Мезенцева Н. - Гендерні аспекти міського управління в регіонах України, Кривець О. (2016)
Мельничук А. - Кращі практики місцевого самоврядування, Остапенко П. (2016)
Мельник Л. - Сприйняття трансформаційних процесів перетворення міського простору жителями м. Шполи, Батиченко С. (2016)
Корнус О. - Територіальна доступність медичних послуг у Сумській області, Корнус А., Шищук В. (2016)
Орещенко А. - Види картографічних моделей для управління природно-техногенною безпекою регіону (2016)
Тітенко Г. - Розробка критеріїв попереднього вибору територій для створення об’єктів природно-заповідного фонду на землях військово-оборонної галузі України, Некос А., Кочанов Е., Максименко Н., Дядченко В., Дядченко А., Каракуркчі Г., Білик З., Крайнюков О., Шумілова А., Уткіна К. (2016)
Nelipa K. - Transformation of regional system of rural settlement of Zaporizhia region in the post-soviet period (2016)
Ryabokon O. - Component structure of the educational complex of Chernigiv region (2016)
Mazurova A. - Questioning method in the human geographical research (on the example of the poll of Kharkiv`s residents about city administrative districts) (2016)
Наші автори (2016)
Правила оформлення та подання статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Єременко О. В. - Інтеграційні процеси: особливості реалізації в хореографічній освіті (2016)
Петренко М. Б. - Діяльність концертмейстера-піаніста: теоретичний аспект (2016)
Пушкар Л. В. - Музично-терапевтичний потенціал ритмічно-рухових компетенцій бакалаврів дошкільної освіти (2016)
Степанова Л. В. - Методологічні основи дослідження герменевтичної компетентності майбутніх викладачів музики та хореографії (2016)
Танько Т. П. - Особливості ігрового навчання в музично-педагогічній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Андрощук Л. М. - Етапи становлення інноваційної педагогічної моделі хореографічної освіти "Школа мистецтв – Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс – Кіровоградський державний педагогічний університет" (2016)
Алексеева Г. В. - Украинские истоки новаторства Прокофьева-пианиста (к 125-летию со дня рождения) (2016)
Гулей О. В. - Волокитинська порцеляна в змісті краєзнавчої підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2016)
Никифоров А. М. - Стан художньої освіти на Слобожанщині кінця ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Мукменєва Р. І. - Культурно-просвітницька діяльність кобзарів Сумщини (2016)
Теслева Ю. В. - Підвищення кваліфікації вчителів-керівників хореографічних гуртків в Україні у 60-ті – 80-ті роки ХХ століття (2016)
Горських Ю. В. - Науковий хореографічний простір Республіки Білорусь: сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Гекалюк Л. Ю. - Розвиток творчого потенціалу студентської молоді засобами хореографії під час проведення "Танцювального марафону "Ми – українці"" (2016)
Зуєв С. П. - Використання комп’ютерних технологій у діяльності хореографа-постановника (2016)
Криворотенко А. Ю. - Формування творчої індивідуальності майбутнього педагога-хореографа у процесі проведення міжвузівської олімпіади зі спеціальності "Хореографія" (2016)
Куценко С. В. - Народно-сценічний танець як засіб усебічного виховання майбутнього педагога-хореографа (2016)
Бірюкова Л. А. - Реалізація педагогічних умов і принципів формування вокально-сценічної майстерності студентів на музично-педагогічних факультетах (2016)
Вей Сімін - Педагогічні умови формування темпо-ритмічних виконавських умінь майбутнього вчителя музики (2016)
Ластовецька Т. М. - Формування навичок вокального академічного звукоутворення в майбутніх фахівців з мистецтва (2016)
Філіппенко Н. А. - Розвиток рефлексійного мислення майбутніх учителів початкової школи Польщі в процесі музичної підготовки (2016)
Konieczna-Nowak Ludwika - Beauty in music therapy – clinicians’ perspective (2016)
Lenska D. - Rodzice wobec wczesnej nieformalnej edukacji muzycznej dziecka (2016)
Полянська К. В. - Особливості формування навичок ансамблевої гри в учнів-віолончелістів у дитячих музичних школах і школах мистецтв (2016)
Фалько М. І. - Наступність у музично-естетичному вихованні дітей шестирічного віку (2016)
Федорова Л. М. - Гуманізація взаємовідносин між членами опікунської родини засобами сімейної терапії (2016)
Jeremus-Lewandowska A. - Specyfika szkolenia sopranu koloraturowego (2016)
Жулінський М. В. - Методика опанування образотворчої грамоти у вищій школі засобами фотографії й малюнку (2016)
Зуєв П. - Особливості створення баянного акомпанементу в контексті виражальних засобів вокальної музики (на прикладі пісень М. Ведмедері), Зуєва Л. (2016)
Ключко В. В. - Методичні засади функціонування ритміки Е. Жак-Далькроза (2016)
Лай Сяоцянь - Методичні вектори вокальної підготовки студентів педагогічних університетів (2016)
Титул, Content (2017)
Savchuk L. - Research into processes of wastewater treatment at plants of meat processing industry by flotation and coagulation, Znak Z., Kurylets O., Mnykh R., Olenych R. (2017)
Boyko T. - Using the assessment method of environmental risk of a project in strategic territorial planning, Dzhygyrey I., Abramova A. (2017)
Zaikina D. - Development of the unified technique for the monitoring of occupational hazards at kryvbas mining enterprises (Ukraine) (2017)
Ryzhkov S. - Modeling of destruction processes during recycling of rubber-technical waste using the technology of multi-contour circulation pyrolysis, Markina L., Kryva M. (2017)
Gomelya N. - Study of using the anionites in low-waste processes of water purification from phosphates, Petrychenko A., Trokhimenko A., Martyniuk Y. (2017)
Kasimov A. - Assessment of the pollution degree of the Dnepr river and development of measures for its decrease, Stalinska I., Sorokina K. (2017)
Tsapko Y. - Establishment of the mechanism and fireproof efficiency of wood treated with animpregnating solution and coatings, Tsapko А. (2017)
Falyk T. - Research of the effects of various gases on cavitation-based removal of organic pollutants from distillery wastewater, Shevchuk L., Nykulyshyn I., Melnyk S. (2017)
Vambol S. - Assessment of improvement of ecological safety of power plants by arranging the system of pollutant neutralization, Vambol V., Kondratenko O., Suchikova Y., Hurenko O. (2017)
Somova Yu. - Investigation of surface water quality in magnitogorsk industrial area for the environmental estimation of technogenic watercourse state, Degodia E., Kasatkina Ye., Periatinsky A., Kudriashov A. (2017)
Abstract and References (2017)
Лінник О. М. - Проблеми впровадження вітрових та сонячних електростанцій на території Криму та вплив їх роботи на режими Кримської ЕС та ОЕС України, Кануннікова Р. Є. (2012)
Ткаленко Д. А. - Моделирование кислородного электрода высокотемпературных электрохимических генераторов энергии, Кудря С. А., Ткаленко М. Д., Вишневская Ю. П., Будько В. И., Стасюк О. О. (2012)
Денисова А. Е. - Комплексна геліоакумуляційна і теплонасосна система теплопостачання в комунально-побутовому секторі, Драганов Б. Х., Сироватка М. А., Герасимчук С. А. (2012)
Гамарко А. В. - Аналіз стійкості акумуляторів енергії сонячного випромінювання, Рєзцов В. Ф., Суржик Т. В., Шевчук В. І. (2012)
Пуховий І. І. - Експериментальні дослідження диспергації та охолодження малих витрат води при утворенні бурульок і нагріванні повітря теплотою кристалізації (2012)
Дзензерский В. А. - Исследование возможностей построения преобразователей СВЧ излучения, транспортируемого с орбитальных фото-СВЧ энергоустановок, в ток промышленной частоты на активных твердотельных полупроводниковых структурах, Соколовский И. И., Кравченко А. В., Плаксин С. В., Погорелая Л. М., Шкиль Ю. В. (2012)
Бекиров Э. А. - Расчет и анализ теплового баланса фотоэлемента, Каркач Д. В. (2012)
Хоменко И. М. - Определение аналитической зависимости угла падения прямого солнечного излучения на свободно ориентированную гелиоприемную панель как функции от зенита, азимута и углов Эйлера, Сафонов В. А., Хоменко А. М. (2012)
Сокол Є. І. - Електрохімічний метод виготовлення базових шарів сонячних елементів на основі діселеніду міді та індію, Клочко Н. П., Хрипунов Г. С., Копач В. Р., Момотенко О. В., Любов В. М., Копач А. В., Нікітін В. О., Волкова Н. Д. (2012)
Болоненкова Л. П. - Вибір конструкційних матеріалів для сонячного колектора, Габрінець В. О., Накашидзе Л. В., Митрохов С. О. (2012)
Кудря С. А. - Процесс самовозбуждения автономного асинхронного генератора, Перминов Ю. Н., Буденный В. Ф. (2012)
Голованов І. М. - Особливості використання гідронасосів у турбінному режимі для об’єктів малої гідроенергетики (2012)
Морозов Ю. П. - Аналітичний розв’язок задачі визначення температури гірського масиву після припинення теплової дії свердловини, Мейнаровмч Є. В. (2012)
Пухнюк А. Ю. - Анализ мирового опыта энергетического использования биогаза на полигонах ТБО, Матвеев Ю. Б., Куцый Д. В. (2012)
Будько М. О. - Розрахунок теплового ефекту реакції переестерифікації соняшникової олії метиловим спиртом (2012)
Голуб Н. Б. - Культивування мікроорганізмів для одержання біоводню при анаеробному розкладі целюлози, Жураховська Д. I. (2012)
Влодько А. И. - Сахарное сорго – энергетическая культура для производства биоэтанола вУкраине, Новак А. Г., Цыганков С. П. (2012)
Вимоги до публікацій (2012)
Інформація про передплату на журнал "Відновлювана енергетика" (2012)
13 міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика XI століття" (2012)
Abstracts (2012)
Диденко Ю. В. - Частотные и температурные зависимости диэлектрических потерь в полупроводниках на СВЧ (2015)
Осинский В. И. - Исследование излучения экситонов как элементов для квантовых вычислений, Оначенко М. С. (2015)
Павлов Л. Н. - Повышение нагрузочной способности операционного усилителя (2015)
Borisova A. - Aluminum oxynitride dielectric films prepared by reactive sputtering, Machulyansky A., Rodionov M., Smilyk V., Yakimenko Y. (2015)
Гомма Д. І. - Додаткові втрати енергії при послідовному з’єднанні суперконденсаторів, Ромашко В. Я. (2015)
Божко С. Ю. - Електромагнітні процеси у перетворювачах електричної енергії для пристроїв на основі ямр, Крижановський Т. В., Попов В. А., Олефір О. О. (2015)
Путілін М. В. - Зменшення динамічних втрат у інверторах квазісинусоїдальної напруги за допомогою регулювання кратності модуляції вих дної напруги, Вербицький Є. В. (2015)
Калюжный А. Я. - Адаптация согласованного приема сигнала к параметрам умеренно дисперсной среды передачи (2015)
Палагин В. В. - Использование моментного критерия качества для синтеза полиномиальных алгоритмов обнаружения сигналов на фоне аддитивно-мультипликативных негауссовских помех (2015)
Панічев О. Ю. - Методи аналізу ЕЕГ для прогнозування епілептичних нападів (2015)
Антонова-Рафи Ю. В. - Автоматизация анализа изображений нейробластом в системе поддержки принятия решений при гистологической диагностике (2015)
Лейко А. Г. - Механические поля цилиндрической гидроакустической антенны с плоским экраном в диаметральной плоскости, Гусак З. Т. (2015)
Лейко А. Г. - Физические поля круговых цилиндрических гидроакустических антенн с экраном и цилиндрическими пьезокерамическими излучателями, Старовойт Я. И. (2015)
Жовнір М. Ф. - Оцінка потенційних роздільної здатності і точності вимірювальних перетворювачів лінійних та кутових переміщень на базі використання фазових набігань поверхневих акустичних хвиль, Шостак О. В. (2015)
Клименко І. А. - Вдосконалення засобів синхронізації процесів в мультипроцесорних системах-на-кристалі (2015)
Литвинов О. М. - Про правовий оксюморон(логіко-герменевтичні розумування щодо виразу "конфлікт культур") (2017)
Нестерович В. Ф. - Генезис конституційно-правового регулювання консультативно-дорадчих органів в Україні (2017)
Федоренко В. Л. - Система конституційного права: поняття, структура, взаємозв’язок зі системою конституційного законодавства (2017)
Безкровний Є. А. - Мета прокурорського самоврядування крізь призму Європейського законодавства (2017)
Гнєтнєв М. К. - Про ключові аспекти кваліфікації злочинів, передбачених статтями 146 і 147 КК України, Сингаївська І. В. (2017)
Зайцев О. В. - Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту як одна з форм учинення державної зради, Філіпенко В. Р. (2017)
Моргун Н. С. - Співвідношення недоторканності права власності з низкою інших засад кримінального провадження (2017)
Пащенко О. О. - Суспільна корисність кримінально-правових норм (2017)
Пекарчук В. М. - Запровадження електронного суду – помітний крок до підвищення ефективності судочинства в Україні, Пушенко Н. В. (2017)
Терещенко Ю. В. - Гарантування права на захист на початковому етапі розслідування (2017)
Хряпінський П. В. - Доктринальне розуміння заохочувальних норм у кримінальному праві (2017)
Данилевська Ю. О. - Реалізація права особи на безоплатну правову допомогу в провадженні у справах про адміністративні правопорушення (2017)
Байрачна Т. О. - Громадський контроль за діяльністю Національної гвардії України: стан і перспективи правового регулювання (2017)
Решота В. В. - Поняття та загальна характеристика судового правозастосування джерел адміністративного права (2017)
Вікторчук М. В. - Державний контроль за безпечністю та якістю харчових продуктів в Україні (2017)
Карпенко К. К. - Історична ретроспектива формування та розвитку страхування наземних транспортних засобів в Україні (2017)
Комарницький В. М. - Поліцейське забезпечення екологічної безпеки: правові питання, Єрофеєв М. І. (2017)
Павшук К. О. - До питання про умови реалізації принципів виборчого права та можливість оскарження їх порушень (2017)
Авдєєва Г. К. - Електронні сліди : поняття та види, Стороженко С. В. (2017)
Бочковий О. В. - "Томагавк" заряджений у бомбарду або новітні технології у вітчизняній правоохоронній системі (2017)
Гусєва В. О - Роль спеціальних медичних знань при розслідуванні злочинів проти працівників правоохоронних органів (2017)
Коваленко В. В. - Організація й тактика огляду вогнепальної зброї та боєприпасів на місці їх виявлення (2017)
Кравець В. Р. - Кримінально-правове попередження злочинності серед людей похилого віку, Веселов М. Ю., Потапенко А. В. (2017)
Кулик М. Й. - Дотримання прав особи, видача (екстрадиція) якої запитується, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (2017)
Лисенко А. М. - Тактичні аспекти пошуку оперативно-розшукової інформації під час протидії злочинам, пов’язаним з терористичною діяльністю, Лисенко І. В. (2017)
Лобойко Л. М. - Судоустрійні та кримінальні процесуальні аспекти протидії корупції в Україні, Шило О. Г., Москвич Л. М., Глинська Н. В., Марочкін О. І. (2017)
Лозинська Ю. І. - Стан наукової розробки питань достовірності показань свідка та засобів її з’ясування в кримінальному провадженні (2017)
Морозов Д. А. - Слідова картина незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель (2017)
Одерій О. В. - Особливості використання криміналістичних знань під час судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення, Гєрцик Р. В. (2017)
Перлін С. І. - Правові та організаційні особливості взаємодії слідчого з підрозділами експертної служби МВС України (2017)
Нестерович В. Ф. - Нова парадигма конституційного права України (2017)
Розовський Б. Г. - Право как клетка в зверинце (2017)
Комарницький В. М. - Ювілей справжнього вченого-правознавця (2017)
Олійник О. О. - Реєстрація модуляційно-поляризаційним методом механічних напружень в поверхневих плівках на твердотільній підкладці, Циганок Б. А. (2015)
Руденко Ю. В. - Взаимосвязь нестабильности тока электромагнитной системы и ускоряющего напряжения электронно-лучевой пушки технологического оборудования, Руденко Т. В. (2015)
Вербицький Є. В. - Визначення кратності ШІМ напруги інвертора за значенням коефіцієнта гармонік на основі подвійного ряду Фур’є (2015)
Продеус А. Н. - Оценка влияния нелинейности фазовой частотной характеристики тракта на качество музыкальных сигналов, Богданова Н. В. (2015)
Ваврещук А. В. - Когерентность и фазовая синхронизация электрической активности головного мозга, Попов А. А., Канайкин А. М. (2015)
Найда С. А. - Акустические мембраны в широкополосных электроакустических трактах приборов для диагностики слуха человека, Бурыкина В. В. (2015)
Лунева С. А. - Направленность излучения звука линейными массиами Бесселя. Часть 2, Санжара И. Н. (2015)
Богдан А. В. - Принципы математического моделирования акустооптических ячеек, Михеева А. Н., Петрищев О. Н. (2015)
Заєць В. П. - Звук рухомого точкового джерела, Котенко С. Г. (2015)
Безверхий О. І. - Вплив електричного навантаження на вимушені коливання поперечно поляризованих п’єзокерамічних стержнів, Зінчук Л. П., Карлаш В. Л. (2015)
Коржик О. В. - Використання графічного програмування для організації аналізаторів спектру паралельного типу, Сичков Я. Л., Третьяков І. А., Швець Е. С. (2015)
Дзюра А. В. - Характеристики и параметры современных систем мобильной связи, Денбновецкий С. В., Дзюра Э. В. (2015)
Дорогий Я. Ю. - Життєвий цикл критичної IT-інфраструктури (2015)
Артюхов В. Г. - Проектування цифрових фільтрів в середовищі пакета схемотехнічного моделювання Micro-Cap, Бритов О. А. (2015)
Борисов А. В. - Математическая модель межузлового аспекта пространственной кристаллической решётки, Королевич Л. Н., Шевлякова А. В. (2015)
Кузьмичёв А. И. - СВЧ газоразрядный светильник на парах серы, Перевертайло В. В., Мумладзе А. В. (2015)
Тимофеев В. И. - Анализ усиления квантовых каскадных лазеров, Шаленко И. В. (2015)
Рогаль В. В. - Коректор коефіцієнта потужності з адаптивним цифровим керуванням по піковому струму, Демченко Ю. С. (2015)
Вербицький Є. В. - Особливості розрахунку спектру напруги, модульованої по закону ШІМ І і ІІ на основі подвійного ряду Фур’є (2015)
Антоненко Е. А. - Метод оптимального сжатия данных в системах медицинского мониторинга, Катрич В. А., Карпов А. И., Мустецов Н. П. (2015)
Найда С. А. - Возможности многочастотной импедансометрии среднего уха человека, Кирильчик Е. Р. (2015)
Борисов О. О. - Система реєстрації, обробки і аналізу сигналу поверхневої міографії, Лупина Б. І., Савчук А. В. (2015)
Богдан А. В. - Исследование характеристик силовых полей источников упругих волн в оптически прозрачных пьезоэлектрических кристаллах, Михеева А. Н., Петрищев О. Н. (2015)
Алієв Е. Б. - Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми роторного розкидача солом’яної підстилки, Гаврильченко О. С., Луц С. М. (2017)
Вендин С. В. - Расчет параметров конвейерной сушилки пророщенного зерна, Саенко Ю. В. (2017)
Мачкарин А. В. - Определение параметров бороздки для укладки семян, Рыжков А. В., Казаков К. В. (2017)
Науменко А. А. - Результаты экспериментальных исследований процесса дозирования комбикормов решетчатым дозатором, Русалев А. М., Нагорний С. А. (2017)
Шацький В. В. - Моделирование распределения плотности зерновых материалов при однослойной подаче , Дем’яненко Д. В., Коломієць С. М. (2017)
Бойко А. І. - Дослідження динаміки зміни форми отворів серійних сепаруючих решіт, Федченко З. А. (2017)
Казаков К. В. - Безотходная энергосберегающая технология переработки свекловичного жома, Колесников А. С. (2017)
Кухарець С. М. - Конструкційна ефективність мобільної доїльної установки, Медведський О. В. (2017)
Семенцов В. В. - Визначення економічної ефективності використання гравітаційного дозатора преміксів, Семенцов В. І. (2017)
Болтянський О. В. - Показники оцінки ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій в тваринництві, Болтянська Н. І. (2017)
Коротов Ю. Ю. - Аналіз конструкцій подрібнювачів зернових кормів і напрямки їх вдосконалення, Брагінець М. В. (2017)
Нагорний С. А. - Сучасний стан та напрямки розвитку тваринництва в Україні та Харківській області, Русальов О. М. (2017)
Чехунов О. А. - Исследование усилия, развиваемого соском вымени коровы при изменении его диаметра (2017)
Болтянська Н. І. - Залежність конкурентоспроможності галузі свинарства від технологічних параметрів продуктивності тварин (2017)
Макаренко А. Н. - Культиваторная лапа с криволинейной рабочей поверхностью, Мартынова И. В. (2017)
Палій А. П. - Роль технологічних чинників в одержанні високоякісного молока (2017)
Шацкий В. В. - Методология повышения качества функционирования биотехнической системы животноводства (2017)
Булавин С. А. - Энергосберегающая технология удаления, переработки и утилизации жидких навозных стоков, Путиенко К. Н. (2017)
Макаренко А. Н. - Комбинированное почвообрабатывающее орудие, Мартынова И. В (2017)
Рыжков А. В. - Агрегат на базе дисковой бороны для внесения жидких биологических растворов, Мачкарин А. В., Казаков К. В. (2017)
Шацкий В. В. - Однослойное перемещение зернового материала по наклонной круговой поверхности, Демьяненко Д. В. (2017)
Ковалишин С. Й. - Теоретичне моделювання удару насінини до згину пневмоелектричного каналу, Дадак В. О. (2017)
Козаченко О. В. - Становлення та розвиток наукової школи "Технічна ефективність машин і засобів механізації АПК" (2017)
Кухаренко П. М. - Сучасні підходи ефективної експлуатації та енергозбереження широкозахватних сільськогосподарських агрегатів (2017)
Деркач О. Д. - До питання технологічності отримання деталей з полімерних композитів для посівної техніки, Артемчук В. В., Муранов Є. С. (2017)
Блезнюк О. В. - Удосконалення технології діагностування системи охолодження автотракторних двигунів, Бей Р. Р., Кейдун Д. П. (2017)
Boiko A. I. - Charts of conditions and mathematical modelling of transition of nozzles into various possible conditions, Savchenko V. M., Krot V. V. (2017)
Герук С. М. - Академік Рикалін М.М. – видатний діяч у галузі електричного зварювання, Сукманюк О. М. (2017)
Калінін Є. І. - Динаміка приводу опускання двохсекційного вивантажувального транспортера, Поляшенко С. О., Єсіпов О. В. (2017)
Бабій М. В. - Аналіз ефективності роботи модернізованого привода сегментно-пальцевого різального апарата, Бабій А. В. (2017)
Попович П. В. - Алгоритм оцінки базових експлуатаційних властивостей колісних сільськогосподарських транспортних засобів, Ляшук О. Л., Шевчук О. С., Матвіїшин А. Й. (2017)
Гаврон Н. Б. - Оцінка експлуатаційної надійності несучої системи сільськогосподарського причепа, Грицай Ю. В., Коваль Ю. Б. (2017)
Козаченко О. В. - Удосконалення запобіжних пристроїв гідроприводів мобільних машин, Шкрегаль О. М., Макаров В. Є., Солоницький А. В. (2017)
Нанка А. В. - О сепарации примеси в несущем потоке зернистой среды, Иевлев И. И. (2017)
Павленко С. І. - Основні принципи визначення енерговитрат робочих органів гноє-компостувальних машин (2017)
Дев’ятко О. С. - Перспективні напрямки удосконалення процесу транспортування молока (2017)
Шило И. Н. - Машина для подбора плодов с земли, Романюк Н. Н., Агейчик В. А., Есипов С. В. (2017)
Дьяконов С. А. - К обоснованию профиля гребенки очесывающего барабана, Пахучий А. Н. (2017)
Борак К. В. - Фізичні, хімічні та механічні процеси в трибосистемі "робочий орган-грунт", Руденко В. Г., Кравчук А. В., Добранський С. С. (2017)
Pastukhov A. G. - Principles of diagnosing of drive lines of transport and technological machines (2017)
Паранюк В. О. - Електромагнітні ресурси очистки насіння від карантинних засмітнювачів та формування процесів екологічної еволюції землі, Щур Т. Г. (2017)
Науменко М. М. - Побудова математичної моделі процесу взаємодії дисково-анкерного сошника з грунтом при динамічних навантаженнях, Макаренко Д. О., Деркач О. Д. (2017)
Білик С. Г. - Вибір швидкісного режиму транспортування сипких матеріалів, Диня В. І., Фльонц О. В., Клендій М. І., Семенів І. І. (2017)
Гевко Б. М. - Дослідження неперервного процесу навивання гнучких гвинтових робочих органів конвеєрів, Навроцька Т. Д., Котик Р. М., Шуст І. М., Радик М. Д. (2017)
Рогатинський Р. М. - Дослідження продуктивності гвинтового конвеєра з обертовим кожухом, Гевко І. Б., Дячун А. Є., Мельничук А. Л., Вар’ян А. Р. (2017)
Герук С. М. - Дослідження резонансних коливань трубчастих скребкових конвеєрів двовимірних елементів, Довбиш А. П., Ляшук О. Л, Гудь В. З. (2017)
Гевко Ів. Б. - Дослідження силових параметрів процесу формоутворення полички на гвинтовій заготовці, Дячун А. Є., Гупка А. Б., Гупка Б. В., Круглик О. А. (2017)
Клендій В. М. - Дослідження технологічного процесу завальцювання кульок у направляючих транспортних механізмів, Слободян Л. М., Казмірчук П. В. (2017)
Гевко Б. М. - Енергосилові параметри транспортування вантажів у гнучких гвинтових конвеєрах, Клендій В. М., Мельничук С. Л., Навроцька Т. Д. (2017)
Гевко Б. М. - Прогнозування надійності технологічних систем, Павельчук Ю. Ф., Клендій В. М., Марчук Н. М., Мельничук С. Л. (2017)
Гевко Б. М. - Результати експериментальних досліджень зусилля натягу троса піднімально-транспортних лебідок, Клендій В. М., Мельничук С. Л., Пиндус Т. Б. (2017)
Ляшук О. Л. - Технологія зміцнення гвинтових робочих органів екструдерів, Левкович М. Г., Пиндус Т. Б., Третьяков О. Л. (2017)
Гевко Б. М. - Універсальний пристрій для швидкісного нарізання різі, Марчук Н. М., Казмірчук П. В. (2017)
Татарчук Д. Д. - Тонкие диэлектрические резонаторы миллиметрового диапазона длин волн, Молчанов В. И., Диденко Ю. В., Франчук А. С. (2015)
Кучернюк П. В. - Схемотехника сверхнизковольтного перемножителя сигналов, Павлов Л. Н. (2015)
Артеменко М. Ю. - Коефіцієнт потужності та коефіцієнт корисної дії трифазних систем живлення при лінійному несиметричному навантаженні, Костюк Р. Ю. (2015)
Урывский Л. А. - Сравнительный анализ энергетических параметров и достоверности приема OFDM-сигналов с разным числом поднесущих частот, Осипчук С. А. (2015)
Шило Д. С. - Моделювання процесів формування цифрового рентгенівського зображення (2015)
Лейко А. Г. - Механические поля цилиндрических пьезокерамических излучателей силовой конструкции, образующих планарные гидроакустические антенны, Нижник А. И., Кандрачук И. В. (2015)
Дерепа А. В. - Шляхи підвищення ефективності системи "гідроакустична станція – надводний корабель" із зосередженими антенами змінної глибини (2015)
Розломій І. О. - Виявлення та нейтралізація загроз безпеки електронних документів на основі аналізу їх життєвого циклу (2015)
Заблоцький С. А. - Дослідження залежності інтерференційних завад у системах широкосмугового доступу по мережі електропроводки від довжини лінії, Лашко А. Г., Ляховецький Л. М., Яневич О. К. (2015)
Богуш А. - Розвиток активного мовлення немовлят у другому півріччі першого року життя (2011)
Бухнієва О. А. - Стимулювання інтересу аспірантів щодо самопізнання та професійного самовиховання своєї особистості в якості суб'єктів інноваційної діяльності (2011)
Дончак А. М. - Взаємодія викладачів і майбутніх офіцерів як чинник становлення особистості захисника країни (2011)
Коростіянець Т. П. - Досвід вільної освіти в освітніх установах (2011)
Шлапаченко О. А. - Нетрадиційні засоби залучення студентів до активних занять з фізичного виховання (2011)
Полякова Г. П. - Деонтологічна підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі: сутність і результати (2011)
Хижна О. П. - Мистецька освіта майбутніх учителів початкової школи як важливий чинник гуманізації вищої освіти України (2011)
Хижняк О. А. - Психологія особистісного становлення майбутнього офіцера: теоретичні підходи до дослідження (2011)
Снеговская О. В. - Профессионально-педагогическая направленность личности учителя современной школы (2011)
Батзаяа Тербиш - Общепедагогическая подготовка учителя в Монголии: социалистический период развития (2011)
Яворська Г. Х. - Комунікативна компетентність майбутнього юриста - складова професійної компетентності (2011)
Бахіча Е. Е. - Виховання у майбутніх вихователів толерантності в умовах вищого навчального закладу (2011)
Ткачук О. В. - Місце емпатії в образотворчому мистецтві (2011)
Олейникова Ю. В. - "Альбом песен для юношества" Р. Шумана в контексте духовно-этических идей немецкого Бидермайера (2011)
Яворська Г. Х. - Вогнева підготовка - складова професійної компетентності майбутніх офіцерів міліції (2011)
Бабак К. В. - Модель психологічного супроводу професійного розвитку студентів педагогічного коледжу (2011)
Харлов Г. А. - Система генерализующих понятий как средство формирования иноязычного мышления (2011)
Бакинська Н. Я. - Формування соціокультурної компетенції майбутніх викладачів іноземних мов засобами англійського фольклору (2011)
Хижняк О. А. - Актуальні питання проблем психологічної підготовки майбутніх офіцерів в умовах інформаційного суспільства (2011)
Богуш А. М. - Особливості засвоєння дітьми перших слів (2011)
Татарина И. А. - Сущность интегрированного обучения будущих экономистов средствами английского языка, Комарницкая В. А. (2011)
Буздуган О. А. - Освіченість як категорія соціалізації людини (2011)
Урум Н. С. - Феноменологія здорового способу життя (2011)
Хращевська О. О. - Концептуальні основи удосконалення професійної підготовки фахівців в курсі освітнього дизайну (2011)
Гусейнова Л. В. - Особливості фахової підготовки майбутніх учителів музики в умовах міжкультурного діалогу (2011)
Джуринський П. Б. - Культура здоров'я і культура руху - як підсумок взаємодії природних і соціальних якостей людської тілесності (2011)
Джуринський П. Б. - Науково-теоретичний та практичний компоненти професійної підготовленості майбутніх учителів фізичної культури до здоров'язберігаючої освіти школярів (2011)
Огреніч М. А. - Формування мовленнєвого етикету в майбутніх економістів в англомовному діловому спілкуванні (2011)
Розум К. В. - Проблема формування педагогічної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін на сучасному етапі (2011)
Сайгакова Л. О. - Освіта в античному світі, Слободянюк К. А. (2011)
Смирнова А. Б. - Педагогічні засоби формування інтеркультурної компетентності студентів у Іспанії (2011)
Яренчук Л. Г. - Випереджувальний розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя технологій: деякі результати експериментального дослідження (2011)
Кічук А. В. - Пізнання психологічних механізмів ставлення особистості у координатах деяких сучасних концептуальних підходів (2011)
Костенко Р. В. - Формування у майбутніх економістів знань, умінь та навичок роботи з технічними індикаторами на основі комп'ютерної програми Metastock (2011)
Біла О. О. - Про участь майбутніх фахівців соціономічної сфери у кластері локальних соціально-педагогічних проектів (2011)
Башавець Н. А. - Теоретико-методичні засади формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів (2011)
Юдзіонок Н. М. - Формування професійної компетентності вчителя в музично-інтерпретаційній діяльності: деякі результати дослідно-експериментальної роботи (2011)
Некрасова И. Н. - Исследование взаимосвязи событийного ряда жизненного пути и структурно-содержательных характеристик образа жизни маргинальных личностей (2011)
Кічук Я. В. - Освітній простір вищої школи як формувальне середовище готовності майбутнього фахівця до правореалізаційної діяльності (2011)
Чжоу Тинтин - До питання розвитку творчої ініціативи в опануванні українського музичного репертуару іноземними студентами (історико-методичний аспект) (2011)
Ивасюк Н. - К вопросу о модели базового учебного процесса обучения английскому языку будущих моряков (2011)
Костенко Р. В. - Професійна підготовка майбутніх економістів до тестування торгових систем на основі комп'ютерної програми Metastock (2011)
Осипова Т. Ю. - Комунікативна компетентність педагога-наставника (2011)
Дубініна Н. - До питання про розвиток творчого потенціалу студентів технічних ВНЗ (2011)
Ремез Н. Д. - Педагогічні умови ефективної підготовки вчителів гуманітарних дисциплін у післядипломній освіті до тестового оцінювання навчальних досягнень учнів (2011)
Єрмакова С. С. - Cпецифіка моніторингу підготовки майбутніх викладачів вищіх технічних навчальних закладів (2011)
Наші автори (2011)
Діденко Ю. В. - Температурні властивості композитів типу метал – полімер у мікрохвильовому діапазоні, Пацьора І. В., Татарчук Д. Д. (2016)
Кучернюк П. В. - Оптимизация ядра перемножителя сигналов, Павлов Л. Н. (2016)
Замша К. С. - Объективное и субъективное оценивание качества речевых сигналов с ограниченной полосой частот, Лозинский Б. В., Митяй Ю. А., Степановская Е. С., Продеус А. Н. (2016)
Лейко А. Г. - Свойства механических полей экранированных гидроакустических излучателей силовой конструкции в зависимости от параметров экрана, Гусак З. Т., Кандрачук И. В. (2016)
Коржик О. В. - Використання графічного програмування для організації аналізаторів спектру комбiнованого типу, Третьяков І. А., Швець Е. С., Сичков Я. Л. (2016)
Дорогий Я. Ю. - Розподіл ресурсів критичної IT-інфраструктури з використанням хмарних технологій (2016)
Кулаков Ю. А. - Формирование множества непересекающихся путей между граничными маршрутизаторами сети MPLS, Диброва М. А., Коган А. В. (2016)
Balashov V. - Characteristics of broadband access on building electric wiring network, Lashko A., Lyakhovetskiy L., Yanevich A. (2016)
Татарчук Д. Д. - Вимірювання НВЧ параметрів матеріалів методом неоднорідного мікросмужкового резонатора, Молчанов В. І., Діденко Ю. В., Сергєєв М. С., Поплавко Ю. М. (2016)
Королевич Л. Н. - Физическая модель межузлового аспекта пространственной кристаллической решетки, Борисов А. В., Шевлякова А. В. (2016)
Кутова О. Ю. - Моделювання польових структур для біосенсорів з системами квантових точок, Тимофєєв В. І., Шуляк О. І. (2016)
Котвицкий И. В. - Объективное и субъективное оценивание качества речевых и музыкальных сигналов, подвергнутых фазовым искажениям, Продеус А. Н. (2016)
Варфоломєєв А. Ю. - Визначення масштабу та повороту об’єкта шляхом кластеризації в методах відслідковування на основі обчислення оптичного потоку, Лисенко О. М. (2016)
Добровська Л. М. - Можливості класифікатора зображень на основі ART1-мережі, Добровська І. А. (2016)
Дідковський В. С. - Низькочастотний механізм передачі звукового сигналу отоакустичної емісії, Луньова С. А., Замша К. С. (2016)
Крашений І. Е. - Використання методів кластеризації в системах нечіткого виводу для діагно-стики хвороби Альцгеймера на основі ПЕТ-зображень, Попов А. О., Рамірез Х., Горріз Х. М (2016)
Костючок Ю. С. - Акустическая паспортизация учебных помещений, Мартинович Л. С., Моторнюк Д. Е., Нечитайло В. А., Храпачевский А. В., Продеус А. Н. (2016)
Клименко І. А. - Засоби адаптивного відображення задач на реконфігуровну обчислювальну структуру в паралельних обчислювальних системах, що керуються потоком даних, Ткаченко В. В., Сторожук О. М. (2016)
Броварський В. - Нове у технологи репродукції бджолиних маток, Малюк С. (2015)
Бугера С. І. - Правове регулювання якості продукції бджільництва: проблеми адаптації до вимог європейського союзу (2015)
Вітенко П. П. - Результати вивчення дієтичних добавок-апіфітокомпозицш в педіатрії, Захарія А. В., Боженко В. Б., Гудзь Н. М., Давидова Г. I., Гоцька С. М., Галатюк О. О. (2015)
Галатюк О. Є. - Забезпечення здоров'я бджолиних сімей -основа високої рентабельності пасіки (2015)
Галатюк О. Є. - Оригінальний спосіб використання органічних кислот для боротьби з кліщем варроа, Єфіменк Т. М., Коваленко В. Л. (2015)
Гречка Г. М. - Кореляційні зв'язки між окремими ознаками бджіл (2015)
Кистерна О. С. - Нові підходи раціональної стимуляції у бджільництві, Мусієнко О. В. (2015)
Коваленко В. Л. - Ветеринарні препарати для профілактики та лікування інфекційних хвороб бджіл, Романенко Л. І. (2015)
Коваленко В. Л. - Бактерицидні властивості прополісу в препараті "Мастилін", Бойко Т. В. (2015)
Ковтун В. А. - Результати вивчення фізико-хімічних властивостей меду одержаного з різних регіонів України, Мачуський О. В., Лазарєва Л. М., Шаповал Ж. В., Коваль О. С, Кулікова О. П. (2015)
Корж В. М. - 200 років вулику П. I. Прокоповича (2015)
Корж В. М. - П. I. Прокопович: реальні факти з життя (2015)
Кошова Л. М. - Вплив кореневих i пожнивних залишків фацелії пижмолистої на продуктивні якості гібридів соняшнику, Кулинич I. М. (2015)
Кошова Л. М. - Перспективи вирощування гречки в Україні, Кулинич I. М. (2015)
Лісогурська О. В. - Екологічне обґрунтування доцільності використання медоносних угідь ріпаку озимого, Кривий М. М., Лісогурська Д. В., Вербельчук Вербельчук (2015)
Маслий И. Г. - Энтомопатогенные вирусы как сочлены паразитоценозов пчелиной семьи, Немкова С. Н., Ступак Л. П., Десятникова Е. В., Матковская С. Г. (2015)
Непейвода С. Н. - Влияние скармливания galleria mellonella l. на продуктивные качества перепелов, Колбина Л. М., Осокина А. С. (2015)
Папп В. В. - Карпатські бджоли типу "Синевир", Керек С. С, Кейль Е. I. (2015)
Папп В. В. - Нова ефективна методика селекції бджіл в умовах Закарпаття, Керек С. С. (2015)
Папп В. В. - Дослідження породних ознак карпатських бджіл за допомогою програмного забезпечення "Beemorph", Керек С. С. (2015)
Петров Р. В. - Санітарно-гігієнічне обґрунтування використання препаратів в бджільницьких господарствах чернігівської області, Лелюшок О. А., Бойко Т. В. (2015)
Соломка В. О. - Таємниці вулика Прокоповича (2015)
Ступак Л. П. - Фактори неспецифічної резистентності гемолімфи бджіл під впливом l. plantarumta та поліпептидної субстанції, Маслій I. Г., Нємкова С. М., Десятникова О. В. (2015)
Субота Ю. В. - Наявність трутнів i трутневого розплоду в бджолиних сімей, Григорків Л. М. (2015)
Череватов В. Ф. - Оцінка породної приналежності та клітинного складу гемолімфи бджіл, районованих у Чернівецькій області, Язловицька Л. С., Савчук Г. Г., Феркаляк В. Ю., Хлус В. К. (2015)
Шамро М. О. - Біологічні показники збереження запасних бджолиних маток в зимовий період, Шамро Л. П., Соловйова Т. М. (2015)
Шамро М. О. - Особливості зимового зберігання групи запасних бджолиних маток у бджолиних сім’ях з різним розміщенням гнізда, Шамро Л. П., Соловйова Т. М. (2015)
Яценко О. М. - Компліментарність суб’єктів глобального національного ринку продукції бджільництва (2015)
Priyatelenko V. Ya. - Modified three storey Priyatelenko's beehive with unique frames, Ilienko E. I., Fursov V. N. (2015)
Мазур А. Г. - Господарства населення як економічна категорія та суб’єкт облаштування сільських територій, Дмитрик О. В. (2016)
Бондаренко Л. М. - Особливості та перспективи розвитку ринку цукру в Україні (2016)
Коляденко С. В. - Теоретичні аспекти еколого-економічної ефективності виробництва біопалива (2016)
Баніт О. П. - Управління інноваційними процесами на підприємствах АПК (2016)
Кубай О. Г. - Земельний аспект у сфері формування продовольчої безпеки, Коломієць Х. М. (2016)
Бабич-Побережна А. А. - Кон’юнктура ринку пшениці ярої за сортами вітчизняної та зарубіжної селекції у Вінницькій області, Побережний М. С. (2016)
Левченко О. О. - Маркетингова діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах гарантування продовольчої безпеки держави (2016)
Оверковська Т. К. - Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері виробництва біопалива (2016)
Чорнопищук Т. І. - Державне регулювання розвитку виробництва та споживання біопалив в Україні (2016)
Головня О. М. - Програмно-цільове управління соціально-економічним розвитком Вінницької області (2016)
Голотюк Л. С. - Організація внутрішньогосподарського обліку поточних біологічних активів тваринництва (2016)
Пронько Л. М. - Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі, Бабина О. М. (2016)
Шклярук Ю. Є. - Особливості регулювання інвестиційної діяльності молокопереробних підприємств (2016)
Тисячук А. В. - Цукрові буряки як основа виробництва біопалива (2016)
Бондарєва М. В. - "Відкриття спадщини" і "заведення спадкової справи": суть і співідношення (2016)
Кириченко К. М. - Участь морських агентів при вчиненні морського протесту (2016)
Панченко І. С. - Місце укладення договору відчуження нерухомого майна: проблеми термінологічної невизначеності (2016)
Шрамова О. С. - Необхідність встановлення обов'язкової нотаріальної форми згоди жінки на проведення операції (процедури) штучного переривання вагітності (2016)
Грицик А. С. - Аналіз судової практики щодо визнання шлюбних договорів недійсними (2016)
Малярчук Л. С. - Проблемні аспекти вирішення питань про тимчасове обмеження у праві виїзду боржника за межжі України (2016)
Фурса Є. І. - Знову про визнання спадщини відумерлою: матеріальний і процесуальний аспект, Фурса Є. Є. (2016)
Болюх В. В. - Принцип законності у виконавчому провадженні (2016)
Золотаренко В. В. - Реалізація приципу диспозитивності у діях суб'єктів виконавчого провадження (2016)
Лужанський О. С. - Принцип розумності строків виконавчого провадження (2016)
Фостікова В. В. - Участь адвоката у виконавчому процесі (2016)
Шевчук К. П. - Принцип співмірності у виконавчому провадженні (2016)
Гвагвалія М. М. - Право на життя ненародженої дитини: Міжнародно-правовий аспект (2016)
Кухнюк Д. В. - Підстави дисциплінарної відповідальності адвоката в проектах змін до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Ріпна М. А. (2016)
Захарченко М. О. - Адвокат як суб'єкт надання безоплатної правової допомоги (2016)
Кодола Б. С. - Порушення прав адвокатів при обшуках в рішення Європейського суду з прав людини (2016)
Коломієць А. В. - Адвокат як суб'єкт цивільних правовідносин: комплекс прав та обов'язків (2016)
Лубяна К. А. - Проблеми реалізації прав адвоката (2016)
Пальонко А. В. - вдосконалення правового сатусу захистника в кримінальному провадженні (2016)
Стопчак Р. О. - Розмежування понять довіреності та доручення в Нотаріальному процесі України (2016)
Татарчук Д. Д. - Частотно-селективные структуры на основе тонких диэлектрических резонаторов (2016)
Баранюк Р. А. - Теплове моделювання силових напівпровідникових пристроїв (2016)
Лупина Б. І. - Мікромеханічний поверхневий терморезисторний перетворювач лінійної швидкості середовища в каналі прямокутного перерізу (2016)
Шмиговський А. Л. - Аналіз діелектричних функцій плазмонних наночастинок (2016)
Ушаков Д. Р. - Зависимость тока статора асинхронного двигателя при питании от мостового инвертора напряжения в установившемся режиме от скольжения (2016)
Удовиченко Є. Є. - Методи аналізу даних, отриманих з допомогою магнітокардіографії (2016)
Савчук А. В. - Багатоканальна безпровідна електронна система реєстрації сигналу поверхневої електроміограми, Попов А. О (2016)
Контар М. В. - Знаходження оціночних параметрів слухового тракту: зовнішнє вухо – середнє вухо (2016)
Vavreshchuk A. - Investigation of electrical brain activity related to movement: a review (2016)
Крашений І. Е. - Метод діагностики хвороби Альцгеймера за томографічними зображеннями мозку, Попов А. О., Рамірез Х., Горріз Х. М. (2016)
Коржик А. В. - Распространение звукового импульсного информационного сообщения в плоскопараллельном волноводе с идеальными границами, Дидковский В. С., Гладких Н. Д. (2016)
Сінчук О. М. - Алгоритм вибору нетрадиційних та відновлювальних джерел електричної енергії до локальної системи електропостачання підприємств гірничо-видобувного комплексу, Сінчук І. О., Бойко С. М., Мінаков І. А. (2016)
Ушаков Д. Р. - Влияние насыщения магнитной системы асинхронного двигателя на спектр тока при питании от импульсного источника (2016)
Стяжкін В. П. - Автоматизована система керування безредукторними електроприводами навігаційної суднової РЛС, Гаврилюк С. І. (2016)
Кучанський В. В. - Заходи запобігання резонансних перенапруг в магістральних електричних мережах (2016)
Миколаєць Д. А. - Моделювання джерела безперебійного живлення на базі фільтро-компенсуючого перетворювача в середовищі Simulink (2016)
Осипенко К. С. - Лінеаризація функції зміни параметрів потоку первинної енергії дискретними функціями Франкліна, Жуйков В. Я. (2016)
Терещенко Т. О. - Спектральні методи обробки біотелеметричної інформації, Ямненко Ю. С. (2016)
Порєва Г. С. - Дослідження роботи класифікаторів для оптимізації постановки діагнозів бронхолегеневих захворювань, Гончарова Д. (2016)
Жовнір М. Ф. - Вимірювальні перетворювачі мікропереміщень та тиску на поверхневих акустичних хвиль, Бітов М. В, Писаренко Л. Д. (2016)
Циганенко Б. В. - Підвищення енергоефективності розподільних мереж з використанням SMART-технологій, Сумський Д. М., Кирик В. В., Кацадзе Т. Л. (2016)
Калетнік Г. М. - Зелений бізнес – перспектива підприємництва, Козак К. В. (2016)
Ковальчук С. Я. - Економіко - екологічне оновлення аграрного сектору в системі пріоритетів інноваційного розвитку (2016)
Токарчук Д. М. - Інвестиційне забезпечення виробництва біогазу сільськогосподарськими підприємствами України (2016)
Прутська Т. Ю. - Пріоритетні напрями розбудови інфраструктури підтримки підприємництва в аграрній сфері та ефективного землекористування (2016)
Качуровський С. В. - Економіко-математична модель оцінки ризиків складської логістики сільськогосподарських підприємств (2016)
Кафлевська С. Г. - Сучасний стан та напрями підвищення рівня життя населення України (2016)
Корпанюк Т. М. - Фінансово-економічна діагностика аграрних підприємств з виробництва біопалива (2016)
Плахтій Т. Ф. - Особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій із переобладнання транспортного засобу задля використання альтернативного біопалива, Драчук В. Ю. (2016)
Подолянчук О. А. - Основні аспекти обліково-аналітичного забезпечення виробництва біоенергетичних культур у сільськогосподарських підприємствах, Коваль Н. І., Колесник Т. В. (2016)
Здирко Н. Г. - Адаптація міжнародних стандартів фінансової звітності в сільськогосподарському виробництві (2016)
Шевчук Г. В. - Сутність, критерії та методологічні підходи до формування організаційно-економічного механізму функціонування підприємств плодоовочевої галузі (2016)
Слободиська М. В. - Земельні ресурси як складова організаційно-економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2016)
Семенцов Ю. І. - Властивості композитів поліетилен–вуглецеві нанотрубки, Махно С. М., Журавський С. В., Картель М. Т. (2017)
Сидорчук В. В. - Фізико-хімічні та фотокалітичні дослідження композиції ZnO-SnO2 еквімолярного складу, модифікованої шляхом гідротермальної та термічної обробки, Халамейда С. В., Давиденко Л. О., Закутевський О. І. (2017)
Кучеренко В. А. - Влияние гидроксида калия на структуру и развитие поверхности бурого угля при щелочной активации, Тамаркина Ю. В., Раенко Г. Ф. (2017)
Подольська В. І. - Вплив імпульсного електричного поля на поверхневі властивості клітин лактобактерій Lactobacillus plantarum і біогенне формування ультрадисперсного срібла, Войтенко О. Ю., Ульберг З. Р., Якубенко Л. М., Грищенко Н. І., Єрмаков В. М. (2017)
Оранська О. І. - Фазові перетворення в нанокомпозитах на основі пірогенних оксидів кремнію, алюмінію та оксидів рідкісноземельних металів Ln2O3 (Ln = Nd, Gd), Горніков Ю. І. (2017)
Варварін А. М. - Селективна дегідратація етиллактату до етилакрилату на NaY-фожазиті, Милін А. М., Брей В. В. (2017)
Сидорчук В. В. - Модифікування та каталітичні властивості пентаоксиду ніобію, Халамейда С. В., Skubiszewska-Zięba J., Давиденко Л. О., Зажигалов В. О. (2017)
Горбик П. П. - Синтез, структура і магнітні характеристики однодоменних наночастинок твердих розчинів (Fe1-xNix)Fe2O4, Дубровін І. В., Абрамов М. В. (2017)
Петрановська А. Л. - Іммобілізація орто-тіокарборану на нанокомпозитах магнетиту, допованих оксидом гадолінію, Пилипчук Є. В., Горбик П. П., Кордубан О. М. (2017)
Клименко Н. Ю. - Свойства модельных систем для биоремедиации воды на основе нанокремнезема, Сиора И. В., Новикова Е. А., Головань А. П., Крупская Т. В., Туров В. В. (2017)
Корж Н. - Особливості управління в акціонерних товариствах України, Пожванюк О. (2017)
Єрмакова В. - Компетентність персоналу підприємства як фактор підвищення ефективності виставково-ярмаркової діяльності підприємства (2017)
Борисова А. - Пути совершенствования кадровой политики предприятий ресторанного бизнеса (2017)
Raji A. U. - Enforcing Building Set Backs as a Viable Strategy for an Emerging City, Attah U. A. (2017)
Mosiori C. O. - Electrical Behavior of Cd0.3Zn1.1x S0.7 Thin Films for Non-Heat Light Emitting Diodes, Maera J., Shikambe R., Magare R. (2017)
Бурдонос Л. - Сучасні підходи до фінансування університетської науки в Україні (2017)
Zannah A. A. - Causes of Low-Skilled Workers’ Performance in Construction Projects, Latiffi A. A., Raji A. U., Waziri A. A., Mohammed U. (2017)
Артюхова О. В. - Аналіз моделей мемристора для програм схемотехнічного проектування, Писаренко Л. Д. (2016)
Bondarenko O. - The system of estimation of the state variables for PWM converter control in the structure of mold oscillation mechanism, Didenko V. (2016)
Стяжкин В. П. - Повышение энергетических показателей системы тиристорный регулятор тока – трансформатор питания в электротермических установках, Комаров Н. С., Подейко П. П. (2016)
Артеменко М. Ю. - Потужність втрат трифазної чотирипровідної системи живлення, Лесик В. О., Поліщук С. Й. (2016)
Сінчук І. О. - Дослідження впливу коливань та короткочасних зникнень напруги живлення рудникового електровоза на роботу електричного привода в режимі гальмування, Кальмус Д. О. (2016)
Levon O. - Simulation of transient processes in low-frequency channel of the semiconductor regulated compensator (2016)
Жуйков В. Я. - Застосування динамічної електро-вартісної моделі для дослідження зміни економічних та електротехнічних параметрів генеруючої системи, Бойко І. Ю. (2016)
Денисов Ю. О. - Енергетичні показники паралельного імпульсного квазірезонансного перетворювача з розширеним діапазоном регулювання для джерел живлення радіоелектронної апаратури, Городній О. М., Гордієнко В. В., Бойко С. М., Степенко С. А. (2016)
Strzelecka N. - Novel family of voltage converters with low harmonic distortion using coupled reactors, Sak T., Strzelecki R. (2016)
Баранюк Р. А. - Тепловий захист імпульсних перетворювачів електроенергії, Тодоренко В. А. (2016)
Заграничний А. В. - Синтез пасивних фільтрів для системи ядерного магнітного резонансу (2016)
Гармаш О. В. - Модель та імовірнісні характеристики сигналів акустичної емісії (2016)
Ліпінський І. С. - Web-технології в електротехнічних системах регулювання параметрів мікроклімату, Хижняк Т. А. (2016)
Татарчук Д. Д. - Фільтри НВЧ на основі тонких діелектричних резонаторів, Молчанов В. І., Діденко Ю. В., Франчук А. С. (2016)
Осинский В. И. - Композиционная поляризация многокомпонентных тринитридов для приборных наноструктур, Масол И. В., Ляхова Н. Н., Осинский А. В., Дягилев А. В., Оначенко М. С. (2016)
Ромашко В. Я. - Особливості пошуку точки максимальної потужності сонячної батареї при використанні узгоджувального імпульсного регулятора, Вербицький Є. В. (2016)
Жуйков В. Я. - Динамічна електро-вартісна модель енергогенеруючої системи, Бойко І. Ю. (2016)
Лейко А. Г. - Влияние состава пьезокерамики цилиндрических излучателей на их механические поля при работе в составе планарных антенн, Нижник А. И. (2016)
Лейко А. Г. - О физических полях плоских гидроакустических антенн, образованных из цилиндрических излучателей с жесткими экранами во внутренней полости, Святненко А. О. (2016)
Ямненко Ю. С. - Аспекти передачі електроенергії в MicroGrid, Терещенко Т. О., Клепач Л. Є. (2016)
Ямненко Ю. С. - Програмне забезпечення для макромоделювання системи керування MicroGrid, Моргун А. В., Комаревич О. М. (2016)
Розломій І. О. - Дослідження структури і криптографічної стійкості модифікації шифру гамування (2016)
Калетнік Г. М. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення вирощування біоенергетичних культур та виробництва біопалив, Гончарук Г. С., Довгань Ю. В. (2017)
Шаманська О. І. - Дослідження ефективності функціонування спиртової промисловості України, Паламаренко Я. В. (2017)
Потапова Н. А. - Перспективи розвитку агрологістики на ринках сільськогосподарських культур (2017)
Фіщук Н. Ю. - Маркетингові аспекти розвитку органічного виробництва (2017)
Піддубна О. О. Підгурський О. І. - Статистичний аналіз показників сталого розвитку територіальної громади (2017)
Пришляк Н. В. - Досвід виробництва волоських горіхів у світі: стан та перспективи (2017)
Мараховська Т. М. - Оцінка стану оподаткування земель сільськогосподарського призначення, Ролінська А. О. (2017)
Подолянчук О. А. - Податок на додану вартість: сутність та стан первинного обліку (2017)
Янчук Г. В. - Модернізація системи бухгалтерського обліку бюджетної сфери як необхідність ефективного управління державними фінансами, Черешневий О. І. (2017)
Томчук О. Ф. - Документальне відображення земельних ділянок у системі обліку, Федоришина Л. І. (2017)
Табенська О. І. - Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільського туризму на основі інноваційних стратегій розвитку (2017)
Ільченко І. І. - Особливості розвитку ринку овочів в Україні (2017)
День діагностики меланоми (13 квітня 2017 р.) (2017)
Інформаційна довідка про попередні результати проведення 13 квітня 2017 р. Всеукраїнського дня діагностики меланоми (2017)
Рижко П. П. - Сфера відтворення здоров’я населення: проблеми та шляхи розв’язання, Рощенюк Л. В., Штиров І. М. (2017)
Степаненко Р. Л. - Стан показників імунної системи організму у хворих на псоріаз у динаміці лікування (2017)
Федорова У. В. - Дерматологічні та неврологічні особливості перебігу рецедивуючої герпетичної інфекції 1- та 2-го типів, Сизон О. О. (2017)
Хамаде Л. М. - Динамика соотношений клеток иммунной системы периферической крови больных грибовидным микозом в процессе комбинированной терапии (2017)
Синяченко О. В. - Реологические свойства сыворотки крови при лимитированной и диффузной формах системной склеродермии, Микукстс В. Я., Ермолаева М. В., Егудина Е. Д. (2017)
Петренко А. В. - Алгоритм лікування акне з урахуванням патогенетичних складових (2017)
Коган Б. Г. - Досвід системного застосування комплексу натуральних рослинних засобів у лікуванні жінок, хворих на акне, Свирид-Дзядикевич О. С. (2017)
Литинська Т. О. - Комплексний диференційований підхід до лікування хворих на псоріаз із урахуванням особливостей супутньої патології органів травлення. Повідомлення 2, Степаненко В. І. (2017)
Степаненко В. І. - Застосування композиції "Теобону-дитіомікоциду" з гентаміцином для місцевого лікування деяких дерматозів, ускладнених грибковою або бактеріальною мікрофлорою, Шкарапута Л. М., Наумова Л. О., Тищенко Л. О., Шевченко Л. А., Цехмістер Я. В., Кухар В. П., Голіков В. А. (2017)
Федорич Л. Я. - Досвід терапії хворих з резистентними та тяжкими формами акне та розацеа з використанням системного ізотретиноїну LIDOSE (2017)
Корольова Ж. В. - Досвід лікування мікозів волосяної частини голови, Боровиков В. М. (2017)
Сулік Я. О. - Плазмотерапія (P-PRP-терапія): сучасний підхід до лікування атрофічних рубців постакне, Свирид-Дзядикевич О. С. (2017)
Diehl C. - Chemical peeling in dermatology. Part II. Practical application, complications and their management (2017)
Наумова Л. О. - Шкірні ураження при цукровому діабеті, Приступюк Л. О., Конах В. М. (2017)
Гілюк В. В. - Значення метаболітів ендогенного азоту оксиду для розвитку патологічних станів організму. Дослідження рівня метаболітів азоту оксиду в крові та стану мікроциркуляції в шкірі хворих на справжню екзему (2017)
Шелемба Е. И. - Обзор современных теорий этиологии и патогенеза гипермеланозов кожи лица в аспекте методов лечения данных состояний, Цепколенко В. А. (2017)
До ювілею Наталії Володимирівни Маняк (2017)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань (2017)
Оголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Гуцул І. В. - Поперечна термоерс і вольт-ватна чутливість анізотропного оптикоелемента у випадку термостатування його бокових граней, Ащеулов А. А. (2000)
Головацький В. А. - Розрахунок електронної зонної структури у надгратці сферичних квантових точок (2000)
Гончарук А. Н. - Структури інтегрально-оптичних фокусуючих лінз та алгоритм для їх виготовлення, Конопальцева Л. І., Мартинюк О. Б., Раренко І. М. (2000)
Фодчук І. М. - Муарові зображення дефектів у рентгенівській трикристальній інтерферометрії, Раранський М. Д., Струк Я. М., Фесів І. В., Регульський В. Є. (2000)
Гімчинський О. Г. - Ренгено-акустичні дослідження кристалів Si, опромінених високоенергетичними електронами, Гуцуляк Т. Г., Гевик В. Б., Маслюк В. Т., Раранський М. Д., Фодчук І. М. (2000)
Ткачук П. М. - Крайова фотолюмінесценція та електронна структура монокристалів ZnSe i ZnSe (2000)
Семізоров О. Ф. - Анізотропія електричних властивостей пресованого n-Bi1,8Sb0,2Te2,85Se0,15, Олійнич А. В. (2000)
Фодчук І. М. - Розробка контролера і програмного забезпечення для керування рентгенівським дифрактрометром ДРОН-3М, Баловсяк С. В. (2000)
Балазюк В. Н. - Фазовий перехід у твердому розчині Pb0,65Sn0,35Se, Драпак З. Т., Лотоцький В. Б., Опир Ю. В. (2000)
Юзевич В. М. - Параметри поверхневих шарів металів при охолодженні, Луговий П. В. (2000)
Барасюк Я. М. - Механізми проходження прямого струму у поверхнево-бар’єрних діодах на основі високоомного n-CdTe, Белтовська-Леман Є., Демич М. В., Махній В. П., Малімон І. В., Склярчук В. М. (2000)
Косяченко Л. А. - Можливості використання твердих розчинів Cd1-xMnxTe як матеріалу для фотоприймачів, Захарук З. І., Склярчук В. М., Склярчук О. Ф., Палагнюк С. М. (2000)
Охрем В. Г. - Анізотропний термоелектричний холодильник, Охрем О. А. (2000)
Охрем В. Г. - До питання про вихрові термоелектричні струми в анізотропному середовищі (2000)
Косяченко Л. А. - Комбінаційне розсіяння у широкозонних напівпровідниках, Кабанова І. С., Солончук І. В. (2000)
Мар’янчук П. Д. - Коефіцієнт термоелектричної добротності кристалів Hg1-xMnxTe1-ySey, Майструк Е. В. (2000)
Ковалюк З. Д. - Вплив квадрупольної взаємодії на спектри ЯМР в інтеркальованих кристалах GaSe:Li, Слинько В В., Хандожко О. Г. (2000)
Катеринчук В. М. - Механізм протікання струму і зонна діаграма гетеропереходу оксид-p-InSe, орієнтованого паралельно вісі с, Ковалюк З. Д., Беца Т. В. (2000)
Ковалюк З. Д. - Фотоелектричні властивості гетеропереходів p-GaSe-n-InSe, Махній В. П., Янчук О. І. (2000)
Максимяк О. П. - Дослідження дифракції оптичного випромінювання на серветках Серпинського, Максимяк П. П., Рюхтін В. В. (2000)
Монастирський Л. С. - Ефекти наводнення в пористому кремнії, Булик І. І., Оленич І. Б., Парандій П. П., Брода А. М. (2000)
Остафійчук Б. К. - Рентгеноспектральне дослідження магній-цинкових феритів, Гасюк І. М., Копаєв О. В. (2000)
Ковальчук В. В. - Нанорозмірні частинки кремнія: молекулярно-динамічне моделювання, Грама Г. (2000)
Турченко В. О. - Спеціалізований контролер нейро-обчислень дистрибутивної мережі збору і обробки сенсорних даних (2000)
Колесніков М. М. - Метод технічного захисту інформації в автоматизованих системах на базі сегментованих локальних мереж ЕОМ специфікації 10BASE-T (2000)
Коровайченко Ю. М. - Вплив термоциклічної обробки на характер руйнувань деталей, відновлених наплавленням (2000)
Лавренко С. С. - Ефекти самоподібності при міграції радіоактивних речовин у грунті водозбірного басейну (2000)
Дуда О. М. - Елементарні функції у некласичній двозначній алгебрі логіки, Дуда М. О., Карпінський М. П. (2000)
Черепачинський В. І. - Ще раз про перетворення відстані між початками координат двох систем відліку (2000)
Содержание (2017)
Журналу "Ортопедия, травматология и протезирование" 90 років (2017)
Радченко В. О. - Дослідження напружено-деформованого стану моделі хребта за різноманітних методик хірургічного лікування вибухових переломів грудопоперекового відділу (частина друга), Попсуйшапка К. О., Яресько О. В. (2017)
Лоскутов О. А. - Биомеханическое обоснование выбора ацетабулярного компонента при эндопротезировании больных с диспластическим коксартрозом (2017)
Овчинніков О. М. - Графоаналітичне обґрунтування можливості виникнення, профілактики та лікування вивиху головки ендопротеза кульшового суглоба внаслідок хибного положення його компонентів (2017)
Корж М. О. - Динаміка біохімічних та імунохімічних показників у хворих на злоякісні та доброякісні пухлини грудного та поперекового відділів хребта, Радченко В. О., Леонтьєва Ф. С., Куценко В. О., Шевцов Б. М., Попов А. І. (2017)
Романенко К. К. - Особливості опороспроможності хворих із післятравматичними позасуглобовими деформаціями стегнової кістки та кісток гомілки (статографічні дослідження), Долуда Я. А., Карпинський М. Ю., Прозоровський Д. В. (2017)
Радченко В. А. - Рентгенологическая оценка экспериментального поясничного моносегментарного заднебокового спондилодеза с использованием аутологичного фибрина, обогащенного тромбоцитами, Палкин А. В., Колесниченко В. А. (2017)
Стауде В. А. - Рентгенометрические параметры крестца и таза, влияющие на позвоночно-тазовый баланс во фронтальной плоскости, у здоровых волонтеров, Радзишевская Е. Б., Златник Р. В. (2017)
Григор’єв В. В. - Локалізація фактора росту ендотелію судин і трансформувального фактора росту-β в тканинах навколовідламкової зони після переломів довгих кісток кінцівок у людини, Попсуйшапка О. К., Ашукіна Н. О., Галкін Ф. М. (2017)
Вирва О. Є. - Експериментально-гістологічне дослідження репаративного остеогенезу за умов різних методів фіксації алотрансплантата під час алокомпозитного ендопротезування довгих кісток, Головіна Я. О., Малик Р. В., Данищук З. М., Нікольченко О. А. (2017)
Філіпенко В. А. - Ендопротезування в пацієнтів із наслідками невправлених переломовивихів у кульшовому суглобі, Бондаренко С. Є., Хмизов С. О., Жигун А. І., Панченко А. М. (2017)
Головаха М. Л. - Результаты восстановления передней крестообразной связки по технологии "все внутри", Красноперов С. Н., Титарчук Р. В., Забелин И. Н., Твердовский А. О., Орлянский В. (2017)
Голобородько С. А. - Аппарат внешней фиксации для лечения закрытых переломов пястных костей (2017)
Khmyzov S. О. - Escobar syndrome (multiple pterygium syndrome) associated with osteogenesis imperfecta: a case report, Sharmazanova Ye. P., Lysenko N. S., Pashenko A. V. (2017)
Комісаренко А. М. - Дослідження антиексудативної дії "Веногель 911 з кінським каштаном" в експерименті, Авідзба Ю. Н., Ніколов В. В. (2017)
Корж М. О. - Микола Петрович Новаченко — велике бачиться здалеку (1898–1966 рр.), Шевченко С. Д. (2017)
Антоніна Денисівна Салєєва (2017)
Олексій Алімович Тяжелов (2017)
Корж Н. А. - Экспериментально-клиническое обоснование применения углеродных биоматериалов в ортопедии и травматологии (обзор литературы), Дедух Н. В., Тяжелов А. А., Чжоу Л. (2017)
Головаха М. Л. - Принципы лечения задней нестабильности коленного сустава (обзор литературы), Диденко И. В., Красноперов С. Н., Титарчук Р. В., Бенедетто К. П., Орлянский В. (2017)
Бабалян В. О. - Медико-соціальні наслідки переломів проксимального відділу стегнової кістки в осіб похилого та старечого віку (огляд літератури), Гурбанова Т. С., Черепов Д. В., Хвисюк О. М., Кальченко А. В. (2017)
Отчеты (2017)
Данилова Т. - Діагностика і лікування психічних розладів у контексті дихотомії "природа – виховання", Сайковська А. (2017)
Bello M. U. - An Examination of Relationship between Quality Municipal Services and Citizen Satisfaction in Malaysian Local Council, Batu Pahat in Perspective, Martin D., Kasim R., Abubakar M., Umar M. A. (2017)
Гончаренко Л. - Східна Грузія в міжнародних відносинах Російської імперії у 1801–1806 рр., Каліман А. (2017)
Малініна Н. - Порядок обігу дієтичних добавок, які вміщують у своєму складі харчові добавки, на фармацевтичному ринку України, Євтушенко О. (2017)
Опанасюк О. - Романтична та інтенціональна форми мистецтва: метаісторичний зріз, культурна ідентифікація (2017)
Климков О. - Психология религии Э. Фромма и ее актуальность для современного религиоведения (2017)
Королева Л. - Физическое воспитание советского населения в начале 1950-х гг. (на примере Пензенской области), Мезинова М. (2017)
Тимошенко О. - Професійно-мовленнєва культура у педагогічній діяльності вчителя фізичної культури (2017)
Цигичко Г. - Зміни біохімічної активності чорнозему опідзоленого під впливом вирощування гречки в умовах ведення традиційної і органічної систем землеробства (2017)
Akbar F. - The Effect of Marketing Strategies Construct on Firm Performance: Results from Pilot Survey, Omar A. R., Wadood F., Tasmin R. (2017)
Afanasieva V. - Modern Approaches to Risk Management and Their Use in Customs, Ivanov L., Yanushkevych D. (2017)
Amkpa J. A. - Mechanical and Physicochemical Evaluation of Alkaleri Fireclay for Refractory Application, Aye A. E., Omagu F. E. (2017)
Ковбасюк С. - Методика синтезу автоматизованої системи оперативного планування зв’язку у низькоорбітальній космічній системі передачі повідомлень, Бовсуновський В., Дупелич С., Куценко А. (2017)
García J. L. R. - Social Prosperity Perception in Cultural Tourism Destinations: the Case of Peña de Bernal, Huejotzingo and Yuanhuitlán, México, Michel J. P. I. (2017)
Лінда С. М. - Неокласицизм в архітектурі Італії міжвоєнного часу: естетика "Ritorno all’ordine" і рух "Novecento italiano" (2016)
Охрім Х. А. - Філософський аспект дуальності технічного та органічного в архітектурі (2016)
Ремешило-Рибчинська О. І. - Середовищні музеї як засіб музеєфікації містобудівної спадщини, Брич М. Т. (2016)
Стоцько Р. З. - Архітектурні та історичні особливості духовно-просвітницького центру УГКЦ в с. Скнилів (2016)
Смірнова О. В. - Архітектурні стилі як засоби формування сучасних інноваційних будівель і споруд у міському середовищі (2016)
Франків Р. Б. - Деструктивні та позитивні перспективи популярного образу ідеального міського житла, Лисенко О. Ю. (2016)
Рочняк Ю. А. - Періоди формування архітектури пасажирських споруд залізниць Закарпаття (2016)
Попович С. Р. - Принципи об`ємно-розпланувального та образного вирішення мансардних поверхів багатоквартирних будинків на прикладі Відня (2016)
Шулдан Л. О. - Інтеграція солярних елементів в архітектуру історичних будівель (технічні аспекти), Аль-Ахммаді С. А. (2016)
Дудка О. М. - Розвиток формотворення театральних будівель під впливом творчих конкурсних ідей 1920 – 1930-х років (2016)
Попова О. А. - Сучасні прийоми еколого-естетичного удосконалення нефункціонуючих промислових об’єктів в умовах формування лофту (2016)
Стоцько Р. З. - Особливості архітектури будівель Києво-Могилянської академії у період XVII – XX ст. (2016)
Посацький Б. С. - Формування міського культурного ландшафту (на прикладі міст Західної України на зламі ХХ – ХХІ ст.) (2016)
Вотінов М. А. - Концепція гуманізації архітектурно-містобудівної інфраструктури найзначніших міст в Україні (2016)
Гнесь Л. Б. - До питання нормування сільської садиби (2016)
Запунна Є. О. - Роль комплексного підходу до інтеграції різночасової архітектури в історичне міське середовище (2016)
Посацький Б. С. - Об’єкти культури як містоутворювальний чинник у розвитку великого міста (зарубіжний досвід), Грицак М. М. (2016)
Соснова Н. С. - Формування громадських просторів села-курорту Шаян Закарпатської області, Липчей І. І. (2016)
Тупісь С. П. - Містобудівні та адміністративні проблеми паркування у центральній частині Львова, Любицький Р. І. (2016)
Швець Л. М. - Формування громадських просторів залізничних вокзальних комплексів малих та середніх міст (2016)
Демків М. В. - Європейський досвід збереження та використання постіндустріальних об’єктів, Готь О. А. (2016)
Демків М. В - Категорії біле та чорне в теорії та практиці архітектурної композиції, Черняєва В. М. (2016)
Лукомська З. В. - Історична фортеця "Окопи Святої трійці" на Тернопільщині (2016)
Погранична І. І. - Палацовий комплекс у с. Самчиках Хмельницької обл. – приклад класицистичної європейської архітектури кінця XVIII – початку XIX ст. (2016)
Ремешило-Рибчинська О. І. - Принципи ревалоризації архітектурного ансамблю Василіанського монастиря Преображення Господнього під Бучачем Тернопільської області, Знак І. Б. (2016)
Рибчинський О. В. - Чинники формування оборонних споруд монастирів Західної України у XVII – XVIII ст., Хохонь М. П. (2016)
Цюпа М. С. - Міські герби в оздобленні фасадів будівель міста Львова (2016)
Коровкіна Г. А. - Флоральні мотиви в архітектурі модерну Харкова (2016)
Швед О. - Проблеми та перспективи зовнішньої реклами в історичному Львові, Попович О., Лотошинська Н. (2016)
Петришин Г. П. - У міському просторі: життя і діяльність професора Б. С. Посацького (2016)
Проскуряков В. І. - In memoriam Ігоря Івановича Середюка (2016)
Шпак Я. - Фітотоксичність субстрату породних відвалів кам’яновугільних шахт за впливу попелу теплоелектростанцій і гумату калію, Баранов В., Запісоцька І., Терек О. (2017)
Гончаренко Л. - Франція в міжнародних відносинах Російської імперії у 1815–1825 рр., Євсюкова Я. (2017)
Королева Л. - Театральная культура российской провинции во второй половине 1870-х гг. (на примере Пензенской губернии) (2017)
Omelyanenko V. - Economic Diplomacy in the Innovation Global Value Chains as the National Security Providing Strategy Component (2017)
Тимчук С. - Методика комплексної обробки інформації від технічних засобів моніторингу (2017)
Бабій Ю. О. - Аналіз методів оцінки дальності виявлення правопорушника державного кордону доплерівською радіолокаційною станцією (2017)
Бондаренко Т. В. - Моделювання процесів технічного обслуговування за станом з фіксованою та адаптованою періодичністю контролю складних технічних засобів озброєння, Лєнков Є. С. (2017)
Жиров Г. Б. - Уточнений розрахунок показників безвідмовності складних технічних об’єктів з урахуванням умов експлуатації та країни виробника елементної бази (2017)
Лєнков С. В. - Шляхи підвищення захисту авторського права за допомогою використання цифрових водяних знаків, Шкуліпа П. А., Прухніцький В. І., Красильников С. Р. (2017)
Нікіфоров М. М. - Аналіз сучасних автоматизованих систем моніторингу радіопростору на базі SDR технології для ведення завдань радіоелектронної розвідки, Пампуха І. В., Бурий С. В., Пусан В. В. (2017)
Проценко Я. М. - Параметричний синтез автоматизованої системи технічного обслуговування складного об'єкта радіоелектронної техніки (2017)
Рачок Р. В. - Алгоритми визначення областей видимості з веж системи оптико-електронного спостереження (2017)
Tolok I. V. - Modelling the useful life exhaustion (depreciation) and restoration processes of the of military equipment groupages (2017)
Шинкарук О. М. - Метод підвищення когерентності обробки сигналів в імпульсних радіолокаційних системах, Чесановський І. І., Левчунець Д. О. (2017)
Шишанов М. О. - Методичні основи вибору раціональної стратегії управління при формуванні рішення в умовах невизначеності, Зубарєв О. В., Шевцов М. М., Шуригін О. В. (2017)
Байдюк М. М. - Забезпечення інформаційної безпеки в середовищі хмарних обчислень, Краснік А. В., Огнєвий О. В. (2017)
Брянський А. Е. - Класифікація сучасних бездротових систем передачі інформації та область їх застосування (2017)
Джулій В. М. - Методи та алгоритми розробки web-додатків, Гунченко Ю. О., Чешун Д. В. (2017)
Длугунович Н. А. - Можливості використання MSProject в управлінні проектами розробки програмного забезпечення (2017)
Лєнков С. В. - Аналіз існуючих методів та алгоритмів виявлення атак в бездротових мережах передачі даних, Джулій В. М., Берназ Н. М., Божук С. О. (2017)
Муляр І. В. - Аналіз підходів до структурної збірки web-додатків, Лоза В. М., Войнарович С. Б. (2017)
Огнєвий О. В. - Аналіз методів обробки трафіку в чергах маршрутизаторів мультисервісної мережі, Самсонюк Б. С., Ряба Л. О. (2017)
Селюков О. В. - Застосування інтелектуальних технологій для підвищення якості роботи телекомунікаційних мереж при невизначеності, Хмельницький Ю. В., Обертюк І. В., Солодєєва Л. В. (2017)
Сівак В. А. - Експериментальна реалізація прототипу інформаційної системи управління експлуатацією транспортних засобів військового призначення (2017)
Стрельбіцький М. А. - Обґрунтування показника ефективності функціонування системи захисту інформації на стадії модернізації (2017)
Хмельницький Ю. В. - Сервісні послуги архітектури LTE для високошвидкісних мереж, Гунченко С. Ю., Лєнков О. С., Яковлєв Д. П. (2017)
Чесановський І. І. - Вейвлет-фільтрація кутових методів маніпуляції із застосуванням методу головних компонент, Волинець Д. О., Левчунець Д. О. (2017)
Артемов В. Ю. - Організаційно-методичні особливості підготовки майбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, Литвиненко Н. І. (2017)
Боровик Л. В. - Методика використання методів кооперативного навчання у формуванні англомовної лексичної компетентності у дорослих, Басараба І. О. (2017)
Гахович С. В. - Теоретичні та практичні аспекти використання системи дистанційного навчання, Савченко Т. В. (2017)
Матеюк О. П. - Валеологічна культура студентів як пріоритет та результат навчання у вищій школі, Суходоля Ю. О., Прохоров О.А. (2017)
Пампуха І. В. - Особистісно орієнтоване виховання студентів, як специфічна організація навчально-виховного процесу, Жогіна Л. В., Бурий С. В., Мукогоренко О. С. (2017)
Плахотнік О. В. - Формування професійно-економічної культури студентів вищих навчальних закладів (2017)
Прохоров О. А. - Можливості педагогічного менеджменту як засобу оптимізації освітнього процесу в закладах вищої військової освіти, Плахотнік О. В. (2017)
Черних Ю. О. - Основи організації та функціонування системи військової освіти Франції – аналітичний огляд, Черних О. Б. (2017)
Дані про авторів (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Вихідні данні (2017)
Чепелюк A. - Диференційний підхід у підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, Кушнір Р., Жукова І. (2017)
Безлуцька O. - Психологічні аспекти тренажерної підготовки курсантів Херсонської державної морської академії до роботи в екстремальних умовах (2017)
Зайцева М. - Тенденции поп-арта в творчестве Леди Гага (2017)
Опанасюк О. - Метаісторичні підвалини періодизації історії світової музичної культури (2017)
Борисов О. - Зіставний аналіз фреймових структур концептів британських та українських діалогічних жанрів усного природного формату спілкування (2017)
Чухланцева Н. - Використання активних відеоігор у сфері фізичного виховання і спорту, Чухланцев А. (2017)
Пакулін С. - Використання комбінацій в процесі індивідуалізації підготовки борців вільного стилю, Ананченко К., Ручка Є. (2017)
Ямненко Г. - Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства (2017)
Holubka М. - Background and Factors of Origin of Economic Knowledge in Western Ukraine in the second half of XIX – first half of XX centuries (2017)
Kulieshov A. - Metaphysics and the Limit of the Natural Sciences Explanatory Power (2017)
Бачинська Я. - Використання нетрадиційної сировини при виробництві борошняних кондитерських виробів як прогресивний напрямок створення продуктів підвищеної біологічної цінності (2017)
Богданова О. - Интертекстуальные аллюзии в рассказе А. П. Чехова "Человек в футляре" (2016)
Бортнік Ж. - Художній час і простір у сучасній українській монодрамі (2016)
Верлата А. - "Мистецтво для мистецтва" versus ідея: творчі шукання естетичної свідомості Василя Пачовського (2016)
Вісич О. - Рецепція метадрами в польському літературознавстві (2016)
Головій О. - Епістолярна критика Григора Тютюнника (2016)
Данилюк-Терещук Т. - Народна міфологія в естетиці українського романтизму (2016)
Дудніков М. - Соціокультурний міф в історичному романі Д. С. Мережковського "Антихрист. Петро і Олексій" (2016)
Жванія Л. - Тарас Шевченко й Леся Українка в рецепції Євгена Сверстюка (2016)
Жиленко І. - Мала проза Галини Орлівни періоду еміграції: жанрова палітра, стилістичні особливості (2016)
Ісапчук Ю. - Опозиція центру й периферії, або провінція versus метрополія в сучасному літературознавстві (2016)
Кахновіч Н. - Канцэпцыя чалавека ў творчасці Максіма Гарэцкага: антрапалагічная перспектыва (2016)
Колошук Н. - Жіноча "емансипація" в ҐУЛАҐу (за збірками табірної поезії та спогадами в’язнів): зворотний бік комуністичної утопії (2016)
Кочерга С. - Право на плач Каменяра: долорична естетика Івана Франка-лірика (2016)
Левченко Г. - Мотив двійництва в прозі Івана Франка (2016)
Ляшишина В. - Фольклористичність викладу у творах Марка Вовчка (2016)
Моклиця А. - Фейлетони "Листи з фіалкою" К.-І. Галчинського в контексті жанру й стилю (2016)
Моклиця М. - Алегорія й символ: підступна бінарність термінів (2016)
Музика Т. - Автобіографічний синерген Василя Барки (2016)
Ніколова О. - Самозванці історичних творів української й російської літератур першої половини ХІХ ст. (у контексті європейської традиції) (2016)
Никольский Е. - Библейские аллюзии в исторических хрониках Вильяма Шекспира, Солдаткина Я. (2016)
Новодворчук О. - Образ полковника Фрійлі як символ заперечення жорстокості (за повістю "Кульбабове вино" Рея Бредбері) (2016)
Оляндэр Л. - "Литературный Санкт-Петербург. ХХ вв." в контексте "Петербургского текста" (2016)
Осьмухина О. - Феномен детства в современной русской прозе (2016)
Романов С. - Етико-естетичні основи категорії трагізму в Лесі Українки та Василя Стефаника (2016)
Савенко О. - Різдвяний сюжет у вертепній драмі (2016)
Семенюк Л. - Стильові течії українського літературного бароко: до постановки наукової проблеми (2016)
Сірук В. - Проблема злочину в українській дитячій літературі другої половини ХІХ–початку ХХ ст.: психоаналітичний аспект (2016)
Станіславська О. - Лінгвістичні засоби вираження стану відрази в сучасній французькій прозі (на матеріалі роману "Гігієна вбивці" Амелі Нотомб) (2016)
Тоцький Л. - Деякі аспекти поетичної майстерності українського християнського письменника В. І. Гребенюка (Брата Віктора) (2016)
Федорів У. - Механізми стилістичної модифікації канону: самоцензурований Тичина (2016)
Цуркан І. - Символістські тенденції у творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Chyrva Yulia - About the Problem of Definition of the Term "nonfiction" (2016)
Швед І. - Міфасемантыка і функцыянальнасць вобраза каршуна ў беларускім фальклоры (2016)
Шморлівська Л. - "Багнітки" Д. Лукіяновича з погляду імпресіоністської поетики (2016)
Шумейко З. - Фольклоризм художніх творів Матвія Номиса в контексті розвитку українського романтизму (2016)
Салевич П. - Мотив "чудесного одягання" в "Слові о полку Ігоревім" (2016)
Кравченко С. - Потрібен новий "вивільнений" неортодоксальний погляд на літературний процес (рецензія на книгу: Глотов А. Л. Две эпохи : монография) (2016)
Наші автори (2016)
Вагнер І. В. - Підвищення продуктивності сільськогосподарських культур під впливом активних форм кремнію, Чорна В. І. (2017)
Недвига М. В. - Деградація ґрунту: проблеми відновлення та збереження його родючості, Невлад В. І., Прокопчук І. В., Станісєвич О. Ю. (2017)
Дубін О. М. - Оцінка якості продукції бджільництва в сучасних екологічних умовах Черкаської області, Василенко О. В. (2017)
Кирилюк В. П. - Вплив вологозабезпечення вегетаційного періоду на запаси продуктивної вологи і водоспоживання ячменю ярого в умовах Правобережного лісостепу, Шемякін М. В. (2017)
Новак А. В. - Агрометеорологічні умови 2015 - 2016 сільськогосподарського року за даними метеостанції Умань (2017)
Улянич І. Ф. - Оцінювання мікробіологічного стану кормових сумішей у процесі їхнього зберігання, Костецька К. В., Голубєв М. І. (2017)
Аверчев О. В. - Агроекологічне обгрунтування вирощування квасолі овочевої на краплинному зрошенні в умовах півдня України, Татаров О. С. (2017)
Господаренко Г. М. - Вплив типу зерна пшениці на техніко-економічні показники круп'яного виробництва та кулінарну оцінку готового продукту, Любич В. В., Новіков В. В., Полянецька І. О., Возіян В. В. (2017)
Мельник О. В. - Збереженість яблук сорту Хонейкрісп залежно від режиму охолодження і післязбиральної обробки інгібітором етилену, Дрозд О. О. (2017)
Osokina N. M. - Respiration intensity of black currant fruits treated by the substances with antimicrobial function under different storage conditions, Gerasymchuk O. P. (2017)
Demydas' G. I. - Density formation of white sweet clover in a single-crop and compatible sowings with annual cereal crops, Zakhlebaev M. V. (2017)
Облап Р. В. - Моніторинг поширення біотехнологічних культур в Україні, Новак Н. Б., Димань Т. М. (2017)
Poltoretskyi S. P. - Formation of density of seed sowing of millet (Panicum miliaceum L.) depending on the term and method of sowing (2017)
Стефанюк В. Й. - Вплив екологічних умов регіону на формування фітоценозу стевії медової (2017)
Уліч О. Л. - Господарсько-цінні властивості нових сортів пшениці м'якої озимої різного еколого-географічного походження в умовах Кіровоградської сортостанції, Каражбей Г. М., Терещенко Ю. Ф. (2017)
Шепілова Т. П. - Вплив способу сівби і норми висіву насіння на ріст і розвиток рослин сої, Петренко Д. І. (2017)
Самойленко Т. Г. - Особливості структурної організації залозистого апарату та хімічного складу ефірної олії листків монарди двійчастої за умов вирощування в Південному степу України, Янченко І. А. (2017)
Шемякін М. В. - Складові водоощадливого режиму зрошення інтенсивних насаджень яблуні за краплинного способу поливу, Кирилюк В. П. (2017)
Васильківський С. П. - Генетичні джерела підвищеного продуктивного та адаптивного потенціалу для селекції ячменю озимого у Центральному Лісостепу України, Гудзенко В. М. (2017)
Марченко А. Б. - Імунологічна оцінка колекційних сортозразків роду Rosa L. за ураження Sphaerotheca pannosa Lev. Var. Rosae Woronich в умовах природного фону (2017)
Нейко І. С. - Особливості цвітіння, формування зав'язей та плодоношення дуба звичайного на клоновій плантації в умовах Вінничини, Монарх В. В. (2017)
Шлапак В. П. - Білогрудівський ліс: навчально-виробничий відділ Уманського національного університету садівництва (2017)
Балабак О. А. - Оцінка зимо і морозостійкості сортів та форм фундука (Corylus Domestica Клепко Et Ораїко), Балабак А. В. (2017)
Мельник О. В. - Ріст та облистяність маточних рослин підщепи яблуні 54-118 з обробкою регулятором росту Кано, Шарапанюк О. С. (2017)
Яковенко Р. В. - Продуктивність груші сорту Основ'янська за позакореневого підживлення на фоні оптимального забезпечення грунту макроелементами (NРК), Копитко П. Г. (2017)
Мішкуров Ю. М. - До 100-річчя від дня народження науковця кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології УНУС Гаврила Тимофійовича Атамася, Атамась Н. Г. (2017)
Мамчур Т. В. - Пам'яті Івана Опанасовича Коломійця, Свистун О. В., Парубок М. І. (2017)
Gusiatin V. - Ray tracing synthesis of spatial curve images built by the spherical interpolation method, Gusiatin M., Mikhal О. (2017)
Kropyvnytska V. - Development of a set of methods for preforecasting fractal time series analysis to determine the level of persistence, Kopystynskyy L., Sementsov G. (2017)
Politansky L. - A study of synchronization processes of nonlinear systems in the difference space of phase variables, Politansky R., Lesinsky V. (2017)
Kurudzhi Yu. - Method of finding equilibrium solutions for duopoly of supply chains taking into account the innovation activity of enterprises, Moskvichenko I., Postan M. (2017)
Raskin L. - Calculation of throughputs of intermediate centers in three-index transportation problems, Sira O., Karpenko V. (2017)
Kondratenko N. - A method of building type-2 fuzzy logic systems in multidimensional objects identification problems, Snihur O. (2017)
Strelkovskaya I. - Spline-approximation-based restoration for self-similar traffic, Solovskaya I., Severin N., Paskalenko S. (2017)
Demin D. - Synthesis of optimal control of technological processes based on a multialternative parametric description of the final state (2017)
Abstract and References (2017)
Багрій І. Д. - Структурно-термоатмогідролого-геохімічні досліджен-ня території Бобриківської западини, Гордєєва Ю. К., Глонь В. А., Куліш А. П., Стародубець К. М. (2017)
Малицький Д. В. - Моделі сейсмічних джерел, Павлова А. Ю., Грицай О. Д., Асташкіна О. А., Обідіна О. О., Махніцький М. Р., Козловський Е. М. (2017)
Заец Л. Н. - Особенности скоростного строения мантии Австралии по данным сейсмической томографии (2017)
Бурачек В. Г. - Аналіз підходів підвищення розрізнювальності космічних знімків, Зацерковний В. І., Углицьких Є. К. (2017)
Лев Т. Д. - Оценка радиоэкологической критичности территории гидрографических районов Украины, Пристер Б. С., Виноградская В. Д., Тищенко О. Г., Пискун В. Н. (2017)
Пігулевський П. Г. - Дослідження геоелектричними методами інженерно-геологічного стану Південно-Західного Кривбасу. Частина 3. Результати застосування геоелектричних методів при вирішенні інженер-но-геологічних завдань, Свистун В. К., Кирилюк О. С. (2017)
Глоба Р. М. - Застосування геофізичних і дистанційних методів досліджень трас трубопровідних транспортних систем, Зінченко І. М., Глоба Я. М., Данилов О. В. (2017)
XVI Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” (Geoinformatics 2017), 15—18 травня 2017 р. (2017)
Титул, content (2017)
Dykha A. - Determining the characteristics of viscous friction in the sliding supports using the method of pendulum, Aulin V., Makovkin O., Posonskiy S. (2017)
Chigirinsky V. - Development of a dynamic model of transients in mechanical systems using argument-functions, Putnoki A. (2017)
Filimonikhin G. - Methods of balancing of an axisymmetric flexible rotor by passive auto-balancers, Filimonikhina I., Dumenko K., Pirogov V. (2017)
Tereshchenko Yu. - Numerical study of flow in the stage of an axial compressor with different topology of computational grid, Doroshenko E., Lastivka I., Tereshchenko Yu. (2017)
Shevchenko А. - Computer simulation of hydraulic flow in a mixing device with a diaphragm of special design installed in it, Shevchenko T. (2017)
Budashko V. - Formalization of design for physical model of the azimuth thruster with two degrees of freedom by computational fluid dynamics methods (2017)
Goncharov V. - Parameter optimization of the centrifugal juicer with the ball auto-balancer under the impulse change of an unbalance by 3D modeling, Dumenko K., Nevdakha A., Pirogov V. (2017)
Melnik V. - Analytical method of examining the curvilinear motion of a four-wheeled vehicle, Dovzhik M., Tatyanchenko B., Solarov O., Sirenko Yu. (2017)
Abstract and References (2017)
Cherevko G. - Diversification of business directions in the context of sustainable development of rural areas (2016)
Крупа В. - Соціально-демографічні аспекти використання потенціалу сільських територій, Крупа О. (2016)
Біттер О. - Зайнятість як основа підвищення рівня життя сільського населення, Назаркевич М. (2016)
Корчинська О. - Формування державної підтримки розвитку підприємництва у сфері сільського зеленого туризму (2016)
Колач С. - Регулювання інфляційних процесів: теорія і практика, Василина О. (2016)
Гаврилюк І. - Тенденції розвитку скотарства у Львівській області, Сторонський М. (2016)
Домінська О. - Оцінка перспектив розвитку експортупослуг з України, Східницька Г. (2016)
Rysh M. - Orcharding in Poland and Ukraine in the years 2009–2013 (2016)
Садура О. - Перспективи розвитку біржового ф’ючерсного ринку в аграрній сфері економіки, Богач М. (2016)
Янишин Я. - Аналіз ринку туристичних послуг у місті Львові та основні шляхи його розвитку (2016)
Щурик М. - Орендно-земельні відносини як інструмент удосконалення відтворення земельних ресурсів АПК (2016)
Райтер Н. - Оцінка конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств як інструмент ефективного стратегічного управління (2016)
Брух О. - Особливості дорадницької діяльності у Львівській області, Бернацька І., Гошко Т. (2016)
Михалюк Н. - Вплив економічної культури на розвиток організаційних структур і бізнесу, Балаш Л., Гринишин Г., Бінерт О. (2016)
Гавука І. - Прикладна апробація універсального способу реверсії сукупного ефекту, отриманого впродовж життєвого циклу інноваційної продукції (2016)
Пархуць М. - Застосування креативних підходів в управлінні аграрним підприємств, Синюк О. (2016)
Demedyuk L. - Expenses of the agricultural enterprises in the ensuring a reliable accounting process, Shmatkovska T. (2016)
Железняк А. - Управління ресурсами аграрних підприємств на основі оптимізації бізнес-процесів, Іваницький І. (2016)
Петришин Л. - Наукові досягнення студентів-обліковців (2016)
Титул, content (2017)
Bilyk O. - Research into efficiency of using the complex baking improver "Svizhist" in order to prolong freshness of bran crispbreads, Drobot V., Bondarenko Yu., Halikova E. (2017)
Goralchuk A. - Development of a model of steric stabilization of the air-nut semi-finished product structure, Grinchenko O., Gubsky S., Tovma L., Zhuravl’ov S. (2017)
Bilyk O. - Substantiation of the method of protein extraction from sheep and cow whey for producing the cheese "Urda", Slyvka N., Gutyj B., Dronyk H., Sukhorska O. (2017)
Artamonova M. - A study of properties of marshmallow with natural anthocyanin dyes during storage, Piliugina I., Samokhvalova O., Murlykina N., Kravchenko O., Fomina І., Grigorenko А. (2017)
Musiy L. - Research into probiotic properties of cultured butter during storing, Tsisaryk O., Slyvka I., Mykhaylytska O., Gutyj B. (2017)
Ryzhkova T. - Development of a technology with an iodine-containing additive to produce kefir from goat milk, Bondarenko T., Dyukareva G., Biletskaya Y. (2017)
Serdyuk M. - Development of fruit diseases of microbial origin during storage at treatment with antioxidant compositions, Stepanenko D., Priss О., Kopylova T., Gaprindashvili N., Kulik A., Atanasova V., Kashkano М., Kozonova J. (2017)
Deynichenko G. - Modeling of the process of peeling jerusalem artichoke in order to determine parameters for conducting production process, Dmytrevskyi D., Chervonyi V., Udovenko O., Omelchenko O., Melnik O. (2017)
Kotliar Ye. - Development of sanitary-safe poultry paste products with balanced fatty acid and vitamin composition, Topchiy O., Pylypenko L., Pylypenko I., Sevastyanova E. (2017)
Abstract and References (2017)
Гуцаленко Л. В. - Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні, Вахновська О. В. (2017)
Климчук О. В. - Специфіка розвитку галузі рослинництва та особливості формування сировинної бази для виробництва біопалив в Україні (2017)
Фостолович В. А. - Інтегрування еколого-економічного підходу у стратегію розвитку та практику господарювання сільськогосподарських підприємств (2017)
Пронько Л. М. - Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах, Колесник Т. В. (2017)
Прутська Т. Ю. - Сучасний стан та проблеми інфраструктурного забезпечення підприємницької діяльності (2017)
Burennikova N. - Logistic systems: estimation of the force of functioning, Yarmolenko V. (2017)
Янчук Г. В. - Дисперсійний аналіз економічних явищ і процесів із використанням електронних таблиць, Янчук В. І. (2017)
Томчук О. В. - Сучасний стан та шляхи розвитку зовнішньоекономічної діяльності у Вінницькій області, Полеся В. М. (2017)
Панасюк Б. Я. - Кліматичні процеси та їх вплив на економіку (2017)
Чудак Л. А. - Сучасні тенденції та проблеми оподаткування сільськогосподарських підприємств України (2017)
Юрчук Н. П. - Особливості платіжного середовища систем електронної комерції в Україні (2017)
Царук Н. Г. - Операції з аграрними розписками: облікові аспекти (2017)
Глазко Н. Д. - Значення професії аналітика на ринку праці України (2017)
Тематична спрямованість (2017)
Strona pzrednia (2017)
Spis tresci (2017)
Kędzierski P. - The Electrostatic Properties of Plastic Pipes in relation to Ignition Risk – Testing, Assessment and Elimination, Szopa A. (2017)
Szczygieł R. - Ustalanie zagrożenia pożarowego lasu na poligonach wojskowych, Kwiatkowski M., Kołakowski B. (2017)
Sędłak B. - Miejsca krytyczne elementów próbnych przeszklonych ścian osłonowych pod względem izolacyjności ogniowej, Kinowski J., Sulik P. (2017)
Maślak M. - Użyteczność modelu obliczeniowego pojedynczej ramy poprzecznej w szacowaniu odporności ogniowej hali stalowej, Tkaczyk A., Woźniczka P. (2017)
Barański M. - Model ewakuacji wykorzystujący automaty komórkowe, Maciak T. (2017)
Roman Ł. - O wojnie i pokoju – dylematy polemologiczne (2017)
Piotrowski P. - Sprawcy podpalenia – charakterystyka psychologiczna (2017)
Wójcik G. - Stan wiedzy strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej na temat kwalifikowanej pierwszej pomocy, Surowicz D., Kuźnicki M., Myślak M. (2017)
Chomoncik M. - Podstawowe elementy zabezpieczenia medycznego oraz funkcjonowanie Komponentu Medycznego Państwowej Straży Pożarnej podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, Nitecki J., Michalczyk G. (2017)
Brzezińska D. - Wentylacja oddymiająca w garażach – rozwiązania kontrowersyjnych problemów na przykładach projektowych, Ollesz R. (2017)
Kubicki G. - Systemy oddymiania klatek schodowych – zalety i ograniczenia stosowanych rozwiązań technicznych, Kiełbasa T., Wiche J. (2017)
Maślak M. - Wpływ lokalizacji źródła ognia na rozwój pożaru w wielkopowierzchniowym halowym obiekcie handlowym, Woźniczka P. (2017)
Chmiel M. - System wsparcia jednostek ochrony przeciwpożarowej – potrzeby, potencjał, kierunki zmian w zakresie wymagań użytkowych dla pojazdów pożarniczych, Sobór E., Iwańska M. (2017)
Duda A. - Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku zbrojarz-betoniarz w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby na potrzeby budownictwa – studium przypadku, Lenik K. (2017)
Мар’єнко Н. І. - Будова й індивідуальна анатомічна мінливість VI часточки півкуль мозочка людини , Степаненко О. Ю., Лінник А. С. (2016)
Михайлусов Р. М. - Ультраструктура миосимпластов скелетных мышц экспериментальных животных в различные сроки после огнестрельного ранения, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. (2016)
Gaidash I. S. - The state of pro-oxidant and antioxidant systems in patients with shingles, Novitsky A. N. (2016)
Дериенко Т. А. - Стадии артериальной гипертензии и частота назначения отдельных групп кардиологических препаратов у пациентов в течение года наблюдения после имплантации электрокардиостимуляторов, Волков Д. Е., Лопин Д. А., Яблучанский Н. И. (2016)
Костюк І. Ф. - Прогностична роль гемодинамічних порушень правих відділів серця в оцінюванні кардіоваскулярного ризику у пацієнтів з хронічною респіраторною патологією на тлі артеріальної гіпертензії (2016)
Починська М. В. - Класи пульсового артеріального тиску і частота призначення окремих груп медикаментозних препаратів у пацієнтів упродовж року після постійної електрокардіостимуляції, Яблучанський М. І. (2016)
Тимошенко Е. С. - Сравнительная характеристика параметров биологической обратной связи у пациентов с трудноконтролируемой и контролируемой артериальной гипертензией, Яблучанский Н. И. (2016)
Шмуліч О. В. - Біохімічні показники обміну ліпідів у дітей, хворих на основні нозологічні форми атопічної патології (2016)
Дубівська С. С. - Корекція когнітивних змін у післяопераційному періоді у хворих з ургентною хірургічною патологією (2016)
Негодуйко В. В. - Особенности диагностики и удаления немагнитных инородных тел огнестрельного происхождения (2016)
Хижняк А. А. - Логіко-статистичне обґрунтування заходів поліпшення періопераційної корекції окисно-відновного метаболізму у комплексному лікуванні пацієнток з раком грудної залози, Крутько Є. М., Шульга М. В. (2016)
Щербаков А. Ю. - Роль фетального микрохимеризма в развитии осложнений у беременных с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы, Меликова Т. А. (2016)
Гайдаш И. С. - Активность перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы в слёзной жидкости и сыворотке крови больных офтальмогерпесом, Пантелеев П. Г. (2016)
Годованець О. І. - Особливості місцевого гуморального імунітету ротової порожнини дітей, хворих на цукровий діабет, Котельбан А. В., Коваль Г. Д. (2016)
Голубович Л. Л. - Роль судово-медичного експерта у визначенні механізму смертельних і несмертельних ушкоджень, Ольховський В. О., Зубко М. Д., Хижняк В. В., Голубович А. Л., Мухін О. В., Сокол В. К., Пуковецький А. В. (2016)
Ovsiyuk E. M. - Spin-zero Cox's particle with intrinsic structure: general analysis in external electromagnetic and gravitational fields (2015)
McKeon D. G. C. - On determining the running coupling from the effective action (2015)
Атамась Н. О. - Концентраційні залежності властивостей водного розчину хлориду натрію по даних методів молекулярної динаміки та квазіпружного розсіювання нейтронів, Булавін Л. А., Вербинська Г. М., Британ А. В. (2015)
Єфремов О. О. - Механізми модифікації профілів розподілу домішок при мас-спектрометричному аналізі багатошарових наноструктур, Литовченко В. Г., Мельник В. П., Оберемок О. С., Попов В. Г., Романюк Б. М. (2015)
Пагава Т. А. - Влияние ИК подсветки на рассеяние электронов проводимости в облученных протонами с энергией 25 МэВ кристаллах n-Si, Чхартишвили Л. С., Майсурадзе Н. И., Беридзе М. Г., Хочолава Д. З. (2015)
Ступка А. А. - Довгохвильові оптичні коливання у двоxатомних іонних кристалах (2015)
Raichev O. E. - Effective hamiltonian and dynamics of edge states in two-dimensional topological insulators under magnetic fields (2015)
Горшков В. М. - Вирощування каталітично активних наноструктур, Кузьменко В. В. (2015)
Полуектов Ю. М. - Термодинамічна теорія збурень для класичних систем в наближенні самоузгодженого поля (2015)
Grytsay V. I. - Lyapunov indices and the Poincaré mapping in a study of the stability of the Krebs cycle (2015)
Калетнік Г. М. - Організаційно-економічні засади організації біопаливного виробництва у Вінницькій області на базі Уладово-Люлинецької ДСС, Скорук О. П., Браніцький Ю. Ю. (2017)
Материнська О. А. - Стратегічні засади інноваційного розвитку виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами (2017)
Фурман І. В. - Система фінансового регулювання аграрного сектору України: оцінка сучасного стану та активізація функціонування (2017)
Подолянчук О. А. - Діяльність суб’єктів малого підприємництва: нормативно-правовий аспект (2017)
Германюк Н. В. - Особистість та авторитет керівника як важливий чинник ефективності управлінської діяльності (2017)
Підгурський О. І. - Дослідження суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій, Волонтир Л. О. (2017)
Прутська О. О. - Інституційна безпека суб’єктів аграрного ринку, Шпикуляк О. Г. (2017)
Мельничук О. Ф. - Правове регулювання виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні, Мельничук М. О. (2017)
Зубар І. В. - Інституційне забезпечення організації сталого землекористування: світовий досвід та перспективи в Україні (2017)
Петриченко О. А. - Управління технологічним розвитком галузі молочного скотарства (2017)
Борисюк Д. В. - Методика розрахунку економічної ефективності впровадження технічного діагностування тракторів, Зелінський В. Й. (2017)
Недбалюк О. О. - Розвиток галузі тваринництва Вінниччини: тенденції та перспективи, Полеся В. М. (2017)
Тимкова В. А. - Формування сучасної мовно-професійної компетентності економіста-аграрія (2017)
Козяр Н. О. - Стан та тенденції розвитку інвестування аграрної галузі Вінницької області (2017)
Тематична спрямованість (2017)
Косолапов В. М. - Стратегия развития селекции и семеноводства кормовых культур (2010)
Михайлов В. Г. - Успадкування довжини та кількості квіток суцвіття у гібридів сої, Щербина О. З. (2010)
Фалатюк Л. В. - Кореляційні зв’язки між урожайністю і цукристістю запилювачів цукрових буряків (2010)
Алексєєнко Н. В. - Формування епіфітів насіння нуту за дії мікробних препаратів, Мельничук Т. М., Каменєва І. О., Андронов Є. Є. (2010)
Трофимов И. А. - Кормопроизводство в развитии сельского хозяйства России, Трофимова Л. С., Яковлева Е. П. (2010)
Квітко Г. П. - Перспективи вирощування та кормова цінність редьки олійної в правобережному Лісостепу України, Гетман Н. Я., Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. (2010)
Артеменко С. Ф. - Соя – альтернативний попередник кукурудзі на силос під озиму пшеницю (2010)
Камінський В. Ф. - Формування продуктивності сої залежно від агротехнічних заходів в умовах північного Лісостепу України, Мосьондз Н. П. (2010)
Оничко В. І. - Вплив сортових особливостей та агротехнічних заходів на врожайність зерна кормових бобів в умовах північно-східного Лісостепу України (2010)
Голодна А. В. - Період вегетації та продуктивність люпину кормового залежно від строку сівби та гідротермічних умов у західному Поліссі, Ничипорук В. В. (2010)
Петриченко В. Ф. - Вплив способу сівби та густоти рослин на індивідуальну продуктивність рослин квасолі звичайної, Мовчан К. І. (2010)
Пойша Л. А. - Оценка продуктивности и качества озимой пшеницы (triticum aestivum l.) и озимой тритикале (triticosecale wittm), Адамович А. М. (2010)
Комлаева Л. И. - Урожай семян и содержание масла в Латвийских сортах льна (linum usitatissimum l.), Адамович А. М., Пойша Л. А. (2010)
Материнський П. В. - Агротехнічне значення зернобобових культур у короткоротаційних сівозмінах (2010)
Петриченко В. Ф. - Особливості захисту посівів сої від бур'янів при вирощуванні її за no-till технологією, Борона В. П., Задорожний В. С., Колісник С. І. (2010)
Задорожний В. С. - Контроль бур’янів у посівах кукурудзи на зерно, Мовчан І. В. (2010)
Корнійчук О. В. - Золотиста картопляна нематода та заходи боротьби з нею, Неїлик М. М., Наконечна Л. В., Беценко А. П. (2010)
Окрушко С. Є. - Вивчення впливу гербіцидів на забур’яненість та урожайність соняшнику (2010)
Солоненко В. І. - Інвазія гринделії розчепіреної (Grindelia squarrosa (Pursh) Dun.) у Вінницькій області (2010)
Гаврилюк М. М. - Стан і основні напрями досліджень з луківництва в Україні, Петриченко В. Ф., Кургак В. Г. (2010)
Бирюкович А. Л. - Основные направления развития лугового кормопроизводства Беларуси, Мееровский А. С., Пастушок Р. Т. (2010)
Кулаковская Т. - Основные направления исследований и экологические аспекты развития лугопастбищного хозяйства в Европе, Кургак В., Адамович А. (2010)
Воробель М. - Кормовиробництво в Словаччині та Україні: адаптивний підхід - від інтенсифікації до екологізації, Векленко Ю. (2010)
Adamovich A. - Productivity and photosynthesis characteristics of Festulolium and Lolium boucheanum sward, Gutmane I. (2010)
Гусєв М. Г. - Агротехнологічні заходи підвищення продуктивності кормових агроценозів на зрошуваних землях південного регіону України, Войташенко Д. П. (2010)
Желтова А. Г. - Вплив глобального потепління на формування високопродуктивних агроценозів у південному Степу, Гальченко Н. М. (2010)
Моспан Г. М. - Ефективне використання сіяних бобово-злакових трав, як важливий засіб поповнення ресурсів кормового білка в годівлі тварин, Чепур С. С. (2010)
Жуков В. П. - Особливості силосування бобових і злакових трав з консервантом "Глаукосил", Кулик М. Ф., Костецька Ю. В. (2010)
Гуцол А. В. - Використання міновіту при виробництві свинини, Гуцол Н. В., Корнійчук О. І., Польгуль Л. Р., Дележа А. В. (2010)
Коваль С. С. - Інноваційні технології виробництва молока у Вінницькій області, Мандрик М. О., Бігас О. В. (2010)
Опанасенко І. П. - Порівняльна ефективність використання макухи ріпаку, екструдованої вики та гороху при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби, Заєць А. П., Опанасенко Г. В., Панько В. В. (2010)
Азуркін В. О. - Особливості вологовіддачі зерна гібридами кукурудзи залежно від норм азотних добрив, Дідур І. М. (2010)
Аннотации (2010)
Resume (2010)
Геселев О. В. - Автономність права як проблема розуміння соціального статусу правових норм (2017)
Купрій В. М. - Інтерпретація поняття "юридичний процес" у сучасній правовій доктрині (2017)
Француз І. Г. - Трансформація органів примусового виконання судових рішень в Україні за радянської правової системи (2017)
Агєєв О. Д. - Сучасні моделі інституту омбудсмана: перспективний досвід для створення української моделі омбудсмана з питань міграції (2017)
Єпіфанов О. В. - Проблеми удосконалення нормативно-правового регулювання охорони культурної спадщини у контексті конституційної модернізації (2017)
Медвідь А. Б. - Зародження та розвиток інституту консультативних висновків у межах повноважень Європейського суду з прав людини (2017)
Миколенко В. А. - Інтернаціоналізація конституційного права як чинник впливу на процес модернізації правоохоронних органів (2017)
Неселевська А. А. - Нормативно-правове регулювання реєстрації та розгляду альтернативних законопроектів Верховною Радою України (2017)
Бєлова Ю. Д. - Право на мобільність як новий стандарт захисту персональних даних в ЄС (2017)
Самбор М. А. - Погляди на концепції реформування адміністративно-деліктного законодавства України (2017)
Ігнатенко І. В. - До питання про екологічну складову при здійсненні благоустрою населених пунктів (2017)
Салміна Я. О. - Аналіз стану систематизаційного процесу екологічного законодавства України: минуле і майбутнє (2017)
Мандриченко Ю. О. - Наукові погляди на проблемні питання гарантування діяльності органів фінансового контролю у фінансовому праві (2017)
Богатирьов А. І. - Кримінологічне дослідження особи злочинця, який вчинив злочин у період умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у вигляді позбавлення волі (2017)
Харковець Ю. М. - Окремі проблеми ефективного використання інституту судових рішень у кримінальному процесі України (2017)
Островська Б. В. - 20-річний ювілей Конвенції Ов’єдо: досягнення і перспективи (2017)
Савчук С. С. - Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності: поняття та предмет регулювання (2017)
Селезень П. О. - Договори про попереднє узгодження ціноутворення у контексті кампанії з протидії розмиванню бази оподаткування та переміщення прибутків (2017)
Фалалєєва Л. Г. - Копенгагенські критерії як чинники розбудови європейської інтеграції (2017)
Gryshova I. Yu. - The asymmetry of the resource configuration and its destructive impact on the capitalization of agribusiness, Shestakovska T. L. (2017)
Cheran Ye. M. - The efficiency of the institutional assurance of the agricultural business economic capacity development (2017)
Шабельник Л. Ю. - Напрями трансформації технічного регулювання продукції в контексті імплементації положень економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2017)
Ігнатенко О. П. - Удосконалення правого регулювання сфери біоенергетики України (2017)
Криштоф Н. С. - Трансформації міжбюджетних взаємовідносин у контексті децентралізації (2017)
Куспляк Г. І. - Специфіка використання коштів за програмами капітального будівництва у середовищі складових функціональних механізмів (2017)
Мануілова К. В. - Соціально-економічне значення децентралізації публічної влади (2017)
Митяй О. В. - Державне регулювання розвитку агроформувань в Україні (2017)
Ратинська І. С. - Розвиток стратегічного аудиту в системі управління акціонерними товариствами державного сектору економіки України (2017)
Шевченко А. В. - Основні характеристики моделей та систем державного управління європейських країн – членів ЄС (2017)
Дахно І. І. - Рецензія на монографію Б. В. Літовченка "Гуманізація менеджменту у глобальному середовищі" (2017)
Ладиченко В. В. - Рецензія на монографію І. А. Куровської "Доктрина верховенства права як віддзеркалення сучасної практики міжнародних відносин України" (2017)
Донченко О. - Феномен психічної інфляції як кризовий механізм політики (2008)
Мацієвський Ю. - Деякі аспекти вивчення феномена кризи у політичних дослідженнях (2008)
Шайгородський Ю. - Політика як міф і наукова діяльність (2008)
Висоцький О. - Віртуальність як провідна форма легітимаційної політики в добу постмодерну (2008)
Ткаченко В. - Суд над Кліо: "переформатування" історичної пам’яті (2008)
Кукуруз О. - Парламентська більшість та опозиція в Сеймі республіки Польща (2008)
Соколов В. - Туркменістан: шлях до нейтралітету, Бахтиєв Р. (2008)
Скворцов В. - Цивільно-військові відносини і тенденції світового політичного процесу (2008)
Корнієвський О. - Професійні спілки в умовах соціальних трансформацій (2008)
Плакіда Р. - Можливості місцевих молодіжних організацій у вирішенні проблем молоді (2008)
Гордилова О. - Волонтерство і громадянське суспільство в Росії (2008)
Зоткін А. - Основний Закон України та соціальні основи українського суспільства (2008)
Михайлич О. - Мовна та регіональна ідентичності як чинники диференціації українського суспільства (2008)
Демішева І. - Метафори у дискурсі Віктора Ющенка (2008)
Вілкова О. - Сучасні моделі гендерної політики: сутність та особливості впровадження (2008)
Пелагеша Н. - Студентська та викладацька мобільність у Західній Європі (2008)
Горбатенко В. - Метод "Делфі" та специфіка його застосування у прогнозних розробках, Петренко І. (2008)
Сучасні проблеми політичного менеджменту (2008)
Книжкова полиця (2008)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих в журналі "Політичний менеджмент" 2008 року (2008)
Вийшов у світ №6 (32) журналу "Соціальна психологія" (2008)
Strona pzrednia (2016)
Spis tresci (2016)
Gawlik-Kobylińska M. - Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie Uniwersytetu Harvarda. Transfer doświadczeń dla kreowania bezpieczeństwa (2016)
Prońko J. - Znaczenie cech menedżera projektu i członków zespołu projektowego, Wojtasiak B. (2016)
Mazur R. - Wybuchy zbiorników z gazami technicznymi – realne zagrożenie czy przejaskrawiony strach?, Porowski R., Klapsa W. (2016)
Gwóźdź M. - Odbudowa stalowych hal przemysłowych uszkodzonych w przebytym pożarze, Woźniczka P., Tkaczyk A. (2016)
Porowski R. - Wpływ rodzaju drewna na czas działania liniowych czujek dymu, Janik N., Wdowiak T., Wnęk W. (2016)
Пашковский П. С. - Единый подход к решению задач теплогазообменапри пожарах на различных объектах, Греков С. П., Зинченко И. Н. (2016)
Греков С. П. - Универсальный комплексный показатель эндогенной пожароопасности, Пашковский П. С., Всякий А. А. (2016)
Maślak M. - Programowanie liniowe jako technika obliczeniowa użyteczna w szacowaniu odporności ogniowej stalowej ramowej konstrukcji nośnej, Tkaczyk A. (2016)
Maślak M. - Miarodajna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej – wartość nominalna z pojedynczej inwentaryzacji czy raczej statystycznie uzasadniona wartość charakterystyczna (2016)
Чумаченко С. Н. - Методика создания математической модели энергетической составляющей химико-физических процессов, которые происходят в древесине при ее нагревании до начала фазы пламенного горения, Жартовский С. В., Титенко А. Н. (2016)
Баланюк В. М. - Особенности флегматизировання гептановоздушной среды бинарной смесью аэрозоля с азотом (2016)
Piotrowska B. - Building Materials Radioactivity in Poland, Fujak M., Isajenko K., Krawczyńska S. (2016)
Borysewicz J. - Wymagania, metody badań i kryteria oceny właściwości sygnalizatorów optycznych (VAD). Metoda pomiaru rozsyłu światła, Stępień P., Chołuj Ł. (2016)
Schmidt-Polończyk N. - Analiza wpływu gęstości rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych na bezpieczeństwo ludzi podczas pożar w tunelach drogowych z systemem wentylacji wzdłużnej (2016)
Prykarpatsky A. K. - On the classical Maxwell–Lorentz electrodynamics, the electron inertia problem, and the Feynman proper time paradigm, Bogolubov N. N. (2016)
Микитенко Н. О. - Радіаційно-стимульоване формування "важких кластерів" в бінарних кристалах (2016)
П’ятницький Д. В. - Утворення комплексів молекул пероксиду водню з ДНК, Здоревський О. О., Перепелиця С. М., Волков С. Н. (2016)
Колодницька Р. В. - Мультифрактальний аналіз відбитків крапель розпиленого дизельного палива різного хімічного складу, Крижанівський В. Б., Москвін П. П. (2016)
Манілов А. І. - Проблеми застосування поруватого кремнію для хімічного та фотокаталітичного виробництва водню (2016)
Виниченко В. А. - Оптичні та електрофізичні властивості гетероструктури 95% In2O3 + 5% SnO2/ns-Si, Бученко В. В., Голобородько Н. С., Лендел В. В., Лушкін О. Є., Телега В. М. (2016)
Находкін М. Г. - Фотоелeктронна емісія катода Si–Gd–O, Федорченко М. І. (2016)
Бутенко Д. В. - Вплив магнітної складової поля на розсіяння електромагнітної хвилі металевим наноеліпсоїдом, Томчук П. М. (2016)
Харченко Д. О. - Самоорганізація вакансійного ансамблю при спінодальному розпаді бінарних систем, підданих сталій дії радіаційного опромінення, Харченко В. О., Баштова А. І. (2016)
Стрільчук Л. М. - Ексцентрична гіпертрофія лівого шлуночка з дилатацією його порожнини та без неї: відмінності клінічних, лабораторних та інструментальних показників (2017)
Філіпюк А. Л. - Оцінка інтегральних показників ендогенної інтоксикації в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та їх зв’язки із системою гемостазу, Радченко О. М. (2017)
Головач И. Ю. - Механизмы развития и ведение пациентов с феноменом Рейно и дигитальными изъязвлениями при системной склеродермии, Чипко Т. М., Корбут Н. Н. (2017)
Власенко М. В. - Кортикоандростерома: розгорнута клінічна картина (випадок із практики), Ніжинська-Астапенко З. П., Долженко А. О. (2017)
Скрипник Н. В. - Динаміка захворюваності й поширеності вузлових утворень щитоподібної залози за десятирічний період (2006-2016 рр.) в Україні та на Прикарпаттi, Марусин О. В. (2017)
Марушко Ю. В. - Властивості екстрактів артишоку, куркуми, розторопші та їх використання в гастроентерологічній практиці, Асонов А. О. (2017)
Крамарьов С. О. - Додаткові можливості симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій у дітей (2017)
Андрух В. С. - Геморагічна лихоманка Ебола й діти: що потрібно знати про це педіатру або сімейному лікарю, Андрух В. Н., Слободян М. В. (2017)
Радченко О. М. - Роль серомукоїдів у патогенезі внутрішньої патології та діагностичне значення їх визначення, Стрільчук Л. М. (2017)
Макаренко Т. М. - Співвідношення біохімічних показників крові в медичній практиці: клініко-діагностичне значення, Радченко О. М. (2017)
Про геронтологію та академіка В.В. Фролькіса (2017)
Фролькіс В. В. - Механізми старіння й продовження життя (2017)
Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства (2017)
Щодо створення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я із достатнім рівнем самостійності (2017)
Упровадження міжнародних клінічних протоколів: нова якість медицини (2017)
Свінціцький І. А. - Багатогранний талант професора Олександра Андрійовича Киселя (2017)
Вітаємо (2017)
Медичні події (2017)
Вагнер І. В. - Вміст рухомих форм бору у техногенно-порушених ґрунтах Нікопольського марганцеворудного басейну, Чорна В. І. (2017)
Романчук Л. Д. - Динаміка агрохімічних показників рекультивованого ґрунту в агроценозах енергетичної верби, Борисюк Л. Б. (2017)
Веремеєнко С. І. - Перспективи використання торфу для відтворення родючості ґрунтів, Стріха В. А., Озерчук А. M. (2017)
Заблоцька О. С. - Порівняння дії високих концентрацій деяких важких металів на пшеницю озиму в умовах водної культури, Опанащук Н. М. (2017)
Валерко Р. А. - Оцінка рівня техногенного навантаження Житомирської області, Герасимчук Л. О. (2017)
Гамаюнова В. В. - Урожайність і якість насіння ріпаку озимого залежно від обробітку ґрунту, строку та способу сівби в умовах Лісостепу України, Гаро І. М. (2017)
Дідора В. Г. - Технологічні показники якості сої залежно від інокуляції та удобрення в умовах Українського Полісся, Деребон І. Ю., Саврасих Л. Д. (2017)
Кирилюк В. П. - Урожайність пшениці озимої залежно від систем основного обробітку грунту та удобрення (2017)
Ткачук В. П. - Забур’яненість та продуктивність агрофітоценозу пшениці озимої залежно від строків сівби і норм висіву, Сторожук В. В., Тимощук Т. М. (2017)
Бакалова А. В. - Ентомофаги в системі управління шкідливістю фітофагів на полину естрагоновому, Іващенко І. В. (2017)
В’юнцов С. М. - Агроекологічне обґрунтування продуктивності льону-довгунця залежно від застосування стимулятора росту Альбіт (2017)
Кононенко Л. М. - Продуктивність посівів льону олійного за різних норм висіву насіння в умовах південної частини Правобережного Лісостепу (2017)
Троценко В. І. - Якість зерна вівса залежно від елементів технології вирощування в умовах північно-східного Лісостепу Україниї, Ільченко В. О. (2017)
Гнатюк О. М. - Особливості розповсюдження омели білої (Viscum album L.) в придорожних лісосмугах Лісостепу та Полісся України, Кавун Е. М. (2017)
Нейко І. С. - Адаптивна здатність та особливості утворення репродуктивних органів сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) фінського походження на клоновій плантації в умовах Вінниччини, Юрків З. М. (2017)
Євстаф’єва В. О. - Вивчення дезінвазійних властивостей засобів дезінфекції щодо яєць гельмінтів курей роду Capillaria, Натягла І. В. (2017)
Грушанська Н. Г. - Вміст важких металів у крові корів північно-східної біогеохімічної зони за різних технологій утримання, Костенко В. М., Обруч М. М., Цвіліховський М. І. (2017)
Довгій Ю. Ю. - Вплив кормового концентрату "Живина" на молочну продуктивність та гематологічні показники корів, Фещенко Д. В., Довгій М. Ю., Іванов В. Ю., Боднарчук О. В., Коваленко О. В. (2017)
Плис В. М. - Патогістологічні зміни при пастерельозно-аскаридіозному мікст-захворюванні птиці за гострого та хронічного перебігу (2017)
Шинкарук О. Ю. - Вплив мийного засобу "ензимний" на мікробні біоплівки enterococcus faecalis ta escherichia coli, Кухтин М. Д. (2017)
Boiko A. I. - Determination of readiness function of nozzle for operation, Savchenko V. M., Krot V. V. (2017)
Алієв Е. Б. - Результати чисельного моделювання механіко-технологічного процесу переміщення насіннєвого матеріалу олійних культур під дією повітряного потоку (2017)
Бойко А. І. - Деякі економічні аспекти забезпечення надійності техніки (2017)
Бродський Ю. Б. - Аналіз фазових траєкторій при моделюванні динаміки розвитку екосистеми "хижак-жертва", Маєвський О. В., Васько С. М. (2017)
Голуб Г. А. - Оптимізація величини кутової швидкості змішувачів барабанного типу, Ачкевич О. М. (2017)
Довжик М. Я. - Універсальні рівняння траєкторії криволінійного руху чотирьохколісної машини, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О., Сіренко Ю. В. (2017)
Євчук Я. В. - Застосування нетрадиційної сировини в технології хліба (2017)
Ємець Б. В. - Визначення максимальної швидкості руху автомобілів сільськогосподарського призначення на генераторному газу (2017)
Кухарець С. М. - Оцінка потенціалу сировини рослинного походження для теплових потреб у Житомирській області, Ярош Я. Д., Ярош С. В. (2017)
Кухарець С. М. - Напружений стан грунту і процеси структуроутворення при обробітку дисковими робочими органами, Забродський П. М. (2017)
Лось Л. В. - Етнодизайн енергетичних комплексів, які працюють на біопаливі, Цивенкова Н. М., Голубенко А. А., Терещук М. Б. (2017)
Мельник О. Л. - Вплив високодисперсних вуглецевих наповнювачів на теплові властивості композиційних систем "кераміка-вуглець", Ярош Я. Д., Сєров В. В., Отаманський В. В. (2017)
Налобіна О. О. - Комбінаторно-морфологічний синтез жатки для збирання соняшнику, Васильчук Н. В. (2017)
Налобіна О. О. - Дослідження взаємодії валика модернізованого підкопуючого робочого органу картоплезбиральної машини з бульбою, Шимко А. В. (2017)
Савченко Л. Г. - Аналіз системи цивільного захисту в АПК України, Кухарець С. М., Савченко В. М. (2017)
Соколовський О. Ф. - Eнергозберігаюче керування освітлювальною установкою, Соколовська Л. М. (2017)
Турченюк В. О. - Системна оптимізація режимних, технологічних та конструктивних параметрів рисових зрошувальних систем на еколого-економічних засадах, Фроленкова Н. А., Рокочинський А. М. (2017)
Грудовий Р. С. - Обгрунтування установки для дослідження гвинтових конвеєрів з обертовим кожухом (2017)
Карабиньош С. С. - Дослідження стану поверхні та структури поверхневих шарів металу зношених сепаруючих решіт у процесі експлуатації, Федченко З. А. (2017)
Басаргін В. А. - Економічна оцінка використання в раціонах молодняку німецької вівчарки м’ясних субпродуктів, Лавринюк О. О., Мамченко В. Ю. (2017)
Алєксєєва Є. О. - Вплив мелофаг на гематологічні показники інвазованих овець (2017)
Ковальчук Р. В. - Результати експериментальних досліджень деформації зламу стебел конопель (2017)
Лихочвор А. М. - Продуктивність та економічна ефективність рижію ярого залежно від норм добрив в умовах Західного Лісостепу (2017)
Мельничук О. П. - Продуктивність та обмінні процеси в організмі бугайців за згодовування різних доз тритикале (2017)
Романчук A. C. - Середньодобове надходження й виділення неестерифікованих жирних кислот та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу (2017)
Цьова Ю. А. - Оцінка впливу способів механічного обробітку за показниками структури урожайності кукурудзи (2017)
Анотації (2017)
Вимоги (2017)
Саврасов А. М. - Ізомерні відношення перерізів в ядрах 93,95Tc та 95Nb (2016)
Демеш Ш. Ш. - Потенціальне розсіювання електрона молекулами фосфору P2 та P3, Келемен В. І., Ремета Є. Ю. (2016)
Бугайчук С. А. - Мультиплікація та комутація лазерних пучків при крос-кореляційній взаємодії періодичних полів, Гнатовський В. О., Негрійко А. М., Прядко І. І. (2016)
Романенко В. І. - Оптична пастка для атомів на основі зустрічних біхроматичних світлових хвиль, Романенко А. В., Яценко Л. П. (2016)
Попович В. І. - Вплив тиску аргону в камері осадження на властивості легованих алюмінієм плівок ZnO, вирощених методом пошарового осадження при магнетронному розпиленні, Євтушенко А. І., Литвин О. С., Романюк В. Р., Ткач В. М., Батурин В. А., Карпенко О. Є., Дранчук М. В., Клочков Л. О., Душейко М. Г., Карпина В. А., Лашкарьов Г. В. (2016)
Los V. F. - An exact solution of the time-dependent Schrödinger equation with a rectangular potential for real and imaginary times, Los M. V. (2016)
Ovcherenko S. S. - Comment on perihelion advance due to cosmological constant, Silagadze Z. K. (2016)
Роде Г. Г. - Перенос похибок та середніх вимірів фізичної величини для елементарних функцій cos(x) та arccos(x) (2016)
Bar’yakhtar V. G. - Problems of nuclear power engineering: history and present, Bar’yakhtar I. V., Bykovskii Ya. T. (2016)
Нікітюк О. М. - Особливості виконавчого напису нотаріуса як способу охорони права спільної власності подружжя (2016)
Studzinska J. - Notarial and judicial succession certificate, taking into account the jurisprudence on this subject (2016)
Фурса С. Я. - Ипотека в деятельности нотариусов Украины: проблеми законодательного регулирования и практики (2016)
Фурса Є. І - Заповіти самогубців - привід для дискусії, Фурса Є. Є. (2016)
Гаро Г. О. - Специфіка розгляду спорів, що виникають з правовідносин патронату (2016)
Ziemianin К. - Polish model of the electronic protocol (2016)
Кухарєв О. Є. - Процесуальні аспекти визнання спадщини відумерлою (2016)
Сеник С. В. - Окрема ухвала як одна з форм судового акта в цивільному процесі (2016)
Улетова Г. Д. - Необходимость дальнейшего реформирования гражданского судопроизводства: сквозь призму научных взглядов профессора Е. В. Васьковского на актуальные проблемы российского гражданского процесса (2016)
Flaga-Gieruszyhska К. A. - Informatization in civil proceedings in Poland (2016)
Чурпіта Г. В. - Встановлення судом факту батьківства (материнства) (2016)
Мальський М. М. - Про проект глобального кодексу виконавчого провадження та його роль у транснаціональному виконавчому процесі (2016)
Щербак С. В. - Примирення сторін у виконавчому процесі та посередництво: спірні питання (2016)
Сергієнко Н. А. - Проценти та пеня: деякі питання правової природи, проблематика диференціації та стягнення (2016)
Беспалов О. О. Рабовська С. Я. - Оплата вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника публічної служби на підставі судового рішення (2016)
Горбань Н. С. - Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю (2016)
Слива Л. В. - Консультативна діяльність адвоката як особливий вид адвокатської діяльності (2016)
Шрамова О. С. - Нотаріальні провадження за участю дитини, що знаходиться на пренатальній стадії розвитку (2016)
Содержание (2017)
Пазынин В. Л. - Эффект запирания изгиба волновода вблизи критической частоты второй моды (2017)
Ивженко Л. И. - Дефектные моды в анизотропном проволочном метаматериале микроволнового диапазона, Юдина Д. И., Тарапов С. И. (2017)
Сугак В. Г. - Использование энтропии фазовой структуры радиолокационных сигналов для обнаружения движения объектов за листвой кустарников и деревьев (2017)
Мыценко И. М. - Бистатическая радиолокационная система с использованием радиосигналов геостационарных искусственных спутников Земли, Халамейда Д. Д. (2017)
Галюк Ю. П. - Смещение антиподного максимума электрического поля в резонаторе Земля–ионосфера за счет неоднородности день–ночь, Николаенко А. П., Хайакава М. (2017)
Глазунов А. С. - Особенности моделирования морского волнения для радиофизических задач, Гутник В. Г., Логвинов М. Ю., Логвинов Ю. Ф. (2017)
Холод П. В. - Электрически большая рамочная антенна для приема сверхширокополосных импульсных полей, Варяница-Рощупкина Л. А., Огурцова Т. Н. (2017)
Веселовская А. Б. - Восстановление вертикального профиля облаков с помощью активно-пассивного зондирования, Кабанов В. А., Линкова А. М., Одновол А. В., Ткачева Т. А., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. (2017)
Белецкий Н. Н. - Безотражательное прохождение электромагнитных волн при нормальном падении на симметричную трехслойную структуру, содержащую слой с отрицательной диэлектрической проницаемостью, Борисенко С. А. (2017)
Кириченко Ю. В. - Излучение плоского плазменного слоя с малым изгибом, Карлов В. Д., Кийко А. С. (2017)
Кокодий Н. Г. - Гибкие защитные экраны для СВЧ-диапазона на основе тонких проводящих волокон, Натарова А. О., Тиманюк В. А., Приз И. А. (2017)
Булавін Л. А. - Аномальне послаблення ультразвуку поблизу критичної точки розшарування розчину н-пентанол–нітрометан, Білоус О. І., Свечнікова О. С. (2016)
Оліх Я. М. - Особливості протікання струму при ультразвуковому навантаженні в сильно компенсованих низькоомних кристалах CdTe:Cl, Тимочко М. Д. (2016)
Achenefe Y. - Electron scattering in graphene by remote nanomagnets, Senbeta T., Mal'nev V. N. (2016)
Humenyuk Y. A. - Thermodynamic quantities of a low-density Gas in the weakly nonequilibrium heat-conduction steady state (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського