Дешко В. І. - Енергетична сертифікація будівель закладів соціальної сфери, Шевченко О. М., Білоус І. Ю., Красовський О. П. (2016)
Ахмедов Н. М. - Исследование способов увеличения конструктивной прочности бетона в современных транспортных сооружениях, Ширинзаде И. Н. (2016)
Зоценко Н. Л. - Усиление основания склада масла емкостью 26000 тонн в г. Мариуполе, Шокарев В. С., Шаповал А. В., Гриценко В. В., Святун Р. Я. (2016)
Матченко Т. І. - Розрахунок елементів сталевих конструкцій, що знаходяться в експлуатації, на статичну міцність і опір крихкому руйнуванню (2016)
Бабиченко В. Я. - Енергоефективні тришарові стінові монолітні конструкції з тонкостінних залізобетонних елементів, Кирилюк С. В., Стрельцов К. О., Черепащук Л. А. (2016)
Жарко Л. О. - Дослідження характеристик міцності і деформативності дерево-солом’яних стінових панелей та панелей перекриття, Овчар В. П., Цимбал С. П., Бєлоконь А. М. (2016)
Поклонский С. В. - Оценка определения модуля деформации грунта при помощи лабораторных и полевых испытаний, Фесенко О. А., Корниенко Н. В. (2016)
Содержание (2016)
Макеев С. - Дифференциация солидарностей в экстраординарных обстоятельствах 2013–2015 годов в Украине (2016)
Симончук Е. - Картографирование классов: традиции и новации (2016)
Дембицкий С. - Экспресс-тест SCL-9-NR: методика оценки выраженности психологического дистресса для массовых опросов (2016)
Малыш Л. - Правила и принципы социологического анализа (2016)
Шульга А. - Языковый феномен как интегральный домен символического универсума (2016)
Ляпина Л. - Эволюция теории мультикультурализма в истории современной социологии (2016)
Gatskova K. - Political Culture in Ukraine, Gatskov M. (2016)
Yenin M. - Higher Education in Ukraine: Current Problems and Probable Social Consequences of its Reforming in the Context of Neoliberal Transformation (2016)
Из переписки Владимира Ядова и Дмитрия Шалина (2010–2014 годы) (2016)
Резник В. - Научные семинары Института социологии НАН Украины в 2013–2015 годах (2016)
Максименко О. - Социолог в расколотой стране: технология и этика IX Международные социологические чтения памяти Н.В.Паниной и В.А.Ядова (2016)
Социологическая ассоциация Украины и Социологический центр имени Н.В.Паниной Объявление о конкурсе (2016)
ДАК УКРАИНЫ ИНФОРМИРУЕТ... (2016)
Иваненко Е. - Крах одной иллюзии. Попытка построения капитализма в отдельно взятой стране (2016)
Пачковский Ю. - Социальные технологии: актуальные проблемы социогуманитарного синтеза (2016)
Памяти Елены Денисовны Пилипенко (2016)
Степанчиков Д. М. - Можливість генерації когерентних станів екситонів в твердих розчинах (ZnxCd1-x)3P2 (2016)
Алиева Л. И. - Образование дефектов деталей в процессах холодного выдавливания (2016)
Новиков В. А. - Применение кремниевой подложки для ускорения процесса формирования фаций, Гавриш А. В., Злепко C. М. (2016)
Новиков В. А. - Ускорение формирования фаций биожидкости с помощью импульсного электролиза, Чернозуб В. П., Злепко С. М. (2016)
Roi V. I. - On experimental determination of the operating parameters of the fluid friction sliding bearings (2016)
Русанов С. А. - Працездатність обладнання каркасних компоновок в умовах силового навантаження при обробці складних деталей поверхневим пластичним деформуванням, Дмитрієв Д. О., Рачинський В. В. (2016)
Асаулюк Т. С. - Определение оптимальных параметров электроразрядной обработки грубого шерстяного волокна в процессе его модификации, Семешко О. Я., Куник А. Н., Сарибекова Ю. Г (2016)
Буханцова Л. В. - Дослідження впливу параметрів швів одношарового одягу на товщину шва (2016)
Вахліовська-Капінос П. С. - Бенчмаркинг штучних шкір за фізико-механічними показниками, Лозовенко С. Ю., Білоцька Л. Б. (2016)
Водзінська О. І. - Оптимізація переліку показників якості матеріалів для виготовлення сорочок бойових для військовослужбовців, Рижкова Д. О. (2016)
Д’яконова А. К. - Розробка універсальної основи для приготування соусної продукції, Степанова В. С. (2016)
Завгородня Н. В. - Модель реалізації інноваційного розвитку харчової промислoвості України (2016)
Крамаренко Д. П. - Дослідження впливу добавок гідробіонтів на стан дріжджової мікрофлори (2016)
Круглий Д. Г. - Особливості технології одержання лляної целюлози для хімічної переробки, Клевцов К. М. (2016)
Кулік Т. І. - Метод розрахунку на міцніть та жорсткість стрижневих елементів низу спортивного взуття, Злотенко Б. М. (2016)
Куник О. М. - Дослідження впливу високоенергетичної дискретної обробки на фізико-хімічні властивості жировмісних промивних вод, Семешко О. Я., Сарібєкова Ю. Г., Сарібєкова Д. Г. (2016)
Левчук І. В. - Виявлення фталатів методом хроматомас-спектрометрії – шлях до вирішення еколого-технологічної проблеми олієжирової галузі, Кіщенко В. А., Українець А. І., Осейко М. І., Пасічний В. М., Маринін А. І. (2016)
Мовчанюк О. С. - Систематизація різновидів швейних та трикотажних виробів лікувально-профілактичного призначення, Артеменко Т. П., Березненко С. М. (2016)
Омельченко Г. В. - Устаткування модульної конструкції для визначення деформаційних характерстик полімерних матеріалів при стисканні, Мойсеєнко С. І. (2016)
Позняк Н. Ю. - Перспективні напрями створення вологозахисного одягу, Садретдінова Н. B. (2016)
Сарибекова Д. Г. - Исследование антиоксидантных свойств жирорастворимых витаминов в составе кольдкрема, Куник А. Н., Салеба Л. В., Ивахненко А. А., Сарибеков Г. С. (2016)
Холява О. В. - Дослідження впливу площинного перфорування хутряного напівфабрикату на теплозахисні властивості готового виробу, Лозовенко С. Ю., Білоцька Л. Б., Котлярова І. І. (2016)
Главацкий С. П. - Исследование внедрения и производительности IPV6 (2016)
Козел В. Н. - Влияние организационной структуры ВУЗа на достижения целевой функции управления учебным заведением, Соколов А. Е. (2016)
Manakov S. Yu. - Some properties of discrete signals of continuous phase frequency modulation (2016)
Мануляк І. З. - Схемотехнічні рішення засобів опрацювання імпульсних сигналів перетворювачів об’єму та об’ємної витрати газу (2016)
Сидорук М. В. - Этапы проектного управления при улучшении бизнес-процессов на предприятии, Григорова А. А. (2016)
Точилін С. Д. - Аналіз продуктивності soap та restful java web-сервісів пошуку в даних СКБД MYSQL (2016)
Baganov Ye. A. - Analytical determination of the photovoltaic module maximum power point parameters based on the manufacturer's datasheet, Kurak V. V., Andronova E. V., Gramov V. O. (2016)
Левыкин В. М. - Разработка модели многовариантного знание-емкого бизнес-процесса, Чалая О. В. (2016)
Синюк О. М. - Моделювання пружного відновлення струменя, що виходить з формуючої головки (2016)
Чалый С. Ф. - Разработка метода формирования процессной модели решения задачи в составе прецедента, Левыкин И. В. (2016)
Шерстюк В. Г. - Модель индивидуальных траекторий обучения в интеллектуальной обучающей системе поддержки академической добросовестности, Жарикова М. В. (2016)
Вєдьманова К. С. - Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, Соколова О. В. (2016)
Ананьева Е. П. - Сущностные характеристики социокультурного пространства (2015)
Балашенко И. В. - Методология и логика междисциплинарного синтеза, Гансова Э. А. (2015)
Borinshteyn Ye. R. - Management of sociocultural activity: a new type of involvement (2015)
Боринштейн Є. Р. - Постмодернізм як цінністне підгрунтя духовної культури української молоді, Лопуга О. І. (2015)
Борисова Т. В. - Антиутопичная сущность христианской культуры мышления (2015)
Gansova E. A. - Social programs as the way of realization of liberal, conservative and social-democratic principles: comparative aspect (2015)
Гольд О. Ф. - Язык в понимании социально - культурной категории: философский анализ (2015)
Джаоджао Ву - Тематическое исследование ребенка из Китая с тяжелыми нарушениями слуха (2015)
Каранфилова Е. В. - Динамика трансформации поведенческих норм в социальную девиантность (2015)
Комаха Л. Г. - Смисл в аргументах феноменологічного аналізу (2015)
Кондрусєва В. М. - Інформаційне суспільство як соціокультурне явище (2015)
Кучерук О. А. - Аксиологические ориентиры современной молодёжи (2015)
Павлега Е. С. - Права людини як складова частина соціальної політики (2015)
Пальчинська М. В. - Експлікація поняття "віртуальність" у ракурсі соціально-філософського аналізу (2015)
Походних Е. І. - Влияние театрального искусства на развитие духовно-нравственных ценностей общества (2015)
Романенко С. С. - Социокультурный аспект трансформации гражданского общества Украины (2015)
Романенко М. І. - Інновація та традиція в духовній культурі у контексті становлення постнекласичної освіти (2015)
Савусін М. П. - Складність-простота системи як визначеність-невизначеність у значенні системного дескриптора (2015)
Тодорова С. М. - Концепт лидерства как обьект философского анализа (2015)
Усьянова О. В. - Когнітивна лінгвістика як спосіб пізнання світу у системі філософських наук (2015)
Федоренко В. В. - Військово-правове виховання військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції в контексті соціально-філософського аналізу (2015)
Цибра М. Ф. - Декотрі філософські питання індивідуальної свідомості (2015)
Шабанов М. О. - Міський політичний режим у контексті сучасних цивілізаційних змін (2015)
Шинкаренко О. Є. - Електоральний менеджемент: сутність, функції, методи (2015)
Цибра М. Ф. - Рецензия на монографию кандидата философских наук, доцента Ананьевой Е. П. "Мультикультурализм и толерантность как социально-философские концепции образовательного пространства" (2015)
Герасіна Л. М. - Громадянське суспільство: ренесанс ідеї та новітні практики, Погрібна В. Л. (2017)
Голиков А. С. - Что можно и чего нельзя изменять в социальном: к понятию протокола (по результатам качественного исследования) (2017)
Deineko O. - Classics’ Scientific Exploration of the Theory of Risk Society: Similarities and Differences of Scientific Ideas (2017)
Максимович О. В. - Теоретико-методологічні підходи до соціологічного аналізу прикордоння (2017)
Кузіна І. І. - Роль інституту освіти в забезпеченні інформаційної безпеки держави (з позицій неоінституціонального підходу) (2017)
Сокурянська Л. Г. - Шкільна молодь українського пограниччя: перспективи та ризики реалізації життєвих стратегій, Щудло С. А. (2017)
Bogdan O. - Believers in the Ukrainian Orthodox Churches of Kyiv and Moscow Patriarchates: Sociodemographic Differentiation and Political Opinionsна (2017)
Прядко О. В. - Герої та антигерої в історичній пам’яті жителів Донбасу та Галичини: порівняльний аналіз (2017)
Проценко О. А. - Волонтерская деятельность как фактор формирования социального капитала личности (2017)
Щернбак І. - Конструювання української національної ідентичності засобами прихованого навчального плану (2017)
Черняк К. В. - Языковые стили как политико-идеологическое оружие: социологический анализ особенностей освещения событий в Сирии 2011-2016 годов в СМИ РФ и США (2017)
Ткаченко В. В. - Практики протидії плагіату в українських ВНЗ як складова академічної доброчесності, Кожекіна Л. Ю., Денисюк О. Я. (2017)
Шевченко С. Л. - Чи потрібна соціологам професійна етика (досвід викладача ВНЗ) (2017)
Хижняк Л. М. - Міфи про соціальну статистику, професійна підготовка соціологів та інформаційна безпека держави (2017)
Шатохін А. М. - Проблеми та перспективи викладання соціології села в аграрних вишах (2017)
Кутирьова В. І. - Біографія етнічності як навчальна та дослідницька практика (2017)
Юзва Л. Л. - Активні методи навчання на факультеті соціології: з досвіду роботи викладача (2017)
Ковалева И. Д. - Читая и перечитывая "Археологию знания" Мишеля Фуко (2017)
Лигачева А. А. - В поисках дискурса телесности: сравнительный анализ идей Георга Зиммеля и Мишеля Фуко (2017)
Идрисов Б. - Коммуникативная компетентность студентов-социологов: теоретические и методические аспекты анализа (2017)
Хижняк О. В. - Рейтинги як репрезентація якості індивідуального і колективного в освітніх практиках (2017)
Поступной А. Н. - Преподавание социологии в Украине: состояние и перспективы (2017)
Вимоги до статей (2017)
Соціологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (2017)
Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень (2017)
Макеєв С. - Диференціація солідарностей в екстраординарних обставинах 2013–2015 років в Україні (2016)
Симончук О. - Картографування класів: традиції та новації (2016)
Дембіцький С. - Експрес-тест SCL-9-NR: методика оцінювання виразності психологічного дистресу для масових опитувань (2016)
Малиш Л. - Правила і принципи соціологічного аналізу (2016)
Шульга О. - Мовний феномен як інтеґральний домен символічного універсуму (2016)
Ляпіна Л. - Еволюція теорії мультикультуралізму в історії сучасної соціології (2016)
Gatskova K. - Political Culture in Ukraine, Gatskov M. (2016)
Yenin M. - Higher Education in Ukraine: Current Problems and Probable Social Consequences of its Reforming in the Context of Neoliberal Transformation (2016)
З листування Володимира Ядова і Дмитра Шаліна (2010–2014 роки) (2016)
Резнік В. - Наукові семінари Інституту соціології НАН України у 2013–2015 роках (2016)
Максименко О. - Соціолог у розколотій країні: технологія і етика IX Міжнародні соціологічні читання пам’яті Н.В.Паніної та В.О.Ядова (2016)
Соціологічна асоціація України і Соціологічний центр імені Н.В.Паніної Оголошення про конкурс (2016)
ДАК УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ... (2016)
Іваненко О. - Крах однієї ілюзії. Спроба побудови капіталізму в окремо взятій країні (2016)
Пачковський Ю. - Соціальні технології: актуальні проблеми соціогуманітарного синтезу (2016)
Пам’яті Олени Денисівни Пилипенко (2016)
Ананьева Е. П. - Структура социокультурного пространства (2015)
Антонов О. В. - Роль та місце свободи у взаєминах між державною владою та суспільством (2015)
Атаманюк З. М. - Мотив свободи у філософії Григорія Сковороди (2015)
Барна Н. В. - Естетичні інгредієнти культури постмодернізму як синтезу мистецтв (2015)
Бубняк С. М. - Теоретична інтерпритація концепту "соціальне самопочуття” в соціогуманітарних науках (2015)
Виноградов А. В. - Индивидуальные механизмы социальных отклонений (2015)
Вишневский М. И. - Социокультурная миссия педагога-обществоведа (2015)
Добридень О. В. - Здоров’язбереження в умовах сучасних wellness-технологій: соціально-філософський аналіз (2015)
Іванова Н. В. - Еволюція мислення в просторі соціокультурної реальності: діяльнісний аспект (2015)
Кавалеров А. А. - Проблемы развития менеджмента социокультурной деятельности в современном украинском обществе (2015)
Комаха Л. Г. - Інтеграція когнітивного і соціокультурного аспектів науки в аргументах С. Тулміна (2015)
Кондрусєва В. М. - Значення освіти для розвитку концепції інформаційного суспільства в Україні (2015)
Лазарева А. О. - Национальные предпосылки формирования государственной власти в украинском обществе (2015)
Mysyk I. G. - Peculiarities of the communicative-pragmatic approach application to the study of language objects (2015)
Нерубасская А. А. - Сравнительный анализ некоторых характеристик личности (2015)
Пальчинська М. В. - Віртуальні соціально-орієнтовані проекти як інструменти конструювання соціокультурного простору сучасного суспільства (2015)
Паскалова М. І. - Філософські основи інформаційних війн (2015)
Савусін М. П. - Порівняння значень складності систем на базі негентропійної міри різноманітності (2015)
Скловський І. З. - Українська ідея у постнекласичному контексті політичної історії (2015)
Ушакова Ю. А. - Феномен моды и его интерпретации в современной гуманитаристике (2015)
Халапсис А. В. - Городские смыслы всемирной истории (2015)
Цибра М. Ф. - Український націоналізм: еволюція змісту та форми (2015)
Чуйкова О. В. - Механістична філософія Декарта як методологічна основа трансплантології у трансдисциплінарному підході. "Я не мислю…" як критерій смерті особистості (2015)
Боринштейн Е. Р. - Рецензия на статью Е. П. Ананьевой "Cтруктура социокультурного пространства" (2015)
Хільчевський В. К. - Гідрографічне та водогосподарське районування території України, затверджене у 2016 р. – реалізація положень ВРД ЄС, Гребінь В. В. (2017)
Васенко А. Г. - Экологическое нормирование качества поверхностных вод с учетом региональных особенностей, Коробкова А. В., Рыбалова О. В. (2017)
Онищук В. В. - Розв’язування системи рівнянь Нав’є-Стокса для оцінки гідро морфологічного стану русло-заплавного комплексу (2017)
Ободовський Ю. О. - Відповідність загального гідроенергетичного потенціалу типам русел річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України), Ободовський О. Г., Хільчевський В. К., Данько К. Ю. (2017)
Бабій П. О - Характеристика хімічного складу води річки Рось (за даними моніторингу басейнового управління водних ресурсів), Гребінь В. В., Хільчевський В. К. (2017)
Скоблей М. П. - Концентрації важких металів у складі завислих речовин річок басейну Тиси, Линник П. М., Жежеря В. А. (2017)
Лузовіцька Ю. А. - Аналіз чинників формування біогенного складу води річки Десна за допомогою сумарних та різницевих інтегральних кривих, Осадча Н. М. (2017)
Лета В. В. - Гідрохімічний стан річки Тиса на ділянці українсько-румунського кордону (2017)
Осипов В. В. - Применение модели SWAT для моделирования стока нитратных соединений рек лесостепной зоны Украины, Осадчая Н. Н. (2017)
Затула В. І. - Виявлення прихованих періодичностей сезонних коливань метеорологічних величин на території Житомирського Полісся, Затула Н. І. (2017)
Ошурок Д. О. - Кліматологічна оцінка вітроенергетичних ресурсів обмежених територій (2017)
Анахов П. В. - Сейшовий механізм формування руху водних мас (2017)
Хільчевський В. К. - Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний зїзд (Одеса – 2017): пріоритети та перспективи гідрометеорологічної діяльності, Забокрицька М. Р. (2017)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2017)
Колесник В. - Към въпроса за произхода на кулевчанския говор (Украйна) (2016)
Сокіл Б. М. - Вживання "руської" (української) мови на цісарсько-королівській державній залізниці Східної Галичини (2016)
Степанов Е. Н. - Традиции одесской школы славяноведения в работах профессора М. М. Копыленко, опубликованных в журнале "Византийский временник" (2016)
Черниш Т. О. - До питання про внесок академіка О. С. Мельничука у теорію і методологію порівняльно-історичних та етимологічних студій (2016)
Грек А. С. - Скорочення слів як механізм формотворення та словотворення в сучасній польській мові (на матеріалі польських веб-форумів) (2016)
Дружинець М. Л. - Вимова приголосних звуків українськими респондентами ПМР: норма та девіації (2016)
Мінкевич Е. Е. - Прикметникові деривати від новітніх запозичень у сучасних українських ЗМІ (2016)
Романченко А. П. - Комунікативно-прагматичні особливості питальних речень у лінгвістичному дискурсі (2016)
Садовая А. Ю. - Компаративные конструкции в поэтическом дискурсе (на материале произведений М. Лисянского) (2016)
Хрустик Н. М. - Активні процеси словотворення в сучасній українській мові: складні слова (2016)
Абламская Е. В. - Особенности синтаксиса поэтического дискурса Марка Лисянского (2016)
Войцева Е. А. - Польская культурно-маркированная лексика в современной польско-русской лексикографии (2016)
Горбань В. В. - Холистические принципы сравнительного описания фразеологических единиц, Шибаева М. А. (2016)
Губич В. В. - Латинські запозичення у складі польської мовознавчої термінології середньопольської доби (2016)
Дмитрієв С. В. - Метафорична інтеграція прецедентних власних імен із суперконцептом ЛЮДИНА (2016)
Касім Г. Ю. - Вживання національно прецедентних крилатих висловів та цитат у сучасних мас-медіа України (2016)
Кондратенко Н. В. - Макросинтаксис українського поетичного мовлення (2016)
Константінова О. В. - Лінгвістичний аспект вивчення творчої спадщини видатного польського письменника-футуролога С. Лема (2016)
Novak О. N. - Axiological meaning of the concept ЛЕПОТА ("BEAUTY") in the Serbian linguaculture (2016)
Perisic Arsic O. - Podsticanje vestine usnenog izrazavanja u nastavi srpskog kao stranog jezika (2016)
Skupin A. - Kognitywne ujęcie relacji podobieństwa w słowotwórstwie na przykładzie polskich i serbskich nazw ptaków) (2016)
Яковенко Л. І. - Категорія простору в контексті української фразеології (2016)
Benkowska E. - Twórczość kibiców piłkarskich - współczesny folklor? (2016)
Lechocka E. - "Ach, lanku, lanku wiele ty kosztujesz, wiele ty ludzi czansto fatygujesz" - czyli o wizerunku najcenniejszej uprawy, utrwalonym w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur (2016)
Морева Т. Ю. - Комическое в новелле Владислава Ванчуры "Хирургия" (Vladislav Vancura "Chirurgie") (2016)
Мусий В. Б. - Оппозиция "свое-чужое" в романе Ю. И. Крашевского "Сумасбродка" ("Szalona") (2016)
Яковлєва О. В. - Елементи гри у контексті традиційного українського весілля (2016)
Малютина Н. П. - Международный научный польско-украинский проект постколониальных студий "Украина - Польша - Европа", Нечиталюк И. В. (2016)
Акмен И. Р. - Конкурсный проект "банк" Н. В. Васильева – А. И. Ржепишевского. Тернии провинциального просвещения (2014)
Бірілло І. В. - Аналітичний огляд архітектурної освіти в Україні (2014)
Захеди Шахаб - Канонические истоки мечетей как специфических сооружений (2014)
Ексарева Н. М. - Архитектурный ансамбль Вавилона: историография и реконструкция, Аль-Ода Насир Али Абдульхуссейн (2014)
Косаревська Р. О. - Засади реставраційно-відновних робіт пам‘яток садово-паркового мистецтва (2014)
Крейзер И. И. - Композиционные идеи Андреа Палладио в современной архитектуре загородных домов, Романюк В. С. (2014)
Ремизова Е. И. - Стилистический метод композиционного мышления и особенности его преподавания, Леонидова Е. Н. (2014)
Ремизова Е. И. - Строение архитектурного языка (2014)
Івашко Ю. В. - Специфіка формотворення фінського "національного романтизму" i "північного модерну” Петербургу (2014)
Івашко Ю. В. - Основи стилеутворення модерну в архітектурі Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Івченко Є. О. - Історичні етапи розвитку колористичного середовища рекреаційних об`єктів (2014)
Семякин Г. В. - Харьковский цирк на набережной. Историческая преемственность типологии цирковых зданий (2014)
Свобода Д. Г. - Поняття системи трудових зв'язків та основні положення, які формують системи трудових зв’язків (2014)
Слажнєв Б. Б. - Чинники формування пластичних властивостей житлових будинків (2014)
Чернявський К. В. - Історичні передумови використання кераміки в архітектурі громадських споруд (2014)
Черкасова Е. Т. - Архитектурно-пространственные особенности городской застройки эпохи модерна на примере центрального исторического ареала г. Харькова и тенденции ее сохранения (2014)
Лінда С. М. - Архітектура історизму 18 – 19 століть: проблема вибору і дихотономінізація творчості (2014)
Лінда С. М. - Теоретичні передумови формування лендформних проектів, Волинець І. М. (2014)
Стецюк І. І. - Принципи гармонічності міського середовища (2014)
Лісун І. С. - Галузі застосування складчастих конструкцій (2014)
Лисюк І. А. - Особливості системного підходу в процесі дослідження центру релаксації (2014)
Марковський А. І. - Музей Шевченка в Каневі як перехід від українського модерну до неоклассики (2014)
Липуга Р. Н. - Современные тенденции в храмостроении православных храмов (2014)
Онофрійчук А. В. - Актуальність проблематики житла довготривалого перебування. Визначення та гіпотеза (2014)
Пилипчук О. Д. - Існування живопису в сучасному інтер’єрному просторі одночасно як станкового та утилітарного (2014)
Кравченко І. Л. - Організаційно-функціональна модель відділення психолого-педагогічної допомоги у закладах для реабілітації дітей з вадами розвитку (2014)
Хороян Н. П. - Концепция дифференциации архитектурных школ и уникальный профессиональный опыт архитектора В. В. Городецкого (2014)
Хлюпина А. C. - Тенденции развития архитектуры Украины на рубеже 20 – 21 веков (2014)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "інтерактивного" архітектурного середовища (2014)
Ященко О. Ф. - Особливості накупольних хрестів православних храмів Чернігівщини (19 – поч. 20 ст.) (2014)
Бенаи Х. А. - Современное состояние исторической и типовой застройки города Донецка и возможность ее совершенствования с учетом мировых тенденций, Светличная О. С., Радионов Т. В. (2014)
Голуб А. А. - Зарубіжний та вітчизняний досвід формування національних природних парків (2014)
Веденко Т. О. - Архітектурно-середовищна організація мобільних поселень в надзвичайних ситуаціях (2014)
Дружинін М. А. - Проблеми формування санітарно-захисних зон в плануванні міста, Плешкановська А. М. (2014)
Нагірний П. Ю. - Загальна методка проектування інформаційно-орієнтаційної системи міста (2014)
Яценко В. О. - Система освіти України та її адаптація до міжнародної стандартної класифікації МСКО. Частина 1, Козлова Ю. В. (2014)
Кошева В. О. - Обмеження при впровадженні енергоефективних систем і технологій в житловій забудові, Чорноморденко Є. І. (2014)
Прусов Д. Е. - Комплексний підхід до містобудівних рішень з підвищення компактності міських територій (2014)
Смілка В. А. - Законодавчі та нормативні підстави надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування (2014)
Щедра М. В. - Історичні умови формування і розбудови кільцевих доріг та примагістральних територій навколо них (2014)
Яценко В. А. - Новый город как социальная утопия градостроительства в начале 20 века (2014)
Яценко В. А. - Формирование сельского расселения как результат эволюционных изменений в аграрной политике Украины (2014)
Черныш М. А. - Социально-экономическая эффективность регенерации культурно-исторической среды промышленного города (2014)
Яворовська О. В. - Організаційно-економічне забезпечення поводження з твердими побутовими відходами у малих містах України на прикладі м. Тульчин (2014)
Дорохіна Г. І. - Прототипування фізкультурно-оздоровчих закладів для людей з обмеженими фізичними можливостями. Частина 1. Виявлення необхідних прототипів (2014)
Дикун Ж. Є. - Фактори впливу на архітектурно- просторову організацію морських пасажирських терміналів (2014)
Давиденко В. В. - Особливості та аналіз організації архітектури житлового середовища з урахуванням соціально-психологічних чинників (2014)
Азари Алиреза - Понятие гибкости пространства в традиционном иранском жилище (2014)
Бондар А. В. - Принципи оптимізації територіально-планувальної структури вищих навчальних закладів України (2014)
Диб М. З. - Учёт демографии при проектировании энергоэффективного одноквартирного и блокированного жилья в Украине (2014)
Жовква О. І. - Архітектура культових споруд основних релігій світу. Питання їх спільного використання (2014)
Іванова Л. С. - Актуальні задачі архітектурно-будівельної екології (2014)
Книш М. В. - Передумови комбінаторики та оптимізації в архітектурному проектуванні житла (2014)
Куцевич В. В. - Архітектурна типологія громадських будинків і споруд. Сучасні тенденції розвитку (2014)
Сафронова О. О. - Підвищення комфортності сучасного аеропорту засобами створення особистого простору, Антропова К. Р. (2014)
Семикіна О. В. - Перспективи розвитку сучасних модульних принципів у проектуванні та будівництві (2014)
Сніжко М. С. - Еволюція розвитку атріумних просторів в будівлях різних типів (2014)
Самойлович В. В. - Основные направления совершенствования архитектурной отделки фасадов зданий, Белоглазова А. А. (2014)
Каземи Лари Голамали - Функциональные характеристики технопарковых структур (2014)
Руденко М. О. - Історичні передумови формування громадських будинків і споруд на території кар’єрів, Ніколаєнко В. А. (2014)
Лещенко Н. А. - Відродження архітектурного ансамблю історичного центру малого міста (на прикладі пропозиції по регенерації історичного центру cмт Олика Волинської області) (2014)
Пивоваренко О. В. - Методи створення сучасних виховних закладів (2014)
Пушміна О. В. - Фактори впливу на формування архітектури річкових та морських-річкових вокзалів (2014)
Чернявський В. Г. - Комплексне формування інтер'єрів лікувальних закладів з використанням декоративного мистецтва України (2014)
Репкіна К. В. - Досвід формування установ позашкільної освіти (2014)
Шпаковская В. Т. - Соціальні аспекти формування центрів дозвілля молоді (2014)
Лялько В. І. - До 25-річчя від дня заснування Державної установи "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України", Попов М. О., Федоровський О. Д., Філіпович В. Є., Єсипович С. М., Седлерова О. В. (2017)
Зєлик Я. І. - Аналітичний огляд європейських проектів LUCAS і CORINE для моніторингу та валідації земного покриву і землекористування на основі супутникових та наземних спостережень та досвід картографування земного покриву в Україні, Куссуль Н. М., Шелестов А. Ю., Яйлимов Б. Я. (2017)
Лялько В. І. - Aналіз та порівняння вегетаційних індексів посівів озимої пшениці, розрахованих на основі дистанційних даних зі супутника Sentinel-2 та спектрорадіометра FieldSpec, Сахацький О. І., Жолобак Г.М., Сибірцева О. М., Дугін С. С., Ваколюк М. В. (2017)
Вишневський В. І. - Використання даних дистанційного зондування Землі для з’ясування термічних особливостей Українських Карпат, Шевчук С. А. (2017)
Єсипович С. М. - Будова Оріхово-Павлоградської шовної зони за палеогеографічними та геолого-геофізичними даними, Товстюк З. М., Головащук О. П., Рибак О. А., Скопенко О. П., Ромашко Г. М., Лазаренко І.В. (2017)
Шелестов А. Ю. - Стан моніторингу фактичного використання сільськогосподарських земель в провідних країнах на основі супутникових даних, Яйлимов Б. Я. (2017)
Тищенко О. Ю. - Оцінка потенційного впливу на поверхневі води вод кар’єрного водовідливу при планованій розробці відкритим способом Біланівського залізорудного родовища, Тищенко Ю. Є. (2017)
Правила та рекомендації для авторів (2017)
Правила и рекомендации для авторов (2017)
Сучасні методи дистанційного пошуку корисних копалин. Розділ 1. Дистанційні дослідження в геології на території України: ретроспектива і сучасність (2017)
Ahmed W. - An automatic web-based question answering system for e-learning, Anto B. (2017)
Осадчий В. В. - Формування змісту освітніх програм підготовки майбутніх інженерів-програмістів за скороченим терміном навчання на основі аналізу ринку праці, Крашеніннік І. В. (2017)
Гаврілова Л. Г. - Специфіка розроблення дистанційних курсів з музично-історичних дисциплін (2017)
Осадчий В. В. - Іноземна мова як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-програмістів, Симоненко С. В. (2017)
Блощинський І. Г. - Використання спеціалізованого програмного додатку Anki під час самостійної професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до складання державних екзаменів (2017)
Бобрицька В. І. - Формування професійних компетентностей майбутніх філологів засобами комп’ютерно орієнтованих технологій, Процька С. М. (2017)
Глинський Я. М. - Розроблення і використання електронних відеоресурсів навчального призначення, Федасюк Д. В., Ряжська В. А. (2017)
Дишко О. Л. - Використання віртуальних спільнот для підготовки баклаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг (2017)
Коноваленко С. М. - Хмарні сервіси в освітньому процесі студентів технологічних коледжів (2017)
Корносенко О. К. - Упровадження крокового тренажера-симулятора у процес професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури, Даниско О. В. (2017)
Moukali K. H. K. - An overview of the interactive learning management system of Jazan University, Saudi Arabia, Saeed M. N. (2017)
Souzanzan R. - Hybrid learning: the impact of interacting through Skype on Iranian learners’ speaking ability, Bagheri M. S. (2017)
Çetin G. - A usability assessment of an EPUB 3.0 based EBook developed for algorithms and programming course, Özkaraca O., Sakal M., Güvenç E. (2017)
Шахіна І. Ю. - Організація освітнього процесу з використанням електронних навчально-методичних комплексів для підготовки фахівців з комп’ютерних технологій (2017)
Шульська Н. М. - Соціальні мережі як ефективне середовище викладацько-студентської комунікації в навчальному процесі, Матвійчук Н. М. (2017)
Вдовичин Т. Я. - Навчання бакалаврів інформатики з використанням мережних технологій відкритих систем у педагогічному університеті (2017)
Титул, зміст (2017)
Лилик І. - Шановний читач! (2017)
Старостіна А. - Український маркетинг:становлення та перспективи розвитку (2017)
Мороз Л. - Нам 20 років! (2017)
Шиманович Н. - Вітальне слово (2017)
Окландер М. - Одеська обласна організація ВГО "Українська Асоціація Маркетингу": імплементація проекту професійної сертифікації, Яшкіна О. (2017)
Сокол М. - УАМ на рынке легковых автомобилей (2017)
Зозульов О. - Схема аналізу поведінки споживачів на промисловому ринку, Василенко А. (2017)
Сочик Г. - Умови та звички домогосподарств в Польщі та Україні в процесі закупівель товарів широкого вжитку, Крикавський Є., Глинський Н. (2017)
Швацька - Мокрицька Д. - Роль маркетингу в розробці економічних стратегій продуктів харчування (2017)
Максименко О. - Через "прозорість правил" на ринку ЖКГ до якості послуг (2017)
Ільїна С. - Підготовка зі створення прмірних специфікацій на маркетингові дослідження (2017)
Решетілова Т. - Просування інноваційних товарів на засадах мотиваційної інноваційності споживачів (2017)
Ян Віктор - Дослідження інтернаціоналізації підприємства: аналіз виділених рантів Національного Центру Науки в Польщі (2017)
Зміст журналу "Маркетинг в Україні" за 2016 рік (2017)
Редакційна колегія журналу "Маркетинг в Україні" 2017 рік (2017)
Передплата (2017)
Єрмоленко С. - Думки понад часом (2016)
Єрмоленко С. - Філософія мови Павла Тичини" (2016)
Карпіловська Є. - "Аероплань, душе моя…" (Багатоликий оказіоналізм Павла Тичини) (2016)
Бобух Н. - "А у всіх (навіть у травинки) сміялись сльози…" (Контрастиви в поезії Павла Тичини) (2016)
Мех Н. - "І ще в нас музики не досить…" (Синтез музики та слова у творчості Павла Тичини) (2016)
Беценко Т. - "Навколо – дзвонні звуки …" (Звукоповтори в поезії П. Тичини) (2016)
Ганжа А. - "Перелицьований" Тичина: соціопоетика пародій (2016)
Кононенко П. - Мелодія душі Павла Тичини (2016)
Позняк Н. - Почути Тичину (2016)
Ганжа А. - Чуттями повню кожне слово … (Лінгвопоетичний портрет Володимира Калашника), Єрмоленко С. (2016)
Дядченко Д. - Образна парадигма "уста" в мові української поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Мовчун Л. - "Луна далеких рим…" (Художні означення рими в українській поезії) (2016)
Шабат-Савка С. - "Бо ти така, як із колядки вийшла…" (Вербалізація інтенцій люб’язності в українськомовному дискурсі) (2016)
Коць Т. - Теоретичні засади вивчення оцінності в мові публіцистичного стилю (2016)
Сюта Г. - Поняття текст у некласичних мовознавчих парадигмах (2016)
Соколова С. - Засоби масової комунікації в мовному бутті держави (2016)
Заліпська І. - Порушення літературних норм у мові прямого ефіру (2016)
Бибик С. - Іншомовні запозичення та активний словник мовця (2016)
Струганець Ю. - Футбол у виконанні "літературної збірної України" (2016)
Зарінова М. - Мовна дискусія кінця 19 – початку 20 століть і формування літературного стандарту (2016)
Черемська О. - Майк Йогансен як мовознавець (2016)
Городенська К. - Зустрітися з Іваном Леньо, Ленем чи Леньом? (2016)
Городенська К. - Сайт і веб-сайт у родовому відмінку однини (2016)
Городенська К. - Велика і мала літери в назвах судів (2016)
Городенська К. - Золотовалютні чи золото-валютні запаси України? (2016)
Городенська К. - Затулuвітер чи Затуливiтер? (2016)
Городенська К. - Що між ними: дефіс, кома чи тире? (2016)
Винницький В. - Апостроф чи апостроф (2016)
Винницький В. - Алфавіт чи алфавіт? (2016)
Винницький В. - Розбір чи розбір? (2016)
Винницький В. - Частки чи частки? (2016)
Винницький В. - Дзвінок чи дзвоник (2016)
Бибик С. - Велопаркування чи велопарковка (2016)
Бибик С. - Взірець – зразок (2016)
Бибик С. - Платформа проекту і платформа ініціатив (2016)
Ганжа А. - Підписник, підписчик, підписант, абонент чи передплатник, або кого "накручують" у соцмережах? (2016)
Козирєва З. - Рефлективний – рефлексивний – рефлексійний (2016)
Черемська О. - Вагомий доробок європейської україністики, Сухенко В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні данні (2016)
Титул, зміст (2017)
Великие уходят. Светлой памяти Ученого, Учителя и Друга (2017)
Varyvonchyk D. V. - Achievements and prospects of further research on prevention of occupational cancer in Ukraine (2017)
Кірсенко В. В. - Теоретичні засади та практичне застосування дифузійної моделі проникнення хімічних речовин крізь шкіру, Яструб Т. О. (2017)
Мошковський В. Є. - Сучасний стан умов праці працівників теплових електростанцій (2017)
Гребняк М. П. - Екологічні аспекти праці водіїв маршрутних таксі, Федорченко Р. А. (2017)
Чумаева Ю. В. - Моделирование индивидуальных различий в задачах на дифференциацию зрительных сигналов в режиме "навязанного ритма", Голикова В. В., Огуленко А. П., Шафран Л. М. (2017)
Лалыменко О. С. - Использование подходов биологического мониторинга при гигиеническом регламентировании ксенобиотиков (2017)
Мельник Н. А. - Узагальнення даних світової літератури щодо проникнення наночастинок металів транскутанним шляхом (2017)
Орєхова О. В. - Оцінка ризику розвитку професійних захворювань у працівників, що зайняті добуванням залізних руд (2017)
Реферати статей із провідних зарубіжних видань (2017)
Николай Федотович Измеров – Ученый с мировым именем (2017)
Коробчанський В. О. - Мінливості долі професора Кагана (1887 – 1948). До 130­річчя засновника вітчизняної медицини праці (2017)
До відома авторів (2017)
Сігарьов Є. М. - Напрямки удосконалення ківшової десульфурації чавуну, Недбайло М. М., Кривцун І. В. (2016)
Руденко М. Р. - Можливості підвищення якості дозування шихтових матеріалів цехів огрудкування, Зюзь В. Г., Руденко Р. М. (2016)
Сігарьов Є. М. - Шлаковий режим конвертерної плавки з використанням комплексних флюсів, Байдуж Ю. В., Семенова Д. А. (2016)
Hress O. - Quantitative research of band's feeding in the round mould, Chebotaryova O., Isayev O., Wu K. M., Yeremenko A. (2016)
Толок А. О. - Аналіз промислових методів відновлення сполук цирконію до металу ядерної чистоти, Романюк Р. Я. (2016)
Бабинец А. А. - Влияние режима на-плавки на формирование и геометрические размеры валиков, наплавленных самозащитной порошковой проволокой на плоские и цилиндрические детали, Рябцев И. А., Панфилов А. И., Перемитько В. В. (2016)
Максименко О. П. - Влияние результирующей продольных сил на угол нейтрального сечения, Качан О. О. (2016)
Романюк Р. Я. - Енергозберігаючі режими обтиснень для одноклітьового реверсивного стану холодної прокатки 1500 ПАТ "Модуль" (2016)
Бейгул О. О. - Дослідження та обґрунтування параметрів несучої системи портального автомобіля, Лепетова Г. Л., Бейгул В. О. (2016)
Бейгул О. О. - Вплив стабілізатора поперечної стійкості на критичну швидкість портального контейнеровоза при кососиметричних кінематичних збуреннях, Мамаєв Л. М., Бейгул В. О. (2016)
Мамаев Л. М. - Оптимизация конструкций кабелей управления с учетом трения, Бейгул О. О. (2016)
Часов Д.П. - Опис проведення експериментальних досліджень впливу додаткових лопатей на продуктивність шнекового конвеєра (2016)
Яцук А. Л. - Режим течії, коли швидкість матеріалу тіста перевищує швидкість рідини в змащувальному прошарку, Галагуза В. В. (2016)
Чухно С. И. - Расчет расхода жидкости при охлаждении деталей воздушно-жидкостной смесью (2016)
Рязанцев О. В. - Интерпретации коэффициента направленности действия антенн, Кулик М. В. (2016)
Клюца В. С. - Розрахунок та оптимізація мікросмужкового фільтра діапазону 2.4 Ггц, Марченко С. В., С’янов O. М. (2016)
Мещанінов С. К. - Розробка автоматизованої системи коригування обтисків точної прокатки смуг при несталому функціональному стані оператора, Нельга А. Т., Ітякін О. С., Волошин Р. В., Гупало Ю. Ю. (2016)
Дерец А. Л. - Исследование релейной системы четвёртого порядка, оптимизированной по быстродействию методом N-i переключений для отработки режима "большого треугольника", Садовой А. В. (2016)
Волянский Р. С. - Формирование интегральной составляющей выходного напряжения ПИ-регулятора с насыщением, Садовой А. В. (2016)
Клюев О. В. - Асинхронный вентильный каскад с параметрическим источником тока в роторной цепи, Садовой А. В. (2016)
Колычев С. В. - Исследование пуска асинхронного электродвигателя с индукционно-емкостным накопителем энергии в цепи ротора, Качура А. В. (2016)
Бомбик В. С. - Аналітична модель MPPT-функції системи керування інвертором напруги сонячної електростанції (2016)
Ларичева Л. П. - Дослідження впливу тонини помелу на процес кислотного розкладання фосфоритів, Волошин М. Д., Дубик О. С. (2016)
Іванченко А. В. - Дослідження та розробка ресурсозберігаючої технології одержання біомінерального добрива з відходів очисних споруд з добавкою опалого листя, Волошин М. Д. (2016)
Волошин М. Д. - Фізико-хімічні процеси виділення рідкоземельних елементів, Харитонова О. А. (2016)
Гуляєв В. М. - Адаптація фізико-хімічного спрощеного методу виділення амінокислоти триптофану до учбового процесу, Корнієнко І. М., Четверикова К. С., Трішина В. Ю., Головей О. П. (2016)
Анацький А. С. - Дослідження процесу приготування функціонального квасного напою з додаванням ферментованої молочної сироватки, Філімоненко О. Ю., Матвіюк Т. С. (2016)
Корнієнко І. М. - Дослідження біологічної активності мікробіологічних заквасок у випічці бездріжджового хліба з підвищеними дієтологічними властивостями, Гуляєв В. М., Головей О. П., Кришталь Т. О. (2016)
Гуляєв В. М. - Дослідження технології біологічної очистки стічних вод в біоставках, Корнієнко І. М., Трішина В. Ю., Четверикова К. С., Головей О. П. (2016)
Гуляєв В. М. - Мікробіологічні дослідження ґрунту на предмет виявлення патогенної культури Cl. perfringens (на прикладі м. Кам’янського), Корнієнко І. М., Головей О. П., Фурсевич І. В. (2016)
Гуляєв В. М. - Дослідження вмісту нітрифікуючих бактерій як показника чистоти ґрунтів, Корнієнко І. М., Анацький А. С., Філімоненко О. Ю., Герасимов С. С. (2016)
Гуляєв В. М. - Визначення вмісту азоту і фосфору в ґрунтах м. Кам’янського, Корнієнко І. М., Герасимов С. С., Фурсевич І. В. (2016)
Литвин О. І. - Моделювання санітарно-захисної зони цементного виробництва з урахуванням кліматично-географічних умов, Пузир Д. І. (2016)
Матяшева О. Б. - Актуальність виробництва сої в Україні з позиції здоров’я населення та екологічної безпеки, Бєлоконь К. В., Кожемякін Г. Б. (2016)
Маховський В. О. - Оцінка ризику виникнення та розвитку аварій і аварійних ситуацій на хлораторних фільтрувальних насосних станціях, Крюковська О. А. (2016)
Дерець Є. В. - Методика формування практичних вмінь і навичок з вищої математи-ки на прикладі навчання теми "Невизначений інтеграл. Методи інтегрування" (2016)
Дерець Є. В. - Шляхи підвищення ефективності самостійної роботи студентів вищої технічної школи при вивченні курсу вищої математики (2016)
Реферати (2016)
Abstracts (2016)
Альбомна орієнтація (2016)
Голубко В. - Методичні засади підготовки історика-краєзнавця: досвід, перспективи, Середяк А. (2017)
Тимошенко Л. - Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху (XVI – початок XIХ ст.): загальна характеристика та інформативний потенціал пам’ятки (2017)
Кріль М. - Самбірська гімназія: від заснування до "весни народів” (до 225-річчя від заснування) (2017)
Галів М. - Освітні інституції Дрогобича наприкінці ХVIII–70-х рр. ХІХ ст. (2017)
Чорновол І. - Перші вибори до Дрогобицької повітової ради 1867 р. (до 150-річчя місцевого самоврядування Галичини) (2017)
Галик В. - Дрогобицький архітектор та редактор "Gazety Naddniestrzańskiej” Едмунд Леон Остоя Солецький – сучасник і приятель Івана Франка (до історії взаємин й співробітництва) (2017)
Качараба С. - До питання про еміграцію з Дрогобицького повіту наприкінці ХIХ – початку ХХ ст. (2017)
Гриневич Т. - Дослідження історії Перемишльської землі у творчості Владислава Лозінського (2017)
Біла С. - Унійні процеси на Дрогобиччині в історіографії другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. (2017)
Ханас В. - До історії структур правопорядку та судово-в’язничної системи на Медениччині у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. (2017)
Сухий О. - Дрогобицький розстріл виборців 1911 року (2017)
Лазорак Б. - "Его Сіятельству Господину Военному Генералъ-Губернатору Галиціи…”: доповідна записка російського інженера про стратегічне значення окупованого соляного заводу в Дрогобичі (1914 р.) (2017)
Райківський І. - Українська соціал-демократія на Дрогобиччині міжвоєнного періоду (1918–1939) (2017)
Баган О. - Українська Національна Революція в Дрогобичі очима Володимира Бірчака (За матеріалами спогадів в "Літературно-науковому вістнику” і "Вістнику”) (2017)
Посівнич М. - Підпільно-революційна діяльність Василя Біласа і Дмитра Данилишина: до 85-ї річниці Героїчного чину (2017)
Пастух Р. - Народні герої Білас і Данилишин у фольклорі та художній літературі (2017)
Сова А. - Олімпійська тематика в творчій спадщині Івана Боберського (на прикладі ІV Зимових олімпійських ігор у Ґарміш-Партенкірхені 1936 року) (2017)
Гаврилів І. - Андрій Мельник (12.12.1890 – 1.11.1964): український патріот з Дрогобичини (2017)
Медвідь О. - Розвиток кооперативного руху на Дрогобиччині у міжвоєнний період (2017)
Зуляк І. - Діяльність "Просвіти” на Дрогобиччині в міжвоєнний період ХХ ст. (2017)
Масик Р. - Нафтопереробна промисловість в Східній Галичині у міжвоєнний період (2017)
Батюк Т. - На захисті національних інтересів: публіцистика Мирона Кордуби у міжвоєнний час (2017)
Садовий В. - Дрогобич на поштових листівках першої половини ХХ ст. (2017)
Чава І. - Громадсько-політична діяльність о. Северина Бараника у Дрогобичі (1932–1939) (2017)
Хомич Л. - Бруно Шульц на сторінках часопису "Sygnały” (2017)
Футала В. - Дрогобицька область/округа ОУН в українському визвольному русі 1940–1950-х рр.: до історіографії питання (2017)
Ільницький В. - Діяльність молодіжних націоналістичних організацій у Дрогобичі (1945–1952) (2017)
Мельничок Ю. Ільницький В. - Вектори збройної боротьби ВО-4 "Говерля” (1944–1949) (2017)
Попп Р. - Політика радянської системи щодо жіноцтва Дрогобиччини у перші повоєнні роки (1944–1953) (2017)
Вурловська М. - Театр у повсякденному житті населення Дрогобиччини у перші повоєнні роки (1944–1953) (2017)
Якимович Б. - Світлий образ видатного українця: до історії пам’ятної медалі Юрія Котермака-Дрогобича та подій "навколомедальних” (2017)
Костів І. - Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського в культурному житті України (2017)
Литвин М. - Краєзнавчі студії Івана Крип’якевича, Литвин Т. (2017)
Чура В. - Національні виступи у Львівській області на зламі 80–90-х рр. ХХ ст. (2017)
Штогрин І. - Архітектурно-художнє оформлення міст, селищ і сіл Івано-Франківської області в часи "розвинутого соціалістичного суспільства” (2017)
Малярчук О. - Від ідеї національно-культурного відродження другої половини 1980-х до незалежності України (2017)
Ільницький В. - Документи до історії нацистських органів безпеки у Дрогобичі (1941–1944) (2017)
Галик В. - Іwan Franko. Szkicy z literatury”: перший том кількатомного видання численної польськомовної спадщини Івана Франка (2017)
Галів М. - Вагомий внесок у дослідження українського національно-визвольного руху 1940–1950-Х РР. (Ільницький В. Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945–1954): монографія / В. І. Ільницький. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 696 с., іл.) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Фундатори (2017)
Вихідні дані (2017)
Глущенко В. А. - Лингвистический метод: онтологический, телеологический и операциональный компоненты (2016)
Ситняк Р. М. - Індоєвропейська прамова: міф чи реальність? (2016)
Холодов О. В. - Роль субстрату в східнослов’янському глотогенезі, Холодова Н. В., Орел А. С. (2016)
Ясинецька О. - Різні параметри концептуалізації і тлумачення метафор у західному мовознавстві (2016)
Процик І. - "Авангард", "Локомотив", "Колгоспник": вплив тоталітаризму на вибір назв українських футбольних команд у 20–80-х рр. ХХ ст. (2016)
Сидоренко О. М. - Назви рослин в українському ергоніміконі (2016)
Шепель Ю. А. - Общая характеристика словообразовательных рядов по семантическим параметрам (2016)
Андрущенко В. О. - Площина вияву категорійної зв’язності у внутрішній художньотекстовій структурі: інформативно-комунікативний аспект (2016)
Архипова І. М. - Композиційно-мовленнєві форми авторських відступів (2016)
Беценко Т. П. - Текстово-образные структуры в украинском и белорусском народном песнетворчестве (2016)
Зоз Е. А. - Просодическая целостность поэтического произведения (2016)
Колесниченко Е. Л. - Ироническое эссе М. М. Жванецкого "Одесса": опыт прагмастилистического анализа, Габидуллина А. Р. (2016)
Блинова І. А. - Авторська мовна особистість у світлі сучасного комічного дискурсу (2016)
Горлова Е. В. - Канонизированные логоэпистемы в речи студентов-филологов (2016)
Потреба Н. А. - Рекламный текст и особенности его перевода (2016)
Соколова А. Є. - Метонімія в науковій літературі (2016)
Федорова Е. Л. - Редактирование музейного текста как один из видов предпереводческой деятельности (2016)
Панченко Е. И. - Как приблизить преподавание русского языка иностранцам к современности (2016)
Мокра О. М. - Дидактичний потенціал граматичних концепцій (на матеріалі французької мови) (2016)
Шановні автори! (2016)
Бєліцька Є. М. - Пропріальність як рефлекс локативності (2016)
Беценко Т. П. - Лінгвофольклористика в системі сучасної філологічної науки: основні поняття, завдання, напрями дослідження (2016)
Пименова М. В. - Словарь образов: ментальность народа в первообразах слов (2016)
Скоплев А. А. - К проблеме вида украинских субстантивов на-ння/ття (2016)
Дьячок Н. В. - Об универбальном потенциале так называемых юкстапозитов в русском языке, Сухобрус Л. С. (2016)
Пакулова Т. В. - Универбация в английском языке как одна из реализаций компрессии (2016)
Габидуллина А. Р. - Метонимия в научно-популярном лингвистическом дискурсе (2016)
Гамали О. И. - Средства выражения оценки в идиостиле В. Аксёнова (на материале романа "Остров Крым"), Каневская О. Б. (2016)
Тітова О. Б. - Період як одиниця експресивного синтаксису (2016)
Шагпури М. - Средства создания закрытого пространства в повести А.П.Чехова "Палата № 6" (2016)
Шуляк С. А. - Функціонування словесних формул у магічних текстах замовлянь (2016)
Бессонова А. С. - Понятие "научно-популярный дискурс" в лингвистической литературе (2016)
Колесниченко Е. Л. - Парадокс в комическом дискурсе (2016)
Синиця І. А. - Авторефлексія як ознака жанру (на прикладі передмови І.Я. Франка "Дещо про себе самого") (2016)
Щепка О. А. - Ідеологема сучасного публіцистичного тексту (на матеріалі українських ЗМІ) (2016)
Янко Ю. К. - Категория оценки в современных лингвистических исследованиях (2016)
Вікторова Л. В. - Мовна підготовка співробітників сектору безпеки США та Канади: порівняльна характеристика (2016)
Сердюкова Л. І. - Стратегія використання фольклорних творів у викладанні англійської мови (2016)
Шановні автори! (2016)
Бабіна В. О. - Політична реклама як джерело відкритої інформації в суспільстві (2015)
Бедрак Н. М. - Інституціоналізація політичного представництва у країнах Вишеградської групи (2015)
Боринштейн Е. Р. - Социокультурные основания политической социализации (2015)
Бурдяк В. - Труднощі адаптації Болгарії до членства в ЄС (2015)
Вархов Г. В. - Вибори до Європейського парламенту 2009-2014 років: загальне та особливе (2015)
Васильєва І. А. - Анархічні практики у грецькому суспільстві (2015)
Гримська М. І. - Руйнуючи монополію Національного фронту: інші крайні праві політичні партії Франції (2015)
Dziubenko Yu. - Threats to democracy: theoretical analysis (2015)
Долженков О. О. - Контекстні особливості становлення політичних систем пострадянських країн (2015)
Кавалеров А. А. - Политические особенности социокультурной динамики (2015)
Каменчук Т. О. - Зв’язок між державною, соціальною та політичною системами управління, Ульянова О. В. (2015)
Климончук В. Й. - Політичні свободи: суть, форми та способи наукового визначення у сучасній вітчизняній політичній науці (2015)
Кольцов В. М. - Умови та шляхи переходу від номінального до уявного конституціоналізму в країнах пострадянського простору (2015)
Маслов Ю. К. - Схематизм влади як конфігурація її конструювання у сучасних умовах державотворення (2015)
Muzychenko G. - Gender equality in the European Parliaments (2015)
Наумкіна С. М. - Процес політизації релігії як світова тенденція, Палінчак М. М. (2015)
Rostetska S. - The regional identity as one of the problem in the European political process (2015)
Саєнко І. В. - Інформаційна та гуманітарна агресія як визначальна сучасна загроза українській державності (2015)
Сандул В. А. - Політична діяльність як складова процесу структурування поля політики (2015)
Скловський І. З. - Феномен метафізики етносоціальних змін в аспекті динаміки політичної модернізації (2015)
Сергій А. С. - Проблеми методології дослідження політичних систем (2015)
Тимофєєва А. О. - Партійний дискурс в Україні: особливості та складові (2015)
Травлос Т. - Політичний протест як форма громадської участі (2015)
Трач А. С. - Моделі переходу до демократії (2015)
Швець С. Л. - Політико-філософські засади міграційних процесів сучасності (2015)
Олена М. Ш. - Архетипи колективного несвідомого і створення іміджу політичного лідера (2015)
Наумкіна С. М. - Рецензія на навчальний посібник "Політологія" Іванова Ігора Юрійовича (2015)
Наумкіна С. М. - Рецензія на підручник "Історія політичної думки" за заг. редакцією Н. М. Хоми, (І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.). - Л: Новий Світ-2000, 2015. - 1000 с. (2015)
Мельник О. М. - Вплив банківської системи на економічне зростання в Україні (2015)
Краснова І. В. - Наукова складова дисципліни "Банківська ризикологія", Ізвєкова Н. І. (2015)
Перконос І. Ю. - Розвиток організаційно-економічних заходів банку з управління проблемними кредитами (2015)
Гусєв А. М. - Особливості охорони праці в банківських закладах (2015)
Паєнтко Т. В. - Перспективи розвитку державної підтримки інноваційної діяльності, Гайдич М. М. (2015)
Сєвка В. Г. - Організаційний і фінансовий механізм реалізації інноваційної стратегії відтворення економічного потенціалу, Попова І. В. (2015)
Шутаєва О. О. - Зарубіжний досвід державно-приватного партнерства і можливість його адаптації в Україні, Побірченко В. В., Гріщенко М. О. (2015)
Сибірянська Ю. В. - Система майнового оподаткування в Україні: ефекти реформування та напрямки оптимізації, Кондратюк О. Ю. (2015)
Жибер Т. В. - Підвищення інвестиційної привабливості металургійного комплексу України (2015)
Островська О. А. - Вітчизняні методики фінансової діагностики та їх адаптація до реалій господарювання підприємств, Шостак І. В. (2015)
Краєвий О. Д. - Економіко-математичні моделі процесу управління розширенням виробничих потужностей підприємств фінансово-промислових груп, Богославець О. І. (2015)
Данилов В. Я. - Модель дослідження динаміки хвиль туристичного ринку, Глухова Н. С. (2015)
Вихідні дані (2015)
Заднепровська (Поліщук) С. П. - Контроль та його види у діяльності сучасного банку (2015)
Онікієнко С. В. - Інвестиційна діяльність банків в економічному контексті (2015)
Самко Н. Г. - Банк розвитку як інструмент забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2015)
Арсеенко О. Г. - "Мир без труда" или "лишние" люди в странах "золотого миллиарда" планеты (2015)
Буткалюк В. А. - Труд в условиях неолиберализма: как живут украинские рабочие (2015)
Вареник В. М. - Оцінка боргової безпеки України (2015)
Вербицька Г. Л. - До визначення поняття "інноваційний потенціал" (2015)
Безверхий К. В. - Формування внутрішньогосподарської (управлінської) звітності підприємства (2015)
Ганущак Т. В. - Удосконалення облікового забезпечення фінансової безпеки суб’єкта господарювання (2015)
Сосновська О. О. - Механізм оцінки фінансової стійкості підприємств (2015)
Волошин М. І. - Модель ймовірності дострокового повернення депозитів фізичних осіб (2015)
Пасенченко Ю. А. - Про моделювання грошового потоку інвестиційної установи (2015)
Вихідні дані (2015)
Title, content (2017)
Lavrov Е. - Development of models for the formalized description of modular e-learning systems for the problems on providing ergonomic quality of human-computer interaction, Barchenko N., Pasko N., Borozenec I. (2017)
Lytvyn V. - Development of a method for determining the keywords in the Slavic language texts based on the technology of web mining, Vysotska V., Pukach P., Brodyak O., Ugryn D. (2017)
Melnyk V. - Implementation of the simplified communication mechanism in the cloud of high performance computations, Bahnyuk N., Melnyk K., Zhyharevych O., Panasyuk N. (2017)
Oreshchenko A. - Development and use of a geoinformation system for revealing urban problems, Nesterchuk I. (2017)
Ruvinskaya V. - Development of information technology for the generation and maintenance of knowledge-oriented control systems, Troynina A. (2017)
Oksanych I. - Development of specialized services for predicting the business activity indicators based on micro-service architecture, Shevchenko I., Shcherbak I., Shcherbak S. (2017)
Stopakevych O. - Design of precise control systems of industrial plants, Ulitska O. (2017)
Abstract and References (2017)
Title, content (2017)
Mammadova M. - Development of a multi-scenario approach to intelligent management of human resources in the field of medicine, Jabrayilova Z. (2017)
Zachko O. - Development of a simulation model of safety management in the projects for creating sites with mass gathering of people, Golovatyi R., Yevdokymova A. (2017)
Zhuk M. - Research on drivers’ reaction time in different conditions, Kovalуshуn V., Royko Yu., Barvinska Kh. (2017)
Matiychyk O. - Estimation of transport accessibility of the Capital Economic Region, Babenko A., Yanovsky P., Sulyma L. (2017)
Kopystynskyy L. - Analysis of interrelations between the criteria of optimal control over the process of drilling the wells, Kropyvnytska V., Lagoyda A., Sementsov G. (2017)
Shulika B. - Control over grape yield in the North-Eastern region of Ukraine using mathematical modeling, Porvan А., Vysotska О., Nekos А., Zhemerov А. (2017)
Gogunskii V. - Representation of project systems using the Markov chain, Kolesnikov O., Oborska G., Moskaliuk A., Kolesnikova K., Harelik S., Lukianov D. (2017)
Abstract and References (2017)
Title, content (2017)
Georgiyants M. - Development of maphemapical model for the prediction of postoperative pain development among patients with limb injuries, Khvysyuk О., Boguslavska N., Vysotskа О., Pecherska A. (2017)
Kondruk N. - Clustering method based on fuzzy binary relation (2017)
Lutsenko I. - Development of a verification method of estimated indicators for their use as an optimization criterion, Fomovskaya E., Oksanych I., Koval S., Serdiuk О. (2017)
Rakytyanska H. - Optimization of knowledge bases on the basis of fuzzy relations by the criteria "accuracy – complexity” (2017)
Raskin L. - Finding the probability distribution of states in the fuzzy markov systems, Sira O., Katkova T. (2017)
Trunov A. - Recurrent transformation of the dynamics model for autonomous underwater vehicle in the inertial coordinate system (2017)
Semkiv O. - Development of projection technique for determining the non-chaotic oscillation trajectories in the conservative pendulum systems, Shoman O., Sukharkova E., Zhurilo A., Fedchenko H. (2017)
Bihun R. - Construction of a numerical method for finding the zeros of both smooth and nonsmooth functions, Tsehelyk G. (2017)
Abstract and References (2017)
Title, content (2017)
Brunetkin O. - A simplified method for the numerical calculation of nonstationary heat transfer through a flat wall, Maksymov M., Lysiuk O. (2017)
Karvatskii A. - Numerical modeling of physical fields in the process of drying of paper for corrugating by the infrared radiation, Marchevsky V., Novokhat O. (2017)
Havrysh V. - Examining the temperature fields in flat piecewise-uniform structures, Pelekh Ya., Kolyasa L., Ovchar I., Ivasyk H., Bilas O. (2017)
Zhelezny V. - Research into the influence of Al2O3 nanoparticle admixtures on the magnitude of isopropanol molar volume, Lozovsky T., Gotsulskiy V., Lukianov N., Motovoy I. (2017)
Belozerov V. - Investigation of the influence of technological conditions of microarc oxidation of magnesium alloys on their structural state and mechanical properties, Mahatilova A., Sobol' O., Subbotina V., Subbotin A. (2017)
Pashchenko V. - Research into the energy conversion processes in hybrid plasma devices for applying the coatings (2017)
Kosulina N. - Determining parameters of electromagnetic radiation for energoinformational disinfection of wool in its pretreatment, Cherenkov A., Pirotti E., Moroz S., Chorna M. (2017)
Efremova N. - Determining the characteristics of diffracted waves of small amplitude around a vessel in shallow water, Nilva A., Kotovskaya N., Dryha M. (2017)
Abstract and References (2017)
Vasylyshyn V. - Education students — art (2017)
Рахимова Т. - Онтогенетическая структура ценопопуляций stipa aktauensis roshev в останцовых горах пустыни Кызылкум, Адилов Б. А., Рахимова Н. К. (2017)
Набиев А. А. - Цифровое математико-картографическое моделирование гомогенности геоморфологического строения территории Азербайджана (2017)
Дєгтяр А. О. - Державне регулювання залізничного транспорту як природної монополії (2017)
Азимова М. Б. - Загадка пирамиды Хеопса (2017)
Добровольська Е. В. - Фортепіанна творчість композиторів Закарпаття у контексті поліетнічного культурно-мистецького середовища регіону, Романюк Л. Б. (2017)
Мусинова А. С. - Возрождение бухарской чеканки по меди (2017)
Каримова М. Ж. - Темурийлар давридаги ер эгалиги, Алимова М. М., Жаббарова Ю. Д. (2017)
Каримова М. Ж. - Темурийлар даврида ижтимоий-иқтисодий ҳаёт, Ахмедова М. А., Алимова М. М. (2017)
Reznitskiy V. - Issues of pre-and post operating care for children with disabilities: nurse practitioner role in pre and post-operative care in lieu of dedicated child life specialists in israeli hospitals (2017)
Босых Ю. Ю. - Участвует ли тройничный нерв в иннервации наружных мышц глаза? (2017)
Косминя А. П. - Аналіз системи охорони державної таємниці в Федеративній Республіці Німеччина (2017)
Мітін В. І. - Тенденції розвитку інформаційного тероризму та його вплив на міжнародні відносини (2017)
Мітін В. І. - Інформаційний тероризм на сучасній міжнародній арені (2017)
Присяжнюк М. М. - Нові технології сугестії в інтернеті, Коваленко Б. Д. (2017)
Присяжнюк М. М. - Соціальні мережі як ефективний інструмент інформаційно-психологічного впливу іноземними спецслужбами, Парасунько М. М. (2017)
Khamraeva G. I. - Teaching foreign languages to young learners through communicative games, Bafoeva S. I. (2017)
Ализаде Э. - Глобализация и судьбы национальных литератур (2017)
Жиемуратова Г. У. - География пәнин оқытыўда класстан тыс жумысларды шөлкемлестириўдиң әҳмийети (2017)
Олешко П. С. - Структура професійної компетентності керівника навчального закладу у системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Смайлова Г. Ю. - Суўретлеў өнери сабақларында оқыўшыларды касип өнерге бағдарлаў (2017)
Ткачук Н. О. - Особливості екологічного виховання учнів шляхом співпраці загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, Ткачук О. П. (2017)
Арутюнян Р. А. - Значение психологической подготовки кадрового ресурса в организации (2017)
Ахмедова М. А. - Основные аспекты духовно-нравственного воспитания при формировании личности будущего врача, Абдусаттаров С. Ш., Абдусаттаров Ш. Ш. (2017)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості педагогічної взаємодії, Березовська Л. І., Біжко Н. Б. (2017)
Щербан Т. Д. - Життєва перспектива юнаків, Дем’я Я. Ю. (2017)
Нейко І. С. - Сучасний стан та причини всихання дерев липи широколистої (tilia platyphyllos scop.) по вул. Соборній м.Вінниці, Монарх В. В. (2017)
Рахимов А. Д. - Влияние условий выращивания на качество и урожай хлопчатника, Мирахмедов Ф. Ш., Маматқодиров Ж. Б., Хатамова Н. Н., Уринова С. (2017)
Сисоєва С. І. - Теоретичні аспекти практичної підготовки студентів та кадрового забезпечення аграрно-промислового виробництва, Марченко С. О. (2017)
Stoykov A. P. - Modern challenges to the successful resocialization of prisoners in Bulgaria (2017)
Zaikina D. P. - Improving the performance of traditional occupational health and safety management system based on the use the concept for occupational hazard management (2017)
Аббаскулиев А. С. - Моделирование исследования пульсовой аналитической системы, Меджидова С. А., Пашаева А. Э. (2017)
Vasylyshyn V. - Ways to improve the reliability and tightness of casing strings (2017)
Гаврилов Е. В. - Некорреляционный алгоритм определения координат посредством совмещения фотоснимка сцены с цифровой картой места, Никеев Д. Д., Никитин В. Г., Филиппова Е. А. (2017)
Зарипова З. К. - Методы использования программами архиваторов в архивировании и резервировании информации (2017)
Кабулов Н. А. - Инновационные технологии определения содержания воды в составе растительного масла, Муратова З. А. (2017)
Камбулова Ю. В. - Вивчення сорбційних процесів у білкових кремах зниженої цукромісткості під час зберігання, Соколовська І. О. (2017)
Мaxмaдиeв Б. С. - Aнaлиз cоcтояния и пeрcпeктив рaзвития возобновляeмыx иcточников энeргии в узбeкиcтaнe, Oчилoв М. А. (2017)
Сажин В. Б. - Методы регулярного теплового режима для теплофизического анализа материалов как объектов сушки, Сажин Б. С. (2017)
Саликов В. А. - Создание базы данных сельской библиотеки по технологии Allfusion Process+Data Modeler, Сорчак С. А. (2017)
Середюк М. Д. - Енергоефективність застосування насосів з регульованим приводом за неповного завантаження нафтопроводу, Григорський С. Я. (2017)
Ажимов Е. А. - Жисмоний машқлар машғулотларнинг асосий воситасидир (2017)
Title, content (2017)
Vlasova О. - Investigation of composition and structure of tripoliphosphate coating on low carbon steel, Kovalenko V., Kotok V., Vlasov S., Sknar І., Cheremysinova А. (2017)
Kovalenko V. - Obtaining of Ni-Al layered double hydroxide by slit diaphragm electrolyzer, Kotok V. (2017)
Babichenko А. - System analysis of the secondary condensation unit in the context of improving energy efficiency of ammonia production, Velma V., Babichenko J., Kravchenko Y., Krasnikov I. (2017)
Prymyska S. - Mathematical modeling of the dynamics of homogeneous reactions in the cascade of perfect mixing reactors, Beznosyk Yu., Resсhetilowski W. (2017)
Merezhko N. - Thermal analysis and IR-spectroscopic research into interaction between organosilicon compounds and nonmetallic materials, Zolotareva O., Shulga O. (2017)
Kozar O. - Formation of leather biostability with the use of cationic polyelectrolytes, Sprynskyy M., Hrechanyk Yu., Ohmat О., Lawinska K., Rosul R., Himych V. (2017)
Fylypchuk V. - Electrochemical water softening in a diaphragm electrolyzer, Fylypchuk L. (2017)
Bakharevа А. - Development of the mathematical model of the biotreatment process of water-soluble gaseous emissions, Shestopalov О., Filenko O., Novozhylova Т., Kobilyansky B. (2017)
Ivanchuk N. - Mathematical modeling and computer simulation of the filtration processes in earth dams, Martynyuk P., Tsvetkova T., Michuta O. (2017)
Yatskov M. - Development of technology for recycling the liquid iron-containing wastes of steel surface etching, Korchyk N., Budenkova N., Kyrylyuk S., Prorok O. (2017)
Abstract and References (2017)
Title, content (2017)
Bokov I. - Analysis of fundamental solutions to the equations of statics constructed for transversal-isotropic plates, Bondarenko N., Strelnikova E. (2017)
Grydzhuk Ja. - Determining the parameters of oscillation dissipation in a column of sucker rods, Lyskanych M., Kopey B., Chuahjuy Yu. (2017)
Kovalchuk V. - The study of strength of corrugated metal structures of railroad tracks, Markul R., Bal O., Мilyanych A., Pentsak A., Parneta B., Gajda O. (2017)
Topilnytskyy V. - Modeling the dynamics of vibratory separator of the drum type with concentric arrangement of sieves, Rebot D., Sokil М., Velyka О., Liaskovska S., Verkhola І., Kovalchuk R., Dzyubyk L. (2017)
Kalinichenko P. - Substantiation and development of the procedure for calculating a hydraulic balancing device under condition of minimal energy losses, Gusak O., Khovanskyy S., Krutas Yu. (2017)
Remarchuk M. - Methodology for the hydraulic drive design based on the application of the systems analysis, Zadorozhnyi A., Chmuzh J. (2017)
Filimonikhin G. - Application of the empirical criterion for the occurrence of auto-balancing for axisymmetric rotor on two isotropic elastic supports, Filimonikhina I., Yakymenko M., Yakimenko S. (2017)
Ryzhkov S. - Employing the separation gradient aerosol technologies for designing the oil separators of venting systems in gas turbine engines (G=200 m3/h) (2017)
Abstract and References (2017)
Ткаченко В. - Презентизм як культ сьогодення. Про "історичну істину" та "пам'ять поколінь" в часі та просторі (2010)
Нагорняк М. - Томаш Масарик про внутрішні проблеми демократичного розвитку (2010)
Кафарський В. - Концепти конституції у правовій і політичній науці (2010)
Швирков О. - Кінець демократії, або Демократія як науково-дослідницька програма (2010)
Рубанов В. - Системна сутність політичного аналізу (2010)
Кармазіна М. - Пріорітети й орієнтири Президента України Віктора Ющенка. Аналіз документів (23 січня 2005 р. - 24 лютого 2010 р.) (2010)
Зуйковська А. - Соціокультурні засади розвитку політичної культури (2010)
Тімкін І. - Політичні партії як суб’єкти процесу політичного управління, Новикова Н. (2010)
Запорожець О. - Особливості політичного дискурсу у період світової економічної кризи (2010)
Дубов Д. - Політика Китаю щодо регулювання внутрішнього інформаційного простору (2010)
Семигіна Т. - Відповідь на поширення ВІЛ/СНІДу: знаряддя політики для протидії епідемії (2010)
Троцько В. - Підхід до оцінювання безпекового середовища при вирішенні питань оборонного огляду, Чернозубкін І., Троцько Л. (2010)
Данилов В. - Сутність рекламної діяльності Збройних Сил України (2010)
Гуцало М. - Деякі питання державної політики протидії тероризму в Україні (2010)
Турченко Ю. - Збройні Сили України: нелінійна еволюція конституційного органу (2010)
Тюшка А. - Міжнародний режим як парадигма і форма міжнародних відносин (2010)
Сидорук Т. - Європейська політика сусідства і процеси реформування у країнах Східної Європи (2010)
Кондратенко Д. - Передумови політичного та економічного успіху країн Скандинавії та Азійсько-Тихоокеанського регіону (2010)
Каращук М. - Проблеми формування політичної системи (2010)
Тупчієнко Л. - Системогенеза політичного лідерства і політичного керівництва (2010)
Кіндратець О. - Політична влада: у пошуках джерел легітимності (2010)
Title, content (2017)
Teslyuk T. - Optimization of the structure of wind power station with the use of the branch and bound method, Tsmots I., Тeslyuk V., Medykovskyy M. (2017)
Shcherbak Y. - Analysis of dynamic characteristics of the active filter-stabilizer, Semenenko Yu., Semenenko A. (2017)
Mysak Y. - Research on gasification of low-grade fuels in a continuous layer, Lys S., Martynyak-Andrushko M. (2017)
Rajput R. - Development of xenon collisional radiative model for plasma diagnostics of hall effect thrusters, Khaustova A., Loyan A. (2017)
Korbut V. - Examining a device for air distribution by the interaction of counter non-coaxial jets under alternating mode, Voznyak O., Myroniuk Kh., Sukholova I., Kapalo P. (2017)
Nikolsky V. - Improvement of energy efficiency in the operation of a thermal reactor with submerged combustion apparatus through the cyclic input of energy, Yaris V., Reshetnyak I. (2017)
Yerokhov V. - Development of efficient solar cells with the use of multifunctional multitextures, Ierokhova O. (2017)
Zaykov V. - Development of a model for predicting the reliability indicators in the design of cascade thermoelectric coolers, Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. (2017)
Atef Saleh Al-Mashakbeh - Improvement of the energy processes analysis method of electromechanical systems with semiconductor converters (2017)
Abstract and References (2017)
Барна М. М. - Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія: становлення та перспективи розвитку (до 20–річчя з нагоди заснування), Барна Л. С. (2017)
Андрієнко О. Д. - Водний режим листків інтродукованих видів роду Amelanchier Medik., Опалко А. І., Опалко О. А. (2017)
Белінська М. М. - Гідрологічний заказник "Теребіжі" ключова територія збереження місцезростань Carex bohemica Schreb. та інших раритетів НПП "Мале Полісся", Якубенко Б. Є. (2017)
Бесарабчук І. В. - Місцезростання Epipactis helleborine (L.) Crantz на території м. Луцька, Волгін С. О. (2017)
Білявський С. М. - Урбанофлора м. Біла Церква Київської області (систематичний та біоморфологічний аналіз), Морозюк С. С. (2017)
Budnikov G. - Life cycle of Galanthus nivalis L. (2017)
Бузунко П. А. - Еколого-ценотична приуроченість Primula veris L. у Сновсько-Семенівському геоботанічному районі та її розмноження ex situ (2017)
Іщук Л. П. - Сучасний стан, продуктивність і созологічна цінність корінних вербово-тополевих угруповань у пониззі річки Ворскли, Cмоляр Н. О. (2017)
Якубенко Б. Є. - Необхідність заповідання ділянок остепнених луків урочища "Великосалтанівська балка" в межах Стугненського природного коридору (Київська область, Україна), Чурілов А. М. (2017)
Вінярська Г. Б. - Культивування Chlorella vulgaris у фотобіореакторі неперервної дії під впливом сонячної інсоляції, Боднар О. І., Бурега Н. В., Пальчик А. О., Кантицька О. О. , Онуфрійчук Онуфрійчук (2017)
Грицак Л. Р. - Мікроклональне розмноження видів роду Gentiana L. флори України, Мельник В. М., Конвалюк І. І., Кравець Н. Б. , Мосула М. З. , Дробик Н. М. (2017)
Марценюк В. М. - Адаптивна біохімічна відповідь коропа та окуня на дію підвищеного температурного режиму води, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2017)
Потрохов О. С. - Особливості пристосування риб до зміни температури і мінералізації води за показниками вмісту трийодтироніну, кортизолу і глюкози у плазмі крові, Зіньковський О. Г., Худіяш Ю. М., Причепа М. В. (2017)
Рабченюк О. О. - Накопичення феруму в організмі прісноводних риб за його підвищеного вмісту у водному середовищі, Хоменчук В. О., Ляврін Б. З., Курант В. З. (2017)
Юрчак І. В. - Метал-депонувальна функція металотіонеїнів беззубки Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) за впливу на організм іонізуючої радіації (2017)
Герц А. І. - Зміна деяких фізіологічних показників рослин Phaseolus vulgaris L. за різної концентрації наномолібдену, Конончук О. Б. (2017)
Гулай В. В. - Особливості екологічних взаємодій між представниками класу Папоротеподібні та патогенними лептоспірами в умовах перезволожених земель (2017)
Коробкова К. С. - Вплив ризобій на прояв мікоплазмової інфекції люцерни в лабораторних умовах, Затовська Т. В. (2017)
Патика В. П. - Вплив біопрепаратів, фітопатогенних мікроорганізмів на мікробіом ґрунту ризосфери і ефективність функціонування симбіотичної системи бульбочкові бактерії – соя, козлятник, Кириленко Л. В., Алєксєєв О. О., Захарова О. М., Гнатюк Т. Т. (2017)
Пида С. В. - Економічна ефективність застосування біопрепаратів при вирощуванні люпину білого в умовах західного Лісостепу України, Тригуба О. В., Гурська О. В., Брощак І. С. (2017)
Боднар О. І. - Біотехнологічні перспективи використання мікроводоростей: основні напрями (огляд) (2017)
Арканова А. - Екологічні дослідження в контесті професійної підготовки майбутнього еколога (2016)
Бардінов А. - Допоміжні організаційні форми як потужні засоби професійно-педагогічної підготовки гувернерських кадрів в Україні (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2016)
Бескровный О. - Особливості формування інформаційно-аналітичної компетентності правників, Тернов С. (2016)
Боловацька Ю. - Роль волонтерської діяльності в адаптації студентів-переселенців до університетського середовища (2016)
Васильєва Н. - Основні критерії, показники та рівні виховання музично-академічної творчості обдарованих студентів педагогічних вишів (2016)
Ворона П. - Методологічні особливості управління інвестиційними проектами у змісті підготовки менеджера проектної діяльності (2016)
Гомля Л. - Самостійна робота студентів при вивченні курсу "Еволюційне вчення" (2016)
Гончарова Є. - Формування фахової компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Горохова Г. - Формування професійної мотивації майбутніх інженерів у процесі фахової підготовки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2016)
Гриньова В. - Сміхотерапія як оздоровча технологія студентської молоді (2016)
Гриньова М. - Феноменологія студентського віку і проблема соціальної адаптації, Ткаченко А. (2016)
Денисовець Т. - Сімя як один із чинників виховання здорового способу життя (2016)
Деньга Н. - Тренінг як засіб розвитку професійної рефлексії педагога (2016)
Дзекун Ю. - Психолого-педагогічні чинники розвитку творчого потенціалу майбутнього менеджера в економічному виші (2016)
Довга Т. - Іміджеві акценти в професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Драгунова В. - Впровадження інноваційного менеджменту в закладах освіти (2016)
Дубінка М. - Орієнтація викладача на професійні цінності – основа його професійного самовизначення (2016)
Дудка І. - До проблеми залучення студентської молоді до університетської громадської діяльності (2016)
Єланцева І. - Форми та методи діяльності соціально-педагогічних служб для дітей шкільного віку в Україні в 20-ті – 90-ті р. ХХ століття (2016)
Жамардій В. - Теоретичне обґрунтування методичної системи застосування фітнес-технологій на заняттях із фізичного виховання студентів (2016)
Заїчко А. - Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до використання бібліотерапевтичних технік у професійній діяльності (2016)
Ільченко В. - Про завдання освіти на сучасному етапі розвитку вітчизняного суспільства, Гуз К. (2016)
Ісаєва С. - Метод безпрограшного розв’язання конфліктів і його використання для подолання конфліктних ситуацій між викладачем і студентами у вищому навчальному закладі (2016)
Іщенко В. - Самоменеджмент і його роль у досягненні цілей людини (2016)
Касьянова О. - Педагогічна експертиза успішності студентів як передумова створення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (2016)
Корносенко О. - Організаційно-методичні аспекти підготовки майбутнього фітнес-тренера (2016)
Кравець Р. - Аксіологічний підхід у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови (2016)
Кращенко Ю. - Зміст та форми педагогічного супроводу адаптації студентів-переселенців до університетського життя (2016)
Кузнецова О. - Тенденції модернізації іншомовної освіти в європейському освітньому просторі (2016)
Кузьмич В. - Показники, критерії та рівні виховання гуманного відношення до людини у майбутніх педагогів (2016)
Майоренко В. - Методика впровадження театралізованих ігор для розвитку творчих здібностей молодших школярів, Мартусь Е. (2016)
Макаренко В. - Критерії сформованості фахових компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки (2016)
Макаренко О. - Структура дослідницької компетентності майбутніх лікарів (2016)
Максименко Н. - Розвиток критичного мислення в студентів при вивченні курсу "Мікробіологія" (2016)
Мартинець Л. - Філософський зміст професійного розвитку вчителя (2016)
Медведєва Ю. - Особливості викладання екології в середніх навчальних закладах зарубіжних країн, Пеліхатий М. (2016)
Меттини Э. - Этос и этика в трудах Антона Семеновича Макаренко: попытка аксиологического очерка (2016)
Момот О. - Технології створення здоров’язбережувального середовища вищого навчального закладу (2016)
Мороз Ф. - Стан та розвиток фізичного виховання дітей дошкільного та шкільного віку, Гавришко С. (2016)
Назаренко Т. - Особливості методики навчання географії в школі (2016)
Науменко Н. - Активні методи навчання у підвищенні кваліфікації викладачів (2016)
Наумов Б. - Человекоцентристская парадигма в наследии А. С. Макаренко (на материале новейших макаренковедческих исследований) (2016)
Нич О. - К. Д. Ушинський про родинне виховання (2016)
Никитина О. - Эпистемодидактические исследования содержания учебного материала в многоуровневых учебниках по математике (2016)
Новік С. - Підготовка вчителя до формування в старших підлітків відповідальності як особистісної якості (2016)
Оніпко В. - Психолого-педагогічна та методична готовність учителів до професійної діяльності у профільній школі, Яланська С. (2016)
Пєнов В. - Історичні особливості культурно-освітнього розвитку Півдня України в ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Покалюк В. - Удосконалення структури та змісту професійної підготовки майбутніх фахівців пожежно-рятувальних підрозділів, Нестеренко А. (2016)
Рассоха І. - Реалізація міжпредметних зв’язків під час вивчення вищої математики (2016)
Рожнова А. - Тенденції та пересективні шляхи професійної підготовки майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України (2016)
Рябченко С. - Критерії визначення рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх учителів біології (2016)
Савченко Н. - Професійно-педагогічна майстерність учителя у спадщині В. Д. Сиповського (2016)
Сайко Н. - Дидактогенний вплив школи на молодших підлітків (2016)
Сас Н. - Характеристика професійної рефлексії викладача ВНЗ (2016)
Скоробагата О. - Теоретичні засади формування вторинної мовної особистості вчителя іноземних мов у процесі фахової підготовки (2016)
Соловей Л. - Місце ключових компетентностей у системі підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (2016)
Таран Д. - Духовно-просвітницькі ареали спадщини Івана Андрійовича Зязюна (2016)
Тараненко І. - Роль тренера у вихованні морально-вольових якостей важких підлітків (2016)
Твердохліб А. - Педагогічний доробок Івана (Іова) Борецького в становленні Київської братської школи (2016)
Ткаченко О. - Етнопедагогічний аспект професійної майстерності вчителя-вихователя (2016)
Трушкін А. - Розвиток мислення у процесі спортивних ігор (2016)
Фастівець А. - Природничонаукова підготовка майбутнього фахівця фізичної реабілітації як педагогічна проблема, Хоменко П. (2016)
Філоненко О. - Історіографія дослідження педагогічної та просвітницької діяльності М. Р. Завадського (1848 - 1926) (2016)
Басенко Р. - Інавгурація авторського курсу "Ренесансно-гуманістичні ідеї освіти і виховання у ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів" у контексті гуманізації вищої гуманітарної освіти України (2016)
Вихідні дані (2016)
Людина з великої літери. До 85-річчя від дня народження В. І. Пили (2017)
Стеченко Д. М. - Засновник наукової школи конструктивної соціально-економічної регіоналістики (до 85-річчя від дня народження і 50-річчя науково-педагогічної та громадської діяльності доктора економічних наук, професора Пили Василя Івановича) (2017)
Чмир О. С. - Перспективні напрямки розвитку інфраструктури освіти, науки та інновацій в Україні (2017)
Стеченко Д. М. - Управління формуванням і використанням потенціалу регіональної інноваційної системи, Жигалкевич Ж. М. (2017)
Панухник О. В. - Місце зв’язків з громадськістю в процесі формування та реалізації політики місцевого розвитку мікрорегіонів як територіальних економічних систем низового рівня (2017)
Арзянцева Д. А. - Методичний інструментарій оцінювання рівня інноваційного розвитку регіонів, Захаркевич Н. П. (2017)
Ладонько Л. С. - Динаміка ефективності використання інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України, Михайловська О. В. (2017)
Єгоров І. Ю. - Інновації в державному секторі: ідентифікація та вимірювання, Козловський І. В. (2017)
Захожай В. Б. - Особливості прийняття управлінських рішень у макромаркетингу на основі аналізу маркетингової інформації, Братусь Г. А. (2017)
Рудченко О. Ю. - Механізм державного регулювання розвитку транспортної інфраструктури мегаполісів, Поліщук О. М. (2017)
Дубас Р. Г. - Передумови переходу лісоресурсної сфери на засади сталого розвитку (2017)
Смерека С. Б. - Основні проблеми розвитку енергозберігаючих технологій в Україні (2017)
Скриль В. В. - Практика енергосервісу в провідних країнах світу (2017)
Заяць Т. А. - Соціальний капітал як ресурс модернізаційного розвитку (2017)
Беседін В. Ф. - Сучасні проблеми і тенденції в пенсійному забезпеченні населення України, Березіна С. Б. (2017)
Ковтун І. Б. - Формування системи забезпечення соціального розвитку держави, Терещенко Т. В. (2017)
Плішка Т. П. - Оплата праці науково-педагогічних працівників: український та світовий досвід (2017)
Синчак В. П. - Альтернативний порядок бюджетного відшкодування ПДВ сільгоспвиробникам в умовах системи електронного адміністрування, Ярмоленко Ю. Ю. (2017)
Дьяченко Я. Я. - Ефективність бюджетного фінансування видатків розвитку (2017)
Тищенко В. М. - Платне водокористування: вітчизняний та європейський досвід (2017)
Васильєва О. І. - Сучасний стан формування та функціонування кластерів в Україні (2017)
Квасова О. П. - Управління інноваційним розвитком підприємства на засадах венчурного інвестування, Самофалов П. П. (2017)
Фещенко О. Л. - Теоретичні засади визначення поняття еколого-економічної безпеки підприємства, Каменева Н. В. (2017)
Квашук Д. М. - Організаційні заходи з інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств з використанням технічних засобів обробки інформації (2017)
Корюгін А. В. - Особливості управління наданням послуг транспортною організацією (2017)
Садова У. Я. - Регіональні драйвери економіки України: з історії досліджень вітчизняних наукових шкіл, Бідак В. Я., Біль М. М. (2017)
Кваша Т. К. - Інноваційні пріоритети: теоретико-методичні аспекти визначення (2017)
Васильєва Н. В. - Сервісна держава: різноманітність розуміння та проблемність побудови (2017)
Шинкарук О. М. - Механізми державного управління у сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції на основі оцінки міграційних ризиків, Довгань В. І. (2017)
Комар Ю. М. - Теоретико-методологічні основи створення повноцінних моделей творчого управління соціальними процесами (2017)
Щепанський Е. В. - Організаційно-економічний механізм адаптації міської дестинації до умов туризму (2017)
Шевчук І. В. - Державні механізми протидії рейдерству в корпоративному секторі України (2017)
Комар В. Ю. - Створення інформаційно-аналітичної картини самоуправління професійною підготовкою студентів управлінських спеціальностей (2017)
Тищенко О. П. - Реформування моделі управління людськими ресурсами державної служби, Королюк Т. О. (2017)
Олуйко В. М. - Професійний розвиток особистості службовця в процесі кар’єрного зростання, Примуш Р. Б. (2017)
Василь Іванович Пила (2017)
Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад комунальної форми власності (2017)
Університетські наукові записки. Науковий часопис (2017)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у часопису "Університетські наукові записки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Пилюгин А. В. - Система скелета (2017)
Білаш В. П. - Сучасні погляди на структурну організацію піднижньощелепних залоз людини та деяких лабораторних тварин (щурів, собак, морських свинок, кролів), Шерстюк О. О. (2017)
Воробець Н. М. - Актуальність та перспективи використання лікарських рослин для лікування кандидозу ротової порожнини, Рівіс О. Ю. (2017)
Зайченко Г. В. - Аспекти фармакодинаміки та клінічної фармакології гіалуронової кислоти, Горчакова Н. О., Стрига О. А., Яковлева Н. Ю., Рубан О. І. (2017)
Кривецький В. В. - Топографія органів нижнього середостіння в пренатальному періоді онтогенезу людини, Ротар Г. П. (2017)
Максимюк Г. В. - Імплементація стандартизованих умов преаналітичного етапу в роботу клініко-діагностичних лабораторій (2017)
Мамедова Г. Ф. - К вопросу о препарировании зубов при заболеваниях пародонта (2017)
Срібна В. О. - Характеристики і вплив наночастинок нуль-валентного заліза, Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В. (2017)
Старішко О. М. - Особливості складу мікрофлори урогенітального тракту жінок (2017)
Удод О. А. - Сучасні погляди на особливості стоматологічного статусу та стану ротової рідини у хворих на цукровий діабет, Куліш А. С. (2017)
Халилов Н. Г. - К вопросу об обязательном медицинском страховании с точки зрения лекарственного обеспечения населения (2017)
Куцак А. В. - Дослідження вмісту цезію-137 та стронцію-90 у продуктах харчування з оцінкою доз опромінення населення і можливих негативних наслідків для здоров’я, Севальнєв А. І., Костенецький М. І., Соколовський Д. М., Кривсун К. В. (2017)
Артьомов О. В. - Динаміка імунологічних змін в процесі неоад’ювантної терапії раку молочної залози із застосуванням препаратів на основі ртутьвмісних хелатних комплексів, Бурячківський Е. С. (2017)
Бевзо В. В. - Вплив тривалого введення глутамату натрію на рівень деяких метаболітів азотистого обміну в сироватці крові щурів (2017)
Беленичев И. Ф. - Взаимосвязь между концентрацией HSP 70, активностью тиол-дисульфидной системы и степенью неврологических нарушений при моделировании острой церебральной ишемии, Била Ю. В. (2017)
Бондаренко О. В. - Аналіз проведеного анкетування осіб з пірсингом (2017)
Бурьянов О. А. - Регенерация кости при использовании аутогенной костной ткани и фибрина, обогащенного тромбоцитами, Омельченко Т. Н., Ярмолюк Ю. А., Вакулич М. В. (2017)
Венцківська І. Б. - Тактика ведення пацієнток з передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності з огляду на зміни в системі антиоксидантного захисту, Страшко І. В., Вітовський Я. М., Загородня О. С. (2017)
Вишнивецький І. І. - Вплив супутньої серцевої недостатності на прогностичні індекси ускладнень хронічного обструктивного захворювання легень, Холопов Л. С., Баташова-Галинська В. О. (2017)
Воротинцев С. І. - Вибір методу анестезії в залежності від типу кровообігу при операціях на щитоподібній залозі у хворих з ожирінням, Кузьменко Т. С., Данилюк М. Б. (2017)
Гаврелюк С. В. - Изменение ультразвуковых характеристик гемодинамических параметров и функции эндотелия брюшной аорты в эксперименте с длительной блокадой СВ1 рецепторов каннабиноидов (2017)
Гасанова Х. И. - Состояние репродуктивной функции и уровень репродуктивного маркера у женщин с системной красной волчанкой (2017)
Гидаятова З. Г. - Роль эндогенных антимикробных пептидов при оценке тяжести течения гепатита С в сочетании с пневмонией, Азизова Г. И., Дадашова А. Р. (2017)
Грабовська О. І. - Біохімічні характеристики крові щурів з резистентною карциномою Герена за введення протипухлинної системи Реній-Платина, Cкорик О. Д., Шамелашвілі К. Л., Штеменко О. В., Штеменко Н. І. (2017)
Данилець Р. О. - Аналіз прогностичних властивостей, Горбань Л. В., Гавриш І. Т., Григоренко В. М., Клепко А. В. (2017)
Кузьменко Т. С. - Індивідуалізована протективна вентиляція як фактор зниження ризику розвитку післяопераційних легеневих ускладнень в абдомінальній хірургії, Воротинцев С. І. (2017)
Куюн Л. О. - Локальні рівні прозапальних та супресивних цитокінів при перитоніті (2017)
Леуш С. Ст. - Електролітні зрушення у вагітних з раннім гестозом, Дем’яненко А. С., Загородня О. С. (2017)
Мельник А. В. - Статеві відмінності H2S-ініційованої вазодилятації аорти за умов гіпергомоцистеїнемії, Заічко Н. В. (2017)
Могила А. А. - Структурные изменения мышечно-сухожильного комплекса, определяемые ультразвуковым сканированием при неспецифическом синовиите коленного сустава (2017)
Павлов С. Б. - Маркеры воспаления при нарушениях процессов регуляции ремоделирования костной ткани, Кумечко М. В., Бабенко Н. М., Семко Н. Г. (2017)
Палиця Л. М. - Фулерени С60 підвищують викликаний толуолом рівень апоптично та некротично змінених нейтрофілів крові, Корда М. М. (2017)
Панченко М. С. - Когнітивно-біхевіоральна корекція кардіоваскулярного ризику: оцінка ефективності у пацієнтів з невротичними розладами (2017)
Півторак К. В. - Особливості клітинного циклу гепатоцитів при експериментальній неалкогольній жировій хворобі печінки та її корекції (2017)
Пінчук В. А. - Мультифокальна набута демієлінізуюча сенсомоторна нейропатія з блоками проведення Самнера-Льюіса: клінічний випадок, Пушко О. О., Яценко О. О., Пінчук В. В. (2017)
Почтарь В. Н. - Структурно-метаболические изменения в стенке тонкой кишки у белых крыс при экспериментальной гиперчувствительности замедленного типа, Насибуллин Б. А., Шафран Л. М., Третьякова Е. В. (2017)
Родинський О. Г. - Дія комплексного препарату цитофлавін на біоелектричну активність еферентних волокон сідничного нерву в умовах експериментальної менопаузи, Ткаченко С. С., Мозгунов О. В., Гузь Л. В., Родинська Г. О. (2017)
Степась Ю. М. - Оцінка деяких показників ферментативної активності печінки у хворих на гострий холецистит, Лаповець Л. Є., Акімова В. М. (2017)
Табурець О. В. - Вплив меланіну на прооксидантно-оксидантний гомеостаз у сироватці крові за умов різаної рани шкіри щурів, Грінченко O. О., Дворщенко К. О., Верещака В. В., Остапченко Л. І. (2017)
Ткачук С. О. - Зміни вмісту інтерлейкінів 1β, 10 при стеатогепатозі та ішемічному ураженні міокарда, Лаповець Л. Є., Башта Г. В., Мартьянова О. І. (2017)
Фафула Р. В. - Інтенсивність процесів ліпопероксидації у сперматозоїдах чоловіків із порушенням фертильності, Онуфрович О. К., Єфремова У. П., Наконечний Й. А., Воробець З. Д. (2017)
Фесенко У. А. - Стресові гастродуоденальні ураження у коматозних пацієнтів, Лобойко К. М., Борзенкова І. В. (2017)
Фесенко М. Є. - Випадок нейробластоми у новонародженої дитини, Похилько В. І., Щербань О. А., Крикотенко Л. В., Степченко Ю. Л. (2017)
Барвінська О. Ю. - Встановлення референтних значень концентрації сукцинілацетону в сухих плямах крові дітей, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2017)
Ольхович Н. В. - Молекулярно-генетичні та біохімічні фактори формування фенотипу пацієнтів з хворобою Гоше І типу, Россоха З. І., Пічкур Н. О., Попова О. Ф., Горовенко Н. Г. (2017)
Лучків Н. Ю. - Ефективність впровадження інформаційних технологій в навчальний процес кафедри гістології, цитології та ембріології ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" (2017)
Третяк Н. Г. - Роль студентського наукового товариства як шлях у формуванні самостійної роботи студентів, Дудченко М. О., Шапошник О. А., Кудря І. П. (2017)
Васько Л. М. - Загальні превентивні заходи щодо стримування розвитку неоплазій, Жукова Т. О., Почерняєва В. Ф. (2017)
Вергун О. М. - Частота виявлення різних генотипів вірусу гепатиту С серед хворих у м. Дніпро, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2017)
Нікітенко Т. Г. - Вплив метаболітів стрептоміцетів на фізіологічну активність кукурудзи, Зубарева І. М., Жерносєкова І. В., Вінніков А. І. (2017)
Парасочка Л. Г. - Моніторинг поширення вірусу сказу серед диких та свійських тварин Дніпропетровщини, Зубарева І. М., Вінніков А. І. (2017)
Полянська В. П. - Визначення фунгіцидних властивостей ефірної олії евгенолу для культури грибів виду Aspergillus niger, Саргош О. Д., Полянський О. О. (2017)
Акперли Л. Б. - Морфофункциональное обоснование применения материалов для базисов съемных пластиночных протезов, Гурская Н. А. (2017)
Антонюк О. П. - Особливості будови клубово-сліпокишкового сегмента в плодів людини (2017)
Бондарчук В. І. - Особливості структурно-просторової реорганізації артерій щелепно-ротової ділянки білих щурів-самців при впливі різних типів запальної реакції за умови експериментального гастродуоденіту (2017)
Борецький Г. Г. - Патофізіологічні та морфологічні особливості змін в адренокортикоцитах пучкової зони наднирників за умов дії червоного шламу (2017)
Борута Н. В. - Морфологічні зміни структурних елементів червоного кісткового мозку щурів при гострому асептичному запаленні очеревини (2017)
Варжапетян С. Д. - Распределение рецепторов к лектину бузины черной (SNA) в структурах слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи при ятрогенном и одонтогенном верхнечелюстном синуситах (2017)
Довбня Ю. М. - Іммуногістохімічна характеристика слизової оболонки лобової пазухи людини, Проніна О. М., Єрошенко Г. А. (2017)
Кривецький В. В. - Розвиток структур хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини, Бесплітнік М. Г., Нарсія В. І., Кривецький І. В. (2017)
Мєсоєдова В. А. - Аналіз морфометричних показників нейронів підслизового сплетення інтрамурального нервового апарату товстої кишки на 30-180 добу після дистальної резекції тонкої кишки (2017)
Михайлусов Р. Н. - Ультраструктурные изменения миосателлитоцитов и эндотелиоцитов кровеносных капилляров мышц после огнестрельного ранения, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. (2017)
Мота О. М. - Рентгенологічна характеристика поперекового відділу хребта людини у віковому аспекті, Федитник С. Т. (2017)
Покотило В. Ю. - Ультраструктурні особливості міокарда щура та його гемомікроциркуляторного русла на ранніх термінах перебігу опіоїдної інтоксикації (2017)
Ружицька О. В. - Морфо-функціональні особливості жирового тіла щоки лиця в людей у залежності від статі та віку (2017)
Тихолаз В. О. - Структура та морфоцитометричні параметри заднього ядра блукаючого нерва в пренатальному періоді онтогенезу людини, Гумінський Ю. Й., Коньков Д. Г. (2017)
Шарапова Е. Н. - Морфологические аспекты влияния настойки эхинацеи пурпурной на яички облученных электромагнитным полем крыс, Кушнарева Е. А. (2017)
Бандас І. А. - Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю, Куліцька М. І., Корда М. М. (2017)
Шипко А. Ф. - Соціальна підтримка сім’ї, що виховує дитину-інваліда: реалізація соціально-медичної спрямованості правового забезпечення компонентів структурно-функціональної моделі (на прикладі бронхолегеневої дисплазії) (2017)
Title, content (2017)
Кий-Кокарєва В. Г. - Оцінка рівня фізичного навантаження та показників імунного статусу як умова збереження здоров’я спортсменів, Ліцоєва Н. В. (2017)
Dzyuba N. - Comprehensive research into quality of the immunostimulating beverage "Immuno plus", Telezhenko L., Valevskaya L., Zemlyakova E. (2017)
Неханевич О. Б. - Рівень фізичної працездатності та підготовленості у студентів з ознаками гіпермобільності суглобів, Курята О. В., Корнілова Т. В., Нікітенко В. О., Летюча Н. П. (2017)
Goralchuk A. - Development of a theoretical model for obtaining the whipped emulsions from a dry fat-containing mixture and its experimental verification, Gubsky S., Tereshkin O., Kotlyar О., Omel'chenko S., Tovma L. (2017)
Алиев А. Р. - К вопросу о тревожно-фобических расстройствах у больных с пародонтитом (2017)
Gutyj B. - The influence of cryopowder "Garbuz” on the technology of curds of different fat content, Hachak Y., Vavrysevych J., Nagovska V. (2017)
Батіг В. М. - Лікування гострого періодонтиту у пацієнтів з переважанням парасимпатичної вегетативної нервової системи, Іваніцька О. В., Борисенко А. В., Дімітрова А. Г. (2017)
Korenets Yu. - Substantiation of feasibility of using black chokeberry in the technology of products from shortcake dough, Goriainova Iu., Nykyforov R., Nazarenko I., Simakovа O. (2017)
Безвушко Е. В. - Оцінка застосування пломбувальних матеріалів для лікування карієсу тимчасових зубів за результатами анкетування лікарів, Шпотюк О. О. (2017)
Potapov V. - Analysis of kinetics pattern in the formation and separation of a drop of fluid in the form of a capsule, Neklesa O., Pyvovarov P. (2017)
Гудар’ян О. О. - Застосування різних фракцій аутоплазми крові (PRF, а-PRF та і-PRF) при хірургічному лікуванні ретинованих третіх молярів нижньої щелепи, Ідашкіна Н. Г., Неханевич Ж. М. (2017)
Penkina N. - Research into quality of beer with the addition of pine needles extract, Tatar L., Kolesnyk V., Karbivnycha Т., Letuta Т. (2017)
Кононова О. В. - Вплив освіщення житлових приміщень і психосоматичного стану мешканців на тканини пародонта (2017)
Tkachenko O. - Influence of viticultural practices on the sensory characteristics of wine grape varieties, Pashkovskiy A., Shtirbu A. (2017)
Кривенко Л. С. - Характеристика антиоксидантної системи дітей з гінгівітом на тлі атопічних захворювань (2017)
Abstract and References (2017)
Nazaryan R. S. - Мultipurpose treatment of chronic generalized catarrhal gingivitis in children with cystic fibrosis, Tkachenko M. V., Kuzina V. V. (2017)
Олекшій П. В. - Рівні інтерлейкінів 1, 2, 6 в ротовій рідині пацієнтів до і після дентальної імплантації, Лаповець Л. Є., Горицький В. М., Уштан С. В., Залецький М. П. (2017)
Ткаченко П. І. - Стрес-реакція перед оперативним втручанням у дітей з гострим одонтогенним остеомієлітом, Доброскок В. О., Білоконь С. О., Гуржій О. В. (2017)
Удод О. А. - Втрати інтенсивності світлового потоку світлодіодного фотополімеризатора в скловолоконних армуючих елементах, Драмарецька С. І. (2017)
Удод О. А. - Клінічна оцінка реставрацій бічних зубів у хворих на генералізований пародонтит, Оболонська Г. О. (2017)
Черепюк О. М. - Двохрічний досвід профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку (2017)
Василевський В. С. - Рівень адаптаційного напруження і клітинна реактивність організму дітей віком 7-10 років із патологією зору, Дичко В. В. (2017)
Дичко Д. В. - Реактивна відповідь поліморфно-ядерних нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові дітей із патологією зору віком 10-16 років, Курильченко І. Ю., Шейко В. І. (2017)
Дичко О. А. - Адаптаційно-компенсаторні реакції організму підлітків зі сколіозом шкільного віку (11-14 років), Шейко В. І., Курильченко І. Ю., Пономарьов В. А. (2017)
Звір М. Ю. - Фізіологічно-клінічні аспекти змін мікрокристалізації слини у студентів-медиків, Погорецька Я. О., Заячківська О. С. (2017)
Соколенко В. Л. - Значення статевого фактора у реалізації окремих показників імунної, ендокринної систем та ліпідного обміну за умов пролонгованого впливу малих доз радіації, Соколенко С. В. (2017)
Title, content (2017)
Sakhnenko M. - Examining the formation and properties of TiO2 oxide coatings with metals of iron triad, Karakurkchi A., Galak A., Menshov S., Matykin O. (2017)
Kashytskyi V. - Examining a mechanism of generating the fragments of protective film in the trybological system "epoxycomposite – steel", Sadova O., Liushuk O., Davydiuk O., Myskovets S. (2017)
Kelemesh A. - Research of wear resistance of bronze bushings during plastic vibration deformation, Gorbenko O., Dudnikov A., Dudnikov I. (2017)
Kopylov V. - A study of internal friction anomalies in stainless steel with nanostructured plasma coating (2017)
Kotok V. - The electrochemical cathodic template synthesis of nickel hydroxide thin films for electrochromic devices: role of temperature, Kovalenko V. (2017)
Trush V. - Effect of oxidation and nitriding on the properties of zirconium alloys (2017)
Sknar I. - Investigation of adsorption behavior of smoothing additives in copper plating electrolytes, Petrenko L., Cheremysinova А., Plyasovskaya K., Kozlov Ya., Amirulloyeva N. (2017)
Tsapko Ju. - Simulation of the phase transformation front advancement during the swelling of fire retardant coatings, Tsapko А. (2017)
Alaa Fadhil І Idan - Development of a combined technology for hardening the surface layer of steel 38Cr2MoAl, Akimov O., Kostyk K. (2017)
Abstract and References (2017)
Shkarlet S. M. - Application of turbulent approach to the knowledge of the economic systems, Dubyna M. V. (2017)
Britchenko I. G. - Transport security as a factor of transport and communication system of Ukraine self-sustaining development, Cherniavska T. A. (2017)
Гонта О. І. - Особливості формування інтеграційних підприємницьких агропромислових структур в контексті відносин державно-приватного партнерства, Косач І. А. (2017)
Hrazhevska N. I. - Efficiency of institutional transformations in postcommunist countries, Petrovsky M. V., Demydiuk O. O. (2017)
Kalenyuk І. S. - Transformative leadership of universities in the global economic environment, Tsymbal L. І. (2017)
Marhasova Marhasova - Modelling and prognostication of macroeconomic dynamics of providing the economic sustainability to the economic security threats, V. G., Sakun O. S., Klymenko T. V. (2017)
Naumov A. B. - The impact of social policy on the development of innovative medical insurance in Ukraine, Panyuk T. P., Danylchenko L. I. (2017)
Shpak N. O. - Social minima and their role in the formation of household welfare in Ukraine, Bublyk Bublyk, M. I., Rybytska Rybytska, O. M. (2017)
Brukhanskyi R. F. - Accounting information positioning of agrarian business socioeconomic strategy, Furman O. Ye. (2017)
Vyhovska V. V. - Formation of an insurance market security strategy (2017)
Gogol Т. А. - Tax methods regulating development of small business in developed world countries, Volot O. I. (2017)
Gryshova І. Ju. - The mechanism for implementing the functions of consumerism in market conditions, Yanchuk A. О., Shestakovska T. L. (2017)
Derii Zh. V. - Perspective directions of economic cooperation between Ukraine and Belarus as a factor of regional security, Zosymenko T. I. (2017)
Kurmaiev P. Yu. - Organizational and economic mechanism of state regulation of higher education system in Ukraine, Pyzhianova N. V. (2017)
Shevchuk O. A. - Formation of the public financial control system (2017)
Yazliuk B. O. - Social responsibility of economic entities: economic nature and essence, Shandruk S. K., Huhul O. Ia. (2017)
Romanenko Y. A. - Implementation of information integrated systems in the process of investigation of competition on the external market, Chaplay I. V. (2017)
Nepomnyashchyy O. M. - Problems and prospects of international investment projects implemention in Ukraine illustrated by international technical assistance projects (programs) (2017)
Червякова О. В. - Перехід до парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін (2017)
Ivanova L. В. - Analysis of international and national experience in deliberate bankruptcy (2017)
Krasota O. V. - The change in priorities of state regulation of the small businesses' development, Melnyk T. H., Borysenko O. A. (2017)
Martynenko V. V. - State funding problems and directions in agricultural sector, Paliukh O. M. (2017)
Marchenko N. A. - Features and prospects of venture financing in Ukraine, Iurchenko M. Y. (2017)
Онищенко С. В. - Організаційно-економічний механізм упередження загроз бюджетній безпеці економіки України, Маслій О. А. (2017)
Паливода О. М. - Управління інноваційним розвитком промисловості в країнах Європейського Союзу на основі формування кластерної інфраструктури, Селіверстова Л. С. (2017)
Poyda-Nosyk N. N. - Financial security of Ukraine in conditions of European integration (2017)
Basenko K. O. - The activation of regulatory policy towards the development of social investment, Batrakova T. I., Kushnir S. O. (2017)
Gutorov A. O. - Scientific bases of the grocery integration’s development in the agrarian sector of the economy (2017)
Demchenko O. P. - The state regulation mechanism of cooperation between higher educational institutions and business (2017)
Popelo O. V. - Methodological approaches to modernization processes of the productive forces in the conditions of eurointegration (2017)
До ювілею Шулика Василь Васильовича (2015)
Фільваров Генріх Йосипович (2015)
Босенко Е. В. - Особенности сохранения наследия в условиях рыночной экономики (2015)
Борис А. М. - Неомодерністський напрямок у сакральній архітектурі Західної України та його взаємозв’язок із творчою спадщиною Радослава Жука, Франків Р. Б. (2015)
Василенко А. Б. - Демоэкосистема в формировании световой среды в архитектуре современного жилища (2015)
Гнатенко В. В. - Дигітальна еволюція постмодернізма, Бармашина Л. М. (2015)
Гелла Е. И. - Колонный корпус университета в Харькове в первой трети XIX в. Морфологическая и функциональная структура, Качемцева Л. В. (2015)
Івашко Ю. В. - Володимирський собор в Херсонесі: колиска східного православ’я (з нагоди видання монографії М. І. Орленка "Свято-Володимирський собор в Херсонесі: методичні засади і хронологія відтворення") (2015)
Качемцева Л. В. - Спасо-Преображенская церковь в Натальевке Харьковской области. Храм-музей, Леонидова Е. Н. (2015)
Козакова О. М. - Історичні будівлі з готельною функцією як складові туристичної галузі (на прикладі корчем та заїздів Західної України 18-19 ст.) (2015)
Кублицкая Е. Е. - Состояние и динамика жилой застройки Харькова начала 20 века (по материалам профессиональных печатных изданий и архивных материалов) (2015)
Макуха О. В. - Засоби архітектурно-художньої виразності земських шкіл Полтавщини (2015)
Маланюк В. Я. - Сучасні тенденції у дизайні міського середовища (2015)
Малійова О. В. - Творчий шлях видатного зодчого і педагога М. В. Холостенко до ювілею кафедри АПЦБС КНУБА (2015)
Лінда С. М. - Боротьба із символами: зелений міст у Вільнюсі (2015)
Олійник Є. П. - Архітектура як програма (2015)
Орленко М. І. - Історія Успенського собору Києво-Печерської Лаври – головної святині східного православ’я (2015)
Онофрійчук А. В. - Житло довготривалого перебування в структурі міста (2015)
Сазонова Ю. Ф. - Психологічний аспект естетичного сприйняття житлового середовища (2015)
Ремизова Е. І. - Традиционная символика и морфологические особенности в современной архитектуре мечетей стран ближнего Востока, Шахин Н. Н. (2015)
Сапунова М. Ю. - Своєрідність мечетей різних ісламських архітектурних шкіл (на прикладі порівняння мечетей Криму та Ірану) (2015)
Смоляк В. В. - Дослідження пам’ятки архітектури кінця XVIIІ – початку ХІХ ст. - палацу Тора Ланге в селі Нападівка, Липовецького району, Вінницької області, Хороша О. І. (2015)
Сингаєвська М. А. - Впливові фактори розвитку конструктивізму в Україні (2015)
Смоляк В. В. - Історико-архітектурне дослідженя будівлі вінницької обласної універсальної бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, Субін-Кожевнікова А. С. (2015)
Павлова А. В. - Особливості архітектурного ордера епохи постмодернізму (2015)
Цуман К. М. - Модульність як частина адаптивної архітектури (2015)
Черкасова Е. Т. - Культурологическая парадигма в трактовке современных концепций сохранения культурного наследия) (2015)
Хлюпин О. А. - Класифікації інтерактивних медіа-фасадів (2015)
Швець Є. В. - Особливості становлення та трансформації мультикультурного міcького середовища історичного ядра (Касби) міcта Алжир під впливом західної цивілізацiї (2015)
Шевельова А. С. - Внесок Себаст’єна Вобана в розвиток військової архітектури та містобудування епохи Відродження (2015)
Літошенко Г. В. - Деякі аспекти викладання комп’ютерної графіки – практика і творчість, Суліменко Г. Г., Ватрич І. Д. (2015)
Болотов Г. І. - Спеціалізований комунікаційний простір: проблеми – тенденції – перспективи (2015)
Доля В. В. - Проблемы г. Южно-Сахалинска (РФ) и пути их решения. Социальный и градостроительный аспект (2015)
Гоблик А. В. - Про динамічну природу містобудівної системи (2015)
Михайлик О. О. - Світовий досвід організації та охорони прибережних зон (2015)
Кутузова Т. Ю. - Методичні аспекти дослідження стадій розвитку регулярних розпланувань (2015)
Набок О. М. - Методи та тенденції реформування прибережних промислових територій у закордонній практиці (2015)
Осиченко Г. О. - Принципи організації системи пішохідно-прогулянкових просторів міста (2015)
Петраковська О. С. - Комерційна забудова в існуючих містобудівних умовах, Тацій Ю. О. (2015)
Свобода Д. Г. - Урбаністичний простір міст – основа формування трудових локацій міста (2015)
Рочняк Ю. А. - Особливості архітектури залізничних вокзалів Буковини (2015)
Семенов В. Т. - Разработка градостроительной документации городов Украины в условиях децентрализации, Штомпель Н. Э. (2015)
Топал С. С. - Теоретические основы социально-планировочной организации зон жилой застройки (2015)
Мехди Ф. А. - Характеристика формирования городских зеленых насаждений в условиях жаркого климата (2015)
Шулдан Л. О. - Соціальні передумови проектування акустично-рекреаційних осередків великого міста, Штендера А. Ю. (2015)
Щедра М. В. - Радіально-кільцева схема вуличної мережі в ідеальних містах (2015)
Яценко В. О. - Приміська зона – ретроспектива, реальність, перспектива (2015)
Бармашина Л. М. - Універсальний дизайн як складова соціальної екології (2015)
Бірілло І. В. - Сучасні вимоги до підготовки майбутніх архітекторів (2015)
Гончар В. В. - Архітектура гідроелектростанцій в історичному аспекті (2015)
Солтани-Али А. - Современные аспекты комплексной реконструкции рынков в Иране (2015)
Книш В. І. - Житлове будівництво в центрі: надбприбутки, збереження екології і комфорт у протиріччі інтересів (2015)
Ковальська Г. Л. - Особливості проектування та будівництва вбудовано-прибудованих дошкільних навчальних закладів (2015)
Єжов С. В. - Розвиток інфраструктурних об'єктів на основі нових архітектурно-конструктивних систем (2015)
Новосад І. Г. - Фактори та умови, що впливають на формування типової житлової забудови, яка підлягає реконструкції (2015)
Обиночна З. В. - Архітектурна й соціально-медична складові іпотерапії в реабілітації хворих дітей Прикарпаття (2015)
Лісун І. С. - Алгоритмізація та конструктивна деталізація з'єднувальних елементів СТС Sn. (2015)
Пушміна О. В. - Особливості функціонально-планувальної організації річкових та морських-річкових вокзалів (2015)
Степаненко В. С. - Актуальні питання відеоекології (2015)
Сергіюк І. М. - Військове храмобудування Волині початку ХХ ст.: історичний екскурс і сучасний стан (2015)
Соколова Ю. В. - Вплив розміщення університетів транспорту поблизу аеропортів на їх функціонально-планувальну організацію (2015)
Стоцько Р. З. - Особливості архітектури будівель острозької академії XVI століття як прообразу закладів духовно-гуманітарної освіти в Україні (2015)
Руденко М. О. - Колірне та фактурне вирішення фасадів громадських будинків, сформованих на території рекультивованих кар’єрів, Івченко Є. О. (2015)
Трегубов К. Ю. - Особливості оранізації музейної мережі України (2015)
Третяк Ю. В. - Нормативна база проектування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів (2015)
Данько К. С. - Аналіз архітектурно-планувальної організації житлових будинків підвищеної енергоефективності на прикладі типових кварталів історично сформованої забудови центральної частини міста Полтава (2015)
Гавриленко І. В. - Параметризм як новий стиль у сучасній архітектурі, Бармашина Л. М. (2015)
Вірченко В. М. - До бріофлори Древлянського природного заповідника, Орлов О. О. (2016)
Гапон С. В. - Стан та перспективи вивчення антоцеротових та печіночних мохів Лісостепу України, Гапон Ю. В. (2016)
Орлова Л. Д. - Кількісні показники вмісту золи лучних рослин Лівобережного Лісостепу України (2016)
Оніпко В. В. - Фітоценотична ефективність пригнічення посівами культурних рослин як фактор біологічної боротьби з Аmbrosia artemisifolia L. (Asteraceae) (2016)
Смоляр Н. О. - Концепція розвитку територіальної структури регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" (Україна), Ханнанова О. Р. (2016)
Шапаренко І. Є. - Еколого-ценотична характеристика та стан ценопопуляцій Tulipa quercetorum Klokov & Zoz (Liliaceae) на території басейну р. Ворскла (в межах Полтавської області) (2016)
Klepets O. V. - State and prospects of optimization the plant cover of hydrophilic ecotopes of the Poltava botanical garden (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського