Вдовичин Т. Я. - Навчання бакалаврів інформатики з використанням мережних технологій відкритих систем у педагогічному університеті (2017)
Титул, зміст (2017)
Лилик І. - Шановний читач! (2017)
Старостіна А. - Український маркетинг:становлення та перспективи розвитку (2017)
Мороз Л. - Нам 20 років! (2017)
Шиманович Н. - Вітальне слово (2017)
Окландер М. - Одеська обласна організація ВГО "Українська Асоціація Маркетингу": імплементація проекту професійної сертифікації, Яшкіна О. (2017)
Сокол М. - УАМ на рынке легковых автомобилей (2017)
Зозульов О. - Схема аналізу поведінки споживачів на промисловому ринку, Василенко А. (2017)
Сочик Г. - Умови та звички домогосподарств в Польщі та Україні в процесі закупівель товарів широкого вжитку, Крикавський Є., Глинський Н. (2017)
Швацька - Мокрицька Д. - Роль маркетингу в розробці економічних стратегій продуктів харчування (2017)
Максименко О. - Через "прозорість правил" на ринку ЖКГ до якості послуг (2017)
Ільїна С. - Підготовка зі створення прмірних специфікацій на маркетингові дослідження (2017)
Решетілова Т. - Просування інноваційних товарів на засадах мотиваційної інноваційності споживачів (2017)
Ян Віктор - Дослідження інтернаціоналізації підприємства: аналіз виділених рантів Національного Центру Науки в Польщі (2017)
Зміст журналу "Маркетинг в Україні" за 2016 рік (2017)
Редакційна колегія журналу "Маркетинг в Україні" 2017 рік (2017)
Передплата (2017)
Єрмоленко С. - Думки понад часом (2016)
Єрмоленко С. - Філософія мови Павла Тичини" (2016)
Карпіловська Є. - "Аероплань, душе моя…" (Багатоликий оказіоналізм Павла Тичини) (2016)
Бобух Н. - "А у всіх (навіть у травинки) сміялись сльози…" (Контрастиви в поезії Павла Тичини) (2016)
Мех Н. - "І ще в нас музики не досить…" (Синтез музики та слова у творчості Павла Тичини) (2016)
Беценко Т. - "Навколо – дзвонні звуки …" (Звукоповтори в поезії П. Тичини) (2016)
Ганжа А. - "Перелицьований" Тичина: соціопоетика пародій (2016)
Кононенко П. - Мелодія душі Павла Тичини (2016)
Позняк Н. - Почути Тичину (2016)
Ганжа А. - Чуттями повню кожне слово … (Лінгвопоетичний портрет Володимира Калашника), Єрмоленко С. (2016)
Дядченко Д. - Образна парадигма "уста" в мові української поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Мовчун Л. - "Луна далеких рим…" (Художні означення рими в українській поезії) (2016)
Шабат-Савка С. - "Бо ти така, як із колядки вийшла…" (Вербалізація інтенцій люб’язності в українськомовному дискурсі) (2016)
Коць Т. - Теоретичні засади вивчення оцінності в мові публіцистичного стилю (2016)
Сюта Г. - Поняття текст у некласичних мовознавчих парадигмах (2016)
Соколова С. - Засоби масової комунікації в мовному бутті держави (2016)
Заліпська І. - Порушення літературних норм у мові прямого ефіру (2016)
Бибик С. - Іншомовні запозичення та активний словник мовця (2016)
Струганець Ю. - Футбол у виконанні "літературної збірної України" (2016)
Зарінова М. - Мовна дискусія кінця 19 – початку 20 століть і формування літературного стандарту (2016)
Черемська О. - Майк Йогансен як мовознавець (2016)
Городенська К. - Зустрітися з Іваном Леньо, Ленем чи Леньом? (2016)
Городенська К. - Сайт і веб-сайт у родовому відмінку однини (2016)
Городенська К. - Велика і мала літери в назвах судів (2016)
Городенська К. - Золотовалютні чи золото-валютні запаси України? (2016)
Городенська К. - Затулuвітер чи Затуливiтер? (2016)
Городенська К. - Що між ними: дефіс, кома чи тире? (2016)
Винницький В. - Апостроф чи апостроф (2016)
Винницький В. - Алфавіт чи алфавіт? (2016)
Винницький В. - Розбір чи розбір? (2016)
Винницький В. - Частки чи частки? (2016)
Винницький В. - Дзвінок чи дзвоник (2016)
Бибик С. - Велопаркування чи велопарковка (2016)
Бибик С. - Взірець – зразок (2016)
Бибик С. - Платформа проекту і платформа ініціатив (2016)
Ганжа А. - Підписник, підписчик, підписант, абонент чи передплатник, або кого "накручують" у соцмережах? (2016)
Козирєва З. - Рефлективний – рефлексивний – рефлексійний (2016)
Черемська О. - Вагомий доробок європейської україністики, Сухенко В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні данні (2016)
Титул, зміст (2017)
Великие уходят. Светлой памяти Ученого, Учителя и Друга (2017)
Varyvonchyk D. V. - Achievements and prospects of further research on prevention of occupational cancer in Ukraine (2017)
Кірсенко В. В. - Теоретичні засади та практичне застосування дифузійної моделі проникнення хімічних речовин крізь шкіру, Яструб Т. О. (2017)
Мошковський В. Є. - Сучасний стан умов праці працівників теплових електростанцій (2017)
Гребняк М. П. - Екологічні аспекти праці водіїв маршрутних таксі, Федорченко Р. А. (2017)
Чумаева Ю. В. - Моделирование индивидуальных различий в задачах на дифференциацию зрительных сигналов в режиме "навязанного ритма", Голикова В. В., Огуленко А. П., Шафран Л. М. (2017)
Лалыменко О. С. - Использование подходов биологического мониторинга при гигиеническом регламентировании ксенобиотиков (2017)
Мельник Н. А. - Узагальнення даних світової літератури щодо проникнення наночастинок металів транскутанним шляхом (2017)
Орєхова О. В. - Оцінка ризику розвитку професійних захворювань у працівників, що зайняті добуванням залізних руд (2017)
Реферати статей із провідних зарубіжних видань (2017)
Николай Федотович Измеров – Ученый с мировым именем (2017)
Коробчанський В. О. - Мінливості долі професора Кагана (1887 – 1948). До 130­річчя засновника вітчизняної медицини праці (2017)
До відома авторів (2017)
Сігарьов Є. М. - Напрямки удосконалення ківшової десульфурації чавуну, Недбайло М. М., Кривцун І. В. (2016)
Руденко М. Р. - Можливості підвищення якості дозування шихтових матеріалів цехів огрудкування, Зюзь В. Г., Руденко Р. М. (2016)
Сігарьов Є. М. - Шлаковий режим конвертерної плавки з використанням комплексних флюсів, Байдуж Ю. В., Семенова Д. А. (2016)
Hress O. - Quantitative research of band's feeding in the round mould, Chebotaryova O., Isayev O., Wu K. M., Yeremenko A. (2016)
Толок А. О. - Аналіз промислових методів відновлення сполук цирконію до металу ядерної чистоти, Романюк Р. Я. (2016)
Бабинец А. А. - Влияние режима на-плавки на формирование и геометрические размеры валиков, наплавленных самозащитной порошковой проволокой на плоские и цилиндрические детали, Рябцев И. А., Панфилов А. И., Перемитько В. В. (2016)
Максименко О. П. - Влияние результирующей продольных сил на угол нейтрального сечения, Качан О. О. (2016)
Романюк Р. Я. - Енергозберігаючі режими обтиснень для одноклітьового реверсивного стану холодної прокатки 1500 ПАТ "Модуль" (2016)
Бейгул О. О. - Дослідження та обґрунтування параметрів несучої системи портального автомобіля, Лепетова Г. Л., Бейгул В. О. (2016)
Бейгул О. О. - Вплив стабілізатора поперечної стійкості на критичну швидкість портального контейнеровоза при кососиметричних кінематичних збуреннях, Мамаєв Л. М., Бейгул В. О. (2016)
Мамаев Л. М. - Оптимизация конструкций кабелей управления с учетом трения, Бейгул О. О. (2016)
Часов Д.П. - Опис проведення експериментальних досліджень впливу додаткових лопатей на продуктивність шнекового конвеєра (2016)
Яцук А. Л. - Режим течії, коли швидкість матеріалу тіста перевищує швидкість рідини в змащувальному прошарку, Галагуза В. В. (2016)
Чухно С. И. - Расчет расхода жидкости при охлаждении деталей воздушно-жидкостной смесью (2016)
Рязанцев О. В. - Интерпретации коэффициента направленности действия антенн, Кулик М. В. (2016)
Клюца В. С. - Розрахунок та оптимізація мікросмужкового фільтра діапазону 2.4 Ггц, Марченко С. В., С’янов O. М. (2016)
Мещанінов С. К. - Розробка автоматизованої системи коригування обтисків точної прокатки смуг при несталому функціональному стані оператора, Нельга А. Т., Ітякін О. С., Волошин Р. В., Гупало Ю. Ю. (2016)
Дерец А. Л. - Исследование релейной системы четвёртого порядка, оптимизированной по быстродействию методом N-i переключений для отработки режима "большого треугольника", Садовой А. В. (2016)
Волянский Р. С. - Формирование интегральной составляющей выходного напряжения ПИ-регулятора с насыщением, Садовой А. В. (2016)
Клюев О. В. - Асинхронный вентильный каскад с параметрическим источником тока в роторной цепи, Садовой А. В. (2016)
Колычев С. В. - Исследование пуска асинхронного электродвигателя с индукционно-емкостным накопителем энергии в цепи ротора, Качура А. В. (2016)
Бомбик В. С. - Аналітична модель MPPT-функції системи керування інвертором напруги сонячної електростанції (2016)
Ларичева Л. П. - Дослідження впливу тонини помелу на процес кислотного розкладання фосфоритів, Волошин М. Д., Дубик О. С. (2016)
Іванченко А. В. - Дослідження та розробка ресурсозберігаючої технології одержання біомінерального добрива з відходів очисних споруд з добавкою опалого листя, Волошин М. Д. (2016)
Волошин М. Д. - Фізико-хімічні процеси виділення рідкоземельних елементів, Харитонова О. А. (2016)
Гуляєв В. М. - Адаптація фізико-хімічного спрощеного методу виділення амінокислоти триптофану до учбового процесу, Корнієнко І. М., Четверикова К. С., Трішина В. Ю., Головей О. П. (2016)
Анацький А. С. - Дослідження процесу приготування функціонального квасного напою з додаванням ферментованої молочної сироватки, Філімоненко О. Ю., Матвіюк Т. С. (2016)
Корнієнко І. М. - Дослідження біологічної активності мікробіологічних заквасок у випічці бездріжджового хліба з підвищеними дієтологічними властивостями, Гуляєв В. М., Головей О. П., Кришталь Т. О. (2016)
Гуляєв В. М. - Дослідження технології біологічної очистки стічних вод в біоставках, Корнієнко І. М., Трішина В. Ю., Четверикова К. С., Головей О. П. (2016)
Гуляєв В. М. - Мікробіологічні дослідження ґрунту на предмет виявлення патогенної культури Cl. perfringens (на прикладі м. Кам’янського), Корнієнко І. М., Головей О. П., Фурсевич І. В. (2016)
Гуляєв В. М. - Дослідження вмісту нітрифікуючих бактерій як показника чистоти ґрунтів, Корнієнко І. М., Анацький А. С., Філімоненко О. Ю., Герасимов С. С. (2016)
Гуляєв В. М. - Визначення вмісту азоту і фосфору в ґрунтах м. Кам’янського, Корнієнко І. М., Герасимов С. С., Фурсевич І. В. (2016)
Литвин О. І. - Моделювання санітарно-захисної зони цементного виробництва з урахуванням кліматично-географічних умов, Пузир Д. І. (2016)
Матяшева О. Б. - Актуальність виробництва сої в Україні з позиції здоров’я населення та екологічної безпеки, Бєлоконь К. В., Кожемякін Г. Б. (2016)
Маховський В. О. - Оцінка ризику виникнення та розвитку аварій і аварійних ситуацій на хлораторних фільтрувальних насосних станціях, Крюковська О. А. (2016)
Дерець Є. В. - Методика формування практичних вмінь і навичок з вищої математи-ки на прикладі навчання теми "Невизначений інтеграл. Методи інтегрування" (2016)
Дерець Є. В. - Шляхи підвищення ефективності самостійної роботи студентів вищої технічної школи при вивченні курсу вищої математики (2016)
Реферати (2016)
Abstracts (2016)
Альбомна орієнтація (2016)
Голубко В. - Методичні засади підготовки історика-краєзнавця: досвід, перспективи, Середяк А. (2017)
Тимошенко Л. - Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху (XVI – початок XIХ ст.): загальна характеристика та інформативний потенціал пам’ятки (2017)
Кріль М. - Самбірська гімназія: від заснування до "весни народів” (до 225-річчя від заснування) (2017)
Галів М. - Освітні інституції Дрогобича наприкінці ХVIII–70-х рр. ХІХ ст. (2017)
Чорновол І. - Перші вибори до Дрогобицької повітової ради 1867 р. (до 150-річчя місцевого самоврядування Галичини) (2017)
Галик В. - Дрогобицький архітектор та редактор "Gazety Naddniestrzańskiej” Едмунд Леон Остоя Солецький – сучасник і приятель Івана Франка (до історії взаємин й співробітництва) (2017)
Качараба С. - До питання про еміграцію з Дрогобицького повіту наприкінці ХIХ – початку ХХ ст. (2017)
Гриневич Т. - Дослідження історії Перемишльської землі у творчості Владислава Лозінського (2017)
Біла С. - Унійні процеси на Дрогобиччині в історіографії другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. (2017)
Ханас В. - До історії структур правопорядку та судово-в’язничної системи на Медениччині у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. (2017)
Сухий О. - Дрогобицький розстріл виборців 1911 року (2017)
Лазорак Б. - "Его Сіятельству Господину Военному Генералъ-Губернатору Галиціи…”: доповідна записка російського інженера про стратегічне значення окупованого соляного заводу в Дрогобичі (1914 р.) (2017)
Райківський І. - Українська соціал-демократія на Дрогобиччині міжвоєнного періоду (1918–1939) (2017)
Баган О. - Українська Національна Революція в Дрогобичі очима Володимира Бірчака (За матеріалами спогадів в "Літературно-науковому вістнику” і "Вістнику”) (2017)
Посівнич М. - Підпільно-революційна діяльність Василя Біласа і Дмитра Данилишина: до 85-ї річниці Героїчного чину (2017)
Пастух Р. - Народні герої Білас і Данилишин у фольклорі та художній літературі (2017)
Сова А. - Олімпійська тематика в творчій спадщині Івана Боберського (на прикладі ІV Зимових олімпійських ігор у Ґарміш-Партенкірхені 1936 року) (2017)
Гаврилів І. - Андрій Мельник (12.12.1890 – 1.11.1964): український патріот з Дрогобичини (2017)
Медвідь О. - Розвиток кооперативного руху на Дрогобиччині у міжвоєнний період (2017)
Зуляк І. - Діяльність "Просвіти” на Дрогобиччині в міжвоєнний період ХХ ст. (2017)
Масик Р. - Нафтопереробна промисловість в Східній Галичині у міжвоєнний період (2017)
Батюк Т. - На захисті національних інтересів: публіцистика Мирона Кордуби у міжвоєнний час (2017)
Садовий В. - Дрогобич на поштових листівках першої половини ХХ ст. (2017)
Чава І. - Громадсько-політична діяльність о. Северина Бараника у Дрогобичі (1932–1939) (2017)
Хомич Л. - Бруно Шульц на сторінках часопису "Sygnały” (2017)
Футала В. - Дрогобицька область/округа ОУН в українському визвольному русі 1940–1950-х рр.: до історіографії питання (2017)
Ільницький В. - Діяльність молодіжних націоналістичних організацій у Дрогобичі (1945–1952) (2017)
Мельничок Ю. Ільницький В. - Вектори збройної боротьби ВО-4 "Говерля” (1944–1949) (2017)
Попп Р. - Політика радянської системи щодо жіноцтва Дрогобиччини у перші повоєнні роки (1944–1953) (2017)
Вурловська М. - Театр у повсякденному житті населення Дрогобиччини у перші повоєнні роки (1944–1953) (2017)
Якимович Б. - Світлий образ видатного українця: до історії пам’ятної медалі Юрія Котермака-Дрогобича та подій "навколомедальних” (2017)
Костів І. - Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського в культурному житті України (2017)
Литвин М. - Краєзнавчі студії Івана Крип’якевича, Литвин Т. (2017)
Чура В. - Національні виступи у Львівській області на зламі 80–90-х рр. ХХ ст. (2017)
Штогрин І. - Архітектурно-художнє оформлення міст, селищ і сіл Івано-Франківської області в часи "розвинутого соціалістичного суспільства” (2017)
Малярчук О. - Від ідеї національно-культурного відродження другої половини 1980-х до незалежності України (2017)
Ільницький В. - Документи до історії нацистських органів безпеки у Дрогобичі (1941–1944) (2017)
Галик В. - Іwan Franko. Szkicy z literatury”: перший том кількатомного видання численної польськомовної спадщини Івана Франка (2017)
Галів М. - Вагомий внесок у дослідження українського національно-визвольного руху 1940–1950-Х РР. (Ільницький В. Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945–1954): монографія / В. І. Ільницький. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 696 с., іл.) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Фундатори (2017)
Вихідні дані (2017)
Глущенко В. А. - Лингвистический метод: онтологический, телеологический и операциональный компоненты (2016)
Ситняк Р. М. - Індоєвропейська прамова: міф чи реальність? (2016)
Холодов О. В. - Роль субстрату в східнослов’янському глотогенезі, Холодова Н. В., Орел А. С. (2016)
Ясинецька О. - Різні параметри концептуалізації і тлумачення метафор у західному мовознавстві (2016)
Процик І. - "Авангард", "Локомотив", "Колгоспник": вплив тоталітаризму на вибір назв українських футбольних команд у 20–80-х рр. ХХ ст. (2016)
Сидоренко О. М. - Назви рослин в українському ергоніміконі (2016)
Шепель Ю. А. - Общая характеристика словообразовательных рядов по семантическим параметрам (2016)
Андрущенко В. О. - Площина вияву категорійної зв’язності у внутрішній художньотекстовій структурі: інформативно-комунікативний аспект (2016)
Архипова І. М. - Композиційно-мовленнєві форми авторських відступів (2016)
Беценко Т. П. - Текстово-образные структуры в украинском и белорусском народном песнетворчестве (2016)
Зоз Е. А. - Просодическая целостность поэтического произведения (2016)
Колесниченко Е. Л. - Ироническое эссе М. М. Жванецкого "Одесса": опыт прагмастилистического анализа, Габидуллина А. Р. (2016)
Блинова І. А. - Авторська мовна особистість у світлі сучасного комічного дискурсу (2016)
Горлова Е. В. - Канонизированные логоэпистемы в речи студентов-филологов (2016)
Потреба Н. А. - Рекламный текст и особенности его перевода (2016)
Соколова А. Є. - Метонімія в науковій літературі (2016)
Федорова Е. Л. - Редактирование музейного текста как один из видов предпереводческой деятельности (2016)
Панченко Е. И. - Как приблизить преподавание русского языка иностранцам к современности (2016)
Мокра О. М. - Дидактичний потенціал граматичних концепцій (на матеріалі французької мови) (2016)
Шановні автори! (2016)
Бєліцька Є. М. - Пропріальність як рефлекс локативності (2016)
Беценко Т. П. - Лінгвофольклористика в системі сучасної філологічної науки: основні поняття, завдання, напрями дослідження (2016)
Пименова М. В. - Словарь образов: ментальность народа в первообразах слов (2016)
Скоплев А. А. - К проблеме вида украинских субстантивов на-ння/ття (2016)
Дьячок Н. В. - Об универбальном потенциале так называемых юкстапозитов в русском языке, Сухобрус Л. С. (2016)
Пакулова Т. В. - Универбация в английском языке как одна из реализаций компрессии (2016)
Габидуллина А. Р. - Метонимия в научно-популярном лингвистическом дискурсе (2016)
Гамали О. И. - Средства выражения оценки в идиостиле В. Аксёнова (на материале романа "Остров Крым"), Каневская О. Б. (2016)
Тітова О. Б. - Період як одиниця експресивного синтаксису (2016)
Шагпури М. - Средства создания закрытого пространства в повести А.П.Чехова "Палата № 6" (2016)
Шуляк С. А. - Функціонування словесних формул у магічних текстах замовлянь (2016)
Бессонова А. С. - Понятие "научно-популярный дискурс" в лингвистической литературе (2016)
Колесниченко Е. Л. - Парадокс в комическом дискурсе (2016)
Синиця І. А. - Авторефлексія як ознака жанру (на прикладі передмови І.Я. Франка "Дещо про себе самого") (2016)
Щепка О. А. - Ідеологема сучасного публіцистичного тексту (на матеріалі українських ЗМІ) (2016)
Янко Ю. К. - Категория оценки в современных лингвистических исследованиях (2016)
Вікторова Л. В. - Мовна підготовка співробітників сектору безпеки США та Канади: порівняльна характеристика (2016)
Сердюкова Л. І. - Стратегія використання фольклорних творів у викладанні англійської мови (2016)
Шановні автори! (2016)
Бабіна В. О. - Політична реклама як джерело відкритої інформації в суспільстві (2015)
Бедрак Н. М. - Інституціоналізація політичного представництва у країнах Вишеградської групи (2015)
Боринштейн Е. Р. - Социокультурные основания политической социализации (2015)
Бурдяк В. - Труднощі адаптації Болгарії до членства в ЄС (2015)
Вархов Г. В. - Вибори до Європейського парламенту 2009-2014 років: загальне та особливе (2015)
Васильєва І. А. - Анархічні практики у грецькому суспільстві (2015)
Гримська М. І. - Руйнуючи монополію Національного фронту: інші крайні праві політичні партії Франції (2015)
Dziubenko Yu. - Threats to democracy: theoretical analysis (2015)
Долженков О. О. - Контекстні особливості становлення політичних систем пострадянських країн (2015)
Кавалеров А. А. - Политические особенности социокультурной динамики (2015)
Каменчук Т. О. - Зв’язок між державною, соціальною та політичною системами управління, Ульянова О. В. (2015)
Климончук В. Й. - Політичні свободи: суть, форми та способи наукового визначення у сучасній вітчизняній політичній науці (2015)
Кольцов В. М. - Умови та шляхи переходу від номінального до уявного конституціоналізму в країнах пострадянського простору (2015)
Маслов Ю. К. - Схематизм влади як конфігурація її конструювання у сучасних умовах державотворення (2015)
Muzychenko G. - Gender equality in the European Parliaments (2015)
Наумкіна С. М. - Процес політизації релігії як світова тенденція, Палінчак М. М. (2015)
Rostetska S. - The regional identity as one of the problem in the European political process (2015)
Саєнко І. В. - Інформаційна та гуманітарна агресія як визначальна сучасна загроза українській державності (2015)
Сандул В. А. - Політична діяльність як складова процесу структурування поля політики (2015)
Ігор 3. С. - Феномен метафізики етносоціальних змін в аспекті динаміки політичної модернізації (2015)
Сергій А. С. - Проблеми методології дослідження політичних систем (2015)
Тимофєєва А. О. - Партійний дискурс в Україні: особливості та складові (2015)
Травлос Т. - Політичний протест як форма громадської участі (2015)
Трач А. С. - Моделі переходу до демократії (2015)
Швець С. Л. - Політико-філософські засади міграційних процесів сучасності (2015)
Олена М. Ш. - Архетипи колективного несвідомого і створення іміджу політичного лідера (2015)
Наумкіна С. М. - Рецензія на навчальний посібник "Політологія" Іванова Ігора Юрійовича (2015)
Наумкіна С. М. - Рецензія на підручник "Історія політичної думки" за заг. редакцією Н. М. Хоми, (І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.). - Л: Новий Світ-2000, 2015. - 1000 с. (2015)
Мельник О. М. - Вплив банківської системи на економічне зростання в Україні (2015)
Краснова І. В. - Наукова складова дисципліни "Банківська ризикологія", Ізвєкова Н. І. (2015)
Перконос І. Ю. - Розвиток організаційно-економічних заходів банку з управління проблемними кредитами (2015)
Гусєв А. М. - Особливості охорони праці в банківських закладах (2015)
Паєнтко Т. В. - Перспективи розвитку державної підтримки інноваційної діяльності, Гайдич М. М. (2015)
Сєвка В. Г. - Організаційний і фінансовий механізм реалізації інноваційної стратегії відтворення економічного потенціалу, Попова І. В. (2015)
Шутаєва О. О. - Зарубіжний досвід державно-приватного партнерства і можливість його адаптації в Україні, Побірченко В. В., Гріщенко М. О. (2015)
Сибірянська Ю. В. - Система майнового оподаткування в Україні: ефекти реформування та напрямки оптимізації, Кондратюк О. Ю. (2015)
Жибер Т. В. - Підвищення інвестиційної привабливості металургійного комплексу України (2015)
Островська О. А. - Вітчизняні методики фінансової діагностики та їх адаптація до реалій господарювання підприємств, Шостак І. В. (2015)
Краєвий О. Д. - Економіко-математичні моделі процесу управління розширенням виробничих потужностей підприємств фінансово-промислових груп, Богославець О. І. (2015)
Данилов В. Я. - Модель дослідження динаміки хвиль туристичного ринку, Глухова Н. С. (2015)
Вихідні дані (2015)
Заднепровська (Поліщук) С. П. - Контроль та його види у діяльності сучасного банку (2015)
Онікієнко С. В. - Інвестиційна діяльність банків в економічному контексті (2015)
Самко Н. Г. - Банк розвитку як інструмент забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2015)
Арсеенко О. Г. - "Мир без труда" или "лишние" люди в странах "золотого миллиарда" планеты (2015)
Буткалюк В. А. - Труд в условиях неолиберализма: как живут украинские рабочие (2015)
Вареник В. М. - Оцінка боргової безпеки України (2015)
Вербицька Г. Л. - До визначення поняття "інноваційний потенціал" (2015)
Безверхий К. В. - Формування внутрішньогосподарської (управлінської) звітності підприємства (2015)
Ганущак Т. В. - Удосконалення облікового забезпечення фінансової безпеки суб’єкта господарювання (2015)
Сосновська О. О. - Механізм оцінки фінансової стійкості підприємств (2015)
Волошин М. І. - Модель ймовірності дострокового повернення депозитів фізичних осіб (2015)
Пасенченко Ю. А. - Про моделювання грошового потоку інвестиційної установи (2015)
Вихідні дані (2015)
Title, content (2017)
Lavrov Е. - Development of models for the formalized description of modular e-learning systems for the problems on providing ergonomic quality of human-computer interaction, Barchenko N., Pasko N., Borozenec I. (2017)
Lytvyn V. - Development of a method for determining the keywords in the Slavic language texts based on the technology of web mining, Vysotska V., Pukach P., Brodyak O., Ugryn D. (2017)
Melnyk V. - Implementation of the simplified communication mechanism in the cloud of high performance computations, Bahnyuk N., Melnyk K., Zhyharevych O., Panasyuk N. (2017)
Oreshchenko A. - Development and use of a geoinformation system for revealing urban problems, Nesterchuk I. (2017)
Ruvinskaya V. - Development of information technology for the generation and maintenance of knowledge-oriented control systems, Troynina A. (2017)
Oksanych I. - Development of specialized services for predicting the business activity indicators based on micro-service architecture, Shevchenko I., Shcherbak I., Shcherbak S. (2017)
Stopakevych O. - Design of precise control systems of industrial plants, Ulitska O. (2017)
Abstract and References (2017)
Title, content (2017)
Mammadova M. - Development of a multi-scenario approach to intelligent management of human resources in the field of medicine, Jabrayilova Z. (2017)
Zachko O. - Development of a simulation model of safety management in the projects for creating sites with mass gathering of people, Golovatyi R., Yevdokymova A. (2017)
Zhuk M. - Research on drivers’ reaction time in different conditions, Kovalуshуn V., Royko Yu., Barvinska Kh. (2017)
Matiychyk O. - Estimation of transport accessibility of the Capital Economic Region, Babenko A., Yanovsky P., Sulyma L. (2017)
Kopystynskyy L. - Analysis of interrelations between the criteria of optimal control over the process of drilling the wells, Kropyvnytska V., Lagoyda A., Sementsov G. (2017)
Shulika B. - Control over grape yield in the North-Eastern region of Ukraine using mathematical modeling, Porvan А., Vysotska О., Nekos А., Zhemerov А. (2017)
Gogunskii V. - Representation of project systems using the Markov chain, Kolesnikov O., Oborska G., Moskaliuk A., Kolesnikova K., Harelik S., Lukianov D. (2017)
Abstract and References (2017)
Title, content (2017)
Georgiyants M. - Development of maphemapical model for the prediction of postoperative pain development among patients with limb injuries, Khvysyuk О., Boguslavska N., Vysotskа О., Pecherska A. (2017)
Kondruk N. - Clustering method based on fuzzy binary relation (2017)
Lutsenko I. - Development of a verification method of estimated indicators for their use as an optimization criterion, Fomovskaya E., Oksanych I., Koval S., Serdiuk О. (2017)
Rakytyanska H. - Optimization of knowledge bases on the basis of fuzzy relations by the criteria "accuracy – complexity” (2017)
Raskin L. - Finding the probability distribution of states in the fuzzy markov systems, Sira O., Katkova T. (2017)
Trunov A. - Recurrent transformation of the dynamics model for autonomous underwater vehicle in the inertial coordinate system (2017)
Semkiv O. - Development of projection technique for determining the non-chaotic oscillation trajectories in the conservative pendulum systems, Shoman O., Sukharkova E., Zhurilo A., Fedchenko H. (2017)
Bihun R. - Construction of a numerical method for finding the zeros of both smooth and nonsmooth functions, Tsehelyk G. (2017)
Abstract and References (2017)
Title, content (2017)
Brunetkin O. - A simplified method for the numerical calculation of nonstationary heat transfer through a flat wall, Maksymov M., Lysiuk O. (2017)
Karvatskii A. - Numerical modeling of physical fields in the process of drying of paper for corrugating by the infrared radiation, Marchevsky V., Novokhat O. (2017)
Havrysh V. - Examining the temperature fields in flat piecewise-uniform structures, Pelekh Ya., Kolyasa L., Ovchar I., Ivasyk H., Bilas O. (2017)
Zhelezny V. - Research into the influence of Al2O3 nanoparticle admixtures on the magnitude of isopropanol molar volume, Lozovsky T., Gotsulskiy V., Lukianov N., Motovoy I. (2017)
Belozerov V. - Investigation of the influence of technological conditions of microarc oxidation of magnesium alloys on their structural state and mechanical properties, Mahatilova A., Sobol' O., Subbotina V., Subbotin A. (2017)
Pashchenko V. - Research into the energy conversion processes in hybrid plasma devices for applying the coatings (2017)
Kosulina N. - Determining parameters of electromagnetic radiation for energoinformational disinfection of wool in its pretreatment, Cherenkov A., Pirotti E., Moroz S., Chorna M. (2017)
Efremova N. - Determining the characteristics of diffracted waves of small amplitude around a vessel in shallow water, Nilva A., Kotovskaya N., Dryha M. (2017)
Abstract and References (2017)
Vasylyshyn V. - Education students — art (2017)
Рахимова Т. - Онтогенетическая структура ценопопуляций stipa aktauensis roshev в останцовых горах пустыни Кызылкум, Адилов Б. А., Рахимова Н. К. (2017)
Набиев А. А. - Цифровое математико-картографическое моделирование гомогенности геоморфологического строения территории Азербайджана (2017)
Дєгтяр А. О. - Державне регулювання залізничного транспорту як природної монополії (2017)
Азимова М. Б. - Загадка пирамиды Хеопса (2017)
Добровольська Е. В. - Фортепіанна творчість композиторів Закарпаття у контексті поліетнічного культурно-мистецького середовища регіону, Романюк Л. Б. (2017)
Мусинова А. С. - Возрождение бухарской чеканки по меди (2017)
Каримова М. Ж. - Темурийлар давридаги ер эгалиги, Алимова М. М., Жаббарова Ю. Д. (2017)
Каримова М. Ж. - Темурийлар даврида ижтимоий-иқтисодий ҳаёт, Ахмедова М. А., Алимова М. М. (2017)
Reznitskiy V. - Issues of pre-and post operating care for children with disabilities: nurse practitioner role in pre and post-operative care in lieu of dedicated child life specialists in israeli hospitals (2017)
Босых Ю. Ю. - Участвует ли тройничный нерв в иннервации наружных мышц глаза? (2017)
Косминя А. П. - Аналіз системи охорони державної таємниці в Федеративній Республіці Німеччина (2017)
Мітін В. І. - Тенденції розвитку інформаційного тероризму та його вплив на міжнародні відносини (2017)
Мітін В. І. - Інформаційний тероризм на сучасній міжнародній арені (2017)
Присяжнюк М. М. - Нові технології сугестії в інтернеті, Коваленко Б. Д. (2017)
Присяжнюк М. М. - Соціальні мережі як ефективний інструмент інформаційно-психологічного впливу іноземними спецслужбами, Парасунько М. М. (2017)
Khamraeva G. I. - Teaching foreign languages to young learners through communicative games, Bafoeva S. I. (2017)
Ализаде Э. - Глобализация и судьбы национальных литератур (2017)
Жиемуратова Г. У. - География пәнин оқытыўда класстан тыс жумысларды шөлкемлестириўдиң әҳмийети (2017)
Олешко П. С. - Структура професійної компетентності керівника навчального закладу у системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Смайлова Г. Ю. - Суўретлеў өнери сабақларында оқыўшыларды касип өнерге бағдарлаў (2017)
Ткачук Н. О. - Особливості екологічного виховання учнів шляхом співпраці загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, Ткачук О. П. (2017)
Арутюнян Р. А. - Значение психологической подготовки кадрового ресурса в организации (2017)
Ахмедова М. А. - Основные аспекты духовно-нравственного воспитания при формировании личности будущего врача, Абдусаттаров С. Ш., Абдусаттаров Ш. Ш. (2017)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості педагогічної взаємодії, Березовська Л. І., Біжко Н. Б. (2017)
Щербан Т. Д. - Життєва перспектива юнаків, Дем’я Я. Ю. (2017)
Нейко І. С. - Сучасний стан та причини всихання дерев липи широколистої (tilia platyphyllos scop.) по вул. Соборній м.Вінниці, Монарх В. В. (2017)
Рахимов А. Д. - Влияние условий выращивания на качество и урожай хлопчатника, Мирахмедов Ф. Ш., Маматқодиров Ж. Б., Хатамова Н. Н., Уринова С. (2017)
Сисоєва С. І. - Теоретичні аспекти практичної підготовки студентів та кадрового забезпечення аграрно-промислового виробництва, Марченко С. О. (2017)
Stoykov A. P. - Modern challenges to the successful resocialization of prisoners in Bulgaria (2017)
Zaikina D. P. - Improving the performance of traditional occupational health and safety management system based on the use the concept for occupational hazard management (2017)
Аббаскулиев А. С. - Моделирование исследования пульсовой аналитической системы, Меджидова С. А., Пашаева А. Э. (2017)
Vasylyshyn V. - Ways to improve the reliability and tightness of casing strings (2017)
Гаврилов Е. В. - Некорреляционный алгоритм определения координат посредством совмещения фотоснимка сцены с цифровой картой места, Никеев Д. Д., Никитин В. Г., Филиппова Е. А. (2017)
Зарипова З. К. - Методы использования программами архиваторов в архивировании и резервировании информации (2017)
Кабулов Н. А. - Инновационные технологии определения содержания воды в составе растительного масла, Муратова З. А. (2017)
Камбулова Ю. В. - Вивчення сорбційних процесів у білкових кремах зниженої цукромісткості під час зберігання, Соколовська І. О. (2017)
Мaxмaдиeв Б. С. - Aнaлиз cоcтояния и пeрcпeктив рaзвития возобновляeмыx иcточников энeргии в узбeкиcтaнe, Oчилoв М. А. (2017)
Сажин В. Б. - Методы регулярного теплового режима для теплофизического анализа материалов как объектов сушки, Сажин Б. С. (2017)
Саликов В. А. - Создание базы данных сельской библиотеки по технологии Allfusion Process+Data Modeler, Сорчак С. А. (2017)
Середюк М. Д. - Енергоефективність застосування насосів з регульованим приводом за неповного завантаження нафтопроводу, Григорський С. Я. (2017)
Ажимов Е. А. - Жисмоний машқлар машғулотларнинг асосий воситасидир (2017)
Title, content (2017)
Vlasova О. - Investigation of composition and structure of tripoliphosphate coating on low carbon steel, Kovalenko V., Kotok V., Vlasov S., Sknar І., Cheremysinova А. (2017)
Kovalenko V. - Obtaining of Ni-Al layered double hydroxide by slit diaphragm electrolyzer, Kotok V. (2017)
Babichenko А. - System analysis of the secondary condensation unit in the context of improving energy efficiency of ammonia production, Velma V., Babichenko J., Kravchenko Y., Krasnikov I. (2017)
Prymyska S. - Mathematical modeling of the dynamics of homogeneous reactions in the cascade of perfect mixing reactors, Beznosyk Yu., Resсhetilowski W. (2017)
Merezhko N. - Thermal analysis and IR-spectroscopic research into interaction between organosilicon compounds and nonmetallic materials, Zolotareva O., Shulga O. (2017)
Kozar O. - Formation of leather biostability with the use of cationic polyelectrolytes, Sprynskyy M., Hrechanyk Yu., Ohmat О., Lawinska K., Rosul R., Himych V. (2017)
Fylypchuk V. - Electrochemical water softening in a diaphragm electrolyzer, Fylypchuk L. (2017)
Bakharevа А. - Development of the mathematical model of the biotreatment process of water-soluble gaseous emissions, Shestopalov О., Filenko O., Novozhylova Т., Kobilyansky B. (2017)
Ivanchuk N. - Mathematical modeling and computer simulation of the filtration processes in earth dams, Martynyuk P., Tsvetkova T., Michuta O. (2017)
Yatskov M. - Development of technology for recycling the liquid iron-containing wastes of steel surface etching, Korchyk N., Budenkova N., Kyrylyuk S., Prorok O. (2017)
Abstract and References (2017)
Title, content (2017)
Bokov I. - Analysis of fundamental solutions to the equations of statics constructed for transversal-isotropic plates, Bondarenko N., Strelnikova E. (2017)
Grydzhuk Ja. - Determining the parameters of oscillation dissipation in a column of sucker rods, Lyskanych M., Kopey B., Chuahjuy Yu. (2017)
Kovalchuk V. - The study of strength of corrugated metal structures of railroad tracks, Markul R., Bal O., Мilyanych A., Pentsak A., Parneta B., Gajda O. (2017)
Topilnytskyy V. - Modeling the dynamics of vibratory separator of the drum type with concentric arrangement of sieves, Rebot D., Sokil М., Velyka О., Liaskovska S., Verkhola І., Kovalchuk R., Dzyubyk L. (2017)
Kalinichenko P. - Substantiation and development of the procedure for calculating a hydraulic balancing device under condition of minimal energy losses, Gusak O., Khovanskyy S., Krutas Yu. (2017)
Remarchuk M. - Methodology for the hydraulic drive design based on the application of the systems analysis, Zadorozhnyi A., Chmuzh J. (2017)
Filimonikhin G. - Application of the empirical criterion for the occurrence of auto-balancing for axisymmetric rotor on two isotropic elastic supports, Filimonikhina I., Yakymenko M., Yakimenko S. (2017)
Ryzhkov S. - Employing the separation gradient aerosol technologies for designing the oil separators of venting systems in gas turbine engines (G=200 m3/h) (2017)
Abstract and References (2017)
Ткаченко В. - Презентизм як культ сьогодення. Про "історичну істину" та "пам'ять поколінь" в часі та просторі (2010)
Нагорняк М. - Томаш Масарик про внутрішні проблеми демократичного розвитку (2010)
Кафарський В. - Концепти конституції у правовій і політичній науці (2010)
Швирков О. - Кінець демократії, або Демократія як науково-дослідницька програма (2010)
Рубанов В. - Системна сутність політичного аналізу (2010)
Кармазіна М. - Пріорітети й орієнтири Президента України Віктора Ющенка. Аналіз документів (23 січня 2005 р. - 24 лютого 2010 р.) (2010)
Зуйковська А. - Соціокультурні засади розвитку політичної культури (2010)
Тімкін І. - Політичні партії як суб’єкти процесу політичного управління, Новикова Н. (2010)
Запорожець О. - Особливості політичного дискурсу у період світової економічної кризи (2010)
Дубов Д. - Політика Китаю щодо регулювання внутрішнього інформаційного простору (2010)
Семигіна Т. - Відповідь на поширення ВІЛ/СНІДу: знаряддя політики для протидії епідемії (2010)
Троцько В. - Підхід до оцінювання безпекового середовища при вирішенні питань оборонного огляду, Чернозубкін І., Троцько Л. (2010)
Данилов В. - Сутність рекламної діяльності Збройних Сил України (2010)
Гуцало М. - Деякі питання державної політики протидії тероризму в Україні (2010)
Турченко Ю. - Збройні Сили України: нелінійна еволюція конституційного органу (2010)
Тюшка А. - Міжнародний режим як парадигма і форма міжнародних відносин (2010)
Сидорук Т. - Європейська політика сусідства і процеси реформування у країнах Східної Європи (2010)
Кондратенко Д. - Передумови політичного та економічного успіху країн Скандинавії та Азійсько-Тихоокеанського регіону (2010)
Каращук М. - Проблеми формування політичної системи (2010)
Тупчієнко Л. - Системогенеза політичного лідерства і політичного керівництва (2010)
Кіндратець О. - Політична влада: у пошуках джерел легітимності (2010)
Title, content (2017)
Teslyuk T. - Optimization of the structure of wind power station with the use of the branch and bound method, Tsmots I., Тeslyuk V., Medykovskyy M. (2017)
Shcherbak Y. - Analysis of dynamic characteristics of the active filter-stabilizer, Semenenko Yu., Semenenko A. (2017)
Mysak Y. - Research on gasification of low-grade fuels in a continuous layer, Lys S., Martynyak-Andrushko M. (2017)
Rajput R. - Development of xenon collisional radiative model for plasma diagnostics of hall effect thrusters, Khaustova A., Loyan A. (2017)
Korbut V. - Examining a device for air distribution by the interaction of counter non-coaxial jets under alternating mode, Voznyak O., Myroniuk Kh., Sukholova I., Kapalo P. (2017)
Nikolsky V. - Improvement of energy efficiency in the operation of a thermal reactor with submerged combustion apparatus through the cyclic input of energy, Yaris V., Reshetnyak I. (2017)
Yerokhov V. - Development of efficient solar cells with the use of multifunctional multitextures, Ierokhova O. (2017)
Zaykov V. - Development of a model for predicting the reliability indicators in the design of cascade thermoelectric coolers, Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. (2017)
Atef Saleh Al-Mashakbeh - Improvement of the energy processes analysis method of electromechanical systems with semiconductor converters (2017)
Abstract and References (2017)
Барна М. М. - Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія: становлення та перспективи розвитку (до 20–річчя з нагоди заснування), Барна Л. С. (2017)
Андрієнко О. Д. - Водний режим листків інтродукованих видів роду Amelanchier Medik., Опалко А. І., Опалко О. А. (2017)
Белінська М. М. - Гідрологічний заказник "Теребіжі" ключова територія збереження місцезростань Carex bohemica Schreb. та інших раритетів НПП "Мале Полісся", Якубенко Б. Є. (2017)
Бесарабчук І. В. - Місцезростання Epipactis helleborine (L.) Crantz на території м. Луцька, Волгін С. О. (2017)
Білявський С. М. - Урбанофлора м. Біла Церква Київської області (систематичний та біоморфологічний аналіз), Морозюк С. С. (2017)
Budnikov G. - Life cycle of Galanthus nivalis L. (2017)
Бузунко П. А. - Еколого-ценотична приуроченість Primula veris L. у Сновсько-Семенівському геоботанічному районі та її розмноження ex situ (2017)
Іщук Л. П. - Сучасний стан, продуктивність і созологічна цінність корінних вербово-тополевих угруповань у пониззі річки Ворскли, Cмоляр Н. О. (2017)
Якубенко Б. Є. - Необхідність заповідання ділянок остепнених луків урочища "Великосалтанівська балка" в межах Стугненського природного коридору (Київська область, Україна), Чурілов А. М. (2017)
Вінярська Г. Б. - Культивування Chlorella vulgaris у фотобіореакторі неперервної дії під впливом сонячної інсоляції, Боднар О. І., Бурега Н. В., Пальчик А. О., Кантицька О. О. , Онуфрійчук Онуфрійчук (2017)
Грицак Л. Р. - Мікроклональне розмноження видів роду Gentiana L. флори України, Мельник В. М., Конвалюк І. І., Кравець Н. Б. , Мосула М. З. , Дробик Н. М. (2017)
Марценюк В. М. - Адаптивна біохімічна відповідь коропа та окуня на дію підвищеного температурного режиму води, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2017)
Потрохов О. С. - Особливості пристосування риб до зміни температури і мінералізації води за показниками вмісту трийодтироніну, кортизолу і глюкози у плазмі крові, Зіньковський О. Г., Худіяш Ю. М., Причепа М. В. (2017)
Рабченюк О. О. - Накопичення феруму в організмі прісноводних риб за його підвищеного вмісту у водному середовищі, Хоменчук В. О., Ляврін Б. З., Курант В. З. (2017)
Юрчак І. В. - Метал-депонувальна функція металотіонеїнів беззубки Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) за впливу на організм іонізуючої радіації (2017)
Герц А. І. - Зміна деяких фізіологічних показників рослин Phaseolus vulgaris L. за різної концентрації наномолібдену, Конончук О. Б. (2017)
Гулай В. В. - Особливості екологічних взаємодій між представниками класу Папоротеподібні та патогенними лептоспірами в умовах перезволожених земель (2017)
Коробкова К. С. - Вплив ризобій на прояв мікоплазмової інфекції люцерни в лабораторних умовах, Затовська Т. В. (2017)
Патика В. П. - Вплив біопрепаратів, фітопатогенних мікроорганізмів на мікробіом ґрунту ризосфери і ефективність функціонування симбіотичної системи бульбочкові бактерії – соя, козлятник, Кириленко Л. В., Алєксєєв О. О., Захарова О. М., Гнатюк Т. Т. (2017)
Пида С. В. - Економічна ефективність застосування біопрепаратів при вирощуванні люпину білого в умовах західного Лісостепу України, Тригуба О. В., Гурська О. В., Брощак І. С. (2017)
Боднар О. І. - Біотехнологічні перспективи використання мікроводоростей: основні напрями (огляд) (2017)
Арканова А. - Екологічні дослідження в контесті професійної підготовки майбутнього еколога (2016)
Бардінов А. - Допоміжні організаційні форми як потужні засоби професійно-педагогічної підготовки гувернерських кадрів в Україні (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2016)
Бескровный О. - Особливості формування інформаційно-аналітичної компетентності правників, Тернов С. (2016)
Боловацька Ю. - Роль волонтерської діяльності в адаптації студентів-переселенців до університетського середовища (2016)
Васильєва Н. - Основні критерії, показники та рівні виховання музично-академічної творчості обдарованих студентів педагогічних вишів (2016)
Ворона П. - Методологічні особливості управління інвестиційними проектами у змісті підготовки менеджера проектної діяльності (2016)
Гомля Л. - Самостійна робота студентів при вивченні курсу "Еволюційне вчення" (2016)
Гончарова Є. - Формування фахової компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Горохова Г. - Формування професійної мотивації майбутніх інженерів у процесі фахової підготовки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2016)
Гриньова В. - Сміхотерапія як оздоровча технологія студентської молоді (2016)
Гриньова М. - Феноменологія студентського віку і проблема соціальної адаптації, Ткаченко А. (2016)
Денисовець Т. - Сімя як один із чинників виховання здорового способу життя (2016)
Деньга Н. - Тренінг як засіб розвитку професійної рефлексії педагога (2016)
Дзекун Ю. - Психолого-педагогічні чинники розвитку творчого потенціалу майбутнього менеджера в економічному виші (2016)
Довга Т. - Іміджеві акценти в професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Драгунова В. - Впровадження інноваційного менеджменту в закладах освіти (2016)
Дубінка М. - Орієнтація викладача на професійні цінності – основа його професійного самовизначення (2016)
Дудка І. - До проблеми залучення студентської молоді до університетської громадської діяльності (2016)
Єланцева І. - Форми та методи діяльності соціально-педагогічних служб для дітей шкільного віку в Україні в 20-ті – 90-ті р. ХХ століття (2016)
Жамардій В. - Теоретичне обґрунтування методичної системи застосування фітнес-технологій на заняттях із фізичного виховання студентів (2016)
Заїчко А. - Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до використання бібліотерапевтичних технік у професійній діяльності (2016)
Ільченко В. - Про завдання освіти на сучасному етапі розвитку вітчизняного суспільства, Гуз К. (2016)
Ісаєва С. - Метод безпрограшного розв’язання конфліктів і його використання для подолання конфліктних ситуацій між викладачем і студентами у вищому навчальному закладі (2016)
Іщенко В. - Самоменеджмент і його роль у досягненні цілей людини (2016)
Касьянова О. - Педагогічна експертиза успішності студентів як передумова створення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (2016)
Корносенко О. - Організаційно-методичні аспекти підготовки майбутнього фітнес-тренера (2016)
Кравець Р. - Аксіологічний підхід у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови (2016)
Кращенко Ю. - Зміст та форми педагогічного супроводу адаптації студентів-переселенців до університетського життя (2016)
Кузнецова О. - Тенденції модернізації іншомовної освіти в європейському освітньому просторі (2016)
Кузьмич В. - Показники, критерії та рівні виховання гуманного відношення до людини у майбутніх педагогів (2016)
Майоренко В. - Методика впровадження театралізованих ігор для розвитку творчих здібностей молодших школярів, Мартусь Е. (2016)
Макаренко В. - Критерії сформованості фахових компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки (2016)
Макаренко О. - Структура дослідницької компетентності майбутніх лікарів (2016)
Максименко Н. - Розвиток критичного мислення в студентів при вивченні курсу "Мікробіологія" (2016)
Мартинець Л. - Філософський зміст професійного розвитку вчителя (2016)
Медведєва Ю. - Особливості викладання екології в середніх навчальних закладах зарубіжних країн, Пеліхатий М. (2016)
Меттини Э. - Этос и этика в трудах Антона Семеновича Макаренко: попытка аксиологического очерка (2016)
Момот О. - Технології створення здоров’язбережувального середовища вищого навчального закладу (2016)
Мороз Ф. - Стан та розвиток фізичного виховання дітей дошкільного та шкільного віку, Гавришко С. (2016)
Назаренко Т. - Особливості методики навчання географії в школі (2016)
Науменко Н. - Активні методи навчання у підвищенні кваліфікації викладачів (2016)
Наумов Б. - Человекоцентристская парадигма в наследии А. С. Макаренко (на материале новейших макаренковедческих исследований) (2016)
Нич О. - К. Д. Ушинський про родинне виховання (2016)
Никитина О. - Эпистемодидактические исследования содержания учебного материала в многоуровневых учебниках по математике (2016)
Новік С. - Підготовка вчителя до формування в старших підлітків відповідальності як особистісної якості (2016)
Оніпко В. - Психолого-педагогічна та методична готовність учителів до професійної діяльності у профільній школі, Яланська С. (2016)
Пєнов В. - Історичні особливості культурно-освітнього розвитку Півдня України в ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Покалюк В. - Удосконалення структури та змісту професійної підготовки майбутніх фахівців пожежно-рятувальних підрозділів, Нестеренко А. (2016)
Рассоха І. - Реалізація міжпредметних зв’язків під час вивчення вищої математики (2016)
Рожнова А. - Тенденції та пересективні шляхи професійної підготовки майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України (2016)
Рябченко С. - Критерії визначення рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх учителів біології (2016)
Савченко Н. - Професійно-педагогічна майстерність учителя у спадщині В. Д. Сиповського (2016)
Сайко Н. - Дидактогенний вплив школи на молодших підлітків (2016)
Сас Н. - Характеристика професійної рефлексії викладача ВНЗ (2016)
Скоробагата О. - Теоретичні засади формування вторинної мовної особистості вчителя іноземних мов у процесі фахової підготовки (2016)
Соловей Л. - Місце ключових компетентностей у системі підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (2016)
Таран Д. - Духовно-просвітницькі ареали спадщини Івана Андрійовича Зязюна (2016)
Тараненко І. - Роль тренера у вихованні морально-вольових якостей важких підлітків (2016)
Твердохліб А. - Педагогічний доробок Івана (Іова) Борецького в становленні Київської братської школи (2016)
Ткаченко О. - Етнопедагогічний аспект професійної майстерності вчителя-вихователя (2016)
Трушкін А. - Розвиток мислення у процесі спортивних ігор (2016)
Фастівець А. - Природничонаукова підготовка майбутнього фахівця фізичної реабілітації як педагогічна проблема, Хоменко П. (2016)
Філоненко О. - Історіографія дослідження педагогічної та просвітницької діяльності М. Р. Завадського (1848 - 1926) (2016)
Басенко Р. - Інавгурація авторського курсу "Ренесансно-гуманістичні ідеї освіти і виховання у ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів" у контексті гуманізації вищої гуманітарної освіти України (2016)
Вихідні дані (2016)
Людина з великої літери. До 85-річчя від дня народження В. І. Пили (2017)
Стеченко Д. М. - Засновник наукової школи конструктивної соціально-економічної регіоналістики (до 85-річчя від дня народження і 50-річчя науково-педагогічної та громадської діяльності доктора економічних наук, професора Пили Василя Івановича) (2017)
Чмир О. С. - Перспективні напрямки розвитку інфраструктури освіти, науки та інновацій в Україні (2017)
Стеченко Д. М. - Управління формуванням і використанням потенціалу регіональної інноваційної системи, Жигалкевич Ж. М. (2017)
Панухник О. В. - Місце зв’язків з громадськістю в процесі формування та реалізації політики місцевого розвитку мікрорегіонів як територіальних економічних систем низового рівня (2017)
Арзянцева Д. А. - Методичний інструментарій оцінювання рівня інноваційного розвитку регіонів, Захаркевич Н. П. (2017)
Ладонько Л. С. - Динаміка ефективності використання інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України, Михайловська О. В. (2017)
Єгоров І. Ю. - Інновації в державному секторі: ідентифікація та вимірювання, Козловський І. В. (2017)
Захожай В. Б. - Особливості прийняття управлінських рішень у макромаркетингу на основі аналізу маркетингової інформації, Братусь Г. А. (2017)
Рудченко О. Ю. - Механізм державного регулювання розвитку транспортної інфраструктури мегаполісів, Поліщук О. М. (2017)
Дубас Р. Г. - Передумови переходу лісоресурсної сфери на засади сталого розвитку (2017)
Смерека С. Б. - Основні проблеми розвитку енергозберігаючих технологій в Україні (2017)
Скриль В. В. - Практика енергосервісу в провідних країнах світу (2017)
Заяць Т. А. - Соціальний капітал як ресурс модернізаційного розвитку (2017)
Беседін В. Ф. - Сучасні проблеми і тенденції в пенсійному забезпеченні населення України, Березіна С. Б. (2017)
Ковтун І. Б. - Формування системи забезпечення соціального розвитку держави, Терещенко Т. В. (2017)
Плішка Т. П. - Оплата праці науково-педагогічних працівників: український та світовий досвід (2017)
Синчак В. П. - Альтернативний порядок бюджетного відшкодування ПДВ сільгоспвиробникам в умовах системи електронного адміністрування, Ярмоленко Ю. Ю. (2017)
Дьяченко Я. Я. - Ефективність бюджетного фінансування видатків розвитку (2017)
Тищенко В. М. - Платне водокористування: вітчизняний та європейський досвід (2017)
Васильєва О. І. - Сучасний стан формування та функціонування кластерів в Україні (2017)
Квасова О. П. - Управління інноваційним розвитком підприємства на засадах венчурного інвестування, Самофалов П. П. (2017)
Фещенко О. Л. - Теоретичні засади визначення поняття еколого-економічної безпеки підприємства, Каменева Н. В. (2017)
Квашук Д. М. - Організаційні заходи з інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств з використанням технічних засобів обробки інформації (2017)
Корюгін А. В. - Особливості управління наданням послуг транспортною організацією (2017)
Садова У. Я. - Регіональні драйвери економіки України: з історії досліджень вітчизняних наукових шкіл, Бідак В. Я., Біль М. М. (2017)
Кваша Т. К. - Інноваційні пріоритети: теоретико-методичні аспекти визначення (2017)
Васильєва Н. В. - Сервісна держава: різноманітність розуміння та проблемність побудови (2017)
Шинкарук О. М. - Механізми державного управління у сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції на основі оцінки міграційних ризиків, Довгань В. І. (2017)
Комар Ю. М. - Теоретико-методологічні основи створення повноцінних моделей творчого управління соціальними процесами (2017)
Щепанський Е. В. - Організаційно-економічний механізм адаптації міської дестинації до умов туризму (2017)
Шевчук І. В. - Державні механізми протидії рейдерству в корпоративному секторі України (2017)
Комар В. Ю. - Створення інформаційно-аналітичної картини самоуправління професійною підготовкою студентів управлінських спеціальностей (2017)
Тищенко О. П. - Реформування моделі управління людськими ресурсами державної служби, Королюк Т. О. (2017)
Олуйко В. М. - Професійний розвиток особистості службовця в процесі кар’єрного зростання, Примуш Р. Б. (2017)
Василь Іванович Пила (2017)
Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад комунальної форми власності (2017)
Університетські наукові записки. Науковий часопис (2017)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у часопису "Університетські наукові записки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Пилюгин А. В. - Система скелета (2017)
Білаш В. П. - Сучасні погляди на структурну організацію піднижньощелепних залоз людини та деяких лабораторних тварин (щурів, собак, морських свинок, кролів), Шерстюк О. О. (2017)
Воробець Н. М. - Актуальність та перспективи використання лікарських рослин для лікування кандидозу ротової порожнини, Рівіс О. Ю. (2017)
Зайченко Г. В. - Аспекти фармакодинаміки та клінічної фармакології гіалуронової кислоти, Горчакова Н. О., Стрига О. А., Яковлева Н. Ю., Рубан О. І. (2017)
Кривецький В. В. - Топографія органів нижнього середостіння в пренатальному періоді онтогенезу людини, Ротар Г. П. (2017)
Максимюк Г. В. - Імплементація стандартизованих умов преаналітичного етапу в роботу клініко-діагностичних лабораторій (2017)
Мамедова Г. Ф. - К вопросу о препарировании зубов при заболеваниях пародонта (2017)
Срібна В. О. - Характеристики і вплив наночастинок нуль-валентного заліза, Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В. (2017)
Старішко О. М. - Особливості складу мікрофлори урогенітального тракту жінок (2017)
Удод О. А. - Сучасні погляди на особливості стоматологічного статусу та стану ротової рідини у хворих на цукровий діабет, Куліш А. С. (2017)
Халилов Н. Г. - К вопросу об обязательном медицинском страховании с точки зрения лекарственного обеспечения населения (2017)
Куцак А. В. - Дослідження вмісту цезію-137 та стронцію-90 у продуктах харчування з оцінкою доз опромінення населення і можливих негативних наслідків для здоров’я, Севальнєв А. І., Костенецький М. І., Соколовський Д. М., Кривсун К. В. (2017)
Артьомов О. В. - Динаміка імунологічних змін в процесі неоад’ювантної терапії раку молочної залози із застосуванням препаратів на основі ртутьвмісних хелатних комплексів, Бурячківський Е. С. (2017)
Бевзо В. В. - Вплив тривалого введення глутамату натрію на рівень деяких метаболітів азотистого обміну в сироватці крові щурів (2017)
Беленичев И. Ф. - Взаимосвязь между концентрацией HSP 70, активностью тиол-дисульфидной системы и степенью неврологических нарушений при моделировании острой церебральной ишемии, Била Ю. В. (2017)
Бондаренко О. В. - Аналіз проведеного анкетування осіб з пірсингом (2017)
Бурьянов О. А. - Регенерация кости при использовании аутогенной костной ткани и фибрина, обогащенного тромбоцитами, Омельченко Т. Н., Ярмолюк Ю. А., Вакулич М. В. (2017)
Венцківська І. Б. - Тактика ведення пацієнток з передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності з огляду на зміни в системі антиоксидантного захисту, Страшко І. В., Вітовський Я. М., Загородня О. С. (2017)
Вишнивецький І. І. - Вплив супутньої серцевої недостатності на прогностичні індекси ускладнень хронічного обструктивного захворювання легень, Холопов Л. С., Баташова-Галинська В. О. (2017)
Воротинцев С. І. - Вибір методу анестезії в залежності від типу кровообігу при операціях на щитоподібній залозі у хворих з ожирінням, Кузьменко Т. С., Данилюк М. Б. (2017)
Гаврелюк С. В. - Изменение ультразвуковых характеристик гемодинамических параметров и функции эндотелия брюшной аорты в эксперименте с длительной блокадой СВ1 рецепторов каннабиноидов (2017)
Гасанова Х. И. - Состояние репродуктивной функции и уровень репродуктивного маркера у женщин с системной красной волчанкой (2017)
Гидаятова З. Г. - Роль эндогенных антимикробных пептидов при оценке тяжести течения гепатита С в сочетании с пневмонией, Азизова Г. И., Дадашова А. Р. (2017)
Грабовська О. І. - Біохімічні характеристики крові щурів з резистентною карциномою Герена за введення протипухлинної системи Реній-Платина, Cкорик О. Д., Шамелашвілі К. Л., Штеменко О. В., Штеменко Н. І. (2017)
Данилець Р. О. - Аналіз прогностичних властивостей, Горбань Л. В., Гавриш І. Т., Григоренко В. М., Клепко А. В. (2017)
Кузьменко Т. С. - Індивідуалізована протективна вентиляція як фактор зниження ризику розвитку післяопераційних легеневих ускладнень в абдомінальній хірургії, Воротинцев С. І. (2017)
Куюн Л. О. - Локальні рівні прозапальних та супресивних цитокінів при перитоніті (2017)
Леуш С. Ст. - Електролітні зрушення у вагітних з раннім гестозом, Дем’яненко А. С., Загородня О. С. (2017)
Мельник А. В. - Статеві відмінності H2S-ініційованої вазодилятації аорти за умов гіпергомоцистеїнемії, Заічко Н. В. (2017)
Могила А. А. - Структурные изменения мышечно-сухожильного комплекса, определяемые ультразвуковым сканированием при неспецифическом синовиите коленного сустава (2017)
Павлов С. Б. - Маркеры воспаления при нарушениях процессов регуляции ремоделирования костной ткани, Кумечко М. В., Бабенко Н. М., Семко Н. Г. (2017)
Палиця Л. М. - Фулерени С60 підвищують викликаний толуолом рівень апоптично та некротично змінених нейтрофілів крові, Корда М. М. (2017)
Панченко М. С. - Когнітивно-біхевіоральна корекція кардіоваскулярного ризику: оцінка ефективності у пацієнтів з невротичними розладами (2017)
Півторак К. В. - Особливості клітинного циклу гепатоцитів при експериментальній неалкогольній жировій хворобі печінки та її корекції (2017)
Пінчук В. А. - Мультифокальна набута демієлінізуюча сенсомоторна нейропатія з блоками проведення Самнера-Льюіса: клінічний випадок, Пушко О. О., Яценко О. О., Пінчук В. В. (2017)
Почтарь В. Н. - Структурно-метаболические изменения в стенке тонкой кишки у белых крыс при экспериментальной гиперчувствительности замедленного типа, Насибуллин Б. А., Шафран Л. М., Третьякова Е. В. (2017)
Родинський О. Г. - Дія комплексного препарату цитофлавін на біоелектричну активність еферентних волокон сідничного нерву в умовах експериментальної менопаузи, Ткаченко С. С., Мозгунов О. В., Гузь Л. В., Родинська Г. О. (2017)
Степась Ю. М. - Оцінка деяких показників ферментативної активності печінки у хворих на гострий холецистит, Лаповець Л. Є., Акімова В. М. (2017)
Табурець О. В. - Вплив меланіну на прооксидантно-оксидантний гомеостаз у сироватці крові за умов різаної рани шкіри щурів, Грінченко O. О., Дворщенко К. О., Верещака В. В., Остапченко Л. І. (2017)
Ткачук С. О. - Зміни вмісту інтерлейкінів 1β, 10 при стеатогепатозі та ішемічному ураженні міокарда, Лаповець Л. Є., Башта Г. В., Мартьянова О. І. (2017)
Фафула Р. В. - Інтенсивність процесів ліпопероксидації у сперматозоїдах чоловіків із порушенням фертильності, Онуфрович О. К., Єфремова У. П., Наконечний Й. А., Воробець З. Д. (2017)
Фесенко У. А. - Стресові гастродуоденальні ураження у коматозних пацієнтів, Лобойко К. М., Борзенкова І. В. (2017)
Фесенко М. Є. - Випадок нейробластоми у новонародженої дитини, Похилько В. І., Щербань О. А., Крикотенко Л. В., Степченко Ю. Л. (2017)
Барвінська О. Ю. - Встановлення референтних значень концентрації сукцинілацетону в сухих плямах крові дітей, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2017)
Ольхович Н. В. - Молекулярно-генетичні та біохімічні фактори формування фенотипу пацієнтів з хворобою Гоше І типу, Россоха З. І., Пічкур Н. О., Попова О. Ф., Горовенко Н. Г. (2017)
Лучків Н. Ю. - Ефективність впровадження інформаційних технологій в навчальний процес кафедри гістології, цитології та ембріології ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" (2017)
Третяк Н. Г. - Роль студентського наукового товариства як шлях у формуванні самостійної роботи студентів, Дудченко М. О., Шапошник О. А., Кудря І. П. (2017)
Васько Л. М. - Загальні превентивні заходи щодо стримування розвитку неоплазій, Жукова Т. О., Почерняєва В. Ф. (2017)
Вергун О. М. - Частота виявлення різних генотипів вірусу гепатиту С серед хворих у м. Дніпро, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2017)
Нікітенко Т. Г. - Вплив метаболітів стрептоміцетів на фізіологічну активність кукурудзи, Зубарева І. М., Жерносєкова І. В., Вінніков А. І. (2017)
Парасочка Л. Г. - Моніторинг поширення вірусу сказу серед диких та свійських тварин Дніпропетровщини, Зубарева І. М., Вінніков А. І. (2017)
Полянська В. П. - Визначення фунгіцидних властивостей ефірної олії евгенолу для культури грибів виду Aspergillus niger, Саргош О. Д., Полянський О. О. (2017)
Акперли Л. Б. - Морфофункциональное обоснование применения материалов для базисов съемных пластиночных протезов, Гурская Н. А. (2017)
Антонюк О. П. - Особливості будови клубово-сліпокишкового сегмента в плодів людини (2017)
Бондарчук В. І. - Особливості структурно-просторової реорганізації артерій щелепно-ротової ділянки білих щурів-самців при впливі різних типів запальної реакції за умови експериментального гастродуоденіту (2017)
Борецький Г. Г. - Патофізіологічні та морфологічні особливості змін в адренокортикоцитах пучкової зони наднирників за умов дії червоного шламу (2017)
Борута Н. В. - Морфологічні зміни структурних елементів червоного кісткового мозку щурів при гострому асептичному запаленні очеревини (2017)
Варжапетян С. Д. - Распределение рецепторов к лектину бузины черной (SNA) в структурах слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи при ятрогенном и одонтогенном верхнечелюстном синуситах (2017)
Довбня Ю. М. - Іммуногістохімічна характеристика слизової оболонки лобової пазухи людини, Проніна О. М., Єрошенко Г. А. (2017)
Кривецький В. В. - Розвиток структур хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини, Бесплітнік М. Г., Нарсія В. І., Кривецький І. В. (2017)
Мєсоєдова В. А. - Аналіз морфометричних показників нейронів підслизового сплетення інтрамурального нервового апарату товстої кишки на 30-180 добу після дистальної резекції тонкої кишки (2017)
Михайлусов Р. Н. - Ультраструктурные изменения миосателлитоцитов и эндотелиоцитов кровеносных капилляров мышц после огнестрельного ранения, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. (2017)
Мота О. М. - Рентгенологічна характеристика поперекового відділу хребта людини у віковому аспекті, Федитник С. Т. (2017)
Покотило В. Ю. - Ультраструктурні особливості міокарда щура та його гемомікроциркуляторного русла на ранніх термінах перебігу опіоїдної інтоксикації (2017)
Ружицька О. В. - Морфо-функціональні особливості жирового тіла щоки лиця в людей у залежності від статі та віку (2017)
Тихолаз В. О. - Структура та морфоцитометричні параметри заднього ядра блукаючого нерва в пренатальному періоді онтогенезу людини, Гумінський Ю. Й., Коньков Д. Г. (2017)
Шарапова Е. Н. - Морфологические аспекты влияния настойки эхинацеи пурпурной на яички облученных электромагнитным полем крыс, Кушнарева Е. А. (2017)
Бандас І. А. - Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю, Куліцька М. І., Корда М. М. (2017)
Шипко А. Ф. - Соціальна підтримка сім’ї, що виховує дитину-інваліда: реалізація соціально-медичної спрямованості правового забезпечення компонентів структурно-функціональної моделі (на прикладі бронхолегеневої дисплазії) (2017)
Title, content (2017)
Кий-Кокарєва В. Г. - Оцінка рівня фізичного навантаження та показників імунного статусу як умова збереження здоров’я спортсменів, Ліцоєва Н. В. (2017)
Dzyuba N. - Comprehensive research into quality of the immunostimulating beverage "Immuno plus", Telezhenko L., Valevskaya L., Zemlyakova E. (2017)
Неханевич О. Б. - Рівень фізичної працездатності та підготовленості у студентів з ознаками гіпермобільності суглобів, Курята О. В., Корнілова Т. В., Нікітенко В. О., Летюча Н. П. (2017)
Goralchuk A. - Development of a theoretical model for obtaining the whipped emulsions from a dry fat-containing mixture and its experimental verification, Gubsky S., Tereshkin O., Kotlyar О., Omel'chenko S., Tovma L. (2017)
Алиев А. Р. - К вопросу о тревожно-фобических расстройствах у больных с пародонтитом (2017)
Gutyj B. - The influence of cryopowder "Garbuz” on the technology of curds of different fat content, Hachak Y., Vavrysevych J., Nagovska V. (2017)
Батіг В. М. - Лікування гострого періодонтиту у пацієнтів з переважанням парасимпатичної вегетативної нервової системи, Іваніцька О. В., Борисенко А. В., Дімітрова А. Г. (2017)
Korenets Yu. - Substantiation of feasibility of using black chokeberry in the technology of products from shortcake dough, Goriainova Iu., Nykyforov R., Nazarenko I., Simakovа O. (2017)
Безвушко Е. В. - Оцінка застосування пломбувальних матеріалів для лікування карієсу тимчасових зубів за результатами анкетування лікарів, Шпотюк О. О. (2017)
Potapov V. - Analysis of kinetics pattern in the formation and separation of a drop of fluid in the form of a capsule, Neklesa O., Pyvovarov P. (2017)
Гудар’ян О. О. - Застосування різних фракцій аутоплазми крові (PRF, а-PRF та і-PRF) при хірургічному лікуванні ретинованих третіх молярів нижньої щелепи, Ідашкіна Н. Г., Неханевич Ж. М. (2017)
Penkina N. - Research into quality of beer with the addition of pine needles extract, Tatar L., Kolesnyk V., Karbivnycha Т., Letuta Т. (2017)
Кононова О. В. - Вплив освіщення житлових приміщень і психосоматичного стану мешканців на тканини пародонта (2017)
Tkachenko O. - Influence of viticultural practices on the sensory characteristics of wine grape varieties, Pashkovskiy A., Shtirbu A. (2017)
Кривенко Л. С. - Характеристика антиоксидантної системи дітей з гінгівітом на тлі атопічних захворювань (2017)
Abstract and References (2017)
Nazaryan R. S. - Мultipurpose treatment of chronic generalized catarrhal gingivitis in children with cystic fibrosis, Tkachenko M. V., Kuzina V. V. (2017)
Олекшій П. В. - Рівні інтерлейкінів 1, 2, 6 в ротовій рідині пацієнтів до і після дентальної імплантації, Лаповець Л. Є., Горицький В. М., Уштан С. В., Залецький М. П. (2017)
Ткаченко П. І. - Стрес-реакція перед оперативним втручанням у дітей з гострим одонтогенним остеомієлітом, Доброскок В. О., Білоконь С. О., Гуржій О. В. (2017)
Удод О. А. - Втрати інтенсивності світлового потоку світлодіодного фотополімеризатора в скловолоконних армуючих елементах, Драмарецька С. І. (2017)
Удод О. А. - Клінічна оцінка реставрацій бічних зубів у хворих на генералізований пародонтит, Оболонська Г. О. (2017)
Черепюк О. М. - Двохрічний досвід профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку (2017)
Василевський В. С. - Рівень адаптаційного напруження і клітинна реактивність організму дітей віком 7-10 років із патологією зору, Дичко В. В. (2017)
Дичко Д. В. - Реактивна відповідь поліморфно-ядерних нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові дітей із патологією зору віком 10-16 років, Курильченко І. Ю., Шейко В. І. (2017)
Дичко О. А. - Адаптаційно-компенсаторні реакції організму підлітків зі сколіозом шкільного віку (11-14 років), Шейко В. І., Курильченко І. Ю., Пономарьов В. А. (2017)
Звір М. Ю. - Фізіологічно-клінічні аспекти змін мікрокристалізації слини у студентів-медиків, Погорецька Я. О., Заячківська О. С. (2017)
Соколенко В. Л. - Значення статевого фактора у реалізації окремих показників імунної, ендокринної систем та ліпідного обміну за умов пролонгованого впливу малих доз радіації, Соколенко С. В. (2017)
Title, content (2017)
Sakhnenko M. - Examining the formation and properties of TiO2 oxide coatings with metals of iron triad, Karakurkchi A., Galak A., Menshov S., Matykin O. (2017)
Kashytskyi V. - Examining a mechanism of generating the fragments of protective film in the trybological system "epoxycomposite – steel", Sadova O., Liushuk O., Davydiuk O., Myskovets S. (2017)
Kelemesh A. - Research of wear resistance of bronze bushings during plastic vibration deformation, Gorbenko O., Dudnikov A., Dudnikov I. (2017)
Kopylov V. - A study of internal friction anomalies in stainless steel with nanostructured plasma coating (2017)
Kotok V. - The electrochemical cathodic template synthesis of nickel hydroxide thin films for electrochromic devices: role of temperature, Kovalenko V. (2017)
Trush V. - Effect of oxidation and nitriding on the properties of zirconium alloys (2017)
Sknar I. - Investigation of adsorption behavior of smoothing additives in copper plating electrolytes, Petrenko L., Cheremysinova А., Plyasovskaya K., Kozlov Ya., Amirulloyeva N. (2017)
Tsapko Ju. - Simulation of the phase transformation front advancement during the swelling of fire retardant coatings, Tsapko А. (2017)
Alaa Fadhil І Idan - Development of a combined technology for hardening the surface layer of steel 38Cr2MoAl, Akimov O., Kostyk K. (2017)
Abstract and References (2017)
Shkarlet S. M. - Application of turbulent approach to the knowledge of the economic systems, Dubyna M. V. (2017)
Britchenko I. G. - Transport security as a factor of transport and communication system of Ukraine self-sustaining development, Cherniavska T. A. (2017)
Гонта О. І. - Особливості формування інтеграційних підприємницьких агропромислових структур в контексті відносин державно-приватного партнерства, Косач І. А. (2017)
Hrazhevska N. I. - Efficiency of institutional transformations in postcommunist countries, Petrovsky M. V., Demydiuk O. O. (2017)
Kalenyuk І. S. - Transformative leadership of universities in the global economic environment, Tsymbal L. І. (2017)
Marhasova Marhasova - Modelling and prognostication of macroeconomic dynamics of providing the economic sustainability to the economic security threats, V. G., Sakun O. S., Klymenko T. V. (2017)
Naumov A. B. - The impact of social policy on the development of innovative medical insurance in Ukraine, Panyuk T. P., Danylchenko L. I. (2017)
Shpak N. O. - Social minima and their role in the formation of household welfare in Ukraine, Bublyk Bublyk, M. I., Rybytska Rybytska, O. M. (2017)
Brukhanskyi R. F. - Accounting information positioning of agrarian business socioeconomic strategy, Furman O. Ye. (2017)
Vyhovska V. V. - Formation of an insurance market security strategy (2017)
Gogol Т. А. - Tax methods regulating development of small business in developed world countries, Volot O. I. (2017)
Gryshova І. Ju. - The mechanism for implementing the functions of consumerism in market conditions, Yanchuk A. О., Shestakovska T. L. (2017)
Derii Zh. V. - Perspective directions of economic cooperation between Ukraine and Belarus as a factor of regional security, Zosymenko T. I. (2017)
Kurmaiev P. Yu. - Organizational and economic mechanism of state regulation of higher education system in Ukraine, Pyzhianova N. V. (2017)
Shevchuk O. A. - Formation of the public financial control system (2017)
Yazliuk B. O. - Social responsibility of economic entities: economic nature and essence, Shandruk S. K., Huhul O. Ia. (2017)
Romanenko Y. A. - Implementation of information integrated systems in the process of investigation of competition on the external market, Chaplay I. V. (2017)
Nepomnyashchyy O. M. - Problems and prospects of international investment projects implemention in Ukraine illustrated by international technical assistance projects (programs) (2017)
Червякова О. В. - Перехід до парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін (2017)
Ivanova L. В. - Analysis of international and national experience in deliberate bankruptcy (2017)
Krasota O. V. - The change in priorities of state regulation of the small businesses' development, Melnyk T. H., Borysenko O. A. (2017)
Martynenko V. V. - State funding problems and directions in agricultural sector, Paliukh O. M. (2017)
Marchenko N. A. - Features and prospects of venture financing in Ukraine, Iurchenko M. Y. (2017)
Онищенко С. В. - Організаційно-економічний механізм упередження загроз бюджетній безпеці економіки України, Маслій О. А. (2017)
Паливода О. М. - Управління інноваційним розвитком промисловості в країнах Європейського Союзу на основі формування кластерної інфраструктури, Селіверстова Л. С. (2017)
Poyda-Nosyk N. N. - Financial security of Ukraine in conditions of European integration (2017)
Basenko K. O. - The activation of regulatory policy towards the development of social investment, Batrakova T. I., Kushnir S. O. (2017)
Gutorov A. O. - Scientific bases of the grocery integration’s development in the agrarian sector of the economy (2017)
Demchenko O. P. - The state regulation mechanism of cooperation between higher educational institutions and business (2017)
Popelo O. V. - Methodological approaches to modernization processes of the productive forces in the conditions of eurointegration (2017)
До ювілею Шулика Василь Васильовича (2015)
Фільваров Генріх Йосипович (2015)
Босенко Е. В. - Особенности сохранения наследия в условиях рыночной экономики (2015)
Борис А. М. - Неомодерністський напрямок у сакральній архітектурі Західної України та його взаємозв’язок із творчою спадщиною Радослава Жука, Франків Р. Б. (2015)
Василенко А. Б. - Демоэкосистема в формировании световой среды в архитектуре современного жилища (2015)
Гнатенко В. В. - Дигітальна еволюція постмодернізма, Бармашина Л. М. (2015)
Гелла Е. И. - Колонный корпус университета в Харькове в первой трети XIX в. Морфологическая и функциональная структура, Качемцева Л. В. (2015)
Івашко Ю. В. - Володимирський собор в Херсонесі: колиска східного православ’я (з нагоди видання монографії М. І. Орленка "Свято-Володимирський собор в Херсонесі: методичні засади і хронологія відтворення") (2015)
Качемцева Л. В. - Спасо-Преображенская церковь в Натальевке Харьковской области. Храм-музей, Леонидова Е. Н. (2015)
Козакова О. М. - Історичні будівлі з готельною функцією як складові туристичної галузі (на прикладі корчем та заїздів Західної України 18-19 ст.) (2015)
Кублицкая Е. Е. - Состояние и динамика жилой застройки Харькова начала 20 века (по материалам профессиональных печатных изданий и архивных материалов) (2015)
Макуха О. В. - Засоби архітектурно-художньої виразності земських шкіл Полтавщини (2015)
Маланюк В. Я. - Сучасні тенденції у дизайні міського середовища (2015)
Малійова О. В. - Творчий шлях видатного зодчого і педагога М. В. Холостенко до ювілею кафедри АПЦБС КНУБА (2015)
Лінда С. М. - Боротьба із символами: зелений міст у Вільнюсі (2015)
Олійник Є. П. - Архітектура як програма (2015)
Орленко М. І. - Історія Успенського собору Києво-Печерської Лаври – головної святині східного православ’я (2015)
Онофрійчук А. В. - Житло довготривалого перебування в структурі міста (2015)
Сазонова Ю. Ф. - Психологічний аспект естетичного сприйняття житлового середовища (2015)
Ремизова Е. І. - Традиционная символика и морфологические особенности в современной архитектуре мечетей стран ближнего Востока, Шахин Н. Н. (2015)
Сапунова М. Ю. - Своєрідність мечетей різних ісламських архітектурних шкіл (на прикладі порівняння мечетей Криму та Ірану) (2015)
Смоляк В. В. - Дослідження пам’ятки архітектури кінця XVIIІ – початку ХІХ ст. - палацу Тора Ланге в селі Нападівка, Липовецького району, Вінницької області, Хороша О.І. (2015)
Сингаєвська М. А. - Впливові фактори розвитку конструктивізму в Україні (2015)
Смоляк В. В. - Історико-архітектурне дослідженя будівлі вінницької обласної універсальної бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, Субін-Кожевнікова А. С. (2015)
Павлова А. В. - Особливості архітектурного ордера епохи постмодернізму (2015)
Цуман К. М. - Модульність як частина адаптивної архітектури (2015)
Черкасова Е. Т. - Культурологическая парадигма в трактовке современных концепций сохранения культурного наследия) (2015)
Хлюпин О. А. - Класифікації інтерактивних медіа-фасадів (2015)
Швець Є. В. - Особливості становлення та трансформації мультикультурного міcького середовища історичного ядра (Касби) міcта Алжир під впливом західної цивілізацiї (2015)
Шевельова А. С. - Внесок Себаст’єна Вобана в розвиток військової архітектури та містобудування епохи Відродження (2015)
Літошенко Г. В. - Деякі аспекти викладання комп’ютерної графіки – практика і творчість, Суліменко Г.Г., Ватрич І.Д. (2015)
Болотов Г. І. - Спеціалізований комунікаційний простір: проблеми – тенденції – перспективи (2015)
Доля В. В. - Проблемы г. Южно-Сахалинска (РФ) и пути их решения. Социальный и градостроительный аспект (2015)
Гоблик А. В. - Про динамічну природу містобудівної системи (2015)
Михайлик О. О. - Світовий досвід організації та охорони прибережних зон (2015)
Кутузова Т. Ю. - Методичні аспекти дослідження стадій розвитку регулярних розпланувань (2015)
Набок О. М. - Методи та тенденції реформування прибережних промислових територій у закордонній практиці (2015)
Осиченко Г. О. - Принципи організації системи пішохідно-прогулянкових просторів міста (2015)
Петраковська О. С. - Комерційна забудова в існуючих містобудівних умовах, Тацій Ю. О. (2015)
Свобода Д. Г. - Урбаністичний простір міст – основа формування трудових локацій міста (2015)
Рочняк Ю. А. - Особливості архітектури залізничних вокзалів Буковини (2015)
Семенов В. Т. - Разработка градостроительной документации городов Украины в условиях децентрализации, Штомпель Н. Э. (2015)
Топал С. С. - Теоретические основы социально-планировочной организации зон жилой застройки (2015)
Факари Афджади Мехди - Характеристика формирования городских зеленых насаждений в условиях жаркого климата (2015)
Шулдан Л. О. - Соціальні передумови проектування акустично-рекреаційних осередків великого міста, Штендера А. Ю. (2015)
Щедра М. В. - Радіально-кільцева схема вуличної мережі в ідеальних містах (2015)
Яценко В. О. - Приміська зона – ретроспектива, реальність, перспектива (2015)
Бармашина Л. М. - Універсальний дизайн як складова соціальної екології (2015)
Бірілло І. В. - Сучасні вимоги до підготовки майбутніх архітекторів (2015)
Гончар В. В. - Архітектура гідроелектростанцій в історичному аспекті (2015)
Алимадад Солтани - Али - Современные аспекты комплексной реконструкции рынков в Иране (2015)
Книш В. І. - Житлове будівництво в центрі: надбприбутки, збереження екології і комфорт у протиріччі інтересів (2015)
Ковальська Г. Л. - Особливості проектування та будівництва вбудовано-прибудованих дошкільних навчальних закладів (2015)
Єжов С. В. - Розвиток інфраструктурних об'єктів на основі нових архітектурно-конструктивних систем (2015)
Новосад І. Г. - Фактори та умови, що впливають на формування типової житлової забудови, яка підлягає реконструкції (2015)
Обиночна З. В. - Архітектурна й соціально-медична складові іпотерапії в реабілітації хворих дітей Прикарпаття (2015)
Лісун І. С. - Алгоритмізація та конструктивна деталізація з'єднувальних елементів СТС Sn. (2015)
Пушміна О. В. - Особливості функціонально-планувальної організації річкових та морських-річкових вокзалів (2015)
Степаненко В. С. - Актуальні питання відеоекології (2015)
Сергіюк І. М. - Військове храмобудування Волині початку ХХ ст.: історичний екскурс і сучасний стан (2015)
Соколова Ю. В. - Вплив розміщення університетів транспорту поблизу аеропортів на їх функціонально-планувальну організацію (2015)
Стоцько Р. З. - Особливості архітектури будівель острозької академії XVI століття як прообразу закладів духовно-гуманітарної освіти в Україні (2015)
Руденко М. О. - Колірне та фактурне вирішення фасадів громадських будинків, сформованих на території рекультивованих кар’єрів, Івченко Є.О. (2015)
Трегубов К. Ю. - Особливості оранізації музейної мережі України (2015)
Третяк Ю. В. - Нормативна база проектування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів (2015)
Данько К. С. - Аналіз архітектурно-планувальної організації житлових будинків підвищеної енергоефективності на прикладі типових кварталів історично сформованої забудови центральної частини міста Полтава (2015)
Гавриленко І. В. - Параметризм як новий стиль у сучасній архітектурі, Бармашина Л. М. (2015)
Вірченко В. М. - До бріофлори Древлянського природного заповідника, Орлов О. О. (2016)
Гапон С. В. - Стан та перспективи вивчення антоцеротових та печіночних мохів Лісостепу України, Гапон Ю. В. (2016)
Орлова Л. Д. - Кількісні показники вмісту золи лучних рослин Лівобережного Лісостепу України (2016)
Оніпко В. В. - Фітоценотична ефективність пригнічення посівами культурних рослин як фактор біологічної боротьби з Аmbrosia artemisifolia L. (Asteraceae) (2016)
Смоляр Н. О. - Концепція розвитку територіальної структури регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" (Україна), Ханнанова О. Р. (2016)
Шапаренко І. Є. - Еколого-ценотична характеристика та стан ценопопуляцій Tulipa quercetorum Klokov & Zoz (Liliaceae) на території басейну р. Ворскла (в межах Полтавської області) (2016)
Klepets O. V. - State and prospects of optimization the plant cover of hydrophilic ecotopes of the Poltava botanical garden (2016)
Корчан Н. О. - Технологія культивування ооцит-кумулюсних комплексів із використанням неспецифічних факторів розвитку (2016)
Pilipenko S. V. - The influence of multioprobiotics "Symbiter® acidophilic" concentrated on changes in rats’ lymphoid organs under prolonged decline in gastric secretion of hydrochloric acid, Korotkyi O. G., Kompanets I. V. (2016)
Харченко О. В. - Нестабільність мікросателітів – матеріал для формування молекулярно-біологічних діагностичних маркерів (2016)
Гомля Л. М. - Види Червоної книги України у флорі околиць м. Полтави (2016)
Гапон С. В. - Ботанік, флорист, фітоценолог, природоохоронець, знавець лікарських рослин (2016)
Орлова Л. Д. - Ґрунтовно про ґрунти й не тільки (2016)
Закалюжний В. М. - Пам’яті доктора біологічних наук, професора Олега Ігоровича Цебржинського (2016)
Закалюжний В. М. - Славний нащадок великого дерева: до 105-річчя професора О.С. Данилевського (2016)
Дані про авторів (2016)
Вимоги для авторів (2016)
Афанасьєв А. О. - Форми діяльності духовенства у збройних силах України (2011)
Берестецька Н. В. - Дидактико-методичні моделі інтегрованого заняття з англійської мови у процесі іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей, Мисечко О. В. (2011)
Боринський В. М. - Шляхи вдосконалення змісту формування сербомовної компетентності в говорінні у магістрів військового управління у міжнародних відносинах (2011)
Будагьянц Л. М. - Феномен бойового духу і сучасна наука, Грицюк В. М. (2011)
Гапеєва О. Л. - Підготовка військових фахівців у збройних силах республіки Білорусь (2011)
Гіренко С. П. - Конфліктологічна готовність працівників органів внутрішніх справ як складова їх професійної підготовки (2011)
Єрмоленко А. Б. - Освіта дорослих, як ефективний чинник оптимізації соціально-економічної сфери суспільства (2011)
Кирилюк О. Р. - Мeтодичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо покращення підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з технічними засобами прикордонного контролю (2011)
Кисіль В. В. - Проблеми діяльності органів з виховної та соціально-психологічної (виховної) роботи збройних сил України (2011)
Кравченко А. І. - Первинна професійна підготовка – важливий етап формування комунікативної взаємодії курсантів вищого військового навчального закладу (2011)
Майборода Р. С. - Деякі актуальні питання використання комунікативного методу в процесі завчасної мовної підготовки офіцера-учасника міжнародної миротворчої операції (2011)
Николюк Н. П. - Формування творчої особистості студента (2011)
Опанасенко О. В. - Насилля – руйнуючий фактор сучасного суспільства, Кубіцький С. О. (2011)
Солодков В. Т. - Динаміка євроінтеграції та проблеми ціннісної "європеїзації" освіти України (2011)
Солодько Ю. В. - Соціально – педагогічна робота з "дітьми вулиці", Кубіцький С. О. (2011)
Теслюк В. М. - Використання методик "мозкового штурму” в економічному навчанні, Піщана Н. П. (2011)
Ушкварок О. В. - Становлення соціальної роботи з молоддю учнівського віку у діяльності поліції в США (2011)
Філоненко А. Л. - Соціально-педагогічна робота з сім’ями хворих на алкоголізм і наркоманію, Кубіцький С. О. (2011)
Шемчук В. А. - Сутність і специфіка розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління (2011)
Балашова C. П. - До проблеми вивчення комунікативної сфери військовослужбовців строкової служби, Дробко Л. В. (2011)
Барко В. І. - Психологічна підготовка працівників міліції до охорони громадського порядку при проведенні масових заходів, Чеботарьов Е. В. (2011)
Дворецький В. П. - Методика дослідження індивідуально-типологічних особливостей стрільця із бойового пістолета на етапі початкової підготовки (2011)
Довбій Т. Ю. - Проблема диференціації споріднених до феномену самотності понять у сучасній психологічній науці (2011)
Жданова І. В. - Соціально-психологічні установки працівників ОВС щодо здоров’я (2011)
Іщенко І. А. - Особливості індивідуально-типологічних проявів футбольних арбітрів (2011)
Капосльоз Г. В. - Психологічні аспекти морально-психологічного забезпечення дій миротворчих підрозділів Збройних сил України, Розумний О. Д. (2011)
Катаєв Є. С. - Психологічні механізми розвитку когнітивної складової "Я-концепції” військовослужбовців (2011)
Ковальська І. Е. - Психологічна готовність керівників прикордонних підрозділів до забезпечення безпеки підлеглого особового складу (2011)
Ковальчук О. П. - Професійна спрямованість як основа професійного розвитку військовослужбовців (2011)
Корольчук В. М. - Посттравматичний стресовий розлад, як наслідок дизадаптивного прояву стресогенного впливу (2011)
Корольчук М. С. - Сучасні проблеми методології професійного психологічного відбору фахівців для ризиконебезпечних професій (2011)
Кулаженко А. І. - Аналіз особливостей та наслідків діяльності ліквідаторів аварії на ЧАЕС в умовах радіаційної небезпеки (2011)
Ламаш І. В. - Гендерні дослідження професійної діяльності у зарубіжній психології (2011)
Левківська Г. П. - Особливості педагогічного забезпечення технології професійної підготовки під час навчальної діяльності студентів у ВНЗ (2011)
Лефтеров В. О. - Методика діагностики стилів професійної діяльності, Алєксєєв А. О. (2011)
Лисюк С. Г. - Попередження виникнення станів психологічної напруженості військовослужбовців під час підготовки до виконання службових завдань (2011)
Магда В. А. - Особливості взаємозв’язку соціально-психологічної адаптації рятувальників з проявами у них деформаційних змін (2011)
Мацевко Т. М. - Детермінанти особистісного і професійного розвитку у сучасній психології (2011)
Мостова І. В. - Психологічні детермінанти та умови успішності навчальної діяльності студентів в період адаптації (2011)
Овсяннікова Я. О. - Профілактика девіантної поведінки працівників екстремальних видів діяльності (2011)
Осьодло В. І. - Ефективність тренінгу розвитку кар’єрних домагань офіцерів, Татарінов Є. В. (2011)
Охременко О. Р. - Проблема формування емоційних взаємин у професійній групі (2011)
Панфілова Г. Б. - Особливості трансформації психологічної автобіографії студентів в ускладнених життєвих ситуаціях (на прикладі екзаменаційної сесії) (2011)
Поляков І .О. - Особливості психологічної безпеки рятувальників з пошуку та рятування туристів МНС (2011)
Ржевський Г. М. - Діяльність психолога у підготовці студентів – майбутніх офіцерів в системі військово – професійної освіти України, Мороз І. В. (2011)
Романенко О. В. - Порівняння у хірургів та студентів – майбутніх лікарів факторів особистості, що мають спадкову схильність, Погоріла І. О. (2011)
Стасюк В. В. - Загальні аспекти виникнення, протікання, запобігання паніки (2011)
Стужук В. М. - Соціально-психологічні детермінанти та особливості становлення уявлень засуджених-рецидивістів про життєву перспективу (2011)
Сулятицький І. В. - Соціопсихологічні фактори забезпечення обороноздатності країни (2011)
Тімофєєв Ю. П. - Корекційно-адаптаційний тренінг як засіб групової психокорекції бар’єрів соціально-психологічної адаптації молодших офіцерів (2011)
Філоненко В. М. - Соціально-демографічні особливості злочинців-рецидивістів (2011)
Числіцька О. В. - Методологічні підходи до оцінки і прогнозування функціональних станів військових медиків (2011)
До відома авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Титул, зміст (2016)
Кліменко О. М. - Економічна компаративістика як стратегічний засіб розвитку та реформування економіки України (2016)
Жилінська О. І. - Розвиток інституту патентування в моделі "відкритих інновацій" (2016)
Дейнека Т. А. - Моноцентричність і поліцентричність як сучасні вияви суперечностей інституціонального опосередкування розвитку світової економіки (2016)
Мельник Т. М. - Вплив міжнародної трудової міграції на економіку України, Лошенюк О. В. (2016)
Vlasova N. O. - Foreign Economic Activity and Financial Results of Machine-Building Enterprises of Ukraine, Chekmasova I. A. (2016)
Колєсніченко А. С. - Інституціональний підхід в системі державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (2016)
Колупаєва І. В. - Аналіз дієвості важелів регуляторної політики (2016)
Солодовнік О. О. - Ідентифікація змісту загроз реалізації інтересів держави у здійсненні ППП (2016)
Малюта І. А. - Злиття і поглинання як одна з інвестиційних стратегій ТНК, Лаповець І. А. (2016)
Коломієць О. Г. - Вплив системи венчурного фінансування на розвиток ІТ-сектора в Україні (2016)
Bojinov B. V. - Trends in the Use of Information and Educational Technologies in Universities: Preliminary Results of CEE Universities Survey 2016 (2016)
Вдовиченко Л. Ю. - Стан і тенденції розвитку підприємств морегосподарського комплексу (на прикладі Миколаївської області), Волосюк М. В. (2016)
Іванов Р. В. - Математична модель економічної поведінки домогосподарства в умовах посилення дії негативних екзогенних факторів (2016)
Пушкар О. І. - Оцінка вартості розробки технологій електронного бізнесу на підприємстві, Вільхівська О. В. (2016)
Андрейшина Н. Б. - Математичне моделювання в системі моніторингу сталого розвитку регіону, Харін С. А. (2016)
Сазонець О. М. - Дослідження загроз інформаційній безпеці підприємств України за допомогою дисперсійного аналізу, Качан О. І. (2016)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Методичний інструментарій забезпечення конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі (2016)
Сазонець І. Л. - Значення екологічної відповідальності діяльності корпорацій, Притула М. Ю. (2016)
Горіна Г. О. - Теоретико-організаційні засади розробки механізму формування ринку туристичних послуг (2016)
Плаксієнко В. Я. - Концептуальні засади діагностики економічної безпеки аграрної сфери, Назаренко І. М. (2016)
Тебенко В. М. - Передумови розвитку овочівництва в Мелітопольському районі Запорізької області, Грибова Д. В., Завадських Г. М. (2016)
Линник О. І. - Побудова ефективної системи мотивації праці, її оплати та обліку в аграрному секторі, Коробка Ю. А., Бондаренко О. М. (2016)
Грицаєнко М. І. - Довіра як передумова розвитку підприємницької діяльності (2016)
Баланович А. М. - Методичний підхід до визначення впливу ринкових тенденцій на розвиток машинобудівних підприємств (2016)
Кузьминчук Н. В. - Оцінка рівня та реалізації ресурсно-діяльнісного потенціалу підприємств машинобудування, Терованесова О. Ю. (2016)
Шишкова Н. Л. - Організаційні аспекти інтеграції безпеки та якості облікової інформації підприємства (2016)
Дропа Я. Б. - Оптимізація структури фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах (2016)
Лепейко Т. І. - Удосконалення інструментів адаптації підприємств до впливу конкурентного середовища, Кривобок К. В. (2016)
Vasiutkina N. V. - Formation of Informational and Innovative Potential of the Enterprise Development, Velychko O. O. (2016)
Трушкина Н. В. - Контрактные взаимоотношения при организации сбытовой деятельности угледобывающих предприятий (2016)
Стецько М. В. - До питання про формування ринку капіталів в Україні (2016)
Лапко О. О. - Іноземні банки на ринку банківських послуг України та проблеми їх державного регулювання, Демченко А. М. (2016)
Д’яконова І. І. - Комплексний підхід до формування системи депозитного менеджменту банку на основі адаптивної моделі, Шелюк А. А. (2016)
Паєнтко Т. В. - Теоретико-організаційні засади податкового контролінгу (2016)
Чорноус Г. О. - Прогнозування курсів акцій на основі даних із соціальних мереж, Ярмоленко Ю. А. (2016)
Дубовая В. В. - Удосконалення національних засад нормативного методу обліку витрат у промисловості (2016)
Тігарєва В. А. - Розвиток моделі Enhanced Telecom Operations Map на засадах декомпозиції бізнес-процесів (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика системи стратегічного управління витратами підприємства, Павловські Г., Пирожак Є. К., Томюк І. М. (2016)
Лепейко Т. И. - Генезис теорий лидерства, Гаваагийн Б. (2016)
Kuchina S. O. - The Analysis of Common Mistakes in Preparing a Business Plan, Kitchenko O. M. (2016)
Перепелюкова О. В. - Дослідження стану стратегічних знань підприємства, Куліш Н. В. (2016)
Ilchenko N. B. - Management of Business Processes at a Wholesale Enterprise (2016)
Клюс Ю. І. - Управління ефективним розвитком промислового підприємства при формуванні корпоративної системи управління інноваціями (2016)
Шевченко В. А. - Концептуальна модель організаційної структури управління закладом охорони здоров’я в контексті впровадження Open Innovation (2016)
Прохорова В. В. - Стратегічні орієнтири інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств, Яценко Б. І. (2016)
Doronina M. S. - Actualization of the Problem of Management Professionalization, Syerikov D. O. (2016)
Кочетигова Т. В. - Концентрація в економіці: теоретичні аспекти (2016)
Паламарчук Н. О. - Маркетингові стратегії ТНК: сучасні особливості формування та досвід країн ЄС (2016)
Тардаскіна Т. М. - Визначення маркетингової стратегії розвитку УДППЗ "Укрпошта" в умовах лібералізації ринку послуг поштового зв’язку, Станкевич І. В., Бондаренко О. М. (2016)
Савицька Н. Л. - Маркетингове тестування концепцій нового продукту (сиру кисломолочного), Афанасьєва О. П., Курлянцева А. В. (2016)
Варцаба В. - Рецензія на монографію Бачо Роберта Йосиповича "Ринки небанківських фінансових послуг: регулювання розвитку" (інституційні та аналітичні аспекти): Ужгород, 2016. 448 с. (2016)
Памяти А. Н. Тищенко (2016)
Блощинський І. Г. - Рекомендації щодо побудови системи дистанційного навчання персоналу Державної прикордонної служби України (2012)
Бобильов В. Є. - Підхід до створення систем автоматизованої оцінки знань з використанням сучасних інформаційних технологій, Дерев’янчук А. Й., Москаленко Д. Р., Горяйнов Д. Ю. (2012)
Вознюк О. В. - Базові міфи сучасної педагогіки й освіти, Кубіцький С. О. (2012)
Гапоненко Г. М. - Оцінка рівня сформованості професійної компетентності майбутніх водолазів-підривників (2012)
Дерев’янчук А. Й. - Підвищення кваліфікації в світлі сучасних інформаційних технологій для науково-педагогічних працівників, які здійснюють підготовку військових фахівців, Купенко О. В. (2012)
Єрмоленко А. Б. - Неформальна складова сучасної вітчизняної освіти дорослих – вимоги часу (2012)
Зайченко Н. І. - Розвиток професійної освіти соціальних педагогів в Іспанії у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст (2012)
Катюк Я. Л. - Зміст соціокультурної підготовки методичних працівників у світлі андрагогічних ідей (2012)
Качанов В. І. - Особливості проведення мовного тестування з говоріння на рівень СМР-3 у відповідності до міжнародного мовного стандарту Станаг 6001 (2012)
Корсак Р. І. - Діагностика окремих складових здорового способу життя у студентів – вихідців із сільської місцевості, Сопівник І. В. (2012)
Кравченко А. І. - Критерії оцінювання сформованості комунікативної взаємодії курсантів у період первинної професійної підготовки (2012)
Кузанкіна О. В. - Культура іншомовної комунікації як складова мовленнєвої підготовки військових фахівців, Циганок Н. І. (2012)
Мазур І. М. - Психолого-педагогічна модель формування інноваційного стилю педагогічної діяльності (2012)
Олійник Л. В. - Змістовний компонент психолого-педагогічної підготовки майбутніх професіоналів військового управління у сфері оборони (2012)
Орєхов О. Є. - Екзамен з французької мови CMLF: структура екзамену, критерії оцінювання відповідей та методичні рекомендації щодо самостійної підготовки до екзаменів, Рубцов І. Ю., Трактовенко С. А., Жанмужен П. (2012)
Панченко В. І. - Психологічні передумови професійної ідентифікації сучасного педагога (2012)
Петрачков О. В. - Критерії порогового та належного рівнів фізичної підготовленості курсантів у навчальному центрі Сухопутних військ на різних етапах бойової підготовки (2012)
Поліщук Т. В. - Про результати експериментального дослідження формування інформаційно-комунікативної компетентності у процесі навчання майбутніх офіцерів з військово-спеціальних дисциплін (2012)
Проботюк О. В. - Соціальний супровід прийомних сімей і прийомних дітей, Кубіцький С. О. (2012)
Cальнікова О. Ф. - Використання методів формування свідомості у професійному вихованні жінок-військовослужбовців під час навчання у вищих військових навчальних закладах (2012)
Сопівник Р. В. - Ретроспективний аналіз основних теорій лідерства (2012)
Султанова Л. Ю. - Підготовка викладача вищого навчального закладу в умовах інтеграції України в європейський освітній простір (2012)
Шахрай Т. О. - Професійна ідентичність майбутніх педагогів: теоретичний аспект (2012)
Щербій О. С. - Критерії і методика оцінювання рівнів морально-психологічної готовності курсантів Держспецзв’язку до професійної діяльності (2012)
Яковлева В. А. - Використання інноваційних технологій у процесі вивчення соціально-економічної географії світу (2012)
Амонс М .О. - Історичні передумови та соціально-психологічні чинники розуміння сутності діянь, пов’язаних із ризиком, у суспільній думці (2012)
Борисова Н. П. - Причини виникнення та розповсюдження професійних марновірств у молодих фахівців МНС України (2012)
Васильєв С. П. - Особливості психічної саморегуляції студентів у період адаптації до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу (2012)
Головньова І. В. - Взаємозв’язок емоційного інтелекту та комунікативних умінь у студентів, Милославська О. В. (2012)
Жданова І. В. - Психологічний зміст організаційної складової професіограми дільничного інспектора міліції, Безчастна Ю. В. (2012)
Клименко І. В. - Гендерні особливості професійної деформації працівників органів внутрішніх справ (2012)
Ковальчишина Н. І. - Тероризм: теоретичний та праксеологічний аспекти проблеми (2012)
Ковальчук О. П. - Особливості професійної діяльності військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України (2012)
Кокун О. М. - Психологічна структура лідерських якостей майбутнього офіцера (2012)
Корман М. М. - Розвиток емоційного інтелекту та емоційної компетентності як передумова запобігання професійного вигорання (2012)
Краснокутский М. І. - Стан передстартової готовності спортсменів: екскурс психологічних досліджень (2012)
Мазоренко М. О. - Психологічні складові іміджу сучасного фахівця (2012)
Макаренко М. В. - Сенсомоторна реактивність у людей з різними властивостями основних нервових процесів, Панченко В. М. (2012)
Макаренко П. В. - Теоретичні підходи до проблеми психологічної сумісності людей (2012)
Миронець С. М. - Психологічне забезпечення міжнародних рятувальних операцій в крос-культурному середовищі (2012)
Михайлишин У. Б. - Вплив суспільних та особистісних чинників на агресивність делінквентних підлітків (2012)
Мілорадова Н. Е. - Метафоричні асоціативні карти як інструмент психокорекції та психопрофілактики посттравматичних стресових розладів (2012)
Мордюшенко С. М. - Соціально-психологічні детермінанти, що обумовлюють потребу практики в розробці професіограм основних спеціальностей МНС України (2012)
Овсяннікова Я. О. - Форми і методи роботи з дітьми і підлітками, які пережили насильство (2012)
Оніщенко Н. В. - Піратство та тероризм: порівняльний аналіз сучасних форм надзвичайних ситуацій соціального походження в аспекті використовуваних методів психологічного впливу (2012)
Охременко О. Р. - Стратегії і тактики антагоністичної взаємодії в діловій сфері (2012)
Полторак С. Т. - Оцінка рівня сформованості професійно важливих якостей у майбутніх офіцерів Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (2012)
Поляков І. О. - Професіографічний опис основних спеціальностей в межах МНС України (2012)
Потапова С. М. - Саморегуляція в системі професійної підготовки працівників підрозділів громадської безпеки (2012)
Саппа М. М. - Футбольні фанати: соціально-психологічний портрет та ставлення до протиправних дій (2012)
Скоробогатов Ю. А. - Аналіз стану розробки проблеми професійної мотивації рятувальників МНС України (2012)
Ставицький О. О. - Ставлення до інвалідизованих у людей з різним рівнем освіти (2012)
Стасюк В. В. - Організація спеціальної психологічної підготовки особового складу до бою (бойових дій) в сучасних умовах (на прикладі окремих підрозділів механізованої бригади) (2012)
Тітаренко Д. С. - Оптимізація функціонування механізмів психологічного захисту рятувальників в умовах екзистенціальної загрози засобами психологічної підтримки (2012)
Чернова О. Є. - Стильові складові у професійному спілкуванні працівників ОВС (2012)
Штейн Н. Г. - Психологічні механізми формування адиктивної особистості (2012)
Агаєв Н. А. - Міжнародний досвід проведення державної військової кадрової політики в умовах ринкової економіки, Базарний В. Т., Даценко О. П. (2012)
Будагьянц Л. М. - Проблеми політики та війни в філософії І. Канта та Г. Гегеля (2012)
Нікітенко В. І. - Наукові здобутки і головні складові наукового аналізу проблем гуманітарної безпеки України (2012)
Савінцев В. І. - Збройний конфлікт в Лівії: причини та військово-психологічні аспекти, Вознюк Ю. С. (2012)
До відома авторів (2012)
Вихідні відомості (2012)
Від редакції (2015)
Гапон С. В. - Мохоподібні заповідників Лісостепу України (2015)
Деревянко Т. В. - Роль дендрофлори в оптимізації довкілля м. Карлівки (Полтавська область) (2015)
Іванченко О. Є. - Аналіз дендрофлори насаджень Молодіжного парку м. Дніпропетровськ, Бессонова В. П. (2015)
Gomlya L. M. - The herbarium of Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University: history and present (2015)
Фельбаба-Клушина Л. М. - Чорничники Українських Карпат: структура і тенденції розвитку, Бізіля А. С. (2015)
Klepets O. V. - Features of overgrowing the urbanized segment of the Vorskla River (2015)
Зверковський В. М. - Наукові передумови освоєння порушених земель (2015)
Орлова Л. Д. - Anacamptis palustris (Jacq.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase (Orchidaceae) на луках Полтавщини (2015)
Лобань Г. А. - Порожнина рота – екологічна ніша співтовариства мікроорганізмів (2015)
Міщенко І. В. - Особливості антиоксидантних та гемостатичних властивостей деяких органів здорових тварин, Коковська О. В. (2015)
Цебржинський О. І. - Порівняння корекційної дії дифенілсиландіолу та комплексу антиоксидантів при фтористій інтоксикації (2015)
Гапон С. В. - Зоряний час Антонія Ремана (2015)
Дубина Д. В. - Тріумф української бріоценології (2015)
Гапон С. В. - Патріарх ботанічної науки: до 120-річчя від дня народження Д.К. Зерова (2015)
Цебржинський О. І. - Ілля Ілліч Мечников: до 170-річчя від дня народження (2015)
Дані про авторів (2015)
Вимоги до авторів (2015)
Іонова О. - Вальдорфська школа: системно-синергетичний підхід (2017)
Рудевіч Н. - Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі каузального навчання (2017)
Книш А. - Моральні засади майбутніх практичних психологів та шляхи їх розвитку (2017)
Masyrova R. - Organization of student aligned training in the system of higher education in Kazakhstan, Savelyeva V. (2017)
Ігнатюк О. - Аналіз особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи в США і Україні, Сизикова В. (2017)
Романовський О. - Парадокси харизматичного лідерства, Пономарьов О. (2017)
Михайличенко В. - Активизация лидерского потенциала студентов высших учебных заведений в процессе обучения, Грень Л. (2017)
Мовчан Я. - Соціально-особистісна адаптованість як складова лідерського потенціалу студентів (2017)
Черванева З. - Харизматическое лидерсво как социально-психологический феномен (2017)
Байрак О. М. - Систематична структура колекції рослин дендрологічного парку загальнодержавного значення"Криворудський" (Полтавська область) (2016)
Гапон С. В. - Мохи та мохова рослинність лісосмуг Лісостепу України (2016)
Дерев'янко Т. В. - Екологічна характеристика дендрофлори зелених насаджень мікрорайону "Алмазний" (м. Полтава) (2016)
Партика Л. Я. - Бріофлора Кримського природного заповідника, Вірченко В. М. (2016)
Gapon Yu. V. - The list of bryophytes of Poltava city and its surroundings (2016)
Орлова Л. Д. - Коливання вмісту кальцію та фосфору лучних рослин Лівобережного Лісостепу України (2016)
Клепець О. В. - Оцінка впливу урбанізації на продукційні показники вищої водної рослинності р. Ворскла (2016)
Саприкін В. О. - Хелатні форми заліза у годівлі супоросних та лактуючих свиноматок, Іонов І. А., Газієв Б. М., Жукорський О. М., Марченков Ф. С., Мартенюк І. О. (2016)
Коваль А. А. - Видовий склад ґрунтової ентомофауни посівів фацелії пижмолистої (2016)
Харченко Л. П. - Становлення ферментативного апарату травної системи птахів у пренатальному і ранньому постнатальному періоді онтогенезу, Ликова І. О. (2016)
Шерстюк О. А. - Скорочувальні елементи екскреторних проток пальпебральної часточки сльозової залози людини, Свінцицька Н. Л., Пілюгін А. В., Устенко Р. Л., Каценко А. Л., Гринь В. Г. (2016)
Харченко О.В. - Зміни слизової оболонки шлунка, що виявлені за допомогою молекулярно-біологічного методу у пацієнтів, хворих на рак шлунка (2016)
Дерев'янко Т. В. - Новітні ботанічні студії Полтавського району (2016)
Пістоленко І. О. - Між часом, природознавством та історією (2016)
Буйдін В. В. - Ботанік з великої літери, людина енциклопедичних знань, Гапон С. В., Орлова Л. Д., Смоляр Н. О., Байрак О. М. (2016)
Закалюжний В. М. - Пам'яті Олександра Зіновійовича Злотіна (2016)
Дані про авторів (2016)
Вимоги до авторів (2016)
Зміст тому 2 (№№ 1-2 за 2016 р.) (2016)
Пилипенко А. Н. - Украинская ментальность в координатах исследовательской программы Г. Хофстеда, Литвиненко Н. И. (2015)
Ксензова В. Е. - Особенности белорусской ментальности, Ксензов С. В., Крижановская Е. В. (2015)
Петрушенко Ю. М. - Партисипативна модель управління та фінансування в міжнародних програмах технічної допомоги як фактор розвитку соціального капіталу територіальних громад (2015)
Прушківська Е. В. - Вплив ментальності на формування секторальної структури економіки, Переверзева А. В. (2015)
Баранник Л. Б. - Проблемы человеческого развития и социальная политика государств в условиях глобализационных процессов (2015)
Топішко Н. П. - Соціальна політика і проблеми забезпечення соціальної справедливості в сучасному суспільстві (2015)
Дєєва Н. М. - Науково-методичні основи щодо надання змінам соціальної відповідальності суб’єктів економіки керованого характеру (2015)
Pilipenko Yu. I. - Innovative elements of the structural reform of national economy of Ukraine (2015)
Гуцалова Ю. Є. - Фінансово-економічна сутність пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Романенко В. В. - Програмно-цільові підходи до оцінювання ефективності податкової політики держави (2015)
Колесников В. І. - Методичний підхід до оцінки потенціалу диверсифікації економіки сільських територій регіону (2015)
Вознюк О. В. - Напрями реформування системи управління регіональним розвитком Дніпропетровської області (2015)
Виноградова Е. В. - Методы кризис-менеджмента по восстановлению имиджа промышленной территории, Смыкова М. А. (2015)
Вагонова О. Г. - Визначення основних мотивів плинності кадрів на підприємствах в сучасних умовах господарювання, Одінцова К. І., Досужий В. С. (2015)
Ковальчук М. В. - Організаційно-технологічне обґрунтування інвестиційних потреб на підтримку мінерально-сировинної бази гірничо-збагачувальних комбінатів (2015)
Гладка Л. І. - Лізинг як засіб подолання кризових явищ в економіці України, Поривай А. О., Бодня Д. А. (2015)
Романюк Н. М. - Концептуальні засади стратегічного розвитку гірничозбагачувальних комбінатів (2015)
Ващенко Н. В. - Методи мотивації персоналу до інноваційного розвитку підприємства (2015)
Бараш Ю. С. - Методичний підхід щодо визначення раціональної зони курсування окремого приміського пасажирського поїзду, Матусевич А. А., Кравченко Х. В. (2015)
Шишкова Н. Л. - Синхронізація обліку та внутрішнього контролю в системі управління аеропортом (2015)
Прокопенко В. І. - Про критерії оцінювання ефективності збереження земельних ресурсів при відкритій розробці родовища (2015)
Титул, зміст (2017)
Демидюк О. О. - Сутність та критерії ефективності сучасних економічних систем (2017)
Длугопольська Т. І. - Ключові концепції соціальної безпеки: міжнародна практика та Україна (2017)
Комарова О. А. - Теоретичні аспекти вивчення економічної сутності освітнього потенціалу (2017)
Рябокінь Т. В. - Динаміка фінансово-економічних результатів функціонування корпоративної системи національного господарства (2017)
Жарська І. О. - Міжнародний досвід державної підтримки створення транспортно-логістичних центрів (2017)
Кузьмін О. Є. - Проблеми і перспективи розвитку транскордонного співробітництва в умовах європейської інтеграції України, Юринець О. В., Мельник О. Г. (2017)
Панасейко І. М. - Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, Губа М. О. (2017)
Скриньковський Р. М. - Діагностика системи страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Візняк Ю. Я., Процевят О. С., Коропецький О. О. (2017)
Жуков А. В. - Демографічна ситуація в України. Окремі аспекти і напрями її розв’язання (2017)
Лебедева Л. В. - Проблеми комерціалізації системи вищої освіти в Україні за умов формування постіндустріального ладу, Митрофанова А. С. (2017)
Найчук-Хрущ М. Б. - Дослідження інноваційних підходів в адмініструванні електронної комерції промислових підприємств (на прикладі ПАТ "Іскра"), Гнилянська Л. Й. (2017)
Єрмак С. О. - Концептуальні основи соціально-економічного розвитку підприємства на інноваційних засадах (2017)
Єгорова О. М. - Теоретичні аспекти сутності інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства (2017)
Чернікова І. Б. - Таксономічний аналіз розвитку в обліковій стратегії підприємств ресторанного бізнесу, Кваша О. О., Кирильєва Л. О. (2017)
Жученко А. М. - Кваліметричне оцінювання інвестиційної привабливості регіону (2017)
Кулик А. Б. - Одноперіодна модель управління запасами вертикально інтегрованого холдингу, Манжос Т. В. (2017)
Ханін І. Г. - Оцінювання та прогнозування впливу чинників на міжнародну конкурентоспроможність готельних підприємств, Скорина Т. М. (2017)
Соколовська З. М. - Моделювання каналів збуту фармацевтичного підприємства, Яценко Н. В. (2017)
Тимошенко К. В. - Оцінка тенденцій формування та використання людського капіталу промислових підприємств (2017)
Ліснічук О. А. - Фінансове управління санаційною спроможністю машинобудівних підприємств України (2017)
Тадеєва Н. В. - Сучасні тенденції запровадження сумлінної ділової практики корпораціями України (2017)
Костюк Т. О. - Підходи до реформування розвитку сільських територій за аспектами та рівнями економічної безпеки сільського господарства, Мартиненков В. І., Луценко І. О. (2017)
Бойко В. В. - Формування стратегії взаємоузгодження державної політики забезпечення економічної безпеки та сталого розвитку сільських територій (2017)
Кузьменко О. О. - Формування принципів та завдань управління доходами туристичного підприємства, Ткаченко Т. І. (2017)
Андріїв Н. М. - Сутність та особливості підприємництва в системі внутрішньої торгівлі України (2017)
Басанська Н. В. - Проблеми вимушеної міграції населення: правовий аспект, Смутчак З. В. (2017)
Доуртмес П. О. - Формування комплексної програми покращення результатів інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства (2017)
Годящев М. О. - Визначення іманентних підсистем ділової активності підприємств (2017)
Фалович В. А. - Реструктуризація ланцюга поставок у контексті розвитку його емерджентних властивостей (2017)
Тодощук А. В. - Двовекторний метод планування толінгових операцій на засадах збалансованого розвитку переробного підприємства, Коць І. І. (2017)
Прохорова В. В. - Актуальні тенденції управління матеріальними ресурсами підприємства, Чумак Л. Ф., Лавро С. М. (2017)
Портна О. В. - Удосконалення методики кількісної оцінки сукупного фінансового потенціалу України (2017)
Онуфрійчук О. П. - Стійкість системи державних фінансів у довгостроковій перспективі (2017)
Гусаревич Н. В. - Управління дефіцитом бюджету як інструмент фінансової політики (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського