Кухарєв О. Є. - Судові справи, пов’язані з тлумачення заповіту: проблемні питання правозастосування, Сліпченко О. І. (2013)
Кравцов С. О. - Формування складу арбітрів, забезпечувальні заходи, отримання, збереження та забезпечення доказів у міжнародному комерційному арбітражі (2013)
Постанова від 08 лютого 2013 р. № 1 "Про внесення змін до складу Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" (2013)
Постанова від 08 лютого 2013 р. № 2 "Про стан здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2012 році та завдання на 2013 рік" (2013)
Постанова від 01 березня 2013 р. № 3 "Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ" (2013)
Постанова від 01 березня 2013 р. № 4 "Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки" (2013)
Постанова від 01 березня 2013 р. № 5 "Про узагальнення судової практики розгляду цивільних справ з іноземним елементом" (2013)
Постанова від 01 березня 2013 р. № 6 "Про узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про спадкування" (2013)
Постанова від 01 березня 2013 р. № 7 "Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикції у 2012 році та завдання на 2013 рік" (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про окремі питання застосування строків позовної давності від 16 січня 2013 р. № 10-70/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання застосування норм Земельного кодексу України від 16 січня 2013 р. № 10-71/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання застосування норм ЦПК від 16 січня 2013 р. № 10-72/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання застосування статті 625 ЦК від 16 січня 2013 р. № 10-74/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про окремі питання застосування статті 370 ЦПК від 16 січня 2013 р. № 10-76/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику застосування судами окремих норм матеріального права щодо кваліфікації розбою, поєднаного з проникненням у приміщення від 29 січня 2013 р. № 223-161/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику застосування судами при розгляді справ окремих матеріального права щодо кваліфікації хуліганства від 30 січня 2013 р. № 223-192/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику застосування судами окремих норм матеріального права щодо кваліфікації ухилення від сплати податку, вчиненого шляхом службового підроблення від 12 лютого 2013 р. № 223-286/0/4-13 (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Аналіз стану здійснення судочинства та даних судової статистики щодо розгляду справ і матеріалів Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 2012 р. (2013)
Ткачук О. С. - Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування (2013)
Бабанли Р. Ш. - Суб’єктивні ознаки злочину, який полягає у зловживанні нотаріусом своїми повноваженнями (ст. 365-2 КК), Оніщук О. М. (2013)
Тагієв С. Р. - Судовий контроль при негласному обстеженні житла чи іншого володіння особи (2013)
Буткевич С. А. - Стаття 306 Кримінального кодексу України: науково-практичний коментар (2013)
Капустинський В. А. - Стратегія адміністрування апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у сфері фінансово-економічного забезпечення на 2013–2015 роки, Салійчук І. С. (2013)
Відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів ВССУ за 2012 р. (2013)
Білокопитов Ю. В. - Проблема очищення поверхневих і стічних вод від нафтопродуктів, Міцкевич А. І. (2013)
Бондарьков Д. М. - Спектроскопія радіонуклідів у паливомістких матеріалах об’єкта "Укриття", Желтоножська М. В., Куліч Н. В., Липська А. І., Ніколаєв В. І. (2013)
Григор’єва Л. І. - Актуальні напрями досліджень з метою вдосконалення системи еколого-дозиметричного моніторингу територій поблизу ядерних об’єктів, Томілін Ю. А., Мельнов С. Б., Крапівіна Н. С. (2013)
Дрозд І. П. - Дозоутворення в лабораторних щурів за перорального надходження 131І з блокуванням та без блокування щитоподібної залози стабільним йодом, Сова О. А., Шитюк В. А. (2013)
Запорожець Ю. М. - Теплові електростанції України перед дилемою: або закриття, або інтенсивне відновлення (2013)
Липська А. І. - Особливості міграції техногенних радіонуклідів у ґрунтово-рослинних комплексах ближньої зони відчуження ЧАЕС, Желтоножський В. О., Ніколаєв В. І., Шитюк В. А., Куліч Н. В. (2013)
Мірзоєва Н. Ю. - Потоки міграції і депонування післяаварійних радіонуклідів 90Sr і137Cs у різних районах Чорного моря (елементи біогеохімічних циклів), Гулін С. Б., Архіпова С. І., Коркішко Н. Ф., Мігаль Л. В., Мосєйченко І. М., Сидоров І. Г. (2013)
Терещенко Н. М. - Плутоній в гідробіонтах Чорного моря (2013)
Огородник А. М. - Оцінка стану біоти техногеннопорушених екосистем за показниками екологічної ємності (2013)
Яковенко М. Г. - Людина та забруднення навколишнього середовища, Зазимко О. І., Россіхін В. В., Кривицька І. А. (2013)
Воскобойнікова Н. О. - Моделювання індикаторів та індексу екологічної безпеки при оптимізації параметрів систем теплохолодозабезпечення (2013)
Радченко М. І. - Аналіз еколого-енергетичної ефективності сучасних методів виробництва будівельних матеріалів, Макарова О. В. (2013)
Лазоренко Г. Є. - Оцінка потоків природного радіонукліду 210Ро в донні відкладення Чорного моря, Гулін С. Б., Єгоров В. М., Мірзоєва Н. Ю., Сидоров І. Г., Гуліна Л. В. (2013)
Малинівська Л. І. - Рекомендації щодо захисту людей в умовах техногенних та екологічних аварій (2013)
Мельничук С. Д. - Природа та біоенергетичні механізми штучного гіпобіозу, Морозова В. С., Хижняк С. В., Войціцький В. М. (2013)
Гуща М. І. - Можлива участь сигнальних систем у трансгенераційному індукуванні стійкості рослин Arabidopsis thaliana до УФ-В опромінення, Шиліна Ю. В., Дмитрієв О. П. (2013)
Іванкова В. С. - Проблеми лікування інвазивних форм раку шийки матки та сучасні перспективи його вдосконалення, Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Хруленко Л. Т., Нестеренко Т. М., Магдич І. П. (2013)
Іванкова В. С. - Утілення сучасних технологій в практику променевої терапії в онкологічних хворих, Скоморохова Т. В., Столярова О. Ю., Кротевич М. І., Палій М. І., Галяс Г. В., Магдич І. П. (2013)
Іванкова В. С. - Застосування технологій конформного опромінювання при променевій терапії місцево поширених форм раку шийки матки, Шевченко Г. М., Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Галяс О. В., Приказюк Г. А. (2013)
Тарасенко Л. В. - Спонтанні рівні аберацій хромосом у жителів міста Київ у віддалений період після Чорнобильської аварії, Бездробна Л. К., Циганок Т. В., Носач Ю. О., Мельник Т. В. (2013)
Шиліна Ю. В. - Вплив хронічного гамма-опромінення на фітотоксичність та експресію факторів патогенності в бактерій РSEUDOMONAS AERUGINOSA, Гуща М. І., Мороз Ю. І., Моложава О. С. (2013)
Андрєєв В. І. - Експериментальні і теоретичні дослідження параметрів сонячних фотоелектричних батарей для оцінки їх енергетичної ефективності, Кубов В. І., Кубова Р. М., Павленко А. А. (2013)
Кубов В. І. - Евристичні алгоритми самовідновлення працездатності мікроконтролерної системи збору та обробки інформації, Зюляєв Д. Д. (2013)
Мозолюк В. А. - Технологічний контроль шорскості поверхонь деталей із важкооброблюваних матеріалів зразками шорсткості поверхні (порівняння), Гущин В. Н., Гущина А. Н., Жайворонок Г. І. (2013)
Панкратова Н. Д. - Застосування методу морфологічного аналізу до задач технологічного передбачення, Савченко І. О. (2008)
Данилов В. Я. - Системний аналіз показників стратегічного менеджменту, Жиров O. Л., Зінченко А. Ю. (2008)
Бідюк П. І. - Оцінювання параметрів моделей із застосуванням методу Монте-Карло для марковських ланцюгів, Борисевич А. С. (2008)
Барилюк М. М. - Системний аналіз діяльності комерційного банку, Данилов В. Я., Жиров O. Л., Зінченко А. Ю. (2008)
Пилипенко Д. Є. - Застосування методу аналізу перехресного впливу у розв’язанні задач з технологічного передбачення (2008)
Панкратова Н. Д. - До створення засобів і систем неруйнівного контролю та технічного діагностування, Радюк А. М. (2008)
Бідюк П. І. - Модель багатовимірного розподілу на основі копул для розв’язання задач управління ризиками, Кроптя А. В. (2008)
Галенко Н. І. - Дослідження процесу управління ризиками в невеликих проектах зі створення програмного забезпечення (2008)
Савастьянов В.В. - Построение информационной модели сопровождения процесса технологического предвидения (2008)
Панкратов В. А. - Математические модели системного анализа нестационарных процессов (2008)
Подладчикова Т. В. - Идентификация статистических характеристик шума состояния нелинейной модели динамических систем (2008)
Литвиненко В. І. - Реалізація системи підтримки прийняття рішень на основі нечіткої оптимізації розподілу фінансів між альтернативними проектами за допомогою алгоритму клонального добору (2008)
Коваленко И. И. - Принципы построения системы поддержки принятия решений при формировании прогноза и планов лечения артериальной гипертензии, Гожий А. П., Марцинковский И. Б., Пономаренко Т. В. (2008)
Кравець І. О. - Дослідження застосування нейронних мереж для задач Data Mining, Пищита О. О. (2008)
Гнатовська Ю. О. - Розробка медичних діагностичних систем реального часу (2008)
Бідюк П. І. - Система підтримки прийняття рішень для прогнозування нестаціонарних процесів, Демківський Є. О. (2008)
Калініна І. О. - Використання нейромережевих методів у задачах фінансового менеджменту (2008)
Данилов В. Я. - Проект побудови інформаційно-аналітичної СППР для системного аналізу підтримки і прийняття рішень на регіональному рівні в туризмі, Яремчук О. Я. (2008)
Кондратенко Ю. П. - Вплив параметричної нестаціонарності компонентів на стійкість комп’ютеризованих систем, Махмуд Мохаммад Салем Аль-Суод, Кондратенко Г. В., Коробко О. В., Романов Д. О., Явішева І. В. (2008)
Тимченко В. Л. - Квазілінеаризація нелінійних динамічних систем при допустимих коливаннях (2008)
Глибовець М. М. - Cемантичний пошук із поширенням активації (2008)
Фісун М. Т. - Модель програмного забезпечення на основі інтеграції модульної, пошарової та об’єктно-орієнтованої архітектур, Биков Д. П. (2008)
Дворецький М. Л. - Проектування та оцінка оптимальності структури сховища даних та багатовимірної БД (2008)
Глибовець А. М. - Сучасні технології та програмне забезпечення мобільного зв’язку (2008)
Пасхін А. М. - Синтез оптимальних структур медичних телекомунікаційних систем (2008)
Євтух В. Б. - Сучасна етнонаціональна динаміка українського суспільства: тенденції, закономірності, особливості (2009)
Ярошенко А. О. - Розвиток освіти як складової ноосферогенезу в умовах інформаційного суспільства (2009)
Кутуєв П. В. - Сучасна американська історіографія дослідницької програми модернізації: між апологією і критикою (2009)
Степико В. П. - Проблеми здоров’я молоді у теоретичному дискурсі (2009)
Чернова К. О. - Сучасні реалії освіти в українському соціумі (2009)
Штепа С. О. - Регіональний аспект формування політико-правового поля Криму: етнополітичний аспект (2009)
Щерба Г. І. - Проблеми подолання наслідків депортацій українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини в 40-х роках ХХ століття (за результатами соціологічних досліджень) (2009)
Гвоздецька Б. Г. - Карпатський регіон як приклад творення нових ідентичностей на пограниччі (2009)
Пов’якель Н. І. - Стильова сфера саморегуляції в розвивальному просторі культури професійного мислення майбутнього психолога (2009)
Булах І. С. - Ціннісні орієнтації в контексті особистісної позиції сучасного підлітка (2009)
Данилюк І. В. - Етнічна психологія в Україні: cтановлення та розвиток (2009)
Федоренко А. Ф. - Професійний адаптивний потенціал як феномен забезпечення успішної професійної адаптації майбутніх психологів-практиків (2009)
Розова Т. М. - Психологічні особливості комунікативних здібностей та їх зв'язок з контактністю у студентів психологів (2009)
Ханецька Т. І. - Психолого-педагогічні умови формування культури мовленнєвого спілкування у майбутніх психологів (2009)
Кузьменко В. У. - Теоретичні аспекти проблеми розвитку індивідуальності студента в процесі професійної підготовки (2009)
Омельченко Я. М. - Вплив тривожних станів різної інтенсивності на навчальну успішність молодших школярів (2009)
Бушуєва Т. В. - Принципи психологічної діагностики в контексті системного підходу (2009)
Макарчук Н. О. - Конфліктність особистості та її перетворення у контексті проблеми формування особистісної детермінації (2009)
Дем’яненко Н. М. - До джерел вищої педагогічної освіти в Україні: дати, події, аналітичний коментар (2009)
Срочиньскі В. - Виховне довкілля: постановка проблеми (2009)
Петрик В. - Вплив виховання на формування особистості дитини (2009)
Євтух В. Б. - Взаємодія України з європейськими та трансатлантичними структурами (2010)
Галушко К. Ю. - Сучасні соціологічні теорії євроінтеграційного процесу (2010)
Сачок М. В. - Американська евалюаційна школа: досвід вирішення соціальних проблем (2010)
Хижняк О. В. - Соціальне призначення толерантності (2010)
Малиновська О. А. - Шляхи подолання демографічних загроз: європейські практики (2010)
Левашова Л. - Міжрегіональна співпраця як елемент розвитку польсько-українського економічного співробітництва, Савіна Н. (2010)
Радзик Р. - Польща і Україна. Культурна обумовленість економічних і політичних змін (2010)
Бурбело О. Р. - Культурний шок – стрес акультурації (2010)
Пов’якель Н. І. - Регуляція та подолання внутрішніх конфліктів студентської молоді (2010)
Ярошенко А. О. - Напрями модернізації української освітньо-інформаційної політики (2010)
Пермінова Г. В. - Сутність корпоративної соціальної відповідальності в контексті суспільних очікувань (2010)
Срочинські В. - Роль сім`ї у формуванні культури спільного життя з інвалідами (2010)
Пляха Ю. - Значення педагогічної культури у вихованні (2010)
Клєментовіч С. - Необхідність постійного формування педагогічної культури батьків (2010)
Щерба Г. - Особливості комунікації вільного часу сучасної української молоді (2010)
Петрик В. - Діяльність української меншини в Польщі у час системної трансформації (2010)
Дзюжиньські К. - Місцева преса – елемент культури громадянського суспільства після 1989 року в Польщі, Савіцкі А. (2010)
Вольтер Е. - Екологічне виховання в літературі Другої Речі Посполитої (2010)
Лукасєвіч А. - Міжкультурна освіта як суспільне явище, що породжує освітні наслідки (2010)
Умланд А. - Праворадикальная партийная политика в постсоветской Украине и загадка электоральной маргинальности украинских ультранационалистов в 1994-2009 гг., Шеховцов А. (2010)
Наші автори (2010)
Буше Д. - Парадокс культури (2010)
Ковальчук О. О. - Національно-культурне відродження українців на теренах СРСР за межами республіки (кінець 20 -х - початок 30-х років ХХ ст.) (2010)
Чернова К. О. - Етнічні групи в структурі етносоціологічного знання (2010)
Євтух О. В. - Міжетнічна взаємодія: поняття, структура, простори реалізації (2010)
Заїнчківська І. П. - До питання визначення поняття "етнолінгвістичний простір України" (2010)
Бурбело О. Р. - Проблеми збереження національної ідентичності в умовах іноетнічного довкілля (2010)
Гвоздецька Б. Г. - Особливості ідентичностей мешканців пограниччя Карпатського регіону (на прикладі Львівської та Івано-Франківської областей) (2010)
Ярошенко А. О. - Європейські стандарти в контексті розвитку української освіти (2010)
Корольова Ю. В. - Умови формування знань, умінь та навичок інформаційної діяльності студентів (2010)
Чугаєвський В. Г. - Соціалізація молоді в процесі розвитку учнівського самоврядування (2010)
Чугаєвська Л. В. - Молодіжна політика та проблеми соціалізації молоді (2010)
Чопей В. С. - Теоретико-методологічний аналіз досліджень студентської молоді в Україні та світі (2010)
Дікова-Фаворська Д. М. - Модель молодіжної участі як ефективний засіб формування здорового способу життя (2010)
Маринець Н. В. - Теоретико-методологічні підходи до проблеми дослідження життєвого потенціалу особистості (2010)
Шевель І. П. - Підприємці як суб’єкти політичного процесу (2010)
Сюсель Ю. В. - Споживацька поведінка як засіб формування соціокультурної ідентичності у сучасному суспільстві (2010)
Малиновська О. А. - Трудова міграція українців за кордон у дзеркалі наукових досліджень (2010)
Сабайя Л. Г. - Витоки людського суспільства: соціалізація та еволюційна теорія (2010)
Сачок М. В. - Евалюація як об’єкт наукової рефлексії (2010)
Sroczyński W. - O poznawaniu środowiska wychowawczego-zarys problemu (2010)
Наші автори (2010)
Киричок Т. Ю. - Методологія комплексного оцінювання якості продукції (2013)
Несхозієвський А. В. - Технологічне забезпечення експлуатаційних властивостей поліграфічного обладнання на основі системи контролю (2013)
Іванко А. І. - Вплив технологічних процесів різання аркушевих матеріалів на якісні характеристики продукції, Чепурна К. О., Махинич К. О. (2013)
Токарь О. В. - Построение ассоциативных правил на основе связи геометрических параметров шрифтов и объективной удобочитаемости, Зильберглейт М. А. (2013)
Морозов А. С. - Обробка металізованих колоїдних систем, Івасенко М. В., Шаховая О. В. (2013)
Прийменко О. А. - Комплексний показник якості паковань та рекламної продукції, що виготовлені вакуумним формуванням, Хмілярчук О. І. (2013)
Гавриш А. П. - Формування залишкових напружень поверхневих шарів тертя композитних підшипників поліграфічних машин при тонкому абразивному шліфуванні, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Шевчук А. В. (2013)
Шостачук Ю. О. - Дослідження фарбових апаратів офсетних друкарських машин розгалуженого типу, Шостачук О. П. (2013)
Панов С. Л. - Побудова математичної моделі механізму приводу ножа паперорізальної машини БР-125, Надточій Р. В. (2013)
Дорош А. К. - Реологічні властивості червоних (magenta) уніфікованих офсетних фарб Heaset серії Irgastar GF виробництва компанії Ciba. Початок, Шевчук А. В., Гуцол О. О. (2013)
Морфлюк В. Ф. - Об’єктивне визначення електропровідності зволожувального розчину, Чуркін В. В. (2013)
Левчук О. М. - Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації (2013)
Іванов-Ахметов В. М. - Короткочасний рисунок як метод розвитку творчих здібностей художників, Секірін Є. П. (2013)
Левчук О. - Видавництво-ХХІ: начерки для прийдешнього (2013)
Кобильнік К. О. - Вплив розвитку інформаційних технологій на життєвий цикл електронного ресурсу (2013)
Шевчук А. В. - Підвищення зносостійкості банкнот за рахунок лакування, Киричок Т. Ю., Нестеренко В. М., Маслюк З. О. (2013)
Розенберг О. А. - Технологія cтворення інтерактивної 3D моделі друкарського устаткування, Хохлова Р. А. (2013)
Токарь О. В. - Разработка семантического профиля областей экрана вузовского электронного учебного издания (2013)
Сіряк Ю. В. - Об’єктивний аналіз впливу чинників на якість створення електронного альбому раритетних репродукцій, Морфлюк В. Ф. (2013)
Попов О. В. - Технологічні аспекти підготовки картографічних матеріалів до публікації (2013)
Сарапулова О. О. - Проблеми поліграфічного виготовлення новітніх паковань з нанорозмірними фотоактивними елементами, Шерстюк В. П. (2013)
Гавриш А. П. - Експериментальне дослідження залишкових напружень поверхневих шарів при тонкому абразивному шліфуванні композитних підшипників ковзання поліграфічних машин, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Шевчук А. В. (2013)
Панов C. Л. - Силовий аналіз механізму приводу ножа паперорізальної машини БР-125, Надточій Р. В. (2013)
Зигуля С. М. - Сучасний стан і аналіз застосування поверхневого пластичного деформування у поліграфічному машинобудуванні (2013)
Дорош А. К. - Реологічні властивості червоних (magenta) уніфікованих офсетних фарб Heaset серії Irgastar GF Виробництва компанії Ciba. Закінчення, Шевчук А. В., Гуцол О. О. (2013)
Мельников О. В. - Формалізація предметної області управління видавничо-поліграфічною галуззю (2013)
Хімич В. І. - Визначення принципів і підходів до оцінки якості продукції промислового виробництва, Зенкін А. С., Хімічева Г. І. (2013)
Бушуєва Т. В. - Психодіагностика в системі сучасної психологічної практики (2011)
Гальченко В. М. - Особливості прояву винахідливості та чинники її розвитку в дошкільному віці (2011)
Кузнєцова Л. М. - Аналіз особливостей надання психологічної допомоги підліткам з акцентуаціями характеру (2011)
Михальська С. А. - Родинне спілкування як чинник мовленнєвого розвитку дошкільника (2011)
Молчанова О. М. - Вплив вини, сорому та докорів сумління на розвиток совісті в юнацькому віці (2011)
Кузьменко В. У. - Теоретичні засади технології розвитку індивідуальності студента в процесі професійної підготовки (2011)
Доріченко В. А. - Дослідження психологічних механізмів саморозкриття майбутніх психологів (2011)
Федоренко А. Ф. - Прояви і основні тенденції професійної адаптації/дезадаптації у студентів-психологів (2011)
Гула Н. В. - Психологічні особливості дослідження саморегуляції як чинника подолання негативних психічних станів у студентському віці (2011)
Кашпур Ю. М. - Консультативна допомога особистості з питань сексуального характеру (2011)
Мазаненко О. М. - Проблема творчої обдарованості студентської молоді як пріоритетний напрямок соціально-гуманітарних досліджень (на прикладі Луганської області) (2011)
Патинок О. П. - Теоретичні засади особливостей становлення відповідальності як якості особистості (2011)
Синиця О. В. - Пережите дитиною насильство як проблема дослідження вікової та практичної психології (2011)
Першина А. В. - Психологічні чинники адаптації студентів до навчання у ВНЗ (2011)
Рябкіна О. К. - Вплив гендерних стереотипів на розвиток конфліктної компетентності в юнацькому віці (2011)
Распутько Ю. В. - Когнітивний дисонанс та специфічні захисні механізми як умова виникнення внутрішніх конфліктів у студентів (2011)
Котлярова А. В. - Інтелект та його місце у розвитку особистості студента (2011)
Хараджи М. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження міжетнічної толерантності (2011)
Штепа С. О. - Ідентичності у контексті регіонального розвитку України: деякі аспекти формування та прояву, Штепа В. О. (2011)
Петрик В. - Культурно-освітня діяльність українців у Польщі у час системної трансформації (2011)
Андрущенко В. - Університетська освіта в ХХІ столітті: спроба прогнозного аналізу, Євтух В. (2011)
Наші автори (2011)
Киричок Т. Ю. - Дослідження зміни характеристик зразків банкнот під час імітації зношування, Нестеренко В. М., Сухіна Є. Г., Гуща О. В. (2012)
Киричок П. О. - Класифікація аркушепровідних систем офсетних друкарських машин, Несхозієвська Т. М. (2012)
Чепурна К. О. - Комплексна методика раціональної експлуатації фарбових валиків малоформатних офсетних друкарських машин (2012)
Хохлова Р. А. - Аналіз методів уведення звукової інформації, записаної у нотних символах, Хлус О. С. (2012)
Морфлюк В. Ф. - Автоматизація процесів цифрового визначення технологічних параметрів повітряно-вакуумної системи подачі аркушів, Карпенко І. С. (2012)
Ратушняк Ю. В. - Оптимізація моделі факторів процесу проектування електронного видання для планшетного комп’ютера (2012)
Струтинський В. Б. - Параметри точності механізма гексапода для поліграфічного та пакувального виробництва, Гуржій А. А. (2012)
Киричок П. О. - Відновлення циліндричних деталей поліграфічного обладнання на основі селективних методів, Несхозієвський А. В., Шевчук А. В. (2012)
Пушкар А. В. - Точностні характеристики коротких фарбодрукарських систем з кратними циліндрами (2012)
Романенко В. В. - Підвищення якості газолазерної різки металевих матеріалів за рахунок усунення грату на кромках різів при використанні в поліграфічній промисловості (2012)
Савченко К. І. - Вплив складників технологічного середовища на спектральні характеристики відбитків (2012)
Роїк Т. А. - Дослідження факторів впливу на підготовку фарби для офсетного способу друку, Орлик О. Ю. (2012)
Кажмуратов Ж. Т. - Сучасні технології виробництва банкнотного паперу і життєвий цикл банкнот (2012)
Копайленко І. В. - Вплив якості води на властивості зволожувального розчину офсетного друку (2012)
Передерієнко Н. І. - Управління витратами на поліграфічних підприємствах із застосуванням алгоритмів "Економного виробництва", Кузьма Н. В. (2012)
Пархоменко Н. О. - Формування та запровадження нових компонентів розвитку, що підвищують конкурентоспроможність підприємства, Проценко А. С. (2012)
Ткачук О. Б. - Дослідження рекламного ринку періодичних видань України (2012)
Власенко Т. Т. - Толерантність у політичному дискурсі України (2011)
Євтух О. В. - Міжетнічна взаємодія у контексті етнополітичного ренесансу: українські реалії (2011)
Чернова К. О. - Етнічний аспект сучасних глобалізаційних процесів (2011)
Волк С. В. - Деякі аспекти пострадянської трансформації самоідентифікації населення України та Білорусі (2011)
Дікова-Фаворська О. М. - Студент з функціональними обмеженнями у вищому навчальному закладі: соціологічний контекст проблеми (2011)
Бацман О. С. - Першокурсник у виші: проблеми адаптації (2011)
Чугаєвський В. Г. - Соціалізація учнівської молоді в умовах профільного навчання (2011)
Черкашина Т. О. - Сучасний стан організованого молодіжного руху на Херсонщині (2011)
Корпоровіч Л. - Сучасні концепції евалюації в контексті викликів регіонального розвитку (2011)
Дублікаш Т. М. - Мейнстрімізація крайніх правих в Європі: чи є загроза? (2011)
Безносов М. А. - Сучасні електоральні демократії: виклики "медіатизації" (2011)
Бочарова Н. С. - Образ гегемонної маскулінності в українському медіадискурсі (на прикладі чоловічих журналів) (2011)
Шевченко А. Я. - Повсякденний світ циганських етнічних груп "ловарі" та "крими" (на основі включеного спостереження) (2011)
Булах І. С. - Методологічні аспекти обґрунтування предмету та мети консультативної психології (2011)
Хараджи М. В. - Соціально-психологічні контексти міжетнічної толерантності (2011)
Вакуленко О. Л. - Соціальні репрезентації та символічні дії як стратегічний вектор досліджень української національної ідентичності (2011)
Кривошей І. М. - Специфіка новітніх методів навчання у процесі набуття психологічних компетентностей студентами гуманітарних спеціальностей (2011)
Пилипенко Н. Г. - Проблема дослідження життєвих стратегій молоді в аспекті змістовної спрямованості (2011)
Благодир Н. Ф. - Саморозуміння як психологічний феномен та його місце у розвитку самосвідомості в юнацькому віці (2011)
Вовк М. В. - Специфіка психологічних наслідків переживань фрустраційних переживань сучасного студента (2011)
Покась В. П. - Соціально-педагогічні умови оновлення змісту освіти і соціалізації вихованців інтернатних закладів (2011)
Ковальова І. О. - Педагогічна іміджологія: сутність, етимологія, шляхи креативного використання у сучасному вищому навчальному закладі (2011)
Новаченко Т. В. - Використання активних та інтерактивних форм і методів навчання у вищій школі (2011)
Авєріна О. І. - Методичні вказівки до структури та змісту навчальної дисципліни "Організація праці менеджера" для студентів спеціальності "Менеджмент" (2011)
Курган Я. М. - Специфіка викладання дисципліни "Історія менеджменту" для студентів-іноземців (2011)
Наші автори (2011)
Буше Д. - Неоднозначність сучасної концепції автономії та парадокс культури (2011)
Степико В. П. - Модернізація, трансформація чи псевдомодернізація? (2011)
Дікова-Фаворська Д. М. - Сім’я в умовах трансформації українського суспільства (2011)
Козловська Г. В. - Актуальність проблем міжкультурної комунікації в сучасних умовах (2011)
Чугаєвська Л. В. - Сучасні вияви молодіжної субкультури (2011)
Хижняк О. В. - Візуальний компонент у дослідженні колективної соціальної дії (2011)
Сачок М. В. - Операціоналізація евалюаційних понять та термінів: соціологічний погляд (2011)
Крупнов С. П. - Специфіка взаємодії держави та суспільства в концепції "сильна держава" І. О. Ільїна (2011)
Данилюк І. В. - Детермінанти міжетнічних конфліктів: психологічні теорії (2011)
Корж К. М. - Категоріально-понятійний апарат соціології девіантної поведінки: теоретико-методологічний аналіз (2011)
Ковальчук О. О. - Роль українських бурс, інститутів у збереженні українства в Канаді (перша половина ХХ ст.) (2011)
Кісла Г. О. - Етнополітичний проект України: соціологічні маркери (2011)
Щерба Г. І. - Пріоритетні напрями транскордонного співробітництва України в соціальному просторі Східної Європи (2011)
Нікон Н. О. - Релігійна ідентифікація болгарської меншини півдня України (2011)
Булах І. С. - Психологічні особливості шкільної тривожності молодших школярів, Кузьменко C. В. (2011)
Волошина В. В. - Специфіка співзалежності подружніх пар у міжособистісних взаєминах, Гущенко О. В. (2011)
Лисенко І. М. - Особливості професійного самовизначення підлітків з делінквентною поведінкою (2011)
Андерсоне Р. - Педагогическая компетенция преподавателя (2011)
Рутка Л. - Развитие психологической компетенции современного педагога (2011)
Наші автори (2011)
Жарінов О. Й. - Реваскуляризація міокарда в пацієнтів з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом, Студнікова В. В., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2013)
Логвінов Я. М. - Ехокардіографічні технології дослідження передсердь у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь, Жарінов О. Й., Єпанчінцева О. А., Міхалєв К. О. (2013)
Чернуха Л. М. - Особенности диагностики и хирургического лечения венозных форм врожденных сосудистых мальформаций нижних конечностей, Гуч А. А., Артеменко М. О., Влайков Г. Г., Гомоляко И. В., Задорожная Т. Д., Парницкая О. И., Тодосьев А. В. (2013)
Аксьонов Є. В. - Перший досвід ендоваскулярного ендопротезування аортального клапана, Берестовенко В. С., Панічкін Ю. В., Вітовський Р. М., Гуменюк Б. М., Кравчук Б. Б., Бешляга В. М., Дирда М. Н., Мазур О. О., Кравченко І. М., Кравченко В. І. (2013)
Тодуров Б. М. - Протезирование аортального клапана малоинвазивным доступом с использованием L-образной министернотомии, Шевченко В. А., Дарвиш Г. И., Марковец А. В., Аксенова И. А., Понич Н. В., Иванюк А. В. (2013)
Осовська Н. Ю. - Диференціальна діагностика некомпактного лівого шлуночка та гіпертрофічної кардіоміопатії (2013)
Борхаленко Ю. А. - Случай аортальной недостаточности при четырехстворчатом аортальном клапане, Понич Н. В., Шлянка И. В., Епанчинцева О. А., Тодуров Б. М. (2013)
Павлюк В. І. - Ехокардіографічні методи оцінки систолічної функції та функціональних резервів лівого шлуночка в пацієнтів з тяжкою мітральною недостатністю, Мишаківський О. А., Жарінов О. Й. (2013)
Burc M. - Альманах-2012: природжені вади серця. Результати вибраних досліджень, які визначають останні досягнення клінічної кардіології, Dedieu N. (2013)
Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний (2013)
Яковенко Ю. І. - Соціологія в сучасній Україні: чи є рух вперед? (2012)
Коваліско Н. В. - Методологічне обгрунтування та виділення моделей споживання на емпіричному рівні, Домбровська Н. В. (2012)
Яковенко А. К. - Турист як об’єкт соціологічної рефлексії: канонічні та інноваційні практики, Дубович Н. В. (2012)
Крячко В. І. - До питання про операціоналізацію базових понять у дослідженні міжетнічної взаємодії (2012)
Хижняк О. В. - Мовна культура національних меншин як прояв індивідуального і колективного в етнічності (2012)
Дудар С. Е. - Автохтонне населення у формуванні етнічного складу населення України: історико-соціологічний аспект (2012)
Ковальчук О. О. - Збереження культурної спадщини українцями в Канаді у перші десятиліття перебування в Канаді, Майдан І. Г. (2012)
Гвоздецька Б. Г. - Інтерсуб’єктивні значення емоційного компоненту мешканців пограниччя Карпатського регіону (2012)
Щерба Г. І. - Проблеми соціального сирітства в Україні як наслідок зовнішньої міграції молоді (2012)
Бліхар М. П. - Основні аспекти формування ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді в процесі виховання (2012)
Цимбал С. М. - Методологічні принципи постнекласичного соціогуманітарного знання (2012)
Сачок М. В. - Теоретико-методологічні основи вивчення евалюації в системі соціологічного знання (2012)
Чанг К. - Погляд журналу "The Economist" на роль Китаю у світовій економіці (1985-2010 рр.) (2012)
Данилюк І. В. - Складові елементи психічного складу етнічної спільноти (2012)
Бушуєва Т. В. - Професійна специфіка діагностичного мислення психолога-практика (2012)
Кутішенко В. П. - Інтимність як форма самопізнання та пізнання (2012)
Гетьман Т. О. - Врахування індивідуальних особливостей уваги молодших школярів у навчальному процесі (2012)
Маляр О. І. - Психологічний вплив сім'ї та школи на розвиток довільності емоційної регуляції у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Боярин Н. В. - Психологічні особливості формування юнацької субкультури у неформальному об’єднанні "готів" (2012)
Мирзоев И. А. - Реабилитационное консультирование как средство снятия "синдрома войны" (2012)
Герасименко Л. В. - Психолого-педагогічні погляди П. Юркевича (2012)
Скороход О. М. - Трактат "Про душу" в сучасній інтерпретації (2012)
Наші автори (2012)
Євтух В. Б. - Роль міжетнічної взаємодії у контексті особистісного та суспільного розвитку (2012)
Булах І. С. - Методичні засади взаємодії психолога-консультанта і клієнта (2012)
Бушай І. М. - Методологія та методи психологічного консультування клієнтів дорослого віку (2012)
Волошина В. В. - Особистісно орієнтована технологія професійної підготовки майбутніх психологів-консультантів (2012)
Демерс А. Е. - Психологія опору в гуманістично-експериментальному підході та підході сімейних систем (2012)
Дерев'янко В. В. - Теоретичні аспекти становлення професійної ідентичності майбутнього психолога – консультанта (2012)
Карпенко Я. О. - Теоретичні аспекти дослідження психологічних особливостей професійно-особистісної позиції педагогів (2012)
Клименко Є. О. - Зарубіжні теорії формування та становлення дружніх взаємин (2012)
Кузьменко Ю. В. - Основні принципи роботи психолога-консультанта щодо формування психогігієнічної позиції сучасного вчителя (2012)
Моїсеєва І. В. - Компонентно-критеріальна структура моральної стійкості підлітків (2012)
Солодчук С. Є. - Теоретико-методологічні засади дослідження комунікативної взаємодії у сімейному консультуванні (2012)
Співак Л. М. - Наукові позиції вчених теоретичної та консультативної психології про розвиток національної й етнічної самосвідомості (2012)
Товпеко О. В. - Відмінні риси концептуалізації особистісного досвіду (2012)
Трач Р. С. - Гуманістична течія у психології (2012)
Шестопалова К. М. - Антиципування життєвого шляху: методи діагностики та корекції (2012)
Бушай І. М. - Типові помилки психолога – консультанта у професійній діяльності (2012)
Карапетян В. С. - Сучасні психотехнології організації групових форм мислення і навчання, Петросян А. Г. (2012)
Мороз Р. А. - Особливості прояву особистісної ідентичності дітей старшого дошкільного віку в проективних казках (2012)
Цілинко І. О. - Теоретичний аналіз впливу мистецтва на моральні почуття особистості (2012)
Чернєва І. В. - Психологічні детермінанти професійного стресу особистості в системі "людина – людина" (2012)
Бердник А. Б. - Професійна стійкість як умова ефективної консультативної діяльності майбутнього практичного психолога (2012)
Вінс В. А. - Екзистенційний вибір особистості в практичній діяльності психолога-консультанта (2012)
Герасіна С. В. - Специфіка консультативної діяльності організаційного психолога (2012)
Глива Є. Л. - Духовність українця на шляхах здобуття власної автентичності (2012)
Лисенко І. М. - Особливості консультативної діяльності психолога в юридичній сфері (2012)
Ляшенко О. А. - Сутність феномену "ставлення" та його значущість у професійній діяльності психолога-консультанта (2012)
Мельничук С. К. - Особливості проведення психологічного консультування та корекції впевненості в собі (2012)
Ортікова Н. В. - Організаційно-психологічні умови розвитку конкуренто значущих якостей майбутніх психологів (2012)
Помилуйко В. Ю. - Адаптивні та неадаптивні прояви ініціативності особистості та їх діагностика консультантом-психологом (2012)
Руденко О. В. - Пізнавальні процеси в музичній діяльності (2012)
Царькова О. В. - Специфіка тренінгової роботи із особами, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі (2012)
Чапка М. - Психосоціальні складники терапії та реабілітації онкологічних пацієнтів, Контни У. (2012)
Іванеко Ю. В. - Онлайн-консультування як сучасна технологія в психологічній практиці (2012)
Кузьменко В. У. - Особливості інтернет-консультування з питань прояву агресивності підлітків, Гнетецька О. П. (2012)
Наші автори (2012)
Contents (2011)
Шатурський О. Я. - Реконструкція іонних каналів, утворених протеїновими нейротоксинами у бішарових ліпідних мембранах, як інструмент дослідження процесів екзоцитозу (2011)
Якименко И. Л. - Метаболические изменения в клетках при действии электромагнитного излучения систем мобильной связи, Сидорик Е. П., Цыбулин А. С. (2011)
Кузнецова Л. П. - Особенности влияния цетилтриметиламмония на активность холинэстераз крови человека, Самокиш В. А., Сочилина Е. Е. (2011)
Векліч Т. О. - Вплив каліксарену С-107 на кінетичні параметри Nа+,К+-АТР-ази плазматичної мембрани міоцитів матки, Шкрабак О. А., Родік Р. В., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2011)
Крупко О. О. - Активація пресинаптичних іонотропних глутаматних рецепторів стимулює вивільнення гамк із нервових терміналей гіпокампа і кори головного мозку щурів, Тарасенко А. С., Гіммельрейх Н. Г. (2011)
Гуменюк В. П. - Етапи екзоцитозу в безклітинній системі за умов вилучення холестеролу із плазматичних мембран синаптосом та синаптичних везикул, Трикаш І. О. (2011)
Пальчиковська Л. Г. - Конструювання інгібіторів транскрипції на основі N-ариламідів 9-метил- та 9-метоксифеназин-1-карбонових кислот, Васильченко О. В., Платонов М. О., Костіна В. Г., Лисенко Н. А., Алексєєва І. В., Говорун Д. М., Швед А. Д. (2011)
Пономарьова А. Г. - Конформаційна ємність 2′,3′-дидегідро-2′,3′-дидезоксіаденозину як ключ до розуміння його біологічної активності: результати квантово-хімічного моделювання, Юренко Є. П., Жураківський Р. О., Говорун Д. М. (2011)
Оченашко О. В. - Активація антиоксидантної системи щурів з експериментальним цирозом після введення кріоконсервованих клітин фетальної печінки, Нікітченко Ю. В., Лебединський О. С., Сукач О. М., Петренко О. Ю. (2011)
Шандренко С. Г. - Зміни в обміні оксиду азоту та заліза у щурів, спричинені азбестом, Кішко Т. О., Чумаченко І. М., Дмитренко М. П. (2011)
Виноградова Р. П. - Розвиток наукових досліджень з нейрохімії в Інституті біохімії АН УРСР у 1941–1972 роках. Дослідження вуглеводного обміну у головному мозку, Данилова В. М. (2011)
Мусялковская А. А. - В память Екатерины Емельяновны Гончаровой (1920–2009) (2011)
Contents (2011)
Карбовський Л. Л. - Молекулярні механізми функціонування циркадіального годинника, Мінченко Д. O., Гармаш Я. А., Мінченко O. Г. (2011)
Варбанец Л. Д. - Координационные соединения цинка с N-замещенными тиокарбамоил-N′-пентаметиленсульфенамидами – модификаторы активности энзимов протеолитического и гликолитического действия, Мацелюх Е. В., Гудзенко Е. В., Борзова Н. В., Сейфуллина И. И., Хитрич Г. Н. (2011)
Акопова О. В. - Влияние активатора АТР-зависимого К+-канала диазоксида на циклоспоринчувствительную пору в митохондриях печени крыс (2011)
Вадзюк О. Б. - Регуляція функціонування АТР-чутливого К+-каналу мітохондрій міометрія активними формами кисню, Мазур Ю. Ю., Костерін С. О. (2011)
Бобровник С. А. - Преимущества двух- или поливалентного связывания рецептора с лигандом перед одновалентным, Демченко М. А., Комисаренко С. В. (2011)
Пехименко Г. В. - Особенности вторичной структуры сывороточного альбумина у некоторых представителей животного мира, Кучмеровская Т. М. (2011)
Івчук В. В. - Вплив протипухлинної системи реній–платина на біохімічний стан печінки, Полішко Т. М., Голіченко О. А., Штеменко О. В., Штеменко Н. І. (2011)
Менабде К. О. - Тканевая специфичность пероксидного окисления липидов при эмоциональном стрессе у крыс, Бурджанадзе Г. М., Чачуа М. В., Кучукашвили З. Т., Кошоридзе Н. И. (2011)
Іскра Р. Я. - Інтенсивність пероксидних процесів і активність антиоксидантних ензимів у тканинах щурів за підвищеного рівня хрому в раціоні, Янович В. Г. (2011)
Данилович Г. В. - Порівняльне дослідження методами спектрофлуориметрії та протокової цитометрії поляризації плазматичної і внутрішньої мітохондріальної мембран гладеньком’язових клітин із використанням потенціалчутливого зонда DiOC6(3), Данилович Ю. В., Горчев В. Ф. (2011)
Войтешенко І. С. - Найпростіша молекулярна модель цукровофосфатного ланцюга 2′-дезоксирибополінуклеотидів: квантово-хімічна перевірка на адекватність, Жураківський Р. О., Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2011)
Виноградова Р. П. - Дослідження обміну високомолекулярних фосфоровмісних сполук нервової системи в Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (1951–1965 рр.), Данилова В. М. (2011)
Оболенська М. Ю. - Фолатзалежні процеси у плаценті людини: експресія генів, амінотіоли, проліферація і апоптоз, Родрігес Р. Р., Марценюк О. П. (2011)
Minchenko D. O. - Effect of glutamine or glucose deprivation on the expression of cyclin and cyclin-dependent kinase genes in glioma cell line U87 and its subline with suppressed activity of signalling enzyme of endoplasmic reticulum–nuclei-1, Hubenya O. V., Terletsky B. M., Moenner M., Minchenko O. H. (2011)
Кибирев В. К. - Исследование производных 5-амино-4-ациламино-1Н-пиразола в качестве ингибиторов фурина, Осадчук Т. В., Вадзюк О. Б., Шаблыкин О. В., Козаченко А. П., Чумаченко C. А., Попильниченко С. В., Броварец В. С. (2011)
Векліч Т. О. - Каліксарен С-107 збільшує спорідненість Nа+,К+-АТР-ази плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин до уабаїну, Шкрабак О. А., Родік Р. В., Кальченко В. І, Костерін С. О. (2011)
Ткачук З. Ю. - Вивчення взаємодії 2′-5′-олігоаденілатів та їхніх аналогів із протеїнами за допомогою флуоресцентної спектроскопії, Дубей Л. В., Ткачук В. В., Ткачук Л. В., Лосицький М. Ю., Ящук В. М., Дубей І. Я. (2011)
Ніколаєнко Т. Ю. - Конформаційне різноманіття і фізичні властивості 1,2-дидезоксирибофуранози-5-фосфату – модельної мономерної ланки ДНК, Булавін Л. А., Говорун Д. М., Мисюра О. О. (2011)
Грищенко В. А. - Оцінка протеїнсинтезуючої функції печінки за експериментального гепатиту, Томчук В. А., Литвиненко О. М., Чернишенко В. О., Грищук В. І., Платонова Т. М. (2011)
Фоменко О. З. - Протеїни астроглії у мозку щурів за експериментального хронічного гепатиту та дії 2-оксоглутарату, Ушакова Г. О., Пієржиновський С. Г. (2011)
Солдатов А. А. - Связывание кислорода кровью морских рыб в условиях экспериментальной гипотермии, Парфенова И. А. (2011)
Халаф В. А. - Твердофазно-екстракційне концентрування БСА, Васильченко О. А., Левчик В. М., Зайцева Г. М. (2011)
Виноградова Р. П. - Розвиток наукових досліджень з нейрохімії в Інституті біохімії у 1931–1940 рр., Данилова В. М. (2011)
Костерін С. О. - Рецензія на навчальний посібник проф. Я. М. Шуби для студентів вищих навчальних закладів "Основи молекулярної фізіології іонних каналів" (2011)
Мінченко О. Г. - Рецензія на книгу О. І. Мартиненко "Методи молекулярної біотехнології". Лабораторний практикум (2011)
Убийвовк В. М. - Рецензия на книгу Ю. А. Троценко, Н. В. Дорониной, М. Л. Торгонской "Аэробные метилобактерии", Сибирный А. А. (2011)
Пхакадзе Георгій Олександрович (До 70-річчя від дня народження) (2011)
До 100-річчя британського Біохімічного товариства (2011)
Журнал "Биомедицинская инженерия" (2011)
Правила для авторів (2011)
Правила для авторов (2011)
Directions for authors (2011)
Бідюк П. І. - Метод адаптування ймовірнісної Байєсівської моделі до статистичних даних, Афанасьєва І. В., Кроптя А .В. (2009)
Данілов В. Я. - Оцінки економічних показників в умовах мультиплікативних та адитивних завад, Жиров О. Л., Зінченко А. Ю. (2009)
Коваленко И. И. - Оценивание сценариев в задачах качественного анализа стоимостных показателей постройки судов, Гожий А. П. (2009)
Коваленко И. И. - Оценивание статистических характеристик вероятностных распределений малых выборок данных, Гавриш Т. С. (2009)
Боримський Ю. С. - Алгоритми формування інвестиційного портфеля та визначення часток активів в інвестиційному капіталі, Бідюк П. І., Федоров А. В. (2009)
Данілов В. Я. - Сучасний підхід до моделювання в’їзних потоків у туризмі, Яремчук О. Я. (2009)
Кравець І. О. - Дослідження методів статистичного та інтелектуального аналізу для авторегресійних моделей, Афанасьєва Г. О. (2009)
Бідюк П. І. - СППР для ефективного управління ризиками при роздрібному кредитуванні, Матрос Є. О. (2009)
Данілов В. Я. - Складні типи невизначеностей у моделях економічної динаміки, Жирова A. О. (2009)
Воробйова А. І. - Симетрійний аналіз систем диференціальних рівнянь у частинних похідних за допомогою математичного пакету Maple, Курікша О. В. (2009)
Грицик В. В. - RSA та його оптимізація, Пелих Н. І., Януш Д. А. (2009)
Гороховський С. С. - Розробка агентної платформи з використанням технології Windows Communication Foundation, Глибовець А. М., Рахматулов Р. Р. (2009)
Галенко Н. І. - Моделі ризиків у проектах зі створення програмного забезпечення, Фісун М. Т. (2009)
Малишевський О. Г. - Пріоритезація тестів як метод швидкого виявлення серйозних помилок (2009)
Литвиненко В. І. - Методологія синтезу колективу радіально-базисних мереж для розв’язання задач класифікації за допомогою алгоритму клонального відбору, Фефелов А. О., Дідик О. О. (2009)
Новікова К. Ю. - Вибір засобів апаратно-програмного комплексу обчислювальних мереж на основі нечітких моделей (2009)
Калініна І. О. - Дослідження нейромережевих методів у задачах прогнозування (2009)
Кравець І. О. - Розробка та дослідження нейронних мереж для надання банківських послуг, Шульженко Г.А. (2009)
Машков О. А. - Сучасна парадигма технологій керування перспективними комплексами керування, Кононов О. А., Самборський І. І., Усаченко Л. М. (2009)
Кондратенко Ю. П. - Синтез на основі теорії поля математичних моделей магніточутливих датчиків адаптивних роботів, Запорожець Ю. М., Шишкін О. С. (2009)
Тимченко В. Л. - Дослідження керованості лінійних нестаціонарних систем (2009)
Ковальчук Л. Я. - Впровадження системи електронного навчання на основі інформаційних технологій у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського, Марценюк В. П. (2009)
Бублик В. В. - Розробка та інтеграція автоматизованого практикуму з програмування в портал проекту JEP_26195_2005, Глибовець М. М., Болгар Л. Е. (2009)
Бескровная Е. Н. - Социально-политические мотивы еврейства в творчестве Н.В. Гоголя (2013)
Быкова И. В. - Характеры отца и матери в светских повестях Н.А.Дуровой (2013)
Гладир Я. С. - Центральний конфлікт роману В.Винниченка "Божки" (2013)
Грищук В. В. - Літературна казка: становлення і розвиток жанру (2013)
Дерев’янченко Н. В. - Риси мініплеї в романах Мішеля Уельбека (2013)
Ковпик С. І. - Поетика густативів (2013)
Комаров С. А. - Жанровые разновидности и формы стилизации фельетонов М.М.Зощенко (2013)
Лобзова С. Л. - "Шеллингианство" В.П.Буренина в книге "Литературная деятельность Тургенева" (2013)
Мальцева О. А. - Поэт и время: инфернальные мотивы в цикле Б.Пастернака "Пять повестей" (2013)
Назарьян Р. Г. - "Там, где хочется жить…". Поэтика рассказа А.Грина "Карантин" (2013)
Петров К. А. - Альманах "Физиология Петербурга" в контексте жанровых традиций своего времени (2013)
Повар М. Г. - Іван Вирган: внутрішній конфлікт як синтез особистого та суспільного (2013)
Полоусова Н. В. - Лишний человек в стихах И. Аксакова (2013)
Ракитова Л. А. - "Пантеизм" М.А.Волошина (2013)
Резник О. В. - Концепт "власть" в творчестве М.Волошина как отражение космического мироощущения русской культуры, Череповская Е. А. (2013)
Самойленко Г. В. - Расширяя границы далеведения (2013)
Селігей В. В. - Полеміка як ключ до уявлень Френка Чіна про суспільне призначення літератури (2013)
Скляр І. О. - Зображення "зсередини" як результат трансформації головного героя в "Повісті без назви" В.Підмогильного (2013)
Ступницкая Н. Н. - Творческая история романа А.И.Солженицына "В круге первом" (2013)
Шевців Г. М. - Сучасний стан дослідження автобіографічної проблематики в гуманітарних науках (2013)
Шуба Ю. В. - Реалізація мотиву "двійництва" у романі М.Спарк "Підсобники та підбурювачі", Пустильник А. В. (2013)
Перцева В. А. - Художественная проза Н.П.Тимофеева (2013)
Черный И. В. - Идейное пространство трилогии Р.Злотникова "Царь Федор" (2013)
Белоконь Н. А. - Підтексти Ф. Достоєвського в творчості І. Чендея (2013)
Гладка Н. В. - Інтерпретація міфу про нарциса та нарцисизму в "Метаморфозах" Публія Овідія Назона (2013)
Глотова А. В. - Особенности романа У. С. Моэма "Миссис Крэддок": к постановке проблемы (2013)
Горенок Г. Ю. - Трагедія про Гамлета та її життя у часі (2013)
Гришанова Ю. В. - Теоретические проблемы изучения лирики (2013)
Гуртовая Я. В. - "Поездка в Полесье": рассказ или очерк (2013)
Демченко В. Д. - Питання літературного білінгвізму і бікультурности у сучасному науковому дискурсі (2013)
Докаленко О. В. - "Абсолютный стихотворный ансамбль" К. Г. фон Гофмансвальдау как образец высокого барокко в Германии XVIII века (2013)
Єгорова Ю. М. - Феномен поетичного мислення О. Фесюка (2013)
Зубенко С. А. - Творческая история поэмы П. Г. Антокольского "Сын" (2013)
Комаров С. А. - "Литературный" фельетон А. С. Бухова: темы и формы (2013)
Лобзова С. Л. - Об особенностях историко-литературной концепции Я. П. Буренина (2013)
Лыжов А. М. - Идейно-художественное своеобразие "Маленьких комедий" В. Е. Ардова (2013)
Нестелеєв М. А. - Совісний хірург зі скальпелем сатири (Петро Панч) (2013)
Нестеренко К. В - Поэтика русской классической баллады, Зелинская О. И. (2013)
Олійникова К. Г. - Абсурд і хаос як визначальні елементи створення образу віту у повісті Ю. Покальчука "Час прекрасний" (2013)
Сіробаба М. В. - Людина і світ у ліриці Анатолія Перерви (2013)
Старостенко Т. Н. - Соотношение исторического факта и вымысла в романе Джорджа Мартина "Игра престолов" (2013)
Химинець А. А. - Проблеми становления та історії українського театру в рецепції Юрия Бойка (Блохина) (2013)
Шуба Ю. В. - Факт та вигадка в англійській історіографічній металітературі, Паршук М. В. (2013)
Абрамов Ю. А. - Влияние инерционных свойств системы ослабления последствий чрезвычайных ситуаций на ее временные характеристики, Гвоздь В. М., Тищенко Е. А. (2013)
Алышанов Г. Н. - Модель локализации боновыми заграждениями разлива нефти на акватории моря, Тарасенко А. А. (2013)
Вальченко О. І. - Розподіл підрозділів при проведенні рятувальних робіт у зоні надзвичайної ситуації, Стецюк Є. І. (2013)
Васильев М. В. - Анализ многофакторной модели функционирования системы "спасатель – средства защиты и ликвидации аварии – чрезвычайная ситуация с выбросом опасного химического вещества", Стрелец В. М., Тригуб В. В. (2013)
Васюков А. Е. - К вопросу расчета массы загрязняющего вещества при определении экологического ущерба от чрезвычайных ситуаций вследствие загрязнения водных ресурсов, Иванов Е. В., Лобойченко В. М., Варивода Е. А. (2013)
Грінченко Є. М. - Оцінка аварійного ризику при русі поїздів з нафтопродуктами за конкретним маршрутом, Соколов Д. Л., Федоренко Р. М., Шостак Р. М. (2013)
Дяченко Д. В. - Виявлення сейсмічного сигналу від землетрусу з осередком у підконтрольній сейсмоактивній зоні за результатом аналізу першого вступу, Гордієнко Ю. О., Гузенко В. А. (2013)
Дяченко Д. В. - Спосiб обробки вимірювальних даних системи сейсмічного групування для вирішення завдань безперервного моніторингу потенційних джерел надзвичайних ситуацій, Солонець О. І., Самарін В. О. (2013)
Игнатьев А. М. - Особенности оценки средней годовой эффективной дозы внутреннего облучения с учетом лесного компонента рациона, Фесенко Г. В., Чеботарева А. В., Микулина И. А. (2013)
Калиновський А. Я. - Математична модель вертикальних одновісних коливань візка для транспортування небезпечних вантажів із застосуванням пневматичних елементів в другій ступені підвішування, Лагутін В. Л., Ларін О. М., Чернобай Г. О. (2013)
Кулєшов М. М. - Питання щодо структурного розподілу функцій та повноважень між органами управління територіальними підсистемами єдиної державної системи цивільного захисту, Болотських М. В. (2013)
Курская Т. Н. - Методы определения прочности и надежности элементов энергетического комплекса (2013)
Кустов М. В. - Параметры импульсного сверхвысокочастотного излучения для интенсификации осадкообразования в зоне чрезвычайных ситуаций, Поспелов Б. Б. (2013)
Маляров М. В. - Моделирование изображения морской поверхности с учетом ее фрактальных свойств при мониторинге чрезвычайных ситуаций (2013)
Михальська Л. Л - Гептил в грунті, Прохач Е. Ю., Попов Н. П. (2013)
Неклонський І. М. - Методика структурно-функціонального аналізу організації взаємодії між частинами та підрозділами внутрішніх військ МВС України та формуваннями сил ци-вільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій (2013)
Олениченко Ю. А. - Подход к оптимизации размещения средств мониторинга тепловых полей полигонов твердых бытовых отходов, Соболь А. Н., Коссе А. Г. (2013)
Паніна О. О. - Застосування ймовірносно-детерміністичної моделі для прогнозування техногенних аварій, Гусєва Л. В. (2013)
Попов І. І. - Дослідження шляхів визначення локалізації джерел гамма-випромінювання в зонах радіоактивного забруднення, Толкунов І. О., Шевчук О. Р. (2013)
Поспелов Б. Б. - Алгоритм оптимальной обработки информации множества датчиков в системах мониторинга объектов повышенной опасности, Шевченко Р. И. (2013)
Рогозін А. С. - Оцінка рівня цивільного захисту на території адміністративно-територіальних одиниць (2013)
Росоха С. В. - Математична модель оптимізації розміщення пожежно-рятувальних підрозділів для захисту об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів, Шаповалов О. І. (2013)
Рибалова О. В. - Визначення екологічного ризику погіршення стану атмосферного повітря з урахуванням хімічної небезпеки регіонів України, Бєлан С. В., Артем’єв С. Р. (2013)
Рябінін І. М. - Фактори, які впливають на характер руйнувань при аварійних вибухах в приміщеннях (2013)
Сенчихин Ю. Н. - Пути решения оптимизационных задач тактико-технического выполнения работ по назначению подразделениями оперативно-спасательной службы гражданской защиты (ОССГЗ), Сыровой В. В. (2013)
Тарасенко А. А. - Определение площади очага масштабной природной чрезвычайной ситуации (2013)
Тютюник В. В. - Оценка уровня техногенной опасности территории Украины по данным анализа энергетических показателей жизнедеятельности регионов, Калугин В. Д., Левтеров А. А., Шевченко Р. И. (2013)
Фещенко А. Б. - Оцінка надійності диспетчера при виконанні функціональних завдань у складі чергової зміни оперативно-диспетчерської служби, Закора О. В., Селеєнко Є. Є. (2013)
Христич В. В. - Можливості оцінки моніторингу надзвичайної ситуації, Бондаренко С. М., Маляров М. В., Мурін М. М. (2013)
Абрамов Ю. А. - Методы определения времени тушения пожаров класса В распыленной водой, Гвоздь В. М., Тищенко Е. А. (2013)
Антошкин А. А. - Математическая модель задачи размещения спринклерных оросителей установок водяного пожартотушения с учетом гидравлических характеристик сети (2013)
Афанасенко К. А. - Снижение показателей пожарной опасности полимерных композиционных материалов путем применения связующих, склонных к карбонизации, Билым П. А., Михайлюк А. П. (2013)
Басманов А. Е. - Моделирование разлива горючей жидкости в полосе, ограниченной железнодорожными насыпями, Горпинич И. А. (2013)
Басманов А. Е. - Моделирование теплового воздействия пожара в обваловании на резервуар с нефтепродуктом, Кулик Я. С. (2013)
Беликов А. С. - Повышение пожарной безопасности за счет применения вспучивающихся огнезащитных композиций, Шаломов В. А., Рагимов С. Ю., Удянский Н. Н. (2013)
Васильченко А. В. - Повышение огнестойкости железобетонной колонны при ее усилении обоймой из фиброжелезобетона, Хмыров И. М., Кучер С. С. (2013)
Виноградов С. А. - Разработка схемы аварийно-спасательного инструмента для разрушения элементов строительных конструкций и определение его геометрических параметров, Грицына И. Н., Консуров Н. О., Семко А. Н. (2013)
Виноградов С. А. - Исследования изменения скорости полета высокоскоростной струи водяного огнетушащего вещества, Грицына И. Н., Пономаренко Р. В. (2013)
Войтович Д. П. - Визначення оптимальної кількості сил і засобів для ліквідації пожеж у містах (2013)
Григоренко А. Н. - Исследование влияния антипиренов, минеральных наполнителей и дымоподавляющих добавок на эксплуатационные свойства эпоксиполимеров (2013)
Киреев А. А. - Пути повышения эффективности тушения полимерных материалов, Каракулин А. Б., Жернкоклёв К. В., Чиркина М. А. (2013)
Кирилюк А. С. - Расчет показателей пожаробезопасного остаточного ресурса кабельных линий при разных законах распределения наработки, Кулаков О. В., Катунин А. Н. (2013)
Кириченко О. В. - Швидкість та межі горіння піротехнічних нітратно-магнієвих сумішей в умовах зовнішніх термодій, Ващенко В. А., Цибулін В. В., Тупицький В. М. (2013)
Ключка Ю. П. - Анализ пожаровзрывоопасности систем хранения газа "пропан-бутан", Тарариев А. И. (2013)
Коровникова Н. І. - Вплив модифікації волокна на його горючість, Олійник В. В., Гонар С. Ю. (2013)
Литвяк А. Н. - Исследование расходных характеристик распределительных сетей спинклерних автоматических систем водяного пожаротушения помещений класса ОН1, Дуреев В. А. (2013)
Лісняк А. А. - Підвищення ефективності гасіння пожеж твердих горючих матеріалів в будівлях, Бородич П. Ю., Покідін М. В. (2013)
Луценко Ю. В. - Теоретичне обґрунтування взаємозв’язків параметрів при проектуванні термозахисного одягу, Васильєв О. Б., Яровий Є. А. (2013)
Мелещенко Р. Г. - Модель локализации природного пожара с помощью авиационной техники, Мунтян В. К. (2013)
Михайлюк О. П. - Проблеми забезпечення пожежної безпеки резервуарних парків, Кравців С. Я. (2013)
Поспелов Б. Б. - Системный анализ моделей возникновения пожара в негерметичном помещении, Шевченко Р. И., Коленов А. Н. (2013)
Сирих В. М. - Методологічні основи експертного дослідження аварійних вибухів в обмеженому об’ємі, Тарахно О. В. (2013)
Тесленко А. А. - Надежность огнепреградителя и средний молекулярный вес воздуха, Бугаев А. Ю., Роянов А. Н., Олейник В. В. (2013)
Трегубов Д. Г. - Застосування методу термічного випробування матеріалів у обертовій камері (2013)
Трегубов Д. Г. - Визначення температури самоспалахування ефірів різної будови, Тарахно О. В., Алфьоров С. Г. (2013)
Чернуха А. А. - Условия получения покрытия для древесины с регламентируемыми огнезащитными свойствами (2013)
Шаршанов А. Я. - Математическое моделирование разлета искр горючих материалов, Посник А. А. (2013)
Шаршанов А. Я. - Моделирование атмосферных осадков для определения их противопожарного потенциала, Кустов М. В. (2013)
Dib M. - The problems of the thermal reconstrcution of mass low rise dwelling, Landolfi M., Zavalnyuk R. (2013)
Алексахін О. О. - Теплові втрати трубопроводами мікрорайонної опалювальної мережі в умовах зміни теплового навантаження будівель, Бобловський О. В., Пономаренко Т. Ю., Клименко Ю. С. (2013)
Афонина М. И. - Объективные предпосылки для строительства временных зимних инновационных спортивных сооружений (на примере москвы) (2013)
Бондар О. А. - Особливості інвестиційного клімату України, що до реалізації енергоефективних проектів, Якимчук І. М. (2013)
Буравченко С. Г. - Аналіз підвищення енергоефективності на основі розрахункових досліджень моделей малоповерхових будинків (2013)
Волков С. С. - Програма розвитку ООН в Україні в сфері впровадження програм енергоефективності та охорони навколишнього середовища, Козак Ю. В. (2013)
Волощук В. А. - Оптимізація теплозахисту огороджувальних конструкцій при поелементоному підході (2013)
Гавриш О. М. - Енергоефективні конструктивні рішення та матеріали в технологіях сухого будівництва (2013)
Гетун Г. В. - Новітні енергоефективні огороджувальні конструкції, Чухрай С. М. (2013)
Гетун Г. В. - Огляд ринку світлопропускаючих огороджувальних конструкцій та перспективи їх використання для підвищення енергоефективності будівель, Чухрай С. М. (2013)
Гламаздин П. М. - Результаты модернизации водогрейного котла ПТВМ-30, Гламаздин Д. П. (2013)
Довгалюк В. Б. - Аналітичні дослідження макроструктури струминних течій для розрахунку енергоефективних систем повітророзподілення, Мілейковський В. О. (2013)
Довгалюк В. Б. - Критерії оцінки енергоефективності організації повітрообміну, Рудзинський В. О., Наконечний В. І. (2013)
Довгалюк В. Б. - Енергоефективний ударно-пінний апарат для систем кондиціонування повітря, Шадура І. В. (2013)
Дрігваль Н. А. - Траєкторія руху матеріальної точки усередині вібраційного U–подібного контейнера (2013)
Дудар І. Н. - Дослідження теплофізичних характеристик утеплення конструкцій будівель та споруд, Риндюк С. В. (2013)
Желих В. М. - Визначення полів температури та швидкості повітря в приміщенні з використанням термосифонного геліоколектора, Лесик Х. Р. (2013)
Желих В. М. - Порівняльний аналіз розрахункових моделей полімерних сонячних колекторів, Пізнак Б. І. (2013)
Желих В. М. - Визначення розподілу температури на поверхні резервуару біореактора в теплий період року, Фурдас Ю. В. (2013)
Желих В. М. - Експериментальні дослідження температурного режиму зони опромінення поворотними інфрачервоними обігрівачами, Шепітчак В. Б. (2013)
Задоянний О. В. - Можливості ексергоекономічного аналізу при оцінці енергоощадності систем кондиціонування повітря, Євдокіменко Ю. М. (2013)
Захарченко П. В. - Шляхи підвищення довговічності системи скріпленої теплоізоляції, Півень Н. М. (2013)
Захарченко Ю. А. - Автоматизована система управління ефективністю енерговикористанням об’єктами галузі освіти, Соколова Н. П. (2013)
Золотова Н. С. - Інформаційна технологія перевірки знань при вивченні графічних САПР (2013)
Козак Ю. В. - Принципи енергозбереження, які застосовуються в архітектурі (2013)
Корбут В. П. - Підвищення енергоефективності теплоутилізаційних апаратів випарного охолодження в системах кондиціонування повітря, Ткачук М. О. (2013)
Кривенко О. В. - Біокліматична архітектура як явище в екологічній архітектурі (2013)
Куценко Л. М. - Геометричне моделювання результату коливань вантажу при аварійному обриві монтажного стропа, Колочавін Р. М. (2013)
Лисенко В. А. - Инженерная архитектоника зданий исторической фоновой застройки г. Одессы 1820-1920 гг. в условиях энергоинтеграции, Закорчемный Ю. О., Верёвкина С. Е. (2013)
Луценко И. И. - Опыт строительства подземных сооружений методом "стена в грунте" в стесненных условиях, Григорьев С. Б. (2013)
Ляшенко О. К. - Прийоми формування об'ємно-планувального вирішення енергоефективних висотних офісних будівель (2013)
Маляренко В. А. - Регулювання електроспоживання та проблеми ресурсо-, енергозбереження, Щербак І. Є. (2013)
Мартинов В. Л. - Раціональна орієнтація віконних прорізів енергоефективних будівель (2013)
Мілейковський В. О. - Пасивні сонячні системи опалення для умов тривалої хмарної погоди, Шуваєва О. Ю. (2013)
Мостовенко А. В. - Определение зависимости между формообразующими параметрами дискретной модели безмоментного покрытия (2013)
Пасічник П. О. - Аналіз властивостей текстильних матеріалів для поглинаючого елемента повітряного колектора сонячної енергії, Приймак О. В. (2013)
Підгорний О. Л. - Можливості застосування алгебраїчних торсів однакового схилу в моделюванні задач інсоляції (2013)
Предун К. М. - Вибір і обгрунтування способів передачі енергії населених пунктів України (2013)
Приймак О. В. - Метод оптимизационной поддержки новых технических решений в геоинформационной системе "Киевгаз", Гламаздин П. М., Струк О. В. (2013)
Пріщенко А. М. - Підвищення енергоефективності будинків за рахунок нових конструктивних рішень зовнішніх стін (2013)
Радомцев Д. О. - Аналіз аналітичних методів розрахунку ефективності порожнистих трубчастих світлодіодів (2013)
Ратушняк Г. С. - Енергоощадні схеми вентиляційних систем з вдосконаленою конструкцією регулюючих пристроїв, Степанковський Р. В. (2013)
Редько А. Ф. - Совершенствование централизованного теплоснабжения г. Харькова, Тарадай А. М., Яременко М. А., Есин Е. С. (2013)
Росковшенко Ю. К. - Індивідуальне автоматичне регулювання та облік теплової енергії в системах водяного опалення, Штиленко В. П. (2013)
Ручинська Н. М. - Теорія графів як інструмент аналізу взаємозв’язків елментів об’ємно-планувальної структри при проектуванні енергоефективного житла (2013)
Савєльєва О. В. - Тастосування інформаційних технологій при проектуванні імплантатів тазостегнових суглобів, Павлишко А. В., Цапенко Л. Ю., Мамонтова А. О. (2013)
Сергейчук О. В. - О перспективе дальнейшего увеличения теплоизоляции наружных ограждающих конструкций в Украине, Диб М. З. (2013)
Скочко В. І. - Пошук містків холоду у вузлах будівельної конструкції на основі спеціальних інтерполяційних функцій (2013)
Хагенедер К. - Будівництво в час енергетичної ери. Як енергія змінює будівлі? Як енергія змінює світ? (2013)
Хазін В. Й. - Енергозберігаючі заходи при проектуванні й експлуатації тваринницьких будівель, Кошлатий О. Б., Нестеренко С. В. (2013)
Харитонов Ю. Н. - Информационная поддержка проектов энергосбережения, Подаенко М. Ю., Фоменко Г. В. (2013)
Чабаненко П. Н. - Пути снижения энергозатрат в жилищной отрасли, Керш В. Я. (2013)
Чередник Е. В. - KINGSPAN IPN-nano™-новое поколение теплоизоляционных материалов для сендвич панелей (2013)
Четверіков Ю. В. - Конкурс "Solar Decathlon KNUCA” як складова підготовки фахівців архітектурно-будівельної галузі, Кащенко Т. О., Селиванов О. І. (2013)
Чорноморденко Є. І. - Концептуальний аналіз існуючих енергоощадних технологій в еко-архітектурі: системний підхід (2013)
Шатохин В. М. - Сравнение прямолинейной и криволинейной (оптимальной) лопаток роторного грунтометателя, Семкив О. М., Попова А. Н. (2013)
Юрьев Д. А. - Модернизация газорегулирующего оборудования системы газоснабжения г. Киева, Ваколюк В. Н., Гламаздин П. М. (2013)
Schwarzenberger R. - Проблемы использования жаротрубных котлов большой мощности в централизованных системах теплоснабжения, Гламаздин П. М. (2013)
Ярмольчик Ю. П. - Методологические аспекты эффективного факельного сжигания комбинированного топлива, Давидович М. Н. (2013)
Пісарєв В. П. - Моделювання процесу підриву бойової колісної машини у випадку наїзду на міну (2013)
Соколовский С. А. - Обзор методов моделирования сглаживающей способности шин, Коханенко В. Б., Яковлев А. М. (2013)
Біленко О. І. - Формування вимог до розкиду дульних швидкостей метальних елементів кінетичної зброї (2013)
Крюков О. М. - Перспективи експериментального визначення балістичних елементів пострілу, Мудрик В. Г. (2013)
Козлов В. Є. - Опис шкал педагогічної кваліметрії методами нечіткої математики, Новикова О. О. (2013)
Анипко О. Б. - Модель функционирования комплекса бронетанкового вооружения на основе дискретных цепей Маркова, Бусяк Ю. М., Бирюков И. Ю. (2013)
Морозов О. О. - Багатокритеріальна оптимізація складних організаційно-технічних систем за умови невизначеності інформації (2013)
Єрмаков Г. В. - Нейтралізація електронних замикаючих пристроїв шляхом застосування потужних надширокосмугових сигналів, Майборода І. М., Власов К. В., Ірха А. В. (2013)
Єрмаков Г. В. - Просторово-часові та енергетичні характеристики циліндричних фазованих антенних решіток для функціонального ураження наземних систем зв’язку, Майборода І. М., Стаховський О. В., Ченикаєв О. В. (2013)
Обрядін В. В. - Використання ГІС-технологій в системі підтримки прийняття рішення на бій командиром стрілецької роти, Єманов В. В., Бойко П. В., Сєгінгєр Р. В. (2013)
Подригало М. А. - Модель нелінійного відведення еластичного колеса автомобіля, Клец Д. М. (2013)
Белокурський Ю. П. - Захист інформації у каналах управління підрозділами внутрішніх військ МВС України, Горбов О. М., Іохов О. Ю., Козлов В. Є., Кузьминич І. В., Щербина О. О. (2013)
Топчій Р. І. - Формування підходів до системи оцінювання умов експлуатації бронетехніки шляхом впровадженння енергетичних характеристик транспортного потоку (2013)
Афанасьєв В. В. - Аналіз помилок у техніці стрільби з пістолета, Мокреєв В. І. (2013)
Літовченко П. І. - Новий науково обґрунтований метод автоматизованого проектування посадок з натягом, Нечипоренко В. М., Сало В. А., Іванова Л. П. (2013)
Анотації (2013)
Наші автори (2013)
Вихідні дані (2013)
Змістn (2013)
Фаріон І. - Руська (українська) мова на перехресті двох уній: Люблінської (1569) та Берестейської (1569) (2013)
Циганик М. - Фольклорні записи корифеїв "Руської Трійці" у збірнику Якова Головацького "Народные песни Галицкой и Угорской Руси" (2013)
Белей Л. - Українське Закарпаття початку ХХІ ст. під натиском українофобії та асиміляції (2013)
Козловський В. - Українська народна історична пісня: проблема дефініції (2013)
Чікало О. - Пісні-хроніки ХХ століття: фольклорна хроніка арештів та депортацій (2013)
Качмар М. - Метаморфозний зріз українських етіологічних легенд (2013)
Люта І. - Звичаєво-обрядовий супровід народження дитини у волинян (2013)
Мовна У. - Пасічницькі замовляння українців (2013)
Радович Р. - Розвиток системи опалення поліського житла: сегментація функцій печі (2013)
Боса О. - Городньо-садові мотиви у народно-господарському календарі переселенців Надсяння та Холмщини (2013)
Гладкий М. - Величання господаря та господині в українських колядках (на матеріалах с. Доброгостів) (2013)
Ігнатенко І. - Придорожні хрести Полісся: функції, семантика та символіка, Нагорнюк О. (2013)
Пелех М. - Пророчий ярус іконостасу Успенської церкви у Львові поч. XVII ст. (Грибовицький іконостас) (2013)
Боярко-Долженко В. - Українське малярство пізнього середньовіччя: образність часу і простору (2013)
Тарас Я. - Дерев’яні галереї народного житла Молдови (2013)
Мовна М. - Сучасні путівники Львовом: типологія і зміст (2013)
Федина О. - Конструктивно-декоративні риси традиційних та новітніх форм верхнього одягу галичан кінця ХІХ — перших десятиліть ХХ ст. (за матеріалами колекцій одягу Музею етнографії та художнього промислу ІН НАН України) (2013)
Колодко С. - Культурна деградація сучасного суспільства та способи боротьби із цим явищем (2013)
Шумська Я. - Перформанс як традиція минулого і сьогодення (2013)
Бриняк О. - Система тропів хрестинної поезії українців (2013)
Гаврилюк Р. - Особливості організації інтер’єрів театральних споруд (2013)
Дударець В. - Формування малих архітектурних форм в дизайні ландшафту (2013)
Пастух Н. - Голосильна традиція українців за безмаль двісті років (2013)
Гуляева О. Е. - Анализ влияния изменения налоговых ставок на развитие экономики страны (2011)
Юдін М. А. - Напрями вдосконалення політики енергозбереження в Україні (2011)
Якимова Л. П. - Еволюційна динаміка пенсійних систем в контексті економічних циклів (2011)
Бражникова Л. М. - Жизнеспособность системы стратегического управления финансовой деятельностью предприятий ЖКХ (2011)
Мічківський С. М. - Білінгова система обліку та аналізу розрахунків зі споживачами підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, Прігунов О. В. (2011)
Мызникова М. А. - Банковский сектор Украины, как жизнеспособная система (2011)
Пернарівський О. В. - Використання експертних методів при оцінюванні системного ризику в банківській діяльності, Орловська Ю. М. (2011)
Чернишова Л. І. - Банківська самоорганізація в умовах невизначеності (2011)
Рушай К. А. - Проверка гипотезы фрактальности рынка валют Украины (2011)
Прищенко А. Н. - Механизм планирования интеллектуального потенциала страховой компании (2011)
Клепікова О. А. - Прогнозування головних показників страхової компанії за методом системної динаміки (2011)
Філиппова С. В. - Методологічні підходи до класифікації інвестицій, Балан О. С. (2011)
Запоточний В. І. - Особливості прийняття управлінських рішень щодо інвестиційних та інноваційних процесів в Україні (2011)
Запоточний А. І. - Особливості ф’ючерсного контракту як інструменту строкового ринку (2011)
Філиппова С. В. - Уточнення визначення дефініції та економічного змісту категорії "Фінансово-господарський контроль ”, Балан А. А. (2011)
Мацкевич Ю. И. - Эффективные механизмы финансового мониторинга в системе стратегического управления предприятием (2011)
Масленніков Є. І. - Управління орендними операціями та їх облік на підприємствах машинобудування (2011)
Ліганенко І. В. - Модель формування організаційно-економічного механізму розвитку виробничого підприємства при необхідності формування сервісної мережі (2011)
Забарная Э. Н. - Методический подход к формированию инновационной стратегии машиностроительного предприятия (2011)
Коваленко О. М. - Особливості формування інноваційної стратегії машинобудівного підприємства (2011)
Соколовська З. М. - Імітаційне моделювання бізнес-процесів складних економічних систем (2011)
Меркулова Т. В. - Использование имитационного моделирования для анализа кредитного риска, Биткова Т. В. (2011)
Руденский Р. А. - Имитационное моделирование и интегральная оценка уровня финансовой безопасности предприятия, Храпкина В. В., Годовась А. Н. (2011)
Жерлицын Д. М. - Моделирование расходов функционирования и развития в управлении финансовой системой предприятия (2011)
Мардарь О. В. - Моделювання процесу оцінювання пропозиції у рамках проведення процедури відкритих торгів (2011)
Кравченко О. А. - Моделювання операційної системи управління виробництвом "ТОЧНО В СТРОК” (2011)
Григорук П. М. - Інформаційна технологія як інструмент підтримки прийняття маркетингового рішення (2011)
Яценко М. С. - Управління витратами та тарифами з надання інфокоммунікаційних послуг за допомогою сучасних інформаційних технологій, Бут Н. В. (2011)
Лысенко Ю. Г. - Синтез структуры информационно-аналитического комплекса налогового администрирования, Захарченко В. Ю. (2011)
Журан Е. А. - Оценка конкурентоспособности предприятия с использованием современных информационных технологий, Абаза И. О. (2011)
Скрыпник О. А. - Моделирование системы поддержки принятия решения в процессах внедрения систем информационного обеспечения (2011)
Омельченко О. С. - Інтегральний підхід до побудови організаційно-економічного механізму реструктуризації (2011)
Хмельов О. Г. - Нейромережеві технології в системах автоматизованого контролю знань (2011)
Середюк В. Б. - Застосування нейромережі та нечіткої моделі для визначення кредитоспроможності позичальника (фізичної особи) (2011)
Дунаєва Т. А. - Сезонне коригування часових рядів, Черномордов А. В. (2011)
Соколова Н. А . - Применение энтропийного принципа максимума при формировании субъективных предпочтений, основанных на субъективной информации, Иванов С. Н. (2011)
Захарченко Н. В. - Формування політики зайнятості населення на основі методу програмування (2011)
Філатова Т. В. - Формування механізму підготовки кадрів з економічної безпеки для господарюючих суб’єктів, В’язовська К. М. (2011)
Волощук Л. О. - Методичні підходи до оцінки розвитку вищого навчального закладу, Ганєва К. П. (2011)
Моісеєнко О. П. - Оцінка показників діяльності вищого навчального закладу в процесах прийняття управлінських рішень (2011)
Беленко Д. В. - Механизм трансформации организационной структуры ВУЗа в условиях инновационной экономики (2011)
Любченко В. В. - Адаптивні перетворення моделі предметної області навчального курсу (2011)
Колодяжний В. М. - Досвід і перспективи викладання дисципліни "Імітаційне моделювання” для технічних і економічних спеціальностей, Ніколаєва О. Г. (2011)
Башинська І. О. - Створення механізму просування нових будівельних товарів на ринок (2011)
Сербов М. Г. - Пошук оптимального рішення розвитку водного басейну на основі моделювання економіко-екологічної ситуації (2011)
Глушко М. - Дослідження традиційного будівницва у Науковому товаристві імені Шевченка (кінець XIX — початок XXI ст.) (2013)
Пуківський Ю. - Звичаї та повір’я українців Волині, пов’язані з церковною службою на Великдень (2013)
Радович Р. - Розвиток системи опалення поліського житла: способи відведення диму (2013)
Байкєніч Д. - Кількість та місця розселення депортованих українців Польщі у східних областях УРСР (др. пол. 1940-х рр.) (2013)
Тарас Я. - Кам’яні огорожі і ворота молдавської садиби (2013)
Михайлюк Н. - Жіночі василіянські монастирі Вознесіння та Переображення Господнього в Рогатині: історія, іконографія та сницарсько-малярські особливості внутрішнього облаштування церков (2013)
Бойко І. - Становлення етноекології та її перспективи в українській науці (2013)
Ликова О. - Типологічний аналіз української глиняної іграшки Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному (2013)
Пахолок І. - Етнографічна специфіка троїцьких рослин (2013)
Тарнавський Р. - Станіслав Цішевський: життєпис, наукові праці та педагогічна діяльність (2013)
Козакевич О. - Професійний трикотаж в Галичині кінця ХІХ — першої третини ХХ століття: тенденції розвитку, осередки, асортимент, художні особливості (2013)
Дядюх-Богатько Н. - Типологія зброї на Гуцульщині (художні особливості) (2013)
Гах І. - Співпраця Миколи Федюка та Михайла Осінчука з Національним музеєм у Львові (2013)
Скринник-Миська Д. - Роман Яців: відроджуючи втрачені смисли (2013)
Тихонюк О. - Художні особливості витинанки українських професійних митців (2013)
Молинь В. - Український відділ Галичини на виставці в Одесі (2013)
Стефанишин Л. - Український стиль в облаштуванні міських помешкань Галичини 1920—1930-х років (2013)
Федорук В. - Живопис Святослава Гординського 1920—1940-х рр.: до питання авторської методології (2013)
Шепеть Т. - Плакат у творчості Євгеніуша Гета Станкевича (2013)
Смирний Ю. - Алімпій плюс Пікассо — що це? (Іконісторіософські міркування, викликані деякими пластико-генеалогічними увагами) (2013)
Голубець Г. - Виставки Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України у 2012 році (2013)
Харчишин О. - Нова фольклористична праця про лемків і Лемківщину (2013)
Кирчів Р. - Небуденна праця (2013)
Харчишин О. - Вечорничні пісні-парованки українців півночі Молдови: локальне, регіональне, загальнонаціональне (2013)
Радович Р. - Специфіка вибору та заготівлі будівельної деревини на Західному Поліссі (2013)
Дяків В. - Народна релігійність українців в умовах більшовицької окупації 1920-х років (2013)
Котляр Є. - До вивчення зниклих єврейських божниць. Дослідження Єлизавети Левитської розписів дерев’яної синагоги у Михалполі, 1930 р. (2013)
Конопка В. - Ареальна характеристика традиції колядування під час жнив в Україні (2013)
Никорак О. - Локальна особливість художнього вирішення гуцульських запасок (2013)
Тарас Я. - Кам’яні галереї молдавського житла (2013)
Серебрякова О. - "Дядьку, як вас звати?" (перший зустрічний передвісник імені судженого) (2013)
Сиряміна Н. - Архітектурно-просторовий феномен печерного ансамблю Прийма: північна модель Мальтійських мегалітичних храмів (2013)
Волошин М. - Любов Суха — дослідниця народних промислів українців Східних Карпат (до 25-ліття з дня смерті) (2013)
Франко А. - Етнографічні та краєзнавчі матеріали в музеї Івана Франка в Калуші, Франко О. (2013)
Бакович О. - Засоби вираження мистецьких стилів в іконописі другої половини XVIII ст. на Західному Поділлі (2013)
Штанько К. - Типологічні схеми у дослідженні феномену синестезії (2013)
Кузюра О. - Спеціальні об’єкти високогір’я: динаміка розвитку. Системний аналіз (2013)
Янчук Ю. - Особливості графічного мистецтва Ростислава Глувка (2013)
Одрехівський В. - Антропоморфізм у сучасній скульптурі (2013)
Миськів Я. - Актуальні питання навчання сучасного дизайну (2013)
Чорнопиский М. - Роздуми над прочитаним (2013)
Юрій Іванович Петунін (2012)
Клюшин Д. А. - Непараметричні методи статистичного розпізнавання образів (за роботами наукової школи Ю. І. Петуніна) (2012)
Ляшко С. І. - Узагальнені розв'язки екстремальних задач (за роботами наукової школи Ю. І. Петуніна), Семенов В. В. (2012)
Номіровський Д. А. - Узагальнені розв'язки операторних рівнянь (за роботами наукової школи Ю. І.Петуніна) (2012)
Петунін Ю. І. - Задачі розпізнавання образів в обчислювальній геометрії, Рубльов Б. В. (2012)
Алєксєєнко В. В. - Багатовимірна статистика включення (2012)
Анікушин А. В. - Діжковість передгільбертових просторів (2012)
Богаєнко В. О. - Про побудову оцінювача числа обумовленості методом базисних матриць, Кудін В. І. (2012)
Голубєва К. М. - Непараметричний критерій класифікації з двосторонніми довірчими інтервалами (2012)
Покутный А. А. - Бифуркация двухточечной краевой задачи для уравнения Хилла (2012)
Савкіна М. Ю. - Алгоритм знаходження довірчих меж для точки переходу моделі нелінійної сплайнової регресії (2012)
Семейко М. Г. - Змішані емпіричні випадкові марковані точкові процеси та їх застосування у сферичній стохастичній геометрії (2012)
Семенов В. В. - Збіжність проксимального алгоритму для задачі дворівневої опуклої мінімізації (2012)
Сіренко І. П. - Ефективний алгоритм обчислення p-статистики, Клюшин Д. А. (2012)
Klyushin D. A. - Screening of breast cancer using Peano curve, Shervarly D. G., Golubeva E. N., Boroday N. V., Belousova E. A. (2012)
Солдатенко В. Ф. - Історія і пам’ять: короткі суб’єктивні нотатки (2013)
Грінченко Г. Г. - Примус до праці: обриси зневолення (2013)
Гальчак С. Д. - Забутий соціум (2013)
Пастушенко Т. В. - Соціалізація у повоєнному Києві: досвід репатріанта (1945–2000) (2013)
Шевченко М. Ю. - Меморіалізація жертв нацистських переслідувань у дослідницькій та експозиційній діяльності співробітників меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни", Гедз В. А. (2013)
Антонюк Я. М. - Остарбайтери та українські націоналісти: складні взаємини (на матеріалах Волині та Західного Полісся) (2013)
Бутко С. В. - Масштаби нацистської насильницької мобілізації працездатного населення з Чернігівської області на примусові роботи до Німеччини, на території її союзників та окупованих ними інших держав у 1941–1943 рр. (2013)
Сущук О. П. - Репатріаційна політика радянських карально-репресивних органів на території Волинської області у 1944–1953 рр. (2013)
Чернявський В. В. - Особливості відображення досвіду примусової праці у щоденниках східних робітників 1942–1945 рр. (2013)
Землянська С. В. - Висвітлення теми "остарбайтерів" у музейній експозиції чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського (2013)
Еткіна І. І. - Тема примусового вивезення окупантами жителів сіл на примусові роботи на сторінках щоденника учителя с. Авдіївки Понорницького району Чернігівської області Дмитра Браженка (2013)
Лисенко О. Є. - Український вимір Другої світової війни крізь призму історичної пам’яті (2013)
Вєдєнєєв Д. В. - Збереження пам’яті про перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.: до проблеми наукового забезпечення (2013)
Пилявець Р. І. - Пам’ять про Другу світову війну як проблема сучасного українського соціуму (2013)
Омельченко О. В. - Джерела пам’яті. За матеріалами історико-краєзнавчого альманаху "Остарбайтери: жива правда" (Рец.: Історико-краєзнавчий альманах. Вип. 2. Остарбайтери: жива правда – живий біль / упорядник Т. Ю. Нагайко. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 457 с.) (2013)
Штейнле О. Ф. - "Усна історія Степової України": про долі південно-українських остарбайтерів (Рец.: Усна історія Степової України / Головна редакційна колегія: П. Сохань, С. Тимченко, А. Бойко та ін. – Т. 1–9. – Запоріжжя: АА Тандем, 2008–2010) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Содержание (2013)
Contents (2013)
Наукове видання (2013)
Акопова Н. Ю. - Структура естетичного штучного світлового середовища інтер'єрів - цілі, напрямки, взаємозв'язки його формування (2012)
Барвенко В. И. - "АРТ БУК" как полигон для творческих экспериментов студентов-дизайнеров (2012)
Бердинських С. О. - До рівняння порівняльного аналізу змісту програм наукових спеціальностей "технічна естетика" (05.01.03) і "дизайн" (17.00.07) (2012)
Булгакова Т. В. - Візуальна складність силуету міста (2012)
Гореленко А. О. - Влияние термических нагрузок на геометрическую целосность дорожного покрития, а также варианты прогноза и моделирование геометрических деформаций магистралей дорог (2012)
Даниленко В. Я. - Особливості моделювання поверхонь екологічних коридорів (2012)
Данієлян А. Є. - Фактори, які впливають на розробку геометричної моделі об'єктів еко-архітектури (2012)
Зайцев А. Н. - Некоторые архитектурно-конструктивные проблемы высотных зданий (2012)
Ісмаілова Н. П. - Комп'ютерний дизайн спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію, Ахмаметьєва Г. В. (2012)
Ковалев Ю. Н. - Передача субьективного прострнства в живописи, Ницын А. Ю. (2012)
Ковалев Ю. М. - Паркова зона у центрі Києва: оцінювання та перспектива розвитку, Буравська А. Р., Матющенко Н. В., Шевель Л. В., Шинкарчук І. В. (2012)
Кокоч М. В. - Моделювання фактичного затуляння в залі кінотеатру з ламаними в плані рядами місць, Пугачов Є. В. (2012)
Колочавін Р. М. - Розрахунок параметрів коливальних рухів вантажу при аварійному обриві стропа (2012)
Кошева В. О. - Енергогенеруючі будівлі та фактори, що впливають на прийняття рішень в сучасній архітектурі (2012)
Кузнецова И. А. - К вопросу о средствах дизайн-проетирования визуальной рекламы на трансторте в Украине (2012)
Кузнецова І. О. - Застосування кольорової гамми комп'ютерних ігор в інтере'єрах торгово-розважальних комплексів, Мараховський А. А., Вишневська О. В. (2012)
Ли В. Г. - Дизайн книги Э. Успенского "Стихи для детей", Аббасов И. Б., Горбач Е. Г. (2012)
Максименко А. Е. - Роль графики в профессиональной подготовке будущих дизайнеров (2012)
Марков В. А. - Дифференциация исторической площади Таганрога (2012)
Мельник В. А. - Основні конструктивні принципи для забезпечення сейсмостійкості висотних будівель (2012)
Михайленко В. Є. - Стилізація природних форм у графічному дизайні та рекламі: формотворчі аспекти, Прищенко С. В. (2012)
Нагаева З. С. - Сравнительный анализ развития учереждений архитектурно-художественного образования в России и Украине. Исторический аспект, Шалошвили Н. Г. (2012)
Олійник О. П. - Методика просторового аналізу в дизайні міського середовища (2012)
Петровський М. С. - Особливості впливу функціональної складової на формотворення спеціальних об'єктів (2012)
Петрушевський А. О. - Геометричні залежності при комп'ютерному проектуванні вітражів (2012)
Плоский В. О. - Розвиток просторової уяви як графічна технологія, Проневич В. С., Йосипчук І. А. (2012)
Ручинська Н. М. - Формування моделі енергобалансу будівлі (2012)
Семкив О. М. - Исследование движения частицы грунта по лопатке с профилем оптимальной формы в поле центробежных сил инерции, Шатохин В. М., Попова А. Н. (2012)
Смирний Д. В. - Дизайн експозиції, ізольоване експонування: ергономічний аспект (2012)
Сумленна І. О. - Геометричний аналіз формоутворення первісних житлових будівель Волинського Полісся (2012)
Фролов А. А. - Формування єдиної поверхні геометричної моделі архітектурних об'єктів за допомогою елементів геометричної та топологічної варіації (2012)
Харитонов Ю. Н. - Модель планирования коммуникаций в проектах повышения энергоэффективности муниципальных систем теплоснабжения (2012)
Челомбітько В. Ф. - Концептуальні моменти створення орнаментів: від графіки до комп'ютерних технологій (2012)
Черненко А. Д. - Положительные и отрицатильные стороны в различных методах Рендеринга, Проневич Ю. С. (2012)
Черников А. В. - Адаптация пакета Autodesk invertor для учебного процесса и научных исследований, Иванов Е. М., Грайворонский Е. С. (2012)
Landolfi M. - Building integrated photovoltaics with thermal insulation and mechanical ventilation in Rome – Italy, Dib M., Zaher A. (2012)
Радович Р. - Традиційне будівництво у зоні відчуження: проблеми дослідження та збереження пам’яток (2013)
Кушнір В. - Джерела фінансування та видатки Музею Наукового товариства ім. Шевченка у 1920—1930-х рр. (2013)
Кісь О. - Між особистим і політичним: ґендерні особливості досвіду жінок-учасниць національно-визвольних змагань на західно-українських землях у 1940—1950-х роках (2013)
Одинець С. - Українські мігрантки в Італії: соціально-демографічний портрет й основні фактори міграційного процесу у перспективі останнього десятиліття (2013)
Баглай М. - Обрядові функції троїцької рослинності у волинян (за етнографічними матеріалами експедицій 2009—2010 рр.) (2013)
Серебрякова О. - Обрядова символіка ритуальних предметів в мантичних практиках українців (2013)
Момот Т. - Трансформація морально-ціннісних орієнтацій сільської молоді в умовах сучасного міста (2013)
Біляковський П. - Причини посухи в традиційній обрядовості українців Карпат (2013)
Никорак О. - Художня самобутність домотканих хусток Покуття (2013)
Федорчук О. - Головні функції бісерного декору народної ноші українців (2013)
Дядюх-Богатько Н. - Витоки українського зброярства: мистецтвознавчі паралелі (2013)
Чаплій О. - Керамічна окарина в Україні: походження, функції, конструктивно-технологічні та художні особливості (2013)
Дмитренко М. - Григорій Нудьга і стан української фольклористики останнього двадцятиліття (2013)
Горбаль М. - Джерельна база для написання "Української думи і пісні в світі" Григорія Нудьги (2013)
Беценко Т. - Дослідження Григорія Нудьги про народні думи (2013)
Єременко О. - "Найрадикальніша" балада Миколи Костомарова у рецепції Григорія Нудьги (2013)
Набок М. - Наукова спадщина Григорія Нудьги і формування основоположних підстав дослідження українських народних дум (2013)
Боброва Н. - Фольклористична діяльність Г.А. Нудьги (2013)
Петькун С. - Агатангел Кримський — феномен української науки та культури (2013)
Випасняк Г. - Образ українців у подорожньому щоденнику Павла Халебського (Алеппського) "Опис подорожі патріарха Макарія" (2013)
Лещинська С. - Взаємовпливи зразків пісенних моностроф в українському та польському фольклорі (2013)
Бобровницька Н. - Особливості віршування народних пісень (за збіркою "Пісні рідного села", уклад. А. Путь) (2013)
Павленко І. - Вокальні ансамблі сучасного побутування (жанрові особливості) (2013)
Тарас Я. - Українсько-хорватські паралелі в середньовічній сакральній архітектурі (2013)
Коржева А. - Концепт "душа" у трактуванні античної філософії (2013)
Одрехівський В. - Початок ХХ століття. Авантюра модерної скульптури (2013)
Майовець А. - Ілюстрування дитячих книг художниками-випускниками Української академії друкарства останньої чверті ХХ ст.: Досвід художньо-технічного виконання (2013)
Семенюк Р. - Творчість Олександра Звіра: тематичні пошуки та технологічні новації (2013)
Боднарчук В. - Мистецьке життя 1980—1990-х рр.: Основні події (2013)
Глушко М. - З глибин народного досвіду (2013)
Кісь О. - Х конгрес етнографів і антропологів Росії (2013)
90 років від дня народження академіка Івана Івановича Ляшка, головного редактора журналу (1969-2008) (2013)
Грищенко О. Ю. - Науковий спадок академіка І. І. Ляшка, Клюшин Д. А. (2013)
Береславский Э. Н. - О применении метода П.~Я.~Полубариновой-Кочиной в теории фильтрации (2013)
Александрович І. М. - Інтегральні зображення xkyl-аналітичних функцій та їх формули обернення, Сидоров М.~В. (2013)
Бомба А. Я. - Синтез числових методів квазіконформних відображень, сумарних зображень та декомпозиції області для розв'язання нелінійних крайових задач у шаруватих середовищах, Гладка О. М. (2013)
Семенов С. С. - Два методи апроксимації нерухомої точки фейєрівського оператора (2013)
Крилова А. С. - Усереднення спектральної задачі на дрібно-періодичній сітці в комплексно-значному випадку, Сандраков Г. В. (2013)
Анікушин А. В. - Діжковість простору послідовностей сумовних з деяким степенем, із зміненою нормою (2013)
Бичков О. С. - Дослідження стійкості узагальнених нечітких гібридних автоматів (2013)
Вятчанінова О. Н. - Гомотопічна класифікація некритичних м-функцій на тривимірному диску, Пришляк О. O., Пришляк К. О. (2013)
Гончаренко В. Ю. - Факторизація обернених матриць розрідженими матрицями (2013)
Зуб С. С. - Орбитрон: устойчивость орбитального движения магнитного диполя (2013)
Ivokhin E. V. - Single-objective linear programming problems with fuzzy coefficients and resources, Almodars B. S. K. (2013)
Коваленко А. А. - Упаковка круговых цилиндров в цилиндрический контейнер с учетом специальных ограничений поведения системы, Панкратов А. В., Романова Т. Е., Стецюк П. И. (2013)
Руткас А. Г. - Продолжение решений одного класса дифференциально-алгебраических уравнений, Филипковская М. С. (2013)
Терещенко В. M. - Построение триангуляции межполитопной области в d- мерном пространстве (2013)
Шахно С. М. - Iтерацiйнi методи для розв'язування нелiнiйних задач найменших квадратiв (2013)
Сокіл Г. - Роль Наукового товариства ім. Шевченка в історії української фольклористики (до 140-річчя створення Товариства) (2013)
Сокіл В. - Епітет у системі зображально-виражальних засобів народних творів про голодомори (2013)
Юдова-Романова К. - З історії масових свят стародавнього світу: Давній Єгипет, Шумер, Давній Вавилон, Ассирія (2013)
Гамалія К. - Найдавніші міста світу: початок урбаністичних процесів на території Месопотамії (2013)
Коваль Г. - Еволюція календарно-обрядової традиції: від магічного до поетико-естетичного (2013)
Сокіл-Клепар Н. - Дендрологічні мотиви номінування мікротериторій Українських Карпат (2013)
Ребрик О. - Перські народні казки у контексті українських фольклористичних досліджень (2013)
Чорнопиский М. - Генеза сатиричного типообразу "хрунь" (2013)
Лоштин Н. - Душпастирська діяльність ченців монастиря св. Стефана в містечку Золотий Потік у XVIII ст. (2013)
Зюбровський А. - Традиційні вірування, прикмети, приписи, заборони, обмеження та уявлення, пов’язані із хлібопеченням українців південно-західного історико-етнографічного регіону кінця ХІХ — ХХІ століття (2013)
Никорак О. - Своєрідність декору узорнотканих запасок Жидачівщини (2013)
Козакевич О. - Мистецтво українського традиційного в’язання: історичний аспект (2013)
Тарас Я. - Пивниця в молдавській садибі: архітектурно-декоративний аспект (2013)
Дідух А. - Аплікація на вбранні в говорах України (2013)
Хао Сяо Х. - Актуальні проблеми китайського мистецтва другої половини ХХ — початку ХХІ століття в контексті традицій та новітніх естетичних концепцій (2013)
Гріщенко О. - Теодозія Бриж: штрихи до творчого портрета (2013)
Федів Ю. - Актуальне інтерв’ю з архієпископом Адамом Дубцем (Сянік, Польща) (2013)
Кошовий О. - Глина, дим і вогонь (2013)
Шеремета О. - Найвизначніший український дослідник народної культури (2013)
Іваннікова Л. - Монографічне дослідження родильно-обрядового фольклору (2013)
Алєксєєва Ю. А. - Сучасна модель консультативної роботи з підлітками (2012)
Білоусова Н. М. - Консультування батьків та вчителів з питання оптимізації розвитку почуття власної гідності у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Бєлякова С. М. - Психологічні особливості консультування батьків та вчителів щодо особистісного розвитку близнюків періоду дорослішання (2012)
Бушай І. М. - Психологічні особливості консультування дітей молодшого шкільного віку (2012)
Волошина В. В. - Теоретичні аспекти вивчення міжособистісних взаємодій в юнацькому віці, Лотиш В. М. (2012)
Гальцова С. В. - Формування в процесі психологічного консультування готовності майбутніх педагогів до прийняття ефективних рішень (2012)
Гоголь О. В. - Особливості застосування консультативно-тренінгової роботи з розвитку педагогічного мовлення в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів (2012)
Гузь Н. В. - Програма розвитку позитивного ставлення до навчання у молодших школярів (2012)
Кашпур Ю. М. - Використання моделі сексуальної самосвідомості в процесі психологічного консультування підлітків та юнаків (2012)
Кобильнік Л. Н. - Психологічна допомога майбутнім фахівцям в процесі самоактуалізації їх особистості (2012)
Кочкурова О. В. - Профорієнтаційне консультування як необхідна складова професійного самовизначення старшокласників (2012)
Кузьменко В. У. - Психолого-педагогічне консультування батьків з питань родинного спілкування з дошкільниками, Галігузова А. І. (2012)
Кузьменко В. У. - Теоретичний аналіз проблеми розвитку комунікативних здібностей підлітків, Міськова Г. А. (2012)
Лохвицька Л. В. - Вікові особливості морального виховання дітей: психологічне консультування вихователів дошкільних навчальних закладів (2012)
Лукашевич О. М. - Самоздійснення дорослої людини: проблеми і перспективи психологічного консультування (2012)
Марцих Н. С. - Розвиток творчих здібностей дорослих як чинник життєвого самоздійснення (2012)
Мітіна О. В. - Роль мотиваційних чинників у професійній переорієнтації дорослих (2012)
Молчанова О. М. - Психологічні особливості моральної саморегуляції в юнацькому віці (2012)
Посцан Л. - Консультування і навчання дорослих людей у Молдові (2012)
Просандєєва Л. Є. - Психологічне консультування літніх людей з проблеми розвитку самоцінності особистості (2012)
Равчев О. М. - Особливості консультування юнаків з проблеми громадської активності (2012)
Рось Л. М. - Психологічна допомога людям похилого віку (2012)
Смольникова Г. В. - Специфіка консультативної діяльності практичного психолога з батьками в дошкільному навчальному закладі (2012)
Ставицька С. О. - Консультативно-тренінгова робота з розвитку базових компонентів духовної самосвідомості особистості (2012)
Станкевич Р. І. - Психологічні особливості емоційної саморегуляції у юнацькому віці: гендерний порівняльний аналіз (2012)
Усікова Л. Ф. - Автономність особистості в умовах соціальної депривації як психологічна проблема (2012)
Шевченко С. В. - Вивчення впливу психологічної підготовленості студентів-першокурсників до вузівських форм навчання на рівень їх розумової працездатності як основа подальшої консультативної роботи (2012)
Бігун Н. І. - Розвиток функцій особистісної саморегуляції підлітків з депресивними станами (2012)
Бушай І. М. - Психологічне консультування старшокласників із залежними формами поведінки, Крутюк Н. Т. (2012)
Ваксютенко П. С. - Поняття "кохання" в психології, його види та класифікації (2012)
Жизномірська О. Я. - Психологічна допомога підліткам з поведінковими розладами (2012)
Кузнєцова Л. М. - Особливості психологічної підтримки підлітків з акцентуаціями характеру та деструктивними проявами фрустрації (2012)
Ходан В. П. - Комп'ютерна та інтернет залежність як хвороба XXI століття, Богуш В. М. (2012)
Хомич Г. О. - Особливості емоційних порушень у дітей дошкільного віку, Васько Н. М. (2012)
Наші автори (2012)
Тарасюк І. - Народнорелігійні уявлення про Божу волю і провидіння в українських пареміях (2013)
Коваль-Фучило І. - Українські пародійні голосіння: мотиви й особливості побутування (2013)
Кушнір В. - Питання організації музейної мережі УСРР у 1920-ті рр.: науковий та суспільно-політичний виміри (2013)
Яців А. - Українсько-польське порозуміння на сторінках газети "Громадська думка",1920 р. (2013)
Серебрякова О. - "Водна" символіка мантичного звичаю "ставити місток" (2013)
Конопка В. - Осінній період — завершальний цикл народного хліборобського календаря (на матеріалах із Південно-Західного історико-етнографічного регіону України) (2013)
Денис (Ханас) І. - Вибір імені для дитини за народними повір’ями, звичаями і традиціями на Опіллі (2013)
Кичак О. - Бабуся та дідусь у сім’ях закарпатських заробітчан на початку ХХІ століття (вплив на онуків та взаємодопомога дітям) (2013)
Самотіс Я. - Господарські мотиви у великодній обрядовості українців Жидачівського району (за матеріалами етнографічних експедицій) (2013)
Щербань О. - Глиняний друшляк у культурі харчування українців: форма і призначення (2013)
Гамалія К. - Елементи наукових знань в культурно-практичній діяльності населення Давньої Індії (2013)
Харчук Х. - Городоцький цвинтар у Львові: основні причини виникнення, розвиток та занепад (друга половина ХVII — кінець ХІХ ст.) (2013)
Янковська Д. - Орнамент тла як атрибутивний елемент при реставраційних дослідженнях західноукраїнських ікон кінця XV — XVIIІ ст. (2013)
Тарас Я. - Сакральне дерев’яне будівництво Молдови (2013)
Волянюк Н. - Призначення вишивки в оздоблені сорочок Тернопільської області I пол. ХХ ст. (2013)
Федорчук О. - Типологічні та художні особливості бісерного декору буковинського народного одягу ХІХ століття (2013)
Олійник О. - Українські церковні тканини кінця ХХ — початку ХХІ ст.: освіта та майстерні (2013)
Соболевська Соболевська - Н. Від декорування тканин до малярства на тканинах (2013)
Марищук Т. - Творча практика художників текстилю другої половини ХХ століття в Україні (2013)
Колпакова Н. - Еволюція іконографічних типів зображення св. Георгія у мистецтві Візантії (2013)
М’якота І. - Ілюстративні цикли М. Казаса 1911—1913 рр.: образно-стильова і тематична специфіка та проблема творчого методу (2013)
Варшавська К. - Юхим Михайлів. Митець і його час (за матеріалами збірок музейних фондів Українського Культурно-Освітнього центру Бавнд Брука, Нью Джерсі, США) (2013)
Костельна М. - Національні мотиви у декорі костюмів у творчості Марти Токар (на прикладі діяльності Львівського будинку моделей) (2013)
Гілязова Н. - Майстри вітража Івано-Франківщини кінця XX — початку XXI ст. (2013)
Луценко І. - Творчо-методичні принципи живопису Ш. Голоші в мистецькій колонії м. Тячева, їх роль у формуванні традицій живопису Закарпаття (2013)
Мушинка М. - Михайло Гиряк як фольклорист (до 80-ліття з дня народження) (2013)
Пащенко Є. - Славістика, якої нема: Григорій Давидович Вервес (2013)
Кісь О. - Цінне видання для українознавців (2013)
Секомб М. - Основні цінності та людські цінності у міжкультурному просторі (2012)
Яковенко А. К. - Становлення соціології коду: передумови та перспективи, Тащенко А. Ю. (2012)
Крячко В. І. - Спроба соціологічного осмислення феномена етнічність (2012)
Перевезій О. А. - Концептуалізація поняття "етнічний бізнес" у сучасній соціогуманітаристиці (2012)
Даниленко О. Я. - Можливості застосування структурно-морфологічного підходу В. Я. Проппа в інтерпретації даних якісних соціологічних досліджень (2012)
Хижняк Л. М. - Сфера праці і зайнятості в сучасному суспільстві як простір соціальних нерівностей (2012)
Шевченко А. Я. - Цигани-крими: проблеми професійної адаптації у сучасному українському суспільстві (2012)
Коваліско Н. В. - Зарубіжний досвід вивчення гендерної організації вищої освіти, Горбач І. І. (2012)
Шпіц-Чечота І. А. - Освітній простір України в контексті глобалізації (2012)
Малиновська О. А. - Трудові мігранти з України в країнах ЄС та їхні перекази на батьківщину у післякризовий період, Майданік І. П. (2012)
Таранова А. О. - Діти трудових мігрантів: пошук механізмів соціальної адаптації (2012)
Ковальчук О. О. - Українська діаспора Канади у боротьбі за визнання голодомору 1932-1933 рр. в УСРР, Майдан І. Г. (2012)
Щерба Г. І. - Управління розвитком транскордонного співробітництва на українсько-польському прикордонні до Євро-2012 (2012)
Яскула С. - Нові форми мобільності у світі віртуалізації та медіатизації культур (2012)
Наші автори (2012)
Дудар С. Е. - Динаміка змін в етнічному складі населення України за роки існування незалежної держави (2013)
Кислий О. Є. - Етносоціальна ситуація в Криму в контексті пошуку закономірностей суспільних трансформацій та реалії трансформацій (2013)
Крячко В. І. - Експлікація ознак взаємодії соціального простору та етнічності у науковому дискурсі (2013)
Цилюрик С. В. - Латентні ознаки формування міграційного потенціалу в сучасній Україні (2013)
Коротич О. М. - Українська етнічність у США: репрезентація в україномовній літературі (2013)
Чугаєвська Л. В. - Наукова діяльність українських вчених-соціологів в еміграції (2013)
Булатевич М. М. - Принцип мультикультуралізму в теорії громадянського суспільства Джеффрі Александера (2013)
Яковенко А. К. - Демографічний стан країн у контексті соціологічної рефлексії, Шаповал А. П. (2013)
Заїнчківська І. П. - Релігія та освіта в Україні: можливості взаємодії (2013)
Коваліско Н. В. - Специфіка індивідуальних рефлексій молоді на рекламу: регіональний аспект, Герус О. І. (2013)
Литва Л. А. - Вітальна потреба героя часу інформаційного суспільства (2013)
Буш К. А. - Специфіка прояву політичної свідомості сучасної української молоді (2013)
Чугаєвський В. Г. - Соціалізуючі функції вищої освіти в контексті європейської інтеграції (2013)
Чопей В. С. - Динаміка змін світоглядних парадигм сучасних студентів (2013)
Мокрий В. - Програма Єжи Ґедройця досі актуальна в Україні та Росії (до 10-ти річчя від смерті редактора паризької "Культури") (2013)
Булах І. С. - Вивчення проблеми морального зростання особистості підліткового віку, Коробка Н. М. (2013)
Бушуєва Т. В. - Модель особистості психодіагноста: підходи до побудови (2013)
Лукашевич О. М. - Актуалізація проблеми дослідження громадянського самоздійснення особистості дорослого віку (2013)
Воронюк І. В. - Психологічні аспекти креативного вибору вчителем об’єктів особистісного впливу у взаємодії з учнями (2013)
Каменєва Т. В. - Дослідження професійного мовлення психолога (2013)
Гула Н. В. - Динаміка саморегуляції негативних психічних станів студентів (2013)
Емішянц О. Б. - Вплив особливостей психологічного клімату на функціональний та емоційний стани вчителя (2013)
Зінченко А. В. - Особливості психосоціальної роботи з хворими на епілепсію (2013)
Томіліна О. Л. - Формування екологічного уявлення у школярів молодшого шкільного віку (2013)
Гайдаржи М. М. - Збереження рослинного різноманіття у вихованні екології внутрішнього світу людини, Нікітіна В. В., Баглай К. М. (2013)
Висідалко Н. Л. - Чуттєво-інтуїтивне і дискурсійно-логічне мислення студента при творчому розв’язуванні задач (2013)
Урін О. В. - Використання порівняльного методу у викладанні політології (з досвіду роботи) (2013)
Горбинко В. М. - Світова історія масових "дитячих таборів" (2013)
Гладченко М. М. - Аналіз причин появи стратегічного менеджменту вищої освіти країн Європейського Союзу (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Онищенко В. О. - Інноваційний потенціал в системі формування моделі інноваційної політики регіону, Довгаль Ю. С. (2012)
Романюк С. А. - Угоди щодо регіонального розвитку як інструмент державної політики (2012)
Крекотень І. А. - Методологічні засади інституційного впливу на процес становлення інноваційного господарського механізму, Винник С. О. (2012)
Контурова С. М. - Інвестиційна активність Комсомольського регіону (2012)
Коритько Т. Ю. - Формування організаційноекономічного механізму сталого розвитку регіону (2012)
Ільченко В. М. - Аналіз застосування індексів та індикаторів сталого розвитку, Гулейко Ю. О. (2012)
Комеліна А. А. - Наукові засади формування механізму комерціалізації інноваційних технологій (2012)
Піньковська Г. В. - Організаційноекономічна модель підвищення інноваційно-інвестиційної привабливості культурного середовища (2012)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Оцінювання імпортозалежності галузей переробної промисловості в контексті стратегії імпортозаміщення, Вітко Ю. Д. (2012)
Шулик В. В. - Використання міждисциплінарного підходу як основи моделювання структури і функції рекреаційних систем (2012)
Крюков М. М. - Принципи формування економічних відносин в сфері перевезення пасажирів, Гудкова В. П. (2012)
Оппельд Л. І. - Особливості та розвиток високотехнологічного сектора економіки України в умовах глобалізації (2012)
Коваленко А. Г. - Особливості обліку і аналізу інвестиційної діяльності підприємств з використанням системного підходу (2012)
Шестаковська Т. Л. - Організаційно-фінансові інновації у сфері загальної середньої освіти: міжнародний досвід (2012)
Глушко А. Д. - Оцінка ефективності державної регуляторної політики у сфері внутрішньої торгівлі в Україні (2012)
Бойко Л. М. - Бюджетування витрат і доходів промислового підприємства, Дубовая В. В. (2012)
Тарасова І. І. - Створення та організація інноваційної системи управління підприємством за допомогою інтелектуального забезпечення (2012)
Толпежніков Р. О. - Методика оцінювання виробничого потенціалу підприємства (2012)
Татарінов В. В. - Організаційні і фінансові інструменти підтримки інноваційного процесу в малому підприємництві (2012)
Соломянюк Н. М. - Фактори впливу на формування збалансованої системи маркетингових показників, Стеценко В. А. (2012)
Василик І. І. - Діалектична інверсія понять "фактор – параметр – показник" при побудові класифікатора чинників впливу на процес видобутку нафти і газу (2012)
Гафіяк А. М. - Вимоги до розроблення сучасних геоінформаційних систем, Фінагіна О. В. (2012)
Ханін І. Г. - Кібернетичний напрямок теоретичних розробок в області організації управління (2012)
Завора Т. М. - Аналіз ринку факторингових послуг в Україні, Кандзюба М. А. (2012)
Сніщенко Р. Г. - Механізм формування системи фінансової безпеки банку (2012)
Шевченко І. Ю. - Трудовий потенціал регіону: сутність та базова структура (2012)
Жукова В. О. - Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ: шляхи вдосконалення (2012)
Зелінський Р. Р. - Інтелектуальний потенціал підприємства як основний ресурс забезпечення його конкурентоспроможності (2012)
Соловйова Ю. М. - Пропозиції щодо підвищення ефективності бюджетної політики України в умовах системної трансформації суспільства (2012)
Семенютіна Т. В. - До питання обґрунтування сутності ризику як економічної категорії (2012)
Лаптій Т. М. - Теоретичний зміст поняття і практика застосування партнерства в сучасній економіці (2012)
Барабаш О. В. - Культурний фактор в економіці та маркетингу: від Вебера до сучасності (2012)
Ішков С. В. - Зовнішній вимір енергетичної політики ЄС у контексті відносин Україна-ЄС (2013)
Квактун О. О. - Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій у банківську систему України, Лю Цянь (2013)
Українець Л. А. - Визначення емпіричних детермінантів прямих закордонних інвестицій з Китаю у країни Африки за допомогою аналізу Гекмана (2013)
Чала В. С. - Принципова модель креативного розвитку мегаполісу в глобальній економіці (2013)
Вишневська О. М. - Формування ринку органічної продукції в Україні на основі досвіду європейських країн, Голяк Ю. В. (2013)
Данкевич А. Є. - Інституційні ефекти розвитку агрохолдингів (2013)
Данкевич Є. М. - Тенденції формування інфраструктури аграрного ринку інтегрованими підприємствами (2013)
Жалінська І. В. - Сучасні підходи до оцінювання громадського здоров’я як складової соціально- економічної політики (2013)
Мельникова М. В. - Методичний підхід до дослідження ринку у сфері інформаційно- комунікаційних послуг, Богачов О. С. (2013)
Музиченко А. С. - Державно-приватне партнерство як інститут взаємодії влади та бізнесу, Бержанір А. Л. (2013)
Сердюк Т. В. - Розвиток автомобільних шляхів як чинник використання транзитного потенціалу України, Клопотовська Є. О. (2013)
Царук І. М. - Соціальний вектор економічного розвитку України (2013)
Чуприна О. О. - Порівняльний аналіз методологічних підходів до оцінки бідності та соціальної нерівності (2013)
Юринець З. В. - Взаємозв’язок рівнів конкурентоспроможності крізь призму створення інновацій (2013)
Манжос С. Б. - Формування депозитної політики банків в умовах трансформації вітчизняної системи оподаткування, Дахно О. М. (2013)
Карагозлю Ю. - Кількісна оцінка ризику бюджетів міст з врахуванням рівня їх депресивності (2013)
Сагайдак І. В. - Сутність і стан фінансового вирівнювання у бюджетній системі України (2013)
Гук О. В. - Особливості оцінки інноваційного потенціалу підприємства, Рощина Н. Ю. (2013)
Коваленко Н. В. - Аналіз людського капіталу підприємства як ключової компетенції, Должикова А. П. (2013)
Кравець А. В. - Економічна природа фінансової стратегії підприємства, Меда Н. П. (2013)
Kraus K. M. - Key dominants of effective organization of marketing at ukrainian small trade enterprises (2013)
Полуянов В. П. - Вплив показників стану та відтворення основних фондів на ефективність функціонування підприємств машинобудування, Чернова А. А. (2013)
Сичова О. Є. - Формування цінової політики на продукцію підприємств будівельної галузі (2013)
Сімчера О. І. - Наукові підходи до дослідження сутності трудового потенціалу підприємства (2013)
Фісуненко П. А. - Покращення управління дебіторською заборгованістю сучасних підприємств, Літовченко С. В. (2013)
Шульга Л. А. - Опыт применения и перспективы развития ФСА И ФСУ как инструмента совершенствования системы управления предприятиями, Ходарева О. А. (2013)
Ясишена В. В. - Облікові критерії оцінки нематеріальних активів (2013)
Петрушенко М. М. - Концепція управління екологічними протиріччями розвитку національної економіки (2013)
Тимошенко Л. В. - Прогнозування обсягів фінансування природоохоронної діяльності гірничорудних підприємств, Лоскутова В. В. (2013)
Конахович Г. - Моделювання передачі мовного повідомлення через безпроводовий канал зв’язку, Чуприн В., Беженар Ю. (2013)
Корченко А. - Система виявлення та ідентифікації порушника в інформаційно-комунікаційних мережах, Волянська В., Гізун А. (2013)
Муранов А. - Аналіз похибок адаптивного керування перерозподілом пропускної здатності комутатора (2013)
Тарасенко В. - Метод застосування продукційних правил для подання експертних знань в нейромережевих засобах розпізнавання мережевих атак на комп’ютерні системи, Корченко О., Терейковський І. (2013)
Гнатюк В. - Аналіз дефініцій поняття "інцидент" та його інтерпретація у кіберпросторі (2013)
Пелещишин А. - Пошук сторінок дискусій в соціальних мережах глобальними пошуковими системами, Гумінський Р., Тимовчак-Максимець О. (2013)
Ковтун В. - Алгоритм возведения в квадрат целых чисел с использованием отложенного переноса, Охрименко А. (2013)
Тынымбаев С. - Сравнительный анализ сумматоров двоично-десятичных чисел при реализации криптографических алгоритмов, Айтхожаева Е., Жангисина Г., Щербина В. (2013)
Вільський Г. - Дослідження інформаційного забезпечення систем управління рухом морських суден (2013)
Шпорт М. - Визначення показника забезпеченості радіозв’язком при вирішенні задач побудови маршрутів несення служби прикордонними нарядами (2013)
Ковтун В. - Систематизація сучасних методів комп’ютерної стеганографії, Гнатюк С., Кінзерявий О. (2013)
Левченко Є. - Вплив форми протистояння на оптимізацію процесу управління ресурсами захисту інформації, Прус Р., Рабчун Д. (2013)
Могильний О. М. - Аграрний ринок праці: функціональні особливості та їх соціально-економічні наслідки для населення (2013)
Sabluk P. T. - On strengthening of organizational component in the field of management of agricultural economics, Kurylo L. I. (2013)
Москаленко А. М. - Особливості формування орендної плати в сільськогосподарських підприємствах зони Полісся (2013)
Рибаченко О. М. - Ефективність використання кормів у тваринництві (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського