Коник А. - Публіцистика "Нашого современника" як джерело дослідження історичної пам’яті та синтезу історіософських ідей для нових політичних цілей сучасної Російської Федерації (2014)
Льода Л. - Пошкодження рукописних документів: причини, наслідки, способи їх елімінації, Дзендзелюк Л., Пігель І. (2014)
Дзюбан Р. - Історія львівської бібліотеки Михайла Грушевського за документальними джерелами (2014)
Кусий Л. - Бібліотеки українських діячів як джерело формування фонду концентрації Львівської філії Бібліотеки АН УРСР (1940–1944) (2014)
Кривенко М. - Приватні книгозбірні Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника у "Словнику" Івана Лисенка: нотатки на полях (2014)
Романюк Т. - Бібліотека професора Миколи Мельника (1875–1955) (2014)
Бутитер О. - Контрольно-пропускна система Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника як інструмент багатофункціонального автоматизованого моніторингу відвідуваності бібліотеки, Коник Б., Паславський Т. (2014)
Кольбух М. - Кириличні рукописні книги з колекції XIX cт. Августа Бельовського (2014)
Купчинська Л. - Ранній період діяльності Юрія Ґлоґовського (1800 — початок 1810-х років) (2014)
Осадця О. - До історії видання музичних творів М. В. Лисенка на тексти Т. Г. Шевченка (2014)
Ільницька А. - Львівський музичний театр на сторінках міської німецькомовної преси першої половини XIX ст., Косаняк Н. (2014)
Стефанишин Т. - Гурток діячів українського мистецтва в контексті мистецького процесу Львова 1920-х років (2014)
Гринюка Б. - Іван Старчук — митець, мистецтвознавець, рецензент і критик (2014)
Романюк С. - Афіші аматорських драматичних гуртків української еміграції в Канаді початку 20-го ст. (із фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2014)
Красник У. - Світлини храмів Львівської Архідієцезії римо-католицької церкви у збірці архієпископа Болеслава Твардовського (2014)
Романюк М. - Рецензія на книгу: Рудий Г. Я. Охорона і збереження пам’яток історії та культури в Україні (за матеріалами української періодики 1917–1941 рр.). — Київ, 2011 (2014)
Бондар Н. А. - Вплив римського права на становлення правової системи Польщі: історико-правові аспекти (2017)
Гресь Н. М. - Окремі аспекти відповідальності за невиконання батьками аліментних зобов’язань (2017)
Кармаза О. О. - Договір найму житла та договір оренди житла: теорія та практика (2017)
Кіріяк О. В. - Оглядовий аналіз розвитку цивільного процесуального права окремих іноземних держав (2017)
Котвяковський Ю. О. - Деякі проблемні питання щодо примусового виконання рішень третейських судів (2017)
Шишка Р. Б. - Термінологія та культура цивільного права (2017)
Горбачова К. М. - Співвідношення системи трудового права та системи трудового законодавства (2017)
Запара С. І. - До питання про розширення сфери трудового права (2017)
Ладика Ю. В. - Порівняльний аналіз забезпечення та реалізації соціальних гарантій працівників Національної поліції: зарубіжний та національний досвід (2017)
Петрова Н. О. - Актуальні проблеми формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2017)
Стрельник В. В. - Види екологічного контролю у сфері охорони надр (2017)
Арістова І. В. - Доктрина інформаційного права України (2017)
Кравцова Т. М. - Адміністрування податків як системоутворюючий правовий інструмент оподаткування в Україні (2017)
Кравченко І. О. - Правове регулювання взаємодії органів Пенсійного фонду України з населенням та державними органами (2017)
Кузнецова М. Ю. - Сфера персональних даних як невід’ємна складова частина інформаційної сфери суспільства (2017)
Михайліченко М. А. - Законодавство України про державні нагороди і практика відзначення ними учасників АТО (2017)
Ткаченко В. В. - Понятійний апарат адаптації інформаційного законодавства України до європейських правових стандартів в умовах розвитку інформаційного суспільства (2017)
Чернадчук Т. О. - Підстави виникнення, зміни та припинення інформаційних банківських правовідносин (2017)
Коробка О. С. - Деякі проблемні питання щодо попередження травматизму на дорогах України з вини нетверезих водіїв (2017)
Шульженкo А. В. - Експертний виснoвoк як дoказ у кримінальнoму прoцесі (2017)
Від редакції (2017)
Третяк А.М. - Тенденції розвитку земельного устрою в Україні, Третяк В.М. (2017)
Дорош Й.М. - Окремі аспекти формування та державної реєстрації еколого-технологічних обмежень у використанні земель, Купріянчик І.П. (2017)
Третяк А.М. - Територіальне планування землекористування в контексті формування фінансової стійкості об’єднаних територіальних громад, Третяк В.М., Прядка Т.М., Третяк Н.А. (2017)
Дорош А.Й. - Необхідність запровадження просторового планування як цілісного інструменту управління земельними ресурсами в Україні (2017)
Третяк А.М. - Нова методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: позитивні та негативні сторони, Третяк В.М., Ковалишин О.Ф., Кришеник Н.І. (2017)
Гаража О.П. - Інституціональні основи управління та оцінки земель оборони України. (2017)
Кемпа Ольгерд - Кадастр Польщі: сучасний стан і перспективи розвитку (2017)
Бутенко Є.В. - Продуктивний потенціал земель та принципи його оцінки в Україні, Харитоненко Р.А. (2017)
Кузін Н.В. - Оптимізація використання земель у відповідності із загально екологічними критеріями в умовах радіаційного забруднення (2017)
Мовчан М.М. - Складові сутності еколого-економічних відносин прав власності на землю у сфері боротьби з деградацією земель та опустелюванням (2017)
Цвях О.М. - Промислові території, як просторовий базис оптимізації використання земель в місті Києві, Опенько І.А. (2017)
Демиденко Л.Г. - Загрози біорізноманіттю та економічні підходи розвитку землекористування щодо його збереження (2017)
Капінос Н.О. - Значення і роль землеустрою на місцевому рівні і розвитку землекористування територіальних громад (2017)
Лобунько А.В. - Сутність та поняття поділу (перерозподілу) земель як соціально-економічної категорії та функції реалізації державної земельної політики (2017)
До відома авторів (2017)
Revenko Y. Y. - Development of technological and technical requirements for two-pass technology of cultivation of grain crops, Maltsev O. V. (2016)
Шевцов Е. Н. - Визначення оптимальної геометрії профілів зубців трохоїдного зачеплення орбітального гідромотора (2016)
Якимов А. А. - До питання про знос шліфувальних кругів з переривчастою робочою поверхнею, Клименко Н. Н., Шихирева Ю. В., Дмитриева С. Ю., Уминский С. М. (2016)
Yelizarov S. P. - Research of influence of a hydro-machine bearing arrangement parameters on a load distribution within it as a factor of a project management to make its design optimum, Yelizarov A. S. (2016)
Максимов В. Г. - Розрахунок на міцність поршня дизельного двигуна вантажного автомобіля методом кінцевих елементів, Ницевич А. Д., Ткачев А. А., Вовк П. Е. (2016)
Мацей Р. А. - Поліпшення експлуатаційних характеристик зубчастих зачеплень редукторних механізмів автотракторної техніки, Ковра А. В., Добринский А. Г. (2016)
Домущи Д. А. - Обгрунтування експлуатаційного забеспечення роботоздатності збиральних технологічних комплексів, Енакиев Ю. И. (2016)
Максимов В. Г. - Управління технічною експлуатацією рухомого складу агропромислового складу на основі розпізнання образів вихідних характеристик, Ницевич А. Д., Ткачев А. А. (2016)
Lebediev B. V. - Influence of texture orientation on process and quality of frictional deposition of copper film on steel, Evdokymov V. D. (2016)
Martynova Е. B. - The modeling of the formation of temperature fields in the air framework of cultivation constructions (2016)
Umynskyi S. M. - Receiving mixed fuel for power AIC, Zhitkov S. S. (2016)
Ilyina V. H. - Ecotoxicological evaluation of the application of pesticides under Kherson region, Nakonechna Z. V. (2016)
Устуянов П. Д. - Діагностування гідравлічної системи тракторів, Домущі Д. П. (2016)
Ткачьов О. А. - Оптимізація конструкції пасивного динамічного гасника коливань з додатковим механічним контуром (2016)
Паскаль О. О. - Нетрадиційні джерела теплоти як засіб енерго- та ресурсозбереження у виробництві сільськогосподарської продукції, Мальцев О. В., Савчук Ю. О. (2016)
Чабан С. Г. - Вплив параметрів підвісок на коливання та плавність руху транспортних засобів для агропромислового комплексу, Гайденко М. О. (2016)
Umynskyi S. M. - Processing biodiesel from vegetable oils (2016)
Vovkodav G. M. - Evaluation and analysis of 137Cs and 90Sr content in agricultural products regions of Рolesia in Ukraine (2016)
Uminskij S. M. - Technology production of solid biomass fuel, Konev S. V. (2016)
Осадчук П. І. - Користь фізичних полів для очистки соняшникової олії, Маркевич Т. В. (2016)
Ilyina V. H. - Modeling the influence of mineral power plants on the agrocenoses Kherson region (2016)
Вовкодав Г. М. - Накопичення і розподіл органічних добрив під сільськогосподарські культури Баштанського району Миколаївської області (2016)
Кнауб Л. В. - Малоенергоємні вихрові сепаратори гетерогенних сумішей (2016)
Дударев І. І. - Обробка та фрикційні властивості зерна (2016)
Umynskyi S. M. - The use of biofuels in energy AIC, Makarchuk V. I. (2016)
Осадчук П. І. - Застосування теорії графів для аналізу та синтезу компактних технологічних процесів виробництва соняшникової олії (2016)
Uminsky S. M. - Technologies biogas in fertilizers manufacture, Pavlishin P. N. (2016)
Осадчук П. І. - Удосконалення технології очищення рослинних олій в умовах мініцехов агровиробництва, Третяк О. О. (2016)
Данько Т. О. - Окремі аспекти інноваційних та інтерактивних технологій навчання, Бахчеван Е. В., Артемов В. О. (2016)
Сєнік В. Б. - Якість молока при пастеризації енергозберігаючим гідродинамічним пастеризатором (2016)
Петров Л. М. - Конструктивне вдосконалення колісного рушія з метою підвищення якісних показників його кочення, Борисенко Т. М., Павлішин П. М., Лисий О. В. (2016)
Артемов В. О. - Оцінка завантаженості тракторних радіаторів (2016)
Відомості про авторів (2017)
Варзарь И. М. - Политический провинциализм под аналитико-мизантропическим углом зрения (2017)
Головатий М. Ф. - Особистісні права людини і процеси націєтворення в парадигмі розвитку сучасних суспільств, Пастернак А. О. (2017)
Горбатенко В. П. - У пошуках майбутнього: до проблеми еволюції футурології як науки (2017)
Гула Р. В. - Політичний міф й історична пам’ять (2017)
Корнієвський О. А. - Громадянське суспільство сучасної України: проблемні аспекти розвитку (2017)
Мєлков Ю. О. - Філософія демократії: ідеальний вимір і динаміка розвитку (2017)
Перегуда Є. В. - Інноваційний потенціал енергозбереження та енергоефективності у житловому секторі: політичні аспекти (2017)
Гайдай С. В. - Дослідження суспільно-політичного процесу: особливості, складності та український контекст (2017)
Kozakevych I. O. - Theoretical heritage of the Frankfurt school of critical theory in the contemporary Ukrainian realities (2017)
Lebedenko S. B. - U.S. — Germany relations under the presidency of Barack Obama (2017)
Вихідні дані (2017)
Рожкова Л. І. - Правові аспекти реабілітації жертв політичних репресій радянської доби (2017)
Ясинок М. М. - Становлення психології як науки та її вплив на формування процесуального законодавства: історико-правовий аспект (2017)
Бондар Н. А. - Ідентифікація та адаптація основних матеріальних кодексів України та Польщі до права Європейського Союзу (2017)
Коробка О. С. - Проблемні питання щодо реформування судової влади в Україні (2017)
Кузьменко Н. М. - Історичний досвід самоврядування в містах України та сучасні проблеми реформування (2017)
Мироненко Т. Є. - Проблеми розвитку стратегії національної безпеки України (2017)
Котвяковський Ю. О. - До питання про порядок взаємодії третейського cудочинства із системою загальних судів України (2017)
Паскар А. Л. - Роль механізму цивільного процесуального регулювання у забезпеченні ефективності цивільного судочинства (2017)
Горбачова К. М. - Співвідношення загального і спеціального нормативного забезпечення трудових відносин (2017)
Запара С. І. - Перспектива створення трудових судів в Україні (2017)
Ладика Ю. В. - Історія становлення та розвитку забезпечення соціальних гарантій працівників Національної поліції України (2017)
Нежевело В. В. - Сучасний порядок реєстрації земельних ділянок як елемент процедури оформлення прав на земельні ділянки (2017)
Стрельник В. В. - Система внутрішнього екологічного контролю на підприємствах видобувної галузі (2017)
Кравцова Т. М. - Реформування правового інструменту відшкодування податку на додану вартість в Україні, Гречана Т. В. (2017)
Кравченко І. О. - Сутність та особливості взаємодії органів Пенсійного фонду України із засобами масової інформації (2017)
Кузнєцова М. Ю. - Інформаційно-правовий статус органів виконавчої влади України як колективного суб’єкта інформаційного права (2017)
Ткаченко В. В. - Законодавче забезпечення розбудови інформаційного суспільства в Україні (2017)
Чернадчук В. Д. - До питання суб’єктного складу правовідносин неплатоспроможності банків (2017)
Чернадчук Т .О. - Інформаційно-банківські правовідносини в умовах сучасної України: окремі питання (2017)
Шульженкo А. В. - Психіатрична експертиза і поняття адекватності у кримінальному процесі (2017)
Сторінка головного редактора (2017)
Станіславчук М. А. - Особливості ремоделювання серця у хворих із післяінфарктним кардіосклерозом і цукровим діабетом 2-го типу: зв’язок із поліморфізмом ґена LEPR Q223R, Аль Салім А. А. (2017)
Денесюк В. І. - Уміст вазодилятаторних чинників у сироватці крові за різних ступенів систоло­діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію, ускладнену серцевою недостатністю, Музика Н. О. (2017)
Абрагамович М. О. - Модифіковане комплексне лікування хворих на цироз печінки з гепатопульмональним синдромом різних ступенів важкості: патоґенетичне обґрунтування та ефективність, Абрагамович О. О., Толопко С. Я., Ферко М. Р. (2017)
Виговська О. Я. - Хронічна лімфоцитарна лейкемія у людей похилого та старечого віку: власний досвід, Виговська Я. І., Шалай О. О., Лукавецький Л. М., Войціцький Ю. В., Шевченко Л. В., Барілка В. А., Масляк З. В. (2017)
Абрагамович У. О. - Порівняльна оцінка мінеральної щільності кісткової тканини за результатами ультразвукової денситометрії, рентґеностеоденситометрії та двохенерґетичної рентґенівської абсорбціометрії у хворих на системний червоний вовчак, Абрагамович О. О., Циганик Л. В., Синенький О. В., Гута С. І. (2017)
Демидова А. Л. - Ефективність ребаміпіду в комплексному лікуванні хворих на пептичну виразку шлунка і дванадцятипалої кишки, Склярова О. Є., Четайкіна А. В. (2017)
Бутова Т. С. - Уміст дигідротестостерону в крові у жінок у постменопаузному періоді залежно від коморбідної патолоґії: цукровий діабет 2-го типу та артеріальна гіпертензія (2017)
Лабінський П. А. - Ефективність застосування квіткового пилку для харчової корекції функціональних розладів жовчовивідних шляхів у дітей, Няньковський С. Л. (2017)
Няньковський С. Л. - Пневмонії у дітей: фармакоґенетичний аспект у виникненні важких форм і ускладнень захворювання (огляд літератури та опис клінічного випадку), Фуртак Р. Н., Яцула М. С., Шпичка О. І. (2017)
Беш Л. В. - Сучасні можливості підвищення мотивації студентів до навчання, Дмитришин Б. Я., Беш О. М., Яскевич О. І., Мацюра О. І. (2017)
Gabdullin R. B. - Methodological basis for economic development and the problems of economic growth modelling, Onyusheva I. V., Zhaleleva S. Z. (2017)
Яковлєв А. І. - Методи оцінювання інновацій по кінцевій сфері їх споживання (2017)
Malicka L. - Verifying fiscal decentralization hypothesis for V4 countries (2017)
Smyrnov Іе. V. - Prospects for increasing of Ukrainian-Chinese cooperation in the fields of investment and innovation, Viblyi P. I., Zakharin S. V. (2017)
Korcsmaros E. - Barriers to SMEs development, Simonova M. (2017)
Oleshko A. A. - Investment development endogenization in the context of Ukraine’s economic security provision (2017)
Smolych D. V. - Motor vehicle industry development on the basis of clusters formation with an innovative dominant (2017)
Ushakov D. - Effectiveness of government expenditures on education: assessment of economic conditions for growth, Arkhipov A. (2017)
Bagasworo W. - Increased customer loyalty with the use of customer relation management through customer satisfaction: ASSA Rent (car rental) case study, Jakarta, Indonesia (2017)
Верстяк А. В. - Розробка механізмів ефективного управління сталими ланцюгами постачань виробничого підприємства, Іщенко С. В., Верстяк О. М. (2017)
Гудкова В. П. - Діагностика інвестиційної привабливості підприємств залізничного транспорту, Кравченко О. О., Творонович В. І. (2017)
Шашкова Н. І. - Моделювання показників ефективності управління організаційною культурою підприємства, Соловйов А. І., Макаренко С. М. (2017)
Ковальська Л. Л. - Проектування логістичної системи роздрібної торговельної мережі регіонів України, Речун О. Ю. (2017)
Колосінський Є. Ю. - Перспективи функціонування кластерних утворень для розвитку туристичної сфери Карпатського регіону, Колосінська М. І., Петращак О. О. (2017)
Fitriastuti T. - Development strategy for sugar palm production in East Kalimantan, Mustika Sari D. (2017)
Орумбаев Р. К. - Экономические и экологические аспекты применения двусветных коаксиальных экранов в водогрейных котлах, Коробков М. С., Ходанова Т. В. (2017)
Tran A. H. - Consumers behavior towards green purchase intention (2017)
Хоружий Л. И. - Индекс истинных сбережений в системе оценки устойчивого развития агроформирований, Катков Ю. Н. (2017)
Безтелесна Л. І. - Міграція населення як індикатор інноваційного розвитку регіонів України (2017)
Bril A. R. - Financial and economic assessment of investment and innovative projects on the improvement of personnel management system, Kalinina O. V., Ilin I. V. (2017)
Vidovic A. - Analysis of the role and importance of pension insurance in Bosnia and Herzegovina (2017)
Живец А. Н. - Профессиональная компетентность экономиста предприятия XXI века (2017)
Загурський О. М. - Соціальні інвестиції як засіб державної аграрної політики, Вертій Ж. С. (2017)
Mardhatillah A. - Business continuity: people management with work-life balance (2017)
Suyanto Suyanto - Evidence of private wage returns to schooling in Indonesia from labor force surveys, Purnastuti L., Mustofa Mustofa (2017)
Бачо Р. Й. - Структуризація проблем функціонування ринків небанківських фінансових послуг України на основі методу аналізу ієрархій (2017)
Демків Ю. М. - Роль якості банківських послуг у забезпеченні ефективності функціонування банків України, Самусевич Я. В. (2017)
Єгоричева С. Б. - Аналіз ролі рефінансування в забезпеченні фінансової безпеки банківської системи України, Прасолова С. П. (2017)
Колодізєв О. М. - Оцінювання фінансового потенціалу залучення коштів фізичних осіб банками України, Лебідь О. В., Зуєва О. В. (2017)
Полторак А. С. - Комплексний підхід до кількісного оцінювання податкових ризиків держави, Волосюк Ю. В. (2017)
Raji J. O. - Real exchange rate determinants in Malaysia, Badru B. O., Abdulkadir R. I. (2017)
Sakalova K. - Profit participation of policyholders by three factor contribution method, Ondrejkova Krcova I. (2017)
Phung T. M. T. - Motivating more individual investors to emerging stock markets: the case of Vietnam, Nguyen M. T., Mai N. K. (2017)
Бойко С. В. - Гармонічний аналіз показників Державного бюджету України та його застосування в бюджетному процесі, Однорог М. А., Юхименко Я. В. (2017)
Верещагина Л. С. - Развитие системы менеджмента качества на основе многофакторного регрессионного анализа рабочих мест, Махметова А.-Ж. Е. (2017)
Григорків М. В. - Моделювання еколого-економічної динаміки з урахуванням мінімального рівня соціально-економічної структуризації суспільства, Григорків В. С. (2017)
Guliak R. - Two-base approach to regional potential measurement in developing countries, Volkova M. (2017)
Сазонець О. М. - Застосування моделі динамічного програмування при розподілі інформаційних продуктів, Ганкіна М. С. (2017)
Тарасюк М. В. - Моделювання впливу економічних факторів на ефективність фінансового забезпечення енергетичного сектору України, Захаров В. С. (2017)
Spicka J. - Selected determinants of humanitarian organizations efficiency, Boukal P. (2017)
Yaremko S. A. - Enterprise management optimization based on business process simulation methods, Kuzmina O. M. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Ашанін В. С. - Оптимізація засобів фізичного виховання при підготовці учнів та студентів 15-17 років з використанням інформаційних технологій, Філенко Л. В., Філенко І. Ю., Полторацька Г. С. (2017)
Грибан Г. П. - Методичне забезпечення ефективності функціонування системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів України, Краснов В. П., Осипенко В. Є., Айунц В. І. (2017)
Гринченко І. Б - Застосування інтерактивних методів у формуванні професійно-педагогічної позиції майбутніх учителів фізичної культури, Вакслер М. А., Тихонова А. О. (2017)
Гринь О. Р. - Особистісні складові успішності професійної діяльності тренера як управлінця, Гринь А. Р., Дутчак Ю. В. (2017)
Дроздова К. В. - Сучасний стан підготовки майбутніх учителів фізичної культури до моніторингу фізичного стану молодших школярів (2017)
Дьоміна Ж. Г. - Стан організації профільного навчання фізичної культури старшокласників у сучасній школі (2017)
Завидівська Н. Н. - Методологічна орієнтація професійної підготовки майбутнього викладача фізичного виховання (2017)
Зінченко Л. В. - Складові розвитку професійної відповідальності у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту (2017)
Іваній І. В. - Професійно-педагогічна культура і компетенції фахівця фізичного виховання та спорту: від взаємозв’язку до технології формування (2017)
Ільків О. С. - Підготовка студентів до майбутньої інноваційної діяльності на навчальних заняттях з комп’ютерної техніки і математичної статистики, Вацеба О. М. (2017)
Кондрацька Г. Д. - Модель формування професійно-мовленнєвої культури майбутнього фахівця з фізичного виховання у вищих навчальних закладах освіти (2017)
Кудін А. П. - Використання електронних ресурсів у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту, Тимошенко О. В. (2017)
Мороз Ю. М. - Сутність рекреації як самостійної галузі наукових досліджень (2017)
Мудрик С. Б. - Місце фізичної культури в схоластичних школах середньовіччя, Карабанов А. Г., Кліш І. С., Навроцький Е. М. (2017)
Носко М. О. - Модульно-рейтингова система в нових умовах викладання фізичного виховання у ВНЗ, Архипов О. А. (2017)
Онопрієнко О. М. - Педагогічні засади патріотичного виховання в сучасній освітній парадигмі вищої школи, Онопрієнко О. В. (2017)
Приймак С. Г. - Спеціальна фізична працездатність студентів, що спеціалізуються у боксі, в залежності від темпераментальних особливостей особистості (2017)
Проценко А. А. - Система професійної підготовки сучасного вчителя фізичної культури (2017)
Свірщук Н. С. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекреаційної роботи, Вознюк Т. В. (2017)
Сидорук А. В. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційної діяльності (2017)
Стасенко О. А. - Структура професійно-педагогічної діяльності вчителя фізичної культури (2017)
Тодорова В. Г. - Об’єктивізація оцінки хореографічної підготовленості на різних етапах багаторічної спортивної підготовки (на прикладі аеробної гімнастики) (2017)
Філінков В. І. - Пошук передових форм організації і змісту навчального процесу студента, Касьянюк О. С. (2017)
Чернігівська С. А. - Про деякі протиріччя змісту ОПП бакалаврів, які займаються "фізичним вихованням", та існуючим змістом освіти магістрів з фізичної культури і спорту, Бакурідзе-Маніна В. Б. (2017)
Шепель С. І. - Актуальні питання мотивації курсантів Національної Гвардії України до систематичних занять з фізичного виховання та спеціальної фізичної підготовки (2017)
Юнак А. П. - Технології лижної підготовки майбутнього фахівця фізичної культури, Індик П. М. (2017)
Адирхаєв С. Г. - Шляхи оптимізації тренувального процесу зі спортивної боротьби студентів з порушенням слуху, Житовоз М. П. (2017)
Бондаренко І. Г. - Сучасні тенденції оптимізації фізичного виховання у ВНЗ, Шуст О. М., Бондаренко О. В. (2017)
Босенко А. І. - Оцінка функціональних можливостей центральної нервової системи юнаків, Долгієр Є. В. (2017)
Васильєв В. І. - Методика оцінювання фізичних якостей студентської молоді, Клименченко Т. Г. (2017)
Гвоздецька С. В. - Психологічна підготовка легкоатлетів-спринтерів в умовах шкільної спортивної секції, Рибалко П. Ф., Прокопова Л. І., Дубинська О. Я. (2017)
Гринь О. Р. - Творчі здібності як резерв підвищення спортивної майстерності, Гринь А. Р., Смоляр І. І. (2017)
Гуцул Н. З. - Модельні характеристики спортивної підготовки кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою, Савчин М. П. (2017)
Кириченко О. В. - Застосування дихальних вправ у фізичному виховані студентів ВНЗ з ослабленим здоров’ям, Мілкіна О. В., Напалкова Т. В., Луценко С. Г. (2017)
Козій Т. П. - Вплив спеціальної фізичної підготовки на фізичний розвиток спортсменів-орієнтувальників (2017)
Колчина О. Ю. - Формирование самостоятельности студентов в процессе физического воспитания, Крайнюк О. П., Лицоева Н. В., Сухенко И. И. (2017)
Конакова О. Ю. - "Fitness pole-dance" як інноваційний вид фітнесу для дівчат молодшого шкільного віку, Литвин Е. І. (2017)
Курілова В. І. - Оцінка рівня розвитку фізичних якостей кваліфікованих дзюдоїстів, Борсук М. П. (2017)
Назаркевич Л. І. - Узагальнення досвіду застосування плавання у фізкультурно-оздоровчих заняттях для дітей молодшого дошкільного віку (2017)
Подгорна В. В. - Напрями рухової корекції мовленнєвих порушень у школярів (2017)
Pryimakov O. O. - Kontrola kompleksowa struktury przygotowania zapaśników najwyższej kwalifikacji na różnych etapach procesu szkoleniowego, Eider Jerzy, Kalinski A. M., Pryimakova O. O. (2017)
Пронтенко К. В. - Дослідження окремих параметрів техніки змагальних вправ у спортсменів-гирьовиків (2017)
Рімар Ю. І. - Дослідження морфофункціонального стану організму школярів 13-14 років, віднесених до різних груп, у позашкільній роботі засобами фізичної культури, Журавлев Ю. Г., Дуднік Ю. І., Напалкова Т. В. (2017)
Самохвалова І. Ю. - Оцінка стану соматичного здоров’я студенток спеціальної медичної групи аграрного університету, Мелюшкина В. В. Клименченко Т. Г. (2017)
Тихонов А. І. - Підвищення результативності ігрової діяльності в баскетболі на заняттях фізичною культурою студентами аграрних ВНЗ, Дідюков А. Б., Даниленко О. М. (2017)
Білик В. Г. - Місце природничо-наукової підготовки у формуванні професійної спрямованості майбутніх психологів у вищих навчальних закладах (2017)
Грицай Н. Б. - Індивідуалізація методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах (2017)
Колесник М. О. - Мотивація до навчання як наслідок сформованого світогляду майбутнього фахівця з позицій причинно-системного підходу, Степовик М. Г. (2017)
Король С. А. - Професійно-прикладні аспекти фізичного виховання студентів технічних спеціальностей, Сергієнко В. М. (2017)
Рубаненко А. В. - Психо-фізіологічні аспекти професійно-прикладної фізичної підготовки студентів аграрних спеціальностей (2017)
Усманова Г. О. - Змістовий компонент з питань оптимального харчування у навчальних курсах природничого спрямування факультету фізичного виховання, Федорченко О. С., Бібчук К. В. (2017)
Жáра Г. І. - Оцінка стану здоров’я та рівня професійного вигоряння учителів загальноосвітніх шкіл (2017)
Кудін С. Ф. - Формування саморегуляції майбутніх учителів як важлива складова педагогічної компетентності, Козерук Ю. В., Мазур Т. В., Савонова О. В. (2017)
Бойчук Р. І. - Спортивні ігри в системі професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців нафтогазової справи, Ковцун В. І., Короп М. Ю, Бєлявський І. Л. (2017)
Дубинська О. Я. - Теоретичні аспекти застосування рекреаційно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні учнів старшого шкільного віку (2017)
Єременко (Спичак) Н. П. - Особливості впливу засобів масової інформації на формування здорового способу життя студентської молоді (2017)
Завидівська О. І. - Підготовка майбутнього фахівця з управління персоналом до створення здоров’яорієнтованого середовища організації (2017)
Іщук О. А. - Формування здоров’язбережувального освітнього середовища вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання, Іванюк О. А., Малімон О. О., Бухвал А. В. (2017)
Корягін В. М. - Процесуальні детермінанти формування педагогічної технології тестового контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп, Блавт О. З., Цьовх Л. П. (2017)
Кузнєцова О. Т. - Методичне забезпечення системи фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення (2017)
Носко М. О. - Удосконалення здоров’язбережувальної системи позакласної та позаурочної роботи з фізичного виховання, Архипов О. А., Гаркуша С. В., Воєділова О. М., Носко Ю. М. (2017)
Павлова Ю. О. - Концептуальні засади використання оздоровчо-рекреаційних технологій для поліпшення якості життя населення (на прикладі осіб літнього віку) (2017)
Півненко Ю. В. - Різні підходи до аналізу сучасного уроку основ здоров’я (2017)
Рехтета Л. О. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі (2017)
Хлус Н. О. - Аналіз та значення сучасної здоров’язбережувальної технології фітбол-аеробіки для дітей старшого дошкільного віку (2017)
Хольченкова Н. М. - Хореографія як засіб формування культури здоров’язбереження дітей та молоді (2017)
Шестакова А. В. - Готов к труду и обороне – от забвения к новой жизни, Мартиросова Т. А. (2017)
Волошин О. Р. - Раннє сексуальне життя молоді як чинник поширення віл-інфекції (2017)
Горобей М. П. - Режим харчування як фактор формування культури здоров’я студентів (2017)
Демченко О. А. - Стресс и нейро-гуморальные механизмы психосоматических заболеваний (обзор литературы), Лобунец А. Ю. (2017)
Дмитрук В. С. - Античні погляди філософів щодо здоров’я людини (2017)
Жиденко А. О. - Здоров’яформувальні технології у фізичному вихованні в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, Кладікова І. І. (2017)
Зінченко Н. М. - Динаміка захворювань студентів у вищому навчальному закладі під час навчального року (2017)
Мордвінова І. В. - Динаміка розвитку сучасної української сім’ї, Кондратюк С. М. (2017)
Петрухнов О. Д. - Застосування оздоровчо-нормалізуючих режимів ходьби спортсменами в період реконвалесценції після загострення хронічного бронхіту (2017)
Носовський А. В. - Від Комплексної експедиції Інституту атомної енергії ім. І. В. Курчатова до Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України (2017)
Скорбун А. Д. - Закономірності в шумах реакторного обладнання, Стадник С. М., Котеленець В. Г., Дробецький А. В. (2017)
Кенсицький О. Г. - Перспективи застосовування синтетичних алмазів у поліуретанових композиціях для розробки нової високотеплопровідної системи ізоляції потужних турбогенераторів, Виговський О. В., Хвалін Д. І. (2017)
Борисенко В. И. - Исследование моделей родиевого эмиттера детектора прямого заряда, Пионтковский Ю. Ф., Горанчук В. В. (2017)
Городецький Д. В. - Проблема визначення доцільності дезактивації радіоактивно забруднених об’єктів при перетворенні об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та шляхи її вирішення, Деренговський В. В., Павловський Л. І. (2017)
Литвин І. А. - Розподіл тритію в грунтових водах у районі об'єкта "Укриття", Панасюк М. І., Левін Г. В., Люшня П. А., Сізов М. О., Онищенко І. П. (2017)
Бондарьков М. Д. - Исследования делящихся материалов в объектах захоронения радиоактивных отходов в чернобыльской зоне отчуждения, Максименко А. М., Осколков Б. Я., Антропов В. М., Мельниченко В. П., Третяк О. Г. (2017)
Павлюченко М. І. - Система локалізації радіоактивного пилу в підпокрівельному просторі об’єкта "Укриття" (2017)
Высотский Е. Д. - Ядерная безопасность при ликвидации последствий тяжелой аварии на ЧАЭС, Годун Р. Л., Дорошенко А. А., Краснов В. А. (2017)
Батій В. Г. - Methodology of mathematical simulation of protective characteristics of the container for neutron sources storing, Підберезний С. С., Рудько В. М., Федорченко Д. В. Методика математичного моделювання захисних характеристик контейнера для зберігання джерел нейтронів (2017)
Єгоров В. В. - Зміна радіаційних умов на об'єкті "Укриття" після встановлення арочної конструкції у проектне положення, Морозов Ю. В., Павловський Л. І., Холодюк А. О. (2017)
Огородников Б. И. - Радон в подреакторном помещении 012/7 объекта "Укрытие", Хан В. Е. (2017)
Кучмагра О. А. - Аналіз експериментальної статистики інтервалів. 1. Еквівалентність статистики інтервалів і статистики відліків, Одинокін Г. І., Скорбун А. Д., Стадник С. М. (2017)
Ювілеї. І. Г. Шараєвський (2017)
Правила для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Бліхар В. - Соціально-філософський дискурс формування громадянського суспільства в Україні: науково-творчий доробок Андрея Шептицького (2015)
Качур І. - Книгозбірня Андрея Шептицького: від Прилбич до Митрополичих палат (2015)
Кривенко М. - Великий дар великого Митрополита: про книжково-рукописні колекції бібліотеки "Студіону" у Львові (1909–1940) (2015)
Процик-Кульчицька M. - "Апостолят пера": з писемної спадщини Митрополита Андрея Шептицького (2015)
Гринчишин Н. - Публікації Андрея Шептицького на сторінках часопису "Христос Наша Сила" (2015)
Середа О. - Митрополит Андрей Шептицький — покровитель українського мистецтва: штрихи до портрета (2015)
Надрага М. - Митрополит Андрей Шептицький і медицина: задуми, проекти та їх реалізація, Васільєва С. (2015)
Комариця М. - "Апостольський дух": митрополити Андрей Шептицький та Йосиф Сліпий про Маркіяна Шашкевича (2015)
Дашкевич Я. - Андрей Шептицький: три епізоди (2015)
Редько Ю. - Незабутні зустрічі (2015)
Бродик З. - Андрей Шептицький — "Мойсей українського духа й культури": огляд виставки (2015)
Ільницька Л. - Славістична бібліографія у науковій спадщині Марії Вальо (2015)
Рибчинська Н. - Бібліографічна діяльність Марії Вальо у Львівській академічній бібліотеці та у Науковому товаристві імені Шевченка (2015)
Когут С. - Гакетіана Марії Вальо (2015)
Кошик Н. - Марія Вальо як дослідник видавничої діяльності Якова Оренштайна (2015)
Мовна М. - Нас об’єднала Ірина Вільде: (спільна праця над укладанням біобібліографічного покажчика письменниці) (2015)
Дубова Т. - Остання праця Марії Вальо ("Іван Франко. Бібліографічна спадщина : збірник вибраних праць і матеріалів") (2015)
Крушельницька Л. - "Сонечко" (2015)
Сварник Г. - З філологією крізь життя: Уляна Єдлінська про Марію Вальо (2015)
Кривенко М. - Вона вказала до науки шлях: про співпрацю з бібліографом і бібліотекознавцем Марією Андріївною Вальо (2015)
Блавацький С. - Українська еміграційна чеськомовна періодика Чехословацької Республіки 1920-х років (2015)
Морозова І. - Українські еміграційні та західноукраїнські видання 1920-х років: спогади, документи, матеріали (2015)
Кужель Л. - Західноукраїнські та українські еміграційні альманахи 1920–1930-х років: тематико-типологічний аналіз (2015)
Хміль О. - Видавнича діяльність українських осередків у Франції, Чехословаччині, Німеччині у рецепції журналу "Тризуб" (1925–1940) (2015)
Палюх О. - Проблеми фахової солідарності та міжнаціональної толерантності крізь призму публікацій часопису товариства львівських друкарів "Ognisko" (1922–1939) (2015)
Кульчицька Т. - Українські і польські культурно-освітні товариства в Галичині до 1939 року: оцінка їх діяльності в тогочасній пресі (2015)
Головата Л. - Віктор Приходько і його місце в інформаційному полі періоду Другої світової війни (2015)
Юркевич О. - Маловідомі сторінки діяльності Юрія Тищенка після Другої світової війни (1945–1949) (2015)
Михалюк М. - "Бо такий у нас менталітет…" (за матеріалами фейлетонів Романа Купчинського, вміщених у газеті "Діло" за 1924–1939 рр.) (2015)
Мямліна А. - Рекламні комунікації читання та книжок: використання міфологеми Героя (2015)
Рижко О. - Рерайт (рерайтинг) як вид плагіату (2015)
Зикун Н. - Шарж у системі зображальних жанрів сатиричної публіцистики (2015)
Льода Л. - Актуальні тенденції збереження пам’яток писемності та друку на міжнародній науковій конференції "Вчора і сьогодні консервації-реставрації історичних кодексів", Дзендзелюк Л. (2015)
Bangrowska(Bakalarz) A. - Metody odkwaszania papieru (2015)
Кусий Л. - Поповнення фондів бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка у Львові дарами діячів із Наддніпрянської України (2015)
Кольбух М. - Слов’яно-греко-латино-польський збірник першої чверті XVII ст.: атрибуція авторства (2015)
Сус І. - Наукова, літературна та громадська діяльність Анни-Галі Горбач (за матеріалами листування з особистого архіву Горбачів відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2015)
Дзюбан Р. - До історії формування ретроспективних фондів Львівської філії Бібліотеки АН УРСР (1940–1941): нове документальне джерело (2015)
Купчинська Л. - Подільський художник Ян Ігнацій Машковський: штрихи до творчої біографії (2015)
Ільницька А. - Оперні вистави австрійського театру у Львові: за матеріалами міської німецькомовної газети "Galicia" (1840–1841), Косаняк Н. (2015)
Романюк С. - Афіші аматорських драматичних гуртків Галичини другої половини 19 — початку 20 ст. (із фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2015)
Осадця О. - Матеріали до біографічного словника Івана Левицького як джерело музичної біографістики (2015)
Красник У. - Карпатські мотиви в колекції фотографій Юліана Дороша (із фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2015)
Стефанишин Т. - Творчість Петра Холодного-старшого в світлі художньої критики Миколи Голубця (2015)
Голій Р. - Українська діаспора у фалеристичних пам’ятках (із фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2015)
Купчинська Л. - Ars longa — vita brevis (на згадку про Степана Костюка, 1927–2015) (2015)
Титул, зміст (2017)
Панченко С. В. - Особливості моделювання процесів оцінювання поточного і прогнозованого технічного стану автомобіля під час експлуатації в умовах ITS, Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2017)
Петренко О. М. - Оптимізація керування мотор-вентилятором охолодження тягових двигунів вантажного локомотива з асинхронним тяговим приводом при русі на ділянці з заданим профілем та графіком руху, Любарський Б. Г. (2017)
Даренский А. Н. - Математическая модель колебаний железнодорожного пути как балки, которая имеет инерционные характеристики, Лейбук Я. С. (2017)
Асєєв М. А. - Розробка математичної моделі процесу обтікання вагонів повітряним потоком (2017)
Жученко О. С. - Особливості програмної реалізації біоінспірованого методу м’якого декодування лінійних блокових кодів, Приходько С. І., Штомпель М. А. (2017)
Бойнік А. Б. - Вибір типу чутливого елемента для точкового колійного датчика, Прилипко А. А., Каменєв О. Ю., Лазарєв О. В., Щебликіна О. В. (2017)
Кузняк Н. Б. - Мікробіологічна характеристика та динаміка змін біоценозу тканин ясен у хворих на генералізований катаральний гінгівіт із хронічним та загостреним перебігом під впливом проведеної комплексної терапії, Шостенко А. А. (2017)
Кузняк Н. Б. - Особливості змін основних клінічних показ­ників у хворих на хронічний генералізований пародонтит залежно від методів комплексної терапії, Дроник І. І. (2017)
Кіцак Т. С. - Стан стоматологічної захворюваності у провід­ників пасажирських вагонів Чернівецького вузла Львівської залізниці, Мандзюк Т. Б. (2017)
Лаврін О. Я. - Стоматологічний статус осіб, схильних до регулярного активного куріння, Щерба В. В., Криницька І. Я. (2017)
Патерега Н. І. - Перспективи застосування апротиніну в ще­лепно-лицевій хірургії та стоматології (огляд літератури) (2017)
Авдєєв О. В. - Вплив лікувально-профілактичних заходів на показники ротової рідини та клінічний стан тканин пародонта у дітей 6–7 років, хворих на гінгівіт, Змарко Ю. К., Бойків А. Б., Древніцька Р. О. (2017)
Котельбан А. В. - Оцінка ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов цукрового діабету (2017)
Костура В. Л. - Оцінка стоматологічного здоров’я у суб’єк­тив­ному визначенні дітей із надмірною масою тіла, Безвушко Е. В. (2017)
Sidenko V. R. - The crisis processes in the EU development: origins and prospects (2017)
Білоусова О. С. - Фінансові інструменти забезпечення розвитку національної економіки (2017)
Авраменко К. Б. - Реалізація компетентнісного підходу у вищих навчальних закладах України як умова модернізації професійної підготовки педагогів (2017)
Яровий В. Д. - Інституціональне середовище аграрного землекористування: на шляху до адаптаційної та соціальної ефективності (2017)
Базилюк Т. А. - Здоровьесберегающие технологии в процессе физического воспитания студенческой молодежи (2017)
Прокопа І. В. - Ідентифікація малих виробників сільськогосподарської продукції: європейський досвід для України, Демчак І. М. (2017)
Барбаш М. І. - Нарисна геометрія в умовах використання інформаційних освітніх технологій, Барбаш В. І. (2017)
Крисанов Д. Ф. - Агропродовольчі ланцюги: ключові проблеми створення та розбудови, Варченко О. М. (2017)
Головач А. А. - Основні аспекти організації спеціальної фізичної підготовки в навчальних закладах ДКВС України, Могильний Ф. В. (2017)
Прокопенко К. О. - Сільське господарство України: виклики і шляхи розвитку в умовах зміни клімату, Удова Л. О. (2017)
Данилова А. М. - Наукові підходи до визначення поняття професійної підготовки студентів з особливими потребами (2017)
Бабич М. М. - Індикатори продовольчої безпеки України у світовому вимірі (2017)
Донець І. О. - Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в умовах оновлення навчальних програм, Кривенцова І. В., Міненок А. О. (2017)
Юхимець Р. С. - Особливості запровадження тарифної моделі "вхід-вихід" на ринку природного газу України (2017)
Дрижак В. В. - Курсантське та студентське самоврядування як фактор удосконалення навчально-виховного процесу, Єрмак С. М. (2017)
Кузьменко О. В. - Моделювання діагностики банкрутства суб'єктів страхового ринку України на основі гармонійного аналізу, Каща М. О. (2017)
Дудорова Л. Ю. - Впровадження засобів активного туризму в рекреаційну діяльність студентської молоді (2017)
Шаповал Ю. І. - Банківська система України: результати "очищення" та перспективи подальшого розвитку (2017)
Жигун К. Ф. - Формування науково-діалектичного світогляду студентів у сфері фізичної культури, Миргородський Ю. М., Литовченко Г. О. (2017)
Іванова К. Ю. - Навчально-методичне забезпечення геометричної підготовки майбутніх учителів початкових класів як сучасна педагогічна проблема (2017)
Ільченко А. А. - Роль куратора академічної групи у вищому навчальному закладі (2017)
Коновалова К. І. - Аксіологічний підхід до формування професійної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Конончук А. І. - Проектні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців (2017)
Корчова Г. Л. - Академічна мобільність здобувачів в умовах сучасного освітнього процесу (2017)
Костіна В. В. - Підготовка майбутніх фахівців до створення виховного простору школи як умова профілактики дезадаптації учнів (2017)
Кузнєцов О. О. - Структура та зміст інформатичної компетентності фахівця пенітенціарної системи (2017)
Лесик Г. В. - Історико-педагогічні дослідження для освітньої сучасності України (2017)
Лугова Т. В. - Соціокультурна адаптація іноземних студентів до навчання у ВНЗ України (досвід Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди) (2017)
Марушкевич А. А. - Актуалізація напрямів наукових досліджень: врахування досвіду викладачів кафедри педагогіки Київського університету (2017)
Ничипоренко І. В. - Мотивація студентської молоді до ведення здорового способу життя засобами сучасних методів проведення занять з фізичного виховання (2017)
Носовець Н. М. - Роль і функції викладача в системі дистанційного навчання (2017)
Павленко І. О. - Використання валеологічного потенціалу навчальних дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (2017)
Подковко Х. В. - Аналіз можливостей та перспектив використання технології електронного портфоліо викладачами вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів (2017)
Попович А. С. - Особливості змістового наповнення навчальних програм із дисципліни "Стилістика української мови" (2017)
Скорик Т. В. - Методи проблемного навчання як шлях підвищення якості освіти у вищих навчальних закладах (2017)
Твердохліб Н. В. - Акомпанемент як один із видів розвитку креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних коледжах (2017)
Ткачук С. І. - Професійна компетентність вчителя трудового навчання як складова педагогічної майстерності (2017)
Третяк О. С. - Ефективність організаційних і управлінських факторів при впровадженні комп’ютерних технологій в педагогічних ВНЗ, Чебоненко С. О., Третяк А. І. (2017)
Холопова А. М. - Організація занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи, Холопова А. В. (2017)
Юрійчук Н. Д. - До проблеми організації навчальної діяльності студентів ВНЗ на неспеціальних факультетах з української мови (2017)
Белан Т. Г. - Особливості організації профорієнтаційної роботи учнів старших класів, Берізко А. О. (2017)
Бермудес Д. В. - Історико-педагогічний аналіз підготовки учителів фізичної культури у вищих педагогічних закладах України (2017)
Бондар Т. І. - Стандартизація підготовки управлінських кадрів системи середньої освіти США: генеза (2017)
Бут Я. В. - Роль федерацій католицьких університетів у розвитку системи вищої освіти Франції другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Дорошенко Т. В. - Створення мистецько-освітнього середовища як важлива умова реалізації суб’єктно-особистісного підходу у підготовці майбутніх учителів початкової школи до музично-освітньої діяльності (2017)
Дрозденко Н. М. - Самостійна робота як засіб та умови професійного становлення майбутнього магістра педагогіки, Босу О. В. (2017)
Каленик О. О. - Методичні аспекти оцінювання початкового рівня знань студентів-іноземців підготовчих відділень, набутих в різних національних системах освіти, Цареградська Т. Л. (2017)
Кащук М. Г. - Проблема правового виховання старшокласників в історії вітчизняної педагогічної думки другої половини ХХ століття (2017)
Корнєва А. О. - Світоглядний потенціал та перспективи впровадження деяких засобів етнопедагогіки Чернігово-Сіверщини у процес фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку (2017)
Кузьменко Н. М. - Науково-педагогічна спадщина І. П. Львова: управлінський аспект (2017)
Кузьменко Ю. В. - Стан дослідженості проблеми формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в педагогічній пресі другої половини ХХ ст. (2017)
Мазуренко К. Ю. - Інтерпретаційний підхід в релігійній освіті в школах Великої Британії (2017)
Максименко О. В. - Зародження ідей реалізації дослідницької діяльності в педагогічній праці (2017)
Максименко О. О. - Організація навчання іноземних мов на рівні старшої школи Італії: трансформації в умовах сучасності (2017)
Нищак І. Д - Особливості організації самостійної роботи майбутніх учителів технологій в процесі навчання графічних дисциплін, Повечера І. В. (2017)
Рекун О.О. - Cаsy-study як інтерактивна форма навчання в професійно-технічних навчальних закладах, Пригодій А.В. (2017)
Приймак С.Г. - Спектральний аналіз варіабельності серцевого ритму студентів, що займаються в групах спортивно-педагогічного удосконалення (2017)
Приходько Г. І. - Проблема нестачі вчителів фізичного виховання в Україні в ХIХ – на початку ХХ століть і деякі шляхи її вирішення (2017)
Проніков О. К. - Організатор педагогічної справи (2017)
Радомська А. М. - Етнокультурна позиція студентів в основі ціннісного підходу до результату художньої освіти (2017)
Ребенок В. М. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів професійної підготовки у процесі використання інформаційних технологій (2017)
Рябоконь Л. В. - Теоретико-методичні засади використання тренінгових методів під час навчання дисципліни "Основи здоров’я" у ЗНЗ (2017)
Стасевський Ю. С. - Діяльність творчих студентських колективів на Слобожанщині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Черновський С. М. - Мотиваційно-ціннісне ставлення студентів-дизайнерів до занять з фізичного виховання (2017)
Веселова Н. П. - Особливості переживання дітьми посттравматичних наслідків (2017)
Говоров Є. М. - Технічна діяльність як фактор формування технологічного мислення майбутніх педагогів, Дерев’янко А. П. (2017)
Кудін С. Ф. - Оздоровча спрямованість діяльності студентів, що мають вегетативні розлади, Бивалькевич Л. М. (2017)
Шкарбан Л. В. - Особливості організації навчально-пізнавальної діяльності ліворуких учнів (2017)
Щербакова І. М. - Теоретичні засади дослідження мотивації досягнень, Пантюх М. Ю. (2017)
Ващенко Л. І. - Теоретичні основи формування рухових умінь і навичок молодших школярів у процесі фізичного виховання (2017)
Гаврилюк О. А. - Формування сценічно-виконавської майстерності вчителів музичного мистецтва в процесі художньої творчої діяльності (2017)
Гедзик А. М. - Особливості вивчення правил виконання технічного рисунка в процесі підготовки майбутніх учителів технологій до проектної діяльності (2017)
Горяна Л. Г. - Компоненти підготовки майбутнього вчителя біології до формування здорового і безпечного способу життя в учнів (2017)
Зеленська О. П. - Актуальні проблеми професійної підготовки вчителів іноземної мови (2017)
Коляда А. М. - Поєднання натурного та віртуального лабораторних експериментів як основа формування дослідницьких умінь майбутніх учителів технологій, Трихліб І. В. (2017)
Кондратенко Т. В. - Визначення критеріїв показників та рівнів готовності майбутніх учителів технологій до навчання економічних предметів старшокласників (2017)
Пискун О. М. - Проектна діяльність як чинник розвитку творчих здібностей майбутніх учителів технологій, Романенко Ю. М. (2017)
Рябченко С. В. - Система технологій навчання у структурі підготовки вчителів біологічних спеціальностей (2017)
Ситников О. П. - Вивчення механізму електричної провідності нематичних рідких кристалів у навчальному експерименті (2017)
Стеченко Т. О. - Професійний аспект формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, Ушакова Л. І. (2017)
Терентьєва Н. О. - Проектування навчальної дисципліни "Менеджмент в освіті, фізичному вихованні і спорті" для студентів магістратури (2017)
Федан Т. В. - Вивчення декоративно-ужиткового мистецтва як елемент підготовки майбутніх учителів технологій до організації гурткової роботи (2017)
Ховрич М. О. - Формування економічної культури майбутніх вчителів технологій при викладанні дисциплін електротехнічного профілю (2017)
Хольченкова Н. М. - Роль та місце позашкільної освіти у формуванні здоров’язбереження учнів (2017)
Цина А. Ю. - Компетентнісно орієнтовані інноваційні педагогічні технології в трудовому навчанні (2017)
Юцевич І. С. - Проблема готовності майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційних технологій у процесі фахової підготовки (2017)
Бобилєв Д. Є. - Компетентнісна модель майбутнього вчителя математики з пріоритетом професійної спрямованості та фундаментальності (2017)
Воєділова О. М. - Педагогічна система національного виховання школярів в процесі позаурочних занять контактними видами спорту, Козир А. С., Єрмоленко О. І. (2017)
Галян О. І. - Принцип суб’єктності особистості школяра у навчально-виховному процесі: теоретичне обґрунтування потреби запровадження (2017)
Денисенко В. В. - Особливості організації технічної творчості в сучасній школі, Гетта В. Г. (2017)
Границя Є. В. - Професійна діяльність вчителя початкової школи з формування творчих здібностей першокласників (2017)
Давиденко А. А. - Проблеми розвитку творчих здібностей учнів в освітньому процесі з фізики (2017)
Дрозденко В. М. - Вплив вербального і невербального спілкування вчителя на формування професійної спрямованості старшокласників, Федорченко Ю. Ю. (2017)
Єрмоленко А. О. - Проблема вдосконалення професійної майстерності сучасного вчителя в процесі педагогічної діяльності (2017)
Кревська Т. М. - Організація роботи соціального працівника з дітьми, які мають обмежені можливості в соціально-реабілітаційному центрі "Родина", Першко Г. О. (2017)
Кучерява К. В. - Розвиток самоосвітньої компетентності майбутнього викладача економіки як основа подальшого самовдосконалення спеціаліста (2017)
Мельникова Н. С. - Активізація пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання (2017)
Неделюк А. К. - Мотивація навчання учнів як важлива складова педагогічного процесу, Мазуренко С. Г. (2017)
Олейник А. І. - Теоретико-методичні аспекти використання хореографії як напрямку здоров’язберігаючих технологій на уроках фізичної культури (2017)
Полетай В. М. - Науково-дослідницька робота як складова професійної підготовки майбутніх педагогів, Полетай О. М., Васильченко А. В. (2017)
Пронікова І. В. - Виховання підприємливості учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах як психолого-педагогічна проблема (2017)
Рапацька І. Б. - Сучасні проблеми організації позашкільної здоров’язбережувальної діяльності учнів п’ятих класів (2017)
Січко I. О. - Можливості запровадження КІТ у роботі вчителя початкової школи (2017)
Торубара О. М. - Формування педагогічного іміджу викладача спецтехнологій у професійно-технічному навчальному закладі (2017)
Федченко О. В. - Формування кидкових рухів у баскетболі, школярів 7 - 9 класів на уроках фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах (2017)
Юденок В. М. - Педагогічні проблеми фізичної культури учнів середнього шкільного віку (2017)
Содержание (2016)
Гайдачук А. В. - Создание научных основ проектирования и технологии производства агрегатов авиационной и ракетно-космической техники из полимерных композиционных материалов. Сообщение 2, Гайдачук В. Е., Коваленко В. А., Кондратьев А. В., Шевцова М. А. (2016)
Коцюба А. А. - Формирование составляющих комплексного критерия эффективности проектирования агрегатов гражданских самолетов из полимерных композитов на основных этапах их создания (2016)
Андреев А. В. - Анализ некоторых фундаментальных проблем создания конструкций из композитных материалов и возможных путей их решения, Карпов Я. С., Тараненко И. М., Шевцова М. А. (2016)
Пунтус С. А. - Постановочный эксперимент по исследованию рабочих процессов в жидкостных ракетных двигателях малых тяг, Гайдачук А. В. (2016)
Фирсов С. Н. - Функционально устойчивое движение центра масс малогабаритного летательного аппарата, Жежера И. В., Будиба Уиссам (2016)
Масько О. М. - Методика визначення раціонального обрису безпілотного авіаційного комплексу контейнерного старту класу "міні", Сухов В. В. (2016)
Куреннов С. С. - О распределении напряжений по толщине клеевого соединения (2016)
Бычков А. С. - Изменения структуры и свойств поверхности при формировании монослойных ионно-плазменных титановых покрытий, Моляр А. Г. (2016)
Гусарова И. А. - Выбор схемы крепления теплозащитной плитки к корпусу многоразового космического аппарата, Шевцов Е. И., Голубков Г. М., Гусев В. В., Потапов А. М., Манько Т. А. (2016)
Шилина Е. В. - Обзор и анализ формообразующих оправок для изготовления композитных корпусов ракетных двигателей твердого топлива методом "мокрой" намотки, Шилин С. А. (2016)
Алкиб А. М. - Интеграция плазмагенератора в состав установки газификации (2016)
Реферати (2016)
Сведения об авторах (2016)
Усенко О. Ю. - Ендокринно-метаболічна відповідь у хворих після езофагектомії залежно від виду післяопераційного знеболювання, Сидюк А. В., Мазур А. П., Сидюк О. Є., Клімас А. С. (2017)
Колосович І. В. - Диференційований підхід до вибору способу апендектомії при деструктивних формах гострого апендициту, ускладнених тифлітом, Сидоренко Р. А., Чиколовець К. О., Колосович А. І. (2017)
Скумс А. В. - Хирургическая тактика при повреждениях желчных протоков во время лапароскопической холецистэктомии в зависимости от сроков их диагностики, Иваницкий А. И. (2017)
Запорожченко Б. С. - Особенности диагностики, предоперационной подготовки и хирургической тактики у больных при синдроме обтурационной желтухи, Муравьёв П. Т., Горбунов А. А., Бородаев И. Е., Запорожченко М. Б., Колодий В. В., Зубков О. Б. (2017)
Клименко А. В. - Профілактика гострого панкреатиту після транспапілярних ендоскопічних втручань з приводу холедохолітіазу та стенозуючого папіліту, Стешенко А. О., Клименко В. М., Захарчук О. В., Колесніков А. Ю. (2017)
Захарко В. П. - Застосування еластографії для оцінки ефективності хірургічного лікування пахвинної грижі у хлопчиків, Наконечний А. Й., Габрієль М. В. (2017)
Иманова С. С. - Результаты операции Delorme по поводу выпадения прямой кишки (2017)
Ганжий В. В. - Опыт лечения травматического повреждения органов брюшной полости, Рылов А. И., Кубрак М. А., Данилюк М. Б., Найденов О. Д. (2017)
Тронько Н. Д. - Опухоли надпочечных желез: диагностика, тактика хирургического лечения, Усенко А. Ю., Коваленко А. Е., Скумс А. В., Болгов М. Ю., Гулько О. Н., Кваченюк А. Н., Омельчук А. В., Таращенко Ю. Н., Зиныч П. П. (2017)
Криворучко І. А. - Динаміка деяких показників дисфункції ендотелію у хворих за хронічної критичної ішемії тканин нижніх кінцівок залежно від проведеного лікування, Гоні С.-К. Т., Гоні С.-А. Т., Андреєщев С. А. (2017)
Гарматина О. Ю. - Оценка гемодинамики головного мозга при его хронической ишемии по показателям перфузионной компьютерной томографии, Робак О. П., Мороз В. В. (2017)
Хижняк М. В. - Результаты хирургического лечения больных по поводу грыжи межпозвонкового диска путем поясничной микродискэктомии с применением системы межостистой стабилизации, Приймак Е. В. (2017)
Фесенко У. А. - Стрес-реакція у пацієнтів, які перебувають у коматозному стані, Лобойко К. М. (2017)
Жернов О. А. - Застосування розтягнутих комбінованих перфорантних потилично-шийних клаптів при реконструкції післяопікової контрактури шиї, Жернов А. О., Мохаммед Кітрі, Стаскевич С. В. (2017)
Жукова Т. О. - Ефективний метод лікування хворих з приводу раку органів ларингофарингеальної зони, Васько Л. М., Баштан В. П. (2017)
Григоренко В. М. - Вплив карбоксиперитонеуму на швидкість клубочкової фільтрації при лапароскопічних операціях на нирках, Байдо С. В., Приндюк С. І. (2017)
Лісовий В. М. - Оптимізація множинного черезшкірного доступу під час втручання з приводу коралоподібного нефролітіазу шляхом ультра-міні черезшкірної нефролітотрипсії, Савенков В. І., Мальцев А. В., Левченко Д. А. (2017)
Пасичный Д. А. - Пластика с применением кожно-жирового лоскута тенара после ишемической подготовки при повреждении пальцев (2017)
Козопас В. С. - Досвід лікування внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки методом накісткового остеосинтезу (2017)
Цимбалюк В. І. - Вплив експериментальної спінальної травми на тканинну експресію мРНК деяких елементів медіаторних систем спинного мозку, Медведєв В. В., Васильєва І. Г., Козявкін В. І., Галанта О. C., Цюбко О. І., Чопик Н. Г., Олексенко Н. П., Драгунцова Н. Г. (2017)
Сокуренко Л. М. - Есть ли альтернатива аутонейропластике? (2017)
Пасіньскі М. - Оцінка віддалених результатів лікування і професійної адаптації пацієнтів за вродженого синдрому гіпермобільності суглобів і припущення про наявність синдрому Елерса-Данлоса, Пасіньска М., Єдвабіньскі М., Матевскі Д., Авраменко І., Хаус О. (2017)
Грама Н. Г. - Технологічність у методиці й спадщині Ф. Фребеля у контексті сучасного простору дошкільної освіти (інтегрованість) (2014)
Федяєва В. Л. - Сікорський Іван Олексійович (1842-1919) – організатор і голова Київського Фребелівського товариства (2014)
Гриценко І. В. - Сучасні підходи до проблеми педагогічного цілепокладання (2014)
Желан А. В. - Ознайомлення майбутніх учителів з ідеями Ф.В. Фребеля під час навчання у ВНЗ (2014)
Іванова Н. В. - Філософсько-освітні погляди Ф. Фребеля в контексті інноваційних підходів сучасності (2014)
Матвієнко С. П. - Проблема спонукання студентів до активного учіння як рольова функція викладача (2014)
Полєвікова О. Б. - Лінгводидактичні проблеми забезпечення наступності мовної освіти дітей: історичний контекст (2014)
Поніманська Т. І. - Оновлення змісту підготовки майбутніх вихователів на засадах гуманістичної педагогіки у сучасних парадигмальних вимірах (2014)
Рогальська Н. В. - Сучасне програмно-методичне забезпечення ігрової компетенції дітей-дошкільників в контексті ідей Ф. Фребеля (2014)
Співаковська Є. О. - Формування мобільності студентів в рамках європейської інтеграції, Базиченко В. В. (2014)
Цюпак І. М. - Нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення виховання у дошкільних закладах другої половини ХХ століття (2014)
Ярославцева Л. А. - Гуманістичні ідеї у педагогічній спадщині Ф. Фребеля (2014)
Петухова Л. Є. - Трисуб’єктна дидактика в моделі інноваційного розвитку освітніх систем (2014)
Борисенко Н. М. - Пропедевтика формування природознавчої компетентності молодших школярів у процесі фенологічних спостережень, Семашкіна Г. М. (2014)
Васильєва О. В. - Модель формування комунікативної компетентності молодших школярів засобами міжпредметних зв’язків (2014)
Голінська Т. М. - Теоретичні засади підготовки дитини до школи (2014)
Казанцева Л. І. - Розв’язання проблем дитячого білінгвізму в процесі навчання російськомовних дошкільників української мови (2014)
Козлюк О. А. - Сучасні проблеми забезпечення наступності в навчанні іноземної мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (2014)
Коряк О. В. - Роль учителя у формуванні креативного мислення молодших школярів у процесі навчання (2014)
Мельничук Ю. Ю. - Розвиток словникового запасу дошкільників за допомогою ознайомлення з фразеологією української мови (2014)
Покорна Л. М. - Інтелектуальна та особистісна готовність дитини до засвоєння другої мови (2014)
Саган О. В. - Комбінаторні задачі як засіб формування математичного мислення молодших школярів (2014)
Семашкіна Г. М. - Наступність в ознайомленні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з тваринним світом (2014)
Торчинська Т. А. - Місце роботи над ономастикою на уроках української мови в початкових класах (2014)
Цись В. В. - Здоров’язбережувальна спрямованість розвивального навчання в початковій школі (2014)
Черепанова С. Б. - Навчання іншомовного спілкування дошкільників (2014)
Швець Є. С. - Роль гри під час навчання англійської мови (2014)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Труднощі сприйняття аудіотекстів майбутніми вчителями французької мови на початковому ступені навчання (2014)
Янковська І. М. - Художня ерудиція – як ключова компетентність молодших школярів в образотворчому мистецтві (2014)
Яцула Т. В. - Культура особистісної взаємодії вчителя початкових класів як умова оптимізації виховної роботи (2014)
Владимирова А. Л. - Використання пісенного фольклору у процесі театрально-ігрової діяльності в початкових класах (2014)
Войтович О. В. - Психолого-педагогічні умови розвитку емоційної взаємодії вихователя з дітьми (2014)
Гайсанов К. Р. - Роль цінностей в процесі духовно-морального розвитку і виховання особистості молодшого школяра (2014)
Галич Т. В. - Особистісно орієнтована діяльність класного керівника в системі "Школа-сім’я" (2014)
Горлова А. В. - Питання підготовки майбутніх учителів початкової школи до гуманістично спрямованої виховної взаємодії, Резнік Н. О. (2014)
Денисенко В. В. - Шляхи використання сучасних технологій формування творчої особистості у педагогічному процесі початкової школи (2014)
Ковшар О. В. - Здійснення організації передшкільної освіти на засадах дитиноцентризму (2014)
Крюкова О. В. - Розвиток творчої уяви дітей засобами музики в умовах наступності дошкільної та початкової освіти (2014)
Макаренко Л. В. - Впровадження ідей Ф. Фребеля у практику використання музично-дидактичних ігор у роботі з дошкільниками (2014)
Мордвінова І. В. - Методичні засади здоров’язбережувального виховання у школах Польщі (2014)
Андрієвський Б. М. - Професійна компетентність сучасного педагога (2014)
Богуш А. М. - Комунікативно-мовленнєвий супровід професійно спрямованного мовлення майбутніх фахівців дошкільної освіти (2014)
Бондар В. І. - Проблеми модернізації підготовки вчителя початкової школи в умовах стандартизації педагогічної освіти, Шапошнікова І. М. (2014)
Гнізділова О. А. - Професійна підготовка майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетенції у дітей дошкільного віку (2014)
Данилюк С. С. - Мотиваційний аспект процесу формування професійної компетентності сучасних фахівців (2014)
Комар О. А. - Підготовка майбутніх учителів до застосування інтерактивної технології у професійній діяльності (2014)
Нестеренко В. В. - Фасилітативна підтримка студентів у процесі їхньої самореалізації і саморозвитку як суб’єктів самостійної навчальної діяльності (2014)
Скворцова С. О. - Методична компетентність учителя початкової школи (2014)
Cуріна І. А. - Професійна підготовка вчителів у контексті реформи вищої освіти Польщі (2014)
Авраменко К. Б. - Теоретичні основи компетентнісного підходу як освітньої інновації у професійній підготовці майбутніх педагогів (2014)
Анісімова О. Е. - Забезпечення якісної підготовки фахівців дошкільної освіти в контексті викладання спецкурсу за вибором "Фребельпедагогіка" (2014)
Бальоха А. С. - Проблема формування природознавчої компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Борисенко Н. М. - Педагогічні умови формування природознавчої компетентності майбутнього вихователя дошкільного закладу (2014)
Валуєва І. В. - Сучасні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти (2014)
Вінник Т. О. - Проблеми культурологічної підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Воропай Н. А. - Методичне забезпечення формування самоосвітньої компетентності майбутніх вихователів дошкільних закладів (2014)
Габеркорн І. І. - Дидактична модель системи підготовки майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчих здібностей молодших школярів (2014)
Галкіна О. С. - Сучасні погляди на освітню компетентність учителів (2014)
Гаран М. С. - Удосконалення методико-математичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів (2014)
Дичківська І. М. - Особистісно-професійний саморозвиток майбутнього вихователя в інноваційному освітньому просторі (2014)
Казанжи І. В. - Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів початкових класів у класичному університеті (2014)
Койчева Т. І. - Визначення феномена корпоративної культури викладачів педагогічного університету в категоріях сутності та існування (2014)
Косарєва Г. М. - Основи формування інклюзивної компетентності майбутніх вихователів дошкільних закладів (2014)
Косенко Ю. М. - Підготовка майбутніх вихователів до педагогічної взаємодії (2014)
Кудрявцева О. А. - Сучасні підходи щодо оцінювання якості знань майбутніх фахівців дошкільної освіти при вивченні педагогічних дисциплін (2014)
Лагошняк Г. М. - Про пошуки нових шляхів формування професійної компетенції майбутніх учителів початкових класів (2014)
Марків В. М. - Фахова підготовка майбутнього вчителя початкових класів до педагогічної творчої дяльності (2014)
Мельник Н. І. - Критерії професійної та іншомовної педагогічних компетенцій майбутніх педагогів в контексті міжнародних проектів педагогічної освіти (2014)
Нагрибельна І. А. - Соціально-культурологічне підгрунтя самостійної роботи майбутніх учителів початкової школи (2014)
Перепьолка В. І. - Формування культури професійного мовлення майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти (2014)
Сугейко Л. Г. - Інновації у підготовці мовної особистості вчителя початкової школи (2014)
Толстих О. О. - Особистісна структура естетичного світосприймання майбутнього вчителя в контексті його професійної підготовки (2014)
Федорова Н. В. - Рівні гуманістичної взаємодії студентів з викладачами в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів (2014)
Швець Т. А. - Мотивація як педагогічна умова формування професійної майстерності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2014)
Юрчук Ю. Ю. - Особливості застосування ІКТ у професійній підготовці фахівців педагогічних спеціальностей (2014)
Рогальська-Яблонська І. П. - Підготовка майбутніх вихователів до супроводу соціалізації дошкільників на матеріалах спецкурсу "Актуальні проблеми сучасного дитинства" (2014)
Горопаха Н. М. - Екологізація розвивального середовища дошкільного закладу (2014)
Косарєва О. І. - Формування позитивного я образу дитини: опис техніки (2014)
Ляшко В. В. - Сприяння становленню індивідуального стилю діяльності у розумово відсталих молодших школярів засобами трудового навчання (2014)
Манько Н. В. - Абілітаційна та корекційно-розвивальна робота з дітьми раннього віку із органічним пошкодженням ЦНС (2014)
Пермінова Л. А. - Засоби формування навичок самоменеджменту майбутнього педагога (2014)
Прокоф’єва М. Ю. - Роль педагогічної практики в підготовці вчителя початкових класів до навчання молодших школярів на засадах диференційованого підходу (2014)
Сидоренко Н. І. - Реалізація народознавчого компоненту в сучасному дошкільному закладі (2014)
Сіренко А. Є. - Педагогічні умови формування впевненості в собі в дітей старшого дошкільного віку в груповій взаємодії (2014)
Старцева В. П. - Особливості дітей із затримкою психічного розвитку у контексті проблеми соціально-побутового орієнтування (2014)
Черепаня Н. І. - Самосвідомість та психолого-педагогічні умови її розвитку в дошкільному дитинстві (2014)
Якименко С. І. - Психологія пізнавально-дослідної діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2014)
Коткова В. В. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Фаренюк Г. Г. - Розвиток будівельної науки у світі положень закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (2016)
Фаренюк Г. Г. - Впровадження технічного регламенту ЄС № 305/2011 в будівельній галузі України, Тарасюк В. Г., Бєлоконь О. Л., Шевченко А. М. (2016)
Гайдайчук В. В. - Cистеми діагностики технічного стану будівельної споруди міжнародного виставкового центру, Котенко К. E., Ткаченко І. А., Кедик І. В. (2016)
Шишкіна О. О. - Застосування модифікованого нанокаталізатору для отримання дрібнозернистого бетону (2016)
Фомін С. Л. - Бетонні та залізобетонні конструкції, що призначені для роботи за умов впливу підвищених і високих температур, Бутенко С. В., Поклонський В. Г. (2016)
Парута В. А. - Новые концепции получения штукатурных растворов, Брынзин Е. В. (2016)
До 80-річчя з дня народження провідного вченого в галузі дослідження будівельних конструкцій та будівництва в складних інженерно-геологічних умовах Ткаченка Ігоря Миколайовича (2016)
Євтух В. - Міжкультурний діалог: ефективний конструкт інтегративного розвитку поліетнічних суспільств (2009)
Шайгородський Ю. - Міфогенеза в системі політичної теорії (2009)
Кремень В. - Філософія історичного дискурсу в час політизації історії та історизації політики, Ткаченко В. (2009)
Рибачук М. - Аналіз концепцій сучасних моделей виборчих систем, Райковський Б. (2009)
Кармазіна М. - Еволюція структури президентського Секретаріату (2009)
Саганюк Ф. - Обороноздатність держави: шляхи її посилання, Романов І., Соловей О. (2009)
Латигіна Н. - Основні критерії, принципи та рівні здійснення демократії (2009)
Бредіхін А. - Особливості трансформації політичної системи в Аргентині, Зелінська М. (2009)
Туленков М. - Концептуалізація понять "менеджмент" і "управління" в сучасному науковому дискурсі (2009)
Акайомова А. - Маркетингові підходи до формування успішного іміджу політика (2009)
Лазарук Я. - Консолідація демократії в Іспанії: політико-правовий вимір (2009)
Цокур Є. - Етапи становлення громадянського суспільства в Україні в контексті забезпечення легітимності політичної влади (2009)
Проскуріна О. - Інформаційна стратегія України в сучасному геополітичному просторі (2009)
Венгер О. - Особливості становлення гендерної демократії в Україні (2009)
Дузь О. - Інформаційно-комунікаційні технології як складова парламентських виборів (2009)
Абдуллаєв С. - Сучасний міжнародно-правовий статус Каспійського моря (2009)
Кресіна І. - Нелегальна міграція: проблеми протидії та правового регулювання, Стойко О. (2009)
Логвиненко С. - Етнотероризм сьогодні і завтра (2009)
Меркотан К. - Круглий стіл "Молодь та європейські цінності" (2009)
Кресін О. - Симпозііум "Дні порівняльного правознавства" (2009)
Антонов В. М. - Акме-управління інноваційним розвитком закладів освіти, Голобородько К. Ю. (2017)
Баранова А. С. - Дослідження феномену освітньої функції демократичної держави у працях давньогрецьких філософів (2017)
Демченко В. М. - Соціолінгвістична складова підготовки магістрів публічного управління та адміністрування (2017)
Дєгтяр О. А. - Методологічні підходи до розроблення та ухвалення раціональних управлінських рішень у сучасному менеджменті (2017)
Дєгтяр О. А. - Теоретико-методологічні основи категорії "соціальна інфраструктура", Бублій М. П. (2017)
Дєгтяр О. А. - Трансформація в умовах глобалізації функцій інституту держави, громадянського суспільства та їх взаємодія, Непомнящий О. М. (2017)
Лєтнєва О. С. - Сутність провадження з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та його пов’язаність із провадженням з нотаріального посвідчення правочинів (2017)
Молодцов О. В. - Деякі аспекти проблеми інституціональної синхронізації процесів децентралізації в Україні, Радченко О. В. (2017)
Борисенко О. П. - Мінімізація ризиків податкової заборгованості: державно-управлінський аспект (2017)
Гуськова Е. О. - Методи вимірювання та індикатори довіри (2017)
Дєгтяр А. О. - Аналіз світового фінансового ринку під час кризи 2008 року та управління українським фінансовим ринком на сучасному етапі, Калюга О. О. (2017)
Домбровська С. М. - Механізми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та митного адміністрування (2017)
Дурман М. О. - Відкриті дані як інструмент інформаційного забезпечення прозорості публічної влади, Тохтарова І. М. (2017)
Дяченко О. І. - Cучасний стан ядерної та радіаційної безпеки України (2017)
Коврегін В. В. - Механізми моделювання рівня достатності державної економічної підтримки інноваційного розвитку ВНЗ (2017)
Криштанович М. Ф. - Роль і функції соціальної реклами в системі публічного управління держави, Криштанович С. В. (2017)
Кучин С. П. - Сфера послуг як об’єкт державного регулювання (2017)
Мелко В. Л. - Державний інституціональний механізм забезпечення процесів страхування у галузі будівництва (2017)
Палагнюк Ю. В. - Державна політика зайнятості молоді в країнах-членах ЄС: досвід для України, Штим О. І. (2017)
Петренко В. П. - Компаративний аналіз сутнісних характеристик поняття "Врядування", Струк Н. П. (2017)
Полторак С. Т. - Механізми державного управління інвестиційним розвитком військово-промислового комплексу України (2017)
Сердюк М. Ю. - Перспективи впровадження страхової медицини як боротьби з онкологічною захворюваністю в Україні (2017)
Філіппова В. Д. - Інноваційні форми "демократії участі" громадян у публічному управлінні (2017)
Філоненко С. В. - Державне управління промисловим комплексом як економічною системою (2017)
Лопушинський І. П. - До проблеми законодавчого забезпечення професійного навчання публічних службовців за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування", Топалова Е. Х. (2017)
Толкованов В. В. - Нові підходи до організації конкурсів на державну службу (2017)
Баран М. П. - Роль вищих навчальних закладів у системі підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад в умовах автономізації діяльності (2017)
Коваль Г. В. - Законодавче забезпечення функціонування територіальних громад в Україні (2017)
Лопушинський І. П. - Стан та перспективи реформування освіти в умовах децентралізації влади в Україні, Ковнір О. І. (2017)
Толкованов В. В. - Пріоритетні завдання та підходи до модернізації місцевого самоврядування на сучасному етапі: вітчизняний та зарубіжний досвід (2017)
Башинский В. Г. - Матрицы возможных состояний автономного инвертора напряжения в системе запуска газотурбинного двигателя военно-транспортного самолета, Денисов А. И., Бурсала Е. А., Шаповалов О. Л. (2017)
Поляков А. П. - Розробка методики досліджень впливу регулювальних параметрів паливної апаратури на показники паливного насоса високого тиску ЯЗТА-238 транспортних засобів аеродромно-технічного обслуговування літальних апаратів, Миронюк М. Ю., Куренко О. Б. (2017)
Пічугін М. Ф. - Аналіз системи показників якості планування космічного радіолокаційного спостереження, Карлов Д. В., Клімішен О. О., Пічугін І. М., Воловодюк А. С. (2017)
Baturin O. - The statistical characteristics of axial-symmetric antennas, Levagin G., Kolomiycev O., Ryabokon E. (2017)
Кувшинов О. В. - Аналіз шляхів підвищення скритності широкосмугових систем військового радіозв’язку, Шишацький А. В., Лютов В. В., Жук О. Г. (2017)
Рисаков М. Д. - Оцінка ймовірності супроводження повітряних суден в зонах нормованих відхилень за допомогою радіомаякових систем посадки, Костенко І. Л., Тітов І. В., Карєв В. Г., Рот С. М. (2017)
Штомпель Н. А. - Тенденции развития методов помехоустойчивого кодирования информации в телекоммуникациях (2017)
Иванец Г. В. - Один из методов оценивания периодической составляющей любой формы случайного процесса при произвольной длине реализации измеряемого параметра (2017)
Івашков Ю. Б. - Аналіз факторів, які визначають порядок функціонування Державної прикордонної служби України в умовах особливого періоду, Залож В. В. (2017)
Кубявка М. Б. - Рефлекторний метод управління інформаційним супроводженням військ (сил), Тесля Ю. М., Кубявка Л. Б. (2017)
Данилов Ю. А. - Пути построения квазиоптимальных алгоритмов сопровождения траекторий воздушных объектов с учетом их возможного неразрешения, Обидин Д. Н., Тимочко А. А., Бердник П. Г. (2017)
Олізаренко С. А. - Розробка функціональної моделі процесу створення бази знань про розпізнавання об'єктів і дій противника на основі нейромереж та нечіткої логіки (2017)
Вишневский О. А. - Моделирование процесса изнашивания металлов незакреплённым абразивом, Давыдов А. С. (2017)
Звонко А. А. - Резонансні коливання підресореної частини спеціалізованих напівпричепів із модернізованою системою їх зчеплення з тягачем, Сокіл М. Б., Нанівський Р. А., Дзюба А. О. (2017)
Крайник Л. В. - Концепція самохідних артилерійських систем нової генерації, Грубель М. Г. (2017)
Мазін С. П. - Дослідження можливості використання електромеханічних підсилювачів кермового приводу на військових автомобілях, Мазін О. С., Франков В. М., Пархомчук О. В. (2017)
Мазін С. П. - Пропозиції щодо вдосконалення конструкції роздавальної коробки автомобіля військового призначення, Страшний І. Л., Цебрюк І. В. (2017)
Михалевич Н. Г. - Теоретические исследования рабочих процессов в механизме переключения передач, Сильченко Н. Н. (2017)
Мірошніков В. Ю. - Друга основна задача теорії пружності в просторі з декількома паралельними круговими циліндричними порожнинами (2017)
Сильченко В. О. - Процес регулювання стабілізації світла фар на транспортному засобі (2017)
Білоконь О. В. - Аналіз динамічних похибок контактних термометрів, Полянська А. Д., Науменко А. М. (2017)
Калініна М. М. - Аналіз методів побудови тонкоплівкових тензоперетворювачів, Науменко А. М., Ольшевський І. П. (2017)
Сакович Л. Н. - Формирование требований к средствам измерений диагностических параметров аппаратной связи при техническом обслуживании и текущем ремонте, Аркушенко П. Л., Ходыч А. В. (2017)
Чумак Б. О. - Інформаційно-вимірювальне забезпечення перспективного полігону ЗРВ, Бархударян М. В., Лященко Р. В. (2017)
Шенгур C. В. - Вимірювальний канал частоти серцевих скорочень, Дергунов О. В., Кучерак Р. Я., Кваша О. М. (2017)
Куртов А. І. - Експертні оцінки. Метод "Делфі" як технологія прийняття управлінських рішень, Полікашин О. В., Потіхенський А. І., Александров В. М. (2017)
Гризо Д. А. - Вплив торгівельно-роздрібних підприємств на забруднення міської території відходами пакування та пропозиції щодо його зменшення, Гризо В. Ю., Колеснік Д. О. (2017)
Матвєєва О. Л. - Застосування відходів АГДС обробки елементів авіаційної техніки в процесах очищення гальванічних стоків авіапідприємств, Бовсуновський Є. О., Рябчевський О. В. (2017)
Квітковський Ю. В. - Атрибуція воїна-вершника, зображеного на гравюрі Альбрехта Дюрера "Лицар, Смерть і Диявол" (2017)
Писарєв А. В. - Особливості дезактивації продуктів харчування при забрудненні радіоактивними речовинами при аваріях на радіаційно-небезпечних об'єктах, Лазутський А. Ф., Тузіков С. А. (2017)
Галак О. В. - Підвищення ефективності роботи фільтровентиляційних установок на бронеоб’єктах типу Т-64, Каракуркчі Г. В., Кошкаров Ю. Ю. (2017)
Власюк В. В. - Методика оцінювання впливу повноти та своєчасності матеріального забезпечення на здатність виконання необхідного обсягу служби частинами (підрозділами) Національної гвардії України в особливий період (2017)
Горєлишев С. А. - Психодіагностичний комплекс для визначення рівня психологічної готовності до ризику у військовослужбовців Національної гвардії України, Юр’єва Н. В. (2017)
Минько О. В. - Теоретико-методологічний аспект значення інформованості особового складу під час виконання завдань з забезпечення державної безпеки, Бєлай С. В., Башкатов Є. Г. (2017)
Небога О. В. - Удосконалення методики моделювання виконання розвідувальних і розвідувально-бойових завдань підрозділами бригади оперативного призначення Національної гвардії України у антитерористичній операції, Мірошников О. П., Ковтонюк Д. О., Афанасьєв В. В. (2017)
Павленко С. О. - Методика оцінювання впливу фінансового забезпечення на здатність військової частини Національної гвардії України виконати максимально можливий обсяг служби за призначенням в мирний час (2017)
Інформація (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2017)
Пасхальне послання Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Іоан (Яременко) митрополит - Звернення (2017)
Церковні новини (2017)
Вічна пам'ять спочилим (2017)
Мирончук О. Я. - "Святість" у текстах богослужіння таїнства Миропомазання (2017)
Гунько І. - Розгляд та класифікація людських пристрастей через призму святоотцівської антропології (2017)
Деркач В. М. - Богослів'я символу (2017)
Драпалюк М. С. - Православна богословська традиція аскетичного мистецтва (2017)
Антипенко Е. Ю. - Параметрические основы моделирования ресурсно-календарных планов проектов строительства (2010)
Антипенко Є. Ю. - Загальна класифікаційна схема проблем проектного аналізу, Доненко В. І., Книжнікова О. О. (2010)
Банах А. В. - Дослідження впливу підземних транспортних комунікацій на експлуатовані впродовж тривалого часу будівлі (2010)
Банах В. А. - Особливості моделювання та розрахунку збірних конструкцій будівель типових серій з урахуванням їх деформованого стану, Фостащенко О. М., Федченок О. І. (2010)
Бачинська Л. Г. - Громадське обслуговування при комунікаційному каркасі "метро" (2010)
Бачинська О. В. - Пустинно-Миколаївський монастир у Києві: проблеми відновлення історичного храму у сучасній забудові (2010)
Бойко О. С. - Необходимость в научном исследовании принятия решений Гаагским судом относительно делимитации спорных акваторий (2010)
Вільсон О. Г. - Проблеми охорони праці в сучасних економічних умовах, Оніщенко О. П., Петченко І. В. (2010)
Войтенко С. П. - Моніторинг земельного ринку, Кравченко Ю. В. (2010)
Волчко Є. П. - Геоінформаційні моделі та методи врахування впливу екологічних факторів на грошову оцінку земельних ділянок, Лященко А. А. (2010)
Габрель Микола - Проблеми функціонування та розвитку найбільших міських регіонів України: оцінка ситуації і шляхи вирішення (2010)
Габрель Михайло - Становлення та розвиток Львова як центру регіону (2010)
Гайдайчук В. В. - Визначення точності геодезичних робіт на основі результатів моделювання мостового переходу за допомогою скінченних елементів, Старовєров В. С., Адаменко О. В. (2010)
Гребенюк О. В. - Урахування деформованого стану в розрахункових моделях будівель при влаштуванні нових балконів, Гребенюк І. В. (2010)
Денисенко Н. О - Управління фінансовими потоками в будівництві в умовах кризи, Денисенко Д. Є. (2010)
Денищенко И. Я. - Интеллектуальные системы управления движением городского транспорта (2010)
Дорохіна Г. І. - Принципова структурна модель мережі фізкультурно- оздоровчих закладів для людей з обмеженими фізичними можливостями (2010)
Дубова С. В. - Організація тимчасових стоянок у місті, Карпенко О. В. (2010)
Дубова С. В. - Обслуживание пешеходных зон общественным пассажирским транспортом, Сильчук В. А. (2010)
Дужар Т. О. - Транспортна логістика в системі "містобудівна логістика", Рейцен Є. О. (2010)
Дюжев С. А. - Смисл і значення механізму втілення топоформ дійсності розселення (2010)
Ємець О. А. - Зміна вартості земель при створенні національної мережі міжнародних транспортних коридорів (2010)
Жовква О. І. - Сучасні технології у церковному монументальному живописі (2010)
Завальний О. В. - Особливі характеристики місць для паркування індивідуального автотранспорту, Аношенко Н. В. (2010)
Калінін О. О. - Знаходження спряжених еліпсів, Калініна Т. О., Нікітенко О. А., Макаров В. О. (2010)
Карпенко П. Ю. - Визначення оптимальності розміщення офісних приміщень (2010)
Кельба С. С. - Фактори впливу на формування громадських комплексів на в’їздах великих міст (2010)
Кельба С. С. - Функціонально-планувальна організація громадських комплексів на в’їздах великих міст (2010)
Козлова Н. В. - Екологічні аспекти формування житлової забудови (2010)
Кравченко Ю. В. - Профіль метаданих для опису проектів експертної грошової оцінки земельних ділянок в пошукових інформаційних мережах (2010)
Крумеліс Ю. В. - Проблемні питання виділення земельних ділянок для будівництва котеджних містечок за межами населених пунктів, Мітягін А. О. (2010)
Крумеліс Ю. В. - Методи визначення якості роботи комунальних служб України, Штепа К. О. (2010)
Курильців Р. М. - Формування міських геоінформаційних систем як базового елементу міського інформаційного простору (2010)
Лавлинская И. А. - Моделирование содержания архитектурно-композиционной организации садово-парковых объектов Южного берега Крыма (2010)
Мамедов А. М. - Взаємозв’язок транспорту та міського землекористування (2010)
Матій О. В. Плешкановська А. М. - Законодавча та нормативна база регулювання забудови в історичних зонах міст (2010)
Махиня А. А. - Про значення дисципліни "іноземна мова за професійним спрямуванням" для формування професійних навичок у студентів (2010)
Мельничук О. Ю. - Ландшафтна організація території за межами населених пунктів при землеустрої, Корнілов В. Л. (2010)
Мержiевська Н. Ю. - Фактори збереження та вiдновлення iсторичних готелiв (2010)
Михельова М. Ю. - Особливості цифрового опису і технологія створення індексних кадастрових карт в ГІС (2010)
Мусієнко О. В. - Технологія проектування санітарно-захисних зон з використанням ГІС (2010)
Недава О. Л. - Види формування нових об’єктів нерухомості (2010)
Николаенко Д. В. - Линия забора. Пунктуалистическая методология исследования городского пространства, Бойко О. С. (2010)
Николаенко Д. В. - Линия забора. К вопросу о геометрии Русановских садов, Полясковский А. С., Обремский В. О., Бойко О. С. (2010)
Орлова А. І. - Проблематика та аналіз існуючої нормативної бази житлової забудови, Плешкановська А. М. (2010)
Осєтрін М. М. - Дослідження транспортних і пішохідних потоків на перетинах міських магістралей в різних рівнях, Беспалов Д. О. (2010)
Осиченко Г. О. - Особливості використання природних компонентів в архітектурному формоутворенні, Павленко О. А. (2010)
Охріменко А. С. - Дослідження залежності напружено-деформованого стану вузлів стику несучих конструкцій з різнотиповими скінченними елементами від способу моделювання стику в програмних комплексах (2010)
Петруня О. М. - Організація системи технічного обслуговування легкового індивідуального автомобільного транспорту в м. Києві (на прикладі Оболонського району) (2010)
Побединська А. М. - Вітчизняний і закордонний досвід наукових досліджень та проектування санаторно-оздоровчих комплексів для дітей з обмеженими фізичними можливостями (2010)
Пошивач Д. В. - Дослідження методом Монте-Карло динамічної стійкості звареної двотаврової балки при випадковому параметричному навантаженні (2010)
Рейцен Е. А. - Об оптимальном управлении наружным освещением городов, Гончар О. Л. Денищенко Н. Я. (2010)
Рейцен Е. А. Толок О. В. - Повысить или обеспечить безопасность городскогодвижения на улично-дорожной сети (2010)
Рунець Р. В. - Особливості цифрового опису вулично-дорожньої мережі в базах геопросторових даних (2010)
Семененко М. В. - Численные и аналоговые модели в изучении процессов распространения различных веществ в воздухе городов (2010)
Сергейчук О. В. - Вдосконалення технічних рішень збірних систем фасадних теплоізоляційних, опоряджених цеглою, Злоба В. В. , Штокерт М. О. (2010)
Станкевич А. М. - До зниження вимірності граничних задач теорії пружності за методом прямих, Чибіряков В. К., Шкельов Л. Т., Левківський Д. В. (2010)
Терновий В. І. - Відтворення цем’янкового розчину для реставрації будинків Х–ХІІ ст, Молодід О. С., Гуцуляк Р. Б. (2010)
Тімченко Р. О. - Технічні проблеми будівництва в умовах щільної міської забудови, Кришко Д. А., Луценко Ю. І., Приходько А. С. (2010)
Ткачук Л. В. - Основні обмеження на володіння, користування та розпорядження землями сільськогосподарського призначення: вітчизняний та зарубіжний досвід (2010)
Толок О. В. - Дослідження впливу організації дорожнього руху на тісноту кореляційного зв’язку між містобудівними факторами і рівнем небезпеки міського руху (2010)
Тугай Я. Б. - Актуальність розробки технологічних рішень демонтажу житлових будівель перших масових серій при реконструкції щільної міської забудови (2010)
Тугай О. А. - Організаційно-технологічна модель "Проект-будова-результат” – сучасний інструмент організації багатостадійної взаємодії девелопера із замовником будівельного проекту, Лагутін Г. В., Поколенко В. О., Борисова Н. О., Приходько Д. О., Якимчук І. М., Баглай В. А., Слипенчук О. С., Петровська –Ліньова Н. Б. (2010)
Тугай О. А. - Сучасні моделі організації будівництва на засадах девелопменту, Лагутін Г. В., Поколенко В. О., Борисова Н. О., Приходько Д. О., Баглай В. А., Слипенчук О. С., Петровська-Ліньова Н. Б. (2010)
Ушацкий С. А. - Управление строительными проектами с использованием систем автоматизированного контроля, Тимофеев Ю. Э., Лорк Алиреза (2010)
Ушацкий С. А. - Особенности материально- технического обеспечения (логистики) строительства в странах Ближнего Востока, Тимофеев Ю. Э., Яхябейк Э. (2010)
Чередніченко П. П. - Ув’язка повздовжніх профілів магістралей на перетинах в різних рівнях (2010)
Черненко В. К. - Актуальність створення системи раціональних технологічних рішень при реконструкції арочних конструкцій пам’яток архітектури, Осипов С. О. (2010)
Шевцова Г. В. - Комбінаторно-синкретична генеза української дерев’яної церкви (2010)
Шевченко А. В. - Оптимизация работы наружного освещенияв городе Донецке, Шевченко С. В. (2010)
Шешпари Алиреза - Расселение семей разных типов по районам Парижа (2010)
Ширяєв Т. В. - Історія виникнення готелю "Європейський" (2010)
Шмоняк О. М. - Особливості застосування комп’ютерної графіки в проектуванні і сприйнятті нової забудови в цінному архітектурному середовищі (2010)
Шульган Р. Б. - Оцінка небезпеки осідань території в населених пунктах методом моделювання за умов невизначеності, Янчук О. Є. (2010)
Энглези И. П. - О системном подходе к решению проблемы "повышение безопасности дорожного движения", Вербицкий В. Г., Ткаченко В. П., Рейцен Е. А. (2010)
Юрчук В. П. - Формотворення гвинтових копачів шляхом спряження конічних вихідних поверхонь, Грубич М. В. (2010)
Яблонська Г. Д. - Позаквартирний внутрішній простор поверху в багатоповерховому житлі, як умова комфортності, Росковшенко А. Ю. (2010)
Мазаракі А. - Зовнішньоекономічні відносини України і Республіки Корея, Мельник Т. (2017)
Калюжна Н. - Зовнішня торгівля України: методологія дослідження (2017)
Duginets G. - Ukraine in free trade zone with the European Union (2017)
Онищенко В. - Менеджмент транснаціональних корпорацій (2017)
Ковінько О. - Маркетингова привабливість міжнародних ринків аграрної продукції (2017)
Макогон В. - Бюджетна стратегія соціально-економічного розвитку країни (2017)
Жураховська Л. - Ризики акцій банків України в контексті стандартів GIPS (2017)
Кульпінський С. - Оцінка інфляційних очікувань на фінансовому ринку України (2017)
Скрипка О. - Система управління зовнішнім державним боргом (2017)
Севрук Є. - Рефінансування дебіторської заборгованості на підприємствах торгівлі (2017)
Дічек Н. П. - Питання індивідуалізації шкільного навчально-виховного процесу у працях українських психологів (період "розвинутого соціалізму") (2014)
Коляда Н. М. - Позашкільна піонерська робота в Україні (перша половина 30-х років ХХ ст.) (2014)
Кочубей Т. Д. - Раціоналізм і картезіанство у педагогічній спадщині Георгія Кониського (2014)
Оршанський Л. В - Історичний аспект становлення і розвитку вітчизняної інженерно-педагогічної освіти, Скварок М. Ю. (2014)
Федосова І. В. - Особливості формування професорсько-викладацького складу вищих технічних навчальних закладів у 1917–1929-му роках (2014)
Бєлан Г. В. - Біографічні дослідження в спадщині українських просвітників другої половини ХІХ ст. (2014)
Голубнича Л. О. - Досвід організації навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищих закладах освіти Східноукраїнського регіону (70-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Денисенко А. О. - Молодіжний клуб як форма організації дозвілля студентської молоді у 80–90-х рр. ХХ ст. в Україні (2014)
Дерев’янко І. В. - Методи та форми організації християнського виховання підлітків за часів Київської Русі (VIII–XV століття) (2014)
Діденко А. М. - Соціальний захист дітей: до етимології питання (2014)
Єфімова О.В. - Питання формування особистості у кадетських корпусах України (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) (2014)
Клименко Ю. А. - До історії розвитку есперанто-руху в Україні (2014)
Коляда Т. В. - Розбудова системи професійної підготовки майбутніх учителів у Великобританії (ХІХ ст.) (2014)
Леонтьєва І. В. - Історія розвитку вітчизняної педагогічної психології: експериментальні уроки О.Ф. Лазурського (1874–1917) (2014)
Приходько Т. О. - Зміст підготовки студентів-математиків у Київському імператорському університеті святого Володимира (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Сараєва О. В. - Педагогіка колективу як актуальний напрям досліджень 20–30 рр. ХХ ст. (2014)
Степаненко І. І. - Поняття правового виховання в епоху Стародавніх цивілізацій і Античності (2014)
Школа О. В. - Еволюція фізичної картини світу в курсі теоретичної фізики (2014)
Величко С. П. - Бінарний урок з фізики та біології як засіб формування пізнавального інтересу учнів основної школи, Бузько В. Л. (2014)
Заболотна О. А. - Застосування методу контент-аналізу у порівняльно-педагогічних дослідженнях альтернативної освіти (2014)
Гуляєва Л. В. - Дослідження руху тіла вздовж похилої площини в старшій школі, Гуляєва Т. В. (2014)
Кадченко В. М. - Експериментальне вивчення поверхневих хвиль у шкільній лабораторії, Новгородський В. О. (2014)
Куриленко Н. В. - Методична система формування екологічної компетентності учнів основної школи у процесі навчання фізики (2014)
Мальченко С. Л. - Організація самостійної роботи при вивченні астрономії, Шевченко О. О. (2014)
Мерзликін О. В. - Навчальні дослідження у курсі фізики профільної школи: компетентнісний підхід (2014)
Шарко В. Д. - Психолого-педагогічні основи розвитку творчих здібностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів фізико-технічного профілю у позакласній роботі з фізики, Пашко М. І. (2014)
Глушич В. В. - Сучасні тенденції розвитку родинного виховання у США (2014)
Кольцова О. С. - Педагогічні аспекти організації фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів (2014)
Мєняйлов С. М. - Вплив фізики на формування екологічної компетентності (2014)
Сіранчук Н. М. - Учення Л.С. Виготського про мислення та мовлення і методична стратегія розвитку мовленнєвих творчих здібностей молодших школярів (2014)
Устинова Н. В. - Становлення особистості школяра в процесі його соціалізації (2014)
Щербина В. Ю. - "Нормальна сім’я" у психолого-педагогічній науці (2014)
Барбіна Є. С. - Гуманістична спрямованість особистості вчителя у європейському контексті (2014)
Коновал О. А. - Поліваріантність у самостійному дослідженні студентами суперечностей спеціальної теорії відносності як засіб розвитку критичного мислення, Туркот Т. І. (2014)
Кузьменков С. Г. - Спецкурс "Фундаментальні фізичні та математичні константи" як крок до фундаменталізації фізичної та астрономічної освіти (2014)
Курок В. П. - Моделювання вивчення історичного досвіду в системі інженерно-педагогічної освіти, Шевель Б. О. (2014)
Левченко Я. Е. - Професіоналізація як фактор формування професійної спрямованості особистості майбутнього фахівця (2014)
Нестеренко В. В. - Особливості студентів заочної форми підготовки у вищому навчальному закладі як суб’єктів навчальної діяльності (2014)
Степанюк А. В. - Наступність у формуванні компетенцій майбутніх учителів біології в умовах ступеневої освіти, Жирська Г. Я ., Міщук Н. Й. (2014)
Шапошникова І. В. - Науково-методичні засади формування студентського моностилю у просторі ВНЗ (2014)
Бальоха А. С. - Природознавча компетентність майбутнього вчителя початкової школи: теоретико-методичний аналіз (2014)
Бібік Г. В. - Міждисциплінарна інтеграція як основа якісної математичної освіти майбутніх учителів фізики (2014)
Винник В. Д. - Вплив самооцінки гармонії тілесності на вибір типу життєвої стратегії естетики здоров’я майбутнього вчителя фізичного виховання (2014)
Войтенко Л. П. - Методичні аспекти створення та використання дидактичних імітаційних моделей у процесі вивчення медичної інформатики (2014)
Войтович І. С. - Педагoгiчнi технoлoгiї підготовки майбутнiх учителiв (2014)
Герлянд Т. М. - Проектування навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у аграрних професійно-технічних навчальних закладах (2014)
Гончаренко Т. Л. - Технологія підготовки вчителя до проектування навчального процесу у післядипломній освіті (2014)
Горшкова Г. А. - Зміст і структура прикладної спрямованості навчання вищої математики майбутніх інженерів-металургів (2014)
Гузь А. М. - Шляхи підвищення якості підготовки майбутніх фахівців морского флоту (2014)
Гурба В. Т. - Значення вокально-педагогічного досвіду в сучасній практиці виховання співацького голосу майбутніх педагогів-вокалістів (2014)
Дендеренко О. О. - Інтеграція знань як основа формування професійних компетентностей суднових механіків у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (2014)
Забара О. А. - Індивідуальна робота студентів при підготовці до фізично практикуму в умовах інтеграції теоретичної та експериментальної складових (2014)
Задорожня Т. М. - Формування стохастичних компетентностей у контексті підготовки фахівців фінансово-економічного спрямування, Руденко І. Б. (2014)
Зінонос Н. О. - Аналіз змісту математичної освіти країн африканського регіону (2014)
Килимник С. М. - Реалізація принципів особистісно орієнтованого навчання фізики в професійній підготовці студентів коледжів (2014)
Кирикилиця В. В. - Методи активізації навчання студентів ВНЗ у процесі роботи зі словниками (2014)
Котова О. В. - Методичні особливості викладання курсу "Числові системи" у майбутніх учителів математики (2014)
Красюк Ю. М. - Система моніторингу результатів навчальної діяльності студентів, Сільченко М. В. (2014)
Кузьменко О. С. - Поняття симетрії та асиметрії у процесі навчання фізики у вищих навчальних закладах (2014)
Кулалаєва Н. В. - Культура безпеки професійної діяльності як педагогічна дефініція (2014)
Кушнір І. І. - Педагогічні технології як умова розвитку маркетингової компетентності керівника вищого навчального закладу І–ІІ рівнів акредитації у системі післядипломної освіти (2014)
Листопад О. А. - Теоретичні засади типології системи навчальних завдань у процесі формування професійно-творчого потенціалу майбутніх педагогів дошкільної освіти (2014)
Марущак О. В. - Формування предметної компетентності майбутнього вчителя технологій з основ аграрного виробництва, Король В. П. (2014)
Нищак І. Д. - Інженерно-графічні знання, уміння та навички вчителя технологій: квінтесенція понять (2014)
Остапович Н. В. - Наукові засади використання дидактичної гри в системі сучасної медичної освіти (2014)
Пасічник О. О. - До питання підвищення іншомовної компетентності студентів немовних спеціальностей: бар’єри та шляхи їх подолання (2014)
Пермінова Л. А. - Формування готовності студента до педагогічного проектування (2014)
Самосудова-Грозова О. Б. - Проблема формування наукової компетентності майбутніх економістів бакалаврів у дослідженнях вітчизняних учених (2014)
Сліпухіна І. А. - Трансформація фундаментальних дисциплін в умовах стандартизації вищої технічної освіти, Точиліна Т. М. (2014)
Слухенська Р. В. - Педагогічні засади розвитку професійного клінічного мислення майбутнього лікаря в процесі формування його духовно-творчого потенціалу (2014)
Слюта А. М. - Алгоритм професійної підготовки майбутніх екологів у процесі виробничої практики (2014)
Туренко Н. М. - Розвиток теорії та практики логопедії на сучасному етапі (2014)
Файнман І. Б. - Роль англомовної комунікації у процесі професійної підготовки майбутнього авіадиспетчера (2014)
Ярошинська О. О. - Принципи проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Богомолова М. Ю. - Профілактичний вплив сім’ї на формування морального виховання підлітків-делінквентів (2014)
Волошенко М. О. - Cтан професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки (2014)
Гуріч В. О. - Запобігання економічному насильству над дітьми як напрям роботи соціального педагога (2014)
Андрійчук А. Б. - ЕНМК як гнучка інтерактивна технологія комп’ютерно-орієнтованого навчання фізики майбутніх судноводіїв (2014)
Григор’єва В. Б. - Методичні особливості застосування ІКТ при викладанні дисциплін природничого циклу майбутнім програмістам (2014)
Іваницька Н. А. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у системі навчального фізичного експерименту Малої академії наук України, Іваницька Ю. А. (2014)
Квітка Т. В. - Комбінація традиційного й інноваційного навчання вищої математики на прикладі вивчення деяких тем векторної алгебри (2014)
Кух А. М. - Медіапроекти в системі методичної підготовки вчителя фізики, Кух О. М., Дінділевич Є. М., Роздобудько М. О. (2014)
Мардарова І. К. - Підготовка вихователів до створення дидактичних відеоматеріалів для дітей дошкільного віку (2014)
Філіппова Л. В. - Використання інформаційних технологій під час навчання хімічних дисциплін (2014)
Шафорост Ю. А. - Використання інформаційних технологій у процесі вивчення курсу "Історія хімії" (2014)
Мельник Т. - Потенціал ринку ЄС для українських експортерів, Пугачевська К. (2017)
Мельниченко С. - Національні готельні мережі на міжнародному ринку, Кудлай Т. (2017)
Гурова К. - Зовнішньоторговельна діяльність у структурі доходів держави, Непран А. (2017)
Шиманська К. - Ринок трудових ресурсів в умовах постконфліктного стану країн (2017)
Скляр Н. - Високотехнологічний експорт України на азійських ринках, Бондарчук М. (2017)
Харсун Л. - Логістичні інструменти протидії інфляції (2017)
Михайличенко К. - Транспортна стратегія у національних інтересах України (2017)
Ткачук Т. - Міжнародні туристичні підприємства на внутрішньому ринку франчайзингу (2017)
Сопко В. - Облік витрат на соціальний захист працівників підприємства, Овсюк Н. (2017)
Нікітішин А. - Податкове регулювання як інструмент державної екологічної політики (2017)
Ковальчук А. Т. - Фінансове право: проблеми утвердження та ефективного застосування (2017)
Чубенко А. Г. - Національна податкова безпека та перспективи використання досвіду Податкової служби (IRS) Сполучених Штатів Америки для боротьби з тіньовою економікою в Україні (2017)
Гетманець О. П. - Принципи юридичної відповідальності за порушення бюджетного законодавства (2017)
Павлов Д. М. - Протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму як фактор забезпечення економічної безпеки держави та протидії корупції: теоретико-правовий аспект (2017)
Матіос А. В. - Актуальні проблеми протидії фінансуванню тероризму в Україні: правові аспекти (2017)
Першин В. Г. - Державний фінансовий моніторинг: завдання та функції (2017)
Живицький В. А. - Інституціоналізація Державної фіскальної служби України: теоретико-правові особливості (2017)
Ничипоренко О. В. - Законні інтереси платників податків як об’єкт теоретико-правового забезпечення (2017)
Мельничук О. Ф. - Правові засади діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в умовах євроінтеграції (2017)
Прилуцький С. В. - Незмінюваність суддів в Україні: конституційно-правове регулювання та проблеми реалізації (2017)
Мартинюк Р. С. - Органи конституційної юрисдикції в системі вищих органів держави (2017)
Муравйов К. В. - Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку соціального та правового захисту персоналу органів та установ виконання покарань (2017)
Логвиненко Б. О. - Правове регулювання охорони здоров’я громадян в Україні: актуальні проблеми (2017)
Полюхович О. І. - До питання негласних слідчих (розшукових) дій, які можуть бути розпочаті до постановлення ухвали слідчого судді (2017)
Бугера С. І. - Необхідність удосконалення законодавства з питань виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції з урахуванням міжнародного досвіду (2017)
Пожидаєва М. А. - Фінансово-правове забезпечення вільного доступу резидентів України до міжнародних систем інтернет-розрахунків (2017)
Цільмак О. М. - Методика визначення мотиву та мети злочинного діяння за допомогою методу "багатовимірних матриць" підчас досудового розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи (2017)
Синявська О. Ю. - Використання методів математичного моделювання при кримінологічному прогнозуванні, Синявська О. О. (2017)
Мота А. Ф. - Діяльність Державної прикордонної служби України щодо перевірки підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства (2017)
Алексєєва В. О. - Міжнародні та національні стандарти у сфері професійної етики прокурора, Мороз І. В. (2017)
Занфірова Т. А. - Особливості принципу свободи праці в трудовому праві України (2017)
Костюк В. Л. - Пенсійне забезпечення державних службовців по інвалідності у контексті сьогодення: сутність, проблеми та перспективи законодавчого регулювання (2017)
Вавженчук С. Я. - Аутсорсинг и аутстаффинг: эскиз проблем правового регулирования (2017)
Менджул М. В. - Припинення трудових відносин з ініціативи працівника-внутрішньо переміщеної особи та роботодавця, Рогач О. Я. (2017)
Сіньова Л. М. - Соціальне забезпечення людей похилого віку в Україні: сучасні реалії (2017)
Мельник В. П. - Державні соціальні допомоги особам з інвалідністю: теоретико-правовий аспект (2017)
Пєтков С. В. - До питання про право, як основу суспільного ладу (2017)
Баранов О. А. - Віртуальність і правове регулювання (2017)
Кравчук В. М. - Міждисциплінарний підхід дослідження громадського контролю у публічно-правовій сфері (2017)
Скрипник В. Л. - Публічний інтерес як підстава обмеження речових прав (2017)
Захарченко А. М. - Зміст управління об’єктами державної власності: загальноправова характеристика (2017)
Мацелюх І. А. - Співвідношення понять соціальної, юридичної та правової відповідальності у науковому дискурсі (2017)
Стрілько В. Ю. - Нотаріально-процесуальні правовідносини з іноземним елементом (2017)
Скворцов С. І. - Взаємодія публічної адміністрації щодо здійснення контролю (нагляду) за особами, звільненими з місць позбавлення волі (2017)
Бондаренко А. Р. - Історико-теоретичний аспект становлення права громадян на безоплатну медичну допомогу (2017)
Бучма О. В. - Історичні виміри українського державо- і правотворення (рецензія на Т. 1: Історія держави і права України Великої української юридичної енциклопедії: у 20 т. / редкол.: В. Д. Гончаренко (голова та ін. ), Токарчук О. В. (2017)
Шевченко А. Є. - Сучасне кримінологічне дослідження (рецензія на монографію Саблука С. А. "Кримінально-правова протидія злочинності в Україні у 1922-1960 рр. ") (2017)
Бобровник С. В. - Актуальне видання з "Теорії держави і права" як фундаментальної юридичної навчальної дисципліни (рецензія на навчальний посібник з дисципліни "Теорія держави і права", підготовлений А. Є. Шевченком, А. В. Старостюк) (2017)
Галай А. О. - Видання, що здатне підсилити концептуальні основи пенітенціарної реформи в Україні (відгук на колективну монографію "Доктрина пенітенціарного права України", рекомендованої до друку Буковинським державним фінансово-економічним університетом) (2017)
Стеценко С. Г. - Протидія відмиванню брудних капіталів має бути більш відчутною (2017)
Contens (2015)
Дем’янченко А. Г. - Застосування концесійного механізму в діяльності морських портів України (2015)
Наврозова Ю. А. - Аналізування структури витрат портового оператора (2015)
Гіріна О. Б. - Динамічна модель оцінки економічного потенціалу розвитку стивідорної компанії (2015)
Чєбанова Т. Є. - Оцінка стійкості економічної безпеки підприємств портової діяльності, Корецька О. В. (2015)
Дикань В. В. - Теоретичні основи розвитку виробничого потенціалу вітчизняних підприємств машинобудування, Кас П. Ю. (2015)
Кубіній В. В. - Вплив кластерних утворень на конкурентоспроможність підприємства, регіону, національної економіки, Теличко Т. В., Василина А. М., Попов І. М. (2015)
Мошак С. М. - Системний концепт стратегічного управління конкурентоспроможністю регіону (2015)
Михайлюк І. І. - Географія сільського туризму на базі особистих селянських господарств Закарпаття (2015)
Кудак К. М. - Аграрний сектор економіки Закарпатської області: оцінка сучасного стану та перспективи розвитку (2015)
Анотації (2015)
Автори збірника (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей (2015)
Содержание (1994)
Львовский А. Л. - Чешуекрылые насекомые (Inseсta, Lepidoptera) в пределах Санкт-Петербурга (1994)
Кривохатский В. А. - Личинки муравьиных львов рода Euroleon Е.-Р. (Neuroptera, Myrmeleontidae) (1994)
Гамаюнова С. Г. - К популяционной биологии листогрызущих вредителей леса, Попков М. Ю., Харченко А. Е. (1994)
Гамаюнова С. Г. - Распределение совок (Lepidoptera, Noctuidae) по биотопам проектировавшегося в Харьковской области природного парка (1994)
Михайлов В. А. - Роль энтомофагов в регуляции численности пилильщиков вредителей сосновых насаждений в зоне Нижнеднепровских песков, Назаренко С. В. (1994)
Покозий И. Т. - Особенности жизненных циклов хермесов, Драган Г. И. (1994)
Покозии И. Т. - Некоторые физиологические реакции гусениц дубового шелкопряда (Antheraea pernyi G.-М.) при питании консервированным кормом, Алексеницер М. Л., Березницкая Н. Н., Кубайчук В. П., Закордонец Л. А. (1994)
Басов В. М. - Мухи-пестрокрылки василька синего (Centaurea cyanus L.) в Волжско-Камском крае (1994)
Трибель С. О. - Закономірності розмноження та прогнозування бурякових щитоносок, Струкова С. І., Федоренко В. П. (1994)
Маслодудова Е. Н. - О роли микроспоридий в регуляции численности мошек на Украине (1994)
Зозуля А. Л. - Агротехнические приемы в регулировании численности посевного щелкуна (1994)
Полчанинова Н. Ю. - Пауки в пищевом рационе птенцов мухоловки-белошейки (Ficedula albicollis Теmm.) в нагорных дубравах Харьковской области, Присада И. А. (1994)
Ярошенко Н. Н. - Пауки породных отвалов угольных шахт Донецка, Рудникова Е. В. (1994)
Машкей И. А. - Тканевые и накожные миазы сельскохозяйственных животных лесостепной и степной зон Украины, Мищенко А. А., Рama3ahоb И. А. (1994)
Злотин А. 3. - Безопасность при работе с насекомыми, Бойчук Ю. Д. (1994)
Леженина И. П. - Коллекция Харьковского энтомологического общества (1994)
Кривохатский В. А. - Список сетчатокрылых (Neuropterа), собранных в Крыму экспедицией Харьковского энтомологического общества в 1994 году, Захаренко А. В. (1994)
Захаренко А. В. - Новый для фауны Украины муравьиный лев (Neuroptera, Myrmeleontidae) (1994)
Войтенко Ю. В. - Научно-практическая конференция "Производство и применение биологических средств защиты растений от вредителей и болезней" (1994)
Публикации спонсоров журнала (1994)
Правила для авторов (1994)
Маркович М. - Паризьке проголошення Юліана Августом (лютий 360 р.) (2017)
Szulc D. - Litewskie reformy ustrojowe lat 1564 – 1566 a sprawa unii polskolitewskiej. Podsumowanie problemu w 450-ta rocznicę wejścia w życie II statutu litewskiego (2017)
Галів М. - Духовенство в селі Літиня на Дрогобиччині (друга половина XVII – XVIII ст.): генеалогічний нарис (2017)
Швайка І. - Порівняльний аналіз святкування основних християнських свят німецькими колоністами та українським населенням (кінець XVIII – початок ХХ ст.) (2017)
Галик В. - Дрогобич та його околиці в художньо-літературній спадщині Івана Франка (2017)
Турмис Н. - Українознавчі студії у Віденському університеті наприкінці XIX – у першій половині XX ст. (2017)
Священко З. - Переселення селян Київської губернії до Сибіру в роки столипінської аграрної реформи (2017)
Лозинський А. - Галицький військовий чинник у боротьбі за українську державність (лютий 1917 – березень 1918 рр.) (2017)
Bystra М. - "They had been waiting for death, they but it did not come, had been hoping for freedom, but it was not...": reality in children’s essays about what they witnessed in the years of the Second world war (2017)
Касьянова Н. - Житлове забезпечення переселенців в УРСР (1940 – 1960-ті рр.) (2017)
Ільницький В. - Використання радянськими силовими органами агентурно-інформаційної мережі у боротьбі із підпіллям у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954) (2017)
Lysak V. - Rural family in Ukraine in the soviet way of life in the 1950s – 1960s, Tryma K. (2017)
Parakhina М. - Economics against the background of geopolitical challenges: towards ukrainian-russian economic relations (1990s – 2000s) (2017)
Павленко О. - Проблема статусу Косово в політиці Європейського союзу (1998 – 2016 рр.) (2017)
Фуртій В. - Розвиток туризму на Закарпатті в період Чехословаччини 1918 – 1938 рр. (2017)
Корсак Р. - Тенденції розвитку ділового туризму у світі (2017)
Годя І. - Розвиток історико-культурного туризму в Закарпатті: здобутки і проблеми (2017)
Тельвак В. - Куций І. Цивілізаційні ідентичності в українській історіографії кінця XVIII – початку ХХ ст.: між Слов’янщиною та Європою. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 480 с. (2017)
Аветіков Д. С. - Процес ревіталізації гемоциркуляторного русла в мобілізованих шкірно-жирових клаптях обличчя, Гутник А. А. (2015)
Аветіков Д. С. - Вдосконалення косметичної отопластики з урахуванням біомеханіки шкіри, Стебловський Д. В. (2015)
Желнин Е. В. - Электрокинетические свойства нативных клеточных ядер буккального эпителия у больных с воспалительными одонтогенными заболеваниями челюсти, Гулюк А. Г., Колупаева Т. В., Гринь В. В. (2015)
Кузь В. С. - Водопоглинання різних груп базисних стоматологічних матеріалів (2015)
Куцевляк В. И. - Аппаратурно – хирургическое лечение пациентов с аномалийным положением зубов в постоянном прикусе, Данилова Ю. Г. (2015)
Лучинський М. А. - Стан кісткової тканини у дітей із зубощелепними аномаліями, які проживають у різних антропогенних умовах (2015)
Маланчук В. О. - Підготовка до оперативного втручання в щелепно-лицевій ділянці пацієнтів з надмірною вагою, Воловар О. С., Паливода Р. С. (2015)
Риберт Ю. О. - Комплексний аналіз та характеристика зубощелепних патологій у пацієнтів зі скронево-нижньощелепними розладами частина 1. Аналіз стану зубощелепного комплексу обстежених пацієнтів за діагностичними ознаками (2015)
Смоляр Н. И. - Сравнительные данные европейских индикаторов стоматологического здоровья детей школьного возраста в избранных городах Беларуси, Грузии и Украины, Безвушко Э. В., Маргвелашвили М., Маргвелашвили В., Гигинейшвили Е., Каландадзе М., Леус П. А. (2015)
Смоляр Н. І. - Визначення рівня лізоциму та секреторного імуноглобуліну (sіga) у ротовій рідині дітей з бронхіальною астмою, Лещук С. Є., Панас М. А. (2015)
Соловей К. О. - Метод досягнення функціональної рівноваги зубощелепової системи протягом ретенційного періоду (2015)
Янішен І. В. - Клінічно-орієнтовані технології забезпечення якості лікування пацієнтів бюгельними протезами (2015)
Артьомова Н. С. - Епідеміологія внутрішньошлуночкових крововиливів у передчасно народжених дітей, що народились в полтавській області протягом 2006-2014 рр. (2015)
Березняков В. И. - Опрос врачей практического здравоохранения о ступенчатой терапии (2015)
Гелетюк Ю. Л. - Функціональне і неврологічне відновлення неврологічного дефіциту та характеристика якості життя у хворих з ішемічним інсультом на тлі артеріальної гіпертензії різних ступенів тяжкості, Черенько Т. М. (2015)
Ілащук Т. О. - Прогностичне значення вмісту адіпокінів плазми крові у хворих на артеріальну гіпертензію, остеоартроз та їх поєднання, Швець Н. В. (2015)
Кравцова В. И. - Особенности ремоделирования сердца, сосудов, почек и нейрогуморальный статус у больных гипертонической болезнью с сопутствующим хроническим пиелонефритом в зависимости от ФВ ЛЖ сердца (2015)
Латогуз С. И. - Патогенетические механизмы дисфункции эндотелия при нарушениях ритма у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом (2015)
Мещерякова И. П. - Адаптивная норма по антропометрическим характеристикам новорождённых г. Евпатории (2015)
Підлубний В. Л. - Показники якості життя і соціального функціонування у працівників промислових підприємств з дезадаптаційними реакціями та станами (2015)
Сизова Л. М. - Поширеність поліморфізму гену tlr7 gln11leu серед хворих на хронічний гепатит с в Полтавській області, Коваль Т. І., Полторапавлов В. А., Лимаренко Н. П. (2015)
Степанченко К. А. - Распространенность и структура головных болей среди подростков г. Харькова (2015)
Ткаченко Л. А. - Діагностика болю в спині в практиці лікаря загальної практики - сімейної медицини, Ярмола Т. І., Пустовойт Г. Л., М´якінькова Л. А., Мохначов О. В. (2015)
Бурьян А. В. - Влияние неоадьювантной химиолучевой терапии на качество жизни больных местно-распространённым раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста (2015)
Кіндратів Е. О. - Морфометрична характеристика шийки матки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії, асоційованої з папіломавірусною інфекцією у жінок з розладами репродуктивної функції (2015)
Ксьонз І. В. - Клінічна ефективність застосування антиадгезивних засобів при лікуванні та профілактиці злукової кишкової непрохідності у дітей (2015)
Огнівенко О. В. - Клініко-імунологічна ефективність застосування хлорофіліпту у хворих на хронічний ларингіт (2015)
Пахаренко Л. В. - Вплив диференційованого лікування на психоемоційний стан хворих передменструальним синдромом (2015)
Стебловська І. С. - Особливості набряку макулярної ділянки після факоемульсифікації катаракти при дегенеративних захворюваннях сітківки, Безкоровайна І. М. (2015)
Sheyko V. D. - Advantages and disadvantages of mrt–choledochography and endoscopic retrograde cholangiopanreatography in examining patients with obstructive jaundice, VirchenkoV. I., Dolzhkovy S. V., Prykhidko R. A. (2015)
Шейко В. Д. - Вплив зрілості панкреатогенних обмежених скупчень рідини на ефективність пункційно-дренувальних втручань під контролем УЗД, Оганезян А. Г. (2015)
Аветіков Д. С. - Гістотопографічна характеристика загоєння післяопераційних ран при застосуванні клейової композиції "сульфакрилат" в порівнянні з традиційним ушиванням, Талаш Р. В., Старченко І. І. (2015)
Аветіков Д. С. - Біохімічна характеристика післяопераційного раневого процесу шкіри у залежності від способу фіксації країв рани, Лоза Х. О. (2015)
Васильєва І. М. - Вплив субтоксичних доз поліоксипропіленгліколю молекулярної маси 500 на деякі показники стану нейроендокринного метаболізму, Полікарпова Г. В., Жерновая М. Є., Резуненко Ю. К., Гопкалов В. Г. (2015)
Германчук С. М. - Зміни фізико-хімічних властивостей емалі та дентину девітальних зубів людини, покритих штампованими коронками (2015)
Гнатюк В. В. - Порівняльна характеристика стану мелатонін-позитивно-мічених клітин шлунка у щурів різної статі на тлі десинхронозу (2015)
Демидчук А. С. - Нейропептидні засоби стимулюють регенерацію пошкодженого периферійного нерва (2015)
Денисюк О. М. - Дослідження антигіпоксичних властивостей флокаліну та його вплив на мозковий кровотік (2015)
Довгань Р. С. - Вплив ніфедипіну на зміни жирнокислотного спектру ліпідів нирок та міокарда при сумісному застосуванні з ангіоліном та елгацином у щурів з артеріальною гіпертензією, Брюзгіна Т. С., Загородний М. І. (2015)
Котуза А. С. - Проблеми управління якістю послуг патологоанатомічної служби україни в сучасних правових та економічних умовах, Роша Л. Г. (2015)
Кошарний В. В. - Динаміка зміни структурних параметрів клапанів аорти і легеневого стовбура у постнатальному онтогенезі, Абдул – Огли Л. В., Козловська Г. О., Вихристенко К. М. (2015)
Кузьменко А. М. - Стан імунітету при експериментальному гнійно-запальному процесі, спричиненому e.coli (2015)
Миронченко С. И. - Нарушения метаболизма оксида азота при ультрафиолет-индуцированных повреждениях кожи морских свинок и их фармакологическая коррекция (2015)
Мішина М. М. - Визначення впливу світлодіодного випромінювання синього й фіолетового спектрів на біоплівки pseudomonas aeruginosa (2015)
Макаренко О. М. - Фармакотерапевтична ефективність мітохондрину (м2) та церебралу при експериментальному гострому геморагічному інсульті, Ковтун А. М. , Васільєва І. Г. (2015)
Марковський В. Д. - Гістологічні особливості будови жіночих статевих органів плодів з ознаками затримки внутрішньоутробного розвитку, Купріянова Л. С. (2015)
Мозгова Ю. А. - Метаболічні зміни під впливом комбінованої терапії при експериментальному гнійно – запальному процесі, спричиненому k. Pneumoniae (2015)
Нагорняк І. В. - Ефективність поєднаного застосування l-аргініну та інгібітора ядерного фактора κb для корекції вільнорадикальних процесів і функцій слинних залоз щурів за умов дії метилового ефіру метакрилової кислоти, Костенко В. О. (2015)
Нефьодов О. О. - Антидепресанти: знеболююча активність за умов розсіяного склерозу (2015)
Неханевич О. Б. - Вплив трансформуючого фактору росту-β1 на стан опорно-рухового апарату та серцево-судинної системи спортсменів (2015)
Погребняк Г. В. - Порушення метаболізму ліпідів в тканинах пародонту у самиць щурів в умовах аліментарного дисбалансу жирів (2015)
Filimonov V. - Features of humoral regulation mechanism of iron delivery to the bone marrow in condition of hypoxic hypoxia action, Burega I. (2015)
Шамало С. М. - Ультраструктурні зміни травмованого сідничного нерва щурів на тлі ртутної інтоксикації та її фармакологічної корекції (2015)
Burega Yu. A. - Problem-based learning as pedagogical strategy to increase medical students’ motivation to work independently (2015)
Гаврилюк А. А. - Концептуальные аспекты проектирования и моделирования судебно-медицинских причинно-следственных связей (2015)
Горбань А. Є. - Наукове обгрунтування функціональної структури автоматизованої інформаційної системи моніторингу планування, проведення, звітування наукових медичних форумів та обліку представлених наукових результатів в сфері охорони здоров’я україні, Кочина М. Л. (2015)
Зінченко Н. О. - Модернізація вищої школи україни в сучасних умовах, Біланов О. С. (2015)
Лєнкова О. О. - Формування інформаційно-комунікаційних компетенцій майбутніх лікарів на засадах використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі, Мороховець Г. Ю., Міщенко С. В. (2015)
Огнев В. А. - Медико-социальные аспекты учебной адаптации у студентов медицинских вузов, Кириченко М. П., Зинчук А. Н., Огнева Л. Г. (2015)
Скрипник І. М. - Захист інформації в телемедичних та телеосвітніх комп’ютерних системах, Скрипніков П. М., Гаєвський С. О., Гопко О. Ф., Дубина В. О. (2015)
Сулаева О. Н. - Отбор содержания обучения по гистологии в достижении стандартов медицинского образования (2015)
Денисенко С. В. - Біотехнології в різних сферах життя, їх вплив та попередження розвитку біозагроз, Міщенко А. В. (2015)
Казмірчук В. В. - Перспективи використання хмелепродуктів для лікування гнійно-запальних захворювань порожнини рота, Рудик Р. І., Мельник А. Л., Волков Т. О., Волянська Н. О., Шульга Н. М., Кучма І. Ю. (2015)
Катеренчук О. І. - Фактори прогресування серцевої недостатності: у фокусі вегетативний дисбаланс (2015)
Кoндакoва O. Ю. - Істoричні аспекти хірургічнoгo лікування пoєднаних захвoрювань oрганів черевнoї пoрoжнини та птoзу її передньoї стінки, Балабан O. В., Oгoрoднік Т. O., Гoнза Р. В. (2015)
Кононова О. В. - Сучасний стан ендодонтичного лікування пульпіту у населення україни (2015)
Лоскутов О. А. - Опасности и осложнения при проведении гемотрансфузий (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського