Дворакевич А. О. - Модифікація класичного методу черезшкірного ушивання внутрішнього пахвинного кільця (метод PIRS), Переяслов А. А., Ткачишин Ю. І. (2017)
Пахольчук О. П. - Особливості лікування інфікованих ран у дітей (2017)
Конопліцький В. С. - Збройно-вибухові поранення шиї у дітей в мирний час, Сидорук М. М., Харченко О. А. (2017)
Слєпов О. К. - Хірургічне лікування низької природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей, Мигур М. Ю., Сорока В. П. (2017)
Переяслов А. А. - Удосконалення діагностики та хірургічного лікування некротичного ентероколіту у новонароджених, Борис О. Я. (2017)
Ностопирьова О. І. - Формування рефракції у дітей, які мешкають на радіаційно забрудненій території (2017)
Фофанов О. Д. - Лікування мембранозної атрезії шлунка, поєднаної з бульозним епідермолізом, у новонароджених. Огляд літератури та власні спостереження, Фофанов В. О., Никифорук Р. І. (2017)
Боднар Б. М. - Патофізіологічні механізми розвитку келоїдних рубців у дітей (огляд літератури), Левицька С. А. (2017)
Мельниченко М. Г. - Можливості оцінки стану пацієнта, Елій Л. Б. (2017)
Запорожан C. Й. - Внутрішньоутробний випадок ішемічної контрактури передпліччя у дитини, Процайло М. Д., Процайло О. М. (2017)
Лапшин К. В. - Сторонні тіла (магніти) стравоходу та шлунка у дитини, Наконечний А. Й., Кочеркевич О. Н. (2017)
Глуткин А. В. - Клинический случай длительного нахождения инородного тела в дыхательных путях ребёнка, Сергиенко В. К., Кажина В. А., Клочко А. И., Денисик А. В., Хмеленко А. В. (2017)
Крицький І. О. - Грижа Аміанда у дитини: клінічний випадок, Гощинський П. В., Боднарчук В. Л. (2017)
Винаходи (2017)
Leonenko N. S. - Toxic effects of nanoparticles, Leonenko O. B. (2017)
Syvash O. O. - Regulation of chlorophyll degradation in plant tissues, Zolotareva O. K. (2017)
Klyuchko O. M. - On the mathematical methods in biology and medicine (2017)
Kapustianenko L. G. - Polyclonal antibodies against human plasminogen kringle 5 (2017)
Levandovskiy L. V. - Gradient-continuous yeast cultivation for the alcohol production from molasses, Myhailyk V. S. (2017)
Vodka M. V. - Chloroplasts ultrastructural changes as biomarkers of acid rains and heavy metals pollution (2017)
Malynovska I. M. - Effect of heavy metal ions on the number and activity of Azotobacter and melanin-synthesizing micromycetes (2017)
Павлишин В. І. - Онтогенез ґраткоподібних агрегатів гетиту Криворізького басейну (Україна) (2017)
Лижаченко Н. М. - Золоторудна мінералізація в скарнах Бандурківського рудопрояву (Інгульський мегаблок, Український щит), Бондаренко С. М., Курило С. І., Сьомка В. О., Грінченко О. В. (2017)
Пономар В. П. - Вплив розміру частинок на магнетизувальний випал гематитового кварциту в атмосфері монооксиду вуглецю, Брик О. Б., Черевко Ю. І., Овсієнко В. В. (2017)
Кривдік С. Г. - Нефелінові сієніти Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна), Шаригін В. В., Гаценко В. О., Луньов Є. С., Кушнір С. В. (2017)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцевий вік монацитів біотитових гнейсів Середнього Побужжя Українського щита, Довбуш Т. І., Курило С. І., Зюльцле О. В., Яськевич Т. Б. (2017)
Насєдкін Є. І. - Геохімічні аспекти досліджень атмосферного аерозолю м. Запоріжжя (2017)
Руденко І. М. - Тритієвий індикатор ефективності термомодифікації адсорбційних властивостей кліноптилоліту, Пушкарьов О. В., Долін В. Вік., Зубко О. В., Гречановська О. Є. (2017)
Наумов Г. Б. - Пути и механизмы миграции вещества в гидротермальном процессе (2017)
Шаталов Н. Н. - Памяти выдающегося металлогениста — профессора Леонида Станиславовича Галецкого (2017)
Григорчук К. Г. - Світлої пам’яті видатного вченого-геолога Юрія Миколайовича Сеньковського, Жовинський Е. Я., Крюченко Н. О. (2017)
Положення про Міжвідомчий тектонічний комітет України (2017)
Сорокiна О. Ю. - Pep up протокол энтерального питания в клинике критических состояний, Дубров С. О. (2017)
Тарасенко С. О. - Синдром тиреотоксикозу: ризики для анестезіолога (2017)
Бабич В. П. - Ефективність та безпечність внутрішньовенної інфузії лідокаїну для знеболення під час лапароскопічних холецистектомій, Бєлка К. Ю., Кучин Ю. Л., Мартищенко К. Д. (2017)
Галушко О. А. - Розлади водно-електролітного балансу в хворих із гострим інсультом на тлі цукрового діабету 2-го типу (2017)
Kuchyn I. - A randomized controlled study of additive use of dexmedetomidine to benzodiazepines for patients with alcohol withdrawal syndrome, Bielka K., Murawicki W., Inozemtsev O. (2017)
Kurochkin M. Yu. - Peculiarities of post-operative analgesia after the extensive surgical interventions in children, Davydova A. G., Mykhailov B. V., Kapusta V. N., Kapustin S. А., Buinyi I. A., Мakarova М. А., Ryzhenko O. I. (2017)
Матолінець Н. В. - Досвід проведення відеоларингоскопії при інтубації трахеї за екстреними показаннями в практиці лікаря-анестезіолога, Яськів Ю. О., Шпитко М. В. (2017)
Клигуненко О. М. - Випадок успішного лікування гострої ТЕЛА високого ризику з гіпотонією у пацієнта з поліморбідною патологією, Муризіна О. Ю., Лаврищев О. Д. (2017)
Klek S. - Ведення гострої кишкової недостатності: рекмендації спеціальної групи Європейської спілки парентерального та ентерального харчування, Forbes A., Gabe S., Holst M., Wanten G., Irtun O., Damink S. O., Panisic-Sekeljic M., Burgos Pelaez R., Pironi L., Reintam Blaser A., Rasmussen H.H., Schneider S.M., Thibault R., Visschers R. G. J., Shaffer J. (2017)
Суслов В. В. - К 100-летию со дня рождения профессора Рудольфа Фрая (2017)
Фурдичко О. І. - Роль агроекології у формуванні збалансованої агросфери (2017)
Тарарико Ю. А. - Перспективы межотраслевой оптимизации современных агроэкосистем, Ковальчук В. П., Войтович А. П. (2017)
Мусієнко М. М. - Глобальні зміни клімату та концептуальні основи сталого розвитку агроекосистем, Бацманова Л. М., Войцехівська О. В. (2017)
Яцук І. П. - Збалансований розвиток агроекосистем як основа стратегії "зеленого" зростання сільського господарства (2017)
Ковалів О. І. - Нова парадигма звершення земельної реформи в Україні (2017)
Бородай В. П. - Перспективні напрями екологічних досліджень у галузі тваринництва, Пінчук В. О., Тертична О. В. (2017)
Коніщук В. В. - Онтологія становлення екосозологічного та інвайронментологічного напрямів (2017)
Гудков І. М. - Становлення сільськогосподарської радіоекології в Україні: етапи розвитку, досягнення, проблеми, перспективи (2017)
Ландін В. П. - Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в агросфері України, Чоботько Г. М., Кучма М. Д., Райчук Л. А. (2017)
Краснов В. П. - Становлення радіоекології лісових екосистем в Україні, Ландін В. П., Захарчук В. А. (2017)
Чертко Н. К. - Ландшафтно-геохимическое состояние выработанных торфяных месторождений белорусского Полесья, их оптимизация и рациональное использование, Карпиченко А. А., Жумарь П. В. (2017)
Палапа Н. В. - Екологічна оцінка сільських селітебних територій, Устименко О. В., Сігалова І. О. (2017)
Аристархова Е. О. - Біотестування токсичності питної води (2017)
Pichura V. - Environmental assessment of the state of trans-boundary watersheds of the Dnieper, Pilipenko Y., Domaratsky E., Gadzalo A. (2017)
Тараріко О. Г. - Досягнення нейтрального рівня деградації ґрунтів у ерозійно небезпечних агроландшафтах України, Ізюмова О. Г. (2017)
Медведєв В. В. - Сучасні системи землеробства і проблема обробітку ґрунту, Булигін С. Ю., Булигіна М. Е. (2017)
Моклячук Л. І. - Природоохоронні технології відновлення деградованих ґрунтів у органічному землеробстві, Городиська І. М., Ліщук А. І. (2017)
Шерстобоєва О. В. - Біодіагностика і біобезпека ґрунтів агроекосистем, Дем’янюк О. С., Чабанюк Я. В. (2017)
Іутинська Г. О. - Мікробні біотехнології для реалізації нової глобальної програми забезпечення сталого розвитку агросфери України (2017)
Парфенюк А. І. - Сорт рослин як чинник біологічної безпеки в агроценозах України (2017)
Kopylov E. - Soil fungi as a biotic factor affecting on the plants, Nadkernichna O. (2017)
Бойко А. Л. - Убіквітарність, структура та функція вірусів за різних екологічних умов (2017)
Бурда Р. І. - Актуальні номенклатурні і таксономічні зміни видового складу польових бур’янів України (2017)
Лісовий М. М. - Концептуальні підходи досліджень ентомологічного різноманіття агроценозів України, Чайка В. М. (2017)
Демидов О. А. - Еколого-генетичні аспекти селекції ячменю озимого щодо підвищення його продуктивного та адаптивного потенціалу у Лісостепі України, Васильківський С. П., Гудзенко В. М. (2017)
Симочко Л. Ю. - Антибіотикорезистентні мікроорганізми в агроекосистемах як чинник ризику для здоров’я людини (2017)
Душко П. М. - Оцінювання удобрень сої в технології її вирощування за адаптивним потенціалом (2017)
Краєвська Л. С. - Вплив передпосівної обробки насіння на врожайність квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L (2017)
Руденко О. М. - Поглинання вуглецю та продукування кисню сосною звичайною в умовах Міжрічинського регіонального ландшафтного парку (2017)
Вітаємо з ювілеєм! Олену Володимирівну Шерстобоєву, доктора сільськогосподарських наук, професора, визнаного вченого у галузі екології мікроорганізмів (2017)
Содержание (2017)
Каролинский Е. А. - К фауне чешуекрылых (Insecta: Lepidoptera) Национального природного парка "Двуречанский" (Харьковская область, Украина) и его окрестностей, Демьяненко С. А., Жаков А. В., Мушинский В. Г. (2017)
Guglya Yu. A. - A study of the fauna of leaf-miner flies of the subfamily Agromyzinae (Diptera: Agromyzidae) of Ukraine. Report 5. Seven new species for the fauna of Ukraine (2017)
Serediuk H. V. - Based on fore wing venation morphometric approach to the determination of Neuroptera (Insecta) of the Ukrainian Carpathians (2017)
Пожаров О. Н. - Особенности биотопической приуроченности жужелиц трибы Licinini Bonelli, 1810 (Coleoptera: Carabidae: Harpalinae) Левобережной Лесостепи Украины (2017)
Шевчук І. В. - Технологічні особливості контролю чисельності та шкідливості домінуючих фітофагів кісточкових культур, Дрозда В. Ф. (2017)
Гугля Ю. О. - Памяти Александра Фёдоровича Бартенева (28.04.1953–30.11.2015) (2017)
Правила для авторов (2017)
Ашиток Н. - Освітня парадигма для осіб з обмеженими можливостями (2013)
Федурко М. - Слово-колоратив у структурі фразеологічних одиниць: етнолінгвокультурологічний аспект, Філь Г. (2013)
Вачевський М. - Теоретичне обґрунтування педагогічних технологій у початковій і основній школі під час трудового навчання для формування професійних компетенцій (2013)
Скульська В. - Методи професійного навчання безробітних: особливості вибору (2013)
Куцик О. - Концепт "життя” крізь призму фразеології (на матеріалі російської та української мов), Русецька В. (2013)
Бріль Й. - Деякі методи оптимізації та оцінки транспортних систем, Шайовська К., Бріль Д. (2013)
Пауліна Ф. - Інтелектуальний капітал та стратегії розвитку підприємства, Маріола Г. (2013)
Мельник Л. - Семантико-стилістичні особливості маркованої лексики Василя Стуса (2013)
Зубрицька М. - Символіка фразеологічних одиниць та їхня авторська інтерпретація (2013)
Котович В. - Ойконіми Самбірщини: відродинні, відлокально-етнічні назви (2013)
Гулевич Л. - Дидактично-релігійне спрямування оповідань Миколи Устияновича "Допуст Божий” та "Толкущему отверзеться” (2013)
Сеньків C. - Закономірності сполучуваності чотирьох приголосних фонем в інтервокальній позиції (2013)
Стрельчук Я. - Організаційно-педагогічна функція професійної освіти у формуванні культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Морозова О. - Теоретичні засади формування мотивації педагогічної діяльності у майбутніх вчителів музики (2013)
Платаш Л. - Наукові підходи до вивчення проблеми синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (2013)
Прокопович Л. - "Біла симфонія снігу пливла над щоглами лісу” (генітивна метафора як елемент поетичних текстів Л. Костенко) (2013)
Білавич Г. - Діяльність "Просвіти” з розвитку господарської культури українців на Закарпатті у 1920 – 1939 рр (2013)
Лазаревська О. - Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчого самовираження студента в класі музичного інструменту, Терещук Н. (2013)
Найда Ю. - Історія фахової діяльності кафедри музично-інструментальних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Найда В. (2013)
Ванівська О. - Іноземна мова як засіб міжнародного спілкування: проблема освоєння, Преснер Р. (2013)
Гриник І. - Питання захисту прав дитини у сучасному міжнародному та вітчизняному законодавстві (2013)
Малик Л. - Обґрунтування організаційно-методичних умов формування готовності менеджерів туризму до туристичних походів та туристичної діяльності (2013)
Легка Л. - Функціонування національних та іншомовних термінів у галузі фізичної культури і спорту (2013)
Іванюк Т. - Образно-номінативна й оцінна категоризація емотивних метафор (на матеріалі неблизькоспоріднених мов) (2013)
Щурик Б. - Про інтерпретацію вокальних творів Соломією Крушельницькою (2013)
Скиданчук С. - Методика навчання змістових модулей спеціальних дисциплін майбутніх інженерів-судномеханіків з використанням навчальних тренажерів (2013)
Проц М. - Розвиток національної авторської школи за доби незалежності України (2013)
Рогуліна М. - Методики формування проектувальних вмінь викладачів електроенергетичних дисциплін у процесі підвищення кваліфікації (2013)
Явір Л. - Символізація рослин у збірці Івана Франка "Зів’яле листя” (лінгвопоетичний аспект) (2013)
Василиків І. - Інтернет-технології у навчанні маркетингу (2013)
Патен І. - Образ-символ як компонент фразеологічних одиниць зі значенням пересування в просторі (2013)
Романчук О. - Теоретичні засади економічної підготовки учнів 5 – 9 класів у процесі трудового навчання (2013)
Перішко І. - Оцінка ефективності діяльності менеджера в туристичні сфері, та характеристика видів підприємницької діяльності менеджера (2013)
Сможаник О. - Дослідження впливу народнопісенних традицій на хорову творчість Станіслава Людкевича (2013)
Сердюк А. М. - Передмова (2014)
Базика Д. А. - Результати роботи ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України” у 2013 році, Сушко В. О., Чумак А. А., Бузунов В. О., Талько В. В., Янович Л. А. (2014)
Берковський В. Б. - Регулювання вмісту радіонуклідів у товарах, вироблених на територіях, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, Ратіа Г. Г., Масюк С. В., Бончук Ю. В., Герасименко В. Б., Арясов П. Б., Трескунова Т. В., Жадан Н. С., Іванова О. М., Бойко З. Н. (2014)
Дёмина Э. А. - Медицинские рентгенологические исследования и канцерогенные эффекты (2014)
Рябченко Н. Н. - Радиационно-индуцированная нестабильность генома человека, Дёмина Э. А. (2014)
Бузунов В. О. - Смертність від хвороб системи кровообігу мешканців радіоактивно забруднених територій України внаслідок аварії на ЧАЕС залежно від доз радіаційного опромінення та віку. 1988-2010 роки спостереження, Прикащикова К. Є., Костюк Г. В., Губіна І. Г., Терещенко С. О. (2014)
Краснікова Л. І. - Вплив радіаційного й нерадіаційних факторів на розвиток ішемічної хвороби серця у ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Результати епідеміологічних досліджень, Бузунов В. О. (2014)
Лихтарев И. А. - Реконструкция индивидуализированных доз внутреннего облучения субъектов Государственного Регистра Украины: сообщение 1. Локально-специфические модели и дозы облучения жителей Рокитновского района Ривненской области, Овручского района Житомирской области и Иванковского района Киевской области, Ковган Л. Н., Масюк С. В., Иванова О. Н., Чепурный Н. И., Бойко З. Н., Герасименко В. Б., Терещенко С. А., Кравченко И. Г., Кортушин Г. И. (2014)
Лихтарев И. А. - Реконструкция индивидуализированных доз внутреннего облучения субъектов Государственного Регистра Украины: сообщение 2. Локально-специфические модели и дозы облучения жителей Козелецкого и Репкинского районов Черниговской области, Ковган Л. Н., Масюк С. В., Иванова О. Н., Чепурный Н. И., Бойко З. Н., Герасименко В. Б., Терещенко С. А., Кравченко И. Г., Кортушин Г. И. (2014)
Омельянець М. І. - Стан радіоактивного забруднення продуктів харчування та особливості їх споживання жителями найбільш радіоактивно забруднених територій України у віддалений період ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Півень Н. В., Гунько Н. В., Короткова Н. В., Срібна В. Д. (2014)
Прилипко В. А. - Соціальні умови життя населення зони спостереження Рівненської атомної електростанції, Озерова Ю. Ю., Морозова М. М., Шевченко К. К. (2014)
Присяжнюк A. Є. - Чверть століття після Чорнобильської аварії: ризик раку в групах постраждалого населення, Базика Д. А., Романенко А. Ю., Гудзенко Н. А., Фузік М. М., Троцюк Н. К., Федоренко З. П., Гулак Л. О., Сліпенюк К. М., Бабкіна Н. Г. (2014)
Базика Д. А. - Негативна регуляція довжини теломер генами TERF1 та TERF2 при когнітивному дефіциті у віддаленому періоді після опромінення у малих дозах, Ільєнко І. М., Логановський К. М., Бенотман М. А., Чумак С. А. (2014)
Базика Д. А. - Експресія гістону гамма-H2AX у лімфоцитах персоналу об’єкту "Укриття” ЧАЕС при опроміненні в професійних лімітах, Музалевська К. Д., Мазніченко О. Л., Бєляєв О. А. (2014)
Бебешко В. Г. - Оцінка лікувально-профілактичних заходів для корекції структури кісткової тканини у дітей з гострими лейкеміями, які зазнали впливу іонізуючого випромінення внаслідок аварії на ЧАЕС, Бруслова К. М., Цвєткова Н. М., Володіна Т. Т., Копилова О. В., Белінгіо Т. О., Березовський С. Я., Петрунько М. П., Боярський В. Г., Полянська В. М. (2014)
Бездробна Л. К. - Цитогенетичні показники в лімфоцитах крові групи осіб із персоналу, який виконує роботи з будівництва нового конфайнменту в зоні ЧАЕС, Тарасенко Л. В., Циганок Т. В., Мельник Т. В., Носач Ю. О., Сушко В. О., Нечаєв С. Ю., Швайко Л. І. (2014)
Білий Д. О. - Фактори радіаційної і нерадіаційної природи та їх вплив на перебіг ішемічної хвороби серця у учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, Настіна О. М., Габулавічене Ж. М., Сидоренко Г. В., Базика О. Д., Білая В. В., Ковальов О. С. (2014)
Білоус Н. І. - Поліморфізми генів р53-опосередкованого апоптозу у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію: особливості розподілу залежно від радіаційного чинника в анамнезі, Абраменко І. В., Чумак А. А., Дягіль І. С., Мартіна З. В. (2014)
Гасанова О. В. - Структура коморбідної патології у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС, Саркісова Е. О., Овсяннікова Л. М., Чумак А. А., Носач О. В., Громадська В. М., Незговорова Г. А. (2014)
Дмитренко І. В. - Ефективність терапії інгібіторами тирозинкіназ пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Федоренко В. Г., Шляхтиченко Т. Ю., Шолойко В. В., Малінкіна Т. В., Дмитренко О. О., Балан В. В., Кравченко С. М., Мартіна З. В., Товстоган А. (2014)
Камінський О. В. - Особливості розвитку незлоякісної ендокринної патології в осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та роль гормональних взаємозв’язків (2014)
Камінський О. В. - Уточнена структура незлоякісної ендокринної патології в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (дані клініко-епідеміологічного реєстру 1992–2014 рр.), Пронін О. В., Афанасьєв Д. Є. (2014)
Кондрашова В. Г. - Мікробіоценоз кишечника у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій із синдромом дисплазії сполучної тканини серця, Вдовенко В. Ю., Колпаков І. Є., Попова А. С., Міщенко Л. П., Гриценко Т. В., Степанова Є. І. (2014)
Кондрашова В. Г. - Особливості патології шлунково-кишкового тракту у дітей із синдромом дисплазії сполучної тканини серця, які народилися від батьків, опромінених в дитячому віці в результаті аварії на ЧАЕС, Колпаков І. Є., Вдовенко В. Ю., Громадська В. М., Боярський В. Г., Гриценко Т. В., Степанова Є. І. (2014)
Кондрашова В. Г. - Вегетативний гомеостаз у дітей з ознаками ендотеліальної дисфункції, які народилися та постійно проживають на радіоактивно забруднених територіях, Колпаков І. Є., Вдовенко В. Ю., Леонович О. С., Литвинець О. М., Степанова Є. І. (2014)
Мішаріна Ж. А. - MYC перебудови дифузних крупноклітинних В-лімфом, виявлені за допомогою інтерфазної флуоресцентної in situ гібридизації, Сітько В. В., Клименко С. В., Мінченко Ж. А., Курченко А. І., Сілаєв Ю. О., Ляшенко Л. О., Полянська В. М., Бебешко В. Г. (2014)
Пілінська М. А. - Особливості індукції та персистенції прихованої хромосомної нестабільності в лімфоцитах периферичної крові осіб, які професійно контактували з іонізуючою радіацією, Дибський С. С., Дибська О. Б., Швайко Л. І., Сушко В. О. (2014)
Степанова Є. І. - Зміни стабільних метаболітів оксиду азоту у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій, Колпаков І. Є., Василенко В. В., Кондрашова В. Г., Литвинець О. М., Зигало В. М. (2014)
Сушко В. О. - Аналіз факторів ризику хронічного обструктивного захворювання легень в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Швайко Л. І., Базика К. Д. (2014)
Сушко В. О. - Віддалені ефекти впливу іонізуючого випромінювання на функціональний стан бронхолегеневої системи у хворих на ХОЗЛ учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Швайко Л. І., Базика К. Д. (2014)
Чумак А. А. - Особливості персистенції вірусів родини Herpesviridae у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, які зазнали дії факторів Чорнобильської аварії, Носач О. В., Овсяннікова Л. М., Альохіна С. М., Плескач О. Я., Саркісова Е. О., Гасанова О. В., Шийко Т. О., Тюпа Л. П. (2014)
Шеметун О. В. - Дослідження модифікації ефекту свідка, індукованого рентгенівським випромінюванням в умовах in vitro, Талан О. О. (2014)
Шкарупа В. М. - Алельний поліморфізм гена репарації ДНК XRСС1 у хворих на рак щитоподібної залози, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Геник-Березовська С. О., Неумержицька Л. В., Клименко С. В. (2014)
Ганжа Е. Б. - Фракционированное действие ионизирующих излучений и оксидов азота на рост опухолей у крыс, Дружина Н. А., Маковецкая Л. И., Главин А. А., Клепец Л. Ф., Михайленко В. М. (2014)
Гапеенко Д. Д. - Особенности биологических эффектов в культуре клеток при комбинированном действии ионизирующего излучения и ионов меди, Лавренчук Г. И., Асмолкова В. С., Оксамитный В. Н. (2014)
Клепко А. В. - Аналіз активності антиоксидантної системи сперми за умов тотального рентгенівського опромінення тварин, Мотрина О. А., Булавицька В. М., Кондратова Ю. А., Ватліцова О. С., Чернишов А. В., Андрейченко С. В. (2014)
Лавренчук Г. Й. - Вплив нанорозмірних магніточутливих композитів, що містять гадоліній-157, на морфофункціональні властивості клітин in vitro, Шевченко Ю. Б., Петрановська А. Л., Асмолкова В. С., Оксамитний В. М., Козловська І. В., Яворська О. Г. (2014)
Пчеловська С. А. - Оцінка адаптації рослин кукурудзи (Zea mays L.) до дії хлориду кадмію за допомогою фактору радіоємності (2014)
Родіонова Н. К. - Особливості змін гематологічних показників периферичної крові щурів при введенні N-стеароїлетаноламіну за умов комбінованої дії іонізуючого випромінювання та стресу, Атаманюк Н. П., Дерев’янко Л. П., Талько В. В., Яніна А. М., Шелковський М. В., Косякова Г. В., Мегедь О. Ф., Бердишев A. Г., Гула Н. М. (2014)
Рябченко Н. М. - Радіаційно-індукована хромосомна нестабільність лімфоцитів людини як показник ризику раку грудної залози (2014)
Сімонова-Пушкар Л. І. - Застосування фотомагнітної терапії для лікування променевих ушкоджень шкіри у щурів, Гертман В. З., Білогурова Л. В. (2014)
Узленкова Н. Є. - Радіаційно-індуковані зміни у сполучнотканинному матриксі органів щурів за умов загального рентгенівського опромінення (2014)
Хижняк С. В. - Окисне фосфорилювання в мітохондріях ентероцитів тонкої кишки за хронічної та разової дії іонізуючої радіації низької потужності, Бездробна Л. К., Степанова Л. І., Морозова В. С., Войціцький В. М. (2014)
Шкарупа В. Н. - Цитогенетический анализ радиопротекторных свойств лигногумата натрия при γ-облучении в Allium-тесте, Клименко С. В., Талько В. В. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Правила для авторів (2014)
Хвисюк О. М. - Актуальні питання розвитку системи громадського здоров’я в Україні, Марченко В. Г., Карабан О. М., Вороньжев І. О. (2017)
Поліщук І. П. - Сучасні підходи до організації індивідуальної роботи лікарів-інтернів на кафедрі акушерства і гінекології інституту післядипломної освіти (2017)
Лоскутов А. Е. - Применение интерактивных методов обучения при преподавании травматологии и ортопедии иностранным студентам, Синегубов Д. А., Олейник А. Е. (2017)
Гирка В. Д. - Опыт использования студенческих конференций в педагогическом процессе, Потапова Л. Н., Бердиков И. А., Савенко Б. О., Мехтиханов М. С. (2017)
Хомченко Е. В. - Проблеми освітянського процесу та розвиток перцептивної культури студентів у сучасних умовах, Кузнєцова А. В., Жадан Т. П., Маркова В. Т. (2017)
Гирка В. Д. - Вебинар как средство повышения мотивации к изучаемым дисциплинам, Жмурко С. Г., Бердиков И. А., Сайко Д. В., Мехтиханов М. С. (2017)
Кузнецова А. В. - Организация учебного процесса для студентов с ограниченными возможностями, Бавикина Т. П., Жадан Т. П., Калуцкая О. В. (2017)
Цодікова О. А. - Стан мукозального імунітету в дітей із рекурентною патологією лімфоїдного кільця глотки та методи його корекції, Середа Г. С., Рожнов О. О. (2017)
Чернуский В. Г. - Применение индуктора интерферона (циклоферона) в протоколе терапии бронхиальной астмы у детей, Попов Н. Н., Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Кашина-Ярмак В. Л., Евдокимова Т. В. (2017)
Хвисюк А. Н. - Роль маркеров воспаления при нарушениях костного ремоделирования, Павлов С. Б., Бабенко Н. М., Кумечко М. В., Семко Н. Г., Кочкина С. В. (2017)
Любченко О. В. - Морфологічне дослідження направленої регенерації кісткової тканини з використанням ксеногенного остеопластичного матеріалу "біопласт-дент", Черненко В. М. (2017)
Божко К. В. - Современная комплексная терапия больных стомалгией, Кутько И. И. (2017)
Кричка Н. В. - Застосування лабіометрії в методиці вимірювання довжини верхньої губи в разі визначення оклюзійної площини протезів у хворих із повною відсутністю зубів (2017)
Лукьянцева О. Ю. - Наиболее важные электроэнцефалографические показатели у детей с неврозоподобным энурезом (2017)
Волошин С. П. - Безпосередні результати лікування некрозу низведеної кишки після сфінктерозберігаючих операцій у хворих на колоректальний рак (2017)
Черепова В. І. - Сучасні погляди на знеболювання пологів, Снопкова Л. В., Кандиба Л. І., Сикал І. М., Риженко Ю. В. (2017)
Хвисюк М. А. - Сравнительный анализ новых биомаркеров воспаления галектин-3, p-селектин и HS-СРБ у пациентов со стабильной ибс (2017)
Корж А. В. - Роль емоційно-афективних порушень і особистісних рис у формуванні різних ступенів прихильності до терапії хворих на параноїдну шизофренію (2017)
Куцевляк В. Ф. - Кафедре стоматологии, терапевтической стоматологии Харьковской медицинской академии последипломного образования 50 лет (2017)
Із нагоди ювілейного дня народження професора Ромаєва Сергія Миколайовича (2017)
Ціватий В. Г. - Еволюція модернів і геополітичних трансформацій: інститути та дипломатичний інструментарій у зовнішній політиці України (інституціональний дискурс) (2017)
Дерев’янко І. П. - Двосторонні відносини України з країнами-лідерами ЄС крізь призму польських періодичних видань (1991–2010 рр.) (2017)
Татаренко Н. О. - Державна власність і економічна політика держав у поліцентричному світі ХХІ століття: історико-економічний дискурс (2017)
Ціватий В. Г. - Шота Руставелі – ідеолог грузинської ренесансної традиції в добу Відродження: інституціональний контекст (2017)
Пунько В. М. - Соціальна політика уряду Маргарет Тетчер: історіографія проблеми (2017)
Самойлова Л. І. - Трансформації внутрішньополітичного життя у Південно-Африканській Республіці в період 1994-1997 років. Роль президента Нельсона Мандели в консолідації південноафриканців на етапі переходу країни до нерасового суспільства (2017)
Ціватий В. Г. - Республіка Гамбія другої половини ХХ – початку ХХІ століття: політико-дипломатичний діалог на африканському континенті (інституціональний дискурс) (2017)
Горобець І. В. - В’єтнамський фактор азійської політики США, Мартинов А. Ю. (2017)
Ціватий В. Г. - Турецька Республіка та її модель дипломатії ХХІ століття: інтродуктивний вимір (2017)
Вєдєнєєв Д. В. - Формування апарату дипломатичного відомства Української Народної Республіки періоду Центральної Ради (1917–1918 рр.): організаційно-функціональний аспект (2017)
Гай-Нижник П. П. - Українсько-грузинські дипломатичні взаємини за часів УНР і ГДР (грудень 1918 р. – листопад 1921 р.) (2017)
Лозовий В. С. - Відносини Української Народної Республіки з Польщею (1919 р.) (2017)
Дацків І. Б. - Дипломатичні орієнтири Української Центральної Ради на Антанту: досягнення і втрати (2017)
Яблонський В. М. - Зовнішня політика Директорії УНР як чинник збереження держави (1920) (2017)
Подрєз Ю. В. - Ринкова трансформація малого промислового підприємництва в українських етнічних анклавах Росії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Пересунько Т. В. - Культурна дипломатія Республіки Польща: еволюція поняття в риториці міністрів зовнішньополітичного і культурного відомств (1989-1999 рр.) (2017)
Ціватий В. Г. - Історичні та дипломатичні поступи Геннадія Йосиповича Удовенка (1931-2013): інституціональна візуалізація й портретистика (2017)
Мілютін С. Ю. - Людовик Благочестивий (778-840): політико-дипломатичний портрет (2017)
Ціватий В. Г. - Дипломатична компаративістика: моделі дипломатії Італії, Франції та Іспанії в інтродуктивному вимірі доби раннього Нового часу (ХVІ-ХVІІІ ст.) (2017)
Ликова А. В. - Севастополь у революційних подіях початку ХХ століття: історико-інституціональний досвід (2017)
Гедьо А. В. - Роль консульських установ у розвиткові доброчинності в Одесі (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Ілюк Т. В. - Становлення публічної дипломатії України в Грецький Республіці (1991-2006 pp.) (2017)
Ціватий В. Г. - Македонське питання в політико-дипломатичній системі координат початку хх століття: інституціональний і регіональний дискурси (2017)
Ціватий В. Г. - Первая мировая война: институциональное и политико-дипломатическое измерения мироустройства хх века (2017)
Аннєнков І. О. - Тенденції в енергозабезпеченні металорізального обладнання на українських теренах Російської імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.: причини формування та наслідки втілення, Аннєнкова Н. Г. (2017)
Бей Н. О. - Історія розвитку Львівського автомобільного заводу – одного з потужних виробників комунального транспорту в Україні (2017)
Hurinchuk S. V. - The Caucasus department of the Russian Technical Society as the technical thought centre of southern Caucasian region (2017)
Ісаєнко С. А. - Alma Mater професора Я. М. Гаккеля (2017)
Петрученко О. А. - С. Ю. Вітте про значення залізниць у становленні та розвитку торговельного мореплавства (2017)
Пилипчук О. Я. - Костянтин Миколайович Посьєт (1819–1899): життя та діяльність (до 200-річчя від дня народження), Стрелко О. Г. (2017)
Підкошаная О. М. - М. С. Стрілецький (1885–1967) – фахівець у сфері будівельних конструкцій та мостобудування (2017)
Салата Г. В. - Професор Л. Д. Проскуряков (1858–1926 рр.): хронологічна ретроспектива життя та діяльності (2017)
Сандурська О. В. - Запровадження інноваційних технологій в маяковому будівництві (2017)
Соловйова Л. М. - Професор В. Є. Тімонов (1862–1936) як історик науки й техніки (2017)
Фесовець О. Р. - Життя та наукова діяльність інженера-залізничника В. О. Соковича на фоні історичних подій 30-х років ХХ сторіччя (2017)
Янін В. А. - Внесок конструктора Л. С. Лебедянського у розвиток газотурбовозобудівництва (2017)
Вергунов В. А. - Система впровадження наукових розробок аграрної науки на українських землях від аптекарських городів до колгоспних дослідних станцій (XVIII ст. – 50-ті роки ХХ ст.) (2017)
Гамалія В. М. - Розробка спеціальних карт військового призначення вченими-геоботаніками (1941-1944) (2017)
Гамалія К. М. - Історичні передумови формування і розвитку садово-паркових ансамблів України, Ольховська О. В. (2017)
Грицюта О. О. - Археологічні дослідження Південної Бессарабії в Історичному товаристві Нестора-літописця (2017)
Дефорж Г. В. - Розвиток зоологічних досліджень на Соловецькій біологічній станції (1881–1899) (2017)
Дупленко Ю. К. - Українські попередники ідеї глибинної екології (2017)
Клецька Т. С. - Засновники Київського фізико-математичного товариства: Микола Миколайович Шиллер (2017)
Коваленко С. Д. - Колективні досліди Д. І. Менделєєва як попередники форм галузевого дослідництва (2017)
Коробченко А. А. - Організація науки в Україні в першій половині ХІХ століття (2017)
Нижник С. В. - Внесок Верхняцької дослідно-селекційної станції у розвиток сільськогосподарської науки і дослідної справи в першій половині ХХ ст. (2017)
Пилипчук О. О. - Внесок Чезаре Ломброзо у розвиток кримінології (2017)
Руда С. П. - Становлення мікробіології як наукової дисципліни (До 100-річчя від дня смерті І. І. Мечникова) (2017)
Шульга В. П. - Професор М. А. Кравченко – організатор дослідної справи в тваринництві УРСР (2017)
Червоненко О. В. - Формування природничих знань та колекціонування натуралій у середньовічній культурі Європи (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей у збірнику наукових праць "Історія науки і техніки" (2017)
Шергін С. О. - Політологічний концепт національної безпеки (2017)
Чекаленко Л. Д. - Концепції безпеки: сучасне прочитання (2017)
Вонсович О. С. - Національна безпека України в умовах сучасних геополітичних змін (2017)
Погорєлова І. С. - Американо-українські відносини у контексті ядерного роззброєння і гарантій безпеки (2017)
Толстов С. В. - Фактори, фази та стадії еволюції міжнародної системи (2017)
Ціватий В. Г. - Інституціональний розвиток культурної дипломатії Кулініч М.Ю. ХХІ століття: архівна спадщина України і світ, Кулініч М. Ю. (2017)
Теоса В. В. - Молдова – Грузия: институционализация демократических структур как основа европейского формата (опыт для Украины) (2017)
Оніпко З. С. - Концепції мінархістів щодо місця й ролі держави в суспільстві (2017)
Фесенко М. В. - Формування понятійно-категоріального апарату проблеми консолідації суб’єктів світ-системи і нового міжнародного порядку (2017)
Гуцало С. Є. - До питання про активізацію близькосхідного напрямку зовнішньої політики КНР на сучасному етапі (2017)
Дерев’янко І. П. - Китай – В’єтнам: модель складних і багаторівневих асиметричних відносин (2017)
Кан Ден Сик - Дестабилизирующая роль КНДР в СВА (2017)
Жильцов С. С. - Каспийский регион в мировой политике (2017)
Васильєв О. A. - Проблеми соціально-політичної модернізації країн Центрально-Східної Європи (2017)
Швед В. О. - Сполучені Штати Америки та Саудівська Аравія на сучасному етапі: становлення нового етапу стратегічного партнерства (2017)
Ціватий В. Г. - Політико-дипломатичний дискурс гуманістичної діяльності білоруса Франциска Скорини у добу Відродження: інституціональний вимір (2017)
Vasyliev O. - Science is the basis for a country’s modernization (2017)
Макуха Ю. В. - Модернізація і регіоналізація у Південно-Східній Азії: методологічний аспект (2017)
Ціватий В. Г. - Міжнародно-політичні аспекти захисту прав людини в поліцентричному світі: інституціональний вимір (2017)
Титул, зміст (2017)
Грицуленко С. И. - Исследование европейского и евразийского рынков технологий: Украина в региональных патентных пространствах (2017)
Дейнека Т. А. - Виклики, суперечності та ризики сучасної глобальної економіки (2017)
Євтушенко В. А. - Вплив міжнародного туризму на економічний розвиток та імідж окремої країни, Рахман М. С., Мангушев Д. В. (2017)
Кузьмін О. Є. - Механізми залучення інновацій в умовах діяльності вищих навчальних закладів, Кревс В. Є., Яструбський М. Я. (2017)
Qoqiauri L. G. - The State Regulation of Innovation Activity at the Present Stage, Gechbaia B. N. (2017)
Тельнова А. В. - Анализ корпоративного налогообложения и налога на доходы физических лиц в странах Европы (2017)
Шиманська К. В. - Тенденції міжнародної міграції людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій (2017)
Юрченко С. А. - Особенности международной миграции населения в Европе на современном этапе, Юрченко Е. Е., Воркуева Е. А. (2017)
Абакуменко О. В. - Проблеми електроенергетичного сектора України та шляхи їх вирішення з урахуванням досвіду країн ЄС, Лук’яшко П. О. (2017)
Бойко В. В. - Оцінювання ефективності державної політики забезпечення економічної безпеки у сфері розвитку сільських територій (2017)
Галенко С. М. - Сучасний стан та кількісно-якісні параметри розвитку вітчизняного інноваційного підприємництва в Україні, Очеретний Д. С. (2017)
Іванова О. Ю. - Проблемно-орієнтований підхід до організації функціонування системи державного контролю в Україні, Малишко Ю. М., Лаптєв В. І. (2017)
Іванова О. Ю. - Проблеми процедури аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів, Удовенко А. О. (2017)
Кизим М. О. - Економічна ефективність створення національного виробництва синтетичного рідкого палива, Рудика В. І. (2017)
Котіна Г. М. - Економічне та соціальне значення сучасних SMART-технологій на місцевому рівні, Степура М. М., Тіліченко Є. Г. (2017)
Lupak R. L. - Conceptual Relationships between the Systems of Ensuring the Economic Security of the State and the Implementation of the State Policy of Import Substitution, Kunytska-Iliash M. V. (2017)
Полякова О. Ю. - Патентування біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура, Шликова В. О. (2017)
Солодовнік О. О. - Комплексне оцінювання реалізації інтересів сторін публічно-приватного партнерства (2017)
Стадник В. В. - Стан і чинники економічної динаміки підприємств машинобудування України, Головчук О. В., Головчук Ю. О. (2017)
Ianchenko Z. B. - The Problems of Realizing the Innovative Potential of Science and Mechanisms for their Solution (2017)
Возняк Г. В. - Вплив бюджетної децентралізації на економічне зростання регіонів України: статистичне оцінювання (2017)
Дубницький В. І. - Регіональна інфраструктура: модернізація, пріоритети та перспективи розвитку, Федулова С. О., Василюк О. В. (2017)
Забарна Е. М. - До питання формування методичного підходу до оцінки інвестиційної привабливості регіонів України (2017)
Цвях О. М. - Проблеми плати за землю під час реалізації інвестиційних проектів редевелопменту промислових землекористувань у місті Києві, Опенько І. А., Шевченко О. В. (2017)
Брюховецкая Н. Е. - Научные подходы к определению экономической сущности инвестиционной активности предприятий Украины и ее оценка, Иваненко Л. В. (2017)
Івченко Л. О. - Інтегрований показник як засіб визначення фінансової стійкості малого готелю, Редько В. Є. (2017)
Колодізєва Т. О. - Використання інноваційних концепцій управління для удосконалення функціонування ланцюгів поставок (2017)
Крутова А. С. - Синтез ієрархічної структури інформаційних ресурсів управління суб’єктами електронної комерції (2017)
Ніфатова О. М. - Бенчмаркінг інтегрованих структур бізнесу (2017)
Скриньковський Р. М. - Діагностика диверсифікаційних процесів на підприємстві, Візняк Ю. Я., Павловські Г., Коропецький О. О. (2017)
Щетініна Л. В. - Управління враженнями: сучасна практика та рекомендації, Рудакова С. Г., Леснікова Н. Р. (2017)
Гуторов А. О. - Рента та рентоорієнтована поведінка в системі інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки (2017)
Фарат О. В. - Типологізація методичних підходів до розвитку інноваційних кластерів (2017)
Безродна О. С. - Теоретико-методичні аспекти оцінювання фінансової стабільності банківської системи, Лесик В. О. (2017)
Єрмак С. О. - Інноваційні форми фінансування створення і розвитку малого підприємництва, Костакова Л. Д., Плотницька В. В. (2017)
Кравчук І. С. - Союз ринків капіталу європейського співтовариства та фінансова стабільність (2017)
Отливанская Г. А. - Перспективы и возможности применения краудфандинга в инвестиционной деятельности предприятий Украины (2017)
Чуницька І. І. - Заходи запобігання фінансовому шахрайству та легалізації коштів, зароблених злочинним шляхом (2017)
Шолойко А. С. - Професійні оцінювачі ризиків і збитків в інфраструктурі страхового ринку України (2017)
Жукова Л. М. - Соціальні чинники еволюції державних інститутів (2017)
Назаренко І. М. - Експлікація та упорядкування інтерпретації понять "аудит" і "фінансовий аудит" (2017)
Burtnyak I. V. - Calculating the Price for Derivative Financial Assets of Bessel Processes Using the Sturm-Liouville Theory, Malytska H. P. (2017)
Коцюба О. С. - Нечітко-множинна адаптація ймовірнісних показників ступеня ризику (2017)
Пілько А. Д. - Моделювання процесів оцінки й аналізу рівня соціо-еколого-економічного розвитку регіону, Гарда Т. П. (2017)
Раєвнєва О. В. - Самооцінювання наукової діяльності вищого навчального закладу, Прокопович С. В. (2017)
Голян В. А. - Інституціональні засади інвестиційного забезпечення раціоналізації аграрного природокористування в зонах ризикового землеробства, Сундук А. М., Савчук В. В. (2017)
Томашевська О. А. - Проблеми розвитку та підвищення економічної ефективності виробництва цукрових буряків, Петриняк Н. С. (2017)
Melnyk O. - The analysis of the eu regional approaches to solving the ecological safety problems (2017)
Бредун В. І. - Термінологічні та таксономічні аспекти сейсмотехноекології (2017)
Голік Ю. С. - Субрегіональна стратегія поводження з твердими побутовими відходами для Полтавської області, Ілляш О. Е., Білоус М. В. (2017)
Nemets N. - Scientific justification for increasing the environmental safety of receipt of iodine upon return of field water of gas condensate fields, Melnik A., Krivulya S., Reshetnyak E. (2017)
Бахарєв В. С. - Виконання комплексу завдань моніторингу атмосферного повітря за допомогою пересувної муніципальної екологічної лабораторії в м. Кременчук, Маренич А. В., Мороз М. М. (2017)
Атаев С. В. - Прогнозирование опасных ледовых явлений в нижних бьефах русловых малых гидроэлектростанций (2017)
Bakharev V. - Estimate of the migration capacity for local ecological network, Blackburn A., Kalinihin O. (2017)
Нестер А. А. - Наслідки забруднення ґрунтів шламами цехів друкованих плат та гальваніки (2017)
Шелудченко Л. С. - Аналітичне моделювання обсягів диспергування мінеральних речовин автотранспортним потоком при руйнуванні автодорожнього покриття, Овчарук О. В., Носко В. Л. (2017)
Бондар М. О. - Оцінка баражного ефекту протизсувних інженерних споруд, які забезпечують екологічну безпеку зсувонебезпечних ділянок, Кризський М. М., Кошляков О. Є., Мальований М. С. (2017)
Содержание (2009)
Ковальов А. I. - Метод "холодного LASIK" для зниження проявів запальної реакції при корекції міопії середнього та високого ступеня, Захараш Н. М. (2009)
Розумей Н. М. - Сравнительная оценка аберраций высшего порядка при различных состояниях оптической системы глазаRozumey, Аверьянова О. С., Скрипник Р. Л., Жабоедов Д. Г. (2009)
Бездітко П. П. - Особливості рогівкових змін у хворих на діабетичну периферичну нейропатію, Заволока О. В., Лисенко М. Г. (2009)
Кульбаба О. Г. - Вплив циклоферона на системний імунітет при комплексному лікуванні хворих на герпетичний кератит, Салдан Ю. И. (2009)
Ahmed M. Emarah - Comparison of the efficacy of diode laser cyclophotocoagulation alone or in conjunction with Avastin in the treatment of pseudovascular glaucoma, Mostafa A. El-Helw, Mohammed A. Hassaballa, Heba H. El Guindy. (2009)
Панченко Н. В. - Ультрасонографический контроль положения глаукомного клапанного дренажа, Дурас И. Г., Храмова Т. А. и др. (2009)
Коновалова Н. В. - Повышение эффективности ранней диагностики туберкулезного поражения глаз (2009)
Левицкий А. П. - Влияние препарата соевых изофлавонов "Эксо" на функциональные параметры глаза и биохимические показатели сыворотки крови у больных диабетической ретинопатией, Цисельский Ю. В. (2009)
Олейник Т. В. - Возможность стабилизации прогрессирования и предупреждения развития непролиферативной диабетической ретинопатии у пациентов с сахарным диабетом II типа (2009)
Пасечникова Н. В. - Определение степени нарушений гематоретинального барьера при диабетической ретинопатии по данным витреальной флюорометрии, Науменко В. А., Кушнир Н. Н. (2009)
Завгородняя Н. Г. - Профилактика экссудативно-воспалительной реакции после факоэмульсификации катаракты у больных сахарным диабетом, Костровская Е. О. (2009)
Капечук В. В. - Эффективность препарата L-лизина эсцината в комплексном лечении острой сосудистой оптической нейропатии и его влияние на состояние липофильной антиоксидантной системы, Савко В. В. (2009)
Красновид Т. А. - Тактика лечения гемофтальма с отслойкой внутренней пограничной мембраны при синдроме Терсона, Сидак-Петрецкая О. С., Наровченко Т. В. (2009)
Пасечникова Н. В. - Фотодинамическое воздействие метиленового синего на культуру Escherichia coli при его активации лазерным излучением, Зборовская А. В., Кустрин Т. Б. (2009)
Ємченко В. I. - До питання про участь порцій косих м'язів в горизонтальних, вертикальних та ротаторних рухах очних яблук, Кирилаха Н. Г. (2009)
Попова У. Р. - Использование комплекса клинических и цитологических признаков в дифференциальной диагностике меланоцитарных и эпителиальных новообразований конъюнктивы, Буйко А. С. (2009)
Полякова С. И. - Клинико-морфологические факторы риска смерти больных эпителиальными опухолями слезной железы (2009)
Рустамов М. С. - Состояние органа зрения у работников нефтеперерабатывающей промышленности (2009)
Савко В. В. - Особенности лечения хронических увеитов, Коновалова Н. В., Нарицына Н. И. и др. (2009)
Салдан И. Р. - Сучасний погляд на первинну відкритокутову глаукому, Шепелюк Г. Г. (2009)
Бруцкая Л. А. - К вопросу о назначении очковой коррекции при гиперметропическом астигматизме (2009)
40-летний юбилей творческой деятельности профессора Татьяны Витальевны Крыжановской (2009)
Добрянський І. - Адаптація іноземних студентів до навчання в українських ВНЗ в контексті європейського простору вищої освіти, Наумець О., Шагала Л. (2013)
Вачевський М. - Теоретичні засади використання педагогічних технологій у контексті навчання професійних компетенцій економічної освіти (2013)
Васьківська Г. - Організаційно-педагогічні умови профільного навчання, Косянчук С. (2013)
Кубська Л. - Інформаційне забезпечення управління профорієнтаційною діяльністю у ПТНЗ: методичний аспект (2013)
Філатова Л. - Музична публіцистична та просвітницька діяльність Петра Петровича Сокальського: особистість і час (2013)
Терещук А. - Науково-технічний прогрес та проблеми формування змісту технологічної підготовки учнів старшої загальноосвітньої школи (2013)
Малик Л. - Ефективність управління туристичною діяльністю та шляхи розвитку туристичних послуг в контексті новітніх технологій (2013)
Маринін І. - Історико-демографічні процеси формування польського етносу Південно-Західного Поділля та його вплив на традиційну музичну культуру (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.), Лабунець В. (2013)
Душний А. - Мистецькі стереотипи Львівщини як центру народно-інструментального мистецтва Західної України: події та факти періоду 2010 – 2012 років (2013)
Захарчук Н. - Використання комунікативних ситуацій у процесі підготовки майбутніх екологів до міжкультурної комунікації (2013)
Соловйов В. - Сучасні концептуальні підходи до професійної підготовки викладачів фізичного виховання (2013)
Лучкевич В. - Формування лінгвокультурологічної компетенції учнів на уроках іноземної мови (2013)
Дорошенко М. - Використання можливостей інтегрованого середовища Word і Matlab для вивчення теми "Розв’язування задач лінійного програмування” (2013)
Федірчик Т. - Професійно значущі якості викладача вищої школи як особистісна складова його педагогічного професіоналізму (2013)
Салій В. - Теоретичне дослідження формування мотивації навчання гри на фортепіано, Салій В. (2013)
Єременко І. - Об’єкт фразеології та критерії виокремлення фразеологічних одиниць як предмет рефлексії (2013)
Григорук С. - Поезії С. Єсеніна в українських перекладах Б. Чіпа: особливості відтворення семантики кольоропозначень (2013)
Гажева І. - Міфопоетична символіка дерев у ліриці Б.І. Антонича (2013)
Морозова О. - Розвиток музичних здібностей учнів як психолого-педагогічна проблема (2013)
Чугуй Л. - Гра як метод формування мотивації запобігання поширенню ВІЛ/СНіДу при вивченні "Безпеки життєдіяльності” (2013)
Городиська В. - Роль діяльності позашкільних закладів в естетичному вихованні учнів на західноукраїнських землях (др. пол. XIX – поч. XX ст.) (2013)
Туровська Н. - Василь Барвінський: початок композиторського шляху (2013)
Філіппова Л. - Хмарні обчислення в освіті (2013)
Добуш Ю. - Обрядово-календарний зимовий цикл в житті та побуті українського народу (2013)
Тимчук Л. - Початки вітчизняної дидактики дорослих (друга половина ХІХ століття) (2013)
Кузьо В. - Творчий розвиток студента-інструменталіста в контексті музичного мистецтва та освіти України, Чавва Л. (2013)
Білик О. - Місце предметів естетичного циклу в освітній системі початкової школи Японії (2013)
Гатрич I. - Музичне сприйняття як інтегральна властивість особистості (2013)
Бешкарева О. - Актуалізація семантичної структури особових імен у мовленні (2013)
Гелетій М. - Інноваційні форми та методи навчання автосправі в умовах середньої загальноосвітньої школи (2013)
Томашівський С. - Роль і значення уяви в розвитку творчих здібностей учнів (2013)
Перішко І. - Маркетингові дослідження організації праці маркетолога в управлінні туристичною діяльністю Карпатського регіону (2013)
Левкович Р. - Методичні аспекти навчання іншомовного спілкування майбутніх менеджерів підприємництва (2013)
Салань Н. - Розвиток логіко-математичних здібностей старшокласників засобами позашкільних закладів (з досвіду роботи гуртка "Юний Ерудит” Трускавецького будинку учнівської творчості) (2013)
Беценко Т. П. - Термін "текстово-образна універсалія" в лінгвістичному уснословеснознавстві (2016)
Булик-Верхола С. З. - Чужомовні запозичення у термінології фотосправи, Теглівець Ю. В. (2016)
Валігура Г. А. - Каузальні відношення в реченнях з ілокутивними дієсловами (2016)
Ворона І. І. - Характеристика української церковно-релігійної термінології (2016)
Дедусь А. В. - Образ ідеального очільника нації у драмі Спиридона Черкасенка "Северин Наливайко" (2016)
Ковальчук Л. А. - Дорога до молодої у весільних піснях Західного Полісся (2016)
Косюк Н. М. - Оніризм у прозі Агатангела Кримського ("Дивна пригода", "Виривки з мемуарів одного старого гріховоди") (2016)
Крупеньова Т. І. - Оказіональні антропоніми у творах Василя Кожелянка, Сіренко А. О. (2016)
Лазірко Н. О. - Творча постать Джека Лондона в літературознавчій оцінці Юрія Клена (2016)
Макович Х. Я. - Засвоєння біблійних афоризмів в українській мові (на матеріалі гомілійних текстів XVI – XVII ст.) (2016)
Маркова О. І. - Метафоричні моделі "ПАТРІОТИЗМ – ГРА" і "ПАТРІОТИЗМ – ЛЮБОВ" як засоби формування концепту ПАТРІОТИЗМ (2016)
Михалевич І. Ю. - Семантика тваринних образів у жіночих піснях українців, білорусів і росіян в естетично-господарському аспекті (2016)
Роїк О. Ю. - Мотиваційна складова у формуванні правописно-пунктуаційної компетентності студентів-філологів (2016)
Рула Н. В. - Складносурядне речення в українських граматичних працях кінця ХІХ – першої половини ХХ сторіччя (2016)
Солецький О. М. - Емблематичний семіозис і магія (структурно-семіотичний аспект) (2016)
Шарова Т. М. - Особливості художньої правди у творах К. Гордієнка (2016)
Мамедова Ш. Н. - Художественный вкус и проблема воспитания в детской поэзии (2016)
Паровай О. А. - Феномен містичного у прозі Цань Сюе, Андрієць М. А. (2016)
Султанова Х. Г. - Истинная любовь в творчестве Мухйи Гюльшани (2016)
Игина З. А. - Топика готического нарратива в аспекте семиотической конфигурации (2016)
Павлюх Н. М. - Проблема читача в трактатах європейських романтиків: порівняльний аспект (2016)
Yudkin-Ripun I. N. - The syntax of a scipt’s score (2016)
Савчук Н. М. - Національно-культурна складова мотивації слів-реалій у художньому тексті (2016)
Святченко В. В. - Мова як система в історико-фонетичних студіях О. О. Потебні (2016)
Семикрас Т. І. - Лінгвокультурологічний аспект вивчення термінології клінічної психології (2016)
Храбан Т. Е. - Порівняльний аналіз асиметрії внутрішнього структурування парних гендерних категорій у художньому й інтернет-дискурсах (2016)
Аладько Д. О. - Характеристика людини засобами фразеологізмів з компонентом-зоонімом в англійській та українській мовах (2016)
Доля А. Ф. - Лексико-семантичні особливості найменувань водних рослин (на матеріалі англійської та української мов), Балєва А. О. (2016)
Nagaitseva N. I. - Preposition as a grammatical marker of language peculiarities, Romanov Yu. O. (2016)
Петров О. О. - "Аксіологічні терези" як показник ціннісних орієнтацій у сучасній британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах (2016)
Піскунов О. В. - Фонетичний закон і аналогія в розвідках українських мовознавців, Тищенко К. А. (2016)
Содержание (2009)
Пасечникова Н. В. - Динамика морфометрических показателей субретинальных неоваскулярных мембран классического типа после проведения фотодинамической терапии, Науменко В. А., Король А. Р., Задорожный О. С. (2009)
Тяжка Н. П. - Роль довгохвильової фундусграфії з транссклеральним просвічуванням в комплексному дослідженні хворих із сухою формою вікової макулодистрофії, Савко В. В. (2009)
Сидорова М. В. - Ефективність лікування вікової макулярної дегенерації з використанням препарату "Візіомакс" (2009)
Бездітко П. А. - Математичне прогнозування змін очного дна на підставі швидкості розповсюдження ультразвуку в скловидному тілі у хворих цукровим діабетом при непрозорих середовищах, Мартиненко А. Б. (2009)
Олейкик Т. В. - Течение диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом II типа, перенесших операцию по поводу катаракты (2009)
Сергенко Н. М. - Оценка травматичности метода механической факоэмульсификации, Косуба С. И. (2009)
Жабоедов Г. Д. - Особенности травм органа зрения пробками шампанского, Петренко О. В. (2009)
Капечук В. В. - Интенсивная терапия острой сосудистой оптиконейропатии, Савко В. В., Клюев Г. О., Нарицына Н. И., Коновалова Н. В., Михайличенко Л. А. (2009)
Мойсеєнко Н. М. - Нейровізуалізуючі аспекти пошкодження елементів зорового шляху при струсі і забої головного мозку в динаміці гострого періоду (2009)
Салдан И. Р. - Ультраструктурные изменения радужки больных эксфолиативной глаукомой, Саффар Мохаммед Желеледин, Стреченко Л. А., Куфтырева Т. П. (2009)
Петруня А. М. - Эффективность глазных капель Липофлавон в лечении больных первичной открытоугольной глаукомой, Задорожная А. М. (2009)
Коновалова Н. В. - Антибактериальная терапия при лечении мультирезистентных форм туберкулеза глаз (2009)
Полякова С. И. - Иммунокорригирующее действие препарата Амиксин у больных эпителиальными опухолями слезной железы, Величко Л. Н. (2009)
Мальцев Э. В. - Морфология роговой оболочки после воздействия на глаз лазеров ближнего и среднего ИК-диапазонов, Усов В. Я. (2009)
Сами Аль-Саиди - Состояние энзиматической антиоксидантной системы в тканях глаз при моделировании экспериментальной катаракты, Сухина И. В. (2009)
Якименко С. А. - Сучасн методи хірургічного лікування рефрактерних глауком та вторинної післяопікової глаукоми, Костенко П. О. (2009)
Артемов А. В. - Возрастные изменения эндотелия роговицы как отражение универсального механизма старения (в порядке обсуждения) (2009)
Мальцев Э. В. - Так бессмертна ли клетка? (2009)
Савко В. В. - Синдром Гредблад Страндберга: клиника, диагностика, лечение, Нарицына Н. И., Чечин П. П., Коновалова Н. В., Серебрина Т. М., Новик А. Я. (2009)
Кудинова-Савченко Н. А. - Возможности качественного зрения после имплантации ИОЛ, опыт работы, проблемы использования, Веснина Н. А., Мисюра Э. А., Чернецкий Ю. В. (2009)
Сергиенко Н. М. - Метод фиксации капсульного мешка при подвывихе хрусталика, Кондратенко Ю. Н., Якименко А. К. (2009)
Кондратенко Ю. Н. - Способ разметки роговицы при имплантации творческой интраокулярной линзы в ходе факоэмульсификации катаракты, Новицкий А. Н., Хоменко Т. Б. (2009)
Мальцев Э. В. - Что есть что в офтальмологии трех последних десятилетий или о трудах, наиболее цитируемых в мировой литературе (анализ и комментарии) (2009)
Анестезия в офтальмологии: Руководство (под ред. X, П. Тахчиди, С. Н. Сахова, В. В. Мясни-ковой, П. А. Галенко-Ярошевского). — М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 2007. — 552 с.: ил. (2009)
Арістова І. В. - Організаційно-правові засади реформування вищої юридичної освіти в умовах розбудови суспільства знань в Україні, Запара С. І. (2016)
Вашкович В. В. - Волонтерська діяльність: актуальні питання соціальної функції держави (2016)
Губанов О. О. - Соціальне значення позитивної юридичної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС (2016)
Денисова А. В. - Про співвідношення контролю та нагляду в чинному законодавстві: проблемні питання визначення (2016)
Журба М. А. - Правові засади масового спорту в Україні (2016)
Клімова С. М. - Види фінансово-управлінських відносин (2016)
Косяк Н. В. - Проблемні питання щодо встановлення особи та документування іноземного громадянина (2016)
Кришталь Т. М. - До питання про організаційно-правове забезпечення регулювання моральної культури рядового і начальницького складу органів і підрозділів ДСНС України, Білека А. А., Горбаченко Ю. М. (2016)
Макух О. В. - Динаміка фінансових правовідносин під час здійснення публічних запозичень (2016)
Мартиновський В. В. - Ліцензійний контроль у системі адміністративних процедур (2016)
Москаленко С. І. - Система принципів державного контролю в галузі цивільної авіації (2016)
Опанасенко О. О. - Адміністративно-правове регулювання надання відпусток для військовослужбовців під час дії особливого періоду (2016)
Панов А. В. - Адміністративно-територіальний устрій Італії: сучасність та реформування (2016)
Пасіка С. П. - Правові засади визначення поняття "несення внутрішньої служби" та "порушення статутних правил несення внутрішньої служби" в Збройних силах України, Скиба О. С. (2016)
Радченко О. Ю. - Правові аспекти статусу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо захисту прав споживачів фінансових послуг (2016)
Рознатовський А. О. - Особливості вдосконалення інституту реадмісії в Україні (2016)
Славко А. С. - Обмеження прав і свобод людини і громадянина за умов дії режиму воєнного стану: порівняльно-правовий аспект (2016)
Уткіна М. С. - Щодо принципів фінансової системи України (2016)
Хатнюк Н. С. - Правова природа податкових зобов’язань платників податків (2016)
Цвіркун Ю. І. - Оскарження в адміністративному судочинстві рішень, дій та бездіяльності такого колегіального суб’єкта публічної адміністрації, як Центральна виборча комісія (2016)
Шелевер Н. В. - Адміністративний позов як форма захисту прав, свобод та інтересів внутрішньо переміщених осіб (2016)
Яворська О. О. - Про деякі особливості реалізації права неповнолітніх засуджених на особисту безпеку (2016)
Акулова Н. В. - Еволюція поняття посягання на життя представника іноземної держави в радянський період (2016)
Букач М. О. - Підстави і принципи запровадження кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення (2016)
Василяка О. К. - Родовий об’єкт господарських злочинів: дискусійні питання (2016)
Вечерова Є. М. - Генезис нормативності кримінального права (2016)
Гринишин О. А. - Розмежування "вимагання" із суміжними складами злочинів, що посягають на свободу договору (2016)
Новосад Ю. О. - Про зміст координаційної діяльності прокуратури як суб’єкта запобігання злочинам (2016)
Пильник В. В. - Контрабанда наркотичних засобів: кримінально-правова характеристика та запобігання (2016)
Плутицька К. М. - Співвідношення понять "насильство", "примушування", "спонукання", "схиляння" в контексті ст. 154 КК України "Примушування до вступу в статевий зв’язок" (2016)
Ребриш Р. І. - Геноцид як злочин проти безпеки людства за міжнародним кримінальним правом (2016)
Рішко Б. С. - Латентна злочинність: поняття, причини, методи виявлення (2016)
Трепак В. М. - Статистичний метод у кримінологічних дослідженнях корупції: проблеми застосування (2016)
Ус О. В. - Кримінально-правова оцінка вчиненого діяння за ознаками об’єкта складу злочину (2016)
Філіп В. В. - Кримінально-правові проблеми боротьби з корупцією (2016)
Завтур В. А. - Допустимість доказів під час розгляду та вирішення слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (2016)
Кахновець С. О. - Поняття, суть та значення угляду прокурора в кримінальному провадженні (2016)
Копча В. В. - Принципи криміналістичної тактики як вихідні положення її побудови та розвитку, Копча Н. В. (2016)
Лейба О. А. - До питання класифікації законодавчих дефектів на прикладі (норм кримінального процесуального права) (2016)
Мирошниченко Т. М. - Окремі питання реалізації нормативного змісту засади розумності строків під час кримінального процесуального доказування (2016)
Полюхович О. І. - Проблемні питання судового розгляду клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Середа К. О. - Процедура "habeas corpus act": щодо відповідності вітчизняного правового регулювання міжнародним стандартам (2016)
Сливич І. І. - Заочне і спрощене провадження в кримінальному судочинстві та проблеми еволюції процесуальної форми (2016)
Черняк Н. П. - Повноваження захисника на стадії досудового розслідування в кримінальному процесі України, Тищенко І. О. (2016)
Заборовський В. В. - Правовий статус особи, яка надає правову допомогу, в цивільному судочинстві України (2016)
Смітюх Н. В. - Правові аспекти поняття та значення доступу до адвокатської діяльності в Україні (2016)
Талаш В. Ю. - Реформування судової системи України: порівняльно-правовий аналіз законодавства в частині правосуддя (2016)
Бадида А. Ю. - Ідея соціальної держави в установчих документах Європейського Союзу (2016)
Боднар Н. А. - Реалізація в Україні спільних цінностей у сфері правосуддя під впливом процесів європейської інтеграції (2016)
Демченко І. С. - Угода про асоціацію між ЄС та Україною: перспективи (2016)
Кузьмін Е. Е. - Щодо уточнення поняття та сутності термінів "правове регулювання" та "правова регламентація" в дослідженнях збройних конфліктів (2016)
Содержание (2009)
Риков С. О. - Активність запального процесу у хворих на герпетичний кератит за рівнем прозапальних цитокінів у сльозній рідині, Знаменська М. А. (2009)
Гайдамака Т. Б. - Противорецидивное лечение больных герпетическими кератитами (2009)
Бездетко П. А. - Аутолимбокератопломбирование как метод хирургического лечения рецидивирующего герпетического кератита, Ильина Е. Н., Лысенко М. Г. (2009)
Владимиров Д. В. - Влияние аберраций высших порядков на остроту зрения, Сергиенко Н. М., Молебный В. В. (2009)
Венгер Л. В. - Особенности клиники и эффективность хирургического лечения больных с травматическими колобомами радужки (2009)
Олейник Т. В. - Метаболические нарушения и их коррекция у пациентов с диабетической ретинопатией, прооперированных по поводу катаракты (2009)
Савко В. В. - Этол Форт в комплексном лечении увеитов, Коновалова Н. В., Нарицына Н. И., Новик А. Я., Михайличенко Л. А. (2009)
Tharwat H. M. - Erythtopoietin and soluble CD 44 levels in patients with primary open-angle glaucoma, Assad A. Ghanem, Lamiaa F. Arafa, Azza F. El-Biomy (2009)
Полякова С. И. - Влияние Амиксина на рецидивирование эпителиальных опухолей слезной железы (2009)
Чеботарев Е. П. - Изменение функционального состояния лимфоцитов у больных с посттравматическими субатрофиями глаза и вялотекущими увеитами после эвисцерации с имплантацией гомохряща, Малецкий А. П., Величко Л. Н. (2009)
Пасечникова Н. В. - Особенности культивирования монослоя фетальных фибробластов на мягких контактных линзах, содержащих коллаген, Дрожжина Г. И., Иванова О. Н., Насинник И. О., Попандопуло А. Г., Кавелина А. С. (2009)
Пасечникова Н. В. - Экспериментальное исследование применения абсорбирующего раневого покрытия на основе коллагена при повреждениях роговицы, Якименко С. А., Бузник А. И., Насинник И. О., Кустрин Т. Б. (2009)
Думброва Н. Е. - Ультраструктурные изменения элементов хориоретинального комплекса глаз крыс после действия метилового спирта, Молчанюк Н. И. (2009)
Дрожжина Г. И. - Эндотелиальная кератопластика, Поданевич Э. В. (2009)
Жабоедов Г. Д. - Современные аспекты иммуносупрессивной терапии эндогенных увеитов, Иванова Н. В., Копаенко А. И. (2009)
Пасечникова Н. В. - Нанотехнологии, наномедицина, наноофтальмология (сообщение 1), Мальцев Э. В., Мороз О. А. (2009)
Вольфган Шальк. - Лютеин и зеаксантин: два основных компонента для здоровья глаз (2009)
Малецкий А. П. - Применение радиоволнового ножа "Surgitron" в лечении меланом иридоцилиарной зоны и хориоидеи, Хомякова Е. В. (2009)
Marcus-Matthias Gellrich. - A step backwards can be a step forward — new perspectives for slit lamp photography (2009)
Минакова С. Е. - Усовершенствованный способ проведения первичного заднего непрерывного капсулорексиса, Дмитриев С. К. (2009)
Боброва Н. Ф. - Случай гнойной язвы роговицы после ношения контактных линз с косметической целью, Кузьмина Н. Б. (2009)
Про проведення нayкoвo-пpaктичнoï кoнфepeнцiï oфтaльмoлoгiв з мiжнapoднoю участю "Філатовські читання" (м. Одеса, 28-29 травня 2009 р.) (2009)
Title (2016)
Contents (2016)
Pylypenko L. A. - Sugar beet nematode Heterodera schachtii distribution and harmfulness in Ukraine, Kalatur K. A., Hallmann J. (2016)
Zhukorskyi O. M. - Ecological risks of using chemical sanitizing agents for milking machines and milk containers, Kryvokhyzha Ye. M. (2016)
Simonov M. R. - Plasma concentrations of insulin-like growth factor, triiodothyronine, thyroxine, and insulin in cows during different physiological states, Vlizlo V. V., Petruh I. M. (2016)
Galaiev O. V. - Identification and distribution of alleles of hybrid necrosis gene Ne2 in soft wheat cultivars (Triticum aestivum L.) (2016)
Volkogon V. V. - Orientation of processes of biological nitrogen transformation in winter rye agroecosystems under different levels of fertilization background, Korotka I. G. (2016)
Romashchenko M. І. - Mathematical model of flat-vertical profile moisture transfer under trickle irrigation in conditions of incomplete saturation, Shatkovsky A. P., Onotsky V. V. (2016)
Paliy A. P. - The study of the properties of the novel virucidal disinfectant, Stegniy B. T., Muzyka D. V., Gerilovych A. P., Korneykov O. M. (2016)
Chobotko G. - The issue of radioactive contamination in context of ecosystem services development, Raychuk L., Shvidenko I. K., McDonald I. N. (2016)
Udovychenko K. M. - Association of allele variants of gene Rf with red fruit color of apple cultivars of ukrainian breeding, Ivanovych Ya. І., Triapitsyna N. V. (2016)
Broda N. A. - Impact of "Olihovit” preparation on the antioxidant status and biochemical blood profile of pregnant cows and calves, delivered by them, Mudrak D. І., Matiukha I. O. (2016)
Rudnyk-Ivashchenko O. І. - Specificity of heavy metals distribution in atropa belladonna plants, Yaruta O. Ya. (2016)
Lavrynenko Yu. O. - Formation of potato microtubers in vitro depending on temperature and light intensity, Vozhegova R. A., Balashova H. S., Kotova O. I., Kotov B. S. (2016)
Азарян В. А. - Обоснование периода опробования забоев карьера, Жуков С. А. (2017)
Анісімов О. О. - Технологічні схеми внутрішнього відвалоутворення та визначення параметрів екскаваторних відвалів при відпрацюванні глибоких кар’єрів (2017)
Гайдай А. А. - Обоснование параметров разработки угольных пластов с управлением качества горной массы в условиях шахт Западного Донбасса, Медяник В. Ю., Строга И. С. (2017)
Гончаров Е. А. - Обоснование схем вскрытия глубоких горизонтов железорудных карьеров Украины (2017)
Ложников А. В. - Исследование влияния использования крутонаклонных конвейеров на эффективность рекультивационных работ при разработке пологих месторождений, Адамчук А. А. (2017)
Симоненко В. І. - Перевантаження готової продукції нерудних кар’єрів в магістральний транспорт споживачів, Черняєв О. В., Гриценко Л. С., Коротков П. Р. (2017)
Собко Б. Е. - Геомеханическое обоснование параметров рабочей зоны карьера в условиях повышенной обводненности, Ковров А. С., Череп А. Ю. (2017)
Хоменко О. Е. - Пути снижения техногенной нагрузки на горнодобывающие регионы Украины, Кононенко М. Н., Миронова И. Г., Юрченко К. О. (2017)
Черняєв О. В. - Технологічні аспекти формування стійких приконтурних та внутрішніх відвалів при розробці нерудних родовищ (2017)
Шустов А. А. - Установление технико-экономических показателей работы карьерных автосамосвалов в комлексе с крутонаклонными конвейерами (2017)
Денищенко О. В. - Обґрунтування структури шахтного комплексу для чистки рейкової колії, Барташевський С. Є., Расцвєтаєв В. О., Єгорченко Р. Р. (2017)
Зіборов К. А. - Вплив режимних параметрів контактуючих тіл пари:колесо – рейка на коефіцієнт зчеплення (2017)
Кравченко Ю. Г. - Температурне поле на поверхні тертя від швидко рухомого джерела теплоти, Проців В. В., Пугач Р. С. (2017)
Ропай В. А. - Жорсткістні параметри підйомних канатів в залежності від осьового натягу, Федорова І. П. (2017)
Савченко Ю. В. - Физические и теоретические основы разрушения твёрдых сплавов (2017)
Никулин С. Л. - Оценка эффективности использования карт плотности контрастных границ геоизображений при прогнозе геологических объектов, Коробко О. В. (2017)
Бубліков А. В. - Спосіб ідентифікації структури електричної мережі споруди, Мазур Р. А., Зибалов Д. С. (2017)
Бубліков А. В. - Створення моделі формування транспортних потоків на основі теорії систем, Таран І. О. (2017)
Дмитриев В. И. - Итерационная технология оценки производительности по пескам в циклах измельчения руды (2017)
Коряшкіна Л. С. - Застосування методів Data Mining при аналізі вимог роботодавців щодо якості підготовки спеціалістів, Чернишенко В. С., Віноградов М. О., Скрипченко А. Е. (2017)
Ткаченко С. М. - Динамічне налагодження виходів та входів типу "так-ні" у теговій пам’яті промислового контролера (2017)
Череватенко А. П. - Особенности реализации алгоритмов решения непрерывных задач оптимального мультиплексного разбиения невыпуклых множеств (2017)
Пустовой Д. С. - Разработка аспирационной системы с высоким уровнем очистки воздуха от мелкодисперсной пыли (2017)
Савотченко О. М. - Дослідження параметрів пилогазових викидів при вибухових роботах у кар’єрах, Зберовський О. В. (2017)
Тищук В. Ю. - Вплив коксохімічних процесів на забруднення повітря робочих зон і розробка засобів його очищення і покращення умов праці (2017)
Чеберячко С. І. - Запиленість повітря та ризики виникнення професійних захворювань при комбайновій і струговій виїмці вугілля, Яворський А. В., Яворська О. О. (2017)
Бордюженко Т. А. - Формування системи знань майбутніх учителів щодо здійснення профілактики адиктивної поведінки підлітків (2014)
Русакова Л. Н. - Активизация учебно-познавательной деятельности студентов при помощи бонусного оценивания на практических занятиях по английскому языку. (2014)
Малік М. В. - Педагогічні умови формування підготовленості майбутніх менеджерів освіти до управління знз в умовах інклюзії (2014)
Ван Сяочень - Методологічні засади фахової підготовки майбутніх учителів музики: синергетичний аспект (2014)
Ма Сюй - Методичні засади підготовки іноземних студентів до керівництва хоровими колективами у ВНЗ України (2014)
Уткан Байкал Демір - Технологічний підхід до музично-теоретичної підготовки майбутнього вчителя музики у вищому музично-педагогічному навчальному закладі (2014)
Ленюк Н. М. - Принципи навчання німецької мови студентів технічних спеціальностей засобами самостійної навчальної діяльності (2014)
Литвиненко І. Ю. - Метод вправ у навчанні англомовного читання студентів технічних спеціальностей (2014)
Ляшенко У. І. - Професійна підготовка суднових механіків засобами міждисциплінарної інтеграції (2014)
Лазаренко С. - Використання гіпертекстової технології під час мовної підготовки іноземців у ВНЗ України (2014)
Варе І. С. - Смисл як провідний суб'єктивний елемент у структурі свідомості (2014)
Мірошніченко О. В. - Організація самостійної роботи студентства як предмет сучасного наукового пізнання (2014)
Ткачов С. І. - Ідеї здорового способу життя у творі Володимира Мономаха "повчання дітям" (2014)
Яновський А. О. - Аналіз небезпек інформаційно-психологічного впливу інформаційного середовища на майбутніх фахівців соціономічної сфери педагогічних університетів (2014)
Сущенко Р. В. - Оновлення концептуальних підходів до формування майбутнього інженера залізничного транспорту. (2014)
Панченко М. А. - Методические подходы к обучению грамматике иностранного языка, Караваева Т. Л., Зукина Л. Б. (2014)
Князян М. А. - Проблема формування самостійності молодшого медичного персоналу в процесі професійної підготовки (2014)
Андрушкевич І. - Арт-терапевтичні техніки як важливий чинник удосконалення професійної діяльності учителів початкової школи (сучасний польський досвід) (2014)
Латишева Т. В. - Науково-теоретична сутність активності особистості у Cтруктурі формування творчої самоактуалізації (2014)
Бакланова Н. М. - Особливості викладання теми: "міжнародно-правове регулювання праці у сучасному українському контексті" з дисципліни "трудове право україни", Болотенко Є. (2014)
Линь Хуацинь - К определению особенностей фортепианной исполнительской культуры будущего учителя музыки (2014)
Лі Чжаофен - Складові теоретичної моделі формування пізнавального інтересу до українського пісенного фольклору в китайських студентів (2014)
Чжан Лей - Теоретичні основи дослідно-експериментальної роботи з формування музично-пізнавальної ініціативи майбутніх учителів музики Китаю (2014)
Кернас А. В. - Проблема профилактики девиантного поведения у спортсменов-единоборцев, Ромащенко С. В. (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Результати педагогічного експерименту з перевірки ефективності моделі професійної підготовки бакалаврів рома-но-германської філології на засадах компетентністного підходу. (2014)
Ящук О. В. - Критеріально-рівневий підхід до формування професійної культури майбутніх медичних фахівців молодшої кваліфікації (2014)
Чжоу Мин - Принцип культуросообразности в методике формирования интереса молодежи к европейскому классическому искусству. (2014)
Сян Чжао - Музыкальная грамотность как теоретическое понятие (2014)
Хе Івень - Воля в процесі інтерпретаційної діяльності студентів-музикантів (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Чинники формування професійної компетентності бакалаврів романо-германської філології (2014)
Нечаева Л.В. - Продуктивна самостійна робота як складова процесу професійної підготовки майбутніх фахівців мистецтва, Тітіевська О. Ф. (2014)
Наші автори (2014)
Меленчук Н. І. - Специфіка товариськості осіб з різним ступенем схильності до авантюрності (2014)
Левченко Я. Е. - Специфіка технології формування когнітивного і діяльнісного компонентів професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя-філолога (2014)
Богуш А. М. - Роль сім'ї в розвитку мовлення дітей раннього віку (2014)
Мусієнко-Репська В. І. - Духовність і музика в розвитку особистості майбутніх фахівців музичної освіти в сучасному освітньому просторі (2014)
Шапошнікова Н. П. - Роль партнерства загальноосвітніх і професійних навчальних закладів при підготовці кваліфікованих робітників для сучасного ринку праці (2014)
Ямницький О. В. - Підготовка майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах фінляндії (2014)
Ульянова Т. Ю. - Конфліктність як чинник співпереживання (2014)
Іванченко Є. А. - До проблеми готовності майбутнього економіста до запо бігання і розв'язання конфліктів у професійній діяльності (2014)
Акімова Л. Н. - Взаємозв'язок психологічної дистанції в шлюбі і суверен¬ності як внутрішніх факторів організації психологічного простору суб'єкта (2014)
Малигіна Г. С. - Особливості взаємозв'язку компонентів відповідальності та стилю міжособистісної взаємодії (2014)
Грудок-Костюшко М. О. - Компетентнісний підхід в освіті: формування діалогової компетентності в учнів загальноосвітніх шкіл (2014)
Варфоломєєва Ю. Ю. - Формування міжкультурного плюралізму майбутніх вчителів (2014)
Коломієць А. М. - Удосконалення форм і методів навчання у вищій школі, Мала Ю. В. (2014)
Крюкова М. А. - Проблема самоефективності особистості в психологічній науці, Ліпінська Н. Ф. (2014)
Сербін-Жердецька І. А. - Місце ціннісних орієнтацій в структурі життєвих виборів працівників правоохоронних органів (2014)
Варе І. С. - Категорія смислу у філософській та психологічній літературі (2014)
Долженко А. И. - К проблеме социальной адаптации личности (2014)
Бужина І. В. - Болонський процес української освіти у наукових тенденціях педагогічної школи марії чепіль (2014)
Тесленков О. Ю. - Основні синергетичні принципи в педагогіці (2014)
Кучай Т. П. - Соціальний статус учителів Японії (2014)
Лі Цзяці - Художньо-проектні уміння в підготовці компетентного вчителя музичного мистецтва (2014)
Реброва О. Є. - Акмеологічний контекст методики формування художньо-ментального досвіду студентів-музикантів та хореографів (2014)
Москальчук О. - Аналіз основних змістових ліній пропедевтичного курсу інформатики (2014)
Постоян Т. Г. - Забезпечення науково-дослідницької діяльності школярів в умовах сучасної школи, Вірніна Н. А. (2014)
Сакалюк О. О. - Інформаційно-освітнє середовище в практиці управління навчальним закладом (2014)
Розум К. В. - Експериментальна модель формування готовності майбутніх учителів гуманітарного профілю до запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховній роботі з учнями (2014)
Бочевар А. Г. - Мультимедійні технології, їхня сутність, класифікація та шляхи застосування у підготовці майбутніх юристів (2014)
Наші автори (2014)
Манжура О. В. - Інвестиції у структурній перебудові національної економіки: значення та взаємозв’язки (2016)
Подлужна Н. О. - Наукові принципи кількісної оцінки досягнення країною стану економіки знань (2016)
Петленко Ю. В. - Вертикальна інтеграція в агропромисловому комплексі: сутність, переваги та недоліки (2016)
Проценко Ю. М. - Проблеми забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад України (2016)
Яріш О. В. - Новації у звітності у сфері сталого розвитку за стандартами GRI, Подольська В. О. (2016)
Ахмедова Эльнара Эльхан кызы - Банковские риски и система управления ими (2016)
Іванов С. В. - Зарубіжний досвід розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, Рогоза М. Є., Кузьменко О. К. (2016)
Гросул В. А. - Технологія обґрунтування стратегії адаптації підприємств торгівлі, Филипенко О. М., Рачкован О. Д. (2016)
Лозова О. В. - Теоретичні основи управління комерціалізацією інноваційної продукції (2016)
Радіонова Н. Й. - Особливості управління зниженням виробничих затрат на виробничому підприємстві (2016)
Крилов Д. В. - Комплексна оцінка ефективності реалізації інвестиційних проектів промислових підприємств на підставі розвитку організаційно-економічного механізму (2016)
Гросул В. А. - Ключові детермінанти визначення формату бізнес-моделі підприємств ресторанного господарства, Іванова Т. П. (2016)
Битий А. В. - Актуалізація управління інформаційним потенціалом підприємства в умовах євроінтеграції (2016)
Жук Є. О. - Управління виробничим потенціалом підприємства (2016)
Кирніс Н. І. - Моніторинг попиту на кейтерингові послуги в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємств (2016)
Кулик В. А. - Створення онлайн-магазину: облікові та податкові аспекти (2016)
Атаманчук Л. О. - Особливості застосування положення стандартів бухгалтерського обліку під час проведення ліквідаційної процедури напідприємствах-банкрутах (2016)
Циганов С. А. - Некомерційне страхування: сучасний етап розвитку (2016)
Фірсова Н. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління товарними запасами роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації: сучасні реалії та напрями оптимізації (2016)
Миколайчук І. П. - Удосконалення процесу бюджетування в системі фінансового управління підприємствами споживчої кооперації (2016)
Вовченко О. С. - Сучасні методичні підходи до оцінки фінансової стабільності банку (2016)
Дейнека Т. А. - Роль суб’єктів інституціоналізації міжнародних економічних відносин у розв’язанні/поглибленні суперечностей глобалізованої економіки (2016)
Лошенюк О. В. - Державне регулювання міжнародної трудової міграції у країнах світу (2016)
Shevchenko H. - Economic-mathematical basis for forming complex programs of recreation balanced evelopment (2016)
Карцева В. В. - Реформування системи пенсійного забезпечення: теоретичний та практичний аспекти (2016)
Рудніченко Є. М. - Здоров’я населення як запорука економічної безпеки макро- та мікрорівня (2016)
Костишина Т. А. - Регулювання доходів як чинник забезпечення якості життя населення, Кравченко О. О. (2016)
Мартинова Л. Б. - Соціальний та людський капітал у забезпеченні людського розвитку в Україні (2016)
Костишина А. І. - Компенсаційний пакет як основа винагороди за працю в системі дистрибуції (2016)
Скляр Г. П. - Статистичні показники розвитку сфери туризму в Україні: напрями вдосконалення та гармонізація з міжнародними стандартами, Дробиш Л. В., Вишневецька Л. І. (2016)
Горіна Г. О. - Концептуальні засади формування та розвитку інноваційних секторів ринку туристичних послуг України (2016)
Титул, зміст (2017)
Шкодіна І. В. - Глобальна невизначеність як ознака трансформації соціально-економічної системи, Карпова І. В. (2017)
Святуха І. А. - Світові тенденції досліджень і розробок у сфері біотехнологій (2017)
Тельнова Г. В. - Компаративний емпіричний аналіз впливу податкової політики на економічне зростання країни (2017)
Demchyshak N. B. - The Decentralization and Directions of Strengthening the Local Government in Ukraine in View of Foreign Experience, Shvets M. B., Mamchuk V. V. (2017)
Самохович О. С. - Вплив інформаційних логістичних потоків на процеси поводження з муніципальними відходами, Лесняк О. Ю. (2017)
Голвазін О. М. - Потенціал міграційної привабливості міст України в умовах територіальної економічної концентрації (2017)
Коваленко С. О. - Місцеві бюджети в умовах децентралізації, Мастеренко Ю. І. (2017)
Забарная Э. Н. - Управление процессом развития инфраструктуры региона через привлечение инвестиций в инновации (2017)
Безтелесна Л. І. - Оцінка впливу конкуренції на діяльність редакцій місцевих комунальних друкованих засобів масової інформації, Пляшко О. С., Бурченя О. П. (2017)
Капустян В. О. - Розробка моделі ефективного управління резервним капіталом страхової компанії заощадливого типу на ринку України, Диба В. А. (2017)
Пінчук Т. А. - Економічні та соціально-психологічні складові ефективності програм розвитку оператора (2017)
Вдовиченко Л. Ю. - Пропозиції щодо створення в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів, Волосюк М. В. (2017)
Нікітан Н. О. - Модернізація механізму казначейського контролю за видатками в органах Державної казначейської служби України за допомогою інформаційних технологій (2017)
Школьний О. О. - Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста (2017)
Лук’яшко П. О. - Фінансові інструменти накопичення фонду ресурсів для модернізації електроенергетики (2017)
Гринюк О. І. - Генезис економічних ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств (2017)
Мельник О. В. - Сучасні аспекти стратегічного управління в аграрному секторі економіки України (2017)
Бойко В. В. - Шляхи підвищення ефективності реалізації потенціалу сільських територій в контексті зміцнення продовольчої безпеки держави (2017)
Калініченко О. В. - Особливості енергоспоживання в рослинництві (2017)
Чала Т. Г. - Система показників моніторингу досягнення цілей сталого розвитку аграрного сектора, Корепанов Г. С., Черненко Д. І. (2017)
Халатур С. М. - Сучасна практика формування стратегії економічного розвитку сільського господарства (2017)
Kulynych Y. M. - The Investment Model for the Intensive Development of Ukrainian Enterprises in the Agrarian Sector, Arych M. I., Ivantsiva A. V. (2017)
Мірошник М. В. - Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку ринку туристичних послуг, Майстро Р. Г., Лучна Є. О. (2017)
Фаріон М. М. - Нерівномірність розподілу доходів населення України (2017)
Котляревська К. Ю. - Типологія трудової дискримінації в процесі найму персоналу підприємства (2017)
Кирий В. В. - Исследование факторов конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий в динамике этапов жизненного цикла, Любичева О. И., Москавцова Е. О. (2017)
Цибулько Д. І. - Теоретичні аспекти фінансово-економічного забезпечення промислових підприємств (2017)
Дуна Н. Г. - Новітні тенденції розвитку світових фінансових центрів, Соколан Д. С. (2017)
Бовсуновська Г. С. - Управління економічною безпекою суб’єктів підприємництва в умовах невизначеності (на прикладі страхових компаній) (2017)
Барилюк М. Р. - Методичний підхід до формування організаційно-економічного забезпечення управління фінансовою безпекою комерційного банку (2017)
Іванова О. Ю. - Місце податкового контролю в системі державного фінансового контролю України, Малишко Ю. М., Лаптєв В. І. (2017)
Підвисоцька Л. Я. - Оцінка рівня системи внутрішнього контролю в управлінні фінансовою безпекою банку, Хитрін О. І. (2017)
Танклевська Н. С. - Основи управління грошовими потоками підприємств (2017)
Пасічний М. Д. - Стратегія акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні (2017)
Тимченко О. М. - Ризики розробки та запровадження уніфікованої звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Сибірянська Ю. В., Свириденко О. О. (2017)
Битківська А. В. - Види та специфіка аудиту в процедурах відновлення платоспроможності підприємств (2017)
Солодовнік О. О. - Ризики стратегічних рішень у сфері фінансово-економічної безпеки публічно-приватного партнерства (2017)
Гросул В. А. - Особливості ідентифікації компонентів бізнес-моделі підприємства ресторанного господарства, Іванова Т. П. (2017)
Kolosok V. M. - The Development of a Staff Management System for Integrated Holdings Based on Valuation Models, Tsurcan M. L. (2017)
Matusova O. M. - The System of Economic Monitoring in Corporate Crisis Management, Andryeyeva V. G. (2017)
Skitsko V. I. - Risks of Mergers and Acquisitions Processes, Huzenko O. Y. (2017)
Пурський О. І. - Емпіричне визначення функції рекламних витрат в електронній торгівлі, Мороз І. О., Мазоха Д. П. (2017)
Гегедош К. В. - Теоретичні передумови зародження інтерактивного маркетингу в системі менеджменту транскордонного економічного співробітництва (2017)
Столярчук Г. В. - Процесний підхід до визначення та класифікації маркетингових витрат торговельного підприємства, Луцишина Є. В. (2017)
Влащенко Н. М. - Сучасні маркетингові комунікації готельних підприємств (2017)
Титул, зміст (2017)
Мороз О. В. - Економічне підгрунтя і сучасний зміст організаційної динаміки аграрного бізнесу України, Семцов В. М., Кукель Г. С. (2017)
Лаврук В. В. - Роль економічної модернізації у розвитку тваринництва (2017)
Калінчик С. М. - Проблеми стратегії ефективності свинарства, Алєксєєнко І. М., Калінчик М. В. (2017)
Мазана Т. В. - Стан аграрного виробництва та пріоритетні завдання економічного розвитку, Ткаченко В. П. (2017)
Галицький О. М. - Методологія інституціоналізації державного регулювання аграрного виробництва, Ніколюк О. В. (2017)
Біляк Ю. В. - Історичні аспекти виникнення конфлікту та еволюція поглядів (2017)
Камінецька О. В. - Оцінка ефективності управління та використання земельно-ресурсного потенціалу територій (2017)
Юрченко Т. В. - Земельні ресурси як об'єкт бухгалтерського обліку (2017)
Дергалюк М. О. - Перешкоди розвитку АПК регіонів та напрями організаційно-економічного механізму щодо їх елімінації (2017)
Новицька-Усенко Л. В. - Внутрішньочеревний тиск при різних способах медикаментозної стимуляції шлунково-кишкового тракту після операцій на органах черевної порожнини, Дьомiн С. Г. (2015)
Дубров С. А. - Антибактериальная терапия пациентов с вентилятор-ассоцированной пневмонией, вызванной полирезистентной гопитальной флорой. Старые препараты - новые возможности (2015)
Фесенко В. С. - Розповсюдження барвника при задніх доступах для блокади поперекового сплетіння, Коломаченко В. І. (2015)
Снисарь В. И. - Искуственная вентиляция легких при черепно-мозговой травме, Лацинский А. Р. (2015)
Ціома В. А. - Ефективність відеоларингоскопа Flaplight для інтубації трахеї у вагітних, Буднюк О. О. (2015)
Альбокринов А. А. - Паравертебральная блокада в абдоминальной хирургии. Литературный обзор и собственный опыт применения (2015)
Тарабрiн О. О. - Проблема кровотечі у дітей із вродженими вадами серця в післяопераційний період, Лекан Р. Й., Лазанюк В. М. (2015)
Свiтлик Ю. О. - Ступінь пригнічення симпатичної активності місцевим анестетиками при епідуральній анестезії у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2015)
Волков А. О. - Динамика уровня провоспалительных цитокинов в крови родильниц после кесарева сечения при тотальной внутривенной анестезии (2015)
Пушкар М. Б. - Вплив різних способів загальної анестезії на варіабельність ритму серця при аденотомії у дітей з різними типами автономної нервової регуляції (2015)
Титул, зміст (2017)
Гадзало А. Я. - Світовий досвід транскордонного співробітництва у сфері природокористування (2017)
Безкровний М. Ф. - Діяльність установ аграрної науки на ринку сільськогосподарських інформаційно-консультаційних послуг (2017)
Котикова О. І. - Місце вознесенського району за показниками розвитку галузі зерновиробництва в Миколаївській області, Новицький А. Р., Базенко В. О. (2017)
Павлова Г. Є. - Особливості розвитку інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області, Білоткач О. В. (2017)
Колісніченко П. Т. - Управління економічною безпекою на малих та середніх підприємствах (2017)
Богма О. С. - Система забезпечення бюджетної безпеки: сутність, функції, ознаки (2017)
Турський І. В. - Аналітичне дослідження структури підприємництва регіонів України (2017)
Жигулін О. А. - Управління конкурентоспроможністю підприємств аграрного сектору: інноваційно-креативний підхід (2017)
Романенко Т. Б. - Екологізація сільськогосподарського землекористування як шлях до ефективного органічного землеробства (2017)
Ткачів С. М. - Оподаткування лісового господарства: проблеми і перспективи (2017)
Крючок С. І. - Теоретичні засади стійкого розвитку аграрних підприємств (2017)
Бeрезін Л. М. - Проектний розрахунок селекторів шкарпеткових автоматів на втомленісну довговічність (2017)
Бідюк П. І. - Методика побудови регресійних моделей за часовими рядами, Демківська Т. І., Демківський Є. О. (2017)
Штепа В. М. - Метод побудови систем енергоефективного управління комбінованою електротехнологічною очисткою стічних вод різногалузевих промислових об’єктів, Каплун В. В. (2017)
Лободзинський В. Ю. - Аналіз перенапруг та струмів однорідної довгої лінії при несиметричних коротких замиканнях (2017)
Лисін В. І. - Вольтамперометрія як метод визначення електронної складової електропровідності розплавів, Макєєва І. С., Коваленко І. В. (2017)
Олійник О. Ю. - Вибір раціонального часу гальмування круглов'язальних машин, Рубанка М. М. (2017)
Себко В. В. - Дослідження двохпараметрового методу контролю електричних та температурних параметрів виробів, що нагріваються у процесі контролю, Здоренко В. Г. (2017)
Бажанова А. Ю. - Устойчивость плоской формы изгиба круговой тонкостенной арки, Балдук П. Г., Сурьянинов Н. Г. (2017)
Костюк А. И. - Общие параметры моделирования в численном эксперименте с использованием РК ANSYS Mechanical, Столевич И. А., Столевич О. И. (2017)
Чабан В. В. - Вплив гальмівного моменту круглов’язальної машини на динамічні навантаження товароприйомного механізму, Коробченко Є.О. (2017)
Шавёлкин А. А. - Однофазный каскадный многоуровневый преобразователь для комбинированных систем электроснабжения с фотоэлектрическими солнечными батареями (2017)
Калініна О. С. - Нанотехнології в пакувальній галузі, Байцар Р. І. (2017)
Омельченко В. Д. - Гармонізація українських стандартів з міжнародними в галузі трикотажної промисловості, Галавська Л. Є., Розсоха Т. І. (2017)
Курганський А. В. - Система дистанційного моніторингу мікроклімату та тиску в режимі реального часу на базі натільних сенсорних мереж, Василенко В. М. , Курганська М. М., Саковець В. В. (2017)
Резанова В. Г. - Розробка програмного забезпечення для дослідження морфології сумішей полімерів, Резанова Н. М., Коршун А. В. (2017)
Вітренко О. М. - Дослідження можливості використання ефірних олій в якості консервантів у складі крему для рук, Рацук М. Є., Сарібєкова Д. Г. (2017)
Каташинський А. С. - Адсорбційні властивості шпінелі MnCo2O4, Барсуков В. З., Сеник І. В. (2017)
Кислова О. В. - Сучасні способи модифікації електрохімічних сенсорів із застосуванням наноматеріалів та нанотехнологій (2017)
Антоненко І. В. - Принципи дизайну внутрішнього простору групових житлових будинків для людей з особливими потребами, Сафронова О. О., Костюк О. О. (2017)
Павленко А. Ф. - Роль композиції та її особливості в системі образотворчої підготовки дизайнерів-графіків, Пашукова С. Г. (2017)
Мусієнко В. О. - Дослідження творчості українського художника Миколи Прокопенка (2017)
Сафронова О. О. - Особливості дизайну громадських приміщень в умовах реновації інженерних споруд баштового типу, Агліуллін Р. М., Чебикіна М. В., Вознюк А. М. (2017)
Шидловська Н. А. - Порівняння ефективності згладжування сигналів напруги на плазмоерозійному навантаженні та струму в ньому багатоітераційними методами фільтрації, Захарченко С. М., Черкаський О. П. (2017)
Супруновская Н. И. - Анализ взаимосвязанных зарядно-разрядных процессов конденсатора в цепях с положительной обратной связью по напряжению (2017)
Ягуп В. Г. - Расчет параметров симметро-компенсирующих устройств для двух потребителей с учетом вклада каждого из них, Ягуп Е. В. (2017)
Милых В. И. - Численно-полевой анализ силовых и энергетических процессов в турбогенераторе при несимметрии нагрузки, Потоцкий Д. В. (2017)
Антонов А. Е. - Особенности построения электромеханической системы ориентации наноспутника на основе бесконтактного магнитоэлектрического двигателя, Акинин К. П., Киреев В. Г. (2017)
Авраменко В. М. - Аналіз коливної статичної стійкості ОЕС України з використанням гармонічних функцій змінної амплітуди, Мартинюк О. В., Гурєєва Т. М. (2017)
Чиженко О. І. - Вплив індуктивності мережі на режими та характеристики тиристорного компенсатору реактивної потужності, Трач І. В. (2017)
Щерба А. А. - Моделирование и контроль длительно протекающих электромагнитных и тепловых процессов в индукционной канальной печи для производства медной катанки, Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н., Золотарев В. М., Белянин Р. В. (2017)
Черно А. А. - Гармонический состав тока электромагнитного вибратора (2017)
Vasilevskyi O. M. - Spectral method to evaluate the uncertainty of dynamic measurements, Yakovlev M. Yu., Kulakov P. I. (2017)
Берегун В. С. - Дослідження чутливості коефіцієнта ексцесу діагностичних сигналів для контролю стану електротехнічного обладнання, Красильніков О. І. (2017)
Вовна О. В. - Апаратно-програмний спосіб компенсації температурного дрейфа вихідного сигналу оптичного вимірювача концентрації метану, Зорі А. А., Лактіонов І. С. (2017)
Майборода В. А. - Нормативи таксації запасу нормальних деревостанів дуба червоного бореального (Quercus borealis Michx.) (2017)
Горлачук В. В. - Напрями подолання економічної кризи в сільськогосподарському землекористуванні України, Семенчук І. М. (2017)
Ступень Н. М. - Формування механізму еколого-збалансованого розвиткурекреаційних територій (2017)
Камінецька О. В. - Земельно-ресурсний потенціал як просторовий базис розвитку суспільства і фактор економічного зростання (2017)
Кошель А. О. - Поняття елітності території та особливості її формування в межах населених пунктів (2017)
Шумлянський Б. В. - Порівняльний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду інституціонального забезпечення розвитку лісового сектору, Бережницька Г. І. (2017)
Цвей Я. П. - Агрохимическое состояние чернозёма в зависимости от системы удобрения сахарной свеклы, Бондарь С. А. (2017)
Власенко І. В. - Передумови розвитку сільського зеленого туризму у Вінницькій області (2017)
Паламарчук І. І. - Вплив сортових особливостей та стимулятора росту на урожайність кабачка в умовах Лісостепу Правобережного (2017)
Панцирева Г. В. - Продуктивність та азотфіксуюча здатність сортів люпину білого залежно від елементів технології вирощування в умовах правобережного Лісостепу України (2017)
Дементьева О. І. - Взаємозв’язок родючості темно-каштанових ґрунтів з урожайністю кукурудзи та рису залежно від якості поливної води (2017)
Вовкодав Г. М. - Характеристика іонного складу природних вод промислового району на прикладі Кирилівського родовища (2017)
Новицький В. П. - Лисиця звичайна (Vulpes Vulpes L.): екологічні аспекти існування виду в Лісостепу України, Міняйло А. А., Грищенко С. М., Дражевський В. В. (2017)
Дишлюк В. Є. - Еволюція сірих лісових ґрунтів у післяіригаційний період (2017)
Tverda O. - The analysis of bio-indication methods of soils’ ecological state in nearby territory of granite dumps, Kosyak I. (2017)
Цвях О. М. - Аналіз еколого-економічного потенціалу міста Києва в умовах сталого розвитку міської агломерації (2017)
Балабак О. А. - Оцінка потенційної морозостійкості сортів фундука (Corylus domestica Kosenko et Opalko), Балабак А. В. (2017)
Яремко О. П. - Розвиток еколого-лісівничих заходів у системі збалансованого управління лісовим господарством (2017)
Касперевич Л. В. - Ідентифікація негативних впливів на природоохоронні території (2017)
Ступень Р. М. - Ринкова трансформація відносин власності у сільськогосподарському землекористуванні (2017)
Грещук Г. І. - Еколого-економічні наслідки трансформації земельних відносин у сільському господарстві (2017)
Кустовська О. В. - Особливості формування земельних ділянок для ведення лісового господарства та пов’язаних з ним послуг, Єрьомін О. А. (2017)
Таратула Р. Б. - Особливості геоінформаційного забезпечення земельно-інформаційної системи (2017)
Гулько О. Р. - Оцінювання еколого-економічної ефективності використання сільськогосподарських земель за матричним підходом, Хавар Ю. С., Сай В. М., Хавар М. В. (2017)
Крохтяк О. В. - Оцінка земельних угідь багаторічних насаджень з урахуванням екологічних функцій (2017)
Касюхнич В. Ю. - Ефективність використання природноресурсного потенціалу земель лісогосподарського призначення (2017)
Моклячук Л. І. - Забруднення агроекосистем непридатними пестицидами як регіональний індикатор стану земельних ресурсів, Ліщук А. М., Яцук І. П., Городиська І. М. (2017)
Мішенін Є. В. - Еколого-економічна безпека аграрного землегосподарювання: концептуальні орієнтири та організаційні механізми, Ярова І. Є., Дутченко О. М. (2017)
Дем’янюк О. С. - Обґрунтування мінімальної системи біопоказників для експрес-оцінювання екологічного стану ґрунту агроекосистем (2017)
Аристархова Е. О. - Оцінка токсичності донних відкладів методом біотестування на Daphnia magna S. та Allium cepa L (2017)
Дмитру Семеновичу Добряку — 80! (2017)
Заблоцький В. В. - Імплементація європейських стандартів формування та функціонування місцевого самоврядування в Україні (2015)
Ткаленко Н. В. - Інформаційне забезпечення управління підприємств галузі автодорожнього будівництва, Михайловська О. В., Філіпова Н. В., Коваль Р. Ю. (2015)
Делія О. В. - Державна і публічна політика: до питання методології вивчення (2015)
Титаренко Т. Г. - Поняття та сутність і зміст державної політики регулювання земельних відносин в Україні (2015)
Снісаренко Л. Ю. - Організаційно-правова форма: поняття та практичне значення для легітимації суб’єктів економічної діяльності (2015)
Дідух Д. І. - Від світової столиці піратства до лідера з захисту прав інтелектуальної власності: сінгапурський досвід державного регулювання у сфері інтелектуальної власності (2015)
Коваль В. В. - Управління якістю надання освітніх послуг у інформаційно-аналітичної системі ВНЗ, Манькута Я. М. (2015)
Антонов А. В. - Напрями стимулювання розвитку корпоративної соціальної відповідальності: зарубіжний досвід (2015)
Негрич М. М. - Вплив ситуаційного управління при формуванні пакету прямих інвестицій і проектів в будівництво (2015)
Шевчук В. В. - Державне регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України в умовах трансформації інститутів громадянського суспільства (2015)
Бовда Е. М. - Метод управління перерозподілом навантаження в SDN мережах (2017)
Борисов О. В. - Метод сумісної демодуляції та декодування сигналів у системі МІМО, Клімович С. О., Боголій С. М. (2017)
Восколович О. І. - Технологія низькошвидкісної передачі даних LORA, Панченко І. В., Чурілов І. О. (2017)
Ільїнов М. Д. - Антенно-фідерні пристрої ретрансляторів мереж транкінгового зв’язку в Збройних силах України, Бондаренко Л. О., Лубенець О. М., Шацкий І. О. (2017)
Жердєв М. К. - Аналіз стану системи відновлення технічних засобів радіоелектронного озброєння в зоні АТО, Кузавков В. В., Редзюк Є. В., Єфанова К. О. (2017)
Жук О. В. - Аналіз методів управління топологією безпроводових сенсорних мереж, Романюк А. В., Ткаченко Д. В. (2017)
Креденцер Б. П. - Оцінка виграшу в надійності при комплексному використанні надлишковості в об’єктах телекомунікацій, Могилевич Д. І., Кононова І. В. (2017)
Кривоножко Г. Є. - Сучасні тенденції розвитку автоматизованих систем управління спеціального призначення, Петров Д. В., Жовтун А. А., Пономаренко З. М. (2017)
Міночкін А. І. - Методика оцінки ефективності виявлення вторгнень на рівні вузла та мережі в мобільних радіомережах класу MANET, Сова О. Я., Сальник С. В., Марилів О. О. (2017)
Опенько П. В. - Порядок планування ремонту зенітного ракетного озброєння при експлуатації за технічним станом, Сачук І. І., Жердєв М. К., Кравчик Р. С. (2017)
Паламарчук С. В. - Варіант створення національної супутникової системи зв’язку, Кузавков В. В., Зарубенко А. О. (2017)
Рачок Р. В. - Вибір кроку дискретизації представлення рельєфу місцевості в задачах визначення областей видимості (2017)
Романов О. І. - Модель розрахунку пропускної спроможності ІP-мультимедійної підсистеми (IMS), Нестеренко М. М., Верес Л. А., Гордашник Є. С. (2017)
Романюк В. А. - Задачі управління топологіями мереж зв’язку тактичної ланки управління, Степаненко Є. О. (2017)
Чевардін В. Є. - Стійкий метод генерації псевдовипадкових послідовностей до квантового крипто аналізу, Самойлов І. В., Толстих В. А., Пономарьов О. А. (2017)
Беличенко О. Л. - Воспоминания княжны Е. Мещерской в русской женской мемуаристике (2016)
Бондаренко Л. И. - Средства достижения экспрессии в тексте совета (2016)
Гурдуз А. І. - Інтенсифікація міфопоетичних досліджень як проблема, Бережанська Х. Р. (2016)
Доценко О. Л. - Граматичні засоби формулювання запитань у судовому дискурсі (2016)
Моштаг Є. С. - Мовні засоби оцінки в подорожній прозі Лесі Ворониної (2016)
Нечаюк Л. Г. - Художнє моделювання проблеми української інтелігенції другої половини ХІХ ст. в повістях Б. Грінченка (2016)
Пінчук Т. С. - Трансформація теми кохання у творчості Анатолія Шияна (2016)
Подмогильная Н. В. - Содержательность и экспрессивность письма (на материале переписки Б. Л. Пастернака), Куварова Е. К. (2016)
Родный О. В. - Карнавальность творчества Н. Гоголя в контексте его философии (2016)
Рубан А. А. - Типы двойничества в прозе Л. Н. Андреева: общая характеристика, Семяникова М. И. (2016)
Токарская Л. М. - Роль тюркской лексики в познавательной деятельности учащихся (на материале современных школьных учебников русского языка) (2016)
Хвіщук О. В. - Прізвища жителів м. Нововолинська Волинської області на -енк-о, похідні від апелятивних означень особи (2016)
Хижнякова В. В. - Використання мультимедійних засобів навчання під час викладання курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)" (2016)
Шевчик Е. Ю. - Дидактический текст как текст креолизованный (2016)
Шепель Ю. А. - О конфиксальном образовании и конфиксальных словообразовательных рядах (2016)
Шульган О. В. - Соціо- та еколінгвістичний аналіз ойконімії України радянського періоду (2016)
Юган Н. Л. - Деривационные особенности глагола "иметь" в "Толковом словаре живого великорусского языка" В. И. Даля (2016)
Гасанов М. А. - Киргизское и азербайджанское село в период Второй мировой войны: от реальности к художественному вымыслу (2016)
Колісниченко А. В. - Першостихії як засіб гармонізації художнього простору поеми Гарта Крейна "Міст" (2016)
Андрійченко Ю. В. - Особливості прояву сексизму в іспанській мові (2016)
Борисенко Н. Д. - Відмова крізь призму принципу ввічливості: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі сучасної британської драми) (2016)
Вуколова К. В. - Формування Пітсбурзького діалекту та його місце в Мідлендському діалектному континуумі (2016)
Гайдук Н. А. - Аналіз варіантів культурно-ціннісної інтерпретації концептів TOLERANCJA, RÓŻNORODNOŚĆ, WIELOKULTUROWOŚĆ (на матеріалі польської мови) (2016)
Галуцьких І. А. - Сенсорний концепт ЗАПАХ / SMELL у художньому дискурсі (на матеріалі художньої прози англійського постмодернізму) (2016)
Грибіник Ю. І. - Складні терміни в англійській геодезичній термінології: особливості утворення та структури (2016)
Дмитрасевич Р. Я. - Особливості синонімії термінології юридичної психології (на матеріалі англійської мови) (2016)
Жигало Н. М. - Емоційно-оцінна лексика в ранньохристиянській латиномовній прозі: прикметник (на матеріалі "Сповіді" Аврелія Августина) (2016)
Коваль Р. С. - Проблеми уніфікації та стандартизації термінології реабілітації (2016)
Козуб Л. С. - Науково-теоретичні висновки дослідження соціолінгвістичних особливостей просодичної організації англійської телереклами (2016)
Косович О. В. - Пластичність мови. Семантична неологія (2016)
Кущ Е. О. - Зміни аксіологічного значення нейтральних одиниць номінації іноземців в упередженому дискурсі американських політиків (2016)
Максимчук О. Л. - Прагматична специфіка мовленнєвого жанру "коментар" у сучасній німецькомовній газетній публіцистиці (2016)
Mykhaylenko V. V. - Cognitive-semantics of the "customs" LSF constituents in the professional discourse (2016)
Місягіна І. М. - Способи реалізації тактики неадекватності (2016)
Мусурівська О. В. - Лексичні особливості портретних описів у сучасному англомовному художньому дискурсі, Присакару О. С. (2016)
Науменко Л. П. - Антропоцентрична парадигма як методологічна матриця сучасних лінгвістичних досліджень (2016)
Охріменко В. О. - Механізм функціонування ономатопеїчної лексики сучасної корейської мови (2016)
Петренко Л. Я. - Особливості функціонування історичної термінології в науково-фантастичному романі Філіпа Діка "Людина у високому замку", Ілитчук І. І. (2016)
Прокопенко А. В. - Статус неконфліктної стратегії в політичному інтерв’ю (на матеріалі американського медіаполітичного дискурсу), Шуменко О. А. (2016)
Фоменко Е. Г. - Фазовый переход в англоязычном художественном дискурсе эпохи Стерна-Джойса (2016)
Чирвоний О. С. - Метафоричні інновації в сучасному англомовному комп’ютерному лексиконі (2016)
Янковець О. В. - Етимологія англійської прикордонної термінології (2016)
Ковалева Е. К. - Проблема автора в теориях В. В. Виноградова и М. М. Бахтина (некоторые аспекты) (2016)
Кушнір А. О. - Жінка як суб’єкт художньої оповіді та іспанське суспільство: соціальні ролі в діахронічному аспекті (2016)
Юдкин-Рипун И. Н. - Сценарий как интерпретация субъектно-предикатных отношений текста (2016)
Шикиринська О. Б. - Театральний код творчості Дж. Беньяна і Г. Сковороди (2016)
Беценко Т. П. - Канонические текстово-образные структуры в украинских и беларусских народных песнях (2016)
Прус Л. В. - Комунікативні девіації в актах обіцянок українських і російських політиків (2016)
Герасімова О. М. - Особливості перекладу термінів (на прикладі прикордонного дискурсу) (2016)
Коваленко И. Н. - Лексико-семантические средства эмотивности и особенности их перевода с английского на русский язык в поэтическом тексте (на примере стихотворения Ф. А. Ларкина "Home is so sad"), Варламова А. А. (2016)
Набережнєва Т. Є. - Текстові перекладацькі ресурси, їх види та особливості використання (2016)
Obraztsova O. M. - Syntactic interference in consecutive interpreting, Kuznetsova A. V. (2016)
Поворознюк Р. В. - Переклад інтертекстуальних елементів у медичних монографіях: засадничі принципи (2016)
Семигінівська Т. Г. - Досягнення еквівалентності під час передачі назв військової техніки та озброєння засобами англійської мови (2016)
Хант Г. О. - Вербальна об’єктивація національно-маркованого концепту OBRIGKEITSDENKEN у німецькомовних мас-медійних текстах (2016)
Шурма С. Г. - Поняття наративної стратегії у публіцистичному дискурсі (2016)
Полоусова Н. В. - Развитие межкультурной языковой компетенции через интернет-коммуникацию, Неустроева Г. О. (2016)
Резнікова Н. В. - Методологічні засади економічного націоналізму, Панченко В. Г. (2017)
Ніколаєць К. М. - Соціально-економічні ефекти державного регулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2014—2016 рр. (2017)
Бабина О. Є. - Управління ризиками бізнесу: сутність, складові, рішення, Тарашевський М. М. (2017)
Варава Л. М. - Визначення перспектив експортної діяльності та вихід на зовнішні ринки ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", Бученкова О. В. (2017)
Харченко М. О. - Централізований і децентралізований облік у бюджетних установах: переваги і недоліки (2017)
Токарський Т. Б. - Освітня складова у соціально-економічній моделі України (2017)
Бербенець О. В. - Управління персоналом (людськими ресурсами) як фактор збільшення капіталізації компанії (2017)
Олексин А. Г. - Aнaліз ефективноcті cиcтеми міcцевих зaпозичень в Укрaїні, Лисенко Ж.. П. (2017)
Нечаєва І. А. - Напрями, особливості та проблеми формування та використання місцевих фінансів в Україні в умовах бюджетної децентралізації (2017)
Колісніченко П. Т. - Науково-методичні основи ефективного управління економічною безпекою малих та середніх підприємств (2017)
Халатур С. М. - Необхідність формування стратегії економічного розвитку сільського господарства України (2017)
Івченко Л. О. - Методи математичного програмування в процесі відбору лінійного персоналу підприємствами сфери гостинності, Погуда Н. В. (2017)
Безкровний М. Ф. - Фінансова підтримка міжнародних проектів технічної допомоги програми розвитку дорадництва в Україні (2017)
Чуницька І. І. - Місце і роль інституціонального інструментарію в інфраструктурному забезпеченні та розвитку фінансового ринку (2017)
Черба В. М. - Стан та перспективи розвитку сфери фізичної культури в Україні, Герасимова Є. В. (2017)
Бахрами Хусейн Мортеза - Возможности увеличения экспортного потенциала Исламской Республики Иран в условиях глобализации мировой экономики (2017)
Ага Хомаюн Абдулрахман - Роль конкурентоспособности в обеспечении качества промышленной продукции в Иране в условиях глобализации (2017)
Ага Хома Абдулрахман - Направления развития машиностроительной промышленности Исламской Республики Иран (на примере автопроизводителя "Saipa") (2017)
Іванченко Д. І. - Економіко-математичні методи середньострокового прогнозування податку на додану вартість в Україні (2017)
Дерун А. М. - Концептуальні засади раціоналізації організаційно-правових форм господарювання в національній економіці (2017)
Дергалюк М. О. - Функціонали організаційно-економічного механізму розвитку АПК регіонів (2017)
Євтушенко С. В. - Оцінка інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі як ключовий фактор її регулювання (2017)
Романенко Т. Б. - Регулювання управління збалансованим сільськогосподарським землекористуванням (2017)
Буряк В. В. - Неоіндустріальні чинники розвитку промислового міста в умовах децентралізації (2017)
Дітюк П. П. - Ситуативна активність, відносна суб’єктність та свобода вибору (2017)
Іванова Н. О. - Психодіагностика в глибинному пізнанні психіки суб’єкта (2017)
Фомічова Л. І. - Продуктивні теорії та психологічні засади їхньої реалізації у практиці (2017)
Шмалєй С. В. - Нейрокогнітивні аспекти соціального пізнання, Редька І. В. (2017)
Яценко Т. С. - Глибинне пізнання психіки з використанням візуалізованої репрезентації суб’єкта, Галушко Л. Я., Біла О. А., Сіденко Ю. О. (2017)
Yatsenko T. S. - The phenomenon of "implicit order" of in-depth cognition of the psyche (2017)
Ball G. O. - The method of set-theoretic description of processes: applying in the intellect study, Medintsev V. A. (2017)
Бедлінський О. І. - Мовленнєва гіпотеза свідомості (2017)
Назар М. М. - Розвиток комунікативної компетентності засобами інтернет-тренінгів (2017)
Шаркова Н. Ф. - Деякі психолого-педагогічні аспекти підвищення якості освітнього середовища засобами ікт: досвід зарубіжних ВНЗ (2017)
Андрєєва Я. Ф. - Соціально-психологічний аналіз феномену політичної активності української студентської молоді, Литовченко Н. Ф. (2017)
Дубчак Г. М. - Факторний аналіз структури стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій (2017)
Кодлубовская Т. Б. - Анализ особенностей проявления признаков профессионального вигорания у сотрудников правоохранительных органов (2017)
Lytvynchuk L. M. - Features of motivational structure of an opioid addicted personality (2017)
Ткач Б. М. - Комплексний підхід до аналізу детермінант формування адикцій (2017)
Чуйко Г. В. - Психологічні особливості життєвого стилю особистості у юнацькому віці, Чаплак Я. В. (2017)
Шпак О. - Суспільні функції вчителя економіки, Вишківська В., Примаченко Н. (2013)
Вачевський М. - Використання інноваційних технологій у професійно-технічних навчальних закладах для формування професійних компетенцій (2013)
Лупінські С. - Основні завдання та установи європейського союзу (2013)
Криньські А. - Спадок євангелізації Камеруну (2013)
Зимомря М - Смисл духовного життя особистості: Микола Євтух, Добрянський І. (2013)
Мадзігон В. - Місце і роль підприємництва в ринковій економіці, його завдання та ефективність (2013)
Зварич І. - Характеристика методів дослідження педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США (2013)
Капран С. - Категорійний аналіз поняття "самоосвітня діяльність” (2013)
Ромащенко І. - Освітнє середовище як ключовий ресурс формування особистості (2013)
Царенко О. - Навчально-ігрове проектування у формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Кобрій О. - Розвиток системи вищої освіти України як чинник формування змісту педагогічних дисциплін (історико-методологічний аспект) (2013)
Михайлова О. - Психолого-педагогічні характеристики соціокультурного виховання майбутніх учителів (2013)
Гуманкова О. - Технологія підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів (2013)
Сидоренко Л. - З досвіду формування готовності студентів до моральної підтримки особистості (2013)
Стрельчук Я. - Формування потенційного англомовного словника студентів на основі багатозначності слів (2013)
Хомишак О. - Удосконалення процесу викладання практичного курсу англійської мови на основі "змішаної” методики (2013)
Осідак В. - Структура тесту з граматики іноземної мови (2013)
Петрушенко О. - Особливості перекладу та вживання абревіатур в сучасній англійській мові, Делик І. (2013)
Блашків О. - Формування соціокультурної компетенції на заняттях іноземної мови та літератури (2013)
Пермінова А. - Сучасні підходи до методики навчання майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю (2013)
Романюк С. - Учебно-методическое содержание профессиональной иноязычной подготовки юриста-международника (2013)
Божко Н. - Нормативно-правові аспекти розробки ДСПТО на основі компетентнісного підходу (2013)
Нечіпор С. - Експериментальне дослідження ефективності методики формування предметної компетентності з технології виготовлення одягу у майбутніх кравців, Штефан Л. (2013)
Матолич У. - Здоров’я нації – важливий фактор наявного ринку праці (2013)
Лужецький В. - Методика оцінки інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства, Городиський Т. (2013)
Швець А. - Регулювання рекламної діяльності в ринковій економіці (2013)
Литньова І. - Тестування як засіб моніторингу фахових знань майбутніх учителів-філологів (2013)
Білик В. - Оцінювання професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах професійної підготовки у вищій школі (2013)
Семчакевич С. - Принципи визначення навчальних досягнень школярів на уроках музичного мистецтва (2013)
Бурковська З. - Моделювання процесу формування професійних цінностей майбутніх фахівців аграрного профілю на прикладі бджільництва (2013)
Андрушко Я. - Роль психологічних захистів у структурі професійної ідентичності майбутнього працівника органів внутрішніх справ (2013)
Левкович У. - Формування професійної компетенції іншомовного спілкування на заняттях іноземної мови (2013)
Костецька М. - Освіта в координаті інформаційного суспільства (2013)
Иванникова М. - Традиции трудового воспитания в крымскотатарской семье (2013)
Хамуляк О. - Розвиток залізничного транспорту в Україні: проблеми державного регулювання та підготовки робітничих кадрів (2013)
Перішко І. - Роль маркетолога, його завдання та ефективність в туристичній діяльності ринкової економіки (2013)
Eglė Petronienė - Функціонування категорії роду в сучасних текстах жанру фентезі: висхідна та низхідна займенникова транспозиція, Садовник-Чучвага Н. В. (2016)
Ахмедова Э. Г. - Некоторые вопросы формирования и состояния морской терминологии на азербайджанском языке (2016)
Билецкая С. Ю. - Темпоральные особенности речи британской молодежи (2016)
Бобчинець Л. І. - Методи дослідження лексики азартних ігор у сучасній іспанській мові (2016)
Григорян Н. Р. - Энергетический показатель как дифферентор эристических аргументативных диалогических единств, Демина Н. Е. (2016)
Качур І. В. - Сучасна лінгвістична теорія метонімії: лінгвоконітивний і дискурсивний підходи (2016)
Колесникова О. В. - Японська лексикографічна традиція: історія та сучасність (2016)
Меликов Т. П. - Особенности неологизмов в современном арабском языке (2016)
Мельник І. М. - Стратегії ввічливості у наказі (на матеріалі іспанської мови) (2016)
Mykhaylenko V. V. - Interprofessional discourse in cross-cultural communication (2016)
М’ясоїд Г. І. - Добір лексичних одиниць для навчання спеціалістів з індустрії гостинності й туризму іноземної мови для професійних цілей, Беспалова Н. В. (2016)
Пуленко І. А. - Різні грані інтенсивного методу навчання англійської мови, Сазикіна Т. П. (2016)
Пуш О. М. - Функціонально-семантичне поле роду як репрезентант концептосфери роду (2016)
Савчук Г. О. - Контекстуальна зумовленість значення оказіональних субстантиватів (на матеріалі різножанрових текстів давньогрецької літератури) (2016)
Суворова Т. М. - Концептуальна метаморфоза в американських фольклорних баладах (2016)
Томнюк Л. М. - Лексичні колокації лексеми-домінанти Gefängnis (на матеріалі сучасного німецького публіцистичного й художнього дискурсів) (2016)
Фоменко Е. Г. - Интермедиальный контекст-текст-подтекст (2016)
Цвєтаєва О. В. - Лінгводидактика і прагмалінгводидактика як методологічна основа навчання іноземних мов (2016)
Яйко Н. С. - Прагматична роль мовленнєвих елементів автентичності в романі Анні Ерно "Майдан" ("La place") (2016)
Медвідь Н. О. - Інтертекстуальна співвіднесеність поезії М. Вороного і творчості П. Верлена (2016)
Акоп’янц Н. М. - Способи та особливості перекладу термінів у текстах поліграфічно-видавничої спрямованості (2016)
Вотінова Д. О. - Фантастичні елементи у картині світу роману-антиутопії "Прекрасний новий світ" Олдоса Гакслі та особливості їх перекладу українською мовою (2016)
Дорофеева М. С. - Неравновесность системы в синергетике перевода (2016)
Кузнецова М. О. - До проблеми перекладу реалій у художньому тексті (на матеріалі роману Дж. Р. Р. Мартіна "A Game of Thrones" та його перекладу українською мовою), Колотило Д. С. (2016)
Миколишена Т. В. - Чарівний топофон казок Роальда Дала як невід’ємна складова його індивідуально-авторської картини світу в перекладацькому вимірі (на матеріалі казки "Чарлі і шоколадна фабрика") (2016)
Гриняк О. О. - Лінгвокогнітивні особливості ідентифікації складників імплікативного простору американських поетичних текстів ХХ – ХХІ століть (2016)
Рубцова В. В. - Технології розвитку критичного мислення як основа формування професійних компетентностей фахівців із медіакомунікацій, Саліонович Л. М. (2016)
Тхоровська С. В. - Ярлики в ідеологічному дискурсі англомовної редакційної статті (2016)
Франчук Н. Л. - Міжмовна кореляція семантичних єдностей трьохелементної будови в текстах сучасної періодики, Андрощук К. М. (2016)
Нечаюк І. О. - Міжкультурна комунікативна компетенція як складова міжкультурної комунікації в навчанні дипломатів (2016)
Бедлінський О. І. - Психологічні особливості розвитку творчої математичної обдарованості (2017)
Коваль Г. В. - Волонтерство як складний соціально-психологічний феномен (2017)
Маслюк А. М. - Психологія особистості Т. Шевченка у творчому доробку С. Балея (2017)
Мещеряков Д. С. - Сучасні тенденції дослідження суб’єктності (2017)
Полунін О. В. - Моделювання прийняття інтертемпорального рішення: перехід від сингулярного плину часу до множинності часових репрезентацій (2017)
Рудницкая С. Ю. - Гуманитарные технологии: от спексиса к оптимизму (2017)
Чепелєва Н. В. - Розуміння – інтерпретація – тлумачення (2017)
Яценко Т. С. - Науково-практичний зміст категорій "принцип додатковості" та "імпліцитний порядок" в глибинному пізнанні психіки (2017)
Назар М. М. - Формування комунікативної компетентності та розвиток суб’єктної активності (2017)
Міськов Г. В. - Антиципація в професійній діяльності (2017)
Мул С. А. - Психологічні виміри в стратегії вибору професії прикордонника (2017)
П’янківська Л. В. - Чинники синдрому "емоційного вигорання" у курсантів спеціалізованих вищих навчальних закладів МВС України (2017)
Ткачук Т. А. - Особливостi прояву копiнг-поведiнки пiдлiткiв у стресових ситуaцiях, Ковaленко В. В. (2017)
Глуховеря В. А. - Інтерактивні методи навчання при підготовці поліцейських нової формації (2016)
Золотоноша О. В. - Інноваційний підхід до вдосконалення практичної складової навчального процесу у вузах МВС на прикладі ДДУВС, Рижков Е. В. (2016)
Підлісний М. М. - Досвід використання інноваційних методів у викладанні курсу загальної соціології у юридичному ВНЗ (2016)
Богуславський В. В. - Завдання та принципи державної інформаційної політики у сфері забезпечення особистої безпеки працівників сил охорони правопорядку (2016)
Гіденко Є. С. - Нормативно-правові засади застосування спеціальних засобів поліцейськими (2016)
Полтавський Е. М. - Сутність службово-бойової діяльності органів та підрозділів безпеки дорожнього руху сил охорони правопорядку України під час реагування на кризові ситуації: нормативно-правовий аспект (2016)
Фоменко А. Є. - Дозвільні функції Національної поліції України при створенні та утриманні тирів, стрільбищ і мисливських стендів (2016)
Шевченко С. І. - Особливості забезпечення публічного порядку поліцейськими підрозділами зарубіжних країн (2016)
Кузьменко В. В. - Рефлексия онтологии метафоры в древнегреческом эпосе (2016)
Олійник А. Ю. - Конституційна свобода людини і громадянина на доступ до публічної інформації: порівняльний аналіз (2016)
Грицай І. О. - Державна гендерна політика: генезис поняття та співвідношення із суміжними термінами (2016)
Несправа Н. В. - Насилие и зло: содержание и формы реализации в ХХ-ХХІ веках (2016)
Сердюк Л. М. - Конституційний принцип індивідуалізації юридичної відповідальності особи в аспекті теорії конституційно-правової відповідальності (2016)
Юнін О. С. - Деякі теоретичні аспекти медіації як альтернативного способу вирішення цивільно-правових спорів (2016)
Смєсова В. Л. - Проблеми та перспективи розвитку IT-сфери в Україні: законодавчий та практичний аналіз, Хаустова А. К. (2016)
Юніна М. П. - Режим окремого проживання подружжя та його правові наслідки (2016)
Гаркуша В. В. - Правові підстави та порядок огляду водіїв транспортних засобів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (2016)
Ростовська К. В. - Поняття та зміст механізму протидії корупції в Україні (2016)
Чаплинська Ю. А. - Деякі особливості визначення законності та дисципліни в публічному адмініструванні (2016)
Ананьєва Є. А. - До питання про спеціальні критерії класифікації податків та зборів, що входять до податкової системи України (2016)
Гусєва Є. І. - Щодо участі громадськості у забезпеченні безпеки дорожнього руху (2016)
Малихіна В. В. - Проблеми доступності правосуддя в адміністративному судочинстві у період реформування судової системи України (2016)
Молчанов Д. В. - Зарубіжний досвід регулювання відносин у сфері фінансового контролю та моніторингу з метою протидії тінізації економіки (2016)
Романов В. П. - Особливості адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері обігу дорогоцінних металів та каміння (2016)
Церковний О. В. - Актуальні питання оподаткування доходів нерезидентів: правові аспекти (2016)
Чуріков Д. С. - Формування поняття "дозвільна система" у законодавстві Україні (2016)
Козаченко О. І. - Нормативно-правовий аспект конфіденційного співробітництва (2016)
Єфімов В. В. - Особливості оперативно-розшукового забезпечення доказування під час розслідування викрадань в АПК України (2016)
Ігнатюк О. В. - Сутність та значення використання результатів проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у процесі доказування (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського