Щеглюк М. С. - Розвиток банківського регулювання та нагляду в умовах європейської інтеграції (2015)
Гальчинський Л. Ю. - Модель оцінки ефективності компаній-посередників на ринку контекстної реклами, Сташкевич Д. С. (2015)
Зось-Кіор М. В. - Управління інформаційними логістичними потоками на підприємстві, Радочин Ю. Г. (2015)
Климко Т. Ю. - Удосконалення роботи внутрішнього аудиту для запобігання фродів на підприємстві, Мельник О. О. (2015)
Сохнич А. Я. - Економіко-математичне моделювання у прийнятті управлінських рішень, Кульбака В. М. (2015)
Калініченко Б. В. - Розвиток конкуренції в контексті економічних трансформацій: теоретичний аспект (2015)
Маниліч М. І. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС: переваги та виклики, Штерма Т. В. (2015)
Охріменко О. В. - Прогноз формування та розвитку стратегічних альянсів (2015)
Абрамова М. В. - Вплив змін рівня воєнно-економічної складової на потенційний стан економічної безпеки України за умов невизначеності (2015)
Бондар-Підгурська О. В. - Теоретико-методологічні основи формування та реалізації нової економіки: сталий інноваційний соціально орієнтований розвиток (2015)
Гук Х. З. - Концептуальні засади державного регулювання економіки на галузевому рівні (на прикладі готельно-ресторанного бізнесу) (2015)
Дерев’янко О. В. - Фактори конкуренції на ринку банківських послуг (2015)
Конах С. С. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "сфера послуг" (2015)
Леськів О. А. - Актуальні проблеми державно-правового регулювання рекламної діяльності в Україні (2015)
Лимич Ю. В. - Структурно-функціональні ознаки механізмів формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку (2015)
Пугачевська К. Й. - Стратегічні напрями і тенденції інноваційного розвитку торгівлі (2015)
Данкевич А. Є. - Інституційно-економічні аспекти розвитку інтегрованих структур (2015)
Алмашій Я. І. - Антикризове фінансове управління підприємством: сутність та механізми реалізації (2015)
Бабінська С. Я. - Сутність та джерела фінансування інноваційних проектів (2015)
Бойко І. А. - Дослідження ризиків підприємств хлібопекарської галузі України (2015)
Височанська О. М. - Оцінка інформаційно-комунікаційної взаємодії структурних підрозділів на підприємствах зв’язку, Опотяк Ю. В. (2015)
Волковська Я. В. - Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні (2015)
Дискіна А. А. - Інноваційно-інвестиційна діяльність як основа підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, Чучуменко Р. О. (2015)
Запухляк І. Б. - Теоретичні аспекти визначення стійкості підприємства як передумови забезпечення його розвитку (2015)
Касьян Л. Е. - Методичні підходи до визначення сутності стратегічного управління підприємствами, Бугас В. В. (2015)
Лісун Я. В. - Формування системи управління змінами на підприємстві як чинник стратегічного партнерства, Міх О. М. (2015)
Логінова К. С. - Роль оцінки сучасного стану машинобудівної галузі України у визначенні тіньових витрат підприємства (2015)
Николюк О. М. - Інституції конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств (2015)
Полозова Т. В. - Інноваційна діяльність підприємства та економічна сутність інноваційного процесу, Кривцун Д. Ю. (2015)
Рекун Г. П. - Особливості використання технологій підбору персоналу на підприємстві, Маліновська Я. C. (2015)
Розумей С. Б. - Процес вибору стратегій управління взаємовідносинами з клієнтами, Горбонос Є. С. (2015)
Селезньова О. О. - Дослідження проблем розвитку державного регулювання будівельних підприємств в Україні (2015)
Васильєв О. В. - Причини та наслідки фінансової неспроможності міст, Марченко О. В. (2015)
Варцаба В. І. - Теоретичне осмислення структурних інтерпретацій регіональних об’єктів управління і менеджменту (2015)
Матьовка Т. В. - Передумови формування регіональних плодово-ягідних та виноградних кластерів в провідних секторах агропромислового комплексу України (2015)
Мігущенко Ю. В. - Механізми підвищення ефективності використання туристичного потенціалу прикордонних територій західних регіонів України (2015)
Труфен А. О. - Формування моделей соціальної політики з позиції національних особливостей їх формування (2015)
Сегеда І. В. - Особливості та критерії параметризації використання природно-ресурсних комплексів (2015)
Джусов А. А. - Особенности работы с индикатором "медленный стохастический осциллятор" при инвестировании на международных фондовых рынках (2015)
Безгуба М. О. - Роль фінансово-бюджетної політики у соціально-економічному розвитку країни (2015)
Борзенкова О. Д. - Податкове стимулювання малого бізнесу в Україні в контексті податкових реформ (2015)
Воронцова А. С. - Мікрофінансування як джерело фінансового забезпечення соціальних послуг, Сапожнікова М. В. (2015)
Данилюк М. М. - Теоретичні засади управління ризиками у процесі розміщення державних цінних паперів (2015)
Деркач Ю. Б. - Система валютного контролю уповноважених банків України (2015)
Жадан О. В. - Застосування класифікаційних ознак фінансового контролю при виконанні місцевих бюджетів (2015)
Жмурко Н. В. - Аналіз грошово-кредитного ринку України в умовах зростаючої монетизації економіки, Березна С. І. (2015)
Зачосова Н. В. - Особливості аналізу рівня фінансової безпеки держави та значення оцінки стану економічної безпеки фінансових установ у цьому процесі (2015)
Кміть В. М. - Оцінка рівня податкової культури великих платників податків Львівщини та шляхи його підвищення, Бойчук О. І. (2015)
Котковский В. С. - Теорія ефективної конкуренції як наукова платформа оцінки діяльності комерційного банку, Гузенко О. П. (2015)
Кущик А. П. - Проблеми активізації банківської інвестиційної діяльності в Україні, Галеміна Т. М. (2015)
Нетудихата К. Л. - Аналіз динаміки розвитку лізингу в Україні (2015)
Вядрова І. М. - Прогнозування рейтингової оцінки банку методом експоненційного згладжування, Новікова Т. В., Лазарєва С. Я. (2015)
Приказюк Н. В. - Електронний страховий поліс: нові можливості для розвитку страхування в Україні, Акатьєва М. О. (2015)
Рибачук Ю. О. - Особливості застосування технічного аналізу фінансового ринку при прогнозуванні вартості його інструментів (2015)
Денисюк О. М. - Проблеми внутрішнього аудиту ефективності інвестицій в науково-дослідну діяльність (2015)
Реслер М. В. - Людський капітал як об’єкт обліку (2015)
Артюх О. В. - Податковий аудит як завдання з надання достатньої впевненості (2015)
Банасько Т. М. - Проблемні питання бухгалтерського обліку маркетингових витрат (2015)
Бурденюк Т. Г. - Концептуальні засади стратегічного аналізу як окремого напряму аналітичних досліджень (2015)
Варічева Р. В. - Побудова документообігу для забезпечення формування управлінської звітності (2015)
Вінницька О. А. - Місцеві податки в доходах місцевих бюджетів (2015)
Михальчишина Л. Г. - Цінні папери: види та систематизація для облікових цілей (2015)
Плахтій Т. Ф. - Теоретичні аспекти оцінки якості облікової інформації (2015)
Подмешальська Ю. В. - Актуальні питання обліку орендних операцій на підприємстві (2015)
Пилипчук М. І. - Досліджування температури у процесі загострювання дереворізальних пилок кругами з перервною робочою поверхнею, Павлюк Р. В. (2017)
Пінчевська О. О. - Вплив термооброблення на властивості деревини різних порід, Горбачова О. Ю., Ломага В. В. (2017)
Пінчевська О. О. - Сушіння заготовок дуба червоного осцилювальними режимами, Борячинський В. В., Іноземцев Г. Б. (2017)
Безкоровайний А. Г. - Технологічні аспекти виготовлення порожнистих клеєних брусів для столярних виробів, Маєвський В. О., Копинець З. П., Ференц О. Б. (2017)
Копанський М. М. - Використання стебел ріпаку у виробництві деревинних композиційних матеріалів виготовлених на основі мінерального в’яжучого (2017)
Сторожук В. М. - Номенклатура відходів деревообробного підприємства, Ференц О. Б., Копинець З. П., Яцюк Р. А. (2017)
Шевченко С. А. - Методика визначення питомого поглинання рідини зразками деревини змішаного розпилювання, Суска А. А., Заславська Н. В., Тесля Г. Р. (2017)
Козак Р. О. - Визначення впливу модифікованого карбамідоформальдегідного клею на змочувальну здатність поверхневого жиро-воскового шару соломи (2017)
Шепелюк І. Р. - Вплив модифікувальних добавок на фізико-механічні властивості деревинно-полімерного матеріалу (2017)
Малахова О. С. - Щодо використання матеріалу із стільниковим заповнювачем у виробництві меблів (2017)
Овсянников С. И. - Применение клееного бруса в строительстве, Подгорный И. И. (2017)
Овсянников С. И. - Деревянное купольное домостроениеa, Суска А. А., Родионов А. С. (2017)
Сірко З. С. - Різноширинність зубів – одна із складових якості дискової пили, Д´яконов В. К., Торчилевський Д. П. (2017)
Овсянников С. И. - Мoтоагрегаты: пути повышения тягово-сцепных свойств, Подгорный И. И., Саблина М. А. (2017)
Овсянников С. И. - Оценка взаимодействия оператора с мотоагрегатом, Саблина М. А. (2017)
Калініченко В. І. - Методика визначення оптимальних параметрів дискретного покриття за напружено-деформованим станом, Марчук В. Є., Градиський Ю. О. (2017)
Літовка С. В. - Обгрунтування впливу параметрів робочої рідини гідроприводу на продуктивність форвардера, Косолапов В. Б. (2017)
Трошин О. Н. - Научная парадигма достижения аномально низкого трения в трибологии (2017)
Дяченко В. Ю. - Особливості ергономічного проектування робочих місць машин лісотехнічної галузі (2017)
Shkurski S. - Carbon dioxide, forests, and the kyoto-process, Dyachenko V. (2017)
Попович П. В. - Підвищення ефективності технологій перевезень організаційними шляхами надання транспортних послуг, Мурований І. С., Шевчук О. С. (2017)
Бабій М. В. - Проблеми транспортної логістики в аграрному секторі України (2017)
Марчук В. Є. - Аналіз світового досвіду розвитку складських технологій, Гармаш О. М., Градиський Ю. О., Світлична А. О., Шніт В. С. (2017)
Кривошапов С. И. - Определение нормы расхода топлива грузовых автомобилей статистическим методом (2017)
Привітання М. М. Дьоміна (2016)
Бармашина Л. М. - Транспортний аспект проблеми формування безперешкодного середовища (2016)
Дідіченко М. О. - Сучасні тенденції розвитку просторово-часової композиції історичних міст (2016)
Васевич М. Л. - Роль жінки в культовій архітектурі: фемінність простору жіночого монастиря XVI - XVII ст. (2016)
Гегер А. Д. - Дискретні методи формалізації структури візуальних рекурсивних систем в об’єктах дизайну (2016)
Горбик О. О. - Архітектура стародавньої Греції: стильові риси, їх змістовність та актуальність (2016)
Данієлян А. Є. - Система прийняття рішень при проектуванні об’єктів еко-архітектури (2016)
Дубинский В. П. - Глобализм и новые архитектурные стили, Весна А. В. (2016)
Кедровський П. П. - К питанню визначення поняття архітектоніка фронтальної архітектурної композиції, Кедровська І. П. (2016)
Кудряшева И. В. - Способы трансляции народного зодчества в архитектуре модернизма. Ле Корбюзье, Мартыненко A. C. (2016)
Лукомська З. В. - Шляхи збереження історичних оборонних споруд XVII – XVIII ст. на території Західної України (2016)
Орленко М. І. - Становлення української реставраційної школи (2016)
Понкало С. І. - Принципи та прийоми застосування архітектурного декору на будівлях Львова кінця XIX – початку XX ст. (2016)
Стоцько Р. З. - Особливості архітектури будівель Львівського університету періоду XVI - XX cтоліть (2016)
Субін-Кожевнікова А. С. - Дослідження стилістичних особливостей прибуткових будинків м. Вінниці кінця XIX – початку XX століть (2016)
Хороша О. І. - Дослідження класичного палацу графів Тишкевичів кінця ХVІІІ – початку ХХ століття на Вінниччині (2016)
Тарас В. Я. - Розпланування резиденційних барокових садово-паркових закладень у сільській місцевості Галичини (2016)
Биваліна М. В. - Проблеми модернізації та реконструкції міських територій забудованих великопанельними будинками перших серій (2016)
Бондар О. В. - Сучасний досвід проектування перетинів міських магістральних вулиць з кільцевим рухом транспорту (2016)
Габрель М. М. - Проблеми та принципи гуманізації житлового середовища мікрорайонів забудови 70-х років ХХ ст. (2016)
Голик Й. М. - Вплив супермаркетів на зміну просторово-планувальної міста, Кіс Н. Ю. (2016)
Гасенко Л. В. - Ідея велосипедного міста: перевірка реальністю (2016)
Главацький О. З. - Архітектурно-просторова організація та криміногенність адміністративних районів м. Львова (2016)
Грицак М. М. - Музейні об’єкти у планувальній структурі історичного міста (на прикладі Львова та Вроцлава) (2016)
Завальный А. В. - Бизнес-парк как элемент регулирования городской застройки, Черноносова Т. А., Колоша М. С. (2016)
Каменський В. І. - Взаємодія планувальної структури та містобудівної композиції як основа міського архітектурного середовища (2016)
Каплінська М. В. - Проблема реорганізації транспортних мереж у контексті регенерації ринкових площ історичних міст Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей (2016)
Гелла О. І. - Соцмісто в архітектурній та містобудівній практиці на Харьківщині в 1920 – 1930 рр., Качемцева Л. В. (2016)
Краснослободцева Е. В. - Анализ информационного обеспечения процессов проектирования и развития рекреационных территорий в Украине и за рубежом (2016)
Кравченко К. С. - Експлуатація покрівель, як додатковий територіальний ресурс, в умовах щільної міської забудови, Плешкановська А. М. (2016)
Любицький Р. І. - "Оn-street parking" в історичному місті (2016)
Муха Т. О. - Аналіз теоретичного та практичного досвіду туристично-рекреаційних об'єктів, Токар В. С. (2016)
Павлова А. В. - Особливості використання поняття "ордер" у розвитку архітектури, Лінда С.М. (2016)
Панченко Т. Ф. - Аналіз наукових досліджень історії формування курортно рекреаційних комплексів, Гудзенко А. І. (2016)
Пеньков В. О. - Щодо водовідведення з вулиць і доріг міст на техногенно-деформованих територіях (2016)
Покладок О. В. - Архітектурно-планувальні трансформації дачних будинків в пострадянський період (на прикладі Львова) (2016)
Устінова І. І. - Еколого-демографічні аспекти сталого розвитку еколого-містобудівних систем (2016)
Чубарова А. В. - Сутнісні першооснови та відтворювальний феномен матеріально-інформаційної структури міст (2016)
Яценко В. О. - Договір як один з шляхів формування адміністративно-територіального устрою групових форм розселення в Україні (2016)
Бобровник О. В. - Принципи архітектурно-планувальної організації притулків для тварин (2016)
Ботвіновська С. І. - Варіювання формою дискретно визначеної кривої за заданим законом розподілу коефіцієнтів натяжіння або стиску її ланок (2016)
Книш В. І. - Ієрархічна структура в методиці проектування багатоквартирного житла (суміжності та пріоритетність оцінювання) (2016)
Ковальська О. Є. - Забезпечення енергетичної пасивності малоповерхових житлових будинків в умовах тропічного клімату за рахунок архітектурно-планувальних засобів (2016)
Маланюк В. Я. - Особливості застосування нових технологій у дизайні вітрин (2016)
Пономаренко А. Р. - Тенденції та проблематика формування студентських гуртожитків, Бармашина Л. М. (2016)
Поцелуєва Н. В. - Питання проектування та будівництва сучасних наркологічних центрів в Україні (2016)
Обрізків А. В. - Особливості функціонального зонування адміністративно-культурних закладів об'єднаних територіальних громад (2016)
Сафронова О. О. - Тенденції розвитку сучасного дерев'яного домобудівництва, Антоненко І. В., Гусєва Н. С. (2016)
Стоцько Р. З. - Архітектурно-типологічні особливості будівель Одеської духовної семінарії (2016)
Рзаєва А. Д. - Сучасні проблеми та тенденції розвитку в проектуванні офісно-готельних будівель з інтегрованим озелененням простору (2016)
Яблонська Г. Д. - Простір ознак багатоквартирного житла (2016)
Contents (2017)
Mizernyi A. I. - Geological and structural features, magmatism and mineralization of Sekysivske and Vasylkivske stockwork gold deposits (Kazakhstan), Miroshnikova A. P., Mizerna M. O., Diachkov B. O. (2017)
Fomychov V. V. - Stability analysis of two-level anchor support installed in the weakly metamorphosed rocks, Lapko V. V., Pochepov V. М. (2017)
Solodyankin O. V. - Criterion to select rational parameters of supports to reduce expenditures connected with construction and maintenance of development working, Hryhoriev O. Y., Dudka I. V., Mashurka S. V. (2017)
Netecha M. V. - Jaspilites and other gemstones of post-jaspilite genesis: mining, treatment, and enhancement, Shevchenko S. V., Strilets O. P. (2017)
Khomenko O. Ye. - Principles of rock pressure energy usage during underground mining of deposits, Sudakov А. К., Malanchuk Z. R., Malanchuk Ye. Z. (2017)
Hao B. Y. - Failure mechanism analysis on hanging arch roof caving at end of underground coal working face, Hu S. Y., Cheng J., Huang H., Wang K., Kang L. X. (2017)
Prokopenko V. I. - Environmental oriented imperative of developing the opening technology and excavation of horizontal fields, Litvinov Yu. I. (2017)
Babets D. V. - Estimation of rock mass stability based on probability approach and rating systems, Sdvyzhkova О. О., Larionov M. H., Tereshchuk R. M. (2017)
Matsyuk I. M. - Search of variants of assemblies of structural groups in planar linkages, Morozova Т. I., Shlyahov E. М. (2017)
Osenin Yu. I. - Improving safety of movement of mining transport by applying wheels with counter-flange, Dehtiareva L. M., Osenina G. Yu., Serhiienkо О. V. (2017)
Bondarenko A. I. - Effect of antilock brake system on basic parameters of transport vehicle transmission, Taran I. O. (2017)
Shcrabets F. P. - The systems of backup power supply based on renewable energy sources for mobile facilities, Krasovskyi P. Yu., Berdnyk V. V. (2017)
Fedoreiko V. S. - Modeling of block of electricity generation of cogeneration system for heat generator, Zahorodnii R. I., Lutsyk I. B., Rutylo M. I. (2017)
Fedoriv M. Y. - Increasing reliability and energy efficiency of electrically driven drilling units, Gladj I. V., Galushchak I. D., Batsala Y. V. (2017)
Hnatushenko V. V. - Satellite monitoring of consequences of illegal extraction of amber in Ukraine, Mozgovyi D. K., Vasyliev V. V., Kavats О. О. (2017)
Bagriy S. M. - Spatial modeling and prediction of environmental situation when filling Dombrowski quarry: GIS approach, Davybida L. I., Kuzmenko E. D. (2017)
Prykhodko M. M. - Floods and their management in the Carpathian region of Ukraine (2017)
Chepurna T. B. - Features of high-altitude distribution of mudflow sites in the Upper Tysa basins in Ukrainian Carpathians (2017)
Oliinyk O. O. - Corporate social responsibility in the field of occupational safety and health (2017)
Babaiev V. M. - The method of adaptation of a project-oriented organization’s strategy to exogenous changes, Kadykova I. M., Husieva Yu. Yu., Chumachenko I. V. (2017)
Koval S. S. - Information technology of the automatization formation of the non-standard products optimal composition at the engineering enterprise (2017)
Bilotserkivets V. V. - Innovative challenges and post-crisis prospects of Ukrainian mining and metallurgical industry, Zavhorodnia O. O. (2017)
Korzh N. V. - Optimization of the structure of corporate capital throughout the lifecycle of a company (2017)
Zadoia O. A. - Transformation of savings into investments: role of financial intermediarie (2017)
Прохненко І. А. - Розвиток фальшивомонетництва в Північно-Східній Угорщині у XV - XVI століттях (за матеріалами замків Закарпаття), Жиленко М. А. (2016)
Поладі Р. Ч. - Барон Жигмонд Перені: політичний і громадський діяч (2016)
Горнецкі В. В. - Особливості сакральної архітектури Закарпаття кінця ХІХ - початку ХХ століть (2016)
Гентош Л. Р. - Літургічна реформа митрополита Андрея Шептицького (2016)
Куцов К. О. - Діяльність "Союзу Підкарпатських Руських Студентів" у Чехословаччині (1921 - 1931 рр.) (2016)
Сливенко В. А. - Особливості діяльності органів прокуратури УСРР у контексті проведення хлібозаготівельних кампаній 1927 - 1929 рр. (2016)
Казак О. Г. - Национально-культурная жизнь населения Закарпатья в 1939 - 1944 гг. в свете документов венгерских полицейских органов (2016)
Міщанин В. В. - Освітня реформа Закарпатської України (1944 - 1946 рр.): перехід на радянські стандарти (2016)
Худіш П. М. - Міграційні процеси, пов'язані з установленням чехословацько-радянського кордону (1945 - 1948 рр.) (2016)
Калініченко В. А. - Σπαθίον, μάχαιρα, παραμήριον: До проблеми болгарського озброєння в період повстання Фоми Слов'янина у Візантії (2016)
Казаков О. О. - Питання спадкування угорського трону на початку XIV ст. і позиція папської курії (2016)
Товтин Я. І. - Внутрішньо- і зовнішньополітична діяльність Максиміліана І Габсбурга (1846 - 1519) (2016)
Сурнін В. Б. - Післявоєнний СРСР (1945 - 1956 рр.): міфологічний образ і реальність (2016)
Лавер О. Г. - Глобальні проблеми людства початку ХХІ ст. (на прикладі біженців, вимушених переселенців та нелегальних мігрантів) (2016)
Тиводар М. П. - Сліди дохристиянських божеств у традиційній культурі українців Закарпаття (2016)
Коцан В. В. - Традиційний народний одяг Закарпаття у календарно-побутовій обрядовості ХІХ – першої половини ХХ століть (2016)
Кузьма В. В. - Створення музею народної архітектури і побуту в Ужгороді та розширення мережі етнографічних експозицій у Закарпатській області (60-80-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Пеняк П. С. - Леонід Мацкевий як дослідник мезоліту Закарпаття (2016)
Лиман С. І. - "Звіт про подорож Західною Європою в 1858 - 1859 рр." професора Харківського університету Д. І. Каченовського як джерело з історії вітчизняного туризму (2016)
Пеняк П. С. - Нове дослідження про допоміжні ремесла та промисли (2016)
Коцан В. В. - Як жило Закарпаття сто років тому (2016)
Тиводар М. П. - Доля української меншини в Словаччині (2016)
Мазурок О. С. - Літопис трагедії холмсько-підляських українців, Яценюк Ф. С., Ісак Ю. І. (2016)
Пам'яті доцента П. І. Білака (2016)
Пам'яті лаборанта М. Д. Рего (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Indutnyi I. Z. - Nanostructured Au chips with enhanced sensitivity for sensors based on surface plasmon resonance, Ushenin Yu. V., Myn'ko V. I., Shepeliavyi P. E., Lukaniuk M. V., Korchovyi A. A., Khrystosenko R. V. (2017)
Fedirchyk I. I. - Plasma-liquid system with reverse vortex flow for plasma-catalytic reforming, Nedybaliuk O. A., Chernyak V. Ya., Demchina V. P. (2017)
Bulavin L. A. - Evaluation of arterial wall elasticity during ultrasound diagnostics, Zabashta Y. F., Batsak B. V., Trembovetska E. M. (2017)
Kochmarskii V. Z. - Calcium carbonate crystallization from hydrocarbonate solutions, Gayevskii V. R., Tyshko N. L. (2017)
Lesiuk A. I. - Instability of director orientation in a planar nematic cell under tunable boundary conditions in the electric field, Ledney M. F., Tarnavskyy O. S. (2017)
Neimash V. B. - Physical properties of radiation-crosslinked polyvinyl alcohol–polyethylene glycol hydrogels from the viewpoint of their application as medical dressings, Kupianskyi H. D., Olkhovyk I. V., Povarchuk V. Yu., Roguts'kyi I. S. (2017)
Mazur Yu. P. - Influence of a cold plastic deformation on the electrical resistivity of CrMnFeCoNi high-entropy alloy, Ostapenko R. V., Semen’ko M. P. (2017)
Vishwakarma R. - Thickness-dependent structural, electrical, and optical properties of ZnS thin films deposited by thermal evaporation (2017)
Yukhymchuk V. O. - Properties of graphene flakes obtained by treating graphite with ultrasound, Valakh M. Ya., Hreshchuk O. M., Havrylyuk Ye. O., Yanchuk I. B., Yefanov A. V., Arif R. N., Rozhin A. G., Skoryk M. A. (2017)
Chornous A. M. - Temperature effect on magnetoresistive properties of Fe and Co island films, Shkurdoda Yu. O., Loboda V. B., Kolomiets V. M. (2017)
Grytsay V. I. - Spectral analysis and invariant measure in the study of a nonlinear dynamics of the metabolic process in cells (2017)
Jaworska-Witkowska M. - Philosophy of pedagogics: pedagogy, philosophy and humanities versus education, culture and social life (2016)
Акімова О. В. - Деякі питання співвідношення категорій творчості й мислення, Волошина О. В. (2016)
Лебедєва Н. А. - Сучасні зарубіжні теорії мотивації у контексті психології освіти та лінгвістики (2016)
Майорський В. В. - Організація самостійної роботи учнів класів правового профілю: методичний аспект (2016)
Наливайко О. Б. - Технологія контекстного навчання у підготовці майбутніх сімейних лікарів (2016)
Стукан Г. О. - Психолого-педагогічні засади мовленнєвого розвитку, Циц Г. О. (2016)
Трофименко А. О. - Формування іншомовної комунікативної компетенції засобами використання прагматичних ситуацій (2016)
Столяренко О. В. - Основні підходи до обгрунтування моделі науково-методичної системи виховання у школярів ціннісного ставлення до людини, Столяренко О. В. (2016)
Улиська І. В. - Визначення структури морально-вольових якостей лікаря як одного з важливих аспектів майбутньої професійної діяльності (2016)
Холковська І. Л. - Взаємодія класного керівника з сім’єю у процесі профілактики девіантної поведінки підлітків (2016)
Haluziak V. M. - Personal maturity of the teacher’s as a factor of the efficiency of pedagogic activity (2016)
Макаревич І. М. - Важливість інформаційної культури при формуванні інформаційної компетентності майбутніх учителів географії (2016)
Мельниченко Р. К. - Технології формування готовності майбутніх учителів біології до роботи в профільній школі (2016)
Нищак І. Д. - Проблеми та перспективи інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій (за результатами анкетування студентів, викладачів та вчителів-предметників) (2016)
Носова К. В. - Педагогічні умови формування культури професійного спілкування майбутніх тележурналістів (2016)
Паржницький О. В. - Зміст та особливості експерименту з формування професійної компетентності в майбутніх токарів у фахово-орієнтованому освітньому середовищі професійно-технічного навчального закладу (2016)
Прушковська Н. Н. - Особистісно-орієнтований підхід в системі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Дабіжа К. Л. (2016)
Пустюльга C. І. - Проблеми і шляхи вирішення завдань практичної підготовки інженерних кадрів у технічних ВНЗ, Гань Л. В., Лобанова С. І. (2016)
Пухальський Т. Д. - Аналіз змісту формування професійної компетентності вчителя музики засобами диригентсько-хорових дисциплін (2016)
Репко І. П. - Шляхи формування інтелектуальної компетентності в досвіді професійної підготовки майбутніх учителів, Одарченко В. І. (2016)
Рибінська Ю. А. - Підготовка майбутніх філологів до здійснення іноземномовної комунікації в професійній діяльності (2016)
Сурсаєва І. С. - Результати експериментального дослідження з перевірки педагогічних умов формування професійного мислення майбутнього фельдшера (2016)
Тимофєєва О. Я. - Сутність, структура й зміст соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв (2016)
Хоменко О. В. - Особливості модернізації іншомовної підготовки в економічних вищих навчальних закладах (2016)
Шахов В. І. - Еволюція неперервної професійної освіти інженерів-будівельників (2016)
Карпенко О. Є. - Теоретико-методичні засади опіки над дітьми у педагогічному доробку Ю.-Ч. Бабіцького (2016)
Глушок Л. М. - Професійний розвиток фахівців дошкільної освіти як необхідна умова якісного навчально-виховного процесу в дошкільних закладах Австралії (2016)
Давидюк М. О. - Особливості загальнопедагогічної підготовки вчителя в країнах Західної Європи (2016)
Герасимова І. Г. - Гендерна складова формування професійної мобільності, Дерун В. Г. (2016)
Зємба Б. А. - Педагогічне проектування як напрямок соціально-педагогічної роботи з маргінальними дітьми (2016)
Чухрій І. В. - Соціально-педагогічна реабілітація батьків, які виховують дітей з функціональними обмеженнями (2016)
Микитюк Г. Ю. - Особливості психологічної підтримки студентів -психологів у період адаптації до освітнього простору (2016)
Чорноус В. П. - Діагностика творчості: сучасний стан і перспективи розвитку (2016)
Наші автори (2016)
Бєлкін І. В. - Забезпечення реальних ситуацій і ролей професійного змісту в діловій грі (2016)
Волошина О. В. - Використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін педагогічного циклу (2016)
Сиванич Б. Б. - Використання активних методів у процесі навчання граматики української мови як іноземної на початковому рівні (2016)
Слушний О. М. - Технологія "перевернутого" навчання як інноваційний засіб підвищення якості освіти (2016)
Темник Г. Д. - Інтерактивні курси в системі онлайн-навчання української мови як іноземної (2016)
Балтремус К. А. - Формування соціальної компетентності учнів у навчально-виховному процесі демократичних шкіл, Балтремус В. Є. (2016)
Гаврутенко Л. А. - Перевірка ефективності формування професійних умінь майбутніх молодших спеціалістів економічного профілю в процесі вивчення фахових дисциплін (2016)
Галузяк В. М. - Сутність і структура педагогічної компетентності вчителя (2016)
Головська І. В. - Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до діагностування рівня моральної вихованості школярів (2016)
Дрозд Т. М. - Наступність вузівської освіти та післядипломної підготовки вчителів у контексті розвитку комунікативної компетентності (2016)
Загородній С. П. - Технології розвитку інноваційної компетентності керівників ЗНЗ у системі післядипломної освіти (2016)
Каплінський В. В. - Наукова лабораторія педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу як школа формування професійної компетентності, Лазаренко Н. І. (2016)
Корсун Ю. О. - Загальний аналіз педагогічних моделей формування професійної самосвідомості майбутніх фахівців (2016)
Кошук О. Б. - Провідні напрями модернізації професійної підготовки інженерів з механізації сільського господарства (2016)
Марценюк Н. А. - Проблема професійної мобільності у педагогічній науці (2016)
Молоченко В. В. - Кооперативна навчальна діяльність як засіб формування готовності майбутніх фахівців аграрної сфери до партнерської взаємодії (2016)
Московчук О. С. - Соціальна компетентність як психолого-педагогічний феномен (2016)
Оніщук І. І. - Особливості викладання іноземної мови студентам лінгвістичного та нелінгвістичного спрямування (2016)
Подуфалов А. І. - Формування творчого потенціалу студентів педагогічного коледжу як психолого-педагогічна проблема (2016)
Рибінська Ю. А. - Діагностика рівнів сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх філологів засобами креативного перекладу (2016)
Шахіна І. Ю. - Створення і використання особистого сайту викладача у педагогічній діяльності, Медведєв Р. П. (2016)
Аносов І. П. - Психолого-педагогічні чинники попередження та подолання шкільної дезадаптації молодших школярів, Аносова Д. І. (2016)
Антонюк М. С. - Удосконалення психологічної культури вчителів і соціальних педагогів (2016)
Килівник А. М. - Формування культури самоорганізації майбутнього соціального педагога (2016)
Перхайло Н. А. - Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи в ситуації конфлікту (2016)
Столяренко О. В. - Цінність людського життя в контексті розв’язання проблем ризикової поведінки вихованців, Столяренко О. В., Мельник І. В. (2016)
Авксентьєва Т. А. - Шляхи запровадження інклюзивної освіти у ВНЗ України, Лісниченко А. П. (2016)
Давидюк М. О. - Методичні аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя до роботи в інклюзивному освітньому середовищі (2016)
Хіля А. В. - Арт-терапія як засіб сприяння особистісній ідентифікації дітей з функціональними обмеженнями в умовах центрів соціально-психологічної реабілітації (2016)
Васильєва С. А. - Теоретичні орієнтири та концептуальні засади дослідження проблеми розвитку системи ДНЗ різних типів (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2016)
Корнієнко Т. М. - Питання фахової підготовки організаторів дозвіллєвої діяльності школярів на початку ХХ століття (2016)
Марченко А. І. - Особливості професійної підготовки вчителів на території Поділля у 20 - 40-х роках ХХ століття (2016)
Давідчук А. О. - Сутність поняття готовності до ціннісного самовизначення (2016)
Холковська І. Л. - Креативність як предмет психолого-педагогічних досліджень, Віняр Н. О. (2016)
Шахов В. І. - Технологія коучингу як психологічний ресурс для розвитку інновацій, Шахов В. В. (2016)
Ігнатова О. М. - Підходи до інтернаціоналізації вищої освіти в європі та їх наслідки для стратегічного управління (2016)
Наші автори (2016)
Буря А. И. - Влияние углеродных волокон на трибологические свойства полиефирефиркетона, Арламова Н. Т., Томина А., Цуй Хун, Фен Сян-Мин (2016)
Боженко А. Л. - Репрезентативности значений температуры внешней среды в городском условиях, Зюляев Д. Д., Кубов В. И. (2016)
Варшамов А. В. - Выбор перспективных схем теплоаккумулирующих систем предпускового прогрева двигателей внутреннего сгорания, Голеншин В. В., Харитонов М. Ю. (2016)
Жуков Ю. Д. - Аналіз існуючих суднових установок очистки стічних вод і їх особливостей, Нікольчук С. А. (2016)
Жуков Ю. Д. - Використання методу поліметричних вимірювань для оперативного контролю концентрації шкідливих речовин у суднових стічних водах, Нікольчук С. А. (2016)
Кротик И. А. - Технологические аспекты и их влияние на ресурс дизелей, Боду С. Ж. (2016)
Случак О. І. - Методики структуроутворення композиційних матеріалів з заданими характеристиками для кокілів відцентрового лиття, Шугай В. В., Прищепов О. Ф., Андрєєв В. І. (2016)
Яковишина Т. Ф. - Порівняльний аналіз підходів до визначення екологічного ризику забруднення ґрунтів кадмієм (2016)
Хворостенко М. И. - Проблемы качества планирования лучевой терапии на компьютерные системы, Кихтенко И. М., Хворостенко Ю. М., Гончар В. В. (2016)
Альохіна С. М. - Антиоксидантна активність сироватки крові щурів лінії вістар, які зазнали впливу інкорпорованого 131І in utero, Грицук О. І., Клепко А. В., Ватліцова О. С., Дрозд І. П., Липська А. І., Талько В. В. (2016)
Грабовський Ю. В. - Власний досвід діагностики тромбоемболії легеневої артерії за допомогою перфузійної пульмоносцинтіграфії з Тс 99м -MAKRO-ALBUMO (2016)
Іванкова В. С. - Удосконалення заходів профілактики пізніх променевих ускладнень при консервативній хіміорадіотерапії місцево поширених форм раку шийки матки, Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. (2016)
Мотрина О. А. - Аналіз динаміки змін ваги тіла та фізіологічного стану спермопродукуючих органів за умов локального гамма-опромінення щурів, Горбань Л. В., Саковська Л. В., Клепко А. В., Андрейченко С. В. (2016)
Неумержицька Л. В. - Цитогенетичні ефекти в клітинах кісткового мозку у нащадків першого покоління щурів, які зазнали впливу інкорпорованого 131I, Атаманюк Н. П., Рябченко Н. М., Ганжа О. Б., Сова О. А., Дрозд І. П., Липська А. І., Талько В. В. (2016)
Прохорова Є. М. - Стан вуглеводного обміну у нащадків першого та другого поколінь щурів, які зазнали впливу інкорпорованого 131I, Гапєєнко Д. Д., Атаманюк Н. П., Камінський О. В., Талько В. В. (2016)
Рожков І. М. - Структурно-функціональні зміни проміжної частки гіпофіза за умов тривалої дії нітратів та метиленової сині, Чумаченко О. Ю., Редька О. Г. (2016)
Ткаченко В. И. - Разработка эластичных радиационно-защитных материалов, Хворостенко М. И., Межуев Н. Н., Кихтенко И. М., Хворостенко Ю. М., Скляр Н. В. (2016)
Тукаленко Є. В. - Поведінкові реакції щурів вістар у віддаленому періоді після внутрішньоутробного опромінення 131I, Тубальцева І. І., Дмитрієва І. Р., Прохорова Є. М., Дрозд І. П., Липська А. І. (2016)
Іванкова В. С. - Місце променевої терапії в комплексному лікуванні хворих на рак тіла матки, Матвієвська Л. В. (2016)
Кутлахмедов Ю. А. - Оптимальная система контрмеры для снижения дозовых нагрузок на население и биоты экосистем, Матвеева И. В. (2016)
Чорна В. І. - Міграція 137Cs і 90Sr у грунтах і сільськогосподарській продукції дніпропетровської області після аварії на Чорнобильській АЕС, Сироватко В. О. (2016)
Григор’єва Л. І. - Мінімізація ризику дефляційних явищ на поверхні хвостосховищ в системі екологічного менеджменту підприємства (2016)
Томілін Ю. А. - Система Сшейп як інструмент керування ризиком додаткового опромінення населення при аваріях на АЕС (2016)
Макарова О. В. - Підвищення якості та проблеми сертифікації будівельних матеріалів, Григор’єва Л. І., Томілін Ю. А. (2016)
Березіна Л. М. - Методика оцінки конкурентоспроможності переробних підприємств (2015)
Садловська І. П. - Організаційно-економічні аспекти ефективного розподілу фінансових ресурсів на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг (2015)
Тараненко І. В. - Дослідження і оцінка лояльності споживачів роздрібної торговельної мережі в умовах економічної кризи, Дрозденко А. В. (2015)
Войтко С. В. - Оподаткування прибутків підприємств в Україні в умовах євроінтеграції, Малишева А. М. (2015)
Лойко В. В. - Технологічна безпека як складова економічної безпеки (2015)
Давидова І. О. - Інноваційна зайнятість в аспекті її сутнісних характеристик (2015)
Опарін В. М. - Модернізація фінансової інфраструктури як основа забезпечення стабільності національної економіки (2015)
Піскунова О. В. - Нечіткі відношення у дослідженні інноваційного розвитку малого підприємства, Тарасова Л. Г., Шатарська І. Ф. (2015)
Федулова І. В. - Методичний підхід до формування системи ефективного управління корпоративним капіталом та його складовими, Корж Н. В. (2015)
Vergun M. O. - Management concept of higher education establishments investment potential (2015)
Загорельская Т. Ю. - Оценка уровня финансовой безопасности промышленных предприятий днепропетровской области (2015)
Євтушевська О. В. - Особливості сприйняття добробуту у секулярному суспільстві (2015)
Панасюк О. В. - Перспективи удосконалення альтернативних режимів оподаткування в Україні (2015)
Хомів О. В. - Особливості проведення науково-економічних досліджень (2015)
Юрченко Н. Б. - Трансформація структури попиту на робочу силу на аграрному ринку (2015)
Аль Равахнех Рами - Специфические особенности и функции международной торговли услугами (2015)
Пелех У. В. - Державне регулювання та принципи формування процентних ставок грошового ринку в Україні (2015)
Греськів І. Р. - Характеристика інвестиційних ризиків та особливості процесу управління ними, Стасюк Н. Р., Дорош О. І. (2015)
Голік І. Л. - Синергетичний ефект діяльності кластерних формувань (2015)
Бренер А. В. - Аналіз сучасного стану пенсійного забезпечення України з 2010 – 2015 рр, Набатова Ю. О. (2015)
Милованова К. І. - Державні механізми сприяння розвитку венчурного підприємництва в Україні (2015)
Полуектова Н. Р. - Особливості оцінювання вартості використання хмарних erp-сервісів (2015)
Гавришків І. Р. - Рекреаційна індустрія України на міжнародному ринку послуг (2015)
Алексєєнко І. І. - Теоретичні основи визначення фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці (2015)
Богуславський Є. І. - Диверсифікація у сфері автомобілебудування, Гресь М. С. (2015)
Бова Н. В. - Особливості формування ресурсної бази банків в Україні (2015)
Андрійчук І. В. - Розробка алгоритму визначення економічного потенціалу альтернативних енергоресурсів регіону, Палійчук У. Ю. (2015)
Чичуліна К. В. - Удосконалення системи управління витратами на сільськогосподарських підприємствах, Петровець О. С. (2015)
Турко М. О. - Аналіз адаптивності підприємст будівельної галузі України (2015)
Якимів М. М. - Оцінка економічної ефективності газопроводів з шляховими відборами та витоками газу (2015)
Опанасюк Ю. А. - Формування галузевих компенсаційних фондів для подолання техногенних катастроф та їх наслідків (2015)
Зав’ялова М. В. - Індустріальний туризм: регіональний аспект, Скринько Н. В. (2015)
Крупей О. М. - Світова практика застосування політики фіскальної консолідації (2015)
Семенюк І. Ю. - Проблеми адаптації українських підприємств до євроінтеграційного процесу (2015)
Паливода О. М. - Ризики формування та функціонування кластерної моделі розвитку організацій, Пальоха Д. О. (2015)
Казакова І. В. - Ефективність виробництва сої та розвиток ринку соєвих продуктів в Україні і світі, Кондратюк Н. В. (2015)
Отливанська Г. А. - Модель процесно-орієнтованого управління витратами підприємств сфери телекомунікацій, Охрущак К. О. (2015)
Рєзніков В. В. - Зовнішньоекономічне співробітництво України з країнами бенілюксу: економіко-дипломатичний аспект (2015)
Добринь С. В. - Управління фінансовими ризиками підприємства (2015)
Гмиря В. П. - Управління ризиками при банківському кредитуванні інвестиційних проектів (2015)
Булавинець В. М. - Видатки місцевих бюджетів соціального призначення у контексті концепції соціальної держави (2015)
Токмакова І. В. - Протиріччя розвитку вітчизняного залізничного транспорту в умовах розбудови світової транспортно-логістичної системи (2015)
Головня Ю. І. - Транскордонне співробітництво як інструмент регіонального маркетингу (2015)
Гасім Cалах - Африка в сучасній моделі світової економіки: quo vadis? (2015)
Гонтар Д. Д. - Вибір стратегій управління ринковою вартістю банку на основі матричних моделей (2015)
Діденко А. В. - Методи моделювання стратегій для податкової оптимізації (2015)
Пасажко Т. С. - Трансформація депозитів населення в інвестиційний ресурс банків, Шпигоцька Н. О. (2015)
Мороз С. І. - Обґрунтування залучення вільного та відкритого програмного забезпечення в інформаційні системи підприємств, Корінь А. М. (2015)
Мачуга Р. І. - Інформатизація суспільства як основа професійного розвитку працівника та змін його організаційної поведінки (2015)
Кашубіна Ю. Б. - Фінансові аспекти функціонування органів місцевого самоврядування, Царенко А. Я. (2015)
Лапін П. В. - Класифікація залізничних транспортних подій за критерієм економічних збитків (2015)
Паневник Т. М. - Інтеграційні засади формування ефективної діяльності підприємств хлібопекарської галузі, Болгарова Н. К. (2015)
Галайко Н. Р. - Система гарантування вкладів в банківській системі України та європейському союзі (2015)
Тернавська І. Б. - Понятійно-категоріальний апарат інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, Семенда О. В. (2015)
Кравчук А. О. - Кластерний розвиток суб’єктів зеленого туризму в Україні (2015)
Магас Н. В. - Рейтингова оцінка фінансової безпеки підприємства (2015)
Смаглюк А. А. - Міжсекторальні зв’язки і структурні зміни економіки України (2015)
Адаменко М. В. - Актуальність та напрями впровадження управлінського обліку для малих підприємств, Кулик О. В. (2015)
Петриків А. В. - Роль місцевих запозичень у вирішенні фінансових потреб регіонів (2015)
Іщенко О. О. - Система індикаторів фінансової стійкості банку: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2015)
Павлик О. В. - Сутність глобалізації у податковому регулюванні економічного розвитку (2015)
Федоришина І. Ф. - До проблеми системного аналізу споживача та сегментування ринку (2015)
Красношапка В. В. - Аутсорсинг та його застосування на підприємствах України, Трохимець І. І. (2015)
Кужель В. В. - Інноваційні інструменти розвитку підприємств сільського (зеленого) туризму в Україні (2015)
Лебедева И. Ю. - Развитие оператора мобильной связи life:) и перспективы предоставления беспроводного интернета в Украине (2015)
Набатова Ю. О. - Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів, Ус Т. В. (2015)
Соколенко Л. Ф. - Теоретико-методичні засади стратегічного управління фінансово-екологічною безпекою регіонального розвитку (2015)
Журавка О. С. - Страхова культура як один із чинників впливу на розвиток страхування, Лопатченко С. Г. (2015)
Теряник О. А. - Оцінювання сталого екологічного розвитку регіону (2015)
Василишина Н. Є. - Покращання підприємницького клімату в процесі стратегічного розвитку івано-франківщини, Берлоус М. В. (2015)
Тредіт В. Є. - Податковий облік пдфо та порядок розрахунку нарахувань і утримань із заробітної плати в 2015 році (2015)
Власенко Ю. Г. - Забезпечення пропорційності і збалансованості сільськогосподарського виробництва в аграрних формуваннях (2015)
Комарніцький І. О. - Оцінка перспектив готельного бізнесу в умовах кризи (2015)
Стариченко М. А. - Напрями удосконалення організації інвестиційного процесу на сільськогосподарських підприємствах (2015)
Ярошенко А. С. - Системний підхід до організації державного аудиту ефективності, Олексіч Ж. А. (2015)
Білак Г. Г. - Пріоритетні напрями удосконалення територіальної організації розвитку закарпатської області (2015)
Кононова Е. Ю. - Статистические профили информационного общества: сравнительный анализ е-индексов, Ковпак Э. А. (2015)
Іванченко Н. М. - Проблеми та перспективи розвитку рекреаційного туризму (2015)
Драч О. І. - Застосування світового досвіду для використання адресної соціальної допомоги, Онофрійчук В. В. (2015)
Люшин В. Г. - Еколого-економічні аспекти забезпечення збалансованого використання та охорони земель сільськогосподарського призначення (2015)
Кипоренко В. В. - Удосконалення еколого-економічного механізму розвитку органічного сільського господарства (2015)
Коробка В. М. - Економіко-математична залежність факторів впливу на освоєння інноваційної продукції підприємствами (2015)
Шашкіна М. С. - Особливості управління фінансово-господарською діяльністю промислових підприємств в умовах кризової економіки (2015)
Ільїн В. Ю. - Економічна ефективність виробництва аграрної продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України (2015)
Пуліна Т. В. - Оцінка передумов створення кластеру на базі металургійного комплексу регіону, Христенко О. В. (2015)
Рогозян Ю. С. - Регіональний досвід оптимізації територіальної організації мережі установ загальної освіти (2015)
Гончарова К. Г. - Особливості оцінки рівня ділової репутації топ-менеджменту банку в банківських установах України (2015)
Бут Т. В. - Обгрунтування впливу металургійного комплексу на соціально-економічний розвиток регіону (2015)
Довгаль О. В. - Інноваційне управління персоналом (2015)
Індутний І. З. - Наноструктуровані Au чіпи з підвищеною чутливістю для сенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу, Ушенін Ю. В., Минько В. І., Шепелявий П. Є., Луканюк М. В., Корчовий А. А., Христосенко Р. В. (2017)
Федірчик І. І. - Плазмово-рідинна система зі зворотним вихровим потоком для плазмово-каталітичного реформування, Недибалюк О. А., Черняк В. Я., Демчина В. П. (2017)
Булавін Л. А. - Визначення пружності стінок артерій в процесі ультразвукового дослідження, Забашта Ю. Ф., Бацак Б. В., Трембовецька О. М. (2017)
Кочмарський В. З. - Кристалізація карбонату кальцію з гідрокарбонатних розчинів, Гаєвський В. Р., Тишко Н. Л. (2017)
Лесюк А. І. - Орієнтаційна нестійкість директора в планарній нематичній комірці з керованими межовими умовами в електричному полі, Ледней М. Ф., Тарнавський О. С. (2017)
Неймаш В. Б. - Фізичні властивості радіаційнозшитих гідрогелів полівініловий спирт–поліетиленгліколь в контексті застосування в медичних пов’язках, Купянський Г. Д., Ольховик І. В., Поварчук В. Ю., Рогуцький І. С. (2017)
Mazur Yu. P. - Influence of a cold plastic deformation on the electrical resistivity of CrMnFeCoNi high-entropy alloy, Ostapenko R. V., Semen’ko M. P. (2017)
Vishwakarma R. - Thickness-dependent structural, electrical, and optical properties of ZnS thin films deposited by thermal evaporation (2017)
Yukhymchuk V. O. - Properties of graphene flakes obtained by treating graphite with ultrasound, Valakh M. Ya., Hreshchuk O. M., Havrylyuk Ye. O., Yanchuk I. B., Yefanov A. V., Arif R. N., Rozhin A. G., Skoryk M. A. (2017)
Chornous A. M. - Temperature effect on magnetoresistive properties of Fe and Co island films, Shkurdoda Yu. O., Loboda V. B., Kolomiets V. M. (2017)
Grytsay V. I. - Spectral analysis and invariant measure in the study of a nonlinear dynamics of the metabolic process in cells (2017)
Сідлецький В. М. - Тензорний аналіз в автоматизованій системі управління процесом пастеризації молока, Ельперін І. В. (2017)
Horlova T. - Decision making in corporate systems (2017)
Пирог Т. П. - Вплив поверхнево активних речовин, синтезованих у різних умовах культивування Nocardia vaccinii IMB B-7405, на деструкцію біоплівки Escherichia coli ІЕМ-1, Никитюк Л. В., Кондрашевська К. Р., Ключка І. В. (2017)
Салюк А. І. - Режими метанової ферментації курячого посліду, Котинський А. В., Жадан С. О., Шаповалов Є. Б. (2017)
Макаренко Є. В. - Дослідження антагоністичних властивостей хліба з функціональними харчовими добавками, Покойовець К. Ю., Грегірчак Н. М. (2017)
Пенчук Г. С. - Світовий досвід державного регулювання агропромислових підприємств (2017)
Сокол Т. Г. - До питання про фахову підготовку екскурсійно-анімаційних кадрів у туризмі (2017)
Москаленко В. О. - Управління кадровими ризиками як напрям удосконалення механізму управління персоналом, Дробот Ю. Ю. (2017)
Казаков О. О. - Екаунтінг-менеджмент у системі менеджмету підприємства, Казакова В. І. (2017)
Кравець С. В. - Сутність та особливості управління маркетинговими ризиками підприємств (2017)
Кондратюк С. Ю. - Формування механізму стратегічного розвитку підприємства, Дунда С. П. (2017)
Мазник Л. В. - Використання результатів рейтингової оцінки характеристик індивідуальної пропозиції робочої сили в навчальному процесі, Мазник К. С. (2017)
Погорілий Т. М. - Регресійні рівняння для визначення теплопровідності λ міжкристального розчину сахарози при уварюванні цукрового утфелю (2017)
Копиленко А. В. - Сучасна концепція моделювання гідродинаміки в ролерному біореакторі з поверхневим культивуванням клітинних культур, Семенюк C. М., Шибецький В. Ю., Костик С. І. (2017)
Змієвський Ю. Г. - Дослідження процесу нанофільтрації молочної сироватки (2017)
Шевченко О. Ю. - Колігативні властивості культуральних середовищ, Соколенко А. І., Васильківський К. В., Вінніченко І. М. (2017)
Шестеренко В. Є. - Підвищення ефективності компенсації реактивної потужності в системах електропостачання, Ізволенський І. Є. (2017)
Дудко С. Д. - Деякі результати моделювання роботи нагрівної системи тунельної хлібопекарської печі (2017)
Сімахіна Г. О. - Структурні і біохімічні зміни білкових сполук при заморожуванні дикорослих ягід, Халапсіна С. В. (2017)
Зінченко І. М. - Зміни білкових речовин грибів у процесі гідротермічного оброблення в технології грибних снеків, Терлецька В. А. (2017)
Карпова А. О. - Технологія борошняних кондитерських виробів з використанням нових рецептурних компонентів, Куниця К. В., Білецький Е. В. (2017)
Гніцевич В. А. - Реологічні властивості молочно-білкових концентратів, Дейниченко Л. Г., Горальчук А. Б. (2017)
Кузьмін О. В. - Розробка методу комплексної кількісної оцінки якості бісквітних напівфабрикатів, Комарницький Р. В., Губеня В. О., Дочинець І. В. (2017)
Головко М. П. - Використання методу апріорного ранжування чинників під час створення рецептур алкогольних напоїв, Пенкіна Н. М., Колесник В. В., Полупан В. В. (2017)
Махинько В. М. - Формула еталонного білка: етапи розроблення і сучасні норми, Дробот В. І., Соколовська І. О., Черниш Л. М. (2017)
Жулінська О. В. - Визначення нормативних параметрів якості і безпечності функціональних харчових продуктів, Свідло К. В., Половін Б. А. (2017)
Українець А. І. - Використання білкових наповнювачів у виробництві напівкопчених ковбас, Пасічний В. М., Мороз О. О., Неводюк І. В. (2017)
Булій Ю. В. - Підвищення експлуатаційних характеристик брагоректифікаційних установок шляхом використання технології керованої ректифікації, Шиян П. Л., Куц А. М., Дмитрук А. П. (2017)
Михонік Л. А. - Використання рисового борошна в технології безглютенового хліба, Грищенко А. М. (2017)
До відома авторів (2017)
Богрова Х. Б. - Аналіз теоретико-емпіричних досліджень просодичного компоненту мовлення та індивідуально-психологічних особливостей дітей дошкільного віку (2017)
Bondarenko A. F. - Socio-Cultural Competence of a Present-Day Counselor: Current Prospects and Future Challenges, Fedko S. L. (2017)
Бородулькина Т. А. - Психосемантический анализ отношения родителей экспериментального учебного учреждения к вальдорфской педагогике (2017)
Бондарь Ю. С. - Влияние пола на вербальное поведение респондентов преклонного возраста при исследовании стимула "игривость", Гордиенко-Митрофанова Ия. В. (2017)
Ivashkevych E. Z. - People’s Interaction and Social Intellect of the Person (2017)
Ivashkevych E. E. - Psychological Aspects of the Translation of Colloquial and Everyday Vocabulary (2017)
Калмиков Г. В. - Дискурс як мовленнєвий вплив (2017)
Lyla M. V. - Cognitive Prerequisites for Implementation of Foreign Verbal Communication (2017)
Pomyluiko V. Yu. - Development of Social and Communicative Conpetens of Adults: Psychological and Pedagogical Conditions For Corporate Training (2017)
Роменкова В. А. - Дневник матери в современной семье и его роль при формировании отношения к ребенку (2017)
Tanana S. M. - Psychological Peculiarities the Development of Professional Competences in Future Teachers of Higher School in the Process of Professional Preparation (2017)
Kharchenko N. V. - Language Personality of a Preschool Child: Features of Development in the Process of Listening (2017)
Шимко В. А. - Характерологія мовленнєвої діяльності: контактна психодіагностика (2017)
Вакуленко Т. І. - Криза династії Габсбургів і проблеми управління землями Корони чеської в 1609 – 1619 рр. (2015)
Василенко С. М. - Повоєнні репресії проти селян України (1944 – 1953) (2015)
Гайдай О. М. - Еволюція культурного статусу підприємців у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі колекціонера П. І. Харитоненка) (2015)
Губська Т. М. - Біографічна некрополістика у світлі епітафій (за матеріалами Миколаївського некрополя) (2015)
Карпюк Я. І. - Політична еміграція Юрія Бойка-Блохіна в 60 – 90-х рр. XX ст. (2015)
Коник О. О. - Українські селяни в обговоренні адреси російської Державної думи у відповідь на тронну промову імператора 27 квітня 1906 р. (2015)
Кузовков В. В. - Політичні відносини Візантії з державами мусульманського світу в епоху самостійного правління Костянтина VII Багрянородного (945 – 959) (2015)
Кучеренко А. А. - Українське питання в діяльності намісника Галичини Міхала Бобжинського на шпальтах газети "Діло" (2015)
Лапченко А. С. - Селянські промисли з переробки тваринної сировини на Харківщині в роки НЕПу (2015)
Majewski M. L. - Ukrainska emigracja polityczna W powiecie Piotrkowskim w Latach 1920 – 1939 (2015)
Міронова І. С. - Дмитро Прокопович Трощинський (1749 – 1829) – державний діяч Російської імперії, меценат української культури (2015)
Мокляк Я. - Внесок художників польського походження в розвиток образотворчого мистецтва на теренах Херсонської губернії (2015)
Назарчук О. М. - Створення та діяльність Об’єднаної соціал-демократичної партії України (1990 – 1993) (2015)
Попов В. Ж. - Квартирне питання в українських містах у 1917 – 1920 рр. (2015)
Скрипчук В. П. - Соціокультурні та морально-етичні аспекти повсякденної діяльності харківських чекістів в роки НЕПу (2015)
Srogosh T. - Stosunki polsko-ukrainskie podczas panowania Stanislawa Augusta poniatowskiego w historiografii polskiej (lata szescdziesiate XX w. do poczatku XXI w), Morozova O. S. (2015)
Stroynowski A. - Zycie sejmikowe prawobrzeznej Ukrainy w pracach Witolda Filipczaka (2015)
Ткачук А. І. - Спроба "ревізії" в оцінках особистості Б. Хмельницького польськими дослідниками часів Другої Речі Посполитої (2015)
Цецик Я. П. - Взаємовідносини православної церкви та протестантських громад на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Чепурда Г. М. - Екологічні наслідки створення системи полезахисних лісосмуг в Україні відповідно до "Великого плану перетворення природи" (2015)
Шульга В. П. - Науково-організаційні засади становлення метеорологічної служби в Україні (2015)
Герус-Бахтіна Н. А. - Репресії радянської влади проти колишніх фольксдойче в період пізнього сталінізму (2015)
Бурім Д. В. - Джерела до історії діяльності Української установи довіри в Німеччині в 1938 – 1945 роках (2015)
Сінкевич Є. Г. - Старий і новий край (2015)
Котляр Ю. В. - Депортації: погляд через століття (2015)
Сінкевич Є. Г. - Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції "Lemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, wspolczesnosc, kultura materialna i duchowa" (2015)
Сінкевич Є. Г. - Чому потрібен росіянам мавзолей вождя? (2015)
Богун Л. В. - Роль і значення керівників в історії становлення та розвитку наймолодшого пожежно-технічного закладу в Україні (2015)
Стройновський А. - Celestyn Czapliс. Posel kijowski i marczalek sejmu 1766 roku (2015)
Балабан О. О. - Поняття ментального лексикону та моделі організації знань у пам’яті людини (2017)
Годунок З. В. - Проблема легітимації українських збройних формувань у період АТО на Сході України (2017)
Калужинська Ю. В. - Відоніми як один із засобів надання газетним текстам негативної оцінки (2017)
Kapranov O. - The Framing of Music Therapy in Research Articles Involving Dementia (2017)
Летючая Л. П. - Вербальная организация концепта-сценария СОБЫТИЕ (2017)
Маглам’ян К. - Економічна лексика української мови: походження та формування (2017)
Molotkina Yu. O. - Usage of Anglicisms in the Context of Current Language Situation in Ukraine (2017)
Панченко Т. С. - Функціонально-стилістична роль іменників-оказіоналізмів у мові української періодики на початку ХХІ століття (2017)
Сога Л. В. - Особливості вживання фразеологічних виразів іноземної мови (2017)
Холод О. М. - Кореляція вербальної агресії інтернет-читачів і даних електронного декларування чиновників України (в період з 23 серпня по 7 листопада 2016 року) (2017)
Chvets T. A. - Les Moyens Linguaux de la Verbalisation du Concept "Femme" Dans des Proverbes et Dictons Français (2017)
Колпаков В. М. - Теоретико-методичні рекомендації щодо вдосконалення економіки знань підприємства (2016)
Леонова О. О. - Сутність та місце тіньової діяльності підприємств в структурі економіки (2016)
Romanenko Y. O. - Place and role of communication in public policy (2016)
Galko S. V. - Outcomes of cross-border cooperation: infrastructure development aspect, Volodin D. S. (2016)
Карабаза І. А. - Бенчмаркінг-аналіз міжнародних маркетингових стратегій рітейлерів при виході на зарубіжні ринки, Єгорова І. Г. (2016)
Lipkova L’. - Crisis in the Eurozone: the case of Ireland, Gress M. (2016)
Rajagukguk W. - The impact of joining WTO on Indonesia’s economy: econometric modelling approach (2016)
Tran Huu A. - Seafood export barriers at international markets (2016)
Ushakov D. - Transnationalization as a trend of the present stage of international tourism development, Simasathiansophon N. (2016)
Abid M. - Antecedents of consumers’ buying behavior towards counterfeit products: an empirical study, Rehman M. A. (2016)
Apostoliuk O. Y. - State financial support for small business innovative development (2016)
Волошенко А. В. - Проблема подолання корупції на євроінтеграційному шляху України (2016)
Косар Н. С. - Дослідження розвитку туризму в Україні в умовах кризи, Кузьо Н. Є. (2016)
Мінькова О. Г. - Маркування та сертифікація органічної продукції, Сакало В. М., Горб О. О. (2016)
Носкова Е. В. - Методика исследования восприятия бренда розничной аптечной сети потребителями, Романова И. М. (2016)
Vuckovic B. - Analysis of profitability of selected agricultural enterprises in the autonomous province of Vojvodina, Republic of Serbia , Veselinovic B., Drobnjakovic M. (2016)
Kapustina L. M. - Marketing approach to sale management, Zhuravleva A. U. (2016)
Lutsiak V. V. - Competitiveness management system for a small production enterprise (2016)
Chuchrova K. - Strategic analysis as a tool for strategic decision-making processes at industrial companies, Vilamova S., Kozel R. (2016)
Koichubayev A. - Design procedure for regional logistics centers, Tolymgozhinova M., Kuzmina L. (2016)
Achkasova O. V. - Innovations in personnel management of domestic enterprises: trends and specificity, Mazhnyk L. O. (2016)
Poczatkova B. - Status of woman-entrepreneur in Czech Republic, Kribikova P. (2016)
Sattayathamrongthian M. - Myanmar migration workers in Thailand: case study of Samut Sakhon, Vanpetch Y. (2016)
Saksiriruthai S. - Impact of extra income on leisure: a theoretical framework, Pholphirul P. (2016)
Soegoto E. S. - Effect of intellectual capital and turnover intentions on lecturers’ performance, student value and loyalty in private universities of West Java (2016)
Фесюк В. О. - Сучасні тенденції соціально-демографічної ситуації в м. Луцьк, Мольчак Я. О., Барський Ю. М. (2016)
Васильців Т. Г. - Вплив діяльності інституційних інвесторів небанківського типу на розвиток вітчизняного ринку фінансових послуг, Черкасова С. В. (2016)
Kankaew K. - Thai airways international: the economy crisis resolutions (2016)
Міщенко С. В. - Поєднання функцій стратегічного розвитку та антикризового управління в діяльності центральних банків, Міщенко В. І. (2016)
Strecha M. - Alternative approach to public debt sustainability (2016)
Haeruddin M. I. M. - Mudharabah savings influence on profitability at Shariah banks (Makassar, Indonesia) (2016)
Веріга Г. В. - Інформаційна модель обліку і обслуговування зовнішнього державного боргу (2016)
Матрос О. М. - Аналітично-облікові аспекти діяльності фізичної особи-підприємця, Бобко В. В., Поліщук О. М. (2016)
Царук Н. Г. - Облікова політика підприємства та її формування в овочівництві (2016)
Остапенко Я. О. - Доходи готельного господарства крізь призму статистики (2016)
Холда А. - Показатель производительности труда и валютный курс в экономике Украины, Ренкас Ю. (2016)
Avianto T. W. - System dynamics approach to sustainable food security policy, Putro U. S., Hermawan P. (2016)
de Jager J. W. - A structural equation modelling approach to investigating the impact of academic, ICT and management related factors on customer satisfaction in higher education, Jan M. T. (2016)
Долгий В. И. - Развитие методологии планирования и анализа затрат на персонал, Верещагина Л. С. (2016)
Жук М. О. - Оптимізація споживання та заощаджень домогосподарства в неперервному часі (2016)
Kalinina O. V. - Universal approach to building the progressive scale for income taxation (2016)
Ковбатюк М. В. - Система рейтингового оцінювання підприємств водного транспорту, Стрілок І. І. (2016)
Лучаківський А. О. - Використання генетичного алгоритму для оптимізації фінансової стійкості банку (2016)
Полінкевич О. М. - Методичні підходи до підбору експертів для оцінювання інноваційного розвитку підприємств (2016)
Ramazanova R. - Optimization of oxidized zinc-containing ores processing technology, Bykov R., Van Y. (2016)
Sahabuddin R. - Development of business values and behaviours: Takalar district, South Sulawesi (Indonesia) case study (2016)
Ткаченко Н. В. - Розвиток методичних засад рейтингування недержавних пенсійних фондів за рівнем інвестиційного потенціалу, Шабанова О. В. (2016)
Транченко Л. В. - Перспективні підходи до оцінювання кількості безробітних у сільській місцевості на базі нечіткої моделі гібридної мережі (2016)
Фролова Л. В. - Ідентифікація виду маркетингової товарної стратегії, Наторіна А. О. (2016)
Яремова М. І. - Оптимізація рівня економічної безпеки підприємства (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title (2017)
Kiprianova E. A. - Antimicrobial, entomopathogenic and antiviral activity of gaupsin biopreparation created on the basis of Pseudomonas chlororaphis strains, Safronova L. A., Prosyanov A. O. (2017)
Deputatova T. O. - Molecular mechanisms of pluripotency induction and reprogramming of somatic cells (2017)
Borzova N. V. - Yeast β-mannanase activity, Varbanets L. D., Pidgorskyi V. S., Ianieva O. D. (2017)
Tigunova O. O. - Domestic butanol-producing strains of the Clostridium genus, Beiko N. Ye., Andriiash H. S., Pryiomov S. H., Shulga S. M. (2017)
Voychuk S. I. - The contents of neutral and polar lipids in clostridia cells under cultivation in the presence of butanol (2017)
Mustafaeva Z. - Synthesis and characterization of poly(lactic-co-glycolic-acid) microparticles loaded with foot-and-mouth disease virus 40–60 synthetic peptide (2017)
Bilyuk A. A. - PT (II) and PD (II) complexes influence on spheroids growth of breast cancer cells, Storozhuk O. V., Kolotiy O. V., Repich H. H., Orysyk S. I., Garmanchuk L. V. (2017)
Author rules (2017)
Тугай І. Ю. - Вплив грозозахисних тросів на значення перенапруг у несиметричних режимах ліній електропередачі, Лиховид Ю. Г., Мельничук В. А. (2016)
Черемисин Н. М. - Технико-экономический анализ моделей воздушных линий електропередачи в условиях энергорынка, Черкашина В. В. (2016)
Сабарно Л. Р. - Дослідження впливу експлуатаційних та метеорологічних факторів на рівень ушкоджуваності та стан ізоляції розподільних мереж (2016)
Мірошник О. О. - Зниження несиметричності режимів у мережах 0,38/0,22 кВ методом замикання мережі (2016)
Попадченко С. А. - Современные подходы к модернизации электрических сетей в электроэнергетической отрасли Украины (2016)
Быкова Е. В. - Анализ сектора возобновляемой энергетики Молдовы и его возможности для обеспечения энергетической безопасности (2016)
Лежнюк П. Д. - Узгодження графіків генерування відновлюваних джерел енергії та електричного навантаження в локальній електричній системі, Комар В. О., Кравчук С. В. (2016)
Трунова І. М. - Аналіз врахування якості електроенергії у стандартах якості послуг (2016)
Єгорова О. Ю. - Комплексне забезпечення надійності і якості електропостачання у сільських розподільних мережах (2016)
Черенков А. Д. - Обоснование электромагнитного импульсного метода уничтожения насекомых-вредителей в садах, Косулина Н. Г., Дубик В. Н. (2016)
Попрядухин В. С. - Использование электромагнитного излучения в лечении гинекологических болезней животных (2016)
Лисенко В. П. - Використання нейронних мереж для оцінки станів рослинних насаджень, Заєць Н. А., Опришко О. О., Комарчук Д. С. (2016)
Тимчук С. О. - Методика оптимального размещения средств повышения надёжности электроснабжения в разветвлённых сетях 10 кВ, Сиротенко М. А. (2016)
Діордієв В. Т. - Автоматизація електротехнологічного комплексу аерозольної обробки зерна, Новіков Г. В. (2016)
Фурман И. А. - Развитие архитектуры ПЛК параллельного действия: от абстрактной модели параллельного автомата, до инженерной реализации безопасного ПЛИС-контроллера, Бовчалюк С. Я., Малиновский М. Л. (2016)
Туманский В. А. - Сравнительная характеристика транскрипционной активности генов CDH1, CTNNB1 и экспрессии кодируемых ими белков Е-кадгерина, β-катенина в аденокарциноме желудка кишечного типа, Христенко Т. А. (2017)
Букина Ю. В. - Сальмонелла-индуцированные изменения кишечной микробиоты и транскриптома генов иммунного ответа на фоне введения ванкомицина и Bacteroides fragilis, Камышный А. М., Полищук Н. Н., Топол И. А. (2017)
Тертишний С. І. - Ультраструктурна характеристика доброякісних та анапластичних менінгіом, Шаврін В. О., Вотєва В. Є., Дикий К. Л. (2017)
Завгородний С. Н. - Ретроспективная оценка эффективности тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии в постановке диагноза папиллярный рак щитовидной железы, Рылов А. И., Данилюк М. Б., Макусий Т. В. (2017)
Моргун В. В. - Медуллобластомы мозжечка у детей: клинико-морфологические сопоставления, Черненко О. Г., Маловичко И. А., Руденко С. А., Малышева Т. А., Сильченко В. П., Вербова Л. Н. (2017)
Kolesnyk Yu. M. - The pattern of the NOS isoforms expression in arcuate nucleus of hypothalamus in experimental hypertension, Gancheva O. V., Tishchenko S. V. (2017)
Сиволап В. В. - Залежність електричної ектопічної активності серця від надмірної ваги тіла у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця (за даними добового моніторування ЕКГ), Курілець Л. О., Добровольська Н. Є., Матсалаєва В. А. (2017)
Moskalenko R. А. - Involvement of proinflammatory S100A9/A8 in the atherocalcinosis of aortic valves, Romaniuk А. M., Iashchishyn I. O., Zakorko I.-M. S., Piddubnyi А. M., Chernov Ye. O., Morozova-Roсhe L. O. (2017)
Щербаков А. Ю. - Мониторинг эффективности применения натурального антикоагулянта сулодексид у беременных с аутоиммунным гипертиреозом на фоне гипергомоцистеинемии, Меликова Т. А. (2017)
Mykhailovska N. S. - The state of vascular endothelium, clinical and metabolic features of patients with coronary heart disease combined with nonalcoholic fatty liver disease, Miniailenko L. Ye. (2017)
Жеманюк С. П. - Особливості адреналін-індукованої агрегації тромбоцитів у хворих на есенціальну гіпертензію в гострому періоді півкульного ішемічного інсульту за даними турбідиметрічної агрегатометрії, Сиволап В. В. (2017)
Григоровський В. В. - Патогістологічні особливості та кореляційні залежності між морфологічними показниками ураження за форми гематогенного остеомієліту абсцес Броді, Грицай М. П., Гордій А. С., Лютко О. Б., Григоровська А. В. (2017)
Щокін О. В. - Консервативне лікування природженого хибного суглоба гомілки в дітей молодшого віку (2017)
Ponomarenko O. V. - Therapeutic management for patients with trunk and extremities integumentary tissues defects of traumatic genesis (2017)
Andreychyn Yu. M. - Immunohistochemical changes of maxillary sinus mucosa with underlying adenomatous polyposis, Kovalenko I. S. (2017)
Зябліцев С. В. - Стан нейро-гормональних систем при черепно-мозковій травмі та вплив на нього карбацетаму, Стародубська О. О. (2017)
Школьніков В. С. - Особливості структурної організації сегментів спинного мозку плодів людини з аненцефалією 17-18 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Вернигородський С. В. (2017)
Чугунов В. В. - Особливості астенічного синдрому у хворих на цукровий діабет 2 типу у клінічному та медико-психологічному контексті, Ткаченко О. В., Данілевська Н. В. (2017)
Рябоконь О. В. - Сучасний погляд на ентеровірусну інфекцію як поліетіологічне захворювання (огляд літератури), Усачова О. В., Камишний О. М., Задирака Д. А., Ткачова О. Л. (2017)
Титул, зміст (2017)
Коновченко І. - Слідами венедів (2017)
Келембет С. - Михайло Всеволодович, великий князь Чернігівський і Київський: деякі питання походження, біографії та складу родини (2017)
Бірюк П. - Формування території Верхньоокського регіону у X – XIІІ століттях (2017)
Пилипенко В. - "В ім’я Ісуса": перський проект християнської коаліції проти турків із початку XVII ст. (2017)
Ігнатенко І. - Чи була в Чернігівській фортеці порохова лабораторія? (2017)
Іванюк С. - Сорочинці в Полтавський період Великої Північної війни 1708 – 1709 рр.: за матеріалами "Похідної канцелярії О. Д. Меншикова" (2017)
Бовгиря А. - "Похідна посольська канцелярія" та репресії проти мазепинців (1708 - 1710) (2017)
Коваленко О. - Вибори цехмістрів у Гетьманщині в першій половині ХVIII ст. (2017)
Подвербний А. - Робота Чернігівської міської думи на початку I світової війни (за матеріалами преси) (2017)
Рига Д. - До питання про будівельний матеріал і вибір місця будівництва споруди колишньої класичної чоловічої гімназії та благородного пансіону при ній (2017)
Подлевський С. - Епіграфічні знахідки в Михайлівській церкві з Остра (2017)
Шумило С. - До історії ігуменства прп. Паїсія Величковського в монастирі Симонопетра на Афоні за невідомими раніше архівними документами XVIII ст. (2017)
Тимошик М. - Петро Огієвський із Данини: священик, журналіст, проповідник, письменник (2017)
Тарасенко О. - До листування Чернігівського архієпископа Філарета (Гумілевського) (1805 – 1866) (2017)
Пиріг П. - Релігійне життя села Карпилівки, Конопля Ю. (2017)
Листи італійських кореспондентів як історичні джерела про події 1695 р. в Україні і Московії (підготовка до друку, коментар та переклад з італійської С. Дель Ґаудіо, О. Циганок, К. Волощук) (2017)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ - ХVІІІ ст.) (частина 5), Тарасенко І. (2017)
Циганок О. - Науковий опис поетики Києво-Могилянської академії "Rosa inter spinas…" |Троянда між колючками| (1696/97) (2017)
Клепак А. - Організаційно-видавничі аспекти діяльності В. В. Тарновського-молодшого (2017)
Герасимчук О. - Розвиток сільськогосподарської кооперації на Чернігівщині в роки столипінської аграрної реформи (1906 – 1917 рр.) (2017)
Хоменко В. - Повернення Михайла Грушевського до України у 1924 році: історіографія питання (2017)
Миколенко Д. - Політична спадщина Стефана Стамболова у болгарсько-румунських відносинах (1895 – 1918 рр.) (2017)
Курач С. - Портрет Івана Лисицина на тлі художнього середовища Чернігова I половини ХХ століття (2017)
Коропатник М. - Геноцид як інструмент "гібридної війни" Росії проти України: від радянських часів до сьогодення. Спроба історичного аналізу (2017)
Мороз Н. - Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства в Україні (1990 - 2000 роки) (2017)
Самохіна Н. - "Там я мав видатний успіх, успіх не тільки артистичний, але і національно свідомий…" (До 175-річчя від дня народження М. В. Лисенка) (2017)
Гапоненко Д. - Половцю Володимиру Михайловичу – 80 років!, Голець В., Музика Ю. (2017)
Каганова І. - Славна ювілярка Чернігівського краю (2017)
Курочкін О. - Ритуальні слов’янські танці – "скоки" (2017)
Книги Забіл (1671 – 1745): історія, структура, склад (Упорядкування та вступна стаття Ігоря Ситого) (2017)
Демченко Т. - Горобець С., Бутко С. Хроніки війни більшовиків з українським народом. Голодомор 1932 – 1933 років на Чернігівщині: виконавці злочину. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. - 184 с. (2017)
Сапон В. - Тимошик М. Село. Т. 1-2. К., Ярославів Вал, 2017. (2017)
Denysiuk S. - The Smart Grid concept implementation by expanding the use of demand side managment and modern power electronic installations, Opryshko V., Strzelecki R. (2016)
Stepashko V. - Modelling of coal consumption in Ukraine by using the group method of data handlin, Trachuk A. (2016)
Стрелков М. Т. - Статична модель структури системи ринку електричної енергії (2016)
Замулко А. І. - Аналіз результатів перевірки суб’єктів господарювання наглядовими органами – основа для здійснення енергетичного аудиту, Веремійчук Ю. А., Матвійчук М. В. (2016)
Качан Ю. Г. - Щодо впливу електричних полів та мікрохвильового випромінювання на задіяні в біометаногенезі мікроорганізми, Коваленко В. Л., Лапікова О. І. (2016)
Ніценко В. В. - Розроблення засобів підвищення селективності дії диференційно-фазного захисту збірних шин при насиченні трансформаторів струму, Кулагін Д. О., Махлін П. В. (2016)
Волошко А. В. - Фрактальний аналіз електричних навантажень хімічних виробництв, Бедерак Я. С. (2016)
Вознюк М. М. - Оптимальная высота поперечных ребер плоскоовальной трубы, Семеняко А. В., Бондарь В. А. (2016)
Лістовщик Л. К. - Мехатронна система імплазійного впливу на привибійну зону пласта нафтової свердловини, Сліденко В. М., Лісовол О. П. (2016)
Горенко Д. С. - Аналіз впливу кондуктивних завад на систему з нетрадиційними джерелами електроенергії, Мельничук Г. (2016)
Розен В. П. - Структура системи комплексного контролю ефективності енергоспоживання об’єктів комунального водопостачання, Давиденко Л. В., Давиденко Н. В. (2016)
Соколовський П. В. - Особливості реалізації ефективних бізнес-процесів в електропостачальних компаніях України (2016)
Лисак О. В. - Визначення термінів окупності електротеплоакумулюючих обігрівачів (2016)
Бойченко С. В. - Оцінка екологічного впливу нафтопереробного підприємства на навколишнє середовище України, Пузік О. Г., Топільницький П. І., Черняк Л. М., Романчук В. В., Бабатунд О., Лейда К. (2016)
Сукач М. - Третя міжнародна науково-практична конференція Підводні технології 2017 (2017)
Махінько А. - Особливості імовірнісного розрахунку висотних споруд при врахуванні випадковості обох складових вітрового впливу, Махінько Н. (2017)
Патон Б. - Достижения и перспективы разработки механизированного и автоматического оборудования для дуговой подводной сварки мокрым способом, Лебедев В., Жук Г. (2017)
Maksimov S. - E. O. Paton Electric Welding Institute activity in the field of underwater welding and cutting (2017)
Otradnov K. - Underwater wireless video communication in operations of AUV/UUVs – new horizon of underwater explorations, Shuliak V., Kornieiev S. (2017)
Купрієнко П. - Алгоритмічна послідовність узагальнених етапів виконання масштабного проекту "Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології "ресайклінгу", Лаповська С., Купрієнко Н. (2017)
Kravchuk O. - Functioning of filter structures in changing velocity conditions over time (2017)
Wysoczanski W. - Bezpieczen stwo ekologiczne oraz niezawodnos c eksploatacyjna obiektow budowlanych na terenach poddanych wplywom osuwisk, Fic S. (2017)
Shkoda V. - Analysis of exploitation of residential five-storey buildings, erected on Zaporizhzhia's subsided grounds, Syomchina M., Shkoda A. (2017)
Bachinska L. - The development of the architectural object under the influence of social history (2017)
Інформація (2017)
Босак К. С. - Стан дослідження місця і ролі традицій та звичаїв в системі заходів запобігання злочинності в Україні (2014)
Вовк М. З. - Кримінально-правова характеристика віку особи в постановах пленуму верховного суду України (2014)
Галькевич О. І. - Дослідження кримінальної субкультури неповнолітніх осіб (2014)
Головчак М. М. - Давність як юридична конструкція в кримінальному праві України (2014)
Гончар Т. О. - Звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання та його відбування: поняття та співвідношення інститутів (2014)
Дикий О. В. - Житлова нерухомість як предмет злочинів проти власності (2014)
Єднак В. М. - Корисливий мотив як ознака постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (2014)
Жаровська Г. П. - Транснаціональна злочинність як реальна загроза національній безпеці України (2014)
Загиней З. А. - Примітки до статей як частина тексту Кримінального кодексу України (2014)
Лемак О. В. - Українська нація і національна безпека: аспекти співвідношення (2014)
Мельніченко М. І. - Окремі особливості кваліфікації злочинів проти порядку одержання доказів у кримінальному провадженні (2014)
Незнайко С. В. - Про деякі проблеми законодавчого опису наслідків злочину, передбаченого ст. 270-1 Кримінального кодексу України (2014)
Олєйніков Д. О. - Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст. 114-1 КК України (2014)
Орел Ю. В. - Генезис вітчизняного законодавства про кримінальну відповідальність за посягання на нормальну діяльність органів та установ пенітенціарної служби за часів правління Петра І (2014)
Пироженко О. С. - Спеціальна конфіскація: актуальні проблеми та перспективи (2014)
Рябенко М. В. - Публічні послуги як складова поняття спеціального суб’єкта злочинів, передбачених статтями 365-2 та 368-4 Кримінального кодексу України (2014)
Саламатова М. В. - Злочини і злочинність у сфері нотаріальної діяльності (2014)
Чорний Р. Л. - Кримінально-правові проблеми матеріальності відомостей, що становлять державну таємницю (2014)
Чуб І. М. - Проблемні питання кваліфікації втручання у діяльність працівника правоохоронного органу, державної виконавчої служби (2014)
Ющик О. І. - Індивідуалізація покарання як кримінально-правовий принцип (2014)
Яременко С. О. - Технології сублімінального впливу на психіку людини: кримінально-правові аспекти (2014)
Гриндей Л. М. - Проблеми застосування примусових заходів медичного характеру щодо неповнолітніх, Боднарук О. М. (2014)
Денісова Г. В. - Етичні норми в діяльності судді, прокурора, слідчого (2014)
Квашук О. Д. - Підстави прийняття рішення про відмову у початку досудового розслідування: щодо потреби нормативної регламентації (2014)
Козленко А. Ю. - Приватне обвинувачення: поняття та ознаки (2014)
Комисарчук Р. В. - Криминалистическая характеристика транспортных катастроф (2014)
Котубей І. І. - Обгрунтованість вироку суду першої інстанції (2014)
Лиманська М. В. - Застосування заходів кримінально-процесуального примусу у підготовчому провадженні (2014)
Маслій О. В. - Здобутки філософсько-правової науки й їх вплив на сучасне визначення категорії "справедливість" у кримінальному процесуальному праві (2014)
Мирошниченко Т. М. - Щодо окремих аспектів правового регулювання зупинення досудового розслідування (2014)
Моїсєєв О. М. - Дистанційний допит судового експерта: технологічний підхід (2014)
Солодков А. А. - Окремі питання здійснення провадження в суді присяжних (2014)
Тищенко О. І. - Тримання під вартою: окремі питання правозастосовних реалій (2014)
Трофименко В. М. - Особливості порядку підготовчого провадження за КПК України (2014)
Чорноусько М. В. - Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням: порівняльний аспект в контексті зарубіжного досвіду та вимог міжнародних стандартів прокурорської діяльності (2014)
Аракелян М. Р. - Международно-правовые основы деятельности украинской адвокатуры (2014)
Каркач П. М. - Роль прокурора щодо профілактики злочинності за новим КПК України, Копетюк М. І. (2014)
Cтахира Г. М. - Правове регулювання адвокатської діяльності за законодавством україни та польщі: порівняльно-правовий аспект (2014)
Юрко С. С. - Проблеми правового регулювання недержавної охоронної діяльності в Україні (2014)
Ачимович Д. - Права национальных меньшинств как объект соглашений европейского союза об ассоциации (2014)
Васюренко А. О. - Аналіз особливостей складу злочину агресії в міжнародному кримінальному праві (2014)
Задорожній О.В. - Міжнародно-правова діяльність князів Київської Русі періоду "відносної централізації": від Аскольда до Святослава (ІХ-Х ст.) (2014)
Качурінер В. Л. - Стратегічні та планові інструменти регулювання екологічних питань у сфері виробництва в праві Європейського Союзу (2014)
Кучер О. Б. - Україна та Міжнародний кримінальний суд: еволюція та розвиток взаємовідносин (2014)
Сенаторова О. В. - Міжнародне співробітництво в пенітенціарній сфері діяльності міжнародного кримінального суду, Толстенко Ю. О. (2014)
Швець Г. Ю. - Світова практика організації роботи представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування (2014)
Палий О. Н. - Сущность правоприменения (2014)
Колосова О. Е. - Поняття державної допомоги суб’єктам господарювання (2014)
Ніколенко Л. М. - Щодо визначення судового прецеденту в Україні (2014)
Олефір А. О. - Основні засади правового забезпечення інноваційної політики в Україні (2014)
Олюха В. Г. - Правові основи використання капітального будівництва як форми державно-приватного партнерства (2014)
Поєдинок В. В. - Митна вартість в механізмі тарифного регулювання ЗЕД (2014)
Потоцький М. Ю. - Господарські правовідносини інтелектуальної власності в процесуальній правовій спільності (2014)
Рикова О. М. - Застосування законодавства про морські вимоги: огляд судової практики (2014)
Артюх Ю. І. - До питання соціального захисту працівників служби безпеки України (2014)
Барський А. С. - До питання окремих засобів в правовому механізмі підвищення кваліфікації (2014)
Вегера В. М. - Мінімальна заробітна плата: міжнародно-правові стандарти (2014)
Гаруст Ю. В. - Кадрова політика у податковій сфері (2014)
Гладченко Т. Б. - Окремі аспекти правовідносин з працівниками, які виконують виховні функції (2014)
Зінченко Ю. В. - Особливості укладення колективних договорів в банківських установах: теоретико-правовий аспект (2014)
Капанадзе Б. П. - Правове регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю (2014)
Моргунов О. А. - Сутність та особливості інформаційно-аналітичної роботи в органах внутрішніх справ (2014)
Осадько О. О. - До питання ділової репутації працівника (2014)
Підкопай Д. С. - Суттєві ознаки внутрішнього трудового розпорядку як правового явища (2014)
Сьомич М. І. - Сутність та роль юридичної відповідальності у сфері договірних трудових відносин (2014)
Тищенко О. В. - Перспективи модифікації права соціального забезпечення в соціальне право (2014)
Феленко Ю. А. - До питання колективної (бригадної) матеріальної відповідальності у трудовому праві (2014)
Костюченко М. С. - Історія розвитку правового інституту оренди водних об’єктів в Україні (2014)
Нечипорук Л. Д. - Особливості окремих видів спеціального використання об’єктів тваринного світу (2014)
Сидор В. Д. - Теоретичні підходи до визначення ознак земельної ділянки (2014)
Харитонова Т. Є. - До питання визначення суттєвих умов договору суперфіцію (2014)
Баженова А. А. - Ліцензування господарської діяльності: соціально-економічне значення, цілі, принципи і функції (2014)
Булина А. М. - Теоретико-методологічні засади удосконалення реформування місцевої публічної влади в Україні (2014)
Бурлаков С. В. - Державне замовлення на висвітлення діяльності публічної адміністрації України (2014)
Галіцина Н. В. - Формування та утвердження концепції соціальної держави: нотатки до наукової дискусії (2014)
Гергелюк Н. Т. - Роль принципів адміністративного права у забезпеченні виконання адміністративно-правових зобов’язань (2014)
Годяк А. І. - Проблеми застосування адміністративної відповідальності за порушення законодавства про ветеринарну медицину при перетині державного кордону (2014)
Дворник С. І. - Адміністративно-правовий аналіз зарубіжного досвіду державного нагляду за додержанням законодавства про працю (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Актуальні проблеми формальної визначеності права в умовах меж людської свободи (2014)
Дембіцька С. Л. - Про застосування адміністративних стягнень та покарання винних (2014)
Калінін Р. С. - Щодо принципів виконавчого провадження в Україні (2014)
Козієнко І. С. - Кредитне стимулювання інноваційної діяльності: зарубіжний досвід (2014)
Колісник Н. І. - Форми та методи забезпечення діяльності державної міграційної служби України (2014)
Коломоєць Т. О. - Співвідношення законодавства про місцеві державні адміністрації та місцеве самоврядування: актуальні питання змісту та застосування, Шашков А. Р. (2014)
Лавренова О. І. - Державні служби в системі центральних органів виконавчої влади у світлі адміністративної реформи (2014)
Максименко О. В. - Принципи розбудови адміністративних правовідносин щодо захисту прав дитини під час збройних конфліктів у державі (2014)
Матчук С. В. - Повноваження та компетенція центральних органів виконавчої влади в сфері охорони лісових ресурсів України (2014)
Орлова В. О. - Суб’єкти державного управління (адміністративно-правовий аналіз) (2014)
Паровишник О. В. - Адміністративно-правовий статус інваліда (2014)
Патерило І. В. - Інструменти діяльності публічної адміністрації: сутність та зміст (2014)
Підпала І. В. - Контракт як основний правовий чинник проходження служби на морському флоті (2014)
Селезньова О. М. - Структура інформаційних правовідносин (2014)
Старинський М. В. - Правовий режим золота як об’єкта валютних правовідносин (2014)
Хачатуров Е. Б. - Економіко-правові чинники стримування розвитку суднобудівної галузі (2014)
Шевчук О. М. - Методологічні аспекти удосконалення управлінських функцій в контрольній діяльності державної інспекції сільського господарства України (2014)
Ярош А. О. - Нормативно-правові засади фінансування закладів освіти в Україні (2014)
Яцик Т. П. - Організаційно-правові форми та методи забезпечення діяльності судів загальної юрисдикціЇ, Вітюк Д. Л. (2014)
Барбашова Н. В. - Конфедерація як фактор стабілізації багатоскладного суспільства (2014)
Блажівська О. Є. - Розвиток цивільного законодавства на українських землях під владою Російської імперії у XVIII – XIX століттях (2014)
Бойко Г. І. - Юридична конструкція як особлива процедура правотворчості (2014)
Заплотинська Ю. І. - Класифікація нормативно-правових актів уряду за юридичною силою (2014)
Зеленко І. П. - Методика та соціально-правові передумови використання аналогій (2014)
Змерзлый Б. В. - Регулирование социальных вопросов по отношению к рабочим порта и морякам в Российской империи в конце ХIХ – начале ХХ вв. (2014)
Луцький М. І. - Правова характеристика конституційного законодавства в ЗУНР (2014)
Міхневич Л. В. - Вклад професорів Рішельєвського ліцею у розвиток теорії та історії права (2014)
Полонка І. А. - Роль норми права як моделі поведінки (2014)
Пунько О. В. - Правове виховання як основний чинник формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави України (2014)
Ригіна О. М. - Суди у справах малолітніх (неповнолітніх) у США: історико-правове дослідження (2014)
Ситар І. М. - Позитивістська концепція права та історичне праворозуміння в контексті акультурації права (2014)
Сімутін В. В. - Інститути держави як складові елементи механізму сучасної держави (2014)
Сметюх В. С. - Національний суверенітет як основний чинник сучасного державотворення: теоретико-правовий аспект (2014)
Турчак О. В. - Історико-правові засади функціонування українських господарських кооперативів у міжвоєнній Польщі (1918–1939 рр.) (2014)
Шонія Л. В. - Правовий порядок як предмет економіко-правового аналізу (2014)
Шумило М. М. - Методологічний підхід у формуванні вчення про правовідносини (2014)
Барегамян С. Х. - Становлення та розвиток конституційного права на працю в Україні (історико-правовий аспект) (2014)
Бєлов Д. М. - Поняття та елементи конституційного ладу: окремі аспекти, Гаврилко В. С. (2014)
Богашов О. А. - Конституційно-правова характеристика порядку реєстрації кандидатів у народні депутати України (2014)
Бойко Ю. В. - Європейські стандарти локальної демократії як важливий чинник муніципальної реформи в Україні (2014)
Бондар М. Ю. - Конституційний референдум як форма реалізації права українського народу визначати конституційний лад (2014)
Євенко Д. В. - Конституційно-правове забезпечення оборонної функції держави: до визначення гносеологічних та аксіологічних параметрів (2014)
Кириченко Ю. В. - Конституційне закріплення права на свободу об’єднання в Україні та європейських державах (2014)
Лемак О. В. - Принцип res judicata та виконання судових рішень як елемент права на судовий захист (2014)
Папаяні С. В. - Конституційно-правовий аспект зовнішньополітичної діяльності України в умовах євроінтеграції: теоретико-методологічний аналіз (2014)
Пономарёва О. П. - Международно-правовой аспект статуса лиц с ограниченными возможностями (2014)
Трачук П. А. - Кодифікація і реформування муніципального права України: деякі проблеми теорії та практики, Качмар О. Б. (2014)
Топузов В. І. - Муніципально-правова відповідальність в системі муніципального права україни (2014)
Хромей В. В. - Теоретико-правові основи конституційного права людини на працю (2014)
Чижмар К. І. - Місце та роль нотаріату серед інших органів державної влади (2014)
Булеца C. Б. - Істотні та випадкові умови договору сурогатного материнства (2014)
Гришко У. П. - Співвідношення сутності понять "споживач" та "пасажир" (2014)
Жагорнікова Т. О. - Втрата завдатку боржником і додаткова сплата вартості завдатку кредитором як форми відповідальності за порушення грошового зобов’язання (2014)
Кімчинська С. В. - Загальні ознаки механізму цивільного процесуального регулювання (2014)
Колосов Р. В. - Концептуальні засади житлового права в правовій системі України (2014)
Кузьмич О. Я. - Актуальні питання судової практики у справах про зміну договорів найму (оренди) майна (2014)
Кучмієнко О. В. - Недружні поглинання в системі форм та видів зловживання правом в цивільних корпоративних правовідносинах (2014)
Литвин С. Й. - Усиновлення дітей іноземними громадянами: колізійні питання, Єремеєва К. О. (2014)
Мальський М. М. - Функції транснаціонального виконавчого процесу (2014)
Пружанська Т. П. - Правові аспекти захисту прав "особливо уразливих категорій дитячого населення" в Україні (2014)
Репешко П. І. - Можливості судової експертизи у встановленні фактів плагіату у творах в галузі науки (2014)
Синєгубов О. В. - Тлумачення права на належне батьківське виховання в контексті його здійснення неповнолітньою особою (2014)
Циверенко Г. П. - Іноземні інвестиції в умовах спецрежиму: правові проблеми ефективного корпоративного управління, Єжова А. О. (2014)
Strona pzrednia (2015)
Spis treści (2015)
Markiewicz M. - Analiza wybranych dokumentów planistycznych pod względem zagrożenia awariami przemysłowymi na przykładzie Poznania (2015)
Radomiak H. - Gaszenie płomienia dyfuzyjnego przy pomocy fal akustycznych, Mazur M., Zajemska M., Musiał D. (2015)
Maciak T. - Wprowadzenie do komputerowego modelowania zachowania się tłumu. Wybrane aspekty psychologii tłumu, Barański M. (2015)
Таций Р. М. - Расчет стационарного температурного поля в многослойной плите с учетом внутренних источников тепла при условиях неидеального теплового контакта между слоями, Пазен О. Ю. (2015)
Kalinowska J. - Przegląd możliwości wykorzystania wybranego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w działaniach jednostek ochrony przeciwpożarowej w kontekście wymagań systemu dopuszczeń, Chmiel M. (2015)
Zboina J. - Dobrowolna ocena wyrobów prowadzona przez polskie i europejskie jednostki, Mroczko G. (2015)
Тарковский В. В. - Мощное, компактное электрогидравлическое устройство для раскалывания объектов из бетона и горных пород при проведении спасательных работ, Василевич A. E., Балыкин А. С., Стахейко П. Н., Леванович А. В., Сакович Э. И., Филипович С. М., Скрипко А. Н. (2015)
Козубовский В. Р. - Сравнительный анализ датчиков газовых извещателей для раннего обнаружения пожара, Мисевич И. З., Иванчук М. М. (2015)
Cłapa I. - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, scenariusz pożarowy oraz próbna ewakuacja jako kluczowe elementy zarządzania systemem bezpieczeństwa pożarowego budynku (2015)
Młynarczyk M. - CBRN Analysis and SI Promień – Comparison of the Functionality of the Software for the Assessment of Contamination, Maciejewski P., Szerszeń M. (2015)
Wandzich D. - Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w oparciu o analizę wypadkowości bezwzględnej i rodzajowej w zakładzie tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych, Płaza G. (2015)
Wiśniewski T. - Analiza zagrożeń pożarowych związanych z instalowaniem wkładów kominkowych w istniejących budynkach na podstawie rzeczywistych zdarzeń (2015)
Шнирков О. І. - Освітні та наукові програми з міжнародних економічних відносин у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 40 років досвіду (2014)
Філіпенко А. С. - Сучасні теоретичні підходи в дослідженні світового господарства і міжнародних економічних відносин (2014)
Сіденко В. Р. - Перспективи глобалізації економіки у контексті хвилеподібного характеру розвитку (теоретичний підхід) (2014)
Заблоцька Р. О. - Регулювання руху факторів виробництва в регіональних торговельних угодах в контексті світової торгівлі послугами (2014)
Луцишин З. О. - Світова валютна система у пошуках інваріантів глобальної фінансової стабільності, Кравчук Н. Я. (2014)
Якубовський В. В. - Формування глобально-структурованої парадигми менеджменту сучасних викликів сталого розвитку та застосування її елементів в реаліях української економіки (2014)
Румянцев А. П. - Проблеми розвитку міжнародних інфраструктурних об’єктів в Україні, Яремович П. П. (2014)
Якубовський С. О. - Світовий досвід контролю за рухом іноземного капіталу та шляхи його використання в Україні, Родіонова Т. А. (2014)
Мокій А. І. - Інституційні чинники формування загроз інвестиційній безпеці України, Гурняк І. Л., Дацко О. І. (2014)
Уманців Ю. М. - Розвиток економічної конкуренції за умов посилення глобалізаційних процесів, Дуцька А. С. (2014)
Казакова Н. А. - Стратегія динаміки аграрного сектору України у контексті сучасних викликів глобальної продовольчої проблеми (2014)
Батрименко В. В. - Детермінанти експансії транснаціонального банківського капіталу в умовах трансформації світового господарства і міжнародних економічних відносин на початку ХХІ-го століття (2014)
Резнікова Н. В. - Ринково-кон’юнктурні чинники трансформації ролі держави в контексті реалізації національних економічних інтересів, Відякіна М. М. (2014)
Чугаєв О. А. - Структурні елементи відносин економічної сили між країнами (2014)
Дзюба П. В. - Кластерний підхід до аналізу глобальних дисбалансів у міжнародних портфельних потоках (2014)
Кібальник Л. О. - Еволюція методологічних підходів у дослідженні процесів регіональних інтеграційних трансформацій (2014)
Стаканов Р. Д. - Формування глобального ринку праці в посткризовий період (2014)
Амалян Н. Д. - Еволюція функцій центрального банку в умовах фінансової кризи, Амалян А. В. (2014)
Прохорова М. Е. - Аналіз сучасних тенденцій розвитку міжнародних злиттів та поглинань (2014)
Литвин М. В. - Вплив глобальної фінансової кризи на екологічний вимір сталого розвитку країн світу (2014)
Кузьменко Л. Г. - Регулювання діяльності аеропортів: світовий досвід (2014)
Шворак Л. О. - Поглиблені та розширені митні союзи в сучасному світовому господарстві (2014)
Деделюк К. Ю. - Тенденції та перспективи трансформації міжнародного енергетичного ринку (2014)
Заліско О. І. - Tеоретичні підходи до ідентифікації структури капіталу ТНК (2014)
Ігнатченко Н. М. - Глобальні вектори розвитку міжнародної інвестиційної діяльності комерційних банків України (2014)
Сікорський Ю. М. - Методологія регулювання трудової мобільності "новачків" на підприємствах (2014)
Вихідні дані (2014)
Благітко Б. - Моделювання процесу злету та приземлення безпілотного квадрокоптера з похилої поверхні в автоматичному режимі польоту, Мочульський Ю., Заячук І. (2016)
Гайвась Б. - Визначення напружено-деформованого стану зернини в залежності від її місцерозміщення в газозваженому стані в імпульсному режимі осушення, Дмитрук В., Дмитрук A. (2016)
Ivasyk H. - Power multiplier in the summation of trigonometric series (2016)
Козачок О. - Вплив міжповерхневих рідинних містків на контактну взаємодію тіл з хвилястим рельєфом, Слободян Б., Мартиняк Р. (2016)
Маланчук Н. - Вплив тиску заповнювача міжконтактного зазору на часткове проковзування тіл, зумовлене термічними деформаціями, Чумак К., Слободян Б. (2016)
Musij R. - Effect of resonant frequencies on thermostressed state and on load-carrying ability of bimetallic layerunder electromagnetic action in the mode with pulse modulated signal, Melnyk N., Makhorkin M. (2016)
Нагірний Т. - Рівноважний стан електропровідної неферомагнітної тонкої плівки, Сеник Ю. (2016)
Піскозуб Й. - Поздовжній зсув біматеріалу з нелінійно пружним міжфазним тонким включенням (2016)
П'янило Я. - Дослідження стійкості спектрального методу визначення розподілу тиску вздовж трубопроводу в нестаціонарному випадку в базисі біортогональних поліномів, Собко В. (2016)
Середницька Х. - Передача тепла через міжфазну щілину змінної висоти з теплопровідним заповнювачем (2016)
Стреляєв Ю. - Чисельний розв'язок задачі про контакт пружних тіл під дією нормального і дотичного навантажень (2016)
Турчин Ю. - Експоненціальна заміна у методі скінченних елементів для рівнянь адвекції-дифузії (2016)
Чекурін В. - Варіаційний метод однорідних розв'язків у осесиметричній задачі теорії пружності для кусково-однорідного циліндра, Постолакі Л. (2016)
Шевчук В. - Аналітичний роз'вязок крайової задачі теплопровідності для системи півпростір-багатошарове покриття з неоднорідною початковою умовою за конвективного теплообміну з середовищем, Гаврись О. (2016)
Вимоги до оформлення статті (2016)
Вихідні дані (2016)
Корнійчук О. О. - Формування механізму державного регулювання стійкого людського розвитку хмельницької області (від ідеї до експерименту: ч. 2 — перспективи державного регулювання по-новому), Столяров В. Ф., Шинкарюк О. В. (2017)
Мороз О. В. - Сучасність та перспективи дослідження економічної поведінки підприємств , Карачина Н. П., Острий І. Ф. (2017)
Игнатенко Н. Н. - Развитие системы бухгалтерского учёта и отчетности в бюджетных организациях в соответствии с международными стандартами (2017)
Ткалич Т. А. - Модели анализа и прогнозирования экспорта республики беларусь (2017)
Денисенко М. П. - Здоров'я як економічна категорія, Долот В. Д. (2017)
Вініченко І. І. - Ключові чинники впливу на конкурентоспроможність аграрних підприємств, Крючкова Ж. В. (2017)
Жибак М. М. - Матеріальні фактори системи трудової мотивації як основний чинник мотиваційного механізму аграрних підприємств, Літвінов В. І. (2017)
Муляр Т. С. - Імплементація методик та моделей діагностики кризового стану в практику аграрних підприємств (2017)
Подік І. І. - Оцінювання сучасного стану податкової безпеки України (2017)
Євсейцева О. С. - Аналіз поведінки споживача методом "мапа подорожі споживача", Потєха Д. С. (2017)
Панасюк І. П. - Ключові проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку туреччини, Тертична А. О. (2017)
Прокопець Л. В. - Діловодство як складова управлінської діяльності (2017)
Осадчий Є. С. - Розвиток міжнародної інфраструктури кредитної кооперації (2017)
Ільїч Л. М. - Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування (2017)
Савченко А. М. - Проблеми аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства в податковому контролі, Пастернак М. М. (2017)
Королюк Т. О. - Державне управління кадровим потенціалом у новій економіці (2017)
Мельник Л. Л. - Науково-методологічні засади відносин власності та їхній зв'язок з відносинами господарювання (2017)
Наторіна А. О. - Digital-трансформація діяльності підприємств (2017)
Ткачук І. Я. - Економічна складова теоретичних досліджень громадянського суспільства (2017)
Бохан А. В. - Комунікативні можливості агентування екологічної дипломатії (2017)
Тимощук О. М. - Вибір критерію оптимальності системи відновлення суднових комплексів, Коломієць О. М., Данік О. В. (2017)
Masoud Hanifeh - Problem of corruption at support of economic freedom, Shahnaz Mahmoodi (2017)
Золотухін Є. В. - Теоретичне підгрунтя виокремлення боргової компоненти фінансової децентралізації (2017)
Котельбан С. В. - Сутність, методи та інструменти державного регулювання інноваційної діяльності (2017)
Жарких В. Ю. - Культура медіації у філософії прагматизму (2016)
Мельник Е. А. - Примус як механізм маніпуляції в інституційному комунікативному просторі (2016)
Гаєвська С. Р. - До проблеми антрополого-аксіологічних вимірів людського буття в контексті соціокультурних трансформацій (2016)
Коберська Т. А. - Образи-символи в давньоукраїнській міфологічній та християнській традиції: аксіологічний аспект (2016)
Жадан В. Б. - Кризис рациональности как основа мифотворчества в современной культуре (2016)
Більчук Н. Л. - Формування образу людини в інформаційному суспільстві, Криживець Є. О. (2016)
Шаталова Я. О. - Інструментальний розум як ризик у формуванні корпоративної культури і корпоративної свідомості (2016)
Стратонова Н. - Смислове конструювання постлюдини в сучасній культурі (2016)
Наконечна О. П. - Естетичне в контексті культурних процесів сучасності (2016)
Петрушкевич М. - Репрезентація масової релігійної комунікації в загальних комунікативних моделях (2016)
Шадюк Т. А. - Стражденність у контексті світоглядних релігійних засад давньоукраїнської святості (2016)
Селевко В. Б. - Витоки та характерні риси повсякденно-побутової сфери в умовах глобалізації (2016)
Баканова А. Ф. - Витаукт – эволюционный механизм, обеспечивающий повышение жизнеспособности организма (2016)
Батаєва К. В. - До проблеми взаємодії вишів та стейкхолдерів у сучасному освітньому просторі (2016)
Summary (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Відомості про авторів (2016)
Андрусишин Р. М. - Форми та методи правового виховання працівників міліції (2014)
Безрук Т. В. - Історико-правові засади організації та функціонування Малоросійської колегії в Гетьманщині (1722–1727 pp.) (2014)
Змерзлый Б. В. - Регулирование вопросов владения судов и меры, направленные на развитие судостроения во второй половине XIX – в начале XX века (2014)
Кравчук М. А. - Історико-правовий розвиток Державного Трибуналу Польщі у XX столітті (2014)
Кузенко У. І. - Політична функція сучасної держави: поняття, зміст, структура (2014)
Кузьменко Я. П. - Загальна характеристика права людини на життя (2014)
Наливайко Т. В. - Роль правового виховання в становленні громадянського суспільства (2014)
Палешник С. І. - Cудове тлумачення норм права (2014)
Потильчак Б. О. - Радянський суд і правосуддя другої половини 1930-х – середини 1940-х рр.: рецепція в сучасній російській історично-правовій науці (2014)
Почтовий М. М. - До питання необхідності формування концепції української правової політики (2014)
Саблук С. А. - Стан злочинності в середовищі правоохоронних органів України в другій половині 40-х років XX ст. (2014)
Севрюков Д. Г. - Реформування соціальної держави в Іспанії (2014)
Федоров В. А. - Теоретичні основи розвитку державного боргу в сучасній державі (2014)
Ходанич Ю. М. - Концепція природного права представників нового часу та Франц фон Цейллер (2014)
Анталовці О. В. - Правовий аспект японської системи медичного страхування (2014)
Бєлов Д. М. - Парадигма українського конституціоналізму та конституційна реформа: питання співвідношення, Бисага Ю. М. (2014)
Георгієвський Ю. В. - Удосконалення системи розподілу компетенції й повноважень органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування як центральна проблема територіальної організації влади в Україні (2014)
Єльникова М. О. - Сучасні концепції розуміння прав і свобод людини (2014)
Закоморна К. О. - Про деякі особливості визначення територіальної організації публічної влади в конституційному праві країн Азії та Океанії (2014)
Ірха Ю. Б. - Правові механізми протидії екстремістській діяльності в умовах політичних конфліктів (2014)
Кадук Т. Д. - Роль омбудсмана в механізмі реалізації парламентського контролю в зарубіжних країнах (2014)
Кравчук В. М. - Інституційні (галузеві) нормативно-правові гарантії діяльності суддів в Україні (2014)
Чижмар К. І. - Конституційно-правові основи організації та діяльності органів нотаріату: окремі аспекти (2014)
Шупик Д. С. - Вплив європейських стандартів локальної демократії на формування системи муніципально-правових норм (2014)
Бондаренко О. О. - Удосконалення національного законодавства щодо правової охорони промислових зразків під час інтеграційних процесів в Україні (2014)
Василина Н. В. - Право на заповіт та окремі питання його реалізації (2014)
Василюк В. М. - Проблемні аспекти правил підсудності справ про захист ділової репутації юридичної особи в міжнародному приватному праві (2014)
Гринько Р. В. - Відмова від договору як захід оперативного впливу у зобов’язальних правовідносинах (2014)
Дудник Д. В. - Щодо непорушності права власності в контексті примусового відчуження земельних ділянок із мотивів суспільної необхідності (2014)
Жеков Д. В. - До питання про підстави ліквідації юридичної особи та їх класифікації (2014)
Завгородня І. М. - Застосування презумпцій у спорах, що виникають зі спадкових правовідносин (2014)
Січко Д. С. - Окремі проблеми поновлення правового статусу особи, яка була визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою та з’явилась, Ісмаілова У. Ш. (2014)
Козерацька О. В. - Історичний аспект становлення торговельної марки як об’єкта інтелектуальної власності (2014)
Луценко Д. С. - Деякі питання визнання торгів (аукціону) недійсними з підстав, що випливають з дій державного виконавця у світлі реформування законодавства (2014)
Майданик Л. Р. - Деякі аспекти оборотоздатності особистих немайнових благ фізичних осіб за цивільним законодавством України (2014)
Первомайський О. О. - Захист права державної власності та права власності українського народу (2014)
Пунда О. О. - Питання класифікації особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини (2014)
Розізнана І. В. - Підстави та умови відшкодування упущеної вигоди за порушення договірних зобов’язань (2014)
Синєгубов О. В. - Особливості здійснення неповнолітньою особою права на честь та гідність (2014)
Сирик Н. В. - Ответственность субъектов туристской деятельности за непредоставление визы, Кусков А. С. (2014)
Форманюк В. В. - Роль Європейського Союзу в розвитку двостороннього та багатостороннього міждержавного співробітництва в галузі захисту конкуренції (2014)
Шурин О. А. - Предмет доказування у справах щодо поновлення на роботі у зв’язку із звільненням працівника роботодавцем при змінах в організації виробництва і праці (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України) (2014)
Білоусов Є. М. - Природа інновацій та їхня роль у забезпеченні економічної безпеки держави (2014)
Іванюта Н. В. - Поняття функцій господарського процесуального права (2014)
Кахович О. О. - Регулювання корпоративної сфери економіки України (2014)
Поєдинок В. В. - Правові режими міжнародної торгівлі та інвестицій: відмінності, зближення, імплікації для національного законодавця (2014)
Лазаренко С. Ж. - Питання організації ефективної системи державного управління неперервною освітою (2015)
Гнаткович О. Д. - Державна політика у сфері регулювання економічних земельних відносин (2015)
Заблоцький В. В. - Особливості розвитку та роль місцевого самоврядування в системі публічної влади на теренах України (2015)
Михайлов В. М. - Організація взаємодії державних і муніципальних підрозділів екстреної допомоги населенню в системі 112 (2015)
Гаврилюк А. М. - Сувенірний брендинг в Україні як маркетинговий інструмент етнотуристичної промоції території, Данник К. О. (2015)
Кожина А. В. - Особливості поняття, сутності та природи органів самоорганізації населення (2015)
Щербина О. В. - Бюджетний процес в Україні в контексті змін бюджетного законодавства (2015)
Галушка В. Ю. - Методологічні засади випереджального державного управління (2015)
Овчаренко Р. В. - Проблема социальной справедливости в контексте дисфункции государственных институтов (2015)
Андрійчук О. В. - Права та обов’язки роботодавця у сфері охорони праці (2014)
Боднарук М. І. - Форми оптимізації механізму забезпечення правового регулювання соціального страхування в Україні (2014)
Бондаренко В. В. - Види відповідальності за порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє середовище (2014)
Величко Д. М. - Міжнародна організація праці та Організація Об’єднаних Націй як основні суб’єкти міжнародно-правового регулювання праці (історія та сучасність) (2014)
Гапон О. Є. - Поняття та сутність права працівників на відпочинок (2014)
Данилова М. В. - Працівник та трудовий колектив як суб’єкти організаційно-управлінських відносин у трудовому праві (2014)
Денисевич А. Ю. - Трудовий договір як основа реалізації права на працю (2014)
Заборовський В. В. - Деякі проблемні аспекти ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката (2014)
Іншин М. І. - Сутність і значення дистанційної зайнятості працівників в Україні (2014)
Кацуба А. В. - Недоліки Особливої частини трудового права (2014)
Кравцов Д. М. - До питання про реформування пенсійної системи України (2014)
Курова А. А. - Проблеми притягнення роботодавця до відповідальності в трудовому праві (2014)
Мотрич А. І. - Функції служби правоохоронного характеру (2014)
Небоженко К. В. - Поняття і значення суб’єктів охорони праці (2014)
Носенко В. О. - Розмежування дистанційної зайнятості працівників від форми стандартної зайнятості (2014)
Овсянко Д. С. - Ознаки внутрішнього трудового розпорядку (2014)
Олексюк Т. І. - Принципи проходження служби правоохоронного характеру (2014)
Острівний І. М. - Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства: міжнародно-правові стандарти (2014)
Павліченко В. М. - Ознаки нормативно-правового забезпечення праці державних службовців (2014)
Чернота С. В. - Щодо особливостей праці жінок: історико-правовий аспект (2014)
Шабанов Р. І. - Еволюція правового розуміння правової категорії "працевлаштування" (2014)
Юскаєва І. П. - Зміст кадрового забезпечення Міністерства соціальної політики України (2014)
Акопова Э. А. - Правовые аспекты регулирования недропользования в Казахстане, Салыхбаева А. Т. (2014)
Шуляренко Л. І. - Загальна характеристика правового статусу селян в Україні (2014)
Аніщенко Т. С. - Право публічної служби в контексті європейської інтеграції України (2014)
Бондаренко К. В. - Соціально-організоване суспільство як об’єкт державного управління (2014)
Васильєв І. В. - Обіг зброї: об’єкт адміністративно-правової охорони в аспекті суспільних інтересів (2014)
Ващенко Ю. В. - Організаційно-правові аспекти енергетичного регулювання в Україні в світлі Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (2014)
Гепенко М. М. - Правові аспекти фінансування інноваційної діяльності вищих навчальних закладів (2014)
Головко Т. В. - Окремі аспекти отримання дозволу іноземцями на працевлаштування в Україні (2014)
Гринцов О. В. - Система адміністративних послуг, які надаються органами Державної фіскальної служби України (2014)
Дубас Т. В. - Суди загальної юрисдикції в забезпеченні інформаційних прав громадян (2014)
Дрозд А. Ю. - Служба финансовых расследований как орган борьбы с административными коррупционными правонарушениями и его зарубежные аналоги, Титко А. В. (2014)
Живко М. О. - Кадрова політика в органах внутрішніх справ України та її правове регулювання (2014)
Зеленський Є. С. - Поняття та особливості адміністративної діяльності підрозділів кримінальної міліції у справах дітей (2014)
Курчин О. Г. - Технічні норми та їхня роль у містобудівній діяльності: онтологічний і аксіологічний підходи (2014)
Лесько Н. В. - Загальна характеристика адміністративних правопорушень серед дітей в Україні (2014)
Маліков В. В. - Адміністративно-правові форми забезпечення громадського порядку (2014)
Мельник В. І. - Окремі аспекти наукової організації праці працівника органів внутрішніх справ для забезпечення громадського порядку в селищі (2014)
Мовчун О. Г. - Правові акти публічної служби як предмет службового спору (2014)
Нікітіна З. В. - Державна реєстрація прав на кораблі (2014)
Патерило І. В. - Адміністративні договори за законодавством Німеччини. Напрями використання зарубіжного досвіду в Україні (2014)
Пацалюк О. В. - Специфічні аспекти діяльності та фінансування підрозділів ветеринарної міліції (2014)
Правдюк А. Л. - До питання адміністративно-правового регулювання відносин у сфері використання альтернативних джерел енергії (2014)
Резніченко В. О. - Правове регулювання дозвільної діяльності у сфері містобудування (2014)
Скрипнюк А. В. - Співвідношення посад та класних чинів в органах прокуратури в контексті формування кадрового резерву (2014)
Соболь Є. Ю. - Щодо напрямів інформаційної взаємодії публічної адміністрації та інвалідів в Україні (2014)
Cтахура І. Б. - Організація профілактичної роботи громадськими формуваннями з охорони громадського порядку (2014)
Стукаленко О. В. - Державна архітектурно-будівельна інспекція України в системі нормативного регулювання будівельних правовідносин (2014)
Трояновська Т. М. - Світовий досвід вирішення публічно-правових спорів у сфері інтелектуальної власності та шляхи його імплементації в законодавство України (2014)
Фатхутдінов В. Г. - Удосконалення нормативно-правового регулювання кадрового забезпечення органів внутрішніх справ (2014)
Хачатуров Е. Б. - Історичні шляхи вдосконалення суднобудування: правова природа й сутність (2014)
Чередник Н. В. - Правовий аналіз рекомендацій Європейської комісії щодо управління інтелектуальною власністю (трансфером знань) та проблеми їх імплементації (2014)
Чубенко А. Г. - Правові засади використання в Україні страхових та інших позабюджетних механізмів фінансування заходів у сфері цивільного захисту та оборони (2014)
Шаренко М. С. - Особливості анулювання реєстрації платників податку на додану вартість (2014)
Шишко І. А. - Авторське право в системі прав особи (2014)
Брусєнцева О. А. - Формування компетенцій з економічної безпеки у майбутніх менеджерів (2016)
Мурашко О. В. - Формування і розподіл прибутку на підприємстві, Думенков В. В. (2016)
Дмитренко Г. А. - Формування культури цільового управління трудовим потенціалом сучасних організацій (2016)
Бурлаєнко Т. І. - Підвищення мотивації як функція управління на підприємстві, Жила Л.О. (2016)
Ковальчук В. С. - Планування ефективності діяльності підприємства, Рябова З. В. (2016)
Медведєв О. О. - Проблема ефективності сучасного менеджера, Дмитренко Г. А. (2016)
Михайлов А. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки України (2016)
Морозова М. Е. - Наставництво як процес формування особистості молодого спеціаліста (2016)
Мурашко О. В. - Внутрішній контроль в професійній підготовці менеджерів (2016)
Нагірна С. Д. - Підвищення мотивації персоналу на підприємстві, Морозова М. Е. (2016)
Осинська Т. П. - Сучасні аспекти формування фінансово-економічного потенціалу загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Петренко О. В. - Корпоративна культура підприємства, Савчук Л. М. (2016)
Савчук Л. М. - Соціальне партнерство як фактор забезпечення ефективності роботи підприємств (2016)
Шевчик О. Г. - Сучасні наукові дослідження синергетики в економіці (2016)
Виговський О. В. - Основні проблеми розвитку атомної енергетики України та шляхи їхнього вирішення (2016)
Кенсицкий О. Г. - О причинах нагрева конструктивов энергоблока Днестровской ГАЭС, Хвалин Д. И. (2016)
Халченков А. В. - Моделирование атмосферного переноса радионуклидов в составе частиц пыли в окрестностях объектов хранения радиоактивных отходов, Ковалец И. В., Лаврова Т. В., Тодосиенко С. В. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського