Казанцева Т. Є. - До питання закономірностей пропорціювання фасадів будівель Львова 1870–1930-х рр., Антонюк У. О. (2015)
Міхеєнко К. М. - Етапи еволюції закомарного завершення храмів Київської Русі (2015)
Мисак Н. Р. - Значення архітектурної ідентичності для районів масової житлової забудови (2015)
Павлів А. П. - Особливості формування екстер’єрів багатоповерхових житлових будинків та комплексів 2014–2015 рр. м. Львова (2015)
Русєв К. В. - Механізми апробації архітектурних утопій в екологічних антиутопіях науково-фантастичних фільмів XX–початку XXI століть (2015)
Юрик Я. М. - Пам’ять у міському середовищі (2015)
Гнесь І. П. - Замовничо-архітектурна динаміка партнерства на сучасному ринку створення багатоквартирного житла, Книш В. І., Іщенко І. О. (2015)
Іванов-Костецький С. О. - Основні функціональні засади проектування центрів виховання молоді типу "Пансіон”, Семків О. Я. (2015)
Височин І. А. - Вплив міграційних процесів на формування структури містобудівного об’єкта (2015)
Гнесь І. П. - Внутрішня логіка житлової вулиці та чинники, які впливають на її формування, Келеман О. В. (2015)
Ідак Ю. В. - Архітектурно-просторова організація вулиці Проскурівської міста Хмельницького, Білінська О. Б., Янишин Т. (2015)
Мазур Т. М. - Формування містобудівної інфраструктури утилізації відходів життєдіяльності (на прикладі міста Львова та Львівської області), Король Є. І. (2015)
Максим’юк Т. М. - Ревалоризація історичної променади на Губернаторських Валах у Львові, Дідик В. В., Клопот Р. В. (2015)
Сіверс М. В. - Види використання і функціональне призначення сакральних площ відповідно до українських і європейських законів (2015)
Соснова Н. С. - Проблеми містобудівного розвитку малих міст (на прикладі м. Тячева та смт Буштина Закарпатської області), Тупісь С. П. (2015)
Мазур Т. М. - Роль туристичної логістики у формуванні та розвитку територіальної організації туризму (на прикладі Буського, Бродівського та Золочівського районів Львівської області), Король Є. І. (2015)
Бокало О. О. - Архітектура Винниківських млинів (2015)
Гнідець Р. Б. - Національна ідентичність архітектури українських церков у традиції та новаторстві їх вираження (2015)
Диба Ю. Р. - Герб Львова XVII століття: реставрація пам’ятки, Цюпа М. С. (2015)
Каплінська М. В. - Нормативно-правові аспекти регенерації ринкових площ історичних міст Галичини (2015)
Лукомська З. В. - Реалізація барокових містобудівних традицій на прикладі міста Микулинців (2015)
Чень Л. Я. - Особливості архітектурно-просторового вирішення оборонних храмів Галичини (2015)
Бірюльов Ю. О. - Творчість мулярських майстрів і скульпторів-декораторів львівських споруд кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Бобош Я. М. - Провідні тенденції західноукраїнського малярства останньої третини ХІХ століття (2015)
Казанцева Т. - Терацові підлоги у Львові: еволюція застосування, композиційний та стилістичний аналіз (2015)
Крамарчук Х. П. - Приницип ізоморфізму архітектурно-предметних реалій і їх буквеного виразу (2015)
Резнікова Н. В. - Перспективи формування нових центрів економічного зростання в умовах нової норми світової економіки як прояв неозалежності, Іващенко О. А. (2017)
Джеджула В. В. - Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку, Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. (2017)
Устименко М. В. - Узгодження економічних інтересів учасників міжнародного інвестиційного ринку: досвід країн центральної та східної європи (2017)
Мехтієв Е. О. - Економічна мотивація учасників сек'юритизації на міжнародних ринках капіталів (2017)
Мадяр Р. О. - Транснаціоналізація українського бізнесу в глобальній економіці, Кушнір Ю. Б., Далекорей М. І. (2017)
Сергєєва О. Р. - Сучасний стан глобальної економіки в світовому господарстві (2017)
Сазонець О. М. - Шляхи реалізації соціально-комунікативної функції підприємств міжнародного туризму в практичній діяльності, Ганкіна М. С. (2017)
Шлапак О. А. - Модель багатокритеріальної оптимізації комунікаційного середовища підприємств, Коваленко О. O. (2017)
Харчук В. В. - Управління фінансовими потоками в промислових кластерних структурах, Войтко С. В. (2017)
Золотухін Є. В. - Компаративний аналіз зарубіжного досвіду функціонування ринків місцевих запозичень: уроки для України (2017)
Пірникоза П. В. - Легалізація грального бізнесу в Україні: фіскальний та економічний аспекти (2017)
Костюк Т. О. - Азербайджано-українські відносини: сучасний стан та шляхи зміцнення економічної безпеки сільського господарства (2017)
Ананьєв М. Ю. - Монетарна політика та її вплив на розвиток ринку цінних паперів (2017)
Сєркова Б. М. - Теоретичні основи дослідження процесу управління інноваційним розвитком підприємства (2017)
Карташов Є. Г. - Розвиток проектів відтворення екологічного потенціалу регіону (2017)
Гаман М. В. - Планування у процесі реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіону (2017)
Болдуєв М. В. - Організаційно-економічні методи державного стимулювання інтеграційних процесів у сільському господарстві на регіональному рівні (2017)
Полторак С. Т. - Механізми державного управління реформуванням збройних сил України (2017)
Клименко Н. Г. - Недержавні інституції: їх види та класифікація (2017)
Цевельов О. Є. - Наукові підходи до визначення загроз національної безпеки України у сфері безпеки державного кордону (2017)
Дмитренко Ю. С. - Інституційний механізм державного регулювання застосування поліграфних технологій (2017)
Стучинська Н. П. - Еволюція економічної статистики в умовах глобалізації (на прикладі індексації глобалізаційних впливів) (2017)
Миколаєць А. П. - Теоретичні основи та особливості здійснення валютного контролю в Україні (2017)
Сазонець О. М. - Виявлення соціально-комунікативних переваг розвитку напрямів освітнього туризму на підприємствах міжнародного туризму, Ганкіна М. С. (2017)
Бохан А. В. - Міжнародна екологічна дипломатія: політика розвитку і партнерства (2017)
Вдовиченко Ю. В. - Результативність державних інституцій в координації електронної торгівлі (2017)
Черненок К. П. - Управління розвитком національної пенсійної системи (2017)
Сєвідова І. О. - Стан, проблеми та перспективи розвитку овочівництва в Україні, Лещенко Л. О. (2017)
Лаврук В. В. - Економічна модернізація тваринництва як основна передумова його ефективного розвитку (2017)
Петренко Н. О. - Інноваційні аспекти формування інвестиційної політики стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Халатур С. М. - Удосконалення організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку сільського господарства (2017)
Іванов С. М. - Моделювання інтернет-бізнесу за допомогою проактивного управління, Біленко В. О. (2017)
Никифорак І. І. - Аналіз ефективності надання транспортних послуг у системі управління підприємств міського електротранспорту (2017)
Макаренко Ю. П. - Сучасний стан та шляхи удосконалення банківського регулювання та нагляду, Тригуб А. В. (2017)
Черба В. М. - Причини освітніх міграцій українських студентів за кордон, Тоболь Г. Д., Мушкатьорова Д. В. (2017)
Матвєєва Н. М. - Особливості формування ринкового середовища у житлово-комунальному господарстві, Прасол В. М., Кухтін К. В. (2017)
Пікалов Ю. В. - Генералізація акселераторів інноваційного розвитку глобальної економіки (2017)
Рябоконь М. В. - Роль корпорацій у класичних та сучасних теоріях науково-технологічного розвитку (2017)
Котелевець Д. О. - Аналіз споживчого ринку олієжирової продукції як елемент оцінки конкурентоспроможності переробних підприємств апк (2017)
Кравець О. В. - Оцінювання розвитку малого та середнього підприємництва України (2017)
Невінська Г. Б. - Державна політика у сфері венчурного підприємництва в Україні (2017)
Жовнірчик Я. Ф. - Сучасна кадрова політика в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (2017)
Полторак С. Т. - Місце та роль держави в управлінні військово-промисловим комплексом (2017)
Дмитренко Ю. С. - Організаційно-правовий механізм державного регулювання застосування поліграфних технологій в Україні (2017)
Миколаєць А. П. - Особливості здійснення державного контролю у розвинутих зарубіжних країнах (2017)
Василига Н. А. - Оцінка ситуації у сфері розвитку домогосподарств в Україні (2017)
Кириленко В. І. - Напрями та умови державного регулювання інвестицій та інновацій (2012)
Ігнатюк А. І. - Формування мережевих форм зв’язків між суб’єктами економіки в умовах глобалізації (2012)
Отрошко О. В. - Відносини власності і типи економічних систем (2012)
Баюра Д. О. - Стратегічні засади розвитку корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні (2012)
Лазебник Л. Л. - Резерви підвищення конкурентоспроможності економіки емерджентного типу (2012)
Шевченко В. Ю. - Конкурентоспроможність та стабільність фінансового розвитку в умовах глобалізації (2012)
Ставицький А. В. - Проблема нерівності доходів в умовах глобалізації (2012)
Скопенко Н. С. - Особливості розвитку інтеграційних процесів в період становлення ринкових відносин в Україні (2012)
Ляпін Д. В. - Зміни у державній політиці розвитку малого підприємництва в Україні (2012)
Кузьменко Л. Г. - Економічне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій (2012)
Вергун Л. І. - Конкурентоспроможність фірми в контексті концепції екологозбалансованого розвитку (2012)
Бердар М. М. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку як чинник конкурентоспроможності підприємств України (2012)
Бурлака В. Г. - Економічна оцінка пріоритетних напрямів розвитку науки та інновацій високотехнологічної сфери (2012)
Осокіна В. В. - Конкурентоспроможність ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему, Руденко Н. В. (2012)
Кириленко Л. М. - Перспективи та суперечності формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємництва в Україні (2012)
Giedraitis V. R. - Innovation in the context of the global economic core-periphery hierarchy: the potential of the biotechnology sector in Lithuania, Notten T., Skurdenyt? V. (2012)
Гармашова О. П. - Пріоритетні напрями забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Малашонок Б. І. - Диференційований податок з реалізації як умова зростання конкурентоспроможності національної економіки, Володимирський Г. А. (2012)
Красота О. В. - Реформування пенсійної системи як чинник конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Петленко Ю. В. - Фінансові аспекти реструктуризації військово-промислового комплексу України (2012)
Затонацька Т. Г. - Бюджетно-податкові важелі інноваційного розвитку в Україні (2012)
Бархударов М. И. - Краткий обзор экономики стран Южного Кавказа и Центральной Азии в годы независимости (2012)
Камінський А. Б. - Структура та інструментарій ризик-менеджменту у споживчому кредитуванні, Писанець К. К. (2012)
Андреюк Н. В. - Інституціональні чинники модернізації підприємств (2012)
Нестеренко О. П. - Австрійська школа в структурі маржиналізму: історична ретроспектива (2012)
Харламова Г. О. - Конкурентоспроможність сучасного випускника – шкала кваліфікацій (2012)
Половян О. В. - Ко-еволюційний механізм збалансованого розвитку соціально-економічних систем (2012)
Пашнюк Л. О. - Техніко-технологічна складова економічної безпеки України (2012)
Микитюк О. П. - Кооперування діяльності суб’єктів господарювання як засіб підвищення їх соціальної відповідальності (2012)
Кундєєва Г. О. - Стан та перспективи розвитку м’ясопродуктового підкомплексу АПК України, Мартинюк Л. А. (2012)
Фомін І. С. - Вдосконалення регулювання зовнішньої торгівлі України і держав ЄАВТ – шлях до зміцнення конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Ткаченко Я. С. - Державно-приватне партнерство як спосіб фінансування суспільно значущих проектів (2012)
Дульська І. В. - Шляхи активізації регіональних механізмів сприяння розвитку високотехнологічних виробництв (на прикладі міста Києва) (2012)
Василик А. В. - Комерціалізація інтелектуального капіталу як чинник забезпечення конкурентоспроможності (2012)
Іващенко Т. О. - Напрями удосконалення вітчизняної системи соціально-економічних стандартів та нормативів у сучасних умовах (2012)
Носова Є. А. - Шляхи забезпечення фінансової стійкості діяльності підприємства (2012)
Бакланова Е. Г. - Институты и политические решения (2012)
Ігнатович Н. І. - Діалектика об’єктивного та суб’єктивного в економічному розвитку: ліберальні погляди та сучасні тенденції (2012)
Богуславський О. В. - Суперечності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в Україні (2012)
Харченко Т. Б. - Розвиток органічного виробництва як засіб підвищення конкурентоспроможності українських виробників (2012)
Зелінська Г. О - Управлінська культура як складова регіонального освітнього менеджменту, Запухляк І. Б. (2012)
Половян Н. С. - Економічний механізм управління відходами, Натрус С. П. (2012)
Гура В. Л. - Клієнтоорієнтованість як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2012)
Самко Н. Г. - Україна і світова система страхових відносин: кроки назустріч (2012)
Сливка Т. О. - Елементи ієрархічного структурування корпоративної власності та їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки (2012)
Венгер Т. А. - Вплив валового зовнішнього боргу на економічне зростання у країнах з низьким та середнім рівнем доходів (2012)
Жорова Є. Р. - Теоретичні основи визначення поняття "антикризове корпоративне управління" (2012)
Салута Халед. - Особливості реалізації нового зовнішньоекономічного курсу Сирійської Арабської республіки (2012)
Кір’яков Д. І. - Механізм міжнародних злиттів та поглинань і його особливості в харчовій промисловості України (2012)
Шевченко І. В. - Людський ресурс як фактор міжнародної конкурентоспроможності (2012)
Харіна О. О. - Напрями підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України (2012)
Козлова А. І. - Інноваційні рейтинги як фактор економічного іміджу країни (2012)
Блінова Л. М. - Особливості функціонування підприємств на ринку природних монополій (2012)
Коник О. В. - Интегральная оценка конкурентных преимуществ Донецкой области (2012)
Вірченко А. А. - Податкова політика в системі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Цицик Р. В. - Модель ефективного бюджетного механізму структурної перебудови економіки України (2012)
Борисюк О. С. - Формування облікової політики щодо необоротних активів з огляду на прийняття податкового кодексу (2012)
Ревенко С. О. - Подолання негативних наслідків членства України в СОТ для вітчизняного сільськогосподарського ринку (2012)
Гродзієвська К. О. - Адаптація сільського господарства України до впливу світових продовольчих криз (2012)
Вірченко О. В. - Формування ринку землі та його вплив на конкурентоспроможність економіки України (2012)
Цицик К. Ю. - Ефективний пруденційний банківський нагляд: зарубіжний погляд (2012)
Кузьменко В. П. - Пріоритети соціально-економічного розвитку України (2012)
Костючик О. В. - Обгрунтування теорії інформаційного суспільства у методологічних рамках постіндустріальної парадигми (2012)
Шевчук О. А. - Внутрішньогосподарський і державний фінансовий контроль: подібність і відмінності (2012)
Болдовська К. П. - Шляхи активізації інноваційної діяльності підприємств автотранспортного комплексу України у контексті міжнародного співробітництва та євроінтеграції, Зам'ятіна Є. Ж., Лиженков Д. В. (2016)
Муромець Н. Є. - Впровадження європейського досвіду щодо забезпечення державної безпеки прав та інтересів споживачів, Протасова О. В. (2016)
Горовий Д. А. - Мотивація співробітників, які працюють на закордонному ринку, Горова К. О., Задорожня А. В. (2016)
Горовий Д. А. - Розробка системи залучення зарубіжних інвестицій для торгової фірми в умовах глобалізації, Горова К. О., Пономаренко О. І. (2016)
Кудрявцева О. В. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, Пономаренко О. І. (2016)
Савченко Т. В. - Подальше реформування пенсійної системи в Україні: проблеми та можливості (2016)
Войтович С. Я. - Реалізація засад соціальної відповідальності бізнесу в концепції зворотньо-логістичного управління санаторно-курортними закладами (2016)
Наумік-Гладка К. Г. - Менеджмент персоналу як умова економічної безпеки в сфері гостинності (2016)
Майорова І. М. - Логістична концепція управління підприємницькою діяльністю об'єднаних муніципальних підприємств (2016)
Горова К. О. - Основні тенденції розвитку ринку кіберспорту, Горовий Д. А., Кіпоренко О. В. (2016)
Гражевська Н. І. - Еволюція теоретичних підходів до дослідження конкурентоспроможності національної економіки (2012)
Филюк Г. М. - Розвиток державно-приватного партнерства на підприємствах житлово-комунального господарства (2012)
Шегда А. В. - Стратегічний аспект управління розвитком суб’єктів господарювання (2012)
Мазур І. І. - Вплив тіньової економіки на економічну безпеку (2012)
Галушка З. І. - Розподіл функцій соціальної відповідальності в системі державно-приватного партнерства (2012)
Иванов Н. Г. - Корпоративная устойчивость как элемент концепции корпоративной социальной ответственности и международный стандарт ISO 26000, Живкович С. О. (2012)
Отрошко О. В. - Державне втручання в економіку: необхідність, наміри та результати (2012)
Ревуцька Н. В. - До проблеми формування та функціонування бізнес-моделей відкритих інновацій (2012)
Чорноус Г. О. - Методологія проактивного управління соціально-економічними системами (2012)
Ігнатович Н. І. - Особистісний чинник підприємництва: еволюція від модерну до постмодерну (2012)
Ларионова Н. И. - Креативность как инновационный ресурс экономики России, Загайнова А. А. (2012)
Рожкова Е. В. - Сущность услуг: эволюция научных взглядов, современное видение (2012)
Загайнова Н. Л. - Проблемы и направления совершенствования государственного регулирования естественных монополий в России (2012)
Лазебник Л. Л. - Міжнародні банківські розрахунки: чинники впливу на ефективність та мотивацію вибору форм (2012)
Розинка О. О. - Позаекономічні аспекти фондового ринку (2012)
Маслов А. О. - Теорія інформаційної економіки та її інституційно-соціальні витоки (2012)
Ульянов К. Є. - Міжнародне регулювання процесів монополізації ринків (2012)
Кузьменко Л. Г. - Зарубіжний досвід функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення та можливість його застосування в Україні (2012)
Кузьменко В. П. - Система економічних циклів і глобальна фінансова криза (2012)
Рожко О. Д. - Фінансово-економічна ефективність впровадження державно-приватного партнерства в Україні (2012)
Василик А. В. - Соціальна відповідальність у сфері охорони праці (2012)
Пашнюк Л. О. - Стан інноваційної активності підприємств харчової промисловості України (2012)
Юшкевич О. Д. - Економіко-екологічний механізм та його роль в регулюванні розвитку сільськогосподарських підприємств (2012)
Вірченко В. В. - Роль венчурного фінансування у комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, Шелудько В. М. (2012)
Носова Є. А. - Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємств (2012)
Крилова Н. В. - Методологічні підходи до кількісної оцінки конкурентоспроможності галузі (2012)
Романов Д. С. - Аналіз конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації (2012)
Гура В. Л. - Розвиток інноваційного підприємництва у контексті концепції сталого розвитку (2012)
Вірченко В. В. - Історія розвитку та особливості теорії фінансового посередництва (2012)
Прилуцький А. М. - Глобальні і регіональні аспекти розбудови національного аграрного ринку в контексті системного підходу (2012)
Кір’якова М. Є. - Інноваційні стратегії транснаціональних корпорацій на початку ХХІ столітті (2012)
Петрук В. В. - Стратегічне планування у системі реструктуризації підприємств (2012)
Царук А. Ю. - Екологічний аудит як інструмент регулювання діяльності підприємств гірничо-видобувної промисловості (2012)
Харіна О. О. - Регулювання якості виробленої продукції на молокопереробних підприємствах (2012)
Самко Н. Г. - Фінансові інновації: ефективний механізм хеджування ризиків чи спекулятивна пастка? (2012)
Піменова О. В. - Формування інституційного середовища розвитку некомерційних виробничих об'єднань на засадах соціального партнерства (2012)
Забрудський О. В. - Обмежувальні чинники суспільної динаміки і шляхи задіяння їх потенціалу через соціальну відповідальність суб’єктів економіки (2012)
Довга Т. М. - Економіко-екологічна ефективність переробки побутових відходів в Україні: стан та перспективи розвитку (2012)
Вірченко О. В. - Особливості переходу від класичної до неокласичної методології дослідження землі в економічній системі (2012)
Безверхня Ю. В. - Сучасна методологія управлінського обліку (2016)
Ілляшенко К. В. - Методологія обліку доходів і витрат інформаційної діяльності (2016)
Грищук А. М. - Пріоритети змін в системі розвитку малого та середнього підприємництва в Україні (2016)
Муромець Н. Є. - Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні, Мітяшкіна В. Д. (2016)
Поколодна М. М. - Дослідження ресурсного потенціалу мисливсько-рибальського туризму в Україні (2016)
Буднік М. М. - Концептуальні принципи стратегії забезпечення конкурентних переваг підприємства, Синьогуб А. Є. (2016)
Федорова І. В. - Класифікація нематеріальних активів та шляхи її удосконалення (2016)
Огієнко С. О. - Ефективність стратегічного управління товарними запасами на торговому підприємстві, Гуща М. С. (2016)
Лагута Я. М. - Корпоративна соціальна відповідальність як один із ключових інструментів успішного ведення бізнесу (2016)
Мельник В. В. - Інтелектуальний капітал як стратегічна складова конкурентоспроможності економіки України, Бобко В. В., Поліщук О. М. (2016)
Анісімова О. М. - Розвиток системи управління інтелектуальними інвестиціями на підприємствах України, Горячова Н. В. (2016)
Антонова О. В. - Механізм формування аналітичного забезпечення оцінки фінансової безпеки підприємства (2016)
Бунда О. М. - Методичні аспекти обліку і аналізу дебіторської заборгованості підприємства, Пірхун М. О. (2016)
Головко О. Г. - Моделювання рівня фінансового потенціалу страхових компаній України, Піддубна К. І. (2016)
Лаврук Н. А. - Ефективність управління кредитним портфелем комерційного банку, Данилюк Т. В. (2016)
Лаврук Н. А. - Аналіз фінансової стійкості ат "Oщадбанк", Семенюк О. А. (2016)
Прокопенко М. В. - Шляхи удосконалення аналізу фінансових ризиків корпорації (2016)
Бучко І. Є. - Захист депозитних вкладів фізичних осіб – запорука банківської безпеки (2016)
Русул Л. В. - Страхування автотраспорту в Україні: стан розвитку та сучасні новації (2016)
Дубровін О. В. - Негативні чинники, що впливають на забезпечення фінансової безпеки держави у банківській сфері та шляхи їх вирішення (2016)
Фёдорова В. А. - Обоснование факторов формирования имиджа банка (2016)
Новак І. М. - Методологічні основи формування інвестиційної стратегії аграрної галузі (2016)
Николюк О. М. - Методичні основи моделювання інтеграційних процесів сільськогосподарських підприємств (2016)
Александрова С. А. - Кваліметрична оцінка як інструмент управління персоналом готелю (2016)
Круглов В. В. - Становлення та розвиток соціального партнерства в підприємницькій діяльності, Раєнко А. В. (2016)
Сливка О. А. - Вплив організаційної культури на процес підбору та відбору персоналу організації (2016)
Лысанова А. М. - Условия реализации эффективных межличностных отношений между работниками в бизнесе, Киреева М. П. (2016)
Солов’янчик А. В. - Розвиток інноваційного підприємництва на ринку туристичних послуг (2016)
Заріпова А. О. - Способи захисту прав інтелектуальної власності на інноваційний продукт: компаративний аналіз (2016)
Мельник В. В. - Характеристика необхідності удосконалення державного регулювання в Україні, як невід’ємна складова ринкової економіки (2016)
Дунська А. Р. - Циклічність кризових явищ у зовнішньоекономічній діяльності України, Усачова І. Д. (2016)
Кудрявцева О. В. - Оптимізація державних заходів з приводу підвищення конкурентоспроможності на національному і регіональному рівні (2016)
Пахнін М. Л. - Сутність, форми та функції засобів масової комунікації в сучасних умовах (2016)
Коралевский Я. - Развитие крымскотатарского национального образования как экономическая база развития этноса: исторический экскурс (2016)
Костенко Ю. О. - Шляхи удосконалення обліку фінансових результатів діяльності підприємства (2016)
Мельниченко О. О. - Організаційно-економічний механізм антикризового управління на підприємстві (2016)
levchenko I. - Management of Investment Attractiveness of Motor Transport Enterprises (On the Example of Ukraine) (2016)
Прокопенко М. В. - Шляхи удосконалення системи управління ризиками підприємства в сучасних умовах господарювання (2016)
Вихідні дані (2016)
Ещенко П. С. - Втягивание мировой экономики в нисходящую спираль развития и последствия для Украины, Арсеенко А. Г. (2013)
Филюк Г. М. - Інституціональні чинники формування конкурентного середовища в Україні у контексті глобального розвитку (2013)
Варналій З. С. - Стратегії інноваційного забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, Буркальцева Д. Д. (2013)
Гражевська Н. І. - Конкурентоспроможність національних економік за умов посилення глобальної нестійкості (2013)
Воротін В. Є. - Стратегія та конкурентні переваги державної регіональної політики на 2013 рік (2013)
Мазур І. І. - Рейтинг конкурентоспроможності національної економіки України: проблеми та стратегічні пріоритети його забезпечення, Соболева М. В. (2013)
Отрошко О. В. - До питання про економічні функції держави в сучасній ринковій економіці (2013)
Ігнатюк А. І. - Роль глобальних ланцюгів нарахування вартості у підвищенні конкурентоспроможності економіки (2013)
Воротіна Л. І. - Соціальна трансформація малого бізнесу в Україні (2013)
Вірченко В. В. - Генезис та еволюція державного регулювання економічних відносин у галузі авторського права (2013)
Сизоненко В. О. - Інноваційна політика держави і механізми її реалізації (2013)
Шевченко В. Ю. - Глобальний рух капіталу та конкурентоспроможність в умовах нестабільності (2013)
Загайнова Н. Л. - Влияние инноваций на конкурентоспособность российской экономики, Вихрова А. В. (2013)
Ігнатович Н. І. - Інноваційний прорив: зміна парадигми економічного розвитку (2013)
Ларионова Н. И. - Кластеры как основа формирования инновационной модели развития национальной экономики, Напольских Д. Л. (2013)
Стеченко Д. М. - Концептуальні положення інноваційної політики регіонального кластероутворення, Жигалкевич Ж. М. (2013)
Радченко В. В. - Діалектика відносин власності та економічної влади в контексті формування конкурентних переваг економіки України (2013)
Хацкевич Г. А. - Методы исследования территориальной дифференциации, Мороз А. И. (2013)
Баюра Д. О. - Соціальна відповідальність як елемент сталого розвитку інтегрованих структур, Червіна Ю. В. (2013)
Федорченко А. В. - Маркетингове забезпечення управління конкурентоспроможністю товарів підприємства (2013)
Golovko V. I. - The system of formation of the analytical indicators as a base for the economic analysis of the financial condition of the enterprise, Sharmanska V. M. (2013)
Кураташвили А. А. - Философские и политико-правовые основы конкурентоспособности экономики, общества и государства (2013)
Кураташвили А. А. - Социальная прибыль - главный критерий эффективного менеджмента и конкурентоспособности экономики (2013)
Мірошниченко О. Ю. - Інноваційна діяльність підприємств України та її вплив на конкурентоспроможність національної економіки (2013)
Прушківська Е. В. - Неоіндустріалізація як процес оновлення вторинного сектору економіки в період економічної нестабільності (2013)
Микитюк О. П. - Кластери як нова форма конкурентних відносин в сучасній економіці (2013)
Розинка О. О. - Класифікація суб'єктів інвестування фондового ринку та методи їх стимулювання (2013)
Павлюк В. І. - Державна промислова політика України в умовах конкурентних викликів сучасного глобального поділу праці (2013)
Тригуб О. В. - Трансформація конкурентних відносин на ринку лізингових послуг в Україні (2013)
Карпицкая М. Е. - Тенденции развития страховой деятельности в условиях глобализации (2013)
Ревуцька Н. В. - Формування споживчої цінності продукції як основа конкурентоспроможності підприємства (2013)
Izabella Sowier-Kasprzyk. - Creating competition of a community organizing sport events on the example of the organization of the cross-country race in Blachownia (8 km) (2013)
Засадний Б. А. - Міжнародний досвід застосування МСФЗ: переваги та недоліки для України (2013)
Любохинець Л. С. - Соціальне партнерство як інструмент регулювання соціально-трудових відносин в Україні (2013)
Брінцева О. Г. - Соціальна відповідальність в сфері охорони праці та промислової безпеки (2013)
Филюк В.В. - Економіко-організаційне забезпечення контролю за концентрацією ринків в Україні (2013)
Калинина Л. Ю. - Сущность бизнес-среды и её значение для развития национальной экономики (2013)
Костенко Т. О. - Сутність та соціально-економічне значення підвищення продуктивності праці в сучасних умовах (2013)
Венгер Т. А. - Вплив державних запозичень на нагромадження основного капіталу в Україні (2013)
Жорова Є. Р. - Ефективність системи антикризового корпоративного управління (2013)
Онисенко Т. С. - Особливості управління інноваційною діяльністю на книговидавничих підприємствах (2013)
Лозова Г. М. - Створення ефективної державної системи охорони об'єктів інтелектуальної власності як важливий чинник підвищення національної конкурентоспроможності (2013)
Бицюра Ю. В. - Активізація інноваційної діяльності акціонерних товариств в Україні як спосіб підвищення їхньої конкурентоспроможністі в умовах глобалізації (2013)
Харламова Г. О. - Індекси цитування як інструмент оцінки конкурентоспроможності вітчизняної науки (2013)
Міщук Г. Ю. - Поширення соціальних інновацій у підприємництві: сучасний стан та перешкоди розвитку (2013)
Петрушенко Ю. М. - Аксіологічні основи конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Демчак Р. Є. - Напрями модифікації системи державного управління соціальним захистом населення в Україні (2013)
Магдич І. П. - Сутність та роль грошових потоків інвестиційної діяльності підприємства (2013)
Тарануха І. Ю. - Удосконалення організації роботи банку з управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями (2013)
Черняк Є. О. - Міжнародні міграційні процеси у формуванні конкурентоспроможності економіки України (2013)
Гура В. Л. - Особливості культури сучасного підприємництва (2013)
Кот Л. Л. - Ризики інноваційної діяльності підприємств (2013)
Нестерова Д. С. - Формування інвестиційної стратегії страхової компанії (2013)
Дерев’янко О. Г. - Роль PR-технологій у формуванні репутації компанії (2013)
Шевченко І. В. - Соціальні та людські складові стійкої конкурентоспроможності (2013)
Оразалина Б. М. - Проблемы реализации региональных программ, как аспекта конкурентоспособности Казахстана (2013)
Блажей І. О. - Екологічний маркетинг: дилема корисності (2016)
Богдан Н. М. - Дослідження ринку туристських послуг Харківської області в умовах кризи, Краснокутська Ю. В., Довгопола К. Є. (2016)
Пшик-Ковальська О. О. - Дослідження рівня конкурентоспроможності авіаційної та аерокосмічної промисловості України за моделлю конкурентних сил Майкла Портера, Мірзоєва Д. Р. (2016)
Чернова В. В. - Основные принципы формирования концепции контроллинга в стоимостно-ориентированной модели менеджмента (2016)
Гросул В. А. - Стратегічне цілевизначення підприємства торгівлі під час обґрунтування адаптаційних рішень, Филипенко О. М., Рачкован О. Д. (2016)
Камишникова Е. В. - Розвиток стратегічного підходу до корпоративної соціальної відповідальності (2016)
Колешня Я. О. - Розробка механізму управління економічною безпекою малих та середніх підприємств (2016)
Кудрявцев В. М. - Основні напрямки розвитку малих підприємств з позицій забезпечення інвестиційної безпеки (2016)
Літвінов О. С. - Відтворення інтелектуального капіталу підприємства (2016)
Рябенко В. В. - Управління потенціалом як інтеграційний вид управлінської діяльності підприємств (2016)
Саенко В. Г. - Фрактальная теория – основа инновационного менеджмента в среде бизнеса восточных единоборств (2016)
Анісімова О. М. - Корпоративне управління як основа формування стабільної системи менеджменту підприємства (2016)
Бабайлов В. К. - Организация менеджмента (2016)
Бабайлов В.К. - Новая парадигма менеджмента (2016)
Сєркова Г. М. - Планування економічного розвитку підприємства (2016)
Маркіна І. А. - Основи формування системи менеджменту інформаційної безпеки підприємства, Дячков Д. В. (2016)
Янковий В. О. - Оптимальна фондоозброєність і оцінка зон беззбиткового інвестування на базі виробничих функцій (2016)
Фёдорова В. А. - Определение обобщенного уровня имиджа предприятия (2016)
Панченко А. В. - Особливості реалізації операцій злиття і поглинання підприємств в Україні, Герега Я. Т., Тимчишин І. Є. (2016)
Карташов С. В. - "Ризик-менеджмент" як якісно перетворюючий процес в економіці підприємства (2016)
Горовий Д. А. - Розвиток системи міських залізниць в Україні та світі, Горова К. О., Свіязов М. В. (2016)
Хвищун Н. В. - Економічний зміст логістичного потенціалу регіону (2016)
Вихідні дані (2016)
Радкевич В. - Ринок інноваційної праці й трудового потенціалу в Україні (2014)
Закатнов Д. - Становление дефиниций "профессиональная карьера" и "консультирование для карьеры" в контексте профессионального самоопределения учащейся молодёжи (2014)
Ягупов В. - Модульно-компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної та машинобудівної галузей (2014)
Кравець Ю. - Змістові аспекти професійної підготовки робітничих кадрів (2014)
Лук’яненко Г. - Зміст професії як детермінанта професіоналізму (2014)
Савченко В. - Професійна підготовка і підвищення кваліфікації робітників на виробництві (2014)
Діденко О. - Особливості розробки та впровадження електронних підручників у систему професійно-технічної освіти (2014)
Shvets V. - The transformation of the didactic principles in the information society (2014)
Юрженко В. - Формування контенту електронних підручників для системи професійно-технічної освіти (2014)
Алєксєєва С. - Модель інформаційної системи методичної роботи у професійно-технічних навчальних закладах (2014)
Вовковінський М. - Структура педагогічної техніки викладача професійно-технічного навчального закладу (2014)
Радкевич О. - Правова компетентність педагогічних працівників професійно - технічних навчальних закладів щодо юрисдикційної форми захисту авторського права (2014)
Ворначев А. - Професійні стандарти у Великобританії: розвиток, структура, мета (2014)
Селецький А. - Передумови реорганізації державних трудових резервів у систему професійно-технічної освіти в середині XX ст. (2014)
Вимоги до авторів (2014)
Филюк Г. М. - Теоретико-прикладні засади політики протекціонізму в умовах глобалізації (2014)
Гражевська Н. І. - Компаративний підхід до аналізу глобальної конкурентноспроможності національних економік (2014)
Варналій З. С. - Пріоритети зміцнення конкурентоспроможності регіонів як складової забезпечення економічної безпеки України, Білик Р. Р. (2014)
Ігнатюк А. І. - Конкурентні стратегії компаній на глобальних галузевих ринках (2014)
Баюра Д. О. - Корпоративне управління в Україні в умовах євроінтеграції (2014)
Стеченко Д. М. - Стратегічне управління знаннями в інноваційній діяльності корпоративних утворень (2014)
Фатеев В. С. - Региональный аспект в современнной практике государственного программирования в Республике Беларусь (2014)
Хацкевич Г. А. - Эконометрическая модель валового регионального продукта для прогнозирования конкурентоспособности региональной экономики, Ляликова В. И., Алешкевич Д. С. (2014)
Затонацька Т. Г. - Фінансове забезпечення інклюзивного зростання та подолання бідності в Україні: існуюча практика та перспективи (2014)
Аткочуниене З. О. - Особенности управления информацией в государственных институциях: теоретический подход (2014)
Шевченко В. Ю. - Фактори нестабільності міжнародного руху банківського капіталу та конкурентоспроможність (2014)
Скопенко Н. С. - Особливості розвитку інтеграційних процесів в АПК України (2014)
Чубук Л. П. - Вартість та витрати управління комерційним нерухомим майном: сучасні підходи до формування (2014)
Сизоненко В. О. - Теоретико-методологічні аспекти інноваційної моделі структурних зрушень і механізми її реалізації (2014)
Лазебник Л. Л. - Роль бюджетної політики у становленні та розвитку соціальної держави, Рибак С. О. (2014)
Zabolotnyy S. - System ratio analysis as an instrument of financial efficiency measurement of the agribusiness companies of Poland (2014)
Молдаван Л. О. - Роль організації ринку у формуванні сприятливого конкурентного середовища в аграрному секторі (2014)
Супрун Н. А. - Інноваційна діяльність корпорацій як чинник економічного розвитку, Сливка Т. О. (2014)
Вірченко В. В. - Суб’єктний склад відносин інтелектуальної власності (2014)
Приказюк Н. В. - Страхування як механізм фінансування ризиків та інструмент страхового захисту держави (2014)
Піменова О. В. - Економічна сутність провідного елементу господарювання в системі сучасних аграрних відносин (2014)
Ткаченко Я. С. - Розвиток проектного фінансування в Україні: роль банків (2014)
Гудзинський Л. Ю. - Регулювання зайнятості в умовах реалізації кластерних механізмів підвищення конкурентоспроможності територій (2014)
Гудзинська Л. Ю. - Санаційний банк в Україні: проблеми законодавчого регулювання (2014)
Фролова Л. В. - Оцінка ергонімності як ключового індикатору якості інформаційного маркеру бізнес-моделі підприємства, Кравченко О. С. (2014)
Гирниене И. - Эффективное управление знаниями и создание инноваций: факторы конкурентоспособности современных предприятий (2014)
Рожкова Е. В. - Инновационная модернизация экономики: сущность и специфика субъектов инновационных коммуникаций (2014)
Брижань І. А. - Еволюція ключових детермінант економічного розвитку, Биба В. В. (2014)
Білорус Т. В. - Кадровий аудит: проблеми і перспективи використання, Фірсова С. Г. (2014)
Бердар М. М. - Стратегії конкурентоспроможності продукції підприємств фармацевтичної галузі України (2014)
Микитюк О. П. - Інноваційна інфраструктура розвитку підприємництва (2014)
Ващенко Н. В. - Сутність інновацій торговельного підприємства (2014)
Шолойко А. - Страхові об’єднання як фактор розвитку страхового ринку України (2014)
Лозова Г. М. - Оцінка впливу інноваційної політики на формування національної конкурентоспроможності України (2014)
Онисенко Т. С. - Інноваційні технології в системі забезпечення конкурентоспроможності видавничого підприємства (2014)
Романюк В. М. - Поняття влади в корпоративному управлінні (2014)
Нестерова Д. С. - Формування інвестиційного портфеля страхової компанії (2014)
Надточій К. М. - Вибір стратегії подолання бар’єрів входу у галузь (2014)
Римкіна М. С. - Дефініція категорії "соціально-економічний розвиток підприємства" (2014)
Оксак А. О. - Особливості ринку злиття та поглинання в Україні (2014)
Лаврук Н. А. - Мотивація зайнятості і конкурентоспроможність жінок на ринку праці (2014)
Шевченко І. В. - Людський ресурс в системі факторів розвитку міжнародної конкурентоспроможності (2014)
Бойко М. М. - Соціальний капітал як чинник конкурентоспроможності підприємств сфери послуг (2014)
Титул, зміст (2008)
Воронкова О. С. - Вплив експериментальної імуносупресії на розвиток дисбіозу урогенітального тракту білих лабораторних мишей, Сіровакша О. А., Полішко Т. М., Вінніков А. І. (2008)
Садовник О. В. - Енергетичний профіль у щурів на фоні травматичної хвороби головного мозку і фармакологічної корекції корвітином (2008)
Степанов Г. Ф. - Вивчення енергетичного обміну у різних видах м'язової тканини нащадків опромінених тварин після фізичного навантаження (2008)
Сторчило О. В. - Модифікація жовчю впливу рослинних екстрактів на транспорт вуглеводів у нащадків опромінених тварин, Багірова О. А. (2008)
Ульянов В. О. - Активність ацетилхолінестерази в міометрії стресуражених щурів (2008)
Смірнов І. В. - Особливості циклу сон-неспання у щурів на різних стадіях відтворення коразолового кіндлінгу (2008)
Аряев Н. Л. - Клиническое значение пребиотиков в терапии атопического дерматита у детей, Циунчик Ю. Г., Кукушкин В. Н. (2008)
Варєньєва Н. О. - Клінічна ефективність застосування нового антисептичного полоскання порожнини рота після видалення нижніх зубів "мудрості", Терешина Т. П., Бабов Є. Д. (2008)
Гешелін С. О. - Карбоксиперитонеум як причина конверсії при виконанні лапароскопічної холецистектомії, Каштальян М. А., Міщенко М. В. (2008)
Главацький О. Я. - Ефективність паліативних лікворошунтуючих операцій при комбінованому лікуванні хворих із гліомами лобово-кальозної локалізації, Кулик О. В. (2008)
Дьоміна Т. М. - Деякі показники біохімічного профілю у вагітних із синдромом подразненої кишки, Сухурова Л. С., Федорова А. О. (2008)
Євчев Ф. Д. - Наш досвід діагностики та лікування хворих із бічними кістами шиї, Теличко А. О., Варешкіна М. О., Гаєвський В. В. (2008)
Лонде О. В. - Стан катехоламіндепонуючої функції еритроцитів і тіол-дисульфідної системи у молодих чоловіків з артеріальною гіпертензією з різними типами ремоделювання лівого шлуночка, Волковинська Т. В. (2008)
Півоварова О. А. - Стан сурфактантного гомеостазу у хворих на метаболічний синдром, Маньковський Б. М. (2008)
Пішак О. В. - Стан мікрофлори кишечнику у хворих на остеоартроз із супровідною патологією системи травлення, Кулинич М. М. (2008)
Ходорчук К. В. - Комплексна клінічна оцінка процесів кісткового ремоделювання У дівчат пубертатного віку (2008)
Бабов Є. Д. - Вплив реконструктивних операцій на нижній щелепі на стан скронево-нижньощелепних суглобів, Волковішський А. В., Гончаренко Є. В. (2008)
Бабій І. Л. - Сучасні уявлення про етіологію та патогенез хронічних гастритів і гастродуоденітів у дітей, Мовлянова Н. В. (2008)
Рибак В. А. - Сучасні уявлення про запальні процеси вен і принципи їх фармакологічної корекції, Кузнєцова В. М. (2008)
Сергей Иванович Корхов (к 90-летию со дня рождения) (2008)
Реферати (2008)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2008)
Болгаріна В. - Організаційна культура професійно-технічного навчального закладу як фактор його розвитку (2014)
Григор’єва В. - Управління розвитком професійно-технічної освіти: концептуальний підхід (2014)
Лозовецька В. - Методологічні підходи до формування кар’єри майбутніх фахівців (2014)
Палькевич Ю. - Управління конкурентоспроможністю освітніх послуг професійно-технічних навчальних закладів: методичні підходи до прогнозування та планування (2014)
Мендзебровський І. - Сучасні проблеми оцінювання персоналу в аутсорсингових ІТ-компаніях (2014)
Шимановський M. - Понятєвий апарат контексту охорони здоров’я учнів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Aystrahanov D. - Simulation training content skilled workers machine profile (2014)
Anishchenko V. - The open vocational training: managerial and pedagogical aspects (2014)
Михнюк М. - Модель розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю (2014)
Карп’юк М. - Ціннісна складова соціально-професійної компетентності кваліфікованих робітників (2014)
Wеintraub М. - Innovative approaches to vocational training of skilled workers in metal processing in the vocational-technical schools (2014)
Пятничук Т. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх опоряджувальників будівельних (2014)
Радкевич О. - Соціальні мережі в професійному розвитку педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Шевченко В. - Головні конструкти електронних програмно-педагогічних засобів як базових елементів інформаційного навчального середовища (2014)
Орлов В. - Професійне становлення особистості педагога у вимірах класичної методології (2014)
Романова Г. - Розвиток готовності педагогічних працівників професійно - технічних навчальних закладів до запровадження особистісно - розвивальних технологій навчання (2014)
Пуховська Л. - Європейський досвід запровадження національних рамок кваліфікацій (2014)
Селецький А. - Деякі тенденції сучасного розвитку професійної підготовки робітників в україні в історико-філософському дискурсі (2014)
Вимоги до авторів (2014)
Боднарчук Г. Л. - Українська науково-дослідна станція Бджільництва (95 років з дня створення), Гаврилюк О. І. (2017)
Боднарчук Г. Л. - О.Х. Андріяшев (1826 – 1907) – учений, педагог, засновник "практичної школи бджільництва", Романенко Л. І. (2017)
Бугера С. І. - Необхідність удосконалення законодавства з питань виробництва та реалізації продукції галузі бджільництва з урахуванням міжнародного досвіду (2017)
Бугера С. І. - Весняний розвиток та продуктивність \ бджолиних сімей при використанні поліетилентерефталатної плівки в якості утеплювача гнізда, Міщенко О. А. (2017)
Бугера С. І. - Вплив відбору бджолиної матки на збір бджолами обніжжя, Міщенко О. А., Литвиненко О. М. (2017)
Гавалко. Ю. В. - Використання продуктів бджільництва з метою покращення стану здоров’я людей похилого віку, Захарія А. В., Синєок Л. Л., Романенко М. С., Давидова Г. І., Гоцька С. М. (2017)
Григорків Л. М. - Вплив процесу селекції на формування внутрішньопородного типу українських степових бджіл (2017)
Єфіменко Т. М. - Нагальні проблеми бджільництва в Україні, Односум Г. В. (2017)
Єфіменко Т. М. - Вплив на динаміку відмирання здорових та хворих на нозематоз бджіл згодовування разом з цукровим сиропом йоду, Односум Г. В., Коваленко І. А., Тлуста Ю. П., Воробій О. А., Афара К. Д. (2017)
Захарія А. В. - Медодайні властивості лікарських рослин, Давидова Г. І., Гоцька С. М. (2017)
Захарія А. В. - Окремий випадок лікування асептичного некрозу бджолоужаленням, Лінько Я. В., Костюк А. С., Давидова Г. І., Гоцька С. М. (2017)
Захарія А. В - Перстач білий унікальна складова функціональних продуктів - дієтичних добавок, Добровольний О. О, Давидова Г. І., Гоцька С. М. (2017)
Керек С. С. - Виробниче випробування складних міжтипових гібридів карпатських бджіл, Мерцин І. І., Керек П. М. (2017)
Керек С. С. - Особливості породної характеристики місцевих бджіл низинних районів закарпатської області, Керек П. М. (2017)
Ковальський Ю. В. - Особливості обміну ліпідів в організмі медоносних бджіл (Apis mellifera l.) за впливу гіпотермічного стресу, Ковальська Л. М., Миронович Г. М. (2017)
Ковальчук І. І. - Вплив підгодівлі цитратів аргентуму та купруму у весняно-літній період на репродуктивну здатність бджолиних маток, Двилюк І. І., Романів Л. І. (2017)
Лазарєва Л. М. - Динаміка показників якості меду різного ботанічного походження при тривалому зберіганні, Ковтун В. О., Шаповал Ж. В., Коваль О. С. (2017)
Міщенко О. А. - Вплив білкової підгодівлі на весняне нарощення бджолиних сімей та підготовку їх до ефективного використання медозбору, Литвиненко О. М. (2017)
Папп В. В. - Оцінка простих міжтипових гібридів карпатських бджіл в парі поєднань Синевир та Вучківського, Кізман-байза А. А., Плиска В. М. (2017)
Переста А. М. - Природна резистентність корів при маститах за впливу апіфітопрепаратів, Калачнюк Л. Г., Постоєнко Г. В. (2017)
Шамро М. О. - Продуктивні якості гібрида соняшника атланта при вирощуванні його на фоні пожнивних залишків фацелії пижмолистої, Кошова Л. М., Кулинич І. М. (2017)
Шамро М. О. - Підвищення значущості лук і пасовищ для бджільництва за рахунок підсіву медоносних рослин, Кошова Л. М., Кулинич І. М. (2017)
Radkevich V. - Management of the personnel’s professional development at innovatively active enterprises (2015)
Єльникова Г. - Закономірності адаптивного управління розвитком професійно-технічної освіти (2015)
Михнюк М. - Наукові підходи до розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю (2015)
Орлов В. - Аксіогенез уявлень учнів ПТНЗ про професійний успіх (2015)
Свистун В. - Методологічні підходи до управління розвитком професійно- технічної освіти в умовах ринкової економіки (2015)
Wеintraub M. - Modernization of the content of vocational education and training (2015)
Hlushchenko О. - Energy efficiency as an essential component of competence of future skilled workers having machine-building profile (2015)
Кулалаєва Н. - Професійне навчання кваліфікованих робітників на високотехнологічному виробництві: організаційно-педагогічні умови (2015)
Гириловська І. - Моніторинг професійно-технічної освіти в сучасних умовах (2015)
Гуралюк А. - Особливості web-підручника для професійно-технічної освіти (2015)
Карташова Л. - Інформаційно-освітнє середовище системи професійно-технічної освіти: проблеми та перспективи (2015)
Ягупов В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління професійно-технічними навчальними закладами (2015)
Закатнов Д. - Профорієнтаційні засади кар’єрного розвитку учнівської молоді (2015)
Радкевич О. - Правова компетентність педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів у частині цивільного судочинства (2015)
Романова Г. - Запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій (2015)
Vornachev А. - Organization of vocational education for adults as current tendency of skilled workers training in eu countries (by example of Great Britain) (2015)
Herhanov L. - Professional training of seafarer for working on the ships of new generation: goals and objectives (2015)
Вимоги до авторів (2015)
Євстаф’єва В. О. - Мікробоносійство личинок Strongyloides westeri, Шендрик І. М., Гугосьян Ю. А. (2017)
Богатко Н. М. - Ветеринарно-санітарний контроль безпечності та якості м’ясних продуктів, Богатко Л. М., Салата В. З., Семанюк В. І., Сердюков Я. К., Щуревич Г. П. (2017)
Лизогуб Л. Ю. - Морфологічні зміни тимусу курчат при різних схемах антибактеріальної терапії (2017)
Оробченко О. Л. - Токсикокінетика наночасток металів у добових курчат за умов введення курям-несучкам з кормом нанокомпозиту металів Ag, Fe, Cu і двоокис Mn), Куцан О. Т., Шматко О. О. (2017)
Vasetska A. I. - The use of GnRH agonist for supression of cats reproductive function, Mass A. A. (2017)
Милостивий Р. В. - Проблемні питання адаптації корів голштинської породи в умовах промислової технології виробництва молока, Калиниченко О. О., Василенко Т. О., Милостива Д. Ф., Гуцуляк А. С. (2017)
Гриневич Н. Є. - Вплив згодовування плідникам райдужної форелі ганаміновіту на виживання заплідненої ікри та передличинок (2017)
Водоп’янова Л. А. - Біохімічні критерії оцінки функціонального стану кісткового мозку собак, Югай К. Д., Бобрицька О. М., Антіпін С. Л. (2017)
Жукова І. О. - Вплив маклеї серцевидної на стан системи антиоксидантного захисту організму качок за дегельмінтизації фенбендазолом, Баздирєва Н. О., Лонгус Н. І. (2017)
Жукова І. О. - Гематологічні і біохімічні показники крові собак за умов застосування "Неоверму" та протекторів-антитоксикантів, Костюк І. О., Світлична-Кулак Ю. С. (2017)
Данкович Р. С. - Патоморфологія аспергільозу полярних сов Bubo scandiacus, Коляда І. С. (2017)
Дунець В. Ю. - Профілактика хвороб печінки у курей яєчного напрямку продуктивності, Слівінська Л. Г. (2017)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу "Алкісепт–100", Копійчук Г. Т., Хом’як Р. В., Хирівський О. В., Данко М. М. (2017)
Корнієнко М. В. - Визначення поліморфних варіантів фрагментів днк збудників хламідійних інфекцій сільськогосподарських тварин, Ксьонз І. М. (2017)
Zhelavskyi M. M. - The status of extracellular antimicrobial potential of phagocytes genitals of cats, Shunin I. M. (2017)
Кісера Я. В. - Біохімічні показники сироватки крові телят за введення їм імунопрофілактичних засобів проти пневмококової інфекції, Сторчак Ю. Г. (2017)
Слівінська Л. Г. - Етіологія та клініко-біохімічні показники крові за аліментарної остеодистрофії корів, Демидюк С. К., Щербатий А. Р., Федорович В. Л., Тиндик І. О. (2017)
Рубленко І. О. - Визначення чутливості виробничого штаму Bacillus anthracis UA–07 до антибіотиків, Скрипник В. Г. (2017)
Неволько О. М. - Тенденції розвитку інфекційних захворювань, визначення їх ризику та прогнозу, Прискока В. А., Куртяк Б. М., Свідерський В. С., Сковпень В. М., Скороход С. В., Даценко Р. А., Мороз О. А., Гаркавенко В. М. (2017)
Ковпак В. В. - Порівняльна характеристика генетичної стабільності культур клітин жирової тканини та кісткового мозку щурів на ранніх пасажах, Ковпак О. С. (2017)
Полтавченко Т. В. - Стан захворюваності риби на бранхіомікоз та сапролегніоз у Рівненській області (2017)
Тодорюк В. Б. - Дослідження гострої та хронічної токсичності експериментального препарату "Феросел Т"., Гунчак В. М., Гуфрій Д. Ф., Гутий Б. В., Харів І. І., Хомик Р. І., Васів Р. О., Слободюк Н. М., Винярська А. В., Журавльов О. Ю., Гусар П. Т., Назарук Н. В., Назарук Н. Я., Солтис М. П. (2017)
Shchebentovska О. М. - Morphological structure properties of the musculus longissimus dorsi in pigs in the process of autolysis (2017)
Чорний М. В. - Гематологічні та біохімічні показники крові спортивних коней української верхової та тракененської порід, Мачула О. С., Крилова А. О., Антоненко П. П., Вороняк В. В. (2017)
Куляба О. В. - Вплив клозаверму А та катозалу на показники протеїнсинтезувальної функції печінки корів за експериментального фасціольозу, сенсибілізованих атиповими мікобактеріями, Стибель В. В., Гутий Б. В. (2017)
Коцюмбас Г. І. - Відтворювальна здатність і структурно-функціональний стан матки щурів, які споживали корми з 20% вмістом ГМ-сої, Самсонюк І. М., Шкіль М. І. (2017)
Федорович О. В. - Білковий склад сироватки крові однорічок білого амура, уражених моногенеями, до та після застосування "Бровармектин-гранулятуTM" і "АвестимуTM" (2017)
Деркач І. М. - Сучасні тенденції на фармацевтичному ринку вакцин для птиці в Україні (2017)
Пероцька Л. В. - Фазові етапи та структура кіл епізоотичної циркуляції збудника бешихи в умовах степової зони північного Причорноморя (2017)
Кос’янчук Н. І. - Профілактика міксоматозу кролів (2017)
Мокрий Ю. О. - Епізоотологічний моніторинг бабезійної інвазії серед собак у Полтаві, Ксьонз І. М. (2017)
Грушанська Н. Г. - Вміст важких металів у шерсті корів північно-східної біогеохімічної зони (2017)
Мазур М. В. - Видова характеристика епізоотії сказу в Україні за 2011–2016 рр, Мазур Н. В., Полупан І. М. (2017)
Khariv I. - The influence of brovitatoxide in conjunction with milk thistle fruits on the immune system of turkeys for eimeriozic invasion, Gutyj B., Hunchak V., Slobodyuk N., Vynyarska A., Sobolta A., Todoriuk V., Seniv R. (2017)
Кобзар Т. А. - Визначення динаміки погодних умов протягом календарного року в прибережних ділянках акваторії Одеської затоки з метою утримання морських ссавців у відкритих вольєрах, Мазовська С. В. (2017)
Лукащук Б. О. - Вплив пробіотика та фітобіотика на показники Т- і В-клітинного імунітету відлучених поросят за гастроентериту незаразної етіології (2017)
Салата В. З. - Динаміка мікрофлори охолодженої і примороженої яловичини за її зберігання, Кухтин М. Д., Семанюк В. І., Перкій Ю. Б. (2017)
Мазовська С. В. - Моніторинг фізико-хімічних показників морської води прибережної ділянки акваторії Одеської затоки при визначенні відповідного місця розташування вольєрів для утримання морських ссавців (2017)
Горальський Л. П. - Мікроскопічна будова та морфометричні показники підшлункової залози собак в постнатальному періоді онтогенезу, Сокульський І. М., Демус Н. В., Зорич З. Д. (2017)
Стояновський В. Г. - Динаміка лейкоцитів крові поросят у різні стресорні періоди онтогенезу при згодовуванні добавок "В-глюкан" та "Біовір", Мацюк О. І., Колотницький В. А. (2017)
Виговський Г. М. - Технологічне забезпечення високошвидкісної обробки деталей (2015)
Громовий О. А. - Використання нестаціонарних процесів різання для якісного формоутворення поверхонь деталей (2015)
P.P. Melnichuk - Research was undertaken to study the influence of nonuniformity motion during supply to the surface roughness on details, processed with an edge tool, O.O. Vynohradov, V.Е. Loiev, V.V. Otamanskyi (2015)
Адаменко Ю. І. - Гармонізація українських національних стандартів з нормування точності геометрії виробів з міжнародними, Герасимчук О. М., Плівак О. А. (2015)
Барандич К. С. - Методика визначення циклічної довговічності матеріалу деталей, що працюють в умовах змінних навантажень, Вислоух С. П. (2015)
Іванов В. О. - Резерви підвищення гнучкості верстатних пристроїв механообробного виробництва, Карпусь В. Є., Дегтярьов І. М. (2015)
Киричок Т. Ю. - Моделювання зміни кольору звороту відбитків, отриманих на папері з водяними знаками, з урахуванням структурних характеристик паперу та параметрів фарби, Катрук О. В., Талімонова Н. Л. (2015)
Колодницька Р. В. - Транспортні та термодинамічні властивості біодизельного палива для моделювання випаровування крапель у двигунах внутрішнього згоряння (2015)
Саленко О. Ф. - Фільтрація води при експлуатації гідрорізного обладнання та покращення якості фільтрації за рахунок нових методів, Орел В. М., Мана О. М., Корцов М. І. (2015)
Степчин Я. А. - Особливості динаміки процесів високошвидкісного торцевого фрезерування (2015)
Подчашинський Ю. О. - Алгоритмічна обробка зображень з вимірювальною інформацією про геометричні параметри та параметри руху об’єктів на основі штучних нейронних мереж, Лугових О. О., Шавурська Л. Й. (2015)
Корнійчук А. І. - Моделювання та аналіз системи управління технологічною лінією на основі послідовності подій, Шавурський Ю. О., Воронова Т. С. (2015)
Вавіленкова А. І. - Система порівняльного аналізу текстових документів (2015)
Левченко А. Ю. - Експериментальне дослідження наближеного методу розв’язання загальної задачі комівояжера (2015)
Мирутенко Л. В. - Методика оптимізації комплексу програмного забезпечення систем дистанційного навчання (2015)
Горобчишин О. В. - Числове моделювання зональної технологічної тріщинуватості на кар’єрах декоративного каменю (2015)
Копка І. О. - Обґрунтування місця розташування проміжних детонаторів в свердловинному заряді для підсилення дії вибуху у підошві уступу, Кравець В. Г., Фролов О. О., Клеван О. М. (2015)
Коробійчук В. В. - Обґрунтування лінійних розмірів блоків природного каменю залежно від вимог споживачів (2015)
Кравець В. Г. - Розв’язання задач про взаємодію циліндричних хвиль із жорсткою перепоною в двошаровому ґрунтовому середовищі, Мейш В. Ф., Шайдецька Л. В. (2015)
Шамрай В. І. - Керування якістю готової продукції з гранодіориту за допомогою різних методів полірування природного каменю (2015)
Дишлюк Н. В. - Особливості будови стравоходу та його імунних утворень перепелів, Орлова А. В. (2017)
Лісова В. В. - Патоморфологічна характеристика коронавірусної інфекції в собак, Дубіненко О. (2017)
Лісова В. В. - Патоморфологічна характеристика хламідіозу в котів, Савченко А. (2017)
Дмитрієв В. С. - Застосування екстракортикального остеосинтезу за діафізарних переломів кісток кінцівок у собак, Хомин Н. М. (2017)
Хомин Н. М. - Етіологічні фактори та наслідки аномалій розвитку зубів і зубного прикусу у собак, Мисак А. Р., Ігліцький І. І., Пріцак В. В., Назарук Н. В., Гримак Я. І. (2017)
Хомин Н. М. - Поширеність та причини виникнення хвороб копитець у корів, Мисак А. Р., Ігліцький І. І., Пріцак В .В. (2017)
Акимишин М. М. - Активність та вміст ізозимів аспартатамінотрансферази в репродуктивних органах корів, Кузьміна Н. В., Остапів Д. Д. (2017)
Гаврилін П. М. - Структурно-функціональна організація кісткового мозку поросят, Лєщова М. О., Еверт В. В., Мирний О. М. (2017)
Друзь Н. В. - Біоморфологічні особливості м’язів, які діють на тазостегновий суглоб, у деяких представників родини лебеди – GENUS CYGNUS (2017)
Колтун Є. М. - Стан гемопоезу у дійних корів за профілактики мікроелементної недостатності, Русин В. І. (2017)
Коцюмбас Г. І. - Гематологічні показники та морфологічна характеристика селезінки самок щурів f1 за дії наногерманію цитрату, застосованого у різних дозах, Тесарівська У. І., Гуменецька М. І., Шумська М. І. (2017)
Лемішевський В. М. - Електронно-мікроскопічна будова клітин слизової оболонки товстої кишки свиней у нормі (2017)
Мельник О. О. - Біоморфологічні особливості м’язів, діючих на плечовий суглоб, деяких представників ряду горобцеподібних – Ordо Passeriformes, Мельник М. В. (2017)
Vischur V. - The impact of low-quality veterinary medicines processing and feed additives on the environment, Velychko V., Gutyj B. (2017)
Санин А. В. - Стимуляция продукции гормона роста у ягнят и поросят под действием Гамавита, Деева А. В., Наровлянский А. Н., Пронин А. В., Бехало В. А., Кожевникова Т. Н., Анников В. В., Анникова Л. В. (2017)
Ткаченко В. В. - Особливості лікування ран, уражених личинками Wohlfahrtia magnifica, у собак (2017)
Коцюмбас Г. І. - Гістологічна, гістохімічна характеристика дванадцятипалої кишки курей-бройлерів за згодовування кормів з високим вмістом пробіотичної добавки, Костинюк А. К., Мисів О. В., Федик Ю. Я. (2017)
Криштальська М. О. - Вплив препарату "Трифузол" на функціональний стан печінки у курчат за еймеріозної інвазії, Гунчак В. М., Гутий Б. В. (2017)
Бодяко О. І. - Макроелементний обмін у лошат за гіперкальцитонінемії, Головаха В. І., Тишківський М. Я., Щербатий А. Р. (2017)
Грицина М. Р. - Вміст біологічно активних речовин у різних видів роду Verbascum L (2017)
Глебенюк В. В. - Поширеність африканської чуми свиней в Україні, Глебенюк О. Г., Петруша В. Г. (2017)
Мазуркевич Т. А. - Морфогенез сліпокишкових дивертикулів качок віком 150–240 діб (2017)
Максимович І. А. - Обмін електролітів у спортивних коней за навантаження (2017)
Микитин Л. Є. - Рівень мікроелементного складу ґрунту, води та кормів у ФГ "Радвань Нова" Пустомитівського району Львівської області, Бінкевич В. Я., Вачко Ю. Р. (2017)
Михайленко Є. О. - Протеїновий і амінокислотний обмін у м’язах курчат-бройлерів кросу КОББ 500 на тлі застосування кормової добавки "Гумілід", Дьомшина О. О., Степченко Л. М. (2017)
Стегней Ж. Г. - Показники кореляції між площею кровоносних судин і тканинних компонентів тимуса телят (2017)
Стегней М. М. - Морфологічні особливості деяких органів головної кишки коня (2017)
Стецько Т. І. - Антимікробна активність нового комбінованого антибактеріального препарату на основі флуорфеніколу та доксицикліну, Музика В. П., Островська Л. Л., Буцяк В. І. (2017)
Туманов В. В. - Діазинон. Основні аспекти біологічної дії, токсикологічні властивості та патоморфологія отруєнь (2017)
Фодченко І. А. - Вивчення показників безпечності мідій при їх технологічній обробці щодо вмісту хлорорганічних пестицидів, Касянчук В. В., Ващик Є. В., Скрипка Г. А. (2017)
Фотіна Т. І. - Порівняльна оцінка ефективності препаратів "Сарофлокс" та енрофлоксацину відносно збудників бактеріозів птиці, Ващик Є. В. (2017)
Хімич М. С. - Моніторинг безпечності та якості продуктів забою свиней, отриманих в умовах Одеської області, Горобей О. М., Козулін Ф. В., Жеков В. В. (2017)
Масалович Ю. С. - Залежність відтворної здатності корів від тривалості лактації, Любецький В. Й. (2017)
Присяжнюк В.Я. - Паростки лікувальної справи тварин в Галичині (2017)
Михайленко Н. І. - Органна локалізація пухлин у дрібних тварин різних видів, Войцехович Д. В. (2017)
Назар Б. І. - Використання молекулярно-біологічних методів досліджень у прикладних галузях ветеринарних наук, Мурська С. Д., Гуфрій Д. Ф., Гутий Б. В. (2017)
Радзиховський М. Л. - Гематологічні та біохімічні показники крові собак, уражених коронавірусним ентеритом (2017)
Плис В. М. - Симптомокопмлекс за надгострого, гострого та підгострого перебігу пастерельозно-аскаридіозної асоціації у птиці різних видів (2017)
Степанов О. Д. - Порівняння бокового та медіанного доступу за оваріогістеректомії у кішок (2017)
Яремчук І. М. - Інтенсивність окисних процесів та якість сперміїв бугаїв за додавання в розріджувач наносукцинатів мікроелементів, Кузьміна Н. В., Шаран М. М., Остапів Д. Д., Кава С. Й. (2017)
Новгородова О. Ю. - Підготовка компонентів селективної поверхні трансдюсера імунного біосенсора для індикації Pseudomonas aeruginosa, Стародуб М. Ф., Ушкалов В. О. (2017)
Кустуров В. Б. - Аналіз мікробної контамінації туш свиней в процесі забою та первинної обробки, Касянчук В. В., Бергілевич О. М. (2017)
Травецький М. О. - Профілактика ембріональної смертності у корів, Краєвський А. Й., Мусієнко Ю. В. (2017)
Кобилюх І. Б. - Влив препарату "Фос-Бевіт" на вміст холестеролу та концентрацію сечової кислоти в організмі корів та перебіг у них післяотельного періоду, Стравський Я. С., Стефаник В. Ю., Костишин Є. Є. (2017)
Масюк Д. М. - Експериментальне зараження поросят вірусом епідемічної діареї свиней, Сосницький О. І., Кокарєв А. В., Коляда С. Г. (2017)
Кокарєв А. В. - Формування клітинних механізмів імунного захисту в поросят за дії препарату "Імунолак", Масюк Д. М. (2017)
Huberuk V. - Impact of antioxidants on enzym activities of glutatione system of bulls bodies antioxidant defense under acute nitrate and nitrite toxicity, Gutyj B., Gufriy D., Binkevych V., Hariv I., Binkevych O., Salata R. (2017)
Костишина Т. А. - Соціально-економічна сутність оплати праці в контексті нової ідеології функціональності середнього класу в Україні (2015)
Рогоза М. Є. - Сутність і ознаки інтегрованих структур: теоретичний аспект, Вергал К. Ю. (2015)
Сержук А. В. - Комплекс маркетингу на ринку охорони здоров’я (2015)
Синиця Л. В. - Стратегічне управління розвитком транспортних підприємств: аналіз концептуально-методологічних підходів (2015)
Сагалакова Н. О. - Систематизація принципів ціноутворення у сфері туризму (2015)
Бойчук І. В. - Застосування інтернет-торгівлі в системах В2В і В2С (2015)
Юринець З. В. - Формування інноваційної політики: проблеми, ризики та перспективи, Макара О. В. (2015)
Бервено О. В. - Розвиток національної транспортної логістики у кваліметрії якості життя (2015)
Флегантова А. Л. - Особливості державної інноваційно- інвестиційної політики в умовах ускладненої політико-економічної ситуації в Україні (2015)
Гайда І. О. - Загальні принципи та методи стимулювання державної інноваційної політики Японії (2015)
Петринка В. Ю. - Основні напрями енергозбереження України в умовах євроінтеграції (2015)
Талалаєв В. О. - Аналіз і оцінка безпеки бізнес-процесів підприємств споживчої кооперації, Тереховська В. І. (2015)
Краснокутська Н. С. - Матричний метод вибору клієнтоорієнтованої стратегічної позиції підприємства, Тихонченко Р. С. (2015)
Шимановська-Діанич Л. М. - Дистриб’юторський підхід до управління розвитком підприємства, Іщейкін Т. Є. (2015)
Монастирський Г. Л. - Методологічна база формування стратегії інноваційного розвитку енергозбереження промислових підприємств (2015)
Тужилкіна О. В. - Мотиваційні основи стимулювання інноваційної діяльності у сучасних умовах (2015)
Бердин А. Ю. - Анализ факторов, обуславливающих планирование и реализацию коммуникационной политики предприятия в промышленности строительных материалов (2015)
Шуплат О. М. - Сучасний стан і тенденції розвитку підприємств сфери туризму в Україні (2015)
Бегма П. О. - Сутність трудового потенціалу як соціально-економічної категорії (2015)
Крамченко Р. А. - Діяльність кредитних спілок на фінансовому ринку України (2015)
Кулик В. А. - Облік і оподаткування операцій з електронними грошима в Україні (2015)
Кочарян І. С. - Методичний підхід до визначення завдань управління системою вищої освіти у сфері культури та мистецтва (2015)
Береза І. С. - Впровадження технології комп'ютерного тестування для оцінювання знань студентів ВНЗ (2017)
Бондаренко Д. В . - Функціональний аналіз фахової підготовки майбутніх учителів музики (2017)
Брижата І. Г. - Професійні уміння в структурі готовності вчителя образотворчого мистецтва (2017)
Грищенко С. М. - Структура методичної системи навчання екологічної геоінформатики (2017)
Каландирець Н. М. - Формування підприємницької компетентності майбутніх економістів-аграрників засобами інтерактивного навчання (2017)
Крижановський М. М. - Критерії формування художньо-професійних знань та умінь у студентів на заняттях з елементів ДПМ за допомогою новітніх методів і технологій, Фурман О. І. (2017)
Перевєрзєва С. В. - Формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до професійного саморозвитку в процесі позааудиторної роботи, Марчик В. І. (2017)
Савченко Л. О. - Використання веб-квест технологій у вищий школі при підготовці майбутніх фахівців (2017)
Соколова С. В. - Професійна мобільність як складова правової культури майбутніх інженерів-педагогів (2017)
Стрюк Л. Б. - Роль засобів візуалізації у самостійній роботі студента-філолога (2017)
Царенко А. В. - Умови формування професійної відповідальності майбутніх вчителів початкових класів (2017)
Басюк Л. Б. - Проблема змісту шкільних підручників у вітчизняній педагогіці (від кінця 40-х років до теперішнього часу): особливості та етапи підручникотворення (2017)
Вакуленко В. М. - Адаптація і толерантність у екстремальних ситуаціях (2017)
Гаманюк В. А. - Навчання другої іноземної мови у системі загальної освіти в Україні: проблеми та перспективи (2017)
Рябовол Л. Т. - Методика навчання правознавства (правознавча дидактика) як наука: об'єкт, предмет, мета, завдання, функції, методологія (2017)
Семенець С. П. - Концепція моделі навчально-математичної діяльності учнів (2017)
Соломенко А. О. - Дидактичний потенціал фізики у розвитку критичного мислення, Коновал О. А., Туркот Т. І. (2017)
Татьянчикова І. В. - Механізми і показники соціалізації дитини з інтелектуальними порушеннями (2017)
Коваленко В. К. - Використання інформаційних технологій в системі вищої освіти (2017)
Ковшар О. В. - Роль принципів наступності і перспективності в організації безперервної освіти (2017)
Чернецька Ю. І. - Подолання соціальних ризиків серед реабілітованих наркозалежних осіб методами соціальної роботи (2017)
Касілов І. А. - Історичні передумови розвитку інструментального виконавства у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Коваленко І. А. - Історико-педагогічні дослідження з позицій регіонального підходу: проблема поняттєвого визначення (2017)
Мотуз Т. В. - Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХХ – початок ХХІ століть): проблема періодизації (2017)
Селищева І. А. - Історична пам'ять у контексті історичної освіти (2017)
Таможська І. В. - Стан процесу підготовки науково-педагогічних кадрів в університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Туркот Т. І. - К. Ушинський як фундатор філософії освіти, Коновал О. А. (2017)
Білоус О. С. - Організація креативної діяльності студентів у процесі навчання в педагогічному університеті (2017)
Бугра А. В. - Методико-праксіологічні підходи до організації самоосвітньої діяльності суб'єктів навчання в системі вищої та післядипломної освіти, Коновал О. А., Туркот Т. І. (2017)
Зінонос Н. О. - Вплив мотивації на успішність і результати навчання іноземних студентів при вивченні природничоматематичних дисциплін (2017)
Іванова В. В. - Розвиток педагогічної творчості майбутніх вчителів у системі професійної підготовки (2017)
Іванова Г. І. - Тайм-менеджмент як педагогічна технологія формування культури розумової праці студентів (2017)
Передерій О. Л. - Вплив освітньої системи на рівень особистісної тривожності учнів вальдорфської школи та учнів загальноосвітніх шкіл (2017)
Скляренко І. Ю. - Міжособистісна взаємодія викладача та майбутнього фахівця водного транспорту (2017)
Шалацька Г. М. - Мотиваційна доцільність використання інтернет-ресурсів під час навчання англійській мові студентівпрограмістів (2017)
Кузнецов М. П. - Моделювання параметрів роботи енергосистеми, які носять випадковий характер (2012)
Біла Г. Ю. - Можливості перетворення загрозливих звалищ відходів на переробні енерготехнологічні комплекси на прикладі Миколаївського глиноземного заводу, Запорожець Ю. М. (2012)
Ткаленко Д. А. - Транспортные стадии и топология токообразующих процессов в высокотемпературных топливных элементах, Кудря С. А., Ткаленко М. Д., Вишневская Ю. П., Будько В. И. (2012)
Бекиров Э. А. - Теоретическая оценка эффективности цилиндрических концентраторов в неследящих гелиосистемах, Химич А. П. (2012)
Кныш Л. И. - Численное моделирование лучистого теплопереноса в системе концентрации солнечного излучения "параболоцилиндрический концентратор – трубчатый теплоприёмник (2012)
Кокошин С. С. - Определение геометрических и теплофизических параметров солнечного коллектора и фототермического модуля с теплоотводами из композита, Коломиец Д. П., Кучинский В. П., Суржик А. Н. (2012)
Горбатых О. И. - Расчёты КПД солнечных коллекторов в трёхкаскадных системах солнечного ГВС, Макаров В. В. (2012)
Тучинский Б. Г. - Средние скорости ветра в ветроэнергетике (2012)
Яковлев А. И. - Обоснование применения секционированных лопастей ветроустановок, метод их построения и аппроксимация, Затучная М. А., Пашков В. Н., Меркушов В. Н. (2012)
Васько П. Ф. - Актуальные вопросы развития малой гидроэнергетики в Украине на современном этапе, Вихорев Ю. А. (2012)
Морозов Ю. П. - Метод теплового розрахунку підземних теплообмінників і акумуляторів (2012)
Клюс С. В. - Визначення енергетичного потенціалу соломи і рослинних відходів за період незалежності України (2012)
Матвейчук А. С. - О технологии совместного сжигания бурого угля и соломы в топочных камерах с неподвижным слоем (2012)
Будько М. О. - Математична модель теплопереносу в реакторі переестерифікації рослинних олій у біодизпаливо періодичної дії, Забарний Г. М. (2012)
Корінчук Д. М. - Розробка та аналіз математичної моделі прогнозування міцності брикетів при пресуванні композиційних сумішей з використанням торфу як в'яжучого (2012)
Вимоги до публікацій (2012)
Інформація про передплату на журнал "Відновлювана енергетика" (2012)
Abstracts (2012)
Андріанов В. Є. - Культура здорового способу життя як важливий складник особистості майбутнього вчителя, Андріанов Т. В. (2013)
Білоконний С. П. - Використання методу проектів в екологічній підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти (2013)
Волосенко А. В. - Діагностування стану готовності студентів економічного університету до творчої самореалізації в майбутній професійній діяльності (2013)
Голівер Н. О. - Лінгводидактичні аспекти мовної підготовки майбутніх фахівців (2013)
Городиська В. В. - Використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх вихователів у педагогічних ВНЗ (2013)
Дороніна Т. О. - Формування цілісного світогляду майбутніх учителів зарубіжної літератури засобами історико-літературознавчих дисциплін (2013)
Дроздова І. П. - Семінарські та практичні заняття для розвитку креативних умінь студентів із професійного мовлення за фахом (2013)
Дьяконов Г. В. - Діалогічна концепція гуманітарно-культурної освіти на психолого-педагогічному факультеті (2013)
Жигірь В. І. - Управлінська компетентність як необхідна умова професіоналізму менеджера освіти (2013)
Зичков А. К. - Формування фахової компетентності майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних педагогічних технологій (2013)
Златніков В. Г. - Навчання курсантів вищих військових навчальних закладів іншомовного професійно-орієнтованого аудіювання (2013)
Іщенко Л. В. - Підготовка майбутніх вихователів до формування логіко-математичних понять у дітей старшого дошкільного віку (2013)
Катеруша О. В. - Компетентнісний підхід у проектуванні мети навчання іноземних мо (2013)
Кирикилиця В. В. - Екпериментальне дослідження активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі роботи зі словниками (2013)
Копусь О. А. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології (2013)
Король В. М. - Модель формування управлінської компетентності майбутніх офіцерів пожежної безпеки у процесі професійної підготовки (2013)
Корольський В. В. - Математична алгоритмічна компетентність: теоретико-методичні основи формування, структура та рівні, Капіносов А. М. (2013)
Лисогор Л. П. - Використання технологій кооперативного навчання на лабораторних заняттях з основ природознавства (зоології) у вищій школі (2013)
Мішеніна Т. М. - Діалогізація навчання на практично-семінарських заняттях майбутніх вчителів філологічних спеціальностей як умова формування дидактичної компетентності (2013)
Морозова К. А. - Дидактична модель формування інформаційно-комунікаційних компетентностей студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, Зеленкова Н. І. (2013)
Москальова Л. Ю. - Підготовка майбутніх учителів за спеціалізацією "Християнська етика" (2013)
Ніколаєнко Ю. О. - Принципи підготовки студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі (2013)
Нікора А. О. - Сутність та особливості методичної підготовки майбутнього вчителя до роботи в умовах інноваційних процесів у шкільній суспільствознавчій освіті (2013)
Онищенко І. В. - Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище сучасного вищого навчального закладу як засіб формування професіоналізму майбутніх фахівців (2013)
Побережна Н. О. - Удосконалення педагогічної майстерності викладачів іноземної мови щодо організації навчального процесу на основі інноваційних інформаційних технологій (2013)
Попович Н. М. - Діяльнісно-практичний компонент у структурі професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики (2013)
Размолодчикова І. В. - Вплив ціннісних орієнтацій на формування іміджу майбутнього вчителя (2013)
Рогальська Н. В. - Використання методу проектів у професійній підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти (2013)
Романець В. М. - Формування професійного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури як мета і соціально значущий результат його фахової підготовки у вищому навчальному закладі (2013)
Ромащенко І. В. - Професійна культура викладача як умова самореалізації педагога (2013)
Садова В. В. - Процесуальні аспекти формування історико-педагогічної культури студентів (2013)
Сгадова В. В. - Зміст психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача до професійної творчої діяльності (2013)
Сидоренко Т. Д. - Дидактичні умови формування педагогічної культури майбутнього вчителя музики (2013)
Старєва А. М. - Організаційно-педагогічні умови впливу предметно-методичної компетентності вчителя суспільствознавчих дисциплін на формування суспільствознавчих компетенцій учнів (2013)
Ступак З. І. - Аналіз навчальної мотивації як основи навчально-пізнавальної діяльності студентів (2013)
Талаш І. О. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкових класів (2013)
Тернавська Т. А. - Організація та проведення практик як ключовий чинник формування пізнавальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей (2013)
Тишик І. С. - До визначення поняття "міжетнічна толерантність" у процесі підготовки майбутніх викладачів (2013)
Часова Е. В. - Перспективи хімічної освіти в університетах технічного профілю, Івчук В. В. (2013)
Черемісова І. І. - Організованість як одна з головних професійно важливих якостей медичного працівника (2013)
Шовкопляс О. М. - Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дітьми з функціональними порушення опорно-рухового апарату (2013)
Щука Г. П. - Зміст підготовки фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах України та Російської Федерації: порівняльний аналіз (2013)
Баруліна Ю. О. - Методологічні передумови розуміння сутності ціннісно-смислової свідомості школярів у просторі особистісно орієнтовного уроку (2013)
Дишлева І. М. - Поєднання інтелектуального та емоційного аспектів у процесі оволодіння природознавчою освітою учнями основної школи як здоров’язберігальний чинник (2013)
Золочевська М. В. - Методи та прийоми роботи над поняттями на уроках інформатики (2013)
Кулішов В. С. - Економічна підготовка старшокласників у процесі профільної технологічної освіти (2013)
Марків В. М. - Теоретичні основи організації навчання розумово обдарованих молодших школярів (2013)
Павлик О. А. - Формування творчої особистості молодшого школяра засобами ТРВЗ-технології на уроках навчання грамот (2013)
Паламар С. П. - Формування чуттєвої культури учнів основної школи у процесі вивчення художньої літератури (2013)
Самалюк А. А. - Тенденції розвитку краєзнавчої освіти у змісті методичних рекомендацій для вчителів зош із формування творчої активності учнів основної школи у процесі туристсько-краєзнавчої роботи (2013)
Фурдак Т. Д. - Сутність та особливості музичного сприймання учнів на уроках музики (2013)
Цоуфал Л. С. - Види вправ для підготовки учнів до написання творів (2013)
Шимко І. М. - Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах колективу і навчального середовища (2013)
Аніщук А. М. - Концептуальні засади організації моделі оптимізації мовленнєвого самовираження в умовах ДНЗ (2013)
Ашиток Н. И. - Формування мовлення дітей дошкільного віку з особливими потребами у контексті гуманістичної парадигми (2013)
Бєлікова О. А. - Підготовка вихователів до розвитку особистості дошкільника засобами музичного мистецтва (2013)
Вахняк Н. В. - Сучасні підходи до формування культури батьківства у взаємодії дошкільного навчального закладу з молодою сім’єю (2013)
Гарань Н. С. - Створення нормативно-правової бази дошкільної освіти України (2000-2012 рр.) (2013)
Гладка О. В. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення іноземної мови (2013)
Гордій Н. М. - Використання дитячої літератури у процесі навчання переказувати тексти дітей дошкільного віку (2013)
Грибонос Є. Ю. - Дидактичні особливості побудови ефективної організації контролю математичної підготовки майбутніх економістів (2013)
Грищенко С. М. - Формування творчого підходу до навчання (2013)
Івах С. М. - Особливості педагогізації батьків дітей дошкільного віку (2013)
Казанцева Л. І. - Мовна ситуація південно-східного регіону і врахування її впливу на процес навчання дошкільників української мови (2013)
Картава Ю. К. - Стан викладання української мови в закладах освіти Автономної Республіки Крим (2013)
Кисельова О. Б. - Інноваційні шляхи формування компетентності самоосвіти студентів у навчальному процесі педагогічного університету (2013)
Ковалевський С. В. - Особливості формування корпоративних особистісних якостей студентів засобами фізичного виховання, Кошева Л. В. (2013)
Ковшар О. В. - Специфіка реалізації принципу наступності в навчанні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (2013)
Койчева Т. І. - Наукові школи як джерело розвитку корпоративної культури педагогічного університету (2013)
Кондратюк С. М. - Проблема наступності дошкільної і початкової освіти, Павлущенко Н. М., Король О. М. (2013)
Кужільна Л. В. - Ігрове емоційно-діяльнісне навчання як педагогічна технологія (2013)
Максименко І. Г. - Підготовка майбутніх педагогів до комунікативної діяльності в навчальному процесі вищої школи, Пінська О. Л. (2013)
Максименко І. Г. - Теоретико-методичні засади формування комунікативних умінь студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, Шепеленко Т. Л. (2013)
Матвійчук Л. А. - Основи формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Пазюра Н. В. - Розвиток людських ресурсів на підприємстві як чинник розвитку особистості (2013)
Паласевич Л. І. - Взаємодія ДНЗ із сім’єю, що виховує дитину з особливими потребами (2013)
Пихтіна Н. П. - Особливості попередження ситуативних негативних проявів у поведінці старших дошкільників (2013)
Погребняк В. А. - Міжнародна концепція полікультурного виховання (2013)
Полєвікова О. Б. - Методологія словоцентризму мовної освіти дітей у творах французьких філософів ХХ століття (2013)
Пономаренко Т. В. - Самостійність як важливий чинник у мистецтві диригування майбутнього вчителя музики (2013)
Прошкін В. В. - Інтеграція науково-дослідної і навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів як сучасна педагогічна проблема (2013)
Ракітянська Л. М. - Науково-педагогічна думка про морально-естетичне виховання засобами музичного мистецтва (2013)
Рогальська І. П. - Взаємодія сім’ї та освітньої установи у соціалізації особистості в дитинстві (2013)
Суятинова К. Є. - Умови забезпечення рівних стартових можливостей здобуття передшкільної освіти (2013)
Топольник Я. В. - Вивчення спецкурсу "Основи наукової організації навчальної праці студентів" як умова ефективності навчального процесу (2013)
Тукач І. І. - Формування в дошкільників ціннісного ставлення до своїх базових обов’язків як психолого-педагогічна проблема (2013)
Федорович А. В. - Особливості моральної регуляції стосунків між учасниками навчально-виховного процесу ДНЗ (2013)
Харькова Є. Д. - Тенденції і перспективи трансформації передшкільної освіти в сучасному освітньому просторі України (2013)
Хітрова Г. В. - Реалізація технології громадянського виховання студентів у навчально-виховному процесі ВНЗ (2013)
Хоменко О. В. - Мова міжнаціонального спілкування як економічна категорія (2013)
Шуть М. М. - Музичний керівник дошкільного навчального закладу нової формації: технологічний аспект (2013)
Анісімова О. Е. - Методологічні основи педагогічної системи Фрідріха Фрьобеля (2013)
Бутенко О. Г. - Технологія гендерного виховання В. Сухомлинського (2013)
Жосан О. Е. - Шкільна навчальна література в період відбудови та удосконалення радянської моделі освіти в УРСР (1944–50-ті роки) (2013)
Зотова-Садило О. Ю. - Професійне ділове спілкування: становлення і розвиток поняття (2013)
Канарова О. В. - Культурно-освітнє середовище як об’єктивний компонент духовно-морального виховання особистості (ідеї та досвід вітчизняних педагогів кінця ХIХ–початку ХХ ст.) (2013)
Клюшнікова Т. А. - Вплив ідей Ф. Фребеля на розвиток суспільного дошкільного виховання у Сполучених Штатах Америки (2013)
Лупаренко С. Є. - Розвиток системи охорони материнства й дитинства в Україні в 1920–40-х рр (2013)
Матвієнко С. І. - Музична освіта у структурі підготовки педагогічних кадрів на Чернігівщині (початок ХХ ст.) (2013)
Мельничук І. М. - Онтологія інноваційно-технологічних процесів у вищій школі (2013)
Сімакова Е. С. - Загальна характеристика становлення соціальної роботи в Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Сомбаманія Г. М. - Розвиток імператорських університетів як соціокультурний чинник започаткування вищої педагогічної освіти в Україні (2013)
Устименко-Косоріч О. А. - Музично-педагогічний профіль С. Мокраньца в контексті розвитку музичної освіти Сербії (2013)
Фазан В. В. - Просвітницька діяльність Лавр в Україні (кінець XVII– XVIIІ cт.) (2013)
Черкашина Л. - Ретроспективний огляд періодичного видання "Гуманізація навчально-виховного процесу" (1996–2000 рр.) з питань трудового та екологічного виховання учнів (2013)
Титул, содержание (2011)
Заболотный А. В. - Емкостный первичный измерительный преобразователь влажности газа, Кошевой Н. Д., Сухобрус М. А. (2011)
Лищинская Л. Б. - Метод измерения полного сопротивления, Войцеховская Е. В., Чехместрук Р. Ю. (2011)
Kyselova O. - Heart rate complexity definition using Kolmogorov algorithmic complexity method, Nastenko Ie., Gerasymchuk M. (2011)
Базалеев Н. И. - Способ численной обработки контрастных термоизображений для идентификации дефектов, Бандурян Б. Б., Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Прохоренко Е. М., Рихвицкий В. С., Робук В. Н., Сагайдачный М. А. (2011)
Кубрак Ю. О. - Критична концентрація та її значення для побудови перколяційних тензоперетворювачів лінійних деформацій, Грабар О. І. (2011)
Попова Т. С. - Методика автоматизации процесса верстки печатного издания с переменной графической информацией, Бизюк А. В. (2011)
Левыкин И. В. - Реализация задачи загрузки оборудования методом теории расписания в MES-системах, Кущ И. А. (2011)
Левыкин И. В. - Методика подготовки макета к печати флексографским способом, Власенко С. Г. (2011)
Бизюк А. В. - Методика создания корпоративного стиля, Виткаленко Д. О. (2011)
Самуляк В. Ю. - Методика оцінювання розвитку підприємства на підставі збалансованої системи показників, Лебідь Т. В. (2011)
Фещур Р. В. - Методика оцінювання стратегії розвитку підприємств, Олексів І. Б., Яворська Н. Р. (2011)
Лебідь Т. В. - Формування маркетингової стратегії розвитку підприємства, Самуляк В. Ю. (2011)
Боярчук В. М. - Особливості управління конфігурацією проектів систем виробництва вітрових електричних установок, Татомир А. В. (2011)
Гармаш О. Ю. - Методика дослідження ризику інтегрованих функціональних показників проекту механізованого збирання томатів ”мЗТ” (2011)
Пилипенко А. І. - Процесний підхід до управління у невиробничій сфері: визначення основних функцій і процесів (2011)
Гюлев Н. У. - Влияние времени простоя автомобиля в дорожном заторе на функциональное состояние водителя (2011)
Титул, зміст (2011)
Беляков В. Н. - Прогрессивные технологии и расширение инфраструктуры инновационного развития, Козинец В. П., Стелюк Б. Б. (2011)
Домнич А. А. - Принципы разработки сайта учебного заведения с учетом критериев эргономичности (2011)
Кириченко Л. О. - Влияние методов маршрутизации на QoS в мультисервисных сетях при самоподобной нагрузке, Радивилова Т. А., Кайали Э. (2011)
Евсеев В. В. - Применение программных метрик кода на раннем этапе жизненного цикла программного обеспечения (2011)
Жованик В. І. - Управління ВНЗ через фінансово-економічну працездатність як ресурсного контролюючого середовища в структурі методології PRiNCE-2 (2011)
Крамаренко М. Б. - Условия локальной самодиагностируемости моделей диагностики отказов на системном уровне, Буров Е. В. (2011)
Мотін М. М. - Классифікація систем мобільного навчання (2011)
Богдан Ю. И. - Анализ существующих систем голосования, Веселая О. О. (2011)
Гладка Л. І. - Єдиний підхід до формування структури тестових завдань для контролю знань, Жирякова І. А. (2011)
Прохоров А. В. - Знаниеориентированная агентная модель анализа процессов управления финансовыми ресурсами банка, Страшненко Ю. Н. (2011)
Малахов Е. В. - Выделение объектов для управления предметными областями, Становский А. Л. (2011)
Вахлакова В. Ю. - Полиграфическая защита этикет-наклейки спиртных напитков, Бизюк А. В. (2011)
Загребнюк В. І. - Адаптивне підвищення яскравості зображень в задачах бінаризації текстових документів, Ленік Д. Д. (2011)
Мельник Р. А. - Компресія зображень апроксимацією поліноміальними функціями їх дискретного косинусного перетворення, Климаш Т. С. (2011)
Плотніков А. В. - Модель накопичення досвіду лікаря в експертних системах, Супруненко О. О., Філюнова О. Г. (2011)
Доля В. К. - Вплив інформаційного навантаження на параметри основної діяльності водіїв (збуджувальні процеси), Енглезі І. П., Афанасьєва І. А. (2011)
Поморцева Е. Е. - Использование Visio при визуализации бизнес-поцессов (2011)
Титул, содержание (2011)
Стрелковская И. В. - Сплайн-аппроксимация диаграммы направленности антенны базовой станции сотовой сети, Сукачёв Э. А., Макоганюк А. О. (2011)
Филиппенко И. В. - Имитационное моделирование процесса взаимодействия узлов системы FRID с использованием технологии CDMA (2011)
Литвин В. В. - Моделювання діяльності інтелектуальних агентів в туристичній сфері з використанням онтологічного підходу, Угрин Д. І. (2011)
Аврунин О. Г. - Автоматизированный анализ количественных показателей треморографических данных для наблюдения динамики тремора, Жемчужкина Т. В., Носова Т. В. (2011)
Цегелик Г. Г. - Моделі однорівневих індексопослідовних файлів баз даних при використанні багатопроцесорних систем, Обухівський Р. О. (2011)
Кононенко І. В. - Система мотивації на основі збалансованої системи показників, Гетманова Н. Б. (2011)
Чёрный С. Г. - Оптимизация процесса структуризации кода (2011)
Прохоренко І. В. - Моделі формалізації задач навчання з контролем і забуванням інформації (2011)
Шишкевич К. І. - Методика оцінки й прогнозування тривалості циклу складання великогабаритних машин (2011)
Павлов А. В. - Синтез классификаторов дифференциальной диагностики заболеваний легких форм гемостазиопатий по МГУА, Павлов В. А., Томилин В. В. (2011)
Хміль Н. А. - Проектування інформаційних порталів – переваги застосування онтологічного підходу, Прилепо А. В. (2011)
Медведева В. Н. - Мониторинг корректности и оптимизация системных ресурсов ОС семейства Windows, Изотов А. Е. (2011)
Ясенова І. С. - Методика розрахунку структурно-логічних схем (2011)
Заикина Е. Н. - Метод сжатия полутоновых изображений с учетом особенностей их статистической структуры (2011)
Гадецька З. М. - Розробка комплексної системи захисту інформації, Жирякова І. А. (2011)
Волошин Н. В. - Моделирование и распознавание информативных участков в автоматизированных системах иридодиагностики, Кузьмук В. В., Тараненко Е. А. (2011)
Титул, зміст (2011)
Горяинов А. Н. - Классификация систем транспорта с учетом диагностического подхода (2011)
Харченко С. Л. - Язык проектирования технического задания системы управления (2011)
Карпов Д. Г. - Разработка системы автоматического регулирования диаметра световода при формовании стекломассы, Яшков И. О. (2011)
Холодкова А. В. - Постановка задачи выбора показателя эффективности управления ТКС (2011)
Смітюх Я. В. - Ідентифікація брагоректифікаційної установки на основі нейро-нечіткої мережі, Кишенько В. Д. (2011)
Филиппенко И. В. - Методология многокритериальной оптимизации при проектировании информационных систем радиочастотной идентификации (2011)
Рославцев Д. М. - Формування структури автопарку функціонального підрозділу підприємства, Бурма В. А. (2011)
Богомазова Г. Є. - Проблема вибору раціонального варіанту організації вагонопотоків (2011)
Науменко Н. Ю. - Система обработки информации процесса деформирования корродирующих плосконапряженных конструкций, Ляшенко О. А. (2011)
Філімоніхін Г. Б. - Безрозмірні диференціальні рівняння, що описують стійкість основних рухів однієї роторної системи, Гончаров В. В., Філімоніхіна І. І. (2011)
Калмыков М. А. - Общие принципы описания процесса виброобработки с внешним источником динамического воздействия, Струтинский В. Б., Щелоков В. С. (2011)
Войтович О. А. - Теоретическое исследование параметров конструкции верхней опоры веретена кольцепрядильной машины (2011)
Карачун В. В. - Структурная избыточность как средство повышения точности курсоуказания, Мельник В. Н. (2011)
Мильцын А. М. - Разработка концепции прогнозирования механических свойств тонкостенных оболочек, Зеленцов Д. Г., Олевский В. И., Плетин В. В. (2011)
Зубенко Д. Ю. - Оцінки пошкодження пластичних матеріалів на рухомому складі міського електротранспорту (2011)
Титул, зміст (2011)
Кравец В. В. - Векторное представление ассоциативных произведений сопряженных кватернионных матриц, Харченко А. В., Кравец Т. В. (2011)
Турпак С. М. - Підвищення ефективності технології взаємодії міського та приміського залізничного пасажирського транспорту, Лебідь Г. О., Падченко О. О. (2011)
Павленко О. В. - Вибір оптимального розташування складу дорожньо-будівельних матеріалів з урахуванням визначених умов, Турченко С. В. (2011)
Каньовська Д. В. - Оперативне планування місцевої роботи на залізничному полігоні (2011)
Тихонов В. А. - Подавление помех фильтрами на основе аддитивных моделей линейного предсказания, Кудрявцева Н. В., Филь И. О. (2011)
Пилькевич И. А. - Мониторинг чрезвычайных ситуаций, связанных с катастрофическими паводками в Карпатах, Котков В. И., Маевский А. В. (2011)
Білоус А. Б. - Багатофакторний нечіткий аналіз для моделювання попиту на перевезення до туристичних міст, Могила І. А. (2011)
Маляр М. М. - Схема паралельно-послідовного відсіву варіантів для задачі вибору, Швалагін О. Ю. (2011)
Мокшина О. В. - Варіація парамерів якості в залежності від рівня вібрацій швейного обладнання, Ізотова К. О. (2011)
Лавров Е. А. - Подход к формированию банка оптимизационных моделей для распределения функций между операторами АСУ, Пасько Н. Б. (2011)
Титул, содержание (2011)
Берестов І. В. - Дослідження конструкції пристрою для сортування вагонів на станції, що обслуговує крупний металургійний комбінат, Розсоха О. В., Куценко М. Ю., Бордюг О. А., Потюк Ю. О. (2011)
Зотов В. Г. - Синтез дискретных корректирующих фильтров в пространстве их коэффициентов (2011)
Альошинський Є. С. - Можливості раціоналізації процесу виконання митних операцій на припортових залізничних станціях, Світлична С. О., Стягіна Т. Г., Тушкіна І. О. (2011)
Філімоніхін Г. Б. - Стійкість основних рухів системи – ротор з нерухомою точкою, корпус і автобалансир, Гончаров В. В. (2011)
Кузнецов Б. И. - Нейросетевая система управления оборудованием подвижных объектов специального назначения, Василец Т. Е., Варфоломеев А. А. (2011)
Торяник О. І. - Аналіз спектрометра ЯМР як об’єкта дослідження, Воронцова Ж. В., Дьяков О. Г. (2011)
Суздаль В. С. - Редукция модели при синтезе регуляторов для управления кристаллизацией, Епифанов Ю. М. (2011)
Касьянов В. О. - Дворівнева модель генерації переваг, Прокопенко О. Є., Шипитяк Т. В. (2011)
Козаченко Д. М. - Визначення раціональних параметрів поїздопотоків на залізничних напрямках, Мозолевич Г. Я., Мазуренко О. О. (2011)
Лисиця П. М. - Адаптивне керування процесом формування геометрії кварцової трубки за еталонною моделлю (2011)
Воробієвський Д. В. - Ефективність автоматизованого управління об’єктами зберігання та переробки зерна з використанням енергозбережних технологій, Ладанюк А. П. (2011)
Даниленко Т. М. - Моделирование графика движения поездов по линии Харьковского метрополитена, Булах В. А. (2011)
Политанский Р. Л. - Исследование зависимости корреляции между несущим и информационным сигналом в системах с динамическим хаосом, Политанский Л. Ф., Галюк С. Д., Кушнир Н. Я. (2011)
Хімічева Г. І. - Оцінка структурної стійкості і ефективності процесно-орієнтованої системи управління, Свідерська Г. М., Колесіна Н. В. (2011)
Костішин С. В. - Метод та алгоритм аналізу і оцінювання траєкторії точки прицілювання, Злепко С. М., Шиян А. А., Московко М. В. (2011)
Титул, зміст (2011)
Бушуев С. Д. - Формирование ментального пространства программ инновационного развития, Ярошенко Р. Ф., Ярошенко Н. П. (2011)
Возный А. М. - Проектирование и модернизация информационных систем с использованием когнитивных моделей, Касаткина Н. В., Кошкин К. В. (2011)
Кононенко И. В. - Программное обеспечение "PROJECT SCOPE OPTIMIZATION" оптимизации содержания проекта по срокам и стоимости его выполнения, Протасов И. В., Мироненко В. А. (2011)
Чумаченко И. В. - Формирование холистической ценности инновационных проектов и программ, Доценко Н. В. (2011)
Кононенко И. В. - Построение модели данных портфеля проектов для использования в имитационной модели, Харазий А. В. (2011)
Чухрай Н. І. - Кооперенція як стратегія функціонування підприємств на ринку інновацій (2011)
Сидорчук О. В. - Множина задач узгодження робіт у проектах збирання ранніх зернових культур, Комарніцький С. П., Сидорчук Л. Л., Днесь В. І. (2011)
Сидорчук О. В. - Взаємозв’язки між подіями та роботами у проектах механізованого захисту рослин обприскуванням, Тригуба А. М., Шолудько П. В. (2011)
Сидорчук О. В. - Системний підхід до управління проектами та програмами: означення засад, Ратушний Р. Т., Сидорчук О. О., Демедюк М. А. (2011)
Сидорчук О. В. - Означення головних завдань та моделей з управління проектами весняно-польових робіт у сільському господарстві, Луб П. М., Українець В. А., Івасюк І. П. (2011)
Завер В. Б. - Головні принципи відображення імітаційною моделлю гасіння пожежі у гірському лісовому районі, Ратушний Р. Т., Тимочко В. О. (2011)
Луб П. М. - Особливості управління проектами адаптивних технологічних систем удобрення, підготовки ґрунту та сівби сільськогосподарських культур (2011)
Rak Y. P. - Information technologies in strategic management of vital activity safety project portfolios, Kovalyshyn V. V., Zachko O. B., Barabash I. G., Ivanusa A. I. (2011)
Дорошенко А. В. - Многоступенчатые испарительные охладители для холодильных и кондиционирующих систем, Розум М. В. (2011)
Вартанян В. М. - Оценка частотных параметров модели Тейла-Вейджа в задачах краткосрочного прогнозирования, Романенков Ю. А., Кащеева В. Ю. (2011)
Шатохина Н. В. - Фреймворки для проектирования информационных проектов, базирующиеся на методологии BDD, Никонов О. Я., Антоненкова Е. И. (2011)
Ковальчик Ю. І. - Використання випадкових марківських процесів в управлінні проектами збирання сільськогосподарської продукції, Ковалишин С. Й., Тимочко В. О. (2011)
Гринченко Н. П. - Применение программно-ориентированного управления организацией при разработке конкурентоспособности её продукции на основе инноваций, Емельянова Е. В., Ефременко Т. Н. (2011)
Руденко С. В. - Портфельно-ориентированное управление в здравоохранении, Романенко Н. В. (2011)
Сидорчук О. В. - Створення концептуальної моделі проекту, Гуцол Т. Д., Загородний Д. О., Зеленський О. В. (2011)
Роговой А. И. - Особенности управления малыми проектами, Борисов В. Г. (2011)
Шахов А. В. - Формирование экипажа судна, Крамской С. А. (2011)
Титул, зміст (2011)
Бушуев С. Д. - Оценка совершенства организаций в области управления проектами и программами на модели IPMA delta, Бушуева Н. С., Харитонов Д. А. (2011)
Морозов В. В. - Моделі формування та управління портфелем проектів будівельних корпорацій (2011)
Ванюшкин А. С. - Определение важности рисковых событий портфеля проектов организации (2011)
Тригуба А. М. - Узгодження робіт у інтегрованих проектах молочарства, Рудинець М. В. (2011)
Чайковская М. П. - Модель автоматизации предприятий агропромышленного сектора Украины (2011)
Барышникова В. В. - Особенности проектирования эффективных организационных структур управления на примере судоходных компаний (2011)
Петренко Ю. А. - Метод выбора программы для проектного офиса (2011)
Жихарева В. В. - Методические аспекты оценки рисков инвестиций в развитие флота судоходных компаний (2011)
Прокопенко Т. О. - Модель стратегічного управління проектом в сфері малого бізнесу, Олєйнікова Т. Ю. (2011)
Болдырева Т. В. - Системное представление программы реструктуризации транспортного предприятия, Ковтун Т. А., Петрова Е. С. (2011)
Данченко Е. Б. - Стратегическое управление бизнесом через призму управления инновационными проектами и программами (2011)
Сухонос М. К. - Модель первоначального отбора энергосберегающих проектов по критерию соответствия стратегическим целям (2011)
Фарионова Т. А. - Когнитивное моделирование в проектировании композиционных материалов и покрытий, Казимиренко Ю. А. (2011)
Сухонос М. К. - Застосування підходів Manage Stakeholders для аналізу та оцінки ризиків при реалізації інноваційних проектів, Угоднікова О. І. (2011)
Сухонос М. К. - Аналіз механізмів управління проектами з екологічними обмеженнями, Райгородецька А. Г. (2011)
Сафронов А. С. - Анализ критериев для классификации ИТ-компаний, Мороз А. В., Николайчук С. В. (2011)
Тесленко П. А. - Дифференциальная модель создания ценности в проекте (2011)
Пономаренко Т. В. - Стратегічний аналіз сценаріїв змісту інноваційних проектів з врахуванням узгодженості експертних оцінок варіантів розвитку (2011)
Бальковський П. В. - Техніко-економічна оцінка проектного середовища для виробництва біодизеля із ріпаку в Україні, Ковалишин С. Й., Флис І. М. (2011)
Харитонов Ю. Н. - Структура и содержание базы данных о команде проекта реконструкции систем теплоснабжения, Елгина Е. В. (2011)
Флис І. М. - Ідентифікація інноваційних проектів та гармонізація проектного середовища в програмах розвитку АПК (2011)
Тищенко В. О. - Інтеграція спортивно-професійних знань в проектах підготовки гандболісток вищої кваліфікації (2011)
Бабич М. І. - Формалізація умов проектного середовища в проектах систем виробництва електроенергії на малих гірських річках (2011)
Босак В. В. - Системні принципи формування державних цільових програм цивільного захисту (2011)
Гречуха Е. И. - Использование теории нечетких множеств в решении задач многокритериальной оптимизации (2011)
Титул, содержание (2011)
Шаша І. К. - Методи оцінки експлуатаційних властивостей автомобіля при аналізі дорожньо – транспортних пригод, Сікоринський В. В. (2011)
Буртная И. А. - Математическая модель процесса первапорации для бинарных смесей, Литвиненко Д. В. (2011)
Заяць В. В. - Математичне моделювання процесу подрібнення полімерних матеріалів у роторних дискових подрібнювачах (2011)
Тихонов В. А. - Математические модели составных векторных случайных процессов, Кудрявцева Н. В., Филь И. О. (2011)
Доля В. К. - Про перспективи зростання автомобільного парку в містах, Лобашов О. О., Канцедал В. В. (2011)
Ярещенко Н. В. - Підвищення ефективності перевезення вантажів, Лихман А. Г. (2011)
Рябчиков М. Л. - Визначення параметрів регресії термомеханічних залежностей текстильних матеріалів, Челишева С. В., Волошина О. І. (2011)
Табаков В. З. - Математична модель витікання конфіденційної інформації з урахуванням людського чинника (2011)
Ефременко Т. Н. - Определение оптимальной структуры капитала в проекте разработки и реализации высокомоментного электропривода, Масленников А. М. (2011)
Гумен О. М. - До моделювання проективних n-просторів багатопараметричних систем техніки (2011)
Сметанин В. Т. - Статистическое моделирование распределения гомолочных хромосом по гаметам при различных схемах разведения животных, Олевский В. И., Кунева Л. В. (2011)
Білогуров В. П. - Оцінка деградації грунтів засобами географічних інформаційних систем, Садовська Г. В. (2011)
Віткін Л. М. - Побудова багатофакторних моделей структурних складових системи технічного регулювання, Хімічева Г. І., Лапач С. М., Зенкін А. С. (2011)
Євдокімов А. А. - Геоінформаційні технології грошової оцінки земель населених пунктів, Журавльова С. В. (2011)
Статюха Г. О. - Cвітова практика інтегрованого керування та оцінювання сталого розвитку прибрежних зон, Джигирей І. М., Чашник Д. В., Коломієць Д. Р. (2011)
Мастепан С. М. - Аналіз мотиваційної складової розвитку виробничого процесу автосервісного підприємства, Мінаков Д. М., Селівьорстов Д. Л. (2011)
Титул, зміст (2011)
Гасюк І. М. - Визначення коефіцієнта дифузії іонів літію в катодному матеріалі на основі Fe3O4, Угорчук В. В., Угорчук О. М., Кайкан Л. С., Січка М. Я., Депутат Б. Я. (2011)
Сівецький В. І. - Залежність гідравлічних радіусів від температури при течії полімеру у прямокутних каналах, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Корольов С. О. (2011)
Сівецький В. І. - Вплив температури розплаву поліетилену високої густини на величини гідравлічних радіусів прямокутних каналів, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Безбабін В. О. (2011)
Сівецький В. І. - Вплив реологічної поведінки поліетилену на величину гідравлічного радіусу, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Гордієнко О. О. (2011)
Сівецький В. І. - Вплив температури розплаву удароміцного полістиролу на величини гідравлічних радіусів прямокутних каналів, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Шимко Г. А. (2011)
Никитинский В. А. - Три чуда света, Пивоварова С. В. (2011)
Гирин О. Б. - Возникновение химических соединений на границе между электроосаждаемым металлом и катодом, Величко М. Т. (2011)
Руженцев И. В. - Анализ особенностей сушки шерсти с помощью электромагнитных полей высокой частоты (2011)
Заяц В. И. - Решение трехмерной нестационарной задачи теплопроводности в вариационной постановке, Новикова О. С. (2011)
Хімічева Г. І. - Оцінка якісних характеристик бетонних конструкцій і елементів, Новошицька О. Р., Колесіна Н. В. (2011)
Синотин А. М. - Аналитические исследования точности комбинированного метода определения эффективной теплопроводности сложных систем, Колесникова Т. А. (2011)
Самила А. П. - Зееман - модулятор с прецизионной формой выходного тока, Хандожко А. Г., Хандожко В. А. (2011)
Томас А. А. - Изучение особенностей формования углефторопластового композита методами математического моделирования, Бурмистр М. В., Будник А. Ф. (2011)
Канюк Г. И. - Описание электромагнитных взаимодействий с нелокальными полями, Касаткин Ю. А., Кириченко И. К., Пташный О. Д. (2011)
Селиверстов И. А. - Вакуумно-дуговое напыление меди на порошок релита WC- W2C, Русанов С. А., Смирнов И. В. (2011)
Титул, зміст (2011)
Левицький В. Є. - Технологічні особливості модифікації пінополістирольних відходів полівінілпіролідоном для переробки у в’язкотекучому стані, Моравський В. С., Суберляк О. В. (2011)
Манойло Е. В. - Закономерности процесса массообмена в центробежном аппарате (2011)
Салата А. М. - Перспективи використання мікробних біополімерів полігідроксибутирату та полілактату, Салата О. С., Федун Н. О., Васильченко О. А. (2011)
Вус Д. М. - Визначення потужності мішалки в залежності від кількості відбивних перегородок, Луняка К. В., Русанов С. А., Клюєв О. І. (2011)
Дубинін А. І. - Вплив бункера на ефективність роботи напівпромислового прямотечійного циклону з коаксіальною вставкою, Майструк В. В., Гаврилів Р. І. (2011)
Симак Д. М. - Тепломасообмін під час фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів, що протікає у першому періоді, Атаманюк В. М. (2011)
Галстян С. Г. - Кинетика и механизм каталитической реакции озона с толуолом в среде уксусного ангидрида, Тюпало Н. Ф., Галстян А. Г. (2011)
Масленнікова Л. Д. - Вплив полівінілацетату на зміну структури поліакрилату, Шелест І. В. (2011)
Артем’єв С. Р. - Аналіз розподілу обов’язків посадових осіб з виконання вимог екологічної безпеки, Локаткін А. С. (2011)
Коваленко А. М. - Организация защиты окружающей среды от отходов производства и потребления (2011)
Быков Ю. А. - Исследование течения в венцах компрессоров с использованием различных моделей турбулентности (2011)
Тыринов А. И. - Численное моделирование теплообмена пульсирующей плоской импактной струи, Летнянчин Е. И. (2011)
Кузьменко І. М. - Гідродинаміка потоків в контактних апаратах (2011)
Руденко А. И. - Метод визуализации течения газового потока на поверхности тел различной формы, Терех А. М., Семеняко А. В., Нищик А. П., Баранюк А. В. (2011)
Кравец В. Ю. - Исследование термического сопротивления миниатюрных тепловых труб, Некрашевич Я. В., Гончарова А. П. (2011)
Титул,содержание (2011)
Брус В. В. - Електричні властивості анізотипних гетеропереходів n-ТіО2/p-CdTe, Ілащук М. І., Ковалюк З. Д., Мар’янчук П. Д., Ульяницький К. С., Кафанов А. М. (2011)
Яловенко С. Н. - Черный предел. Электрический заряд и гравитация (2011)
Штанько А. Д. - Влияние размеров кристаллов на краевое излучение в нелегированном арсениде галлия, Литвинова М. Б. (2011)
Буджак Я. С. - До питання про розрахункові проблеми хімічного потенціалу в легованих напівпровідникових кристалах, Зуб О. В. (2011)
Ляшок С. В. - Покрытия для защиты от фреттинг-коррозии (2011)
Сівецький В. І. - Зведення до інваріантного виду кривих течії поліетилену низької густини, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Кривко С. А., Табатабаі Дарбагі Сайєд Мохамад Алі (2011)
Сівецький В. І. - Пошук кривої течії для поліетилену низької густини для прямокутного каналу, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Кривко С. А., Франкова М. С. (2011)
Сівецький В. І. - Пошук кривої течії удароміцного полістиролу, неінваріантної відносно гідравлічного радіусу каналу 8×32мм, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Кривко С. А., Наді Амір (2011)
Верига А. Д. - Стокове детектування на МОН транзисторі з вмонтованим каналом, Політанський Л. Ф. (2011)
Никитинский В. А. - Ненаблюдаемые комплексных чисел в электротехнике и физике, Пивоварова С. В., Шабрацкий С. В. (2011)
Ефименко Н. Г. - Твердость и микроструктура стали 15Х1М1ФЛ после сварки способом поперечной горки, Атоженко О. Ю., Кантор А. Г. (2011)
Шигимага В. А. - Исследование проводимости клеток при изменении осмотической концентрации среды, Мегель Ю. Е. (2011)
Вознюк В. Т. - Аналіз енергосилових параметрів роторного змішувача, Кваша М. В., Мікульонок І. О. (2011)
Гетьман А. В. - Пространственное распределение потенциала заряженных цилиндрических поверхностей, Константинов А. В. (2011)
Селиверстов И. А. - Исследование износостойкости деталей с покрытиями нитрида титана, Селиверстова С. Р. (2011)
Андреев А. А. - Вакуумно-дуговые сверхтвердые TiN покрытия и их использование для упрочнения инструментов, Столбовой В. А., Сердюк И. В. (2011)
Толстенко А. В. - Влияние термоциклирования на деформацию железа в атмосфере водорода (2011)
Титул, содержание (2011)
Киселёва-Логинова Е. В. - Кинетика взаимодействия полиизобутилена с малеиновым ангидридом в расплаве, Попов Е. В., Савяк Р. П., Кондратов С. А. (2011)
Карван С. А. - Теоретичні основи поверхневої модифікації синтетичних текстильних матеріалів, Бойко О. Г., Бубенщикова Г. Т. (2011)
Погожих М. І. - Методика визначення середніх значень кінетичних залежностей, Павлюк І. М. (2011)
Чумак В. Л. - Визначення фракційного складу бентонітових суспензій з використанням методу Ньютона, Максимюк М. Р., Комкова Л. С. (2011)
Погожих М. І. - Методика дослідження стану вологи в капілярно-пористих колоїдних тілах методом ЕПР-спінових міток, Ромоданов І. С., Пак А. О. (2011)
Кнауб Л. В. - Степень очистки зерновой смеси в зависимости от теплофизических характеристик компонент (2011)
Михеенко Л. А. - Новые области применения стеклокристаллических фильтров (2011)
Латорец Е. В. - Анализ применения современных информационных технологий для решения задач производства товарного бетона, Михеев И. А. (2011)
Дубинін А. І. - Циклони із спіральним направляючим апаратом, Майструк В. В., Гаврилів Р. І. (2011)
Коваленко А. М. - Пути преодоления кризиса твёрдых бытовых отходов в Украине (2011)
Артем’єв С. Р. - Критичний аналіз методик перевірки екологічного стану військових частин, Локаткін А. С., Мартинюк І. М. (2011)
Білогуров В. П. - Моделювання фонової якості води для розрахунку нормативів скиду, Нагорна Г. А. (2011)
Черевична Н. І. - Оцінка економічної ефективності від впровадження технології бісквітів з використанням ксампану, Самохвалова О. В., Смольнякова Н. М. (2011)
Пащенко В. Г. - Товарознавча експертиза сухих харчових сумішей для спортсменів, Сєногонова Л. І., Становіхіна А. С. (2011)
Дуднікова Н. М. - Розкриття умов руху транспортного потоку на ділянках автомагістралей (2011)
Прохоренко Е. М. - Тепловизионная диагностика для контроля поверхности противотеплового оборудования, Клепиков В. Ф., Колесникова В. В., Литвиненко В. В., Морозов А. И. (2011)
Мазін С. П. - Напрямки розвитку спецмашин для блокування натовпу в районі масових заворушень, Пархомчук О. В. (2011)
Гюлев Н. У. - Модель влияния транспортного затора на функциональное состояние водителя (2011)
Князян М. О. - Роль системи компетентностей у забезпеченні успішності професійної діяльності педагога (2011)
Різак Т. М. - Організаційно-методична робота з забезпечення наступності у навчально-виховній роботі комплексу дитячий садок – школа (2011)
Русакова Л. Н. - Методические и исторические основы контроля знаний в высшей школе США и Великобритании (2011)
Рябченко Т. О. - Порядок оприлюднення правових актів, які є результатом референдної правотворчості українського народу та набрання ними чинності (2017)
Любарська Л. - Досягнення, стан та перспективи розвитку художньо-естетичної освіти в Україні (2011)
Сухонос В. В. - Суверенітет як чинник диференціації форми правління і політичної режиму у контексті загальнотеоретичної юриспруденції (2017)
Азюковський О. О. - Система дистанційного доступу до освітніх послуг навчального закладу (2011)
Сухонос В. В. - Контрольна гілка влади : доктринально-юридичний та функціонально-інституціональний контексти, Сухонос В. В. (2017)
Левицька І. М. - Результати дослідно-експериментальної роботи з формування педагогічного розуміння в майбутніх учителів музики у процесі професійної підготовки (2011)
Косиця О. О. - Позитивний досвід країн Європи та США щодо легалізації зброї цивільного призначення та можливості його застосування в Україні, Ткачов Д. С. (2017)
Денчук Є. В. - Автоматизація управління інтегрованим навчанням, Мазурок Т. Л. (2011)
Дробязко Н. С. - Особливості функціонування та розвитку ісламської банківської системи (2017)
Малецька І. В. - Вимірювання ступеня розвитку художньо-творчого мислення майбутніх вчителів літератури (2011)
Колеснікова М. В. - Актуальність впровадження інституту медіації в законодавстві України, Шаповалова А. О. (2017)
Лєснік О. С. - Формування невербального компоненту художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів музики (2011)
Похомов В. В. - Класифікація джерел антикорупційного законодавства України, Бондаренко О. С. (2017)
Гордуз Н. О. - Інтерактивне навчання в сучасній початковій школі (2011)
Плотнікова М. В. - Застосування електронних засобів навчання для викладання юридичних дисциплін (2017)
Малецька І. В. - Комплексна система формування художньо-творчого мислення майбутніх словесників (2011)
Швагер О. А. - Фінансово-правове регулювання діяльності ФГВФО в Україні в частині виконання функції виведення неплатоспроможних банків з ринку (2017)
Навоєва Н. І. - Сучасне розуміння системного мислення (2011)
Єрмоленко Д. Ю. - Напрями вдосконалення правового регулювання реалізації функцій Національним банком України (2017)
Бєляк О. М. - Діяльнісний підхід до розвитку комунікативних якостей мовлення (2011)
Маланчук П. М. - Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, Кандиба Ю. О. (2017)
Богуш А. - Лінгводидактичний підхід до класифікації помилок у мовленні дошкільників (2011)
Маланчук П. М. - Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні, Льон О. М., Тарасенко Д. І. (2017)
Джеджера К. В. - Регулятивні чинники спілкування особистості (2011)
Маланчук П. М. - Актуальні проблеми участі захисника у кримінальному провадежнні, Маслак О. В., Воронкова М. Ю. (2017)
Казанжи М. Й. - Особливості емпатійних здібностей у осіб з розвиненим фасилятивним потенціалом (2011)
Маланчук П. М. - Видача особи (екстрадиція) у кримінальному провадженні щодо злочинів міжнародного характеру, Молчанова А. П. (2017)
Кохановська О. В. - Дистанційне навчання як засіб розвитку творчої активності майбутніх економістів (2011)
Маланчук П. М. - Судово-слідчі дії як засіб розгляду кримінальних справ у суді, Непийпа Р. О., Гладун В. В. (2017)
Назаренко В. С. - Особливості методики розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів (2011)
Маланчук П. М. - Слідчий суддя і його роль у забезпеченні нагляду за дотриманням прав і свобод учасників кримінального провадження, Пось А. А. (2017)
Притиковська С. Д. - Використання психотерапичних методик в логопедичній роботі з дітьми (2011)
Маланчук П. М. - Проблеми приватного обвинувачення у кримінальному провадженні, Сабанцев П. А., Даценко О. І. (2017)
Емельянова Д. В. - Самостійна робота як спосіб активізації професійної спрямованості майбутніх учителів (2011)
Маланчук П. М. - Дізнання в скороченій формі : проблеми і перспективи, Зайцев Є. О., Вернигор А. Ю. (2017)
Соколова Г. - Експериментальні методи дослідження лексико-семантичної сторони мовлення у дітей із ЗПР (2011)
Маланчук П. М. - Роль захисника в кримінальному провадженні, Зіновець А. В. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського