Кирилюк А. В. - Правовий статус суб’єктів авторського права у мережі Інтернет (2016)
Позова Д. Д. - Особливості правовідносин у мережі Інтернет (2016)
Токарева В. О. - Наслідки порушення прав інтелектуальної власності китайськими товаровиробниками (2016)
Бакала А. А. - Комп’ютерне піратство: шляхи подолання та міжнародний досвід боротьби з ним (2016)
Зеров К. О. - Самозахист авторського права на твори, розміщені в мережі Інтернет (2016)
Голубєва Н. Ю. - Ефективність застосування факультативних зобов’язань у цивільних відносинах (2016)
Харитонов Є. О. - "Цивільний кодекс Східної Галичини" чи "Австрійський цивільний кодекс": вступ до дискусії (2016)
Стефанчук Р. А. - Гражданский кодекс Галиции 1797 г. как одна из первых мировых кодификаций гражданского законодательства (2016)
Бойко І. Й. - Австрійський цивільний кодекс 1797 р. та його апробація у Східній Галичині (2016)
Омельчук О. С. - Життєвий та науковий шлях Андрія Леонидовича Ткачука, Гребенщікова Т. А. (2016)
Автореферат Ткачука Андрія Леонідовича (2016)
Акіменко Ю. Ю. - Результати проведення всеукраїнської наукової конференції "Правові проблеми цивілізаційного вибору України" присвячена пам’яті професора Олександра Костянтиновича Вишнякова (2016)
Гребенщікова Т. А. - Результати проведення інтернет-конференції, присвяченої пам’яті І. В. Шерешевського "Проблеми адаптації законодавства України до законодавства ЄС" і круглого столу: "Роль принципів DCFR в імплементації угоди про асоціацію ЄС-Україна" (2016)
Іліопол І. М. - Результати проведення міжнародної науково-практичної конференції ім. Юрія Семеновича Червоного (2016)
Перелік захищених дисертаційних досліджень з цивільного та сімейного права за 2015 рік (2016)
Рубель А. С. - Анализ эффективности фильтрации на основе тетролет преобразования при подавлении аддитивного шума на изображениях, Лукин В. В. (2017)
Кривенко С. С. - Модификация обнаружителя текстур с применением агрегации входных параметров, Науменко А. В., Зряхов М. С., Лукин В. В. (2017)
Брежнев Е. В. - Разработка метода нечёткого оценивания рисков кибербезопасности транспортных средств, Бородавка В. В., Салахов Р. В. (2017)
Martinez Bastida J. P. - Models and methods for implementing pedagogical interventions in model-tracing cognitive tutors, Chukhray А. G., Gavrilenko E. V. (2017)
Стрєлкіна А. А. - Забезпечення кібербезпеки медичних систем: виклики і рішення в контексті Інтернету речей, Узун Д. Д. (2017)
Клапчук Р. Г. - Монолітні веб-сервіси та мікросервіси: порівняння та вибір, Харченко В. С. (2017)
Краснобаев В. А. - Метод оперативного контроля данных в системе остаточных классов, основанный на принципе последовательной нулевизации, Кошман С. А., Янко А. С. (2017)
Кошевой Н. Д. - Применение метода роя частиц для оптимизации композиционных планов второго порядка, Беляева А. А. (2017)
Вартанян В. М. - Інтервальний метод оцінювання довіри та репутації в соціальній мережі, Туркіна В. В. (2017)
Мерлак В. Ю. - Експериментальні дослідження функціонування Wi-Fi маршрутизаторів в умовах перешкод, Узун Д. Д. (2017)
Проценко И. А. - Разработка автоматизированной бесконтактной системы идентификации личности, Желтухин А. В. (2017)
Фархади Р. М. - Идентификация динамики канала крена беспилотного летательного аппарата при слабо информативном входном сигнале, Кортунов В. И. (2017)
Осиновый Г. Г. - Модель защиты малоразмерных наземных объектов от радиометрический пассивно-активных систем обнаружения, Быков В. Н. (2017)
Абрамов А. Д. - Алгоритм обнаружения пространственно-временного шумоподобного сигнала с неизвестными параметрами при многоканальном приёме, Собколов А. Д. (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Андрусяк В. В. - Електроенцефалографічні кореляти засвоєння інформації при читанні тексту з паперових та електронних носіїв, Кравченко В. І. (2017)
Босенко А. І. - Стан механізмів регуляції серцевого ритму студентів молодших курсів факультету фізичного виховання при виконанні дозованого фізичного навантаження за замкнутим циклом, Топчій М. С. (2017)
Коваленко С. О. - Відтворюваність характеристик коливань частоти серцевих скорочень та ударного об’єму крові у чоловіків, Мінаєв Б. П., Кудій Л. І., Андрощук О. І., Завгородня В. А. (2017)
Кожемяко Т. В. - Індивідуальні нейрофізіологічні та вегетативні механізми переробки інформації особами з різною функціональною рухливістю нервових процесів (2017)
Конограй В. А. - Екологічний менеджмент території Кременчуцького водосховища в системі оптимізації її рослинного покриву (2017)
Куценко Т. В. - Міжпівкульне перенесення інформації при виконанні складного тесту Струпа із залученням просторової ознаки у правшів і лівшів (2017)
Лизогуб В. С. - Функціональна реорганізація зоровомоторних реакцій різного ступеня складності в осіб з депривацією слуху, Макарчук М. Ю., Юхименко Л. І., Зганяйко І. Ф., Коваль Ю. В., Харченко Д. М. (2017)
Лисенко О. М. - Критерії оцінки функціонального потенціалу спортсменів з різним стажем спортивної підготовки, Горенко З. А., Ковельська А. В., Тайболіна Л. О., Очеретько Б. Є, Федорчук С. В., Колосова О. В., Халявка Т. О. (2017)
Макаренко М. В. - Типологічні властивості вищих відділів центральної нервової системи і успішність льотного навчання, Савицький В. Л., Лизогуб В. С. (2017)
Назаренко Н. В. - Вміст рутину в чайній продукції та його вплив на здоров’я людини (2017)
Полторецький С. П. - Агроекологічні умови формування врожайності та якості насіння проса, Білоножко В. Я., Полторецька Н. М. (2017)
Rybalko A. V. - Еffect of different modes of ophthalmic photo-stimulation on functional state of cardiovascular system (2017)
Svietlova O. D. - Synthesizing of discriminant models to assess the health of children depending on morphofunctional parameters of body (2017)
Сосновський В. В. - Адаптація організму людини до гіпоксії, Пастухова В. А. (2017)
Холодков О. В. - Онтогенетична структура популяцій Аllium ursinum l. на території Сумського геоботанічного округу (2017)
Шакало О. Б. - Дослідження стану надниркових залоз щурів хворих на карциносаркому Уокера W-256, Спринь О. Б. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
До 110-річчя від дня народження Ф. П. Мацкова (2007)
Дмитрієв О. П. - УФ-В радіація і рослини, Поляковський С. О. (2007)
Колупаев Ю. Е. - Кальций и стрессовые реакции растений (2007)
Шемет С. А. - Комбінований вплив ацетохлору та іонів кадмію на ріст і ацидофікуючу активність проростків кукурудзи, Вінниченко О. М. (2007)
Адамовская В. Г. - Изменение активности фенилаланин-аммиак-лиазы, суммарного содержания фенольных соединений и лигнина в проростках ярового ячменя при действии фузариозной инфекции и салициловой кислоты, Молодченкова О. О., Цисельская Л. Й., Безкровная Л. Я. (2007)
Васильева Г. Г. - Содержание пероксида водорода и активность каталазы в участках корней гороха, проявляющих разную чувствительность к ризобиальной инфекции, Глянько А. К., Миронова Н. В., Шмаков В. Н. (2007)
Мандровська Н. М. - Ефективність cимбіозу рослин гороху із транспозантами Rhizobium leguminosarum bv. viciae 263б, Кругова О. Д., Коць С. Я. (2007)
Шевчук О. А. - Вплив паклобутразолу на активність гіберелінів і вміст різних форм абсцизової кислоти у листках цукрового буряка, Кур’ята В. Г. (2007)
Михеев А. Н. - Роль регенерационных механизмов в радиоадаптации проростков Pisum sativum L., Овсянникова Л. Г., Сытник С. В., Дяченко А. И. (2007)
Клименко В. П. - Оценка компонент изменчивости и коэффициентов наследуемости признаков продуктивности винограда (2007)
Монтвід П. Ю. - Мінливість частоти хіазм в межах пиляка у напівкультурних різновидів і дикорослих видів томата (2007)
Лобанова К. І. - Абсцизова кислота як екзогенний фактор підвищення регенераційного потенціалу в культурі пиляків м′якої пшениці, Шестопал О. Л., Ігнатова С. О. (2007)
Гаргаун С. И. - Толерантность эксплантов мягкой пшеницы к воздействию осмотического стресса в условиях in vitro, Игнатова С. А. (2007)
Павлова М. А. - Интродукционное исследование Ornithogalum fimbriatum Willd. в культуре открытого грунта (2007)
Колупаев Ю. Е. - Роль активных форм кислорода в индуцируемом экзогенным кальцием накоплении пролина в отрезках колеоптилей пшеницы, Карпец Ю. В., Ястреб Т. О., Обозный А. И. (2007)
Васін В. А. - Відмінності у будові епідерми листка вихідної та мутантної лінії соняшника, Лях В. О., Казакова С. М. (2007)
Жмурко В. В. - Вклад профессора В. С. Цыбулько в изучение биологической природы фотопериодизма и озимости растений (2007)
Правила для авторів журналу "Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія – Біологія” (2007)
Колісник О. І. - Особливості технології м'ясного скотарства в умовах ринкової економіки у східному регіоні України, Прудніков В. Г., Доротюк Е. М. (2013)
Батир Р. Ю. - Кратність доїння та функціональні властивості вим’я корів (2013)
Кожушко М. В. - Вплив типу годівлі бичків на якість м’яса і жирнокислотний склад ліпідів, Маменко О. М. (2013)
Герасимов В. И. - Основные способы сохранения пищевой ценности свинины (2013)
Сікун М. В. - Особливості поведінки піддослідних поросят за різних технологічних прийомів забезпечення кормом та водою (2013)
Лиходід В. В. - Розробка технологічного модуля для первинної переробки вовни в місцях її виробництва, Сухарльов В. О., Яковлєв К. І. (2013)
Феденко Є. П. - Оптимальний вік забою ягнят порід і типів асканійської селекції при інтенсивній відгодівлі (2013)
Петрушко М. П. - Показники стану конярства України, Батир Ю. Г., Петруша Є. З., Нагорний С. А. (2013)
Петрушко Н. П. - Мировой генофонд лошадей и его использование, Герасимов В. И., Пронь Е. В., Луценко М. В. (2013)
Рижкова Т. М. - Результати досліжень фізико-хімічного складу коров’ячого та козиного молока, що були використані при розробленні державних стандартів України (2013)
Бородін Ю. М. - Життєздатність і продуктивність бджолиних сімей при використанні пробіотика "БАЙКАЛ" ЕМ-1У, Чорний М. В. (2013)
Тарасенко А. А. - Темпы роста зеркального карпа при кормлении различными кормами (2013)
Панчишный М. А. - Анализ результатов пробного тестирования корма для длиннопалого речного рака в виде корневой растительной биомассы высших растений, Пальчик О. А., Дехтярева Е. А. (2013)
Кандиба В. М. - Інноваційні методи і технологічні рішення повноцінної годівлі м’ясної худоби в господарствах України, Гноєвий В. І., Гноєвий І. В., Войтенко Т. С. (2013)
Хохлов А. М. - Влияние материнского и отцовского эффекта при возрастном подборе у свиней, Барановский Д. И., Герасимов В. И. (2013)
Ісіченко Н. В. - Ефективність застосування біостимуляторів в залежності від біологічних ритмів гусениць шовковичного шовкопряда, Злотін О. З. (2013)
Ємець З. В. - Вплив бугаїв-плідників на селекційний показник жирномолочність їхніх дочок, Маменко О. М. (2013)
Юрченко В. В. - Зниження забруднення довкілля за рахунок факторів годівлі птиці (2013)
Трофимов А. Ф. - Влияние факторов внешней среды на продуктивное долголетие коров, Музыка А. А., Шейграцова Л. Н. (2013)
Трофимов А. Ф. - Экологические проблемы животноводства, Музыка А. А., Карпуть В. А. (2013)
Маслак В. Ю. - Применение вкусоароматической добавки "АЦЕВАНДОЛ" при выращивании телят (2013)
Брыло И. В. - Качество воды, продуктивность и здоровье животных (2013)
Голодько И. В. - Влияние резиновых покрытий для боксов на поведение и создание комфортности отдыха коров (2013)
Маменко О. М. - Ефективність систем захисту організму корів від дії ксенобіотиків при виробництві біологічно безпечного молока, Портянник С. В. (2013)
Болдырев Д. А. - Динамика тяжёлых металлов в органах и тканях рыб прибрежных экосистем Крымского полуострова, Маменко А. М. (2013)
Хруцький С. С. - Залежність морфологічного і біохімічного складу крові корів за впливу екологічних чинників, Маменко О. М. (2013)
Чалая О. С. - Действие на организм молодняка свиней кадмия и плюмбума, Маменко А. М. (2013)
Маменко О. М. - Методика санітарної оцінки токсичності морських рибних продуктів з використанням біотест-об’єктів, Болдирєв Д. А., Болдирєв А. Д., Гуріна А. М. (2013)
Яковлєв О. С. - Відловлювання, іммобілізація і транспортування диких звірів, Костюк І. О. (2013)
Купіна З. П. - Геоінформаційні технології інвентаризації лісових автодоріг (2013)
Рубан Ю. Д. - О результативности научной и педагогической деятельности (2013)
Піпенко М. А. - Організаційні аспекти мотивації праці, Лисенко А. Я. (2013)
Грицаєнко В. І. - Риторика генезису винахідництва, Маменко О. М., Барановський Д. І., Грицаєнко Л. В. (2013)
Сыщиков Д. В. - Фитохелатины: структура, биосинтез, функции (2007)
Попов В. Н. - Мужская стерильность подсолнечника. Теоретические и прикладные аспекты, Кириченко В. В. (2007)
Васильева Г. Г. - Активность НАДФН-оксидазы в зонах корня проростков гороха, различающихся по чувствительности к ризобиальной инфекции, Глянько А. К., Ищенко А. А., Миронова Н. В., Путилина Т. Е. (2007)
Молодченкова О. О. - Содержание диеновых конъюгатов и активность Н+-АТФазы, глутатионредуктазы проростков злаковых культур при фузариозе и действии салициловой кислоты, Адамовская В. Г., Цисельская Л. Й., Тихонова О.В. (2007)
Щербаченко О. І. - Особливості реакцій моху Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. на дію важких металів, Демків О. Т. (2007)
Косаківська І. В. - Вплив температурних стресів на вміст та електрофоретичний спектр білків різних органів Phaseolus vulgaris L. і Zea mays L. на ранніх етапах вегетативного розвитку, Голов’янко І. В. (2007)
Контурська О. О. - Фосфоліпідний склад плазмалеми коренів проростків кукурудзи за умов засолення та обробки синтетичними препаратами, Палладіна Т. О. (2007)
Колупаєв Ю. Є. - Антиоксидантна дія диметилсульфоксиду на проростки пшениці за теплового стресу, Карпець Ю. В. (2007)
Моложава О. С. - Фітотоксичність модифікованих ліпополісахаридів бактерій, Шиліна Ю. В. (2007)
Кузёменский А. В. - Проявления плейотропных эффектов у высокопигментных генотипов томата при межгенном взаимодействии (2007)
Баева Е. Ю. - Влияние хранения облученных семян на проявление радиоадаптивного ответа клеток корневой меристемы проростков Helianthus annuus L. с разным генотипом (2007)
Братущак С. П. - Вплив хронічного опромінення на елементи продуктивності рослин озимої пшениці в зоні відчуження Чорнобильської АЕС (2007)
Мальцева І. А. - Альгоугрупування соснових лісів піщаних терас річкових долин степової зони України (2007)
Сищикова О. В. - Видове різноманіття стрептоміцетів у мікробоценозах чорноземів, солончаків та солонців степової зони України, Гришко В. М. (2007)
Бойко М. І. - Друга Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин" (22-23 травня 2007, Дніпропетровськ), Колупаєв Ю. Є. (2007)
Євтушенко М. Д. - До 70-річчя від дня народження професора О. З. Злотіна, Білецький Є. М. (2007)
Правила для авторів журналу "Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія – Біологія” (2007)
Коць С. Я. - Транспозоновий мутагенез як ефективний метод отримання нових штамів бульбочкових бактерій, Мельник В. М., Даценко В. К. (2009)
Карпец Ю. В. - Ответ растений на гипертермию: молекулярно-клеточные аспекты, Колупаев Ю. Е. (2009)
Лубянова А. Р. - Ростстимулирующий и защитный эффекты фитогемагглютинина на растения фасоли. I. Влияние фитогемагглютинина на рост и гормональный статус корней проростков, Фатхутдинова Р. А., Безрукова М. В., Шакирова Ф. М. (2009)
Сыщиков Д. В. - Состояние антиоксидантной глутатионзависимой системы проростков кукурузы при действии соединений кадмия (2009)
Мельникова Н. М. - Формування симбіозу у люпину, інокульованого Tn5-мутантами Bradyrhizobium Sp. (Lupinus) у польових умовах, Мельник В. М., Михалків Л. М., Омельчук С. В., Коць С. Я., Якимчук Р. А. (2009)
Чемеріс О. В. - Вміст проліну і триптофану в проростках Pinus sylves­tris L. і Pinus pallasiana D. Don при інфікуванні грибом Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., Бойко М. І. (2009)
Скрипченко Н. В. - Динаміка вмісту фенольних речовин в пагонах актинідії та регенераційна здатність живців при розмноженні (2009)
Лиса Л. Л. - Генетичний контроль вмісту білка у зерні озимої пшениці (2009)
Долгова Т. А. - Особенности прохождения мейоза у межвидового гибрида Helianthus neglectus × Helianthus annuus (2009)
Монтвід П. Ю. - Біоелектричні властивості ядерного геному залежно від ярусу листка й діаметра ядра у видів роду Capsicum і міжвидових гібридів (2009)
Егорова Н. А. - Особенности морфогенеза в культуре тканей и органов аниса (Pimpinella anisum L.), Ставцева И. В. (2009)
Білинська О. В. - Штучні живильні середовища для отримання гаплоїдів ячменю у культурі пиляків in vitro (2009)
Маркина Т. Ю. - Изменения структурных параметров популяций тутового шелкопряда Bombyx mori L. (Lepidoptera, Bombycidae) при оптимизации культивирования (2009)
Баранова О. О. - Альгоугруповання степових фітоценозів заказника "Балка Північна Червона" на Криворіжжі, Квітко О. О., Мальцева І. А. (2009)
Патыка В. Ф. - Рецензия на монографию Л. Д. Варбанец, Г. М. Здоровенко, Ю. А. Книрель "Методы исследования эндотоксинов" (2009)
Правила для авторів (2009)
Вдовенко М. В. - О систематике семейства Dainel lidae Cozar et Vachard, 2001 emend. 2011, Ефименко В. И. (2017)
Шестопалов В. М. - Дослідження рівноважного стану води та проблема впливу питної та мінеральної води на здоров’я людини, Овчиннікова Н. Б. (2017)
Огняник М. С. - Розвиток моніторингових досліджень у зв’язку із забрудненням підземних вод нафтопродуктами, Брикс А. Л., Гаврилюк Р. Б. (2017)
Сапун Т. О. - Вплив стану поверхневих вод на процеси седиментогенезу Молочного та Утлюцького лиманів (2017)
Матіщук О. А. - Палеогеографічні особливості формування сланцевих метаконгломератів новокриворізької світи Криворізької структури (2017)
Мацуй В. М. - Академик П.А. Тутковский о генезисе янтаря (2017)
Багрий И. Д. - Фундаментальные разработки новых концепций и высоэффективных поисковых технологий (подземные воды, углеводороды) (2017)
Андрейчук В. Н. - К новой парадигме карста (2017)
Шаталов М. М. - Видатний геолог-нафтовик, академік Григорій Назарович Доленко (До 100-річчя від дня народження) (2017)
Лялько В. І. - До 25-річчя від дня заснування Державної установи "Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України", Попов М. О., Федоровський О. Д., Філіпович В. Є., Єсипович С. М., Седлерова О. В. (2017)
Пам’яті Андрія Юрійовича Моісеєва (2017)
Памя’ті Володимира Григоровича Прокопенка (2017)
Глянько А. К. - НАДФН-оксидаза растений, Ищенко А. А., Митанова Н. Б., Васильева Г. Г. (2009)
Колупаев Ю. Е. - Салициловая кислота и устойчивость растений к абиотическим стрессорам, Карпец Ю. В. (2009)
Лубянова А. Р. - Ростстимулирующий и защитный эффекты фитогемагглютинина на растения фасоли. ІІ. Влияние фитогемагглютинина на солеустойчивость проростков, Безрукова М. В., Фатхутдинова Р. А., Шакирова Ф. М. (2009)
Klymchuk D. O. - Properties of the plasma membrane from roots of pea seedlings grown under altered gravity, Baranenko V. V., Vorobyova T. V., Kurylenko I. M., Chyzhykova O. A., Dubovoy V. D., Palladina T. O. (2009)
Феденко В. С. - Накопичення фенольних сполук у проростках кукурудзи за токсичної дії іонів металів, Стружко В. С. (2009)
Карпец Ю. В. - Активность и термостабильность антиоксидантных ферментов корней проростков пшеницы после воздействия экзогенного пероксида водорода, Ястреб Т. О., Обозный А. И., Колупаев Ю. Е. (2009)
Копилов Є. П. - Асоціативні діазотрофи роду Azospirillum як чинник підвищення стійкості рослин ярої пшеницідо збудників кореневих гнилей (2009)
Трочинська Т. Г. - Успадковування кількісних ознак клітин чоловічих та жіночих генеративних структур за гібридизації пшениці і жита (2009)
Монтвід П. Ю. - Біоелектричні властивості ядерного геному залежно від ярусу листка й діаметра ядра у представників родів Lycopersicon T. і Solanum L. (2009)
Марущенко В. В. - Влияние разброса скоростей охлаждения в замораживаемом образце на колониеобразующую способность Saccharomyces cerevisiae, Гордиенко Е. А. (2009)
Маркина Т. Ю. - Динамика жизнеспособности популяций Bombyx mori (Lepidoptera, Bombycidae) при действии отбора (2009)
Полякова Л. В. - Рецензія на навчальний посібник для ВНЗ "Сільськогосподарська екологія" / За заг. ред. В. О. Головка, А. З. Злотіна, В. Л. Мєшкової. - Харків: Еспада, 2009. - 624 с., Букша І. Ф. (2009)
80 лет академику НАН Украины Дмитрию Михайловичу Гродзинскому (2009)
Правила для авторів (2009)
Contents (2017)
Kocherga N. K. - Yuriy Kondratyuk (Оlexandr Shargey): Known and unknown, Perederiy I. H. (2017)
Shpilka N. N. - Improving of two-level car hauler stability (2017)
Hutarevich Y. F. - Car ZAZ-1102 improvement in fuel efficiency and environmental performance in warm-up phase after engine cold start, Trifonov D. M., Syrota О. V. (2017)
Strilets О. R. - Tension and deformations of star-shaped spring vertices with strangulated ends of the flexible coupling, Strilets V. M., Stepaniuk A. A. (2017)
Boyko A. I. - Analysis of work conditions and causes wear holes separating sieves in service, Fedchenko Z. A. (2017)
Artym V. I. - Application of new alternative models of finite element method in problems of rod torsion, Kamaieva S. О., Lev O. M., Golovko G. V. (2017)
Shkurupiy A. A. - Influence of longitudinal fjrces for determining the frequency of free oscillations discrete dynamic systems, Mytrofanov P. B. (2017)
Stojanov V. V. - The constituent elements structures covering of hyperbolic paraboloid, Jgalli S. J., Stojanov V. O. (2017)
Pavlikov А. М. - Strength of reinforced concrete in bending elements calculations, Kochkarev D. V., Garkava O. V. (2017)
Kurgan P. G. - Ultimate elongation of concrete, Kurgan S. P. (2017)
Chekanovych M. G. - An effective structure for strengthening reinforced concrete beams, Romanenko S. M., Andrievska Y. P. (2017)
Zhyrakhivskyi V. P. - Stress-strain state of reinforced concrete beams strengthened with a new external steel structure, Chekanovych М. G., Chekanovych О. М. (2017)
Dovzhenko O. O. - Multistory framed buildings with slab cast over precast joists: Recommendations for designing concrete elements key joints, Pogribnyi V. V., Chursa Yu. V., Chernenko Ya. V. (2017)
Gaponova L. V. - Stress and strain behaviour of reinforced concrete anisotropic shells, Grebenchuk S. S. (2017)
Voskobiynyk S. P. - Fibre-reinforced polymer bars in precast slabs for roads to oil and gas extraction complexes (2017)
Barabash M. S. - Methods of modeling of composite materials and composite structures on "LIRA-SAPR", Genzerskyi I. V., Pikul А. V., Bashynska О. Yu. (2017)
Pichugin S. F. - Spatial structures of closed profiles, Chichulin V. P., Chichulina K. V. (2017)
Pichugin S. F. - Ppobabilistic analysis of thermal performance of the wall from light-gauge thin-walled steel structures, Semko V. O., Leshсhenko M. V. (2017)
Vynnykov Yu. L. - Features of the mathematical modeling of foundations interaction with compacting soils, with anisotropic properties, Aniskin O. (2017)
Petrenko V. D. - Complex analysis of subgrade stress-strain state with combined strengthening, Tiutkin O. L., Sviatko I. O., Alhdur A. M. M. (2017)
Zotsenko М.L. - Design peculiarities of oil storage tanks in complex geotechnical conditions at seismic effects, Vynnykov Yu.L., Kharchenko М.O., Lartseva І.I. (2017)
Maevska I. V. - Optimization of slabs reinforcement depending on the degree of base compliance, Blashchuk N. V., Ivasyshyn O. V. (2017)
Pichugin S. F. - Pipeline reliability level for the different collapsible strata, Vynnykov P. Yu. (2017)
Petrovskiy A. F. - Injection propagation model in sandy soil, Babiy I. N., Borisov A. A. (2017)
Kremniov A. P. - Comparative analysis of design settlement foundations methods according to data of Cone Penetration Test on National and European standards, Lobacheva N. G. (2017)
Semko О. V. - Analysis of the industrial objects renovation experience, Voskobiynyk Ye. P. (2017)
Kutnyi B. A. - Latent heat energy storage device as a part of the ventilation system of individual house, Novakh B. R. (2017)
Yakovlіev V. S. - The efficiency water clarification in models of vertical tank, Voinarovskyi B. A. (2017)
Pavlyuk D. O. - Roadway roughness research and causes deterioration analysis, Tereshchuk V. P., Chapovskyi V. S. (2017)
Ilchenko V. V. - The prospects manufacture of recycled hot mix asphalt with fiber plastic reinforcement, Tymoshevskyi V. V., Mishchenko R. A., Lyashko D. S., Riznyk V. V. (2017)
Dumanska V. V. - Studies of coatings from FEP with corrugated base from toothed elements of pyramidal shape on the horizontal and inclined surfaces, Vilinska L. M., Marchenko V. S. (2017)
Shpylovyi K. L. - Technique and technology of rare-metal ores desintegration and gravity-based benefication, Shpylovyi L. V., Biletskyi V. S., Komarova O. I. (2017)
Nikiforov A. L. - Rational organizational and technological decisions on the grain storages construction or renovation sites (2017)
Від головного редактора (2017)
Мінцер О. П. - Обрії розвитку адаптивного навчання (2017)
Martsenyuk V. P. - On development of information system for emergency medicine based on microservices architechture, Andrushchak I. Ye. (2017)
Мінцер О. П. - Використання принципів е-медицини в умовах державно–приватного партнерства в реабілітології. постановка завдання, Сінєнко Н. О., Ганінець П. П., Сарканіч О. В., Семіволос А. В., Ярошенко О. О. (2017)
Мінцер О. П. - Методичні аспекти зворотного зв’язку в забезпеченні якості навчання в післядипломній медичній освіті, Квілінська А. І., Нікітюк Д. В., Кефелі-Яновська О. І., Шевцова О. М. (2017)
Стецюк В. З. - Особливості розроблення баз даних для медичних установ, Савицький А. Й., Іванова Т. П., Бабінцева Л. Ю., Луговський Ю. О., Лугін М. М. (2017)
Мироненко Н. В. - Проблеми нормативно-правових актів щодо захисту прав лікарів і пацієнтів (2017)
Мінцер О. П. - Медична інформатика і кібернетика в охороні здоров’я та медицині : Уніфікована програма післядипломного навчання лікарів і провізорів (Частина 2), Вороненко Ю. В., Бабінцева Л. Ю., Мохначов С. І. (2017)
Колупаев Ю. Е. - Активные формы кислорода в растениях при действии стрессоров: образование и возможные функции (2007)
Глянько А. К. - Особенности действия активных форм кислорода и азота при бобово-ризобиальном симбиозе, Васильева Г. Г. (2007)
Кобизєва Л. Н. - Генетичні основи стійкості нуту (Сicer arietinum L.) до аскохітозу, Косенко Н. О., Безугла О. М. (2007)
Иванова А. Б. - Влияние 12-гидроксидодекановой кислоты на рост, амилазную активность и белковые спектры у гороха (Pisum sativum L.), Ярин А. Ю., Анцыгина Л. Л. (2007)
Глянько А. К. - Влияние параквата и оксида азота (NO) на симбиотическое взаимодействие клубеньковых бактерий с корнями проростков гороха, Митанова Н. Б., Ищенко А. А., Васильева Г. Г., Макарова Л. Е. (2007)
Карпец Ю. В. - О возможных механизмах индуцирования теплоустойчивости проростков пшеницы мягкой и сосны обыкновенной кратковременным действием высокой температуры (2007)
Вінниченко О. М. - Зміни протеолітичної активності зерна проростків кукурудзи за дії іонів кадмію та диметенаміду, Шупранова Л. В., Глубока В. М. (2007)
Братущак С. П. - Цитогенетичний моніторинг хромосомних порушень у клітинах кореневих апексів пшениці, індукованих радіонуклідними забрудненнями чорнобильського аварійного викиду за різних умов впливу, Моргун В. В. (2007)
Назаренко Н. Н. - Частота и спектр хромосомных нарушений в клетках корневой меристемы проростков пшеницы при действии мутагенов (2007)
Монтвід П. Ю. - Зв'язок цитологічних параметрів мейозу у гібридів F1 томата з кількіcною мінливістю в F2, Черкаський О. М., Самовол О. П. (2007)
Стахів М. П. - Вплив вмісту фосфору в зерні на енергію проростання насіння високопродуктивних сортів озимої пшениці, Швартау В. В. (2007)
Белецкий Е. Н. - Цикличность - фундаментальное свойство развития и функционирования природных систем (2007)
Колупаєв Ю. Є. - Н. Ю. Таран, О. І. Косик, О. А. Оканенко, Л. М. Бацманова "Ліпіди рослин", Київ: Ленвіт, 2006. – 104 с. (2007)
Пида С. В. - Згадуючи професора Е. А. Головка…, Машковська С. П., Григорюк І. П. (2007)
Жмурко В. В. - VI съезд Общества физиологов растений России. Международная научная конференция "Современная физиология растений: от молекул до экосистем" (18-24 июня 2007 г., Сыктывкар, Россия) (2007)
Мусатенко Л. І. - ІІІ Міжнародна конференція "Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти", присвячена 100-річчю заснування кафедри фізіології та екології рослин у Львівському національному університеті імені Івана Франка (4-6 жовтня, 2007 р., Львів, Україна), Терек О. І., Кобилецька М. С. (2007)
Долгова Т. А. - До 80-річчя від дня народження професора Н. Г. Шестопалової, Попов В. М. (2007)
Білецький Є. М. - До 60-річчя від дня народження головного редактора, професора М. Д. Євтушенка (2007)
Зміст вип. 1-2, 2007 (2007)
Колупаев Ю.Е. - Участие оксида азота (NO) в трансдукции сигналов абиотических стрессоров у растений, Карпец Ю.В. (2009)
Маркина Т. Ю. - Гомеостаз искусственных популяций насекомых: механизмы поддержания и возможности контроля, Злотин А. З. (2009)
Щербатюк М. М. - Особливості структури ростових зон міжвузля кукурудзи Zea mays L. (2009)
Білявська Н. О. - Вплив сольового і осмотичного стресів та метіуру на фотосинтетичний апарат листків кукурудзи, Волошина Н. Ю., Топчій Н. М., Контурська О. О., Палладіна Т. О. (2009)
Шемет С. А. - Накопичення фенольних сполук у проростках кукурудзи за токсичної дії комбінацій ацетохлору та іонів кадмію (2009)
Ястреб Т. О. - Влияние комплексного хелатного микроудобрения "Реаком" и янтарной кислоты на активность антиоксидантных ферментов и теплоустойчивость проростков проса, Обозный А. И., Мирошниченко Н. Н., Колупаев Ю. Е. (2009)
Соколова М. Г. - Адаптогенное влияние препаратов, содержащих ризосферные бактерии, на рост проростков гороха в условиях гипотермии, Акимова Г. П. (2009)
Топчій Н. М. - Вплив зеатину і бетастимуліну на вміст фотосинтетичних пігментів і ДНК в онтогенезі листків цукрового буряка (Beta vulgaris L.) (2009)
Павлова И. А. - Преодоление нежизнеспособности гибридных семян при стеноспермокарпии у винограда, Клименко В. П. (2009)
Рожков Р. В. - Успадкування полоноїдності у гібридів між Triticum polonicum і T. ispahanicum (2009)
Поліщук Л. В. - Резистентність стрептоміцетів до сульфатів важких металів, Бамбура О. І., Лук’янчук В. В. (2009)
Ткаченко Ф. П. - Макрофитобентос малого филлофорного поля (Каркинитский залив, Черное море), Костылев Э. Ф., Третьяк И. П. (2009)
Казаринова А. О. - Эколого-ценотическая и созологическая характеристика некоторых редких видов растений Национального природного парка "Гомольшанские леса" (2009)
Патыка В. Ф. - Рецензия на монографию А. М. Зайченко, Е. В. Андриенко, Е. С. Цыганенко "Макроциклические трихоцетеновые микотоксины". Киев: Наукова думка, 2008. - 248 с. (2009)
Поправка к статье Глянько А. К., Ищенко А. А., Митановой Н. Б., Васильевой Г. Г. "НАДФН-оксидаза растений", опубликованной в вып. 2, 2009 (2009)
Правила для авторів (2009)
Зміст вип. 1-2, 2009 (2009)
Кругова Е. Д. - Активность пероксидазы и полифенолоксидазы в клубеньках и корнях сои, инокулированной Tn5-мутантами Bradyrhizobium japоnicum, Коць С. Я., Мандровская Н. М., Василюк В. Н. (2008)
Колупаев Ю. Е. - Регуляция активности каталазы в колеоптилях пшеницы: возможная роль ионов Са2+ и кальмодулина, Карпец Ю. В. (2008)
Демура Т. А. - Зміни про-/антиоксидантної рівноваги у проростків кукурудзи за різного рівня накопичення кадмію та нікелю, Гришко В. М. (2008)
Юрса О. Р. - Токсичність етилендіамінтетраацетату для рослин озимої пшениці (2008)
Мороз С. М. - Фенотипові ознаки штамів Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, виділених із різних екологічних ніш, Черненко Є. П., Яковлева Л. М., Гвоздяк Р. I. (2008)
Волкогон М. В. - Вплив рістстимулюючого препарату біовітрекс на мікробіологічні процеси в ризосфері озимої пшениці, Драговоз І. В., Яворська В. К., Дімова С. Б., Луценко Н. В., Штанько Н. П. (2008)
Юшкіна Л. Л. - Мінливість кількісних ознак у міжвидових гібридів соняшнику при послідовних зворотних схрещуваннях, Попов В. М., Задорожна О. А., Кириченко В. В. (2008)
Кузёменский А. В. - Онтогенетическая разнокачественность проявления генов лёжкости томата (2008)
Монтвід П. Ю. - Прояв частоти хіазм у гібридів F1 кавуна з різною пристосованістю до умов конкуренції та зниженого вологозабезпечення (2008)
Егорова Н. А. - Получение и цитофизиологическая характеристика каллусной культуры аниса, Ставцева И. В. (2008)
Мазур А. Л. - Влияние фильтрата культуральной жидкости Fusarium graminearum на индукцию каллуса и регенерацию растений в культуре in vitro незрелых зародышей мягкой пшеницы, Игнатова С. А. (2008)
Маркина Т. Ю. - Механизмы саморегуляции структурных параметров популяций тутового шелкопряда (Bombyx mori L.) при нарушении пространственной структуры (2008)
Ткаченко Ф. П. - Макрофітобентос прибережжя чорноморського острова Зміїний (2008)
Кузнецова О. В. - Изучение разногодичной эколого-фитоценотической изменчивости газонных сообществ (2008)
Ситник К. М. - В. І. Вернадський – засновник Української академії наук (2008)
Кириченко В. В. - Применение физиологии в селекции пшеницы: Пер с англ. / Под общ. ред. акад. НАН Украины В. В. Моргуна, Киев: Логос, 2007. – 492 с., Голик В. С., Жмурко В. В. (2008)
Мусатенко Л. І. - Другий Міжнародний симпозіум "Регулятори росту рослин: внутрішньоклітинна гормональна сигналізація та застосування в аграрній промисловості" (8-12 жовтня 2007 р., м. Київ), Веденічева Н. П. (2008)
Мусатенко Л. І. - Видатний генетик, селекціонер, фітофізіолог (до 70-ти річчя від дня народження академіка НАН України Володимира Васильовича Моргуна) (2008)
Правила для авторів журналу "Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія – Біологія” (2008)
Glyan’ko A. K. - The physiological role of nitric oxide (NO) in plants, Mitanova N. B., Stepanov A. V. (2010)
Колупаев Ю. Е. - Жасмоновая кислота у растений: синтез, сигналинг и физиологические эффекты при стрессах, Карпец Ю. В. (2010)
Косаковская И. В. - Влияние стрессовых температур на электрофоретический спектр белков и ультраструктуру клеток листьев растений разных типов экологических стратегий, Климчук Д. А., Демиревская К., Блюма Д. А., Устинова А. Ю. (2010)
Карпец Ю. В. - Индуцирование теплоустойчивости колеоптилей пшеницы действием донора оксида азота: связь NO с другими сигнальными мессенджерами, Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О., Акинина Г. Е., Попов В. Н., ШвиденкоН. В., Вайнер А. А., Коц Г. П., Обозный А. И. (2010)
Глянько А. К. - Влияние ризобиальной инфекции и других факторов на генерацию оксида азота (NO) в корнях этиолированных проростков гороха, Митанова Н. Б., Степанов А. В. (2010)
Мандровська Н. М. - Активність каталази симбіотичних систем сої різної ефективності на ранніх етапах формування симбіозу, Кругова О. Д., Коць С. Я. (2010)
Молодченкова О. О. - Активність інгібітору трипсину, лектинів та фенілаланінамонійліази пшениці у зв’язку зі стійкістю до фузаріозу та альтернаріозу, Адамовська В. Г., Бабаянц О. В., Цісельська Л. Й., Безкровна Л. Я., Левицький Ю. А., Лерфіна Н. Ю. (2010)
Кожухар Т. В. - Вплив бактеризації насіння та мінерального удобрення на вміст хлорофілу в листках і розвиток рослин пшениці озимої, Кириченко О. В. (2010)
Копилов Є. П. - Ґрунтовий сапрофітний гриб Chaetomium cochliodes Рalliser як біотичний чинник формування ефективних асоціацій азоспірил з рослинами пшениці ярої, Надкерничний С. П., Адамчук-Чала Н. І. (2010)
Богдан Ю. М. - Вплив культуральної рідини Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 9417 на клітини Allium cepa, Пасічник Л. А., Буценко Л. М., Гвоздяк Р. І., Патика В. П. (2010)
Догадина Т. В. - Альгофлора Караванского пруда (Харьковская обл., Украина), Брезгунова Е. Ю. (2010)
Правила для авторів (2010)
Добровольський А. Б. - Методика проведення випробувань сейсмічної сигналізаційної системи, Лисий М. І., Поліщук В. В. (2016)
Пизинцали Л. В. - Технологическая карта исследования совершенствования организационно-технологических процессов утилизации морских судов (2016)
Крупінін С. Д. - Сучасні тенденції розвитку системи зв’язку та автоматизованого управління сухопутних військ, Хижняк Ж. О. (2016)
Ткачук О. В. - Операторна форма задачі відновлення зображення на фоні адитивних шумів (2016)
Климович О. К. - Визначення перспективних технологій в системах радіозв’язку та транкінгового зв’язку для подальшого використання в Збройних Силах України, Лаврут О. О., Лаврут Т. В., Івко С. О. (2016)
Петлюк І. В. - Інформаційна модель процесу формування розвідувальної панорами наземної обстановки, Зубков А. М., Петлюк О. І. (2016)
Кузнецов В. А. - Обеспечение надежности деталей цилиндропоршневой группы малооборотных двигателей (2016)
Никифоров Ю .А. - Выбор способа диагностирования технического состояния судовой техники (2016)
Рудковський О. М. - Проблеми розвитку бойового екіпірування солдата як єдиного комплекту для Збройних Сил України, Федоренко В .В., Черненко А. Д., Оборнєв С .І. (2016)
Гаврилюк І. Ю. - Робота органів військового управління щодо організації та забезпечення військових перевезень протягом 2014-2016 років з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції (2016)
Дубов О .В. - Тактико-економічний аналіз доцільності застосування бонно-сітьових загороджень виробництва промисловості україни при охороні воєнно-морських баз (пунктів базування) та портів (2016)
Оленєв В. М. - Аналіз застосування повітрянодесантних військ сполучених штатів Америки в ході військового конфлікту в зоні Перської затоки, Дяченко В. І., Азаров І. С. (2016)
Кіндеркнехт Л. В. - Перспективи застосування повітряних десантів з використанням плануючих парашутів з великих висот на дальність, Крупінін С. Д., Лупаленко О. В. (2016)
Семененко О. М. - Метод оцінювання рівня воєнно-економічного потенціалу держави (оцінка рівня воєнно-економічного потенціалу України за період 2013-2016 рр.), Водчиць О. Г., Семененко Л. М., Коркін О. Ю. (2016)
Семененко О. М. - Методичний підхід до розрахунку вартості заходів комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом, Пєснін О. А., Величенко М. А., Коркіна Н. О. (2016)
Семененко О. М. - Методика воєнно-економічного обгрунтування доцільності рішень щодо створення, переформування, розформування підрозділів (частин) Збройних Сил України, Добровольський Ю. Б., Коротя В. В., Єфименко А. Є. (2016)
Лисий М. І. - Декомпозиція загроз і небезпек у сфері прикордонної безпеки, Балицький І. І., Бабій Ю. О. (2016)
Дяченко В. І. - До питання щодо партизанського руху як форми збройної боротьби, Мінасов В. С., Смоляний М. В. (2016)
Нікул С. О. - Метод прогнозування обрису складної технічної системи, що функціонує на нетрадиційних принципах дії, Головань В. Г., Головань А. В. (2016)
Кобзар О.В. - Ризики та загрози українському сегменту мережі інтернет в умовах нестабільної воєнно-політичної обстановки, Кобзар М.О. (2016)
Єфімов Г. В. - Погляди на реформування системи управління плануванням та виконанням заходів територіальної оборони держави в сучасних умовах, Мінасов В. С. (2016)
Гапеєва Гапеєва - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення якості підготовки фахівців (за досвідом національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, О. Л., Пашковський В. В. (2016)
Булгаков Р. В. - Специфіка наукових проектів у вищих військових навчальних закладах і моделі управління ними (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Krasnoshchekov Ye. A. - Rotating full Poincaré beams, Yaparov V. V., Taranenko V. B. (2017)
Zhixin Hu - Adaptive centre extraction method for structured light stripes, Hongtao Zhu, Ming Hu, Yong Ma (2017)
Mohamed K. H. - Q-switched erbium-doped fibre laser based on molybdenum disulfide and tungsten disulfide as saturable absorbers, Hamida B. A., Sheroz Khan, Hussein L. A., Ahmat M. O., El Ismail, Kadir N. A. A., Latif A. A., Harun S. W. (2017)
Vasylkiv Yu. - Systematization of Ukrainian journals specialized in the fields of natural sciences, engineering, veterinary and agriculture, Mys O., Vlokh R. (2017)
Mytsyk B. - Piezooptic coefficients and acoustooptic efficiency of TGS crystals, Shut V., Demyanyshyn N., Mozzharov S., Erba A., Kalynyak B., Mys O., Vlokh R. (2017)
Chao Fan - Design of compact joint transform correlator (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Syetov Y. - Low-frequency Raman spectrum of crystalline 2-(2’-hydroxyphenyl)benzoxazole and density-functional based tight-binding phonon calculations (2017)
Gambhir M. - Detection of fungi using a long-period fibre grating, Gupta S., John P., Mahakud R., Kumar J., Prakash O. (2017)
Mys O. - Anisotropy of acoustooptic figure of merit in KH2PO4 crystals, Krupych O., Vlokh R. (2017)
Vasylkiv Yu. - Topological defects caused by inhomogeneity of optical activity, Skab I., Vlokh R. (2017)
Zheng Yu - Optical properties of colloidal gold nanoparticles implemented into a subsurface layer of fused silica, Beloshenko K. S., Shulga S., Wojnarowska R., Sheregii E. M., Prokhorenko S. (2017)
Gharaati A. - Comprehensive analysis of two different graded-index photonic-crystal lenses, Miri N. (2017)
Мусатенко Л. І. - Етилен: функції і механізми дії у рослин, Маменко Т. П. (2008)
Глянько А. К. - Физиологические механизмы отрицательного влияния высоких доз минерального азота на бобово-ризобиальный симбиоз, Митанова Н. Б. (2008)
Колупаев Ю. Е. - Окислительный стресс и состояние антиоксидантой системы в колеоптилях пшеницы при действии пероксида водорода и нагрева, Карпец Ю. В. (2008)
Карпец Ю. В. - Влияние кратковременного теплового закаливания и повреждающего нагрева на показатели про-/антиоксидантного равновесия в проростках пшеницы, Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О., Обозный А. И. (2008)
Сакало В. Д. - Влияние минерального питания и бетастимулина на синтез и накопление сахарозы в сахарной свекле (Beta vulgaris L.), Марчук И. У., Курчий В. М., Козак В. М. (2008)
Тіханков І. О. - Схожість насіння пажитниці багаторічної (Lolium perenne L.) після попередньої обробки гідразидом малеїнової кислоти, Лихолат Ю. В. (2008)
Клименко В. П. - Оценка комбинационной способности исходных форм винограда по признакам продуктивности в системе неполных топкроссов (2008)
Білинська О. В. - Використання модифікованого крохмалю як гелеутворюючого компонента штучних живильних середовищ для індукції новоутворень і регенерації рослин у культурі пиляків in vitro ярого ячменю, Дульнєв П. Г. (2008)
Монтвід П. Ю. - Біоелектричні властивості клітинних ядер у культурних і дикорослих видів томата, перцю і баклажана, Чепель Л. М., Салов О. В. (2008)
Кузнецова І. А. - Вплив високих та низьких температур на вихід протеїназ молокозсідальної дії у гриба Irpex lacteus Fr. (2008)
Машталер Н. В. - Вплив промислових ксенобіотиків на генеративний розвиток рослин деяких видів Penstemon, Гришко В. М. (2008)
Булигін С. Ю. - Застосування мікродобрив "Реаком” при вирощуванні женьшеню, Жук О. Г., Туровський Ю. Ю. (2008)
Колупаев Ю. Е. - Т. И. Трунова. Растение и низкотемпературный стресс (64-е Тимирязевские чтения, )Москва: Наука, 2007. – 54 с. (2008)
Проскурнін М. В. - Герман Федорович Наумов (1927-1997) (2008)
Білецький Є. М. - Олександр Всеволодович Захаренко (1948-2004), Грама В. М., Євтушенко М. Д. (2008)
Правила для авторів журналу "Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія – Біологія” (2008)
Коваль А. - Помпей Страбон: ненависний герой Союзницької війни (2016)
Калінін І. - Кораблі вікінгів (2016)
Пивоваренко О. - Традиційні застільні практики козацької старшини (на матеріалах щоденників Якова Марковича) (2016)
Малацай І. - Суспільно-політична діяльність Адольфа Івановича Добрянського (2016)
Круглова Л. - Михайло Грушевський та Київський університет Св. Володимира: ранній період наукової діяльності (2016)
Левчук О. - Газетна періодика Києва як джерело вивчення транспортних послуг міста (1905–1914 рр.) (2016)
Куцик Р. - Російськомовна преса Київщини, Поділля та Волині у 1914–1917 рр. (2016)
Руккас А. - 1920 рік: Польща і Україна у боротьбі проти спільного ворога – радянської Росії (2016)
Проценко В. - Роль профспілки освітян у ліквідації неписьменності та українізаційних процесах (1920-ті рр.) (2016)
Котиченко А. - Діти у Польській Республіці: основні напрямки соціальної опіки (2016)
Лавренюк А. - Народні звичаї та релігійні обряди українців у Великий піст (2016)
Шудляк Н. - Сакралізація природних об’єктів у духовній культурі українців Поділля (2016)
Світлинець А. - Образ відьми в уявленнях жителів Боржавської долини в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2016)
Машкевич С. - Київський міський транспорт у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2016)
Крикун Ю. - Роль православного духовенства у повсякденному житті поліської громади (за експедиційними матеріалами до території, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи) (2016)
Набока С. - Відмінності соціального, регіонального та національного розвитку східноєвропейських країн пострадянського простору (2016)
Клітченко В. - Обрядодії студентів під час складання іспитів та заліків на початку ХХІ ст., Комарова К. (2016)
Гримич М. - Нове дослідження з етнічної культури кримських татар Рецензія на монографію Олени Соболєвої "Весільний обряд кримських татар: традиційні форми та трансформації" (2016)
Шеремета О. - Рецензія на словник Уляна Мовна. "Традиційне бджільництво українців. Словник етнографічних термінів". – НАН України , Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – 360 с.: іл. (2016)
Наші автори (2016)
Глянько А. К. - Активность НАДФН-оксидазы в корнях проростков гороха при ризобиальной инфекции в зависимости от действия неблагоприятных факторов, Васильева Г. Г., Ищенко А. А., Миронова Н. В., Путилина Т. Е. (2008)
Веденічева Н. П. - Участь цитокінінів у формуванні репродуктивних органів рослин з різним типом росту, Мусатенко Л. І. (2008)
Молодченкова О. О. - Влияние салициловой кислоты на ответные реакции проростков кукурузы при абиотических стрессах (2008)
Карпец Ю. В. - Содержание пероксидов в корнях проростков пшеницы при гипертермии в зависимости от кальциевого статуса их клеток, Колупаев Ю. Е. (2008)
Карпець Ю. В. - Підвищення термостабільності супероксиддисмутази в коренях пшениці після короткочасного теплового загратування: значення біосинтезу білка і активних форм кисню, Обозний О. І., Вайнер А. О., Коц Г. П. (2008)
Сытников Д. М. - Эффективность биопрепаратов на основе Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum, модифицированных гомологичным лектином, Воробей Н. А., Береговенко С. К. (2008)
Зубрич А. И. - Последействие короткого дня на динамику содержания углеводов в листьях изогенных по генам Ppd линий озимой пшеницы (Triticum aestivum L.), Авксентьева О. А., Жмурко В. В. (2008)
Чипиляк Т. Ф. - Зміни анатомічної будови листків видів та сортів лілійнику за дії аерогенного забруднення, Гришко В. М. (2008)
Шарыпина Я. Ю. - Генетический анализ некоторых количественных признаков подсолнечника (2008)
Монтвід П. Ю. - Біоелектричні властивості клітинного ядра у гібридів F1 кавуна (Citrullus lanatus) з різною пристосованістю до умов конкуренції та зниженого волого забезпечення, Чепель Л. М., Горенська О. В. (2008)
Твердохліб О. В. - Мінливість морфологічних та господарсько-цінних ознак у зразків пшениці підродів Boeoticum E. Migusch. еt Dorof. та Triticum у північно-східній частині лісостепу України (2008)
Кульбіда М. П. - Варіювання комплексу агрономічних ознак в послідовних генераціях гібридів озимої пшениці – похідних віддаленої гібридизації, Моцний І. І., Леонов О. Ю., Богуславський Р. Л. (2008)
Корня Т. М. - Вивчення селективних властивостей фільтрату культуральної рідини Fusarium graminearum Schwabe в культурі пиляків м’якої пшениці, Ігнатова С. О. (2008)
Бойко С. М. - Вплив температури на активність целюлозолітичних ферментів грибів Irpex lacteus Fr. та Coriolus sinuosus Fr., Древаль К. Г. (2008)
Dogadina T. V. - Materials to Cryptophyta flora of Ukraine, Gorbulin O. S., Zarei B. D., Raida О. V. (2008)
Ситник К. М. - Великий учений, інженер, громадянин (до 90-річчя від дня народження Президента Національної академії наук України Б. Є. Патона) (2008)
Косаківська І. В. - Міжнародна конференція "Реакції рослин на стреси навколишнього середовища" (12-19 травня 2008 р., Елена, Болгарія) (2008)
Попов В. М. - V Міжнародна конференція "Геном рослин" (13-16 жовтня 2008 р., Одеса, Україна) (2008)
Мусатенко Л. И. - Международная научная конференция "Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты" ( 13-15 октября 2008 г., Харьков, Украина), Жмурко В. В., Садовниченко Ю. А. (2008)
Зміст вип. 1-2, 2008 (2008)
Гродзинський Д. М. - Радіоактивні ізотопи і життя (2010)
Мошинець О. В. - Екологія фітосфери: рослинно-мікробні взаємовідносини. 1. Структурно-функціональна характеристика ризо-, ендо- та філосфери, Косаківська І. В. (2010)
Колупаев Ю. Е. - Участие растворимых углеводов и низкомолекулярных соединений азота в адаптивных реакциях растений, Карпец Ю. В. (2010)
Контурська О. О. - Жирнокислотний склад плазматичної мембрани коренів проростків кукурудзи за умов засолення та обробки синтетичними препаратами, Палладіна Т. О. (2010)
Обозный А. И. - Влияние кратковременного нагрева на активность и термостабильность растворимой пероксидазы корней пшеницы разных экотипов, Ястреб Т. О., Колупаев Ю. Е., Попов В. Н., Криворученко Р. В. (2010)
Феденко В. С. - Спектральні характеристики насіння ліній кукурудзи з різною стійкістю до посухи, Антонюк С. П., Стружко В. С. (2010)
Сакало В. Д. - Влияние бетастимулина на метаболические процессы и семенную продуктивность высадков сахарной свеклы (Beta vulgaris L.), Курчий В. М. (2010)
Шкорбатов Ю. Г. - Влияние микроволнового излучения на связывание катионного красителя метиленового голубого ядрами клеток гороха, Деренько О. С., Грабина В. А., Быков В. Н. (2010)
Твердохлеб Е. В. - Формообразовательный процесс у гибридов Triticum×kiharae Dorof. et E. Migusch. с T. aestivum L., Богуславский Р. Л. (2010)
Эрст А. А. - Микроразмножение новых перспективных сортов Vaccinium uliginosum L., Вечернина Н. А. (2010)
Величко О. І. - Ольга Іштванівна Терек (до 70-річчя від дня народження) (2010)
Євтушенко М. Д. - Євген Миколайович Білецький (до 75-річчя від дня народження) (2010)
Євтушенко М. Д. - Микола Олександрович Горін (до 70-річчя від дня народження) (2010)
Правила для авторів (2010)
Мошинець О. В. - Екологія фітосфери: рослинно-мікробні взаємовідносини. 2. Фітосфера як екологічна ніша рослинно-мікробних взаємовідносин. Функціональна активність мікроорганізмів та їхній вплив на рослини, Косаківська І. В. (2010)
Якімова О. В. - Біохімічні та молекулярні аспекти фотопродукування водню, Білявська Н. О. (2010)
Веденичева Н. П. - Влияние засоления на содержание фитогормонов в листьях Mesembryanthemum crystallinum L., Войтенко Л. В., Мусатенко Л. И., Стеценко Л. А., Шевякова Н. И. (2010)
Маменко Т. П. - Реакції контрастних за посухостійкістю сортів озимої пшениці на дію дефіциту вологи, Ярошенко О. А., Яворська В. К. (2010)
Ястреб Т. О. - Повышение теплоустойчивости проростков пшеницы действием экзогенных ароматических и янтарной кислот: связь эффектов с генерацией активных форм кислорода, Колупаев Ю. Е., Синькевич М. С., Швиденко Н. В., Обозный А. И. (2010)
Піскова О. М. - Особливості акумуляції важких металів та інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у листках деревних рослин під впливом промислових викидів, Гришко В. М. (2010)
Антоненко С. П. - Активность каталазы у микроводоросли Dunaliella salina Teod. при индукции каротиногенеза дефицитом азота и фосфора, Комаристая В. П. (2010)
Лиманская С. В. - Изменчивость некоторых изоферментных систем семян представителей рода Amaranthus L., Попов В. Н., Гопций Т. И. (2010)
Монтвід П. Ю. - Поведінка хромосом у доборів з міжвидових популяцій F3 і F4 Capsicum frutescens L. × Capsicum annuum L. (2010)
Тюфкій А. В. - Визначення оптимальних температури і живильного середовища для росту культур гриба Lepista personata (Fr. : Fr.) Cooke – перспективного об’єкта промислового культивування, Бойко М. І. (2010)
Яковлева Л. М. - Бактеріальні захворювання Convolvulus arvensis L. у посівах Glycine max (L.) Merr. та їх збудники, Захарченко Т. М., Щербина Т. М., Патика В. П. (2010)
Глянько А. К. - Л. А. Ломоватская, А. С. Романенко, Н. В. Филинова Аденилатциклазы и устойчивость растений к стрессам Иркутск: Изд-во Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2010. - 88 с., Колупаев Ю. Е. (2010)
Колупаев Ю. Є. - С. Я. Коць, Н. В. Петерсон Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Вид. 2-е, перероблене і доповнене. – К.: Логос, 2009. – 182 с. (2010)
Косаківська І. В. - 17-й Конгрес Федерації європейських товариств біологів рослин, 4 - 9 липня 2010 року, Іспанія, Валенсія (2010)
Євтушенко М. Д. - Тетяна Василівна Догадіна (до 70-річчя від дня народження) (2010)
Правила для авторів (2010)
Зміст вип. 1-2, 2010 (2010)
Стішова Н. - Храмове свято в українських календарних святах осіннього циклу та його походження (2017)
Ярова А. - Варіанти зовнішньої обробки стін традиційного житла Чернігівщини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2017)
Бех М. - Особливості орнаментики та функціональне значення килимів села Бехи на Житомирщині (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) (2017)
Щибря В. - Локальні типи нагрудного одягу селян Правобережжя Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ – середині ХХ ст. (за матеріалами польових досліджень) (2017)
Петрушко Л. - Смуток і плач у лексиці Києво-Печерського Патерика: ментальні моделі й стереотипи емоцій людини українського Середньовіччя (2017)
Сидорова О. - Архівознавчі студії Володимира Міяковського (2017)
Астапенка А. - Змена этнічных асаблівасцяў беларусаў у часе і перспектывы ўмацавання беларускай ідэнтычнасці ў мадэрную эпоху (2017)
Доморослий В. - Діяльність української парламентської громади щодо виборення політичних прав і свобод у ІІ Державній думі Росії (1907 р.) (2017)
Довгалець О. - Ставлення єврейських політичних партій до Центральної Ради (2017)
Капелюшний В. - "Українська революція 1917–1921 років" у шкільних підручниках та навчальній літературі з історії України: історіографічні та загально-педагогічні аспекти (2017)
Любовець О. - Загальноросійські політичні партії навесні 1917 р.: політична платформа та регіональне представництво в Україні (2017)
Куцька О. - Взаємовідносини червоноармійців з місцевим населенням в ході бойових дій радянських військ на території Австрії наприкінці Другої світової війни (2017)
Висовень О. - Атеїстична пропаганда як один з механізмів дискредитації та нищення громади євангельських християн-баптистів в УРСР (1945–1953 рр.) (2017)
Кириченко Ю. - Проблема етногенезу українців в історіографічних дослідженнях радянських вчених (2017)
Журавльова А. - До питання трансформування екологічної культури українців Середньої Наддніпрянщини у середині ХХ ст. (на прикладі побудови Кременчуцької ГЕС) (2017)
Марценюк Р. - Чисельність естонців, латишів та литовців на території України за загальними переписами кінця ХІХ – початку ХХІ століть (2017)
Чередніченко О. - Соціальна конфліктність в англійських містах XIV-XV ст. (2017)
Котляров П. - Формування ідентичності Філіпа Меланхтона та її гуманістичний контекст (2017)
Гукало Т. - Внесок Генрі Кіссінджера у налагодження дипломатичних відносин між США та Китаєм (2017)
Стасюк Ю. - Соціально-правові гарантії держави учасникам добровольчих формувань: історичний аспект (2017)
Наші автори (2017)
Колупаев Ю. Е. - Антиоксидантная система растений: участие в клеточной сигнализации и адаптации к действию стрессоров, Карпец Ю. В., Обозный А. И. (2011)
Кожухова Н. Е. - Добір за допомогою молекулярних маркерів в селекції рослин (2011)
Починок В. М. - Зв’язок між активністю фотосинтетичного апарату пшениці та ремобілізацією азоту в процесі наливу зерна, Кірізій Д. А. (2011)
Феденко В. С. - Спектральні характеристики тканин кореня проростків кукурудзи за токсичної дії важких металів, Шемет С. А. (2011)
Акинина Г. Е. - Классификация сортов нута по морфологическим и молекулярным маркерам, Безуглая О. Н., Попов В. Н. (2011)
Корня Т. М. - Ефективність використання морфо-фізіологічних ознак для оцінки in vitro стійкості зразків м’якої пшениці до Fusarium graminearum (2011)
Шейко Е. А. - Особенности репродуктивной биологии и введение в культуру Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch. и Ophrys oestrifera Bieb., Мусатенко Л. И. (2011)
Авдеева Л. В. - Ферментативная активность пробиотических штаммов Bacillus subtilis УКМ В-5139 и УКМ В-5140, Осадчая А. И., Хархота М. А., Борецкая Е. Е. (2011)
Мошинец Е. В. - Применение модифицированного метода Холодного для изучения эндофитных сообществ бамбука in situ, Шпилевая С. П., Косаковская И. В., Kордюм В. А., Поттерс Г. (2011)
Елланська Н. Е. - Активність мікробного угруповання прикореневої зони кукурудзи у різних сівозмінах, Карпенко О. Ю., Юношева О. П., Хохлова І. Г. (2011)
Zarei-Darki B. - Species composition and ecology of the diatoms in the Gavkhuni wetland (Iran) (2011)
Трунова Т. И. - Всероссийский симпозиум "Растение и стресс", Москва, Институт физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН, 9 - 12 ноября, 2010 г., Мошков И. Е., Колупаев Ю. Е. (2011)
Колупаєв Ю. Є. - Людмила Іванівна Мусатенко (до 75-річчя від дня народження), Карпець Ю. В. (2011)
Мовна У. - Український лікувальний ритуал "зливання воску": синергія магії дії та слова (2017)
Іваневич Л. - Взаємовпливи у святковому народному вбранні східних словаків та подільських українців (2017)
Астапенка А. - Аб укладзе князёў астрожскіх у беларускую нацыянальную спадчыну (2017)
Панарін О. - Формування старообрядницьких поселень на литовських та прусських землях (2017)
Дубчак Є. - Історія Київської Русі за працями викладачів Університету св. Володимира 1884–1920 рр. (2017)
Малацай І. - Внесок чехів у розвиток економіки Києва (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) (2017)
Капелюшний В. - "Українська революція 1917–1921 років" в контексті сучасної фахової підготовки вітчизняних істориків (2017)
Мотрук С. - Дослідження чеської історії та культури в Київському університеті (2017)
Шудляк Н. - Верифікація вірянами сакральності об’єктів (за матеріалами польових досліджень на Вінниччині) (2017)
Гончаров О. - Перспективи використання історико-культурних пам’яток регіонів України в туристичній галузі (на прикладі культурної спадщини міста Немирова Вінницької області), Роїк Ю. (2017)
Рудь М. - Польська полабістика другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Пількевич А. - Шляхи подолання кризи військових наборів у римській армії в ІІ ст. до Р.Х. (2017)
Калінін І. - Озброєння вікінгів (2017)
Демещук А. - Шлях Республіки Хорватія до міжнародного визнання (2017)
Волинець А. - Турецькі трудові мігранти у ФРН в 1961–1990 роках: проблема дискримінації жінок, молоді та дітей (2017)
Борисенко М. - Нові аспекти в етнологічних дослідженнях Слобожанщини. Рецензія на монографію Швидкого С. М. Етнокультурна спадщина населення Слобідської України ХІХ – початку ХХІ ст. у системі сучасних знань та світоглядних уявлень. – Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2016. – 380 с. (2017)
Метка Л. - Рецензія на статтю Подрєз Ю.В. Розвиток гончарних промислів на території Східної Слобожанщини та участь у них українського етнічного населення (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (Сумська старовина. – 2013. – № ХLІ–ХLІI. – С. 89–96) (2017)
Войцехівська І. - Нове видання з урбаністики України. Рецензія на книгу: Бровари на межі тисячоліть / Автори-упорядники Марія Морозенко, Неоніла Струк. – К.: Світ Успіху, 2015. – 432 с., Коломієць Н. (2017)
Гончаров О. - Міжнародна науково-практична конференція "Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура", Громова Н. (2017)
Наші автори (2017)
Передмова (2016)
Харитонов Є. - Формування концепту права приватної власності у Стародавньому Римі (2016)
Кожокарь Е. В. - Противоречивые мнения о презумпции невиновности в гражданском праве, Иванкова Т. А. (2016)
Кожокарь Е. В. - Обязательная доля в наследстве как форма реализации конституционного принципа социальной справедливости, Передерко В. В. (2016)
Деревнин В. C. - Незаключенный договор и его правовые последствия (2016)
Сафончик О. І. - Теоритичні аспекти шлюбно-сімейних правовідносин (2016)
Глиняна К. М. - Особливості вирішення спорів щодо права батьків на виховання дитини (2016)
Гринько Р. В. - Щодо питання про виконання цивільно-правового зобов’язання (2016)
Сірко Р. Б. - Загальна характеристика виникнення договірної відповідальності сторін у договорі перевезення вантажів, пасажирів та багажу залізничним транспортом за законодавством України (2016)
Горобченко Ю. Ю. - Правова природа шлюбного договору в цивільному законодавстві України (2016)
Данча М. І. - Проблеми правового регулювання колекторської діяльності в Україні: до постановки питання (2016)
Драгомирова Ю. В. - Право на материнство та батьківство як особисті немайнові права подружжя (2016)
Іванов А. В. - Співвідношення понять "девелопмент нерухомості" і "девелоперська діяльність у сфері нерухомості" (2016)
Голубєва Н. Ю. - Реалізація угоди про асоціалію між Україною та Європейським Союзом у частині електронної торгівлі (2016)
Халабуденко О. А. - "Консенсуальна система переходу права власності VS. система традиції: компроміс в модельних правилах Європейського приватного права (2016)
Некіт К. Г. - Довірча власність як спосіб забезпечення виконання зобов’язань: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства (2016)
Суха Ю. С. - Правила про ускладнення (істотну зміну обставин): порівняльний аналіз положень DCFR, Unidroit та цивільного законодавства і судової практики України (2016)
Цибульська О. Ю. - "Zapis" як розпорядження на випадок смерті за цивільним законодавством Польщі (2016)
Фасій Б. В. - Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства до суміжних з ним відносин в Україні та Республіці Молдова (2016)
Сегенюк А. В. - Спадкування за правом представлення та спадкова трансмісія: порівняльний аналіз (2016)
Харитонова О. І. - Літературні та наукові твори як об’єкти авторських прав (2016)
Платонова Є. О. - Результати проведення першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України (2016)
Каракаш І. І. - Рецензія на фундаментальне монографічне дослідження кандидата юридичних наук, доцента Харитонової Тетяни Євгенівни "Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні: проблеми теорії та практики", Сидор В. Д. (2016)
Єрмоленко В. Є. - Наукова спадщина Василя Зіновійовича Янчука: з минулого у майбутнє, Гафурова В. Г. (2016)
Дайджест (2016)
Кізлова О. С. - Вітаємо з ювілеєм Дзеру Олександра Васильовича, Фасій Б. В. (2016)
Ломоватская Л. А. - Аденилатциклазная сигнальная система растений, Романенко А. С., Филинова Н. В., Рыкун О. В. (2011)
Шамрай С. Н. - Mycosphaerella graminicola: особенности патогена и патогенеза (2011)
Кириченко О. В. - Біологічна активність екзогенних рослинних лектинів при утворенні та функціонуванні фітобактеріальних асоціацій (2011)
Шейко О. А. - Особливості морфогенезу паростків орхідних у культурі in vitro та in vivo, Мусатенко Л. І. (2011)
Обозный А. И. - Генерация активных форм кислорода корнями проростков пшеницы при развитии перекрестной устойчивости к гипертермии и осмотическому шоку, Колупаев Ю. Е., Швиденко Н. В., Ястреб Т. О. (2011)
Крупа Н. М. - Роль вуглекислотного газообміну та атрагувальної здатності колоса у продукційному процесі озимої пшениці, Кірізій Д. А. (2011)
Ламари Н. П. - Генетическое разнообразие озимой мягкой пшеницы по длине замыкающих клеток устьиц, Файт В. И. (2011)
Панкова О. В. - Схрещуваність різних видів пшениці і жита залежно від дії гама-променів на материнську рослину, Пузік В. К. (2011)
Симочко Л. Ю. - Роль Capsicum annum L. у формуванні мікробної спільноти дерново-підзолистих ґрунтів Закарпаття, Кормош С. М., Патика В. П. (2011)
Малиновська І. М. - Деградація нафтопродуктів аборигенними мікробними угрупованнями сірого лісового ґрунту, Зінов'єва Н. А. (2011)
Акинина Г. Е. - 4-я Международная школа молодых ученых по молекулярной генетике "Геномика и биология клетки, 29 ноября – 3 декабря 2010 г., Россия, Дугарь Ю. Н. (2011)
Мусатенко Л. І. - Костянтин Меркурійович Ситник (до 85-річчя від дня народження) (2011)
Якимчук Р. А. - Генетичні наслідки низькодозового опромінення в умовах радіаційного забруднення навколишнього середовища (2012)
Карпец Ю. В. - Жасмоновая кислота индуцирует теплоустойчивость колеоптилей пшеницы и их ферментативную антиоксидантную систему, Колупаев Ю. Е., Мусатенко Л. И., Обозный А. И., Луговая А. А., Ястреб Т. О. (2012)
Волошина Н. Ю. - Ультраструктурні характеристики хлоропластів мезофілу листків з різних рівнів крони та їх пластичність у Acer platanoides і A. tataricum, Білявська Н. О. (2012)
Нечаева Т. Л. - Изменения в образовании фенольных соединений в каллусной культуре чайного растения после кратковременного действия салициловой кислоты, Загоскина Н. В. (2012)
Ястреб Т. О. - Влияние ароматических и янтарной кислот на активность супероксиддисмутазы и содержание пролина в проростках пшеницы в условиях солевого стресса (2012)
Жадько С. И. - Раннее увеличение содержания активных форм кислорода и активности аскорбатпероксидазы и каталазы в листьях растений Arabidopsis thaliana при осмотическом и оксидативном стрессах (2012)
Обозный А. И. - Активность аскорбатпероксидазы и содержание аскорбиновой кислоты в проростках пшеницы при закаливающих и повреждающих тепловом и осмотическом воздействиях, Швиденко Н. В., Луговая А. А., Колупаев Ю. Е. (2012)
Хромих Н. О. - Факторний аналіз впливу Ni2+ і гіпертермії на вміст відновленого глутатіону і активність глутатіон-S-трансферази у коренях кукурудзи та гороху, Бородай Є. С., Лихолат Ю. В. (2012)
Дугарь Ю. М. - Ідентифікація та паспортизація сортів конюшини лучної (Trifolium pratense L.) за SSR маркерами, Попов В. М. (2012)
Хаблак С. Г. - Наследование признаков корневой системы у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. при взаимодействии генов SHR1, GPA1 и COB1, Абдуллаева Я. А. (2012)
Докукіна К. І. - Успадкування ознак колоса у гібридів між амфідиплоїдом Triticum durum Desf. – Aegilops tauschii Coss. та сортом ярої м’якої пшениці Харківська 26 (2012)
Парфенюк А. І. - Інтенсивність спороутворення фітопатогенних грибів на сортах та гібридах перцю солодкого, Безноско І. В. (2012)
Колупаев Ю.Е. - Е.И. Кошкин Физиология устойчивости сельскохозяйственных культур. - Москва: Дрофа, 2010. – 638 с. (2012)
Григорюк І. П. - Федір Пилипович Мацков (1897 - 1977) (2012)
Олександр Зиновійович Злотін (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Анатолій Іванович Божков (до 60-річчя від дня народження) (2012)
Зміст вип. 1-2, 2012 (2012)
Бащенко М. І. - Теоретико-методологічні та науково-організаційні засади становлення Банку генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН, Гладій М. В., Полупан Ю. П., Ковтун С. І., Бородай І. С. (2017)
Вишневський Л. В. - Інформаційна система у тваринництві як складова стратегії збереження біорізноманіття (2017)
Вишневский Л. В. - Банк генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М. В. Зубця НААН у системі збереження біорізноманіття тваринництва України, Порхун М. Г., Сидоренко О. В., Джус П. П. (2017)
Войтенко С. Л. - Основні вимоги до формування генофондного стада у свинарстві у контексті діяльності генофондного господарства, Вишневський Л. В. (2017)
Гайдарска В. М. - Генетические ресурсы сельскохозяйственных животных в Болгарии – сохранение и управление, Игнатова М. М., Люцканов П. И. (2017)
Кругляк А. П. - Банк генетичних ресурсів – основа створення, розвитку нових та збереження малочисельних порід (2017)
Рєзникова Н. Л. - Навіщо нам аборигенні породи? (2017)
Бабік Н. П. - Вплив генотипових чинників на тривалість і ефективність довічного використання корів голштинської породи (2017)
Базишина І. В. - Формування господарськи корисних ознак молочної худоби залежно від походження за батьком, лінії та спорідненої групи (2017)
Бойко О. В. - Ефективність селекції за екстер’єрним типом у племінних стадах молочних порід, Гончар О. Ф., Сотніченко Ю. М., Мачульний В. В. (2017)
Ващенко О. В. - Комбінаційна здатність спеціалізованих порід і типів свиней в промисловому схрещуванні (2017)
Герман Ю. И. - Алгоритмы оценки племенной ценности лошадей белорусской упряжной, русской тяжеловозной и русской рысистой пород, Горбуков М. А., Шейко И. П. (2017)
Гладій М. В. - Ефективність виробничої діяльності експериментальної бази Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН, Кругляк О. В., Порхун М. Г., Мартинюк І. С. (2017)
Гладій М. В. - Інноваційна технологія виробництва високопротеїнових кормових добавок з гідролізованої пір’яної сировини та крові в ТОВ "Комплекс Агромарс", Муржа І. І., Кебко В. Г., Полупан Ю. П., Порхун М. Г., Дєдова Л. О., Шеляг І. В. (2017)
Димчук А. В. - Динаміка росту живої маси бугайців різних порід, Любинський О. І. (2017)
Зєльдін В. Ф. - Особливості селекційної роботи у свинарстві (2017)
Коваль Т. П. - Бугаї-плідники та їх вплив на господарськи корисні ознаки корів дочок напівсестер за батьком (2017)
Козырь В. С. - Продуктивность голштинов различной эколого-генетической генерации и украинской черно-пестрой молочной породы в условиях степной зоны Украины, Коваленко В. П., Геккиев А. Д. (2017)
Кузів М. І. - Вплив промірів тіла корів української чорно-рябої молочної породи після першого отелення на формування їх подальшої молочної продуктивності, Федорович Є. І., Кузів Н. М., Новак І. В. (2017)
Ладика В. І. - Племінна цінність бугаїв світового генофонду швіцької породи, Павленко Ю. М., Клименко О. І., Калініченко Д. О. (2017)
Люцканов П. И. - Характеристика продуктивности созданного Молдавского типа цигайских овец, Машнер О. А., Тофан И. Н. (2017)
Маковська Н. М. - Господарсько-біологічні ознаки свиней ПСП "Дзвеняче", Бодряшова К. В., Бірюкова О. Д. (2017)
Пасайлюк М. В. - Вікові та статеві особливості показників природної неспецифічної резистентності коней гуцульської породи, Стефурак І. В., Стефурак Ю. П. (2017)
Підпала Т. В. - Успадкування селекційних ознак потомством бугаїв-плідників голштинської породи, Бондар С. О. (2017)
Почукалін А. Є. - Моніторинг симентальської породи в Україні, Різун О. В., Прийма С. В. (2017)
Скляренко Ю. І. - Дослідження якісного складу молока корів української бурої молочної породи, Чернявська Т. О., Бондарчук Л. В. (2017)
Слюсар М. В. - Історія становлення етології як науки про поведінку тварин, Ковальчук В. І., Слюсаренко Ю. Л. (2017)
Хмельничий Л. М. - Тривалість життя корів української червоно-рябої молочної породи залежно від оцінки лінійних ознак, Вечорка В. В. (2017)
Дзіцюк В. В. - Хромосомні аномалії овець, Типило Х. Т. (2017)
Епишко О. А. - Ассоциация полиморфизма гена бета-лактоглобулина с молочной продуктивностью коров белорусской черно-пестрой пород, Пешко В. В., Пешко Н. Н. (2017)
Комендант Т. М. - Обусловленность продуктивного долголетия и пожизненной продуктивности коров чёрно-пёстрой породы генетическими факторами (2017)
Папп В. В. - Генетичні особливості популяцій карпатських бджіл (Apis mellifera carnica var. ukrainica carpatica) чотирьох провідних типів, Метлицька О. І., Палькіна М. Д. (2017)
Передрій М. М. - Каріотипова мінливість корів української червоно-рябої молочної породи з різною відтворною здатністю, Дзіцюк В. В. (2017)
Подоба Ю. В. - Аналіз даних світового генетичного банку: однонуклеотидні поліморфізми мітохондріального геному тварин великої рогатої худоби сірої української та української білоголової порід, Пінчук В. О., Бородай В. П. (2017)
Чебуранова Е. С. - Генетическая структура популяции лошадей по генам SCID и HYPP, Епишко О. А., Кузьмина Т. И. (2017)
Мельник В. О. - Ефективність внутрішньоматкового осіменіння племінних свиноматок, Кравченко О. О., Когут О. С. (2017)
Плотко Т. С. - Використання адаптогенів для підвищення резистентності і відтворювальної здатності корів в зоні радіоактивного забруднення Київського Полісся (2017)
Скорик К. О. - Анатомічна будова внутрішніх статевих органів кіз зааненської породи (2017)
Шарапа Г. С. - Розвиток і заплідненість телиць за різних схем випоювання незбираного молока, Бойко О. В. (2017)
Зюзюн А. Б. - Цитоморфологічні дослідження оцит-кумулюсних комплексів кролиць, одержаних із яєчників на різних фазах естрального циклу (2017)
Новичкова Д. А. - Влияние наночастиц высокодисперсного кремнезема на морфологию и интрацитоплазматическую локализацию липидных капель в ооцитах свиней, Кузьмина Т. И., Щербак О. В., Галаган Н. П., Епишко О. А. (2017)
Сідашова С. О. - До питання удосконалення технології трансплантації кріоконсервованих ембріонів великої рогатої худоби, Ковтун С. І., Стаховський В. Ф., Зюзюн А. Б. (2017)
Правила для авторів (2017)
Список авторів (2017)
Глянько А. К. - Синтез оксида азота (NO) в корнях этиолированных проростков гороха, Митанова Н. Б. (2011)
Климчук Д. О. - Структурно-функціональні особливості клітин листків суріпиці озимої та щириці хвостатої за умов короткочасної дії низької позитивної температури, Косаківська І. В., Акімов Ю. М., Щербатюк М. М., Воробйова Т. В. (2011)
Загоскина Н. В. - Влияние кратковременного действия гипотермии на активность антиоксидантных ферментов и содержание фенольных соединений в листьях проростков яровой и озимой пшеницы, Олениченко Н. А., Назаренко Л. В. (2011)
Ястреб Т. О. - Действие ароматических и дикарбоновых алифатических кислот на активность пероксидазы и оксалатоксидазы в изолированных колеоптилях пшеницы, Колупаев Ю. Е. (2011)
Сакало В. Д. - Метаболизм сахарозы клубеньков сои в условиях водного дефицита, Тищенко Е. Н., Курчий В. М. (2011)
Хромих Н. О. - Вплив гербіцидів нового покоління на фізіолого-біохімічні показники насіння кукурудзи, Россихіна Г. С., Лашко В. В. (2011)
Гуляев Б. И. - Корнеобеспеченность растений различных по зерновой продуктивности сортов озимой пшеницы, Карлова А. Б. (2011)
Солоденко А. Є. - Оцінка стійкості соняшнику до вовчка раси С за допомогою молекулярних маркерів (2011)
Инюткина А. Г. - Цитофизиологические особенности каллусной ткани полыни эстрагон, Егорова Н. А. (2011)
Вінічук М. М. - 137Cs та 40К у рослинах бореальних лісових екосистем: ефект застосування калійних добрив, Ніколова І. (2011)
Феденко В. С. - Колориметрична оцінка глютену із зерна кукурудзи, Кияк С. В., Стружко В. С. (2011)
Михальський М. Ф. - Сучасні відомості про біохімічний та фітогормональний склад пилку рослин, Мусатенко Л. І. (2011)
Трунова Т.И. - Ю. Е. Колупаев, Ю. В. Карпец Формирование адаптивных реакций растений на действие абиотических стрессоров. - Киев: Основа, 2010. - 352 с. (2011)
Гопцій Т. І. - В.Н. Попов, В.В. Кириченко Мужская стерильность подсолнечникаю - Харьков, 2010. – 156 с. (2011)
Жмурко В. В. - 2-я Международная научная конференция "Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты", Харьков, Украина, 11 - 13 октября 2011 г. (2011)
Євтушенко М. Д. - Пам’яті Бориса Митрофановича Литвинова (1921 - 2011 рр.) (2011)
Правила для авторів (2011)
Зміст вип. 1-2, 2011 (2011)
Колупаев Ю. Е. - Ферментативные источники активных форм кислорода в растительных клетках: регуляция активности и участие в стрессовых реакциях, Карпец Ю. В., Ястреб Т. О. (2012)
Stepanov S. S. - Catalase activity and ultrastructure сhanges of Chlamydomonas reinhardtii сells induced by methanol, Bilyavska N. O., Zolotareva O. K. (2012)
Коц Г. П. - Влияние экзогенных салициловой и янтарной кислот на устойчивость растений проса к абиотическим и биотическим стрессорам, Ястреб Т. О., Швиденко Н. В., Батова Е. Н., Мирошниченко Н. Н., Туренко В. П., Колупаев Ю. Е. (2012)
Головань Л. В. - RAPD-аналіз геномного поліморфізму різних видів роду Phaseolus L., Пузік В. К. (2012)
Близнюк А. М. - RAPD-анализ природных популяций клевера лугового (Trifolium pratense L.), Дугарь Ю. Н., Долгова Т. А., Попов В. Н. (2012)
Хаблак С. Г. - Влияние ауксин-индуцированных генов на ветвление корней у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., Абдуллаева Я. А. (2012)
Мельничук Т. М. - Епіфітна мікрофлора насіння, одержаного від інокульованих рослин томатів, Татарин Л. М., Патика В. П. (2012)
Гришко В. М. - Видовий склад та чисельність мікроміцетів у техноземах, Коріновська О. М., Бондаренко А. М. (2012)
Рожков Р. В. - Використання ГІС-аналізу для еколого-ботанічної характеристики умов зростання у зв’язку з інтродукцією в Україну ендемічних видів пшениці Triticum sphaerococcum Perc. і T. persicum Vav., Афонін О. М. (2012)
Тихонова О. М. - Аналіз популяцій деяких видів бур’янів у посівах зернових культур (2012)
Леус Т. В. - Наследование признака белой окраски цветков у некоторых образцов сафлора красильного (Carthamus tinctorius L.), Ведмедева Е. В. (2012)
Панкова О. В. - Індукована гамма-опроміненням мінливість пшениці у першому пострадіаційному поколінні (2012)
Глянько А. К. - Н. А. Журавлева "Анализ концептуальных моделей теории эволюции и их значение для создания теории сорта. Системный подход." LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, 2011. – 183 c. (2012)
Колупаев Ю. Е. - 7-я Международная научная конференция "Регуляция роста, развития и продуктивности растений", Карпец Ю. В. (2012)
Правила для авторів (2012)
Колупаев Ю. Е. - Ранние реакции растений на действие стрессоров: повреждение, сигналинг, защита?, Карпец Ю. В. (2012)
Макарова Л. Е. - Физиологическое значение фенольных соединений при формировании бобово-ризобиального симбиоза на этапе преинфекции (2012)
Войтенко Л. В. - Фітогормони в онтогенезі судинних спорових рослин (2012)
Глянько А. К. - Влияние ионов кальция на активность НАДФН-оксидазы в корнях этиолированных проростков гороха (Pisum sativum L.), Ищенко А. А., Васильева Г. Г. (2012)
Молодченкова О. О. - Лектиновая активность и экспрессия генов лектина проростков пшеницы при инфицировании грибными патогенами и действии салициловой кислоты, Адамовская В. Г., Досенко В. Е., Тихонов П. С. (2012)
Климчук Д. О. - Структурно-функціональні особливості клітин листків суріпиці озимої та щириці хвостатої за умов короткочасної дії високої температури, Косаківська І. В., Акімов Ю. М., Щербатюк М. М., Воробйова Т. В. (2012)
Обозный А. И. - Динамика активности антиоксидантных ферментов при кросс-адаптации проростков пшеницы к гипертермии и осмотическому шоку, Колупаев Ю. Е., Швиденко Н. В., Вайнер А. А. (2012)
Феденко В. С. - Функціональні залежності фітотоксичності гербіциду кросу та накопичення фенольних сполук у проростках кукурудзи, Шемет С. А., Стружко В. С. (2012)
Ястреб Т. О. - Індукування посухостійкості рослин проса дією екзогенних саліцилової і янтарної кислот (2012)
Дугарь Ю. Н. - ISSR-анализ украинских сортов клевера лугового (Trifolium pratense L.) (2012)
Коць С. Я. - Р. І. Гвоздяк, Л. А. Пасічник, Л. М. Яковлева, С. М. Мороз,О. О. Литвинчук, Н. В. Житкевич, С. Ф. Ходос, Л. М. Буценко,Л. А. Данкевич, І. В. Гриник, В. П. Патика Фітопатогенні бактерії. Бактеріальні хвороби рослин / За ред. В .П. Патики.– Київ: ТОВ "НВП "Інтерсервіс", 2011. – Том 1. – 444 с. (2012)
Мусатенко Л. И. - Михаил Христофорович Чайлахян – человек науки и истины, высокой нравственности и мужества (2012)
Білецький Є. М. - Василь Карпович Пантєлєєв (1942 - 2006), Злотін О. З., Колупаєв Ю. Є. (2012)
Правила для авторів (2012)
Аулин В. В. - Теоретичне обґрунтування моментів контролю технічного стану систем і агрегатів засобів транспорту, Гриньків А. В. (2017)
Коноплянченко Є. В. - Особливості застосування часового резервування при забезпеченні надійності складних систем, Чибіряк Я. І., Колодненко В. М. (2017)
Кухтов В. Г. - Дослідження зміни основних характеристик руху фронтального навантажувача на основі математичного моделювання, Щербак О. В. (2017)
Бойко А. І. - Математичне моделювання у дослідженні надійності складної техніки (2017)
Пастухов А. Г. - Оценка надежности карданных шарниров на основе аналитических моделей теплонапряженности, Тимашов Е. П. (2017)
Кальченко Б. І. - Підхід до визначення завантаженості трансмісії колісного трактора при впливі нерівностей поверхні, Чернявський І. С., Кожушко А. П. (2017)
Аулин В. В. - Повышение долговечности мобильной сельскохозяйственной и автотранспортной техники триботехнологиями приработки основных сопряжений деталей двигателей, Замота Т. Н., Лысенко С. В. (2017)
Скобло Т. С. - Разработка методики оценки характера растяжения насосно компрессорных труб в эксплуатации, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Белкин Е. Л., Марченко А. Ю. (2017)
Горбенко А. Н. - Анализ отказов и оценка надежности воздушных поршневых компрессоров, Клименко Н. П., Конюков В. Л. (2017)
Бойко А. І. - Дослідження впливу наробітку форсунки на ймовірності відмов запірного клапану, Савченко В. М., Крот В. В. (2017)
Кухтов В. Г. - Статистическая оценка влияния технологических погрешностей на долговечность деталей вариаторов комбайнов, Лысенко С. В., Штельма А. С. (2017)
Лімонт А. С. - Елементи технологізації завантаження рослинами очісувального апарата льонозбирального комбайна (2017)
Лебедєв А. Т. - Основні тенденції розвитку трансмісій колісних тракторів, Шуляк М. Л., Шевченко І. О. (2017)
Сметанкіна Н. В. - Аналіз міцності багатошарового оскління транспортних засобів при ударному навантаженні (2017)
Аулін В. В. - Підвищення довговічності золотникового гідророзподільника МСГТ та АТТ триботехнологіями припрацювання і відновлення, Замота Т. М., Чернай А. Є. (2017)
Кривошапов С. И. - Влияние дорожных условий эксплуатации транспортних машин на нормирование ресурса (2017)
Іванов В. І. - Вплив кореляції між елементами (селекція елементів) на імовірність безвідмовної роботи системи, Бантковський В. А. (2017)
Савчук В. П. - Порівняльний аналіз конструкцій поршнів дизельних двигунів фірми Sulzer Z типу, Кухтов В. Г., Манжелей В. С. (2017)
Бойко А. І. - Підвищення довговічності сепаруючих решіт конструктивними методами, Федченко З. А. (2017)
Аулин В. В. - Выбор датчика скорости и надежность его работы в блоке управления струйной высевающей системой, Панков А. А. (2017)
Скобло Т. С. - Применение оптико математического метода для описания неоднородности структуры режущего инструмента, Романюк С. П., Сидашенко А. И., Белкин Е. Л. (2017)
Бекиров А. Ш. - Параметрическая идентификация математической модели переходных процессов в трибосистемах (2017)
Ольшанський В. П. - Про коливання осцилятора з квадратично-нелінійною жорсткістю, Бурлака В. В., Сліпченко М. В., Малець О. М. (2017)
Воробйов Ю. С. - Анализ свободных колебаний компрессорной лопатки газовой турбины, Скрицкий Н. А., Скрицкий А. Н., Кулаков П. Н. (2017)
Скобло Т. С. - Исследование локальной структурной неоднородности в сером чугуне оптико математическим методом, Клочко О. Ю., Белкин Е. Л. (2017)
Денисенко М. І. - Дослідження процесів тертя та зношування за допомогою методів рентгеноелектронної і ОЖЕ-електронної спектроскопії, Міщук О. О. (2017)
Кувачов В. П. - Теоретичні основи статичної та динамічної повороткості спеціалізованого ширококолійного агрозасобу (2017)
Антощенков Р. В. - Теоретичне дослідження динаміки та енергоефективності комбінованого сільськогосподарського агрегата зі змінною масою бункеру (2017)
Музильов Д. О. - Принципи створення віртуальної програми для моделювання перевізного процесу сільськогосподарьских вантажів на платформі JAVA, Гречененко В. А., Лимаренко А. В. (2017)
Рябушенко О. В. - Дослідження швидкості сполучення на маршрутах міста Харкова та області, Сахно С. В. (2017)
Ребров О. Ю. - Теоретичне обґрунтування основних параметрів колісних сільськогосподарських тракторів (2017)
Погорєлов М. Г. - Моделювання виробничих процесів автосервісу із застосуванням узагальненого графу станів автомобілів, Субочев О. І., Мастепан С. М. (2017)
Горяинов А. Н. - Определение технологических состояний систем транспорта (2017)
Программа доповідей конференції (2016)
Куліков П. М. - Цивілізована наукова дискусія – шляхи до вирішення образу історичного міста, Товбич В. В. (2016)
Абызов В. А. - Методологические и типологические аспекты формирования рекреационной среды (2016)
Авдєєва М. С. - Національні традиції в архітектурі модерну Києва (2016)
Бачинська О. В. - Взаємодія храму і ландшафту на території Києва (2016)
Болотов Г. І. - Характерні ознаки еволюційого процесу творчої діяльності світових майстрів архітектурної спадщини (на прикладі обраних представників: О. Німейєра, К. Танге, Ф. Л. Райта, А. Гауді ) (2016)
Василенко Л. Г. - Врахування міського середовища в реалізаціях київських архітекторів 1920-х – поч. 1930-х років (2016)
Вотинов М. А. - Принципы гуманизации архитектурно-градостроительной инфраструктуры в крупнейших городах (2016)
Івашко Ю. В. - Роль природного ландшафту в збереженні зон модерну (2016)
Блінова М. Ю. - Локальні стратегії розвитку архітектурного середовища міст України: до постановки проблеми, Ільченко С. А. (2016)
Кардаш О. В. - Екологічне дизайн-проектування та якість життя, Рубцов А. Л., Свірко В. О., Церковна О. Г. (2016)
Киселева А. А. - Прибрежное пространство - место консолидации с объектами современного искусства, Ексарева Н. М. (2016)
Кисіль О. В. - Інноваційні 3D технології як інструментарій для проектування та відновлення міського середовища (2016)
Коротун І. В. - Регламентація архітектурної та містобудівної діяльності в буферних зонах об’єктів всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО: задачі і методи (2016)
Криворучко Н. І. - Екологічна регенерація урбанізованого середовища прибережних територій, Крівіцька А. С. (2016)
Криворучко Н. І. - Система "річка-місто": методологічні аспекти архітектурної діяльності, Дорошенко Ю. О. (2016)
Куровський Г. К. - Київський оракул (2016)
Крижановская Н. Я. - Пешеходные зоны как объекты новаций в городской среде (2016)
Левченко О. В. - BIM концепція та демоекосистемний підхід, як архітектурно-ландшафтний аспект формування міського середовища (2016)
Марковський А. І. - Роль Дніпра у містобудівному каркасі Києва в історичному розрізі (2016)
Мироненко В. П. - Концепція зеленої інфраструктури для відновлення міського середовища, Нестеренко В. В. (2016)
Осиченко Г. О. - Методи досліджень еволюції історичних міст (2016)
Орленко М. І. - Підсилення архітектурних властивостей об'єктів реставрації природними складовими (2016)
Перегуда Є. В. - До питання про правові проблеми використання прибережних захисних смуг, Мамонтов І. О. (2016)
Сафронов В. К. - Інформаційний аспект сприйняття навколишнього середовища, Сафронова О. О. (2016)
Сингаєвська М. А. - Досвід реновації міського середовища 1920 – поч. 1930 років (2016)
Смирнова О. В. - Информационно-деятельностная система формирования инновационных зданий как средство обновления городской среды (2016)
Соколовська Ю. С. - Реновація масової забудови мікрорайону вздовж вулиці В. Липківського в Києві (2016)
Соченко В. І. - Проблеми збереження та ревалоризації середовища заповідної території верхнього міста з визначними храмовими ансамблями історичного центру сучасного Києва, Соченко Д. В. (2016)
Топорков В. Г. - Акваторії, як засіб підвищення естетичних якостей медіафасадів, Безуглий Т. Ю. (2016)
Хороян Н. П. - Революционные градостроительные идеи в харьковской практике архитектора П. Ф. Алёшина (2016)
Хлюпин О. А. - Особливості використання медіа об’єктів у історичному середовищі міста, Осиченко Г. О. (2016)
Чала О. А. - Засоби реконструктивної адаптації існуючих рекреаційних зон до сучасних вимог безбар’єрного архітектурного середовища (2016)
Чобітько О. М. - Роль рельєфу і водних масивів в сприйнятті образу об'єктів бароко (2016)
Шлапко Л. В. - Містобудівна спадщина міста та місце в ній продовольчого ринку (2016)
Шульц Р. В. - Моніторинг пам’яток архітектури за допомогою даних наземного лазерного сканування, Білоус Білоус, М. В., Гончерюк О. М. (2016)
Ли Шуань - Роль природного ландшафта и водных массивов в восприятии исторической застройки Циндао (2016)
Авдєєва Н. Ю. - Архітектурно-планувальні засоби захисту громадських просторів міста Києва від терористичної загрози під час "Євробачення-2017" (2016)
Беликова М. В. - Набережные. Их роль в современном развитии береговых пространств (2016)
Богатов К. В. - Почайна: геополітичне значення як архітектурна домінанта (2016)
Вишневський В. І. - Використання даних дистанційного зондування землі для з’ясування екологічного стану водних об’єктів Києва, Шевчук С. А., Шевченко І. А. (2016)
В’язовська А. В. - Управління водними процесами міста як галузь діяльності ландшафтної архітектури (2016)
Дьомін М. М. - Межі містобудівного і господарського освоєння прибережних територій малих річок в зоні впливу великого міста на прикладі річки Стугна, Михайлик О. О. (2016)
Дюжев С. А. - Трансформація гідрографічної мережі міста як складової його ландшафтної інфраструктури (на прикладі питань перетворення русла р.Почайна у м. Києві) (2016)
Дідіченко М. О. - Розвиток просторово-часової композиції міста Києва (2016)
Гончаренко Г. В. - Ріка Почайна: антропогенни змiни русла впродовж столiть та сучасний стан (2016)
Зінов'єва О. С. - Рекреаційний потенціал київських островів у ландшафтно-планувальній організації парків (2016)
Ерофалов Б. Л. - К исторической топографии Киева (2016)
Ковальська Г. Л. - Особливості розробки історико-містобудівних обґрунтувань в межах історичних ареалів м. Києва (2016)
Колмаков Є. О. - Можливі підходи до реконструкції Львівської площі в м. Києві (2016)
Крижанівський О. А. - Історико-містобудівний та еколого-геологічний аналіз території басейну річки Либідь (2016)
Кучер Р. В. - Розвиток острова Жуків як частина регіонально ландшафтному парку – Дніпровські острови в м. Києві (2016)
Носенко Г. А. - Історико-культурна цінність прибережної території озера Йорданське у місті Києві як фактор сучасного розвитку, Драгомирова Г. А. (2016)
Мироненко В. П. - Концепція зеленої інфраструктури для відновлення міського середовища, Нестеренко В. В. (2016)
Олейнюк-Пухняк О. Р. - Роль екофізіографічних досліджень в просторовому плануванні міських ландшафтів (2016)
Рубан Л. І. - Природно-гідрологічний метод захисту прибережних територій: окремі питання формування методологічного підходу на основі "блакитно-зеленої" інфраструктури (2016)
Палеха Ю. М. - Акваторія у планувальній структурі міста (2016)
Панченко Т. Ф. - Методичні підходи до пофакторної оцінки ланшафтів та інжнерно-геологічних умов ділянок житлової забудови м. Києва, Поломаний С. В. (2016)
Пікалов Д. А. - Запит та підстави розробки водної стратегії міста Києва (2016)
Тімохін В. О. - Архітектоніка ландшафтів і урбанізація міського середовища Києва (2016)
Товбич В. В. - Актуальні проблеми утилізації та охорони довкілля перспективи створення технопарку для переробки та утилізації відходів різного типу на території відчуження Чорнобильської АЕС, Михальченко С. В., Кисіль О. В. (2016)
Чернятевич Н. Г. - Плавучі основи аквапоселень (2016)
Шебек Н. М. - Перспективні напрями урбанізації акваторій (2016)
Шевчук С. А. - Чи є озеро Качине озером?, Вишневський В. І. (2016)
Щурова В. А. - Прийоми формування глибинно-просторової композиції водно-зеленого діаметру міста (2016)
Юрчак І. В. - Ріка Почайна. Мультизадачний підхід до вирішення проблем ревіталізації урбанізованого середовища та його трансформації у публічний простір, Юрчак Н. В. (2016)
Яценко В. О. - Побачити, проаналізувати, запропонувати, навчити, Коротков Є. М. (2016)
Петеліцький М. В. - Київ – місто втрачених можливостей? (2016)
Алидад Реза - Cпособ моделирования и координирования высоты административных зданий в исторической застройке (2016)
Булах І. В. - Ландшафт і вода, як основа сучасних світових тенденцій в проектуванні медичних закладів (2016)
Ватрич І. Д. - Сучасні тенденції розвитку бальнеогрязьових санаторіїв (2016)
Горбик О. О. - Контекстуальність історичної архітектури Києва щодо світового стилетворчого процесу: периферійні інтерпритації середньовічних та новочасових стилів (2016)
Гормах А. Д. - Направления ревитализации припортовых зданий и сооружений под общественные пространства, Ексарева Н. М. (2016)
Книш В. І. - Деякі архітектурні віденські та київські традиції містобудування в динаміці очікуваних вітчизняних змін на краще, Іщенко І. О. (2016)
Кравченко І. Л. - Методи реновації дитячих позашкільних закладів та їх територій в умовах історичної забудови, Гершуні О. М., Мулеева В. Г. (2016)
Кузьміна Г. В. - Сучасні тенденції проектування малих архітектурних форм в міському середовищі (2016)
Мироненко В. П. - Мобильное жилье в системе расселения, Цымбалова Т. А. (2016)
Полтавцева О. В. - Формування спорткомплексів з веслувального слалому в системі міських водойм та прибрежних територій м. Києва (2016)
Серёгин Ю. И. - Низкоэтажная высокоплотная жилая застройка в архитектуре исторического Киева (2016)
Стоцько Р. З. - Значення та функції водоймищ в розвитку архітектури духовних навчальних закладів в Україні (2016)
Сніжко М. С. - Реконструкція історичного міського середовища методом включення атріуму в простір будівлі (2016)
Огнев’юк В. - Великий Просвітитель України До ювілею Бориса Грінченка (2014)
Чижевський Б. - Народний учитель – Герой України До 100-річчя від дня народження Є. С. Березняка (2014)
Отич О. - Естетичні чинники педагогічної взаємодії (2014)
Артеменко О. - Допрофесійна освіта учнів (вихованців) в системі діяльності сучасного позашкільного навчального закладу як шлях до європейських стандартів освіти (2014)
Максимова Н. - Соціально-психологічні аспекти впровадження Національного проекту "Відкритий світ", Порох Л. (2014)
Липова Л. - Метод наукового дослідження як чинник формування фундаментальних природничих знань (2014)
Матяш Н. - Теоретичні засади систематизації інформації учнями у процесі навчання біології (2014)
Грабовий А. - Хімічний експеримент у ЗНЗ: обґрунтування підходів і напрямів оновлення (2014)
Лукашенко Т. - Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів хімічних спеціальностей: результати експерименту (2014)
Колесник Л. - Формування професійної самооцінки майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема (2014)
Березівська Л. - Державна політика щодо диференціації організації та змісту шкільної освіти в Українській Радянській Соціалістичній Республіці у період "відлиги" (друга половина 50-х років – 1964 р.) (2014)
Панасенко Е. - Розвиток змісту експериментів у галузі дидактики та методик викладання шкільних дисциплін у науково-педагогічних дослідженнях в УРСР (60 – 70-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Стрілецька Н. - Педагогічні погляди М. М. Володкевича на проблему співробітництва сім’ї і школи (початок ХХ століття) (2014)
Визначні дати 2014 року (2014)
Основне завдання – забезпечення наукового супроводу функціонування й розвитку вітчизняної системи загальної середньої освіти (За матеріалами звітної конференції Інституту педагогіки НАПН України) (2014)
Омельченко С. - Донбаський державний педагогічний університет: від минулого до сьогодення (2014)
Набока О. - Професійно-орієнтоване навчання як інноваційна технологія підготовки майбутніх педагогів, Чайченко С. (2014)
Докашенко В. - Освітнє середовище ВНЗ у підготовці майбутнього вчителя іноземних мов (На прикладі Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"), Зєня Л. (2014)
Швидкий С. - Становлення та розвиток студентського самоврядування в Україні, Ступак О. (2014)
Проскунін В. - Деякі аспекти змісту й організації педагогічної практики студентів в умовах неперервної педагогічної освіти, Бабенко О. (2014)
Панасенко Е. - Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів: експериментальне дослідження мотивів і цінностей, Цвєткова Г. (2014)
Бадер В. - Інформаційно-комунікаційні технології у фаховій підготовці вчителів початкової школи: теорія і практика, Хижняк І. (2014)
Аматьєва О. - Ресурсний центр факультету дошкільної освіти та практичної психології як засіб удосконалення підготовки фахівців, Курінна С., Головко М. (2014)
Овчаренко Н. - Філологічний факультет: віхи становлення (2014)
Новіков О. - Розвиток вербально-графічних методів навчання: ретроспективний аналіз проблеми, Москальова О. (2014)
Мамічева О. - Корекційна освіта: досягнення та проблеми, Липа В. (2014)
Лазаренко Д. - Економічна психологія та обізнаність як чинники формування економічної грамотності, Степаненко Л. (2014)
Бондаренко В. - Модернізація змісту професійної підготовки майбутнього вчителя технологій: обґрунтування напрямів і підходів, Стешенко В. (2014)
Віцько С. - Концепція розвитку факультету фізичного виховання: соціально-педагогічні засади, Пристинський В. (2014)
Шевченко Н. - Професійна підготовка соціальних педагогів у системі вітчизняної вищої освіти, Гордєєва К. (2014)
Романько В. - Університетське літоб’єднання – школа літературної майстерності (2014)
Романтизм і чарівність мистецького простору Олени Лихолат (2014)
До інноваційної освіти: контекст модернізації НАПН України Доповідь Президента НАПН України Василя Кременя (2014)
Спільна робота МОН і НАПН сприятиме розвитку освіти в Україні Виступ міністра освіти і науки України Сергія Квіта (2014)
Стабільність держави багато в чому залежить від освіти Виступ голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілії Гриневич (2014)
Основу системи національно-патріотичного виховання має становити ідея української державності Виступ доктора педагогічних наук, академіка НАПН України, ректора Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Віталія Курила (2014)
Вітчизняній школі – якісне навчально-методичне забезпечення Виступ доктора педагогічних наук, директора Інституту педагогіки НАПН України Олега Топузова (2014)
Савченко О. - Упровадження компетентнісного підходу в початкову освіту: здобутки і нерозв’язані проблеми (2014)
Красняков Є. - Державна політика у сфері позашкільної освіти: сучасний стан та перспективи вдосконалення (2014)
Бех І. - Виховання як духовно-моральне удосконалення особистості (2014)
Радул В. - Соціально-професійне середовище у формуванні якісних характеристик особистості (2014)
Мариновська О. - Інтегроване навчання: технологічний аспект (2014)
Митник О. - Розвиток суб’єктності практичного психолога у процесі професійної підготовки (2014)
Кириленко К. - Інтеграційні процеси в сучасному природничо-науковому і науково-гуманітарному знанні та шляхи їх відображення у змісті університетської освіти (2014)
Кіян О. - Виховання громадянськості в учнів молодшого підліткового віку засобами вчительсько-батьківської взаємодії (2014)
Сидоркін Є. - Формування інформаційної компетентності учнів засобами комп’ютерних технологій (2014)
Бережна Т. - Педагогічні технології здоров’язбереження молодших підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Войцях Т. - Тренінговий табір для тренерів як спеціальна форма неформальної додаткової професійної освіти та розвитку професійної компетентності соціального педагога (2014)
Головко М. - Видатні постаті вітчизняної дидактики До 90-річчя від дня народження професора Олександра Івановича Бугайова (2014)
Бондар Л. - Розвиток підручникотворення в галузі початкової освіти України (40 – 80-ті роки ХХ ст.) (2014)
Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації Бібліографічний список (2014)
Кириленко С. - Школа майбутнього – сучасна модель розвитку навчального закладу (2014)
Олексій Бакай: "Стратегічно важливим завданням є плекання нового покоління патріотично спрямованої еліти" Інтерв’ю з міським головою м. Бердянська Олексієм БАКАЄМ (Інтерв’ю підготувала Світлана Кириленко) (2014)
Сергієнко В. - Організація управління розвитком навчально-виховного процесу Школи майбутнього (2014)
Шаталова Л. - Шлях, який ми обираємо. Інтерв’ю з начальником відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Наталією Кондратюк (2014)
Михайлов О. - Технологія розвитку педагогічної майстерності в Школі майбутнього: обґрунтування складових (2014)
Проценко Л. - Інформатизація освітнього простору навчального закладу: розбудова дидактичного модуля (2014)
Канашко О. - Громадянсько-патріотичне виховання та соціалізація особистості (2014)
Філоненко С. - Формування полікультурної особистості гімназиста, Вовчок З. (2014)
Холтобіна О. - Шляхи реалізації всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Інтелект України" в Бердянській гімназії №1 "Надія", Володько О. (2014)
Вагіна Н. - Математичні засоби розвитку профільних інтересів учнів гуманітарних класів філологічного напряму, Іщенко І. (2014)
Берегова І. - Мультимедійні технології як засіб розвитку критичного мислення на уроках світової літератури (2014)
Рак С. - Соціально-психологічний тренінг як засіб підвищення комунікативної компетентності учасників навчально-виховного процесу (2014)
Сергієнко Г. - Формування національної свідомості учнів в умовах сучасної гімназії (2014)
Войникова О. - Організація роботи з обдарованою та здібною молоддю в Школі майбутнього (2014)
Антоненко Л. - Формування іншомовної комунікативної компетенції учнів в умовах профільної освіти, Халабузар О. (2014)
Витяг з Річного плану роботи Бердянської гімназії № 1 "Надія" (проект) (2014)
Проскура В. В. - Соціальні аспекти впровадження мультидисциплінарного підходу в процесі надання паліативної та хоспісної допомоги, Ходак К. В. (2017)
Калашнікова Л. В. - Безпека життєдіяльності: порівняльний аналіз традиційних та нових парадигм у сучасній соціології (2017)
Стригуль М. В. - Сoціaльні механізми рoзвитку і динaміки екoнoмізму і кoмерціaлізaції в укрaїнській вищій oсвіті (2017)
Cвятненко І. О. - Насильство в гендерній культурі: проблема побудови типології (частина 1) (2017)
Внуков Є. О. - Компоненти організаційної культури: особливості соцієтальної ідентичності з позиції секторального підходу (2017)
Пархоменко О. І. - Гендерно-дискримінаційні акценти сімейного законодавства України: соціально-моральний аспект (2017)
Плюснин Е. В. - Система маркировки экранного насилия: проблемы и перспективы (2017)
Москалев Б. Г. - Академик А. Н. Соколовский и другие обвинители и судьи на процессе "СВУ" (из материалов ГПУ-НКВД и протоколов судебных заседаний), Москалева Н. П. (2017)
Куцаєва Т. О. - Роздуми академіка ВУАН Федора Шміта щодо музейної аудиторії 1910-1920-х рр. та актуальність їх вивчення у контексті музейної соціології в Україні (1990-2000-ні рр.) (2017)
Світлик Н. М. - Ставропігійський інститут і Общество св. Василія Великого: історія заснування, діяльності, взаємин (2017)
Журавльова Л. В. - Космічна політика США в контексті припинення гонки озброєнь, Гончар Ю. Б. (2017)
Довжик А. І. - Репресії проти жінок-викладачів вишів (за матеріалами архівно-слідчої справи Жозефіни Діндо) (2017)
Тесленко Т. В. - Репрезентация дихотомии духа и тела в культуре античной Греции (2017)
Форкош С. М. - Трансформаційно-комунікативні стратегії досліджень: мова – суспільство – культура (2017)
Иванчук В. В. - Отчуждение и проект универсальной эмансипации человека у раннего Маркса (2017)
Добридень О. В. - До питання про роль стереотипів споживання у формуванні здоров’язбережувальної поведінки особистості (2017)
Гарькава Т. А. - Синтез добра і краси петриківського розпису (2017)
Трофимов Е. А. - Политика в представлениях россиян: опыт социологического исследования (2017)
Угрин Л. Я. - Між модерном і постмодерном: проблематизація поняття "політична ідентичність" у науковому дискурсі ХХ ст. (2017)
Квіт С. - Лише спільними зусиллями можна досягти позитивних результатів у цій життєво необхідній справі (2014)
Гриневич Л. - Рівність полягає в тому, щоб до кожного ставитися особливо, а особливо – до наших дітей з особливими освітніми потребами (2014)
Сушкевич В. - Ресурс того, як можна розвивати дитину з особливими потребами, колосальний саме в дитинстві (2014)
Дзоз В. - На захист дитини має стати держава (2014)
Бабічев О. - Основне завдання – допомогти студенту з особливими потребами інтегруватися в суспільство (З досвіду роботи ЛНУ імені Тараса Шевченка) (2014)
Уманець Г. - Система післядипломної освіти керівних та педагогічних кадрів навчальних закладів спеціальної та інклюзивної освіти: досвід Донеччини (2014)
Ленів З. - Підготовка висококваліфікованих кадрів для забезпечення якісної освіти дітям з порушеннями психофізичного розвитку: інклюзивний аспект (2014)
Таргонський Г. - Досягнення та проблеми впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах Рівненщини: управлінський аспект (2014)
Загрева В. - Основні завдання щодо забезпечення якісних освітніх послуг дітям з особливими потребами: досвід Волині (2014)
Луценко Л. - "Стіна нерозуміння" для людини з вадами слуху – проблема всього суспільства (2014)
Король І. - З досвіду роботи Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру (2014)
Коморна В. - Основне питання інклюзії – врегулювання нормативно-правової бази (2014)
Яковенко О. - Проблема ранньої діагностики та кваліфікованої допомоги дітям з особливими потребами (2014)
Шлях до знань дітям зі зниженим зором (2014)
Красняков Є. - Парламентські слухання щодо питання освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: аналіз представницького складу учасників, Кузнєцова С. (2014)
Топузов О. - Педагогічна прогностика: теоретико-методична основа прогнозування розвитку педагогічних наук і педагогічної практики (2014)
Дем’яненко Н. - Всеукраїнські Морозівські педагогічні читання в науковій концепції Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2014)
Бондар Л. - В. О. Сухомлинський про підручник як засіб розумового розвитку молодших школярів (2014)
Шумбар О. - Моральне виховання важких дітей у контексті гуманістичних поглядів В. О. Сухомлинського (2014)
Грабовий А. - Дослідницька діяльність учнів з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Сіренко А. - Особливості дослідження рівнів сформованості у старших дошкільників упевненості в собі у груповій діяльності (2014)
Решетняк В. - Сільська школа: проблеми і бачення перспектив (2014)
Сисоєва С. - Дослідження культурологічних проблем освіти українськими та польськими вченими (2014)
Содержание (2017)
Сиволап В. Д. - Гендерні особливості серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду у хворих, які перенесли інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії, Земляний Я. В., Назаренко О. В. (2017)
Бідзіля П. П. - Вміст адипонектину, резистину в сироватці крові та їхнє співвідношення у хворих на хронічну серцеву недостатність при надлишковій масі тіла та ожирінні залежно від важкості захворювання, індексу маси тіла, віку, статі та скоротливої здатності міокарда (2017)
Вишнивецький І. І. - Клінічна характеристика дихальної та серцево-судинної систем при поєднанні хронічного обструктивного захворювання легень і серцевої недостатності, Холопов Л. С., Баташова-Галинська В. О. (2017)
Дроздова І. В. - Особливості структурно-функціонального стану серця у хворих на хронічну серцеву недостатність, коморбідну з артеріальною гіпертензією (2017)
Сипало А. О. - Взаємозв’язок між показниками кардіогемодинаміки та типами дисліпідемій у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу, Кравчун П. Г., Кадикова О. І. (2017)
Тащук В. К. - Ефективність включення до комплексної терапії стабільної стенокардії алопуринолу та кверцетину – особливості змін біомаркерів і гомеостазіологічних показників, Мухамед Васек Обейд Аль Салама, Амеліна Т. М. (2017)
Сиволап В. В. - Вплив нормалізації (досягнення цільового рівня) артеріального тиску на зміни показників адреналін-індукованої агрегації тромбоцитів у хворих на гіпертонічну хворобу, Жеманюк С. П. (2017)
Витриховський А. І. - Ризик появи життєво небезпечних аритмій у пацієнтів, які палять тютюн, Федоров С. В., Кулаець Н. М. (2017)
Самура Б. Б. - Дослідження прогностичної значущості прозапальної активації у виникненні кардіоваскулярних подій після лікування хронічної лімфоїдної лейкемії (2017)
Медведкова С. А. - Взаимосвязь уровней мелатонина и серотонина с клинико-неврологическими данными у больных мозговым ишемическим полушарным инсультом в раннем восстановительном периоде заболевания (2017)
Shkrobot S. I. - Cytokine status’ pattern in acute period of ischemic stroke subtypes, Sokhor N. R., Milevska-Vovchuk L. S., Shkrobot L. V. (2017)
Хухліна О. С. - Клінічне значення оксалатурії в пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень і коморбідним хронічним пієлонефритом на тлі сечокам’яної хвороби, Вілігорська К. В., Антонів А. А., Андрусяк О. В., Полюхович Л. Я., Бевзюк Л. А. (2017)
Попов С. В. - Особенности артериального давления у детей школьного возраста, рождённых после операции кесарева сечения, Лобода Т. Ю., Смиян А. И., Редько Е. К., Зайцев И. Э. (2017)
Kotelban А. V. - Peculiairities of mRNA TLR-2, TLR-4 expression of the oral cavity epithelium in children under conditions of chronic catarrhal gingivitis and diabetes mellitus, Godovanets О. І., Koval G. D., Kamyshnyi О. М. (2017)
Ротар Д. В. - Популяційний рівень мікробіоти порожнини товстої кишки дітей грудного віку, які хворі на гострий коліентерит і перебувають на природному вигодовуванні, Сидорчук Л. І., Сидорчук А. С., Міхєєв А. О., Яковичук Н. Д., Сидорчук І. Й. (2017)
Спіріна І. Д. - Психологічний аналіз опису дітьми молодшого шкільного віку себе в комп’ютерній грі, Шевякова О. В., Рокутов С. В. (2017)
Пшук Н. Г. - Деякі аспекти патоморфозу циркулярних депресивних розладів на сучасному етапі, Потоцька І. С., Белов О. О. (2017)
Клименко В. М. - Можливості однопортового лапароскопічного доступу під час виконання холецистектомії після оперативних втручань на органах черевної порожнини, Кравченко Б. С., Стешенко А. О. (2017)
Павлюченко М. І. - Тактика вибору обсягу оперативного втручання при діагностиці об’ємних утворень маткових труб у жінок репродуктивного віку (2017)
Яковичук Н. Д. - Популяційний рівень головної мікробіоти та дріжджоподібних грибів роду Candida в жінок, які хворі на вульвовагінальний кандидоз, Дейнека С. Є., Сидорчук І. Й., Сидорчук Л. І., Гуменна А. В., Бендас В. В. (2017)
Задирака Д. А. - Клініко-лабораторні особливості перебігу ентеровірусних менінгітів у дорослих і дітей, Рябоконь О. В., Усачова О. В., Камишний О. М. (2017)
Кравченко Л. А. - Особливості клінічного перебігу та ефективність антиретровірусної терапії поєднаної гемоконтактної патології: вірусу імунодефіциту людини та хронічного вірусного гепатиту С (2017)
Живиця Д. Г. - Залежність ефективності АРТ у хворих на ВІЛ-інфекцію від шляху інфікування, Казека В. Г. (2017)
Raznatovska O. M. - Assessment of palliative patients with chemoresistance pulmonary tuberculosis life quality in the conditions of specialized hospital at the corrective labour colony, Khudyakov G. V. (2017)
Веретельник К. О. - Iмунний статус у хворих на псорiаз із супутньою маласезiйною iнфекцiєю (2017)
Гуменна А. В. - Поглиблене вивчення спектра антимікробної активності ряду нових конденсованих багатоядерних аренів, Ротар Д. В., Дейнека С. Є., Яковичук Н. Д., Бліндер О. О. (2017)
Varynskyi B. O. - The development and validation of HPLC-DMD method for intermediate products impurities determination of morpholinium 2-((4-(2-methoxyphenyl)-5-(pyridine-4-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate in bulk drug, Kaplaushenko A. G. (2017)
Авраменко Н. В. - Сучасні погляди репродуктолога на етіопатогенез і лікування лейоміоми матки, Барковський Д. Є., Кабаченко О. В., Лецин Д. В. (2017)
Бех І. - Групові феномени у корекційному контексті (2014)
Абсалямова Я. - Роль самоменеджменту в стратегії професійної самореалізації викладача ВНЗ (2014)
Міхненко Г. - Структура інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів (2014)
Редько В. - Дидактичні та методичні підходи до побудови змісту уроків-параграфів шкільних підручників з іноземних мов: методологія та досвід підручникотворення (2014)
Кучук С. - Теоретичні основи факультативу як форми організації навчання біології у старшій школі (2014)
Ярова О. - Тенденції розвитку природничо-наукової освіти в початковій школі країн Європейського Союзу (2014)
Шпарик О. - Пошук китайськими освітянами парадигми забезпечення якісної освіти у доробках американських науковців (2014)
Матяш Н. - Систематизація знань про людину в навчальних програмах і підручниках з біології (1913 – 1931 рр.) (2014)
Шевченко С. - Особливості розвитку шкіл національних меншин у контексті диференціації загальної середньої освіти в УРСР (50 – 60-ті роки ХХ ст.) (2014)
Монь А. - Управління професійною адаптацією молодих учителів у творчості О. Г. Мороза (1940 – 2007 рр.) (2014)
Моргун В. - Педагогіка добра: від А. Макаренка та В. Сухомлинського до О. Захаренка й І. Зязюна (2014)
Зязюн І. - Сугестологічна природа психологічного досвіду особистості (2014)
Передмова (2017)
Булеца С. Б. - Ордер в якості документу, що посвідчує повноваження адвоката, Заборовський В. В. (2017)
Кот А. А. - К вопросу о защите субъективных гражданских прав третейскими судами (2017)
Білецький Д. М. - Загальна характеристика способів припинення права приватної власності в результаті примусового правоприпинення (2017)
Обіход О. М. - Розвиток цивільного законодавства щодо регулювання відносин найму будівлі або іншої капітальної споруди (2017)
Пономаренко К. Д. - Належне здійснення суб’єктивного права в науці цивільного права та чинному законодавстві (2017)
Станкова І. М. - До питання про методологічне підгрунтя споживчих правовідносин у сфері надання послуг (2017)
Адаховська Н. С. - Охорона житлових прав неповнолітніх (2017)
Бігняк О. В. - Напрямки вдосконалення корпоративного управління в аспекті захисту корпоративних прав учасників корпоративних відносин (2017)
Давидова І. В. - До питання про недійсність правочинів, вчинених без дозволу органу опіки та піклування (2017)
Журило С. С. - Визнання усиновлення дітей-громадян України іноземними громадянами недійсним: підстави та правові наслідки (2017)
Омельчук О. С. - Аналіз нормативно-правового забезпечення житлом соціально уразливих верств населення в Україні (2017)
Сірко Р. Б. - Правове регулювання перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти залізничним транспортом на шляху до євроінтеграції (2017)
Токарева В. О. - Титульне страхування (2017)
Швидка В. Г. - Проблемні питання захисту цивільних прав наймача у відносинах приватного найму житла (2017)
Головачов Я. В. - Підстави суброгації та реалізація суброгаційної вимоги (2017)
Мельник О. О. - Умова про форс-мажор (непереборну силу) у зовнішньоекономічному контракті (2017)
Ханієва Ф. М. - Оцінка вкладу до господарського товариства (2017)
Акіменко Ю. Ю. - Виокремлення приватного права як тенденція еволюції правової системи ЄС (2017)
Костова Н. І. - Порівняльний аналіз публічної інформації українського законодавства та деяких країн ЄС (2017)
Церковна О. В. - Особливості регулювання спадкових відносин в міжнародному праві (2017)
Абібулаєва Т. Г. - Особливості спадкування боргу в римському праві (2017)
Бааджи Н. П. - Правова природа правовідносин у мережі Інтернет (2017)
Кирилюк А. В. - Правопорушення авторських прав у мережі Інтернет: поняття та види (2017)
Харитонов Є. О. - ІТ-право з погляду цивілізаційного та концептного підходів (2017)
Кохановська О. В. - Приватно-правове розуміння інформаційних відносин в Україні (2017)
Григор’єва Х. А. - Результати проведення міжнародної науково-практичної конференції "Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин" (2017)
Орзіх М. О. - "О времени и о себе":… размышления о минувшем, взгляд на будущее (эссе) (2017)
Харитонов Є. О. - "Особа" та "особистість" – віднайдення парадигми: (цивілістично-теоретичний дискурс за участі М. П. Орзіха), Харитонова О. І. (2017)
Харитонова О. І. - Рецензія на посібник Т. В. Бачинського як привід для роздумів про систему ІТ-права (2017)
Швидка В. Г. - Біографія Луця Володимира Васильовича (2017)
Харитонов Є. О. - Вітаємо з днем народження Луця Володимира Васильовича, Некіт К. Г. (2017)
Гур’єв С. О. - Принципи медичного сортування постраждалих із мінно­вибуховими пошкодженнями внаслідок сучасних бойових дій, Кравцов Д. І., Ордатій А. В. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Применение лазерного мобильного устройства для облучения глубоких раневых каналов, полостей и диагностики инородных тел, Ромаев С. Н., Негодуйко В. В. (2016)
Danylov O. A. - The mechanism of formation and clinical course of pronation foot deformity in children with the cerebral palsy, Shulga O. V., Gorelik V. V., Abdalbari J. (2016)
Мишалов В. Г. - Особенности хирургического лечения хронического калькулезного холецистита у больных с ожирением и птозом передней брюшной стенки после ранее перенесенных операций на органах верхнего этажа брюшной полости, Бондарев Р. В., Кондакова Е. Ю., Маркулан Л. Ю., Огородник Т. О. (2016)
Бондарев Р. В. - Выбор метода санации брюшной полости при лапароскопической холецистэктомии у больных с острым деструктивным холециститом, осложненным гнойным перитонитом, Иванцок В. М., Сопко А. И., Селиванова О. В., Селиванов С. С. (2016)
Фелештинський Я. П. - Комбіноване застосування капсульної ендоскопії та двобалонної ентероскопії при тонкокишкових кровотечах, Йосипенко М. О., Гречана У. І. (2016)
Корчак Г. І. - Антимікробна дія композита на основі наносрібла та мінералу на збудників хірургічних інфекцій, Сурмашева О. В., Романенко Л. І., Ніконова Н. О., Горваль А. К. (2016)
Милица К. Н. - Оментэктомия как циторедуктивный этап лечения метаболического синдрома при симультанных операциях, Лаврик А. С., Лаврик О. А. (2016)
Мельник В. М. - Прогнозування, профілактика та лікування неспроможності швів анастомозів при відновних операціях на товстій кишці, Хоруженко Д. А. (2016)
Табидзе Д. Л. - Опыт радикального лечения пилонидальной кисты (эпителиального копчикового хода) методом Bascom II (cleft­lift), Саенко В. В. (2016)
Мішалов В. Г. - Вплив ендовазальної лазерної коагуляції з використанням радіальних і торцевих світловодів на гістологічні зміни стінки вен різного діаметра, Кузьменко О. В., Маркулан Л. Ю., Бурка А. О. (2016)
Родіонов О. С. - Порівняння результатів використання торцевих та радіальних лазерних світловодів у лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок (2016)
Жернов О. А. - Розтягнутий подовжений зовнішній клапоть плеча та передпліччя на основі перфорантних судин у реконструкції післяопікових деформацій ліктьового суглоба, Жернов А. О., Кітрі М. (2016)
Верещако Р. И. - Лейомиома пищевода, Сухин И. А., Завертыленко С. П., Семенченко А. А., Бацей И. С., Билиловец А. Н., Швыдак Р. В., Петров А. К. (2016)
Саволюк С. І. - Досвід комплексного лікування пацієнтів з дефектними рубцями, деформацією та дефектом молочних залоз унаслідок опіків, Савчин В. С., Рибчинський Г. О. (2016)
Голяновський О. В. - Патогенез, класифікація та напрями профілактики інтраабдомінального спайкоутворення, Потапов О. А., Глаголєва А. Ю. (2016)
Бойко В. В. - Антибиотикорезистентность основных возбудителей интраабдоминальной инфекции (обзор литературы и собственные исследования), Иванова Ю. В., Головина О. А. (2016)
Тутченко М. І. - Діагностика та лікування неварикозних кровотеч з верхніх відділів травного каналу, Слонецький Б. І., Рощин Г. Г. (2016)
Про прес­конференцію за результатами роботи проекту "Лікарі об’єднуються заради допомоги дітям" (2016)
До уваги авторів (2016)
Костіна Л. - Готовність учителя до інноваційної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі: вектори виміру (2014)
Пугач А. - Красімір Мінчев: "Для мене такими близькими є біль та страждання українського народу, і я намагаюсь допомогти йому своєю діяльністю" Інтерв’ю з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Болгарія в Україні Красіміром Мінчевим (2014)
Гриценко Н. - Освітня філософія ліцею (2014)
Постолюк Т. - Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність у закладах освіти На прикладі Деснянського району м. Києва (2014)
Кириленко С. - Основні регулятиви інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Діденко Т. - Організація роботи з обдарованими учнями на уроках української мови та літератури (2014)
Пузіков Д. - Принципи оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Хринюк Н. - Комп’ютерні технології в шкільній хімічній освіті: проблеми та шляхи впровадження (2014)
Сєдих Ю. - Київський Ліцей № 293 на шляху вдосконалення (2014)
Косінько Д. - Традиції співпраці: Україна – Болгарія (2014)
Таровик Т. - Апробація навчального посібника "Разом на одній землі. Історія України багатокультурна" (2014)
Пасльон І. - Реалізація громадянського виховання учнів початкової школи у змісті науково-педагогічного проекту "Інтелект України" (2014)
Смірнова І. - Інтерактивні технології як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках географії (2014)
Топузова А. - Роль Українського географічного товариства у розвитку шкільної освіти (2014)
Ковалишина С. - Гра-драматизація як форма позакласної роботи з англійської мови (2014)
Березнюк Л. - Роль шахів у розвитку творчих здібностей особистості (2014)
Дубчак В. - Аспекти ділової гри в екологічному вихованні учнів (2014)
Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін Доповідь президента НАПН України Василя Кременя (2014)
Гриневич Л. - Вища освіта України: на шляху інтеграції до європейського освітнього простору (2014)
Редько В. - Моніторинг якості навчальних досягнень учнів – 2013: проблеми та виклики, Пасічник О. (2014)
Пустовіт Г. - Компетентнісний підхід у змісті позашкільної освіти і виховання (2014)
Удич О. - Ціннісні орієнтації: багатогранність наукових трактувань (2014)
Топузов О. - Створення учнівського комплексу з географії в процесі формування гідрологічних понять у 6-му класі, Надтока В. (2014)
Орлюк О. - Поняття "регіональна історія" у контексті навчання старшокласників історії України: пошук підходів до визначення (2014)
Кизенко В. - Реалізація діяльнісного підходу в навчанні студентів-філологів з різним рівнем комунікативних здібностей, Трубачова Д. (2014)
Андрійчук В. - Розвиток обдарованості молодших школярів у контексті реалізації науково-педагогічного проекту "Інтелект України" (2014)
Дем’яненко Н. - Становлення педагогіки в навчальному процесі університету України ХІХ ст. Роль особистості. С. С. Гогоцький (1813 – 1889) (2014)
Дічек Н. - Внесок українських психологів у розвиток індивідуалізації навчання школярів (друга половина 50-х років ХХ ст.) (2014)
Ткаченко Л. - Григорій Сковорода: екзистенційні домінанти життєтворення (2014)
Кияновський А. - Школа гуманітарної праці: основні напрями освітньої діяльності (2014)
Богуш А. - Передшкільна освіта в сучасному освітньому просторі (2014)
Голобородько Є. - Полікультурна освіта і виховання в умовах Школи гуманітарної праці (2014)
Пугач А. - Наука, Практика та Ентузіазм – складові успіху Школи гуманітарної праці Інтерв’ю з головним спеціалістом департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України Катериною Таранік-Ткачук (2014)
Плакида Н. - Метод проектів на уроці української літератури Під час вивчення життя і творчості Дмитра Марковича (2014)
Фелющенко І. - Розвиток творчих здібностей школярів на уроках художньої культури (2014)
Домарацька С. - Мультимедіа-презентації як засіб підвищення ефективності навчання хімії (2014)
Бойко Т. - Проектна діяльність учнів з використанням ІКТ на уроках англійської мови (2014)
Вишневецька Є. - Складання віршів як засіб підвищення мотивації до вивчення іноземної мови (2014)
Полушкіна Н. - Інтернет-ресурси як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці німецької мови, Кулькіна К. (2014)
Мороз О. - Використання інформаційно-комп’ютерних технологій в початковій школі (2014)
Трібушна С. - Розвиток мови учнів початкової школи з порушенням слуху в умовах інклюзії (2014)
Шавалда Л. - Музейна педагогіка: від традицій співпраці до використання нових педагогічних технологій (2014)
Плакида Н. - Гуманістичний контекст уроків літератури До 200-річчя Великого Кобзаря (сценарії заходів студії "Перлина слова") Фрагмент заходу на тему: "Пам’ятники Тарасу Шевченку в світі" Конспект позакласного заходу на тему: "Лист у вічність", Баденко В. (2014)
Федяєва О. - Фрагмент уроку українського читання в 4-му класі (2014)
Тригуб С. - Рекреаційні ресурси світу Розробка уроку географії для учнів 10-го класу (2014)
Мороз Т. - Фрагмент уроку біології в 9-му класі (2014)
Лихожон Т. - Фрагмент бібліотечного заняття в 6-му класі (2014)
Ювілеї (2017)
Бондаревський А. О. - Клінічні практичні настанови медичної служби нато з ушкодження судин, Коваль Б. М., Роговський В. М. (2017)
Король С. О. - Статистична характеристика вогнепальних та мінно­вибухових поранень стегна, отриманих під час проведення антитерористичної операції, Матвійчук Б. В., Коваленко В. М. (2017)
Малиновский А. В. - Сравнение лапароскопической ненатяжной каркасной аллопластики и пластики облегченным сетчатым имплантатом гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы: отдаленные результаты проспективного рандомизированного исследования, Грубник В. В. (2017)
Мишалов В. Г. - Симультанные лапароскопические вмешательства на органах брюшной полости у больных с ожирением при коррекции птоза передней брюшной стенки, Кондакова Е. Ю., Бондарев Р. В., Маркулан Л. Ю., Кондратенко С. А. (2017)
Лукашенко А. В. - Біліарна декомпресія у хворих на рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею, Колеснік О. О., Чорна Н. С. (2017)
Опанасенко М. С. - Хірургічні аспекти діагностики і лікування аспергільозу легень, Конік Б. М., Кшановський О. Е., Терешкович О. В., Бичковський В. Б., Леванда Л. І. (2017)
Савенков Ю. Ф. - Повторные операции при послеоперационных осложнениях и рецидивах туберкулеза легких, Кошак Ю. Ф., Бакулин П. Е., Корпусенко И. В., Васюнин Ю. А. (2017)
Мішалов В. Г. - Ефективність ендовенозної лазерної коагуляції великої підшкірної вени залежно від її діаметра із застосуванням торцевого світловода, Кузьменко О. В., Маркулан Л. Ю., Бурка А. О. (2017)
Ничитайло М. Е. - Эноксапарин в профилактике послеоперационных осложнений лапароскопической холецистэктомии, Булик И. И. (2017)
Нагайчук В. І. - Динаміка показників мікроциркуляції крові у хворих з надкритичними опіками при застосуванні розчину "гекотон" у комплексній інфузійно­трансфузійній терапії (2017)
М’ясоєдов К. В. - Застосування методу гідравлічної дезоблітерації просвіту артерій інфраінгвінального сегмента у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок (2017)
Головко С. В. - Фотоселективна вапоризація простати із застосуванням лазера greenlight потужністю 120 вт, Савицький О. Ф. (2017)
Тупчий Н. А. - Клинический случай спонтанного разрыва аневризмы селезеночной артерии в ранний послеродовой период (2017)
Клюзко І. В. - Aгенезія жовчного міхура (клінічний випадок), Слободяник В. П., Коваль Б. М., Криничка К. В. (2017)
Джума К. А. - Вплив біомедичних імплантатів на навколишні тканини, Притула В. П., Храпач В. В., Дiнець А. В., Захарцева О. I., Сулiк В. В., Храпач О. В. (2017)
Козинець Г. П. - Сучасне визначення сепсису та септичного шоку у хворих з глибокими поширеними опіками, Сорокіна О. Ю., Слєсаренко С. В., Філіп Ж. В. (2017)
Геник С. М. - Сучасний стан діагностики та лікування аневризм вісцеральних артерій (2017)
Фомін П. Д. - Ректор, міністр­реформатор, видатний учений і хірург, Повч П. А. (2017)
Oголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Кричинська І. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо діагностики та лікування захворювань перикарда Частина ІІІ, Руденко Ю. В. (2016)
Амосова К. М. - Резолюція сегмента ST після тромболітичної терапії у хворих з гострим коронарним синдромом у реальній клінічній практиці: частота, вплив на прогноз і предиктори (ретроспективне одноцентрове дослідження), Сиченко Ю. О., Руденко Ю. В., Прудкий І. В., Безродний А. Б. (2016)
Сіренко Ю. М. - Досвід катетеризації правих відділів серця та легеневої артерії у хворих на легеневу гіпертензію, Радченко Г. Д., Живило І. О., Крушинська Н. А., Сіренко О. Ю., Даниленко О. О. (2016)
Руденко Ю. В. - Дослідження ефективності алгоритмізованої антигіпертензивної терапії в пацієнтів з неускладненою артеріальною гіпертензією залежно від вихідних показників центральної гемодинаміки та діастолічної функції лівого шлуночка (2016)
Паничкин Ю. В. - Морфологические изменения стенок подвздошных артерий свиней после имплантации спирального устройства для закрытия артериального протока из β­циркониевого сплава (предварительное сообщение), Скиба И. А., Захарова В. П., Журавлёва М. Л., Бешляга В. М., Бешляга Е. В., Ружин Ю. А. (2016)
Целуйко В. И. - Уровень галектина-3 у больных гипертрофической кардиомиопатией, Дагхар С. (2016)
Амосова К. М. - Стан артеріальної гемодинаміки за даними аналізу пульсової хвилі в молодих дорослих з ювенільним ідіопатичним артритом, Джус М. Б., Марушко Т. В., Шишкіна Н. В., Рокита О. І., Мостбауер Г. В., Карасевська Т. А., Івашківський О. І. (2016)
Літвінова Н. Ю. - Модель формування контрольованої ішемії нижньої кінцівки у кроля, Черняк В. А., Дубенко Д. Є. (2016)
Іванов В. П. - Функціональний стан нирок у пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недостатністю залежно від якості життя, Савіцька Ю. В. (2016)
Журавлёва Л. В. - Сравнительная оценка измерения скорости распространения пульсовой волны с помощью реографии и ультразвуковой допплерографии, Лопина Н. А., Кузнецов И. В., Ермоленко Т. И., Печенин А. В., Сергеев В. Г., Волков Д. Е., Лопин Д. А. (2016)
Черняева Е. И. - Первый опыт использования тканевой допплерэхокардиографии для верификации диагноза хронической сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка: клиническая характеристика пациентов и оценка морфофункционального состояния сердца, Безродный А. Б. (2016)
Фуркало С. Н. - Первый случай применения ротационной атерэктомии у больного с устьевым кальцинированным поражением правой коронарной артерии, Сало С. В., Хасянова И. В. (2016)
Роговський В. М. - Аневризма глибокої стегнової артерії чи пухлина м’яких тканин?, Коваль Б. М., Нагалюк Ю. В., Криничка К. В. (2016)
Головко С. В. - Клініко-морфологічні зміни після селективної артеріальної емболізації з приводу доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Савицький О. Ф., Кобірніченко А. А., Лисак А. В., Троїцький І. Л. (2016)
Фадєєнко Г. Д. - Роль харчових волокон у профілактиці серцево­судинних захворювань, Ісаєва Г. С., Рєзнік Л. А. (2016)
Марушко Є. Ю. - Методики черезшкірних втручань при патології мітрального клапана у хворих з високим хірургічним ризиком, Шаповалова О. А., Маньковський Г. Б., Ревенко К. А., Гур’єва О. С., Кузьменко С. О., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2016)
Мостбауер Г. В. - Ішемічна хвороба серця при гранулематозі з поліангіїтом, Джус М. Б., Січінава Д. Ш. (2016)
Янкевич А. А. - Осложнения коронарографии и перкутанного коронарного вмешательства (2016)
Умови публікації у журналі "Серце і судини" (2016)
Сибірна Н. - Слово про вчителя (До 100-річчя від дня народження професора Бориса Федорович Сухомлинова), Чайка Я. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського