогодення : "Віснику Національної академії наук України" — 80! (2008)
Авраменко В. - Особливості застосувння грід-технології в медицині, Загородній А., Мартинов Є. (2008)
Лебедєв Є. - Полімери на сторожі здоров'я, Савельєв Ю. (2008)
Буркинський Б. - Україна у світовій морській торгівлі : Що гальмує розвиток вітчизняного судноплавства?, Котлубай О. (2008)
Головаха Є. - Терни на шляху євроінтеграції українського суспільства (2008)
Білокриницький В. - Патріарх вітчизняної фізіології : до 100-річчя академіка П. М. Сєркова (2008)
Радченко А. - Академічні книжкові серії, Вакаренко О. (2008)
Заїнчковський А. - Світові тенденції і національні особливості продовольчого ринку : Страшинська Л. В. Стратегія розвитку продовольчого ринку в Україні / За ред. Б. М. Данилишина. – К.: Профі, 2008. – 532 с. (2008)
Бельдій А. - За кулісами освітянської справи : Бланка Єржабкова. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті "Україна" (1941–1944) у світлі німецьких документів: Пер. з нім. – К.: Наукова думка, 2008. (2008)
70-річчя академіка НАН України О. Ф. Возіанова (2008)
70-річчя академіка НАН України П. І. Андона (2008)
90-річчя члена-кореспондента НАН України І. М. Мельникової (2008)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Курдюмова (2008)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Новосельцева (2008)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Д. О. Єгера (2008)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. А. Сибірного (2008)
Ситник К. - Оберіг вітчизняної науки : до 90-річчя президента НАН України академіка Б. Є. Патона (2008)
Наумовець А. - Фундаментальні науки та виклики сьогодення (2008)
Онопрієнко В. - Ефект взаємодії : реалії історичного партнерства академічних установ України і Росії (2008)
Вікно у світовий інформаційний простір (2008)
80-річчя академіка НАН України А. С. Єфімова (2008)
80-річчя академіка НАН України І. С. Магури (2008)
80-річчя академіка НАН України В. І. Грищенка (2008)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. Г. Шевелєва (2008)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. О. Шульги (2008)
Романюк Б. В. - Світовий досвід створення та функціонування інституцій з попередження та боротьби з корупцією (2010)
Буткевич С. А. - Досвід Російської Федерації щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (2010)
Грібов М. Л. - Конспірація злочинної діяльності, Венедіктов А. А. (2010)
Копан О. В. - Структурно-функціональний аспект участі Служби зовнішньої розвідки України у боротьбі з проявами організованої злочинності (2010)
Кузьмін С. А. - До питання про особливості застосування інституту співучасті у злочині при кваліфікації злочинних діянь членів організованих груп корисливо-насильницької спрямованості (2010)
Мельник Д. С. - Нелегальна міграція й торгівля людьми як прояви транснаціональної організованої злочинності в Україні: актуальні проблеми протидії, Щербина Л. І. (2010)
Никифорчук Д. Й. - До питання використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві (2010)
Патола В. Б. - Морське піратство: кримінологічні особливості та аспекти розробки шляхів протидії (2010)
Терещук О. Д. - Проблеми формування криміналістичної характеристики розбійних нападів, yчинених на водіїв автотранспортних засобів (2010)
Бусол О. Ю. - Вплив деяких чинників боротьби з корупцією на її загальний рівень у країнах світу (2010)
Довженко Є. В. - Забезпечення верховенства закону в процесі систематизації законодавства (на прикладі транспортного законодавства України) (2010)
Машковська І. Л. - Окремі питання протидії корупції в органах Державної податкової служби України (2010)
Чабан В. П. - Вдосконалення протидії корупції в Україні (2010)
Альошин Д. П. - Кримінально-правова характеристика способів незаконного заволодіння транспортним засобом (2010)
Бобрицький Л. В. - Роль Ради національної безпеки і оборони України у протидії торгівлі людьми (організаційно-правові аспекти) (2010)
Буханченко О. А. - Криміналістична вибухотехніка як окреме криміналістичне вчення (2010)
Возник М. В. - Ефективність організації управління силами та засобами, що беруть участь у забезпеченні масових заходів та протидії організованій злочинності (2010)
Волошин В. О. - Визначення невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя особи, як кваліфікаційна ознака, яка відмежовує злочинне діяння із зараження нею від інших злочинів, Кузьмін С. А. (2010)
Кравченко І. М. - Окремі аспекти співвідношення складів злочинів, передбачених статтями 149 та 303 КК України, що вчинені організованою групою (2010)
Мельник А. О. - Причини та умови існування морського піратства та шляхи їх усунення, Карпенко Д. М. (2010)
Невідомий В. І. - "Об’єктивність права” та проекти "репозитивізації” праворозуміння в сучасній юридичній науці (2010)
Пліщук Л. І. - Проблемні питання застосування та здійснення примусового приводу в кримінальному процесі (2010)
Погорецький М. А. - Теорія доказів — методологічна основа оперативно-розшукового документування організованої злочинної діяльності (2010)
Татаров О. Ю. - Фальсифікація доказів та зловживання посадових осіб на досудовому провадженні — підстава перегляду судових рішень (2010)
Чувирін Д. Е. - Громадська думка як критерій оцінки діяльності правоохоронного сегменту сектору безпеки України (2010)
Шеломенцев В. П. - Безпека людини, суспільства і держави в Україні: кримінологічний аспект (2010)
Брижко В. М. - Захист персональних даних як чинник боротьби з комп’ютерною злочинністю (2010)
Гавловський В. Д. - Протидія організованій злочинності у сфері інформаційних технологій як окремий аспект кримінологічної безпеки, Бутузов В. М. (2010)
Тітуніна К. В. - Проблеми взаємодії та оперативно-розшукового забезпечення розслідування комп’ютерних злочинів, які вчинені з використанням мережі Інтернет, як окремий аспект кримінологічної безпеки (2010)
Грудзур О. М. - Об’єктивна сторона провокації хабара (2010)
Дергач Л. В. - Особливості проведення допиту підозрюваних у справах про вимагання, вчинені організованими злочинними групами (2010)
Завадський О. М. - Слідчі ситуації початкового етапу розслідування розбійного нападу, вчиненого організованою групою, та дії слідчого щодо їх вирішення (2010)
Мировська А. В. - Участь спеціаліста в проведенні окремих слідчих дій у ході розслідування фальшивомонетництва (2010)
Паніч Ю. В. - Боротьба з організованою злочинністю: ретроспективний погляд на радянську і пострадянську практику (2010)
Скрипа Є. В. - Слідчі дії як основні засоби отримання доказів у кримінальних справах про незаконну легалізацію автотранспорту (2010)
Ставінський В. А. - Форми й засоби прокурорського реагування щодо організованої злочинності у нафтогазовому комплексі України (2010)
Тарасенко О. С. - Компетенція державних органів щодо протидії злочинам в сфері земельних відносин (2010)
Хусанова К. Ю. - Корупція в сфері державних закупівель: форми прояву та засоби протидії в контексті нового антикорупційного законодавства (2010)
Указ Президента України "Про нагородження Б. Патона орденом князя Ярослава Мудрого" (2008)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України працівників Національної академії наук України" (2008)
Сергієнко І. - Наукові ідеї академіка В. М. Глушкова та розвиток сучасної інформатики (2008)
Созінов О. - Унікальні надбання НАН України для науки, держави та нащадків, Левчук О., Дембновецький О., Пацюк Ф. (2008)
Симоненко В. - Економіка і екологія: взаємозвязок і проблеми управління (2008)
Костюк П. - Славетний ювілей патріарха вітчизняної фізіології : академікові НАН України Пилипові Миколайовичу Сєркову – 100 років!, Шевко А. (2008)
Лідери наукового пошуку (2008)
Чекман І. - Творчість рятувала від самотності : динаміт, премія і особисте життя Альфреда Нобеля (2008)
Довбенко М. - Сучасна економічна теорія: криза чи розвиток? (2008)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. І. Даниленка (2008)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. Т. Картеля (2008)
Зміст номерів за 2008 рік (2008)
Онищенко О. - Віхи історичного шляху (2009)
Онопрієнко М. - Етапи і напрями розвитку прикладних і технічих галузей НАН України (2009)
Калініна А. - "Розумні розваги для науковців і їхніх родин" : з історії Київського Будинку вчених НАН України, Луговський О. (2009)
Указ Президента України "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2008 року" (2009)
Указ Президента України "Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2008 року" (2009)
Лобанова Л. - Архітектура наукових ступенів: міжнародна практика і вітчизняні традиції (2009)
Макаров А. - Енергоносії з відвалів : Колоїдно-хімічні методи отримання палива на основі відходів вуглезбагачення, Кобітович О., Савіцький Д., Єгурнов О. (2009)
Костенко О. - Як вийти на шлях соціального прогресу : 10 тез до дискусії щодо антикризової реформи соціальних наук (2009)
70-річчя академіка НАН України В. П. Горбуліна (2009)
70-річчя академіка НАН України О. М. Гузя (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Т. М. Черевченко (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Коваля (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Хилі (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Риндич (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Бондаренко (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. С. Чернишенка (2009)
Звитяжний шлях Національної академії наук України : інформаційне повідомлення (2009)
Національна академія наук — основне джерело фундаментальних знань в Україні : доповідь президента Національної академії наук України академіка НАН України Б. Є. Патона (2009)
Президент України В. А. Ющенко: "Національна академія наук України з її багатими традиціями і могутнім потенціалом здатна відповісти на виклики новітнього часу" (2009)
Прем'єр-міністр України Ю. В. Тимошенко: "Наука — дороговказ розвитку всіх сфер суспільного життя" (2009)
Осипов Ю. С. (2009)
Садовничий В. А. (2009)
Алфьоров Ж. І. (2009)
Розпорядження Президента України "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2009 рік" (2009)
Локтєв В. - Фундамент природознавства : сторінки історії Відділення фізики і астрономії НАН України, Пономаренко Л. (2009)
Рябченко С. - Невідомі подробиці з історії Інституту фізики, Манжара В., Негрійко А. (2009)
Дідух Я. - Екологічні аспекти глобальних змін клімату: причини, наслідки, дії (2009)
Ситник К. - Геніальний природознавець : до 200-річчя від дня народження Чарльза Дарвіна (2009)
Блюм Я. - Ювілей Чарльза Дарвіна у медальєрному мистецтві, Барштейн В. (2009)
Олексенко П. - Вік і активна діяльність : И. Трахтенберг, А. Поляков. Очерки физиологии и гигиены труда пожилого человека. — К.:"Авіценна" — 2007. — 272 с. (2009)
Онопрієнко В. - Феномен міфологізації свідомості сучасного суспільства : Полисаєв О. Архітектоніка сучасного міфу. — Тернопіль: Астон, 2008. — 336 с. (2009)
Корнелюк О. - Дисфункції білка: комплексний підхід : Молекулярная патология белка / Под ред. чл.-кор. АМН Украины Д. И. Заболотного. — К.: Логос, 2008. — 236 с. (2009)
80-річчя академіка НАН України В. Ф. Зеленського (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Коркушка (2009)
Обрано дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів НАН України (2009)
Локтєв В. - Фундаментальна наука і суспільний розвиток (2009)
Палагін О. - Міждисциплінарні наукові дослідження: оптимізація системно-інформаційної підтримки, Кургаєв О. (2009)
Довбенко М. - Кіотський протокол як перспективне джерело додаткових інвестицій (2009)
Розпорядження Кабінету Міністрів про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку Національної словникової бази на 2009–2015 рр. (2009)
Барабаш Ю. - З тюрми, з неволі…" : "Юродивий" Тараса Шевченка (2009)
Учений і Всесвіт : до 130-річчя від дня народження Альберта Енштейна (2009)
Семенов Є. - Відплив мозку — Середньовічне поняття : яке місце Росії в глобальній циркуляції наукових кадрів (2009)
Куліш Є. - Проблеми наукознавства у творчому доробку В. І. Вернадського : Мочалов И. И., Оноприенко В. И. В. И.Вернадский: Наука. Философия. Человек. — Кн. 1. Наука в исторических и социальных контекстах. — М.: ИИЕТ им. С. И. Вавилова РАН, 2008. — 408 с. (2009)
80-річчя академіка НАН України В. М. Кунцевича (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. З. Бабаскіна (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ф. М. Муравченка (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. Г. Скрипаля (2009)
Романюк Б. В. - Ефективна політика держави у сфері протидії організованій злочинності та корупції – політика зміцнення національної безпеки України (2010)
Буткевич С. А. - Підрозділи боротьби з незаконним обігом наркотиків органів внутрішніх справ: сучасний стан і шляхи реформування (2010)
Калиновський О. В. - Етнічна організована злочинність: історія та сучасність, Ремський В. В. (2010)
Кислий А. М. - Сприяння громадян оперативним підрозділам органів внутрішніх справ як окрема наукова теорія оперативно-розшукової діяльності (2010)
Константінов C. A. - Міжнародне співробітництво правоохоронних органів у протидії торгівлі людьми (2010)
Кузніченко С. О. - Тероризм як загроза міжнародній безпеці (2010)
Савочкін Д. С. - Транснаціональний тероризм як загроза національній безпеці України (2010)
Смирнова І. В. - Профілактика незаконного наркоспоживання за допомогою мережі Інтернет в умовах трансформативності наркобізнесу, Чувирін Д. Е. (2010)
Терещук О. Д. - Особливості застосування тактичних операцій при розслідуванні розбійних нападів, учинених на водіїв автотранспортних засобів (2010)
Філашкін В. С. - Слідова картина торгівлі людьми (2010)
Чорноус Ю. М. - Інформаційне забезпечення розслідування міжнародної злочинності (2010)
Безрутченко В. С. - Причини та наслідки поширення корупції (2010)
Бусол О. Ю. - Боротьба з шахрайством і корупцією в системі охорони здоров’я Польщі, Мельник А. О. (2010)
Соловйов В. М. - Запобігання та протидія корупційним правопорушенням у судовій системі України, Розвадовський Б. Л. (2010)
Швець В. Д. - Проблеми законодавчого забезпечення державної політики у сфері протидії корупції, Дрьомов С. В. (2010)
Шемякін О. В. - Юридична особа як суб’єкт корупційного правопорушення (2010)
Андрущенко І. Г. - Злиття і поглинання компаній як об’єктивне явище розвитку ринкової економіки України (2010)
Бабічев Д. О. - Напрями планування підрозділами карного розшуку першочергових заходів щодо розшуку безвісти зниклих осіб, Звонок Є. О. (2010)
Бокій О. М. - Адміністративно-примусові заходи у сфері забезпечення правового регулювання обігу зброї в Україні (2010)
Весельський В. К. - Виникнення криміналістичної тактики як галузі наукового знання (2010)
Гаврик С. Ю. - До визначення поняття "матеріали оперативно-розшукової діяльності” (2010)
Головкін Б. М. - Результати експертного оцінювання обсягів латентності злочинів економічної спрямованості, вчинених на об’єктах ПЕК України (2010)
Грянка Г. В. - Адміністративно-правове забезпечення обігу наркотиків в Україні (2010)
Кальман О. Г. - Подружні вбивства та їх криміногенні чинники, Зазимко О. І. (2010)
Копан О. В. - Кадрова політика в органах внутрішніх справ у аспекті забезпечення національної безпеки України, Азаров М. Ю., Бобрицький Л. В. (2010)
Кузьмін С. А. - Кримінально-правові аспекти застосування інституту виправданого ризику при здійсненні оперативно-розшукової діяльності стосовно учасників організованих груп корисливо-насильницької спрямованості (2010)
Моїсєєв О. М. - Експертна профілактика в умовах протидії розслідуванню (2010)
Невідомий В. І. - Справедливість і доцільність юридичних норм як ключова проблема сучасної правової онтології (2010)
Погорецький М. А. - Новий КПК України повинен ґрунтуватися як на європейських стандартах, так і на національних традиціях (2010)
Раєцька Л. В. - Загальносоціальні та спеціально-кримінологічні аспекти протидії наркоманії в Україні (2010)
Рябець І. Л. - Організаційно-правові проблеми відшкодування ПДВ в Україні (2010)
Сингаївська І. В. - Кримінологічний аналіз фальшивомонетництва в Україні: стан і тенденції (2010)
Таран О. В. - Науково-методичний аспект криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці (2010)
Татаров О. Ю. - Удосконалення захисту законних прав учасників кримінального процесу, Керевич О. В. (2010)
Бродкевич В. М. - Біометрія та захист основних прав людини, Гуцалюк М. В. (2010)
Бутузов В. М. - Співвідношення понять "комп’ютерна злочинність” і "злочинність у сфері високих інформаційних технологій” (2010)
Гавловський В. Д. - Окремі питання отримання інформації з відкритих джерел для правоохоронних органів (2010)
Карчевський М. В. - До питання єдності та визначеності термінології при криміналізації злочинів у сфері використання комп’ютерної техніки та мереж електрозв’язку (Розділ XVI КК України) (2010)
Мельник О. М. - Інформаційні ресурси комп’ютерних систем як об’єкт кримінально-правового захисту (2010)
Чувирін Д. Е. - Концептуальні підходи зарубіжних кримінологів до детермінації комп’ютерної злочинності, Зимовець В. В. (2010)
Шеломенцев В. П. - Кримінологічна безпека у кіберпросторі: система понять (2010)
Мельник О. О. - Державна служба боротьби з економічною злочинністю як суб’єкт запобігання проступкам у сфері господарської діяльності (2010)
Місюра Н. М. - Спосіб учинення крадіжок індивідуального майна в сільській місцевості, як елемент криміналістичної характеристики злочину (2010)
Нестор Н. В. - Впровадження процедури медіації як напрям удосконалення протидії організованій злочинності (2010)
Охрімчук Т. В. - Криміналістична характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами (2010)
Присяжний М. В. - Історичний аспект відмивання коштів на фондовому ринку в Україні (2010)
"Протидія комп’ютерній злочинності в Україні (системно-структурний аналіз)” (2010)
Віддане служіння правовій науці: до 50-річчя з дня народження професора Миколи Погорецького (2010)
Патон Б. - Перспективи розвитку вітчизняної парогазової технології, Долінський А., Халатов А., Білека Б., Костенко Д., Письменний О. (2009)
Науковий внесок у справу державотворення і розбудови громадянского суспільства : звітує Секція суспільних і гуманітарних наук НАН України (2009)
Скляров В. - Критичний огляд масштабних аварій у національних енергетичних системах світу. Уроки для України (2009)
Соботович Е. - Ядерна енергетика і наслідки Чорнобильської катастрофи, Белєвцев Р. (2009)
Михед П. - Апостол живих душ : до 200-річчя від дня народження Миколи Гоголя (2009)
Радченко А. - Нові видання до ювілею Миколи Гоголя, Вакаренко О. (2009)
Князев Н. - Науковий супровід державних справ : Раді по вивченню продуктивних сил України – 90 років (2009)
Руженкова О. - Творчий неспокій наукознавця : Валентинові Івановичу Онопрієнку – 70! (2009)
70-річчя академіка НАН України Ю. Г. Кривоноса (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України М. С. Соскіна (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Є. С. Рудакова (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Бородюка (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Дубодєлова (2009)
Фундаментальні та прикладні дослідження – основа створення наукоємного виробництва : звітує Секція фізико-технічних і математичних наук НАН України (2009)
Малахов В. - Етичний кодекс ученого: аксіологія і прагматика (2009)
План заходів з підтримки молодих учених : розпорядження Кабінету Міністрів України (2009)
Гончарук В. - Національна екологічна безпека та екологічна паспортизація водних об’єктів, Білявський Г., Ковальов М., Рубцов Г. (2009)
Пилипчук В. - Пріоритети розвитку правової науки в галузі національної безпеки (2009)
Шевченко С. - Самоцвіти України: гемологічне оцінювання і перспективи використання, Баранов П., Фощій М. (2009)
Костюк П. - Визнаний центр фізіологічних наук : Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України – 75 років, Сагач В., Києнко В., Ткаченко М. (2009)
Білоус А. - Нанонаука як стратегічний науковий напрям сьогодення : Волков С. В., Ковальчук Є. П., Огенко В. М., Решетняк О. В. Нанохімія. Наносистеми. Наноматеріали. — К.: Наукова думка, 2008. — 424 с. (2009)
Булавін Л. - Нове видання з фізичної термінології : Тлумачний словник із фізики / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко. — К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. — 767 с. (2009)
80-річчя академіка НАН України В. Т. Трощенка (2009)
60-річчя академіка НАН України А. П. Шпака (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Морозова (2009)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Реєнта (2009)
Розв’язуючи актуальні наукові проблеми міждисциплінарного характеру : звітує Секція хімічних і біологічних наук НАН України (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України наукових працівників" (2009)
Постанова Президії НАН України "Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2008 р." (2009)
Патон Б. - Нанонаука і нанотехнології: технічний, медичний та соціальний аспекти, Москаленко В., Чекман І., Мовчан Б. (2009)
Концепція Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010—2014 роки (2009)
Довбенко М. - Як подолати економічну кризу? : рекомендації нобеліантів і українські реалії (2009)
Куценко В. - Здоров’я нації як стратегічний ресурс держави (2009)
Корсунь А. - Астроном високого класу : до 100-річчя від дня народження академіка Є. П. Федорова, Яцків Я. (2009)
Онопрієнко В. - Етос науки в епоху змін : Этос науки / Под редакцией Л. П. Киященко, Е. З. Мирской. – М.: Acade mia, 2008. – 544 с. (2009)
Мікловда В. Інноваційний потенціал нових видів економічної діяльності : Цикл наукових праць "Інноваційні та інформаційно-технологічні домінанти активізації соціально-економічного розвитку регіону" авторського колективу молодих учених Інституту регіональних досліджень НАН України в складі кандидатів економічних наук А. В. Шевчука, С. Д. Щеглюк, О. М. Луцків. – Львів: ПП "Арал", 2008. (2009)
80-річчя академіка НАН України М. І. Гасика (2009)
60-річчя академіка НАН України Ю. Ю. Глеби (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України І. І. Залюбовського (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Кавсана (2009)
Про основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2004–2008 роках : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона (2009)
Новітнє становлення Національної академії наук — знаковий фактор розвитку українського суспільства : промова Президента України В. А. Ющенка (2009)
Ізотов Ю. І. (2009)
Литвин В. М. (2009)
Бакай О. С. (2009)
Горбулін В. П. (2009)
Якименко Ю. І. (2009)
Палагін О. В. (2009)
Мачулін В. Ф. (2009)
Ківа Д. С. (2009)
Книшов Г. В. (2009)
Павлюк С. П. (2009)
Постанова "Про діяльність НАН України у 2004-2008 роках та заходи щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених на Загальних зборах НАН України" (2009)
Постанова "Про президента НАН України" (2009)
Постанова "Про вибори віце-президентів, головного вченого секретаря, членів Президії НАН України та затвердження академіків-секретарів відділень НАН України" (2009)
Постанова "Про виконуючих обов’язки членів Президії Національної академії наук України" (2009)
Постанова "Про голів регіональних наукових центрів Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України" (2009)
Постанова "Про радників Президії Національної академії наук України" (2009)
Етичний кодекс ученого України (2009)
70-річчя академіка НАН України О. В. Палагіна (2009)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Клепікова (2009)
Звернення зборів суддів Верховного Суду України до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2010 р. (2010)
Справа "Швейцарський союз проти ферм" проти Швейцарії (№ 2)" (2010)
Дроздов О. М. - Проблеми перегляду судових рішень в порядку виключ­но­го провадження (2010)
Погорецький М. А. - Складні питання, що виникають при призначенні судово-психіатричної експертизи, Сліпченко В. І. (2010)
Бережний С. Д. - Розмежування умисного вбивства з корисливих мотивів від інших різно­ви­дів умисного вбивства при обтяжуючих обставинах (2010)
Курило О. М. - Недоліки правового регулювання судового розгляду справ про адмі­ні­стра­тив­ні правопорушення, Биля С. О. (2010)
Головним критерієм успішності судової реформи стане оцінка суспільства. Інформація про Х позачерговий з’їзд суддів України, який відбувся 16 вересня 2010 р. (2010)
Практика розгляду судами кримінальних справ про злочини, склад яких передбачено ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) (2010)
Луспеник Д. Д. - Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції: деякі спірні питання (2010)
Печений О. П. - Спори про спадщину: аналіз типових помилок у справах про спадкування за заповітом (2010)
Мірошниченко Є. О. - Призначення покарання в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 70 Кримі­наль­но­го кодексу України: окремі аспекти (2010)
Юровський Д. Б. - До питання застосування судами Укра­ї­ни практики Європейського суду з прав людини (2010)
X позачерговий з’їзд суддів України (2010)
Практика застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання та досудового слідства (2010)
Москвич Л. М. - Критерії оцінювання ефективності судової системи (2010)
Смуригін О. О. - Проблеми з оцінкою доказів у судовому засіданні (2010)
Бичкова С. С. - Зустрічний позов як цивільна процесуальна форма захисту інтересів відповідача (2010)
Лужанський А. В. - Конституційна природа права на доступ до правосуддя в Україні (2010)
Головенко М. - Біофармацевтична інформатика: генерація нових знань і розроблення лікарських засобів, Кузьмін В., Борисюк І., Ларіонов В., Муратов Є. (2009)
Галенова Т. - Порівняльний аналіз біохімічних механізмів дії сучасних антидіабетичних препаратів, Конопельнюк В., Кот Л., Богданова О., Остапенко Л. (2009)
Большаков В. - Чи може інтелект бути штучним?, Дубров Ю. (2009)
Білокриницький В. - Нова парадигма лікування хвороб у сучасних умовах життєдіяльності людини (2009)
Загородній А. - Життя, присвячене науці : до 100-річчя від дня народження академіка Миколи Миколайовича Боголюбова, Самойленко А., Храмов Ю. (2009)
Новий формат співробітництва (2009)
Вергунов В. - Аграрне підґрунтя незалежності : до 125-річчя Полтавського дослідного поля (2009)
Онопрієнко В. - Панорамний огляд наукових досліджень : "Доповідям Національної академії наук України" – 70 років! (2009)
Голобородько Я. - Обереги патріарха : Соціумне і особистісне в останніх творах Павла Загребельного (2009)
80-річчя академіка НАН України Д. М. Гродзинського (2009)
80-річчя академіка НАН України Ю. В. Найдіча (2009)
80-річчя академіка НАН України Г. Г. Полікарпова (2009)
70-річчя академіка НАН України Г. М. Григоренка (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Г. Є. Шульмана (2009)
Попик В. І. - Ресурси біографічної інформації: традиційні уявлення та новітні тенденції розвитку (2012)
Ківшар Т. І. - Бібліотечна біографіка в контексті становлення радянського бібліотекознавства в Україні: діяльність Іллі Вугмана (1890–1929 рр.) (2012)
Любовець Н. І. - Основні тенденції розвитку мемуаристики Буковини (кінець XIX ст. - 30-ті роки XX ст.) (2012)
Марченко Н. П. - Автобіографія дитинства у межах біографічного дискурсу (2012)
Ляшко С. М. - Життєпис роду Гамченків: проблеми просопографії в контексті особливостей історичного часу та джерельної бази (2012)
Пилипенко О. Є. - Микола Марти­ніанович Цитович: наукова та громадська діяльність, Єфіменко В. П. (2012)
Москалець О. В. - Федір Шаляпін в Україні: окремі аспекти біографії співака (2012)
Зуляк І. С. - Іван Калинович — бібліограф культурно-просвітнього руху в Західній Україні міжвоєнного періоду (2012)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Біобібліографічна діяльність у стратегії розвитку провідних бібліотек України: аналіз ресурсів відкритого доступу (2012)
Яценко О. М. - Використання формалізованих методів при укладанні текстів для веб-сайта "Український національний біографічний архів" (2012)
Муріна С. В. - Біографічні матеріали про діячів України в Інтернет-просторі: огляд вітчизняних сайтів (2012)
Бугаєва О. В. - Архівна біографіка діячів музичної культури в особових фондах Іституту рукопису НБУВ (2012)
Іваницька С. Г. - Постать та ідеї Михайла Драгоманова у рефлексіях Петра Стебницького (1905–1919 рр.) (2012)
Древніцький Ю. Р. - Володимир Старосольський — соціал-демократичний діяч другої половини 1920-х – 1930-х рр. (2012)
Прокопчук В. С. - Бібліотечна і бібліографічна діяльність І. І. Огієнка в Україні та еміграції (2012)
Гуменюк Т. І. - Науковий доробок доктора історичних наук Ярослава Романовича Дашкевича у працях сучасних вчених (2012)
Рева Л. Г. - Іван Вагилевич і проблема україно-польського громадянського та культурного по­ру­біжжя (2012)
Пономаренко Л. О. - Бібліографічне забезпечення досліджень науково-педагогічної діяльності М. І. Пирогова у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2012)
Доркену А. М. - Інформаційний ресурс "Видатні педагоги України і світу" Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського в контексті розвитку суспільства знань (2012)
Константінова В. М. - Актуалізація довідкової біографістики на теоретичному рівні (2012)
Москалець О. В. - Щоденники Бориса Гмирі — дзеркало епохи (2012)
Ляшко С. М. - Перше повне комплексне зібрання епістолярію та творчої спадщини Лесі Петлюри (2012)
Голубович І. В. - Взаємодоповнюваність розгляду індивідуально-особистісного та об‘єктивно-надіндивідуального вимірів соціокультурного бутя (2012)
Довгополова О. А. - Феномен біографії (2012)
Любовець Н. І. - "Біографіка у сучасному інформаційному просторі": секція Міжнародної наукової конференції "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища", Попик В. І. (2012)
Попик В. І. - "Ресурси біографічної інформації у сучасному гуманітарному просторі" : Восьмі Біографічні читання, присвячені пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (1951–2003), Любовець Н. І. (2012)
Попик В. І. - Круглий стіл "Творча спадщина Степана Сірополка: сучасний вимір і проекція у майбутнє", Ківшар Т. І. (2012)
Романюк Б. В. - Організована злочинність і корупція – небезпечні суспільні явища (2011)
Неволя В. В. - Інтерпол та Європол: співвідношення діяльності міжнародних організацій в боротьбі з організованою злочинністю (2011)
Бобрицький Л. В. - До питання правового статусу та організаційної ролі Ради національної безпеки і оборони України в адміністративному регулюванні діяльності органів державної влади у боротьбі з наркозлочинністю (2011)
Бусол О. Ю. - Застосування математичного (комп’ютерного) моделювання до аналізу організованої злочинної діяльності (2011)
Венедіктов А. А. - Теоретичні засади та практичні проблеми організації участі негласних оперативних підрозділів у боротьбі з наркозлочинами (2011)
Калиновський О. В. - Вплив "злодіїв у законі” на криміногенну ситуацію в Україні, Ремський В. В. (2011)
Кислий А. М. - Проблеми формування концепції сприяння ОРД у протидії організованій злочинності (2011)
Погорецький М. А. - Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для порушення провадження у кримінальній справі про торгівлю людьми (2011)
Раєцька Л. В. - Організована злочинність і наркобізнес (2011)
Чорноус Ю. М. - Міжнародна організована злочинність: криміналістично значущі ознаки (2011)
Шамара О. В. - "Фінансування тероризму” – "фінансування терористичної діяльності”: співвідношення понять та їх розуміння для застосування у правозастосовчій практиці (2011)
Бєлкін Л. М. - Дискреційні повноваження органів влади як чинник корупції (2011)
Кісілюк Е. М. - Оціночні поняття в злочинах у сфері службової діяльності, Лановенко К. С. (2011)
Соловйов В. М. - Протидія корупції та бюрократизму: досвід Китаю (2011)
Андрущенко І. Г. - Експансія національного ринку злиття і поглинання (2011)
Буткевич С. А. - Роль і місце Державної податкової служби України в антилегалізаційній системі (2011)
Весельський В. К. - Основні напрями розвитку криміналістичної тактики (2011)
Волинець В. В. - Позитивний досвід удосконалення кримінального законодавства України у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків (2011)
Гега П. Т. - Окремі аспекти криміногенної ситуації в банківській та кредитно-фінансовій сфері діяльності, Пустовіт В. А. (2011)
Грянка Г. В. - Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері незаконного виробництва, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах (2011)
Кальман О. Г. - Кримінологічна характеристика злочинів проти правосуддя, Мірошниченко С. С. (2011)
Кришевич О. В. - Кримінально-правова характеристика предмета шахрайства (2011)
Кузьмін С. А. - До питання про кримінально-правову вину в контексті удосконалення законодавства щодо відповідальності за злочини, вчинені у співучасті (2011)
Леляк О. О. - Етнічні злочинні угрупування в Україні: проблема протидії (2011)
Мельник А. О. - До питання про виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації в контексті кримінально-правового інституту обставин, що виключають злочинність діяння, Кузьмін С. А. (2011)
Сергєєва Д. Б. - До визначення поняття "доказу” за чинним КПК України (2011)
Таран О. В. - Огляд місця події при розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці (2011)
Татаров О. Ю. - Щодо шляхів усунення окремих недоліків слідчої діяльності (2011)
Філашкін В. С. - Протидія торгівлі людьми на міжнародному рівні (2011)
Цуцкірідзе М. С. - Фактичні підстави використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для проведення слідчих дій (2011)
Гавловський В. Д. - До питання захисту персональних даних у соціальних мережах (2011)
Ліпкан В. А. - Захист інформації з обмеженим доступом в умовах боротьби з організованою злочинністю, Баскаков В. Ю. (2011)
Плахотнюк Н. В. - Імплементація міжнародно-правових норм у національне право України в сфері боротьби з дитячою порнографією в мережі Інтернет (2011)
Говійко Є. А. - Види інформаційно-телекомунікаційних систем баз даних Інтерполу (2011)
Єсенков А. В. - Особливості суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 256 КК України "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності” (2011)
Завадський О. М. - Слідова картина як структурний елемент криміналістичної характеристики розбійних нападів, учинених організованою групою (2011)
Лавринець А. Є. - Правове регулювання організації прикордонного контролю в Україні (2011)
Мировська А. В. - Проблеми правового регулювання використання спеціальних знань у розслідуванні фальшивомонетництва (2011)
Шкелебей В. А. - Примирення обвинуваченого з потерпілим як підстава для закриття кримінальної справи (2011)
Вітання з нагоди 65-річчя від Дня народження (2011)
Медведько О. І. - Стратегія наркобезпеки України (2011)
Романюк Б. В. - Понятійний апарат і його значення для вибудовування політики держави у сфері впливу на організовану злочинність (2011)
Скулиш Є. Д. - Транснаціональний наркобізнес як соціально-правове явище: тенденції розвитку та проблеми запобігання (2011)
Бєлкін Л. М. - Тінізація економіки України як результат неналежного державного управління (2011)
Бусол О. Ю. - Олігархізація політичної влади в Україні як одна із специфічних форм організованої злочинності (2011)
Василинчук В. І. - Оперативно-розшукова характеристика осіб, які вчиняють злочини у бюджетній сфері, Скалозуб Л. П. (2011)
Гусєва В. П. - До питання про трансформацію організованої злочинності в Україні (2011)
Кісілюк Е. М. - Особливості кримінальної відповідальності членів організованої групи та злочинної організації, Швидченко І. Г. (2011)
Колосков В. В. - Торгівля органами людини: взаємозв’язок з торгівлею людьми, дефініція "торгівля органами людини” (2011)
Купченко Т. Б. - Роль і місце повноважень Президента України у сфері боротьби з організованою злочинністю (2011)
Леонов Б. Д. - Кримінологічний аналіз сучасного тероризму (2011)
Мельник А. О. - До питання правомірності спонукання в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності з викриття злочинної діяльності організованих груп і злочинних організацій, Кузьмін С. А. (2011)
Мировська А. В. - Поняття використання спеціальних знань у ході розслідування фальшивомонетництва (2011)
Погорецький М. А. - Оскарження бездіяльності органів дізнання, слідства та прокурора (2011)
Поліщук В. В. - Слідова картина, як елемент криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв (2011)
Саковський А. А. - Поняття інсценувань злочинів, учинених організованими злочинними (2011)
Чорноус Ю. М. - Завдання міжнародних організацій у боротьбі зі злочинністю (2011)
Глушков В. О. - Наркокорупція: причини, прояви та можливості протидії, Гриненко І. М., Скулиш В. Є. (2011)
Розвадовський Б. Л. - Корумпованість відносин у сфері дорожнього руху: заходи протидії (2011)
Соловйов В. М. - "Побутова корупція”:сутність, ґенеза та сучасні тенденції в Україні (2011)
Азаров М. Ю. - Державне управління у сфері боротьби з організованою злочинністю (2011)
Весельський В. К. - Слідча ситуація як категорія криміналістичної тактики (2011)
Волинець В. В. - Організаційно-правові напрями обміну досвідом у сфері боротьби з організованою злочинністю (2011)
Гора О. Б. - Контроль за виконанням державних рішень як складова державного управління (2011)
Гринь О. Д. - До питання про значення окремих елементів складу злочину зі змішаною протиправністю в процесі кваліфікації (2011)
Грібов М. Л. - Принципи гуманізму, повноти та об’єктивності в діяльності підрозділів оперативної служби МВС України (2011)
Грянка Г. В. - Провадження у справах про адміністративні правопорушення за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин (2011)
Копан О. В. - Роль Служби зовнішньої розвідки України у боротьбі з організованою злочинністю (2011)
Кузьмін С. А. - До питання кримінально-правового визначення учасника організованої групи корисливо-насильницької спрямованості (2011)
Мосьондз С. О. - Формування стратегії державної політики у сфері науки в Україні (2011)
Раєцька Л. В. - Попередження злочинності у сфері економіки як засіб забезпечення економічної безпеки держави (2011)
Серватюк Л. В. - Конституційно-правове забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина органамиохорони державного кордону України під час адміністративно-юрисдикційної діяльності (2011)
Таран О. В. - Інформаційне забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням вимог законодавства про охорону праці (2011)
Татаров О. Ю. - Закриття кримінального провадження: проблеми теорії та практики (2011)
Федосєєв М. А. - Поняття незаконного переміщення автотранспортних засобів через митний кордон України (2011)
Гавловський В. Д. - До питання несанкціонованого збору та систематизації персональних даних користувачів через соціальні мережі (2011)
Олійник О. В. - Позитивні та негативні впливи інформаційної революції на забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства, держави (2011)
Шапочка С. В. - Кримінологічна характеристика шахрайства, що вчиняється з використанням комп’ютерних мереж (2011)
Шеломенцев В. П. - Поняття та сутність кібернетичної атаки (2011)
Азаров Ю. Ю. - Боротьба з легалізацією коштів, отриманих протиправним шляхом: стан і перспективи розвитку (2011)
Костюков О. Д. - Протидія злочинним посяганням на органи державної влади та посадових осіб: постановка проблеми (2011)
Набруско М. С. - Взаємодія органів слідства і дізнання при розслідуванні злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, що вчинені організованими злочинними угрупуваннями (2011)
Яковчук С. В. - Використання спеціальних знань під час проведення окремих слідчих дій при розслідуванні серійних убивств (2011)
Теоретико-правові засади фінансування системи цивільного захисту в Україні (2011)
Михалевич М. - Комп’ютерні технології та проблеми енергоощадження, Сергієнко І., Стогній Б. (2009)
Халатов А. - Критичний стан і шляхи вдосконалення механічного приводу для газотранспортної системи України, Долінський А., Костенко Д., Боцула А. (2009)
Гродзинський Д. - Екологічні аспекти наукових досліджень, Дембновецький О., Левчук О., Бойко В. (2009)
Гожик П. - Для нарощування запасів вуглеводнів : на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2009 року (2009)
Об’єднання зусиль з метою розвитку нанотехнологій (2009)
Завілопуло А. - Віртуозний експериментатор : з нагоди 110-річчя від дня народження Сергія Едуардовича Фріша, Шпеник О. (2009)
Взаємодія функціонально-семантичного поля альтернативності з іншими польовими утвореннями (на матеріалі англійської мови), Склярова Н. (2009)
60-річчя академіка НАН України Г. А. Скрипник (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. П. Травлєєва (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України С. І. Дорогунцова (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. О. Карпенка (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Губарєва (2009)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Шарка (2009)
Звернення зборів суддів Верховного Суду України до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2010 р (2010)
Судова практика розгляду цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин (2010)
Кравчук В. М. - Зміст та форма постанови адміністративного суду першої інстанції (2010)
Долінський А. - Державна цільова програма (проект) модернізації комунальної теплоенергетики на 2010–2014 роки, Басок Б., Базєєв Є. (2009)
Гоженко А. - Електромагнітний гомеостаз і адаптація людини до стрес-факторів, Горбачевський О. (2009)
Грига В. - Особливості формування національних інноваційних систем (2009)
Вовканич С. - Інноватори суспільства знань :ціннісно-мотиваційний вектор підготовки знаннєвого працівника в контексті інтенсифікації інноваційного розвитку, Андрусишин Н., Риндзак О. (2009)
Киреєв Л. - Світовий лідер зварювальних технологій : інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України — 75 років!, Бабаєв О. (2009)
Руженкова О. - З вірою в ренесанс Просвітництва, духовності, справедливості : Олександрові Миколайовичу Костенку – 60! (2009)
Пилипенко О. - Магістраль його життя : до 100-річчя від дня народження академіка Всеволода Арутюновича Лазаряна (2009)
Шабалін І. - Матеріалознавство металів, кераміки і композитів: класичне надбання і сучасні тенденції : Неорганическое материаловедение. Энциклопедическое издание в 2-х томах (3-х книгах) / Под ред. Г. Г. Гнесина и В. В. Скорохода. – К.: "Наукова думка", 2008. — 2900 с. (2009)
70-річчя академіка НАН України М. Ф. Харченка (2009)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. Ф. Аксьонова (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Г. Білоруса (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Н. Ф. Клименко (2009)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Л. Мазура (2009)
До Дня працівників суду (2010)
Положення про автоматизовану систему документообігу суду Затверджене Радою суддів України 26 листопада 2010 р. (2010)
Причини скасування та зміни апеляційними судами постанов місцевих судів у спра­вах про адміністративну відповідальність за порушення вимог Закону "Про боротьбу з корупцією", у тому числі щодо суддів (2010)
Бринцев В. Д. - Вища рада юстиції: міжнародний досвід формування та нормативно-пра­­вове забезпечення її діяльності в Україні (2010)
Рекомендація CM/Rec (2010)12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки (2010)
Зинов’єва А. В. - Правовий статус безвісно відсутньої особи: матеріальний та процесу­аль­ний аспекти (2010)
Систематичний покажчик матеріалів, опублікованих у "Віснику Вер­хов­ного Суду України" у 2010 році (2010)
Взірець наукового подвигу : ювілейна сесія Загальних зборів, присвячена 100-річчю від дня народження академіка М. М. Боголюбова (2009)
Вакарчук І. О. (2009)
Самойленко А. М. (2009)
Загородній А. Г. (2009)
Сісакян О. Н. (2009)
Юхновський І. Р. (2009)
Боголюбов М. М. (2009)
Ширков Д. В. (2009)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського