Ткаченко В. И. - Разработка эластичных радиационно-защитных материалов, Хворостенко М. И., Межуев Н. Н., Кихтенко И. М., Хворостенко Ю. М., Скляр Н. В. (2016)
Тукаленко Є. В. - Поведінкові реакції щурів вістар у віддаленому періоді після внутрішньоутробного опромінення 131I, Тубальцева І. І., Дмитрієва І. Р., Прохорова Є. М., Дрозд І. П., Липська А. І. (2016)
Іванкова В. С. - Місце променевої терапії в комплексному лікуванні хворих на рак тіла матки, Матвієвська Л. В. (2016)
Кутлахмедов Ю. А. - Оптимальная система контрмеры для снижения дозовых нагрузок на население и биоты экосистем, Матвеева И. В. (2016)
Чорна В. І. - Міграція 137Cs і 90Sr у грунтах і сільськогосподарській продукції дніпропетровської області після аварії на Чорнобильській АЕС, Сироватко В. О. (2016)
Григор’єва Л. І. - Мінімізація ризику дефляційних явищ на поверхні хвостосховищ в системі екологічного менеджменту підприємства (2016)
Томілін Ю. А. - Система Сшейп як інструмент керування ризиком додаткового опромінення населення при аваріях на АЕС (2016)
Макарова О. В. - Підвищення якості та проблеми сертифікації будівельних матеріалів, Григор’єва Л. І., Томілін Ю. А. (2016)
Березіна Л. М. - Методика оцінки конкурентоспроможності переробних підприємств (2015)
Садловська І. П. - Організаційно-економічні аспекти ефективного розподілу фінансових ресурсів на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг (2015)
Тараненко І. В. - Дослідження і оцінка лояльності споживачів роздрібної торговельної мережі в умовах економічної кризи, Дрозденко А. В. (2015)
Войтко С. В. - Оподаткування прибутків підприємств в Україні в умовах євроінтеграції, Малишева А. М. (2015)
Лойко В. В. - Технологічна безпека як складова економічної безпеки (2015)
Давидова І. О. - Інноваційна зайнятість в аспекті її сутнісних характеристик (2015)
Опарін В. М. - Модернізація фінансової інфраструктури як основа забезпечення стабільності національної економіки (2015)
Піскунова О. В. - Нечіткі відношення у дослідженні інноваційного розвитку малого підприємства, Тарасова Л. Г., Шатарська І. Ф. (2015)
Федулова І. В. - Методичний підхід до формування системи ефективного управління корпоративним капіталом та його складовими, Корж Н. В. (2015)
Vergun M. O. - Management concept of higher education establishments investment potential (2015)
Загорельская Т. Ю. - Оценка уровня финансовой безопасности промышленных предприятий днепропетровской области (2015)
Євтушевська О. В. - Особливості сприйняття добробуту у секулярному суспільстві (2015)
Панасюк О. В. - Перспективи удосконалення альтернативних режимів оподаткування в Україні (2015)
Хомів О. В. - Особливості проведення науково-економічних досліджень (2015)
Юрченко Н. Б. - Трансформація структури попиту на робочу силу на аграрному ринку (2015)
Аль Равахнех Рами - Специфические особенности и функции международной торговли услугами (2015)
Пелех У. В. - Державне регулювання та принципи формування процентних ставок грошового ринку в Україні (2015)
Греськів І. Р. - Характеристика інвестиційних ризиків та особливості процесу управління ними, Стасюк Н. Р., Дорош О. І. (2015)
Голік І. Л. - Синергетичний ефект діяльності кластерних формувань (2015)
Бренер А. В. - Аналіз сучасного стану пенсійного забезпечення України з 2010 – 2015 рр, Набатова Ю. О. (2015)
Милованова К. І. - Державні механізми сприяння розвитку венчурного підприємництва в Україні (2015)
Полуектова Н. Р. - Особливості оцінювання вартості використання хмарних erp-сервісів (2015)
Гавришків І. Р. - Рекреаційна індустрія України на міжнародному ринку послуг (2015)
Алексєєнко І. І. - Теоретичні основи визначення фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці (2015)
Богуславський Є. І. - Диверсифікація у сфері автомобілебудування, Гресь М. С. (2015)
Бова Н. В. - Особливості формування ресурсної бази банків в Україні (2015)
Андрійчук І. В. - Розробка алгоритму визначення економічного потенціалу альтернативних енергоресурсів регіону, Палійчук У. Ю. (2015)
Чичуліна К. В. - Удосконалення системи управління витратами на сільськогосподарських підприємствах, Петровець О. С. (2015)
Турко М. О. - Аналіз адаптивності підприємст будівельної галузі України (2015)
Якимів М. М. - Оцінка економічної ефективності газопроводів з шляховими відборами та витоками газу (2015)
Опанасюк Ю. А. - Формування галузевих компенсаційних фондів для подолання техногенних катастроф та їх наслідків (2015)
Зав’ялова М. В. - Індустріальний туризм: регіональний аспект, Скринько Н. В. (2015)
Крупей О. М. - Світова практика застосування політики фіскальної консолідації (2015)
Семенюк І. Ю. - Проблеми адаптації українських підприємств до євроінтеграційного процесу (2015)
Паливода О. М. - Ризики формування та функціонування кластерної моделі розвитку організацій, Пальоха Д. О. (2015)
Казакова І. В. - Ефективність виробництва сої та розвиток ринку соєвих продуктів в Україні і світі, Кондратюк Н. В. (2015)
Отливанська Г. А. - Модель процесно-орієнтованого управління витратами підприємств сфери телекомунікацій, Охрущак К. О. (2015)
Рєзніков В. В. - Зовнішньоекономічне співробітництво України з країнами бенілюксу: економіко-дипломатичний аспект (2015)
Добринь С. В. - Управління фінансовими ризиками підприємства (2015)
Гмиря В. П. - Управління ризиками при банківському кредитуванні інвестиційних проектів (2015)
Булавинець В. М. - Видатки місцевих бюджетів соціального призначення у контексті концепції соціальної держави (2015)
Токмакова І. В. - Протиріччя розвитку вітчизняного залізничного транспорту в умовах розбудови світової транспортно-логістичної системи (2015)
Головня Ю. І. - Транскордонне співробітництво як інструмент регіонального маркетингу (2015)
Гасім Cалах - Африка в сучасній моделі світової економіки: quo vadis? (2015)
Гонтар Д. Д. - Вибір стратегій управління ринковою вартістю банку на основі матричних моделей (2015)
Діденко А. В. - Методи моделювання стратегій для податкової оптимізації (2015)
Пасажко Т. С. - Трансформація депозитів населення в інвестиційний ресурс банків, Шпигоцька Н. О. (2015)
Мороз С. І. - Обґрунтування залучення вільного та відкритого програмного забезпечення в інформаційні системи підприємств, Корінь А. М. (2015)
Мачуга Р. І. - Інформатизація суспільства як основа професійного розвитку працівника та змін його організаційної поведінки (2015)
Кашубіна Ю. Б. - Фінансові аспекти функціонування органів місцевого самоврядування, Царенко А. Я. (2015)
Лапін П. В. - Класифікація залізничних транспортних подій за критерієм економічних збитків (2015)
Паневник Т. М. - Інтеграційні засади формування ефективної діяльності підприємств хлібопекарської галузі, Болгарова Н. К. (2015)
Галайко Н. Р. - Система гарантування вкладів в банківській системі України та європейському союзі (2015)
Тернавська І. Б. - Понятійно-категоріальний апарат інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, Семенда О. В. (2015)
Кравчук А. О. - Кластерний розвиток суб’єктів зеленого туризму в Україні (2015)
Магас Н. В. - Рейтингова оцінка фінансової безпеки підприємства (2015)
Смаглюк А. А. - Міжсекторальні зв’язки і структурні зміни економіки України (2015)
Адаменко М. В. - Актуальність та напрями впровадження управлінського обліку для малих підприємств, Кулик О. В. (2015)
Петриків А. В. - Роль місцевих запозичень у вирішенні фінансових потреб регіонів (2015)
Іщенко О. О. - Система індикаторів фінансової стійкості банку: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2015)
Павлик О. В. - Сутність глобалізації у податковому регулюванні економічного розвитку (2015)
Федоришина І. Ф. - До проблеми системного аналізу споживача та сегментування ринку (2015)
Красношапка В. В. - Аутсорсинг та його застосування на підприємствах України, Трохимець І. І. (2015)
Кужель В. В. - Інноваційні інструменти розвитку підприємств сільського (зеленого) туризму в Україні (2015)
Лебедева И. Ю. - Развитие оператора мобильной связи life:) и перспективы предоставления беспроводного интернета в Украине (2015)
Набатова Ю. О. - Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів, Ус Т. В. (2015)
Соколенко Л. Ф. - Теоретико-методичні засади стратегічного управління фінансово-екологічною безпекою регіонального розвитку (2015)
Журавка О. С. - Страхова культура як один із чинників впливу на розвиток страхування, Лопатченко С. Г. (2015)
Теряник О. А. - Оцінювання сталого екологічного розвитку регіону (2015)
Василишина Н. Є. - Покращання підприємницького клімату в процесі стратегічного розвитку івано-франківщини, Берлоус М. В. (2015)
Тредіт В. Є. - Податковий облік пдфо та порядок розрахунку нарахувань і утримань із заробітної плати в 2015 році (2015)
Власенко Ю. Г. - Забезпечення пропорційності і збалансованості сільськогосподарського виробництва в аграрних формуваннях (2015)
Комарніцький І. О. - Оцінка перспектив готельного бізнесу в умовах кризи (2015)
Стариченко М. А. - Напрями удосконалення організації інвестиційного процесу на сільськогосподарських підприємствах (2015)
Ярошенко А. С. - Системний підхід до організації державного аудиту ефективності, Олексіч Ж. А. (2015)
Білак Г. Г. - Пріоритетні напрями удосконалення територіальної організації розвитку закарпатської області (2015)
Кононова Е. Ю. - Статистические профили информационного общества: сравнительный анализ е-индексов, Ковпак Э. А. (2015)
Іванченко Н. М. - Проблеми та перспективи розвитку рекреаційного туризму (2015)
Драч О. І. - Застосування світового досвіду для використання адресної соціальної допомоги, Онофрійчук В. В. (2015)
Люшин В. Г. - Еколого-економічні аспекти забезпечення збалансованого використання та охорони земель сільськогосподарського призначення (2015)
Кипоренко В. В. - Удосконалення еколого-економічного механізму розвитку органічного сільського господарства (2015)
Коробка В. М. - Економіко-математична залежність факторів впливу на освоєння інноваційної продукції підприємствами (2015)
Шашкіна М. С. - Особливості управління фінансово-господарською діяльністю промислових підприємств в умовах кризової економіки (2015)
Ільїн В. Ю. - Економічна ефективність виробництва аграрної продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України (2015)
Пуліна Т. В. - Оцінка передумов створення кластеру на базі металургійного комплексу регіону, Христенко О. В. (2015)
Рогозян Ю. С. - Регіональний досвід оптимізації територіальної організації мережі установ загальної освіти (2015)
Гончарова К. Г. - Особливості оцінки рівня ділової репутації топ-менеджменту банку в банківських установах України (2015)
Бут Т. В. - Обгрунтування впливу металургійного комплексу на соціально-економічний розвиток регіону (2015)
Довгаль О. В. - Інноваційне управління персоналом (2015)
Індутний І. З. - Наноструктуровані Au чіпи з підвищеною чутливістю для сенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу, Ушенін Ю. В., Минько В. І., Шепелявий П. Є., Луканюк М. В., Корчовий А. А., Христосенко Р. В. (2017)
Федірчик І. І. - Плазмово-рідинна система зі зворотним вихровим потоком для плазмово-каталітичного реформування, Недибалюк О. А., Черняк В. Я., Демчина В. П. (2017)
Булавін Л. А. - Визначення пружності стінок артерій в процесі ультразвукового дослідження, Забашта Ю. Ф., Бацак Б. В., Трембовецька О. М. (2017)
Кочмарський В. З. - Кристалізація карбонату кальцію з гідрокарбонатних розчинів, Гаєвський В. Р., Тишко Н. Л. (2017)
Лесюк А. І. - Орієнтаційна нестійкість директора в планарній нематичній комірці з керованими межовими умовами в електричному полі, Ледней М. Ф., Тарнавський О. С. (2017)
Неймаш В. Б. - Фізичні властивості радіаційнозшитих гідрогелів полівініловий спирт–поліетиленгліколь в контексті застосування в медичних пов’язках, Купянський Г. Д., Ольховик І. В., Поварчук В. Ю., Рогуцький І. С. (2017)
Mazur Yu. P. - Influence of a cold plastic deformation on the electrical resistivity of CrMnFeCoNi high-entropy alloy, Ostapenko R. V., Semen’ko M. P. (2017)
Vishwakarma R. - Thickness-dependent structural, electrical, and optical properties of ZnS thin films deposited by thermal evaporation (2017)
Yukhymchuk V. O. - Properties of graphene flakes obtained by treating graphite with ultrasound, Valakh M. Ya., Hreshchuk O. M., Havrylyuk Ye. O., Yanchuk I. B., Yefanov A. V., Arif R. N., Rozhin A. G., Skoryk M. A. (2017)
Chornous A. M. - Temperature effect on magnetoresistive properties of Fe and Co island films, Shkurdoda Yu. O., Loboda V. B., Kolomiets V. M. (2017)
Grytsay V. I. - Spectral analysis and invariant measure in the study of a nonlinear dynamics of the metabolic process in cells (2017)
Сідлецький В. М. - Тензорний аналіз в автоматизованій системі управління процесом пастеризації молока, Ельперін І. В. (2017)
Horlova T. - Decision making in corporate systems (2017)
Пирог Т. П. - Вплив поверхнево активних речовин, синтезованих у різних умовах культивування Nocardia vaccinii IMB B-7405, на деструкцію біоплівки Escherichia coli ІЕМ-1, Никитюк Л. В., Кондрашевська К. Р., Ключка І. В. (2017)
Салюк А. І. - Режими метанової ферментації курячого посліду, Котинський А. В., Жадан С. О., Шаповалов Є. Б. (2017)
Макаренко Є. В. - Дослідження антагоністичних властивостей хліба з функціональними харчовими добавками, Покойовець К. Ю., Грегірчак Н. М. (2017)
Пенчук Г. С. - Світовий досвід державного регулювання агропромислових підприємств (2017)
Сокол Т. Г. - До питання про фахову підготовку екскурсійно-анімаційних кадрів у туризмі (2017)
Москаленко В. О. - Управління кадровими ризиками як напрям удосконалення механізму управління персоналом, Дробот Ю. Ю. (2017)
Казаков О. О. - Екаунтінг-менеджмент у системі менеджмету підприємства, Казакова В. І. (2017)
Кравець С. В. - Сутність та особливості управління маркетинговими ризиками підприємств (2017)
Кондратюк С. Ю. - Формування механізму стратегічного розвитку підприємства, Дунда С. П. (2017)
Мазник Л. В. - Використання результатів рейтингової оцінки характеристик індивідуальної пропозиції робочої сили в навчальному процесі, Мазник К. С. (2017)
Погорілий Т. М. - Регресійні рівняння для визначення теплопровідності λ міжкристального розчину сахарози при уварюванні цукрового утфелю (2017)
Копиленко А. В. - Сучасна концепція моделювання гідродинаміки в ролерному біореакторі з поверхневим культивуванням клітинних культур, Семенюк C. М., Шибецький В. Ю., Костик С. І. (2017)
Змієвський Ю. Г. - Дослідження процесу нанофільтрації молочної сироватки (2017)
Шевченко О. Ю. - Колігативні властивості культуральних середовищ, Соколенко А. І., Васильківський К. В., Вінніченко І. М. (2017)
Шестеренко В. Є. - Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в системах електропостачання, Ізволенський І. Є. (2017)
Дудко С. Д. - Деякі результати моделювання роботи нагрівної системи тунельної хлібопекарської печі (2017)
Сімахіна Г. О. - Структурні і біохімічні зміни білкових сполук при заморожуванні дикорослих ягід, Халапсіна С. В. (2017)
Зінченко І. М. - Зміни білкових речовин грибів у процесі гідротермічного оброблення в технології грибних снеків, Терлецька В. А. (2017)
Карпова А. О. - Технологія борошняних кондитерських виробів з використанням нових рецептурних компонентів, Куниця К. В., Білецький Е. В. (2017)
Гніцевич В. А. - Реологічні властивості молочно-білкових концентратів, Дейниченко Л. Г., Горальчук А. Б. (2017)
Кузьмін О. В. - Розробка методу комплексної кількісної оцінки якості бісквітних напівфабрикатів, Комарницький Р. В., Губеня В. О., Дочинець І. В. (2017)
Головко М. П. - Використання методу апріорного ранжування чинників під час створення рецептур алкогольних напоїв, Пенкіна Н. М., Колесник В. В., Полупан В. В. (2017)
Махинько В. М. - Формула еталонного білка: етапи розроблення і сучасні норми, Дробот В. І., Соколовська І. О., Черниш Л. М. (2017)
Жулінська О. В. - Визначення нормативних параметрів якості і безпечності функціональних харчових продуктів, Свідло К. В., Половін Б. А. (2017)
Українець А. І. - Використання білкових наповнювачів у виробництві напівкопчених ковбас, Пасічний В. М., Мороз О. О., Неводюк І. В. (2017)
Булій Ю. В. - Підвищення експлуатаційних характеристик брагоректифікаційних установок шляхом використання технології керованої ректифікації, Шиян П. Л., Куц А. М., Дмитрук А. П. (2017)
Михонік Л. А. - Використання рисового борошна в технології безглютенового хліба, Грищенко А. М. (2017)
До відома авторів (2017)
Богрова Х. Б. - Аналіз теоретико-емпіричних досліджень просодичного компоненту мовлення та індивідуально-психологічних особливостей дітей дошкільного віку (2017)
Bondarenko A. F. - Socio-Cultural Competence of a Present-Day Counselor: Current Prospects and Future Challenges, Fedko S. L. (2017)
Бородулькина Т. А. - Психосемантический анализ отношения родителей экспериментального учебного учреждения к вальдорфской педагогике (2017)
Бондарь Ю. С. - Влияние пола на вербальное поведение респондентов преклонного возраста при исследовании стимула "игривость", Гордиенко-Митрофанова Ия. В. (2017)
Ivashkevych E. Z. - People’s Interaction and Social Intellect of the Person (2017)
Ivashkevych E. E. - Psychological Aspects of the Translation of Colloquial and Everyday Vocabulary (2017)
Калмиков Г. В. - Дискурс як мовленнєвий вплив (2017)
Lyla M. V. - Cognitive Prerequisites for Implementation of Foreign Verbal Communication (2017)
Pomyluiko V. Yu. - Development of Social and Communicative Conpetens of Adults: Psychological and Pedagogical Conditions For Corporate Training (2017)
Роменкова В. А. - Дневник матери в современной семье и его роль при формировании отношения к ребенку (2017)
Tanana S. M. - Psychological Peculiarities the Development of Professional Competences in Future Teachers of Higher School in the Process of Professional Preparation (2017)
Kharchenko N. V. - Language Personality of a Preschool Child: Features of Development in the Process of Listening (2017)
Шимко В. А. - Характерологія мовленнєвої діяльності: контактна психодіагностика (2017)
Вакуленко Т. І. - Криза династії Габсбургів і проблеми управління землями Корони чеської в 1609 – 1619 рр. (2015)
Василенко С. М. - Повоєнні репресії проти селян України (1944 – 1953) (2015)
Гайдай О. М. - Еволюція культурного статусу підприємців у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі колекціонера П. І. Харитоненка) (2015)
Губська Т. М. - Біографічна некрополістика у світлі епітафій (за матеріалами Миколаївського некрополя) (2015)
Карпюк Я. І. - Політична еміграція Юрія Бойка-Блохіна в 60 – 90-х рр. XX ст. (2015)
Коник О. О. - Українські селяни в обговоренні адреси російської Державної думи у відповідь на тронну промову імператора 27 квітня 1906 р. (2015)
Кузовков В. В. - Політичні відносини Візантії з державами мусульманського світу в епоху самостійного правління Костянтина VII Багрянородного (945 – 959) (2015)
Кучеренко А. А. - Українське питання в діяльності намісника Галичини Міхала Бобжинського на шпальтах газети "Діло" (2015)
Лапченко А. С. - Селянські промисли з переробки тваринної сировини на Харківщині в роки НЕПу (2015)
Majewski M. L. - Ukrainska emigracja polityczna W powiecie Piotrkowskim w Latach 1920 – 1939 (2015)
Міронова І. С. - Дмитро Прокопович Трощинський (1749 – 1829) – державний діяч Російської імперії, меценат української культури (2015)
Мокляк Я. - Внесок художників польського походження в розвиток образотворчого мистецтва на теренах Херсонської губернії (2015)
Назарчук О. М. - Створення та діяльність Об’єднаної соціал-демократичної партії України (1990 – 1993) (2015)
Попов В. Ж. - Квартирне питання в українських містах у 1917 – 1920 рр. (2015)
Скрипчук В. П. - Соціокультурні та морально-етичні аспекти повсякденної діяльності харківських чекістів в роки НЕПу (2015)
Srogosh T. - Stosunki polsko-ukrainskie podczas panowania Stanislawa Augusta poniatowskiego w historiografii polskiej (lata szescdziesiate XX w. do poczatku XXI w), Morozova O. S. (2015)
Stroynowski A. - Zycie sejmikowe prawobrzeznej Ukrainy w pracach Witolda Filipczaka (2015)
Ткачук А. І. - Спроба "ревізії" в оцінках особистості Б. Хмельницького польськими дослідниками часів Другої Речі Посполитої (2015)
Цецик Я. П. - Взаємовідносини православної церкви та протестантських громад на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Чепурда Г. М. - Екологічні наслідки створення системи полезахисних лісосмуг в Україні відповідно до "Великого плану перетворення природи" (2015)
Шульга В. П. - Науково-організаційні засади становлення метеорологічної служби в Україні (2015)
Герус-Бахтіна Н. А. - Репресії радянської влади проти колишніх фольксдойче в період пізнього сталінізму (2015)
Бурім Д. В. - Джерела до історії діяльності Української установи довіри в Німеччині в 1938 – 1945 роках (2015)
Сінкевич Є. Г. - Старий і новий край (2015)
Котляр Ю. В. - Депортації: погляд через століття (2015)
Сінкевич Є. Г. - Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції "Lemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, wspolczesnosc, kultura materialna i duchowa" (2015)
Сінкевич Є. Г. - Чому потрібен росіянам мавзолей вождя? (2015)
Богун Л. В. - Роль і значення керівників в історії становлення та розвитку наймолодшого пожежно-технічного закладу в Україні (2015)
Стройновський А. - Celestyn Czapliс. Posel kijowski i marczalek sejmu 1766 roku (2015)
Балабан О. О. - Поняття ментального лексикону та моделі організації знань у пам’яті людини (2017)
Годунок З. В. - Проблема легітимації українських збройних формувань у період АТО на Сході України (2017)
Калужинська Ю. В. - Відоніми як один із засобів надання газетним текстам негативної оцінки (2017)
Kapranov O. - The Framing of Music Therapy in Research Articles Involving Dementia (2017)
Летючая Л. П. - Вербальная организация концепта-сценария СОБЫТИЕ (2017)
Маглам’ян К. - Економічна лексика української мови: походження та формування (2017)
Molotkina Yu. O. - Usage of Anglicisms in the Context of Current Language Situation in Ukraine (2017)
Панченко Т. С. - Функціонально-стилістична роль іменників-оказіоналізмів у мові української періодики на початку ХХІ століття (2017)
Сога Л. В. - Особливості вживання фразеологічних виразів іноземної мови (2017)
Холод О. М. - Кореляція вербальної агресії інтернет-читачів і даних електронного декларування чиновників України (в період з 23 серпня по 7 листопада 2016 року) (2017)
Chvets T. A. - Les Moyens Linguaux de la Verbalisation du Concept "Femme" Dans des Proverbes et Dictons Français (2017)
Колпаков В. М. - Теоретико-методичні рекомендації щодо вдосконалення економіки знань підприємства (2016)
Леонова О. О. - Сутність та місце тіньової діяльності підприємств в структурі економіки (2016)
Romanenko Y. O. - Place and role of communication in public policy (2016)
Galko S. V. - Outcomes of cross-border cooperation: infrastructure development aspect, Volodin D. S. (2016)
Карабаза І. А. - Бенчмаркінг-аналіз міжнародних маркетингових стратегій рітейлерів при виході на зарубіжні ринки, Єгорова І. Г. (2016)
Lipkova L’. - Crisis in the Eurozone: the case of Ireland, Gress M. (2016)
Rajagukguk W. - The impact of joining WTO on Indonesia’s economy: econometric modelling approach (2016)
Tran Huu A. - Seafood export barriers at international markets (2016)
Ushakov D. - Transnationalization as a trend of the present stage of international tourism development, Simasathiansophon N. (2016)
Abid M. - Antecedents of consumers’ buying behavior towards counterfeit products: an empirical study, Rehman M. A. (2016)
Apostoliuk O. Y. - State financial support for small business innovative development (2016)
Волошенко А. В. - Проблема подолання корупції на євроінтеграційному шляху України (2016)
Косар Н. С. - Дослідження розвитку туризму в Україні в умовах кризи, Кузьо Н. Є. (2016)
Мінькова О. Г. - Маркування та сертифікація органічної продукції, Сакало В. М., Горб О. О. (2016)
Носкова Е. В. - Методика исследования восприятия бренда розничной аптечной сети потребителями, Романова И. М. (2016)
Vuckovic B. - Analysis of profitability of selected agricultural enterprises in the autonomous province of Vojvodina, Republic of Serbia , Veselinovic B., Drobnjakovic M. (2016)
Kapustina L. M. - Marketing approach to sale management, Zhuravleva A. U. (2016)
Lutsiak V. V. - Competitiveness management system for a small production enterprise (2016)
Chuchrova K. - Strategic analysis as a tool for strategic decision-making processes at industrial companies, Vilamova S., Kozel R. (2016)
Koichubayev A. - Design procedure for regional logistics centers, Tolymgozhinova M., Kuzmina L. (2016)
Achkasova O. V. - Innovations in personnel management of domestic enterprises: trends and specificity, Mazhnyk L. O. (2016)
Poczatkova B. - Status of woman-entrepreneur in Czech Republic, Kribikova P. (2016)
Sattayathamrongthian M. - Myanmar migration workers in Thailand: case study of Samut Sakhon, Vanpetch Y. (2016)
Saksiriruthai S. - Impact of extra income on leisure: a theoretical framework, Pholphirul P. (2016)
Soegoto E. S. - Effect of intellectual capital and turnover intentions on lecturers’ performance, student value and loyalty in private universities of West Java (2016)
Фесюк В. О. - Сучасні тенденції соціально-демографічної ситуації в м. Луцьк, Мольчак Я. О., Барський Ю. М. (2016)
Васильців Т. Г. - Вплив діяльності інституційних інвесторів небанківського типу на розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг, Черкасова С. В. (2016)
Kankaew K. - Thai airways international: the economy crisis resolutions (2016)
Міщенко С. В. - Поєднання функцій стратегічного розвитку та антикризового управління в діяльності центральних банків, Міщенко В. І. (2016)
Strecha M. - Alternative approach to public debt sustainability (2016)
Haeruddin M. I. M. - Mudharabah savings influence on profitability at Shariah banks (Makassar, Indonesia) (2016)
Веріга Г. В. - Інформаційна модель обліку і обслуговування зовнішнього державного боргу (2016)
Матрос О. М. - Аналітично-облікові аспекти діяльності фізичної особи-підприємця, Бобко В. В., Поліщук О. М. (2016)
Царук Н. Г. - Облікова політика підприємства та її формування в овочівництві (2016)
Остапенко Я. О. - Доходи готельного господарства крізь призму статистики (2016)
Холда А. - Показатель производительности труда и валютный курс в экономике Украины, Ренкас Ю. (2016)
Avianto T. W. - System dynamics approach to sustainable food security policy, Putro U. S., Hermawan P. (2016)
de Jager J. W. - A structural equation modelling approach to investigating the impact of academic, ICT and management related factors on customer satisfaction in higher education, Jan M. T. (2016)
Долгий В. И. - Развитие методологии планирования и анализа затрат на персонал, Верещагина Л. С. (2016)
Жук М. О. - Оптимізація споживання та заощаджень домогосподарства в неперервному часі (2016)
Kalinina O. V. - Universal approach to building the progressive scale for income taxation (2016)
Ковбатюк М. В. - Система рейтингового оцінювання підприємств водного транспорту, Стрілок І. І. (2016)
Лучаківський А. О. - Використання генетичного алгоритму для оптимізації фінансової стійкості банку (2016)
Полінкевич О. М. - Методичні підходи до підбору експертів для оцінювання інноваційного розвитку підприємств (2016)
Ramazanova R. - Optimization of oxidized zinc-containing ores processing technology, Bykov R., Van Y. (2016)
Sahabuddin R. - Development of business values and behaviours: Takalar district, South Sulawesi (Indonesia) case study (2016)
Ткаченко Н. В. - Розвиток методичних засад рейтингування недержавних пенсійних фондів за рівнем інвестиційного потенціалу, Шабанова О. В. (2016)
Транченко Л. В. - Перспективні підходи до оцінювання кількості безробітних у сільській місцевості на базі нечіткої моделі гібридної мережі (2016)
Фролова Л. В. - Ідентифікація виду маркетингової товарної стратегії, Наторіна А. О. (2016)
Яремова М. І. - Оптимізація рівня економічної безпеки підприємства (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title (2017)
Kiprianova E. A. - Antimicrobial, entomopathogenic and antiviral activity of gaupsin biopreparation created on the basis of Pseudomonas chlororaphis strains, Safronova L. A., Prosyanov A. O. (2017)
Deputatova T. O. - Molecular mechanisms of pluripotency induction and reprogramming of somatic cells (2017)
Borzova N. V. - Yeast β-mannanase activity, Varbanets L. D., Pidgorskyi V. S., Ianieva O. D. (2017)
Tigunova O. O. - Domestic butanol-producing strains of the Clostridium genus, Beiko N. Ye., Andriiash H. S., Pryiomov S. H., Shulga S. M. (2017)
Voychuk S. I. - The contents of neutral and polar lipids in clostridia cells under cultivation in the presence of butanol (2017)
Mustafaeva Z. - Synthesis and characterization of poly(lactic-co-glycolic-acid) microparticles loaded with foot-and-mouth disease virus 40–60 synthetic peptide (2017)
Bilyuk A. A. - PT (II) and PD (II) complexes influence on spheroids growth of breast cancer cells, Storozhuk O. V., Kolotiy O. V., Repich H. H., Orysyk S. I., Garmanchuk L. V. (2017)
Author rules (2017)
Тугай І. Ю. - Вплив грозозахисних тросів на значення перенапруг у несиметричних режимах ліній електропередачі, Лиховид Ю. Г., Мельничук В. А. (2016)
Черемисин Н. М. - Технико-экономический анализ моделей воздушных линий електропередачи в условиях энергорынка, Черкашина В. В. (2016)
Сабарно Л. Р. - Дослідження впливу експлуатаційних та метеорологічних факторів на рівень ушкоджуваності та стан ізоляції розподільних мереж (2016)
Мірошник О. О. - Зниження несиметричності режимів у мережах 0,38/0,22 кВ методом замикання мережі (2016)
Попадченко С. А. - Современные подходы к модернизации электрических сетей в электроэнергетической отрасли Украины (2016)
Быкова Е. В. - Анализ сектора возобновляемой энергетики Молдовы и его возможности для обеспечения энергетической безопасности (2016)
Лежнюк П. Д. - Узгодження графіків генерування відновлюваних джерел енергії та електричного навантаження в локальній електричній системі, Комар В. О., Кравчук С. В. (2016)
Трунова І. М. - Аналіз врахування якості електроенергії у стандартах якості послуг (2016)
Єгорова О. Ю. - Комплексне забезпечення надійності і якості електропостачання у сільських розподільних мережах (2016)
Черенков А. Д. - Обоснование электромагнитного импульсного метода уничтожения насекомых-вредителей в садах, Косулина Н. Г., Дубик В. Н. (2016)
Попрядухин В. С. - Использование электромагнитного излучения в лечении гинекологических болезней животных (2016)
Лисенко В. П. - Використання нейронних мереж для оцінки станів рослинних насаджень, Заєць Н. А., Опришко О. О., Комарчук Д. С. (2016)
Тимчук С. О. - Методика оптимального размещения средств повышения надёжности электроснабжения в разветвлённых сетях 10 кВ, Сиротенко М. А. (2016)
Діордієв В. Т. - Автоматизація електротехнологічного комплексу аерозольної обробки зерна, Новіков Г. В. (2016)
Фурман И. А. - Развитие архитектуры ПЛК параллельного действия: от абстрактной модели параллельного автомата, до инженерной реализации безопасного ПЛИС-контроллера, Бовчалюк С. Я., Малиновский М. Л. (2016)
Туманский В. А. - Сравнительная характеристика транскрипционной активности генов CDH1, CTNNB1 и экспрессии кодируемых ими белков Е-кадгерина, β-катенина в аденокарциноме желудка кишечного типа, Христенко Т. А. (2017)
Букина Ю. В. - Сальмонелла-индуцированные изменения кишечной микробиоты и транскриптома генов иммунного ответа на фоне введения ванкомицина и Bacteroides fragilis, Камышный А. М., Полищук Н. Н., Топол И. А. (2017)
Тертишний С. І. - Ультраструктурна характеристика доброякісних та анапластичних менінгіом, Шаврін В. О., Вотєва В. Є., Дикий К. Л. (2017)
Завгородний С. Н. - Ретроспективная оценка эффективности тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии в постановке диагноза папиллярный рак щитовидной железы, Рылов А. И., Данилюк М. Б., Макусий Т. В. (2017)
Моргун В. В. - Медуллобластомы мозжечка у детей: клинико-морфологические сопоставления, Черненко О. Г., Маловичко И. А., Руденко С. А., Малышева Т. А., Сильченко В. П., Вербова Л. Н. (2017)
Kolesnyk Yu. M. - The pattern of the NOS isoforms expression in arcuate nucleus of hypothalamus in experimental hypertension, Gancheva O. V., Tishchenko S. V. (2017)
Сиволап В. В. - Залежність електричної ектопічної активності серця від надмірної ваги тіла у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця (за даними добового моніторування ЕКГ), Курілець Л. О., Добровольська Н. Є., Матсалаєва В. А. (2017)
Moskalenko R. А. - Involvement of proinflammatory S100A9/A8 in the atherocalcinosis of aortic valves, Romaniuk А. M., Iashchishyn I. O., Zakorko I.-M. S., Piddubnyi А. M., Chernov Ye. O., Morozova-Roсhe L. O. (2017)
Щербаков А. Ю. - Мониторинг эффективности применения натурального антикоагулянта сулодексид у беременных с аутоиммунным гипертиреозом на фоне гипергомоцистеинемии, Меликова Т. А. (2017)
Mykhailovska N. S. - The state of vascular endothelium, clinical and metabolic features of patients with coronary heart disease combined with nonalcoholic fatty liver disease, Miniailenko L. Ye. (2017)
Жеманюк С. П. - Особливості адреналін-індукованої агрегації тромбоцитів у хворих на есенціальну гіпертензію в гострому періоді півкульного ішемічного інсульту за даними турбідиметрічної агрегатометрії, Сиволап В. В. (2017)
Григоровський В. В. - Патогістологічні особливості та кореляційні залежності між морфологічними показниками ураження за форми гематогенного остеомієліту абсцес Броді, Грицай М. П., Гордій А. С., Лютко О. Б., Григоровська А. В. (2017)
Щокін О. В. - Консервативне лікування природженого хибного суглоба гомілки в дітей молодшого віку (2017)
Ponomarenko O. V. - Therapeutic management for patients with trunk and extremities integumentary tissues defects of traumatic genesis (2017)
Andreychyn Yu. M. - Immunohistochemical changes of maxillary sinus mucosa with underlying adenomatous polyposis, Kovalenko I. S. (2017)
Зябліцев С. В. - Стан нейро-гормональних систем при черепно-мозковій травмі та вплив на нього карбацетаму, Стародубська О. О. (2017)
Школьніков В. С. - Особливості структурної організації сегментів спинного мозку плодів людини з аненцефалією 17-18 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Вернигородський С. В. (2017)
Чугунов В. В. - Особливості астенічного синдрому у хворих на цукровий діабет 2 типу у клінічному та медико-психологічному контексті, Ткаченко О. В., Данілевська Н. В. (2017)
Рябоконь О. В. - Сучасний погляд на ентеровірусну інфекцію як поліетіологічне захворювання (огляд літератури), Усачова О. В., Камишний О. М., Задирака Д. А., Ткачова О. Л. (2017)
Титул, зміст (2017)
Коновченко І. - Слідами венедів (2017)
Келембет С. - Михайло Всеволодович, великий князь Чернігівський і Київський: деякі питання походження, біографії та складу родини (2017)
Бірюк П. - Формування території Верхньоокського регіону у X – XIІІ століттях (2017)
Пилипенко В. - "В ім’я Ісуса": перський проект християнської коаліції проти турків із початку XVII ст. (2017)
Ігнатенко І. - Чи була в Чернігівській фортеці порохова лабораторія? (2017)
Іванюк С. - Сорочинці в Полтавський період Великої Північної війни 1708 – 1709 рр.: за матеріалами "Похідної канцелярії О. Д. Меншикова" (2017)
Бовгиря А. - "Похідна посольська канцелярія" та репресії проти мазепинців (1708 - 1710) (2017)
Коваленко О. - Вибори цехмістрів у Гетьманщині в першій половині ХVIII ст. (2017)
Подвербний А. - Робота Чернігівської міської думи на початку I світової війни (за матеріалами преси) (2017)
Рига Д. - До питання про будівельний матеріал і вибір місця будівництва споруди колишньої класичної чоловічої гімназії та благородного пансіону при ній (2017)
Подлевський С. - Епіграфічні знахідки в Михайлівській церкві з Остра (2017)
Шумило С. - До історії ігуменства прп. Паїсія Величковського в монастирі Симонопетра на Афоні за невідомими раніше архівними документами XVIII ст. (2017)
Тимошик М. - Петро Огієвський із Данини: священик, журналіст, проповідник, письменник (2017)
Тарасенко О. - До листування Чернігівського архієпископа Філарета (Гумілевського) (1805 – 1866) (2017)
Пиріг П. - Релігійне життя села Карпилівки, Конопля Ю. (2017)
Листи італійських кореспондентів як історичні джерела про події 1695 р. в Україні і Московії (підготовка до друку, коментар та переклад з італійської С. Дель Ґаудіо, О. Циганок, К. Волощук) (2017)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ - ХVІІІ ст.) (частина 5), Тарасенко І. (2017)
Циганок О. - Науковий опис поетики Києво-Могилянської академії "Rosa inter spinas…" |Троянда між колючками| (1696/97) (2017)
Клепак А. - Організаційно-видавничі аспекти діяльності В. В. Тарновського-молодшого (2017)
Герасимчук О. - Розвиток сільськогосподарської кооперації на Чернігівщині в роки столипінської аграрної реформи (1906 – 1917 рр.) (2017)
Хоменко В. - Повернення Михайла Грушевського до України у 1924 році: історіографія питання (2017)
Миколенко Д. - Політична спадщина Стефана Стамболова у болгарсько-румунських відносинах (1895 – 1918 рр.) (2017)
Курач С. - Портрет Івана Лисицина на тлі художнього середовища Чернігова I половини ХХ століття (2017)
Коропатник М. - Геноцид як інструмент "гібридної війни" Росії проти України: від радянських часів до сьогодення. Спроба історичного аналізу (2017)
Мороз Н. - Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства в Україні (1990 - 2000 роки) (2017)
Самохіна Н. - "Там я мав видатний успіх, успіх не тільки артистичний, але і національно свідомий…" (До 175-річчя від дня народження М. В. Лисенка) (2017)
Гапоненко Д. - Половцю Володимиру Михайловичу – 80 років!, Голець В., Музика Ю. (2017)
Каганова І. - Славна ювілярка Чернігівського краю (2017)
Курочкін О. - Ритуальні слов’янські танці – "скоки" (2017)
Книги Забіл (1671 – 1745): історія, структура, склад (Упорядкування та вступна стаття Ігоря Ситого) (2017)
Демченко Т. - Горобець С., Бутко С. Хроніки війни більшовиків з українським народом. Голодомор 1932 – 1933 років на Чернігівщині: виконавці злочину. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. - 184 с. (2017)
Сапон В. - Тимошик М. Село. Т. 1-2. К., Ярославів Вал, 2017. (2017)
Denysiuk S. - The Smart Grid concept implementation by expanding the use of demand side managment and modern power electronic installations, Opryshko V., Strzelecki R. (2016)
Stepashko V. - Modelling of coal consumption in Ukraine by using the group method of data handlin, Trachuk A. (2016)
Стрелков М. Т. - Статична модель структури системи ринку електричної енергії (2016)
Замулко А. І. - Аналіз результатів перевірки суб’єктів господарювання наглядовими органами – основа для здійснення енергетичного аудиту, Веремійчук Ю. А., Матвійчук М. В. (2016)
Качан Ю. Г. - Щодо впливу електричних полів та мікрохвильового випромінювання на задіяні в біометаногенезі мікроорганізми, Коваленко В. Л., Лапікова О. І. (2016)
Ніценко В. В. - Розроблення засобів підвищення селективності дії диференційно-фазного захисту збірних шин при насиченні трансформаторів струму, Кулагін Д. О., Махлін П. В. (2016)
Волошко А. В. - Фрактальний аналіз електричних навантажень хімічних виробництв, Бедерак Я. С. (2016)
Вознюк М. М. - Оптимальная высота поперечных ребер плоскоовальной трубы, Семеняко А. В., Бондарь В. А. (2016)
Лістовщик Л. К. - Мехатронна система імплазійного впливу на привибійну зону пласта нафтової свердловини, Сліденко В. М., Лісовол О. П. (2016)
Горенко Д. С. - Аналіз впливу кондуктивних завад на систему з нетрадиційними джерелами електроенергії, Мельничук Г. (2016)
Розен В. П. - Структура системи комплексного контролю ефективності енергоспоживання об’єктів комунального водопостачання, Давиденко Л. В., Давиденко Н. В. (2016)
Соколовський П. В. - Особливості реалізації ефективних бізнес-процесів в електропостачальних компаніях України (2016)
Лисак О. В. - Визначення термінів окупності електротеплоакумулюючих обігрівачів (2016)
Бойченко С. В. - Оцінка екологічного впливу нафтопереробного підприємства на навколишнє середовище України, Пузік О. Г., Топільницький П. І., Черняк Л. М., Романчук В. В., Бабатунд О., Лейда К. (2016)
Сукач М. - Третя міжнародна науково-практична конференція Підводні технології 2017 (2017)
Махінько А. - Особливості імовірнісного розрахунку висотних споруд при врахуванні випадковості обох складових вітрового впливу, Махінько Н. (2017)
Патон Б. - Достижения и перспективы разработки механизированного и автоматического оборудования для дуговой подводной сварки мокрым способом, Лебедев В., Жук Г. (2017)
Maksimov S. - E. O. Paton Electric Welding Institute activity in the field of underwater welding and cutting (2017)
Otradnov K. - Underwater wireless video communication in operations of AUV/UUVs – new horizon of underwater explorations, Shuliak V., Kornieiev S. (2017)
Купрієнко П. - Алгоритмічна послідовність узагальнених етапів виконання масштабного проекту "Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології "ресайклінгу", Лаповська С., Купрієнко Н. (2017)
Kravchuk O. - Functioning of filter structures in changing velocity conditions over time (2017)
Wysoczanski W. - Bezpieczen stwo ekologiczne oraz niezawodnos c eksploatacyjna obiektow budowlanych na terenach poddanych wplywom osuwisk, Fic S. (2017)
Shkoda V. - Analysis of exploitation of residential five-storey buildings, erected on Zaporizhzhia's subsided grounds, Syomchina M., Shkoda A. (2017)
Bachinska L. - The development of the architectural object under the influence of social history (2017)
Інформація (2017)
Босак К. С. - Стан дослідження місця і ролі традицій та звичаїв в системі заходів запобігання злочинності в Україні (2014)
Вовк М. З. - Кримінально-правова характеристика віку особи в постановах пленуму верховного суду України (2014)
Галькевич О. І. - Дослідження кримінальної субкультури неповнолітніх осіб (2014)
Головчак М. М. - Давність як юридична конструкція в кримінальному праві України (2014)
Гончар Т. О. - Звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання та його відбування: поняття та співвідношення інститутів (2014)
Дикий О. В. - Житлова нерухомість як предмет злочинів проти власності (2014)
Єднак В. М. - Корисливий мотив як ознака постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (2014)
Жаровська Г. П. - Транснаціональна злочинність як реальна загроза національній безпеці України (2014)
Загиней З. А. - Примітки до статей як частина тексту Кримінального кодексу України (2014)
Лемак О. В. - Українська нація і національна безпека: аспекти співвідношення (2014)
Мельніченко М. І. - Окремі особливості кваліфікації злочинів проти порядку одержання доказів у кримінальному провадженні (2014)
Незнайко С. В. - Про деякі проблеми законодавчого опису наслідків злочину, передбаченого ст. 270-1 Кримінального кодексу України (2014)
Олєйніков Д. О. - Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст. 114-1 КК України (2014)
Орел Ю. В. - Генезис вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність за посягання на нормальну діяльність органів та установ пенітенціарної служби за часів правління Петра І (2014)
Пироженко О. С. - Спеціальна конфіскація: актуальні проблеми та перспективи (2014)
Рябенко М. В. - Публічні послуги як складова поняття спеціального суб’єкта злочинів, передбачених статтями 365-2 та 368-4 Кримінального кодексу України (2014)
Саламатова М. В. - Злочини і злочинність у сфері нотаріальної діяльності (2014)
Чорний Р. Л. - Кримінально-правові проблеми матеріальності відомостей, що становлять державну таємницю (2014)
Чуб І. М. - Проблемні питання кваліфікації втручання у діяльність працівника правоохоронного органу, державної виконавчої служби (2014)
Ющик О. І. - Індивідуалізація покарання як кримінально-правовий принцип (2014)
Яременко С. О. - Технології сублімінального впливу на психіку людини: кримінально-правові аспекти (2014)
Гриндей Л. М. - Проблеми застосування примусових заходів медичного характеру щодо неповнолітніх, Боднарук О. М. (2014)
Денісова Г. В. - Етичні норми в діяльності судді, прокурора, слідчого (2014)
Квашук О. Д. - Підстави прийняття рішення про відмову у початку досудового розслідування: щодо потреби нормативної регламентації (2014)
Козленко А. Ю. - Приватне обвинувачення: поняття та ознаки (2014)
Комисарчук Р. В. - Криминалистическая характеристика транспортных катастроф (2014)
Котубей І. І. - Обгрунтованість вироку суду першої інстанції (2014)
Лиманська М. В. - Застосування заходів кримінально-процесуального примусу у підготовчому провадженні (2014)
Маслій О. В. - Здобутки філософсько-правової науки й їх вплив на сучасне визначення категорії "справедливість" у кримінальному процесуальному праві (2014)
Мирошниченко Т. М. - Щодо окремих аспектів правового регулювання зупинення досудового розслідування (2014)
Моїсєєв О. М. - Дистанційний допит судового експерта: технологічний підхід (2014)
Солодков А. А. - Окремі питання здійснення провадження в суді присяжних (2014)
Тищенко О. І. - Тримання під вартою: окремі питання правозастосовних реалій (2014)
Трофименко В. М. - Особливості порядку підготовчого провадження за КПК України (2014)
Чорноусько М. В. - Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням: порівняльний аспект в контексті зарубіжного досвіду та вимог міжнародних стандартів прокурорської діяльності (2014)
Аракелян М. Р. - Международно-правовые основы деятельности украинской адвокатуры (2014)
Каркач П. М. - Роль прокурора щодо профілактики злочинності за новим КПК України, Копетюк М. І. (2014)
Cтахира Г. М. - Правове регулювання адвокатської діяльності за законодавством україни та польщі: порівняльно-правовий аспект (2014)
Юрко С. С. - Проблеми правового регулювання недержавної охоронної діяльності в Україні (2014)
Ачимович Д. - Права национальных меньшинств как объект соглашений европейского союза об ассоциации (2014)
Васюренко А. О. - Аналіз особливостей складу злочину агресії в міжнародному кримінальному праві (2014)
Задорожній О.В. - Міжнародно-правова діяльність князів Київської Русі періоду "відносної централізації": від Аскольда до Святослава (ІХ-Х ст.) (2014)
Качурінер В. Л. - Стратегічні та планові інструменти регулювання екологічних питань у сфері виробництва в праві Європейського Союзу (2014)
Кучер О. Б. - Україна та Міжнародний кримінальний суд: еволюція та розвиток взаємовідносин (2014)
Сенаторова О. В. - Міжнародне співробітництво в пенітенціарній сфері діяльності міжнародного кримінального суду, Толстенко Ю. О. (2014)
Швець Г. Ю. - Світова практика організації роботи представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування (2014)
Палий О. Н. - Сущность правоприменения (2014)
Колосова О. Е. - Поняття державної допомоги суб’єктам господарювання (2014)
Ніколенко Л. М. - Щодо визначення судового прецеденту в Україні (2014)
Олефір А. О. - Основні засади правового забезпечення інноваційної політики в Україні (2014)
Олюха В. Г. - Правові основи використання капітального будівництва як форми державно-приватного партнерства (2014)
Поєдинок В. В. - Митна вартість в механізмі тарифного регулювання ЗЕД (2014)
Потоцький М. Ю. - Господарські правовідносини інтелектуальної власності в процесуальній правовій спільності (2014)
Рикова О. М. - Застосування законодавства про морські вимоги: огляд судової практики (2014)
Артюх Ю. І. - До питання соціального захисту працівників служби безпеки України (2014)
Барський А. С. - До питання окремих засобів в правовому механізмі підвищення кваліфікації (2014)
Вегера В. М. - Мінімальна заробітна плата: міжнародно-правові стандарти (2014)
Гаруст Ю. В. - Кадрова політика у податковій сфері (2014)
Гладченко Т. Б. - Окремі аспекти правовідносин з працівниками, які виконують виховні функції (2014)
Зінченко Ю. В. - Особливості укладення колективних договорів в банківських установах: теоретико-правовий аспект (2014)
Капанадзе Б. П. - Правове регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю (2014)
Моргунов О. А. - Сутність та особливості інформаційно-аналітичної роботи в органах внутрішніх справ (2014)
Осадько О. О. - До питання ділової репутації працівника (2014)
Підкопай Д. С. - Суттєві ознаки внутрішнього трудового розпорядку як правового явища (2014)
Сьомич М. І. - Сутність та роль юридичної відповідальності у сфері договірних трудових відносин (2014)
Тищенко О. В. - Перспективи модифікації права соціального забезпечення в соціальне право (2014)
Феленко Ю. А. - До питання колективної (бригадної) матеріальної відповідальності у трудовому праві (2014)
Костюченко М. С. - Історія розвитку правового інституту оренди водних об’єктів в Україні (2014)
Нечипорук Л. Д. - Особливості окремих видів спеціального використання об’єктів тваринного світу (2014)
Сидор В. Д. - Теоретичні підходи до визначення ознак земельної ділянки (2014)
Харитонова Т. Є. - До питання визначення суттєвих умов договору суперфіцію (2014)
Баженова А. А. - Ліцензування господарської діяльності: соціально-економічне значення, цілі, принципи і функції (2014)
Булина А. М. - Теоретико-методологічні засади удосконалення реформування місцевої публічної влади в Україні (2014)
Бурлаков С. В. - Державне замовлення на висвітлення діяльності публічної адміністрації України (2014)
Галіцина Н. В. - Формування та утвердження концепції соціальної держави: нотатки до наукової дискусії (2014)
Гергелюк Н. Т. - Роль принципів адміністративного права у забезпеченні виконання адміністративно-правових зобов’язань (2014)
Годяк А. І. - Проблеми застосування адміністративної відповідальності за порушення законодавства про ветеринарну медицину при перетині державного кордону (2014)
Дворник С. І. - Адміністративно-правовий аналіз зарубіжного досвіду державного нагляду за додержанням законодавства про працю (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Актуальні проблеми формальної визначеності права в умовах меж людської свободи (2014)
Дембіцька С. Л. - Про застосування адміністративних стягнень та покарання винних (2014)
Калінін Р. С. - Щодо принципів виконавчого провадження в Україні (2014)
Козієнко І. С. - Кредитне стимулювання інноваційної діяльності: зарубіжний досвід (2014)
Колісник Н. І. - Форми та методи забезпечення діяльності державної міграційної служби України (2014)
Коломоєць Т. О. - Співвідношення законодавства про місцеві державні адміністрації та місцеве самоврядування: актуальні питання змісту та застосування, Шашков А. Р. (2014)
Лавренова О. І. - Державні служби в системі центральних органів виконавчої влади у світлі адміністративної реформи (2014)
Максименко О. В. - Принципи розбудови адміністративних правовідносин щодо захисту прав дитини під час збройних конфліктів у державі (2014)
Матчук С. В. - Повноваження та компетенція центральних органів виконавчої влади в сфері охорони лісових ресурсів України (2014)
Орлова В. О. - Суб’єкти державного управління (адміністративно-правовий аналіз) (2014)
Паровишник О. В. - Адміністративно-правовий статус інваліда (2014)
Патерило І. В. - Інструменти діяльності публічної адміністрації: сутність та зміст (2014)
Підпала І. В. - Контракт як основний правовий чинник проходження служби на морському флоті (2014)
Селезньова О. М. - Структура інформаційних правовідносин (2014)
Старинський М. В. - Правовий режим золота як об’єкта валютних правовідносин (2014)
Хачатуров Е. Б. - Економіко-правові чинники стримування розвитку суднобудівної галузі (2014)
Шевчук О. М. - Методологічні аспекти удосконалення управлінських функцій в контрольній діяльності державної інспекції сільського господарства України (2014)
Ярош А. О. - Нормативно-правові засади фінансування закладів освіти в Україні (2014)
Яцик Т. П. - Організаційно-правові форми та методи забезпечення діяльності судів загальної юрисдикціЇ, Вітюк Д. Л. (2014)
Барбашова Н. В. - Конфедерація як фактор стабілізації багатоскладного суспільства (2014)
Блажівська О. Є. - Розвиток цивільного законодавства на українських землях під владою Російської імперії у XVIII – XIX століттях (2014)
Бойко Г. І. - Юридична конструкція як особлива процедура правотворчості (2014)
Заплотинська Ю. І. - Класифікація нормативно-правових актів уряду за юридичною силою (2014)
Зеленко І. П. - Методика та соціально-правові передумови використання аналогій (2014)
Змерзлый Б. В. - Регулирование социальных вопросов по отношению к рабочим порта и морякам в Российской империи в конце ХIХ – начале ХХ вв. (2014)
Луцький М. І. - Правова характеристика конституційного законодавства в ЗУНР (2014)
Міхневич Л. В. - Вклад професорів Рішельєвського ліцею у розвиток теорії та історії права (2014)
Полонка І. А. - Роль норми права як моделі поведінки (2014)
Пунько О. В. - Правове виховання як основний чинник формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави України (2014)
Ригіна О. М. - Суди у справах малолітніх (неповнолітніх) у США: історико-правове дослідження (2014)
Ситар І. М. - Позитивістська концепція права та історичне праворозуміння в контексті акультурації права (2014)
Сімутін В. В. - Інститути держави як складові елементи механізму сучасної держави (2014)
Сметюх В. С. - Національний суверенітет як основний чинник сучасного державотворення: теоретико-правовий аспект (2014)
Турчак О. В. - Історико-правові засади функціонування українських господарських кооперативів у міжвоєнній Польщі (1918–1939 рр.) (2014)
Шонія Л. В. - Правовий порядок як предмет економіко-правового аналізу (2014)
Шумило М. М. - Методологічний підхід у формуванні вчення про правовідносини (2014)
Барегамян С. Х. - Становлення та розвиток конституційного права на працю в Україні (історико-правовий аспект) (2014)
Бєлов Д. М. - Поняття та елементи конституційного ладу: окремі аспекти, Гаврилко В. С. (2014)
Богашов О. А. - Конституційно-правова характеристика порядку реєстрації кандидатів у народні депутати України (2014)
Бойко Ю. В. - Європейські стандарти локальної демократії як важливий чинник муніципальної реформи в Україні (2014)
Бондар М. Ю. - Конституційний референдум як форма реалізації права українського народу визначати конституційний лад (2014)
Євенко Д. В. - Конституційно-правове забезпечення оборонної функції держави: до визначення гносеологічних та аксіологічних параметрів (2014)
Кириченко Ю. В. - Конституційне закріплення права на свободу об’єднання в Україні та європейських державах (2014)
Лемак О. В. - Принцип res judicata та виконання судових рішень як елемент права на судовий захист (2014)
Папаяні С. В. - Конституційно-правовий аспект зовнішньополітичної діяльності України в умовах євроінтеграції: теоретико-методологічний аналіз (2014)
Пономарёва О. П. - Международно-правовой аспект статуса лиц с ограниченными возможностями (2014)
Трачук П. А. - Кодифікація і реформування муніципального права України: деякі проблеми теорії та практики, Качмар О. Б. (2014)
Топузов В. І. - Муніципально-правова відповідальність в системі муніципального права україни (2014)
Хромей В. В. - Теоретико-правові основи конституційного права людини на працю (2014)
Чижмар К. І. - Місце та роль нотаріату серед інших органів державної влади (2014)
Булеца C. Б. - Істотні та випадкові умови договору сурогатного материнства (2014)
Гришко У. П. - Співвідношення сутності понять "споживач" та "пасажир" (2014)
Жагорнікова Т. О. - Втрата завдатку боржником і додаткова сплата вартості завдатку кредитором як форми відповідальності за порушення грошового зобов’язання (2014)
Кімчинська С. В. - Загальні ознаки механізму цивільного процесуального регулювання (2014)
Колосов Р. В. - Концептуальні засади житлового права в правовій системі України (2014)
Кузьмич О. Я. - Актуальні питання судової практики у справах про зміну договорів найму (оренди) майна (2014)
Кучмієнко О. В. - Недружні поглинання в системі форм та видів зловживання правом в цивільних корпоративних правовідносинах (2014)
Литвин С. Й. - Усиновлення дітей іноземними громадянами: колізійні питання, Єремеєва К. О. (2014)
Мальський М. М. - Функції транснаціонального виконавчого процесу (2014)
Пружанська Т. П. - Правові аспекти захисту прав "особливо уразливих категорій дитячого населення" в Україні (2014)
Репешко П. І. - Можливості судової експертизи у встановленні фактів плагіату у творах в галузі науки (2014)
Синєгубов О. В. - Тлумачення права на належне батьківське виховання в контексті його здійснення неповнолітньою особою (2014)
Циверенко Г. П. - Іноземні інвестиції в умовах спецрежиму: правові проблеми ефективного корпоративного управління, Єжова А. О. (2014)
Strona pzrednia (2015)
Spis treści (2015)
Markiewicz M. - Analiza wybranych dokumentów planistycznych pod względem zagrożenia awariami przemysłowymi na przykładzie Poznania (2015)
Radomiak H. - Gaszenie płomienia dyfuzyjnego przy pomocy fal akustycznych, Mazur M., Zajemska M., Musiał D. (2015)
Maciak T. - Wprowadzenie do komputerowego modelowania zachowania się tłumu. Wybrane aspekty psychologii tłumu, Barański M. (2015)
Таций Р. М. - Расчет стационарного температурного поля в многослойной плите с учетом внутренних источников тепла при условиях неидеального теплового контакта между слоями, Пазен О. Ю. (2015)
Kalinowska J. - Przegląd możliwości wykorzystania wybranego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w działaniach jednostek ochrony przeciwpożarowej w kontekście wymagań systemu dopuszczeń, Chmiel M. (2015)
Zboina J. - Dobrowolna ocena wyrobów prowadzona przez polskie i europejskie jednostki, Mroczko G. (2015)
Тарковский В. В. - Мощное, компактное электрогидравлическое устройство для раскалывания объектов из бетона и горных пород при проведении спасательных работ, Василевич A. E., Балыкин А. С., Стахейко П. Н., Леванович А. В., Сакович Э. И., Филипович С. М., Скрипко А. Н. (2015)
Козубовский В. Р. - Сравнительный анализ датчиков газовых извещателей для раннего обнаружения пожара, Мисевич И. З., Иванчук М. М. (2015)
Cłapa I. - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, scenariusz pożarowy oraz próbna ewakuacja jako kluczowe elementy zarządzania systemem bezpieczeństwa pożarowego budynku (2015)
Młynarczyk M. - CBRN Analysis and SI Promień – Comparison of the Functionality of the Software for the Assessment of Contamination, Maciejewski P., Szerszeń M. (2015)
Wandzich D. - Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w oparciu o analizę wypadkowości bezwzględnej i rodzajowej w zakładzie tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych, Płaza G. (2015)
Wiśniewski T. - Analiza zagrożeń pożarowych związanych z instalowaniem wkładów kominkowych w istniejących budynkach na podstawie rzeczywistych zdarzeń (2015)
Шнирков О. І. - Освітні та наукові програми з міжнародних економічних відносин у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 40 років досвіду (2014)
Філіпенко А. С. - Сучасні теоретичні підходи в дослідженні світового господарства і міжнародних економічних відносин (2014)
Сіденко В. Р. - Перспективи глобалізації економіки у контексті хвилеподібного характеру розвитку (теоретичний підхід) (2014)
Заблоцька Р. О. - Регулювання руху факторів виробництва в регіональних торговельних угодах в контексті світової торгівлі послугами (2014)
Луцишин З. О. - Світова валютна система у пошуках інваріантів глобальної фінансової стабільності, Кравчук Н. Я. (2014)
Якубовський В. В. - Формування глобально-структурованої парадигми менеджменту сучасних викликів сталого розвитку та застосування її елементів в реаліях української економіки (2014)
Румянцев А. П. - Проблеми розвитку міжнародних інфраструктурних об’єктів в Україні, Яремович П. П. (2014)
Якубовський С. О. - Світовий досвід контролю за рухом іноземного капіталу та шляхи його використання в Україні, Родіонова Т. А. (2014)
Мокій А. І. - Інституційні чинники формування загроз інвестиційній безпеці України, Гурняк І. Л., Дацко О. І. (2014)
Уманців Ю. М. - Розвиток економічної конкуренції за умов посилення глобалізаційних процесів, Дуцька А. С. (2014)
Казакова Н. А. - Стратегія динаміки аграрного сектору України у контексті сучасних викликів глобальної продовольчої проблеми (2014)
Батрименко В. В. - Детермінанти експансії транснаціонального банківського капіталу в умовах трансформації світового господарства і міжнародних економічних відносин на початку ХХІ-го століття (2014)
Резнікова Н. В. - Ринково-кон’юнктурні чинники трансформації ролі держави в контексті реалізації національних економічних інтересів, Відякіна М. М. (2014)
Чугаєв О. А. - Структурні елементи відносин економічної сили між країнами (2014)
Дзюба П. В. - Кластерний підхід до аналізу глобальних дисбалансів у міжнародних портфельних потоках (2014)
Кібальник Л. О. - Еволюція методологічних підходів у дослідженні процесів регіональних інтеграційних трансформацій (2014)
Стаканов Р. Д. - Формування глобального ринку праці в посткризовий період (2014)
Амалян Н. Д. - Еволюція функцій центрального банку в умовах фінансової кризи, Амалян А. В. (2014)
Прохорова М. Е. - Аналіз сучасних тенденцій розвитку міжнародних злиттів та поглинань (2014)
Литвин М. В. - Вплив глобальної фінансової кризи на екологічний вимір сталого розвитку країн світу (2014)
Кузьменко Л. Г. - Регулювання діяльності аеропортів: світовий досвід (2014)
Шворак Л. О. - Поглиблені та розширені митні союзи в сучасному світовому господарстві (2014)
Деделюк К. Ю. - Тенденції та перспективи трансформації міжнародного енергетичного ринку (2014)
Заліско О. І. - Tеоретичні підходи до ідентифікації структури капіталу ТНК (2014)
Ігнатченко Н. М. - Глобальні вектори розвитку міжнародної інвестиційної діяльності комерційних банків України (2014)
Сікорський Ю. М. - Методологія регулювання трудової мобільності "новачків" на підприємствах (2014)
Вихідні дані (2014)
Благітко Б. - Моделювання процесу злету та приземлення безпілотного квадрокоптера з похилої поверхні в автоматичному режимі польоту, Мочульський Ю., Заячук І. (2016)
Гайвась Б. - Визначення напружено-деформованого стану зернини в залежності від її місцерозміщення в газозваженому стані в імпульсному режимі осушення, Дмитрук В., Дмитрук A. (2016)
Ivasyk H. - Power multiplier in the summation of trigonometric series (2016)
Козачок О. - Вплив міжповерхневих рідинних містків на контактну взаємодію тіл з хвилястим рельєфом, Слободян Б., Мартиняк Р. (2016)
Маланчук Н. - Вплив тиску заповнювача міжконтактного зазору на часткове проковзування тіл, зумовлене термічними деформаціями, Чумак К., Слободян Б. (2016)
Musij R. - Effect of resonant frequencies on thermostressed state and on load-carrying ability of bimetallic layerunder electromagnetic action in the mode with pulse modulated signal, Melnyk N., Makhorkin M. (2016)
Нагірний Т. - Рівноважний стан електропровідної неферомагнітної тонкої плівки, Сеник Ю. (2016)
Піскозуб Й. - Поздовжній зсув біматеріалу з нелінійно пружним міжфазним тонким включенням (2016)
П'янило Я. - Дослідження стійкості спектрального методу визначення розподілу тиску вздовж трубопроводу в нестаціонарному випадку в базисі біортогональних поліномів, Собко В. (2016)
Середницька Х. - Передача тепла через міжфазну щілину змінної висоти з теплопровідним заповнювачем (2016)
Стреляєв Ю. - Чисельний розв'язок задачі про контакт пружних тіл під дією нормального і дотичного навантажень (2016)
Турчин Ю. - Експоненціальна заміна у методі скінченних елементів для рівнянь адвекції-дифузії (2016)
Чекурін В. - Варіаційний метод однорідних розв'язків у осесиметричній задачі теорії пружності для кусково-однорідного циліндра, Постолакі Л. (2016)
Шевчук В. - Аналітичний роз'вязок крайової задачі теплопровідності для системи півпростір-багатошарове покриття з неоднорідною початковою умовою за конвективного теплообміну з середовищем, Гаврись О. (2016)
Вимоги до оформлення статті (2016)
Вихідні дані (2016)
Корнійчук О. О. - Формування механізму державного регулювання стійкого людського розвитку хмельницької області (від ідеї до експерименту: ч. 2 — перспективи державного регулювання по-новому), Столяров В. Ф., Шинкарюк О. В. (2017)
Мороз О. В. - Сучасність та перспективи дослідження економічної поведінки підприємств , Карачина Н. П., Острий І. Ф. (2017)
Игнатенко Н. Н. - Развитие системы бухгалтерского учёта и отчетности в бюджетных организациях в соответствии с международными стандартами (2017)
Ткалич Т. А. - Модели анализа и прогнозирования экспорта республики беларусь (2017)
Денисенко М. П. - Здоров'я як економічна категорія, Долот В. Д. (2017)
Вініченко І. І. - Ключові чинники впливу на конкурентоспроможність аграрних підприємств, Крючкова Ж. В. (2017)
Жибак М. М. - Матеріальні фактори системи трудової мотивації як основний чинник мотиваційного механізму аграрних підприємств, Літвінов В. І. (2017)
Муляр Т. С. - Імплементація методик та моделей діагностики кризового стану в практику аграрних підприємств (2017)
Подік І. І. - Оцінювання сучасного стану податкової безпеки України (2017)
Євсейцева О. С. - Аналіз поведінки споживача методом "мапа подорожі споживача", Потєха Д. С. (2017)
Панасюк І. П. - Ключові проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку туреччини, Тертична А. О. (2017)
Прокопець Л. В. - Діловодство як складова управлінської діяльності (2017)
Осадчий Є. С. - Розвиток міжнародної інфраструктури кредитної кооперації (2017)
Ільїч Л. М. - Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування (2017)
Савченко А. М. - Проблеми аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства в податковому контролі, Пастернак М. М. (2017)
Королюк Т. О. - Державне управління кадровим потенціалом у новій економіці (2017)
Мельник Л. Л. - Науково-методологічні засади відносин власності та їхній зв'язок з відносинами господарювання (2017)
Наторіна А. О. - Digital-трансформація діяльності підприємств (2017)
Ткачук І. Я. - Економічна складова теоретичних досліджень громадянського суспільства (2017)
Бохан А. В. - Комунікативні можливості агентування екологічної дипломатії (2017)
Тимощук О. М. - Вибір критерію оптимальності системи відновлення суднових комплексів, Коломієць О. М., Данік О. В. (2017)
Masoud Hanifeh - Problem of corruption at support of economic freedom, Shahnaz Mahmoodi (2017)
Золотухін Є. В. - Теоретичне підгрунтя виокремлення боргової компоненти фінансової децентралізації (2017)
Котельбан С. В. - Сутність, методи та інструменти державного регулювання інноваційної діяльності (2017)
Жарких В. Ю. - Культура медіації у філософії прагматизму (2016)
Мельник Е. А. - Примус як механізм маніпуляції в інституційному комунікативному просторі (2016)
Гаєвська С. Р. - До проблеми антрополого-аксіологічних вимірів людського буття в контексті соціокультурних трансформацій (2016)
Коберська Т. А. - Образи-символи в давньоукраїнській міфологічній та християнській традиції: аксіологічний аспект (2016)
Жадан В. Б. - Кризис рациональности как основа мифотворчества в современной культуре (2016)
Більчук Н. Л. - Формування образу людини в інформаційному суспільстві, Криживець Є. О. (2016)
Шаталова Я. О. - Інструментальний розум як ризик у формуванні корпоративної культури і корпоративної свідомості (2016)
Стратонова Н. - Смислове конструювання постлюдини в сучасній культурі (2016)
Наконечна О. П. - Естетичне в контексті культурних процесів сучасності (2016)
Петрушкевич М. - Репрезентація масової релігійної комунікації в загальних комунікативних моделях (2016)
Шадюк Т. А. - Стражденність у контексті світоглядних релігійних засад давньоукраїнської святості (2016)
Селевко В. Б. - Витоки та характерні риси повсякденно-побутової сфери в умовах глобалізації (2016)
Баканова А. Ф. - Витаукт – эволюционный механизм, обеспечивающий повышение жизнеспособности организма (2016)
Батаєва К. В. - До проблеми взаємодії вишів та стейкхолдерів у сучасному освітньому просторі (2016)
Summary (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Відомості про авторів (2016)
Андрусишин Р. М. - Форми та методи правового виховання працівників міліції (2014)
Безрук Т. В. - Історико-правові засади організації та функціонування Малоросійської колегії в Гетьманщині (1722–1727 pp.) (2014)
Змерзлый Б. В. - Регулирование вопросов владения судов и меры, направленные на развитие судостроения во второй половине XIX – в начале XX века (2014)
Кравчук М. А. - Історико-правовий розвиток Державного Трибуналу Польщі у XX столітті (2014)
Кузенко У. І. - Політична функція сучасної держави: поняття, зміст, структура (2014)
Кузьменко Я. П. - Загальна характеристика права людини на життя (2014)
Наливайко Т. В. - Роль правового виховання в становленні громадянського суспільства (2014)
Палешник С. І. - Cудове тлумачення норм права (2014)
Потильчак Б. О. - Радянський суд і правосуддя другої половини 1930-х – середини 1940-х рр.: рецепція в сучасній російській історично-правовій науці (2014)
Почтовий М. М. - До питання необхідності формування концепції української правової політики (2014)
Саблук С. А. - Стан злочинності в середовищі правоохоронних органів України в другій половині 40-х років XX ст. (2014)
Севрюков Д. Г. - Реформування соціальної держави в Іспанії (2014)
Федоров В. А. - Теоретичні основи розвитку державного боргу в сучасній державі (2014)
Ходанич Ю. М. - Концепція природного права представників нового часу та Франц фон Цейллер (2014)
Анталовці О. В. - Правовий аспект японської системи медичного страхування (2014)
Бєлов Д. М. - Парадигма українського конституціоналізму та конституційна реформа: питання співвідношення, Бисага Ю. М. (2014)
Георгієвський Ю. В. - Удосконалення системи розподілу компетенції й повноважень органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування як центральна проблема територіальної організації влади в Україні (2014)
Єльникова М. О. - Сучасні концепції розуміння прав і свобод людини (2014)
Закоморна К. О. - Про деякі особливості визначення територіальної організації публічної влади в конституційному праві країн Азії та Океанії (2014)
Ірха Ю. Б. - Правові механізми протидії екстремістській діяльності в умовах політичних конфліктів (2014)
Кадук Т. Д. - Роль омбудсмана в механізмі реалізації парламентського контролю в зарубіжних країнах (2014)
Кравчук В. М. - Інституційні (галузеві) нормативно-правові гарантії діяльності суддів в Україні (2014)
Чижмар К. І. - Конституційно-правові основи організації та діяльності органів нотаріату: окремі аспекти (2014)
Шупик Д. С. - Вплив європейських стандартів локальної демократії на формування системи муніципально-правових норм (2014)
Бондаренко О. О. - Удосконалення національного законодавства щодо правової охорони промислових зразків під час інтеграційних процесів в Україні (2014)
Василина Н. В. - Право на заповіт та окремі питання його реалізації (2014)
Василюк В. М. - Проблемні аспекти правил підсудності справ про захист ділової репутації юридичної особи в міжнародному приватному праві (2014)
Гринько Р. В. - Відмова від договору як захід оперативного впливу у зобов’язальних правовідносинах (2014)
Дудник Д. В. - Щодо непорушності права власності в контексті примусового відчуження земельних ділянок із мотивів суспільної необхідності (2014)
Жеков Д. В. - До питання про підстави ліквідації юридичної особи та їх класифікації (2014)
Завгородня І. М. - Застосування презумпцій у спорах, що виникають зі спадкових правовідносин (2014)
Січко Д. С. - Окремі проблеми поновлення правового статусу особи, яка була визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою та з’явилась, Ісмаілова У. Ш. (2014)
Козерацька О. В. - Історичний аспект становлення торговельної марки як об’єкта інтелектуальної власності (2014)
Луценко Д. С. - Деякі питання визнання торгів (аукціону) недійсними з підстав, що випливають з дій державного виконавця у світлі реформування законодавства (2014)
Майданик Л. Р. - Деякі аспекти оборотоздатності особистих немайнових благ фізичних осіб за цивільним законодавством України (2014)
Первомайський О. О. - Захист права державної власності та права власності українського народу (2014)
Пунда О. О. - Питання класифікації особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини (2014)
Розізнана І. В. - Підстави та умови відшкодування упущеної вигоди за порушення договірних зобов’язань (2014)
Синєгубов О. В. - Особливості здійснення неповнолітньою особою права на честь та гідність (2014)
Сирик Н. В. - Ответственность субъектов туристской деятельности за непредоставление визы, Кусков А. С. (2014)
Форманюк В. В. - Роль Європейського Союзу в розвитку двостороннього та багатостороннього міждержавного співробітництва в галузі захисту конкуренції (2014)
Шурин О. А. - Предмет доказування у справах щодо поновлення на роботі у зв’язку із звільненням працівника роботодавцем при змінах в організації виробництва і праці (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України) (2014)
Білоусов Є. М. - Природа інновацій та їхня роль у забезпеченні економічної безпеки держави (2014)
Іванюта Н. В. - Поняття функцій господарського процесуального права (2014)
Кахович О. О. - Регулювання корпоративної сфери економіки України (2014)
Поєдинок В. В. - Правові режими міжнародної торгівлі та інвестицій: відмінності, зближення, імплікації для національного законодавця (2014)
Лазаренко С. Ж. - Питання організації ефективної системи державного управління неперервною освітою (2015)
Гнаткович О. Д. - Державна політика у сфері регулювання економічних земельних відносин (2015)
Заблоцький В. В. - Особливості розвитку та роль місцевого самоврядування в системі публічної влади на теренах України (2015)
Михайлов В. М. - Організація взаємодії державних і муніципальних підрозділів екстреної допомоги населенню в системі 112 (2015)
Гаврилюк А. М. - Сувенірний брендинг в Україні як маркетинговий інструмент етнотуристичної промоції території, Данник К. О. (2015)
Кожина А. В. - Особливості поняття, сутності та природи органів самоорганізації населення (2015)
Щербина О. В. - Бюджетний процес в Україні в контексті змін бюджетного законодавства (2015)
Галушка В. Ю. - Методологічні засади випереджального державного управління (2015)
Овчаренко Р. В. - Проблема социальной справедливости в контексте дисфункции государственных институтов (2015)
Андрійчук О. В. - Права та обов’язки роботодавця у сфері охорони праці (2014)
Боднарук М. І. - Форми оптимізації механізму забезпечення правового регулювання соціального страхування в Україні (2014)
Бондаренко В. В. - Види відповідальності за порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє середовище (2014)
Величко Д. М. - Міжнародна організація праці та Організація Об’єднаних Націй як основні суб’єкти міжнародно-правового регулювання праці (історія та сучасність) (2014)
Гапон О. Є. - Поняття та сутність права працівників на відпочинок (2014)
Данилова М. В. - Працівник та трудовий колектив як суб’єкти організаційно-управлінських відносин у трудовому праві (2014)
Денисевич А. Ю. - Трудовий договір як основа реалізації права на працю (2014)
Заборовський В. В. - Деякі проблемні аспекти ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката (2014)
Іншин М. І. - Сутність і значення дистанційної зайнятості працівників в Україні (2014)
Кацуба А. В. - Недоліки Особливої частини трудового права (2014)
Кравцов Д. М. - До питання про реформування пенсійної системи України (2014)
Курова А. А. - Проблеми притягнення роботодавця до відповідальності в трудовому праві (2014)
Мотрич А. І. - Функції служби правоохоронного характеру (2014)
Небоженко К. В. - Поняття і значення суб’єктів охорони праці (2014)
Носенко В. О. - Розмежування дистанційної зайнятості працівників від форми стандартної зайнятості (2014)
Овсянко Д. С. - Ознаки внутрішнього трудового розпорядку (2014)
Олексюк Т. І. - Принципи проходження служби правоохоронного характеру (2014)
Острівний І. М. - Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства: міжнародно-правові стандарти (2014)
Павліченко В. М. - Ознаки нормативно-правового забезпечення праці державних службовців (2014)
Чернота С. В. - Щодо особливостей праці жінок: історико-правовий аспект (2014)
Шабанов Р. І. - Еволюція правового розуміння правової категорії "працевлаштування" (2014)
Юскаєва І. П. - Зміст кадрового забезпечення Міністерства соціальної політики України (2014)
Акопова Э. А. - Правовые аспекты регулирования недропользования в Казахстане, Салыхбаева А. Т. (2014)
Шуляренко Л. І. - Загальна характеристика правового статусу селян в Україні (2014)
Аніщенко Т. С. - Право публічної служби в контексті європейської інтеграції України (2014)
Бондаренко К. В. - Соціально-організоване суспільство як об’єкт державного управління (2014)
Васильєв І. В. - Обіг зброї: об’єкт адміністративно-правової охорони в аспекті суспільних інтересів (2014)
Ващенко Ю. В. - Організаційно-правові аспекти енергетичного регулювання в Україні в світлі Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (2014)
Гепенко М. М. - Правові аспекти фінансування інноваційної діяльності вищих навчальних закладів (2014)
Головко Т. В. - Окремі аспекти отримання дозволу іноземцями на працевлаштування в Україні (2014)
Гринцов О. В. - Система адміністративних послуг, які надаються органами Державної фіскальної служби України (2014)
Дубас Т. В. - Суди загальної юрисдикції в забезпеченні інформаційних прав громадян (2014)
Дрозд А. Ю. - Служба финансовых расследований как орган борьбы с административными коррупционными правонарушениями и его зарубежные аналоги, Титко А. В. (2014)
Живко М. О. - Кадрова політика в органах внутрішніх справ України та її правове регулювання (2014)
Зеленський Є. С. - Поняття та особливості адміністративної діяльності підрозділів кримінальної міліції у справах дітей (2014)
Курчин О. Г. - Технічні норми та їхня роль у містобудівній діяльності: онтологічний і аксіологічний підходи (2014)
Лесько Н. В. - Загальна характеристика адміністративних правопорушень серед дітей в Україні (2014)
Маліков В. В. - Адміністративно-правові форми забезпечення громадського порядку (2014)
Мельник В. І. - Окремі аспекти наукової організації праці працівника органів внутрішніх справ для забезпечення громадського порядку в селищі (2014)
Мовчун О. Г. - Правові акти публічної служби як предмет службового спору (2014)
Нікітіна З. В. - Державна реєстрація прав на кораблі (2014)
Патерило І. В. - Адміністративні договори за законодавством Німеччини. Напрями використання зарубіжного досвіду в Україні (2014)
Пацалюк О. В. - Специфічні аспекти діяльності та фінансування підрозділів ветеринарної міліції (2014)
Правдюк А. Л. - До питання адміністративно-правового регулювання відносин у сфері використання альтернативних джерел енергії (2014)
Резніченко В. О. - Правове регулювання дозвільної діяльності у сфері містобудування (2014)
Скрипнюк А. В. - Співвідношення посад та класних чинів в органах прокуратури в контексті формування кадрового резерву (2014)
Соболь Є. Ю. - Щодо напрямів інформаційної взаємодії публічної адміністрації та інвалідів в Україні (2014)
Cтахура І. Б. - Організація профілактичної роботи громадськими формуваннями з охорони громадського порядку (2014)
Стукаленко О. В. - Державна архітектурно-будівельна інспекція України в системі нормативного регулювання будівельних правовідносин (2014)
Трояновська Т. М. - Світовий досвід вирішення публічно-правових спорів у сфері інтелектуальної власності та шляхи його імплементації в законодавство України (2014)
Фатхутдінов В. Г. - Удосконалення нормативно-правового регулювання кадрового забезпечення органів внутрішніх справ (2014)
Хачатуров Е. Б. - Історичні шляхи вдосконалення суднобудування: правова природа й сутність (2014)
Чередник Н. В. - Правовий аналіз рекомендацій Європейської комісії щодо управління інтелектуальною власністю (трансфером знань) та проблеми їх імплементації (2014)
Чубенко А. Г. - Правові засади використання в Україні страхових та інших позабюджетних механізмів фінансування заходів у сфері цивільного захисту та оборони (2014)
Шаренко М. С. - Особливості анулювання реєстрації платників податку на додану вартість (2014)
Шишко І. А. - Авторське право в системі прав особи (2014)
Брусєнцева О. А. - Формування компетенцій з економічної безпеки у майбутніх менеджерів (2016)
Мурашко О. В. - Формування і розподіл прибутку на підприємстві, Думенков В. В. (2016)
Дмитренко Г. А. - Формування культури цільового управління трудовим потенціалом сучасних організацій (2016)
Бурлаєнко Т. І. - Підвищення мотивації як функція управління на підприємстві, Жила Л.О. (2016)
Ковальчук В. С. - Планування ефективності діяльності підприємства, Рябова З. В. (2016)
Медведєв О. О. - Проблема ефективності сучасного менеджера, Дмитренко Г. А. (2016)
Михайлов А. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки України (2016)
Морозова М. Е. - Наставництво як процес формування особистості молодого спеціаліста (2016)
Мурашко О. В. - Внутрішній контроль в професійній підготовці менеджерів (2016)
Нагірна С. Д. - Підвищення мотивації персоналу на підприємстві, Морозова М. Е. (2016)
Осинська Т. П. - Сучасні аспекти формування фінансово-економічного потенціалу загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Петренко О. В. - Корпоративна культура підприємства, Савчук Л. М. (2016)
Савчук Л. М. - Соціальне партнерство як фактор забезпечення ефективності роботи підприємств (2016)
Шевчик О. Г. - Сучасні наукові дослідження синергетики в економіці (2016)
Виговський О. В. - Основні проблеми розвитку атомної енергетики України та шляхи їхнього вирішення (2016)
Кенсицкий О. Г. - О причинах нагрева конструктивов энергоблока Днестровской ГАЭС, Хвалин Д. И. (2016)
Халченков А. В. - Моделирование атмосферного переноса радионуклидов в составе частиц пыли в окрестностях объектов хранения радиоактивных отходов, Ковалец И. В., Лаврова Т. В., Тодосиенко С. В. (2016)
Павловський Л. І. - Прогнозна оцінка просторового розподілу потужності дози від прилеглої радіоактивно забрудненої території при будівництві централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, Бахмачук П. О., Стоянов О. І. (2016)
Стельмах Д. А. - Аналіз необхідності актуалізації стратегії перетворення об’єкта "Укриття", Свєрчков С. Ф., Шумилова Л. Є., Дилдін В. Ю. (2016)
Одинцов А. А. - Многолетний мониторинг неорганизованных скоплений жидких радиоактивных отходов объекта "Укрытие", Хан В. Е., Краснов В. А., Щербин В. Н. (2016)
Шинкаренко В. К. - Оценка аэрозольной радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС во время проведения работ по строительству нового безопасного конфайнмента, Кашпур В. А., Скоряк Г. Г., Калиновский А. К. (2016)
Батій В. Г. - Комп'ютерне моделювання при експлуатації та перетворенні об'єкта "Укриття", Підберезний С. С., Рудько В. М., Щербін В. М. (2016)
Огородников Б. И. - Оъемная активность радона и ее изменчивость в деаэраторной этажерке объекта "Укрытие", Хан В. Е. (2016)
Матченко Т. І. - Аналіз методів оцінки стійкості "Арки" нового безпечного конфайнмента до падіння літака, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф., Матченко П.Т. (2016)
Кучмагра О. А. - Використання альфа-активності радіатора камери поділу для контролю працездатності нейтронного вимірювального каналу, Одинокін Г. І., Скорбун А. Д., Стадник С. М., Садовніков А. С. (2016)
Вихідні дані (2016)
Алейнікова О. В. - Інституціональні форми проектного менеджменту соціально-політичних систем (2016)
Брусєнцева О. А. - Вплив industry 4.0 на сучасний освітній простір (2016)
Бурлаєнко Т. І. - Використання ігрових форм навчання (практичний аспект) для формування економічної компетентності майбутніх менеджерів на прикладі дисципліни "Фінансовий менеджмент" (2016)
Дмитренко Г. А. - Стратегія збільшення соціального капіталу в Україні (2016)
Dembytska N. - School students’ personal property: empirical signs of property (2016)
Kovtun О. - Formation and development of financial potential of households: the world experience (2016)
Михайлов А. П. - Особливості підприємництва в аграрному секторі економіки україни (2016)
Морозова М. Е. - Методика формирования процесса управления профессиональным развитием научно-педагогических работников (2016)
Мурашко О. В. - Роль і значення бухгалтерського обліку в системі управління підприємством (2016)
Савчук Л. М. - Функції соціального партнерства (2016)
Федоренко О. М. - Сутність і сучасні тенденції міжнародної трудової міграції (2016)
Шевчик О. Г. - Використання економічних ігор для розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів (2016)
Воробйов Є. О. - Фактори та умови формування інвестиційної привабливості підприємства (2016)
Щетилова Т. В. - Взаимосвязь эффективности реструктуризации промышленного производства, распределения макроэкономических рисков и структурных сдвигов (2017)
Сембер С. В. - Перспективи створення та функціонування кооперативних банків в Україні, Брітченко І. Г., Стойка В. С. (2017)
Тарангул Л. Л. - Інституційні аспекти розподілу державних доходів у рамках бюджетного простору регіонів, Хомяк М. С. (2017)
Созанський Л. Й. - Інтегральна оцінка ресурсної ефективності промисловості регіонів України (2017)
Сердюк О. С. - Удосконалення організації збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту, Трушкіна Н. В. (2017)
Лекарь С. І. - Міжнародні та вітчизняні реалії функціонування індустріальних парків (2017)
Артьомова Т. І. - Інститут державно-приватного партнерства як форма ефективного надання суспільних благ (2017)
Гонта О. І. - Соціальні інновації в організаційно-економічному забезпеченні реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями, Мельник О. Г. (2017)
Левкина Р. В. - Использование теории мультимножеств при реинжениринге организационных систем, Цуканов В. Ю., Левкин А. В. (2017)
Морозов В. І. - Аналіз економічної ефективності тваринницької галузі і шляхи її покращення в реальних умовах, Морозов І. В. (2017)
Азізов О. Р. - Теоретичні засади підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства (2017)
Антощенкова В. В. - Інноваційний маркетинг, як особливий вид інноваційної діяльності, Богданович О. А. (2017)
Артеменко О. О. - Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва (2017)
Бабан Т. О. - Особливості експорту зерна ячменю в Україні (2017)
Богомолова К. С. - Сільськогосподарська кооперація як один із шляхів підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств, Островерх О. В. (2017)
Бутенко Т. А. - Інформаційна система моніторингу економічної безпеки в аграрному секторі, Сирий В. М. (2017)
Артеменко О. О. - Об’єктивні передумови становлення та умови функціонування підприємницької діяльності в підприємствах АПК (2017)
Виганяйло С. М. - Передумови розвитку системи економічного планування у підприємствах агропромислового виробництва (2017)
Вишнівська Б. В. - Інноваційна діяльність як чинник підвищення конкурентоздатності підприємства (2017)
Гаврись М. О. - Питання використання основних засобів після досягнення ними нульової або ліквідаційної залишкової вартості, Гаврись О. М. (2017)
Гіржева О. М. - Стратегічний інструментарій ризик-менеджменту підприємств аграрної сфери, Бірченко Н. О. (2017)
Гонта С. В. - Зовнішньоекономічна діяльність України в аспекті структурних трансформацій національної економіки (2017)
Гончаренко С. І. - Інноваційні ресурсозберігаючі технології як фактор підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва (2017)
Горенко А. І. - Потреби працівників в умовах інноваційного розвитку (2017)
Грибовська Ю. М. - Відповідальність бухгалтера: види та порядок застосування (2017)
Грідін О. В. - HR-менеджмент в сучасних організаціях: особливості та перспективи впровадження (2017)
Красноруцький О. О. - Організаційно-економічний інструментарій управління інноваційним розвитком аграрних підприємств рослинницького напрямку, Грищенко В. А., Барчан К. М. (2017)
Дуднєва Ю. Е. - Удосконалення управління кадровими ризиками організації, Сотнікова Л. В. (2017)
Дудник О. В. - Стратегії мінімізації ризиків в системі антикризового управління, Смігунова О. В., Богомолова К. С. (2017)
Єрмолаєва М. В. - Річний фінансовий звіт підприємства: вплив міжнародних стандартів на його зміст і форму, Скиданенко Ю. Д., Трушина А. Ю. (2017)
Кірейцева О. В. - Генетично модифікована продукція на ринку України (2017)
Коломієць Н. О. - Методологічні аспекти оцінки фінансового стану як основи ефективного управління підприємством, Павліченко В. М., Коломієць О. П. (2017)
Лега О. В. - Екологічний податок: особливості обліку і оподаткування у контексті нормативно-правових змін, Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. (2017)
Литвинова О. М. - Раціональне землекористування: еколого-економічний аспект, Білоусько Т. Ю., Синявіна Ю. В., Непран І. В. (2017)
Лозова О. А. - Сучасний розвиток готельного господарства в Україні, Мамотенко Д. Ю. (2017)
Малій О. Г. - Використання багатофакторного дискримінантного аналізу в процесі оцінювання кредитоспроможності (2017)
Мандич О. В. - Імплементація конкурентних стратегій розвитку аграрних підприємств (2017)
Млінцова О. С. - Концепція збереження капіталу через призму кредиторської заборгованості (2017)
Нагаєа Г. О. - Обґрунтування показників ефективності політики фінансування оборотних активів (2017)
Накісько О. В. - Концептуальні засади управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства, Даниленко В. В. (2017)
Науменко І. В. - Вплив ресурсного забезпечення аграрних підприємств на їх конкурентоспроможність (2017)
Обидєннова Т. С. - Алгоритм формування управлінського рішення щодо структурних перетворень (2017)
Поливана Л. А. - Окремі проблеми організації обліку комп’ютерних програм, Луценко О. А. (2017)
Пономарьов О. С. - Інноваційно-інвестиційні важелі стабілізації розвитку аграрних підприємств (2017)
Рижикова Н. І. - Венчурне інвестування в Україні: реалії та перспективи (2017)
Сіухіна К. М. - Структурний аналіз резервів банку (2017)
Слободяник А. М. - Зарубіжний досвід практичної реалізації антикризових інструментів управління підприємством (2017)
Чобіток В. І. - Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки на промислових підприємствах (2017)
Шибаєва Н. В. - Етапи проведення регуляторної політики в аграрній сфері України (2017)
Авдонина Т. В. - Проводники в мире ирреальных иллюзий, или другое искусство, Казимирский Г. Л. (2013)
Комаровська О. А. - Духовна сфера особистості в контексті художньої обдарованості (2013)
Мельник О. П. - Педагогічні умови та принципи формування досвіду музично-просвітницької діяльності майбутнього вчителя музики (2013)
Ничкало С. А. - Мистецтво архітектури: світоглядний аспект (2013)
Падалка Г. М. - Теорія мистецького навчання: формоутворювальні аспекти (2013)
Побірченко О. М. - Новітні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2013)
Растригіна А. М. - Мистецький освітній простір як система умов ефективної підготовки майбутнього педагога-музиканта (2013)
Рахимбаева И. Э. - Особенности и перспективы развития современного художественного образования (2013)
Бай Бинь - Экспериментальные исследования звуко-тембральных представлений студентов в процессе фортепианного обучения (2013)
Васильева Д. Н. - Формирование художественной компетентности студентов в системе вузовского образования (2013)
Гмиріна С. В. - Сценічне перевтілення студента-вокаліста як педагогічна проблема (2013)
Болгарський А. Г. - Методичні засади компетентністної підготовки майбутнього вчителя музики в процесі вокально–хорової діяльності (2013)
Гуральник Н. П. - Імпровізаційні уміння майбутнього вчителя музики в контексті самоактуалізації (2013)
Гусак В. А. - Специфіка розвитку виконавської вправності у процесі інструментальної підготовки майбутніх учителів музики (2013)
Дубінець І. В. - Тестовий контроль знань студентів з дисципліни "Гармонія" як ефективний засіб активізації навчальної діяльності студентів–музикантів (2013)
Зарицька А. А. - Акмеологічно-педагогічні умови професійної самореалізації майбутнього вчителя музики (2013)
Королева И. А. - Исполнительский анализ как условие формирования специальных компетенций бакалавра (2013)
Косенко П. Б. - Самостійна інструментально-виконавська підготовка як одна з основних організаційних форм навчання студента-гітариста (2013)
Кремешна Т. І. - До проблеми сценічного хвилювання у музикантів-виконавців (2013)
Ляшенко О. Д. - Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах вищого навчального закладу (2013)
Локшин В. С. - Психолого - педагогічні основи формування компетентного фахівця з управління соціокультурною сферою (2013)
Мировська Ю. І. - Джазова компетенція у підготовці майбутніх учителів музики та хореографії (2013)
Михалюк А. М. - Українські освітньо-виховні засади фортепіанного навчання та їх вплив на формування виконавської культури майбутніх учителів музики (2013)
Надолинская Т. В. - Игровые педагогические технологии в профессиональной деятельности педагога-музыканта (2013)
Назаренко І. М. - Шляхи формування інструментальної виконавської майстерності майбутнього педагога-музиканта (2013)
Найда Ю. М. - Самовдосконалення у структурі власного стилю викладання музики майбутніх учителів (2013)
Ониськів Г. Г. - Ефективні напрямки удосконалення процесу формування інструментально-виконавських навичок музикантів (2013)
Підварко Т. О. - До проблеми формування музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музики (2013)
Пляченко Т. М. - Навчальний музично-інструментальний колектив у системі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2013)
Сивак Т. Г. - Вивчення курсу "Методика навчання гри на баяні" у вищих педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації (2013)
Соколова О. В. - Особливості формування мотивації до педагогічної творчості у майбутніх учителів музики в інструментальному класі (2013)
Цюряк І. О. - Особистісно орієнтовані технології мистецької освіти як педагогічна інновація (2013)
Стратан-Артишкова Т. Б. - Музичне мистецтво в інтеграційних процесах (2013)
Федоришин В. І. - Діяльнісний аспект фахової підготовки майбутніх учителів музики (2013)
Чай Пэнчэн - Проблема формирования художественно-стилевой компетентности будущих учителей музыки в образовательных институтах Украины и Китая (2013)
Чжао Син - Интонационная культура в исполнительской подготовке учителя музыки-пианиста: уровни сформированности и методы совершенствования (2013)
Гранецкая Л. - Применение специфических дидактических технологий в формировании исполнительской компетенции учителя музыки (2013)
Бузова О. Д. - Поліхудожнє виховання у світлі сучасних психологічних досліджень (2013)
Гаснюк В. В. - Педагогічної умови забезпечення взаємодії українських і угорських мистецьких традицій на уроках музики (2013)
Горбенко С. С. - Формування педагогічно доцільних відносин між учителем і учнями в процесі гуманізації музичного виховання (2013)
Григор’єва В. В. - Формування артистизму підлітків в умовах хорового виконавства (2013)
Дашицька Л. І. - Особливості концертмейстерської підготовки студентів-інструменталістів педагогічного колледжу (2013)
Козинская О. Ю. - Пути формирования музыкальной культуры школьников на уроках музыки на современном этапе (2013)
Козій О. М. - Ретроспективний аналіз проблеми формування образно-інтонаційних навичок у студентів педагогічних коледжів (2013)
Комаровська О. А. - Оцінювання навчання мистецтву як засіб особистісного розвитку учня молодшого шкільного віку, Миропольська Н. Є. (2013)
Омельченко А. І. - Формування художньо–естетичного світогляду старшокласників на уроках художньої культури (2013)
Руденко І. В. - Творча активність учнів в образотворчому мистецтві (2013)
Білецька М. В. - Історико-педагогічні шляхи становлення національного музичного виховання в Україні (2013)
Листин Э. Н. - Филогенез голосообразующей системы человека в контексте проблем вокальной дидактики (2013)
Малежик Ю. М. - Теоретичні та історичні особливості розвитку мистецької освіти України другої половини ХХ століття (2013)
Папченко В. П. - Методи оцінки виконавського матеріалу та обрання стратегії музичного продюсування (2013)
Задорожний І. З. - Роль Мукачівських єпископів у розвитку освіти на Закарпатті XVIII – поч. XIX століть (2013)
Тітович В. І. - Методичні підходи до вивчення клавірних творів Й. С. Баха (2013)
Мен Фаньцзюань - Формування інтонаційно-образного мислення молодших школярів як педагогічна проблема (2013)
Наші автори (2013)
В’юник М. В. - Спеціальні види покарань як засіб протидії корупції (2014)
Демченко І. М. - Діалектика одиничного, особливого та загального в нормах Кримінального кодексу України щодо призначення покарання (2014)
Дорохіна Ю. А. - Характеристика ознак предмета злочинів проти власності (2014)
Маломуж С. І. - Поняття малозначного діяння в контексті запровадження кримінального правопорушення (2014)
Мамотенко О. П. - Сучасний стан незаконного обігу підакцизних товарів в Україні (2014)
Михалко І. С. - Позитивний досвід діяльності пенітенціарних систем у зарубіжних країнах як підстава новацій у кримінально-виконавчому законодавстві України (2014)
Петренко О. І. - Об’єкт підкупу учасників та організаторів спортивних змагань (2014)
Полях В. Б. - Вплив сім’ї на формування особи неповнолітнього злочинця (2014)
Скрынникова Н. С. - Зарубежный опыт борьбы с терроризмом: механизмы противодействия (2014)
Фріс І. П. - Умисне знищення або пошкодження майна нотаріуса чи помічника нотаріуса (2014)
Чебан О. М. - Віктимологічна профілактика злочинності безпритульних осіб як елемент індивідуальної профілактики (2014)
Шрамко С. С. - Роль громадської свідомості у запобіганні корупції (2014)
Ахтирська Н. М. - Міжнародні стандарти та співробітництво в кримінальному провадженні щодо терористичної діяльності (2014)
Волоско І. Р. - Процесуальний порядок здійснення кримінального провадження судом присяжних (2014)
Давиденко С. В. - Потерпілий у судовому розгляді (2014)
Десятник А. А. - Роздуми щодо запровадження профілактичної діяльності в межах кримінального процесу (2014)
Задорожко Ю. В. - Особливості предмета доказування в кримінальному провадженні, пов’язаному з неналежним виконанням професійних обов’язків медичним працівником (ст. 140 Кримінального кодексу України) (2014)
Кохановський Д. О. - Проблемні питання щодо визначення поняття та сутності забезпечення прав особи в кримінальному провадженні (2014)
Кириченко О. В. - Мережа Інтернет як засіб незаконного розповсюдження вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин (2014)
Кушнір Н. П. - Тимчасовий доступ до речей і документів: дискусійні питання правового регулювання (2014)
Найдьон Є. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативних підрозділів при протидії податковим злочинам, що вчинюються з використанням фіктивних суб’єктів господарювання (2014)
Охріменко І. М. - Організаційно-психологічні особливості професійної компетентності слідчого як суб’єкта призначення судово-психологічних експертиз, Лузанова Г. О. (2014)
Павич Х. М. - Принцип non bis in idem як засада кримінального провадження та підстава для закриття кримінального провадження судом (2014)
Панасюк О. А. - Оцінка судом першої інстанції доказів на предмет їх допустимості на стадії судового розгляду в кримінальному провадженні (2014)
Пономаренко А. В. - Проблемні питання щодо здійснення розшуку майна підозрюваного (обвинуваченого) та накладення на нього арешту (2014)
Романько П. С. - Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: порівняльний аналіз законодавства європейських країн та США (2014)
Семерак О. С. - Відновне правосуддя в Україні в контексті нового Кримінального процесуального кодексу України, Семерак І. О. (2014)
Сторожик Я. Б. - Виклик особи, яка перебуває за межами України (2014)
Тайлієва Х. Р. - Законна сила вироку та її дія (2014)
Тихоненко В. М. - Криміналістична характеристика особи злочинця в злочинах, передбачених ст. 355 Кримінального кодексу України (2014)
Тітко І. А. - Захист інтересів учасників угод у кримінальному провадженні: питання теорії та практики (2014)
Томас Ж. Ю. - Міжнародні стандарти та співробітництво в кримінальному провадженні щодо контрабанди культурних цінностей (2014)
Тютюнник В. В. - Очевидна недопустимість доказу як критерій здійснення окремої судової процедури визнання доказу недопустимим під час кримінального провадження (2014)
Щасна А. Е. - Підстави застосування тимчасового вилучення майна (2014)
Баронін Д. Б. - Суд у системі суспільних відносин (2014)
Гладій С. В. - До питання запобігання корупції в судовій сфері (2014)
Овсяннікова О. О. - Судова влада та громадська думка: до постановки проблеми (2014)
Павлійчук В. А. - Особливості захисту прокурором права на працю неповнолітніх осіб (2014)
Панчишина О. О. - Забезпечення прокурором додержання майнових прав неповнолітніх засуджених (2014)
Северин К. М. - Основні елементи принципу незалежності адвокатської діяльності на сучасному етапі (2014)
Андрейченко С. С. - Присвоєння державі поведінки ultra vires її органів (2014)
Войціховський А. В. - Тенденції створення регіональних міжнародних правоохоронних організацій у сучасних умовах (2014)
Лебедєва А. Б. - Проблеми співвідношення наднаціональності міжнародних організацій і суверенітету держав-членів (2014)
Прокопчук К. М. - Правові та організаційні засади міграційної політики України і Республіки Польща наприкінці XX ст. – у першому десятилітті XXI ст. (2014)
Хоббі Ю. С. - Проблеми, пов’язані з реалізацією принципу самовизначення народу в сучасному світі (2014)
Shirokova-Murarash O.G. - The dilemma of interrelation of institutional cosmopolitanism and state sovereignty under human rights defense, Bezarova K.O. (2014)
Абашнік В. О. - Ганс Кельзен про конституцію як грунтовну норму (2014)
Глущенко В. - Теорії лінгвістичного методу в українському мовознавстві кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2015)
Орел А. - Застосування понятійного апарату синхронічної фонології в діахронії (лінгвоісторіографічний аспект), Тищенко К. (2015)
Жовніренко Я. - Проблема мовних станів та ситуацій у лінгвістиці. Перспектива дослідження (2015)
Бурковская О. - Лингвисты о синтаксической форме подлежащего в безличных предложениях (2015)
Слабоуз В. - Уявлення про мову як феномен "народження" людини, Лєсна Т. (2015)
Пащенко О. - Функціонування англіцизмів в українському молодіжному жаргоні, Радзієвська О. (2015)
Pravdivtseva Y. - Lexical and semantic elements of the English political discourse: euphemism as the component of aphorism, Peresichanska Y. (2015)
Тищенко Л. - Південнослобожанські назви меблів для сну (2015)
Holub O. - Affixation as a productive way of slang vocabulary enrichment (2015)
Капніна Г. - Словотворчі моделі колоронімів у німецькій мові (2015)
Кочукова Н. - Роль метафори в заголовку науково-популярного тексту, Куцак Г. (2015)
Спічка А. - Формування навичок спонтанного розуміння змісту іншомовної наукової фахової літератури під час її читання студентами-магістрами, аспірантами (2015)
Коротяєва І. - Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей у контексті сучасних технологій (2015)
Маторина Н. - Терминологические словари на занятиях по методике русского языка и литературы в вузе, Маторин Б. (2015)
Нікітіна Н. - Формування міжкультурної компетенції білінгвальної особистості, Маляр О. (2015)
Топольський В. - Досвід впровадження дистанційного навчання у Великій Британії (2015)
Рижкова С. - Формування навичок читання та перекладу як важливого компонента структури роботи з професійно-орієнтованими текстами на немовних спеціальностях (2015)
Тендітна Н. - Поховальні ритуали у творчості "вісімдесятників" (на матеріалі творів Є. Пашковського та О. Ульяненка), Рябініна І. (2015)
Карабльова О. - Конфлікт родинного масштабу та обмеженість фемінного простору в новелах Ірини Вільде, Нестелєєв М. (2015)
Тищенко О. - Астральна символіка в поетичному контексті Б.-І. Антонича, Падалка Р. (2015)
Беличенко О. - Эволюция образа преподобного Сергия Радонежского в русской литературе: классика и современность (2015)
Рубан А. - Антон Крайний о лирике и театре ("Литературный дневник (1899–1907)") (2015)
Казаков И. - Оппозиция "автор – читатель" в романе Т. Толстой "Кысь" (2015)
Щербатюк В. - Українські мотиви в поетичних творах Юліуша Словацького, Лисенко Н. (2015)
Ледняк Ю. - Основні особливості системи образів повісті Ф. Дюрренматта "Підозра", Ледняк Г. (2015)
Сиротенко В. - Форми вияву гуманістичних позицій у поезіях О. Ковальчука (збірка "Мій шлях") (2015)
Романько В. - Історизм дум Івана Костирі (2015)
Приходченко Л. Л. - Система публічного управління України: механізми горизонтальної взаємодії (2016)
Сєров О. В. - Аналіз термінологічного забезпечення категорійно-понятійного апарату в галузі знань "Публічне управління й адміністрування" (2016)
Ященко Т. М. - Оперативне планування як частина стратегічного планування (2016)
Трощинський В. П. - Соціальна і гуманітарна політика в Україні в умовах сучасних викликів, Кравченко М. В., Петроє О. М., Ярош Н. П. (2016)
Дяченко С. А. - Підвищення прозорості процесу планування Державного бюджету України, Фетіщенко Є. М. (2016)
Дутчак Г. О. - Від історії до пам'яті: шляхи співробітництва і партнерства (2016)
Линдюк О. А. - Стратегічні пріоритети модернізації державної служби України в умовах глобалізації (2016)
Чикаренко І. А. - Інноваційний розвиток територіальних громад як основа становлення економіки знань та інформаційного суспільства (2016)
Горблюк С. А. - Стан та напрями формування регіональної інноваційної системи Житомирської області: управлінський аспект (2016)
Дакал А. В. - Реформування системи інституціонального догляду та виховання дітей у контексті захисту їх прав (2016)
Котелевець Д. М. - Механізм законодавчого забезпечення експертизи проектів національної програми інформатизації (2016)
Бондаренко С. В. - Розвиток системи державної реєстрації авторського права в Україні (2014)
Дмитришин Ю. Л. - Прусська коректура (2014)
Змерзлый Б. В. - Изменение подходов к выдаче свидетельств судоводителей в Российской империи в начале ХХ в. (2014)
Корчевна Л. О. - Співвідношення держави і права (за працями Л. Петражицького, Г. Гурвіча, П. Сорокіна) (2014)
Кравченко С. І. - Концепція права Лона Л. Фулера: основоположні елементи (2014)
Кузьменко Я. П. - Загальна характеристика юридичних гарантій права людини на життя (2014)
Лотюк О. С. - Зміст та класифікація інститутів громадянського суспільства (2014)
Матат Ю. І. - Проблематика прогальності права в історичному розвитку юридичної науки (2014)
Палешник С. І. - Доктринальне тлумачення в судовій практиці (2014)
Стрілець В. В. - Структура та компетенція Полтавського губернського революційного комітету (грудень 1919 – квітень 1920 рр.) (2014)
Турчак О. В. - Вибори 1922 р. до польського Сейму і Сенату: історико-правові аспекти (2014)
Шонія Л. В. - "Правовий клімат" як основа сталого розвитку правового порядку в економіці (2014)
Акунченко Є. А. - Антикорупційний критерій популярності кандидата серед виборців у виборчому процесі Російської Федерації (2014)
Бєлов Д. М. - Реформа інституційної системи в Україні як наслідок формування нової парадигми конституціоналізму (2014)
Васильченко О. П. - Забезпечення принципу національної рівноправності в Україні (2014)
Іванчо В. І. - Право іноземців на об’єднання у політичні партії та громадські організації в Україні, Польщі та Федеративній Республіці Німеччини: порівняльний аналіз (2014)
Корчака В. М. - Конституційно-правові відносини: основні наукові підходи до розуміння (2014)
Максимович Р. О. - Становлення і розвиток інституту захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина. Досвід Франції, Німеччини і України (2014)
Мамедова А. І. - Динаміка розвитку конфліктів у системі місцевого самоврядування на різних історичних етапах (2014)
Наумова К. І. - Джерела муніципального права: поняття і система (2014)
Орлов В. А. - Правовий статус муніципальної міліції в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Осадчук К. О. - Державна влада та її поділ: до перспектив виділення нетипових гілок влади (2014)
Панов А. В. - Територіальний устрій Франції – перманентний пошук балансу між централізацією і самоврядуванням (2014)
Серьогіна С. Г. - Особливості розподілу повноважень у виконавчо-розпорядчій сфері за різних моделей монархічної форми правління (2014)
Трачук П. А. - Місцева публічна влада в українській політико-правовій традиції (2014)
Фоміна С. В. - Суб’єкти, що беруть учать у виборчому процесі на стадії голосування, та їхній правовий статус у зарубіжних країнах (2014)
Чижмар К. І. - Організація та діяльність нотаріату в Україні: загальні засади конституційно-правового статусу (2014)
Янковська Г. В. - Державна та/або офіційна мови: ототожнення чи розмежування? (2014)
Албу А. А. - Порівняльно-правовий аналіз категорії "управління" за законодавством країн англосаксонської та континентальної правових сімей (2014)
Вилегжаніна В. В. - Поняття та ознаки земельної ділянки як об’єкта оренди (2014)
Гопанчук В. С. - Омана як відносна підстава недійсності шлюбу, Войтенко Т. В. (2014)
Гуменюк О. І. - Особливості особистих немайнових прав, що забезпечують індивідуалізацію юридичних осіб публічного права (2014)
Євков А. М. - Проблематика правового регулювання паралельного імпорту товарів, які містять об’єкти інтелектуальної власності, та вичерпання виключних прав у законодавстві України (2014)
Ізарова І. О. - Майбутнє цивільного процесуального законодавства в Європі: проект М. Сторма (2014)
Кричковська М. О. - Місце корпоративних фондів у системі юридичних осіб України (2014)
Кузьмінський О. О. - Комерційне (фірмове) найменування як засіб індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг (2014)
Леськів С. Р. - Свобода заповіту і таємниця заповіту як юридичні гарантії реалізації права на спадкування за заповітом, Чубенко А. Г. (2014)
Піддубна В. Ф. - Право на здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами (2014)
Плотник О. П. - Становление и развитие законодательства о защите прав потребителей (2014)
Полуніна О. О. - Предмет договору купівлі-продажу (2014)
Поплавська М. В. - Проблеми розмежування понять інформації про продукції та реклами (2014)
Турчин Л. Я. - Особливості негрошових вкладів до статутного капіталу господарських товариств (2014)
Ходико Ю. Є. - Звернення стягнення на об’єкт іпотеки за рішенням суду (2014)
Кузьміна М. М. - Розвиток сонячної енергетики в Україні (2014)
Малетич М. М. - Фізична особа – негосподарюючий суб’єкт як учасник господарсько-процесуальних відносин (2014)
Малига В. А. - Вплив перегляду регуляторних актів на реалізацію державної регуляторної політики (2014)
Мельник С. Б. - О Законе Украины "О государственной помощи субъектам хозяйствования" (2014)
Сорокіна Т. Б. - До питання про видове різноманіття у сфері ресторанного господарства (2014)
Фадєєв А. В. - Аутсорсинг у банківській діяльності як правовий засіб розвитку підприємництва в Україні (2014)
Козін С. М. - До питання звільнення за аморальний проступок (2014)
Кузьменко Г. В. - Чинний Кодекс законів про працю України та Проект Трудового кодексу України від 22.04.2013: гуманістично-порівняльний аспект (2014)
Луценко О. Є. - Систематизація правил професійної етики державних службовців в Україні та міжнародні стандарти у цій сфері (2014)
Малюга Л. Ю. - Проблеми реалізації соціальної політики держави на прикладі соціального захисту інвалідів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2014)
Пироговська В. О. - Становлення і розвиток правового регулювання праці в сільському господарстві в Україні (2014)
Рошканюк В. М. - Окремі аспекти пенсійної реформи (2014)
Русаковська К. О. - Правові засади звільнення за корупційне правопорушення (2014)
Арсенюк А. О. - Земельний спір як процесуальна категорія: доктринально-правовий аналіз (2014)
Заверюха М. М. - Поняття охорони лісів, земель лісогосподарського призначення та основні заходи її здійснення (2014)
Піфко О. О. - Деякі аспекти визначення поняття "система реєстрації прав на землю" (2014)
Шараєвська Т. А. - Надання медико-психологічної допомоги постраждалим за надзвичайних екологічних ситуацій за законодавством України (2014)
Акулович Л. М. - Исследование влияния характера электромагнитного поля на процесс магнитно-электрического упрочнения деталей машин, Миранович А. В., Ворошухо О. Н. (2017)
Войтов А. В. - Экспериментальная проверка диагностических признаков технического состояния ГСТ-90,112 (2017)
Романюк Н. Н. - Повышение надежности работы карусельных сушилок, Сашко К. В., Есипов С. В., Нукешев С. О. (2017)
Герасимов В. С. - Особенности управления системой утилизации сельскохозяйственной техники "сельхозрециклинг", Игнатов В. И., Соловьев Р. Ю., Миклуш В. П. (2017)
Миклуш В. П. - Обоснование применения минеральных трибосоставов для проведения безразборного ремонта, Тарасенко В. Е., Дунаев А. В. (2017)
Анискович Г. И. - Опыт использования технологии импульсного закалочного охлаждения жидкостью для упрочнения сменных деталей сельскохозяйственных машин, Литовчик Д. П. (2017)
Бережна Н. Г. - Моделювання динамічних процесів в логістичних системах вантажоперевезень (2017)
Тришевский О. И. - Критерий разрушения при больших пластических деформациях, Череватенко Г. И. (2017)
Лебедєв А. Т. - Активна і пасивна робота трактора на транспортних роботах, Шуляк М. Л. (2017)
Тришевский О. И. - Минимально допустимые радиусы изгиба при профилировании, Кейдун Д. П. (2017)
Калінін Є. І. - Формування умови стійкості лінійної системи при випадкових збуреннях її параметрів, Романченко В. М., Юр’єва Г. П. (2017)
Бекиров А. Ш. - Структурная идентификация математической модели переходных процессов в трибосистемах (2017)
Шевченко С. А. - Визначення середнього недовикористаного ресурсу агрегатів при обслуговуванні за станом за наявності інкубаційного етапу розвитку дефекту (2017)
Юр’єва Г. П. - Аналіз деформованості пружної S-образної стійки грунтообробного агрегату (2017)
Коротов Ю. Ю. Брагінець М. В. - Аналіз конструкцій подрібнювачів концентрованих кормів і напрямки їх удосконалення (2017)
Гринченко А. С. - Прогнозирование надежности элементов машин при случайном пуассоновском потоке экстремальных нагружений, Алферов А. И. (2017)
Козаченко О. В. - Оптимізація параметрів локального зміцнення леза лапи культиватора, Шкрегаль О. М., Каденко В. С., Гончаров В. В. (2017)
Куликівський В. Л. - Підвищення ресурсу робочих органів шнекових живильників (2017)
Литовка С. В. - Энергия акустической эмиссии при выходе дислокаций на поверхность трибосопряжения (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського