Тамм Т. І. - Особливості клініки, діагностики илікування гострого холециститу у хворих на цукровий діабет, Даценко Б. М., Захарчук О. П., Мамонтов І. М., Аббуд Хамам, Косулін С. В., Яворська Т. М. (2017)
Корнієнко С. М. - Ультрасонографічні критерії вдиференційній діагностиці поліпів ендометрія тахронічного ендометриту (2017)
Кутовий О. Б. - Використанняендоваскулярних методів у лікуванні пацієнтів зоклюзійними ураженнями артерій, Люлько І. В., Кисілевський Д. О., Грицай Ю. В., Мірошніченко А. Ю. (2017)
Шапринський В. О. - Аналіз сучасного стану ендоскопічного лікування хворих на синдром Меллорі-Вайсса, Дзьоба А. І. (2017)
Саволюк С. І. - Вдосконалення хірургічного лікування первиннихпахвинних гриж шляхом застосування модифікованоїметодики преперитонеальної алогерніопластики, Крестянов М. Ю., Глаголєва А. Ю. (2017)
Шаповал О. С. - Ендоскопічні методики в лікуванніендометріоїдної хвороби (2017)
Тамм Т. І. - Використання мініінвазивнихтехнологій в хірургічному лікуванні захворюваньободової кишки, Захарчук О. П., Непомнящий В. В. Полянський Д. П. (2017)
Ярешко В. Г. - Малоінвазивні технології улікуванні ускладнень хронічного панкреатиту, Міхеєв Ю. О., Живиця С. Г., Бамбизов Л. М. (2017)
Усенко О. Ю. - Шляхи поліпшенняконтролю больового симптому і функції легеньпісля езофагектомії, Сидюк А. В., Мазур А. П., Сидюк О. Є., Клімас А. С. (2017)
Матвійчук Б. О. - Перший досвід порівняння ЕВЛК (1470) з класичноювенектомією у клініці хірургії таендоскопії ФПДО, Федчишин Н. Р. (2017)
Міщенко В. В. - Роль і місце мініінвазивних втручаньу веденні хворих з механічною жовтяницеюрізного ґенезу, Грубник В. В., Ткаченко О. І., Кошель Ю. М. (2017)
Шкварковський І. В. - Результатиендоскопічного лікування захворюваньжовчовивідних шляхів, Бриндак І. А., Москалюк О. П., Шкварковська А. І. (2017)
Федчишен О. П. - Вміст 25-гідроксихолекальциферолу у дітей, хворих на різні форми бронхіальної астми (2017)
Бондар С. А. - Сімейний лікар татактика ведення пацієнтів з інфекціями, щопередаються статевим шляхом, Наліжитий А. А. (2017)
Гончаренко О. В. - Шляхи еволюції панкреатогенногонекрозу і їх вплив на вибірхірургічної тактики (2017)
Дейкало І. М. - Досвід хірургічного лікуванняхворих із синдромом біліарної обструкції в лікарнішвидкої допомоги, Осадчук Д. В., Карел О. І., Назарко Л. Р. (2017)
Петрушенко В. В. - Сучасні підходи долікування гемангіом печінки, Стойка В. І., Гребенюк Д. І., Стукан С. С., Паньків А. М. (2017)
Ратушний Р. І. - Ефективність застосування діодноголазера в комплексному лікуванні малих формхронічного рецидивуючого афтозного стоматиту (2017)
Саволюк С. І. - Нові можливостіпрогнозування перебігу та корекції ускладнень гострого некротичного етанольного панкреатиту, Мельник Т. О. (2017)
Симоненко Г. Г. - Діагностика автономних дисфункційу студентів-медиків (2017)
Соломієнко А. О. - Гібридні операції при поверхових оклюзіях артерій нижніх кінцівок, Трегубенко Ю. А. (2017)
Трибушний О. В. - Окислювальний стрес при розвитку сепсису ухворих на ускладнений синдром діабетичної стопи, Шаповал С. Д., Савон І. Л. (2017)
Запорожченко Б. С. - Диференційованийпідхід до вибору методу лікування ускладненої жовчно- кам'яної хвороби у пацієнтів старшої вікової групи, Колодій В. В., Горбунов А. А., Муравйов П. Т., Бондарець Д. А. (2017)
Саволюк С. И. - Методологічні основи організаціїсамостійної підготовки в умовах інноваційногонавчально-інформаційного простору (2017)
Каніковський О. Є. - Можливостімініінвазивних методик при лікуванні кістпідшлункової залози, Павлик І. В. (2017)
Каштальян М. А. - Особливості застосуванняпластикових кліпс для кліпування міхурової протоки іміхурових судин у хворих на гострий калькульознийхолецистит на тлі хронічних гепатитів, Колотвін А. О., Okedairo Tobi, Oyeniyi Sunday (2017)
Саволюк С. І. - Оптимізація техніки лапароскопічної апендектомії, Балацький Р. О., Зубаль В. І. (2017)
Милиця К. М. - Можливості подовжньої гастроплікації:використання її як базового, підготовчого і коригуючогоетапів лікування пацієнтів з ожирінням таметаболічним синдромом (2017)
Саволюк С. І. - Оптимізція техніки лапароскопічної холецистектомії при хронічному калькульозному холециститі, Зубаль В. І., Балацький Р. О. (2017)
Петрушенко В. В. - Оцінка ефективності ендоскопічногогемостазу у пацієнтів із геморагічним шоком на тлівиразкових гастро-дуоденальних кровотеч, Білощицький В. Ф., Коваль В. М., Собко В. С., Гребенюк Д. І., Радьога Я. В. (2017)
Польовий В. П. - Порівняльна оцінка методів ендоскопічного гемостазу закровотеч ерозивно-виразкового ґенезу при травматичнійхворобі, Сидорчук Р. І., Паляниця А. С., Волянюк П. М., Кіфяк П. В., Мишковський Ю. М. (2017)
Саволюк С. І. - Малоінвазивна хірургія перфоративної виразкидванадцятипалої кишки в контексті імплементаціїпротоколу мультимодальної програми швидкоговідновлення Fast Track Surgery, Гвоздяк М. М., Шепетько- Домбровський О. Г., Шепетько-Домбровський Г. М. (2017)
Давиденко Г. М. - Дослідження забрудненняатмосферного повітря зваженими частками пилу: оцінканаслідків, Петросян А. А. (2017)
Федевич С. В. - Результати спеціалізованого лікуван- ня та смертність від раку нирки в Україні та Львівській області, Гутор Т. Г. (2017)
Дронов О. І. - Малоінвазивні хірургічні втручання при гострому некротичному панкреатиті: історія розвитку, сучасні тенденції та власний досвід, Ковальська І. О., Задорожна К. О., Горлач А. І. (2017)
Пашинський Я. М. - Дивертикули дванадцятипалоїкишки та їх ускладнення: проблеми діагностики, ускладнень при лікуванні холедохолітіазу. Інтравенційна ендоскопія-як методлікування, Ткачук О. В. (2017)
Школьніков В. С. - Cучасні дані щодорозвитку структур середнього мозку людини у пренатальномуперіоді онтогенезу, Грищенко Ю. В. (2017)
Видатний хірург і реформатор охорони здоров'я України (2017)
70-річчя видатного вченого-хірурга Я.С.Березницького (2017)
До 60-річчя Олександра Олександровича Фоміна (2017)
До ювілею Юрія Петровича Кукурузи (2017)
Франк Р. - Общее представление Еврокода 7 "Геотехническое проектирование" (2017)
Жусупбеков А. Ж. - Оценка надежности эксплуатируемой вэу по результатам натурных наблюдений на примере Ерейментауской вэс, Оразова Д. (2017)
Кривошеєв П. І. - Науково-технічна діяльність "Українського товариства механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування" у взаємодії з діяльністю міжнародних науково-технічних об’єднань, Корнієнко М. В., Козелецький П. М., Сенаторов В. М. (2017)
Мірошниченко І. В. - Взаємодія набивних паль у пробитих свердловинах у складі стрічкових ростверків із замоклими лесовими ґрунтами (2017)
Арсені О. І. - Проблематика наукової розробленості процесуального керівництва прокурора за фактом викрадення людини (2017)
Биков К. Г. - До визначення предмету корупційного злочину (2017)
Ваганова І. М. - Щодо предмета трудового права (2017)
Вільчик Т. Б. - Функції інституційної адвокатури (2017)
Волошенюк О. В. - Удавана правова поведінка (2017)
Глуховеря В. А. - Адміністративно-правовий статус МВС України: шляхи удосконалення окремих структурних елементів (2017)
Грудницька С. М. - Проблема віднесення державних підприємств та їх об’єднань до юридичних осіб приватного чи публічного права (2017)
Єлісєєва І. О. - Конституційний дуалізм місцевого самоврядування в Україні (2017)
Зоренко Д. С. - Щодо вживання понять "територіальна цілісність" та "територіальна недоторканність" у назві статті 110 Кримінального кодексу України (2017)
Крупнова Л. В. - Решение органов публичной администрации как предмет (основание) исполнительного производства в Украине (2017)
Ліховіцький Я. О. - Аксіологічні засади стратегії запобігання злочинам у сфері службової діяльності, що вчиняються працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України (2017)
Остапенко І. О. - Гарантії реалізації повноважень начальника військового гарнізону (2017)
Павленко О. В. - Правове забезпечення підприємств колективної (асоційованої) власності (2017)
Поляк С. П. - Правові основи діяльності оперативних підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України з протидії втягненню неповнолітніх у злочинну діяльність (2017)
Предместніков О. Г. - Особливості організації діяльності міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України (2017)
Проневич О. С. - Імплементація засадничих елементів європейської моделі відносин "держава-пацієнт-лікар" у національне законодавство України (2017)
Світлична Ю. О. - Правова сутність поняття інвестицій та інвестиційної діяльності (2017)
Сухонос В. В. (мол.) - Суверенітет як чинник диференціації форми державно-територіального устрою в контексті загальнотеоретичної юриспруденції (2017)
Тищенкова І. О. - Адміністративні процедури надання електронних послуг публічною адміністрацією в Україні (2017)
Фоменко М. В. - Принципи криміналізації перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій (ст.170 КК України) (2017)
Ходєєва Н. В. - Методологія дослідження права на інформацію про стан свого здоров’я (2017)
Шопіна І. М. - Актуальні проблеми сучасного стану розвитку воєнного (військового) права як науки і навчальної дисципліни, Гущин О. О. (2017)
Колпаков В. К. - Рецензія на монографію О. Г. Предместнікова "Органи юстиції України: адміністративно-правові засади діяльності" (2017)
Музичук О. М. - Рецензія на монографію П. В. Макушева "Історія, сучасність та перспективи розвитку Державної виконавчої служби в Україні" (2017)
Відомості про авторів (2016)
Піляєв І. С. - Литовська спадщина як чинник європейського вибору України (2016)
Попов В. Ж. - Психологічні трансформації в українському суспільстві періоду громадянської війни 1917 – 1920 рр (2016)
Білоус А. О. - Специфіка порушення прав людини в умовах військових конфліктів:постановчо-концептуальний характер і особливості, Пастернак А. О. (2016)
Бондар Ю. В. - "Хто керує минулим, той керує майбутнім..." (2016)
Дікарєв О. І. - Історико-психологічний наратив у політогемності елітарної свідомості (2016)
Колісніченко Р. М. - Структурні особливості глобалістичної свідомості (2016)
Колпаков В. М. - Проблема політики і стратегії освіти (2016)
Martyshyn D. S. - Social issues of christian life in social thought of the Ukrainian Orthodox Church:problem statement (2016)
Benson S. R. - Globalized islamic holy terrorism: factors & motivations (2016)
Азіма Фаді - Роль держави у розвитку творчості молодого покоління (2016)
Вихідні дані (2016)
11 Всеукраїнський фестиваль науки (2017)
Наука — це цікаво (Міжнародний День рослин і "Дні науки. Весна") (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (15 березня 2017 р.) (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (29 березня 2017 р.) (2017)
Зіньковський А. П. - Актуальні проблеми динаміки та міцності в сучасному авіаційному двигунобудуванні (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 15 березня 2017 р.) (2017)
Павлюк С. П. - Сучасний процес формування соціальних ідентичностей українців в умовах глобалізованого суспільства (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 15 березня 2017 р.) (2017)
Пирожков С. І. - Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 р.) (2017)
Дідух Я. П. - Концепція формування системи заповідних об’єк тів з метою збереження біорізноманіття України на екологічних засадах (2017)
Гродзинська Г. А. - Радіонуклідне забруднення макроміцетів (2017)
Булат А. Ф. - Окремі сторінки історії і сьогодення Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (до 50-річчя заснування Інституту) (2017)
Діденко Ю. В. - Краще книжкове видання НАН України: підсумки конкурсу та методичні питання, Радченко А. І. (2017)
Іщенко Ю. А. - Наука ХХІ століття: нові виміри, проблеми, відповідальність науковця (круглий стіл "Наука як покликання і професія"), Онопрієнко В. І. (2017)
70-річчя академіка НАН України В.Г. Кременя (2017)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Георгієвського (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Є. Бєляєва (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. В. Лисиченка (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. В. Головача (2017)
Клименко Е. В. - Наукові основи експлуатації будівель та споруд старої забудови (2017)
Митинский В. М. - Геотехническое обоснование строительства зданий повышеной этажности в г. Одессе, Бараник С. В. (2017)
Осадчий В. С. - Оценка напряженно-деформированного состояния системы "основание-гидротехническое сооружение", Бондаренко А. С. (2017)
Суханов В. Г. - Потемкинская лестница: по ступеням сквозь время (Реставрация 2016-2017г.г.), Выровой В. Н., Лысенко Е. В. (2017)
Нуждін Л. В. - Врахування впливу деформаційної анізотропії при розрахунку осідання фундаментів, Нуждін М. Л., Павлюк К. В. (2017)
Шкода В. В. - Анализ эксплуатации жилых пятиэтажных зданий, возведенных на просадочных грунтах г. Запорожья, Сёмчина М. В., Шкода А. В. (2017)
Кушнер С. Г. - Вода, как дестабилизирующий фактор для оснований сооружений (2017)
Відомості про авторів (2017)
Литвиненко В. І. - Концептуальні засади реформування правоохоронних органів України (2017)
Заросило В. О. - Загрози фінансовій безпеці та їх класифікація (2017)
Teteruck A. A. - The organizational and legal issues of participation of chaplains in volunteer military formations and in the units of the armed forces of Ukraine, Zarosylo V. O. (2017)
Токар В. В. - Шляхи удосконалення правового регулювання санації та ліквідації комерційних банків в Україні (2017)
Безсмолий Є. Б. - Науково-практичний аналіз нормативно-правового забезпечення професійної підготовки майбутніх магістрів з правознавства (2017)
Веклич В. О. - До питання щодо проблеми організації антикорупційної боротьби за умов корупційного середовища (2017)
Kaplia O. M. - Language as a principle of administrative justice (2017)
Миронов В. В. - Викладання адміністративного процесу як засіб забезпечення якості юридичної освіти в Україні, Ткачук А. І. (2017)
Мота А. Ф. - Класифікація адміністративних правопорушень, пов’язаних з нелегальною міграцією, протидію яким віднесено до повноважень Державної прикордонної служби України (2017)
Муравйов К. В. - Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку кадрового забезпечення органів та установ виконання покарань (2017)
Панасюк Р. П. - Наукові аспекти розвитку адміністративного права (2017)
Скиданов К. В. - Захист прав та інтересів автора (2017)
Дергунова О. І. - Психологічно-правові поняття у сучасному суспільстві (2017)
Живицький В. А. - Інституціоналізація Державної фіскальної служби України: теоретико-правове забезпечення (2017)
Картавцева Ю. В. - Господарсько-правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності (2017)
Лісовська Ю. П. - Концепція превентивних заходів у системі інформаційної безпеки України: адміністративно-правовий аспект (2017)
Лучка І. Ю. - Сутність ділової репутації стосовно суб’єктів господарювання (2017)
Nychyporenko O. V. - Theoretical and legal principles of ensuring rights and legitimate interests of taxpayers (2017)
Осовський К. В. - Правове забезпечення державного управління реформуванням системи охорони здоров’я (2017)
Павленко О. В. - Про сутність статусу підприємств колективної власності (2017)
Відомості видавництва (2017)
Баранов М. И. - Приближенный расчет активного сопротивления плазменного канала искрового разряда в высоковольтном сильноточном воздушном коммутаторе атмосферного давления (2017)
Баранов М. И. - Анализ влияния диэлектрических потерь на метрологические характеристики диэлькометрического резонансного метода определения влагосодержания в эмульсии типа "трансформаторное масло – вода", Коробко А. А. (2017)
Бондаренко А. Ю. - Энергосберегающий коттедж для инженерно-технического персонала, работающего в полевых условиях, Куприянов А. С. (2017)
Ваврів Л. В. - Пристрої для отримання імпульсів високої напруги в електротехнології, Іванов B. М., Марценюк В. Є., Мірзоєв Р. С. (2017)
Гунько В. И. - Электрофизические характеристики комбинированного пленочного диэлектрика на основе полипропиленовой и полиэтилентерефталатной пленок, Дмитришин А. Я., Топоров С. О. (2017)
Денисюк Т. Д. - Возможности повышения эффективности электроразрядных технологий разрушения, Рачков А. Н. (2017)
Журахівський А. В. - Дослідження впливу метеорологічних умов на оцінку надійності грозозахисту повітряних ліній електропересилання, Бінкевич Т. В., Ліщак І. В. (2017)
Колиушко Д. Г. - Анализ состояния заземляющих устройств действующих энергообъектов Украины, Руденко С. С., Колиушко Г. М. (2017)
Коробко А. И. - Методика физического моделирования нестационарных импульсных электромагнитных процессов в сверхширокополосных антеннах во временном представлении, Коробко З. И. (2017)
Кравченко В. И. - Излучение поверхностных поляритонов модулированным потоком заряженных частиц, Бреславец В. С., Князев В. В., Яковенко И. В. (2017)
Кравченко В. И. - Излучение наведенных токов с неоднородным потенциалом на границе, Бреславец В. С., Князев В. В., Яковенко И. В. (2017)
Кравченко В. И. - Переходное излучение токов, наведенных внешним излучением, на неоднородных границах раздела сред, Бреславец В. С., Князев В. В., Яковенко И. В. (2017)
Кускова Н. И. - Методы утилизации углеродсодержащих отходов, Корзинова А. Н., Хайнацкий С. А., Ющишина А. Н., Челпанов Д. И. (2017)
Кускова Н. И. - Высокотемпературный синтез углеродных наноматериалов, Челпанов Д. И. (2017)
Немченко Ю. С. - Прогнозирование возможности проведения в НИПКИ "Молния" испытания объектов военной техники на электромагнитную совместимость по стандартам НАТО (2017)
Хайнацкий С. А. - К вопросу о классификации электрического взрыва проводников в жидкости (2017)
Шаламов С. П. - Особенности формирования импульсного электромагнитного поля в полосковой линии (2017)
Шутенко О. В. - Анализ законов распределения скоростей нарастания газов в высоковольтных трансформаторах негерметичного исполнения (2017)
Petrischev O. - Ferromagnetic disc as a source of interference audio frequency range, Pilinsky V., Chupakhin A., Savchuk V. (2017)
Марущак М. І. - Мітохондріальні механізми апоптозу при поєднаній травмі грудної клітки і стегон та обґрунтування застосування антиоксидантів в експерименті, Худоб'як М. М., Габор Г. Г., Мялюк О. П. (2017)
Мішалов В. Д. - Особливості довгої трубчастої кістки, створеної із композитних матеріалів, для експериментальних досліджень, Петрошак О. Ю., Хохолєва Т. В., Попов В. А. (2017)
Konkov D. G. - Placental expression of plasminogen activator inhibitor-1 and tissue- type plasminogen activators in gestational endotheliopathy (2017)
Бондарчук В. І. - Морфометрична характеристика тканин щічної ділянки порожнини рота при впливі різних типів запальної реакції за умови експериментального гастродуоденіту, Мисула І. Р. (2017)
Тарасюк В. С. - Погляди на тимчасові методи зупинки кровотечі в умовах бойових дій, Матвійчук М. В, Паламар І. В., Корольова Н. Д., Поляруш В. В., Подолян В. М., Фіщук В. В., Гринишин В. Г., Кривецька Н. В., Дубовий О. О., Чорна В. В. (2017)
Цодікова О. А. - Особливості фізичного розвитку та статевого дозрівання дівчаток підліткового віку залежно від індексу маси тіла, Крилова О. Б., Рожнов О. О., Гарбар К. Б. (2017)
Білаш В. П. - Лектинохімічна характеристика протокової системи піднижньощелепних слинних залоз людини та деяких лабораторних тварин у порівняльному аспекті (2017)
Борута Н. В. - Морфофункціональний стан структурних елементів та гемомікроциркуляторного русла червоного кісткового мозку у щурів при одноразовому підшкірному введенні кріоконсервованої плаценти (2017)
Андрікевич І. І. - Вивчення харчової поведінки дітей з надмірною масою тіла та ожирінням, Мантак Г. І., Звенігородська Г. Ю. (2017)
Antonets O. V. - Sonographic parameters correlation of spleen with anthropo-somatotypological body indicators of practically healthy women from Podillya of first mature age (2017)
Datsenko G. V. - Relations rheoencephalography indicators with constitutional parameters of a body of practically healthy young from Podillya, Dmitrenko S. V., Serebrennikova O. A. (2017)
Ошовський В. І. - Особливості поглинання глюкози в тканинах плода при гострій гіпоксії (2017)
Козань Н. М. - Судово-медична ідентифікація етно-територіальної належності невідомої особи за дерматогліфічними параметрами долонь з використанням дискримінантного аналізу (2017)
Боброва А. О. - Сморжевський В.Й. Патоморфологічне обґрунтування фактора неоваскулогенезу як однієї з причин рецидиву варикозної хвороби нижніх кінцівок, Терещенко В. П. (2017)
Павловська М. О. - Стан вегетативного гомеостазу у хворих на лейоміому матки на тлі дисфункції щитоподібної залози (2017)
Hamad O. Ummul-kulthum - Possible perspectives in cervical erosion treatment by infrared coagulation (2017)
Голяновський О. В. - Профілактика ускладнень повторного кесарева розтину, Слободян Ю. В. (2017)
Моцюк Ю. Б. - Оцінка функціонування фпк та системи гемостазу у вагітних з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок після попередньої передгравідарної підготовки (2017)
Булавенко О. В. - Використання короткохвильового ультрафіолетового опромінювання як метод відновлення епітелію шийки матки та профілактики ускладнень після малоінвазивних гінекологічних втручань, Супрунова Т. В., Васильков А. А., Ковач В. О. (2017)
Нікуліна А. О. - Психотипи особистості при ожирінні у дітей з поліморфізмами гена лактази (2017)
Булавенко О. В. - Оцінка ризику розвитку перинатальної патології при гестаційній гіпертензії, Васьків О. В. (2017)
Голяновський О. В. - Профілактика і терапія загрози передчасних пологів у вагітних з передлежанням плаценти, Стецюк К. В. (2017)
Нікітіна І. М. - Ефективність мікронізованого прогестерону при невиношуванні багатоплідної вагітності (2017)
Бойчук-Товста О. Г. - Ефективність застосування лікувально-профілактичного комплексу "сорбіфер дурулес" та "вітрум пренатал форте" у хворих на генералізований пародонтит вагітних жінок із залізодефіцитною анемією, Рожко М. М. (2017)
Дудник В. М. - Атрофічний гастрит у дітей: причини виникнення та особливості клінічного перебігу, Руденко Г. М., Шаламай М. О. (2017)
Rybin A. I. - Dynamics of survival in patients with ovarian cancer III-IV degree, Svintsitsky V. S. (2017)
Старинець Н. Г. - Дисфорічні та апатичні розлади у хворих на множинний склероз, Старинець Г. О. (2017)
Шурпяк С. О. - Д-статус пацієнток з дисгормональними захворюваннями репродуктивних органів і коморбідною патологією (2017)
Чайка Г. В. - Оптимізація лікування та реабілітації репродуктивної функції жінок з гіперплазією ендометрія на тлі запальних захворювань органів малого тазу, Яремчук Л. В., Каретна А. О. (2017)
Шаповал О. С. - Проблемні питання реабілітації пацієнток репродуктивного віку після хірургічного лікування пухлиноподібних утворень яєчників (2017)
Гур'єв С. О. - Вплив пошкоджень хребта на результат перебігу травматичного процесу у постраждалих з політравмою в результаті ДТП, Танасієнко П. В., Палагнюк К. В. (2017)
Мішалов В. Д. - Підвищення точності судово-медичної діагностики переломів кісток скелету по рентгенівським знімкам шляхом їх комп'ютерної обробки, Хохолєва Т. В., Попов В. А., Михайленко О. В., Богданова О. С. (2017)
Дудник В. М. - Застосування інтерактивних технологій навчального процесу в освітній системі студентів вищих медичних закладів, Фурман В. Г., Король Т. Г. (2017)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Компетентнісний підхід та формування ключових компетентностей в підготовці студентів вищих навчальних медичних закладів, Побережна Г. М., Федик Т. В., Ковальчук Л. О. (2017)
Собкова Ж. В. - Розробка та використання модифікованого середовища сабуро для виділення штамів Candida з біологічного матеріалу від хворих, Францішко А. А., Філоненко Г. В., Росада М. О., Міхієнкова А. І. (2017)
Вереснюк Н. С. - Роль магнітно-резонансної томографії в діагностиці аномалій розвитку статевих органів у жінок (2017)
Голяновський О. В. - Комплексна методика виконання консервативної міомектомії у жінок репродуктивного віку, Будченко М. А. (2017)
Сергета Д. П. - Прогностична оцінка впливу умов життєдіяльності і особливостей особистості матерів, які народили, на фізичний розвиток новонароджених дітей, Наліжита Т. С. (2017)
Панчук О. Ю. - Гігієнічна оцінка умов праці за основними спеціальностями стоматологічного профілю в умовах використання сучасних технологій діагностики, лікування та профілактики (2017)
Костюк I. Ю. - Нетримання сечі у жінок репродуктивного віку (огляд літератури), Чайка Г. В. (2017)
Гилюк О. Г. - Імунно-патогенетичні зміни та клініко-діагностичні критерії герпесвірусних інфекцій у дітей, Булат Л. М., Олійник В. С., Керанчук Л. В. (2017)
Малик В. Д. - Структура, чинники виникнення та принципи лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки (огляд літературних джерел) (2017)
Масіброда Н. Г. - Метаболізм естрогенів. Фактори, які сприяють порушенню обміну естрогенів, Тарасюк О. К., Сторожук М. С. (2017)
Kremnev A. A. - Economic analysis of the Christian church institute in the society, Tarasova T. M. (2016)
Кузнецова Н. В. - Сравнительный анализ уровня инвестиционной привлекательности экономик Северо- и Юго-Восточной Азии, Кузнецов В. М. (2016)
Самарина В. П. - Место России среди крупнейших мировых экспортеров, Скуфьина Т. П., Баранов С. В. (2016)
Andreeva E. V. - Service industries development as a priority for national post-industrial modernization (2016)
Vasyltsiv T. H. - Strategic priorities of state structural policy of import substitution in Ukraine, Lupak R. L. (2016)
Zwolak J. - Average and marginal productivity factors in agricultural production of Poland (2016)
Kolomiyets I. F. - Trade at Ukrainian internal market: the development mechanism, Popadynets N. М. (2016)
Мінькова О. Г. - Тенденції розвитку органічного агровиробництва в Україні, Калініченко А. В., Галич О. А. (2016)
Сатир Л. М. - Інноваційний погляд на проблематику забезпечення економічної безпеки в Україні: галузево-секторальний та регіональний рівні (2016)
Ushakov D. S. - Innovative climate development as a factor for national economy progress (the case of Thailand) (2016)
Wongleedee K. - Customer satisfaction as a factor of airlines loyalty programs development (the case of Thai Airways – domestic) (2016)
Kribikova P. - Organizational structure and performance (2016)
Писарюк С. Н. - Влияние факторов микросреды на эффективность деятельности сетевых предприятий розничной торговки (2016)
Ушкаренко Ю. В. - Оптимiзацiя використання прибутку сільськогосподарськими виробничими кооперативами (2016)
Cechurova L. - Project portfolio management implementation at SMEs in Czech Republic (2016)
Гагарина Г. Ю. - Направления повышения конкурентоспособности российских регионов в современных условиях, Чайникова Л. Н. (2016)
Шарыбар С. В. - Оценка конкурентоспособности неурбанизированных территорий (на примере Новосибирской области Российской Федерации), Сучков А. В., Папело В. Н. (2016)
Shumakova O. V. - Cluster as an effective way to organize rural tourism in Siberia (Russia), Blinov O. A., Rabkanova M. A. (2016)
Bryzhan I. A. - Determining key industrial sectors for greening of Ukrainian economy (2016)
Brockova K. - Multilateral trade rules and environmental protection, Mraz S. (2016)
Sotnyk I. M. - Energy efficiency of Ukrainian economy: problems and prospects of achievement with the help of ESCOs (2016)
Тулай О. І. - Державна фінансова підтримка охорони навколишнього природного середовища як необхідна умова сталого людського розвитку (2016)
Федонюк В. В. - Економічне оцінювання рекреаційно-туристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків України, Картава О. Ф., Іванців В. В. (2016)
Antosova M. - Corporate social responsibility in small and medium enterprises in Slovakia, Csikosova A. (2016)
Кінаш І. П. - Формування моделі управління розвитком матеріально-технічної бази соціальної сфери України (2016)
Колосок А. М. - Становлення соціальної відповідальності в аграрному бізнесі (2016)
Pholphirul P. - Why do we go and pay to fortune tellers? Economic implications of Thai people behavior (2016)
Sharif O. O. - Consumer complicity with counterfeit products in Indonesia, Asanah A. F., Alamanda D. T. (2016)
Bashir Khodaparasti R. - Ansar bank new branch location in the center of Gilan: TOPSIS method application, Forouzanfar E. (2016)
Bogolib T. M. - Balance and stability of budgetary system under the conditions of economic crisis and military conflict in the East of Ukraine (2016)
Вядрова І. М. - Система додаткового страхування вкладів як чинник зростання ресурсного потенціалу вітчизняних банків, Добровольська І. О. (2016)
Дахнова О. Є. - Аналіз стану грошово-кредитної безпеки України, Городецька Т. Е., Семенець А. О. (2016)
Maslo A. I. - Derivatives market development in Ukraine (2016)
Хомутенко А. В. - Оцінювання ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України за цільовим підходом, Зінченко М. А. (2016)
Baranovska T. V. - Effectiveness of enterprise depreciation policy: the accounting aspect, Ivanenko V. O., Polishchuk I. R. (2016)
Bielawski P. - Value measures in accounting and valuating financial instruments (2016)
Tsaruk N. G. - Improvement of statistical reporting on vegetables production and sale taking into account quality criteria (2016)
Биба В. В. - Оптимальний метод розподілу непрямих витрат на машинобудівному підприємстві, Коба О. В., Миронова Ю. Ю. (2016)
Burkina N. V. - Searching for a banks behavior credit strategy under crisis using nonparametric research methods, Naumova M. A. (2016)
Каменева Н. В. - Дискретна модель оптимізації стратегії екологічного інвестування на промислових підприємствах (2016)
Ketko N. V. - Analysing, evaluating and ranking of motivational preferences of entrepreneurs in small business development, Akimova O. E. (2016)
Kyslyi V. M. - Balance of the key sectoral parameters as a methodological factor in transport tariffs formation (2016)
Медиковський М. О. - Інформаційно-аналітична система для управління енергоефективністю підприємств у м. Львів, Цмоць І. Г., Цимбал Ю. В. (2016)
Moroz M. M. - Social traffic monitoring in the city of Kremenchuk, Korol S. O., Boiko Y. O. (2016)
Pasichnyk T. V. - Efficiency of agricultural enterprises of various organizational and legal forms and the size of land use, Kucher A. V., Khirivskyi R. P. (2016)
Pijalovic V. - Key drivers of changes in health expenditure (2016)
Погореленко Н. П. - Вейвлет-аналіз часових рядів показників банківської діяльності в розкритті стабільності функціонування банківської системи (2016)
Romanenko Y. O. - Internet as a means of communication and its influence on public policy formation (2016)
Tyukhtenko N. A. - Economic and mathematic models for staff planning at enterprises of all ownership forms, Makarenko S. M. (2016)
Swic A. - Economic optimisation of robotized manufacturing system structure for machining of casing components for electric micromachines, Gola A., Zubrzycki J. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2017)
Харибегашвили А. С. - О возможных новых нейрохимических механизмах патогенеза эпилепсии, Евтушенко С. К., Иванова М. Ф. (2017)
Гудим М. С. - Структура та клінічні прояви пухлин різної гістологічної структури краніоорбітальної ділянки та орбіти, Гончарук О. М., Обливач А. А. (2017)
Дубенко О. Е. - Роль интракраниального атеросклероза в развитии ишемического инсульта: сравнительное состояние проблемы (2017)
Товажнянская Е. Л. - Возможности коррекции сосудистых когнитивных нарушений препаратами комбинированного ноотропного и вазоактивного действия, Соловьева Е. Т., Лапшина И. А., Ярош В. А. (2017)
Черний В. И. - Применение количественной электроэнцефалографии в диапазонах, отражающих нейромедиаторную активность, для оценки эффективности нейрометаболической терапии, Андронова И. А., Городник Г. А., Черний Т. В. (2017)
Кузнецова С. М. - Влияние препарата Билобил Интенс 120 мг на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт, Шульженко Д. В., Кузнецов В. В. (2017)
Мальцев Д. В. - Внутривенная иммуноглобулинотерапия при рассеянном склерозе, Евтушенко С. К. (2017)
Руденко Д. И. - Методы визуализации мышечной дистрофии Дюшенна (литературный обзор), Поздняков А. В., Суслов В. М. (2017)
Копчак О. О. - Депресивні розлади та цереброваскулярна патологія: патофізіологічні передумови взаємоз’язку, особливості клінічного перебігу та лікувальної тактики (2017)
Осокина О. И. - Арт-терапия в комплексном лечении больных с хроническими психоневрологическими заболеваниями, Путятин Г. Г., Селезнева С. В., Нестеренко Т. В. (2017)
Титул, зміст (2016)
Боднар Д. І. - Розвиток теорії гіллястих ланцюгових дробів у 1996-2016 роках, Кучмінська Х. Й. (2016)
Каленюк П. І. - Інтегральна задача для рівняння з частинними похідними високого порядку в необмеженій смузі, Нитребич З. М., Кудук Г., Симотюк М. М. (2016)
Івасишен С. Д. - Про класичні фундаментальні розв’язки задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних, Мединський І. П. (2016)
Кучмінська Х. Й. - Про збіжність одного двовимірного узагальнення неперервного g-дробу (2016)
Макаров В. Л. - Абстрактний інтерполяційний дріб типу Тіле, Демків І. І. (2016)
Лінчук Ю. С. - Узагальнений оператор Бесселя-Струве та деякі його властивості (2016)
Кінаш Н. Є. - Нелокальна обернена задача для двовимірного рівняння теплопровідності (2016)
Ільків В. С. - Нелокальна крайова задача для диференціально-операторного рівняння зі слабкою нелінійністю у просторах рядів Діріхле - Тейлора з фіксованим спектром, Страп Н. І. (2016)
Щоголев С. А. - Про розв’язки коливного типу зліченних диференціальних систем із повільно змінними параметрами, Джашитова В. В. (2016)
Давидович В. B. - Групова класифікація одного класу рівнянь Колмогорова з залежними від часу коефіцієнтами (2016)
Довбня К. М. - Побудова та дослідження наближення третього порядку розв’язку рівняння теплопровідності тонких пологих оболонок за допомогою поліномів Лежандра при стаціонарному теплообміні, Дундар О. Д. (2016)
Антоненко Н. М. - Задача про осесиметричне кручення багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами (2016)
Галішин О. З. - Дослідження повзучості та пошкоджуваності порожнистого циліндра на основі просторової та уточненої оболонкової моделей, Золочевський О. О., Склепус С. М. (2016)
Станкевич В. З. - Дифракція хвилі Релея на податливому включенні у пружному півпросторі, Бутрак І. О., Жбадинський І. Я. (2016)
Клімчук Т. В. - Гладкий контакт напівнескінченного штампа із заокругленим краєм і пружної смуги, Острик В. І. (2016)
Крутий Ю. С. - Построение решения задачи устойчивости стержня с произвольными непрерывными параметрами (2016)
Ободан Н. І. - Вибір інформативних параметрів входу для інверсних нейромережевих моделей спостережуваних систем, Гук Н. А., Магас О. С. (2016)
Великий Ю. В. - Внутрішній контроль і аудит в Україні (2017)
Мозговий О. М. - Сучасний стан індустрії ісламських фінансів: статистика якісного розвитку, Субочев О. В., Юркевич О. М. (2017)
Сазонець І. Л. - Оціночні параметри якості рекреаційної діяльності санаторно-курортних підприємств (2017)
Карпук А. І. - Інвестиційні процеси у лісовому господарстві: регіональні особливості, Дзюбенко О. М. (2017)
Бирка М. І. - Основні тенденції інвестиційної активності промисловості України (2017)
Гуляєва Н. М. - Системна єдність фінансування і використання фінансових ресурсів в інвестиційному процесі, Бедрековський П. М. (2017)
Чуницька І. І. - Регулювання технологічної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринку (2017)
Паляничко Н. І. - Еколого-економічні імперативи ринкових трансформацій у забезпеченні збалансованого сільськогосподарського землекористування (2017)
Бондаренко Л. П. - Побудова структури органу управління персоналом на підприємстві, Тарнавський М. І. (2017)
Денисенко М. П. - Управління персоналу на підприємстві, Терещук Л. В. (2017)
Довлатова Мехрибан Тельман кызы - О некоторых аспектах организации учета в учреждениях образования (2017)
Славута О. І. - Теоретичні аспекти оцінки ефективності модернізації багатоквартирних будинків, Волгіна Н. О. (2017)
Павловські Г. - Управлінська діагностика в системі цілей економічної діагностики підприємства (2017)
Ювженко Н. М. - Теоретичні підходи до визначення сутності та природи бюджетування (2017)
Собчук С. І. - Формування неподаткових надходжень бюджету в системі бюджетного регулювання (2017)
Полторак С. Т. - Військово-промисловий комплекс: поняття, сутність і роль держави в управлінні ним (2017)
Болдуєв М. В. - Розвиток фінансових методів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників (2017)
Гладченко А. Ю. - Наднаціональні інструменти державного управління у забезпеченні економічної рівноваги (2017)
Кучин С. П. - Удосконалення державної політики зайнятості як засіб досягнення соціальної безпеки держави (2017)
Сіцінський Н. А. - Особливості зовнішньополітичного дискурсу в період збройного конфлікту на сході України в рамках щорічної мюнхенської конференції з безпеки (2017)
Ганяк В. Й. - Політичні механізми у процесі вироблення державної політики у сфері свободи совісті й релігії: безпековий вимір (2017)
Гута С. С. - Поняття "кризова ситуація, зумовлена воєнно-політичними чинниками", "воєнно-політична криза" в теорії державного управління (2017)
Драган Я. П. - Сучасні тенднції інтелектуалізації процесу управління в ієрархічних системах в умовах загроз, Сікора Л. С., Яворський Б. І., Лиса Н. К. (2016)
Білан В. П. - Стабілізація натягу стрічки стрічкоживильної ділянки аркушерізальної ротаційної машини за допомогою плаваючого валика з пневмоциліндром, Верхола М. І., Лаптєв В. О. (2016)
Сорочинський О. М. - Адаптація параметрів цифрових регуляторів до зміни основних координат намотувальних вузлів рулонних ротаційних машин з електроприводами змінного струму, Стрепко І. Т., Кавин Я. М. (2016)
Казьмірович О. Р. - Модернізація системи програмного керування ниткошвейної машини БНШ-6а на базі програмованих логічних контролерів, Казьмірович Р. В. (2016)
Сідікі О. С. - Визначення покриття десятипольної шкали фарбою фарбодрукарської системи послідовної структури (2016)
Овсяк В. К. - Аналіз впорядкованості значень у формулі математичної індукції, Овсяк О. В., Петрушка Ю. В. (2016)
Дудикевич В. Б. - Легковагове шифрування для систем із обмеженими ресурсами, Собчук І. С., Ракобовчук Л. М., Гаранюк П. І., Гаранюк І. П. (2016)
Дурняк Б. В. - Методи ідентифікації та виявлення атак на етикеткові вироби, Стахів Р. Б., Сабат В. І. (2016)
Коляда Р. В. - Про напівскалярну еквівалентність поліноміальних матриць, Мельник О. М. (2016)
Чехман Я. І. - Аналіз явищ у зоні контакту фрикційної пари кочення, Шустикевич А. І. (2016)
Топольницький П. В. - Кут атаки леза як важливий фактор якості та точності обрізування книжково-журнальних блоків, Ватуляк Ю. В. (2016)
Стеців Я. Б. - Удосконалений механізм подавача самонакладу машини "Heidelberg GTO 52", Стеців Б. С. (2016)
Мудрик М. С. - Синтез моделі факторів композиційного оформлення веб-додатку для дистанційної освіти, Конюхов А. Д., Хамула О. Г. (2016)
Чаплінський О.Д. - Технологічне забезпечення ефективності розподілу металевих порошків в електростатичних класифікаторах, Шахбазов Я.О. (2016)
Шевчук А. О. - Економічна безпека підприємства при застосуванні семантичного захисту інформації в системі автоматизованого документообігу, Шевчук О. В. (2016)
Реферати (2016)
Черняк Л. П. - Структурні зміни та властивості магматичних порід Західної України (2016)
Умерова С.О. - Особливості формування шаруватих нанокомпозитів типу "метал - діелектрик" методом трафаретного друку, Дуліна І.О., Барановський Д.І., Рагуля А.В. (2016)
Толочина А. В. - Получение интерметаллида Fe3Al методами порошковой металлургии, Мамонова А. А., Окунь И. Ю., Евич Я. И. (2016)
Іванченко С. Е. - Реологічні властивості та плівкоутворююча здатність полімерних суспензій на основі нанопорошку BaTiO3, Умерова С. О., Дуліна І. О., Барановський Д. І., Рагуля А. В. (2016)
Іванченко С. Е. - Отримання тонких суцільних керамічних плівок на основі нанопорошку BaTiO3 методом плівкового лиття, Умерова С. О., Барановський Д. І., Рагуля А. В. (2016)
Великий Ю. В. - Методи регулювання інноваційної діяльності машинобудівних підприємствa (2017)
Мороз О. В. - Облік реальних інвестицій та методичні основи аналізування інвестиційного процесу: проблемні питання, Карачина Н. П., Вітюк А. В., Жгун О. П. (2017)
Кожухова Т. В. - Національні політики США і Японії у сфері надання зовнішньої допомоги на цілі сталого розвитку (2017)
Коломієць Г. М. - Інфляційне таргетування та фінансова стабільність: компаративний аналіз заходів в Україні та Польщі, Синілова О. М. (2017)
Сіпайло Л. Г. - Інвестиційний потенціал підприємств України в кризових умовах, Ляшук А. М. (2017)
Mrykhina O. - Research of the transfer of technologies developed in higher educational institutions, based on the system approach (2017)
Мельник Л. Л. - Власність як фактор впливу на прибутковість сільськогосподарських підприємств (2017)
Корнійчук Г. В. - Фінансові ресурси як елемент фінансового потенціалу агроформувань (2017)
Новрузов О. Х. - Меры, проводимые в направлении развития и управления рыночно-ориентированной промышленности в Азербайджане (2017)
Кулікова Л. В. - Сучасні тенденції розвитку будівельних підприємств (2017)
Орел М. Г. - Концептуалізація дестабілізації суспільно-політичної системи у контексті впливу на ефективність державного управління (2017)
Євмєшкіна О. Л. - Вплив глобалізації на прогнозування та державне стратегічне планування (2017)
Мельничук Л. М. - Становлення основних засад державного управління соціальним розвитком регіонів у період незалежності України (2017)
Гладченко А. Ю. - Глобальна інституалізація та державні інститути регулювання економічної рівноваги (2017)
Кучин С. П. - Напрями удосконалення фінансово-економічного механізму державного управління сферою культури в Україні (2017)
Сіцінський Н. А. - Стратегічне завдання політики національної безпеки України — відновлення контролю над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону (2017)
Бомчак Я. О. - Вплив директив ЄС на зростання ролі органів місцевого самоврядування України у сфері охорони навколишнього природного середовища (2017)
Черній Є. В. - Запровадження id-карток громадян як одна з основних складових успішного розвитку державного управління за допомогою використання новітніх інформаційних технологій (2017)
Гончар С. В. - Сутнісні характеристики феномену місцевого самоврядування (2017)
Ткаченко Г. С. - Правові засади служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2017)
Олексюк Л. В. - Механізми забезпечення доступу до публічної інформації та опрацювання звернень громадян: загальне та особливості, підходи до уніфікації (2017)
Кашинська Н. В. - Роль держави у сфері доступу до інформації (2017)
Сергієнко Л. В. - Держава як інститут забезпечення реалізації положень циркулярної економіки (2017)
Клеп Є. В. - Динаміка розвитку старопромислових міст України в умовах сучасних викликів і загроз (2017)
Піковський М. Й. - Діагностичні ознаки сірої гнилі нуту (2014)
Аветисян Ю.Ф. - Жирнокислотний склад сумарних клітинних ліпідів збудників бактеріальних хвороб рослин томата (Lycopersicon esculentum Mill.), Коломієць Ю.В., Григорюк І.П. (2014)
Широкоступ О.В. - Важливий елемент технології вирощування буряків цукрових (2014)
Борзих О.І. - Видовий склад та шкідливість домінантних комах-шкідників яблуні на південному сході України, Гродський В.А. (2014)
Яновський Ю.П. - Оленка волохата - особливості біології та шкідливості в промислових насадженнях суниці в Правобережному Лісостепу України, Суханов С.В., Чепернатий Є.В. (2014)
Макух Я.П. - Бур’яни чи кращі медоноси України?, Ременюк С.О., Токарчук М.М., Мошківська С.В. (2014)
Рідей Н.М. - Екологічна роль біорізноманіття у формуванні стійкості агроландшафтів, Горбатенко А. А., Кучеренко Ю. А. (2014)
Войтов В. А. - Математичне моделювання трібологічних характеристик сумісних матеріалів робочих органів екструдерів для виробництва паливних брикетів у кислотних та лужних середовищах, Цимбал Б. М. (2016)
Тарасенко В. Е. - Определение параметров автотракторных радиаторов (2016)
Дубинин Е. А. - Совершенствование метода диагностирования рулевого управления шарнирно-сочлененной машины, Полянский А. С., Молодан А. А., Клец Д. М. (2016)
Сорокін М. С. - Концепція розвитку сільськогосподарської техніки з використанням гібридного приводу, Лисиченко М. Л., Ясак В. В. (2016)
Мельник В. И. - Материалы "круглого стола": "Совместный высев пропашных культур — технико-технологические проблемы и задачи", Пастухов В. И., Бакум Н. В., Лукьяненко В. М., Знайдюк В. Г., Середин М. Ю., Пискарев А. Н., Скофенко С. М., Крохмаль Д. В., Головин И. А. (2016)
Шебанін В. С. - Технологічна лінія передпосівної обробки насіння зернових в полі високочастотного коронного розряду, Кошкін Д. Л., Захаров Д. О. (2016)
Лисиченко М. Л. - Інтенсифікація біохімічних процесів у насінні сільськогосподарських культур, Панкова О. В. (2016)
Ляшенко Г. А. - Обґрунтування моделі впливу терапевтичного ультразвукового опромінювання на суглоб тварини, Черепньов І. А., Топчий В. Л. (2016)
Колодій О. С. - Результати дослідження форми і параметрів живильно-розподільчого пристрою пневмогравітаційного сепаратора насіння соняшника, Кюрчев С. В., Мельник К. Л. (2016)
Тіщенко Л. Н. - До розрахунку пористості шару зерносуміші на плоскому віброрешеті, Ольшанський В. П., Ольшанський С. В. (2016)
Пастухов В. І. - Дослідження стійкості руху механічних систем на структурних моделях, Скофенко С. М., Міленін А. М., Обущенко Ю. О. (2016)
Чепіжний А. В. - Порівняння способів знаходження закону відносного руху частинки вздовж прямолінійної лопатки на відцентровому апараті, Пилипака С. Ф., Несвідомін А. В. (2016)
Симсон Э. А. - Оптимальное проектирование многокомпонентных конструкций сельскохозяйственного машиностроения, Назаренко С. А. (2016)
Симсон Э. А. - Оптимизация образующей индивидуальной пружинной стойки дисковой бороны, Хавин В. Л., Ягудин Д. С. (2016)
Автономова Л. В. - Оценка прочности рабочего органа дисковой бороны при взаимодействии с преградой, Бондарь С. В., Степук А. В., Ягудин Д. С. (2016)
Симсон Э. А. - Формирование волокнистой структуры поковок колец, обеспечивающее долговечность подшипниковых узлов сельскохозяйственной техники, Автономова Л. В., Грозенок Е. Д. (2016)
Лисиченко М. Л. - Оцінка характеристик електродвигунів для індивідуального приводу висівальних апаратів, Середин М. Ю. (2016)
Шуляк М. Л. - Вибір раціонального режиму роботи МТА на основі аналізу еліпсоїда функціонування (2016)
Антощенков Р. В. - Дослідження енергетичних параметрів функціонування багатоелементних машинно-тракторних агрегатів, Антощенков В. М. (2016)
Мельник В. И. - Согласование тяговых возможностей трактора и рабочего сопротивления почвообрабатывающих машин, Чигрина С. А. (2016)
Megel Yu. E. - Boosting membrane transmis sibility with an impulse electric field, Shigimaga V. A., Kovalenko S. N., Belikova T. B. (2016)
Дубницкий В. Ю. - Статистическая оценка и региональные особенности фальсификации продуктов питания в Украине, Фесенко Г. В., Черепнев И. А. (2016)
Макогон Е. А. - Застосування інфографіки для підготовки та захисту населення при виникненні надзвичайних ситуаціях техногенного та соціального характеру, Черепнев И. А., Сологуб О. М. (2016)
Правила для авторів журналу "Інженерія природокористування" (2016)
Содержание (2014)
Алюшин Ю. А. - Особенности механики твердого тела в переменных Лагранжа (Сообщение 1) (2014)
Ашкельянец А. В. - Математическое моделирование формоизменения заготовки при внедрении кольцевого конусного инструмента (2014)
Боровик П. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния металла при разделении квадратного профиля на ножницах (2014)
Грушко А. В. - Параметры карт некоторых металлов и сплавов для построения диаграмм пластичности и оценки деформирумости (2014)
Грязев М. В. - Оценка влияния технологических параметров на силовые режимы процесса вытяжки с утонением двухслойных анизотропных упрочняющихся материалов, Яковлев С. С., Ремнев К. С. (2014)
Добров И. В. - Методика аналогового моделирования кинематики процесса осадки, Семичев А. В. , Новиков Б. О., Гетьман Е. В. (2014)
Митичкина Н. Г. - Моделирование методом конечных элементов процесса спрямления в условиях однопереходной штамповки тройников, Бут А. Ю. (2014)
Николенко Р. С. - Моделирование формоизменения заготовки при осадке выпуклыми бойками с использованием методики планирования эксперимента, Фролов Е. А., Кухарь В. В. (2014)
Сатонин А. В. - Имитационное моделирование спектра рабочей нагрузки процесса поперечной резки сортовых профилей на ножницах, Боровик П. В., Петров П. А. (2014)
Яковлев С. С. - Оценка силовых параметров первой операции комбинированной вытяжки анизотропного материала на радиальной матрице в режиме ползучести , Платонов В. И., Пасынков А. А. (2014)
Алиев И. С. - Исследование процесса ковки плит плоскими бойками со скосом, Жбанков Я. Г., Грачев И. А. (2014)
Грачев И. А. - Уменьшение металлоемкости сложно профилированных полых изделий получаемых ковкой , Злыгорев В. Н., Чикота Я. М., Жбанков Я. Г. (2014)
Маркова М. А. - Формоизменение полых поковок в процессе протяжки без оправки бойками со скосами, Ризак П. И. (2014)
Абрамова Е. А. - Особенности радиального выдавливания меди с субмикрокристаллической структурой, Алиева Л. И., Бейгельзимер Я. Е., Кулагин Р. Ю., Трончик О. А. (2014)
Гусар Ю. В. - Комбинированная обработка титана GRADE 4 – перспективного материала медицинского назначения (2014)
Євстратов В. О. - Експериментальні дослідження формозміни в процесах холодного видавлювання коробок , Левченко В. М., Калита В. С. (2014)
Мирошниченко С. В. - Влияние параметров реверсивной закрытой прошивки на накопление деформаций в заготовках труб и прутков, Сынков В. Г. (2014)
Мороз Б. С. - Температурное состояние заготовки при прессовании с активным действием сил трения (2014)
Рябичева Л. А. - Влияние активных сил трения на характеристики деформирования при прямом выдавливании деталей с полостью, Негрей Ю. А. (2014)
Адаменко Б. И. - Формирование продольных гофров во время листовой штамповки эластичной средой, Борисевич В. В., Морголенко А. С. (2014)
Каргин Б. С. - Исследование напряженно-деформированного состояния в зоне прижимного кольца при штамповке детали "днище", Липчанский А. А. (2014)
Руденко Н. А. - Влияние добавки меди на изменение размеров пористых изделий, изготовленных с применением бикарбоната аммония , Лаптев А. М., Попивненко Л. В. (2014)
Брагина Я. Ю. - Методика теоретического исследования процесса горячего прессования изделий из порошковых материалов с прямым нагревом электрическим током , Лаптев А. М. (2014)
Калюжний О. В. - Відкритий та закритий обтиск трубчастих заготовок з різною висотою в матриці спеціального профілю (2014)
Коновалов Ю. В. - Прогнозирование величины износа рабочих валков по расходу электроэнергии на прокатку, Петренко А. С. (2014)
Настоящая С. С. - Автоматизированное проектирование технологических режимов обжатий при прокатке в непрерывной группе чистовых рабочих клетей широкополосных станов , Пушкаренко А. О. (2014)
Огинский И. К. - Опережение при прокатке в калибрах, Ремез О. А., Самсоненко А. А., Бояркин В. В. (2014)
Пилипенко С. В. - Развитие метода расчета параметров настройки рычажной системы станов ХПТР, Маркевич И. В. (2014)
Путноки А. Ю. Подобедов Н. И. - Моделирование влияния возмущений в чистовой группе клетей на непрерывную прокатку (2014)
Сатонін О. В. - Розробка практичних рекомендацій з удосконалення конструкції чистових робочих клітей дрібносортних прокатних станів, Коробко Т. Б., Коренко М. Г., Присяжний А. Г. (2014)
Скрябин С. А. - Определение температурного коэффициента уширения при вальцовке заготовок из алюминиевых сплавов в условиях приближенных к изотермическим, Чайка Д. С. (2014)
Тубольцев А. Г. - Способ определения нейтральной линии универсального швеллерного калибра (2014)
Федоринов В. А. - Совершенствование технологий и методов расчета процессов правки длинномерного сортового металлопроката на многороликовых машинах, Завгородний А. В. (2014)
Фирсова Т. И. - Методика определения критерия кинематического подобия по базовым значениям процесса прокатки, Кузьмина О. М. (2014)
Штода М. М. - Дослідження осередку деформації при прокатці штаби під кутом у відкритому розрізному балочному калібрі , Нагорний С. Є. (2014)
Андреев А. А. - Разработка методики определения базовых параметров систем управления промышленными газостатами , Корчак Е. С. (2014)
Горбач Е. В. - Прогнозирование износостойкости инструмента для тангенциальной обкатки конических днищ, Паламарчук В. А. (2014)
Гупало Е. В. - Энергоэффективная технология нагрева металла в кольцевой печи при переменной производительности прокатного стана , Ерёмин А. О. (2014)
Корчак Е. С. - Разработка методик построения кинематических схем привода и проектирования кривошипно-ползунных механизмов кривошипных машин, Астахова Е. С. (2014)
Попивненко Л. В. - Повышение надежности работы системы управления паровоздушными штамповочными молотами, Ерёмкин Е. А., Бочанов П. А. (2014)
Шамарин Ю. Е. - Рабочие камеры электрогидравлических установок , Холявик О. В., Борис Р. С. (2014)
Явтушенко А. В. - Структурный синтез прижимных механизмов механических прессов (2014)
ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ ПОТАПКИН (к 80-летию со дня рождения) (2014)
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ЯКОВЛЕВ (к 80-летию со дня рождения) (2014)
Аннотации (2014)
Зубко В. М. - Аналіз технологій та технічних засобів для використання відходів виробництва соняшнику в якості біопалива, Соколік С. П. (2017)
Адамчук В. В. - Шляхи зниження впливу ходових систем сільськогосподарських агрегатів на базі автомобільного шасі на грунт, Погорілий С. П., Черняк Р. Є., Дунь С. В. (2017)
Довжик М. Я. - Аналітичний спосіб визначення траєкторії криволінійного руху чотирьохколісної машини з передніми керованими колесами, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О., Сіренко Ю. В. (2017)
Лімонт А. С. - Посівна якість насіння льону-довгунця і виробництво рошенцевої льонотрести (2017)
Трускавецький С. Р. - Використання даних супутникової зйомки в системах точного землеробства, Биндич Т. Ю., Коляда Л. П., Вяткін К. В., Шерстюк О. І. (2017)
Іноземцев Г. Б. - Технологія обробки рослин в тепличному овочівництві, Окушко О. В. (2017)
Левкин А. В. - Технология выбора параметров системы лазерного деления эмбриона крупного рогатого скота, Левкин Д. А., Котко Я. Н. (2017)
Мусійко В. Д. - Машина для рекультивації ґрунтів в зоні ремонту магістральних трубопроводів (2017)
Цапко Ю. Л. - Інноваційній технології локальної меліорації ґрунтів – гідне технічне забезпечення (2017)
Харченко С. О. - Польові дослідження борони-лущильника "Дукат-4" з стійками кріплення дисків різної жорсткості, Анікєєв О. І., Циганенко М. О., Антощенков Р. В., Качанов В. В., Калюжний О. Д., Гаєк Є. А., Сорокотяга Г. В. (2017)
Козаченко О. В. - Вплив параметрів різальних елементів на інтенсивність зношування лап культиваторів, Каденко В. С., Шкрегаль О. М., Блезнюк О. В. (2017)
Чепіжний А. В. - Теоретичне дослідження руху матеріальних частинок у відцентрових апаратах із криволінійними лопатками і змінним кутом їх підйому, Пилипака С. Ф. (2017)
Мельник В. І. - Дозуюче-подавальний модуль агрегату внесення рідких хімікатів, Калюжний О. Д., Рідний Р. В. (2017)
Гусаренко М. П. - Пристрій для покращення якості технологічного процесу роботи обприскувача (2017)
Антощенков Р. В. - Дослідження енергетичних витрат багатоелементного комбінованого ґрунтообробно-посівного агрегату, Лебедєв А. Т., Антощенков В. М. (2017)
Tyrsa V. - Model Predictable Control of Actuator Unit with Self-Tuning Feedforward Control, Mercorelli P., Sergiyenko O. (2017)
Заіченко В. І. - Шляхи зниження віброакустичного навантаження на операторів транспортних засобів, Черепньов І. А. (2017)
Романюк В. А. - Применение метода дифференциального поглощения и рассеяния для оценки загрязненности подстилающей поверхности сельскохозяйственных угодий, Нестеренко C. B., Черепнев И. А. (2017)
Гоманюк С. В. - Об использовании возможности физического воспитания и спорта для формирования здорового призывного контингента Украины: исторический обзор, Фесенко Г. В., Билым П. А., Черепнев И. А. (2017)
Фоменко О. О. - Комплексна переробка твердих побутових відходів – раціональний шлях до вирішення екологічних проблем, Маслова В. С., Фесенко А. М., Рідний Р. В. (2017)
Правила для авторів журналу "Інженерія природокористування" (2017)
Маслюченко В. К. - Впливи Ганса Гана на розвиток математики у Чернівецькому університеті (2014)
Белей Т. І. - Сукупні властивості многозначних відображень, Михайлюк В. В. (2014)
Блажко Л. М. - Нелінійні зображення конформної алгебри AC(1,2) для квазілінійних диференціальних рівнянь другого порядку (2014)
Горбатенко М. Ю. - Гарантовані оцінки функціоналів, визначених на розв'язках cтаціонарних рівнянь теплопровідності та на їх градієнтах (2014)
Городецький В. В. - Розв'язність задачі Коші та двоточкової за часом задачі для еволюційних рівнянь із операторами узагальненого диференціювання Гельфонда-Леонтьєва, Мартинюк О. В. (2014)
Грушка Я. І. - Критерій існування універсального перетворення координат у кінематичних мінливих множинах (2014)
Дрінь Я. М. - Нелокальна задача Діріхле для параболічних псевдодиференціальних рівнянь з негладкими символами (2014)
Derevianko T. - Global solvability of a mixed problem for a hyperbolic system of first order stochastic equations (2014)
Дільний В. М. - Про циклічність функцій в одному ваговому просторі Гарді в крузі (2014)
Загороднюк А. В. - Оператор мультиплікативної згортки в просторі аналітичних функцій на банаховій алгебрі, Тарас О. Г. (2014)
Івасишен С. Д. - Класичний фундаментальний розв'язок виродженого рівняння Колмогорова, коефіцієнти якого не залежать від змінних виродження, Мединський І. П. (2014)
Іліка С. А. - Схеми апроксимації диференціально-функціональних рівнянь та їх застосування, Матвій О. В., Піддубна Л. А., Черевко І. М. (2014)
Ісарюк І. М. - Задача Діріхле для виродженого параболічного рівняння з імпульсними умовами (2014)
Карлова О. - Деякі властивості сильно нарізно неперервних функцій на добутках (2014)
Косован В. М. - Про поліноміальність нарізно поліноміальних функцій від багатьох змінних (2014)
Куриляк А. - Нерівність Вімана для аналітичних функцій в бікрузі, Скасків О., Шаповаловська Л. (2014)
Лінчук С. C. - Про зображення лінійних неперервних операторів у вигляді диференціальних операторів нескінченного порядку відносно q-похідної (2014)
Лінчук Ю. С. - Дериваційні пари операторів з H(G1) в H(G2) (2014)
Liubarshchuk Ievgen - Differential-difference games of pursuit (2014)
Маслюченко В. К. - Про відстань до множин квазінеперервних у точці функцій, Мельник В. С. (2014)
Маслюченко В. К. - Узагальнення теорем про зв'язки між нарізними і сукупними аналогами неперервності, Ровенко Н. М. (2014)
Маценко В. Г. - Існування та єдиність в задачах динаміки вікової структури біологічних популяцій з внутрішньовидовою конкуренцією (2014)
Мироник О. Д. - До питання про неперервність нарізно неперервних відображень зі значеннями в площині Сідра (2014)
Нестеренко В. В. - Характеризація різних ослаблень неперервності з допомогою замикання (2014)
Піддубний О. М. - Граничні властивості одного класу функцій, гармонічних в крузі (2014)
Працьовитий М. В. - Про деякі застосування Δ♯--зображення дійсних чисел, Ісаєва Т. М. (2014)
Працьовитий М. В. - Множина неповних сум числового ряду з однією нелінійною властивістю однорідності, Савченко І. О. (2014)
Рузич Р. В. - Процеси самоорганізації в біогеоценозі (2014)
Слюсарчук В. Ю. - Інтегральні ознаки збіжності рядів (2014)
Тарасенко О. В. - Про побудову асимптотичного розв'язку лінійної сингулярно збуреної задачі оптимального керування з виродженням в критерії якості (2014)
Трухан Ю. C. - Властивості розв'язків рівняння Вебера, Шеремета М. М. (2014)
Хома-Могильська С. Г. - Періодичні розв'язки гіперболічних рівнянь другого порядку (2014)
4-та Міжнародна Ганська конференція (2014)
Абрамчук Н. - Перспективи імплементації європейського досвіду регіональної політики в умовах України, Сагайдак О. (2013)
Березовська-Чміль О. - Теоретичні та прикладні аспекти дослідження соціально-політичної трансформації в Україні (2013)
Боднарчук О. - Вплив комунікативних технологій на формування політичного дискурсу ЗМІ (2013)
Бучин М. - Правовий аналіз демократичних принципів виборів: зарубіжний досвід та українські реалії (2013)
Вонсович С. - Дескрипція засад політичної транзитології (2013)
Кедик В. - Когнітивний потенціал новинного веб-сайту як чинник неформальної політичної освіти студентської молоді (2013)
Климончук В. - Загальноєвропейські політичні цінності та перспективи їх реалізації в Україні (2013)
Ломака І. - Теоретико-методологічні аспекти політичної трансформації та модернізації в сучасній Україні (2013)
Максимець Б. - Методологічні аспекти дослідження електоральної діяльності українських національно-демократичних партій (2013)
Матвієнків С. - Роль ЗМІ в реалізації інформаційної політики, Гавриш Т. (2013)
Мінєнкова Н. - Специфіка демократичного транзиту в Україні у контексті процесів системної трансформації (2013)
Нагорняк Т. - Імідж Збройних Сил України – вектор політичного реформування країни у контексті її національного брендингу (2013)
Нечипоренко Ю. - Специфіка конституціоналізму постсоціалістичних країн (2013)
Олійник С. - Європейський досвід побудови соціальної держави та соціальна доктрина Церкви (2013)
Онопко О. - Мілітарна політична міфологія і "європейська армія” (2013)
Стефурак М. - Взаємодія влади і опозиції під час виборчого процесу на Галичині (2013)
Чальцева О. - Институциональные возможности формирования государственной стратегии в переходных государствах (на примере Украины) (2013)
Штерн В. - Шляхи модернізації політичної системи сучасної України (2013)
Венгринюк Л. - Соціальна пам’ять та її вплив на трансформаційні процеси в країнах Центрально-Східної Європи (2013)
Липчук О. - Захист прав етнонаціональних меншин як вимога до країн-кандидатів на вступ до ЄС, Габльовська О. (2013)
Монолатій І. - Uczestnictwo polityczne aktorow etnicznych w Europie Srodkowo-Wschodniej: przyklad Galicji i Bukowiny okresu Habsburgskiego (2013)
Бялоблоцький З. - Урядові кабінети та їх наслідки в контексті становлення політичної системи Молдови (1991–2001 рр.) (2013)
Ґеник М. - "QUO VADIS?”: українсько-польське примирення у пост-біполярний період (2013)
Доцяк І. - Реформа місцевого самоврядування в контексті євроінтеграції України (2013)
Ключкович А. - "Дефіцит демократії” в Словаччині у 1994–1998 рр. і реакція європейської спільноти (2013)
Красівський О. - Східна політика ЄС і Україна (2013)
Кривенко С. - Розвиток громадянського суспільства і його передумови в Україні та Польщі, Бабіцька В. (2013)
Криворучко Н. - Координація співпраці в ЄС: методологічний аспект (2013)
Мислюк Ю. - Моделі політичної модернізації країн Центрально-Східної Європи, Лодин П. (2013)
Міщук М. - Взаємовідносини України-ЄС: погляд крізь призму ЗМІ, Кравців Т. (2013)
Наумкіна С. - Сучасна політика європейської інтеграції у соціальному вимірі (2013)
Павлова Л. - Європейський напрям зовнішньої політики України: проблеми та перспективи співпраці (2013)
Примуш М. - Особливості впровадження реформ в Україні у контексті досвіду Республіки Польща, Коваль Ю. (2013)
Роїк Н. - Місцевий прикордонний рух – поштовх до розвитку українсько-польського транскордонного співробітництва (2013)
Сенич М. - Між Берліном і Парижем: співпраця Богдана Осадчука і Єжи Гєдройця (2013)
Федорів Х. - Еволюція виборчої системи України та Республіки Польщі на прикладі виборів до парламенту (2013)
Цурканова І. - Аналіз діяльності центральних та місцевих органів влади у країнах Центральної та Східної Європи (2013)
Данилюк І. - Еволюція партійних систем країн Центрально-Східної Європи (2013)
Матієшин О. - Роль ідеології у діяльності сучасних політичних партій України (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2017)
Чекман І. С. - Нанонаука: історичні етапи розвитку (2017)
Гардашук Т. В. - Нанотехнології та наноетика: суперечності обґрунтування (2017)
Пустовит С. В. - Гуманитарные проблемы науки и технологий: "невозможность острова" (2017)
Орел В. Е. - Магнітно-резонансна нанотераностика злоякісних новоутворень, Романов А. В., Орел І. В. (2017)
Булига Л. О. - Нові підходи в розробці місцевих ранозагоювальних засобів, Бутко Я. О. (2017)
Гринь І. В. - Вплив мазі тіотриазоліну з наночастинками срібла на цитокіновий баланс у вогнищі ушкодження при експериментальному термічному опіку, Звягінцева Т. В., Миронченко С. І., Гринь В. В. (2017)
Воронін Є. П. - Властивості нанорозмірного кремнезему як медичного сорбенту, Чекман І. С., Руденко А. В., Носач Л. В., Осіння Л. М. (2017)
Важнича О. М. - Наночастинки оксиду заліза, стабілізовані етилметилгідроксипіридину сукцинатом та полівінілпіролідоном, і їх вплив на розвиток еталонних штамів мікроорганізмів, Боброва Н. О. (2017)
Шнайдер С. А. - Лікувальна дія нанопрепаратів срібла і золота за умов експериментального стоматиту, Левицький А. П., Ткач О. Б. (2017)
Syrma O. I. - Changes in inter- and intra dyfferon skin tissues heteromorphism under conditions of influence of silver nanoparticles of 20, 30, 70 nm, Skobeeva V. M., Andriluka M., Ulyanov V. O. (2017)
Шаторна В. Ф. - Експериментальне вивчення впливу нанометалів на ембріогенез і розвиток серця, Чекман І. С., Гарець В. І., Нефьодова О. О., Каплуненко В. Г. (2017)
Фесюнова Г. С. - Фармакотерапевтична ефективність стандартизованої ліпосомальної форми кверцетину при моделюванні кератиту та кератокон'юнктивіту, Сотнікова О. П., Осташевський В. Л., Абрамова Г. Б., Цибуляк Г. М. (2017)
Prybolovets T. V. - Proepileptogenic effects of silver nanoparticles on pentylenetetrazol-induced kindling, Pervak M. P., Nenova O. N., Scobeeva V. M., Samchenko I. A., Godlevsky L. S. (2017)
Пішак В. П. - Роль мікроРНК як біомаркерів спадкових захворювань, Ризничук М. О. (2017)
Трахтенберг І. М. - Оцінка токсичності наночастинок металів у модельних дослідах in vitro, Дмитруха Н. М., Лагутіна О. С. (2017)
Гольцев А. М. - Вплив наночастинок GdYVO4:EU3+ на функціональну активність трансформованих і нормальних стовбурових клітин, Бабенко Н. М., Гаєвська Ю. О., Дубрава Т. Г., Останков М. В., Бондарович М. О., Челомбітько О. В., Малюкін Ю. В., Клочков В. К., Кавок Н. С. (2017)
Андрусишина І. М. - Ендокринна дисфункція за умов впливу наночастинок оксидів срібла та алюмінію (експериментальне дослідження) (2017)
Ульянов В. О. - Вплив поверхневого плазмонного резонансу наночастинок срібла на функціональну активність нейтрофілів і лімфоцитів цільної крові, Скобєєва В. М., Макарова М. Б., Ткаченко В. Г., Тодорова А. В. (2017)
Білоус С. Б. - Нормативне регулювання фармацевтичної розробки лікарських засобів на основі наноматеріалів в Україні (2017)
Макарова М. Б. - Вплив колоїдного розчину наночастинок срібла розміром 30 нм на ультраструктурні властивості тканин рогівки, Молчанюк Н. І., Ульянова Н. А., Скобєєва В. М., Чернеженко Е. А. (2017)
Джабер В. К. О. - Застосування антимікробної дії стабілізованих наночастинок срібла для обробки стоматологічних протезних матеріалів, Король Д. М., Ганчо О. В. (2017)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2017)
Петровський П. М. - Теоретико-методологічні основи становлення успішного суб’єкта регіонального розвитку в Україні (2016)
Красівський О. Я. - Трансформація політичної системи в незалежній Україні 1991 – 2016 рр., Красівський Д. О. (2016)
Матвіїшин Є. Г. - Оцінка демографічних втрат у регіонах України внаслідок зменшення народжуваності під час Голодомору 1932 – 1933 рр. , Матвіїшин В. Є. (2016)
Кривачук Л. Ф. - Соціальна робота з дітьми: формування здорового способу життя дітей в сучасній Україні (2016)
Котовська О. П. - Суспільні цінності як фактор становлення та розвитку зовнішньої політики України (2016)
Підбережник Н. П. - Моделі публічного управління у сфері етнополітичних відносин: теоретичний аспект (2016)
Полякова О. С. - Джерела формування сучасної термінологічної системи у сфері публічного управління правовою освітою в Україні (2016)
Войтик О. Є. - Регіон як цілісна господарська система в державному управлінні (2016)
Ганущин С. Н. - Активізація факторів ефективності комунікації в державному управлінні (2016)
Дяченко Н. П. - Прогнозування як складова аналітичної діяльності органів державної влади (2016)
Томашевська Т. В. - Зарубіжний досвід формування політико-управлінської еліти (2016)
Харечко Д. О. - Зарубіжний досвід у сфері державного управління забезпечення права громадян на житло (2016)
Гладун Ю. Я. - Побудова типового центру забезпечення публічної безпеки на прикладі ситуаційного центру Головного Управління Національної поліції у Львівській області, Ліпенцев А. В. (2016)
Колосовська І. І. - Комунікативна складова в контексті модернізації управлінських підходів і механізмів (2016)
Серант А. Й. - Концептуальні основи формування механізмів державного управління природно-техногенними ризиками, Соха Ю. І. (2016)
Боровська Г. С. - Удосконалення системи національного судочинства відповідно до рекомендацій Європейської комісії "За демократію через право", Величко О. В. (2016)
Ботвінов Р. Г. - Особливості реалізації правоохоронної функції держави в сучасному українському суспільстві (2016)
Квеліашвілі І. М. - Якість надання митних послуг як складова іміджу держави у світовому просторі (2016)
Федорчак О. В. - Сучасні форми іноземних інвестицій як об’єкти державного регулювання (2016)
Павлюк Н. В. - Децентралізація влади як основа удосконалення організаційно-правового механізму публічного управління (2016)
Александров О. В. - Особливості інформаційно-аналітичної діяльності в країнах ЄС (2016)
Ветлинський С. О. - Соціальний захист військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції (2016)
Жук Ю. М. - Центри надання адміністративних послуг у Луцьку та Львові: порівняльний аналіз (2016)
Лучинська О. В. - Інформаційний механізм державно-громадської співпраці у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДУ в Україні (2016)
Карпа М. І. - Критерії моделювання публічної служби: методологічний аспект (2016)
Сидоренко Н. С. - Особливості громадського контролю у сфері публічної служби в умовах її реформування в Україні (2016)
Тарасюк І. О. - Теоретичні особливості визначення професійної культури посадових осіб публічної влади (2016)
Шклярук М. Г. - Особливості реалізації стратегічної комунікації у діяльності державних службовців (2016)
Котковський В. Р. - Взаємодія місцевих і центральних органів влади щодо формування та реалізації державної політики: зарубіжний досвід (2016)
Сірик З. О. - Місцеве самоврядування та інвестиційні процеси: європейські процеси та вітчизняні реалії (2016)
Деміхов О. І. - Інформаційно-комунікативний аспект у публічному управлінні інфраструктурою міста (2016)
Полішкевич Л. Д. - Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю (2016)
Попова К. Г. - Теоретизація основ місцевого самоврядування в аспекті сучасних управлінських реформ (2016)
Бліщук К. М. - Сучасні маркетингові стратегії (2016)
Шевчук П. І. - Вплив економічних чинників, пов’язаних із рівнем доходів населення, на пенсійну систему України, Шевчук А. П. (2016)
Бойко О. Я. - Специфіка податкових систем України і країн Європейського Союзу та їх порівняльний аналіз (2016)
Маковей Ю. П. - Інформаційне забезпечення діяльності туристичних підприємств (2016)
Коваленко Я. М. - Моніторинг та оцінка ефективності бюджетних програм як складові ресурсного циклу ЦОВВ (2016)
Відомості про авторів (2016)
Сайчук А. В. - Влияние способа введения модификатора на качество восстановления дефектов в сером чугуне отливок (2017)
Келемеш А. О. - Дослідження властивостей полімерних матеріалів при відновленні нерухомих підшипникових з’єднань, Горбенко О. В. (2017)
Калінін Є. І. - Динаміка приводу підйому двохсекційного вивантажувального транспортера, Поляшенко С. О., Єсіпов О. В. (2017)
Клочко О. Ю. - Оценка оптико-математическим методом локальной неоднородности высокоуглеродистых сплавов, формируемой в результате РТО (2017)
Бантковський В. А. - Метод техніко-економічного оцінювання машин, Іванов В. І. (2017)
Калюжный А. Б. - Формирование давлением структуры и свойств пористых материалов на основе фторопласта-4, Платков В. Я., Калюжный Б. Г. (2017)
Лузан С. А. - Критерии выбора способа восстановления деталей машин и определение рационального маршрута технологии (2017)
Коломиец В. В. - Влияние неоднородности наплавленных материалов на температуру резания, Спольник А. И., Ридный Р. В., Любичева К. М., Карпова Л. В., Vijay K. (2017)
Автухов А. К. - Обобщение разработок по использованию и производству хромоникелевого чугуна для изготовления прокатных валков (2017)
Марченко М. В. - Застосуванням машинобудівних САПР в архітектурі і будівництві на прикладі продуктів Autodesk (2017)
Іванкова О. В. - Використаня методу вібраційного деформування для відновлення зношених деталей сільськогосподарської техніки (2017)
Мальцев Т. В. - Методы повышения эксплуатационных свойств чугунных поршневых колец и перспективы применения упрочняющих ионно-плазменных нанопокрытий и тонких пленок (2017)
Скобло Т. С. - Влияние неметаллических включепий на эксплуатационную стойкость рельсов, Сапожков В. Е., Сидашенко А. И. (2017)
Скобло Т. С. - Анализ характера растяжения насосно-компресорных труб и определение степени, области их пластической деформации при эксплуатации, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Тихонов А. В., Белкин Е. Л., Марченко А. Ю. (2017)
Сиромятніков П. С. - Керування бізнесом на підприємстві. Система КПЕ, Кизим О. В. (2017)
Сідашенко О. І. - Властивості покриттів з композиційних механоактивованих СВС-матеріалів, наплавлених електродуговим способом, Лузан А. С. (2017)
Скобло Т. С. - Исследование влияния способа наплавки на свойства металла восстанавливаемой детали, Романюк С. П., Омельченко Л. В. (2017)
Гончаренко О. О. - Розробка способу позапічного модифікування металу при виробництві високоміцного чавуну, Гончаренко Є. О., Коротун І. І. (2017)
Науменко А. О. - Розробка способу підвищення експлуатаційної стійкості ножів дванадцятирамних відцентрових бурякорізок (2017)
Герасимчук В. Г. - Тенденції розвитку відновлюваної енергетики у світі та в Україні, Романюк О. В. (2015)
Бесчастна Д. О. - Аналіз економічної кризи 2014–2015 років в Україні крізь призму югославського конфлікту, Уварова К. В. (2015)
Кулай А. В. - Механізми бюджетно-податкової конвергенції в ЄС (2015)
Мусіна К. В. - Трансфер технологій як дієвий механізм сприяння інноваційному розвитку підприємства в умовах глобалізації, Пермінова С. О. (2015)
Нестеренко О. Д. - Механізм державного регулювання ринку агропродовольчої продукції та його застосування до зовнішньої торгівлі (2015)
Пахомова О. А. - Сутність та закономірності розвитку глобальної економічної трансформації (2015)
Петько С. М. - Діяльність фінансових та нефінансових корпорацій на світових ринках у 2015 році (2015)
Федірко О. А. - Європейські технологічні платформи як механізм секторального інноваційного розвитку ЄС (2015)
Драчук Ю. З. - Галузева інноваційна структура управління ризиками інвестиційних проектів: технопарки, Сталінська О. В., Трушкіна Н. В. (2015)
Ащаулов В. В. - Дослідження економічної сутності категорії "моніторинг розвитку галузей економіки" у системі державного регулювання (2015)
Бервено О. В. - Институциональная матрица национального экономического развития как способ управления качеством жизни (2015)
Бойко Є. О. - Стратегічні напрями інвестування відновлювальних джерел енергії, Рижкова Г. С. (2015)
Гармашова Ю. О. - Особливості регулювання ринку фінансових послуг в Україні (2015)
Голобородько Т. В. - Характеристика інвестиційних процесів в аграрній сфері України (2015)
Дикань О. В. - Інноваційно-логістичні системи як базис формування неіндустріального укладу в промисловому комплексі України (2015)
Костинець В. В. - Теоретичні аспекти управління розвитком ринку послуг у національній економіці (2015)
Лаврук В. В. - Гносеологічні засади формування механізму модернізації економіки (2015)
Лазарева Н. О. - Стратегічні напрями підвищення ефективності діяльності українських виноробних компаній (2015)
Мельник О. І. - Діагностування конкурентоспроможності операційного середовища секторів економіки України (2015)
Татарульєва А. О. - Міжнародний ринок прямих іноземних інвестицій (2015)
Штулер І. Ю. - Перспективні напрями забезпечення рівноважного розвитку національної економічної системи в умовах глобалізації (2015)
Яхно Т. П. - Ефективний ланцюг розвитку споживчого ринку "споживач – виробник – держава" (2015)
Д'яконова І. І. - Проблеми та перспективи впровадження інноваційних технологій реклами при виході підприємства на міжнародний ринок, Боднарук Є. І. (2015)
Левчинський Д. Л. - Підходи до класифікації організаційних структур управління підприємством (2015)
Свиноус І. В. - Перспективи розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах, Ібатуллін М. І. (2015)
Андрющенко І. Є. - Узагальнення показників життєздатності промислового підприємства (2015)
Бєляєва Н. С. - Стратегічне позиціювання як елемент системи стратегічного управління підприємством (2015)
Бігус М. М. - Аналіз сучасного стану туристичного бізнесу Львівщини у контексті глобалізаційних процесів (2015)
Бучинська Т. В. - Структурно-функціональний підхід до формування професійної компетентності персоналу та її складові (2015)
Давлетбаева Н. Б. - Стратегическое управление инновационным развитием пищевых предприятий (2015)
Корженівська Н. Л. - Ринкова глобалізація та її вплив на економічну безпеку зерновиробників (2015)
Косович О. В. - Виробництво продукції м’ясопереробними підприємствами: рівень використання та оцінка потенціалу (2015)
Кривоконь М. О. - Факторний аналіз собівартості продукції підприємств гірничошахтного машинобудування (2015)
Кузьмaк О. I. - Економiкa мiстa у контекстi pозвитку взaємовiдносин пpомислових пiдпpиємств тa пiдпpиємств комунaльного обслуговувaння (2015)
Куценко І. В. - Розвиток зернової заготівельно-збутової інфраструктури інтегрованих аграрних формувань (2015)
М’ячин В. Г. - Куцинська М. В. Визначення пріоритетності показників фінансового стану, обраних для оцінки ризику банкрутства промислових підприємств методом нечітких множин (2015)
Назаренко І. М. - Аналіз науково-методичних підходів до розрахунку та оцінки чистих активів підприємства (2015)
Розумчук О. О. - Огляд зарубіжного досвіду використання нововведень на підприємствах промисловості (2015)
Ткаченко Н. Э. - Демотивация и текучесть персонала: причины, следствия, взаимообусловленность (2015)
Харченко Т. Б. - Вплив екологічного фактору на оцінку вартості нерухомості в Україні (2015)
Хомутенко Л. І. - Розробка стратегії конкурентоспроможності компанії при виході на міжнародний ринок, Хмелик О. С. (2015)
Чубук Л. П. - Можливості застосування дохідного підходу у практиці оцінки складської нерухомості (2015)
Ющишина Л. О. - Процесно-орієнтований підхід у моделюванні управлінських рішень щодо витрат підприємства, Петрук О. М. (2015)
Яценко Б. І. - Двоїстостно-діагональний вплив інноваційних методів управління на формування конкурентного статусу машинобудівних підприємств (2015)
Вахович І. М. - Банківський сектор як важлива інституція забезпечення капіталізації економіки регіону, Чапюк О. П. (2015)
Саєнко О. О. - Реалізація державної інноваційної політики розвитку регіону (2015)
Івченко Н. М. - Сутність альтернативної енергетики та специфіка її застосування в економіці України (2015)
Каленська В. П. - Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях (2015)
Обиход Г. О. - Екологічне транскордонне забруднення: ризики та інструменти превентизації і подолання наслідків (2015)
Сагайдак Ю. А. - Україна як суб’єкт міжнародних екологічних конвенцій у сфері охорони довкілля (2015)
Срібна Є. В. - Економіко-екологічні проблеми розвитку вітчизняної гідрогенерації (2015)
Огданський К. М. - Сучасні підходи до реуглювання соціальної складової суспільного розвитку в Україні (2015)
Солнцева Н. В. - Graduate Recruitment як ефективний метод підбору персоналу у сучасних умовах (2015)
Воронкова О. М. - Бюджетно-податкове планування на регіональному рівні: ресурсний аспект (2015)
Гончарова А. С. - Особливості управління кредитним портфелем українських банків за результатами рейтингової оцінки, Тюльпан А. О., Антоненко В. М. (2015)
Добровольська О. В. - Концепція розвитку системи кредитної кооперації: реалії та перспективи (2015)
Дучинська Н. І. - Розподіл доходів: ринкова ефективність та соціальна справедливість (2015)
Кучерова Г. Ю. - Трендовий аналіз податкових надходжень зведеного бюджету України (2015)
Павлій А. С. - Аналіз системи земельного оподаткування в Україні (2015)
Свердан М. М. - Фіскальні технології оподаткування приватної власності: податок на багатство (2015)
Фененко П. О. - Податкова складова діяльності транснаціональних корпорацій: можливості та виклики (2015)
Августова О. О. - Бюджетування на рибопереробних підприємствах (2015)
Міщук Є. В. - Переосмислення підходів до визначення заробітної плати в контексті аналітичного забезпечення діяльності підприємства, Моренко Є. В. (2015)
Стельмах Н. Є. - Специфіка об’єкта бухгалтерської експертизи у сільському господарстві (2015)
Струк Н. С. - Шляхи удосконалення організації обліку невиробничих операційних витрат підприємства у контексті формування статусу надійного ділового партнера на ринку, Гармаш Х. П. (2015)
Матвєєва Н В. - Економіко-математичні аспекти оцінювання ефективності торговельних мереж, Бесчастна Д. О. (2015)
Жерлицын Д. М. - Модели и методы принятия решений в системе менеджмента финансового посредника, Берлин В. М. (2015)
Довгенко Я. О. - Оцінка соціально-економічного розвитку України комплекснозначною змінною, Яременко Л. І., Яременко Ю. В. (2015)
Ковалевська І. М. - Оцінка і управління ризиками екологічної безпеки довкілля (2015)
Мельников В. В. - Агентна модель процесів управління інноваційних кластерів (2015)
Ревенко Д. С. - Диагностика банкротства предприятия на основе показателей экономической устойчивости, Лыба В. А., Курянская В. В. (2015)
Ціхановська В. М. - Світовий ринок туристичних послуг: забезпечення конкурентоспроможності, Ковальчук С. Я. (2015)
Гужва І. Ю. - Механізм вирішення торговельних суперечок в СОТ: теоретичні аспекти і сучасна практика в Україні та світі (2015)
Іванов Є. І. - Деструктивні фактори впливу зовнішньої торгівлі на макроекономічну стабільність економіки України (2015)
Ластовецька Р. О. - Особливості економічного розвитку України в умовах зростання грошових переказів з-за кордону (2015)
Лисецька Н. М. - Активізація інноваційного чинника в умовах глобальної конкурентоспроможності (2015)
Сивак Р. Б. - Глобальна логістика у забезпеченні сталого розвитку світового господарства (2015)
Скарга О. О. - Вплив мегатрендів на розвиток сфери послуг (2015)
Ставицька А. В. - Теоретичні засади економіко-правового регулювання світового ринку інформаційних технологій (2015)
Голуб Т. І. - Організаційно-функціональні засади державного протекціонізму в агропромисловому комплексі України (2015)
Замлинський В. А. - Організаційно-методологічні проблеми ефективності управління венчурним капіталом (2015)
Марченко І. О. - Сировинна база формування світового та вітчизняного ринку безлактозної молочної продукції (2015)
Prokopishyna O. V. - Organizational support for internal tourism based on rational use of Ukraine tourist and recreational resources, Kozubova N. V. (2015)
Редько В. Є. - Перспективи паркового туризму в Дніпропетровській області (2015)
Світовий О. М. - Максимізація доданої вартості у зерновиробництві як галузі зернопродуктового підкомплексу (2015)
Ткач С. М. - Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в умовах зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2015)
Ткаченко Д. О. - Сутність транснаціоналізації та особливості діяльності транснаціональних корпорацій в умовах глобальної економіки (2015)
Філончук Л. Я. - Методи коригування боргової політики держави як запорука економічного зростання (2015)
Шаранич Ю. Ю. - Пропорційність розподілу міжбюджетних трансфертів у контексті вирішення регіональних проблем формування бюджетів, Микуляк О. В. (2015)
Біловол Р. І. - Управління соціально-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах господарювання, Хомович В. М. (2015)
Бондаренко С. А. - Інтегративний підхід при цільовому управлінні інноваційним розвитком виноробних підприємств (2015)
Герасименко Ю. С. - Сталість розвитку сільського господарства як стратегічний напрям його трансформаційних змін (2015)
Костіна К. В. - Методика визначення ефективності логістики збуту підприємств АПК (2015)
Сигида Л. О. - Методичні засади перевірки маркетингових каналів на відповідність специфіці інноваційної продукції підприємства (2015)
Тохтамыш Т. А. - Малые предприятия: их преимущества и недостатки в современных условиях хозяйствования (2015)
Трегуб О. М. - Теоретичні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств (2015)
Хоменко О. А. - Формування системи фінансової безпеки підприємств агропромислового комплексу та її основні напрями (2015)
Шафієва Л. Г. - Особливості формування стратегії інноваційного розвитку підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища (2015)
Швець Ю. О. - Управління оборотними активами підприємств, Скворцова А. В. (2015)
Юрій Е. О. - Особливості формування стратегії розвитку підприємств в умовах невизначеності зовнішнього середовища, Луцик І. Б. (2015)
Якубенко Ю. Л. - Особливості створення служби управління ризиками в сільськогосподарських підприємствах, Одношевна О. О. (2015)
Яцишина К. В. - Трансформація підприємств торгівлі до проектно-орієнтованих суб’єктів господарювання (2015)
Дуцяк І. З. - Методологічні аспекти аналізу ресурсів міського туризму, Теребух А. А. (2015)
Бойченко В. С. - Структурна композиція організаційно-економічного забезпечення управління розвитком регіону (2015)
Іванова Н. В. - Концептуальні основи просторово-секторальних зрушень регіональної господарської системи на засадах сталого розвитку (2015)
Свида І. В. - Актуальні тенденції регіоналізації та їх роль в інтеграційних процесах (2015)
Сохнич А. Я. - Особливості використання земельних ресурсів, Грушкевич Г. С. (2015)
Ступень М. Г. - Використання земельних ресурсів Житомирської області у сільському зеленому туризмі, Андрушенко В. Ю. (2015)
Зубко К. Ю. - Теоретичні основи класифікації еколого-економічних збитків (2015)
Сухіна О. М. - Економічний механізм екологізації виробництва у децентралізованих одиницях прикордоння (2015)
Труфен А. О. - Диверсифікація соціальної політики в умовах глобалізації (2015)
Чижова Н. Є. - Розвиток інформаційного ринку в Україні (2015)
Сусіденко В. Т. - Концепція системи фінансової безпеки торговельного підприємства, Сусіденко О. В. (2015)
Добровольська О. В. - Резерви підвищення прибутковості підприємства в умовах ринку, Терещенко В. О. (2015)
Забаштанський М. М. - Діагностика фінансового потенціалу концесійної діяльності в Україні, Роговий А. В. (2015)
Мамчур Р. М. - Формування фінансового механізму аграрного страхування (2015)
Рубаха М .В. - Ринок цінних паперів: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку, Головнич О. Б. (2015)
Саніна І. С. - Оцінка рівня податкового навантаження в Україні, Ткачик Л. П. (2015)
Сидорчук А. А. - Формування системи соціального страхування як важеля подолання бідності (2015)
Спасів Н. Я. - Посилення фіскальної ролі місцевих податків і зборів у контексті формування місцевих бюджетів (2015)
Супруненко С. А. - Податковий потенціал в стратегічному податковому плануванні (2015)
Чуркіна І. Є. - Управління акумуляцією та витрачанням бюджетних коштів в контексті забезпечення ефективності функціонування бюджетної системи України (2015)
Щеглюк М. С. - Розвиток банківського регулювання та нагляду в умовах європейської інтеграції (2015)
Гальчинський Л. Ю. - Модель оцінки ефективності компаній-посередників на ринку контекстної реклами, Сташкевич Д. С. (2015)
Зось-Кіор М. В. - Управління інформаційними логістичними потоками на підприємстві, Радочин Ю. Г. (2015)
Климко Т. Ю. - Удосконалення роботи внутрішнього аудиту для запобігання фродів на підприємстві, Мельник О. О. (2015)
Сохнич А. Я. - Економіко-математичне моделювання у прийнятті управлінських рішень, Кульбака В. М. (2015)
Калініченко Б. В. - Розвиток конкуренції в контексті економічних трансформацій: теоретичний аспект (2015)
Маниліч М. І. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС: переваги та виклики, Штерма Т. В. (2015)
Охріменко О. В. - Прогноз формування та розвитку стратегічних альянсів (2015)
Абрамова М. В. - Вплив змін рівня воєнно-економічної складової на потенційний стан економічної безпеки України за умов невизначеності (2015)
Бондар-Підгурська О. В. - Теоретико-методологічні основи формування та реалізації нової економіки: сталий інноваційний соціально орієнтований розвиток (2015)
Гук Х. З. - Концептуальні засади державного регулювання економіки на галузевому рівні (на прикладі готельно-ресторанного бізнесу) (2015)
Дерев’янко О. В. - Фактори конкуренції на ринку банківських послуг (2015)
Конах С. С. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "сфера послуг" (2015)
Леськів О. А. - Актуальні проблеми державно-правового регулювання рекламної діяльності в Україні (2015)
Лимич Ю. В. - Структурно-функціональні ознаки механізмів формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку (2015)
Пугачевська К. Й. - Стратегічні напрями і тенденції інноваційного розвитку торгівлі (2015)
Данкевич А. Є. - Інституційно-економічні аспекти розвитку інтегрованих структур (2015)
Алмашій Я. І. - Антикризове фінансове управління підприємством: сутність та механізми реалізації (2015)
Бабінська С. Я. - Сутність та джерела фінансування інноваційних проектів (2015)
Бойко І. А. - Дослідження ризиків підприємств хлібопекарської галузі України (2015)
Височанська О. М. - Оцінка інформаційно-комунікаційної взаємодії структурних підрозділів на підприємствах зв’язку, Опотяк Ю. В. (2015)
Волковська Я. В. - Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні (2015)
Дискіна А. А. - Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, Чучуменко Р. О. (2015)
Запухляк І. Б. - Теоретичні аспекти визначення стійкості підприємства як передумови забезпечення його розвитку (2015)
Касьян Л. Е. - Методичні підходи до визначення сутності стратегічного управління підприємствами, Бугас В. В. (2015)
Лісун Я. В. - Формування системи управління змінами на підприємстві як чинник стратегічного партнерства, Міх О. М. (2015)
Логінова К. С. - Роль оцінки сучасного стану машинобудівної галузі України у визначенні тіньових витрат підприємства (2015)
Николюк О. М. - Інституції конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств (2015)
Полозова Т. В. - Інноваційна діяльність підприємства та економічна сутність інноваційного процесу, Кривцун Д. Ю. (2015)
Рекун Г. П. - Особливості використання технологій підбору персоналу на підприємстві, Маліновська Я. C. (2015)
Розумей С. Б. - Процес вибору стратегій управління взаємовідносинами з клієнтами, Горбонос Є. С. (2015)
Селезньова О. О. - Дослідження проблем розвитку державного регулювання будівельних підприємств в Україні (2015)
Васильєв О. В. - Причини та наслідки фінансової неспроможності міст, Марченко О. В. (2015)
Варцаба В. І. - Теоретичне осмислення структурних інтерпретацій регіональних об’єктів управління і менеджменту (2015)
Матьовка Т. В. - Передумови формування регіональних плодово-ягідних та виноградних кластерів в провідних секторах агропромислового комплексу України (2015)
Мігущенко Ю. В. - Механізми підвищення ефективності використання туристичного потенціалу прикордонних територій західних регіонів України (2015)
Труфен А. О. - Формування моделей соціальної політики з позиції національних особливостей їх формування (2015)
Сегеда І. В. - Особливості та критерії параметризації використання природно-ресурсних комплексів (2015)
Джусов А. А. - Особенности работы с индикатором "медленный стохастический осциллятор" при инвестировании на международных фондовых рынках (2015)
Безгуба М. О. - Роль фінансово-бюджетної політики у соціально-економічному розвитку країни (2015)
Борзенкова О. Д. - Податкове стимулювання малого бізнесу в Україні в контексті податкових реформ (2015)
Воронцова А. С. - Мікрофінансування як джерело фінансового забезпечення соціальних послуг, Сапожнікова М. В. (2015)
Данилюк М. М. - Теоретичні засади управління ризиками у процесі розміщення державних цінних паперів (2015)
Деркач Ю. Б. - Система валютного контролю уповноважених банків України (2015)
Жадан О. В. - Застосування класифікаційних ознак фінансового контролю при виконанні місцевих бюджетів (2015)
Жмурко Н. В. - Аналіз грошово-кредитного ринку України в умовах зростаючої монетизації економіки, Березна С. І. (2015)
Зачосова Н. В. - Особливості аналізу рівня фінансової безпеки держави та значення оцінки стану економічної безпеки фінансових установ у цьому процесі (2015)
Кміть В. М. - Оцінка рівня податкової культури великих платників податків Львівщини та шляхи його підвищення, Бойчук О. І. (2015)
Котковский В. С. - Теорія ефективної конкуренції як наукова платформа оцінки діяльності комерційного банку, Гузенко О. П. (2015)
Кущик А. П. - Проблеми активізації банківської інвестиційної діяльності в Україні, Галеміна Т. М. (2015)
Нетудихата К. Л. - Аналіз динаміки розвитку лізингу в Україні (2015)
Вядрова І. М. - Прогнозування рейтингової оцінки банку методом експоненційного згладжування, Новікова Т. В., Лазарєва С. Я. (2015)
Приказюк Н. В. - Електронний страховий поліс: нові можливості для розвитку страхування в Україні, Акатьєва М. О. (2015)
Рибачук Ю. О. - Особливості застосування технічного аналізу фінансового ринку при прогнозуванні вартості його інструментів (2015)
Денисюк О. М. - Проблеми внутрішнього аудиту ефективності інвестицій в науково-дослідну діяльність (2015)
Реслер М. В. - Людський капітал як об’єкт обліку (2015)
Артюх О. В. - Податковий аудит як завдання з надання достатньої впевненості (2015)
Банасько Т. М. - Проблемні питання бухгалтерського обліку маркетингових витрат (2015)
Бурденюк Т. Г. - Концептуальні засади стратегічного аналізу як окремого напряму аналітичних досліджень (2015)
Варічева Р. В. - Побудова документообігу для забезпечення формування управлінської звітності (2015)
Вінницька О. А. - Місцеві податки в доходах місцевих бюджетів (2015)
Михальчишина Л. Г. - Цінні папери: види та систематизація для облікових цілей (2015)
Плахтій Т. Ф. - Теоретичні аспекти оцінки якості облікової інформації (2015)
Подмешальська Ю. В. - Актуальні питання обліку орендних операцій на підприємстві (2015)
Пилипчук М. І. - Досліджування температури у процесі загострювання дереворізальних пилок кругами з перервною робочою поверхнею, Павлюк Р. В. (2017)
Пінчевська О. О. - Вплив термооброблення на властивості деревини різних порід, Горбачова О. Ю., Ломага В. В. (2017)
Пінчевська О. О. - Сушіння заготовок дуба червоного осцилювальними режимами, Борячинський В. В., Іноземцев Г. Б. (2017)
Безкоровайний А. Г. - Технологічні аспекти виготовлення порожнистих клеєних брусів для столярних виробів, Маєвський В. О., Копинець З. П., Ференц О. Б. (2017)
Копанський М. М. - Використання стебел ріпаку у виробництві деревинних композиційних матеріалів виготовлених на основі мінерального в’яжучого (2017)
Сторожук В. М. - Номенклатура відходів деревообробного підприємства, Ференц О. Б., Копинець З. П., Яцюк Р. А. (2017)
Шевченко С. А. - Методика визначення питомого поглинання рідини зразками деревини змішаного розпилювання, Суска А. А., Заславська Н. В., Тесля Г. Р. (2017)
Козак Р. О. - Визначення впливу модифікованого карбамідоформальдегідного клею на змочувальну здатність поверхневого жиро-воскового шару соломи (2017)
Шепелюк І. Р. - Вплив модифікувальних добавок на фізико-механічні властивості деревинно-полімерного матеріалу (2017)
Малахова О. С. - Щодо використання матеріалу із стільниковим заповнювачем у виробництві меблів (2017)
Овсянников С. И. - Применение клееного бруса в строительстве, Подгорный И. И. (2017)
Овсянников С. И. - Деревянное купольное домостроениеa, Суска А. А., Родионов А. С. (2017)
Сірко З. С. - Різноширинність зубів – одна із складових якості дискової пили, Д´яконов В. К., Торчилевський Д. П. (2017)
Овсянников С. И. - Мoтоагрегаты: пути повышения тягово-сцепных свойств, Подгорный И. И., Саблина М. А. (2017)
Овсянников С. И. - Оценка взаимодействия оператора с мотоагрегатом, Саблина М. А. (2017)
Калініченко В. І. - Методика визначення оптимальних параметрів дискретного покриття за напружено-деформованим станом, Марчук В. Є., Градиський Ю. О. (2017)
Літовка С. В. - Обгрунтування впливу параметрів робочої рідини гідроприводу на продуктивність форвардера, Косолапов В. Б. (2017)
Трошин О. Н. - Научная парадигма достижения аномально низкого трения в трибологии (2017)
Дяченко В. Ю. - Особливості ергономічного проектування робочих місць машин лісотехнічної галузі (2017)
Shkurski S. - Carbon dioxide, forests, and the kyoto-process, Dyachenko V. (2017)
Попович П. В. - Підвищення ефективності технологій перевезень організаційними шляхами надання транспортних послуг, Мурований І. С., Шевчук О. С. (2017)
Бабій М. В. - Проблеми транспортної логістики в аграрному секторі України (2017)
Марчук В. Є. - Аналіз світового досвіду розвитку складських технологій, Гармаш О. М., Градиський Ю. О., Світлична А. О., Шніт В. С. (2017)
Кривошапов С. И. - Определение нормы расхода топлива грузовых автомобилей статистическим методом (2017)
Привітання М. М. Дьоміна (2016)
Бармашина Л. М. - Транспортний аспект проблеми формування безперешкодного середовища (2016)
Дідіченко М. О. - Сучасні тенденції розвитку просторово-часової композиції історичних міст (2016)
Васевич М. Л. - Роль жінки в культовій архітектурі: фемінність простору жіночого монастиря XVI - XVII ст. (2016)
Гегер А. Д. - Дискретні методи формалізації структури візуальних рекурсивних систем в об’єктах дизайну (2016)
Горбик О. О. - Архітектура стародавньої Греції: стильові риси, їх змістовність та актуальність (2016)
Данієлян А. Є. - Система прийняття рішень при проектуванні об’єктів еко-архітектури (2016)
Дубинский В. П. - Глобализм и новые архитектурные стили, Весна А. В. (2016)
Кедровський П. П. - К питанню визначення поняття архітектоніка фронтальної архітектурної композиції, Кедровська І. П. (2016)
Кудряшева И. В. - Способы трансляции народного зодчества в архитектуре модернизма. Ле Корбюзье, Мартыненко A. C. (2016)
Лукомська З. В. - Шляхи збереження історичних оборонних споруд XVII – XVIII ст. на території Західної України (2016)
Орленко М. І. - Становлення української реставраційної школи (2016)
Понкало С. І. - Принципи та прийоми застосування архітектурного декору на будівлях Львова кінця XIX – початку XX ст. (2016)
Стоцько Р. З. - Особливості архітектури будівель Львівського університету періоду XVI - XX cтоліть (2016)
Субін-Кожевнікова А. С. - Дослідження стилістичних особливостей прибуткових будинків м. Вінниці кінця XIX – початку XX століть (2016)
Хороша О. І. - Дослідження класичного палацу графів Тишкевичів кінця ХVІІІ – початку ХХ століття на Вінниччині (2016)
Тарас В. Я. - Розпланування резиденційних барокових садово-паркових закладень у сільській місцевості Галичини (2016)
Биваліна М. В. - Проблеми модернізації та реконструкції міських територій забудованих великопанельними будинками перших серій (2016)
Бондар О. В. - Сучасний досвід проектування перетинів міських магістральних вулиць з кільцевим рухом транспорту (2016)
Габрель М. М. - Проблеми та принципи гуманізації житлового середовища мікрорайонів забудови 70-х років ХХ ст. (2016)
Голик Й. М. - Вплив супермаркетів на зміну просторово-планувальної міста, Кіс Н. Ю. (2016)
Гасенко Л. В. - Ідея велосипедного міста: перевірка реальністю (2016)
Главацький О. З. - Архітектурно-просторова організація та криміногенність адміністративних районів м. Львова (2016)
Грицак М. М. - Музейні об’єкти у планувальній структурі історичного міста (на прикладі Львова та Вроцлава) (2016)
Завальный А. В. - Бизнес-парк как элемент регулирования городской застройки, Черноносова Т. А., Колоша М. С. (2016)
Каменський В. І. - Взаємодія планувальної структури та містобудівної композиції як основа міського архітектурного середовища (2016)
Каплінська М. В. - Проблема реорганізації транспортних мереж у контексті регенерації ринкових площ історичних міст Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей (2016)
Гелла О. І. - Соцмісто в архітектурній та містобудівній практиці на Харьківщині в 1920 – 1930 рр., Качемцева Л. В. (2016)
Краснослободцева Е. В. - Анализ информационного обеспечения процессов проектирования и развития рекреационных территорий в Украине и за рубежом (2016)
Кравченко К. С. - Експлуатація покрівель, як додатковий територіальний ресурс, в умовах щільної міської забудови, Плешкановська А. М. (2016)
Любицький Р. І. - "Оn-street parking" в історичному місті (2016)
Муха Т. О. - Аналіз теоретичного та практичного досвіду туристично-рекреаційних об'єктів, Токар В. С. (2016)
Павлова А. В. - Особливості використання поняття "ордер" у розвитку архітектури, Лінда С.М. (2016)
Панченко Т. Ф. - Аналіз наукових досліджень історії формування курортно рекреаційних комплексів, Гудзенко А. І. (2016)
Пеньков В. О. - Щодо водовідведення з вулиць і доріг міст на техногенно-деформованих територіях (2016)
Покладок О. В. - Архітектурно-планувальні трансформації дачних будинків в пострадянський період (на прикладі Львова) (2016)
Устінова І. І. - Еколого-демографічні аспекти сталого розвитку еколого-містобудівних систем (2016)
Чубарова А. В. - Сутнісні першооснови та відтворювальний феномен матеріально-інформаційної структури міст (2016)
Яценко В. О. - Договір як один з шляхів формування адміністративно-територіального устрою групових форм розселення в Україні (2016)
Бобровник О. В. - Принципи архітектурно-планувальної організації притулків для тварин (2016)
Ботвіновська С. І. - Варіювання формою дискретно визначеної кривої за заданим законом розподілу коефіцієнтів натяжіння або стиску її ланок (2016)
Книш В. І. - Ієрархічна структура в методиці проектування багатоквартирного житла (суміжності та пріоритетність оцінювання) (2016)
Ковальська О. Є. - Забезпечення енергетичної пасивності малоповерхових житлових будинків в умовах тропічного клімату за рахунок архітектурно-планувальних засобів (2016)
Маланюк В. Я. - Особливості застосування нових технологій у дизайні вітрин (2016)
Пономаренко А. Р. - Тенденції та проблематика формування студентських гуртожитків, Бармашина Л. М. (2016)
Поцелуєва Н. В. - Питання проектування та будівництва сучасних наркологічних центрів в Україні (2016)
Обрізків А. В. - Особливості функціонального зонування адміністративно-культурних закладів об'єднаних територіальних громад (2016)
Сафронова О. О. - Тенденції розвитку сучасного дерев'яного домобудівництва, Антоненко І. В., Гусєва Н. С. (2016)
Стоцько Р. З. - Архітектурно-типологічні особливості будівель Одеської духовної семінарії (2016)
Рзаєва А. Д. - Сучасні проблеми та тенденції розвитку в проектуванні офісно-готельних будівель з інтегрованим озелененням простору (2016)
Яблонська Г. Д. - Простір ознак багатоквартирного житла (2016)
Contents (2017)
Mizernyi A. I. - Geological and structural features, magmatism and mineralization of Sekysivske and Vasylkivske stockwork gold deposits (Kazakhstan), Miroshnikova A. P., Mizerna M. O., Diachkov B. O. (2017)
Fomychov V. V. - Stability analysis of two-level anchor support installed in the weakly metamorphosed rocks, Lapko V. V., Pochepov V. М. (2017)
Solodyankin O. V. - Criterion to select rational parameters of supports to reduce expenditures connected with construction and maintenance of development working, Hryhoriev O. Y., Dudka I. V., Mashurka S. V. (2017)
Netecha M. V. - Jaspilites and other gemstones of post-jaspilite genesis: mining, treatment, and enhancement, Shevchenko S. V., Strilets O. P. (2017)
Khomenko O. Ye. - Principles of rock pressure energy usage during underground mining of deposits, Sudakov А. К., Malanchuk Z. R., Malanchuk Ye. Z. (2017)
Hao B. Y. - Failure mechanism analysis on hanging arch roof caving at end of underground coal working face, Hu S. Y., Cheng J., Huang H., Wang K., Kang L. X. (2017)
Prokopenko V. I. - Environmental oriented imperative of developing the opening technology and excavation of horizontal fields, Litvinov Yu. I. (2017)
Babets D. V. - Estimation of rock mass stability based on probability approach and rating systems, Sdvyzhkova О. О., Larionov M. H., Tereshchuk R. M. (2017)
Matsyuk I. M. - Search of variants of assemblies of structural groups in planar linkages, Morozova Т. I., Shlyahov E. М. (2017)
Osenin Yu. I. - Improving safety of movement of mining transport by applying wheels with counter-flange, Dehtiareva L. M., Osenina G. Yu., Serhiienkо О. V. (2017)
Bondarenko A. I. - Effect of antilock brake system on basic parameters of transport vehicle transmission, Taran I. O. (2017)
Shcrabets F. P. - The systems of backup power supply based on renewable energy sources for mobile facilities, Krasovskyi P. Yu., Berdnyk V. V. (2017)
Fedoreiko V. S. - Modeling of block of electricity generation of cogeneration system for heat generator, Zahorodnii R. I., Lutsyk I. B., Rutylo M. I. (2017)
Fedoriv M. Y. - Increasing reliability and energy efficiency of electrically driven drilling units, Gladj I. V., Galushchak I. D., Batsala Y. V. (2017)
Hnatushenko V. V. - Satellite monitoring of consequences of illegal extraction of amber in Ukraine, Mozgovyi D. K., Vasyliev V. V., Kavats О. О. (2017)
Bagriy S. M. - Spatial modeling and prediction of environmental situation when filling Dombrowski quarry: GIS approach, Davybida L. I., Kuzmenko E. D. (2017)
Prykhodko M. M. - Floods and their management in the Carpathian region of Ukraine (2017)
Chepurna T. B. - Features of high-altitude distribution of mudflow sites in the Upper Tysa basins in Ukrainian Carpathians (2017)
Oliinyk O. O. - Corporate social responsibility in the field of occupational safety and health (2017)
Babaiev V. M. - The method of adaptation of a project-oriented organization’s strategy to exogenous changes, Kadykova I. M., Husieva Yu. Yu., Chumachenko I. V. (2017)
Koval S. S. - Information technology of the automatization formation of the non-standard products optimal composition at the engineering enterprise (2017)
Bilotserkivets V. V. - Innovative challenges and post-crisis prospects of Ukrainian mining and metallurgical industry, Zavhorodnia O. O. (2017)
Korzh N. V. - Optimization of the structure of corporate capital throughout the lifecycle of a company (2017)
Zadoia O. A. - Transformation of savings into investments: role of financial intermediarie (2017)
Прохненко І. А. - Розвиток фальшивомонетництва в Північно-Східній Угорщині у XV - XVI століттях (за матеріалами замків Закарпаття), Жиленко М. А. (2016)
Поладі Р. Ч. - Барон Жигмонд Перені: політичний і громадський діяч (2016)
Горнецкі В. В. - Особливості сакральної архітектури Закарпаття кінця ХІХ - початку ХХ століть (2016)
Гентош Л. Р. - Літургічна реформа митрополита Андрея Шептицького (2016)
Куцов К. О. - Діяльність "Союзу Підкарпатських Руських Студентів" у Чехословаччині (1921 - 1931 рр.) (2016)
Сливенко В. А. - Особливості діяльності органів прокуратури УСРР у контексті проведення хлібозаготівельних кампаній 1927 - 1929 рр. (2016)
Казак О. Г. - Национально-культурная жизнь населения Закарпатья в 1939 - 1944 гг. в свете документов венгерских полицейских органов (2016)
Міщанин В. В. - Освітня реформа Закарпатської України (1944 - 1946 рр.): перехід на радянські стандарти (2016)
Худіш П. М. - Міграційні процеси, пов'язані з установленням чехословацько-радянського кордону (1945 - 1948 рр.) (2016)
Калініченко В. А. - Σπαθίον, μάχαιρα, παραμήριον: До проблеми болгарського озброєння в період повстання Фоми Слов'янина у Візантії (2016)
Казаков О. О. - Питання спадкування угорського трону на початку XIV ст. і позиція папської курії (2016)
Товтин Я. І. - Внутрішньо- і зовнішньополітична діяльність Максиміліана І Габсбурга (1846 - 1519) (2016)
Сурнін В. Б. - Післявоєнний СРСР (1945 - 1956 рр.): міфологічний образ і реальність (2016)
Лавер О. Г. - Глобальні проблеми людства початку ХХІ ст. (на прикладі біженців, вимушених переселенців та нелегальних мігрантів) (2016)
Тиводар М. П. - Сліди дохристиянських божеств у традиційній культурі українців Закарпаття (2016)
Коцан В. В. - Традиційний народний одяг Закарпаття у календарно-побутовій обрядовості ХІХ – першої половини ХХ століть (2016)
Кузьма В. В. - Створення музею народної архітектури і побуту в Ужгороді та розширення мережі етнографічних експозицій у Закарпатській області (60-80-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Пеняк П. С. - Леонід Мацкевий як дослідник мезоліту Закарпаття (2016)
Лиман С. І. - "Звіт про подорож Західною Європою в 1858 - 1859 рр." професора Харківського університету Д. І. Каченовського як джерело з історії вітчизняного туризму (2016)
Пеняк П. С. - Нове дослідження про допоміжні ремесла та промисли (2016)
Коцан В. В. - Як жило Закарпаття сто років тому (2016)
Тиводар М. П. - Доля української меншини в Словаччині (2016)
Мазурок О. С. - Літопис трагедії холмсько-підляських українців, Яценюк Ф. С., Ісак Ю. І. (2016)
Пам'яті доцента П. І. Білака (2016)
Пам'яті лаборанта М. Д. Рего (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Indutnyi I. Z. - Nanostructured Au chips with enhanced sensitivity for sensors based on surface plasmon resonance, Ushenin Yu. V., Myn'ko V. I., Shepeliavyi P. E., Lukaniuk M. V., Korchovyi A. A., Khrystosenko R. V. (2017)
Fedirchyk I. I. - Plasma-liquid system with reverse vortex flow for plasma-catalytic reforming, Nedybaliuk O. A., Chernyak V. Ya., Demchina V. P. (2017)
Bulavin L. A. - Evaluation of arterial wall elasticity during ultrasound diagnostics, Zabashta Y. F., Batsak B. V., Trembovetska E. M. (2017)
Kochmarskii V. Z. - Calcium carbonate crystallization from hydrocarbonate solutions, Gayevskii V. R., Tyshko N. L. (2017)
Lesiuk A. I. - Instability of director orientation in a planar nematic cell under tunable boundary conditions in the electric field, Ledney M. F., Tarnavskyy O. S. (2017)
Neimash V. B. - Physical properties of radiation-crosslinked polyvinyl alcohol–polyethylene glycol hydrogels from the viewpoint of their application as medical dressings, Kupianskyi H. D., Olkhovyk I. V., Povarchuk V. Yu., Roguts'kyi I. S. (2017)
Mazur Yu. P. - Influence of a cold plastic deformation on the electrical resistivity of CrMnFeCoNi high-entropy alloy, Ostapenko R. V., Semen’ko M. P. (2017)
Vishwakarma R. - Thickness-dependent structural, electrical, and optical properties of ZnS thin films deposited by thermal evaporation (2017)
Yukhymchuk V. O. - Properties of graphene flakes obtained by treating graphite with ultrasound, Valakh M. Ya., Hreshchuk O. M., Havrylyuk Ye. O., Yanchuk I. B., Yefanov A. V., Arif R. N., Rozhin A. G., Skoryk M. A. (2017)
Chornous A. M. - Temperature effect on magnetoresistive properties of Fe and Co island films, Shkurdoda Yu. O., Loboda V. B., Kolomiets V. M. (2017)
Grytsay V. I. - Spectral analysis and invariant measure in the study of a nonlinear dynamics of the metabolic process in cells (2017)
Jaworska-Witkowska M. - Philosophy of pedagogics: pedagogy, philosophy and humanities versus education, culture and social life (2016)
Акімова О. В. - Деякі питання співвідношення категорій творчості й мислення, Волошина О. В. (2016)
Лебедєва Н. А. - Сучасні зарубіжні теорії мотивації у контексті психології освіти та лінгвістики (2016)
Майорський В. В. - Організація самостійної роботи учнів класів правового профілю: методичний аспект (2016)
Наливайко О. Б. - Технологія контекстного навчання у підготовці майбутніх сімейних лікарів (2016)
Стукан Г. О. - Психолого-педагогічні засади мовленнєвого розвитку, Циц Г. О. (2016)
Трофименко А. О. - Формування іншомовної комунікативної компетенції засобами використання прагматичних ситуацій (2016)
Столяренко О. В. - Основні підходи до обгрунтування моделі науково-методичної системи виховання у школярів ціннісного ставлення до людини, Столяренко О. В. (2016)
Улиська І. В. - Визначення структури морально-вольових якостей лікаря як одного з важливих аспектів майбутньої професійної діяльності (2016)
Холковська І. Л. - Взаємодія класного керівника з сім’єю у процесі профілактики девіантної поведінки підлітків (2016)
Haluziak V. M. - Personal maturity of the teacher’s as a factor of the efficiency of pedagogic activity (2016)
Макаревич І. М. - Важливість інформаційної культури при формуванні інформаційної компетентності майбутніх учителів географії (2016)
Мельниченко Р. К. - Технології формування готовності майбутніх учителів біології до роботи в профільній школі (2016)
Нищак І. Д. - Проблеми та перспективи інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій (за результатами анкетування студентів, викладачів та вчителів-предметників) (2016)
Носова К. В. - Педагогічні умови формування культури професійного спілкування майбутніх тележурналістів (2016)
Паржницький О. В. - Зміст та особливості експерименту з формування професійної компетентності в майбутніх токарів у фахово-орієнтованому освітньому середовищі професійно-технічного навчального закладу (2016)
Прушковська Н. Н. - Особистісно-орієнтований підхід в системі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Дабіжа К. Л. (2016)
Пустюльга C. І. - Проблеми і шляхи вирішення завдань практичної підготовки інженерних кадрів у технічних ВНЗ, Гань Л. В., Лобанова С. І. (2016)
Пухальський Т. Д. - Аналіз змісту формування професійної компетентності вчителя музики засобами диригентсько-хорових дисциплін (2016)
Репко І. П. - Шляхи формування інтелектуальної компетентності в досвіді професійної підготовки майбутніх учителів, Одарченко В. І. (2016)
Рибінська Ю. А. - Підготовка майбутніх філологів до здійснення іноземномовної комунікації в професійній діяльності (2016)
Сурсаєва І. С. - Результати експериментального дослідження з перевірки педагогічних умов формування професійного мислення майбутнього фельдшера (2016)
Тимофєєва О. Я. - Сутність, структура й зміст соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв (2016)
Хоменко О. В. - Особливості модернізації іншомовної підготовки в економічних вищих навчальних закладах (2016)
Шахов В. І. - Еволюція неперервної професійної освіти інженерів-будівельників (2016)
Карпенко О. Є. - Теоретико-методичні засади опіки над дітьми у педагогічному доробку Ю.-Ч. Бабіцького (2016)
Глушок Л. М. - Професійний розвиток фахівців дошкільної освіти як необхідна умова якісного навчально-виховного процесу в дошкільних закладах Австралії (2016)
Давидюк М. О. - Особливості загальнопедагогічної підготовки вчителя в країнах Західної Європи (2016)
Герасимова І. Г. - Гендерна складова формування професійної мобільності, Дерун В. Г. (2016)
Зємба Б. А. - Педагогічне проектування як напрямок соціально-педагогічної роботи з маргінальними дітьми (2016)
Чухрій І. В. - Соціально-педагогічна реабілітація батьків, які виховують дітей з функціональними обмеженнями (2016)
Микитюк Г. Ю. - Особливості психологічної підтримки студентів -психологів у період адаптації до освітнього простору (2016)
Чорноус В. П. - Діагностика творчості: сучасний стан і перспективи розвитку (2016)
Наші автори (2016)
Бєлкін І. В. - Забезпечення реальних ситуацій і ролей професійного змісту в діловій грі (2016)
Волошина О. В. - Використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін педагогічного циклу (2016)
Сиванич Б. Б. - Використання активних методів у процесі навчання граматики української мови як іноземної на початковому рівні (2016)
Слушний О. М. - Технологія "перевернутого" навчання як інноваційний засіб підвищення якості освіти (2016)
Темник Г. Д. - Інтерактивні курси в системі онлайн-навчання української мови як іноземної (2016)
Балтремус К. А. - Формування соціальної компетентності учнів у навчально-виховному процесі демократичних шкіл, Балтремус В. Є. (2016)
Гаврутенко Л. А. - Перевірка ефективності формування професійних умінь майбутніх молодших спеціалістів економічного профілю в процесі вивчення фахових дисциплін (2016)
Галузяк В. М. - Сутність і структура педагогічної компетентності вчителя (2016)
Головська І. В. - Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до діагностування рівня моральної вихованості школярів (2016)
Дрозд Т. М. - Наступність вузівської освіти та післядипломної підготовки вчителів у контексті розвитку комунікативної компетентності (2016)
Загородній С. П. - Технології розвитку інноваційної компетентності керівників ЗНЗ у системі післядипломної освіти (2016)
Каплінський В. В. - Наукова лабораторія педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу як школа формування професійної компетентності, Лазаренко Н. І. (2016)
Корсун Ю. О. - Загальний аналіз педагогічних моделей формування професійної самосвідомості майбутніх фахівців (2016)
Кошук О. Б. - Провідні напрями модернізації професійної підготовки інженерів з механізації сільського господарства (2016)
Марценюк Н. А. - Проблема професійної мобільності у педагогічній науці (2016)
Молоченко В. В. - Кооперативна навчальна діяльність як засіб формування готовності майбутніх фахівців аграрної сфери до партнерської взаємодії (2016)
Московчук О. С. - Соціальна компетентність як психолого-педагогічний феномен (2016)
Оніщук І. І. - Особливості викладання іноземної мови студентам лінгвістичного та нелінгвістичного спрямування (2016)
Подуфалов А. І. - Формування творчого потенціалу студентів педагогічного коледжу як психолого-педагогічна проблема (2016)
Рибінська Ю. А. - Діагностика рівнів сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх філологів засобами креативного перекладу (2016)
Шахіна І. Ю. - Створення і використання особистого сайту викладача у педагогічній діяльності, Медведєв Р. П. (2016)
Аносов І. П. - Психолого-педагогічні чинники попередження та подолання шкільної дезадаптації молодших школярів, Аносова Д. І. (2016)
Антонюк М. С. - Удосконалення психологічної культури вчителів і соціальних педагогів (2016)
Килівник А. М. - Формування культури самоорганізації майбутнього соціального педагога (2016)
Перхайло Н. А. - Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи в ситуації конфлікту (2016)
Столяренко О. В. - Цінність людського життя в контексті розв’язання проблем ризикової поведінки вихованців, Столяренко О. В., Мельник І. В. (2016)
Авксентьєва Т. А. - Шляхи запровадження інклюзивної освіти у ВНЗ України, Лісниченко А. П. (2016)
Давидюк М. О. - Методичні аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя до роботи в інклюзивному освітньому середовищі (2016)
Хіля А. В. - Арт-терапія як засіб сприяння особистісній ідентифікації дітей з функціональними обмеженнями в умовах центрів соціально-психологічної реабілітації (2016)
Васильєва С. А. - Теоретичні орієнтири та концептуальні засади дослідження проблеми розвитку системи ДНЗ різних типів (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2016)
Корнієнко Т. М. - Питання фахової підготовки організаторів дозвіллєвої діяльності школярів на початку ХХ століття (2016)
Марченко А. І. - Особливості професійної підготовки вчителів на території Поділля у 20 - 40-х роках ХХ століття (2016)
Давідчук А. О. - Сутність поняття готовності до ціннісного самовизначення (2016)
Холковська І. Л. - Креативність як предмет психолого-педагогічних досліджень, Віняр Н. О. (2016)
Шахов В. І. - Технологія коучингу як психологічний ресурс для розвитку інновацій, Шахов В. В. (2016)
Ігнатова О. М. - Підходи до інтернаціоналізації вищої освіти в європі та їх наслідки для стратегічного управління (2016)
Наші автори (2016)
Буря А. И. - Влияние углеродных волокон на трибологические свойства полиефирефиркетона, Арламова Н. Т., Томина А., Цуй Хун, Фен Сян-Мин (2016)
Боженко А. Л. - Репрезентативности значений температуры внешней среды в городском условиях, Зюляев Д. Д., Кубов В. И. (2016)
Варшамов А. В. - Выбор перспективных схем теплоаккумулирующих систем предпускового прогрева двигателей внутреннего сгорания, Голеншин В. В., Харитонов М. Ю. (2016)
Жуков Ю. Д. - Аналіз існуючих суднових установок очистки стічних вод і їх особливостей, Нікольчук С. А. (2016)
Жуков Ю. Д. - Використання методу поліметричних вимірювань для оперативного контролю концентрації шкідливих речовин у суднових стічних водах, Нікольчук С. А. (2016)
Кротик И. А. - Технологические аспекты и их влияние на ресурс дизелей, Боду С. Ж. (2016)
Случак О. І. - Методики структуроутворення композиційних матеріалів з заданими характеристиками для кокілів відцентрового лиття, Шугай В. В., Прищепов О. Ф., Андрєєв В. І. (2016)
Яковишина Т. Ф. - Порівняльний аналіз підходів до визначення екологічного ризику забруднення ґрунтів кадмієм (2016)
Хворостенко М. И. - Проблемы качества планирования лучевой терапии на компьютерные системы, Кихтенко И. М., Хворостенко Ю. М., Гончар В. В. (2016)
Альохіна С. М. - Антиоксидантна активність сироватки крові щурів лінії вістар, які зазнали впливу інкорпорованого 131І in utero, Грицук О. І., Клепко А. В., Ватліцова О. С., Дрозд І. П., Липська А. І., Талько В. В. (2016)
Грабовський Ю. В. - Власний досвід діагностики тромбоемболії легеневої артерії за допомогою перфузійної пульмоносцинтіграфії з Тс 99м -MAKRO-ALBUMO (2016)
Іванкова В. С. - Удосконалення заходів профілактики пізніх променевих ускладнень при консервативній хіміорадіотерапії місцево поширених форм раку шийки матки, Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. (2016)
Мотрина О. А. - Аналіз динаміки змін ваги тіла та фізіологічного стану спермопродукуючих органів за умов локального гамма-опромінення щурів, Горбань Л. В., Саковська Л. В., Клепко А. В., Андрейченко С. В. (2016)
Неумержицька Л. В. - Цитогенетичні ефекти в клітинах кісткового мозку у нащадків першого покоління щурів, які зазнали впливу інкорпорованого 131I, Атаманюк Н. П., Рябченко Н. М., Ганжа О. Б., Сова О. А., Дрозд І. П., Липська А. І., Талько В. В. (2016)
Прохорова Є. М. - Стан вуглеводного обміну у нащадків першого та другого поколінь щурів, які зазнали впливу інкорпорованого 131I, Гапєєнко Д. Д., Атаманюк Н. П., Камінський О. В., Талько В. В. (2016)
Рожков І. М. - Структурно-функціональні зміни проміжної частки гіпофіза за умов тривалої дії нітратів та метиленової сині, Чумаченко О. Ю., Редька О. Г. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського