Ягуп Е. В. - Метод расчета параметров симметрирующего устройства в тяговой системе электроснабжения переменного тока при питании нескольких нагрузок (2017)
Пушинская Е. А. - Метод внедрения систем планирования "just-in-time" при создании виртуального производственного приборостроительного предприятия, Собчак А. П., Шостак И. В., Попова О. И. (2017)
Степин В. - Типология научной рациональности и синергетика (2017)
Добронравова І. - Дескриптивність нелінійного теоретичного знання та самоорганізація нелінійної науки (2017)
Hofkirchner W. - The rationale for complexity thinking and emergentist systemism (2017)
Князева Е. - Когнитивные сети: интерактивность, интерсубъективность, синергия (2017)
Герасимова И. - Формирование человеко-гео-космомерного мышления в инженерном образовании (2017)
Горбунова Л. - Трансформативне навчання дорослих: поворот до "цілісного розуміння" людини (2017)
Адорно Т. - Теорія напівосвіти (2017)
Култаєва М. - Освіта та її деформації у сучасній культурі: до актуальності теорії напівосвіти Т. Адорно у сучасних соціокультурних контекстах (2017)
Пролеєв С. - Компетентнісний підхід у філософії освіти: можливості і проблеми, Шамрай В. (2017)
Мулярчук Є. - Покликання як мотивуючий чинник розвитку освіти в Україні (2017)
Степаненко І. - Людинотворчий потенціал філософії: стратегічні перспективи вищої освіти (2017)
Предеина М. - Должна ли философия быть массовой (2017)
Гайдамачук О. - Детонація як граматологічна версія читання філософських текстів (2017)
Зінченко В. - Модель інструменталізму у філософії освіти прагматизму та неопрагматизму (2017)
Черепанова С. - Мистецтво в системі філософії освіти. Ч.1. (2017)
Штобрин С. - VII Конгрес Товариства Філософської педагогіки (TPF) (2017)
Кудлачова Б. - Центрально-Європейське Товариство з філософії виховання (CEUPES) (2017)
Предборська І. - Континентальна педагогіка очима учасників симпозіуму CEUPES (17-18 жовтня 2016 року) (2017)
Титул, зміст (2017)
Ponomarenko V. - Research of operation of liquid-gas ejectors with compact and dispersed jets of liquid, Pushanko N., Khitriy Ya., Liulka D., Babko E. (2017)
Samorodov V. - Influence of change of hydraulic machine control parameter during braking of the tractor with the continuously variable transmission, Kozhushko A., Pelipenko E. (2017)
Karachun V. - Reduction of technological risks of flight operation by artificial formation of the buffer zone to penetrating acoustic radiation, Mel’nick V., Fesenko S. (2017)
Malahov A. - Improvement of ship ballasting system, Palagin A., Maslov I., Gudilko R. (2017)
Khrebtov O. - Investigation of electrocontact annealing in the production process of steel welding wire (2017)
Prytula N. - Mathematical modeling of operating modes of underground gas storage facilities, Prytula M., Boyko R. (2017)
Gvozdeva I. - Forecasting of the performance of the shipboard electric power system on the basis of the artificial neural network, Lukovtsev V., Tierielnyk S. (2017)
Brzhezitsky V. - Mathematical model of high-voltage instrument autotransformer intended for use in smart grid networks, Haran Ya., Trotsenko Ye. (2017)
Abstract and References (2017)
Шкодіна І. В. - Підвищення транспарентності банківської діяльності як пріоритетний напрямок реформування банківської системи України, Оніщенко І. О. (2016)
Коркуна О. І. - Скорингова оцінка фінансового забезпечення позичальника малого та середнього бізнесу в Україні з використанням банкінг-технологій, Демченко А. М., Циктор А. І. (2016)
Пасічник І. В. - Капіталізація як метод підвищення надійності банку, Адамський Я. О. (2016)
Новікова Т. В. - Управління ліквідністю банківської системи України: сучасний стан та проблеми, Антоненко О. І., Бауліна О. О. (2016)
Дрозд І. В. - Сучасний стан та стратегічні орієнтири розвитку банківського сектору економіки України в умовах кризи (2016)
Вядрова Н. Г. - Сучасні моделі фінансового супермаркету в Україні, Подорожна А. М., Якуценя Л. А. (2016)
Маслова А. Ю. - Фінансова стабільність банку та напрями її забезпечення в сучасних умовах, Мусієнко О. М., Федорченко П. В. (2016)
Боярко І. М. - Праксеологічні та ситуаційний підходи у формуванні системи стратегічного обліку (2016)
Пластун О. Л. - "Ефект часу доби" як аномалія гіпотези ефективного ринку, Макаренко І. О. (2016)
Тяжкороб І. В. - Механізм координації стратегічних суб’єктів регіонального розвитку (2016)
Грузіна І. А. - Переваги застосування бюджетного менеджменту у процесі управління бюджетною системою України (2016)
Карпець О. С. - Удосконалення методології оцінки інноваційного потенціалу підприємства з урахуванням синергетичного ефекту, Чуйко І. М., Чухлєбова Т. А. (2016)
Орєхова К. В. - Дослідження рівня інноваційного розвитку агропідприємств України, Мироненко І. В. (2016)
Біломістна І. І. - Роль планування інноваційної діяльності у розвитку зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві, Біломістний О. М., Біліченко Ю. В. (2016)
Сергієнко О. А. - Методологія прикладного статистичного та економетричного аналізу в дослідженні диспропорцій та нерівномірності розвитку регіонів України та країн Європейського союзу, Голофаєва І. П., Шавлак М. А. (2016)
Бойко С. В. - Боргова безпека держави у системі кредитних операцій уряду України : економіко-математичне моделювання (2016)
Терованесова О. Ю. - Прогнозування ресурсно-діяльнісного потенціалу підприємств машинобудування на основі сценарно-динамічного моделювання (2016)
Гула А. С. - Технологія діагностики кредитоспроможності аграрних підприємств методами багатовимірного моделювання (2016)
Kazimierz P. - Modern trends of financial sector development under the virtual regionalization conditions, Kamińska B., Kvilinsky A. (2016)
Азаренкова Г. М. - Порівняння динаміки руху ключових фондових індексів США та України, Удовік В. О. (2016)
Качала Т. М. - Науково-методичне забезпечення діагностики кризових явищ в банківській системі, Стадник А. С. (2016)
Сословський В. Г. - Ринок криптовалют як система, Косовський І. О. (2016)
Abesadze N. - Statistical data of differentiation of tourist expenses, Mindorashvili М., Paresashvili N., Javakhishvili I. (2016)
Ковальчук В. Г. - Соціальна відповідальність бізнесу як невід’ємна складова загальнодержавного управління, Вербицький М. І. (2016)
Титул, зміст (2017)
Hodakov V. - Analysis of information technology of the management system of the higher educational institution, Kozel V., Sokolov A. (2017)
Beley О. - Development of the top level of the automated SCADA system of feeding moisture in the soil-vegetative cover, Zamikhovska O., Stasyuk R. (2017)
Babakov R. - Using of method of replacement of input variables in microprogram finite-state machine with datapath of transitions (2017)
Dolya C. - Investigation of approaches to modeling of intercity passenger transportation system, Botsman A., Kozhyna V. (2017)
Kosharskaya L. - Application of the system approach to the development of the project of a safety management system for navigation in Ukraine, Makhurenko G., Postan M. (2017)
Vdovychenko V. - Analysis of the formation of fluctuations of service time of vehicles in transport-transfer stations of urban passenger transport (2017)
Vorotnikov V. - Planning the flight routes of the unmanned aerial vehicle by solving the travelling salesman problem, Gumenyuk I., Pozdniakov P. (2017)
Riznyk V. - Minimization of Boolean functions by combinatorial method, Solomko M. (2017)
Kosolap A. - Solving certain problems of scheduling theory by the methods of quadratic optimization, Nesterenko A. (2017)
Abstract and References (2017)
Hepp M. - Lehrerfortbildung – einige Voraussetzungen und Ziele für die Deutschlehrerbildung international (2015)
Ammon U. - Der Begriff "Internationale Stellung einer Sprache” und verwandte Begriffe (2015)
Boiko T. - Metaphorisierung und Verhüllung als sprachliche Techniken für semantischen Ausdruck des Konzeptes MINNE im Minnesang (2015)
Dolgopolova L. - Moderne syntaktische Theorien: zum Problem des Objekts und der Aufgaben der Forschung (2015)
Dyagileva Zh. - Die Vielseitigkeit der Charakteristik vom Konzept FREUNDSCHAFT in der deutschen Sprache (2015)
Gamsjuk M. - Umdeutung der deutschen Vornamen (2015)
Hodakowska N. - Rhetorische Mittel in den Gedichten von Rainer Maria Rilke (2015)
Hvozdyak O. - Interferenzerscheinungen in den ukrainischen Mundarten von Transkarpatien (Bereich: Küche. Kochkunst. Lebensmittel) (2015)
Ivanenko S. - Text als Fläche (gezeigt am Buch von Marie Luise Kaschnitz Beschreibung eines Dorfes) (2015)
Schuppener G. - Vereintes Deutschland – geteilte Sprache? (2015)
Tymtschenko Y. - Stilistische und kommunikativ-pragmatische Potenzen der Ausrufesätze in der deutschen Gegenwartssprache (2015)
Hamaliia V. - Prosodische Eigenschaften der modernen deutschen Werbung (2015)
Hawrysch O. - Intonation im Berndeutschen (2015)
Kuzmenko T. - Positionell bedingte Modifikation der betonten Vokale im modernen Deutschen (2015)
Pompino-Marschall B. - Die API-Utopie: ein Plädoyer für eine L1-orientierte Phonetik für den DaF-Unterricht (2015)
Rudkivskyy O. - Komparative Analyse von Phonemsystemen der germanischen und slawischen Sprachen (2015)
Steriopolo O. - Kontrastiv-vergleichende Phonologie im Rahmen der komparativen Linguistik (2015)
Wolfowska O. - Temporale Eigenschaften der politischen Rede (2015)
Karpus A. - Das Funktionieren von deutsch-russisch-ukrainischen lexikalischen Parallelen in der modernen Sprache (2015)
Kiyko S. - Genetische und historische Quellen der deutsch-ukrainischen interlingualen Homonyme (2015)
Kulyk N. - Zur Spezifik der phraseologischen Modifikationen in den gegenwärtigen deutschen Pressetexten (2015)
Shavlovska T. - Emotive Tropen im modernen deutschen Jugendlexikon (2015)
Yevtikhova I. - Linguistische Besonderheiten der Wiener Mundart, Litt O. (2015)
Hawrysch M. - Phraseologische Kontamination – Fehlleistungen oder wirksames stilistisches Mittel? (2015)
Laser B. - "Warte nur, bis du mal Kinder hast!” – Eltern und Phraseologie (2015)
Lazarenko O. - Wortbildung auf der Grundlage der Phraseologismen im Deutschen und Ukrainischen (2015)
Schkoljarenko W. - Tendenzen in der Entwicklung der deutschen Phraseologie (2015)
Artjomzew O. - Problematik der deutschen Fachterminologie in der Übersetzung (2015)
Dorofejewa M. - Fachübersetzen unter dem synergetischen Aspekt (2015)
Sinegub S. - Sprachenübergreifende Phänomene als Übersetzungsproblem (2015)
Kopyl G. - Interkulturelle Kompetenz als wichtiger Faktor der Fachkompetenzbildung für Außenwirtschaftsstudenten (im DaF-Rahmen) (2015)
Korniiko I. - Kooperative sozial- und Arbeitsformen im Deutschunterricht, Bondarenko E. (2015)
Lange A. - Die handlungs- und produktionsorientierte Methode nach Gerhard Haas in der praktischen Anwendung mit modernen Texten am Beispiel von Daniel Kehlmanns "Ruhm”, Bilitska V. (2015)
Swyrydjuk W. - Die Entwicklung phonetischer Kompetenz bei den DaF-Studenten durch einen Blog (2015)
Hinweise für autoren (2015)
Палагута С. В - Шляхи побудови сучасних систем оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, Коваленко В. В., Могильниченко В. В., Корепанова Н. В. (2017)
Новак С. В. - Оценка огнезащитной способности вермикулито-цементной плиты "Эндотерм 210104" стандартизированными методами, Круковский П. Г., Григорьян Н. Б. (2017)
Ковальов А. І. - Обґрунтування параметрів вогнезахисного штукатурного покриття для захисту залізобетонних перекриттів (2017)
Шевченко В. Л. - Методологічні основи формування і розвитку інноваційної системи безпеки польотів державної авіації (2017)
Хижняк В. В. - Оцінка сумарної похибки вимірювань на основі комплектної атестації вимірювальних процесів при проведенні випробувань авіаційної техніки, Литовченко А. О. (2017)
Чумаченко С. М. - Оцінювання загроз об’єктам критичної інфраструктури, Троцько В. В. (2017)
Поздєєв С. В. - Моделювання зовнішнього теплового навантаження на пожежника-рятувальника при пожежі у резервуарі з нафтопродуктами, Костенко Т. В., Костенко В. К., Зав’ялова О. Л. (2017)
Мосов С. П. - Обґрунтування вимог до технічних характеристик засобів ведення розвідки пожеж із застосуванням безпілотних літальних апаратів, Станкевич С. А., Чумаченко С. М. (2017)
Кравченко Р. І. - Про удосконалення нормативної бази з визначення показників пожежовибухонебезпечності речовин та матеріалів, Ільченко Н. М. (2017)
Скоробагатько Т. М. - Ефективність гасіння деякими газовими вогнегасними речовинами біодизельного палива та його сумішей з дизельним паливом, Копильний М. І., Боровиков В. О. (2017)
Боровиков В. О. - Щодо визначення ефективності піноутворювачів у разі гасіння моторного пального з полярними добавками, Слуцька О. М. (2017)
Пархоменко В. -П. О. - Роль антиіпрена-затвердника у формуванні самозгасаючих епоксіамінних композицій, Лавренюк О. І., Михалічко Б. М. (2017)
Сухорецька Л. В. - Пошук критеріїв оцінювання якості електронних паспортів потенційно небезпечних об’єктів (2017)
Фещук Ю. Л. - Методика експериментальних досліджень поведінки дерев’яних колон з вогнезахисним облицюванням та без нього в умовах пожежі, Поздєєв С. В., Ніжник В. В., Борис О. П., Долішній Ю. В. (2017)
Гурник А. В. - Оцінка стану і методологій підготовки авіаційних рятувальників державної авіації України та за кордоном, Куньо М. Д., Ядченко Д. М. (2017)
Коробкін В. Ф. - Порогове значення показника ознаки щодо загибелі або травмування людей унаслідок ДТП як характеристика надзвичайної ситуації техногенного характеру, Ковалишин Б. М. (2017)
Ліхньовський Р. В. - Експериментальне визначення впливу розведення розчинів вогнезахисних, Білошицький М. В., Жартовський С. В., Копильний М. І., Корнієнко О. В. (2017)
Бедратюк О. І. - Аерозольні вогнегасні речовини. Окремі аспекти технічного регулювання аерозольних систем, Ліхньовський Р. В. (2017)
Никулин А. Ф. - Анализ характеристик интенсивности радиотеплового излучения в СВЧ диапазоне для оценки ситуации при лесных пожарах, Багров А. С. (2017)
Потеха А. В. - Определение экспериментальных траекторий и других геометрических характеристик пожарных струй с помощью фотосъемки, Ковалев А. И, Грушовинчук А. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Sergeyeva O. - Determination of optimal parameters for the production of copper-containing particles during plasma-chemical treatment of aqueous solutions, Pivovarov A. (2017)
Vecherkovskaya A. - Mathematical modeling of the process of fluid filtration through a multi-layer filtering element, Popereshnyak S. (2017)
Shaporev V. - Investigation of the functioning of a vortex tube in supply of disperse flow (gas – dust particles) to the tube, Pitak I., Pitak O., Briankin S. (2017)
Pavlychenko A. - Development of methodological approaches to environmental evaluation of the influence of man-made massifs on the environmental objects, Buchavyy Yu., Fedotov V., Rudchenko A. (2017)
Bochkarev S. - Research of influence of technological processing parameters of protein-fat base for supply of sportsmen on activity of protease inhibitors, Krichkovska L., Petrova I., Petrov S., Varankina O., Belinska A. (2017)
Papchenko V - Investigation of anthoicians availability in sunflower seed husks, Matveeva T., Belinska A., Rudniev V., Zviahintseva O., Cherevichna N. (2017)
Priss O. - The influence of antioxidant heat treatment on utilization of active oxygen forms during storage of cucumbers, Danchenko E., Evlash V., Zhukova V., Verkholantseva V., Stepanenko D. (2017)
Priss O. - Effect of seed sowing period on polyphenolic compounds content in basil (Ocimum basilicum L.) under greenhouse conditions, Burdina I., Kiurchev S., Verkholantseva V., Stepanenko D. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Klyuvak O. - Development of diagnostics of enterprise in public e-procurement system in terms of logistics, Skrynkovskyy R. (2017)
Lesko О. - Development of approach to anticipatory risk management of the enterprise under uncertainty conditions, Prychepa I., Lesko T. (2017)
Striy L. - Enterprises of telecommunications in Ukraine: research of the present state and directions of development, Orlov V., Zakharchenko L., Golubev A., Bogatyreva L. (2017)
Plikus I. - Investigation of methods of counteracting corporate fraudulence: accounting-legal approaches to the identification of abusonment (2017)
Kolos I. - Integration on effective management of industrial enterprises on lean principles (2017)
Kuzmin O. - Research of scientific activities in higher educational institutions: planning, organization, control, regulation, Zhuk L. (2017)
Shysholin A. - Functioning of entrepreneurial universities as subjects of the system of international knowledge transfer (2017)
Vasil’ev A. - Development of combined method for analysis of financial risks of investment project, Vasil’eva N., Tupko N. (2017)
Abstract and References (2017)
Шнюков Є. Ф. - Аспекти сучасної літології: події та тенденції розвитку, Гожик П. Ф., Митропольський О. Ю., Шехунова С. Б. (2014)
Сокур Т. М. - Псаммиты верхнего венда и нижнего кембрия юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы: литологические и геохимические особенности (2014)
Компанець Г. С. - Речовинний склад відкладів нижньодевонської червоноколірно-теригенної формації Волино-Поділля, Ковальчук М. С. (2014)
Nesina N. I. - Identification of paleochannels in the Upper Moscovian sediments in the Central Part of the North Board of Dnieper-Donets Basin (according to seismic prospecting data) (2014)
Безручко К. А. - Связь естественной влажности песчаников Донбасса с первичными условиями осадконакопления (2014)
Antipovich Y. V. - The transformation of carbonic sandstone porosity of the Donbas (2014)
Алексєєнкова М. В. - Літолого-гідрогеохімічні особливості нижньопермської соленосної субформації в межах Слов’янської брахіантикліналі (2014)
Moroz M. V. - Ultrastructures of Upper Jurassic micrites of Outer zone of the Carpathian Foredeep, Moroz P. V. (2014)
Anikeyeva O. V. - Carbonate microfacies of Upper Jurassic deposits in the West and South of Ukraine (2014)
Zhabina N. M. - Sedimentary model of the Upper Jurassic – Lower Cretaceous carbonate complex in the Ukrainian Precarpathians (2014)
Зосимович В. Ю. - Етапи розвитку осадових басейнів Північної України в палеогені, Шевченко Т. В. (2014)
Зернецький Б. Ф. - Питання вивчення осадового комплексу палеоцену Кримського і Керченського півостровів, Рябоконь Т. С., Люльєва С. А. (2014)
Вернигорова Ю. В. - Літо- і біофаціальні особливості неогенових відкладів Керченського півострова (2014)
Деревская Е. И. - Создание литотеки в геологическом музее – ключ к сохранению научного наследия, Гриценко В. П., Руденко К. В., Решетник М. Н., Анфимова Г. В. (2014)
Хрущев Д. П. - Соляные ресурсы Карпатского региона Украины: проблемы использования и охраны, Босевская Л. П., Кирпач Ю. В. (2014)
Фігура Л. А. - Золотоносність грубоуламкових порід Покутсько-Буковинських Карпат (2014)
Kravchenko O. A. - The lithological characteristics of Novopetrivska suite sand strata of Krasnokutsk titanium-zirconium deposit (2014)
Candida da Costa Z. T. - Lithology of kimberlite pipe orfice of Camachia (2014)
Соботович Емлен Володимирович (25.11.1927 – 10.03.2013) (2014)
Шульга Віталий Федорович (22.02.1931 – 27.02.2013) (2014)
Титул, зміст (2017)
Kozyrievа О. - Research of the level of socio-economic development of Ukrainian regions, Sagaudak-Nikitiuk R., Yevtyshenko V., Derenkaya Y., Yevtyshenko G. (2017)
Pavuk O. - Comparison of port activities of the East Coast of the Baltic Sea: 1996–2016 (2017)
Khalatur S. - Innovative doctrine development of agriculture growth of Ukraine (2017)
Gerasymchuk N. - Development of methodological concept of resource-saving development of agro-industrial complex (2017)
Pokras O. - Analysis of the Ukrainian instrument-making industry international competitiveness using porter’s diamond (2017)
Hudáková Stašová L. - Analysis of the costs and revenues of agricultural products in the selected countries of Central Europe, Bajus R. (2017)
Popov O. - Estimation of structural organization of corporate relations at forming of corporation development strategy, Serdukov K. (2017)
Andruschenko V. - Investigation of the underwriting process in facultative reinsurance, its features and influence on balance of insurance portfolio (2017)
Ashhepkova N. - Application of recommendation blocks for conversion management of the internet store, Kulagin A. (2017)
Abstract and References (2017)
Від редколегії (2015)
Senkovsky Y. M. - Geological- and chemical-paleooceanographic aspects of sedimentogenesis of the Сarpathian-Black Sea segment of Tethys ocean, Grigorchuk K. G., Gnidets V. P., Koltun Y. V., Popp I. T., Radkovets N. Y. (2015)
Tyuleneva N. V. - Changes in the depositional environment of Northwestern shelf of the Black Sea during late Pleistocene-Holocene (2015)
Gnidets V. P. - Geological-paleooceanographic environments of the Lower Majkop deposits of Azov-Kerch region, Rever A. O. (2015)
Зернецький Б. Ф. - Питання вивчення осадового комплексу еоцену Кримського і Керченського півостровів, Рябоконь Т. С., Люльєва С. А. (2015)
Rever V. B. - Geological paleooceanography of Early Eocene sedimentary complex of Tethys Black sea segment (2015)
Зосимович В. Ю. - Палеогенові відклади Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції, Шевченко Т. В. (2015)
Ishchenko I. I. - Rhythmicity of Late Cretaceous carbonate sedimentation in the Black Sea northwestern shelf (2015)
Koshil L. B. - Geological paleoceanography of Fore-Dobrudja segment of Tethys in Devonian, Gnidets V. P., Gryhorchuk K. H. (2015)
Баранов В. А. - Некоторые актуальные проблемы литологии (2015)
Митропольський О. Ю. - Закономірності формування вмісту нікелю в складі седиментаційних потоків, Насєдкін Є. І., Іванова Г. М., Довбиш С. М., Нікітіна А. О., Федосеєнков С. Г. (2015)
Fedoronchuk N. A. - The lithological conditions of fine gold accumulation in the recent chernomorian sediments of the Black Sea (2015)
Насєдкін Є. І. - Вплив інтенсивності та напрямків вітрів на розподіл атмосферного аерозолю в межах прибережних зон (2015)
Suchkov I. A. - Ferromanganese ore forming processes in the Indian Ocean as a characteristic feature of oceanic sedimentogenesis (2015)
Nesterovskiy V. A. - Modern mineral formation in exogenous systems of Crimean peninsula, Deiak M. A. (2015)
Федорончук Н. А. - Гранулометрический состав пляжевых песков Одессы, его изменение в результате искусственного намыва пляжей и влияние на биоту, Снигирева А. А., Сучков И. А. (2015)
Кашуба Г. О. - Верхньокам’яновугільні та нижньопермські антикліналі Дніпровсько-Донецької западини як потенційні резервуари газу ущільнених порід, Карпенко І. В., Колісніченко В. Г., Лелик Б. І. (2015)
Мельниченко Т. А. - Комплексування літологічної і тектонічної інформації при розв’язанні задач нафтогазопошукових проблем (2015)
Філюшкін К. К. - Газоносність сланцевих та ущільнених алеврито-піщаних порід нижньокам’яновугільного комплексу північно-західної частини Дніпровсько Донецької западини (2015)
Vakarchuk S. G. - Lithofacies analysis to predict unconventional hydrocarbon accumulations in the Lower Visean carbonate sequence of the Dnieper-Donets graben (2015)
Галецький Л. С. - Нові дані про генезис олов’яних розсипів в північно-західній частині Українського щита, Ремезова О. О., Чернієнко Н. М., Яременко О. В., Ковриженко Л. С. (2015)
Алексєєнкова М. В. - Літолого-гідрогеохімічні особливості нижньопермської соленосної субформації Слов’янської брахіантикліналі (2015)
Шехунова С. Б. - Інтегральна геологічна модель Солотвинської структури як інструмент оцінки геоекологічного стану Солотвинського родовища кам’яної солі, Алексєєнкова М. В., Стадніченко С. М., Сюмар Н. П. (2015)
Микола Васильович Логвиненко (14.10.1914–17.06.1998) (2015)
Пономаренко Г. О. - Сучасні проблеми організаційно-правового забезпечення якісної діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ (2008)
Шестаков С. В. - Поняття зловживання правом у виборчому процесі (2008)
Шикшина М. Л. - Систематизація кримінально-процесуального права (2008)
Яременко В. В. - Поняття і структура правової інформації (2008)
Гетьман Є. А. - Принципи кодифікації законодавства України (2008)
Басова Ю. Ю. - Загальна характеристика гарантій законності контрольно-наглядової діяльності міліції громадської безпеки (2008)
Назаров В. В. - Оперативно-розшукова діяльність та права людини: проблеми взаємозв’язку та обмежень (2008)
Скакун О. Є. - Про принципи кримінально-виконавчого права України (2008)
Саленков І. В. - Порівняльно-правовий аналіз режиму виконання й відбування покарання у вигляді позбавлення волі (2008)
Сироїд Т. Л. - Співвідношення конституційного принципу невидачі та положень Статуту Міжнародного кримінального суду (2008)
Гавриленко О. А. - Нормативна регламентація укладення та розірвання шлюбу в античних державах Північного Причорномор’я: історико-правове дослідження (2008)
Онишко О. Б. - Особисті немайнові права та обов’язки подружжя за сімейним законодавством Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.) (2008)
Греченко В. А. - Податкова політика в Україні в роки НЕПу (1921–1928 рр.), Греченко В. В. (2008)
Чамлай В. В. - Правові засади боротьби органів прокуратури УСРР з податковими правопорушеннями у перші роки непу (2008)
Кульпан Ю. І. - Історія становлення державної контрольно-ревізійної служби в Україні (2008)
Литвинов О. М. - Загальносоціальний вектор у механізмі протидії злочинності та фактори, що його обумовлюють (2008)
Храмцов О. М. - Психічне насильство в окремих складах злочинів (проблеми теорії та практики) (2008)
Беклеміщев О. В. - Деякі проблеми застосування поняття обмеженої осудності у новітньому кримінальному праві України (2008)
Лєшукова І. В. - Розслідування у справах за участю іноземців, які користуються дипломатичним імунітетом (2008)
Торопов С. О. - Місце події як об’єкт балістичного експертного дослідження (2008)
Лещук К. Б. - Криміналістична характеристика шахрайств, вчинених у сфері обігу цінних паперів, Редько Ю. А. (2008)
Вапнярчук В. В. - Проблеми забезпечення ефективності затримання особи за підозрою у вчиненні злочину (2008)
Стеблинська О. С. - Сучасний стан і тенденції злочинів, що вчиняються неповнолітніми у стані сп’яніння (2008)
Бокій О. М. - Проблеми правового регулювання обігу сучасної та несучасної колекційної зброї (2008)
Суботін А. О. - Заходи щодо забезпечення фізичної безпеки людей і об’єктів у разі загрози "вибухового тероризму", Мірошко О. П., Пальваль Є. А., Вус М. В. (2008)
Севідов О. А. - Об’єкти авторського та суміжного прав як елемент криміналістичної характеристики злочинів у сфері інтелектуальної власності (2008)
Запорожець М. П. - Процедурні форми управлінської діяльності в судах. Якими їм бути? (2008)
Барабаш Ю. Г. - Парламентська відповідальність уряду як форма врегулювання державно-правових конфліктів (2008)
Глущенко Ю. М. - Правове регулювання правотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій (2008)
Краснова Н. С. - Основні складові механізму державного управління інформатизацією загальної середньої освіти (2008)
Ковальська В. В. - Правова регламентація взаємодії міліції із засобами масової інформації (2008)
Матвійчук А. В. - Особливості здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за індивідуальною будівельною діяльністю громадян (2008)
Стороженко С. М. - Теоретичні аспекти здійснення місцевими державними адміністраціями функцій у галузі забезпечення законності (2008)
Брезвін А. І. - Поняття бюджету та бюджетної системи України (2008)
Гузій О. І. - Механізми впливу місцевого самоврядування на розвиток аграрних відносин (2008)
Волкович О. Ю. - Господарські товариства як об’єкт управління (2008)
Рубан А. Є. - Деякі аспекти здійснення державного регулювання автомобільних перевезень пільгового контингенту пасажирів (2008)
Салманова О. Ю. - Деякі спірні питання визначення змісту адміністративної відповідальності та реалізації її принципів за порушення правил дорожнього руху (2008)
Небрат О. О. - Деякі проблеми забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні адміністративного судочинства в Україні (2008)
Книш В. І. - Право полювання: історичні питання розвитку (2008)
Казанчук І. Д. - Як повинна діяти Державна автомобільна інспекція МВС України, щоб безпека руху на дорогах країни стала реалією життя? (2008)
Самойлов М. О. - Шлюбно-правові відносини з іноземним елементом на території сучасної України (історико-правовий аналіз), Кожевникова В. О. (2008)
Мирза С. С. - Цивільно-правова відповідальність сторін за договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (2008)
Мічурін Є. О. - Обмеження майнових прав фізичних осіб у спадковому праві (2008)
Спіжов В. В. - Порядок та момент укладення договору банківського вкладу (депозиту) (2008)
Акімов В. В. - Облікова складова національного рейдерства (2008)
Войно-Данчишина О. Л. - Особливості становища молоді на ринку праці: правовий аспект (2008)
Гончарук В. В. - Час відпочинку працівників міліції як одна з умов праці (2008)
Киян В. Я. - Правове регулювання окремих видів змін умов проходження служби працівників органів внутрішніх справ (2008)
Братниченко Т. М. - Поняття та механізм індивідуально-договірного регулювання соціально-трудових відносин (2008)
Андрєєва Г. В. - На чому ґрунтується довіра населення до міліції (2008)
Греченко В. А. - Історія міст Лівобережжя України : Чорний Д. М. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 304 с. (2008)
Дедурін Г. Г. - Греченко В. А. Апогей сталінського тоталітаризму в Україні (30-ті роки ХХ ст.): Монографія. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. – 352 с., Шарібжанов Р. В. (2008)
Новини наукового життя (2008)
Наші автори (2008)
Пономаренко Г. О. - Механізм забезпечення прав і свобод громадянина та його структура (2008)
Погрібний І. М. - Визначення та особливості структури процесуальних норм права (2008)
Собко Ю. В. - Внутрівідомча координація правоохоронної діяльності в ОВС: теоретичні та правові проблеми (2008)
Гетьман І. В. - Засади правового спілкування у Загальній декларації прав людини (2008)
Кирєєва І. В. - Конституційні засади припинення прав громадян щодо природних об’єктів (2008)
Пономарьова О. П. - Правове регулювання порядку перетинання кордонів країн Шенгенської зони (не) громадянами ЄС (2008)
Пасєка О. Ф. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб у законодавствах країн ЄС (2008)
Захарченко П. П. - Організаційні, правові та практичні заходи Міністерства внутрішніх справ Російської імперії щодо охорони права власності на землю у пореформений період (друга пол. ХIХ ст.) (2008)
Семикопний А. Д. - Кримінально-правова характеристика організованих форм злочинності наприкінці 1920-х рр. (2008)
Чамлай В. В. - Органи внутрішніх справ УСРР у боротьбі з фінансовими правопорушеннями в період непу (2008)
Марцеляк О. В. - Рівне представництво статей у представницьких органах влади і проблеми та шляхи їх виділення (2008)
Мартиненко О. А. - Расизм та ксенофобія як нове фонове явище злочинності в Україні (2008)
Бездольний М. Ю. - Контроль за корупцією: сучасний стан теоретичної розробки та практика реалізації (2008)
Чистоколяний Я. В. - Зміст функції кримінального переслідування у кримінальному процесі України (2008)
Бойченко О. В. - Інформаційна безпека України: поняття та загрози (2008)
Опанасенков О. І. - Критерії та показники якості, що висуваються до кримінально-виконавчого законодавства (2008)
Третьякова М. В. - Складові компоненти забезпечення прав та свобод людини в досудових стадіях кримінального процесу України (2008)
Торопов С. О. - Судово-балістична експертиза на місці події (2008)
Янченко І. М. - Освідування як самостійна слідча дія з ознаками кримінально-процесуального примусу (2008)
Городецька М. С. - Окремі питання розширення судового контролю на досудовому слідстві (2008)
Щербаковська К. О. - Використання судових експертиз для встановлення суб’єктивної сторони злочину (2008)
Єремєєв Д. В. - Деякі питання участі прокурора в адміністративному судочинстві (2008)
Пономаренко Є. В. - Реформа адміністративного права та євроінтеграційні процеси: вихідні позиції, завдання та перспективи (2008)
Нечитайло О. М. - Обставини, що не потребують доказування в адміністративному судочинстві України (2008)
Фролов О. С. - Проблеми визначення узагальненого поняття "зброя" як предмета адміністративного делікту (2008)
Казанчук І. Д. - Принципи діяльності чергової служби ОВС України, Ксендзюк В. Ю. (2008)
Ковальська В. В. - Правовий захист працівників міліції: поняття, форми, правова регламентація (2008)
Дубенко О. М. - Окремі питання доказування в адміністративному судочинстві України (2008)
Леонідова О. О. - Суб’єкти застосування адміністративно-правових засобів протидії правопорушенням у сфері телекомунікацій (2008)
Швед Е. Ю. - Процесуальні акти-документи з адміністративних справ в апеляційному провадженні (2008)
Мандрик С. І. - Особливості вищих навчальних закладів МВС України як суб’єктів адміністративного права (2008)
Оверковський К. В. - Щодо сутності обов’язку добросовісного користування процесуальними правами в адміністративному судочинстві (2008)
Кузніченко С. О. - Адміністративно-правові наслідки запровадження надзвичайних адміністративно-правових режимів (2008)
Щерба А. В. - Про систематизацію повноважень органів місцевого самоврядування (2008)
Романяк М. М. - Дозвільна діяльність у сфері використання ядерної енергії як один із способів забезпечення екологічної безпеки: проблеми правового регулювання (2008)
Сікорський О. П. - Поняття та структура адміністративно-правового статусу Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України (2008)
Лайкова М. С. - Повноваження Антимонопольного комітету України щодо захисту і підтримки добросовісної конкуренції (організаційно-правовий аспект) (2008)
Волкова С. Г. - Правове регулювання статусу біженців в Україні (2008)
Терницький С. М. - Історичний розвиток інституту конкурсного заміщення посад державних службовців (2008)
Опацький В. І. - Характеристика окремих видів державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів України (2008)
Буткевич С. А. - Фінансовий моніторинг як гарантія економічної безпеки держави: зарубіжний та вітчизняний досвід (2008)
Аблятіпова Н. А. - Особливості цивільної правосуб’єктності за римським правом (2008)
Мороз М. В. - Оплатність договору оренди майна державних підприємств (2008)
Бірюкова А. Г. - Місце та значення звичаю у сучасному цивільному праві (аналіз законодавства) (2008)
Михайлов С. В. - Кваліфікація "лікарської помилки" як правової категорії (2008)
Городилова О. О. - Строки реалізації права на прийняття спадщини та спадкова трансмісія як особливий випадок набуття спадщини (2008)
Мирза С. С. - Істотні умови та форма договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (2008)
Олійник А. Р. - Правомірна ліквідація активів агропромислового комплексу, що перебувають у податковій заставі (2008)
Мельник К. Ю. - Щодо доцільності застосування контракту в органах внутрішніх справ України (2008)
Чередніченко Н. А. - Соціально-правовий захист жінок-працівників органів внутрішніх справ (2008)
Данилів В. Я. - Про правове регулювання земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах (2008)
Мельник В. І. - Про правове регулювання членства в сільськогосподарських підприємствах (2008)
Єгупенко В. В. - Особливості організації криміналістичної підготовки слідчих органів внутрішніх справ (2008)
Бугайчук К. Л. - Перспективи впровадження дистанційного навчання у навчальний процес ВНЗ МВС України (2008)
Щербакова І. В. - Соціальні уявлення про міліцію та довіра до неї: результати регіонального моніторингу (2008)
Бобро Н. В. - Соціальна та професійна ідентичність працівників органів внутрішніх справ: соціологічний вимір (2008)
Матвійчук Т. Д. - Соціальний капітал у процесах розвитку та функціонування громадянського суспільства (2008)
Горошко О. І. - Проблема безпеки в соціальному просторі інтернет-комунікацій: веб-сайт як джерело інформаційної небезпеки (2008)
Запорожець А. М. - Цивільне право України України. У двох частинах. Частина I. Підручник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Шишки Р. Б. та канд. юрид. наук, доц. Кройтора В. А. – Х.: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 516 с. (2008)
Іншин М. І. - Прилипко С. М., Ярошенко О. М. Трудове право України. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2008. – 664 с. (2008)
Греченко В. А. - Наталя Яковенко. Вступ до історії. – Київ: "Часопис" "Критика", 2007. – 375 с. (2008)
На книжкову полицю (2008)
Новини наукового життя (2008)
Наші автори (2008)
Титул, зміст (2017)
Bandura A. I. - Analytic in an unit ball functions of bounded L-index in joint variables, Skaskiv O. B. (2017)
Чуйко С. М. - К вопросу об обобщении матричной дифференциально-алгебраической краевой задачи (2017)
Денега И. В. - Задача о неналегающих полицилиндрических областях с полюсами на границе поликруга, Заболотный Я. В. (2017)
Derkach V. A. - An operator approach to indefinite Stieltjes moment problem, Kovalyov I. M. (2017)
Нитребич З. М. - Диференцiально-символьний метод розв'язування двоточкової за часом задачi для неоднорідного рiвняння iз частинними похiдними, Маланчук О. М. (2017)
Ryazanov V. I. - Prime ends in the mapping theory on the Riemann surfaces, Volkov S. V. (2017)
Targonskii A. - An extremal problem for the non-overlapping domains (2017)
Вакарчук С. Б. - Поперечники некоторых классов функций, определенных при помощи обобщенных модулей непрерывности \omega_\gamma в пространстве L_2 (2017)
Полетаев В. И. - Основные этапы эволюции внутреннего строения некоторых родов каменноугольных спириферид Палеотетиса (2013)
Данилів А. Я. - Кореляція силурійських відкладів Поділля з одновіковими утвореннями суміжних регіонів (за даними гастропод) (2013)
Немировская Т. И. - Уточненная зональная шкала по конодонтам московского яруса Донецкого бассейна (2013)
Єфіменко В. І. - Серединна границя карбону в Донбасі (за форамініферами та водоростями) (2013)
Боярина Н. И. - Раннекасимовские хвойные Донецкого бассейна, Коваленко А. Г. (2013)
Іваніна А. В. - Стандартизована характеристика палінозони Vestispora costata–Knoxisporites polygonalis з кам’яновугільних відкладів Волино-Подільської окраїни Східно-Європейської платформи (2013)
Гоник Є. І. - Особливості формування фітомаси вугільного пласта n8 шахти № 4 "Великомостівська" Львівсько-Волинського басейну за палінологічними даними (2013)
Лещух Р. Й. - Комплексне палеонтологічне обґрунтування віку олістолітів у басейні Білої Тиси, Гоцанюк Г. І., Хевпа З. З. (2013)
Мураль М. І. - Нові знахідки нижньоюрських белемнітів у Пенінській зоні Українських Карпат (2013)
Матвеев А. В. - Известковый нанопланктон келловея Украины, Бондарев Д. С. (2013)
Тузяк Я. М. - Сучасний стан стратифікації і кореляції нижньокрейдових відкладів Рівнинного Криму (2013)
Матвеев А. В. - Известковый нанопланктон апта Горного Крыма (2013)
Рябоконь Т. С. - Біостратиграфія палеогенових відкладів Східного Приазов’я за форамініферами (2013)
Гнилко С. Р. - Стратиграфія, біозональний поділ за форамініферами та умови накопичення палеоцен-еоценових відкладів Вежанського покриву Внутрішніх Карпат, Гнилко О. М. (2013)
Зосимович В. Ю. - Неостратотип "каневского яруса", Шевченко Т. В., Цыба Н. Н. (2013)
Соляник Е. А. - Наннозона NP15 Chiphragmalithus alatus в отложениях киевского региояруса Северной Украины (2013)
Удовиченко Н. І. - Новые данные о роде Burnhamia (Mobulidae, Elasmobranchii) из эоцена Северного Перитетиса (2013)
Братишко А. В. - Комплексы отолитов костистых рыб палеогена Украины (2013)
Березовский А. А. - Возраст эоценовых глауконитовых песков г. Днепропетровска (2013)
Ольштинська О. П. - Силікофлагеляти та ебриідеї еоцену і початку раннього олігоцену України (2013)
Очаковський В. Ю. - Ранньолігоценовий етап розвитку рослинного покриву півдня Східно-Європейської палеофлористичної провінції (за даними спорово-пилкового аналізу) (2013)
Сиренко Е. А. - Основные термины спорово-пыльцевого анализа и их использование при стратификации верхнекайнозойских отложений (2013)
Минашвили Ц. Д. - К биостратиграфии тархан–чокракских отложений Крымско-Кавказской области, Ананиашвили Г. Д. (2013)
Дыкань Н. И. - Новые данные об ископаемых остракодах разреза "мыс Панагия" (Таманский полуостров, средний-верхний миоцен) (2013)
Тесаков А. С. - Позднемиоценовые (туролийские) фауны млекопитающих юга Европейской России, Титов В. В., Сотникова М. В. (2013)
Вернигорова Ю. В. - Фораминиферы из мэотических отложений разрезов Попов Камень – Холодная долина, Таманский полуостров. Корреляция с наннопланктоном и диатомеями, Головина Л. А., Радионова Э. П. (2013)
Ростовцева Ю. В. - Литолого-палеонтологическая характеристика верхнемиоценовых отложений разреза Яныш-Такыл (Керченский полуостров), Гончарова И. А. (2013)
Попова Л. В. - Адаптації до перигляціального ландшафту в будові оклюзивної поверхні пізньоплейстоценових ховрахів місцезнаходження Новгород-Сiверський (2013)
Демидова С. В. - Детальная стратиграфия и корреляция верхнеплейстоценовых отложений Беларуси по диатомеям (2013)
Безусько А. Г. - Фітостратиграфічні та палеоботанічні аспекти палінології відкладів плейстоцену України в працях О. Т. Артюшенко (до 100-річчя від дня народження), Сіренко О. А. (2013)
Безусько Л. Г. - Палінологічні дослідження відкладів аллереду–голоцену лісостепової зони України: паліностратиграфічні та палеоботанічні аспекти (2013)
Бакаянова Н. М. - Предмет, об’єкт та методологія науки про адвокатуру (2016)
Бондаренко А. І. - Судовий контроль за дотриманням прав людини (2016)
Ващук О. П. - Верифікація та валідація на досудовому розслідуванні (2016)
Воронін Я. Г. - Аналіз адміністративно-правового регулювання вітчизняної нафтогазової галузі (2016)
Галаган О. Я. - Право особи на приватність в умовах супутникового навігаційного моніторингу: міжнародно-правові аспекти (2016)
Ганова Г. О. - Особливості кваліфікації умисних вбивств, вчинених спеціальними суб’єктами (2016)
Гриценко В. Г. - Класифікація органів судової влади України, сутність та особливості їх правоохоронної діяльності (2016)
Дидич О. Ю. - Поняття та особливості принципів кримінального провадження (2016)
Дьордяк О. В. - Понятійно-категоріальний апарат у міжнародно-правовому регулюванні діяльності з надання туристичних послуг (2016)
Жмихов Є. С. - Основні проблеми протидії незаконним діянням суддів (порівняльне дослідження) (2016)
Журавльов А. В. - Судовий прецедент як джерело права в адміністративному судочинстві (2016)
Заєць А. С. - Форми правового виховання в сучасній Україні: теоретико-правовий аналіз (2016)
Круковес В. В. - Справи про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу: історичний аспект (2016)
Курапова К. М. - Коло учасників кримінального провадження за нововиявленими обставинами (2016)
Лесь І. О. - Дисциплінарні правовідносини в органах внутрішніх справ Української РСР на початку 80-х рр. ХХ ст. і в період становлення незалежної держави України (1991 р.) (2016)
Лоджук М. Т. - Особливості впровадження юридичних клінік у навчальну програму підготовки студентів-правників (2016)
Новосад Ю. О. - Про деякі організаційні проблеми діяльності прокуратури із запобігання злочинам (2016)
Панькова З. Л. - Аналіз проблем надання адміністративних послугу сфері економіки та шляхи їх вирішення (2016)
Патлачук О. В. - Основні ознаки доктрин природоохоронного права (2016)
Пархоменко-Цироциянц С. В. - Місце прямих податків у податковій системі України (2016)
Пісов М. П. - Правопорядок Європейського Союзу як окремий вид інтеграційного правопорядку (2016)
Прокоп Н. М. - Митрополит А. Шептицький в українському державотворенні 20–30-х років ХХ століття (2016)
Румянцев Ю. В. - Юридичний зміст права інтелектуальної власності (2016)
Стаскевич Г. С. - Сучасний стан наукових досліджень щодо розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами (2016)
Халафи А. Х. - Нефтяной фактор во взаимоотношениях Азербайджана и Грузии в годы независимости (2016)
Юрченко А. М. - Нормативно-правове регулювання взаємодії слідчого з оперативними підрозділами (2016)
Яцинин М. І. - Правові основи міжнародного співробітництва органів прокуратури України (2016)
Ананьєва Є. А. - Про значення критерію персоніфікації зобов’язаної особи для проведення класифікації податків і зборів (2016)
Бамбізов Є. Є. - Інформаційна функція податкових органів України: щодо визначення поняття (2016)
Бережна К. В. - Класифікація принципів організації та діяльності інститутів Європейського Союзу (2016)
Бичков І. Г. - Історія розвитку конституційної юрисдикції як фактору оптимізації механізмів влади в демократичній державі (2016)
Болокан І. В. - Реалізація норм права як правова категорія (2016)
Варенья Н. М. - Антитерористична операція як складова частина забезпечення безпеки суспільства (2016)
Васьківська К. М. - Поняття та сутність адміністративно-правового регулювання пільгового житлового кредитування молоді в Україні та механізм його дії (2016)
Віткова В. С. - Забезпечення конституційного права на медичну допомогу в Україні: проблеми доступу та застосування наркотичних засобів (2016)
Волкова Л. О. - Особливості порядку створення та припинення державних акціонерних компаній (2016)
Глуховеря В. А. - Шляхи удосконалення функціонування МВС України в умовах проведення реформ (2016)
Гончар Л. Я. - Організаційно-правовий аспект становлення та розвитку адміністративних судів у незалежній Україні (2016)
Далекорей А. М. - Ставлення сучасної правової держави до власності (2016)
Дем’янова О. В. - Диспозитивність як риса цивільного судочинства (2016)
Журавльов А. В. - Законодавчі ініціативи щодо запровадження прецедентного права в адміністра-тивному судочинстві (2016)
Коровайко О. І. - Щодо змісту понять "правова допомога" та "право на правову допомогу" в кримі-нальному процесі України в контексті міжнародних стандартів прав людини (2016)
Краснов Є. В. - Правове регулювання розірвання трудового договору з вагітними жінками і жінками, які мають дітей, за законодавством України та Республіки Білорусі: порівняльний аспект (2016)
Латковський П. П. - Контроль та нагляд у сфері бюджетної діяльності (2016)
Малишко Д. В. - Визначення поняття "муніципальний транспорт" у сфері адміністративно-правового регулювання (2016)
Ніколаєнко Т. Б. - Окремі проблеми відбування покарання у вигляді позбавлення волі щодо військовослужбовців (2016)
Онiка Л. П. - Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі жінками та неповнолітніми (2016)
Петренко Г. О. - Щодо порядку розрахунку та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування для певних категорій платників, Білоус О. Ю., Білоус Д. В. (2016)
Пеховський А. Ю. - Державна інспекція з безпеки на морському та річковому транспорті як суб’єкт адміністративно-деліктної юрисдикції (2016)
Пудрик Д. В. - До питання нормативного визначення терміна "арешт" у діяльності Державної фіскальної служби України (2016)
Пучков О. О. - Нормативні засади правопорядку у сфері національної безпеки України (2016)
Смолярчук Р. Ф. - Історичний розвиток правового режиму "селянських лісів" на території України (2016)
Таволжанський О. В. - Кримінологічний аспект рецидивної злочинності, Дейнека В. С. (2016)
Tittlová M. - Critical evaluation of the Slovak rules of interception and recording of telecommunications in the criminal proceedings (after the last amendment) (2016)
Хома В. О. - Особливості застосування мотиваційних факторів під час відбору кандидатів на службу до органів Державної фіскальної служби України в умовах інституційної реформи, Молдован Е. С. (2016)
Юркевич Ю. М. - Фермерське господарство як об’єднання фізичних осіб із метою реалізації підприємницьких інтересів у сфері здійснення професійної діяльності (2016)
Бандурка О. М. - Рецензія на монографію "Співвідношення норм трудового та адміністративного права при регулюванні проходження державної служби в Україні", підготовлену доцентом кафедри адміністративної діяльності національної академії внутрішніх справ, кандидатом юридичних наук, доцентом Дроздом Олексієм Юрійовичем (2016)
Ємельянов В. П. - Рецензія на монографію "Сексуальна експлуатація в Україні: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз", підготовлену Нєбитовим Андрієм Анатолійовичем (2016)
Галникіна С. О. - Біофізичний метод кількісної оцінки інволюційних змін шкіри обличчя (2011)
Романенко К. В. - Интерлейкины-2, 4, 6, 10 и фактор некроза опухоли 1α в плазме крови у больных бляшечной склеродермией, идиопатической атрофодермией Пазини–Пьерини и склероатрофическим лихеном (2011)
Делятин О. В. - Взаимосвязь реологических и сурфактантных свойств сыворотки крови у больных псориазом с кожным и суставным синдромами (2011)
Скороходова Н. О. - Эффективность применения антиретровирусной терапии при СПИД-ассоциированном туберкулёзе в Запорожском областном противотуберкулёзном клиническом диспансере на примере клинических случаев, Пирог А. И., Ясинский Р. Н., Коваленко Е. А., Яновский А. В., Кудыльчак С. М. (2011)
Федотов В. П. - Проблемы серорезистентности у больных сифилисом и новые подходы в её терапии, Дюдюн А. Д., Горбунцов В. В., Пипкин Я. С., Захаров В. К. (2011)
Грицай О. Д. - Прурітус-паттерни ЕЕГ (2011)
Прокоф’єва Н. Б. - Клініко-лабораторні особливості перебігу кропив’янки (2011)
Хандожко О. Б. - Патогенетичні аспекти поєднаних алопеції та вітиліго (2011)
Захаров С. В. - Особенности иммунологической реактивности у больных ранним скрытым сифилисом, Горбунцов В. В., Захаров В. К., Жила И. В., Скотаренко Е. Г. (2011)
Кірієнко В. О. - Сучасні особливості герпетичної інфекції шкіри (2011)
Ковалёва Л. Н. - Иммунологические особенности патогенеза ВИЧ-ассоциированных герпесвирусных дерматозов среди заключенных Одесской области, Недужко А. А. (2011)
Корецька О. Ю. - Акне як прояв дисбіозу кишечника (2011)
Федотов В. П. - Новий підхід до системної етіотропної терапії оніхомікозів, Дюдюн А. Д., Горбунцов В. В., Башмаков Д. Г., Пипкин Я. С., Скорина В. О. (2011)
Кухарик О. С. - Современные особенности течения пиодермий (2011)
Куц Л. В. - Микробиота тела человека и тяжесть течения псориаза (2011)
Бухинник Г. Е. - Особенности "атопического марша" у больных атопическим дерматитом (2011)
Солошенко Э. Н. - Распространенный псориаз: интегральные показатели липидного обмена и инсулиноподобный фактор роста 1, Жукова Н. В., Ярмак Т. П., Шевченко З. М. (2011)
Пугач Г. В. - Особливості перебігу еритразми з наявністю та без клінічних проявів сенсибілізації (2011)
Свирид-Дзядикевич О. С. - Терапія хворих на атопічний дерматит, Миронюк Т. М. (2011)
Болотная Л. А. - Сосудистый эндотелиальный фактор роста и его патогенетическое значение при заболеваниях кожи, Сербина И. М., Сариан Е. И. (2011)
Лоай Хасан Мустафа Али - Псориатический артрит (этиопатогенез, диагностика, лечение) (2011)
Кулешов И. В. - Поражение глаз при сифилисе (Обзор литературы), Лин В. Н., Кириуцов А. М., Карпова М. А. (2011)
Салий Е. А. - Онихомикозы (эпидемиология, этиопатогенез, лечение) (2011)
Синиця П. В. - Генітальний герпес: етіопатогенетичні, клініко-епідеміологічні аспекти, комплексна діагностика та лікування, профілактика (2011)
Біловол А. М. - Основні етіологічні фактори, клініка та лікування червоного плоского лишаю, Берегова А. А., Ткаченко С. Г., Колганова Н. Л., Рижкова Н. О., Шевчук О. М. (2011)
Федотов В. П. - Порфирии (клиническая лекция), Дюдюн А. Д. (2011)
Галникіна С. О. - Досвід оптимізації науково-дослідної і практичної роботи при наданні допомоги хворим на псоріаз, Козлова М. В. (2011)
Бабюк И. А. - Коррекция копулятивной дисфункции психогенного и смешанного генеза у мужчин, Шамраев С. Н., Цветкова П. Д., Рангелов С. Д., Рымарь И. Б., Студзинский О. Г., Ушенин С. Г. (2011)
Резніченко Н. Ю. - Мікотичні ураження шкіри: новітні можливості зовнішнього лікування, Бочаров В. А., Резніченко Ю. Г., Носовська Т. Д., Головкін А. В., Чекіна Г. П., Мала В. Я., Махно Л. А. (2011)
Захаров С. В. - Деякі особові відмінності чоловіків, хворих на прихований сифіліс, Дюдюн А. Д., Горбунцов В. В., Захаров В. К., Жила І. В., Сизонов В. О. (2011)
Дудченко М. О. - Досвід застосування гіпоалергенного крему Physiogel® у фанатів сонячного та штучного загару, Васильєва К. В., Попова І. Б., Ємченко Я. О. (2011)
Веретельник А. В. - Опыт применения препарата "Мирамидез" в лечении угревой болезни, Носовская Т. Д., Резниченко Н. Ю., Головкин А. В., Веретельник К. А. (2011)
Анфілова М. Р. - Епідеміологічні та клінічні аспекти захворюваності на сифіліс у вагітних жінок (2011)
Скороходова Н. О. - Особливості імунного статусу хворих з вперше діагностованним недеструктивним інфільтративним туберкульозом легень, Просвєтов Ю. В., Ахтирський О. І., Пиріг А. І., Коваленко О. О., Калач О. Г. (2011)
Гриць П. Н. - Возможности лазеротерапии капиллярных гемангиом у детей (2011)
Ткач В. Є. - Випадки бульозної склеродермії, Мотуляк А. П., Суканець О. В., Маляр Н. П. (2011)
Жданова И. О. - Узкополосная УФB-терапия (311нм) псориаза (2011)
Уржумова Н. Г. - Современные тенденции в диагностике патологии кожи на этапе планирования лечения и мониторинге его эффективности, Макарчук А. И., Макарчук А. А. (2011)
Ткач В. Є. - Поради досвідченого дерматолога (2011)
Берестенко О. В. - Анализ заболеваемости кожными и венерическими заболеваниям у пациентов коммунального учреждения "Днепропетровская клиническая психиатрическая больница" Днепропетровского областного совета", Гуща С. И., Сулейманова А. Б. (2011)
Поліщук Д. С. - Рецидивуючий вузлуватий лихоманковий панікуліт Вебера–Крисчена, Поліщук С. Й., Бондар С. А., Комарніцька В. С. (2011)
Дюдюн А. Д. - Клиническая эффективность использования Герпификса в лечении больных простым герпесом, Федотов В. П., Горбунцов В. В., Полион Н. Н., Лубковский В. А., Коса Н. В., Сизонов В. А. (2011)
Михнёва Е. Н. - Диагностика псевдопелады Брока и дискоидной красной волчанки волосистой части головы при помощи дерматоскопии, Гаврилюк А. В. (2011)
Сербина И. М. - Комплексный подход к диагностике гнездной алопеции (2011)
Михайлова А. О. - Одним з важливих елементів ефективності лікування хворих на туберкульоз легень є соціально-психологічна підтримка (2011)
Дюдюн А. Д. - Эффективность и переносимость Дермалекс / Dermalex Contact Eczema крем в комплексном лечении больных хронической экземой, Полион Н. Н., Горбунцов В. В., Захаров В. В., Захаров С. В., Башмаков Д. Г., Лубковский В. А. (2011)
Дымо В. Н. - Клиническая эффективность применения препарата Ксизал при лечении крапивницы и отёка Квинке (2011)
Ткач В. Є. - Оцінка ефективності крему "Надоксин" у лікуванні гнійничкових хвороб шкіри, Куцик Р. В. (2011)
Василенко А. В. - Обгрунтування диференційованої тактики лікування демодикозів та вульгарних вугрів (2011)
Зінкевич К. Г. - Сучасні захисні спортивні зубоясеневі запобіжники, Нідзельський М. Я., Дудченко М. О., Римар М. П., Ємець А. В. (2011)
Берестенко О. В. - Случай нетипичного клинического течения вульгарной пузырчатки – депрессивный эпизод тяжелой степени без психотических симптомов, суицидальная попытка, Скорина В. А., Юнкина И. В., Задорожный В. З. (2011)
К 70-летию А. Д. Юцковского (2011)
Рецензия на "Бібліографічний покажчик" Леонід Михайлович Гольдштейн (1919-2005). - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011 / Упорядники: В. Б. Бахталовський, О. Д. Бокова, І. В. Козлик, В. Є. Ткач, В. О. Фіщук. Відповідальний редактор та автор проекту І. В. Козлик. - 152 с. (2011)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2015)
References on the articles (2015)
Гусаров С. М. - Досвід організації роботи поліції Ізраїлю та можливості його застосування в Україні (2015)
Калєніченко Л. І. - Особливості підходів до розуміння юридичної відповідальності як правової категорії (2015)
Марчук М. І. - Особливості унормування (конституювання) принципів територіального устрою в Республіці Польща (2015)
Мельничук С. М. - Правозастосовна форма правової діяльності здійснення функцій держави (2015)
Радченко О. І. - Конституційно-правова характеристика інституту присяги народного депутата України (2015)
Субота С. І. - Закономірності впливу інститутів громадянського суспільства на формування правоохоронної політики держави (2015)
Купенко С. А. - Особливості правового регулювання використання підрозділами карного розшуку розвідувального опитування (2015)
Лозова С. М. - Особливості вивчення особистості злочинця з психічними аномаліями в процесі розслідування зґвалтування (2015)
Нечипоренко О. С. - Теоретичне визначення поняття умисного знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (2015)
Рось Г. В. - Закриття кримінального провадження як форма закінчення досудового розслідування (2015)
Гетманець О. П. - Правова природа фінансових інтересів держави в бюджетному процесі в Україні (2015)
Коломоєць Н. В. - Міжнародні стандарти як основа захисту прав дитини на національному рівні (2015)
Комзюк В. Т. - Правове регулювання діяльності митних органів України (2015)
Міщенко Л. В. - Держава як суб’єкт податкових правовідносин (2015)
Пабат О. В. - Принципи побудови податкової системи України (2015)
Пахомов В. В. - Адміністративні процедури здійснення державного контролю у сфері земельних відносин (2015)
Серебряник О. О. - Зміст права юридичної особи на інформацію (2015)
Серьогін В. О. - Проблеми забезпечення "податкового прайвесі" при запобіганні корупції (2015)
Чишко К. О. - Адміністративно-правова кваліфікація та кваліфікація адміністративного правопорушення (проступку): поняття, ознаки, передумови (2015)
Аврамова О. Є. - Правовий статус дитини у житлових правовідносинах (2015)
Бригадир І. В. - Роль науки екологічного права в розвитку законодавства України (2015)
Волков О. Є. - Проблеми удосконалення правового статусу Державного агентства лісових ресурсів України (2015)
Гончарук В. В. - Історична ґенеза відповідальності в органах внутрішніх справ: трудоправовий аспект (2015)
Колєснік Т. В. - Особливості механізму забезпечення дисципліни праці (2015)
Лебедєва Т. М. - Правові засади реєстрації обмежень та обтяжень прав на земельні ділянки (2015)
Мельник К. Ю. - Реформування національного законодавства у сфері проходження служби в органах внутрішніх справ – нагальна вимога сьогодення (2015)
Проневич О. С. - Дисциплінарна відповідальність прокурорів: доктринальне обґрунтування і легальне закріплення (2015)
Марков В. В. - Основні принципи підготовки фахівців у сфері протидії кіберзлочинності (2015)
Михайлова Ю. О. - Шляхи підвищення мотивації до використання дистанційних технологій навчання у вищих навчальних закладах системи МВС України (2015)
Тягло О. В. - До поняття юридичної логіки (2015)
Монаєнко А. О. - Фінансове право: підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки та О. П. Гетманець; (Ю. М. Жорнокуй, О. В. Кашкарьова, Т. В. Колєснік та ін.). – Харків: Екограф, 2015. – 496 с. (2015)
На книжкову полицю (2015)
Новини наукового життя (2015)
Наші автори (2015)
До уваги авторів (2015)
Грицаєнко В. В. - Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Харківської області – 15 років, Кириченко В. В., Тимчук В. М., Святченко С. І. (2015)
Бабушкіна Т. В. - Успадкування стійкості до твердої сажки в F1 і F2 гібридів пшениці м’якої ярої, Петренкова В. П., Голік О. В. (2015)
Бенда Р. В. - Формування продуктивного стеблостою і виживаність рослин ячменю озимого залежно від строків сівби і норм висіву протягом весняно-літнього періоду вегетації (2015)
Бойко П. І. - Формування сівозмін у сучасних ринкових відносинах, Коваленко Н. П. (2015)
Georgieva N. - Estimation of feeding value of Ukrainian pea and lupine varieties, Naydenova Yo., Nikolova I. (2015)
Деркач В. С. - Система удобрення в технології вирощування пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу, Чернелівська О. О., Запарнюк В. І., Наконечний В. О. (2015)
Кохан А. В. - Ефективність застосування хімічного методу захисту зерна пшениці проти шкідливих комах, Бондаренко И. В. (2015)
Кузьменко Н. В. - Вплив хімічних протруйників на посівні якості насіння пшениці м’якої озимої, Литвинов А. Є., Клименко I. I., Волошина С. М. (2015)
Москалець Т. З. - Агроекологічний стан фітоценозів пшениці м’якої озимої залежно від впливу антропічних чинників, Москалець В. В. (2015)
Попов С. І. - Вплив протруєння насіння на врожайність пшениці озимої після пізніх попередників, Авраменко С. В. (2015)
Рябчун Н. І. - Формування структури площ озимих зернових культур з урахуванням їх адаптованості до умов середовища, Тимчук В. М., Садовой О. О. (2015)
Семяшкіна А. О. - Вплив строків сівби та погодних умов на формування врожаю сортів вівса (2015)
Сокол Т. В. - Прогнозування розвитку вугільної гнилі сої в умовах східної частини Лісостепу України, Петренкова В. П. (2015)
Усов О. С. - Формування врожайності та якості зерна сортів пшениці твердої ярої залежно від попередника, Попов С. І., Манько К. М., Шелякіна Т. А., Посилаєва О. О. (2015)
Чусовітіна Н. М. - Вплив жовтої іржі на вміст хлорофілів, каротиноїдів та загальних цукрів в озимій пшениці на півдні України, Неплій Л. В. (2015)
Шевніков М. Я. - Міжвидова конкуренція та забур’яненість посівів сої залежно від моделі агрофітоценозу, Міленко О. Г. (2015)
Ващенко В. В. - Эффективность селекции пшеницы в системе комплексных исследований, Назаренко Н. Н. (2015)
Змієвська О. А. - Вплив абіотичних факторів на показникі якості зерна простих гібридів F1 жита озимого, Єгоров Д. К., Посилаєва О. О., Буряк Л. І., Ільченко Н. К. (2015)
Недільська У. І. - Оцінка продуктивності сортів картоплі, Семенчук В. Г. (2015)
Рябчун В. К. - Господарські та біологічні властивості нових сортів тритикале ярого селекції інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Капустіна Т. Б., Мельник В. С., Щеченко О. Є. (2015)
Сергієнко О. В. - Новий партенокарпічний гібрид огірка для захищеного ґрунту, Радченко Л. А., Солодовник Л. Д. (2015)
Сивенко О. А. - Прояв ефекту гетерозису у гібридів F1 та комбінаційна здатність ліній-відновників фертильності пилку соняшнику (2015)
Четверик О. О. - Селекційно-генетичні особливості сортів пшениці м’якої озимої, Козаченко М. Р. (2015)
Шевченко С. А. - Исследование влияния отказа машины на вероятность выполнения технологической операции в оптимальные сроки и потери урожая (2015)
Корнієнко О. О. - Ефективність використання атестованих плідників російської рисистої породи та імпортного генофонду при роботі із нею, Алещенко О. О. (2015)
Ляшенко А. О. - Якість замороженої сперми бугаїв зникаючих і локальних порід (2015)
Мойсей С. І. - Стан науково-інформаційного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників Івано-Франківської області, Матвієць В. Г. (2015)
Тимчук В. М. - Аналіз векторів інноваційної трансформації в установі-оригінаторі ОПІВ, Бондаренко Є. С., Гребенюк І. В., Єгорова Н. Ю. (2015)
Гребенюк І. В. - Сорт рослин – об’єкт права інтелектуальної власності, Матвієць В. Г. (2015)
До уваги авторів (2015)
Міжнародна виставка моди і найголовніша професійна платформа модної індустрії у Східній Європі (2010)
Показники роботи легкої промисловості України в 2010 р. (2010)
Від стресу - читання (2010)
Джерело влади – яким воно є і хто з нього п'є "святу" воду (2010)
Москва, Всероссийский выставочный центр (ВВЦ) (2010)
Київський міжнародний контрактовий ярмарок (2010)
Окуляри – наші постійні супутники й вірні друзі (2010)
Вишивальна машина Happy – успіх Вашого бізнесу! (2010)
"Леся Українка" – підприємство з національним корінням (2010)
IT-рішення XXI століття Учора – мрія, сьогодні – реальність (2010)
Запонки – зручна застібка й стильна деталь (2010)
Взаємозалежність крою одягу і типу фігури (2010)
Гончаров Ю. В. - Обгрунтування побудови кластерної моделі підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості України, Марченко Т. І. (2010)
ТОВ "Українська стрічкоткацька фабрика" (2010)
Нові діти прийшли (2010)
Успішний український дизайнер одягу для жінок будь якого віку АНДРЕ ТАН (2010)
Продукція "Дюна Веста" – мода, стиль та якість (2010)
Тіхосова Г. А. - Удосконалення процесу приготування трести з соломи льону олійного за умов півдня України, Прохорова Н. І. (2010)
Клевцов К. М. - Дослідження впливу збирання льоносоломки на вихід лубу зі стебел льону олійного, Соболев О. А., Князев О. В. (2010)
Савченко Г. В. - Прогнозування властивостей шкурок кролика, вичинених з використанням електроактивованої води, Коновал В. П., Беднарчук М. С. (2010)
Осипенко Н. І. - Дослідження задоволеності вимог та переваг споживачів щодо камвольних тканин (2010)
Про спідницю (2010)
Пелик Л. В. - Вплив термічного оброблення на механічні властивості фільтрувальних текстильних матеріалів (2010)
Гутник В. І. - Властивості водо-паливних композицій, Поп Г. С., Прокопова Є. А. (2010)
Колосніченко М. В. - Оптимізація комфортності одягу для зимових видів спорту, Савчук Н. Г., Процик К. Л. (2010)
Природні ліки – морська сіль (2010)
Підкресліть талію ременем! (2010)
Вуштей О. А. - Удосконалення методу проектування рукавичок, Качура К. М., Омельченко Н. М. (2010)
Инновации в проектировании одежды для подростков* (2010)
Універсальний елегантний одяг – тепла сукня (2010)
Машини і матеріали для спеціальних видів друку (2010)
Розроблення колекції моделей жіночих пальт на основі принципів трансформації (2010)
Вінтажні весільні сукні (2010)
Тітул (2015)
Передмова (2015)
Харитонов Є. О. - Цивілізаційний підхід у дослідженні приватного права як європейського концепту (2015)
Голубєва Н. Ю. - Співвідношення зобов’язальних та речових правовідносин (2015)
Гавриш Н. С. - Правове забезпечення моніторингу грунтів в Україні (2015)
Sukha Y. - The principle of contractual security in european private law and its implementation in civil legislation of Ukraine (2015)
Мельник О. В. - Поняття та види особистих немайнових прав дитини при усиновленні (2015)
Полуніна О. О. - Поняття та ознаки договору роздрібної купівлі-продажу (2015)
Сердечна І. Л. - Поняття та ознаки правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами (2015)
Тур О. Т. - Класифікація онсультаційних послуг в цивільному обороті України (2015)
Чанишева Г. І. - Правове регулювання неповної зайнятості та часткового безробіття (2015)
Берназ-Лукавецька О. М. - Проблемні питання припинення поруки як одного із засобів забезпечення виконання зобов’язань (2015)
Вороніна Н. В. - Щодо питання забезпечення прав людини в умовах надзвичайного стану (2015)
Деревнин В. С. - Проблемные аспекти права общей собственности супругов на жилище (2015)
Костова Н. І. - Набуття прав на акції товариства (2015)
Кривенко Ю. В. - Защита прав человека в сфере религии по законодательству Украины (2015)
Федосєєв П. М. - Страхування ризиків сільського господарства, Кучерявенко В. С. (2015)
Цибульська О. Ю. - Встановлення факту родинних відносин із спадкодавцем при здійсненні права на спадкування (2015)
Адаховська Н. С. - Аналіз деяких аспектів встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою (2015)
Бориченко К. В. - Соціальний захист внутрішньо переміщених сімей з дітьми (2015)
Кайтанський О. С. - Правові аспекти соціального захисту молоді у сфері охорони здоров’я (2015)
Лісова Д. О. - Участь та посередництво торгівця в правочинах з цінними паперами (2015)
Павліш П. В. - Припинення договору надання юридичних послуг (2015)
Позов І. І. - Плата за договором найму будівлі або іншої копітальної споруди (2015)
Fasiy B. - Principles of subsidisry application of the law (2015)
Анцупова Т. О. - Життєвий та науковий шлях Олександра Костянтиновича Вишнякова (2015)
Каракаш І. І. - Вишняков Олександр Костянтинович - сумлінний однокурсник, чудовий педагог і визначний вчений (2015)
Акименко Ю. А - Воспоминания об Александре Константиновиче Вишнякове (2015)
Світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техникіки України Вишнякова Олесандра Костянтиновича (2015)
Вишнякова О. К. - Апроксимація правового забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку Європейського союзу. Автореферат (2015)
Гринько С. Д. - Деліктоздатність неповнолітніх фізичних осіб за цивільним законодавством України та зарубіжних країн: порівняльно-правовий агаліз (2015)
Hlyniana K. - Features of family dispute resolution under english law (2015)
Кульчій О. О. - Іноземний досвід правового регулювання договору страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (2015)
Некіт К. Г. - Правовий статус суб’єктів відносин довірчої власності за цивільним законодавством України та принципами європейського приватного права (DCFR) (2015)
Трюхан О. А. - Право працівників - мігрантів та зайнятість: міжнародні стандарти і законодавство України (2015)
Харитонова Т. І. - Колізії норм земельного та цивільного законодавства щодо видів земельного сервітуту (2015)
Медвідь А. О. - Міжнародно-правові стандарти соціального захисту бездомних і безпритульних дітей (2015)
Федущак-Паславська Г. М. - Історично-правові та філософські передумови створення Австрійського загального цивільного уложення (2015)
Миньо М. М. - Рецепція положень римського права щодо Locaatio-cknductio (договір найму) в цивільному кодексі Австрії (ABGB) 1811 р. (2015)
Харитонова О. І. - До проблеми визначення особистих немайнових прав фізичної осби у галузі інтелектуальної власності (2015)
Форманюк В. І. - Єдиний європейський ринок і загальні питання гармонізаційних процесів у сфері права інтелектуальної власності (2015)
Кетрарь А. А. - Умови авторсьих договорів (2015)
Грігор’янц Г. І. - Правове регулювання авторського права в мережі інтернет: цивільно-правовий аспект (2015)
Терещенко І. І. - Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються іі життя (2015)
Данча М. І. - Проведення фінансьвої реформи IV ст. в Римській Імперії (2015)
Гребенщікова Т. А. - Результати проведення міжнародної наукової конференції "Римське право і сучасність" і науково-практичного круглого столу "Від засад римського права до принципів приватного права ЄС" (2015)
Візит доцента кафедри цивільного права, к.ю.н., доцента Орзіха Юрія Геннадійовича до університета Зальцбурга (Австрія) (2015)
Перелік дисертацій, захищених у Національному університеті "Одеська юридична академія" за спеціальностями 12.00.03 та 12.00.05 у 2014-2015 н.р. (2015)
Передмова (2017)
Харитонов Є. О. - Проблеми адаптації деяких цивільно-правових інститутів України до Європейського права (2017)
Резніченко С. В. - Цивільно-правовий статус неповнолітньої фізичної особи, Крутій М. О. (2017)
Калітенко О. М. - Експрес-шлюби: історія, сучасність, перспективи (2017)
Давидова І. В. - До питання про засади тлумачення змісту господарського договору (2017)
Кохановський В. О. - Зобов’язання у сфері туризму: поняття, специфіка і перспективи цивільно-правового регулювання (2017)
Адаховская Н. С. - К вопросу о коллизионно-правовом регулировании опеки и попечительства (2017)
Кривенко Ю. В . - Щодо необхідності правового регулювання цивільно військового співробітництва Збройних Сил України (civil-military cooperation – cimic) (2017)
Некіт К. Г. - Доменне ім’я як об’єкт цивільних прав (2017)
Куцин А. В. - Відшкодування шкоди, завданої державою, органами державної влади та органами місцевого самоврядування (2017)
Пономаренко К. Д. - Належне набуття права на забудову як підстава його належного здійснення (2017)
Станкова І. М. - Захист прав споживачів у сфері надання туристичних послуг (2017)
Берназ-Лукавецька О. М. - Порівняльний аналіз кредитного договору з суміжними договорами (2017)
Федорова В. В. - Поняття шлюбу (2017)
Charytonowa O. І. - Problemy prawne dziedziczenia praw autorskich (2017)
Шишка Р. Б. - Протидія патентному тролінгу в Україні (2017)
Яворська О. С. - Презумпція творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт інтелектуального права: теорія та практика застосування (2017)
Батан Ю. Д. - Запобігання академічному плагіату та неоригінальності як складова превентивного механізму сучасного права інтелектуальної власності (2017)
Юрескул В. О. - Поняття і склад земель рекреаційного призначення за законодавством України (2017)
Бігняк О. В. - Lecture course of corporate law lecture 1. General terms of corporate law. Sources of corporate legislation (2017)
Вітаємо з ювілеєм Голубєву Неллі Юріївну, Автореферат докторської дисертації Голубєвої Неллі Юріївни (2017)
Калітенко О. М. - Анонс школи сімейного права (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Kondratenko Yu. - A Simulation Model for Robot’s Slip Displacement Sensors, Gerasin O., Topalov A. (2016)
Tsague H. D. - Investigation of Carrier Mobility Degradation Effects on MOSFET Leakage Simulations, Twala B. (2016)
Schölzel M. - Monitoring Android Devices by Using Events and Metadata, Eren E., Detken K.-O., Schwenke L. (2016)
Korsunov N. I. - The Method of Finding the Spam Images Based on the Hash of the Key Points of the Image, Toropchin D. A. (2016)
Авраменко А. А. - Влияние концентрации мочевины на уреазную активность хеликобактерной инфекции (2015)
Анохіна С. І. - Зміни фібрино- та протеолітичної активності плазми крові та тканин внутрішніх органів білих щурів під впливом мелатоніну (2015)
Афіцька А. І. - Метод вимірювання проникності епітелію товстої кишки щурів у різні терміни експериментального коліту, Довбинчук Т. В., Голота Ю. В., Червінська Т. М., Толстанова Г. М. (2015)
Bilous I. I. - The dynamics of parameters of stimulation electroneuromyography in 3 and 6 months after treatment of diabetic polyneuropathy, Pavlovych L. B., Mintianska I. A. (2015)
Бурденюк І. П. - Нові типи моно- та бісчетвердинних амонієвих солей iз потенційною бактерицидною активністю, Мислицький В. Ф., Чорноус В. О., Тащук К. Г. (2015)
Головко Т. С. - Роль ультрасонографії в діагностиці легенево-плевральних ускладнень закритої травми грудної клітки, Кучер А. Р., Халатурник I. Б., Буймістр Н. І. (2015)
Горбань Є. М. - Вплив цигапану на реактивність ізольованих судин щурів, опромінених у сублетальній дозі, Паршиков О. В. (2015)
Джуряк В. С. - Клітинна реактивність та рівень адаптаційного напруження організму хворих на негоспітальну пневмонію (2015)
Dosayev T. M. - Morphologic and immunohistochemical description of the spleen of the patients with portal hypertension syndrome, Romaniuk S. N., Omarova S. T., Salimgereyeva B. Zh., Semyenov A. S. (2015)
Журавльова Л. В. - Побудова моделі для прогнозування особливостей розвитку поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу із врахуванням інсуліноподібного фактору росту – 1, Пивоваров О. В. (2015)
Кметь Т. І. - Морфометрична характеристика Р53+ нервових та гліальних клітин різних часток великих півкуль при експериментальному цукровому діабеті, ускладненому ішемічно-реперфузійним пошкодженням головного мозку (2015)
Колесник Т. В. - Сучасні інформаційні технологіїї для визначення ступеня артеріальної гіпертензії за даними добового моніторування артеріального тиску (2015)
Колоскова О. К. - Результати кластерного аналізу в прогнозуванні ремоделінгу дихальних шляхів у хворих на бронхіальну астму школярів, Білик Г. А. (2015)
Косілова С. Є. - Особливості гормональної та репродуктивної функції у жінок з хронічним запальним процесом статевих органів (2015)
Косілова С. Є. - До питання патогенезу порушення менструального циклу (2015)
Котюжинська С. Г. - Порівняльна патогенетична характеристика ліпідтранспортної системи у хворих на атеросклероз, Свірський О. О., Ковалевська Л. А., Гончарова Л. В. (2015)
Кричун І. І. - Зміни концентрації в плазмі крові маркерів апоптозу ендотеліоцитів у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію та методи їх корекції (2015)
Кузнєцова О. В. - Роль цитокінової імунорегуляції: ІL- 1β при спленоектомії в білих щурів (2015)
Кузняк Н. Б. - Стан тканин пародонта в провідників пасажирських вагонів Чернівецького вузла Львівської залізниці, Кіцак Т. С. (2015)
Лісуха Л. М. - Зміна стану вегетативної нервової системи після курсу сеансів переривчастої нормобаричної гіпоксії в дітей радіоактивно забруднених територій, Березовський С. Я. (2015)
Масікевич Ю. Г. - Популяційне здоров’я горян Чернівецької області, Мислицький В. Ф., Масікевич А. Ю. (2015)
Мергель Т. В. - Вплив проведеного стентування в гострий перед інфаркту міокарда на перебіг серцевої недостатності у процесі відновного лікування (2015)
Мислицький В. Ф. - Роль дизрегуляторних порушень імунної системи у виникненні і розвитку перинатальних інфекцій та порушенні процесів ембріонального морфогенезу, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Перепелюк М. Д. (2015)
Міщенко І. А. - Порівняльний аналіз функціональних змін в організмі операторів сейсмопрогнозу при роботі в денну та нічну зміни (2015)
Останіна Т. Г. - Дисфункція ендотелію та ризик кардіоваскулярних ускладнень у жінок, які перенесли прееклампсію (2015)
Пасєчніков С. П. - Значення чинників ризику в організації надання спеціалізованої допомоги жінкам репродуктивного віку, хворим на гострий необструктивний пієлонефрит, Сайдакова Н. О., Гродзінський В. І. (2015)
Пекарь А. Ю. - Перебіг вагітності в жінок на тлі Епштейна-Барр вірусної інфекції (2015)
Пенішкевич Я. І. - Вплив простагландинів та інгібіторів їх синтезу на протеолітичну деградацію низькомолекулярних білків у волозі передньої камери ока кроликів при подвійному проникному пораненні склери (2015)
Проняєв Д. В. - Топографоанатомічні особливості маткових труб ранніх плодів (2015)
Родинський О. Г. - Моносинаптичні відповіді вентральних корінців спинного мозку в умовах експериментальної менопаузи, Ткаченко С. С., Гузь Л. В. (2015)
Русин В. І. - Лікування посттромбофлебітичних виразок нижніх кінцівок, Корсак В. В., Носенко О. А., Калинич С. С., Куценко А. Ю. (2015)
Русин В. І. - Радіонуклідні методи дослідження периферійної гемодинаміки у хворих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок у поєднанні з цукровим діабетом, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Машур В. В., Пекарь М. І. (2015)
Свіжак В. К. - Локальний моніторинг антибіотикочутливості основних збудників гнійно-запальних інфекцій. Частина 2. Антибіотикорезистентність провідних збудників, Данчук А. Г., Дейнека С. Є., Свіжак В. Й. (2015)
Семененко А. І. - Аналіз терапевтичного впливу 0,9 % розчину NаCL на зміни загального аналізу крові в щурів з гострою церебральною ішемією (2015)
Семчишин М. Г. - Застосування гліатиліну в лікуванні хворих у гострому періоді легкої черепно-мозкової травми, Шевага В. М., Задорожна Б. В. (2015)
Скляров Є. Я. - Ендоскопічні зміни та показники коагулограми у хворих із НПЗП-гастропатіями на фоні призначення інгібіторів протонної помпи, Мбаркі Махер (2015)
Ткачук Н. П. - Прогнозування рецидиву вузлових форм зоба, Білоокий В. В., Гирла Я. В., Шеремет М. І. (2015)
Ткачук О. В. - Динаміка прооксидантно-антиоксидантних взаємовідносин у селезінці щурів із цукровим діабетом, ускладненим неповною глобальною ішемією-реперфузією головного мозку, Повар М. А. (2015)
Ткачук С. С. - Вікові особливості реагування вмісту клітинної РНК тимоцитів щурів на неповну глобальну ішемію-реперфузію головного мозку, Ткачук О. В., Мислицький В. Ф. (2015)
Шеремет М. І. - Рівень цитокінів у сироватці крові хворих на автоімунний тиреоїдит у залежності від ступеня збільшення щитоподібної залози, Гирла Я. В., Ткачук Н. П., Козак В. П. (2015)
Шоріков Є. І. - Ремоделювання та пружно-еластичні властивості аорти у хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім цукровим діабетом ІІ типу (2015)
Щербак О. В. - Характер гуморально-метаболічних порушень при різних клінічних формах ішемічної хвороби серця і гендерно-вікових відмінностей у хворих із не Q-iнфарктом міокарда (2015)
Юрценюк О. С. - Рівень тривожності у студентів-медиків (2015)
Yasinska O. V. - Specific characteristics of tissue reaction of the adrenal glands hypobaric hypoxia action according to altered photoperiod duration in immature female rats (2015)
Гавалешко В. П. - Механізми порушень функціонального та морфологічного стану нирок при цукровому діабеті (2015)
Гаврилюк А. О. - Наслідки хронічних вірусних гепатитів В, С та В+С (2015)
Годованець О. І. - Стоматологічна патологія в дітей із ендокринними захворюваннями, Мороз А. В. (2015)
Dolzhenko A. T. - Inhibition of nuclear faktor – kB (NF-kB) signaling as a potential therapeutic strategy for rheumatoid arthritis, Sagalovsky S. (2015)
Сенютович Р. В. - Імунотерапія раку шлунка. Нові дані, Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Крук Т. В., Зелінська Н. В., Чорний О. В., Пилипів В. М., Сенютович М. А. (2015)
Авраменко А. А. - Случай ложноотрицательного результата определения антител к хеликобактерной инфекции по методике иммуноферментного анализа у больной хроническим неатрофическим гастритом, находящейся в состоянии длительной депрессии, Короленко Р. Н. (2015)
Дорошкевич І. О. - Використання інтерактивних методів навчання серед студентів фармацевтичного факультету (2015)
За редакцією С. Є. Дейнеки, К. І. Яковець, В. М. Біволаріу. Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина XXXXIX (2015)
Єдині вимоги до оформлення статей (2015)
Савчина Л. А. - Вплив хімії поверхні активного вугілля на адсорбцію природних органічних речовин (2015)
Гаращенко В. И. - Методы определения магнитовосприимчивых примесей в жидких средах, Гаращенко А. В., Древецкий В. В., Лебедь А. А. (2015)
Єзловецька І. С. - Оцінка якості води Південного Бугу в місцях потужних питних водозаборів Вінницької області, Шунков В. С., Буланюк С. М. (2015)
Рой И. Ю. - Определение видовой принадлежности микроорганизмов питьевой водопроводной водыустойчивых к гипохлориту натрия, Клименко Н. А., Здоровенко Г. М., Гончарук В. В. (2015)
Мальцева Т. В. - Анализ возможности применения эффективных сорбционных материалов для переработки жидких отходов на АЭС Украины (2015)
Макарчук О. В. - Сорбційне вилучення барвників з води нанокомпозиційним магнітокерованим мінеральним сорбентом, Донцова Т. А. (2015)
Вернигора Н. М. - Оновлений науковий часопис запрошує до співпраці (2015)
Хоменко І. А. - Вплив бінарних стереотипів мислення на результати журналістських розслідувань (2015)
Задорожна О. С. - Проблематика інформаційної війни у працях вітчизняних та закордонних дослідників медіа (2015)
Петрова А. Б. - Роль та місце військових засобів масової інформації в інформаційному протиборстві (2015)
Теремко В. І. - Медіа як чинник постмодерної ідентичності особистості (2015)
Гресько О. В. - Новинна парадигма 21-го ст. в системі соціальних комунікацій (2015)
Афанасьєва(Горська) К. О. - Рерайт як спосіб генерування медіаконтенту: сутнісна природа та типологічні характеристики (2015)
Парфенюк Н. В. - Полемічна література як публіцистичний жанр друкованого видання: поняття, характеристика та особливості полемічних текстів (2015)
Баранецька А. Д. - Культурно-онтологічні чинники емоційно-експресивного наповнення медіатексту (2015)
Перехейда В. В. - Епістемічні чинники комунікацій у внутрішньому етнічному туризмі України (2015)
Нечаєва Н. В. - Образ дитини в соціальному плакаті ХХ ст. (2015)
Соловйов С. Г. - Розрізнення сатиричних та пропагандистських псевдоновин (2015)
Бондар Ю. В. - Видавнича справа і трансформація смислів (2015)
Женченко М. І. - Кросмедійний менеджмент у конвергентних редакціях ЗМІ (2015)
Калугіна К. В. - Деякі аспекти популяризації книги через інтернет (2015)
Гоян В. В. - Інформаційно-розважальний тип мовлення України: історія становлення , Захарс Т. А. (2015)
Черемних І. В. - Новітні бізнесові моделі стратегічного менеджменту на телебаченні (2015)
Ятчук О. М. - Модель сучасного інтерактивного телебачення дія–дія (2015)
Сорока В. М. - Проблеми дотримання європейських стандартів у теленовинах(на прикладі випусків новин Першого національного каналу та "ICTV" у 2011–2012 рр.) (2015)
Городенко Л. М. - Закордонна практика регулювання мережевої комунікації (2015)
Іщук Н. М. - Персоналізація інформації в мережевій комунікації: переваги та недоліки (2015)
Ситник О. В. - Комунікативність композиційно-графічної моделі мережевого медіа як умова створення інформаційно-діяльнісного простору здійснення комунікації (2015)
Кладова Д. В. - Особливості інструментарію і каналів комунікації WOM-технологій, Шальман Т. М. (2015)
Рябічев В. Л. - Тенденції розвитку соціальних медіа України в 2014 році, Артющик А. О., Рябічева О. В. (2015)
Фіялка С. Б. - Інтернет-коментарі в контексті інформаційної війни (2015)
Підлуцька Д. О. - Журналістські матеріали на тему моди в спеціалізованих інтернет-виданнях, Підлуцький О. Г. (2015)
Рудешко К. В. - Поняття бренда у журналістикознавчому дискурсі (2015)
Сищук О. А. - Проблеми координації комунікаційних потоків виконавчої влади України (2015)
Цимбаленко Є. С. - Світова практика інформатизації (2015)
Літостанський В. В. - Основні організаційно-методичні засади впровадження медіаосвіти та медіаграмотності в навчально-виховний процес навчальних закладів України, Іванов В. Ф., Іванова Т. В., Даниленко В. І., Мележик В. П. (2015)
Козак С. Б. - Дух і Слово Кобзаря на сторінках часопису "Українські вісті": 1945–2000 (Німеччина, США) (2015)
Вернигора Н. М. - Марина Слов’янова: редактор, публіцист, перекладач (2015)
Чекалюк В. В. - Служити суспільству правдою: морально-етичні орієнтири і завдання журналістики. До 80-річчя від дня народження А. З. Москаленка (2015)
Вихватенко О. О. - "Вогонь його серця. Спогади про Анатолія Москаленка". Покажчик змісту (2015)
Воронов C. C. - Іщук Н. М. "Демасифікація мережевих мас-медій" (2015)
Пінчук А. О. - "Українське журналістикознавство" в структурі наукових фахових видань із соціальних комунікацій (2015)
Плотнікова А. Д. - Етичне регулювання блогосфери: аналіз міжнародних документів та кодексів (2015)
Філоненко Д. В. - Географічні видання в системі науково-популярної періодики України (2015)
Барський Ю. М. - Статистичний аналіз торговельних відносин регіонів України (2015)
Майорова Т. В. - Проблеми трансформації заощаджень в інвестиції на фінансовому ринку України, Петренко І. П. (2015)
Тимощук О. М. - Система оцінки та реалізації інвестиційного потенціалу судноплавних компаній внутрішнього водного транспорту, Горошко К. О. (2015)
Фарат О. В. - Методи оцінювання розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств, Залуцький В. П. (2015)
Стойка В. О. - Інновації як чинник забезпечення ефективного суспільного виробництва (2015)
Дюндін В. Д. - Ринкова модель управління вищим навчальним закладом, Ломоносов Д. А. (2015)
Бріт О. В. - Вимоги сучасного ринку праці до фахівців з вищою освітою (2015)
Бабіченко В. В. - Домінанта корпорацій в сучасній економіці: фінансові чинники (2015)
Наконечна О. С. - Методичні підходи до оцінювання економічної стійкості промислових підприємств (2015)
Атаманчук Ю. М. - Особливості формування кредитної політики підприємства по відношенню до покупців (2015)
Баєв В. В. - Формування системи підготовки кадрів з медичного туризму в Україні (2015)
Земляков І. С. - Прогнозування результатів маркетингової діяльності посередницьких підприємств (2015)
Зоря О. П. - Аналіз операцій з цінними паперами ПАТ "Державний ощадний банк України", Лагода Д. А. (2015)
Єфремова Н. Ф. - Інвестиції в людський капітал і формування конкурентоспроможності підприємства, Чічкань О. І., Галаганов В. О. (2015)
Бойко В. І. - Методичні аспекти впливу державного регулювання на сферу культури (2015)
Коцюба І. І. - Управління ліквідністю — основа інтеграції стратегічного управління фінансовою діяльністю у банку (2015)
Пелех У. В. - Еволюційний підхід до з'ясування сутності та регулювання процентних ставок в економічній науці (2015)
Вавдійчик І. М. - Контрактне виробництво як інноваційне джерело формування товарних ресурсів (2015)
Мустяца В. М. - Формування регіональної інноваційної політики (2015)
Червяков І. М. - Економічний розвиток, економічне зростання і фактори, які стримують економічне зростання України (2015)
Ємельянов В. М. - Формування ефективної інвестиційної політики комплексного розвитку регіонів (2015)
Волянський П. Б. - Підвищення рівня підготовки керівників сфери цивільного захисту за рахунок розвитку їх креативних якостей, Потеряйко С. П. (2015)
Бабенко К. А. - Про деякі аспекти протидії корупції в Україні, Лазаренко С. Ж. (2015)
Нехайчук Д. В. - Формування нової моделі розвитку України (2015)
Бєлай С. В. - Механізм державного прогнозування кризових явищ соціально-економічного характеру (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Механізм державного управління безпекою соціально-економічних систем регіонів (2015)
Оленковська Л. П. - Деякі аспекти підготовки маркетингової стратегії міста. адаптація маркетингових інструментів до потреб органів місцевого самоврядування (2015)
Чухно І. А. - Основні напрями державного управління регіональним розвитком на засадах сталості (2015)
Пелих А. О. - Воєнно-політична модель держави як методологічна основа формування та функціонування національної системи забезпечення воєнної безпеки (2015)
Зозуля О. С. - Інституційна система державного управління інформаційною безпекою України: сучасний стан та шляхи удосконалення (2015)
Радиш Я. - Українська здоровоохорона: Камо грядеши? (2015)
Шановні читачі! (2015)
Мельничук Ю. Г. - Стандарти висвітлення релігійної проблематики в релігійній періодиці (на прикладі часописів м. Чернівці) (2015)
Парфенюк Н. В. - Полеміка як складник публіцистичного видання: поняття, характеристика та особливості (2015)
Шаповалова Г. В. - Проблеми розмежування стрижневих понять у теорії медіатексту, Шебештян Я. М. (2015)
Тараненко О. В. - Трансформація поняття "мова ворожнечі" у контексті медіависвітлення ситуації з вимушено переміщеними особами в Україні (2015)
Бідзіля Ю. М. - Інформаційний простір Закарпаття крізь призму проблем міжкультурної комунікації (2015)
Близнюк А. С. - Пропаганда та контрпропаганда в умовах сучасної гібридної війни (2015)
Потапова А. В. - Інформаційний простір Рівненщини: характеристика та структура (2015)
Безверха Т. М. - Періодичні видання національних меншин Житомирщини як засіб формування національно-духовних цінностей (2015)
Лешко У. - Реалії функціонування новітніх жанрів у сучасній пресі (2015)
Охріменко Г. В. - Інформаційно-пропагандистський вплив друкованих засобів масової комунікації: проблема ідентифікації джерела інформації (2015)
Тарасюк В. Ю. - Жанр журналістського розслідування в регіональній пресі (2015)
Миронюк Н. Д. - Видавнича справа регіону - складник історії України (2015)
Поліха Л. Я. - Трансформація і взаємовплив форми у дизайні засобів масової інформації та комунікації (2015)
Горчикова А. О. - Зміни комунікаційної системи в епоху інформаційної глобалізації на прикладі всеукраїнського телеканалу "Україна" (2015)
Каралкіна Н. В. - Перспективи і ризики впровадження суспільного мовлення у транскордонному регіоні (2015)
Хоменко І. А. - Трансформація радіограми у сучасному комунікативному просторі (2015)
Раренко Л. А. - Рекламні тренди нових медіа: інтеграція інтерактивності (2015)
Миронюк Д. І. - 2043 рік - рік виходу останньої газети у світі: із досвіду викладання курсу "Концепція друкованого видання" (2015)
Семенко С. В. - Від Михайла Драгоманова до Юрія Косача: проєвропейська тема у публіцистиці відомого роду (2015)
Холод О. М. - Газета Рейхскомісаріату "Україна": комунікаційні технології соціального інжинірингу (від 1 вересня 1941 року до 17 липня 1942 року) (2015)
Попович Ю. О. - Газета "Буковина" - речник соборності українців періоду її редагування Юрієм Федьковичем (1885-1888) (2015)
Bagriy I. D. - New exploratory technology and its adaptation to oil and gas facilities within impact structures in Ukraine (2016)
Гаврилюк Р. Б. - Просторово-часові зміни осередку нафтохімічного забруднення за результатами моніторингу, Загородній Ю. В. (2016)
Шпак О. М. - Оцінка впливу залишкового забруднення зони аерації нафтопродуктами на забруднення ґрунтових вод (2016)
Петренко Л. І. - Глибоке захоронення радіоактивних відходів у свердловинах (2016)
Chernov A. P. - Identification of heterogeneities in the upper part of geological medium with Ground penetrating radar VIY3-300, Goliaka R. P. (2016)
Логвиненко О. І. - Особливості природного самоочищення геологічного середовища від нафтопродуктів, Єдинач А. В. (2016)
Біда С. В. - Розвантаження ґрунтових вод на схилах річкових долин та його вплив на розвиток зсувних процесів (на прикладі ділянки зсуву по Інститутському прорізу, м. Полтава), Куц О. В. (2016)
Kril T. V. - Influence of engineering-geological conditions on safety working of a transport network at the traffic intensification (2016)
Насєдкін Є. І. - Особливості речовинної складової атмосферного аерозолю м. Запоріжжя, Стадніченко С. М., Пермяков В. В., Іванова Г. М. (2016)
Яковлєв Є. О. - Оцінка напружено-деформованого стану порід Солотвинської солянокупольної структури в Закарпатті (за результатами методу природних імпульсів електро-магнітного поля Землі), Шехунова С. Б., Алексєєнкова М. В., Сюмар Н. П. (2016)
Зернецкий Б. Ф. - Биостратиграфия палеоцена – эоцена платформенной Украины по крупным фораминиферам (2016)
Рябоконь Т. С. - Напрями актуалізації стратиграфічної схеми олігоценових відкладів Північного Причорномор’я та прилеглої частини Українського щита (2016)
Gedl P. - Palynology of marine black sands from the Yaroshivka Quarry, Ukraine – a contribution to Middle Eocene palaeogeography of Northern Ukraine, Shevchenko T. V. (2016)
Stadnichenko S. M. - Correlation between groundwater composition and lithology of the Lower Permian sediments within Orchykivska Depression of the Dnipro-Donets Depression, Syumar N. P. (2016)
Яременко О. В. - Геолого-генетична модель Tорчинського родовища апатит-ільменітових руд (Kоростенський плутон), Ремезова О. О., Комський М. М., Охоліна Т. В., Василенко С. П. (2016)
Cherniyenko N. M. - Geological and economic assessment and prospects of development of Rare Metals mineral resource base of Ukraine in the current economic conditions (2016)
Khrushchov D. P. - Mechanism of placer formation in Krasnokutsk deposit area, Kravchenko O. A. (2016)
Шехунова С. Б. - Наноструктури вендських та альб-сеноманських фосфоритів Придністров’я, Стадніченко С. М., Палій В. М., Пермяков В. В. (2016)
Шураев И. Н. - Киммерийские песчаники крымского континентального склона (2016)
Юрій Миколайович Сеньковський (20.04.1931 – 18.05.2016) (2016)
Слово до читача (2015)
Подаряща О. І. - Формування комунікативних зацікавлень молодіжної аудиторії як наукова проблема (2015)
Хоменко І. А. - Прагматичний підхід до хужньої творчості з погляду теорій соціальних комунікацій (2015)
Сібірякова О. О. - Еволюція вимірювання зв’язку масової аудиторії та медіа: від лінійного до мультиплікативного (2015)
Носова Б. М. - Переосмислення ролі міжнародної комунікації у розвитку української нації: відображення у медіа (2015)
Копилова Л. А. - Тематичні напрями публікацій про освоєння Марса в сучасному медіапросторі (2015)
Перехейда В. В. - Комунікаційне середовище автентики та архаїки у внутрішньому туризмі в Україні (2015)
Вербицька Х. І. - Патріотичний контекст публікацій обласних газет Івано-Франківщини 2006-2010 років (2015)
Джолос О. В. - Засади організації та функціонування суспільного телерадіомовлення: європейський досвід (2015)
Прикидько О. М. - Демократична платформа інформування та розвитку медіаосвіти на прикладі відкритих телеканалів Німеччини "OK-TVLudwigshafen" та "OKWorms" (2015)
Шапоренко В. В. - Тенденції розвитку сучасної української радіореклами: жанровий аспект (2015)
Шумицька Г. В. - Університетський мультимедійний веб-портал як засіб формування інноваційної культури вишу, Путрашик В. І. (2015)
Смола Л. Є. - Інформаційна війна Росії: особливості, інструменти та об’єкти впливу (2015)
Зикун Н. І. - Жанрова репрезентація сатиричної журналістики: уточнення наукових підходів (2015)
Барчан О. В. - Освіта й шкільництво як об’єкти публіцистики Василя Ґренджі-Донського у 20-30-х рр. 20-го ст. (2015)
Михайлова О. П. - Тенденції та стандарти відображення проблем безпритульних у теленовинах (2015)
Білан Н. І. - Соціальні медіа як інструментарій позиціонування держав в інформаційному просторі (2015)
Чекалюк В. В. - Створення медіа агенцій для позитивного позиціонування держави на світовому ринку (2015)
Корнєєв В. М. - Соціально-політична проблематика соціальнокомунікаційних досліджень (2015)
Крушинская Л. А. - Адсорбционные свойства наноструктурного оксида алюминия, полученного физическим осаждением из паровой фазы, Стельмах Я. А., Андрусишина И. Н., Голуб И. А., Горчев В. Ф. (2011)
Митченко Т. Е. - Основные пути повышения эффективности удаления гуминовых веществ из воды методом ультрафильтраціии, Светлейшая Е. М. (2011)
Орлов В. О. - Очищення малокаламутної та кольорової води на контактних та біопрояснювальних фільтрах, Орлова А. М., Туровська Г. І. (2011)
Сусь М. О. - Використання біоцидних реагентів різної природи у водопідготовці, Мітченко Т. Є. (2011)
Бомба А. Я. - Моделювання процесу магнітного очищення різних середовищ від феродомішок у випадку змінної швидкості, Гаращенко В. І., Сафоник А. П., Гаращенко О. В. (2011)
Петренко Н. Ф. - Комбинированные методы очистки и обеззараживания воды. Сообщение четвёртое: комбинированное применение диоксида хлора и хлора, Мокиенко А. В. (2011)
Капранов С. В. - Показатели и индикаторы состояния водоснабжения, качества питьевой воды и здоровья населения (2011)
Чебан В. Г. - Метод расчета высокопроизводительного гидродинамического очистителя типа "цилиндр в цилиндре" (2011)
Гаращенко В. І. - Магніто-фільтраційні властивості композиційної гранульованої загрузки магнітних фільтрів, Астрелін І. М., Гаращенко О. В. (2011)
Захаркевич І. В. - Радіоактивне забруднення підземних вод Житомирщини, Запольський А. К. (2011)
Капранов С. В. - Методика расчета среднего содержания химических веществ в питьевой воде и водных объектах, Подлипенская Л. Е. (2011)
Шаблій Т. О. - Реагентне пом'якшення води з використанням алюмінійвмісних коагулянтів, Голтвяницька О. В., Камаєв В. С., Гомеля М. Д. (2011)
Орлов В. О - Аераційні методи знезалізнення води, Мартинов С. Ю. (2011)
Кишневский В. А. - Применение гибридных водоподготовительных установок при обработке продувочных вод оборотных систем охлаждения, Кишневский Е. В., Малиновский О. М., Шуляк И. Д. (2011)
Кишневский Е. В. - К расчету водно-химических режимов оборотных систем охлаждения с испарительными охладителями, Кишневский В. А., Чиченин В. В. (2011)
Рудковская Е. В. - Очистка шахтных вод от урана с помощью катионных флокулянтов, Омельчук Ю. А., Гомеля Н. Д. (2011)
Нагорний О. Є. - Генітальний герпес, хламідіоз, трихомоноз: клініко-патологічні, медико-соціальні аспекти, лікування та профілактика ускладнень (2012)
Каданер Є. І. - Оптимізація комплексної терапії хворих на екзему курців тютюну (2012)
Ковалёва Л. Н. - Особенности качества жизни больных с различными ВИЧ-ассоциированными герпесвирусными дерматозами среди заключенных Одесской области, Недужко А. А. (2012)
Корольова Ж. В. - Дослідження гормонального статусу жінок, хворих на неуточнену інфекцію підшкірної клітковини – бактеріальний целюліт (2012)
Дюдюн С. А. - Особливості клінічних проявів та перебігу ІПСШ у хворих чоловіків з маласезійною інфекцією статевих органів, Горбунцов В. В. (2012)
Вірстюк Н. Г. - Зміни тромбоцитарного гемостазу у хворих на псоріаз з порушенням функціонального стану печінки, Волошинович М. С. (2012)
Наліжитий А. А. - Патогенетичні аспекти токсично-метаболічних порушень у хворих на нейродерміт та шляхи їх корекції (2012)
Дюдюн А. Д. - Циклоферон в комплексном лечении больных урогенитальными инфекциями, Полион Н. Н., Колева Н. Н., Литвин М. С. (2012)
Брибеш М. Р. - Оценка психологического статуса и качества жизни больных розацеа и периоральным дерматитом (2012)
Ковалёва Л. Н. - К лечению Адаптолом больных атопическим дерматитом в регионе северного Причерноморья, Хрущ В. И., Дзюба В. И., Симовских А. А., Симовских А. В. (2012)
Горбунцов В. В. - Особливості супутньої патології органів травлення у хворих на маласезіоз шкіри, Горбунцова В. І. (2012)
Дасюк Т. Є. - Вплив етіологічних чинників на стан прооксидантно- антиоксидантної та імунної систем у хворих на сечостатевий хламідіоз (2012)
Федотов В. П. - Актуальные проблемы кандидоза (размышления миколога-дерматовенеролога – по данным литературы и собственных исследований (2012)
Дюдюн А. Д. - Актуальные проблемы урогенитального трихомониаза (клиническая лекция), Федотов В. П., Дюдюн С. А. (2012)
Дюдюн А. Д. - Можливість застосування сучасних інноваційних технологій у процесі викладання медичних ВУЗів – на прикладі використання методу "мозкового штурму", Горбунцов В. В., Шувалов С. М., Скибчик В. А., Рекова Л. П., Процайло М. Д. (2012)
Дюдюн А. Д. - Особенности преподавания косметологии в процессе непрерывного последипломного образования врачей дерматовенерологов, Резниченко Н. Ю., Резниченко Ю. Г., Веретельник А. В., Головкин А. В., Красько Н. П. (2012)
Мавров Г. И. - Дифференцированный подход к лечению базально-клеточного рака кожи, Олейник И. А., Сафанков В. И. (2012)
Бабюк И. А. - Деэскалационная антибиотикотерапия хронической рецидивирующей хламидийно-микоплазменной мочеполовой инфекции, Дюдюн А. Д., Куценко И. В., Цветкова П. Д., Савенко Ю. П., Жариков В. Ю. (2012)
Дудченко М. О. - Покращення якості життя хворих на псоріаз при використанні крему "Карізон", Артеменко А. Ф., Попова І. Б., Васильєва К. В. (2012)
Гаврилюк О. В. - Адапален: від застосування в сучасних умовах до використання в перспективі, Каховський В. Ф., Шавлак В. В., Бардова К. О., Мурзіна Е. О., Міхньова Є. М., Возіанова С. В. (2012)
Захаров С. В. - Оцінка ефективності лікування цефтріаксоном хворих на серорезистентний сифіліс (2012)
Резніченко Н. Ю. - Ефективність застосування антисептика "Мірамідез" під час проведення інвазивних косметологічних маніпуляцій, Резніченко Ю. Г., Веретельник О. В., Носовська Т. Д., Красько М. П., Кравчук А. М., Пантюшенко Л. І. (2012)
Дюдюн А. Д. - Сучасні аспекти лікування хворих на оніхомікоз, Салій О. А., Поліон Н. Н., Полковніков Ю. Ф., Жила І. В. (2012)
Ковалёва Л. Н. - К вопросу об истории эпидемиологии и этиопатогенетической терапии больных с клещевой инвазией Demodex folliculorum (2012)
Корольова Ж. В. - Дослідження мікробіоценозу шкіри хворих на неуточнену інфекцію підшкірної клітковини – бактеріальний целюліт, Корольова Х.О. (2012)
Федотов В. П. - Новое понимание и подходы к диагностике и терапии микозов как осложняющего фактора при ряде дерматозов. Отечественный препарат итраконазола как альтернативный антимикотик комплексной терапии, Дюдюн А. Д., Горбунцов В. В., Корецкая Е. Ю., Веретельник К. А., Макарчук А. А. (2012)
Василенко А. В. - Особенности клинических проявлений, течения и лечение розацеа с учетом психоэмоционального состояния больных с использованием транквилизаторов (2012)
Литвинов В. А. - Акантолитическая пузырчатка: осложнения после проведения терапии глюкокортикостероидами (2012)
Лущан А. А. - Себорейный дерматит: современные подходы к этиопатогенезу (2012)
Мавров Г. І. - Особливості ведення пацієнтів з груп населення, уразливих щодо зараження ВІЛ, Бондаренко Г. М., Щербакова Ю. В. (2012)
Резніченко Ю. Г. - Хронічні алергічні захворювання шкіри: сучасні уявлення про етіопатогенез та підходи до вибору оптимальної терапії, Пантюшенко Л. І., Резніченко Н. Ю. (2012)
Галникіна С. О. - Псоріатична оніходистрофія як медико-соціальна проблема, Болотюк М. В. (2012)
Буянова І. О. - Сучасний погляд на патогенетичні аспекти андрогенозалежних дермопатій (2012)
Бабюк И. А. - Эффективность применения Хемомицина (азитромицина) при мочеполовой инфекции, Дюдюн А. Д., Куценко И. В., Жариков В. Ю., Савенко Ю. П., Черепков В. Н. (2012)
Федотов В. П. - Отечественный антимикотик дитиомикоцид в наружной терапии дерматомикозов, Макарчук А. А., Носонова А. В. (2012)
Дюдюн А. Д. - Новые возможности в лечении микоза стоп – использование дополнительного эффекта крема сертаконазола, Горбунцов В. В., Башмаков Д. Г., Литвин М. С. (2012)
Захаров С. В. - Клинико-лабораторные и фармакологические аспекты применения цефтриаксона при сифилисе (2012)
Дюдюн А. Д. - Комплексне лікування хворих на урогенітальний трихомоніаз із застосуванням сучасного антипротозойного препарату секнідазолу, Поліон Н. М., Горбунцов В. В., Башмаков Д. Г., Почка Є. О. (2012)
Веретельник К. А. - Современные лекарственные формы в топической терапии псориатической болезни, осложнённой малассезиозом кожи (2012)
Дюдюн А. Д. - Эффективность применения растительного комбинированного препарата Лив.52 и Серезиса в комплексном лечении больных псориазом, Полион Н. Н., Колева Н. Н., Али Лоай, Макурина Г. И. (2012)
Носонова А. В. - Комплексная дифференцированная терапия больных инфекциями крупных складок кожи с применением этиотропных препаратов и иммуномодуляторов (2012)
Дюдюн А. Д. - Клинический случай склероатрофического лихена (lichen sclerosus et atrophicus), Макарчук А. А., Горбунцов В. В., Тарнавская Н. Н. (2012)
Людмила Миколаївна Ковальова (до 70-річчя зі дня народження) (2012)
Куйбіда В. С. - Формування та реалізація нової регіональної політики в Україні (2017)
Петровський П. М. - Проблема розуміння в контексті розвитку публічного управління в Україні (2017)
Дутчак Г. О. - Діяльність Українського національного комітету в Парижі: глобальні уроки для державотворення України (2017)
Обіход М. М. - Питання нормативно-правового регулювання державної молодіжної політики в період незалежності України (2017)
Токарський Т. Б. - Еволюція теорії соціальної політики (2017)
Федорчак О. В. - Інституційний механізм державного управління (2017)
Динник І. П. - Соціальні мережі як засіб суспільного розвитку (2017)
Долінченко О. М. - Методичні аспекти дослідження демографічного розвитку великого міста (2017)
Дяченко О. І. - Удосконалення державного регулювання у сфері забруднення навколишнього природного середовища радіаційними речовинами та радіаційними відходами (2017)
Ленігевич Б. В. - Взаємодія органів державної влади та політичних партій: функціональний аспект (2017)
Павлюк Н. В. - Удосконалення організаційно-правового механізму взаємодії інституцій публічного управління та організацій громадянського суспільства (2017)
Салькова Т. В. - Досвід державного управління системою пенсійного забезпечення (на прикладі Франції) (2017)
Харечко Д. О. - Проблеми застосування нормативно-правового механізму щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян (2017)
Пабат В. О. - Управлінські компетентності державних службовців, Жовнірчик Я. Ф. (2017)
Карпа М. І. - Ознаки компетенційного підходу у концепціях та теоріях публічного управління (2017)
Безрук В. М. - Особливості розвитку комунікативної компетентності державних службовців (2017)
Заяць Д. Д. - Питання статутів територіальних громад в інформаційно-методичній літературі в умовах реформи децентралізації (2017)
Базенко В. А. - Європейський досвід управління розвитком фізичної культури та спорту на місцевому рівні (2017)
Ліпенцев А. В. - Інституціальні фактори функціонування тіньової економіки України, Заверуха М. М. (2017)
Борщук Є. М. - Системність процесів детінізації національної економіки, Приймак В. І. (2017)
Крайник О. П. - Державне регулювання підприємницької діяльності в умовах активізації процесів регіонального економічного розвитку (2017)
Матвіїшин Є. Г. - Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні в контексті міжнародної співпраці, Третяк Г. С. (2017)
Піхоцький В. Ф. - Становлення державного аудиту для ефективного функціонування системи державного контролю (2017)
Бліщук К. М. - Нові підходи в управлінні публічними фінансами (2017)
Бурик З. М. - Оцінювання ефективності впливу держави на економічне зростання в Україні, Куйбіда С. В. (2017)
Матвеєва О. Ю. - Імперативи сталого розвитку територіальних громад та його загальнотеоретичні засади (2017)
Жолобчук І. М. - Концептуальні основи формування механізмів екологічного управління в сучасних умовах (2017)
Калиневич Г. М. - Аудит ефективності як засіб покращення фінансового контролю в системі освіти (2017)
Сікало М. В. - Фактори, критерії і методи визначення ефективності регіонального управління зерновим ринком (2017)
Попський А. В. - Державна політика розвитку, підтримки малого та середнього підприємництва у контексті європейської інтеграції (2017)
Шорохов В. В. - Стандартизація як інструмент оптимізації бізнес-процесів на торгівельних підприємствах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Бецко I. В. - Про обмеженi на всiй дiйснiй осi розв’язки нелiнiйних функцiонально-рiзницевих рiвнянь i їхнi властивостi, Пелюх Г. П. (2017)
Зернов А. Е. - Сингулярная задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения, не разрешенного относительно производной неизвестной функции, Кузина Ю. В. (2017)
Kirichuka A. - Multiple solutions of boundary-value problems for Hamiltonian systems (2017)
Кусiй С. М. - Стабiлiзацiя та гасiння обмежених збурень у дискретних системах керування (2017)
Плотников А. А. - Пошаговое усреднение линейных дифференциальных включений переменной размерности на конечном интервале (2017)
Prykarpatski A. K. - The discrete nonlinear Schrödinger type hierarchy, its finite dimensional reduction analysis and numerical integrability scheme, Cieslinski J. L. (2017)
Prykarpatskyy Ya. - Steen-Ermakov -Pinney equation and integrable nonlinear deformation of one-dimensional Dirac equation (2017)
Чистяков В. Ф. - Вычисление индекса и особых точек линейных дифференциально-алгебраических уравнений высокого порядка, Чистякова Е. В. (2017)
Содержание (2013)
Теут А. О. - Роль термоэлектричества в процессах самоорганизации полисульфидных руд, Куленова Н. А. (2013)
Горский П. В. - Снижение решеточной теплопроводности термоэлектрического материала путем оптимизации формообразующего элемента, Михальченко В. П. (2013)
Годжаев Э. М. - Зонная структура TlInTe2 и термоэффективность твердых растворов на его основе, Джафарова Г. С., Сафарова С. И. (2013)
Иванова Л. Д. - Спиннингование расплава – перспективный метод получения материалов твердого раствора теллуридов висмута и сурьмы, Петрова Л. И, Гранаткина Ю. В., Леонтьев В. Г., Иванов А. С., Варламов С. А., Прилепо Ю. П., Сычев А. М., Чуйко А. Г., Башков И. В. (2013)
Ямагучи С. - Идея создания термоэлектрического дивертора с использованием карбида кремния для экспериментов по ядерному синтезу, Иванов Ю., Сагара А., Эмото М., Окамото Ю., Накацугава Х., Китагава Х., Хамабе М., Ватанабе Ф., Сан Ж., Кавахара Т. (2013)
Анатычук Л. И. - Компьютерное моделирование показаний термоэлектрического тепломера в условиях реальной эксплуатации, Кобылянский Р. Р. (2013)
Лобунец Ю. Н. - Оценка характеристик ОТЭС с термоэлектрическим преобразователем энергии (2013)
Билинский-Слотыло В. Р. - Проектирование термоэлектрических генераторных модулей из материалов на основе силицидов Mg и Mn, Вихор Л. Н., Михайловский В. Я. (2013)
Анатычук Л. И. - О влиянии системы теплообмена на эффективность термоэлектрического кондиционера, Кузь Р. В., Прибыла А. В. (2013)
Гыщук В. С. - Электронный регистратор с обработкой сигналов термоэлектрического сенсора теплового потока (2013)
Уемура К.-и. - К 90-летию со дня рождения (2013)
Пасторино Дж. - К 75-летию со дня рождения (2013)
Семенюк В. А. - К 75-летию со дня рождения (2013)
Мельничук С. В. - К 65-летию со дня рождения (2013)
Хубер Т. - К 65-летию со дня рождения (2013)
Хошдурдыев Х. О. - Земное термоэлектричество – основа энергетики человечества (2013)
Содержание (2013)
Булат Л. П. - Нелокальные явления переноса в полупроводниках, Нефедова И. А. (2013)
Горский П. В. - Об электропроводности контактирующих частиц термоэлектрического материала, Михальченко В. П. (2013)
Баранский П. И. - Теория анизотропного рассеяния и актуальные задачи кинетики электронных процессов в многодолинных полупроводниках, Гайдар Г. П. (2013)
Булат Л. П. - Влияние фононной теплопроводности на термоэлектрическую добротность объемных наноструктурных материалов с туннельными контактами, Коссаковский Д., Пшенай-Северин Д. А. (2013)
Фреик Д. М. - Синтез, свойства и механизмы легирования сурьмой термоэлектрического теллурида свинца PbTe:Sb, Криськов Ц. А., Горичок И. В., Люба Т. С., Криницкий О. С., Рачковский О. М. (2013)
Ромака В. А. - Оптимизация параметров термоэлектрического материала на основе интерметаллического полупроводника n-ZrNiSn, Стаднык Ю. В., Рогль П., Ромака В. В., Крайовский В. Я., Лах О. И., Горынь А. М. (2013)
Рогачева Е. И. - Особенности концентрационных зависимостей структурных и термоэлектрических свойств в твердых растворах PbTe-PbSe, Водорез О. С. (2013)
Вихор Л. Н. - Секционные и каскадные структуры на основе PbTe/Zn4Sb3 для термоэлектрических генераторных модулей, Михайловский В. Я., Билинский-Слотыло В. Р. (2013)
Анатычук Л. И. - О некоторых особенностях применения медицинских тепломеров при исследовании локальных тепловыделений человека, Гиба Р. Г., Кобылянский Р. Р. (2013)
Лобунец Ю. Н. - Солнечный пруд с термоэлектрическим преобразователем энергии (2013)
Гыщук В. С. - Модернизированный прибор для измерения тепловых потоков человека (2013)
Фреик Дмитрий Михайлович (к 70-летию со дня рождения) (2013)
Мавров Г. И. - Герпес-ассоциированная многоформная экссудативная эритема – клинические, анамнестические и лабораторные особенности, Запольский М. Э. (2013)
Романенко К. В. - Ефективність лікування шкірного синдрому у хворих на системну склеродермію і фактори, що її визначають (2013)
Дюдюн А. Д. Кружнова О. В. - Комплексне лікування хворих на бактеріальний вагіноз з урахуванням мікробіотичних та імунних порушень, Гладишев В. В. (2013)
Солошенко Е. М. - Інтегральний коефіцієнт гуморального імунітету у хворих на хронічний червоний вовчак і склеродермію залежно від ступеню тяжкості захворювання, Савенкова В. В., Ярмак Т. П., Шевченко З. М. (2013)
Болотная Л. А. - Патогенез псориаза: сосудистый эндотелиальный фактор роста, Сариан Е. И. (2013)
Сербина И. М. - Оценка дерматоскопических маркеров при гнёздной алопеции, Овчаренко Ю. С. (2013)
Рудник Т. І. - Протирецидивна терапія хворих на хронічну ідіопатичну кропив’янку, Свирид-Дзядикевич О. С. (2013)
Дюдюн С. А. - Особливості змін показників кислотно-лужного стану у хворих на ІПСШ чоловіків з маласезійною інфекцією статевих органів, Горбунцов В. В. (2013)
Вірстюк Н. Г. - Клінічна оцінка ефективності лікування хворих на псоріаз з порушенням функції печінки із застосуванням вузькосмугової UVB-терапії та гепатопротекторів, Волошинович М. С. (2013)
Резніченко Н. Ю. - Пошук шляхів корекції порушень метаболізму у хворих на алергодерматози осіб зрілого віку (2013)
Саріан О. І. - Дисфункція судинного ендотелію у хворих на звичайний псоріаз (2013)
Корецкая Е. Ю. - Некоторые патогенетические механизмы развития и течения угревой болезни, осложненной малассезиозом кожи (2013)
Ревенко Ж. А. - Клініко-гормональні особливості перебігу демодикозу як основа діагностики та лікування (2013)
Кірієнко В. О. - Роль метаболічних порушень у хворих на псоріатичну хворобу (2013)
Лавриненко М. В. - Адаптаційно-компенсаторні можливості організму людини при демодикозі (2013)
Брибеш Мохамед Ридха. - Использование анксиолитиков с целью коррекции показателей вариабельности сердечного ритма и психологического статуса при розацеа (2013)
Василенко А. В. - Діагностика клініко-імунологічного стану у хворих на розацеа до і після терапії (2013)
Федотов В. П. - Паранеопластические дерматозы (клиническая лекция) (2013)
Ковалёва Л. Н. Недужко А. А. - Лечебно-профилактические мероприятия в отношении больных с ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-ассоциированными герпесвирусными дерматозами на различных этапах нахождения в заключении (2013)
Кружнова Е. В. - Клініко-епідеміологічна характеристика хворих на бактеріальний вагіноз, Дюдюн А. Д., Захаров С. В., Поліон Н. М., Козачинська Г. Т. (2013)
Дементьєва Н. А. - Використання пропранололу та діодного лазеру в лікуванні дитячих гемангіом (2013)
Асцатуров Г. Є. - Досвід комбінованого застосування вузькоспектральної УФВ-терапії та зволожуючих засобів при лікуванні хворих на псоріаз (2013)
Ющишин Н. И. - Регуляторные пептиды в лечении склеродермии женщин, Дюдюн А. Д., Горбунцов В. В., Тарнавская Н. Н., Черненко С. В., Левицкая Н. Ф. (2013)
Баркалова Е. Л. - Гормональний статус хворих на хронічний рецидивуючий кандидозний вульвовагініт (2013)
Колева Н. М. - Особливості санації урогенітальних інфекцій у хворих на артропатичний псоріаз (2013)
Дудченко М. О. - Застосування антимікотичних препаратів при лікуванні грибкових уражень шкіри, Васильєва К. В., Єрохіна Л. П. (2013)
Бондаренко Г. М. - Клинический случай перинатального трихомоноза, Осинская Т. В., Тесленко С. В. (2013)
Хамуди Ильяс. - Эпидемиология и лабораторная диагностика урогенитального микоплазмоза у женщин репродуктивного возраста (2013)
Дюдюн А. Д. - Эффективность и безопасность применения препарата "Глутоксим" в комплексном лечении больных артропатическим псориазом, ассоциированным с урогенитальными инфекциями, Колева Н. Н., Полион Н. Н., Али Л. Х., Молокова В. И. (2013)
Веретельник К. А. - Новые наружные средства в терапии псориатической болезни, осложнённой малассезиозом кожи (2013)
Ющишин Н. И. - Инфламафертин в лечении заболеваний, передающихся половым путем, Дюдюн А. Д., Горбунцов В. В., Почка Е. А., Черненко С. В., Левицкая Н. Ф. (2013)
Ковалёва Л. Н. - Некоторые поражения кожи паразитами и при разных укусах в практике дерматокосметолога, Симовских А. А., Симовских А. В., Ковылкина Н. В., Слободяник Я. И., Смирнова Ю. А., Шураева Е. М., Полякова К. А. (2013)
Александрук О. Д. - Дискусійні питання класифікації екземи в сучасній дерматології, Ткач В. Є. (2013)
Дюдюн А. Д. - Современные аспекты клиники, диагностики и лечения больных с герпес-вирусной инфекцией, Горбунцов В. В., Полион Н. Н., Захаров С. В., Антипова Ж. А. (2013)
Качук Ю. В. - Поражение кожи при нарушениях функции щитовидной железы (2013)
Добржанська Є. І. - Системні порушення функцій у патогенезі псоріазу (2013)
Салий Е. А. - Онихомикоз – современные взгляды и подходы к решению проблемы (2013)
Дудченко М. О. - Особливості змін шкіри в осіб, які зловживають сонячним та штучним опроміненням, Васильєва К. В. (2013)
Дюдюн А. Д. - Эффективность и переносимость препарата "Белосалик лосьон" в комплексном лечении больных псориазом с поражением волосистой части головы, Полион Н. Н., Горбунцов В. В., Колева Н. Н., Али Л. Х., Молокова В. И. (2013)
Демьянюк Т. В. - Ультразвуковая диагностика заболеваний предстательной железы, Яцуба С. А., Демиденко Е. В., Брежнева Т. И., Баранов И. В., Чебанов К. О., Горбенко А. Л., Михайлец Е. Н, Слюсарев В. Н., Трубицина Н. Ф. (2013)
Али Л. Х. - Артропатический псориаз – клинико-диагностические критерии и принципы терапии (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського