Zhuchok Y. V. - Decompositions of free trioids (2014)
Zhuravlev V. N. - Admissible quivers and tiled orders of finite global dimension in Mn(D), n≤5 , Surkov A. M. (2014)
Plakhotnyk M. V. - Linear functional equations systems in the problem of topological conjugation of mappings (2014)
Рябухо О. М. - Київський період науково-педагогічної діяльності М. Г. Чеботарьова (до 130-річчя з дня народження) , Турка Т. В. (2014)
Багно О. М. - Хвилі у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, який взаємодіє з шаром в’язкої стисливої рідини (2014)
Вакал Є. С. - Чисельне розв’язання задачі вологопереносу в області складної форми зі слабко проникними включеннями, Вакал Ю. Є., Стеля О. Б. (2014)
Горошко О. О. - Канонічні рівняння в дослідженні коливань плаваючого трубопроводу, Кикоть С. В. (2014)
Горошко О. О. - Прецесійні рухи та самоцентрування роторів, Лебедєва І. В. (2014)
Лук’янов П. В. - Генерація шуму близької взаємодії лопаті і вихору при косому обдуванні потоком (2014)
Малюга В. С. - Характеристики звукового поля, що генерується при обтіканні сфери (2014)
Острик В. І. - Аналогія між неосесиметричною деформацією та крученням у контактних задачах для півпростору, Улітко А. Ф. (2014)
Семенова І. Ю. - Побудова координатного базису для задачі коливань рідини в двопорожнинному гіперболоїді (2014)
Ткач А. Б. - Квазітороїдальні багатовиди нелінійних систем рівнянь з частинними похідними з імпульсним впливом (2014)
Ткаченко Р. В. - Динаміка рідини з вільною поверхнею в резервуарі на рухомій платформі під дією зовнішньої імпульсної сили, Лимарченко О. С. (2014)
Трунов О. О. - Поширення хвилі у хвилеводі з подвійним згином (2014)
Трунова Л. А. - Точкове джерело в околі конусного відбивача (2014)
Верченко А. П. - Метод автоматичного розташування написів точкових об’єктів в електронних картах, побудований на нейронній мережі Хопфілда, Кравченко Р. В. (2014)
Галкін О. А. - Вплив варіацій смуги пропускання на поведінку показника помилкової класифікації ядерного класифікатора (2014)
Garashchenko F. G. - Adaptive method for remote detection of chemical and biological components based on the gradient approach, Yatsenko V. O., Matvienko V. T., Degtiar O. S. (2014)
Гаркуша Н. І. - Про одну математичну модель динаміки взаємодіючих популяцій (2014)
Гончар С. А. - Криптографія з часовим розкриттям: минуле, теперішнє, майбутнє (2014)
Завадський І. О. - Комбінаторний алгоритм підвищення завадостійкості кодів, що генеруються скінченними автоматами (2014)
Какойченко А. І. - Використання RBF-мережі для короткострокового прогнозування фінансових ринків, Порхун О. В. (2014)
Касьянюк В. С. - Моделювання нечітких множин, предикатів та реляцій на основі теоретико-можливісного підходу, Малютенко Л. М. (2014)
Кінаш А. В. - Асимптотична дисипативність випадкової еволюції з імпульсним збуренням, Чабанюк Я. М., Хімка У. Т. (2014)
Компан С. В. - Особливості побудови запитів у об’єктних базах даних на прикладі об’єктної СУБД db4o (2014)
Крак Ю. В. - До розробки інтерактивного інтерфейсу моделювання та розпізнавання жестової інформації, Коваль Ю. В., Тернов А. С. (2014)
Криволап А. В. - Система виводу з Т- та F-обмеженнями для монотонної логіки Флойда-Хоара (2014)
Лялецький О. О. - Про інтелектуальні та інтерфейсні засоби систем автоматизації доведень теорем, Афонін А. О. (2014)
Макушенко І. А. - Оптимальне керування вхідним потоком в умовах критичного навантаження в мережі (2014)
Мащенко С. О. - Транспортная задача с нечетким множеством целей, Саад А. С. (2014)
Наконечний О. Г. - Гарантовані оцінки середнього значення випадкових послідовностей , Шушарін Ю. В., Демиденко С. В. (2014)
Негадайлов П. А. - Пошук максимальної коаліції в обмеженій кооперативній грі з багатьма гравцями, Єщенко А. Ю. (2014)
Подлипенко Ю. К. - Наближені мінімаксні оцінки лінійних неперервних функціоналів від розв’язків системи змішаних варіаційних рівнянь, Горбатенко М. Ю., Перцов А. С. (2014)
Савкова В. П. - Розробка методу оцінки якості організації і проведення підготовки фахівців в інтегрованій системі вищої освіти для вищого навчального закладу (2014)
Skobelev V. G. - On some languages accepted with the given probability by 1-qubit MO-1QFA with binary input alphabet (2014)
Терещенко В. М. - Один метод тріангуляції множини точок на площині (2014)
Шакотько Т. І. - Про один підхід до дослідження стійкості моделі нейронних мереж з запізненням другим методу Ляпунова, Хусаїнов Д. Я., Сіренко А. С. (2014)
Шкільняк О. С. - Семантичні аспекти модальних логік часткових немонотонних предикатів (2014)
Юнькова О. О. - Про ідентифікацію параметрів у задачах оптимального інвестування, Кулян А. В., Прокопюк О. С. (2014)
Яценко В. О. - Ідентифікація білінійних систем та керування показниками Ляпунова, Кочкодан О. І., Макаричев М. В., Пашенковська І. С., Черемних О. С., Шолохов О. В. (2014)
Глушенков А. М. - Повне сімейство Н-зв’язанних гетероасоціатів m9Gua m1Cyt: квантово-механічне дослідження, Говорун Д. М. (2014)
Горячко А. М. - Нова атомарна модель наноструктурованої поверхні Si(001)-c(8×8), Кулик С. П., Мельник П. В., Находкін М. Г. (2014)
Григорук В. І. - Зміна оптичного пропускання тонких шарів магнітної рідини під дією імпульсного магнітного поля, Коваленко В. Ф., Петричук М. В., Танигін Б. М., Шулима С. І. (2014)
Карлаш А. Ю. - Еволюція кінетики фотолюмінесценції в композитних зразках arSiOx/ nc-Si в процесі старіння (2014)
Kuzmych R. Yu. - Influence of design of semiconductor diode of the heating by the impact current, Pavljuk S. P., Kovtok V. H. (2014)
Павлюк С. П. - Ефект пам’яті в КСДІ структурах, Оберемок О. С., Телега В. М., Гандзюк В. І. (2014)
Vergun L. Yu. - The kinetics of ovalbumin denaturation at the temperature of hyperpyrexia: the experimental procedure (2014)
Вергун Л. Ю. - Вплив електрохімічної активації води на її в’язкість, Теліман К. О., Войтович І. С., Мягченко Ю. О. (2014)
Войтешенко А. В. - Вплив додавання наночастинок лапоніту на в'язкість розчину поблизу критичної температури розшарування (2014)
Манько Д. Ю. - Особливості розрахунку плазмової і релаксаційної частот в аморфних металевих сплавах на основі заліза, Лопатинська О. Г., Поперенко Л. В. (2014)
Онанко А. П. - Релаксаційні процеси дефектної наноструктури в сплавах, SiO2 і автоматизована система візуалізації ультразвукової анізотропії, Онанко Ю. А. (2014)
Шірінян А. С. - Використання термоаналізу для побудови фазових діаграм багатокомпонентних матеріалів, Комісаренко О. С., Макара В. А. (2014)
Головань Т. К. - Використання творчої спадщини М. Леонтовича у фаховій підготовці майбутніх педагогів-музикантів (2016)
Дука Н. В. - Теорія людських відносин Мейо та її вплив на сучасний менеджмент в освіті (2016)
Загородня А. А. - Моделі професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України (2016)
Люріна Т. І. - Головні акценти у змісті підготовки майбутнього вчителя музики до розвитку творчого потенціалу учнів, Мороз В. В. (2016)
Москаленко А. М. - Інноваційні технології підготовки майбутніх учителів основної школи до гуманітаризації шкільної освіти (2016)
Нагорна О. - Дослідження суджень в процесі формування професійного мислення у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2016)
Степанченко О. А. - Мовлення вчителя – складова педагогічної майстерності (2016)
Стискун С. В. - Сучасна система менеджменту університетської освіти Франції (2016)
Якуб М. С. - До питання визначення поняття "студентське самоврядування" (2016)
Зварич Р. - Конкретизація та верифікація розуміння альтерглобалізації (2017)
Козюк В. - Глибина корекції фінансових дисбалансів у зоні євро та проблема відновлення зростання (2017)
Зварич І. - Циркулярна економіка і глобалізоване управління відходами (2017)
Кармелюк Г. - Моделювання взаємозв’язку державного та гарантованого державою зовнішнього боргу України з дефіцитом бюджету і витратами та заощадженнями населення, Пласконь С., Сенів Г. (2017)
Гринюк І. - Аналіз процесу переходу України на стимулююче тарифоутворення (2017)
Мельник А. - Генезис державного підприємництва в Україні і світі: від приватизації до інтернаціоналізації, Тинська І. (2017)
Мєчніковський С. - Межі і ризик розвитку транспортної інфраструктури в Польщі (2017)
Cозанський Л. - Групування регіонів України за рівнем економічної активності промисловості (2017)
Наші автори (2017)
Атрощенко Т. О. - Формування міжетнічної толерантності майбутніх вчителів початкової школи у процесі позааудиторної професійно спрямованої діяльності (2016)
Бондаренко Г. Л. - Методичні засади підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності (2016)
Гук О. Ф. - Розвиток теорії методів навчання в науково-педагогічній діяльності А. М. Алексюка, Автомонов П. П. (2016)
Кузьменко Н. М. - Педагогічні ідеї А. М. Алексюка про національне відродження школи (2016)
Лабунець Ю. О. - Ідеї виховання моральної особистості у творі Дж. Р. Р. Толкіна "Фермер Джайлз із Гема" (2016)
Онищук Л. А. - Системне пізнання проблеми прогнозування розвитку загальної середньої освіти (2016)
Parfenyuk T. - Directions of market-oriented educational reforms in Australia (2016)
Тимцуник Ю. М. - Дослідження рівня сформованості готовності майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності (2016)
Тупікова Г. А. - Методичні засади виховання патріотизму майбутніх учителів у вищому навчальному закладі (2016)
Якуб М. С. - Зародження студентського самоврядування в університетах Західної Європи в епоху Середньовіччя (2016)
Кемський С. В. - Азоло(1,4)діазепіни: методи синтезу та структурна модифікація, Больбут А. В., Дмитрів Ю. В., Вовк М. В. (2017)
Крищишин А. П. - Фрагмент-орієнтований дизайн лікарських засобів (2017)
Kalchenko O. I. - The study of calixarenes complexation with phenols by RP HPLC, Cherenok S. O., Solovyov A. V., Suikov S. Yu., Kalchenko V. I. (2017)
Ivanchenko D. H. - Synthesis and the diuretic activity of 8-aminosubstituted of 7-(2-hydroxy-3-p-metoxyphenoxypropyl-1)-3-methylxanthine, Romanenko M. I., Aleksandrova K. V., Samura B. A., Duchenko K. A., Sinchenko D. N. (2017)
Perekhoda L. O. - The presentation of regioselectivity of 1-ethyl-3-(4-(6,7,8,9-tetrahydro-5Н-(1,2,4)triazolo(4,3-а)azepin-3-yl)phenyl)thiourea cyclization with α-bromoketone, Yeromina H. O., Storozhenko I. P., Sheykina N. V., Krasovskyi I. V., Krasovska M. V., Demchenko S. A. (2017)
Титул, содержание (2017)
Сиденко В. Р. - Трудные дилеммы обновления глобальной институциональной архитектоники (2017)
Харазишвили Ю. М. - Свет и тень экономики Украины: резервы роста и модернизации (2017)
Коломиец И. Ф. - Теоретико-практические аспекты формирования объединенных территориальных общин в Украине, Пелехатый А. О. (2017)
Гречаная С. И. - Развитие транспортных связей в межрегиональном сотрудничестве, Попова И. А. (2017)
Ковалёв В. Н. - Научные подходы к определению уровня оплаты труда в Украине, Атаева Е. А. (2017)
Король С. Я. - Особенности финансовой отчетности социально ответственного предприятия (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические нормы (2017)
Титул, зміст (2017)
Сіденко В. Р. - Важкі дилеми оновлення глобальної інституційної архітектоніки (2017)
Харазішвілі Ю. М. - Світло і тінь економіки України: резерви зростання та модернізації (2017)
Коломієць І. Ф. - Теоретико-практичні аспекти формування об’єднаних територіальних громад в Україні, Пелехатий А. О. (2017)
Гречана С. І. - Розвиток транспортних зв’язків у міжрегіональному співробітництві, Попова І. А. (2017)
Ковальов В. М. - Наукові підходи до визначення рівня оплати праці в Україні, Атаєва О. А. (2017)
Король С. Я. - Особливості фінансової звітності соціально відповідального підприємства (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні норми (2017)
До читачів (2017)
Переднє слово (2017)
Кебуладзе В. - Філософія у публічному просторі: між академічністю й популярністю, Богачов А., Кірізвас М., Комаров О., Моренець В., Оксенюк В., Оксенюк Р., Препотенська М., Пролеєв С., Шубчик М. (2017)
Ясна І. - "Public turn": філософія в публічному просторі (2017)
Йолон П. - Знакова роль Павла Копніна в переломний період діяльності Інституту філософії (Стаття друга) (2017)
Бистрицький Є. - Вадим Іванов: онтологія радянського марксизму (Стаття друга) (2017)
Андрос Є. - Володимир Шинкарук: антропологічний поворот в українській філософії другої половини XX сторіччя (2017)
Стратій Я. - Валерія Михайлівна Нічик (2017)
Йосипенко О. - Онтологія колективних сутностей (2017)
Урфаліно Ф. - Ухвалювати рішення разом. Ідентичність, реальність та спосіб буття деліберативних тіл (переклад із французької О. Йосипенко) (2017)
Кебуладзе В. - Термінологія філософії діалогу Мартина Бубера: між профанністю і сакральністю, Лактіонова А., Панич О., Терлецький В. (2017)
Перший всеукраїнський конкурс імені Неллі Іванової-Георгієвської для молодих дослідників (2017)
Премії в царині філософії та філософських перекладів (2017)
Покажчик статей, надрукованих у часопису "Філософська думка" 2016 року (2017)
Вимоги до авторів (2017)
Титул, зміст (2015)
Єчкало Ю. В. - Засоби навчання комп’ютерного моделювання в курсі фізики (2015)
Заря Л. О. - Науково-педагогічне вирішення питань формування інтересу до музики (2015)
Модло Є. О. - Компетентність бакалавра електромеханіки в моделюванні (2015)
Невмержицька О. В. - Виховання цінностей особистості в епоху культурних змін (2015)
Олішкевич С. В. - Тлумачення поняття "виховання характеру" в американській педагогічній літературі (2015)
Чепіль М. М. - Краєзнавство як чинник патріотичного виховання в українській педагогічній думці (кінець ХІХ – початок ХХ ст. ) (2015)
Янченко Т. В. - Науково-практична діяльність Дніпропетровської досвідно-педологічної станції (20-ті – початок 30-х років ХХ ст. ) (2015)
Бондаренко З. П. - Формування здорового способу життя студентів як психолого-педагогічна проблема вищої школи (2015)
Карпенко О. Є. - Правові засади розвитку опіки над дітьми у Польщі (1945–1961 рр.) (2015)
Ніколенко Л. М. - Середовище соціальної взаємодії у студентському громадському об’єднанні (2015)
Гладуш В. А. - До питання формування професійної компетентності педагога інклюзивного закладу, Баранець Я. Ю. (2015)
Борисова А. О. - Провідні принципи формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2015)
Ващило О. В. - Методичні принципи навчання іншомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів магістратури машинобудівних факультетів (2015)
Волкова Н. П. - Формування рефлексії магістрантів педагогіки вищої школи у процесі професійної підготовки, Батраченко І. Г. (2015)
Гирич З. И. - Особенности конструирования тестов, ориентированных на тюркоязычную аудиторию (2015)
Євсюков О. Ф. - Ефективність процесу самоосвіти майбутніх викладачів вищої аграрної школи в умовах магістратури (2015)
Завгородня А. І. - Системоутворюючі категорії економічної компетентності (2015)
Корж О. Ю. - Психологічні чинники ставлення студентів до педагогічного процесу, Корчікова І. В. (2015)
Манохіна І. В. - Проблема професійної підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери у науковій літературі (2015)
Мартиненко М. Ю. - Культура самостійної роботи майбутніх економістів: критерії оцінювання (2015)
Míjlik О. А. - Pautas metódicas del trabajo con el texto temático en la clase del idioma extranjero, Pliuschai А. А. , Оníschenko М. Y. (2015)
Ніколаєску І. О. - Організаційно-змістова модель професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Пейчева О. О. - Бар’єри міжособистісної взаємодії суб’єктів процесу оволодіння іноземними мовами у ВНЗ, Келембет Р. В. (2015)
Плаксін А. А. - Формування дидактичної культури майбутніх викладачів ВНЗ МВС: контекстний підхід до відбору змісту освіти (2015)
Райхман Є. І. - Науково-дослідна робота майбутніх магістрів педагогічної освіти як педагогічний феномен (2015)
Романюк С. М. - Дистанційне навчання англійської мови у процесі професійної підготовки майбутніх юристів: стан та перспективи (2015)
Сапожников С. В. - Місія та метасистеми вищої педагогічної освіти країн – членів Організації Чорноморського економічного співробітництва у реаліях сьогодення (2015)
Тарнопольський О. Б. - Побудова середнього курсу навчання англійської мови дорослих, які вивчають її поза межами мовних програм у ВНЗ (2015)
Тернавська Л. М. - Формування іншомовної лексичної компетентності студентів немовних ВНЗ засобами фразеології, Шауерман О. А. (2015)
Трішкіна Н. І. - Cучасні підходи до формування професійних компетенцій фахівців торговельно-економічного профілю (2015)
Чеховська М. В. - Сучасна система вищої педагогічної освіти у республіці Болгарія: досвід реформування (2015)
Гайдар М. М. - Встановлення автономії у студентів-філологів у навчанні письма за допомогою проектного методу (2015)
Глазкова І. Я. - Стратегія запобігання конфліктам суб’єктів навчального процесу ВНЗ (2015)
Луганцева О. Г. - Тренінговий цикл як конструктивний елемент тренінгової технології навчання (2015)
Стрюк А. М. - Використання хмарних технологій у комбінованому навчанні інформатики студентів інженерних спеціальностей, Рассовицька М. В. (2015)
Білоус О. С. - Системний підхід у формуванні творчої активності майбутнього педагога (2015)
Drach A. S. - Hyperfiction: the ambiguities of non-linear text (2015)
Кабанова М. Р. - Формирование профессиональной направленности и интерактивные технологии в подготовке будущих психологов, Черняк Н. А. (2015)
Кладкова Т. А. - Об’єкти контролю англомовних мовленнєвих компетентностей майбутніх психологів (2015)
Макарова К. Г. - Використання ігрових технологій у процесі формування культури ділового спілкування майбутніх перекладачів (2015)
Ольховська А. С. - Курс "Чинники успішного працевлаштування за фахом" у структурі фахової підготовки перекладачів (2015)
Розумна Т. С. - Формування комунікативної компетентності в інтерактивному навчанні іншомовного спілкування (2015)
Сімкова І. О. - Загальні передумови методики навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу у науково-технічній сфері (2015)
Бикова В. О. - Обґрунтування системи управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти (2015)
Abstracts (2015)
Андрієнко Т. - Інтеракційна модель перекладу (2016)
Білоус Н. - Особливості відтворення категорії модальності у перекладах теологічних текстів (німецько-український напрямок) (2016)
Васецька О. - Структурна дублетність синтаксичних термінів української мови (2016)
Глушаниця Н. - Англійські та американські фразеологічні одиниці в оригіналі та перекладі (на прикладі англомовних художніх текстів) (2016)
Гурбанська С. - Інтертекстуальні зв’язки у постмодерністському дискурсі (на матеріалі українських, російських та англійських художніх текстів) (2016)
Єнчева Г. - Феномен мовної аномалії: авторська/перекладацька креативність чи відхилення від норми?, Струк І. (2016)
Луканинець Р. - Актуалізація концепту сон у фразеологізмах античного походження: лінгвокультурологічний аспект (2016)
Моісеєнко О. - Мовна парадигма World Englishes (2016)
Рудіна М. - Лексикографія як ресурс професійної діяльності майбутнього перекладача (2016)
Ситар Г. - Обчислення показника асоціації MI log Freq як статистичний метод дослідження синтаксичних фразеологізмів (2016)
Сібрук А. - Назви культувих речей християнства, елементів оздолення церковних будівель та оправ ікон у давньоруських текстах XI – XIV cт. (2016)
Стоянова І. - Антиутопія як об’єкт міждисциплінарного дослідження (2016)
Ткаченко Р. - Публіцистичні виступи Ю. Шевельова на сторінках газети "Нова Україна" (проблема контакту цивілізацій) (2016)
Томенко О. - "Єдина країна" чи "единая страна": мовне питання в умовах військової агресії Росії (2016)
Фарина Н. - Синкретизм у складнопідрядних реченнях атрибутивної семантики (2016)
Білякович Л. - Рецепція історичної особистості як інтертекстуальне поле української історичної прози (2016)
Бурлакова І. - Поетика інтертекстуальності новелістики Івана Керницького (2016)
Дроздовський Д. - Філософсько-наративні особливості іспанського постмодерністського роману 1960-1990-х рр.: з перспективи пост-постмодернізму (2016)
Желновач А. - Ціннісний дискурс І. Багряного та О. Довженка (повість-вертеп "Розгром" і кіноповість "Україна в огні") (2016)
Корнєва Л. - Традиції етносу в українських прислів’ях про сім’ю (2016)
Соколова А. - Роман Віталія Климчука "Рутенія. Поверненя відьми" в контексті сучасного українського міфологічного фентезі (2016)
Шостак О. - Постмодерний кітч як шлях до вияву національної ідентичності у творчості Джералда Візенора (2016)
Титул, зміст (2015)
Дубчак Л. М. - Концепція творчої ресоціалізації Марека Конопчинського (2015)
Лучанінова О. П. - Духовна культура студентів вищих навчальних закладів в умовах соціально-гуманітарної кризи (2015)
Невмержицька О. В. - Мистецтво життєтворення у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Samochwal O. O. - Entwicklungsstufe der Berufsausbildung in Deutschland (2015)
Сапожников С. В. - Особливості сучасної вірменської системи підготовки педагогічних працівників (2015)
Сиротін О. С. - Аналіз досвіду професійної підготовки викладачів вищої школи у США (2015)
Карпенко О. Є. - Прийомна сім’я як інституційна форма опіки над дітьми у Польщі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст. ) (2015)
Кримчак Л. Ю. - Особливості соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт у їх підготовці до самостійного життя (2015)
Курінна С. М. - Педагогічний супровід процесу соціалізації дітей-сиріт в умовах закладів інтернатного типу (2015)
Антибура Ю. О. - Індивідуальне навчання дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку як психолого-педагогічна проблема (2015)
Коваль Н. І. - Громадянське виховання старшокласників з порушеннями інтелекту в психолого-педагогічній літературі (2015)
Ніколенко Л. М. - Педагогічна підтримка процесу формування соціально спрямованих лідерських якостей майбутніх корекційних педагогів (2015)
Батраченко І. Г. - Основні підходи до навчання життєвої антиципації (2015)
Бухало О. Л. - Організаційно-педагогічні умови емоційного виховання дітей раннього віку (2015)
Дніпрова О. А. - Дослідження уваги хлопчиків та дівчат молодшого шкільного віку (2015)
Коршевнюк Т. В. - Субъект-субъектное и субъект-объектное взаимодействие как психологическая основа формирования содержания школьного биологического образования (2015)
М’ясоїд Г. І. - Виїзний міждисциплінарний урок: професійна орієнтація та її варіації (2015)
Білоус О. С. - Творча активність як важлива характеристика професіоналізму сучасного педагога музики (2015)
Бондаревська О. М. - Реалізація положень компетентнісного підходу у процесі формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів (2015)
Волкова Н. П. - Визначення основних функцій, рис та якостей сучасного педагога в руслі виховання соціально здорових школярів (2015)
Гальченко О. Ю. - Використання активних методів у навчанні професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах (2015)
Демченко Д. І. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки представника юридичної професії (2015)
Кожушко С. П. - Формування компетентності майбутніх фахівців у сфері туризму до професійної взаємодії (педагогічні умови) (2015)
Козинець І. І. - Культура мовлення як показник загальної культури особистості (2015)
Лашкул В. А. - Експериментальне дослідження професійно-етичної підготовки майбутніх лікарів ветеринарної медицини (2015)
Мантуло Н. Б. - Історичні витоки формування соціальної відповідальності (2015)
Меняйло В. І. - Підготовка фахівців дослідницько-інноваційного типу як головне завдання вищої освіти (2015)
Мишак О. О. - Педагогічна діяльність викладача вищого аграрного навчального закладу в умовах гуманізації освіти (2015)
Мовчан Д. О. - Структура електронного навчання Всесвітньої митної організації (2015)
Олійник І. В. - Компетентнісний підхід як основа професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи (2015)
Pavlenko O. - The developmental professionally focused educational environment as a strategic component of training managers of organizations, Timchenko-Mikhailidi N. , Triakina O. , Pugach V. (2015)
Пахомова Т. А. - Использование художественных текстов в процессе формирования у студентов-магистрантов профессиональной иноязычной компетентности филолога (2015)
Пейчева О. О. - Культурологічний підхід у професійній підготовці майбутніх економістів на заняттях з іноземної мови, Келембет Р. В. (2015)
Петришин Л. Й. - Педагогічна стратегія професійної підготовки креативних соціальних педагогів (2015)
Погромська Г. С. - Методичні аспекти викладання дисципліни "Інженерія програмного забезпечення" для студентів-інформатиків, Махровська Н. А. (2015)
Самодрин А. П. - Профільно-професійний вимір освіти у регіоні (2015)
Сущенко Р. В. - Форсайт управлінської культури – вектор професійної підготовки інженера залізничного транспорту (2015)
Теплицька А. О. - Задача як вид навчального завдання у процесі математичної підготовки майбутніх учителів (2015)
Токарєва А. В. - До питання визначення сучасного стану медіаосвіти в Україні, Яланська М. М. , Кузнецова К. С. (2015)
Чеховська М. В. - Аналіз професійної підготовки педагогічних кадрів Республіки Болгарія (2015)
Shauerman O. - Creative approaches and methods in english language teaching: a practical view (2015)
Шишко А. В. - Комунікативна компетенція як складова педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови (2015)
Шкурко Е. В. - К проблеме обучения аннотированию текстов (2015)
Stifurak W. E. - Psychologische merkmale der berufsausbildung der künftigen fachkräfte der tourismusindustrie (2015)
Ващило О. В. - Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення (2015)
Муц Л. Ф. - Технології "E-learning" в системі мовної підготовки іноземних громадян (2015)
Розумна Т. С. - Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами проектної технології на заняттях з іноземної мови у ВНЗ (2015)
Shtifurak A. V. - CLIL: subject – matter and language learning integration (2015)
Зірка В. В. - Тренінг як засіб формування конкурентоздатності майбутнього фахівця, Бикова В. О. (2015)
Кондрашова О. В. - Педагогічне проектування: стан та перспективи (2015)
Матюха Г. В. - Використання інноваційних методів управління мовленнєвою діяльністю майбутніх філологів на практичних заняттях з іноземної мови, Ланцева В. С. (2015)
Сущенко Л. О. - Педагогічні інновації: від стратегії до реалізації (2015)
Abstracts (2015)
Аннєнков І. О. - Концепція науково-технічної політики в електромашинобудуванні Української СРР у період НЕПу (1921–1931рр.) (2017)
Bardyn O. Ya. - Problems of scientific support of agricultural sector in the first years' activity of Agricultural Scientific Committee of Ukraine (2017)
Бей Н. О. - Історія розвитку виробництва автомобільного транспорту в Україні (2017)
Бернар Н. Г. - Наукова школа професора П. Я. Голодриги (1920–1986) з розвитку виноградарства в Україні (2017)
Герук С. М. - Фундатор теплофізичних основ обробки зварювання металів та плазмових процесів у металургії – академік М. М. Рикалін, Сукманюк О. М. (2017)
Гутник М. В. - Започаткування наукових студій у галузі технічних наук у Харківському практичному технологічному інституті (на прикладі наукового доробку П. М. Мухачова) (2017)
Давиденко М. М. - Міжнародне алелопатичне товариство: становлення, структура і місце України (2017)
Дрозд П. Ю. - Внесок академіка АН СРСР Є. М. Лавренка (1900–1987) у вивчення історії ботанічної науки (2017)
Іванченко Л. А. - З історії розвитку цукрової промисловості Сіверщини: Цукроварня В. В. Кочубея (1829–1878) В. С. Дубовичі Глухівського повіту (2017)
Коваленко С. Д. - Колгоспна дослідна справа як система організації наукового забезпечення аграрного виробництва УРСР (1940-ві роки ХХ ст.) (2017)
Коцур Г. Г. - Козакознавчі історико-біографічні студії на шпальтах "Дніпрових хвиль" (1910–1913 рр.) (2017)
Лютик Т. В. - Результативність трансферу інновацій у зональних науково-інноваційних центрах НААН (2017)
Петрученко О. А. - Участь С. Ю. Вітте у роботі з'їздів залізниць ІІІ групи (2017)
Устяк Н. В. - Історія функціонування майстерень, призначених для ремонту паровозів і вагонів на залізницях України (2017)
Шаравара Т. О. - Участь випускників Віленського військового піхотного училища у розбудові культурно-освітніх відділів у польських таборах для інтернованих українських військ (1920–1923 рр.) (2017)
Шульга В. П. - Спрямоване вирощування сільськогосподарських тварин як предмет наукових пошуків професора М. А. Кравченка (2017)
Рішення Міжнародної наукової конференції молодих вчених та студентів "Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування" на базі факультету будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету (2011)
Божидарнік В. В. - Аналіз сучасного стану генерального планування міст (2011)
Горохов Е. В. - Надежность несущих конструкций антенных опор располагаемых на кровле высотных зданий с учетом ветровых воздействий, Кузнецов С. Г., Лозинский Э. А., Дроздов А. А. (2011)
Дорофеев В. С. - Основные направления устойчивого развития города (на примере г. Одессы), Барабаш И. В., Глазырин В. Л., Чабаненко П. Н. (2011)
Федоркин С. И. - Получение стеновых материалов матричной структуры из фосфогипсо-цементных гранул, Братковский Р. В., Войтенко А. К. (2011)
Абрамюк І. Г. - Формування генерального плану міста із врахуванням суспільно-політичної ідеології соціалізму (2011)
Авраменко Д. К. - Форми зовнішньої реклами України (2011)
Ананян И. И. - Методические положения разработки территориальной схемы комплексной реконструкции жилой застройки (2011)
Андрійчук О. В. - Підвищення міцності та тріщиностійкості залізобетонних безнапірних водопровідних труб (2011)
Андрухов В. М. - ВІМ-технології проектування. особливості впровадження та розвитку в Україні, Матвійчик В. В., Колесник А. О. (2011)
Андрухов В. М. - Інформаційні технології — від розробки проекту до управління при зведенні будівельних об’єктів, Моргун А. С., Атаманенко М. Б., Матвійчик В. В., Мартинова Л. В., Колесник А. О. (2011)
Байцим В. Ф. - Трансформація авіатранспортної мережі м. Луцька, Боярчук Б. А, Талах Л. О., Маліков В. В., Кравчук А. І. (2011)
Банах В. А. - Особенности моделирования взаимодействия зданий с грунтовыми основаниями в сложных инженерно-геологических условиях при динамических воздействиях (2011)
Батракова А. Г. - Дослідження електрофізичних властивостей дорожньо–будівельних матеріалів, Урдзік С. М., Процюк В. О. (2011)
Бачинська О. В. - Руїни історичних храмів у сучасному міському середовищі Києва (2011)
Берлог О. І. - Моделювання пересадочного руху на лініях метрополітену, Рейцен Є. О. (2011)
Бєлятинський А. О. - Методологія реконструкції об’єктів аеропортів в складних інженерно-геологічних умовах України, Прусов Д. Е. (2011)
Богак Л. М. - Окремі аспекти раціонального використання земель сучасного міста, Шеріна В. В., Фелікс Кеглер (2011)
Бондар О. А. - Інвестиції, як складові моделювання економічних систем: сутність та класифікація, Якимчук І. М., Горчаківська Г. В. (2011)
Бондарський О. Г. - В’язкопружне деформування шаруватих оболонок обертання, виконаних із термореологічно складних матеріалів, Бабков О. В., Косенко В. І. (2011)
Борисюк О. В. - Особливості формотворення вантажного автотранспорту (японська школа вантажного автомобілебудування) (2011)
Боровець О. А. - Просторові плити 3D (2011)
Була С. С. - Розрахункове визначення залишкової міцності залізобетонних елементів після дії місцевого нагріву (2011)
Варголяк М. Я. - Аналіз нормативної бази для проектування готелів (2011)
Васильченко О. С. - Історичні вимоги до містобудівного формування зон ділової активності крупніших міст (2011)
Вощіюк Т. В. - Порівняльний аналіз залізобетонної ферми з металевою (2011)
Габрель Михайло - Субурбанізація приміського простору Львова. Проблеми та ландшафтно-планувальна інтеграція природної системи (2011)
Гаврилюк І. В. - Тенденції розвитку транспортних площ крупніших міст України (2011)
Гапонова Л. В. - Расчет на возможную конденсацию водяных паров современных ограждающих конструкций (2011)
Гапонюк О. В. - Основні завдання і зміст робіт по реконструкції зелених насаджень і благоустрою в парку "Центру дозвілля і відпочинку імені 900-річчя Луцька" (2011)
Герасимчук О. В. - Економічність чи необхідність використання рекуператора (2011)
Гетьман Ю. А. - Графіті в контексті сучасного графічного дизайну, Шмельов А. В. (2011)
Гнат Г. О. - Проблеми нормування граничних параметрів площі квартир соціального і доступного житла (2011)
Гнатюк О. Т. - Натурні випробовування буронабивних мікропаль у різних грунтових умовах, Мазепа О. М., Холод П. Ф. (2011)
Гнесь І. П. - Елементи поліфункціональних вертикальних ферм в структурі багатоквартирного житла, Джула О. О. (2011)
Гнесь І. П. - Лофт як особливий тип житлового середовища, Кошулинський Д. Р. (2011)
Гнесь Л. Б. - Тенденції еволюції сучасної сільської садиби (2011)
Гнесь І. П. - Екожитло як можливість відновлення зв’язку людини і природи, Стрипа Г. І. (2011)
Голик Й. М. - Вплив водойм на формування функціонально-планувальної структури поселень Закарпаття, Несух М. М. (2011)
Голов О. О. - Напружено-деформований стан некругових циліндричних оболонок, Пащенко А. М. (2011)
Гомон С. С. - Вплив малоциклових навантажень на прогини косостиснутих залізобетонних елементів в аварійному режимі роботи, Стадник І. П. (2011)
Гонгало І. І. - Оптимізація роботи технічних засобів регулювання дорожнього руху в м. Рівне (2011)
Горик О. В. - Метод початкових параметрів в ітераційній моделі згину композитних брусів, Ковальчук С. Б. (2011)
Гостєва Ю. В. - Фактичні показники надійності мереж водовідведення м. Донецьк (2011)
Грисюк М. П. - Образне рішення екстер’єру бібліотек (2011)
Гришкова А. В. - Вплив повторних навантажень на зчеплення арматури серповидного профілю з бетоном (2011)
Гуда О. С. - Підхід до проектування навчальних та дитячих дошкільних закладів (2011)
Доненко В. І. - Врахування критеріїв конкурентоспроможності будівельних підрядних та спеціалізованих підприємств при організації підбору замовником виконавців проекту (2011)
Дробишинець С. Я. - Доцільність виготовлення сталефібробетонних безнапірних водопропускних труб із додаванням добавки до бетону PantarHit RC 360 у дорожньому будівництві, Андрійчук О. В., Дацюк М. (2011)
Дробишинець С. Я. - Кратон, як ефективний модифікатор для дорожніх бітумів, Чернюк Ю. І. (2011)
Дубова С. В. - Вивчення часу перебування рухомого складу міського пасажирського транспорту в зоні зупинки, Зварич І. А. (2011)
Дубова С. В. - Проблемы развития транспортной и функционально-планировочной структуры г. Донецка, Михайлов А. В. (2011)
Дьомін М. М. - Гідродинамічна модель як макропідхід для управління транспортним потоком, Фоменко М. С. (2011)
Жданюк В. К. - Дослідження властивостей дрібнозернистого асфальтобетону з добавкою "Trinidad Epuré Z 0/8", Воловик О. О., Костін Д. Ю. (2011)
Жданюк В. К. - Дослідження корозійної активності інгібованих протиожеледних матеріалів по відношенню до металу, Кіхтенко О. О. (2011)
Жданюк В. К. - Дослідження впливу водних катіонних латексів серії "Butonal" на міцність цементоґрунту, Панасюк Я. І. (2011)
Жиленко О. Б. - Реставрація пам’яток архітектури зі збереженням історичного вигляду міст у сейсмонебезпечних районах, Алексєєнко В. М. (2011)
Задорожнікова І. В. - Методика розрахунку згинальних елементів за міцністю нормальних перерізів, Ужегова О. А., Ротко С. В., Дудченко В. В. (2011)
Зигун А. Ю. - Ієрархія системи санітарного очищення міста (2011)
Кіс Н. Ю. - Особливості просторової оранізації системи соціально-економічних зв’язків середніх міст (на прикладі м.Ужгорода) (2011)
Кіяшко І. В. - Особливості використання віброакустичних методів неруйнівного контролю якості дорожнього одягу жорсткого типу, Пархоменко О. Ю., Новаковський Д. М. (2011)
Климов Ю. А. - Дослідження зчеплення арматури з підвищеною корозійною стійкістю з бетоном, Боденчук П. С., Солдатченко О. С. (2011)
Климов Ю. А. - Механические свойства неметаллической композитной арматуры на основе базальтового ровинга, Солдатченко А. С., Васильчишина С. А. (2011)
Коваль М. І. - Принципи та методи організаційно-планувальних рішень організації транспортного обслуговування населення Луцького району (2011)
Коваль-Цепова А. В. - Використання кольору в дизайні інтер’єрів закладів соціального захисту дітей (2011)
Ковальчук К. К. - Формотворення архітектурних об’єктів із застосуванням принципів самоорганізації (2011)
Колосова Н. А. - Православна архітектура та іконопис східного Поділля XVII-XIX ст: як історична спадщина сьогодення, Шинкарчук І. В. (2011)
Корнилюк К. В. - Автоматизовані системи "розумний дім" (2011)
Корчук І. В. - Сучасний стан розвитку альтернативних джерел енергії в Україні (2011)
Котів Р. М. - Дослідження існуючого складу декорів та ліпнини архітектурних пам’яток міста Львова (2011)
Котів М. В. - Розробка і дослідження способів підсилення конструкцій естакади цементопроводів ВАТ "Подільський цемент”, Котів Р. М., Карпович Я. І. (2011)
Кравчатая Ю. Ю. - Легкие комбинированные панели в покрытиях производственных зданий (2011)
Круль Ю. Н. - Работа образцов сталебетонных плитных пролетных строений мостов, Стебловский И. А. (2011)
Крумеліс Ю. В. - Проблема утилізації відходів у містах України, Міщенко О. Д., Олександренко В. П., Головатенко О. А. (2011)
Кузнецов С. Г. - Теплоотдача в жилых зданиях при действии ветра в периметральной застройке, Бутова А. П. (2011)
Кузнецов С. Г. - Использование фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором при реконструкции зданий, Лозинская В. А. (2011)
Кузнецов С. Г. - Определение ветровых нагрузок на конструкции покрытий над трибунами стадионов, Мишура О. С. (2011)
Левшенюк С. О. - Вплив модифікаторів на структуру і властивості бітумів, Маліков В. В., Шимчук О. П. (2011)
Леонт’єв С. Л. - Дослідження методів нормування ризику обвалень будинків і споруд (2011)
Лепський А. В. - Сучасні альтернативи кватирки або вентиляція в багатоповерховому житловому будинку (2011)
Лєута К. І. - Методика оцінки ефективності використання енергетичних ресурсів при санації будівель (2011)
Литвинов А. І. - Проблеми регенерації історичних міст Поділля на основі модулів містобудівного проектування (2011)
Літвицька О. І. - "Пасивний" будинок (2011)
Лучко Л. І. - Проблеми розвитку житлового середовища (реурбанізація постпромислових територій), Ганець С. В. (2011)
Галунько В. - Адміністративно-правові відносини: алгоритм дослідження суспільних відносин (2017)
Батанов О. - Європейська традиція муніципального права:епоха формування та напрями розвитку (2017)
Джафарова О. - Деякі аспекти міжнародного досвіду здійснення органами публічної адміністрації дозвільної діяльності (2017)
Курило В. - До питання правового регулювання відносин у сфері діяльності особистих селянських господарств в Україні, Гаєвиць М. (2017)
Пєтков В. - Актуальність використання самовиховання засуджених на сучасному етапі в процесі їх переконання в установ виконання покарань (2017)
Манжула А. - Організаційно-правові засади діяльності науково-дослідних установ в Україні (2017)
Соболь Є. - Людиноцентристський підхід в діяльності публічної адміністрації спрямований на захист прав та свобод інвалідів (2017)
Рябовол Л. - Правова освіта населення України: системний підхід (2017)
Братель О. - Рішення суду як процесуальний юридичний факт цивільного судочинства України (2017)
Владимирова В. - Теоретичні аспекти адміністративного договору (2017)
Гаєвський І. - Європейське законодавство проти відмивання коштів: становлення та розвиток (2017)
Діденко С. - Громадяни як суб'єкти обігу та за застосування зброї в Україні (2017)
Drozd O. - Problems of administrative and legal regulation of civil service passage by subordinate legislation (2017)
Зеленський С. - Умови справедливості кримінального судочинства (2017)
Kolomoets S. - Forms and methods of drug prevention among youth: the problems of "old-style” work, Kolomoets A. (2017)
Кондратенко В. - Адміністративно-правове регулювання діяльності нотаріату в зарубіжних країнах (2017)
Легенький М. - Особливості правового забезпечення формування державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах України (2017)
Максименко Н. - Адміністративно-правове регулювання соціально-трудових відносин: міжнародний досвід управління (2017)
Митрофанов І. - Окремі аспекти звільнення особи за погрозу вчинення терористичного акту (2017)
Мілова Т. - Поняття та структура права людини і громадянина на академічну свободу (2017)
Муравйов К. - Сучасний стан реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань (2017)
Окопник О. - Сучасний стан та організаційно-правові аспекти регулювання партнерських відносин поліції з населенням (2017)
Поляруш С. - Формування інституту гуманітарної допомоги: історико-правовий аспект (2017)
Прокопенко О. - Роль та місце органів внутрішніх справ у системі органів влади як суб'єктів забезпечення правопорядку в регіоні (2017)
Чорна А. - Об’єктивні передумови для вдосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування (2017)
Юрах В. - Правовий статус нотаріуса у відносинах публічного характеру (2017)
Безуглий Л. - Соціально-правова обумовленість криміналізації незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм і баз даних (2017)
Сікорський О. - Військово-цивільні адміністрації, як спосіб забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі проведення антитерористичної операції (2017)
Сокуренко О. - Сучасна адміністративна юстиція в Україні (2017)
Юніна М. - Особливості правового статусу транснаціональних корпорацій як суб'єктів правових відносин (2017)
Гангур Н. - Діяльність з перевірки доказів порушення авторського права і суміжних прав на стадії досудового розслідування (2017)
Даниленко О. - Проблема визначення правової природи безготівкових грошей у сучасній науці та юридичній практиці (2017)
Гриценко В. - Проблеми формування та функціонування правоохоронної системи України (2017)
Petkov V. - Prospects of introducing scientific organization of administrative work into the activity of internal affairs bodies of Ukraine (2017)
Армаш Н. - Політична корупція – феномен сучасного державного управління (2017)
Миколенко О. - Диспозитивність та публічність як властивості провадження в справах про адміністративні правопорушення (2017)
Пєтков С. - Прийняття управлінського рішення у процесі керівництва підрозділом ОВС в надзвичайних умовах (2017)
Sobol E. - Place and role of organs of internal affairs in the mechanism of providing of rights and freedoms of man (2017)
Бурдін М. - Земельна власність як правова основа земельних відносин в історії української хліборобської цивілізації (2017)
Бурлака О. - Особливості призначення і виплати допомоги при народженні дитини (2017)
Drozd O. - The rule of law as a principle of state service in Ukraine (2017)
Легеза Є. - Процедура надання публічних послуг суб’єктами публічної адміністрації (2017)
Логвиненко Б. - До проблеми визначення сутності та особливостей діючої системи охорони здоров’я України (2017)
Карабін Т. - Удосконалення організаційних форм публічної адміністрації на місцевому рівні в Україні в контексті здійснення адміністративної реформи (2017)
Прокопенко О. - Особливості забезпечення правопорядку на регіональному рівні (2017)
Фелик В. - Поняття та види форм профілактичної діяльності національної поліції України (2017)
Чорна А. - Відповідальність органів державної фіскальної служби за порушення прав суб’єктів підприємницької діяльності в сфері оподаткування (2017)
Власенко Д. - Адміністративно-правове регулювання оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг (2017)
Гаркуша В. - Повноваження патрульної поліції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху (2017)
Ігнатенко В. - Щодо поняття "громадський порядок" в політико-правових ідеях часів стародавнього світу (2017)
Міськевич А. - Адміністративно-правові засади надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення (2017)
Саунін Р. - Адміністративні процедури в системі реалізації владної компетенції публічної адміністрації (2017)
Сікорський А. - Концептуально-правові складові екологічного правопорядку (2017)
Слабко С. - Актуальні питання мотивації діяльності спеціальних категорій державних службовців (2017)
Сокуренко О. - Охорона навкоишнього природнього середовища (економічно-правовий аспект) (2017)
Супрун В. - Зарубіжний досвід організації взаємодії органів законодавчої і виконавчої влади (2017)
Пчелін В. - Зміст та особливості публічно-правових спорів, розгляд і вирішення яких віднесено до юрисдикції адміністративних судів України (2017)
Татарова Т. - До питання про природу фінансового контролю (2017)
Чернік С. - Становлення сербської державності після Берлінського конгресу 1878 р. (2017)
Чумак О. - Зарубіжний досвід правового регулювання окремих питань примусового виконання рішень юрисдикційних органів (2017)
Бойко В. - Роль і місце державної судової адміністрації України у забезпеченні діяльності місцевих судів: адміністративно-правові аспекти (2017)
Куценко В. - Завдання та функції державної судової адміністрації:адміністративн-правові аспекти (2017)
Михальченко М. - Від демократії до авторитаризму. Аналіз президентства Віктора Ющенка, Бушанський В. (2010)
Кармазіна М. - Політична наука: предмет, структура, методологія (2010)
Татаренко Т. - Проблеми інституалізації регіональних еліт і специфіка їх функціонування (2010)
Поліщук І. - Постмодерні трансформації взаємодії між народом і владою (2010)
Акайомова А. - Особливості іміджу як складової політичного маркетингу (2010)
Цокур Є. - Загальна модель та особливості легітимації політичної влади (2010)
Зелінська М. - Етапи трансформації інституту президентства в Україні (2010)
Варзарь П. - Демократія і бюрократія: проблема сумісності (2010)
Зубро Т. - Етнічна ідентифікація, або Мрії про минуле (2010)
Примуш М. - Політичні конфлікти та їх типи (2010)
Кулик В. - Жанрово-тематична структура українського телевізійного дискурсу (2010)
Ядранський Д. - Правові та моральні норми регламентації трудової поведінки (2010)
Михайлич О. - Метод фокус-груп у соціологічному супроводі виборчих кампаній (2010)
Логвиненко С. - Геополітичні суперечності в сучасному світі (2010)
Мехдізаде Ф. - Вплив НАТО на стан і перспективи розвитку середовища безпеки (2010)
Гуцало М. - Європейська політика безпеки у сфері протидії тероризму (2010)
Дубов Д. - Кібербезпекова політика в контексті трансформації політики безпеки США за адміністрації Б. Обами (2010)
Качинська Н. - Проблема пошуку механізмів оцінки ефективності іміджевої політики держави (2010)
Сіленко А. - Інститути судової влади України: дослідження вітчизняних науковців (2010)
Костиря А. - Спецоперація СРСР в Афганістані 1979-1989 років: історіософська інтерпретація (2010)
Головатий М. - Політика у людському вимірі (2010)
Біличенко О. - Спогади Надії Суровцової як феномен української мемуаристики (2015)
Білоус П. - Іван Вишенський: проблема символічної біографії (2015)
Бойчук О. - Реліктові форми жертвоприношень у весняному календарно-обрядовому фольклорі Західного Полісся (2015)
Бригадир Я. - Сучасна українська масова література крізь призму творчої індивідуальності Андрія Кокотюхи (2015)
Давидюк Л. - Історіографія народної прози Західного Полісся (2015)
Karabowicz T. - Tworczosci poetki seni Wasylkiwskiej w dyskursie literackim "Grupy Nowojorskiej” (2015)
Кизилова В. - Література для дітей та юнацтва: краєзнавчий дискурс (2015)
Клепець К. - Тенденції розвитку жанру містерії в українській літературі: від бароко до реалізму (2015)
Констанкевич І. - Автоінтертекстуальні стратегії Миколи Хвильового (2015)
Костецька Л. - Часо-просторова організація "волинської хроніки" В. Лиса (2015)
Кузьма О. - Поетична урбаністика С. Черкасенка (цикл "Діти міста") (2015)
Ляшов Н. - Інтертекстуальні елементи в історичному романі Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" (2015)
Макарець О. - Українська календарна грa у функціонально-генетичному аспекті (2015)
Маланій О. - Сакральний мультиверс поетичних творів Василя Барки (2015)
Микитюк Г. - Оплакувальні мотиви в текстах Святого Письма (2015)
Михалевич І. - Українська "жіноча" пісня: до питання становлення терміна (2015)
Пикалюк Л. - Поетико-виражальні засоби весільних пісень Західного Полісся (2015)
Поліщук К. - Поетика заголовків п’єс Івана Тобілевича (2015)
Радько А. - До історії створення першого повного зібрання творів Лесі Українки (1923–1925 рр.) (2015)
Резніченко Н. - Жанрово-тематичне розмаїття творів для дітей Лесі Українки (2015)
Римар Н. - Інтертекстуальність як спосіб побудови наративу художньої прози Ніни Бічуї (2015)
Романов С. - До питання психотипу героїв Лесі Українки та В. Стефаника (2015)
Семенюк Л. - Українська історична поезія XVII–XVIII ст.як феномен "козацького бароко" (2015)
Сіробаба М. - Людина в поетичному світі Ростислава Слободенюка (на матеріалі збірки "Пора найкоротшої тіні") (2015)
Сірук В. - Особливості форм викладу в малій прозі Лесі Українки та А. Кримського (2015)
Сташенко Н. - У координатах долі та творчості Івана Коровицького (2015)
Стецик Н. - Спільні риси творчого методу Леся Мартовича та Осипа Шпитка (2015)
Стороженко Л. - Соцреалістична новелістика Бориса Тенети (2015)
Сур’як М. - Поетика образу Запорізької Січі в історичній повісті Адріана Кащенка "Зруйноване гніздо": соціокультурний і семантико-стилістичний виміри (2015)
Табунщик Т. - Національно-культурний компонент у зображенні козацької старшини (2015)
Хорольська Т. - Художня деталь в архітектоніці роману Івана Білика "Дикі білі коні" (2015)
Чик Д. - Sine prece, sine pretio, sine poculo?: вибори як подія в сюжеті "роману великої дороги" Г. Квітки-Основ’яненка та Ч. Діккенса (2015)
Чик О. - Феміністичний дискурс у романах "Люборацькі" А. Свидницького та "Effi Briest" Т. Фонтане (2015)
Штогрин М. - Хронотоп подорожі як модель ініціації в повісті А. Кузьменка "Я, "Побєда” і Берлін" (2015)
Яручик В. - Зародження літературно-культурного життя українських автохтонів Польщі в післявоєнний період (2015)
Яструбецька Г. - Експресіонізм в історико-літературному просторі України 20-х років ХХ століття (на прикладі творчості М. Бажана, М. Куліша, О. Турянського) (2015)
Про авторів (2015)
Апостол М. В. - Концепція розбудови галузі вітчизняного спеціалізованого м'ясного скотарства в науковій спадщині академіка М. В. Зубця (2016)
Бєлова О. І. - Національний досвід функціонування дорадчих служб та законодавче врегулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності (2016)
Варивода К. С. - Дослідження біоелектричних явищ головного мозку у науковому доробку академіка В. Я. Данилевського (2016)
Вергунов В. А. - Науково-організаційна діяльність професора С. Л. Франкфурта зі становлення та розвитку Київського агрономічного товариства у 1909–1918 рр. (2016)
Герук С. М. - Фундатор металургії зварювання М. Г. Славянов, Сукманюк О. М. (2016)
Голова В. В. - Співпраця професора Харківського технологічного інституту О. П. Лідова з видавництвом енциклопедичного видання Брокгауза та Ефрона (2016)
Демуз І. О. - "Фізик і лірик": невідомий Петро Стебницький (2016)
Коцур Н. І. - Наукові пошуки засобів специфічної профілактики інфекційних захворювань у дослідженнях київських учених-лікарів (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Лютик Т. В. - Функція бажаності Харрінгтона як інструмент інтегральної оцінки інноваційної та науково-технологічної складових економічного потенціалу (2016)
Мазуренко Т. І. - Функціонування Відділу сільськогосподарських наук при Академії наук УРСР (1945-1956) (2016)
Пилипчук О. О. - Роль загального статуту імператорських університетів 1863 р. у розвитку наукової юриспруденції (2016)
Пинда Л. А. - Історико-книгознавчі та історіографічні аспекти наукових досліджень в НБ ЛНАУ (2016)
Повисша М. А. - Участь М. Л. Щукіна у будівництві унікального магістрального гасопроводу Баку–Батумі (1897–1907 рр.) (2016)
Поєдинок М. С. - Вивчення економіки сільського господарства земськими статистиками губерній сучасної території України (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (2016)
Соколов В. Ю. - Діяльність Л. С. Лічкова на посаді директора Київської міської публічної бібліотеки (1915–1921) (2016)
Супіханов Б. К. - Погляди російських вчених щодо геоекономіки (2016)
Товкун Л. П. - Питання гігієни праці в роботі українських з'їздів промислових лікарів у 1936 р. і 1940 р. (2016)
Шелепов В. В. - Сільське господарство і агрокультура Російської імперії другого тисячоліття (2016)
Шульга В. П. - Наукова школа професора М. А. Кравченка: напрями діяльності та здобутки (2016)
Вшанування пам'яті видатного вченого-агробіолога, одного із організаторів сільськогосподарської справи і академічної аграрної науки в Україні – С. Л. Франкфурта (до 150-річчя від дня народження) (2016)
Некролог Горбаня Юрія Андрійовича: колеги сумують (2016)
Богдан С. - Вступ, Локайчук С. (2013)
Антіпов О. - Лексико-семантичне поле "патріот" у листах Б. Грінченка з України Наддніпрянської (2013)
Архіпова О. - Репрезентація гендерного концепту "чоловік" у художньому дискурсі Ірен Роздобудько (2013)
Бабич Н. - Мовні стереотипи з компонентами небо/земля у ментальному світосприйнятті українців (2013)
Бабій І. - Семантико-словотвірна характеристика композитних інноваційних іменників у романі "Правда і кривда" М. Стельмаха (2013)
Базан О. - Риторичне питання в системі синтаксичних одиниць української мови (2013)
Гаценко І. - Фоносемантична характеристика основних лексичних категорій (2013)
Гороф’янюк І. - Зі спостережень над фольклорними текстами як джерелом вивчення діалектного мовлення подолян (2013)
Дзюбишина-Мельник Н. - Статус у сучасній літературній мові слів з ремаркою "діалектне" (2013)
Дідун Л. - Інтенсивність як градуйована семантична категорія (2013)
Должикова Т. - Сленгізми в сучасному українському художньому дискурсі (2013)
Дягілєва Ж. - Вербалізація образного складника концепту freundschaft/ дружба у німецькому художньому тексті (2013)
Калашник Ю. - Вставлені конструкції в щоденнику Костянтина Москальця "Келія чайної троянди", Трифонов Р. (2013)
Ковтун А. - Динаміка особливостей релігійних найменувань у зверненому мовленні українців (2013)
Коловоротна Н. - Вербалізація концепту "мовчання" в "Щоденнику" Олександра Довженка (2013)
Космеда Т. - Мовна особистість Тараса Шевченка як дзеркало розвитку української мови сер. ХІХ ст.: проблемні аспекти (2013)
Краєвська Г. - Композити в центральноподільських говірках (на матеріалі лексики традиційних народних ремесел) (2013)
Левченко Т. - Функціонально-стилістичні вияви жаргонної лексики в газетно-публіцистичному стилі (2013)
Макарова М. - Мікроконцептосфера "кохання" в сучасному жіночому романі (на матеріалі творів Дари Корній) (2013)
Мацько Л. - Мовна особистість Тараса Григоровича Шевченка як чинник формування українських філологів (2013)
Машталер Г. - Лінгвостилістика творення семантики образної палітри письменниками рідного краю (Т. Мельничук, Д. Рихтицька) (2013)
Місінькевич О. - Поетичні функції онімів світової та української міфології у творах неокласиків (2013)
Навальна М. - Жаргонна лексика в заголовках інтернет-видання "Українська правда" (2013)
Нікітченко О. - Фразеологізми української й англійської мов на позначення температурних відчуттів людини: спільне та відмінне (2013)
Пилипишин С. - Роль дисципліни "Культура наукової мови" для студентів негуманітарних спеціальностей (2013)
Півторак В. - Кольоративна лексика – складник поетичного ідіостилю Марії Сербін (2013)
Піддубна Н. - Прецедентні оніми як інтердискурсивний елемент сучасної української проповіді (2013)
Пристай Г. - Морфонологія словотвірних гнізд, вершини яких закінчуються на -б(ий), -п(ий), -в(ий), -м(ий) (2013)
Прокопович Л. - "Нитками золота прошита блакить..." (семантика та стилістичні функції назв синьої та золотої гами кольорів у поетичному дискурсі Євгена Маланюка) (2013)
Пустовалова В. - Теоретичні засади дослідження лінгвокультурних кодів (2013)
Ріжко Р. - Тропеїчний потенціал семантико-стилістичних домінант у поетичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Руссу А. - Специфіка префіксів від- і роз- у дієслівних термінах зі значенням "зворотна дія" (2013)
Скаб М. - Біблійні алюзії в щоденниках Олеся Гончара (2013)
Таран О. - Сленгізми в жанрі інтернет-щоденника: функціонально-комунікативний аспект (2013)
Христенок В. - Лексичні та граматичні риси мови грамот ХІV–ХV століть (2013)
Чернявська І. - Фразеологічний фонд казкових повістей Всеволода Нестайка (2013)
Відомості про авторів (2013)
XVII Міжнародний конгресс з механіки грунтів та геотехніки (г. Олександрія, Єгипет) (2010)
Дубровский М. П. - Совершенствование мониторинга, проектирования и строительства свайных сооружений в основании грунтовых откосов, Пойзнер М. Б., Мещеряков Г. Н. (2010)
Матвеев И. В. - Восстановление эксплуатационной пригодностии реконструкция зданий в условиях застройки г. Киева, Милявский В. Г., Кисиль А. И., Ищенко Ю. И. (2010)
Розенвассер Г. Р. - Строительство Донецкого метрополитена на подрабатываемых территориях и тектонических нарушениях, Токовенко В. Н. (2010)
Кривошеев П. И. - Развитие методов расчета фундаментов на податливом основании в Украине, Слюсаренко Ю. С., Червинский Я. И. (2010)
Шокарев В. С. - Напряженно-деформированное состояние системы "основание-ленточный фундамент" при устранении сверхнормативных кренов зданий, Шаповал В. Г., Чаплыгин В. И., Самченко Р. В, Волков Д. А. (2010)
Зоценко М. Л. - Сучасна практика визначення показників міцності зв'язних ґрунтів пєнетраційними методами, Винников Ю. Л., Яковлев А. В. (2010)
Кушнер С. Г. - Напряженное основание состояний от нагрузок на поверхности (2010)
Кривошеєв П. І. - Геотехнічні проблеми будівництва в щільній міській забудові, Галінський О. М., Слюсаренко Ю. С. (2010)
Кошелева Н. Н. - Проектирование удерживающих стенок при изменении вертикальной планировки территорий (2010)
Хорунжий В. И. - Расчет тонких (гибких) подпорных стенок вариационным методом (2010)
Бойко І. П. - Процеси деформування основи пальових фундаментів в специфічних ґрунтових і умовах, Арешкович О. О., Сахаров В. О. (2010)
Богданович В. Ю. - Комплексна модель управління інтегрованим потенціалом протидії загрозам воєнного характеру для забезпечення визначеного рівня воєнної безпеки держави, Павловський О. В. (2017)
Богданович В. Ю. - Спосіб визначення завдань складовим інтегрованого потенціалу деескалації загроз воєнного характеру з використанням методу експертно-значущих проміжних сценаріїв, Прима А. М. (2017)
Нізієнко Б. І. - Аспекти удосконалення системи управління протиповітряною обороною України, Юхновський С. А., Макаров С. А. (2017)
Смірнов Є. Б. - Методологія наукових досліджень в галузі оперативного управління військами (силами), Ткаченко В. І., Шмаков О. М., Малюга В. Г. (2017)
Kliusnikov I. - Trends in the improvement of the equipment of the military pilots, Yerilkin A., Marchenko A. (2017)
Kucherenko Yu. F. - Development of unmanned aerial vehicles ways of usage, Nosyk A. M. (2017)
Luppo O. - European airspace capacity forecasting and provision, Alexeiev O., Holubova A., Kolesnyk T. (2017)
Новічонок С. М. - Розробка комплексної методики обґрунтування доцільного комплексу заходів технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів аеродромно-технічного обслуговування літальних апаратів Збройних Сил України при переводі їх на експлуатацію за технічним станом, Куренко О. Б., Усачова О. А., Борових С. І. (2017)
Оксіюк О. Г. - Метод забезпечення безпеки відеоінформаційного ресурсу на основі багаторівневої селективної обробки в телекомунікаційних системах, Гаврилов Д. С., Гуржій П. М, Демідов Б. О. (2017)
Тимочко О. І. - Метод оцінки ступеня небезпеки нештатних ситуацій у повітряному просторі, Зуєв П. П. (2017)
Шалигін А. А. - Особливості моделювання динаміки польоту літака з відхиленням вектору тяги двигунів, Нерубацький В. О. (2017)
Єрмошин М. О. - Пропозиції щодо оцінювання бойових дій зенітної мобільної вогневої групи, Кулєшов О. В., Коломійцев О. В., Шулежко В. В. (2017)
Кобзєв В. В. - Обґрунтування складових загальних вимог до інтерактивної електронної експлуатаційної документації ЗРК, Васильєв В. А., Доска О. М. (2017)
Ланецький Б. М. - Загальні науково-методичні положення з організації та проведення робіт з продовження призначених показників зенітних керованих ракет. Номенклатура призначених показників, структурно-функціональні схеми надійності, Коваль І. В., Лук′янчук В. В., Попов В. П. (2017)
Смирнов О. Л. - Адаптивное управление параметрами режима сопровождения многофункциональной РЛС, Ставицкий О. Н., Наконечный А. А. (2017)
Гризо А. А. - Удосконалення вторинної обробки радіолокаційної інформації в РЛС 19Ж6, Невмержицький І. М., Монастирний В. В. (2017)
Kutsenko V. V. - Parameters numerical values of errors distribution law in coordinate measuring process at the difference-distancemeasuring passive location method, Kovalenko S. H., Dobrowolski D. D. (2017)
Ряполов І. Є. - Характеристики розсіяння палубного винищувача-бомбардувальника F/A-18A Hornet в сантиметровому, дециметровому та метровому діапазонах довжин хвиль, Белевщук Я. О., Лященко Р. В., Поляков А. В. (2017)
Місюра О. М. - Метод оптимізації структури розподіленої бази даних у вузлах інфокомунікаційної мережі хмарного середовища, Третяк В. Ф., Більчук В. М. (2017)
Romanenko I. O. - The concept of the organization of interaction of elements of military radio communication systems, Shishatskiy A. V., Zhyvotovskyi R. M., Petruk S. M. (2017)
Гаценко С. С. - Методика оцінювання оперативної обстановки в автоматизованих системах управління військами в умовах невизначеності (2017)
Жук О. Г. - Методика адаптивного вибору кількості каналів в системі МІМО (2017)
Полуяненко Н. А. - Анализ современных тенденций развития генераторов потокового шифрования (2017)
Штомпель Н. А. - Функциональное представление линейных помехоустойчивых кодов (2017)
Городнов В. П. - Комплексна модель оцінювання ефективності та управління елементами матеріального забезпечення під час підготовки та в ході виконання службово-бойових завдань частинами (підрозділами) національної гвардії України в особливий період, Власюк В. В., Овчаренко В. В. (2017)
Давидовський Л. С. - Особливості конструкції протимінних сидінь бойових броньованих машин з врахуванням ергономічного фактору (2017)
Іванець Г. В. - Алгоритм прогнозування загальних завданих збитків внаслідок надзвичайних ситуацій, необхідних матеріально-технічних ресурсів та особового складу для ліквідації чи запобігання їх (2017)
Передрій О. В. - Методика обґрунтування рекомендацій з підвищення можливостей інженерних військ з урахуванням участі підприємств регіональних галузей економіки (2017)
Сакович Л. М. - Вимоги до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв’язку в апаратних технічного забезпечення, Рижов Є. В., Аркушенко П. Л., Ходич О. В. (2017)
Синотин А. М. - Исследования влияния размещения тепловыделяющих элементов на оптимальные размеры радиоэлектронных аппаратов (2017)
Сидоренко Р. Г. - Пасивні засоби радіоелектронного захисту об’єктів від впливу сучасних та перспективних засобів ураження, Акулінін Г. В., Скопінцев О. О. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Соколов В. А. - Некоторые геотехнические аспекты разуплотнения грунтов-оснований при вскрытии глубоких котлованов, Погребняк А. И. (2010)
Гранько О. В. - Модель тривало обтисненого замоклого лесового грунту (2010)
Шаповал А. В. - Вариационный метод граничных элементов (2010)
Жеребятьев А. В. - Использование математического планирования эксперимента для многофакторного учета свойствгрунтов при проектировании и строительстве грунтовых сооружений (2010)
Хорунжий B. И. - Автоматизация метода Блюма-Ломейера в расчетах гибких подпорных стенок с анкерами (2010)
До 90-річчя Буракаса Антона Йосиповича (2010)
Іпатов А. В. - Первинна інвалідність серед дорослого населення та населення працездатного віку внаслідок туберкульозу в Україні за 2016 рік, Гондуленко Н. О., Паніна С. С., Ігумнова Т. С., Омельницька Л. В., Терзі М. І., Сергієнко Л. Б. (2017)
Іпатов А. В. - Аналіз роботи служби медико-соціальної експертизи та основних показників первинної інвалідності за 2016 рік, Ханюкова І. Я., Гондуленко Н. О. (2017)
Лисунець О. М. - Критерії оцінки мітральної недостатності в практиці медико-соціальної експертизи, Ханюкова І. Я., Зубко І. М., Ткаченко Ю. В., Бірець Н. М., Саніна І. В., Волкова Л. В. (2017)
Науменко Л. Ю. - Наш досвід медичної реабілітації хворих похилого віку з наслідками травм проксімального відділу стегнової кістки, Ліфаренко Є. Л., Бондарук Д. О., Даукш Є. О., Бойко О. М. (2017)
Канюка Е. В. - Физическая реабилитация как метод восстановительного лечения пациентов с последствиями травм дистальных отделов верхних конечностей, Неханевич О. Б. (2017)
Храмцова В. В. - Особенности детско-родительских отношений и их влияние на формирование временной перспективы молодых людей с ограниченными возможностями (обзор литературы) (2017)
Khramtsova V. V. - Protective strategies of the individual patients with chronic obstructive pulmonary disease (2017)
Інформація про робочу нараду щодо запровадження комплексної моделі розвитку фізичної та реабілітаційної медицини і психологічної допомоги в Україні згідно із сучасними європейськими стандартами (2017)
Правила оформлення статей для публікації в журналі (2017)
Верига Ю. А. - Види та облік фінансових резервів торговельного підприємства (2016)
Вінницька О. А. - Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості України (2016)
Гарапко Н. І. - Звітність простого товариства: реалії та пропозиці (2016)
Герасимович А. М. - Попроцесний внутрішньогосподарський контроль в системі управління операційною діяльністю підприємства (2016)
Герасимович А. М. - Методичні засади до організації обліку банківських інновацій, Морозова-Герасимович Н. А. (2016)
Дем’янюк І. В. - Управлінський аналіз в системі управління: ідентифікація та види аналізу (2016)
Долінська О. М. - Системний підхід до організації внутрішнього аудиту банку (2016)
Кот О. С. - Проблеми внутрішнього аудиту в системі фінансового контролю банків (2016)
Криленко В. І. - Фінансові аспекти регуляторної політики аграрного сектору економіки в контексті економічної безпеки (2016)
Пархоменко Є. Ю. - Професійна етика в аудиторській діяльності (2016)
Петраковська О. В. - Завдання та інформаційні джерела як складові організаційно-інформаційної моделі аналізу кредитних операцій банку (2016)
Селіщев С. В. - Ідентифікація в аудиті ознак порушення припущення про безперервність діяльності при підготовці фінансової звітності (2016)
Telovata M. T. - Theoretical aspects of automation of accounting the costs of the production activity of the enterprises the food industry (2016)
Ткаченко С. А. - Щодо вибору технічних засобів підсистеми обліково-аналітичного забезпечення в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення (2016)
Юнацький М. О. - Основи облікової політики в розрізі звіту про рух грошових коштів (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей у збірнику наукових праць "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації" (2016)
Вихідні дані (2016)
Зуб С. И. - Математическая модель взаимодействия симметричного волчка с аксиально-симметричным внешним полем, Зуб С. С., Ляшко В. С., Ляшко Н. И., Ляшко С. И. (2017)
Смольяков Э. Р. - Наиболее общее понятие равновесия для конфликтных задач с побочными интересами (2017)
Приказчиков В. Г. - Асимптотическая оценка точности собственных чисел эллиптического оператора четвертого порядка со смешанными краевыми условиями, Химич А. Н. (2017)
Гридина Н. Я. - Байесовские процедуры распознавания воспалительных процессов при глиомах головного мозга, Гупал А. М., Тарасов А. Л. (2017)
Меликов А. З. - Марковские модели систем обслуживания–запасания с переменным объемом заказов, Пономаренко Л. А., Багирова С. А. (2017)
Коба Е. В. - Система обслуживания M/M/1/0 с повторением и комбинированной дисциплиной обслуживания (2017)
Рагимов А. Б. - О численном решении одного класса обратных задач для параболического уравнения (2017)
Ільяшов О. А. - Методика синтезу алгоритмів розпізнавання уразливостей web-ресурсів за сигнатурами значень нечітких лінгвістичних ознак (2017)
Самойленко И. В. - Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации, Чабанюк Я. М., Никитин А. В., Химка У. Т. (2017)
Абдуллаев В. М. - Задача идентификации функций реакции на нагружения для стационарных систем (2017)
Малачивский П. С. - Равномерное приближение функций двух переменных, Матвийчук Я. Н., Пизюр Я. В., Малачивский Р. П. (2017)
Мащенко С. О. - Вектор Шепли кооперативной игры с нечетким множеством допустимых коалиций, Моренец В. И. (2017)
Прищепа О. В. - Об одной многоканальной системе массового обслуживания с повторными вызовами, Лебедев Е. А. (2017)
Кузнецов И. Н. - Статистическая проверка гипотезы об асимптотической нормальности стационарного распределения числа требований в системе GI/G/∞ в условиях большой загрузки (2017)
Базилевич Ю. Н. - Наилучшее приведение матриц к блочно-треугольному виду для задач иерархической декомпозиции (2017)
Панченко Б. Е. - Маршрутизация и коммутация значительного числа телевизионных сигналов на больших территориях, Печенюк Д. А. (2017)
Стасюк О. І. - Математична модель кібербезпеки комп’ютерної мережі керування електропостачанням тягових підстанцій, Грищук Р. В., Гончарова Л. Л. (2017)
Примин М. А. - Метод и алгоритм восстановления пространственной конфигурации векторов плотности токов в магнитокардиографии, Недайвода И. В. (2017)
Доповідь президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина про основні результати діяльності академії у 2016 р. (2017)
Рабінович П. М. - Правнича мова: основні складники (загальнотеоретична характеристика), Дудаш Т. І. (2017)
Єрмолаєв В. М. - Досвід першого вітчизняного парламенту в оцінках Михайла Грушевського (2017)
Рум’янцев В. О. - Утворення Української Центральної Ради – важлива віха в українському національно-державному відродженні (2017)
Зінченко О. В. - Конституції Скандинавських країн: порівняльний аналіз (2017)
Кресін О. В. - Теоретичні та історичні аспекти формування спеціально-наукової картини світу на основі порівняльно-правових досліджень (2017)
Політанський В. С. - Поняття інформаційного суспільства: теоретико-правовий підхід (2017)
Трихліб К. О. - Загальноправова термінологія в слов’янській мовній групі: порівняльна характеристика (2017)
Подцерковний О. П. - Щодо посилення тенденції виділення господарського (економічного) права у законодавстві та правничій освіті європейських країн (2017)
Писаренко Н. Б. - Межі судового контролю щодо дискреційних адміністративних актів: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії (2017)
Гусаров К. В. - Вплив конституційної скарги на остаточність судового рішення та вичерпання національних засобів юридичного захисту у цивільному процесі (2017)
Жорнокуй Ю. М. - Договори про створення корпорації (2017)
Кухарєв О. Є. - Застосування правових презумпцій у механізмі правового регулювання спадкових відносин (2017)
Таш’ян Р. І. - Недійсність правочинів та її правові наслідки у цивільному праві Німеччини (2017)
Шепітько В. Ю. - Автоматизовані інформаційні системи як засіб удосконалення розслідування вбивств, Журавель В. А., Авдєєва Г. К., Стороженко С. В. (2017)
Шандула О. О. - Особливості правового статусу прокурорів військових прокуратур (2017)
Коваленко А. В. - Особливості тактики огляду електронних документів під час досудового розслідування посягань на життя та здоров’я журналіста (2017)
Левада О. В. - Правові обмеження як засоби попередження зловживання правом (теоретико-правовий аспект) (2017)
Сліпченко А. С. - Значення дефініції "цивільний оборот" у юриспруденції (2017)
Шпак М. В. - Принцип професіоналізму як засада надання кваліфікованої правової допомоги адвокатом у цивільному процесі (2017)
Харитонов Є. О. - Плідна спроба концептуалізації у галузі компаративістики, Харитонова О. І. (2017)
Журавель В. А. - Інформація за результатами загальних зборів Національної академії правових наук України (2017)
Звіт про витрачання коштів Державного бюджету України Національною академією правових наук України за 2016 р. (2017)
Коновалова В. О. (2017)
Знаменський Г. Л. (2017)
Притика Д. М. (2017)
Пам’яті Ніни Романівни Нижник (2017)
Пам’яті Олександра Геннадійовича Мурашина (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в збірнику наукових праць "Вісник національної академії правових наук України" (2017)
Вихідні дані (2017)
Levon A. I. - To the nature of 0+ excitations in deformed nuclei of actinides, Alexa P., Pascu S., Thirolf P. G. (2016)
Kadenko I. M. - Gamma-rays from natSn and natC induced by fast neutrons, Plujko V. A., Bondar B. M., Gorbachenko O. M., Leshchenko B. Yu., Solodovnyk K. M. (2016)
Михайлов А. В. - К вопросу о материальных и энергетических источниках образования топливосодержащих материалов во время аварии на 4-м блоке ЧАЭС (2016)
Борисенко В. И. - Модель формирования сигнала внутризонного детектора нейтронов, Пионтковский Ю. Ф., Горанчук В. В. (2016)
Кутлахмедов Ю. О. - Зміна накопичення кадмію проростками кукурудзи при гострому γ-опроміненні насіння, Швартау В. В., Михальська Л. М., Пчеловська С. А., Салівон А. Г., Тонкаль Л. В. (2016)
Бондарьков Д. М. - Изучение поведения радионуклидов на сильнозагрязненных полигонах 5-километровой зоны ЧАЭС, Вишневский И. Н., Желтоножский В. А., Желтоножская М. В., Музалев П. Н. (2016)
Гриневич Ю. П. - Динаміка вільнорадикальних процесів у крові щурів за умов часткового блокування щитоподібної залози стабільним йодом, Липська А. І., Дрозд І. П., Телецька С. В. (2016)
Krasnov V. P. - 137Cs distribution in the wood of scots pine radial growth in the forests of Ukrainian Polissia, Kurbet T. V., Shelest Z. M., Boiko O. L., Zborovska O. V. (2016)
Ковальчук О. С. - Мікродетекторна система для швидкісної рентгенографії, Бурдін В. В., Кива В. О., Міліція В. М., Мінаков Н. В., Петренко Є. О., Пугач В. М., Сторожик Д. І., Хойзер Й., Фірстов С. О. (2016)
Dolinska M. E. - Multiscale simulation algorithm for stochastic cooling simulation, Doroshko N. L. (2016)
Грицай О. О. - Визначення повних нейтронних перерізів із використанням методу зсуву середньої енергії нейтронів фільтрованого пучка, Гримало А. К., Пшеничний В. А. (2016)
Ковалінська Т. В. - Радіаційна технологія гідрофобізації будівельних матеріалів, Сахно В. І., Іванов Ю. В., Міхнєва Є. Г., Зелінський А. Г. (2016)
Михайлов Л. В. - Опромінювальна установка для напрацювання ізотопів 82Sr на ізохронному циклотроні У-240, Устінов А. І., Макаренко Л. Г., Піскарьов А. І., Ковальов О. М. (2016)
До 70-річчя Віталія Андрійовича Гайченка (2016)
До 70-річчя Олексія Ярославовича Дзюблика (2016)
К 70-летию Александра Григорьевича Магнера (2016)
Сукманов В. О. - Дослідження характеристик мембранних ліпідів плодової сировини у процесі відновлення аромату, Маринін A. І., Дубова Г. Є., Кущ Л. І. (2016)
Юдіна Т. І. - Дослідження структурно-механічних властивостей комбінованих фаршів на основі концентрату зі сколотин, Назаренко І. А., Клименко А. В. (2016)
Олійник Л. Б. - Сучасні напрями вдосконалення технологій м`ясних напівфабрикатів (2016)
Суткович Т. Ю. - Інноваційні технології отримання функціональних напоїв, Плахотін В. Я., Бородай А. Б., Манжос О. Ф. (2016)
Іщенко Н. В. - Використання дикорослої сировини у виробництві бісквітних напівфабрикатів, Мацук Ю. А. (2016)
Тюрікова І. С. - Дослідження технологічних параметрів створення ферментованих напоїв із рослинної сировини, Олійник Н. В., Скобельська Н. В. (2016)
Капліна Т. В. - Оптимізація параметрів процесу виробництва безалкогольних напоїв із плодів, подрібнених у вихровому шарі феромагнітних частинок, Миронов Д. А. (2016)
Sukmanov V. - Analysis of bound water in pumpkin puree processed under high pressure, Herman N. (2016)
Макаринская А. В. - Теоретические и практические основы оценки однородности комбинированных смесей (2016)
Ткаченко А. С. - Наукове обґрунтування використання порошку медунки лікарської в якості антиоксидантної добавки для борошняних кондитерських виробів (2016)
Капліна Т. В. - Вплив способу введення гарбузового насіння на органолептичні властивості кексів, Столярчук В. М., Дудник С. О. (2016)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Вплив побічної продукції олійного виробництва на показники якості кексів, Самохвалова О. В., Касабова К. Р., Рогова А. Л. (2016)
Офіленко Н. О. - Вплив стресчутливості свиней із використанням ДНК-тестів на якість м’яса, Кайнаш А. П. (2016)
Бірта Г. О. - Характеристика показників росту свиней червоної білопоясої породи за різних рівнів годівлі, Бургу Ю. Г., Флока Л. В. (2016)
Притульська Н. В. - Функціональна ефективність батончиків висівкових "Спорт слім" для осіб, які контролюють вагу тіла, Вдовенко Н. В., Сєногонова Г. І. (2016)
Шурдук І. В. - Безпечність ковбасних виробів із використанням добавки білково-мінеральної, Серік М. Л., Шурдук А. І., Антоненко С. П. (2016)
Кожушко Г. М. - Прогнозування строку служби компактних люмінесцентних ламп за результатами їх випробувань у режимі частих вмикань, Басова Ю. О., Губа Л. М., Кислиця С. Г. (2016)
Галик І. С. - Сучасні напрями товарознавчих досліджень текстилю, Семак Б. Д. (2016)
Скрипник В. О. - Енергетична та соціально-економічна ефективність апарата для двостороннього жарення м’яса з високим вмістом сполучної тканини у функціонально замкнених ємкостях, Молчанова Н. Ю., Фарісєєв А. Г. (2016)
Вихідні дані (2016)
Білоусов Є. М. - Місце України в системі забезпечення міжнародної економічної безпеки (2016)
Кологойда О. В. - Припинення корпоративних відносин як дисциплінарно-господарська санкція та форма корпоративної відповідальності (2016)
Коритін Д. С. - Правові проблеми державної реєстрації малих та середніх підприємств в Україні (2016)
Мороз М. В. - Істотні умови договору оренди майна державного підприємства, Мороз О. В. (2016)
Яковлєв А. А. - Розвиток інституту глави держави: досвід і сучасність України (2016)
Харчук Р. С. - Окремі проблеми правотворчої діяльності органів виконавчої влади як складової механізму забезпечення прав людини в Україні (2016)
Макух О. В. - Фінанси як об’єкт фінансово-правового регулювання (2016)
Мінаєва О. М. - Особливості доюрисдикційної процедури вирішення податкових спорів (2016)
Шостаковський М. Л. - Особливості управління фінансовою діяльністю в зарубіжних країнах (2016)
Курило В. О. - До питання вирішення податкових спорів у Великій Британії, Німеччині та США (2016)
Короташ Я. О. - Виплата дивідендів учасникам товариства з обмеженою відповідальністю у випадку невнесення ними вкладів до статутного капіталу товариства (2016)
Савчук О. О. - Адаптація правового регулювання лісової промисловості до інвестиційної моделі України з урахуванням норм законодавства Європейського Союзу (2016)
Самородов А. С. - Особливості розмежування повноважень у сфері земельних відносин між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування (2016)
Боровицька А. Г. - Принцип басейнового управління як основа ведення державного водного кадастру (2016)
Занфірова Т. А. - Становлення свободи праці в історії України та світу (до XVII ст.) (2016)
Коротких А. Ю. - Порядок застосування матеріальної відповідальності до державних службовців (2016)
Кайтанський О. С. - Юридичні гарантії права дітей і сімей з дітьми на соціальний захист за актами ЄС та Ради Європи, Бориченко К. В. (2016)
Свічкарьова Я. В. - Договір "мінімум-максимум": гнучкий режим робочого часу (2016)
Трофименко М. С. - Міжнародний досвід правового регулювання трудових відносин у сфері інформаційних технологій (2016)
Лавренко Б. В. - До питання дисциплінарної відповідальності державного службовця (2016)
Горобець А. С. - До питання про визначення поняття "ринок праці": погляд правника (2016)
Матвєєва А. В. - Національна транспортна безпека: правова природа та ознаки (2016)
Косінов С. А. - Значення контролю для забезпечення демократії (2016)
Гончаренко О. А. - Право доступу до Інтернету як складова прав дитини (2016)
Походзіло Ю. М. - Загальні тенденції розвитку інституту соціального страхування на території України на початку ХХ століття: історико-правовий аспект, Климко Ю. В. (2016)
Жорнокуй Ю. М. - Проблемні питання застосування конструкції "юридична особа публічного права" (2016)
Мороз М. В. - Строк договору найму (оренди) та особливості його поновлення (2016)
Овчатова-Редько А. О. - Проблема реєстрації і розірвання шлюбу на підконтрольних АТО територіях (2016)
Борисов І. В. - Організаційно-правова форма фінансових установ як правовий механізм узгодження економіко-правових інтересів основних учасників ринку фінансових послуг (2016)
Дмитрик О. О. - Проблеми використання власних коштів бюджетних установ (2016)
Макух О. В. - Договір у фінансово-правовому регулюванні і його вплив на динаміку фінансових правовідносин (2016)
Блавацька Д. А. - Проблеми систематизації національного екологічного законодавства в контексті євроінтеграції (2016)
Солнцева Х. В. - Деякі питання запровадження та використання сучасних технологій в органах поліції (2016)
Дем’янчук Ю. В. - Сучасні адміністративно-правові засоби запобігання та протидії корупції у системі державної служби України (2016)
Харчук Р. С. - Пропозиції щодо запровадження міжнародного досвіду в частині забезпечення прав людини шляхом правотворчої діяльності органів виконавчої влади (2016)
Цибульник Т. А. - Теоретико-правова характеристика діяльності органів місцевого самоврядування України щодо протидії рейдерству (2016)
Предместніков О. Г. - Основні правові форми діяльності органів юстиції України з реалізації державної правової політики (2016)
Чанишева Г. І. - Поняття та зміст принципу соціального діалогу у сфері праці (2016)
Яковлєв О. А. - Система трудо-правових пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці (2016)
Коротких А. Ю. - Особливості покриття шкоди, завданої державним службовцем у судовому порядку (2016)
Черноус С. М. - Право на відпочинок у системі прав людини (2016)
Вахонєва Т. М. - Щодо визначення основних ознак інтелектуальної діяльності (2016)
Третяков Є. А. - Значення трудових прав у системі основних прав людини і громадянина (2016)
Панченко М. В. - Особливості змісту правовідносин під час проходження служби в органах Служби безпеки України суб’єктами трудового права (2016)
Соколова О. А. - Принципи оплати праці державних службовців як системне юридичне явище (2016)
Кривошеїн В. В. - Дисипація українських абітурієнтів у закордонні виші: мотиваційний чинник (2017)
Ровенчак О. А. - Особливості етнокультурної ідентифікації українців у США, Володько В. В. (2017)
Кодацька Н. О. - Шлях професійної самоідентифікації: гендерні особливості (2017)
Половая Н. О. - Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти (2017)
Cвятненко І. О. - Конфуціанство та гендерна культура Японії (2017)
Медвєдєва Ю. Ю. - Чинники і особливості релігійної модернізації в Тайвані: соціально-історична ретроспектива (частина 1) (2017)
Ляхович Г. В. - Мовна спільнота як агент соціалізації індивіда (2017)
Березинський В. П. - Розвиток громад у контексті децентралізації влади в Україні (2017)
Бегей І. І. - Жіночий та молодіжний рух у соціальній політиці українських партійних радикалів (кінець ХІХ – перша третина ХХ століть) (2017)
Ключник Р. М. - Відносна депривація та політичний протест (2017)
Шипунов Г. В. - Концептуальні особливості визначення "лівих" та "правих" політичних партій в умовах постіндустріального суспільства (2017)
Loboda Y. O. - French Military Strategy of the End of XIX – First Half of XX Centuries: between Descartes and Bergson? (2017)
Астахова Т. Г. - Філософські погляди В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва щодо проблеми "дух" (2017)
Бойко М. П. - Етнічно-культурні та національні особливості українського народу в ідеях Кирило-Мефодіївського товариства (2017)
Чепурда Г. М. - Історія будівництва великих державних зрошувальних систем у повоєнний період (2017)
Лисий І. О. - Історико-туристичний аналіз Пнівського замку (2017)
Mieliekiestsev K. I. - In the context of declassified theses of 2008: another look on contemporary Polish-Ukrainian relations (2017)
Титул, зміст (2015)
Беловол А. Н. - Альфа-липоевая кислота: от фармакологических свойств к клиническому применению, Князькова И. И. (2015)
Скибчик В. А. - Повторна стенокардія після реваскуляризації міокарда: механізми, діагностика, медикаментозна терапія (Частина 2), Мелень Ю. П. (2015)
Ткаченко В. І. - Кардіометаболічна терапія при серцево-судинних захворюваннях: роль калію та магнію, Кухарчук Х. М. (2015)
Барна О. М. - Лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з поліморбідністю: місце сартанів (2015)
Горобець Н. М. - Зофеноприл: виражений антиішемічний ефект як одна з переваг препарату, Корост Я. В. (2015)
Журавлева Л. В. - Спонтанная диссекция коронарных артерий в практике кардиолога, Лопина Н. А., Кузнецов И. В., Коноз В. П., Бондаренко Д. А. (2015)
Загородна П. С. - Карідопротекція завдяки біологічним ефектам L-аргініну – місце комбінованих препаратів, Громович А. В., Одинець М. О. (2015)
Колиушко Г. И. - Клиника, диагностика некоторых аномалий коронарных артерий (мышечные "мостики") (2015)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2015)
Соломенчук Т. М. - Сучасний менеджмент дисліпідемії в загальній лікарській практиці: практичні питання гіполіпідемічної фармакотерапії (2015)
Медична спільнота шукає вихід із глухого кута задекларованих реформ (2015)
Медична реформа: прийшов час об’єднатися, щоб рухатися (2015)
Україна приєдналася до конфіденційних розслідувань випадків материнської смертності (2015)
Погребняк О. О. - Огляд сучасних рекомендацій з ведення хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень: підсумки ІV Міжнародного конгресу "Профілактика. Антиейджинг. Україна" (Одеса) (2015)
Samoilovych I. O. - On finite generation of wreath products of groups indexed by tree ordered sets (2015)
Михайленко С. В. - Стаціонарні розв’язки рівняння нелінійного осцилятора з моногармонічним збудженням (2015)
Опанасович В. К. - Двовісний згин ізотропної пластини з прямокутною жорсткою шайбою та прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів, Слободян М. С., Бедрій В. Я. (2015)
Паткiн Є. Д. - Опис мартингальних мір для однієї еволюції ризикових активів (2015)
Репета Б. В. - Аналог біфуркації Андронова-Гопфа у системі з кривою положень рівноваги (2015)
Семенова І. Ю. - Нелінійні коливання рідини в параболічному резервуарі при наявності пружного закріплення (2015)
Шалденко О. В. - Аналіз процесів теплопередачі в криволінійному каналі при малих числах Рейнольдса, Гуржій О. А. (2015)
Бармак О. В. - Інформаційна технологія для класифікації слабо роздільних елементів дактильної абетки жестової мови, Крак Ю. В. (2015)
Beyko I. V. - Solve-operator algorithms in high-precision simulators of complex systems, Zinko P. M. (2015)
Власюк А. П. - Математичне моделювання масоперенесення солей при нестаціонарній фільтрації і вологоперенесенні в насичено-ненасиченому ґрунтовому масиві, Цвєткова Т. П. (2015)
Галкін О. А. - Непараметричний метод класифікації для задач з нееліптичним розподілом даних на основі глибиннозалежної Σ-схеми (2015)
Галкін О. В. - Застосування кусково-лінійних моделей в задачах прогнозування, Верес М. М., Поляченко А. І. (2015)
Гаркуша Н. І. - Дослідження динаміки однієї математичної моделі популяції при малих щільностях популяції жертви (2015)
Івохін Є. В. - Про реалізацію кількісних запитів в нечітких базах даних, Вадньов Д. О. (2015)
Картавов М. О. - Доведення тотальної коректності системи Infosoft e-Detaling у IPCL, Панченко Т. В., Поліщук Н. В. (2015)
Коваль Ю. В. - Протокол багатоточкового потоку: доведення коректності методом інерційного моделювання (2015)
Колянова Т. В. - Модифікована математична модель, що описує взаємодію антигенів та антитіл в організмі людини (2015)
Лавер В. О. - Нечіткі узагальнення класичних методів (2015)
Марченко О. О. - Метод формального концептуального аналізу на основі векторів семантико-синтаксичної валентності слів (2015)
Пискунов А. Г. - Об отличиях между понятиями типа и класса (2015)
Савкіна М. Ю. - Алгоритм перевірки на коректність моделі двофазної нелінійної регресії (2015)
Страхов Є. М. - Трикроковий метод для задачі багатовимірної оптимізації, Яровий А. Т. (2015)
Тарануха В. Ю. - Властивості згладженої n-грамної моделі для слов’янських мов, заснованої на класах (2015)
Терещенко В. М. - Пошук найкоротшого шляху на множині геометричних об'єктів , Корюкалов О. В. (2015)
Шкільняк О. С. - Модальні логіки немонотонних часткових предикатів (2015)
Шкільняк С. С. - Безкванторно-функціональні логіки часткових квазіарних предикатів, Волковицький Д. Б. (2015)
Обуховський В. В. - Порівняння моделей опису в’язкості бінарних молекулярних сумішей, Шилін А. В. (2015)
Первак Ю. О. - Вплив поглинання на спектральні характеристики дисперсійних дзеркал (2015)
Весна Г. В. - Кінетика рекомбінаційної люмінесценції і провідності кристалофосфорів. 1. Накопичення носіїв заряду на мілких пастках, Гуменюк А. Ф., Дегода В. Я., Маразуєв Ю. А. (2015)
Zakirov M. - Luminescence of ZnO powders grown in ultrasonic fields, Svezhentsova K., Korotchenkov O. (2015)
Лопатинська О. Г. - Локалізований поверхневий плазмонний резонанс в наночастинках срібла в полімерній матриці, Лопатинський А. М., Чегель В. І., Поперенко Л. В. (2015)
Мельник Д. Б. - Спектри поглинання та анізотропії збудження флюоресценції мероціанінів, похідних амінокумарину , Науменко А. П., Ящук В. М., Герасьов А. О., Качковський О. Д. (2015)
Петренко В. І. - Просторова структура рідинних систем на основі наночастинок магнетиту з органічним покриттям, Іваньков О. І., Авдеєв М. В., Ніколаєнко Т. Ю. (2015)
Рапопорт Ю. Г. - Моделювання "від характеристик метачастинки до характеристик нелінійних хвиль в шаруватих активних бі-анізотропних метаматеріалах з об’ємними та поверхневими нелінійностями", Бордман А. Д. (2015)
Стебленко Л. П. - Зміна структури та мікромеханічних характеристик епоксиуретанових композитів, обумовлена способом введення наповнювача та його концентрацією в полімерній матриці, Ященко Л. М., Воронцова Л. О., Курилюк А. М., Кобзар Ю. Л., Науменко С. М., Кріт О. М., Калініченко Д. В. (2015)
Теселько П. О. - Рентгенодифракційні дослідження кінетики дефектоутворення в опромінених нейтронами кристалах Cz-Si (2015)
Морарь М. В. - Політичне лідерство в сучасній Україні: проблеми становлення та розвитку (2017)
Трофимов Е. А. - Механизмы консервации российского моноцентризма: историко-политологический очерк (2017)
Федоренко В. В. - Консолідація місцевих громад: політичні чинники (2017)
Буря К. М. - Політико-правовий підхід у дослідженні колізій в сучасних локальних демократіях (2017)
Фогел Х. Є. - Періодизація імміграційної політики Європейського Союзу: від витоків до сучасності (2017)
Мещан І. В. - Соціальне партнерство в наданні соціальних послуг населенню: світовий досвід і перспективи для України (2017)
Cвятненко І. О. - Гендерна культура ортодоксального та модерністського юдаїзму (2017)
Пархоменко С. Є. - Гендерно-дискримінаційні акценти сімейного законодавства України: соціально-моральний аспект (2017)
Melnychuk I. A. - Medicine of Old Russian monasteries from the perspective of a modern medical practice, Melnychuk A. A. (2017)
Kutsaeva T. O. - Scientific heritage of the academician of AUAS Fedor Schmitt: sources for studying the museum sociology in Ukraine (1990s-2000s) (2017)
Шульга В. П. - Теоретичні та методологічні аспекти виведення першої м’ясної породи в УРСР (2017)
Чепурда Г. М. - Історичний аналіз впливу соціалістичних експериментів на природне навколишнє середовище України (1948 – 1965 рр.) (2017)
Грабовська І. М. - Громадянське суспільство як один із вирішальних факторів консолідації українства постколоніального періоду (2017)
Каранфилова Е. В. - Амбивалентные характеристики гениальности в философском осмыслении (2017)
Слюсар В. М. - "Божественне" насилля як складова соціального насилля (2017)
Давидова Ж. В. - Організація педагогічного процесу дискусійного клубу у навчанні іноземній мові (2015)
Калашнікова Л. М. - Питання організації самостійної роботи студентів, Вакуленко Т. С. (2015)
Пісоцька М. Е. - Індивідуалізація навчання: понятійно-категоріальний аналіз (2015)
Осадченко І. І. - Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів у ВНЗ України (2015)
Штонда О. Г. - Дидактичні умови забезпечення наступності у навчанні студентів педагогічних університетів (2015)
Попов В. Д. - Особистісно орієнтований психолого-педагогічний супровід процесу формування моральної спрямованості молодшого підлітка (2015)
Попова О. В. - Гуманізація інноваційних освітніх процесів як умова розкриття образу "Я” дитини (2015)
Балацинова А. Д. - Підготовка студентів до організаційно-виховної практики у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (2015)
Дейниченко В. Г. - Професійно-мотиваційний етап технології підготовки майбутніх учителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності (2015)
Дейниченко Г. В. - Роль педагогічної практики у підготовці студентів природничо-математичних спеціальностей до технічного конструювання (2015)
Масич В. В. - Креативна освітня діяльність як засіб розвитку творчих умінь майбутніх педагогів (2015)
Масич С. Ю. - Психолого-педагогічна характеристика особистості педагога та його діяльності в сучасних умовах (2015)
Портян М. О. - Обґрунтування технології формування ділових якостей студентів (2015)
Ткачова Н. О. - Корпоративна культура як фактор професійного становлення майбутніх учителів (2015)
Чжау Лі - Ключова роль інтерпретації музичного твору у процесі фахової підготовки майбутніх співаків з КНР (2015)
Агаркова Н. О. - Роль недільних шкіл у розвитку початкової освіти східноукраїнського регіону (друга половина XIX – початок XX ст.) (2015)
Башкір О. І. - Становлення кафедри педагогіки на Харківщині у 20-ті роки XX сторіччя (2015)
Говорун А. В. - С. І. Миропольський про формування моральної звички (2015)
Зеленська Л. Д. - Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди: віхи історії (2015)
Золотухіна С. Т. - Напрями роботи кафедри педагогіки: досвід і перспективи (2015)
Карпенко О. Є. - Становлення і розвиток опікунської педагогіки у Польщі (2015)
Кін О. М. - Розвиток волонтерської діяльності студентської молоді України наприкінці ХХ століття (2015)
Корнюш Г. В. - Внесок професора М. М. Ланге в організацію Одеського народного університету (1917-1920 рр.) (2015)
Лупаренко С. Є. - Організація оздоровлення дітей у літніх колоніях Харківського товариства поширення в народі грамотності (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (2015)
Лученко О. О. - Дезадаптація вчителів-початківців як психолого-педагогічна проблема професійної освіти в Японії (2015)
Паньок Т. В. - Окремі нотатки з листування А. М. Комашки щодо реорганізації Харківського художнього технікуму в інститут (2015)
Собченко Т. М. - Розвиток ідей природничої освіти в початковій школі другої половини ХХ століття (історичний аспект) (2015)
Твердохліб Т. С. - Творча реалізація педагогічних ідей викладачів Київської духовної академії на сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти (2015)
Черевань І. І. - Передумови становлення та розвитку профорієнтаційної роботи у вітчизняній педагогічній думці та практиці (2015)
Мірошніченко Т. В. - Психолого-педагогічний потенціал засобів естетотерапії у роботі з молодшими школярами (2015)
Резван О. О. - Рефлексивне освітнє середовище як чинник розвитку особистості майбутнього фахівця (2015)
Рудич Ф. - Політичний режим і народовладдя: спроба політологічного аналізу (2010)
Шедяков В. - Діагностика постсучасного міфу (2010)
Чабанна М. - Неоінституційний підхід до аналізу процесу прийняття політичних рішень (2010)
Мацієвський Ю. - Еліти в Україні до і після "помаранчевої революції" (2010)
Швирков О. - Нова роль інтелектуалів в умовах сьогодення (2010)
Кресіна І. - Концепція державної етнонаціональної політики України (Проект), Лойко Л., Явір В. (2010)
Андрійчук Т. - Прозорість як принцип державної комунікативної політики (2010)
Кривицька О. - Дезінтегративна складова етнічної маркеризації України (2010)
Горбатенко В. - Вікна в майбутнє: перспективи становлення галузевої футурології (2010)
Дубов Д. - Кіберкомунізм як спроба адаптації марксистських ідеологій до викликів інформаційного суспільства (2010)
Кіндратець О. - Проблеми війни і миру в третьому тисячолітті (2010)
Сірий С. - Чинники конфліктності в міжнародних соціально-економічних і політичних процесах (2010)
Шульга М. - Критерії європейської ідентичності (2010)
Селезньова О. - Міжнародна енергетична безпека: політичний концепт (2010)
Горбунов Є. - Геополітичні закономірності розвитку глобального світу, Возняк С., Соловей О. (2010)
Сіленко А. - Інститути судової влади України: дослідження вітчизняних науковців (2010)
Ханстантинов В. - Розвиток ідей терпимості/толерантності в добу Середньовіччя (2010)
Кресін О. - Стан і перспективи розвитку порівняльного правознавства (2010)
Білостоцька О. В. - Використання ділових ігор у навчально-дослідній роботі майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Буданова Л. Г. - Роль і місце моніторингу якості базових знань у підготовці майбутніх фармацевтів (2015)
Гайдученко Ю. О. - Реалізація індивідуального підходу до навчання та самореалізація студентів економічних спеціальностей (2015)
Дем’янова В. Г. - Навчально-методичний комплекс як ефективний засіб мовної підготовки іноземних студентів (2015)
Доценко С. О. - Формування просторової уяви в учнів початкової школи на уроках математики (2015)
Кожевникова А. В. - Комп’ютеризовані адаптивні тести як інноваційна форма підготовки майбутніх учителів під час дистанційного навчання (2015)
Кузьмінська О. Г. - Використання засобів електронних комунікацій у процесі підготовки магістерського дослідження (2015)
Моргунова Н. С. - Мовне портфоліо як інструмент самооцінки досягнень студентів у процесі навчання української мови як іноземної (2015)
Москалик Г. Ф. - "Суспільство знань" як простір розгортання інтелекту особистості (2015)
Сікура А. О. - Набуття знань і вмінь в організації та управлінні дослідницькою роботою при підготовці майбутніх фахівців-біологів, Сікура А. Й. (2015)
Хміль Н. А. - Відображення проблеми впровадження хмарних технологій у сучасний освітній процес на сторінках вітчизняних періодичних фахових видань (2015)
Цимбал Т. М. - Технологія проектної діяльності в мовній підготовці іноземних студентів технічних ВНЗів (2015)
Василенко О. М. - Соціально-педагогічні умови розвитку соціальної відповідальності учнів у мікросередовищі загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Тугай В. М. - Особливості виховання толерантних взаємин молодших школярів (2015)
Вороновська Л. П. - Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх фахівців комунального господарства (2015)
Жерновникова О. А. - Суть і особливості підготовки майбутніх учителів математики до проектувальної діяльності (2015)
Кабусь Н. Д. - Проблема підготовки майбутнього вчителя до реалізації стратегії сталого розвитку суспільства (2015)
Лутаєва Т. В. - Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність науковців Слобожанщини – фундаторів медичної та фармацевтичної освіти Україні – як категорійно-понятійна проблема (2015)
Моргунова С. О. - Наукові підходи до феномену PR-компетенції фахівця (2015)
Наумова І. І. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов становлення професійної ідентичності майбутніх учителів (2015)
Приходько А. М. - Особливості формування професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах (2015)
Рогова Т. В. - Проблема управління якістю освіти в науковій літературі та освітній практиці (2015)
Савченко О. С. - Вплив психофізіологічних якостей майбутніх водіїв на безпеку дорожнього руху (2015)
Семененко І. Є. - Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття "фахова підготовка" іноземних студентів (2015)
Васильєва С. О. - Взаємодія ВПНЗУ та школи як фактор розвитку професійного статусу вчителя (40-60 рр. ХХ ст.) (2015)
Сліпчук В. Л. - Зміст, форми та методи професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України у 80-х роках ХХ століття (2015)
Тихонович В. М. - Тестування як метод контролю навчання студентів у вітчизняній педагогічній думці (60-ті – 80-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Климентьєва О. С. - Конфліктологічна компетентність як складова професіоналізму майбутніх правоохоронців (2015)
Колонка головного редактора (2017)
Ювілеї (2017)
Аксельров М. А. - Первый опыт применения малоинвазивных технологий в лечении килевидной деформации грудной клетки у детей, Сахаров С. П., Кернс А. В. (2017)
Pectus Carinatum Guideline (2017)
Методичні рекомендації щодо лікування кільоподібної деформації грудної клітки (2017)
Коментарі фахівців (2017)
Давиденко В. Б. - Підсумки 40-річних наукових досліджень харківської клініки дитячої хірургії щодо покращення лікування гострих гнійно- запальних захворювань у дітей, Пащенко Ю. В., Давиденко Н. В. (2017)
Довгаль М. П. - 30-річний досвід роботи дитячого стаціонару одного дня, Биков О. К. (2017)
Сахаров С. П. - Влияние культивируемых микробных ассоциаций на течение и исход при термической травме (экспериментальное исследование), Аксельров М. А. (2017)
Скиба В. В. - Хірургічне лікування інфільтратів черевної порожнини у підлітків з використанням струменевого гідроскальпеля, Рибальченко В. Ф., Іванько О. В., Зінчук О. Г., Бадах В. М., Бочаров В. П. (2017)
Синєпупова Н. А. - Диференціальна діагностика гострого лімфаденіту щелепно-лицевої ділянки у дітей за допомогою еластографії зсувної хвилі, Талько М. О., Синєпупов Д. М. (2017)
Косаківська І. А. - Біполярні електропристрої для коагуляції тканин в оториноларингології (2017)
Спахі О. В. - Особливості лікування гемангіом складної локалізації у дітей раннього віку, Пахольчук О. П., Кокоркін О. Д., Марієв Г. С. (2017)
Фомін О. О. - Класифікаційний алгоритм лікування гемангіом зовнішньої локалізації у дітей, Конопліцький Д. В., Калінчук О. О. (2017)
Данилов А. А. - Ортопедическая коррекция пронационных деформаций стоп у детей с церебральным параличом, Абдалбари Джехад, Горелик В. В. (2017)
Боднар Б. М. - Лікувальна тактика при набутих долонно-підошовних мозолях у дітей, Боднар Г. Б. (2017)
Данилов О. А. - Міоневротизація сечового міхура: принципово новий метод хірургічного лікування рефрактерної нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей, Сеймівський Д. А., Шевчук Д. В. (2017)
Волошин Ю. Л. - Переваги методу одноетапної орхіпексії порівняно з іншими лапароскопічними втручаннями при лікуванні абдомінальної форми крипторхізму у дітей (2017)
Глагович М. В. - Гострий гангренозно-перфоративний холецистит у дитини двох років: клінічний випадок, Фофанов О. Д., Никифорук Р. І., Завійська Л. А., Борис О. Я., Мельник Т. М., Курташ О. О. (2017)
Конопліцький В. С. - Клінічні особливості перебігу високої хронічної кишкової непрохідності у дітей із деякими вадами розвитку панкреатодуоденальної зони (огляд літератури та власні спостереження), Погорілий В. В., Якименко О. Г., Гончарук В. Б., Гормаш П. П., Калінчук О. О., Димчина Ю. А., Конопліцький Д. В. (2017)
Переяслов А. А. - Малоінвазивне лікування дітейз тонкокишковою непрохідністю (огляд літератури), Никифорук О. М. (2017)
Винаходи (2017)
Федорова М. - Графи Шраєра вільних добутків циклічних груп (2016)
Bardyla S. - Classifying locally compact semitopological polycyclic monoids (2016)
Gutik O. - Topological properties of Taimanov semigroups (2016)
Protasov I. - A note on ultrafilters on Boolean algebras, Slobodianiuk S. (2016)
Волошин Г. - До питання про пошарово рівномірне наближення нарізно неперервних функцій, Маслюченко В. (2016)
Баб'як М. - Ряди Діріхле збіжні у півплощині та h-міра виняткової множини, Сало Т., Скасків О. (2016)
Бандура А. - Нові критерії обмеженості L-індексу за сукупністю змінних для цілих функцій (2016)
Chyzhykov I. - Fast growing entire solutions of linear differential equations, Semochko N. (2016)
Банах Т. - Напівтопологічні векторні простори, Маслюченко В., Равський О. (2016)
Prykarpatski A. - The classical Abraham-Lorentz electron mass theory analysis. Part 2: The shell model revisiting (2016)
Степаненко Н. - Деякі конструкції функцій Ляпунова в теорії регулярних лінійних розширень динамічних систем на торі (2016)
Плічко А. - Зауваження до книжки: Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna (2016)
Дійсному члену наукового Товариства імені Шевченка професорові Миколі Притулі – 70 (2016)
Д'яченко Н. - До 60-річчя від дня народження Михайла Михайловича Попова, Красікова І., Маслюченко О., Маслюченко В. (2016)
Віталій Іванович Сущанський (14.11.1946—29.10.2016) (2016)
Правила для авторів (2016)
Рибаков С. Й. - Гіперальдостеронізм – поширеність та де його шукати, Шідловський В. О., Шідловський О. В. (2017)
П’ятночка В. І. - Невирішені питання хірургічного лікування хворих на післяопераційну вентральну грижу за умов коморбідності (2017)
Шевчук О. О. - Дослідження мієлопротекторної активності двох препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора на моделі цитостатичної мієлосупресії (огляд літератури і результати власних досліджень), Тодор І. М., Посохова К. А., Снєжкова Є. О., Ніколаєв В. Г. (2017)
Швед М. І. - Вплив основних факторів ризику на перебіг інфаркту міокарда у хворих із надмірною масою тіла, Бенів М. Я., Левицька Л. В., Цуглевич Л. В. (2017)
Єгудіна Є. Д. - Клініко-патогенетична значущість синдрому ендогенної інтоксикації при системній склеродермії, Мікукстс В. Я., Синяченко О. В. (2017)
Ільченко А. Б. - Складнощі комплексної клінічної діагностики госпітальної пневмонії на тлі черепно-мозкової травми, Яковлева О. О. (2017)
Пасєчко Н. В. - Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, Наумова Л. В., Стасюк Н. С., Джула М. А., Голик І. В., Кульчінська В. М., Крицький Т. І. (2017)
Попович Д. В. - Реабілітація хворих із серцево-судинною патологією, Коваль В. Б., Шафранський В. В., Салайда І. М. (2017)
Салій З. В. - Оцінка вмісту CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+-лімфоцитів у хворих із різними варіантами перебігу віддаленого періоду черепно-мозкової травми (2017)
Сміян С. І. - Особливості перебігу ревматоїдного артриту у хворих із неалкогольним стеатогепатитом, Даньків Л. В. (2017)
Сміян С. І. - Визначення частоти факторів серцево-судинного ризику в пацієнтів із анкілозивним спондилоартритом, Кошак Б. О., Слаба У. С. (2017)
Сміян С. І. - Серцева недостатність і толерантність до фізичних навантажень у хворих на токсичний зоб, Кравців В. В. (2017)
Сміян С. І. - Застосування магнію оротату в комплексній терапії метаболічних порушень при подагрі, Франчук М. В., Балабан Л. В. (2017)
Хіміон Л. В. - Ефективність патогенетичної терапії пацієнтів з ішемічною хворобою серця із нормобіоценозом і дисбіозом кишечника, Бусигіна О. С., Продусевич Л. В. (2017)
Давлатов С. С. - Дифференцированный подход к лечению больных острым холангитом, осложненным билиарным сепсисом (2017)
Дзюбановський О. І. - Клінічні форми холедохолітіазу (2017)
Ковалик А. П. - Мікрофлора слизової оболонки гортані у хворих на неспецифічну постінтубаційну гранульому гортані, Ковалик П. В. (2017)
Романів М. П. - Медико-статистична оцінка статево-вікової структури захворюваності та смертності від онкологічних захворювань в Україні (2017)
Римарчук М. І. - Алельний поліморфізм генів GSTS у матерів із плацентарною дисфункцією та їх новонароджених: акушерські та перинатальні наслідки, Макарчук О. М., Бойчук О. Г. (2017)
Сюсюка В. Г. - Функціональні аспекти психоемоційних порушень у жінок в період гестації, що зумовлені тривожністю (2017)
Левицький А. П. - Клініко-лабораторне обґрунтування впливу слинних залоз на стоматологічний статус у хворих із гепатобіліарною патологією, Борис Г. З., Фурдичко А. І. (2017)
Авдєєв О. В. - Динаміка показників ротової рідини та клінічного стану тканин пародонта у дітей із гінгівітом під впливом лікувально-профілактичних заходів, Змарко Ю. К., Бойків А. Б., Древніцька Р. О. (2017)
Melnyk V. S. - Study of individual orthodontic signs in the pupils of junior school age from Uzhhorod, Sabov A. V., Horzov L. F. (2017)
Бойчук-Товста О. Г. - Місцеве медикаментозне лікування генералізованого пародонтиту у вагітних жінок із залізодефіцитною анемією, Рожко М. М. (2017)
Савєльєва Н. М. - Результати комплексного лікування генералізованого пародонтиту I–II ступенів тяжкості хронічного перебігу на тлі токсокарозу (2017)
Лук’янчук В. Д. - Кінетика абсорбції мігу-6-потенційного засобу фармакотерапії ендотоксемії, Мелещенко Н. В., Сейфулліна І. Й., Шевчук О. О. (2017)
Марущак М. І. - Мітохондріальні механізми апоптозу при гострому ушкодженні легень в експерименті (2017)
Мельник А. В. - Статеві відмінності впливу гіпергомоцистеїнемії на метаболізм гідроген сульфіду в серцево-судинній системі, Заічко Н. В. (2017)
Роговий Ю. Є. - Вплив води від’ємного окисно-відновного потенціалу на функцію нирок в олігуричній стадії сулемової нефропатії, Колеснік О. В., Бочаров А. В. (2017)
Татарчук Л. В. - Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій яєчка у дослідних тварин, Гнатюк М. С., Коноваленко С. О., Ясіновський О. Б. (2017)
Фурдичко Л. О. - Стан імунної системи в пізній період формування виразкової хвороби на тлі експериментальної пневмонії та корекція її порушень тіотриазоліном (2017)
Ющак О. М. - Характер структурної реакції довгих кісток безпородних лабораторних щурів-самок на вплив експериментальної гіперглікемії, Волошин М. В., Луків О. А., Волошин В. Д., Ющак М. В. (2017)
Стаднюк Л. А. - Синдром емоційного вигорання: фактори, що сприяють його виникненню і попередженню, Давидович О. В., Приходько В. Ю., Олійник М. В., Ширяєва М. І. (2017)
Шамсиев А. М. - Генетические механизмы формирования и диагностики хронического бронхита у детей, Юсупов Ш. А., Мухаммадиева Л. А., Юлдашев Б. А. (2017)
Берладин О. - Сільська початкова школа в системі освітніх трансформацій (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Васиньова Н. - Закони визначення процесів в середині науки в дослідженні розвитку теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (2016)
Єлова Т. - Професійне самовизначення як педагогічна категорія (2016)
Кравченко О. - Моделювання як механізм стратегічного розвитку університету (2016)
Русин Г. - Вплив освітньої політики Австро-Угорщини на формування ціннісних орієнтирів у молоді на землях Східної Галичини (2016)
Гайволя Р. - Характеристика показників фізичних якостей старшокласників, які займаються у різних спортивних секціях в позакласний час (2016)
Ставицький А. - Актуальні проблеми сучасної комунікації в системі вищої освіти України, Ставицька Т. (2016)
Ачкан В. - Досвід підготовки вчителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у зарубіжних країнах (2016)
Гордієнко Ю. - Конфліктологічна компетентність як показник рефлексивно-поведінкового компонента педагогічної толерантності майбутніх учителів (2016)
Гудзь К. - Теоретико-методологічні основи впровадження інклюзивної освіти у загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Кайдалова Г. - Виховання толерантного ставлення в учнів початкової школи з різним рівнем психофізичного розвитку (2016)
Кузава І. - Формування професійної готовності майбутніх вихователів до впровадження інклюзивної освіти, Ярмолюк М. (2016)
Чурило Н. - Междисциплинарный подход к анализу причин и механизмов возникновения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (2016)
Наші автори (2016)
Borysenko O. D. - Asymptotic behavior of autonomous oscillating system under the action of multidimensional white noise and non-centered Poisson noise, Borysenko O. V. (2015)
Tymoshkevych T. D. - A martingale bound for the variation and an analogue of the Muckenhoupt criterion for a weighted Poincare inequality on R (2015)
Будак В. Д. - Вплив ексцентриситету еліптичної оболонки на розподіл її динамічних характеристик, Григоренко О. Я., Борисенко М. Ю., Бойчук О. В. (2015)
Григоренко О. Я. - Вільні коливання замкнених конічних оболонок зі змінною товщиною, Авраменко О. А., Романишин М. В. (2015)
Киричок І. Ф. - Демпфування резонансних осесиметричних коливань нескінченно довгої в’язкопружної циліндричної оболонки з п’єзоелектричними сенсором і актуатором при врахуванні вібророзігріву, Жук Я. О., Карнаухова Т. В. (2015)
Острик В. І. - Гладкий контакт штампа поліноміального профілю з пружною півплощиною (2015)
Семенова І. Ю. - Динаміка гіперболічного резервуара з рідиною при наявності пружинного погашувача коливань (2015)
Федорченко Л. М. - Аналіз напружено-деформівного стану ортотропної циліндричної оболонки при різних способах закріплення контуру, Жук Я. О. (2015)
Яровой Л. К. - Лазерний допплерівський віброметр з поточним налаштуванням оптимальних параметрів трихвилевого фото змішування (2015)
Jabbar А. H. - Development system of forest fire detection by using sensor networks (2015)
Буй Д. Б. - Деякі некласичні нормальні форми в реляційних базах даних, Пузікова А. В. (2015)
Веклич Р. А. - Критерій оптимальності для задач керування лінійними системами з дробовими похідними (2015)
Власюк А. П. - Побудова числових конформних відображень багатозв’язних областей складної геометричної форми, Дроздовський Т. А. (2015)
Власюк А. П. - Математичне моделювання вертикальної міграції радіонуклідів в каталітичному пористому середовищі , Жуковський В. В. (2015)
Галкін О. А. - Вибір смуги пропускання на основі ядерної оцінки щільності розподілу (2015)
Ганжа Р. О. - Про нормалізовану відстань між контрольною та експериментальною вибірками, Лебєдєв Є. О. (2015)
Гончар С. А. - Передача інформації з використанням часових замків шляхом створення файла-інсталятора з функцією саморозпакування (2015)
Hordiichuk O. V. - An approximate heuristic reliability network allocation algorithm (2015)
Демченко І. Ю. - Про одну модель управління запасами (2015)
Донченко В. С. - Прямі формули Гревіля - Кириченка для матричних евклідових просторів, Скотаренко Ф. М. (2015)
Завадський І. О. - Префіксний стискальний код на основі нижнього (2,3)-подання чисел (2015)
Івохін Є. В. - Розробка засобів адаптивного тестування та автоматичного оцінювання знань, Махно М. Ф. (2015)
Касьянюк В. С. - Відновлення детермінованих полів, спостережуваних на фоні випадкових, за даними від нестабільних рецепторів (2015)
Колянова Т. В. - Уточнення параметрів в математичній моделі, що описує вплив харчування та навантаження на вміст білків системи комплемента (2015)
Крак Ю. В. - Віртуальний процес: означення та застосування в створенні системи жестового інтерфейсу, Коваль Ю. В., Ставровський А. Б. (2015)
Марценюк В. П. - Мультиваріативний метод якісного аналізу моделі Ходжкіна-Хакслі з індукцією дерева рішень, Майхрук З. О. (2015)
Мащенко С. О. - Транспортная задача с нечетким множеством целей, Саад A. M. (2015)
Новокшонов А. К. - Захищені групові комунікації: особливості програмної реалізації (2015)
Розора І. В. - Точність та надійність моделей випадкових процесів з дискретним спектром з урахуванням лінійного фільтру (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського