Jovanovic T. - The financial structure of the FDI in Slovenia (2015)
Mentel G. - (In)effectiveness of capital market and anomalies in value at risk distribution in time, Radwanski R. (2015)
Наточеева Н. Н. - Социальные приоритеты как факторы и инструменты управления банковскими рисками, Ровенский Ю. А., Белянчикова Т. В. (2015)
Шкодіна І. В. - Розвиток фондового ринку в умовах фінансової сингулярності (2015)
Maltseva A. A. - The audit of technology park structures’ intellectual capital: scientific and methodological approaches, Klyushnikova E. V. (2015)
Лемішко О. О. - Статистичне оцінювання функціональної залежності темпу зростання ВВП і складових капіталу (2015)
Григорків М. В. - Динамічні моделі двосекторної екологічної економіки з лінійними функціями поведінки її суб’єктів (2015)
Интымакова А. - Моделирование процессов государственного управления в сфере охраны окружающей среды (2015)
Kryvovyazyuk I. V. - Methodological approach to the efficiency evaluation of innovative processes in logistical activity of enterprises, Volynchuk Yu. V., Pushkarchuk I. M. (2015)
Кузьмін О. Є. - Концепція та інструменти проектного підходу до диверсифікації видів діяльності підприємства, Фещур Р. В., Дрималовська Х. В. (2015)
Мазаракі А. А. - Інтернет-маркетингові комунікації в програмах е-лояльності споживачів, Дубовик Т. В. (2015)
Огліх В. В. - Моделювання процесів розвитку регіону в контексті стратегії планування, Єфанова Т. І. (2015)
Терешко Ю. В. - Особливості розвитку Інтернет-стартапів в Україні: реалії і перспективи, Тардаскіна Т. М., Богатирьова Л. Д. (2015)
Khudyakova T. A. - Principles for evaluating the effectiveness of the sustainability controlling system at the enterprise on the basis of the fuzzy sets theory (2015)
Shabelnik T. V. - Modelling of business processes control in marketing-oriented management at a pharmaceutical company (2015)
Відомості про авторів (2015)
Дикань В. Л. - Інжиніринго-маркетинговий центр інноваційних технологій як основа активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту, Соломніков І. В. (2017)
Аванесова Н. Е. - Системний підхід до формування стратегії забезпечення економічної безпеки оборонної промисловості України в умовах євроінтеграції (2017)
Кузуб А. В. - Перспективи розвитку вітчизняних підприємств вагонобудування в сучасних умовах (2017)
Морозова Л. В. - Методика оцінки кількості матеріально-технічних засобів за умов коливання попиту на них (2017)
Сухорукова Т. Г. - Роль делового этикета в повышении экономической безопасности предприятия (2017)
Черкашина М. В. - Планування бізнес-процесів для організації діяльності підприємства, Науменко М. О. (2017)
Шемет М. В. - Методика оцінки стану глобалізаційних процесів на рівні підприємства (2017)
Дикань О. В. - Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення (2017)
Непран А. В. - Фискальная эффективность налога на добавленную стоимость, Тимченко И. Е., Каменева Н. Н. (2017)
Прохорова В. В. - Розвиток корпоративного сектору як передумова ефективної реалізації трансформаційних процесів в економіці (2017)
Галушко О. І. - Економічні та технологічні аспекти формування оптимального парку локомотивів в умовах кризи (2017)
Полякова О. М. - Особливості розвитку пасажирських перевезень на залізничному транспорті України (2017)
Шраменко О. В. - Концептуальні засади інфраструктурної безпеки на залізничному транспорті, Хорошаєва Є. В. (2017)
Гараев М. - Сущность и классификация инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта (2017)
Мискін Ю. І. - Ідентифікація напрямів активізації інвестиційної діяльності як об’єкта податкового стимулювання, Мискіна О. О. (2017)
Соколовський С. А. - Моделювання інноваційної діяльності віртуального підприємства в умовах інформаційної економіки (2017)
Чухлата Ж. Г. - Проблеми впровадження інноваційних технологій в умовах економіки України (2017)
Герасименко В. М. - Теоретико-методичне обґрунтування особливостей удосконалення стратегічного управління підприємств (2017)
Токмакова І. В. - Адаптивна система управління інноваційним розвитком залізничного транспорту України (2017)
Чупир О. М. - Аналіз інструментів маркетингової комунікаційної політики підприємства в системі менеджменту організації, Сичова О. Є. (2017)
Янченко Н. В. - Методика стратегічного управління у територіально-господарських підсистемах (2017)
Чередниченко О. Ю. - Актуальні питання боротьби з тероризмом в Україні в сучасних умовах, Чередниченко А. О. (2017)
Яковенко В. Г. - Психологія праці в управлінні персоналом (2017)
Пастух І. М. - Кінетика входження іонів у зіткнення з поверхнею в розширеному енергетичному діапазоні, Соколова Г. М. (2015)
Харжевський В. О. - Розробка та вдосконалення методів кінематичної геометрії для синтезу важільних напрямних механізмів (2015)
Ковтун В. В. - Граничний напружений стан дискретного середовища, що працює в умовах плоскої деформації, Дорофєєв О. А. (2015)
Лозінський Д. О. - Ротаційна витяжка осесиметричних деталей з використанням пропорційного електрогідравлічного приводу, Сивак І. О., Шевчук Є. І., Пилявець В. Г. (2015)
Славін В. В. - Вплив системи живлення бензинового двигуна на тягово-швидкісні властивості легкового автомобіля (2015)
Сівак В. А. - Обґрунтування вибору критеріїв експлуатаційної безпеки транспортних засобів в умовах їх використання в процесі виконання завдань з охорони державного кордону (2015)
Шпак О. Л. - Математична модель однофазового трансформатора як групового елемента в електроенергетичній системі (2015)
Філімонова Н. В. - Дослідження структурно-механічних властивостей м’яса як об'єкта переробки у вовчку (2015)
Матвійчук С. С. - Удосконалення методичної бази проектування спортивної форми для баскетболістів (2015)
Пашкевич К. Л. - Дослідження залежності величини зборки вузлів одягу від фізико-механічних властивостей тканин (2015)
Матвійчук С. С. - Можливість оптимізації трудомісткості виготовлення та продуктивності швейного виробництва за рахунок технічних факторів впливу, Бокша Н. І. (2015)
Базилюк Е. В. - Аналіз проблем стилеутворення в дизайні одягу (2015)
Скідан О. В. - Теоретичні передумови аналітичного проектування взуття, Надопта Т. А., Пастух І. М. (2015)
Селезньова А. В. - Аналіз існуючих матеріалів для створення раціональної конструкції взуття для дітей-школярів, Домбровський А. Б. (2015)
Кириченко О. В. - Геотекстиль нетканий: вибір показників властивостей для оцінки рівня якості та формування асортименту (2015)
Кущевський М. О. - Дослідження факторів гідровідцентрового способу формування деталей головних уборів, Кошевко Ю. В. (2015)
Сарибекова Д. Г. - Катионные полимеры – инновация в крашении прямыми красителями, Куник А. Н., Дрозд Л. А., Сарибеков Г. С. (2015)
Ляліна Н. П. - Дослідження споживчих властивостей та експертна оцінка якості змішаних конопляних тканин, Богданова О. Ф. (2015)
Ніконова А. В. - Дослідження процесу дублення з використанням сполук титану ta полімерних матеріалів, Андреєва О. А., Майстренко Л. А. (2015)
Сапожник Д. І. - Маскувальні властивості тканин спеціального призначення з багатоколірним забарвленням (2015)
Бойко Ю. М. - Розробка та аналіз модифікованих схем синхронізації блоків оброблення сигналів засобів телекомунікацій, Ткачук В. М. (2015)
Чесановський І. І. - Побудова захищених телекомунікаційних радіомереж з множинним доступом, Левчунець Д. О., Петренко А. Л. (2015)
Лужанський В. І. - Моделювання та дослідження ефективності структур телекомунікаційних мереж з динамічною маршрутизацією та їх порівняння за критерієм "ефективність-вартість", Карпова Л. В., Подгорних Б. С. (2015)
Гуменний П. В. - Теоретичні засади організації асоціативної пам’яті колективного користування на основі вертикально-інформаційної технології (2015)
Нечипоренко О. В. - Дослідження ефективності методів стиснення звукових даних (2015)
Ліщинська Л. Б. - Інформаційні пристрої і системи на узагальнених перетворювачах імітансу (2015)
Бойко С. М. - Лабораторний комплекс для дослідження диференційного захисту силового трансформатора, Михайличенко Д. А., Вишневський С. Я. (2015)
Мартынюк В. В. - Анализ приборов контроля защитного потенциала электрических нагревателей воды, Котенев В. В. (2015)
Яцків В. В. - Двовимірні коректуючі коди на основі модулярної арифметики, Цаволик Т. Г. (2015)
Савчук Т. О. - Кластеризація станів комп’ютерної техніки з використанням інформаційної технології, Петришин С. І. (2015)
Слободян І. В. - Пристрій для читання-запису інформації енергонезалежної комірки пам’яті на базі халькогенідного склоподібного напівпровідника (2015)
Івасьєв С. В. - Збіжність екстремумів залишкової функції в околі розв’язку задачі факторизації, Николайчук Я. М., Якименко І. З., Колісник І. Р. (2015)
Рубаненко О. Є. - Дослідження методів побудови еквівалентів локальних електричних систем, Сікорська О. В., Комар В. О. (2015)
Хорольський В. П. - Інтелектуальна система управління електроспоживанням стаціонарних установок шахт, Шпанько М. І. (2015)
Гранік М. О. - Метод визначення схожості новинних текстів на основі статистичної міри "term frequency-inverce document frequency", Месюра В. І. (2015)
Морфіянець О. О. - Розпізнавання виразу обличчя з використанням глибокого навчання, Месюра В. І. (2015)
Ріпка Г. А. - Залежність контролюючих показників від режимів вишивального процесу, Засорнова І. О., Мазнєв Є. О., Мичко А. А. (2015)
Любчик В. Р. - Метод уточнення дальності об'єктів із врахуванням електрофізичних властивостей підповерхневих середовищ, Рибій В. О., Клепіковський А. В. (2015)
Горященко С. Л. - Передача покриття на поверхню матеріалів легкої промисловості після розпилення (2015)
Содержание (1996)
Басов В. М. - К вопросу об эволюции пищевой специализации насекомых в связи с деятельностью человека, Сапаев Е. А. (1996)
Бартенев А. Ф. - К изучению насекомых и других членистоногих из Красной Книги Украины, Грамма В. Н. (1996)
Надворный В. Г. - Видовой состав, распространение и жизнедеятельность насекомых в различных биогеоценозах Полесского государственного заповедника (1996)
Филатов М. А. - Некоторые аспекты современного состояния фауны одиночных пчелиных (Hymenoptera, Apoidea) в полезащитных лесополосах Северо-Востока Украины (1996)
Михайлов В. А. - Новые и малоизученные виды подрода Pamirium рода Bembidion (Coleoptera, Carabidae) из Казахстана (1996)
Новиков О. А. - Новый вид рода Aphodius illiger (Coleoptera, Scarabaeidae) из нор грызунов Левобережной Украины (1996)
Бартенев А. Ф. - Две неожиданные находки личинок жуков (1996)
Покозий И. Т. - К биологии и экологии хермеса веймутовой сосны Pineus strobi Hart. в Украине, Драган Г. И. (1996)
Драган Г. И. - Генеративный цикл сибирского елово-пихтового хермеса – Aphrastasia pectinatae Chol. (Adelgidae, Homoptera) (1996)
Якшин Г. В. - Способность к внутривидовой дифференциации у обыкновенной злаковой тли Schizaphis graminum Rond. на территории Северного Кавказа (1996)
Покозий И. Т. - Использование биостимуляторов микробного происхождения для обработки грены дубового шелкопряда (Antheraea pernyi G.-M.), Аретинская Т. Б., Алексеницер М. Л., Супрун С. М., Закордонец Л. А. (1996)
Браславский М. Е. - Принципы и методы селекции пород и гибридов тутового шелкопряда для промышленных выкормок Украины (1996)
Браславский М. Е. - Использование новых генетических форм при создании промышленных гибридов тутового шелкопряда (1996)
Влащенко И. А. - Фенология лета листоверток в балочных лесах Харьковской области, Злотин А. З., Мешкова В. Л. (1996)
Влащенко И. А. - Трофические связи листовёрток балочных лесов Северо-Востока Украины (1996)
Галанова О. В. - Возможности прогнозирования жизнеспособности и продуктивности тутового шелкопряда, Молодых Ю. С., Злотин А. З. (1996)
Галий А. И. - К стратегии разработки системы племенной работы с трихограммой (1996)
Галий А. И. - Экспериментальное обоснование исходного объема выборки трихограммы для племенной маточной культуры (1996)
Страшко О. Э. - Индукция и реактивация диапаузы насекомых (теоретические и практические аспекты), Злотин А. З. (1996)
Посылаева Г. А. - Адаптивные способности биосистемы "Горох-зерновка", Сергиенко А. Н., Рагулина А. В., Кущенко А. А. (1996)
Мищенко А. А. - Некоторые особенности развития чернотелок (Coleoptera, Tenebrionidae) животноводческих хозяйств Украины, Бовкун С. Г. (1996)
Грамма В. Н. - Невыдуманные истории. Воспоминания энтомолога и краткие эпизоды из жизни Харьковского энтомологического общества (1996)
Медведев С. И. - Распространение вредных видов хрущей в лесостепной и степной зоне Украины (1996)
Грама В. М. - До 100-річчя з дня народження М. П. Божко, професора Харківського університету (1996)
Посылаева Г. А. - Ученый с большой буквы (к 100-летию со дня рождения Марии Павловны Божко) (1996)
Грамма В. Н. - Памяти Всеволода Борисовича Захаренко (1996)
Содержание (1993)
Белецкий Е. Н. - Теория цикличности динамики популяций (1993)
Злотин А. З. - Теоретическое обоснование массового разведения насекомых (1993)
Солодовникова В. С. - Редкие, исчезающие или сокращающиеся в численности виды насекомых, обитающие в Харьковской области. Сообщение 1, Бартенев А. Ф. (1993)
Шатровский А. Г. - Новые для фауны стран СНГ виды водолюбов (Coleoptera, Hydrophilidae) (1993)
Захаренко А. В. - Златоглазки (Neuroptera, Chrysopidae) Украины (1993)
Леженина И. П. - Мухи-журчалки (Diptera, Sirphidae) Левобережной Украины (1993)
Полчанинова Н. Ю. - К изучению экологии питания Dictyna arundinacea (L.) (Arаnеае, Dictynidae) в лесополосах близ Харькова (1993)
Романькова Т. Г. - Сезонная динамика лета пчелиных семейства Megachilidae в условиях Приморского края (1993)
Романькова Т. Г. - Трофические связи пчелиных семейства Megachilidae в условиях Приморского края, Романьков А. В. (1993)
Прудкина Н. С. - Массовое размножение мошек (Diptera, Simuliidae) на северо-востоке Украины, Солодовникова B. C. (1993)
Присный А. В. - Механизмы изменчивости рисунка переднеспинки колорадского жука (к вопросу о методике фенетических исследований) (1993)
Присный А. В. - Некоторые особенности биоценоза на скальном обнажении писчего мела в окрестностях Белгорода (1993)
Наглова Г. И. - Об изменении фауны кровососущих комаров антропогенного водоема харьковской области, Василевская Л. К., Гусакова В. А., Прудкина Н. С. (1993)
Богославский А. М. - Изучение характера изменчивости признака еу в процессе старения имаго и гамет дрозофилы, Воробьева Л. И. (1993)
Прокопенко А. А. - Использование энтомологических данных в судебной экспертизе (1993)
Мухина О. Ю. - Оптимизация применения биостимуляторов в шелководстве, Злотин А. З. (1993)
Чепурная Н. П. - К вопросу контроля качества культур насекомых, Злотин А. З. (1993)
Браславский М. Е. - Продуктивность популяций тутового шелкопряда, завезенных из Китая, в условиях Украины, Головко В. А., Акименко Л. М., Стоцкая М. И. (1993)
Скляревский П. А. - Динамика численности желтой фракции коконов тутового шелкопряда при отборе по люминесцентному свечению, Акименко Л. М., Браславский М. Е., Стоцкая М. И. (1993)
Беллила Бенумер - Особенности развития непарного шелкопряда при питании на различных древесных породах (1993)
Онищенко Н. А. - Воздействие электромагнитного поля на тутового шелкопряда (1993)
Войнаровская В. И. - Гемолимфа как индикатор определения жизнеспособности колорадского жука (1993)
Маркова Т. Ю. - Трофические связи и особенности развития цикадок семейств Cicadellidae и Delphacidae в злаковых агроценозах Харьковской области (1993)
Литвинов Б. М. - Коэффициенты вариации размеров и динамика численности популяции щелкуна посевного, Сизоненко В. Л., Сериков А. В., Сероус Л. Я. (1993)
Посылаева Г. А. - Принципы управления энтомоценозами гороха (1993)
Красиловец Ю. Г. - Влияние регуляторов роста растений на энтомофауну и продуктивность семенников люцерны и гороха, Грицай В. П., Буряк Ю. И., Попов С. И. (1993)
Шаруда Г. И. - Влияние паразитов и сверхпаразитов на динамику численности злаковых тлей, Адель Хафез (1993)
Мезенцев А. И. - Стволовые вредители и опенок в очагах усыхания дуба (1993)
Машкей И. А. - Мyхи семейства Muscidae (Diptera) в животноводческих агробиоценозах Украины и стратегия борьбы с ними (1993)
Усаченко А. А. - Современные способы борьбы с зоофильными мухами, Машкей И. А., Мищенко А. А. (1993)
Зозуля А. Л. - Особенности влияния повышенного содержания синтетического полового феромона в воздушной среде на самцов степного щелкуна (Agriotes gurgistanus Fald.) (1993)
Тарушкин И. М. - Возможность использования новых средств защиты кукурузы от проволочников (Elatertdae) (1993)
Шаруда Е. В. - О методах сбора тлей на картофельном поле, Шаруда Г. И., Байдык Г. В. (1993)
Медведев С. И. - Об отрицательных последствиях химического метода борьбы с вредителями (1993)
Правила для авторов (1993)
Пастух І. М. - Алгоритми визначення аналітичних критеріїв оцінки результатів модифікації азотуванням в тліючому розряді, Соколова Г. М. (2015)
Ambartsumyants R. V. - Designing of a centrifugal friction coupling with a force transformer, Deli I. I. (2015)
Скідан О. В. - Аналітичні основи сплайнів з круговими криволінійними напрямними, Надопта Т. А., Пастух І. М. (2015)
Бабій М. В. - Визначення статичної жорсткості відрізних різців з бічною установкою багатогранних непереточуваних пластин для суднобудівної промисловості та судноремонту (2015)
Мирненко В. И. - Трение и износ гетерогенных детонационных покрытий, содержащих твердую смазку, в условиях вакуума, Лисовой Е. Н., Бысь С. С. (2015)
Яворська Н. М. - Оцінка зносостійкості композиційних електрохімічних покриттів на основі нікелю з нановключеннями нітридів, Підгайчук С. Я., Дробот О. С. (2015)
Скиба М. Є. - Математичне моделювання впливу геометрії шнека та кінематичних параметрів його руху на переміщення гранульованого полімеру в процесі лиття під тиском, Синюк О. М., Михайловський А. Ю. (2015)
Розов Ю. Г. - Определение параметров, влияющих на возникновение продольных складок при вытяжке листовой заготовки без прижима (2015)
Аванес'янц Г. А. - Влияние передаточного числа вариатора на усилие предварительного натяжения ремня (2015)
Амбарцумянц Р. В. - Определение условий движения сепаратора механизма свободного хода, Ромашкевич С. А. (2015)
Дмитрієв Д. О. - Моделювання процесу розігріву двигуна з тепловим акумулятором при передпусковій підготовці, Аппазов Е. С., Русанов С. А., Клюєв О. І. (2015)
Харжевський В. О. - Метод синтезу важільних прямолінійно-напрямних механізмів з використанням точок розпрямлення 5-го порядку (2015)
Стрілець О. Р. - Керування процесом зміни швидкості за допомогою диференціальної передачі через сонячне зубчасте колесо (2015)
Русанов С. А. - Оцінка точності прогнозування параметрів руху еталонного сипкого матеріалу у віброкиплячому шарі, Розов Ю. Г., Бардачов Ю. М., Дмитрієв Д. О. (2015)
Сілін Р. І. - Вода під взаємодією різних енргетичних полів: властивості, експериментальні дослідження та вібраційне обладнання, Гордєєв А. І., Урбанюк Є. А. (2015)
Защепкіна Н. М. - Застосування телевізійних засобів контролю технологічного обладнання, Порєв В. А. (2015)
Хорольський В. П. - Автоматизована система управління електроспоживанням збагачувальної фабрики підприємства гірничо-металургійного комплексу, Хорольський Д. В., Тіторенко К. Г. (2015)
Косенков В. Д. - Анализ стационарного теплового поля в машине постоянного тока индукторного типа, Ивлев Д. А., Яковлев А. В., Желиба Т. А. (2015)
Клевцов К. М. - Визначення оптимальних технологічних параметрів декортикації луб’яної сировини (2015)
Осипенко В. І. - Теоретичне визначення коефіцієнта продуктивності вовчка, Філімонова Н. В., Батраченко О. В., Філімонов С. О. (2015)
Заспа Ю. П. - Контактне динамо як генератор когерентних космічних форм руху та джерело планетарного, сонячного і галактичного магнетизму. частина i (2015)
Кириця І. Ю. - Особливості розрахунку використаного ресурсу пластичності при холодному формуванні внутрішніх шліцьових поверхонь в глухих отворах, Перлов В. Є. (2015)
Піпа Б. Ф. - Вплив пускового моменту електродвигуна на динамічні навантаження привода рукавичного автомату типу па, Чабан О. В. (2015)
Букетов А. В. - Исследование физико-механических свойств композитных материалов на основе эпоксидиановой смолы, отвержденной полиэтиленполиамином, с добавлением пластификатора–антипирена трихлорэтилфосфата, Акимов А. В., Зинченко Д. А. (2015)
Славінська А. Л. - Дизайн-програма ідентифікації конструктивно-технологічних модулів виробів у структурі технологічного процесу (2015)
Попович Н. І. - Особливості споживних властивостей взуття кілкового методу кріплення, Стефаник М. П., Беднарчук М. С. (2015)
Козловська Л. В. - Визначення показників водопроникності та водопромоклості матеріалів верху спеціального взуття для працівників молочної промисловості (2015)
Клевцов К. М. - Розробка математичної моделі процесу одержання луб’яних волокон з заданими кінцевими якісними характеристиками (2015)
Кошевко Ю. В. - Визначення механізму взаємодії звязуючих речовин апрету з текстильним матеріалом (2015)
Асаулюк Т. С. - Влияние предварительной электроразрядной обработки на поверхность шерстяного волокна в процессе беления, Сарибекова Ю. Г., Семешко О. Я. (2015)
Гущак О. М. - Оцінка ролі рослинних барвників у формуванні асортименту та якості екологобезпечного текстилю, Семак Б. Д. (2015)
Кобыщан А. Д. - Инновационные технологии в решении проблем сминаемости чистольняных тканей (2015)
Павліш Л. О. - Якість косметичних виробів, що реалізуються в україні (2015)
Кичак В. М - Кореляційний метод оцінювання параметрів бітових помилок, Тромсюк В. Д. (2015)
Грицик В. В. - Інформаційно-аналітична система сприйняття зовнішнього світу (2015)
Ліщинська Л. Б. - Класифікація інформаційних пристроїв на узагальнених перетворювачах імітансу (2015)
Пархомей І. Р. - Особливості функціонування радіолокаційних систем локації об’єктів з низькою поверхнею віддзеркалення, Бойко Ю. М. (2015)
Адаменко Ю. Ф. - Оцінка засобів цифрової обробки телевізійних сигналів, Зінченко М. В., Гаджилов Я. В. (2015)
Шевчук Ю.В. - Програмно–апаратний контур для знаходження параметрів моделі об’єкта керування саеп та визначення оптимальних налаштувань регулятора (2015)
Малярчук Р. А. - Аналіз ефективності використання методології розроблення для програмного забезпечення різних типів, Говорущенко Т. О. (2015)
Мельничук С. І. - Застосування статистичних характеристик для опрацювання імпульсних сигналів первинних перетворювачів витрати представлених в унітарному базисі, Мануляк І. З. (2015)
Пономаренко А. П. - Інформаційні технології в сучасних обчислювальних системах і комплексах будівництва та архітектури, Ковальчук С. С. (2015)
Пікуляк М. В. - Розробка методу класифікації студентів на основі кластерного аналізу прецедентів в адаптивній навчальній системі (2015)
Каштальян А. С. - Визначення основних періодичних компонент часового ряду (2015)
Рогатюк А. А. - Реалізація інформаційної технології розпізнавання, детектування та ідентифікації у вигляді додатку обробки відеоданих (2015)
Romanuke V. V. - Limitation of effectiveness in using matlab gpuarray method for calculating products of transpose-symmetrically sized matrices (2015)
Leonov S. Y. - Analysis of performance of computing devices with art k-valued neural network (2015)
Інституту електродинаміки НАН України − 70 (2017)
Кучанський В. В. - Запобігання резонансним напругам у несинусоїдальних режимах магістральних електричних мереж (2017)
Лук’яненко Л. М. - Аналіз ефективності використання методу Монте-Карло для розв’язання задачі визначення оптимальних місць встановлення та потужності джерел розосередженого генерування, Гончаренко І. С. (2017)
Чиженко О. І. - Спосіб покращення якості струму системи мережа – тиристорний компенсатор реактивної потужності, Трач І. В. (2017)
Білик А. В. - Особливості інтеграції систем постійного струму в магістральні мережі змінної напруги (2017)
Титко О.І. - Експериментальні дослідження ефективності екранів зубцево-пазової конструкції статорів турбогенераторів, Мишастий М. Д., Воронін А. І., Хвалін Д .І. (2017)
Приймак Б. І. - Деякі особливості задачі максимізації моменту векторно-керованих асинхронних двигунів у режимі ослаблення поля (2017)
Куєвда Ю. В. - Зменшення крутильних коливань валопроводів потужних турбогенераторів за допомогою асинхронного демпфірувального пристрою, Куєвда В. П., Балюта С. М. (2017)
Войтех В. О. - Безтрансформаторний підвищуючий перетворювач постійної напруги для відновлюваних джерел енергії (2017)
Мисак Т. В. - Стабілізація вихідної напруги однофазного джерела живлення з нелінійним вихідним трансформатором (2017)
Зозулев В. И. - Устройства преобразовательной техники на основе реконфигурации распределенных структур (2017)
Спірін В. М. - Дослідження роботи пасивного LMC-фільтра при малій потужності навантаження, Губаревич В. М., Гребенюк В. Г., Салко С. В., Маруня Ю. В. (2017)
Самков О. В. - Принципи побудови інваріантних підсилювально-перетворювальних систем з прогнозуванням для апаратних засобів автономних об’єктів, Смирнов В. С., Штіфзон О. Й., Любицький С. В., Лізанець В. В. (2017)
Подольцев А. Д. - Компьютерное моделирование грозовых перенапряжений в высоковольтной воздушной линии электропередачи (2017)
Кучерявая И. Н. - Исследование эксплуатационных дефектов силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (2017)
Шидловський А. К. - Моделювання та порівняльний аналіз гібридних систем живлення автономних електротранспортних засобів, Павлов В. Б., Павленко В. Є., Малахатка Д. О. (2017)
Бондар О. І. - Визначення основних конструктивних параметрів універсальних перемішувачів рідкого металу, Глухенький О. І., Гориславець Ю. М. (2017)
Поднебенная С. К. - К вопросу повышения коэффициента мощности однофазных источников питания машин контактной сварки, Бурлака В. В., Гулаков С. В. (2017)
Саволюк А. М. - Ультразвуковые уровнемеры с коррекцией температурных погрешностей, Новик А. И. (2017)
Назаренко Л. Г. - Генетичні аспекти багатоплідної вагітності (Клінічна лекція), Біляєв С. Г. (2017)
Жук С. І. - Передгравідарна підготовка у жінок з дисгормональними порушеннями репродуктивної системи (2017)
Кравченко О. В. - Корекція кровотеч в ранні терміни гестації залежно від стану ембріона та екстраембріональних структур (2017)
Венцківська І. В. - Передчасний розрив плодових оболонок: нові генетичні чинники та можливий патогенез їхньої реалізації, Страшко І. В., Венцівський К. О., Загородня О. С. (2017)
Паращук В. Ю. - Эффективность разных протоколов подготовки эндометрия при переносе витрифицированных/ отогретых эмбрионов, Луцкий А. С., Грищенко Н. Г. (2017)
Гойда Н. Г. - Роль законодавчого органу України щодо моніторингу державних програм у сфері охорони здоров'я, Вдовиченко Ю. П., Моісеєнко Р. О. (2017)
Рекомендації слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров'я на тему: "Про виконання Державної програми "Репродуктивне здоров 'я нації" на період до 2015 року та заходи, що вживаються МОЗ України з метою забезпечення охорони репродуктивного здоров'я населення " (2017)
Грищенко О. В. - Новые подходы в комплексной терапии воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин репродуктивного возраста, Козуб Т. А. (2017)
Головатюк К. П. - Асоціації поліморфізмів гена інтерлейкіну-1 зі звичним невиношуванням вагітності після запліднення in vitro у жінок Одеської області України (2017)
Гопчук О. М. - Можливості використання L-аргініну в акушерстві та гінекології для лікування патологій, спричинених ендотеліальною дисфункцією (2017)
Годлевська Н. А. - Клінічна ефективність місцевого застосування вагінальних супозиторіїв Протефлазід® у лікуванні цервікальної інтраепітеліальної неоплазії легкого та помірного ступенів, зумовленої вірусом папіломи людини, Старовєр А. В. (2017)
Рыкова О. В. - Цитологическое заключение в соответствии с терминологической системой The Bethesda system 2014 года: что нового?, Богомаз Т. П. (2017)
Бойко В. І. - Декомпенсована плацентарна дисфункція: діагностика і тактика розродження, Ткаченко С. О. (2017)
Бенюк В. О. - Корекція гемодинамічних порушень у вагітних із варикозною хворобою, Медведь В. І., Усевич І. А., Коваль С. Д., Коржелецький О. С. (2017)
Жук С. И. - Этиопатогенетический подход к консервативному лечению варикозного расширения вен малого таза у женщин, Григоренко А. М., Шляхтина А. О. (2017)
Серняк Ю. П. - Результати лікування травм сечоводу під час гінекологічних операцій, Рощин Ю. В., Слободянюк Є. М., Фуксзон О. С., Ткаченко С. В., Мєх В. А. (2017)
Лисенко Б. М. - Генітальний ендометріоз у жінок з гіпотиреозом: патогенез, тактика лікування та профілактика рецидивів (2017)
Дронова В. Л. - Клініко-економічна ефективність проведених симультанних операцій у жінок з поєднаною хірургічною та екстрагенітальною гінекологічною патологією, Дронов О. І., Луценко О. В., Теслюк Р. С. (2017)
Дубоссарская З. М. - Новости лечения вагинальной микробиоты в перименопаузальный период (2017)
Лахно И. В. - Ведение пациенток гинекологического профиля с варикозной болезнью (2017)
Romashchenko O. - Identification of Female Prostate Gland, Grygorenko V., Biloholovska V., Melnykov S., Kosiukhno M. (2017)
Веропотвелян П. Н. - Заболевания влагалища и шейки матки, ассоциированные с вирусными инфекциями: взгляд практического врача, Цехмистренко И. С., Чуваков А. Н., Пивнев М. С., Пивнева Н. В. (2017)
Корниенко С. М. - Качество жизни женщин с бесплодием и патологией эндометрия в поздний репродуктивный период (2017)
Палига І. Є. - Прогнозування невдалих спроб застосування допоміжних репродуктивних технологій (2017)
Кубрак Р. Є. - Оптимізація лікування безплідності у жінок з доброякісною патологією грудних залоз (2017)
Юзько А. М. - Женское бесплодие трубного происхождения (Обзор литературы) (2017)
Палійчук О. В. - Можливості клінічного використання тестування на поліморфні варіанти генів ESR1 та CYP2D6*4 у хворих на рак грудної залози та ендометрія, Поліщук Л. З., Россоха З. І. (2017)
Green-top Guideline No. 70 - Менеджмент болевого синдрома мочевого пузыря (2017)
Kenichiro Motomura - Частота и последствия разрыва матки у женщин с кесаревым сечением в анамнезе: исследование ВОЗ по охране здоровья матерей и новорожденных в различных странах, Togoobaatar Ganchimeg, Chie Nagata, Erika Ota, Joshua P.Vogel, Ana Pilar Betran, Maria Regina Torloni, Kapila Jayaratne, Seung Chik Jwa, Suneeta Mittal, Zenaida Dy Recidoro, Kenji Matsumoto, Mikiya Fujieda, Idi Nafiou, Khalid Yunis, Zahida Qureshi, Joao Paulo Souza & Rintaro Mori (2017)
Пам 'яті Веропотвеляна Петра Миколайовича (2017)
Дынник В. А. - Метаболические нарушения у больных с аномальными маточными кровотечениями, Дынник А. А. (2017)
Валько О. О. - Зміни паренхіми лімфатичних вузлів білих щурів при тривалому опіоїдному впливі та через один тиждень після його відміни (2017)
Гладій О. І. - Динаміка субмікроскопічних проявів експериментальної гіперурикемічної кардіоміопатії, Боднар Я. Я. (2017)
Головацький А. С. - Структурні зміни тимуса при дії на організм опіоїду, Гарапко Т. В. (2017)
Головацький А. С. - Розвиток та становлення топографії легеневих та нижньої порожнистої вен упродовж раннього передплодового періоду пренатального онтогенезу людини, Гецко О. І., Кочмарь М. Ю., Гербут А. О., Палапа В. Й., Росола Т. Ф., Литвак Ю. В., Гецко Т. Я. (2017)
Кузняк Н. Б. - Порівняльний морфогенез та особливості будови структурних компонентів носової ділянки в пренатальному періоді онтогенезу свині домашньої та людини (2017)
Татарчук Л. В. - Особливості секреторної активності міоендокринних клітин передсердь у серцях із різними типами вегетативної регуляції при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу, Головацький А. С. (2017)
Федорчук С. М. - Вплив фізичного навантаження на рентгенограм-денситометричну характеристику кісткової тканини коротких трубчастих кісток кисті, Фенцик В. Л. (2017)
Дербак М. А. - Аналіз динаміки показників периферійної крові при проведенні противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит с, поєднаний із цукровим діабетом, Лазур Я. В. (2017)
Івачевська В. В. - Оптимізація лікування неалкогольної жирової хвороби печінки та коморбідних станів у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, Фейса С. В., Чопей І. В., Шелепець М. В. (2017)
Кишко М. М. - Клінічні прояви та структурно-функціональні зміни кісткової тканини у хворих на остеоартроз жителів Закарпатської області, Бичко М. В., Трускавецький Б. Л., Кишко К. М., Орос Р. Б. (2017)
Коваль В. Ю. - Характеристика показників ферритину та 1-антитрипсину при хронічному панкреатиті, Архій Е. Й. (2017)
Козич С. В. - Оцінка йодного статусу хворих на ішемічну хворобу серця міста Ужгород Закарпатської області, Товт-Коршинська М. І. (2017)
Москаль О. М. - Психологічний статус хворих при гепатогенних виразкових ураженнях гастродуоденальної ділянки травного тракту (2017)
Русин В. І. - Порушення зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит різного генезу, Сірчак Є. С., Опаленик С. М., Курчак Н. Ю. (2017)
Фейса С. В. - Гепатопротектори у лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки, Кочмарь О. Ю. (2017)
Чернацька О. М. - Особливості серцевої недостатності та її зв'язок із однонуклеотидним поліморфізмом -204А>С (RS 3808607) промоторної ділянки гена СУР7А1 у осіб із цукровим діабетом 2-го типу та артеріальною гіпертензією (2017)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Рівень обізнаності про етично-правову проблему віл-інфекції та ступінь стигматизації серед студентів-медиків, Ревенко Г. О., Шевченко-Макаренко О. П., Галущенко С. А. (2017)
Боброва А. О. - Хірургічне лікування хворих із рецидивом варикозної хвороби нижніх кінцівок (2017)
Буцко Є. С. - Симультанні ендоваскулярні втручання при поєднаному атеросклеротичному ураженні сонних артерій, аорти та артерій нижніх кінцівок, Голяка А. Г., Денисов С. Ю., Горленко Ф. В., Русин В. В., Болдіжар П. О., Кополовець І. І. (2017)
Левчак Ю. А. - Обґрунтування вибору оптимального діаметра артеріо-венозної фістули у хірургічному лікуванні венозних тромбозів клубово-стегнової локалізації (2017)
Русин В. І. - Мікрофлора кишечника хворих на неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона, Коваль Г. М., Лозінський Ю. С., Леошик О. В. (2017)
Русин В. І. - Реологічні та імунологічні зміни і показники запалення та ендотеліальної дисфункції при декомпенсованій хронічній венозній недостатності, Корсак В. В., Русин В. В., Калинич С. С., Кочмарь О. М. (2017)
Русин В. І. - Віддалені результати непрямої реваскуляризації нижніх кінцівок у хворих із цукровим діабетом, Корсак В. В., Русин В. В., Машура В. В., Лангазо О. В. (2017)
Русин В. І. - Перший досвід виконання мальабсорбтивної операції в клініці хірургічних хвороб (клінічний випадок), Румянцев К. Є., Машура В. В. (2017)
Студеняк Т. О. - Різноманітність неврологічної симптоматики у пацієнтів із супратенторіальними менінгіомами головного мозку (2017)
Павловська М. О. - Прояви дисфункції вегетативної нервової системи у жінок, хворих на лейоміому матки в поєднанні з хронічним вульвовагінітом (2017)
Костенко Є. Я. - Алгоритм проведення ідентифікації осіб за стоматологічним статусом за прицільними рентгенологічними дослідженнями, Ляхіна М. В. (2017)
Копчак О. В. - Зміни функціональної активності тромбоцитів та їх концентраційної здатності при отриманні prp- препаратів у хворих на генералізований пародонтит та кардіоваскулярну патологію (2017)
Матвійків Т. І. - Клінічні показники ефективності лікування хворих на генералізований пародонтит на тлі системної антибіотикотерапії супутньої патології (2017)
Мельник В. С. - Дослідження місцевих карієсогенних факторів, пов'язаних із гігієною ротової порожнини, у дітей дошкільного віку, Горзов Л. Ф., Горзов В. В., Гриненко Є. М., Горзов С. С., Сапович Б. Я. (2017)
Фера О. В. - Особливості впливу факторів довкілля на захворюваність на карієс серед населення віком від 18 до 24 років у Ужгороді й Ужгородському районі, Костенко Є. Я., Фера М. О., Криванич М. О., Сачук А. С., Демчук В. В., Кулеша Т. О., Руснак Н. В., Чепара С. В. (2017)
Фера О. В. - Особливості впливу факторів довкілля на захворюваність на пародонтит у осіб віком 30–45 років серед населення Ужгорода та Ужгородського району, Костенко Є. Я., Фера М. О., Криванич В. М., Дячук К. Г., Лесів Р. А., Хрипак Н. М., Лєбєдєва О. І., Бряник М. М., Грицик А. О., Крецул О. І., Музика І. І. (2017)
Данко Д. В. - Нові аспекти викладання соціальної медицини та організації охорони здоров'я в рамках кредитно-модульної системи (2017)
Рогач І. М. - Шкідливі звички дорослого населення Ужгорода та їх вплив на стан здоров'я, Палко А. І., Керецман А. О., Качер Е. І. (2017)
Марков А. В. - Перспектива вивчень стовбурових клітин хворих із дистрофічно-запальними ураженнями пародонта (2017)
Машура Г. Ю. - Актуальність визначення порога смакової чутливості до кухонної солі у осіб із поєднаним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та гіпертонічної хвороби, Ганич Т. М., Рішко О. А., Фатула М. І. (2017)
Стецик А. О. - Методики лікування пацієнтів із парафункціями жувальних м'язів, Жеро Н. І. (2017)
Цитовський М. Н. - Статистичний, клінічний та морфологічний аспекти впливу цукрового діабету на стан серцево-судинної системи (2017)
Доктору медичних наук, професору, заслуженому працівнику освіти україни, завідувачу кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету Андрію Головацькому – 80 (2017)
Современные проблемы инженерно-геологических и геотехнических изысканий для строительства в Украине (2013)
Яковлев Є. О. - Регіональні зміни екологічного стану геологічного середовища міст та селищ, як фактору сучасного і розвитку інженерних вишукувань для будівництва в Україні (2013)
Зоценко М. Л. - Особливості інженерно-геологічних вишукувань на зсувних та зсувонебезпечних ділянках, Великодний Ю. Й., Біда С. В. (2013)
Полевецький В. І. - Про актуальність нормування інженерних вишукувань та проектування для цивільно-промислового будівництва на скельних грунтах, Полевецький В. В. (2013)
Рязанова H. I. - Геотехнічні питання інженерно-геологічних досліджень об'єктів реконструкції та культурної спадщини (на прикладі Судацької фортеці) (2013)
Кулачинский А. В. - Опыт проведения гидрометеорологических изысканий для строительства ГЭС в условиях экваториального и жаркого климата, Шпак Г. И., Демченко В. М. (2013)
Митинский В. М. - Опыт устройства фундаментов и укрепления их основания в зоне подземных выработок, Баранник С. В., Чепелев В. Т., Зоценко Н. Л., Винников Ю. Л., Харченко М. А. (2013)
Нестеренко Г. Ф. - Опыт выполнения инженерно-геологических изысканий под строительство ГЭС Сендже в республике Экваториальная Гвинея, Сергеенко Н. Т., Росовский М. В., Тихомирова Э. С. (2013)
Богданов В. И. - Відносно ролі інженерних вишукувань у сучасному капитальному будівництві в Україні, Овчинникова Д. Д. (2013)
Варивода П. Н. - О техническом регулировании инженерных изысканий для строительства (2013)
Кондратенко А. В. - Проблемы общей оценки устойчивости на застраиваемых склонах южного берега Крыма, Сильченко К. В. (2013)
Сергеенко Н. Т. - Основные положения нормативного документа, Полищук А. Н., Тихомирова Э. С. (2013)
Нестеренко Г. Ф. - Основные положения нормативного документа минэнергоугля Украины, Сергеенко Н. Т., Полищук А. Н., Бучинская В. И., Иванченко Е. П., Кулачинский A. B. (2013)
Нестеренко Г. Ф. - Инженерные изыскания для обоснования проекта ГЭС сендже в республике Экваториальная Гвинея, Сергеенко Н. Т., Росовский М. В. (2013)
Кучеренко А. А. - Поглиблення польсько-українського протистояння в Галичині на зламі ХІХ – ХХ ст. (2016)
Мокляк Я. - Культурне життя польської громади Одеси на сторінках польсько-мовної періодики на початку ХХ ст., Сінкевич Є. Г. (2016)
Сацький П. В. - Трудові ресурси Криму і процес будівництва Північно-Кримського каналу в 1951 - 1954 рр. (2016)
Тарнавський Р. Б. - Рішення Ради Львівського державного університету імені Івана Франка про присвоєння наукових ступенів та вчених звань (січень-травень 1941 р.) (2016)
Токаленко П. О. - Причини та наслідки селянських заворушень у південних губерніях Російської імперії в роки першої російської революції (2016)
Нагрибельний Я. А. - Підготовка фахівців для торговельного флоту на Херсонщині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Агафонова Н. - Знак рівності між етимологією етнікону "половці" і подієвим рядом в історії праукраїнських земель ХІ - ХІІ ст. (2016)
Водотика С. Г. - Дискусійні аспекти науково-організаційної системи ВУАН 1921 - 1928 рр.: кафедри у структурі історичного знання, Савенок Л. А. (2016)
Котиченко А. - Дитяча безпритульність у Другій Речі Посполитій: причини та способи подолання соціальної аномалії (2016)
Міронова І. С. - Національне питання в УРСР (1920 - 1980-ті рр.). Проблеми та шляхи вирішення (2016)
Шарін О. - Урбанізаційні процеси та шляхи вирішення соціальних проблем міського населення півдня України у 60-х рр. ХХ ст. (2016)
Безлуцька О. П. - Олександр Олександрович Браунер (1857 -1 941): нариси біографії і наукової творчості (2016)
Бурім Д. В. - Документи архіву ОУН у Києві про українську еміграцію в Німеччині в 1920 - 1945 рр., Черненко Ю. А. (2016)
Гайдай О. М. - Господарська та громадська діяльність династії Харитоненків за документами Державного архіву Сумської області (2016)
Гетте Г. - Іван Степанович Мазепа-Коледенський – втілення епосу українського духовного відродження козацтва (2016)
Зеркаль М. М. - Історіографія дослідження голодомору 1932 - 1933 рр. на Миколаївщині в роки незалежності та перспективи для подальшого вивчення (2016)
Левченко Л. Л. - Чорноморський Центральний військово-морський архів: подальші розвідки в історію втраченого Україною архіву (2016)
Рябчикова Н. - Петро Соломатін: краєзнавець, журналіст (2016)
Удовік В. - Україна та окупація Криму Росією 2014 р. в оцінках японських науковців (2016)
Хмель А. О. - Стан та перспективи розвитку іспаністики в незалежній Україні (2016)
Цецик Я. П. - Документи державних архівів Волинської та Рівненської областей як джерело дослідження ролі органів міського самоврядування Волині у розвитку міст на початку ХХ ст. (2016)
Содержание (1997)
Бартенев А. Ф. - Обзор семейств жуков (Coleoptera) Украины. Часть 2. Polyphaga (Staphyliniformia: Hydrophiloidea; Scarabaeiformia: Scarabaeoidea), Шатровский А. Г., Вовк Д. В. (1997)
Мартынов В. В. - Эколого-фаунистический обзор пластинчатоусых жуков (Coleoptera, Scarabaeoidea) Юго-Восточной Украины (1997)
Дрогваленко А. Н. - Обзор фауны жуков-грибовиков (Coleoptera, Erotylidae) Украины (1997)
Бидзиля А. В. - К фауне микрочешуекрылых (Microlepidoptera) Лазовского заповедника, Будашкин Ю. И. (1997)
Леженина И. П. - Двукрылые регионального ландшафтного парка "Печенежское поле", Маркова Т. Ю. (1997)
Бригадиренко В. В. - Скакуны рода Cicindela L. (Coleoptera, Carabidae) Западного Донбасса (1997)
Перепечаенко В. Л. - Protochorebus kasparyani gen. et sp. n. – филогенетический реликт из трибы Dacnusini (Hymenoptera: Braconidae: Alysiinae) в степной зоне Палеарктики (1997)
Новиков О. А. - Личинка Aphodius mixtus Villa (Coleoptera, Scarabaeidae) (1997)
Бартенев А. Ф. - Заметки о насекомых из Красной Книги Украины: крымская жужелица – Сarabus (Procerus) scabrosus tauricus (Bon.), Бартенев А. В. (1997)
Черненко В. Л. - Смена кормовых растений в цикле развития Aphis gossypii Glov. в условиях Харьковской области (1997)
Мансур А. Ш. - Межсистемный метод прогноза массового размножения яблонной моли (1997)
Закари М. У. - Экологическая характеристика первичных очагов пустынной саранчи (Schistocerca gregaria Forsk.) в республике Нигер (1997)
Аленина С. Б. - Различия в биоэлектрических свойствах клеточных ядер инбредных линий и гетерозисных гибридов Drosophila melanogaster в норме и при облучении гелий-неоновым лазером, Шахбазов В. Г. (1997)
Самило С. М. - Различия линий и гибридов Drosophila melanogaster по приспособленности и биоэлектрические свойства клеточных ядер, Страшнюк В. Ю., Шахбазов В. Г. (1997)
Михайлов В. А. - Теленомус (Hymenoptera, Scelionidae) – паразит яиц обыкновенного соснового пилильщика (Diprion pini L.), Назаренко С. В. (1997)
Штирц А. Д. - Суточная активность орибатидных клещей (Acariformes, Oribatei) заповедника "Стрельцовская степь" (1997)
Бондаренко И. В. - Изучение жизненного цикла Ceratophysella succinea Gisin (Hypogastruridae, Collembola) в лабораторных условиях, Старостенко Е. В., Усова З. В. (1997)
Полчанинова Н. Ю. - Пауки-герпетобионты Ивано-Рыбальчанского участка Черноморского заповедника (1997)
Прокопенко Е. В. - Пауки породного отвала шахты № 11 Куйбышевского района г. Донецка (1997)
Холхоева Л. С. - К изучению дождевых червей Крымского государственного заповедника (1997)
Злотин А. З. - Жизнеспособность популяций и культур насекомых (теоретические аспекты), Чепурная Н. П. (1997)
Злотін О. З. - До питания добору вихідного матеріалу для культивування комах, Бойчук Ю. Д. (1997)
Страшко О. Э. - Реактивация диапаузы непарного шелкопряда действием высоких температур (1997)
Маркина Т. Ю. - К вопросу об оптимизации эффектов стимулирования при разведении насекомых, Злотин А. З. (1997)
Бондаренко Ю. В. - Влияние режима инкубации грены на продуктивность тутового шелкопряда, Злотин А. З. (1997)
Поздравляем юбиляра Александру Зиновьевичу Злотину – 60 лет (1997)
Професор Володимир Ілліч Нудельман – вчений, урбаніст, педагог (2009)
Памяти Шаповалова Едуарда Владимировича – посвящается (2009)
Антипенко Е. Ю. - Анализ организационно-технологических моделей представления строительных проектов, Доненко И. В. (2009)
Антипенко Е. Ю. - Формування раціональних календарних планів реалізації будівельних проектів (2009)
Атаманчук В. В. - Особливості розвитку систем теплопостачання й шляхи їх оптимізації (2009)
Бачинська О. В. - Етапи розвитку містобудівної композиції Пустинно-Миколаївського монастиря на печерську у Києві (2009)
Бачинська Л. Г. - Роль природного чинника як одного з критеріїв якості висококомфортного житла, Терещенко О. Ю. (2009)
Береза Є. С. - Методи та прийоми формування архітектурного середовища нових терміналів, в умовах реконструкції існуючих комплексів аеропортів (2009)
Бойко О. С. - Морские государственные границы как объект научного исследования в рамках специальности "Землеустройство и кадастр" (2009)
Бойко О. С. - Об исследовании картографических приложений решений международного Гаагского суда (2009)
Бойченко О. С. - Прибутковість технологічних процесів в будівництві (2009)
Ботвіновська С. І. - Про підхід до вертикальної ув’язки положення сходів позавуличних пішохідних переходів, Кошевий О. П., Чередніченко П. П. (2009)
Васильева А. Ю. - Методы исследования заторовых ситуаций на улично-дорожной сети городов, Рейцен Е. А. (2009)
Войтович Ю. В. - Демографічна ситуація як фактор розвитку та функціонування мережі загальноосвітніх навчальних закладів (2009)
Габрель Михайло - Урбаністичні процеси на відпочинкових територіях приміської зони м. Львова (2009)
Гетун Г. В. - Підвищення теплозахисних якостей зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель – одне із найважливіших завдань сучасного будівництва в Україні, Криштоп Б. Г., Сергейчук О. В. (2009)
Глущенко И. В. - Подходы к построению информационной системы управления объектами природно-заповедного фонда (2009)
Гоцуляк Є. О. - Чисельне дослідження стану оболонок утворених мінімальними поверхнями, Кошевий О. П., Морсков Ю. А. (2009)
Денисенко Н. О. - Використання системи засобів маркетингу на рівні території (2009)
Дубова С. В. - Транспортное обслуживание пешеходных зон, Сильчук В. А. (2009)
Энглези И. П. - Проблемы организации движения грузового автотранспорта в городах Украины, Рейцен Е. А. (2009)
Зайцева I. О. - Соціально-економічні витоки містобудівної типології торговельно-розважальних комплексів. Аналіз існуючої практики функціонування (2009)
Зінич П. Л. - Використання загальнообмінної та локальної витяжної вентиляції в умовах сталого розвитку, Черноус О. В. (2009)
Зінич П. Л. - До аналізу проблем охорони праці та охорони здоров’я при експлуатації систем локальної вентиляції в зварювальному виробництві, Черноус О. В. (2009)
Драпіковський О. І. - Циклічність ринку нерухомості та містобудівний розвиток, Іванова І. Б. (2009)
Карпенко П. Ю. - Містобудівні чинники, що впливають на вартість комерційної (офісної) нерухомості (2009)
Кассамани Г. А. - Принципы адаптации исторических застроек городов Ливана к современным потребностям (2009)
Клапченко В. И. - Особенности структурообразования наполненных вяжущих на основе портландцемента и их связь с рецептурой, Краснянский Г. Е., Григораш Ю. И., Дугинов В. Е. (2009)
Клапченко В. И. - Использование золошлаковых отходов теплоэлектростанций при производстве бетона, Краснянский Г. Е., Григораш Ю. И., Кучерова Г. В. (2009)
Кушниренко М. М. - Зарубежный опыт защиты ландшафтов (2009)
Лапенко О.І. - Розрахунок залізобетонних констукцій в незнімній опалубці (2009)
Левченко Л. О. - Моделювання просторових розподілів електромагнітних полів множинних джерел у робочих приміщеннях, Лук’яненко С. О., Карпенко С. Г., Теренчук С. А. (2009)
Лінда С. М. - Пошук образу нового міста: історизм у містобудівній практиці України повоєнного часу (2009)
Лященко А. А. - Застосування нечітких множин для експертної грошової оцінки земельних ділянок методом зіставлення, Кравченко Ю. В. (2009)
Максименко Т. В. Плешкановська А. М. - Туристична діяльність як фактор розвитку міста (2009)
Мамедов А. М. - Модель Лоурі у містобудуванні (2009)
Махиня А. А. - Позалекційне читання як вид самостійної роботи студентів (2009)
Мельничук О. Ю. - Територіально-функціональне зонування земель як складова управління ними (2009)
Михайлишин О. Л. - Реалізація містобудівних новацій в плані забудови міста Рівне 1937-38 років: Інтернаціональний та регіональний контекст (2009)
Могила Ю. В. - Оптимізація відомостей щодо гострої необхідності оновлення моделей управління монолітним житловим будівництвом (2009)
Мусаева Х. Т. - Особенности развития новых жилых районов Баку (2009)
Нагірний П. Ю. - Реалізація схеми планування території Львівської області при оновленні генеральних планів сільських населених пунктів (2009)
Никоненко Т. М. - До питання реконструкції палацо-паркового ансамблю Д. Трощинського в Кагарлику на Київщині на засадах філософської концепції "екології душі", Гнатюк Л. Р. (2009)
Огоньок В. О. - Вплив функціонально-планувальних параметрів на організацію соціальної інфраструктури поселень Тернопільської області (2009)
Омельчук М. П. - Взаємодія метрополітену та інших видів пасажирського транспорту в м. Києві (2009)
Онищенко В. М. - Аналіз практики містобудівного проектування приморських міст (2009)
Осипов О. Ф. - Систематизація факторів, що впливають на існуючі будинки при здійсненні нового будівництва в умовах щільної міської забудови (2009)
Осипов С. О. - Обгрунтування та розробка технології підсилення цегляних стовпів при реставрації будинку "Мистецький Арсенал" в м. Києві, Черненко К. В. (2009)
Осиченко Г. О. - Реконструкція історичного середовища міста (2009)
Пестрикова А. Г. - Анализ влияния видимой среды на человека (2009)
Петришин Г. П. - Композиція – як основа в архітектурному проектуванні, Криворучко О. Ю., Ідак Ю. В. (2009)
Петрова Т. І. - Підвищення ефективності навчання професійного усного мовлення студентів архітектурної спеціальності, Щукіна Е. І. (2009)
Підлипна М. П. - Роль геоінформаційних технологій у формуванні прогнозу раціонального використання та охорони земель, Колодій П. П. (2009)
Плоский В. О. - Інтерпретаційний схематизм як елемент методологічної парадигми прикладної геометрії, .Підгорний О. Л, Бондар О. А. (2009)
Плотникова Д. Г. Плешкановська А. М. - Сучасні проблеми трудозбалансованості міського плану (2009)
Рейцен Є. О. - Зовнішнє освітлення міст України (Історія, сучасність, майбутнє), Кучеренко Н. М. (2009)
Рейцен Е. А. - Об опасном и безопасном городском движении на улично-дорожной сети, Толок А. В. (2009)
Стародуб І. В. - Організація дорожнього руху в центрах великих міст України (2009)
Товбич В. В. - Структурний аналіз ієрархічної моделі архітектурної діяльності (ч.1) (2009)
Толок О. В. - Дослідження зв’язку між містобудівними факторами і рівнем небезпеки міського руху з застосуванням кореляційного аналізу (2009)
Тонкачеев Г. Н. - Моделирование конструктивных решений монолитных плит перекрытий с использованием легких вкладышей, Таран В. В. (2009)
Тугай О. А. - Передумови та аналітичні основи запровадження інновацій в організаційно-технологічне моделювання підготовки будівництва, Лагутін Г. В., Поколенко В. О., Борисова Н. О., Скакун В. А., Баглай В. А., Слипенчук О. В. (2009)
Усаковский С. Б. - О запасах прочности днепровских склонов и сооружений на этих склонах (2009)
Устінова І. І. - Поняття "сталість" у контексті управління розвитком територій (2009)
Чепурная С. Н. - Коррозионная стойкость бетона на основе вяжущего компонента, содержащего мел (2009)
Шешукова С. В. - Приморський пляж – один з основних елементів курортно-рекреаційного обслуговування (2009)
Шульц Р. В. - Технологічна схема створення архітектурних 3D моделей за даними цифрового фотознімання та лазерного сканування місцевості (2009)
Шульц Р. В. Медведський Ю. В. - Особливості використання GPS-технологій при створенні геодезичної основи на монтажному горизонті для потреб висотного будівництва (2009)
Юрчишин О. М. - Заклади дошкільного виховання надмалої місткості в історично сформованому житловому середовищі Львова (2009)
Яблонская А. Д. - Развитие общества и разнообразие жилья (2009)
Ясінський М. М. - Семантика поняття "Український народний дім" в архітектурній термінології (2009)
Яценко В. А. - Предпосылки зарождения и становления нормативной базы градостроительства на Украине в начале ХХ века (2009)
Присяжний М. - Василь Лизанчук: довга дорога до себе (2017)
Качкан В. - Вікна його долі (ювілейна сильвета-диптих Василя Лизанчука) (2017)
Окремі видання (2017)
Відзнаки за сумлінну працю (2017)
Штрихи до портрета (2017)
Bilous O. - Methodological principles of media education of pupils, parents and teachers (2017)
Бондаренко Т. - Синонімія термінів для позначення аудиторії медіа (2017)
Борис Л. - Борис Грабовський – першовідкривач телевізійної ери (2017)
Гайковські С. - Значення теледебатів для виборців, які ще політично не визначились: президентські вибори у Польщі в 2005 році (2017)
Галаджун З. - До питання про поняття та види соціальної відповідальності мас-медіа (2017)
Грушевська Ю. - Етичний аспект розмивання межі між рекламою та редакційним матеріалом (2017)
Дацишин Х. - Вербальне відображення твору образотворчого мистецтва в друкованому медіатексті: єдність об’єктивного і суб’єктивного (2017)
Димніч Н. - Які моральні цінності пропонує молоді телебачення України? (2017)
Дмитровський О. - Особливості подкастингу як основної складової Iнтернет-радіо (2017)
Лизанчук В. - Російська інформаційно-психологічна війна проти України: мета і завдання, методи і форми (2017)
Максимович М. - Професійно-етичні аспекти підготовки журналіста-оператора в контексті функціонування сучасних ЗМІ (2017)
Мудра І. - Вірусний маркетинг і ЗМІ, Кіца М. (2017)
Ніронович І. - Науково-технічна реклама в українських виданнях міжвоєнної Польщі (1918-1939 рр.) (2017)
Сербенська О. - Деякі засади мовної практики Івана Франка (2017)
Ципердюк І. - Ігор Качуровський: інтелектуальна журналістика в ефірі української редакції радіо "Свобода" (2017)
Ващук І. - Колумністика Юрія Андруховича як стильова своєрідність у пресі та телеефірах (2017)
Dvoryanyn P. - Information hygiene on Ukrainian television (2017)
Казімова Ю. - Висвітлення української проблеми в ЗМІ (2017)
Коваль С. - Аудіальний контент користувачів (2017)
Мазіпчук І. - Мовна шизофренія на телевізійних каналах України (2017)
Паславський І. - Вибори в США: позиціонування та прорахунки ЗМІ (2017)
Плахта Д. - Ток-шоу у спортивній тележурналістиці: некласичний підхід (2017)
Plakhta D. - The analysis of the Ukrainian TV and radio in the newspaper "Den" (2017)
Путькалець Л. - Журналістські стандарти у мовленні новостворених філій НТКУ (2017)
Рак О. - Структурована комунікаційна система як медіапроект накопичення "нових знань” у розвитку суспільства (2017)
Семен Н. - Висвітлення інформації про події на сході України російськими Інтернет-ресурсами (на прикладі матеріалів російських сайтів "Российский Диалог" і "Правда.Ру" за 2016 рік) (2017)
Сибірякова О. - Глобалізація соціальних трансформацій як засади для виникнення нового мультиплікативного медіа-дискурсу (2017)
Табінський Я. - Виклики сучасної фотожурналістики під час російсько-української війни (2017)
Ткач Я. - Мовна особистість у сучасному політичному дискурсі на прикладі невербальної поведінки Андрія Садового) (2017)
Цапок О. - Реформування комунальної преси на Черкащині в контексті роздержавлення друкованих ЗМІ (2017)
Капелюшний А. - Книжка про видатного трудівника (2017)
Крупський І. - Життя вченого продовжується в його працях (2017)
Михайличенко Н. - Магія радіозвуку – бути побаченим і почутим (2017)
Пенчук І. - В якому інформаційному оточенні діти?! (2017)
Рожик М. - Інформувати, щоб діяти: теорія і практика сучасних регіональних новин (2017)
Сербенська О. - Студент-журналіст сімдесятих років: час і людські долі (2017)
20 хвилин з Володимиром Яворівським (2017)
Громенко С. - Коли вживаємо лексику минулого, ставимо під загрозу майбутнє (2017)
Кабачинська С. - Вау, губернатор! (2017)
Малімон Н. - "Медіагігієна" в час війни (2017)
Мартинюк Р. - Слава Украінє, або Хто такі "російськомовні бандерівці"? (2017)
Рижков В. - Радіо – це насамперед думка (2017)
Українська мова – основа безпеки нації (2017)
Шевчук Ю. - Мовна шизофренія - нова, потужна форма російщення (2017)
Содержание (2016)
Донецкому Физико-техническому институту им. А. А. Галкина НАН Украины – 50 лет (2016)
Лежнев С. Н. - Разработка и компьютерное моделирование новой схемы реализации совмещенного процесса "прокатка-равноканальное угловое прессование", Найзабеков А. Б., Панин Е. А., Койнов Т. А., Мазур И. П. (2016)
Жбанков Я. Г. - Ковка крупных слитков с применением операции осадки профилированной заготовки, Грачев И. А., Чикота Я. М., Самоглядов А. Д. (2016)
Кулик Т. А. - Математическое моделирование нестационарных температурных режимов нагрева валков станов теплой прокатки, Кулик А. Н., Кулик Н. А. (2016)
Пузырь Р. Г. - Установление аналитических зависимостей для расчета меридиональных внутренних усилий при профилировании оболочек вращения, Савелов Д. В., Дикая Л. Э. (2016)
Розов Ю. Г. - Влияние "краевого эффекта" на ограничение деформации в совмещённом процессе обжима-раздачи трубных заготовок по условию образования кольцевых складок (2016)
Кассов В. Д. - Конечно-элементное моделирование внедрения твердых частиц в оболочку при прокатке порошковых лент, Грибков Э. П., Грибкова С. Н., Бережная Е. В. (2016)
Карнаух С. Г. - Моделирование процессов разделения сортового проката на мерные заготовки, Карнаух Д. С., Таровик Н. Г., Чоста Н. В. (2016)
Руденко Н. А. - Моделирование процесса прессования порошковых изделий (2016)
Злыгорев В. Н. - Влияние угла клиновых бойков 160° на схему напряженного состояния поковки в процессе протяжки, Марков О. Е., Косилов М. С., Ризак П. И. (2016)
Алиева Л. И. - Неравномерность деформированного состояния заготовок при холодном выдавливании (2016)
Калюжный А. В. - Силовые режимы извлечения пуансонов из деталей после холодного обратного выдавливания и прямого выдавливания с раздачей, Алиева Л. И., Таган Л. В. (2016)
Андреєв А. К. - Критерії для оцінки властивостей металевих труб у поперечному перерізі, Гридін О. Ю., Шишацький Д. В., Панюшкін М. Є., Шапер М., Фролов Я. В. (2016)
Драгобецький В. В. - Використання технології імпульсної металообробки при виробництві елементів легкого бронезахисту, Шаповал О. О., Дука О. А. (2016)
Шевчук Е. И. - Оценка использованного ресурса пластичности металла при ротационной вытяжке конических заготовок, Сивак Р. И., Сухоруков С. И. (2016)
Ковалевський С. В. - Дослідження поверхневого зміцнення робочих поверхонь деталей машин на основі поверхнево-пластичної деформації при накочуванні роликом з круговим профілем, Гущин О. В., Попов А. О. (2016)
Савелов Д. В. - Аналитическое определение плотности порошковой заготовки анизотропной структуры при импульсном виброуплотнении, Пузырь Р. Г., Чебенко Ю. Н., Федорак И. И. (2016)
Найзабеков А. Б. - Оценка эффективности новой энергосберегающей технологии прокатки толстого листа на основе компьютерного моделирования, Лежнев С. Н., Панин Е. А., Крупенькин И. И. (2016)
Бергеман Г. В. - Режимы деформации и технология производства рельса контактного вагонов метрополитена (2016)
Гайкова Т. В. - Определение минимального усилия прижима при вытяжке коробчатых деталей из листового металла с разными механическими свойствами (2016)
Кулик Т. А. - Экспериментальное исследование температурных полей очага деформации при листовой прокатке, Кулик А. Н., Кулик Н. А. (2016)
Федоринов В. А. - Разделение полос на мерные заготовки в условиях мелкосерийного производства, Карнаух С. Г., Кулик А. Н. (2016)
Владимиров Э. А. - Методика расчёта механизмов сложной структуры, применяемых при обработке металлов давлением, Бородай Т. А., Чоста Н. В. (2016)
Завгородний А. В. - Совершенствование технологий и оборудования процессов правки труб на косовалковых трубоправильных машинах, Грибков Э. П. (2016)
Карнаух С. Г. - Разработка специализированного оборудования статико-динамического действия для разделения проката (труб) на мерные заготовки, Карнаух Д. С., Чоста Н. В., Коляденко А. В. (2016)
Кинденко Н. И. - Обоснование технологических границ применения способа магнитной обработки пробивного пуансона и сверл из быстрорежущих сталей в импульсных магнитных полях, Мотов В. А. (2016)
55 років наукової діяльності професора Валентина Миколайовича Данченко (2016)
Аннотации (2016)
Титул, зміст (2017)
Ганженко О. М. - Розвиток енергоефективності та відновлюваної енергетики в 2016 році (2017)
Домбровський О. Г. - Альтернативне тепло для наших осель, Савчук С. Д., Гелетуха Г. Г. (2017)
Ремігіус Лапінскас - Перехід від газу на біомасу в теплопостачанні: історія успіху Литви (2017)
Ягольник О. О. - Біоенергетична реформа в окремо взятому інституті, Гументик Я. М. (2017)
Баликіна В. В. - Морфометричні показники листка як елемент вивчення міжвидової спорідненості верб (2017)
Номінантів "Золотого міскантуса" визначено (2017)
Фучило Я. Д. - Ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби (Salix L.) в центральному Лісостепу України, Мельничук Г. А. (2017)
Бойко І. І. - Залежність якості біомаси енергетичної верби від віку плантації та строків збирання врожаю, Марчук О. О., Ганженко О. М., Гончарук Г. С. (2017)
Гументик М. Я. - Вплив способу садіння міскантусу гігантського на продуктивність ризом в умовах Лісостепу України (2017)
Іващенко О. О. - Екологічні системи захисту від бур’янів посадок верби енергетичної першого року вегетації, Макух Я. П., Ременюк С. О. (2017)
Ягольник О. Г. - Нове наукове видання – "ключ" у світ аграрної науки (2017)
Панухник О. В. - Напрями та шляхи трансформації державної підтримки суб’єктів аграрної сфери України (2017)
Красноруцький О. О. - Управління формуванням і використанням виробничих резервів підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств, Майборода М. М. (2017)
Збарський В. К. - Розвиток виробничого потенціалу малих аграрних формувань Черкащини, Збарська А. В. (2017)
Грідін О. В. - Зернопродуктовий підкомплекс України: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку (2017)
Черевко В. Д. - Типологія та імплементація методичних підходів до оцінки виробничого потенціалу аграрних підприємств, Накісько О. В., Руденко С. В. (2017)
Луньова В. А. - Особливості розвитку маркетингу інновацій на підприємствах, Онегіна В. М., Лисиченко М. Л., Панкова О. В. (2017)
Орел В. М. - Інструменти ринкової адаптації систем управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств, Таран Н. В. (2017)
Зайцев Ю. О. - Категорія "ринковий розподіл" в дослідженнях управління маркетингово-збутовою діяльністю аграрних підприємств (2017)
Резнік Н. П. - Формування інституційно-економічного механізму корпоративного управління інтегрованим аграрним підприємством, Печерський В. В. (2017)
Рибаков М. В. - Діагностичні та контролінгові процедури в управлінні аграрними підприємствами (2017)
Маренич Т. Г. - Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: аналіз новацій та напрями поліпшення (2017)
Герасименко Г. В. - Особливості міжнародного досвіду вимірювання людського розвитку на субнаціональному рівні (2017)
Каленюк І. С. - Напрями трансформації механізмів фінансування освіти в сучасному світі (2017)
Хмелевська О. М. - Репетиторство як складова тіньової освіти та можливості його оцінювання в Україні (2017)
Левчук Н. М. - Здоров’я і тривалість життя в Україні у контексті формування передумов інноваційної зайнятості інноваційної (2017)
Біль М. М. - Ретроспективний огляд просторової мобільності населення (2017)
Жаховська В. Л. - Можливості імплементації в Україні європейського механізму розвитку сільських поселень (2017)
Головко Л. В. - Сільські поселення України: трансформаційні зміни просторових характеристик (2017)
Romanchuk N. M. - Multi-Source Data Approach in Evaluations of Household Standard of Living (2017)
Брич В. Я. - Акмеологічна модель працівника нового типу, Снігур Х. А. (2017)
Лопушняк Г. С. - Мінімальна заробітна плата: практика України та досвід країн Європейського Союзу (2017)
Правила для авторів (2017)
Правила для авторов (2017)
Guidelines for Authors (eng.) (2017)
Гомеля М. Д. - Іоннообмінна стабілізаційна обробка мінералізованих вод перед їх зворотньоосмотичним опрісненням, Грабітченко В. М., Рисухін В. В. (2016)
Эпоян С. М. - Особенности смешения природных вод на станциях подготовки воды в современных условиях, Яркин В. О. (2016)
Жартовський С. В. - Особливості впливу цільових добавок у складі водних вогнегасних речовин на втрату напору у трубопроводі, Сізіков О. О., Нижник Т. Ю., Балло Я. В., Балло В. П. (2016)
Карагяур А. С. - О применении центрифугирующих устройств в составе компактных установок для подготовки питьевой воды из поверхностных источников (2016)
Кізюшкін Т. О. - Визначення оптимальних умов розрахунку променевих водозаборів за емпірічними залежностями, Тугай Я. А. (2016)
Кукла І. О. - Аналіз зміни рівнів ґрунтових вод Херсонської області за період 1975-2015 роки (2016)
Малін В. П. - Ефективність застосування катіоніту КУ-2-8 при вилученні іонів міді з води в присутності іонів жорсткості, Гомеля М. Д., Галімова В. М. (2016)
Назаренко А. Н. - О применении центрифугирующих устройств в составе компактных установок для подготовки питьевой воды из поверхностных источников, Лойко И. С. (2016)
Нечитайло Н. П. - Ингибирование процессов отложения малорастворимых солей в баромембранного процессах и оборотных системах водоснабжения, Косюк Е. Н. (2016)
Петроченко О. В. - Обґрунтування технологічної можливості застосування висхідного фільтрування води на багатошарових плаваючих зернистих фільтрах водоочисних споруд (2016)
Прогульный В. И. - Подбор крупности заполнителя пористого полимербетона в пенополистирольных фильтрах, Рябков М. В. (2016)
Твердохліб М. М. - Вплив концентрації заліза на швидкість його окислення у воді, Глушко О. В., Гомеля М. Д. (2016)
Юрков О. Д. - Оцінка дифузійних процесів при розчиненнінедовипаленого доломіту та бруситу (2016)
Аксьонова І. М. - Ідентифікація хвильових явищ біохімічних процесів в біореакторах очищення стічних вод ультразвуковими методами (2016)
Кочетов Г. М. - Дослідження стійкості відходів феритного очищення стічних вод, Колодько А. О. (2016)
Кочетов Г. М. - Дослідження кінетики феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв, Самченко Д. М., Потапенко Л. І. (2016)
Олійник О. Я. - Підвищення ефективності роботи аеротенків-витискувачів за рахунок завислого та закріпленого біоценозу, Айрапетян Т. С. (2016)
Россінський В. М. - Дефосфотація міських стічних вод, що містять синтетичні детергенти, Саблій Л. А. (2016)
Трохименко Г. Г. - Захист водойм від забруднення іонами міді при скиді промислових стічних вод, Трус І. М., Гомеля М. Д. (2016)
Копаниця Ю. Д. - Визначення гідростатичного тиску на плоский сегмент методом трьох команд К123 (2016)
Кравчук А. М. - Аналіз кінематичних характеристик збірних перфорованих трубопроводів, Кравчук О. Я. (2016)
Криль С. И. - О методике гидравлического расчета пульпопроводов, перекачивающих тяжелые сыпучие материалы, Берман В. П. (2016)
Tatar L. - Beer with the pine needles extract addition toxic effect research, Penkina N. (2017)
Boiko L. A. - Oxidative processes peculiarity in rats affected by carbon tetrachloride based on malathion intoxication, Fira L. S., Burmas N. І., Bekus І. R. (2017)
Бутко Я. О. - Дослідження впливу глюкокортикостероїдної терапії на фагоцитарну активність нейтрофілів за умов алергічного контактного дерматиту (2017)
Кононенко А. Г. - Вивчення впливу водного екстракту листеця ряски малої на елементний статус при експериментальному гіпотиреозі у щурів, Кравченко В. М. (2017)
Загайко А. Л. - Дослідження механізмів впливу метформіну на систему Нітроген (ІІ) оксиду за експериментальної інсулінорезистентності у щурів, Брюханова Т. О. (2017)
Зупанець І. А. - Дослідження впливу препарату "Капікор" на ендотеліальну дисфункцію у щурів за умов розвитку доксорубіцинової кардіоміопатії, Шебеко С. К., Отрішко І. А. (2017)
Германюк Т. А. - Раціоналізація витрат на антибіотикотерапію негоспітальної пневмонії в клінічних умовах, Поліщук Ю. М. (2017)
Залигіна Є. В. - Дослідження гострої токсичності та протизапальної дії екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського, Подплетня О. А., Слєсарчук В. Ю. (2017)
Ільїнська Н. І. - Дослідження флавоноїдів у траві деяких сортів рослин роду жоржина, Гонтова Т. М. (2017)
Баюрка С. В. - Розробка методів ідентифікації міртазапіну, придатних для хіміко-токсикологічного аналізу, Карпушина C. А., Бондар В. С., Степаненко В. І., Полуян С. М., Погосян О. Г., Мороз В. П. (2017)
Правила підготовки та оформлення матеріалів, поданих для публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2017)
Кунець І. Ю. - Конституційно-правові аспекти поняття парламентських комітетів і комісій в Україні та зарубіжних країнах (2017)
Мельник Ю. - Міжнародний досвід регулювання податкового планування (2017)
Господаренко В. М. - Концептуальне осягнення сутності кримінальної політики Сполучених Штатів Америки в американській науці (2017)
Гмирін А. А. - Суб’єкт злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (2017)
Ковальова Т. І. - Територіальна дія закону про кримінальну відповідальність у просторі (2017)
Матвійчук В. В. - Предмет злочину порушення недоторканності приватного життя (2017)
Мороз А. О. - Потерпілий як структурна частина об’єкта злочину, передбаченого статтею 397 Кримінального кодексу України (2017)
Савенкова Т. Г. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого статтею 238 Кримінального кодексу України (2017)
Харь І. О. - Суб’єкт злочину у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (2017)
Шиян О.Ю. - Проблема нецільового використання бюджетних коштів з корисливих мотивів (2017)
Кубрак П. М. - Досудове слідство в українських землях за часів їх перебування у складі Литви, Польщі, Речі Посполитої у період ХIV—ХVII століть (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Shudlarski Jacek - Bio-fuels as an innovative prospect of Energy, Zaika S. (2017)
Шарко І. О. - Інноваційний рейтинг України: міжнародні оцінки та порівняння, Гуторов О. І. (2017)
Перебийніс В. І. - Система показників енергетичної ефективності виробництва насіння соняшнику, Захарченко О. Г. (2017)
Автухов А. К. - Методичні засади оцінки економічної ефективності інновацій у технологіях виробництва прокатних валків (2017)
Мазнєв Г. Є. - Управління інноваційним розвитком аграрних підприємств (2017)
Нагаєв В. М. - Формування досвіду соціокультурної професійної комунікації менеджерів у процесі їх фахової підготовки (2017)
Данько Ю. І. - Конкурентні засади розвитку інноваційної маркетингової діяльності в аграрній сфері, Жмайлов В. М., Блюмська-Данько К. В. (2017)
Райтер Н. І. - Аналіз конкурентних позицій сільськогосподарських підприємств як чинник підвищення їх ефективності (2017)
Онегіна В. М. - Державно-приватне партнерство та розвиток сільських територій в Україні, Батюк Л. А. (2017)
Кошкалда І. В. - Удосконалення інституційних засад орендних земельних відносин, Ряснянська А. М. (2017)
Плаксієнко В. Я. - Надходження та оприбуткування основних засобів у світлі імплементації міжнародних стандартів обліку у державному секторі, Романченко Ю. О. (2017)
Малій О. Г. - Проблеми кредитного забезпечення агробізнесу (2017)
Rəsuli İ. - Azərbaycan mühacirət ədəbiyyati və onun təşəkkülü (2017)
Бабаджанов Р. М. - К вопросу об омонимах и их роли в корейском языке, Ким Н. Д. (2017)
Ishonqulov Sh. U. - The principles of teaching english as a foreign language (2017)
Кузенко Г. М. - Культурологічний аспект перекладу у міжмовній комунікації (2017)
Niyozova Yu. T. - Integrating culture into foreign language teaching (2017)
Primova D. H. - Children as language learners (2017)
Khalilova O. A. - Teaching speaking: examples of oral communicative activities (2017)
Скосар В. Ю. - Модель багатокомпонентного бiологiчного часу (2017)
Воронкова Т. Є. - Банкрутство підприємства та шляхи його подолання, Рибальченко Н. П. (2017)
Мельник А. О. - Психологія ризику в підприємницькій діяльності, Шелудько А. Е. (2017)
Александровський А. О. - Інструментарій визначення ефективності конкурентоспроможності перевізних послуг підприємства (2017)
Бардаш С. В. - Ідентифікація чинників, що впливають на рівень аудиторського ризику, Шерстюк О. Л. (2017)
Бєлік В. Є. - Розробка маркетингової програми для інтернет-магазинів (2017)
Буров А. Н. - Оценка экономических и социальных эффектов от инвестиций в человеческий капитал региона, Дроздов С. М. (2017)
Верстяк О. М. - Етапи тінізації економіки України (2017)
Ворона Л. В. - Функціонування інститутів спільного інвестування в Європейському Союзі (2017)
Демчук Н. І. - Управління грошовою позицією та обов'язковими резервами банку, Коваль А. М. (2017)
Дуброва Н. П. - Зміцнення фінансової стійкості підприємства шляхом підвищення прибутковості, Лавиш К. О., Ткаченко І. В. (2017)
Крухмаль О. В. - Peer-to-peer кредитування в Україні: перспективи розвитку та виклики для банків, Заєць О. С. (2017)
Кузьмінський В. З. - Фінансові ризики суб'єктів господарювання, Чинарьов О. (2017)
Майстренко О. А. - Логістичні аспекти побудови ефективної схеми взаємин підприємства з постачальниками (2017)
Міщенко К. Г. - Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення (2017)
Назаренко О. М. - Становлення та розвиток теоретичних засад державного бюджету України у кінці 19 – початку 20 ст. (2017)
Пристайко О. П. - Розвиток в'їзного туризму як напрямок сталого економічного розвитку України, Панасюк І. П. (2017)
Рожко О. Д. - Грошово-кредитна безпека України та шляхи її забезпечення, Алексанян Р. М. (2017)
Солованюк С. М. - Спрощена система малого бізнесу в Україні (2017)
Солованюк С. М. - Розвиток малого бізнесу в Україні в сучасних умовах (2017)
Terekhova Yu. - The conceptual approach to the formation of professional ethics in the audit profession (2017)
Турсунов А. М. - Особенности развития рынка ценных бумаг в Узбекистане, Кариева Л. С. (2017)
Рак Р. В. - Розвиток фондового ринку та проблеми трансформації заощаджень населення в інвестиції, Цуркан А. В. (2017)
Чукаєва І. К. - Державно-приватне партнерство — сучасний механізм залучення інвестицій до інфраструктурних галузей (2017)
Штундер І. О. - Управління просуванням продукції на зовнішній ринок, Очеретяний А. С. (2017)
Pyvovar Yu. I. - Legal nature of the tax credit in the mechanism of value added tax administration (2017)
Баннаев Н. Т. - Институт Омбудсмена как механизм защиты прав человека, Исмоилов Р. Ё. (2017)
Детюк А. М. - Суб'єкти правотворчості на стадії прогнозування державного замовлення в сфері освіти: система та основні повноваження (2017)
Калюжний Р. А. - Шляхи зниження рівня злочинності на вітчизняному страховому ринку, Андрущенко Л. В. (2017)
Колінько О. О. - Вплив окремих біологічних і психологічних чинників на поведінку особи при вчиненні нею насильницьких злочинів (2017)
Найда І. В. - Актуальні питання правового регулювання діяльності фондових бірж в Україні (2017)
Худайбердиев А. К. - Глобаллашув шароитида Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатининг ижтимоий-ҳуқуқий жиҳатлари (2017)
Штефан О. О. - Правовий режим використання сирітських творів (2017)
Титул, зміст (2016)
Вітання з Новим роком! (2016)
Антипина Я. - Я люблю свою аптеку: как построить очередь в 1,5 млн покупателей (2016)
Демецька О. - Примусове ліцензування як інструмент розширення доступу до лікарських засобів (2016)
Новини (2016)
Дедишина Л. - Запах лікує (2016)
Примак Р. - "Двуликость" свободных радикалов (2016)
Кривомаз Т. - Генетическая подоплека алкоголизма (2016)
Дедишина Л. - Рости здоровим, Петрику! (2016)
Кривомаз Т. - Как мутирует человечество? (2016)
Ліки для пана Ганса (2016)
Кривомаз Т. - Зачем нам селезенка? (2016)
Кривомаз т. - Аденовирусы: вред и польза (2016)
Клименюк Ю. - Категорийный менеджмент — процесс управления товарными категориями (2016)
Клименюк Ю. - Эволюция форматов (2016)
Редькин Р. - Витамин D — гормон, рожденный солнцем, Орловецкая Н., Данькевич О. (2016)
Дедишина Л. - Територія турботи (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия гастрита, Редькин Р. (2016)
Кириленко М. - Не бойтесь мечтать! (2016)
Демецкая А. - Власть эмоций: эмоциональный интеллект (2016)
Гороскоп (2016)
Демецкая А. - "Годы летят стрелою": определяем реальный возраст (2016)
Блажевський С. Г. - Задача дифузії в тришаровому напівобмеженому середовищі з м'якими межами (2014)
Віра М. Б. - Асимптотика розв'язку крайової задачі для лінійної виродженої сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь у критичному випадку (2014)
Городецький В. В. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюційних рівнянь з псевдодиференціальними операторами в просторах періодичних функцій, Дрінь Я. М. (2014)
Заторський Р. А. - Многочлени розбиттів, Пилипів В. М., Стефлюк С. Д. (2014)
Карлова О. О. - Площина Зорґенфрея не є δ-нормально відокремним простором (2014)
Ластівка І. О. - Умови неколивності розв’язків стохастичних рівнянь Іто другого порядку (2014)
Лінчук Ю. С. - Про одне узагальнення формули для похідної добутку (2014)
Маслюченко В. К. - Пряма Зорґенфрея і нарізно неперервні відображення, Мироник О. В. (2014)
Мартинюк О. В. - Простори типу S та їх узагальнення (2014)
Нікітіна О. М. - Скінченне гібридне інтегральне перетворення (Конторовича-Лєбєдєва)-Бесселя-Фур'є на сегменті |R0, R3| полярної осі (2014)
Сергєєва Л. М. - Про глобальний розв'язок лінійних диференціальних рівнянь з декількома відхиленнями аргументу (2014)
Слюсарчук В. Ю. - Дослідження майже періодичних різницевих рівнянь з дискретним аргументом, що не використовує H-класи цих рівнянь (2014)
Тимощук В. М. - Обернена теорема наближення бігармонічними функціями в крузі (2014)
Тищук Т. В. - Узагальнені періодичні розв'язки нелінійної крайової задачі для диференціального рівняння з частинними похідними першого порядку гіперболічного типу (2014)
Турчина Н. І. - Вектор-функції Гріна крайових задач для модельного рівняння Фоккера-Планка-Колмогорова нормального марковського процесу, Івасишен С. Д. (2014)
Фірман Т. І. - Укорочення зліченної гіперболічної системи квазілінійних диференціальних рівнянь (2014)
Флюд О. В. - Задача з малим параметром при похідних у гіперболічній системі лінійних рівнянь першого порядку (2014)
Krasikova I. V. - Stability of rich subspaces (2014)
Бондар І. А. - Імпульсні крайові задачі для систем лінійних інтегро-диференціальних рівнянь (2014)
Віра М. Б. - Крайовa задача для лінійної виродженої сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь другого порядку (2014)
Волянська І. І. - Про розв'язність нелокальної крайової задачі для диференціального рівняння з частинними похідними у двовимірній області, Ільків В. С. (2014)
Гіщак Т. І. - Про еквівалентність деяких умов для класу функцій, аналітичних у півплощині (2014)
Дерев'янко Т. О. - Задача оптимального керування для виродженої напівлінійної гіперболічної системи навантажених рівнянь першого порядку (2014)
Дрінь Я. М. - Задача з нелокальними псевдодиференціальними умовами для параболічних псевдодиференціальних рівняньъ, Дрінь М. М. (2014)
Журавльов В. П. - Лінійні крайові задачі для інтегральних рівнянь Фредгольма з виродженим ядром у банахових просторах (2014)
Заболотько Т. О. - Про розв'язність деяких інтегральних рівнянь, які виникають у теорії параболічних рівнянь зі зростаючими коефіцієнтами, Івасишен С. Д. (2014)
Клевчук І. І. - Інтегральні многовиди та розщеплення лінійних імпульсних сингулярно збурених систем із запізненням (2014)
Ковдриш В. В. - Козображення і властивості вінцевого степеня знакозмінних груп, Скуратовський Р. В., Сумарюк М. І. (2014)
Лінчук Ю. С. - Про рівняння Нандакумара-Каннапана (2014)
Літовченко В. А. - Локалізація гладких розв'язків вироджених параболічних систем, Васько О. Б. (2014)
Маслюченко В. К. - Про неперервність ледь неперервних лінійних і білінійних відображень, Ровенко Н. М. (2014)
Рузич Р. В. - Біфуркації в модифікованій моделі Ейгена як прояв самоорганізації (2014)
Самойленко В. Г. - Співіснування типів унімодальних циклів неперервного відображення відрізка в себе, Тищук Т. В., Федоренко В. В. (2014)
Слюсарчук В. Ю. - Оборотність теореми про обернену функцію для диференційовних функцій (2014)
Фiлiпчук М. П. - До дослідження однієї крайової задачі, Фiлiпчук O. І. (2014)
Шегда Л. М. - Вироджена крайова задача з малим параметром, Криштопа В. С. (2014)
Аксьонова І. М. - Хвильовий відгук екзоферментних реакцій розкладу органічних речовин біохімічних процесів очищення стічних вод (2016)
Безсонний В. П. - Аналіз світового та вітчизняного досвіду впровадження інтегрованого управління водними ресурсами, Третьяков О. В. (2016)
Василенко Л. О. - Оцінка якості води річки Случ за гідрохімічними показниками, Жукова О. Г., Русінов Т. О. (2016)
Василенко С. Л. - Стратегический водохозяйственный менеджмент в структуре централизованного водоснабжения и водоотведения, Панов В. В. (2016)
Виверець А. О. - Аналіз ефективності використання порошку насіння Moringa Oleifera та шламу від виробництва глинозему як коагулянтів для очищення води, Трохименко Г. Г., Гомеля М. Д. (2016)
Вижевська Т. В. - Технологічні параметри біологічного очищення стічних вод баз відпочинку, Литвиненко Л. Л. (2016)
Вітковський В. С. - Перспективи розвитку нових методів підготовки води для систем централізованого теплопостачання, Гламаздін П. М., Габа К. О. (2016)
Волощук В. А. - Стічні води як джерело енергії у системах теплозабезпечення нового покоління, Грицина О. О. (2016)
Голуб Н. Б. - Комплексна технологія очищення стічних вод птахофабрик та фільтрату після їх анаеробного зброджування, Козловець О. А., Шинкарчук М. В., Потапова М. В. (2016)
Гомеля М. Д. - Концентрування іонів міді та визначення ефективності її десорбції з катіонітів в динамічних умовах, Малін В. П., Галімова В. М. (2016)
Гомеля М. Д. - Очистка стічних вод від іонів міді методом комплексоутворення та флокуляції, Терещенко О. М., Мельниченко Є. В. (2016)
Гомеля М. Д. - Вилучення розчинених у воді окисників за допомогою іонітів, модифікованих сульфітами, Шаблій Т. О., Іваненко О. І., Крисенко Т. В. (2016)
Грабовский П. А. - Снижение себестоимости водопроводной воды, Ларкина Г. М., Прогульный В. И., Карпов И. П. (2016)
Грицина О. О. - Концепція комплексу технологій з очищення стічних вод та використання тепла стічних вод цивільних об’єктів та оцінка систем очищення стічних вод, Бляшина М. В., Жукова В. С., Волощук В. А. (2016)
Дзеціна Д. В. - Ефективність очищення господарсько-побутових стічних вод за допомогою природних мінеральних сорбентів, Коцар О. М. (2016)
Эпоян С. М. - О возможности применения дренажных систем скорых фильтров для доочистки, Карагяур А. С., Волков В. Н. (2016)
Эпоян С. М. - Механизм формирования флотошлама в вертикальной флотокамере, Мовчан С. И. (2016)
Эпоян С. М. - Предварительная анаэробная обработка бытовых сточных вод в установке малой производительности, Сорокина Н. В., Фесик Л. А. (2016)
Епоян С. М. - Методика розрахунку перегородчастого змішувача коридорного типу удосконаленої конструкції, Сухоруков Г. І., Колотило В. Д., Яркін В. А. (2016)
Калюжний А. П. - Оцінювання відповідності таблиць гідравлічного розрахунку водовідвідних труб сучасним матеріалам труб, Зубричева Л. Л. (2016)
Квартенко О. М. - Інтенсифікація роботи станцій знезалізнення води, які працюють в гравітаційному режимі (2016)
Ковальчук В. А. - Застосування методу вапнування на пінополістирольних фільтрах із зростаючим шаром завислого осаду в схемах водопідготовки промислових підприємств, Одуд Л. М. (2016)
Кононцев С. В. - Очищення води рибницьких господарств із замкнутим циклом водозабезпечення від сполук амонійного нітрогену, Саблій Л. А., Гроховська Ю. Р. (2016)
Копаниця Ю. Д. - Розрахунок гідростатичного тиску на несиметричну плоску поверхню. універсальний алгоритм трьох команд К123 (2016)
Косінов В. П. - Оптимізація розміщення точок відбору води із водопровідної мережі населеного пункту для забезпечення надійності пожежогасіння (2016)
Кочетов Г. М. - Удосконалення очищеннявідпрацьованих електролітів хромування методом феритизації, Олександренко О. П. (2016)
Кравчук О. А. - Дослідження гідравлічного опору завантаження фільтрів (2016)
Кремез В. С. - Обґрунтування схем розміщення і параметрів сорбційних бар’єрів для захисту ґрунтових вод від забруднення методами математичного моделювання, Телима С. В. (2016)
Маджд С. М. - Механізми дезактивації забруднюючих речовин в гідробіотехнологічних системах (2016)
Мартинов С. Ю. - Впровадження пінополістирольних фільтрів коміркового типу при контактному знезалізненні води, Куницький С. О., Орлова А. М. (2016)
Матяш О. В. - Співвідношення надійності вітчизняних та зарубіжних водопровідних труб, Усенко І. С. (2016)
Мацієвська О. О. - Знезалізнення води побутовими фільтрами, Качмар І. З. (2016)
Нечитайло Н. П. - Определение основных гидравлических характеристик работы динамических мембран с биоцидной прививкой при высоком содержании органических веществ (2016)
Нечитайло Н. П. - Применение ингибиторов коррозии на основе смеси фосфоновых и сополимеров полиакрилых кислот в оборотных системах охлаждения, Косюк Е. Н. (2016)
Öz. N. - Assessment of an important river water quality in Turkey, Çelebi A., Halil Ibrahim Uzun (2016)
Олійник О. Я. - Моделювання і розрахунки кисневого режиму при вилученні органічних забруднень в аеротенках–змішувачах зі зваженою і закріпленою біомасою, Айрапетян Т. С. (2016)
Петренко О. С. - Особливості розрахунку розбавлення стічних вод у річках за методом скінченних різниць (2016)
Поляков В. Л. - Расчет установившейся безнапорной фильтрации к систематическому дренажу при водообмене с сопредельными средами (2016)
Россінський В. М. - Моделювання очищення стічних вод в аеробних та аноксидних біореакторах в присутності синтетичних детергентів, Саблій Л. А. (2016)
Сизоненко Г. А. - Вирішення питань ефективної роботи систем водопостачання при використанні підземних вод, Хомутецька Т. П. (2016)
Симонов И. Н. - Динамическая архитектура структурных частиц материи: вещество, самоорганизованные системы водных сред (2016)
Симонов И. Н. - Формирование живой материи в водных средах: факторы гравитации, гидродинамики и континуальной электродинамики (2016)
Сироватський О. А. - Основні математичні закономірності розрахунку флотаційного процесу, Гайдучок О. Г. (2016)
Сівак В. М. - Вплив розташування аераторів на масообмін і гідродинаміку аеротенків, Щодро О. Є., Пилипей М. І. (2016)
Сорокина Н. В. - Пути утилизации осадков водопроводных очистных станций, Фесик Л. А. (2016)
Ткаченко Т. М. - Зелені покрівлі як ресурс дощової води в сучасному урбоценозі (2016)
Унгуряну Д. В. - Системы естественной биологической очистки коммунальных сточных вод в почвенно-растительных фильтрах (фитофильтрах), Вырлан В. А. (2016)
Хомутецька Т. П. - Вибір раціональної схеми забезпечення водою малих об'єктів водопостачання, Малецький В. С. (2016)
Хоружий В. П. - Особливості системи водовідведення та очищення стічних вод в рекреаційних зонах, Ніколова Р. О., Недашковський І. П., Василюк А. В. (2016)
Хоружий П. Д. - Комплексне використання інфільтраційних вод у зонах підтоплення від Дніпровського каскаду водосховищ, Левицька В. Д. (2016)
Хохотва О. П. - Вилучення іонів важких металів з води фосфорильованим вуглецевим сорбентом в присутності солей жорсткості, Малихіна К. А., Лиштва П. В. (2016)
Чарний Д. В. - Створення нових ресурсозберігаючих технологій очищення і використання води в системах сільськогосподарського водопостачання (2016)
Чуб И. Н. - Построение инфраструктуры управления канализационнными очистными сооружениями и биологической очисткой (2016)
Шадура В. О. - Визначення фактичного гідравлічного опору водозабірних свердловин для подальшого використання в гідравлічних розрахунках (2016)
Шевченко Т. О. - Вивчення впливу біогенних речовин у міських стічних водах, що скидаються, на поверхневі водойми (2016)
Юрков Є. В. - Знезалізнення води з використанням лугомістких реагентів, Потієнко В. А., Юрков О. Д. (2016)
Титул, зміст (2014)
Дроб'язко В. - Закон Німеччини про регулювання авторських прав в інформаційному суспільстві (2014)
Штефан О. - Судовий збір як елемент механізму реалізації права на звернення до суду у справах, які виникають з авторсько-правових відносин (2014)
Кулініч О. - Наслідки неправомірного публічного показу, відтворення та розповсюдження фотографічних творів із зображенням фізичної особи (2014)
Штефан А. - Відшкодування майнової шкоди як спосіб захисту авторського права (2014)
Троцька В. - Актуальні питання, що стосуються бенефіціарів, ліцензійних договорів і роялті (2014)
Писєва О. - Питання використання кваліфікованого зазначення походження товару в Україні як домена зони .ua (2014)
Ілляшенко О. - Етико-правові особливості загальних умов охороноспроможності об'єктів патентування в сфері медицини (2014)
Ревуцький С. - Інтеграли процеси в науково-технічній і науково-виробничій сфері з позиції економічної глобалізації (2014)
Нежиборець В. - Інноваційне підприємство як складова економічного зростання (2014)
Андрощук Г. - Громадське здоров'я, лікарські засоби й інтелектуальна власність: стан і проблеми (2014)
Петренко В. - До питання кваліфікації управлінського рішення як результату інтелектуальної діяльності (2014)
Конюшко К. - Якість податкового законодавства та податкові спори: питання взаємозв'язку (2014)
Інформаційна довідка (2014)
Титул, зміст (2014)
Бурлаков С. - Міжналузеві зв'язки права інтелектуальної власності (2014)
Кашинцева О. - Щодо необхідності правової охорони авторським правом змісту наукового твору в сфері медицини (2014)
Прохоров-Лукін Г. - Актуальні питання судової експертизи фармацевтичних торговельних марок, Дорошенко О. (2014)
Ромашко А. - Класифікація основних міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, Верба І., Лемберг Я. (2014)
Львов Б. - До питання про форми недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності (2014)
Оністрат О. - Проблеми реалізації права Міністерства оборони України на результати інтелектуальної діяльності, Зайківський О., Лотоха Л. (2014)
Русакова М. - Порівняльна характеристика законодавства України та Росії у сфері захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет (2014)
Конюшко К. - Інституційний механізм розгляду податкових спорів: поняття та осносні елементи (2014)
До відома (2014)
Інформаційна довідка (2014)
Title (2017)
Original papers (2017)
Копп М. И. - Нелинейное динамо во вращающейся электропроводящей жидкости, Тур А. В, Яновский В. В (2017)
Ткаченко В. И. - Конвективная модель ротона (2017)
Марченко И. Г. - Температурно-аномальная диффузия в наклонных пространственно-периодических потенциалах, Марченко И. И., Ткаченко В. И. (2017)
Плотникова Ю. М. - Параметры кристаллической решетки и остаточные макронапряжения в объемном нанокристаллическом и ультрамелкозернистом титане, Смолянец Р. В., Брауде И. С., Москаленко В. А. (2017)
Бондаренко В. Н. - Контроль температуры полимерных пленок при облучении пучком ускоренных ионов, Гончаров А. В., Сухоставец В. И., Салихов Т. Х., Абдурахмонов А. А. (2017)
Levenets A. V. - Influence of Composition and Microstructure on the Features of Mechanical Properties of Co-Cr-Fe-Mn-Ni High Entropy Alloys, Kolodiy I. V., Berezhnaya N. V., Lipovskaya Y. S. (2017)
Kuklin V. M. - Simulation of Synchronization of Nonlinear Oscillators by the External Field, Litvinov D. N., Sevidov S. M., Sporov A.E. (2017)
Титул, зміст (2017)
Карпук А. І. - Фінансово-економічне регулювання лісокористування як важлива передумова нарощення інвестицій у відтворення лісоресурсного потенціалу, Дзюбенко О. М. (2017)
Погріщук Г. Б. - Ретроспективний аналіз визначення якісного стану та оцінки земельних ресурсів, Погріщук Б. В. (2017)
Алєксєєнко І. М. - Оптимізація землекористування в аграрному секторі економіки, Калінчик М. В. (2017)
Великий Ю. В. - Етапи внутрішнього аудиту на підприємстві (2017)
Волківська А. М. - Формування стратегічних програм сприяння зайнятості населення регіону (2017)
Мазана Т. В. - Ринкова поведінка споживача та її вплив на результативність функціонування підприємства, Ткаченко В. П. (2017)
Біляк Ю. В. - Конфлікти в економіці як базові чинники фінансової безпеки (2017)
Пастушенко А. І. - Сучасний стан ефективності сільськогосподарських підприємств дніпропетровської області (2017)
Анисенко О. В. - Розвиток дистанційного зондування землі в Україні (2017)
Богданов Д. С. - Завдання сталого розвитку сільських територій (2017)
Від редакції (2016)
Klucka J. - Economic effectiveness of investment in security (2016)
Мельник О. Г. - Формування інформаційного механізму розвитку інноваційних систем (2016)
Проскуріна М. О. - Економічний механізм культурних індустрій (2016)
Волошенко А. В. - Боротьба з економічною корупцією в системі оподаткування (2016)
Guzikova L. A. - How to stop the flight of Russian capital?, Lyukevich I. N. (2016)
Lansky J. - The influence of diesel prices on inflation, Mares D. (2016)
Новак І. М. - Використання досвіду стратегічного планування при визначенні майбутніх орієнтирів розвитку країни, Новак Ю. В., Гоменюк М. О. (2016)
Romanenko Ye. O. - The essence and specifics of the services marketing system in the mechanisms of public administration, Chaplay I. V. (2016)
Stradinya S. - On the issue of national innovation system formation by the government of Latvia (2016)
Юринець З. В. - Зарубіжний досвід розбудови систем державного регулювання рекламних ринків: перспективи функціонування в Україні, Леськів О. А. (2016)
Wati L. N. - Political connections of conglomerates: evidence form Indonesia Stock Exchange , Primiana I., Sudarsono R. (2016)
Vojtovic S. - Microenterprises’ entrepreneurs’ attitudes to managing financial risks, Belas J., Habanik J. (2016)
Demidenko D. S. - Features of enterprise’s optimal innovation strategy development, Malevskaya-Malevich E. D. (2016)
Єрмак С. О. - Реалізація стратегії інноваційного розвитку молокопереробного підприємства з урахуванням концепції "smart farm", Бугаєнко О. В. (2016)
Korcsmaros E. - Selected aspects of business networks, Mura L., Hevesi A. (2016)
Парсяк В. Н. - Типологія інжинірингового аутсорсингу в суднобудуванні, Жукова О. Ю. (2016)
Партин Г. О. - Контролінг відносин підприємства з основними стейкхолдерами, Загородній А. Г. (2016)
Тарасенко І. О. - Перспективна модель управління маржинальним прибутком підприємства з урахуванням екологічних чинників (2016)
Akhmetova M. I. - Key determinants of socioeconomic territorial development: the innovative aspect (2016)
Костинець В. В. - Альтернативні стратегії SWOT як інструмент маркетингу територій, Костинець Ю. В. (2016)
Беспалов В. И. - Методический подход к эколого-экономической оценке применения технологий очистки от токсичных компонентов отходящих и выхлопных газов объектов городской среды, Котлярова Е. В., Парамонова О. Н. (2016)
Dziura B. - Green economy and blue economy as alternative economic models in China (PRC) (2016)
Zapara S. I. - Environmental management system: mining company case study, Strelnyk V. V. (2016)
Абишева К. К. - Управление социальными рисками на разных уровнях общественного устройства, Асылбекова Л. У. (2016)
Apenko S. N. - Formation of personnel potential of innovative projects based on international professional standards, Romanenko M. A. (2016)
Delgadova E. - Women in management positions: Trencin region case study, Gullerova M. (2016)
Zivcicova E. - Subjective factors of work performance: online survey results, Bulkova K. (2016)
Колосок А. М. - Соціальний захист населення Волинської області: реалії та перспективи, Бегун С. І. (2016)
Труш Ю. Л. - Мотивація та стимулювання персоналу як складові системи управління якістю продукції на підприємстві, Григорців М. В., Осадчук О. П. (2016)
Budinsky P. - CDS and bond spreads as two measures of credit risk, Bezvoda M. (2016)
Koraus A. - Decision-making satisfaction and behaviour of bank customers: survey results analysis, Stefko R., Dobrovic J. (2016)
Kofarmata Y. I. - Determinants of microcredit supply to farmers in Kano State, Nigeria: a Tobit model approach, Hassan S., Applanaidu S. D. (2016)
Міщенко В. І. - Сек’юритизація споживчих кредитів, Науменкова С. В., Шаповал О. А. (2016)
Музика-Стефанчук О. А. - Українсько-європейський досвід розрахункових відносин: сучасні реалії та перспективи розвитку, Ковалко Н. М. (2016)
Syadullah M. - Strengthening the role of Asean Infrastructure Fund (AIF) as a response to regional development and global initiative, Pratama M. Y. (2016)
Ілляшенко К. В. - Інформаційна активність підприємства та відображення її у звітності (2016)
Каплун В. В. - Багатокритеріальний факторний аналіз енергетичної ефективності будівель вищого навчального закладу, Щербак В. Г. (2016)
Башинська І. О. - Використання SMM промисловими підприємствами (2016)
de Jager J. W. - Pre-flight expectations in the air transportation industry of South Africa: a confirmatory factor analytical approach, Jan M. T. (2016)
Ismailova R. A. - Forecasting the financial results from enterprise activity, Misnik O. V., Baimagambetova Z. A. (2016)
Козловский В. Н. - Методология анализа и прогнозирования качества автомобилей в эксплуатации, Антипов Д. В., Заятров А. В. (2016)
Kostrikov S. V. - GIS-modelling of regional commuting (a case study of Kharkiv region), Sehida K. Yu. (2016)
Лемішко О. О. - Вплив фінансової політики на результативність аграрного виробництва (2016)
Фаріон Н. О. - Система дистанційного корпоративного управління в публічних акціонерних товариствах (2016)
Шаекина Ж. М. - Корреляционно-регрессионный анализ зависимости развития туризма от уровня социально-экономического развития Карагандинской области, Тлеубердинова А. Т., Муканова Д. К. (2016)
Яренко А. В. - Обґрунтування моделі управління мотивацією персоналу в кібернетичних системах, Раллє Н. В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Каплун П. В. - Визначення залишкових напружень в азотованих шарах після іонного азотування, Гончар В. А., Донченко Т. В., Курская В. О. (2015)
Пастух І. М. - Внутрішні локальні винятки поверхні, азотованої в тліючому розряді, Люховець В. В. (2015)
Матвіїшин П. В. - Вплив концентрації аргону і тиску на властивості азотованого шару при іонному азотуванні (2015)
Слащук В. О. - Аналіз плям фретинг-контакту двох спряжених поверхонь на основі спеціалізованого програмного забезпечення, Слащук О. О. (2015)
Крутій Ю. С. - Точний розв'язок диференціального рівняння вимушених поздовжніх коливань стержня з довільними неперервними параметрами (2015)
Петров О. В. - Засоби автоматизації розрахунків параметрів затискних пристроїв для технологічних операцій механічної обробки, Сухоруков С. І., Трофимчук М. В., Подоляк В. А. (2015)
Аванес’янц Г. А. - Определение радиальных усилий на дисках шкивов клиноременных вариторов и координат точек их приложения (2015)
Харжевський В. О. - Методика перевірки наявності дотику 5-го порядку у синтезі важільних кругових напрямних механізмів (2015)
Драпак Г. М. - Зниження динамічних навантажень машин (2015)
Горошко А. В. - Застосування методу головних компонент для усіченої оцінки найменших квадратів під час розв’язання оберненої задачі ідентифікації ексцентриситетів ротора (2015)
Синюк О. М. - Метод визначення ефективних властивостей багатошарових полімерних матеріалів, Скиба М. Є. (2015)
Наговский Д. А. - Совершенствование средств автоматики защиты дизель-генераторов на судах (2015)
Товкач А. О. - Характеристики гідропривода з електрогідравлічним регулятором подачі насоса, Богачук В. В., Козлов Л. Г. (2015)
Біла Т. Я. - Створення системи керування дозаторами сипких матеріалів на основі контролеру нечіткої логіки, Стаценко В. В. (2015)
Денисенко Ю. О. - Підвищення якості інструментальної підготовки виробництва на основі визначення раціональної стратегії перебігу її процесів, Залога В. О., Івченко О. В., Маслов О. П. (2015)
Калда Г. С. - Ефективність та перспективи використання біоенергетики в хмельницькій області, Сьомак Н. О. (2015)
Shkarabura M. G. - Analysis of ways of de-energization of residential buildings with air power network input, Zemlyanskyi О. М., Miroschnik О. М., Lavrusenko M. V. (2015)
Білик А. П. - Меблева промисловість: аналіз умов праці та стан виробничого травматизму в галузі, Футорний Д. А. (2015)
Моravec J. - Tools for hydrostatic shaping of metal sheet (2015)
Romanuke V. V. - Meta-minimax approach for optimal alternatives subset regarding the change of the risk matrix in ensuring industrial and manufacturing labor safety (2015)
Славінська А. Л. - Логістична координація інформаційних потоків серії моделей швейних виробів (2015)
Кошевко Ю. В. - Дослідження релаксаційних процесів у відформованих деталях головних уборів гідровідцентровим способом (2015)
Солтик І. Т. - Цифрова модель і геометричний образ умовної середньої плоско-вальгусної стопи дітей віком 4,5–10 років (2015)
Привала В. О. - Теоретичне обґрунтування розробки мікрохвильової технології очищення вовняної пряжі в умовах текстильних підприємств, Засорнов О. С. (2015)
Гущак О. М. - Використання рослинних барвників для світлостабілізації шовкових і капронових платтяних тканин, Семак Б. Д. (2015)
Химич Г. М. - Дослідження раціональних параметрів процесу формування вовняних тканин за допомогою просторової вібрації, Кущевський М. О. (2015)
Пономаренко А. П. - Композитний метод матричного синтезу дизайнерських рішень забезпечення варіантних моделей типового системного модуля (2015)
Скідан. О. В. - Визначення та аналіз кореляційних залежностей між антропометричними ознаками стоп дітей-школярів, Скідан В. В. (2015)
Федорченко О. В. - Аналіз впливу довжини і чергування основних і утокових перекриттів на елементи внутрішньої будови тканин, Закора О. В. (2015)
Бедратюк Л. П. - Використання системи комп’ютерної алгебри maple в класичних криптосистемах, Бедратюк Г. І., Чорненький В. І. (2015)
Літвіцький Л. О. - Функціональні особливості організації декодера перешкодостійких кодів на основі штучних нейронних мереж, Чешун В. М., Чорненький В. І. (2015)
Гуменюк М. О. - Модель та оціночні функції підготовки даних для адаптивного динамічного синтезу дискретних тестів цифрових пристроїв, Мармолюк В. В., Чешун В. М. (2015)
Нічепорук А. О. - Модель інформаційної технології виявлення метаморфних вірусів на основі порівняння їх поведінки (2015)
Бобровнікова К. Ю. - Модель інформаційної технології виявлення бот-мереж на основі аналізу dns-трафіка (2015)
Кунченко-Харченко В. І. - Механізм лінгвістичного аналізу збережених даних www-ресурсу для прогнозування циклів розвитку інтегрованих систем, Огнєвий О. В. (2015)
Кліщ О. В. - Метод відслідковування мобільного пристрою за перехопленими "пробними" пакетами підключення до wifi, Огнєвий О. В. (2015)
Ожаровський С. Г. - Метод розпізнавання мовлення, по короткому словнику, з використанням mel-кепстральних коефіцієнтів, Мясіщєв О. А. (2015)
Чесановський І. І. - Розробка узагальненої моделі надійності підсистеми мобільного тепловізійного комплексу, Собченко В. А. (2015)
Лазарович І. М. - Вдосконалення методу завадостійкого передавання фазоманіпульованих сигналів на основі процедури рандомізації, Мельничук С. І., Левчунець Д. О. (2015)
Чесановський І. І. - Удосконалення методів узгодженої фільтрації вузькосмугових сигналів на основі підходів локально-базисного аналізу, Карпова Л. В., Левчунець Д. О. (2015)
Семеренко В. П. - Кодування кодів Ріда-Соломона на основі автоматних моделей (2015)
Сівак В. А. - Методи функціональної належності компонентів діагностичних засобів, які використовують технологію нечіткої логіки, Дмитрієв Д. О., Лобов О. О., Ремізов П. П. (2015)
Русанов С. А. - Енергетичні характеристики ВЕУ "Каскад-3" і змішані задачі в альтернативній енергетиці, Дмитрієв Д. О., Лобов О. О., Ремізов П. П. (2015)
Бойко С. М. - Лабораторний комплекс для дослідження елементів та пристроїв автономного електрозабезпечення електроприймачів електричної енергії, Омельченко О. В., Пироженко А. В., Вишневський С. Я. (2015)
Кузьмичёв А. И. - Термоэмиссионный ионизатор паров металлов, Цыбульский Л. Ю., Сидоренко С. Ю. (2015)
Порєв В. А. - Збудження імпульсного коронного розряду в повітрі для візуалізації дефектів, Божко К. М., Сидоренко С. Ю. (2015)
Горященко К. Л. - Проблеми застосування існуючих методів виявлення складових вихідного сигналу для фазових вимірювань, Горященко С. Л., Багачук Д. Г. (2015)
Стащук О. М. - Вплив хімічного складу скла оптичного волокна на матеріальну дисперсію сигналу, Степанов Д. М., Багачук Д. Г. (2015)
Відомості про авторів (2016)
Курко М. Н. - Проблеми правового регулювання дотримання інформаційних прав у мережі Інтернет, Сопілко І. М. (2016)
Зінченко О. В. - Інтелектуальна власність в умовах інноваційної економіки, Матвєєв П. С. (2016)
Бортник В. А. - Предмет суспільних відносин, які є об’єктом злочинів проти честі та гідності особи (2016)
Лисенко С. О. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки підприємств з точки зору компаративістики (2016)
Хатнюк Н. С. - Податковий обов’язок платника податків та держава: правовий взаємозв’язок (2016)
Abriny Arhouma - The changing world of international arbitration (2016)
Грінько А. А. - Державне регулювання процесів реструктуризації активів суб’єктів господарювання в умовах деофшоризації (2016)
Зінченко О. В. - Теоретико-правові засади використання та захисту комерційної таємниці в сучасних економічних умовах (2016)
Кожем’яка І. В. - Передумови формування та генезис адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в чорнобильській зоні відчуження (2016)
Посох О. С. - Інформатизація торговельної діяльності та її вплив на роботу супермаркетів (2016)
Шутий М. В. - Щодо поняття сервісного права та його визначення (2016)
Осовський К. В. - Правове регулювання державного санітарно-епідеміологічного нагляду та його роль у сфері охорони здоров’я (2016)
Prykhodko А. V. - Importance of interim measures for the development of the international commercial arbitration as independent dispute resolution method (2016)
Відомості видавництва (2016)
Нагорна Л. - Символічний простір інформаційного суспільства: зорові аберації віртуальності (2009)
Зернецька О. - Глобальна політична блогосфера – нова арена політичної комунікації (2009)
Бебик В. - Глобальний політичний менеджмент: поняття, типологія, методологія (2009)
Телешун С. - Ефективне управління і публічна політика як напрям реалізації політичної влади в умовах кризи (2009)
Кіндратець О. - Українська інтелігенція і влада (2009)
Білошицький С. - Криза довіри громадськості до представницьких політичних інститутів (2009)
Данилов В. - Особливості формування політичного іміджу держави (2009)
Романюк О. - Чи може зріла демократія бути неліберальною? (2009)
Мураховська-Картунова О. - Етнополітичні протести та повстання в контексті західної етнополітичної конфліктології (2009)
Черкашин К. - Використання геоінформаційних систем у виборчих кампаніях (2009)
Лисенко Ю. - Принципи соціальної держави: традиції і сучасність (2009)
Храбан І. - Системний підхід до політологічного аналізу євроатлантичної системи безпеки (2009)
Кисіль Ю. - Принципи формування соціальної безпеки в полікультурному суспільстві (2009)
Дмитренко М. - Інноваційний розвиток суспільства в контексті циклічного розвитку продуктивних сил (2009)
Ковальчук Т. - Інституціональний вимір культурної політики Європейського Союзу (2009)
Нойманн О. - Німецький Бундесрат: особливості формування і повноваження (2009)
Цепенда І. - Суспільно-політична ситуація на українсько-польському пограниччі наприкінці Другої світової війни (2009)
Титул, зміст (2017)
Мельник Л. Ю. - Теоретичні і практичні засади ринку земель, Васильєв С. В., Речка К. М. (2017)
Мазур Г. Ф. - Сучасні заходи стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні, Козловський А. В. (2017)
Алєксєєнко І. М. - Що таке реформа аграрного сектору економіки?, Калінчик М. В. (2017)
Мельник Л. Л. - Фермерство України в контексті розмірів землекористування (2017)
Дядик Т. В. - Стан зайнятості та безробіття в Україні, Писаренко С. В. (2017)
Великий Ю. В. - Вплив інформаційних чинників на інноваційний розвиток машинобудівних підприємств (2017)
Новак І. М. - Наукові підходи до визначення рівноважного стану попиту та пропозиції на ринку інвестиційного капіталу для підприємств аграрного сектора економіки (2017)
Горлачук М. А. - Перспективи виробництва продукції скотарства як основи забезпечення ефективного розвитку аграрного ринку регіону, Ляховець В. О. (2017)
Прокопенко Ж. В. - Господарська діяльність небанківських фінансових установ як об'єкт нормативно-правового регулювання: облікові аспекти (2017)
Суторміна К. М. - Ефективність діяльності банків з іноземним капіталом у банківській системі України, Репецька М. П. (2017)
Содержание (2015)
Алюшин Ю. А. - Особенности механики твердого тела в переменных Лагранжа (Сообщение 2) (2015)
Алиев И. С. - Исследование энергосиловых параметров в процессе бокового выдавливания в разъемных матрицах, Абхари П. Б., Еремина А. А., Лебедь В. Т. (2015)
Алиева Л. И. - Силовые параметры комбинированного выдавливания стержневых деталей с фланцем, Гончарук К. В. (2015)
Калюжний О. В. - Порівняльний аналіз штампування деталей трубопровідної арматури з трубчатої і листової заготовки (2015)
Кулик Т. А. - Математическое моделирование энергосиловых параметров процесса и основных показателей качества при реализации процессов прокатки и последующей обработки давлением биметаллических листов, Кулик Н. А. (2015)
Матвійчук В. А. - Моделювання температурних і деформаційних полів заготовки в процесі гарячого вальцювання за схемою "круг – овал", Бубновська І. А. (2015)
Сатонін О. В. - Регресійне математичне моделювання сили прокатки при отриманні холоднокатаних штаб на безперервних і реверсивних станах, Коробко Т. Б., Коренко М. Г., Присяжний А. Г. (2015)
Калюжный В. Л. - Увеличение коэффициента раздачи при холодном формообразовании трубчатых заготовок, Олександренко Я. С., Сабол С. Ф., Куликов И. П. (2015)
Калюжний В. Л. - Холодне формоутворення під кутом фланців на трубчастих заготовках з нержавіючої сталі, Мехнін Д. С., Вихованець І. В., Куліков І. П. (2015)
Карнаух С. Г. - Разработка прогрессивных способов и конструкций оборудования для разделения сортового проката (труб) на мерные заготовки, Карнаух Д. С., Чоста Н. В. (2015)
Кухарь В. В. - Теоретическое определение параметров расчетной делительной сетки применительно к исследованию процесса протяжки заготовок в комбинированных бойках, Тузенко О. А., Балалаева Е. Ю., Василевский О. В., Никольченко С. А. (2015)
Ларин С. Н. - Оценка предельных возможностей изотермического деформирования куполообразных оболочек из высокопрочных анизотропных материалов в режиме вязкого течения, Яковлев С. С., Платонов В. И., Чарин А. В. (2015)
Маковей В. О. - Удосконалення технологічного процесу виготовлення трубок з гвинтоподібним профілем, Мельник В. С. (2015)
Огородников В. А. - Остаточные сварочные напряжения и их компенсация пластическим деформированием, Архипова Т. Ф. (2015)
Орлюк М. В. - Дослідження вільного згину лопатки турбіни реверса (2015)
Перепелкин А. А. - Изотермическая штамповка осесимметричных деталей с утолщениями в режиме кратковременной ползучести, Чудин В. Н., Черняев А. В., Яковлев Б. С. (2015)
Середа Б. П. - Комбіноване деформування матеріалів з інтерметалідним хоромоалітованим покриттям, отриманим в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу, Белоконь Ю. О., Кругляк І. В., Середа Д. Б. (2015)
Середа Б. П. - Установление закономерностей стадийности СВС-прессования интерметаллидных сплавов с различным фазовым состоянием, Белоконь Ю. А., Середа Д. Б. (2015)
Тарасов А. Ф. - Особенности использования процесса реверсивного сдвига для получения субмиктрокристаллических объемных заготовок, Алтухов А. В., Даниленко Н. И., Рудык Н. Д. (2015)
Холявик О. В. - Аналитический метод расчета размеров и формы заготовок для вытяжки коробчатых изделий (2015)
Шейко С. П. - Экспериментальное исследование напряжения текучести стали 10ХФБТч при разных термомеханических параметрах (2015)
Яковлев С. С. - Вытяжка коробчатых деталей с малыми угловыми радиусами, Малышев А. Н., Бессмертная Ю. В. (2015)
Яковлев С. С. - Технологические параметры последующих операций изотермической вытяжки осесимметричных деталей в условиях вязкого течения анизотропного материала, Пасынков А. А., Нуждин Г. А. (2015)
Бобарикин Ю. Л. - Определение диаметра ролика обратной деформации для канатной машины в узле намота металлокорда, Авсейков С. В., Мартьянов Ю. В., Веденеев А. В. (2015)
Васекин А. В. - Повышение эффективности прокатки широких полос с использованием вертикальных валков, Капланова Е. В. (2015)
Ершов С. В. - Исследование методов определения напряжений, возникающих при прокатке швеллера, Мельник С. Н., Геймур К. Г., Кравченко Е. А. (2015)
Коновалов Ю. В. - Нерешённые задачи при организации производства жести, Кармазина И. В. (2015)
Максименко О. П. - Разработка модели распределения удельных сил трения, Измайлова М. К., Лобойко Д. И. (2015)
Медведев В. С. - Влияние ширины стенки на изменение высоты фланцев в черновых закрытых балочных калибрах, Базарова Е. В., Шпаков В. А. (2015)
Штода М. М. - Дослідження формозміни металу у відкритому розрізному балочному калібрі методом координатних сіток, Нагорний С. Є. (2015)
Астахова Е. С. - Оценка прочностных характеристик базовых деталей мощных кривошипных горячештамповочных прессов, Корчак Е. С. (2015)
Батарин Р. В. - Некоторые аспекты определения технического состояния силовых деталей кузнечно-прессового оборудования (2015)
Владимиров Э. А. - Компьютерное моделирование параметров рычажных механизмов с учётом трения, Быканов Д. А., Чоста Н. В., Шоленинов В. Е. (2015)
Ерёмин А. О. - Современный способ сжигания топлива с высокотемпературным воздухом в методической печи, Гупало Е. В. (2015)
Корнилова А. В. - Исследование возможностей магнитных методов для определения стойкости рабочих деталей штампового инструмента, Идармачев И. М., Селищев А. И., Тет Паинг (2015)
Корчак Е. С. - Обоснование необходимости создания систем управления гидравлическими прессами повышенной компактности, Ковалёва О. А. (2015)
Рей Р. И. - Энергетика кривошипных сортовых ножниц, Абдулганиев М. А. (2015)
Ульяницкий В. Н. - Экспериментальная оценка стойкости инструмента при резке высокопрочных сталей, Боровик П. В. Селезнев М. Е. (2015)
Явтушенко А. В. - Структурный синтез главных исполнительных механизмов механических прессов (2015)
Памяти Анатолия Георгиевича Овчинникова (2015)
Аннотации (2015)
Содержание (1993)
Харченко А. Е. - Экологические ниши и популяционная экология насекомых, Гамаюнова С. Г., Попков М. Ю. (1993)
Гамаюнова С. Г. - Популяционные аспекты некоторых адаптаций гусениц листоверток – филлофагов дуба, Харченко А. Е. (1993)
Захаренко А. В. - Сетчатокрылые (Neuroptara) европейской части бывшего СССР, Кривохатский В. А. (1993)
Кривохатский В. А. - О сроках развития некоторых палеарктических муравьиных львов (Neuroptera, Myrmeleontidae) в лабораторных условиях (1993)
Шатровский А. Г. - Различные типы дизъюнкций в ареалах водолюбов (Coleoptera, Hydrophilidae) Восточной Палеарктики (1993)
Грамма В. Н. - О систематическом положении Halіplus samojedorum Sahlb. (Coleoptera, Haliplidae) (1993)
Грамма В. Н. - Haliplus schaumi Solsky (Coleoptera, Haliplidae) - эндемик Европы? (1993)
Наглова Г. И. - Источники и пути формирования фауны кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) антропогенных водоемов Восточной Украины, Наглов В. А. (1993)
Присный А. В. - Структура аранеокомплексов в биоценозах южной лесостепи и её биоиндикационные свойства (1993)
Холхоева Л. С. - Некоторые особенности распространения дождевых червей по типам почв Левобережной Украины (1993)
Тупик В. Ю. - Некоторые данные по биологии короедов (Coleoptera, Sсolytidae) северо-востока Левобережной Украины, Бартенев А. Ф. (1993)
Кузьменко Н. В. - Об изменении численности хищных жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в насаждениях шелковицы под влиянием бактериального удобрения (1993)
Мезенцев А. И. - Влияние некоторых экологических факторов на динамику биомассы насекомых в полезащитных лесных полосах (1993)
Кривицкий И. А. - Насекомые как компонент питания птиц степных районов Центрального Казахстана (1993)
Машкей И. А. - Изучение афродизиативных свойств синтетических аналогов полового феромона комнатной мухи, Мищенко А. А. (1993)
Галий А. И. - Влияние оптимизации культур на биологические характеристики материала, Злотин А. З. (1993)
Браславский М. Е. - Эффективность отбора по признаку люминесценции коконов, Акименко Л. М., Скляревский П. А., Стоцкий М. И., Колинько С. И., Хаимов Б. Я. (1993)
Сероус Л. Я. - Применение ингибиторов синтеза хитина для защиты белокочанной капусты от листогрызущих вредителей, Сапалева Е. Г. (1993)
Рамакаев Х. Х. - Посевные качества семян зернобобовых, поврежденных зерновками, Онищенко Н. А. (1993)
Белецкий Е. Н. - Массовые размножения хлебных клопов в Палеарктике, Хасан Мохамад Махмуд (1993)
Белецкий Е. Н. - Метод прогноза массового размножения хлебной жужелицы, Аль Джакуб Насер (1993)
Зозуля А. Л. - Основные принципы построения интегрированной системы защиты кукурузы в Восточной Украине (1993)
Шахбазов В. Г. - Основные направления научных исследований Донецкой биологической станции Харьковского государственного университета, Кривицкий И. А., Токарский В. А., Солодовникова В. С., Чепель Л. М. (1993)
Реклама (1993)
Публикации спонсоров журнала (1993)
Мельник А. В. - Зв'язок рівня статевих гормонів звмістом сірковмісних амінокислот та гідроген сульфідув крові (2017)
Якубовська В. В. - Вплив натрієвої солі 4-(3-метил-2- оксо-2н- (2017)
Дзюбановський І. Я. - Обґрунтування зміни потужності ендовенозної лазерноїкоагуляції при лікуванні варикозної хвороби веннижніх кінцівок, асоційованої з недиференційованоюдисплазією сполучної тканини, Продан А. М., Дацко Т. В. (2017)
Велигоцький М. М. - Хірургічне лікування ускладненої виразкової хвороби у поєднанні з гастроезофагеальним ідуоденогастральним рефлюксами, Комарчук В. В., Трушин О. С., Комарчук Є. В., Горбуліч О. В., Арутюнов С. Е., Тесленко І. В., Шептуха А. О. (2017)
Кутовий О. Б. - Досвід хірургічного лікування новоутвореньнаднирників, Дейнеко І. В., Жмуренко Е. В. (2017)
Гресько М. М. - Ятрогенні пошкодження жовчно- вивідних шляхів та синдром Міррізі у хірургічнійпрактиці (2017)
Запорожченко Б. С. - Тактика хірургічного лікуванняколоректального раку, ускладненого синхронним таметехронним ураженням печінки, Бородаєв І. Є., Муравьов П. Т., Горбунов А. А., Колодій В. В., Бондарець Д. А. (2017)
Вансович В. Є. - Операція DOR у лікуванні хворих на грижустравохідного отвору діафрагми, Котік Ю. М., Харковенко І. В. (2017)
Дутка І. І. - Аналіз факторів ризикурозвитку рецидиву гастродуоденальної кровотечівиразкового ґенезу, Гринчук Ф. В. (2017)
Кебкало А. Б. - Алгоритм застосування мініінвазивнихендоскопічних дренуючих втручань під контролемультрасонографії, Гордовський В. А., Рейті А. О., Головін О. В. (2017)
Полянський І. Ю. - Лапароскопічніметодики в лікуванні гострого перитоніту, Мороз П. В., Москалюк В. І., Андрієць В. В., Гринчук А. Ф. (2017)
Саволюк С. І. - Досвід використання металевихстентів, що розправляються, у пацієнтів із злоякісноюколоректальною обструкцією, Багрій О. С., Негря Є. В., Глаголєва А. Ю. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського