Наумік-Гладка К. Г. - Нормативне забезпечення маркетингових комунікацій у сфері туризму (2017)
Окландер М. А. - Сутність та фактори впливу на рекламну стратегію (2017)
Гросул В. А. - Формування стратегії розвитку маркетингового потенціалу торговельного підприємства, Бубенець І. Г., Чатченко О. Є. (2017)
Данько Ю. І. - Маркетингова система формування конкурентоспроможності аграрних підприємств, Блюмська-Данько К. В., Галинська А. В. (2017)
Білорус А. - Методика оцінки ефективності функціонування системи висвітлення надводної обстановки як складової системи збирання (добування) та обробки даних обстановки, Сом О. (2016)
Дмитренко О. - Обґрунтування концептуальної структури системи пропуску осіб і транспортних засобів у контрольних пунктах в’їзду-виїзду в межах районів виникнення локальних збройних конфліктів, Сичевський Ю., Дзяворук А. (2016)
Залож В. - Аналіз організаційної структури управління державної прикордонної служби україни. проблемні питання та протиріччя в структурі управління, Мейко О., Серватюк В. (2016)
Кириленко В. - Використання методу нечітких множин для оцінювання корупційних ризиків у воєнних конфліктах, Репіло Ю., Тарасов С. (2016)
Косік С. - Розподіл сил і засобів регіонального управління на основі методу багатокритеріальної оптимізації в нечітких мовах (2016)
Купрієнко Д. - Диференційована модель транспарентності державного кордону України у пунктах пропуску з країнами-членами Європейського союзу, Гетманюк С., Головня С. (2016)
Мартинюк В. - Модель оцінки ефективності дій мобільного прикордонного підрозділу в різних умовах обстановки (2016)
Морозов І. - Підхід до формування системи матеріального забезпечення угруповання національної гвардії України під час участі у ліквідації техногенної катастрофи, Корнієнко О. (2016)
Поліщук В. - Методика обґрунтування способу пошуку правопорушника із застосуванням безпілотного літального апарату (2016)
Сойко О. - Обґрунтування вимог до оснащення місць перевірки документів першого та другого рівня в пунктах пропуску технічними засобами та інформаційними системами, Сичевський Ю. (2016)
Токарчук Д. - Методологічні основи побудови та розвитку системи управління під час управління оперативно-службовою діяльністю органу охорони державного кордону (2016)
Трембовецький О. - Розробка математичного апарату для роботи начальника прикордонного підрозділу для визначення ймовірного місця та часу виникнення збройного конфлікту на державному кордоні, Журавель В. (2016)
Ясько В. - Модель постановки задачі розташування сил і засобів щодо аналізу та управління ризиками під час забезпечення базового рівня безпеки об’єктів охорони в умовах невизначеності вихідних даних і нештатних ситуацій, Осадчий О., Ясько О. (2016)
Ананьїн О. - Тактико-технічні вимоги до безпілотних авіаційних комплексів та їх завдання в системі охорони державного кордону (2016)
Бабенко Б. - Можливості рентгенотелевізійних інспекційно-доглядових комплексів в системі митного контролю великогабаритних вантажів та транспортних засобів (2016)
Добровольський А. - Дослідження впливу сигналізаційних засобів охорони локальних ділянок з підвищеною інформаційною здатністю на ефективність контролю кордону, Волох О., Тягай С. (2016)
Мандрик Є. - Шляхи вдосконалення організації проведення технічного обслуговування автомобілів середнього класу вантажопідйомності в умовах автотранспортного підприємств, Корєхов А. (2016)
Сівак В. - Методика вибору засобів технічного діагностування транспортних засобів за критеріями ефективності та економічної доцільності, Угринович О., П’ятков М. (2016)
Вихідні дані (2016)
Балабан О. О. - Дослідження семантичних універсалій у різних сферах гуманітарного знання (2016)
Бешлей О. В. - Інтерпретаційно-периферійне поле концепту МОЛОДІСТЬ в англомовному літературно-художньому дискурсі (2016)
Тарасова О. А. - Архетипна основа дослідження художніх концептів: на матеріалі французької поезії ХІХ століття (2016)
Грачова А. В. - Адвербатив в українській і англійській мовах: класифікаційні параметри, специфіка становлення (2016)
Глазова С. М. - Пояснювально-ототожнювальні відношення у специфічних синтаксичних конструкціях газетної мови (2016)
Яровенко Т. С. - "Мереживо взаємовпливів": перекладацькі іпостасі Яра Славутича (2016)
Турчак О. М. - Особливості мови політики як основного засобу політичної технології (2016)
Bohdan V. - How to make home reading classes more effective (2016)
Nikitenko V. - Foreign languages in social and cultural study (2016)
Пухальська Г. А. - Суржик та молодіжний сленг у контексті мовної компетенції фахівців-білінгвів авіаційного профілю (2016)
Сомкин А. А. - Современные подходы в преподавании иностранного языка как средство повышения мотивации студентов неязыковых специальностей (2016)
Мокрівська М. Т. - Структура наративу в романі Геліодора "Ефіопіка” (2016)
Цанов С. М. - Смъртта на цар Самуил в текстовете на българската историческа наука (2016)
Дубина О. Ю. - Чудесні видіння у богородичних оповіданнях Іоаникія Галятовського, Афанасія Кальнофойського і Димитрія Туптала (2016)
Турчина Т. В. - Мандри душі: земний і потойбічний світ у проповідях Кирила Транквіліона Ставровецького (2016)
Регуш Ю. С. - Рецепція козацтва у творчості харківських романтиків (2016)
Панова Н. Ю. - Суїцидальні тенденції в романі О. Уайльда "Портрет Доріана Грея" (2016)
Карабович Т. - Антологія "Координати” як антропософне втілення міфу про визначення кількості величин в українській еміґраційній літературі (2016)
Прушковська І. В. - Лінії творчості турецького постмодерніста Муратхана Мунгана (2016)
Мірошниченко Н. Л. - Українська сучасна біографічна драма у контексті деміфологізації/реміфологізації культурного героя (2016)
Оздемір О. В. - Форми ego-наративної об’єктивації ґінопрозової non-fiction альтернативи (на матеріалі роману С. Андрухович "Сьомга") (2016)
Кирюшкина М. И. - Художественные особенности стихотворной формы и жанровые новации в современной белорусской женской поэзии (2016)
Гура Н. П. - Поліжанровість сучасного детективу (на матеріалі роману А. Переса-Реверте "Фламандська дошка"), Лисак Ю. В. (2016)
Бригадир Я. О. - Пригодницька сюжетна домінанта як традиція української детективної прози про дітей ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Клос О. І. - Незавершена подорож вигаданими світами (на основі роману "Ночі в цирку" Анджели Картер) (2016)
Колісник Г. М. - Специфіка концепту таємного тексту в пригодницькій літературі (2016)
Кохан Р. А. - Пригода Оскара Шелла: реінтерпретація пережитої трагедії (роман Дж. С. Фоера "Страшенно голосно та неймовірно близько") (2016)
Кулакевич Л. М. - Фрейм авантюризму в романі Люко Дашвар "Биті є. Гоцик. Книга 3" (2016)
Микитин І. Я. - Гуцульщина як метапростір пригоди в художній інтерпретації Каєтана Абгаровича (2016)
Кошман П. Г. - Между своими и другими: белорусское восприятие мира в произведениях В. Гниломёдова (2016)
Боговін О. В. - "Меч Трістана": код куртуазного кохання у текстах драматичних творів (Леся Українка, Оскар Уайльд) (2016)
Чик Д. Ч. - Пригоди та звичаї на тлі імперій: жанрові особливості романів "The history of Henry Esmond, esq." В. М. Теккерея та "Братья-близнецы" О. Стороженка (2016)
Смаглій І. В. - Мотив любовних пошуків героя як шляху до катарсису в інтерпретації творів В. Шевчука ("Срібне молоко") і Дж. Фаулза ("Волхв") (2016)
Харлан О. Д. - Пізнати себе через іншого : рецензія на монографію О. Г. Павленко "Розмикання меж…" (Авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ століття: компаративний аспект)" (К. : Логос, 2015. – 452 с., 8 с. іл.) (2016)
Новик О. П. - Рецепція традиції: фольклоризм романтичної прози : рецензія на монографію Ж. О. Янковської "Фольклоризм української романтичної прози" (Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 591 с.) (2016)
Горбатюк А. - Участь підрозділів Державної прикордонної служби України у стабілізіційних діях, Мисик А. (2016)
Городнов В. - Модель оцінювання впливу рівня забезпечення матеріальним засобом на можливі результати виконання бойових завдань підрозділом спеціального призначення Національної гвардії спільно із представниками Державної прикордонної служби України в особливий період, Bласюк В., Овчаренко В., Шевченко А. (2016)
Демідчик Ф. - Інженерні загородження та розвиток інженерних боєприпасів, Харун О. (2016)
Дзюба П. - Методика прогнозування параметрів збройних конфліктів на державному кордоні в умовах особливого періоду (2016)
Іванов А. - Аналіз інформаційних потоків в оперативно-тактичній ланці системи управління при переоснащенні польових рухомих інформаційно-телекомунікаційних засобів (2016)
Івашков Ю. - Щодо питання проведення на території України міжнародної миротворчої операції з підтримання миру і безпеки, Оніщук С. (2016)
Катеринчук І. - Формалізація структурно-функціонального методу організації взаємодії суб’єктів прикордонної безпеки, Гулеватий Д. (2016)
Мисик А. - Методика прийняття рішень на застосування резервів у разі ускладнення обстановки, Братко А. (2016)
Репіло Ю. - Система показників впливу корупційних загроз на ефективність підготовки та застосування військових формувань у збройних конфліктах, Тарасов С. (2016)
Середа В. - Радіаційна небезпека в Україні. Основні джерела надходження радіації в навколишнє природне середовище, Гриньков В. (2016)
Ситнік О. - Проблемні питання фортифікаційного обладнання позицій військ та пунктів управління, Панов В. (2016)
Цевельов О. - Методичні основи оцінки загроз у сфері прикордонної безпеки (2016)
Шинкарук О. - Формалізація оцінювання ризиків під час прийняття рішення начальником відділу прикордонної служби на організацію оперативно-службової діяльності, Мальцев А. (2016)
Бабенко Б. - Сучасний стан та тенденції щодо створення в Державній фіскальній службі України відкритої інтерактивної довідкової бази даних відсканованих зображень, Решетніков Ю., Мартинов Д. (2016)
Бабій Ю. - Аналіз науково-методичної бази щодо забезпечення ефективності системи експлуатації радіотехнічних систем і комплексів спеціального призначення (2016)
Баранов Ю. - Проблемні питання управління технічним станом і відновленням військової техніки в умовах ведення бойових дій (2016)
Баулин Д. - Индивидуальные средства бронезащиты: вопросы требований и классификации, Горелышев С., Манжура С. (2016)
Бляшенко О. - Окремі аспекти забезпечення надійності комплексних технічних засобів охорони кордону за обмежених можливостей сервісної інфраструктури, Шинкарук О., Собченко В. (2016)
Волинець Д. - Порівняння стандартів радіодоступу з метою реалізації в телекомунікаційній мережі підрозділів Державної прикордонної служби України (2016)
Воробйов О. - Обґрунтування необхідності покращення контролю технічного стану транспортних засобів за рахунок удосконалення системи технічної діагностики, Корєхов А. (2016)
Гащук М. - Підвищення ефективності системи технічного обслуговування автомобільних транспортних засобів (2016)
Дем’янюк К. - Проектування захисної броні автомобіля в інженерній програмі solidworks, Підгайчук С. (2016)
Іванов А. - Оцінка ефективності системи управління підрозділами охорони кордону при застосуванні спеціальних комплексних інформаційно-телекомунікаційних апаратних, Прокопенко Є., Зьолко С. (2016)
Періг В. - Концептуальні підходи до експертизи телекомунікаційної системи, Мул Д. (2016)
Рачок Р. - Аналіз статистичних розподілів висот прикордонної місцевості з використанням геоінформаційної системи (2016)
Стрельбіцький М. - Визначення залишкового ризику загроз інформації на стадії модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем (2016)
Чмир В. - Методика розрахунку показників поперечної стійкості автомобілів підрозділів кордону (2016)
Вихідні дані (2016)
Амосова К. М. - Діагностична цінність домашнього визначення артеріального тиску для контролю ефективності антигіпертензивної терапії у порівнянні з даними амбулаторного моніторингу у реальній клінічній практиці, Руденко Ю. В. (2016)
Філіппова О. Ю. - Порушення оксидативного метаболізму та активності ферментативних антиоксидантів у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту (2016)
Зак М. Ю. - Особливості макроскопічного стану слизової оболонки верхнього відділу травного каналу у хворих на хронічний гастрит в поєднанні з остеоартрозом, Пасієшвілі Л. М. (2016)
Колесникова Е. В. - Особенности метаболического профиля пациентов с ассоциированным течением ишемической болезни сердца и сахарного диабета 2 типа, инфицированных Helicobacter pylori, Козырева Т. Е. (2016)
Журавлева Л. В. - Значение показателей липидного обмена в прогнозировании атеросклеротического поражения коронарных сосудов, Лопина Н. А. (2016)
Пивовар С. М. - Залежність перебігу серцевої недостатності від поліморфізму Gln27Glu гена β2­адренорецепторів (2016)
Измайлова Е. В. - Новые патогенетические подходы в лечении пациентов с сочетанием гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ишемической болезни сердца (2016)
Іпатов А. В. - Динаміка показників первинної інвалідності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні (2011—2015 рр.), Лисунець О. М., Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М. (2016)
Губская Е. Ю. - Кишечная микробиота и функциональные расстройства кишечника, сопровождающиеся метеоризмом. Результаты применения препарата "Гастролакт" в комплексном лечении заболеваний, сопровождающихся метеоризмом, Таран А. И., Родионова И. О., Лавренчук И. О., Сытников А. С. (2016)
Милославський Д. К. - Сучасні погляди на роль і місце лікувально­профілактичної дієтетики при захворюваннях внутрішніх органів (2016)
Щербинина М. Б. - Внепеченочные проявления хронического вирусного гепатита С: своевременная диагностика улучшает прогноз, Шевченко Т. Н. (2016)
Копица Н. П. - Этиология, патогенез и профилактика внезапной сердечной смерти у пациентов, перенесших инфаркт міокарда, Кобец А. В. (2016)
Ерко И. П. - Нетипичное течение саркоидоза с поражением печени и лимфоузлов брюшной полости, Молошок А. А., Рудич Ю. В., Шеремок Л. В. (2016)
Чернишов В. А. - Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за перше півріччя 2016 року (2016)
Науково­практична конференція з міжнародною участю "Коморбідна патологія органів травлення у практиці сімейного лікаря" (9—10 листопада 2016 року, Дніпро) (2016)
До відома авторів (2016)
Чернишов В. А. - Вплив дисліпідемії на ефективність гіпотензивної терапії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і гіпертонічною хворобою, Бабенко О. В., Валентинова І. А. (2016)
Запровальная О. Е. - Прогностическое значение полиморфизма генов тромбоцитарных рецепторов для оценки риска развития неблагоприятных сердечно­сосудистых событий у больных ишемической болезнью сердца, Бондарь Т. Н., Рябуха В. В., Сердобинская­Канивец Э. Н., Ткаченко О. В., Оврах Т. Г. (2016)
Гаврисюк В. К. - Эффективность и переносимость метотрексата у больных саркоидозом с противопоказаниями или резистентностью к глюкокортикостероидной терапии, Меренкова Е. А., Гуменюк Г. Л., Быченко О. В., Дзюблик Я. А., Лещенко С. И., Ячник А. И., Беренда Е. А., Морская Н. Д., Страфун О. В. (2016)
Аляви А. Л. - Состояние вазорегулирующей функции эндотелия сосудов и психоэмоционального статуса в динамике воздействия различных режимов терапии у больных хронической обструктивной болезнью легких, Рахимова Д. А., Сабиржанова З. Т., Убайдуллаева Н. Н., Назирова М. Х. (2016)
Дронь Л. А. - Покращення якості життя хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з хронічним обструктивним захворюванням легень, Купновицька І. Г. (2016)
Степанов Ю. М. - Особливості змін показників Т­ та В­клітинного імунітету залежно від індексу маси тіла у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту, Філіппова О. Ю. (2016)
Курята А. В. - Атеросклероз магистральных артерий головы, уровень лептина и постпрандиальная гипертриглицеридемия у пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени в зависимости от индекса массы тела, Гречаник М. М. (2016)
Волошина Л. О. - Оцінка ефективності застосування L­аргініну аспартату в комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з високим рівнем коморбідності та кардіоваскулярного ризику (2016)
Алтуніна Н. В. - Вплив α­ліпоєвої кислоти на показники ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли не­Q­інфаркт міокарда (2016)
Золотарьова Н. А. - Особливості деяких маркерів дисфункції ендотелію у хворих на подагричний артрит, Романченко М. І., Боровік А. П. (2016)
Синяченко О. В. - Ефективність лікування хворих старших вікових категорій з постімплантаційною фібриляцією передсердь, Узун Д. Ю., Такташов Г. С., Грона Н. В. (2016)
Король С. В. - Спрощена шкала оцінки ризику віддаленого несприятливого наслідку після перенесеного інфаркту міокарда із зубцем Q (2016)
Ільченко А. Б. - Цитокіновий статус у хворих на госпітальну пневмонію на тлі черепно­­мозкової травми, Яковлева О. О. (2016)
Колесникова Е. В. - Формирование кардиоваскулярного риска у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени и роль субклинического гипотиреоза в его развитии, Потапенко А. В. (2016)
Самохина Л. М. - Функциональное значение микроРНК в развитии заболеваний внутренних органов (2016)
До відома авторів (2016)
Дроздова І. В. - Хвороби системи кровообігу в Україні як одна з характеристик суспільного здоров’я, Бабець А. А., Степанова Л. Г., Омельницька Л. В. (2017)
Беловол А. Н. - Биомаркер инсулинорезистентности у пациентов с предиабетом, сахарным диабетом 2 типа в сочетании с артериальной гипертензией и повышенной массой тела, Бобронникова Л. Р., Аль­Травнех Е. В. (2017)
Синяченко О. В. - Роль кремния в клинико­патогенетических построениях системной склеродермии, Микукстс В. Я., Егудина Е. Д., Ермолаева М. В. (2017)
Аляви А. Л. - Ранняя диагностика и адекватное лечение больных с легочным серцем, Рахимова Д. А., Сабиржанова З. Т. (2017)
Ковальова О. М. - Варіабельність серцевого ритму та сироваткові рівні хемерину і несфатину­1 у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з ожирінням, Ащеулова Т. В., Іванченко С. В., Гончарь О. В. (2017)
Рудык Ю. С. - Особенности клинико­лабораторных показателей у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса и сахарным диабетом 2 типа, Меденцева Е. А., Высоцкая Е. В. (2017)
Петюніна О. В. - Роль ST2 у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, Копиця М. П., Гільова Я. В., Петеньова Л. Л., Титаренко Н. В. (2017)
Лизогуб В. Г. - Можливості альфа­ліпоєвої кислоти та сульфату цинку в корекції порушень серцевого ритму у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли інфаркт міокарда, Алтуніна Н. В., Бондарчук О. М. (2017)
Витриховський А. І. - Поширеність шлуночкової екстрасистолії та явища турбулентності серцевого ритму серед осіб із серцево­судинними захворюваннями і факторами ризику виникнення серцево­судинних подій за шкалою SCORE (2017)
Козовий Р. В. - Особливості спадкової схильності до артеріальної гіпертензії та остеоартрозу у довгожителів Прикарпаття (2017)
Кадикова О. І. - Метаболізм вуглеводів і ліпідів у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння з різними генотипами гена інтерлейкіну­6 (С­174G) (2017)
Емельянова Н. Ю. - Изменение физических свойств ротовой жидкости при хронической обструктивной болезни легких в сочетании с ишемической болезнью сердца (2017)
Крахмалова Е. О. - Синдром легочной гипертензии при коморбидности хронической обструктивной болезни легких и ишемической болезни сердца, Гетман Е. А. (2017)
Чернышов В. А. - Дислипидемия при хронической болезни почек: особенности патогенеза и коррекции (2017)
Чернишов В. А. - Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за друге півріччя 2016 року (2017)
Оголошення (2017)
До відома авторів (2017)
Osypenko V. - Some Tasks of Innovative Designing in Modern Technologies of Industrial Fish Farming, Osypenko V. (2016)
Бабичев С. А. - Концептуальные основы и методология создания индуктивной технологии объективной кластеризациия (2016)
Болдырева А. В. - Анализ и прогноз преступности в регионах на основе поисковых запросов в Интернет, Александров М. А., Кошулько А. А., Соболевский О. А . (2016)
Болдырева А. В. - Анализ и прогнозирование городского рынка жилья с использованием сигналов Интернета, Соболевский О. А. (2016)
Булгакова О. С. - Концепція побудови адаптивного інтерфейсу з використанням індуктивного підходу (2016)
Дивак М. П. - Метод формування оптимального " насиченого блоку " у задачі локалізації розв’язків інтервальної системи лінійних алгебричних рівнянь, Олійник І. С. (2016)
Долгополов И. Н. - Основные принципы взаимодействия систем сложной природы (2016)
Зосимов В. - Исследование значимости признаков ранжирования результатов работы поисковых систем (2016)
Ковальчук П. И. - Сценарне моделювання промивки річки Інгулець при подачі води на зрошення, Демчук О. С., Коваленко Р. Ю., Балихіна А. А. (2016)
Лисенко В. П. - До питання застосування дистанційного моніторингу промислових рослинних насаджень, Опришко О. О., Комарчук Д. С., Пасічник Н. А., Лендєл Т. І. (2016)
Мороз О. Г. - Порівняльний аналіз генераторів структур моделей у перебірних алгоритмах МГУА, Степашко В. С. (2016)
Настенко Е. А. - Выделение кластеров и построение классификаторов функционального состояния сердечно-сосудистой системы человека, Бойко А. Л., Павлов В. А., Коновал А. О., Рыбачук В. В., Шемберко Ю. И. (2016)
Настенко Е. А. - Прогнозирование эпидемиологических показателей гриппа на основе запросов поисковой системы, Носовец Е. К., Белошицкая О. К., Павлов А. В., Соколов А. Д., Павлов А. В. (2016)
Піднебесна Г. А. - Дослідження індуктивними методами впливу різних факторів на вміст хлорофілу а у фітопланктоні Каховського водосховища, Курейшевич А. В. (2016)
Ревунова Е. Г. - Применение метода преобразования выхода линейной измерительной системы в выход системы с заданным базисом (2016)
Тимофієва Н. К. - Про універсальність методу структурно-алфавітного пошуку (2016)
Токова О. В. - Підхід до розроблення системи інформаційної підтримки рішень у ливарному виробництві, Савченко Є. А. (2016)
Автори випуску (2016)
Даниленко А. І. - Основні проблеми інноваційної перебудови та фінансові аспекти її забезпечення в Україні (2017)
Іваницька О. М. - Передумови та напрями підвищення транспарентності фінансів державних підприємств України, Кощук Т. В. (2017)
Іванов Ю. Б. - Нагальні проблеми формування державної податкової політики в Україні, Швабій К. І. (2017)
Диба М. І. - Проблеми розвитку концесії в Україні (2017)
Білоусова О. С. - Підвищення ролі державних інвестицій у модернізації реального сектору економіки України (2017)
Коваленко В. В. - Роль контрциклічного регулювання в забезпеченні стійкого розвитку фінансового ринку України (2017)
Селіверстов В. В. - Особливості реалізації монетарної політики центральними банками Канади, Австралії, Південної Кореї та Ізраїлю (2017)
Матузка Я. В. - Інституціонально-еволюційний контент формування "нової" якості бюджетних інститутів, Горбатюк В. І. (2017)
До 70-річчя C. А. Буковинського (2017)
До 70-річчя В. М. Опаріна (2017)
Николаева А. В. - Влияние фенигидина на состояние слизистой оболочки полости рта крыс при разном уровне алиментарных полифенолов (2015)
Шнайдер С. А. - Защитные эффекты полифенолов листьев пшеницы на морфологические изменения в слизистой оболочке десны крыс в условиях действия генотоксиканта и полифенольной недостаточности (2015)
Двулит И. П. - Мукозопротекторное действие орального фитогеля "Виноградный " при экспериментальном стоматите, КушнирЕ. Н., Успенский О. Е. (2015)
Почтарь В. Н. - Влияние препаратов растительных полифенолов и диазепама на заживление дозированной травмы слизистой оболочки щеки крыс, Шнайдер С. А., Скиба О. И. (2015)
Карампини Н. Г. - Экспериментальное изучение противовоспалительной активности лечебно-профилактического геля, включающего комплекс биологически активных веществ растительного происхождения, Косенко Д. К. (2015)
Семенов К. А. - Морфологическая характеристика височно-нижнечелюстного сустава у крыс, содержащихся на диете вивария (контрольная группа, часть 1), Решетникова О. С. (2015)
Скиба А. В. - Морфологические изменения в слизистой оболочкие щеки, языка и слюнных железах при экспериментальном сахарном диабете 2 типа, Решетникова О. С., Морозов С. А. (2015)
Гулюк А. Г. - Обоснование классификации ятрогенных верхнечелюстных синуситов стоматогенного происхождения, Варжапетян С. Д. (2015)
Маланчук В. О. - Теоретична фізико-математична модель розповсюдження рідини, яка знаходилась у уявному кістковому ложі, після установки імплантатів на нижній щелепі, Ціленко О. Л., Грабовецький П. В. (2015)
Матвєєнко Р. Ю. - Обґрунтування конструкції капи-протеза в залежності від напружено-деформованих станів зубів нижньої щелепи (2015)
Херсонская Т. Б. - Зависимость стабильности ортодонтических микроимплантов от зоны их установки, Бабов Е. Д., Шнайдер С. А., Борченко Н. А. (2015)
Шешукова О. В. - Показники карієсу в дітей організованих колективів м. Полтава за 1994 - 2014 роки (2015)
Иванов В. С. - Показатели заболеваемости кариесом зубов у детей разных стран мира за 1990 – 2010 годы. (Часть 3: Азия, Африка), Деньга О. В., Шнайдер С. А. (2015)
Дієва Т. В. - Тривалість та загальна величина трудомісткості виготовлення низки ненормованих видів зубних протезів і наданих ортопедичних втручань (2015)
Демчук О. М. - Пошук нових перспективних сполук-інгібіторів Ftsz-білку Vibrio choleraе методом високопропускного скринінгу, Пятковська А. С. (2017)
Овчар П. А. - Зарубіжний досвід державного регулювання у сфері транспортних послуг (2017)
Мухамедов Ш. Х. - Мовароуннаҳрда этник вазият (VIII – XI аср) (2017)
Нурматова Н. У. - Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях (2017)
Kozak O. - Nicholas Feshin. Features of his lines (2017)
Мухитдинов Ш. Т. - Проблемы гельминтозов среди детей до 14 лет и организационные методы борьбы с ними в первичном звене здравоохранения, Жураева Ф. Р. (2017)
Ahmetova A. B. - Cognitive aspect of the modern purposes of teaching to foreign languages, Sailauova L. J., Bahitova D. S., Abdikhapar A. (2017)
Kirdina E. - Representation of the character in drawing. Some advices to beginners (2017)
Вдовиченко Е. М. - Методологические принципы формирования социально-коммуникативной культуры студентов медицинских университетов во внеурочное время (2017)
Заставская К. А. - Политическая реклама как основной элемент политической коммуникации (2017)
Кисельов В. А. - Інформаційна система підтримки прийняття управлінських рішень, Коваленко О. С., Яковенко О. В. (2017)
Науменко Т. О. - Використання онтології для зберігання та обміну знаннями в мультиагентних системах (2017)
Обелець т. А. - Дослідження використання грід-технологій в охороні здоров’я, Коваленко О. С., Яковенко А. В. (2017)
Саликов В. А. - Разработка приложения клиентов базы данных по технологии Powerbuilder, Сторчак С. А. (2017)
Соболь Є. І. - Порівняльний аналіз алгоритмів формування випадкових карт, Дмитрієва О. А. (2017)
Хашимова М. А. - Применение ингибиторов коррозии в системах тепловодоснабжения Узбекистана, Егорова Н. А., Мукольянц А. А. (2017)
Целень Б. Я. - Вплив способу дискретно-імпульсного введення енергії на pH кислого розчину, Столітня Н. В. (2017)
Якимів Й. В. - Пропускна здатність магістральних нафтопроводів за періодичних підкачувань частини нафти, Бортняк О. М. (2017)
Yaremenko V. - Distributed data clustering cure algorithm approbation using Hadoop Mapreduce (2017)
Алиева А. Г. - Исследование решения смешанной задачи для одного класса полулинейных уравнений четвёртого порядка (2017)
Гордиенко Ю. А. - Структура полей пространства (2017)
Прудченко І. І. - Структурна організація педагогічного знання (2017)
Скосарь В. Ю. - К модели многокомпонентного биологического времени (2017)
Обушенко Т. І. - Флотоекстракція іонів цинку з водних розчинів, Толстопалова Н. М., Баранюк Н. В. (2017)
Бардаш С. В. - Ідентифікація фінансових ресурсів та шляхи їх формування сільськогосподарськими підприємствами, Кравцова Л. Л. (2017)
Дорош І. В. - Маркетинг туризму: сутність та сучасні концепції (2017)
Евдокимова Н. П. - Методы управления ликвидностью и финансовой устойчивостью организации, Кузнецов Д. В. (2017)
Евдокимова Н. П. - Проблемы оценки ликвидности лизинговых компаний, Кузнецов Д. В. (2017)
Речка К. М. - Земельна реформа в контексті її впливу на економічне зростання і розвиток сільськогосподарського виробництва (2017)
Рудавка Д. В. - Особливості маркетингової діяльності на ринках туристичних послуг (2017)
Филиппова Н. А. - Возможности применения зарубежной практики налогового контроля за субъектами малого бизнеса, Чинкова Н. Н. (2017)
Филиппова Н. А. - Совершенствование организации и проведения налогового контроля за субъектами малого бизнеса в РФ, Чинкова Н. Н. (2017)
Фомина Ю. В. - Государственно-частное партнерство в развитии отрасли образования Российской Федерации (2017)
Титул, зміст (2016)
Ярощук Р. А. - Перспективи використання цінних інтродуцентів під час створення лісових насаджень на Сумщині (2016)
Мельник А. В. - Особливості розмноження Juniperus сommunis L. стебловими живцями в умовах північно-східної частини Лісостепу України, Токмань В. С. (2016)
Токмань В. С. - Удосконалення технології вирощування садивного матеріалу Buxus sempervirens L. в умовах північно-східної частини Лісостепу України (2016)
Сурган О. В. - Продуктивність Callistephus chinensis в залежності від умов вирощування (2016)
Чигринець В. П. - Вплив розміщення садивних місць на ріст дуба звичайного та супутніх порід у лісових культурах, Ігнатенко В. А., Тарнопільський П. Б. (2016)
Баштовий М. Г. - Моніторинг видового різноманіття та біопродуктивність ценопопуляцій неморальних трав в широколистяних лісах рекреаційних зон, Шерстюк М. Ю. (2016)
Кирильчук К. С. - Періодизація онтогенезу та онтогенетична структура популяцій Vicia cracca L. на заплавних луках північного сходу України в умовах господарського користування (2016)
Бондарєва Л. М. - Онтогенетична структура популяцій злаків в умовах випасання на заплавних луках р. Сули (2016)
Rozhkova T. - Seed-born infection of winter wheat in North-east Ukraine, Karpenko K., Tatarinova V., Burdulanyuk A. (2016)
Деменко В. М. - Динаміка чисельності основних шкідників зернових культур в умовах Північно-східного Лісостепу України, Говорун О. Л., Власенко В. А., Ємець О. М., Хілько Н. В. (2016)
Ключевич М. М. - Стійкість сортозразків тритикале озимого до бурої листкової іржі в умовах лісостепового екотопу (2016)
Судак В. М. - Основний обробіток, добрива та їх вплив на агрофізичні властивості ґрунту під соняшником в умовах Степу України (2016)
Міцай С. Г. - Вплив різних способів обробітку ґрунту на врожайність цукрових буряків, Пономаренко О. О., Несін І. В., Крохмаль О. І., Радченко О. В. (2016)
Сенченко Н. К. - Використання комплексної діагностики живлення при вирощуванні сільськогосподарських культур (2016)
Давиденко Г. А. - Продуктивність соняшнику в залежності від способів обробітку грунту в умовах фермерського господарства "ВКіК" Світловодського району Кіровоградської області (2016)
Музика Л. П. - Ефективність вирощування цибулі ріпчастої з насіння за використання сидеральних рослин в пожнивних посівах як альтернативної системи удобрення, Оничко Т. О. (2016)
Тонха О. Л. - Гумусний стан цілинних і освоєних чорноземів Лісостепу і Степу України, Бикова О. Є. (2016)
Черно О. Д. - Вплив тривалого застосування добрив на окремі технологічні показники якості зерна пшениці м’якої озимої, Рябовол Я. С. (2016)
Харченко О. В. - Перспективи використання енергетичних культур як фітомеліорантів на малородючих, деградованих ґрунтах та за фіторекультивації порушених земель, Петренко Ю. М. (2016)
Семибратська Т. В. - Шляхи підвищення урожайності картоплі ранньої в умовах східного Лісостепу України (2016)
Духіна Н. Г. - Продуктивність мінібульб картоплі залежно від обробки регулятором росту Байкал ЕМ 1 за різних способів зрошення (2016)
Fedorchuk V. G. - Productivity of the Silybum marianum depending on differentiation of elements of the technology growing in the south of Ukraine, Kokovichin S. V., Fedorchuk V. G. (2016)
Кулик М. І. - Динаміка урожайності та енергетичний потенціал фітомаси проса прутоподібного за багаторічного циклу вирощування (2016)
Гавриш С. Л. - Ефективність інокуляції обрушеного насіння еспарцету (2016)
Радченко М. В. - Урожайність сортів ячменю ярого залежно від удобрення, Жемчужин В. Ю. (2016)
Жердецька С. В. - Урожайність гірчиці залежно від погодно-кліматичних умов Північно-східного Лісостепу України, Мельник А. В., Шабір Г., Алі Ш. (2016)
Мельник А. В. - Урожайність насіння сої залежно від технології вирощування в умовах Лівобережного Лісостепу України, Романько Ю. О. (2016)
Троценко В. І. - Диференціація культури соняшника та економічна ефективність його вирощування в умовах північно-східного Лісостепу України, Ільченко О. В., Собко М. Г., Ільченко В. О. (2016)
Бутенко А. О. - Вплив мінеральних добрив та способів їх внесення на продуктивність багатокомпонентних сумішок однорічних кормових культур, Данильченко О. М. (2016)
Пшиченко О. І. - Післядія передпосівної обробки бактеріальними препаратами та мікрохвильовим полем на посівні якості та врожайні властивості насіння соняшнику (2016)
Бердин С. И. - Проблемы формирования системы обучения "информационным системам в агрономии" (2016)
Kostetska K. V. - Physical and mechanical properties and quality indicator of triticale grain (2016)
Осокіна Н. М. - Інтенсивність дихання плодів чорної смородини, оброблених речовинами антимікробної дії за різних умов зберігання, Герасимчук О. П. (2016)
Троценко В. І. - Сучасний стан та перспективи збільшення виробництва гречки в умовах північно-східного Лісостепу України, Кліценко А. В. (2016)
Багай Т. І. - Вплив максимарину на ріст, розвиток та зернову продуктивність бобів кормових в умовах західного Лісостепу України (2016)
Подгаєцький А. А. - Вплив метеорологічних умов на врожайність картоплі, Кравченко Н. В., Подгаєцький А. А. (2016)
Мулярчук О. І. - Ефективність використання сорго цукрового для виробництва біопалива, Міщенко Ю. Г. (2016)
Тригуба О. В. - Урожайність люпину білого залежно від агротехнічних прийомів вирощування в умовах західного Лісостепу України, Пида С. В. (2016)
Осьмачко О. М. - Характеристика комерційних сортів пшениці м'якої озимої різного еколого-генетичного походження за стійкістю проти борошнистої роси в умовах північно-східного Лісостепу, Власенко В. А. (2016)
Бакуменко О. М. - Оцінка в умовах північно-східного Лісостепу України комбінаційної здатності за кількістю та масою зерен основного колосу в сортів пшениці м’якої озимої – носіїв пшенично-житніх транслокацій, Власенко В. А. (2016)
Кожушко Н. С. - Нематодостійкі сорти картоплі та удосконалення елементів їх насінництва в північному Лісостепу України, Сахошко М. М. (2016)
Бодян Р. С. - Успадковуваність ознаки насіннєвої продуктивності гібридами льону-довгунця F1 у результаті міжсортових схрещувань, Верещагін І. В. (2016)
Бердін С. І. - Особливості формування насінницької термінології визначень в сучасному законодавстві України, Ткаченко О. М. (2016)
Логінов М. І. - Наукові досягнення в напрямі селекції та створення нових сортів льону-довгунця, Кривошеєва Л. М., Кандиба Н. М., Чучвага В. І., Лапенко А. К. Йотка О. Ю. (2016)
Оничко В.І. - Оптимальні строки сівби гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах північно-східного Лісостепу України, Штукін М.О. (2016)
Оничко В. І. - Результати вивчення нових сортів ячменю озимого в північно-східному Лісостепу України, Оничко Т. О., Мозговий О. Є. (2016)
Захарченко Е. А. - Значення рельєфу у формуванні структури ґрунтів, Масик І. М., Дема О. С. (2016)
Дем’янюк О. С. - Таксономічна структура мікробіоценозу ґрунту за різних погодних умов, Шерстобоєва О. В., Крижанівський А. Б. (2016)
Бухтиярова Л. Н. - Planothidium bilensis sp. nov. (Bacillariophyta) из малого водоема мегалополиса (Киев, Украина) (2017)
Рябушко В. И. - Влияние азота на накопление фукоксантина диатомовой водорослью Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reimann et Lewin, Железнова С. Н., Нехорошев М. В. (2017)
Шнюкова Е. И. - Экологическая роль экзополисахаридов Bacillariophyta. Обзор, Золотарева Е. К. (2017)
Брянцева Ю. В. - Bacillariophyta прибрежья г. Севастополя (Черное море, Крым) (2017)
Помазкина Г. В. - Изменения микрофитобентоса в Лиственничном заливе оз. Байкал (Россия), Родионова Е. В., Щербакова Т. А., Ханаев И. В. (2017)
Давыдов Д. А. - Cyanoprokaryota рек Полисарка, Пана, Варзуга (Мурманская обл., Россия) (2017)
Баженова О. П. - Многолетняя сукцессия фитопланктона среднего течения реки Иртыш (Омск, Россия) ), Гульченко Я. И. (2017)
Садогурская С. С. - Новые местонахождения Halopteris scoparia (L.) Sauv. (Phaeophyta) у берегов Крымского полуострова, Садогурский С. Е., Белич Т. В., Садогурская С. А. (2017)
Памяти И.И. Маслова (12.04.1952–29.12.2016) (2017)
Титул,зміст (2017)
Сенченко М. - Футурологічний прогноз розвитку людства в XXI столітті (2017)
Ліщитович Л. - Формування системи масового безперервного навчання населення ― основа побудови нової ноосферної цивілізації (2017)
Сенченко О. - Структури мереж, головні актори і співучасники мережевих війн (2017)
Буряк C. - Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2016 року, Музиченко Н. (2017)
Ярошенко Р. - Формування стратегії сучасної видавничої організації: визначення цілей та виду економічної діяльності (2017)
Бруй О. - Стратегічне управління в українських бібліотеках: результати опитування (2017)
Лопата О. - Електронні бібліотечні журнальні виставки як змістовна складова роботи залів періодичних видань НБУВ (2017)
Трачук Л. - Бібліотечний сегмент глобального інформаційного простору: основні засади розвитку (2017)
Медведєва А. - Наукометрія: роль та місце у вітчизняній науці (2017)
Гудзь Т. П. - Формування фінансової рівноваги підприємства: методологічний аспект (2016)
Жуков С. А. - Економічна інерційність промисловості України та формування інноваційного потенціалу галузі та регіону, Солоха Д. В., Бєлякова О. В. (2016)
Orlianskii E. A. - "Economism" in economics: its nature and effects, Metelev I. S. (2016)
Бойко О. О. - Розробка вітчизняними підприємствами стратегії виходу на нові зарубіжні ринки (2016)
Havrysh V. I. - Current state of world alternative motor fuels market, Nitsenko V. S. (2016)
Tongdhamachart N. - Challenges of Indonesian animation at the global market (2016)
Алигожин Б. К. - Государственная поддержка венчурного инвестирования: мировой опыт и перспективы развития в Казахстане (2016)
Денисенко М. П. - Іноземне інвестування економіки України (2016)
Касеинова М. - Современное состояние и перспективы развития мясной промышленности Республики Казахстан (2016)
Kordos M. - Cluster policies implementation in Slovakia, Krajnakova E., Karbach R. (2016)
Косар Н. С. - Перспективи розвитку торговельних мереж в Україні, Кузьо Н. Є. (2016)
Криленко В. І. - Фінансові індикатори економічної безпеки аграрного сектору (2016)
Kuznetsov N. I. - Prospects of scientific consulting in Russian agriculture, Dudnikova E. B., Tretyak L. A. (2016)
Moon J. H. - Improving the cost information management system: the case study of defense materials industry in Korea, Kim Y. J., Seol I. S. (2016)
Nagapetyan A. R. - Comparison of positive and negative risk indices as a tool for portfolio management, Rubinshtein E. D. (2016)
Уманців Ю. М. - Тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України, Міняйло О. І., Чудак В. В. (2016)
Шандрівська О. Є. - Комплексний аналіз ринку логістичних послуг в Україні, Шевців Л. Ю. (2016)
Щербак В. Г. - Ресурсозбереження як пріоритетний напрямок розвитку підприємницького потенціалу аграрної сфери (2016)
Вернюк Н. О. - Логістичний аутсорсинг як чинник глобальних конкурентних переваг, Новак І. М., Школьний О. О. (2016)
Ткачук С. В. - Процес обслуговування як елемент маркетинг-міксу підприємств сфери нематеріального виробництва, Стахурська С. А., Стахурський В. О. (2016)
Фарат О. В. - Оцінювання факторів впливу на формування та розвиток кластерів, Питуляк Н. С. (2016)
Шарко М. В. - Инновационные аспекты управления развитием предприятий регионального туризма, Шарко А. В. (2016)
Кифяк В. Ф. - Теоретичні основи сценарного прогнозування соціально-економічного розвитку прикордонного регіону (2016)
Палаткин И. В. - Укрепление продовольственной безопасности региона путем формирования саморегулируемой системы товародвижения сельскохозяйственной продукции малых форм хозяйствования, Чех К. Ю., Еременко И. А. (2016)
Sibirskaya E. V. - Cluster typology of Russian regions based on their innovation and investment infrastructure evaluation, Oveshnikova L. V., Sosedov G. A. (2016)
Федулова Л. І. - Напрями розвитку регіональних інноваційних екосистем в Україні (2016)
Кенжебеков Н. Д. - Экология города: проблемы и ограничения развития, Жуспекова А. К., Замбинова Г. К. (2016)
Mekhum W. - Eco-technologies and product quality in OTOP production: Nonthaburi province case study (2016)
Ayhan F. - Youth unemployment as a growing global threat (2016)
Depta A. - Factors determining the quality of students life, Staniec I. (2016)
Dolobac M. - Personnel management and the new system of dual education in Slovak Republic, Mura L., Svec M. (2016)
Карковська В. Я. - Життєвий цикл працівника та його вплив на кадрову безпеку підприємства, Васюник П. І. (2016)
Karpenko T. V. - Perspectives of using a competence-based approach for entrepreneurship development in the field of qualification assessment, Skorev M. M., Zaloznaya D. V. (2016)
Козик В. В. - Формування професійних компетентностей фахівця економічного профілю, Воробець С. Й., Мищишин О. Л. (2016)
Kozlova E. V. - Current approaches to national migration policy development: principal conditions and factors of efficiency, Ushakov D. S. (2016)
Петров А. И. - Оценка экономических потерь регионов Украины по причине гибели и ранений людей в дорожно-транспортных происшествиях (2016)
Теребух А. А. - Оцінювання туристичного потенціалу дестинацій, Мороз О. І. (2016)
Шушпанов Д. Г. - Соціально-економічні особливості споживання продуктів харчування та їх вплив на стан здоров’я населення України (2016)
Der B. A. - How companies listed at Ghana stock exchange (GSE) manage earnings?, Polak P., Masri M. bin H. (2016)
Єрмошенко А. М. - Методичний підхід до аналізу стресостійкості страхових компаній (2016)
Kunychka M. - Budgeting of state foreign visits: the case of Ukrainian heads of state visits (2016)
Sintha L. - Bank health analysis based on risk profile, earnings and capital, Primiana I., Rahman Nidar S. (2016)
Wajeetongratana P. - Internal audit functions affecting audit quality: certified public accountants in Thailand case study (2016)
Оруджев Э. Г. - Эмпирический анализ факторов влияния на платежный баланс Азербайджана, Айюбова Н. С. (2016)
Subhani M. I. - Brand activity survey: a case study of snacks industry in Pakistan, Osman A., Hasan S. A. (2016)
Бєлялов Т. Е. - Модель фінансового планування і прогнозування на підприємствах легкої промисловості в умовах невизначеності зовнішнього середовища (2016)
Kobets V. M. - Adaptive dynamic mechanism of modified double electronic auction, Yatsenko V. O. (2016)
Kozlov D. A. - Modelling and forecasting of Russian outbound tourism (2016)
Кривов’язюк І. В. - Діагностика кризового стану інноваційно активних машинобудівних підприємств на базі дискримінантної моделі, Стрільчук Р. М. (2016)
Мальований М. І. - Аналіз впливу соціально-економічних детермінант на рівень тіньової економіки в контексті фінансування соціального захисту населення, Непочатенко О. О., Непочатенко О. А. (2016)
Myszczyszyn Ja. - Use of econometric modelling to evaluate the impact of the railways on economic growth of German Reich (1879–1913) (2016)
Skufina T. P. - Dependency between economic development of Russian regions and their level of informatization, Baranov S. V., Samarina V. P. (2016)
Утeгeнoвa A. М. - Влияние кoррупции на фoрмирoвaние инвеcтициoннoгo климaтa в Реcпублике Кaзaхcтaн, Ceрикбaeвa Б. М. (2016)
Швачич Г. Г. - Розподілене моделювання візуалізації векторів розв’язків прикладних задач на основі схем підвищеного порядку точності, Соболенко О. В., Ткач М. О. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул,зміст (2017)
Сенченко М. - Футурологічний прогноз розвитку людства в XXI столітті (2017)
Жигун Т. - Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників видань України у 2016 році (2017)
Ярошенко Р. - Формування розвитку сучасної видавничої організації: базисні стратегії (2017)
Жарков Я. - Науковий погляд на інформаційне протиборство (2017)
Шумілова А. - Класифікація і типи словників у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Сінельник К. (2017)
Матвієнко О. - Інформаційний менеджмент як основа концептуалізації моделі фахівця з інформаційної справи, Цивін М. (2017)
Сенченко О. - Інформаційно-мережеві війни: феномен "керованого хаосу" (2017)
Кушнаренко Н. - Портрет ученого в публікаціях: бібліометричний аналіз наукового доробку В. Шейка (до 75-річчя від дня народження), Євсеєнко С. (2017)
Васьківська О. - Книгорозповсюдження в Україні в роки визвольних змагань (1917—1920 рр.) (2017)
Погореловська І. - По Великому Шовковому шляху (2017)
Вернудіна І. В. - Філософсько-методологічні аспекти державної політики та політичної влади в контексті гуманітарних технологій ХХІ ст. (2017)
Кіндрат Л. Р. - Концептуальні засади та сутнісні характеристики демократії участі (2017)
Полегенько С. В. - Генеза теоретико-методологічних підходів до сутності публічної політики (2017)
Матвейчук Л. О. - Моделювання впливу інформаційно-комунікаційних технологій на економіку країн (2017)
Хребтій І. В. - Використання дуалістичного підходу до поняття "регіон” у публічному управлінні (2017)
Рачинська М. П. - Концепції теоретичної ідентифікації лобізму в сучасній західноєвропейській науці (2017)
Онуфріенко О. В. - Еволюція державної (публічної) служби: діалектика традицій та модернізації (2017)
Волик В. С. - Нормативно-правове забезпечення проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (2017)
Ворона П. В. - Системи місцевих виборів у країнах Східної Європи: досвід для України (2017)
Сокіл В. В. - Сутність фінансової конкурентоспроможності регіону як об’єкта публічного управління, Дегтярьова І. О. (2017)
Горбатюк С. Є. - Соціальна функція держави в контексті забезпечення соціогуманітарної безпеки (2017)
Антонова О. Р. - Основні тенденції розвитку сімейної політики в Україні за участю держави і громадськості (2017)
Луценко В. В. - Сфера релігії як об’єкт державної політики: специфіка управлінського впливу держави (2017)
Слободян В. Я. - Соціокультурна роль релігії та церкви в державотворчому дискурсі Українського консерватизму (2017)
Розпутенко І. В. - Цивілізаційний вибір України в умовах глобалізації (2017)
Бєльська Т. В. - Удосконалення основних форм суспільно-владних взаємодій в умовах сучасних глобальних тенденцій (2017)
Івженко І. Б. - Системна самоорганізація як ключова властивість функціонування волонтерських рухів (2017)
Дутчак Г. О. - Україна і Французька Республіка: історія співробітництва в галузі культури за радянських часів (2017)
Нестеряк Ю. В. - Удосконалення державної політики у сфері інформаційної безпеки України в умовах інформаційного протистояння (2017)
Самофалова О. Ю. - Регулювання засобів масової комунікації у структурі державної правозахисної політики в Україні (2017)
Шановні читачі, колеги! (2017)
Бабаджанян О. М. - Таргетна терапія синдрому Жильбера, Шутова О. В., Волошина Л. Г., Ганзій О. Б., Слободянюк О. Л. (2017)
Белоусова О. Ю. - Коррекция метаболических нарушений при ацетонемическом синдроме у детей на фоне функциональных расстройств билиарного тракта, Шутова Е. В., Солодовниченко И. Г., Бабаджанян Е. Н., Волошина Л. Г. (2017)
Завгородня Н. Ю. - Роль системного запалення в патогенезі та прогресуванні неалкогольної жирової хвороби печінки в дітей, Лук’яненко О. Ю., Бабій С. О., Кудрявцева В. Є., Петішко О. П. (2017)
Бєлоусова О. Ю. - Сучасні проблеми лікування хелікобактер-асоційованих захворювань у дітей: можливості ад’ювантної терапії, Павленко Н. В., Волошин К. В., Савицька К. В., Ганзій О. Б., Слободянюк О. Л. (2017)
Савицкая Е. В. - Возможности коррекции функционального расстройства билиарного тракта и паразитарных инвазий у детей младшего возраста с использованием растительного комплекса Вормил Фито, Солодовниченко И. Г., Павленко Н. В., Каафарани А. М. (2017)
Кабакова А. Б. - Аліментарна водно-нітратна метгемоглобінемія в дітей Тернопільської області, Шульгай О. М. (2017)
Белоусова О. Ю. - Неалкогольный стеатогепатит и ожирение как одни из основных предикторов развития метаболического синдрома у детей и подростков (2017)
Bielousova O. Yu. - Gastroesophageal reflux disease in pediatric practice: current topical issues, Slobodianiuk O. L., Pavlenko N. V., Voloshyn K. V. (2017)
Чайченко Т. В. - Постпрандиальный гипогликемический синдром (2017)
Волошина Л. Г. - Принципы реабилитации детей с патологией органов пищеварения, Шутова Е. В., Ганзий Е. Б., Волошин К. В. (2017)
Няньковська О. С. - Сучасні погляди на функціональні кольки в немовлят (2017)
Ханюков А. А. - Возможности и перспективы в диагностике функциональной патологии кишечника, Федорова Н. С. (2017)
Olkhovskyy Ye. S. - Improvement of therapy for escherichiosis in children infected with Epstein-Barr virus, Kuznetsov S. V. (2017)
Шульгай О. М. - Клінічний випадок десквамативної еритродермії Лейнера — Муссу в дитини раннього віку, Шостак І. Й., Кабакова А. Б., Хара О. І. (2017)
Ходак Л. А. - Герпесвирусный гепатит 6-го типа у ребенка раннего возраста, Браилко В. И., Мушенко Л. В. (2017)
Суханова Л. А. - Сочетание абдоминального и внутригрудного туберкулеза у ребенка раннего возраста, Сиренко И. А., Марченко О. Ю., Твердохлеб Т. А., Поляков В. В., Левченко Е. А., Калиновская В. В. (2017)
Даниленко Г. М. - Проблеми професійного самовизначення сучасних старшокласників, Швець А. М., Швець Ю. М. (2017)
Гресь Н. Л. - Конституційне право людини на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї, Недоступ К. К. (2017)
Зеліско А. В. - Підприємницькі юридичні особи приватного права як корпоративні утворення (2017)
Міловська Н. В. - Розмір страхової суми як істотна умова договорів страхування (2017)
Ромащенко І. В. - Підстави захисту охоронюваного законом інтересу шляхом зміни чи припинення цивільного правовідношення (2017)
Кудрявцев В. І. - Притримання як речово-правовий спосіб забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором (2017)
Семенюк О. О. - Перспективи розвитку кримінального законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом (2017)
Козуб І. Г. - Практичні проблеми укладення учнівського договору (2017)
Нелін О. І. - Актуальні проблеми функціонування системи нотаріату в Україні: спроба концентричного рівного визначення (2017)
Lezhenko G. O. - The role of endogenous antibacterial peptides in pneumonia occurrence among children of young age, Abaturov A. E., Pashkova O. E., Kraynya H. V. (2017)
Mitjurjajeva I. O. - Peculiarities of psychological, clinical and instrumental indicators in children with vegetative dysfunction and hypotension under the influence of innovative psychocorrective program, Kuhta N. M., Tarnavska O. V., Dolgopolova O. V. (2017)
Дука К. Д. - Вільне вигодовування немовлят: проблеми і наслідки у дітей раннього віку, Мишина Н. В., Єфанова А. О., Дука І. Г. (2017)
Беш Л. В. - Лікування алергічного риніту в дітей: стара проблема, нові рішення (2017)
Муквіч О. М. - Превентивна та лікувальна ефективність біофлавоноїдів у дітей з рекурентними респіраторними інфекціями, Камінська Т. М. (2017)
Сорокман Т. В. - Особливості ураження підшлункової залози на фоні гастродуоденальної патології, асоційованої з H.pylori-інфекцією, Макарова О. В., Васкул Н. Я. (2017)
Денисова М. Ф. - Особливості перебігу виразкового коліту в дітей на сучасному етапі, Музика Н. М., Чернега Н. В., Задорожна Т. Д., Арчакова Т. М., Букулова Н. Ю. (2017)
Недельська С. М. - Ефективність алергенспецифічної імунотерапії пилковими алергенами в дітей із позиції молекулярної алергології, Кузнєцова О. Д. (2017)
Ефанова А. А. - Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта и их диетологическая коррекция у детей первого года жизни, Мишина Н. В. (2017)
Абатуров А. Е. - Цефалоспоринассоциированный билиарный псевдолитиаз у детей, Завгородняя Н. Ю. (2017)
Кривопустов С. П. - Комбінована мукоактивна терапія захворювань дихальних шляхів у дітей, що супроводжуються утворенням в’язкого секрету (2017)
Одинец Ю. В. - Анемический синдром в практике педиатра, Поддубная И. Н., Макеева Н. И. (2017)
Гарас М. Н. - Ефективність лікування тяжкої бронхіальної астми фізичного напруження у школярів, Лехкун Г. В. (2017)
Калашникова Е. А. - Открытый артериальный проток: особенности ранней неонатальной, постнатальной диагностики, клинической манифестации, лечение и прогноз, Никитина Н. А. (2017)
Богмат Л. Ф. - Вплив змін нейрогуморальних факторів на формування порушень діастолічного наповнення лівого шлуночка серця в підлітків із патологією міокарда, Ніконова В. В. (2017)
Пересыпкина Т. В. - Медико-социальные аспекты профилактики хронической неинфекционной патологии (2017)
Ільченко С. І. - Стан домінуючих мотивів навчання студентів на кафедрі пропедевтики педіатрії, Мишина Н. В., Єфанова А. О. (2017)
Абатуров А. Е. - Антиоксидантная система респираторного тракта. Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 6), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 1), Никулина А. А. (2017)
Няньковський С. Л. - Ефективність застосування Ноофену в комплексі лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в дітей шкільного віку, Городиловська М. І., Іванців В. А., Бойко О. І. (2017)
Наш ювіляр – Гладкова Алла Іванівна (2016)
Наш юбиляр – Брилль Григорий Ефимович (2016)
Наш юбиляр – Попов Вячеслав Дмитриевич (2016)
Некролог. Гамалея Николай Федорович (2016)
Шимон В. М. - Хiрургiчне лікування больового синдрому при спондилоартрозi за допомогою лазерного випромiнювання, Шимон М. В., Пушкаш І. І., Шерегій А. А. (2016)
Шимон В. М. - Сучасний підхід до лікування посттравматичного остеомієліту за допомогою лазерного випромінювання, Кубаш В. І., Шерегій А. А. (2016)
Чухраєв М. В. - Бінауральна корекція психологічного стану хворих з дискогенними дорсопатіями, Древіцька О. О., Буцька Л. В., Левковська В. І., Данілова О. О. (2016)
Федоров С. М. - Сучасні погляди на магнітолазерну і фотомагнітну терапію та їх застосування в неврологічній практиці (2016)
Бойко В. В. - Комплексное лечение осложненной хирургической инфекции, вызванной мультирезистентной микробной флорой, у больных с синдромом диабетической стопы, Иванова Ю. В., Мушенко Е. В., Коробов А. М. (2016)
Иванова Ю. В. - Опыт применения фотодинамической терапии в комплексе лечения пострадавших с минно-взрывными и осколочными ранениями при инфекционных осложнениях повреждений магистральных сосудов, Прасол В. А., Мушенко Е. В., Климова Е. М. (2016)
Кизилова Н. Н. - Механизмы влияния низкоинтенсивного оптического излучения на систему микроциркуляции. Oбзор, Коробов А. М. (2016)
Цибулін О. С. - Захисний ефект квазімонохроматичного червоного світла від оксидативної дії надвисокочастотного електромагнiтного випромінювання, Якименко І. Л., Сидорик Є. П. (2016)
Кокодий Н. Г. - Тепловые процессы в коже человека при облучении светодиодами, Тиманюк В. А., Коробов А. М. (2016)
Соловьева Е. А. - Классификация фотонных аппаратов серии "Барва", Юдинцова А. С. (2016)
Русанов К. В. - Cтраницы истории фотомедицины: техника диагностического просвечивания в 1860-1880-е годы, Русанова Е. Г. (2016)
Павлов С. В. - Механізми дії електромагнітного випромінювання, на біооб’єкт, що знаходиться в водному середовищі, Клапоущак А. Ю., Тітова Н. В., Барановський Д. М. (2016)
Реферати публікацій з фотомедицини та фотобіології (2016)
Анохина В. В. - Диалектика глокализации в эпоху позднего модерна (2017)
Білецька А. В. - Європейська традиція національної ідентичності, розуміння патріотизму та комплексної інтегративності у контексті суспільних стратегій України (2017)
Bilohur V. - Metapysical basis of sports as an optimum existence (2017)
Богаченко В. В. - Феномен телесности в аспекте киберкультуры (2017)
Vlasenko F. - The Problem of Systematization of Philosophical Categories: Historical and Philosophical Conceptualization (2017)
Воронкова В. Г. - Формування концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку адміністративного нооменеджменту у ХХІ ст., Андрюкайтене Р., Максименюк М.Ю. (2017)
Гончарова О. О. - Соціальні практики маніпуляції свідомістю молоді. (2017)
Гречка Ю. Є. - Управління проектами як нова філософія проектного інноваційного мислення у добу глобалізації та інформаційного суспільства, Нікітенко К. Г., Осіпова Л. Д. (2017)
Дзевицька Л. С. - Упровадження інформаційних технологій у процес викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах (2017)
Дзьобань О. П. - Віртуальна реальність суспільства постмодерну як соціокультурне тло соціалізації "людини інформаційної", Соснін О. В. (2017)
Жадько В. А. - Філософське розуміння змісту соціальної медицини, Бідзіля П. О. (2017)
Ільчук І. А. - Концепт толерантності в когнітивно-дискурсійному аспекті, Банах Л. С. (2017)
Кирвель Ч. С. - Субъективный фактор как детерминанта жизнеустройства общества, Водопьянов П. А. (2017)
Кириченко М. О. - Інформаціоналізм як складова формування ідеології інформаційного суспільства (2017)
Корсак К. В. - Нооісторія і ноонауки про можливість другого українського одуховлення світу, Корсак Ю. К. (2017)
Костючков С. К. - Соціально-біологічні передумови формування суб’єктів громадянського суспільства (2017)
Кримець Л. В. - Соціально-філософські погляди на проблему суїциду (2017)
Нікітенко В . О. - Інформаційно-комунікативні технології у розвитку туристичного бінесу: глобалізаційний контекст, Нікітенко Е. К. (2017)
Погасій Л. П. - Мова як предмет філософської рефлексії: особливості й закономірності (2017)
Слюсар В. М. - Стигматизація жертви як інструмент переходу від "міфічного" насилля до "божественного" (2017)
Старовойт О. В. - Концепція інноваційної особистості як соціокультурного феномену (2017)
Страшко І. В. - Блоги і вікі: ціннісна амбівалентність (2017)
Филипчук С. В. - Інформаційна діяльність християнських конфесій сучасної України у телевізійному просторі: функціональні, жанрові, змістові виміри (2017)
Кириєнко С. І. - Формування культури особистості в умовах інформаційно – освітнього простору: культурологічний аспект (2017)
Рижова І. С. - Smart – технології як фактор розвитку сучасного дизайну (2017)
Гао В. - Гострі кути реалізації концепції "нової української школи" у дискурсі ідеї глобальної освіти (2017)
Сергієнко Т. І. - Особливості та технології прийняття і впровадження політичних рішень в умовах сьогодення (2017)
Шавкун І. Г. - Новий публічний менеджмент як концепція публічного управління, Дибчинська Я. С. (2017)
Авторська довідка (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей (2017)
Анисимова Л. В. - Развитие инновационного мышления в средовом проектировании, Анисимов Ю. В. (2010)
Бачинська Л. Г. - Про явище еклектичності сучасної української архітектури (2010)
Блінова М. Ю. - Мова архітектури - методологічний аспект дослідження (2010)
Гнатюк Л. Р. - Особливості дизайну середовища реколекційних центрів, Моісеєв Г. П. (2010)
Завада В. Т. - Поліські двозрубні храми та їх місце в історії української сакральної архітектури (2010)
Зуева П. П. - Правила проектирования высотных зданий в Чикаго в конце ХІХ века (2010)
Лінда С. М. - Архітектура в конструюванні та репрезентації нового міфу про Київську Русь (2010)
Масляных А. Ю. - Реконструкция сложившейся жилой среды в г. Вологда, Анисимова Л. В. (2010)
Булах І. В. - Символ і символізація у теоретичних дослідженнях в епоху Відродження та Бароко (XV – поч. XVIII ст.) (2010)
Мироненко О. В. - Архитектурная среда реабилитационных центров для детей с синдромом аутизма. Перспективы развития (2010)
Бачинська О. В. - Використання арки в житловій забудові Києва кінця ХІХ – початку ХХ сторіч (2010)
Олійник О. П. - Особливості дизайну меблів для дітей, що потребують соціальної реабілітації, Коваль-Цепова А. В. (2010)
Кадурина А. О. - Благоустройство территории Пале-Рояля в Одессе сквозь призму мифов и символов (2010)
Панченко О. О. - Роль симетрії в історичному розвитку міст (2010)
Позднякова Н. П. - Архитектурная пластика как часть визуально-информационной системы исторических городов (2010)
Родик Я. С. - Принципы формирования предметно-пространственной среды для людей с нарушениями зрениями, Воробьева Д. И. (2010)
Ушаков Г. Н. - Формування напрямів в світовій архітектурі на початку ХХІ століття (2010)
Ніколаєнко В. А. - Методика оцінки проектних рішень системи "рекреаційне моножитло", Сазонова Ю. Ф. (2010)
Соченко В. І. - Важливе наукове видання по охороні та реставрації об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини України (2010)
Ткач Д. И. - Геомерия проектного пространства как система (2010)
Лінда С. М. - Неосоцреалізм в архітектурі Москви (2010)
Чередина И. С. - Жилье для рабочих в 1920-е годы. Проекты и реализованные работы С. Е. Чернышева (2010)
Чечельницкая Е. С. - Принципы современной реконструкции и модернизации кварталов, застроенных доходными домами (2010)
Шевцова Г. В. - Особливості об’ємно-просторової структури сакральних споруд анімізму: різниця Сходу і Заходу, місце українських дерев’яних храмів (2010)
Міхеєнко К. М. - Метрологічно-пропорційні закономірності в архітектурі Катериненської церкви в Чернігові (2010)
Козятник І. П. - Містобудівні заходи регулювання мікроклімату житлових територій (2010)
Николаенко В. А. - Система высотных доминант как основной аспект визуального восприятия композиции застройки города, Бабеев К. В. (2010)
Николаенко В. А. - Концептуальные основы контекстуального метода формирования городской среды. Композиционно-градостроительный аспект формирования высотной застройки, Бабеев К. В. (2010)
Єгоров Ю. І. - Проблеми і задачі дослідження архітектурно-ландшафтної організації та розвитку історичних міст України (2010)
Калініченко В. В. - Особливості сучасного містобудівного розміщення логістичних комплексів (на прикладі Києва) (2010)
Корнилова О. С. - Основные направления реновации территорий промышленных предприятий под новую функцию (2010)
Сидорова В. В. - Проблемы развития приморских пляжей Крыма (2010)
Дубова С. В. - Нариси із історії розвитку пасажирського транспорту, Зварич І. А. (2010)
Чень Шибо - Классификация пригородно-городских жилых районов Пекинской агломерации (2010)
Михайлишин О. Л. - Озеленення в системі відкритих просторів найбільших міст Волині у міжвоєнний період: теорія і практика підходів (2010)
Товбич В. В. - Принципы ландшафтного формирования архитектурной среды, Вязовская А. В. (2010)
Осєтрін М. М. - Вибір транспортного засобу для обслуговування пасажироперевезень між містом та аеропортом (на прикладі аеропорту "Бориспіль" м. Київ), Рябченко Т. О. (2010)
Бірюк С. П. - Закордонний досвід реконструкції промислово-виробничих територій (2010)
Локтіонова О. І. - Законопроект "Містобудівного Кодексу", переваги та недоліки (2010)
Бачинська Л. Г. - Вплив соціально-демографічної структури населення та оцінки умов проживання на прогнозування напрямків формування житлового фонду, Водецька О. М. (2010)
Гнесь І. П. - Проблеми формування фонду орендного житла в Україні (2010)
Водецька О. М. - Досвід проектування соціального житла у Фінляндії, Франції та Австрії 1920-х – на початку 1930-х років та післявоєнної пори (2010)
Гнатюк Л. Р. - Особливості дизайну середовища для дітей хворих на аутизм, Агафонова К. Я. (2010)
Гнесь Л. Б. - Архітектурно-планувальна організація дитячих будинків сімейного типу (2010)
Древаль И. В. - К вопросу становления понятия "железнодорожный вокзальный комплекс" (2010)
Дивак В. И. - Проблемы расширения музеев (2010)
Аттавна Башар - Зарубежный опыт структурирования полифункциональных молов торгово-развлекательных центров (на примерах ТРК США, Европы и Ближнего Востока) (2010)
Єжова О. І. - Вплив конструктивних систем на архітектурно-планувальні рішення підземних паркінгів в структурі житлових комплексів (2010)
Бачинська Л. Г. - Формування зони підприємницької діяльності у міському індивідуальному малоповерховому житлі, Запорожченко О. Ю. (2010)
Ніколаєнко В. А. - Організація відновлювального комплексу у складі навчально-тренувальних баз футбольних клубів, Зауральська А. В. (2010)
Поляка Т. А. - Роль выразительности пассажирских объектов в городской среде (2010)
Неділько А. О. - Архітектура сучасних іподромів держав Західної Європи (2010)
Бармашина Л. М. - Напрями реновації морально та фізично застарілих промислових будівель, Кисіль С. С. (2010)
Кирилюк В. Л. - Концепция адаптации архитектурной среды медицинских учреждений, Анисимова Л. В. (2010)
Соловій Л. С. - Типи житлових будинків та осередків для бездомних громадян (2010)
Панченко П. В. - Архитектурно-художественные принципы формирования спортивных комплексов для зимних видов спорта (2010)
Ксенофонтова І. В. - Основні архітектурні прийоми, що використовуються при будівництві в умовах складного рельєфу та способи будівництва на рельєфі (2010)
Тарас Я. М. - Вибір дерева для будівництва церков (на прикладі церков українців Карпат) (2010)
Чернявський К. В. - Принципи формування дизайн-проектів інтер'єрів дитячих лікувальних закладів з використанням творів художньої кераміки (2010)
Чернявський В. Г. - Особливості розміщення творів мистецтва при комплексному формуванні інтер’єру громадських будівель (2010)
Черненко Г. Н. - Особенности архитектурной среды университетских библиотек (2010)
Федченко О. В. - Житло для молодих сімей в Україні (2010)
Шалошвили Н. Г. - К вопросу о формировании системы центров искусств (2010)
Шемтоуб Согол - Опыт организации многофункциональных комплексов в Иране (2010)
Вимоги до статей (2010)
Титул, зміст (2017)
Семенюк Е. П. - Економіка інформаційної сфери: формування спеціальнонаукового категоріаль ного апарату, Котляревський Я. В., Князєв С. І., Мельников О. В. (2017)
Березовський Ю. В. - Технічні рішення процесу переробки лляної сировини (2017)
Файнзильберг Л. С. - Новые возможности фазаграфии в практической медицине (2017)
Кашковський В. І. - Комплексна технологія переробки деяких органомінеральних відходів, Євдокименко В. О., Каменських Д. С., Ткаченко Т. В., Вахрін В. В. (2017)
Аралова Н. І. - Щодо одного методу оцінки технологій на основі вдосконаленого витраного підходу, Кияшко О. Є. (2017)
Нові видання (2017)
Наші автори (2017)
Правила для авторів (2017)
Дрогомерецька О. І. - Інноваційні методи в організації самостійної роботи студентів медичного факультету під час вивчення курсу імунології, Курилів Г. М., Мигович В. В. (2017)
Ілащук Т. О. - Симуляційні технології навчання при вивченні пропедевтики внутрішніх хвороб, Мікулець Л. В. (2017)
Клименко Т. М. - Моделювання клінічних ситуацій – стандарт програми симуляційного навчання лікарів на кафедрі неонатології, Сандуляк Т. В., Сердцева О. А., Карапетян О. Ю., Закревський А. М. (2017)
Козлова І. В. - Можливості дистанційної форми освіти у післядипломній підготовці лікарів загальної практики – сімейної медицини, Федоров С. В. (2017)
Комнацький Б. Ю. - Оптимізація та роль самостійної роботи студентів стоматологічного факультету як шлях до підвищення якості освіти, Повшенюк А. В., Коцюра О. О. (2017)
Корда М. М. - Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу на кафедрі медичної біохімії, Шершун Г. Г., Куліцька М. І., Підручна С. Р., Острівка О. І., Яремчук О. З. (2017)
Крицька Г. А. - Перспективи та труднощі ефективного використання інноваційних технологій для забезпечення професійної підготовки студентів-медиків при вивченні клінічних дисциплін, Крицький І. О., Загричук Г. Я., Крицький Т. І. (2017)
Курінний А. В. - Створення та розробка онлайн-курсу на платформі open edX, Вольвач В. В., Дарій В. І. (2017)
Литвиненко Н. В. - Особистість викладача вищого медичного навчального закладу як центральна фігура в модернізації освіти в Україні, Гладка В. М., Пурденко Т. Й., Силенко Г. Я., Пінчук В. А. (2017)
Марущак М. І. - Публікації у міжнародних рейтингових наукометричних виданнях як критерій ефективності сучасної науки, Криницька І. Я., Дзиґа С. В., Бакалець О. В., Заєць Т. А., Габор Г. Г., Бегош Н. Б., Михайлів Л. М. (2017)
Михальчук В. М. - Адаптивне навчання керівників закладів охорони здоров’я як передумова формування компетентнісного підходу до їх професійної підготовки, Горачук В. В., Краснов В. В., Толстанов О. К., Нестерець О. Л. (2017)
Перцева Т. О. - Шляхи вдосконалення викладання клінічних дисциплін в англомовних студентів, Науменко Л. Ю., Разумний Р. В. (2017)
Потапов В. О. - Упровадження інтернет-сервісу Socrative у навчальну роботу студентів медичних вузів, Хасхачих Д. А., Демченко Т. В., Гарагуля І. С., Чуйко В. І. (2017)
Рублевська Н. І. - Аналіз ставлення студентів вищого медичного навчального закладу до самостійної роботи як виду навчальної діяльності, Шевченко О. А., Канюка Г. С., Крамарьова Ю. С., Щудро С. А., Зайцев В. В., Кулагін О. О., Дзяк М. В. (2017)
Симчич Х. С. - Безперервний професійний розвиток лікаря як ключовий напрям післядипломної освіти, Федоров С. В. (2017)
Слабкий Г. О. - Про необхідність запровадження магістратури з громадського здоров’я за освітньо-науковими програмами, Миронюк І. С., Шафранський В. В. (2017)
Сулейман М. М. - Впровадження інноваційних методів у навчальний процес фармацевтичного вузу (2017)
Хвисюк О. М. - Інституційний розвиток вищого медичного навчального закладу як основа забезпечення якості вищої медичної освіти, Марченко В. Г., Касьянова О. М., Соболєва І. А., Цодікова О. А., Єлоєва З. В., Сергієнко О. І., Бодня К. І., Жеребкін В. В., Гиря М. П. (2017)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Методологія проведення занять лікарів-інтернів за тематикою "Віл-інфекція" на основі інтерактивних методів навчання, Литвин К. Ю., Шевельова О. В., Суременко М. С., Волікова О. О., Дядик В. П., Чикаренко З. О., Чергінець А. В. (2017)
Fedchyshyn N. O. - Herbartian ideas in educational theory and practice, Klishch H. I., Yelahina N. I. (2017)
Артьоменко В. В. - Перший досвід симуляційного навчання студентів шостих курсів медичних факультетів, Носенко В. М. (2017)
Бойко Т. В. - Досвід підготовки студентів VI курсу до ліцензійного іспиту "Крок-2" на кафедрі внутрішньої медицини № 3 (2017)
Бондаренко О. О. - Досвід впровадження методу навчання на кафедрі патологічної анатомії, основаного на принципі розбору клінічних випадків (case-based learning). Частина 1: опис методу, Петрук Н. С., Шпонька І. С. (2017)
Гнатишина Л. Л. - Особливості організації наукової роботи студентів-першокурсників медичного профілю на прикладі роботи студентського наукового гуртка, Фальфушинська Г. І., Іванець Л. М. (2017)
Господарський І. Я. - Стандартизовані пацієнти у навчанні іноземних магістрантів-медичних сестер (2017)
Громова А. М. - Роль рольових ігор у вивченні акушерства та гінекології, Мітюніна Н. І., Мартиненко В. Б., Нестеренко Л. А., Ляховська Т. Ю. (2017)
Гудима А. А. - Медсестринство в Україні XXI століття – погляд на проблему (2017)
Йолтухівський М. В. - Рівень нервово-психічної напруги у студентів-медиків I – III курсів навчання, Гусакова І. В., Коновалов С. В., Болгарська І. В. (2017)
Кравченко Г. Б. - Аналіз результатів ліцензійного іспиту "Крок-1. Фармація" з дисципліни "Біологічна хімія" серед іноземних студентів Національного Фармацевтичного університету, Красільнікова О. А., Филимоненко В. П. (2017)
Середюк В. Н. - Сучасні комп’ютерні та мультимедійні технології як засіб проблемно-орієнтованого навчання при викладанні кардіології на засадах Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу (2017)
Шульгай А. Г. - Роль циклової методичної комісії з хірургічних дисциплін в організації навчального процесу вищих навчальних закладів, Шідловський В. О., Іващук Л. Ю. (2017)
Klishch H. І. - Quality improvement through quality audit in Austrian higher education, Fedchyshyn N. О., Yelahina N. І. (2017)
Акімова О. М. - Педагогічна деонтологія як етична норма підготовки майбутніх учителів початкової школи до створення інклюзивного середовища (2016)
Андріанов В. Є. - Становлення творчої особистості через систему фізичної культури та здоровий спосіб життя майбутніх учителів, Андріанов Т. В. (2016)
Беляева Е. Ю. - Исследование готовности будущих социальных педагогов к социально-педагогическому сопровождению одаренных школьников (2016)
Борисенко Н. М. - Моделювання самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя початкової школи: діагностичний аспект, Сидоренко Н. І. (2016)
Бугра А. В. - Модель індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів технічних спеціальностей ВНЗ (2016)
Довга Т. Я. - Іміджева компетентність майбутнього вчителя початкової школи як освітньо-професійна новація (2016)
Есина Н. А. - Компетентностный подход в профессиональной подготовке будущего педагога (2016)
Інзюнь Ван - Структура інструментального навчання cтудентів із КНР у системі музично-педагогічної освіти України (2016)
Лисевич О. В. - Формування мистецької культури майбутнього вчителя початкових класів як умови його творчого розвитку в контексті професійної компетентності (2016)
Мельничук Ю. Ю. - Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до організації спілкування учнів (2016)
Перепьолка В. І. - Формування професійної мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2016)
Тюріна Д. М. - Педагогічні умови формування вмінь моделювання у студентів вищих економічних навчальних закладів у процесі самостійної навчальної діяльності (2016)
Баруліна Ю. О. - Критерії, показники та рівні сформованості ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи у процесі вивчення математичних дисциплін (2016)
Білоконна Н. І. - Формування творчої уяви молодших школярів на уроках літературного читання засобами новітніх технологій (2016)
Білоконна Н. І. - Шляхи підвищення ефективності самопідготовки молодших школярів в умовах групи продовженого дня, Кравцова І. А. (2016)
Валуєва І. В. - Розвиток творчої особистості під час навчання читання в початковій школі (2016)
Василенко О. М. - Роль соціальної компетентності у розвитку соціальної відповідальності учнів у мікросередовищі (2016)
Васильєва О. В. - Вплив комунікативного та традиційних методів навчання іноземної мови в початковій школі на становлення творчої особистості молодшого школяра (2016)
Грошовенко О. П. - Формування екологічного світогляду майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки (2016)
Жигора І. В. - Реалізація компетентнісного підходу під час формування в молодших школярів навичок мовних розборів (2016)
Костина В. В. - Формирование образовательного пространства профессиональной подготовки будущих социальных педагогов к работе с дезадаптированными детьми и молодежью (2016)
Нікітіна О. О. - Формування предметних математичних компетенцій молодших школярів засобами ТРВЗ (2016)
Семенець С. П. - Концепція розвивального навчання математики: дидактична модель організації навчально-математичної діяльності учнів (2016)
Шарапова Т. А. - Активізація творчої діяльності молодших школярів на уроках музики (2016)
Шпачук Л. Р. - Формування творчих здібностей молодших школярів у навчально-виховному процесі початкової школи (2016)
Япринець Т. С. - Географічні аспекти формування змісту природоохоронних знань учнів основної школи (2016)
Блощинський І. Г. - Обґрунтування рівнів професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час фахової підготовки із використанням технологій дистанційного навчання (2016)
Бочарникова Т. Ф. - Можливості поєднання компетентнісного та контекстного підходів у фаховій підготовці майбутніх перекладачів (2016)
Лаптінова Ю. І. - Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх музикантів-виконавців у процесі навчання англійського діалогічного мовлення (2016)
Махінов В.В. - Особливості взаємодії мови і культури в розвитку соціокультурного компонента іншомовної освіти (2016)
Нагрибельна І. А. - Дидактичний ресурс електронного середовища в організації самостійної роботи майбутніх учителів початкових класів (2016)
Онищенко І. В. - Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів в умовах інформатизації освіти (2016)
Павлик О. А. - Дидактичні умови формування творчої особистості в контексті компетентнісної освіти (2016)
Покорна Л. М. - Соціокультурний підхід до навчання англійської мови у вищому навчальному закладі (2016)
Ротаньова Н. Ю. - Системний аналіз методів евристичного навчання математики (2016)
Скибун Н. Д. - Соціокультурний компонент професійної мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців туристичного профілю (2016)
Сяо Лін - Гедоністично-аксіологічний складник вокального навчання підлітків (2016)
Ткач Д. І. - Системність нарисної геометрії як концептуальна основа її фундаментальності (2016)
Ткаченко О. М. - Деякі аспекти проблеми формування творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів у контексті компетентнісного підходу (2016)
Шаран О. В. - Використання алгоритмічного підходу у процесі вивчення курсу "Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень", Шаран В. Л. (2016)
Бугрій В. С. - Становлення системи освіти на Слобідській Україні у ХVІІ – ХVІІІ ст. (2016)
Євтушенко Є. Г. - Розвиток змісту та структури фізичного виховання у вищих педагогічних навчальних закладах України у 1944 – 1991 рр. (2016)
Компаній О. В. - Текстотворення молодших школярів як проблема педагогіки і суміжних галузей наукових знань (2016)
Марків В. М. - Становлення та розвиток педагогічної освіти Півдня України в середині XIX – на початку XX століття (2016)
Кисільова-Біла В. П. - Розвиток характерологічних рис особистості – необхідна умова становлення творчої особистості в умовах компетентнісної освіти (2016)
Мироненко О. В. - Творча особистість як цілісна людська індивідуальність в умовах компетентнісної освіти (2016)
Порохня Л. А. - Обоснование технологии формирования готовности будущих учителей к предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций (2016)
Размолодчикова І. В. - Мотивація учіння як складник професійного становлення майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Сушко В. В. - Забезпечення розвитку особистісних здібностей обдарованих і талановитих дітей в умовах сучасної школи, Єльчанінова Т. М. (2016)
Федорова Л. Г. - Педагогічний такт – основа професійної підготовки вчителя початкової школи (2016)
Чернецька Ю. І. - Понятійна тріада "соціалізація – десоціалізація – ресоціалізація" в контексті вивчення соціально-педагогічних проблем наркозалежних осіб (2016)
Шаран О. В. - Психолого-педагогічні основи розвитку креативності молодших школярів, Андреєва Х. Б. (2016)
Білоненко Г. О. - Індивідуальна робота зi студентами оркестрової секції на факультеті мистецтв у класi основного та додаткового музичних iнструментiв, Касілов І. А., Корольков Є. С. (2016)
Буданoва Л. Г. - Аналіз тeндeнцій oрганізації та прoвeдeння діагнoстики якoсті навчальних досягнень майбутніх фармацeвтів (2016)
Гриджук О. Є. - Компоненти термінологічної компетентності студентів лісотехнічних спеціальностей (2016)
Желанова В. В. - Контекстуалізація професійної підготовки дизайнерів одягу у ВНЗ (2016)
Лапіна В. О. - Специфіка організації іншомовної підготовки студентів технічних спеціальностей на засадах діалогічного навчання (2016)
Пасічна О. В. - Дидактичні основи підготовки інженера-педагога у вищому навчальному закладі (2016)
Потапенко О. Б. - Системно-інтегративний підхід у формуванні творчої особистості майбутнього вчителя в умовах педагогічного вишу, Іванова В. В. (2016)
Ступнік М. І. - Концепція підготовки гірничого інженера в системі неперервної освіти (школа – ВНЗ – підприємство), Моркун В. С., Бакум З. П., Ткачук В. В. (2016)
Татарнікова А. А. - Педагогічні умови формування професійної компетентності студентів музичних спеціальностей з арт-менеджменту (2016)
Ху Манлі - Експериментальна перевірка ефективності методики підготовки керівника вокального ансамблю (2016)
Висоцька Л. В. - Актуальні аспекти правової освіти в дисертаційних роботах сучасників (2016)
Дзевицька Л. С. - Основні напрями та особливості професійної підготовки вчителів німецької мови в Україні (2016)
Дрогайцев О. І. - Iнформацiйно-комунiкацiйнi технології та роль iнформацiї в умовах радикальної модернiзацiї суспiльства (2016)
Лукашенко Т. Ф. - Створення науково-освітньої лабораторії з нанотехнологій – необхідний крок освітньої діяльності в цій галузі, Кущевська Н. Ф., Малишев В. В. (2016)
Лукащук І. Ф. - Особливості, структура і зміст формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер на основі міжпредметних зв’язків (2016)
Мурашковська В. П. - Аналіз проблеми адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ на технічних спеціальностях (2016)
Побережна Н. О. - Іншомовна підготовка здобувачів вищої освіти нефілологічного профілю відповідно до загальноєвропейських вимог (2016)
Устінова В. О. - Міждисциплінарний підхід при структуруванні змісту гуманітарних дисциплін (2016)
Фурт Д. В. - Дидактичні умови розвитку полікультурної компетентності старшокласників (2016)
Шалацька Г. М. - Новітні підходи до викладання ділової іноземної мови за професійним спрямуванням: інформаційні технології (2016)
Ящук Т. А. - Ринок освітніх послуг і ринок праці: проблеми взаємодії (2016)
Вакуленко В. М. - Інтеграція освіти і науки: історичний аспект (2016)
Кучерган Є. В. - Проблема здоров’язбереження в історії розвитку педагогічної думки (2016)
Марків В. М. - Педагогічна діяльність народних шкіл Південно-Східної України у XIX столітті (історико-педагогічний аспект) (2016)
Мотуз Т. В. - Формування ідей толерантності в педагогічній думці України: джерелознавчий аспект (2016)
Бондаренко О. В. - Роль куратора академічної групи у формуванні професійної спрямованості майбутніх гірничих інженерів (2016)
Онищенко І. В. - Навчально-професійна мотивація як складник професійного становлення майбутніх фахівців педагогічного профілю (2016)
Соболєва С. М. - До проблеми організації індивідуальної навчально-дослідницької діяльності студентів (2016)
Шепеленко Т. Л. - Психолого-педагогічні основи формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця економічного профілю у процесі професійної підготовки (2016)
Монолатій І. С. - Чи можлива політологія сучасної літератури? (2016)
Панчак-Бялоблоцька Н. В. - "Політико-приховані" та "політико-обізнані" теорії і моделі раціонального вибору як фактори пояснення урядів меншості у парламентських демократіях (2016)
Адамович С. В. - Галицький п’ємонтизм у процесі становлення незалежної Української держави (2016)
Гулай В. В. - Рецидиви мімікрійно-імітаційної політичної поведінки як перешкода на шляху реалізації європейського цивілізаційного вибору України (2016)
Голуб’як Н. Р. - Громадянське суспільство в Україні: емпіричні виміри програми "Перехідні країни" (2016)
Климончук В. Й. - Особливості інституціоналізації політичних партій в Україні (на прикладі Івано-Франківської області) (2016)
Липчук О. І. - Політичні права та свободи людини і громадянина: сучасний стан та проблеми реалізації в Україні (2016)
Стефурак М. М. - Детермінанти регіональних особливостей взаємодії влади та опозиції (2016)
Бурдяк В. І. - Трансформація політичного режиму в Румунії: труднощі початку переходу до демократії (2016)
Вахняк Г. В. - Інституційний вимір британського євроскептицизму: сучасний стан та особливості розвитку (2016)
Гримська М. І. - Ідеологія крайніх правих політич-них партій: соціально-економічний вимір (2016)
Зельманович І. І. - "Заморожені" конфлікти на пост-радянському просторі як вияв інституційної кризи політики ЄС (2016)
Клименко Д. Л. - Особливості впровадження політики мультикультуралізму (на прикладі Канади, Австралії та Швеції) (2016)
Наумкіна С. М. - Посилення глобальних ризиків у світовому політичному просторі, Білоусов О. С. (2016)
Лаврук І. М. - Роль медіа-ресурсів у формуванні електоральних пріоритетів виборців (2016)
Пахомов В. М. - Атрибути формування комунікативної культури в Торонто (2016)
Пояркова Т. К. - "Русский мир" як ефект "доповненої" реальності (2016)
Федорищак Х. І. - Політика пам’яті в діяльності польських політичних партій (2016)
Лазарович М. В. - Друга російська окупація Тернопілля періоду Першої світової війни (1916 - 1917 рр.): етнонаціональний аспект, Лазарович Н. А. (2016)
Мосора М. А. - Етнічний сепаратизм: теоретичне обґрунтування причин виникнення (2016)
Гон М. М. - Інститут національно-персональної автономії: досвід запровадження ЗУНР (2016)
Крижанівський Є. І. - Про археологічні дані та писемні джерела з історії села Побережжя, Мойсишин В. М., Руско Н. М. (2016)
Ломака І. І. - Проблема пам’яті та європейської ідентичності у спадщині святого Івана Павла другого (2016)
Штерн В. Ю. - Ханна Арендт про політичну владу і насилля (2016)
Стус В. С. - Лист до П. Ю. Шелеста від 1968 р. (2016)
Матізен В. Е. - Постулати марксизму та практика концтабору (2016)
Стьопін В. С. - Доля марксизму та майбутнє цивілізації (2016)
Лагетко В. В. - Петербурзький бузок, або нещасливе кохання Олександра Блока, поета (2016)
Гон М. М. - Мозаїка спогадів "звичайної людини": нове прочитання прописаних істин історії. (Рец.: Цеклер Е. Ганс Кох / Еразмус Цеклер; упор. І. Монолатій; пер. з нім. Г. Петросаняк. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2016. – 128 с.) (2016)
Долганов П. С. - Відтворення історії багатоетнічних міст України: збережена пам’ять про Коломию. (Рец.: Монолатій І. Коломиєзнавство. Нариси з історії Коломиї /Іван Монолатій. – Вид. друге, виправл. і доповн. – Коломия:Видавничо-поліграфічне товариство "Вік", 2016. – 336 с.) (2016)
Долганов П. С. - Ювілей професора М. М. Гона, Монолатій І. С. (2016)
Мойсишин В. М. - Ювілей професора І. С. Монолатія, Арсак М. М. (2016)
Біла С. О. - Новітні тренди розвитку глобалізаційних процесів (2017)
Волосович С. В. - Домінанти технологічних інновацій у фінансовій сфері (2017)
Гудкова А. А. - Анализ инновационного и технологического развития Российской Федерации, Турко Т. И. (2017)
Дрок П. В. - Застосування інноваційних інформаційно-технічних засобів у освітній діяльності (2017)
Куліченко В. О. - Становлення та розвиток системи управління інноваційними проектами і програмами в бюджетній сфері в Україні (2017)
Різник В. В. - Проблеми трансформації та перспективи розвитку вищої освіти України в контексті глобалізації (2017)
Романишин В. О. - Нагромадження капіталу у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України (2017)
Федулова Л. І. - Інноваційний фактор забезпечення сталого розвитку регіонів України (2017)
Доброскок І. І. - Туризм в Україні: занепад чи низький старт?, Карпович М. Г. (2017)
Измайлович С. В. - Особенности управления хозяйственными рисками организаций промышленного сектора экономики (2017)
Карпенко Е. М. - Возможности развития агротуризма в Беларуси и факторы его определяющие, Карпенко В. М., Павлова Д. А. (2017)
Корсак М. М. - Совершенствование прогнозирования социально-экономического развития: опыт Республики Беларусь, Сурдо А. П. (2017)
Костін Ю. Д. - Реформування ринку електроенергії України, Телегін В. С. (2017)
Koshulko O. P. - Challenges and strategies of behavior of Ukrainian female immigrants abroad (2017)
Lisitsa E. S. - CIS countries competitiveness: measurement and drivers (2017)
Манаков А. Г. - Анализ демографических процессов в Эстонии, Латвии и Литве с середины ХХ века и прогноз до конця XXI века, Суворков П. Э., Станайтис С. A. (2017)
Miczynska-Kowalska M. - The specificity of the modern labour market in Poland (2017)
Ожигина В. В. - Зоны свободной торговли Израиля: опыт проектирования и перспективы для Евразийского Экономического Союза и Украины (2017)
Петренко Н. В. - Місце інституційної корупції в системі економічної безпеки держави (2017)
Припута Н. В. - Компоненти механізму регулювання розвитку ринків молока та молочної продукції України (2017)
Семененко О. Г. - Аналіз розвитку харчової промисловості України (2017)
Тетеринец Т. А. - Актуальные проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь, Чиж Д. А. (2017)
Турбан Г. В. - Международная торговля услугами и особенности ее развития в Республике Беларусь (2017)
Schaefer M. - Preconditions of non-standard employment in the EU and Ukraine: comparative analysis, Hetman O. (2017)
Шимченко Л. А. - Оптимізація зовнішньо-торгівельного розвитку України в військово-політичних умовах (2017)
Гордей О. Д. - Еволюційні трансформації соціально-економічних систем, Пацай Б. Д. (2017)
Коваль С. П. - Регулювання зайнятості населення в умовах розвитку підприємництва в Україні (2017)
Кучменко В. О. - Економічна сутність поняття капіталу підприємства та його структури (2017)
Тарасевич В. М. - Власність і привласнення як основа інтелектуального розвитку, Леонідов І. Л. (2017)
Шевченко О. В. - Стратегічне регулювання регіональних диспропорцій та методика оцінки його ефективності (2017)
Шкутько О. Н. - Торговая дипломатия как форма внешнеторговой политики годударства (2017)
Шульга О. А. - Система соціально-економічних відносин та технологічні способи виробництва: діалектика взаємовпливів (2017)
Боголиб Т. М. - Бюджет для граждан как приоритет государственной бюджетной политики (2017)
Воронкова О. М. - Аналіз діяльності страхових компаній на фінансовому ринку України: комплексний підхід, Кішик Т. В. (2017)
Довгань Л. П. - Оцінка вартості бізнесу в умовах впровадження вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств, Сурженко А. В. (2017)
Дульська І. В. - Місце технологічної політики у системі державних фінансів (2017)
Євтушенко Н. М. - Управління акумуляцією та витратами бюджетних коштів, Виноградня В. М. (2017)
Зюзін В. О. - Теоретичні засади фінансового забезпечення реалізації соціальних програм в Україні та світі (2017)
Косова Т. Д. - Формалізація розвитку сегменту майнового та ризикового страхування, Слободянюк О. В. (2017)
Кужелєв М. О. - Фондові біржі як елемент інфраструктури національного ринку цінних паперів: тенденції розвитку, Головенко І. П. (2017)
Леваєва Л. Ю. - Необхідність забезпечення прозорості бюджетного процесу, Кучеренко С. Ю. (2017)
Малишко В. В. - Аналіз виконання державного та місцевих бюджетів України, Пучко А. О., Царук А. Ю. (2017)
Пасічний М. Д. - Перспективне прогнозування і планування у системі бюджетних відносин (2017)
Праневич А. А. - Региональное взаимодействие в валютной сфере: предпосылки, формы, визможности и издержки организации, Прокопович В. О. (2017)
Сакаль О. В. - Механізм фінансування сталого розвитку на різних інституційних рівнях (2017)
Сальникова Т. В. - Державний борг України: оцінка та напрями підвищення ефективності управління (2017)
Соколовська О. В. - Міжнародні стандарти митного пост-аудиту (2017)
Тропіна В. Б. - Сучасні тенденції розвитку зарубіжних пенсійних систем (2017)
Череп А. В. - Системний характер та специфічні риси функціонування та розвитку банківської системи України, Сьомченко В. В., Сьомченко А. А. (2017)
Шевчук Ю. В. - Розвиток державно-приватного партнерства у контексті вдосконалення фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я (2017)
Огонь Ц. Г. - Оцінка ризиків та завдання митного контролю в Україні, Ломейко Ю. А. (2017)
Абрамов Ю.О. - Визначення параметрів формування теплового потоку при проведенні об’єктових випробувань теплових пожежних сповіщувачів, Кальченко Я.Ю. (2017)
Антошкин А. А. - Формализация принадлежности центров покрывающих кругов области при решении задачи размещения пожарных извещателей с использованием аппарата Ф-функций (2017)
Афанасенко К.А. - Исследование возможности применения связующих на основе эпоксидированных динафтолов в стекло пластиках пониженной горючести, Михайлюк А.П., Роянов А.Н. (2017)
Баранов М.И. - Влияние электронных явлений на нагрев металлического проводника импульсным током, Рудаков С.В. (2017)
Basmanov A. - Іdentifying the convective heat transfer coefficient of the tank wall in the case of dike fire, Kulik Y. (2017)
Бородич П.Ю. - Розробка нормативу оперативного розгортання особового складу автомобілю пожежного першої допомоги з установкою триноги на колодязь та спуском в нього, Ковалев П.А., Пономаренко Р.В., Кисіль С.О. (2017)
Васильєв С.В. - Енергетичне обґрунтування високопродуктивного перекачування води за допомогою АЦ-40(130)63Б, Ковальов О.О., Баркалов В.Г. (2017)
Васильченко А.В. - Влияние нагрева болтового узла крепления на устойчивость балочной конструкции (2017)
Дадашов И.Ф. - Замедление испарения жидкости слоем гранулированного материала, нанесенного на ее поверхность, Шаршанов А.Я., Киреев А.А. (2017)
Данилин А.Н. - Модели движения потоков людей и их сравнение, Комяк В.В., Комяк В.М. (2017)
Dubinin D. - The double charge explosion models of explosive gases mixture to create a fire barrier, Lisnyak A. (2017)
Дуреев В.А. - Розроблення технології утилізації капсульних втулок до артилерійських пострілів з урахуванням ризику виникнення аварії та економічної ефективності робіт (2017)
Калиновський А.Я. - Оцінювання можливого ефекту від оснащення пожежно-рятувальних підрозділів м. Харкова багатофункціональними мобільними пожежно-рятувальними комплексами контейнерного типу, Коваленко Р.І. (2017)
Катунин А.Н. - Обоснование закона распределения суммарной наработки кабельных изделий для предупреждения возникновения в них источников зажигания, Кирилюк А.С., Кулаков О.В. (2017)
Ковальов А.І. - Вплив випадкових помилок у вимірюванні температур на похибку визначення теплофізичних характеристик покриттів залізобетонних перекриттів (2017)
Коровникова Н.И. - Параметры термической деструкции модифицированного целлюлозного волокна, Олейник В.В., Шулика В.А. (2017)
Коханенко В.Б. - Принцип комплектації підрозділів пожежно-рятувальних частин в населених пунктах України з урахуванням умов експлуатації, Бєляєв В.Ю. (2017)
Литвяк А.Н. - Оценка эффективности системы звукового оповещения о пожаре в производственном помещении, Мурин М.Н. (2017)
Луценко Ю.В. - Визначення параметрів системи охолодження в захисному спеціальному одязі рятівника, Курська Т.М. (2017)
Михайлюк О.П. - Оцінка впливу зміни алгоритму визначення надлишкового тиску вибуху зовнішніх технологічних установок на їх пожежовибухонебезпеку, Ключка Ю.П. (2017)
Назаренко С.Ю. - Експериментальне визначення кута закручування напірного пожежного рукава, що має дефект, Чернобай Г.О., Ларін О.М., Виноградов С.А. (2017)
Пархоменко В.-П.О. - Визначення групи горючості епоксіамінних композицій, модифікованих солями купруму(ІІ), Лавренюк О.І., Михалічко Б.М. (2017)
Петухова О.А. - Визначення характеристик елементів внутрішнього водопроводу для успішного гасіння пожеж, Горносталь С.А. (2017)
Рибка Є.О. - Аналіз стану патентування в галузі пожежних сповіщувачів, Поспєлов Б.Б., Андрющенко Л.А., Коссе А.Г. (2017)
Савельев Д.И. - Исследование огнезащитного действия гелеобразующих огнетушащих составов по отношению к хвойной лесной подстилке, Бондаренко С.Н., Киреев А.А., Жерноклев К.В. (2017)
Савченко А. В. - Оценочные испытания технологии использования гелеобразующих систем для защиты резервуаров хранения нефтепродуктов от теплового воздействия пожара, Островерх О. А., Хмыров И. М., Ковалевская Т. М. (2017)
Сенчихін Ю.М. - Визначення витрат вогнегасних речовин та кількості приладів їх подавання для гасіння пожеж, Аветісян В.Г., Піксасов М.М. (2017)
Сенчихин Ю.Н. - Тактика подачи потока струй огнетушащих составляющих установками типа АУТГОС, Сыровой В.В., Остапов К.М. (2017)
Тищенко Е.А. - Динамические характеристики пожара класса в при тушении распыленной водой, Абрамов Ю.А. (2017)
Трегубов Д.Г. - Прогноз температурного режиму пожежі в огородженні (2017)
Трегубов Д.Г. - Шляхи визначення залежності параметрів запалювання від температури, Тарахно О.В., Рогачук Д.М. (2017)
Хілько Ю.В. - Визначення параметрів вогнегасної ефективності викиду порошкових сумішей з контейнерів, Мелещенко Р.Г. (2017)
Чернуха А.А. - Дослідження ефективності вогнезахисного просочувального засобу для деревини різних порід, Абрамов А.В. (2017)
Шаршанов А.Я. - Замедление массопереноса зернистой средой (2017)
Содержание (2016)
Колонка головного редактора (2016)
Бойко А. А. - Метод структурного синтеза аcинхронного электропривода двухзвенного промышленного манипулятора, Бибик А. В., Акчебаш Н. В., Бойко Н. А. (2016)
Захарченко В. М. - Аналіз електромагнітної сумісності потужного пристрою плавного пуску із судновою мережею в динамічних режимах, Бушер В. В., Глазєва О. В., Хандакжи К. (2016)
Войтенко В. А. - Оптимизация движения электротранспорта (2016)
Мельничук М. А. - Синтез алгоритму прямого керування моментом на основі теорії розривного керування, Лозинський А. О. (2016)
Найденко Е. В. - Двухмассовая электромеханическая система с люфтом в передаче в режиме пуска (2016)
Семенюг А. Н. - Схема замещения трехфазного электрического кабеля с учетом взаимных влияний между проводниками (2016)
Бойко А. А. - Тихоходный двигатель бииндукторного типа в безредукторных электроприводах лифтовых подъемных механизмов, Винаков А. Ф., Булгар В. В., Бесараб А. А. (2016)
Бондарчук А. С. - Дослідження впливу струму вищих гармонік на втрати активної потужності в електричній мережі житлового будинку, Нечипорук Є. П. (2016)
Дорошенко О. І. - Фізичні основи математичної моделі системи електропостачання промислових споживачів електроенергіїї, Дробот Г. О., Левакін М. С. (2016)
Бесараб А. Н. - Уменьшение технологических потерь электроэнергии в городских распределительных сетях напряжением 10 (6) кв путем оптимизации мест размыкания контуров, Невольничеко В. Н., Шабовта М. Ю., Соколов Я. А., Тищенко И. И. (2016)
Лахно В. А. - Кібербезпека комп’ютерних систем транспорту (2016)
Василевская А. П. - Модели и метод энергосберегающего функционального проектирования гидроаэродинамических систем (2016)
Крисилов В. А. - Программный программируемый модуль на основе машины Тьюринга, Синегуб Н. И., Романов Г. Е. (2016)
Аль-Джасри Г. Х. М. - Алгоритмы кооперативного обнаружения течи теплоносителя в акустической сенсорной сети, Болтенков В. А., Червоненко П. П. (2016)
Голикова О. Н. - Роль номинативных и инфинитиных рядов в актуализации интертекстуальности и интердискурсивности поэзии эпохи постмодерна (2017)
Педченко Л. В. - Когнитивная структура семантического поля "теплый" в русском диалектном языке (2017)
Котова А. А. - Грамматическая идея глагола в стихотворении И. Бродского "Глаголы" (2017)
Степанова С. Е. - Языковая личность и её причастность к профессии в языковой картине мира и эхо-картинах мира близких людей (на материале рассказов А. П. Чехова, М. А. Булгакова и В. М. Инбер) (2017)
Мальцева В. В. - Полидискурсивность как преодоление линейности текста (на материале романа Е. Г. Водолазкина "Лавр") (2017)
Быкова И. А. - Средства создания образа моря в повести А. А. Бестужева-Марлинского "Фрегат "Надежда", Чен Хун (2017)
Скоробогатова Е. А. - Формы обращения в русской поэзии ХХ-ХХІ веков (2017)
Моради А. - Трансонимизация в названиях объектов торгового и ресторанного бизнеса г. Харькова (2017)
Гончарова О. А. - "Какую я вчера пьесу смотрел в театре, очень смешно" (Шекспир – Тургенев – Чехов) (2017)
Гасанова Г. А. - "Русские писатели в оценке Л. Н. Толстого (2017)
Односмум Н. В. - ЯЖанрообразующая функция кинематографических элементов в повести Андрея Белого "Котик Летаев" (2017)
Кононенко В. І. - Смислове розмаїття художніх текстів Василя Стефаника (2016)
Ґрещук В. В. - Художня мова Василя Стефаника в наукових студіях Івана Ковалика (2016)
Беценко Т. П. - Синтаксична організація новел Василя Стефаника: поетика граматичних структур (2016)
Лесюк М. П. - Фразеологія "абсолютного пана форми", Попойлик Ю. Д. (2016)
Бабич Н. Д. - Засоби творення оптимістичної "нути" у творах Василя Стефаника (2016)
Ільків А. В. - Особливості мовленнєвого етикету українців в епістолярній традиції межі ХІХ - ХХ століть (2016)
Лазарович О. М. - Лексикографія польської мови: історичний огляд (2016)
Думчак І. М. - Універбація як засіб творення лексичних інновацій (на матеріалі словників А. Нелюби "Лексико-словотвірні інновації") (2016)
Ципердюк О. Д. - Релігійна пропріальна лексика в гуцульських говірках (на матеріалі праці "Гуцульські світи. Лексикон") (2016)
Думчак І. М. - Функціонально-стилістичне навантаження розмовної лексики в англомов-ному художньому тексті (на матеріалі романів Тоні Моррісон) (2016)
Ткачівська М. Р. - Евфемізм або мовна дипломатія (на прикладі української та німецької мов) (2016)
Мовчан Р. В. - Василь Стефаник і експресіонізм в українській літературі 1920-х років (2016)
Піхманець Р. В. - Проблеми наукового видання художньої спадщини Василя Стефаника (2016)
Моклиця М. В. - Модернізм Василя Стефаника крізь магічний кристал алегорії (2016)
Горболіс Л. М. - Кінематографічні аспекти візуалізації образу в "Камінному хресті" Василя Стефаника (2016)
Сеник Л. Т. - Василь Стефаник і Григорій Косинка: проблема злочину в контексті минулого і сучасности (порівняльний аспект творчого методу письменників) (2016)
Кочерга С. О. - Homo scribens у дзеркалі листування Василя Стефаника (2016)
Вірченко Т. Л. - Кінематографічне мислення В. Стефаника (на матеріалі образка "Осінь") (2016)
Козлов Р. А. - Семантичні шари образка В. Стефаника "Давнина" (2016)
Баран Є. М. - Листи Юрія Стефаника: "Кожний мусить вийти на свою Голготу сам" (2016)
Баран Є. М. - Листування Василя Стефаника з Осипом Назаруком (1930 - 1934) (2016)
Юрчук О. В. - "Білий хлопчик у білій сорочці плакав": психоаналітичні студії над творчістю Василя Стефаника (2016)
Василик Л. І. - Леся Українка і Василь Стефаник: семантика камінного в художньому світі (2016)
Кирилюк С. Д. - Людина в чорно-білому "кадрі" прози Василя Стефаника (2016)
Маркуляк Л. В. - Постать Василя Стефаника в оцінці Дмитра Донцова (2016)
Ямборко С. М. - Василь Стефаник і маніфести "Молодої Польщі" (2016)
Наконечна Л. Б. - Мотивіка смерті у творчості Василя Стефаника, Наконечна-Роганіна Л. Б. (2016)
Королько А. З. - Василь Стефаник і український радикальний рух на Покутті (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (2016)
Ушневич С. Е. - Творча особистість Василя Стефаника у рецепції прикарпатських науковців (2016)
Бігун О. А. - Екзегетика "соборності" у творах Тараса Шевченка (2016)
Вертій О. І. - Діалектика формування національних основоположних підстав сучасного українського народознавства та літературознавства (2016)
Набитович І. Й. - Парадиґма европеїзму української літератури Дарії Віконської (2016)
Мафтин Н. В. - "Магічний" реалізм прози Євгена Гуцала (2016)
Слоньовська О. В. - Архетип землі й дитини в прозі української діаспори (2016)
Солецький О. М. - Емблематичний фокус рецепції Івана Франка (2016)
Чобанюк В. Я. - Поетика пейзажу в мілітарних творах Марка Черемшини та Григорія Косинки (2016)
Швець А. І. - "Де льокувати серце, думку і себе саму?" (життєві контроверзи двох заповітів Наталії Кобринської) (2016)
Вівчарик Н. М. - Прояви психологізму в новелі Григора Лужницького "Дитина" (2016)
Качак Т. Б. - Діти перехідної епохи у сучасній українській літературі для юних читачів (2016)
Мочернюк Н. Д. - "…Світлий і мистецький бік світу, помічуваний оком маляра": мемуаристика Олекси Грищенка (2016)
Залевська О. М. - Фольклорно-міфологічна основа повісті "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського та збірки "Регіт Арідника" Ростислава Єндика (2016)
Музика Т. Є. - Домінантні особливості портретування у романах Василя Барки (2016)
Турчанська О. Є. - Проблема жіночої освіти в українському та британському феміністичному дискурсах (на матеріалі творів Е. Гаскелл та О. Кобилянської) (2016)
Хороб С. І. - Поетика конфлікту у прозі Василя Стефаника: драматизація новели чи епізація драми? (2016)
Карась Г. В. - Диригентська діяльність Лева Туркевича в контексті музичної культури української діаспори (2016)
Казанова О. В. - "Драматизація" новелістики В. Стефаника у фокусі наратологічної методології (2016)
Родчин З. Я. - Реалізація притчі про блудного сина в західноукраїнській драмі Є. Рудного "Тут земля предків моїх" (2016)
Процюк Л. Б. - Родинне й національне: проблема вибору "між двох сил" (на матеріалі п’єс Людмили Старицької-Черняхівської та Володимира Винниченка) (2016)
Верлата А. С. - Еволюція протагоніста у драматургії Василя Пачовського (2016)
Хороб С. С. - Концепція власне фантастики в сучасній українській літературі (на матеріалі творів М. і С. Дяченків та Я. Мельника) (2016)
Дерев’янко В. І. - Контамінація фразеологічних одиниць у ЗМІ (на матеріалі чеської мови) (2016)
Гросевич І. В. - Ґотичність як художньо-стильова особливість малої прози Івана Франка (2016)
Сіренко С. А. - Моделювання приватного світу персонажа в урізькому тексті Галини Пагутяк (2016)
Залевська І. І. - Духовні виміри українського буття у прозі Юрія Тиса (на матеріалі збірки "Симфонія землі") (2016)
Руднянин О. І. - Тематичні аспекти епістолярних діалогів Юрія Шевельова та Олекси Ізарського (2016)
Дибовська О. В. - Концепт страху в літературній казці (2016)
Касіян З. Л. - Художній світ збірки новел Дарії Ярославської "Прапор" (2016)
Машталер О. О. - Колористична модель світу в ліриці Д. Мельникович-Рихтицької (2016)
Козлов Р. А. - З позицій сучасного франкознавства (2016)
Баран Є. М. - Триєдиний світ поезій Василя Мойсишина… (2016)
Баран Є. М. - Тарас Шевченко: індивідуальні орієнтири сприйняття (2016)
Стоцька Л. Р. - Крізь призму рефлексійної оптики критика (2016)
Баран Є. М. - У часи Смолякові… Пам’яті Олександра Смоляка (27 червня 1938 – 16 жовтня 2016) (2016)
Вахович І. В. - Підвищення ефективності управління бізнес-процесами будівельних підприємств (2015)
Сорокіна Л. В. - До проблеми вдосконалення методів прогнозування вартісних показників житлового будівництва, Гойко А. Ф., Скакун В. А. (2015)
Ніколаєв В. П. - Інформаційне моделювання будівель: імперативи оптимізації будівельно-експлуатаційного процессу, Ніколаєва Т. В. (2015)
Закорко П. П. - Класифікація проектів реконструкції "селища в місті" за їх ефективністю для населення, Бєлєнкова О. Ю., Шоацин Гао (2015)
Поповиченко І. В. - Аналіз показників роботи персоналу будівельних підприємств у контексті дослідження змін соціально-економічного стану будівельної галузі України, Шапа Н. М. (2015)
Рубцова О. С. - Передумови використання CRM-системи для оптимізації стратегій реалізації продукції та поліпшення бізнес-процесів в підрядних будівельних організаціях (2015)
Юрченко Ю. О. - Методологічні аспекти форму-вання стратегічного набору будівельних підприємств (2015)
Ступнікер Г. Л. - Економічна оцінка регіональних особливостей діяльності будівельних підприємств (2015)
Гриценко О. С. - Вплив на економічну безпеку будівельного підприємства рівня корпоративної соціальної відповідальності, Запєчна Ю. О., Шевчук К. І., Бородавко М. В. (2015)
Кіщенко Т. Є. - Підвищення ефективності інвестиційно-будівельного процесу за рахунок використання концепції та послуг девелоперських компаній, Гусарова Л. В. (2015)
Менейлюк А. И. - Выбор эффективных моделей финансирования и организации работ по перепрофилированию зданий, Лобакова Л. В. (2015)
Менейлюк А. И. - Изменение экономических показателей проекта по утеплению фасадов зданий путём варьирования организационно-технологических факторов, Бабий И. Н., Каминская-Пинаева А. И. (2015)
Петровский А. Ф. - Технико-экономическое обоснование применения инъекционной технологии устройства противофильтрационных экранов (2015)
Скрипник А. Л. - Методичні підходи до прогнозування циклічності розвитку підприємств будівельної галузі, Моголівець А. А. (2015)
Шейко Т. Ю. - Методологічні підходи до визначення й оцінки конкурентоспроможності у будівництві (2015)
Шевчук О. К. - Розвиток вартісного інжинірингу в будівництві (2015)
Лаже М. В. - Аналіз стану будівельних підприємств з метою дослідження їх економічної безпеки (2015)
Скасків О. Б. - Про співвідношення Бореля для рядів типу Тейлора-Діріхле, Тарновецька О. Ю., Трусевич О. М. (2017)
Маслюченко В. К. - Точки неперервності L-значних функцій і локальні екстремуми, Мироник О. Д. (2017)
Овчар І. Є. - Розв’язання оберненої задачі теорії розподілу значень для цілих кривих, Савчук Я. І. (2017)
Скасків О. Б. - Цілі ряди Діріхле та h-міра виняткової множини, Сало Т. М. (2017)
Сєров М. І. - Симетрійні властивості та деякі точні розв’язки нелінійного двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії, Приставка Ю. В. (2017)
Ічанська Н. В. - Групова класифікація еволюційних багатовимірних рівнянь другого порядку (2017)
Загороднюк А. В. - Регулярність за Аренсом передспряженого простору до алгебри аналітичних функцій обмеженого типу на банаховій алгебрі, Тарас О. Г. (2017)
Глушак І. Д. - Інтегральне зображення метрики Прохорова на просторі нормованих ємностей (2017)
Федак І. В. - Рекурентні співвідношення другого порядку та деякі їх властивості (2017)
Семенчук А. В. - До періодичних рекурентних дробів третього порядку (2017)
Сеничак В. М. - Побудова базисних функцій тривимірного симплекс-елемента, Сеничак В. В. (2017)
Новосядлий С. П. - Метод компенсації при функціональному моделюванні схем субмікронних структур ВІС/НВІС, Бережанський В. М., Бойко С. І. (2017)
Шопа Т. B. - Коливання ортотропної циліндричної оболонки з множиною отворів та включень довільної конфігурації (2017)
Кривень В. А. - Двоперіодична задача про пластичне відшаровування жорстких волокон ромбічного перерізу, Цимбалюк Л. І., Крива Н. Р. (2017)
Бедзір О. О. - Експериментальні дослідження демпферів на основі прорізних циліндричних оболонок, Шопа В. М., Величкович А. С. (2017)
Іващенко В. Т. - Аналіз принципів зниження вібрацій трубопровідних систем нафтогазовидобувних підприємств, Слободян В. І., Лях М. М. (2017)
Бойко В. С. - Вивчення придатності дисперсних бітумних матеріалів для тампонування високопровідних тріщин у нафтовому покладі, Заливаха Н. Я. (2017)
Кондрат О. Р. - Альтернативні методи розрахунку коефіцієнтів лінійного та інерційного опорів рівняння припливу газу та газоконденсату до вибою свердловини, Рой М. М. (2017)
Смоловик Л. Р. - Термічні методи дії на привибійну зону пласта (2017)
Мойсишин В. М. - Статистичний аналіз результатів стендових експериментальних досліджень зміни осьового навантаження при бурінні долотами різних типів, Витязь О. Ю., Фем’як Я. М., Масьовський А. І., Жовнірук Р. А. (2017)
Коцкулич Я. С. - Промивальна рідина для первинного розкриття продуктивних пластів на родовищах, розташованих в рекреаційних зонах, Тершак Б. А., Коцкулич Є. Я. (2017)
Слабий О. О. - Дослідження напружено-деформованого стану водовіддільної колони при нерегулярному хвилюванні моря (2017)
Грудз В. Я. - Удосконалення методу діагностування витоків з газопроводу на основі дослідження процесу розповсюдження збурень, Грудз В. Я. (2017)
Якимів Й. В. - Технології поставки нафти із альтернативних джерел на нафтопереробні заводи України, Бортняк О. М. (2017)
Іващенко В. Т. - Особливості вібрацій об’єктів трубопровідних систем на нафто-газовидобувних промислах, Слободян В. І., Лях М. М. (2017)
Мартинюк Р. Т. - Контроль герметичності магістральних газопроводів (2017)
Бортняк О. М. - Технічні та екологічні аспекти несанкціонованого втручання у магістральні нафтопроводи, Школьний М. П., Якимів Й. В., Варик Р. С. (2017)
Гнип М. М. - Підвищення довговічності фрикційних вузлів у нафтогазовій галузі, Криштопа Л. І., Криштопа С. І. (2017)
Кулик М. П. - Перспективи інтенсивного відновлення теплової енергетики України на базі комбінованих парогазових енергетичних установок, Мисак Й. С. (2017)
Бережницький Б. С. - Експрес-метод оцінки ефективності роботи вібросит (2017)
Мойсишин В. М. - Роман Яремійчук (2017)
Яремійчук Р. С. - Втрачені можливості. Що робити? (2017)
Пелих В. О. - Не мислив математики без поезії (2017)
Яремак О. М. - Порядність, чесність, людяність, Мойсишин В. М. (2017)
Зарічний М. M. - Він стояв біля витоків нової математичної дисципліни – топології. До 55-річчя відходу у Вічність видатного українського математиката педагога, дійсного члена Наукового товариства ім. ШевченкаМирона Зарицького, Пташник Б. Й. (2017)
Рассоха І. В. - Прикладні задачі як засіб реалізації міжпредметних зв’язків при викладанні вищої математики в технічних ВНЗ (2017)
Рендюк С. П. - Метод проектів на практичних заняттях з вищої математики (2017)
Тулупова Л. О. - Деякі принципові особливості викладання математики на підготовчому відділенні для іноземних студентів (2017)
Kiełtyk-Zaborowska І. - Literatura dla dzieci w wychowaniu przedszkolnym, wczesnoszkolnym i domowym (2017)
Zamecka-Zalas O. - Aleksandra Podhorodecka – zasłużona dla zachowania tożsamości narodowej młodego pokolenia polaków na obczyźnie (2017)
Szymczyk K. - Strategia rozwoju oświaty mniejszości ukraińskiej w Polsce w świetle obowiązującego ustawodawstwa (2017)
Stolarczyk M. - Zagadnienie wychowania państwowego w odniesieniu do mniejszości ukraińskiej w Polsce w reformach oświatowych okresu międzywojennego (1924 - 1939), Szymczyk K. (2017)
Варецька О. - Ставлення молодших школярів до грошей як чинник їхньої духовно-економічної соціалізації (2017)
Салань Н. - Формування особистості школяра на уроках інформатики у початковій школі (2017)
Сиротенко В. - Практика застосування різноманітних шляхів аналізу художнього твору на уроках літературного читання, Бондаренко Л. (2017)
Лосєва О. - Формування іншомовної компетентності молодшого школяра засобами предмету "Початки економіки" (2017)
Шаповалов С. - Вплив методів фізичного виховання дітей віком 7 - 10 років із патологією зору на рівень адаптаційного напруження організму (2017)
Beskorsa O. - Functioning Features of Computer Technology While Forming Primary Schoolchildren’s Communicative Competence (2017)
Бондаренко Н. - Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій у старших дошкільників засобами масових комунікацій, Аліпа А. (2017)
Бунчук О. - До 100-річчя з дня заснування Товариства шкільної освіти (1917 – 1920 рр.) (2017)
Грицай Н. - Методична підготовка майбутніх учителів біології до екологічної освіти школярів в Україні та за кордоном (2017)
Трубавіна І. - Формування готовності викладачів університетів до роботи в післядипломній педагогічній освіті (2017)
Бутиріна М. - Підготовка майбутніх педагогів до запобігання ризикам педагогічної діяльності (2017)
Рудічєва Н. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування навичоки раціонального читання молодших школярів (2017)
Шевців З. - Проектування педагогічного процесу з формування соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи (2017)
Щербатюк В. - Творчі завдання на заняттях із літературознавчих дисциплін як засіб розвитку креативності майбутніх учителівсловесників (2017)
Багорка А. - Наступність у вивченні фахових дисциплін у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "коледж-університет" (2017)
Гаврілова Л. - Проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами комп’ютерних технологій у теорії вітчизняної музичної освіти, Федоришин В. (2017)
Будянський Д. - Використання засобів театрального мистецтва в системі розвитку риторичної культури сучасного педагога (2017)
Проворова Є. - Міжпредметна інтеграція в методичній підготовці майбутнього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу (2017)
Попелешко Ю. - Передумови виникнення просвітницьких громад як осередків творчої інтелігенції в Україні (кінець ХІХ ст.) (2017)
Роздимаха А. - Вивчення проблеми формування здатності до естетичної оцінки явищ дійсності засобами мистецтва, Одерій Л. (2017)
Смиренський В. - Педагогічна імпровізація вчителя музики як важливий показник його професіоналізму (2017)
Гусаченко Л. - Роль хореографічного мистецтва у формуванні гармонійної особистості в умовах сучасної системи виховання, Воротняк. П. (2017)
Содержание (2016)
Debelyy S. А. - The model of the Control System of strip Thickness on Pressure Screws of the first Stand cold Rolling Mill, Sivyakova G. А., Chornyi A. P., Limonov L. G. (2016)
Budashko V. V. - Modernization of Hybrid Electric-Power System for Combined Propulsion Complexes, Ungarov D. V., Onishchenko O. A. (2016)
Зырянов В. М. - Повышение энергоэффективности управляемых вертикально-осевых лопастных ветротурбин, Лимонов Л. Г., Роткин В. М., Соколовский Ю. Б. (2016)
Бондаренко С. Н. - Энергосбережение в системах охла-ждения крупных электрических машин, Лимонов Л. Г. (2016)
Зырянов В. М. - Математическая модель взаимодей-ствия управляемой лопастной ветротурбины с воздушным потоком, Лимонов Л. Г., Роткин В. М., Соколовский Ю. Б. (2016)
Волянська Я. Б. - Особливості побудови автоматичних систем керування рухом об’єктів морської робототехніки, Волянський С. М. (2016)
Schöler Th. - CPS/Data Science Approach for smart factory and Building Automation, Kögel L., Pröll S. (2016)
Berlizov Y. - The Algorithms for software System of Scientific Publications Analys, Hapiak V., Liubchenko V. (2016)
Жейнов Ж. И. - Удалённый мониторинг и управление с использованием GPRS, Иванов С. И. (2016)
Cherneha K. S. - Decision support System for Automated Medical Diagnostics, Tymchenko B. I., Komleva N. O. (2016)
Зик Ю. - Гид по местам культурного наследия немецких поселенцев в Одессе на базе фреймворков Cordova и Ionic, Бровков В. Г., Столяр А. И., Кадацкий М. А., Забловский Я. Ю. (2016)
Petic M. - Developing а tool for Texts with Heterogeneous Structure Processing, Dumbrаveanu R., Chilat S. (2016)
Чечельницький В. Я. - Урахування статистичних властивостей контейнеру для стеганографічного алгоритму, Калашніков М. В., Яковенко О. О., Кушніренко Н. І. (2016)
Sieck Ju. - Virtual And Augmented Reality In a Cultural Context, Pfeiffer F., Reinhardt Je., Remes K., Thiele-Maas M. (2016)
Годовиченко М. А. - Контроль та управління доступом до приміщень з використанням Mqtt і Bluetooth, Кадацький М. А., Зайцева Д. І. (2016)
Surkov S. S. - Improvement оf Security for Web Services by Research and Development оf Oauth Server, Martynyuk O. N. (2016)
Tymchenko B. I. - The Robust Control System for skid elimination in Dynamic Road Environments, Samodelok V. V., Putilina D. V., Galchonkov O. M. (2016)
Кондратенко Ю. П. - Синтез та оптимізація нечіткого контролера системи керування осадкою плавучого доку, Козлов О. В., Коробко О. В., Топалов А. М. (2016)
Михайлов Е. П. - Оптимизация перемещения мобильного робота в автоматизированном складе, Ременюк Б. С. (2016)
Shcherbakova G. - Information Technology of quality assessment of assembly units in Radio Equipment Manufacturing, Krylov V., Pisarenko R. (2016)
Żygadło B. - Automatic Parallel сar parking (2016)
Аль-Джасри Г. Х. М. - Синтез геометрии сенсорной сети акустической диагностики течей теплоносителя (2016)
Fomin O. O. - Model-Oriented Method for Construction of Intelligent Information Systems of Diagnosing Based on Volterra Kernels, Pavlenko V. D. (2016)
Сидоренко І. І. - Узагальнена математична модель пасивних динамічних гасників коливань з врахуванням непружної сили дисипації, Ткачьов А. В., Ткачьов О. А. (2016)
Кононенко И. В. - Имитационная модель осуществления проекта, Агаи А. (2016)
Москалюк А. Ю. - Системный подход к анализу уровня охраны труда в задачах проектно-ориентированного менеджмента, Чернега Ю. С., Гогунский В. Д. (2016)
Колеснікова К. В. - Концептуальна модель управління проектами, Гогунський В. Д., Негрі А. О., Олех Г. С. (2016)
Оприско О. Б. - Особливості громадянсько-патріо-тичного виховання студентської молоді на сучасному етапі розвитку України, Дядюра К. О., Панченко В. О. (2016)
Шерстюк О. И. - Компетентность как способ реализации функциональных ролей в команде проекта (2016)
Бескоровайный В. В. - Многофакторное оценивание вариантов реинжиниринга крупномасштабных объектов на основе компараторной идентификации, Москаленко А. С., Подоляка К. Е. (2016)
Колесников А. Е. - Разработка модели представления компетенций в проектах обучения, Лукьянов Д. В., Олех Т. М. (2016)
Гончарова О. Е. - Постнеклассические подходы в проектировании системы "водитель–автомобиль–среда" для обеспечения ее безопасности (2016)
Козир А. - Професійно-особистісний розвиток майбутніх учителів музики у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін (2017)
Сі Даофен - Інноваційні тенденції співацького навчання майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки (2017)
Ма Чен - Функціональний аналіз підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до організації співацької діяльності учнів загальноосвітніх шкіл (2017)
Сюй Цзяюй - Проективно-діяльнісний етап формування етнокультурної підготовки майбутніх учителів музики (2017)
Чжан Бо - Методологічний аналіз дослідження проблеми сприйняття у фаховій підготовці майбутніх учителів музики (2017)
Бондаренко В. - Формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій у педагогічному ВНЗ на засадах аксіологічного та акмеологічного підходах (2017)
Gavrilova L. - Ways of Developing Pedagogical University Students’ English Language Competence, Iaburova O. (2017)
Дубінін В. - Філософія, синергетика та голізм в контексті освітніх інновацій у вищій школі (2017)
Панасенко Е. - Розвиток комунікативних здібностей у майбутніх учителів-філологів початкових класів: психолого-педагогічний аспект, Черепова Ю. (2017)
Бондаренко Т. - Удосконалення методико-математичної підготовки студентів до забезпечення наступності між дошкільною і початковою освітою, Чайченко В. (2017)
Вікторенко І. - Проблема формування професійного мислення на етапі становлення майбутнього вчителя природознавства (2017)
Горобець Л. - Проблеми формування здоров’язбережувальних технологій у майбутніх вчителів початкових класів та впровадження їх у навчальний процес, Литвинова І. (2017)
Євтухова Т. - До питання вивчення курсу "Педагогічна ергономіка" в системі підготовки фахівців зі здоров’я людини (2017)
Лихолат О. - Використання прийомів організації мислення Едварда де Боно в професійній освіті (2017)
Помирча С. - Методичний коментар щодо вивчення експресивної лексики на заняттях із сучасної української мови, Манохіна Ю. (2017)
Федь І. - Психолого-педагогічне розуміння змісту поняття творчості (2017)
Хващевська О. - Педагогічні технології в підготовці вчителя іноземної мови початкової школи (2017)
Котов В. - Формування національної самосвідомості майбутніх учителів початкової школи в курсі "Теорія і методика народного танцю" (2017)
Ішутіна О. - Технологія формування лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя української мови (2017)
Ковальчук Г. - Реалізація інноваційних технологій особистісно-професійного розвитку майбутніх фахівців у процесі навчання (2017)
Семеног О. - Цифрові наративи у фаховій підготовці майбутніх учителів української мови і літератури (2017)
Хижняк І. - Стан використання засобів електронної лінгвометодики в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2017)
Андрієвська В. - Формування метапредметних умінь молодших школярів на основі дисциплін мовознавчого циклу засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Lobachova І. - Pedagogical Conditions of Using a Wimmelbuch At English Lessons at Primary School (2017)
Пономарьова Н. - Принципи підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності (2017)
Лян Хайє - Актуалізація основних принципів проектної технології навчання у вокально-хоровій підготовці майбутніх учителів музики (2017)
Титул, Contents (2017)
Bakalova A. - Improving the design elements of sprayers to improve technologies in the protection of black currant against pests, Tytarenko V., Radko V., Klymenko T., Trembitska O. (2017)
Pavlenko A. - Development of a new method for obtaining claydite with a minimal thermal conductivity coefficient, Cheilytko A., Lymarenko O., Taranenko O. (2017)
Fedorov B. - Development of the model of petroleum well boreability with PDC bore bits for Uzen oilfield (the Republic of Kazakhstan), Ratov B., Sharauova A. (2017)
Yatsun V. - Experimental research of rectilinear translational vibrations of a screen box excited by a ball balancer, Filimonikhin G., Dumenko K., Nevdakha A. (2017)
Golub G. - Analytical research into the motion of organic mixture components during formation of compost clamps, Pavlenko S., Kukharets S. (2017)
Matyash A. - Estimation of failure-free operation of metal water pipes, Usenko I., Myagkohlib R., Kostenko S. (2017)
Peleshenko S. - Analysis of the current state of additive welding technologies for manufacturing volume metallic products (review), Korzhyk V., Voitenko O., Khaskin V., Tkachuk V. (2017)
Vorobyov V. - Simulation of dynamic fracture of the borehole bottom taking into consideration stress concentrator, Pomazan M., Shlyk S., Vorobyova L. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського