Волошина Л. О. - Стан про- і антиоксидантної систем крові у хворих на остеоартроз крізь призму полі- та коморбідності у віковому аспекті (2015)
Гаморак Г. П. - Ефективність лактобактерину для відновлення порушеного якісного і кількісного складу мікрофлори товстої кишки білих щурів, які зазнали 20-денної аплікації на шкіру ітаконової кислоти, та профілактика порушень мікробіоценозу за умов дії ітаконової кислоти (2015)
Дудка І. В. - Дисфункція ендотелію при шлунково-стравохідному рефлюксі у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Жорняк П. В. - Морфометричне порівняння глибини шлункових ямок після виконання різних методів резекції шлунка (2015)
Журавльова Л. В. - Хворобомодифікуюче лікування остеоартрозу у пацієнтів із супутнім цукровим діабетом 2-го типу, Олійник М. О. (2015)
Єрмакова Т. В. - Вплив струму високої частоти Liga Sure на структуру щитоподібної залози при вузловому зобі (2015)
Каліновська І. В. - Ехографічні особливості розвитку ембріона у вагітних з плацентарною дисфункцією (2015)
Карпенко Ю. І. - Динаміка вегетологічних показників у хворих на рефрактерну артеріальну гіпертензію залежно від виду використаного лікування, Сабер Гармазі (2015)
Компанієць К. М. - Імунологічні порушення у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі гелікобактеріозу залежно від дисбіозу кишечнику (2015)
Корнацький В. М. - Вплив тривоги та депресії на якість життя пацієнтів із серцево-судинною патологією, Мороз Д. М. (2015)
Корчинська М. М. - Ефективність і переносимість стандартного режиму хіміотерапії при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з вірусними гепатитами В і С (2015)
Костіцька І. О. - Гіпогрелінемія – допоміжний діагностичний маркер порушення моторно-евакуаторної функції шлунка у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2015)
Левицька С. А. - Анатомічні варіанти будови носової порожнини і навколоносових пазух у хворих на хронічні синусити (2015)
Лисейко Н. В. - Функціональне дослідження оклюзійних співвідношень зубних рядів у пацієнтів з патологічною рухомістю зубів на тлі запальних захворювань тканин пародонта, Гуща Д. К., Шевчук В. О. (2015)
Максим’юк В. В. - Зміни оптичних та люмінесцентних властивостей плазми венозної крові при різних формах гострого панкреатиту (2015)
Мацегора Н. А. - Сравнение показателей эндогенной интоксикации у больных изолированным химиорезистентным туберкулезом в сочетании с вирусным гепатитом С, Полякова С. А. (2015)
Мироненко Л. Г. - Характеристика факторів патогенності та здатності до біоплівкоутворення В ентерококів, виділених від хворих на урологічну патологію, Перетятко О. Г., Ягнюк Ю. А., Куцик Р. В. (2015)
Михалойко І. Я. - Патоморфологічні особливості артеріосклерозу Менкеберга при синдромі діабетичної стопи, Попадинець О. Г., Сабадош Р. В. (2015)
Мостовой Ю. М. - Прихильність до подвійної антитромбоцитарної терапії після перенесеного гострого коронарного синдрому: реалії та можливості на сучасному етапі, Распутіна Л. В., Діденко Д. В. (2015)
Олійник А. Ю. - Особливості формування та динаміки розвитку зубного ряду верхньої щелепи у пацієнтів із двобічними природженими наскрізними незрощеннями верхньої губи та піднебіння після операційних втручань (2015)
Паньків І. В. - Взаємозв’язок дефіциту вітаміну D та автоімунної патології щитоподібної залози (2015)
Пахаренко Л. В. - Корекція психофункціональних порушень у жінок з передменструальним синдромом (2015)
Пенішкевич Я. І. - Інтенсивність протеолітичної деградації високомолекулярних білків у волозі передньої камери ока при подвійному проникному пораненні склери в експерименті: вплив ейкозаноїдів та блокаторів їх синтезу (2015)
Приступа Л. Н. - Зв’язок серологічного варіанта ревматоїдного артриту із генотипами за Bсl1 поліморфізмом гена глюкокортикостероїдного рецептора, Савченко О. В. (2015)
Присяжнюк В. П. - Асоціація Рro12Ala поліморфізму гена PPAR-γ із біохімічними показниками крові та ліпідного спектра у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки, Сидорчук Л. П. (2015)
Присяжнюк І. В. - Особливості перебігу хронічного холециститу у хворих на гіпотиреоз, Пашковська Н. В. (2015)
Сажин С. І. - Динаміка імунологічних показників сироватки крові у дітей, хворих на атопічну та неатопічну бронхіальну астму на тлі базисної терапії (2015)
Слобода М. Т. - Поширеність, структура та особливості клінічного перебігу захворювань пародонта в осіб молодого віку з деформівними дорсопатіями (2015)
Собчинський К. С. - Використання звукової стимуляції в лікуванні хворих на уретеролітіаз в амбулаторних умовах, Возіанов С. О. (2015)
Солтис О. М. - Порівняльна характеристика відновлення коронкової частини фронтальних зубів верхньої та нижньої щелеп різними нанокомпозитними матеріалами, Батіг В. М. (2015)
Такташов Г. С. - Респіраторні зміни при хронічній ревматичній хворобі серця за рік після хірургічного лікування вад (2015)
Усачова О. В. - Новий підхід до прогнозування розвитку плацентарної дисфункції у вагітних на тлі цитомегаловірусної інфекції (2015)
Халатурник І. Б. - Переваги проведення лікувально-діагностичних маніпуляцій на грудній клітці під УСГ-навігацією, Кучер А. Р., Головко Т. С. (2015)
Черешнюк І. Л. - Особливості перебігу метаболічних процесів у сітківці щурів в умовах гострої ішемії-реперфузії ока (характеристика моделі) та оцінка ретинопротекторних властивостей мексидолу, Загорій Г. В., Ходаківський О. А. (2015)
Чорний О. В. - Мікробіологічне обґрунтування запропонованого ілеотрансверзоанастомозу в експерименті (2015)
Щербак О. В. - Характер структурно-функціонального стану міокарда при різних клінічних формах ішемічної хвороби серця та гендерно-вікових відмінностях у пацієнтів із не Q-інфарктом міокарда (2015)
Бабюк А. А. - Антибактеріальна фотодинамічна лазерна система "HELBO" як новітній метод лікування одонтогенних інфекцій (огляд літератури), Батіг В. М. (2015)
Гаврилюк А. О. - Перспективні напрямки судово-медичних досліджень для встановлення зажиттєвості та давності спричинення тілесних ушкоджень в Україні (огляд літератури) (2015)
Мельник О. П. - Перспективи використання імуномодулятора мурамілпептидного ряду у хворих на інфільтративний туберкульоз у поєднанні з хронічним бронхітом (огляд літератури), Островський М. М. (2015)
Огоновський Р. З. - Застосування флюктуруючих струмів у стоматології і щелепно-лицевій хірургії (огляд літератури), Патерега Н. І. (2015)
Пікас О. Б. - Про стан куріння цигарок у сучасних умовах, його вплив на виникнення захворювань в організмі людини (огляд літератури) (2015)
Сенютович Р. В. - Біологічна терапія, як допоміжне лікування раку шлунка (огляд літератури), Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Унгурян В. П., Постевка І. Д., Чорний О. В., Гушул І. Я. (2015)
Юрценюк О. С. - Сім'я, як фактор формування непсихотичних психічних розладів (огляд літератури) (2015)
Зозуляк Н. В. - Особливості викладання курсу за вибором "Нутриціологія" на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини (2015)
Karatieieva S. Yu. - Improvement of foreign students’ practical training in surgical disciplines (2015)
Кулаєць В. М. - Сучасний погляд на значення лекції в навчальному процесі лікарів-інтернів (2015)
Панасенко Н. В. - Методичні підходи щодо організації настановчих лекцій для ефективної підготовки фармацевтів з органічної хімії до ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок-1. Фармація", Перепелиця О. О. (2015)
Деніна Р. В. - Інфаркт міокарда при вагітності: випадок з практики (2015)
Мишина А. Е. - Лапароскопическое лечение опухоли яичника из клеток Сертоли-Лейдига при синдроме Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser: клиническое наблюдение (2015)
Рудник В. Т. - Клінічний випадок пухлини підшлункової залози, Філіпова С. Л., Журавльова О. А., Вагилевич Л. С. (2015)
Бойчук Т. М. - Заснування Чернівецького державного медичного інституту (1944-1946 рр.), Мойсей А. А. (2015)
Медичні internet-вісті. Частина VІІI. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2015)
Title (2011)
Contents (2011)
Anatolii Volodymyrovych Skorokhod (2011)
Aliyev S. - On asymptotic behavior of conditional probability of crossing the nonlinear boundary by a perturbed random walk, Rahimov F., Navidi M. (2011)
Bishwal J. P. N. - Sufficiency and Rao–Blackwellization of Vasicek model (2011)
Blazhievska I. P. - Correlogram estimation of response functions of linear systems in scheme of some independent samples (2011)
Dorogovtsev A. A. - On regularization of the formal Fourier–Wiener transform of the self-intersection local time of a planar Gaussian process, Izyumtseva O. L. (2011)
Glinyanaya E. V. - Discrete analogue of the Krylov–Veretennikov expansion (2011)
Konarovskii V. V. - The martingale problem for a measure-valued process with heavy diffusing particles (2011)
Kononchuk P. P. - One-dimensional model of the diffusion process with a membrane that is described by the Feller–Wentzel conjugation condition (2011)
Nishchenko I. I. - Discrete time approximation of coalescing stochastic flows on the real line (2011)
Pilipenko A. - On properties of Brownian reflecting flow in a wedge (2011)
Pogorui A. - The distribution of random evolution in Erlang semi-Markov media (2011)
Riabov G. V. - Finite absolute continuity on an abstract Wiener space (2011)
Selinger C. - Zeta function regularized Laplacian on the smooth Wasserstein space above the unit circle (2011)
Shevchuk R. V. - Inhomogeneous diffusion processes on a half-line with jumps on its boundary (2011)
Velikaya M. - Pathogenetic aspects of hypolipidemic drugs antimicrobial potential in metabolic syndrome therapy: a theoretical study, Sheveleva N., Tishchenko I. (2017)
Загайко А. Л. - Порівняльне дослідження впливу гідроксилимонної кислоти та харчового концентрату фенольних сполук яблук на показники системи Нітроген (ІІ) оксиду за експериментальної інсулінорезистентності у щурів, Брюханова Т. О., Шкапо А. І. (2017)
Бутко Я. О. - Оцінка впливу препаратів із мометазону фуроатом або метилпреднізолону ацепонатом і керамідами на перебіг неспецифічного контактного дерматиту (2017)
Шанайда М. І. - Вивчення гострої токсичності рідкого екстракту трави чаберу садового, Олещук О. М. (2017)
Кононенко Н. М. - Дослідження впливу нового комбінованого крему Дермаліпоїн на проникність судинної стінки, Шейхалі А. М. (2017)
Загайко А. Л. - Вплив інгібіторів ароматази на вміст загального білка вісцеральної жирової тканини при метаболічному синдромі у хом’ячків, Литкін Д. В., Стрельченко К. В. (2017)
Гудзь Н. А. - Морфолого-анатомічне дослідження листків стевії (Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemslеy), Марчишин С. М., Сіра Л. М., Демидяк О. Л. (2017)
Шостак Л. Г. - Вибір оптимального екстрагенту для вилучення комплексу біологічно активних речовин з листя та з кореневищ з коренями первоцвіту весняного, Марчишин С. М., Васенда М. М., Гусак Л. В. (2017)
Logoyda L. - Development of methodology for of simultaneous determination of amlodipine, captopril and bisoprolol identification in dosage forms (2017)
Маміна О. О. - Дослідження ципрогептадину хроматографічними методами, Кабачний В. І. (2017)
Правила підготовки та оформлення матеріалів, поданих для публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2017)
Title (2011)
Contents (2011)
Aryasova O. V. - On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations, Pilipenko A. Yu. (2011)
Babenko A. - Oracle Wiener filtering of a Gaussian signal, Belitser E. (2011)
Ilienko A. B. - Stochastically Lipschitzian functions and limit theorems for functionals of shot noise processes, Steinebach J. G. (2011)
Knopova V. - Asymptotic behaviour of the distribution density of some Levy functionals in Rn (2011)
Kopytko B. I. - On pasting together two inhomogeneous diffusion processes on a line with the general Feller–Wentzell conjugation condition, Shevchuk R. V. (2011)
Kulik A. M. - Poincare inequality and exponential integrability of the hitting times of a Markov process (2011)
Василенко В. М. - Критерії оцінки виникнення економічної ренти (міжрегіональний вимір) (2013)
Кудріна О. Ю. - Економіко-математичне визначення оцінки ефективності використання промислового потенціалу регіону (2013)
Калашнікова Т. М. - Дослідження диференціації регіонів україни за комфортністю проживання (2013)
Бойченко Е. Б. - Теоретичні засади визначення форм життєдіяльності регіонального соціуму (2013)
Медвідь В. Ю. - Використання системно-структурного підходу до узгодження цілей і завдань економічного регулювання регіонального розвитку (прикладний аспект) (2013)
Подцерковний О. П. - Щодо необхідності правових удосконалень у контексті активізації інноваційної діяльності в україні, Зятіна Д. В. (2013)
Головінов О. М. - Особливості формування національної інноваційної системи в умовах економіки, що розвивається, Горожанкіна М. Є. (2013)
Кучерук Т. Г. - Мотиваційний механізм відтворення інноваційних детермінант розвитку світової системи господарства, Потьомкіна Н. О. (2013)
Мамутов В. К. - Повна реалізація повноважень – умова ефективності господарювання міста, Устименко В. А. (2013)
Зельдіна О. Р. - Державна реєстрація суб'єктів підприємництва – громадян, Жарікова Є. О. (2013)
Міньковський С. В. - Визнання недійсними правочинів (договорів) і спростування майнових дій боржника у процедурі розпорядження його майном (2013)
Череднікова Т. М. - Договір поставкинафтопродуктів: організаційно-правовий аспект (2013)
Базикіна Я. О. - Щодо недоліків порядку передачі місцевими радами земельних ділянок у власність громадянам (2013)
Охріменко З. О. - Деякі аспекти приватизації підприємств вугільної промисловості: економіко-правовий аналіз (2013)
Заблодська І. В. - Трудові ресурси та оплата праці: регіональний аспект, Перепелюкова О. В. (2013)
Поторочин С. О. - Економічні та правові передумови забезпечення безпечної трудової діяльності (2013)
Маісурадзе М. Ю. - Нормативно-правове забезпечення здійснення державно-приватного партнерства в україні (2013)
Жикаляк М. В. - Вибір виду податку на гірничу рентупри видобутку корисних копалин в україні (2013)
Кравченко О. С. - Економіко-математична модель визначення вектора домінантних властивостей розвитку підприємства (2013)
Далевська Н. М. - Особливості функціонування легітимних механізмів регуляції світового соціального розвитку (2013)
Окаряченко Г. П. - Оцінка енергетичної ефективності економіки україни (2013)
Савєльєва Ю. М. - Визначення рівня потенціалу наукової сфери через оцінку середньої освіти (2013)
Толкачов Д. О. - Про можливість визначення конкурентоспроможності підприємства за допомогою методу головних компонент (2013)
Устименко В. А. - Відгук на монографію Є. В. Петрова "Феменологія адміністративно-господарського права україни", Мамутов В. К., Кременовська І. В. (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Abstracts (2013)
Коробко Д. Б. - Синтез та фізико-хімічні властивості ряду 7-арилалкіл-8-тіозаміщених 1,3-диметилксантину (2014)
Шанайда М. І. - Аналіз ліпофільних сполук надземної частини представників родини lamiaceae juss, Марчишин С. М. (2014)
Марчишин С. М. - Визначення фенольних сполук у траві centaurium erythraea rafn. Методом верх, Стойко Л. І. (2014)
Демид А. Є. - Визначення вмісту органічних кислот у траві вербозілля лучного, Чубка М. Б., Михалків М. М. (2014)
Дахим І. С. - Анатомічна будова трави стокроток багаторічних культивованих (bellis perennis L.), Марчишин С. М., Руденко В. П., Гусак Л. В. (2014)
Кошовий О. М. - Порівняльне дослідження компонентів ефірних олій листя та гілочок eucalyptus viminalis та eucalyptus urnigera, Авідзба Ю. Н., Комісаренко А. М. (2014)
Козачок С. С. - Дослідження фенольних сполук у зборі антиалергічному методом верх (2014)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічна будова трави чорнобривців золотистих (tagetes lucida L.), Сіра Л. М., Данилюк Б. Б. (2014)
Чубка М. Б. - Алгоритм розробки складу і технології твердих капсул із комплексним густим екстрактом та ефірними оліями, Вронська Л. В., Грошовий Т. А. (2014)
Рибалкін М. В. - Обгрунтування оптимального співвідношення фаз при одержанні екстракту гриба candida albicans (2014)
Демчук М. Б. - Дослідження технологічних властивостей сахарози марок compri suger – нових наповнювачів для прямого пресування таблеток (2014)
Денис А. І. - Оптимізація складу та технології таблеток екстракту листя тополі китайської (2014)
Кучеренко Л. І. - Розробка оптимального складу і технології таблеток кардіотрилу методом прямого пресування (2014)
Онишків О. І. - Дослідження впливу кількісного вмісту допоміжних речовин на фармако-технологічні показники якості таблеток "віспулін" (2014)
Гриновець І. С. - Опрацювання технології і дослідження стоматологічних лікарських плівок із лідокаїну гідрохлоридом (2014)
Кучеренко Л. І. - Вибір допоміжних речовин з метою отримання таблеток ізоніазиду з тіотріазоліном методом прямого пресування, Хромильова О. В. (2014)
Савченко Л. П. - Визначення ступеня зміни реологічних параметрів екстемпоральної мазі з гідрокортизону бутиратом процесі зберігання, Вракін В. О., Кухтенко Г. П., Георгіянц В. А. (2014)
Попович В. П. - Вивчення оптимальної технології культивування біомаси flammulina velutipes, Бісько Н. А., Круподьорова Т. А., Козіко Н. О., Буткевич T. А. (2014)
Хохлова К. О. - Розробка і валідація методики кількісного визначення суми флавоноїдів у настойці (2014)
Бойко А. І. - Результати експерименту з впровадження електронних рецептів на регіональному рівні, Парновський Б. Л. (2014)
Мостецька Н. С. - Маркетингові дослідження асортименту лікарських препаратів імуностимулювальної дії, представлених на фармацевтичному ринку України, Калинюк Т. Г. (2014)
Бавикіна М. Л. - Аналіз лікарських засобів, представлених на фармацевтичному ринку україни для лікування кандидозного вульвовагініту, Вишневська Л. І. (2014)
Попович В. П. - Сучасний стан фармацевтичного ринку гомеопатичних лікарських засобів україни, Глущенко О. М., Костюк І. А. (2014)
Семенів Д. В. - Експертна оцінка фармацевтичними працівниками методів реклами лікарських засобів в Україні (2014)
Лелека М. В. - Вивчення антимікробної активності настойок лілії білої, Ткачук Н. І., Заліська О. М. (2014)
Максимович Н. М. - Дослідження фармацевтичної складової лікування прееклампсії у вагітних, Заліська О. М., Косяченко К. Л. (2014)
Немченко А. С. - Фармакоекономічна оцінка схем хіміотерапії на рак легень, Фурса Л. І. (2014)
Грушковська Д. Т. - Моніторинг вітчизняного ринку противиразкових лікарських засобів (2014)
Демчук М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Гуреєва С. М., Марценюк В. П., Грошовий Т. А. (2014)
Жежуха В. Й. - Особливості формування технологічних методів управління в системі менеджменту підприємств, Овчарук В. В. (2013)
Веріга Г. В. - Стрес-тестування як інструмент оцінки валютних ризиків підприємства (2013)
Грушак З. М. - Модель оцінки та управління конкурентоспроможністю авіакомпаній на основі факторів конкурентоспроможності (2013)
Максимчук Р. Ф. - Проблемні питання здійснення фінансового моніторингу в Україні (2013)
Миколенко Е. П. - Взаимодействие национального и глобального в адаптации хозяйственных систем (2013)
Дробязко С. І. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі логістичного підходу, Мельнікова Ю. І. (2013)
Головач В. В. - Правовий статус міжнародних стандартів аудиту (2013)
Шавурська О. В. - Класифікація лісових біологічних активів як об’єктів бухгалтерського обліку (2013)
Кушнір І. М. - Розробка контролінгового механізму державного регулювання діяльності платників податків (2013)
Яким чином здійснюється вихід акціонера із складу приватного акціонерного товариства? (2013)
Як заснувати акціонерне товариство? (ч. 1) (2013)
Як заснувати акціонерне товариство? (ч. 2) (2013)
Проблеми погодження меж земельної ділянки з сусідом. Дачні війни (ч. 1) (2013)
Проблеми погодження меж земельної ділянки з сусідом. Дачні війни (ч. 2) (2013)
Неустойка: штраф і пеня — договірне право (ч. 1) (2013)
Неустойка: штраф і пеня — договірне право (ч. 2) (2013)
Title (2012)
Contents (2012)
Valerii Volodymyrovych Buldygin (2012)
Alsmayer G. - Metabasins - a state space aggregation for higly disordered energy landscapes, Winkler A. (2012)
Alvarez-Andrade S. - Perturbed self-intersection local time (2012)
Kharazishvili A. B. - Ergodic measures and the definability of subgroups via normal extensions of such measures (2012)
Hiraba S. - Independent infinite Markov particle systems with jumps (2012)
Kosenkova T. I. - Weak convergence of a series scheme of Markov chains to the solution of a Levy driven SDE (2012)
Kulik A. M. - Large deviations for one-dimensional SDE with discontinuous diffusion coefficient, Soboleva D. D. (2012)
Pogorui A. - The distribution of random motion in semi-Markov media (2012)
Tantsiura M. V. - On the generalization of the McKean–Vlasov equation to the case where the total mass of particles is infinite (2012)
Кисельов Д. - Синтез та спектрально-люмінесцентні властивості подвійного фосфату K3La0,8Eu0,2(PO4)2, Теребіленко К., Хоменко О., Петренко О., Доценко В., Слободяник М. (2016)
Дзязько О. - Синтез і дослідження твердих розчинів в системі La4-xBaxNi3O10+δ, Неділько С., Куліченко В. (2016)
Пилипенко А. - Синтез та дослідження надпровідного купрату Y2Ba5Cu7O15,7, Неділько С., Дзязько О., Фесич І. (2016)
Гаголкіна З. - Діелектричні та механічні властивості сітчастих поліуретанів з введеними in situ гетерополіядерними комплексами Ca/Cu та Sr/Cu, Лобко Є., Клепко В., Кокозей В., Петрусенко С., Плюта Н., Овсянкіна В. (2016)
Ващенко O. - Дослідження взаємодії ураніл-іону з естерами 3-гідроксиметил-1,2,4-триазолілоцтових кислот, Росомаха І., Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. (2016)
Огороднік Ю. - Синтез 3-(2-піридил)-N-метил-1,2,4-триазолів та координаційних сполук Pd(II) на їх основі, Захарченко Б., Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. (2016)
Зеленько М. - Синтез та властивості сполук складу YBa2-xSrxCu3O7 та YBa2-xCaxCu3O7, Неділько С. (2016)
Войтенко Т. - Вплив методу синтезу на структуру та властивості La1-xEuxVO4 (0≤x≤0,3), Неділько С., Сліпець А., Манченко С., Неділько С., Чукова O., Щербацький В. (2016)
Кокозей В. - Фотопровідність плівкових полімерних композитів з часточками комплексів Cu(II)/Mo(VI) на основі аніона Страндберга, Бувайло Г., Маханькова В., Студзинський С., Давиденко М. (2016)
Труш В. - ІЧ-спектральні дослідження диметил-N-трихлорацетиламідофосфату та деяких його сполук (2016)
Трохименко А. - Детектування концентрату молекулярного йоду на пінополіуретані портативним колориметром, Запорожець О. (2016)
Трохименко О. - Фотометричне окисно-відновне визначення йодату в столовій солі з використанням йодиду і барвника метиленового синього, Сухан В. (2016)
Губецька Т. - Сучасні тенденції газохроматографічного визначення нікотину в лікарських засобах тютюнзамісної терапії, Левчик В., Кобилінська Н. (2016)
Сумарокова Г. - Індикаторна система "Zr(IV)–Арсеназо I" для визначення ортофосфату у прісних та солоних водах, Запорожець О., Зінько Л., Паустовська А., Поліщук К., Прокапало Ю. (2016)
Грищенко Л. - Модифицирование углеродного волокна серосодержащими функциональными группами, Безуглая Т., Вакалюк А., Беда А., Радкевич В., Мисчанчук О. (2016)
Гріщенко Л. - Хімічне модифікування поверхневого шару вуглецевого волокна Br- та S-вмісними сполуками, Безугла Т., Вакалюк А., Діюк В., Місчанчук О., Іщенко О. (2016)
Котова Н. - Ентальпії змішування розплавів системи Ce-Cu-Sb, Усенко Н., Головата Н. (2016)
Мешкініфар Р. - Активність Ni-Fe каталізаторів у реакції гідрогенування СO2, Іщенко О., Захарова Т., Дяченко А. (2016)
Яковенко О. - Структура розплавів Al-Ge-Ni вздовж перерізу Al60Ge40 – Al60Ni40, Півницька В., Казіміров В., Роїк О., Сокольський В. (2016)
Шокол Т. - Модифікації 7-гідрокси-3-(5-феніл-1,3,4-тіадіазол-2-іл)-6-етилхромону, Горбуленко Н., Хиля В. (2016)
Ovdiichuk O. - Synthesis of new chiral α-amino acid derivatives of 3,5-disubstituted 1,2,4-triazoles, Hordiyenko O., Arrault A., Averlant-Petit M.-C. (2016)
Куницька Л. - Функціоналізація блок-кополімерів, що містять поліакриламід та поліетиленоксид, Желтоножська Т. (2016)
Харченко О. - Синтез нових метакрилатів 6-гідроксиауронів, Мержиєвський Д., Смокал В., Колендо О., Попова А., Фрасинюк М. (2016)
Харченко О. - Полімери з хіноліновими фрагментами, Смокал В., Крупка О., Колендо О. (2016)
Ястремська Л. С. - Міскантус – енергетична культура для отримання біопалива, Пришляк Р. І., Федонюк Ю. В. (2017)
Блінкова О. І. - Еколого-фітоценотична оцінка постмеліоративної динаміки лісової рослинності волинського Полісся (2017)
Гладченко Л. М. - Вплив хімічного складу нафтопродуктів на ефективність культивування мікроорганізмів-нафтодеструкторів, Матвєєва О. Л., Омельчук С. О. (2017)
Paliienko K. - Biotechnological application of methyl-β-cyclodextrin for cholesterol content manipulation in biological membranes, Vasylchenko O., Pastukhov A., Riabov S., Borisova T. (2017)
Косоголова Л. О. - Вплив фізичних методів обробки на вміст біологічно активних речовин в квітках кульбаби лікарської (Taraxacum officinale Wigg.), Лошицький П. П., Чабанюк Л. Л., Яблонська К. М. (2017)
Тимошенко У. В. - Стан цитоплазматичної мембрани еритроцитів у хворих на В-клітинні неходжкінські лімфоми (2017)
Косоголова Л. О. - Вплив фізичних факторів на вміст інуліну в девясилі лікарському, Лошицький П. П., Уницька А. Ю., Чоповська А. М. (2017)
Косоголова Л. О. - Використання коріння кульбаби лікарської (Taraxacum officinale Wigg.) для одержання цукровмісних концентратів, Лошицький П. П., Кривутенко І. С., Поліщук Б. В., Яблонська К. М. (2017)
Лузіна Д. В. - Біологічно активні речовини гриба веселка звичайна Phallus impudicus (2017)
Залізняк Л. - Замість передмови. Проблеми науки в Україні та археології в НаУКМА (2017)
Шевченко Т. О. - Чопінги-відбійники стоянки Андріївка 4: поліфункціональність чи реутилізація? (2017)
Залізняк Л. Л. - Верхньопалеолітична стоянка Желонь на Овруцькому кряжі, Томашевський А. П., Переверзєв С. В., Сорокун А. А., Хоптинець І. М. (2017)
Радомський І. С. - Кам’яний інвентар з поселення трипільської культури Солончени ІІ на Дністрі (2017)
Клочко В. І. - Івонівський скарб і проблема "дністровської" міді (2017)
Рудь В. С. - Чечельницькі імпорти та наслідування в Майданецькому: постановка проблеми (2017)
Отрощенко В. В. - Образний ряд карпато-мікенського орнаментального стилю (2017)
Шелехань О. В. - Скіфська клинкова зброя в працях археологів київської школи (2017)
Крютченко О. О. - Працезатрати на зведення лісостепових городищ скіфського часу (2017)
Бєлопольська О. А. - Культурна біографія артефакту: скіфський казан (2017)
Грицик Ю. О. - Кістяні платівки з кургану біля с. Попівка на Посуллі як елемент скіфського обладунку (2017)
Беліменко А. О. - Сировинні бази бронзових виробів могильника салтівської культури Суха Гомільша (2017)
Кублій М. В. - Питання продуктового забезпечення скіфського городища Северинівка за результатами остеологічного аналізу матеріалу з розкопок 2015 року (2017)
Цеунов І. А. - Дослідження палеолітичних пам’яток широкими площами в радянській Україні на межі 20–30-х рр. ХХ ст.. (2017)
Шатіло Л. О. - Роль островів Егейського моря в неолітизації Південно-Східної Європи в історіографії (2017)
Котенко В. В. - Дослідження археологічної кераміки у 40-ві роки ХХ ст. в Україні (2017)
Черкаська Д. В. - Участь Л. М. Славіна в діяльності Львівської філії Інституту археології Академії наук УРСР (2017)
Борисова Т. А. - Сікорський Анатолій Олексійович – дослідник археологічних пам’яток Повисуння, Борисов А. В., Борисов Д. В. (2017)
Залізняк Л. Л. - Овруцька околична шляхта та проблема початку україногенези (2017)
Фігурний Ю. С. - Героїчний символ Київської Русі Рец. на: Конча С. В. Билинний Ілля Муромець: витоки епічного образу. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2016. – 560 с. (2017)
Пам’яті Кончі Сергія Вікторовича (2017)
Відомості про авторів (2017)
Передмова (2015)
Світленко С. І. - Історіософське осмислення історії України у творчій спадщині М.П. Драгоманова (2015)
Шляхов О. Б. - Народ versus влада: до питання про причини та прояви розколу в українському суспільстві у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Коротенко Д. В. - До питання фінансового утримання катеринославської поліції в 70-х рр. ХІХ ст. (2015)
Лобода А. М. - Дворянство в культурно-освітньому просторі Катеринославщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Бабічева О. С. - Соціально-економічний розвиток Південної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., Галаганов В. О. (2015)
Мороз В. І. - Соціально-професійний склад населення міст Катеринославської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Гриженко Л. В. (2015)
Коломоєць Ю. І. - "Союз російських соціал-демократів за кордоном" (1898–1901): забуті сторінки історії, Поляков С. І. (2015)
Перетокін А. Г. - Економічна криза в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. та політика царського уряду з її подолання (на матеріалах галузевої преси) (2015)
Чепурко О. О. - Бойова робота соціал-демократів Катеринославської губернії в 1905–1907 рр. (2015)
Сарнацький О. П. - Дії царської прокуратури та суду стосовно українських соціал-демократів Наддніпрянщини в роки реакції (1907–1910) (2015)
Лучка Л. М. - Вплив цензури на розвиток бібліотечної справи Катеринославщини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Савченко О. І. - Перша світова війна у висвітленні газет російських емігрантів в Австралії (2015)
Кривошеєва Л. М. - Фотографічна справа у просвітній роботі Союзу визволення України (2015)
Яценко В. Я. - Діяльність Катеринославської міської думи в контексті подій кінця жовтня 1917 р. (2015)
Коломоєць О. Ю. - Політика українізації у 1920-х рр. – погляд сучасників (2015)
Архірейський Д. В. - Леонід Красін як ідеолог радянської державної монополії зовнішньої торгівлі (2015)
Савчук В. С. - Л. В. Писаржевський в історії Катеринославського університету (1913–1926) (2015)
Сливенко В. А. - Еволюція більшовицьких поглядів на злочинність та правоохоронну діяльність у 1920-х рр. (2015)
Дрогобицький І. І. - Політика, ідея, трагізм: українські збройні сили в Галичині (1939–1943) (2015)
Шахрайчук І. А. - Антифашистська боротьба радянського підпілля на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945) (2015)
Євсєєва Г. П. - Питання про владу в конституційному процесі в Україні (1990–2014), Кривчик Г. Г. (2015)
Микитчук Н. М. - Розвиток та перспективи взаємовідносин України й Таджикистану (2015)
Summary (2015)
Наші автори (2015)
Романюк О. - "Кінець транзитології" чи криза її первинної парадигми? (2007)
Петренко В. - Особливості визначення політичної мови (2007)
Рудич Ф. - Політичні лідери і стратегії реформ у країнах Центральної Східної Європи (2007)
Нагорна Л. - "Війна ідентичностей": сценарії і ризики (2007)
Холод В. - Прояви закономірного в плавному і бурхливому плині політики (2007)
Райковський Б. - Політологічний аналіз виборчого процесу (2007)
Дегтеренко А. - Етнополітичні й цивільні аспекти неконституційності пропорційної системи виборів до місцевих рад (2007)
Клименко О. - "Фабрики думок": вплив неурядових організацій на політику демократичних держав (2007)
Зубро Т. - Інтерпретаційний підхід в концепціях політичної культури (2007)
Денисюк С. - Гендерні аспекти формування іміджу політичного лідера (2007)
Войтків В. - Партійна система України: етапи становлення та їх особливості (2007)
Пироженко В. - Євроатлантичні цінності й місіонерство США: конфлікт ідеалів та національних інтересів (2007)
Соколов В. - Зовнішня політика лейбористів: власний курс чи продовження політики торі?, Соколов А. (2007)
Сірий С. - Особливості локальних війн воєнних конфліктів в умовах глобалізації (2007)
Гуцало М. - Деякі теоретичні аспекти побудови сучасної антитерористичної парадигми (2007)
Білак П. - Тайванський націоналізм: його характер і причини виникнення (2007)
Куташев І. - Політичні ідеї періоду становлення Козацької держави (2007)
Василенко С. - Сільські території як об’єкти управління, Василенко М. (2007)
Книжкова полиця (2007)
Вийшов у світ № 2(22) журналу "Соціальна психологія" (2007)
До уваги читачів (2007)
Передмова (2016)
Світленко С. І. - Історіософське осмислення історії України у творчій спадщині М. П. Драгоманова (2016)
Дяченко О. В. - Поняття української національної ідеї у свідомості українських народолюбців 1860–1880-х рр (2016)
Коломоєць Ю. І. - Перше навчально-наукове видання з кримінології революційного тероризму в Російській імперії (1860–1870), Поляков С. І. (2016)
Коротенко Д. В. - Зміни у структурі міської поліції Катеринославщини в 70-х рр. ХІХ ст (2016)
Сарнацький О. П. - Адміністративно-цензурні утиски царизмом українських видань (друга половина 60-х рр. ХІХ ст. – 1904 р.) (2016)
Перетокін А. Г. - Казенні замовлення – захід внутрішньої політики царського уряду щодо промислового розвитку в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст. (за матеріалами галузевої преси) (2016)
Шляхов О. Б. - Партія кадетів як ліберальна альтернатива в суспільно-політичному русі Катеринославщини початку ХХ ст (2016)
Ковальська-Павелко І. М. - Соціально-економічні питання у програмах політичних партій Наддніпрянської України початку ХХ ст (2016)
Гриженко Л. В. - Участь купецтва у громадсько-політичному житті Катеринослава (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Недря К. М. - 1902 рік на Полтавщині. Селянські хвилювання в оцінках потерпілої сторони (2016)
Лучка Л. М. - Особисті книжкові зібрання катеринославських діячів та їх роль у громадському житті губернії (2016)
Яценко В. Я. - Питання про входження Катеринославської губернії до складу України в діяльності міської думи Катеринослава восени 1917 р. (2016)
Лавренко В. С. - Образи російської еміграції в середовищі українства в екзилі на Балканах у міжвоєнний період (2016)
Бурмага В. П. - Організація боротьби з дезертирством на Катеринославщині в 1920 р. (2016)
Коломоєць О. Ю. - Класовий підхід у радянській національній політиці 1920-х рр. (2016)
Сливенко В. А. - Створення органів прокуратури на Катеринославщині в 1920-ті рр. та їх місце в суспільно-політичному житті регіону (2016)
Шахрайчук І. А. - Знищення духовно-культурних багатств Дніпропетровщини в період Другої світової війни (1941–1945) (2016)
Мирончук В. Д. - У витоків історичного факультету Дніпропетровського університету (науково-педагогічна і громадська діяльність Д. Ф. Красицького та М. П. Долініна) (2016)
Кривчик Г. Г. - Політичні трансформації в пострадянській Україні (2016)
Бородін Є. І. - Становлення місцевого самоврядування в Україні: законодавчий аспект (1990-ті рр.) (2016)
Грушецький Б. П. - Основні етапи розвитку українсько-болгарських відносин (1991–2013) (2016)
Мороз В. І. - Рецензія на документальні видання (2016)
Summary (2016)
Наші автори (2016)
Кармазіна М. - Становлення і розвиток порівняльної методології в політичних дослідженнях, Могилевець О. (2006)
Мацієвський Ю. - Між авторитаризмом і демократією: політичний режим після "помаранчевої революції" (2006)
Холод В. - Політична модернізація: згусток протиріч (2006)
Биковець В. - Лобізм у системі представництва інтересів (2006)
Мазур О. - Інститути громадянського суспільства як чинник модернізації виборчої системи (2006)
Рева С. - Участь громадськості у процесі формування та реалізації державної політики (2006)
Іванілов О. - Реалізація принципу альтернативності у розбудові української державності (2006)
Нагорний В. - Сутнісні проблеми політичної культури України (2006)
Гаврада І. - Цензура як прояв недемократичності державності державної політики України у сфері засобів масової інформації (2006)
Юзефович В. - Модель визначення пріоритетних напрямів зовнішньополітичних дій України, Возняк С., Вербицький С. (2006)
Пасічко В. - Соціально-політичні проблеми усвідомлення сутності війни в сучасних суспільствах (2006)
Рябінін Є. - Процеси інтеграції у ХХ столітті: концепції їх вивчення (2006)
Кіш Є. - Проблеми транскордонного співробітництва України і Євросоюзу (2006)
Дудко І. - Держдепартамент і держсекретар в системі зовнішньополітичного механізму США (2006)
Тимків Я. - Республіка Польща як новий актор в європейській політиці безпеки і оборони (2006)
Багмет М. - Комсомол та неформальні об’єднання України в період "перебудови", Сорока С. (2006)
Кудряченко А. - Виборчі технології як мистецтво (2006)
Книжкова полиця (2006)
Вийшов у світ №5 (19) журналу "Соціальна психологія" (2006)
Титул, зміст (2017)
Лантух-Лященко А. И. - Ширина раскрытия трещин как критерий деградации железобетонных элементов (2017)
Адріанов В. П. - Новий порядок обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва та проблеми його застосування (у порядку обговорення), Галінський О. М. (2017)
Шалінський В. В. - Особливості визначення транспортних навантажень автодорожніх мостів за національними та європейськими нормами (2017)
Гончаренко Д. Ф. - Технологія захисту від корозії конструкцій дублюючих каналізаційних тунелів у м. Харкові (2017)
Лихограй В. В. - Организация производства работ при восстановлении зданий православных храмов (2017)
Зуєвська Н. В. - Використання сучасних методів закріплення приконтурного масиву підземних виробок у складних інженерно-геологічних умовах, Стовпник С. М., Осипов О. С. (2017)
Сьомка С. В. - Формування методу послідовного системного аналізу ланцюгових пропорційних структур в архітектурі (2017)
Данильченко Ю. М. - Динаміка ескалаторів із проміжним розміщенням приводу: дослідження впливу зовнішніх збурень, Горбатенко Ю. П., Закора О. В. (2017)
Умови друкування (2017)
Вітаємо із 70-річчям Гончаренка Дмитра Федоровича, проректора з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету будівництва та архітектури, доктора технічних наук, професора, члена редакційної колегіїжурналу "Промислове будівництво та інженерні споруди" (2017)
Вітаємо із 80-річчям Квашу Віктора Григоровича, професора кафедри "Автомобільні дороги та мости" Національного університету "Львівська політехніка", доктора технічних наук, члена редакційної колегії журналу "Промислове будівництво та інженерні споруди" (2017)
Авер’янова Н. - Чинники консолідації українства в постколоніальну добу (2017)
Бродецька Ю. - Деконсолідаційні аспекти сучасного суспільства: реконфігурація імперіальності в просторі співбуттєвості (2017)
Воропаєва Т. - Постколоніальні студії вчених української діаспори (2017)
Гардашук Т. - Колоніалізм, постколоніалізм та екологічні кризи (досвід України) (2017)
Грабовська І. - Волонтерський рух у контексті становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні (2017)
Дроботенко М. - Постколоніальний вплив на політичні реалії сучасної України (2017)
Ліончук О. - Творення громадянського суспільства в незалежній Україні як ознака подолання постколоніального синдрому (на прикладі акцій громадянської непокори 1993-2010 рр.) (2017)
Музичко О. - Колоніальний та антиколоніальний дискурси у південноукраїнській історіографії ХІХ–ХХ ст. та їхній вплив на сучасні реалії (2017)
Пархоменко Н. - Міграційні процеси в постколоніальну добу (2017)
Цюрупа М. - Соціально-філософський аналіз політико-правового статусу режиму окупації в контексті боротьби України за територіальну цілісність (2017)
Талько Т. - Проблема трансформації релігійної свідомості українців у контексті постколоніальних студій (2017)
Афанасьєва Л. - Міжкультурна компетентність як стратегема демократичного розвитку поліетнічної міської громади (2017)
Грабовський С. - Українська нація: висліди ХХ століття і подолання "глухих кутів" історії (2017)
Гудзь В. - Роман Сербин у боротьбі проти сучасних фальсифікацій історії Голодомору (2017)
Кісь О . - (Не)втрачена жіночність: зусилля українок-політв’язнів зі збереження гендерної ідентичності у таборах ГУЛАГу (2017)
Терновий П. - Соціально-філософський аналіз ідейних засад діяльності сучасних гуманітарних рухів (2017)
Усатенко Т. - Державна мова - чинник національної безпеки (2017)
Власова Т. - "Українство" у дискурсах і наративах західноєвропейської літератури постмодерну (2017)
Дворніцька Л. - Фітоніми й зооніми у збірці "Майдан" Віри Вовк як засіб формування національної самосвідомості молодого покоління (2017)
Решетньова Ю. - Теорія справедливості у концептосфері гендерних досліджень: українські реалії та сучасність (2017)
Стребкова Ю. - Інтерсекційна стигматизація: феномен квір-духовності в Україні (2017)
Тесленко Т. - Феномен волонтерства в історії та культурі України (2017)
Обушний М. - Національне самовизначення у контексті українського державотворення (Рецензія на монографію: Рафальський І.О. Національно-державне самовизначення: |монографія| / І.О. Рафальський. – К.: ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 480 с. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Kovalchuk V. A. - Higgs boson decay to lepton pair and photon and possible non-hermiticity of the Yukawa interaction, Korchin A. Yu. (2017)
Levon A. I. - Statistical analysis of the distribution of 0+ state energies in the actinide nuclei (2017)
Krech A. V. - Composite scintillators and some features of their radiation resistance, Galunov N. Z. (2017)
Abd H. J. - Suppression of a nonlinear effect for high data transnission rate systems with a wavelength division multiplexer using the optimization of fiber properties, Almahanna M. S. (2017)
Kabir M. H. - Slotted core circular PCF in chemical sensing applications, Alam Miah M. B., Asaduzzaman S., Ahmed K. (2017)
Malinina A. A. - Mechanism of growth of the intensity of radiation emitted in the blue-violet spectral interval by gas-discharge plasma generated in the mixtures of mercury diiodide vapor, xenon, and neon, Shuaibov A. K., Malinin A. N. (2017)
Lev B. I. - Aggregation of nanoparticles in a nematic liquid crystal (2017)
Litovchenko V. G. - Mechanism of adsorption-catalytic activity at the nanostructured surface of silicon doped with clusters of transition metals and their oxides, Gorbanyuk T. I., Solntsev V. S. (2017)
Kupchak I. - Electronic and magnetic properties of spinel Co3O4 (111) surface in GGA + U approximation, Serpak N. (2017)
Grygorchak I. I. - Modification of the properties of InSe β-CD FeSO4 clathrate/cavitate complexes with hierarchical architecture at their synthesis in crossed electric and light-wave fields, Hryhorchak O. I., Ivashchyshyn F. O. (2017)
Antia A. D. - Nonrelativistic treatment of Schrödinger particles under inversely quadratic Hellmann plus ring-shaped potentials, Ituen E. E. (2017)
Savchenko D. O. - Toward robust detection of a faint narrow line in X-rays – the role of continuum-induced systematics, Iakubovskyi D. A. (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Pach J. L. - A Robust Binarization and Text Line Detection in Historical Handwritten Documents Analysis, Bilski P. (2016)
Patil M. - UB Swarm: Hardware Implementation of Heterogeneous Swarm Robot with Fault Detection and Power Management, Abukhalil T., Patel S., Sobh T. (2016)
Jonaitis D. - Application of Numerical Intelligence Methods for the Automatic Quality Grading of an Embryo Development, Raudonis V., Lipnickas A. (2016)
Bezobrazov S. - The Methods of Artificial Intelligence for Malicious Applications Detection in Android OS, Sachenko A., Komar M., Rubanau V. (2016)
Heard T. - An Extended Discussion on a High-capacity Covert Channel for the Android Operating System, Johnson D. (2016)
Zahorodnia D. - Canny-based Method of Image Contour Segmentation, Pigovsky Yu., Bykovyy P. (2016)
Kovalchuk V. A. - Higgs boson decay to lepton pair and photon and possible non-hermiticity of the Yukawa interaction, Korchin A. Yu. (2017)
Levon A. I. - Statistical analysis of the distribution of 0+ state energies in the actinide nuclei (2017)
Креч А. В. - Композиційні сцинтилятори та особливості їх радіаційної стійкості, Галунов М. З. (2017)
Abd H. J. - Suppression of a nonlinear effect for high data transnission rate systems with a wavelength division multiplexer using the optimization of fiber properties, Almahanna M. S. (2017)
Kabir M. H. - Slotted core circular PCF in chemical sensing applications, Alam Miah M. B., Asaduzzaman S., Ahmed K. (2017)
Малініна А. О. - Механізм збільшення інтенсивності випромінювання газорозрядної плазми на сумішах парів дийодиду ртуті, ксенону та неону в фіолетово-синьому спектральному діапазоні, Шуаібов О. К., Малінін О. М. (2017)
Lev B. I. - Aggregation of nanoparticles in a nematic liquid crystal (2017)
Литовченко В. Г. - Механiзм адсорбо-каталiтичної активностi наноструктурованої поверхнi кремнiю, легованої кластерами перехiдних металiв та їх оксидами, Горбанюк Т. І., Солнцев В. С. (2017)
Купчак І. М. - Електронні та магнітні характеристики поверхні шпінелі Co3O4 (111) в наближенні GGA + U, Серпак Н. Ф. (2017)
Григорчак І. І. - Модифікація властивостей клатрато/кавітатних комплексів InSe β-CD FeSO4 ієрархічної архітектури при їх синтезі в схрещених електричному і світлової хвилі полях, Григорчак О. І., Іващишин Ф. О. (2017)
Antia A. D. - Nonrelativistic treatment of Schrödinger particles under inversely quadratic Hellmann plus ring-shaped potentials, Ituen E. E. (2017)
Savchenko D. O. - Toward robust detection of a faint narrow line in X-rays – the role of continuum-induced systematics, Iakubovskyi D. A. (2017)
Дудник С. В. - Економічні збитки держави внаслідок малюкової смертності (2017)
Чепелевська Л. А. - Роль хвороб органів травлення в падінні трудового потенціалу України, Слабкий В. Г. (2017)
Дорошенко О. О. - Аналіз міжнародного досвіду фінансування вторинної медичної допомоги, Шевченко М. В. (2017)
Шніцер І. Р. - Концепція створення регіональної інформаційно-аналітичної медичної системи (РІАМС) та її актуальність (2017)
Децик О. З. - Фармакоепідеміологічний аналіз стаціонарного лікування хворих на сечокам’яну хворобу, Соломчак Д. Б. (2017)
Таралло В.Л. - Управління здоров’ям у ринкових умовах господарювання (2017)
Голованова І.А. - Досвід організації та фінансування системи охорони здоров’я Угорщини, Оксак Г.А., Краснова О.І. (2017)
Гребняк М. П. - Вплив використання потужностей виробництва на смертність населення, Федорченко Р. А., Щудро С. А. (2017)
Тєлєгіна К. - Бенчмаркінґове дослідження амбулаторії загальної практики – сімейної медицини села Софіївська Борщагівка, Вербовецька І., Капалкіна І., Кудря А., Кучеренко А., Мандрусяк С., Надтока О., Ободовська В., Осейчук О., Пляцек В., Римаренко К., Сєргєєва Ю., Степанова Т., Сушко О., Тарасюк Т., Штогрін В. (2017)
Шафранський В. В. - Концептуальні підходи до створення системи громадського здоров’я в Україні, Слабкий Г. О. (2017)
Сердюк О. І. - Організаційно-правові аспекти автономізації управлінсько-фінансової діяльності провайдерів медичних послуг як важлива складова реформування галузі охорони здоров’я, Короп О. А., Рогожин Б. А., Просоленко Н. В. (2017)
Русняк В. А. - Характеристика законодавчої бази пілотного проекту реформи охорони здоров’я України, Чернявський В.В. (2017)
Ціборовський О. М. - Удосконалення санітарно-профілактичної роботи в Київській губернії. Робота виконавчої санітарної комісії та лікарсько-куративних пунктів м. Києва (1891–1898 рр.), Сорока В. М. (2017)
Титул, зміст (2017)
Анисимов А. В. - Доверительные вычисления с использованием складывающей машины. I, Новокшонов А. К. (2017)
Скобелев В. В. - Автоматы на абстрактных конечных квазигруппах, Скобелев В. Г. (2017)
Чеботарев А. Н. - Проблемы синтеза Σ-автоматов, специфицированных в языках LP и LF логики первого порядка (2017)
Кургаев А. Ф. - Определение языков XML/RDF Semantic Web в метаязыке нормальных форм знаний, Григорьев С. Н. (2017)
Стецюк П. И. - Теория и программные реализации r-алгоритмов Шора (2017)
Чикрий Г. Ц. - О растяжении времени в дифференциальных играх с импульсными управлениями (2017)
Лаптин Ю. П. - Использование конической регуляризации при вычислении лагранжевых оценок в задачах квадратичной оптимизации, Березовский О. А. (2017)
Яковлев С. В. - Метод искусственного расширения пространства в задачах размещения геометрических объектов (2017)
Булавацкий В. М. - Решения некоторых задач дробно-дифференциальной фильтрационной динамики на основе модели с ABC-дробной производной (2017)
Стоян В. А. - О задачах управления динамикой неполно определенных трехмерных упругих тел. II. Случай дискретно заданного желаемого состояния (2017)
Шарифов Ф. А. - Совершенные паросочетания и полиматроиды (2017)
Вакал Л. П. - Повышение эффективности чебышевской сегментной дробно-рациональной аппроксимации, Каленчук-Порханова А. А., Вакал Е. С. (2017)
Листровая Е. С. - Модель работы локального планировщика на основе решения задач нелинейного булевого программирования, Брыксин В. А., Курцев М. С. (2017)
Жерновый Ю. В. - Определение стационарных характеристик некоторых систем обслуживания с эрланговскими распределениями (2017)
Евграфов Д. В. - Интенсивность пересечений заданного уровня однородным случайным полем (2017)
Мелешенко Е. С. - Формирование матрицы выигрышей в формализованной игре между судовладельцем и менеджерской компанией (2017)
Рачковский Д. А. - Индексные структуры для быстрого поиска по сходству бинарных векторов (2017)
Абасова У. - Стилистика произведений соло для струнных инструментов азербайджанских композиторов (2016)
Аббасов Н. А. - Проявление культурологической сущности нравственных ценностей в государственной культурной политике (2016)
Бевзюк Н. П. - Религиозный опыт как опыт трансцендентного и акт веры (2016)
Гаджиева Г. - Система библиотечно­информационного обеспечения специалистов по архитектуре и строительству (2016)
Главатських Н. В. - Ключові аспекти розуміння людини в ученні різних неоязичницьких напрямів. Компаративний аналіз (2016)
Гренишен А. М. - М. Драгоманов і атеїзація української інтелектуальної еліти (2016)
Грицишина М. В. - Сенсуалізм Дж. Берклі в контексті сучасної філософії й науки (2016)
Доброносова Ю. Д. - Культура медіарозмаїття як горизонт самоідентифікації (2016)
Дубовик Н. А. - Методи виховання як засіб соціалізації особистості вихованців, Кожедуб О. В. (2016)
Кулиев Б. - Роль медиакратии в реализации политических процес сов (2016)
Найдьонов О. Г. - Значення соціокультурного розуміння соціогенезу в американській соціально­філософській думці для сучасного постіндустріального суспільства (2016)
Нерубасская А. А. - Анализ сущности человека на примере некоторых древневосточных представлений: синергетический аспект (2016)
Петленко І. В. - Історія індійської філософії в роботах Дасгупти, Чаттопадх’яї, Хіріяни, Чаттерджи й Датти (2016)
Поліщук Н. В. - Перспективи революційного й духовного розвитку цивілізації в епоху інформаційно­високотехнологічного прогресу (2016)
Полякова В. О. - Україна на мапі сучасних досліджень пам’яті (2016)
Райхерт К. В. - Пауль Верхувен: робот­полицейский как американский Иисус Христос будущего (2016)
Романкова Л. М. - Феномен формування світового громадянського суспільства (2016)
Свищо В. Ю. - Еволюція лінгвофілософської проблематики в європейській філософії ХІХ–ХХ століть (2016)
Слюсар В. М. - "Раціональне" насилля в суспільних трансформаціях (2016)
Фисун Е. Г. - Развитие еврейской эмансипации в контексте национально­освободительных движений в Европе XVIII–XIX веков (2016)
Христокін Г. В. - Філософія як методологічна основа теології (2016)
Чорна Л. В. - Роль утопічного "вбрання" для суспільного ідеалу (2016)
Shedyakov V. E. - Value­sense complexes as the basis for the consolidation of socio­cultural capital of civilizations: the contents, the trends of transformations, potential of management (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Метапринцип гармонии в ноогуманистическом мировоззрении (2016)
Щедрин А. Т. - Философско-­антропологические измерения проблемы исследования экзопланет в контексте современной культуры: диалог эпох (2016)
Наші автори (2016)
Атаманюк З. М. - Свобода як духовно-суспільний феномен (2016)
Бабаев Э. А. - Религиозные убеждения каспийских тюрок (2016)
Батракіна Є. Є. - Парадокс несумірності концептуальних каркасів (2016)
Бурий А. Р. - Боротьба тенденцій у російській культурі ХІХ століття. Частина І (2016)
Волковинська В. О. - "Відкритість" у соціальному просторі: щодо проблеми окреслення феноменів "публічність" і "приватність" (2016)
Дем’янюк М. Б. - Слово як наративний елемент і риторична фігура (2016)
Дерев’янчук Ю. І. - Богословські аспекти Таїнства Вознесіння в перших проповідях свята (IV–V століття) (2016)
Заєць В. М. - Проблема медіавпливу на світогляд особистості у філософській спадщині М. Маклюена (2016)
Зайко Л. Я. - Мас-­медіа як чинник формування суспільної свідомості (2016)
Зелінський М. Ю. - Культура й економіка: ефект взаємодії в ринкових умовах, Саракун Л. П. (2016)
Іщенко О. М. - Імперіалістичний капіталізм (соціально­філософський аналіз) (2016)
Кабальський Р. О. - Факт і норма у сфері соціального (2016)
Капіца В. Ф. - Ноосферогенезис буття й онтологічна структура ноосферної реальності як культуросфери і креатосфери ноосферного світорозуміння (2016)
Качмар О. В. - Мобінг як різновид психологічного насильства в трудовому колективі (2016)
Кравцов Ю. С. - Психолого-­педагогічні аспекти становлення правосвідомості (2016)
Левченко А. В. - Соціальна організація та її вплив на українське державотворення в козацьку добу як об’єкт соціально­філософського дослідження (2016)
Лукiян І. А. - Пострадянський соціокультурний простір: тенденції розвитку (2016)
Мамедова К. Н. - Необходимость формирования философского мировоззрения в обучении студентов технических курсов (2016)
Мурсалова А. С. - Наследственное право в авраамических религиях (2016)
Найдьонов О. Г. - Погляди Питирима Сорокіна на причини й фактори розвитку суспільства (2016)
Несправа М. В. - Насильство та зло й можливість ненасилля (2016)
Нуруллах Рзаи - Роль нравственных взаимоотношений в укреплении семейных уз (2016)
Поліщук Н. В. - Особливості формування сенсу життя в контексті виховання світської та християнської духовної свідомості молодого покоління (2016)
Поперечна Г. А. - Орест Новицький про особливості, місце та значення давньосхідної філософії в історико­культурному поступі людства (2016)
Поцюрко М. М. - Філософсько-­теологічні ідеї отців церкви про свободу волі, божественний промисел та передестинацію (2016)
Поцюрко О. Ю. - Ідея української державності у поглядах В. Винниченка (2016)
Райхерт К. В. - Тело, медиаустройства и реальность в "видеодроме" и "экзистенции" Дэвида Кроненберга (2016)
Романкова Л. М. - Становлення світ­економіки та її вимоги до професійної підготовки у ВНЗ людини ринку (2016)
Согорін А. А. - Тенденції впливу реклами на формування гендерних стереотипів споживачів (2016)
Царенок А. В. - Візантійська естетика аскетизму як теоцентрична онтологія прекрасного (2016)
Чжань Синь - Проблеми формирования личности в философии Ореста Новицкого (2016)
Чорна Л. В. - Роль ідеалу у світоглядному просторі постмодерну (2016)
Шедяков В. Е. - Міфотворення в контексті здійснення логіки історичного процес (2016)
Наші автори (2016)
Гетьман А. П. - Кодифікація екологічного законодавства в контексті конституційної реформи (2016)
Авраменко Н. Л. - Внесок України у вирішення глобальних екологічних проблем – парникового ефекту та кислотних опадів (2016)
Бевз О. В. - Санітарні норми як складові забезпечення сприятливого життєвого простору людини на сучасному етапі розвитку екологічного права (2016)
Губанова Т. О. - Основні проблеми практичної фахової підготовки юристів у коледжах, як галузевих вищих навчальних закладах в Україні (2016)
Дей М. О. - Принципи регулювання антропогенних емісій: апологія від глобальних екологічних викликів, Кожушко Д. Б. (2016)
Елюбаев Ж. С. - Право о недрах – самостоятельная отрасль казахстанского права, наука и учебная дисциплина (2016)
Коваленко Т. О. - Аграрно-правові ідеї у працях професора Василя Лук’яновича Мунтяна (2016)
Кравченко М. Г. - Сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері поводження з побутовими відходами (2016)
Крупський М. І. - Sancta Sedes і інтегральна екологія: нові інструменти для захисту НПС (2016)
Кузнецова Л. В. - Принцип охорони навколишнього природного середовища як складовий елемент системи принципів галузі трудового права (2016)
Лапечук П. І. - Кодифікація екологічного законодавства України на тлі децентралізації влади, Попович Т. Г. (2016)
Мілімко Л. В. - Механізм правового регулювання формування та функціонування національної екологічної мережі в процесі реалізації концепції сталого розвитку (2016)
Наливайко Л. Р. - Поняття транспарентності в світлі європейських цінностей, Романов М. Ю. (2016)
Павлова О. В. - Конституційні засади формування "екологічної держави" (2016)
Петрів О. О. - Роль духовно-релігійної складової в громадянському суспільстві (2016)
Савчук К. О. - Основні етапи становлення міжнародно-правового регулювання охорони навколишнього середовища (2016)
Третяк Т. О. - Визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування як спосіб захисту права власності на землю чи права землекорисутвання (2016)
Костицький В. В. - Забезпечення права на сприятливе довкілля як основна функція екологічної держави (2016)
Балюк Г. І. - Концептуально-правові "реформи" в сфері екології в Україні та сучасні виклики (2016)
Боровицька А. Г. - Питання оптимізації органів державного управління і контролю у галузі ведення державного водного кадастру України (2016)
Бредіхіна В. Л. - Роль екологічного законодавства у забезпеченні сприятливого життєвого простору людини (2016)
Власенко Ю. Л. - Реформування системи державного екологічного контролю як напрям реалізації екологічної політики України (2016)
Губанов О. О. - Юридичної відповідальності публічних службовців: сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС (2016)
Губанова Т. О. - Коледж, як галузевий вищий навчальний заклад в Україні: основні проблеми практичної фахової підготовки юристів (2016)
Кичилюк Т. С. - Імплементація міжнародно-правових актів у правовому регулюванні лісогосподарських відносин в Україні (2016)
Кобецька Н. Р. - Сутність і місце права загального природокористування в системі екологічного права (2016)
Коваленко Т. О. - Практика європейського суду з прав людини як джерело земельного права України: питання ефективності (2016)
Ковальчук Т. Г. - Щодо проблем розробки та затвердждення загальнодержавних та регіональних програм використання та охорони земель (2016)
Костицька С. В. - Фрагментація міжнародного права і конфлікт правових режимів міжнародних договорів у контексті захисту навколишнього природного середовища (2016)
Краснова М. В. - Принцип екологізації національної правової системи України: науково-методологічні аспекти (2016)
Медведєва М. О. - Процесуальні екологічні права у міжнародному праві та праві України (2016)
Медвідь Ф. М. - Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України, Доносо В. С., Твердохліб А. І. (2016)
Нікітенко О. І. - Адміністративно-правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в Україні, Крижановська О. В. (2016)
Павлова О. В. - Правові засади участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці (2016)
Перетятко Г. В. - Деякі проблеми екології крізь призму моралі (2016)
Позняк Е. В. - Теоретико-методологічні проблеми розвитку еколого-правової культури в Україні (2016)
Романко С. М. - Кліматичні стратегії міст як політико-правовий інструмент адаптації до зміни клімату (2016)
Сердюк Н. A. - Соціолого-правові складові проблеми охорони довкілля в Україні (2016)
Сидор В. Д. - Інструмент забезпечення сприятливого життєвого простору людини: досвід Нідерландів (2016)
Суєтнов Є. П. - Правові засади збереження природних екосистем в Україні (2016)
Ельбіс Т. Є. - Деякі особливості правового регулювання використання рослинного світу для забезпечення потреб у технічній, лікарській, пряно-ароматичній і харчовій сировині з дикорослих рослин (2016)
Шараєвська Т. А. - Проблеми забезпечення права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля в умовах техногенної та екологічної небезпеки (2016)
Шомпол О. А. - Зовнішня екологічна функція держави: національні та міжнародно-правові засади (2016)
Юрченко Е. І. - Істотні умови договору емфітевзису: проблеми законодавчого регулювання (2016)
Світлій пам’яті Семчика Віталія Івановича (2016)
Світлій пам’яті Мунтяна Василя Лук’яновича (2016)
Вимоги до авторів (2016)
Гетьман А. П. - Верховенство права в інституті управління природокористуванням та охороною довкілля (2017)
Балюк Г. І. - Світоглядні та еколого-правові засади взаємодії людини і природи (2017)
Євстігнєєв А. С. - Правове забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування як форма реалізації сталого розвитку (2017)
Каракаш І. І. - Правове регулювання використання й охорони рекреаційно-туристичних територій і об’єктів (2017)
Kovalenko В. В. - The legal nature of the environmental law sources of Ukraine and their features (2017)
Краснова М. В. - Наукознавчі аспекти формування екологічного права України (2017)
Макарова Т. И. - Юридический инструментализм как метод формирования эколого-правового пространства (2017)
Слепченко А. А. - Організаційно-правові форми реалізації права громадян на позашкільну екологічну освіту в Україні (на прикладі еколого-натуралістичного напряму) (2017)
Сушик О. В. - Чинник ядерної та радіаційної безпеки в ціні Української державності: правові аспекти (2017)
Черемнова А. І. - До питання особливостей юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд (2017)
Шемшученко Ю. С. - Про соціальну обумовленість сучасних проблем теорії та методології екологічного права, Костицький В. В. (2017)
Шульга М. В. - Історико-правовий аспект використання кормових угідь як різновиду права землекористування (2017)
Вимоги до авторів (2017)
Мікульонок І. О. - Педагог, учений, організатор, або Слово про Вчителя (2014)
Вірченко Г. А. - Варіантне параметричне конструювання акустичних концентраторів, Колосова О. П. (2014)
Казак І. О. - Врахування специфіки професійних обов’язків інженерів-механіків у дисципліні "Процеси, апарати і машини галузі" (2014)
Колосов О. Є. - Інноваційна склобазальтопластикова тара для пакування, зберігання та транспортування боєприпасів, Кудряченко В. В., Сівецький В. І. (2014)
Корнієнко Я. М. - Моделювання неперервного утворення азотно-гумінових добрив, Сачок Р. В. (2014)
Мікульонок І. О. - Інтенсифікація охолодження накладеної на жили кабельних виробів полімерної або гумової ізоляції, Сокольський О. Л., Соколенко В. В. (2014)
Панов Є. М. - Доцільність застосування печей графітування Кастнера у виробництві електродної продукції, Педченко А. Ю. (2014)
Сівецький В. І. - Моделювання гомогенізації розплавів термопластів у бар’єрному змішувачі, Сокольський О. Л., Кушнір М. С., Куриленко В. М. (2014)
Шаповал А. А. - Кипіння води та органічних рідин на пористих поверхнях теплових труб низькотемпературного діапазону, Панов Є. М., Сауліна Ю. В., Романчук Б. В., Левківська О. М., Шаповал Арт. А. (2014)
Антоненко Л. П. - Вплив реконструкції нанопорошків алмазу на очищення води від іонів Cu2+, Задніпрянець Ю. М., Дзюбак О. М., Бабич А. Ю., Трубійчук Р. П. (2014)
Іщенко В. А. - Хімічні перетворення зношених автомобільних шин, Березюк А. П. (2014)
Носачова Ю. В. - Ефективність інгібіторів корозії металів у водних середовищах різної мінералізації, Макаренко І. М., Шаблій Т. О. (2014)
Черниш Е. Ю. - Экобиотехнология обработки иловых осадков: удаление соединений фосфора (2014)
Задольський А. М. - Техніко-економічний аналіз модернізації хімічного обладнання (2014)
Грабітчненко В. М. - Розділення сульфатів і нітратів під час іонообмінного знесолення води, Трус І. М., Гомеля М. Д. (2014)
Колосов О. Є. - Гідродинамічні характеристики кавітаторів в обмежених потоках на режимах штучної кавітації, Сівецький В. І., Рябцев Г. Л., Литвиненко Є. Ю. (2014)
Макаренко І. М. - Маловідходні технології опріснення води (2014)
Кваско М. З. - Пусковий режим апарата зануреного горіння, Жураковський Я. Ю. (2014)
Кваско М. З. - Керування випарюванням в апараті зануреного горіння, Жураковський Я. Ю., Миленький В. В., Носов А. В. (2014)
Кубрак А. І. - Алгоритм ідентифікації об’єкта під час налагодження системи керування, Ситніков О. В. (2014)
Жученко А. І. - Математична модель процесу скловаріння, Карвацький А. Я., Цапар В. С. (2014)
Жученко А. И. - Расчёт прогрева бумажного полотна, Черепкин Е. С. (2014)
Ярощук Л. Д. - Використання нечіткої логіки у системі автоматизації випарного апарата, Оркуша Д. О. (2014)
Агаев Т. Б. - Азербайджано-туркменские отношения: проблемы и достижения, Вахидов Ф. Г. (2017)
Арсентьєва Г. О. - Філософи ХІХ століття щодо феномена спілкування (2017)
Бичков М. М. - Проблема визначеності факторів формування громадянського суспільства, Кавка В. В. (2017)
Брагін Ю. А. - Інтерпретативна антропологія К. Гірца та герменевтичне переосмислення предмета й засновків сучасних студій культури, Брагіна Т. М. (2017)
Войтов Б. І. - "Промови…" Касіяна Саковича як приклад ренесансного ораторського мистецтва (2017)
Гапон Н. П. - Філософія постструктуралізму Ж. Дельоза: перспективи теоретизування про ґендер (2017)
Гончаренко П. В. - Вияви масової та елітарної культури в соціальному бутті музики в добу постмодернізму (2017)
Добжиньскі А. А. - Зло в постмодернізмі: спроба рецепції Жана Бодрійяра (2017)
Доброносова Ю. Д. - Екзистенціальні аспекти самоздійснення в контексті сучасного розмаїття медіа (2017)
Дуденок В. И. - Парадигма глобальной эволюции: перспективы философских исследований (2017)
Жуленьова О. В. - Інваріантність як критерій визначення еквівалентності даних у соціологічних крос-національних дослідженнях (2017)
Іванова Н. В. - Знання й мислення в континуумі теоцентризму (2017)
Казаков М. А. - Первый и Второй объекты как фундаментальные понятия философии различия (2017)
Кириченко М. О. - Інформаційна антропологія й інформаційна етика як складники формування ідеології інформаційного суспільства (2017)
Кіцул М. О. - Аксіологічна основа сучасної католицької педагогіки (2017)
Левченко Т. Г. - Трансформації концепту віри у християнській теології (2017)
Литвинчук О. В. - Вплив гендерних стереотипів на формування ідентичності жінки (2017)
Лукаш І. С. - Ґенеза соціологічного осмислення взаємодії релігії й політики (2017)
Мамедова С. Д. - Социально-синергетическая институализация как методологическая основа исследования процесса развития социального государства (2017)
Мельниченко А. А. - Роль правової освіти у формуванні правової свідомості суспільства: філософсько-педагогічна рефлексія, Дергачов Є. В. (2017)
Окорокова В. В. - Утопічні мотиви прогресистського підходу Ж. А. Кондорсе в праці "Ескіз історичної картини прогресу людського розуму" 1794 р. (2017)
Павловська О. В. - Дж. Г. Собел: теїзм і логіка (2017)
Парахіна М. Б. - Геополітичні виклики першого двадцятиріччя після розпаду СРСР: економічний контекст (2017)
Petrushenko V. L. - The problem of values’ nature in the existential-anthropological context, Petrushenko O. P. (2017)
Поліщук О. С. - Вплив соціальних інтернет-мереж на формування "Я" (2017)
Попович В. М. - Особливості сприйняття концепції церковно-державних відносин студентами духовних ВНЗ православної церкви: результати соціологічного дослідження (2017)
Прохоренко Е. Я. - Анализ аспектов проявлений девиантного и делинквентного поведения (2017)
Райхерт К. В. - Эрозия реальности в кинофильме "В пасти безумия" кинорежиссёра Джона Карпентера (2017)
Ровшанова Э. Ф. - Свободная печать как ведущий механизм формирования демократических ценностей в обществе (2017)
Романкова Л. М. - Виховання студентської молоді як соціальна проблема сучасності (2017)
Русавська В. А. - Антропологічний і комунікативний аспекти гостинності в дослідженні зарубіжних науковців (2017)
Саракун Л. П. - Космополітизм і патріотизм у сучасному соціогуманітарному знанні (2017)
Сорочук А. В. - Трансформація сутнісних параметрів міста в умовах сучасної культури (2017)
Стратонова Н. О. - Нові медіа в контексті сучасних комунікативних практик (2017)
Тетерятников К. В. - Реформація як форма усвідомлення та реалізації суспільних перетворень (2017)
Фесенко Г. Г. - Міський ландшафт у контексті екофілософії (2017)
Царенок А. В. - Єдність етичних і естетичних смислів в аскетичній проповіді катарсису та мімезису (2017)
Шаповалова О. А. - Проектування аксіологічних орієнтирів людини: освітній вимір (2017)
Шапоренко В. Г. - Філософський аналіз представників київської духовно-академічної філософії (2017)
Шаравара О. О. - Промислова революція як чинник розвитку суспільства (2017)
Шаталович І. В. - Концепція динамічного атомізму М. Лосського в контексті сучасних наукових пошуків (2017)
Шедяков В. Е. - Учёт языковой среды реализации смыслов в системе социальной работы как фактор совершенствования PR-отношений (2017)
Шолухо Н. Є. - Гламур як практика нової тілесності (2017)
Янушевич І. А. - Філософія можливого в культурі (2017)
Наші автори (2017)
Еколого-правова освіта і наука в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (2016)
Багай Н. О. - Законодавче забезпечення охорони довкілля у сільському господарстві (2016)
Вівчаренко О. А. - Проблеми охорони навколишнього середовища України (2016)
Гергелюк Н. Т. - Актуальні питання посилення адміністративної відповідальності за порушення у різних сферах екологічного законодавства (2016)
Грицан О. А. - Охорона навколишнього середовища під час збройних конфліктів у міжнародному гуманітарному праві (2016)
Данилюк Л. Р. - Правовий режим мисливських природних ресурсів: поняття та особливості (2016)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - До питання класифікації злочинів проти довкілля (2016)
Кобецька Н. Р. - Правовий режим використання природних ресурсів: поняття, особливості (2016)
Кохан Н. В. - Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення (2016)
Мироненко І. В. - Співвідношення положень про добросусідство та земельних сервітутів (2016)
Мороз Г. В. - Публічно-приватне партнерство у сфері використання та охорони земель (2016)
Пташник І. Р. - Захист навколишнього середовища під час збройних конфліктів: ситуація de-jure та de-facto (2016)
Romanko S. М. - Renewable Energy Sources: Incentive Mechanisms of development and legal regulation (2016)
Семків В. В. - Істотні умови договорів оренди природних ресурсів (2016)
Яремак З. В. - Еколого-правовий конфлікт: поняття, ознаки (2016)
Вимоги до авторів (2016)
Авер’янова Н. М. - Консолідуючий потенціал українського мистецтва: формування духовно-світоглядних засад українства (2017)
Бичков’як О. В. - Символ – ключ до культури людства (2017)
Богун М. О. - Влада і народ: архетипи та кенотипи потестарних відносин (2017)
Горбань Р. А. - Визначення буття в персоналістичному вченні Чеслава Станіслава Бартніка (2017)
Гренишен А. М. - Т. Шевченко та атеїзація української інтелектуальної еліти (2017)
Діденко Л. В. - Соціостудії: відповідальність, Кондрашова-Діденко В. І. (2017)
Долгочуб А. Ю. - Феномен секуляризації та її класифікації (2017)
Карім Ель Гуессаб - Іслам як чинник регулювання суспільного та приватного життя в арабському суспільстві (2017)
Ивакин А. А. - Научно-философское толкование мифопоэтического образа Дерева Жизни, Ожерельев В. П. (2017)
Іванова Т. В. - Соціальний конструктивізм у розрізі соціологічного знання (2017)
Ісакова О. І. - Віртуальна культура як феномен глобалізації: філософсько-культурологічне осмислення (2017)
Іщук Н. В. - Осмислення феномена спілкування в релігійній філософії (2017)
Кваша О. П. - Філософія всеєдності Семена Франка як соціальний проект майбутнього (2017)
Кириченко М. О. - Зарубіжний досвід високорозвинених країн зі сталим розвитком інформаційно-інноваційного суспільства в умовах трансформації сучасної цивілізації (2017)
Климко І. Г. - Соціопрагматика комунікативного простору туризму (2017)
Колдунов Я. В. - Дика природа: підходи до розуміння сутності та соціального призначення (2017)
Колісник О. В. - Основні тенденції трансформацій постмодерного суспільства за Бруно Латуром, Плющ В. А. (2017)
Коляда В. И. - Системный характер метода философского познания, Гребинь С. Н. (2017)
Лазарева М. Л. - Екотопія: філософський аналіз альтернативного устрою суспільства (2017)
Муратова І. А. - Технологія як предмет соціально-філософського дослідження (2017)
Нежива О. М. - Українська освітня політика: становлення та розвиток (2017)
Коппель О. А. - Десекуляризація як мегатренд глобального розвитку, Пархомчук О. С. (2017)
Райхерт К. В. - Перемещение человеческого мозга (сознания, личности) в кибернетический организм как психическая травма (в кинофильмах Vindicator, Robocop, 8Man, Ghost in the Shell) (2017)
Рогова О. Г. - Тапейнофросинес як складова частина духовного становлення особистості (2017)
Романкова Л. М. - Оптимізація світоглядного й ідеологічного горизонту в системі виховання людини ХХІ століття (2017)
Савонова А. И. - Обыкновенное зло абсурдности бытия простого человека в философии А. Камю (2017)
Сосуновський В. С. - Людинотворча спрямованість територіальної громади (2017)
Сынах А. А. - Википедизация знания и твиттеризация общения как определяющие маркеры современной информационной эпохи (2017)
Терещенко В. В. - Новітній матеріалізм і проблема онтологічного подвоєння світу (2017)
Тургенева О. Ю. - Любовь к ближнему в условиях дегуманизации, Богуславская Е. С. (2017)
Фостер Л. Ф. - Соціологічний вимір громадянського суспільства: теоретичні аспекти та емпіричні показники, Олійник О. В. (2017)
Хамар У. В. - Періодизація розвитку знань про вічність буття (2017)
Царенок А. В. - Витвори візантійського іконопису як проповідь аскетичних звершень (2017)
Чорноморець Є. М. - Ікона як символ Абсолюту у візантійській патристичній естетиці (2017)
Шамша И. В. - Время как тройной синтез в "Различии и повторении" Жиля Делеза (2017)
Шаравара О. О. - Світоглядні настанови людини як віддзеркалення соціально-технологічних реалій її повсякденного буття (2017)
Шохов А. С. - "Контингентность", "самореференция" и "комплексность": взаимоэкспликация терминов (по результатам исследования текстов Н. Лумана) (2017)
Ярош О. М. - Політичний ідеал і національна ідея в Україні (2017)
Наші автори (2017)
Титул, зміст (2006)
Чугунов І. Я. - Регуляторна політика як інструмент активізації процесів регіонального соціально-економічного розвитку, Крайник О. П. (2006)
Запатріна І. В. - Бюджет розвитку: нормативно-правовий аспект (2006)
Павлюк К. В. - Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин на засадах конкурентного федералізму (2006)
Зайчикова В. В. - Перспективи зміцнення власних доходів бюджетів місцевого самоврядування України (2006)
Островецький В. І. - Обґрунтування заходів бюджетної та податкової політики щодо стимулювання економічного зростання (2006)
Затонацька Т. Г. - Оцінка соціальної спрямованості бюджету, Ставицький А. В. (2006)
Лучка А. В. - Засади функціонування та шляхи зміцнення бюджетів розвитку місцевих бюджетів України (2006)
Малиняк Б. С. - Інвестиційні видатки місцевих бюджетів України: теоретична концептуалізація та оцінка практики їх здійснення (2006)
Сова О. Ю. - Дефіцит державного бюджету: світовий досвід та українські реалії (2006)
Іголкін І. В. - Переваги використання програмно-цільового методу у бюджетному процесі (2006)
Биконя С. Ф. - Регуляторна політика підприємництва та інституціональні перетворення (2006)
Карпенко Г. В. - Аналіз зарубіжного досвіду управління державним боргом (2006)
Скворцова С. Я. - Формування концепції соціальної держави в Україні (2006)
Жовновач Р. І. - Організація контролю за виконанням бюджетів на підприємствах (2006)
Міщенко С. В. - Проблеми захисту прав кредиторів та врегулювання питань неплатоспроможності підприємств (2006)
Примеров О. К. - Удосконалення управління корпоративними правами держави (2006)
Мітал О. Г. - Дослідження впливу бюджетного регулювання на інвестиційну діяльність регіонів України (2006)
Сльозко Т. М. - Облікова політика: організаційний аспект системності обліку (2006)
Нікітішин А. О. - Розвиток оподаткування доходів фізичних осіб в Україні (2006)
Титул, зміст (2010)
3 професійним святом! (2010)
Що заважає розвитку легкої промисловості України? (2010)
Розвиток легкої промисловості України в першому півріччі 2010 р. (2010)
Міжнародний семінар (2010)
Костевич О. Д. - Фінансовий потенціал підприємства та його оцінювання: методологічний аспект (2010)
"УКРЛЕГПРОМ" (2010)
"Vesela". Нова українська торгова марка (2010)
"Дрес-код у школі" (2010)
"ТК-Фурнітура". Вибір нитки з економічного погляду (2010)
Портрет керівника "Санта Україна" (2010)
Нові діти прийшли (2010)
"Техтіма". Головний плід осені - виноград (2010)
Повсякденний вінтаж (2010)
Тенденції (2010)
Дайте лад своєму гардеробу (2010)
Підприємства (2010)
Тіхосова Г. А. - Теоретичні передумови створення інноваційної технології переробки стебел льону олійного, Князев О. В., Надєєва Т. М. (2010)
Чурсіна Л. А. - Вологість як основний показник якості лубоволокнистої сировини, Мохер Ю. В., Калінський Є. О. (2010)
Комерційна пропозиція (2010)
Вербицький О. М. - Математичне моделювання процесу формування якісних показників лляного волокна під час приготування трести розстилом (2010)
Резвих Н. І. - Світовий та вітчизняний досвід використання стебел конопель (2010)
ТОВ "Веллтекс-Україна" (2010)
УкрНДІШП 80 років (2010)
Половніков I. I. - Дослідження механічних властивостей захисних носків для взуття спеціального призначення, Андрущак В. І., Задворнова Т. М., Ващенко О. М. (2010)
Половніков I. I. - Спосіб дослідження віброзахисних властивостей спеціального взуття та пристрій для його здійснення, Андрущак В. І., Ковальчук М. І. (2010)
Омельченко Н. М. - Дослідження кісткової будови стоп чоловіків та жінок України, Скідан В. В., Кернеш В. П., Коновал В. П. (2010)
Оголошення (2010)
Пелик Л. В. - Оцінювання термічної стійкості фільтрувальних поліефірних матеріалів методом диференціальної термогравіметрії (2010)
Гутник В. I. - Сучасні радіозахисні матеріали, Поокопова Є. А. (2010)
Сичева М. В. - Дизайн-проектування м'якої іграшки-конструктора за умов виробництва (2010)
Оптимісти – довгожителі (2010)
На шляху до благополуччя та успіху (2010)
Україна в світі (2010)
Титул, зміст (2006)
Чугунов І. Я. - Формування податкових надходжень бюджету як складова системи бюджетно-податкового регулювання, Островецький В. І. (2006)
Запатріна І. В. - Стимулювання регіонального соціально-економічного розвитку, Вінграновський А. М. (2006)
Павлюк К. В. - Теоретичні засади сутності бюджету і його функцій (2006)
Зайчикова В. В. - Актуальні аспекти бюджетної політики у сфері розвитку місцевих фінансів (2006)
Полозенко Д. В. - Операції з дорогоцінними металами та їх роль у формуванні бюджету, Коваленко С. О. (2006)
Ахмед Т. В. - Механізм формування фіскальної політики у Новій Зеландії (2006)
Скворцова С. Я. - Бюджетний федералізм: теорія і практика світового досвіду (2006)
Науменко А. М. - Сутність та роль місцевих бюджетів у соціально-економічних процесах регіону (2006)
Пасічник В. Д. - Особливості визначення валового внутрішнього продукту регіону (2006)
Дець В. Ф. - Проблеми розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні (2006)
Бажанов О. Є. - Теоретичні засади застосування класичної сек’юритизації іпотечних активів в Україні (2006)
Кажан В. А. - Операції з платіжними картками в Україні: сучасні тенденції і проблеми (2006)
Безкровна Г. Д. - Методи фінансування оборотного капіталу підприємства (2006)
Вишня М. М. - Особливості державного субсидіювання економіки України на сучасному етапі (2006)
Гура Н. О. - Облікова політика підприємств житловокомунального господарства 128-135 (2006)
Кудряшов С. В. - Дохідність споживчого та корпоративного кредитування (2006)
Мельничук М. В. - Необхідність інтегрованого управління ризиками в банках України (2006)
Свешнікова М. С. - Вимоги до мінімального обсягу капіталу банків (2006)
Абудеийх З. Х. - Дослідження амінокислотного та мінерального складу хамеріону вузьколистого (Chamerion angustifolium) (2010)
Гумінський Ю. Й. - Асоційованість хронічних вірусних гепатитів В та С з кількісними ознаками долонної дерматогліфіки, Клімас Л. А., Ольхова І. В., Черкасов В. Г., Кривко Ю. Я., Гунас І. В. (2010)
Карпюк У. В. - Поліфенольні сполуки трави сої щетинистої зібраної у фазу цвітіння, Кисличенко В. С., Середа П. І. (2010)
Ніженковска І. В. - Вплив кардіотропних речовин з різноспрямованою ізотропною активністю на структурно - функціональну організацію фосфоліпідних бішарів (2010)
Петренко В. А. - Порівняльний аналіз жирнокислотного складу органів нервової системи у віковому аспекті, Середа П. І., Куфтирева Т. П., Брюзгіна Т. С., Стеченко О. В. (2010)
Прокопець К. О. - Морфо-функціональні зміни селезінки на тлі експериментальної портальної гіпертензії, коригованої шляхом оклюзії селезінкової артерії (2010)
Латиіиев Є. Є. - Добровільне медичне страхування в країнах- членах Європейського Союзу, Бекало М. С. (2010)
Пузанова О. Г. - Доказова первинна профілактика колоректального раку: технологія превентивної фармакотерапії (2010)
Черемухіна О. М. - Поширеність серед населення України, що мешкає у сільській місцевості, первинної атрофії зорового нерва та відшарувань сітківки (2003—2008 рр.) (2010)
Чопчик В. Д. - Оцінка якості стоматологічної допомоги (2010)
Коршун М. М. - Порівняльна токсиколого-гігієнічна оцінка сульфонілсечовинних гербіцидів з піримідиновим гетероциклом, Бардов В. Г, Коршун О. М., Антоненко А. М. (2010)
Левченко О. Є. - Техногенні аварії як джерела хімічної небезпеки, Сагло В. Л. (2010)
Матасар И. Т. - Дозовые зависимости радиогенных измерений содержания подуктов перекисного окисления липидов крови крыс, Манучехр Ватанха, Чоботько Г. М., Серкиз Я. И. (2010)
Антоненко М. Ю. - Рання діагностика захворювань пародонта у молоді — основа профілактики та превентивного лікування генералізованого пародонтиту, Сідельнікова Л. Ф., Дімітрова А. Г. (2010)
Ашурова В. И. - Уровень знаний женщин и акушеров-гинекологов о профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку (2010)
Віничук С. М. - Патогенетично обгрунтований підхід до застосування нейропротектора цитиколіну як засіб вторинної профілактики ішемічних церебральних подій у хворих з ТІА, Фартушна О. Є., Черенько Т. М. (2010)
Гомза Я. Ю. - Обґрунтування нового напряму оториноларингологи - судинної аудіології і вестибулології (2010)
Денисова Е. Г. - Ранний детский кариес — эпидемиологические аспекты, Ярошенко Е. Г. (2010)
Дорошенко М. В. - Ступінь дисбіозу ротової порожнини при травматичних ураженнях крайового пародонта, що виникають в результаті протезування незнімними конструкціями зубних протезів (2010)
Дубров С. О. - Вибір оптимальної методики відлучення від респіратора пацієнтів після проведення тривалої штучної вентиляції легень (2010)
Коваленко О. М. - Оптимізація ранового процесу у хворих з поширеними опіками (2010)
Лаврик Н. С. - Скринінг-тест сльози на рефрактерність глаукомного процесу для оптимізації хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми, Куріліна О. І., Джукашвілі Т. Я. (2010)
Мешкова О. М. - Вплив сімейних, соціальних та медико- біологічних факторів на психологічний стан підлітків, які звертались до "Клінік, дружніх до молоді" (2010)
Москаленко А. М. - Напружено-деформований стан твердих тканин зуба при карієсі, Хоменко Л. А., Григоренко О. Я. (2010)
Ммовицька О. А. - До питання щодо прогнозування ризику трансформації гострого розсіяного енцефаломієліту у розсіяний склероз, Лобанова І. С. (2010)
Пєрєдєрій В. Г. - Можливості відеокапсульної ендоскопії в діагностиці порушень моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту, Кузенко Ю. Г., Пучков К. С., Чернявський В. В., Козлов В. О. (2010)
Салата П. М. - Кореляція клінічних показників із специфічностями гена HLA-RB1 визначеними у хворих з первинною відкритокутовою глаукомою (2010)
Сергеева И. Е. - К вопросу о механизмах нарушений иммунного ответа и обмена липидов в патогенезе генерализованного пародонтита, обострившегося течения, Борисенко А. В., Яременко Л. М., Брюзгина Т. С. (2010)
Тодуров І. М. - Фактори ризику та частота внутрішньочеревної гіпертензії у хворих з непрохідністю порожнистих органів шлунково-кишкового тракту, Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Пономаренко О. М. (2010)
Фліс П. С. - Вибір оптимальних методів профілактики та лікування тимчасових молярів при значному руйнуванні коронкової частини зубів за допомогою індивідуальних тонкостінних штампованих коронок, Вознюк В. П., Петрусь В. В. (2010)
Ходаківська С. П. - Комплексне лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з Нр-інфекцією, у дітей: психосоматичний підхід, Лукашук В. Д., Бовкун О. А., Головатюк Л. М., Дмитришин Б. Я., Баб'як В. Л., Коротич Т. І. (2010)
Шаповалова В. А. - Особливості якості життя студентської молоді в залежності від способу життя та фізичної підготовленості, Коршак В. М., Гончаренко Л. Л., Стефанишин Ю. Б., Секретний В. А. (2010)
Шепетько Е. Н - Иммуномодулирующая терапия в комплексном лечении острокровоточащего рака желудка с применением радикальных операций, Бычкова Н. Г., Гармаш Д. А., Курбанов А. К. (2010)
Віничук С. М. - Розвиток знань про механізми розвитку гострої ішемії у вертебрально-базилярному басейні, Антоненко К. В. (2010)
Петренко І. В. - Взаємозв’язок деяких патогенетичних чинників артеріальної гіпертензії і ожиріння (2010)
Чекман І. С. - Кардіотоксичність протипухлинних лікарських засобів: механізми розвитку та методи профілактики, Кава Т. В., Вигівська О. А. (2010)
Ніженковська І. В. - Біоорганічна та біологічна хімія у вищій стоматологічній освіті України: стан викладання та перспективи, Стеченко О. В., Ягупова А. С., Яніцька Л. В. (2010)
Лысенко В. М. - Социальный аспект проблемы гармонизации потенциалов развития в системи "природа - общество - человек", Лысенко О. В., Бивол В. Г., Черникова Н. М. (2010)
Чекман І. С. - Підвищення якості викладання фармакології студентам медичних факультетів: реальність та перспективи, Горчакова Н. О., Савченко Н. В., Небесна Т. Ю. (2010)
Москаленко В. Ф. - Видатний хірург і анатом М.1.Пирогов (до 200-річчя від дня народження), Черкасов В. Г. (2010)
Ткаченко М. М. - До 100-річчя від дня народження Лотара Дітхельма (1910- 2010), Суслов В. В. (2010)
Содержание (2013)
Абрамов Г. С. - Влияние циклического изменения температуры на структуру внутреннеокисленной зоны, Абрамов М. Г. Бардачев Ю. Н. (2013)
Агеев В. Г. - Математическое моделирование формирования взрывоопасной среды в шахтах при газодинамических явлениях, Греков С. П., Зинченко И. Н. (2013)
Александров В. Е. - Особенности функционирования и пилотирования планирующих парашютных систем, Бериславский Н. Ю., Иванов П. И., Куянов А. Ю., Ситайло М. В. (2013)
Александрова Т. Е. - Моделирование внешних возмущений, действующих на танковую пушку при движении танка по случайной поверхности, Мазманишвили А. С. (2013)
Аматов М. А. - Реализация математической модели динамики систем кусочнонепрерывных уравнений в конечных разностях, Аматова Г. М. (2013)
Астіоненко І. О. - Багатопараметричні серендипові елементи четвертого порядку (2013)
Ахметшин К. А. - Анализ многомерных нелинейных динамических систем по развернутым фазо–временным характеристикам комбинации векторов сингулярного разложения (2013)
Баклан І. В. - Основні етапи побудови лінгвістичної моделі (2013)
Бахмат Ю. М. - Дискретна математична модель задачі дифракції на системі замкнених циліндричних поверхонь (випадок Е-поляризації) (2013)
Бизюк А. В. - Учёт скорости деформации при импульсном нагружении, Бизюк В. В. (2013)
Блажевський С. Г. - Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Ейлера-Ейлера-Фур’є (2013)
Бражник Д. А. - Оценка информации в задаче сбора информации (2013)
Бродский Р. Е. - Медленная фрагментация при квадратичном законе дробления, Вирченко Ю. П. (2013)
Воцелка С. А. - Синтез управления бьефом оросительного канала (2013)
Вышемирская С. В. - Иформационная технология разбиения множеств на группы средствами программного комплекса SPSS, Рогальский Ф. Б., Шупик И. Е. (2013)
Гавриленков Д. Э. - Некоторые новые эффекты при анализе устойчивости углепластиковых композитных оболочек, Сухинин С. Н. (2013)
Газдюк К. П. - Особливості ідентифікації параметрів клітинно-автоматної моделі процесу розповсюдження лісових пожеж, Жихаревич В. В. (2013)
Гвоздева И. М. - Кластеризация многомерных трендов в задачах оценки технического состояния, Деренг Е. В., Миргород В. Ф. (2013)
Глушич П. А. - Колебания жидкости в жестких цилиндрических резервуарах под действием сейсмических нагрузок, Науменко О. В., Стрельникова Е. А. (2013)
Глущенко А. В. - Моделирование динамики нормальных и вырожденных состояний магнетиков со спином S=1, Ковалевский М. Ю. (2013)
Гнатушенко В. В. - Новий алгоритм підвищення інформативності фотограмметричних зображень, Кавац О. О. (2013)
Гребенюк М. Ф. - К геометрии связностей неевклидовых пространств, Терехова М. В., Макаров В. И. (2013)
Грищак В. З. - Упругие характеристики резинокордного материала с учетом трансверсально-изотропных свойств корда, Гребенюк С. Н. (2013)
Гучек П. И. - Автоматизация решения задачи о кручении стержней с применением альтернативных серендиповых моделей (2013)
Дзензерский В. А. - К выбору рациональной конструктивной схемы электродинамической транспортной системы с плоской путевой структурой, Кузнецова Т. И., Радченко Н. А., Хачапуридзе Н. М. (2013)
Didenko I. - Simulation of the discrete traffic flow movement through network node, Baiev O., Lazurik V. (2013)
Дорош И. А. - Моделирование потенциалов и магнитных полей для периодических магнитных систем, Снегирев М. Г., Тарасов С. В. (2013)
Єдинович М. Б. - Моделювання волокнистого складу мішаної пряжі (2013)
Зеленська Т. С. - Математичне моделювання хвильових процесів у врівноважених шахтних підйомних установках, Сясєв А. В. (2013)
Иванченко А. В. - Автоматизированная система управления процессом вакуумно-дугового напыления покрытий, Смирнов И. В., Долгов Н. А., Андрейцев А. Ю., Бесов А. В. (2013)
Коваленко А. П. - Влияние массово-геометрических характеристик системы упругий трубопровод-жидкость на переходные процессы в трубопроводе при продольных динамических ударных нагрузках (2013)
Ковалюк Д. В. - Примеры адекватной статической конденсации на треугольном элементе четвертого порядка, Хомченко А. Н. (2013)
Ковч О. И. - Исследование прочности сварных швов методом конечных элементов (2013)
Козырев А. Н. - Пакет прикладных программ ЭРА–2В для моделирования электронно-оптических систем с резкими неоднородностями, Свешников В. М. (2013)
Крючковский В. В. - Информационные технологии и развитие почтовой сферы, Крючковский Д. А., Ходаков В. Е. (2013)
Кузьмич В. І. - Про існування тетраедра із заданими довжинами ребер, Кузьмич Ю. В. (2013)
Лебеденко Ю. О. - Нечітка модель регулятора привода зі змінним моментом інерції, Тимофеєв К. В., Тимофеєв Л. К., Сис В. Б. (2013)
Лебеденко Ю. О. - Математична модель матричного перетворювача з урахуванням властивостей джерела живлення (2013)
Ленюк М. П. - Інтегральне перетворення, породжене гібридним диференціальним оператором Ейлера-Ейлера- Фур’є на полярній осі r > R0 > 0, Нікітіна О. М. (2013)
Ленюк М. П. - Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра-Фур’є-Бесселя на сегменті, Шинкарик М. І. (2013)
Ленюк О. М. - Неоднорідна крайова задача для рівняння коливання з вантажем на лівому кінці (2013)
Литвиненко О. І. - Модифікована процедура генерування скінчених елементів змішаного типу (2013)
Мартиновський І. М. - Динаміка деяких перспективних типів перетворювачів хвильової енергії, Сердюченко А. М. (2013)
Масленников В. О. - О проблеме криптографической защиты каналов видеоконференцсвязи (2013)
Мельник И. В. - Базовые принципы матричного программирования и их реализация в системе научно-технических расчетов MatLab (2013)
Мороз В. В. - Просторово-часова інтерполяція послідовностей зображень з застосуванням узагальнених рядів Уіттекера-Котельникова-Шеннона, Чубач О. С. (2013)
Мякинник О. О. - Приложение модели волнового взаимодействия к решению задач для системы уравнений Максвелла, Феоктистов В. В. (2013)
Nesvit K. V. - Propagation and diffraction of TM wave on periodic impedance grating above a flat screen reflector (2013)
Нигора В. М. - Прогнозування і забезпечення надійности технічних виробів на етапі проектування, Білецький І. М., Зрібняк А. В. (2013)
Николаенко Ю. И. - Полные полиномиальные базисы гексагона, Моисеенко С. В. (2013)
Новосадовський О. О. - Математичне моделювання гідродинамічної взаємодії підводного апарату з поверхневими хвилями (2013)
Обжерин Ю. Е. - Полумарковская модель контроля скрытых отказов двухкомпонентной системы с параллельным соединением компонентов, Бойко Е. Г. (2013)
Огородник У. Е. - Сингулярные интегральные уравнения в задаче о колебаниях оболочки с жидкостью, Стрельникова Е. А., Шувалова Ю. С. (2013)
Омельчук А. А. - Моделирование движения спусковых тележек слипа, Лебеденко Ю. А., Рудакова А. В. (2013)
Онищенко Т. Ю. - Характеризационный анализ как оптимизационный метод контроля и прогнозирования работоспособности электронных схем, Марасанов В. В. (2013)
Подопригалова А. О. - Система статистического анализа результатов компьютерного тестирования, полученных с использованием пакета TShell, Лазурик В. М. (2013)
Поляков В. А. - Альтернативная модель динамики тяговой подсистемы магнитолевитирующго поезда, Хачапуридзе Н. М. (2013)
Редчиц Д. А. - Управление отрывом потока воздуха на цилиндре с помощью четырех плазменных актуаторов (2013)
Решевская Е. С. - Исследование напряженно-деформированного состояния эластомерного элемента сложной геометрической формы, Тархова В. М. (2013)
Рогальский Ф. Б. - Комплексная модель оценки риска инвестиций, Огнева О. Е. (2013)
Рожков С. А. - Оптимальное управление технологическими комплексами (2013)
Рудакова А. В. - Современные методы и средства управления системами в критических режимах функционирования (2013)
Рудницкий В. Б. - Качение упругого цилиндра по полуплоскости с начальными напряжениями, Рамский А. А., Дихтярук Н. Н. (2013)
Селін Ю. М. - Математичний апарат для прогнозування часових рядів економічного та екологічного типів, що можуть бути піддані зовнішнім впливам, Баклан І. В. (2013)
Стеганцев Е. В. - Распознавание типа кривой второго порядка по ее прообразу при стереографической проекции (2013)
Сухорольський М. А. - Побудова розв'язків рівнянь з частинними похідними у вигляді контурних інтегралів, Костенко І. С., Достойна В. В. (2013)
Сущевський Д. В. - Використання лідарних зображень для розпізнавання об’єктів штучного походження (2013)
Тарасов С. В. - Развитие метода суперэлементов балочного типа для случаев комбинированного нагружения при изгибе, Тарасов А. С. (2013)
Татарчук Д. Д. - Резонансні властивості p-i-n-діодів у НВЧ діапазон, Молчанов В. І., Діденко Ю. В., Франчук А. С. (2013)
Тодоріко О. А. - Використання набору сигнатур n-грам для пошуку за схожістю, Добровольський Г. А. (2013)
Усов А. В. - Задача оптимального подавления хаоса методами гармонического анализа, Хамитова А. Д. (2013)
Ушаков Е. П. - Синтез адаптивних систем керування нелінійними технологічними процесами харчових виробництв (2013)
Фильштинський Л. А. - Моделювання магнітних властивостей гібридних волокнистих феромагнітних композитів регулярної структури, Шрамко Ю. В., Бурнатна Г. Ф., Носов Дм. М. (2013)
Хомченко А. Н. - Интерполяционные функции Кунса и распределения вероятностей (2013)
Цымбал Л. И. - Статистический анализ качества преподавания технических дисциплин, Лысенков Н. А. (2013)
Чеканова Н. Н. - Инварианты одномерного гармонического осциллятора с зависящей от времени частотой, Чеканов Н. А. (2013)
Човнюк Ю. В. - Применение вариационного принципа Гамильтона-Остроградского в дискретно-континуальных моделях деформируемых элементов механизмов подъёмнотранспортных машин, Почка К. И. (2013)
Чопоров С. В. - Сравнительный анализ треугольных и четырехугольных конечных элементов, Гоменюк С. И., Лисняк А. А. (2013)
Мальцева Т. В. - Влияние величины рН на поглощение ионов шестивалентного хрома гибридными адсорбентами на основе оксигидрата титана и органического анионита, Пальчик А. В., Яценко Т. В., Василюк С. Л., Шабловский В. О. (2014)
Запольский А. К. - Электропроводимость водных растворов и электролитическая диссоциация (2014)
Езловецкая И. С. - Оценка качества воды Днепра и Десны в местах крупных питьевых водозаборов, Лавренчук И. Н. (2014)
Василенко С. Л. - Сучасний мікробіологічний контроль як основа забезпечення екологічної безпеки та ресурсозбереження в технологіях знезараження питної води, Корінько І. В., Максимова О. Е. (2014)
Терентьєв О. М. - Знезалізнення води осесиметричним фокусованим магнітним полем, Ворфоломеєв А. В. (2014)
Петров С. В. - Плазменно дуговая очистка воды, Масато Хомма, Рубец Д. И., Терещенко О. Н., Бондаренко С. Г. (2014)
Запольский А. К. - Гідратаційна теорія стійкості водних колоїдно-дисперсних систем (2014)
Кишневский В. А. - Метод расчета гибридных схем кондиционирования продувочных вод оборотных систем охлаждения, Чиченин В. В., Шуляк И. Д., Кишневский Е. В. (2014)
Паньків Р. П. - Геохімічні особливості грунтових вод в межах території Львівського прогину, Кость М. в., Сахнюк І. І., Майкут О. М., Мандзя О. Б., Навроцька І. П., Козак Р. П. (2014)
Котова Т. В. - Управління якістю вод Придунайських озер на прикладі озера Ялпуг-Кугурлуй (2014)
Косогіна І. В. - Перспективи використання відходів глиноземних виробництв в технології водоочищення (2014)
Беляев Н. Н. - CFD моделирование работы горизонтального отстойника со струенаправляющими пластинами, Козачина В. А. (2014)
Чарний Д. В. - Визначення закону розподілу фітопланктону у вмхідній воді і у фільтраті, Кузмич І. С. (2014)
Іваненко І. М. - Вуглецеві нанотрубки в очищенні води (огляд) (2014)
Орестов Є. О. - Дослідження сорбції фосфонатних інгібіторів скейлінгу аніонообмінними смолами в процесі одержання твердофазного антискаланта, Мітченко Т. Є., Стасюк Н. В. (2015)
Гаращенко В. І. - Магнітні фільтри з тангенціальними електромагнітами для очищення водних середовищ від магнітних забруднень, Астрелін І. М., Гаращенко О. В. (2015)
Андрусишина І. М. - Вплив мінерального складу питної води на стан здоров'я населення (Огляд літератури) (2015)
Іваненко І. М. - Композити на основі активного вугілля для очищення стічних вод від сполук хрому, Донцова Т. А., Смітюх Я. П. (2015)
Саблій Л. А. - Дослідження адаптації активного мулу до анаеробно-аеробних умов біореакторів для очищення стічних вод, Жукова В. С., Собчук Г., Бєгановський А., Лагуд Г., Яромін-Глень К. (2015)
Иванченко А. В. - Воздействие карбамида на биологическое удаление фенолов из сточных вод коксохимического предприятия, Дупенко О. А., Волошин Н. Д. (2015)
Концевой С. А. - Математична модель оборотних охолоджувальних систем (2015)
Донцова Т. А. - Характеристика та перспективи використання титан (IV) оксиду у водоочищенні (Огляд) (2015)
Богуш В. - Критерии оценки показателей быстроты движений в академической гребле у девушек, Гетманцев С., Богатырев К., Кулаков Ю., Кувалдина О., Яцунский Е. (2017)
Водлозеров В. - Организация и проведение соревнований по зимнему триатлону в Украине (2017)
Горенко З. - Взаємозв’язок показників фізичної працездатності та компонентного складу тіла у спортсменів-аматорів, Очеретько Б., Ковельська А. (2017)
Градусов В. - Підвищення рівня підготовленості кваліфікованих баскетболістів у підготовчому періоді, Кузьминчук А. (2017)
Дейнеко А. - Удосконалення змагальних вправ на кільцях гімнастів 10–12 років засобами спеціальної фізичної підготовки (2017)
Джим Є. - Вплив занять бодібілдингом на зміни антропометричних показників кваліфікованих спортсменок у різні фази специфічного біологічного циклу (2017)
Єфремова А. - Обґрунтування ефективності організації та змісту посиленого курсу професійно-прикладної фізичної підготовки студентів залізничних вищих навчальних закладів, Шестерова Л. (2017)
Идрисова Н. - Проблемы физического воспитания школьников 5–9 классов в контексте сохранения здоровья (2017)
Кизім П. - Методика біомеханічного аналізу виконання кіку основного ходу в акробатичному рок-н-ролі, Батєєва Н. (2017)
Кійко А. - Динаміка показників уваги кваліфікованих альпіністів під впливом гіпоксичного тренування під час подолання різних висотних рівнів гори Ельбрус, Мулик В. (2017)
Корман І. - Алгоритм реабілітаційного обстеження осіб з хворобою Шарко-Марі-Тута (2017)
Корольков О. - Результати застосування методу безперервного пасивного руху в процесі фізичної реабілітації хворих з патологією колінного суглоба, Болховітін П., Королькова А., Наср Аль Калі (2017)
Корчагін М. - Комплекс показників професійної працездатності військовослужбовців-операторів, Ольховий О. (2017)
Павленко О. - Клубна форма організації занять у розвитку студентського спорту (2017)
Півень О. - Залежність спортивного результату від фізичного розвитку, морфофункціональної та спеціальної силової підготовленості важкоатлетів на етапі попередньої базової підготовки, Дорофєєва Т. (2017)
Пилипко О. - Моделювання техніко-тактичних дій спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в плаванні способом брас на дистанціях різної довжини, Дружинінська К. (2017)
Сазанова І. - Передумови формування концепції оптимізації фізичного стану студенток медичних ВНЗ, Дорошенко Е. (2017)
Тракалюк Т. - Анализ эффективности разработанной дифференцированной программы развития двигательных качеств спортсменов-танцоров на этапе специализированной базовой подготовки (2017)
Федорчук С. - Влияние психоэмоционального напряжения на функциональное состояние нервно-мышечного аппарата и эффективность сенсомоторной деятельности высококвалифицированных спортсменов, Лысенко Е., Колосова Е., Халявка Т., Романюк В. (2017)
Чеховська М. - Вплив фізичної реабілітації на якість життя дітей з хронічною серцевою недостатністю, Чеховська Л. (2017)
Шутєєв В. - Масовий студентський спорт у вітчизняній та зарубіжній практиці, Шутєєва Т., Єфременко А., Насонкіна О., Марченков М. (2017)
Сандурська О. В. - Миколаївські маяки: історія створення та сучасний стан (2016)
Грачев С. И. - Спускаемая капсула космического аппарата в экспозиции отдела истории авиации и космонавтики имени И. И. Сикорского Государственного политехнического музея при НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского" (2016)
Константинов В. О. - Залізні та залізобетонні мости України – пам’ятки будівельної науки і техніки (2016)
Tsiupa A. M. - The motor vessels of the type "Erofej Khabarov” – the first Ukrainian project of lake-river passenger ship (2016)
Вергунов В. А. - Українські агрохімічно-грунтознавчі та землеробські уподобання інженера шляхів сполучення князя О. С. Кудашева у 1903-1908 роках (2016)
Сацький П. В. - Українська РСР і науково-проектне забезпечення будівництва Каховської ГЕС і Південно-Українського та Північно-Кримського каналів (2016)
Сінягіна К. А. - Розробка Г. А. Гамовим "Теорії Великого Вибуху” (2016)
Тютюнник Ю. Г. - Виникнення бурякового цукроваріння в Україні. Перші цукроварні (2016)
Ларін А. О. - Співпраця запорізьких авіадвигунобудівних підприємств з провідними вченими України в галузі динамічної міцності в 1950 – 1970-х рр., Чумаченко О. А. (2016)
Фірсов О. В. - Діяльність інженера Б. Г. Луцького напередодні Першої світової війни (2016)
Михайло Юхимович Ільченко – вчений, педагог, організатор науки (2016)
Ільясова Л. - Вітаємо ювіляра – директора Державного політехнічного музею Писаревську Наталію Володимирівну! (2016)
Аннотации (на русском языке) (2016)
Абабина Н. В. - Синергетические фазовые переходы в произведениях А. П. Чехова (2017)
Антонов О. В. - Поняття комунікативного стилю у контексті сучасних лінгвістичних досліджень (2017)
Бежан О. А. - Наратив "графічного роману" в інтермедіальному дискурсі сучасної американської літератури (В. Айснер) (2017)
Демчук А. И. - К проблеме изучения языкового отражения перцептивной картины мира (2017)
Иванюк Б. П. - Метафора и поэтология текста (2017)
Калінюк О. О. - Особливості адаптації тексту художнього твору в кіносценарний комунікативний трансформ (2017)
Карпова Д. М. - Специфика речевого поведения мужчин и женщин Уэльса в условиях билингвизма (2017)
Кравченко Н. А. - Синергийно-синергетический подход в исследовании религиозного дискурса (2017)
Мікава Н. М. - Лексико-семантична група "facial hair” в мові (мотиваційний аспект) (2017)
Музя Е. М. - Топонимы как отдельный разряд ономастической лексики (2017)
Нетреба Е. С. - Феномен "Indian Summer” в лингвокульторологическом аспекте (2017)
Попік І. П. - Кінесичний аспект невербальної комунікації у публікаціях А. Піза (2017)
Савчук А. Я. - Логічні прийоми аргументації у науково-критичному дискурсі Девіда Лоджа (2017)
Строченко Л. В. - Вербалізація субконцепту PRODIGY в англомовних біографіях Вольфганга Амадея Моцарта (2017)
Томчаковская Ю. О. - Понятийные признаки концепта CHARM / ЧАРІВНІСТЬ в английском и украинском языках (2017)
Тхор Н. М. - Англомовна стоматологічна термінологія (семантичний аспект) (2017)
Фокина С. А. - Меланхолический модус ностальгии как страсти в стихотворении А. Ширяева "Росчерк ветра. Взбегаю по клавишам – чёрным, белым…" (2017)
Черноземова Е. Н. - Возможности магического реализма как художественного средства женского романа ("Садовые чары" Сары Ален, 2007) (2017)
Шевченко Г. В. - Комунікативно-прагматичний та граматичний аспекти мовних засобів (2017)
Юлинецкая Ю. В. - Основные разновидности дефиниций в юридических текстах (2017)
Dmitrieva V. - Charles Perrault’s tale and its English modernist variant. Angela Carter as representative of middleliterature phenomenon (2017)
Валігура О. Р. - Рецензія на монографію Віктора Васильовича Дребета "Декодування іменників у німецькомовних текстах художньої прози та преси" (Тернопіль: Тернопіль: "Астон", 2016, 398 с.) (2017)
Козловський В. В. - Рецензія на монографію Віктора Васильовича Дребета "Декодування іменників у німецькомовних текстах художньої прози та преси" (Тернопіль: Тернопіль: "Астон", 2016, 398 с.) (2017)
Колегаєва І. М. - Рецензія на монографію О.Л. Гармаш "Англомовні морфологізовані концепти: фрактальна параметризація" (2017)
Силантьева В. И. - О Викторе Георгиевиче Зинченко – ученом и человеке (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги до рукописів (2017)
Титул, зміст (2017)
Розсоха О. В. - Технологія моніторингу рівня професійної підготовки персоналу господарства перевезень залізничного транспорту, Берестов І. В., Шаповал Г. В. (2017)
Плахтий А. А. - Анализ энергоэффективности активного выпрямителя с улучшенной гистерезисной системой управления, Нерубацкий В. П., Силантьев А. С. (2017)
Колісник А. В. - Формування структури і комплексу задач інформаційно-керуючої системи для управління контрейлерними перевезеннями (2017)
Ягуп Е. В. - Метод расчета параметров симметрирующего устройства в тяговой системе электроснабжения переменного тока при питании нескольких нагрузок (2017)
Пушинская Е. А. - Метод внедрения систем планирования "just-in-time" при создании виртуального производственного приборостроительного предприятия, Собчак А. П., Шостак И. В., Попова О. И. (2017)
Степин В. - Типология научной рациональности и синергетика (2017)
Добронравова І. - Дескриптивність нелінійного теоретичного знання та самоорганізація нелінійної науки (2017)
Hofkirchner W. - The rationale for complexity thinking and emergentist systemism (2017)
Князева Е. - Когнитивные сети: интерактивность, интерсубъективность, синергия (2017)
Герасимова И. - Формирование человеко-гео-космомерного мышления в инженерном образовании (2017)
Горбунова Л. - Трансформативне навчання дорослих: поворот до "цілісного розуміння" людини (2017)
Адорно Т. - Теорія напівосвіти (2017)
Култаєва М. - Освіта та її деформації у сучасній культурі: до актуальності теорії напівосвіти Т. Адорно у сучасних соціокультурних контекстах (2017)
Пролеєв С. - Компетентнісний підхід у філософії освіти: можливості і проблеми, Шамрай В. (2017)
Мулярчук Є. - Покликання як мотивуючий чинник розвитку освіти в Україні (2017)
Степаненко І. - Людинотворчий потенціал філософії: стратегічні перспективи вищої освіти (2017)
Предеина М. - Должна ли философия быть массовой (2017)
Гайдамачук О. - Детонація як граматологічна версія читання філософських текстів (2017)
Зінченко В. - Модель інструменталізму у філософії освіти прагматизму та неопрагматизму (2017)
Черепанова С. - Мистецтво в системі філософії освіти. Ч.1. (2017)
Штобрин С. - VII Конгрес Товариства Філософської педагогіки (TPF) (2017)
Кудлачова Б. - Центрально-Європейське Товариство з філософії виховання (CEUPES) (2017)
Предборська І. - Континентальна педагогіка очима учасників симпозіуму CEUPES (17-18 жовтня 2016 року) (2017)
Титул, зміст (2017)
Ponomarenko V. - Research of operation of liquid-gas ejectors with compact and dispersed jets of liquid, Pushanko N., Khitriy Ya., Liulka D., Babko E. (2017)
Samorodov V. - Influence of change of hydraulic machine control parameter during braking of the tractor with the continuously variable transmission, Kozhushko A., Pelipenko E. (2017)
Karachun V. - Reduction of technological risks of flight operation by artificial formation of the buffer zone to penetrating acoustic radiation, Mel’nick V., Fesenko S. (2017)
Malahov A. - Improvement of ship ballasting system, Palagin A., Maslov I., Gudilko R. (2017)
Khrebtov O. - Investigation of electrocontact annealing in the production process of steel welding wire (2017)
Prytula N. - Mathematical modeling of operating modes of underground gas storage facilities, Prytula M., Boyko R. (2017)
Gvozdeva I. - Forecasting of the performance of the shipboard electric power system on the basis of the artificial neural network, Lukovtsev V., Tierielnyk S. (2017)
Brzhezitsky V. - Mathematical model of high-voltage instrument autotransformer intended for use in smart grid networks, Haran Ya., Trotsenko Ye. (2017)
Abstract and References (2017)
Шкодіна І. В. - Підвищення транспарентності банківської діяльності як пріоритетний напрямок реформування банківської системи України, Оніщенко І. О. (2016)
Коркуна О. І. - Скорингова оцінка фінансового забезпечення позичальника малого та середнього бізнесу в Україні з використанням банкінг-технологій, Демченко А. М., Циктор А. І. (2016)
Пасічник І. В. - Капіталізація як метод підвищення надійності банку, Адамський Я. О. (2016)
Новікова Т. В. - Управління ліквідністю банківської системи України: сучасний стан та проблеми, Антоненко О. І., Бауліна О. О. (2016)
Дрозд І. В. - Сучасний стан та стратегічні орієнтири розвитку банківського сектору економіки України в умовах кризи (2016)
Вядрова Н. Г. - Сучасні моделі фінансового супермаркету в Україні, Подорожна А. М., Якуценя Л. А. (2016)
Маслова А. Ю. - Фінансова стабільність банку та напрями її забезпечення в сучасних умовах, Мусієнко О. М., Федорченко П. В. (2016)
Боярко І. М. - Праксеологічні та ситуаційний підходи у формуванні системи стратегічного обліку (2016)
Пластун О. Л. - "Ефект часу доби" як аномалія гіпотези ефективного ринку, Макаренко І. О. (2016)
Тяжкороб І. В. - Механізм координації стратегічних суб’єктів регіонального розвитку (2016)
Грузіна І. А. - Переваги застосування бюджетного менеджменту у процесі управління бюджетною системою України (2016)
Карпець О. С. - Удосконалення методології оцінки інноваційного потенціалу підприємства з урахуванням синергетичного ефекту, Чуйко І. М., Чухлєбова Т. А. (2016)
Орєхова К. В. - Дослідження рівня інноваційного розвитку агропідприємств України, Мироненко І. В. (2016)
Біломістна І. І. - Роль планування інноваційної діяльності у розвитку зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві, Біломістний О. М., Біліченко Ю. В. (2016)
Сергієнко О. А. - Методологія прикладного статистичного та економетричного аналізу в дослідженні диспропорцій та нерівномірності розвитку регіонів України та країн Європейського союзу, Голофаєва І. П., Шавлак М. А. (2016)
Бойко С. В. - Боргова безпека держави у системі кредитних операцій уряду України : економіко-математичне моделювання (2016)
Терованесова О. Ю. - Прогнозування ресурсно-діяльнісного потенціалу підприємств машинобудування на основі сценарно-динамічного моделювання (2016)
Гула А. С. - Технологія діагностики кредитоспроможності аграрних підприємств методами багатовимірного моделювання (2016)
Kazimierz P. - Modern trends of financial sector development under the virtual regionalization conditions, Kamińska B., Kvilinsky A. (2016)
Азаренкова Г. М. - Порівняння динаміки руху ключових фондових індексів США та України, Удовік В. О. (2016)
Качала Т. М. - Науково-методичне забезпечення діагностики кризових явищ в банківській системі, Стадник А. С. (2016)
Сословський В. Г. - Ринок криптовалют як система, Косовський І. О. (2016)
Abesadze N. - Statistical data of differentiation of tourist expenses, Mindorashvili М., Paresashvili N., Javakhishvili I. (2016)
Ковальчук В. Г. - Соціальна відповідальність бізнесу як невід’ємна складова загальнодержавного управління, Вербицький М. І. (2016)
Титул, зміст (2017)
Hodakov V. - Analysis of information technology of the management system of the higher educational institution, Kozel V., Sokolov A. (2017)
Beley О. - Development of the top level of the automated SCADA system of feeding moisture in the soil-vegetative cover, Zamikhovska O., Stasyuk R. (2017)
Babakov R. - Using of method of replacement of input variables in microprogram finite-state machine with datapath of transitions (2017)
Dolya C. - Investigation of approaches to modeling of intercity passenger transportation system, Botsman A., Kozhyna V. (2017)
Kosharskaya L. - Application of the system approach to the development of the project of a safety management system for navigation in Ukraine, Makhurenko G., Postan M. (2017)
Vdovychenko V. - Analysis of the formation of fluctuations of service time of vehicles in transport-transfer stations of urban passenger transport (2017)
Vorotnikov V. - Planning the flight routes of the unmanned aerial vehicle by solving the travelling salesman problem, Gumenyuk I., Pozdniakov P. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського