Obsulewicz B. K. - Wołodźko (Sahi-bej) i akademicy kijowscy (2016)
Ołdakowska-Kuflowa M. - Pamiętniki i wspomnienia Polek o ziemiach ukraińskich w końcu XIX i pierwszej połowie XX wieku (2016)
Olszewska M. J. - Lektura "Handzi Zahornickiej" T. T. Jeża w kontekście jego koncepcji etnicznych (2016)
Troszyński M. - "Tam było mi dobrze" – Wierzchówka na mapie poetyckiej wyobraźni Juliusza Słowackiego i dzisiaj (2016)
Uliasz S. - Źródła inspiracji dla współczesnych zainteresowań problematyką pogranicza (2016)
Zabielski Ł. - Słowiańszczyzna Zygmunta Glogera. Wybrane zagadnienia (2016)
Дем’яненко Н. - Порівняльні фразеологічні одиниці у польській та українській мовах (2016)
Ніколаєнко Л. - Емоція жалості у польській мовній картині світу (2016)
Наталія С. - Відображення лінгвокультурної ситуації українсько-польського пограниччя другої половини ХІХ століття у творчості Л.Е. Венглінського (2016)
Cemborowski B. - Współczesna sytuacja gwar wielkopolskich na dawnym pograniczu polsko-niemieckim po 1945 roku (2016)
Астаф’єв О. - Перший повний український переклад "Треносу" Мелетія Смотрицького (2016)
Bracka M. - Szymborskiej Poetyckie Próby Wyrażania Niewyrażalnego (2016)
Мойсієнко В. - Волинська полоністика у дослідженнях Володимира Єршова (2016)
Радишевський Р. - Польсько-українська Правобережна література: концепція Володимира Єршова (до 60-річного ювілею) (2016)
Радишевський Р. - Полоністичні та компаративні студії Євгена Нахліка (до 60-річного ювілею) (2016)
Ławski J. - Prof. Jewhen Nachlik (2016)
Balyas L. - Quadratic residues of the norm group in sectorial domains, Varbanets P. (2016)
Buyukasık E. - Rad-supplements in injective modules, Tribak R. (2016)
Dixon M. R. - Groups satisfying certain rank conditions, Kurdachenko L. A., Pypka A. A., Subbotin I. Ya. (2016)
Drozd Yu. A. - On nilpotent Chernikov 2-groups with elementary tops, Plakosh A. I. (2016)
Facchini A. - Factorization of elements in noncommutative rings, I, Fassina M. (2016)
Ivanov A. - An amalgamation property for metric spaces, Majcher-Iwanow B. (2016)
Kaniecki M. - A horizontal mesh algorithm for posets with positive Tits form, Kosakowska J., Malicki P., Marczak G. (2016)
Ongay F. - Normal subdigroups and the isomorphism theorems for digroups, Velasquez R., Wills-Toro L. A. (2016)
Pipattanajinda N. - The endomorphism monoids of (n − 3)-regular graphs of order n, Knauer U., Gyurov B., Panma S. (2016)
Protasov I. - On n-stars in colorings and orientations of graphs (2016)
Zhuchok A. V. - Free n-dinilpotent doppelsemigroups, Demko M. (2016)
Титул, зміст (2017)
Черненко С. - Моделювання процесу навчання студентів верхній прямій подачі у волейболі, Малахова Ж., Тимошенко В., Будяк Л. (2017)
Semenova N. - Emotional Condition and Physical Activity of First-year Female Students at Medical College During the Academic Year, Mahlovanyi A. (2017)
Корягін В. М. - Дієвість експериментальної методики контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп із серцево-судинними захворюваннями на стан психофізіологічних функцій, Блавт О. З. (2017)
Лопатьєв А. О. - Особливості моделювання біомеханічних та біологічних систем, Власов А. П., Демічковський А. П. (2017)
Ivashchenko O. - Informative Indicators of 14-15 Years’ Age Boys’ Motor Fitness, Kapkan O., Khudolii O., Yermakova T. (2017)
Марченко С. - Моделювання процесу розвитку спритності у хлопців 2–4 класів засобами рухливих ігор (2017)
Беловол А. Н. - Предикторы ранней диагностики фиброза при сочетанном течении хронического гепатита С и неалкогольной жировой болезни печени, Бобронникова Л. Р. (2017)
Пасієшвілі Л. М. - Оцінка внеску поліморфних варіантів гена ендотеліальної NO-синтази у формування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при супутньому ожирінні (2017)
Просоленко К. О. - Вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на стан ниркової функції у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, Молодан В. І., Ситник К. О. (2017)
Синельник В. П. - Рівень апеліну в сироватці крові ліквідаторів аварії на ЧАЕС, хворих на гіпертонічну хворобу та гіпертонічну хворобу у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, в динаміці лікування (2017)
Колесникова Е. В. - Клинические дилеммы неалкогольной и алкогольной болезни печени (2017)
Фадеенко Г. Д. - Опыт применения многокомпонентного пробиотика "Вивокапс 16" у больных с синдромом раздраженного кишечника, Гриднев А. Е. (2017)
Дорофеев А. Э. - Беременность у больных с воспалительными заболеваниями кишечника. Особенности лечения, Руденко Н. Н. (2017)
Щербинина М. Б. - Терапия билиарного сладжа: повышение клинической эффективности урсодезоксихолевой кислоты при совместном применении с лактулозой, Шевченко Т. Н., Патратий М. В., Дементий Н. П. (2017)
Губська О. Ю. - Сімейна панкреатична гіперферментемія: що про неї відомо та що робити лікарю?, Альянова Т. С. (2017)
Вдовиченко В. І. - "Рефрактерна" гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: стан проблеми, Острогляд А. В. (2017)
Чернышов В. А. - Неалкогольная жировая болезнь печени и хроническая болезнь почек: некоторые механизмы взаимосвязи (2017)
Оголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Киричок П. - Шановні колеги! (2017)
Токарь О. В. - Уравнение регрессии для прогноза удобочитаемости шрифта на основе его характеристик (2017)
Кушлик-Дивульська О. І. - Принципи статистичного аналізу показників при аналізі якості відбитків плоского офсетного друку, Кушлик Б. Р. (2017)
Палюх О. О. - Дослідження міцності книжкових блоків з різною довжиною корінцевої частини та змінних обсягів сторінок однакового формату (2017)
Назар І. М. - Систематизація показників якості захисного маркування паковань фармпрепаратів, Лабецька М. Т. (2017)
Хмілярчук О. І. - Аналітичний огляд технологій перенесення зображення на тканину, Шепельова А. Д. (2017)
Лабецька М. Т. - Застосування 3D-технологій в інклюзивному середовищі, Гавенко М. М. (2017)
Гузенко Ю. М. - Модернізація машини тертя для випробування матеріалів зубчастих передач друкарської техніки, Олійник В. С. (2017)
Тріщук О. В. - Редакторська підготовка перекладів науково-популярних серіалів, Януль О. Ю. (2017)
Фіялка С. Б. - Новини сепаратистських інтернет-медіа в інформаційній війні проти України (2017)
Андрійчук М. Т. - З історії становлення вітчизняної книгознавчої науки (ХІХ–початок ХХІ ст.) (2017)
Побідаш І. Л. - Міжнародна конференція "Наукова школа Романа Іванченка" (2017)
Халіна О. В. - Ламаючи стереотипи (2017)
Содержание (2015)
Печенин В. В. - Разработка и исследование канала принудительной перестройки следящего доплеровского фильтра ЧМ-сигнала, отраженного от подстилающей поверхности, Щербина К. А., Вонсович М. А., Кулик О. И. (2015)
Костыря А. А. - Компенсация многолучевости сигнала общего источника в пассивной системе синхронизации времени и частоты, Науменко В. Н., Ушаков С. И. (2015)
Карташов В. М. - Методические погрешности измерения метеовеличин при корреляционной обработке сигналов систем радиоакустического зондирования. Сообщение 1, Бабкин С. И., Толстых Е. Г., Лепеха Н. Г. (2015)
Антипов И. Е. - Анализ частотных свойств метеорного радиоканала путем приема телевизионного сигнала, Приймак В. Ю., Шандренко Р. В., Имнехир Н. О. (2015)
Доля Г. Н. - Лазерная спекл-велосиметрия объектов со световозвращающей поверхностью, вращающихся в плоскости, перпендикулярной направлению распространения луча, Катунин А. Н., Булай А. Н. (2015)
Lemeshko O. V. - Research into the impact of downlink parameters and service model on balancing process of the subchannels allocated to subscriber stations in WiMAX technology, Al-Janabi Haider D., Al-janabi Hussam D. (2015)
Невзорова Е. С. - Иерархическо-координационный метод многоадресной маршрутизации в телекоммуникационной сети, Арус К. М., Салах М. Т. Р. (2015)
Tkachova O. B. - Methods for contradictions detection in OpenFlow protocol specification, Abdulghafoor R. Ya. (2015)
Тулякова Н. О. - Применение локально-адаптивной устойчивой фильтрации для повышения точности оценок экстремумов различного типа, Трофимчук А. Н., Будник Н. Н., Стрижак А. Е. (2015)
Абрамов А. Д. - Решение задачи определения числа сигналов при использовании F-статистики, Вонсович М. А., Москаленко Т. И., Фатеев А. В., Нежальский Р. В. (2015)
Одаренко Е. Н. - Медленные волны в слоистом диэлектрическом волноводе с брэгговской оболочкой, Шматько А. А. (2015)
Шматько А. А. - Дисперсионные характеристики слоистых структур в задаче дифракции волн на решетке из метаматериала, Казанко А. В., Мизерник В. Н., Одаренко Е. Н. (2015)
Лю Чан - Интегральное уравнение для распределения поля в плоскости апертуры коаксиального сенсора, Панченко А. Ю., Слипченко Н. И. (2015)
Блинова Н. К. - Синтез решетки поперечных щелей в волноводе с замедленной волной для обеспечения заданных энергетических и направленных характеристик при частотном сканировании, Яцук Л. П., Селютин А. В. (2015)
Катрич В. А. - Влияние оконечной нагрузки на энергетические характеристики систем щелей в экране коаксиальной линии, Лященко В. А., Медведев Н. В. (2015)
Горобец Н. Н. - Волновые процессы в ближней зоне слабонаправленных апертурных излучателей электромагнитных волн, Овсянникова Е. Е. (2015)
Гетьман А. В. - Характеристики кремнієвих фотоперетворювачів космічного призначення, Коркішко Р. М., Костильов В. П. (2015)
Данильченко Б. А. - Взаимодействие ядерного излучения с углеродными наноструктурами: эффекты окружающей среды, Лев С. Б., Трипачко Н. А., Уварова И. Ю., Войциховская Е. А., Ясковец И. И. (2015)
Ивженко Л. И. - Магнитоуправляемые проволочные среды в миллиметровом диапазоне длин волн, Одаренко Е. Н., Тарапов С. И. (2015)
Гирич А. А. - Управление спектром пространственно-ограниченного планарного фотонного кристалла, Кравчук О. А., Тарапов С. И. (2015)
Николаенко В. А. - Приемники инфракрасного излучения на поверхностных электронах для регистрации и визуализации, Пащенко А. Г. (2015)
Гази Х. А. - Расчет потерь в резонансных преобразователях при режимах непрерывных и разрывных токов, Чернышов Н. Н., Слипченко Н. И., Писаренко В. М., Алкхавалдех М. Д., Умяров Р. Д., Умяров К. Т., Башлий С. Ю., Сергеев П. Ю. (2015)
Чевардін В. Є. - Аналітичні оцінки безпеки генераторів псевдовипадкових послідовностей на еліптичних кривих, Ковальчук Л. В. (2015)
Пономар В. А. - Математична модель протоколу сліпого електронного підпису на основе алгоритмов (2015)
Рефераты (2015)
Исходные данные (2015)
Прибєга Л. - Факультет архітектури НАОМА. Від витоків до сьогодення (2015)
Пилипенко І. - Виховання художника храмового мистецтва (на прикладі методики викладання іконописно майстерні Києво-Печерської лаври) (2015)
Нестеренко П. - Книжковий штемпель як джерело вивчення реорганізацій Української академії мистецтва (НАОМА) (2015)
Нікітін А. - Володимир Нікітін – художник-графік, професор НАОМА (2015)
Ларіонов Ю. - Академічний рисунок – основа навчально-професійної діяльності майбутніх архітекторів (2015)
Добрянський К. - Копіювання рисунків класичних майстрів як метод викладання у вищому навчальному закладі (2015)
Соченко М. - Методичні рекомендації з формального та колористичного вирішення ескіза (2015)
Тихонюк О. - Особливості завдань з паперопластики для спеціалізації "Графічний дизайн" (2015)
Федик З. - Зображення кінцівок людини (2015)
Грищенко О. - Книга художника як творчий метод у навчальному процесі (на прикладі майстерні книжкової графіки НАОМА) (2015)
Булавіна Н. - Інституалізація сучасного мистецтва: вітчизняна проблематика (2015)
Осадча О. - Ідея choros як основний принцип організації сакрального простору храму (на прикладі собору Софії Київської) (2015)
Комарницький А. - Печерський Успенський храм – осередок богородичних традицій (2015)
Цугорка О. - Становлення сюжету "Успіння Богородиці" в українській іконографії XVII–XVIII ст. (2015)
Балог А. - Творчість Івана Мештровича в художній системі ХХст. та її вплив на українську скульптуру (2015)
Ревенок Н. - Мистецтвознавча експертиза українського фарфору та фаянсу ХІХ – початку ХХ ст. та методи її проведення (2015)
Долженко О. - Атрибуція та реставрація піксиди другої половини VI ст. до н.е. з колекції Археологічного музею ІА НАН України (2015)
Джулай М. - Реставрація ажурного віяла з колекції Національного музею історії України (2015)
Самохвалова М. - Вплив творчості Вільяма Хогарта на звичаї англійського суспільства ХVІІІ ст. (2015)
Шамраєва А. - Архітектор В. М. Риков та будівля бігової альтанки Київського іподрому на Печерську за документами початку ХХ ст. (2015)
Тимошенко Н. - Іконографія Ісуса Христа і Богородиці в народному іконопису Східного Поділля ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Рунова С. - Фольклорно-міфологічний образ змія в українській книжковій графіці другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2015)
Попович К. - Розвиток літографського мистецтва київської школи графіки у 1970-ті роки (2015)
Боборикін О. - Шляхи реновації міських набережних (2015)
Твердой А. - Рух в контексті композиційної структури та візуального сприйняття (2015)
Майданець-Баргилевич О. - Творчі досягнення НАОМА: виставковий ракурс (2015)
Турчина Н. С. - Експериментальне встановлення зв’язків між порушеннями ліпідного обміну та мозкового кровообігу (2017)
Пічкур Л. Д. - Основні патогенетичні механізми процесу демієлінізації в центральній нервовій системі та можливості його корекції, Вербовська С. А., Акінола С. Т., Читаєва Г. Є. (2017)
Короленко В. В. - Перспективи імплементації стратегії зниження шкоди у сферу охорони здоров’я сучасної України (2017)
Дубенко О. Е. - Структурно-функциональная характеристика ишемических инсультов у больных с интракраниальным атеросклерозом, Лебединец В. В., Лебединец П. В., Коваленко Д. П., Нестеренко Т. И. (2017)
Козёлкин А. А. - Клинико-параклинические и нейропсихологические особенности у больных с повторным мозговым полушарным ишемическим инсультом, Новикова Л. В. (2017)
Медведкова С. А. - Нейрогормональные критерии прогнозирования уровня неврологического дефицита в ранний восстановительный период мозгового полушарного ишемического инсульта (2017)
Абраменко В. В. - Чинники ризику виникнення спастичних форм дитячого церебрального паралічу залежно від гестаційного віку немовляти, Коваленко О. Є. (2017)
Моргун В. В. - Якість життя дітей з медулобластомами мозочка після комбінованого лікування, Вербова Л. М., Марущенко Л. Л., Шаверський А. В., Марущенко М. О. (2017)
Чеботарьова Л. Л. - Чи допомагає електроенцефалографічне дослідження диференціювати органічні та функціональні зміни в пацієнтів з наслідками черепно-мозкової травми?, Солонович О. С. (2017)
Цимбалюк В. І. - Ефективність зварного з’єднання ушкодженого периферичного нерва щура за даними оцінки функціонального індексу сідничного нерва, Молотковець В. Ю., Медведєв В. В., Лузан Б. М., Петрів Т. І. (2017)
Григорова И. А. - Случай диагностики церебральной аутосомно-доминантной артериопатии с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией (CADASIL-синдром) в сочетании с миотонической дистрофией Россолимо — Штейнерта — Куршмана, Лещенко К. А., Северин Ю. В., Бут И. В. (2017)
Заводнова З. І. - Клінічні підходи до трактування результатів дослідження вертеброгенної мієлопатії на різних рівнях спинного мозку, Матюшко М. Г. (2017)
Шандюк В. Ю. - V Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України "Неврологічна, психіатрична та наркологічна допомога в Україні: тенденції розвитку та сучасні виклики" (16—17 березня 2017 року, Харків) (2017)
Рогоза С. В. - XIX Міжнародна конференція "Вікова стратегія профілактики, терапії та реабілітації в неврології" (25—27 квітня 2017 року, Трускавець) (2017)
Антоненко К. В. - Третя конференція Європейської інсультної організації (16—18 травня 2017 року, Прага, Чехія) (2017)
Оголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Содержание (2016)
Симончук Е. - Тематические кластеры современного классового анализа (2016)
Черныш Н. - Влияние доверия и доверительных отношений на становление новейшего социального института волонтерства в современной Украине (2016)
Вишняк А. - Региональные модели массового исторического сознания в социологическом измерении (2016)
Лавриненко Н. - Социально-экономический статус пенсионеров и возможные направления реформирования пенсионной системы в Украине (2016)
Петрушина Т. - Общественное мнение о роли науки в украинском обществе, Соболева Н., Чепурко Г. (2016)
Дембицкий С. - Критериальная валидизация экспресс-теста SCL-9-NR, Ященко В., Сидоров Н., Александрова С. (2016)
Шульга А. - Ценностный и экономический домены символического универсума (2016)
Мосийчук Т. - Контекстность высшего образования как фактор безопасности социально-профессиональных отношений, Крапива И. (2016)
Сусская О. - Мотивационная парадигма информационного выбора в условиях персонификации медиа-коммуникативного пространства (2016)
Ivashchenko O. - Work transformation within post-soviet transit: sociological peculiarities of Ukraine’s case (2016)
Maksymenko O. - Ukraine’s Euromaidan in Turkish Media (2016)
Круглый стол "Проблемы концептуализации процессов общественной интеграции” (2016)
Мартынюк И. - Камо грядеши, украинская академическая наука? (2016)
Памяти Юрия Ивановича Саенко (2016)
Симончук О. - Тематичні кластери сучасного класового аналізу (2016)
Черниш Н. - Вплив довіри та довірчих відносин на становлення новітнього соціального інституту волонтерства у сучасній Україні (2016)
Вишняк О. - Реґіональні моделі масової історичної свідомості в соціологічному вимірі (2016)
Лавріненко Н. - Соціально-економічний статус пенсіонерів та можливі напрями реформування пенсійної системи в Україні (2016)
Петрушина Т. - Громадська думка щодо ролі науки в українському суспільстві, Соболєва Н., Чепурко Г. (2016)
Дембіцький С. - Критеріальна валідизація експрес-тесту SCL-9-NR, Ященко В., Сидоров М., Александрова С. (2016)
Шульга О. - Ціннісний та економічний домени символічного універсуму (2016)
Мосійчук Т. - Контекстність вищої освіти як чинник безпеки соціально-професійних відносин, Крапіва І. (2016)
Сусська О. - Мотиваційна парадигма інформаційного вибору за умов персоніфікації медіа-комунікативного простору (2016)
Ivashchenko O. - Work transformation within post-soviet transit: sociological peculiarities of Ukraine’s case (2016)
Maksymenko O. - Ukraine’s Euromaidan in Turkish Media (2016)
Круглий стіл "Проблеми концептуалізації процесів суспільної інтеґрації” (2016)
Мартинюк І. - Камо грядеши, українська академічна науко? (2016)
Пам’яті Юрія Івановича Саєнка (2016)
Радкевич В. - Проблеми професійного навчання кваліфікованих робітників для потреб інноваційної економіки (2012)
Лозовецька В. - Методологічні підходи до визначення форм підтримки особистості у професійному самовизначенні (2012)
Лузан П. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх кваліфікованих робітників засобами проблемного навчання (2012)
Манько В. - Аналіз потребнісно-мотиваційної сфери майбутніх кваліфікованих робітників-аграрників із високою успішністю навчання (2012)
Denek K. - Krajoznawstwo i Zwiazana z Nim Edukacja (2012)
Величко Н. - До проблеми прогнозування працевлаштування випускників ПТНЗ на підприємствах харчової промисловості (2012)
Лук’яненко Г. - Концепція професійних стандартів – як основа державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління (2012)
Михайличенко А. - Участь кваліфікованих робітників у технології розвитку виробництва (2012)
Волкова Т. - Аналітична діяльність інженерів-педагогів у сучасному інформаційному середовищі ПТНЗ (2012)
Гуралюк А. - Концепція контент-бібліотеки електронних підручників для системи професійно-технічної освіти України (2012)
Юрженко В. - Особливості ергономіки екранного поля електронних підручників для системи ПТО (2012)
Ягупов В. - Інформаційно-аналітична компетентність керівників професійно-технічних навчальних закладів: поняття, зміст і структура (2012)
Вовковінський М. - Кондиціонізм і виховання учнів ПТНЗ у сучасних умовах (2012)
Карп’юк М. - Креативо-пізнавальна інформація як засіб розвитку самосвідомості учнів ПТНЗ у процесі виховної взаємодії (2012)
Хроніка наукового життя Інституту професійно-технічної освіти (2012)
Нові книги (2012)
Беловол А. Н. - Полиморфизм гена ангиотензинпревращающего фермента в патогенезе гипертрофии миокарда у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с сахарным диабетом 2 типа, Бобронникова Л. Р. (2017)
Амосова К. М. - Порівняльна ефективність "нітратцентричної" та "діуретикоцентричної" стратегій лікування гострої декомпенсованої серцевої недостатності у хворих з хронічною хворобою нирок щодо деконгестії та важких серцево­судинних ускладнень, Горда І. І., Безродний А. Б., Мостбауер Г. В., Руденко Ю. В., Саблін А. В., Мельниченко Н. В., Сиченко Ю. О., Прудкий І. В., Черняева К. І., Василенко О. В., Ковальова І. С., Ходаківська О. В., Лазарєв П. О., Кононенко Н. О. (2017)
Беловол А. Н. - Персонифицированный подход к антитромбоцитарной терапии при ишемической болезни сердца, Запровальная О. Е. (2017)
Фадєєнко Г. Д. - Нутрігенетичні особливості та харчова поведінка — вагомі складові сучасної персоналізованої медицини, Нікіфорова Я. В., Вовченко М. М., Буряковська О. О. (2017)
Синяченко О. В. - Особенности течения ангиопатии при системных аутоиммунных ревматических заболеваниях, Егудина Е. Д., Ханюков А. А., Ермолаева М. В., Гюльмамедова М. Ф., Потапов Ю. А. (2017)
Колеснікова О. В. - Гормонально­метаболічні особливості у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та роль субклінічного гіпотиреозу в їх розвитку, Потапенко А. В. (2017)
Пасиешвили Л. М. - Иммунная дисрегуляция как фактор прогрессирования метаболического синдрома у лиц молодого возраста (2017)
Ісаєва Г. С. - Ефективність контролю факторів кардіоваскулярного ризику на амбулаторному етапі, Рєзнік Л. А., Вовченко М. М., Буряковська О. О. (2017)
Опарин А. А. - Изучение качества жизни ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, больных гипертонической болезнью, Синельник В. П. (2017)
Al­Trawneh O. - Dismetabolic disorders in patients with arterial hypertension and diabetes mellitus type 2 (2017)
Немцова В. Д. - Стан оксидантної та антиоксидантної систем у хворих при поєднаному перебігу артеріальної гіпертензії, цукрового діабету 2 типу та гіпотиреозу (2017)
Лапшина К. А. - Особливості портальної гемодинаміки у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з гіпертонічною хворобою (2017)
Назаренко К. В. - Особливості функції зовнішнього дихання та відповіді на бронхолітик хворих на поєднану патологію бронхіальної астми та ХОЗЛ (2017)
Короленко В. В. - Стратегія Harm Reduction у сфері охорони здоров’я України: виклики та перспективи (2017)
Лемко О. І. - Ендотеліальна дисфункція та її місце в патогенезі хронічного обструктивного захворювання легень (Частина І), Вантюх Н. В. (2017)
Некролог (2017)
До відома авторів (2017)
Бондарець О. - Передмова (2015)
Джулай Ю. В. - Письмо Ф. Рабле в поемі М. Гоголя "Мертві душі": картина відповіді після критики М. Бахтіна (2015)
Кирилова О. О. - Доцифровий "декадентський кінематограф" 1980–1990-х і деякі сучасні визначення екранної культури (2015)
Шагурі М. С. - Справедливість, пиха та міф: до питання про основну ідею та значення трагедії Есхіла "Перси" (2015)
Данченко М. Л. - Угорське рококо як феномен західноєвропейської культури Нового часу (2015)
Демчук Р. В. - Візантійський міф російської "релігійної філософії" ХІХ ст. (2015)
Король Д. О. - До проблеми регіональної та етнокультурної специфіки одного поховального обряду (2015)
Пустовалов С. Ж. - Деякі рідкісні поховання доби ранньої бронзи на Півдні України (2015)
Готун І. А. - Предмети озброєння та військового призначення з середньовічного поселення Софіївська Борщагівка, Казимір О. М., Шахрай Д. О. (2015)
Нікішенко Ю. І. - Орнаментовані речі в традиційно-побутовій культурі українців: ретроспективний аналіз (2015)
Павліченко Н. В. - Іван Селезньов: творчий та педагогічний шлях митця у співпраці з Київською рисувальною школою (2015)
Петрова О. М. - Олег Мінько в його світах (2015)
Собуцький М. А. - Конструювання реальності та мілітаристична утопія у фільмах О. Довженка 1930-х років (2015)
Брюховецька О. В. - По той бік потягу до смерті: "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського і Сергія Параджанова (2015)
Бондарець О. В. - НаУКМА і музеї: деякі особливості діалогу (2015)
Відомості про авторів (2015)
Астаф’єв О. - Емблема антихриста в творах Івана Вишенського і Мартина Кровіцького (2016)
Байдацька С. - Роман Юзефа Ігнація Крашевського "Чарівний ліхтар" як текст культури українського народу Svitlana Baidatska (2016)
Єршов В. - Образ Олізара в контексті східнослов’янських літератур (2016)
Корпанюк М. - "На одному й тому ж ґрунті ростуть терн і троянди" (2016)
Лензіон Я. - Музика у творчості Ярослава Івашкевича (2016)
Радишевський Р. - "Mnemosyne sławy" — емблематична композиція, присвячена Петру Могилі (2016)
Руденко І. - Мовленнєва культура слухачів-правознавців на матеріалі польської та української мов (2016)
Сухарєва С. - Реформаційні та контрреформаційні мотиви польськомовної прози XVII ст. (2016)
Ткачук М. - Наративні принципи прози Елізи Ожешко (2016)
Ткачук О. - Англійська генеза "Української школи" польського романтизму (2016)
Турчин О. - Класицистично-барокова поетика віршів Данила Братковського (2016)
Цуркан І. - Образ романтичного поета-мандрівника у творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Чепелик О. - Повість про Кесаря Оттона в польській літературі (2016)
Чужа Т. - Україністичні праці Івана Франка у польському літературознавчому дискурсі (2016)
Janicka A. - Dziedzictwo wschodu. Obraz kobiety w powieści Sergiusza Piaseckiego "Adam i Ewa" (2016)
Karabowicz T. - Prezentacja przekładów polskiego poety Juliana Przybosia na łamach rocznika "Nowe poezje" (1959-1971) (2016)
Kaźmierczyk Z. - Relikty wierzeń prasłowiańskich w twórczości Mickiewicza i Szewczenki Zbigniew Kazmierczyk (2016)
Ławski J. - Edukacja i światopogląd. Uniwersytety Zygmunta Gloge (2016)
Matkowski J. - "Aleś była jako szafran". Epitafium Józefa Łobodowskiego dla Szulamit Ginczanki Ivan Matkowski (2016)
Parafianowicz H. - Teoria pogranicza Fredericka Jackson Turnera (2016)
Sydiaczenko N. - Кonceptualizacja umysłu w esejach Сzesława Miłosza "Ziemia Ulro" (2016)
Zymomrya M. - Twórczość Alfreda Jensena w odczytaniach ukraińskich przez przymat pamięci historycznej i tożsamości kulturowej (2016)
Єршова Л. - Проблема виховного ідеалу в освітній діяльності релігійних місій і конфесій українсько-польського пограниччя (ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Кагамлик С. - Польські впливи на становлення та діяльність української православної церковної еліти ранньомодерного часу (2016)
Короткий В. - Взаємини Володимира Антоновича та Леонарда Совінського: епізод з історії хлопоманства (2016)
Можарівська І. - Становлення та розвиток польської позашкільної освіти (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Перескоцька У. - Образ окупованої Східної України у польських медіа (2016)
Сегеда С. - Княжі поховання на польсько-українському пограниччі в Західній Волині (2016)
Сергійчук В. - "Пустоцвіт не має видів на майбутнє…" (2016)
Соболь В. - Eго-документи Івана Огієнка польського періоду 1926-1940 (з архівних сховищ у Вінніпезі) (2016)
Хом’як М. - Міська цивілізація у дослідженнях М. Горна (малі міста руського і белзького воєводств з кінця XV - до середини XVII ст.) (2016)
Щербак В. - Шляхи утвердження козацтва новою соціальною верствою Речі Посполитої (2016)
Яковенко Я. - "Słupy Bolesława Wielkiego w Kijowie" Францішка Равіти-Гавронського як умовна картина кордонів Речі Посполитої (2016)
Kowalewski J. - Miejsce ukraińskich polonistyk zagranicznych w globalnym systemie kształcenia polonistycznego (2016)
Krauze-Karpińska J. - Drukarze "pogranicza" (XV-XVIII w.) (2016)
Świerczyńska D. - Jan Мarek Giżycki jako historyk szkolnictwa zakonnego (2016)
Taraszkiewicz J. - Początki edukacyjnej działalności zakonu pijarów w Złoczowie na Ukrainie (2016)
Żmudzka-Brodnicka M. - Sport jako narzędzie uprawiania polityki na przykładzie nawoływań do bojkotu "Euro 2012" na Ukrainie (2016)
Ziłyński O. - Ukraińska pieśń historyczna wieku XV-XVIII. Próba systematyzacji (2016)
Зілинський О. - Фольклор часів Хмельниччини в світлі тогочасних польських джерел (2016)
Астаф’єв О. - Знайти себе в іншому (Людмилі Грицик – 70), Радишевський Р. (2016)
Астаф’єв О. - Неповторний світ християнських притч (2016)
Бібліографія "Київських полоністичних студій" за 1999 – 2016 роки (томи І – ХХVІІ) (2016)
Мічурін Є. О. - Методологія цивільного права: системно-структурний метод (2017)
Савич С. С. - Суб’єктний склад та особливості використання торговельної марки за законодавством України та Польщі (2017)
Трач О. М. - Здійснення особами, які беруть участь у справі, цивільних процесуальних прав у касаційному провадженні (2017)
Чорна Ж. Л. - Окремі питання участі малолітніх і неповнолітніх осіб у майнових відносинах за цивільним законодавством України (2017)
Андрушко А. В. - Баланс інтересів учасників трудових відносин (2017)
Домбровський С. Ф. - Проблеми правового регулювання діяльності сімейних фермерських господарств у сучасних умовах, Тараненко Л. С. (2017)
Гнап Д. Д. - Процесуальні аспекти залишення позовної заяви без руху в адміністративному процесі (2017)
Нікіфорова Т. І. - Проблеми призначення покарання за сукупністю вироків (2017)
Плисюк Н. М. - Потерпілий у складі умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або в разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2017)
Бабанли Р. Ш. - Перспективи наукового вирішення проблем призначення покарання в Україні (2017)
Піддубна М. В. - Об’єкт воєнних злочинів у кримінальному праві України (2017)
Федулова І. М. - Відмежування складу злочину, передбаченого статтею 206-2 Кримінального кодексу України, від суміжних складів злочину (2017)
Жолнович І. В. - Підслідність корупційних злочинів: питання теорії та проблеми практики (2017)
Меланчук А. В. - Розвиток юридичних гарантій використання прав адвокатами та виконання ними своїх обов’язків (2017)
Ференець О. Б. - Кримінально-правові повноваження прокурора у сфері антикорупційної діяльності прокуратури (2017)
Мартинюк О. Г. - Деякі питання сучасного відомчого правового регулювання адміністративної діяльності в органах прокуратури (2017)
Кучин С. П. - Сучасні напрями державної культурної політики в Україні (2017)
Маланчій М. О. - Концептуальні засади розвитку системи кадрового менеджменту Державної прикордонної служби України (2017)
Савицький В. Т. - Інформаційна безпека в системі національної безпеки України (2017)
Кулинич Р. О. - Моніторинг державного управління сферою громадського порядку в Україні (2017)
Синчак В. П. - Податкова культура суспільства як чинник економічної компоненти національної безпеки (2017)
Шевчук І. В. - Рейдерство та корпоративний шантаж (грінмейл) як загроза економічній безпеці України (2017)
Мостова К. В. - Організаційно-правові засади прикордонного контролю в пунктах перетину державного кордону України (2017)
Куліш Н. С. - Невоцерковленість у контексті проявів релігійності сучасних віруючих українців (2017)
In memoriam (2017)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2017)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2017)
Інформація для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
A foreword from the Editor (2016)
Melnyk A. - Cyber-Physical Systems Multilayer Platform and Research Framework (2016)
Mykyychuk M. - Smart Measuring Instruments for Cyber-Physical Systems, Yatsyshyn S., Stadnyk B., Lutsyk Ya. (2016)
Yatsuk V. - Remote Errors Correction of Multi-Channel Cyber-Physical Measuring Systems, Mykyjchuk M. (2016)
Buchma I. - Errors of Phase Shift Measuring by Algorithmic Sum-Difference ethods from Amplitudes Inequality and Their Reduction Methods (2016)
Melnyk A. - Tasks Scaling with Chameleon© C2HDL Design Tool in Self-Configurable Computer Systems Based on Partially Reconfigurable FPGAs, Melnyk V., Tsyhylyk L. (2016)
Melnyk V. - Self-Configurable FPGA-Based Computer Systems: Basics and Proof of Concep (2016)
Musiyenko M. - The Principles of the Cyber-Physical Components’ Organization Based on the Methods of the Multi-Agent Interaction of the Moving Objects, Zhuravska I., Burlachenko I., Denysov O. (2016)
Salo A. - Vending Cyber-Physical Systems Architecture (2016)
Содержание (2017)
Андрух В. С. - Про раціональне використання антибіотиків у сучасному світі: фокус на педіатрію, Андрух В. Н. (2017)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання педіатрії. Міждисциплінарний підхід у лікуванні та реабілітації дітей" (23–24 березня 2017 року, м. Київ) (2017)
Маменко М. Є. - Вплив сапліментації йоду на адаптаційні можливості та активність стресс-лімітуючої системи дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування, Шлєєнкова Г. О. (2017)
Tsyganchuk O. M. - Poliomyelitis: new challenges on the way to eradication (2017)
Циганчук О. М. - Поліомієліт: нові виклики на шляху до ерадикації (2017)
Бережний В. В. - Хвороба Кавасакі у дітей. Особливості діагностики та лікування (лекція), Совтус Х. М., Бондарець Ю. І. (2017)
Гойда Н. Г. - Роль лікаря загальної практики — сімейного лікаря у діагностиці та профілактиці вродженої та спадкової патології, Процюк О. В. (2017)
Дралова О. А. - Сучасний погляд на проблему токсокарозної інвазії у дітей (огляд літератури), Усачова О. В., Сіліна Є. А., Конакова О. В. (2017)
Марушко Ю. В. - Досвід використання пробіотичного комплексу "Пробіз" у педіатричній практиці з метою профілактики антибіотикоасоційованої діареї, Асонов А. О. (2017)
Харченко Ю. П. - Влияние этиологического полиморфизма на клинические проявления и терапию инфекционного мононуклеоза у детей, Зарецкая А. В., Гудзь В. А., Слободниченко Л. Н., Целух В. А. (2017)
Марушко Ю. В. - Використання молочних сумішей на основі козячого молока у вигодовуванні дітей першого року життя, Московенко О. Д. (2017)
Бондаренко А. В. - Аутоімунний полігландулярний синдром І типу як первинний імунодефіцит: спектр клінічних проявів, Чернишова Л. І., Гільфанова А. М., Ніконець Л. Д., Шарапова С. О. (2017)
Колоскова О. К. - Оптимізація персоналізованої невідкладної терапії нападів бронхіальної астми фізичної напруги у школярів з альтернативними ацетиляторними фенотипами, Безруков Л. О., Білоус Т. М., Тарнавська С. І. (2017)
Иорданишвили А. К. - Стоматологический статус у детей, страдающих сахарным диабетом, Солдатова Л. Н., Переверзев В. С., Жмудь М. В., Жмудь О. Н., Солдатов В. С. (2017)
Безшапочний С. Б. - Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині, Подовжній О. Г., Гришина І. С. (2017)
Данилов О. А. - Застосування вакуум-терапії при гнійно-запальних та трофічних захворюваннях м'яких тканин у дітей, Рибальченко В. Ф., Талько М. О. (2017)
Ільченко С. І. - Клініко-функціональні особливості хронічного бронхіту у підлітків-курців, Чергінець В. І., Фіалковська А. О. (2017)
Мокия-Сербина С. А. - Клиническая эффективность цефтриаксона при лечении внебольничных пневмоний у детей до пятилетнего возраста на госпитальном этапе, Заболотняя Н. И., Кизяковская И. П. (2017)
Марушко Ю. В. - Вплив гострих респіраторних захворювань на функцію ендотелію та стан судинної стінки у дітей, Марушко Т. В., Голубовська Ю. Є. (2017)
Сюсюка В. Г. - Стан регуляторних та адаптаційних процесів системи мати-плацента-плід. Оцінка параметрів кардіоритму плода (2017)
Абраменко В. В. - Комплексна реабілітація дітей, хворих на церебральний параліч, із застосуванням скальп-акупунктури (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Кушнірук О. - Симфонізм Олександра Яковчука у віддзеркаленні раннього та пізнього періодів творчості (2017)
Ugrelidze G. - Peculiarities of Development of Post-Soviet Screen Art in Georgia (2017)
Омельчук О. - Кіно і українська пролетарська література ("Фільми революції" Мирослава Ірчана) (2017)
Стасюк Д. - Постмодерн і антиутопічна кінофантастика (2017)
Стефанова Н. - Трансформація підходів до екранізації літературного твору (2017)
Калениченко А. - Українсько-польська музика XIII–XVIII століть (постановка питання) (2017)
Волошенюк О. - Перший кримськотатарський фільм: постколоніальні студії (2017)
Гордєєв С. - Акторські пошуки Валентини Чистякової в театрі "Березіль" (1922–1933) (2017)
Щербанюк І. - До проблеми екології лисенкознавства: Аd fontеs! (2017)
Безручко О. - Завершальний етап педагогічної діяльності Михайла Верхацького в Київському державному інституті театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого (2017)
Демченко А. - Истинный самородок (к 140-летию со дня рождения Николая Леонтовича) (2017)
Романко В. - Проблеми композиторської діяльності в науковій спадщині Антона Мухи (2017)
Нікітюк О. - Особливості мануальної техніки хормейстера (на прикладі творчого методу диригента капели "Думка" Віктора Петриченка) (2017)
Хоню В. - Фото-поезія: розширення можливостей популяризації поетичного твору (2017)
Про авторів (2017)
Байрак Г. - Комп’ютерне моделювання ерозійно-акумулятивних процесів водотоків Українських Карпат, Муха І. (2014)
Байцар А. - Ґорґани, ґреготи, цекоти в Українських Карпатах: генезис, поширення та морфологія (2014)
Байцар А. - Роль літологічного фактору у формуванні верхньої межі лісу в Українських Карпатах, Байцар І. (2014)
Бортник С. - Районування території басейну р. Дністер за особливостями рисунку ерозійноїмережі, Ковтонюк О., Погорільчук Н., Литвин А. (2014)
Гнатюк Р. - Тераси нижнього Серету: проблеми та перспективи вивчення (перша стаття) (2014)
Гера Й. - Геоморфологічний аналіз озерних улоговин Свидовецького масиву Українських Карпат, Карпенко Н. (2014)
Гнатюк Р. - Геолого-геоморфологічна будова та цінні природні об’єкти природного заповідника "Горгани”, Брусак В. (2014)
Горішний П. - Горизонтальні деформації нижньої течії русла річки Стрий у 1896–2006 рр. (2014)
Клапчук М. - Рельєф басейну гірського Пруту як об’єкт дослідження рекреаційної геоморфології, Клапчук О. (2014)
Клапчук Т. - Особливості природокористування у гірській частині басейну ріки Бистриця Надвірнянська на основі дешифрованих космозімків (на прикладі ключових ділянок) (2014)
Ковальчук І. - Актуальні питання динамічної геоморфології Українських Карпат (до 100-річчя від дня народження професора Петра Цися) (2014)
Ковтонюк О. - Сніголавинні процеси території басейну середньої течії р. Чорна Тиса, Цвелих Є. (2014)
Колтун О. - Ефективність екскурсій у вищій школі(на прикладі природничо-географічних дисциплін) (2014)
Кравчук Я. - Морфоскульптура Солотвинської улоговини Українських Карпат, Чалик В. (2014)
Кравчук Я. - Терасові комплекси річкових долин Солотвинської улоговини Українських Карпат, Чалик В., Іваник М. (2014)
Паляниця С. - Морфометричні особливості рельєфу Галицького Придністер’я (2014)
Пилипович О. - Сучасні екзогенні процеси в межах Сколівських Бескидів: причини та наслідки прояву, Михнович А., Сорока О., Чікова І. (2014)
Трофімова О. - Негативні наслідки селів та шляхи забезпечення раціонального природокористування в умовах їх активізації на території Українських Карпат (2014)
Хомин Я. - Величина та динаміка cумарного стоку наносів у різнопорядкових річкових системах басейну р. Боржава (2014)
Зінько Ю. - Культурна оцінка рельєфу Західної України (2014)
Богуцький А. - Терасовий комплекс Дністра в районі с. Довге на Івано-Франківщині як геотуристичний об’єкт, Ланчонт М., Яцишин А., Томенюк О., Дмитрук Р. (2014)
Підлісна О. - Дослідження Тростянецкого комплексу Українських Карпат та карадазького вулкано-плутонічного комплексу Криму на основі порівняльної петрохімічної характеристики вулканітів (2014)
Дубіс Л. - Особливості окатаності й мікроморфології поверхні кварцових зерен реліктових дюн та еолових покривних пісків Малого Полісся (2014)
Ковальчук І. - Геоінформаційно-картографічні технології історико-географічних досліджень західного регіону України, Андрейчук Ю., Швець О., Жданюк Б. (2014)
Partyka J. - Geoturystyczna funkcja zamków wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej (2014)
Зінько Ю. - Геоморфосайти як складова частина українсько-польського геотуристичного шляху "Гео-Карпати", Бубняк І., Гнатюк Р., Скакун Л., Солєцкій А. (2014)
Содержание (2012)
Абовский Н. П. - Современные аспекты активного обучения. Опыт красноярской школы механики и деформированного твердого тела и пространственных конструктивных форм, Енджиевский Л. В., Инжутов И. С., Деордиев С. В., Палагушкин В. И., Марчук Н. И., Жаданов В. И. (2012)
Абовский Н. П. - Управлять конструкциями – активная задача творческого образования, Енджиевский Л. В., Инжутов И. С., Деордиев С. В., Палагушкин В. И., Марчук Н. И. (2012)
Арленинов Д. К. - Учёт реологических свойств древесины при расчёте конструкций по деформациям (2012)
Бабич Є. М. - Зусилля в елементах рамно-фермової конструкції накриття трибун стадіонів від дії вітрового навантаження, Філіпчук С. В., Ревінкель Й.-П. (2012)
Білик С. І. - Оптимальна висота сталевої двотаврової балки зі змінним переризом при розвитку обмежених пластичних деформацій, Глітін О. Б., Золотопольський О. Є. (2012)
Волкова В. Е. - Идентификация динамических моделей конструктивных элементов на болтовых соединениях (2012)
Голоднов А. И. - Устойчивость стальных элементов открытого профиля, подверженных осевому сжатию с изгибом, Иванова И. А., Балашова О. С. (2012)
Голоднов А. И. - Влияние высокотемпературных воздействий на прочность и деформативность стальной арматуры, Отрош Ю. А., Ткачук И. А., Семиног Н. Н. (2012)
Голоднов А. И. - Особенности расчета железобетонной плиты, свободно опирающейся на систему стальных балок, Псюк В. В., Кондратюк Е. В. (2012)
Гомон С. С. - Несуча здатність болтових з'єднань дерев'яних конструкцій за дії повторних навантажень, Алексієвець В. І. (2012)
Гомон С. С. - Расчет элементов конструкций из древесины при работе на косой изгиб с использованием полной диаграммы деформирования материала (2012)
Горохов Е. В. - Определение факторов и степени их влияния на выбор рационального метода монтажа металлических башенных опор ЛЭП, Югов А. М., Игнатенко Р. И. (2012)
Демчина Б. Г. - Результати експериментальних досліджень збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття з використанням пінобетону, Литвиняк О. Я., Янко О. В. (2012)
Дзюба С. В. - Особенности усиление сквозных металлических конструкций под действующей нагрузкой, Михайлов А. А. (2012)
Драган В. И. - Несущая способность трехслойных металлических панелей спрофилированными обшивками, Левчук А. А. (2012)
Заврак Н. В. - Расчет неоднородных анизотропных прямоугольных пластин с произвольным закреплениям на контуре (2012)
Кириленко В. Ф. - Критические нагрузки плоской формы деформирования деревянных балок (2012)
Клименко В. З. - Поиск истины в модулях упругости древесины Е и Е’ при расчете сжатоизгибаемых элементов, Михайловский Д. В., Коваленко М. С. (2012)
Коваль Т. В. - Складання плану розкрою сировини з застосуванням математичних методів, Марченко Н. В. (2012)
Ковров А. В. - Определение центра кручения сечений железобетонных балок в упругой стадии работы, Кушнир А. М., Ковтуненко А. В. (2012)
Корчак М. Д. - Исследование устойчивости стальных стержней швеллерного сечения в среде apm structure3d, Власов А. В., Кудрявцева А. А., Мотин А. К. (2012)
Крутий Ю. С. - Устойчивость стержня с непрерывной переменной жесткостью, внецентренно сжатого постоянной продольной силой (2012)
Малахова О. С. - Аналіз впливу параметрів структури матеріалів, виготовлених пресуванням деревинно-клейової композиції, на їх механічні властивості, Лакида Ю. П. (2012)
Марченко Н. В. - Визначення величини витрати круглих лісоматеріалів у виробництві обрізних пиломатеріалів, Білецький М. О. (2012)
Митрофанов А. В. - Классификация узлов соединения опорного блока основания с трубчатыми сваями (2012)
Олійник Р. В. - Особливості розрахунку тривалості процесу при сушінні соснових пиломатеріалів безступеневими режимами, Спірочкін А. К. (2012)
Парфенов С. Г. - Расчет на прочность и устойчивость резервуара РВСП-2000 ЗАО "Брянск-терминал" г. Брянск, ул. Речная, д. 63, Пикин Д. Ю., Мишаков А. В. (2012)
Перетятько Ю. Г. - Расчет стоек для опалубки по деформированной схеме с учетом изменения их расчетных схем в процессе нагружения, Агеенко С. Б., Чередник Д. Л. (2012)
Пінчевська О. О. - До розрахунку внутрішніх напружень при сушінні круглих сортиментів, Головач В. М., Буйських Н. В. (2012)
Пинчук Е. А. - К вопросу экспериментального исследования деревофанерных балок переменной высоты (2012)
Пічугін С. Ф. - Особливості оцінки надійності сталевих каркасів виробничих будівель, Патенко Ю .Е. (2012)
Рощина С. И. - Экспериментально-теоретическое исследование армированных деревянных конструкций с учетом ползучести, Лукин М. В., Шохин П. Б., Сергеев М. С. (2012)
Рощина С. И. - Планирование экспериментального исследования трёхпролётных армированных балок, Смирнов Е. А., Сергеев М. С., Лисятников М. С. (2012)
Рюмин В. В. - Анализ податливости рамных узлов на высокопрочных болтах (2012)
Серов Е. Н. - Современные деревянные конструкции. Состояние, тенденции и проблемы (2012)
Синцов А. В. - К расчету составных деревянных двутавровых балок со стенкой из osb и нагельными соединениями поясов со стенкой (2012)
Сіянов О. І. - Розрахункові стани конструкції навісу над трибунами стадіону НСК "Олімпійський" (2012)
Смирнов Е. А. - Методика и планирование экспериментального исследования композитных балок, Грязнов М. В., Шохин П. Б., Грешкина Е. В. (2012)
Стоянов В. В. - Температурное воздействие на металлодеревянные гиперболические оболочки покрытия, Герман А. (2012)
Стоянов В. О. - Объемно-модульное многоэтажное деревянное домостроение, Коршак О. М., Ступко И. Л. (2012)
Тарасов А. В. - Рамная конструкция с несущими элементами составного бикоробчатого сечения из тонколистовой оцинкованной стали (2012)
Толстопятов Р. В. - Особливості роботи сталезалізобетонних балок з експлуатаційними пошкодженнями, Воскобійник О. П., Скиба О. В. (2012)
Югов А. М. - К вопросу расчёта стержневых конструкций с учётом дефектов изготовления и монтажа, Бондарев А. Б. (2012)
Contents (2017)
Mizernaya M. - Basic guidelines for East Kazakhstan schungite using, Khairullina A. A., Chernenko Z. I., Teut E. V. (2017)
Nesterovsky V. A. - Stratigraphic levels of vendian (ediacaran) black shales of the Transdniestrian Podillia, Chupryna A. M., Ruzina M. V., Soldatenko Y. V., Albani A. E. (2017)
Kondrat R. M. - Study of foam formation process with use of water solutions of foam-forming PAIRS and foam stabilizers, Dremliukh N. S., Uhrynovskyi A. V. (2017)
Biehichev S. V. - Modelling geodetic network to improve reliability of surveying providing of mining operations, Ishutina H. S., Chumak L. O. (2017)
Rymarchuk B. I. - Expediency of application of the vertical concentrated charges to decrease losses of ore on a lying wall of deposits, Shepel O. L., Khudyk M. V. (2017)
Sudakov А. К. - Analytical study of heat transfer in absorptive horizons of borehole at forming cryogenic protecting of the plugging material, Dreus A. Yu., Khomenko О. Ye., Sudakova D. A. (2017)
Filatiev M. V. - Determination of cross-correlation dependences between the parameters of swallies of the earth surface and the movement of underworked rocks (2017)
Khytriak O. I. - The influence of viscoelastic properties of the belt on its dynamic characteristics, Dziuba L. F., Kuzio I. V. (2017)
Pidhaietskyi M. M. - Dynamic and kinematic synthesis of the contour gear hobbing’s system, Aparakin A. R. (2017)
Franchuk V. P. - On wheel rolling along the rail regime with longitudinal load, Ziborov K. A., Krivda V. V., Fedoriachenko S. O. (2017)
Vasiliev L. M. - Analytical method for calculating and charting "stress–deformation” provided longitudinal form of destruction of rock samples, Vasiliev D. L., Malich M. G., Anhelovskyi O. O. (2017)
Syvokobylenko V. F. - Determining equivalent circuit parameters of induction motor with deep bar rotor using catalog data (2017)
Politykin B. М. - Energy recovery device for the internal combustion engine, Shtanko O. D., Litvinova M. B., Karpovа S. O. (2017)
Yagup V. G. - Symmetrization of three-phase system with negative component filter using simulation, Yagup K. V. (2017)
Golinko V. I. - Assessment of protection level of dust respirators at coal mines, Cheberiachko S. I., Yavors’ka O. O., Tykhonenko V. V. (2017)
Biliaiev M. М. - Determination of areas of atmospheric air pollution by sulfur oxide emissions from mining and metallurgical and energy generating enterprises, Rusakova T. I., Kolesnik V. Ye., Pavlichenko А. V. (2017)
Horbiichuk M. I. - Neural network identification technology for manufacturing operations of drilling rig, Humeniuk T. V. (2017)
Verbytska H. L. - Improvement of the method of optimization of innovative risks at mining enterprises under uncertainty (2017)
Mormul T. M. - Environmental and economic estimation of technological solutions in terms of land resource conservation in the process of open-cast mining, Terekhov Ye. V. (2017)
Naumov V. S. - Forming the strategies of sustainable development of freight forwarders at transportation market, Kholeva O. G. (2017)
Zhulavskyi A. Yu. - Social and environmental responsibility strategies of business, Smolennikov D. O., Kostyuchenko N. M. (2017)
Shevchenko V. G. - Research on the influence of miners’ energy expenditure on coal mining efficiency (2017)
Title (2017)
Базалук О. - Стратегии систематизации теорий образования. Основной смысл и признаки теорий образования линий Платона и Исократа) (2017)
Boychenko N. - Counterfactuality of the Ethical Norms of Higher Education (2017)
Khagurov T. - Evil as a Subject of Sociological Cognition: Methodological Reflections (2017)
Klepko S. - Pedagogy of Peace and Philosophy of War: the Search for Truth (2017)
Кричевский С. - Космическое человечество: утопии, реалии, перспективы (2017)
Kyrychok A. - The Main Determinants of Improvement of Model of Educational Training of Specialists in the Field of PR Based on Competency Approach (2017)
Muliarchuk Y. - The Experience of Calling: Educational Aspects and Cross-Cultural Comparisons (2017)
Nesterova M. - Educational Cognitive Technologies as Human Adaptation Strategies (2017)
Oleksenko R. - Homo Economicus as the Basis of "Asgardia” Nation State in Space: Perspective of Educational Technologies, Fedorova L. (2017)
Shevchenko G. - The Ideal Image of a Man: the Main Characteristics and Ways of Achieving (2017)
Svyrydenko D. - Divided Universities: The Postcolonial Experience of Contemporary Ukrainian Higher Education (2017)
Ursul A. - Education and Globalistics, Ursul T. (2017)
Voronkova V. - Philosophical Reflection Smart-Society as a New Model of the Information Society and its Impact on the Education of the 21st Century, Kyvliuk O. (2017)
Содержание (2014)
Олейников Р. В. - Моделирование атак на отказ в обслуживании для web-приложений с применением бот-сетей, Мурин Д. В., Килипко С. В. (2014)
Алексейчук А. Н. - Статистическая атака на генератор гаммы с линейным законом реинициализации начального состояния и функцией усложнения, близкой к алгебраически вырожденной, Конюшок С. Н., Сторожук А. Ю. (2014)
Халимов О. Г. - Построение нетривиальных кривых Гурвица, Алекси Е. В., Халимов Г. З. (2014)
Горбенко І. Д. - О динамике прихода шифров к случайной подстановке при использовании S-блоков с показателями нелинейности близкими к предельным, Лисицкий К. Е. (2014)
Горбенко І. Д. - Статистичні властивості блокових симетричних шифрів з міжнародного стандарту ISO/IEC 29192-2, Кузнецов О. О., Самойлова А. В. (2014)
Кузнецов О. О. - Дослідження режимів застосування блокових симетричних шифрів відповідно до ISO/IEC 10116-2006, Мордвінов Р. І., Колованова Є. П., Самойлова А. В. (2014)
Руженцев В. И. - Об условиях отсутствия эффективных усеченных байтовых дифференциалов для блочных симметричных шифров (2014)
Винокурова Е. А. - Генератор псевдослучайных последовательностей на основе модифицированной рекуррентной нейронной сети (2014)
Бубырь А. П. - Оценка стойкости направленного шифра NTRU к атаке, основанной на изменениях времени расшифрования, Горбенко И. Д. (2014)
Бойко А. О. - Аналіз умов імплементації електронної ідентифікації та довірчих послуг для електронних операцій на внутрішньому ринку, Сергійчук Ю. О., Трипілка А. В. (2014)
Бессалов А. В. - Изоморфизм несуперсингулярных кривых над полями характеристики 2 и кривых Эдвардса с одним параметром, Дихтенко А. А. (2014)
Тімохін С. С. - Кодування інформації точками на еліптичній кривій, Горбенко І. Д. (2014)
Кузнецов А. А. - Статистический анализ сетевого трафика для систем обнаружения и предотвращения вторжений, Смирнов А. А., Даниленко Д. А., Березовский А. (2014)
Горбенко І. Д. - Механізми захищеного обміну інформацією при обчисленнях в хмарі, Харламб М. І. (2014)
Заболотний В. І. - Дослідження зміни форми сигналу у каналі побічних електромагнітних випромінювань монітору, Герасименко Є. В., Перепадя В. І. (2014)
Замула А. А. - Системы обнаружения и предотвращения вторжения, Морозов В. Л. (2014)
Громыко И. А. - Влияние качества интернет-услуг на риски собственник а компьютерной сети (2014)
Аулов І. Ф. - Аналіз формальної моделі безпеки хмари NIST, Горбенко І. Д. (2014)
Горбенко Ю. І. - Електронна ідентифікація: поняття, визначення, вимоги, Гончарова Ю. В. (2014)
Горбенко Ю. І. - Сутність та необхідність виконання додаткових вимог відносно надання довірчих послуг в ЄС та Україні в період 2015 – 2030 рр. (2014)
Горбенко І. Д. - Створення та аналіз моделі загроз при обчисленнях в хмарі, Харламб М. І. (2014)
Яремчук Ю. Є. - Cпеціалізовані процесори реалізації цифрового підписування на основі рекурентних послідовностей (2014)
Зайцев Д. А. - Оценка влияния злонамеренного трафика на функционирование вычислительных решеток, Шмелева Т. Р., Ретчитзеггер В. Б., Пролл Б. С. (2014)
Татьянко Д. Н. - Влияние поляризации оптического излучения на фототок различных моделей трап-детекторов, Мачехин Ю. П., Лукин К. А. (2014)
Мачехин Ю. П. - Оптические частотные реперы на основе холодных атомов в дефектах фотонных кристаллов, Меркулов Е. Г. (2014)
Вакула А. С. - Комплекс для исследования наноразмерных магнетиков методом сверхвысокочастотного электронного парамагнитного резонанса, Недух С. В., Тарапов С. И., Полевой С. Ю. (2014)
Сушко О. А. - Квантово-механический подход к определению параметров нанофотонного сенсора при детектировании 3,4-бензпирена, Мукановская И. В. (2014)
Безуглий А. В. - Дифракція електронів при похилому падінні на гратку нескінченно тонких металевих стрічок, Петченко О. М. (2014)
Кожара Л. И. - Передача субволнового изображения проволочной линзой с фазовой компенсацией в миллиметровом диапазоне длин волн, Полевой С. Ю., Филонов Д. С., Тарапов С. И. (2014)
Харченко А. А. - Поверхностные электромагнитные состояния и левосторонние свойства в структуре фотонный кристалл – феррит – плазмоподобная среда (2014)
Евсеева О. Ю. - Модель маршрутизации и распределения канальных ресурсов WiMaxmesh-сети, Аль-Аззави Э. М. (2014)
Гаркуша С. В. - Модель выделения требуемой скорости передачи в нисходящем канале связи технологии LTE, Гаркуша Е. В. (2014)
Вехбе Ф. М. - Исследование влияния самоподобного трафика на показатели качества передачи речи в информационно-телекоммуникационных системах, Заводов С. А. (2014)
Мещанинов С. К. - Задача построения адекватного математического описания процесса преобразования сигнала в электронно-измерительной системе (2014)
Литвин-Попович А. И. - Системы обработки сигналов в режиме реального времени (2014)
Зайченко О. Б. - Cравнительный анализ погрешности многозондовых микроволновых мультиметров с обработкой методами фильтра Калмана и наименьших квадратов, учитывающий переотражения зондов, Ключник И. И., Мирошник М. А., Цехмистро Р. И. (2014)
Шостко И. С. - Анализ энергопотребления модулей для беспроводных сенсорных сетей стандарта IEEE 802.15.4, Соседка Ю. Э. (2014)
Макаров С. А. - Математична модель швидкодіючої самонастроювальної нелінійної системи фазового автопідстроювання частоти, Чекунова О. М., Юхновський С. А. (2014)
Рефераты (2014)
Содержание (2013)
Дорошенко В. А. - Полупрозрачный конус с продольной щелью в поле электрического радиального диполя, Титаренко А. М., Стрельницкий А. А. (2013)
Гнатюк М. А. - Алгоритм метода Шварца решения трехмерной задачи дифракции, Морозов В. М., Сьянов А. М. (2013)
Бондаренко И. Н. - Резонаторные структуры для безэлектродных СВЧ ламп, Галич А. В. (2013)
Руднев Г. А. - Флуктуации прямого сигнала миллиметрового диапазона радиоволн на низкопрофильных трассах, Хлопов Г. И. (2013)
Богомаз А. В. - Влияние ширины спектра зондирующего радиоимпульса на точность расчёта параметров ионосферной плазмы в методе некогерентного рассеяния радиоволн (2013)
Белов Е. Н. - Применение активно-пассивного зондирования для исследования профиля водности облаков, Войтович О. А., Кабанов В. А., Линкова А. М., Руднев Г. А., Ткачева Т. А., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. (2013)
Анохин М. А. - Построение информативных признаков подвижных объектов для их распознавания в видеопотоке, Корытцев И. В. (2013)
Антипов И. Е. - Предварительные результаты моделирования параметров метеорной РЛС с целью оптимизации её работы, Шандренко Р. В., Шкарлет А. И. (2013)
Белоус Р. И. - Свойства волноводно-диэлектрического резонатора с резонансным короткозамыкающим поршнем, Мартынюк С. П., Моторненко А. П., Скуратовский И. Г., Хазов О. И. (2013)
Черкас Ю. В. - Оценивание трендов применительно к распределениям околоземных астероидов по большой полуоси, Волощук Ю. И. (2013)
Василишин В. И. - Повышение эффективности спектрального анализа собственноструктурными методами с использованием технологии суррогатных данных для собственных векторов ковариационной матрицы наблюдения (2013)
Аврунин О. Г. - Повышение достоверности риноманометрической диагностики путем учета статистических характеристик измеряемых сигналов (2013)
Макаров Л. Б. - Ентропійна оцінка характеристик захищеності систем передачі інформації, Бітченко О. М., Цопа О. І., Кузнецов О.О. (2013)
Семеней А. М. - Электрохемилюминесцентное определение билирубина на электроде, модифицированном алмазоподобными пленками, Рожицкий Н. Н. (2013)
Зуев С. А. - Учет непараболичности энергетических зон при моделировании GaAs полупроводниковой структуры (2013)
Стогний Н. П. - Плазмоны в кластере нанопроводов треугольной или четырехугольной конфигурации, Сахненко Н. К. (2013)
Лучанинов А. И. - Использование уравнения Поклингтона для анализа антенн из углеродных нанотрубок, Медведев Е. А., Уайд С. Р. (2013)
Рефераты (2013)
Органічна революція може бути успішною (2017)
Ніколаєнко М. - Ідентифікація потенційно небезпечних факторів при виробленні м’ясних консервів в умовах ТОВ "пирятинський делікатес" (2017)
Баль-Прилипко Л. - Використання делікатесного м’яса ампулярій в оздоровчому харчуванні, Дерев’янко Л., Андрощук О. (2017)
Деркач А. - Визначення температурних потоків у зоні дії валкових робочих органів, Стаднік І., Сухенко В., Василів В. (2017)
Баль-Прилипко Л. - Обогащение мясных консервов функциональными ингредиентами, Леонова Б., Брона А. (2017)
Дзигар О. - Ферментний препарат на основі протеази для виробів з листкового тіста, Оболкіна В., Букшина Л. (2017)
Баль-Прилипко Л. - Застосування математичного моделювання у виробництві копчено-вареного балика "голосіївський", Слободянюк Н., Старкова Е., Леонова Б. (2017)
Полумбрик М. - Хемілюмінесцентні і електрохімічні методи оцінки антиоксидантної активності природних сполук, Баль-Прилипко Л., Омельченко Х., Полумбрик О. (2017)
Голембовська Н. - Паштети рибні з доданням нетрадиційної сировини, Слободянюк Н. (2017)
К 75-летию выдающегося ученого (2015)
К юбилею проф. В. Астаховой (2015)
Марьин С. Ф. - Подходы к обучению в гуманитарном образовании, Коноплянник М. И. (2015)
Уточкина Е. А. - Применение информационных технологий для активизации самостоятельной работы студентов, Сапронов И. В., Веневитина С. Н. (2015)
Деркач Г. И. - Психологические особенности адаптации иностранных студентов к условиям жизни и обучения в Украине, Демченко В. М. (2015)
Бєлікова І. Р. - Моніторинг забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2015)
Губарєва О. М. - Проблема відбору професійних кадрів (2015)
Полянская И. К. - Осознанность как базисная категория коммуникативно-интенциональной модели преподавания языка, Шевченко В. А., Павлова Г. Т. (2015)
Бойчук Ю. Д. - Компетентнісна парадигма в сучасній вищій професійній освіті, Таймасов Ю. С. (2015)
Уточкина Е. А. - Особенности применения информационных технологий при изучении математических дисциплин (2015)
Подшивалова К. В. - Методика и практика интегрированного обучения математике и информатике с использованием Microsoft Exсel для студентов-иностранцев подготовительного факультета, Солонская С. И. (2015)
Бабайлов В. К. - Новая парадигма экономики (2015)
Стадник О. C. - Перше покоління стабільних, безальтернативних підручників географії (2015)
Анотації (2015)
Пономарьов О. Ф. - Видатний інноватор освіти. До 145-річчя Марії Монтессорі (2015)
Лапузіна О. М. - Дистанційне навчання в системі підготовки іноземних студентів, Лобода А. І., Стрельченко А. Й. (2015)
Артемова О. Т. - Особенности создания дистанционного курса для студентов-иностранцев начального этапа обучения, Иванова В. С., Незовибатько О. И. (2015)
Фомина И. К. - Внедрение элементов дистанционного обучения в процесс преподавания РКИ (2015)
Грудок-Костюшко М. М. - Диалог в виртуальной коммуникации иностранных студентов (2015)
Солонская С. Н. - Особенности работы с учебным материалом в дистанционном курсе "Введение в дисциплины" для студентов-иностранцев подготовительного факультета, Подшивалова К. В. (2015)
Омаров М. А. - Специфика преподавания темы "Логистические информационные системы" студентам дистанционной формы обучения, Сухомлинов А. М. (2015)
Lapuzina O. Р. - Revisiting the study of computer ethics in distant learning, Romanov O. І., Romanov Yu. М. (2015)
Соловьева Л. Н. - Оптимізація дидактичного матеріалу теми "Мови програмування" до умов дистанційного навчання іноземних студентів, Гаврилюк Ю. Т. (2015)
Жила В. І. - Інформаційно-технічне забезпечення навчально-методичної роботи в аграрних ВНЗ, Левкін А. М., Левкіна Р. А. (2015)
Нагаєв В. М. - Управління розвитком професійно-педагогічної етики в системі підготовки фахівців аграрної сфери (2015)
Таймасов Ю. С. - Ефективність реалізації науково-методичної моделі розвитку професійної компетентності фахівців пожежно-рятувальної служби у системі підвищення кваліфікації (2015)
Шухтін В. О. - Інноваційні методи викладання студентам медичних факультетів, Шухтіна І. В. (2015)
Афанасьєва О. В. - Альтернативні методики навчання у технічному ВНЗ, Лалазарова Н. О., Мощенок В. Ф., Тарабанова В. Н., Дмитренко О. П. (2015)
Северин Н. А. - Формирование эстетической составляющей личности иностранного студента в системе краткосрочного обучения, Северин Ю. С. (2015)
Бондаренко М. А. - Побудова системи об’єктно-реляційної проекції, Макаренко А. Н. (2015)
Корженко І. А. - Методична система підготовки майбутніх учителів основ здоров`я до застосування здоров`язбережувальних технологій в основній школі (2015)
Анотації (2015)
Сухомлинська О. - Як дорослішають в Україні і світі: загальні тенденції і виклики (2016)
Міжнародна співпраця. Міжнародний українсько-литовський проект "Розвиток освіти і науки в умовах євроінтеграції" (м. Каунас, Литовська Республіка) (2016)
Міжнародна співпраця. Презентація міжнародного українсько-польського проекту з обміну студентами "Культура, історія, традиції: у пошуках спільних цінностей" (м. Хелм, Польська Республіка) (2016)
Міжнародний українсько-литовський проект "Розвиток освіти і науки в умовах євроінтеграції" (м. Каунас, Литовська Республіка) (2016)
Презентація міжнародного українсько-польського проекту з обміну студентами "Культура, історія, традиції: у пошуках спільних цінностей" (м. Хелм, Польська Республіка) Polsko-Ukraińska rada wymiany młodzieży "Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych wartości" (2016)
Міжнародний фестиваль гірських ремесел (м. Шамбері, Франція) (2016)
Будник У. - Перспективи розвитку туристичної індустрії в Українських Карпатах (2016)
Карабінович В. - Особливості шлюбних та сімейних відносин гуцулів, етнічної групи Українських Карпат, Прокопів Л. (2016)
Близнюк Т. - Лінгвокраїнознавчий вектор навчання іноземної мови у підготовці майбутніх учителів початкової школи (2016)
Торчинська Т. - Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів у процесі вивчення лексики української мови (2016)
Загородня Л. - Етапи формування еколого-літературної компетентності в майбутніх вихователів у процесі ознайомлення з художніми творами природничого змісту, Данильченко І. (2016)
Довбенко С. - Використання засобів невербальної комунікації у суб’єкт-суб’єктній взаємодії вчителя і учня (2016)
Калаур С. - Характеристика структури готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів (2016)
Коваль П. - Концептуальні засади професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів засобами мистецтва (2016)
Копчак Ю. - Педагогічна мобільність у добу змін та трансформацій, Копчак Л., Никорак Я. (2016)
Лісна-Міськів Н. - Основні проекції дослідження феномену професійної підготовки майбутніх фахівців сестринської справи (2016)
Марусинець М. - Технологізація процесу підготовки майбутніх менеджерів організацій і адміністрування до соціальної взаємодії (2016)
Матвеєва Н. - Самореалізація педагога-початківця у школі: проблеми та перспективи (2016)
Наконечна Л. - Фонетико-орфоепічна компетенція у контексті формування професійної майстерності майбутніх учителів початкової школи (2016)
Оліяр М. - Стратегії і тактики педагогічної комунікації (2016)
Просенюк А. - Полікультурна освіта у формуванні професійної самосвідомості майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2016)
Ткачук О. - Ідеї Івана Огієнка в сучасній практиці підготовки вчителя гірської школи (2016)
Цюняк О. - Професійна підготовка майбутніх педагогів у контексті етнокультурної парадигми (2016)
Білавич Г. - Формування національно-мовної особистості як складник етнокультурного виховання в авторській школі "Тривіта" (Львів) (2016)
Будник О. - Ієрархія цінностей учнів гірської школи Українських Карпат (2016)
Ambrozy M. - Poetic remembrance of Berďajev´s philosophy in the context ecophilosophy (2016)
Галущак І. - Шляхи формування правової компетентності майбутніх економістів в умовах гірського регіону (2016)
Wyrostkiewicz M. - Protection of nature from the perspective of the catholic faith and theology: the base of the catholic ecological education (2016)
Журба К. - Діагностика осмисленості життя учнями основної і старшої школи у процесі виховання смисложиттєвих цінностей (2016)
Михайлишин Г. - Якість освіти та сучасні особливості організації її моніторингу, Кондур О., Червінська І. (2016)
Москаленко Ю. - Філософія освіти в контексті глобалізаційних викликів сучасності (2016)
Русин Г. - Формування виховного ідеалу засобами родинної етнопедагогіки: теоретичні аспекти (2016)
Вовк М. - Творчість Тараса Шевченка в контексті становлення української музичної етнопедагогіки (2016)
Васиньова Н. - Методика проведення періодизації розвитку теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Гой Н. - Інноваційний підхід до управління дошкільним навчальним закладом, Вишневська О. (2016)
Гуменюк Н. - Психолого-педагогічні проблеми інтеграції вищих технічних навчальних закладів України у європейський освітній простір (2016)
Дудка Т. - Внесок науково-педагогічної еліти в українське національне відродження (20-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Ляшкевич А. - Рейтингова оцінка діяльності вищих морських навчальних закладів України (2016)
Савчук Б. - Риторична підготовка майбутніх учителів початкових класів для роботи з учнями гірського Карпатського регіону, Штих О. (2016)
Стамбульська Т. - Культура мовлення в контексті загальної культури майбутніх фахівців з початкової освіти (2016)
Šrobár Š. - Svetový étos – základ svetovej spoločnosti (2016)
Руснак І. - Втілення ідей Григорія Ващенка в діяльності громадських молодіжних організацій західної української діаспори (2016)
Царик О. - Культура писемного мовлення у школах Галичини міжвоєнного періоду ХХ ст. (2016)
Червінський А. - Влив гірського середовища на освітньо-культурний та соціально-економічний розвиток жителів Українських Карпат, Бойко І. (2016)
Липа І. - Використання елементів театральної педагогіки у процесі розвитку музичних інтересів учнів початкових класів гірських шкіл (2016)
Лущинська О. - Мультиплікації як один із засобів впливу на свідомість та поведінку молодших школярів (2016)
Никорак Н. - Теоретичний аспект формування естетичної культури молодшого школяра в умовах гірської школи (2016)
Ростикус Н. - Мовленнєво-комунікативна готовність дітей до навчання української (рідної) мови в початковій школі (2016)
Струк А. - Лінгводидактична та народознавча складова підготовки майбутнього вчителя початкових класів в умовах гірської школи (2016)
Слабко В. - Проектно-технологічна діяльність майбутнього вчителя технологій як складова його проектно-технологічної культури (2016)
Бондар Т. - Складнокоординаційна структура професійних рухів музикантів та можливості їх удосконалення засобами аквафітнесу (2016)
Воробель А. - Характеристика залізо-дефіцитної анемії серед студенток Прикарпатського національного університету та її профілактика (2016)
Зeмбa Б. - Причини розповсюдження наркотиків через шкільну молодь (2016)
Лембрик І. - Мотивація до навчання та професійного самовдосконалення при вивченні педіатрії на старших курсах (2016)
Мазур П. - Фізична активність молоді в гірських школах на прикладі гімназії Масляніцкого повіту Польщі, Леточа М. (2016)
Мосейчук Ю. - Психолого-педагогічні підходи до сутності культури здоров’я (2016)
Кравченко І. - Технологія змішаного навчання як інновація дистанційної освіти: переваги та ризики (2016)
Гой О. - Охорона Українських Карпат: сучасні реалії законодавчого регулювання (2016)
Відомості про авторів (2016)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2016)
Бушин М. І. - Авторський історико-краєзнавчий регіональний проект – серія книг "Черкаський край в особах. 1941 – 2001" (2017)
Лазуренко В. М. - Особливості використання українським фермерством 20-х років XX століття найманої праці та оренди землі (2017)
Чепурда Г. М. - "Великий план перетворення природи" (1948 – 1965 рр.) та його вплив на довкілля України (2017)
Кивгила І. Г. - Принципи аграрних трансформацій наприкінці 20-х рр. ХХ ст. у працях економістів-аграрників України (2017)
Храмова-Баранова О. Л. - Вплив діяльності історичних особистостей на розвиток культурного життя і мистецтва України, Горбатова Н. О. (2017)
Тептюк Л. М. - Історичний нарис становлення Господарського суду Черкаської області, Худолей О. С. (2017)
Ілляшенко Ю. Ю. - Джерелознавчий аспект діяльності дитячих громадських організацій України (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.), Лисенко А. І. (2017)
Лазуренко Ю. М. - Специфічні особливості розвитку продуктивних сил селянських господарств України доколгоспного періоду в історіографічних дослідженнях початку XXI століття (2017)
Чубіна Т. Д. - Надія Суровцова: портрет на тлі епохи, Спіркіна О. О. (2017)
Вовк Ю. І. - Аграрне перенаселення та міграційні процеси як чинники трансформації соціального становища хліборобського населення України на початку ХХ століття (2017)
Горенко Л. М. - Мобілізація земельної власності в Кам’янському маєтку Давидових у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Косяк С. М. - Акт злуки: інтерпретація пам’яттєвих смислів (2017)
Томіленко А. Г. - Створення та розвиток відомчої пожежної охорони Народного комісаріату земельних справ УСРР (2017)
Фрей Л. В. - Історико-культурна спадщина як складова рекреаційного потенціалу регіону (на прикладі Черкаської області) (2017)
Федоренко Я. А. - Особливості демографічної ситуації в українському селі в нових економічних реаліях кінця ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Яшан О. О. - Життя в окупації (1941 – 1944 рр.) (2017)
Чупанова Д. О. - Публіцистичне мислення, сформоване радянськими ЗМІ в період застою, перебудови, гласності (2017)
Стадник І. Ю. - Діяльність єврейських громад України кінця ХХ ст. – початку ХХІ століття на матеріалах періодичної преси (2017)
Про авторів (2017)
Золотаревский А. И. - Исследование спектральной зависимости диэлектрической проницаемости некоторых полярных диэлектриков в диапазоне низких частот, Лущин С. П. (2017)
Малюшевська А. П. - Довготривала електрична міцність полімерних плівок під дією електричного поля, Топоров С. О., Гунько В. І. (2017)
Качан Ю. Г. - Застосування просторових електричних полів задля створення теплових перешкод у камерних печах, Візер А. А., Сибір А. В. (2017)
Ярымбаш Д. С. - Особенности определения параметров схемы замещения асинхронного двигателя для режима короткого замыкания, Коцур М. И., Ярымбаш С. Т., Коцур И. М. (2017)
Василенко О. В. - Модель крокового двигуна для дослідження систем автоматичного позиціювання в ECAD, Жавжаров Є .Л. (2017)
Дзензерский В. А. - Разработка алгоритма автоматизированного контроля электрохимических накопителей энергии, Житник Н. Е., Плаксин С. В., Лисунова В. В. (2017)
Волков В. А. - Оптимизация времен разгона и торможения позиционных частотнорегулируемых асинхронных электроприводов (2017)
Дивчук Т. Е. - Особенности определения параметров силовых трансформаторов методами схемно-полевого моделирования, Мимоход Д. К., Кутилин С. А., Кузнецов А. Э., Гуразда Ю. В., Сырых И. С. (2017)
Літвінов Д. О. - Схемно-польове моделювання теплових процесів в асинхронних двигунах, Шлянін О. О., Бондарчук Т. В., Стремідловська О. В., Матар Ріхам (2017)
Алексеевский Д. Г. - Определение рабочей области иппн в составе электромеханической системы вэу с переменной скоростью вращения, Андриенко П. Д., Турышев К. О., Панкова О. О. (2017)
Гошовський С. В. - УкрДГРІ – 60 років у авангарді геологічної галузі, Красножон М. Д., Люта Н. Г. (2017)
Лисенко О. А. - Геологія рудних і нерудних корисних копалин – важливий напрям наукових досліджень Українського державного геологорозвідувального інституту, Василенко А. П., Костенко М. М. (2017)
Макогон В. В. - Геологічне вивчення східного нафтогазоносного регіону України – наукові рішення й здобутки (2017)
Зур’ян О. В. - Про відновлювані джерела енергії та охорону довкілля як новий напрям наукової роботи Українського державного геологорозвідувального інституту (2017)
Ліхошерстов О. О. - Регіональні геологічні дослідження – пріоритетний напрям геологічного вивчення надр, Костенко М. М., Некрасова С. О., Веклич Ю. М., Шевченко О. М., Пилипчук О. М., Ковальчук Л. В. (2017)
Костенко М. М. - Геологія, склад і перспективи золотой алмазоносності докембрійських конгломератів Білокоровицької палеозападини (2017)
Вітаємо з ювілеєм Ірину Владленівну Саніну (2017)
Саніна І. В. - Комплексна оцінка еколого-гідрогеологічних умов Українського Полісся, Люта Н. Г., Лютий Г. Г., Шевчук Л. І. (2017)
Веклич Ю. М. - Гносеологічні аспекти геоеолового морфо-літогенезу (2017)
Лукин А. Е. - Дегазация Земли, нафтидогенез и нефтегазоносность. Статья 3 (2017)
Лебідь В. П. - Таксонофікація мінерально-речовинних утворень у базогенному комплексі Дніпровсько-Донецького розсуву (2017)
Гошовський С. В. - Сучасне оснащення морських геолого-геофізичних досліджень. Стаття 1, Сиротенко П. Т. (2017)
Шапран А. Б. - Деякі особливості складання техніко-економічного обґрунтування при повторній оцінці родовищ корисних копалин, Кошляков О. Є., Ліхошерстов О. О., Качалова О. І., Ісонкін О. О., Колотієвський Р. П. (2017)
Лютий Г. Г. - Шляхи розвитку моніторингу експлуатаційних запасів питних підземних вод, Люта Н. Г., Саніна І. В. (2017)
Войтенко Ю. І. - Розробка новітніх модифікацій кумулятивних зарядів для перфорації пластів у геологорозвідувальних і нафтогазових свердловинах, Бугаєць В. П., Шукюров А. М. (2017)
Гошовський С. В. - Побудова сейсмічного зображення складного геологічного середовища з використанням диференційно-дипольного вертикального сейсмічного профілювання, Кисляк Т. В., Сиротенко П. Т. (2017)
Вітаємо з ювілеєм Сергія Валентиновича Нечаєва (2017)
Павлик Н. - Розвиток неформального сегмента у системі неперервної освіти (2016)
Лісневська А. - Журналістська освіта: теоретичні підходи до формування професійного мислення телевізійних репортерів (2016)
Іваній І. - Фізкультурна освіта: концептуальні засади формування професійно-педагогічної культури студентів (2016)
Ємчик О. - Концептуальні основи розвитку творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки (2016)
Вей Ч. - Сутність і зміст міжкультурного виховання студентів (2016)
Мозальов В. - Якість підготовки фахівців у вищих військових навчальних закладах: педагогічні умови моніторингу (2016)
Сисоєва С. - Дослідницька компетентність викладача вищої школи: програма розвитку, Козак Л. (2016)
Даценко В. - Організація науково-дослідницької роботи студентів у вищому навчальному закладі, Хименко Н. (2016)
Мосьпан Н. - Від освіти до ринку праці (2016)
Головач Н. - Методика оцінювання відповідності професійно значущих якостей фахівців з управління персоналом та економіки праці вимогам ринку праці (2016)
Соболєва-Терещенко О. - Типологія каналів дистрибуції надання освітніх послуг вищими навчальними закладами (2016)
Тригуб І. - Класифікація країн Східної Європи щодо подібності підготовки експертів у галузі освіти (2016)
Дерека Т. - Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у США (2016)
Алієв О. - Підготовка майбутніх економістів в університетах Азербайджану: від знань до компетентностей (2016)
Прошкін В. - Система контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення "Вищої математики" (2016)
Радченко С. - Використання методу шаблонів при формуванні самостійних завдань для студентів з курсу лінійної алгебри (2016)
Іваницька О. - Підготовка до дистанційного навчання майбутніх керівників навчальних закладів: психолого-управлінський аспект, Редько С., Панченко А. (2016)
Соболь Н. - Розвиток креативності та художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики (2016)
Грищук Ю. - Організація навчання іноземних студентів в Україні як чинник інтернаціоналізації вищої освіти (2016)
Ху Жунсі - Педагогічні умови формування адаптації іноземних студентів до освітнього середовища університетів України (2016)
Сін Чжефу - Методичний інструментарій дослідження рівнів адапнованості іноземних студентів до навчання в українських університетах (2016)
Лисенко О. - Історико-педагогічний аналіз становлення післядипломної освіти лікарів в Україні (2016)
Гордійчук С. - Створення стандартів нового покоління у забезпеченні якості медичної освіти (2016)
Рева Т. - Теоретичні концепти компетентнісного підходу у фармацевтичній освіті (2016)
Омельчук М. - Професійна компетентність з надання першої долікарняної допомоги: сучасний стан та перспективи формування (2016)
До відома читачів (2016)
Закатнов Д. О. - Досвід оцінювання ефективності функціонування професійно-технічних навчальних закладів у пострадянських країнах (2013)
Лузан П. Г. - Суть і дефініція поняття "Педагогічна технологія" (2013)
Пуховська Л. П. - Співробітництво в сфері професійно-технічної освіти в Європі: політика, інструменти інтеграції, перспективні шляхи (2013)
Ягупов В. В. - Становление понятийно-терминологического аппарата компетентностного подхода к профессиональному образованию (2013)
Кошук О. Б. - Формування професійних здібностей майбутніх кваліфікованих робітників сільського господарства засобами педагогічної гри (2013)
Кравець С. Г. - Ключові компетентності в оновленні змісту професійної підготовки фахівців ресторанного сервісу (2013)
Палькевич Ю. С. - Економічні аспекти управління розвитком професійно-технічної освіти України в ринкових умовах (2013)
Сушенцев О. Є. - Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх опоряджувальників будівельних на основі компетентнісного підходу (2013)
Гуралюк А. Г. - Феномен електронного підручника (2013)
Шевченко В. Л. - Електронний підручник нового покоління в інформаційній організаційно-педагогічній системі професійно-технічної освіти (2013)
Орлов В. Ф. - Виховний процес і проблеми індивідуалізації в системі професійно-технічної освіти (2013)
Павлов Ю. О. - Принципи і підходи до формування професійного здоров’я учнівської молоді у професійно-технічних навчальних закладах (2013)
Вимоги до авторів (2013)
Гладкий І. П. - Сучасні напрями методичної роботи у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, Ярхо Т. О. (2015)
Тіщенко Л. М. - Інструментарій сертифікованої інноваційної системи успішного розвитку Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (2015)
Череднік Д. Л. - Харківський національний університет будівництва та архітектури – назустріч 85-й річниці (2015)
Панченко С. М. - Від інституту − до університету: з нагоди 85-річчя Українського державного університету залізничного транспорту, Жученко О. С. (2015)
Марковський В. А. - Предиктивна, превентивна та персоналізована медицина: реалії, проблеми, перспективи, Сорокіна І. П., Мирошниченко М. А., Плітень О. Р., Шапоренко С. Ф. (2015)
Штефан Л. В. - Організація виховної роботи з іноземними студентами на засадах акультураційного підходу (2015)
Разуменко Т. П. - Видовищні види мистецтва як складова частина гендерного виховання молоді в сучасній КНР (2015)
Саєнко Н. Н. - Інформаційна культура як елемент базової культури майбутнього інженера (2015)
Зорина Е. А. - Деловая игра как активная форма обучения студентов, Дергоусова А. К. (2015)
Марьин С. С. - Дистанционное обучение в Западной Европе и США, Коноплянник М. И. (2015)
Єлісєєва Л. Т. - Гендерний підхід до навчання і виховання молодших школярів (2015)
Мокроменко О. В. - Приватна ініціатива, просвітницька діяльність: з досвіду елементарної освіти Великої Британії ХІХ ст. (2015)
Крюков О. Б. - Засідання науково-методичної підкомісії Міністерства освіти і науки за напрямом "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" (2015)
Анотації (2015)
Копаенко А. И. - Клинические особенности и прогноз HLA -Б27 ассоциированных передних увеитов, Жабоедов Г. Д., Иванова Н. В. (2011)
Петруня А. М. - Эффективность факовита и эмоксипина в профилактике послеоперационной воспалительной реакции у больныгх возрастной катарактой в сочетании с первичной открытоугольной глаукомой, Явтушенко В. Ф., Явтушенко В. В. (2011)
Бездітко П. А. - Порівняння інформативності різних методів дослідження в діагностиці вторинної неоваскулярної глаукоми, Безкоровайна І. М., Дурас I. Г. (2011)
Мартопляс К. В. - Сравнение отдаленных результатов факоэмульсификации катаракты у больных сахарным диабетом II типа (по данным оптической когерентной томографии), Кульбида М. П., Дмитриев С. К., Кондратьева Е. И., Левтюх О. В. (2011)
Кушнир Н. Н. - Прогноз развития препролиферативной стадии диабетической ретинопатии по данным витреальной флюорометрии (2011)
Коновалова Н. В. - Применение экстракта алое и пеловита в лечении хориоретинитов туберкулезной этиологии (2011)
Пономарчук В. С. - Эффективность комбинированного лечения методом фосфенэлектростимуляции и лазерной стимуляции у пациентов с миопией слабой степени, Храменко Н. И., Гузун О. В., Баруди А. М. (2011)
Жмурик Д. В. - Оптимизация хирургического лечения пациентов с диабетической тракционной отслойкой сетчатки, Милиенко М. В. (2011)
Якименко С. А. - Применение 0,15 % раствора гиалуроновой кислоты ("Оксиал") при синдроме сухого глаза у пациентов с исходами тяжелых ожогов глаз, Бузник А. И., Шишкова Г. И. (2011)
Боброва Н. Ф. - Комбинированная (интравитреальная и внутривенная) полихимиотерапия в системе органосохранного лечения ретинобластомы, Сорочинская Т. А. (2011)
Жабоедов Г. Д. - Особенности повреждения органа зрения подушками безопасности в транспортных средствах, Петренко О. В., Ельцова М. В., Жабоедов Д. Г. (2011)
Усов В. Я. - Влияние эмоксипина на развитие экспериментальной катаракты у животных с кератитом, Тарбоуш Т. А., Кондратьева Е. И. (2011)
Зборовская А. В. - Фотодинамическая терапия с использованием метиленового синего в качестве фотосенсибилизатора при лечении грибкового кератита (2011)
Недзвецкая О. В. - Влияние препарата полиоксидоний на процессы репарации зрительного нерва при экспериментальной хронической алкогольной интоксикации, Петрушенко Д. А. (2011)
Савко В. В. - Ранняя диагностика неврита зрительного нерва при рассеянном склерозе, Нарицына Н. И., Коновалова Н. В., Серебрина Т. М., Михайличенко Т. М., Рыбалко А. В. (2011)
Боброва Н. Ф. - Длительное сохранение высокой остроты зрения при синдроме Стердж-Вебер-Краббе и осложнённой глаукоме после оперативного лечения по новой технологии, Сорочинская Т. А., Кузьмина Н. Б. (2011)
Боброва Н. Ф. - Особенности экстракции лучевой катаракты, развившейся в процессе органосохраняющего лечения ретинобластомы, Тронина С. А. (2011)
Содержание (2011)
Бездетко П. А. - Пролиферативная активность эпителиоцитов лимба у больных рецидивирующим герпетическим кератитом, осложненным лимбальной недостаточностью, Ильина Е. Н., Микулинский Ю. Е., Панибратцева С. Г., Мужичук Е. П. (2011)
Боброва H. Ф. - Результати використання наскрізних рогівкових швів по новому способу первинної хірургічної обробки проникаючих поранень рогівки, Шевчик В. І., Кульбіда M. П. (2011)
Сергиенко H. M. - Влияние внутриглазного давления на измерение роговично го гистерезиса, Шаргородская И. В. (2011)
Сакович В. H. - Применение пиобактериофага в лечении бактериальных кератитов, Гиесми Шираз. (2011)
Петруня А. М. - Новая методика оценки степени послеоперационной воспали тельной реакции в хирургии катаракты с имплантацией ИОЛ, Соляник Ю. Ф. (2011)
Родин С. С. - Интравитреальное введение расширяющегося газа как метод хирургического лечения пациентов с идиопатическими макулярными разрывами, Уманец Н. Н., Бражникова Е. Г., Король А. Р., Ковалева E. В. (2011)
Науменко В. А. - Роль витреальной флюорометрии в диагностике функциональных и органических изменений гематоретинального барьера у больных диабетической ретинопатией, Кушнир Н. Н. (2011)
Крыжова Н. Н. - Изменения морфометрических показателей перипапиллярных нервных волокон после лазерной коагуляции сетчатки у больных, страдающих диабетической ретинопатией, по данным Heidelberg Retina Tomograph (2011)
Рыков С. А. - Лечение рецидивов дакриоцистита у детей младшего возраста, Баринов Ю. В., Баринова А. А. (2011)
Черемухіна О. М. - Оцінка доступності сільського населення до якісної офтальмохірургічної допомоги в стаціонарних умовах (2011)
Классификация карцином век (2011)
Савко В. В. - Состояние энзиматической антиоксидантной системы в тканях глаза при экспериментальной гипертензии у животных с аллергическим увеитом, Хелифи Амани, Пархоменко Т. В. (2011)
Жмудь Т. М. - Стан лізосомальних мембран при кератитах внаслідок травм рогівки залізовмісними сторонніми тілами (2011)
Леус Н. Ф. - Исследование процессов детоксикации гидропероксидов в тканях глаза при моделировании катаракты у животных со стрептозотоциновым диабетом, Бен Абдаллах Анис, Журавок Ю. А. (2011)
Усов В. Я. - Корригирующее влияние эмоксипина на процессы пероксидации в хрусталике, камерной влаге и слезной жидкости при экспериментальном кератите и световом воздействии, Тарик Абоу Тарбоуш, Кондратьева Е. И. (2011)
Зборовская А. В. - Фотодинамическая терапия с 0,1 % метиленовым синим в комбинации с 10 % диметилсульфоксидом в лечении эндофтальмитов бактериальной этиологии (2011)
Павлюченко К. П. - Состояние энзиматической антиоксидантной системы в сетчатке при экспериментальном диабете и применении витамина В6, Могилевский С. Ю., Чуйко А. Л. (2011)
Пасечникова Н. В. - Препараты тканевой терапии. Часть 1. Общие положения и список литературы, Мальцев Э. В., Сотникова Е. П., Мороз О. А. (2011)
Михейцева И. Н. - Модели глаукомы, преимущества и недостатки. Адреналин-индуцированная глаукома как адекватная модель глаукомного процесса человека (2011)
Торчинская Н. В. - Случаи полной временной потери зрительных функций у больных с авитрией после применения внутрикамерной анестезии, Пархоменко Г. Я., Кричинский В. И., Бакбардина И. И. (2011)
Васильева С.Ф. - Владимир Петрович Филатов - автор метода круглого стебля (К 130-летию со дня рождения ученого) (2011)
Памяти Ларисы Ефимовны Черикчи (2011)
Содержание (2011)
Боброва Н. Ф. - Оптические результаты первичной имплантации ИОЛ при факоаспирации различных видов врожденных катаракт у детей младшей (до 2-х лет) возрастной группы, Тронина С. А., Дембовецкая А. Н., Жеков А. К. (2011)
Бушуева Н. Н. - Особенности различных видов аккомодационной эзотропии и аккомодационно-зрачковой системы у детей, Мартынюк С. В., Сенякина А. С. (2011)
Боброва Н. Ф. - Порівняльний аналіз ефективності різних способів первинної хірургічної обробки проникаючих поранень рогівки, Шевчик В. І., Кульбіда М. П. (2011)
Коломиец В. А. - Влияние поочередной фотостимуляции корреспондирующих полей сетчаток структурированными паттернами на сенсорные и сенсомоторные механизмы бинокулярного зрения у больных дисбинокулярной амблиопией, Иванова Т. В. (2011)
Усов В. Я. - Динамика уровня перекисного окисления липидов и общей антиоксидантной активности в слезной жидкости больных кератитом под влиянием эмок сипина, Тарик Абоу Тарбоуш. (2011)
Сакович В. Н. - Клинико-микробиологические особенности течения бактериальных кератитов, Гиесми Шираз. (2011)
Копаенко А. И. - Особенности макулярной области сетчатки у больных НІА-В27 ассоциированными передними увеитами по данным оптической когерентной томографии, Жабоедов Г. Д., Иванова Н. В. (2011)
Уманец Н. Н. - Результаты хирургического лечения сквозных макулярных разрывов большого диаметра, Бражникова Е. Г., Заводная В. С. (2011)
Сергиенко А. Н. - Роль стекловидного тела и субретинальной жидкости в процесах пролиферации при отслойке сетчатки, Лавринчук Г. И., Власко Е. В., Литвинчук Л. М. (2011)
Мойсеєнко Н. М. - Підвищення ефективності топічної діагностики уражень головного мозку при легкій черепно-мозковій травмі за даними визначення характеру окорухових реакцій (2011)
Федірко П. А. - Морфоструктурні параметри сітківки і зорового нерва (за даними ОКТ) у підлітків, народжених від радіаційно опромінених батьків, Кадошнікова І. В. (2011)
Петруня А. М. - Ближайшие и отдаленные результаты лечения больных бактериальным конъюнктивитом, Селиванова О. В. (2011)
Пасечникова Н. В. - Результаты клинико-морфологического исследования экспериментального применения имплантов на основе поперечносшитого коллагена в качестве аналога донорской роговицы, Вит В. В., Леус Н. Ф., Якименко С. А., Бузник А. И., Коломийчук С. Г., Насинник И. О. (2011)
Савко В. В. - Перекисное окисление липидов и состояния ферментативной антиоксидантной системы при экспериментальной гипертензии у животных с аллергическим увеитом в условиях примененения липофлавона и ацетилцистеина, Хелифи Амани, Пархоменко Т. В. (2011)
Бездетко П. А. - Особенности фармакокинетики триамцинолона ацетонида при интрасклеральном и субтеноновом его введении, Заволока О. В., Довжук Т. Н. (2011)
Леус Н. Ф. - Влияние глицина на развитие помутнений хрусталика и состояние ферментативной антиоксидантной системы при моделировании экспериментальной катаракты в условиях стрептозотоцинового диабета, Бен Абдаллах Анис, Журавок Ю. А. (2011)
Костенко П. О. - Гідродинаміка і морфологічні зміни дренажної системи у кроликів після циклогоніодренування дублікатурою стрічки аутосклери, Артьомов О. В. (2011)
Зборовская А. В. - Экспериментальная модель бактериального эндофтальмита, Кустрин Т. Б., Насинник И. О. (2011)
Пасечникова Н. В. - Препараты тканевой терапии. Часть 2. Наиболее широко применяющиеся представители, Мальцев Э. В., Сотникова Е. П., Мороз О. А. (2011)
Баринов Э. Ф. - Особенности строения и метаболизма соединительных тканей глаза, Сулаева О. Н., Голубов К. Э., Маслакова Т. В. (2011)
Чуднявцева Н. А. - Восстановительное лечение больных с травматической дислокацией хрусталика, Родина Ю. Н. (2011)
Сухина Л. А. - Наш опыт диагностики и лечения больных аденовирусным кератоконъюнктивитом, Голубов К. Э., Смирнова А. Ф., Котлубей Г. В. (2011)
Рыков С. А. - Техника эвисцероэнуклеации и формирования опорно-двигательной культи с открытой роговицей, Торчинская Н. В., Симчук И. В. (2011)
Кошиц И. Н. - Механизм формирования адекватной длины глаза в норме и метаболическая теория патогенеза приобретённой миопии, Светлова О. В. (2011)
Сергиенко Н. М. - Изучение биомеханических свойств роговицы при миопии, Шаргородская Н. В. (2011)
Жабоедов Г. Д. - Окювайт-лютеин форте в лечении миопической макулопатии при близорукости высокой степени, Петренко О. В., Пархоменко О. Г. (2011)
Гусева М. Г. - О стабилизации приобретённой миопии у детей с помощью контактных линз в свете метаболической теории миопии, Светлова О. В., Кошиц И. Н. (2011)
Бездетко П. А. - Функциональное состояние аккомодационного аппарата у пациентов с пресбиопией, Щадных М. А. (2011)
Бездетко П. А. - Влияние оптической коррекции аметропии и пресбиопии на прогрессирование глаукомного процесса, Абдула А. М. Д., Щадных М. А. (2011)
Сердюченко В. И. - К вопросу о миопии у больных детским церебральным параличом, Гальперт Я. И. (2011)
Онищенко А. А. - Ранняя диагностика возрастной макулодистрофии, Савко В. В., Нарицына Н. И., Коновалова Н. В., Новик А. Я., Михайличенко Л. А. (2011)
Копаенко А. И. - Комплексное лечение передних увеитов, ассоциированных с НІА-В27 антигеном, с использованием пробиотика биоспорин, Жабоедов Г. Д., Иванова Н. В., Скрипниченко И. Д. (2011)
Ємченко В. I. - Результати лікування хворих на косоокість з Л-У-Х-синдромами, Сидоренко В. М., Сохін Н. Л. (2011)
Денисюк Н. Б. - Оцінка нейропротекторної ефективності брімонідину 0,2 % у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою, Денисюк Л. I., Мельник В. О., Гурська Д. Д. (2011)
Мальцев Е. В. - Морфологія рогівки за умов моделювання травматичного кератиту з наявністю сторонніх тіл, Усов В. Я., Жмудь Т. М. (2011)
Сакович В. Н. - Показатели активности ферментов антиоксидантной системы и содержания малонового диальдегида и диеновых конъюгатов в крови и слезной жидкости при экспериментальном увеите, Аль Кайяли Фади Закария. (2011)
Нарицына Н. И. - Глазные проявления бартонеллеза, Коновалова Н. В., Новик А. Я., Михайличенко Л. А., Рыбалко А. В. (2011)
Жабоедов Г. Д. - Случай успешной реконструкции век у больной пигментной ксеродермой, Петренко О. В. (2011)
Дрожжина Г. И. - Инфекционное поражение роговицы после ношения мягких контактных линз (Случай из практики), Осташевский В. Л., Тройченко Л. Ф., Артемов А. В. (2011)
Пасєчнікова Н. В. - Звіт про проведення науково-практичної конференції офтальмологів з міжнародною участю, присвяченої 75-річчю з дня заснування Інституту ім. В. П. Філатова, Науменко В. О., Мартопляс К. В., Стойловська О. Г., Мирненко В. В. (2011)
Барінов Ю. В. - Аналіз стану офтальмологічної допомоги дитячому населенню України за 2010 рік (2011)
К 80-летию, со дня рождения литературного редактора "Офтальмологического журнала" Збандут И. С (2011)
Содержание (2011)
Боброва Н. Ф. - Микрофлора при конъюнктивитах и дакриоциститах новорожденных и ее чувствительность к антибактериальным препаратам, Молодая А. Л. (2011)
Погорелый Д. Н. - Анализ причин развития гемофтальма после витрэктомии у больных пролиферативной диабетической ретинопатией, Путиенко А. А. (2011)
Чаланова Р. И. - Упрощенная классификация клинического течения тяжелого ожогового процесса в глазу и тактика лечебных мероприятий (2011)
Рыков С. А. - Исследование центральной, парацентральной и периферической толщины роговицы как факторов риска прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы в долгосрочном наблюдении, Кондратенко Ю. Н., Новицкий А. Н., Кисиль А. Р. (2011)
Мальцев Э. В. - Состояние сетчатой и сосудистой оболочек глаза кролика с сахарным диабетом, моделированным дитизоном. Сообщение 1. Структурные изменения, Зборовская А. В., Дорохова А. Э. (2011)
Боброва Н. Ф. - Особенности заместительной регенерации путей оттока при синусотрабекулотомии с использованием вискоэластика по данным световой и электронной микроскопии, Вит В. В., Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И., Сорочинская Т. А., Трофимова Н. Б. (2011)
Дрожжина Г. И. - Модель нейротрофического кератита (кератопатии), Иванова О. Н., Гайдамака Т. Б., Вит В. В. (2011)
Салдан В. Й. - Скринінгова оцінка цитотоксичної дії очних крапель сульфацил гумінату на культурі клітин нирок ембріону людини (RH), Сотнікова О. П. (2011)
Сердюченко В. И. - Особенности проведения плеопто-ортоптического лечения амблиопии и косоглазия у больных детским церебральным параличом, Гальперт Я. И. (2011)
Турчин М. В. - Технологія виготовлення кератоксеноімплантату для використання в офтальмологічній практиці (2011)
Боброва Н. Ф. - Успешная двухэтапная реабилитация эктодермальной формы аномалии Петерса при синдроме Фраккаро-Шмида, Романова Т. В., Тронина С. А. (2011)
Красновид Т. А. - Сочетание синдрома "morningglory" (синдрома "ипомея") с персистирующей гиалоидной артерией, Грубник Н. П. (2011)
Боброва Н. Ф. - Солнечный ретинит, Суходоева Л. А., Иваницкая Е. В. (2011)
Боброва Н. Ф. - Ошибки диагностики и лечения ретинобластомы, Сорочинская Т. А., Вит В. В., Меликов Г. Г. (2011)
Вершиніна М. Д. - Ефективність та безпечність використання пептидних біорегуляторів кортексину і ретиналаміну при захворюваннях, які погіршують метаболічний, морфологічний та функціональний стан сітківки, Вершинін С. В. (2011)
Пасєчнікова Н. В. - Звіт про проведення науковопрактичної конференції офтальмологів Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Херсонської Областей "Актуальні питання офтальмології", Петруня А. М., Науменко В. О., Віт В. В., Мартопляс К. В., Мирненко В. В., Спектор О. В. (2011)
Эльчиев Г. А. - Слово (2011)
Трансформация социальных функций образования в соврменном мире. XIII Международная научно-практическая конференция, Харьков, 17 – 18 февраля 2015 г. (2015)
Тощенко Ж. Э. - Социология жизни: поиск ответа на научные и общественные вызовы (2015)
Бакиров В. С. - Функции высшего образования: вчера, сегодня, завтра (2015)
Астахова Е. В. - Система образования: ресурсы и возможности формирования социального доверия (2015)
Астахова В. И. - Трансформации социальных функций преподавателя: тенденции и перспективы (2015)
Сладких І. І. - Правова складова системи навчання іноземних громадян в Україні (2015)
Рыжченко О. К. - Способы адаптации и социализации иностранных студентов подготовительного отделения к условиям обучения в украинских вузах (2015)
Білик О. Г. - Діалогова концепція культури як основа соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу (2015)
Валит Е. В. - Дистанционное обучение студентов-иностранцев подготовительного факультета гуманитарного профиля: проблемы и перспективы, Зиновьев Д. И. (2015)
Швець О. С. - Особливості методики викладання хімічних дисциплін іноземним студентам (2015)
Мосьпан Е. Р. - Соотношение информативного и оценочного компонентов первичных текстов при обзорном реферировании (методический аспект) (2015)
Божко Н. М. - Азербайджанская этнокультурная парадигма в динамике современного образовательного пространства Украины (2015)
Вальченко И. К. - К вопросу об обучении иностранных студентов в вузах Южной Кореи (2015)
Федоренко О. П. - Роль самостійної навчальної діяльності курсантів у підготовці до професійної діяльності (2015)
Мороз В. В. - Особливості сучасної методології викладання загальноінженерних дисциплін, Братченко О. Н. (2015)
Тернюк Н. А. - Обоснование дифференциации структуры содержания технических дисциплин для объектов системы непрерывного инженерного образования, Шандыба Е. А. (2015)
Нагаєв В. М. - Дидактичні засади формування риторичної компетентності фахівців-менеджерів (2015)
Яценко О. М. - Погляди американських науковців на особливості формування лідерських якостей майбутніх менеджерів (2015)
Лученко О. А. - Теоретичні питання професійної адаптації у психолого-педагогічній думці Японії (2015)
Елисеева Л. Ф. - Гендерные и физиологические аспекты как важные составляющие в системе дошкольного и школьного образования детей из детского дома (2015)
Анотації (2015)
Шаповал A. A. - Ресурсні характеристики й технологічні особливості виготовлення низькотемпературних теплових труб, Стрельцова Ю. В. (2016)
Ванін В. В. - Застосування структурно-параметричного моделювання для проектування нафтопереробного обладнання, Вірченко Г. А., Вірченко Г. І. (2016)
Колосов О. Є. - Проектування пакувальних полімерних плівкових матеріалів із бар’єрними властивостями, Сідоров Д. Е., Малецький С. В. (2016)
Колосова О. П. - Застосування геометричного моделювання технічних засобів для одержання реактопластичних композиційно-волокнистих матеріалів (2016)
Корнієнко Б. Я. - Математичне моделювання процесів зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі (2016)
Малащук Н. С. - Інноваційні технології виготовлення модифікованих полімерних композиційних матеріалів (огляд), Романчук Б. В., Колосов О. Є., Сівецький В. І. (2016)
Марчевський В. М. - Пресування флютингу, Аксьонов І. О. (2016)
Панов Є. М. - Температурно-теплові показники газополуменевого обпалення алюмінієвих електролізерів, Боженко М. Ф., Даниленко С. В., Навозенко А. П. (2016)
Сівецький В. І. - Моделювання гомогенізації розплавів термопластів у бар’єрному змішувачі з урахуванням ефекту пристінного проковзування, Сокольський О. Л., Кушнір М. С., Івіцький І. І. (2016)
Шаповал А. А. - Закипання води на пористих поверхнях: експерименти та інженерні розрахунки, Панов Є. М., Стрельцова Ю. В. (2016)
Вембер В. В. - Вплив гербіцидних препаратів на каталазну активність Elodea canadensis Michx, Дітяшова І. Г. (2016)
Гомеля М. Д. - Вилучення йонів міді з води із застосуванням слабокислотного катіоніту DOWEX-MAK-3, Малін В. П., Глушко О. В. (2016)
Левенець В. В. - Аналіз викидів газофторидного фракціонування ядерних відходів, Ролік І. Л., Усіков М. П., Широков Б. М., Хованський М. О., Шиян О. В., Щур А. О. (2016)
Плосконос В. Г. - Методологія дослідження динаміки функціонування складних систем виробництва паперу й картону (2016)
Радовенчик В. М. - Доступ до екологічної інформації в Україні, Радовенчик Я. В., Качула І. Г. (2016)
Радовенчик Я. В. - Підвищення ефективності видалення частинок каоліну з води коагулянтами, Калініченко Н. В., Радовенчик В. М. (2016)
Твердохліб М. М. - Ефективність іонообмінних фільтрів для вилучення заліза з води, Гомеля М. Д., Хохотва О. П. (2016)
Трохименко Г. Г. - Захист природних водойм від забруднення йонами міді, Гомеля М. Д. (2016)
Хохотва О. П. - Сорбція йонів міді (II) з води фосфорильованою сосновою тирсою, Шостак А. Р. (2016)
Аршинніков Д. І. - Склад, структура і дисперсність природної крейди родовищ України, Свідерський В. А., Нудченко Л. А. (2016)
Жученко А. І. - Оптимізаційні задачі, що вирішують в інтегрованій автоматизованій системі керуванняпроцесами водозбереження, Осіпа Р. А., Осіпа Л. В. (2016)
Щербина В. Ю. - Підвищення ресурсу роботи бандажів обертових печей, Дегодя Т. В., Новохатська Ю. М. (2016)
Жученко А. І. - Математичний опис теплового режиму екструдера, Кубрак А. І., Данькевич А. О. (2016)
Жученко А. І. - Неперервні форми математичних описів напірних ящиків із повітряною подушкою, Піргач М. С., Жураковський Я. Ю. (2016)
Козаневич З. Я. - Регулювання параметрів випарника етилбензолу у виробництві стиролу, Олійник С. В. (2016)
Кубрак А. І. - Обчислення частотних характеристик за системою звичайних диференціальних рівнянь, Ковалюк Д. О., Задворний Б. В. (2016)
Кубрак А. І. - Визначення передатних функцій за системою звичайних диференціальних рівнянь у канонічній формі, Ковалюк Д. О., Сполович Р. Ю. (2016)
Оніщенко В. О. - Моделювання алгоритму Пейджа й кумулятивних сум для виявлення дефектів у каналах звязку з об’єктом, Миленький В. В. (2016)
Любимов Л. Л. - Образование ХХI века: от дошкольного детства до пенсии (2014)
Бакіров В. С. - Соціокультурні бар’єри модернізації української вищої школи (2014)
Оксамитна С. А. - Освітня нерівність та експансія вищої освіти в Україні (2014)
Холод Б. Л. - Инновационность как условие успеха высшего учебного заведения, Задоя А. К. (2014)
Астахова Е. В. - Развитие преподавательского корпуса — один из ключевых приоритетов современного высшего образования (2014)
Астахова В. И. - Формирование интеллектуального потенциала общества — главная миссия высшей школы (2014)
Вишневский М. В. - Мировоззренческое образование как феномен социокультурной трансформации (2014)
Кусаинов А. А. - Факторы, обеспечивающие качество школьного образования (2014)
Белова Л. А. - Социальные технологии международной коммуникации в Украине (2014)
Євсюков О. Є. - Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів (2014)
Борисова А. Б. - Організаційно-педагогічні умови функціонування системи методичної роботи у магістратурі "Педагогіка вищої школи" (2014)
Бабайлов В. К. - Актуальные проблемы методологии: современная классификация методик (2014)
Бондаренко М. А. - Утворення та застосування WEB-графіки для об’єктно-орієнтованих інформаційних систем (2014)
Стадник О. C. - Поняття про засоби навчання географії та їх диференціацію (2014)
Анотації (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Babenko L. M. - Lipoxygenases and their metabolites in formation of plant stress tolerance, Shcherbatiuk M. M., Skaterna T. D., Kosakivska I. V. (2017)
Galkin O. Yu. - Characteristics of enzyme-linked immunosorbent assay for detection of IgG antibodies specific to Сhlamydia trachomatis heat shock protein (HSP-60), Besarab A. B., Lutsenko T. N. (2017)
Virych P. A. - Effect of 3-substituted 1,4-benzodiazepin-2-ones on bradykinin-induced smooth muscle contraction, Shelyuk O. V., Kabanova T. A., Khalimova E. I., Martynyuk V. S., Pavlovsky V. I., Andronati S. A. (2017)
Minchenko O. H. - Inhibition of IRE1 modifies hypoxic regulation of G6PD, GPI, TKT, TALDO1, PGLS and RPIA genes expression in U87 glioma cells, Garmash I. A., Minchenko D. O., Kuznetsova A. Y., Ratushna O. O. (2017)
Holota Yu. V. - Fecal short-chain fatty acids at different time points after ceftriaxone administration in rats, Holubenko O. O., Ostapchuk A. M., Serhiychuk T. M., Zakordonets L. V., Tolstanova G. M. (2017)
Pismenetskaya I. U. - Serum glycomarkers of endoplasmic reticulum and lysosomal-endosomal system stress in human healthy aging and diseases, Butters T. D. (2017)
Suleimanova R. R. - Age-related changes of phospholipids in sterlet liver and dorsal muscles, Hudz E. А., Melnychuk D. О., Kalachniuk L. H. (2017)
Rudnytska M. V. - Effect of preparations methyure and ivine on Са2+-ATPases activity in plasma and vacuolar membrane of corn seedling roots under salt stress conditions, Palladina T. A. (2017)
Lutsenko T. N. - Validation of biological activity testing procedure of recombinant human interleukin-7, Kovalenko M. V., Galkin O. Yu. (2017)
Виноградова Р. П. - Науково-практична діяльність відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Данилова В. М., Юрасова С. П. (2017)
Directions for authors (2017)
Правила для авторів (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Shtemenko A. V. - Rhenium–platinum antitumor systems, Shtemenko N. I. (2017)
Minchenko O. H. - Effect of chromium disilicide and titanium nitride nanoparticles on the expression of NAMPT, E2F8, FAS, TBX3, IL13RA2, and UPS7 genes in mouse liver, Yavorovsky O. P., SolokhA N. V., Minchenko D. O., Kuznetsova A. Y. (2017)
Tykhomyrov A. A. - Plasminogen and its fragments in rat brain: a plausible role for astrocytes in angiostatin generation, Nedzvetsky V. S., Ağca C. A., Korsa V. V., Grinenko T. V. (2017)
Minchenko O. H. - IRE1 knockdown modifies hypoxic regulation of cathepsins and LONP1 genes expression in U87 glioma cells, Riabovol O. O., Halkin O. V., Minchenko D. O., Ratushna O. O. (2017)
Kaplia A. A. - Different sensitivity of Na+,K+-ATPase and Mg2+-АТРase to ethanol and arachidonic acid in rat colon smooth muscle under pretreatment of cellular membranes with Ds-Na (2017)
Biliavska L. O. - Sterols biosynthesis by soil streptomycetes, Ostapchuk A. M., Voychuk S. I., Iutynska G. O. (2017)
Kosyk O. I. - Phenylalanine ammonia-lyase activity and anthocyanin content in different varieties of lettuce under the cadmium influence, Khomenko I. M., Batsmanova L. M., Taran N. Yu. (2017)
Kopylchuk H. P. - Rat liver arginase system under acetaminophen-induced toxic injury and protein deprivation, Nykolaichuk I. M., Zhuretska O. M. (2017)
Korol L. V. - Intensity of oxidative stress and activity of angiotensin converting enzyme in blood of patients with uncomplicated pyelonephritis, Mygal L. Ya., Stepanova N. M. (2017)
Kozachkova O. M. - Complexes of palladium(II) with 1-phenyl-1-hydroxymethylene bisphosphoniс acid and their antitumor activity, Tsaryk N. V., Trachevskyi V. V., Rozhenko A. B., Shermolovich Yu. H., Guzyr O. I., Sharykina N. I., Chekhun V. F., Pekhnyo V. I. (2017)
Hamit Y. E. - A novel method for negating cold agglutination interference by dithiothreitol during complete blood count and peripheral blood smear: a case study, Kulaksizoglu S., Esin E., Necat Y. (2017)
Данилова В. М. - Науково-практична діяльність відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Виноградова Р. П., Луговська Г. Г. (2017)
Валентина Михайлівна Данилова (До 80-річчя від дня народження) (2017)
Рабінович П. М. - Видатний вітчизняний теоретик права (до 110-річчя від народження професора П. О. Недбайла) (2017)
Рум’янцев В. О. - Структура, організаційні та правові форми діяльності української центральної ради (2017)
Kerikmäe T. - Ethical Lawyer or Moral Computer – Historical and Contemporary Discourse on Incredulity between the Human and a Machine, Müürsepp P., Särav S., Chochia A. (2017)
Хаустова М. Г. - Міжнародні стандарти в контексті євроінтеграційних процесів в Україні (2017)
Христова Г. О. - Про позитивні зобов’язання держави в умовах збройного конфлікту та тимчасової втрати контролю над частиною своєї території (2017)
Політанський В. С. - Інформаційне суспільство: виклики для правового регулювання (2017)
Лемак В. В. - Конституційна скарга в україні: проблеми механізму впровадження, Петришин О. В. (2017)
Федчишин С. А. - Державне управління закордонними справами у наукових поглядах дореволюційних вчених у галузі адміністративного (поліцейського) права (2017)
Боднар Т. В. - Здійснення подружжям права спільної сумісної власності (2017)
Мічурін Є. О. - Цивілістика в сучасній юриспруденції (2017)
Пленюк М. Д. - Юридичні факти в механізмі цивільно-правового регулювання зобов’язань (2017)
Журавель В. А. - Система криміналістики: традиційні підходи та новаторські пропозиції (2017)
Пчеліна О. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері службової діяльності (2017)
Шепітько М. В. - Поняття та види злочинів проти правосуддя за законодавством зарубіжних країн (2017)
Павко Я. А. - Договірний механізм міжнародно-правового регулювання співробітництва держав в арктичному регіоні (2017)
Попович Н. В. - Поняття "законодавство": традиційні підходи і новації (2017)
Савчук С. С. - Сучасні правові механізми контролю у сфері банківської діяльності (2017)
Тертишна Л. С. - Комплексний характер регіональної політики держави (господарсько-правовий аспект) (2017)
Новітній погляд на історію вищих представницьких органів влади в Україні (рецензія на монографію В. М. Єрмолаєва "вищі представницькі органи влади в Україні: історія, теорія та практика" (О. Головко) (2017)
Вагомий внесок у протидію злочинам у сфері службової діяльності (В. Шевчук) (2017)
"Круглий стіл" "Історія українського парламентаризму (до 100-річчя утворення Української Центральної Ради)" (В. Гончаренко) (2017)
Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого (2017)
Мурашин Г. О. (2017)
Бандурка О. М. (2017)
Андрейцев В. І. (2017)
Тіщенко В. В. (2017)
Буроменський М. В. (2017)
Малишева Н. Р. (2017)
Пам’яті Олександра Вікторовича Задорожнього (2017)
Інформація для авторів (2017)
Содержание (2017)
Генкал С. И. - Виды рода Fallacia A. J. Stickle & D. G. Mann (Bacillariophyta) в России: морфология, таксономия, экология, распространение, Ярушина М. И. (2017)
Шашидхаран А. - Биохимический анализ некоторых морских макроводорослей побережья Коллама (Индия), Плуминдас С. Н. (2017)
Шелюк Ю. С. - Биоиндикационный анализ видового состава фитопланктона притоков реки Припять (Украина) (2017)
Конищук М. А. - Альгофлора Национального природного парка "Припять–Стохид" (Волынская обл., Украина) (2017)
Эргашева Х. Э. - Сезонные изменения видового состава альгофлоры Андижанского водохранилища (Республика Узбекистан) (2017)
Крахмальный А. Ф. - Tyrannodinium edax (A. J. Schill.) Calado (Dinoflagellata: Pfiesteriaceae) в водоемах г. Киева (Украина) (2017)
Аббас А. - Находка Dictyota hauckiana Nizam. (Phaeophycota) на побережье Аравийского моря в Пакистане, Шамиль М. (2017)
Куринный Д. А. - Совместное культивирование одноклеточных зеленых водорослей (Chlorophyta, Chlorophyceae) и лимфоцитов периферической крови человека как тест-система для радиобиологических исследований, Костиков И. Ю. (2017)
Царенко П. М. - 4 Съезд Украинского ботанического общества (2017)
Балендр А. - Сучасні підходи до професійної підготовки офіцерів Державної прикордонної служби України за стандартами НАТО до участі в багатонаціональних навчаннях (2016)
Білявець С. - Історичні аспекти підготовки молоді до військово-професійної діяльності в Україні: від Київської Русі до ХVII століття (2016)
Веретільник В. - Критерії, показники та рівні розвиненості військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників (2016)
Гаврилюк В. - Педагогічні умови навчання мвйбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення оперативно-службових (бойових) дій підрозділів (2016)
Гапоненко Г. - Особливості організації процесу фізичної підготовки у вищих військових навчальних закладах України та провідних країн світу, Гапоненко С. (2016)
Гомонюк О. - Особистий аспект діяльності майбутнього педагога – спосіб його саморозвитку та самореалізації (2016)
Даниленко О. - Тенденції впровадження інформаційно-комунікативних технологій у процес підготовки фахівців морської галузі в умовах вищого навчального закладу (2016)
Іщенко Д. - Характеристика компетенцій начальника органу охорони державного кордону, Серватюк В., Ставицький О. (2016)
Керницький О. - Педагогічні проблеми формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії (2016)
Кузь Ю. - Модель міждисциплінарних зв’язків дисциплін прикордонного конторолю як дидактична система (2016)
Лемешко О. - Підготовка військовослужбовців до участі в міжнародних миротворчих місіях Організації Об’єднаних Націй (2016)
Мельников А. - Сутність і зміст фомування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фізичної підготовки, Волошин В. (2016)
Мірошніченко А. - Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості командно-педагогічних навичок майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення загальновійськових дисциплін (2016)
Москалюк О. - Фахова практика як важлива складова практичної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Наконечна А. - Самостійна навчальна діяльність майбутніх перекладачів у сучасному науково-педагогічному дискурсі (2016)
Овод Ю. - Дистанційне навчання і форми взаємодії у системі "викладач-студент” (2016)
Перкатий Р. - Сутність, зміст та структура самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів національної поліції (2016)
Сінкевич С. - Іншомовна комунікативна компетентність науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, які викладають військово-спеціальні дисципліни (2016)
Тарасенко Н. - Педагогічні умови формування безпечного освітнього середовища у вищому військовому закладі (2016)
Томків І. - Розробка електронних дидактичних матеріалів щодо навчання магістрів військового управління, Андрощук О. (2016)
Черкун І. - Історико-педагогічний аналіз процесу військово-спеціальної підготовки офіцерів-психологів запасу (2016)
Шеремет А. - Реформування державної системи опіки як пріоритетний напрям політики України (2016)
Шумовецька С. - Соціально-комунікативна взаємодія офіцерів-прикордонників: типові ситуації професійної діяльності, Палагнюк М. (2016)
Янковець А. - Педагогічні особливості використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов (2016)
Вихідні дані (2016)
Бала О. П. - Сучасний стан і продуктивність ясеневих деревостанів України (2016)
Vasylyshyn R. - Biotic productivity and sequestered carbon in forests of Ukrainian Polissya, Lakyda І., Slyva О., Lakyda М., Shevchuk О. (2016)
Гайчук С. І. - Порівняння та оцінка точності нормативів дерев та деревостанів різної вікової, розмірно-якісної і товарної структури букових лісів Українських Карпат, Гірс О. А. (2016)
Гоцик О. С. - Лісівничо-таксаційна характеристика лісів Поліського Природного Заповідника (2016)
Дубровець Б. В. - Експериментальна база дослідних даних для оцінки біопродуктивності лісів НПП "Голосіївський" (2016)
Ковальська С. С. - Лісівничо-таксаційна характеристика деревостанів Південного Придніпровського Полісся (2016)
Котляревська У. М. - Методичні особливості дослідження мортмаси вільхових лісів Українського Полісся (2016)
Ловинська В. М. - Оцінка вмісту вуглецю та енергії у надземній фітомасі соснових деревостанів Північного Байрачного Степу України, Лакида П. І. (2016)
Бєльська О. В. - Багаторічна динаміка вмісту 137Сs в лишайниках Поліського Природного Заповідника (2016)
Гнатів П. С. - Адаптивні реакції дуба звичайного та багряника японського в урболандшафтах Львівського східного району пасмового Побужжя, Смаль О. В., Лисак Г. А. (2016)
Драган Н. В. - Фітопатологічний стан Fraxinus excelsior L. у дендрологічному парку "Олександрія" НАН України, Пидорич Ю. В. (2016)
Іщук Л. П. - Особливості використання видів і гібридів роду Populus L. у ландшафтах урбанізованого середовища (2016)
Міськевич Л. В. - Таксономічний склад та географічна структура дендроекзосозофлори штучних заповідних парків зони широколистяних лісів України (2016)
Пузріна Н. В. - Поширення звичайного соснового пильщика diprion pini в хвойних насадженнях (2016)
Швець М. В. - Enterobacter nimipressuralis – збудник бактеріальної водянки Betula pendula Roth. в насадженнях Житомирського Полісся України (2016)
Мележик Л. П. - Приживлюваність швидкорослих культиварів виду Salix L. залежно від ґрунтових умов та зволоженості, Маурер В. М. (2016)
Пінчук А. П. - Особливості вегетативного розмноження листяних кущів здерев’янілими живцями за різних умов зволоження ґрунту, Косенко Ю. І., Соловйов С. О. (2016)
Проценко І. А. - Характеристика лісомеліоративного фонду Юрківського буровугільного кар’єра, Лобченко Г. О. (2016)
Усцький І. М. - Вплив осушувальної меліорації на стан лісових насаджень Середино-Будського та Конотопського адміністративних районів, Михайліченко О. А. (2016)
Федорук Е. А. - Сучасний стан та перспективи рекреаційного використання лісопаркових масивів м. Києва, Іванюк І. В. (2016)
Юхновський В. Ю. - Сучасний стан та правовий статус полезахисних лісових смуг у контексті земельної реформи, Малюга В. М., Дударець С. М. (2016)
Яворовський П. П. - Економічна ефективність залучення контейнерного садивного матеріалу дуба звичайного (Quercus robur L.) для лісовідновлення, Сегеда Ю. Ю. (2016)
Бідолах Д. І. - Дистанційне дослідження об’єктів садово-паркового господарства з використанням дронів, Кузьович В. С. (2016)
Галкін С. І. - Проблеми збереження історичних ландшафтів дендропарку "Олександрія" НАН України, Дойко Н. М. (2016)
Глухова С. А. - Трав’янисті рослини в колекції Сирецького дендрологічного парку та їх використання в озелененні, Шиндер О. І., Михайлик С. М. (2016)
Кривохатько Г. А. - Визначення морозостійкості рослин Thuja occidentalis L. методом прямого лабораторного проморожування (2016)
Кушнір А. І. - Вікові дерева та пам’ятні посадки у формуванні просвітницької діяльності на території НУБіП України, Суханова О. А. (2016)
Левон В. Ф. - Антиоксидантна активність біологічно-активних речовин надземних органів представників роду Persica Mill., Голубкова І. М. (2016)
Буйських Н. В. - Особливості деформування деревини з вадами, Фришев С. Г., Несвідомін В. М. (2016)
Марченко Н. В. - Технологічні рішення у процесах виготовлення заготовок із деревини дуба, Мазурчук С. М., Головач І. В., Сагаль С. З. (2016)
Пінчевська О. О. - Особливості теплового оброблення деревини різних порід, Несвідомін В. М., Спірочкін А. К., Горбачова О. Ю. (2016)
Цапко Ю. В. - Модель роботи інтумесцентного покриття для деревини, Цапко О. Ю., Іноземцев Г. Б., Грабар І. В. (2016)
Чаусов М. Г. - Експрес-метод визначення термоактиваційних параметрів при прогнозуванні довговічності виробів із композиційних матеріалів на основі деревини, Бойко Л. М., Грабар І. Г. (2016)
Чаусов М. Г. - Феноменологічна модель прогнозування довговічності деревинноволокнистих плит середньої щільності у виробах різного призначення, Сагаль С. З., Бойко Л. М., Анциферова О. В. (2016)
Професор М. В. Давидов – основоположник вітчизняної лісової таксації (До 115-річчя від дня народження) (2016)
Професор П. Г. Кальний – той, хто любив паростки кленові, хто діброви молоді ростив… (До 100-річчя з дня народження) (2016)
Професор А. І. Котов – бібліофіл, який жив і творив у квартирі-бібліотеці (До 110-річчя з дня народження) (2016)
Доцент О. М. Чернега – син Молдови, громадянин України, герой Кореї (До 105-річчя з дня народження) (2016)
Доцент П. І. Герасименко – заступник декана і захисник студентства (До 95-річчя з дня народження) (2016)
Доцент О. О. Шабаров – природолюб за фахом і за покликом серця (До 80-річчя з дня народження) (2016)
Професор Дяченко Дмитро Михайлович (14.08.1887 – 21.05.1942) – видатний український архітектор, творець університетського містечка в голосієві (До 130-річчя від дня народження) (2016)
Титул, зміст (2012)
Коротаев Г. К. - Национальный модуль черноморских прогнозов как элемент европейской системы, Ратнер Ю. Б., Баянкина Т. М., Иванчик М. В., Мартынов М. В., Инюшина Н. В., Пряхина С. Ф., Кубряков А. И., Бурдюгов В. М., Давыдова Е. П. (2012)
Тиркель М. Г. - Шахтный портативный анализатор "ШАИ-8" для измерения и анализа сигналов естественного импульсного электромагнитного поля в горных выработках, Туманов В. В., Архипенко А. И., Хлюстов Н. В., Савченко А. В., Молошникова Н. Б. (2012)
Григорьєв О. М. - Розробка керамічного термоміцного та корозійностійкого матеріалу для виготовлення жарової труби для пальників котлів теплових електростанцій, Скороход В. В., Панасюк А. Д., Котенко В. А., Личко В. В., Коротєєв О. В., Прилуцький Е. В., Лавренко В. О., Іконнік М. М. (2012)
Жмурін П. М. - Організація виробництва великогабаритних пластмасових сцинтиляторів для фізичних експериментів, Бояринцев А. Ю., Клубань М. О., Мірошниченко Л. О., Федоров С. М. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського