Почапський Є. П. - Комп’ютеризована система для відбору та обробки сигналів магнітопружної акустичної емісії (2012)
Генега Б. Я. - Розробка та виготовлення універсального пересувного комплексу устаткування для захисту металоконструкцій від корозії, Федірко В. М., Волошин М. П., Пічугін А. Т., Лук’яненко О. Г. (2012)
Басок Б. І. - Створення грунтово-водо-водяних теплообмінників для тепло насосних технологій теплопостачання приміщень, Коба А. Р., Недбайло О. М., Ткаченко М. В., Хибина М. А., Бєляєва Т. Г., Тесля А. І., Луніна А. О. (2012)
Омельчук А. О. - Електрохімічна дезактивація технологічного обладнання, забрудненого радіонуклідами, Юденкова І. М., Шевель В. М. (2012)
Андрощук Г. О. - Економіко-правовий аналіз регулювання відносин у сфері службового винахідництва (2012)
Наші автори (2012)
Правила для авторів (2012)
Білявець С. - Ретроспективний аналіз підготовки молоді до військово-професійної діяльності в Україні У ХVІІІ–ХХІ століттях (2016)
Бунєєв Т. - Імідж Державної прикордонної служби України: сутність та основні функції, Сінкевич С. (2016)
Веретільник В. - Результати експериментальної перевірки педагогічних умов розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі магістерської підготовки (2016)
Гаврилюк В. - Критерії, показники та рівні оволодіння майбутніми офіцерами-прикордонниками основними компетенціями бойового забезпечення оперативно-службових (бойових) дій (2016)
Гевко О. - Зміст та структура культури професійного спілкування майбутніх офіцерів прикордонників (2016)
Горбатько К. - Результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування професійно-психологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Дияк В. - Теоретичні засади формування соціально-гуманітарної компетентності майбутніх фахівців (2016)
Івашкова Т. - Тенденції розвитку європейського простору вищої освіти (2016)
Калаур С. - Потенціал проблемного підходу та використання проблемних ситуацій під час професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах (2016)
Кир’ян Т. - Реформування вищої медичної школи та визначення основних напрямів виховання майбутніх медсестер в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2016)
Кустовська І. - Вивчення курсантами Національної академії Державної прикордонної служби України іноземних мов з використанням відеоматеріалів професійного спрямування, Петраш А. (2016)
Лісковацька Х. - Тенденції розвитку діалектної фразеології та фразеографії (2016)
Мельничук Ю. - Критерії, показники та рівні сформованості рефлексивної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Мельніков А. - Конфліктологічна компетентність як основна умова професійного становлення майбутніх офіцерів-прикордонників, Шинкарук В. (2016)
Мірошніченко А. - Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості командирських компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення загальновійськових дисциплін (2016)
Морквян І. - Роль створення освітніх програмних засобів у формуванні інтелектуальних умінь майбутніх учителів інформатики (2016)
Мороз Н. - Запровадження тестування рівня володіння англійською мовою згідно вимог стандартів НАТО "STANAG 6001” у Національній академії Державної прикордонної служби України (2016)
Перкатий Р. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів Національної поліції (2016)
Петренко Л. - Контекстний підхід до розвитку базових компетентностей майбутніх фахівців у системі професійної освіти (2016)
Полюк В. - Концептуальні основи технології дискретного формування професійної готовності військовослужбовців прикордонного відомства (2016)
Сердюк С. - Особливості формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2016)
Сич Р. - Аналіз результатів експериментального етапу дослідження формування умінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Соколюк О. - Генеза поняття "інформаційно-освітнє середовище” – сучасний погляд (2016)
Харківський В. - Розвиток правової компетентності фахівців медичної галузі у післядипломній освіті як педагогічна проблема (2016)
Шинкарук О. - Компетенції керівних кадрів Державної прикордонної служби України як основа ефективного управління персоналом, Дем’янюк Ю. (2016)
Яценко В. - Розробка методики формування економічної компетентності під час вивчення дисципліни: "Економічна теорія” у студентів педагогічних вищих навчальних закладів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2012)
Міжнародний інноваційний форум країн СНД – 2011 (2012)
Лисенко О. Г. - Багатофункціональний сканувальний зондовий мікроскоп з алмазним вістрям. Нанотехнологічні дослідження при атмосферних умовах (2012)
Фирстов С. А. - Механическая подготовка объектов для электронномикроскопических исследований, Даниленко Н. И. (2012)
Сторижко В. Е. - Изготовление микро- и наноразмерных структур с применением протонной пучковой литографии: современное состояние и перспективы развития, Мирошниченко В. И., Пономарев А. Г. (2012)
Петров Ю. В. - Сканирующий ионный гелиевый микроскоп (2012)
Pugatch V. M. - Position Sensitive Micro-Strip and Micro-Pixel Detectors (2012)
Чапон П. - Характеризация элементного распределения по глубине пленок и покрытий методами RF GD-OES и TOFMS™, Костенко О. К. (2012)
Держипольский А. Г. - Просвечивающая электронная микроскопия вчера и сегодня: расширяя границы познаваемого, Меленевский Д. А. (2012)
Brescia P. - Multi-Volume Analysis of Nucleic Acids Using the EPOCH™ Spectrophotometer System, Banks P., Voloshin А. (2012)
Сухомлинов А. Б. - Новое оборудование японской корпорации SHIMADZU для исследовательских лабораторий (2012)
Верцанова Е. В. - Новые предложения компании STRUERS для материаловедческих лабораторий (2012)
Есауленко А. Н. - Новые приборы компании AGILENT TECHNOLOGIES для научных исследований, Выпирайленко А. В., Гринченко М. Н. (2012)
Артемьева И. Н. - Оборудование компании INTERTECH CORPORATION для лабораторного анализа и научных исследований, Романов С. Н. (2012)
Компания LECO. 75 лет на мировом рынке аналитического оборудования (2012)
Системы ELECTROPULS – электродинамические испытательные машины будущего (2012)
Офіційна відповідь Держінформнауки на звернення Громадської ради з питань проблем інноваційної сфери (2012)
S4B: Science for Business Initiative (Ініціатива "Наука для бізнесу") (2012)
СНГ: партнерство в инновациях (2012)
Наші автори (2012)
Правила для авторів (2012)
Камінська Т. М. - Щодо альтернативних моделей обов’язкового медичного страхування в Україні (2017)
Шкурупій О. В. - Варіативні можливості розвитку економіки України на основі використання інноваційно-інвестиційного потенціалу, Флегантова А. Л. (2017)
Шевченко Л. С. - Міжнародні стратегічні альянси в юридичному бізнесі (2017)
Марченко О. С. - Юридичні практики "Рro bono": зміст та чинники розвитку в Україні (2017)
Shevchenko L. S. - Innovative competency of lawyers: signals for legal education (2017)
Hrytsenko O. A. - The law firms’ activities in the market of Real Estate (2017)
Kaminska T. М. - What should a lawyer know about outsourcing in health care? (2017)
Kaminska T. М. - New trends in the legal services market of Ukraine, Heivandov V. А. (2017)
Marchenko O. S. - Consulting management in the sphere of legal services business: the sense and functions (2017)
Nechyporuk L. V. - Insurance protection of business (2017)
Hubin K. H. - Influence of the structure of competitive advantages on revenues of legal services firms in Ukraine (2017)
Levkovets O. M. - Rebranding a legal services firm: potential and risks (2017)
Mozhaikina N. V. - Тhe basic directions of support of small and medium enterprise, Kostyuk V. D. (2017)
Mozhaikina N. V. - Consulting as effective element of management and business support infrastructure in Ukraine, Popenko O. V. (2017)
Mozhaikina N. V. - Perspectives of leasing business in Ukraine, Slukhai V. V. (2017)
Nabatova О. О. - Information technologies in legal business (2017)
Nabatova O. О. - Legal process outsourcing, Movchan D. G. (2017)
Ovsiienko O. V. - Law business as an institute of legal economy (2017)
Chupryna О. О. - Subjects of management in law firms (2017)
Yarmak О. V. - Consulting complex as a factor of competitiveness of a legal services business (2017)
Zhdanova V. A. - World trends in the development of legal education (2017)
Івасішина Н. В. - Державно-приватне партнерство в паливно-енергетичному комплексі України та доцільність його впровадження, Гурак Л. В. (2017)
Кузьміна М. М. - Форми інвестування у відновлювальну енергетику (2017)
Бабай Д. О. - Кабінет Міністрів України як суб’єкт організаційно-господарських повноважень в інноваційній сфері (2017)
Вакім В. Е. - Стимулювання інноваційної діяльності: порівняльно-правовий аспект (2017)
Лавренюк Т. А. - Принципи господарського права як засіб правового регулювання (2017)
Менів Я. О. - Правові форми об’єднання підприємств у господарській організації великого бізнесу (2017)
Омаров А. М. - Актуальні питання правової кваліфікації суб’єктів малого бізнесу (2017)
Тертишна Л. С. - Регіональна політика держави: завдання господарсько-правового забезпечення (2017)
Косінова К. С. - Аутсорсинг як засіб розвитку та зміцнення національної економіки України (2017)
Шевченко Л. С. - Теорія та практика розбудови регіональних інноваційних екосистем (2017)
Лозовой В. О. - Економічні пріоритети розвитку університетської освіти в умовах інформаційної цивілізації (2017)
Українська Л. О. - Юридичний консалтинг: досвід економічного аналізу (2017)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2017)
Карвацький А. Я. - Сучасний стан теоретичних досліджень надзвукового обтікання тіл різної конфігурації (2015)
Карвацький А. Я. - Математичне моделювання екструдування електродних заготовок, Лазарєв Т. В., Тищенко О. C. (2015)
Казак І. О. - Системно-факторний підхід у підготовці інженерів-механіків хімічного машинобудування (2015)
Колосова О. П. - Прогнозування структурних параметрів полімерних композиційно-волокнистих матеріалів за методологією теорії інтегральної геометрії й геометричних імовірностей (2015)
Марчевський В. М. - Сушіння санітарно-гігієнічного паперу з використанням інфрачервоного випромінювання, Новохат О. А., Воронін Л. Г., Татарчук О. О. (2015)
Мельник О. П. - Гаряче пресування флютингу, Марчевський В. М., Биковець Д. П., Василенко М. М. (2015)
Сидоренко О. П. - Освітлення соків у полі відцентрових сил, Зубрій О. Г., Семінський О. О. (2015)
Сівецький В. І. - Екструзійне компаундування реактопластичної полімерної матриці, Колосов О. Є., Сідоров Д. Е. (2015)
Сівецький В. І. - Визначення залежності швидкості полімерних матеріалів поблизу стінки круглого каналу від напруження зсуву, Сокольський О. Л., Івіцький І. І., Куриленко В. М. (2015)
Двойнос Я. Г. - Розрахунок течії неньютонівської рідини в каналі кільцевого перерізу, Назарчук В. В., Хотинецький М. І. (2015)
Двойнос Я. Г. - Уточнена методика оброблення експериментальних даних капілярної віскозиметрії, Сокольський О. Л., Івіцький І. І. (2015)
Потебня Н. В. - Кінетика термічної усадки орієнтованих поліпропіленових плівок, Панов Є. М., Шилович Т. Б. (2015)
Барбаш В. А. - Вплив структури амфотерних полімерних смол на якість паперу для гофрування, Остапенко А. А., Трачевський В. В. (2015)
Барбаш В. А. - Одержання мікрокристалічної целюлози з рослинної сировини, Нагорна Ю. М. (2015)
Дріжд В. Л. - Вплив нанодисперсних речовин на довговічність інтумесцентного покриття, Вахітова Л. М., Таран Н. А. (2015)
Мовчанюк О. М. - Принципи формування пористої структури целюлозних фільтрувальних матеріалів, Бєлінська О. О. (2015)
Нудченко Л. А. - Застосування кремнійорганічних сполук для захисту целюлозовмісних матеріалів, Свідерський В. А., Осауленко К. В., Мережко Н. В. (2015)
Семінський О. О. - Енергетичні параметри потоків у робочих органах роторно-пульсаційного апарата, Василенко Р. М. (2015)
Григоренко О. В. - Відновлення рулонованих зворотноосмотичних мембранних модулів для очищення питної води, Корнієнко Я. М., Гулієнко С. В. (2015)
Жученко А. І. - Реалізація алгоритму розрахунку прогрівання паперового полотна, Черьопкін Є. С. (2015)
Кубрак А. І. - Дискретна передатна функція аналогового об’єкта в системі з цифровим регулятором, Ситніков О. В. (2015)
Маховський Д. С. - Автоматизація черв’ячної машини для виготовлення бортових кілець пневматичних шин, Миленький В. В., Мікульонок І. О. (2015)
Агаєв Н. - Негативні психічні стани військовослужбовців у бойових умовах: класифікація, визначення, індентифікація (2016)
Багас О. - Конфлікти в спортивному колективі та шляхи їх вирішення, Ковальчук Р. (2016)
Боровик Л. - Психологічні особливості формування технічного мислення та уяви у курсантів-прикордонників під час викладання загальнонаукових та інженерних дисциплін, Демянюк К. (2016)
Булгакова О. - Особливості взаємозвязку показників, що характеризують психологічну готовність студентів до соціальної взаємодії (2016)
Грицина О. - Сутність і структура психічної стійкості керівника органу охорони державного кордону (2016)
Єрьоменко Д. - Комплексна програма відновлення психологічної стійкості прикордонників та результати її перевірки (2016)
Журавльов В. - Особливості прийняття управлінських рішень керівниками органів охорони державного кордону: організаційно-психологічний аспект (2016)
Каминін М. - Співвідношення показників ревнощів та ідентичності особистості (2016)
Колесніченко О. - Прогнозування психологічної готовності до ризику фахівців екстремальних видів діяльності, Приходько І., Мацегора Я., Юр’єва Н. (2016)
Комар Т. - Методологічна рефлексія концепції та моделі професійної зрілості фахівця (2016)
Лісовенко А. - Риси та властивості особистостей, схильних і не схильних до заздрощів (2016)
Максимів І. - Соціально-психологічні детермінанти дитячого жебрацтва (2016)
Маслюк А. - Наукові здобутки української діаспори (2016)
Олександренко К. - Психологічні аспекти комунікативно-мотивованого навчання лексики студентів інженерно-технічних спеціальностей, Харжевська О. (2016)
Пілішек С. - Співвідношення понять "спілкування” і "комунікація” у контексті психології навчальної діяльності (2016)
Посвістак О. - Соціально-політичні та економічні передумови становлення психології сім’ї як галузі наукових знань у ХІХ – ХХ ст. (2016)
Потапчук Н. - Структурно-функціональна модель запобігання та нівелювання чуток в умовах надзвичайної ситуації (2016)
Сахнік О. - Психологічні аспекти управлінської діяльності сучасного керівника Державної пенітенціарної служби України (2016)
Чорнописка О. - Особливості викладання елективного курсу "Психологія спілкування” студентам фармацевтичного факультету заочної форми навчання (2016)
Вихідні дані (2016)
Романовський О. - Інноваційне формування повного спектру особистісних якостей лідера у всіх видах професійної діяльності на прикладі майбутніх психологів, Бондаренко В. (2017)
Тіняков А. - Особливості відновлення, збереження та підвищення коефіцієнту життєвої енергії лідера (2017)
Романовська О. - Модель процесу управління іміджем ВНЗ (2017)
Костиря І. - Складові лідерської позиції майбутнього інженера (2017)
Пономарьов О. - Філософські аспекти якості освіти, Квасник О. (2017)
Мороз В. - Зміст дефініції "якість вищої освіти" в контексті наукових поглядів представників східноєвропейських наукових шкіл, Мороз С. (2017)
Семенова А. - Розвиток ціннісного досвіду педагогічної майстерності І.А. Зязюна у вимірах теорії поколінь (2017)
Хавіна І. - Особливості вивчення природничо-наукових дисциплін бакалаврами з психології (2017)
Долгарєв А. - Управлінська культура, як складова професійної компетентності майбутнього фахівця , Болдирєв К. (2017)
Ткаченко Л. - Особистість як чинник цивілізаційних перетворень (2017)
Seppo Hölttä - Capacity building for higher education leadership (2017)
Александровская В. - Прблема системной "динамичкской локализации” идеальных образов формирования личности (2016)
Александровская В. - Синдромный анализ нарушений имагинальной функции личности (2016)
Багас О. - Особливості планування та управління процесом спортивного тренування волейбольної команди, Ковальчук Р. (2016)
Войтюк О. - Психолого-педагогічні умови розвитку лідерських якостей курсантів-прикордонників під час навчання іноземної мови, Ваколюк Т. (2016)
Грибок А. - Адаптація військовослужбовців-учасників антитерористичної операції до навчальної діяльності у вищому військовому навчальному закладі (психологічний аспект) (2016)
Грицина О. - Детермінанти розвитку психічної стійкості керівників органів державного кордону України (2016)
Журавльов В. - Сутність і особливості управлінських рішень з позицій організаційної діяльності керівників органів охорони державного кордону (2016)
Карачинський О. - Сенс як інтегративна основа особистості у теоріях особистості і логотерапії В. Франкла (2016)
Колісніченко О. - Типізація психологічної готовності до ризику представників екстремальних видів діяльності, Мацегора Я., Приходько І., Юр’єва Н. (2016)
Лазоренко О. - Психологічна підготовка прикордонників як процесуальне явище (2016)
Литвинчук Л. - Зміст та технології психотерапії у роботі із залежностями: сучасний погляд на проблему (2016)
Матохнюк Л. - Особливості впровадження хмарних технологій у роботі практичного психолога (2016)
Потапчук Н. - Особливості реагування органів виконавчої влади на виникнення надзвичайної ситуації як чинник появи чуток (2016)
Потапчук Є. - Психоемоційні стани учасників бойових дій та особливості їх діагностики і корегування, Янцаловський О. (2016)
Резнік О. - Програма протидії босінгу у віділлі прикордонної служби та результати її апробації (2016)
Ткач Б. - Специфіка застосування бригадної моделі нейропсихологічної реабілітації для постраждалих учасників антитерористичної операції (2016)
Тюріна Ю. - Гендерні особливості адаптації курсантів до навчання в цивільному вищому навчальному закладі (2016)
Харжевська О. - Дослідження розвитку лінгвопізнавальної мотивації за допомогою проектної методики (2016)
Числіцька О. - Особливості психічного стану адаптованих і дезадаптованих військових медиків на етапі їхньої первинної професіоналізації (2016)
Чистяков С. - Особливості міжособистісної взаємодії у колективах прикордонних підрозділів, Франчук Ю. (2016)
Шмерко О. - Психологічні особливості професіограми як системи опису економічних професій (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2013)
Тимошенко В. И. - Пневмотранспорт сыпучих материалов с повышенным давлением несущего газа, Кнышенко Ю. В. (2013)
Дробенко Б. Д. - Моделювання термомеханічних процесів в елементах діючого енергообладнання та оцінка їх експлуатаційного ресурсу з урахуванням деградації матеріалу, пошкоджень та ремонтних втручань, Будз С. Ф., Асташкін В. І. (2013)
Русанов А. В. - Газодинамическое совершенствование проточной части циліндра високого давления паровой турбины К-325-23,5, Косьянова А. И., Сухоребрый П. Н., Хорев О. Н. (2013)
Лавріненко В. І. - Розробка і застосування високоефективного прецизійного алмазного правлячого інструменту для потреб енергетичного і транспортного машинобудування України, Шейко М. М., Сухарєв Д. В. (2013)
Глузман Д. Ф. - Розробка і впровадження в клінічну практику комплексу імуноцитохімічних і молекулярно-генетичних технологій діагностики гострих лейкемій, Скляренко Л. М., Надгорна В. О., Завелевич М. П., Полудненко Л. Ю., Іванівська Т. С., Українська Н. І., Телегєєв Г. Д., Дибков М. В., Поліщук Л. О. (2013)
Струтинський Р. Б. - Моделювання промислового процесу виробництва препарату Флокалін та визначення його оптимально-ефективної дози для лікування захворювань серця, Мойбенко О. О., Чебанов В. А., Горобець М. Ю. (2013)
Щербин В. К. - Проблема финансирования инфраструктурных проектов инновационного развития стран СНГ (2013)
Gabdullin R. - Mechanisms of Integration of the Republic of Kazakhstan in the Processes of Global Competition (2013)
Андрощук Г. О. - Захист комерційної таємниці в США: протидія економічному шпигунству (2013)
Наші автори (2013)
Правила для авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Ризун А. Р. - Разработка и внедрение электроразрядного процесса селективной дезинтеграции хвостов обогащения полиметаллических руд, Голень Ю. В., Денисюк Т. Д., Рачков А. Н., Кононов В. Ю.  (2013)
Борц Б. В. - Применение твердофазных соединений для повышения надежности трубопроводов реакторов 2-го и 3-го поколений, Воеводин В. Н., Неклюдов И. М., Короткова И. М., Лопата А. А., Лопата А. Т., Рыбальченко Н. Д., Сытин В. И., Александров В. А. (2013)
Басок Б. І. - Різноваріантна термореновація огороджувальних конструкцій частини поверху існуючої адміністративної будівлі та моніторинг тепловтрат при її тривалій експлуатації, Давиденко Б. В., Гончарук С. М. (2013)
Міжнародний науково-технологічний форум "Наука. Інновації. Технології-2012" (2013)
Сторіжко В. Ю. - Ядерні технології і електрофізична апаратура для медицини, Калінкевич О. М. (2013)
Рыжиков В. Д. - Прибор для контроля параметров рентгеновских излучателей, Гринёв Б. В., Волков В. Г., Лисецкая Е. К., Махота С. В., Попкова Е. В. (2013)
Глущук Н. И. - Применение тепловизионных методов в научных исследованиях, Гордиенко Э. Ю., Фоменко Ю. В., Шустакова Г. В. (2013)
Перевертайло В. Л. - Многоканальные координатно-чувствительные рентгеновские детекторные системы на основе кремниевой интегральной технологии, Тимошенко Н. А., Вирозуб Т. М., Зайцевский И. Л., Тарасенко Л. И., Перевертайло А. В., Шкиренко Э. А., Ковригин В. И., Крюков А. С. (2013)
Бойчук В. В. - Новітні інструментальні тенденції в дослідженнях та характеризації каталізаторів (2013)
Артемьева И. Н. - Оборудование компании Intertech для лабораторного анализа и научных исследований (2013)
Есауленко А. Н. - Атомно-эмиссионный спектрометр с микроволновым возбуждением плазмы AGILENT МП-4100, Колпак Р. Н. (2013)
Верцанова Е. В. - Подготовка образцов металлов и сплавов на основе железа для исследования на растровом электронном микроскопе методом дифракции отраженных электронов (2013)
Антонов А. Б. - Аналитическое оборудование компании LECO, Артюхов С. Г. (2013)
Немова С. В. - Мир инноваций Leica Microsystems (2013)
Смирный М. А. - Решения компании "Термо Техно" для научных исследований и промышленных лабораторий, Тарасова Я. Б. (2013)
Воєвода В. М. - Унікальний аналізатор Zetasizer Nano – 10 факторів наукового успіху, Держипольський А. Г., Меленевський Д. О. (2013)
Ворона В. М. - Економіка України: інвестиційна привабливість і конвертація соціального капіталу, Піддубний В. А. (2013)
Наші автори (2013)
Правила для авторів (2013)
Плющ В. А. - Трансформація політичного в етичне: Мішель Маффесолі про моральні цінності постмодерного соціуму, Танчер В. В. (2017)
Bovgyria I. V. - Considering oneself (non)religious in Eastern European societies: correlation patterns among religiosity dimensions (2017)
Симончук О. В. - Європейська соціально-економічна класифікація (ESeC): новий інструмент класового аналізу (2017)
Фоломєєв М. А. - Оцінка рівня впровадження електронного навчання в українських ВНЗ шляхом аналізу їх веб-ресурсів: теоретичні аспекти соціологічного аналізу, Яцура К. Г., Крижанівська В. І., Жовнір А. О., Тремполець Д. М. (2017)
Nwaoduh E. O. - Feminization of poverty in Ukraine: background, causes and effects (2017)
Голубка С. М. - Роль торговельних шкіл у розвитку економічної освіти на західноукраїнських землях (1848–1939 рр.), Голубка М. М. (2017)
Небрат В. В. - Соціальні інститути ринку в системі суспільних трансформацій господарства України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Циба Р. П. - Управління державними фінансами як засіб соціально-економічних перетворень (історичний досвід 1920–1980-х років) (2017)
Балакірєва О. М. - Динаміка соціально-економічних оцінок і очікувань населення України: літо 2017 р., Дмитрук Д. А. (2017)
Савельєв Ю. Б. - Соціологія світового рівня у периферійній країні: уроки для України (2017)
Професіонал своєї справи (Чурилову Миколі Миколайовичу – 70) (2017)
Судаков В. І. - Соціальне включення як стимул процесу модернізації та організації соціального порядку в умовах глобалізації (рецензія) (2017)
Суший О. В. - Архетипіка і публічне управління: стратегії та механізми розв’язання конфліктів у сучасному світі, Плахтій Т. О., Афонін Е. А. (2017)
Сорока Ю. Г. - Перший Всеукраїнський науково-методичний семінар з проблем викладання соціологічних дисциплін "соціологічна освіта: актуальні виклики та ефективні практики навчання” (2017)
ІІІ Конгрес Соціологічної асоціації України "Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання" (запрошення до участі) (2017)
Інноваційний соціальний проект (2017)
Автори номера (2017)
Філіпенко Володимир Акимович (2017)
Памяти Николая Анатольевича Сапона (2017)
Пам’яті Скляренка Євгена Тимофійовича (2017)
Пам’яті Антона Тимофійовича Бруска (2017)
Левицький А. Ф. - Біомеханічне обґрунтування створення алгоритму хірургічного лікування діафізарних переломів кісток передпліччя у дітей, Яресько О. В., Терпиловський Ю. Р. (2017)
Страфун С. С. - Тактика хірургічного лікування поранених з поліструктурними вогнепальними ушкодженнями верхніх кінцівок на рівні спеціалізованної допомоги, Борзих О. В., Борзих Н. О., Курінний І. М., Гайко О. Г., Лакша А. А. (2017)
Шимон В. М. - Еволюція хірургічних методів лікування переломів вертлюгової ділянки стегнової кістки, Стойка В. В. (2017)
Шимон В. М. - Застосування лазера для перевірки впливу реґіонарної інфузії на показники ендотоксикозу в лікуванні хронічних остеомієлітів довгих кісток, Кубаш В. І., Сливка Р. М. (2017)
Зеленецький І. Б. - Клініко-рентгенологічні аспекти діагностики та лікування диспластичних синдромів кульшового суглоба у дітей (2017)
Шимон В. М. - Малоінвазивні втручання при лікуванні проникаючих переломів тіл грудних і поперековоих хребців із застосуванням гідроксилапатитної кераміки, Пушкаш І. І., Шимон М. В., Шерегій А. А. (2017)
Шимон М. В. - Малоінвазивний остеосинтез у пацієнтів старших вікових груп з переломами шийки стегнової кістки на фоні важкої супутньої патології, Шерегій А. A., Стойка В. В., Шимон М. В., Литвак В. В. (2017)
Chornyi V. S. - Replacement of defects after resection of benign tumors and tumor-like diseases of tubular bones of limbs by ceramic material based on bioactive glass, Buryanov A. A., Protsenko V. V. (2017)
Король С. О. - Клінічно-епідеміологічний аналіз структури поранень плеча під час антитерористичної операції, Матвійчук Б. В. (2017)
Лютко О. Б. - Мікробіологічні особливості перебігу інфекційного процесу після остеосинтезу у людей похилого віку, Колов Г. Б., Печерський А. Г. (2017)
Солоницын Е. А. - Методы диагностики метастатического поражения костей, Проценко В. В., Климовицкий Ф. В. (2017)
Туз Є. В. - Результати комбінованого лікування хворих з пухлинами стегнової та великогомілкової кістки, Проценко В. В. (2017)
Рой И. В. - Минимально инвазивное лечение болевого синдрома при поясничном спинальном стенозе, Фищенко Я. В., Гармиш А. Р., Павлов Б. Б., Белая И. И., Кудрин А. П. (2017)
Бублик Л. О. - Результати застосування малоінвазивної технології в лікуванні гриж попереково-крижового відділу хребта, Бойко І. В., Бублик Н. Л. (2017)
Осадча Л. Є. - Структурні зміни підошовного апоневрозу у пацієнтів із підошовним фасціїтом за даними ультразвукового дослідження, Турчин О. А., Лябах А. П. (2017)
Руденко Р. І. - Застосування Manchester Grading Scale для визначення ступеню тяжкості hallux valgus, Турчин О. А., Лазаренко Г. М., Лябах А. П. (2017)
Орлик Т. В. - Етодолак у менеджменті вертебрального больового синдрому: дані літератури та результати власних досліджень (2017)
Корольков О. І. - Помилки та ускладнення при лікуванні уродженої клишоногості за методом І. Понсеті, Кикош Г. В. (2017)
Бур’янов О. А. - "Артізі-крем" в системі лікування дегенеративно-дистрофічних уражень суглобів, Омельченко Т. М., Кваша В. П., Джунь Я. Ю. (2017)
Бур’янов О. А. - Вибір антибактеріальної терапії у пацієнтів з відкритими та вогнепальними пошкодженнями кінцівок та їх ускладненнями, Грицай М. П., Омельченко Т. М., Ярмолюк Ю. О. (2017)
Магомедов О. М. - Динаміка біохімічних змін у пацієнтів із розривом ахіллового сухожилка, Поліщук Л. В., Кулева О. В., Лябах А. П. (2017)
Bur’yanov О. A. - Discoid lateral meniscus of the knee joint, Sobolevskiy Yu. L., Ryabikin О. V., Mironyak L. A., Hassanzadeh Ghasabeh F. (2017)
Бур’янов О. А. - Деформаційні характеристики систем фіксації, що застосовуються при переломах та корекційних остеотоміях дистального відділу великогомілкової кістки, Шидловський М. С., Омельченко Т. М., Димань М. М., Мусієнко О. С. (2017)
Сулима В. С. - Участь в чергуваннях лікаря-інтерна ортопеда-травматолога – елемент практичного навчання на циклі заочного стажування, Андрейчин В. А., Омельчук В. П. (2017)
Артёменко В. В. - Симуляционное обучение врачей общей практики – семейной медицины по оказанию помощи при острой травме, Сухин Ю. В., Носенко В. М., Бодня А. И. (2017)
Шимон В. М. - "Травматологія та ортопедія" в ракурсі Болонського процесу в медичних вищих навчальних закладах України, Шимон М. В., Пушкаш І. І., Білей А. В. (2017)
Бур’янов О. А. - Переломи ключиці, Кваша В. П., Чекушин Д. А., Задніченко М. О., Омельченко Т. М., Самусенко І. В., Соболевський Ю. Л., Лиходій В. В. (2017)
Білінський П. І. - Можливості малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу переломів верхньої кінцівки, Дроботун О. В. (2017)
Черенок Е. П. - Альтернативные лоскуты при дефектах мягких тканей кисти и предплечья (2017)
Білоножкін Г. Г. - Біомеханічні дослідження остеосинтезу переломів проксимального відділу плечової кістки різними видами імплантатів, Герцен Г. І., Процик А. І., Мовчан О. С., Шапошніков О. В. (2017)
Бур’янов О. А. - Заміщення дефектів при доброякісних пухлинах довгих кісток композитним матеріалом на основі біоактивного скла, Проценко В. В., Чорний В. С., Шаповалов В. С. (2017)
Білінський П. І. - Наш досвід лікування переломів нижніх кінцівок, Дроботун О. В. (2017)
Бодня А. И. - Совершенствование проведения предаттестационных курсов у врачей ортопедов-травматологов, Топор В. П., Чуйко Ю. Н., Харитонов О. Д. (2017)
Герцен Г. І. - Діагностика та хірургічне лікування переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба , Штонда Д. В., Слабоспицький А. В., Лісовий О. В. (2017)
Герцен Г. І. - Антитілозалежна цитотоксичність лімфоцитів, макрофагів, цитотоксична активність макрофагів крові кролів з травмою кістки під впливом ударно-хвильової терапії, Се-Фей Се-Фей, Жеребчук В. В., Малохатько С. І. (2017)
Даровський О. - Техніка подовження стегнової кістки у хворих, які перенесли гнійний коксит, Костюк А. (2017)
Калашніков А. В. - Хірургічне лікування черезвертлюгових переломів стегнової кістки у пацієнтов похилого віку, Малик В. Д., Лазарев І. А., Ставінський Ю. О., Літун Ю. М. (2017)
Дєдков А. Г. - Проблемні питання органозбережної хірургії при пухлинах кісток таза, Костюк В. Ю., Остафійчук В. В., Бойчук С. І., Максименко Б. В., Дєдков А. Г. (2017)
Костюк А. - Оцінка щільності дистракційного регенерату при заміщенні дефектів довгих кісток з використанням комп'ютерної програми, Даровський О., Сивак М., Костюк Б., Сивак А. (2017)
Міренков К. В. - Впровадження сучасних технологій остеосинтезу при переломах дистального епіметафізу плеча (2017)
Левицький А. Ф. - Лікування ранньо виявленого сколіозу у дітей, Доляницький М. М., Великий О. М., Бебешко О. В., Рогозинський В. О. (2017)
Мовчан О. С. - Особливості виконаннякістковоїпластики в клінічній практиці, Оліфіренко О. І., Процик А. І., Білоножкін Г. Г. (2017)
Сухин Ю. В. - Наш взгляд на обучение в интернатуре по специальности "Ортопедия и Травматология", Артёменко В. В., Топор В. П., Бодня А. И. (2017)
Перцов В. І. - Форми симуляційного навчання на кафедрі медицини катастроф та військової медицини Запорізького державного медичного університету, Льовкін О. А., Міренков К. В. (2017)
Процик А. І. - Вибір оперативного метода лікування переломів стегнової кістки, Мовчан О. С., Білоножкін Г. Г., Штонда Д. В. (2017)
Процик А. І. - Післядипломна освіти лікарів – ортопедів-травматологів, Герцен Г. І., Мовчан О. С., Дибкалюк С. В., Білоножкін Г. Г., Штонда Д. В., Кінчая-Поліщук Т. А., Кабацій М. С. (2017)
Пчеляков А. В. - Лікування вторинної нестабільності кульшових суглобів при дитячому церебральному паралічі (2017)
Сухин Ю. В. - Современные особенности обучения по дисциплине "Травматология и Ортопедия", Топор В. П., Бодня А. И., Харитонов О. Д. (2017)
Топор В. П. - Компьютерная стандартизация методов лечения и реабилитации ортопедо-травматологических больных для врачей последипломной подготовки, Бодня А. И., Павличко Ю. Ю., Корниенко С. В. (2017)
Черенок Е. П. - Применение метода контролируемого отрицательного давления при лечении проблемных ран конечностей (2017)
Герасименко С. І. - Анатомічні особливості кульшового суглоба у дорослих при тяжких типах дисплазії, Полулях М. В., Гук Ю. М., Полулях Д. М., Зотя А. В., Костогриз Ю. О. (2017)
Гук Ю. М. - Ортопедичні прояви судинних мальформацій. З’ясовані та нез’ясовані питання, Зима А. М., Чеверда А. І., Шкурко Ю. М. (2017)
Дядик О. О. - Використання сучасних патогістологічних методів (імуногістохімічне дослідження) в діагностиці теносиновіальної гігантоклітинної пухлини локалізованого типу, Григоровська А. В. (2017)
Герасименко С. І. - Особливості діагностики та лікування локальної форми пігментного віллонодулярного синовіту колінного суглоба, Костогриз О. А., Герасименко А. С., Деркач Р. В., Костогриз Ю. О., Полулях Д. М., Бурсук Ю. Є. (2017)
Лисак А. С. - Відновлення функції кисті при застарілих пошкодженнях периферичних нервів верхньої кінцівки (2017)
Гайович І. В. - Пластика дефектів нервів з застосуванням аспірату кісткового мозку та жирової тканини (2017)
Се-Фей Се-Фей - Интенсификация имунных клеток сыворотки крови ударно-волновой терапией (УВТ) в условиях экспериментального травматического дефекта кости (2017)
Гринівецький О. В. - Рівень вітаміну D у хворих з зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини (2017)
Герасименко С. І. - Особливості ендопротезування колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит за наявної вальгусної деформації, Бабко А. М., Герасименко А. С., Автомєєнко Є. М. (2017)
Штонда Д. В. - Комп’ютерне моделювання системи "ніжка ендопротезу-кісткові фрагменти-фіксатор" в умовах металоостеосинтезу (МОС) перипротезних переломів стегнової кістки (ППСК) після ендопротезування кульшового суглоба (ЕКС) (2017)
Гнатюк Т. О. - "Міграція та розвиток" у міжнародному дискурсі: еволюція поглядів (2015)
Ніколаєнко Н. О. - Історія становлення та розвитку миколаївських осередків політичних партій України (2015)
Чаплінська Т. М. - Роль та місце української інтелігенції в суспільно-політичних поглядах М. І. Міхновського (2015)
Соловйова А. С. - Political neologisms as an important component of modern political language (2015)
Орленко М. В. - Теоретичний аналіз визначення політичної участі молодіжних організацій України (2015)
Антонюк О. А. - Модернізаційний досвід судової політики держав пострадянського простору (2015)
Чернишенко С. О. - Кибервойна: теория и практика (2015)
Гамза В. І. - Етнічна самосвідомість та етнічна культура болгар України: ретроспектива трансформацій у політичному вимірі (2015)
Кушакова М. К. - Визначення місця та ролі політичної реклами в системі маніпулятивних технологій (2015)
Остапенко С. П. - Формування іміджу політичного лідера засобами PR-технологій для передвиборчої боротьби (2015)
Ярошенко В. М. - Вплив геополітичного фактора на формування інституту громадянськості в Україні, Соловйова Л. В. (2015)
Букорос Т. О. - Невизначеність як фактор політичних змін (2015)
Бут С. А. - Російсько-китайська співпраця в освітньо-культурній та науковій сферах (2015)
Чміль І. І. - Коаліція "ДЕМОС" як чинник трансформації політичної системи Словенії (2015)
Лисак В. Ф. - Середземноморський регіон у міжнародних відносинах початку ХХІ століття (2015)
Закіров М. Б. - Молодіжні організації Російського Зарубіжжя у павутинні радикалізму (2015)
Калачова О. О. - Особливості ядерної політики Великобританії на сучасному етапі (2015)
Остап’як В. І. - Політика транснаціонального та регіонального партнерства (2015)
Оніщенко В. І. - Політичні цінності та їх особливості у сучасному українському суспільстві (2015)
Лимар М. Ю. - Формування СПБО ЄС в контексті співпраці з НАТО як інструментом зовнішньополітичного впливу США (2015)
Рудень Д. М. - Лівий рух України як об’єкт політологічного аналізу: класичний і сучасний дискурси (2015)
Андрієнко В. В. - Селекційна цінність батьківських компонентів для створення простих та трилінійних гібридів соняшнику, Сивенко О. А. (2017)
Боровська І. Ю. - Успадкування стійкості до збудника несправжньої борошнистої роси в F1 і F2 гібридів соняшнику (2017)
Васько Н. І. - Урожайність та маса 1000 зерен сортів ячменю ярого і кореляція між ними (2017)
Глухова Н. А. - Виявлення генетичного поліморфізму оригінальної стерильної форми ріпаку озимого за допомогою ISSR-маркерів, Акініна Г. Є., Шарипіна Я. Ю., Лютенко В. С. (2017)
Гудзенко В. М. - Селекція ячменю ярого на підвищення продуктивного та адаптивного потенціалу , Васильківський С. П., Демидов О. А., Поліщук Т. П., Бабій О. О. (2017)
Компанець К. В. - Особливості сортів ячменю ярого за загальною та специфічною комбінаційною здатністю і співвідношенням їх варіанс, Козаченко М. Р. (2017)
Макляк К. М. - Успадкування кількості сухих та жовтих листків після цвітіння у соняшнику однорічного, Шарипіна Я. Ю., Кириченко В. В. (2017)
Міщенко С. В. - Вплив гаметоцидів на формування чоловічої стерильності та селекційних ознак однодомних конопель, Лайко І. М. (2017)
Паламарчук Д. П. - Рівень, варіабельність і кореляція кількісних морфо-біологічних ознак і якості зерна сортів рису, Шпак Д. В., Петкевич З. З., Шпак Т. М., Козаченко М. Р. (2017)
Рябовол Л. О. - Формування врожайності та вмісту білка в зерні спельтоподібдних гібридів F3–5, одержаних гібридизацією Triticum aestivum L. / T. spelta L., Кисельова М. І., Любич В. В., Полянецька И. О., Рябовол Я. С. (2017)
Рябуха С. С. - Скринінг генофонду сої культурної за стійкістю до біо- та абіотичних чинників, Посилаєва О. О., Сокол Т. В., Чернишенко П. В. (2017)
Ярош А. В. - Успадкування твердості зерна у гібридів F1 та F2 пшениці м’якої озимої, Рябчун В. К., Петухова І. А., Падалка О. І. (2017)
Василенко А. О. - Антиоксидантні властивості насіння гороху (Pisum sativum L.), Поздняков В. В., Анциферова О. В., Безуглий І. М. (2017)
Васько В. О. - Біохімічна характеристика олії насіння мутантних форм соняшнику, Супрун О. Г. (2017)
Скидан В. О. - Урожайність сучасних сортів рису залежно від системи живлення (2017)
Вергунов В. А. - Визнаний геній сучасної української аграрної науки світового виміру (професору В. Г. Вировцю – 80) (2017)
Єгоров Д. К. - До 80-річного ювілею з дня народження Дерев’янко Віри Петрівни (2017)
Наумов О. Г. - До ювілею професора М. Р. Козаченка (2017)
Коломацька В. П. - До 80-річчя з дня народження П. П. Літуна (2017)
До уваги авторів (2017)
Title (2012)
Contents (2012)
To the memory of D. I. Zaitsev (2012)
Albuquerque H. - Some (Hopf) algebraic properties of circulant matrices, Panaite F. (2012)
Al-Sharo K. A. - On S-quasinormally embedded subgroups of finite groups, Shemetkova O., Yi X. (2012)
Banakh T. - Algebra in superextensions of semilattices, Gavrylkiv V. (2012)
Dudchenko I. - A linear algorithm of checking of the graph connectness, Plakhotnyk M. (2012)
Ghasemi M. - Automorphism groups of tetravalent Cayley graphs on minimal non-abelian groups (2012)
Kirichenko V. V. - On the contribution of D.I. Zaitsev to the Theory of Infinite Groups, Kurdachenko L. A., Otal J., Subbotin I. Ya. (2012)
Kurdachenko L. A. - On hypercentral fyzzy groups, Grin K. O., Turbay N. A. (2012)
Protasov I. - Partitions of groups into sparse subsets (2012)
Raievska I. Yu. - Finite local nearrings on metacyclic Miller-Moreno p-groups, Sysak Ya. P. (2012)
Santhakumaran A. P. - The upper edge-to-vertex detour number of a graph, Athisayanathan S. (2012)
Ангелова А. О. - Благодійна діяльність українських релігійних організацій у сфері опіки над літніми людьми (2017)
Vykhovanets Z. S. - Grammar of modern economics: fundamental types (2017)
Герасимова Е. М. - Національно-культурний простір економічної діяльності як пошук гармонізації та взаємодії в суспільстві (2017)
Ємець Н. А. - Сучасна ґендерна парадигма: історико-філософський аналіз, Мельник О. Є. (2017)
Zakharina M. І. - The education of free individual as the main value of the welfare of the social state in the scientific heritage of V. Zenkovsky (2017)
Мазур Т. В. - Інтегральна характеристика психологічної стійкості особистості у важких життєвих ситуаціях, Лещенко М. Є., Орешета Ю. В. (2017)
Михайліченко М. В. - Напрями і шляхи оптимізації системи державно-громадського управління якістю університетської освіти в умовах українських реалій (2017)
Мекшун А. Д. - Iсторичний екскурс становлення соціальної роботи економічно розвинутих країн з підготовки соціальних працівників, Острянко Т. С. (2017)
Пуляєвська М. Є. - Психосемантична мікросегментація користувачів соціальних мереж (2017)
Сірий Є. В. - Системний аналіз соціальної напруженості в контексті побудови її концептуальної моделі та алгоритмізації дослідження (2017)
Царенок А. В. - Критика видовищно-розважальної культури в контексті візантійської естетики аскетизму (2017)
Чабак Л. А. - Мовні засоби політичної маніпуляції (2017)
Шакун Н. В. - Особливості тлумачення суспільства в українській філософії (2017)
Шевченко М. М. - Соціально-філософський аналіз військових традицій (2017)
Маменко М. Є. - Зоб у дітей (лекція для педіатрів та лікарів загальної практики) (2017)
Пархоменко Л. К. - Медико-соціальні проблеми підліткового віку та шляхи їх вирішення (2017)
Писанко В. М. - Ефективність застосування препарату Респіброн з метою імунопрофілактики хронічних та рецидивних риносинуситів у дітей (2017)
Усачова О. В. - Ентеровірусні інфекції: сучасні уявлення про етіологію, епідеміологію, підходи до діагностики та лікування ентеровірусних екзантем у дітей (2017)
Зинченко С. Н. - Детские страхи (психология и патология), Козачук В. Г., Чурсина Л. В. (2017)
Охотнікова О. М. - Пріоритетні напрямки підвищення ефективності мукоактивної терапії у лікуванні бронхолегеневих захворювань у дітей, Поночевна О. В. (2017)
Марушко Ю. В. - Застосування фітотерапевтичних препаратів при кашлі у дітей (2017)
Височина І. Л. - Ефективність превентивного використання флавоноїдів у дітей шкільного віку в комплексі заходів щодо зниження захворюваності на гострі респіраторні захворювання, Абатуров О. Є. (2017)
Гончарь М. О. - Фактори ризику розвитку інтерстиційного захворювання легень у дітей з трисомією по 21 хромосомі, Логвінова О. Л., Муратов Г. Р., Яблонська Н. М., Помазуновська О. П., Цюра О. М. (2017)
Яблонь О. С. - Патогенетична роль сурфактантного протеїну В у формуванні бронхолегеневої патології у дітей, Заічко Н. В., Мазулов О. В., Россоха З. І., Попова О. Ф. (2017)
Банадига Н. В. - Клініко-генетичні паралелі перебігу бронхіальної астми у дітей, Волошин С. Б. (2017)
Недельська С. М. - Ефективність пробіотиків у комплексній терапії атопічного дерматиту у дітей, Кузнєцова О. Д., Шевченко О. О., Кізілова І. А., Колесник О. Я. (2017)
Фесенко М. Є. - Клініко-інструментальна характеристика малої аномалії розвитку серця (МАРС) у дітей м. Полтави, Козакевич В. К., Зюзіна Л. С., Кабика Т. В., Пєший М. М. (2017)
Боярская Л. Н. - Оптимизация патогенетической терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей, Потапенко С. В. (2017)
Клименко Т.М. - О возможности использования адаптированной смеси на основе козьего молока у новорожденных с перинатальной патологией, Сердцева Е.А., Каратай О.С., Мельничук О.П. (2017)
Чернишова Л. І. - Перебіг ротавірусного гастроентериту у дітей до п'яти років на сучасному етапі, Тесленко М. Ю., Радіонова Н. М., Касьян О. І. (2017)
Шевцова О. М. - Оптимізація послідовної антигелікобактерної терапії на основі препарату вісмуту з включенням ад'ювантної складової у дітей з хронічним гастритом, Лукашук В. Д., Алі Самех Алі, Палагнюк Н. О. (2017)
Сорокман Т. В. - Природжений гіпотиреоз у дітей: інтелектуальний розвиток та психосоціальна адаптація, Попелюк Н. О. (2017)
Яновська Г. О. - Зміни метаболізму амінокислот при гіпоксично-ішемічній енцефалопатії та їх залежність від клінічної симптоматики, Гречаніна О. Я., Гречаніна Ю. Б. (2017)
Ахмедли К. Н. - Особенности дефицита макро- и микроэлементов при дисплазии соединительной ткани (2017)
Корниенко Г. В. - Клинический случай туберкулёзного шейного лимфаденита у мальчика 10 лет, Дмитряков В. А., Свекатун В. Н., Михальчук А. И. (2017)
Дорош О. І. - Інфантильний злоякісний остеопетроз у дитини з апалічним синдромом, Шеремет М. Р., Петрончак О. А., Масиник Ю. С. (2017)
Слєпов О. К. - Фактори ризику та їх вплив на результати хірургічного лікування високої природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей, Мигур М. Ю., Журавель А. О. (2017)
Сапунков О. Д. - Особливості будови барабанної порожнини у плода людини дев'ятого місяця розвитку, Косаковський А. Л., Сапункова Л. О. (2017)
Title (2012)
Contents (2012)
Andrei Vladimirovich Roiter. To the 75th anniversary (2012)
Asaad M. - Characterization of finite groups with some S-quasinormal subgroups of fixed order, Csorgo P. (2012)
Bondarenko V. - On 0-semisimplicity of linear hulls of generators for semigroups generated by idempotents, Tertychna O. (2012)
Grunsky I. - Domination on the vertices of labeled graphs, Mikhaylova I., Sapunov S. (2012)
Horak M. - Word length in symmetrized presentations of Thompson’s group F, Johnson A., Stonesifer A. (2012)
Kruglyak S. A. - Orthoscalar representations of the partially ordered set (N, 4), Livinsky I. V. (2012)
Kysil T. - Reduction of matrices over Bezout domains of stable range 1 with Dubrovin’s condition in which maximal nonprincipal ideals are two-sides, Zabavski B., Domsha O. (2012)
Lichtman A. I. - The first theorem of Andrey Roiter (2012)
Piggott A. - The symmetries of McCullough-Miller space (2012)
Protasov I. V. - Prethick subsets in partitions of groups, Slobodianiuk S. (2012)
Ramirez L. E. - Combinatorics of irreducible Gelfand-Tsetlin sl(3)-modules (2012)
Ringel C. M. - On radical square zero rings, Xiong B.-L. (2012)
Santhakumaran A. P. - The detour hull number of a graph, Ullas Chandran S. V. (2012)
Zhuravlev V. - Projective resolution of irreducible modules over tiled order, Zhuravlyov D. (2012)
Карлов В. Д. - Тенденції та перспективні напрями розвитку радіоелектронної боротьби у збройних конфліктах сучасності та майбутнього, Шолохов С. М., Лукашук О. В. (2017)
Петров А. В. - Метод визначення маршруту руху транспортних засобів при постачанні матеріально-технічних засобів, Худов Г. В., Таран І. А. (2017)
Абрамов А. П. - Порівняння фінансування потреб основних заходів будівництва Збройних Сил України та прогнозування змін його обсягів до 2020 року (2017)
Семененко О. М. - Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування завдань та заходів розвитку Збройних Сил України, Пекуляк Р. О., Масловський С. С., Бойко Р. В., Нечитайло О. О. (2017)
Волинець Д. О. - Шляхи збільшення енергетичної прихованості радіоканалу стандарту IEEE 802.11 ІТС Державної прикордонної служби України (2017)
Косогов О. М. - Методика визначення структури системи інформаційної безпеки Міністерства оборони та Збройних Сил України, Сірик А. О. (2017)
Васюта К. С. - Аналіз можливості застосування хаотичних процесів для організації командно-телеметричної радіомережі управління безпілотними літальними апаратами, Озеров С. В., Литвин А. В., Северілов А. В. (2017)
Сікірда Ю. В. - Оцінювання впливу організаційних факторів на безпеку польотів при управлінні повітряним рухом, Шмельова Т. Ф., Ткаченко Д. О. (2017)
Тимочко О. І. - Автоматизація попередніх штурманських розрахунків для визначення бойових можливостей винищувальної авіації, Чернов В. Г., Рожньов І. О., Семерня А. Ю. (2017)
Фриз П. В. - Формування керованих віртуальних орбіт космічних апаратів методом клонування (2017)
Kharchenko V. - The principles to maintain an acceptable level of air navigation safety in Ukraine, Alexeiev O., Luppo A., Yurchik R. (2017)
Барышев И. В. - Анализ рефлексивного управления в радиоэлектронных информационных системах, Дахно А. А. (2017)
Жеглов В. А. - Стеганографическая техника для изображений JPEG с использованием оптимальных паттернов внедрения, Яковенко А. А., Кушниренко Н. И. (2017)
Zhuravlev O. - Method for determining coefficient power error of front resistance missile by means station outwardly trajectory measurements, Коlоmіytsev О., Herasimov S. (2017)
Іванов О. М. - Аналіз принципів формування синусоїдних сигналів цифрових генераторів, Горбаньов Д. С., Науменко А. М. (2017)
Корнієнко Л. Г. - Спрямовані властивості фазованої антенної решітки з випадковими неоднорідними фазовими похибками, Кобзєв В. В., Коломійцев О. В. (2017)
Костенко П. Ю. - Підвищення скритності аналітичних хаотичних сигналів, Барсуков О. М., Бернік Є. В., Корнілін Р. Ю. (2017)
Сотніков О. М. - Характеристики поглинання хвиль середовищем з електромагнітними втратами, Дем’янчук Б. О. (2017)
Худов В. Г. - Удосконалений еволюційний метод сегментування багатомасштабної послідовності зображень, отриманих з космічних систем оптико-електронного спостереження, Маковейчук О. М. (2017)
Бодянский Е. В. - Обобщенная метрика в задаче анализа многомерных данных с разнотипными признаками, Струков В. М., Узлов Д. Ю. (2017)
Гулін О. В. - Принципи інтелектуалізації інформаційно-вимірювальних систем, Мамедова Т. О., Ришкін В. В., Шамаєв Ю. П. (2017)
Штейнбрехер Д. О. - Інтегрована модель управління ризиком втрати знань в проектному середовищі (2017)
Кононов Б. Т. - Вибір показника для оцінювання технічного стану дизель-генератора, Бондаренко О. І. (2017)
Фененко О. А. - Влияние внешних факторов на просадку пружин подвески транспортного средства, Оксентюк М. А. (2017)
Хижняк В. В. - Реконструкція системи підготовки авіаційних рятувальників державної авіації України – вимога часу, Куньо М. Д., Литовченко А. О., Дмитрієв А. Г. (2017)
Адаменко М. І. - Інформаційна модель розповсюдження забруднення атмосфери на об’єктах гірничо-видобувного виробництва, Халмурадов Б. Д., Дармофал Е. А. (2017)
Івашков Ю. Б. - Методика прогнозування змін режимів функціонування Державної прикордонної служби України, Онищук С. В. (2017)
Катеринчук І. С. - Обґрунтування підходів з формування службового порядку сил і засобів органів та підрозділів охорони державного кордону під час реагування на надзвичайні ситуації, Кривий І. В. (2017)
Лемешко В. В. - Методика формування вимог до організаційної структури прикордонного підрозділу швидкого реагування (2017)
Мисик А. Б. - Концепція застосування Державної прикордонної служби України у територіальній обороні (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Фахові наукові видання Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба (2017)
Вихідні дані (2017)
Агафонов Ю. М. - Підходи до автоматизації процесу прийняття рішень на застосування зброї, Звиглянич С. М., Ізюмський М. П. (2017)
Гуляк О. В. - Вибір способу збереження функцій пункту бойового управління, Дем’янчук Б. О., Сотніков О. М. (2017)
Колеснік О. М. - Напрямки удосконалення системи імітаційного моделювання бойового застосування радіотехнічних підрозділів, Лещенко С. П., Крищенко В. В., Ковбаса П. С. (2017)
Пегахін І. А. - Протиріччя, що виникають у ході загальновійськового бою та шляхи їх вирішення, Стародубцев С. О., Варакута В. П., Забула О. Є., Чернявський О. Ю. (2017)
Шинкарьов Є. М. - Методичний підхід до оцінки ефективності системи управління протиповітряною обороною, Городнов В. П., Лазебник С. В., Місюра О. М. (2017)
Башинський В. Г. - Розробка моделі оптимального використання засобів полігонного вимірювально-обчислювального комплексу на основі критерію вартість/точність, Добришкін Ю. М., Собора А. І. (2017)
Гурин О. М. - Методика формування раціональної структури системи матеріального забезпечення повітряного командування Повітряних Сил Збройних Сил України у повітряній операції (2017)
Комаров В. С. - Методичний підхід до обґрунтування раціонального складу органів військового управління, Косогов О. М., Курдюк В. Ф. (2017)
Макеєв В. І. - Показники військово-економічного аналізу та методи їх оцінки, Петренко В. М., Житник В. Є., Раскошний А. Ф. (2017)
Семененко О. М. - Метод оцінювання ефективності виконання програм (планів) розвитку Збройних Сил України з урахуванням повноти та своєчасності їх фінансування, Водчиць О. Г., Семененко Л. М., Бойко Р. В., Башинський Д. В., Зубрицька Г. Г. (2017)
Пічугін М. Ф. - Огляд програм та вимог керівних документів країн НАТО стосовно космічної ситуаційної обізнаності, Карлов Д. В., Клімішен О. О., Кожушко Я. М. (2017)
Снігуров А. В. - Аналіз механізмів реалізації мережевих атак прикладного рівня в інтересах проведення криміналістичних розслідувань кіберзлочинів, Балашов В. Ю., Сердюк А. Ю. (2017)
Бабій Ю. О. - Розробка перспективного ударно-розвідувального безпілотного літального апарату, Клепіковський А. В., Ковальов В. О. (2017)
Бездельный В. В. - Определение профильного сопротивления тела в аэродинамической трубе, Мишкова А. А., Шелудько М. Н. (2017)
Сафронов О. В. - Математичні моделі оцінки впливу демпферів сухого тертя на рівень коливань аеродинамічних поверхонь керування літаків при виникненні трансзвукового флатеру, Неділько О. М., Сафронов В. О. (2017)
Соколовський В. В. - Розвиток вітчизняних безпілотних літальних апаратів в умовах проведення антитерористичної операції на сході України, Мудрик В. Г. (2017)
Бовда Е. М. - Методи забезпечення якості обслуговування в сучасних телекомунікаційних мережах військового призначення, Сальник В. В. (2017)
Василишин В. І. - Аналіз ефективності попередньої обробки сигналів модифікованим методом SSA, Мацина К. Г., Лук’янюк Р. А., Косіхін Р. В. (2017)
Борейко О. О. - Аналіз стану вирішення проблеми узгодження динамічних характеристик відеопотоку і інфокомунікаційних мереж, Дрозд К. А., Фустій В. С. (2017)
Глушко А. П. - Особливості побудови телевізійної системи повітряної розвідки з покращеними характеристиками, Чечуй О. В., Сінько В. В., Зотов М. С. (2017)
Гордієнко Ю. О. - Аналіз методів виявлення сейсмічних сигналів за результатами спостережень трикомпонентною сейсмічною станцією, Солонець О. І., Кошель А. В., Руденко Д. В. (2017)
Довгалюк Р. Ю. - Порівняння критеріїв різкості зображень для використання в цифровій голографії (2017)
Кандирін М. П. - Приклади практичного проектування цифрових обчислювальних синтезаторів сигналів на інтегральних мікросхемах (2017)
Костенко П. Ю. - Розвиток методів розмноження даних для вирішення задачі фільтрації шуму в спостереженні сигналу, Слободянюк В. В., Акімов О. О., Потапова Н. Д. (2017)
Кузнєцов О. Л. - Розрізнення за шляховою дальністю РЛС з синтезованою антенною решіткою в умовах впливу неоднорідностей атмосфери, Коломійцев О. В., Садовий К. В. (2017)
Петренко В. Р. - Використання сигналів цифрового ефірного телебачення для створення прихованого радіолокаційного поля, Білак П. В., Бєляк С. П. (2017)
Стасєв С. Ю. - Технологія обробки відеокадрів для бортових засобів телекомунікацій (2017)
Сургай М. В. - Оцінювання рівня радіолокаційної помітності снаряду ракетної системи залпового вогню "Град" у різних діапазонах довжин хвиль, Залевський Г. С., Василець В. О., Сухаревський О. І. (2017)
Шишацький А. В. - Методика вибору режимів роботи багатоантенних систем військового радіозв’язку, Кувшинов О. В., Петрунчак C. П. (2017)
Жиров Г. Б. - Аналіз математичних моделей технічного обслуговування складних технічних об’єктів, Лєнков Є. С., Толок І. В. (2017)
Греков В. П. - Методика вибору точок кріплення домкрату на стрілі і на рамі вантажопідіймального агрегату, П’янков А. А., Ткаченко Ю. А. (2017)
Трошин О. Н. - Термодинамические условия достижения аномально низкого трения и изнашивания в трибологии (2017)
Носова Я. В. - Разработка конструкции ольфактометрической насадки, Аврунин О. Г., Семенец В. В. (2017)
Писарєв А. В. - Методика оцінки ступеня і повноти дезактивації об’єктів, забруднених радіоактивними речовинами, Радченко І. О., Тузіков С. А., Писарєв С. А., Лазутський А. Ф. (2017)
Шмаков О. М. - Необхідність підвищення мотивації офіцерського складу із засвоєння програм підготовки магістрів оперативно-тактичного рівня (2017)
Казимагомедов И. Э. - Шлакощелочные вяжущие на основе шлаков дезинтеграторного измельчения, Рачковский А. В., Казимагомедов Ф. И. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Professional scientific publications Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University (2017)
Вихідні дані (2017)
Галінський О. М. - Стан і тенденції розвитку будівельного комплексу України, Вахович І. В., Молодід О. О. (2013)
Вахович І. В. - Ефективність управління будівельним підприємством на засадах логістики (2013)
Вахович І. В. - Формування людського капіталу будівельної організації (2013)
Андрітко В. М. - Сучасні підходи до забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств (2013)
Антипенко Є. Ю. - Практичний механізм визначення ефективності впровадження систем SСМ на підприємствах будівельної галузі (2013)
Бєленкова О. Ю. - Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності, Остапенко І. О. (2013)
Бичевой Я. Я. - Битумно-полимерные ремонтные композиции в технологиях устранения деффектов и повреждений мягких кровель, Козырева Е. Я. (2013)
Бронин С. В. - Подбор оптимального набора строительных обьектов при планировании инвестиционной деятельности в строительстве, Пригара М. Ж. (2013)
Дмитренко В. І. - Будівельна галузь України: порівняння, тенденції, прогнози (2013)
Доненко Д. І. - Шляхи вдосконалення організаційно-технологічних моделей оцінки ефективності реалізації будівельних проектів, Ярова Л. Ж., Іщенко О. С., Доненко І. В. (2013)
Іваницька Т. Є. - Збалансування показників забезпечення ефективності управління будівельними підприємствами за параметричними логістичними критеріями (2013)
Коваленко Є. С. - Методичні засади оцінювання спроможності будівельних підприємств щодо ефективного використання фінансових ресурсів (2013)
Кононова І. В. - Особливості аудиту основних засобів в будівельній галузі, Одегова С. В. (2013)
Кушнірук А. О. - Зростання продуктивності праці будівельного підприємства - елемент формування його економічної безпеки (2013)
Недорезов А. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния ригеля рамного фундамент а под турбоагрегат энергоблока ТЭС (2013)
Січний С. Е. - До проблеми обґрунтування вартості матеріалів у будівництві (2013)
Сліпенчук Г. В. - Еволюція теорії та практики регулювання оплати праці працівників, Жакун І. В. (2013)
Чуприна Х. М. - Методи визначення теплопровідності та енергоефективності огороджувальних конструкцій будівлі в ВІМ (2013)
Ячменьова Ю. В. - Щодо визначення ефективності фінансування об'єктів незавершеного будівництва (2013)
Шаоцин Г. - Оцінка економічної ефективності реконструкції "селища в місті" з позицій забудовника (2013)
Мокін Б. - Інтеграція навчання з виробництвом як один із визначальних факторів підготовки фахівців за критерієм якості, Мізерний В., Мензул О. (2011)
Пантюк М. - Компаративний аспект проблеми підготовки майбутнього вчителя до виховання роботи в історії педагогіки початку ХХ століття (2011)
Шпак О. - Проблема спілкування в системі пофесійно-педагогічної діяльності вчителя, Терес М. (2011)
Добрянський І. - Формування підприємницької культури дизайнера в умовах приватної вищої школи (методологія дослідження проблеми), Зимомря М. (2011)
Козир А. - Диригентсько-хорова підготовка як основа фахового становлення майбутнього вчителя музики (2011)
Мадзігон В. - Підприємницька діяльність у сільському господарстві рослинництва та тваринництва (2011)
Журавська Н. - Сталий розвиток суспільства як передумова розвитку аграрної освіти (2011)
Душний А. - До питання мистецьких традицій села Стрільбичі (2011)
Зеленська О. - Навчання курсантів і студентів англійської юридичної термінології (2011)
Пономаревський С. - Українізаційні ініціативи в освітньо-педагогічній сфері на території Далекого Сходу в 1917 – 1922 рр. (2011)
Корінець З. - До проблеми слухової діяльності та співацького інтонування в навчальному хорі майбутнього вчителя музики (2011)
Сятецький К. - Розвиток хорового мистецтва на Яворівщині (за матеріалами М.Т. Завадки) (2011)
Цигилик О. - Музично-стильові особливості повстанських пісень Східної Галичини (2011)
Михаць М. - Диригентсько-хорова діяльність Богдана П’юрка (Дрогобицький період 1932 – 1944), Модрицький З. (2011)
Кекош О. - Слово пастиря. Час збирати плоди (2011)
Вачевський М. - Слово про вченого (2011)
Михасюк І. - Слово вченого. Земельна реформа в Україні: проблеми і перспективи (2011)
Федоришин В. - Акмеологічний підхід до підготовки керівників творчих навчальних колективів (2011)
Кулішов В. - Інноваційні педагогічні технології при підготовці магістрів економічного профілю (2011)
Ромащенко І. - Визначення цільового компонента педагогічної діяльності як ключовий фактор досягнення результату освітнього процесу (2011)
Бурбан М. - На шляхах до професіоналізму (2011)
Смерчко А. - Відбиття антиномії мир – війна у фразеології (на матеріалі української та російської мов), Куцик О. (2011)
Ластов’як О. - Творча діяльність ансамблю "Світлиця” (Вільнюс, Литва) (2011)
Водяний Б. - Духовно-просвітницька діяльність хорового ансамблю молодіжного духовного театру-студії "Воскресіння” (2011)
Конончук В. - Естрадно-джазова освіта в Україні: ретро- та перспектива (До 30-річчя відкриття естрадного відділення в Київському державному музичному училищі імені Р.М. Глієра) (2011)
Савченко Р. - Педагогічна взаємодія вихователя та музичного керівника дитячого навчального закладу: теорія і практика (2011)
Петрицин І. - Комп’ютерне тестування – одна з форм діагностики та перевірки успішності навчання, Петрицин О. (2011)
Зінченко В. - Якість вищої освіти в офіційних документах Болонської групи (2011)
Страхарчук В. - Шляхи підвищення ефективності електронного банківського бізнесу, Страхарчук А. (2011)
Ороновський А. - Історичний огляд творчої діяльності хорової капели "Галичина” м. Тернополя (2011)
Сможаник О. - Джерела української хорової культури (2011)
Медвідь Т. - Розвиток загальної музичної освіти в українських школах у 70-ті роки ХХ століття (2011)
Сєргєєва О. - Зміст професійного навчання майбутніх перекладачів в університетах Великої Британії (2011)
Михаць Р. - Музичні спектаклі (вокально-хорові сцени) у репертуарі Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича (2011)
Король А. - Використання середовищного підходу у навчанні учнів графічного дизайну в позашкільних закладах освіти (2011)
Ярушак М. - Формування жіночої ідентичності в українській етнопедагогіці (2011)
Вологін Ю. - Використання інформаційних технологій в менеджменті освіти на сучасних економічних відносинах (2011)
Langer R. - Music as a unifying element – Socio-musicological aspects of the Lithuanian "Singing Revolution” 1988 – 1991 (2011)
Fink K. - Їeсski Kameralny Chуr "Namysto” i jego wkіad w rozwуj kultury muzycznej Podkarpacia (2011)
Ільчишин М. - Робота над образним змістом клавірних творів Й.С. Баха, Шипайло Я. (2011)
Цзюнь М. - Формування вокального слуху китайських студентів у процесі співацької роботи (2011)
Хуань Ч. - Особливості структурування творчої інтерсуб’єктної взаємодії вчителя музики з учасниками вокально-хорового коллективу (2011)
Дурняк Б. В. - Паковання з гнучких матеріалів (обґрунтування методики дослідження внутрішнього об’єму), Регей І. І., Млинко О. І. (2017)
Піх І. В. - Теоретичні основи забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів (Частина 4. Прогнозування та забезпечення якості засобами нечіткої логіки), Сеньківський В. М., Сеньківська Н. Є., Калиній І. В. (2017)
Havenko S. F. - Aroma printing as a modern technology of packaging design, Khadzhynova S. E., Kotmaljova O. G., Labetska M. T. (2017)
Кульчицький А. Д. - Методика розрахунку фотоіндукованої оптичної анізотропії кубічних кристалів, Пірко І. Б., Салапак В. М. (2017)
Сеньківський В. М. - Багатофакторний вибір альтернативних варіантів проектування видання на основі лінійного згортання критеріїв, Кудряшова А. В. (2017)
Гуртовий О. Г. - Використання уточнених моделей у задачах розрахунку НДС плит на жорсткій основі та область уточнень, Тинчук С. О., Угрин Л. С. (2017)
Сеньківський В. М. - Класифікація факторів додрукарських процесів, Осінчук О. І. (2017)
Логойда М. М. - Побудова характеристик дискретного растрового перетворення синтезованих елементів нерегулярної структури (2017)
Швайка Л. А. - Управління підприємствами: етапи еволюції, чинники і сучасні підходи до удосконалення (2017)
Цебенко Н. М. - Фінансові ресурси оновлення транспортної інфраструктури України (2017)
Босак І. П. - Соціальне підприємництво: основні ознаки та особливості розвитку (2017)
Пунчак Л. А. - Сучасний медіаринок: змістовний та географічний аспекти (2017)
Кваско А. В. - Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства (2017)
Боженко О. М. - Ресурси підприємства як основа формування його ресурсного потенціалу (2017)
Лазановський П. П. - Розроблення алгоритму організації процесу модернізації техніки в системі операційного менеджменту підприємства, Багнюк Л. І. (2017)
Гірняк О. М. - Прогнозування та аналіз господарських рішень (ГР), Лазановський П. П. (2017)
Марко М. Я. - Використання методу послідовних поступок для розв’язування задачі підвищення рентабельності виробництва малого підприємства, Цегелик Г. Г. (2017)
Штангрет А. М. - Концептуальні засади формування системи обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства, Караїм М. М. (2017)
Яремик М. І. - Методичні засади вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні системою безпеки договірних відносин, Яремик Х. Я. (2017)
Малярчук І. І. - Фінансова звітність у системі обліково-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємства, Стеців Л. П. (2017)
Чорненька О. Б. - Управління заборгованістю як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства (2017)
Мандзіновська Х. О. - Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки підприємства (2017)
Штангрет А. М. - Формування інформаційного базису гарантування економічної безпеки промислових підприємств, Ратушняк Ю. В., Сухомлин Л. Є. (2017)
Шляхетко В. В. - Деякі особливості пошуку кандидатів при плануванні персоналу в контексті кадрової безпеки підприємства (2017)
Завада М. Р. - Сутність загрози як складової процесу гарантування економічної безпеки підприємства (2017)
Халіна О. В. - Імплантаційний підхід до побудови системи контролінгу на підприємстві (2017)
Скібан О. І. - Суб’єкти видавничої промоції: роль автора, редактора, видавця як основних учасників процесу (2017)
Лозинський А.-Л. Р. - Реалізація автора в мережі: новітні можливості сьогодення (2017)
Єжижанська Т. С. - Бренд видавництва як продукт комунікації (2017)
Гиріна Т. С. - Медіапрограми інтеграції мігрантів: вимір історії українського радіомовлення Польщі (2017)
Чубрей А. В. - Театральний аматорський рух як об’єкт висвітлення в додатку до газети (на прикладі додатка "Масовий театр" (1930–1932) газети "Сила") (2017)
Курбан О. В. - Інтернет-технології та онлайнові соціальні мережі у сучасній гібридній війні (2017)
Щирба О. А. - Українсько-польський діалог: вплив польських альманахів на становлення української альманахової літератури (2017)
Стєкольщикова В. А. - Ефективність комунікативно-образної моделі концепта "гра слів" у явищі інфотейнментивної впливогенності (2017)
Фіголь Н. М. - Переваги та недоліки використання електронних навчальних видань (2017)
Реферати (2017)
Фирсов П. М. - Экспериментальные исследования кратковременной прочности сталеклеевого безанкерного соединения на акриловых модифицированных композициях (2017)
Крутий Ю. С. - Фундаментальные решения приведенного уравнения параметрических колебаний, Сурьянинов Н. Г. (2017)
Крашенінін О. С. - Визначення стратегії технічного обслуговування та ремонту локомотивів у післянормативний період, Пономаренко О. В., Яковлєв С. С. (2017)
Гасенко А. В. - Особливості створення скінченно-елементної моделі системи "Основа – віброармована грунтоцементна паля", Новицький О. П., Рожко В. Н. (2017)
Кекиш Н. А. - Повышение эффективности организации маломощных вагонопотоков при использовании системы взаимоувязанных групповых поездов (2017)
Шмуклер В. С. - Новые энергетические принципы рационализации конструкций (2017)
Воронін С. В. - Підвищення ресурсу рейок метрополітену шляхом виконання попереджувального шліфування, Скорик О. О., Коростельов Є. М. (2017)
Волков В. П. - Особливості проведення дистанційної ідентифікації транспортного засобу в системі інформаційного забезпечення життєвого циклу в умовах ITS, Грицук І. В., Каграманян А. О., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2017)
Давиденко О. О. - Функція інтенсивності відмов елементів споруд (2017)
Барабаш І. В. - Вплив багатокомпонентних добавок на ефективну в’язкість механоактивованих цементовмісних суспензій, Ксьоншкевич Л. М., Гаращенко Д. П. (2017)
Доля В. К. - Формування методу вибору вантажопідйомності транспортних засобів для роботи в схемах розвезення тарно-штучніх вантажів, Куш Є. І., Скрипін В. С., Власов І. Ю. (2017)
Шкурпела О. О. - Дослідження роботи асинхронного двигуна АД-906У в режимі послаблення поля (2017)
Стоянов Е. Г. - Математическое моделирование работы диска перекрытия, составленного из сборных железобетонных плит, Набока А. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Дурняк Б. В. - Дослідження моделі доступу до соціальної інформаційної системи, Хомета Т. М. (2016)
Сеньківський В. М. - Теоретичні основи забезпечення якості видавничо–поліграфічних процесів (Частина 1: Всупні загальні засади), Піх І. В., Сеньківська Н. Є. (2016)
Верхола М. І. - Двовимірна модель фарбодрукарської системи з трьома накочувальними валиками (2016)
Дурняк Б. В. - Інформаційні засоби компонент визначення ризику, Майба Т. М. (2016)
Ковальський Б. М. - Визначення характеристик стандартних умов кольороподілу за допомогою програми "ICaS–ColorInks Gamut", Семенів В. В., Семенів М. Р., Шовгенюк М. В. (2016)
Гілета І. В. - Вагомі технологічні операції опрацювання ілюстрацій для публікації в поліграфічному виданні, Миклушка І. З., Пилип’юк В. В. (2016)
Огірко І. В. - Інформаційна технологія і модель корозіометрії для поверхневих шарiв металів, Ясінський М. Ф., Огірко О. І., Ясінська-Дамрі Л. М. (2016)
Кірічок О. А. - Тенденції розвитку систем зволоження в плоскому офсетному друці, Золотухіна К. І., Величко О. М. (2016)
Терновий А. М. - Оптимізація математичної моделі ієрархії критеріїв якості мультимедійних видань з відео контентом, Васюта С. П., Хамула О. Г. (2016)
Стеців Б. С. - Залежність коефіцієнта тертя кочення від стискаючої сили та кривини контактуючих поверхонь, Стеців Я. Б. (2016)
Курка П. З. - Модель нафарблення растрових елементів квадратної форми (2016)
Гладченко М. - Вплив розмірності фарбодрукарської системи паралельної структури на рівномірність автотипного тонопередавання (2016)
Коротка В. О. - Удосконалений ракельний пристрій для друкування на біорозкладальному плівковому пакованні з використанням ручних трафаретних верстатів, Зацерковна Р. С., Слоцька Л. С. (2016)
Швайка Л. А. - Формування сучасної моделі розвитку національної економіки (2016)
Босак І. П. - Теоретичні аспекти внутрішнього економічного механізму підприємства (2016)
Боженко О. М. - Теоретико–методологічні підходи до оцінювання ефективності впровадження технічних інновацій на поліграфічних підприємствах (2016)
Базилюк В. Б. - Вплив інституційних факторів на циклічний розвиток складних виробничих систем (2016)
Кобрин Л. Й. - Діагностика факторів інноваційного розвитку підприємства (2016)
Гомольська В. В. - Процес громадського відтворення: новий погляд (2016)
Безпалько І. Р. - Податкове консультування: можливості використання досвіду Польщі у вітчизняних умовах (2016)
Кіт В. І. - Неподаткові надходження у системі доходів місцевих бюджетів (2016)
Малярчук І. І. - Стан та проблеми формування облікової політики поліграфічного підприємства (2016)
Шляхетко В. В. - Порівняльний аналіз особливостей ведення обліку суб’єктів малого підприємництва України та окремих країн ЄС (2016)
Штангрет А. М. - Управління економічною безпекою підприємства за часовими горизонтами, Караїм М. М. (2016)
Сліпа О. З. - Пріоритетність забезпечення економічної безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки (2016)
Кристиняк М. Б. - Оцінка показників діяльності суб’єктів малого підприємництва як основа характеристики рівня їх економічної безпеки (2016)
Силкін О. С. - Аналіз фінансового стану підприємства як інформаційне підґрунтя забезпечення його економічної безпеки (2016)
Чорненька О. Б. - Основні аспекти обліково–аналітичного забезпечення управління заборгованістю підприємства (2016)
Романяк Г. М. - Сутність антикризового управління підприємством в умовах нестабільного ринкового середовища (2016)
Гарматій О. В. - Соціальні мережі в системі державних комунікацій (2016)
Бондаренко Т. Г. - Способи привернення уваги інтернет–аудиторії (2016)
Ковпак В. А. - Актуалізація смислу "свобода" у концептуальному полі ідеї нації (на матеріалі публіцистики І. Багряного) (2016)
Курбан О. В. - Медіавіруси та їх використання як інформаційної зброї (2016)
Огаренко Т. О. - Соціально–комунікаційні технології в рекламній кампанії і формування інформаційної та медіакультури (на прикладі Класичного приватного університету), Зоська Я. В., Бессараб А. О. (2016)
Кіца М. О. - Фейкова інформація в українських соціальних медіа: поняття, види, вплив на аудиторію (2016)
Мудра І. М. - Гра як інструмент медіа маркетингу (2016)
Макарчук О. Г. - Газета "Robitnyk" (1897 р.) як первісток соціал–демократичної преси в Україні (2016)
Гринчишин Н. І. - Львівський часопис "Визволення" в контексті історії української періодики (2016)
Кушнаренко Н. М. - Сучасний погляд на розвиток торговельної документації в Україні (рецензія на монографію Шевченко О. В.) (2016)
Реферати (2016)
Передмова (2015)
Атаманчук П. С. - Входження у світовий науковий простір, Конет І. М., Білик Р. М. (2015)
Бердієв Д. Ш. - Реалізація компетентністного підходу у формуванні майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю (2015)
Благодаренко Л. Ю. - Дидактичне конструювання інформаційного змісту задачі з фізики в контексті навчальної проблеми, Мініч Л. В. (2015)
Василенко С. Л. - Запровадження інноваційних моделей навчання фізики в педагогічних університетах (2015)
Галатюк Ю. М. - Евристичне управління творчою навчально-пізнавальною діяльністю у процесі розв’язування фізичних задач (2015)
Головко М. В. - Розвиток змісту навчання методики фізики у вищій педагогічній школі України наприкінці XIX – на початку XX-го ст. (2015)
Гулай О. І. - Формування компетентнісних якостей майбутнього фахівця засобами науково-технічної творчості учнів (2015)
Дендеренко О. О. - Шляхи формування професійної компетентності суднового механіка при вивченні інтегрованого курсу гідромеханіки у морському коледжі (2015)
Дьяконенко Н. Л. - Формування компетентнісних і світоглядних якостей інженерно-технічних фахівців, Петренко Л. Г., Копач Г. І. (2015)
Заболотний В. Ф. - Експериментальна компетентність як системне поняття, Демкова В. О. (2015)
Закалюжний В. М. - Концептуальний погляд на роль та місце прикладної фізики у шкільній фізичній освіті (2015)
Коновал О. А. - Дидактична система управління індивідуалізацією процесу формування дослідницьких умінь учнів при вивченні фізики, Туркот Т. І. (2015)
Корсун І. В. - Спецкурс "Досягнення і перспективи розвитку фізики твердого тіла" у формуванні компетентнісних якостей майбутнього викладача фізики (2015)
Кузнецова С. В. - Формирование компетенций в процессе осуществления межпредметных связей при изучении физики в техническом колледже, Губанова А. А. (2015)
Орищин Ю. М. - Інтеграція знань з фізики під час вивчення коливальних процесів, Савош В. О. (2015)
Сальник І. В. - Гносеологічні основи комплексного використання віртуального та реального фізичного експерименту в старшій школі (2015)
Сусь Б. А. - Фізика як основа для формування світогляду і компетентності майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю, Сусь Б. Б. (2015)
Шут М. І. - Якісна фізична освіта як вагомий чинник відродження української державності, Благодаренко Л. Ю. (2015)
Атаманчук П. С. - Наукова школа "Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності", Ніколаєв О. М. (2015)
Білецький В. В. - Особливості методики національно-патріотичного виховання у процесі навчання фізики студентів коледжів (2015)
Денисяко С. О. - Організація навчального процесу в контексті прикладного аспекту курсу фізики (2015)
Каленик М. В. - Наступність у формуванні компонентів змісту шкільного курсу фізики (2015)
Коробова І. В. - Цілі методичної підготовки майбутніх учителів фізики в контексті компетентнісного підходу (2015)
Осіпов В. В. - Основні підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики у профільних класах (2015)
Панчук О. П. - Тестування як засіб об’єктивізації тематичного контролю знань учнів з трудового навчання та фізики (2015)
Савченко В. Ф. - Використання проектного підходу при вивченні закону збереження електричного заряду (2015)
Семенишена Р. В. - Використання компетентнісного підходу до формування контрольно-вимірювальних матеріалів з фізики для студентів різних напрямів підготовки, Задорожна Ж. А. (2015)
Сільвейстр А. М. - Організація самостійної роботи з фізики у майбутніх учителів хімії і біології (2015)
Стадніченко С. М. - Міжпредметні зв’язки як дидактична основа розвитку природничо-наукової освіти майбутніх учителів фізики (2015)
Степанчиков Д. М. - Елементи компетентнісного підходу у вузі при підготовці майбутніх фахівців у галузі енергетики (2015)
Чижська Т. Г. - Використання художньої та науково-популярної літератури під час виконання лабораторних робіт з фізики в класах гуманітарного профілю (2015)
Швай Р. І. - Врахування інноваційних процесів для здійснення педагогічного контролю, Горіна О. М. (2015)
Шевчук О. В. - Формування фахових компетентностей майбутніх учителів в ході виконання лабораторних практикумів з методики і техніки навчального фізичного експерименту (2015)
Шубчинський В. Д. - Засоби експериментальної оцінки розвитку технологічної компетентності викладача спеціальних дисциплін (2015)
Nikorich V. - Students independent work in the process of laboratory studies, Ketrush P., Кulikova О., Gubanova A. (2015)
Гур’євська О. М. - Реалізація компетентнісного підходу щодо введення поняття магнітної індукції у вищих технічних навчальних закладах (2015)
Кузьменко О. С. - Фізичні задачі як ефективний засіб стимулювання активності та самостійності студентів у процесі вивчення поняття симетрії (2015)
Лазарчук В. В. - Формування компетентностей у процесі навчання учнів фізики (2015)
Матвійчук О. В. - Модель реалізації принципу наступності навчання фізики у загальноосвітній та вищій технічній школі на засадах компетентнісного підходу, Подласов С. О. (2015)
Мерзликін О. В. - Модель формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні фізики (2015)
Поведа Т. П. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців на засадах контекстного навчання (2015)
Подопригора Н. В. - Організація та результати педагогічного експерименту з упровадження методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах (2015)
Роздобудько М. О. - Технологічні та функціональні особливості формування проектно-дослідницької компетентності при вивченні фізики (2015)
Розумовська О. Б. - Умови формування професійно значущих знань майбутніх вчителів фізико-технологічних дисциплін (2015)
Садовий М. І. - Творчі задачі з фізики у підготовці майбутніх фахівців (2015)
Семерня О. М. - Методична компетентність майбутнього вчителя фізики (2015)
Сліпухіна І. А. - Формування світогляду майбутніх інженерів під час навчання фізики в університеті, Мєняйлов С. М., Лахін Б. Ф. (2015)
Смутко О. О. - Формування предметної компетентності студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації під час навчання фізики (2015)
Сосницька Н. Л. - Компетентнісний підхід як методологічна основа підготовки майбутніх вчителів фізико-математичних дисциплін до інноваційної педагогічної діяльності, Ачкан В. В. (2015)
Терещук С. І. - Компетентнісно орієнтовані технології навчання у курсі фізики старшої школи (2015)
Трифонова О. М. - Елементи методики формування екологічної компетентності на уроках фізики (2015)
Фоменко В. В. - Формування світоглядних якостей особистості в курсі загальної фізики на ґрунті навчальних фізичних моделей (2015)
Шарко В. Д. - Компетентнісно-орієнтоване навчання учнів фізики як методична проблема (2015)
Школа О. В. - Професіограма сучасного вчителя фізики як об’єкт педагогічного проектування (2015)
Яблочнікова І. О. - Особливості формування професійної компетентності магістрів-фінансистів у ВНЗ Німеччини (2015)
Барканов А. Б. - Мотивація студентів аграрних коледжів до професійно орієнтованого навчання фізики (2015)
Бурак В. І. - Аналіз змісту курсу фізики основної школи за новою програмою (2015)
Войтович О. П. - Передумови удосконалення підготовки майбутніх екологів з виробничих технологій (2015)
Галатюк Т. Ю. - Модель методологічної культури учня у контексті вивчення природничих предметів (2015)
Гордієнко В. П. - Дослідження структури і термомеханічних властивостей термопластів на основі поліетилену з нанорозмірними карбідами, Касперський А. В., Сальников В. Г. (2015)
Грабчак Д. В. - Методика формування евристичних умінь учнів основної школи на уроках вивчення нового матеріалу з фізики (2015)
Грудинін Б. О. - Педагогічна модель розвитку дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання фізики (2015)
Дембіцька C. В. - Організація науково-дослідної роботи студентів в процесі вивчення дисципліни "Охорона праці", Кобилянський О. В. (2015)
Єжова О. В. - Вивчення фізичних величин в технології швейного виробництва (2015)
Касперський А. В. - Національно-патріотичне виховання майбутніх учителів технологій, Бондаренко І. М. (2015)
Кремінський Б. Г. - Співвідношення традиційних і деяких новітніх напрямків учіння фізики на сучасному етапі (2015)
Кузьменко В. Й. - Організаційно-методичні умови формування базових понять з технології сільськогосподарського виробництва у старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості (2015)
Кух О. М. - Інтерактивні методи навчання фізики у ВНЗ, Кух А. М. (2015)
Левшенюк В. Я. - Ознайомлення майбутніх фахівців фізико-технологічного профілю з сучасними підходами до обробки результатів вимірювань, Новоселецький М. Ю. (2015)
Мендерецький В. В. - Використання комп’ютерних технологій для підвищення якості самоосвіти учнів загальноосвітньої школи з фізики, Соловйова Н. В. (2015)
Мисліцька Н. А. - Теоретичні аспекти проектування навчального посібника нового формату (2015)
Остапчук М. В. - Секрети родоводу та науково-педагогічна діяльність К. Е. Ціолковського, Остапчук О. М. (2015)
Петруньок Т. Б. - Професійно орієнтована підготовка фахівців будівельної галузі у процесі навчання фізики (2015)
Сондак О. В. - Вплив принципу індивідуалізації на процес формування предметних компетентностей з фізики у студентів медичних коледжів (2015)
Шишкін Г. О. - Конструювання змісту курсу фізики на принципах інтеграції навчальних дисциплін (2015)
Щирба В. С. - Методичні основи проведення математично-статистичного аналізу в освітніх вимірюваннях, Щирба О. В. (2015)
Дінділевич Є. М. - Медіапроекти – інноваційна форма методичної підготовки майбутнього вчителя фізики, Кух А. М. (2015)
Дмитрук С. І. - Цільові орієнтації в системі експериментальної підготовки школярів на уроках фізики у старшій школі (2015)
Засєкіна Т. М. - Концептуальні засади розроблення підручників з фізики для основної і старшої школи (2015)
Килимник С. М. - Педагогічні умови забезпечення професійно-орієнтованої діяльності студентів коледжів з фізики, Кух А. М. (2015)
Кудін А. П. - Програмне забезпечення реальних фізичних лабораторних практикумів, Юрченко А. О. (2015)
Кузьменков С. Г. - Методичні особливості вивчення теми: "Чорні діри" в процесі підготовки майбутніх учителів фізики та астрономії (від утворення чорних дір до їх випаровування) (2015)
Ляшенко О. І. - Сучасні проблеми навчання фізики в контексті компетентнісного підходу до освіти (2015)
Мястковська М. О. - Світові тенденції розвитку дистанційної освіти та перспективи для України (2015)
Оленюк І. В. - Особливості формування дієвих знань у процесі розв’язування різнорівневих фізичних задач (2015)
Поведа Р. А. - Використання програм Electronics Workbench Multisim для підготовки студенів фізичних спеціальностей (2015)
Пустовий О. М. - Цифрове телебачення та радіо в сучасному загальноосвітньому курсі фізики, Степура І. В. (2015)
Семенишина І. В. - Умови ефективного використання комп’ютерних технологій навчання математики у вищому навчальному закладі, Гарасимчук І. Д. (2015)
Сергієнко В. П. - Компетентнісний підхід у навчанні фізики майбутніх фахівців комп’ютерних систем, Бодненко Т. В. (2015)
Сидорчук Л. А. - Міждисциплінарна інтеграція як мета та ефективний засіб у професійній підготовці майбутніх вчителів технологій, Чорна О. Г. (2015)
Смалько О. А. - Можливості використання веб-застосунків для створення віртуальних дошок у навчанні астрономії (2015)
Степанчиков Д. М. - Моделювання на лабораторному практикумі з фізики як складова частина формування компетенцій студентів (2015)
Стучинська Н. В. - Методика навчання основ функціонування медичного обладнання з використанням віртуальних навчальних тренажерів, Грибков О. В. (2015)
Суховірська Л. П. - Навчальний програмний засіб з фізики як зовнішній ресурс активізації потенціальних можливостей особистості учня під час розв’язування задач (2015)
Ткаченко А. В. - Використання web-технологій у фаховій підготовці студентів-фізиків до майбутньої професійної діяльності, Кулик Л. О. (2015)
Ткаченко І. А. - Системний підхід в методичній підготовці майбутнього вчителя астрономії (2015)
Форкун Н. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення фізики в старшій школі (2015)
Хомутенко М. В. - Застосування хмарних технологій в організації навчального середовища на уроках фізики (2015)
Чайковська І. А. - Структура, зміст і модель формування предметних компетентностей з фізики в учнів старшої школи (2015)
Чернявський В. В. - Методична модель дистанційного навчання фізики курсантів вищих морських навчальних закладів на основі мережного середовища (2015)
Старонек A. - Роль неправительственных организаций в процессе социальной адаптации детей и подростков (2015)
Мажец А. - Оздоровительная роль физической активности для пожилых людей (2015)
Земба Б. A. - Воспитание ребенка в семье с проявлениями домашнего насилия – педагогические рассуждения (2015)
Вычавский Б. - Потребность в образовании как фактор мотивации в поведении учеников (2015)
Paluch M. - Educational, social and cultural activities supporting the development of a modern man (2015)
Рaдзиволек M. - Роль социальных порталов в процессе межличностной коммуникации молодых людей (2015)
Солиньска М. - Энергетическая политика Европейского Союза до 2050 года и польское законодательство о возобновляемых источниках энергии (2015)
Букальский С. - Благотворительная деятельность общественных организаций на примере "Каритас" Ченстоховской архиепархии (2015)
Рандак Я. - Проблемы маргинализации и социальной изоляции пожилых людей в современном обществе (2015)
Mьонсо Я. - Роль межличностного непосредственного общения в трансформации учебного процесса в контексте медиатизации общества и образования (2015)
Дані про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Дурняк Б. В. - Моделі планування навчального процесу спеціальності вищого навчального закладу, Сеньківський В. М., Гілета І. В., Литовченко О. В. (2015)
Гавенко С. Ф. - Імітаційне моделювання процесу руйнування оболонок аромокапсул при використанні аромопродукції, Петрик П. Б. (2015)
Дурняк Б. В. - Модифікація моделей прогнозування, Кляп М. М. (2015)
Сеньківський В. М. - Дослідження процесу зміщення сторінок книжкових зошитів при комплектуванні підбиранням, Голубник Т. С. (2015)
Дурняк Б. В. - Моделі визначення величини ризику на основі використання ймовірнісних підходів, Мaйба Т. М. (2015)
Kulishova N. Ye. - Application of the neuro-fuzzy system for data interpolation during metameric colors reproduction (2015)
Дурняк Б. В. - Особливості використання методів шифрування в задачах захисту інформаційних соціальних мереж, Хомета Т. М. (2015)
Піх І. В. - Вибір альтернативної системи для формування навчальних електронних ресурсів, Андріїв Р. Р. (2015)
Гілета І. В. - Моделі прийняття рішень при проектуванні електронного видання (2015)
Bartashevich S. A. - Development of experimental ultrasound device for modification of flexographic photopolymer printing plates, Grudo S. K., Khokhriakov S. A. (2015)
Казьмірович О. Р. - Інформаційно-керуючий пристрій фальцювальних машин з використанням програмованих логічних контролерів, Казьмірович Р. В. (2015)
Ковпак В. А. - Матриця ідеї нації: соціокомунікативний вимір (2015)
Івасенко Л. О. - Науковий стиль як об’єкт дослідження вітчизняних вчених (2015)
Рижко І. В. - Мережева наукова періодика в інформаційному просторі України: тенденції та актуальні завдання (2015)
Полєжаєв Ю. Г. - Тревел-журналістика як об’єкт наукового осмислення: сфери інтересу та дискусійні проблеми (на матеріалі зарубіжного досвіду) (2015)
Гарматій О. В. - Інформаційні жанри як пріоритетні у практиці інформагентств (2015)
Лозинський А.-Л. Р. - Компіляція у літературі: форми реалізації та проблема плагіату (2015)
Abstracts (2015)
Казьмірович О. Р. - Пристрій числового програмного керування установки для нарізання на смуги рулону шкіргалантерейних матеріалів, Дурняк Б. В., Казьмірович Р. В. (2015)
Тимченко О. В. - Аналіз процесів відтворення зображень для систем поелементного виведення інформації, Гавриш Б. М. (2015)
Дурняк Б. В. - Теоретичні особливості побудови додаткових засобів, орієнтованих на використання в задачах прогнозування, Кляп М. М. (2015)
Киричок Т. Ю. - Дослідження впливу штучного зношування на електрофізичні параметри банкнотного паперу, Сухіна Є. Г. (2015)
Дурняк Б. В. - Аналіз визначення оцінок рівня безпеки інформаційних систем, Мaйба Т. М. (2015)
Сеньківський В. М. - Дослідження залежності величини полів пар сторінок від їх розташування в зошиті, Голубник Т. С. (2015)
Дурняк Б. В. - Оцінка рівня безпеки різних типів інформації, Хомета Т. М. (2015)
Чехман Я. І. - Засіб стабілізації натягу офсетного гумотканинного полотнища в процесі друкування, Кравчук І. М., Шустикевич А. І. (2015)
Petryk P. - The investigation of influence of physical and mechanical properties of oil aroma varnishes on printing products quality in web offset, Labetska M., Khadzhynova S., Stempien K. (2015)
Belyaev V. P. - The adjustable electric drive for printing presses (2015)
Репета В. Б. - Контроль та регулювання поверхневої енергії поліпропіленових плівок у процесі флексографічного друку засобами нечіткої логіки (2015)
Чернявська Л. В. - Теорія поля в соціальних комунікаціях (2015)
Лященко А. В. - Формування уявлень про рекламу як форму масової комунікації (2015)
Бессараб А. О. - Просування книжкової продукції та формування читацької культури на сторінках жіночих журналів "Натали" та "Единственная" (2015)
Шевченко А. С. - Регулююча функція телерепортажу з позицій новинного дискурсу у процесі виправлення засуджених до позбавлення волі (2015)
Дударевич І. К. - OhmyNews як приклад громадянської журналістики у Республіці Корея (2015)
Марунин Г. Я. - Текстологічні аспекти у процесі підготовки літературно-художнього видання фольклору до друку (2015)
Abstracts (2015)
Черних В. П. - Формування науково-дослідної роботи студентів НФаУ в умовах входження України до європейського освітнього простору (2014)
Астахова Е. В. - Интеграция образования и бизнеса: инновационные реалии (2014)
Панченко С. М. - Впровадження в навчальний процес навчально-тренувальної телекомунікаційної мережі, Приходько С. В., Жученко О. С. (2014)
Репко І. М. - The implementation of humanization management principles in Ukrainian modern educational scope, Одарченко В. П. Реалізація принципу гуманізації управління в українському сучасному освітньому просторі (2014)
Олексенко В. О. - Умови саморефлексії студентів у навчальній діяльності (2014)
Калашник Л. С. - Сучасна парадигма підготовки педагогічних кадрів для закладів системи соціальної опіки про дітей-сиріт КНР (2014)
Моісєєва Н. А. - Виховання гармонійної особистості – пріоритет сучасного ВНЗ, Левкін А. В. (2014)
Афанасьева О. В. - Развивающее обучение в техническом ВУЗе, Глушкова Д. Г., Лалазарова Н. О., Тарабанова В. С. (2014)
Телегіна С. О. - Основні напрямки діяльності викладача вищої школи (2014)
Соболєва С. С. - Головні складники професійної культури майбутнього економіста (2014)
Брушковський О. А. - Прикладні задачі професійного змісту в курсі вищої математики як умова забезпечення фахової підготовки студентів-екологів, Цецик С. К. (2014)
Барнич О. М. - Аналіз полікомпонентного потенціалу художньої спадщини В. О. Сухомлинського як засобу підготовки майбутніх фахівців для морально-творчого розвитку учнів (2014)
Анотації (2014)
Титул, содержание (2017)
Лисова Л. А. - Влияние расхода шлака при ЭШП на состав металла и технологические параметры процесса, Стовпченко А. П., Медовар Л. Б., Петренко В. Л. (2017)
Ахонин С. В. - Структура и свойства нового высокопрочного титанового сплава Т120, полученного способом ЭЛП после деформационной и термической обработки, Белоус В. Ю., Северин А. Ю., Березос В. А., Пикулин А. Н., Ерохин А. Г. (2017)
Гречанюк Н. И. - Выплавка слитков титановых сплавов системы Ti–Nb–Si–Zr способом электронно-лучевой плавки, Кулак Л. Д., Кузьменко Н. Н., Смашнюк Ю. А., Демчишин А. В., Фиск А. Э. (2017)
Устинов А. И. - Получение способом электронно-лучевого осаждения высокопрочных термочувствительных биметаллических фольг инвар/медь, Демченков С. А., Фесюн Е. В. (2017)
Кожемякин В. Г. - Легирование поверхностного слоя медных плит кристаллизаторов способом плазменно-дугового переплава, Бурнашев В. Р., Шаповалов В. А., Грищенко Т. И., Калашник Д. А., Веретильник А. В. (2017)
Григоренко Г. М. - Моделирование металлургического аддитивного процесса создания конструкций из стали 09Г2С, Костин В. А., Жуков В. В. (2017)
Костин В. А. - Построение расчетных термокинетических диаграмм анизотермических превращений титановых сплавов на основе алюминидов, Григоренко Г. М., Григоренко С. Г. (2017)
Курапов Ю. А. - Морфология поверхности и тонкая структура толстых углеродных пленок, полученных электронно-лучевым испарением углерода, Крушинская Л. А., Борецкий В. В. (2017)
Сессия Научного совета по новым материалам (2017)
Создание нових биметаллических материалов и изделий из них с использованием высокоэнергетического плазменно-дугового термомеханического влияния на локальные поверхности (2017)
Разработка технологии получения гомогенных слитков никелидов титана с применением магнитоуправляемой электрошлаковой плавки (2017)
Диссертации на соискание ученой степени (2017)
Титул, содержание (2017)
Медовар Л. Б. - К вопросу выбора материалов для водоохлаждаемых кристаллизаторов ЭШП и МНЛЗ, Педченко Е. А., Сибирь А. В., Волченков Е. А., Коломиец Д. В. (2017)
Протоковилов И. В. - Структура и свойства высокопрочного титанового сплава Ti-10-2-3 электрошлаковой выплавки, Петров Д. А. (2017)
Ахонин С. В. - Электронно-лучевая плавка нового высокопрочного титанового сплава Т120, Пикулин А. Н., Березос В. А., Северин А. Ю., Ерохин А. Г. (2017)
Дидикин Г. Г. - Электронно-лучевая технология получения конденсатов Ag–NaCl и физико-химические свойства коллоидной системы на их основе, Андрусишина И. Н., Литвин С. Е., Крушинская Л. А., Грабин В. В. (2017)
Калашник Д. А. - Поверхностное окисление расплавленного металла в процессе диспергирования при ИПСК, Шаповалов В. А., Никитенко Ю. А., Кожемякин В. Г. (2017)
Хохлов М. А. - Упрочнение магниевого сплава МЛ4 при легировании галлием, Хохлова Ю. А., Синюк В. С., Никитенко Ю. А. (2017)
Биктагиров Ф. К. - Выплавка титанового шлака для использования в сварочном производстве, Шаповалов В. А., Гнатушенко А. В., Игнатов А. П., Скорина Н. В., Веретильник А. В. (2017)
Гайдук С. В. - Применение комплексной расчетно-аналитической методики для многокритериальной оптимизации составов литейных жаропрочных никелевых сплавов, Кононов В. В., Куренкова В. В. (2017)
Дурняк Б. В. - Синтез моделей ризику з інформаційними компонентами, Майба Т. М. (2016)
Сеньківський В. М. - Теоретичні основи забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів (Частина 2. Синтез моделей пріоритетності дії факторів), Піх І. В., Кудряшова А. В., Литовченко Н. М. (2016)
Дурняк Б. В. - Методи адаптації процесів захисту доступу користувачів до соціальних систем, Хомета Т. М. (2016)
Верхола М. І. - Інформаційна технологія аналізу фарбодрукарської системи з чотирма накочувальними валиками на основі її тривимірної математичної моделі (2016)
Терновий А. М. - Побудова математичної моделі ієрархії критеріїв якості мультимедійних видань з відеоконтентом, Васюта С. П., Хамула О. Г. (2016)
Пановик У. П. - Інформаційна технологія оптимізації процесу попереднього заповнення фарбою фарбодрукарської системи з двома накочувальними валиками (2016)
Сеньківський В. М. - Синтез моделей пріоритетного впливу факторів на якість процесу створення програмного забезпечення мобільних пристроїв, Петяк Ю. Ф. (2016)
Шевгенюк М. В. - Кількісна оцінка якості кольороподілу зображення для кольорового друку, Ковальський Б. М., Семенів М. Р., Занько Н. В., Писанчин Н. С. (2016)
Шибанов В. В. - Пластифікація дiєн-стиренових фотополімеризаційноздатних матеріалів (2016)
Луцків М. М. - Чутливість тонопередачі коротких фарбодрукарських систем паралельної структури, Гладченко М. Б. (2016)
Чехман Я. І. - Система для забезпечення рівномірного натягу стрічки в процесі розмотування в рулонній ротаційній машині, Шустикевич А. І. (2016)
Благодір О. Л. - Аналіз розвитку технологій друкування з використанням анілоксових валиків, Величко О. М. (2016)
Нерода Т. - Дослідження компонентів видавничих систем на джерелах матеріальної культури (2016)
Пасіка В. Р. - Кінематичний синтез механізму штанцювального преса з умови рівності прямого і зворотного ходів, Влах В. В. (2016)
Гриценко О. О. - Розрахунок технологічних параметрів маркування паковання з нанофотонними елементами (2016)
Лупенко С. А. - Умовний циклічний випадковий процес як математична модель коливних сигналів та процесів із подвійною стохастичністю, Сверстюк А. С., Луцик Н. С., Стадник Н. Б., Зозуля А. М. (2016)
Румянцев Ю. М. - Глітерна паста на полімерній основі для оздоблення видавничої продукції, Ясінський М. Ф., Ясінська-Дамрі Л. М. (2016)
Черниш Н. І. - Електронні енциклопедії в Україні (2016)
Огар Е. І. - Конвергентні медіа для дітей в українському інформаційному просторі (2016)
Бондаренко Т. Г. - Інформаційний онлайновий спецпроект для медіааудиторії: поняття, типологія, вплив (2016)
Бессараб А. О. - Соціально-комунікаційний аспект взаємодії мистецтва книги та кіно у формуванні інтересу до читання (2016)
Ткаченко О. О. - Специфіка рекламної діяльності навчальних закладів у контексті їх позиціонування (2016)
Курбан О. В. - Загальна характеристика сучасного інтернет-простору в контексті використання соціальних онлайн-мереж (2016)
Ковпак В. А. - Медіатексти як результат інформаційно-комунікаційної діяльності еміграційної громади в контексті етнокультурної компетенції (2016)
Балюн О. О. - Чинник страху як інструмент збільшення продажів (2016)
Нікішова К. К. - Текст в інтерактивних формах популяризації знань: редакторський аспект (2016)
Женченко М. І. - Цифрові трансформації моделей видання наукової періодики (2016)
Савчук Г. М. - Документознавча характеристика Литовської, Коронної та Мезовецької метрик (2016)
Дзьомба Н. М. - Християнська релігія як чинник українського націогенезу: публіцистична інтерпретація шістдесятників (2016)
ABSTRACTS (2016)
Зінченко А. - Українські інтелектуали-дисиденти й правозахисники про становище української культури в Донецькому краї (2017)
Бойко Т. - Політизація сучасних етнонаціональних процесів у Донецькому краї: ризики незворотності (2017)
Залізняк Л. - Балтійська етнокультурна провінція та проблема походження індоєвропейських і фінно-угорських народів (2017)
Безпалько В. - Одяг челяді і найманих робітників шляхетського дворогосподарства на Волині у другій половині XVI ст. (2017)
Ворончук І. - "Ученый Божьей милостью" Михайло Флегонтович Владимирський-Буданов (2017)
Лозинський А. - Військове духовенство в роки Першої світової війни (2017)
Слободянюк М. - Поява власної нарукавної символіки у Збройних Силах України в період 1991—1995 років (2017)
Овсіюк О. - Від контексту до тексту: нова рубрика в журналі "Українознавство" (2017)
Соболєва О. - Соціально-побутові умови перших етапів репатріації кримських татар (2017)
Овсіюк О. - Контент-аналіз публікацій в "Українському історичному журналі": сучасний стан дослідження історії України у Другій світовій війні (2017)
Буйських Ю. - "Public Religion, Ambient Faith": міжнародний практикум з антропології релігії у Києві (2017)
Хоменко О. - "Школа М. Максимовича" як інтелектуальний простір формування спільнотної ідентичності українців (2017)
Наливайко С. - Ще раз про перспективи індоіранських ономастичних студій (до дискусії історика й лінгвіста) (2017)
Бойко С. - X Міжнародний конкурс з українознавства (2017)
Бойко Т. - Українознавчі студії призерів Х Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Ковтун В. - Розвиток українського шкільництва та національне виховання молоді як імператив світоглядних ідей Михайла Грушевського (2017)
Копилов M. - Балто-Чорноморський союз як геополітичний чинник європейської інтеграції (2017)
Гуцул O. - Великодній фольклор села Дусанів Перемишлянського району Львівської області (2017)
Третякова O. - Відносини України та Республіки Польща в контексті волинської трагедії (1991—2016 рр.) (2017)
Онищенко Н. - Сила оголеної правди (До виходу в світ двотомної документально-публіцистичної оповіді М. Тимошика "Село") (2017)
Фігурний Ю. - Рецензія на монографію Потапенка Я. О. "П’ята російсько-українська війна: від Майдану до Cхідного фронту (підходи, оцінки, інтерпретації)". – Переяслав-Хмельницький: видавництво КСВ, 2016. – 304 с. (2017)
Фігурний Ю. - Презентація монографії "Давній Галич" (2017)
Тимошик М. - Рим українознавчий (2017)
Бойко Т. - Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських та аспірантських есе "Перспективи Української національної революції у ХХІ ст." (2017)
Бойко Т. - IV Бандерівські читання (2017)
Чирков О. - Українські реалії постколоніальної доби обговорено на круглому столі (2017)
Ренке Т. - Дні науки в Науково-дослідному інституті українознавства в рамках проведення ХІ Всеукраїнського фестивалю науки (17—19 травня 2017 року) (2017)
Панченко С. М. - З піклуванням про майбутнє своїх випускників, Костєнніков О. Д., Мкртичьян Д. С. (2014)
Колесник К. І. - Особливості проведення виховної роботи в Українській державній академії залізничного транспорту (2014)
Лисачук Л. С. - Особенности адаптации иностранных студентов к обучению в вузах Украины, Семянникова Н. В. (2014)
Малихіна Я. М. - Аналіз моделі системи управління взаємодією внз із зовнішнім середовищем (2014)
Пахомова И. Р. - Использование информационных технологий при разработке спецкурса по физике "Основы дислокационной теории" (2014)
Дубініна О. К. - Гіпертекстова і мультимедіа технології навчання у математичній підготовці інженерів (2014)
Дементьєва Т. І. - Психолого-педагогічна сутність феномену "науково-дослідницька діяльність студентів-іноземців" (2014)
Северин Н. В. - Использование интерактивных технологий в решении задач межкультурной коммуникации, Северин Ю. С. (2014)
Стадник О. С. - Функції навчально-методичного забезпечення шкільного предмету (на прикладі географії) (2014)
Клочко А. А. - Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх вихователів (2014)
Мірошник І. І. - Особливості оцінювання рівня сформованості англомовної граматичної компетентності в учнів початкової школи (2014)
Науменко Н. С. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутнього вчителя до формування духовного здоров’я молодших школярів (2014)
Дербилова Е. А. - Мастера шрифта (2014)
Анотації (2014)
Новини АПК (2015)
Аналітика (2015)
Патрєва л. С. - Підвищення якості інкубаційних яєць перепелів (2015)
Подія (2015)
Мельник В. В. - VII з'їзд Аграhної партії України: результати виборів у 2015 році і стратегія подальшої діяльності (2015)
Чернікова Г. Ю. - Пребіотики та їх використання (2015)
Кулібаба Р. О. - Динаміка генетичної структури популяції курей породи бірківська барвиста за локусами кількісних ознак, Ляшенко Ю. В. (2015)
Антибиотики в мировом птицеводстве: угроза или панацея (2015)
Бойко Ю. В. Бойко Г. В. - Лейкограма крові курчат-бройлерів за сумісної дії охратоксину А та дезоксиніваленолу і після застосування сорбентів, Духницький В. Б., Бойко Н. І. (2015)
Подобед Л. И. - Оптимизируем фосфорное питание (2015)
Коваленко А. В. - Биокорректирующие премиксы "Biocorr” — эффективные решения птицеводства (2015)
Нечай Н. М. - Застосування підкислювача на основі молочної кислоти при вирощуванні молодняку перепелів м’ясного напряму продуктивності (2015)
Базиволяк С.М. - Годівля фазанів (2015)
Тихончук Д. - Платим меньше или программа энергоэффективности для сельського хозяйства (2015)
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) оголошує прийом студентів на навчання у 2016 році на факультет тваринництва та водних біоресурсів (2015)
Пономаренко Н. П. - В добру путь, випускники! (2015)
Народные приметы о птицах (2015)
Титул, содержание (2017)
Гусев А. П. - Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и диаметра прутков арматуры строительных конструкций, Шукевич Я. И., Лукьянов А. Л. (2017)
Недосека А. Я. - Результаты исследования волноводов, Недосека С. А., Бойчук О. И. (2017)
Миленин А. С. - Методы прогнозирования докритического разрушения конструкционных материалов под действием циклических нагрузок (обзор) (2017)
Троицкий В. А. - Х-ray mini технология контроля на основе твердотельных плоскопанельных детекторов, Михайлов С. Р., Пастовенский Р. О. (2017)
Хохлова Ю. А. - Индентирование от макро- до нанометрового уровня и примеры исследования свойств материалов с особой структурой, Ищенко Д. А., Хохлов М. А. (2017)
Муравський Л. І. - Принципи побудови апаратно-програмного комплексу для неруйнівного контролю композитних елементів конструкцій авіакосмічної техніки, Вороняк Т. І., Іваницький Я. Л., Джала В. Р., Куць О. Г. (2017)
Галаган Р. М. - Реалізація нейромережевих алгоритмів класифікації технічного стану композиційних матеріалів за результатами акустичного контролю, Момот А. С. (2017)
Давыдов Е. А. - Определение границ поврежденности монтажных сварных соединений генератора установки каталитического крекинга по результатам УЗ обследования, Дядин В. П. (2017)
Баглай А. В. - Вибрационное обследование стана 1150 (2017)
Сухомлин В. И. - Применение коэрцитиметрического метода контроля при ремонте смесителя в доменном производстве, Волох В. И., Тараненко А. А. (2017)
Швець В. - Розвиток обліково-аналітичної освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2011)
Булыга Р. - Аудит в системе финансового контроля России (2011)
Гура Н. - Бухгалтерський облік як складна інформаційна система (2011)
Дорош Н. - Визначення предмету та об'єктів видів аудит (2011)
Дрозд І. - Зарубіжний досвід бухгалтерського обліку податкових різниць (2011)
Андрєєв П. - Проблеми ефективності відомчого контролю (2011)
Головко В. - Вплив інфляційних процесів на формування показників фінансової звітності суб'єктів господарювання, Шарманська В. (2011)
Голубнича Г. - Розвиток обліково-аналітичних інформаційних систем в умовах фінансової кризи (2011)
Мельник Т. - Облік та звітність поточних виплат працівникам в сучасних умовах (2011)
Мисака Г. - Методичні підходи до трансформації статей фінансової звітності з урахуванням зміни цін та інфляції, Головко І. (2011)
Фещенко Є. - Порядок подання фінансової звітності бюджетними установами (2011)
Чечуліна О. - Управління ризиками як компонента системи внутрішнього контролю державних установ (2011)
Засадний Б. - Організаційні аспекти обліку на малих підприємствах, Кобзева М. (2011)
Коблянська Г. - Актуальні аспекти впровадження управлінського обліку на підприємствах України, Вікулова А. (2011)
Борисюк О. - Бухгалтерський облік основних засобів в умовах реформування податкового законодавства (2011)
Вуйців М. - Відповідність системи внутрішньогосподарського контролю сучасним потребам менеджменту (2011)
Кащенко О. - Облік та контроль дебіторської заборгованості як складової системи грошових розрахунків підприємства (2011)
Лиско Н. - Реформування бухгалтерського обліку та контролю в бюджетних установах України (2011)
Письменна М. - Особливості методики діагностичного обстеження службою внутрішнього аудиту в банках (2011)
Радченко К. - Аналіз методів калькулювання та їх застосування в різних галузях промисловості (2011)
Рошко Н. - Бухгалтерський облік і звітність суб'єктів туристичної діяльності як база для контролю та аналізу (2011)
Склярук І. - Теоретичні аспекти факторного аналізу прибутку (2011)
Дурняк Б. В. - Розроблення алгоритму функціонування моделі ризику, Майба Т. М. (2016)
Сеньківський В. М. - Удосконалення моделі факторів впливу на композиційне оформлення видання, Піх І. В., Кудряшова А. В., Литовченко О. В. (2016)
Soroka N. V. - Optimization of mathematical model of the impact factors hierarchy of the interface use based on mobile applications, Vasіuta S. P., Khamula O. H. (2016)
Дурняк Б. В. - Аналіз засобів захисту до заданого рівня в соціальних інформаційних системах, Хомета Т. М. (2016)
Никируй В. Е. - Калібрування технологічного процесу виготовлення флексографічних друкарських форм, Маїк В. З. (2016)
Тимченко О. В. - Дослідження та оцінка методів корекції геометричних спотворень зображень текстових документів, Кульчицька І. О., Кульчицький Р. О., Тимченко О. О. (2016)
Луцків М. М. - Нечітка модель інтервалу оптичних густин оригіналів і репродукцій (2016)
Верхола М. І. - Універсальна інформаційна тривимірна модель фарбодрукарської системи офсетної машини "Speedmaster-74" (2016)
Пановик У. П. - Інформаційна технологія оптимізації процесу підготовки до друку фарбодрукарської системи з трьома накочувальними валиками (2016)
Гавриш Б. М. - Дослідження алгоритмів бінаризації у вивідних пристроях додрукарської підготовки, Тимченко О. В. Поліщук М. Б., Левицька Г. Н., Друк Н. Р. (2016)
Маїк В. З. - Дослідження деформаційних властивостей полімерних шарів форм трафаретного друку, Харів М. С. (2016)
Гавенко С. Ф. - Дослідження впливу сучасних технологій відтворення шрифту Брайля на процеси тактильного сприйняття інформації незрячими і слaбозрячими, Хаджинова С. Є., Лабецька М. Т., Гавенко М. М. (2016)
Голубник Т. С. - Аналіз утворення зошитів різної конструкції у фальцапаратах рулонних офсетних машин, Сеньківський В. М. (2016)
Книш О. Б. - Експериментальні дослідження крутних моментів при обробці корінців книжкових блоків дисковими ножами (2016)
Кукура В. В. - Дослідження властивостей спирторозчинних фарб флексографічного друку, Кукура Ю. А., Місюра М. О. (2016)
Коляно Я. Ю. - Дослідження поведінки перехідних полів температури і потенціалу вологоперенесення в процесі кондуктивного сушіння картону, Сасс Т. С. (2016)
Дубневич М. М. - Кваліметричний аналіз поліграфічного оформлення книжкових видань для дітей (2016)
Бондаренко Т. Г. - Регіональна практика взаємодії медіа з аудиторією (за результатами соціо- логічного дослідження) (2016)
Курбан О. В. - Специфіка створення алгоритмічної системи управління інформаційними процесами в соціальних мережах (2016)
Афанасьєв І. Ю. - Методика підготовки спеціалістів зі зв’язків із громадськістю: польський досвід (2016)
Прихода Я. В. - Інноваційні методи навчання майбутніх видавців-редакторів, Женченко М. І. (2016)
Скібан О. І. - Сучасні технології книжкової промоції в аспекті мас-медійної взаємодії (2016)
Зелінська Н. В. - Наукове книговидання в українському соціумі: чи є життя під час (після) кризи? (2016)
Капраль І. І. - Якість художнього твору: між літературно-критичним аналізом і редакторською оцінкою (2016)
Хмельовська О. Ю. - Форми книжкової виставкової діяльності в Україні у ХХ ст. (2016)
Пелипець М. І. - Публікації Степана Смаль-Стоцького та рецепція його діяльності на шпальтах часопису "Свобода" (2016)
Солодка Л. І. - Дослідження способів популяризації читання на матеріалі регіонального cоціокомунікаційного проекту (2016)
Коваль С. В. - Відеоконтент користувачів у новинах (2016)
Дутчак А. А. - Особливості онлайн-телебачення в контексті діяльності журналіста і редактора (2016)
Нестеренко О. А. - Діахронна проекція онлайн-сторителінгу (2016)
Кузьмук І. В. - Мале книговидання в Україні через призму всеукраїнських книжкових рейтингів і відзнак (2009–2013 рр.) (2016)
ABSTRACTS (2016)
Титул, содержание (2017)
Недосека А. Я. - Акустическая эмиссия при растяжении биметаллических образцов, Недосека С. А. (2017)
Карпаш А. М. - Удосконалення методу визначення напруженого стану трубопроводів та посудин, що працюють під тиском, Тацакович Н. Л., Карпаш М. О. (2017)
Троицкий В. А. - Моделирование рентгеновских изображений цифровой рентгенотелевизионной системы на основе сцинтилляционного экрана и ПЗС-матрицы, Михайлов С. Р., Шило Д. С. (2017)
Мацько І. Й. - Аналіз вібраційнного сигналу підшипникового вузла з розвинутим дефектом на основі методів статистики періодично корельованих випадкових процесів (2017)
Запорожец А. А. - Особенности применения SMART GRID в системах мониторинга и диагностирования теплоэнергетических объектов, Свердлова А. Д. (2017)
Романишин Р. І. - Ультразвуковий метод оцінювання розсіяної пошкодженості матеріалу на основі зворотно-розсіяного сигналу, Іваницький Я. Л., Кошовий В. В., Штаюра С. Т., Романишин І. М., Мокрий О. М., Семак П. М. (2017)
Рабкіна М. Д. - Аналіз результатів технічного діагностування кожухотрубних теплообмінників для ранжування експлуатаційних дефектів та оцінки їх вливу на залишковий ресурс, Перепічай А. О., Перепічай І. І., Мутас В. В. (2017)
Кислицын В. М. - Оценка механических напряжений в металле контактно-резистивным методом, Воронин С. А. (2017)
Крылов Э. С. - Неразрушающий контроль и оценка технического состояния стальных технологических трубопроводов угольных предприятий, Кулиш В. А. (2017)
Звіт правління Українського товариства нейруйнівного контролю та технічної діагностики (УТ НКТД) з 2013 по 2016 рр. (2017)
Выставка-конференция "Неразрушающий контроль-2017" (2017)
Особливості обстеження аварійних конструкцій висотних споруд та новітні технічні рішення по їх відновленню при реконструкції (2017)
Бойко К. В. - Огляд можливостей створення знімальних мереж для крупномасштабного топографічного знімання в населених пунктах (2017)
Іванов П. С. - Наземне лазерне сканування для вирішення проблем міського планування (2017)
Король П. П. - Ретроазимутальні картографічні проекції: передумови розробки та напрями використання, Пугач С. О., Мельнійчук М. М. (2017)
Молочко М. А. - Методичні принципи розробки шкал для зображувальних засобів картографічного моделювання (2017)
Трощук Т. В. - Огляд можливостей наземно-супутникового знімання (2017)
Шемчук М. П. - Картографування зміни меж об’єктів гідрографії на основі матеріалів дистанційного зондування (2017)
Ciupa T. - Use of airborne laser scanning data for modelling of the bottom relief in a designed water reservoir – case study of Pietraszki (Kielce, Poland), Suligowski R., Wałek G. (2017)
Дворецька І. В. - Сезонні особливості висотного розподілу вітру над територією України, Савенець М. В. (2017)
Матвієнко Н. М. - Конкурентоспроможність Хорватії на світовому ринку туристичних послуг: досвід для України, Матвієнко В. М., Околович І. І. (2017)
Шевченко О. Г. - Прояв зміни клімату на території м. Києва та основні підходи до його адаптації (2017)
Васильківська О. Д. - Дорога — це життя! (2014)
Туренко А. М. - Науковим дослідженням – особливу увагу (2014)
Клименко В. П. - Наш потенціал, Лукашов І. А., Шилов А.С. (2014)
Каслін М. А. - Сучасні реалії післядипломної освіти (2014)
Ходирєв С. В. - Сучасні вимоги до підготовки інженерів-педагогів для системи професійної освіти, Бондаренко В. М., Безродна Л. П. (2014)
Дмитрієв І. О. - Ефективна організація наукової роботи як запорука якісної підготовки сучасних фахівців, Горовий Д. Р., Горова К. А. (2014)
Бажинов О. Т. - Науково-практичний комплекс підготовки фахівців з розроблення та ремонту гібридних автомобілів, Батигін Ю. М., Смирнов О. С. (2014)
Шапошнікова О. К. - Дистанційна форма навчання як альтернатива у сфері освітніх послуг (2014)
Моргунова Н. Р. - Форми та засоби соціокультурної адаптації іноземних студентів до умов навчання в Україні: практичний аспект реалізації (2014)
Рязанцева Д. М. - Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів (2014)
Внукова В. М. - Методичні аспекти впровадження екологічної освіти (2014)
Ярхо Т. Є. - Фундаменталізація професійної технічної підготовки майбутніх фахівців в контексті проблеми забезпечення якості сучасної вищої освіти (2014)
Сараєв О. Т. - Актуальні питання теорії та практики прикладної дисципліни "Автотехнічна експертиза" (2014)
Воронова Є. В. - Проект як метод навчання іноземній мові у вищій технічній школі (2014)
Ярмак Т. Ф. - Плехова Г. І., Холева О. М. Методика викладання фундаментальних дисциплін у професійній підготовці фахівців автомобільно-транспортної галузі (2014)
Овчарова О. Я. - Основні завдання морального виховання студентів у вищому навчальному закладі (2014)
Курилко М. С. - Методи комплектування футбольних команд, Безнис О. І. (2014)
Мухіна І.І. - Методика розвитку координаційних здібностей у мотоспорті (2014)
Анотації (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Sabov T. M. - Oxygen ion-beam modification of vanadium oxide films for reaching a high value of the resistance temperature coefficient, Oberemok O. S., Dubikovskyi O. V., Melnik V. P., Kladko V. P., Romanyuk B. M., Popov V. G., Gudymenko O. Yo., Safriuk N. V. (2017)
Dovbeshko G. I. - Surface enhanced imaging and IR spectroscopy of the biological cells on the nanostructured gold film, Gnatyuk O. P., Karakhim S. O., Doroshenko T. P., Romanyuk V. R. (2017)
Borblik V. L. - Concerning the depletion width of a radial p-n junction and its influence on electrical properties of the diode (2017)
Kukhtaruk N. I. - In–HgCdTe–In structures with symmetric nonlinear I–V characteristics for sub-THz direct detection, Zabudsky V. V., Shevchik-Shekera A. V., Mikhailov N. N., Sizov F. F. (2017)
Steblova O. V. - Nanostructuring the SiOx layers by using laser-induced self-organization, Fedorenko L. L., Evtukh A. A. (2017)
Poperenko L. V. - London forces in highly oriented pyrolytic graphite, Rozouvan S. G., Shaykevich I. A. (2017)
Bacherikov Yu. Yu. - Luminescent properties of fine-dispersed self-propagating high-temperature synthesized ZnS:Cu,Mg, Zhuk A. G., Kurichka R. V., Okhrimenko O. B., Gilchuk A. V., Shcherbyna O. V., Herkalyuk M. V. (2017)
Borblik V. L. - New evidence of the hopping nature of the excess tunnel current in heavily doped silicon p-n diodes at cryogenic temperatures, Shwarts Yu. M., Shwarts M. M., Aleinikov A. B. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського