Ермакова С. С. - Проблема якості сучасної освіти (2011)
Чегренець Н. В. - Місце доказів та доказування в кримінальному процесі (2017)
Іванченко Е. А. - Сутність та структура мультиплікативної компетентності майбутнього економіста (2011)
Тарасенко Н. Ю. - Аналіз доцільності запровадження інституту приватного виконавця в Україні (2017)
Максимович О. М. - До проблеми формування екологічної компетентності учнівської молоді (2011)
Шапіро В. С. - Особливості цивільного процесу в США як у країні англо-саксонської правової сім’ї та в Україні, яка є представником романо-германської правової сім’ї. Спільне та відмінності в цивільному процесі в США та в Україні, Пронський Е.А. (2017)
Огреніч М. А. - Інтерактивна лекція як одна з новітніх форм навчання (2011)
Шапіро В. С. - Участь третіх осіб у цивільному процесі в Україні та в країнах Європейського Союзу, Сітало Ю. С. (2017)
Рощіна С. М. - Інтелект як критерій обдарованості індивіда (2011)
Щербак С. В. - Обов’язок боржника щодо виконання рішення (2017)
Ху Дихуа - Определение сущности понятия "поликультурная компетентность" в психолого-педагогической литературе (2011)
Гаруст Ю. В. - Напрямки вдосконалення системи правоохоронних органів, що забезпечують фінансово-економічну безпеку держави, Ахтирцева А. А. (2017)
Федорова І. В. - Розвиток ступеневої освіти фахівців-аграріїв півдня України (2011)
Сухонос В. В. - Діяльність органів прокуратури по захисту прав і свобод дітей в умовах європейської інтеграції (погляд в майбутнє) (2017)
Карпова С. М. - Художньо-професійна культура майбутніх архітекторів і принципи її формування (2011)
Монке О. С. - Реалізація завдань творчого розвитку дітей дошкільного віку засобами розвивально-навчального потенціалу Української літератури для дітей, Елькіна В. В. (2011)
Бардашевская Л. - Опыт развития критического мышления младших школьников на уроках математики (2011)
Шмиголь Г. Д. - Сутність педагогічної імпровізації в психолого-педагогічній науці (2011)
Шандрук С. І. - Сучасна система підвищення кваліфікації вчителів у США (2011)
Нестеренко В. В. - Самоосвіта студентів-заочників у структурі їх навчально-пізнавальної діяльності (2011)
Бірон Б. В. - Дослідження копінг-ресурсів в контексті проактивного копінгу (2011)
У Іфан - Застосування спецкурсу "основи полікультурної компетентності майбутнього вчителя музики" в процесі фахового навчання (2011)
Богданова І. М. - Характеристика станів особистісної змобілізованості майбутнього вчителя (2011)
Прудка Л. М. - Психологічні чинники формування професійної стійкості працівників карного розшуку (2011)
Душка А. Л. - Оказание психологической помощи семье в ситуации постановки ребенку диагноза ДЦП, Мартынюк Ю.А (2011)
Душка А. Л. - Дитячо-батьківські відносини як фактор успішного розвитку дитини (2011)
Наші автори (2011)
Тітул (2017)
Башмакова Н. В. - Музична риторика в мандолінних концертах А. Вівальді: герменевтичний підхід (2017)
Варавкіна-Тарасова Н. П. - Співзвуччя духовних символів як основа герменевтики під час аналізу музики (2017)
Гребнєва І. В. - Виконавська складова форми Concertі Grossі Арканджело Кореллі (Модель Da Chіesa) (2017)
Сяньвей Є. - Міфоепічні прообрази китайської музичної драми перетворень початку ХХІ ст.: герменевтичний аналіз музично-поетичного тексту опери Сан Бо "Метелик" (2017)
Єрошенко О. В. - Семантико-емоційна компонента вокального мистецтва в західноєвропейській музично-естетичній думці другої половини XVIII ст. (2017)
Заверуха О. Л. - Хорове письмо як утілення художнього змісту музичного тексту (2017)
Карєлова Г. В. - Народження фортепіанної прелюдії Л. Бетховена з духу фуги (2017)
Карчова Ю. І. - Тенденції інтерпретування народнопісенного виконавства в сучасному художньому просторі України (2017)
Кудрявцев В. Ю. - Шляхи герменевтичної розшифровки інтонаційно-поетичних символів "Жовтневої поеми" Ж. Массне (2017)
Лі Мін - Семантика поняття "Юань" у китайському музичному мистецтві (2017)
Лю Бінь - Герменевтичний аналіз як умова формування об’єктивної дослідницької оцінки опери А. Сальєрі "Горації" (2017)
Осипенко В. В. - Герменевтичний підхід у навчальній роботі зі студентським фольклористичним гуртом, Шишкіна О. А. (2017)
Польська І. І. - Історичні модуси камерного ансамблю в дзеркалі музичної герменевтики (2017)
Степанова О. Ю. - Необхідність і свобода як категорії виконавської інтерпретації фортепіанних сонат М. Клементі Ор. 2 (2017)
Шейко В. М. - Жовтневий переворот 1917 р. та інтелігенція в Україні (2017)
Сухомлінова Т. П. - Символіка-Sacra в хоровій кантаті Г. Гаврилець "Stabat Mater" : герменевтичний підхід (2017)
Цао Хе - Герменевтичний підхід щодо з’ясування метафоричного змісту колоратурних арій пізнього періоду творчості Шан Деї (2017)
Чень Менмен - Герменевтичні глибини композиторської інтерпретації образів класичної китайської поезії у вокальних мініатюрах Хуан Цзи (2017)
Шутенко О. В. - Герменевтика та контекстуальна залежність судового рішення (2017)
Юркевич О. М. - Герменевтична логіка в методології гуманітарного пізнання (2017)
Горєлова В. С. - Інтерпретація образу батька Євгеном Бондаренком у фільмі "Зачарована Десна" (2017)
Бойко В. Г. - Естетичне сприйняття й художня свідомість диригента-хормейстера (2017)
Зимогляд Н. Ю. - IV фортепіанний концерт А. Рубінштейна: питання виконавських традицій та піаністичної культури (2017)
Бойко А. М. - Становлення і розвиток естрадно-вокального мистецтва в Китаї в 1910–60рр. (2017)
Манько С. Б. - Полістилістичність естрадного вокального мистецтва на початку XXI ст. (на прикладі українських сучасних артистів) (2017)
Правила оформлення авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікування (2017)
Стригуль М. В. - Другa вищa oсвітa тa дoдaткoвa oсвітa як чинники рoзвитку кoмерціaлізaції в укрaїнській вищій oсвіті (2017)
Здрагат С. Г. - Умови реалізації соціальної технології евалюації інклюзивної освіти (2017)
Вашрова Н. В. - Співвітчизники в Україні як референтна група сучасних українських мігрантів у США: наслідки для соціальної мобільності, Володько В. В. (2017)
Малявін Є. В. - Особливості функціонування опозиційних політичних партій у сучасній Росії (2017)
Медвєдєва Ю. Ю. - Чинники і особливості релігійної модернізації в Тайвані: соціально-історична ретроспектива (частина 2) (2017)
Cвятненко І. О. - Насильство в гендерній культурі: проблема побудови типології (частина 2) (2017)
Пархоменко О. І. - Ідеологічний дискурс гендерної нерівності в феміністичній соціології (2017)
Шаповал І. Г. - Транспорт як модератор соціальних відносин: локуси напруги і фактори стабілізації (2017)
Гарькава Т. А. - Історичні витоки петриківського декоративного розпису (2017)
Кізлова А. А. - Діти в соціальних взаємодіях насельників Києво-Печерської Успенської лаври при її святинях (кінець XVIII – перші десятиліття XX ст.) (2017)
Куцаєва Т. О. - Музейна документація на музейні предмети у контексті наукових дослід­жень: на прикладі різних груп зберігання, а також раритетів обрядів і повсякдення єврейської громади України 19-20 ст. у колекції НМІУ (2017)
Сенюк Ю. Я. - Соціал-конструктивістська інтерпретація дилеми "актор-структура" у науці про міжнародні відносини (2017)
Березинський В. П. - Місцева самоорганізація населення та її роль у становленні громадянського суспільства в Україні (2017)
Кравцов Ю. С. - Особливості комунікативної раціональності у структурному полі освіти (2017)
Оксамитна С. М. - Експансія вищої освіти та нерівність освітніх можливостей (2014)
Набруско І. Ю. - Теоретичні виміри консюмеризму: витоки, сутність та перспективи (2014)
Судакова В. М. - Вища освіта як культурний капітал: проблема ефективності інституціональних реформ системи вищої освіти України (2014)
Сірий Є. В. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження соціальних акторів трансформаційних змін (2014)
Ковтуненко Е. В. - Процес соціальної трансформація через призму модернізаційної парадигми (2014)
Вдовиченко М. О. - Проблема ідентифікації функціонального статусу агентів соціалізації особистості в соціології постмодерну (2014)
Мороз Є. О. - До проблеми ідентифікації сутнісних ознак концепту "культурний капітал" крізь призму генези його формування в теоретичній соціології ХХ - початку XXI століття, Белінський В. М. (2014)
Лапіна В. В. - Особливості концептуальних пояснень посилення маніпулятивного впливу комерційної реклами в соціології постмодерну (2014)
Кривошеєва О. О. - Механізми підтримання соціальної нерівності в суспільстві (2014)
Олевич М. І. - Дослідження пізнавального потенціалу концепції легітимного порядку Макса Вебера в соціологічному дискурсі ХХ століття (2014)
Сисолятіна А. В. - Економічні та соціологічні концептуальні витоки теорії раціонального вибору (2014)
Скокова Л. Г. - Структурні обмеження культурно-дозвіллєвих практик (2014)
Бова А. А. - Просторово-часові ризики сучасного Києва очима студентської молоді, Бєлєнок О. А. (2014)
Братчикова Т. І. - Функціональні та демографічні особливості сайтів соціальних мереж як фактор поширення інформаційних повідомлень (2014)
Пігіда А. О. - Вплив методів відбору елементів вибіркової сукупності у кластерних вибірках на дизайн-ефект (2014)
Тащенко А. Ю. - Відображення трансформацій повсякденних практик у сучасних дослідженнях культури (2014)
Шевель І. П. - Різноманітні напрямки вивчення сучасної соціології конфлікту (2014)
Червинська Т. К. - Використання гендерної автобіографії у викладанні дисципліни "історія та теорія гендерних досліджень": методичні аспекти (2014)
Корж К. М. - Специфіка означення понять "соціальна патологія", "соціальна норма", "соціальне відхилення", "девіантна поведінка" в соціології (2014)
Ніколаєнко В. Л. - Методична рефлексія предмету соціології громадської думки (2014)
Тапалова О. Б. - Мотивація досягнення: феномен, дослідження, проблеми (2014)
Траверсе Т. М. - Дослідження політичного мислення засобами психологічної науки: здбутки, можливості, проблеми (2014)
Шевченко С. І. - Стилі міжособистісної комунікації при захворюваннях шкіри (2014)
Алтухова Г. М. - Формування інтеркультурної компетентності студентів (2014)
Віннічук Н. В. - Філософські основи розвитку системи освіти Японії (2014)
Жихорська О. В. - Сутність інтеграції видів освіти у підготовці навчально-допоміжного персоналу ВНЗ (2014)
Лук’яненко Г. В. - Етапи становлення теорії та практики морального виховання старшокласників у загальноосвітніх школах України у другій половині ХХ століття (2014)
Нагорна Г. О. - Формування професійного мислення у студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі педагогічного тренінгу як умова досягнення педагогічної розумності особистості (2014)
Назимко М. О. - Ефективність використання технології тайм-менеджменту в управлінні установою освіти (2014)
Онищук Л. А. - Стан оцінювання інноваційного розвитку навчального закладу - об’єкт теоретичного аналізу (2014)
Пузіков Д. О. - Кваліметрична факторно-критеріальна модель оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Тимцуник Ю. М. - Сучасний стан підготовки майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингвої діяльності (2014)
Міненко М. А. - Концептуальні підходи до реалізації європейської технологічної платформи "Їжа для життя" в Україні (2013)
Приходько В. П. - Управління економічною безпекою підприємства (2013)
Жук І. Л. - Проблеми зайнятості та працевлаштування населення в умовах прийняття нового закону України "Про зайнятість населення", Юрик Я. І. (2013)
Дьолог Т. І. - Управління мотивацією у вітчизняних підприємствах: мотиваційний механізм, мотиваційні фактори і критерії ефективності мотивації (2013)
Волохова І. С. - Реалізація специфічних принципів у місцевому оподаткуванні (на прикладі майнового оподаткування) (2013)
Радіонов Ю. Д. - Проблеми бюджету та їх вплив на регулювання економічного росту (2013)
Мельник О. Г. - Методи формування, поповнення та використання виробничих запасів, Ноджак Л. С., Ганас Л. М. (2013)
Селіверстова Л. С. - Кредитний механізм у системі управління фінансами корпорацій (2013)
Дроб О. М. - Базові елементи концептуальної основи сучасної парадигми стратегічного управління (2013)
Чічкань О. І. - Особливості податкового стимулювання підприємницької активності в Україні (2013)
Исмаилов Н. М. - Значение организации учета и анализа финансовых результатов в укреплении и наращивании экономического потенциала компаний (2013)
Кльоба Л. Г. - Методологічні підходи до визначення сутності банків і банківської діяльності, Кльоба В. Л., Кльоба Р. Л. (2013)
Кравчик Ю. В. - Особливості фінансової звітності торговельних підприємств та найбільш ефективні методи її аналізу, Бойко Ю. С. (2013)
Зубко О. В. - Інновації як детермінанти циклічного економічного розвитку (2013)
Пасенченко Ю. А. - Моделювання сценаріїв діяльності ієрархічної торгової мережі у середовищі Powersim, Назаренко О. І. (2013)
Сидоренко-Мельник Г. М. - Контроль ділової активності підприємства за ключовими показниками ефективності, Козлова Ю. А. (2013)
Ільїна А. О. - Прямі іноземні інвестиції як фактор розвитку національної інноваційної системи України (2013)
Жовнер В. В. - Податкові пільги в Україні: аспект циклічності та ефективності (2013)
Леось О. Ю. - Особливості прийняття інвестиційних рішень та формування інвестиційного портфелю на промислових підприємствах України, Семенова К. Н. (2013)
Параниця Н. В. - Вплив варіації кон'юнктури фінансового ринку на промисловий сектор України (2013)
Копішинська К. О. - Взаємодія інноваційних систем промислових підприємств у корпоративній структурі (2013)
Сердюков К. Г. - Протиправні банкрутства як елемент тіньового інституту неплатоспроможності, Гой В. В. (2013)
Дєгтяр О. А. - Державні механізми забезпечення функціонування громадянських інститутів в Україні (2013)
Карташов Є. Г. - Методологічні засади формування регуляторних механізмів забезпечення стійкості еколого-економічних систем на основі суспільного партнерства (2013)
Банчук-Петросова О. В. - Аналіз законодавчого та нормативно-правового забезпечення кадрової політики сектора безпеки і оборони України (2013)
Биков О. С. - Стратегії формування структур державного управління в системі цивільного захисту (2013)
Дмитренко Г. А. - Стратегія розвитку вищої освіти в Україні: людиноцентричний контекст (2013)
Гасюк І. Л. - Нормативно-правові засади удосконалення діяльності галузі "Фізична культура і спорт" (2013)
Ковалевська О. П. - Система іпотечного кредитування як напрям поліпшення житлових умов населення (2013)
Сіцінська М. В. - Міжнародно-правові підстави здійснення громадського контролю над сектором безпеки і оборони (2013)
Нагорічна О. С. - Методологічні засади наукового забезпечення державного управління у податково-митній сфері (2013)
Узунов Ф. В. - Формування організаційно-функціональних механізмів розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства (2013)
Богер О. В. - Інноваційна сфера у структурі сучасної економіки (2013)
Вовченко С. Д. - Розвиток теоретичних основ функціонування системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (2013)
Фаталов В. В. - Стратегічні пріоритети розвитку системи державного управління (2013)
Чернишова М. О. - Удосконалення методики розрахування податкового навантаження ПДВ (2013)
Федоренко В. Г. - Рецензія на книгу "Нотатки радника Президента. Десять років з Президентом Леонідом Кучмою" (автор — Анатолій Гальчинський) (2013)
55 років кафедрі зварювального виробництва Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (вступна стаття) (2014)
Максимов С. Ю. - Предотвращение холодных трещин в зоне термического влияния при сварке под водой низколегированных сталей повышенной прочности (2014)
Червяков Н. О. - Оценка склонности к образованию горячих трещин в никелевых сплавах при сварке с принуди-тельным деформированием (2014)
Квасницкий В. В. - Влияние физико-механических свойств соединяемых материалов на формирование напряженно-деформированного состояния в стыке при диффузионной сварке, Матвиенко М. В. (2014)
Ермолаев Г. В. - Напряженно-деформированное состояние сварных цилиндрических узлов в зависимости от геометрии прослойки, Колесар И. А. (2014)
Симутенков И. В. - Стабильность дугового процесса при автоматической наплавке под флюсом с высокочастот-ными колебаниями электрода, Драган С. В., Ярос Ю. А. (2014)
Матвиенко В. Н. - Управление формообразованием сварочной ванны при широкослойной наплавке под флюсом (2014)
Костин A. M. - Сравнительная высокотемпературная износостойкость сплава ЧС88У-ВИ и стеллита Х30Н50Ю5Т2, Бутенко А. Ю., Мартыненко В. А. (2014)
Дубовой А. Н. - Улучшение эксплуатационных свойств напыленных покрытий электроимпульсным воздействием на двухфазный высокотемпературный поток с последующей термической обработкой, Карпеченко А. А., Бобров М. М. (2014)
Пащенко В. М. - Моделювання потоків газоповітряної плазми плазмотронів непрямої дії (2014)
Чигарев В. В. - Повышение износостойкости хромомарганцевого наплавленного металла, Малинов В. Л., Зусин А. М. (2014)
Цолин П. Л. - Синтез карбидов металлов электроразрядным методом, Терехов А. Ю., Кускова Н. И. (2014)
Чигарев В. В. - Повышение качества литых деталей методом локального упрочнения, Рассохин Д. А., Лоза А. В. (2014)
Власов А. Ф. - Нагрев и плавление электродов при наличии экзотермической смеси в покрытии, Макаренко Н. А. (2014)
Белик А. Г. - Применение сплава сормайт для износостойкой наплавки (Обзор) (2014)
Размышляев А. Д. - Изменение глубины проплавления при дуговой сварке стыковых соединений в зависимости от продольного магнитного поля, Выдмыш П. А., Ярмолов С. В., Агеева М. В. (2014)
Квасницкий В. В. - Оптимизация конструкции металлокерамического гермоввода, Лабарткава А. В., Матвиенко М. В., Лабарткава А. В. (2014)
Ермолаев Г. В. - Расчетные методы разработки технологии сварки низкоуглеродистых низколегированных сталей, Мартыненко В. А., Ермолаев С. А., Спихтаренко В. В. (2014)
Дзюбик А. Р. - Діагностування напружень за товщиною оболонкових конструкцій, що працюють під тиском, Назар І. Б., Юськів В. Н. (2014)
Карамушка Л. М. - Організаційна культура освітніх організацій: зв’язок між рівнем розвитку та "зовнішніми" характеристиками організації (2014)
Бондарчук О. І. - Особливості організаційної культури освітніх організацій залежно від самоефективності керівників (2014)
Завацька Н. Є. - Інтегративний підхід до психологічних чинників формування організаційної культури учнівської молоді в освітньо-виховному середовищі навчального закладу (2014)
Івкін В. М. - Ставлення персоналу освітніх організацій до змін та проблема розвитку типів організаційної культури (2014)
Ковальчук О. С. - Теоретичний аналіз феномену "культура освіти" (2014)
Креденцер О. В. - Вплив організаційних чинників на рівень розвитку типів організаційної культури закладів освіти (2014)
Лагодзінська В. І. - Креативний потенціал освітніх організацій: взаємозв’язок із типами організаційної культури (2014)
Пенцак К. А. - Аналіз конкурентоздатності освітніх організацій у контексті розвитку їх організаційної культури (2014)
Станіславська М. В. - Поетапна модель процесу індивідуального психологічного консультування особистості як суб’єкта вибору організаційної культури майбутнього місця роботи (2014)
Терещенко К. В. - Особливості взаємозв’язку основних компонентів толерантності педагогічних працівників із рівнем організаційної культури закладів освіти (2014)
Арзуманян К. К. - Генезис поглядів на психологічну готовність менеджерів до розв’язання конфліктів (2014)
Березовська Л. І. - Професійне вигоряння як форма професійної деформації працівників організацій (2014)
Бондарчук О. І. - Проблеми психологічної готовності керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг, Казакова С. В. (2014)
Брюховецька О. В. - Психологічні особливості управління загальноосвітніми навчальними закладами (2014)
Вознюк А. В. - Результати формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Заболотна В. О. - Етико-психологічні інструменти розвитку особистості в професійній діяльності (2014)
Задворный В. С. - Анализ основных факторов эффективности командообразующих тренингов (2014)
Карамушка Л. М. - Зміст, рівень та чинники розвитку "базових" лідерських якостей у майбутніх науково-педагогічних працівників, Фелькель Т. Г. , Михайленко В. О. (2014)
Ковровський Ю. Г. - Рівень професійного вигорання в персоналу оперативно-рятувальної служби МНС України (2014)
Охотницька К. Ю. - Дизайн тренінгу "Психологічні умови формування відданості організації у персоналу Державної служби зайнятості" (2014)
Сняданко І. І. - Модель психологічного консультування студентів технічних університетів у контексті їх підготовки до майбутньої професійно-управлінської діяльності (2014)
Ткалич М. Г. - Гендерна дискримінація в сучасних українських організаціях: результати емпіричного дослідження (2014)
Гнускіна Г. В. - Професійне вигорання у підприємців: зв’язок між рівнем вираженості та чинниками мезорівня (2014)
Захаріяш Л. П. - Вплив образу-типажу підприємця на реалізацію ділової активності молоді (2014)
Бутко В. В. - Значення формування кривдником відчуття провини у жертви домашнього насильства (2014)
Zaporozhets T. O. - Emotional intelligence, situation awareness and situational psychological readiness in air traffic controllers (2014)
Кушніренко К. О. - Порівняльний аналіз та особливості професіографії в системі "людина-техніка" та "людина-людина" (2014)
Лазос Г. П. - Особливості надання психологічної допомоги внутрішнім переселенцям з Криму (2014)
Левус Н. І. - Прояви етноідентичності у ставленні до представників власної та інших етнічних групп (2014)
Мельник А. І. - Структура психологічної готовності вчителя до роботи з гіперактивними молодшими школярами (2014)
Палько Т. В. - Психологічна програма розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти (2014)
Сингаївська І. В. - Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості (2014)
Смотрицкий А. В. - Досугово-танцевальные практики как средство социально-психологической адаптации мигрантов (2014)
Тоба М. В. - Соціально-психологічні особливості резидуальних норм освітнього простору сучасних ВНЗ (2014)
Фролов А. П. - Типологія користувачів соціальної мережі "Facebook" за характером активності та колом спілкування (2014)
Цимбал І. В. - Індивідуалізація в навчанні студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами (2014)
Щіпановська О. Р. - Аналіз основних підходів до учіння як важливого чинника професійного та особистісного розвитку майбутніх фахівців (2014)
Янкевич С. М. - Програма розвитку компонентів готовності майбутніх фахівців освітньої галузі до роботи із соціально дезадаптованими підлітками (2014)
Титул, содержание (2015)
Бобух А. А. - Адаптивный алгоритм для идентификации объектов управления городского хозяйства, Ковалев Д. А., Климов А. А. (2015)
Чернявский А. В. - Управление энергоэффективностью на объектах жилищно-коммунального хозяйства Украины, Мидловец О. А. (2015)
Андрєєв С. Ю. - Когенерація у муніціпальній енергетиці, Маляренко В. А., Темнохуд І. О., Немировський І. А. (2015)
Чернюк А. М. - Методика оцінки впливу масогабаритных показників синхронних генераторів на їх динамічну стійкість при зовнішніх збуреннях, Егоров О. Б., Буданов П. Ф., Бикова В. С. (2015)
Маннанов Э. Р. - Исследование влияния высокочастотного генератора на качество электроэнергии питающей сети, Балабанов М. С., Галунин С. А., Козулина Т. П., Маннанов М. Р. (2015)
Чернявський А. В. - Аналітичне забезпечення енергетичного моніторингу, Якобюк Д. В., Якобюк І. В. (2015)
Бабаєв В. М. - Модель життєвого циклу будівельно-енергетичного проекту, Сухонос М. К., Білецький І. В. (2015)
Мехович С. А. - Концептуальні основи формування інноваційно–інжинірингових промислових кластерів (2015)
Клітной В. В. - Аналіз використання активних віброзахисних систем з керованою квазінульовою жорсткістю (2015)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-грудень 2014 року (2015)
Abstracts (2015)
Огляд українських ЗМІ з проблем ПЕК, № 485, січень 2015 (2015)
Реклама (2015)
К сведению авторов (2015)
Аза Л. О. - Специфіка відтворення етнічних субкультур (2015)
Мороз Є. О. - Теоретико-методологічні засади концепції культурної репродукції П.Бурдьє: можливості використання на сучасному етапі розвитку соціологічної теорії (2015)
Золотнюк О. П. - Соціологічний досвід презентації темпоральних аспектів вимірювання дошлюбних та шлюбних відносин (2015)
Казанжи А. П. - Реалізація підходу "mixed-mode" у вибірковому соціологічному дослідженні (2015)
Сидоров М. В.-С. - Основи математичного моделювання для соціологів: використання логістичної моделі П. Ф. Ферхюльста для прогнозу розвитку популяції без зовнішнього впливу (2015)
Бургонська С. В. - Формування взаємовідносин в діаді "психотерапевт-клієнт" з урахуванням особистісних особливостей клієнтів (2015)
Іванова Є. О. - Системні процеси сім'ї як чинник розвитку емоційного інтелекту підлітків (2015)
Кириленко Т. С. - Аналіз самопізнання особистості в аспекті самодопомоги, Льошенко О. А. (2015)
Погорільська Н. І. - Розвиток особистості та психології в період радянського союзу (2015)
Бахмач Л. А. - А. М. Алексюк про всебічний гармонійний розвиток особистості (2015)
Гаврилюк А. В. - Особливості розвитку класичних університетів західної Німеччини (2015)
Гук О. Ф. - Оптимізація модульно-семінарської технології навчання як умова забезпечення якості знань студентів, Автомонов П. П. (2015)
Дубовик С. М. - Теоретичні аспекти проблеми формування продуктивного стилю професійного спілкування майбутніх викладачів економіки (2015)
Люріна Т. І. - Полікультурна сфера освіти: аспект формування мiжособистiсних взаємин студентськоi молодi (2015)
Матвієнко Ю. О. - Модель формування умінь самоконтролю студентів економічних спеціальностей в процесі психолого-педагогічної підготовки (2015)
Миньківська М. В. - Педагогічне прогнозування в умовах інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Онищук Л. А. - Експериментальна перевірка положень, що відображають стан оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу на різних етапах педагогічного експерименту (2015)
Папушина В. А. - Формування естетичної культури студентів засобами художньої літератури у виховній роботі вищих навчальних закладів (2015)
Пoстернак O. В. - Самoменеджмент у фoрмуванні психoлoгічнoї гoтoвнoсті до професійної діяльнoсті управлінця (2015)
Саркісова О. Ю. - Формування готовності майбутніх викладачів економіки до професійно-педагогічного саморозвитку на основі групової взаємодії (2015)
Тупікова Г. А. - Сутність і форми прояву феномену патріотизму (2015)
Федоренко Н. І. - Інтерактивне навчання у вищій освіті: ефективне використання тренінгових технологій (2015)
Шкарбан Л. В. - Проблема ліворукості в історії розвитку медичної та психолого-педагогічної науки (2015)
Здобутки легкої промисловості України (2010)
Кадрові призначення. Міністерство промислової політики України (2010)
"Стиль сучасної школи" (2010)
АСУШвейПром (2010)
Керченська швейна фабрика Для дітей одяг - лише високої якості (2010)
Будьмо щасливі! (2010)
Нові діти прийшли (2010)
Етикетки - важлива складова якості швейних та трикотажних виробів (2010)
Тенденції (2010)
Реакція колег з бізнесу на зниження цін на продукцію "JUKI" (2010)
Головні секрети довголіття (2010)
"ТК-ФУРНІТУРА" поширює творчі можливості швейних підприємств (2010)
Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва - колиска кадрів для промисловості (2010)
Проекти і вирішення "GERBER TECHNOLOGY" та "GTSOLUTIONS".WebPDM (2010)
Одяг у стилі ВІНТАЖ (2010)
Модні силуети (2010)
Головне - дійти правильних висновків (2010)
На шляху до благополуччя та успіху (2010)
Підприємства (2010)
Andre Tan (2010)
Ваш стиль (2010)
Защепкіна К. О. - Застосування сучасних технологій для художнього проектування тканин, Защепкіна Н. М., Дрегуляс Е. П. (2010)
Виноградов О. А. - Маркетинговий підхід до ціноутворення на продукцію підприємств легкої промисловості, Соломенко О. Є. (2010)
Семак Б. Б. - Роль рослинної технічної сировини в екологізації технології виробництва та асортименту одягових і декоративних тканин, Коваленко М. А. (2010)
Карван С. А. - Розроблення фізико-хімічних основ складання композицій для хімічного чищення текстильних виробів (2010)
Пелик Л. В. - Повітропроникність тканих і нетканих фільтрувальних матеріалів для металургійної промисловості (2010)
Жук Т. В. - Аналіз вимог до спецодягу для електрогазозварників та вибір показників якості матеріалів для його виготовлення (2010)
Чурсіна Л. А. - Сучасні напрямки реструктуризації асортименту льоновмісних виробів, Кузьміна Т. О., Тіхосова Г. А. (2010)
Сай В. А. - Дослідження коефіцієнта тертя стебел льону олійного (2010)
Чурсіна Л. А. - Застосування технології приготування трести льону за штучних умов, Лисих А. Ю. (2010)
Гринько Т. В. - Особливості управління інноваціями на промислових підприємствах України (2016)
Гуторов А. О. - Економічний зміст інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки (2016)
Єрмоленко О. А. - Основні проблеми виробництва та реалізації органічної продукції в Україні (2016)
Гвазава Н. Г. - Менеджмент у публічному адмініструванні (2016)
Стахорська С. І. - Методичний підхід щодо оцінки інвестиційної привабливості регіонів України (2016)
Крівцова Т. О. - Внутрішній аудит державних фінансів: перспективні напрями розвитку (2016)
Ивахненко О. В. - Аналитический инструментарий оценки региональной вариации заработных плат в Украине (2016)
Рудика В. І. - Організаційно-технологічні особливості створення виробництва синтетичного рідкого палива в Україні, Феденко Г. М. (2016)
Медвідь В. Ю. - Комплексний механізм управління інноваційним потенціалом будівельного комплексу Харківського регіону, Якименко О. В. (2016)
Кондратенко Н. О. - Оцінка ефективності реалізації регіональної інноваційної політики, Гнатенко М. К. (2016)
Вартанова О. В. - Науково-методичні підходи до управління іміджем підприємства сфери послуг (2016)
Плахотна Н. В. - Теоретичні основи антикризового управління суб’єктом підприємництва в умовах глобальної кризи економіки (2016)
Волошенюк І. Є. - Розвиток принципів бухгалтерського обліку податкових розрахунків (2016)
Муренец И. Г. - Влияние кадровых рисков на качество управления современным предприятием, Науменко И. О. (2016)
Погрібняк Д. С. - Формування обліково-аналітичного забезпечення адаптивного управління об’єднанням підприємств (2016)
Резникова Т. А. - Методический подход к выбору эффективной валютной оговорки экспортного контракта предприятия (2016)
Романенко О. О. - Еволюція підходів до стратегічного управління розвитком підприємства (2016)
Кирилюк А. О. - Методичне забезпечення комплексного оцінювання ринкової конкурентної ситуації, Шрам П. І. (2016)
Попов О. Є. - Організація корпоративної інтеграційної взаємодії учасників реалізації інноваційних проектів виробництва нової продукці, Разінькова М. Ю. (2016)
Шматько Н. М. - Організація планування структурних змін у процесі розвитку промислового підприємства (2016)
Сердюков К. Г. - Передумови формування та тенденції змін розподілу корпоративного контролю в акціонерних товариствах України (2016)
Грабчук О. М. - Теоретичні аспекти управління потенціалом підприємства, Бовсуновська Г. С. (2016)
Танклевська Н. С. - Теоретико-методологічні засади політики управління грошовими потоками суб’єктів господарювання (2016)
Dmitriev O.N. - Analysis of the common calculation of air navigation system case sc with a cpecified rip observations (2015)
Коробчинський М. В. - Використання дистанційно керованих літальних апаратів у цивільній сфері (2015)
Бондарчук С. В. - До питання про вплив аварійного шуму на людину (2015)
Бугрім Л. І. - Комбінована система автоматичного регулювання процесу гарячого цинкування, Білюк І. С. (2015)
Вишнівський В. В. - Аналіз методів форсованих випробувань для отримання залежності зміни діагностичного параметра від часу напрацювання напівпровідникових рек, Кузавков В. В., Василенко В. В. (2015)
Дикарев А. В. - Способы проверки кольцевых кодов (2015)
Дробик О. В. - Дослідження ефекту розтікання спектру обмеженого у часі частоти биття 3d-радара, Косовець М. А. (2015)
Єрмілова Н. В. - Аналіз перехідних процесів у двохшвидкісному кроковому електроприводі, який працює з дробленням основного кроку, Кислиця С. Г., Москаленко І. В. (2015)
Зенив И. О. - Генератор на диоде ганна с экранированным диэлектрическим резонатором, Старков М. А., Крылов В. М. (2015)
Зингаева Е. И. - Применение фотоварикапов для оптической связи, Зуев В. А., Романюк Б. Н., Гаврилко Е. В. (2015)
Зубрецька Н. А. - Моделювання метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки на основі нечітких множин, Федін С. С., Чуприна Т. В. (2015)
Перекрестов Д. В. - Технічне обслуговування і ремонт як один із заходів забезпечення надійності авіаційної техники (2015)
Рагулін С. В. - Математична модель при випадковому законі розподілу напрацювання lru до відмови (2015)
Рябуха Ю. Н. - Метод идентификации степени информативности семантического содержания сегмента видеокадра (2015)
Слюсарь І. І. - Конвергентні рішення для оптичного доступу наступного покоління, Слюсар В. І., Ільченко О. П., Матько В. П. (2015)
Тимочко О. О. - Розробка методів формалізації знань про процес класифікації повітряних об’єктів, Обідін Д. М. (2015)
Тихонов І. В. - Шляхи підвиення ефективності експлуатації суден у сучасних умовах, Гудков Д. М., Лавріненко В. Ф. (2015)
Воскобойник В. А. - Один из подходов обеспечения устойчивости и стабильности функционирования технических средств передачи-приема информации (2015)
Ковтонюк И. Б. - Аэродинамическая эффективность механизации тонкого профиля в широком диапазоне углов атаки при обтекании потоком идеальной несжимаемой жидкости (2015)
Котов О. Б. - Методика оцінювання бойового потенціалу ударних авіаційних комплексів (2015)
Ананченко В. Є. - Стан 3g в Україні, історія розвитку, вплив, Коробчук С. О., Кирда Д. І., Подкур К. В. (2015)
Беркман Л. Н. - Оптимізація параметрів у мережах технології SDN, Комарова Л. О., Лещенко О. О., Похабова І. Е. (2015)
Биченков В. В. - Застосування індуктивних методів математичного моделювання для прогнозування середньорічної інфляції, Ігнатьєв М. М., Руденська Г. В. (2015)
Гайдур Г. І. - Майбутнє мереж SDN (2015)
Довженко Т. П. - Исследование сети TCP /IP с применением программного каркаса Erlang /OTP (2015)
Зайцев О. В. - Модель комплексування інформації, отриманої від різних джерел на основі теорії свідчень демпстера-шейфера (2015)
Коритченко К. В. - Експериментальне дослідження стиснення повітряного заряду в двигуні типу 5 ТДФ на режимі холодного пуску, Бізонич Д. В., Цебрюк І. В., Серпухов О. В., Темніков В. О. (2015)
Коршун Н. В. - Оцінка навантаження інфокомунікаційної мережі, Гринкевич Г. О., Василенко В. В., Сторохин Д. І., Дика Г. М., Сергєєв В. А., Завірюха В. І., Кирда Д. І. (2015)
Минухин С. В. - Информационные технологии реализации двухуровневой модели планирования пакетов заданий в распределенной вычислительной системе на основе решения задачи о наименьшем покрытии (2015)
Сімоненко В. П. - Усунення помилок при створенні завдань для GRID-систем, Клівода І. В. (2015)
Барабаш О. В. - Методика накопичення діагностичної інформації в системах інтелектуалного відеоконтролю, Бодров С. В., Мусієнко А. П. (2015)
Брынза Н. А. - Альтернативный метод принятия многокритериальных решений в условиях нечеткой информации (2015)
Гріненко Т. О. - Методи генерування шумових сигналів о астосовуться в криптографічних модулях, Наржній О. П. (2015)
Корнінко І. В. - Управління ефективністю автоматизованого кадастрового офісу (2015)
Korol O. G. - Enhanced mac algorithm based on the use of modular transformations (2015)
Куланов В. А. - Раpработка и оценка многоверсионных проектов на плис с испольованием яыковой диверсности (2015)
Оксіюк О. Г. - Модель оптимізації семантичної мережі (2015)
Руденко А. А. - Информационная технология оценки надежности программных средств с учетом вторичных дефектов, Одарущенко Е. Б., Одарущенко О. Н. (2015)
Кучук Н. Г. - Метод моделювання процесу розповсюдження шкідливих викидів (2015)
Цапко Н. С. - Огнеупорные и радиационностойкие цементы на основе системы BaO – Al2O3 – SiO2 (2015)
Іохов О. Ю. - Mетодика розрахунку показників захищеності інформаційного обміну каналів радіозв’язку, Горбов О. М., Оленченко В. Т. (2015)
Степанов М. М. - Узагальнена базова математична модель електромагнітних взаємодій в системах рухомого зв'язку (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Скрипник А. В. - Гендерна асиметрія в органах місцевого самоврядування: на прикладі Дніпропетровської області (2017)
Стадник А. Г. - Використання пропаганди в процесі інформаційних війн: її сутність, механізми і технології впливу на громадську думку (2017)
Калашнікова Л. В. - Співвідношення понять "невизначеність", "ризик", "виклик", "загроза", "небезпека" у контексті соціології безпеки життєдіяльності (2017)
Медвєдєва Ю. Ю. - Особливості релігійної модернізації в Австралії в соціологічній рефлексії (2017)
Кравцов Ю. С. - Інноваційна складова інформатизації гуманітарної освіти (2017)
Мегега Г. Б. - Проблемные вопросы тестирования и стандартизации в образовании: современные ориентиры перестройки философии мышления и практики вхождения Украины в систему международного оценивания PISA-2018 (2017)
Кубко В. П. - Корпоративна культура як основа модернізації вищої освіти України (2017)
Сморжевська А. Г. - Проблема лідерства Індонезії в політико-безпековому співробітництві АСЕАН (2017)
Манташян М. К. - Політична стабільність в умовах наздоганяючої модернізації: виклики та орієнтири (2017)
Дояр Л. В. - Маловідомий наратив української політичної еміграції в Чехословаччині: оцінка революційного досвіду та концептуація визвольної боротьби (2017)
Титул, зміст (2017)
Ферменти як рушійна сила травлення (2017)
Кабачна А. - Заклади охорони здоров’я і виробники лікарських засобів: як налагодити співробітництво (2017)
Фотоконкурс "Твоя сумка — твоя вселенная" (2017)
Дедишина Л. - Франчайзинг як спосіб розвитку бізнесу (2017)
Фотоконкурс "Мисс Мефеноменальность": привет из Будапешта! (2017)
Вода ReO: здоров’я та активність кожного дня! (2017)
Дедишина Л. - Кожна дитина — найбільший дар (2017)
Ткаченко Т. - Смогут ли антимикробные пептиды заменить антибиотики? (2017)
"Доктор Біокон" для дитячої шкіри: безпечно, натурально, ефективно (2017)
Примак Р. - Эти удивительные клеточные "водопроводы" (2017)
Кривомаз Т. - Человечество и грибы (2017)
Кахи-кахи-кахи (2017)
Примак Р. - "Вторая молодость" древнего металла (2017)
Діарея при прийомі антибіотиків: профілактика та лікування (2017)
Демецкая А. - Назальные деконгестанты: ограничения применения (2017)
Хомяк Н. - 3D-эффект препарата Найз®: как особенности фармакокинетики справляться с острой болью, Мамчур В., Хомяк Е. (2017)
Клименюк Ю. - Аптеки в формате самообслуживания (2017)
Орловецкая Н. - Фитотерапия фурункулеза, Редькин Р. (2017)
Орловецкая Н. - Приготовление препаратов в асептических условиях: раствор Трисоль для инъекций, Данькевич О., Редькин Р. (2017)
Кириленко М. - Алкозалежність: короткий лікнеп (2017)
Кривомаз Т. - Любопытство — двигатель прогресса (2017)
Гороскоп (2017)
Демецкая А. - Секретный ингредиент: черная редька (2017)
Рудич Ф. - Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні української держави (2008)
Телешун С. - Шлюб з розрахунку: український бізнес і політика (2008)
Шведа Ю. - Відносини виробництв і політичних партій як предмет наукового аналізу (2008)
Кохан Г. - Метод оцінювання в політичній науці (2008)
Малкіна Г. - Політична відповідальність глави держави (2008)
Кривицька О. - Міжрегіональний "розкол" України: чинник поглиблення (2008)
Іванов І. - Двомовність і процеси політичної ідентичності і полі етнічному суспільстві (2008)
Савойська С. - Мовно-сепаратистські тенденції у політичному просторі України (2008)
Якименко Ю. - Особливості еволюції партійної системи України у 2004 – 2007 роках (2008)
Масюк О. - Міфологеми соціального партнерства (2008)
Сладкий Д. - Національна ідентичність як фактор національної та міжнародної безпеки (2008)
Смолянюк В. - Воєнно-силова практика як константа цивілізаційного поступу (2008)
Пасічко В. - Обороноздатність держави: теоретичні основи системного дослідження (2008)
Ніколаєв Є. - Постіндустріальний процес як виклик для інституту держави (2008)
Алексеєнко І. - Процеси централізації та децентралізації світу в теоретичному дискурсі (2008)
Баранівський В. - Вчення Карла Маркса та наслідки спроб його реалізації (2008)
Денисенко В. - Політичні аспекти сталого розвитку суспільства (2008)
Книжкова полиця (2008)
Романенко А. - Ножиці і клей як інструментарій наукового дослідження (2008)
Політичний клас в сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку (2008)
Вийшов у світ № 2 (28) журналу "Соціальна психологія" (2008)
Голубєва Т. А. - Перетравність корму та баланс Нітрогену у молодняку перепелів залежно від рівня сухої пивної дробини у комбікормах (2017)
Ібатуллін І. І. - Перетравність поживних речовин та баланс азоту в курей батьківського стада м’ясного напряму продуктивності за різних рівнів лізину у комбікормі, Ільчук І. І., Кривенок М. Я. (2017)
Палій А. П. - Інновації у встановленні фізіологічності технологій доїння високопродуктивних корів (2017)
Калин Б. М. - Екологічна оцінка та потенціал туристично-рекреаційних ресурсів Бродівського району, Буцяк Г. А. (2017)
Лобойко Ю. В. - Визначення параметрів гострої токсичності препарату "Бровермектин-гранулят" на однорічках коропа, Данко М. М., Крушельницька О. В., Кравець С. І. (2017)
Градович Н. І. - Екотоксичний вплив плюмбуму та кадмію на гематологічні параметри організму білого товстолобика Hypopthalmichtys molitrix (2017)
Грициняк І. І. - Оцінка товарних кондицій різновікових груп галицького коропа, Гурбик В. В. (2017)
Жукова І. О. - Підвищення стійкості організму свиней до окисного стресу засобами рослинного походження, Молчанов А. А., Антіпін С. Л. (2017)
Оріщук О. С. - Продуктивність та забійні показники молодняку гусей за згодовування лецитину сої та соняшнику, Рубан Н. О., Цап С. В., Микитюк В. В., Дармограй Л. М. (2017)
Омельян А. М. - Аргінін і лізин: вплив їх співвідношення на продуктивність молодняку перепелів, Позняковський Ю. В. (2017)
Ференц Л. В. - Відтворювальна здатність та молочна продуктивність корів залежно від племінної цінності їх батьків (2017)
Федорович В. В. - Вплив показників відтворної здатності на формування молочної продуктивності корів симентальської породи (2017)
Соболєв О. І. - Морфологічні та біохімічні показники крові каченят, що вирощуються на м’ясо, за різного рівня селену в комбікормах, Гутий Б. В., Петришак О. Й., Голодюк І. П., Петришак Р. А., Наумюк О. С. (2017)
Lugovoy S. I. - Genetic polymorphism of the Landrace pig based on microsatellite markers, Kramarenko S. S., Lykhach V. Ya. (2017)
Шаран М. М. - Cтан і перспективи застосування біотехнологічних методів відтворення у племінному вівчарстві, Гримак Х. М. (2017)
Бабік Н. П. - Вплив живої маси корів голштинської породи у період вирощування на тривалість та ефективність їх господарського використання, Федорович Є. І., Федорович В. В. (2017)
Коцюбенко Г. А. - Поліморфізм за геном прогестеронового рецептора (PGR) та його зв’язок із багатоплідністю у кролиць каліфорнійської породи, Погорєлова А. О., Крамаренко О. С. (2017)
Кузів М. І. - Екстер’єрні особливості повновікових корів української чорно-рябої молочної породи (2017)
Піщан І. С. - Білковий, вуглеводний та ліпідний обміни у корів швіцької породи різного екологічного походження в зоні степу України (2017)
Юлевич О. І. - Ефективність використання пробіотиків у годівлі помісних поросят на дорощуванні, Лихач А. В., Дехтяр Ю. Ф. (2017)
Півторак Я. І. - Перспективи використання кормів "Aller aqua" у живленні райдужної форелі, Бобель І. Ю., Божик О. В. (2017)
Савельєва М. С. - Нові підходи щодо оцінки якості генетичного матеріалу бугаїв-плідників, Сушко О. Б. (2017)
Снітинський В. В. - Екологічний аналіз стану фауністичного комплексу західного регіону України, Качмар Н. В., Мазурак О. Т., Жиліщич Ю. В. (2017)
Романчук А. С. - Обмінні процеси жирних кислот загальних ліпідів у рідкому вмісті рубця та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу (2017)
Рудь В. О. - Дія стрес-факторів на показники неспецифічної резистентності і продуктивність поросят. (2017)
Кулібаба С. В. - Вплив згодовування хелатних комплексів мікроелементів на морфологічні та біохімічні показники крові корів, Долгая М. М., Ємельянова Н. С., Гончаренко Г. О. (2017)
Себа М. В. - Вплив комплексів нанокарбоксилатів та препарату Кватронан-Se на гематологічні показники крові піддослідних тварин, Хоменко М. О. (2017)
Голубєв М. І. - Продуктивність молодняку перепелів за використання у комбікормі різних джерел цинку, Голубєва Т. А. (2017)
Боднарук В. Є. - Генофонд деяких порід великої рогатої худоби, Щербатий З. Є., Музика Л. І., Жмур А. Й., Оріхівський Т. В. (2017)
Бойко А. О. - Адаптаційна здатність та природна резистентність тварин поліської м’ясної породи (2017)
Виговський І. В. - Вміст мінеральних елементів в урожаї одновидових посівів багаторічних трав та їх Травосумішок (2017)
Гордійчук Н. М. - Швидкість росту телят симентальської породи залежно від тривалості ембріогенезу та пори року народження, Денькович Б. С., Гордійчук Л. М. (2017)
Денькович Б. С. - Вирощування племінних теличок за використання концентрату "Інтермікс-теля 30%", Півторак Я. І., Гордійчук Н. М. (2017)
Dobryanska G. M. - Accumulation and distribution of zinc and manganese in aquatic ecosystem of Yavoriv water reservoir, Lviv region, Ukraine, Yanovych D. O., Shvets T. M., Butsyak A. A. (2017)
Заплатинський В. С. - Зв’язок мірних ознак і живої маси з рівнем перо-пухової продуктивності гусей оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп (2017)
Клименко О. М. - Обґрунтування системи моніторингу ресурсів агросфери басейнів річок, Буцяк В. І., Буцяк А. А. (2017)
Хомин М. М. - Біохімічні процеси в організмі корів і біологічна цінність молока за впливу цитрату кобальту, Ковальчук І. І., Кропивка С. Й., Цап М. М. (2017)
Седіло Г. М. - Активність ферментів плазми крові та продуктивні якості тварин залежно від рівня протеїну та енергії в раціоні лактуючих вівцематок, Вовк С. О., Петришин М. А., Хомик М. М. (2017)
Пославська Ю. В. - Тривалість та ефективність довічного використання корів залежно від їх надою за першу та кращу лактації, Федорович Є. І., Боднар П. В. (2017)
Щербатий З. Є. - Молочна продуктивність та відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції, Боднар П. В., Кропивка Ю. Г. (2017)
Адамів С. С. - Дослідження шляхів зниження професійного ризику серед механізаторів в АПК, Голод В. П. (2017)
Гловин Н. М. - Вплив спиртової барди на агрохімічні властивості ґрунту (2017)
Павлів А. В. - Агроекологічна оцінка земель сільськогосподарських підприємств Тернопільської області Бережанського району ТзОВ "Жива Земля Потутори" та ТОВ "Крона", Павлів О. В. (2017)
Шевчук Н. П. - Генезис української червоної молочної породи (2017)
Гунчак Р. В. - Проблема йододефіциту у свиней та шляхи її вирішення, Седіло Г. М. (2017)
Поврозник Г. В. - Вплив пробіокормодобавки "ПРОПОУЛ ПЛВ" на продуктивні показники несучих перепелів (2017)
Петрів М. Д. - Інтенсивність росту та розвитку молодняку оброшинських сірих гусей і покоління, схрещених з великою сірою породою, Слобода Л. Я., Слобода О. М. (2017)
Медвідь С. М. - Стан мікробіоценозу кишечнику курчат-бройлерів за дії цитратів біоелементів, Гунчак А. В., Стефанишин О. М., Пащенко А. Г. (2017)
Кирилів Б. Я. - Продуктивність та якість продукції перепелівництва за впливу біологічно активних добавок, Гунчак А. В., Сірко Я. М. (2017)
Гуцол А. В. - Вплив пробіотиків на ріст, розвиток і господарсько-корисні ознаки медоносних бджіл, Ковальський Ю. В., Ковальська Л. М., Гуцол Н. В. (2017)
Керек С. С. - Характеристика екстер’єрних ознак карпатських бджіл різного походження, Ковальський Ю. В., Гусар П. Т. (2017)
Ящишина І. В. - Обгрунтування необхідності переходу України до моделі інноваційно-соціального розвитку (2015)
Пепа Т. В. - Домінанти соціального розвитку країни в контексті реалізації його конкурентної парадигми (2015)
Чорна Л. О. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства — система взаємозв'язку якісних та кількісних показників розвитку, Чорна Н. Ю. (2015)
Гоблик В. В. - Інституційно-правові аспекти розвитку зовнішньоекономічних зв'язків у транскордонних регіонах у контексті європейської інтеграції (2015)
Босовська М. В. - Методологічні засади оцінки результативності функціонування мережевих структур на основі мультикритеріального підходу (2015)
Наумова Л. М. - Стратегічні засади розвитку морських торговельних портів України в умовах активізації міжнародної торгівлі (2015)
Котенко С. В. - Методи оцінки ризиків інноваційних проектів у харчовій промисловості, Дяченко О. П. (2015)
Львова Я. Я. - Дослідження напрямів підвищення ефективності використання трудових ресурсів промислового підприємства, Письменна О. Б. (2015)
Пахода С. С. - Передумови формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Абрамітова Д. Р. - Науково-методичний підхід до оцінки рівня інтеграції страхового і туристичного ринків (2015)
Ставицький О. В. - Оцінка та контроль у системі стратегічного управління (2015)
Yusifov M. - Modelling the inflationary processes. a case study of Azerbaijan: a vector error correction model (2015)
Мамед-Гасанов Ельшад - Регулирование инвестиционного и реинвестиционного механизма в целях устойчивого экономического развития (2015)
Джафарова Самира Зафар кызы - Усиление инновационной составляющей при формировании устойчивых конкурентных преимуществ Азербайджанской Республики (2015)
Дивінець О. Л. - Методичні основи соціально-економічного розвитку міського електротранспорту України (2015)
Ткаченко С. М. - Стратегії забезпечення беззбитковості та економічної стійкості аграрних підприємств (2015)
Бендасюк С. П. - Науково-методичне обгрунтування інноваційного розвитку регіону (2015)
Талаєва К. О. - Вартість звичайних акцій в системі інвестиційних рішень компанії (2015)
Лазаренко С. Ж. - Запобігання та протидія корупції як напрям стратегічного розвитку національної освіти (2015)
Колтун В. С. - Діяльність органів місцевого самоврядування щодо подолання соціально-економічних криз у контексті екзогенної циклічності (2015)
Клименко Н. Г. - Єдина державна система цивільного захисту: складові, завдання та режими функціонування (2015)
Андрієнко М. В. - Закони державного управління, специфічні для сфери пожежної безпеки (2015)
Бодров В. Г. - Удосконалення фінансово-економічних механізмів державного регулювання сфери благоустрою населених пунктів, Ігнатенко О. П. (2015)
Дубич К. В. - Освітній механізм державного управління соціальними послугами в Україні: сучасний стан реалізації (2015)
Стоян О. Ю. - Дослідження стану розвитку малої гідроенергетики України: особливості, тенденції, енергетичний потенціал (2015)
Сухара І. В. - Підходи до формування екологічної культури та екологічної компетентності державних службовців (2015)
Богер О. В. - Зміни у податковому законодавстві України та стимули до інноваційної діяльності (2015)
Петухова О. В. - Консолідація: сутність і види (2015)
Тимченко Л. М. - Європейський досвід удосконалення системи надання адміністративних послуг (2015)
Толстоног В. В. - Державна політика у сфері захисту прав споживачів та її взаємозв'язок із державною споживчою політикою (2015)
Федоренко В. Г. - Науково'публічне видання "Незалежна економіка України", Гнибіденко І. Ф. (2015)
Михайленко В. Л. - Фізіологічні потреби організму в ессенціальних мінеральних речовинах та роль водного фактора в їх забезпеченні (на прикладі окремих сільських районів Одеської області) (2015)
Коваленко О. М. - Дуоденогастральний рефлюкс та його взаємозв’язок з інфекцією Неlicobacter pylori, Саленко А. В., Бреславець Ю. С. (2015)
Крилова О. О. - Ефективність ендоскопічного дослідження з високою роздільною здатністю, збільшенням, хромоскопією та NBI в діагностиці патології слизової органів езофагогастродуоденальної зони у хворих із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Мосійчук Л. М., Кушніренко І. В., Демешкіна Л. В. (2015)
Мосійчук Л. М. - Особливості клінічної симптоматики у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу при поєднанні з дисфункцією сфінктера Одді, Кушніренко І. В., Демешкіна Л. В., Васильєва І. О., Ярош В. М., Бочаров Г. І. (2015)
Ткач С. М. - Эффективность эрадикации инфекции Helicobacter pylori в первичной профилактике НПВП-гастропатий, Онищук Л. А. (2015)
Kohutych A. I. - Clinical and Epidemiological Features of Hepatitis among the Residents of the Transcarpathian Region, Koval H. M., Sirchak Ye. S. (2015)
Журавльова Л. В. - Резистин як маркер порушення функції печінки при поєднаному перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки та цукрового діабету 2-го типу, Огнєва О. В. (2015)
Степанов Ю. М. - Первые итоги применения сдвиговолновой транзиторной эластометрии в определении состояния паренхимы поджелудочной железы (обзор литературы и собственные исследования), Гравировская Н. Г. (2015)
Демешкина Л. В. - Нервная анорексия: обзор и клинический случай, Сердюченко О. Н., Птушкина Д. А., Петишко О. П. (2015)
Степанов Ю. М. - Алкогольне ураження печінки: морфологічні та біохімічні особливості (експериментальне дослідження), Діденко В. І., Ошмянська Н. Ю., Кленіна І. А., Петрова К. В., Галинський О. О., Руденко А. І. (2015)
Brittany E. Yee - Устойчивый вирусологический ответ и его терапевтические предикторы в случае 4-го генотипа вируса гепатита С по сравнению с его 1, 2 и 3-м генотипами: метаанализ, Nghia H. Nguyen, Bing Zhang, Derek Lin, Philip Vutien, Carrie R. Wong, Glen A. Lutchman, Mindie H. Nguyen (2015)
Armineh Zohrabian - Клинические и экономические аспекты лечения ожирения: обзор препарата орлистат (2015)
Диденко В. И. - Современные достижения в оценке стеатоза печени (2015)
Дорофеев А. Э. - Заболевания кишечника и почки, Руденко Н. Н., Деркач И. А., Чечула Ю. В. (2015)
Зайцев И. А. - Использование количественного определения HBsAg для мониторинга естественного течения хронической HBV-инфекции (2015)
Климнюк С. И. - Новый эпигенетический путь канцерогенеза, ассоциированного с Helicobacter pylori, Кованова Э. Н., Творко М. С. (2015)
Степанов Ю. М. - Неалкогольна жирова хвороба печінки в дітей: сучасний погляд на можливості діагностики та лікування (II частина), Абатуров О. Є., Завгородня Н. Ю., Скирда І. Ю. (2015)
Степанов Ю. М. - Клінічний досвід застосування біологічного гепатопротектора Прогепар у лікуванні хворих із гепатобіліарною патологією (огляд), Бреславець Ю. С. (2015)
Ткач С. М. - Современные подходы к инициальному и противорецидивному лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2015)
Ягмур В. Б. - Хвороба Гоше (сучасний погляд на проблему) (2015)
За матеріалами III наукової сесії Інституту гастроентерології НАМН України "Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології" (2015)
Мельник М. А. - Динаміка вмісту крохмалю у щепленого та не щепленого матеріалу грунтопокривних троянд у період підготовки до зимівлі, Дубова О. В., Лях В. О. (2017)
Zelya G. V. - The choice of wart varieties with complex resistance to wart and nematodes in western region of Ukraine and distinguishing sources of resistance, Oliynyk T. M., Kyryk M. M. (2017)
Пічура В. І. - Просторово-часова трансформація агрохімічного стану ґрунтів у зоні сухого степу, Безніцька Н. В. (2017)
Савчук М. В. - Вплив Nb-вмістних нанокомпозитів на основі сапоніту на індукцію флуоресценції хлорофілу у листках кукурудзи, Стародуб М. Ф. (2017)
Гойванович Н. К. - Вплив біомаси Phaffia rhodozyma й антиоксидантів на ензими системи глутатіону у тканинах білих щурів за дії афлатоксину В1, Антоняк Г. Л. (2017)
Стародубцев В. М. - Вплив просторової неоднорідності водного режиму агроландшафтів на їх продуктивність, Власенко І. С., Комарчук Д. С. (2017)
Воробєй Є. С. - Вплив препаратів бактеріофагів на процес біоплівкоутворення штамів Staphylococcus aureus, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2017)
Оменюк В. Я. - Розвиток фузаріозу початків кукурудзи на гібридах різних груп стиглості та його шкідливість в умовах Правобережного Лісостепу України, Антоненко О. Ф. (2017)
Сєвідов В. П. - Вплив густоти рослин на ріст і урожайність гібриду огірка Кібрія F1 (2017)
Герасименко Л. А. - Вплив густоти стояння рослин на фотосинтетичну продуктивність агрофітоценозів сорго цукрового, Федорук Ю. В. (2017)
Макух Я. П. - Контролювання бур'янів механічним способом у агрофітоценозах міскантусу гіганського, Ременюк С. О., Мошківська С. В. (2017)
Куц О .В - Ефективність комплексних добрив в технології вирощування капусти головчастої, Парамонова Т. В., Мозговский О. Ф, Михайлин В. І. (2017)
Корнієнко С. І. - Врожайність цибулі озимої за вирощування із сіянки за різних строків садіння та систем удобрення, Новікова А. В. (2017)
Коровко І. І. - Вплив окремих елементів технології вирощування на фотосинтетичну активність рослин цукрових буряків (2017)
Kаlytka V. - Oxidative stress and seed germination of winter wheat, Klipakova Yu. (2017)
Волощук М. Д. - Агрофізичні властивості ґрунту за різних способів обробітку та удобрення за вирощування льону-довгунця в умовах Передкарпаття, Кнігніцька Л. П. (2017)
Польовий В. М. - Тривала динаміка кислотності і продуктивності дерново-підзолистого зв'язно-піщаного ґрунту залежно від доз внесеного вапна в умовах Західного Полісся України, Кулик С. М. (2017)
Грищенко С. М. - Етологія свиней за різних умов утримання (2017)
Кондрасій Л. А - Застосування препарату на основі цитратів Zn та Ge з метою поліпшення показників якості молока-сировини корів, Якубчак О. М., Малюк М. О. Каплуненко В. Г. (2017)
Новгородова О. Ю. - Особливості епідемічної та епізоотичної ситуації щодо Pseudomonas aeruginosa, Ушкалов В. О., Мазур Т. В. (2017)
Маринюк М. О. - Формування колострального імунітету у новонароджених телят за ліпосомної корекції ліпідного складу плазмолеми ентероцитів, Якимчук О. М., Цвіліховський М. І. (2017)
Вишневський С. Г. - Щодо питань профілактики сечокислого діатезу в індичат, Цвіліховський М. І. (2017)
Лещенко О. Ю. - Ефективність впливу біопрепаратів на проростання і схожість зернівок Festuca rubra L. та Agrostis tenuis Sibth., Колесніченко О. В., Швець І. В., Новаченко Н. В. (2017)
Кириленко В. І. - Формування інноваційної моделі саморозвитку економіки України, Кириленко Л. М. (2014)
Воротін В. Є. - Соціальний захист населення як об'єкт державного регулювання та управління в Україні, Демчак Р. Є. (2014)
Гаврилюк О. В. - Обґрунтування вибору інтеграційного вектора України в уомвах глобальної нестабільності (2014)
Погорелов Ю. С. - Методи екологізації діяльності промислового підприємства, Вахлакова В.В. (2014)
Воротіна Л. І. - Конкурентоспроможність індивідуального відтворення підприємств у ринкових умовах господарювання (теорія та реалії конкурентоспроможності підприємства) (2014)
Павлюк В. І. - Державна промислова політика і конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобального поділу праці: реалії та потреби України (2014)
Шубін О. О. - Управління підприємством в умовах агресивного турбулентного фону, Іванчук К. О. (2014)
Єрмоленко В. А. - Роль часу у забезпеченні нерівномірного розвитку країн та народів (2014)
Радченко В. В. - Створення конкурентоспроможності національної економіки: сутність проблеми та можливості її реалізації (2014)
Затонацька Т. Г. - Фінансове забезпечення інклюзивного зростання та подолання бідності в Україні: існуюча практика та перспективи (2014)
Руденко Н. В. - Динаміка трудової міграції в контексті розширення Європейського Сюозу (2014)
Микитюк О. П. - Інноваційна інфраструктура розвитку підприємництва (2014)
Вірченко В. В. - Суб'єктний склад відносин інтелектуальної власності (2014)
Бицюра Ю. В. - Структура ринку цінних паперів в Україні: сучасний стан, проблеми та напрями її оптимізації (2014)
Азьмук Н. А. - Сучасний стан та тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у контексті зайнятості (2014)
Артюх Т. М. - Державне та технічне регулювання ринку ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (2014)
Васильцова В. М. - Проблемы оценки экономической эффективности комплексной модернизации оборудования, Васильцов В. С. (2014)
Ларионова Н. И. - Структурная диверсификация экономики России: реалии, преспективы развития, Загайнова Н. Л. (2014)
Дульська І. В. - Напрями активізації участі компаній сектора ІКТ України у фондовому ринку та альтернативних формах інвестицій (2014)
Овчаренко Є. І. - Пракселогічний контур поняття підприємства та його економічної безпеки (2014)
Морозов В. С. - Ґенеза механізму регулювання промислової сфери у ФРН (2014)
Баженова О. В. - Концептуальні основи дослідження зовнішньої стійкості національної економіки (2014)
Корнілова І. М. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України: стан та перспективи (2014)
Януль І. Є. - Особливості функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні (2014)
Ігнатович Н. І. - Інноваційний розвиток економіки: від модерну до постмодерну (2014)
Сабірова А. Е. - Особливості комунікаційної політики страхової компанії (2014)
Трохименко В. І. - Розвиток цінової та нецінової конкуренції на ринку банківських послуг в Україні (2014)
Чорнодід І. С. - Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності конкурентоспроможності країни (2014)
Маслюківська А. О. - Джерела інноваційних ідей за Пітером Ф. Друкером та можливості їх використання на підприємствах молокопереробної галузі (2014)
Шевченко І. В. - Людський ресурс в системі факторів розвитку міжнародної конкурентоспрможності (2014)
загайнова А. А. - Электронные деньги в электронные платежные системы в современной экономике России (2014)
Гражевська А. О. - Інституціоналізація рентних відносин як чинник підвищення конкурентоспроможності економіки України (2014)
Демидюк О. О. - Інституційні чинники підвищення конкурентоспроможності сучасних економічних систем (2014)
Жуманкулова Л. О. - Реализация государственными предприятиями проектов государственно-частного партнерства на потребительском рынке в условиях девальвации национальной валюты Республики Казахстан (2014)
Мельничук О. С. - Формування ринку електронної комерції в Україні (2014)
Альошина І. В. - Еволюція банківського регулювання для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобальної нестабільності (2014)
Буян А. О. - Модель КСВ-сканування як інструмент вдосконалення механізму корпоративної соціальної відповідальності (2014)
Тараненко Ю. В. - теоретичні підходи щодо дослідження особливостей та структури логістики торговельних підприємств (2014)
Шимків С. А. - Сутність, принципи та форми страхування від нещасних випадків на виробництві (2014)
Проков'єва О. В. - Законодавче регулювання ринку перестрахування в Україні (2014)
Брановицький В. В. - Рейдерство: соціально-економічна природа (2014)
Нечаев О. И. - Истоки научной деятельности академика Е. А. Вагнера (2014)
Онищенко В. П. - Методологічне і методичне забезпечення обліку венчурного інвестування та напрями його удосконалення (2015)
Сeргієнкo O. A. - Мoдeлювaння фaктoрів зoвнішньoгo тa внутрішньoгo сeрeдoвищa фінaнсoвoї бeзпeки кoмeрційнoгo бaнку, Гoлoфaєвa І. П. (2015)
Паршин Ю. І. - Методика оцінки інформаційного забезпечення стратегії сталого економічного розвитку (2015)
Маслак О. І. - Інформаційне забезпечення процесу управління стратегічною стійкістю підприємства, Коробкова І. В. (2015)
Барна М. Ю. - Взаємозв'язок між товарообігом та факторними ознаками системи внутрішньої торгівлі України (2015)
Рощина Н. В. - Проблеми та перспективи формування фондових бірж в Україні, Товмасян В. Р., Посудієвський Д. О. (2015)
Гончарова О. М. - Шляхи підвищення ефективності виробництва підприємств агросектору України, Єгорова Г. А. (2015)
Шашина М. В. - Еволюція поняття ефективність державного управління (2015)
Исмаилов Ниязи Муса оглы - Совершенствование информационной базы анализа результатов деятельности и деловой активности (2015)
Салахов Рашад Мамедали оглы - Проблемы повышения эффективности экономического механизма устойчивого развития сферы услуг (2015)
Баскаков А. Ю. - Особливості функціонування системи бюджетного менеджменту в ЄС (2015)
Королович О. О. - Оцінка організаційного забезпечення внутрішнього фінансового контролю на підприємствах з іноземними інвестиціями (2015)
Заячківська Б. Б. - Врахування карсту при здійсненні оцінки земельних ділянок (2015)
Нестерова Д. С. - Концептуальна модель формування інвестиційної політики страхової компанії (2015)
Дьяконова С. Ю. - Методика розрахунку та аналіз додаткових показників економічної ефективності інвестицій у кормовиробництво на макрорівні (2015)
Чала О. А. - Аналіз екологічного розвитку України в розрізі ресурсних, економічних та техногенних аспектів (2015)
Волянський П. Б. - Удосконалення механізмів державного регулювання медичного реагування на транспортні катастрофи (2015)
Ємельянов В. М. - Кластерний механізм організації промислового виробництва (2015)
Терент'єва А. В. - Аналіз факторів впливу на адекватність управлінських заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2015)
Колтун В. С. - Комплементарність як парадигма місцевого самоврядування: методологічний аспект (2015)
Бабенко К. А. - Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням, Лазаренко С. Ж. (2015)
Дубич К. В. - Роль науково-прикладного механізму державного управління в підвищенні якості надання соціальних послуг (2015)
Кіслов Д. В. - Піар в системах маркетингових комунікацій органів державного управління (2015)
Стоян О. Ю. - Дослідження міжнародного досвіду інвестування розвитку сфери відновлювальної енергетики (2015)
Кашпур Л. М. - Вплив інститутів громадянського суспільства на удосконалення податкового законодавства в Україні (2015)
Федан Я. І. - Гуманізація освітніх процесів як основа розвитку сучасної освітньої системи (2015)
Паламарчук Т. П. - Оптимізація української аграрної євроінтеграції в умовах сучасного державного управління (2015)
Вострікова Н. В. - Системна модель механізму державного управління водними ресурсами (2015)
Поліщук І. В. - Механізми розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні (2015)
Березовський Д. О. - Аналіз основних проблем при використанні моніторингу та контролю в системі державного управління (2015)
Дрожжина Г. И. - Определение тяжести поражения роговицы у больных с персистирующими эпителиальными дефектами, торпидными язвами и при нарушении регенерации роговицы после кератопластики, Тройченко Л. Ф., Драгомирецкая Е. И. (2013)
Бездетко П. А. - Состояние аккомодационной функции у пресбиопов без и с наличием первичной открытоугольной глаукомой при различных видах рефракции, Абдула А. М. Д., Щадных М. А. (2013)
Павлюченко К. П. - Эффективность интерферонотерапии для профилактики развития и прогрессирования катаракты после хирургического лечения первичной глаукомы, Могилевский С. Ю., Пенчук В. О. (2013)
Малиева Е. В. - Данные морфометрических параметров структур переднего отдела глаз у больных с разными видами миопии и лиц с эмметропией и гиперметропией, Бушуева Н. Н. (2013)
Бойчук И. М. - Нарушения рефракции и косоглазие у детей с ретинопатией недоношенных, Кацан С. В., Стоянова Е. С., Заичко Е. С. (2013)
Пономарчук В. С. - Функциональная подвижность глазодвигательной системы и лабильность зрительного анализатора у больных миопией высокой степени, Павлюченко К. П., Кефи Найссан. (2013)
Рубан А. М. - Результати комбінованої 230 вітректомії з факоемульсифікацією та імплантацією ІОЛ у пацієнтів з проліферативною діабетичною ретинопатією (2013)
Петруня А. М. - Влияние иммунотропных препаратов на гуморальный иммунитету пациентов с сухой формой возрастной макулярной дегенерации, Евсюкова О. А. (2013)
Коновалова Н. В. - Профилактика и лечение дегенерации макулы и заднего полюса глаза, Нарицына Н. И., Новик А. Я., Рыбалко А. В. (2013)
Король А. Р. - Медикаментозная коррекция ингибиторами ангиогенеза при гемодинамических нарушениях в сосудистой оболочке у пациентов с экссудативной формой возрастной макулярной дегенерации, Храменко Н. И., Задорожный О. С., Кустрин Т. Б. (2013)
Уманец Н. Н. - Интравитреальное введение ранибизумаба как метод лечения больных кистозным диабетическим макулярным отеком, Розанова З. А., Махер Альзин. (2013)
Сафроненкова И. А. - Профили молекулярных маркеров (Р53, ВЄЬ-2, ЄБ95, ИПО38) как предикты развития рецидивов у больных злокачественными эпителиальными опухолями кожи век, Драгомирецкая Е. И. (2013)
Варивончик Д. В. - Оцінка ризиків виникнення офтальмологічної патології серед населення та у працівників, що підлягають дії природного ультрафіолетового випромінювання, Риков С. О., Риков С. О. (2013)
Пасечникова Н. В. - Ультраструктурные изменения коллагеновых волокон стромы роговицы, их организация и отношения, Насинник И. О., Леус Н. Ф., Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. (2013)
Мальцев Е. В. - Моделювання птерігіуму, Усов В. Я., Крицун Н. Ю. (2013)
Петруня А. М. - Изучение клинических признаков воспалительного процесса в роговой оболочке при одновременном моделировании кератита и конъюнктивита в эксперименте, Мухамед Абдульрахман Кутайни. (2013)
Савко В. В. - Влияние светового воздействия на антиоксидантную систему в сетчатке при экспериментальном увеите, Вашах Зияд Махмуд Ахмед. (2013)
Артемов А. В. - Кератопластика: закон о трансплантации и конституционные гарантии (2013)
Требования к оформлению рукописей для публикации в "Офтальмологическом журнале" (2013)
Положение о рецензировании рукописей, подаваемых для публикации в "Офтальмологическом журнале" (2013)
Маршава Д. О. - Оптимизацмия положения хирургических инструментов при операции по лечению катаракты с помощью компьютерного моделирования, Сичинава Д. Ш. (2016)
Суровая Е. И. - Состояние зрительных функций у пациентов с миопией до и после медикаментозной коррекции антиоксидантной системы, Бойчук И. М. (2016)
Боброва Н. Ф. - Сопутствующая соматическая патология у детей первого года жизни с пороками органа зрения, Романчук О. Н. (2016)
Стоцька Л. М. - Дослідження зорових визваних потенціалів в клінічній практиці у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою, Лінник-Чокова І. Б., Ромоданова К. С., Решетняк В. Б. (2016)
Панченко Н. В. - Содержание противовоспалительных цитокинов при различном течении увеита, осложненного воспалением зрительного нерва, Самофалова М. Н., Фрянцева М. В. (2016)
Полякова С. И. - Состояние естественной противоопухолевой резистентности организма больных увеальной меланомой малых размеров, Величко Л. Н., Богданова А. В., Цуканова И. В. (2016)
Путиенко А. А. - Результаты исследования уровня нейротрофического фактора головного мозга — BDNF в стекловидном теле у больных пролиферативной диабетической ретинопатией, Элхадж Эмхамед Али, Ковалева Е. В. (2016)
Середа Е. В. - Воспаление роговой оболочки и пролиферативная активность клеток переднего эпителия при моделировании бактериального кератита и использовании амниотической мембраны с различным типом ее фиксации, Вит В. В., Дрожжина Г. И., Гайдамака Т. Б. (2016)
Юревич В. Р. - Влияние офтальмогипертензии на уровень продуктов гликирования в тканях угла передней камеры глаза животных со стрептозотоциновым диабетом (2016)
Дрожжина Г. И. - Значение показателей активности окислительно-восстановительных ферментов в оценке состояния роговицы и конъюнктивы при экспериментальном гипотиреозе, Павловский М. И. (2016)
Гриценко Я. А. - Особенности новой модели иглы для факоэмульеификации для проникновения в ядро хрусталика, Дмитриев С. К., Пасечникова Н. В. (2016)
Леус Н. Ф. - Восстановительный потенциал глутатионовой системы хрусталика у животных с экспериментальной офтальмогипертензией при световом облучении, Альдахдух М., Журавок Ю. С. (2016)
Жмурик Д. В. - Влияние тридцатидневной тампонады перфторорганическими соединениями на биоэлектрическую функциональную активность и структуру сетчатки глаза кролика (2016)
Пономарчук B. C. - Случай сочетания болезни Илса с синдромом Арнольда-Киари, Нарицына Н. И., Коновалова Н. В., Серебряна Т. М., Решетняк В. Б. (2016)
Буйко А. С. - Важное событие в международной офтальмоонкологии (2016)
Пасечникова Н. В. - К 70-летию выхода первого номера "Офтальмологического журнала", Вит В. В., Полякова С. И., Збандут И. С. (2016)
Библиотеке Института глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова 70 лет (2016)
Авторский указатель статей, опубликованных в "Офтальмологическом журнале" в 2015 году (2016)
Сердюченко В. И. - Минимальная экспозиция распознования тест-знаков у детей с различной рефракцией, Железник М. Б. (2016)
Ємченко В. І. - Топографія прикріплення нижнього косого м’яза до склери (2016)
Блавацька О. М. - Використання ранібізумабу для пацієнтів з субретинальною неоваскулярною мембраною при високій ускладненій короткозорості: проспективне дослідження, Кустрин Т. Б., Король А. Р. (2016)
Маршава Д. О. - Технологические особенности хирургии катаракты на глазах с ранее имплантированными заднекапсулярными факичными ИОЛ, Лазарь Ю. М. (2016)
Рафалюк С. Я. - Влияние биофлавоноида кверцетина на течение воспалительного процесса у больных герпетическим кератитом при синдроме сухого глаза (2016)
Стоцька Л. М. - Оцінка характеристик зорових викликаних потенціалів у клінічному контексті з функціональними показниками на різних стадіях у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою (2016)
Мельник В. О. - Оцінка ефективності комбінованого оперативного лікування хворих первинною відкритокутовою глаукомою та віковою катарактою, Коц-Готліб Н. В., Вадюк Р. Л., Гурхій О. О. (2016)
Новицький І. Я. - Оцінка ефективності антиглаукомних операцій, Рудавська Л. М., Новицький М. І. (2016)
Путиенко А. А. - Нейротрофический фактор пигментного эпителия в стекловидном теле у больных пролиферативной диабетической ретинопатией, Элхадж Эмхамед Али Абдалслам Эмхамед (2016)
Ульянова Н. А. - Мониторинг психоэмоционального состояния больных миопией после психокоррекции дезадаптации индивидуально-психологических характеристик, Аймедов К. В., Семенко Н. С. (2016)
Памяти доктора медицинских наук, профессора Николая Федоровича Леуса (2016)
Памяти доктора медицинских наук, профессора Людмилы Терентьевны Кашинцевой (2016)
Консенсус экспертов. Оптимизация помощи пациентам с нарушениями зрения вследствие диабетического отека макулы. Роль и место анти-VEGF-препарата афлиберсепт (2016)
Радиш Я. - Соціально-психологічна реабілітація громадян — важлива складова державної політики України в сучасних умовах (2015)
Білоцерківець В. В. - Нова економіка: історія та сучасність у дефінітивному вимірі (2015)
Чорна М. В. - Специфіка формування товарних ресурсів підприємств роздрібної торгівлі з товарів власної торгової марки (2015)
Павленко І. А. - Сучасні канали міжнародного трансферу технологій (2015)
Ліфінцев Д. С. - Формування корпоративної культури на основі концепції крос-культурного менеджменту (2015)
Степанова О. В. - Фінансування проектів публічно-приватного партнерства в Україні в контексті світових тенденцій (2015)
Мокринська З. В. - Можливість наближення в'єтнамських стандартів бухгалтерського обліку до МСФЗ (2015)
Бабій І. В. - Управлінське рішення в антикризовому менеджменті підприємства (2015)
Шестаковська Т. Л. - Регулювання взаємодії ринків праці та освітніх послуг як шлях зміцнення економічної безпеки системи освіти (2015)
Железняк В. В. - Проблеми підвищення ефективності економічного розвитку сфери пасажирських перевезень, Почечун О. І. (2015)
Дерев'янко О. Г. - До питання про нетотожність понять "репутація підприємства" та "гудвіл" (2015)
Мелещенко А. И. - Конкуренция транснациональных банков Азии как определяющий фактор движения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в условиях глобализации мировой экономики (2015)
Надточий И. И. - Формирование интегральных структур как важное направление повышения конкурентоспособности перерабатывающих предприятий, Ломоносов Д. А. (2015)
Любонько Т. В. - Розвиток інфраструктури та інноваційна діяльність в сфері сільського туризму, Бугаенко С. А. (2015)
Горшков М. А. - Інвестиції в процеси відтворення — ресурсний потенціал розвитку аграрного сектору (2015)
Кирик О. А. - Економічний механізм інноваційної діяльності авіакомпаній (2015)
Бойко В. І. - Методичні підходи щодо оцінки маркетингу культурної діяльності (2015)
Ємельянов В. М. - Концептуальні засади державної політики комплексного і збалансованого розвитку регіонів (2015)
Волянський П. Б. - Організаційно-правове забезпечення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, Талан І. С. (2015)
Бабенко К. А. - Упорядкування правових та моральних норм в суспільстві як умова запобігання та протидії корупції, Лазаренко С. Ж. (2015)
Воробйова О. П. - Модернізаційна політика у галузі вищої освіти як засіб становлення нової моделі суспільного розвитку (2015)
Андрієнко М. В. - Принципи державного управління, специфічні для сфери пожежної безпеки (2015)
Ліщук C. В. - Сучасний стан та тенденції державного регулювання в сфері професійного спорту (2015)
Мамедов Сахіб Алі огли - Методика оцінки інтеграційного потенціалу регіонів як основи їх стійкого розвитку в умовах глобалізації економіки (2015)
Криворучко Т. В. - Особливості фінансування інноваційної діяльності у країнах-членах ЄС та Україні (2015)
Манокін Є. В. - Сутність державного управління у сфері інформаційної безпеки органів охорони державного кордону України (2015)
Мошинський Р. В. - Інституціональне середовище системи забезпечення національної безпеки України: характеристики та рівні регулювання (2015)
Власенко Р. В. - Категорійно-понятійний апарат кадрового забезпечення електронного урядування (2015)
Подскальна О. А. - Організація та розвиток цивільного захисту в Словацькій Республіці в контексті членства в Європейському Союзі (2015)
Кожевников А. Ю. - Шляхи удосконалення роботи оптового ринку електричної енергії України (2015)
Содержание (2013)
Содержание (2016)
Содержание (2016)
Содержание (2011)
Петруня А. М. - Эффективность применения препарата "Факовит" в лечении бактериального конъюнктивита, Селиванова О. В. (2011)
Сакович В. Н. - Динамика активности оксидоредуктаз в слезе больных аденовирусными конъюнктивитами в ходе комплексного лечения, Шерстюк А. И. (2011)
Якименко С. А. - Хірургічне лікування рефрактерної післяопіково'ї глаукоми шляхом дренування супрахоріоідального простору аутосклерою-аутосклеральне циклогоніодренування, Костенко П. О. (2011)
Курилина Е. И. - Экспериментально-клиническое обоснование применения синтетического имплантата "Окоформ" в непроникающей хирургии рефрактерной формы открытоугольной глаукомы, Лаврик Н. С. (2011)
Иванова Н. В. - Изменение липидной структуры мембран эритроцитов и лимфоцитов у больных с синдромом "сухого глаза" и патологической гиперпролактинемией, Чистякова С. В. (2011)
Коновалова Н. В. - Комбинированное применение электрофореза флоксала и индоколлира в лечении увеитов туберкулезной этиологии (2011)
Нероев В. В. - Опыт применения ретиналамина в лечении диабетической ретинопатии, Рябина М. В. (2011)
Уманская Ю. В. - Результаты применения липофлавона у больных возрастной макулопатией, Путиенко А. А. (2011)
Горбатюк Т. Л. - Морфоструктурные особенности зрительного нерва и перипапиллярных волокон у детей с миопией, Бойчук И. М. (2011)
Гончарова С. А. - Ранняя профилактика тяжелых форм дисбинокулярной амблиопии при врожденном и рано развившемся монолатеральном косоглазии, Петруня А. М., Пантелеев Г. В., Тырловая Е. И. (2011)
Черемухіна О. М. - Аналіз статистичних даних поширеності офтальмологічних захворювань У 2001—2008 роках серед дорослого сільського населення України (2011)
Пасечникова Н. В. - Реакция роговицы кролика на интраламеллярную имплантацию бесклеточного модуля стромы роговицы человека. Первые результаты, Вит В. В., Леус Н. Ф., Якименко С. А., Бузник А. И., Насинник И. О. (2011)
Савко В. В. - Влияние воспалительного процесса в увеальном тракте на развитие патологических изменений в сетчатке кроликов при световом воздействии, Вашах Зияд Махмуд Ахмед. (2011)
Сердюк В. Н. - Влияние светового облучения на состояние процессов перекисного окисления липидов в тканях глаза при моделировании первичной глаукомы, Семенко В. В. (2011)
Усов В. Я. - Катарактогенез при кератите, Тарик Абоу Тарбоуш, Кондратьева Е. И. (2011)
Задоянный Л. В. - Неврогенные офтальмопатии, Жданова В. Н. (2011)
Пасечникова Н. В. - Случай успешного хирургического лечения внутриглазного заднего офтальмомиаза, Боброва Н. Ф., Уманец Н. Н., Зборовская А. В., Остроухов С. В. (2011)
Цісар Л. М. - Клінічний випадок ураження міазами очного яблука людини, Барчук Н. М., Атрощенко І. О. (2011)
Авторский указатель статей, опубликованных в 2010 году (2011)
Содержание (2013)
Бездетко П. А. - Зависимость морфометрических и функциональных характеристик аккомодационного аппарата от уровня внутриглазного давления и стадии развития первичной открытоугольной глаукомы , Абдула А. М. Д., Щадных М. А. (2013)
Пономарчук В. С. - Функциональная подвижность глазодвигательной системы и лабильность зрительного анализатора у больных миопией слабой степени, Павлюченко К. П., Кефи Найссан (2013)
Рудавська Л. М. - Дослідження впливу діодної лазерної трабекулопластики у режимі мікроімпульсу аЬ ехterno на вміст трансформуючого фактору росту ß 2 у волозі передньої камери ока пацієнтів із відкритокутовою первинною глаукомою, Стойка Р. С., Ключівська О. Ю., Новицкий I. Я. (2013)
Грачева А. Н. - Особенности клиники и лечения псевдоэксфолиативной глаукомы, Венгер Г. Е. (2013)
Новицкий I. Я. - Непроникаюча глибока склеректомія із діодною лазерною трабекулопластикою аb ехterno у пацієнтів із відкритокутовою глаукомою, Рудавська Л. М. (2013)
Бездетко П. А. - Профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в послеоперационном периоде у больных после факоэмульсификации катаракты, Заволока О. В. (2013)
Павлюченко К. П. - Препараты витамина В6 в комплексе профилактического лечения непролиферативной диабетической ретинопатии, Бахтеева Т. Д., Могилевский С. Ю., Чуйко А. Л. (2013)
Король А. Р. - Сравнительный анализ эффективности лечения пациентов с экссудативной формой дегенерации макулы ингибиторами ангиогенеза в зависимости от степени тяжести заболевания (2013)
Сафроненкова И. А. - Клинические факторы прогноза рецидивов у больных злокачественными эпителиальными опухолями кожи век (2013)
Дроздовская В. С. - Аутоиммунные дистиреоидные офтальмопатии (орбитопатии Грейвса), Гончарова Н. А., Денисюк И. А. (2013)
Скрипник Р. Л. - Клініко-імунологічні особливості синдрому "сухого ока" у жінок з гормональною дисфункцією, Тихончук Н. А., Шуміліна К. С. (2013)
Петренко О. В. - Особенности повреждений вспомогательного аппарата глаза при укусах животных (2013)
Онищенко А. А. - Эффективность комбинированного лечения возрастной дегенерации макулы (2013)
Сакович В. Н. - Влияние никотонамида и содержащих его препаратов на состояние биоэнергетических процессов в сетчатке при экспериментальном диабете, Ахмад Абед Аль Рахим Абдалах Акрабави (2013)
Павлюченко К. П. - Влияние флавоноида рубозида на развитие диабетической катаракты в эксперименте, Могилевская С. Ю., Гудзенко Е. А. (2013)
Сукманский О. И. - Аквапорины (водные каналы): офтальмологические аспекты, Пасечникова Н. В., Вит В. В., Науменко В. А., Сукманский И. О. (2013)
Кошиц И. Н. - О современных требованиях к офтальмологическому образованию в Российской Федерации, Светлова О. В., Макаров Ф. Н. (2013)
Ємченко В. Г. - Можливості математичної моделі дії окорухових м'язів на людське око, Кирилаха Н. Г. (2013)
Нарицына Н. И. - Пигментный ретинит: клинические формы, диагностика и лечение, Коновалова Н. В., Серебрина Т. М., Новик А. Я., Михайличенко Л. А. (2013)
Петруня А. М. - Наш опыт комплексного лечения пациентов с возрастной макулопатией, Горяев Л. Д., Петруня О. М., Горяева О. А., Евсюкова О. А. (2013)
Коваленко Ю. В. - Наш опыт хирургического лечения больных с дислокацией или нарушением качественных свойств интраокулярных линз (2013)
Бруцкая Л. А. - К вопросу об очковой коррекции при аккомодационном содружественном сходящемся косоглазии (2013)
Боброва Н. Ф. - Случай успешного применения мультифокальной интраокулярной линзы Restor при осложненной травматической катаракте в детском возрасте, Дембовецкая А. Н., Левицкий И. М. (2013)
Олейник Т. В. - Офтальмологические проявления гранулематоза Вегенера (клиническое наблюдение) (2013)
Эльчиев Г. А. - Успехи жизни родом из детства (интервью с д. м. н. С. К. Дмитриевым) (2013)
Эльчиев Г. А. - Осознанный выбор (интервью со старшей медсестрой Л. А. Чернявской) (2013)
Новые требования к оформлению рукописей для публикации в "Офтальмологическом журнале" (2013)
Авторский указатель статей, опубликованных в "Офтальмологическом журнале" в 2012 году (2013)
Вит В. В. - В. В. Войно-Ясенецкий и украинская школа офтальмопатоморфологии (к 100-летию со дня рождения ее основателя), Мальцев Э. В. (2013)
Мартысюк Н. П. - Cемантико-прагматические показатели эффективной коммуникации (2011)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Інконгруентність вербалізації смерті і реального ставлення до неї у період пізнього геронтогенезу (2011)
Михальчук Н. О. - Феноменологія смислу в читацькій діяльності старшокласників (2011)
Огієнко К. О. - Актуальне членування речення в студіях учених Празької лінгвістичної школи (2011)
Юдкін-Ріпун І. М. - Сircumlocution and self-description in lyrics: the case of D. G. Rossetti (2011)
Литвиненко Н. П. - Комунікативна стратегія у фаховому мовленні лікаря (2011)
Косенко А. В. - До питання характеристик концепту (2011)
Іваненко С. М. - Просторовий і часовий вимір міфологем народних оповідань німецького та українського етносів (2011)
Коваль В. И. - Сказка о Колобке: текст, подтекст, архаичная символика (2011)
Леймонченко Г. О. - Репрезентація мімічних компонентів комунікативних актів (на матеріалі українських та англійських художніх творів) (2011)
Клименко О. В. - Міркування у процесі розкриття ціннісних аспектів новели (2011)
Козлик І. В. - О. Назарук і Л. Фейхтвангер: до питання про амплітуду компаративних зіставлень, Проців Г. Ф. (2011)
Халюк Л. М. - Художні особливості усних наративів про переселення 1947 року (2011)
Дубенко О. Ю. - До питання про вивчення художнього мовлення (2011)
Миколенко Т. М. - Сленгова номінація компонентів тематичного поля рух (2011)
Останіна Г. Г. - Нетрадиційна поетика Агатангела Кримського (2011)
Калякина А. В. - Особенности художественного коллекционирования в России на рубеже XIX-ХХ веков (2011)
Морська Л. М. - Соціальна детермінація мови і мовленнєвої діяльності (2011)
Пономаренко О. О. - Тhe languages of science fiction and their role in the creation of other worlds and societies (2011)
Пономаренко В. П. - Напрями й семантичні характеристики вторинної номінації у лексиці сучасних індоєвропейських мов (2011)
Григорьев Е. И. - Влияние просодии на реализацию концепта сентенциальной иллокуции (2011)
Моторний О. А. - Компонент-назва рослини як складова фразеології верхньолужицької мови (2011)
Петровська Л. Є. - Проблеми міжкультурної і міжмовної відповідності невербальних засобів спілкування (на прикладі жестів ствердження і заперечення у південних слов’ян) (2011)
Ласка І. В. - Класична риторика П. Фонтаньє і сучасна лінгвістика, Пархоменко О. М. (2011)
Івашкевич Л. С. - Лінгвістичні аспекти категоризації поняття духу в німецькій мові (2011)
Малікова О. В. - До проблеми виокремлення мови релігійної комунікації в контексті сучасної теолінгвістики (2011)
Медведь М. М. - Про статус нового слова в сучасній лінгвістичній теорії (2011)
Коч Н. В. - Вербальные манифестации концепта "судьба" в восточнославянских языках (2011)
Микитка І. С. - Фразеологічні одиниці – позначення назв тварин у сучасній німецькій мові (2011)
Зелінська М. З. - Мовленнєвий етикет молодих носіїв польської мови (на прикладі учнів суботньо-недільних шкіл Львівщини) (2011)
Миниахметова Э. Х. - Идеографический анализ фразеологических единиц со значением "релевантность/нерелевантность высказывания” в современном турецком языке (2011)
Котелевець К. В. - Поняття "код" в аспекті лінгвістичної термінології (2011)
Усова Н. В. - Поэтонимия как средство преломления дуалистических параллелей антропоцентризма (2011)
Огієнко І. С. - "Český lid" – основне періодичне видання з фольклористики і етнології Чеської академії наук (з історії виникнення) (2011)
Пальчевська О. С. - Конотації у семантичній структурі культурних кодів (на матеріалі лексики та фразеології "Словника народної мови") (2011)
Охріменко О. А. - Модель жанру "закон" - інваріантна-варіантна форма (2011)
Файфер Н. В. - Синтаксична організація англійського речення (2011)
Курбакова Е. В. - Язык прессы как фактор становления гражданского самосознания (к освещению позиции А. С. Шишкова) (2011)
Поздняков О. В. - Графічні та стилістичні особливості німецькомовної SMS-комунікації (2011)
Левченко К. І. - Дослідження мережевого щоденника в генологічній перспективі (2011)
Максимчук Н. М. - Англомовний брифінг як механізм реалізації комунікативних технологій (2011)
Полєжаєв Ю. Г. - Лінгвопрагматичні особливості метафоризації в сучасному політичному дискурсі (2011)
Голодюк Я. Б. - Квазіремарки в українськомовній інтернетній комунікації: особливості виникнення та прагматика використання (2011)
Лавриненко О. В. - Ядерные и периферийные образования в системе футбольных жаргонов русского языка (2011)
Булаховська Ю. Л. - Окремі думки з приводу поняття "типаж" і "прототип", а також про роль біографічного моменту у художній прозі й поезії (2011)
Іщенко Є. О. - Часопростір "життєсмерті" в поезії В. Стуса (2011)
Корнеева К. А. - Антитеза "Слово – Молчание" как форма взаимоотношения категорий проявленного и непроявленного (2011)
Мелінчук Н. В. - Філософські основи вивчення ідіостилю письменників-романтиків (2011)
Козлов Р. А. - Третій вид літератури: теорія й термінологія (2011)
Зенгва В. О. - Художня концепція дитини в творчості М. Хвильового (2011)
Лапко О. А. - Драма Івана Франка "Украдене щастя” у кінематографічній інтерпретації: аспекти трансформації художнього змісту (2011)
Мацькович М. Р. - Внутрішній монолог як спосіб самовираження наратора у прозових творах А. Кусьневича (2011)
Кобзарь Е .Р. - Звукосимволистские узоры имени главной героини в романе В. Набокова "Лолита" (2011)
Погорелова Д. А. - Две бедных девочки: "Лолита" В. В. Набокова и "Кроткая" Ф. М. Достоевского (2011)
Ізосімова С. О. - Пісня самотнього серця (2011)
Ковальская Н. В. - "Злато слово". Проблемы современной поэзии (2011)
Повх І. В. - Міфалагічныя вобразы ў паэзіі Нуалы Ні Гональ (2011)
Колтакова Н. Г. - Антиномічна вертикаль у теорії трагічного (2011)
Ісаєва Н. С. - Авангардна природа символів у прозі Цань Сюе: образи комах (2011)
Кириченко С. Н. - Медицинский диагноз или социальный прессинг (по рассказу А. П. Чехова "Чёрный монах") (2011)
Голодюк І. Р. - Рецепція традиційною українською культурою модерних філософських домінант (на матеріалі роману "Проти переконань" Ольги Мак) (2011)
Сигаева С. А. - Хронотоп катастрофизма в современной белорусской литературе (2011)
Степанович Т. А. - Проблема трансформации жанров современной белорусской литературы в контексте глобализационных процессов (2011)
Касьян К. В. - Концептуальні метафори пам’яті у романі Бернардо Ачаги "Син акордеоніста" (2011)
Поліщук Н. Ю. - Конструювання моделі жіночої ідентичності в американській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Скляр І. О. - Форми та прийоми вираження авторської психологічноїоповіді (на матеріалі художньої творчості Валер’яна Підмогильного) (2011)
Парасін Н. Д. - Образ людини в площині візуального модусу (на матеріалі поезії Т. Шевченка) (2011)
Гайдученко Л. В. - Рецепція історичних подій у народних піснях українських німців початку ХХ століття (2011)
Кукреш Е. Н. - Жанр жестокий романс как яркий представитель китча в белорусском фольклоре (2011)
Морозова Н. Г. - "Путешествие вокруг Москвы" Н. М. Карамзина: жанровые традиции травелога (2011)
Охріменко А. С. - Трилер як тип тексту: теоретичний аспект (2011)
Скороходько Ю. С. - Викторианский социальный роман vs неовикторианский роман с социальными мотивами (2011)
Зарицька Т. Г. - Про французькі переклади та перекази українських пісень і дум зі збірників М. О. Максимовича (2011)
Калита А. А. - Системи перекладацьких перетворень під час актуалізації змісту англійських науково-технічних текстів на українську мову, Соколовська Ю. Й. (2011)
Пушенова Э. Е. - Культурологический аспект в преподавании литературы в современной школе Казахстана (2011)
Копач О. О. - Особливості використання пісенного матеріалу на уроках англійської мови (2011)
Борисенко О. В. - Преподавание белорусского языка как иностранного. История и современность (2011)
Куимова М. В. - Несколько слов о технологии проблемного обучения в процессе преподавания иностранного языка в техническом вузе, Кобзева Н. А. (2011)
Кшановський О. Ч. - Система морфологічного типу та викладання перської мови україномовним учням (2011)
Титул, содержание (2009)
Соценко О. В. - Компьютерная DLA-модель формирования шаровидного графита в высокопрочном чугуне (2009)
Авдокушин В. П. - Исследование реологических свойств сыпучих формовочных смесей при виброуплотнении, Самарай В. П. (2009)
Дорошенко В. С. - Взаимосвязанные процессы переноса в песчаной форме при литье по одноразовым литейным моделям, Кравченко В. П. (2009)
Скоробагатько Ю. П. - Модифицирование заэвтектических алюминиевых сплавов с применением активных добавок (2009)
Горяинова Т. В. - Влияние условий кристаллизации на макроструктуру в угловых зонах слябов перитектических марок стали (2009)
Назаренко В. Р. - Булатная сталь (2009)
Николаев В. А. - Продольные и нормальные напряжения в очаге деформации при несимметричной прокатке полос (2009)
Виктор Николаевич Бредихин - 70 лет (2009)
Филюк Г. М. - Організаційно-економічний механізм формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами в Україні, Магомедова А. М. (2015)
Воротіна Л. І. - Методологія управління економічною безпекою підприємства (2015)
Баюра Д. О. - Організаційно-економічне забезпечення реструктуризації промислових підприємств в умовах кризи (2015)
Задоя А. А. - Интеграция стран Вышеградской группы в ЕС: экономика до и после (2015)
Осецький В. Л. - Конкуренція як макрорегулятор високорозвинутого ринку (2015)
Науменкова С. В. - Фінансування проектів публічно-приватного партнерства, Овсянникова Я. О. (2015)
Ещенко П. С. - Рост эффективности производства - главный фактор повышения конкурентоспособности экономики Украины (2015)
Рєпіна І. М. - Квінтесенція управління вартістю підприємств в умовах розвиненої конкуренції (2015)
Gogiashvili Sh. - Regarding the assessment of the outcomes of development and implementation of competition economic policy in Georgia (2015)
Ковальов А. І. - Концепція EVA та оцінка ефективності реструктуризації підприємств, Винокурова О. І. (2015)
Павленко І. І. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства в Україні, Білінська (Колісецька) В. Ю. (2015)
Лагутін В. Д. - Сучасні тенденденції монополізації товарних ринків під впливом глобалізації, Чумак Н. В. (2015)
Молдаван Л. В. - Імплементація стратегій конкурентоспроможності аграрного виробництва в умовах євроінтеграційних процесів (2015)
Радченко В. В. - Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки: стратегії, реалії, проблеми імплементації в умовах євроінтеграції (2015)
Стеченко Д. М. - Стратегічні напрями регіональної політики інноваційного розвитку та конкурентоспроможності (2015)
Каніщенко О. Л. - Управління підприємством в умовах посилення нестабільності міжнародного ринкового середовища (2015)
Федорченко А. В. - Методичні аспекти вимірюванні рівня задоволення споживчів у системі внутрішнього маркетингу підприємства (2015)
Шевченко В. Ю. - Фактори банківської нестабільності та конкурентоспроможність підприємств (2015)
Хацкевич Г. А. - Эконометрическое моделирование развития человеческого капитала в контексте повышения конкурентоспособности региона, Клочкова С. З. (2015)
Лазебник Л. Л. - Важливість оновлення основних засобів промисловості для підвищення конкурентоспроможності підприємств (2015)
Шевчук О. А. - Державний податковий контроль як інсрумент регулювання економіки (2015)
Чеботарьов В. А. - Інституціональні та природничо-кліматичні чинники формування маркетингової політики агрохолдингів (2015)
Андреюк Н. В. - Удосконалення системи оподаткування суб'єктів господарювання України (2015)
Осокіна В. В. - Формування конкурентного середовища на ринку праці за умов євроінтеграції, Руденко Н. В. (2015)
Голованенко М. В. - Оптимізація логістичних витрат з використанням EOQ-моделі в умовах рецесії (2015)
Петренко К. В. - Вплив рівня життя населення на конкурентоспроможність регіонів, Микитюк О. П. (2015)
Краус Н. М. - Інституціональна проекція інноваційного хабу в рамках побудови конкурентоспроможної національної економіки (2015)
Бицюра Ю. В. - Структурна адаптація національної економіки як чинник її конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції (2015)
Лозова Г. М. - Перспективи розвитку економіки спільного споживання та особливості її регулювання (2015)
Сизоненко В. О. - Адекватність трансформації національної економіки постіндустріальному напряму глобальних перетворень (2015)
Кузьменко Г. І. - Принципи формування системи інформації про податковий потенціал підприємства та оцінка її ефективності, Лисенко А. М. (2015)
Стоянець Н. В. - Створення типової програми моделювання системи регіонального прогнозування (2015)
Чукурна Е. - Маркетингові стратегії на глобальному ринку (2015)
Сошнев А. Н. - Социально-экономические факторы конкуренции и конкурентоспособность, Сошнева Е. Б. (2015)
Геренко С. - Корпоративна модель компетенцій як джерело створення конкурентних переваг організації, Приймак В., Чорний А. (2015)
Платоненко Е. И. - Базовые аспекты инновационного развития административно-территориальных единиц республики Беларусь, Гальцов В. С. (2015)
Єрмоленко В.А. - Роль часу у забезпеченні конкурентних переваг (2015)
Кравченко Т. В. - Відповідальний маркетинг як напрям забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств (2015)
Піменова О. В. - Роль інтелектуального капіталу у підвищенні конкурентоспроможності малих та середніх господарств аграрного сектора економіки України (2015)
Тригуб О. - Еволюція системи державних банків в Україні (2015)
Шолойко А. С. - Роль оцінки ризиків при прийнятті рішень суб'єктами господарювання (2015)
Осецька Д. В. - Стійкість державних фінансів як фактор конкурентоспроможності національної економіки (2015)
Самко Н .Г. - Банки розвитку як інститут сприяння конкурентоспроможності національної економіки (2015)
Мамалиґа О. О. - Трансформація економічної дипломатії в міжнародних економічних відносинах (2015)
Маркевич К. - Вплив інтеграційних процесів на надходження прямих іноземних інвестицій: міжнародний досвід та висновки для України (2015)
Шевченко І. В. - Формування соціально-орієнтованої конкурентоспроможності країн (2015)
Буник Ю. О. - Глобальні та регіональні тенденції грошових переказів мігрантів у посткризовий період (2015)
Дьомкіна О. В. - Оцінка ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства на основі методу аналізу ієрархій (2015)
Синковець Н. І. - Вплив лібералізації візового режиму з ЄС на конкурентоспроможність України (2015)
Дуцька А. С. - Інституціоналізація системи регулювання конкурентних відносин (2015)
Солов'янчик А. В. - Перспективи розвитку індустрії туризму та її конкурентоспроможність в сучасних умовах кризи (2015)
Блінова Л. - Сучасний стан та тенденції розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства (2015)
Zvyahina M. - Geodesic work optimization for determining of water level in the different systems of heights, Trevoho I., Kostetska J. (2016)
Savchyn I. - Dnister PSPP control GNSS network оptimization, Duma M. (2016)
Tadyeyev О. А. - Evaluation of three-dimensional deformation fields of the earth by methods of the projective differential geometry. Rigid rotations of the Earth (2016)
Fys М. - Elaboration of equipotential surfaces of planets using biorthogonal expansions, Sohor А., Yurkiv М. (2016)
Hrytskiv N. - Mapping of avalanche dangerous territories using GIS technologies, Laykun L., Babiy L. (2016)
Ivanchuk О. - Development and research of technology for automation of the calibration and account of digital SEM images geometric distortion obtained with JCM 5000 (NeoScope) (JEOL, Japan), Tumska O. (2016)
Lozynskyi V. - Technological features of creation of a large-scale topographical plan of Lviv city landfill using combined method, Nikulishyn V., Ilkiv T. (2016)
Hubar Yu. - The use of unmanned aerial vehicles for estimating market real-estate value (2016)
Tereshchuk O. - Efficiency of application of satellite technology when performing land and cadastral works in settlements, Nystoriak I. (2016)
Вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання" (2016)
Технічні вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання" (2016)
Journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey" – Requirements for papers (2016)
Journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey" – Technical requirements for papers (2016)
Титул, зміст (2014)
Мураховский А. - Українське книговидання: радянська доба і сьогодення (2014)
Шевченко В. - Становлення наукової думки щодо мови візуальної комунікації (2014)
Дмитрів Л. - Якість текстового контенту сайту з погляду редактора (2014)
Сербін О. - Класифікація двокрапкою та її автор — взаємозв'язок в еволюційності епохи, Перенесієнко І. (2014)
Лобановська І. - Взаємодія освітянських бібліотек України у формуванні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу: організаційний аспект (2014)
Медвідь Т. - Розділ "П Cільське господарство" робочих таблиць класифікації: адаптація змісту в умовах розвитку аграрної науки (2014)
Кунанець Н. - Визначення ефективної структури навігаційної схеми книги для подання у форматі DAISY, Лозицький О., Пасічник В. (2014)
Зозуля С. - Аналіз відвідуваності інформаційно-аналітичних рубрик веб-порталу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2014)
Коханова І. - Проблеми та похибки методів автоматизованого реферування документів (2014)
Горбенко Г. - Практична підготовка фахівців з реклами: огляд сучасних напрацювань (2014)
Рухляда В. - Гипотетическая модель Вселенной, Рухляда О. (2014)
Курбан О. - Стратегія і тактика сучасної інформаційної активності у соціальних мережах (2014)
Кияниця Є. - Перспективи використання технологій паблік рілейшнз у соціально-культурній cфері України (2014)
Сошинська Я. - Бібліотеки відкривають світи: підсумки (2014)
Погореловська І. - Щоб видавництва ВНЗ були сучасними (2014)
Титул, зміст (2014)
Мураховський А. - Державна організаційно-фінансова підтримка виставкової діяльності (2014)
Погореловська І. - Місце ISBN у сучасному інформаційному просторі (2014)
Бондар Ю. - Професійна мова як засіб видавничої комунікації (2014)
Сербін О. - Таблиця мовних типових поділів із серії "Рубрикатор НБУВ" у контексті сучасного лінгвістичного забезпечення наукової бібліотеки, Багрій І. (2014)
Перенесієнко І. - Особливості використання загальних типових поділів у радянській ББК при відображенні історичних реалій Новітнього часу (2014)
Матвієнко О. - Термінологія предметного поля інформатики: що означає "інформатичний"?, Цивін М. (2014)
Шелестова А. - Інформаційні потреби окремих груп користувачів як основа формування ефективного контенту веб-сайту ВНЗ (2014)
Фіялка С. - Інтернет-ресурси в роботі редактора (2014)
Романуха З. - Впровадження інформаційних технологій в бібліографічному інформуванні споживачів в університетських бібліотеках (2014)
Мельниченко А. - Реклама та PR як засоби популяризації української книги, Киричок А. (2014)
Мадей А. - Охорона історико-культурної спадщини України у контексті соціальних комунікацій: історіографія проблеми (2014)
Кузнєцов А. - Літературний спадок Рона Хаббарда, Сукенник В. (2014)
Гусєв А. - Нові медіа як PR-інструмент у спорті (2014)
Скаченко О. - На хвилі успіху (2014)
Ткач Б. - Особливості застосування бригадної моделі нейропсихологічної реабілітації для постраждалих учасників антитерористичної операції (2016)
Zayachkivska O. - Role of histamine in gastric secretion: From discovery to clinical application (A tribute Leon Popielski to 150-anniversary from his birth), Musiol A., Muzyka I. (2016)
Скляров О. - Гістамін у шлунку: минуле, сьогодення і майбутнє (2016)
Зубченко С. - Синдром низької толерантності до гістаміну: значення для практичної медицини, Мазур М., Юр'єв С., Маруняк С. (2016)
Гураль А. - Вплив пробіотичного преперату біоспорину на мікробіоту кишки здорового організму в експерименті, Руминська Т., Шикула Р., Корнійчук О. (2016)
Базилевич А. - Епідемія вад невральної трубки в Україні, або чому не попереджується дитяча смертність та інвалідність, Тичківська О., Євтушок Л., Вертелецький В. (2016)
Suhodolska N. - Lead and cadmium as risk factors for development of gestational complications (2016)
Леонтьєва З. - Розрахунок адаптаційного потенціалу, оцінка адаптаційних можливостей організму і рівнів здоров'я студентів львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (2016)
Надашкевич О. - Аналіз причин рецидивів та шляхи оптимізації результатів хірургічного лікування врослого нігтя: погляди на проблему, Вергун А., Паращук Б. (2016)
Monastyrskyi V. - Rejuvenation of a body: discovery leading to the drastic changes of gerontology opportunities (review of personal researches) (2016)
Кіцера О. - Чи щілина Ґлясера є справді щілиною Ґлясера ?, Матешук-Вацеба Л. (2016)
Матешук-Вацеба Л. - Навчальний імітаційний центр Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Заячківська О. (2016)
Купиняк Н. - Актуальність дослідження залежності ступеня енергізації мітохондрій від функціональної активності внутрішньоклітинних Са2+-транспортувальних систем (2016)
Федевич С. - Гіпотеза анти-аутофагії на прикладі високодиференційованих пухлинних клітин високодиференційованого (G 1) світлоклітинного раку нирки, Ковалишин В. (2016)
Ковальчук І. - Ефекти впливу донора сірководню NaHS на варіабельність серцевого ритму експериментальних тварин, Гжегоцький М. (2016)
Звір М. - Зміни автономної регуляції, поширеність функціональних розладів верхнього відділу шлунково-кишкового тракту та їхній зв'язок із станом мікрокристалізації слини у студентів-медиків, Беляк А., Заячківська О. (2016)
Савицька М. - Нова та безпечна таргетна терапія у гастроентерології: фокус на Н4-рецептори (огляд літератури) (2016)
Бондаренко О. - Показники інсулінорезистентності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця без цукрового діабету під час лікування статинами, Максимець Т., Куцик Д, Сорочка М. (2016)
Павловський Я. - Порівняльна характеристика вікових властивостей ендотеліальних функцій слизової оболонки шлунку за допомогою експресії VCAM і IL-1 в, Гаврилюк О., Грушка О., Заячківська О. (2016)
Студент В. - Порівняльна характеристика особливостей персональних технологій для реєстрації фізіологічних параметрів у гаджетах, Заячківська О. (2016)
Кондро М. - Спектр холатів жовчних кислот у жовчі щурів з метаболічним синдромом (2016)
Sukhodolska N. - Assessment of lead and cadmium content in the blood of pregnant and non-pregnant women (2016)
Bondarenko O. - Influence of HbA1c on Nitric Oxide level in patients with type 2 diabetes mellitus, Kutsyk D., Maksymets T., Sorochka M, Kozub V. (2016)
Bula N. - Drug-induced esophagitis: new look on old problem (2016)
Міжнародні публікації авторів (2016)
Рецензії (2016)
Хроніка другого півріччя 2016 року (2016)
До 60-річчя з дня народження професора Чоп'як Валентини Володимирівни (2016)
Правила для авторів (2016)
Опришко В. Ф. - Система законодавства з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Федоренко Г. О. - Деякі загальнотеоретичні аспекти взаємозв’язку всіх засобів забезпечення режиму законності в контексті Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (2010)
Пилипюк Л. І. - Загальна характеристика законодавства про ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи: науково правовий аспект (2010)
Лисунь Г. Д. - Правове регулювання у сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні (2010)
Сіра І. В. - Огляд ядерного законодавства України: правове регулювання відносин у сфері використання ядерної енергії і забезпечення ядерної і радіаційної безпеки (2010)
Малишева М. Х. - Уроки Чорнобиля і вдосконалення законодавства України про відповідальність за ядерну шкоду: постановка проблеми (2010)
Дзяхар Г. І. - Нормативно-правове регулювання у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Галіахметов І. А. - Особливості об’єкта нормотворчих відносин Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Климюк О. Ф. - Міністерство внутрішніх справ у системі державного контролю за дотриманням законодавства про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення (2010)
Кутиркін А. А. - Місце органів, що діють у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, в загальній системі органів державного управління (2010)
Єршова В. С. - Окремі питання діяльності громадських організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні (2010)
Балюк І. А. - Розв’язання соціально-економічних проблем територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та виробничі кооперативи (2010)
Кобець О. Ю. - Організаційно-правові проблеми працевлаштування студентів після закінчення вищих навчальних закладів (2010)
Скрицька Н. А. - Правове регулювання соціальної реклами на телебаченні у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Глущенко Л. М. - Організаційно-правові проблеми забезпечення лікарськими засобами постраждалих та учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та механізми їх вирішення (2010)
Остапович В. М. - Законодавчі гарантії права на медичну допомогу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2010)
Фукс Н. А. - Фінансово-правові питання ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Грицак О. В. - Деякі аспекти правового регулювання інституту викупу і примусового відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (2010)
Мачуська І. Б. - Управління земельними ресурсами: поняття "землі", правовий статус земель, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (2010)
Процишин Р. В. - Лісові концесії – сучасний механізм управління використанням лісів після Чорнобильської катастрофи (2010)
Шматова Ю. О. - Дослідження видів надзвичайних ситуацій (2010)
Бурило Ю. П. - Місце адміністративної відповідальності в системі заходів юридичної відповідальності за правопорушення у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки (2010)
Кожушко С. І. - Дисциплінарна відповідальність за порушення екологічного законодавства в Чорнобильській зоні: теоретичний аспект (2010)
Васильківська І. П. - Деякі питання кримінально-правового забезпечення ядерної безпеки та протирадіаційного захисту населення у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС (2010)
Гришко О. М. - Соціальні заходи запобігання віктимної поведінки осіб похилого віку у Чорнобильській зоні (2010)
Кикоть О. О. - Підстави настання господарсько-правової відповідальності господарюючих суб’єктів, які здійснюють діяльність на території, забрудненій унаслідок Чорнобильської катастрофи (2010)
Віхрова І. О. - Підстави господарсько-правової відповідальності у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2010)
Ратушний С. М. - Міжнародна технічна допомога в подоланні наслідків Чорнобильської аварії: правові аспекти (2010)
Омельченко А. В. - Організаційно-правові особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (2010)
Назаренко О. А. - Вплив Чорнобильської катастрофи на розвиток міжнародного ядерного права (2010)
Мезенцова Н. В. - До питання теоретичного та нормативно-правового визначення зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної економічної діяльності на прикладі співробітництва у сфері подолання наслідків аварії на ЧАЕС (2010)
Потапова О. В. - Міжнародне співробітництво у сфері подолання та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Целуйко В. И. - Влияние эплеренона на динамику галектина-3 и состояние постинфарктного ремоделирования сердца у пациентов с инфарктом миокарда правого желудочка, Лозовая Т. А. (2017)
Дроздова І. В. - Особливості структурно-функціонального стану серця у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного інсульту, Бабець А. А. (2017)
Дериенко Т. А. - Степень артериальной гипертензии и частота назначения отдельных групп кардиологических препаратов у пациентов на годовом этапе наблюдения после имплантации электрокардиостимуляторов, Волков Д. Е., Лопин Д. А., Яблучанский Н. И. (2017)
Жадан А. В. - Отдаленные результаты кардиохирургических вмешательств у больных с инфекционным эндокардитом (2017)
Бойко В. В. - Выбор фотосенсибилизатора и параметров светового излучения для проведения эндоскопической эндобронхиальной фотодинамической терапии, Краснояружский А. Г., Крицак В. В. (2017)
Бодрова А. Ю. - Гастростомія на шиї при езофагогастропластиці (2017)
Щербина Н. А. - Состояние рецепторов эндометрия при гиперпластических процессах у женщин в перименопаузе, Весич Т. Л., Щербина И. Н., Таравнех Д. Ш. (2017)
Кузьмина И. Ю. - Состояние гиперпластического эндометрия в зависимости от активности ферментов у женщин в перименопаузе, Кузьмина О. А. (2017)
Доленко О. В. - Лечение экзо- и эндоцервицитов, ассоциированных с неспецифической микст-инфекцией нижнего отдела гениталий, у женщин репродуктивного возраста (2017)
Яковлева Е. А. - Плацентарная дисфункция, Демина О. В., Бабаджанян Е. Н., Яковенко Е. А. (2017)
Долуда Я. А. - Современное лечение вертеброгенной цервикобрахиалгии путем локальной инъекционной терапии под КТ-контролем, Корж Н. А., Вырва О. Е., Мищенко Л. П. (2017)
Радченко В. О. - Особливості магніторезонансної томографії у візуалізації вибухових переломів нижньогрудного та поперекового відділів хребта, Попсуйшапка К. О., Федотова І. Ф., Сіренко О. А., Фекліна І. В. (2017)
Рагимзаде С. Э. - Рак молочной железы: эпидемиология, факторы риска, патогенез, диагностика, прогноз (2017)
Винник Ю. А. - Актуальность вопросов этиологии и патогенеза рака грудной железы, Крыжановская И. В., Белевцова Ю. Ю. (2017)
Синявина Л. В. - Особенности клинического течения рака Педжета молочной железы при органосохраняющем оперативном лечении, Садчикова М. В. (2017)
Карташов С. М. - Мікросателітна нестабільність і особливості раку ендометрію, Олешко К. М., Кучерина Н. С. (2017)
Григорова И. А. - Пути повышения качества жизни пациентов с болевым синдромом и дисфагией различной этиологии, Тесленко О. А., Тихонова Л. В., Григоров С. Н., Куфтерина Н. С. (2017)
Школьник В. М. - Прогнозування ризику пролонгації інвалідності у віддаленому періоді черепно-мозкової травми, Фесенко Г. Д. (2017)
Ахновська І. О. - Формування економічної культури суспільства (2017)
Бірюк О. Г. - Інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції виноградарства (2017)
Болгов В. Є. - Етапи євроінтеграції України та її наслідки (2017)
Burkovska A. - Determination and providing of financial firmness of commercial bank of Ukraine, Satsura O. (2017)
Волосович С. В. - Інститути державної фінансової підтримки малого підприємництва, Апостолюк О. Ю. (2017)
Holovko M. - Analysis of foreign experience of local taxes and fees functioning, Sovshchak S. (2017)
Данилова Н. В. - Концепція "Зеленого офісу": світовий досвід та економічне обґрунтування для України (2017)
Карпова Т. С. - Соціальне партнерство як основа взаємовигідного співробітництва бізнесу та держави (2017)
Коблянська І. О. - Методика обліку і аудиту розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками, Коблянська Г. Ю., Гребенчук Ж. В. (2017)
Несторишен І. В. - Підходи до рейтингового оцінювання спрощення процедур міжнародної торгівлі в Україні, Туржанський В. А., Бережнюк І. І. (2017)
Плаксюк О. О. - Теоретичні засади кластерної економіки як інструменту інноваційного розвитку (2017)
Сержанов В. В. - Костомізація виробництва, як напрямок підвищення ефективності економіки країни, Костьов'ят Г. І. (2017)
Несторишен І. В. - Інвестиційна привабливість аграрного сектору економіки України, Туржанський В. А., Бережнюк І. І. (2017)
Вакуленко Д. В. - Застосування кореляційного портрету в диференційній діагностиці захворювань серцево-судинної, легеневої та нервової систем, Вакуленко Л. О., Кравець Н. О., Кутакова О. В., Сверстюк А. С., Лесів В. В. (2017)
Марценюк В. П. - Грамматика языка графической визуализации медицинских данных в пакете GGPLOT2, Андрущак И. Е., Банадыга А. И. (2017)
Ганинець П. П. - Управління ризиками в санаторній діяльності (2017)
Сарканич О. В. - Виявлення і корекція системних ризиків при реабілітації хворих в умовах санаторію. Постановка проблеми (2017)
Шевцова О. М. - Логіка відображення трансдисциплінарності в реалізації завдань безперервного професійного розвитку реабілітологів (2017)
Ярошенко О. О. - Перспективи мобільної дерматології. Основні завдання (2017)
Мінцер О. П. - Медична інформатика і кібернетика в охороні здоров’я та медицині : Уніфікована програма післядипломного навчання лікарів і провізорів (Частина 3), Вороненко Ю. В., Бабінцева Л. Ю., Мохначов С. І. (2017)
Інформація для авторів журналу "Медична інформатика та інженерія" (2017)
Фадєєва І. Г. - Синергетичний підхід у координуванні роботи підсистем нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського