Дубицька А. О. - Ефективність біологізованих альтернативних систем удобрення під картоплею в умовах Західного Лісостепу, Качмар О. Й., Дубицький О. Л., Щерба М. М. (2015)
Качмар О. Й. - Вплив систем основного обробітку й удобрення на водно-фізичні властивості сірого лісового ґрунту та врожай вико-вівса, Вавринович О. В., Дубицька А. О., Щерба М. М., Магоцька Л. В. (2015)
Кнігніцька Л. П. - Урожайність пшениці м’якої озимої сорту Зимоярка за різних строків сівбита норм висіву в умовах Прикарпаття (2015)
Кобиренко Ю. О. - Нагромадження кореневої маси відновленого травостою залежно від всіяних видів трав та удобрення, Котяш У. О., Панахид Г. Я., Пукало Д. Л. (2015)
Коник Г. С. - Агроекологічні основи вирощування конюшини гібридної сорту Придністровська, Байструк-Глодан Л. З., Маменько Г. І. (2015)
Коник Г. С. - Вплив обробки насіння конюшини повзучої бактеріальними препаратами на посівні та врожайні властивості, Жапалеу Г. З. (2015)
Коник Г. С. - Оцінка зразків пажитниці багаторічної за біологічними та господарсько цінними показниками, Іванців Р. Є. (2015)
Костючко С. С. - Урожайність цукрових буряків залежно від схеми застосування гербіцидів (2015)
Куничак Г. І. - Ефективні прийоми обробітку ґрунту при вирощуванні сої, Гуцуляк Т. М. (2015)
Мартиненко В. М. - Врожайність культур і родючість чорнозему типового за різного удобрення та обробітку (2015)
Марухняк А. Я. - Фенотипова стабільність та адаптивний потенціал генотипів вівса, Дацько А. О., Лісова Ю. А. (2015)
Пастух Н. Р. - Вплив добрив та обробітку ґрунту на біологічну активність чорнозему типового під пшеницею озимою в умовах Лівобережного Лісостепу (2015)
Семенчук В. Г. - Ефективність використання садивного матеріалу картоплі, одержаного за різних строків видалення картоплиння (2015)
Стельмах О. М. - Енергетичний аналіз технологій вирощування ріпаку озимого з оліями ерукового і олеїнового типів, Григорів Я. Я., Мельничук Т. В. (2015)
Трускавецький Р. С. - Роль гідроморфізму в родючості ґрунтів, Зубковська В. В., Хижняк І. М. (2015)
Цапко Ю. Л. - Ефективність застосування оклюдованого мінерального добрива в посушливих умовах, Калініченко В. М. (2015)
Шкляр В. М. - Гумусний стан сірого лісового ґрунту залежно від системи удобрення та хімічної меліорації (2015)
Ярмолюк М. Т. - Стаціонарний польовий дослід "Продуктивність сіяних лучних травостоїв низинної луки залежно від інтенсивності удобрення і використання" в контексті сорокарічних досліджень, Панахид Г. Я., Бугрин Л. М., Котяш У. О. (2015)
Яцук І. П. - Агроекологічний стан ґрунтів Сумської області за результатами еколого-агрохімічної паспортизації, Ліщук А. М., Матусевич Г. Д., Драга М. В. (2015)
Макаренко О. А. - Мукозопротекторное действие антигиаулоронидазных препаратов при экспериментальном сахарном диабете 2 типа, Скиба А. В., Ступак Е. П. (2014)
Какабадзе З. Ш. - Возможность применения децелюляризированного, лиофилизированного и рецелюляризированного костного матрикса для замещения дефектов нижней челюсти в эксперименте у крыс, Менабде Г.Т., Какабадзе М. З., Амиранашвили И. Д., Мачавариани А. Н., Мазмишвили К. М., Грдзелидзе Т. М., Шанава К. С., Чуткерашвили К. Ш., Беришвили Е. Р. (2014)
Новицкая И. К - Распространенность и интенсивность стоматологической патологии у больных сахарным диабетом, Терешина Т. П., Димчева Т. И., Бабеня А. А., Мозговая Н. В. (2014)
Терешина Т. П. - Изучение эффективность применения реминерализующего комплекса после отбеливания зубов, Пивень О. В. (2014)
Гасымов О. Ф. - Исследование факторов локального иммунитета у пациентов в динамике ортодонтического лечения (2014)
Двуліт І. П. - Клінічна ефективність використання лікувально-профілактичних засобів рослинного походження при патології пародонту у курців, Фурдичко А. І., Ільчишин М. П. (2014)
Зяблицкая М. С. - Патогенетические основы развития генерализованного пародонтита на фоне нарушения метаболизма кальция и витамина D, Атрушкевич В.Г. (2014)
Воловар О. С. - Прояви патології органів сечової системи у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба, Маланчук В. О., Крижанівська О. О. (2014)
Сенников О. Н. - Клинико-рентгенологическое обоснование усовершенствования костной пластики альвеолярных отростков челюстей, Карый В. И., Прийма А. А., Новицвий В. Б., Сенникова А. М., Яричев У. Р. (2014)
Анисисимов М. В. - Обзор и анализ наиболее используемых в стоматологии аллергопроб к местным анестетикам, Анисимова Л. В. (2014)
Вакуленко В. І. - Використання конусно-променевої томографії при плануванні ендосальної дентальної імплантації, Гончаренко Є. В. Шнайдер С. А., Ковшар І. П. (2014)
Идиев О. Э. - Результаты электромиографических исследований жевательных мышц у детей с церебральным параличом, Махсудов С. Н., Рузиева Н. К. (2014)
Скиба А. В. - Диабет и заболевания пародонта, Терешина Т. П. (2014)
Деньга О. В. - Стоматологическая заболеваемость у детей Украины за период с 1985-2011 годы, Рейзвих О. Э., Иванов В. С. (2014)
Карпунцов В. - Компетенції керівника органу прокуратури та прокурора прокуратури у справах про адміністративні правопорушення (2017)
Cемків Т. - Впровадження інституту перевірок на доброчесність в законодавство України (2017)
Сидоров Є. - Доцільність і перспективи створення в Україні військового суду, Полегенька О. (2017)
Михайлов М. - Одержання та прийняття неправомірної вигоди у законодавчому визначенні корупції (2017)
Чубко Т. - Безпека держави в умовах глобалізації (2017)
Штанько А. - Система способів судового захисту права власності та інших речових прав (2017)
Головкін О. - Адаптація національного законодавства до міжнародних екологічних стандартів, Дюжилова Н., Бєляков М. (2017)
Загиней З. - Землі водного фонду як предмет злочину, передбаченого статтею 239-2 Кримінального кодексу України, Пєнязькова О. (2017)
Кваша О. - Кримінальна відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби: порівняльно-правове дослідження, Ониськів А. (2017)
Амелін О. - Кваліфікація кіберзлочинів та її вплив на компетенцію органів правопорядку, Чумак К. (2017)
Столяр Т. - Умисне вбивство та умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження при перевищенні меж необхідної оборони: огляд правового регулювання в зарубіжних країнах (2017)
Абламський С. - Актуальні питання регламентації права на захист через призму конституційних змін (2017)
Хрущ О. - Діяльність прокурора під час відкриття матеріалів кримінального провадження за законодавством України та зарубіжних країн (2017)
Черняк О. - Проблеми нормативно-правового регулювання організації досудового розслідування резонансних злочинів (2017)
Неділько В. - Герменевтичні підходи до визначення категорії негайності при звільненні осіб, що тримаються під вартою (2017)
Брус І. - Виховний вплив прокурора в системі кримінальної юстиції (2017)
Шевченко В. - Роль військово-цивільної адміністрації в забезпеченні виконання військовослужбовцями обов’язків у зоні АТО (2017)
Скулиш Є. - Інновація та символізм кримінологічного дослідження інституційного реформування кримінальної юстиції (2017)
Kadlečíková M. - The structural changes in slovak agriculture after accession to the european union, Kapsdorferová Z., Juríčková Z. (2017)
Kuchmacz B. - Community-led local development in Poland (CLLD 2014–2020) (2017)
Özgür O. - Mediation in labour law, Perkumienė D. (2017)
Perkumienė D. - Provision of equal rights and opportunities relating with labour relations in public sector (2017)
Батюк Л. А. - Економічна картина світу в контексті ідеології постмодерну, Кравченко О. М. (2017)
Білецька Т. Ф. - Перспективи нематеріальної культурної спадщини в бізнес-ланцюжки креативних індустрій в Україні в контексті інтеграції з ЄС, Петраков Я. В., Сизоненко О. В. (2017)
Камінська Т. Г. - Актуальні питання розвитку кооперації в умовах євроінтеграційної політики України, Шофолов Д. Л. (2017)
Кравченко К. В. - Міжнародний досвід застосування інформаційних та комунікативних технологій щодо підвищення конкурентоспроможності освіти, Хриков Є. М. (2017)
Резнік Н. П. - Державне регулювання як інструмент забезпечення економічної стійкості інтегрованих формувань, Печерський В. В. (2017)
Броварець О. О. - Моделі та методи управління бізнес-процесами розвитку техніко-економічних систем сільськогосподарського виробництва, Човнюк Ю. В. (2017)
Лемещенко Л. М. - Інституційні аспекти розвитку підприємств (2017)
Самофатова В. А. - Процес кластеризації як базис сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону (2017)
Слободяник А. М. - Перспективи створення інноваційного кластера в Київському регіоні за участі ТОВ НВП "Білоцерківмаз", Могилевська О. Ю., Могилевський Ю. В. (2017)
Вербій В. П. - Проблеми екології та формування екологічної свідомості українського суспільства (2017)
Бардаш С. В. - Трансформація концептуальних засад державного фінансового контролю (2017)
Дробот Н. М. - Напрями удосконалення фінансового забезпечення вищих навчальних закладів в Україні (2017)
Стасіневич С. А. - Ринок цінних паперів України: стан та проблеми, Шиндирук І. П. (2017)
Білозор Л. В. - Проблеми обліку інтелектуального капіталу (2017)
Краєвський К. М. - Принципи і методи створення єдиної (інтегрованої) системи обліку, Павліщий Д. (2017)
Шерстюк О. Л. - Ідентифікація та формалізація мети аудиту фінансової інформації (2017)
Аврунин Г. А. - К вопросу о стандартизации терминов и определений в объемном гидропневмоприводе, Мороз И. И. (2016)
Андренко П. М. - Мікрогес типу SF моноблочного виконання, Лебедєв А. Ю., Дмитрієнко О. В., Свинаренко М. С. (2016)
Лозня С. В. - Автоматизована система вентиляції та кондиціонування повітря в укритті газоперекачувального агрегата, Торхов К. М., Черешневий В. Є., Роганов О. В., Ясиницкий Э. П., Ясиницкая И. Э. (2016)
Стась С. В. - Розробка компактного генератора піни середньої кратності для гасіння пожеж в умовах обмеженого простору (2016)
Куценко В. А. - Анализ пульсаций давления на кавитационных режимах в первых ступенях центробежных насосов, Ткач П. Ю. (2016)
Іванів В. В. - Коефіцієнт витрати вхідних циліндричних насадок з ортогональним бічним виходом струменя у трубопровід-збирач (2016)
Лурье З. Я. - Синтез гидроагрегата оборудования гибки листового проката с числовым программным управлением, Гасюк А. И., Булгаков В. А., Цехмистро Л. Н., Цента Е. Н. (2016)
Середа Л. П. - Математична модель гідропривода сегментно-пальцевого різального апарата косарки, Зінєв М. В. (2016)
Турич В. В. - Контактна взаємодія інструмента з деталлю в процесі деформуючого протягування з ультразвуком, Руткевич В. С. (2016)
Томчук В. В. - Модернізована платформа для обрізки промислового саду, Ліфвіров Л. О. (2016)
Онищук І. І. - Вдосконалення нормативно-правового регулювання моніторингу якості та ефективності нормативно-правових актів в Україні (2017)
Француз І. Г. - Становлення засад правового регулювання суб’єктів примусового виконання судових рішень в Україні: від витоків до 1917 року (2017)
Бреус С. М. - Зміст права на гарантовану державою безоплатну професійну правничу допомогу та перспективи законодавчого врегулювання механізмів його реалізації (2017)
Влащенко С. С. - Право на звернення і право на доступ до публічної інформації у практиці місцевих органів влади України (2017)
Медвідь А. Б. - Щодо закріплення принципу субсидіарності та доктрини свободи розсуду у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (2017)
Мищак І. М. - Проблеми і перспективи удосконалення законодавства у бібліотечній сфері України (2017)
Нестор Я. В. - Становлення і розвиток конституційних принципів судочинства в Україні (2017)
Самбір О. Є. - Підстава та умови припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників (2017)
Штефан А. С. - Процесуальний юридичний факт і його ознаки (2017)
Ємельянова І. І. - Деякі історико-правові аспекти розвитку адміністративної юстиції (2017)
Муза О. В. - Проблеми розвитку адміністративного права України: ревізія системи галузі (2017)
Санакоєв Д. Б. - Досвід нормативно-правового регулювання застосування спеціальних засобів у США в контексті реформування національної поліції України (2017)
Ткаченко О. М. - Провадження у справах, пов’язаних із реалізацією права на мирні зібрання, як особлива форма адміністративного судочинства в Україні (2017)
Шитий С. І. - Особливості порушення прав людини шляхом незаконного використання програмних засобів негласного зняття інформації, Огороднікова І. І. (2017)
Бондарєва К. В. - Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань: історико-правовий аспект (2017)
Вайцеховська О. Р. - Діяльність міжнародних фінансових організацій та національний фінансовий суверенітет держав-членів: теоретико-правові аспекти (2017)
Данелія О. С. - Юридичні особи як суб’єкти звернення до Європейського суду з прав людини (2017)
Кучерук М. М. - Держава як суб’єкт реалізації принципу протидії тероризму в міжнародному праві (2017)
Фалалєєва Л. Г. - Роль Копенгагенських критеріїв у реалізації цінностей Європейського Союзу (2017)
Галицький О. М. - Методологічне забезпечення захисту економічних інтересів інноваційного розвитку суб’єктів аграрного виробництва, Шабатура Т. С. (2017)
Наумов О. Б. - Стратегічні пріоритети інституційного регулювання інноваційного розвитку харчової промисловості, Стоянова-Коваль С. С. (2017)
Русан В. М. - Стан та напрями підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Сопоцько О. Ю. - Підвищення вимог до перевізників на автомобільному транспорті відповідно до Угоди про асоціацію Україна – ЄС (2017)
Костецька Л. М. - Проблеми регулювання виборчого процесу в Україні (2017)
Митяй О. В. - Проблеми комунікативного забезпечення ефективності взаємодії органів державного управління і суспільства в Україні (2017)
Проців О. Р. - Державне регулювання права власності на дичину у Галичині в XIX – на початку XX ст.: політико-національний аспект (2017)
Червякова О. В. - Нова парадигма орієнтирів публічного управління (2017)
Гараджаев Д. - Функционально-компетенционные характеристики органов конституционного контроля (2017)
Ладиченко В. В. - Рецензія на монографію Коцюби Руслани Олександрівни "Конституційно-правове регулювання політики ядерної безпеки України" (2017)
Бойко Т. В. - Сучасні аспекти діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (2017)
Лапасов С. Х. - Диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита c в условиях первичного звена медицинской помощи (обзор литературы), Хакимова Л. Р., Аблакулова М. Х., Ёрмухамедова Н. Н., Абдухамидова Д. Х. (2017)
Velychko V. I. - The influence of vitamin d levels on asthma control in children who are overweight or obese, Pychugina Y. O., Sandul O. I. (2017)
Андріюк Л. В. - Лікувальна фізкультура при терапії ішемічної хвороби кінцівок (2017)
Бабінець Л. С. - Клініко-патогенетичні аспекти остеодефіциту при остеоартрозі у поєднанні з хронічним панкреатитом, Маєвська Т. Г. (2017)
Бичков М. А. - Поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за даними ендоскопічних досліджень, Яхницька М. М. (2017)
Богослав Т. В. - Влияние субклинического гипотиреоза на клинику и некоторые показатели кардиогемодинамики у больных стабильной ишемической болезнью сердца, Кузнецова Л. Ф., Бондарь М. В. (2017)
Захарчук У. М. - Зміни показників калікреїн-кінінової системи у хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом, Бабінець Л. С., Підручна С. Р. (2017)
Кадырова Ф. - Распространенность бессимптомной гиперурикемии среди больных ишемической болезнью сердца, Насырова З., Ташкенбаева Э., Тогаев Д. (2017)
Кітура О. Є. - Оцінка якості життя та психоемоційного статусу у хворих на хронічний панкреатит, Потяженко М. М., Невойт Г. В., Соколюк Н. Л., Величко Є. О. (2017)
Лапасов С. Х. - Современные подходы к оценке качества лечения больных сердечной недостаточностью в условиях первичного звена медицинской помощи, Хакимова Л. Р., Марданова М. Э., Халилова Н. М. (2017)
Максудова Н. М. - Преимущества депо-провера и дидрогестерона при гиперпластических процессах эндометрия, Мусаева Р. Х., Муминова А. Ю. (2017)
Орловський В. Ф. - Частота генотипів та алелів за -204а>c поліморфізмом гену сyp7a1 у осіб із артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2 типу, Чернацька О. М., Деміхова Н. В., Орловський О. В., Форкерт І. О. (2017)
Сірчак Є. С. - Поширеність helicobacter pylori серед пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та хронічним гастритом, Пацкун С. В. (2017)
Халимова З. Ю. - Особенности клинического течения и диагностики семейной формы неактивной аденомы гипофиза, Хамедова Ф. С., Абдуллаева Г. Д. (2017)
Хухліна О. С. - Досвід застосування мельдонію у комплексній терапії хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Дрозд В. Ю. (2017)
Черешнюк І. Л. - Порівняльна оцінка нейроретинопротективної активності адемолу окремо та за умови його поєднання з мексидолом при їх нарізному застосуванні в комплексній терапії перехідної ішемії ока щурів за змінами метаболічних процесів у сітківці, Ходаківська О. В., Ходаківський О. А., Прокопенко С. В. (2017)
Юсупов Ш. А. - Ультразвуковая допплерография хронической венозной недостаточности нижних конечностей, Мардыева Г. М. , Аскарова Н. Р. (2017)
Яценко К. В. - Динаміка електроенцефалографічних показників у пацієнтів, хворих на дитячий церебральний параліч, під впливом комплексного лікування з використанням методу транскраніальної мікрополяризації, Надоненко О. М. (2017)
Babinets L. S. - Structural condition of pancreas and liver in patients suffering from chronic biliary pancreatitis combined with obesity, Kytsai K. Yu. (2017)
Babinets L. S. - Homeostatic disorders in patients with combination of hypertonic disease and chronic pancreatitis, Medvid I. I., Herasymets I. I., Borovyk I. O. (2017)
Palykhata M. V. - Quality of life in patients with chronic pancreatitis and related anemia, Babinets L. S., Pronyuk O. V. (2017)
Potjagenko M. M. - Bioelectrical impedance method of body composition assessment in algorithm and technologies of healthy lifestyles implementation for prevention and control of noncommunicable diseases in the family physician practice, Nevoit A.V., Sokoluk N. L., Nevoit M. M., Ozarchuk L. P. (2017)
Viligorska K. V. - Early detection of respiratory oxalosis in patients with chronic obstructive pulmonary disease and comorbid urolithiasis with pyelonephritis, Khukhlina O. S. (2017)
Аліфер О. О. - Оцінка якості життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією (2017)
Бабінець Л. С. - Створення формули скринінгу гіповітамінозу ретинолу при хронічному панкреатиті в амбулаторних умовах, Галабіцька І. М., Гайдаржі С. Г. (2017)
Бурмак Ю. Г. - Особливості вмісту деяких метаболічних показників та туморнекротичного фактора у хворих на коморбідну патологію, Петров Є. Є., Треумова С. І. (2017)
Вакуленко Д. В. - Застосування візуального аналізу артеріальних осцилограм в практиці сімейного лікаря, Вакуленко Л. О., Кутакова О. В. (2017)
Лапасов С. Х. - Результаты оценки качества диагностики и лечения больных сахарным диабетом 2 типа в условиях первичного звена медико-санитарной помощи, Хусинова Ш. А., Хакимова Л. Р., Урунова М. А. (2017)
Лобойко В. В. - Використання імпульсної магнітної стимуляції при лікуванні остеохондрозу поперекового відділу хребта, ускладненого больовим синдромом (2017)
Матковська Н. Р. - Корекція проявів дисбактеріозу кишечника у хворих на атопічний дерматит у практиці сімейного лікаря, Скрипник Л. М. (2017)
Няньковський С. Л. - Харчовий статус дітей з функціональними розладами жовчовивідних шляхів, Лабінський П. А. (2017)
Пасієшвілі Л. М. - Показники ефективності диспансерного нагляду хворих з поєднанням хронічного панкреатиту і артеріальної гіпертензії, В'юн Т. І. (2017)
Семенова І. В. - Шляхи корекції остеодефіциту при хронічному панкреатиті, Бабінець Л. С., Коцаба Ю. Я., Криськів О. І., Велика О. Б., Заєць Т. А. (2017)
Хухліна О. С. - Патогенетичні особливості впливу хронічного панкреатиту на перебіг хронічного обструктивного захворювання легень, Урсул О. О., Воєвідка О. С., Гайдичук В. С. (2017)
Denefil О. V. - Peculiarities of stomach lesion in laboratory white rats caused by various modes of stress exersion, Riabokon М. О., Pokryshko А. О., Ryabokon S. S. (2017)
Пегахін І. А. - Теорія і практика застосування воєнних хитрощів у військовій справі, Стародубцев С. О., Чухлатий А. В., Варакута В. П. (2017)
Овчаренко В. В. - Міжнародні воєнізовані поліцейські сили у миротворчій діяльності ОБСЄ, Мірошниченко Г. М. (2017)
Сутюшев Т. А. - Можливий розвиток воєнної ситуації на сході України та у державі в цілому (2017)
Чередниченко О. Ю. - Національна єдність як умова подолання загроз національній безпеці держави на сучасному етапі розвитку України, Товма І. М. (2017)
Олещенко О. А. - Зміст керівництва та управління силами Національної гвардії України у процесі службово-бойової діяльності, Єрмошин М. О., Романюк М. М. (2017)
Назаренко О. Л. - Формалізація задачі вибору раціональних способів застосування формування Національної гвардії України для припинення масових заворушень, Дробаха Г. А. (2017)
Колянда В. В. - Оцінка типового складу, структури та тактики дій незаконного збройного формування у межах спеціальної операції з його знешкодження за участю Національної гвардії України, Дробаха Г. А., Неклонський І. М. (2017)
Бацамут В. М. - Методика визначення пріоритетів районів оперативних дій для сил Національної гвардії України при виникненні у державі надзвичайних ситуацій соціального характеру (2017)
Лавніченко О. В. - Роль полку (бригади) оперативного призначення Національної гвардії України у спеціальній операції у ході збройного конфлікту всередині держави, Годлевський С. О. (2017)
Головань О. М. - Система показників і критеріїв оптимізації процесу перегрупування сил Національної гвардії України до районів оперативних дій при виникненні надзвичайних ситуацій соціального характеру (2017)
Малолєпший С. Б. - Коефіцієнти ефективності застосування заходів фізичного впливу правоохоронцями МВС України, Калюжний М. Г., Хацаюк О. В. (2017)
Павленко С. О. - Модель оцінювання впливу фінансового забезпечення на показник збереження початкового обсягу служби військової частини Національної гвардії України щодо виконання завдань за призначенням у мирний час (2017)
Квітковський Ю. В. - Біомеханічні передумови конструювання захисних бронешоломів (2017)
Шмаков О. М. - Актуальність розвинення психологічних основ оперативного управління силами Національної гвардії України (2017)
Ліпатов І. І. - Визначення змісту категорії "інформаційно-психологічна безпека” військовослужбовців Національної гвардії України, Чепель М. О. (2017)
Колесніченко О. С. - Здатність до вольового зусилля у військовослужбовців Національної гвардії України, Юр’єва Н. В., Приходько І. І. (2017)
Бакало В. Р. - Актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення інтелектуальної діяльності тимчасових творчих колективів наукових установ військових формувань, Варченко О. М., Бакало І. І. (2017)
Товма Л. Ф. - Фізіолого-гігієнічна оцінка добового раціону харчування військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань і його коригування шляхом введення білково-вітамінного продукту "VitаBar”, Євлаш В. В., Глущенко В. В. (2017)
Наукові досягнення Академії у 2016році (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Муратова Н. Ю. - Применение ультразвуковой кавитации при лечении гнойных ран челюстно-лицевой области, Хасанов И. И., Юсупов Ш. Ш. (2017)
Ахмедова Г. А. - Возрастная структура, нозологические формы, сопутствующие заболевания госпитализированных пациентов терапевтического отделения стационара экстренной медицинской помощи, Шодиева Г. Р., Зиядуллаев Ш. Х. (2017)
Бабінець Л. С. - Застосування мельдонію в реабілітації хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із стабільною ішемічною хворобою серця, Мельник Н. А., Гніздюх І. О., Доброродня Л. В. (2017)
Busel S. V. - Clinical and functional characteristics of resistant arterial hypertension (2017)
Денефіль О. В. - Зміни спектрального аналізу серцевого ритму при ортостатичному навантаженні в осіб з різними рівнями регуляторних механізмів, Луньова І. І., Ониськів М. О. (2017)
Єгудіна Є. Д. - Вплив ксенобіотиків у повітрі на перебіг ангіопатії у щурів з моделлю системного аутоімунного ревматичного захворювання, Такташов Г. С., Мікукстс В. Я., Синяченко О. В., Суярко В. І. (2017)
Зиядуллаев Ш. Х. - Роль некоторых регуляторных цитокинов в иммунопатогенезе экзогенных аллергических альвеолитов, Аралов Н. Р., Исмаилов Ж. А., Рахимов М. М., Юлдашев С. Ж. (2017)
Мацькевич В. М. - Можливості рентгенодіагностики та мультидетекторної комп'ютерної томографії в діагностиці змін кісткової тканини стоп при хронічній артеріальній недостатності нижніх кінцівок (2017)
Мельник А. В. - Статеві відмінності показників про-антиоксидантної системи в міокарді щурів за умов гіпергомоцистеїнемії (2017)
Рощук О. І. - Особливості обміну вуглеводно-білкових компонентів сполучної тканини пародонта та їх цитокінової регуляції у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки залежно від виду незнімних зубних протезів, Бєліков О. Б., Сорохан М. М. (2017)
Сірчак Є. С. - Порушення ліпідного профілю у хворих на хронічний панкреатит, Опаленик С. М. (2017)
Сміян С. І. - Особливості змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, Даньків Л. В. (2017)
Срібна В. О. - Ефект наночастинок заліза на ооцити і клітини їх фолікулярного оточення за умов експериментального імунокомплексного ушкодження (2017)
Стародубська О. О. - Когнітивні порушення при експериментальній черепно-мозковій травмі, Зябліцев С. В., Піщуліна М. І. (2017)
Юсупов Ш. А. - Отдаленные результаты оперативного лечения узловых образований щитовидной железы, Курбаниязов З. Б., Давлатов С. С., Рахманов К. Э., Даминов Ф. А. (2017)
Ясінський Р. М. - Клінічні особливості неефективно лікованого вперше діагностованого туберкульозу легень із наявністю стійкості до протитуберкульозних препаратів, Краснєвич А. М. (2017)
Тітул (2016)
Коновалова І. Ю. - Концептуалізація феномена особистості композитора ХХ ст. в контексті філософсько-культурологічних ідей М. М. Бахтіна (2016)
Рябуха Н. О. - Відображення романтичного звуковідчуття у фортепіанних творах Ф. Шопена і Ф. Ліста (2016)
Зимогляд Н. Ю. - Другий фортепіанний концерт С. Прокоф’єва у виконавських версіях (досвід аналізу піаністичної культури) (2016)
Гончаров О. І. - Особливості перекладення симфонічних творів для ансамблів баянів та акордеонів (2016)
Самая Т. В. - Вокальне мистецтво в мистецтвознавчій науці: перспективи дослідження (2016)
Рум’янцева А. Ю. - Особливості відновлення науково-методичної діяльності піаністів Харкова в повоєнний період (2016)
Кудрич Л. В. - Значення конкурсних заходів у вихованні естрадного співака (2016)
Откидач В. М. - Творча особистість виконавця: шляхи становлення (частина друга) (2016)
Вішленков М. П. - Сучасні проблеми роботи з дитячими хоровими колективами (2016)
Красовська Л. О. - Сучасний вокал: методи навчання в різних жанрах музичного мистецтва (2016)
Бойко А. М. - Джамала як представник співочої культури сучасної України (2016)
Воскобойнікова Ю. В. - Літургія в китайських тонах: культуротворчий експеримент регента Ніни Старостіної (2016)
Лі Мін - Особливості голосоутворення в китайській оперній традиції (2016)
Гуріна А. В. - Школа Олександра Мишуги в історії української вокальної культури, Борисенко А. Г. (2016)
Курінна Г. В. - Теорія драми в контексті сучасного екранного мистецтва: драматургія дії (2016)
Бугайова В. О. - Культурний проект режисера естради і масових свят (2016)
Borys I. A. - Director’s Activities with Actors in a Contemporary Theater (2016)
Алфьорова З. І. - Національне та європейське в сучасній українській медіаосвіті, Алфьоров А. М. (2016)
Миславський В. Н. - Кіноосвіта в Україні в 1920-х рр. (2016)
Канівець І. А. - Досвід зйомки фільму "Три плюс два": варіативність різноформатних версій (2016)
Косачова О. О. - Проблема толерантності культур в ігровому кінематографі: естетичний потенціал (2016)
Островська К. В. - Анатолій Кривохижа — хранитель хореографічних традицій України (2016)
Шкурєєв К. І. - Балети харківських композиторів для дітей. Ідейно-художні та філософські мотивації (2016)
Бортник К. В. - Інтерпретація концепції "американської мрії" в балеті П. Чайковського "Лускунчик" (2016)
Ситченко К. В. - Калокагатія як символ довершеності античної людини та її тлумачення в сучасній культурі (2016)
Шейко В. М. - Еволюція змістових та функціональних парадигм освіти в контексті сучасних соціальних та культурно-мистецьких трансформацій (2016)
Дяченко М. В. - Філософсько-поетичні рефлексії Є. Винокурова (2016)
Уманець О. В. - Ціннісні детермінанти та специфіка інтерпретування концепту жіночого начала в романі В. Брюсова "Вогняний ангел" (2016)
Корнєв А. Ю. - "Речовий світ" Богдана Хмельницького: мистецтво, історія, символ (2016)
Рожак-Литвиненко К. Б. - Портрет у творчості мистецького угруповання українських січових стрільців (2016)
Бардік М. А. - Про художнє оновлення Успенського собору Києво-Печерської Лаври в 40-х рр. ХІХ ст. (2016)
Набоков Р. Г. - Українські сміхові традиції в сучасних арт-практиках (на прикладі різдвяних свят) (2016)
Рибалко С. Б. - Окімоно як предмет наукового аналізу (2016)
Масалова К. Ю. - Діти Хора: до історії вивчення образу й актуальності теми (2016)
Правила оформленя авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікуваня (2016)
Тітул (2016)
Шейко В. М. - Морфологія компаративістської культурології та діалог культур (2016)
Дяченко М. В. - Етична парадигма давньоримських стоїків (2016)
Остропольська З. М. - Техногенна культура: антропологічні виміри (2016)
Наконечна О. В. - Аналіз феномену артефакту в навчальній культурологічній літературі (2016)
Строгаль М. О. - Благодійність і фандрейзинг: зарубіжний досвід (2016)
Савченко А. А. - Культура й епігенетика: концептуальний аспект (2016)
Куриленко І. А. - Деструкція концепту часу в посткультурі (2016)
Шолухо Н. Є. - Культурологічні виміри формування тілесності в концепціях оселі Ґастона Башляра й Еманюеля Левінаса (2016)
Мірошниченко В. С. - Ненормативне письмо: контекст П. Гійота і М. Уельбека (2016)
Божко Л. Д. - Культурний туризм: від старого змісту до нової концепції (2016)
Данилова В. Є. - Розробка режисерського задуму спеціальної події (2016)
Трач Ю. В. - Нові інформаційні технології та інформаційна культура в глобалізованому світі (2016)
Волинець В. О. - Віртуальна реальність у соціокультурному просторі сучасності (2016)
Завгородня О. Є. - Додаткові послуги й інновації в соціокультурному просторі, Ткач М. М. (2016)
Германова де Діас Е. В. - Христологія в західній масовій культурі др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (2016)
Svedlow Svedlow - In The Borderland, Andrew J. (2016)
Chastnyk S. V. - Discovering Furusato: a Japanese Archetype in Western Cultural Studies (2016)
Кислюк К. В. - "Винайдення традиції": українська версія (2016)
Піщанська В. М. - Художньо-естетичні й історико-культурні аспекти козацького літописання (2016)
Виткалов С. В. - Фестивальний рух як культурний феномен сучасності: аналіз регіонального вектора (2016)
Радзієвський В. О. - Домінуючі субкультури як підкультурний мейнстрим (2016)
Яковлев О. В. - Зміст соціокультурного проектування в інформаційну добу: досвід Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2016)
Пустовалов С. Ж.. - Транспортні засоби в поховальному обряді населення півдня України епохи бронзи (2016)
Понікаровська Н. А. - Фактори трансформації уявлень про категорію заложних в українській культурі: від джерел до сучасності (2016)
Александрова М. В. - Колективізація як культурна травма (2016)
Кухаренко О. О. - Весняна календарна обрядовість як носій сексуальної культури в землеробському світогляді українського селянства (2016)
Чумаченко М. О. - Світло і темрява як аксіологічні модулянти в "Лествиці" Іоана Синайського (2016)
Наколонко І. М. - Домінанти розуміння проблеми здорового способу життя в українській народній культурі кін. XVII — кін. XІХ ст. (2016)
Фільова Т. В. - Державне реформування театральної сфери Харкова 1920 — поч. 1930-х рр. (2016)
Сапего Я. К. - Балетмейстерська творчість Б. Колногузенка в контексті розвитку української хореографічної культури (2016)
Гаюк І. Я. - До питання історії й атрибуції фресок та ікон з львівського Вірменського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці (2016)
Щербань А. Л. - Стадії орнаментальних трансформацій у кераміці Лівобережної України (2016)
Гордієнко А. І. - Діяльність дитячих бібліотек України з формування громадянського світогляду (2016)
Правила оформленя авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікуваня (2016)
Медведєв В. В. - Методологія ефективного моніторингу ґрунтового покриву (на основі аналізу 25-річного європейського досвіду) (2016)
Дмитрук Ю. М. - Окремі аспекти багатовимірного аналізу еволюції еколого-геохімічного статусу ґрунтів (2016)
Samokhvalova V. L. - Forecasting the levels of chemical elements content in soils of different genesis for the assessment of their eco-energy status, Skrylnyk Y. V., Lopushnyak V. I., Shedey L. О., Samokhvalova P. A. (2016)
Холодна А. С. - Ґрунтові чинники заплавних ґрунтів, які лімітують зростання енергетичних культур (2016)
Чорний С. Г. - Оцінка протидефляційної ефективності технології No-till в умовах південного степу України, Волошенюк А. В. (2016)
Яковенко В. М. - Макро- та мікроморфологічна диференціація гумусово-акумулятивного горизонту лісових ґрунтів (2016)
Стрижак О. В. - Характеристика мікроморфологічного стану ґрунтів заплави р. Самари (2016)
Горбань В. А. - К методике изучения диэлектрической проницаемости почв (на примере почв байрачных лесов северного варианта степной зоны Украины) (2016)
Котович О. В. - Важкі метали в підгрунтових водах Присамар’я Дніпровського (2016)
Замесова Т. А. - Вплив рийної діяльності сліпака на відновлення протеолітичної активності ґрунтів за умов їх техногенного забруднення (2016)
Травлєєв Анатолій Павлович (2016)
До уваги авторів (2016)
Кобєлєв О. М. - Організаційно-функціональні трансформації системи соціальних комунікацій як фактор розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек (2016)
Булах Т. Д. - Теоретичне осмислення рекламної комунікації у сфері книговидання та книгорозповсюдження (2016)
Куриленко І. А. - Трансформація феномену книги та книжної культури в епоху постмодерну (2016)
Пристай Г. І. - Бібліотека у формуванні культурно-мистецького середовища краю: результати соціологічних досліджень (2016)
Петренко О. В. - Проблема якості друкованих дитячих книг в Україні в контексті сучасної едиціології (2016)
Трачук Л. Ф. - Читачеорієнтованість електронних каталогів обласних універсальних наукових бібліотек України в контексті концепції "Бібліотека 2.0" (2016)
Подоляка Н. С. - Внесок харківського видавництва "Рух" (1921–1933) у популяризацію україномовних видань (2016)
Гусєва О. О. - Нарис у творчості українських письменників (2016)
І Цзя - Діяльність соціальних інститутів Китаю із забезпечення доступу до кінодокументів (2016)
Бухтатий О. Є. - Публічні комунікації та електронна демократія в Україні: проблеми і перспективи (2016)
Дяченко М. В. - Тема мандрування у філософсько-поетичних роздумах П. В’яземського (2016)
Горошкевич Н. Є. - Деякі чинники формування процесів державотворення в друкованих виданнях Івано-Франківщини (2016)
Макарчук О. Г. - М. Драгоманов і часопис радикальної партії "Народ" (2016)
Грубич К. В. - Соціальні комунікації телевізійних програм гастрономічного спрямування (2016)
Коваленко І. П. - Формування електорального іміджу через тележурналістику, Романюк О. І. (2016)
Шейко В. М. - Динаміка демографічних трансформацій міграційних потоків біженців у світовому співтоваристві (2016)
Харцій О. М. - Соціально-Педагогічні Аспекти Підготовки Менеджера, Лубенець С. В. (2016)
Кузуб І. Є. - Комунікативна сутність і загрози інформаційних війн (2016)
Остропольська З. М. - Конвергентні технології: соціокультурні аспекти (2016)
Пшинка Г. В. - Роль наукової спадщини Ф. Р. Дунаєвського в розвитку менеджменту в Україні (2016)
Шевчук Ю. С. - Про співвідношення понять "кінореклама" й "екранна реклама" (2016)
Larionov Larionov - Decision Making under Uncertainty (DMUU) — Limitation of Сlassical Decision Theory, Yu. I. (2016)
Правила оформленя авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікуваня (2016)
Косович В. - Правозастосовна техніка:загальнотеоретична характеристика (2016)
Наконечна А. - До питання про взаємовпливи прав людини та її потреб (2016)
Андрусяк А. - Історіографія української правової думки періоду національної державності 1917 – 1923 років (2016)
Ванієв Е. - До питання про історіографію проблеми правового регулювання земельних відносин у Таврійській губернії (2016)
Hutiv B. - Formation of the Papal possessions in Italy and establishment of the Papal state (2016)
Кахнич В. - Функціонування юридичного факультету Львівського університету у складі Австрійської монархії в епоху просвітництва (2016)
Кобилецький М. - Римське право та утворення європейських університетів (2016)
Моряк-Протопопова Х. - Становлення у Галичині органів місцевої влади і самоврядування у 1772 – 1918 роках (2016)
Терлюк І. - Український європоцентризм: перші спроби цивілізаційного підходу в обґрунтуванні ідеї національної державності (середина ХІХ – початок ХХ століть) (2016)
Трепак Л. - Організація та діяльність окупаційних органів юстиції у Польському генеральному губернаторстві (1939 – 1945 років) (2016)
Іванів І. - Вимоги до кандидатів на посади суддів Конституційного Суду: порівняльно-правовий аналіз (на основі досвіду держав-членів ЄС) (2016)
Ревер С. - Зміна повноважень Конституційного Суду України в контексті реформування національної системи правосуддя (2016)
Школик A. - Моделі систематизації адміністративно-процедурного законодавства (2016)
Андрейчук Л. - Комерційне найменування як засіб індивідуалізації суб’єктів господарювання (2016)
Дюкарєва К. - Функції договору між співавторами творів науки (2016)
Tarasenko L. - Domain name dispute resolution (2016)
Угриновська О. - Електронний документообіг у Цивільному процесі України (2016)
Цікало В. - Окремі питання набуття, зміни та припинення прав учасників господарського товариства (2016)
Шпуганич І. - Порядок створення та установчі документи благодійних організацій за законодавством України (2016)
Яворська О. - Теорія та практика застосування презумпції творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт інтелектуальної власності (2016)
Раневич О. - Щодо питання про соціальну сутність права соціального забезпечення (2016)
Щестюк О. - Класифікація земельних прав громадян України (2016)
Гринишин О. - Розмежування ст. 206 КК Ккраїни "Протидія законній господарській діяльності" та ст. 355 КК України "Примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань" у контексті посягань на свободу договору (2016)
Кузьма М. - Деякі проблеми впровадження в національне законодавство України міжнародних стандартів виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк щодо неповнолітніх (2016)
Хмиз М. - Проблеми співвідношення складу вимагання неправомірної вигоди із суміжними складами у Кримінальному праві України (2016)
Dzyndra M. - Judicial discretion and human rights in criminal proceedings (2016)
Маланюк А. - Загальні умови здійснення провадження з відновлення втрачених матеріалів у Кримінальному судочинстві України (2016)
Турлова Ю. - Типологічний розподіл екологічних злочинців за критерієм інтенсивності та стійкості злочинної поведінки (2016)
Алехин А. Д. - Взаимосвязь уравнений состояния малых флуктуационно-дисперсных систем и гравитационного эффекта в макросистемах в критическом состоянии (2016)
Гоцульский В. Я. - Кондуктометрические свойства спиртовых нановзвесей оксидов металлов, Стиранец М. В., Ханчич Е. Ю. (2016)
Karimova F. F. - Study of Octadecane and Docosane droplets melting, Orlovskaya S. G., Shkoropado M. S., Kalinchak V. V. (2016)
Шут М. І. - Особливості теплового розширення системи пентапласт – AgI, Рокицька Г. В., Рокицький М. О., Шут А. М. (2016)
Калинчак В. В. - Влияние зольности пылеугольного топлива на характеристики его сгорания в пределах фурменной зоны, Черненко А. C., Волошин В. С., Зинченко Ю. А., Куземко Р. Д. (2016)
Алтоиз Б. А. - Упругость полимерного композиционного материала с ортотропной структурой, Савин С. Н., Скоржевский А. В., Ионов Р. С. (2016)
Шевченко Н. Н. - Теплофизическая модель криодеструкции биологической ткани, Литвиненко А. А., Драган Г. С. (2016)
Дорош А. К. - Моделирование реологической кривой и механизма течения краски в зазоре измерительной ячейки ротационного вискозиметра, Шевчук А. В., Гуцол О. А. (2016)
Skorzhevsky A. V. - Thermal diffusivity of polymeric composite cured in a magnetic field, Altoiz B. A., Savin S. N. (2016)
Олифиренко Ю. А. - Моделирование испарения капель бинарных смесей низших спиртов, Копейка А. К., Калинчак В. В., Дараков Д. С., Головко В. В. (2016)
Калинчак В. В. - Влияние параметров газовой смеси на максимальную температуру и скорость горения углеродной частицы, Черненко А. С., Корчагина М. Н. (2016)
Буланин Ф. К. - Экспериментальные исследования окисления боридов металлов, Сидоров А. Е., Полетаев Н. И., Шевчук В. Г., Буйновський С. Н. (2016)
Асланов С. А. - Моделирование распада тонкой жидкой струи на капли, Косой М. Б. (2016)
Ivanitsky G. K. - Using the effects of hydrodynamic cavitation for purposeful dynamical action on the supramolecular structures, Avdeyeva L. Y., Makarenko A. A. (2016)
Вишняков В. И. - Взаимодействие нано-размерных частиц в электронно-пылевой плазме (2016)
Ангельский О. В. - Лазерно-индуцированная управляемая генерация микропузырьков в водной суспензии поглощающих коллоидных частиц, Бекшаев А. Я., Максимяк П. П., Максимяк А. П., Контуш С. М. (2016)
Рудик А. В. - Математична модель похибок акселерометрів безплатформної інерціальної навігаційної системи (2017)
Моргун А. С. - Взаємодія фундаментів у витрамбованих котлованах з пружно-пластичною основою, Плясовиця В. Ю. (2017)
Скрипніченко С. В. - Аналіз мікробіологічних процесів у дерново- підзолистому ґрунті за екологічно-безпечного землеробства, Скиба Г. В. (2017)
Мокін В. Б. - Технологія оцінювання комплексного екологічного ризику за допомогою веб-сервісу, Собко Б. Ю., Жуков С. О. (2017)
Сердюк В. Р. - Напрямки диверсифікації енергозабезпечення економіки України в контексті світових тенденцій, Франишина С. Ю., Дишкант Н. О. (2017)
Заюков І. В. - Обґрунтування факторів, необхідних для побудови моделі оцінювання рівня самозбереження здоров’я зайнятого населення України (2017)
Ігнатов Л. М. - Роль та місце закону пріоритетності у формуванні стратегій (деякі методологічні аспекти) (2017)
Хребтова О. А. - Електропривід механізму підіймання затвора зливної греблі з керованим процесом рушання, Сергієнко С. А. (2017)
Чабан А. В. - Analysis of Transients in Long Transmission Lines as an Element of Power System, Левонюк В. Р., Лисяк В. Г. Аналіз перехідних процесів у довгій лінії електропередач як елемента електроенергетичної системи (2017)
Биков М. М. - Оцінювання надійності автоматизованих систем розпізнавання мовців критичного застосування, Ковтун В. В. (2017)
Моргун І. А. - Інформаційна технологія багатокритеріального періодичного оцінювання якості електронних навчальних матеріалів, Боцула М. П. (2017)
Перетяка Н. О. - Вдосконалення методики стендових випробувань редукторів пасажирських вагонів (2017)
Бондарєв А. П. - Дослідження умов зриву синхронізації у програмно реалізованому пристрої ФАПЧ, Алтунін С. І. (2017)
Білинський Й. Й. - Підвищення точності вимірювального контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу, Книш Б. П. (2017)
Мокін Б. І. - Освоєння студентами вищих технічних навчальних закладів робітничих професій як один із варіантів реалізації ідеології дуальної освіти, Косарук О. М. (2017)
Безбабічева О. І. - Фактори ризику при виборі ефективних технологій та матеріалів для гідроізоляційного захисту елементів тунелів та метрополітенів, Овчінніков І. А. (2017)
Венцель Є. С. - Визначення ресурсу робочих рідин в гідросистемах будівельних машин, Орел О. В. (2017)
Венцель Е. С. - Экономическое обоснование нанесния ионно-плазменного покрытия на поверхность режущих элементов автогрейдера, Щукин А. В. (2017)
Панаит Д. Ю. - Практический опыт повышения грузоподъемности монтажных кранов, Татарченко Г. О. (2017)
Скорук О. М. - Прогини тонких сталефібробетонних плит опертих по контуру, Чорний І. В., Татарченко Г. О. (2017)
Супонев В.Н. - Тенденции развития технологий и оборудования для бестраншейной прокладке подземных коммуникаций в городских условиях, Вивчар С. М., Балесный С. П. (2017)
Уваров П. Е. - Построение инфографических моделей инвестиционно-строительного производства (2017)
Шмуклер В. С. - Использование модульных элементов при строительстве пешеходных мостов , Краснов С. Н. (2017)
Шпарбер М. Е. - Исследование принципов типизации и агрегации блоков технологического оборудования и конструкций ПЗНП-КБИ. Концептуально-методологические аспекты, Уваров П. Е. (2017)
Мацегора Н. А. - Чи подолаємо ми туберкульоз?, Бабуріна О. А. (2016)
Талалаєв К. О. - Від лікувальної допомоги до предиктивної медицини. Ознаки розвороту тренду (2016)
Диев Е. В. - К вопросу объективного установления норм труда стоматолога-ортопеда при формировании и коррекции границ "красно-белой эстетики" при дентальной имплантации (2016)
Куринная Е. Г. - Взаимосвязь маркеров воспаления и показателей обмена липидов у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени и ожирением (2016)
Кондратюк К. Л. - Прогностична значимість деяких показників гомеостазу в хворих зі спонтанним внутрішньомозковим крововиливом у мозочок у гострому періоді, Сон А. С. (2016)
Задорожний О. А. - Шляхи зниження акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з туберкульозом легень, обтяженим залізодефіцитною анемією, Рожковська Н. М. (2016)
Дубинина А. Н. - Побочные эффекты и токсичность комбинированной химиогормональной терапии на основе митоксантрона у пациентов с метастатическим гормонально-наивным раком простаты (2016)
Аймедов К. В. - Проблеми сімейного функціонування хворих на шизофренію, Стаханов К. О. (2016)
Запровальна О. Є. - Резистентність до антитромбоцитарних препаратів та можливості її корекції при дестабілізації ішемічної хвороби серця (2016)
Майсара Абдельрахман - Функціональні та гемодинамичні особливості нирок з парапервикальними кістами та їх взаємозв'язок з клінічними проявами захворювання (2016)
Баскіна В. В. - Впровадження заходів, спрямованих на родину, в рамках програми психосоціального супроводу жінок з первинним психотичним епізодом (2016)
Пастушина А. І. - Вплив мікроальбумінурії на ризик розвитку ускладнень у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, Плєнова О. М. (2016)
Головатюк К. П. - Інтерлейкін-17 (IL-17) і поліморфізм генів IL-17A та IL-17F в звичному невиношуванні вагітності, яка настала в циклах запліднення ін вітро, у жінок Одеської області (2016)
Ищук В. В. - Структурные особенности и клинико-психопатологическая характеристика психоэндокринного синдрома при гипокортицизме (2016)
Богуславська Н. Ю. - Клініко-діагностичне значення порушень метаболізму гомоцистеїну як предиктора ускладнень вагітності та пологів у жінок групи ризику з переношування вагітності (2016)
Носенко О. М. - Лікування безпліддя у жінок з аденоміозом методом запліднення in vitro (ЗІВ), Косюга О. М. (2016)
Пахмурна В. С. - Особливості засуджених жінок, які страждають на хронічні соматичні захворювання, Березницька А. О., Пахмурний В. А. (2016)
Гетманець А. А. - Коморбидность при патологии опорно-двигательной системы у рабочих горно-рудного комплекса Кривбасса, Гетманець А. В. (2016)
Сидорук Н. О. - Порівняльне дослідження імунотропних ефектів біоактивної води Нафтуся Трускавецького і Помірецького родовищ (2016)
Васюк В. Л. - Влияние питания высокоолеиновым подсолнечным маслом на жирнокислотный состав липидов печени крыс, Топов И. Г., Ходаков И. В., Левицкий А. П. (2016)
Яковцова И. И. - Патоморфологические изменения структуры стенки мочеточника после ликвидации экспериментальной обструкции, Стецишин Р. В., Данилюк С. В. (2016)
Ігнатьєв О. М. - Захворювання, пов'язані з фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем. Частина 2. Захворювання кістково-м'язової системи та сполучної тканини (2016)
Машуков А. А. - Молекулярно-генетические особенности рака желудка: обзор литературы (2016)
Скорочений зміст статей, що надруковані в журналі "International maritime health". - 2016. - Vol. 67, № 1 (2016)
Інформація (2016)
Борзих О. І. - Брасиностероїди на зернових культурах, Ретьман С. В., Ковбасенко В. М., Лікар С. П. (2014)
Макаренко Н. А. - Придатність пестицидів для захисту сільськогосподарських рослиин в органічному виробництві, Сальнікова А. В., Бондарь В. І. (2014)
Іващенко О. О. - Повторне забур’янення посівів кукурудзи вимагає уваги (2014)
Маслійов С. В. - Захист посівів харчової кукурудзи від бур’янів (2014)
Широкоступ О. В. - Листки буряків цукрових вимагають захисту (2014)
Скорейко А. М. - Фітофтороз суниці (Phytophthora cactorum Schrоet) у Західному Лісостепу України, Андрійчук Т. О., Хомяк В. В. (2014)
Хромушкіна Л. М. - Аналіз фітосанітарного ризику бразильського бобового зерноїда (Zabrotes subfasciatus Boh.), Федоренко В. П. (2014)
Лікар Я. О. - Лускокрилі шкідники овочевих (2014)
Пам’ять про хірурга, вчителя, вченого (2017)
Ничитайло М. Ю. - Порівняльна оцінка динаміки холестатичних та цитолітичних показників і темпу декомпресії жовчних проток після одноетапних лапароскопічних та відкритих операційних втручань у хворих на холедохолітіаз, ускладнений обтураційною жовтяницею (повідомлення 2), Дзюбановський О. І. (2017)
Кошак Ю. Ф. - Порівняльний аналіз ефективності хірургічного лікування хворих на поєднані форми легеневого туберкульозу та недрібноклітинного раку легень у групах хворих із застосуванням стерно-медіастинального хірургічного доступу, Савенков Ю. Ф. (2017)
Антонюк-Кисіль В. М. - Дуплексне сканування нетипових форм прогресуючої варикозної хвороби підшкірних вен у вагітних (зовнішніх статевих органів, промежини), Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Семенюк М. В. (2017)
Захарко В. П. - Особливості клінічного перебігу пахвинних гриж у хлопчиків залежно від віку та методики операційного втручання (2017)
Максимів Р. В. - Динаміка балансу антиоксидантно-прооксидантних механізмів у внутрішніх органах під впливом артеріального джгута і реперфузії кінцівки, Гудима А. А., Сидоренко В. М. (2017)
Верба Р. І. - Особливості кисеньзалежних процесів у щурів з гострим поширеним перитонітом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2017)
Медведєв В. В. - Особливості кореляції рівня функції та спастичності паретичної кінцівки за різних видів тканинної нейротрансплантації на моделі спінальної травми (2017)
Буката В. В. - Експериментальне дослідження ефективності використання бар’єрного методу профілактики спайкового процесу в черевній порожнині (2017)
Беденюк А. Д. - Прогностичні маркери проліферації та апоптозу у хворих на вузлові форми зоба на фоні автоімунного тиреоїдиту, Шеремет М. І., Сидорчук Л. П., Шідловський В. О. (2017)
Курбаниязов З. Б. - Усовершенствованный метод ненатяжной герниоаллопластики при паховых грыжах, Давлатов С. С., Рахманов К. Э., Эгамбердиев А. A. (2017)
П’ятночка В. І. - Дерматоліпектомія у пацієнтів із післяопераційною вентральною грижею за умов морбідного ожиріння (2017)
Прийма О. Б. - Гангрена Фурньє як урогенітальна форма некротизуючого фасціїту – модель критичного стану організму в хірургії, Федорович І. В., Корінь В. В., Оленич Г. Я. (2017)
Іващук Л. Ю. - Шляхи профілактики тромбоемболічних ускладнень у травматологічних хворих, Осадчук Д. В., Майка Б. М. (2017)
Теренда Н. О. - Порівняльна оцінка ефективності інтервенційного методу лікування хворих на інфаркт міокарда за даними Тернопільської області, Петрашик Ю. М. (2017)
Ганжий В. В. - Унифицированный подход к лечению больных с проникающими колото-резаными ранениями брюшной полости, Кубрак М. А., Рылов А. И., Данилюк М. Б., Глазков А. И. (2017)
Сулейманова В. Г. - Лікування гнильної флегмони шиї, ускладненої медіастинітом, у хворого з гіпоергічною імунною відповіддю, Шапринський В. О., Кривецький В. Ф., Наджіб Hаср Закі, Хмелевська Т. А. (2017)
Вихтюк Т. І. - Клінічний випадок лікування інфікованої рани стегна з ураженням синтетичного судинного протеза, Орел Ю. Г., Гаврилів Б. М., Хоркавий Ю. З. (2017)
Панчишин Б. Р. - Новий безпечний спосіб введення першого (оптичного) порту при виконанні симультанних комбінованих операцій при поєднанні симптомної жовчнокам’яної хвороби та лівобічної пахової грижі (2017)
Беденюк А. Д. - Клінічний випадок "защемлення” колоноскопа в грижовому мішку у хворого з лівобічною пахвинно-калитковою грижею, Футуйма Ю. М., Бурак А. Є., Нецюк О. Г., Балабан Л. В. (2017)
Томилина Т. В. - Влияние антидисбиотических препаратов на состояние пародонта крыс с экспериментальным дисбиозом и иммунодефицитом, получавших высокожировой рацион, Хлыстун Н. Л., Макаренко О. А., Селиванская И. А. (2014)
Николаева А. В. - Изучение нарушений метаболизма межклеточного матрикса слизистой оболочки полости рта и пародонта крыс в условиях моделирования пародонтита, Шнайдер С. А., Ткаченко Е. К. (2014)
Шнайдер С. А. - Влияние эпителиотропного генотоксиканта на состояние пародонта и слизистой оболочки полости рта крыс (2014)
Боднарук Ю. Б. - Розповсюдженість хронічного катарального гінгівіту у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч (2014)
Новицкая И. К. - Экспериментальное изучение противовоспалительного действия геля для полости рта "Золэх" (2014)
Савельева Н. Н. - Состояние местного иммунитета и характер иммунных расстройств у больных хроническим генерализованным пародонтитом на фоне паразитарных заболеваний (2014)
Cortese G. - A tripodal mandibular subperiosteal implant according to L. I. Linkow avoids in 2014 the problems due to a severe bone atrophy, Moglioni E., Diotallevi P. (2014)
Безруков С.Г - Рентгенографическая картина структурных изменений в альвеолярной кости у больных генерализованным пародонтитом I – II степени на фоне инъекционной остеопластической терапии, Саенко Т.С. (2014)
Гавриленко М. А. - Особливості ортопедичного лікування дефектів зубних рядів у дітей з особливими потребами в період тимчасового прикусу (2014)
Глазунов О. А. - Способ формирования окклюзионной плоскости верхнего прикусного валика и черчение прикуса усовершенствованным аппаратом Н. И. Ларина, Рабовил М. И., Глазунов А. О. (2014)
Ковач І. В. - Зарядовий стан клітин букального епітелію у дітей в динаміці лікування основних стоматологічних захворювань на тлі хронічної патології шлунково-кишкового тракту, Крупей В. Я. (2014)
Макаренко М. В. - Динаміка клінічних показників стану тканин пародонту після застосування озонотерапії у осіб молодого віку, Ковач І. В. (2014)
Глазунов О. А. - Некоторые аспекты лечения и профилактики пародонтита у пожилих людей (обзор литературы), Корнейчук А. Е. (2014)
Диев Е. В. - Актуальные проблемы дентальной имплантации в контексте концепции оказания комплексной имплантологической помощи в Украине, Лабунец В. А., Шнайдер С. А., Диева Т. В. (2014)
Савчук О. В. - Соціологічне дослідження проблем муніципальних стоматологічних закладів, Канюра О. А. (2014)
Лабунец В. А. - Заболеваемость, состояние и тенденции развития стоматологической ортопедической помощи у лиц молодого возраста гг. Ивано-Франковска и Тернополя, Деньга О. В., Лабунец О. В., Диева Т. В., Лепский В. В., Лепский В. В. (2014)
Деньга О. В. - Распространенность и структура основных стоматологических заболеваний у рабочих химической промышленности, Ефремова О. В. (2014)
Деньга О. В. - Стоматологический статус рабочих металлургического производства, Гаврищук А.В. (2014)
Гасюк П. А. - Епімікроскопічні особливості будови емалево-дентинної межі та інтерглобулярного дентину великих та малих кутніх зубів у віковому аспекті, Воробець А. Б., Пудяк В. Є. (2014)
Деньга О. В. - Биохимическая оценка эффективности профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний у детей с спастической диплегией, Сергиенко О. П., Макаренко О. А. (2014)
Луніна І. О. - Ризики довгострокової платоспроможності держави (2017)
Юшко С. В. - Спеціальний фонд у складі доходів державного бюджету України: особливості формування та використання (2017)
Возняк Г. В. - Бюджетне вирівнювання: теоретико-методологічні аспекти (2017)
Леоненко П. М. - Основні етапи розвитку фінансової науки: методологія проблеми, Федосов В. М., Юхименко П. І. (2017)
Міщенко В. І. - Роль монетарного регулювання у стимулюванні економічного розвитку, Льон І. М. (2017)
Затонацька Т. Г. - Інституційне забезпечення публічних закупівель та їх вплив на зростання національної економіки, Мартинович Д. Є. (2017)
Дерун І. А. - Аналітичне забезпечення угод злиття та поглинання промислових підприємств в Україні, Склярук І. П. (2017)
Лютий І. О. - Фінансова інфраструктура: інноваційний підхід до дослідження фінансів (2017)
До 85-річчя Г. О. П’ятаченка (2017)
Дашкова Т. С. - Высокопрочные неавтоклавные и микропористые автоклавные газобетоны, Глуховський В. В., Глуховський І. В. (2017)
Коваленко О. А. - Особливості допування нанодисперсного порошку титанату барію з метою отримання сегнетоелектриків-релаксорів з розмитим фазовим переходом, Рагуля А. В. (2017)
Дашкова Т. С. - Витрата клінкерної складової у портландцементах з активними мінеральними добавками, Глуховський В. В., Глуховський І. В. (2017)
Пушкарьова К. К. - Дослідження особливостей формування контактної зони "в’яжуча речовина – керамзитовий гравій" та оцінка її впливу на кінетику нарощування міцності легких бетонів, Каверин К. О. (2017)
Мурзак М. С. - Дослідження реологічних властивостей гідросилікатного матеріалу, Собченко В. В., Степанюк А. Р. (2017)
Від редколегії (2017)
Кулик М. М. - Застосування методів комплексного прогнозування для визначення перспективного попиту на первинні енергетичні ресурси, Маляренко О. Є., Майстренко Н. Ю., Станиціна В. В., Спітковський А. І. (2017)
Макаров В. М. - Математична модель оптимізації технологічного розвитку вуглевидобування в Україні (2017)
Нечаєва Т. П. - Оцінка критичних сценаріїв постачання вугілля для електроенергетики України (2017)
Шульженко С. В. - Перспективні умови зняття з експлуатації енергоблоків українських АЕС з урахуванням вимог ЄС та МАГАТЕ, Радченко О. Л. (2017)
Білодід В. Д. - Обґрунтування економічної ефективності регулювання навантаженням енергосистем з використанням електричних теплогенераторів як споживачів-регуляторів (2017)
Губинский М. В. - Повышение энергоэффективности электросталеплавильных процессов путем конверсии природного газа с отходящими газами дуговой печи, Тимошенко С. Н., Шрайбер А. А., Антонец И. В. (2017)
Канюк Г. И. - Резервы энергосбережения при автоматизированном управлении мощными вентиляторами паровых котлов электростанций, Мезеря А. Ю., Сук И. В., Бабенко И. А. (2017)
Дубровський В. В. - Розрахунок охолодження рідини у плівкових градирнях із профільованою поверхнею зрошувачів (2017)
Реферати (2017)
Інформація для авторів (2017)
Передмова (2016)
Харитонов Є. О. - Приватне право як "європейський концепт": підгрунтя та кореляти (2016)
Халабуденко О. А. - Некоторые аспекты методологии гражданского права: взгляд сквозь призму юридических конструкций (2016)
Чанишева Г. І. - Поняття та структура правовідносин із ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод (2016)
Davydova I. V. - General characteristics of fictitious transaction (2016)
Деревнин В. С. - Функции и их классификация в гражданском праве Украины (2016)
Матійко М. В. - Цивільні правовідносини щодо захисту права власності (2016)
Чанишева А. Р. - Поняття зобов’язальних відносин і загальна характеристика структури їх змісту (2016)
Шкребець Д. В. - Окремі теоретичні аспекти подолання проблем нормативного регулювання строків провадження у зв’язку з винятковими обставинами (2016)
Зінов’єв К. С. - До питання мети та методології дослідження люстрації як загальнотеоретичного правового явища (2016)
Білецький Д. М. - Класифікація способів припинення права приватної власності (2016)
Марущак Я. С. - Правова природа корпоративних відносин: сутність та ознаки (2016)
Шахназарян К. А. - Класифікація засобів захисту прав на чужі речі за законодавством України (2016)
Адаховська Н. С. - До питання згоди огранів опіки та піклування при вчиненні батьками правочинів щодо майна їх дітей (2016)
Берназ-Лукавецька О. М. - Проблемні питання при зверненні стягнення за договором застави корпоративних прав (2016)
Грущинська Н. І. - Істотні умови договору найму (оренди) житла (2016)
Клейменова С. Н. - Договор как основание возникновения обязательств по оказанию услуг (2016)
Кужко О. С. - Правові умови усиновлення за цивільним законодавством України (2016)
Сосніна Г. В. - Особисті і земельні сервітути за законодавством України (2016)
Форманюк В. І. - Правове регулювання страхової діяльності в Україні (2016)
Цибульська О. Ю. - Заповідальне покладення або право заповідача покласти на спадкоємців інші обов’язки (2016)
Чванкін С. А. - Щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України, Петренко В. С. (2016)
Журило С. С. - До питання про надання батьками згоди на усиновлення дитини (2016)
Швидка В. Г. - Права та обов’язки сторін договору найму (оренди) житла (2016)
Позов І. І. - Особливості визначення змісту договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (2016)
Верховець К. С. - Щодо питання договірного порядку надання утримання між подружжям (2016)
Мельник О. В. - Право усиновленої дитини на інформацію про власне походження (2016)
Мельник О. О. - Застереження про незмінність обставин договору та форс-мажор у цивільному праві України (2016)
Павліш П. В. - Суб’єкти надання юридичної допомоги (2016)
Сегенюк А. В. - Особливості спадкування за законом (2016)
Кізлова О. С. - Загальні питання адаптації національного цивільного законодавства до права єс та застосування категорії "прецедент" при формуванні національного цивільного законодавства (2016)
Некіт К. Г. - Управління спадковим майном: українські та європейські реалії (2016)
Омельчук О. С. - Регулювання шлюбно-сімейних відносин в Ізраїлі (2016)
Завальнюк С. В. - Особливості застосування аналогії права за цивільним законодавством зарубіжних країн (2016)
Фасій Б. В. - Застосування норм законодавства Європейського Союзу та міжнародного права до сімейних відносин в Україні (2016)
Smilyanets I. P. - Meaning of the family in Ancient Rome (2016)
Думич Х. М. - Соціально -політичні і правові передумови кодифікації австрійського цивільно-процесуального законодавства у ХІХ ст. (2016)
Kharitonova O. I. - Some aspects of the legal nature of the internet network, Pozova D. D. (2016)
Кирилюк А. В. - Правовий статус суб’єктів авторського права у мережі Інтернет (2016)
Позова Д. Д. - Особливості правовідносин у мережі Інтернет (2016)
Токарева В. О. - Наслідки порушення прав інтелектуальної власності китайськими товаровиробниками (2016)
Бакала А. А. - Комп’ютерне піратство: шляхи подолання та міжнародний досвід боротьби з ним (2016)
Зеров К. О. - Самозахист авторського права на твори, розміщені в мережі Інтернет (2016)
Голубєва Н. Ю. - Ефективність застосування факультативних зобов’язань у цивільних відносинах (2016)
Харитонов Є. О. - "Цивільний кодекс Східної Галичини" чи "Австрійський цивільний кодекс": вступ до дискусії (2016)
Стефанчук Р. А. - Гражданский кодекс Галиции 1797 г. как одна из первых мировых кодификаций гражданского законодательства (2016)
Бойко І. Й. - Австрійський цивільний кодекс 1797 р. та його апробація у Східній Галичині (2016)
Омельчук О. С. - Життєвий та науковий шлях Андрія Леонидовича Ткачука, Гребенщікова Т. А. (2016)
Автореферат Ткачука Андрія Леонідовича (2016)
Акіменко Ю. Ю. - Результати проведення всеукраїнської наукової конференції "Правові проблеми цивілізаційного вибору України" присвячена пам’яті професора Олександра Костянтиновича Вишнякова (2016)
Гребенщікова Т. А. - Результати проведення інтернет-конференції, присвяченої пам’яті І. В. Шерешевського "Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС" і круглого столу: "Роль принципів DCFR в імплементації угоди про асоціацію ЄС-Україна" (2016)
Іліопол І. М. - Результати проведення міжнародної науково-практичної конференції ім. Юрія Семеновича Червоного (2016)
Перелік захищених дисертаційних досліджень з цивільного та сімейного права за 2015 рік (2016)
Рубель А. С. - Анализ эффективности фильтрации на основе тетролет преобразования при подавлении аддитивного шума на изображениях, Лукин В. В. (2017)
Кривенко С. С. - Модификация обнаружителя текстур с применением агрегации входных параметров, Науменко А. В., Зряхов М. С., Лукин В. В. (2017)
Брежнев Е. В. - Разработка метода нечёткого оценивания рисков кибербезопасности транспортных средств, Бородавка В. В., Салахов Р. В. (2017)
Martinez Bastida J. P. - Models and methods for implementing pedagogical interventions in model-tracing cognitive tutors, Chukhray А. G., Gavrilenko E. V. (2017)
Стрєлкіна А. А. - Забезпечення кібербезпеки медичних систем: виклики і рішення в контексті Інтернету речей, Узун Д. Д. (2017)
Клапчук Р. Г. - Монолітні веб-сервіси та мікросервіси: порівняння та вибір, Харченко В. С. (2017)
Краснобаев В. А. - Метод оперативного контроля данных в системе остаточных классов, основанный на принципе последовательной нулевизации, Кошман С. А., Янко А. С. (2017)
Кошевой Н. Д. - Применение метода роя частиц для оптимизации композиционных планов второго порядка, Беляева А. А. (2017)
Вартанян В. М. - Інтервальний метод оцінювання довіри та репутації в соціальній мережі, Туркіна В. В. (2017)
Мерлак В. Ю. - Експериментальні дослідження функціонування Wi-Fi маршрутизаторів в умовах перешкод, Узун Д. Д. (2017)
Проценко И. А. - Разработка автоматизированной бесконтактной системы идентификации личности, Желтухин А. В. (2017)
Фархади Р. М. - Идентификация динамики канала крена беспилотного летательного аппарата при слабо информативном входном сигнале, Кортунов В. И. (2017)
Осиновый Г. Г. - Модель защиты малоразмерных наземных объектов от радиометрический пассивно-активных систем обнаружения, Быков В. Н. (2017)
Абрамов А. Д. - Алгоритм обнаружения пространственно-временного шумоподобного сигнала с неизвестными параметрами при многоканальном приёме, Собколов А. Д. (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Андрусяк В. В. - Електроенцефалографічні кореляти засвоєння інформації при читанні тексту з паперових та електронних носіїв, Кравченко В. І. (2017)
Босенко А. І. - Стан механізмів регуляції серцевого ритму студентів молодших курсів факультету фізичного виховання при виконанні дозованого фізичного навантаження за замкнутим циклом, Топчій М. С. (2017)
Коваленко С. О. - Відтворюваність характеристик коливань частоти серцевих скорочень та ударного об’єму крові у чоловіків, Мінаєв Б. П., Кудій Л. І., Андрощук О. І., Завгородня В. А. (2017)
Кожемяко Т. В. - Індивідуальні нейрофізіологічні та вегетативні механізми переробки інформації особами з різною функціональною рухливістю нервових процесів (2017)
Конограй В. А. - Екологічний менеджмент території Кременчуцького водосховища в системі оптимізації її рослинного покриву (2017)
Куценко Т. В. - Міжпівкульне перенесення інформації при виконанні складного тесту Струпа із залученням просторової ознаки у правшів і лівшів (2017)
Лизогуб В. С. - Функціональна реорганізація зоровомоторних реакцій різного ступеня складності в осіб з депривацією слуху, Макарчук М. Ю., Юхименко Л. І., Зганяйко І. Ф., Коваль Ю. В., Харченко Д. М. (2017)
Лисенко О. М. - Критерії оцінки функціонального потенціалу спортсменів з різним стажем спортивної підготовки, Горенко З. А., Ковельська А. В., Тайболіна Л. О., Очеретько Б. Є, Федорчук С. В., Колосова О. В., Халявка Т. О. (2017)
Макаренко М. В. - Типологічні властивості вищих відділів центральної нервової системи і успішність льотного навчання, Савицький В. Л., Лизогуб В. С. (2017)
Назаренко Н. В. - Вміст рутину в чайній продукції та його вплив на здоров’я людини (2017)
Полторецький С. П. - Агроекологічні умови формування врожайності та якості насіння проса, Білоножко В. Я., Полторецька Н. М. (2017)
Rybalko A. V. - Еffect of different modes of ophthalmic photo-stimulation on functional state of cardiovascular system (2017)
Svietlova O. D. - Synthesizing of discriminant models to assess the health of children depending on morphofunctional parameters of body (2017)
Сосновський В. В. - Адаптація організму людини до гіпоксії, Пастухова В. А. (2017)
Холодков О. В. - Онтогенетична структура популяцій Аllium ursinum l. на території Сумського геоботанічного округу (2017)
Шакало О. Б. - Дослідження стану надниркових залоз щурів хворих на карциносаркому Уокера W-256, Спринь О. Б. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
До 110-річчя від дня народження Ф. П. Мацкова (2007)
Дмитрієв О. П. - УФ-В радіація і рослини, Поляковський С. О. (2007)
Колупаев Ю. Е. - Кальций и стрессовые реакции растений (2007)
Шемет С. А. - Комбінований вплив ацетохлору та іонів кадмію на ріст і ацидофікуючу активність проростків кукурудзи, Вінниченко О. М. (2007)
Адамовская В. Г. - Изменение активности фенилаланин-аммиак-лиазы, суммарного содержания фенольных соединений и лигнина в проростках ярового ячменя при действии фузариозной инфекции и салициловой кислоты, Молодченкова О. О., Цисельская Л. Й., Безкровная Л. Я. (2007)
Васильева Г. Г. - Содержание пероксида водорода и активность каталазы в участках корней гороха, проявляющих разную чувствительность к ризобиальной инфекции, Глянько А. К., Миронова Н. В., Шмаков В. Н. (2007)
Мандровська Н. М. - Ефективність cимбіозу рослин гороху із транспозантами Rhizobium leguminosarum bv. viciae 263б, Кругова О. Д., Коць С. Я. (2007)
Шевчук О. А. - Вплив паклобутразолу на активність гіберелінів і вміст різних форм абсцизової кислоти у листках цукрового буряка, Кур’ята В. Г. (2007)
Михеев А. Н. - Роль регенерационных механизмов в радиоадаптации проростков Pisum sativum L., Овсянникова Л. Г., Сытник С. В., Дяченко А. И. (2007)
Клименко В. П. - Оценка компонент изменчивости и коэффициентов наследуемости признаков продуктивности винограда (2007)
Монтвід П. Ю. - Мінливість частоти хіазм в межах пиляка у напівкультурних різновидів і дикорослих видів томата (2007)
Лобанова К. І. - Абсцизова кислота як екзогенний фактор підвищення регенераційного потенціалу в культурі пиляків м′якої пшениці, Шестопал О. Л., Ігнатова С. О. (2007)
Гаргаун С. И. - Толерантность эксплантов мягкой пшеницы к воздействию осмотического стресса в условиях in vitro, Игнатова С. А. (2007)
Павлова М. А. - Интродукционное исследование Ornithogalum fimbriatum Willd. в культуре открытого грунта (2007)
Колупаев Ю. Е. - Роль активных форм кислорода в индуцируемом экзогенным кальцием накоплении пролина в отрезках колеоптилей пшеницы, Карпец Ю. В., Ястреб Т. О., Обозный А. И. (2007)
Васін В. А. - Відмінності у будові епідерми листка вихідної та мутантної лінії соняшника, Лях В. О., Казакова С. М. (2007)
Жмурко В. В. - Вклад профессора В. С. Цыбулько в изучение биологической природы фотопериодизма и озимости растений (2007)
Правила для авторів журналу "Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія – Біологія” (2007)
Колісник О. І. - Особливості технології м'ясного скотарства в умовах ринкової економіки у східному регіоні України, Прудніков В. Г., Доротюк Е. М. (2013)
Батир Р. Ю. - Кратність доїння та функціональні властивості вим’я корів (2013)
Кожушко М. В. - Вплив типу годівлі бичків на якість м’яса і жирнокислотний склад ліпідів, Маменко О. М. (2013)
Герасимов В. И. - Основные способы сохранения пищевой ценности свинины (2013)
Сікун М. В. - Особливості поведінки піддослідних поросят за різних технологічних прийомів забезпечення кормом та водою (2013)
Лиходід В. В. - Розробка технологічного модуля для первинної переробки вовни в місцях її виробництва, Сухарльов В. О., Яковлєв К. І. (2013)
Феденко Є. П. - Оптимальний вік забою ягнят порід і типів асканійської селекції при інтенсивній відгодівлі (2013)
Петрушко М. П. - Показники стану конярства України, Батир Ю. Г., Петруша Є. З., Нагорний С. А. (2013)
Петрушко Н. П. - Мировой генофонд лошадей и его использование, Герасимов В. И., Пронь Е. В., Луценко М. В. (2013)
Рижкова Т. М. - Результати досліжень фізико-хімічного складу коров’ячого та козиного молока, що були використані при розробленні державних стандартів України (2013)
Бородін Ю. М. - Життєздатність і продуктивність бджолиних сімей при використанні пробіотика "БАЙКАЛ" ЕМ-1У, Чорний М. В. (2013)
Тарасенко А. А. - Темпы роста зеркального карпа при кормлении различными кормами (2013)
Панчишный М. А. - Анализ результатов пробного тестирования корма для длиннопалого речного рака в виде корневой растительной биомассы высших растений, Пальчик О. А., Дехтярева Е. А. (2013)
Кандиба В. М. - Інноваційні методи і технологічні рішення повноцінної годівлі м’ясної худоби в господарствах України, Гноєвий В. І., Гноєвий І. В., Войтенко Т. С. (2013)
Хохлов А. М. - Влияние материнского и отцовского эффекта при возрастном подборе у свиней, Барановский Д. И., Герасимов В. И. (2013)
Ісіченко Н. В. - Ефективність застосування біостимуляторів в залежності від біологічних ритмів гусениць шовковичного шовкопряда, Злотін О. З. (2013)
Ємець З. В. - Вплив бугаїв-плідників на селекційний показник жирномолочність їхніх дочок, Маменко О. М. (2013)
Юрченко В. В. - Зниження забруднення довкілля за рахунок факторів годівлі птиці (2013)
Трофимов А. Ф. - Влияние факторов внешней среды на продуктивное долголетие коров, Музыка А. А., Шейграцова Л. Н. (2013)
Трофимов А. Ф. - Экологические проблемы животноводства, Музыка А. А., Карпуть В. А. (2013)
Маслак В. Ю. - Применение вкусоароматической добавки "АЦЕВАНДОЛ" при выращивании телят (2013)
Брыло И. В. - Качество воды, продуктивность и здоровье животных (2013)
Голодько И. В. - Влияние резиновых покрытий для боксов на поведение и создание комфортности отдыха коров (2013)
Маменко О. М. - Ефективність систем захисту організму корів від дії ксенобіотиків при виробництві біологічно безпечного молока, Портянник С. В. (2013)
Болдырев Д. А. - Динамика тяжёлых металлов в органах и тканях рыб прибрежных экосистем Крымского полуострова, Маменко А. М. (2013)
Хруцький С. С. - Залежність морфологічного і біохімічного складу крові корів за впливу екологічних чинників, Маменко О. М. (2013)
Чалая О. С. - Действие на организм молодняка свиней кадмия и плюмбума, Маменко А. М. (2013)
Маменко О. М. - Методика санітарної оцінки токсичності морських рибних продуктів з використанням біотест-об’єктів, Болдирєв Д. А., Болдирєв А. Д., Гуріна А. М. (2013)
Яковлєв О. С. - Відловлювання, іммобілізація і транспортування диких звірів, Костюк І. О. (2013)
Купіна З. П. - Геоінформаційні технології інвентаризації лісових автодоріг (2013)
Рубан Ю. Д. - О результативности научной и педагогической деятельности (2013)
Піпенко М. А. - Організаційні аспекти мотивації праці, Лисенко А. Я. (2013)
Грицаєнко В. І. - Риторика генезису винахідництва, Маменко О. М., Барановський Д. І., Грицаєнко Л. В. (2013)
Сыщиков Д. В. - Фитохелатины: структура, биосинтез, функции (2007)
Попов В. Н. - Мужская стерильность подсолнечника. Теоретические и прикладные аспекты, Кириченко В. В. (2007)
Васильева Г. Г. - Активность НАДФН-оксидазы в зонах корня проростков гороха, различающихся по чувствительности к ризобиальной инфекции, Глянько А. К., Ищенко А. А., Миронова Н. В., Путилина Т. Е. (2007)
Молодченкова О. О. - Содержание диеновых конъюгатов и активность Н+-АТФазы, глутатионредуктазы проростков злаковых культур при фузариозе и действии салициловой кислоты, Адамовская В. Г., Цисельская Л. Й., Тихонова О.В. (2007)
Щербаченко О. І. - Особливості реакцій моху Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. на дію важких металів, Демків О. Т. (2007)
Косаківська І. В. - Вплив температурних стресів на вміст та електрофоретичний спектр білків різних органів Phaseolus vulgaris L. і Zea mays L. на ранніх етапах вегетативного розвитку, Голов’янко І. В. (2007)
Контурська О. О. - Фосфоліпідний склад плазмалеми коренів проростків кукурудзи за умов засолення та обробки синтетичними препаратами, Палладіна Т. О. (2007)
Колупаєв Ю. Є. - Антиоксидантна дія диметилсульфоксиду на проростки пшениці за теплового стресу, Карпець Ю. В. (2007)
Моложава О. С. - Фітотоксичність модифікованих ліпополісахаридів бактерій, Шиліна Ю. В. (2007)
Кузёменский А. В. - Проявления плейотропных эффектов у высокопигментных генотипов томата при межгенном взаимодействии (2007)
Баева Е. Ю. - Влияние хранения облученных семян на проявление радиоадаптивного ответа клеток корневой меристемы проростков Helianthus annuus L. с разным генотипом (2007)
Братущак С. П. - Вплив хронічного опромінення на елементи продуктивності рослин озимої пшениці в зоні відчуження Чорнобильської АЕС (2007)
Мальцева І. А. - Альгоугрупування соснових лісів піщаних терас річкових долин степової зони України (2007)
Сищикова О. В. - Видове різноманіття стрептоміцетів у мікробоценозах чорноземів, солончаків та солонців степової зони України, Гришко В. М. (2007)
Бойко М. І. - Друга Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин" (22-23 травня 2007, Дніпропетровськ), Колупаєв Ю. Є. (2007)
Євтушенко М. Д. - До 70-річчя від дня народження професора О. З. Злотіна, Білецький Є. М. (2007)
Правила для авторів журналу "Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія – Біологія” (2007)
Коць С. Я. - Транспозоновий мутагенез як ефективний метод отримання нових штамів бульбочкових бактерій, Мельник В. М., Даценко В. К. (2009)
Карпец Ю. В. - Ответ растений на гипертермию: молекулярно-клеточные аспекты, Колупаев Ю. Е. (2009)
Лубянова А. Р. - Ростстимулирующий и защитный эффекты фитогемагглютинина на растения фасоли. I. Влияние фитогемагглютинина на рост и гормональный статус корней проростков, Фатхутдинова Р. А., Безрукова М. В., Шакирова Ф. М. (2009)
Сыщиков Д. В. - Состояние антиоксидантной глутатионзависимой системы проростков кукурузы при действии соединений кадмия (2009)
Мельникова Н. М. - Формування симбіозу у люпину, інокульованого Tn5-мутантами Bradyrhizobium Sp. (Lupinus) у польових умовах, Мельник В. М., Михалків Л. М., Омельчук С. В., Коць С. Я., Якимчук Р. А. (2009)
Чемеріс О. В. - Вміст проліну і триптофану в проростках Pinus sylves­tris L. і Pinus pallasiana D. Don при інфікуванні грибом Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., Бойко М. І. (2009)
Скрипченко Н. В. - Динаміка вмісту фенольних речовин в пагонах актинідії та регенераційна здатність живців при розмноженні (2009)
Лиса Л. Л. - Генетичний контроль вмісту білка у зерні озимої пшениці (2009)
Долгова Т. А. - Особенности прохождения мейоза у межвидового гибрида Helianthus neglectus × Helianthus annuus (2009)
Монтвід П. Ю. - Біоелектричні властивості ядерного геному залежно від ярусу листка й діаметра ядра у видів роду Capsicum і міжвидових гібридів (2009)
Егорова Н. А. - Особенности морфогенеза в культуре тканей и органов аниса (Pimpinella anisum L.), Ставцева И. В. (2009)
Білинська О. В. - Штучні живильні середовища для отримання гаплоїдів ячменю у культурі пиляків in vitro (2009)
Маркина Т. Ю. - Изменения структурных параметров популяций тутового шелкопряда Bombyx mori L. (Lepidoptera, Bombycidae) при оптимизации культивирования (2009)
Баранова О. О. - Альгоугруповання степових фітоценозів заказника "Балка Північна Червона" на Криворіжжі, Квітко О. О., Мальцева І. А. (2009)
Патыка В. Ф. - Рецензия на монографию Л. Д. Варбанец, Г. М. Здоровенко, Ю. А. Книрель "Методы исследования эндотоксинов" (2009)
Правила для авторів (2009)
Вдовенко М. В. - О систематике семейства Dainel lidae Cozar et Vachard, 2001 emend. 2011, Ефименко В. И. (2017)
Шестопалов В. М. - Дослідження рівноважного стану води та проблема впливу питної та мінеральної води на здоров’я людини, Овчиннікова Н. Б. (2017)
Огняник М. С. - Розвиток моніторингових досліджень у зв’язку із забрудненням підземних вод нафтопродуктами, Брикс А. Л., Гаврилюк Р. Б. (2017)
Сапун Т. О. - Вплив стану поверхневих вод на процеси седиментогенезу Молочного та Утлюцького лиманів (2017)
Матіщук О. А. - Палеогеографічні особливості формування сланцевих метаконгломератів новокриворізької світи Криворізької структури (2017)
Мацуй В. М. - Академик П.А. Тутковский о генезисе янтаря (2017)
Багрий И. Д. - Фундаментальные разработки новых концепций и высоэффективных поисковых технологий (подземные воды, углеводороды) (2017)
Андрейчук В. Н. - К новой парадигме карста (2017)
Шаталов М. М. - Видатний геолог-нафтовик, академік Григорій Назарович Доленко (До 100-річчя від дня народження) (2017)
Лялько В. І. - До 25-річчя від дня заснування Державної установи "Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України", Попов М. О., Федоровський О. Д., Філіпович В. Є., Єсипович С. М., Седлерова О. В. (2017)
Пам’яті Андрія Юрійовича Моісеєва (2017)
Памя’ті Володимира Григоровича Прокопенка (2017)
Глянько А. К. - НАДФН-оксидаза растений, Ищенко А. А., Митанова Н. Б., Васильева Г. Г. (2009)
Колупаев Ю. Е. - Салициловая кислота и устойчивость растений к абиотическим стрессорам, Карпец Ю. В. (2009)
Лубянова А. Р. - Ростстимулирующий и защитный эффекты фитогемагглютинина на растения фасоли. ІІ. Влияние фитогемагглютинина на солеустойчивость проростков, Безрукова М. В., Фатхутдинова Р. А., Шакирова Ф. М. (2009)
Klymchuk D. O. - Properties of the plasma membrane from roots of pea seedlings grown under altered gravity, Baranenko V. V., Vorobyova T. V., Kurylenko I. M., Chyzhykova O. A., Dubovoy V. D., Palladina T. O. (2009)
Феденко В. С. - Накопичення фенольних сполук у проростках кукурудзи за токсичної дії іонів металів, Стружко В. С. (2009)
Карпец Ю. В. - Активность и термостабильность антиоксидантных ферментов корней проростков пшеницы после воздействия экзогенного пероксида водорода, Ястреб Т. О., Обозный А. И., Колупаев Ю. Е. (2009)
Копилов Є. П. - Асоціативні діазотрофи роду Azospirillum як чинник підвищення стійкості рослин ярої пшеницідо збудників кореневих гнилей (2009)
Трочинська Т. Г. - Успадковування кількісних ознак клітин чоловічих та жіночих генеративних структур за гібридизації пшениці і жита (2009)
Монтвід П. Ю. - Біоелектричні властивості ядерного геному залежно від ярусу листка й діаметра ядра у представників родів Lycopersicon T. і Solanum L. (2009)
Марущенко В. В. - Влияние разброса скоростей охлаждения в замораживаемом образце на колониеобразующую способность Saccharomyces cerevisiae, Гордиенко Е. А. (2009)
Маркина Т. Ю. - Динамика жизнеспособности популяций Bombyx mori (Lepidoptera, Bombycidae) при действии отбора (2009)
Полякова Л. В. - Рецензія на навчальний посібник для ВНЗ "Сільськогосподарська екологія" / За заг. ред. В. О. Головка, А. З. Злотіна, В. Л. Мєшкової. - Харків: Еспада, 2009. - 624 с., Букша І. Ф. (2009)
80 лет академику НАН Украины Дмитрию Михайловичу Гродзинскому (2009)
Правила для авторів (2009)
Contents (2017)
Kocherga N. K. - Yuriy Kondratyuk (Оlexandr Shargey): Known and unknown, Perederiy I. H. (2017)
Shpilka N. N. - Improving of two-level car hauler stability (2017)
Hutarevich Y. F. - Car ZAZ-1102 improvement in fuel efficiency and environmental performance in warm-up phase after engine cold start, Trifonov D. M., Syrota О. V. (2017)
Strilets О. R. - Tension and deformations of star-shaped spring vertices with strangulated ends of the flexible coupling, Strilets V. M., Stepaniuk A. A. (2017)
Boyko A. I. - Analysis of work conditions and causes wear holes separating sieves in service, Fedchenko Z. A. (2017)
Artym V. I. - Application of new alternative models of finite element method in problems of rod torsion, Kamaieva S. О., Lev O. M., Golovko G. V. (2017)
Shkurupiy A. A. - Influence of longitudinal fjrces for determining the frequency of free oscillations discrete dynamic systems, Mytrofanov P. B. (2017)
Stojanov V. V. - The constituent elements structures covering of hyperbolic paraboloid, Jgalli S. J., Stojanov V. O. (2017)
Pavlikov А. М. - Strength of reinforced concrete in bending elements calculations, Kochkarev D. V., Garkava O. V. (2017)
Kurgan P. G. - Ultimate elongation of concrete, Kurgan S. P. (2017)
Chekanovych M. G. - An effective structure for strengthening reinforced concrete beams, Romanenko S. M., Andrievska Y. P. (2017)
Zhyrakhivskyi V. P. - Stress-strain state of reinforced concrete beams strengthened with a new external steel structure, Chekanovych М. G., Chekanovych О. М. (2017)
Dovzhenko O. O. - Multistory framed buildings with slab cast over precast joists: Recommendations for designing concrete elements key joints, Pogribnyi V. V., Chursa Yu. V., Chernenko Ya. V. (2017)
Gaponova L. V. - Stress and strain behaviour of reinforced concrete anisotropic shells, Grebenchuk S. S. (2017)
Voskobiynyk S. P. - Fibre-reinforced polymer bars in precast slabs for roads to oil and gas extraction complexes (2017)
Barabash M. S. - Methods of modeling of composite materials and composite structures on "LIRA-SAPR", Genzerskyi I. V., Pikul А. V., Bashynska О. Yu. (2017)
Pichugin S. F. - Spatial structures of closed profiles, Chichulin V. P., Chichulina K. V. (2017)
Pichugin S. F. - Ppobabilistic analysis of thermal performance of the wall from light-gauge thin-walled steel structures, Semko V. O., Leshсhenko M. V. (2017)
Vynnykov Yu. L. - Features of the mathematical modeling of foundations interaction with compacting soils, with anisotropic properties, Aniskin O. (2017)
Petrenko V. D. - Complex analysis of subgrade stress-strain state with combined strengthening, Tiutkin O. L., Sviatko I. O., Alhdur A. M. M. (2017)
Zotsenko М.L. - Design peculiarities of oil storage tanks in complex geotechnical conditions at seismic effects, Vynnykov Yu.L., Kharchenko М.O., Lartseva І.I. (2017)
Maevska I. V. - Optimization of slabs reinforcement depending on the degree of base compliance, Blashchuk N. V., Ivasyshyn O. V. (2017)
Pichugin S. F. - Pipeline reliability level for the different collapsible strata, Vynnykov P. Yu. (2017)
Petrovskiy A. F. - Injection propagation model in sandy soil, Babiy I. N., Borisov A. A. (2017)
Kremniov A. P. - Comparative analysis of design settlement foundations methods according to data of Cone Penetration Test on National and European standards, Lobacheva N. G. (2017)
Semko О. V. - Analysis of the industrial objects renovation experience, Voskobiynyk Ye. P. (2017)
Kutnyi B. A. - Latent heat energy storage device as a part of the ventilation system of individual house, Novakh B. R. (2017)
Yakovlіev V. S. - The efficiency water clarification in models of vertical tank, Voinarovskyi B. A. (2017)
Pavlyuk D. O. - Roadway roughness research and causes deterioration analysis, Tereshchuk V. P., Chapovskyi V. S. (2017)
Ilchenko V. V. - The prospects manufacture of recycled hot mix asphalt with fiber plastic reinforcement, Tymoshevskyi V. V., Mishchenko R. A., Lyashko D. S., Riznyk V. V. (2017)
Dumanska V. V. - Studies of coatings from FEP with corrugated base from toothed elements of pyramidal shape on the horizontal and inclined surfaces, Vilinska L. M., Marchenko V. S. (2017)
Shpylovyi K. L. - Technique and technology of rare-metal ores desintegration and gravity-based benefication, Shpylovyi L. V., Biletskyi V. S., Komarova O. I. (2017)
Nikiforov A. L. - Rational organizational and technological decisions on the grain storages construction or renovation sites (2017)
Від головного редактора (2017)
Мінцер О. П. - Обрії розвитку адаптивного навчання (2017)
Martsenyuk V. P. - On development of information system for emergency medicine based on microservices architechture, Andrushchak I. Ye. (2017)
Мінцер О. П. - Використання принципів е-медицини в умовах державно–приватного партнерства в реабілітології. постановка завдання, Сінєнко Н. О., Ганінець П. П., Сарканіч О. В., Семіволос А. В., Ярошенко О. О. (2017)
Мінцер О. П. - Методичні аспекти зворотного зв’язку в забезпеченні якості навчання в післядипломній медичній освіті, Квілінська А. І., Нікітюк Д. В., Кефелі-Яновська О. І., Шевцова О. М. (2017)
Стецюк В. З. - Особливості розроблення баз даних для медичних установ, Савицький А. Й., Іванова Т. П., Бабінцева Л. Ю., Луговський Ю. О., Лугін М. М. (2017)
Мироненко Н. В. - Проблеми нормативно-правових актів щодо захисту прав лікарів і пацієнтів (2017)
Мінцер О. П. - Медична інформатика і кібернетика в охороні здоров’я та медицині : Уніфікована програма післядипломного навчання лікарів і провізорів (Частина 2), Вороненко Ю. В., Бабінцева Л. Ю., Мохначов С. І. (2017)
Колупаев Ю. Е. - Активные формы кислорода в растениях при действии стрессоров: образование и возможные функции (2007)
Глянько А. К. - Особенности действия активных форм кислорода и азота при бобово-ризобиальном симбиозе, Васильева Г. Г. (2007)
Кобизєва Л. Н. - Генетичні основи стійкості нуту (Сicer arietinum L.) до аскохітозу, Косенко Н. О., Безугла О. М. (2007)
Иванова А. Б. - Влияние 12-гидроксидодекановой кислоты на рост, амилазную активность и белковые спектры у гороха (Pisum sativum L.), Ярин А. Ю., Анцыгина Л. Л. (2007)
Глянько А. К. - Влияние параквата и оксида азота (NO) на симбиотическое взаимодействие клубеньковых бактерий с корнями проростков гороха, Митанова Н. Б., Ищенко А. А., Васильева Г. Г., Макарова Л. Е. (2007)
Карпец Ю. В. - О возможных механизмах индуцирования теплоустойчивости проростков пшеницы мягкой и сосны обыкновенной кратковременным действием высокой температуры (2007)
Вінниченко О. М. - Зміни протеолітичної активності зерна проростків кукурудзи за дії іонів кадмію та диметенаміду, Шупранова Л. В., Глубока В. М. (2007)
Братущак С. П. - Цитогенетичний моніторинг хромосомних порушень у клітинах кореневих апексів пшениці, індукованих радіонуклідними забрудненнями чорнобильського аварійного викиду за різних умов впливу, Моргун В. В. (2007)
Назаренко Н. Н. - Частота и спектр хромосомных нарушений в клетках корневой меристемы проростков пшеницы при действии мутагенов (2007)
Монтвід П. Ю. - Зв'язок цитологічних параметрів мейозу у гібридів F1 томата з кількіcною мінливістю в F2, Черкаський О. М., Самовол О. П. (2007)
Стахів М. П. - Вплив вмісту фосфору в зерні на енергію проростання насіння високопродуктивних сортів озимої пшениці, Швартау В. В. (2007)
Белецкий Е. Н. - Цикличность - фундаментальное свойство развития и функционирования природных систем (2007)
Колупаєв Ю. Є. - Н. Ю. Таран, О. І. Косик, О. А. Оканенко, Л. М. Бацманова "Ліпіди рослин", Київ: Ленвіт, 2006. – 104 с. (2007)
Пида С. В. - Згадуючи професора Е. А. Головка…, Машковська С. П., Григорюк І. П. (2007)
Жмурко В. В. - VI съезд Общества физиологов растений России. Международная научная конференция "Современная физиология растений: от молекул до экосистем" (18-24 июня 2007 г., Сыктывкар, Россия) (2007)
Мусатенко Л. І. - ІІІ Міжнародна конференція "Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти", присвячена 100-річчю заснування кафедри фізіології та екології рослин у Львівському національному університеті імені Івана Франка (4-6 жовтня, 2007 р., Львів, Україна), Терек О. І., Кобилецька М. С. (2007)
Долгова Т. А. - До 80-річчя від дня народження професора Н. Г. Шестопалової, Попов В. М. (2007)
Білецький Є. М. - До 60-річчя від дня народження головного редактора, професора М. Д. Євтушенка (2007)
Зміст вип. 1-2, 2007 (2007)
Колупаев Ю.Е. - Участие оксида азота (NO) в трансдукции сигналов абиотических стрессоров у растений, Карпец Ю.В. (2009)
Маркина Т. Ю. - Гомеостаз искусственных популяций насекомых: механизмы поддержания и возможности контроля, Злотин А. З. (2009)
Щербатюк М. М. - Особливості структури ростових зон міжвузля кукурудзи Zea mays L. (2009)
Білявська Н. О. - Вплив сольового і осмотичного стресів та метіуру на фотосинтетичний апарат листків кукурудзи, Волошина Н. Ю., Топчій Н. М., Контурська О. О., Палладіна Т. О. (2009)
Шемет С. А. - Накопичення фенольних сполук у проростках кукурудзи за токсичної дії комбінацій ацетохлору та іонів кадмію (2009)
Ястреб Т. О. - Влияние комплексного хелатного микроудобрения "Реаком" и янтарной кислоты на активность антиоксидантных ферментов и теплоустойчивость проростков проса, Обозный А. И., Мирошниченко Н. Н., Колупаев Ю. Е. (2009)
Соколова М. Г. - Адаптогенное влияние препаратов, содержащих ризосферные бактерии, на рост проростков гороха в условиях гипотермии, Акимова Г. П. (2009)
Топчій Н. М. - Вплив зеатину і бетастимуліну на вміст фотосинтетичних пігментів і ДНК в онтогенезі листків цукрового буряка (Beta vulgaris L.) (2009)
Павлова И. А. - Преодоление нежизнеспособности гибридных семян при стеноспермокарпии у винограда, Клименко В. П. (2009)
Рожков Р. В. - Успадкування полоноїдності у гібридів між Triticum polonicum і T. ispahanicum (2009)
Поліщук Л. В. - Резистентність стрептоміцетів до сульфатів важких металів, Бамбура О. І., Лук’янчук В. В. (2009)
Ткаченко Ф. П. - Макрофитобентос малого филлофорного поля (Каркинитский залив, Черное море), Костылев Э. Ф., Третьяк И. П. (2009)
Казаринова А. О. - Эколого-ценотическая и созологическая характеристика некоторых редких видов растений Национального природного парка "Гомольшанские леса" (2009)
Патыка В. Ф. - Рецензия на монографию А. М. Зайченко, Е. В. Андриенко, Е. С. Цыганенко "Макроциклические трихоцетеновые микотоксины". Киев: Наукова думка, 2008. - 248 с. (2009)
Поправка к статье Глянько А. К., Ищенко А. А., Митановой Н. Б., Васильевой Г. Г. "НАДФН-оксидаза растений", опубликованной в вып. 2, 2009 (2009)
Правила для авторів (2009)
Зміст вип. 1-2, 2009 (2009)
Кругова Е. Д. - Активность пероксидазы и полифенолоксидазы в клубеньках и корнях сои, инокулированной Tn5-мутантами Bradyrhizobium japоnicum, Коць С. Я., Мандровская Н. М., Василюк В. Н. (2008)
Колупаев Ю. Е. - Регуляция активности каталазы в колеоптилях пшеницы: возможная роль ионов Са2+ и кальмодулина, Карпец Ю. В. (2008)
Демура Т. А. - Зміни про-/антиоксидантної рівноваги у проростків кукурудзи за різного рівня накопичення кадмію та нікелю, Гришко В. М. (2008)
Юрса О. Р. - Токсичність етилендіамінтетраацетату для рослин озимої пшениці (2008)
Мороз С. М. - Фенотипові ознаки штамів Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, виділених із різних екологічних ніш, Черненко Є. П., Яковлева Л. М., Гвоздяк Р. I. (2008)
Волкогон М. В. - Вплив рістстимулюючого препарату біовітрекс на мікробіологічні процеси в ризосфері озимої пшениці, Драговоз І. В., Яворська В. К., Дімова С. Б., Луценко Н. В., Штанько Н. П. (2008)
Юшкіна Л. Л. - Мінливість кількісних ознак у міжвидових гібридів соняшнику при послідовних зворотних схрещуваннях, Попов В. М., Задорожна О. А., Кириченко В. В. (2008)
Кузёменский А. В. - Онтогенетическая разнокачественность проявления генов лёжкости томата (2008)
Монтвід П. Ю. - Прояв частоти хіазм у гібридів F1 кавуна з різною пристосованістю до умов конкуренції та зниженого вологозабезпечення (2008)
Егорова Н. А. - Получение и цитофизиологическая характеристика каллусной культуры аниса, Ставцева И. В. (2008)
Мазур А. Л. - Влияние фильтрата культуральной жидкости Fusarium graminearum на индукцию каллуса и регенерацию растений в культуре in vitro незрелых зародышей мягкой пшеницы, Игнатова С. А. (2008)
Маркина Т. Ю. - Механизмы саморегуляции структурных параметров популяций тутового шелкопряда (Bombyx mori L.) при нарушении пространственной структуры (2008)
Ткаченко Ф. П. - Макрофітобентос прибережжя чорноморського острова Зміїний (2008)
Кузнецова О. В. - Изучение разногодичной эколого-фитоценотической изменчивости газонных сообществ (2008)
Ситник К. М. - В. І. Вернадський – засновник Української академії наук (2008)
Кириченко В. В. - Применение физиологии в селекции пшеницы: Пер с англ. / Под общ. ред. акад. НАН Украины В. В. Моргуна, Киев: Логос, 2007. – 492 с., Голик В. С., Жмурко В. В. (2008)
Мусатенко Л. І. - Другий Міжнародний симпозіум "Регулятори росту рослин: внутрішньоклітинна гормональна сигналізація та застосування в аграрній промисловості" (8-12 жовтня 2007 р., м. Київ), Веденічева Н. П. (2008)
Мусатенко Л. І. - Видатний генетик, селекціонер, фітофізіолог (до 70-ти річчя від дня народження академіка НАН України Володимира Васильовича Моргуна) (2008)
Правила для авторів журналу "Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія – Біологія” (2008)
Glyan’ko A. K. - The physiological role of nitric oxide (NO) in plants, Mitanova N. B., Stepanov A. V. (2010)
Колупаев Ю. Е. - Жасмоновая кислота у растений: синтез, сигналинг и физиологические эффекты при стрессах, Карпец Ю. В. (2010)
Косаковская И. В. - Влияние стрессовых температур на электрофоретический спектр белков и ультраструктуру клеток листьев растений разных типов экологических стратегий, Климчук Д. А., Демиревская К., Блюма Д. А., Устинова А. Ю. (2010)
Карпец Ю. В. - Индуцирование теплоустойчивости колеоптилей пшеницы действием донора оксида азота: связь NO с другими сигнальными мессенджерами, Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О., Акинина Г. Е., Попов В. Н., ШвиденкоН. В., Вайнер А. А., Коц Г. П., Обозный А. И. (2010)
Глянько А. К. - Влияние ризобиальной инфекции и других факторов на генерацию оксида азота (NO) в корнях этиолированных проростков гороха, Митанова Н. Б., Степанов А. В. (2010)
Мандровська Н. М. - Активність каталази симбіотичних систем сої різної ефективності на ранніх етапах формування симбіозу, Кругова О. Д., Коць С. Я. (2010)
Молодченкова О. О. - Активність інгібітору трипсину, лектинів та фенілаланінамонійліази пшениці у зв’язку зі стійкістю до фузаріозу та альтернаріозу, Адамовська В. Г., Бабаянц О. В., Цісельська Л. Й., Безкровна Л. Я., Левицький Ю. А., Лерфіна Н. Ю. (2010)
Кожухар Т. В. - Вплив бактеризації насіння та мінерального удобрення на вміст хлорофілу в листках і розвиток рослин пшениці озимої, Кириченко О. В. (2010)
Копилов Є. П. - Ґрунтовий сапрофітний гриб Chaetomium cochliodes Рalliser як біотичний чинник формування ефективних асоціацій азоспірил з рослинами пшениці ярої, Надкерничний С. П., Адамчук-Чала Н. І. (2010)
Богдан Ю. М. - Вплив культуральної рідини Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 9417 на клітини Allium cepa, Пасічник Л. А., Буценко Л. М., Гвоздяк Р. І., Патика В. П. (2010)
Догадина Т. В. - Альгофлора Караванского пруда (Харьковская обл., Украина), Брезгунова Е. Ю. (2010)
Правила для авторів (2010)
Добровольський А. Б. - Методика проведення випробувань сейсмічної сигналізаційної системи, Лисий М. І., Поліщук В. В. (2016)
Пизинцали Л. В. - Технологическая карта исследования совершенствования организационно-технологических процессов утилизации морских судов (2016)
Крупінін С. Д. - Сучасні тенденції розвитку системи зв’язку та автоматизованого управління сухопутних військ, Хижняк Ж. О. (2016)
Ткачук О. В. - Операторна форма задачі відновлення зображення на фоні адитивних шумів (2016)
Климович О. К. - Визначення перспективних технологій в системах радіозв’язку та транкінгового зв’язку для подальшого використання в Збройних Силах України, Лаврут О. О., Лаврут Т. В., Івко С. О. (2016)
Петлюк І. В. - Інформаційна модель процесу формування розвідувальної панорами наземної обстановки, Зубков А. М., Петлюк О. І. (2016)
Кузнецов В. А. - Обеспечение надежности деталей цилиндропоршневой группы малооборотных двигателей (2016)
Никифоров Ю .А. - Выбор способа диагностирования технического состояния судовой техники (2016)
Рудковський О. М. - Проблеми розвитку бойового екіпірування солдата як єдиного комплекту для Збройних Сил України, Федоренко В .В., Черненко А. Д., Оборнєв С .І. (2016)
Гаврилюк І. Ю. - Робота органів військового управління щодо організації та забезпечення військових перевезень протягом 2014-2016 років з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції (2016)
Дубов О .В. - Тактико-економічний аналіз доцільності застосування бонно-сітьових загороджень виробництва промисловості україни при охороні воєнно-морських баз (пунктів базування) та портів (2016)
Оленєв В. М. - Аналіз застосування повітрянодесантних військ сполучених штатів Америки в ході військового конфлікту в зоні Перської затоки, Дяченко В. І., Азаров І. С. (2016)
Кіндеркнехт Л. В. - Перспективи застосування повітряних десантів з використанням плануючих парашутів з великих висот на дальність, Крупінін С. Д., Лупаленко О. В. (2016)
Семененко О. М. - Метод оцінювання рівня воєнно-економічного потенціалу держави (оцінка рівня воєнно-економічного потенціалу України за період 2013-2016 рр.), Водчиць О. Г., Семененко Л. М., Коркін О. Ю. (2016)
Семененко О. М. - Методичний підхід до розрахунку вартості заходів комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом, Пєснін О. А., Величенко М. А., Коркіна Н. О. (2016)
Семененко О. М. - Методика воєнно-економічного обгрунтування доцільності рішень щодо створення, переформування, розформування підрозділів (частин) Збройних Сил України, Добровольський Ю. Б., Коротя В. В., Єфименко А. Є. (2016)
Лисий М. І. - Декомпозиція загроз і небезпек у сфері прикордонної безпеки, Балицький І. І., Бабій Ю. О. (2016)
Дяченко В. І. - До питання щодо партизанського руху як форми збройної боротьби, Мінасов В. С., Смоляний М. В. (2016)
Нікул С. О. - Метод прогнозування обрису складної технічної системи, що функціонує на нетрадиційних принципах дії, Головань В. Г., Головань А. В. (2016)
Кобзар О.В. - Ризики та загрози українському сегменту мережі інтернет в умовах нестабільної воєнно-політичної обстановки, Кобзар М.О. (2016)
Єфімов Г. В. - Погляди на реформування системи управління плануванням та виконанням заходів територіальної оборони держави в сучасних умовах, Мінасов В. С. (2016)
Гапеєва Гапеєва - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення якості підготовки фахівців (за досвідом національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, О. Л., Пашковський В. В. (2016)
Булгаков Р. В. - Специфіка наукових проектів у вищих військових навчальних закладах і моделі управління ними (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Krasnoshchekov Ye. A. - Rotating full Poincaré beams, Yaparov V. V., Taranenko V. B. (2017)
Zhixin Hu - Adaptive centre extraction method for structured light stripes, Hongtao Zhu, Ming Hu, Yong Ma (2017)
Mohamed K. H. - Q-switched erbium-doped fibre laser based on molybdenum disulfide and tungsten disulfide as saturable absorbers, Hamida B. A., Sheroz Khan, Hussein L. A., Ahmat M. O., El Ismail, Kadir N. A. A., Latif A. A., Harun S. W. (2017)
Vasylkiv Yu. - Systematization of Ukrainian journals specialized in the fields of natural sciences, engineering, veterinary and agriculture, Mys O., Vlokh R. (2017)
Mytsyk B. - Piezooptic coefficients and acoustooptic efficiency of TGS crystals, Shut V., Demyanyshyn N., Mozzharov S., Erba A., Kalynyak B., Mys O., Vlokh R. (2017)
Chao Fan - Design of compact joint transform correlator (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Syetov Y. - Low-frequency Raman spectrum of crystalline 2-(2’-hydroxyphenyl)benzoxazole and density-functional based tight-binding phonon calculations (2017)
Gambhir M. - Detection of fungi using a long-period fibre grating, Gupta S., John P., Mahakud R., Kumar J., Prakash O. (2017)
Mys O. - Anisotropy of acoustooptic figure of merit in KH2PO4 crystals, Krupych O., Vlokh R. (2017)
Vasylkiv Yu. - Topological defects caused by inhomogeneity of optical activity, Skab I., Vlokh R. (2017)
Zheng Yu - Optical properties of colloidal gold nanoparticles implemented into a subsurface layer of fused silica, Beloshenko K. S., Shulga S., Wojnarowska R., Sheregii E. M., Prokhorenko S. (2017)
Gharaati A. - Comprehensive analysis of two different graded-index photonic-crystal lenses, Miri N. (2017)
Мусатенко Л. І. - Етилен: функції і механізми дії у рослин, Маменко Т. П. (2008)
Глянько А. К. - Физиологические механизмы отрицательного влияния высоких доз минерального азота на бобово-ризобиальный симбиоз, Митанова Н. Б. (2008)
Колупаев Ю. Е. - Окислительный стресс и состояние антиоксидантой системы в колеоптилях пшеницы при действии пероксида водорода и нагрева, Карпец Ю. В. (2008)
Карпец Ю. В. - Влияние кратковременного теплового закаливания и повреждающего нагрева на показатели про-/антиоксидантного равновесия в проростках пшеницы, Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О., Обозный А. И. (2008)
Сакало В. Д. - Влияние минерального питания и бетастимулина на синтез и накопление сахарозы в сахарной свекле (Beta vulgaris L.), Марчук И. У., Курчий В. М., Козак В. М. (2008)
Тіханков І. О. - Схожість насіння пажитниці багаторічної (Lolium perenne L.) після попередньої обробки гідразидом малеїнової кислоти, Лихолат Ю. В. (2008)
Клименко В. П. - Оценка комбинационной способности исходных форм винограда по признакам продуктивности в системе неполных топкроссов (2008)
Білинська О. В. - Використання модифікованого крохмалю як гелеутворюючого компонента штучних живильних середовищ для індукції новоутворень і регенерації рослин у культурі пиляків in vitro ярого ячменю, Дульнєв П. Г. (2008)
Монтвід П. Ю. - Біоелектричні властивості клітинних ядер у культурних і дикорослих видів томата, перцю і баклажана, Чепель Л. М., Салов О. В. (2008)
Кузнецова І. А. - Вплив високих та низьких температур на вихід протеїназ молокозсідальної дії у гриба Irpex lacteus Fr. (2008)
Машталер Н. В. - Вплив промислових ксенобіотиків на генеративний розвиток рослин деяких видів Penstemon, Гришко В. М. (2008)
Булигін С. Ю. - Застосування мікродобрив "Реаком” при вирощуванні женьшеню, Жук О. Г., Туровський Ю. Ю. (2008)
Колупаев Ю. Е. - Т. И. Трунова. Растение и низкотемпературный стресс (64-е Тимирязевские чтения, )Москва: Наука, 2007. – 54 с. (2008)
Проскурнін М. В. - Герман Федорович Наумов (1927-1997) (2008)
Білецький Є. М. - Олександр Всеволодович Захаренко (1948-2004), Грама В. М., Євтушенко М. Д. (2008)
Правила для авторів журналу "Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія – Біологія” (2008)
Коваль А. - Помпей Страбон: ненависний герой Союзницької війни (2016)
Калінін І. - Кораблі вікінгів (2016)
Пивоваренко О. - Традиційні застільні практики козацької старшини (на матеріалах щоденників Якова Марковича) (2016)
Малацай І. - Суспільно-політична діяльність Адольфа Івановича Добрянського (2016)
Круглова Л. - Михайло Грушевський та Київський університет Св. Володимира: ранній період наукової діяльності (2016)
Левчук О. - Газетна періодика Києва як джерело вивчення транспортних послуг міста (1905–1914 рр.) (2016)
Куцик Р. - Російськомовна преса Київщини, Поділля та Волині у 1914–1917 рр. (2016)
Руккас А. - 1920 рік: Польща і Україна у боротьбі проти спільного ворога – радянської Росії (2016)
Проценко В. - Роль профспілки освітян у ліквідації неписьменності та українізаційних процесах (1920-ті рр.) (2016)
Котиченко А. - Діти у Польській Республіці: основні напрямки соціальної опіки (2016)
Лавренюк А. - Народні звичаї та релігійні обряди українців у Великий піст (2016)
Шудляк Н. - Сакралізація природних об’єктів у духовній культурі українців Поділля (2016)
Світлинець А. - Образ відьми в уявленнях жителів Боржавської долини в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2016)
Машкевич С. - Київський міський транспорт у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2016)
Крикун Ю. - Роль православного духовенства у повсякденному житті поліської громади (за експедиційними матеріалами до території, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи) (2016)
Набока С. - Відмінності соціального, регіонального та національного розвитку східноєвропейських країн пострадянського простору (2016)
Клітченко В. - Обрядодії студентів під час складання іспитів та заліків на початку ХХІ ст., Комарова К. (2016)
Гримич М. - Нове дослідження з етнічної культури кримських татар Рецензія на монографію Олени Соболєвої "Весільний обряд кримських татар: традиційні форми та трансформації" (2016)
Шеремета О. - Рецензія на словник Уляна Мовна. "Традиційне бджільництво українців. Словник етнографічних термінів". – НАН України , Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – 360 с.: іл. (2016)
Наші автори (2016)
Глянько А. К. - Активность НАДФН-оксидазы в корнях проростков гороха при ризобиальной инфекции в зависимости от действия неблагоприятных факторов, Васильева Г. Г., Ищенко А. А., Миронова Н. В., Путилина Т. Е. (2008)
Веденічева Н. П. - Участь цитокінінів у формуванні репродуктивних органів рослин з різним типом росту, Мусатенко Л. І. (2008)
Молодченкова О. О. - Влияние салициловой кислоты на ответные реакции проростков кукурузы при абиотических стрессах (2008)
Карпец Ю. В. - Содержание пероксидов в корнях проростков пшеницы при гипертермии в зависимости от кальциевого статуса их клеток, Колупаев Ю. Е. (2008)
Карпець Ю. В. - Підвищення термостабільності супероксиддисмутази в коренях пшениці після короткочасного теплового загратування: значення біосинтезу білка і активних форм кисню, Обозний О. І., Вайнер А. О., Коц Г. П. (2008)
Сытников Д. М. - Эффективность биопрепаратов на основе Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum, модифицированных гомологичным лектином, Воробей Н. А., Береговенко С. К. (2008)
Зубрич А. И. - Последействие короткого дня на динамику содержания углеводов в листьях изогенных по генам Ppd линий озимой пшеницы (Triticum aestivum L.), Авксентьева О. А., Жмурко В. В. (2008)
Чипиляк Т. Ф. - Зміни анатомічної будови листків видів та сортів лілійнику за дії аерогенного забруднення, Гришко В. М. (2008)
Шарыпина Я. Ю. - Генетический анализ некоторых количественных признаков подсолнечника (2008)
Монтвід П. Ю. - Біоелектричні властивості клітинного ядра у гібридів F1 кавуна (Citrullus lanatus) з різною пристосованістю до умов конкуренції та зниженого волого забезпечення, Чепель Л. М., Горенська О. В. (2008)
Твердохліб О. В. - Мінливість морфологічних та господарсько-цінних ознак у зразків пшениці підродів Boeoticum E. Migusch. еt Dorof. та Triticum у північно-східній частині лісостепу України (2008)
Кульбіда М. П. - Варіювання комплексу агрономічних ознак в послідовних генераціях гібридів озимої пшениці – похідних віддаленої гібридизації, Моцний І. І., Леонов О. Ю., Богуславський Р. Л. (2008)
Корня Т. М. - Вивчення селективних властивостей фільтрату культуральної рідини Fusarium graminearum Schwabe в культурі пиляків м’якої пшениці, Ігнатова С. О. (2008)
Бойко С. М. - Вплив температури на активність целюлозолітичних ферментів грибів Irpex lacteus Fr. та Coriolus sinuosus Fr., Древаль К. Г. (2008)
Dogadina T. V. - Materials to Cryptophyta flora of Ukraine, Gorbulin O. S., Zarei B. D., Raida О. V. (2008)
Ситник К. М. - Великий учений, інженер, громадянин (до 90-річчя від дня народження Президента Національної академії наук України Б. Є. Патона) (2008)
Косаківська І. В. - Міжнародна конференція "Реакції рослин на стреси навколишнього середовища" (12-19 травня 2008 р., Елена, Болгарія) (2008)
Попов В. М. - V Міжнародна конференція "Геном рослин" (13-16 жовтня 2008 р., Одеса, Україна) (2008)
Мусатенко Л. И. - Международная научная конференция "Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты" ( 13-15 октября 2008 г., Харьков, Украина), Жмурко В. В., Садовниченко Ю. А. (2008)
Зміст вип. 1-2, 2008 (2008)
Гродзинський Д. М. - Радіоактивні ізотопи і життя (2010)
Мошинець О. В. - Екологія фітосфери: рослинно-мікробні взаємовідносини. 1. Структурно-функціональна характеристика ризо-, ендо- та філосфери, Косаківська І. В. (2010)
Колупаев Ю. Е. - Участие растворимых углеводов и низкомолекулярных соединений азота в адаптивных реакциях растений, Карпец Ю. В. (2010)
Контурська О. О. - Жирнокислотний склад плазматичної мембрани коренів проростків кукурудзи за умов засолення та обробки синтетичними препаратами, Палладіна Т. О. (2010)
Обозный А. И. - Влияние кратковременного нагрева на активность и термостабильность растворимой пероксидазы корней пшеницы разных экотипов, Ястреб Т. О., Колупаев Ю. Е., Попов В. Н., Криворученко Р. В. (2010)
Феденко В. С. - Спектральні характеристики насіння ліній кукурудзи з різною стійкістю до посухи, Антонюк С. П., Стружко В. С. (2010)
Сакало В. Д. - Влияние бетастимулина на метаболические процессы и семенную продуктивность высадков сахарной свеклы (Beta vulgaris L.), Курчий В. М. (2010)
Шкорбатов Ю. Г. - Влияние микроволнового излучения на связывание катионного красителя метиленового голубого ядрами клеток гороха, Деренько О. С., Грабина В. А., Быков В. Н. (2010)
Твердохлеб Е. В. - Формообразовательный процесс у гибридов Triticum×kiharae Dorof. et E. Migusch. с T. aestivum L., Богуславский Р. Л. (2010)
Эрст А. А. - Микроразмножение новых перспективных сортов Vaccinium uliginosum L., Вечернина Н. А. (2010)
Величко О. І. - Ольга Іштванівна Терек (до 70-річчя від дня народження) (2010)
Євтушенко М. Д. - Євген Миколайович Білецький (до 75-річчя від дня народження) (2010)
Євтушенко М. Д. - Микола Олександрович Горін (до 70-річчя від дня народження) (2010)
Правила для авторів (2010)
Мошинець О. В. - Екологія фітосфери: рослинно-мікробні взаємовідносини. 2. Фітосфера як екологічна ніша рослинно-мікробних взаємовідносин. Функціональна активність мікроорганізмів та їхній вплив на рослини, Косаківська І. В. (2010)
Якімова О. В. - Біохімічні та молекулярні аспекти фотопродукування водню, Білявська Н. О. (2010)
Веденичева Н. П. - Влияние засоления на содержание фитогормонов в листьях Mesembryanthemum crystallinum L., Войтенко Л. В., Мусатенко Л. И., Стеценко Л. А., Шевякова Н. И. (2010)
Маменко Т. П. - Реакції контрастних за посухостійкістю сортів озимої пшениці на дію дефіциту вологи, Ярошенко О. А., Яворська В. К. (2010)
Ястреб Т. О. - Повышение теплоустойчивости проростков пшеницы действием экзогенных ароматических и янтарной кислот: связь эффектов с генерацией активных форм кислорода, Колупаев Ю. Е., Синькевич М. С., Швиденко Н. В., Обозный А. И. (2010)
Піскова О. М. - Особливості акумуляції важких металів та інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у листках деревних рослин під впливом промислових викидів, Гришко В. М. (2010)
Антоненко С. П. - Активность каталазы у микроводоросли Dunaliella salina Teod. при индукции каротиногенеза дефицитом азота и фосфора, Комаристая В. П. (2010)
Лиманская С. В. - Изменчивость некоторых изоферментных систем семян представителей рода Amaranthus L., Попов В. Н., Гопций Т. И. (2010)
Монтвід П. Ю. - Поведінка хромосом у доборів з міжвидових популяцій F3 і F4 Capsicum frutescens L. × Capsicum annuum L. (2010)
Тюфкій А. В. - Визначення оптимальних температури і живильного середовища для росту культур гриба Lepista personata (Fr. : Fr.) Cooke – перспективного об’єкта промислового культивування, Бойко М. І. (2010)
Яковлева Л. М. - Бактеріальні захворювання Convolvulus arvensis L. у посівах Glycine max (L.) Merr. та їх збудники, Захарченко Т. М., Щербина Т. М., Патика В. П. (2010)
Глянько А. К. - Л. А. Ломоватская, А. С. Романенко, Н. В. Филинова Аденилатциклазы и устойчивость растений к стрессам Иркутск: Изд-во Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2010. - 88 с., Колупаев Ю. Е. (2010)
Колупаев Ю. Є. - С. Я. Коць, Н. В. Петерсон Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Вид. 2-е, перероблене і доповнене. – К.: Логос, 2009. – 182 с. (2010)
Косаківська І. В. - 17-й Конгрес Федерації європейських товариств біологів рослин, 4 - 9 липня 2010 року, Іспанія, Валенсія (2010)
Євтушенко М. Д. - Тетяна Василівна Догадіна (до 70-річчя від дня народження) (2010)
Правила для авторів (2010)
Зміст вип. 1-2, 2010 (2010)
Стішова Н. - Храмове свято в українських календарних святах осіннього циклу та його походження (2017)
Ярова А. - Варіанти зовнішньої обробки стін традиційного житла Чернігівщини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2017)
Бех М. - Особливості орнаментики та функціональне значення килимів села Бехи на Житомирщині (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) (2017)
Щибря В. - Локальні типи нагрудного одягу селян Правобережжя Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ – середині ХХ ст. (за матеріалами польових досліджень) (2017)
Петрушко Л. - Смуток і плач у лексиці Києво-Печерського Патерика: ментальні моделі й стереотипи емоцій людини українського Середньовіччя (2017)
Сидорова О. - Архівознавчі студії Володимира Міяковського (2017)
Астапенка А. - Змена этнічных асаблівасцяў беларусаў у часе і перспектывы ўмацавання беларускай ідэнтычнасці ў мадэрную эпоху (2017)
Доморослий В. - Діяльність української парламентської громади щодо виборення політичних прав і свобод у ІІ Державній думі Росії (1907 р.) (2017)
Довгалець О. - Ставлення єврейських політичних партій до Центральної Ради (2017)
Капелюшний В. - "Українська революція 1917–1921 років" у шкільних підручниках та навчальній літературі з історії України: історіографічні та загально-педагогічні аспекти (2017)
Любовець О. - Загальноросійські політичні партії навесні 1917 р.: політична платформа та регіональне представництво в Україні (2017)
Куцька О. - Взаємовідносини червоноармійців з місцевим населенням в ході бойових дій радянських військ на території Австрії наприкінці Другої світової війни (2017)
Висовень О. - Атеїстична пропаганда як один з механізмів дискредитації та нищення громади євангельських християн-баптистів в УРСР (1945–1953 рр.) (2017)
Кириченко Ю. - Проблема етногенезу українців в історіографічних дослідженнях радянських вчених (2017)
Журавльова А. - До питання трансформування екологічної культури українців Середньої Наддніпрянщини у середині ХХ ст. (на прикладі побудови Кременчуцької ГЕС) (2017)
Марценюк Р. - Чисельність естонців, латишів та литовців на території України за загальними переписами кінця ХІХ – початку ХХІ століть (2017)
Чередніченко О. - Соціальна конфліктність в англійських містах XIV-XV ст. (2017)
Котляров П. - Формування ідентичності Філіпа Меланхтона та її гуманістичний контекст (2017)
Гукало Т. - Внесок Генрі Кіссінджера у налагодження дипломатичних відносин між США та Китаєм (2017)
Стасюк Ю. - Соціально-правові гарантії держави учасникам добровольчих формувань: історичний аспект (2017)
Наші автори (2017)
Колупаев Ю. Е. - Антиоксидантная система растений: участие в клеточной сигнализации и адаптации к действию стрессоров, Карпец Ю. В., Обозный А. И. (2011)
Кожухова Н. Е. - Добір за допомогою молекулярних маркерів в селекції рослин (2011)
Починок В. М. - Зв’язок між активністю фотосинтетичного апарату пшениці та ремобілізацією азоту в процесі наливу зерна, Кірізій Д. А. (2011)
Феденко В. С. - Спектральні характеристики тканин кореня проростків кукурудзи за токсичної дії важких металів, Шемет С. А. (2011)
Акинина Г. Е. - Классификация сортов нута по морфологическим и молекулярным маркерам, Безуглая О. Н., Попов В. Н. (2011)
Корня Т. М. - Ефективність використання морфо-фізіологічних ознак для оцінки in vitro стійкості зразків м’якої пшениці до Fusarium graminearum (2011)
Шейко Е. А. - Особенности репродуктивной биологии и введение в культуру Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch. и Ophrys oestrifera Bieb., Мусатенко Л. И. (2011)
Авдеева Л. В. - Ферментативная активность пробиотических штаммов Bacillus subtilis УКМ В-5139 и УКМ В-5140, Осадчая А. И., Хархота М. А., Борецкая Е. Е. (2011)
Мошинец Е. В. - Применение модифицированного метода Холодного для изучения эндофитных сообществ бамбука in situ, Шпилевая С. П., Косаковская И. В., Kордюм В. А., Поттерс Г. (2011)
Елланська Н. Е. - Активність мікробного угруповання прикореневої зони кукурудзи у різних сівозмінах, Карпенко О. Ю., Юношева О. П., Хохлова І. Г. (2011)
Zarei-Darki B. - Species composition and ecology of the diatoms in the Gavkhuni wetland (Iran) (2011)
Трунова Т. И. - Всероссийский симпозиум "Растение и стресс", Москва, Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН, 9 - 12 ноября, 2010 г., Мошков И. Е., Колупаев Ю. Е. (2011)
Колупаєв Ю. Є. - Людмила Іванівна Мусатенко (до 75-річчя від дня народження), Карпець Ю. В. (2011)
Мовна У. - Український лікувальний ритуал "зливання воску": синергія магії дії та слова (2017)
Іваневич Л. - Взаємовпливи у святковому народному вбранні східних словаків та подільських українців (2017)
Астапенка А. - Аб укладзе князёў астрожскіх у беларускую нацыянальную спадчыну (2017)
Панарін О. - Формування старообрядницьких поселень на литовських та прусських землях (2017)
Дубчак Є. - Історія Київської Русі за працями викладачів Університету св. Володимира 1884–1920 рр. (2017)
Малацай І. - Внесок чехів у розвиток економіки Києва (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) (2017)
Капелюшний В. - "Українська революція 1917–1921 років" в контексті сучасної фахової підготовки вітчизняних істориків (2017)
Мотрук С. - Дослідження чеської історії та культури в Київському університеті (2017)
Шудляк Н. - Верифікація вірянами сакральності об’єктів (за матеріалами польових досліджень на Вінниччині) (2017)
Гончаров О. - Перспективи використання історико-культурних пам’яток регіонів України в туристичній галузі (на прикладі культурної спадщини міста Немирова Вінницької області), Роїк Ю. (2017)
Рудь М. - Польська полабістика другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Пількевич А. - Шляхи подолання кризи військових наборів у римській армії в ІІ ст. до Р.Х. (2017)
Калінін І. - Озброєння вікінгів (2017)
Демещук А. - Шлях Республіки Хорватія до міжнародного визнання (2017)
Волинець А. - Турецькі трудові мігранти у ФРН в 1961–1990 роках: проблема дискримінації жінок, молоді та дітей (2017)
Борисенко М. - Нові аспекти в етнологічних дослідженнях Слобожанщини. Рецензія на монографію Швидкого С. М. Етнокультурна спадщина населення Слобідської України ХІХ – початку ХХІ ст. у системі сучасних знань та світоглядних уявлень. – Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2016. – 380 с. (2017)
Метка Л. - Рецензія на статтю Подрєз Ю.В. Розвиток гончарних промислів на території Східної Слобожанщини та участь у них українського етнічного населення (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (Сумська старовина. – 2013. – № ХLІ–ХLІI. – С. 89–96) (2017)
Войцехівська І. - Нове видання з урбаністики України. Рецензія на книгу: Бровари на межі тисячоліть / Автори-упорядники Марія Морозенко, Неоніла Струк. – К.: Світ Успіху, 2015. – 432 с., Коломієць Н. (2017)
Гончаров О. - Міжнародна науково-практична конференція "Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура", Громова Н. (2017)
Наші автори (2017)
Передмова (2016)
Харитонов Є. - Формування концепту права приватної власності у Стародавньому Римі (2016)
Кожокарь Е. В. - Противоречивые мнения о презумпции невиновности в гражданском праве, Иванкова Т. А. (2016)
Кожокарь Е. В. - Обязательная доля в наследстве как форма реализации конституционного принципа социальной справедливости, Передерко В. В. (2016)
Деревнин В. C. - Незаключенный договор и его правовые последствия (2016)
Сафончик О. І. - Теоритичні аспекти шлюбно-сімейних правовідносин (2016)
Глиняна К. М. - Особливості вирішення спорів щодо права батьків на виховання дитини (2016)
Гринько Р. В. - Щодо питання про виконання цивільно-правового зобов’язання (2016)
Сірко Р. Б. - Загальна характеристика виникнення договірної відповідальності сторін у договорі перевезення вантажів, пасажирів та багажу залізничним транспортом за законодавством України (2016)
Горобченко Ю. Ю. - Правова природа шлюбного договору в цивільному законодавстві України (2016)
Данча М. І. - Проблеми правового регулювання колекторської діяльності в Україні: до постановки питання (2016)
Драгомирова Ю. В. - Право на материнство та батьківство як особисті немайнові права подружжя (2016)
Іванов А. В. - Співвідношення понять "девелопмент нерухомості" і "девелоперська діяльність у сфері нерухомості" (2016)
Голубєва Н. Ю. - Реалізація угоди про асоціалію між Україною та Європейським Союзом у частині електронної торгівлі (2016)
Халабуденко О. А. - "Консенсуальна система переходу права власності VS. система традиції: компроміс в модельних правилах Європейського приватного права (2016)
Некіт К. Г. - Довірча власність як спосіб забезпечення виконання зобов’язань: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства (2016)
Суха Ю. С. - Правила про ускладнення (істотну зміну обставин): порівняльний аналіз положень DCFR, Unidroit та цивільного законодавства і судової практики України (2016)
Цибульська О. Ю. - "Zapis" як розпорядження на випадок смерті за цивільним законодавством Польщі (2016)
Фасій Б. В. - Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства до суміжних з ним відносин в Україні та Республіці Молдова (2016)
Сегенюк А. В. - Спадкування за правом представлення та спадкова трансмісія: порівняльний аналіз (2016)
Харитонова О. І. - Літературні та наукові твори як об’єкти авторських прав (2016)
Платонова Є. О. - Результати проведення першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України (2016)
Каракаш І. І. - Рецензія на фундаментальне монографічне дослідження кандидата юридичних наук, доцента Харитонової Тетяни Євгенівни "Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні: проблеми теорії та практики", Сидор В. Д. (2016)
Єрмоленко В. Є. - Наукова спадщина Василя Зіновійовича Янчука: з минулого у майбутнє, Гафурова В. Г. (2016)
Дайджест (2016)
Кізлова О. С. - Вітаємо з ювілеєм Дзеру Олександра Васильовича, Фасій Б. В. (2016)
Ломоватская Л. А. - Аденилатциклазная сигнальная система растений, Романенко А. С., Филинова Н. В., Рыкун О. В. (2011)
Шамрай С. Н. - Mycosphaerella graminicola: особенности патогена и патогенеза (2011)
Кириченко О. В. - Біологічна активність екзогенних рослинних лектинів при утворенні та функціонуванні фітобактеріальних асоціацій (2011)
Шейко О. А. - Особливості морфогенезу паростків орхідних у культурі in vitro та in vivo, Мусатенко Л. І. (2011)
Обозный А. И. - Генерация активных форм кислорода корнями проростков пшеницы при развитии перекрестной устойчивости к гипертермии и осмотическому шоку, Колупаев Ю. Е., Швиденко Н. В., Ястреб Т. О. (2011)
Крупа Н. М. - Роль вуглекислотного газообміну та атрагувальної здатності колоса у продукційному процесі озимої пшениці, Кірізій Д. А. (2011)
Ламари Н. П. - Генетическое разнообразие озимой мягкой пшеницы по длине замыкающих клеток устьиц, Файт В. И. (2011)
Панкова О. В. - Схрещуваність різних видів пшениці і жита залежно від дії гама-променів на материнську рослину, Пузік В. К. (2011)
Симочко Л. Ю. - Роль Capsicum annum L. у формуванні мікробної спільноти дерново-підзолистих ґрунтів Закарпаття, Кормош С. М., Патика В. П. (2011)
Малиновська І. М. - Деградація нафтопродуктів аборигенними мікробними угрупованнями сірого лісового ґрунту, Зінов'єва Н. А. (2011)
Акинина Г. Е. - 4-я Международная школа молодых ученых по молекулярной генетике "Геномика и биология клетки, 29 ноября – 3 декабря 2010 г., Россия, Дугарь Ю. Н. (2011)
Мусатенко Л. І. - Костянтин Меркурійович Ситник (до 85-річчя від дня народження) (2011)
Якимчук Р. А. - Генетичні наслідки низькодозового опромінення в умовах радіаційного забруднення навколишнього середовища (2012)
Карпец Ю. В. - Жасмоновая кислота индуцирует теплоустойчивость колеоптилей пшеницы и их ферментативную антиоксидантную систему, Колупаев Ю. Е., Мусатенко Л. И., Обозный А. И., Луговая А. А., Ястреб Т. О. (2012)
Волошина Н. Ю. - Ультраструктурні характеристики хлоропластів мезофілу листків з різних рівнів крони та їх пластичність у Acer platanoides і A. tataricum, Білявська Н. О. (2012)
Нечаева Т. Л. - Изменения в образовании фенольных соединений в каллусной культуре чайного растения после кратковременного действия салициловой кислоты, Загоскина Н. В. (2012)
Ястреб Т. О. - Влияние ароматических и янтарной кислот на активность супероксиддисмутазы и содержание пролина в проростках пшеницы в условиях солевого стресса (2012)
Жадько С. И. - Раннее увеличение содержания активных форм кислорода и активности аскорбатпероксидазы и каталазы в листьях растений Arabidopsis thaliana при осмотическом и оксидативном стрессах (2012)
Обозный А. И. - Активность аскорбатпероксидазы и содержание аскорбиновой кислоты в проростках пшеницы при закаливающих и повреждающих тепловом и осмотическом воздействиях, Швиденко Н. В., Луговая А. А., Колупаев Ю. Е. (2012)
Хромих Н. О. - Факторний аналіз впливу Ni2+ і гіпертермії на вміст відновленого глутатіону і активність глутатіон-S-трансферази у коренях кукурудзи та гороху, Бородай Є. С., Лихолат Ю. В. (2012)
Дугарь Ю. М. - Ідентифікація та паспортизація сортів конюшини лучної (Trifolium pratense L.) за SSR маркерами, Попов В. М. (2012)
Хаблак С. Г. - Наследование признаков корневой системы у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. при взаимодействии генов SHR1, GPA1 и COB1, Абдуллаева Я. А. (2012)
Докукіна К. І. - Успадкування ознак колоса у гібридів між амфідиплоїдом Triticum durum Desf. – Aegilops tauschii Coss. та сортом ярої м’якої пшениці Харківська 26 (2012)
Парфенюк А. І. - Інтенсивність спороутворення фітопатогенних грибів на сортах та гібридах перцю солодкого, Безноско І. В. (2012)
Колупаев Ю.Е. - Е.И. Кошкин Физиология устойчивости сельскохозяйственных культур. - Москва: Дрофа, 2010. – 638 с. (2012)
Григорюк І. П. - Федір Пилипович Мацков (1897 - 1977) (2012)
Олександр Зиновійович Злотін (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Анатолій Іванович Божков (до 60-річчя від дня народження) (2012)
Зміст вип. 1-2, 2012 (2012)
Бащенко М. І. - Теоретико-методологічні та науково-організаційні засади становлення Банку генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН, Гладій М. В., Полупан Ю. П., Ковтун С. І., Бородай І. С. (2017)
Вишневський Л. В. - Інформаційна система у тваринництві як складова стратегії збереження біорізноманіття (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського