Васильченко О. С. - Історичні вимоги до містобудівного формування зон ділової активності крупніших міст (2011)
Вощіюк Т. В. - Порівняльний аналіз залізобетонної ферми з металевою (2011)
Габрель Михайло - Субурбанізація приміського простору Львова. Проблеми та ландшафтно-планувальна інтеграція природної системи (2011)
Гаврилюк І. В. - Тенденції розвитку транспортних площ крупніших міст України (2011)
Гапонова Л. В. - Расчет на возможную конденсацию водяных паров современных ограждающих конструкций (2011)
Гапонюк О. В. - Основні завдання і зміст робіт по реконструкції зелених насаджень і благоустрою в парку "Центру дозвілля і відпочинку імені 900-річчя Луцька" (2011)
Герасимчук О. В. - Економічність чи необхідність використання рекуператора (2011)
Гетьман Ю. А. - Графіті в контексті сучасного графічного дизайну, Шмельов А. В. (2011)
Гнат Г. О. - Проблеми нормування граничних параметрів площі квартир соціального і доступного житла (2011)
Гнатюк О. Т. - Натурні випробовування буронабивних мікропаль у різних грунтових умовах, Мазепа О. М., Холод П. Ф. (2011)
Гнесь І. П. - Елементи поліфункціональних вертикальних ферм в структурі багатоквартирного житла, Джула О. О. (2011)
Гнесь І. П. - Лофт як особливий тип житлового середовища, Кошулинський Д. Р. (2011)
Гнесь Л. Б. - Тенденції еволюції сучасної сільської садиби (2011)
Гнесь І. П. - Екожитло як можливість відновлення зв’язку людини і природи, Стрипа Г. І. (2011)
Голик Й. М. - Вплив водойм на формування функціонально-планувальної структури поселень Закарпаття, Несух М. М. (2011)
Голов О. О. - Напружено-деформований стан некругових циліндричних оболонок, Пащенко А. М. (2011)
Гомон С. С. - Вплив малоциклових навантажень на прогини косостиснутих залізобетонних елементів в аварійному режимі роботи, Стадник І. П. (2011)
Гонгало І. І. - Оптимізація роботи технічних засобів регулювання дорожнього руху в м. Рівне (2011)
Горик О. В. - Метод початкових параметрів в ітераційній моделі згину композитних брусів, Ковальчук С. Б. (2011)
Гостєва Ю. В. - Фактичні показники надійності мереж водовідведення м. Донецьк (2011)
Грисюк М. П. - Образне рішення екстер’єру бібліотек (2011)
Гришкова А. В. - Вплив повторних навантажень на зчеплення арматури серповидного профілю з бетоном (2011)
Гуда О. С. - Підхід до проектування навчальних та дитячих дошкільних закладів (2011)
Доненко В. І. - Врахування критеріїв конкурентоспроможності будівельних підрядних та спеціалізованих підприємств при організації підбору замовником виконавців проекту (2011)
Дробишинець С. Я. - Доцільність виготовлення сталефібробетонних безнапірних водопропускних труб із додаванням добавки до бетону PantarHit RC 360 у дорожньому будівництві, Андрійчук О. В., Дацюк М. (2011)
Дробишинець С. Я. - Кратон, як ефективний модифікатор для дорожніх бітумів, Чернюк Ю. І. (2011)
Дубова С. В. - Вивчення часу перебування рухомого складу міського пасажирського транспорту в зоні зупинки, Зварич І. А. (2011)
Дубова С. В. - Проблемы развития транспортной и функционально-планировочной структуры г. Донецка, Михайлов А. В. (2011)
Дьомін М. М. - Гідродинамічна модель як макропідхід для управління транспортним потоком, Фоменко М. С. (2011)
Жданюк В. К. - Дослідження властивостей дрібнозернистого асфальтобетону з добавкою "Trinidad Epuré Z 0/8", Воловик О. О., Костін Д. Ю. (2011)
Жданюк В. К. - Дослідження корозійної активності інгібованих протиожеледних матеріалів по відношенню до металу, Кіхтенко О. О. (2011)
Жданюк В. К. - Дослідження впливу водних катіонних латексів серії "Butonal" на міцність цементоґрунту, Панасюк Я. І. (2011)
Жиленко О. Б. - Реставрація пам’яток архітектури зі збереженням історичного вигляду міст у сейсмонебезпечних районах, Алексєєнко В. М. (2011)
Задорожнікова І. В. - Методика розрахунку згинальних елементів за міцністю нормальних перерізів, Ужегова О. А., Ротко С. В., Дудченко В. В. (2011)
Зигун А. Ю. - Ієрархія системи санітарного очищення міста (2011)
Кіс Н. Ю. - Особливості просторової оранізації системи соціально-економічних зв’язків середніх міст (на прикладі м.Ужгорода) (2011)
Кіяшко І. В. - Особливості використання віброакустичних методів неруйнівного контролю якості дорожнього одягу жорсткого типу, Пархоменко О. Ю., Новаковський Д. М. (2011)
Климов Ю. А. - Дослідження зчеплення арматури з підвищеною корозійною стійкістю з бетоном, Боденчук П. С., Солдатченко О. С. (2011)
Климов Ю. А. - Механические свойства неметаллической композитной арматуры на основе базальтового ровинга, Солдатченко А. С., Васильчишина С. А. (2011)
Коваль М. І. - Принципи та методи організаційно-планувальних рішень організації транспортного обслуговування населення Луцького району (2011)
Коваль-Цепова А. В. - Використання кольору в дизайні інтер’єрів закладів соціального захисту дітей (2011)
Ковальчук К. К. - Формотворення архітектурних об’єктів із застосуванням принципів самоорганізації (2011)
Колосова Н. А. - Православна архітектура та іконопис східного Поділля XVII-XIX ст: як історична спадщина сьогодення, Шинкарчук І. В. (2011)
Корнилюк К. В. - Автоматизовані системи "розумний дім" (2011)
Корчук І. В. - Сучасний стан розвитку альтернативних джерел енергії в Україні (2011)
Котів Р. М. - Дослідження існуючого складу декорів та ліпнини архітектурних пам’яток міста Львова (2011)
Котів М. В. - Розробка і дослідження способів підсилення конструкцій естакади цементопроводів ВАТ "Подільський цемент”, Котів Р. М., Карпович Я. І. (2011)
Кравчатая Ю. Ю. - Легкие комбинированные панели в покрытиях производственных зданий (2011)
Круль Ю. Н. - Работа образцов сталебетонных плитных пролетных строений мостов, Стебловский И. А. (2011)
Крумеліс Ю. В. - Проблема утилізації відходів у містах України, Міщенко О. Д., Олександренко В. П., Головатенко О. А. (2011)
Кузнецов С. Г. - Теплоотдача в жилых зданиях при действии ветра в периметральной застройке, Бутова А. П. (2011)
Кузнецов С. Г. - Использование фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором при реконструкции зданий, Лозинская В. А. (2011)
Кузнецов С. Г. - Определение ветровых нагрузок на конструкции покрытий над трибунами стадионов, Мишура О. С. (2011)
Левшенюк С. О. - Вплив модифікаторів на структуру і властивості бітумів, Маліков В. В., Шимчук О. П. (2011)
Леонт’єв С. Л. - Дослідження методів нормування ризику обвалень будинків і споруд (2011)
Лепський А. В. - Сучасні альтернативи кватирки або вентиляція в багатоповерховому житловому будинку (2011)
Лєута К. І. - Методика оцінки ефективності використання енергетичних ресурсів при санації будівель (2011)
Литвинов А. І. - Проблеми регенерації історичних міст Поділля на основі модулів містобудівного проектування (2011)
Літвицька О. І. - "Пасивний" будинок (2011)
Лучко Л. І. - Проблеми розвитку житлового середовища (реурбанізація постпромислових територій), Ганець С. В. (2011)
Галунько В. - Адміністративно-правові відносини: алгоритм дослідження суспільних відносин (2017)
Батанов О. - Європейська традиція муніципального права:епоха формування та напрями розвитку (2017)
Джафарова О. - Деякі аспекти міжнародного досвіду здійснення органами публічної адміністрації дозвільної діяльності (2017)
Курило В. - До питання правового регулювання відносин у сфері діяльності особистих селянських господарств в Україні, Гаєвиць М. (2017)
Пєтков В. - Актуальність використання самовиховання засуджених на сучасному етапі в процесі їх переконання в установ виконання покарань (2017)
Манжула А. - Організаційно-правові засади діяльності науково-дослідних установ в Україні (2017)
Соболь Є. - Людиноцентристський підхід в діяльності публічної адміністрації спрямований на захист прав та свобод інвалідів (2017)
Рябовол Л. - Правова освіта населення України: системний підхід (2017)
Братель О. - Рішення суду як процесуальний юридичний факт цивільного судочинства України (2017)
Владимирова В. - Теоретичні аспекти адміністративного договору (2017)
Гаєвський І. - Європейське законодавство проти відмивання коштів: становлення та розвиток (2017)
Діденко С. - Громадяни як суб'єкти обігу та за застосування зброї в Україні (2017)
Drozd O. - Problems of administrative and legal regulation of civil service passage by subordinate legislation (2017)
Зеленський С. - Умови справедливості кримінального судочинства (2017)
Kolomoets S. - Forms and methods of drug prevention among youth: the problems of "old-style” work, Kolomoets A. (2017)
Кондратенко В. - Адміністративно-правове регулювання діяльності нотаріату в зарубіжних країнах (2017)
Легенький М. - Особливості правового забезпечення формування державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах України (2017)
Максименко Н. - Адміністративно-правове регулювання соціально-трудових відносин: міжнародний досвід управління (2017)
Митрофанов І. - Окремі аспекти звільнення особи за погрозу вчинення терористичного акту (2017)
Мілова Т. - Поняття та структура права людини і громадянина на академічну свободу (2017)
Муравйов К. - Сучасний стан реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань (2017)
Окопник О. - Сучасний стан та організаційно-правові аспекти регулювання партнерських відносин поліції з населенням (2017)
Поляруш С. - Формування інституту гуманітарної допомоги: історико-правовий аспект (2017)
Прокопенко О. - Роль та місце органів внутрішніх справ у системі органів влади як суб'єктів забезпечення правопорядку в регіоні (2017)
Чорна А. - Об’єктивні передумови для вдосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування (2017)
Юрах В. - Правовий статус нотаріуса у відносинах публічного характеру (2017)
Безуглий Л. - Соціально-правова обумовленість криміналізації незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм і баз даних (2017)
Сікорський О. - Військово-цивільні адміністрації, як спосіб забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі проведення антитерористичної операції (2017)
Сокуренко О. - Сучасна адміністративна юстиція в Україні (2017)
Юніна М. - Особливості правового статусу транснаціональних корпорацій як суб'єктів правових відносин (2017)
Гангур Н. - Діяльність з перевірки доказів порушення авторського права і суміжних прав на стадії досудового розслідування (2017)
Даниленко О. - Проблема визначення правової природи безготівкових грошей у сучасній науці та юридичній практиці (2017)
Гриценко В. - Проблеми формування та функціонування правоохоронної системи України (2017)
Petkov V. - Prospects of introducing scientific organization of administrative work into the activity of internal affairs bodies of Ukraine (2017)
Армаш Н. - Політична корупція – феномен сучасного державного управління (2017)
Миколенко О. - Диспозитивність та публічність як властивості провадження в справах про адміністративні правопорушення (2017)
Пєтков С. - Прийняття управлінського рішення у процесі керівництва підрозділом ОВС в надзвичайних умовах (2017)
Sobol E. - Place and role of organs of internal affairs in the mechanism of providing of rights and freedoms of man (2017)
Бурдін М. - Земельна власність як правова основа земельних відносин в історії української хліборобської цивілізації (2017)
Бурлака О. - Особливості призначення і виплати допомоги при народженні дитини (2017)
Drozd O. - The rule of law as a principle of state service in Ukraine (2017)
Легеза Є. - Процедура надання публічних послуг суб’єктами публічної адміністрації (2017)
Логвиненко Б. - До проблеми визначення сутності та особливостей діючої системи охорони здоров’я України (2017)
Карабін Т. - Удосконалення організаційних форм публічної адміністрації на місцевому рівні в Україні в контексті здійснення адміністративної реформи (2017)
Прокопенко О. - Особливості забезпечення правопорядку на регіональному рівні (2017)
Фелик В. - Поняття та види форм профілактичної діяльності національної поліції України (2017)
Чорна А. - Відповідальність органів державної фіскальної служби за порушення прав суб’єктів підприємницької діяльності в сфері оподаткування (2017)
Власенко Д. - Адміністративно-правове регулювання оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг (2017)
Гаркуша В. - Повноваження патрульної поліції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху (2017)
Ігнатенко В. - Щодо поняття "громадський порядок" в політико-правових ідеях часів стародавнього світу (2017)
Міськевич А. - Адміністративно-правові засади надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення (2017)
Саунін Р. - Адміністративні процедури в системі реалізації владної компетенції публічної адміністрації (2017)
Сікорський А. - Концептуально-правові складові екологічного правопорядку (2017)
Слабко С. - Актуальні питання мотивації діяльності спеціальних категорій державних службовців (2017)
Сокуренко О. - Охорона навкоишнього природнього середовища (економічно-правовий аспект) (2017)
Супрун В. - Зарубіжний досвід організації взаємодії органів законодавчої і виконавчої влади (2017)
Пчелін В. - Зміст та особливості публічно-правових спорів, розгляд і вирішення яких віднесено до юрисдикції адміністративних судів України (2017)
Татарова Т. - До питання про природу фінансового контролю (2017)
Чернік С. - Становлення сербської державності після Берлінського конгресу 1878 р. (2017)
Чумак О. - Зарубіжний досвід правового регулювання окремих питань примусового виконання рішень юрисдикційних органів (2017)
Бойко В. - Роль і місце державної судової адміністрації України у забезпеченні діяльності місцевих судів: адміністративно-правові аспекти (2017)
Куценко В. - Завдання та функції державної судової адміністрації:адміністративн-правові аспекти (2017)
Михальченко М. - Від демократії до авторитаризму. Аналіз президентства Віктора Ющенка, Бушанський В. (2010)
Кармазіна М. - Політична наука: предмет, структура, методологія (2010)
Татаренко Т. - Проблеми інституалізації регіональних еліт і специфіка їх функціонування (2010)
Поліщук І. - Постмодерні трансформації взаємодії між народом і владою (2010)
Акайомова А. - Особливості іміджу як складової політичного маркетингу (2010)
Цокур Є. - Загальна модель та особливості легітимації політичної влади (2010)
Зелінська М. - Етапи трансформації інституту президентства в Україні (2010)
Варзарь П. - Демократія і бюрократія: проблема сумісності (2010)
Зубро Т. - Етнічна ідентифікація, або Мрії про минуле (2010)
Примуш М. - Політичні конфлікти та їх типи (2010)
Кулик В. - Жанрово-тематична структура українського телевізійного дискурсу (2010)
Ядранський Д. - Правові та моральні норми регламентації трудової поведінки (2010)
Михайлич О. - Метод фокус-груп у соціологічному супроводі виборчих кампаній (2010)
Логвиненко С. - Геополітичні суперечності в сучасному світі (2010)
Мехдізаде Ф. - Вплив НАТО на стан і перспективи розвитку середовища безпеки (2010)
Гуцало М. - Європейська політика безпеки у сфері протидії тероризму (2010)
Дубов Д. - Кібербезпекова політика в контексті трансформації політики безпеки США за адміністрації Б. Обами (2010)
Качинська Н. - Проблема пошуку механізмів оцінки ефективності іміджевої політики держави (2010)
Сіленко А. - Інститути судової влади України: дослідження вітчизняних науковців (2010)
Костиря А. - Спецоперація СРСР в Афганістані 1979-1989 років: історіософська інтерпретація (2010)
Головатий М. - Політика у людському вимірі (2010)
Біличенко О. - Спогади Надії Суровцової як феномен української мемуаристики (2015)
Білоус П. - Іван Вишенський: проблема символічної біографії (2015)
Бойчук О. - Реліктові форми жертвоприношень у весняному календарно-обрядовому фольклорі Західного Полісся (2015)
Бригадир Я. - Сучасна українська масова література крізь призму творчої індивідуальності Андрія Кокотюхи (2015)
Давидюк Л. - Історіографія народної прози Західного Полісся (2015)
Karabowicz T. - Tworczosci poetki seni Wasylkiwskiej w dyskursie literackim "Grupy Nowojorskiej” (2015)
Кизилова В. - Література для дітей та юнацтва: краєзнавчий дискурс (2015)
Клепець К. - Тенденції розвитку жанру містерії в українській літературі: від бароко до реалізму (2015)
Констанкевич І. - Автоінтертекстуальні стратегії Миколи Хвильового (2015)
Костецька Л. - Часо-просторова організація "волинської хроніки" В. Лиса (2015)
Кузьма О. - Поетична урбаністика С. Черкасенка (цикл "Діти міста") (2015)
Ляшов Н. - Інтертекстуальні елементи в історичному романі Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" (2015)
Макарець О. - Українська календарна грa у функціонально-генетичному аспекті (2015)
Маланій О. - Сакральний мультиверс поетичних творів Василя Барки (2015)
Микитюк Г. - Оплакувальні мотиви в текстах Святого Письма (2015)
Михалевич І. - Українська "жіноча" пісня: до питання становлення терміна (2015)
Пикалюк Л. - Поетико-виражальні засоби весільних пісень Західного Полісся (2015)
Поліщук К. - Поетика заголовків п’єс Івана Тобілевича (2015)
Радько А. - До історії створення першого повного зібрання творів Лесі Українки (1923–1925 рр.) (2015)
Резніченко Н. - Жанрово-тематичне розмаїття творів для дітей Лесі Українки (2015)
Римар Н. - Інтертекстуальність як спосіб побудови наративу художньої прози Ніни Бічуї (2015)
Романов С. - До питання психотипу героїв Лесі Українки та В. Стефаника (2015)
Семенюк Л. - Українська історична поезія XVII–XVIII ст.як феномен "козацького бароко" (2015)
Сіробаба М. - Людина в поетичному світі Ростислава Слободенюка (на матеріалі збірки "Пора найкоротшої тіні") (2015)
Сірук В. - Особливості форм викладу в малій прозі Лесі Українки та А. Кримського (2015)
Сташенко Н. - У координатах долі та творчості Івана Коровицького (2015)
Стецик Н. - Спільні риси творчого методу Леся Мартовича та Осипа Шпитка (2015)
Стороженко Л. - Соцреалістична новелістика Бориса Тенети (2015)
Сур’як М. - Поетика образу Запорізької Січі в історичній повісті Адріана Кащенка "Зруйноване гніздо": соціокультурний і семантико-стилістичний виміри (2015)
Табунщик Т. - Національно-культурний компонент у зображенні козацької старшини (2015)
Хорольська Т. - Художня деталь в архітектоніці роману Івана Білика "Дикі білі коні" (2015)
Чик Д. - Sine prece, sine pretio, sine poculo?: вибори як подія в сюжеті "роману великої дороги" Г. Квітки-Основ’яненка та Ч. Діккенса (2015)
Чик О. - Феміністичний дискурс у романах "Люборацькі" А. Свидницького та "Effi Briest" Т. Фонтане (2015)
Штогрин М. - Хронотоп подорожі як модель ініціації в повісті А. Кузьменка "Я, "Побєда” і Берлін" (2015)
Яручик В. - Зародження літературно-культурного життя українських автохтонів Польщі в післявоєнний період (2015)
Яструбецька Г. - Експресіонізм в історико-літературному просторі України 20-х років ХХ століття (на прикладі творчості М. Бажана, М. Куліша, О. Турянського) (2015)
Про авторів (2015)
Апостол М. В. - Концепція розбудови галузі вітчизняного спеціалізованого м'ясного скотарства в науковій спадщині академіка М. В. Зубця (2016)
Бєлова О. І. - Національний досвід функціонування дорадчих служб та законодавче врегулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності (2016)
Варивода К. С. - Дослідження біоелектричних явищ головного мозку у науковому доробку академіка В. Я. Данилевського (2016)
Вергунов В. А. - Науково-організаційна діяльність професора С. Л. Франкфурта зі становлення та розвитку Київського агрономічного товариства у 1909–1918 рр. (2016)
Герук С. М. - Фундатор металургії зварювання М. Г. Славянов, Сукманюк О. М. (2016)
Голова В. В. - Співпраця професора Харківського технологічного інституту О. П. Лідова з видавництвом енциклопедичного видання Брокгауза та Ефрона (2016)
Демуз І. О. - "Фізик і лірик": невідомий Петро Стебницький (2016)
Коцур Н. І. - Наукові пошуки засобів специфічної профілактики інфекційних захворювань у дослідженнях київських учених-лікарів (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Лютик Т. В. - Функція бажаності Харрінгтона як інструмент інтегральної оцінки інноваційної та науково-технологічної складових економічного потенціалу (2016)
Мазуренко Т. І. - Функціонування Відділу сільськогосподарських наук при Академії наук УРСР (1945-1956) (2016)
Пилипчук О. О. - Роль загального статуту імператорських університетів 1863 р. у розвитку наукової юриспруденції (2016)
Пинда Л. А. - Історико-книгознавчі та історіографічні аспекти наукових досліджень в НБ ЛНАУ (2016)
Повисша М. А. - Участь М. Л. Щукіна у будівництві унікального магістрального гасопроводу Баку–Батумі (1897–1907 рр.) (2016)
Поєдинок М. С. - Вивчення економіки сільського господарства земськими статистиками губерній сучасної території України (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (2016)
Соколов В. Ю. - Діяльність Л. С. Лічкова на посаді директора Київської міської публічної бібліотеки (1915–1921) (2016)
Супіханов Б. К. - Погляди російських вчених щодо геоекономіки (2016)
Товкун Л. П. - Питання гігієни праці в роботі українських з'їздів промислових лікарів у 1936 р. і 1940 р. (2016)
Шелепов В. В. - Сільське господарство і агрокультура Російської імперії другого тисячоліття (2016)
Шульга В. П. - Наукова школа професора М. А. Кравченка: напрями діяльності та здобутки (2016)
Вшанування пам'яті видатного вченого-агробіолога, одного із організаторів сільськогосподарської справи і академічної аграрної науки в Україні – С. Л. Франкфурта (до 150-річчя від дня народження) (2016)
Некролог Горбаня Юрія Андрійовича: колеги сумують (2016)
Богдан С. - Вступ, Локайчук С. (2013)
Антіпов О. - Лексико-семантичне поле "патріот" у листах Б. Грінченка з України Наддніпрянської (2013)
Архіпова О. - Репрезентація гендерного концепту "чоловік" у художньому дискурсі Ірен Роздобудько (2013)
Бабич Н. - Мовні стереотипи з компонентами небо/земля у ментальному світосприйнятті українців (2013)
Бабій І. - Семантико-словотвірна характеристика композитних інноваційних іменників у романі "Правда і кривда" М. Стельмаха (2013)
Базан О. - Риторичне питання в системі синтаксичних одиниць української мови (2013)
Гаценко І. - Фоносемантична характеристика основних лексичних категорій (2013)
Гороф’янюк І. - Зі спостережень над фольклорними текстами як джерелом вивчення діалектного мовлення подолян (2013)
Дзюбишина-Мельник Н. - Статус у сучасній літературній мові слів з ремаркою "діалектне" (2013)
Дідун Л. - Інтенсивність як градуйована семантична категорія (2013)
Должикова Т. - Сленгізми в сучасному українському художньому дискурсі (2013)
Дягілєва Ж. - Вербалізація образного складника концепту freundschaft/ дружба у німецькому художньому тексті (2013)
Калашник Ю. - Вставлені конструкції в щоденнику Костянтина Москальця "Келія чайної троянди", Трифонов Р. (2013)
Ковтун А. - Динаміка особливостей релігійних найменувань у зверненому мовленні українців (2013)
Коловоротна Н. - Вербалізація концепту "мовчання" в "Щоденнику" Олександра Довженка (2013)
Космеда Т. - Мовна особистість Тараса Шевченка як дзеркало розвитку української мови сер. ХІХ ст.: проблемні аспекти (2013)
Краєвська Г. - Композити в центральноподільських говірках (на матеріалі лексики традиційних народних ремесел) (2013)
Левченко Т. - Функціонально-стилістичні вияви жаргонної лексики в газетно-публіцистичному стилі (2013)
Макарова М. - Мікроконцептосфера "кохання" в сучасному жіночому романі (на матеріалі творів Дари Корній) (2013)
Мацько Л. - Мовна особистість Тараса Григоровича Шевченка як чинник формування українських філологів (2013)
Машталер Г. - Лінгвостилістика творення семантики образної палітри письменниками рідного краю (Т. Мельничук, Д. Рихтицька) (2013)
Місінькевич О. - Поетичні функції онімів світової та української міфології у творах неокласиків (2013)
Навальна М. - Жаргонна лексика в заголовках інтернет-видання "Українська правда" (2013)
Нікітченко О. - Фразеологізми української й англійської мов на позначення температурних відчуттів людини: спільне та відмінне (2013)
Пилипишин С. - Роль дисципліни "Культура наукової мови" для студентів негуманітарних спеціальностей (2013)
Півторак В. - Кольоративна лексика – складник поетичного ідіостилю Марії Сербін (2013)
Піддубна Н. - Прецедентні оніми як інтердискурсивний елемент сучасної української проповіді (2013)
Пристай Г. - Морфонологія словотвірних гнізд, вершини яких закінчуються на -б(ий), -п(ий), -в(ий), -м(ий) (2013)
Прокопович Л. - "Нитками золота прошита блакить..." (семантика та стилістичні функції назв синьої та золотої гами кольорів у поетичному дискурсі Євгена Маланюка) (2013)
Пустовалова В. - Теоретичні засади дослідження лінгвокультурних кодів (2013)
Ріжко Р. - Тропеїчний потенціал семантико-стилістичних домінант у поетичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Руссу А. - Специфіка префіксів від- і роз- у дієслівних термінах зі значенням "зворотна дія" (2013)
Скаб М. - Біблійні алюзії в щоденниках Олеся Гончара (2013)
Таран О. - Сленгізми в жанрі інтернет-щоденника: функціонально-комунікативний аспект (2013)
Христенок В. - Лексичні та граматичні риси мови грамот ХІV–ХV століть (2013)
Чернявська І. - Фразеологічний фонд казкових повістей Всеволода Нестайка (2013)
Відомості про авторів (2013)
XVII Міжнародний конгресс з механіки грунтів та геотехніки (г. Олександрія, Єгипет) (2010)
Дубровский М. П. - Совершенствование мониторинга, проектирования и строительства свайных сооружений в основании грунтовых откосов, Пойзнер М. Б., Мещеряков Г. Н. (2010)
Матвеев И. В. - Восстановление эксплуатационной пригодностии реконструкция зданий в условиях застройки г. Киева, Милявский В. Г., Кисиль А. И., Ищенко Ю. И. (2010)
Розенвассер Г. Р. - Строительство Донецкого метрополитена на подрабатываемых территориях и тектонических нарушениях, Токовенко В. Н. (2010)
Кривошеев П. И. - Развитие методов расчета фундаментов на податливом основании в Украине, Слюсаренко Ю. С., Червинский Я. И. (2010)
Шокарев В. С. - Напряженно-деформированное состояние системы "основание-ленточный фундамент" при устранении сверхнормативных кренов зданий, Шаповал В. Г., Чаплыгин В. И., Самченко Р. В, Волков Д. А. (2010)
Зоценко М. Л. - Сучасна практика визначення показників міцності зв'язних ґрунтів пєнетраційними методами, Винников Ю. Л., Яковлев А. В. (2010)
Кушнер С. Г. - Напряженное основание состояний от нагрузок на поверхности (2010)
Кривошеєв П. І. - Геотехнічні проблеми будівництва в щільній міській забудові, Галінський О. М., Слюсаренко Ю. С. (2010)
Кошелева Н. Н. - Проектирование удерживающих стенок при изменении вертикальной планировки территорий (2010)
Хорунжий В. И. - Расчет тонких (гибких) подпорных стенок вариационным методом (2010)
Бойко І. П. - Процеси деформування основи пальових фундаментів в специфічних ґрунтових і умовах, Арешкович О. О., Сахаров В. О. (2010)
Богданович В. Ю. - Комплексна модель управління інтегрованим потенціалом протидії загрозам воєнного характеру для забезпечення визначеного рівня воєнної безпеки держави, Павловський О. В. (2017)
Богданович В. Ю. - Спосіб визначення завдань складовим інтегрованого потенціалу деескалації загроз воєнного характеру з використанням методу експертно-значущих проміжних сценаріїв, Прима А. М. (2017)
Нізієнко Б. І. - Аспекти удосконалення системи управління протиповітряною обороною України, Юхновський С. А., Макаров С. А. (2017)
Смірнов Є. Б. - Методологія наукових досліджень в галузі оперативного управління військами (силами), Ткаченко В. І., Шмаков О. М., Малюга В. Г. (2017)
Kliusnikov I. - Trends in the improvement of the equipment of the military pilots, Yerilkin A., Marchenko A. (2017)
Kucherenko Yu. F. - Development of unmanned aerial vehicles ways of usage, Nosyk A. M. (2017)
Luppo O. - European airspace capacity forecasting and provision, Alexeiev O., Holubova A., Kolesnyk T. (2017)
Новічонок С. М. - Розробка комплексної методики обґрунтування доцільного комплексу заходів технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів аеродромно-технічного обслуговування літальних апаратів Збройних Сил України при переводі їх на експлуатацію за технічним станом, Куренко О. Б., Усачова О. А., Борових С. І. (2017)
Оксіюк О. Г. - Метод забезпечення безпеки відеоінформаційного ресурсу на основі багаторівневої селективної обробки в телекомунікаційних системах, Гаврилов Д. С., Гуржій П. М, Демідов Б. О. (2017)
Тимочко О. І. - Метод оцінки ступеня небезпеки нештатних ситуацій у повітряному просторі, Зуєв П. П. (2017)
Шалигін А. А. - Особливості моделювання динаміки польоту літака з відхиленням вектору тяги двигунів, Нерубацький В. О. (2017)
Єрмошин М. О. - Пропозиції щодо оцінювання бойових дій зенітної мобільної вогневої групи, Кулєшов О. В., Коломійцев О. В., Шулежко В. В. (2017)
Кобзєв В. В. - Обґрунтування складових загальних вимог до інтерактивної електронної експлуатаційної документації ЗРК, Васильєв В. А., Доска О. М. (2017)
Ланецький Б. М. - Загальні науково-методичні положення з організації та проведення робіт з продовження призначених показників зенітних керованих ракет. Номенклатура призначених показників, структурно-функціональні схеми надійності, Коваль І. В., Лук′янчук В. В., Попов В. П. (2017)
Смирнов О. Л. - Адаптивное управление параметрами режима сопровождения многофункциональной РЛС, Ставицкий О. Н., Наконечный А. А. (2017)
Гризо А. А. - Удосконалення вторинної обробки радіолокаційної інформації в РЛС 19Ж6, Невмержицький І. М., Монастирний В. В. (2017)
Kutsenko V. V. - Parameters numerical values of errors distribution law in coordinate measuring process at the difference-distancemeasuring passive location method, Kovalenko S. H., Dobrowolski D. D. (2017)
Ряполов І. Є. - Характеристики розсіяння палубного винищувача-бомбардувальника F/A-18A Hornet в сантиметровому, дециметровому та метровому діапазонах довжин хвиль, Белевщук Я. О., Лященко Р. В., Поляков А. В. (2017)
Місюра О. М. - Метод оптимізації структури розподіленої бази даних у вузлах інфокомунікаційної мережі хмарного середовища, Третяк В. Ф., Більчук В. М. (2017)
Romanenko I. O. - The concept of the organization of interaction of elements of military radio communication systems, Shishatskiy A. V., Zhyvotovskyi R. M., Petruk S. M. (2017)
Гаценко С. С. - Методика оцінювання оперативної обстановки в автоматизованих системах управління військами в умовах невизначеності (2017)
Жук О. Г. - Методика адаптивного вибору кількості каналів в системі МІМО (2017)
Полуяненко Н. А. - Анализ современных тенденций развития генераторов потокового шифрования (2017)
Штомпель Н. А. - Функциональное представление линейных помехоустойчивых кодов (2017)
Городнов В. П. - Комплексна модель оцінювання ефективності та управління елементами матеріального забезпечення під час підготовки та в ході виконання службово-бойових завдань частинами (підрозділами) національної гвардії України в особливий період, Власюк В. В., Овчаренко В. В. (2017)
Давидовський Л. С. - Особливості конструкції протимінних сидінь бойових броньованих машин з врахуванням ергономічного фактору (2017)
Іванець Г. В. - Алгоритм прогнозування загальних завданих збитків внаслідок надзвичайних ситуацій, необхідних матеріально-технічних ресурсів та особового складу для ліквідації чи запобігання їх (2017)
Передрій О. В. - Методика обґрунтування рекомендацій з підвищення можливостей інженерних військ з урахуванням участі підприємств регіональних галузей економіки (2017)
Сакович Л. М. - Вимоги до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв’язку в апаратних технічного забезпечення, Рижов Є. В., Аркушенко П. Л., Ходич О. В. (2017)
Синотин А. М. - Исследования влияния размещения тепловыделяющих элементов на оптимальные размеры радиоэлектронных аппаратов (2017)
Сидоренко Р. Г. - Пасивні засоби радіоелектронного захисту об’єктів від впливу сучасних та перспективних засобів ураження, Акулінін Г. В., Скопінцев О. О. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Соколов В. А. - Некоторые геотехнические аспекты разуплотнения грунтов-оснований при вскрытии глубоких котлованов, Погребняк А. И. (2010)
Гранько О. В. - Модель тривало обтисненого замоклого лесового грунту (2010)
Шаповал А. В. - Вариационный метод граничных элементов (2010)
Жеребятьев А. В. - Использование математического планирования эксперимента для многофакторного учета свойствгрунтов при проектировании и строительстве грунтовых сооружений (2010)
Хорунжий B. И. - Автоматизация метода Блюма-Ломейера в расчетах гибких подпорных стенок с анкерами (2010)
До 90-річчя Буракаса Антона Йосиповича (2010)
Іпатов А. В. - Первинна інвалідність серед дорослого населення та населення працездатного віку внаслідок туберкульозу в Україні за 2016 рік, Гондуленко Н. О., Паніна С. С., Ігумнова Т. С., Омельницька Л. В., Терзі М. І., Сергієнко Л. Б. (2017)
Іпатов А. В. - Аналіз роботи служби медико-соціальної експертизи та основних показників первинної інвалідності за 2016 рік, Ханюкова І. Я., Гондуленко Н. О. (2017)
Лисунець О. М. - Критерії оцінки мітральної недостатності в практиці медико-соціальної експертизи, Ханюкова І. Я., Зубко І. М., Ткаченко Ю. В., Бірець Н. М., Саніна І. В., Волкова Л. В. (2017)
Науменко Л. Ю. - Наш досвід медичної реабілітації хворих похилого віку з наслідками травм проксімального відділу стегнової кістки, Ліфаренко Є. Л., Бондарук Д. О., Даукш Є. О., Бойко О. М. (2017)
Канюка Е. В. - Физическая реабилитация как метод восстановительного лечения пациентов с последствиями травм дистальных отделов верхних конечностей, Неханевич О. Б. (2017)
Храмцова В. В. - Особенности детско-родительских отношений и их влияние на формирование временной перспективы молодых людей с ограниченными возможностями (обзор литературы) (2017)
Khramtsova V. V. - Protective strategies of the individual patients with chronic obstructive pulmonary disease (2017)
Інформація про робочу нараду щодо запровадження комплексної моделі розвитку фізичної та реабілітаційної медицини і психологічної допомоги в Україні згідно із сучасними європейськими стандартами (2017)
Правила оформлення статей для публікації в журналі (2017)
Верига Ю. А. - Види та облік фінансових резервів торговельного підприємства (2016)
Вінницька О. А. - Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості України (2016)
Гарапко Н. І. - Звітність простого товариства: реалії та пропозиці (2016)
Герасимович А. М. - Попроцесний внутрішньогосподарський контроль в системі управління операційною діяльністю підприємства (2016)
Герасимович А. М. - Методичні засади до організації обліку банківських інновацій, Морозова-Герасимович Н. А. (2016)
Дем’янюк І. В. - Управлінський аналіз в системі управління: ідентифікація та види аналізу (2016)
Долінська О. М. - Системний підхід до організації внутрішнього аудиту банку (2016)
Кот О. С. - Проблеми внутрішнього аудиту в системі фінансового контролю банків (2016)
Криленко В. І. - Фінансові аспекти регуляторної політики аграрного сектору економіки в контексті економічної безпеки (2016)
Пархоменко Є. Ю. - Професійна етика в аудиторській діяльності (2016)
Петраковська О. В. - Завдання та інформаційні джерела як складові організаційно-інформаційної моделі аналізу кредитних операцій банку (2016)
Селіщев С. В. - Ідентифікація в аудиті ознак порушення припущення про безперервність діяльності при підготовці фінансової звітності (2016)
Telovata M. T. - Theoretical aspects of automation of accounting the costs of the production activity of the enterprises the food industry (2016)
Ткаченко С. А. - Щодо вибору технічних засобів підсистеми обліково-аналітичного забезпечення в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення (2016)
Юнацький М. О. - Основи облікової політики в розрізі звіту про рух грошових коштів (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей у збірнику наукових праць "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації" (2016)
Вихідні дані (2016)
Зуб С. И. - Математическая модель взаимодействия симметричного волчка с аксиально-симметричным внешним полем, Зуб С. С., Ляшко В. С., Ляшко Н. И., Ляшко С. И. (2017)
Смольяков Э. Р. - Наиболее общее понятие равновесия для конфликтных задач с побочными интересами (2017)
Приказчиков В. Г. - Асимптотическая оценка точности собственных чисел эллиптического оператора четвертого порядка со смешанными краевыми условиями, Химич А. Н. (2017)
Гридина Н. Я. - Байесовские процедуры распознавания воспалительных процессов при глиомах головного мозга, Гупал А. М., Тарасов А. Л. (2017)
Меликов А. З. - Марковские модели систем обслуживания–запасания с переменным объемом заказов, Пономаренко Л. А., Багирова С. А. (2017)
Коба Е. В. - Система обслуживания M/M/1/0 с повторением и комбинированной дисциплиной обслуживания (2017)
Рагимов А. Б. - О численном решении одного класса обратных задач для параболического уравнения (2017)
Ільяшов О. А. - Методика синтезу алгоритмів розпізнавання уразливостей web-ресурсів за сигнатурами значень нечітких лінгвістичних ознак (2017)
Самойленко И. В. - Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации, Чабанюк Я. М., Никитин А. В., Химка У. Т. (2017)
Абдуллаев В. М. - Задача идентификации функций реакции на нагружения для стационарных систем (2017)
Малачивский П. С. - Равномерное приближение функций двух переменных, Матвийчук Я. Н., Пизюр Я. В., Малачивский Р. П. (2017)
Мащенко С. О. - Вектор Шепли кооперативной игры с нечетким множеством допустимых коалиций, Моренец В. И. (2017)
Прищепа О. В. - Об одной многоканальной системе массового обслуживания с повторными вызовами, Лебедев Е. А. (2017)
Кузнецов И. Н. - Статистическая проверка гипотезы об асимптотической нормальности стационарного распределения числа требований в системе GI/G/∞ в условиях большой загрузки (2017)
Базилевич Ю. Н. - Наилучшее приведение матриц к блочно-треугольному виду для задач иерархической декомпозиции (2017)
Панченко Б. Е. - Маршрутизация и коммутация значительного числа телевизионных сигналов на больших территориях, Печенюк Д. А. (2017)
Стасюк О. І. - Математична модель кібербезпеки комп’ютерної мережі керування електропостачанням тягових підстанцій, Грищук Р. В., Гончарова Л. Л. (2017)
Примин М. А. - Метод и алгоритм восстановления пространственной конфигурации векторов плотности токов в магнитокардиографии, Недайвода И. В. (2017)
Доповідь президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина про основні результати діяльності академії у 2016 р. (2017)
Рабінович П. М. - Правнича мова: основні складники (загальнотеоретична характеристика), Дудаш Т. І. (2017)
Єрмолаєв В. М. - Досвід першого вітчизняного парламенту в оцінках Михайла Грушевського (2017)
Рум’янцев В. О. - Утворення Української Центральної Ради – важлива віха в українському національно-державному відродженні (2017)
Зінченко О. В. - Конституції Скандинавських країн: порівняльний аналіз (2017)
Кресін О. В. - Теоретичні та історичні аспекти формування спеціально-наукової картини світу на основі порівняльно-правових досліджень (2017)
Політанський В. С. - Поняття інформаційного суспільства: теоретико-правовий підхід (2017)
Трихліб К. О. - Загальноправова термінологія в слов’янській мовній групі: порівняльна характеристика (2017)
Подцерковний О. П. - Щодо посилення тенденції виділення господарського (економічного) права у законодавстві та правничій освіті європейських країн (2017)
Писаренко Н. Б. - Межі судового контролю щодо дискреційних адміністративних актів: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії (2017)
Гусаров К. В. - Вплив конституційної скарги на остаточність судового рішення та вичерпання національних засобів юридичного захисту у цивільному процесі (2017)
Жорнокуй Ю. М. - Договори про створення корпорації (2017)
Кухарєв О. Є. - Застосування правових презумпцій у механізмі правового регулювання спадкових відносин (2017)
Таш’ян Р. І. - Недійсність правочинів та її правові наслідки у цивільному праві Німеччини (2017)
Шепітько В. Ю. - Автоматизовані інформаційні системи як засіб удосконалення розслідування вбивств, Журавель В. А., Авдєєва Г. К., Стороженко С. В. (2017)
Шандула О. О. - Особливості правового статусу прокурорів військових прокуратур (2017)
Коваленко А. В. - Особливості тактики огляду електронних документів під час досудового розслідування посягань на життя та здоров’я журналіста (2017)
Левада О. В. - Правові обмеження як засоби попередження зловживання правом (теоретико-правовий аспект) (2017)
Сліпченко А. С. - Значення дефініції "цивільний оборот" у юриспруденції (2017)
Шпак М. В. - Принцип професіоналізму як засада надання кваліфікованої правової допомоги адвокатом у цивільному процесі (2017)
Харитонов Є. О. - Плідна спроба концептуалізації у галузі компаративістики, Харитонова О. І. (2017)
Журавель В. А. - Інформація за результатами загальних зборів Національної академії правових наук України (2017)
Звіт про витрачання коштів Державного бюджету України Національною академією правових наук України за 2016 р. (2017)
Коновалова В. О. (2017)
Знаменський Г. Л. (2017)
Притика Д. М. (2017)
Пам’яті Ніни Романівни Нижник (2017)
Пам’яті Олександра Геннадійовича Мурашина (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в збірнику наукових праць "Вісник національної академії правових наук України" (2017)
Вихідні дані (2017)
Levon A. I. - To the nature of 0+ excitations in deformed nuclei of actinides, Alexa P., Pascu S., Thirolf P. G. (2016)
Kadenko I. M. - Gamma-rays from natSn and natC induced by fast neutrons, Plujko V. A., Bondar B. M., Gorbachenko O. M., Leshchenko B. Yu., Solodovnyk K. M. (2016)
Михайлов А. В. - К вопросу о материальных и энергетических источниках образования топливосодержащих материалов во время аварии на 4-м блоке ЧАЭС (2016)
Борисенко В. И. - Модель формирования сигнала внутризонного детектора нейтронов, Пионтковский Ю. Ф., Горанчук В. В. (2016)
Кутлахмедов Ю. О. - Зміна накопичення кадмію проростками кукурудзи при гострому γ-опроміненні насіння, Швартау В. В., Михальська Л. М., Пчеловська С. А., Салівон А. Г., Тонкаль Л. В. (2016)
Бондарьков Д. М. - Изучение поведения радионуклидов на сильнозагрязненных полигонах 5-километровой зоны ЧАЭС, Вишневский И. Н., Желтоножский В. А., Желтоножская М. В., Музалев П. Н. (2016)
Гриневич Ю. П. - Динаміка вільнорадикальних процесів у крові щурів за умов часткового блокування щитоподібної залози стабільним йодом, Липська А. І., Дрозд І. П., Телецька С. В. (2016)
Krasnov V. P. - 137Cs distribution in the wood of scots pine radial growth in the forests of Ukrainian Polissia, Kurbet T. V., Shelest Z. M., Boiko O. L., Zborovska O. V. (2016)
Ковальчук О. С. - Мікродетекторна система для швидкісної рентгенографії, Бурдін В. В., Кива В. О., Міліція В. М., Мінаков Н. В., Петренко Є. О., Пугач В. М., Сторожик Д. І., Хойзер Й., Фірстов С. О. (2016)
Dolinska M. E. - Multiscale simulation algorithm for stochastic cooling simulation, Doroshko N. L. (2016)
Грицай О. О. - Визначення повних нейтронних перерізів із використанням методу зсуву середньої енергії нейтронів фільтрованого пучка, Гримало А. К., Пшеничний В. А. (2016)
Ковалінська Т. В. - Радіаційна технологія гідрофобізації будівельних матеріалів, Сахно В. І., Іванов Ю. В., Міхнєва Є. Г., Зелінський А. Г. (2016)
Михайлов Л. В. - Опромінювальна установка для напрацювання ізотопів 82Sr на ізохронному циклотроні У-240, Устінов А. І., Макаренко Л. Г., Піскарьов А. І., Ковальов О. М. (2016)
До 70-річчя Віталія Андрійовича Гайченка (2016)
До 70-річчя Олексія Ярославовича Дзюблика (2016)
К 70-летию Александра Григорьевича Магнера (2016)
Сукманов В. О. - Дослідження характеристик мембранних ліпідів плодової сировини у процесі відновлення аромату, Маринін A. І., Дубова Г. Є., Кущ Л. І. (2016)
Юдіна Т. І. - Дослідження структурно-механічних властивостей комбінованих фаршів на основі концентрату зі сколотин, Назаренко І. А., Клименко А. В. (2016)
Олійник Л. Б. - Сучасні напрями вдосконалення технологій м`ясних напівфабрикатів (2016)
Суткович Т. Ю. - Інноваційні технології отримання функціональних напоїв, Плахотін В. Я., Бородай А. Б., Манжос О. Ф. (2016)
Іщенко Н. В. - Використання дикорослої сировини у виробництві бісквітних напівфабрикатів, Мацук Ю. А. (2016)
Тюрікова І. С. - Дослідження технологічних параметрів створення ферментованих напоїв із рослинної сировини, Олійник Н. В., Скобельська Н. В. (2016)
Капліна Т. В. - Оптимізація параметрів процесу виробництва безалкогольних напоїв із плодів, подрібнених у вихровому шарі феромагнітних частинок, Миронов Д. А. (2016)
Sukmanov V. - Analysis of bound water in pumpkin puree processed under high pressure, Herman N. (2016)
Макаринская А. В. - Теоретические и практические основы оценки однородности комбинированных смесей (2016)
Ткаченко А. С. - Наукове обґрунтування використання порошку медунки лікарської в якості антиоксидантної добавки для борошняних кондитерських виробів (2016)
Капліна Т. В. - Вплив способу введення гарбузового насіння на органолептичні властивості кексів, Столярчук В. М., Дудник С. О. (2016)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Вплив побічної продукції олійного виробництва на показники якості кексів, Самохвалова О. В., Касабова К. Р., Рогова А. Л. (2016)
Офіленко Н. О. - Вплив стресчутливості свиней із використанням ДНК-тестів на якість м’яса, Кайнаш А. П. (2016)
Бірта Г. О. - Характеристика показників росту свиней червоної білопоясої породи за різних рівнів годівлі, Бургу Ю. Г., Флока Л. В. (2016)
Притульська Н. В. - Функціональна ефективність батончиків висівкових "Спорт слім" для осіб, які контролюють вагу тіла, Вдовенко Н. В., Сєногонова Г. І. (2016)
Шурдук І. В. - Безпечність ковбасних виробів із використанням добавки білково-мінеральної, Серік М. Л., Шурдук А. І., Антоненко С. П. (2016)
Кожушко Г. М. - Прогнозування строку служби компактних люмінесцентних ламп за результатами їх випробувань у режимі частих вмикань, Басова Ю. О., Губа Л. М., Кислиця С. Г. (2016)
Галик І. С. - Сучасні напрями товарознавчих досліджень текстилю, Семак Б. Д. (2016)
Скрипник В. О. - Енергетична та соціально-економічна ефективність апарата для двостороннього жарення м’яса з високим вмістом сполучної тканини у функціонально замкнених ємкостях, Молчанова Н. Ю., Фарісєєв А. Г. (2016)
Вихідні дані (2016)
Білоусов Є. М. - Місце України в системі забезпечення міжнародної економічної безпеки (2016)
Кологойда О. В. - Припинення корпоративних відносин як дисциплінарно-господарська санкція та форма корпоративної відповідальності (2016)
Коритін Д. С. - Правові проблеми державної реєстрації малих та середніх підприємств в Україні (2016)
Мороз М. В. - Істотні умови договору оренди майна державного підприємства, Мороз О. В. (2016)
Яковлєв А. А. - Розвиток інституту глави держави: досвід і сучасність України (2016)
Харчук Р. С. - Окремі проблеми правотворчої діяльності органів виконавчої влади як складової механізму забезпечення прав людини в Україні (2016)
Макух О. В. - Фінанси як об’єкт фінансово-правового регулювання (2016)
Мінаєва О. М. - Особливості доюрисдикційної процедури вирішення податкових спорів (2016)
Шостаковський М. Л. - Особливості управління фінансовою діяльністю в зарубіжних країнах (2016)
Курило В. О. - До питання вирішення податкових спорів у Великій Британії, Німеччині та США (2016)
Короташ Я. О. - Виплата дивідендів учасникам товариства з обмеженою відповідальністю у випадку невнесення ними вкладів до статутного капіталу товариства (2016)
Савчук О. О. - Адаптація правового регулювання лісової промисловості до інвестиційної моделі України з урахуванням норм законодавства Європейського Союзу (2016)
Самородов А. С. - Особливості розмежування повноважень у сфері земельних відносин між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування (2016)
Боровицька А. Г. - Принцип басейнового управління як основа ведення державного водного кадастру (2016)
Занфірова Т. А. - Становлення свободи праці в історії України та світу (до XVII ст.) (2016)
Коротких А. Ю. - Порядок застосування матеріальної відповідальності до державних службовців (2016)
Кайтанський О. С. - Юридичні гарантії права дітей і сімей з дітьми на соціальний захист за актами ЄС та Ради Європи, Бориченко К. В. (2016)
Свічкарьова Я. В. - Договір "мінімум-максимум": гнучкий режим робочого часу (2016)
Трофименко М. С. - Міжнародний досвід правового регулювання трудових відносин у сфері інформаційних технологій (2016)
Лавренко Б. В. - До питання дисциплінарної відповідальності державного службовця (2016)
Горобець А. С. - До питання про визначення поняття "ринок праці": погляд правника (2016)
Матвєєва А. В. - Національна транспортна безпека: правова природа та ознаки (2016)
Косінов С. А. - Значення контролю для забезпечення демократії (2016)
Гончаренко О. А. - Право доступу до Інтернету як складова прав дитини (2016)
Походзіло Ю. М. - Загальні тенденції розвитку інституту соціального страхування на території України на початку ХХ століття: історико-правовий аспект, Климко Ю. В. (2016)
Жорнокуй Ю. М. - Проблемні питання застосування конструкції "юридична особа публічного права" (2016)
Мороз М. В. - Строк договору найму (оренди) та особливості його поновлення (2016)
Овчатова-Редько А. О. - Проблема реєстрації і розірвання шлюбу на підконтрольних АТО територіях (2016)
Борисов І. В. - Організаційно-правова форма фінансових установ як правовий механізм узгодження економіко-правових інтересів основних учасників ринку фінансових послуг (2016)
Дмитрик О. О. - Проблеми використання власних коштів бюджетних установ (2016)
Макух О. В. - Договір у фінансово-правовому регулюванні і його вплив на динаміку фінансових правовідносин (2016)
Блавацька Д. А. - Проблеми систематизації національного екологічного законодавства в контексті євроінтеграції (2016)
Солнцева Х. В. - Деякі питання запровадження та використання сучасних технологій в органах поліції (2016)
Дем’янчук Ю. В. - Сучасні адміністративно-правові засоби запобігання та протидії корупції у системі державної служби України (2016)
Харчук Р. С. - Пропозиції щодо запровадження міжнародного досвіду в частині забезпечення прав людини шляхом правотворчої діяльності органів виконавчої влади (2016)
Цибульник Т. А. - Теоретико-правова характеристика діяльності органів місцевого самоврядування України щодо протидії рейдерству (2016)
Предместніков О. Г. - Основні правові форми діяльності органів юстиції України з реалізації державної правової політики (2016)
Чанишева Г. І. - Поняття та зміст принципу соціального діалогу у сфері праці (2016)
Яковлєв О. А. - Система трудо-правових пільг і компенсацій за роботу у важких і шкідливих умовах праці (2016)
Коротких А. Ю. - Особливості покриття шкоди, завданої державним службовцем у судовому порядку (2016)
Черноус С. М. - Право на відпочинок у системі прав людини (2016)
Вахонєва Т. М. - Щодо визначення основних ознак інтелектуальної діяльності (2016)
Третяков Є. А. - Значення трудових прав у системі основних прав людини і громадянина (2016)
Панченко М. В. - Особливості змісту правовідносин під час проходження служби в органах Служби безпеки України суб’єктами трудового права (2016)
Соколова О. А. - Принципи оплати праці державних службовців як системне юридичне явище (2016)
Кривошеїн В. В. - Дисипація українських абітурієнтів у закордонні виші: мотиваційний чинник (2017)
Ровенчак О. А. - Особливості етнокультурної ідентифікації українців у США, Володько В. В. (2017)
Кодацька Н. О. - Шлях професійної самоідентифікації: гендерні особливості (2017)
Половая Н. О. - Дистанційне навчання як інноваційна форма освіти (2017)
Cвятненко І. О. - Конфуціанство та гендерна культура Японії (2017)
Медвєдєва Ю. Ю. - Чинники і особливості релігійної модернізації в Тайвані: соціально-історична ретроспектива (частина 1) (2017)
Ляхович Г. В. - Мовна спільнота як агент соціалізації індивіда (2017)
Березинський В. П. - Розвиток громад у контексті децентралізації влади в Україні (2017)
Бегей І. І. - Жіночий та молодіжний рух у соціальній політиці українських партійних радикалів (кінець ХІХ – перша третина ХХ століть) (2017)
Ключник Р. М. - Відносна депривація та політичний протест (2017)
Шипунов Г. В. - Концептуальні особливості визначення "лівих" та "правих" політичних партій в умовах постіндустріального суспільства (2017)
Loboda Y. O. - French Military Strategy of the End of XIX – First Half of XX Centuries: between Descartes and Bergson? (2017)
Астахова Т. Г. - Філософські погляди В. С. Соловйова та М. О. Бердяєва щодо проблеми "дух" (2017)
Бойко М. П. - Етнічно-культурні та національні особливості українського народу в ідеях Кирило-Мефодіївського товариства (2017)
Чепурда Г. М. - Історія будівництва великих державних зрошувальних систем у повоєнний період (2017)
Лисий І. О. - Історико-туристичний аналіз Пнівського замку (2017)
Mieliekiestsev K. I. - In the context of declassified theses of 2008: another look on contemporary Polish-Ukrainian relations (2017)
Титул, зміст (2015)
Беловол А. Н. - Альфа-липоевая кислота: от фармакологических свойств к клиническому применению, Князькова И. И. (2015)
Скибчик В. А. - Повторна стенокардія після реваскуляризації міокарда: механізми, діагностика, медикаментозна терапія (Частина 2), Мелень Ю. П. (2015)
Ткаченко В. І. - Кардіометаболічна терапія при серцево-судинних захворюваннях: роль калію та магнію, Кухарчук Х. М. (2015)
Барна О. М. - Лікування артеріальної гіпертензії у пацієнтів з поліморбідністю: місце сартанів (2015)
Горобець Н. М. - Зофеноприл: виражений антиішемічний ефект як одна з переваг препарату, Корост Я. В. (2015)
Журавлева Л. В. - Спонтанная диссекция коронарных артерий в практике кардиолога, Лопина Н. А., Кузнецов И. В., Коноз В. П., Бондаренко Д. А. (2015)
Загородна П. С. - Карідопротекція завдяки біологічним ефектам L-аргініну – місце комбінованих препаратів, Громович А. В., Одинець М. О. (2015)
Колиушко Г. И. - Клиника, диагностика некоторых аномалий коронарных артерий (мышечные "мостики") (2015)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2015)
Соломенчук Т. М. - Сучасний менеджмент дисліпідемії в загальній лікарській практиці: практичні питання гіполіпідемічної фармакотерапії (2015)
Медична спільнота шукає вихід із глухого кута задекларованих реформ (2015)
Медична реформа: прийшов час об’єднатися, щоб рухатися (2015)
Україна приєдналася до конфіденційних розслідувань випадків материнської смертності (2015)
Погребняк О. О. - Огляд сучасних рекомендацій з ведення хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень: підсумки ІV Міжнародного конгресу "Профілактика. Антиейджинг. Україна" (Одеса) (2015)
Samoilovych I. O. - On finite generation of wreath products of groups indexed by tree ordered sets (2015)
Михайленко С. В. - Стаціонарні розв’язки рівняння нелінійного осцилятора з моногармонічним збудженням (2015)
Опанасович В. К. - Двовісний згин ізотропної пластини з прямокутною жорсткою шайбою та прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів, Слободян М. С., Бедрій В. Я. (2015)
Паткiн Є. Д. - Опис мартингальних мір для однієї еволюції ризикових активів (2015)
Репета Б. В. - Аналог біфуркації Андронова-Гопфа у системі з кривою положень рівноваги (2015)
Семенова І. Ю. - Нелінійні коливання рідини в параболічному резервуарі при наявності пружного закріплення (2015)
Шалденко О. В. - Аналіз процесів теплопередачі в криволінійному каналі при малих числах Рейнольдса, Гуржій О. А. (2015)
Бармак О. В. - Інформаційна технологія для класифікації слабо роздільних елементів дактильної абетки жестової мови, Крак Ю. В. (2015)
Beyko I. V. - Solve-operator algorithms in high-precision simulators of complex systems, Zinko P. M. (2015)
Власюк А. П. - Математичне моделювання масоперенесення солей при нестаціонарній фільтрації і вологоперенесенні в насичено-ненасиченому ґрунтовому масиві, Цвєткова Т. П. (2015)
Галкін О. А. - Непараметричний метод класифікації для задач з нееліптичним розподілом даних на основі глибиннозалежної Σ-схеми (2015)
Галкін О. В. - Застосування кусково-лінійних моделей в задачах прогнозування, Верес М. М., Поляченко А. І. (2015)
Гаркуша Н. І. - Дослідження динаміки однієї математичної моделі популяції при малих щільностях популяції жертви (2015)
Івохін Є. В. - Про реалізацію кількісних запитів в нечітких базах даних, Вадньов Д. О. (2015)
Картавов М. О. - Доведення тотальної коректності системи Infosoft e-Detaling у IPCL, Панченко Т. В., Поліщук Н. В. (2015)
Коваль Ю. В. - Протокол багатоточкового потоку: доведення коректності методом інерційного моделювання (2015)
Колянова Т. В. - Модифікована математична модель, що описує взаємодію антигенів та антитіл в організмі людини (2015)
Лавер В. О. - Нечіткі узагальнення класичних методів (2015)
Марченко О. О. - Метод формального концептуального аналізу на основі векторів семантико-синтаксичної валентності слів (2015)
Пискунов А. Г. - Об отличиях между понятиями типа и класса (2015)
Савкіна М. Ю. - Алгоритм перевірки на коректність моделі двофазної нелінійної регресії (2015)
Страхов Є. М. - Трикроковий метод для задачі багатовимірної оптимізації, Яровий А. Т. (2015)
Тарануха В. Ю. - Властивості згладженої n-грамної моделі для слов’янських мов, заснованої на класах (2015)
Терещенко В. М. - Пошук найкоротшого шляху на множині геометричних об'єктів , Корюкалов О. В. (2015)
Шкільняк О. С. - Модальні логіки немонотонних часткових предикатів (2015)
Шкільняк С. С. - Безкванторно-функціональні логіки часткових квазіарних предикатів, Волковицький Д. Б. (2015)
Обуховський В. В. - Порівняння моделей опису в’язкості бінарних молекулярних сумішей, Шилін А. В. (2015)
Первак Ю. О. - Вплив поглинання на спектральні характеристики дисперсійних дзеркал (2015)
Весна Г. В. - Кінетика рекомбінаційної люмінесценції і провідності кристалофосфорів. 1. Накопичення носіїв заряду на мілких пастках, Гуменюк А. Ф., Дегода В. Я., Маразуєв Ю. А. (2015)
Zakirov M. - Luminescence of ZnO powders grown in ultrasonic fields, Svezhentsova K., Korotchenkov O. (2015)
Лопатинська О. Г. - Локалізований поверхневий плазмонний резонанс в наночастинках срібла в полімерній матриці, Лопатинський А. М., Чегель В. І., Поперенко Л. В. (2015)
Мельник Д. Б. - Спектри поглинання та анізотропії збудження флюоресценції мероціанінів, похідних амінокумарину , Науменко А. П., Ящук В. М., Герасьов А. О., Качковський О. Д. (2015)
Петренко В. І. - Просторова структура рідинних систем на основі наночастинок магнетиту з органічним покриттям, Іваньков О. І., Авдеєв М. В., Ніколаєнко Т. Ю. (2015)
Рапопорт Ю. Г. - Моделювання "від характеристик метачастинки до характеристик нелінійних хвиль в шаруватих активних бі-анізотропних метаматеріалах з об’ємними та поверхневими нелінійностями", Бордман А. Д. (2015)
Стебленко Л. П. - Зміна структури та мікромеханічних характеристик епоксиуретанових композитів, обумовлена способом введення наповнювача та його концентрацією в полімерній матриці, Ященко Л. М., Воронцова Л. О., Курилюк А. М., Кобзар Ю. Л., Науменко С. М., Кріт О. М., Калініченко Д. В. (2015)
Теселько П. О. - Рентгенодифракційні дослідження кінетики дефектоутворення в опромінених нейтронами кристалах Cz-Si (2015)
Морарь М. В. - Політичне лідерство в сучасній Україні: проблеми становлення та розвитку (2017)
Трофимов Е. А. - Механизмы консервации российского моноцентризма: историко-политологический очерк (2017)
Федоренко В. В. - Консолідація місцевих громад: політичні чинники (2017)
Буря К. М. - Політико-правовий підхід у дослідженні колізій в сучасних локальних демократіях (2017)
Фогел Х. Є. - Періодизація імміграційної політики Європейського Союзу: від витоків до сучасності (2017)
Мещан І. В. - Соціальне партнерство в наданні соціальних послуг населенню: світовий досвід і перспективи для України (2017)
Cвятненко І. О. - Гендерна культура ортодоксального та модерністського юдаїзму (2017)
Пархоменко С. Є. - Гендерно-дискримінаційні акценти сімейного законодавства України: соціально-моральний аспект (2017)
Melnychuk I. A. - Medicine of Old Russian monasteries from the perspective of a modern medical practice, Melnychuk A. A. (2017)
Kutsaeva T. O. - Scientific heritage of the academician of AUAS Fedor Schmitt: sources for studying the museum sociology in Ukraine (1990s-2000s) (2017)
Шульга В. П. - Теоретичні та методологічні аспекти виведення першої м’ясної породи в УРСР (2017)
Чепурда Г. М. - Історичний аналіз впливу соціалістичних експериментів на природне навколишнє середовище України (1948 – 1965 рр.) (2017)
Грабовська І. М. - Громадянське суспільство як один із вирішальних факторів консолідації українства постколоніального періоду (2017)
Каранфилова Е. В. - Амбивалентные характеристики гениальности в философском осмыслении (2017)
Слюсар В. М. - "Божественне" насилля як складова соціального насилля (2017)
Давидова Ж. В. - Організація педагогічного процесу дискусійного клубу у навчанні іноземній мові (2015)
Калашнікова Л. М. - Питання організації самостійної роботи студентів, Вакуленко Т. С. (2015)
Пісоцька М. Е. - Індивідуалізація навчання: понятійно-категоріальний аналіз (2015)
Осадченко І. І. - Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів у ВНЗ України (2015)
Штонда О. Г. - Дидактичні умови забезпечення наступності у навчанні студентів педагогічних університетів (2015)
Попов В. Д. - Особистісно орієнтований психолого-педагогічний супровід процесу формування моральної спрямованості молодшого підлітка (2015)
Попова О. В. - Гуманізація інноваційних освітніх процесів як умова розкриття образу "Я” дитини (2015)
Балацинова А. Д. - Підготовка студентів до організаційно-виховної практики у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (2015)
Дейниченко В. Г. - Професійно-мотиваційний етап технології підготовки майбутніх учителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності (2015)
Дейниченко Г. В. - Роль педагогічної практики у підготовці студентів природничо-математичних спеціальностей до технічного конструювання (2015)
Масич В. В. - Креативна освітня діяльність як засіб розвитку творчих умінь майбутніх педагогів (2015)
Масич С. Ю. - Психолого-педагогічна характеристика особистості педагога та його діяльності в сучасних умовах (2015)
Портян М. О. - Обґрунтування технології формування ділових якостей студентів (2015)
Ткачова Н. О. - Корпоративна культура як фактор професійного становлення майбутніх учителів (2015)
Чжау Лі - Ключова роль інтерпретації музичного твору у процесі фахової підготовки майбутніх співаків з КНР (2015)
Агаркова Н. О. - Роль недільних шкіл у розвитку початкової освіти східноукраїнського регіону (друга половина XIX – початок XX ст.) (2015)
Башкір О. І. - Становлення кафедри педагогіки на Харківщині у 20-ті роки XX сторіччя (2015)
Говорун А. В. - С. І. Миропольський про формування моральної звички (2015)
Зеленська Л. Д. - Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди: віхи історії (2015)
Золотухіна С. Т. - Напрями роботи кафедри педагогіки: досвід і перспективи (2015)
Карпенко О. Є. - Становлення і розвиток опікунської педагогіки у Польщі (2015)
Кін О. М. - Розвиток волонтерської діяльності студентської молоді України наприкінці ХХ століття (2015)
Корнюш Г. В. - Внесок професора М. М. Ланге в організацію Одеського народного університету (1917-1920 рр.) (2015)
Лупаренко С. Є. - Організація оздоровлення дітей у літніх колоніях Харківського товариства поширення в народі грамотності (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (2015)
Лученко О. О. - Дезадаптація вчителів-початківців як психолого-педагогічна проблема професійної освіти в Японії (2015)
Паньок Т. В. - Окремі нотатки з листування А. М. Комашки щодо реорганізації Харківського художнього технікуму в інститут (2015)
Собченко Т. М. - Розвиток ідей природничої освіти в початковій школі другої половини ХХ століття (історичний аспект) (2015)
Твердохліб Т. С. - Творча реалізація педагогічних ідей викладачів Київської духовної академії на сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти (2015)
Черевань І. І. - Передумови становлення та розвитку профорієнтаційної роботи у вітчизняній педагогічній думці та практиці (2015)
Мірошніченко Т. В. - Психолого-педагогічний потенціал засобів естетотерапії у роботі з молодшими школярами (2015)
Резван О. О. - Рефлексивне освітнє середовище як чинник розвитку особистості майбутнього фахівця (2015)
Рудич Ф. - Політичний режим і народовладдя: спроба політологічного аналізу (2010)
Шедяков В. - Діагностика постсучасного міфу (2010)
Чабанна М. - Неоінституційний підхід до аналізу процесу прийняття політичних рішень (2010)
Мацієвський Ю. - Еліти в Україні до і після "помаранчевої революції" (2010)
Швирков О. - Нова роль інтелектуалів в умовах сьогодення (2010)
Кресіна І. - Концепція державної етнонаціональної політики України (Проект), Лойко Л., Явір В. (2010)
Андрійчук Т. - Прозорість як принцип державної комунікативної політики (2010)
Кривицька О. - Дезінтегративна складова етнічної маркеризації України (2010)
Горбатенко В. - Вікна в майбутнє: перспективи становлення галузевої футурології (2010)
Дубов Д. - Кіберкомунізм як спроба адаптації марксистських ідеологій до викликів інформаційного суспільства (2010)
Кіндратець О. - Проблеми війни і миру в третьому тисячолітті (2010)
Сірий С. - Чинники конфліктності в міжнародних соціально-економічних і політичних процесах (2010)
Шульга М. - Критерії європейської ідентичності (2010)
Селезньова О. - Міжнародна енергетична безпека: політичний концепт (2010)
Горбунов Є. - Геополітичні закономірності розвитку глобального світу, Возняк С., Соловей О. (2010)
Сіленко А. - Інститути судової влади України: дослідження вітчизняних науковців (2010)
Ханстантинов В. - Розвиток ідей терпимості/толерантності в добу Середньовіччя (2010)
Кресін О. - Стан і перспективи розвитку порівняльного правознавства (2010)
Білостоцька О. В. - Використання ділових ігор у навчально-дослідній роботі майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Буданова Л. Г. - Роль і місце моніторингу якості базових знань у підготовці майбутніх фармацевтів (2015)
Гайдученко Ю. О. - Реалізація індивідуального підходу до навчання та самореалізація студентів економічних спеціальностей (2015)
Дем’янова В. Г. - Навчально-методичний комплекс як ефективний засіб мовної підготовки іноземних студентів (2015)
Доценко С. О. - Формування просторової уяви в учнів початкової школи на уроках математики (2015)
Кожевникова А. В. - Комп’ютеризовані адаптивні тести як інноваційна форма підготовки майбутніх учителів під час дистанційного навчання (2015)
Кузьмінська О. Г. - Використання засобів електронних комунікацій у процесі підготовки магістерського дослідження (2015)
Моргунова Н. С. - Мовне портфоліо як інструмент самооцінки досягнень студентів у процесі навчання української мови як іноземної (2015)
Москалик Г. Ф. - "Суспільство знань" як простір розгортання інтелекту особистості (2015)
Сікура А. О. - Набуття знань і вмінь в організації та управлінні дослідницькою роботою при підготовці майбутніх фахівців-біологів, Сікура А. Й. (2015)
Хміль Н. А. - Відображення проблеми впровадження хмарних технологій у сучасний освітній процес на сторінках вітчизняних періодичних фахових видань (2015)
Цимбал Т. М. - Технологія проектної діяльності в мовній підготовці іноземних студентів технічних ВНЗів (2015)
Василенко О. М. - Соціально-педагогічні умови розвитку соціальної відповідальності учнів у мікросередовищі загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Тугай В. М. - Особливості виховання толерантних взаємин молодших школярів (2015)
Вороновська Л. П. - Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх фахівців комунального господарства (2015)
Жерновникова О. А. - Суть і особливості підготовки майбутніх учителів математики до проектувальної діяльності (2015)
Кабусь Н. Д. - Проблема підготовки майбутнього вчителя до реалізації стратегії сталого розвитку суспільства (2015)
Лутаєва Т. В. - Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність науковців Слобожанщини – фундаторів медичної та фармацевтичної освіти Україні – як категорійно-понятійна проблема (2015)
Моргунова С. О. - Наукові підходи до феномену PR-компетенції фахівця (2015)
Наумова І. І. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов становлення професійної ідентичності майбутніх учителів (2015)
Приходько А. М. - Особливості формування професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах (2015)
Рогова Т. В. - Проблема управління якістю освіти в науковій літературі та освітній практиці (2015)
Савченко О. С. - Вплив психофізіологічних якостей майбутніх водіїв на безпеку дорожнього руху (2015)
Семененко І. Є. - Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття "фахова підготовка" іноземних студентів (2015)
Васильєва С. О. - Взаємодія ВПНЗУ та школи як фактор розвитку професійного статусу вчителя (40-60 рр. ХХ ст.) (2015)
Сліпчук В. Л. - Зміст, форми та методи професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі України у 80-х роках ХХ століття (2015)
Тихонович В. М. - Тестування як метод контролю навчання студентів у вітчизняній педагогічній думці (60-ті – 80-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Климентьєва О. С. - Конфліктологічна компетентність як складова професіоналізму майбутніх правоохоронців (2015)
Колонка головного редактора (2017)
Ювілеї (2017)
Аксельров М. А. - Первый опыт применения малоинвазивных технологий в лечении килевидной деформации грудной клетки у детей, Сахаров С. П., Кернс А. В. (2017)
Pectus Carinatum Guideline (2017)
Методичні рекомендації щодо лікування кільоподібної деформації грудної клітки (2017)
Коментарі фахівців (2017)
Давиденко В. Б. - Підсумки 40-річних наукових досліджень харківської клініки дитячої хірургії щодо покращення лікування гострих гнійно- запальних захворювань у дітей, Пащенко Ю. В., Давиденко Н. В. (2017)
Довгаль М. П. - 30-річний досвід роботи дитячого стаціонару одного дня, Биков О. К. (2017)
Сахаров С. П. - Влияние культивируемых микробных ассоциаций на течение и исход при термической травме (экспериментальное исследование), Аксельров М. А. (2017)
Скиба В. В. - Хірургічне лікування інфільтратів черевної порожнини у підлітків з використанням струменевого гідроскальпеля, Рибальченко В. Ф., Іванько О. В., Зінчук О. Г., Бадах В. М., Бочаров В. П. (2017)
Синєпупова Н. А. - Диференціальна діагностика гострого лімфаденіту щелепно-лицевої ділянки у дітей за допомогою еластографії зсувної хвилі, Талько М. О., Синєпупов Д. М. (2017)
Косаківська І. А. - Біполярні електропристрої для коагуляції тканин в оториноларингології (2017)
Спахі О. В. - Особливості лікування гемангіом складної локалізації у дітей раннього віку, Пахольчук О. П., Кокоркін О. Д., Марієв Г. С. (2017)
Фомін О. О. - Класифікаційний алгоритм лікування гемангіом зовнішньої локалізації у дітей, Конопліцький Д. В., Калінчук О. О. (2017)
Данилов А. А. - Ортопедическая коррекция пронационных деформаций стоп у детей с церебральным параличом, Абдалбари Джехад, Горелик В. В. (2017)
Боднар Б. М. - Лікувальна тактика при набутих долонно-підошовних мозолях у дітей, Боднар Г. Б. (2017)
Данилов О. А. - Міоневротизація сечового міхура: принципово новий метод хірургічного лікування рефрактерної нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей, Сеймівський Д. А., Шевчук Д. В. (2017)
Волошин Ю. Л. - Переваги методу одноетапної орхіпексії порівняно з іншими лапароскопічними втручаннями при лікуванні абдомінальної форми крипторхізму у дітей (2017)
Глагович М. В. - Гострий гангренозно-перфоративний холецистит у дитини двох років: клінічний випадок, Фофанов О. Д., Никифорук Р. І., Завійська Л. А., Борис О. Я., Мельник Т. М., Курташ О. О. (2017)
Конопліцький В. С. - Клінічні особливості перебігу високої хронічної кишкової непрохідності у дітей із деякими вадами розвитку панкреатодуоденальної зони (огляд літератури та власні спостереження), Погорілий В. В., Якименко О. Г., Гончарук В. Б., Гормаш П. П., Калінчук О. О., Димчина Ю. А., Конопліцький Д. В. (2017)
Переяслов А. А. - Малоінвазивне лікування дітейз тонкокишковою непрохідністю (огляд літератури), Никифорук О. М. (2017)
Винаходи (2017)
Федорова М. - Графи Шраєра вільних добутків циклічних груп (2016)
Bardyla S. - Classifying locally compact semitopological polycyclic monoids (2016)
Gutik O. - Topological properties of Taimanov semigroups (2016)
Protasov I. - A note on ultrafilters on Boolean algebras, Slobodianiuk S. (2016)
Волошин Г. - До питання про пошарово рівномірне наближення нарізно неперервних функцій, Маслюченко В. (2016)
Баб'як М. - Ряди Діріхле збіжні у півплощині та h-міра виняткової множини, Сало Т., Скасків О. (2016)
Бандура А. - Нові критерії обмеженості L-індексу за сукупністю змінних для цілих функцій (2016)
Chyzhykov I. - Fast growing entire solutions of linear differential equations, Semochko N. (2016)
Банах Т. - Напівтопологічні векторні простори, Маслюченко В., Равський О. (2016)
Prykarpatski A. - The classical Abraham-Lorentz electron mass theory analysis. Part 2: The shell model revisiting (2016)
Степаненко Н. - Деякі конструкції функцій Ляпунова в теорії регулярних лінійних розширень динамічних систем на торі (2016)
Плічко А. - Зауваження до книжки: Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna (2016)
Дійсному члену наукового Товариства імені Шевченка професорові Миколі Притулі – 70 (2016)
Д'яченко Н. - До 60-річчя від дня народження Михайла Михайловича Попова, Красікова І., Маслюченко О., Маслюченко В. (2016)
Віталій Іванович Сущанський (14.11.1946—29.10.2016) (2016)
Правила для авторів (2016)
Рибаков С. Й. - Гіперальдостеронізм – поширеність та де його шукати, Шідловський В. О., Шідловський О. В. (2017)
П’ятночка В. І. - Невирішені питання хірургічного лікування хворих на післяопераційну вентральну грижу за умов коморбідності (2017)
Шевчук О. О. - Дослідження мієлопротекторної активності двох препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора на моделі цитостатичної мієлосупресії (огляд літератури і результати власних досліджень), Тодор І. М., Посохова К. А., Снєжкова Є. О., Ніколаєв В. Г. (2017)
Швед М. І. - Вплив основних факторів ризику на перебіг інфаркту міокарда у хворих із надмірною масою тіла, Бенів М. Я., Левицька Л. В., Цуглевич Л. В. (2017)
Єгудіна Є. Д. - Клініко-патогенетична значущість синдрому ендогенної інтоксикації при системній склеродермії, Мікукстс В. Я., Синяченко О. В. (2017)
Ільченко А. Б. - Складнощі комплексної клінічної діагностики госпітальної пневмонії на тлі черепно-мозкової травми, Яковлева О. О. (2017)
Пасєчко Н. В. - Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, Наумова Л. В., Стасюк Н. С., Джула М. А., Голик І. В., Кульчінська В. М., Крицький Т. І. (2017)
Попович Д. В. - Реабілітація хворих із серцево-судинною патологією, Коваль В. Б., Шафранський В. В., Салайда І. М. (2017)
Салій З. В. - Оцінка вмісту CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+-лімфоцитів у хворих із різними варіантами перебігу віддаленого періоду черепно-мозкової травми (2017)
Сміян С. І. - Особливості перебігу ревматоїдного артриту у хворих із неалкогольним стеатогепатитом, Даньків Л. В. (2017)
Сміян С. І. - Визначення частоти факторів серцево-судинного ризику в пацієнтів із анкілозивним спондилоартритом, Кошак Б. О., Слаба У. С. (2017)
Сміян С. І. - Серцева недостатність і толерантність до фізичних навантажень у хворих на токсичний зоб, Кравців В. В. (2017)
Сміян С. І. - Застосування магнію оротату в комплексній терапії метаболічних порушень при подагрі, Франчук М. В., Балабан Л. В. (2017)
Хіміон Л. В. - Ефективність патогенетичної терапії пацієнтів з ішемічною хворобою серця із нормобіоценозом і дисбіозом кишечника, Бусигіна О. С., Продусевич Л. В. (2017)
Давлатов С. С. - Дифференцированный подход к лечению больных острым холангитом, осложненным билиарным сепсисом (2017)
Дзюбановський О. І. - Клінічні форми холедохолітіазу (2017)
Ковалик А. П. - Мікрофлора слизової оболонки гортані у хворих на неспецифічну постінтубаційну гранульому гортані, Ковалик П. В. (2017)
Романів М. П. - Медико-статистична оцінка статево-вікової структури захворюваності та смертності від онкологічних захворювань в Україні (2017)
Римарчук М. І. - Алельний поліморфізм генів GSTS у матерів із плацентарною дисфункцією та їх новонароджених: акушерські та перинатальні наслідки, Макарчук О. М., Бойчук О. Г. (2017)
Сюсюка В. Г. - Функціональні аспекти психоемоційних порушень у жінок в період гестації, що зумовлені тривожністю (2017)
Левицький А. П. - Клініко-лабораторне обґрунтування впливу слинних залоз на стоматологічний статус у хворих із гепатобіліарною патологією, Борис Г. З., Фурдичко А. І. (2017)
Авдєєв О. В. - Динаміка показників ротової рідини та клінічного стану тканин пародонта у дітей із гінгівітом під впливом лікувально-профілактичних заходів, Змарко Ю. К., Бойків А. Б., Древніцька Р. О. (2017)
Melnyk V. S. - Study of individual orthodontic signs in the pupils of junior school age from Uzhhorod, Sabov A. V., Horzov L. F. (2017)
Бойчук-Товста О. Г. - Місцеве медикаментозне лікування генералізованого пародонтиту у вагітних жінок із залізодефіцитною анемією, Рожко М. М. (2017)
Савєльєва Н. М. - Результати комплексного лікування генералізованого пародонтиту I–II ступенів тяжкості хронічного перебігу на тлі токсокарозу (2017)
Лук’янчук В. Д. - Кінетика абсорбції мігу-6-потенційного засобу фармакотерапії ендотоксемії, Мелещенко Н. В., Сейфулліна І. Й., Шевчук О. О. (2017)
Марущак М. І. - Мітохондріальні механізми апоптозу при гострому ушкодженні легень в експерименті (2017)
Мельник А. В. - Статеві відмінності впливу гіпергомоцистеїнемії на метаболізм гідроген сульфіду в серцево-судинній системі, Заічко Н. В. (2017)
Роговий Ю. Є. - Вплив води від’ємного окисно-відновного потенціалу на функцію нирок в олігуричній стадії сулемової нефропатії, Колеснік О. В., Бочаров А. В. (2017)
Татарчук Л. В. - Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій яєчка у дослідних тварин, Гнатюк М. С., Коноваленко С. О., Ясіновський О. Б. (2017)
Фурдичко Л. О. - Стан імунної системи в пізній період формування виразкової хвороби на тлі експериментальної пневмонії та корекція її порушень тіотриазоліном (2017)
Ющак О. М. - Характер структурної реакції довгих кісток безпородних лабораторних щурів-самок на вплив експериментальної гіперглікемії, Волошин М. В., Луків О. А., Волошин В. Д., Ющак М. В. (2017)
Стаднюк Л. А. - Синдром емоційного вигорання: фактори, що сприяють його виникненню і попередженню, Давидович О. В., Приходько В. Ю., Олійник М. В., Ширяєва М. І. (2017)
Шамсиев А. М. - Генетические механизмы формирования и диагностики хронического бронхита у детей, Юсупов Ш. А., Мухаммадиева Л. А., Юлдашев Б. А. (2017)
Берладин О. - Сільська початкова школа в системі освітніх трансформацій (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Васиньова Н. - Закони визначення процесів в середині науки в дослідженні розвитку теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (2016)
Єлова Т. - Професійне самовизначення як педагогічна категорія (2016)
Кравченко О. - Моделювання як механізм стратегічного розвитку університету (2016)
Русин Г. - Вплив освітньої політики Австро-Угорщини на формування ціннісних орієнтирів у молоді на землях Східної Галичини (2016)
Гайволя Р. - Характеристика показників фізичних якостей старшокласників, які займаються у різних спортивних секціях в позакласний час (2016)
Ставицький А. - Актуальні проблеми сучасної комунікації в системі вищої освіти України, Ставицька Т. (2016)
Ачкан В. - Досвід підготовки вчителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у зарубіжних країнах (2016)
Гордієнко Ю. - Конфліктологічна компетентність як показник рефлексивно-поведінкового компонента педагогічної толерантності майбутніх учителів (2016)
Гудзь К. - Теоретико-методологічні основи впровадження інклюзивної освіти у загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Кайдалова Г. - Виховання толерантного ставлення в учнів початкової школи з різним рівнем психофізичного розвитку (2016)
Кузава І. - Формування професійної готовності майбутніх вихователів до впровадження інклюзивної освіти, Ярмолюк М. (2016)
Чурило Н. - Междисциплинарный подход к анализу причин и механизмов возникновения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (2016)
Наші автори (2016)
Borysenko O. D. - Asymptotic behavior of autonomous oscillating system under the action of multidimensional white noise and non-centered Poisson noise, Borysenko O. V. (2015)
Tymoshkevych T. D. - A martingale bound for the variation and an analogue of the Muckenhoupt criterion for a weighted Poincare inequality on R (2015)
Будак В. Д. - Вплив ексцентриситету еліптичної оболонки на розподіл її динамічних характеристик, Григоренко О. Я., Борисенко М. Ю., Бойчук О. В. (2015)
Григоренко О. Я. - Вільні коливання замкнених конічних оболонок зі змінною товщиною, Авраменко О. А., Романишин М. В. (2015)
Киричок І. Ф. - Демпфування резонансних осесиметричних коливань нескінченно довгої в’язкопружної циліндричної оболонки з п’єзоелектричними сенсором і актуатором при врахуванні вібророзігріву, Жук Я. О., Карнаухова Т. В. (2015)
Острик В. І. - Гладкий контакт штампа поліноміального профілю з пружною півплощиною (2015)
Семенова І. Ю. - Динаміка гіперболічного резервуара з рідиною при наявності пружинного погашувача коливань (2015)
Федорченко Л. М. - Аналіз напружено-деформівного стану ортотропної циліндричної оболонки при різних способах закріплення контуру, Жук Я. О. (2015)
Яровой Л. К. - Лазерний допплерівський віброметр з поточним налаштуванням оптимальних параметрів трихвилевого фото змішування (2015)
Jabbar А. H. - Development system of forest fire detection by using sensor networks (2015)
Буй Д. Б. - Деякі некласичні нормальні форми в реляційних базах даних, Пузікова А. В. (2015)
Веклич Р. А. - Критерій оптимальності для задач керування лінійними системами з дробовими похідними (2015)
Власюк А. П. - Побудова числових конформних відображень багатозв’язних областей складної геометричної форми, Дроздовський Т. А. (2015)
Власюк А. П. - Математичне моделювання вертикальної міграції радіонуклідів в каталітичному пористому середовищі , Жуковський В. В. (2015)
Галкін О. А. - Вибір смуги пропускання на основі ядерної оцінки щільності розподілу (2015)
Ганжа Р. О. - Про нормалізовану відстань між контрольною та експериментальною вибірками, Лебєдєв Є. О. (2015)
Гончар С. А. - Передача інформації з використанням часових замків шляхом створення файла-інсталятора з функцією саморозпакування (2015)
Hordiichuk O. V. - An approximate heuristic reliability network allocation algorithm (2015)
Демченко І. Ю. - Про одну модель управління запасами (2015)
Донченко В. С. - Прямі формули Гревіля - Кириченка для матричних евклідових просторів, Скотаренко Ф. М. (2015)
Завадський І. О. - Префіксний стискальний код на основі нижнього (2,3)-подання чисел (2015)
Івохін Є. В. - Розробка засобів адаптивного тестування та автоматичного оцінювання знань, Махно М. Ф. (2015)
Касьянюк В. С. - Відновлення детермінованих полів, спостережуваних на фоні випадкових, за даними від нестабільних рецепторів (2015)
Колянова Т. В. - Уточнення параметрів в математичній моделі, що описує вплив харчування та навантаження на вміст білків системи комплемента (2015)
Крак Ю. В. - Віртуальний процес: означення та застосування в створенні системи жестового інтерфейсу, Коваль Ю. В., Ставровський А. Б. (2015)
Марценюк В. П. - Мультиваріативний метод якісного аналізу моделі Ходжкіна-Хакслі з індукцією дерева рішень, Майхрук З. О. (2015)
Мащенко С. О. - Транспортная задача с нечетким множеством целей, Саад A. M. (2015)
Новокшонов А. К. - Захищені групові комунікації: особливості програмної реалізації (2015)
Розора І. В. - Точність та надійність моделей випадкових процесів з дискретним спектром з урахуванням лінійного фільтру (2015)
Сіренко А. С. - Про одну різницеву систему зі слабкою нелінійністю (2015)
Усар І. Я. - Про швидкість збіжності стаціонарних розподілів систем з повторними викликами, керованих пороговими стратегіями, Протопоп Ю. О., Обруч Т. П. (2015)
Харченко І. І. - Роздуми про вічне (світлій пам‘яті професора М.Ф. Кириченка з нагоди 75-річчя з дня народження) (2015)
Швець О. Ф. - Про розрахунок допусків на параметри лінійних динамічних систем зі змінною вимірністю фазового простору, Сопронюк О. Л. (2015)
Віділ А Ю. - Дослідження явища фолдовера у феромагнітних зразках еліпсоїдальної форми (2015)
Альохін О. Д. - Зіставлення рівнянь критичної в'язкості на основі теорії динамічного скейлінгу та з урахуванням просторової дисперсії системи, Рудніков Є. Г., Войтешенко А. В., Білоус О. І. (2015)
Вергун Л. Ю. - Особливості зсувної пружності ліпідних систем при низьких температурах (2015)
Лень Т. А. - Отримання графеноподібних структур хімічним методом, Овсієнко І. В., Мацуй Л. Ю. (2015)
Lysenko A. B. - Crystallization kinetics of laser metals infusion zone, Lysenko A. A., Kalinina T. V., Zagorulko I. V., Kozachenko V. V. (2015)
Розуван Т. С. - Наноокислення міді, Шайкевич І. А., Розуван С. Г. (2015)
Юргелевич І. В. - Оптичні властивості органо-неорганічних мезоструктурних золь-гель плівок на основі оксидів кремнію та титану з інкорпорованим барвником Родамін 6Ж, Тельбіз Г. М., Стронський О. В., Поперенко Л. В., Лопатинська О. Г., Леоненко Є. В. (2015)
Ящук В. М. - Особливості спектрів люмінесценції лімфоцитів, Терентьєва Ю. Г., Штонь І. М., Коваль Ю. В., Сніцерова О. М. (2015)
Камаран А. Х. - Экономическая среда как предпосылка формирования политики привлечения прямых иностранных инвестиций (2015)
Карпець О. С. - Оцінка і аналіз сучасного стану ринку банківських кредитів в Україні, Чуйко І. М. (2015)
Касілов І. І. - Обґрунтування господарських рішень щодо управління ресурсозбереженням на підприємствах гірничодобувної промисловості (2015)
Кирилюк А. О. - Державна підтримка розвитку антимонопольних саморегулюючих організацій, Каркальова П. І. (2015)
Кіндзерський В. В. - Державне регулювання аграрного сектора економіки: імплементація зарубіжного досвіду (2015)
Кісь С. Я. - Формування системи забезпечення інтелектуалізації персоналу підприємства (2015)
Князєва О. А. - Планування розвитку підприємства на ринку фінансових послуг, Сергєєва О. С., Літітанскас І. Ю. (2015)
Кожухова Т. В. - Еволюція фінансової політики оон у сфері розвитку (2015)
Козін О. Є. - Економічна безпека автотранспортного комплексу в регіональному розрізі (2015)
Колесник М. В. - Методологічні аспекти забезпечення сталого розвитку ринкових інституцій на засадах корпоративної соціальної відповідальності (2015)
Колодяжна І. В. - Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності торговельних підприємств України (2015)
Коломіна О. Б. - Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на формування організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом (2015)
Командровська В. Є. - Проблеми залучення іноземних інвестицій у транспортну інфраструктуру України, Любезна І. І. (2015)
Коркоц О. М. - Позитивні та негативні процеси в умовах реформування податкового законодавства України (2015)
Корнєва І. О. - Критерії оцінки діяльності менеджерів державних підприємств (2015)
Корчева В. І. - Концепція невизначеності в сучасній економічній теорії, Крючкова Н. М. (2015)
Кравчук Н. О. - Особливості використання індикаторних методів оцінки інтелектуального капіталу підприємства (2015)
Крепак А. С. - Еволюція ринку зовнішньої реклами в Україні (2015)
Кухта К. О. - Ефективність виробництва та функціонування ринку зерна Полтавської області, Дорогань-Писаренко Л. О. (2015)
Луцій К. М. - Еволюція концепцій маркетингу як відображення тенденцій розвитку ринкової економіки (2015)
Malakhovskyi Y. V. - Maximizing the value of entities of the region in the implementation of public-private partnerships, Nabulsi H. N. (2015)
Малаховський Ю. В. - Моніторинг та методи ефективного управління природними ресурсами води (2015)
Матвієнко О. О. - Управління економічною безпекою авіатранспортного підприємства (2015)
Михайленко О. Г. - Вплив змін правил міжнародної торгівлі в умовах сталості на розвиток сільського господарства (2015)
Title (1996)
Михайлишин Л. І. - Теорії транснаціоналізації: основи формування і критичні аспекти (2015)
Contents (1996)
Некрасова Л. А. - Стратегічні підходи до формування сучасного виробничо-технологічного потенціалу газової промисловості України, Хрістова А. В. (2015)
Karetnikov V. G. - Foreword (1996)
Тюленєва Ю. В. - Оцінка ефективності управління виробничим потенціалом підприємства, Сичков О. Л. (2015)
Andronov I. L. - Outburst cycle length variations in the dwarf nova EM Cygni, Chinarova L. L. (1996)
Солов’янчик А. В. - Аналіз чинників, що впливають на рівень конкурентоспроможності підприємств ринку туристичних послуг (2015)
Andronov I. L. - Extrema of the polar AM Her: results of multitelescope monitoring, Kimeridze G. N., Kolesnikov S. V., Pavlenko E. P., Poplavskaya (Bazej) N. V., Shakhovskoy N. M., Smykov V. P., Shakun L. L. (1996)
Сорочка С. І. - Монетарна політика у системі стимулювання інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Bondar N. I. - The eclipsing binary system BM Ori, Vitrichenko E. A. (1996)
Срібна Є. В. - Матричний комплекс вітчизняної енергетики та його ефективність у сучасних динамічних змінах (2015)
Bondarenko I. I. - The catalogue of photometric, geometrical and absolute elements of contact binary stars of the early spectral type, Perevozkina E. L. (1996)
Стаднік В. Г. - Проблеми комплексного управління якістю продукції транспортних підприємств, Шевченко Я. І. (2015)
Borisov N. V. - A spot structure of accretion disk of U Geminorum, Neustroev V. V. (1996)
Стеблюк Н. Ф. - Розробка оптимальної стратегії розвитку вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг, Волосова Є. Р. (2015)
Chochol D. - Shaping of nova shells - the case of nova V 1974 Cygni, Pribulla T. (1996)
Степаненко О. І. - Альтернативні підходи в документуванні облікової інформації про об’єкти основних засобів підприємства, Чернишенко Я. Г. (2015)
Greiner J. - Optical, UV and X-RAY observations of the symbiotic star AG Draconis during quiescence and the 1994/1995 outburst, Bickert K., Luthardt R., Viotti R., Altamore A., Gonzales-Riestra R., Stencel R. E. (1996)
Сушко Н. І. - Інформаційне забезпечення казначейського обслуговування державного бюджету в умовах євроінтеграції (2015)
Karetnikov V. G. - Properties of the subgiants in the eclipsing binary systems of different types (1996)
Тарасенко А. В. - Державне регулювання та саморегулювання інфраструктурного забезпечення продовольчого ринку (2015)
Marsakova V. I. - Long-term variability of the novalike variable V Sge, Andronov I. L. (1996)
Тарасова Г. О. - Методи управління підприємством в умовах економічної нестабільності (2015)
Pavlenko E. P. - MV Lyrae in the last low state in 1995-1996 (1996)
Терон І. В. - Соціальний капітал як детермінанта трансформації ринку праці України (2015)
Perevozkina E. L. - The role of magnetic stellar wind and mass transfer in close binaries of the early spectral type (1996)
Ужва А. М. - Формування сталого розвитку сільського господарства: зарубіжний досвід (2015)
Petrik K. - Long-Term Photometric Monitoring of Cataclysmic Variables: Preliminary Results for T CrB, CQ Dra and GK Per, Hric L., Niarchos P., Urban Z., Velic Z. (1996)
Фраєр О. В. - Удосконалення земельних відносин для забезпечення сільського розвитку: досвід країн ЄС (2015)
Pribulla T. - Period change in the contact system AW UMa, Chochol D. (1996)
Хитра О. В. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на основі моніторингу енергоентропійного балансу (синергетичний аспект) (2015)
Pustylnik L. B. - Precataclysmic variables: observational data and models, Pustynski V. F. (1996)
Хом’як М. С. - Формування інфраструктури у регіональному фінансовому просторі (2015)
Repin S. V. - Geometry of geminga rotation according to light curves in gamma-region (1996)
Ценклер Н. І. - Нормативно-правове поле України як основа розвитку економіки регіону при врахуванні євроінтеграційних процесів (2015)
Rosenbush A. E. - Light curve of novae in the "outburst amplitude, envelope radius" coordinates as the basis for the classification of novae on types (1996)
Чепка В. В. - Іпотечне кредитування в сільському господарстві (2015)
Rovithis-Livaniou H. - The significance of using higher order polynomials to describe the (O-C) diagrams of eclipsing binaries, Rovithis P., Kalimeris A. (1996)
Шамрін Р. В. - Методологічний підхід до прогнозування фінансових часових рядів на основі розпізнавання образів у структурі цінових кривих (2015)
Sholukhova O. N. - The search for SS433 objects: Ha photometry of blue stars in M33 (1996)
Шашина М. В. - Інструменти оцінки економічної безпеки підприємств молокопереробної галузі на основі побудови багатофакторних моделей, Седун Р. С. (2015)
Suleimanov V. F. - Line formation in spectra of X-ray novae, Shimansky V. V. (1996)
Шевчук К. В. - Облікова політика підприємства: значення, особливості формування та впровадження (2015)
Suleimanov V. F. - Observations and interpretation of the photometric variability of TT Ari, Zhukov G. V., Senio D. S. (1996)
Шмуратко Я. А. - Наукові підходи до формування методики управління операційними ризиками банків на ринку похідних фінансових інструментів (2015)
Svirskaya E. - Prediction of the components mass ratios and the spectral classes of the main component for W UMa-type eclipsing variable stars, Shmelev A. Yu. (1996)
Штулер І. Ю. - Позиції України у світових рейтингах конкурентоспроможності та економічної свободи протягом 2005–2015 років (2015)
Zola S. - Preliminary results of modeling of light curves of WW And (1996)
Dragunova A. V. - G-stars: observations and theoretical modeling, Belik S. I. (1996)
Ivanova D. V. - NonLTE analysis of the Nal lines in the solar spectrum, Shimansky V. V. (1996)
Komarov N. S. - The cool giant stars and chemical evolution of galaxy, Shevchuk T. V. (1996)
Kovtyukh V. V. - The abundance of helium and stellar pulsation (1996)
Kuznetsova L. A. - On the GF-values for some diatomic molecular spectra, Shavrina A. V. (1996)
Lyubimkov L. S. - Observational manifestations of early mixing in B- and O-type stars (1996)
Lyubimkov L. S. - Investigation of components of the binary system 38 Per, Rachkovskaya T. M., Rostopchin S. I., Tarasov A. E. (1996)
Mashonkina L. I. - Laws in behaviour of NonLTE effects for the Nal and Mgl atoms for K - A stars, Shimanskaya N. N., Shimansky V. V. (1996)
Mishenina T. V. - The chemical composition peculiarities of G,K giants (1996)
Yushchenko A. V. - Abundances of heavy elements in Sirius (Z>72) (1996)
Yushchenko A. V. - The chemical composition of Procyon, Gopka V. F. (1996)
Mishenina T. V. - Subdwarfs: Abundance of light elements, Klochkova V. G., Panchuk V. E. (1996)
Pavlenko Ya. V. - Brown dwarfs: mystery and show (1996)
Pavlenko Ya. V. - LTE and NLTE lithium abundances in atmospheres of lithium rich red giants, Yakovina L. A. (1996)
Sakhibullin N. A. - About probability of research of the NN Ser spectrum by model atmospheres method, Shimansky V. V. (1996)
Alekseev I. Yu. - On the spottedness of red dwarf stars, Gershberg R. E. (1996)
Pavlenko E. P. - Two new variables (Miras?) in Ophiuchi (1996)
Andrievsky S. M. - Contemporary problems of astronomy: the chemical composition of cepheids and related stars, Klochkova V. G. (1996)
Chinarova L. L. - Cycle-to-cycle variability of the symbiotic binary R Aqr, Andronov I. L., Schweitzer E. (1996)
Dorokhov N. I. - About the flashes' activity of A0535+26 in optical band, Dorokhova T. N., Beletskiy Yu. V. (1996)
Dorokhova T. N. - Research of the variability of A Bootis stars by using the dual channel photometer, Dorokhov N. I. (1996)
Kudashkina L. S. - Fourier coefficients for the light curves of 62 Mira-type stars, Andronov I. L. (1996)
Repin S. V. - 6 Scuti star GX Pegasi: additional analysis, Michel E., Auvergne M., Baglin A., Goupil M. J., Gurin L. S., Samoilova Yu. O. (1996)
Rosenbush A. E. - On evolutionary status of stars with the R CrB phenomenon (1996)
Shpychka I. V. - The chromosphere-like envelope of the variable star T Tau, Virun N. V. (1996)
Abramenko A. N. - Slitless digital TV spectrophotometer of the Crimean astrophysical observatory, Okhmat N. N., Prokof’eva V. V., Sharipova L. M. (1996)
Bacoot P. A. - A lazer star as a reference radiation source in forming nondistorted aes images, Ershova O. M., Shumilov Yu. P., Dobrovolsky A. V. (1996)
Blagodyr J. - The eight-channel photometer-polarimeter. 1. The selection and registration system (1996)
Anatcky V. A. - The mounting of the new 2-m RCC telescope at Terskol in 1994-1996, Karpov N. V., Kuznetcov V. I., Sergeev A. V., Tarady V. K., Fomenko A. A. (1996)
Bondarenko Yu. N. - Recording the calcium spectrum in capillary lamp, Scheglov P. V. (1996)
Halevin A. V. - Computer program for time series reduction and analysis (1996)
Marsakova V. I. - Local fits of signal with asymptotic branches, Andronov I. L. (1996)
Ivanov V. N. - Engineering development of telescope control systems, Ryabov A. V., Pereversentsev A. E. (1996)
Kablak N. I. - The influence of atmosphere into radiorangefinder observation of artificial earth satellites (AES) (1996)
Motrunich J. M. - On the problem of improving laser distance measurer LD-2, Neubauer I. E., Ushtan N. V. (1996)
Pereversentsev A. E. - Analog IR-photometer, Ivanov V. N., Ryabov A. V., Arkhipov M. G., Lisova L. E. (1996)
Pereversentsev A. E. - Peculiarities of the use of photoelectron multipliers (PHEM), Ivanov V. N., Ryabov A. V., Lisova L. E. (1996)
Pereversentsev A. E. - Increase in sensitivity of photoelectron multiplier (PHEM), Komarov N. S., Kantsen L. E., Ryabov A. V., Lisova L. E., Cherkas A. Y. (1996)
Ryabov A. V. - Parallel communication interface, Shakhruhanov O. Sh., Ivanov V. N., Pereversentsev A. E. (1996)
Sergeev Ju. A. - The point object's image forming Ray model, Sukhov P. P. (1996)
Sergeeva T. P. - The automatic measuring machines and ground-based astrometry (1996)
Sergeeva T. P. - The verification of data of measurements at the creation of sky survey catalogues with automatic measuring machines PARSEC (1996)
Shakun L. S. - The estimation of the height and half-width of the twilight beam in earth atmosphere (1996)
Sukhov P. P. - A part of the Starry sky description forming when TV observation, Strygin N. Z. (1996)
Udovichenko S. N. - Interface and software for oscilloscope comparator (1996)
Shakhrukhanov O. Sh. - Low energy timer (1996)
Vovchyk E. - Some ways of improvement the electrophotometric instruments, Blagodyr J., Logvinenko O., Klym B. (1996)
Aleksandrov Yu. V. - The cosmological test "magnitude-redshift" for some models of gravitational end physical vacuum, Bannikova E. Yu. (1996)
Aleksandrov Yu. V. - Metrical evolution of multidimensional universes, Tararoyev Ya. V. (1996)
Ardeljan N. V. - 2D calculations of collapse of rotating magnetized bodies, Bisnovatyi-Kogan G. S., Moiseenko S. G. (1996)
Gladush V. D. - The invariant splitting formalism in general relativity, Konoplya R. A. (1996)
Kovalev Yu. A. - A possible reason of forming the various type of spectra in extragalactic objects, Kovalev Y. Y. (1996)
Kovalev Yu. Y. - Analysis of 6-frequency simultaneous observations of 170 compact extragalactic objects in 1995-1996: A statistics of main spectra parameters (1996)
Lyakhovich V. V. - Brief description of the restoration method of a vector velocity field in gaseous disks of spiral galaxies (1996)
Ossipov D. L. - Contribution of topological defects to the variability and structure of extragalactic sources of light (1996)
Sotnikova N. Ya. - Simulations of large-scale gaseous structures with SPH (1996)
Zakhozhaj V. A. - On the problem of the numerical model construction of zero-age substars, Blokhina M. D., Pysarenko A. I., Yatsenko A. A., Slusarenko Yu. V. (1996)
Andreev V. V. - Small velocities of meteoroids: interrelation of solar system small bodies (1996)
Belkovich 0. I. - Space density distribution of meteoroids over the sphere with radius 1 A.U, Suleymanova S. L. (1996)
Burlak N. R. - The Light Curves of theoretical asteroid's models, Korniychuk L.V., Korobeynikova E.A., Koshkin N.I. (1996)
Burlak N. R. - The asteroid's rotation parameters determination using photometrical data, Golubovskaya T.A., Koshkin N. I., Strahova S.L. (1996)
Dobrovolsky A. V. - Observational Result on Cosmic Objects: "Okean 7" (94-08-1), "Sich-1" (95-132-1), Paltsev N. G., Medvedev Yu. A., Shumilov Yu. P., Petrov M. P., Chaichuk R. A., Depenchuk E. A., Golubovskaya T. A., Strahova S. L. (1996)
Epichev V. P. - About the dynamics and rotation of the artificial satellites, Bratijchuk M. V., Isak I. I. (1996)
Kirichenko A. G. - Experimental confirmation of the exactness of orbital artificial near-earth objects "SICH-1" measurings with optical instruments by astronomical observatories of Ukraine, Klimik W. U., Kudak K. A. (1996)
Prokof'eva V. V. - The precession of asteroid 1620 Geographos , Tarashchuk V. P., Karachkina L. G. (1996)
Shumilov Yu. P. - Observational results of calibration and navigation cosmic apparatus (CA), Dobrovolsky A. V., Paltsev N. G., Medvedev Yu. A., Petrov M. P., Chaichuk R. A., Korniychuk L. V., Tomak L. F., Depenchuk E. A. (1996)
Smirnov V. A. - Problem of latent mass under radiation of meteors (1996)
Tsitsin F. A. - Origins of comets: the hypothesis of relict reservoir of cometary bodies (CB) as unitary store of comets of the solar system, Chepurova V. M., Genkin I. L. (1996)
Andronov I. L. - Twenty years of the Odessa correspondence courses, Chinarova L. L., Menchenkova (Luthardt) E. V., Myalkovskij M. I., Kosmykina (Yasinskaya) M. P., Kudashkina L. S. (1996)
Bryukhanov I. S. - NSV 05513 = 69 (A) UMa - a long-periodic eclipsing variable?, Askirko V. M. (1996)
Bryukhanov I. S. - Results of observations of V 1081 Tau and a new EA-type variable star BD+23°770 in the Taurus, Vereshchagin G. V. (1996)
Bryukhanov I. S. - New EA-type variable star in the field of NGC 2174 and NGC 2175 (1996)
Eremeeva A. I. - Ukrainian scientists and the beginning of the native meteoritics (1996)
Paschke A. - Some European variable star observers organizations (1996)
Paschke A. - Variable stars in Canis Minor, April 1996 (1996)
Smirnov V. A. - History of meteor research in Odessa (1996)
Paschke A. - Eclipsing stars in Ophiuchus (1996)
Volyanskaya M. Yu. - Eminent astronomers - graduates of the Odessa University (1996)
The Astronomical Observatory of the Odessa State University (1996)
Абдулвахид Д. - Обоснование методов отбора и ориентации детей для занятий спортивной гимнастикой в системе многолетней подготовки (2017)
Батєєва Н. - Особливості розвитку координаційних здібностей у спортсменів акробатичного рок-н-ролу віком 7–8 років, Кизім П. (2017)
Бершов С. - Эльбрус – хронология, рекреация, Кийко А. (2017)
Босько В. - Кінематичні характеристики техніки плавання кролем на спині кваліфікованих плавців з наслідками дитячого церебрального паралічу (2017)
Гребенюк О. - Взаємозв’язок фізичної та технічної підготовленості як основа досягнення спортивного результату бігунів на 400 м з бар’єрами (2017)
Єфремова А. - Динаміка рівня професійно-прикладної психофізичної та психофізіологічної підготовленості студентів залізничних спеціальностей, Шестерова В. (2017)
Івасик Н. - Модель планування індивідуальної програми фізичної реабілітації/терапії дитини з бронхо-легеневим захворюванням (2017)
Лизогуб В. - Сучасні підходи до реалізації відбору футболістів високої кваліфікації за показниками нейродинамічних властивостей вищих відділів центральної нервової системи, Пустовалов В., Супрунович В., Гречуха С. (2017)
Мандюк А. - Особливості рухової активності учнів загальноосвітніх шкіл віком 15–17 років у вільний час (2017)
Марченко В. - Исследование двигательных навыков на этапе спортивного совершенствования футболистов, Марченко И. (2017)
Муллагильдина А. - Влияние сенсомоторной координации на техническую подготовленность юных спортсменок в художественной гимнастике (2017)
Пилипко О. - Взаємозв'язок показників морфо-функціонального розвитку плавців високої кваліфікації з результатом подолання дистанцій різної довжини способом плавання батерфляй, Пилипко А. (2017)
Подоляка А. - Морфофункциональные показатели подростков 10–13 лет со сколиозом I–II степени, Подоляка О., Искандаров Р. (2017)
Раад Абдул Хаді Мохаммад Альальван - Фізична реабілітація після розривів ахіллового сухожилля: огляд сучасних підходів, Вітомський В., Лазарєва О., Вітомська М. (2017)
Тодорова В. - Оптимізація хореографічної підготовки гімнасток віком 8–11 років в аеробній гімнастиці (2017)
Томенко О. - Ґенеза волонтерського руху Олімпійських ігор (2017)
Тропин Ю. - Модельные характеристики физической подготовленности в спортивной борьбе (2017)
Церковная Е. - Динамика изменений структуры и уровня заболеваемости студентов технического вуза, Осипов В., Филенко Л., Пасько В. (2017)
Чеховська Л. - Фітнес-індустрія: стан і перспективи розвитку у країнах світу (2017)
Шестерова Л. - Анализ кинематических характеристик движения общего центра массы тела спортсмена при выполнении низкого старта, Друзь В., Ефременко А. (2017)
Кулик М. Ф. - Теоретичне обгрунтування оцінки кормів у продукції молока залежно від вмісту сирої клітковини і швидкості їх проходження по шлунково-кишковому тракту, Скоромна О. І., Обертюх Ю. В. (2017)
Лихач А. В. - Використання повареної солі для профілактики набрякової хвороби поросят після відлучення, Лихач В. Я., Бородаєнко Ф. А., Косов В. В. (2017)
Балух Н. М. - Раціони збагачені ферментно-пробіотичною добавкою (2017)
Бережнюк Н. А. - Використання ферментного препарату ладозим "Респект" у годівлі овець (2017)
Гуцол А. В. - Використання ферментного препарату в годівлі молодняку свиней різних вікових груп, Мисенко О. О. (2017)
Дідоренко Т. О. - Молочна продуктивність і мінеральний склад молока корів при згодовуванні сухого та вологого консервованого зерна кукурудзи, Тягун О. В., Здор Л. П. (2017)
Кулик М. Ф. - Забійні показники свиней при використанні в годівлі екструдованої сої в поєднанні з біологічно мінеральною добавкою на основі лізину і сапоніту, Красносельська М. П. (2017)
Новгородська Н. В. - Вплив різних доз цинку і марганцю на продуктивність молодняку свиней, Фабіянська О. Л. (2017)
Ovsienko S. M. - Metod of concervation and using the wet grain of sorghum in feeding of highly productive cows (2017)
Паладійчук О. Р. - Реакція сітчастої зони кори і мозкової речовини надниркових залоз свиней на підгодівлю кормовими добавками (2017)
Подолян Ю. М. - Вплив пробіотика на гематологічні показники курчат-бройлерів (2017)
Разанова О. П. - Кальцієвий обмін в організмі перепелів мясної породи за згодовування апівіту (2017)
Сироватко К. М. - Вплив біологічного консерванту на якість та продуктивну дію сінажу (2017)
Царук Л. Л. - Вплив складу комбікорму на забезпеченість курчат-бройлерів мікроелементами, Бережнюк Н. А., Чорнолата Л. П. (2017)
Алексидзе Г. Н. - Условия и особенности функционирования сельского хозяйства грузии с акцентированием проблем горного земледелия, Джапаридзе Г. Г., Кешелашвили О. Г. (2017)
Варпіховський Р. Л. - Поведінкові реакції нетелів за безпривязно-боксового утримання у модульно-груповій клітці (2017)
Zotko M. O. - The influence of stress resistance and stress sensitive of boars on the level of conditioned reflex activities and sperm efficiency (2017)
Колісник О. І. - Особливості генетичної структури зразків ДНК щодо наявності поліморфізму 316 C/G гену CAPN 1 та 282C/G (AY008267) гену CAST за допомогою ПЛР (2017)
Леппа А. Л. - Вплив різних способів вирощування козенят на молочну продуктивність козоматок (2017)
Прудніков В. Г. - Екстерєрні показники корів абердин-ангуської і шаролезької порід вітчизняного походження залежно від живої маси, Дидикіна А. І. (2017)
Рубан С. Ю. - Досвід та перспективи ціноутворення на молоко (Україна та світові тенденції), Федота О. М., Даншин В. О., Мітіогло Л. М. (2017)
Царук Л. Л. - Сучасний стан виробництва продукції птахівництва в Україні (2017)
Яремчук О. С. - Поведінкові реакції нетелів за різних розмірів боксу для їх утримання, Варпіховський Р. Л. (2017)
Власенко В. В. - Сучасний стан та проблеми виробництва і споживання мяса населенням України, Левицька І. В. (2017)
Вознюк О. І. - Перспективи розвитку виробництва органічних молочних продуктів в Україні та світі (2017)
Реферати (2017)
Шутак І. Д. - Юридична техніка: підходи до поділу на види (2015)
Косинов С. А. - Контроль над публічною владою як необхідна умова для існування демократичної держави (2015)
Лук’янов Д. В. - Релігійні правові системи: виклики сучасності (2015)
Сидоренко О. О. - Вплив рішень Європейського суду з прав людини на правову систему України (2015)
Сухонос В. В. - Електронне урядування як антибюрократична державна технологія: теоретико-правова характеристика (2015)
Крутько А. Л. - Поняття народної законодавчої ініціативи та її види (2015)
Таран Д. П. - Сучасні форми захисту конституції: порівняльно-правовий аспект (2015)
Остапенко В. Д. - Судові гарантії реалізації права на мирні зібрання (2015)
Смоляр О. А. - Контроль територіальної громади у сфері місцевого самоврядування (2015)
Надьон В. В. - Виникнення прав та обов'язків у піклувальника по відношенню до неповнолітніх осіб та осіб, обмежених у цивільній дієздатності (відповідно до ЦК України) (2015)
Новохатська Я. В. - Цивільно-правовий договір як регулятор цивільних відносин (2015)
Цувіна Т. А. - Особливості обчислення розумного строку судового розгляду цивільних справ у контексті практики Європейського суду з прав людини (2015)
Крат В. І. - Недійсність публічних торгів у судовій практиці (2015)
Остапенко Ю. І. - Структурування сфери економічних відносин як передумова систематизації господарського законодавства (2015)
Даниленко Б. В. - Проблема визначення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду України в контексті сталого землекористування (2015)
Мікулін Д. М. - Проблеми реалізації юридичної відповідальності за правопорушення у сфері довгострокового тимчасового користування лісами в Україні (2015)
Голіна В. В. - Кримінологічна профілактика злочинності: поняття, специфіка, структура, об’єкт запобіжного впливу (2015)
Оболенцев В. Ф. - Базові засади системного аналізу запобігання злочинності в Україні (2015)
Керик Л. І. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики доведення до самогубства (2015)
Алєксєйчук В. І. - Окрема криміналістична методика судового розгляду у кримінальному провадженні: сутність та завдання (2015)
Оберемко Ю. О. - Досвід дослідження ціннісно-нормативної сфери осіб, які вчиняють умисні вбивства з корисливих мотивів (2015)
Державотворча діяльність Ярослава Мудрого (2015)
Вимоги до рукописів статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Банах В. А. - Особенности расчета зданий с учетом технологических воздействий при реконструкции, Банах А. В., Гребенюк И. В., Федченок А. И. (2011)
Банах В. А. - Урахування деформованого стану плит перекриттів, балконів та лоджій при моделюванні та розрахунках будівель у складних інженерно-геологічних умовах, Гребенюк О. В., Фостащенко О. М. (2011)
Бачинська Л. Г. - Про подальші напрямки вдосконалення архітектурно-будівельного комплексу житла, Бачинський В. В. (2011)
Бачинська О. В. - Аналіз еволюції візуального середовища як основа формування єдності міського простору Києва (2011)
Берова П. І. - Дослідження земельних ділянок житлової багатоповерхової забудови як об‘єктів кадастрово-реєстраційної системи (2011)
Бородич Л. В. - Особливості формування житлових кварталів в центральній історичній частині м. Полтава (2011)
Бородич Л. В. - Сучасні тенденції формування житлового середовища (2011)
Вадімова А. В. - Екологічні аспекти у ретроспективному аналізі планування міст (2011)
Ватрич І. Д. - Природно-кліматичний та географічний чинник розташування бальнеологічних санаторних комплексів в України (2011)
Войтенко О. С. - Загальне знання зацікавлених сторін в управлінні проектами (2011)
Войтович Ю. В. - Зарубіжний досвід організації мережі середніх навчальних закладів (2011)
Габрель М. М. - Вплив промислової спадщини на атрактивність Львова та його приміської зони (2011)
Габрель М. М. - До методики оцінки пам’яток архітектури національного значення (2011)
Глагола І. І. - Вплив малоциклового навантаження на міцність, тріщиностійкість та ширину розкриття тріщин шаруватих сталефібробетонних плит. (2011)
Гнатюк Л. Р. - Просторові взаємозв'язки сакральних комплексів з основними містоформуюючими центрами (2011)
Денисенко Н. О. - Теоретичні та практичні аспекти використання кризис-менеджменту у міському господарстві, Денисенко Д. Є. (2011)
Доненко В. І. - Концептуальні основи методики організації попереднього відбору будівельних проектів до портфелю генерального замовника (2011)
Драпіковський О. І. - Застосування методу аналізу ієрархій в масовій оцінці міських земель, Іванова І. Б. (2011)
Дубова С. В. - Анализ перспектив функционального планирования и транспортного обслуживания территории в генеральном плане., Михайлов А. В. (2011)
Дюжев С. А. - Концепція стратегічного розвитку міста Києва: проблеми містобудівної політики, теорії, методології, нормативно-правової бази (2011)
Дяченко Н. В. - Екологічні проблеми зеленої зони м. Києва (2011)
Єгоров Ю. І. - Масштабна організація архітектурно-ландшафтного середовища (2011)
Ємець О. А. - Структура трансакційних витрат при викупі земельних ділянок для автодорожнього будівництва (2011)
Закрепа Л. М. - Особливості функціонально-планувальної організації будівель професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Зражевская И. Ю. - Анализ грунтовых условий и систематизация применяемых противопросадочных мероприятий в центральной части г. Запорожья (2011)
Іванова В. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку зелених зон міста Києва (2011)
Ішутіна Г. С. - Планово-висотні геодезичні знаки для визначення деформаційних процесів споруд комбінованими методами (2011)
Кірнос П. В. - Архітектурно-структурне моделювання біокліматичних будівель з врахуванням артеприродних факторів (2011)
Клапченко В. І. - Псевдорелятивізм (2011)
Клапченко В. И. - Тензочувствительность электропроводности металлосиликатных материалов, Краснянский Г. Е., Азнаурян И. А., Григораш Ю. И. (2011)
Клапченко В. И. - Утилизация осадка гальваностоков при производстве бетона, Краснянский Г. Е., Дугинов В. Е., Кучерова Г. В. (2011)
Ковальская Г. Л. - Состояние сети высших учебных заведений в Иране, Эмамианфар Али (2011)
Крумеліс Ю. В. - Оцінка вартості міської нерухомості з врахуванням впливу функціонального і економічного зносів., Р. М. Тригуб (2011)
Кубіна К. В. - Перспективи розвитку природо-заподівного фонду Київської області (2011)
Кузьменко Т. Ю. - Підходи до виявлення пріоритетних факторів функціональної спеціалізації сільських поселень приміської зони м. Полтави (2011)
Кузьміч О. Й. - Аналіз деяких факторів, які впливають на вартість нерухомості, Іванова В. О. (2011)
Майстер А. О. - Питання архітектури й містобудування в наукових працях перших дослідників Поділля. (2011)
Мамедов А. М. - Прогнозування чисельності і структури населення міста (2011)
Мельничук О. Ю. - Діагностика території при здійсненні землеустрою (2011)
Ніканоров С. О. - Містобудівні особливості формування водно-туристичних комплексів Причорномор’я України (2011)
Ніканоров С. О. - Функціональна структура рекраційного району та водно-туристичних комплексів (2011)
Омельяненко М. В. - Нормативно-правові аспекти енергозбереження у будівництві (2011)
Орлова А. І. - Вплив сучасного житлового середовища на життєдіяльність людини (2011)
Осєтрін М. М. - Особливості режиму руху транспортного потоку на перетинах міських магістралей в різних рівнях, Беспалов Д. О. (2011)
Осипов О. Ф. - Дослідження стійкості поруч розташованих будинків до динамічних впливів та зміни напружено-деформованого стану основ і конструкцій, Гладун І. Т. (2011)
Осиченко Г. О. - Когнітивні підходи до оцінки естетичних якостей міста (2011)
Панько О. М. - Комплексна система оцінки якості житла в задачах оптимізація системи "людина – житло – середовище" (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського