Сіманенков А. Л. - Аналіз основних параметрів роботи суднового двигуна внутрішнього згоряння, Рожков С. О. (2015)
Фролов В. Ф. - Определение массы обломков космического мусора (2015)
Al-Janabi Aqeel Bahr Tarkhan - Efficiency test for gradient operator and Laplacian operator in Kalman filter's tv tracking via chi-square test, Shuvalova L. A. (2015)
Барабаш О. В. - Аналіз вимог до зв’язності структур первинних телекомунікаційних мереж, Зоценко В. С. (2015)
Баранник В. В. - Концептуальный базис эффективного синтаксического представления слотов Р-кадров в градиентном пространстве локально-структурных ограничений, Шульгин С. С. (2015)
Варфоломеєва О. Г. - Дослідження завадостійкості і методів оптимального прийому сигналів в мережах LTE, Чумак О. І., Довженко Н. М., Литка Є. В. (2015)
Довженко Т. П. - Исследование сети TCP/IP с применением программного каркаса ERLANG/OTP (2015)
Дорожинский В. В. - Регулярная обработка событий в управлении телекоммуникационными сетями, Жолткевич Г. Н. (2015)
Еремина Н. С. - Обобщенная модель изображений поверхности визирования для представления в базах данных, Самсонов Ю. В., Сотников А. М. (2015)
Zhebka V. V. - Telecommunications network optimization taking into account factors affecting its quality indicators (2015)
Захарченко Р. В. - Аналіз режимів сушки на основі математичної моделі (2015)
Лимаренко В. В. - Проблемы оптимизации технологического процесса механообработки металлов (2015)
Лысенко Д. Э. - Формальное представление планов развития промышленных предприятий (2015)
Машков О. А. - Оптимізація роботи чергового метеоролога із використанням автоматизованого робочого місця синоптика, Мусін Р. Р., Пилипович Г. Г. (2015)
Мелешко Є. В. - Дослідження властивостей інформації та методів її поширення з точки зору інформаційної безпеки в соціальних мережах, Константинова Л. В., Улічев О. С. (2015)
Невлюдов И. Ш. - Разработка программного модуля для автоматизированного проектирования технологического процесса микроэлектромеханических акселерометров, Евсеев В. В., Бортникова В. О. (2015)
Нікіфоров І. А. - Методика рішення задачі призначення вогневих засобів зі складу тактичної групи ЗРВ змішаного складу (2015)
Онищенко В. В. - Управління інформаційною системою з завадами імпульсного типу (2015)
Пальоний А. С. - Розробка методу і моделей оцінки діяльності авіадиспетчерів (2015)
Полонський Ю. І. - Формалізація процесу адаптивного управління інформаційними моделями повітряної обстановки, Борозенець І. О., Шило С. Г. (2015)
Прокопенко Є. В. - Інтелектуальні системи управління військовими формуваннями, Мул Д. А., Войцехівський О. Л. (2015)
Прохоров А. В. - Модель представления онтологических знаний с учетом неопределенностей и противоречий (2015)
Сакало С. М. - Стратегічне планування роботи хмарного сервісу для управління бізнес процесами в університеті (2015)
Семенов С. Г. - Вдосконалення методу мінімізації булевих функцій за умови інформаційної надлишковості, Миронець І. В. (2015)
Трищ Г. М. - Квалиметрический подход к оцениванию качества процессов университета, Ким Н. И., Денисенко А. Н. (2015)
Чалая О. В. - Структуризация знание-емких бизнес-процессов (2015)
Шостак О. І. - Кваліметричне оцінювання ефективності процесів управління людськими ресурсами на підприємствах авіаційного профілю (2015)
Щебланін Ю. М. - Аналіз системи технічного захисту інформації в державі та перспектив її розвитку (2015)
Козловский В. В. - Математическая модель распределённых магистралей передачи информации, Чирва Д. П. (2015)
Аль-Тамімі Рахім Касім Насер - Удосконалення методики побудови екологічних карт антропогенного впливу на основі багатоспектральних знімків, Ламі Діа Джухі Хуссейн (2015)
Левченко Л. О. - Моделювання шумового навантаження, утворюваного повітряними суднами (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (8 лютого 2017 р.) (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (22 лютого 2017 р.) (2017)
Носовський А. В. - Про стан та перспективи науково-технічного супроводу діяльності з перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 лютого 2017 р.) (2017)
Чабай В. П. - Сучасні дослідження раннього періоду розвитку людства на теренах Східної Європи (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 лютого 2017 р.) (2017)
Ємець І. М. - "Довголіття-Кардіо": інноваційний досвід імплантації клапанів серця (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 лютого 2017 р.) (2017)
Кіктенко В. О. - Геоекономічне зростання Китаю у сучасному світі (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 лютого 2017 р.) (2017)
Зайцев Ю. П. - Створення "дерева нових знань" у галузі біології та екології моря (2017)
Хиля В. П. - Федір Семенович Бабичев — людина, вчений, педагог (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Ф.С. Бабичева) (2017)
Горбулін В. П. - Генеральний конструктор ракетно-космічної техніки України (до 80-річчя від дня народження академіка НАН України С.М. Конюхова), Шевцов А. І. (2017)
Віленський Ю. Г. - Учений-мікробіолог світового рівня (до 75-річчя академіка НАН України і НАМН України В.П. Широбокова), Яворовський О. П. (2017)
80-річчя академіка НАН України В.Н. Редька (2017)
75-річчя академіка НАН України Ю.М. Солоніна (2017)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Л. П. Хорошуна (2017)
75-річчя члена-кореспондента НАН України О. Ю. Митропольського (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Ф. Снєжкіна (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Рєзцова (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Уварова (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Ф. Венгера (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. М. Сулими (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Швартау (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. В. Малюкіна (2017)
Албул A. С. - Алгоритм выбора модели орбитального построения многоспутниковых низкоорбитальных систем высокоскоростной передачи данных (2015)
Дмитриев О. Н. - Анализ особенностей математического моделирования процессов организации движения беспилотных летательных аппаратов (2015)
Perekrestov D. V. - Reliability as the main indicator of quality of navigation systems (2015)
Андреєва Н. О. - Вплив стану поверхні на кінетику кремнієвих фотодіодів, Зінгаєва О. І., Зуєв В. О., Муравйов В. М. (2015)
Баранник В. В. - Метод создания информативного синтаксического представления статистических видеоинформационных ресурсов на основе двухбазисного биадического кодирования, Рябуха Ю. Н. (2015)
Бем О. Т. - Оптимальний лінійний байєсовий класифікатор в задачах діагностики композитних матеріалів, Єременко В. С. (2015)
Бондарчук С. В. - Значення системи професійної підготовки пілотів у забезпеченні безпеки польотів (2015)
Бороздін М. К. - Енергія поверхневих хвиль збуджених елементарними випромінювачами в середовищах з плоскими гранями розподілу (2015)
Волосюк В. К. - Математическая формализация основных понятий и определений для решения задач пространственно-временной обработки сверхширокополосных сигналов, Павликов В. В., Тимощук Е. Н. (2015)
Заїка В. Ф. - Методика обробки діагностичної інформації в системах інтелектуального відеоконтролю прикордонних пунктів пропуску, Бодров С. В., Мусієнко А. П. (2015)
Лєві Л. І. - Моделювання процесу роботи іонновітрового ультрафіолетового озонатора-знезаражувача повітря, Петровський О. М. (2015)
Пузырёв А. Л. - Комплексный анализ влияния внешних условий эксплуатации на техническое состояние учебно-тренировочного самолета учебно-тренировочного самолета на примере Cessna 172S NavІІІ, Мунштуков И. В., Лефтор В. В. (2015)
Семенов С. Г. - Декомпозиція булевих функцій як перспективний напрям мінімізації в функціонально перенасиченому базисі, Панаско О. М., Тихоненко А. М. (2015)
Шевяков Ю. І. - Метод розв’язання задачі планування роботи спеціалізованих метрологічних груп в умовах достатньої кількості фінансових і часових ресурсів (2015)
Шефер О. В. - Діагностування електродвигунів складних електромеханічних систем, Галай В. М., Крицький В. В. (2015)
Шульга О. В. - Моделювання структури двигуна постійного струму та дослідження його характеристик у замкненій системі управління рухом транспортними засобами, Нелюба Д. М., Сокіріна В. О. (2015)
Бойко Д. А. - Разработка метода многокритериальной оценки качества визуализации маммограмм (2015)
Жураковський Б. Ю. - Порівняльний аналіз формування та застосування двомірних штрих-кодів для передачі даних, Довженко Н. М. (2015)
Картавих В. Ю. - Методика визначення опорної матриці моніторингу домену управління інформаційної мережі спеціального призначення (2015)
Комарова Л. О. - Дослідження системи управління інформаційно-комунікаційними мережами у кризових ситуаціях на базі одно канальної системи масового обслуговування (2015)
Куклов В. М. - Аналіз застосування програмноконфігурованих мереж для збільшення ефективності надання мультимедійних послуг, Василенко В. В. (2015)
Левыкин В. М. - Интеллектуальный анализ знание-емких бизнес-процессов с экстернализацией неявных зависимостей, Чалая О. В. (2015)
Макогон О. А. - Концептуальні та методичні підходи створення автоматизованої інформаційно-розрахункової системи виявлення і оцінки радіаційної та хімічної обстановки у випадку аварій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах, Марущенко В. В., Топчий В. Л., Гайдабука В. Є., Назаренко Д. М. (2015)
Мелешко Є. В. - Дослідження методів аналізу соціальних мереж з точки зору інформаційної безпеки держави, Гермак В. С., Якименко М. С. (2015)
Онищенко В. В. - Управління інформаційною системою з дискретно-неперервною динамікою (2015)
Полонский Ю. И. - Подход к автоматизации процессов формирования и управления отображением информационных моделей воздушной обстановки, Павленко М. А. (2015)
Fedorova N. V. - Parameters of synchronization signals in IP/MPLS networks, Diomin D. A. (2015)
Филатова А. Е. - Параметрическая оптимизация метода повышения качества визуализации биомедицинских рентгенологических изображений (2015)
Шостак О. І. - Застосування компетентнісного підходу при відборі претендентів у команду високотехнологічного проекту, Доценко Н. В. (2015)
Левченко Л. О. - Концептуальний підхід до побудови системи моніторингу авіаційного шуму (2015)
Попов И. И. - Анализ состояния нормативной базы по обеспечению электромагнитной безопасности в Украине, Тесленко О. А., Тесленко Н. И. (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Borysenko O. D. - Averaging method for autonomous third order random oscillating system, Borysenko O. V., Borysenko D. O. (2013)
Ganyushkin O. G. - Variants of a semilattice, Desiateryk O. O. (2013)
Kochubinska Е. А. - On combinatorics of wreath product of finite symmetric inverse semigroups (2013)
Lisykevych V. - Layers and topological equivalent of m-functions, Prishlyak O. (2013)
Shevchenko G. M. - Local times for multifractional square Gaussian processes (2013)
Курченко О. О. - Аналог сталої Ойлера для функції двох змінних (2013)
Lavrenyuk M. V. - The stress-strain of plate containing elliptic multicoated inclusion under nonuniformly distributed loading (2013)
Вакал Ю. Є. - Дослідження руху забруднень з урахуванням процесу сорбції (2013)
Голіченко О. Л. - Рух рідини всередині циліндра при переключенні швидкості на границі (2013)
Конcтантінов О. Ю. - Істотний спектр однієї нееліптичної граничної задачі, Гріник Ю. М. (2013)
Краснопольська Т. С. - Експериментальні дослідження збудження хрестоподібних хвиль, Спектор В. М. (2013)
Паткін Є. Д. - Приклад побудови мартингальних мір (2013)
Романенко В. М. - Про обмежені розв’язки диференціального рівняння з G-секторіальним операторним коефіцієнтом (2013)
Сивак О. А. - Неперервні розв’язки лінійних функціонально-різницевих рівнянь та їх властивості (2013)
Antosyak P. P. - About one generalization of weak Condorcet’s principle (2013)
Shatyrko A. V. - On stabilization of neutral type nonlinear indirect scalar processes (2013)
Yatsenko V. O. - Linear and nonlinear analysis of time series: correlation dimension, Lyapunov exponents, and prediction, Kochkodan O. I., Makarychev M. V., Pashenkovska I. S., Cheremnikh S. O. (2013)
Анікушин А. В. - Узагальнена розв’язність гіперболічних інтегро-диференціальних рівнянь (2013)
Гаркуша Н. І. - Динаміка моделі Гудвіна з післядією (2013)
Голік А. О. - Стандартизація геометричних характеристик в задачі розпізнавання дактильної мови жестів (2013)
Дегтяр О. С. - Алгоритм розв’язання задачі оцінювання концентрації хлорофілу за допомогою введення параметру регуляризації (2013)
Зуб С. С. - Група одиничних кватерніонів S3 і пов’язана з нею симплектична і пуассонова структури, Зуб С. І. (2013)
Івохін Є. В. - Про схеми формалізації динамічних процесів в нечітких різницевих системах (2013)
Капустян О. А. - Дослідження динаміки розв’язків задачі оптимального керування для параболічного рівняння (2013)
Кудін В. І. - Про аналіз властивостей чистих стратегій матричної гри у змішаних стратегіях методом базисних матриць (2013)
Литвиненко І. О. - Оптимізація системи обслуговування з багатьма виконавцями та з рекурентним потоком заявок різних типів, Лебєдєв Є. О. (2013)
Макушенко І. А. - Двокритеріальна задача керування напрямком вхідного потоку для багатоканальних мереж немарковського типу (2013)
Мартинюк П. М. - Математична модель фільтраційної консолідації ґрунтів з урахуванням багатофракційної суфозії, Гошко О. В. (2013)
Марценюк В. П. - Побудова експоненціальної оцінки для нелінійної невід’ємної системи із запізненням на основі нерівності Хейла – Лунела, Гандзюк Н. М. (2013)
Марченко О. О. - Алгоритм конвертації дерева залежностей у керуючий простір синтаксичної структури речення (2013)
Мащенко С. О. - Мінімаксний критерій прийняття рішень при нечіткій множині станів природи (2013)
Покутний О. А. - Узагальнено-обернений оператор в просторах Фреше, Банана та Гільберта (2013)
Прусов В. А. - Паралельні обчислення двовимірної задачі конвективної дифузії на відеокарті, Дорошенко А. Ю., Кацалова Л. М., Бекетов О. Г. (2013)
Рузич Р. В. - "Генетичні" особливості біогеценозів (2013)
Рутицька В. В. - Якісний аналіз розв’язків задач оптимального інвестування (2013)
Pud S. A. - Effect of gamma radiation treatment on transport properties of silicon nanowire field effect transistors, Petrychuk M. V., Kovalenko V. F. (2013)
Коваленко В. Ф. - Особливості поведінки кластерів в магнітній рідині при її циклічному нагріванні та охолодженні в магнітному полі, Петричук М. В., Танигін Б. М., Шулима С. І. (2013)
Козинець О. В. - Розрахунок фотоструму кремнієвого сонячного елемента з модифікованим шаром (2013)
Кузнєцов Г. В. - Фізичні властивості нанопорошку, отриманного в плазмі з прекурсору SiH4, Тіщенко І. Ю., Ботурчук Є. Я. (2013)
Слінченко Ю. А. - Використання рівняння Гельмгольца дробового порядку для опису поширення електромагнітного випромінювання у оптичних хвилеводах (2013)
Альохін О. Д. - Малі критичні показники αt, αµ, η критичного флюїду і їх фізична основа, Білоус О. І. (2013)
Атамась Н. О. - Локальна структура нескінченно розведеного водного розчину NaCl за надкритичних умов, Меклеш В. Г. (2013)
Булавін Л. А. - Фазові переходи у воді, наповненій нанодисками, Савенко В. С., Лебовка М. І. (2013)
Вишневський С. Ю. - Особливості взаємодії поліметинових барвників із напівпровідниковими наночастинками при низьких температурах, Дмитрук І. М., Науменко А. П., Брікс Ю. Л., Сломінський Ю. Л. (2013)
Гаврюшенко Д. А. - Розподіл концентрації в клиноподібній порожнині (2013)
Гоменюк О. В. - Люмінесцентні властивості пірофосфатів цинку/мангану: Zn2-хMnхP2O7 (x = 0 ÷ 2). Частина 1: Безводні фосфати, Шелудько В. І., Неділько С. Г., Бойко В. В., Антрапцева Н. М., Вірко С. В. (2013)
Горбар Е. В. - Кіральний ефект розділення в релятивістській матерії в зовнішньому магнітному полі у просторі з границями (2013)
Єщенко О. А. - Оптична анізотропія шаруватих метал-діелектричних наноструктур на основі щільних 2D-масивів наночастинок срібла (2013)
Зеленський С. Є. - Індуковане лазером теплове випромінювання поверхневих шарів з температурно-залежним коефіцієнтом поглинання, Копишинський О. В. (2013)
Кондратенко С. В. - Вплив наноострівців SiGe на процеси рекомбінації в гетероструктурах Si/Ge з наноострівцями SiGe, Козирєв Ю. М., Сторожук Д. П. (2013)
Макарець М. В. - Рівняння для кумулянтів просторового розподілу імплантованих іонів, Чолій Я. В. (2013)
Момот А. І. - Аналіз механізмів згасання іонно-звукових хвиль у запорошеній плазмі (2013)
Овсієнко І. В. - Електро-транспортні властивості отриманого хімічним методом нанографіту (2013)
Попов О. Ю. - Реакційний синтез композиційного матеріалу на основі TiB2, Клепко О. Ю., Суляліна О. Д. (2013)
Сніцерова О. М. - Можливості люмінесцентних методик дослідження біологічних тканин для медичних застосувань, Ящук В. М., Терентьєва Ю. Г. (2013)
Чумаченко А. В. - Розрахунок фазових переходів в одновимірній моделі Ізінга методом розкладу за сингулярними значеннями (2013)
Якунов А. В. - Застосування температурної залежності флуоресценції розчинів органічних барвників для вимірювання поглинання міліметрових хвиль у воді, Кузькова Н. В. (2013)
Ящук В. П. - Енергетичні закономірності вимушеного комбінаційного розсіяння родаміна 6Ж в сильнорозсіювальному середовищi, Смалюк А. П. (2013)
Borysenko O. D. - Averaging in autonomous fourth order oscillating system under the action of random disturbances in the case of multiple real root and two conjugate pure imaginary roots of characteristic equation, Borysenko O. V. (2015)
Desiateryk O. O. - Variants of commutative bands with zero (2015)
Ivanyuk I. M. - Deformations of vector fields on non-oriented surfaces, Prishlyak O. O. (2015)
Городецька Н. С. - Розсіювання поверхневих гравітаційних хвиль підводним прямокутним баром, Щербак Т. М., Нікішов В. І. (2015)
Жук Я. О. - Описання неізотермічної непружної поведінки матеріалу при великих швидкостях деформації, Васильєва Л. Я. (2015)
Лаврова О. Є. - Оптимальне керування системами диференціальних рівнянь на часових шкалах (2015)
Маринець В. В. - Один підхід дослідження крайових задач для рівнянь в частинних похідних вищого порядку, Питьовка О. Ю. (2015)
Михайленко С. В. - Побудова наближень стаціонарних розв’язків рівняння осцилятора з кубічною нелінійністю і моногармонічним збудженням (2015)
Опанасович В. К. - Одновісний згин ізотропної півплощини з тріщиною, перпендикулярною до її межі, з урахуванням ширини області контакту її берегів, Яцик І. М. (2015)
Процюк Б. В. - Термопружний стан півбезмежного термочутливого трискладового тіла за дії джерела тепла та складного теплообміну, Горун О. П. (2015)
Zhuk Y. A. - Description of nonisothermal inelastic response of material under high strain rate, Vasiljeva L. Y. (2015)
Альхілалі Зайнаб Сааді Хусейн - Програмоване, дистанційне, мобільне…. Яке навчання далі? (2015)
Брила А. Ю. - Досяжність нечітких альтернативних цілей у заданій субординації строгого ранжування, Антосяк П. П., Юрченко Н. В. (2015)
Буй Д. Б. - Відношення конфінальності, передпорядки та порядки, семантика фрази ORDER BY запитів SQLподібних мов, Кахута Н. Д., Шишацька О. В., Mohammed Karam Jasim, Fabunmi Sunmade (2015)
Буй Д. Б. - Формальні методи розробки программного забезпечення Z, B, VDM: порівняльний аналіз, Колегаєв О. М. (2015)
Галкін О. А. - Дослідження непараметричних класифікаторів даних на основі концепції глибинних околів (2015)
Гаркуша Н. І. - Дослідження динаміки моделі "хижак-жертва" з квадратичною нелінійністю при наявності запізнення, обумовленого часом визрівання (2015)
Derevianchenko O. V. - The applying of PARСS.NET system and Amazon EC2 for cloud computing, Khavro A. U. (2015)
Zhygallo A. A. - Peterson’s Algorithm for Mutual Exclusion Correctness Proof in IPCL, Ostapovska Yu. A., Panchenko T. V. (2015)
Завадський І. О. - Швидкий табличний метод декодування мультироздільникових кодів (2015)
Зуб С. С. - Зв'язок канонічної Пуассонової та Лі-Пуассонової структур для гамільтонового формалізму в кватерніонних змінних, Зуб С. І. (2015)
Козоріз Н. В. - Гібридна система машинного перекладу технічних текстів на флективні мови, Кабан В. О., Бабак А. П., Войцех В. О. (2015)
Колянова Т. В. - Побудова графічних залежностей біологічних показників при фізичному навантаженні (2015)
Lytvynenko T. I. - Sales Forecasting using Data Mining Methods, Panchenko T. V., Redko V. D. (2015)
Марченко О. О. - Методи невід’ємної тензорної та матричної факторизації в задачах комп’ютерної лінгвістики (2015)
Musbah Z. E. - Arabic natural language processing with Rule based approach features (2015)
Новокшонов А. К. - Аналіз ефективності "машин, що складають" (2015)
Рубан Н. Н. - Сравнение нереляционных и реляционных баз данных (2015)
Собко В. Г. - Побудова та дослідження алгоритму розв’язування задач математичної фізики за допомогою біортогональних поліномів (2015)
Стеля О. Б. - Монотонна різницева схема для нестаціонарного рівняння конвекціїдифузії-реакції, Потапенко Л. І., Сіренко І. П., Стеля І. О. (2015)
Харченко І. І. - Стратегія розвитку наукових досліджень та оптимізація навчального процесу (до 80-річчя з дня народження видатного вченого, члена-кореспондента НАН України, профессора Київського національного університету, заслуженого працівника освіти Бориса Миколайовича Бублика) (2015)
Хусаінов Д. Я. - Динаміка розв’язків квадратичних систем на площині, Камратов С. В. (2015)
Khylko O. L. - Scattering of surface plasmon polariton by two-dimensional semiconductor nanostripe. Effective susceptibility of two-dimensional nanostripe (2015)
Вовденко С. С. - Квантово-розмірний ефект у спектрах КРС на лазерно-індукованих структурах на поверхні германію, Дмитрук І. М., Березовська Н. I., Медвідь А. (2015)
Лисова І. В. - Дослідження характеристик CdSe нанокластерів як флюоресцентних міток для біологічних досліджень, Березовська Н. І., Дмитрук І. М. (2015)
Поперенко Л. В. - Особливості оптичних властивостей літій-германатного скла та склокераміки у видимій області спектра, Трубіцин М. П., Неділько С. Г., Юргелевич І. В., Нестеров О. О., Рибак Я. О., Цюк Б. А. (2015)
Стащук В. С. - Оптичні властивості структури: плівка оксиду алюмінію-масивний алюміній, Стукаленко В. В., Попенко О. О. (2015)
Шульга О. В. - Експериментальні дослідження дискретного електропривода з мікропроцесорним керуванням для систем навігації та управління рухом транспортних засобів, Нелюба Д. М., Сокіріна В. О. (2015)
Василенко Д. Е. - Формализация знаний о задачах управления воздушным движением для перспективных систем управления, Бердник П. Г. (2015)
Данилов Ю. А. - Обработка информации при решении задачи сопровождения траекторий воздушных объектов при управлении воздушным движением, Обидин Д. Н., Тимочко А. А., Титаренко А. Б. (2015)
Фролов В. Ф. - К вопросу о концепции развития мировой и отечественной космонавтики (2015)
Матвеев І. В. - Нормативно-технічне забезпечення проектування та зведення основ і фундаментів в Україні, Слюсаренко Ю. С., Соловйова Г. Б. (2011)
Волосюк В. К. - Особенности использования вещественных функций когерентности в широкополосных радиометрических комплексах, Тимощук Е. Н. (2015)
Билеуш А. И. - Исследование прочностных характеристик грунтов на приборе кручения, Кривоног А. И., Фридрихсон В. Л. (2011)
Калашник М. А. - Постановка задачи обеспечения функциональной устойчивости пилотажно-навигационного комплекса летательного аппарата на отдельных режимах полета, Обидин Д. Н. (2015)
Мангушев Р. А. - Влияние техногенных факторов на изменение характеристик грунтов при устройстве котлована большого объема, Ошурков Н. В. (2011)
Машков О. А. - Застосування неформальних підходів до управління складними динамічними системами, Аль-Тамімі Рахім Касім Насер, Ламі Діа Джухі Хуссейн., Косенко В. Р. (2015)
Губашова В. Е. - Применение технологии струйного инъектирования в качестве противофильтрационных мероприятий при возведении ограждающих конструкций глубоких выемок в условиях плотной городской застройки (2011)
Печенин В. В. - Структурный синтез комбинированной системы частотно-фазовой автоподстройки частоты, совмещенной с фильтрующей схемой спектра входного сигнала, Щербина К. А., Вонсович М. А., Мсаллам Е. П. (2015)
Кудрявцев С. А. - Инженерная защита высокого откоса на побережье Японского моря при рекультивации полигона твёрдых бытовых отходов, Вальцева Т. Ю., Михайлин Р. Г., Берестяный Ю. Б., Федоренко Е. В. (2011)
Рудий А. В. - Моделювання макропрофілю опорної поверхні, Яковлев М. Ю. (2015)
Шапиро Д. М. - Курс лекций по расчётному моделированию геотехнических объектов (2011)
Al-Janabi Aqeel Bahr Tarkhan - Image enhancement techniques for froth flotation, Shuvalova L. A. (2015)
Козлова Т. В. - Микроблоковая геодинамика на территории Одессы и скорость осевого вращения Земли, Черкез Е. А., Шмуратко В. И. (2011)
Беркман Л. Н. - Розробка інформаційної технології для синтезу високоефективних систем технічного діагностування інформаційних систем, Вишнівський В. В. (2015)
Беркман Л. Н. - Операторна модель телекомунікаційної мережі, що комутується та її вплив на розрахунок показників надійності, Федюнін С. А., Сєрих С. О. (2015)
Грищук Р. В. - Метод прогнозування динаміки поширення контенту й запитів на нього за даними контент-аналізу повідомлень у соціальних інтернет-сервісах, Молодецька К. В. (2015)
Еремина Н. С. - Анализ условий и требований к получению информации о поверхности визирования при формировании базы данных и подготовке эталонных изображений, Самсонов Ю. В., Сотников А. М. (2015)
Кононов В. Б. - Використання інформаційних технологій для оптимізації завдань планування метрологічного обслуговування зразків озброєння та військової техніки, Кушнєрук Ю. І., Шевяков Ю. І. (2015)
Лада Н. В. - Аналіз коректності взаємозв’язків між прямими та оберненими матричними моделями операцій криптографічного перетворення інформації (2015)
Мирутенко Л. В. - Модель оптимального вибору системи дистанційного навчання (2015)
Фауре Е. В. - Синтез і аналіз псевдовипадкових послідовностей на основі операцій криптографічного перетворення, Сисоєнко С. В., Миронюк Т. В. (2015)
Харченко В. С. - Марковские модели готовности информационно-управляющей системы "умного" дома при раздельном и общем обслуживании по надежности и безопасности, Аль-Судани Мустафа Кахтан Абдулмунем, Поночовный Ю. Л. (2015)
Чалая О. В. - Метод адаптации многовариантных знание - емких бизнес-процессов на основе анализа их логов (2015)
Чаузов О. М. - Математична модель розподілу інформаційного ресурсу між транзакціями до сховищ даних (2015)
Козловский В. В. - Плотность вероятности волнового сопротивления неоднородной линии со случайными распределёнными неоднородностями, Чирва Д. П. (2015)
Штих І. А. - Класифікація систем ідентифікації об’єктів (2015)
Шульгин С. С. - Рекомендации по формированию подхода для эффективного кодирования слотов Р-кадров (2015)
Бондарчук С. В. - До питання про вплив авіаційного шуму на людину (2015)
Кравцов О. С. - Модель процесу дифузії домішок в атмосфері з урахуванням інверсій для оцінки якості повітряного басейну, Омельченко А. В., Подорожняк А. О., Шамаєв Ю. П. (2015)
Масич О. С. - Нейромережеві моделі екологічного моніторингу території (2015)
Полякова І. О. - Оцінка дозових навантажень на персонал, який працює з тритієвими радіоактивними відходами (2015)
Трищ Р. М. - Исследование свойств материала специальной одежды для защиты от радиационных излучений, Диденко Н. В., Черняк Е. Н. (2015)
Довженко Н. М. - Підвищення надійності потужної широкосмугової лампи рухомої хвилі, Твердохліб М. Г., Чумак Н. С. (2015)
Жук О. Г. - Методика оцінювання параметрів сигналів з цифровими видами модуляції (2015)
Мальцев О. С. - Комбінований метод підвищення пропускної здатності мережі радіодоступу (2015)
Панкратова О. С. - Оптимізація параметрів Smart-ahteh для технології WiMax (2015)
Семченко Д. О. - Розробка та застосування моделі захищеного каналу передачі даних на основі управління нефункціональними властивостями мережевих пакетів, Замула О. А. (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Від редакційної колегії (2012)
Хвесик М. А. - Сталий розвиток в умовах глобальних викликів і загроз, Сундук А. М., Добрянський О. І. (2012)
Витвицький Я. С. - Економічні проблеми використання ресурсного потенціалу нафтовидобування в Україні, Іванченко І. М. (2012)
Драган І. О. - Методологічні підходи до управління природокористуванням в умовах структурних зрушень в Україні (2012)
Ібатуллін Ш. І. - Розвиток відносин власності в системі раціонального використання та відтворення земельних ресурсів, Степенко О. В. (2012)
Куценко В. І. - Місце і роль екологічної культури в забезпеченні сталого розвитку: теоретико-методологічні аспекти, Решетняк А. Д. (2012)
Лицур І. М. - Методичні підходи до економічної оцінки лісових ресурсів (2012)
Міщенко В. С. - Колізії інвестування в мінерально-сировинну сферу України (2012)
Щурик М. В. - Раціональне використання та охорона земель лісового господарства (2012)
Андрусь О. І. - Основи ціноутворення: теоретичні підходи в контексті сталого розвитку (2012)
Будзяк О. С. - Деградація земельно-ресурсного потенціалу України (2012)
Данилко В. К. - Водоресурсний потенціал Житомирщини у контексті вирішення економіко-екологічних проблем розвитку підприємництва, Марченко К. С. (2012)
Драган І. В. - Формування екологозбалансованої макроекономічної політики у сфері природокористування (2012)
Дорош О. С. - Територіальне планування сільськогосподарського землекористування – основа його просторового розміщення (2012)
Жарова Л. В. - Методологічні засади формування структурно-динамічної теорії в системі регулювання природоохоронної діяльності (2012)
Ільїна М. В. - Стан, динаміка та перспективи розвитку туристично-рекреаційного комплексу України в контексті глобальних економічних процесів (2012)
Іртищева І. О. - Економічна діагностика ринкової інфраструктури для цілей сталого розвитку, Стройко Т. В. (2012)
Кінаш І. П. - Теоретичні засади сталого соціального розвитку (2012)
Клиновий Д. В. - Комплексна оцінка природних ресурсів в інноваційних формах управління природокористуванням (2012)
Колмакова В. М. - Методологічні аспекти фінансового забезпечення попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру (2012)
Мандзик В. М. - Проблеми та перспективи формування системи забезпечення населення якісною питною водою (2012)
Обиход Г. О. - Теоретичні аспекти гарантування суспільної безпеки у форматі сталого розвитку (2012)
Остафійчук Я. В. - Роль сфери соціальних послуг у реалізації сучасної парадигми сталого розвитку, Кавецький І. Й. (2012)
Павленко В. П. - Внутрішній територіальний капітал сталого розвитку національної економіки, Тичковська Л. П. (2012)
Паляничко Н. І. - Організаційна складова в забезпеченні сталого землекористування (2012)
Приходько В. П. - Організаційно-економічні інструменти екологізації регіонального розвитку (2012)
Рижова К. І. - Роль водогосподарсько-меліоративного комплексу в контексті забезпечення сталого розвитку України (2012)
Сакаль О. В. - Функції системи управління земельними ресурсами (2012)
Сахарнацька Л. І. - Сутність екологізації виробництва в умовах реструктуризації лісового господарства (2012)
Хвесик Ю. М. - Формування системи раціонального землекористування на депресивних територіях: інвестиційно-інституціональний аспект (2012)
Шашула Л. О. - Наукові засади інституціонального забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, Музика Н. М. (2012)
Шершун М. Х. - Ефективність функціонування лісогосподарських підприємств в умовах ринкової економіки (2012)
Шкуратов О. І. - Використання інструментів екологічного маркетингу в господарській діяльності аграрних підприємств, Воронецька І. С. (2012)
Яроцька О. В. - Водні ресурси як фактор забезпечення сталого розвитку України (2012)
Бондар Л. В. - Концептуальні засади управління процесами капіталізації природних ресурсів (2012)
Гамзіна О. М. - Шляхи створення складових механізму податкового регулювання використання та охорони природних ресурсів (2012)
Денисенко І. С. - Формування організаційно-економічної системи управління земельними ресурсами (2012)
Ковальчук-Шамрило К. А. - Оптимізація системи водокористування в промисловому комплексі України в сучасних умовах (2012)
Мартинюк І. Д. - Теоретичні основи економічної оцінки водних ресурсів регіональних господарських систем (2012)
Пристайко О. П. - Законодавче забезпечення екологічної безпеки на регіональному рівні (2012)
Ступень Р. М. - Сучасний стан використання земельних ресурсів в муніципальних утвореннях (2012)
Рижков І. Ю. - Еколого-економічна оцінка можливостей використання підземних шахтних вод для питних водопотреб (2012)
Шевченко І. О. - Теоретико-методологічні засади державного земельного кадастру (2012)
Трофимчук В. О. - Сучасні механізми природоохоронної діяльності: огляд міжнародного досвіду (2012)
Круглов М. - Регіональні складові управлінської діяльності: з досвіду роботи Миколаївської облдержадміністрації у 2010–2012 роках (2012)
Костяк М. - Основні напрями виконання у Херсонській області Національного плану дій на 2011 рік по реалізації Програми економічних реформ на 2010–2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (2012)
Білозерова М. - Теоретичне обґрунтування категорії "механізм державного управління освітою" в сучасних наукових дослідженнях (2012)
Карпенко О. - Контроверсійне використання суміжних категорій послуг у науці державного управління (2012)
Пермякова Л. - Підходи до класифікації та структури організаційної культури публічних установ (2012)
Подп’ятнікова А. - Транзитний потенціал як об’єкт дослідження в теорії державного управління (2012)
Попович Н. - Теоретичні засади багатовимірності демократичного стилю управління (2012)
Чебан О. - Етапи розвитку методології оцінювання в державному управлінні (2012)
Андріуца М. - Теоретико-прикладні аспекти інформаційно-аналітичної діяльності органів державного управління в Україні (2012)
Вдовиченко Л. - Перспективи вдосконалення регуляторної діяльності органів державного управління (2012)
Гнєзділова С. - Мотивація військовослужбовців як елемент ефективного управління персоналом (2012)
Гоголь Т. - Державна політика розвитку сільських територій: від теорії до практики (2012)
Гордієнко О. - Повноваження органів виконавчої влади в сфері управління державними капітальними вкладеннями на регіональному рівні (2012)
Гоштинар С. - Проблеми адміністративної відповідальності за земельні правопорушення в Україні (2012)
Дмитрук П. - Оцінка ефективності механізму державного регулювання економічної безпеки регіону з використанням паспорта загроз національній безпеці (2012)
Задорожна М. - Жінка у владі як суб’єкт впровадження гуманітарної парадигми в систему державного управління (2012)
Кацай І. - Засади розвитку комплексу взаємопов’язаних об’єктів використання природно-ресурсного потенціалу регіону (2012)
Кіров В. - Політико-правові механізми формування здорового способу життя у молодіжному середовищі (2012)
Калініченко А. - Шляхи забезпечення ефективності організації оздоровлення та відпочинку дітей (2012)
Клименко Н. - Принципи державного регулювання міжбюджетних відносин (2012)
Коваль З. - Управлінський аспект проблематики національної ідеї як стратегічного чинника подоланням Україною інформаційно-психологічної вразливості (2012)
Колтун В. - Взаємодія органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади в управлінні розвитком процесів прямої демократії (2012)
Кравчун О. - Проблемні аспекти реалізації інноваційно-інвестиційної політики в енергетичній сфері (2012)
Красівський Д. - Формування інституту політичного управління у західних країнах: досвід для України (2012)
Лебедь Н. - Особливості організаційного забезпечення законотворчої діяльності в Україні (2012)
Литвин П. - Фінансові регулятори в системі державного управління (2012)
Литвинова Л. - Трансформація комунікативних обмінів публічної сфери і суспільства у контексті розбудови інформаційного суспільства (2012)
Луканюк В. - Екологічна освіта як чинник екологічного благополуччя в Україні (2012)
Ляшенко О. - Державно-правове регулювання діяльності морських портів (2012)
Меняйло В. - Оптимізація бюджетних витрат на наукові дослідження і розробки як механізм державного регулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні (2012)
Овчаренко Ю. - Концептуальні засади міжнародного співробітництва України у військовій сфері в контексті європейської інтеграції (2012)
Орлов М. - Порядок оцінювання стійкості системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку (2012)
Попов С. - Меморандум як масове нововведення у публічному секторі (2012)
Тимчишена Н. - Соціальна паспортизація як ефективний державно-управлінський механізм соціальної підтримки вразливих груп населення (2012)
Юрчук Л. - Поєднання аспектів гуманістичного планування та демократичного управління освітою (2012)
Ягунов Д. - Європейські правила пробації як стандарт управління службами пробації у країнах-членах Ради Європи: філософія, структура, спрямованість (2012)
Якубовська Н. - Enhancing the effectiveness of international development cooperation: the legal perspective (2012)
Грицко Р. - Сімейний лікар – центральний суб’єкт реалізації механізмів державного регулювання первинної медичної допомоги (2012)
Рябцев Г. - Державна політика розвитку ринку нафтопродуктів в Україні: проблема формування та використання запасів нафти і нафтопродуктів (2012)
Морозова Н. - Пріоритети удосконалення державної політики зайнятості у сфері Державної служби України (2012)
Віліжінський В. - Сутність сільської територіальної громади та її роль у становленні і розвитку національних традицій врядування (2012)
Гарькавий І. - Моделі та методи розрахунку динаміки розвитку містообслуговуючої сфери (2012)
Ліпач О. - Бюджети органів влади спільної компетенції як інструмент забезпечення фінансової самостійності регіону (2012)
Маляєва Т. - Актуальні проблеми формування інноваційної інфраструктури на місцевому рівні (2012)
Савенкова С. - До питання класифікації маркетингових технологій в діяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Снісаренко С. - Особливості функціонування муніципальних підприємств у країнах Європейського Союзу (2012)
Собченко Л. - Окремі аспекти нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення та їх взаємодії з органами місцевого самоврядування (2012)
Кривцова В. - Використання ситуаційних завдань в навчальному процесі, Воронов О., Комаровський В. (2012)
Пішеніна К. - Формування структури управління науково-професійною ступеневою освітою (2012)
Руда І. - Проектний підхід до створення бренда міста (2012)
Вихідні дані (2012)
Василенко Д. Е. - Метод формализации знаний о задачах управления Воздушным движением, решаемых в центрах управления воздушным движением, Обидин Д. Н., Бердник П. Г. (2016)
Данилов Ю. А. - Разработка метода синтеза оптимального алгоритма сопровождения плотных потоков воздушных объектов, Обидин Д. Н., Павленко М. А., Степанов Г. С. (2016)
Фриз С. П. - Метод формування раціональних маршрутів детального спостереження заданих об’єктів у супутникових інформаційно-телекомунікаційних системах (2016)
Фролов В. Ф. - Космічний простір - як складна багато параметрична динамічна ситема (2016)
Беляев О. В. - Використання безпілотних літальних апаратів як шлях до підвищення врожайності сільськогосподарських культур, Задорожна О. В. (2016)
Волощук О. М. - Выбор оптимальной структуры штриховых шкал преобразователей перемещения, Гребенник И. В., Середа Ю. В. (2016)
Зуєв П. П. - Пропозиції щодо удосконалення методів вироблення рішень в автоматизованих системах управління черговими силами об’єднання Повітряних Сил, Тімочко О. О., Кизима А. А. (2016)
Королецька М. О. - Аналіз залежності температури первинних вимірювальних перетворювачів від властивостей навколишнього середовища, Науменко А. М., Конова О. А. (2016)
Морозова Л. В. - Формування топології логістичної системи (2016)
Садовський М. С. - Проблеми впровадження стандартів НАТО в функціонування Збройних Сил України (2016)
Шульга О. В. - Практична реалізація алгоритмів обробки сигранів неконтрольованих випромінювань радіотехнічних станцій (2016)
Дубницкий В. Ю. - Оценка влияния неопределённости исходных данных на неопределённость результатов косвенных измерений, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2016)
Песоцкая Л. А. - Особенности корреляционных взаимосвязей при железодефицитных анемиях различной этиологии, Кучук Н. Г., Лакиза Т. В., Евстигнеев И. В., Усенко А. В., Ярчук Е. А. (2016)
Бєрковський В. В. - Аналіз маркетингових критеріїв оптимізації освітніх електронних ресурсів для пошукових систем, Бологова Н. М. (2016)
Гавриленко С. Ю. - Аналіз аномалій трафіку комп’ютерної системи на основі контрольних карт, Володін С. А. (2016)
Грищук Р. В. - Спосіб синергетичного управління поведінкою акторів у соціальних інтернет-сервісах, Малодецька К. В. (2016)
Yenina I. I. - Review of the ways to protect computer networks from attacks on security, Parhomenko Y. M., Bosko V. V. (2016)
Ilyina I. V. - Risk management in software development, Sheviakova N. Yu. (2016)
Карпетян А. Р. - Еволюційні методи в задачах адаптивної маршрутизації даних (2016)
Козлов В. Є. - Застосування науково-методичного апарту професійного відбору для забезпечення управління кадрами, Козлов Ю. В., Новикова О. О., Оленченко В. Т. (2016)
Конев В. В. - Сравнительный анализ програмного обеспечения поддержки принятия решений в жизненном цикле объектов недвижемости, Плугин А. А. (2016)
Левыкин В. М. - Информационная технология интеллектуального анализа контекста знание-емких бизнес-процессов, Чалая О. В. (2016)
Макогон О. А. - Методика підготовки до складання тестів на підтвердження володіння іноземною мовою за допомогою кластерів базових знань, Магілін О. В., Новік С. А. (2016)
Прохоров А. В. - Модель динамического управления ресурсами распределенного взаимодействия агентов (2016)
Смирнов А. А. - Использование псевдобулевых методов бивалентного программирования для управления рисками разработки программного обеспечения, Коваленко А. В. (2016)
Станович О. В. - Варіант оцінки надійності програмного забезпечення, Бондаренко О. Є., Малих В. В., Кротов В. Д. (2016)
Худов В. Г. - Сегментування багатомасштабної послідовності оптико-електронних хображень мальтиагентним методом (2016)
Глива В. А. - Попередній аналіз та вибір критеріїв оцінки системи керування охороною праці підприємства, Халіль В. В. (2016)
Полякова І. О. - Використання спеціальних інженерних бар’єрів при зберіганні рідких тритієвих радіоактивних відходів (2016)
Животовський Р. М. - Методика вибору раціональних значень параметрів сигналу для безпілотних авіаційних комплектів з прогнозуванням стану каналів управління і передачі даних (2016)
Замула О. А. - Метод синхронізації даних для каналів зв’язку, побудованих на управлінні часовими затримками пакетів даних, Семченко Д. О. (2016)
Ткаченко К. М. - Математична модель радіобміну при застосуванні активного радіомаскування, Іохов О. Ю., Малюк В. Г. (2016)
Чирва Д. П. - Спектральная модель влияния возмущения волнового сопротивления на область частотных искажений распределённых магистралей (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Черкасов В. Ф. - Музично-педагогічна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору (2010)
Падалка Г. М. - Акмеологічна арт-педагогіка: предмет, принципи, методичні підходи (2010)
Горбенко С. С. - Гуманістичні погляди на музичне виховання особистості в початковий період новітньої української культури (2010)
Василенко Л. М. - Співацький голос у європейській культурі: задоволення та насолода як чинник виникнення та становлення професійного співу (2010)
Соломаха С. О. - Проблема розвитку світоглядної сфери викладачів мистецьких дисциплін в ході творчої мистецької діяльності (2010)
Авдієвський А. Т. - Про музичну освіту в контексті сучасної концепції художньо-естетичного виховання учнів загально-освітніх закладів України, Ніколаєнко П. М. (2010)
Щолокова О. П. - Удосконалення методичної підготовки майбутніх вчителів художньої культури в контексті європейських освітніх процесів (2010)
Краснощок А. В. - Гуманістичне виховання студентської молоді – сучасний стан проблеми (2010)
Тімашева Т. М. - Педагогічні умови формування творчої самостійності майбутніх учителів музики у процесі інструментально-виконавської підготовки (2010)
Зайцева А. В. - Творчість як умова самореалізації майбутнього вчителя музики у процесі виконавської діяльності (2010)
Вергунова В. С. - Стан сформованості досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва у майбутніх вчителів початкових класів і музики (на матеріалі констатувального дослідження) (2010)
Миколінська С. І. - Дослідження проблеми слухової уваги в теорії та методиці навчання музики (2010)
Білецька М. В. - Особливості прояву і результативність музично-мнемічних дій студентів у процесі навчальної діяльності (2010)
Морозова О. О. - Умови формування мотивації педагогічної діяльності у майбутніх учителів музики (2010)
Бірюкова Л. А. - Педагогічна практика у професійній підготовці вчителя музики (2010)
Горобець Т. В. - Принципи та умови організації педагогічної практики майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів та учителів музики у педагогічних коледжах (2010)
Сердюк Т. І. - Мультимедійна електронна енциклопедія у професійній підготовці майбутніх вчителів хореографії (2010)
Викерик Т. Д. - Образотворче мистецтво у змісті професійної підготовки майбутніх дизайнерів одягу та аксесуарів (2010)
Пащенко І. М. - Фольклор як фактор розвитку національного світогляду майбутніх вчителів (2010)
Левшенко Т. С. - Формування експресивної виразності диригентського виконавства майбутнього вчителя музики (2010)
Козир А. В. - Блочно-модульна система формування фахової майстерності викладачів мистецьких дисциплін (2010)
Назаренко М. П. - Теоретичні основи концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музики (2010)
Коночкіна О. І. - Самостійна робота у процесі професійної підготовки майбутніх учителів художньо-естетичних дисциплін (2010)
Карпенко Т. П. - Удосконалення концертмейстерської майстерності – складової професійної підготовки вчителя музики (2010)
Сегеда Н. А. - Педагогічна адекватність професійної діяльності викладача музичного мистецтва: ретроспектива проблеми і перспективи її вирішення (2010)
Спіліоті О. В. - Науково-методичні засади формування музично-інтонаційного мислення майбутнього вчителя музики (2010)
Турчин Т. М. - Національний репертуар – основа музичного навчання сучасних школярів (2010)
Дицьо С. В. - Музичний аспект особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання учнів початкової школи (2010)
Ростовська І. О. - Учіння гри на фортепіано як керований процес (2010)
Мартинюк Л. В. - Формування образних уявлень підлітків в процесі музично-виконавської діяльності у позашкільних мистецьких закладах: результати дослідно-експериментальної перевірки (2010)
Новикова Н. В. - Мультимедійні засоби навчання на уроках музичного мистецтва (2010)
Хомич І. М. - Вокально-хорова підготовка дітей шестирічного віку на уроках музики (2010)
Каменецька Л. М. - Формування у старшокласників культури виконання популярної вокальної музики в процесі позакласної роботи (2010)
Степанова Л. П. - Поліфонічне багатоголосся музичного фольклору як підгрунтя виховання поліфонічного слуху у молодших школярів (2010)
Филипчук В. С. - Технологія керівництва естрадно-інструментальним колективом у позашкільній роботі (2010)
Гуральник Н. П. - Історіографія категорії "музична педагогіка" (2010)
Завалко К. В. - Теоретичні аспекти впровадження методики елементарного музикування Карла Орфа в сучасну педагогічну практику (2010)
Юцевич Ю. Є. - Про українську співацьку школу, Ніколаєнко П. М. (2010)
Тітович В. І. - Особливості темпу в клавірних творах Й. С. Баха (2010)
Ярова М. В. - Подільська "Просвіта" та її діяльність (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Чинчева Л. В. - Педагогічні системи музичного виховання XX ст.: історічні та методологічні імперативи (2010)
Лисіна Н. І. - ІІ і ІІІ нідерландські школи музичного виконавства (2010)
Наші автори (2010)
Титул, содержание (2012)
Ивановский А. Л. - Микротвердость соединений рения с бором, углеродом и азотом (2012)
Ефремов А. А. - Макро- и наноскопические капиллярные эффекты на наноструктурированных реальных поверхностях, Литвин П. М., Гонтарь А. Г., Старик С. П., Перевертайло В. М., Прокопенко И. В., Куцай А. М., Логинова О. Б. (2012)
Чернієнко О. І. - Міцність алмазних порошків, синтезованих в системі Mg–Zn–B–C, Бочечка О. О., Лошак М. Г., Алєксандрова Л. І., Косенчук Т. О. (2012)
Прихна Т. А. - Механические свойства материалов на основе МАХ-фаз системы Ti–Al–C, Дуб С. Н., Старостина A. В., Карпец М. В., Кабьеш T., Шартье П. (2012)
Уманский А. П. - Структура и закономерности изнашивания покрытий из композиционных металлокерамических материалов системы (SiC–Al2O3)–(Ni–Al), Довгаль А. Г., Кисель В. М., Евдокименко Ю. И. (2012)
Кальченко В. И. - Определение составляющих силы резания при глубинном шлифовании поверхностей вращения ориентированным эльборовым кругом, Погиба Н. Н., Кальченко Д. В. (2012)
Дутка В. А. - Комп’ютерне та експериментальне дослідження розподілу твердості стального корпусу різця в результаті фазових перетворень при індукційному гартуванні, Майстренко А. Л., Лукаш В. А., Мельничук О. В., Вировець Л. М. (2012)
Новиков Н. В. - Влияние однородности шлифпорошков синтетического алмаза на работоспособность бурового инструмента, Богатырева Г. П., Ильницкая Г. Д., Петасюк Г. А., Исонкин А. М., Зайцева И. Н. (2012)
Кривошеев П. - Техническое состояние исторического памятника "Ласточкино гнездо", Немчинов Ю., Хавкин А., Червинский Я., Бамбура А., Калюх Ю., Марьенков Н., Золотарев И., Кукунаев В., Попов Б., Рыжий М. (2011)
Корниенко Н. В. - Механические свойства полускальных пород и методы их определения, Новский А. В., Новский В. А., Ткалич А. П., Тугаенко Ю. Ф. (2011)
Зоценко М. Л. - Характеристики штучних твердих ґрунтів, які поліпшені бурозмішувальним методом, Винников Ю. Л., Ларцева І. І., Шокарев B. C., Крисан В. І. (2011)
Розенвассер Г. Р. - Защита фундаментной части объектов цементного завода в АР Крым (Украина) на искусственном прочном основании, подверженном динамическим воздействиям, Токовенко В. Н., Жигарев В. Е., Маликов С. В. (2011)
Галат В. В. - Исследования состояния временной дамбы Днепровской ГАЭС, Таранов В. Г. (2011)
Киричек Ю. А. - Исследование динамических характеристик массивно-плитных фундаментов на вязко-упругом основании (2011)
80-летие академика Николая Васильевича Новикова (2012)
Островерх Б. М. - Рух та напружений стан схилів та укосів, Савицький О. А., Рева Т. П., Литвиненко О. Р., Сідько М. І. (2011)
Щербина С. В. - Аналіз спектральних характеристик вібрацій у грунтах на території м. Києва, спричинених рухом поїздів метрополітену, Кріль Т. В. (2011)
Кузло М. Т. - Моделювання напружено-деформованого стану ґрунтових масивів при понижені рівня ґрунтових вод (2011)
Крысан В. И. - Некоторые аспекты выполнения армирования грунтов, Крысан В. В. (2011)
Шкода В. В. - Особливості розрахунку будівель при їх реконструкції шляхом надбудови додаткових поверхів, Сьомчина М. В., Шкода А. В. (2011)
Чаплыгин В. И. - Способ уменьшения влияния внешних факторов на физико-механические и электромагнитные параметры материала стержневый измерительных преобразователей электромагнитных (индуктивных) датчиков контроляпараметров напряженно-деформированного состояния инженерных конструкций и сооружений, Шокарев B. C. (2011)
Ванічек І. - Геотехнічні проблеми в будівництві об'єктів в Європі та Україні, Кривошеее П. 1., Корнієнко М. В., Козелецький П. М., Сенаторов В. М. (2011)
Барзилович Д. В. - Задачі та перспективи розвитку нормативної бази у будівництві, Бамбура A. M., Козелецький П. М., Кривошеее П. 1., Тарасюк В. Г. (2011)
Егупов К. В. - Комплексная оценка уязвимости железобетонных зданий при сейсмических воздействиях, Немчинов Ю. И. (2011)
Бакін П. І. - Визначення вогнестійкості будівельних конструкцій розрахунковими методами відповідно до стандартів, що впроваджують Єврокоди, Немчинов Ю. І., Лондонський В. Г., Раскж Р. В., Тарасюк В. Г., Фесенко О. А. (2011)
Попруга П. В. - Підсилення опори №7 залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві, Шейніч Л. О., Миколаэць М. Г., Кириченко І. О., Лисак Ю. І. (2011)
Кваша В. Г - Підсилення залізобетонних мостів вуглецевими композитами cfrp, Климпуш М. Д., Рачкевич B. C., Собко Ю. М. (2011)
Мельник І. В. - Пропозиції щодо розрахунку та і експериментальна перевірка міцності нормальних перерізів залізобетонних балок, підсилених вуглепластиками, Мурин А. Я. (2011)
Шаповал А. В. - К определению времени стабилизации процесса ползучести грунта в ходе его штамповых испытаний динамометрическим методом, Крысан В. В., Крысан В. И. (2011)
Мельник В. - Людиновимірність науки та її цивілізаційні виклики (2011)
Лисий В. - Світоглядні проблеми та методи їх вирішення (2011)
Альчук М. - Праворозуміння у філософії права Б. Кістяківського: проблема синтезу (2011)
Сафонік Л. - Благоговіння перед життям А. Швейцера як утвердження сенсу життя (критика морально-етичної концепції А. Шопенгауера) (2011)
Власевич Т. - Ментальність як вихідний вимір народного світобачення (2011)
Саноцька Н. - Ірраціоналістичні виміри творчого процесу в філософсько-світоглядних рецепція представників "філософії життя" (2011)
Денисенко В. - Ціннісні основи історичних форм буття людини (2011)
Романюк А. - Основні етапи розвитку політичної думки у XX ст. (2011)
Варзар І. - Розмислові тези про колишні свої намагання посильно вирішувати деякі засадничі проблеми політичних наук (2011)
Наумкіна С. - Кожне суспільство має ту науку, яку хоче мати (2011)
Рутар С. - Чи можлива чиста політологія в Україні? (2011)
Кирилюк Ф. - Методологія компаративного аналізу політики Девіда Аптера (2011)
Колодій А. - Неоінституціоналізм та його пізнавальні можливості в політичних дослідженнях (2011)
Бунецький Л. - Інституціональна проблематика в сучасній політичній науці: аналіз феномену "політичний інститут" (2011)
Ротар Н. - Методологічні проблеми дослідження політичної участі в період пост біхевіоризму (2011)
Останець Ю. - Методологія дослідження еволюції та функціонування партійних систем в суспільствах, що трансформуються (2011)
Лендьел М. - Сучасні методологічні підходи до дослідження локальних політичних процесів (на прикладі Центрально-Східної Європи) (2011)
Сорба О. - Принципи реалізації просторово-часових вимірів інтерсубєктивних структур політики (2011)
Купченко О. - Фенометологічний аналіз соціально-політичних процесів (2011)
Сокирка Ю. - Поняття регіону та регіоналізму теорії соціополітичного поділу на територіальній основі (2011)
Зан М. - Методологія визначенння статусу етнічних спільнот в Україні: реалії, проблеми, перспективи (2011)
Варзар Р. - Теоретико-пізнавальні аспекти конституювання етнополітичного менталітету в багатонародній країні (2011)
Вдовичин І. - Особливості дослідження української політичної думки 20-30-х років XX століття (2011)
Гордієнко М. - Антропологічні цінності консерватизму у формуванні методологічних засад політичної науки (2011)
Ломака І. - Дослідження релігії та церкви в сучасній українській політології (2011)
Дорошенко С. - "Політичний темперамент" як проблема політичної науки (2011)
Дробот Р. - Методологічні принципи "аналітики влади" М. Фуко (2011)
Матвеєва Г. - Політико-правові колізії в Україні як предмет політологічних досліджень (2011)
Лещенко В. - До методології інтерпретації транзитного шляху політичної партії із надр соціальної системи до структур політичної системи (2011)
Зубрицька Д. - Теоретико-методологічні основи діяльності політичної опозиції (2011)
Лозниця С. - Маніпуляція як явище: людина перед небезпекою чиленних впливів (2011)
Сіротова А. - До питання методології дослідження ролі інтелігенції в суспільно-політичних процесах (2011)
Ржевська Н. - Вплив інформаційного суспільства на формування категоріального апарату політичної науки: інформаційна демократія як політична категорія (2011)
Дащаківська О. - Політична еліта в теоріях інформаційного суспільства: особливості діяльності та структури (2011)
Коврига С. - Структрурно-інформаційний підхід у дослідженні політичного простору як системи комунікативних зв’язків (2011)
Юшина Н. - Теорія знаків як метод дослідження політичного образу (2011)
Климончук В. - Політична освіта як засіб реалізації політичних свобод демократичного процесу в сучасній Україні (2011)
Юськів Б. - Особливості експертного оцінювання в політичному аналізі (на основі використання номінальних шкал) (2011)
Токовенко О. - Климончук В.Й. Політичні свободи в українському націогенезі. – Львів: ПАІС, 2011. – 556 с. (2011)
Голубович О. - Соціокультурні аспекти інтеграційних процесів у добу глобалізації (2014)
Остапець І. - Сутність і механізм реалізації свободи в соціально-філософській концепції Ж.-Ж. Руссо (2014)
Наконечний А. - Національна ідея як інтегративний чинник у філософській думці України другої половини XIX ст. (на прикладі творчості М. Драгоманова та І. Франка) (2014)
Гусір І. - Моральна відповідальність у сучасному соціокультурному дискурсі (2014)
Денисенко В. - Морально-етичні проблеми співвідношення політики та влади (2014)
Руднєва А. - Формування державної стратегії інформаційної війни України (2014)
Орлов С. - Кореляція політики та морально-етичних норм у межах постмодерного суспільства (2014)
Матвієнків С. - Вплив політичних міфів на свідомість молоді в сучасній Україні, Штерн В. (2014)
Майор О. - Становлення німецького федералізму: політико правові та історичні аспекти (2014)
Хома Н. - Громадське лобіювання: зміст, можливості впливу, перспективи розвитку в Україні (2014)
Угрин Л. - Громадянська ідентичність в Україні: проблеми формування істановлення (2014)
Кремень Т. - Політична апатія: причини, наслідки (2014)
Сорба О. - Інституалізація насильства як фактор політичної нетерпимості у сучасному українському суспільстві (2014)
Буричко З. - Концепт "мінімальної держави": порівняльний аналіз у сучасних теоріях лібералізму (2014)
Колодій А. - Про феномен революції в контексті сучасності (2014)
Шестак Н. - Емпіричні методи дослідження політичних партій та партійних систем (2014)
Савойська С. - Еволюція розвитку мовної політики: методи, принципи та підходи дослідження (2014)
Гиря Г. - Нові форми революцій в сучасному глобалізованому світі: суть та особливості вияву (2014)
Приймак Л. - Принципи консолідації політичного режиму (2014)
Бунь В. - Побудова інтегративних моделей електорального вибору на основі методології "лійки причиновості" (2014)
Гарбадин А. - Класичні підходи до інтерпретації пізнавальних практик суб’єкта в політиці в новий час (2014)
Цебенко О. - Участь Гербуртів у розбудові релігійного життя Галичини XVI–початку XVII ст., Федірко Б. (2014)
Буник В. - Універсалізація: суть і головні ознаки (2014)
Параняк П. - Постановка проблеми та спроба наукового осмислення поняття "толерантність" у філософсько-політичній думці нового часу (2014)
Ланюк Є. - Діалогічність політики і естетики у світоглядній парадигмі цивілізацій стародавньго сходу (2014)
Кривенко С. - Слово як семантичний елемент політичного дискурсу (2014)
Хомин І. - Теоретичні аспекти аналізу міжпартійних взаємодій в Україні (2014)
Бессараб Т. - Чинники суспільно-політичних трансформацій країн Латиноамериканського континенту (2014)
Кірієнко О. - Принципи побудови індивідуальної ідентичності в епохи модерну та постмодерну: підхід З. Баумана (2014)
Мартиняк Ю. - Постмарксизм у контексті дослідження політичного: підходи до трактування (2014)
Мотрен С. - Наукова концептуалізація феномену глобальної демократії (2014)
Козак Т. - Особливості мовної політики Євросоюзу: мультилінгвістичний контекст (2014)
Сорокопуд М. - Прагматизм як метод підвищення ефективності політичних рішень (2014)
Chaltseva О. - Models of formation of public policy (2014)
Ткачук А. - "Революція гідності": політологічний аналіз (2014)
Шипунов Г. - Авторитарний політичний режим: теоретико-методологічні підходи до визначення (2014)
Немчинов Ю. И. - К обеспечению безопасности проживания населения в сейсмических районах Украины, Арестов В. И. (2012)
Рижов Д. І. - Аналіз сучасних міжнародних підходів та вимог до сейсмостійкого проектування та оцінці сейсмічної небезпеки енергоблоків АЕС з урахуванням уроків аварії на АЕС Фукусіма-1 в Японії, Шугайло О. П., Шугайло О-р. П., Крицький В. Б. (2012)
Корнева Н. Г. - О создании единой информационной системы (ЕИС) "Сейсмобезлпасность России", Данилова T. И. (2012)
Вербицький С. Т. - Розробка системи сейсмічного моніторингу в районі розташування Рівненської АЕС, Вербицький Ю. Т., Пронишин Р. С., Сапужак І. Я. (2012)
Юнкер А. - Применение анкерных свай титан в сейсмоактивных регионах (2012)
Кендзера А. В. - Методика прогнозирования последствий землетрясений (2012)
Івлєва Н. П. - Економічні проблеми страхування будівель та споруд в сейсмонебезпечних районах (2012)
Лившиц Б. Р. - Исследование сейсмостойкости сомоподъемных плавучих буровых установок (СПБУ) (2012)
Калашник М. А. - Механізми забезпечення сталого функціонування засобів навігації літальних апаратів в умовах деструктивного впливу (2016)
Шульга О. В. - Побудова моделі псевдосупутникової радіосистеми для окремої ділянки автомобільного шляху на основі випромінювачів високої інтенсивності (2016)
Данилов Ю. А. - Разработка модели потока воздушных объектов в районе аэропорта для системы управления воздушным движением, Обидин Д. Н., Тимочко А. А., Бердник П. Г. (2016)
Машков О. А. - Международная система антиастероидной защиты Земли, Фролов В. Ф. (2016)
Fryz S. Р. - More about the problem of operational process control in satellite telecommunication systems (2016)
Даниленко А. Ф. - Система управления ЯМР-спектрометром, Скороделов В. В., Дьяков А. Г., Нечаусов С. Н. (2016)
Єрмілова Н. В. - Оцінка збурювальних впливів в контурах струму мікропроцесорної системи векторного керування електроприводом на базі АД з короткозамкненим ротором, Кислиця С. Г., Рибка С. М. (2016)
Захарченко Р. В. - Моделювання процесу теплообміну через елементарний шар зерна (2016)
Іванченко О. В. - Надійність системи "автомобіль-дорога" при забезпеченні проведення спеціальної операції, Маренко Г. М., Іванченко А. О. (2016)
Кононов Б. Т. - Моделювання роботи безредукторного електропривода системи обертання антени РЛС, Любарський Б. Г., Куравська Н. М. (2016)
Прібилєв Ю. Б - Постановка завдання параметричної оптимізації складних технічних систем та можливі підходи до її вирішення, Подорожняк А. О., Сакович Л. М. (2016)
Шуляк М. Л. - Определение вектора полного ускорения агрегата на основе экспериментальных ускорений его составных звеньев (2016)
Дубницкий В. Ю. - Использование функций неаналитических средних величин для оценки согласованности вычислительных процессов, Ходырев А. И. (2016)
Стоян Ю. Е. - Математическая модель задачи оптимальной компоновки многогранников в выпуклой многогранной области, Романова Т. Е., Панкратов А. В. (2016)
Берковський В. В. - Аналіз інформаційно-розрахункових систем, які застосовуються в україні з метою підвищення прибутковості малого бізнесу, Солодовнікова Н. І. (2016)
Бульба С. С. - Ресурсо-орієнтована математична модель базової мережі гетерогенної розподіленої системи (2016)
Гавриленко С. Ю. - Вдосконалена методологія проектування систем антивірусного захисту, Шевердін І. В., Шипова Т. М. (2016)
Гриб Р. М. - Проблеми обробки астрономічних візуальних даних (2016)
Жураковський Б. Ю. - Сфери застосування двовимірних штрихових кодів, Довженко Н. М. (2016)
Ільїна І. В. - Аналіз особливостей візуалізації тривимірних об'єктів, Біжко О. В. (2016)
Коваленко А. В. - Метод управления рисками разработки программного обеспечения (2016)
Козлов В. Є. - Програмний виріб для розвитку периферичного зору, Козлов Ю. В., Оленченко В. Т. (2016)
Косенко Н. В. - Автоматизация методов оценки, отбора и формирования команды проекта на основе множества характеристик, Артюх Р. В. (2016)
Семенов С. Г. - Процедури двохфакторної аутентифікації для забезпечення захисту електронного цифрового підпису, Резанов Б. М., Босько В. В. (2016)
Худова Ю. Ф. - Обробка результатів метрологічних вимірювань по вибірках обмеженого об’єму, Катасонова О. М. (2016)
Шевяков Ю. І. - Використання інформаційних технологій при імітаційному моделюванні завдань планування метрологічного обслуговування (2016)
Юзова І. Ю. - Навчання нейронної мережі розпізнавання повітряних об’єктів за розмахом крил, площею крила, кутом стріловидності, коефіцієнтом компоновки, Прибильнов Д. В. (2016)
Глива В. А. - Використання міжнародної системи індексації небезпечних станів щодо визначення рейтингу інформації у системі керування охороною праці, Халіль В. В. (2016)
Левченко Л. О. - Застосування моделювання поширення електромагнітних полів для зниження їх впливу на людей і довкілля, Ходаковський О. В., Колумбет В. П. (2016)
Тріщ Р. М. - Оцінювання ризиків функціонування системи управління якістю (ДСТУ ISO 9001:2015) вищих навчальних закладів, Кіпоренко Г. С., Кім Н. І., Денисенко А. М. (2016)
Жук О. Г. - Методика адаптивного управління параметрами систем військового радіозв’язку (2016)
Зінченко А. О. - Ефективність функціонування мережі мобільних стацій зв’язку та радіолокаційної розвідки за показником величини математичного сподівання відведеного збитку (2016)
Петрук С. М. - Математична модель спотворення сигналів в багатоантенних системах безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення, Животовський Р. М. (2016)
Чирва Д. П. - Обоснование точности воспроизведения волнового сопротивления неоднородной линии (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Акімова Н. В. - Проблема розуміння крізь призму теорій сенсу і значення (2012)
Ачилова О. Л. - Аспектуально-фазові модификації багатократних дієслів у сучасній українській мові (2012)
Живіцька І. А. - Національно-культурна своєрідність топонімів у прислів’ях на означення рис характеру людини (2012)
іншаков А. Є. - Кольоратив жовтий у староукраїнській мові (XI−XIII ст.) (2012)
Іншакова І. Є. - Структурні особливості словотвірних гнізд із одоративними коренями в українській мові ІІ пол. ХІХ століття (за "Словником української мови" Б. Грінченка) (2012)
Кажан В. И. - Основные способы номинации хореографических понятий, Калинина Р. П. (2012)
Карікова Н. М. - Борис Антоненко-Давидович як борець за культуру української мови (2012)
Колоїз Ж. В. - Українсько-німецькі пареміологічні паралелі (2012)
Литовченко І. О. - Явище синонімії у військовій лексиці української мови (2012)
Наконечна Л. Б. - Семантико-функціональний потенціал граматичної категорії виду (2012)
Овчиннікова І. І. - Адресатна синтаксема в реченнях з дієслівними предикатами дії в українській мові (2012)
Осіпова Т. Ф. - Гендерний аспект комунікативної поведінки людини: параметри вербальної і невербальної комунікації (2012)
Романова Н. В. - Семантика асоціатів на слово-стимул Überraschung (на матеріалі спрямованого асоціативного експерименту) (2012)
Самойленко О. В. - Основні принципи класифікації квазікомпозитів (на матеріалі української, російської, англійської та французької мов) (2012)
Тихоненко О. В. - Проблема диференціації офіційно-ділового стилю української мови (2012)
Ткаченко Ю. В. - Градаційні опозиції дієслів (2012)
Цымбалюк Е. В. - Непроизводные русские предлоги в исторической лексикографии: векторы семантического осмысления (2012)
Шундель Т. О. - До питання про диференціацію опозиції сурядність / підрядність у науковій літературі (2012)
Юрчишин Т. В. - Речення узагальненого змісту в сучасних синтаксичних дослідженнях (2012)
Ігнатьєва С. Є. - Функціонально-комунікативний простір в українському щоденниковому дискурсі (2012)
Любецкая В. В. - Эстетика барокко в творчестве Л. де Гонгоры и Э. Шклярского (2012)
Малюга Н. М. - "О слово рідне, хто без тебе я?" (Про стиль доби та індивідуальний стиль Дмитра Павличка) (2012)
Остроушко О. А. - Деякі граматичні труднощі англо-українського перекладу (на матеріалі інформаційних текстів) (2012)
Посмітна В. В. - Особливості маніпулятивного мовного впливу у військових і правоохоронних періодичних виданнях України (2012)
Хоменко Г. Є. - Інтертекстуальні можливості експресивних засобів в інформаційних текстах (2012)
Щербак С. В. - Лексико-стилістичні особливості українських дитячих лічилок, Каневська О. Б. (2012)
Бакум З. П. - Історія української фонології в підготовці майбутніх учителів-словесників (2012)
Балалаєва О. Ю. - Латинa і мови для спеціальних цілей: pro et contra (2012)
Боровцова М. С. - Адаптація статеворольового опитувальника BSRI для молодшого шкільного віку шляхом перефразування, Віняр Г. М. (2012)
Вакулик І. І. - Огляд новітньої навчальної літератури з латинської мови для неспеціальних факультетів (2012)
Могилатенко А. С. - Обоснование направлений исследований по совершенствованию процесса обеспечения радиолокационной информацией региональных центров управления воздушным движением, Данилов Ю. А., Павленко М. А. (2016)
Зуев П. П. - Метод разрешения нештатных ситуаций в зоне ответственности объединения воздушных сил (2016)
Шульга О. В. - Обгрунтування і вибір аналітичного методу розрахунку статистичних характеристик поля приймаючої хвилі при її трансіоносферному розповсюдженні (2016)
Даниленко А. Ф. - Алгоритм позиционирования образца в ямр-спектрометре, Дьяков А. Г., Нечаусов С. Н. (2016)
Захарченко Р. В. - Аналіз багатовимірних систем за допомогою масиву відносних коефіцієнтів підсилення (2016)
Кононов Б. Т. - Експериментальні дослідження дугостаторного асинхронного електричного двигуна з короткозамкненим ротором, Нечаус А. О., Куравська Н. М., Галелюк Р. Б. (2016)
Ліщенко В. М. - Малорозмірні безпілотні літальні апарати як об’єкти радіолокаційної розвідки, Чалий В. В., Карлов А. Д. (2016)
Петренко О. М. - Вибір оптимальних режимів роботи напівпровідникового перетворювача для живлення тягового асинхронного двигуна (2016)
Голян Н. В. - Алгебра понятий как формальный аппарат моделирования действий интеллекта над понятиями, Голян В. В., Самофалов Л. Д. (2016)
Лавровская Т. В. - Математический метод декодирования псевдослучайных кодов на основе модифицированного метода ветвей и границ, Рассомахин С. Г. (2016)
Нечипоренко А. С. - Математическая модель движения воздушного потока через носовую полость человека (2016)
Khlud O. М. - Packing of approximated ellipsoids, Pankratov A. V., Romanova T. Ye. (2016)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - О предикатной формализации кванторов, Шабанова-Кушнаренко Л. В. (2016)
Василенко Д. Е. - Разработка метода пополнения и контроля корректности структур знаний открытой экспертной системы (2016)
Косенко В. В. - Управління розподілом трафіка в інформаційно-телекомунікаційних мережах на основі принципу декомпозиції, Артюх Р. В. (2016)
Обод І. І. - Адаптивне управління зоною обслуговування рухомих інформаціно-комунікаційних систем, Черних О. П., Мальцев О. С., Майстренко Г. В. (2016)
Олізаренко С. А. - Розробка пропозицій з перерахунку піксельних координат простого об'єкта повітряної розвідки на цифровому аерофотознімку в геодезичні координати, Лавров О. Ю. (2016)
Сальніков О. М. - Проблеми використання відкритого програмного забезпечення у відомчій інформаційно-телекомунікаційній мережі НГУ, Іохов О. Ю., Оленченко В. Т. (2016)
Свистунов Ю. Д. - Побудова концептуальної моделі інтеграції веб-сервісів з метою забезпечення гарантованої якості обслуговування (2016)
Семенов С. Г. - Відновлення семантики службового повідомлення в задачі стеганоаналізу, Березюк І. А. (2016)
Туркіна В. В. - Імітаційне моделювання розрахунку довіри та репутації в соціальній мережі (2016)
Чала Л. Е. - Критерії та показники ефективності інформаційних технологій обробки даних систем спостереження повітряного простору, Свид І. В. (2016)
Чуприна А. С. - Исследование методов ускоренной обработки и передачи больших данных между клиентом и сервером, Пакин В. В. (2016)
Шевяков Ю. І. - Метод прогнозування кількості обсягів метрологічного обслуговування військових засобів вимірювальної техніки на основі удосконалених багатофакторних регресійних моделей (2016)
Шостак И. В. - Информационная технология автоматизации технологической подготовки виртуального производства предприятия, Павленко В. Н., Собчак А. П., Попова О. И. (2016)
Сукач С. В. - Дослідження динаміки аероіонного складу повітря навчальних приміщень, Гусєв В. М., Левківський Р. М. (2016)
Тєут В. М. - Аналіз физико-хімічних властивостей нафти і нафтопродуктів, що впливають на водне середовище при розливі в морських акваторіях: постановка завдання і шляхи його рішення (2016)
Триснюк В. М. - Оцінка екологічної ситуації ураженості ерозійними процесами дністровського каньйону, Атрасевич О. В. (2016)
Можаев А. А. - Использование технологии MIMO в геоинформационных системах экологического мониторинга, Можаєв М. А., Логвиненко М. А., Наем Хазим Рахим (2016)
Животовський Р. М. - Удосконалена методика адаптивного управління параметрами сигналу для безпілотних авіаційних комплексів (2016)
Жук О. Г. - Методика адаптивного управління радіочастотним ресурсом систем військового радіозв’язку в умовах впливу навмисних завад (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Bucholc-Srogosz K. - Senatorowie prawobrzeżnej Ukrainy w okresie sejmu czteroletniego (2016)
Гайдай О. М. - Роль регіональної періодичної преси у висвітленні діяльності родини Харитоненків (на матеріалах 1990–2000 рр.) (2016)
Добровольська В. А. - Основні тенденції формування вищої жіночої освіти Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Казак О. Г. - Парламентская деятельность депутатов от Подкарпатской Руси (Закарпатья) в свете национально-культурной жизни региона в 1939–1944 гг. (2016)
Коваль Г.П. - Склад Кілійської комунальної ради та її діяльність в галузі міського господарства та торгівлі в 1882–1917 роках (2016)
Комаринська З. М. - Кость Левицький: від самостійності економічної до незалежності державної (2016)
Котляр Ю. В. - Числові коди української державності (2016)
Кухарчук О. С. - Роль товариства "Просвіта" в становленні української національної свідомості на Закарпатті (2016)
Кучеренко А. А. - Проблема шкільної освіти для українців Галичини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Луньова О. К. - Об’єкти сфери послуг у контексті практики націоналізації в Українському Подунав’ї: 1940–1941 рр. (2016)
Мальченко О. Є. - Стилістика гарматного декору гетьманських людвисарів Йосифа та Карпа Балашевичів (2016)
Міронова І. С. - Німецька колонізація Південної України ХVІІІ-ХІХ ст.: періодизація проблеми (2016)
Сінкевич Є. Г. - Польсько-українські визвольні змагання 1917–1919 рр. (2016)
Smoliński A. - Oceny zmian ekonomicznych na sowieckiej Ukrainie od końca lat dwudziestych do końca lat trzydziestych XX w. Formułowane przez analityków polskiego wywiadu wojskowego oraz funkcjonariuszy polskich służb dyplomatycznych (2016)
Srogosz T. - Prawnomiędzynarodowe aspekty niepodległości Ukrainy (2016)
Стемпень С. - Спроби польсько-українського порозуміння середовища, що формувало суспільну думку в Другій Речі Посполитій (2016)
Тріфонова Н. О. - Георгій (Юрій) Нарбут та його роль у розбудові незалежної України (2016)
Шановська О. А. - Українська інтелігенція проти радянської системи в кінці 1980-х рр.: від інтелектуального опору до масового політичного опозиційного руху (2016)
Шевченко Н. В. - До історії нотаріату в контексті державотворчих процесів в Україні (2016)
Цецик Я. П. - Економіка Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Цимбалюк В. І. - Данило Галицький – організатор боротьби проти монголо-татарської навали (2016)
Балтаєв А. - Про деякі самобутні весільні обряди і ритуали Східного Туркменістану (2016)
Боєчко В. Ф. - Формування національно-демократичного табору політичних сил в процесі відродження державності Польщі (2016)
Гётте Г. Л. - Народное движение в России под предводительством Емельяна Ивановича Пугачѐва (около 1744 – 10.01.1775 г., Романенко С. В. (2016)
Громакова Н. Ю. - Польський громадський рух у контексті реалізації імперських державних проектів: до постановки проблеми (2016)
Ковальчик Р. - Зачем Мишель Ней стал маршалом Франции? (2016)
Агафонова Н. В. - Якщо половці кумани: аналіз першої літописної згадки про куманів у світлі парадигми "половці-автохтони" (2016)
Земський Ю. С. - На службі самодержавства: російська історіографія у формуванні модерної імперської ідеології, Дуб С. К. (2016)
Петрова А. О. - Порубіжжя, пограниччя, контактна зона: до питання вивчення теми в українській історіографії (2016)
Петрова Н. О. - Біографічний метод у дослідженні процесів формування етнічного складу населення Буджака (2016)
Робак І. Ю. - Медичне краєзнавство в контексті історії та сучасності, Демочко Г. Л. (2016)
Сінкевич Є. Г. - Розвиток підприємництва в Республіці Польща (2016)
Сінкевич Є. Г. - Що там за горизонтом? (2016)
Амеліна С. М. - Логічна модальність у німецькій мові та засоби її вираження (2012)
Афонина Ю. Н. - Опрощение как результат исторического изменения семантической структуры слова (2012)
Бугера О. А. - Соціальні діалектизми: структура лексико-семантичного поля "Людина" (2012)
Демиденко Г. Г. - До проблеми системних явищ у сфері фразеології: варіативність паралінгвальних сталих виразів (2012)
Качайло К. А. - Особливості семантики фразеологізмів із компонентом-назвою явища природи (2012)
Кучман І. М. - Структурно-семантичні особливості каузативних прислівників в українській мові (2012)
Sydoruk G. I. - Developing word-consciousness through learning Latin and Greek morphemes (2012)
Титаренко А. А. - Структурно-семантичні особливості фірмонімів Кривого Рогу (2012)
Аннюк Е. А. - Особенности и функционирование устаревшей лексики в сказках А. С. Пушкина (2012)
Арешенков Ю. О. - Функціонально-семантична взаємодія концептів воля, правда, сила в дискурсі "Кобзаря" (2012)
Арешенкова О. Ю. - Типи оцінок та мовні засоби їх вираження в рекламних текстах (2012)
Архіпова О. В. - Засоби мовного вираження концепту "чоловік" (за романом В. Шкляра "Залишенець") (2012)
Білоконенко Л. А. - Пейоративна й інвективна лексика в міжособистісному конфлікті (2012)
Вавринюк Т. І. - Терміни в поетичних творах Ліни Костенко (2012)
Донченко Л. О. - Категорія sacrum в художньому універсумі Валерія Шевчука (2012)
Єловська Ю. В. - Контактні табу в комунікативній поведінці українців (на матеріалі повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків") (2012)
Клімчук Г. П. - До питання лексичного та семантичного калькування в публіцистиці М. Грушевського (2012)
Коваль О. В. - Мовностилістичні особливості використання метафори в поетичному словнику "неокласиків" (2012)
Колоїз Ж. В. - Слова минулої епохи в сучасному історичному романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний Ворон" (2012)
Конюхова Л. І. - До проблеми функціонування просторових прийменників у мові засобів масової інформації, Колодка О. В. (2012)
Мельник Н. Г. - Криворіжжя і сучасна дитяча література (2012)
Мішеніна Т. М. - Звуковий декор поетичного простору Миколи Вінграновського (2012)
Петрушенко О. О. - Лексико-семантичне розгортання мікрополя "весна" в мовостилях українських авторів другої половини ХХ століття (2012)
Семененко Л. М. - Концепт заміжжя / одруження у творах Ольги Кобилянської (2012)
Талаш І. О. - Часовий континуум публіцистичного дискурсу (2012)
Трифонов Р. А. - Розумне слово як металексична характеристика (2012)
Шарманова Н. М. - Мовні кліше в сучасному інформаційному мовленні (2012)
Дороніна Т. О. - Шкільні підручники з української мови в аспекті гендерної збалансованості, Бузько С. А. (2012)
Мацепура Л. Л. - Формування та розвиток правильної іншомовної звуковимови в дітей дошкільного віку (2012)
Мелкумова Т. В. - Формування фонетико-орфоепічної компетенції студентів при вивченні української мови як іноземної (2012)
Cегін Л. В. - Використання тестових завдань на заняттях з української пунктуації (на матеріалі теми "Етапи розвитку пунктуації") (2012)
Цоуфал Л. С. - Лінгвістичні засади навчання морфології в загальноосвітній школі (2012)
Тимощук О. М. - Підвищення точності навігаційних вимірів на основі компенсації системних похибок (2016)
Могилатенко А. С. - Анализ методов формализации процесса управления информационным потоком сообщений о воздушных объектах в автоматизированной системе управления региональных центров управления воздушным движением, Обидин Д. Н., Павленко М. А., Бердник П. Г. (2016)
Шульга О. В. - Синтез оптимального алгоритму обробки сигналів неконтрольованого випромінювання для ідентифікації об’єктів, Шеффер О. В. (2016)
Гуліна І. Г. - Принципи побудови систем керування тепловим станом доменної печі, Мартиненко А. А., Гулін О. О. (2016)
Захарченко Р. В. - Розв'язане керування багатовимірними системами (2016)
Кононов Б. Т. - Вплив вищих гармонік на роботу дугостаторного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, Куравська Н. М. (2016)
Кучук Г. А. - Автоматичний контроль та управління параметрами ДТЗ-трафіка комп’ютерних систем критичного призначення, Коваленко А. А. (2016)
Лимаренко В. В. - Мультиагентная система управления работой механообрабатывающего цеха, Хавина И. П. (2016)
Петренко О. М. - Оптимізація режимів руху трамвайного вагону з асинхронними тяговими двигунами на ділянці колії з встановленим графіком руху та профілем, Любарський Б. Г. (2016)
Сільвестров А. М. - Оцінювання статичної нелінійної складової динамічної системи, Скринник О. М., Спінул Л. Ю. (2016)
Голян Н. В. - О свойствах канонической алгебры понятий (2016)
Хох В. Д. - Дослідження методів побудови експертних систем, Мелешко Є. В., Якименко М. С. (2016)
Шабанов-Кушнаренко Ю. П. - О перспективах теории интеллекта, Шабанов-Кушнаренко С. Ю., Шабанова-Кушнаренко Л. В. (2016)
Бурячок В. Л. - Метод безопасной маршрутизации на базовом множестве путей передачи метаданных в облачные антивирусные системы, Смирнов С. А. (2016)
Главчев М. І. - Формування програмного комплексу захисту комерційного програмного забезпечення персонального використання, Баленко О. І. (2016)
Мелешко Є. В. - Дослідження методів визначення центральності акторів у соціальних мережах для задач інформаційної безпеки, Гермак В. С., Охотний С. М. (2016)
Шульга В. П. - Метод оцінки пошкоджень сервісів безпеки телекоммунікаційної системи авіатранспортного комплексу (2016)
Косенко В. В. - Управління розподілом трафіку підмереж багаторівневої адаптивної інформаційно-телекомунікаційної мережі, Артюх Р. В., Персіянова О. Ю. (2016)
Кучук Н. Г. - Аналіз сучасних технологій і рОзрОбок e-Learning (2016)
Минько О. В. - Використання технологій OSINT для отримання розвідувальної інформації, Іохов О. Ю., Оленченко В. Т., Власов К. В. (2016)
Обод І. І. - Аналіз інформаційних процесів в системі контролю повітряного простору, Манько К. П., Шталтовний Д. В. (2016)
Олизаренко С. А. - Метод формализации знаний о распознавании сложных объектов на основе нечеткой кластеризации и нечеткого логического вывода (2016)
Свид І. В. - Інформаційні технології обробки даних систем спостереження, Обод А. І. (2016)
Ткачова Т. С. - Організаційно-комунікаційне забезпечення управління підприємством у CLOUD-середовищі (2016)
Шевяков Ю. І. - Метод прогнозування потреби в метрологічному обслуговуванні засобів вимірювальної техніки на основі удосконалених часових регресійних моделей (2016)
Лысенко Д. Э. - Принципы и структура методологии оценивания реализуемости инновационных планов предприятия (2016)
Ровінська Н. Ю. - Метод прийняття рішень в управлінні змістом проекту, Виходець Ю. С. (2016)
Собчак А. П. - Информационная поддержка этапа утилизации изделий сложной наукоемкой техники, Попова О. И. (2016)
Задунай О. С. - Принципи створення системи оперативного моніторингу екологічної безпеки потенційно небезпечних об’єктів на основі мінімізації ризиків, Азаров С. І. (2016)
Тєут В. М. - Методика проведення екологічного моніторингу акваторії моря за допомогою спеціалізованого судна (2016)
Хомік М. М. - Оцінка та управління ризиками застосування Збройних Сил України під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Барабаш О. В. (2016)
Бурдейна В. М. - Нормативне забезпечення точності розмірів координованих отворів малого діаметру, Хорошилов О. М., Тріщ А. Р. (2016)
Ким Н. И. - Закономерности рассеивания безразмерных показателей качества объектов различной природы, Трищ Р. М. (2016)
Кіпоренко Г. С. - Оцінка технічного стану трубопровідних систем АЕС на відповідність нормативним параметрам, Пахалович М. Є., Хорошилов О. М. (2016)
Малецька О. Є. - Аналіз вимог до компетентності вимірювальних лабораторій підприємств в сучасних умовах, Денисенко А. М., Мельниченко О. А. (2016)
Петрук С. М. - Аналіз методів прогнозування сигнально-завадової обстановки в системах МІМО безпілотних авіаційних комплексів (2016)
Сакович Л. М. - Метод обґрунтування складу технологічного обладнання польових ремонтних органів зв'язку, Романенко В. П., Гиренко І. М. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Титул, зміст (2015)
Беловол А. Н. - Лечение артериальной гипертензии у пациентов с ишемической болезнью сердца, Князькова И. И. (2015)
Скибчик В. А. - Алгоритм вибору нового перорального антикоагулянта у хворих з неклапанною фібриляцією передсердь (2015)
Журавльова Л. В. - Роль порушення субхондральної кістки у розвитку остеоартрозу, Олійник М. О. (2015)
Пєрєдєрій В. Г. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба і підліток, Чичула Ю. В. (2015)
Снігир Н. В. - Ефективність препаратів симптоматичної терапії при гострих респіраторних вірусних інфекціях, Горобець Н. М., Юрійчук О. М., Іваніщенко М. С. (2015)
Сабадаш В. Є. - Особливості лерканідипіну: від вираженого антигіпертензивного ефекту до якісної нейропротекції, Сірик В. О., Шимон М. М. (2015)
Целуйко В. Й. - Експертні питання в кардіології: акцент на артеріальну гіпертензію, Кузнецов І. В. (2015)
Тестові запитання для самоконтролю (2015)
Чернов А. Л. - Влияние превентивной медикаментозной терапии на риск развития острой формы горной болезни на разных высотах, Никонов В. В. (2015)
Марушко Ю. В. - Використання цинку сульфату в комплексному лікуванні підлітків з хронічним гастродуоденітом, Асонов А. О. (2015)
Відгук на підручник "Імунологія" (2015)
Відгук на підручник "Алергологія" (2015)
Огляд сучасних рекомендацій з ведення хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень(Підсумки Всеукраїнської тренінг-програми "Мистецтво лікування: контроль, профілактика, якість життя" в м. Івано-Франківськ) (2015)
Кардіологи єднаються перед реаліями життя заради здоров’я українців (2015)
Реклама ліків в Україні: заборонити чи посилити контроль? (2015)
Гавриляк М. Я. - Системний підхід до безпечності харчової продукції в ЄС та Україні, Шестопал Г. С. (2017)
Лебединець В. Т. - Наукові пошуки подолання йодного дефіциту в Україні, Буряченко Л. Ю., Багрій Л. М., Ярошик У. І. (2017)
Дзюбинський А. В. - Проблеми забезпечення якості пшеничного борошна, Дзюбинська О. В., Шегинський О. В. (2017)
Ярошевич Т. С. - Аналіз українського ринку готових борошняних сумішей, Ярошевич О. М. (2017)
Байдакова І. М. - Визначення конкурентоспроможності взуття із натуральних шкір, Байдакова Л. І. (2017)
Бойко Г. А. - Аналіз сучасного світового та вітчизняного ринку текстильної продукції з конопляного волокна, Чурсіна Л. А., Кузьміна Т. О. (2017)
Головенко Т. М. - Особливості товарознавчої оцінки якості соломи льону олійного, Тіхосова Г. А., Бартків Л. Г. (2017)
Горач О. О. - Визначення споживчих властивостей технічної целюлози виготовленої з лляного волокна, Богданова О. Ф. (2017)
Індутний В. В. - Аналіз якості та вартості антикварних декоративно-ужиткових і мистецьких творів з бронзи на ринку України, Мережко Н. В., Пірковіч К. А. (2017)
Зіник П. П. - Оцінка конкурентоспроможності стельових електроосвітлювальних приладів побутового призначення, Голодюк Г. І. (2017)
Краглик Л. - Оцінювання споживних властивостей фарфорових виробів вітчизняного та закордонного виробництва, Голодюк Г. І. (2017)
Кузьміна Т. О. - Оцінювання придатності волокна льону олійного для виробів різних асортиментних груп (2017)
Мережко Н. В. - Вплив кремнійорганічних просочуючих складів на міцність природного каменю, Золотарьова О. Г. (2017)
Пахолюк О. В. - Вплив параметрів будови льоновмісних тканин на формування їх споживних властивостей (2017)
Пахолюк О. В. - Сувенірний ринок: тренди, маркетинг та фактори формування якості, Малюк Д. О. (2017)
Передрій О. І. - Особливості сертифікації продуктів харчування відповідно до стандартів "халяль" (2017)
Ткачук В. В. - Сучасний стан виробництва та споживання лакофарбових матеріалів (2017)
Ткачук В. В. - "Зелена енергетика": досвід Німеччини та українські реалії, Речун О. Ю., Прядко О. А. (2017)
Речун О. Ю. - Оцінка якості бензинів, що реалізується на луцьких АЗС, Максимук М. А. (2017)
Ягелюк С. В. - Про необхідність створення бренду університету, Ягелюк О. О. (2017)
Якимчук Н. Р. - Діяльність концерну "Інтер-атлетика" на ринку спортивних товарів, Передрій О. І. (2017)
Білоконенко Л. А. - Синтаксичний простір мовного конфлікту як фактор його перебігу на різних стадіях (2012)
Боднар О. Б. - Особливості перекладу термінологічної лексики (2012)
Гумовська І. М. - Сучасні англійські правничі терміни в економічному дискурсі: аналіз дериваційних процесів (2012)
Гурбанська С. О. - Лінгвокультурологічний аспект вивчення інтертекстуальних фразеологізмів (2012)
Дороніна Т. О. - Персоніфікація чоловічого та жіночого начал у міфологічному дискурсі: гендерний аспект (2012)
Єршова Н. В. - До проблеми розмежування сполучникових і безсполучникових конструкцій (2012)
Кажан В. І. - Власні імена та їх похідні в термінології хореографічного мистецтва, Калініна Р. П. (2012)
Качайло К. А. - Зоологічнічні номени на -ок у конфіксальній підсистемі українського іменника (2012)
Кевлюк І. В. - Структурно-семантична та етнокультурологічна характеристика соматизмів (на прикладі фразем із компонентом око) (2012)
Клименко І. М. - Лексичні трансформації при передачі англійської політичної термінології українською мовою, Зоренко І. С. (2012)
Ковальчук Л. О. - Cихронне порівняння фразеологізмів із компонентом die Nase / ніс у структурно-граматичному плані (2012)
Колоїз Ж. В. - Оказіоналізми в лексикографії (2012)
Прима В. В. - Фактори, які спричиняють запозичення лексичних одиниць сфери туризму до мовного стандарту (2012)
Тихоненко О. В. - Джерела збагачення лексики офіційно-ділового стилю української мови на етапі його становлення (2012)
Арешенкова О. Ю. - Структури прямої адресації в текстах друкованої реклами (2012)
Бузько С. А. - Книжна лексика в текстах української постмодерної прози (функціонально-стилістичний аспект) (2012)
Вавринюк Т. І. - Односкладні речення в художньому тексті (2012)
Дудніков М. О. - Основні літературознавчі концепції жанру "роман" у контексті генези (2012)
Коломієць Н. Є. - Проблема внутрішньої та соціальної ізольованості особистості у творчому доробку Б. Д. Грінченка, Яременко Н. В. (2012)
Малюга Н. М. - Ритмічна організація, римування та звукова гармонія українських паремій (2012)
Мелкумова Т. В. - Редуковані синтаксичні виражальні засоби в мас-медійних текстах (2012)
Мельник Н. Г. - Соціально-побутова пісенність заробітчанської тематики: динаміка традиції та національна ментальність (2012)
Миннуллин О. Р. - Интертекстуальный анализ рассказа "Шерри-бренди": Шаламов – Мандельштам – Тютчев – Верлен (2012)
Остроушко О. А. - Семантичні й функціональні особливості онімів у поезії І. Жиленко, О. Забужко, Ю. Покальчука (2012)
Семененко Л. М. - Екзистенційні виміри буття в новелі Михайла Коцюбинського "Хвала життю!" (2012)
Ситько О. М. - Поетика художнього тексту та традиції вітчизняного мистецтва слова в українській літературі ХІХ–ХХІ століття (2012)
Хоменко Г. Є. - Експресивні засоби лексико-семантичного рівня інформаційного тексту (2012)
Шарманова Н. М. - Поліфункціональність рекламних кліше в новітній медіакомунікації (2012)
Щербак С. В. - Порівняльна характеристика українських і російських народних загадок, Каневська О. Б. (2012)
Козак Л. В. - Проблема професійного спілкування як компонент мовної культури студентів технічного вишу (2012)
Пальчикова О. О. - Крос-культурна компетентність у навчанні української мови як іноземної (2012)
Титул, зміст (2015)
Скибчик В. А. - Сучасні підходи до лікування хворих на діастолічну серцеву недостатність та цукровий діабет, Молчко О. Ю. (2015)
Новицька А. В. - Лікування ішемічної хвороби серця: можливості та переваги метаболічної цитопротекції та ангіопротекції, Суховатенко В. І. (2015)
Марушко Ю. В. - Роль вітамінів групи В у складі лікувальних заходів при первинній артеріальній гіпотензії, Хомич О. В., Гищак Т. В. (2015)
Величко С. О. - Магнію оротат у лікуванні серцево-судинних захворювань: дані доказової медицини як запорука ефективності лікування, Логойда П. І., Панін А. В. (2015)
Яковлева Л. Н. - Профилактика внезапной кардиальной смерти у больных ишемической болезнью сердца, Матузок О. Э. (2015)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2015)
Кондрацкая И. Н. - Изменение уровня спонтанного апоптоза у больных сахарным диабетом 2-го типа при лечении препаратом Метамин SR (2015)
Барна О. М. - Дослідження ВЕСНА: самооцінка стану здоров’я населенням України, Корост Я. В. (2015)
Шейко С. О. - Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним анемічним синдромом (2015)
Огляд сучасних рекомендацій з ведення хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень. Підсумки Всеукраїнської тренінг-програми для лікарів "Мистецтво лікування: контроль, профілактика, якість життя" та Всеукраїнської соціально-просвітницької акції про здоровий спосіб життя "Живи активно!" в м. Дніпропетровськ (2015)
Державні закупівлі ліків здійснюватимуться через Cистему ООН і Crown Agents (2015)
Уряд України надав преференції з реєстрації лікам, що закуповуються через міжнародні організації, на найближчі п’ять років (2015)
Державно-приватне партнерство в охороні здоров’я: куди йдемо? (2015)
Качан Є. - До питання реформування адміністративно-територіального устрою та формування об’єднаних територіальних громад, Ткач Д. (2016)
Дудкіна О. - Маркетинг територій як інструмент забезпечення конкурентоспроможного розвитку (2016)
Румянцева Г. - Покращення фінансового забезпечення підприємств вугільної промисловості Західного регіону у контексті оптимізації їх конкурентоспроможності (2016)
Баб’як Г. - Особливості формування та використання економічно активного населення регіону, Кошіль А. (2016)
Файфура В. - Екосистемні платежі в контексті формування й оптимізації довкілля, Надвиничний С. (2016)
Сарай Н. - Невизначеність як першопричина ризику діяльності підприємств регіону (2016)
Білан О. - Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку підприємств регіону (2016)
Турчин Л. - Система маркетингових інструментів у ресторанному бізнесі (2016)
Давиденко Г. - Сутність та економічна природа стандартів міжнародної торгівлі в сучасних дослідженнях (2016)
Островерхов В. - Еволюція наукових поглядів дослідження людського капіталу (2016)
Dyakiv O. - Modern trends of corporate social responsibility, Demchuk N. (2016)
Муравський В. - Ефективність інформаційних систем управління персоналом підприємств, Хома Н. (2016)
Прохоровська С. - HR-бренд в управлінні персоналом (2016)
Пушкар З. - Інформаційне забезпечення системи управління персоналом підприємства, Пушкар Б. (2016)
Слівінська Н. - Негрошові форми заохочення та їх вплив на мотивацію працівників (2016)
Баб’як Г. - До питання про можливості застосування зарубіжного досвіду організації формування персоналу в Україні (2016)
Цісецький О. - Шляхи досягнення продуктивної зайнятості на підприємстві (2016)
Марцінковська О. - Сучасні підходи до управління командами в контексті реалізації проекту (2016)
Бабій П. - Алгоритми управління, оцінка та моделювання інтелектуального потенціалу в системі виробничо-господарської діяльності соціально-економічних суб’єктів (2016)
Бакуліна Н. - Формування та використання мотиваційного механізму розвитку компетенцій персоналу вищих навчальних закладів (2016)
Грабовецька О. - Методичні підходи дослідження регіонально-галузевої зайнятості населення України (2016)
Хориняк В. - Стабільність персоналу підприємства як результат ефективності забезпечення його розвитку (2016)
Шушпанов Д. - Соціально-економічні детермінанти соціально небезпечних хвороб в Україні (2016)
Коцур А. - Розвиток системи соціального захисту в Україні (2016)
Штокало Я. - Сучасні тенденції розвитку ринку праці та їх вплив на рівень життя населення (2016)
Наші ювіляри (2016)
Світлої пам’яті колег (2016)
Наші автори (2016)
Калашніков А.В. - Георгій Васильович Гайко - 80 років від дня народження (2016)
Гайко Г.В. - Систематизація та аналіз основних патогенетичних факторів прогресування коксартрозу, Калашніков О.В (2016)
Калашніков А.В. - Комп`ютерне моделювання напружень на металеві фіксатори при виконанні остеосинтезу з приводу черезвертлюгових переломів різних типів за класифікацією ао, Малик В.Д., Лазарев І.А., Калашніков О.В. (2016)
Калашніков А.В. - Визначення патогномонічних симптомокомплексів внутрішньосуглобових м’якотканинних ушкоджень ідіопатичного коксартрозу, Луцишин В.Г., Майко О.В. (2016)
Рушай А.К. - Раннє консервативне лікування переломів дистального метаепіфіза променевої кістки, Климовицький Ф.В., Лісунов С.В., Соловйов І.О., Солоніцин Є.О. (2016)
Wendt K. - Рекомендації при лікуванні переломів проксимального відділу стегна, Heim D., Josten Ch., Kdolsky R., Hans-Jörg Oestern, Palm H., Jan Bernard Sintenie, Komadina R., Copuroglu C. (2016)
Буракова М. У. - Катэгорыя здароўя ў беларускай фразеалогіі:культурна-нацыянальная інфармацыя (2013)
Гончарова Ю. О. - Прикметники та дієприкметники на -уч- (-юч-), - ач- (-яч-), -ущ- (-ющ-), -ащ- (-ящ-) в українській мові (на матеріалі граматик О. Курило та О. Синявського) (2013)
Дехтярьова О. В. - Лексичні запозичення в компонентному складі діалектних фразеологізмів (на матеріалі художніх творів західноукраїнських письменників кінця XIX – початку XX ст.) (2013)
Дрогайцев О. І. - Відносне вживання часових форм дієслова в українській та німецькій мовах (2013)
Дюськіна А. П. - Образний компонент концепту "розум" (на матеріалі галицько-руських народних приповідок) (2013)
Ермакова А. М. - Да пытання аб спосабах выражэння суб’ектыўнай мадальнасці на тэкставым узроўні (2013)
Єршова Н. В. - Складнопідрядне речення означального типу в науковому стилі, Соколова О. О. (2013)
Живіцька І. А. - Концепт "Beauty / Краса" в пареміологічному уявленні (на матеріалі англійських та українських прислів’їв) (2013)
Зінчук Р. С. - Рефлекси давніх голосних у системі словозміни іменників західнополіських і суміжних говірок (2013)
Купіна Я. В. - Амбівалентна цінність концепту "Пам’ять", Чіміріс Ю. В. (2013)
Куцак Г. М. - Внутрішня форма похідного слова і його ономасіологічна структура (2013)
Левенець О. Ю. - Дериваційні прислівники з конфіксом по-…-ому в східнослобожанських говірках (2013)
Малюга Н. М. - До питання про перехідність у системі частин мови (2013)
Матвійчук Т. П. - Текстоцентричний підхід у дослідженні мовної системи (2013)
Мельник Н. Г. - Соціально-побутові паремії як відображення національної традиції (2013)
Наливайко М. Я. - Засоби та способи іменування жінки на Львівщині (2013)
Ніколайчук Х. М. - Структура і склад мікрополя "дитинство" (на матеріалі польської фразеології) (2013)
Прадід О. Ю. - Особливості функційного вияву прикметників, числівників, займенників і прислівників у назвах розділів і статей Кримінального кодексу України (2013)
Степаненко М. І. - Теорія глотогенезу в публіцистичному дискурсі Панаса Мирного й Олеся Гончара (2013)
Стишов О. А. - Субстантивні композити-неологізми в мові сучасних українських ЗМІ (2013)
Сухенко В. Г. - Мова і час: узаємодія і розвиток (2013)
Титаренко А. А. - Місце урбанонімів у загальній класифікації онімів (2013)
Ткач А. В. - Про співвідношення понять "варіант", "інваріант", "варіантність", "варіювання" у слов’янському мовознавстві (2013)
Христіанінова Р. О. - Безсполучникові складносурядні речення в сучасній українській мові (2013)
Шарманова Н. М. - Коди культури та їх репрезентація в усталених словесних комплексах (2013)
Шведава З. У. - Характарыстыка мэты і якасці маўлення ў беларускай фразеалогіі (2013)
Шульган О. В. - Ойконімія України радянської доби: еколінгвістичний дискурс (2013)
Вавринюк Т. І. - Засоби експресивного синтаксису в художньому тексті (2013)
Вільчинська Т. П. - Особливості функціонування сакральних синонімів (на матеріалі поетичних текстів Т. Шевченка) (2013)
Житар І. В. - Стилістичні функції вставлених конструкцій у науковому й публіцистичному стилях сучасної української мови (порівняльний аспект) (2013)
Ігнатьєва С. Є. - Елітарна мовна особистість у синтаксичній репрезентації щоденникового дискурсу (2013)
Ільїна Т. А. - Художня унікальність ліричної творчості Пауля Целана, Устименко В. В. (2013)
Кажан В. И. - Способы создания иронического стиля языка кроссвордов, Калинина Р. П. (2013)
Колоїз Ж. В. - Прагматична орієнтація паремій у художньому тексті (2013)
Костюк Н. Г. - Епістолярій Д. І. Яворницького як відображення розвитку української мови на Катеринославщині (2013)
Пена Л. І. - Діалектизми в сучасному поетичному мовленні (2013)
Семененко Л. М. - Психологічний дискурс новели Михайла Коцюбинського "Сон" (2013)
Щепанська Х. А. - Об’єктивація архетипів Світло і Темрява у структурі семантичного поля "серце" українського поетичного дискурсу ХІХ століття (2013)
Щербак С. В. - Поетика вираження образу русалки в усній народній творчості, Каневська О. Б. (2013)
Ведренкова З. І. - Розробка системи завдань у змісті комунікативної установки як чинник ефективної навчальної діяльності, Коваленко О. О. (2013)
Гаманюк В. А. - Лінгвістичні аспекти іншомовної підготовки в умовах багатомовності (2013)
Honchar O. M. - Teaching values through stories with morals (2013)
Городецька В. А. - Реферування як один із методів компресійної обробки інформації (2013)
Строганова Г. М. - Шляхи формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів української мови (2013)
Цоуфал Л. С. - Комунікативна спрямованість у навчанні морфології в основній школі (2013)
Саєнко Н. В. - Напрями формування комунікативної культури майбутніх інженерів (2017)
Осадчий І. Г. - Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання: нормативне забезпечення (2017)
Палкин В. А. - Реформа среднего общего образования в Украине в условиях развития информационной цивилизации: причины, состояние, проблемы (2017)
Конох А. П. - Педагогічні умови вивчення професійно орієнтованих дисциплін для формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів, Шафранська Т. Ю. (2017)
Багорка А. М. - Рівні професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "коледж – університет" (2017)
Ковальова С. В. - "Дисемінація" як складова терміносистеми педагогічної інноватики (2017)
Ніколаєску І. О. - Залучення викладачів системи післядипломної педагогічної освіти до бенчмаркінгової діяльності як умова професійно-педагогічної самореалізації (2017)
Шевців З. М. - Практика як умова формування соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя інклюзивної загальноосвітньої школи (2017)
Беженар А. А. - Розвиток креативності як спосіб формування компетентної особистості в загальній середній та професійній освіті, Янківська Г. А. (2017)
Дем’яненко О. О. - Еволюція наукових розвідок у галузі медіаосвіти: критичне мислення особистості як основна компонента сучасної медіаосвіти (2017)
Кіш Н. В. - Онтогенетичний аналіз проблеми формування культури іншомовного професійного спілкування в підготовці майбутніх інженерів (2017)
Філоненко Л. В. - Подолання формалізму у практиці духовно-морального виховання молоді на основі гуманістичних цінностей (2017)
Кабан Л. В. - Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі (2017)
Udalova L. - Current issues of ensuring security of the criminal proceeding participants (2017)
Ялова О. В. - Мовна політика в Україні в контексті законопроектів про мови (2017)
Бреус С. М. - Суб’єкти права на безоплатну професійну правничу допомогу (2017)
Подік І. І. - Правова норма в системі соціального нормотворення: науково-юридична парадигма (2017)
Костюшко О. П. - Правові та суспільно-політичні передумови створення муніципальної (місцевої) поліції в Україні (2017)
Shapovalov О. - Individualization of terms "search" and "tracing" in the context of crime detection process (2017)
Макаренко Н. К. - Розвиток професійної злочинності на території України в дорадянський період (2017)
Тичина Д. М. - Удосконалення діяльності прокуратури в державному механізмі запобігання злочинам в Україні (2017)
Мартиненко В. О. - Кримінологічна характеристика особи державного службовця, який зловживає владою або службовим становищем (2017)
Запорожець Р. А. - Характеристика особи злочинця, який учиняє шахрайство у сфері іпотечного кредитування (2017)
Волинська А. М. - Особливості використання спеціальних знань під час розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (2017)
Нелін О. І. - Нотаріальна доктрина України: теоретичний синтез (2017)
Черниш В. М. - Правова політика і проблеми нотаріальної професії: науково-критичний дискурс (2017)
Завальний А. М. - Напрями розвитку кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ (2017)
Юсупов В. В. - Передумови виникнення криміналістичних знань: аналіз документів і правоохоронної діяльності (2017)
Павлишин О. В. - Теоретичні витоки семіотики права як галузі знань (2017)
Кривицький Ю. В. - Проблеми правової реформи в науковій спадщині академіка В. В. Копєйчикова (2017)
Durdynеts M. - Formation of bicameralism in european culture (2017)
Крищенко А. Є. - Особливості визначення терміна "публічна безпека і порядок" (2017)
Скулиш Є. Д. - Актуальні проблеми початку досудового розслідування (2017)
Тахтай О. В. - Особливості адміністративної відповідальності у сфері діяльності кредитних спілок в Україні (2017)
Неганов В. В. - Основи методики визначення збитків під час ревізії (аудиту) органами Державної аудиторської служби України (2017)
Кобко Є. В. - Упровадження адміністративних регламентів у діяльність МВС України та Національної поліції (2017)
Окушко А. В. - Особливості доказування порушень встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (2017)
Нечваль А. О. - Обшук у системі невербальних засобів криміналістичної тактики (2017)
Тимофєєва Н. В. - Участь спеціаліста в огляді документів під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва (2017)
Tаrаn О. - European court of human rights practice in the area of industrial safety (2017)
Боднар В. Є. - Міжнародно-правові засади та зарубіжний досвід протидії злочинам у сфері службової діяльності, які вчиняють поліцейські (2017)
Джужа А. О. - Реституція та компенсація як особливі форми віктимологічного запобігання злочинам: досвід країн Західної Європи та США (2017)
Коршунова Н. В. - Євроінтеграційна державна політика: досвід Чеської та Словацької республік (2017)
Давидова М. М. - Державна політика запобігання схилянню до вживання наркотичних засобів в Україні та Нідерландах (2017)
Войтюк Р. В. - Порівняльний аналіз повноважень детектива Національного антикорупційного бюро України та комісара Незалежної антикорупційної комісії Гонконгу (2017)
Арешенкова О. Ю. - Рекламний текст як функціональний різновид мовлення (2014)
Березовська-Савчук Н. А. - Дистрибутивні характеристики суб’єктно-об’єктних прислівникових предикатів стану (2014)
Гурко О. В. - Стилістичні функції стверджувальних часток в українській мові (2014)
Демиденко Г. Г. - Типологія кодів культури в українській паралінгвальній фразеології (2014)
Євтушенко Н. І. - Концепти "розум/wit" та "дурість/stupidity" в поняттєвому аспекті (2014)
Зевако В. І. - Про деякі білоруські особливості говірок північної Чернігівщини у зв’язку з проблемами їхнього групування (2014)
Клименко І. М. - Міжмовна ідіоматичність в аспекті міжкультурної комунікації (англійсько-українські відповідники) (2014)
Коваленко Г. С. - Семантична сполучуваність прийменників у сучасній англійській мові (на матеріалі наукового та художнього стилів) (2014)
Кушлик О. П. - Стуктурно-семантичні особливості типової словотвірної парадигми відприкметникових конфіксальних дієслів на позначення зміни якості предмета в українській мові (2014)
Литовченко І. О. - Уплив екстра- та інтралінгвальних чинників на розвиток військової лексики української мови (2014)
Малюга Н. М. - Вивчення словотворення в контексті історичної стилістики (2014)
Муравська С. М. - Загальна характеристика найменувань зі сфери авіації в англійській мові (2014)
Пишна Н. І. - Лексема тропар у системі назв піснеспівів релігійної термінолексики (2014)
Сегін Л. В. - Словотворча продуктивність дієслів динамічної просторової локалізованості з префіксом ви- в українській мові (2014)
Токарев Г. В. - Вопросы описания макроструктур словарного состава (2014)
Томіленко Л. М. - Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії: проблеми добору та маркування (2014)
Федюнина И. Э. - Вымысел как ложь и фантазия во фразеологии английского и русского языков (2014)
Яцик О. П. - Тональність як текстова категорія (2014)
Вавринюк Т. І. - Називні уявлення як засіб експресії в художньому мовленні (2014)
Голованова Е. И. - Когнитивная энергия образного слова в современном научном дискурсе (2014)
Іншакова І. О. - Колірна палітра в художній спадщині Т. Шевченка, Іншаков А. Є. (2014)
Іншакова І. Є. - Функціонування одоративів в українській літературі І пол. ХІХ ст. (2014)
Камышникова Я. С. - Синтаксические особенности рекламного слогана в английском языке и его перевод на русский (2014)
Каневська О. Б. - Малі фольклорні жанри як форма вираження національного характеру, Щербак С. В. (2014)
Ковальова Г. М. - Прагматичний потенціал дієслів у мовно-комунікативній організації химерних романів Є. Гуцала та О. Ільченка (2014)
Колоїз Ж. В. - Задля створення довершених художніх образів (2014)
Мельник Н. Г. - Соціально-побутова коломийка: традиційне осмислення суспільної дійсності (2014)
Рись Л. Ф. - Інформативна насиченість іменникових композитів німецької мови (на матеріалі медіа-текстів) (2014)
Ріжко Р. Л. - Функціонально-стилістичні особливості повтору в поетичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Семененко Л. М. - Жіночий дискурс драматичної поеми Лесі Українки "Оргія" (2014)
Шарманова Н. М. - Знаковість афористики Б. Д. Грінченка: перетин мовного і національного кодів (2014)
Явір Л. В. - Символічне навантаження лексем "місяць" і "зоря" в поетичних текстах Івана Франка (2014)
Ясинецька Н. А. - Лінгвостилістика нових запозичених англізмів в українській мові (2014)
Ясинецька О. А. - Відтворення функціонально-смислових особливостей порівнянь кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" в перекладі А. Біленка (2014)
Бакум З. П. - Система роботи над творчістю Т. Г. Шевченка у процесі навчання української мови як іноземної, Городецька В. А. (2014)
Мішеніна Т. М. - Вивчення словотворчого потенціалу афіксоїдів в українській мові у змісті фахової підготовки майбутніх філологів (2014)
Амеліна С. М. - Конотативна еквівалентність у перекладі (2014)
Афонина Ю. Н. - Факторы возникновения слов с изменённой семантической структурой (2014)
Березовська-Савчук Н. А. - Особливості реалізації значення стану на рівні предикатних одиниць (2014)
Гурко О. В. - Розповідні речення як базова модель у контексті відношень ствердження / заперечення (2014)
Деменчук О. В. - Динамічні моделі перцептивної лексики (на матеріалі української, польської та англійської мов) (2014)
Демиденко Г. Г. - Лінгвокультурні особливості міміки українців (2014)
Єловська Ю. В. - Табу в міжособистісні взаємодії мовців (на матеріалі української фразеології та паремій) (2014)
Зубченко В. М. - До правописних питань у працях Василя Сімовича (2014)
Іншаков А. Є. - Особливості функціонування кольорономена червоний та його похідних у староукраїнській мові (XI–XIII ст.) (2014)
Іншакова І. Є. - Назви на позначення запахів у праслов’янській мові (2014)
Іншакова І. О. - Непродуктивні кольоронайменування у староукраїнській мові (XI–XIII ст.), Іншаков А. Є. (2014)
Козуб Л. С. - Результати експериментального дослідження просодії англійської реклами, орієнтованої на адресата з середнім соціальним статусом (2014)
Мельничук Н. О. - Співвідношення емотивності та оцінності у структурі англійського прикметника (2014)
Мішеніна Т. М. - Мовні девіації інтерферентного характеру в системі сучасної української мови (2014)
Сегін Л. В. - Словотворча продуктивність дієслів динамічної просторової локалізованостті з префіксом під- / pod- в українській і польській мовах (2014)
Ткач А. В. - Видозміна мовних одиниць як лінгвістична універсалія у працях українських та зарубіжних учених (2014)
Ткач П. Б. - Компоненти семантики віддання переваги в структурі висловлення (2014)
Агібалова Т. М. - Інтерпретація орієнтальної моделі інтелектуального конструювання світу у драматичних поемах Лесі Українки (2014)
Бузько С. А. - Оказіональні фразеологізми в текстах сучасної української прози (2014)
Вавринюк Т. І. - Невласне пряма мова в новелах М. Коцюбинського (2014)
Голікова Н. С. - Прагматика мовностилістичних засобів у романі "Зло" П. Загребельного (2014)
Горбань А. Д. - Тексты-рассуждения. Риторико-стилистический аспект (на материале английского языка), Карманова Е. И. (2014)
Жук Л. Р. - Мовна репрезентація концепту урожай в українській та французькій мовах (на матеріалі лексикографічних джерел XIX ст.) (2014)
Каневська О. Б. - Розгалуженість, складність і взаємодія образів роману "Апостол Черні" Ольги Кобилянської, Щербак С. В. (2014)
Качайло К. А. - Особливості функціонування конфіксальних іменників у творах О. Довженка (2014)
Клімчук Г. П. - Запозичення як джерело формування лексичної бази публіцистики М. Грушевського (2014)
Колоїз Ж. В. - Афоризми Ліни Костенко як транслятори загальнолюдських цінностей і національних пріоритетів (2014)
Корольова В. В. - Авторська ремарка як компонент мовного простору сучасної української драми (2014)
Лощинова І. С. - Оказіональні прислівники у творчості письменників Дніпропетровщини (2014)
Мельник Н. Г. - Відображення роздумів про особливості українського національного характеру у творчості Т. Шевченка (2014)
Сидорук Г. І. - Стилістика англомовного рекламного продукту та його переклад засобами української мови (2014)
Березіна Ю. О. - Система німецьких приголосних і особливості їх артикуляції (2014)
Зевако В. І. - Формування мовної культури майбутнього лікаря при вивченні медичної термінології (практичні матеріали) (2014)
Малюга Н. М. - Тема "Розвиток української мови": посилення інформаційної складової (до уроку в 9 класі) (2014)
Мудра С. В. - Мовленнєва компетентність у структурі підготовки конкурентоздатних фахівців у ВНЗ України (2014)
Муратова В. Ф. - Переклад функціональних стилів (2014)
Размолодчикова І. В. - Методичні аспекти використання загадок у навчально-виховному процесі молодших школярів (2014)
Талаш І. О. - Групове навчання як засіб формування навичок самоконтролю учнів початкових класів (2014)
Козлов Р. А. - Послання, посвята і лист у віршах: (рецензія: Назарець В. Жанрові модифікації української адресованої лірики : (монографія) / В. Назарець. – Рівне, 2014. – 384 с.) (2014)
Безущак О. О. - Орбіти залишково періодично визначених матричних груп над полями (2014)
Borysenko O. D. - Influence of random periodical disturbances on the behavior of non-autonomous third order oscillating system in the resonance case, Borysenko O. V. (2014)
Ivanenko D. O. - Second derivative of the log-likelihood in the model given by a Levy driven SDE'S (2014)
Kosenkova T. I. - On a method of the Levy-type processes construction (2014)
Lukova-Chuiko N. V. - Double equivalence of Morse functions and gradient-like vector Їelds on 3-manifolds (2014)
Томашик В. В. - Збіжність моментів досягнення меж смуги в дифузійних моделях зі стрибками та неліпшицевою дифузією, Шевченко Г. М. (2014)
Troshki V. B. - Ideal de-noising for signals in sub-Gaussian noise (2014)
Turka T. V. - Subgroups of correspondences semigroup (2014)
Зражевський Г. М. - Чисельно-аналітичне дослідження детермінованих і хаотичних фазових траєкторій подвійного маятника, Сальнікова А. М. (2014)
Капустян О. В. - Наближений синтез в імпульсній розподіленій задачі оптимального керування зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами, Капустян О. А., Русіна А. В. (2014)
Краснопольська Т. С. - Сталі режими коливань консольно закріпленого стрижня малої жорсткості на згин, Приходько Д. В., Гуржій О. А. (2014)
Ластівка І. О. - Метод динамічного програмування для системи диференціальних рівнянь на часових шкалах, Лаврова О. Є. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського