Кошлань Л. В. - Дослідження орнаментики традиційної української писанки для проектування виробів з текстилю, Струмінська Т. В., Прасол С. І. (2017)
Давиденко І. В. - Дослідження принципів використання вторинних текстильних матеріалів в проектуванні сучасного костюма, Чоні П. В. (2017)
Кудрявцева Н. І. - Дослідження обрядових традицій країн Західної Європи в проектуванні молодіжного одягу, Батрак В. С., Зосіменко Д. О. (2017)
Москаленко І. В. - Роль та функція зовнішньої реклами в структурі сучасного міста, Кугай Т. А., Бистрякова В. Н., Басанець О. П., Чернявький К. В. (2017)
Мальцева А. О. - Вплив цифрових технологій на розвиток ілюстрації в графічному дизайні, Кугай Т. А., Павленко А. Ф., Басанець О. П., Бистрякова В. Н. (2017)
Булгакова Т. В. - Функціонально-просторова організація інтер’єру сучасного центру мистецтв, Островська І. О., Чебикіна М. В., Донець К. В. (2017)
Косенко Д. Ю. - Особливості дошкільних меблів у закладах Монтессорі та Вальдорфської педагогіки, Собчук О. В., Чебикіна М. В., Вишневська О. В. (2017)
Дутка Л. I. - Порівняльний аналіз значень показників якості сучасних тканин, з яких виготовляють форму для вiйськовослужбовцiв, Арабулі А. Т. (2017)
Долженко М. В. - Дослідження фізико-механічних характеристик шкіряних матеріалів в процесі виготовлення та експлуатації взуття, Гаркавенко С. С., Бабич А. І. (2017)
Зінько Р. В. - Лабораторний стенд для визначення згинної жорсткості підошв взуття, Серкіз О. Р., Москвін П. Є., Сініцин А. О. (2017)
Зінько Р. В. - Лабораторний стенд для визначення одноциклових характеристик при розтягуванні тканин, Серкіз О. Р., Бориславський П. П., Шикула Р. І. (2017)
Березін Л. М. - Розрахунок геометричних параметрів клинів в'язальних систем шкарпеткових автоматів за втомленісною довговічністю селекторів, Зрезарцев В. М. (2017)
Швайченко В. Б. - Енергоефективні напівпровідникові перетворювачі для технологій легкої промисловості, Дикий М. В. (2017)
Шавьолкін О. О. - Використання однофазного багаторівневого каскадного інвертора напруги для автономної сонячної мініелектростанції, Фоменко О. В. (2017)
Рудавка А. А. - Моделювання системи управління параметрами мікроклімату з нечітким регулюванням, Дроменко В. Б. (2017)
Кравчук Я. В. - Сучасні уявлення про механізм інгібування холінестераз людини, Бессарабов В. І., Шелігацька О. В., Баула О. П., Вахітова Л. М., Кузьміна Г. І. (2017)
Лазун С. С. - Можливості фармацевтичного дизайну нового протизапального лікарського засобу для лікування остеоартрозу, Бессарабов В. І., Кузьміна Г. І., Шовкун Я. С., Вахітова Л. М., Високос О. А. (2017)
Зюзюн А. А. - Енергозберігаючі електроліти нікелювання, Ткаченко О. В. (2017)
Завідувачу кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Макару Юрію Івановичу – 80 (2015)
Від головної діючої особи або Макарова харизма (інтерв’ю з професором Юрієм Івановичем Макаром напередодні його славного Ювілею) (2015)
Вітання Ювілярові (2015)
Перелік друкованих праць професора Макара Юрія Івановича (2015)
Богатирець В. - Ключові концепти та стилістичні домінанти ідіостилю Еліс Манро (2015)
Бурдяк В. - Трансформаційні зміни в Албанії на зламі століть (2015)
Бурдяк О. - Теоретичні та практичні підходи до формування іміджу держави у сучасному світі (2015)
Гуйтор М. - Етнополітичні ризики соціальної стабільності у Чернівецькій області (2015)
Dziekański P. - Wizerunek regionu, jako wyzwanie jednostki terytorialnej (2015)
Добржанська О. - Етнічна ідентичність населення Буковини (2015)
Добржанський О. - Етнічні групи Буковини під час трьох російських окупацій краю (1914-1917 рр.), Макар Ю. (2015)
Зайцева З. - Ідеологічні чинники і національні особливості формування раннього індустріального суспільства (2015)
Kovryk-Tokar L. - Ukraine-Russia-NATO relations in security context on post-soviet region (Part I. From the beginning of 1990s till middle 2000s), Pavliuk M. (2015)
Козачук О. - Соціальні виклики політики США щодо корінних народів на поч. ХХІ ст. (2015)
Лаврук Т. - Геополітична детермінанта цивілізаційного вибору (2015)
Лазарович М. - Наукове розроблення проблеми єврейських погромів періоду українських Визвольних змагань 1917-1921 років (2015)
Лупул Т. - Методологічні основи дослідження типів політичної влади у міських спільнотах (2015)
Макух-Федоркова І. - Відмінності основних підходів до трактування постіндустріального та інформаційного суспільства: методологічнийаспект (2015)
Новоскольцева Л. - Проблема державного суверенітету в контексті світових глобалізаційних процесів (2015)
Осадца І. - Вплив членства в НАТО на колишні комуністичні країни (на прикладі Республіки Болгарія) (2015)
Ротар Н. - Вибори до місцевих органів влади у чернівецькій громаді: конкуренція ідентичностей періоду прориву демократії (2015)
Самойленко О. - Геополітичний інтерес України у спільному геополітичному просторі "Польщі-Литви-України":ретроспективний аналіз, Панишко Г. (2015)
Семенко В. - Політологічний аналіз результатів парламентських виборів в Австрії (29 вересня 2013 р.) (2015)
Федонюк С. - Інструменти масового співробітництва в українській революції гідності (2015)
Фісанов В. - Реалії і міфи "шпигунського світу” у дзеркалі кіно доби холодної війни: політико-психологічні аспекти (2015)
Буга Я. - Теоретичні та концептуальні засади політики мультикультуралізму у країнах Європи (2015)
Бутирська І. - Теоретичні підходи до соціального виміру європейської інтеграції (2015)
Дашевська О. - Розвиток наукової думки з проблем міжнародних відносин та світової політики (2015)
Івасюк Г. - Становлення Німецької держави як наслідок та чинник формування системи міжнародних відносин (2015)
Мельничук Л. - Перспективи європейського будівництва в умовах геополітичних змін кінця 80-х – початку 90-х років 20-го століття (2015)
Моцок В. - Поширення демократії у політиці Європейського Союзу щодо України: чи працює політична обумовленість без перспективи членства?! (2015)
Гурак І. - Початки формування інституційно-правових засад українсько-польського міждержавного діалогу (2015)
Нінічук А. - Польсько-українські міждержавні взаємини після вступу Республіки Польща до ЄС: позитивні та негативні тенденції (2015)
Стрільчук Л. - Польсько-українські міжетнічні стосунки на рівні національних та громадських організацій (2015)
Докаш О. - Політико-системна криза в Закарпатській Україні на завершальному етапі Другої світової війни в контексті утвердження впливусталінського тоталітарного режиму в Центрально-Східній Європі (2015)
Удот О. - Фільтраційні табори для радянських репатріантів після Другої світової війни (2015)
Шваб Л. - Польський комітет національного визволення як політичний проект Йосипа Сталіна: 1944 рік (2015)
Басняк Ю. - Методологічні підходи у тлумаченні сучасних трансатлантичних відносин: школа неореалізму (2015)
Волошин М. - Комунікативні платформи соціальних інтернет-мереж (2015)
Гавюк А. - Фактори нестабільності у Чорноморському регіоні (2015)
Годнюк Л. - Емпіричні дослідження маніпулятивних типів політичної влади у Східноєвропейських містах (2015)
Капируля М. - Скорочення нестратегічних ядерних озброєнь в постбіполярному світі (2015)
Коцан В. - Міграційна політика та її змістові характеристики (2015)
Ключук Ю. - Польсько-українське економічне співробітництво у 2004-2014 рр. (на прикладі діяльності Єврорегіону "Буг") (2015)
Круглашова В. - Інститут міжнародного спостереження за виборами на пострадянському просторі та керівні принципи його діяльності (2015)
Михайлюк Н. - Інструменти Ради Європи у сприянні демократії участі в Україні (2015)
Ноголь А. - Еволюція миротворчої діяльності Канади в ООН від "холодної війни" до сучасності (2015)
Павлюк О. - Політика США щодо Ірану у рамках реалізації Доктрини Ніксона на Близькому та Середньому Сході (2015)
Польовий Т. - Становлення зовнішньої політики Республіки Білорусь (2015)
Попова Н. - Вплив російсько-українського конфлікту на формування політики ЄС щодо України (2015)
Процюк М. - Вплив діаспори на формування міжнародного іміджу України (2015)
Сахновська У. - Австро-Угорщина як об’єкт британської пропаганди на завершальному етапі Першої світової війни (1918 рік) (2015)
Тодоріко А. - Соціокультурні чинники формування довіри до політичних лідерів в Україні (2015)
Чачава В. - Кавказький вектор колабораціоністської політики Третього Рейху (1941-1945) (2015)
Чорній Н. - Правові засади функціонування енергетичної галузі в ЄС (2015)
Шестак Н. - Періодизація розвитку партійної системи України (2015)
Шквірук В. - Природа та структура гібридних війн як однієї із форм сучасного міжнародного тероризму (2015)
Шкробанець О. - Процеси дискомунікації між Україною та Росією в умовах сучасної гібридної війни: інформаційні виміри (2015)
Щербатюк О. - Особливості організації та діяльності угорської національної меншини на Закарпатті (2015)
Добржанська О. - Актуальні проблеми зовнішньої політики України, Подвірна Ю. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Каплун Е. А. - Белковый состав различных продуктов питания, Шестопалова А. В., Золотухина Е. А., Афанасьева Т. В. (2017)
Полях В. М. - Електронна комерція: теоретико-правові засади та сучасний стан в Україні, Кривошеєва Н. М., Клочко В. М., Шарапова О. М., Чуйко Н. В. (2017)
Miroshnyk O. - Identification features of financial enterprise stability under the modern terms, Holovanova O., Postolna N., Chibisova V., Zaitseva A. (2017)
Семененко В. И. - Проблемы воспитания студенчества дореволюционных университетов Приднепровской Украины (20-е-60-е гг. XIX ст.), Карпова Т. П., Руденко С. А., Балашова О. В., Резенкина Н. А. (2017)
Мартыненко В. Л. - Немецкое население Украины в условиях оккупации (1941–1944 гг.): эпизоды повседневности, Оганян М. В., Николаенко-Ломакина А. Н., Багалюк А. Г. (2017)
Кобзева И. А. - Формирование у студентов мотивации к сбережению физического здоровья средствами создания педагогических условий воспитательного здоровьесберегающего пространства, Скиндер Н. В., Стопник Д. Г., Торяник И. П. (2017)
Павлюк Р. Ю. - Розробка нового покоління оздоровчих нанопродуктів із грибів шампіньйонів для підприємств ресторанного бізнесу, Погарська В. В., Радченко Л. О., Таубер Р. Д., Маціпура Т. С., Каплун О. А. (2017)
Павлюк Р. Ю. - Розробка нового покоління оздоровчих нанонапоїв збагачених каротиноїдними, хлорофілвмісними, антоціановими нанодобавками, Погарська В. В., Біленко Л. М., Погарський О. С., Какадій Ю. П., Гасанова А. Е., Стуконоженко Т. А. (2017)
Павлюк Р. Ю. - Розробка нових видів булочок для сендвічів для оздоровчого харчування вітамінізованих каротиноїдними рослинними нанодобавками, Погарська В. В., Біленко Л. М., Юр’єва О. О., Гасанова А. Е., Максимова Н. П. (2017)
Водолаженко О. В. - Інформаційно-комунікаційні технології як основа формування концептуального простору при вивченні аналітичної геометрії, Кунічева Т. П., Храпач Я. О., Шевченко К. М. (2017)
Нечепуренко К. Б. - Дослідження харчової та біологічної цінності біфштексів посічених з використанням термостабільних пружних емульсій, Старостенко Б. О., Аштаєв О. С., Пивоваров П. П., Дуденко Н. В. (2017)
Соколовська О. О. - Обгрунтування доцільності використання йодовмісної добавки в рецептурі пастильних виробів, Летута Т. М., Селютіна Г. А., Скирда О. Є., Гасанова А. Е. (2017)
Радченко Я. Ю. - Оценка взаимодействия понятия "знание" и современных мировых проблем питания человека, Радченко Л. А., Гасанова А. Э., Биленко Л. М., Погорелова А. А. (2017)
Abstract & References (2017)
Авер'янова Н. - Консолідація українського суспільства в сучасних умовах гібридної війни (2016)
Бривко М. - Віталій Сергійович Сніжний – жертва сталінських репресій (2016)
Воропаєва Т. - Спільна ідентичність в контексті консолідації українства (2016)
Грабовська І. - Філософські витоки та сенс путінізму (2016)
Грабовський С. - "Гібридна війна": історія і сутність. До постановки питання (2016)
Кагамлик С. - Культурно-просвітницькі осередки українських православних ієрархів ранньомодерного часу як консолідаційний чинник українського суспільства (2016)
Кобченко К. - Український технічно-господарський інститут у Регенсбурзі-Мюнхені: до історії творення національної політехніки в еміграції (2016)
Крамар Р. - До питання про ранні публікації українського антирадянського фольклору (2016)
Крамар Р. - Доля особистого архіву Уляни Кравченко (2016)
Литвиненко О. - Роль засобів масової комунікації в консолідації українського суспільства (2016)
Ліщук-Торчинська Т. - Філософсько-історичний зміст поняття і феномена "історична культура" (2016)
Пархоменко Н. - Міграційні процеси: виклики сучасності для України та досвід Сполучених Штатів Америки (2016)
Стемковська О. - Інституційне забезпечення трансформації місцевого самоврядування в Україні (2016)
Стребкова Ю. - Гендерні аспекти міфологізації світогляду мешканців сучасної України (2016)
Талько Т. - Актуалізація проблеми батьківського дилетантизму у глобалізованих суспільствах (2016)
Тверитникова О. - Вітчизняний досвід наукових студій в контексті цивілізаційного поступу України: наукові електротехнічні школи України (1950–1960 рр.) (2016)
Чик А. - Колективна пам'ять як основа консолідації українства (2016)
Петриченко В. Ф. - Оцінка якості зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості, Каменщук Б. Д. (2009)
Климчук О. В. - Визначення групи стиглості селекційного матеріалу кукурудзи в умовах монокультури, Герасимчук C. Б. (2009)
Томчук Р. В. - Нові аспекти насінництва багаторічних бобових трав, Петрушкова О. М., Кондратевич О. В. (2009)
Барвінченко В. І. - Ефективність виробництва зерна бобів кормових залежно від впливу системи удобрення, Материнський П. В., Кобак С. Я. (2009)
Проворна Л. М. - Сорго – перспективна кормова культура для виробництва повноцінних високоякісних кормів, Олефіренко Ю. Л., Овсієнко А. І. (2009)
Лебеденко Л. І. - Вплив глибини загортання насіння ярої пшениці на елементи продуктивності колосу та урожайності зерна залежно від умов азотного живлення (2009)
Богословська М. С. - Моніторинг агроценозів та особливості поширення амброзії полинолистої (2009)
Довгань С. В. - Методологія оцінки впливу коливань погоди на розмноження основних шкідливих видів довгоносиків в Україні (2009)
Петрушкова О. М. - Вплив норм висіву та покривних культур на насіннєву продуктивність еспарцету піщаного в зоні Степу України, Томчук Р. В., Кондратевич О. В. (2009)
Векленко Ю. А. - Продуктивність сумішок однорічних кормових культур при пасовищному використанні (2009)
Чепур С. С. - Вплив органічних добрив та періодичності скошування сіяних лучних асоціацій на кормову продуктивність та екологію агроландшафтів гірсько-лісового поясу Карпат, Моспан Г. М. (2009)
Кулик М. Ф. - Обґрунтування нової системи оцінки кормів у молочних одиницях для корів різного рівня продуктивності, Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Чорнолата Л. П. (2009)
Курнаєв О. М. - Молочна продуктивність корів при використанні у раціонах люцернового сінажу, заготовленого за рулонною технологією при використанні мінерального консерванту, Нікітенко Л. Г., Сироватко К. М., Грицун А. В., Коваль С. С., Деркач Ю. С., Бігас О. В. (2009)
Жукорський О. М. - Етологічна реактивність та стресостійкість ангуських бичків за різних умов утримання (2009)
Фурманець Ю. С. - Перетравність поживних речовин та м’ясна продуктивність бичків при згодовуванні комбікормів із вмістом цеолітових туфів (2009)
Мазуренко М. О. - Гематологічні показники бугайців при згодовуванні біологічно активної кормової добавки пробіо-актив, Гончарук В. В. (2009)
Гончарук В. В. - Використання ферментного препарату МЕК-БТУ-4 в раціонах телят, Болоховський В. В. (2009)
Коваль С. С. - Молочна продуктивність корів симентальської породи вітчизняної та австрійської селекції в умовах Вінницької області, Мандрик М. О., Бігас О. В. (2009)
Деркач Ю. С. - Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні біологічно активної кормової добавки Пробіо-актив (2009)
Стасюк О. К. - Перетравність поживних речовин та баланс азоту і фосфору при згодовуванні свиням вологого консервованого зерна (2009)
Дмитрук І. В. - Перетравність основних поживних речовин раціону, баланс азоту, кальцію і фосфору при згодовуванні лимонної і бурштинової кислот поросятам (2009)
Чорнолота Л. П. - Вплив згодовування різних комбікормів на продуктивність курчат-бройлерів, Килимнюк О. І., Лаптєєв О. О., Чудак Р. А. (2009)
Мельник І. В. - Вплив обробки столових вин білками зернобобових і зернових культур на показники їх фізико-хімічного складу та біологічної активності, Вікуль С. І. (2009)
Венедіктов О. М. - Концептуальні засади впливу трансферу інноваційної продукції на ефективність кормовиробництва, Ройченко Л. Г., Петриченко І. І., Задорожна І. С., Опанасенко Г. В. (2009)
Ройченко Л. Г. - Стан кормовиробництва у контексті світової економічної кризи, Мацютевич В. С. (2009)
Суша С. К. - Внесок професора В. І. Сазанова (1879–1967 рр.) у розвиток вітчизняної селекції (2009)
Аннотации (2009)
Annotations (2009)
Титул, зміст (2017)
Арканія Р. - Удосконалення спортивної підготовленості юних таеквондистів і покращення результатів їх змагальної діяльності (2017)
Бойко И. - Развитие волонтерства в современном олимпийском спорте (2017)
Горбонос-Андронова О. - Особливості змагальної діяльності спортсменів, які займаються водним туризмом (2017)
Долбишева Н. - Автономія системи спортивних заходів у не олімпійському спорті (2017)
Дорофєєва О. - Обґрунтування методики вдосконалення швидкісно-силових якостей плавців, які спеціалізуються на дистанціях 100 м та 200 м батерфляєм, Яримбаш К. (2017)
Дорошенко Е. - Деякі питання організації занять із загальної та спеціальної фізичної підготовки студентської команди з міні-футболу, Кокарева С., Кокарев Б. (2017)
Костюкевич В. - Особенности построения тренировочного процесса высококвалифицированных хоккеистов на траве в третьем цикле годичной подготовки (2017)
Кощеев А. - Проблемы отбора, управления и комплектации сборных команд по тхэквондо (2017)
Майкова Т. - Научно доказанные эффекты марафонского бега на организм человека, Филатова М. (2017)
Makieshyna Y. - The "goodness" concept in conceptual field of the philosophy of sport (to research the problem) (2017)
Павлюк І. - Гольф у програмі ігор олімпіад (2017)
Пасько В. - Історичні аспекти розвитку регбіліг в Україні, Мартиросян А., Муха В. (2017)
Пікінер О. - Деякі аспекти взаємозв'язку між рівнем фізичної підготовленості, функціональним станом серцево-судинної та дихальної систем і властивостями нервової системи слабочуючих баскетболістів (2017)
Русанова О. - Характеристика координационных способностей спортсменов различных тренировочных групп детско-юношеской спортивной школы, специализирующихся в академической гребле, Жань С. (2017)
Свекла С. - Направленность силовой подготовки юных бегунов на средние дистанции (2017)
Скрипченко І. - Особливості ергогенної дієтетики в системі підготовки кваліфікованих спортсменів у вітрильному спорті в змагальному періоді, Мелешко В. (2017)
Соловей О. - Оцінка змагальної діяльності гандболістів на олімпійському турнірі в Ріо-де-Жанейро – 2016 (2017)
Timus M. - Some aspects regarding possessing and educating written professional communication skills among students of physical education and sport departments, Braniste G., Girlea N. (2017)
Шевяков О. - Особливості переживання суб'єктивної самотності спортсменами-паралімпійцями, які спеціалізуються у пауерліфтингу, Гарець Н., Алфьоров О., Cлавська Я. (2017)
Шинкарук О. - Система контролю підготовки початківців у командних спортивних іграх: проблемні питання та сучасні підходи, Мітова О. (2017)
Борисова Ю. - Вплив занять капоейрою на фізичну підготовленість і соматичне здоров'я дітей 15-16 років, Шкарупіло П. (2017)
Галандзовський С. - Удосконалення функціональної підготовленості студентів транспортного коледжу біговими навантаженнями у змішаному режимі енергозабезпечення (2017)
Гонтарук О. - Інституційні відносини партнерства держави і приватного сектора у сфері фізичної культури і спорту та їх взаємодія в умовах ринку (2017)
Городецький О. - Сімейні цінності студентської молоді, яка займається фізичною культурою і спортом (2017)
Іванишин Ю. - Стан фізичної підготовленості підлітків, які займаються різними видами рухової активності, Іванишин І., Ковальчук Л. (2017)
Кашуба В. - Використання біомеханічних та інформаційних технологій в процесі адаптивного фізичного виховання школярів, Юрченко О., Хабінець Т. (2017)
Килимистий М. - Мотивація до занять фізичним вихованням чоловіків другого періоду зрілого віку (2017)
Кириченко Т. - Тренажери в системі силового тренування студентів ВНЗ (2017)
Косівська С. - Вплив засобів лижної підготовки на рівень фізичної підготовленості студентів ІІ курсу факультету фізичного виховання в ході практичних занять дисципліни "Теорія і методика викладання лижного спорту" (2017)
Кошелева Е. - Сравнительный анализ эффективности различных подходов к организации теоретической подготовки студентов в системе физического воспитания (2017)
Кравченко A. - Формування культуромовної особистості майбутнього фахівця в галузі фізичної культури та спорту (2017)
Круцевич Т. - Особенности влияния занятий спортом на формирование гендерных характеристик юношей и девушек, Марченко О. (2017)
Круцевич Т. - Нормативні основи сучасної системи фізичного виховання різних груп населення України, Трачук С. (2017)
Мазний Д. - Організація фізичного виховання у вищих навчальних закладах сполучених штатів Америки (2017)
Михайленко Ю. - Стан здоров'я і рухової активності дітей молодшого шкільного віку, Решетилова В., Ковров Я. (2017)
Москаленко Н. - Вплив самостійних занять фізичним вихованням на фізичний стан старшокласників, Єлісєєва Д. (2017)
Москаленко Н. - Спортивні танці для дітей: інноваційні підходи, Демідова О. (2017)
Пангелова Н. - Авторські школи і концепції фізичного виховання дітей дошкільного віку у новий час (середина ХVІІ – початок ХХ ст.), Красов О. (2017)
Пангелова Н. - Зарубіжний досвід організації фізичного виховання в загальноосвітніх школах, Власова С. (2017)
Пасічник В. - Класифікації народних ігор у фізичному вихованні дітей дошкільного віку, Пітин М. (2017)
Степанова І. - Умови реалізації психотехнічних ігор в процесі фізичного виховання студентів-гірників для їх готовності до професійної діяльності (2017)
Табінська С. - Моніторинг психологічних, фізичних і соціальних якостей у здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" фізичної культури і спорту (2017)
Тимочко-Волошин Р. - Можливості удосконалення фізичного виховання сільських школярів спеціальних медичних груп 5-9 класів із суглобовими проявами дисплазії сполучної тканини, Трач В., Петришин Ю., Мандюк А. (2017)
Трачук С. - Характеристика серцево-судинної системи молодших школярів як індикатора функціонального стану організму, Семененко В., Білецька В. (2017)
Чернігівська С. - Проблема інклюзивної освіти студентів-інвалідів (у контексті їх реабілітації) (2017)
Чуйко О. - Аналіз показників функціонального стану студентів 17-19 років (2017)
Шевяков О. - Виховання сучасних школярів засобами народної фізичної культури, Славська Я., Алфьоров О. (2017)
Шиян О. - Дослідження анамнезу життя студентів медичного вузу із гіпермобільністю суглобів, Бакурідзе-Маніна В. (2017)
Афанасьєв С. - Фактори ризику та клінічні детермінанти сколіотичної постави у дітей, Афанасьєва О. (2017)
Кашуба В. - Фізична реабілітація хворих із вертеброгенною патологією з урахуванням змін у стані склепіння стопи, Жарова І. (2017)
Клапчук В. - Вплив вправ хатха-йоги на функціональний стан жінок з нейроциркуляторною дистонією при реабілітаційних заняттях в умовах профілакторію (2017)
Луковська О. - Питання розвитку української медико-біологічної термінології, яка вживається в сфері фізичної культури та спорту (2017)
Майкова Т. - Особливості ліпідного профілю при коксартрозі у хворих на ожиріння, Богос Ю. (2017)
Мельник О. - Застосування удосконаленої методики лікувального масажу у відновленні дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Свиридова А. (2017)
Самошкіна А. - Методика використання фізичних вправ пілатеса для жінок з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта, Москаленко Н. (2017)
Толстикова Т. - Запобігання прогресуванню сколіотичної постави у дітей середнього шкільного віку з міопією засобами фізичної реабілітації, Манжос Д. (2017)
Приходько В. - Направление, содержание и принципы реформы спорта высших достижений в Украине (2017)
Усенко О. Ю. - Результати біліопанкреатичного шунтування в модифікації hess-marceau у хворих на морбідне ожиріння, Тодуров І. М., Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Калашніков О. О., Кучерук В. В., Плегуца О. І. (2017)
Копчак В. М. - Діагностика та хірургічне лікування пухлин лівого анатомічного сегмента підшлункової залози, Ткачук О. С., Копчак К. В., Дувалко О. В., Хомяк І. В., Перерва Л. О., Андронік С. В., Шевколенко Г. Г., Ханенко В. В. (2017)
Дзигал О. Ф. - Патофізіологічний підхід до вибору індивідуальної тактики хірургічного лікування хворих з приводу цирозу печінки з супутнім асцитом, Грубнік Ю. В., Вастьянов Р. С. (2017)
Бойко В. В. - Отдаленные результаты лечения холангиокарциномы, Авдосьев Ю. В., Сочнева А. Л. (2017)
Воротинцев С. І. - Площинна блокада поперечного м’яза живота після лапароскопічної резекції товстого кишечнику у хворих на ожиріння, Софілканич М. М., Захарчук О. В. (2017)
Протас В. В. - Вазовагальні реакції при нейроаксіальній анестезії та шляхи їх попередження, Венгринович Н. Р., Мельник С. В. (2017)
Арсенюк В. В. - Дисплазія сполучної тканини як предиктор виникнення спайкової хвороби черевної порожнини у дітей та шляхи профілактики спайкової непрохідності кишечнику, Гринів О. В., Смотров М. І., Дідич Т. В., Лісовська Д. В., Арсенюк Т. Л. (2017)
Мазуренко О. В. - Деякі аспекти організації хірургічної допомоги під час подій з масовим ураженням людей, Сличко І. Й. (2017)
Мішалов В. Г. - Ефективність ендовенозної лазерной коагуляції великої підшкірної вени залежно від її діаметра з застосуванням радіального світловода, Кузьменко О. В., Маркулан Л. Ю. (2017)
Волошин А. Н. - Роль эндотелиальных клеток-предшественниц и их биологических маркеров в возникновении атеросклероза артерий нижних конечностей (2017)
Шипулин П. П. - Видеоторакоскопическая резекция легких с использованием электросварочных технологий, Кирилюк А. А., Тронина Е. Ю., Байдан В. В., Севергин В. Е., Байдан В. И., Агеев C. В., Аграхари А., Козяр О. Н., Поляк С. Д. (2017)
Барамия Н. Н. - Становление и перспективы развития отделения политравмы (2017)
Андрєєв О. А. - Порушення статокінетичної функції та її оцінка в об’єктивізації легкої черепно-мозкової травми, Скобська О. Є., Каджая Н. В. (2017)
Галай О. О. - Ведення раннього післяопераційного періоду у хворих на рак слизової оболонки порожнини рота, ротової частини глотки та гортані III-IV стадії, Карп С. Ю. (2017)
Смоланка І. І. - Використання ендоскопічної мамодуктоскопії для оптимізації хірургічної тактики при патологічних виділеннях з грудного соска, Аксьонов О. А., Білоненко Г. А. (2017)
Савенков В. І. - Нові можливості у лікуванні хворих з приводу нефролітіазу з використанням мікро- та ультра-міні черезшкірної нефролітотрипсії, Мальцев А. В., Левченко Д. А. (2017)
Дмитрієв Д. В. - Обгрунтування використання методу попереджувальної аналгезії в ранньому післяопераційному періоді у дітей з онкологічними захворюваннями, Семененко А. І., Моравська О. А., Дмитрієва К. Ю. (2017)
Бабко А. М. - Ортопедичне лікування хворих з приводу ревматоїдного артриту за одночасного ураження кульшових та колінних суглобів, Герасименко А. С., Страфун А. С. (2017)
Красносельський Н. В. - Морфологічні і мікробіологічні особливості загоєння покривних тканин після місцевого променевого пошкодження, Симонова-Пушкарь Л. І., Криворучко І. А., Гоні С. А. Т., Андреєщев С. А. (2017)
Яцина О. І. - Відтворення стресової моделі нетримання сечі у лабораторних тварин, Савицька І. М., Фурманов Ю. О., Костєв Ф. І., Вернигородський С. В., Гейленко О. А., Дячкова Н. В. (2017)
Крыжевский В. В. - Современные взгляды на конверсию при лапароскопической холецистэктомии, Павлович Ю. В., Мендель Н. А. (2017)
Лавренко А. В. - Спостереження візуалізації кіст печінки, Безручко М. В., Кайдашев І. П. (2017)
Нугзар Миколайович Барамія до 75 річчя з дня народження (2017)
Kyrii S. O. - Utilization of "red mud" being a part of new effective adsorbent in water treatment, Kosogina I. V., Astrelin I. M., Mosiyuk V. Yu. (2017)
Гомеля М. Д. - Дослідження вилучення фосфатів на аніонітах та створення безвідходної переробки регенераційних розчинів, Петриченко А. І., Трохименко Г. Г., Мартинюк Я. П. (2017)
Obushenko T. - The removal of heavy metal (nickel) ions from waste waters, Tolstopalova N., Boliely O. (2017)
Obushenko T. - The removal of indigo carmine from water by solvent sublation, Tolstopalova N., Kholmetska Y. (2017)
Kvartenko A. - Research into factors of mutual influence of ground waters quality parameters on choice of water cleansing technologies (2017)
Kardasevich O. A. - Exergy analysis of processes occuring in cooling tower, Chichenin V. V., Ahrameev V. G., Demchenko N. V. (2017)
Гаращенко В. І. - Розрахунок втрати гідравлічного напору у фільтруючих загрузках магнітних фільтрів, Гаращенко О. В., Маланчук Є. З. (2017)
Глущенко О. В. - Фінансова архітектоніка в умовах біфуркації (2016)
Диха М. В. - Система засобів економічного механізму державного регулювання соціально-економічних процесів (2016)
Крикавський Є. В. - Промислові ланцюги поставок: між ефективністю та відповідальністю (2016)
Скворцов І. Б. - Обґрунтування вартості робочої сили з урахуванням її відтворення, Загорецька О. Я., Гришко В. А. (2016)
Соколов Б. И. - Эволюция парадигмы государственного долга, Соколова С. В. (2016)
Ahmad F. - Foreign portfolio inflows and economic growth: evidence from ASEAN5, Draz M. U., Yang S. (2016)
Боярчук А. І. - Орієнтація України на євроінтеграційний курс (2016)
Gamal A. A. M. - Underground economy in Saudi Arabia: a study based on currency demand function, Dahalan J. B. (2016)
Zwolak J. - The relationship between newly introduced fixed assets and final output in Polish agriculture (2016)
Kim R. B. - Influence of country & brand image on consumer loyalty under explicit brand origin & manufacture identification, Li Y. J. (2016)
Копжасарова Г. - Организационно-экономический механизм функционирования инновационной среды в Казахстане (2016)
Popova L. V. - Analysis of state support policy for agriculture aimed at regional food security provision, Maslova I. A., Gudkov A. A. (2016)
Cvancarova Z. - Corporate governance development in Central and Eastern Europe, Franek J. (2016)
Штулер І. Ю. - Структурно-логічна схема організації та регулювання інноваційної діяльності в сучасних умовах розвитку економіки України (2016)
ul Haq I. - Does FDI complement domestic investment? A comparative study of India and Pakistan, Zhu S. (2016)
Azis A. M. - Performance management system for increasing business school competitiveness (2016)
Alrawabdeh W. - Factors impacting the adoption of e-commerce by microfinance companies in Jordan (2016)
Маслак О. І. - Фактори розвитку трансферу технологій машинобудівного підприємства, Маслак М. В., Безручко О. О. (2016)
Наконечна А. С. - Модель коригування структури капіталу суб’єктів господарювання в умовах адаптації до циклічних змін економіки (2016)
Полінкевич О. М. - Проблеми розвитку корпоративного управління в Україні (2016)
Slusarczyk B. - The supply chain of a tourism product, Smolag K., Kot S. (2016)
Chebanova O. P. - Dominating aspects of investment & innovative marketing strategy for railway enterprises (2016)
Kolosok A. M. - Establishing environmental responsibility of business in Ukraine, Strishenets O. M. (2016)
Лобунько Ю. В. - Інформаційне забезпечення формування природоохоронного землекористування (2016)
Obikhod A. A. - Evaluation methodology for competitive ecological potential in the context of ensuring ecological safety of Ukraine, Ambrosenko O. P. (2016)
Сазонець І. Л. - Вдосконалення системи управління раціональним використанням водних ресурсів підприємствами України, Покуль О. В. (2016)
Алєксєєв І. В. - Оцінювання ефективності управління житловим фондом, Мороз Н. В. (2016)
Захарчин Г. М. - Нові аспекти управління персоналом в умовах побудови громадянського суспільства, Любомудрова Н. П. (2016)
Lipych L. H. - The effect of human capital investment on organizational performance, Yushchyshyna L. O., Mokhniuk A. M. (2016)
Brzakovic T. - Increasing company value through monitoring the impact of different variables, Vukajlovic D., Brzakovic M. (2016)
Далєвська Т. А. - Валовий податковий регіональний продукт як інструмент механізму бюджетного регулювання міжбюджетних відносин (2016)
Дуб А. Р. - Ідентифікація міжнародних грошових переказів у фінансових ресурсах домогосподарств (2016)
Лозинський Д. Л. - Альтернативний погляд на податкову реформу в Україні, Каленчук Л. В. (2016)
Lukianenko I. G. - Monetary and fiscal policies interaction in Ukraine, Dadashova P. A. (2016)
Львова Н. А. - Концепция сравнительной оценки финансовых систем (2016)
Насібова О. В. - Недержавні пенсійні фонди в системі соціального захисту населення України (2016)
Полікарпова О. С. - Макропруденційна політика: мета, інструменти та можливості для України (2016)
Suvittawat A. - Service quality in a bank: Bangkok Bank public company limited (Chonburi) case study (2016)
Власенко О. О. - Основні тенденції та проблеми розвитку ринку аудиторських послуг в Україні, Марченко С. М. (2016)
Коцеруба Н. В. - Особливості застосування прийомів фінансового аналізу в аудиті ефективності використання капіталу суб’єктів підприємницької діяльності (2016)
Паламарчук О. М. - До питання аналізу господарських систем, Чабан Г. В., Тірбах Л. В. (2016)
Хмельков А. В. - Счетная палата Украины как агент института контроля публичных финансов (2016)
Nazarkevych M. A. - Method of electronic and printed documents protection on the basis of moire effect, Dronyuk I. M., Troian O. A. (2016)
Олійник О. М. - Адаптація систем управління логістикою на підприємствах з використанням асимптотичних методів, Коваленко Н. М., Головань О. О. (2016)
Петряєва З. Ф. - Верифікація градації рівнів фінансово-економічної безпеки підприємств, Іващенко Г. А., Петряєв О. О. (2016)
Seсilmis N. - Economic factors affecting aviation demand: practice of EU countries, Koс A. (2016)
Тютюнник Ю. М. - Механізми факторного аналізу показників фінансового стану галузей економіки, Тютюнник С. В. (2016)
Umar M. - Asymmetric real exchange rate and inflation causality based on Toda-Yamamoto dynamic Granger causality test, Dahalan J. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Рохман Б. Б. - О технологии газификации твердых топлив в вертикальном поточном реакторе под давлением (2014)
Будько В. І. - Особливості зарядження акумуляторної батареї електромобіля від стаціонарної вітроелектричної станції (2014)
Пасичный В. В. - О получении водорода металло-паровым методом при использовании вольфрамсодержащих отходов и нагреве в солнечных печах, Зенков В. С. (2014)
Левков В. В. - Методика структурного синтезу підсистеми утиліт системи електрозабезпечення технічних засобів охорони кордону (2014)
Бкиров Э. А. - Анализ параметров и электроэнергетических процессов фотоэлектрических систем с различными нагрузками (2014)
Кныш Л. И. - Метод учёта тепловой проводимости абсорбера в плоском солнечном коллекторе (2014)
Козырский В. В. - Моделирование процессов теплообмена в аккумуляторах гелиоустановок, Мартынюк Л. В., Алекшеюк И. (2014)
Басок Б. И. - Численное моделирование ветровых потоков в зоне городской застройки, Давыденко Б. В., Новиков В. Г. (2014)
Кузнецов М. П. - Забезпечення електроенергетичного балансу при наявності вітрових електростанцій (2014)
Пекур П. П. - Імовірнісні характеристики потужності вітроелектричної установки (2014)
Мороз А. В. - Властивості та особливості застосування імовірнісного трипараметричного гамма-розподілу для визначення технічного гідроенергетичного потенціалу малої річки (2014)
Швец М. Ю. - Перспективы использования геотермального теплоносителя для производства электрической энергии в Украине (2014)
Олійниченко В. Г. - Використання скидної теплоти геотермального теплоносія (2014)
Плєшков П. Г. - Оцінювання паливно-енергетичного потенціалу рослинницької галузі сільського господарства, Серебренніков С. В., Стець П. Г. (2014)
Вимоги до публікацій (2014)
Інформація про передплату на журнал "Відновлювана енергетика" (2014)
15 міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика XXI століття" (2014)
Аннотації (2014)
Борис Г. З. - Вплив флаванвмісних гепатопротекторів на стан слинних залоз щурів з токсичним гепатитом, Фурдичко А. І., Левицький А. П., Макаренко О. А., Селіванська І. О. (2016)
Степан В. Т. - Развитие воспаления и дисбиоза в почках и стенке мочевого пузыря крыс при стоматогенной эндотоксинемии (2016)
Фурдичко А. І. - Вплив гепатопротектору з вмістом розторопші та лецитину на стан пародонта у щурів з токсичним гепатитом (2016)
Николаева А. В. - Биохимические показатели минерального обмена, состояния соединительно-тканного матрикса и интенсивности воспаления тканей пародонта у женщин при разном уровне эстрогенов в крови, Ткаченко Е. К., Николаенко К. В. (2016)
Почтарь В. Н. - Влияние сочетанного применения Солкосерила, Лизомукоида, Квертулина на микробиоценоз ротовой полости у больных с многоформной экссудативной эритемой, Левицкий А. П., Макаренко О. А. (2016)
Деньга О. В. - Комплексный подход к лечению орального мукозита на фоне терапии рака молочной железы, Шумилина Е. С., Цевух Л. Б., Илык Р. Р. (2016)
Варжапетян С. Д. - Повышение качества аппаратурной диагностики состояния слизистой оболочки верхнечелюстных пазух при ятрогенном верхнечелюстном синусите, Григорьева М. Ю. (2016)
Гулюк А. Г. - Микроэкология полости рта у детей с расщелиной твердого и мягкого неба в разные возрастные периоды, Коган Л. Б. (2016)
Демид О. І. - Поетапне відновлення твердого та м’якого піднебіння з використанням васкуляризованих слизово-окістних клаптів, Крикляс В. Г., Коган Л. Б. (2016)
Дорошенко С. І. - Изучение напряженно-деформированного состояния периодонта зуба с разрушенной бифуркацией после ортопедического лечения, Ірха С. В., Тормахов Н. Н. (2016)
Фастовець О. О. - Оцінка ефективності застосування денситометричних методів дослідження кісткової тканини у хворих на патологічне стирання твердих тканин зубів, Кобиляк С.С. (2016)
Фастовець О. О. - Донозологічна діагностика пародонтологічних ускладнень у ортодонтичних хворих при застосуванні незнімної апаратури, Самойленко В. А. (2016)
Чухрай Н.Л. - Зв'язок між психоемоційним станом дітей та їх сприйнятливістю до карієсу зубів (2016)
Зомбор Е. В. - Стоматологический статус и генетическая предрасположенность к основным стоматологическим заболеваниям у детей 6-7 лет г. Ужгород при использовании различных источников водоснабжения, Деньга О. В. (2016)
Варжапетян С. Д. - Обоснование направлений разработок учебных программ при модернизации последипломного образования стоматологов, Строгонова Т. В., Диева Т. В. (2016)
Гулюк А. Г. - Аналіз звернень військовослужбовців Збройних сил України з періапікальною інфекцією за 2013 - 2014 роки, які знаходились в клініці щелепно-лицевої хірургії та стоматології Головного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ” Міністерства оборони України, Шмідт П. А., Федірко І. В., Козловський С. М. (2016)
Куцевляк Валентина Федоровна (2016)
Професор Дорошенко Світлана Іванівна (2016)
Кропивко М. Ф. - Стратегічне бачення аграрного устрою України (2017)
Мельник Л. Ю. - Системно-структурний аналіз національної економіки та аграрної сфери у вимірі економіки знань (2017)
Тивончук С. В. - Розвиток ринку виробництва молока в Україні в контексті євроінтеграційних процесів, Тивончук Я. О., Павлоцька Т. П. (2017)
Грановська В. Г. - Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні (2017)
Мамчур В. А. - Інституційно-економічний механізм розвитку ринку молока і молокопродуктів (2017)
Тулуш Л. Д. - Перспективи застосування зниженої ставки податку на додану вартість на продукти харчування в Україні (2017)
Михайлов А. М. - Оцінка впливу індикаторів економічного зростання на інвестиційний клімат аграрного сектору (2017)
Россоха В. В. - Управління збутовою діяльністю аграрних підприємств у трансакційному вимірі, Шарапа О. М. (2017)
Чорний Г. М. - Феномен управління та систематизація управлінських знань в АПК, Міщенко І. А., Фіщук Н. Ю. (2017)
Фирсов Е. А. - О перспективе минимизации кризисных явлений в развитии рыночной экономики (2017)
Шульга О. А. - Еволюція наукових підходів до трактування аграрних відносин (2017)
Гриценко В. Л. - Економічне моделювання ринку меду (2017)
Прудивус Л. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників (2017)
Талавиря М. П. - Селянські домогосподарства: соціально-економічні умови розвитку (2017)
Горьовий В. П. - Актуальне дослідження проблем конкурентоспроможності фермерських господарств (2017)
Юшин Сергій Олександрович – ювіляр (2017)
Віталію Петровичу Саблуку – 50 (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Петриченко В. Ф. - Фотосинтетична діяльність люпину вузьколистого в монопосівах та агроценозах в умовах Полісся України, Вишневська О. В., Тугуєва І. В., Фатнєв В. В. (2010)
Бугайов В. Д. - Шляхи створення вихідного матеріалу конюшини лучної на підвищення продуктивності і якості корму, Щербина Л. П., Максімов А. М., Кулька В. П. (2010)
Калюжна Е. А. - Новий генетичний матеріал в селекції штамбово-детермінантних форм гороху посівного на Уладово-Люлинецькій дослідно-селекційній станції, Українець В. В., Українець Г. В., Климчук С. С., Казьмірук Г. Ф., Боднаренко К. Б. (2010)
Бабич А. О. - Прояв трансгресії за основними кількісними ознаками продуктивності бобів кормових в F2, Іванюк С. В., Бабій С. І. (2010)
Бардаков А. Г. - Адаптивна селекція кормового люпину в зоні Полісся України, Бардаков В. А., Жидок Н. П. (2010)
Барилко М. Г. - Особливості успадкування ряду кількісних ознак у гібридів F1 вики ярої (Vicia sativa L.) (2010)
Бабич А. О. - Гібридологічний аналіз гібридів квасолі звичайної (f1), Іванюк С. В., Лехман А. А. (2010)
Мірошнікова О. В. - Встановлення кореляційних зв’язків та їх щільність у зразків стоколосу безостого для створення нового вихідного матеріалу, Марініч Л. Г. (2010)
Приймачук М. І. - Оптимізація сортового складу озимого тритикале в західному Лісостепу і Поліссі України (2010)
Балан В. М. - Польова схожість насіння цукрових буряків як фактор сівби на кінцеву густоту стояння рослин, Щегловський М. М. (2010)
Іщенко В. А. - Ефективність застосування мінеральних та бактеріальних добрив при вирощуванні гороху вусатого типу в умовах північного Степу України (2010)
Кондыков И. В. - Горох полевой (пелюшка) как специфичная кормовая культура в структуре вида Pisum sativum L, Соболева Г. В. (2010)
Климчук О. В. - Характеристика моделі простих гібридів кукурудзи для умов Лісостепу України (2010)
Гетман Н. Я. - Формування кормової продуктивності агрофітоценозів однорічних культур для виробництва високобілкових кормів у Лісостепу правобережному, Кифорук В. В. (2010)
Квітко Г. П. - Адаптивні енергоощадні технології вирощування багаторічних бобових трав на корм в умовах Лісостепу правобережного, Брунь. І. М., Мазур В. А., Давимока О. В., Ломачевський С. М., Ткачук О. П., Саміляк М. В. (2010)
Василенко М. Г. - Оцінка агротехнологій вирощування сої на сірих лісових ґрунтах, Дерик Г. І. (2010)
Камінський В. Ф. - Вплив елементів технології вирощування на урожайність сої в умовах північного Лісостепу України, Мосьондз Н. П. (2010)
Нагорний В. І. - Вплив строків і способів сівби на урожайність сортів сої (2010)
Бахмат О. М. - Вплив агротехнічних заходів на продуктивність сої в умовах західного регіону України, Чинчик О. С. (2010)
Дідович С. В. - Вплив штамів бульбочкових бактерій на продуктивність рослин і якість насіння бобів кормових в умовах Лісостепу України, Колісник С. І., Кобак С. Я. (2010)
Шепілова Т. П. - Вплив мікродобрив на продуктивність рослин сої, Курцев В. О. (2010)
Ганжело О. И. - Грибные болезни в соевых агроценозах Одесской области, Сичкарь В. И. (2010)
Андрієнко А. Л. - Вплив збільшення частки сої в структурі посівних площ та систем удобрення на її урожайність та якість насіння (2010)
Плотніков В. В. - Сучасні технології вирощування вики ярої на насіння, Гильчук В. Г., Гуменний М. Б., Наконечний В. О. (2010)
Голодна А. В. - Підбір сортів люпину вузьколистого та тритикале ярого для сумісного вирощування, Павленко В. Ю., Столяр О. О. (2010)
Чоловський Ю. М. - Особливості водоспоживання посівами люпину вузьколистого залежно від застосування мінеральних добрив (2010)
Дідович С. В. - Ефективність біологічних заходів при вирощуванні нуту в агроценозах Степу України, Пархоменко О. Л., Бутвіна О. Ю. (2010)
Тележенко Л. М. - Сочевиця як важливий національний ресурс рослинного білка, Атанасова В. В. (2010)
Воловик І. А. - Порівняльна пародонтопротекторна ефективність цитофлавіну і квертуліну у щурів з залізодефіцитною анемією, Борисенко А. В., Левицький А. П. (2016)
Пелех Л. В. - Роль бобових культур у підвищенні якості зелених кормів в умовах правобережного Лісостепу України (2010)
Шнайдер С. А. - Состояние тканей полости рта крыс после кормления высокоолеиновым подсолнечным маслом, Топов И. Г., Левицкий А. П. (2016)
Кимак Я. В. - Якість зерна пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах північного Лісостепу (2010)
Куцевляк В. Ф. - Накопление ацетата свинца в гомогенатах твердых тканях зубов крыс и коррекция его содержания фитосорбентом ФСЭ, Бобровская Н. П. (2016)
Кононюк Л. М. - Порівняльна оцінка продуктивності та якості сортів пшениці озимої залежно від технології вирощування в умовах північного Лісостепу, Олійник К. М., Давидюк Г. В., Дмитренко О. В., Вєтрова Н. О. (2010)
Декіна С. С. - Вплив оральних аплікацій лізоцимвмісних гелів на стан слизової оболонки порожнини рота щурів після дії ліпополісахариду, Успенський О. Є., Гінжул І. В., Остафійчук М. О., Левицький А. П. (2016)
Демидась Г. І. - Показники органогенезу і продуктивність люцерни посівної залежно від строку сівби та покривної культури, Івановська Р. Т., Коваленко В. П., Малинка Л. В. (2010)
Поліщук С. С. - Експериментальне дослідження впливу квертуліну на загоєння травматичних пошкоджень нижньої щелепи щурів (2016)
Бурко Л. М. - Вплив елементів технології вирощування на особливості формування урожаю кормових буряків (2010)
Малко Н. В. - Вплив важких металів та дефіциту фтору і йоду на показники імунної системи щурів при експериментальному гінгівіті (2016)
Білітюк А. П. - Тритикале – кормова білкова культура, Ісаков В. В., Потапчук Ю. В. (2010)
Кононова О. В. - Влияние линкомицина на состояние пародонта у крыс с адреналиновым стрессом (2016)
Собко М. Г. - Кормова продуктивність люцерни посів ної залежно від пожнивних решток покривної культури, Собко Н. А. (2010)
Мазур І. П. - Взаємозв’язок між рівнем 25-гідроксивітаміну-D та генералізованим пародонтитом у жінок молодого віку, Новошицький В. Є. (2016)
Маркіна О. В. - Агробіологічна оцінка однорічних сумішок (2010)
Савельева Н. Н. - Состояние цитокиновой сети у больных хроническим генерализованным пародонтитом I-II степени тяжести с паразитозами (2016)
Молдован Ж. А. - Моделі різночасно дозріваючих пасовищних травостоїв і оцінка їх продуктивності в умовах Лісостепу західного (2010)
Коган Л. Б. - Состояние локальной гемодинамики в тканях пародонта у детей ранее прооперированных по поводу расщелин, Гулюк А. Г. (2016)
Васько П. П. - Подбор видов и сортов многолетних трав для многокомпонентных пастбищных травосмесей и их продуктивность, Клыга Е. Р. (2010)
Демид О. І. - Cпосіб хірургічного усунення вродженого дефекту м’якого піднебіння (2016)
Борщенко В. В. - Продуктивні характеристики травостою при багатоукісному використанні пасовищ (2010)
Семенов Е. И. - Нуждаемость и обеспеченность в имплантологической помощи молодого населения Украины, Сенников О. Н. (2016)
Дутка Г. П. - Продуктивність сінокосів на еродованих схилах залежно від удобрення, Сеник І. І., Сеник Р. І., Ящук Т. В. (2010)
Дрогомирецька М. С. - Морфофункціональна оцінка опорно-рухивного апарату у дітей із міофункціональними порушеннями зубо-щелепної системи, Ахмад Салех Халяф Салама, Білоус М. К., Якимець А. В., Острянко В. І. (2016)
Стецюк М. Г. - Продуктивність багаторічних лучних злаків - гігромезофітів на осушуваних торфовищах західного Полісся в умовах сучасного клімату (2010)
Иванов В. С. - Анализ заболеваемости и факторов возникновения раннего детского кариеса у детей г. Черноморск, Анисимова Л. В. (2016)
Кургак В. Г. - Продуктивність різнотипних травостоїв за різних систем удобрення на суходолах Лівобережного Лісостепу, Товстошкур В. М. (2010)
Рейзвих О. Э. - Динамика изменения клинических показателей состояния пародонта у детей под влиянием оральных аппликаций геля липополисахарида, Деньга О. В., Левицкий А. П. (2016)
Панахид Г. Я. - Вплив азотного удобрення та особливостей формування лучних трав на вміст сирого протеїну в кормі довготривалого фітоценозу (2010)
Ковач І. В. - Зарядовий стан клітин букального епітелію у дітей при лікуванні хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту, Кравченко Л. І. (2016)
Сеник І. І. - Вплив удобрення на зміну щільності пагонів злаковобобової травосумішки (2010)
Валерий Исаевич Куцевляк (к 75-летию со дня рождения) (2016)
Чепур С. С. - Роль лучних асоціацій в екології агро ландшафтів гірсько-лісового поясу Карпат, Моспан Г. М. (2010)
Галина Федоровна Катурова – яркая личность Харьковской стоматологии (2016)
Клименко В. П. - Кормовая ценность многолетних бобовых трав и возможность максимального ее использования (2010)
Курнаєв О. М. - Вплив технології заготівлі сінажу на втрати сирого протеїну та його фракційний склад упродовж зберігання (2010)
Божок Л. В. - Вплив препарату БПС-Л на якість та збереженість силосованих кормів (2010)
Скоромна О. І. - Нова система оцінки кормів у молочних одиницях і складання раціонів для корів за цими показниками (2010)
Овсієнко А. І. - Біологічне знешкодження антипоживних речовин у зерні сої, кормових бобах та їх продуктивна і фізіологічна дія на організм дійних корів, Хіміч О. В., Овсієнко С. М. (2010)
Коваль С. С. - Взаємозв’язок між вмістом жиру та білка у молоці корів української чорно - рябої та симен тальської порід, Мандрик М. О., Бігас О. В. (2010)
Тимчук С. С. - Використання солодових ростків – відходів пивоваріння в годівлі корів і при відгодівлі бичків, Стасюк О. К. (2010)
Кучерявий В. П. - Морфологічні показники товстого відділу кишечнику свиней при згодовуванні лактинів з престартером (2010)
Суховуха С. М. - Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні жирової та жиролізинової добавок (2010)
Новгородська Н. В. - Вплив різних преміксів у повнораціонних комбікормах на баланс кальцію та фосфору у молодняку свиней, Войцехівська Ю. М., Польгуль Л. Р., Гавриш А. М., Корнійчук О.І. (2010)
Кулик М. Ф. - Комплекси кремнію з мікроелементами – новий напрямок балансування мінерального живлення тварин, Обертюх Ю. В., Заєць А. П., Герасимчук А. І., Костецька Ю. В., Хрипливий В. В. (2010)
Кулик М. Ф. - Вплив вулканічних туфів на мінеральний склад курячих яєць, Обертюх Ю. В., Чорнолата Л. П., Костецька Ю. В., Кулик Я. М., Коцюмбас І. Я. (2010)
Аннотации (2010)
Resume (2010)
Борис Г. З. - Влияние гепатопротектора, содержащего жмых расторопши, на биохимические показатели слюнных желез крыс с токсическим гепатитом, Фурдычко А. И., Деньга А. Э. (2016)
Гинжул И. В. - Влияние гепатопротектора, содержащего жмых расторопши, на состояние слизистой оболочки щеки крыс с токсическим гепатитом, Шнайдер С. А., Селиванская И. А. (2016)
Кононова О. В. - Влияние оральных гелей квертулина и адреноблокаторов на состояние пародонта у крыс с адреналиновым стрессом, Борисенко А. В., Левицкий А. П. (2016)
Николаева А. В. - Пародонтопротекторная эффективность фонофореза геля "Зверобой" у женщин с гипоэстрогенией, Жук Д. Д. (2016)
Маланчук В. О. - Особливості післяопераційного періоду та безпосередні клінічні результати при постановці дентальних імплантатів з дренуванням переімплантитної кістки, Грабовецький П. В., Грабовецький В. Й., Маланчук Н. В. (2016)
Семенов К. А. - Клинический пример лечения пациента с хроническим травматическим артритом височно – нижнечелюстного сустава (2016)
Маланчук В. О. - Безпосередні результати використання поліпропіленових сітчастих ендопротезів в щелепно-лицевій хірургії, Єфисько В. М., Єфисько Н. А. (2016)
Боян А. М. - Результаты исследования и лечения стоматологических больных с измененным состоянием жевательных мышц (2016)
Семенов Е. И. - Сравнительный анализ результатов лазерной корреляционной спектроскопии ротоглоточных смывов у пациентов без вторичных осложнений дентальной имплантации и с вторичными осложнениями переимплантных тканей, Тымчишин О. Л. (2016)
Біда О. В. - Патологічні зміни оклюзії, обумовлені частковою втратою зубів, ускладненою зубощелепними деформаціями (2016)
Халецкая В. Н. - Состояние твердых тканей зубов и пародонта у детей с расщелиной мягкого и твердого неба в раннем сменном прикусе, Ковач И. В. (2016)
Глазунов О. А. - Сравнительная характеристика внешнего дыхания у детей 6-8 лет с дистальным прикусом, Рабовил М. И., Дрок В. А. (2016)
Ковач И. В. - Применение зубного эликсира "Гранатовый" в комплексном лечении поражений СОПР у детей с острыми формами лейкемии на фоне приема цитостатиков, Хотимская Ю. В. (2016)
Ковач І. В. - Динаміка змін показників кровотоку в слизовій оболонці порожнини рота у дітей з хронічним рецидивуючим афтозним стоматитом після застосування озонотерапії, Кравченко Л. І. (2016)
Смоляр Н. І. - Значимість дентального естетичного індексу (DAI) для діагностики зубощелепних аномалій у дітей інтернатних закладів, Чухрай Н. Л., Фур М. Б. (2016)
Годованець О. І. - Особливості перебігу хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов цукрового діабету, Котельбан А. В. (2016)
Костюк В. О. - Моделювання і факторний аналіз рівня доходності трамвайно-тролейбусних підприємств (2017)
Лещинський В. П. - Сучасна модель сталого розвитку регіону (2017)
Франчук В. І. - Розвиток національного ринку озброєнь як запорука обороноздадтності сектору ОПК України, Вінник І. Ю. (2017)
Лосєв М. Ю. - Методика нечітко-множинного аналізу економічного стану регіонів (2017)
Лещинський В. П. - Cоціально-економічні трансформації (2017)
Мамонов К. А. - Визначення та особливості оцінки "рейдерської привабливості" підприємств паливно-енергетичного комплексу, Величко В. А. (2017)
Малишко Ю. М. - Спрощення загальнообов’язкових процедур для платників податків в Україні (2017)
Фролов В. С. - Деякі підходи щодо стратегії протистояння та протидії агресору, Саганюк Ф. В., Лобко М. М. (2017)
Тимошенко Р. І. - Оборонна реформа: деякі шляхи уникнення небезпечних ризиків, Саганюк Ф. В., Мірошниченко В. Я. (2017)
Гріненко О. І. - Напрями подальшого удосконалення національного законодавства у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, Кутовий О. П., Шапталенко М. І. (2017)
Голопатюк Л. С. - Визначення та аналіз особливостей складових сучасних воєнних конфліктів, Тимошенко Р. І. (2017)
Возняк С. М. - Міжнародно-правова регламентація застосування збройних сил в сучасних воєнних конфліктах, Іващенко А. М., Полякова О. В. (2017)
Сурков О. О. - Підхід до визначення сутності понять "спроможність”, "можливість”, "здатність” сил оборони для вдосконалення основ стратегічного (2017)
Лобанов А. А. - Обґрунтування системи показників для оцінювання ефективності витрат на утримання і розвиток Збройних Сил України в інтересах забезпечення оборонної достатності держави на короткостроковий період, Троцько В. В., Черненко А. Д. (2017)
Руденська Г. В. - Використання системи ключових показників під час оцінювання фінансового забезпечення Збройних Сил України, Педан Ф. П., Ткаченко М. В. (2017)
Іващенко А. М. - Концепція оборонного планування на основі розвитку спроможностей: проблеми впровадження, Павліковський А. К., Сівоха І. М. (2017)
Бойко Р. В. - Оцінка економічної ефективності і логістичних процесів матеріально-технічного забезпечення військ (сил), Бутенко М. П., Фатальчук А. В. (2017)
Рогов П. Д. - Шляхи забезпечення кібернетичної безпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави у воєнній сфері, Ворович Б. О., Ткаченко В. А. (2017)
Кульчицький О. С. - Визначення нормативно-правових аспектів захисту персональних даних в інформаційних системах Збройних Сил України, Грицюк В. В., Зотова І. Г. (2017)
Кірпічніков Ю. А. - Аналіз рамкових архітектур побудови інформаційних систем НАТО та визначення особливостей архітектури С4ISR, Федорієнко В. А., Головченко О. В., Андрощук О. В. (2017)
Романченко І. С. - Математична модель визначення потрібної кількості знищених бойових засобів противника для досягнення заданої величини відверненого збитку своїх військ в операції тривалістю Т діб, Можаровський В. М. (2017)
Галаган В. І. - Пропозиції щодо удосконалення процесу використання системи збалансованих показників для оцінки стану функціонування військових структур, Полішко С. В., Бондарчук С. В. (2017)
Станович О. В. - Методичний підхід до обґрунтування раціонального варіанта забезпечення Збройних Сил України новими зразками військової техніки в сучасних умовах, Клевко П. В., Цимбал І. В., Плугова О. Б., Троцько Л. Г., Ворона Т. О. (2017)
Рибидайло А. А. - Порядок оцінювання службової діяльності військовослужбовців в особливий період, Турейчук А. М., Прокопенко О. С., Левшенко О. С. (2017)
Майстренко О. В. - Подальший розвиток принципу масування ракетних військ і артилерії, їх ударів і вогню на найважливіших напрямках (2017)
Горбенко А. Ю. - Аналіз якості http-послуг залежно від пропускної здатності радіоканалу (2017)
Левчук О. В. - Оцінка соціальної ефективності інвестицій: теоретичний та прикладний аспект, Левчук В. Д. (2017)
Орда М. В. - Алгоритм класифікації ділянок кусково-однорідних зображень для систем виявлення та спостереження, Абрамов С. В., Полторак М. Ф. (2017)
Сафронов О. В. - Формування воєнно-технічної політики колишнього СРСР, Капосльоз Г. В., Мельниченко О. С. (2017)
Вимоги для статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2015)
Закора А. П. - Исследование работоспособности буровой коронки, оснащенной гибридными алмазно-твердосплавными пластинами, Стасюк Л. Ф., Богданов Р. К., Шульженко А. А., Супрун М. В., Гаргин В. Г., Соколов А. Н., Ильницкая Г. Д. (2015)
Горшков Л. К. - Совершенствование циркуляционной системы алмазных буровых коронок, Онищин В. П., Буканов А. А., Осецкий А. И., Спирин В. И., Будюков Ю. Е. (2015)
Мрозек Є. Р. - Досвід використання доліт PDC на родовищах Бориславського нафтогазового промислового району, Вдовиченко А. І. (2015)
Хамидуллин А. К. - Совершенствование технологии бурения геологоразведочных скважин на объектах ОАО АК "АЛРОСA", Саакян Т. А., Кисляков Н. В., Онищин В. П. (2015)
Исаев Р. А. - Специфические особенности бурения скважин в Азербайджане, Исмаилов А. М., Багиров О. Э. (2015)
Гулизаде П. М. - Условия бурения и осложнения на некоторых месторождениях Бакинского архипелага, Яраданкулиев Е. Р., Багиров О. Э. (2015)
Вдовиченко А. І. - Перспективи розвитку бурових робіт при освоєнні газових ресурсів в Україні (2015)
Васюк Б. Н. - Тенденции развития технологий подводной добычи газа из залежей газовых гидратов (2015)
Коваль В. І. - Сучасний підхід до оцінки початкових запасів вуглеводнів на межі тиску насичення, Чернов Б. О. (2015)
Коцкулич Я. С. - Відновлення свердловин шляхом забурювання бокових стовбурів – перспективний напрям збільшення обсягів видобутку вуглеводнів, Лівінський А. М. (2015)
Вдовиченко А. І. - Використання сучасних бурових установок при бурінні гідротермальних свердловин у Закарпатті, Гавриш М. К., Мазко М. І. (2015)
Кунцяк Я. В. - Управління динамікою роботи компоновки низу бурильної колони, Чернова М. Є., Кунцяк Р. Я., Бігун М. Б. (2015)
Кожевников А. А. - Пути практической реализации технологии бурения с импульсным вращением породоразрушающего инструмента, Борисевич А. А., Ратов Б. Т. (2015)
Давиденко А. Н. - Некоторые вопросы дробового бурения скважин, Игнатов А. А. (2015)
Кожевников А. А. - Технологии оборудования буровых скважин гравийными фильтрами, Судаков А. К., Камышацкий А. Ф., Лексиков А. А. (2015)
Игнатов А. А. - Аналитическое исследование механизма действия устройства очистки ствола скважины (2015)
Давиденко А. Н. - Об особенностях гидротранспорта керна потоком вязко-пластичной жидкости, Игнатов А. А., Полищук П. П. (2015)
Давиденко А. Н. - Исследование противоизносных свойств очистных агентов при работе цепных долот, Игнатов А. А. (2015)
Пащенко А. А. - Особенности специализированного гидромеханического снаряда для бурения направленных скважин, Игнатов А. А. (2015)
Ратов Б. Т. - Параметры комбинированного долота шарошечного типа нетрадиционной конструкции, Федоров Б. В., Коргасбеков Д. Р., Утепов З. Г. (2015)
Исонкин А. М. - Влияние адгезионно-активных покрытий высокопрочных алмазов на работоспособность импрегнированных буровых коронок, Дуда Т. М., Ткач В. Н. (2015)
Исонкин А. М. - Влияние механоактивирования шихты WC+Co+Cu наноалмазами на структуру и свойства материала матрицы буровых коронок, Ильницкая Г. Д., Цысар М. А. (2015)
Шмегера Р. С. - Інтенсивне електроспікання алмазних бурових коронок та результати їх стендових випробувань, Сердюк В. М., Супрун М. В. (2015)
Давиденко А. Н. - Совершенствование конструкции кавитационного диспергатора, Камышацкий А. Ф. (2015)
Кожевников А. А. - Основные результаты исследований температурных полей в алмазных буровых коронках при стационарной и нестационарной промывке скважины, Дреус А. Ю. (2015)
Кожевников О. О. - Теоретичні дослідження впливу кількості промивної рідини та товщини стінки бурильної труби на витрати напору в комбінованій бурильній колоні, Кузін Ю. Л., Лексіков О. А. (2015)
Супрун М. В. - Моделювання зношування та формозміни робочої поверхні бурової коронки, Кущ В. І., Закора А. П., Богданов Р. К. (2015)
Супрун М. В. - Оцінка оптимальної кількості вставок гібридайта на робочому торці бурової коронки (2015)
Коцкулич Я. С. - Оцінювання деформації тампонажного кільця при опресуванні обсадної колони (на прикладі спорудження свердловин ДАТ "Чорноморнафтогаз"), Колісник В. І., Гриманюк В. І. (2015)
Романишин Л. І. - Визначення раціональних розмірів елементів кільцевої магнітної системи фрезера-уловлювача, Романишин Т. Л. (2015)
Виноградова О. П. - Дослідження процесу взаємодії індентора з гірською породою при динамічному навантаженні алмазного інструменту, Заболотний С. Д., Беспалов С. Ф., Мельничук О. В. (2015)
Тершак Б. А. - Випробування малоглинистої емульсійної промивальної рідини під час розкриття продуктивних пластів свердловиною 83 Старо-Самбірського родовища, Коцкулич Я. С., Андрусяк А. М., Коцкулич Є. Я. (2015)
Кожевников А. А. - Определение скважности и пористости рыхлой гравийной обсыпки гравийного фильтра. Часть 1, Судаков А. К., Ратов Б. Т., Камышацкий А. Ф. (2015)
Линенко-Мельников Ю. П. - Станки для восстановления твёрдосплавного горного инструмента алмазными кругами, Агеева И. Ю., Агеев С. Е. (2015)
Новиков Н. В. - Повышение эффективности разделения высокопрочных шлифпорошков синтетических алмазов для увеличения износостойкости бурового инструмента, Ильницкая Г. Д., Зайцева И. Н., Бондаренко Н. А., Игнатуша А. И., Ткач В. Н., Исонкин А. М., Ущаповский Ю. П., Грищенко Г. С. (2015)
Ножкина А. В. - Аллотропные превращения алмаза под действием наноразмерных катализаторов, Костиков В. И., Лаптев А. И., Ральченко В. Г., Хомич А. М., Панфилова М. Н. (2015)
Олейник Г. С. - Роль высоких давлений в практическом материаловедении керамик (2015)
Бобровничий Г.С. - К вопросу об увеличении обьема камеры сжатия в многопуансонных аппаратах высокого давления (2015)
Доценко В. М. - Методические особенности достижения давления 9 ГПа с использованием аппаратуры высокого давления типа "тороид" ТС13,5, ВиноградовС. А., Коваленко Т. В., Заневский О. А., Ивахненко С. А. (2015)
Боримский А. И. - Аппарат высокого давления с увеличенным реакционным объемом для спекания композитов на основе кубического нитрида бора, Полотняк С. Б., Боримский И. А., Крикун В. Н. (2015)
Балабанов П. А. - Результаты применения аппарата высокого давления "girdle-40" для выращивания монокристаллов алмаза методом температурного градиента (2015)
Панасюк Т. С. - Моделирование температурных полей в шестипуансонном аппарате высокого давления при изменении температуры окружающей среды, Лещук А. А., Лысаковский В. В., Ивахненко С. A., Каленчук В. А. (2015)
Гордашник К. З. - Аппараты высокого давления статического синтеза как многоуровневая подсистема предметной области "СТМ", разработанная на основе онтолого-тезаурусного анализа, Колодницкий В. Н., Чистяков Е. М., Кулаковский В. Н., Сороченко Т. А., Дубенко М. В. (2015)
Коваленко Т. В. - Борсодержащие примесные центры в алмазах, выращенных в системе магний–углерод, Ивахненко С. А., Куцай А. М. (2015)
Чернієнко О. І. - Фазові перетворення в системі Ni–B–Ti–C при синтезі алмазу, Білявина Н. М. (2015)
Лисовенко С. О. - Дослідження впливу бору на структуру розплаву системи Ni-B-C методом молекулярної динаміки (2015)
Бурченя А. В. - Двошарова модель вирощування монокристалів алмазу методом температурного градієнту, Нагорний В. В., Гуцу С. О., Каленчук В. А., Лисаковський В. В., Псярнецька Т. О., Івахненко С. О. (2015)
Цысарь М. А. - Зонды с алмазным острием для сканирующей туннельной микроскопии, Чепугов А. П., Ивахненко С.А., Лещук А. А. (2015)
Ильницкая Г. Д. - Повышение экологической безопасности методов получения порошков синтетических алмазов, Олейник Н. А., Тимошенко В. В., Зайцева И. Н., Базалий Г. А., Ущаповский Ю. П., Антоненко Л. П. (2015)
Новиков Н. В. - Получение новой фазы сиалона при высоком давлении, сдвиговой деформации и комнатной температуре, Стрельчук В. В., Шведов Л. К., Фесенко И. П., Ивженко В. В., Николенко А. С., Стубров Ю. Ю., Куцай А. Н. (2015)
Полторацкий В. Г. - Исследование методами рентгено- и дериватографии композиционных порошков на основе алмаза, В4С, cBN, структурированных углеродной связкой. Оценка эффективности применения порошков в абразивном инструменте и пастах, Картель Н. Т., Бочечка А. А., Лавриненко В.И., Девицкий А. А., Лещенко О. В., Билоченко В. А., Панова А. Н., Грищенко Г. С., Шамраева В .С., Смирнова А. В. (2015)
Боримський О. І. - Апарати високого тиску типу циліндр-поршень для спікання крупногабаритних виробів із композитів, Пріхна Т. О., Полотняк С. Б., Боримський І. О., Псярнецька Т. О., Крикун В. М. (2015)
Азарєнков М. О. - Вплив способу спікання на структуру та властивості композитів алмаз(Fe-Cu-Ni-Sn), Мечник В. А., Бондаренко М. О., Геворкян Е. С., Мельник О. М., Чишкала В. О., Литовченко С. В., КузінМ. О. (2015)
Панова А. Н. - Применение наноалмазов детонационного синтеза для исследования биологических объектов, Долматов В. Ю., Канюк Н. И., Цапюк Г. Г., Серга М. А., Беда А. А., Туркевич Д. В. (2015)
Олійник Н. О. - Вплив ультразвукової дезінтеграції на технологічні характеристики тонковкрапленого продукту синтезу алмазу, Ільницька Г. Д., Базалій Г. А., Мельник В. І. (2015)
Шпадківська Т. О. - Зміна функціонального покриву поверхні частинок алмазного нанопорошку АСМ 5 0,1/0 за його взаємодії з вольфрамом та оксидом вольфраму WO3, Бочечка О. О., Куцай О. М. (2015)
Шугалей И. В. - Оценка антиоксидантной активности детонационных наноалмазов на организменном уровне, Боровикова А. С., Возняковский А. П., Илюшин М. А. (2015)
Бондаренко Н. А. - Особенности формирования структуры композиции алмаз – WC–Co, легированной дисилицидом хрома, Лисовский А. Ф., Мечник В. А., Давиденко С. А., Багиров О. Э. (2015)
Назарчук С. Н. - Влияние содержания вольфрама на физико-механические свойства нанокомпозита алмаз – карбид вольфрама, полученного реакционным спеканием в условиях высокого давления (2015)
Ашкинази Е. Е. - Гибридные алмазно-твердосплавные пластины (АТП). исследование напряженно-деформированного состояния каркаса матрицы и CVD алмазной компоненты методом рамановской спектроскопии, Шульженко А. А., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Осипов А. С., Хомич А. А., Ральченко В. Г., Конов В. И., Русинова Н. А., Ашкинази Н. Е. (2015)
Соболев С. С. - Алмазный гибридный композиционный материал "гибридайт". Исследование фрикционных свойств и абразивной способности, Ашкинази Е. Е., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Ашкинази Н. Е., Шульженко А. А. (2015)
Сафонова М. Н. - Исследование свойств композиционного материала, упрочненного порошками природных алмазов, Сыромятникова А. С., Тарасов П. П., Федотов А. А. (2015)
Беженар М. П. - Особливості формування фазового складу при одержанні надтвердих композитів у системі cBN-Al, Коновал С. М., Романенко Я. М., Ткач В. М., Білявина Н. М. (2015)
Безымянный Ю. Г. - Исследование закономерностей формирования характеристик упругости композитов на основе фаз высокого давления углерода и нитрида бора, Волкогон В. М., Козирацкий Е. А., Колесников А. Н., Аврамчук С. К., Федоран Ю. А., Бужанская И. И. (2015)
Петруша І. А. - Термобаричне спікання і працездатність різального композиту cBN-TiC групи BL при точінні загартованої сталі CALDIE, Бушля В. М., Осіпов О. С., Смірнова Т. І., Білявина Н. М. (2015)
Бєляєв А. С. - Вплив зернистості алмазного порошку на теплопровідність алмазовмісних композитів, Чернобай В. С., Подоба Я. О., Сирота Ю. В. (2015)
Луцак Е. М. - Закономірності просочення розплавами металів пористої системи, утвореної алмазним нанопорошком при високих тиску і температурі, Бочечка О. О. (2015)
Полторацкий В. Г. - Новый композиционный абразивный материал на основе невостребованных мелкодисперсных микропорошков природного алмаза и шлифпорошков синтетического алмаза: получение и применение, Лавриненко В. И., Сафонова М. Н., Петасюк Г. А., Девицкий А. А., Шамраева В. С. (2015)
Беженар М. П. - Одержання надтвердих композитів з однорідною структурою при спіканні в умовах високого тиску порошків cBN, вкритих титаном, Коновал С. М., Гарбуз Т. О., Весна В. Т., Ткач В. М., Романенко Я. М. (2015)
Романенко Я. М. - Фізико–механічні властивості надтвердих композитів систем cBN-Ті, cBN-Al, cBN-перехідний метал-Al, отриманих реакційним спіканням за високого тиску, Беженар М. П., Коновал С. М., Дуда Т. М., Весна В.Т. (2015)
Соболев С. С. - Исследование абразивной способности алмазного гибридного композиционного материала "гибридайт", Ашкинази Е. Е., Ральченко В. Г., Конов В. И., Шульженко А. А., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Ашкинази Н. Е. (2015)
Сизоненко О. Н. - Применение импульсной электроразрядной обработки для изготовления карбидосталей, модифицированных алмазным микропорошком, Липян Е. В., Присташ Н. С., Коваленко А. А., Олейник Н. А. (2015)
Виноградов С. А. - Обзор методов расчета напряженного состояния диска, сжимаемого между плоскими наковальнями Бриджмена (2015)
Виноградов С. А. - Расчет в рамках безразмерного анализа напряженного состояния диска, сжимаемого между плоскими наковальнями Бриджмена (2015)
Панов В. С. - Влияние способа получения карбида вольфрама на свойства тведого сплава ВК6, Еремеева Ж. В., Нарбаев Е. Н., Капланский Ю. Ю. (2015)
Бондаренко В. П. - Вплив легування карбідами тугоплавких металів на фізико-механічні та експлуатаційні властивості твердого сплаву ВК8, Ботвинко В. П., Боримський А. И., Гнатенко І. О., Чипенко Т. Ю., Сороченко Т. А. (2015)
Бондаренко В.П. - Особливості розподілу зерен wc за розмірами в об´ємі виробу з твердого сплаву ВН20, спеченого за одноосьового тиску, Юрчук М.О., Галков О. В., Шестаков С. І. (2015)
Андреев И. В. - Исследование процессов водородного восстановления тугоплавких металлов в двойных и тройных оксидных системах, Гнатенко И. А., Матвейчук А. А., Бондаренко В. П. (2015)
Панов В. С. - Особенности применения наноразмерных упрочняющих добавок в технологии порошковых сталей, Еремеева Ж. В., Жердицкая Н. Н., Апостолова Е. В. (2015)
Бондаренко В. П. - Вплив навантаження при індентуванні на поведінку границь WC–WC у твердих сплавах, Прокопів М. М., Андреєв І. В., Матвійчук О. О., Заволокін В. Г. (2015)
Стахнив Н. Е. - Применение нанокомпозита алмаз – карбид вольфрама при чистовом точении латуни, Девин Л. Н., Бочечка А. А., Назарчук С. Н. (2015)
Лавриненко В. И. - Влияние физико-химических характеристик композиционного инструментального материала на износостойкость шлифовального инструмента, Ильницкая Г. Д., Пасечный О. О., Смоквина В. В., Девицкий А. А., Шатохин В. В., Романко Л. А., Зайцева И. Н., Тимошенко В. В., Мельник В. И., Ищенко Е. В., Гайдай С. В. (2015)
Ивженко В. В. - Кинетические закономерности горячего прессования смс-композитов B4C–15(VC–TiH2), Кайдаш О. Н., Прокопив Н. М., Иценко П. П., Сарнавская Г. Ф. (2015)
Смоквина В. В. - Підвищення зносостійкості шліфувального інструменту з НТМ за рахунок зміни фізико-механічних характеристик синтетичних алмазів (2015)
Девин Л. Н. - Особенности изнашивания резцов на основе cBN с матрицей групы BL при чистовой обработке закаленных сталей, Петруша И. А., Осадчий А. А., Мельнійчук Ю. А., Гончар В. В. (2015)
Бондаренко В. П. - Оценка высоты подъёма жидкого лития по порам пористого материала, спеченного из порошков вольфрама с частицами размером до 1-1000 мкм, Андреев И. В., Тарасенко Л. Г. (2015)
Андреєв І. В. - Вплив вмісту зв’язуючої фази на деякі властивості сплавів типу W–Ni–Fe, Бондаренко В. П., Мельниченко В. В., Мельниченко Я. В., Студенець С. Ф., Шейкін С. Є. (2015)
Литошенко Н. В. - Формування кільцевої структури при спіканні сплаву TiC–Ni з додаванням легуючого карбіду Mo2C (2015)
Лажевская О. В. - Исследование роли межфазного взаимодействия связующего с металлическим наполнителем в формировании структурных характеристик композитов (2015)
Филатов Ю. Д. - Полирование прецизионных поверхностей сапфировых элементов оптоэлектроники, Сидорко В. И., Прихна Т. А., Филатов А. Ю., Ковалев С. В., Боримский А. И., Панова А. Н., Кулич В. Г., Ветров А. Г., Сильченко Я. Л., Данильченко М. А. (2015)
Добровольский Г. Г. - Зависимость формы протачиваемой металлооптической поверхности от составляющих сил резания при алмазном микроточении, Рычев С. В. (2015)
Хайдаров К. - Безкобальтовая металлическая связка для резки природных камней, Арыков А. К. (2015)
Пегловский В. В. - Технологические параметры алмазной обработки горных пород на операциях резания (2015)
Пегловский В. В. - Зависимость производительности алмазного шлифования горных пород от линейной скорости обработки (2015)
Прокопів М. М. - Вплив умов спікання на стійкість інструменту для наплавлення міді тертям з перемішуванням зі сплаву групи WC–Со, Харченко О. В., Ущаповський Ю. П. (2015)
Пащенко Е. А. - Особенности эксплуатационного поведения абразивных композитов из стм на связках, содержащих комплексные соединения меди и марганца, Лажевская О. В., Савченко Д. А., Шатохин В. В., Черненко А. Н., Малышев А. В. (2015)
Савченко Д. А. - Влияние условий синтеза композитов ванадийсодержащих олигофениленов как связующих абразивных композитов на долговечность заточенных твердосплавных фрез (2015)
Савченко Д. А. - Комплексы олигофениленов с железом – перспективные связующие для алмазно-абразивных композитов, Нековаль Н. Н., Бычихин В. Н., Лажевская О. В., Черненко А. Н. (2015)
Черненко А. Н. - Адаптивный механизм демпфирования вибраций в инструментальных композитах на новых полимерных связках, Пащенко Е. А., Лажевская О. В., Савченко Д. А., Найдюк Е. А., Безручко А. В. (2015)
Гаврилова В. С. - Влияние наполнителей на механические свойства эпоксидно-полисилоксанового нанокомпозита, Дуб С. Н., Жильцова С. В., Пащенко Е. А., Луцак Э. Н. (2015)
Кухаренко С. А. - Кинетика ионообменного взаимодействия щелочносиликатных и свинцовых стекол, Бычихин В. Н., Довгань А. Г., Барановская Е. А. (2015)
Єрьомін П. М. - Спосіб поділу стружки при комбінованому протягуванні деталей із чавунів, Немировський Я. Б., Чернявський О. В. (2015)
Кузей А. М. - Влияние микроструктуры алмазосодержащих композиционных материалов с полимерным и стеклянным связующим на эксплуатационные характеристики инструмента, Кудрицкий В. Г., Лебедев В. Я. (2015)
Шовкопляс В. П. - Минерал 21 века против "чумы" 21 века! (2015)
Шовкопляс В. П. - Цеолитотерапия. Культура пития воды (2015)
Содержание (2002-2003)
Присный А. В. - Реликтовые группировки наземных членистоногих (Arthropoda) на территории юга Среднерусской возвышенности и перспективы их охраны (2002-2003)
Дмитриев Д. А. - К фауне цикадовых (Homoptera: Cicadina) Белгородской области (2002-2003)
Гильденков М. Ю. - Новая система подсемейства Oxytelinae (Coleoptera: Staphylinidae) (2002-2003)
Гонтаренко А. В. - Новые и малоизвестные жуки-стафилиниды подсемейства Paederinae (Coleoptera: Staphylinidae) Украины (2002-2003)
Хачиков Э. А. - Новые и малоизвестные жуки-стафилиниды (Coleoptera: Staphylinidae) юга Европейской части России и Северного Кавказа (2002-2003)
Мартынов В. В. - Новые и интересные находки пластинчатоусых жуков (Coleoptera: Scarabaeoidea) на территории Украины (2002-2003)
Захаренко А. В. - Новый вид рода Coniopteryx Curtis, 1834 (Neuroptera: Coniopterygidae) из Иордании, Аль Аярмах А. М. (2002-2003)
Бидзиля А. В. - Новые находки чешуекрылых (Insecta: Lepidoptera) в Украине, Будашкин Ю. И., Жаков А. В. (2002-2003)
Большаков Л. В. - К фауне булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera: Papilionoformes) Центра Европейской России (в пределах Тульской и сопредельных областей) (2002-2003)
Ключко З. Ф. - Совки (Lepidoptera: Noctuidae) Сумской области, Говорун А. В. (2002-2003)
Шоренко К. И. - Новые данные по фауне роющих ос (Apoidea: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) Украины (2002-2003)
Полчанинова Н. Ю. - Фауна и население пауков (Aranei) заповедника "Ямская степь" (Белгородская область, Россия) (2002-2003)
Матушкина Н. А. - Субстраты для эндофитной откладки яиц некоторых европейских стрекоз (Insecta: Odonata), Горб С. Н. (2002-2003)
Тур Л. П. - Докопулятивна поведінка Reticulitermes lucifugus Rossi (Isoptera: Rhinotermitidae) на півдні України (Херсонська область) (2002-2003)
Mirmoayedi A. - Description of the third stage larvae of Cueta lineosa (Rambur, 1842) (Neuroptera: Myrmeleontidae) rearing for the first time in Iran (2002-2003)
Бригадиренко В. В. - Использование компонентного анализа в изучении сообществ гигрофильных видов жужелиц (Coleoptera: Carabidae) (2002-2003)
Дехтярёва Е. А. - Зоогеографический, биотопический и экологический анализ педофауны насекомых (Insecta) лесопарков города Харькова (2002-2003)
Сёмик Е. А. - О добыче и гнездовом участке у Cerceris tuberculata (Villers, 1789) (Hymenoptera: Sphecidae), Сёмик А. М. (2002-2003)
Иванов С. П. - Видовой состав и структура сообществ муравьев (Hymenoptera: Formicidae) Крымских яйл, Стукалюк С. В. (2002-2003)
Макаревич О. М. - Біотопічний розподіл мурашок (Hymenoptera: Formicidae) міста Херсон (2002-2003)
Ковалишина С. П. - Акарофауна (Acari: Acariformes) мышевидных грызунов как путь формирования комплекса акарид хранилищ (2002-2003)
Чайка В. М. - Проблеми прогнозу масових розмножень комах. 2. Моніторинг шкідливої ентомофауни – основа прогнозу фітосанітарного стану агроценозів (2002-2003)
Чумак В. А. - О вредителях полыни лимонной, Artemisia balchanorum (Krasch.) (Magnoliophyta: Asteraceae) (2002-2003)
Сумароков А. М. - Изменение видового состава и трофической структуры колеоптерофауны при уменьшении пестицидной нагрузки на биоценозы степной зоны Украины (2002-2003)
Чумак П. Я. - Жук-коровка Clitosthetus arcuatus Rossi (Coleoptera: Coccinellidae) – энтомофаг чистотеловой (Aleurodes proletella) и оранжерейной (Trialeurodes vaporariorum) белокрылок (Homoptera: Aleurodidae) в Украине, Берест З. Л. (2002-2003)
Валеева Н. Г. - Новые сведения о платановой моли-пестрянке, Lithocolletis platani Stgr. (Lepidoptera: Gracillariidae) (2002-2003)
Неплий Л. В. - Влияние бактериальных препаратов на гусениц американской белой бабочки Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera: Arctiidae), Ужевская С. Ф. (2002-2003)
Леженина И. П. - Двукрылые (Insecta: Diptera) плодовых насаждений Харьковской области, Евтушенко Н. Д. (2002-2003)
Грейс Х. - Изучение некоторых болгарских и украинских гибридов тутового шелкопряда, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae) в условиях Египта, Петков Н., Начева Й., Ценов П., Злотин А. З., Галанова О. В., Шаламова О. А. (2002-2003)
Бачинская Я. А. - Оптимизация пространственной структуры популяции тутового шелкопряда, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae), Маркина Т. Ю. (2002-2003)
Кириченко І. О. - Підвищення резистентності шовковичного шовкопряда, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae) шляхом застосування імуномодуляторів як терапевтичних засобів при моно- та асоційованій інфекціях, Суханова І. П., Денисенко Е. А., Кравцова С. М., Нікітенко А. М., Малина В. В. (2002-2003)
Навроцкая В. В. - Модель формирования "Физиологического гетерозиса" у Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae), Салов А. В., Коробов В. А., Шахбазов В. Г. (2002-2003)
Стрижельчик Н. Г. - Изучение эффекта иммобилизации канцерогенных антрахиноновых и азокрасителей на полимерных матрицах в тестах на Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) (2002-2003)
Правила для авторов (2002-2003)
Березівська Л. Д. - В. О. Сухомлинський про читання як засіб формування культури духовних потреб дитини (2015)
Богуш А. М. - Вектор духовності в ієрархії потреб особистості в сучасних педагогічних вимірах і спадщині В. Сухомлинського (2015)
Дічек Н. П. - Ідея вивищення потреб людини в етико-педагогічній концепції В. Сухомлинського (2015)
Завгородня Т. К. - Теоретико-методичні основи виховання культури потреб дитини в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського, Стражнікова І. В. (2015)
Мешко Г. М. - В. Сухомлинський про емоційне благополуччя учнів у школі, Мешко О. І. (2015)
Панасенко Е. А. - Духовні потреби молодшого школяра як надбання особистості, Цвєткова Г. Г. (2015)
Поніманська Т. І. - Виховання духовних потреб дитини у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Федяєва В. Л. - Формування духовних потреб дитини в сімейній педагогіці В. Сухомлинського (2015)
Хоружа Л. Л. - Взаємозв’язок матеріального і духовного у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Шоробура І. М. - Розвиток духовних потреб дитини в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Бєлан Г. В. - Виховання культури потреб і бажань особистості як основа морального виховання у спадщині В. Сухомлинського (2015)
Заліток Л. М. - Виховання культури потреб особистості через призму ідей В. Сухомлинського (науково-бібліографічне дослідження) (2015)
Карпенко М. І. - Формування потребнісно-мотиваційного та емоційно-вольового блоків культури здоров’я школярів (з досвіду роботи В. Сухомлинського) (2015)
Кириченко В. Г. - Розвиток духовних потреб молоді у процесі організації позааудиторної роботи (за матеріалами праць В. О. Сухомлинського) (2015)
Коваленко О. В. - Розвиток духовних потреб і бажань дитини у психолого-педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Наумов Б. М. - В. О. Сухомлинський про потреби творчої діяльності учнів у контексті побудови цілісної педагогіки (2015)
Рощін І. Г. - Виховання культури потреб учнів в системі фізичної підготовки у педагогічних поглядах В. Сухомлинського (2015)
Січко І. О. - Формування в молодших школярів культури поведінки у природі на засадах спадщини В. О. Сухомлинського (2015)
Соколовська О. С. - Виховання культури потреб особистості засобами художньо-естетичного пізнання світу (2015)
Стребна О. В. - Конструенти громадянського виховання молодших школярів у педагогіці В. Сухомлинського (2015)
Філімонова Т. В. - Потреба людини в людині у спадщині В. Сухомлинського (2015)
Швецова І. В. - Основні аспекти трансформації потреб у зовнішньо реалізовану поведінку особистості (2015)
Шевцова Г. Г. - Виховання поваги до матері як духовної потреби дитини в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Юркова Т. Ф. - Формування морально-духовних цінностей учнів підліткового віку (2015)
Кузьменко В. В. - Розвиток пізнавальних потреб школярів у творах В. О. Сухомлинського (2015)
Савченко О. Я. - Системний підхід до ознайомлення молодших школярів з художніми творами В. Сухомлинського (2015)
Компаній О. В. - Погляди В. Сухомлинського на розвиток зв’язного мовлення як важливу складову пізнавальних потреб молодших школярів на уроках мови та читання (2015)
Лютко О. М. - Усе нове – старе: творчі перетини М. Ліпмана та В. Сухомлинського (2015)
Назаренко В. С. - Пізнавальні потреби як передумова розвитку інформаційних потреб дитини (2015)
Стельмах Н. В. - Умови розвитку пізнавальних потреб у контексті педагогічного досвіду В. Сухомлинського (2015)
Голобородько Є. П. - В. Сухомлинський. "Сто порад учителеві" (Частина ІІ): із досвіду використання в умовах інноваційних освітніх технологій (2015)
Слюсаренко Н. В. - Потреба у спілкуванні як основа суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників педагогічного процесу у вищій школі (у контексті ідей В. Сухомлинського), Кульбацька М. В. (2015)
Ящук І. П. - Активне педагогічне співробітництво в авторській навчально-виховній системі В. Сухомлинського (2015)
Гергуль С. М. - Самоосвіта вчителя як джерело формування в учнів потреби читання (на матеріалі педагогічної спадщини В. Сухомлинського) (2015)
Кузьменко Ю. В. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського як чинник розвитку потреб у становленні професіоналізму педагогів (2015)
Луцюк А. М. - Педагогічна культура у творчій спадщині Василя Сухомлинського (2015)
Ляшенко У. І. - Реалізація потреб самовдосконалення майбутніх фахівців морського профілю в контексті ідей В. Сухомлинського (2015)
Моїсеєв С. О. - Підвищення професійної майстерності вчителя у Павлиській середній школі (2015)
Чумак Л. В. - Методичні аспекти професійної майстерності вчителя літератури в контексті педагогічних ідей В. Сухомлинського (2015)
Корольова І. І. - Проблема формування духовних потреб у майбутніх менеджерів освітньої галузі у спадщині В. Сухомлинського (2015)
Одайник С. Ф. - Використання в роботі директора школи ідеї гуманістичного виховання В. Сухомлинського (2015)
Антонець Н. Б. - В. Сухомлинський у полеміці щодо створення шкіл-інтернатів (2015)
Жорова І. Я. - Реалізація гуманістичних ідей В. Сухомлинського у процесі підготовки майбутніх соціальних працівників, Криницький Є. А. (2015)
Савченко Т. О. - Роль соціального педагога у вихованні культури потреб і бажань дитини (2015)
Петренко О. Б. - Виховання "культури потреб" за В. Сухомлинським: спроба історико-педагогічної рефлексії (2015)
Міхно О. П. - Протоколи психологічного семінару Павлиської школи як джерело дослідження поглядів Василя Сухомлинського на проблему виховання культури потреб учня (2015)
Олешко П. С. - Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського в освітньому просторі Волині (2015)
Санівський О. М. - Проблема культури потреб у творчій спадщині В. Сухомлинського (2015)
Сараєва О. В. - Урахування духовних потреб дитини – ключова ідея педагогічної системи В. Сухомлинського (2015)
Янченко Т. В. - Оцінка освітніх потреб дитини (20-ті роки ХХ ст.) у контексті спадщини В. Сухомлинського (2015)
Відомості про авторів (2015)
Содержание (2003-2004)
Гильденков М. Ю. - Mendaxinus – новый подрод рода Thinodromus Kraatz, 1858 из тропической Африки (Coleoptera: Staphylinidae) (2003-2004)
Односум В. К. - Жуки-горбатки (Coleoptera: Mordellidae) фауны Центральной и Восточной Европы. Сообщение 1. Подсемейство Mordellinae. Трибы Mordellini, Conaliini, Stenaliini (2003-2004)
Бартенев А. Ф. - Обзор видов жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) фауны Украины (2003-2004)
Мартынов В. В. - Эколого-фаунистический обзор жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) юго-восточной Украины, Писаренко Т. А. (2003-2004)
Шкуратов А. В. - Роющие осы (Hymenoptera: Sphecidae) Ростовской области и прилегающих территорий (2003-2004)
Ключко З. Ф. - К изучению совок (Lepidoptera: Noctuidae) Сумской области (2003-2004)
Будашкин Ю. И. - Обзор совок (Lepidoptera: Noctuidae) коллекции Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, Иванов С. П., Милованов А. Э. (2003-2004)
Берест З. Л. - Галлицы-лестремиины (Diptera: Cecidomyiidae: Lestremiinae) Украины. Сообщение 1. Общие сведения. Трибы Catochini, Lestremiini и Strobliellini (2003-2004)
Марисова И. В. - Беспозвоночные в питании зелёной лягушки Rana esculenta Synklepton (Amphibia: Anura: Ranidae) в Черниговской области Украины. Сообщение 2, Шешурак П. Н., Бережняк Н. И. (2003-2004)
Харченко Л. П. - Насекомые (Insecta) в питании щурки золотистой, Merops apiaster L. (Aves: Coraciiformes: Meropidae) (Сообщение третье), Михайлов В. А., Грамма В. Н., Маловичко Л. В. (2003-2004)
Крюков А. В. - Отклонения от нормальной эйдономии у жуков-чернотелок (Coleoptera: Tenebrionidae) Центрального и Восточного Предкавказья: естественные травмы (2003-2004)
Иванов С. П. - Биология гнездования Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826) (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) в Крыму, Фатерыга А. В. (2003-2004)
Сімутнік С. А. - Особливості стаціального розподілу енциртид (Hymenoptera: Chalcidoidea:Encyrtidae) в Українських Карпатах (2003-2004)
Милованов А. Э. - Частоты фенонов в синтопических популяциях Colias hyaleLinnaeus, 1758 и Colias alfacariensis Ribbe, 1905 (Lepidoptera: Pieridae) в Крыму и принцип "золотого сечения", Злотин А. З. (2003-2004)
Басов В. М. - Особенности экологии Xyphosia miliaria (Schrank, 1781) (Diptera: Tephritidae) в Восточной Европе (2003-2004)
Красиловець Ю. Г. - Вплив агроприйомів і протруювання насіння ярого ячменю на пошкодження внутрішньостебловими шкідниками, Кузьменко Н. В., Литвинов А. Є., Посашкова О. І. (2003-2004)
Чумак В. А. - Туркестанский паутинный клещ, Tetranychus turkestanicus Ug. et Nik. (Acariformes: Tetranychidae) на розе эфиромасличной, Ковалёва В. Ф. (2003-2004)
Сумароков А. М. - Видовой состав и трофическая структура фауны жесткокрылых (Insecta: Coleoptera) агробиоценозов Степи Украины (2003-2004)
Немкова С. Н. - Состояние жирового тела и продолжительность жизни медоносных пчёл, Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apoidae) зимней генерации после применения биологического препарата "Апитонус", Руденко Е. В., Маслий И. Г. (2003-2004)
Бачинская Я. А. - Оптимизация пространственной структуры культур непарного шелкопряда, Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae) и зерновой моли, Sitotroga cerealella Oliv. (Lepidoptera: Gelechiidae), Злотин А. З., Маркина Т. Ю. (2003-2004)
Гайдук К. В. - Добір високожиттєздатного біоматеріалу за швидкістю виходу гусениць-"мурашів" шовковичного шовкопряда, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae) на світло при інкубації з затемненням (2003-2004)
Литвин В. М. - Адаптивні особливості генотипів шовковичного шовкопряда, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae) до гравітаційного поля Землі (2003-2004)
Петков Н. - Новые высокопродуктивные гибриды тутового шелкопряда, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae) для весенних промышленных выкормок, Начева Й., Ценов П., Головко В. А., Браслаславский М. Е., Злотин А. З. (2003-2004)
Гумовський О. В. - Дослідження структури ДНК в систематиці: загальні положення та модельний протокол (2003-2004)
Морозова В. Ю. - К вопросу о содержании муравьев (Hymenoptera: Formicidae) в лабораторных условиях (2003-2004)
Юнаков Н. Н. - О методах сбора и препарирования жесткокрылых (Insecta: Coleoptera), Надеин К. С. (2003-2004)
Фокин А. В. - Изображение жука-"Химеры" на фрагменте бронзового украшения начала XIX века, Иванчук А. В., Верижникова И. В. (2003-2004)
Правила для авторов (2003-2004)
Титул,зміст (2017)
Шатрова М. - Теорія книгознавства на початку ХХІ століття (2017)
Фіголь Н. - Особливості верстання електронних навчальних видань (2017)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2016 році (2017)
Клічак В. - У пошуках "першокниги" (2017)
Коваль Т. - Інноваційні моделі сучасної бібліотеки у контексті бібліотечно-інформаційного обслуговування, Туровська Л. (2017)
Біла Л. - Провідні освітянські бібліотеки України в інтернет-просторі: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Капралюк О. - Удосконалення діяльності мережі наукових сільськогосподарських бібліотек (2017)
Соляник А. - Сучасні тренди модернізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти України (2017)
Симоненко Т. - Наукова декларація — вимога часу (2017)
Бондар Ю. - Дон Кіхот як дзеркало "книжкової соціалізації" (2017)
Кропочева Н. - Перспективи застосування технологій краудсорсингу у формуванні галузевого реферативного ресурсу (2017)
Сенченко О. - Мережевий інструментарій нових війн (2017)
Тихоненко О. - Друга світова війна в образотворчих виданнях: з фондів Книжкової палати України (2017)
Терещенко К. - Книга в житті і творчості Павла Тичини (2017)
Кучмеєва Н. - Стефан Васильович Кульженко — видатний український друкар, Кравчук О. (2017)
Титул,зміст (2017)
Полтавець Ю. - Анотація як засіб комунікації між видавництвом і читачем (2017)
Сенченко М. - Славетні сторінки історії (2017)
Вовк Н. - Новітні маркетингові стратегії просування бібліотечних установ (2017)
Матвієнко О. - Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа": чи буде збережена бібліотечна професія?, Цивін М. (2017)
Зуб В. - Документні засади питань охорони праці при здійсненні оцифрування фондів бібліотек України (2017)
Дюжева К. - Особливості моделювання лонгрідів (2017)
Капралюк О. - Використання бази даних реферативного журналу "Агропромисловий комплекс України" для формування тематичного випуску "Рибне господарство" (2017)
Сенченко О. - Атлантичні і європейські мережі та їхня роль у реалізації антидержавних стратегій (2017)
Мусієнко Ю. - Документаційна складова контента веб-сайтів православних релігійних організацій України (2017)
Сенченко М. - Книжкова скриня Володимира Різуна (2017)
Тріщук О. - Людина-епоха в українській журналістиці, Фіголь Н. (2017)
Васьківська О. - Політичні чинники формування тематики книжкових видань у роки визвольних змагань (1917—1920 рр.) (2017)
Березюк Н. - Микола Федорович Сумцов — перший бібліограф етнографічної науки в Україні (2017)
Тихоненко О. - Друга світова війна в образотворчих виданнях: з фондів Книжкової палати України (2017)
Біловус Л. - Націєтворчі аспекти дотримання традицій українцями в діаспорі (на базі україномовного публіцистичного матеріалу США) (2017)
Вітальне слово ректора ДВНЗ "Ужгородський національний університет" професора Смоланки В. І. (2017)
Вітальне слово заступника Міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Сивак О. В. (2017)
Вітальне слово генерального директора ДУ "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" Нізової Н. М. (2017)
Вітальне слово керівника проекту USAID "Реформа ВІЛ-послуг у дії" Нати Аваліані (2017)
Концепція розвитку системи громадського здоров’я (2017)
Слабкий Г. О. - Система громадського здоров'я: бачення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Основні оперативні функції громадського здоров'я та їх зміст, Миронюк В. І., Качала Л. О. (2017)
Слабкий Г. О. - Питання підготовки фахівців для сфери громадського здоров'я, Шафранський В. В., Миронюк І. С. (2017)
Слабкий Г. О. - Пропозиції до запровадження наукової спеціальності "Громадське здоров'я", Шафранський В. В., Миронюк І. С., Качала Л. О. (2017)
Барінов Ю. В. - Регіональні особливості захворюваності на хвороби ока та його придаткового апарату в дітей різного віку (2017)
Висоцька О. І. - Сучасні аспекти післядипломної підготовки медичних кадрів первинної медичної допомоги та громадського здоров'я з питань протидії розповсюдження ВІЛ/СНІДу в Україні (2017)
Габорець Ю. Ю. - Готовність лікарів загальної практики – сімейних лікарів до нагляду за глибоконедоношеними дітьми (за результатами соціологічного дослідження), Дудіна О. О. (2017)
Геруш І. В. - Популяційні особливості поширення цукрового діабету на Північній Буковині, Таралло В. Л. (2017)
Глєбова Є. Є. - Кадрові питання в організації надання лікувально-діагностичних і косметологічних послуг жінкам із патологічними та віковими змінами шкіри обличчя, Горачук В. В. (2017)
Гойда Н. Г. - Роль міжсекторального управлінського підходу у формуванні системи громадського здоров'я в Україні, Михальчук В. М., Горачук В. В., Нестерець О. Л. (2017)
Голубчиков М. В. Орлова Н. М. - Міжнародний досвід використання інтегральних показників для моніторингу та оцінки стану здоров'я населення (лекція) (2017)
Децик О. З. - Аналіз захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень губи і ротової порожнини в Україні та Івано-Франківській області за 2007–2016 рр., Рудко І. В. (2017)
Дудник С. В. - Тенденції динаміки деяких демографічних показників за 2014–2016 рр. (2017)
Жаховський В. О. - Нормативно-правові засади, стан та перспективи формування моделі єдиного медичного простору в Україні, Лівінський В. Г., Кудренко М. В., Слабкий Г. О., Мельник І. П. (2017)
Заболотна І. Е. - Деякі поведінкові фактори ризику надлишкової маси тіла та ожиріння в дітей (результати пілотного дослідження) (2017)
Іваць А. Р. - Збереження психічного здоров'я дітей у процесі шкільного навчання, Романів О. П. (2017)
Клименко В. І. - Очно-дистанційна форма навчання – безперервна освіта для лікарів-управлінців (менеджерів) України, Кремсарь І. М., Коваленко А. В. (2017)
Клименюк В. П. - Удосконалення медичного обслуговування пацієнтів з гострим коронарним синдромом як складової медичної реформи у Вінницькій області, Очередько О. М., Черешнюк Г. С., Ахмедова А. А. (2017)
Клітинська О. В. - Функціонально-організаційна модель профілактики та лікування карієсу в дітей Закарпатської області (2017)
Короткий О. В. - Аналіз стану здоров'я населення та функціонування системи надання первинної медичної допомоги у 2011–2015 роках (на прикладі міста Києва) (2017)
Корчинська О. О. - Прегравідарна підготовка у жінок із плацентарною дисфункцією в анамнезі, Черняк М. М., Жултакова С., Галдунова Г., Шлоссерова А. (2017)
Крохмалюк Л. В. - Рівень інформованості медичних працівників стаціонарних відділень про правила забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя багатопрофільної лікарні (за результатами соціологічного дослідження) (2017)
Лехан В. М. - Порівняльний аналіз підходів до профілактики в Європі та Україні, Крячкова Л.В., Максименко О.П., Заярський М.І., Бродська Е.В. (2017)
Матюха Л. Ф. - Результати проведення циклу тематичного удосконалення "Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІДом сімейним лікарем", Гойда Н. Г., Бацюра Г. В., Бойко В. О., Веселова Т. В., Матвієць Л. Г., Легкоступ Л. М., Авраменко Т. П., Гусак Н. Є. (2017)
Миронюк І. С. - Окремі особливості розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Закарпатській області, Білак–Лук'янчук В. Й., Гудюк Н. А. (2017)
Петрусевич Т. В. - Питання біологічної безпеки при підготовці фахівців для системи громадського здоров'я, Зубленко О. В. (2017)
Рингач Н. О. - Мінімізація факторів ризику неінфекційних захворювань: консультування з питань здорового харчування на первинному рівні, Власик Л. Й. (2017)
Рингач Н. О. - Інструмент ВООЗ STEPS для епідеміологічного моніторингу факторів ризику неінфекційних захворювань: еволюція основних етапів та підходи до реалізації в Україні, Власик Л. Й., Власик Л. І. (2017)
Рингач Н. О. - Скринінг колоректального раку: світовий досвід та підходи до обґрунтування регіональної програми в Закарпатській області, Керецман А. О., Рогач І. М. (2017)
Рогач І. М. - Щодо рівня забезпеченості інформаційними технологіями ланки ПМСД Закарпатської області, Погоріляк Р. Ю., Шип Д. Я. (2017)
Романів О. П. - Втрачені роки здорового життя внаслідок психічних захворювань у Закарпатському регіоні, Іваць А. Р., Погоріляк К. М. (2017)
Романів О. П. - Перинатальний період як особливий етап становлення особливостей психічного здоров'я особистості, Надь Б. Я. (2017)
Романів О. П. - Раннє виявлення розладів спектра аутизму: роль у громадському здоров'ї та стан справ у Закарпатській області, Погоріляк К. М. (2017)
Саксонов С. Г. - Особливості та тенденції кадрового забезпечення офтальмологічної служби України, Грузєва Т. С., Вітовська О. П. (2017)
Сердюк О. І. - Аналіз деяких показників громадського здоров'я, системи охорони здоров'я і медичної освіти в Харківській області, Короп О. А., Просоленко Н. В., Крупеня В. І., Рогожин Б. А. (2017)
Скрип В. В. - Результати експертного дослідження щодо автономізації закладів охорони здоров'я (2017)
Слабкий Г. О. - Основні терміни, які вживаються у сфері громадського здоров'я, Миронюк В. І., Качала Л. О., Ратаніна О. М. (2017)
Слабкий Г. О. - Інформаційно-роз'яснювальна діяльність, комунікація та соціальна мобілізація в інтересах здоров'я населення в рамках системи громадського здоров'я, Шафранський В. В., Миронюк І. С., Качала Л. О., Ратаніна О. М. (2017)
Таралло В. Л. - Концептуальні аспекти перебудови охорони здоров'я України (2017)
Таралло В. Л. Слабкий Г. О. - Інтеграція експериментальних, клінічних та соціально-медичних наукових досліджень, Грицюк М. І. (2017)
Теренда Н. О. - Фактори ризику в розвитку інфаркту міокарда та шляхи їх корекції, Панчишин Н. Я., Литвинова О. Н., Петрашик Ю. М. (2017)
Фейса С. В. - Субклінічний гіпотиреоз як маркер високого кардіоваскулярного ризику в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки на фоні порушення вуглеводного обміну (2017)
Ціборовський О. М. - Товариство київських лікарів – одна з найстаріших громадських організацій медиків у Російській імперії, Сорока В. М. (2017)
Чемерис Н. М. - Медико-соціальні аспекти проблеми вживання психоактивних речовин молоддю (огляд наукової літератури) (2017)
Чугрієв А. М. - Макрооцінка діяльності регіональних служб крові України (2017)
Шушпанов Д. Г. - Особиста відповідальність населення за стан власного здоров'я: соціально-економічні та демографічні особливості, Шушпанова Н. В. (2017)
Барінов Ю. В. - Вплив порушень зорових функцій, що супроводжуються сліпотою і слабобаченням, на якість життя дітей раннього віку (2017)
Білак–Лук'янчук В. Й. - Подолання стигми та дискримінації щодо ВІЛ-позитивних пацієнтів в закладах охорони здоров'я, Брич В. В. (2017)
Брижовата О. С. - Вплив підвищення кваліфікації сімейних лікарів на залучення людей, які живуть з ВІЛ, до каскаду медичних послуг в загальній системі охорони здоров'я України: досвід проекту USAID|RESPECT, Полищук В. Є. (2017)
Бурдим Ю. В. - Динаміка планової ємності амбулаторно-поліклінічних закладів, Слабкий В. Г., Ратаніна О. М. (2017)
Варченко Ю. А. - Внесок неурядових організацій у подоланні проблеми туберкульозу в Україні (2017)
Виноградова Г. М. - Включення питань етики громадського здоров'я в навчальні програми підготовки медичних кадрів, Висоцький В.І. (2017)
Вороненко Ю. В. - Комунікаційна компетенція як складова комплексного навчання фахівців громадського здоров'я, Гульчій О. П., Захарова Н. М., Хоменко І. М., Балашов К. В., Туряниця С. М., Іорк Е. В. (2017)
Габорець Ю. Ю. - Динаміка показника живонароджених дітей на 1 тис. осіб наявного населення, Дудіна О. О., Дудник С. В. (2017)
Голубчиков М. В. - Тематичне удосконалення лікарів з питань кодування захворювань, причин смерті та моніторингу стану здоров'я населення на кафедрі медичної статистики, Орлова Н. М., Степанова Т. В. (2017)
Голубчиков М. В. - Протидія ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ в офіційних документах України, Степанова Т. В. (2017)
Грузєва Т. С. - Протидія та контроль за неінфекційними захворюваннями: нові перспективи в умовах формування системи громадського здоров'я в Україні, Галієнко Л. І. (2017)
Грузєва Т. С. - Обґрунтування навчального плану підготовки фахівців громадського здоров'я з позицій євроінтеграційних вимог та національного контексту, Гречишкіна Н. В., Пельо І. М. (2017)
Децик О. З. - Порівняльна характеристика законодавства про громадське здоров'я в Польщі та Україні (2017)
Дмитрук О. В. - Роль інтернет-маркетингу у формуванні системи громадського здоров'я (2017)
Дудник С. В. - Динаміка показника кількості хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу, на 100 тис. осіб населення, Качала Л. О., Тяпкін Г. М. (2017)
Дудник С. В. - Хвороби системи кровообігу як соціально-медична проблема, Кошеля І. І. (2017)
Збанацький В. В. - Друга епідеміологічна революція в Україні: бути чи не бути (2017)
Іваць А. Р. - Збереження психічного здоров'я дітей шкільного віку, Романів О. П. (2017)
Іващенко С. Р. - Роль соціальних мереж (Facebook) у комунікаційному процесі сфери громадського здоров'я (2017)
Іншакова Г. В. - Європейський досвід викладання біостатистики в процесі підготовки фахівців громадського здоров'я (2017)
Касинець С. С. - Особливості психічного здоров'я військовослужбовців як проблема системи громадського здоров'я (2017)
Крапівіна А. А. - Характеристика особливостей захворюваності та поширеності хвороб серед дорослого населення України в гендерному аспекті (2017)
Краснопольська Т. - Щодо питання інформатизації лікування та моніторингу ВІЛ-інфекції (2017)
Леськів Б. Б. - Використання чотирипільної abcd-таблиці для обчислення коефіцієнта поєднання захворювань як перспективного підходу до подолання коморбідності при реабілітації осіб з обмеженням життєдіяльності, Свиридюк В. З. (2017)
Микита Х. І. - Актуальні питання розвитку системи громадського здоров'я України на основі стану здоров'я дітей шкільного віку м. Ужгорода в динаміці протягом 2012–2016 років, Рогач І. М., Слабкий Г. О. (2017)
Нізова Н. М. - Поточні виклики для Державної установи "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" (2017)
Нізова Н. М. - Оптимізація лікування ВІЛ-інфекції як основа стратегії подолання епідемії ВІЛ/СНІДу на засадах громадського здоров'я в Україні, Гетьман Л. І., Надута-Скринник О. К., Легкоступ Л. М., Рябоконь С. В., Стариченко Т. М., Ничипоренко Л. С. (2017)
Огнєв В. А. - Сучасні підходи післядипломної підготовки магістрів у Харківському національному медичному університеті, Усенко С. Г. (2017)
Олексюк О. Б. - Тенденції захворюваності дитячого населення Львівської області (2017)
Пінський Л. Л. - Використання замісної гормональної терапії у профілактиці рецидивів вживання наркотиків у наркозалежних жінок із гіпотиреозом, Радченко Т. М., Овчаренко М. О. (2017)
Плужнікова Т. В. - Роль санітарно-просвітницької роботи студентів-волонтерів у формуванні відповідального ставлення кожної людини до власного здоров'я, Бєлікова І. В., Савченко Л. В. (2017)
Рогач І. М. - Порівняльна характеристика ефективності організації первинної медичної допомоги населенню в Україні та Угорщині на основі показників здоров'я населення, Палко А. І., Погоріляк Р. Ю., Гаджега І. І. (2017)
Рогач І. М. - Поінформованість медичних кадрів у питаннях реформування охорони здоров'я в Україні, Погоріляк Р. Ю., Смірнов М. М., Жорник В. В. (2017)
Рогач І. М. - Питання забезпеченості інформаційними технологіями первинної ланки медичної допомоги Закарпатської області, Погоріляк Р. Ю., Шип Д. Я. (2017)
Родина Р. А. - Організація епіднагляду за легіонельозом, основні підходи до оцінки ризику інфікування Legionella pneumophila, Родина Н. С. (2017)
Романів О. П. - Роль психоневрологічного статусу в моделі формування аутоагресивної поведінки в пацієнтів із посттравматичним стресовим розладом унаслідок бойових дій на сході України, Погоріляк К. М. (2017)
Ромаскевич Ю. О. - Роль та місце центрів здоров'я в розбудові та функціонуванні системи громадського здоров'я в Україні на регіональному рівні (2017)
Савенко О. - Організація медичної допомоги на базі спільнот в умовах реформування системи охорони здоров'я України, Демченко М., Ткачук В., Курпіта В., Агєєва І. (2017)
Слабкий Г. А. - Всемирная организация здравоохранения о стратегии предотвращения самоубийств, Защик Н. С., Миронюк В. И. (2017)
Слабкий Г. О. - Запровадження магістратури за освітньо-науковими програмами як першочергова задача у створенні системи підготовки фахівців для громадського здоров'я, Миронюк І. С. , Шафранський В. В. , Качала Л. О. , Ратаніна О. М. (2017)
Співак А. П. - Ефективність фізичної реабілітації в підвищенні адаптаційних можливостей систем дихання й кровообігу в пацієнтів після торакопластики (2017)
Талалаєв К. О. - Предикція – перспективна складова частина сучасної системи охорони здоров'я (2017)
Фейса С. В. - Анемія як коморбідне захворювання в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки на фоні порушень вуглеводного обміну та гіпотиреозу (2017)
Шатило В. Й. - Теорія фракталів та її використання у громадському здоров'ї, Свиридюк В. З., Шатило Ю. В. (2017)
Яворський П. В. - Проблеми та перспективи післядипломної підготовки в практичній діяльності медичної сестри в системі громадського здоров'я (2017)
Бібліографія за темою громадського здоров'я (2014–2017 рр.) (2017)
Васильев К. К. - Памяти профессора Е.М. Тищенко (2017)
Титул, зміст (2017)
Журналу "Уголь Украины" – 60 лет (2017)
Феофанов А. Н. - Критические замечания на некоторые пункты "Правил подработки…" (2017)
Залознова Ю. С. - Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств України в умовах нестабільності попиту: проблеми та перспективи, Трушкіна Н. В. (2017)
Дубовик А. И. - Зависимость динамики газовыделения от параметров сдвижения углепородной толщи, Филатьев М. В., Антощенко Н. И. (2017)
Минеев С. П. - Изоляция ствола быстромонтируемыми гидроэлементами при ликвидации аварии, Дубовик А. И., Лосев В. И., Вострецов Н. А. (2017)
Халимендик Ю. М. - Безопасное использование замковых соединений арочной крепи, Барышников А. С., Халимендик В. Ю. (2017)
Бочаров М. К. - Установки конденсаторные рудничные высоковольтные типа УКРВ со встроенным вакуумным контактором, Гвоздев В. А., Бочаров А. М. (2017)
Ванеев Б. Н. - Многофакторные эксперименты при исследовании надежности асинхронных двигателей (2017)
Кирнарский А. С. - Технология производства синтетического гипса при десульфурации дымовых газов угольных электростанций (2017)
Волошин А. И. - Моделирование процесса разрушения горных пород по параметру повреждаемости, Рябцев О. В., Морозов Ю. А. (2017)
Полулях Д. А. - Гидромеханическое грохочение угля на прямоугольной комбинированной поверхности (2017)
Дудар Т. - Удосконалення економічної політики та механізмів державного регулювання аграрного сектора в контексті зміцнення його конкурентних позицій, Дудар В. (2017)
Кармелюк Г. - Математичне моделювання впливу зовнішнього боргу України на рівень життя населення, Пласконь С., Сенів Г. (2017)
Мельник А. - Сучасні виклики регіонального розвитку: загрози економічній безпеці (2017)
Клапків Ю. - Розвиток організаційно-правового та ідейного формування інституцій, що надають страхові послуги (2017)
Адамик Б. - Аналіз ресурсного потенціалу банківськоі системи у період кризи, Скірка А. (2017)
Дем’янишин В. - Концептуальні засади бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави, Лободіна З. (2017)
Захарченко С. - Оцінювання конкурентоспроможності України та її регіонів за індикаторами міжнародної торгівлі (в контексті методології IMD-Lausanne) (2017)
Майовець Я. - Моделі інноваційного розвитку аграрного підприємництва: історичний досвід і сучасність (2017)
Кручак Л. - Автоматизація обліку дебіторської заборгованості на основі інтегрованої бази даних контрагентів, Муравський В. (2017)
Задорожний З. - Електронна комерція в Україні: дискусійні аспекти нормативно-правового регулювання (2017)
Шиманська О. - Елінор Остром: доведення ефективності колективного управління (2017)
"Організація співробітництва територіальних громад в умовах адміністративно-територіальної реформи". Рекомендації Регіонального круглого столу, проведеного в рамках 11-го Регіональних та муніципальних читань (2017)
Наші автори (2017)
Annotation (2017)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2017)
Содержание (2001-2002)
Дрогваленко А. Н. - Новые и редкие для фауны Украины виды жёсткокрылых насекомых (Insecta: Coleoptera). Сообщение 2 (2001-2002)
Надеин К. С. - К познанию фауны жуков-листоедов (Coleoptera: Chrysomelidae) Украины (2001-2002)
Давидьян Г. Э. - К познанию долгоносиков из родов Otiorhynchus Germar и Meiranella Reitter (Coleoptera: Curculionidae) с Кавказа, Савицкий В. Ю., Юнаков Н. Н., Арзанов Ю. Г. (2001-2002)
Арзанов Ю. Г. - Коллекция жуков-долгоносиков (Coleoptera: Curculinoidea: Apionidae, Dryophtoridae,Curculionidae) Ставропольского краеведческого музея им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве (2001-2002)
Будашкин Ю. И. - Список молей-акролепий (Lepidoptera: Acrolepiidae) фауны бывшего СССР (2001-2002)
Бидзиля А. В. - Материалы к распространению выемчатокрылых молей (Lepidoptera: Gelechiidae) в Южной Сибири. Сообщение 1 (2001-2002)
Плющ И. Г. - Аннотированный список булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) Донецкой области, Пак О. В. (2001-2002)
Полтавский А. Н. - Булавоусые чешуекрылые (Lepidoptera: Rhopalocera) Ростовской области (2001-2002)
Милованов А. Э. - Фенетика синтопических популяций Colias crocea Geoffrоy, 1785 и Colias erate Esper, 1801 (Lepidoptera: Pieridae) в Крыму (2001-2002)
Ключко З. Ф. - Обзор совок (Lepidoptera: Noctuidae) степных заповедников Украины (2001-2002)
Радченко О. Г. - Мурашки (Hymenoptera: Formicidae) Канівського заповідника, Дудка С. В. (2001-2002)
Дубовиков Д. А. - Обзор мирмекофауны (Hymenoptera: Formicidae) Дагестана. Часть 1. Подсемейство Formicinae, триба Formicini (исключая род Formica L.) (2001-2002)
Ларіонов Є. Л. - Фауна ос родини Vespidae (Insecta: Hymenoptera) Центрального та Східного Полісся України, Вобленко О. С. (2001-2002)
Леженина И. П. - Материалы по фауне двукрылых (Insecta: Diptera) юга Луганской области (2001-2002)
Прудкина Н. С. - Видовой состав кровососущих двукрылых (Diptera: Culicidae, Ceratopogonidae, Simuliidae, Tabanidae) Харьковской области, Павлов С. Б. (2001-2002)
Рева М. В. - Синонимика и систематические замечания к виду Schoenbaueria nigra (Meigen, 1804) (Diptera: Simuliidae) (2001-2002)
Берест З. Л. - Галлицы подрода Tomonomyia Berest, 1993 рода Bryomyia Kieffer, 1895 (Diptera: Cecidomyiidae: Lestremiinae): изменчивость признаков и выделение видов, Титар В. М. (2001-2002)
Попов Г. В. - К фауне мух-журчалок (Diptera: Syrphidae) пойм юго-востока Украины, Усова З. В., Абалёшева Ю. В. (2001-2002)
Прокопенко Е. В. - К изучению фауны пауков (Aranei) юго-востока Украины (2001-2002)
Гнелица В. А. - Фауна пауков семейства Linyphiidae (Aranei) лесостепной зоны Украины. 2. Подсемейство Erigoninae (2001-2002)
Скляр В. Е. - Treatia adleri Costa, 1968 – новый для фауны Украины и сопредельных стран энтомопаразитический вид гамазового клеща (Acari: Mesostigmata: Gamasina: Phytoseiidae: Treatiinae) (2001-2002)
Чередников С. Ю. - Пространственное распределение герпетобионтной мезофауны дубрав Ростовской области, Утянская С. В. (2001-2002)
Кривинец О. Н. - Динамика активности жужелиц (Coleoptera: Carabidae) в прибрежной зоне Кременчугского водохранилища, Писаренко В. Н., Колесников Л. О. (2001-2002)
Сумароков А. М. - Жужелицы (Coleoptera: Carabidae) посевов озимой пшеницы северной части степной зоны Украины (2001-2002)
Вовк Д. В. - Особенности распределения пластинчатоусых жуков (Coleoptera: Scarabaeoidea) северо-востока Украины в зависимости от степени увлажнения биотопа (2001-2002)
Кузьмина С. А. - Среда обитания Cholevinus sibiricus (Jeannel) (Coleoptera: Leiodidae) в плейстоцене, Перковский Е. Э. (2001-2002)
Шешурак П. Н. - Сроки лёта жуков-усачей (Coleoptera: Cerambycidae) на Черниговщине, Садовнича Л. В. (2001-2002)
Русина Л. Ю. - Структура участка обитания ос-полистов (Hymenoptera: Vespidae) в Херсонской области (2001-2002)
Ковблюк Н. М. - Плодовитость каракурта Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790) (Aranei:Theridiidae) в Крыму (2001-2002)
Чайка В. Н. - Проблемы массовых размножений насекомых. 1. Механизмы динамики популяций насекомых-фитофагов в концепциях эволюции генетического материала (2001-2002)
Покозий И. Т. - Некоторые особенности преддиапаузного периода у ложноосновательниц Adelges tardus Dreyf. (Homoptera: Adelgidae), Драган Г. И. (2001-2002)
Яновський Ю. П. - Про вплив каліфорнійської щитівки Quadraspidiotus perniciosus Comst. (Homoptera: Diaspididae) на ріст яблуні в садових насадженнях (2001-2002)
Белецкая Н. Е. - История, закономерности и прогноз массовых размножений хлебных клопов (Heteroptera: Scutelleridae, Pentatomidae) (2001-2002)
Король Т. С. - Вплив абіотичних та трофічних факторів на структуру популяції імаго колорадського жука Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae), Новосельська Т. Г. (2001-2002)
Валеева Н. Г. - Цитрусовый листовой минёр Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae:Phyllocnistinae) – новый вид в фауне Украины (2001-2002)
Евтушенко Н. Д. - Особенности многолетней динамики популяций яблонной плодожорки Laspeyresia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae) (2001-2002)
Черненко В. Л. - Устойчивость моркови к повреждению подгрызающими совками (Lepidoptera: Noctuidae) (2001-2002)
Ковалёва В. Ф. - Акарифаги туркестанского паутинного клеща Tetranychus turkestanicus Ug. et Nik. (Acariformes: Tetranychidae) на розе эфиромасличной в Крыму, Чумак В. А. (2001-2002)
Бадрадинов Я. Р. - Изменение электрокинетических свойств клеточных ядер в процессе сперматогенеза тутового Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae) и дубового Antheraeapernyi Guérin (Lepidoptera: Saturniidae) шелкопрядов, Шахбазов В. Г. (2001-2002)
Бойко Е. А. - Влияние облучения грены электромагнитными волнами СВЧ-диапазона на некоторые биологические показатели двух поколений тутового шелкопряда Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae), Литвин В. М., Шаламова О. А., Суханов С. В. (2001-2002)
Greiss H. - Study into the effect of different temperatures on the main productive characters of the chinese silkworm, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae) larvae in Egypt, Zlotin A. Z., Galanova O. V. (2001-2002)
Мороз М. С. - Пошук оптимальних умов для утворення кокона дубовим шовкопрядом Antheraeapernyi Guérin (Lepidoptera: Saturniidae) та їх застосування в моделюванні і прогнозуванні продуктивності шовковиділення (2001-2002)
Петков Н. - Фенотипическая характеристика линий тутового шелкопряда Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae), отобранных по двигательному поведению гусениц, Начева Й., Ценов П., Шабалина А., Головко В. А., Браславский М. Е., Злотин А. З. (2001-2002)
Шахбазов В. Г. - Влияние прогревов грены на биологические показатели тутового шелкопряда Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae) и возможность прогнозирования эффективности прогревов, Суханов С. В., Шаламова О. А. (2001-2002)
Немкова С. Н. - Изменения биохимических показателей гемолимфы медоносной пчелы Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae), вызванные применением биологического препарата "Апитонус" для восстановления физиологического состояния пчёл, ослабленных паразитированием клещей рода Varroa Oudemans, 1904 (2001-2002)
Самило С. М. - Проявление эффекта гетерозиса у межлинейных гибридов Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) в реакции на действие экстремальных температур, Шахбазов В. Г. (2001-2002)
Стрижельчик Н. Г. - Использование Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) для оценки мутагенных и модифицирующих свойств пищевых добавок (2001-2002)
Бригадиренко В. В. - Памяти Виктора Александровича Барсова (2001-2002)
Грама В. М. - Людина, що до фанатизму закохана в природу (Пам’яті В. А. Барсова) (2001-2002)
Правила для авторов (2001-2002)
Дорогие коллеги (2001-2002)
Горобець В. Г. - Розробка нейро інформаційної системи керування електротехнічним комплексом пташника, Троханяк В. І., Антипов Є. О., Богдан Ю. О. (2017)
Синявський О. Ю. - Автоматичне керування приготуванням живильного розчину в гідропонних теплицях, Савченко В. В. (2017)
Шворов С. А. - Метод планування робіт по збору врожаю безпілотними комбайнами, Чирченко Д. В. (2017)
Драганов Б .Х. - Динамика распыливания жидких и твердых частиц в газовую среду (2017)
Заєць Н. А. - Синтез адаптивної системи управління нестаціонарними технологічними об’єктами харчових виробництв (2017)
Nesvidomin А. - Computer model ofmotion of a particle on a fixed rough surfaces of second order (2017)
Фиалко Н. М. - Разработка эффективных методов оптимизации сложных теплоутилизационных систем энергетическихустановок (часть 1), Степанова А. И., Навродская Р. А. (2017)
Василенко О. В. - Вибір методу оптимізації систем автоматичного керування в системах автоматизованого інжинірингу, Петренко Я. І. (2017)
Рамш В. Ю. - Дослідження автоматизованого електрообладнання для дозування подрібнених коренебульбоплодів, Шаршонь В. Л. (2017)
Горобець В. Г. - Адаптивний енергоефективний алгоритм керування для перетворювачів частоти циркуляційного насоса системи мікроклімату пташника, Троханяк В. І., Антипов Є. О., Богдан Ю. О. (2017)
Ковалець І. В. - Технологія планування траєкторій руху мобільних об’єктів з урахуванням перешкод на складній місцевості, Гунченко Ю. О., Комарчук Д. С., Лукін В. Є. (2017)
Микийчук М. М. - Етапи розроблення системи НАССР на молокопереробному підприємстві, Остап’юк С. Д. (2017)
Оберська Н. В. - Економія енергії у нашому будинку – це наш особистий внесок у зміцнення енергетичної безпеки України, Михайлишин М. С. (2017)
Василенков В. Є. - Практична методика визначення конструктивно-технологічних параметрів матриці гранулятора і енергетичних витрат процесу грануляції золи соломи, Гудзенко М. М. (2017)
Коберник О. М. - Проблема цілеутворення в теорії та методиці виховання (2015)
Балакіна Н. О. - Виховання культури потреб особистості в умовах функціонування загальноосвітньої школи (2015)
Батрун І. В. - Творче використання досвіду В. О. Сухомлинського щодо підготовки школярів до дорослого життя в сучасних загальноосвітніх закладах України (2015)
Гаврилюк С. М. - Психолого-педагогічний супровід розвитку потреби у творчості в дошкільному віці (2015)
Дьоміна В. В. - Проблема формування моральності дівчат у педагогічному епістолярії В. Сухомлинського (2015)
Іваніків Н. М. - В. Сухомлинський про джерело живлення дитячої душі (2015)
Маніта В. О. - Шляхи актуалізації потреби сучасної дитини у колективній взаємодії в контексті педагогічної спадщини В. Сухомлинського (2015)
Просенюк А. І. - Ідеї В. Сухомлинського щодо реалізації творчого потенціалу в процесі художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку (2015)
Ткаченко Л. І. - Василь Сухомлинський про духовність особистості (2015)
Чуркіна В. Г. - Формування художніх та естетичних здібностей, творчої активності обдарованих учнів, Косенко К. О. (2015)
Степанюк А. В. - Принципи конструювання змісту біологічної освіти школярів (2015)
Грона Н. В. - Розвиток творчих потреб учнів молодшого шкільного віку в ході текстової діяльності (2015)
Калініченко Л. М. - Формування у молодших школярів творчого мислення у педагогічній спадщині В. Сухомлинського як іманентно властивої потреби життєтворчості (2015)
Пронікова І. В. - Формування економічного мислення учнів (2015)
Юзбашева Г. С. - Індивідуальна освітня траєкторія розумового розвитку учнів в умовах диференційованого навчання хімії (2015)
Білецька І. О. - Інтерактивні технології навчання на заняттях з лексикології англійської мови (2015)
Слюсаренко Н. В. - Теоретичні аспекти формування у студентів умінь і навичок міжкультурного спілкування під час вивчення іноземної мови, Кульбацька М. В. (2015)
Андрійчук А. Б. - Теоретичне обгрунтування моделі формування предметної компетентності з фізики майбутніх судноводіїв в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища (2015)
Бабишена М. І. - Розробка критеріальної бази дослідження сформованості професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів (2015)
Бугра А. В. - Методи індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів ВТНЗ на семінарсько-практичних заняттях з математики (2015)
Вархолик Г. В. - Сутність і особливості розвитку екологічної культури майбутніх економістів на межі ХХ – ХХІ століття (2015)
Гаврилюк Г. М. - Експериментальне дослідження ефективності підготовки вчителів у післядипломній освіті до реалізації проектно-технологічного підходу в трудовому навчанні учнів (2015)
Данюк М. І. - Виховання милосердя як професійно значущої якості майбутньої медичної сестри (2015)
Дуля А. В. - Технологічний підхід до формування екологічної компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки (2015)
Завалевський Ю. І. - Сучасні технології навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Корчевський Д. О. - Методологічні передумови моделювання інтеграції змісту підготовки майбутніх фахівців інформаційних технологій (2015)
Навроцька М. М. - Внутрішній образ як невід’ємна складова професійного іміджу педагога (2015)
Несін Ю. М. - Індивідуальний підхід до вчителів французької мови в закладах післядипломної освіти (2015)
Семеряк І. З. - Відбір навчального матеріалу для формування стратегій іншомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх програмістів засобами інтернет-ресурсів (2015)
Тарасенко Р. О. - Змістове наповнення когнітивного компонента інформаційної компетентності майбутніх перекладачів та діагностика його сформованості (2015)
Труфкіна М. В. - Педагогічна культура як передумова успішного становлення дослідницької культури майбутніх філологів (2015)
Циганок О. О. - Формування традиційної культури потреб українців у процесі вивчення українознавства (2015)
Семанчина В. О. - Місце студентського самоврядування у процесі формування лідерських якостей майбутнього керівника (2015)
Жорова І. Я. - Структура готовності майбутнього соціального працівника до роботи з молодіжними громадськими організаціями, Криницький Є. А. (2015)
Лопатко Л. А. - Формування духовності у осіб з порушеннями слуху у процесі соціалізації (2015)
Сбітнєва І. С. - Діагноз – інтернет-залежність підлітка (2015)
Швець Т. М. - Соціально-педагогічні умови профілактики делінквентних виявів в учнівському середовищі (2015)
Кузьменко В. В. - Проблема розвитку пізнавальної самостійності студентів вищих навчальних закладів у вітчизняній педагогічній науці (1944-2012 рр.), Солодовник А. О. (2015)
Проніков О. К. - Формування основ державної програми підготовки майбутніх учителів фізичної культури в педагогічних вищих навчальних закладах ВНЗ України (1992-2014 рр.) (2015)
Войтович А. Ю. - Форми екологічного виховання молодших школярів (друга половина ХХ століття) (2015)
Дембровська Г. М. - Збереження здоров’я дітей у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2015)
Кохановська О. В. - Зміст шкільної природничо-математичної освіти в навчальних закладах України у другій половині ХІХ століття (2015)
Кузьменко Ю. В. - Підготовка педагогічних кадрів у радянській Україні (1950-1991 рр.) (2015)
Мусієнко В. С. - Формування почуття патріотизму в дітей дошкільного віку в контексті ідей В. О. Сухомлинського (2015)
Примакова В. В. - Теоретичне обґрунтування проблеми перспективного педагогічного досвіду вчителів-новаторів у 70-80-х роках ХХ століття (2015)
Прусак В. Ф. - Розвиток неперервної екологічної освіти дизайнерів в Україні наприкінці ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Стукаленко З. М. - Погляди представників української філософсько-педагогічної думки Х – початку ХХ століть на толерантне ставлення до оточуючих як потребу виховання особистості (2015)
Султанова Н. В. - Історичні витоки виховання дітей з особливими освітніми потребами в Україні (2015)
Ткачук Л. В. - Генеза теорії педагогічного стимулювання в історії вітчизняної філософсько-педагогічної думки (2015)
Якубовська Л. Г. - Становлення естетичного виховання в країнах Західної Європи (V ст. до н. е. – XIV ст. н. е.) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Rogankov O. V. Jr. - Novel alternative model of effective porosity for hydrophilic and/or hydrophobic thin permeable media, Shvets M. V., Kalinchak V. V., Rogankov V. B. (2015)
Бутенко А. Ф. - Энергия активации вязкого течения прослоек предельных углеводородов с квазимакроскопическими приграничными структурами, Шатагина А. А., Шатагина Е. А., Шатагин И. А. (2015)
Малежик П. М. - Анізотропія теплофізичних властивостей вуглецевонаповнених епоксидних композитів, сформованих в магнітному полі, Шут М. І., Січкар Т. Г., Лазаренко М. М., Шут А. М. (2015)
Глауберман М. А. - Солнечные абсорбционные холодильные системы. Принципы построения и анализ возможностей, Дорошенко А. В., Кириллов В. Х., Антонова А. Р., Людницкий К. В. (2015)
Черненко О. С. - Вплив підвісу на кінетику випаровування краплі рідкого палива, Калінчак В. В., Дараков Д. С., Копійка О. К. (2015)
Orlovskaya S. G. - Combustion characteristics of alkane two-droplet array. Part 2. Two droplet array of n-Docosane, Karimova F. F., Shkoropado M. S. (2015)
Опарин А. С. - Распространение пламени в гибридных газовзвесях "уголь-метан-воздух", Сидоров А. Е., Буланин Ф. К., Шевчук В. Г. (2015)
Калинчак В. В. - Влияние начальных параметров газа и частиц пылеугольного топлива на характеристики их горения в фурменном очаге, Зинченко Ю. А., Черненко А. С., Куземко Р. Д. (2015)
Кузнецов А. А. - Вентиляция угольного разреза применением метеотрона I, Конопасов Н. Г. (2015)
Вишняков В. И. - Теория униполярной зарядки частиц в ионно-пылевой плазме, Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2015)
Вишняков В. И. - Самоорганизация первичных частиц сварочного аэрозоля, Киро С. А., Опря М. В., Эннан А. А. (2015)
Gerasymchuk V. - Marketing aspects of export politics of the state (2016)
Kisiołek A. - Social media in the marketing activity of polish higher education institutions – the results of the research (2016)
Kulinich T. - Directions and possibilities of small enterprises' profitability growth in the field of domestic store sales of building materials, Mnykh Y. (2016)
Kovalska L. - Place and importance of ukrainian transit potential in the international tranport corridors system (2016)
Krykavskyy Y. - Logistics security in the system of countries national security, Hlynskyy N., Fihun N. (2016)
Pawłyszyn I. - Analysis of cluster enterprises from the point of view of Lean Management concept application, Wyrwicka M. (2016)
Rawski M. - The sources of marketing information used by an enterprise in light of results of a research – analysis comparative (2016)
Reshetilova T. - Forming the management model in industrial partnerships of the machine-building complex of Ukraine, Kuvaieva T. (2016)
Ugolkova O. - Characteristic peculiarities of main crowdfunding websites (2016)
Reshetnikova I. - Multi-channel marketing in communication activities of logistics companies, Sahaidak M. (2016)
Slusarczyk S. - Functioning of the labour market in the integrating Europe, Slusarczyk K., Slusarczyk R. (2016)
Stanasyuk N. - Integrated evaluation of national industrial potential (2016)
Hadrian P. - The significance and diversification of pricing decisions of companies operating on the polish market (results of research) (2016)
Shandrivska O. - Analysis of the grain market problems in Ukraine based on logistics, Romanus I., Shandrivskyi V. (2016)
Shcherbata T. - University company cooperation development in Ukraine (2016)
Naumik-Gladka K. - Relationship of competitiveness of entrepreneurship and internet-marketing, Ptashchenko O. (2016)
Prynko M. - Specialities of using marketing mix by professional organizations (2016)
Zhaldak G. - Prospects of implementation and practice compliance with marketing standards in Ukraine and the EU, Shulgina L. (2016)
Rusanovskа O. - Accounting logistic service through data quantification (2016)
Oklander I. Oklander M. - Government marketing: selective support for national producers, Krapyva I. (2016)
Petryk I. - Strategic supply chain management models (2016)
Safonov Y. - Methodological principles of definition of economic entity's competence to forming of innovative-investment industry clusters, Maslennikov E. (2016)
Terletska V. - Evaluation and analisis of market conditions of demand indicators of automotive products of Ukraine (2016)
Ilchuk P. - Ukrainian enterprises internationalization: regulatory support and institutional regulation, Kots O. (2016)
Kasian S. - Logistics of recycling and the procedure of marketing communication explanation of energy saving with the use of alternative energy sources (2016)
Mnykh O. - Foreign and national implementation practice of the state policy of railway indusry restructuring for strengthening its competitive position, Polovska V., Kholyavka V. (2016)
Байструк-Глодан Л. З. - Модель сорту конюшини лучної (Trifolium pratense L.) для умов Передкарпаття (2015)
Брощак І. С. - Особливості формування люцерново-злакового агрофітоценозу залежно від технологічних прийомів вирощування, Сеник І. І. (2015)
Бугрин Л. М. - Продуктивність довготривалих лучних травостоїв залежно від удобрення, Котяш У. О., Панахид Г. Я. (2015)
Вавринович О. В. - Вплив сівозмінного фактора на формування потенційної забур’яненості ґрунту в посівах сої, Качмар О. Й., Магоцька Л. В., Щерба М. М. (2015)
Василенко М. Г. - Органо-мінеральні добрива підвищують урожай і поліпшують якість продукції (2015)
Габриєль А. Й. - Тривалий стаціонарний дослід Інституту сільського господарства Карпатського регіону в контексті його 50-річного функціонування, Оліфір Ю. М. (2015)
Гамкало З. Г. - Екологічна якість ґрунту агроекосистем: теоретичні, методологічні і методичні аспекти, Гриців Л. З., Курилко Л. Р., Бедернічек Т. Ю., Партика Т. В. (2015)
Голубченко В. Ф. - Вплив мінеральних добрив на врожайність та якість зерна пшениці озимоїв роки з різною вологозабезпеченістю ґрунту, Лісовий М. В., Куліджанов Е. В., Капустіна Г. А., Ямкова Н. А. (2015)
Господаренко Г. М. - Якість насіння рижію ярого залежно від удобрення, Рассадіна І. Ю. (2015)
Григора Т. І. - Хід трансформації органічної речовини сірого лісового ґрунту залежно від доз мінеральних добрив, Ткаченко М. А. (2015)
Григорів Я. Я. - Формування листкової поверхні рижію посівного залежно від елементів технології вирощування у Прикарпатті, Стельмах О. М. (2015)
Гуринович С. Й. - Інтродукція хрестоцвітих культур України, Мельник У. М., Обух Г. Й. (2015)
Даньків К. Я. - Вплив тривалого застосування різних систем удобрення на фізико-хімічні та агрохімічні властивості ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту (2015)
Дегодюк С. Е. - Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на агрохімічну характеристику сірого лісового ґрунту, Літвінова О. А., Кириченко А. В. (2015)
Демчишин А. М. - Еколого-агрохімічна оцінка стану земель Яворівського району Львівської області за Х тур агрохімічного обстеження, Даньків К. Я. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського