Матяш О. В. - Співвідношення надійності вітчизняних та зарубіжних водопровідних труб, Усенко І. С. (2016)
Мацієвська О. О. - Знезалізнення води побутовими фільтрами, Качмар І. З. (2016)
Нечитайло Н. П. - Определение основных гидравлических характеристик работы динамических мембран с биоцидной прививкой при высоком содержании органических веществ (2016)
Нечитайло Н. П. - Применение ингибиторов коррозии на основе смеси фосфоновых и сополимеров полиакрилых кислот в оборотных системах охлаждения, Косюк Е. Н. (2016)
Öz. N. - Assessment of an important river water quality in Turkey, Çelebi A., Halil Ibrahim Uzun (2016)
Олійник О. Я. - Моделювання і розрахунки кисневого режиму при вилученні органічних забруднень в аеротенках–змішувачах зі зваженою і закріпленою біомасою, Айрапетян Т. С. (2016)
Петренко О. С. - Особливості розрахунку розбавлення стічних вод у річках за методом скінченних різниць (2016)
Поляков В. Л. - Расчет установившейся безнапорной фильтрации к систематическому дренажу при водообмене с сопредельными средами (2016)
Россінський В. М. - Моделювання очищення стічних вод в аеробних та аноксидних біореакторах в присутності синтетичних детергентів, Саблій Л. А. (2016)
Сизоненко Г. А. - Вирішення питань ефективної роботи систем водопостачання при використанні підземних вод, Хомутецька Т. П. (2016)
Симонов И. Н. - Динамическая архитектура структурных частиц материи: вещество, самоорганизованные системы водных сред (2016)
Симонов И. Н. - Формирование живой материи в водных средах: факторы гравитации, гидродинамики и континуальной электродинамики (2016)
Сироватський О. А. - Основні математичні закономірності розрахунку флотаційного процесу, Гайдучок О. Г. (2016)
Сівак В. М. - Вплив розташування аераторів на масообмін і гідродинаміку аеротенків, Щодро О. Є., Пилипей М. І. (2016)
Сорокина Н. В. - Пути утилизации осадков водопроводных очистных станций, Фесик Л. А. (2016)
Ткаченко Т. М. - Зелені покрівлі як ресурс дощової води в сучасному урбоценозі (2016)
Унгуряну Д. В. - Системы естественной биологической очистки коммунальных сточных вод в почвенно-растительных фильтрах (фитофильтрах), Вырлан В. А. (2016)
Хомутецька Т. П. - Вибір раціональної схеми забезпечення водою малих об'єктів водопостачання, Малецький В. С. (2016)
Хоружий В. П. - Особливості системи водовідведення та очищення стічних вод в рекреаційних зонах, Ніколова Р. О., Недашковський І. П., Василюк А. В. (2016)
Хоружий П. Д. - Комплексне використання інфільтраційних вод у зонах підтоплення від Дніпровського каскаду водосховищ, Левицька В. Д. (2016)
Хохотва О. П. - Вилучення іонів важких металів з води фосфорильованим вуглецевим сорбентом в присутності солей жорсткості, Малихіна К. А., Лиштва П. В. (2016)
Чарний Д. В. - Створення нових ресурсозберігаючих технологій очищення і використання води в системах сільськогосподарського водопостачання (2016)
Чуб И. Н. - Построение инфраструктуры управления канализационнными очистными сооружениями и биологической очисткой (2016)
Шадура В. О. - Визначення фактичного гідравлічного опору водозабірних свердловин для подальшого використання в гідравлічних розрахунках (2016)
Шевченко Т. О. - Вивчення впливу біогенних речовин у міських стічних водах, що скидаються, на поверхневі водойми (2016)
Юрков Є. В. - Знезалізнення води з використанням лугомістких реагентів, Потієнко В. А., Юрков О. Д. (2016)
Титул, зміст (2014)
Дроб'язко В. - Закон Німеччини про регулювання авторських прав в інформаційному суспільстві (2014)
Штефан О. - Судовий збір як елемент механізму реалізації права на звернення до суду у справах, які виникають з авторсько-правових відносин (2014)
Кулініч О. - Наслідки неправомірного публічного показу, відтворення та розповсюдження фотографічних творів із зображенням фізичної особи (2014)
Штефан А. - Відшкодування майнової шкоди як спосіб захисту авторського права (2014)
Троцька В. - Актуальні питання, що стосуються бенефіціарів, ліцензійних договорів і роялті (2014)
Писєва О. - Питання використання кваліфікованого зазначення походження товару в Україні як домена зони .ua (2014)
Ілляшенко О. - Етико-правові особливості загальних умов охороноспроможності об'єктів патентування в сфері медицини (2014)
Ревуцький С. - Інтеграли процеси в науково-технічній і науково-виробничій сфері з позиції економічної глобалізації (2014)
Нежиборець В. - Інноваційне підприємство як складова економічного зростання (2014)
Андрощук Г. - Громадське здоров'я, лікарські засоби й інтелектуальна власність: стан і проблеми (2014)
Петренко В. - До питання кваліфікації управлінського рішення як результату інтелектуальної діяльності (2014)
Конюшко К. - Якість податкового законодавства та податкові спори: питання взаємозв'язку (2014)
Інформаційна довідка (2014)
Титул, зміст (2014)
Бурлаков С. - Міжналузеві зв'язки права інтелектуальної власності (2014)
Кашинцева О. - Щодо необхідності правової охорони авторським правом змісту наукового твору в сфері медицини (2014)
Прохоров-Лукін Г. - Актуальні питання судової експертизи фармацевтичних торговельних марок, Дорошенко О. (2014)
Ромашко А. - Класифікація основних міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, Верба І., Лемберг Я. (2014)
Львов Б. - До питання про форми недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності (2014)
Оністрат О. - Проблеми реалізації права Міністерства оборони України на результати інтелектуальної діяльності, Зайківський О., Лотоха Л. (2014)
Русакова М. - Порівняльна характеристика законодавства України та Росії у сфері захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет (2014)
Конюшко К. - Інституційний механізм розгляду податкових спорів: поняття та осносні елементи (2014)
До відома (2014)
Інформаційна довідка (2014)
Title (2017)
Original papers (2017)
Копп М. И. - Нелинейное динамо во вращающейся электропроводящей жидкости, Тур А. В, Яновский В. В (2017)
Ткаченко В. И. - Конвективная модель ротона (2017)
Марченко И. Г. - Температурно-аномальная диффузия в наклонных пространственно-периодических потенциалах, Марченко И. И., Ткаченко В. И. (2017)
Плотникова Ю. М. - Параметры кристаллической решетки и остаточные макронапряжения в объемном нанокристаллическом и ультрамелкозернистом титане, Смолянец Р. В., Брауде И. С., Москаленко В. А. (2017)
Бондаренко В. Н. - Контроль температуры полимерных пленок при облучении пучком ускоренных ионов, Гончаров А. В., Сухоставец В. И., Салихов Т. Х., Абдурахмонов А. А. (2017)
Levenets A. V. - Influence of Composition and Microstructure on the Features of Mechanical Properties of Co-Cr-Fe-Mn-Ni High Entropy Alloys, Kolodiy I. V., Berezhnaya N. V., Lipovskaya Y. S. (2017)
Kuklin V. M. - Simulation of Synchronization of Nonlinear Oscillators by the External Field, Litvinov D. N., Sevidov S. M., Sporov A.E. (2017)
Титул, зміст (2017)
Карпук А. І. - Фінансово-економічне регулювання лісокористування як важлива передумова нарощення інвестицій у відтворення лісоресурсного потенціалу, Дзюбенко О. М. (2017)
Погріщук Г. Б. - Ретроспективний аналіз визначення якісного стану та оцінки земельних ресурсів, Погріщук Б. В. (2017)
Алєксєєнко І. М. - Оптимізація землекористування в аграрному секторі економіки, Калінчик М. В. (2017)
Великий Ю. В. - Етапи внутрішнього аудиту на підприємстві (2017)
Волківська А. М. - Формування стратегічних програм сприяння зайнятості населення регіону (2017)
Мазана Т. В. - Ринкова поведінка споживача та її вплив на результативність функціонування підприємства, Ткаченко В. П. (2017)
Біляк Ю. В. - Конфлікти в економіці як базові чинники фінансової безпеки (2017)
Пастушенко А. І. - Сучасний стан ефективності сільськогосподарських підприємств дніпропетровської області (2017)
Анисенко О. В. - Розвиток дистанційного зондування землі в Україні (2017)
Богданов Д. С. - Завдання сталого розвитку сільських територій (2017)
Від редакції (2016)
Klucka J. - Economic effectiveness of investment in security (2016)
Мельник О. Г. - Формування інформаційного механізму розвитку інноваційних систем (2016)
Проскуріна М. О. - Економічний механізм культурних індустрій (2016)
Волошенко А. В. - Боротьба з економічною корупцією в системі оподаткування (2016)
Guzikova L. A. - How to stop the flight of Russian capital?, Lyukevich I. N. (2016)
Lansky J. - The influence of diesel prices on inflation, Mares D. (2016)
Новак І. М. - Використання досвіду стратегічного планування при визначенні майбутніх орієнтирів розвитку країни, Новак Ю. В., Гоменюк М. О. (2016)
Romanenko Ye. O. - The essence and specifics of the services marketing system in the mechanisms of public administration, Chaplay I. V. (2016)
Stradinya S. - On the issue of national innovation system formation by the government of Latvia (2016)
Юринець З. В. - Зарубіжний досвід розбудови систем державного регулювання рекламних ринків: перспективи функціонування в Україні, Леськів О. А. (2016)
Wati L. N. - Political connections of conglomerates: evidence form Indonesia Stock Exchange , Primiana I., Sudarsono R. (2016)
Vojtovic S. - Microenterprises’ entrepreneurs’ attitudes to managing financial risks, Belas J., Habanik J. (2016)
Demidenko D. S. - Features of enterprise’s optimal innovation strategy development, Malevskaya-Malevich E. D. (2016)
Єрмак С. О. - Реалізація стратегії інноваційного розвитку молокопереробного підприємства з урахуванням концепції "smart farm", Бугаєнко О. В. (2016)
Korcsmaros E. - Selected aspects of business networks, Mura L., Hevesi A. (2016)
Парсяк В. Н. - Типологія інжинірингового аутсорсингу в суднобудуванні, Жукова О. Ю. (2016)
Партин Г. О. - Контролінг відносин підприємства з основними стейкхолдерами, Загородній А. Г. (2016)
Тарасенко І. О. - Перспективна модель управління маржинальним прибутком підприємства з урахуванням екологічних чинників (2016)
Akhmetova M. I. - Key determinants of socioeconomic territorial development: the innovative aspect (2016)
Костинець В. В. - Альтернативні стратегії SWOT як інструмент маркетингу територій, Костинець Ю. В. (2016)
Беспалов В. И. - Методический подход к эколого-экономической оценке применения технологий очистки от токсичных компонентов отходящих и выхлопных газов объектов городской среды, Котлярова Е. В., Парамонова О. Н. (2016)
Dziura B. - Green economy and blue economy as alternative economic models in China (PRC) (2016)
Zapara S. I. - Environmental management system: mining company case study, Strelnyk V. V. (2016)
Абишева К. К. - Управление социальными рисками на разных уровнях общественного устройства, Асылбекова Л. У. (2016)
Apenko S. N. - Formation of personnel potential of innovative projects based on international professional standards, Romanenko M. A. (2016)
Delgadova E. - Women in management positions: Trencin region case study, Gullerova M. (2016)
Zivcicova E. - Subjective factors of work performance: online survey results, Bulkova K. (2016)
Колосок А. М. - Соціальний захист населення Волинської області: реалії та перспективи, Бегун С. І. (2016)
Труш Ю. Л. - Мотивація та стимулювання персоналу як складові системи управління якістю продукції на підприємстві, Григорців М. В., Осадчук О. П. (2016)
Budinsky P. - CDS and bond spreads as two measures of credit risk, Bezvoda M. (2016)
Koraus A. - Decision-making satisfaction and behaviour of bank customers: survey results analysis, Stefko R., Dobrovic J. (2016)
Kofarmata Y. I. - Determinants of microcredit supply to farmers in Kano State, Nigeria: a Tobit model approach, Hassan S., Applanaidu S. D. (2016)
Міщенко В. І. - Сек’юритизація споживчих кредитів, Науменкова С. В., Шаповал О. А. (2016)
Музика-Стефанчук О. А. - Українсько-європейський досвід розрахункових відносин: сучасні реалії та перспективи розвитку, Ковалко Н. М. (2016)
Syadullah M. - Strengthening the role of Asean Infrastructure Fund (AIF) as a response to regional development and global initiative, Pratama M. Y. (2016)
Ілляшенко К. В. - Інформаційна активність підприємства та відображення її у звітності (2016)
Каплун В. В. - Багатокритеріальний факторний аналіз енергетичної ефективності будівель вищого навчального закладу, Щербак В. Г. (2016)
Башинська І. О. - Використання SMM промисловими підприємствами (2016)
de Jager J. W. - Pre-flight expectations in the air transportation industry of South Africa: a confirmatory factor analytical approach, Jan M. T. (2016)
Ismailova R. A. - Forecasting the financial results from enterprise activity, Misnik O. V., Baimagambetova Z. A. (2016)
Козловский В. Н. - Методология анализа и прогнозирования качества автомобилей в эксплуатации, Антипов Д. В., Заятров А. В. (2016)
Kostrikov S. V. - GIS-modelling of regional commuting (a case study of Kharkiv region), Sehida K. Yu. (2016)
Лемішко О. О. - Вплив фінансової політики на результативність аграрного виробництва (2016)
Фаріон Н. О. - Система дистанційного корпоративного управління в публічних акціонерних товариствах (2016)
Шаекина Ж. М. - Корреляционно-регрессионный анализ зависимости развития туризма от уровня социально-экономического развития Карагандинской области, Тлеубердинова А. Т., Муканова Д. К. (2016)
Яренко А. В. - Обґрунтування моделі управління мотивацією персоналу в кібернетичних системах, Раллє Н. В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Каплун П. В. - Визначення залишкових напружень в азотованих шарах після іонного азотування, Гончар В. А., Донченко Т. В., Курская В. О. (2015)
Пастух І. М. - Внутрішні локальні винятки поверхні, азотованої в тліючому розряді, Люховець В. В. (2015)
Матвіїшин П. В. - Вплив концентрації аргону і тиску на властивості азотованого шару при іонному азотуванні (2015)
Слащук В. О. - Аналіз плям фретинг-контакту двох спряжених поверхонь на основі спеціалізованого програмного забезпечення, Слащук О. О. (2015)
Крутій Ю. С. - Точний розв'язок диференціального рівняння вимушених поздовжніх коливань стержня з довільними неперервними параметрами (2015)
Петров О. В. - Засоби автоматизації розрахунків параметрів затискних пристроїв для технологічних операцій механічної обробки, Сухоруков С. І., Трофимчук М. В., Подоляк В. А. (2015)
Аванес’янц Г. А. - Определение радиальных усилий на дисках шкивов клиноременных вариторов и координат точек их приложения (2015)
Харжевський В. О. - Методика перевірки наявності дотику 5-го порядку у синтезі важільних кругових напрямних механізмів (2015)
Драпак Г. М. - Зниження динамічних навантажень машин (2015)
Горошко А. В. - Застосування методу головних компонент для усіченої оцінки найменших квадратів під час розв’язання оберненої задачі ідентифікації ексцентриситетів ротора (2015)
Синюк О. М. - Метод визначення ефективних властивостей багатошарових полімерних матеріалів, Скиба М. Є. (2015)
Наговский Д. А. - Совершенствование средств автоматики защиты дизель-генераторов на судах (2015)
Товкач А. О. - Характеристики гідропривода з електрогідравлічним регулятором подачі насоса, Богачук В. В., Козлов Л. Г. (2015)
Біла Т. Я. - Створення системи керування дозаторами сипких матеріалів на основі контролеру нечіткої логіки, Стаценко В. В. (2015)
Денисенко Ю. О. - Підвищення якості інструментальної підготовки виробництва на основі визначення раціональної стратегії перебігу її процесів, Залога В. О., Івченко О. В., Маслов О. П. (2015)
Калда Г. С. - Ефективність та перспективи використання біоенергетики в хмельницькій області, Сьомак Н. О. (2015)
Shkarabura M. G. - Analysis of ways of de-energization of residential buildings with air power network input, Zemlyanskyi О. М., Miroschnik О. М., Lavrusenko M. V. (2015)
Білик А. П. - Меблева промисловість: аналіз умов праці та стан виробничого травматизму в галузі, Футорний Д. А. (2015)
Моravec J. - Tools for hydrostatic shaping of metal sheet (2015)
Romanuke V. V. - Meta-minimax approach for optimal alternatives subset regarding the change of the risk matrix in ensuring industrial and manufacturing labor safety (2015)
Славінська А. Л. - Логістична координація інформаційних потоків серії моделей швейних виробів (2015)
Кошевко Ю. В. - Дослідження релаксаційних процесів у відформованих деталях головних уборів гідровідцентровим способом (2015)
Солтик І. Т. - Цифрова модель і геометричний образ умовної середньої плоско-вальгусної стопи дітей віком 4,5–10 років (2015)
Привала В. О. - Теоретичне обґрунтування розробки мікрохвильової технології очищення вовняної пряжі в умовах текстильних підприємств, Засорнов О. С. (2015)
Гущак О. М. - Використання рослинних барвників для світлостабілізації шовкових і капронових платтяних тканин, Семак Б. Д. (2015)
Химич Г. М. - Дослідження раціональних параметрів процесу формування вовняних тканин за допомогою просторової вібрації, Кущевський М. О. (2015)
Пономаренко А. П. - Композитний метод матричного синтезу дизайнерських рішень забезпечення варіантних моделей типового системного модуля (2015)
Скідан. О. В. - Визначення та аналіз кореляційних залежностей між антропометричними ознаками стоп дітей-школярів, Скідан В. В. (2015)
Федорченко О. В. - Аналіз впливу довжини і чергування основних і утокових перекриттів на елементи внутрішньої будови тканин, Закора О. В. (2015)
Бедратюк Л. П. - Використання системи комп’ютерної алгебри maple в класичних криптосистемах, Бедратюк Г. І., Чорненький В. І. (2015)
Літвіцький Л. О. - Функціональні особливості організації декодера перешкодостійких кодів на основі штучних нейронних мереж, Чешун В. М., Чорненький В. І. (2015)
Гуменюк М. О. - Модель та оціночні функції підготовки даних для адаптивного динамічного синтезу дискретних тестів цифрових пристроїв, Мармолюк В. В., Чешун В. М. (2015)
Нічепорук А. О. - Модель інформаційної технології виявлення метаморфних вірусів на основі порівняння їх поведінки (2015)
Бобровнікова К. Ю. - Модель інформаційної технології виявлення бот-мереж на основі аналізу dns-трафіка (2015)
Кунченко-Харченко В. І. - Механізм лінгвістичного аналізу збережених даних www-ресурсу для прогнозування циклів розвитку інтегрованих систем, Огнєвий О. В. (2015)
Кліщ О. В. - Метод відслідковування мобільного пристрою за перехопленими "пробними" пакетами підключення до wifi, Огнєвий О. В. (2015)
Ожаровський С. Г. - Метод розпізнавання мовлення, по короткому словнику, з використанням mel-кепстральних коефіцієнтів, Мясіщєв О. А. (2015)
Чесановський І. І. - Розробка узагальненої моделі надійності підсистеми мобільного тепловізійного комплексу, Собченко В. А. (2015)
Лазарович І. М. - Вдосконалення методу завадостійкого передавання фазоманіпульованих сигналів на основі процедури рандомізації, Мельничук С. І., Левчунець Д. О. (2015)
Чесановський І. І. - Удосконалення методів узгодженої фільтрації вузькосмугових сигналів на основі підходів локально-базисного аналізу, Карпова Л. В., Левчунець Д. О. (2015)
Семеренко В. П. - Кодування кодів Ріда-Соломона на основі автоматних моделей (2015)
Сівак В. А. - Методи функціональної належності компонентів діагностичних засобів, які використовують технологію нечіткої логіки, Дмитрієв Д. О., Лобов О. О., Ремізов П. П. (2015)
Русанов С. А. - Енергетичні характеристики ВЕУ "Каскад-3" і змішані задачі в альтернативній енергетиці, Дмитрієв Д. О., Лобов О. О., Ремізов П. П. (2015)
Бойко С. М. - Лабораторний комплекс для дослідження елементів та пристроїв автономного електрозабезпечення електроприймачів електричної енергії, Омельченко О. В., Пироженко А. В., Вишневський С. Я. (2015)
Кузьмичёв А. И. - Термоэмиссионный ионизатор паров металлов, Цыбульский Л. Ю., Сидоренко С. Ю. (2015)
Порєв В. А. - Збудження імпульсного коронного розряду в повітрі для візуалізації дефектів, Божко К. М., Сидоренко С. Ю. (2015)
Горященко К. Л. - Проблеми застосування існуючих методів виявлення складових вихідного сигналу для фазових вимірювань, Горященко С. Л., Багачук Д. Г. (2015)
Стащук О. М. - Вплив хімічного складу скла оптичного волокна на матеріальну дисперсію сигналу, Степанов Д. М., Багачук Д. Г. (2015)
Відомості про авторів (2016)
Курко М. Н. - Проблеми правового регулювання дотримання інформаційних прав у мережі Інтернет, Сопілко І. М. (2016)
Зінченко О. В. - Інтелектуальна власність в умовах інноваційної економіки, Матвєєв П. С. (2016)
Бортник В. А. - Предмет суспільних відносин, які є об’єктом злочинів проти честі та гідності особи (2016)
Лисенко С. О. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки підприємств з точки зору компаративістики (2016)
Хатнюк Н. С. - Податковий обов’язок платника податків та держава: правовий взаємозв’язок (2016)
Abriny Arhouma - The changing world of international arbitration (2016)
Грінько А. А. - Державне регулювання процесів реструктуризації активів суб’єктів господарювання в умовах деофшоризації (2016)
Зінченко О. В. - Теоретико-правові засади використання та захисту комерційної таємниці в сучасних економічних умовах (2016)
Кожем’яка І. В. - Передумови формування та генезис адміністративно-правового забезпечення екологічної безпеки в чорнобильській зоні відчуження (2016)
Посох О. С. - Інформатизація торговельної діяльності та її вплив на роботу супермаркетів (2016)
Шутий М. В. - Щодо поняття сервісного права та його визначення (2016)
Осовський К. В. - Правове регулювання державного санітарно-епідеміологічного нагляду та його роль у сфері охорони здоров’я (2016)
Prykhodko А. V. - Importance of interim measures for the development of the international commercial arbitration as independent dispute resolution method (2016)
Відомості видавництва (2016)
Нагорна Л. - Символічний простір інформаційного суспільства: зорові аберації віртуальності (2009)
Зернецька О. - Глобальна політична блогосфера – нова арена політичної комунікації (2009)
Бебик В. - Глобальний політичний менеджмент: поняття, типологія, методологія (2009)
Телешун С. - Ефективне управління і публічна політика як напрям реалізації політичної влади в умовах кризи (2009)
Кіндратець О. - Українська інтелігенція і влада (2009)
Білошицький С. - Криза довіри громадськості до представницьких політичних інститутів (2009)
Данилов В. - Особливості формування політичного іміджу держави (2009)
Романюк О. - Чи може зріла демократія бути неліберальною? (2009)
Мураховська-Картунова О. - Етнополітичні протести та повстання в контексті західної етнополітичної конфліктології (2009)
Черкашин К. - Використання геоінформаційних систем у виборчих кампаніях (2009)
Лисенко Ю. - Принципи соціальної держави: традиції і сучасність (2009)
Храбан І. - Системний підхід до політологічного аналізу євроатлантичної системи безпеки (2009)
Кисіль Ю. - Принципи формування соціальної безпеки в полікультурному суспільстві (2009)
Дмитренко М. - Інноваційний розвиток суспільства в контексті циклічного розвитку продуктивних сил (2009)
Ковальчук Т. - Інституціональний вимір культурної політики Європейського Союзу (2009)
Нойманн О. - Німецький Бундесрат: особливості формування і повноваження (2009)
Цепенда І. - Суспільно-політична ситуація на українсько-польському пограниччі наприкінці Другої світової війни (2009)
Титул, зміст (2017)
Мельник Л. Ю. - Теоретичні і практичні засади ринку земель, Васильєв С. В., Речка К. М. (2017)
Мазур Г. Ф. - Сучасні заходи стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні, Козловський А. В. (2017)
Алєксєєнко І. М. - Що таке реформа аграрного сектору економіки?, Калінчик М. В. (2017)
Мельник Л. Л. - Фермерство України в контексті розмірів землекористування (2017)
Дядик Т. В. - Стан зайнятості та безробіття в Україні, Писаренко С. В. (2017)
Великий Ю. В. - Вплив інформаційних чинників на інноваційний розвиток машинобудівних підприємств (2017)
Новак І. М. - Наукові підходи до визначення рівноважного стану попиту та пропозиції на ринку інвестиційного капіталу для підприємств аграрного сектора економіки (2017)
Горлачук М. А. - Перспективи виробництва продукції скотарства як основи забезпечення ефективного розвитку аграрного ринку регіону, Ляховець В. О. (2017)
Прокопенко Ж. В. - Господарська діяльність небанківських фінансових установ як об'єкт нормативно-правового регулювання: облікові аспекти (2017)
Суторміна К. М. - Ефективність діяльності банків з іноземним капіталом у банківській системі України, Репецька М. П. (2017)
Содержание (2015)
Алюшин Ю. А. - Особенности механики твердого тела в переменных Лагранжа (Сообщение 2) (2015)
Алиев И. С. - Исследование энергосиловых параметров в процессе бокового выдавливания в разъемных матрицах, Абхари П. Б., Еремина А. А., Лебедь В. Т. (2015)
Алиева Л. И. - Силовые параметры комбинированного выдавливания стержневых деталей с фланцем, Гончарук К. В. (2015)
Калюжний О. В. - Порівняльний аналіз штампування деталей трубопровідної арматури з трубчатої і листової заготовки (2015)
Кулик Т. А. - Математическое моделирование энергосиловых параметров процесса и основных показателей качества при реализации процессов прокатки и последующей обработки давлением биметаллических листов, Кулик Н. А. (2015)
Матвійчук В. А. - Моделювання температурних і деформаційних полів заготовки в процесі гарячого вальцювання за схемою "круг – овал", Бубновська І. А. (2015)
Сатонін О. В. - Регресійне математичне моделювання сили прокатки при отриманні холоднокатаних штаб на безперервних і реверсивних станах, Коробко Т. Б., Коренко М. Г., Присяжний А. Г. (2015)
Калюжный В. Л. - Увеличение коэффициента раздачи при холодном формообразовании трубчатых заготовок, Олександренко Я. С., Сабол С. Ф., Куликов И. П. (2015)
Калюжний В. Л. - Холодне формоутворення під кутом фланців на трубчастих заготовках з нержавіючої сталі, Мехнін Д. С., Вихованець І. В., Куліков І. П. (2015)
Карнаух С. Г. - Разработка прогрессивных способов и конструкций оборудования для разделения сортового проката (труб) на мерные заготовки, Карнаух Д. С., Чоста Н. В. (2015)
Кухарь В. В. - Теоретическое определение параметров расчетной делительной сетки применительно к исследованию процесса протяжки заготовок в комбинированных бойках, Тузенко О. А., Балалаева Е. Ю., Василевский О. В., Никольченко С. А. (2015)
Ларин С. Н. - Оценка предельных возможностей изотермического деформирования куполообразных оболочек из высокопрочных анизотропных материалов в режиме вязкого течения, Яковлев С. С., Платонов В. И., Чарин А. В. (2015)
Маковей В. О. - Удосконалення технологічного процесу виготовлення трубок з гвинтоподібним профілем, Мельник В. С. (2015)
Огородников В. А. - Остаточные сварочные напряжения и их компенсация пластическим деформированием, Архипова Т. Ф. (2015)
Орлюк М. В. - Дослідження вільного згину лопатки турбіни реверса (2015)
Перепелкин А. А. - Изотермическая штамповка осесимметричных деталей с утолщениями в режиме кратковременной ползучести, Чудин В. Н., Черняев А. В., Яковлев Б. С. (2015)
Середа Б. П. - Комбіноване деформування матеріалів з інтерметалідним хоромоалітованим покриттям, отриманим в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу, Белоконь Ю. О., Кругляк І. В., Середа Д. Б. (2015)
Середа Б. П. - Установление закономерностей стадийности СВС-прессования интерметаллидных сплавов с различным фазовым состоянием, Белоконь Ю. А., Середа Д. Б. (2015)
Тарасов А. Ф. - Особенности использования процесса реверсивного сдвига для получения субмиктрокристаллических объемных заготовок, Алтухов А. В., Даниленко Н. И., Рудык Н. Д. (2015)
Холявик О. В. - Аналитический метод расчета размеров и формы заготовок для вытяжки коробчатых изделий (2015)
Шейко С. П. - Экспериментальное исследование напряжения текучести стали 10ХФБТч при разных термомеханических параметрах (2015)
Яковлев С. С. - Вытяжка коробчатых деталей с малыми угловыми радиусами, Малышев А. Н., Бессмертная Ю. В. (2015)
Яковлев С. С. - Технологические параметры последующих операций изотермической вытяжки осесимметричных деталей в условиях вязкого течения анизотропного материала, Пасынков А. А., Нуждин Г. А. (2015)
Бобарикин Ю. Л. - Определение диаметра ролика обратной деформации для канатной машины в узле намота металлокорда, Авсейков С. В., Мартьянов Ю. В., Веденеев А. В. (2015)
Васекин А. В. - Повышение эффективности прокатки широких полос с использованием вертикальных валков, Капланова Е. В. (2015)
Ершов С. В. - Исследование методов определения напряжений, возникающих при прокатке швеллера, Мельник С. Н., Геймур К. Г., Кравченко Е. А. (2015)
Коновалов Ю. В. - Нерешённые задачи при организации производства жести, Кармазина И. В. (2015)
Максименко О. П. - Разработка модели распределения удельных сил трения, Измайлова М. К., Лобойко Д. И. (2015)
Медведев В. С. - Влияние ширины стенки на изменение высоты фланцев в черновых закрытых балочных калибрах, Базарова Е. В., Шпаков В. А. (2015)
Штода М. М. - Дослідження формозміни металу у відкритому розрізному балочному калібрі методом координатних сіток, Нагорний С. Є. (2015)
Астахова Е. С. - Оценка прочностных характеристик базовых деталей мощных кривошипных горячештамповочных прессов, Корчак Е. С. (2015)
Батарин Р. В. - Некоторые аспекты определения технического состояния силовых деталей кузнечно-прессового оборудования (2015)
Владимиров Э. А. - Компьютерное моделирование параметров рычажных механизмов с учётом трения, Быканов Д. А., Чоста Н. В., Шоленинов В. Е. (2015)
Ерёмин А. О. - Современный способ сжигания топлива с высокотемпературным воздухом в методической печи, Гупало Е. В. (2015)
Корнилова А. В. - Исследование возможностей магнитных методов для определения стойкости рабочих деталей штампового инструмента, Идармачев И. М., Селищев А. И., Тет Паинг (2015)
Корчак Е. С. - Обоснование необходимости создания систем управления гидравлическими прессами повышенной компактности, Ковалёва О. А. (2015)
Рей Р. И. - Энергетика кривошипных сортовых ножниц, Абдулганиев М. А. (2015)
Ульяницкий В. Н. - Экспериментальная оценка стойкости инструмента при резке высокопрочных сталей, Боровик П. В. Селезнев М. Е. (2015)
Явтушенко А. В. - Структурный синтез главных исполнительных механизмов механических прессов (2015)
Памяти Анатолия Георгиевича Овчинникова (2015)
Аннотации (2015)
Содержание (1993)
Харченко А. Е. - Экологические ниши и популяционная экология насекомых, Гамаюнова С. Г., Попков М. Ю. (1993)
Гамаюнова С. Г. - Популяционные аспекты некоторых адаптаций гусениц листоверток – филлофагов дуба, Харченко А. Е. (1993)
Захаренко А. В. - Сетчатокрылые (Neuroptara) европейской части бывшего СССР, Кривохатский В. А. (1993)
Кривохатский В. А. - О сроках развития некоторых палеарктических муравьиных львов (Neuroptera, Myrmeleontidae) в лабораторных условиях (1993)
Шатровский А. Г. - Различные типы дизъюнкций в ареалах водолюбов (Coleoptera, Hydrophilidae) Восточной Палеарктики (1993)
Грамма В. Н. - О систематическом положении Halіplus samojedorum Sahlb. (Coleoptera, Haliplidae) (1993)
Грамма В. Н. - Haliplus schaumi Solsky (Coleoptera, Haliplidae) - эндемик Европы? (1993)
Наглова Г. И. - Источники и пути формирования фауны кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) антропогенных водоемов Восточной Украины, Наглов В. А. (1993)
Присный А. В. - Структура аранеокомплексов в биоценозах южной лесостепи и её биоиндикационные свойства (1993)
Холхоева Л. С. - Некоторые особенности распространения дождевых червей по типам почв Левобережной Украины (1993)
Тупик В. Ю. - Некоторые данные по биологии короедов (Coleoptera, Sсolytidae) северо-востока Левобережной Украины, Бартенев А. Ф. (1993)
Кузьменко Н. В. - Об изменении численности хищных жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в насаждениях шелковицы под влиянием бактериального удобрения (1993)
Мезенцев А. И. - Влияние некоторых экологических факторов на динамику биомассы насекомых в полезащитных лесных полосах (1993)
Кривицкий И. А. - Насекомые как компонент питания птиц степных районов Центрального Казахстана (1993)
Машкей И. А. - Изучение афродизиативных свойств синтетических аналогов полового феромона комнатной мухи, Мищенко А. А. (1993)
Галий А. И. - Влияние оптимизации культур на биологические характеристики материала, Злотин А. З. (1993)
Браславский М. Е. - Эффективность отбора по признаку люминесценции коконов, Акименко Л. М., Скляревский П. А., Стоцкий М. И., Колинько С. И., Хаимов Б. Я. (1993)
Сероус Л. Я. - Применение ингибиторов синтеза хитина для защиты белокочанной капусты от листогрызущих вредителей, Сапалева Е. Г. (1993)
Рамакаев Х. Х. - Посевные качества семян зернобобовых, поврежденных зерновками, Онищенко Н. А. (1993)
Белецкий Е. Н. - Массовые размножения хлебных клопов в Палеарктике, Хасан Мохамад Махмуд (1993)
Белецкий Е. Н. - Метод прогноза массового размножения хлебной жужелицы, Аль Джакуб Насер (1993)
Зозуля А. Л. - Основные принципы построения интегрированной системы защиты кукурузы в Восточной Украине (1993)
Шахбазов В. Г. - Основные направления научных исследований Донецкой биологической станции Харьковского государственного университета, Кривицкий И. А., Токарский В. А., Солодовникова В. С., Чепель Л. М. (1993)
Реклама (1993)
Публикации спонсоров журнала (1993)
Мельник А. В. - Зв'язок рівня статевих гормонів звмістом сірковмісних амінокислот та гідроген сульфідув крові (2017)
Якубовська В. В. - Вплив натрієвої солі 4-(3-метил-2- оксо-2н- (2017)
Дзюбановський І. Я. - Обґрунтування зміни потужності ендовенозної лазерноїкоагуляції при лікуванні варикозної хвороби веннижніх кінцівок, асоційованої з недиференційованоюдисплазією сполучної тканини, Продан А. М., Дацко Т. В. (2017)
Велигоцький М. М. - Хірургічне лікування ускладненої виразкової хвороби у поєднанні з гастроезофагеальним ідуоденогастральним рефлюксами, Комарчук В. В., Трушин О. С., Комарчук Є. В., Горбуліч О. В., Арутюнов С. Е., Тесленко І. В., Шептуха А. О. (2017)
Кутовий О. Б. - Досвід хірургічного лікування новоутвореньнаднирників, Дейнеко І. В., Жмуренко Е. В. (2017)
Гресько М. М. - Ятрогенні пошкодження жовчно- вивідних шляхів та синдром Міррізі у хірургічнійпрактиці (2017)
Запорожченко Б. С. - Тактика хірургічного лікуванняколоректального раку, ускладненого синхронним таметехронним ураженням печінки, Бородаєв І. Є., Муравьов П. Т., Горбунов А. А., Колодій В. В., Бондарець Д. А. (2017)
Вансович В. Є. - Операція DOR у лікуванні хворих на грижустравохідного отвору діафрагми, Котік Ю. М., Харковенко І. В. (2017)
Дутка І. І. - Аналіз факторів ризикурозвитку рецидиву гастродуоденальної кровотечівиразкового ґенезу, Гринчук Ф. В. (2017)
Кебкало А. Б. - Алгоритм застосування мініінвазивнихендоскопічних дренуючих втручань під контролемультрасонографії, Гордовський В. А., Рейті А. О., Головін О. В. (2017)
Полянський І. Ю. - Лапароскопічніметодики в лікуванні гострого перитоніту, Мороз П. В., Москалюк В. І., Андрієць В. В., Гринчук А. Ф. (2017)
Саволюк С. І. - Досвід використання металевихстентів, що розправляються, у пацієнтів із злоякісноюколоректальною обструкцією, Багрій О. С., Негря Є. В., Глаголєва А. Ю. (2017)
Тамм Т. І. - Особливості клініки, діагностики илікування гострого холециститу у хворих на цукровий діабет, Даценко Б. М., Захарчук О. П., Мамонтов І. М., Аббуд Хамам, Косулін С. В., Яворська Т. М. (2017)
Корнієнко С. М. - Ультрасонографічні критерії вдиференційній діагностиці поліпів ендометрія тахронічного ендометриту (2017)
Кутовий О. Б. - Використанняендоваскулярних методів у лікуванні пацієнтів зоклюзійними ураженнями артерій, Люлько І. В., Кисілевський Д. О., Грицай Ю. В., Мірошніченко А. Ю. (2017)
Шапринський В. О. - Аналіз сучасного стану ендоскопічного лікування хворих на синдром Меллорі-Вайсса, Дзьоба А. І. (2017)
Саволюк С. І. - Вдосконалення хірургічного лікування первиннихпахвинних гриж шляхом застосування модифікованоїметодики преперитонеальної алогерніопластики, Крестянов М. Ю., Глаголєва А. Ю. (2017)
Шаповал О. С. - Ендоскопічні методики в лікуванніендометріоїдної хвороби (2017)
Тамм Т. І. - Використання мініінвазивнихтехнологій в хірургічному лікуванні захворюваньободової кишки, Захарчук О. П., Непомнящий В. В. Полянський Д. П. (2017)
Ярешко В. Г. - Малоінвазивні технології улікуванні ускладнень хронічного панкреатиту, Міхеєв Ю. О., Живиця С. Г., Бамбизов Л. М. (2017)
Усенко О. Ю. - Шляхи поліпшенняконтролю больового симптому і функції легеньпісля езофагектомії, Сидюк А. В., Мазур А. П., Сидюк О. Є., Клімас А. С. (2017)
Матвійчук Б. О. - Перший досвід порівняння ЕВЛК (1470) з класичноювенектомією у клініці хірургії таендоскопії ФПДО, Федчишин Н. Р. (2017)
Міщенко В. В. - Роль і місце мініінвазивних втручаньу веденні хворих з механічною жовтяницеюрізного ґенезу, Грубник В. В., Ткаченко О. І., Кошель Ю. М. (2017)
Шкварковський І. В. - Результатиендоскопічного лікування захворюваньжовчовивідних шляхів, Бриндак І. А., Москалюк О. П., Шкварковська А. І. (2017)
Федчишен О. П. - Вміст 25-гідроксихолекальциферолу у дітей, хворих на різні форми бронхіальної астми (2017)
Бондар С. А. - Сімейний лікар татактика ведення пацієнтів з інфекціями, щопередаються статевим шляхом, Наліжитий А. А. (2017)
Гончаренко О. В. - Шляхи еволюції панкреатогенногонекрозу і їх вплив на вибірхірургічної тактики (2017)
Дейкало І. М. - Досвід хірургічного лікуванняхворих із синдромом біліарної обструкції в лікарнішвидкої допомоги, Осадчук Д. В., Карел О. І., Назарко Л. Р. (2017)
Петрушенко В. В. - Сучасні підходи долікування гемангіом печінки, Стойка В. І., Гребенюк Д. І., Стукан С. С., Паньків А. М. (2017)
Ратушний Р. І. - Ефективність застосування діодноголазера в комплексному лікуванні малих формхронічного рецидивуючого афтозного стоматиту (2017)
Саволюк С. І. - Нові можливостіпрогнозування перебігу та корекції ускладнень гострого некротичного етанольного панкреатиту, Мельник Т. О. (2017)
Симоненко Г. Г. - Діагностика автономних дисфункційу студентів-медиків (2017)
Соломієнко А. О. - Гібридні операції при поверхових оклюзіях артерій нижніх кінцівок, Трегубенко Ю. А. (2017)
Трибушний О. В. - Окислювальний стрес при розвитку сепсису ухворих на ускладнений синдром діабетичної стопи, Шаповал С. Д., Савон І. Л. (2017)
Запорожченко Б. С. - Диференційованийпідхід до вибору методу лікування ускладненої жовчно- кам'яної хвороби у пацієнтів старшої вікової групи, Колодій В. В., Горбунов А. А., Муравйов П. Т., Бондарець Д. А. (2017)
Саволюк С. И. - Методологічні основи організаціїсамостійної підготовки в умовах інноваційногонавчально-інформаційного простору (2017)
Каніковський О. Є. - Можливостімініінвазивних методик при лікуванні кістпідшлункової залози, Павлик І. В. (2017)
Каштальян М. А. - Особливості застосуванняпластикових кліпс для кліпування міхурової протоки іміхурових судин у хворих на гострий калькульознийхолецистит на тлі хронічних гепатитів, Колотвін А. О., Okedairo Tobi, Oyeniyi Sunday (2017)
Саволюк С. І. - Оптимізація техніки лапароскопічної апендектомії, Балацький Р. О., Зубаль В. І. (2017)
Милиця К. М. - Можливості подовжньої гастроплікації:використання її як базового, підготовчого і коригуючогоетапів лікування пацієнтів з ожирінням таметаболічним синдромом (2017)
Саволюк С. І. - Оптимізція техніки лапароскопічної холецистектомії при хронічному калькульозному холециститі, Зубаль В. І., Балацький Р. О. (2017)
Петрушенко В. В. - Оцінка ефективності ендоскопічногогемостазу у пацієнтів із геморагічним шоком на тлівиразкових гастро-дуоденальних кровотеч, Білощицький В. Ф., Коваль В. М., Собко В. С., Гребенюк Д. І., Радьога Я. В. (2017)
Польовий В. П. - Порівняльна оцінка методів ендоскопічного гемостазу закровотеч ерозивно-виразкового ґенезу при травматичнійхворобі, Сидорчук Р. І., Паляниця А. С., Волянюк П. М., Кіфяк П. В., Мишковський Ю. М. (2017)
Саволюк С. І. - Малоінвазивна хірургія перфоративної виразкидванадцятипалої кишки в контексті імплементаціїпротоколу мультимодальної програми швидкоговідновлення Fast Track Surgery, Гвоздяк М. М., Шепетько- Домбровський О. Г., Шепетько-Домбровський Г. М. (2017)
Давиденко Г. М. - Дослідження забрудненняатмосферного повітря зваженими частками пилу: оцінканаслідків, Петросян А. А. (2017)
Федевич С. В. - Результати спеціалізованого лікуван- ня та смертність від раку нирки в Україні та Львівській області, Гутор Т. Г. (2017)
Дронов О. І. - Малоінвазивні хірургічні втручання при гострому некротичному панкреатиті: історія розвитку, сучасні тенденції та власний досвід, Ковальська І. О., Задорожна К. О., Горлач А. І. (2017)
Пашинський Я. М. - Дивертикули дванадцятипалоїкишки та їх ускладнення: проблеми діагностики, ускладнень при лікуванні холедохолітіазу. Інтравенційна ендоскопія-як методлікування, Ткачук О. В. (2017)
Школьніков В. С. - Cучасні дані щодорозвитку структур середнього мозку людини у пренатальномуперіоді онтогенезу, Грищенко Ю. В. (2017)
Видатний хірург і реформатор охорони здоров'я України (2017)
70-річчя видатного вченого-хірурга Я.С.Березницького (2017)
До 60-річчя Олександра Олександровича Фоміна (2017)
До ювілею Юрія Петровича Кукурузи (2017)
Франк Р. - Общее представление Еврокода 7 "Геотехническое проектирование" (2017)
Жусупбеков А. Ж. - Оценка надежности эксплуатируемой вэу по результатам натурных наблюдений на примере Ерейментауской вэс, Оразова Д. (2017)
Кривошеєв П. І. - Науково-технічна діяльність "Українського товариства механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування" у взаємодії з діяльністю міжнародних науково-технічних об’єднань, Корнієнко М. В., Козелецький П. М., Сенаторов В. М. (2017)
Мірошниченко І. В. - Взаємодія набивних паль у пробитих свердловинах у складі стрічкових ростверків із замоклими лесовими ґрунтами (2017)
Арсені О. І. - Проблематика наукової розробленості процесуального керівництва прокурора за фактом викрадення людини (2017)
Биков К. Г. - До визначення предмету корупційного злочину (2017)
Ваганова І. М. - Щодо предмета трудового права (2017)
Вільчик Т. Б. - Функції інституційної адвокатури (2017)
Волошенюк О. В. - Удавана правова поведінка (2017)
Глуховеря В. А. - Адміністративно-правовий статус МВС України: шляхи удосконалення окремих структурних елементів (2017)
Грудницька С. М. - Проблема віднесення державних підприємств та їх об’єднань до юридичних осіб приватного чи публічного права (2017)
Єлісєєва І. О. - Конституційний дуалізм місцевого самоврядування в Україні (2017)
Зоренко Д. С. - Щодо вживання понять "територіальна цілісність" та "територіальна недоторканність" у назві статті 110 Кримінального кодексу України (2017)
Крупнова Л. В. - Решение органов публичной администрации как предмет (основание) исполнительного производства в Украине (2017)
Ліховіцький Я. О. - Аксіологічні засади стратегії запобігання злочинам у сфері службової діяльності, що вчиняються працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України (2017)
Остапенко І. О. - Гарантії реалізації повноважень начальника військового гарнізону (2017)
Павленко О. В. - Правове забезпечення підприємств колективної (асоційованої) власності (2017)
Поляк С. П. - Правові основи діяльності оперативних підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України з протидії втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність (2017)
Предместніков О. Г. - Особливості організації діяльності міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України (2017)
Проневич О. С. - Імплементація засадничих елементів європейської моделі відносин "держава-пацієнт-лікар" у національне законодавство України (2017)
Світлична Ю. О. - Правова сутність поняття інвестицій та інвестиційної діяльності (2017)
Сухонос В. В. (мол.) - Суверенітет як чинник диференціації форми державно-територіального устрою в контексті загальнотеоретичної юриспруденції (2017)
Тищенкова І. О. - Адміністративні процедури надання електронних послуг публічною адміністрацією в Україні (2017)
Фоменко М. В. - Принципи криміналізації перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій (ст.170 КК України) (2017)
Ходєєва Н. В. - Методологія дослідження права на інформацію про стан свого здоров’я (2017)
Шопіна І. М. - Актуальні проблеми сучасного стану розвитку воєнного (військового) права як науки і навчальної дисципліни, Гущин О. О. (2017)
Колпаков В. К. - Рецензія на монографію О. Г. Предместнікова "Органи юстиції України: адміністративно-правові засади діяльності" (2017)
Музичук О. М. - Рецензія на монографію П. В. Макушева "Історія, сучасність та перспективи розвитку Державної виконавчої служби в Україні" (2017)
Відомості про авторів (2016)
Піляєв І. С. - Литовська спадщина як чинник європейського вибору України (2016)
Попов В. Ж. - Психологічні трансформації в українському суспільстві періоду громадянської війни 1917 – 1920 рр (2016)
Білоус А. О. - Специфіка порушення прав людини в умовах військових конфліктів:постановчо-концептуальний характер і особливості, Пастернак А. О. (2016)
Бондар Ю. В. - "Хто керує минулим, той керує майбутнім..." (2016)
Дікарєв О. І. - Історико-психологічний наратив у політогемності елітарної свідомості (2016)
Колісніченко Р. М. - Структурні особливості глобалістичної свідомості (2016)
Колпаков В. М. - Проблема політики і стратегії освіти (2016)
Martyshyn D. S. - Social issues of christian life in social thought of the Ukrainian Orthodox Church:problem statement (2016)
Benson S. R. - Globalized islamic holy terrorism: factors & motivations (2016)
Азіма Фаді - Роль держави у розвитку творчості молодого покоління (2016)
Вихідні дані (2016)
11 Всеукраїнський фестиваль науки (2017)
Наука — це цікаво (Міжнародний День рослин і "Дні науки. Весна") (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (15 березня 2017 р.) (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (29 березня 2017 р.) (2017)
Зіньковський А. П. - Актуальні проблеми динаміки та міцності в сучасному авіаційному двигунобудуванні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 15 березня 2017 р.) (2017)
Павлюк С. П. - Сучасний процес формування соціальних ідентичностей українців в умовах глобалізованого суспільства (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 15 березня 2017 р.) (2017)
Пирожков С. І. - Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 р.) (2017)
Дідух Я. П. - Концепція формування системи заповідних об’єк тів з метою збереження біорізноманіття України на екологічних засадах (2017)
Гродзинська Г. А. - Радіонуклідне забруднення макроміцетів (2017)
Булат А. Ф. - Окремі сторінки історії і сьогодення Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (до 50-річчя заснування Інституту) (2017)
Діденко Ю. В. - Краще книжкове видання НАН України: підсумки конкурсу та методичні питання, Радченко А. І. (2017)
Іщенко Ю. А. - Наука ХХІ століття: нові виміри, проблеми, відповідальність науковця (круглий стіл "Наука як покликання і професія"), Онопрієнко В. І. (2017)
70-річчя академіка НАН України В.Г. Кременя (2017)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Георгієвського (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Є. Бєляєва (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. В. Лисиченка (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. В. Головача (2017)
Клименко Е. В. - Наукові основи експлуатації будівель та споруд старої забудови (2017)
Митинский В. М. - Геотехническое обоснование строительства зданий повышеной этажности в г. Одессе, Бараник С. В. (2017)
Осадчий В. С. - Оценка напряженно-деформированного состояния системы "основание-гидротехническое сооружение", Бондаренко А. С. (2017)
Суханов В. Г. - Потемкинская лестница: по ступеням сквозь время (Реставрация 2016-2017г.г.), Выровой В. Н., Лысенко Е. В. (2017)
Нуждін Л. В. - Врахування впливу деформаційної анізотропії при розрахунку осідання фундаментів, Нуждін М. Л., Павлюк К. В. (2017)
Шкода В. В. - Анализ эксплуатации жилых пятиэтажных зданий, возведенных на просадочных грунтах г. Запорожья, Сёмчина М. В., Шкода А. В. (2017)
Кушнер С. Г. - Вода, как дестабилизирующий фактор для оснований сооружений (2017)
Відомості про авторів (2017)
Литвиненко В. І. - Концептуальні засади реформування правоохоронних органів України (2017)
Заросило В. О. - Загрози фінансовій безпеці та їх класифікація (2017)
Teteruck A. A. - The organizational and legal issues of participation of chaplains in volunteer military formations and in the units of the armed forces of Ukraine, Zarosylo V. O. (2017)
Токар В. В. - Шляхи удосконалення правового регулювання санації та ліквідації комерційних банків в Україні (2017)
Безсмолий Є. Б. - Науково-практичний аналіз нормативно-правового забезпечення професійної підготовки майбутніх магістрів з правознавства (2017)
Веклич В. О. - До питання щодо проблеми організації антикорупційної боротьби за умов корупційного середовища (2017)
Kaplia O. M. - Language as a principle of administrative justice (2017)
Миронов В. В. - Викладання адміністративного процесу як засіб забезпечення якості юридичної освіти в Україні, Ткачук А. І. (2017)
Мота А. Ф. - Класифікація адміністративних правопорушень, пов’язаних з нелегальною міграцією, протидію яким віднесено до повноважень Державної прикордонної служби України (2017)
Муравйов К. В. - Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку кадрового забезпечення органів та установ виконання покарань (2017)
Панасюк Р. П. - Наукові аспекти розвитку адміністративного права (2017)
Скиданов К. В. - Захист прав та інтересів автора (2017)
Дергунова О. І. - Психологічно-правові поняття у сучасному суспільстві (2017)
Живицький В. А. - Інституціоналізація Державної фіскальної служби України: теоретико-правове забезпечення (2017)
Картавцева Ю. В. - Господарсько-правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності (2017)
Лісовська Ю. П. - Концепція превентивних заходів у системі інформаційної безпеки України: адміністративно-правовий аспект (2017)
Лучка І. Ю. - Сутність ділової репутації стосовно суб’єктів господарювання (2017)
Nychyporenko O. V. - Theoretical and legal principles of ensuring rights and legitimate interests of taxpayers (2017)
Осовський К. В. - Правове забезпечення державного управління реформуванням системи охорони здоров’я (2017)
Павленко О. В. - Про сутність статусу підприємств колективної власності (2017)
Відомості видавництва (2017)
Баранов М. И. - Приближенный расчет активного сопротивления плазменного канала искрового разряда в высоковольтном сильноточном воздушном коммутаторе атмосферного давления (2017)
Баранов М. И. - Анализ влияния диэлектрических потерь на метрологические характеристики диэлькометрического резонансного метода определения влагосодержания в эмульсии типа "трансформаторное масло – вода", Коробко А. А. (2017)
Бондаренко А. Ю. - Энергосберегающий коттедж для инженерно-технического персонала, работающего в полевых условиях, Куприянов А. С. (2017)
Ваврів Л. В. - Пристрої для отримання імпульсів високої напруги в електротехнології, Іванов B. М., Марценюк В. Є., Мірзоєв Р. С. (2017)
Гунько В. И. - Электрофизические характеристики комбинированного пленочного диэлектрика на основе полипропиленовой и полиэтилентерефталатной пленок, Дмитришин А. Я., Топоров С. О. (2017)
Денисюк Т. Д. - Возможности повышения эффективности электроразрядных технологий разрушения, Рачков А. Н. (2017)
Журахівський А. В. - Дослідження впливу метеорологічних умов на оцінку надійності грозозахисту повітряних ліній електропересилання, Бінкевич Т. В., Ліщак І. В. (2017)
Колиушко Д. Г. - Анализ состояния заземляющих устройств действующих энергообъектов Украины, Руденко С. С., Колиушко Г. М. (2017)
Коробко А. И. - Методика физического моделирования нестационарных импульсных электромагнитных процессов в сверхширокополосных антеннах во временном представлении, Коробко З. И. (2017)
Кравченко В. И. - Излучение поверхностных поляритонов модулированным потоком заряженных частиц, Бреславец В. С., Князев В. В., Яковенко И. В. (2017)
Кравченко В. И. - Излучение наведенных токов с неоднородным потенциалом на границе, Бреславец В. С., Князев В. В., Яковенко И. В. (2017)
Кравченко В. И. - Переходное излучение токов, наведенных внешним излучением, на неоднородных границах раздела сред, Бреславец В. С., Князев В. В., Яковенко И. В. (2017)
Кускова Н. И. - Методы утилизации углеродсодержащих отходов, Корзинова А. Н., Хайнацкий С. А., Ющишина А. Н., Челпанов Д. И. (2017)
Кускова Н. И. - Высокотемпературный синтез углеродных наноматериалов, Челпанов Д. И. (2017)
Немченко Ю. С. - Прогнозирование возможности проведения в НИПКИ "Молния" испытания объектов военной техники на электромагнитную совместимость по стандартам НАТО (2017)
Хайнацкий С. А. - К вопросу о классификации электрического взрыва проводников в жидкости (2017)
Шаламов С. П. - Особенности формирования импульсного электромагнитного поля в полосковой линии (2017)
Шутенко О. В. - Анализ законов распределения скоростей нарастания газов в высоковольтных трансформаторах негерметичного исполнения (2017)
Petrischev O. - Ferromagnetic disc as a source of interference audio frequency range, Pilinsky V., Chupakhin A., Savchuk V. (2017)
Марущак М. І. - Мітохондріальні механізми апоптозу при поєднаній травмі грудної клітки і стегон та обґрунтування застосування антиоксидантів в експерименті, Худоб'як М. М., Габор Г. Г., Мялюк О. П. (2017)
Мішалов В. Д. - Особливості довгої трубчастої кістки, створеної із композитних матеріалів, для експериментальних досліджень, Петрошак О. Ю., Хохолєва Т. В., Попов В. А. (2017)
Konkov D. G. - Placental expression of plasminogen activator inhibitor-1 and tissue- type plasminogen activators in gestational endotheliopathy (2017)
Бондарчук В. І. - Морфометрична характеристика тканин щічної ділянки порожнини рота при впливі різних типів запальної реакції за умови експериментального гастродуоденіту, Мисула І. Р. (2017)
Тарасюк В. С. - Погляди на тимчасові методи зупинки кровотечі в умовах бойових дій, Матвійчук М. В, Паламар І. В., Корольова Н. Д., Поляруш В. В., Подолян В. М., Фіщук В. В., Гринишин В. Г., Кривецька Н. В., Дубовий О. О., Чорна В. В. (2017)
Цодікова О. А. - Особливості фізичного розвитку та статевого дозрівання дівчаток підліткового віку залежно від індексу маси тіла, Крилова О. Б., Рожнов О. О., Гарбар К. Б. (2017)
Білаш В. П. - Лектинохімічна характеристика протокової системи піднижньощелепних слинних залоз людини та деяких лабораторних тварин у порівняльному аспекті (2017)
Борута Н. В. - Морфофункціональний стан структурних елементів та гемомікроциркуляторного русла червоного кісткового мозку у щурів при одноразовому підшкірному введенні кріоконсервованої плаценти (2017)
Андрікевич І. І. - Вивчення харчової поведінки дітей з надмірною масою тіла та ожирінням, Мантак Г. І., Звенігородська Г. Ю. (2017)
Antonets O. V. - Sonographic parameters correlation of spleen with anthropo-somatotypological body indicators of practically healthy women from Podillya of first mature age (2017)
Datsenko G. V. - Relations rheoencephalography indicators with constitutional parameters of a body of practically healthy young from Podillya, Dmitrenko S. V., Serebrennikova O. A. (2017)
Ошовський В. І. - Особливості поглинання глюкози в тканинах плода при гострій гіпоксії (2017)
Козань Н. М. - Судово-медична ідентифікація етно-територіальної належності невідомої особи за дерматогліфічними параметрами долонь з використанням дискримінантного аналізу (2017)
Боброва А. О. - Сморжевський В.Й. Патоморфологічне обґрунтування фактора неоваскулогенезу як однієї з причин рецидиву варикозної хвороби нижніх кінцівок, Терещенко В. П. (2017)
Павловська М. О. - Стан вегетативного гомеостазу у хворих на лейоміому матки на тлі дисфункції щитоподібної залози (2017)
Hamad O. Ummul-kulthum - Possible perspectives in cervical erosion treatment by infrared coagulation (2017)
Голяновський О. В. - Профілактика ускладнень повторного кесарева розтину, Слободян Ю. В. (2017)
Моцюк Ю. Б. - Оцінка функціонування фпк та системи гемостазу у вагітних з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок після попередньої передгравідарної підготовки (2017)
Булавенко О. В. - Використання короткохвильового ультрафіолетового опромінювання як метод відновлення епітелію шийки матки та профілактики ускладнень після малоінвазивних гінекологічних втручань, Супрунова Т. В., Васильков А. А., Ковач В. О. (2017)
Нікуліна А. О. - Психотипи особистості при ожирінні у дітей з поліморфізмами гена лактази (2017)
Булавенко О. В. - Оцінка ризику розвитку перинатальної патології при гестаційній гіпертензії, Васьків О. В. (2017)
Голяновський О. В. - Профілактика і терапія загрози передчасних пологів у вагітних з передлежанням плаценти, Стецюк К. В. (2017)
Нікітіна І. М. - Ефективність мікронізованого прогестерону при невиношуванні багатоплідної вагітності (2017)
Бойчук-Товста О. Г. - Ефективність застосування лікувально-профілактичного комплексу "сорбіфер дурулес" та "вітрум пренатал форте" у хворих на генералізований пародонтит вагітних жінок із залізодефіцитною анемією, Рожко М. М. (2017)
Дудник В. М. - Атрофічний гастрит у дітей: причини виникнення та особливості клінічного перебігу, Руденко Г. М., Шаламай М. О. (2017)
Rybin A. I. - Dynamics of survival in patients with ovarian cancer III-IV degree, Svintsitsky V. S. (2017)
Старинець Н. Г. - Дисфорічні та апатичні розлади у хворих на множинний склероз, Старинець Г. О. (2017)
Шурпяк С. О. - Д-статус пацієнток з дисгормональними захворюваннями репродуктивних органів і коморбідною патологією (2017)
Чайка Г. В. - Оптимізація лікування та реабілітації репродуктивної функції жінок з гіперплазією ендометрія на тлі запальних захворювань органів малого тазу, Яремчук Л. В., Каретна А. О. (2017)
Шаповал О. С. - Проблемні питання реабілітації пацієнток репродуктивного віку після хірургічного лікування пухлиноподібних утворень яєчників (2017)
Гур'єв С. О. - Вплив пошкоджень хребта на результат перебігу травматичного процесу у постраждалих з політравмою в результаті ДТП, Танасієнко П. В., Палагнюк К. В. (2017)
Мішалов В. Д. - Підвищення точності судово-медичної діагностики переломів кісток скелету по рентгенівським знімкам шляхом їх комп'ютерної обробки, Хохолєва Т. В., Попов В. А., Михайленко О. В., Богданова О. С. (2017)
Дудник В. М. - Застосування інтерактивних технологій навчального процесу в освітній системі студентів вищих медичних закладів, Фурман В. Г., Король Т. Г. (2017)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Компетентнісний підхід та формування ключових компетентностей в підготовці студентів вищих навчальних медичних закладів, Побережна Г. М., Федик Т. В., Ковальчук Л. О. (2017)
Собкова Ж. В. - Розробка та використання модифікованого середовища сабуро для виділення штамів Candida з біологічного матеріалу від хворих, Францішко А. А., Філоненко Г. В., Росада М. О., Міхієнкова А. І. (2017)
Вереснюк Н. С. - Роль магнітно-резонансної томографії в діагностиці аномалій розвитку статевих органів у жінок (2017)
Голяновський О. В. - Комплексна методика виконання консервативної міомектомії у жінок репродуктивного віку, Будченко М. А. (2017)
Сергета Д. П. - Прогностична оцінка впливу умов життєдіяльності і особливостей особистості матерів, які народили, на фізичний розвиток новонароджених дітей, Наліжита Т. С. (2017)
Панчук О. Ю. - Гігієнічна оцінка умов праці за основними спеціальностями стоматологічного профілю в умовах використання сучасних технологій діагностики, лікування та профілактики (2017)
Костюк I. Ю. - Нетримання сечі у жінок репродуктивного віку (огляд літератури), Чайка Г. В. (2017)
Гилюк О. Г. - Імунно-патогенетичні зміни та клініко-діагностичні критерії герпесвірусних інфекцій у дітей, Булат Л. М., Олійник В. С., Керанчук Л. В. (2017)
Малик В. Д. - Структура, чинники виникнення та принципи лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки (огляд літературних джерел) (2017)
Масіброда Н. Г. - Метаболізм естрогенів. Фактори, які сприяють порушенню обміну естрогенів, Тарасюк О. К., Сторожук М. С. (2017)
Kremnev A. A. - Economic analysis of the Christian church institute in the society, Tarasova T. M. (2016)
Кузнецова Н. В. - Сравнительный анализ уровня инвестиционной привлекательности экономик Северо- и Юго-Восточной Азии, Кузнецов В. М. (2016)
Самарина В. П. - Место России среди крупнейших мировых экспортеров, Скуфьина Т. П., Баранов С. В. (2016)
Andreeva E. V. - Service industries development as a priority for national post-industrial modernization (2016)
Vasyltsiv T. H. - Strategic priorities of state structural policy of import substitution in Ukraine, Lupak R. L. (2016)
Zwolak J. - Average and marginal productivity factors in agricultural production of Poland (2016)
Kolomiyets I. F. - Trade at Ukrainian internal market: the development mechanism, Popadynets N. М. (2016)
Мінькова О. Г. - Тенденції розвитку органічного агровиробництва в Україні, Калініченко А. В., Галич О. А. (2016)
Сатир Л. М. - Інноваційний погляд на проблематику забезпечення економічної безпеки в Україні: галузево-секторальний та регіональний рівні (2016)
Ushakov D. S. - Innovative climate development as a factor for national economy progress (the case of Thailand) (2016)
Wongleedee K. - Customer satisfaction as a factor of airlines loyalty programs development (the case of Thai Airways – domestic) (2016)
Kribikova P. - Organizational structure and performance (2016)
Писарюк С. Н. - Влияние факторов микросреды на эффективность деятельности сетевых предприятий розничной торговки (2016)
Ушкаренко Ю. В. - Оптимiзацiя використання прибутку сільськогосподарськими виробничими кооперативами (2016)
Cechurova L. - Project portfolio management implementation at SMEs in Czech Republic (2016)
Гагарина Г. Ю. - Направления повышения конкурентоспособности российских регионов в современных условиях, Чайникова Л. Н. (2016)
Шарыбар С. В. - Оценка конкурентоспособности неурбанизированных территорий (на примере Новосибирской области Российской Федерации), Сучков А. В., Папело В. Н. (2016)
Shumakova O. V. - Cluster as an effective way to organize rural tourism in Siberia (Russia), Blinov O. A., Rabkanova M. A. (2016)
Bryzhan I. A. - Determining key industrial sectors for greening of Ukrainian economy (2016)
Brockova K. - Multilateral trade rules and environmental protection, Mraz S. (2016)
Sotnyk I. M. - Energy efficiency of Ukrainian economy: problems and prospects of achievement with the help of ESCOs (2016)
Тулай О. І. - Державна фінансова підтримка охорони навколишнього природного середовища як необхідна умова сталого людського розвитку (2016)
Федонюк В. В. - Економічне оцінювання рекреаційно-туристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків України, Картава О. Ф., Іванців В. В. (2016)
Antosova M. - Corporate social responsibility in small and medium enterprises in Slovakia, Csikosova A. (2016)
Кінаш І. П. - Формування моделі управління розвитком матеріально-технічної бази соціальної сфери України (2016)
Колосок А. М. - Становлення соціальної відповідальності в аграрному бізнесі (2016)
Pholphirul P. - Why do we go and pay to fortune tellers? Economic implications of Thai people behavior (2016)
Sharif O. O. - Consumer complicity with counterfeit products in Indonesia, Asanah A. F., Alamanda D. T. (2016)
Bashir Khodaparasti R. - Ansar bank new branch location in the center of Gilan: TOPSIS method application, Forouzanfar E. (2016)
Bogolib T. M. - Balance and stability of budgetary system under the conditions of economic crisis and military conflict in the East of Ukraine (2016)
Вядрова І. М. - Система додаткового страхування вкладів як чинник зростання ресурсного потенціалу вітчизняних банків, Добровольська І. О. (2016)
Дахнова О. Є. - Аналіз стану грошово-кредитної безпеки України, Городецька Т. Е., Семенець А. О. (2016)
Maslo A. I. - Derivatives market development in Ukraine (2016)
Хомутенко А. В. - Оцінювання ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України за цільовим підходом, Зінченко М. А. (2016)
Baranovska T. V. - Effectiveness of enterprise depreciation policy: the accounting aspect, Ivanenko V. O., Polishchuk I. R. (2016)
Bielawski P. - Value measures in accounting and valuating financial instruments (2016)
Tsaruk N. G. - Improvement of statistical reporting on vegetables production and sale taking into account quality criteria (2016)
Биба В. В. - Оптимальний метод розподілу непрямих витрат на машинобудівному підприємстві, Коба О. В., Миронова Ю. Ю. (2016)
Burkina N. V. - Searching for a banks behavior credit strategy under crisis using nonparametric research methods, Naumova M. A. (2016)
Каменева Н. В. - Дискретна модель оптимізації стратегії екологічного інвестування на промислових підприємствах (2016)
Ketko N. V. - Analysing, evaluating and ranking of motivational preferences of entrepreneurs in small business development, Akimova O. E. (2016)
Kyslyi V. M. - Balance of the key sectoral parameters as a methodological factor in transport tariffs formation (2016)
Медиковський М. О. - Інформаційно-аналітична система для управління енергоефективністю підприємств у м. Львів, Цмоць І. Г., Цимбал Ю. В. (2016)
Moroz M. M. - Social traffic monitoring in the city of Kremenchuk, Korol S. O., Boiko Y. O. (2016)
Pasichnyk T. V. - Efficiency of agricultural enterprises of various organizational and legal forms and the size of land use, Kucher A. V., Khirivskyi R. P. (2016)
Pijalovic V. - Key drivers of changes in health expenditure (2016)
Погореленко Н. П. - Вейвлет-аналіз часових рядів показників банківської діяльності в розкритті стабільності функціонування банківської системи (2016)
Romanenko Y. O. - Internet as a means of communication and its influence on public policy formation (2016)
Tyukhtenko N. A. - Economic and mathematic models for staff planning at enterprises of all ownership forms, Makarenko S. M. (2016)
Swic A. - Economic optimisation of robotized manufacturing system structure for machining of casing components for electric micromachines, Gola A., Zubrzycki J. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2017)
Харибегашвили А. С. - О возможных новых нейрохимических механизмах патогенеза эпилепсии, Евтушенко С. К., Иванова М. Ф. (2017)
Гудим М. С. - Структура та клінічні прояви пухлин різної гістологічної структури краніоорбітальної ділянки та орбіти, Гончарук О. М., Обливач А. А. (2017)
Дубенко О. Е. - Роль интракраниального атеросклероза в развитии ишемического инсульта: сравнительное состояние проблемы (2017)
Товажнянская Е. Л. - Возможности коррекции сосудистых когнитивных нарушений препаратами комбинированного ноотропного и вазоактивного действия, Соловьева Е. Т., Лапшина И. А., Ярош В. А. (2017)
Черний В. И. - Применение количественной электроэнцефалографии в диапазонах, отражающих нейромедиаторную активность, для оценки эффективности нейрометаболической терапии, Андронова И. А., Городник Г. А., Черний Т. В. (2017)
Кузнецова С. М. - Влияние препарата Билобил Интенс 120 мг на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт, Шульженко Д. В., Кузнецов В. В. (2017)
Мальцев Д. В. - Внутривенная иммуноглобулинотерапия при рассеянном склерозе, Евтушенко С. К. (2017)
Руденко Д. И. - Методы визуализации мышечной дистрофии Дюшенна (литературный обзор), Поздняков А. В., Суслов В. М. (2017)
Копчак О. О. - Депресивні розлади та цереброваскулярна патологія: патофізіологічні передумови взаємоз’язку, особливості клінічного перебігу та лікувальної тактики (2017)
Осокина О. И. - Арт-терапия в комплексном лечении больных с хроническими психоневрологическими заболеваниями, Путятин Г. Г., Селезнева С. В., Нестеренко Т. В. (2017)
Титул, зміст (2016)
Боднар Д. І. - Розвиток теорії гіллястих ланцюгових дробів у 1996-2016 роках, Кучмінська Х. Й. (2016)
Каленюк П. І. - Інтегральна задача для рівняння з частинними похідними високого порядку в необмеженій смузі, Нитребич З. М., Кудук Г., Симотюк М. М. (2016)
Івасишен С. Д. - Про класичні фундаментальні розв’язки задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних, Мединський І. П. (2016)
Кучмінська Х. Й. - Про збіжність одного двовимірного узагальнення неперервного g-дробу (2016)
Макаров В. Л. - Абстрактний інтерполяційний дріб типу Тіле, Демків І. І. (2016)
Лінчук Ю. С. - Узагальнений оператор Бесселя-Струве та деякі його властивості (2016)
Кінаш Н. Є. - Нелокальна обернена задача для двовимірного рівняння теплопровідності (2016)
Ільків В. С. - Нелокальна крайова задача для диференціально-операторного рівняння зі слабкою нелінійністю у просторах рядів Діріхле - Тейлора з фіксованим спектром, Страп Н. І. (2016)
Щоголев С. А. - Про розв’язки коливного типу зліченних диференціальних систем із повільно змінними параметрами, Джашитова В. В. (2016)
Давидович В. B. - Групова класифікація одного класу рівнянь Колмогорова з залежними від часу коефіцієнтами (2016)
Довбня К. М. - Побудова та дослідження наближення третього порядку розв’язку рівняння теплопровідності тонких пологих оболонок за допомогою поліномів Лежандра при стаціонарному теплообміні, Дундар О. Д. (2016)
Антоненко Н. М. - Задача про осесиметричне кручення багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами (2016)
Галішин О. З. - Дослідження повзучості та пошкоджуваності порожнистого циліндра на основі просторової та уточненої оболонкової моделей, Золочевський О. О., Склепус С. М. (2016)
Станкевич В. З. - Дифракція хвилі Релея на податливому включенні у пружному півпросторі, Бутрак І. О., Жбадинський І. Я. (2016)
Клімчук Т. В. - Гладкий контакт напівнескінченного штампа із заокругленим краєм і пружної смуги, Острик В. І. (2016)
Крутий Ю. С. - Построение решения задачи устойчивости стержня с произвольными непрерывными параметрами (2016)
Ободан Н. І. - Вибір інформативних параметрів входу для інверсних нейромережевих моделей спостережуваних систем, Гук Н. А., Магас О. С. (2016)
Великий Ю. В. - Внутрішній контроль і аудит в Україні (2017)
Мозговий О. М. - Сучасний стан індустрії ісламських фінансів: статистика якісного розвитку, Субочев О. В., Юркевич О. М. (2017)
Сазонець І. Л. - Оціночні параметри якості рекреаційної діяльності санаторно-курортних підприємств (2017)
Карпук А. І. - Інвестиційні процеси у лісовому господарстві: регіональні особливості, Дзюбенко О. М. (2017)
Бирка М. І. - Основні тенденції інвестиційної активності промисловості України (2017)
Гуляєва Н. М. - Системна єдність фінансування і використання фінансових ресурсів в інвестиційному процесі, Бедрековський П. М. (2017)
Чуницька І. І. - Регулювання технологічної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринку (2017)
Паляничко Н. І. - Еколого-економічні імперативи ринкових трансформацій у забезпеченні збалансованого сільськогосподарського землекористування (2017)
Бондаренко Л. П. - Побудова структури органу управління персоналом на підприємстві, Тарнавський М. І. (2017)
Денисенко М. П. - Управління персоналу на підприємстві, Терещук Л. В. (2017)
Довлатова Мехрибан Тельман кызы - О некоторых аспектах организации учета в учреждениях образования (2017)
Славута О. І. - Теоретичні аспекти оцінки ефективності модернізації багатоквартирних будинків, Волгіна Н. О. (2017)
Павловські Г. - Управлінська діагностика в системі цілей економічної діагностики підприємства (2017)
Ювженко Н. М. - Теоретичні підходи до визначення сутності та природи бюджетування (2017)
Собчук С. І. - Формування неподаткових надходжень бюджету в системі бюджетного регулювання (2017)
Полторак С. Т. - Військово-промисловий комплекс: поняття, сутність і роль держави в управлінні ним (2017)
Болдуєв М. В. - Розвиток фінансових методів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників (2017)
Гладченко А. Ю. - Наднаціональні інструменти державного управління у забезпеченні економічної рівноваги (2017)
Кучин С. П. - Удосконалення державної політики зайнятості як засіб досягнення соціальної безпеки держави (2017)
Сіцінський Н. А. - Особливості зовнішньополітичного дискурсу в період збройного конфлікту на сході України в рамках щорічної мюнхенської конференції з безпеки (2017)
Ганяк В. Й. - Політичні механізми у процесі вироблення державної політики у сфері свободи совісті й релігії: безпековий вимір (2017)
Гута С. С. - Поняття "кризова ситуація, зумовлена воєнно-політичними чинниками", "воєнно-політична криза" в теорії державного управління (2017)
Драган Я. П. - Сучасні тенднції інтелектуалізації процесу управління в ієрархічних системах в умовах загроз, Сікора Л. С., Яворський Б. І., Лиса Н. К. (2016)
Білан В. П. - Стабілізація натягу стрічки стрічкоживильної ділянки аркушерізальної ротаційної машини за допомогою плаваючого валика з пневмоциліндром, Верхола М. І., Лаптєв В. О. (2016)
Сорочинський О. М. - Адаптація параметрів цифрових регуляторів до зміни основних координат намотувальних вузлів рулонних ротаційних машин з електроприводами змінного струму, Стрепко І. Т., Кавин Я. М. (2016)
Казьмірович О. Р. - Модернізація системи програмного керування ниткошвейної машини БНШ-6а на базі програмованих логічних контролерів, Казьмірович Р. В. (2016)
Сідікі О. С. - Визначення покриття десятипольної шкали фарбою фарбодрукарської системи послідовної структури (2016)
Овсяк В. К. - Аналіз впорядкованості значень у формулі математичної індукції, Овсяк О. В., Петрушка Ю. В. (2016)
Дудикевич В. Б. - Легковагове шифрування для систем із обмеженими ресурсами, Собчук І. С., Ракобовчук Л. М., Гаранюк П. І., Гаранюк І. П. (2016)
Дурняк Б. В. - Методи ідентифікації та виявлення атак на етикеткові вироби, Стахів Р. Б., Сабат В. І. (2016)
Коляда Р. В. - Про напівскалярну еквівалентність поліноміальних матриць, Мельник О. М. (2016)
Чехман Я. І. - Аналіз явищ у зоні контакту фрикційної пари кочення, Шустикевич А. І. (2016)
Топольницький П. В. - Кут атаки леза як важливий фактор якості та точності обрізування книжково-журнальних блоків, Ватуляк Ю. В. (2016)
Стеців Я. Б. - Удосконалений механізм подавача самонакладу машини "Heidelberg GTO 52", Стеців Б. С. (2016)
Мудрик М. С. - Синтез моделі факторів композиційного оформлення веб-додатку для дистанційної освіти, Конюхов А. Д., Хамула О. Г. (2016)
Чаплінський О.Д. - Технологічне забезпечення ефективності розподілу металевих порошків в електростатичних класифікаторах, Шахбазов Я.О. (2016)
Шевчук А. О. - Економічна безпека підприємства при застосуванні семантичного захисту інформації в системі автоматизованого документообігу, Шевчук О. В. (2016)
Реферати (2016)
Черняк Л. П. - Структурні зміни та властивості магматичних порід Західної України (2016)
Умерова С.О. - Особливості формування шаруватих нанокомпозитів типу "метал - діелектрик" методом трафаретного друку, Дуліна І.О., Барановський Д.І., Рагуля А.В. (2016)
Толочина А. В. - Получение интерметаллида Fe3Al методами порошковой металлургии, Мамонова А. А., Окунь И. Ю., Евич Я. И. (2016)
Іванченко С. Е. - Реологічні властивості та плівкоутворююча здатність полімерних суспензій на основі нанопорошку BaTiO3, Умерова С. О., Дуліна І. О., Барановський Д. І., Рагуля А. В. (2016)
Іванченко С. Е. - Отримання тонких суцільних керамічних плівок на основі нанопорошку BaTiO3 методом плівкового лиття, Умерова С. О., Барановський Д. І., Рагуля А. В. (2016)
Великий Ю. В. - Методи регулювання інноваційної діяльності машинобудівних підприємствa (2017)
Мороз О. В. - Облік реальних інвестицій та методичні основи аналізування інвестиційного процесу: проблемні питання, Карачина Н. П., Вітюк А. В., Жгун О. П. (2017)
Кожухова Т. В. - Національні політики США і Японії у сфері надання зовнішньої допомоги на цілі сталого розвитку (2017)
Коломієць Г. М. - Інфляційне таргетування та фінансова стабільність: компаративний аналіз заходів в Україні та Польщі, Синілова О. М. (2017)
Сіпайло Л. Г. - Інвестиційний потенціал підприємств України в кризових умовах, Ляшук А. М. (2017)
Mrykhina O. - Research of the transfer of technologies developed in higher educational institutions, based on the system approach (2017)
Мельник Л. Л. - Власність як фактор впливу на прибутковість сільськогосподарських підприємств (2017)
Корнійчук Г. В. - Фінансові ресурси як елемент фінансового потенціалу агроформувань (2017)
Новрузов О. Х. - Меры, проводимые в направлении развития и управления рыночно-ориентированной промышленности в Азербайджане (2017)
Кулікова Л. В. - Сучасні тенденції розвитку будівельних підприємств (2017)
Орел М. Г. - Концептуалізація дестабілізації суспільно-політичної системи у контексті впливу на ефективність державного управління (2017)
Євмєшкіна О. Л. - Вплив глобалізації на прогнозування та державне стратегічне планування (2017)
Мельничук Л. М. - Становлення основних засад державного управління соціальним розвитком регіонів у період незалежності України (2017)
Гладченко А. Ю. - Глобальна інституалізація та державні інститути регулювання економічної рівноваги (2017)
Кучин С. П. - Напрями удосконалення фінансово-економічного механізму державного управління сферою культури в Україні (2017)
Сіцінський Н. А. - Стратегічне завдання політики національної безпеки України — відновлення контролю над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону (2017)
Бомчак Я. О. - Вплив директив ЄС на зростання ролі органів місцевого самоврядування України у сфері охорони навколишнього природного середовища (2017)
Черній Є. В. - Запровадження id-карток громадян як одна з основних складових успішного розвитку державного управління за допомогою використання новітніх інформаційних технологій (2017)
Гончар С. В. - Сутнісні характеристики феномену місцевого самоврядування (2017)
Ткаченко Г. С. - Правові засади служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2017)
Олексюк Л. В. - Механізми забезпечення доступу до публічної інформації та опрацювання звернень громадян: загальне та особливості, підходи до уніфікації (2017)
Кашинська Н. В. - Роль держави у сфері доступу до інформації (2017)
Сергієнко Л. В. - Держава як інститут забезпечення реалізації положень циркулярної економіки (2017)
Клеп Є. В. - Динаміка розвитку старопромислових міст України в умовах сучасних викликів і загроз (2017)
Піковський М. Й. - Діагностичні ознаки сірої гнилі нуту (2014)
Аветисян Ю.Ф. - Жирнокислотний склад сумарних клітинних ліпідів збудників бактеріальних хвороб рослин томата (Lycopersicon esculentum Mill.), Коломієць Ю.В., Григорюк І.П. (2014)
Широкоступ О.В. - Важливий елемент технології вирощування буряків цукрових (2014)
Борзих О.І. - Видовий склад та шкідливість домінантних комах-шкідників яблуні на південному сході України, Гродський В.А. (2014)
Яновський Ю.П. - Оленка волохата - особливості біології та шкідливості в промислових насадженнях суниці в Правобережному Лісостепу України, Суханов С.В., Чепернатий Є.В. (2014)
Макух Я.П. - Бур’яни чи кращі медоноси України?, Ременюк С.О., Токарчук М.М., Мошківська С.В. (2014)
Рідей Н.М. - Екологічна роль біорізноманіття у формуванні стійкості агроландшафтів, Горбатенко А. А., Кучеренко Ю. А. (2014)
Войтов В. А. - Математичне моделювання трібологічних характеристик сумісних матеріалів робочих органів екструдерів для виробництва паливних брикетів у кислотних та лужних середовищах, Цимбал Б. М. (2016)
Тарасенко В. Е. - Определение параметров автотракторных радиаторов (2016)
Дубинин Е. А. - Совершенствование метода диагностирования рулевого управления шарнирно-сочлененной машины, Полянский А. С., Молодан А. А., Клец Д. М. (2016)
Сорокін М. С. - Концепція розвитку сільськогосподарської техніки з використанням гібридного приводу, Лисиченко М. Л., Ясак В. В. (2016)
Мельник В. И. - Материалы "круглого стола": "Совместный высев пропашных культур — технико-технологические проблемы и задачи", Пастухов В. И., Бакум Н. В., Лукьяненко В. М., Знайдюк В. Г., Середин М. Ю., Пискарев А. Н., Скофенко С. М., Крохмаль Д. В., Головин И. А. (2016)
Шебанін В. С. - Технологічна лінія передпосівної обробки насіння зернових в полі високочастотного коронного розряду, Кошкін Д. Л., Захаров Д. О. (2016)
Лисиченко М. Л. - Інтенсифікація біохімічних процесів у насінні сільськогосподарських культур, Панкова О. В. (2016)
Ляшенко Г. А. - Обґрунтування моделі впливу терапевтичного ультразвукового опромінювання на суглоб тварини, Черепньов І. А., Топчий В. Л. (2016)
Колодій О. С. - Результати дослідження форми і параметрів живильно-розподільчого пристрою пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника, Кюрчев С. В., Мельник К. Л. (2016)
Тіщенко Л. Н. - До розрахунку пористості шару зерносуміші на плоскому віброрешеті, Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. (2016)
Пастухов В. І. - Дослідження стійкості руху механічних систем на структурних моделях, Скофенко С. М., Міленін А. М., Обущенко Ю. О. (2016)
Чепіжний А. В. - Порівняння способів знаходження закону відносного руху частинки вздовж прямолінійної лопатки на відцентровому апараті, Пилипака С. Ф., Несвідомін А. В. (2016)
Симсон Э. А. - Оптимальное проектирование многокомпонентных конструкций сельскохозяйственного машиностроения, Назаренко С. А. (2016)
Симсон Э. А. - Оптимизация образующей индивидуальной пружинной стойки дисковой бороны, Хавин В. Л., Ягудин Д. С. (2016)
Автономова Л. В. - Оценка прочности рабочего органа дисковой бороны при взаимодействии с преградой, Бондарь С. В., Степук А. В., Ягудин Д. С. (2016)
Симсон Э. А. - Формирование волокнистой структуры поковок колец, обеспечивающее долговечность подшипниковых узлов сельскохозяйственной техники, Автономова Л. В., Грозенок Е. Д. (2016)
Лисиченко М. Л. - Оцінка характеристик електродвигунів для індивідуального приводу висівальних апаратів, Середин М. Ю. (2016)
Шуляк М. Л. - Вибір раціонального режиму роботи МТА на основі аналізу еліпсоїда функціонування (2016)
Антощенков Р. В. - Дослідження енергетичних параметрів функціонування багатоелементних машинно-тракторних агрегатів, Антощенков В. М. (2016)
Мельник В. И. - Согласование тяговых возможностей трактора и рабочего сопротивления почвообрабатывающих машин, Чигрина С. А. (2016)
Megel Yu. E. - Boosting membrane transmis sibility with an impulse electric field, Shigimaga V. A., Kovalenko S. N., Belikova T. B. (2016)
Дубницкий В. Ю. - Статистическая оценка и региональные особенности фальсификации продуктов питания в Украине, Фесенко Г. В., Черепнев И. А. (2016)
Макогон Е. А. - Застосування інфографіки для підготовки та захисту населення при виникненні надзвичайних ситуаціях техногенного та соціального характеру, Черепнев И. А., Сологуб О. М. (2016)
Правила для авторів журналу "Інженерія природокористування" (2016)
Содержание (2014)
Алюшин Ю. А. - Особенности механики твердого тела в переменных Лагранжа (Сообщение 1) (2014)
Ашкельянец А. В. - Математическое моделирование формоизменения заготовки при внедрении кольцевого конусного инструмента (2014)
Боровик П. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния металла при разделении квадратного профиля на ножницах (2014)
Грушко А. В. - Параметры карт некоторых металлов и сплавов для построения диаграмм пластичности и оценки деформирумости (2014)
Грязев М. В. - Оценка влияния технологических параметров на силовые режимы процесса вытяжки с утонением двухслойных анизотропных упрочняющихся материалов, Яковлев С. С., Ремнев К. С. (2014)
Добров И. В. - Методика аналогового моделирования кинематики процесса осадки, Семичев А. В. , Новиков Б. О., Гетьман Е. В. (2014)
Митичкина Н. Г. - Моделирование методом конечных элементов процесса спрямления в условиях однопереходной штамповки тройников, Бут А. Ю. (2014)
Николенко Р. С. - Моделирование формоизменения заготовки при осадке выпуклыми бойками с использованием методики планирования эксперимента, Фролов Е. А., Кухарь В. В. (2014)
Сатонин А. В. - Имитационное моделирование спектра рабочей нагрузки процесса поперечной резки сортовых профилей на ножницах, Боровик П. В., Петров П. А. (2014)
Яковлев С. С. - Оценка силовых параметров первой операции комбинированной вытяжки анизотропного материала на радиальной матрице в режиме ползучести , Платонов В. И., Пасынков А. А. (2014)
Алиев И. С. - Исследование процесса ковки плит плоскими бойками со скосом, Жбанков Я. Г., Грачев И. А. (2014)
Грачев И. А. - Уменьшение металлоемкости сложно профилированных полых изделий получаемых ковкой , Злыгорев В. Н., Чикота Я. М., Жбанков Я. Г. (2014)
Маркова М. А. - Формоизменение полых поковок в процессе протяжки без оправки бойками со скосами, Ризак П. И. (2014)
Абрамова Е. А. - Особенности радиального выдавливания меди с субмикрокристаллической структурой, Алиева Л. И., Бейгельзимер Я. Е., Кулагин Р. Ю., Трончик О. А. (2014)
Гусар Ю. В. - Комбинированная обработка титана GRADE 4 – перспективного материала медицинского назначения (2014)
Євстратов В. О. - Експериментальні дослідження формозміни в процесах холодного видавлювання коробок , Левченко В. М., Калита В. С. (2014)
Мирошниченко С. В. - Влияние параметров реверсивной закрытой прошивки на накопление деформаций в заготовках труб и прутков, Сынков В. Г. (2014)
Мороз Б. С. - Температурное состояние заготовки при прессовании с активным действием сил трения (2014)
Рябичева Л. А. - Влияние активных сил трения на характеристики деформирования при прямом выдавливании деталей с полостью, Негрей Ю. А. (2014)
Адаменко Б. И. - Формирование продольных гофров во время листовой штамповки эластичной средой, Борисевич В. В., Морголенко А. С. (2014)
Каргин Б. С. - Исследование напряженно-деформированного состояния в зоне прижимного кольца при штамповке детали "днище", Липчанский А. А. (2014)
Руденко Н. А. - Влияние добавки меди на изменение размеров пористых изделий, изготовленных с применением бикарбоната аммония , Лаптев А. М., Попивненко Л. В. (2014)
Брагина Я. Ю. - Методика теоретического исследования процесса горячего прессования изделий из порошковых материалов с прямым нагревом электрическим током , Лаптев А. М. (2014)
Калюжний О. В. - Відкритий та закритий обтиск трубчастих заготовок з різною висотою в матриці спеціального профілю (2014)
Коновалов Ю. В. - Прогнозирование величины износа рабочих валков по расходу электроэнергии на прокатку, Петренко А. С. (2014)
Настоящая С. С. - Автоматизированное проектирование технологических режимов обжатий при прокатке в непрерывной группе чистовых рабочих клетей широкополосных станов , Пушкаренко А. О. (2014)
Огинский И. К. - Опережение при прокатке в калибрах, Ремез О. А., Самсоненко А. А., Бояркин В. В. (2014)
Пилипенко С. В. - Развитие метода расчета параметров настройки рычажной системы станов ХПТР, Маркевич И. В. (2014)
Путноки А. Ю. Подобедов Н. И. - Моделирование влияния возмущений в чистовой группе клетей на непрерывную прокатку (2014)
Сатонін О. В. - Розробка практичних рекомендацій з удосконалення конструкції чистових робочих клітей дрібносортних прокатних станів, Коробко Т. Б., Коренко М. Г., Присяжний А. Г. (2014)
Скрябин С. А. - Определение температурного коэффициента уширения при вальцовке заготовок из алюминиевых сплавов в условиях приближенных к изотермическим, Чайка Д. С. (2014)
Тубольцев А. Г. - Способ определения нейтральной линии универсального швеллерного калибра (2014)
Федоринов В. А. - Совершенствование технологий и методов расчета процессов правки длинномерного сортового металлопроката на многороликовых машинах, Завгородний А. В. (2014)
Фирсова Т. И. - Методика определения критерия кинематического подобия по базовым значениям процесса прокатки, Кузьмина О. М. (2014)
Штода М. М. - Дослідження осередку деформації при прокатці штаби під кутом у відкритому розрізному балочному калібрі , Нагорний С. Є. (2014)
Андреев А. А. - Разработка методики определения базовых параметров систем управления промышленными газостатами , Корчак Е. С. (2014)
Горбач Е. В. - Прогнозирование износостойкости инструмента для тангенциальной обкатки конических днищ, Паламарчук В. А. (2014)
Гупало Е. В. - Энергоэффективная технология нагрева металла в кольцевой печи при переменной производительности прокатного стана , Ерёмин А. О. (2014)
Корчак Е. С. - Разработка методик построения кинематических схем привода и проектирования кривошипно-ползунных механизмов кривошипных машин, Астахова Е. С. (2014)
Попивненко Л. В. - Повышение надежности работы системы управления паровоздушными штамповочными молотами, Ерёмкин Е. А., Бочанов П. А. (2014)
Шамарин Ю. Е. - Рабочие камеры электрогидравлических установок , Холявик О. В., Борис Р. С. (2014)
Явтушенко А. В. - Структурный синтез прижимных механизмов механических прессов (2014)
ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ ПОТАПКИН (к 80-летию со дня рождения) (2014)
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ЯКОВЛЕВ (к 80-летию со дня рождения) (2014)
Аннотации (2014)
Зубко В. М. - Аналіз технологій та технічних засобів для використання відходів виробництва соняшнику в якості біопалива, Соколік С. П. (2017)
Адамчук В. В. - Шляхи зниження впливу ходових систем сільськогосподарських агрегатів на базі автомобільного шасі на грунт, Погорілий С. П., Черняк Р. Є., Дунь С. В. (2017)
Довжик М. Я. - Аналітичний спосіб визначення траєкторії криволінійного руху чотирьохколісної машини з передніми керованими колесами, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О., Сіренко Ю. В. (2017)
Лімонт А. С. - Посівна якість насіння льону-довгунця і виробництво рошенцевої льонотрести (2017)
Трускавецький С. Р. - Використання даних супутникової зйомки в системах точного землеробства, Биндич Т. Ю., Коляда Л. П., Вяткін К. В., Шерстюк О. І. (2017)
Іноземцев Г. Б. - Технологія обробки рослин в тепличному овочівництві, Окушко О. В. (2017)
Левкин А. В. - Технология выбора параметров системы лазерного деления эмбриона крупного рогатого скота, Левкин Д. А., Котко Я. Н. (2017)
Мусійко В. Д. - Машина для рекультивації ґрунтів в зоні ремонту магістральних трубопроводів (2017)
Цапко Ю. Л. - Інноваційній технології локальної меліорації ґрунтів – гідне технічне забезпечення (2017)
Харченко С. О. - Польові дослідження борони-лущильника "Дукат-4" з стійками кріплення дисків різної жорсткості, Анікєєв О. І., Циганенко М. О., Антощенков Р. В., Качанов В. В., Калюжний О. Д., Гаєк Є. А., Сорокотяга Г. В. (2017)
Козаченко О. В. - Вплив параметрів різальних елементів на інтенсивність зношування лап культиваторів, Каденко В. С., Шкрегаль О. М., Блезнюк О. В. (2017)
Чепіжний А. В. - Теоретичне дослідження руху матеріальних частинок у відцентрових апаратах із криволінійними лопатками і змінним кутом їх підйому, Пилипака С. Ф. (2017)
Мельник В. І. - Дозуюче-подавальний модуль агрегату внесення рідких хімікатів, Калюжний О. Д., Рідний Р. В. (2017)
Гусаренко М. П. - Пристрій для покращення якості технологічного процесу роботи обприскувача (2017)
Антощенков Р. В. - Дослідження енергетичних витрат багатоелементного комбінованого ґрунтообробно-посівного агрегату, Лебедєв А. Т., Антощенков В. М. (2017)
Tyrsa V. - Model Predictable Control of Actuator Unit with Self-Tuning Feedforward Control, Mercorelli P., Sergiyenko O. (2017)
Заіченко В. І. - Шляхи зниження віброакустичного навантаження на операторів транспортних засобів, Черепньов І. А. (2017)
Романюк В. А. - Применение метода дифференциального поглощения и рассеяния для оценки загрязненности подстилающей поверхности сельскохозяйственных угодий, Нестеренко C. B., Черепнев И. А. (2017)
Гоманюк С. В. - Об использовании возможности физического воспитания и спорта для формирования здорового призывного контингента Украины: исторический обзор, Фесенко Г. В., Билым П. А., Черепнев И. А. (2017)
Фоменко О. О. - Комплексна переробка твердих побутових відходів – раціональний шлях до вирішення екологічних проблем, Маслова В. С., Фесенко А. М., Рідний Р. В. (2017)
Правила для авторів журналу "Інженерія природокористування" (2017)
Маслюченко В. К. - Впливи Ганса Гана на розвиток математики у Чернівецькому університеті (2014)
Белей Т. І. - Сукупні властивості многозначних відображень, Михайлюк В. В. (2014)
Блажко Л. М. - Нелінійні зображення конформної алгебри AC(1,2) для квазілінійних диференціальних рівнянь другого порядку (2014)
Горбатенко М. Ю. - Гарантовані оцінки функціоналів, визначених на розв'язках cтаціонарних рівнянь теплопровідності та на їх градієнтах (2014)
Городецький В. В. - Розв'язність задачі Коші та двоточкової за часом задачі для еволюційних рівнянь із операторами узагальненого диференціювання Гельфонда-Леонтьєва, Мартинюк О. В. (2014)
Грушка Я. І. - Критерій існування універсального перетворення координат у кінематичних мінливих множинах (2014)
Дрінь Я. М. - Нелокальна задача Діріхле для параболічних псевдодиференціальних рівнянь з негладкими символами (2014)
Derevianko T. - Global solvability of a mixed problem for a hyperbolic system of first order stochastic equations (2014)
Дільний В. М. - Про циклічність функцій в одному ваговому просторі Гарді в крузі (2014)
Загороднюк А. В. - Оператор мультиплікативної згортки в просторі аналітичних функцій на банаховій алгебрі, Тарас О. Г. (2014)
Івасишен С. Д. - Класичний фундаментальний розв'язок виродженого рівняння Колмогорова, коефіцієнти якого не залежать від змінних виродження, Мединський І. П. (2014)
Іліка С. А. - Схеми апроксимації диференціально-функціональних рівнянь та їх застосування, Матвій О. В., Піддубна Л. А., Черевко І. М. (2014)
Ісарюк І. М. - Задача Діріхле для виродженого параболічного рівняння з імпульсними умовами (2014)
Карлова О. - Деякі властивості сильно нарізно неперервних функцій на добутках (2014)
Косован В. М. - Про поліноміальність нарізно поліноміальних функцій від багатьох змінних (2014)
Куриляк А. - Нерівність Вімана для аналітичних функцій в бікрузі, Скасків О., Шаповаловська Л. (2014)
Лінчук С. C. - Про зображення лінійних неперервних операторів у вигляді диференціальних операторів нескінченного порядку відносно q-похідної (2014)
Лінчук Ю. С. - Дериваційні пари операторів з H(G1) в H(G2) (2014)
Liubarshchuk Ievgen - Differential-difference games of pursuit (2014)
Маслюченко В. К. - Про відстань до множин квазінеперервних у точці функцій, Мельник В. С. (2014)
Маслюченко В. К. - Узагальнення теорем про зв'язки між нарізними і сукупними аналогами неперервності, Ровенко Н. М. (2014)
Маценко В. Г. - Існування та єдиність в задачах динаміки вікової структури біологічних популяцій з внутрішньовидовою конкуренцією (2014)
Мироник О. Д. - До питання про неперервність нарізно неперервних відображень зі значеннями в площині Сідра (2014)
Нестеренко В. В. - Характеризація різних ослаблень неперервності з допомогою замикання (2014)
Піддубний О. М. - Граничні властивості одного класу функцій, гармонічних в крузі (2014)
Працьовитий М. В. - Про деякі застосування Δ♯--зображення дійсних чисел, Ісаєва Т. М. (2014)
Працьовитий М. В. - Множина неповних сум числового ряду з однією нелінійною властивістю однорідності, Савченко І. О. (2014)
Рузич Р. В. - Процеси самоорганізації в біогеоценозі (2014)
Слюсарчук В. Ю. - Інтегральні ознаки збіжності рядів (2014)
Тарасенко О. В. - Про побудову асимптотичного розв'язку лінійної сингулярно збуреної задачі оптимального керування з виродженням в критерії якості (2014)
Трухан Ю. C. - Властивості розв'язків рівняння Вебера, Шеремета М. М. (2014)
Хома-Могильська С. Г. - Періодичні розв'язки гіперболічних рівнянь другого порядку (2014)
4-та Міжнародна Ганська конференція (2014)
Абрамчук Н. - Перспективи імплементації європейського досвіду регіональної політики в умовах України, Сагайдак О. (2013)
Березовська-Чміль О. - Теоретичні та прикладні аспекти дослідження соціально-політичної трансформації в Україні (2013)
Боднарчук О. - Вплив комунікативних технологій на формування політичного дискурсу ЗМІ (2013)
Бучин М. - Правовий аналіз демократичних принципів виборів: зарубіжний досвід та українські реалії (2013)
Вонсович С. - Дескрипція засад політичної транзитології (2013)
Кедик В. - Когнітивний потенціал новинного веб-сайту як чинник неформальної політичної освіти студентської молоді (2013)
Климончук В. - Загальноєвропейські політичні цінності та перспективи їх реалізації в Україні (2013)
Ломака І. - Теоретико-методологічні аспекти політичної трансформації та модернізації в сучасній Україні (2013)
Максимець Б. - Методологічні аспекти дослідження електоральної діяльності українських національно-демократичних партій (2013)
Матвієнків С. - Роль ЗМІ в реалізації інформаційної політики, Гавриш Т. (2013)
Мінєнкова Н. - Специфіка демократичного транзиту в Україні у контексті процесів системної трансформації (2013)
Нагорняк Т. - Імідж Збройних Сил України – вектор політичного реформування країни у контексті її національного брендингу (2013)
Нечипоренко Ю. - Специфіка конституціоналізму постсоціалістичних країн (2013)
Олійник С. - Європейський досвід побудови соціальної держави та соціальна доктрина Церкви (2013)
Онопко О. - Мілітарна політична міфологія і "європейська армія” (2013)
Стефурак М. - Взаємодія влади і опозиції під час виборчого процесу на Галичині (2013)
Чальцева О. - Институциональные возможности формирования государственной стратегии в переходных государствах (на примере Украины) (2013)
Штерн В. - Шляхи модернізації політичної системи сучасної України (2013)
Венгринюк Л. - Соціальна пам’ять та її вплив на трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи (2013)
Липчук О. - Захист прав етнонаціональних меншин як вимога до країн-кандидатів на вступ до ЄС, Габльовська О. (2013)
Монолатій І. - Uczestnictwo polityczne aktorow etnicznych w Europie Srodkowo-Wschodniej: przyklad Galicji i Bukowiny okresu Habsburgskiego (2013)
Бялоблоцький З. - Урядові кабінети та їх наслідки в контексті становлення політичної системи Молдови (1991–2001 рр.) (2013)
Ґеник М. - "QUO VADIS?”: українсько-польське примирення у пост-біполярний період (2013)
Доцяк І. - Реформа місцевого самоврядування в контексті євроінтеграції України (2013)
Ключкович А. - "Дефіцит демократії” в Словаччині у 1994–1998 рр. і реакція європейської спільноти (2013)
Красівський О. - Східна політика ЄС і Україна (2013)
Кривенко С. - Розвиток громадянського суспільства і його передумови в Україні та Польщі, Бабіцька В. (2013)
Криворучко Н. - Координація співпраці в ЄС: методологічний аспект (2013)
Мислюк Ю. - Моделі політичної модернізації країн Центрально-Східної Європи, Лодин П. (2013)
Міщук М. - Взаємовідносини України-ЄС: погляд крізь призму ЗМІ, Кравців Т. (2013)
Наумкіна С. - Сучасна політика європейської інтеграції у соціальному вимірі (2013)
Павлова Л. - Європейський напрям зовнішньої політики України: проблеми та перспективи співпраці (2013)
Примуш М. - Особливості впровадження реформ в Україні у контексті досвіду Республіки Польща, Коваль Ю. (2013)
Роїк Н. - Місцевий прикордонний рух – поштовх до розвитку українсько-польського транскордонного співробітництва (2013)
Сенич М. - Між Берліном і Парижем: співпраця Богдана Осадчука і Єжи Гєдройця (2013)
Федорів Х. - Еволюція виборчої системи України та Республіки Польщі на прикладі виборів до парламенту (2013)
Цурканова І. - Аналіз діяльності центральних та місцевих органів влади у країнах Центральної та Східної Європи (2013)
Данилюк І. - Еволюція партійних систем країн Центрально-Східної Європи (2013)
Матієшин О. - Роль ідеології у діяльності сучасних політичних партій України (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2017)
Чекман І. С. - Нанонаука: історичні етапи розвитку (2017)
Гардашук Т. В. - Нанотехнології та наноетика: суперечності обґрунтування (2017)
Пустовит С. В. - Гуманитарные проблемы науки и технологий: "невозможность острова" (2017)
Орел В. Е. - Магнітно-резонансна нанотераностика злоякісних новоутворень, Романов А. В., Орел І. В. (2017)
Булига Л. О. - Нові підходи в розробці місцевих ранозагоювальних засобів, Бутко Я. О. (2017)
Гринь І. В. - Вплив мазі тіотриазоліну з наночастинками срібла на цитокіновий баланс у вогнищі ушкодження при експериментальному термічному опіку, Звягінцева Т. В., Миронченко С. І., Гринь В. В. (2017)
Воронін Є. П. - Властивості нанорозмірного кремнезему як медичного сорбенту, Чекман І. С., Руденко А. В., Носач Л. В., Осіння Л. М. (2017)
Важнича О. М. - Наночастинки оксиду заліза, стабілізовані етилметилгідроксипіридину сукцинатом та полівінілпіролідоном, і їх вплив на розвиток еталонних штамів мікроорганізмів, Боброва Н. О. (2017)
Шнайдер С. А. - Лікувальна дія нанопрепаратів срібла і золота за умов експериментального стоматиту, Левицький А. П., Ткач О. Б. (2017)
Syrma O. I. - Changes in inter- and intra dyfferon skin tissues heteromorphism under conditions of influence of silver nanoparticles of 20, 30, 70 nm, Skobeeva V. M., Andriluka M., Ulyanov V. O. (2017)
Шаторна В. Ф. - Експериментальне вивчення впливу нанометалів на ембріогенез і розвиток серця, Чекман І. С., Гарець В. І., Нефьодова О. О., Каплуненко В. Г. (2017)
Фесюнова Г. С. - Фармакотерапевтична ефективність стандартизованої ліпосомальної форми кверцетину при моделюванні кератиту та кератокон'юнктивіту, Сотнікова О. П., Осташевський В. Л., Абрамова Г. Б., Цибуляк Г. М. (2017)
Prybolovets T. V. - Proepileptogenic effects of silver nanoparticles on pentylenetetrazol-induced kindling, Pervak M. P., Nenova O. N., Scobeeva V. M., Samchenko I. A., Godlevsky L. S. (2017)
Пішак В. П. - Роль мікроРНК як біомаркерів спадкових захворювань, Ризничук М. О. (2017)
Трахтенберг І. М. - Оцінка токсичності наночастинок металів у модельних дослідах in vitro, Дмитруха Н. М., Лагутіна О. С. (2017)
Гольцев А. М. - Вплив наночастинок GdYVO4:EU3+ на функціональну активність трансформованих і нормальних стовбурових клітин, Бабенко Н. М., Гаєвська Ю. О., Дубрава Т. Г., Останков М. В., Бондарович М. О., Челомбітько О. В., Малюкін Ю. В., Клочков В. К., Кавок Н. С. (2017)
Андрусишина І. М. - Ендокринна дисфункція за умов впливу наночастинок оксидів срібла та алюмінію (експериментальне дослідження) (2017)
Ульянов В. О. - Вплив поверхневого плазмонного резонансу наночастинок срібла на функціональну активність нейтрофілів і лімфоцитів цільної крові, Скобєєва В. М., Макарова М. Б., Ткаченко В. Г., Тодорова А. В. (2017)
Білоус С. Б. - Нормативне регулювання фармацевтичної розробки лікарських засобів на основі наноматеріалів в Україні (2017)
Макарова М. Б. - Вплив колоїдного розчину наночастинок срібла розміром 30 нм на ультраструктурні властивості тканин рогівки, Молчанюк Н. І., Ульянова Н. А., Скобєєва В. М., Чернеженко Е. А. (2017)
Джабер В. К. О. - Застосування антимікробної дії стабілізованих наночастинок срібла для обробки стоматологічних протезних матеріалів, Король Д. М., Ганчо О. В. (2017)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2017)
Петровський П. М. - Теоретико-методологічні основи становлення успішного суб’єкта регіонального розвитку в Україні (2016)
Красівський О. Я. - Трансформація політичної системи в незалежній Україні 1991 – 2016 рр., Красівський Д. О. (2016)
Матвіїшин Є. Г. - Оцінка демографічних втрат у регіонах України внаслідок зменшення народжуваності під час Голодомору 1932 – 1933 рр. , Матвіїшин В. Є. (2016)
Кривачук Л. Ф. - Соціальна робота з дітьми: формування здорового способу життя дітей в сучасній Україні (2016)
Котовська О. П. - Суспільні цінності як фактор становлення та розвитку зовнішньої політики України (2016)
Підбережник Н. П. - Моделі публічного управління у сфері етнополітичних відносин: теоретичний аспект (2016)
Полякова О. С. - Джерела формування сучасної термінологічної системи у сфері публічного управління правовою освітою в Україні (2016)
Войтик О. Є. - Регіон як цілісна господарська система в державному управлінні (2016)
Ганущин С. Н. - Активізація факторів ефективності комунікації в державному управлінні (2016)
Дяченко Н. П. - Прогнозування як складова аналітичної діяльності органів державної влади (2016)
Томашевська Т. В. - Зарубіжний досвід формування політико-управлінської еліти (2016)
Харечко Д. О. - Зарубіжний досвід у сфері державного управління забезпечення права громадян на житло (2016)
Гладун Ю. Я. - Побудова типового центру забезпечення публічної безпеки на прикладі ситуаційного центру Головного Управління Національної поліції у Львівській області, Ліпенцев А. В. (2016)
Колосовська І. І. - Комунікативна складова в контексті модернізації управлінських підходів і механізмів (2016)
Серант А. Й. - Концептуальні основи формування механізмів державного управління природно-техногенними ризиками, Соха Ю. І. (2016)
Боровська Г. С. - Удосконалення системи національного судочинства відповідно до рекомендацій Європейської комісії "За демократію через право", Величко О. В. (2016)
Ботвінов Р. Г. - Особливості реалізації правоохоронної функції держави в сучасному українському суспільстві (2016)
Квеліашвілі І. М. - Якість надання митних послуг як складова іміджу держави у світовому просторі (2016)
Федорчак О. В. - Сучасні форми іноземних інвестицій як об’єкти державного регулювання (2016)
Павлюк Н. В. - Децентралізація влади як основа удосконалення організаційно-правового механізму публічного управління (2016)
Александров О. В. - Особливості інформаційно-аналітичної діяльності в країнах ЄС (2016)
Ветлинський С. О. - Соціальний захист військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції (2016)
Жук Ю. М. - Центри надання адміністративних послуг у Луцьку та Львові: порівняльний аналіз (2016)
Лучинська О. В. - Інформаційний механізм державно-громадської співпраці у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДУ в Україні (2016)
Карпа М. І. - Критерії моделювання публічної служби: методологічний аспект (2016)
Сидоренко Н. С. - Особливості громадського контролю у сфері публічної служби в умовах її реформування в Україні (2016)
Тарасюк І. О. - Теоретичні особливості визначення професійної культури посадових осіб публічної влади (2016)
Шклярук М. Г. - Особливості реалізації стратегічної комунікації у діяльності державних службовців (2016)
Котковський В. Р. - Взаємодія місцевих і центральних органів влади щодо формування та реалізації державної політики: зарубіжний досвід (2016)
Сірик З. О. - Місцеве самоврядування та інвестиційні процеси: європейські процеси та вітчизняні реалії (2016)
Деміхов О. І. - Інформаційно-комунікативний аспект у публічному управлінні інфраструктурою міста (2016)
Полішкевич Л. Д. - Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю (2016)
Попова К. Г. - Теоретизація основ місцевого самоврядування в аспекті сучасних управлінських реформ (2016)
Бліщук К. М. - Сучасні маркетингові стратегії (2016)
Шевчук П. І. - Вплив економічних чинників, пов’язаних із рівнем доходів населення, на пенсійну систему України, Шевчук А. П. (2016)
Бойко О. Я. - Специфіка податкових систем України і країн Європейського Союзу та їх порівняльний аналіз (2016)
Маковей Ю. П. - Інформаційне забезпечення діяльності туристичних підприємств (2016)
Коваленко Я. М. - Моніторинг та оцінка ефективності бюджетних програм як складові ресурсного циклу ЦОВВ (2016)
Відомості про авторів (2016)
Сайчук А. В. - Влияние способа введения модификатора на качество восстановления дефектов в сером чугуне отливок (2017)
Келемеш А. О. - Дослідження властивостей полімерних матеріалів при відновленні нерухомих підшипникових з’єднань, Горбенко О. В. (2017)
Калінін Є. І. - Динаміка приводу підйому двохсекційного вивантажувального транспортера, Поляшенко С. О., Єсіпов О. В. (2017)
Клочко О. Ю. - Оценка оптико-математическим методом локальной неоднородности высокоуглеродистых сплавов, формируемой в результате РТО (2017)
Бантковський В. А. - Метод техніко-економічного оцінювання машин, Іванов В. І. (2017)
Калюжный А. Б. - Формирование давлением структуры и свойств пористых материалов на основе фторопласта-4, Платков В. Я., Калюжный Б. Г. (2017)
Лузан С. А. - Критерии выбора способа восстановления деталей машин и определение рационального маршрута технологии (2017)
Коломиец В. В. - Влияние неоднородности наплавленных материалов на температуру резания, Спольник А. И., Ридный Р. В., Любичева К. М., Карпова Л. В., Vijay K. (2017)
Автухов А. К. - Обобщение разработок по использованию и производству хромоникелевого чугуна для изготовления прокатных валков (2017)
Марченко М. В. - Застосуванням машинобудівних САПР в архітектурі і будівництві на прикладі продуктів Autodesk (2017)
Іванкова О. В. - Використаня методу вібраційного деформування для відновлення зношених деталей сільськогосподарської техніки (2017)
Мальцев Т. В. - Методы повышения эксплуатационных свойств чугунных поршневых колец и перспективы применения упрочняющих ионно-плазменных нанопокрытий и тонких пленок (2017)
Скобло Т. С. - Влияние неметаллических включепий на эксплуатационную стойкость рельсов, Сапожков В. Е., Сидашенко А. И. (2017)
Скобло Т. С. - Анализ характера растяжения насосно-компресорных труб и определение степени, области их пластической деформации при эксплуатации, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Тихонов А. В., Белкин Е. Л., Марченко А. Ю. (2017)
Сиромятніков П. С. - Керування бізнесом на підприємстві. Система КПЕ, Кизим О. В. (2017)
Сідашенко О. І. - Властивості покриттів з композиційних механоактивованих СВС-матеріалів, наплавлених електродуговим способом, Лузан А. С. (2017)
Скобло Т. С. - Исследование влияния способа наплавки на свойства металла восстанавливаемой детали, Романюк С. П., Омельченко Л. В. (2017)
Гончаренко О. О. - Розробка способу позапічного модифікування металу при виробництві високоміцного чавуну, Гончаренко Є. О., Коротун І. І. (2017)
Науменко А. О. - Розробка способу підвищення експлуатаційної стійкості ножів дванадцятирамних відцентрових бурякорізок (2017)
Герасимчук В. Г. - Тенденції розвитку відновлюваної енергетики у світі та в Україні, Романюк О. В. (2015)
Бесчастна Д. О. - Аналіз економічної кризи 2014–2015 років в Україні крізь призму югославського конфлікту, Уварова К. В. (2015)
Кулай А. В. - Механізми бюджетно-податкової конвергенції в ЄС (2015)
Мусіна К. В. - Трансфер технологій як дієвий механізм сприяння інноваційному розвитку підприємства в умовах глобалізації, Пермінова С. О. (2015)
Нестеренко О. Д. - Механізм державного регулювання ринку агропродовольчої продукції та його застосування до зовнішньої торгівлі (2015)
Пахомова О. А. - Сутність та закономірності розвитку глобальної економічної трансформації (2015)
Петько С. М. - Діяльність фінансових та нефінансових корпорацій на світових ринках у 2015 році (2015)
Федірко О. А. - Європейські технологічні платформи як механізм секторального інноваційного розвитку ЄС (2015)
Драчук Ю. З. - Галузева інноваційна структура управління ризиками інвестиційних проектів: технопарки, Сталінська О. В., Трушкіна Н. В. (2015)
Ащаулов В. В. - Дослідження економічної сутності категорії "моніторинг розвитку галузей економіки" у системі державного регулювання (2015)
Бервено О. В. - Институциональная матрица национального экономического развития как способ управления качеством жизни (2015)
Бойко Є. О. - Стратегічні напрями інвестування відновлювальних джерел енергії, Рижкова Г. С. (2015)
Гармашова Ю. О. - Особливості регулювання ринку фінансових послуг в Україні (2015)
Голобородько Т. В. - Характеристика інвестиційних процесів в аграрній сфері України (2015)
Дикань О. В. - Інноваційно-логістичні системи як базис формування неіндустріального укладу в промисловому комплексі України (2015)
Костинець В. В. - Теоретичні аспекти управління розвитком ринку послуг у національній економіці (2015)
Лаврук В. В. - Гносеологічні засади формування механізму модернізації економіки (2015)
Лазарева Н. О. - Стратегічні напрями підвищення ефективності діяльності українських виноробних компаній (2015)
Мельник О. І. - Діагностування конкурентоспроможності операційного середовища секторів економіки України (2015)
Татарульєва А. О. - Міжнародний ринок прямих іноземних інвестицій (2015)
Штулер І. Ю. - Перспективні напрями забезпечення рівноважного розвитку національної економічної системи в умовах глобалізації (2015)
Яхно Т. П. - Ефективний ланцюг розвитку споживчого ринку "споживач – виробник – держава" (2015)
Д'яконова І. І. - Проблеми та перспективи впровадження інноваційних технологій реклами при виході підприємства на міжнародний ринок, Боднарук Є. І. (2015)
Левчинський Д. Л. - Підходи до класифікації організаційних структур управління підприємством (2015)
Свиноус І. В. - Перспективи розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах, Ібатуллін М. І. (2015)
Андрющенко І. Є. - Узагальнення показників життєздатності промислового підприємства (2015)
Бєляєва Н. С. - Стратегічне позиціювання як елемент системи стратегічного управління підприємством (2015)
Бігус М. М. - Аналіз сучасного стану туристичного бізнесу Львівщини у контексті глобалізаційних процесів (2015)
Бучинська Т. В. - Структурно-функціональний підхід до формування професійної компетентності персоналу та її складові (2015)
Давлетбаева Н. Б. - Стратегическое управление инновационным развитием пищевых предприятий (2015)
Корженівська Н. Л. - Ринкова глобалізація та її вплив на економічну безпеку зерновиробників (2015)
Косович О. В. - Виробництво продукції м’ясопереробними підприємствами: рівень використання та оцінка потенціалу (2015)
Кривоконь М. О. - Факторний аналіз собівартості продукції підприємств гірничошахтного машинобудування (2015)
Кузьмaк О. I. - Економiкa мiстa у контекстi pозвитку взaємовiдносин пpомислових пiдпpиємств тa пiдпpиємств комунaльного обслуговувaння (2015)
Куценко І. В. - Розвиток зернової заготівельно-збутової інфраструктури інтегрованих аграрних формувань (2015)
М’ячин В. Г. - Куцинська М. В. Визначення пріоритетності показників фінансового стану, обраних для оцінки ризику банкрутства промислових підприємств методом нечітких множин (2015)
Назаренко І. М. - Аналіз науково-методичних підходів до розрахунку та оцінки чистих активів підприємства (2015)
Розумчук О. О. - Огляд зарубіжного досвіду використання нововведень на підприємствах промисловості (2015)
Ткаченко Н. Э. - Демотивация и текучесть персонала: причины, следствия, взаимообусловленность (2015)
Харченко Т. Б. - Вплив екологічного фактору на оцінку вартості нерухомості в Україні (2015)
Хомутенко Л. І. - Розробка стратегії конкурентоспроможності компанії при виході на міжнародний ринок, Хмелик О. С. (2015)
Чубук Л. П. - Можливості застосування дохідного підходу у практиці оцінки складської нерухомості (2015)
Ющишина Л. О. - Процесно-орієнтований підхід у моделюванні управлінських рішень щодо витрат підприємства, Петрук О. М. (2015)
Яценко Б. І. - Двоїстостно-діагональний вплив інноваційних методів управління на формування конкурентного статусу машинобудівних підприємств (2015)
Вахович І. М. - Банківський сектор як важлива інституція забезпечення капіталізації економіки регіону, Чапюк О. П. (2015)
Саєнко О. О. - Реалізація державної інноваційної політики розвитку регіону (2015)
Івченко Н. М. - Сутність альтернативної енергетики та специфіка її застосування в економіці України (2015)
Каленська В. П. - Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях (2015)
Обиход Г. О. - Екологічне транскордонне забруднення: ризики та інструменти превентизації і подолання наслідків (2015)
Сагайдак Ю. А. - Україна як суб’єкт міжнародних екологічних конвенцій у сфері охорони довкілля (2015)
Срібна Є. В. - Економіко-екологічні проблеми розвитку вітчизняної гідрогенерації (2015)
Огданський К. М. - Сучасні підходи до реуглювання соціальної складової суспільного розвитку в Україні (2015)
Солнцева Н. В. - Graduate Recruitment як ефективний метод підбору персоналу у сучасних умовах (2015)
Воронкова О. М. - Бюджетно-податкове планування на регіональному рівні: ресурсний аспект (2015)
Гончарова А. С. - Особливості управління кредитним портфелем українських банків за результатами рейтингової оцінки, Тюльпан А. О., Антоненко В. М. (2015)
Добровольська О. В. - Концепція розвитку системи кредитної кооперації: реалії та перспективи (2015)
Дучинська Н. І. - Розподіл доходів: ринкова ефективність та соціальна справедливість (2015)
Кучерова Г. Ю. - Трендовий аналіз податкових надходжень зведеного бюджету України (2015)
Павлій А. С. - Аналіз системи земельного оподаткування в Україні (2015)
Свердан М. М. - Фіскальні технології оподаткування приватної власності: податок на багатство (2015)
Фененко П. О. - Податкова складова діяльності транснаціональних корпорацій: можливості та виклики (2015)
Августова О. О. - Бюджетування на рибопереробних підприємствах (2015)
Міщук Є. В. - Переосмислення підходів до визначення заробітної плати в контексті аналітичного забезпечення діяльності підприємства, Моренко Є. В. (2015)
Стельмах Н. Є. - Специфіка об’єкта бухгалтерської експертизи у сільському господарстві (2015)
Струк Н. С. - Шляхи удосконалення організації обліку невиробничих операційних витрат підприємства у контексті формування статусу надійного ділового партнера на ринку, Гармаш Х. П. (2015)
Матвєєва Н В. - Економіко-математичні аспекти оцінювання ефективності торговельних мереж, Бесчастна Д. О. (2015)
Жерлицын Д. М. - Модели и методы принятия решений в системе менеджмента финансового посредника, Берлин В. М. (2015)
Довгенко Я. О. - Оцінка соціально-економічного розвитку України комплекснозначною змінною, Яременко Л. І., Яременко Ю. В. (2015)
Ковалевська І. М. - Оцінка і управління ризиками екологічної безпеки довкілля (2015)
Мельников В. В. - Агентна модель процесів управління інноваційних кластерів (2015)
Ревенко Д. С. - Диагностика банкротства предприятия на основе показателей экономической устойчивости, Лыба В. А., Курянская В. В. (2015)
Ціхановська В. М. - Світовий ринок туристичних послуг: забезпечення конкурентоспроможності, Ковальчук С. Я. (2015)
Гужва І. Ю. - Механізм вирішення торговельних суперечок в СОТ: теоретичні аспекти і сучасна практика в Україні та світі (2015)
Іванов Є. І. - Деструктивні фактори впливу зовнішньої торгівлі на макроекономічну стабільність економіки України (2015)
Ластовецька Р. О. - Особливості економічного розвитку України в умовах зростання грошових переказів з-за кордону (2015)
Лисецька Н. М. - Активізація інноваційного чинника в умовах глобальної конкурентоспроможності (2015)
Сивак Р. Б. - Глобальна логістика у забезпеченні сталого розвитку світового господарства (2015)
Скарга О. О. - Вплив мегатрендів на розвиток сфери послуг (2015)
Ставицька А. В. - Теоретичні засади економіко-правового регулювання світового ринку інформаційних технологій (2015)
Голуб Т. І. - Організаційно-функціональні засади державного протекціонізму в агропромисловому комплексі України (2015)
Замлинський В. А. - Організаційно-методологічні проблеми ефективності управління венчурним капіталом (2015)
Марченко І. О. - Сировинна база формування світового та вітчизняного ринку безлактозної молочної продукції (2015)
Prokopishyna O. V. - Organizational support for internal tourism based on rational use of Ukraine tourist and recreational resources, Kozubova N. V. (2015)
Редько В. Є. - Перспективи паркового туризму в Дніпропетровській області (2015)
Світовий О. М. - Максимізація доданої вартості у зерновиробництві як галузі зернопродуктового підкомплексу (2015)
Ткач С. М. - Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в умовах зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2015)
Ткаченко Д. О. - Сутність транснаціоналізації та особливості діяльності транснаціональних корпорацій в умовах глобальної економіки (2015)
Філончук Л. Я. - Методи коригування боргової політики держави як запорука економічного зростання (2015)
Шаранич Ю. Ю. - Пропорційність розподілу міжбюджетних трансфертів у контексті вирішення регіональних проблем формування бюджетів, Микуляк О. В. (2015)
Біловол Р. І. - Управління соціально-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах господарювання, Хомович В. М. (2015)
Бондаренко С. А. - Інтегративний підхід при цільовому управлінні інноваційним розвитком виноробних підприємств (2015)
Герасименко Ю. С. - Сталість розвитку сільського господарства як стратегічний напрям його трансформаційних змін (2015)
Костіна К. В. - Методика визначення ефективності логістики збуту підприємств АПК (2015)
Сигида Л. О. - Методичні засади перевірки маркетингових каналів на відповідність специфіці інноваційної продукції підприємства (2015)
Тохтамыш Т. А. - Малые предприятия: их преимущества и недостатки в современных условиях хозяйствования (2015)
Трегуб О. М. - Теоретичні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств (2015)
Хоменко О. А. - Формування системи фінансової безпеки підприємств агропромислового комплексу та її основні напрями (2015)
Шафієва Л. Г. - Особливості формування стратегії інноваційного розвитку підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища (2015)
Швець Ю. О. - Управління оборотними активами підприємств, Скворцова А. В. (2015)
Юрій Е. О. - Особливості формування стратегії розвитку підприємств в умовах невизначеності зовнішнього середовища, Луцик І. Б. (2015)
Якубенко Ю. Л. - Особливості створення служби управління ризиками в сільськогосподарських підприємствах, Одношевна О. О. (2015)
Яцишина К. В. - Трансформація підприємств торгівлі до проектно-орієнтованих суб’єктів господарювання (2015)
Дуцяк І. З. - Методологічні аспекти аналізу ресурсів міського туризму, Теребух А. А. (2015)
Бойченко В. С. - Структурна композиція організаційно-економічного забезпечення управління розвитком регіону (2015)
Іванова Н. В. - Концептуальні основи просторово-секторальних зрушень регіональної господарської системи на засадах сталого розвитку (2015)
Свида І. В. - Актуальні тенденції регіоналізації та їх роль в інтеграційних процесах (2015)
Сохнич А. Я. - Особливості використання земельних ресурсів, Грушкевич Г. С. (2015)
Ступень М. Г. - Використання земельних ресурсів Житомирської області у сільському зеленому туризмі, Андрушенко В. Ю. (2015)
Зубко К. Ю. - Теоретичні основи класифікації еколого-економічних збитків (2015)
Сухіна О. М. - Економічний механізм екологізації виробництва у децентралізованих одиницях прикордоння (2015)
Труфен А. О. - Диверсифікація соціальної політики в умовах глобалізації (2015)
Чижова Н. Є. - Розвиток інформаційного ринку в Україні (2015)
Сусіденко В. Т. - Концепція системи фінансової безпеки торговельного підприємства, Сусіденко О. В. (2015)
Добровольська О. В. - Резерви підвищення прибутковості підприємства в умовах ринку, Терещенко В. О. (2015)
Забаштанський М. М. - Діагностика фінансового потенціалу концесійної діяльності в Україні, Роговий А. В. (2015)
Мамчур Р. М. - Формування фінансового механізму аграрного страхування (2015)
Рубаха М .В. - Ринок цінних паперів: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку, Головнич О. Б. (2015)
Саніна І. С. - Оцінка рівня податкового навантаження в Україні, Ткачик Л. П. (2015)
Сидорчук А. А. - Формування системи соціального страхування як важеля подолання бідності (2015)
Спасів Н. Я. - Посилення фіскальної ролі місцевих податків і зборів у контексті формування місцевих бюджетів (2015)
Супруненко С. А. - Податковий потенціал в стратегічному податковому плануванні (2015)
Чуркіна І. Є. - Управління акумуляцією та витрачанням бюджетних коштів в контексті забезпечення ефективності функціонування бюджетної системи України (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського