Ковальський В. В. - Прогностичне і лікувальне значення лімфаденектомії у хірургічному лікуванні метастатичного раку нирки, Фецич Т. Г., Гутор Т. Г., Дійчук Ю. П., Кальмук Б. З., Кепич Я. М., Ковальчук Н. О., Ковальчук С. В., Куртяк М. Б., Юрчишин І. Я., Милян Ю. П., Лобаненко А. Ф., Петрончак О. А. (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Martynyuk-Lototska I. - Acoustic and elastic anisotropies of acoustooptic AgGaGeS4 crystals, Parasyuk O., Vlokh R. (2016)
Mys O. - Anisotropy of acoustooptic figure of merit for TeO2 crystals. 2. Anisotropic diffraction: Errata, Kostyrko M., Zapeka B., Krupych O., Vlokh R. (2016)
Vasylkiv Yu. - Conditions of appearance of the topological defects of optical indicatrix orientation in the glasses with residual stresses: Movement of the defects under application of external mechanical stress to CaB4O7 glasses: Errata, Kryvyy T., Skab I., Vlokh R. (2016)
Dudok T. H. - Lasing cholesteric capsules, Savaryn V. I., Meyer C., Cherpak V. V., Fechan A. V., Lychkovskyy E. I., Pansu B., Nastishin Yu. A. (2016)
Kryvyy T. - The anisotropy of acoustooptic figure of merit for the collinear diffraction in LiNbO3 crystals, Mys O., Krupych O., Vlokh R. (2016)
Від редакційної колеґії. Актуальні питання відродження національної пам’яти про українських учених-патріотів і сучасні аспекти екологічних досліджень та захисту довкілля) (2016)
Голубець М. - Андрій Пясецький — видатний лісознавець, український патріот, громадський діяч (2016)
Токарський Ю. - Ретроспектива й перспектива наукових досліджень та екологічних студій у Львівському національному аграрному університеті, Лихочвор В., Бальковський В., Лопотич Н. (2016)
Meshkova V. - Some recent results of long-term investigations in the permanent sample plots of Ukrainian Research Institute of Forestry and forest melioration (2016)
Гнатів П. - Динаміка клімату в пізньому голоцені й екосистемогенез українського соціюму (від Римської Імперії до Козацької України) (2016)
Woźniak A. - Wpływ warunków agroekologicznych na jakość i skład chemiczny ziarna zbóż, Soroka M. (2016)
Дудка І. - Порівняльна оцінка таксономічного розмаїття і субстратної приурочености міксоміцетів передкарпатських і карпатських лісів, Аніщенко І. (2016)
Третяк П. - Моделі природної гетерогенности лісів східних Бескидів, Черневий Ю. (2016)
Савчин А. - Лісові природні комплекси реґіонального ландшафтного парку "Поляницький", їхні екологічна структура та динамічні тенденції, Третяк П. (2016)
Савицька А. - Бріокомпонент флористичного наповнення вільхових лісів (Alnetum incanae Lüdi 1921) Передкарпаття та Ґорґан (2016)
Бублик Я. - Спеціялізація ксилотрофних аскомікотів до деревного субстрату (на прикладі гірських лісових екосистем Сколівських Бескидів), Климишин О. (2016)
Копій М. - Роль деревних рослин у відтворенні ґрунтів на відвалах новороздільського Державного гірничо-хемічного підприємства "Сірка", Копій Л. (2016)
Капрусь І. - Вплив географічних факторів на таксономічне багатство ґрунтової фауни колембол (2016)
Гапонова Л. - Стаціяльний розподіл прісноводних молюсків у водоймах природоохоронних об’єктів міста Києва (2016)
Наші ініціятиви (2016)
До уваги авторів (вимоги до підготовки та подання статей у редакцію) (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Єжов Валентин Іванович (2010)
Кодин Владимир Алексеевич (2010)
Бачинська Л. Г. - Архітектор В. І. Єжов (2010)
Булах І. В. - Символ і символізація у теоретичних дослідженнях епохи просвіти (XVIII – поч. XIX ст.) (2010)
Блинова М. Ю. - Архитектура и коммуникация: предпосылки исследования (2010)
Гнатюк Л. Р. - Зв’язок просторово-планувальної структури сакральних комплексів історичної волині з функціональними програмами (2010)
Горбик О. О. - Роль світоглядного фактору в стильовому архітектурному формоутворенні (на прикладі середньовіччя) (2010)
Гордиенко Ю. С. - Принципы формирования природоинтегрированной архитектуры (2010)
Грицюк Л. С. - Значення формування концепт-ідеї у навчальному проектуванні (2010)
Дудка О. М. - Конкурс на проект фасаду Київського вокзалу в контексті розвиткуархітектурних процесів 1920-1930-х років (2010)
Бачинська Л. Г. - Мої вчителі (М.О.Гусєв, Я.А.Штейнберг, В.В.Чепелик, В.В.Савченко) (2010)
Зиміна С. Б. - Інтер`єр і час (2010)
Левченко О. В. - БIM – інформаційне моделювання будівель в програмних продуктах AUTODESK (2010)
Михайленко А. В. - Інтеграційна ступінь проектування та будівництва (2010)
Михайлишин О. Л. - Архітектурна спадщина Волині міжвоєнної доби: проблема формування пам’яткоохоронної моделі (2010)
Моркляник О. І. - Український архітектор Роман Грицай: творчий та життєвий шлях, Курець О. Ю. (2010)
Міхеєнко К. М. - Два храми Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові (2010)
Панько О. М. - Оцінка економічності проекту при прийнятті концептуального рішення (2010)
Омельяненко М. В. - Нормування в архітектурно-будівельній діяльності – політичний акт чи процес соціально-економічного характеру (2010)
Тарас Я. М. - Методика та методи дослідження дерев’яних церков (2010)
Турчик Ю. С. - Особливості дизайну інтер’єрів дитячого центру з використанням новітніх педагогічних методик, Олійник О.П. (2010)
Шалошвили Н. Г. - Исторические условия формирования и развития системы учреждений архитектурно-художественного образования (2010)
Шолух Н. В. - Аналитический обзор истории создания системы специализированных учебных заведений для детей с отклонениями в развитии: организационно-правовые и архитектурные аспекты, Харченко А. О. (2010)
Ширяєв Т. В. - Історичні тенденції формування київських готелів підвищеного комфорту другої половини XIX ст. (2010)
Гаврилюк І. В. - Питання класифікації міських площ крупніших міст України (2010)
Бачинська О. В. - Історичні кладовища Києва у контексті Русько-Турецьких війн (2010)
Ільченко Д. М. - Візуальний аналіз композиційної взаємодії порушених територій з елементами комплексної зеленої зони (2010)
Кассамани Г. А. - Анализ опыта реконструкции исторических районов центра Бейрута (2010)
Мазур К. В. - Прийоми забудови міських площ. Троїцька площа, Олійник О. П. (2010)
Пестрикова А. Г. - Влияние природно-ландшафтных характеристик на формирование объёмно-пространственной структуры города (2010)
Стародуб І. В. - Стимулюючі та дестимулюючі заходи при організації роботи транспортно-планувальної системи міста (2010)
Чемакіна О. В. - Політика реабілітації порушеного міського середовища вугледобувних районів (2010)
Чижмак Д. А. - Принципи проектування екологічно-безпечних висотних споруд (2010)
Щурова В. А. - Специфіка благоустрою зон функціонального і духовного відновлення людин (2010)
Юрчишин О. М. - Вітчизняний досвід формування шкіл на малих земельних ділянках, Плотнікова О. А. (2010)
Гнесь І. П. - Доступне житло: задачі оптимізації типологічної структури квартирного фонду (2010)
Абрамюк І. Г. - Тенденції розвитку архітектури житла луцька в контексті політичних та соціально-економічних змін XVII – XX ст. (2010)
Авдєєва Н. Ю. - Обґрунтування вибору місця розташування об’єктів житлового комплексу на території, наближеній до аеропорту (2010)
Бачинська Л. Г. - Особливості формування житлових блоків та номенклатури малоповерхового житла, що розвивається з плином часу на індивідуальних ділянках, Запорожченко О. Ю. (2010)
Ватрич І. Д. - Історичні етапи еволюційного розвитку бальнеологічних-оздоровчих закладів (2010)
Гарбар М. В. - Споруди та обладнання для велосипедів в системі житлових комплексів (2010)
Гурін В. М. - Петриківський розпис як засіб створення національно ідентифікованого інтер`єру аеровокзалу, Кузнецова І. О. (2010)
Єжова О. І. - Фактори, умови та вимоги до формування підземних паркінгів в структурі житлових будинків (2010)
Карпова Л. В. - Фактори що впливають на проектування житла та соціальні вимоги до житла (2010)
Ніколаєнко В. В. - Проблеми архітектурного формування загальноміської системи громадського харчування (2010)
Дикун Ж. Є. - Сучасний стан та деякі проблеми розвитку морських вокзалів України (2010)
Самойлович В. В. - Екологічні аспекти оцінки і вибору опорядження інтер’єрів житлових і громадських будівель (2010)
Семикіна О. В. - Значення інформаційних систем в формуванні архітектурно-планувальних рішень сучасних громадських будівель (2010)
Соломатіна А. В. - Формування архітектурно-планувальної організації навчально-тренувальних баз футбольних клубів України в сучасних умовах, Задиран С. М. (2010)
Малюта В. О. - Проблеми реновації в архітектурі дитячих дошкільних закладів України (2010)
Тимченко Р. А. - Новые подходы и применяемые материалы при реконструкции жилых домов, Настич О. Б., Кришко Д. А. (2010)
Федченко О. В. - Передумови формування житла для молоді в Україні (2010)
Фирсик А. Ю. - Устройство и функционирование систем экодома (АВТОНОМНЫЙ ЭКОДОМ), Бармашина Л. Н. (2010)
Чернявський В. Г. - Сучасні архітектурно-конструктивні системи як засіб організації об’ємно-просторової структури інтер’єрів громадських будівель соціальної сфери (2010)
Алиреза Шешпари - Оценка современного состояния застройки Тегерана (2010)
Бачинська Л. Г. - Индивидуальное городское жилище для Сьерра-Леоне:способы объединения функциональных зон в единый комплекс, Пайн С. Г. (2010)
Яблонская А. Д. - "Ускользающая" типология и разнообразие жилища. Часть 1 (2010)
Кащенко О. В. - Архітектурна творчість, майстер, архітектурна освіта (2010)
Василенко Л. Г. - Педагог, Архітектор, Науковець – В.В.Чепелик (2010)
Єжова О. І. - Основи авторської методики проектування підземних автомобільних стоянок (2010)
Іносова Т. Ю. - Школа архітектурно-художнього формотворення ХХ століття (2010)
Кащенко Т. О. - Про формування освітньо-професійних програм з енергоефективності в архітектурі (2010)
Колодрубська О. І. - Використання творчих здобутків архітекторів ХХ ст. при підготовці сучасних архітекторів у вищій школі (2010)
Коротун І. В. - Творчість архітектора Йозефа Главки в чернівцях (2010)
Ушаков Г. Н. - Методичні підходи сучасних майстрів біоморфізму (2010)
Федченко О. В. - Застосування партисипаційних методів проектування у навчальному процесі (2010)
Шевцова Г. В. - Авторська методика викладання історії японської архітектури і мистецтва (2010)
Вимоги до статей (2010)
Абрамович І. А. - Товарний асортимент підприємства: сутність та умови формування (2017)
Аванесова Н. Е. - Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки підприємств оборонної промисловості України (2017)
Багорка М. О. - Стратегічний аналіз основних факторів макро- і мікросередовища аграрного виробництва на шляху до екологізації (2017)
Балицька М. В. - Інвестування страхових резервів як фактор підвищення фінансової стійкості страховика (2017)
Баула О. В. - Перспективи іннoваційного рoзвитку екoнoміки України у кoнтексті іннoваційнoгo таблo ЄС, Савош Л. В., Лютак О. М. (2017)
Бєлова Т. Г. - Методичні підходи до визначення маркетингової активності підприємства, Крайнюченко О. Ф., Гаврилова Т. В. (2017)
Бєлоусова С. В. - Формування програми управління фінансовими ризиками підприємства (2017)
Билінська О. Б. - Функції системи гарантування вкладів (2017)
Богма О. С. - Характеристика основних принципів стратегічного обліку в управлінні бюджетним процесом України (2017)
Богуславська С. І. - Оцінка загроз із боку незбалансованості системи оподаткування для розвитку території (2017)
Бондаренко Н. М. - Теоретичні засади організації внутрішньогосподарського контролю витрат виробництва у сільськогосподарських підприємствах, Гузь В. С. (2017)
Варшавська Н. Г. - Аналіз конкурентного середовища європейського аграрного ринку (2017)
Владика Ю. П. - Кризові стани в економіці: причини та наслідки (2017)
Гаєвський В. В. - Теоретичні аспекти оцінювання конкурентоздатності підприємства на засадах бенчмаркінгу (2017)
Галазюк Н. М. - Сутність та структура міжнародної інвестиційної діяльності на сучасному етапі, Зелінська О. М., Кравчук О. Я. (2017)
Гегедош К. В. - Вплив інтерактивного маркетингу на вдосконалення механізму транскордонного економічного співробітництва (2017)
Гриліцькa A. В. - Теоретичні aспекти оргaнізaції буxгaлтерського обліку нa підприємстві, Микитюк Д. В., Чорноморець М. В. (2017)
Гриценко В. Л. - Експертне оцінювання впливу факторів на розвиток ринку продукції бджільництва (2017)
Гудзовата О. О. - Характеристики розвитку грошового обігу в Україні як передумова фінансової безпеки держави (2017)
Гудзь Г. О. - Розвиток страхових послуг в аграрному підприємництві (2017)
Доценко І. О. - Сутність та значення кредитної діяльності банку у сучасних умовах економічного розвитку, Доценко В. В. (2017)
Ерастов В. І. - Проблеми оцінки результатів вкладення коштів в інформаційні системи та технології страхових компаній (2017)
Ерфан Є. А. - Сучасні тенденції розвитку ринку золота, Белень І. І. (2017)
Єгоров А. О. - Глобальні дисбаланси та кризові процеси у світовій фінансово-економічній системі, Лазнева І. О., Жеронкін Б. О. (2017)
Єрін Д. Л. - Світова винахідницька активність у дзеркалі статистики (2017)
Жовновач Р. І. - Моделювання процесу забезпечення життєздатності промислових підприємств в умовах сезонного коливання попиту (2017)
Кацемир Я. В. - Полезность услуг как составляющая повышения потребительской привлекательности туристического продукта (2017)
Кір’ян О. І. - Позитивний взаємовплив учасників зовнішнього конкурентного середовища (2017)
Кірнос I. O. - Адаптація державної політики до наслідків старіння населення (2017)
Коваленко В. В. - Застосування діагностики в управлінні етапами життєвого циклу підприємства (2017)
Клімова О. І. - Розвиток ринку конкурентоспроможної продукції як механізм реалізації стратегічної трансформації галузі (2017)
Кобилянська А. В. - Сучасний інструментарій глобального економічного врядування (2017)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Методичний інструментарій оцінки впливу факторів на конкурентоспроможність потенціалу будівельної галузі (2017)
Кожухова Т. В. - Політики США, Японії та країн Європейського Союзу в сфері досягнення цілей розвитку тисячоліття (2017)
Колесник Т. В. - Механізми реструктуризації аграрних підприємств в умовах транзитивної економіки, Мазур С. А. (2017)
Колісніченко П. Т. - Принципи формування організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу (2017)
Кононова І. В. - Класифікація стратегій розвитку соціально-економічних систем (2017)
Кудрявська Н. В. - Напрями вдосконалення регулятивної бази діяльності страхових посередників у забезпеченні сталого розвитку страхового ринку (2017)
Кутковецька Т. О. - Розвиток інтеграційних процесів у садівництві, Родащук Г. Ю. (2017)
Кушнір С. О. - Використання моделей САРМ під час визначення прибутковості акцій вітчизняних підприємств, Завальнюк А. О. (2017)
Лещук Г. В. - Інвестиційний розвиток сучасної регіональної інфраструктури (2017)
Лизунова О. М. - Забезпечення ефективності діяльності підприємства, Пуханов О. О. (2017)
Титул, зміст (2016)
Адамчук В. В. - Патріарх землеробської механіки України, Булгаков В. М., Войтюк Д. Г. (2016)
Чигарев Ю. В. - Модели сохранения биоценоза почв в решении проблемы её уплотнения сельскохозяйственными движителями, Крук И. С., Снег М., Герук С. Н., Назаров Ф. И. (2016)
Мітков В. Б. - Альтернативний спосіб глибокого обробітку ґрунту в умовах півдня України, Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І., Мітков В. О. (2016)
Бондаренко А. І. - Методологія визначення раціональної структури та конструктивних параметрів гідрооб’ємно-механічних трансмісій для колісних тракторів, Клец Д. М. (2016)
Крук И. С. - Обоснование геометрических и технологических параметров кольчато-шпоровых рабочих органов катковых приставок пахотных агрегатов, Чигарев Ю. В., Назаров Ф. И., Герук С. Н. (2016)
Артьомов М. П. - До методики розрахунку впливу колісного рушія на грунт (2016)
Булгаков В. М. - Механіко-технологічне обґрунтування параметрів комбінованого сошника селекційної сівалки, Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Горобей В. П. (2016)
Надикто В. Т. - Теоретичне та експериментальне дослідження показників роботи орного агрегату, працюючого за схемою "push-pull", Кістечок О. Д. (2016)
Козаченко О. В. - Теоретичне обґрунтування раціональної геометричної форми леза лапи культиватора, Каденко В. С., Шкрегаль О. М. (2016)
Войтюк Д. Г. - Агрегат для сівби та внесення мінеральних добрив в умовах надмірної вологості грунту, Волянський М. С. (2016)
Ігнатьєв Є. І. - Математична модель експлуатаційних параметрів агрегату з фронтально навішеною гичкозбиральною машиною (2016)
Алієв Е. Б. - Математична модель функціонування чизельного знаряддя з пошаровим обробітком ґрунту, Лабатюк Ю. М., Пацула О. М. (2016)
Котков В. І. - Обґрунтування параметрів плющильної секції, Пустовіт С. В., Довбиш А. П. (2016)
Заєць М. Л. - Оптимізація параметрів комбінованого розподільника насіння сошника для підгрунтово-розкидної сівби зернових культур (2016)
Шолудько П. В. - Структурно-функціональна модель технологічного процесу захисту рослин обприскуванням (2016)
Теслюк В. В. - Ефективність застосування комбінованого агрегату для висіву насіння зернових культур, Барановський В. М., Шведик М. С., Гунько Ю. Л. (2016)
Надточій О. В. - Технічні фактори і їх вплив на значення втрат зерна за молотаркою, Тітова Л. Л. (2016)
Фришев C. Г. - Особливості застосування перевантажувальної технології для збирання зернових культур (2016)
Голуб Г. А. - Формалізація кутів затискання та затягування при механічному обробітку сільськогосподарських матеріалів, Кухарець С. М. (2016)
Голуб Г. А. - Визначення маси компосту на лопаті барабану під час розпушування буртів, Павленко С. І. (2016)
Дмитриков В. П. - Модифікована технологічна лінія екструдованих продуктів для переробки аграрної сировини, Семірненко Ю. І. (2016)
Ольшанський В. П. - Про нелінійну модель руху зерносуміші змінної пористості по плоскому віброрешету, Бурлака В. В., Сліпченко М. В., Харченко С. О. (2016)
Лімонт А. С. - Енергетична оцінка машинних агрегатів при виробництві льонотрести (2016)
Дидур В. А. - Механико-технологические проблемы глубокой переработки растительного сырья клещевины в условиях малотоннажного производства., Дидур В. В. (2016)
Tarelnyk V. - Improve the wear resistance of bronze sliding bearings, Martsynkovskyy V., Antoshevsky B., Karp P. (2016)
Kundera Cz. - Applying polymer composites in the machine parts combined restoring methods, Konoplianchenko Ie., Pavlov A. (2016)
Belous A. - Increase efficiency of impulse face seal use of new composite materials, Zhukov A., Antoshevsky K. (2016)
Блезнюк О. В. - Алгоритм визначення кількісних значень показників рівня технічної експлуатації тракторів, Гуцело А. В., Івлєв В. О. (2016)
Дворук В. І. - Вплив абразивного зношування на атмосферну корозію робочих органів грунтообробних машин, Борак К. В. (2016)
Анікєєв О. І. - Сучасний стан автоматизації та енергетики в АПК України, Коротов В. С. (2016)
Радионов А. В. - Влияние режимов работы ассинхроных электродвигателей на их работоспособность (2016)
Постнікова М. В. - Дослідження впливу висоти норій елеваторів на енергоємність транспортування (2016)
Жарков А. В. - Можливості виконання енергоекономічних пристроїв на базі аналога лямбда-діода для АПК, Попова І. О. (2016)
Халіман Л. Г. - Дослідження стану ізоляції обмоток асинхронних електродвигунів при асиметрії напруги та розробка пристрою комбінованого захисту, Нестерчук Д. М. (2016)
Назаренко І. П. - Ультразвукова обробка сумішевого біодизеля, Кушлик Р. Р., Кушлик Р. В. (2016)
Ярош Я. Д. - Проблеми використання відновлювальних джерел енергії для сушіння сільськогосподарських матеріалів (2016)
Квітка С. О. - Обгрунтування системи керування електроприводом ґрунтообробного мотоблоку, Ковальов О. В. (2016)
Прудка О. А. - Вплив магнітних полів на біологічні об’єкти, Кунденко М. П. (2016)
Квітка С. О. - Розробка пристрою діагностування пускових режимів приводних асинхронних електродвигунів в умовах зниженої напруги, Вовк О. Ю., Стребков О. А. (2016)
Бондар М. М. - Особистісно орієнтоване навчання як основа професійного саморозвитку майбутніх фахівців інженерної сфери агропромислового виробництва (2016)
Loboda V. B. - Structure and magnetoresistive properties of three-layer film systems CoNi/Ag(Cu)/FeNi, Kravchenko V. O., Khursenko S. M. (2016)
Войтюк Д. Г. - Системный анализ влияния полей разной физической природы на растительные (биологически-активные) объекты: резонансные взаимодействия и наноэффекты при КВЧ-обработке зерна и семян, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Сивак И. Н., Гуцол А. П. (2016)
Мироненко В. Г. - Математична модель оперативного управління якістю виконанням технологічних процесів у рослинництві із врахуванням початкового та кінцевого стану системи, Човнюк Ю. В., Броварець О. О. (2016)
Миронов А. С. - Определение теплофизических параметров почвы в течении дня, Золотовская Е. В. (2016)
Пилипака С. Ф. - Відносний рух вантажу в кузові автомобіля, що рухається по дорозі з криволінійною просторовою віссю, Грищенко І. Ю., Чепіжний А. В. (2016)
Біла С. - Унійні процеси у Львівській та Перемишльській єпархіях в українській історіографії другої половини XVII – початку ХVIII століть (2016)
Стецик Ю. - Циркулярні листи протоігумена Онуфрія Братковського як джерело до регламентації життя чернецтва (1772 – 1775 рр.) (2016)
Галик В. - Навчання Івана Франка у Дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа І (2016)
Тимошенко О. - Еволюція РУП: від автономії до самостійності (2016)
Лозинська І. - Діяльність російської окупаційної влади у Галичині у 1916 – 1917 рр. (2016)
Руда О. - Роль єврейських культурно-освітніх товариств у розвитку національного шкільництва в Галичині (1923 – 1939) (2016)
Футала В. - Український визвольний рух 1920 – 1950-х рр. крізь призму української зарубіжної біографістики (2016)
Ільницький В. - Перебудова діяльності українських націоналістів у Карпатському краї ОУН (кінець 1940-х – 1950-ті рр.) (2016)
Нефьодов Д. - Історіографія робітництва УРСР повоєнного двадцятиріччя: дослідження проблеми в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. (2016)
Лозинський А. - Сучасна історіографія про сутність і зміст "українського питання" напередодні Першої світової війни (2016)
Коваль А. - Перший тріумвірат: процес утворення та початковий етап діяльності (2016)
Тарнавський Р. - Військово-політична діяльність Марка Ліцінія Красса та питання фінансів (2016)
Олійник М. - Внесок Гая Марія у професіоналізацію римського війська (2016)
Гуменний В. - Образ Парфянських кампаній Антонінів і політична пропаганда Римської імперії у ІІ ст. н. е. (2016)
Маркович М. - Релігійне життя Римської імперії у середині IV ст. (2016)
Петречко О. - A burial rite of the Romans in the context of the ancient society conception of the soul (2016)
Список скорочень (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до збірника фахового наукового видання "Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка". Серія "Історія" (2016)
Титул, зміст (2016)
Voytyuk V. D. - Static optimization model of parallel complex system of machinery of planting, Rogovskii I. L., Mamuka Benashvili (2016)
Мельник В. І. - Рівняння швидкості криволінійного руху колісного трактора, Довжик М. Я., Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О., Сіренко Ю. В. (2016)
Саєнко А. В. - Універсальний стенд для визначення коефіцієнта зчеплення та коефіцієнта опору коченню трактора (2016)
Бондарєв С. І. - Дослідження якісних та енергетичних показників роботи ґрунтообробної техніки, Котяй Б. В. (2016)
Кобець О. М. - Порівняльні ресурсні дослідження відцентрових та щілинних розпилювачів, Кузьменко О. Ф., Давиденко І. С. (2016)
Лепеть Є. І. - Аналітичні дослідження взаємодії турбодиска з грунтом (2016)
Барабаш Г. І. - Методичний підхід до обгрунтування нормативу річного завантаження зернозбиральних комбайнів, Таценко О. В. (2016)
Пирву М. В. - Результати досліджень процесу утилізації незернової частини врожаю, Мартишко В. М. (2016)
Зубко В. М. - Аналіз економічної ефективності традиційної та ресурсозберігаючих технологій вирощування озимої пшениці (2016)
Довжик М. Я. - Експериментальні дослідження ущільнюючого впливу на ґрунт рушіїв трактора CASE 340 Magnum, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О. (2016)
Кувачов В. П. - Кінематика повороту ширококолійних засобів механізації сільськогосподарського виробництва для колійної системи землеробства (2016)
Гапоненко О. І. - Вдосконалення знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту – дискатора (2016)
Таценко О. В. - Методика визначення потреби в технічних засобах через прогнозуваня попиту послуг на виконання механізованих робіт (2016)
Соколік С. П. - Порівняльний аналіз ефективності технологій вирощування озимої пшениці (2016)
Алієв Е. Б. - Дослідження аеродинамічних властивостей часток гноє–компостної маси, Харитонов В. І., Кутіщев В. Л. (2016)
Бакум М. В. - Результати досліджень впливу регулювальних параметрів на ефективність розділення насіннєвої суміші редиски пневматичним сепаратором з нахиленим каналом, Крекот М. М., Абдуєв М. М. (2016)
Пивень М. В. - Исследования скоростей внутрислоевого движения частиц зерновой смеси сепарируемой цилиндрическим виброцентробежным решетом (2016)
Бойко А. І. - Накопичувальний процес зношування отворів решіт, Морозовська З. А. (2016)
Герук С. М. - Математична модель динаміки зернової суміші підчас її сепарації в трубчастому скребковому ланцюговому конвеєрі, Довбиш А. П. (2016)
Головатюк А. А. - Витрати паливно-мастильних матеріалів і робочого часу на кормоприготування та роздавання кормосуміші, Кравченко В. В., Войтік А. В. (2016)
Головченко Г. С. - Исследование закономерностей относительного движения в вертикальном воздушном потоке компонентов семенной смеси: сахарная свекла – дикая редька, Калнагуз А. Н. (2016)
Медведський О. В. - Встановлення раціональних параметрів складових вакуумної системи мобільної доїльної установки, Кухарець С. М., Ярош Я. Д., Коновалов О. В. (2016)
Михайлов Є. В. - Удосконалення пневмосепаруючої камери пневморешітного сепаратора із замкненою повітряною системою, Афанасьєв О. О., Задосна Н. О. (2016)
Ребенко В. І. - Обґрунтування критерію оптимізації параметрів доїльних установок, Лисенко В. М., Ніконоров С. Г. (2016)
Рябов Р. М. - Аналіз теоретичних досліджень процесу змішування, Мілько Д. О. (2016)
Ловейкін В. С. - Підвищення ефективності роботи мобільних змішувачів-роздавачів кормів, Хмельовський В. С., Гудова А. В. (2016)
Бойко А. І. - Обґрунтування нової форми отворів сепаруючих решіт, Морозовська З. А. (2016)
Куликівський В. Л. - Аналіз ефективності роботи гвинтових конвеєрів (2016)
Михайлов Є. В. - Показники роботи підприємств олійно-переробної галузі Запорізької області і напрямки підвищення її ефективності, Задосна Н. О., Мордарьов П. С. (2016)
Новицький А. В. - Логіко-імовірнісна модель надійності засобів для приготування і роздавання кормів, Новицький Ю. А. (2016)
Плавинський В. І. - Проблеми мікронізації бобів сої, Плавинська С. В., Плавинська О. В. (2016)
Спірін А. В. - Математична модель втрат тиску повітря, Солона О. В., Труханська О. О., Деркач В. В. (2016)
Харченко С. А. - Методика определения энергозатрат процессов виброрешетного просеивания зерновых смесей (2016)
Михайлов Є. В. - Властивості насіння соняшнику та показники якості олійної сировини, що надходить на мелітопольський олійноекстракційний завод, Мордарьов П. С., Гнутов Д. О., Желябін В. О. (2016)
Кузема О. С. - Нові пристрої для закупорювання посудин з рідиною, Ніконоров С. Г. (2016)
Заболотько О. О. - Ситуаційне керування режимами роботи доїльного апарата, Гавриленко С. М. (2016)
Войтюк Д.Г. - Аналіз швидкості вивантажування зерна з бункера зернозбирального комбайна, Смолінський С.В. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Bulavin L. A. - Anomalous ultrasound attenuation near the critical point of n-pentanol–nitromethane solution stratification, Belous O. I., Svechnikova O. S. (2016)
Olikh Ya. M. - Peculiarities of current flow in strongly compensated low-resistance CdTe:Cl crystals under ultrasonic loading, Tymochko M. D. (2016)
Achenefe Y. - Electron scattering in graphene by remote nanomagnets, Senbeta T., Mal'nev V. N. (2016)
Humenyuk Y. A. - Thermodynamic quantities of a low-density Gas in the weakly nonequilibrium heat-conduction steady state (2016)
Fiscaletti D. - About a three-dimensional quantum vacuum as the ultimate origin of gravity, electromagnetic field, dark energy ... and quantum behavior, Sorli A. (2016)
Gnatenko Kh. P. - Two-particle system in noncommutative space with preserved rotational symmetry, Tkachuk V. M. (2016)
Ponezha E. A. - Decay of intensity correlation function near instability point for the model of resonant tunneling (2016)
Kuzmichev V. E. - Can quantum geometrodynamics complement general relativity?, Kuzmichev V. V. (2016)
To the 100-th Anniversary of Kirill Borisovich Tolpygo’s Birthday (May 3, 1916–May 13, 1994) (2016)
To the 110-th Anniversary of Antonina Fedorivna Prikhot’ko’s Birthday (1906–1995) (2016)
Титул, зміст (2017)
Гончаренко Н. І. - Особливості інституціональної структури фондового ринку Польщі в умовах трансформаційних змін глобального фінансового середовища, Кравець М. А. (2017)
Довгаль О. А. - Глобальний інноваційний простір: передумови, специфіка й інструменти формування, Довгаль Г. В. (2017)
Казакова Н. А. - Інноваційний розвиток інформатизації готельного бізнесу в умовах глобалізації світового господарства, Перепелиця А. С., Сідоров М. В. (2017)
Калюжна Н. Г. - Підхід до визначення гравітаційних чинників впливу на зовнішньоторговельні відносини країн (2017)
Наторіна А. О. - Онлайн-кастомізація діяльності ритейлерів (2017)
Yasynska N. A. - Globalization Components in the Formation of National Financial Systems, Sichko S. M. (2017)
Ярошенко І. В. - Аналіз стратегічних пріоритетів розвитку європейських міст, Семигуліна І. Б. (2017)
Аксьонова І. В. - Статистичне забезпечення аналізу соціальної стратифікації та економічної нерівності населення країни (2017)
Денисов К. В. - Методичні підходи до забезпечення інноваційного розвитку металургійних підприємств на засадах економічного націоналізму (2017)
Загвойська Л. Д. - Еколого-економічна оцінка ефективності інвестиційного рішення методом аналізу витрат і вигід: проект заміни центрального теплопостачання на індивідуальне газове опалення, Федорук М. І. (2017)
Кизим М. О. - Концептуальні засади зміцнення паливної безпеки національної економіки, Салашенко Т. І., Хаустова В. Є., Лелюк О. В. (2017)
Коваль В. В. - Стратегічні орієнтири розвитку сфери інфокомунікацій як складової національної інноваційної інфраструктури, Толкачова Г. В., Небога Т. В. (2017)
Мищук Е. В. - Определение составляющих инвестиционной привлекательности предприятий и отраслей как факторов их безопасности (2017)
Митрофанова А. С. - Боргова стійкість України: стан, проблеми та політика (2017)
Попов А. С. - Стадийность проведения консолидации земель сельскохозяйственного назначения в Украине на основе передового международного опыта (2017)
Портна О. В. - Архітектоніка сукупного фінансового потенціалу України: позитивні синергетичні ефекти та сукупні ризики (2017)
Sitash T. D. - The State Fiscal Policy: Determinants and Optimization of Financial Flows, Nagaichuk V. V. (2017)
Феофанова И. В. - Микроэкономические и макроэкономические аспекты неравенства в Украине, Феофанов Л. К. (2017)
Шевченко Г. М. - Теоретико-методичні підходи до проведення прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації в Україні (2017)
Шибаєва Н. В. - Показники ефективності регуляторної політики в аграрній сфері, Бабан Т. О. (2017)
Бєлікова Н. В. - Брендинг як елемент стратегії соціально-економічного розвитку міста, Грецька-Миргородська В. В. (2017)
Hubarieva I. O. - The Economic Security of the City in the Strategic Management System, Khaustova V. Y., Tyschenko V. F. (2017)
Бервено О. В. - Стимулювання інвестиційної діяльності торговельних підприємств, Мірошниченко Ю. В. (2017)
Бурлан С. А. - Проблеми та передумови забезпечення ефективності обліку та контролю реалізації стратегії розвитку підприємства, Каткова Н. В. (2017)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Особливості формування економічної стійкості на різних етапах функціонування підприємства (2017)
Данько Н. І. - Застосування моделей корпоративних культур на туристичних підприємствах, Хмельова О. А. (2017)
Єршова Н. Ю. - Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку (2017)
Клювак О. В. - Діагностика участі підприємства в електронних публічних закупівлях: аспект логістичного управління (2017)
Крутова А. С. - Теоретико-методичні аспекти аналізу кредитоспроможності підприємства, Кащена Н. Б. (2017)
Кузьмін О. Є. - Декомпозиція чинників і критеріїв оцінювання процесу інтелектуалізації систем менеджменту підприємств, Ситник Й. С. (2017)
Мельник О. Г. - Експортний потенціал підприємства: сутність і методологічні основи аналізу (2017)
Пілевич Д. С. - Роль контролінгу у процесі розвитку підприємств (2017)
Пономаренко Т. В. - Стратегічно орієнтований підхід до дослідження економічної стійкості підприємств (2017)
Супрунова І. В. - Застосування комп’ютерних технологій в економічному аналізі запасів підприємства, Кирилюк Б. Л. (2017)
Скриньковський Р. М. - Діагностика факторів інноваційного розвитку підприємства, Павловські Г., Костюк Н. Р., Коропецький О. О. (2017)
Станкевич І. В. - Ідентифікація та моделювання бізнес-процесів системи управління якістю освітньої організації: теорія та практика (2017)
Tarasova T. O. - Accounting and Analytical Support of Measures on Resuming Activity of Trade Enterprises, Arkhypova V. O. (2017)
Щетініна Л. В. - Управління персоналом з урахуванням положень теорії поколінь, Рудакова С. Г., Даниляк М. І. (2017)
Якубів В. М. - Стратегічний набір як невід’ємний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств, Боришкевич І. І. (2017)
Вахлакова В. В. - Економічна безпекологія: становлення науки (2017)
Івашина С. Ю. - Теоретичні засади дослідження нового середнього класу (2017)
Опалько В. В. - Определяющие факторы развития социально-экономических систем (2017)
Тютюнникова С. В. - Человеческий капитал – актуальный ресурс социально-экономического развития (2017)
Швед В. В. - Теория коллективных действий и викиномика: анализ исторической трансформации (2017)
Абакуменко О. В. - Фінансові інструменти: сутність, розмаїття та роль у процесі модернізації електроенергетики, Лук’яшко П. О. (2017)
Бачо Р. Й. - Оцінка стану ринків небанківських фінансових послуг згідно з сценаріями розвитку ситуації за результатами когнітивного аналізу (2017)
Бритченко И. Г. - Создание института финансового омбудсмена: международный опыт и перспективы для Украины, Стойка В. С. (2017)
Дунас Н. В. - Розвиток комунікаційних стратегій маркетингу електронних банківських послуг для фізичних осіб (2017)
Приказюк Н. В. - Підходи до формування технічних резервів страхових організацій: вітчизняні реалії та світові вимоги, Янковський Д. В. (2017)
Чуницька І. І. - Роль інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у забезпеченні його гнучкості та безпеки (2017)
Шкарлет С. М. - Застосування турбулентного підходу до пізнання сучасного стану ринку фінансових послуг України, Дубина М. В. (2017)
Цимбалюк С. О. - Гідна оплата праці: теоретико-методологічні засади й індикатори оцінювання (2017)
Кірей О. С. - Актуалізація розрахунків за зовнішньоекономічними операціями в контексті євроінтеграції, Михальська О. Л., Травінська С. І., Кузьмінська А. Є. (2017)
Прокопенко Ж. В. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерської діяльності небанківських установ у забезпеченні стратегічних цілей розвитку фінансової системи України (2017)
Сокіл О. Г. - Концептуальні основи методології трансформації традиційної системи обліку у бухгалтерський облік сталого розвитку (2017)
Козик В. В. - Розроблення моделі кількісного оцінювання ризиків і виявлення загроз процесу антикризового управління машинобудівним підприємством, Селюченко Н. Є., Масюк В. М. (2017)
Коцюба О. С. - Оцінювання чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту в ситуації нечітких початкових даних (2017)
Малярець Л. М. - Вирішення проблем багатокритеріальності в оцінці діяльності підприємства на основі методів багатокритеріальної оптимізації, Мінєнкова О. В. (2017)
Николюк О. М. - Методика оцінки ефективності функціонування інституціонального середовища сільськогосподарських підприємств, Тимонін Ю. О., Васько С. М. (2017)
Пілько А. Д. - Моделі аналізу взаємозв’язків між показниками інвестиційної діяльності та системою показників ефективності використання потенціалу регіонального ринку м'яса та м'ясопродуктів, Потятинник Б. Б. (2017)
Скіцько В. І. - Штучні імунні системи як сучасний інструментарій вирішення багатоцільових оптимізаційних задач у сфері логістики (2017)
Федоренко І. А. - Прогнозування інноваційних ризиків машинобудівних підприємств із використанням нечітких множин, Мордовцев О. С., Мясников В. О. (2017)
Шерстенников Ю. В. - Імітаційна модель логістичної системи малого підприємства (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Babkov L. M. - Infrared spectra of triphenyl phosphite and their interpretation on the basis of quantum chemistry calculation, Baran J., Davydova N. A., Ivlieva I. V. Ponezha E. A., Reznichenko V. Ya. (2016)
Chernolevska Ye. - Temperature-induced evolution of a cluster structure in n-nonan-1-ol: experimental study and quantum-chemistry calculations, Pogorelov V., Vaskivskyi Ye., Doroshenko I. (2016)
Kernazhitsky L. - Effect of Cr-doping on luminescence of nanocrystalline anatase TiO2 powders, Shymanovska V., Gavrilko T., Naumov V., Fedorenko L., Kshnyakin V., Burtsev A., Baran J. (2016)
Stanovyi O. - Low-temperature thermoluminescence studies of the nanocrystalline yttria-stabilized zirconia, Kutovyy S., Morozov Yu., Naumenko A., Dmitruk I., Borodyanska A. (2016)
Brodyn M. S. - Cubic optical nonlinearity of thin Fe2O3 and Cr2O3 films synthesized by pulsed laser deposition, Mulenko S. A., Rudenko V. I., Liakhovetskyi V. R., Volovyk M. V., Stefan N. (2016)
Gridyakina A. V. - Electric properties of ionic thermotropic liquid crystals (2016)
Ilchenko O. O. - Formation of molecular complexes in liquid benzene-chloroform mixtures examined by mid-IR 2D correlation spectroscopy and multivariate curve resolution, Kutsyk A. M., Pilgun Y. V., Obukhovsky V. V., Nikonova V. V. (2016)
Kudrya V. Yu. - The spectral properties of the telomere fragments, Yashchuk V. M., Dubey I. Ya., Kovalyuk K. I., Batsmanova O. I., Mel'nik V. I., Klishevich G. V., Naumenko A. P., Kudrya Yu. M. (2016)
Ilchenko O. O. - NNLS and MCR-ALS decomposition of raman and FTIR spectra of multicomponent liquid solutions, Pilgun Y. V., Reynt A. S., Kutsyk A. M. (2016)
Lyogenkaya A. A. - Electronic structure and magnetic properties of FeTe, BiFeO3, SrFe12O19 and SrCoTiFe10O19 compounds, Grechnev G. E., Kotlyar O. V., Panfilov A. S., Gnezdilov V. P. (2016)
Sugakov V. - Interaction of optical vibrations with charge traps and the thermoluminescence spectra of polymers, Ostapenko N., Ostapenko Yu., Kerita O., Strelchuk V., Kolomys O., Watanabe A. (2016)
Suprun A. D. - Some aspects of generalized dynamics of quasiparticles in crystals with unit cell of arbitrary complexity, Shmeleva L. V. (2016)
Fedorovych R. - Structure, morphology, and photoluminescence of vacuum deposited rubrene thin layers, Gavrilko T., Lopatina Ya., Marchenko A., Nechytaylo V., Senenko A., Viduta L., Baran J. (2016)
Naumenko A. - Raman spectra of graphene-like nanoparticles of molybdenum and tungsten disulfides, Kulikov L., Konig N. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Abrosimov V. I. - Residual interaction effect on isoscalar dipole modes in Heavy nuclei, Davidovskaya O. I. (2016)
Mel'nyk D. B. - Violation of ideal polymethine state in merocyanines with a long chromophore, Yashchuk V. M., Naumenko A. P., Gerasyov A. O., Kachkovski O. D. (2016)
Herashchenko S. S. - Erosion of the combined three-dimensional tungsten target under the impacts of QSPA Kh-50 powerful plasma streams, Makhlaj V. A., Aksenov N. N., Garkusha I. E., Byrka O. V., Kulik N. V., Chebotarev V. V., Staltsov V. V. (2016)
Bulavin L. A. - Saccharide solutions under the magnetic field action, Vergun L. Yu., Zabashta Yu. F., Ogorodnik K. O. (2016)
Lysenko I. O. - Analysis of the formation of stationary patterns at the Ion sputtering within the anisotropic Kuramoto–Sivashinsky model (2016)
Baran O. R. - Two-dimensional spin-1/2J1 – J'1 – J2 heisenberg model within Jordan–Wigner transformation, Verkholyak T. M. (2016)
Krymus A. S. - Influence of Cu-, Sn-, and In-doping on optical properties of AgGaGe3 Se8 single crystals, Myronchuk G. L., Parasyuk O. V. (2016)
Braiorr-Orrs B. - Numerical studies of entanglement properties in one- and two-dimensional quantum ising and XXZ models, Weyrauch M., Rakov M. V. (2016)
Teslenko V. I. - Regularization of environment-induced transitions in nanoscopic systems, Petrov E. G. (2016)
Grytsay V. I. - Self-organization and chaos in the metabolism of hemo-stasis in a blood vessel (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Bugaev K. A. - Separate chemical freeze-outs of strange and non-srange Hadrons and Problem of residual chemical non-equilibrium of strangeness in relativistic heavy ion collisions, Oliinychenko D. R., Sagun V. V., Ivanytskyi A. I., Cleymans J., Mironchuk E. S., Nikonov E. G., Taranenko A. V., Zinovjev G. M. (2016)
Grinyuk B. E. - Structure of 14C and 14O nuclei calculated in the variational approach, Piatnytskyi D. V. (2016)
Anisimov I. O. - Dynamics of short electron bunches and wakefields excited by them in plasma with and without a longitudinal magnetic field, Shcherbinin M. A. (2016)
Berezina G. P. - Multibunch regime of wakefield excitation in a plasma-dielectric structure, Galaydych K. V., Kniaziev R. R., Linnik A. F., Markov P. I., Omelaenko O. L., Onishchenko I. N., Pristupa V. I., Sotnikov G. V., Tolstoluzhsky A. P., Us V. S. (2016)
Kovtun Yu. V. - Effect of penning ionization on the balance of charged particles in plasma of a stationary reflex discharge, Ozerov A. N., Skibenko E. I., Yuferov V. B. (2016)
Porytskyy P. V. - Influence of metal impurities on the transport properties of multicomponent plasma of underwater discharges, Starchyk P. D. (2016)
Skibenko A. I. - Application of microwave ray refraction in inhomogeneous plasma interferometry, Pinos I. B., Kovtun Yu. V., Skibenko E. I., Syus’ko E. V. (2016)
Bulavin L. A. - Turbulence in aqueous glucose solutions induced by magnetic field, Vergun L. Yu., Zabashta Yu. F., Ogorodnik K. O., Demydyuk F. F. (2016)
Chornyi V. S. - Hybrid resonance in the split-ring resonator/ferrite structure in the C-band, Skripka S. L., Lenyk B. Ya., Basiuk I. V., Nechyporuk O. Y. (2016)
Semikina T. V. - ZnO thin films obtained by atomic layer deposition as a material for photovoltaics, Mamykin S. V., Sheremet G. I., Shmyreva L. N. (2016)
Peleshchak R. M. - Formation of periodic structures under the influence of an acoustic wave in semiconductors with a two-component defect subsystem, Kuzyk O. V., Dan’kiv O. O. (2016)
Lysenkov E. A. - Pressure effects on the percolation behavior of systems based on polyethylene oxide and carbon nanotubes, Klepko V. V. (2016)
Tan’shyna A. - To the 110-th anniversary of the Academician of the NAS of Ukraine B.G. Lazarev’s birthday (2016)
Титул, зміст (2017)
Котикова О. І. - Економічні індикатори сільськогосподарського землекористування в системі моніторингу сталого розвитку України, Богославська А. В. (2017)
Масловська Л. Ц. - Формування системи антикризового управління сільськогосподарських підприємств, Головач К. С. (2017)
Швець Ю. О. - Удосконалення механізмів фінансового захисту суб'єктів аграрного бізнесу за кризових умов розвитку, Гайдар С. І. (2017)
Прилуцький А. М. - Регулятивна роль держави у посиленні розвитку аграрного ринку (2017)
Мамалига С. В. - Аграрні розписки в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2017)
Степанчук С. О. - Інтелектуальний потенціал харчової промисловості, Восколович Л. В. (2017)
Тур О. В. - Стратегічний розвиток підприємств харчової промисловості: інституціональні передумови та ринкові фактори (2017)
Добринь С. В. - Визначення сутності та взаємозв'язку понять "ризик", "небезпека" та "загроза", Шкляр Д. С. (2017)
Максименко І. Я. - Особливості обліку нематеріальних активів в управлінні підприємством, Зоря О. П., Кривошеєва А. С. (2017)
Ткачук І. Я. - Соціальне підприємництво як фактор розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, Євчук Х.-І. В. (2017)
Фабіянська В. Ю. - Поняття якості в аудиторській практиці (2017)
Здирко Н. Г. - Аналітична оцінка розвитку ринку аудиторських послуг в Україні (2017)
Бардик М. - "Произвол сочинителя" в культурно-исторической интерпретации живописного обновления Успенского собора Киево-Печерской лавры в 1840-х (2015)
Вишеславський Г. - Графіка Олександра Шульдиженка (Стахова) у контексті мистецтва Британії (2015)
Шульдиженко А. И. - О роли маскирующих и послеобразных средств в произведениях изобразительного искусства, а также об особенностях зрительных реакций, связанных с опознанием таких композиций (2015)
Вишеславська І. - Браво, пітторе! (2015)
Горова Н. - Творчість "перших нонконформістів" 1950-х Ади Рибачук і Володимира Мельниченка: Історіографічне та джерельне підґрунтя (2015)
Гринишина М. - "Механічний театр" в авангарді сценічного мистецтва 1920-х (2015)
Гуляєва О. - Розвиток авангардних традицій у живопису на Півдні України у 1910–1920-х: Феномен "одеських парижан" (2015)
Доманська О. - Соціокультурні трансформації ціннісної енергії (2015)
Ковальчук О. - Специфіка розвитку і функціонування театрально-декораційного мистецтва на зламі ХІХ–ХХ ст.: Пошуки передформи і сутнісних змістів (2015)
Маренич Н. - Рисована графіка як альтернативний напрям у візуальному оформленні відеогри (2015)
Павлова Т. - Василь Єрмілов: У діалозі з традицією (2015)
Пінчевська Б. - Тіла як долі: Скульптура Василя Корчового 2012–2015 рр. (2015)
Протас М. - Время-Сознание как мера: Опыт ретроспекции (2015)
Раєвська Ю. - Зміна "глобальних" парадигм як шлях поступу світової культури (2015)
Роготченко О. - Унікальність вітчизняної мистецької непокори 1940–1960-х (2015)
Сіткарьова О. - Церква Воскресіння Христового (2015)
Смирная Л. - Постнонконформизм в украинском художественном пространстве 1990–2010-х: Концепт национального (2015)
Сьомкін В. - Дизайн як культуроутворююча категорія (2015)
Углик И. - Этнокультурный фактор в организации предметной среды культуры шляхты белорусских земель XVIII века (2015)
Чепелик О. - Сучасне мистецтво і культурна дипломатія (2015)
Школьна О. - Відкривач української фаянсової промисловості, видатний історик-джерелознавець Олександр Петрович Оглоблін (2015)
Штець В. - Становлення творчої особистості Золтана Шолтеса в контексті культурно-мистецького процесу Закарпаття першої половини ХХ ст. (2015)
Автори (2015)
Нові вимоги до оформлення матеріалів для публікації в наукових фахових виданнях Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України з урахуванням вимог, затверджених МОН України (наказ від 17.10.2012 № 1111) та вимог наукометричних баз даних "Scopus" і РІНЦ (2015)
Аспірантура Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України за спеціальністю 26.00.01 "Теорія та історія культури (мистецтвознавство)" денної форми навчання за державним замовленням (2015)
Анищенко А. С. - Аппроксимация формулами Ляме-Гелиса контура оболочек при сверхпластической формовке листовых заготовок, Кухарь В. В., Мкртчян Е. А. (2017)
Ткаченко І. Ф. - Вплив особливостей фазових перетворень при нагріванні та охолодженні на структури і спротив ударному руйнуванню легованих конструкційних сталей, Ткаченко Ф. К., Ткаченко К. І., Мірошніченко В. І. (2017)
Маслов В. А. - Возможность получения термографенита с магнитными свойствами из дисперсных железографитовых отходов металлургии, Пустовалов Ю. П., Трофимова Л. А., Дан Л. А. (2017)
Чейлях А. П. - Связь износостойкости, шероховатости поверхности и параметров закалки цементованных конструкционных сталей, Рябикина М. А., Мак-Мак Н. Е. (2017)
Ткаченко І. Ф. - Багатоцільова оптимізація хімічного складу сталі Е36 із застосуванням комп’ютерних методів глибокого розвідувательного аналізу даних, Уніят М. А. (2017)
Чабак Ю. Г. - Влияние пост-термообработки на микроструктуру и микротвердость плазменного Fe-C-Mn-Cr-W-V покрытия, Федун В. И., Ефременко Б. В., Зусин А. М., Джеренова А. В. (2017)
Жбанова О. М. - Зниження структурної неоднорідності сплаву 35ГЛ шляхом модифікування електроімпульсним струмом у процесі кристалізації, Саітгареєв Л. Н. (2017)
Павленко А. М. - Аналіз умов утворення і дисоціації газових гідратів, Кутний Б. А., Абдуллах Н. М. (2017)
Щетинин С. В. - Механизм повышения трещиностойкости и износостойкости при высокоскоростной наплавке на низкой погонной энергии опорных валков, Щетинина В. И. (2017)
Бережная Е. В. - Выбор режима индукционного нагрева для нормализации наплавленных поверхностей цилиндрических деталей (2017)
Чигарев В. В. - Исследование процесса усталостного разрушения элементов и деталей, судовых вспомогательных механизмов и конструкций при возникновении различных концентраторов напряжений, Коваленко И. В. (2017)
Иванов В. П. - Разработка технологии наплавки ленточным электродом цилиндрических изделий под углом к образующей, Лаврик В. П., Лаврова Е. В. (2017)
Гулаков С. В. - Вдосконалення технології наплавлення стрічковим електродом, Бурлака В. В., Міроненко А. І. (2017)
Самотугин С. С. - Металлографические исследования упрочненных слоев после поверхностной обработки высококонцентрированной плазменной струей, Гагарин В. А., Мазур В. А., Нестеров О. Ю. (2017)
Самотугин С. С. - Плазменное модифицирование резьбонарезного инструмента, Христенко О. А. (2017)
Погребняк А. В. - Структурные и динамические характеристики тонкой высокоскоростной водополимерной струи (2017)
Жежеленко И. В. - Оценка потерь электрической энергии, вызванных снижением ее качества, Нестерович В. В. (2017)
Дьяченко М. Д. - Программно-аппаратный комплекс мониторинга работы маслонасосов силовых высоковольтных трансформаторов, Кодулев С. В. (2017)
Терешкевич Л. Б. - Симетрування електричного режиму шляхом зсуву в часі графіків навантаження електроприймачів однофазного виконання, Хоменко О. О. (2017)
Бурлака В. В. - О возможностях управления параметрами качества электроэнергии со стороны электроприемников с активными выпрямителями, Гулаков С. В., Поднебенная С. К., Савенко О. С. (2017)
Жученко О. А. - Постановка задачі керування електрокальцинатором у виробництві вуглецевих виробів, Хібеба М. Г. (2017)
Халімовський О. М. - Автоматизація процесу виготовлення виробів з інтелектуальних полімерних композитів з урахуванням відносної швидкості руху компонентів, Сокольський О. Л., Куриленко В. М. (2017)
Левицька Т. О. - Використання контекстної реклами в інтернет-маркетингу, Шамін Є. Ю. (2017)
Levitskaya Т. O. - Data protection by using the "Сhua’s circuit" chaos generator, Ganzina D. I. (2017)
Міроненко Д. С. - Функціональна модель системи просування affiliate program в партнерських мережах (2017)
Лобов В. Й. - Нечітке управління режимом термічної обробки залізорудних котунів на конвеєрній машині, Лобова К. В. (2017)
Фомін О. В. - Сучасний стан конструктивної досконалості бункерних вагонів для перевезення зернових та перспективи його розвитку, Мурашова Н. Г., Воропай В. С., Коваленко В. В. (2017)
Маслак А. В. - Анализ эксплуатационных показателей работы локомотивного парка при транспортном обслуживании прокатных цехов металлургических предприятий, Красулин А. С. (2017)
Киркин А. П. - Новые аналитические методы управления транспортными потоками на базе системных исследований в логистике, Киркина В. И., Киркина Т. Ю. (2017)
Булгакова Ю. В. - Планирование маршрута доставки сырья в условиях Мариупольского промышленного узла, Гуцал Т. А. (2017)
Волошин В. С. - Опыт обращения с отходами в пищевых технологиях (2017)
Ковальов А. І. - Особливості та проблеми визначення прогнозованого строку придатності вогнезахисних покриттів сталевих конструкцій, Ведула С. А., Грушовінчук О. В. (2017)
До уваги авторів (2017)
Степанов Ю. М. - Значення кишкової метаплазії та дисплазії у морфологічній діагностиці хворих на хронічний рефлюкс-гастрит, Коваленко О. М., Ошмянська Н. Ю. (2017)
Вірстюк Н. Г. - Діагностична цінність допплерографічного дослідження при гепаторенальному синдромі, Сливка Н. О. (2017)
Бабінець Л. С. - Метаболічна терапія в комплексному лікуванні пацієнтів із коморбідністю хронічного панкреатиту та стабільної ішемічної хвороби серця, Мельник Н. А. (2017)
Завгородня Н. Ю. - Клініко-лабораторні особливості стеатозу підшлункової залози у дітей з надлишковою вагою та ожирінням, Лук’яненко О. Ю. (2017)
Сидорчук Л. І. - Стан мікробіоти порожнини товстої кишки дітей, хворих на гострий ентероколіт, які перебувають на природному вигодовуванні, при інфікованості грудного молока, Ротар Д. В., Сидорчук А. С., Гуменна А. В., Бліндер О. О., Сидорчук І. Й. (2017)
Степанов Ю. М. - Маастрихтский консенсус-5: аналитический обзор положений, Будзак И. Я. (2017)
Степанов Ю. М. - Стеатоз підшлункової залози в дітей. Частина 1. Етіологія, епідеміологія та патогенез, Завгородня Н. Ю., Лук’яненко О. Ю. (2017)
Степанов Ю. М. - Роль біомаркерів у діагностиці хронічних запальних захворювань кишечника, Псарьова І. В. (2017)
Степанов Ю. М. - Сучасні ендоскопічні методи діагностики передракових станів шлунка: проблеми і перспективи, Сімонова О. В., Мосійчук Л. М. (2017)
Шендрик Л. М. - Применение витаминов группы В в комплексном лечении больных с заболеваниями органов пищеварения, Васильева И. А., Коваленко А. Н., Чалый Н. В. (2017)
Ягмур В. Б. - Роль гендерного диморфизма в развитии и исходах хронических вирусных гепатитов (2017)
Степанов Ю. М. - Клінічний випадок: діагностика тромбозу ворітної вени з успішним лікуванням та наступним трирічним спостереженням, Косинська С. В. (2017)
Чабан М. П. - Перший дільничний санітарний лікар Катеринослава, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2017)
Бітаєв В. - Вплив етномистецьких традицій на розвиток рекламної графіки в Україні, Прищенко С. (2015)
Жильцова О. - Камерний емалевий портрет XVIII сторіччя (2015)
Литовченко Н. - Віхи історії України у сучасному монументальному живописі (2015)
Пінчевська Б. - Відтінки Києва: довоєнний і сучасний живопис Олени Придувалової (2015)
Роготченко О. - Творчі засади вітчизняної металопластики 1940–1960-х: Нищення національних традицій та перші спроби відродження мосяжництва (2015)
Смирная Л. - Искусство Украины 1980-х — начала 1990-х: От ретростилистики к "национальному полистилизму" (2015)
Собкович О. - Книжково-журнальна графіка Петра Холодного-старшого (2015)
Усенко Н. - Мистецькі молодіжні об’єднання в художньому житті Харкова кінця 1980-х — першої половини 1990-х (2015)
Драганчук В. - Архетип Ославленої Мадонни у музичному дискурсі: кордоцентризм української не-долі (2015)
Душний А. - Наукові пріоритети баянно-акордеонного мистецтва в контексті української академічної школи гри на народних інструментах (2015)
Єрмакова Н. - До "театру єдиної волі" (2015)
Клековкін О. - Тінгшпіль: мобілізація радості (2015)
Коржова А. - Стратегії і методи театрознавства: Німеччина. Початок ХХ століття (2015)
Мусієнко О. - Феномен Віго (2015)
Пащенко А. - Персонаж фільму як втілення концепцій соціальної і національної ідентичності (на матеріалі українського поетичного кіно) (2015)
Чепелик О. - Український слід на кінофестивалі у Венеції та кінематограф, актуальний для українських реалій (2015)
Доманська О. - Пасіонарність і національна свідомість: До критики окремих положень концепції Л. Гумільова (2015)
Сьомкін В. - Дизайн в контексті семантичної і візуальної гармонізації реклами і фірмового стилю (2015)
Шалінський І. - Кроскультурна комунікація української тиражованої графіки у сучасному мистецтві ХХІ століття: Перетворення культурного героя (2015)
Безручко О. - До проблем української кінопедагогіки: З творчо-педагогічного досвіду О. С. Мусієнко (2015)
Школьна О. - Вчений з когорти визначних українських мистецтвознавців 1960–1980-х Олег Ольгердович Чарновський (2015)
Нові вимоги до оформлення матеріалів для публікації в наукових фахових виданнях Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України з урахуванням вимог, затверджених МОН України (наказ від 17.10.2012 № 1111) та вимог наукометричних баз даних "Scopus" і РІНЦ (2015)
Аспірантура Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України за спеціальністю 26.00.01 "Теорія та історія культури (мистецтвознавство)" денної форми навчання за державним замовленням (2015)
Вихідні дані (2015)
Рябцев Г. Л. - Енергетична стратегія України на період до 2030 року: критичний аналіз та нові підходи до постановки задачі (2015)
Заблоцький В. В. - Еволюція державно-управлінської думки на теренах України в IX-XVIII ст. (2015)
Філіпова Н. В. - Зміна співвідношення понять "державне управління", "публічне адміністрування", "публічне управління" в системі суспільно-політичної трансформації (2015)
Мануілова К. В. - Децентралізація публічної влади у франції за правління каролінгів (VIII - X ст.) (2015)
Бондаренко В. М. - Функціонування транспортного комплексу регіону та формування його оптимальних транспортно-економічних зв’язків (2015)
Стельмащук Ю. І. - Стан розвитку соціально-гуманітарної сфери в процесі трансформаційних змін України (2015)
Савченко О. Ф. - Інновації — основна діюча сила науково-технічного прогресу для збереження природного середовища, Дацій О. І. (2017)
Клименюк М. М. - До питання вибору напряму розвитку теорії менеджменту, Бай С. І., Безус А. М. (2017)
Луніна І. О. - Оцінка втрати доходів бюджету від пдв, Білоусова О. С. (2017)
Кучерова Г. Ю. - Моделювання тенденції розвитку малого підприємництва України в умовах кризи, Кравець О. В. (2017)
Андрієнко В. М. - Сутність та місце безпеки ринку страхових послуг в економічній безпеці держави, Кобко Р. В. (2017)
Панасюк І. П. - Теоретичні підходи до еволюції визначень поняття "капітал" у контексті його домінантних характеристик як економічної категорії (2017)
Полчанов А. Ю. - Постконфліктне відновлення як система (2017)
Лупак Р. Л. - Регіональна політика зміцнення конкурентних позицій вітчизняного виробника: досвід латинської америки (2017)
Глущенко О. В. - Інституційне забезпечення фінансової інфраструктури: шляхи зменшення уразливості (2017)
Мартинюк Г. Ф. - Особливості електронного урядування в польщі (2017)
Корнійчук Г. В. - Сучасний теоретичний базис управління фінансовим потенціалом підприємств (2017)
Максімова М. В. - Банківська система України: стан та проблеми (2017)
Shahnaz Mahmoodi - Audit evidence and audit equation (2017)
Федірко О. А. - Національні моделі державної підтримки інноваційної діяльності в єс (2017)
Петренко О. І. - Контрейлерні перевезення як інструмент розвитку інтегрованих транспортних систем, Горбенко О. І. (2017)
Паливода О. М. - Галузеві мережеві структури: критерії ідентифікації та оцінювання міжфірмових взаємовідносин (2017)
Парубець О. М. - Дослідження рівня взаємодії транспорту з підприємствами інших видів економічної діяльності України (2017)
Воронкова Т. Є. - Формування системи антикризового управління підприємством у сучасних умовах господарювання, Грищук К. В. (2017)
Слободянюк Н. О. - Концептуальні засади удосконалення інвестиційних стратегій розвитку національної економіки та механізмів їх реалізації (2017)
Заколодяжний В. О. - Характеристика сучасних тенденцій інноваційного розвитку страхової діяльності (2017)
Сіухіна К. М. - Методика коефіцієнтного аналізу резервів банку (2017)
Степанчук С. О. - Стан та перспективи розвитку молочного ринку України, Єфісько Ю. Ю. (2017)
Яремко О. П. - Аналіз ефективності функціонування та перспектив розвитку екологічно збалансованого лісового господарства (2017)
Бевзюк-Волошина Л. - Актор у пошуках персонажів: Постнекласичний театр (2015)
Безручко О. - Один з улюблених учнів Леся Курбаса — Гнат Гнатович Ігнатович (2015)
Білик А. - "Заумь" Олексія Кручоних у театральній культурі авангарду (2015)
Веселовська Г. - Військово-політичні аспекти формування репертуару театрів України напередодні Другої світової війни (2015)
Горова Н. - Cупротиви українських митців офіційній доктрині методу соціалістичного реалізму на прикладі творчості Ади Рибачук та Володимира Мельниченка: Межа 1960-х (2015)
Гринишина М. - "Містерія-буф" Володимира Маяковського — маніфест російського "синтетичного" театру 1910–1920-х (2015)
Дрофань Л. - Дев’ятнадцяте грудня 1915 року: Cлідами книжки (2015)
Комарницкая Л. - Ирония как риторическая категория (2015)
Ладоненко М. - Монетний знак як ідентифікатор бренду банкнотно-монетного двору Національного банку України (2015)
Пащенко А. - Ідея "перетворення світу" в фільмах Олександра Довженка (2015)
Пилипушко Б. - Історико-філософські витоки творчих максим Олександра Аксініна (2015)
Протас М. - Tristia. Синдром скрижалей (2015)
Роготченко О. - Методи боротьби офіційного державного апарату з представниками творчої української інтелігенції 1940–1960-х (2015)
Сидоренко А. - Київський період творчості Віктора Пальмова (1925–1929 рр.) (2015)
Смирная Л. - Художественный нонконформизм Украины 1970-х — начала 1980-х: "Cтиль с половиной" (2015)
Сьомкін В. - Оптимізація професійних функцій дизайн-діяльності (2015)
Тукова И. - Метод аналогии в изучении истории сопряжения музыки и естествознания (2015)
Чепелик О. - Одеський кінофестиваль: Війна у повітрі (2015)
Чібалашвілі А. - Вплив мистецьких течій початку ХХ століття на музичне мистецтво (2015)
Чумак Ю. - Естетика "Третього напряму" в естрадній і джазовій музиці Віктора Власова, Душний А. (2015)
Шалінський І. - Джерела становлення української друкованої продукції та виникнення плакату (2015)
Школьна О. - Непересічний дослідник волокитинського фарфору Ївга Спаська: До 125-річчя від дня народження (2015)
Нові вимоги до оформлення матеріалів для публікації в наукових фахових виданнях Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України з урахуванням вимог, затверджених МОН України (наказ від 17.10.2012 № 1111) та вимог наукометричних баз даних "Scopus" і РІНЦ (2015)
Аспірантура Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України за спеціальністю 26.00.01 "Теорія та історія культури (мистецтвознавство)" денної форми навчання за державним замовленням (2015)
Вихідні дані (2015)
Вітренко А. О. - Оцінка впливу економічної ефективності функціонування сфери послуг на економічне зростання (2017)
Клопов І. О. - Циклічність розвитку енергетики та зміна технологічних укладів (2017)
Запотічна Р. А. - Вплив кредитної діяльності транснаціональних банків назовнішню заборгованість України (2017)
Очеретний Д. С. - Глобалізаційні тренди розвитку венчурної індустрії (2017)
Татомир І. Л. - Легалізація досягнень неформальної онлайн-освіти: досвід розвинутих держав у розробленні єдиного інноваційного паспорта навчання (2017)
Васіна А. Ю. - Стратегування як механізм структурного реформування національної економіки (2017)
Глізнуца М. Ю. - Удосконалення управління державною інноваційною політикою (2017)
Коцко Т. А. - Сутність та роль структурної політики в забезпеченні економічної безпеки держави (2017)
Меглей В. І. - Перспективи формування в Україні системи органічного аграрного виробництва (2017)
Набульсі Х. Н. - Національні особливості сучасних моделей державно-приватного партнерства (2017)
Слободянюк Н. О. - Інвестиційний складник фінансової безпеки держави (2017)
Титаренко Ю. С. - Розвиток аграрно-промислового комплексу через призму інтеграційних процесів (2017)
Хайдура Х. М. - Методичні засади вимірювання внеску інноваційно активного університету в сучасну економіку (досвід міжнародних порівнянь) (2017)
Алєйнікова Н. М. - Методика оцінки потенціалу вартості акціонерного товариства (2017)
Волинець І. Г. - Деякі аспекти управління інноваційним розвитком підприємства (2017)
Гайденко С. М. - Економетрічне моделювання показників функціонування підприємств житлово-комунального господарства (2017)
Гура О. Л. - Підприємницька діяльність у сфері ресторанного господарства (2017)
Думанська І. Ю. - Поліморфність категорії "ефективність" у системі підходів до оцінювання інноваційної діяльності (2017)
Клімова О. І. - Системні елементи розвитку стратегічного потенціалу промислових корпорацій (2017)
Кравчук Н. М. - Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком кадрового потенціалу підприємств, Ільїна О. А. (2017)
Кунаєв А. Ю. - Оцінка ефективності бізнес-процесів під час діагностування ефективності менеджменту машинобудівного підприємства (2017)
Marekha I. S. - The mechanism of financial culture development within the corporate sustainable capital management (2017)
Прокопенко І. В. - Тенденції розвитку машинобудівних підприємств України в розрізі формування їх інтелектуального капіталу (2017)
Рубан В. В. - Цифровий маркетинг: роль та особливості використання (2017)
Севастьянов Р. В. - Конкурентоспроможність потенціалу як необхідна умова розвитку підприємств, Попов О. А. (2017)
Сотниченко В. М. - Механізм управління економічною безпекою телекомунікаційного підприємства (2017)
Тітенко З. М. - Система електронного адміністрування податку на додану вартість для сільськогосподарських товаровиробників (2017)
Шуміло О. С. - Взаємозв’язок категорій "фінансова безпека підприємства" і "фінансова стійкість підприємства", Савченко К. В. (2017)
Бойко В. В. - Аналізування соціально-екологічної сфери забезпечення економічної безпеки розвитку сільських територій (2017)
Давиденко І. В. - Культурний туризм як сучасний напрям використання та збереження історико-культурної спадщини Одеського регіону (2017)
Лещук Г. В. - Активізація інвестиційної діяльності в регіоні за допомогою формування кластерних структур (2017)
Полякова Ю. В. - Еволюція теоретичних моделей інноваційного розвитку регіону (2017)
Скібська К. О. - Залучення рекрутингових агентств до формування соціальних кластерів (2017)
Говорко О. В. - Сутність демографічного потенціалу: проблеми теорії та практики (2017)
Поліщук Н. О. - Вплив соціальних складників регіональних ринків праці на ефективність діяльності сучасних підприємств, Лизунова О. М. (2017)
Бондаренко А. І. - Фактори впливу на попит на банківські вклади та можливості їх урахування в процесі ціноутворення (2017)
Венгуренко Т. Г. - Роль фінансового посередництва в розвитку економіки України, Мальчевська Р. С. (2017)
Любчик О. К. - Податкові пільги як інструмент стимулювання розвитку реального сектора економіки (2017)
Нетудихата К. Л. - Рейтингове оцінювання діяльності банківських установ (на прикладі середніх банків України), Пташнюк І. В. (2017)
Романовська Ю. А. - Фінансова грамотність населення в Україні, Урбанович В. А. (2017)
Артюх О. В. - Взаємодія фахівців контрольної сфери в умовах інституціоналізації податкового аудиту: ретроспективний аналіз вимог, Бєлінська О. В. (2017)
Волковська Я. В. - Огляд підходів до організації управлінського обліку на підприємстві (2017)
Карпенко Є. А. - Облік та оподаткування оплати праці найманих працівників та членів фермерських господарств (2017)
Прядка Н. М. - Концептуальні засади обліку нефінансових активів у контексті облікових стандартів (2017)
Струк Н. С. - Шляхи вдосконалення обліку виробничих витрат промислового підприємства в умовах застосування концепції ощадливого виробництва, Шпак О. Ю. (2017)
Harkava V. F. - Management of improving the efficiency of the use of labour potential of the region (2017)
Горбачук В. М. - Ірраціональність і раціональність у прийнятті рішень, Сирку А. А., Сулейманов С.-Б. (2017)
Чеверда С. С. - Особливості моделювання системи економічної безпеки комерційних банків, Лукашенко А. В. (2017)
Бардік М. - Живописна декорація Успенського собору Києво-Печерської Лаври ХІХ століття: До питання атрибуції розписів 1840–1843 рр. (2015)
Безручко О. - Шлях у кінематограф відомого українського актора, режисера і кінопедагога Є. С. Матвєєва (2015)
Білик А. - Мейєрхольд і Херсон: Нотатки театрального життя провінційного міста (2015)
Доманська О. - До питання про методологію дослідження соціокультурних процесів: На прикладі аналізу деяких аспектів поняття "національний культурний простір" (2015)
Горова Н. - Мистецькі інтенції спротиву офіційній культурно-ідеологічній доктрині наприкінці 1950-х у творчості Ади Рибачук і Володимира Мельниченка (2015)
Гринишина М. - "Тригрошова опера" Б. Брехта як першовтілення концепції "епічного театру" у драмі й на сцені (2015)
Ковальчук О. - Узбекистан у роботах викладачів і студентів Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури ХХ — початку XXI століття (2015)
Кущ Є. - Естетика грумінгу у музичній культурі (2015)
Кюнцлі Р. - Гармонізація архітектурного середовища українського села — передумова європеїзації культурно-мистецького простору України (2015)
Литовченко Н. - Живописні панно зали пленумів Верховного суду України (2015)
Мусієнко О. - Сюрреалізм у кінематографі: Біля витоків (2015)
Пучков А. - Культура вжитку української керамічної миски зламу ХІХ–ХХ століть у сучасному мистецтвознавстві: Щодо студій Людмили Паславської (1) (2015)
Роготченко О. - Вітчизняний мистецький супротив 1950–1960-х (2015)
Романенкова Ю. - Украинская экслибристика на международной арене современной графики (2015)
Савчук І. - "Борис Лятошинський. Романси 1920-х": Nota bene у поствидавничих коментарях (2015)
Школьна О. - Штрихи до біографії першопрохідця українського фарфору Лева Долинського: До 110-річчя від дня народження (2015)
Школьна О. - Мистецтвознавчо-творчий доробок визначного бойчукіста Пантелеймона Никифоровича Мусієнка (2015)
Сидоренко В. - Культурний герой у візуальному мистецтві доби Просвітництва — початку ХІХ століття (стаття друга) (15) (2015)
Сіткарьова О. - До будівельної історії церкви Феодосія Печерського у Києві (2015)
Скляренко Г. - Творчість Валерія Ламаха (1925–1978): "Соцреалізм з людським обличчям". Додаток до картини епохи (2015)
Слободян В. - Оксана Мусієнко: Талант бути необхідною людям (рецензія на книгу Н. Мусієнко "Мусієнко Оксана Станіславівна: Матеріали до біографії") (2015)
Смирная Л. - Творчество Стаса Гедзевича в контексте развития харьковской школы живописи (2015)
Сьомкін В. - Реклама як об’єкт дизайн-діяльності у контексті формування структурної моделі рекламної діяльності (2015)
Юр М. - Еволюція поняття "художній простір" у мистецтві (2015)
Вихідні дані (2015)
Щодра О. - Етногенез і велике розселення слов’ян у світлі джерел та історичних інтерпретацій (2016)
Шпик І. - Культурно-цивілізаційне самоствердження болгар наприкінці ХІІ–на початку ХІІІ ст.: історична інерція та світоглядно-ментальні чинники (2016)
Любащенко В. - Ідейний вплив хорватського мислителя Марка Антонія де Домініса на пошуки церковного порозуміння у Київській митрополії (перша половина XVII ст.) (2016)
Руда О. - Мовна політика Другої Речі Посполитої та Чехословацької Республіки в сфері освіти (на матеріалах Галичини і Закарпаття) (2016)
Сіромський Р. - Становлення та розвиток славістичних студій у Канаді (1945–1954), Сіромська Г. (2016)
Процик І. - Українська футбольна лексика першої половини ХХ ст.: втрачена своєрідність чи польський вплив? (2016)
Бурак В. - Етноспецифіка номінацій жінки у процесі створення сім’ї (на матеріалі української та польської мов) (2016)
Гогуля М. - Колоніальна дійсність у романі Тадеуша Конвіцького "Малий Апокаліпсис” (2016)
Климець М. - Літературна гра в фантастичне у хорватському ренесансі (2016)
Tatarenko A. - Anthologies of ‘Young’ Prose as a Reflection of the Poetics of New Generations of Serbian Literature in the Early 21st Century (2016)
Лоштин Н. - Полоніка в бібліотеці станіславівського монастиря Ордену тринітаріїв (за інвентарем кінця XVІІІ ст.) (2016)
Рамач Я. - Матеріали до вивчення апокрифів з рукописних збірок русинів Південної Угорщини (ХІХ ст.) (2016)
Кліш А. - Співпраця слов’янських депутатів християнсько-суспільного напряму в австрійській Державній раді наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст. (за українськи-ми джерелами), Лехнюк Р. (2016)
Тарнавський Р. - Антропологічний напрям славістичних студій у Львівському університеті (1920–1930-ті роки) (2016)
Баран З. - Образ радянської Росії (СРСР) на сторінках польського сатирично-політичного журналу "Szczutek” (2016)
Ковальчук Н. - Ідеї панславізму в сучасному російському офіційному дискурсі і пропаганді (2016)
Саган Г. - Актуалізація "русинського питання” в Хорватії на початку ХХІ ст. (2016)
Романчук І. - Своєрідність хронотопу в мініромані Моніки Компанікової "Білі місця” (2016)
Давидюк Л. - Народні наративи у "Спогадах з Полісся, Волині і Литви” Юзефа Ігнація Крашевського: тематико-жанрологічний аспект (2016)
Кравець О. - Українознавчі зацікавлення хорватського науковця Івана Есіха (2016)
Палій О. - Їржі Кратохвіл – теоретик і практик чеського постмодернізму (2016)
Албул О. - Проникнення чужої графіки у болгарський друкований текст (кінець ХХ–початок ХХІ ст.), Сорока О. (2016)
Мірославська В. - Граматична форма присудка і рівень мовленнєвого етикету у сучасній польській мові (2016)
Сорока О. - Василева-Карагьозова С. По пътя на барока. Рецепция и трансформация на бароковата парадигма в словянските литератури. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, 2013. 310 с. (2016)
Лешкович Н. - Baron R., Madecki R., Malicki J. et al. Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. Praha: Historický Ústav, 2016. 701 s. (2016)
Шпик І. - XXIV Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 26–27 травня 2016 р.), Татаренко А., Хороз Н., Лазор О. (2016)
Contents (2016)
Кузаконь Віктор Михайлович (2016)
Matsumoto K. - A new curvature-like tensor in an almost contact Riemannian manifold (2016)
Карлова О. О. - Застосування просторів-склеювачів до класифікації Бера відображень однієї змінної (2016)
Мироник В. І. - Топологічні властивості частково метричних просторів, Михайлюк В. В. (2016)
Зелинский Ю. Б. - Задача о тени и смежные задачи, Выговская И. Ю., Дакхил Х. К. (2016)
Бейдик О. - Використання інформації про місцевість у геоінформаційних системах військового призначення, Литвиненко Н. (2017)
Бондаренко Е. - Особливості проектування геоінформаційних систем для застосування у військовій сфері, Писаренко Р., Левінськова Н. (2017)
Денисик Г. - Наукове і прикладне значення дослідження белігеративних ландшафтів, Антонюк О. (2017)
Палеха Ю. - Порівняльний аналіз картографічних матеріалів, які використовуються в просторовому плануванні України та ФРН, Айлікова Г., Остапенко П. (2017)
Сосса Р. - Сучасні виклики до топогеодезичного та картографічного забезпечення сектору безпеки та оборони держави, Голубінка Ю. (2017)
Молочко А. - Розрахунок коефіціентів змін стану місцевості для автоматизації планування робіт по оновленню цифрових топографічних карт, Хірх-Ялан В. (2017)
Міхно О. - Концепція метаболізму міського середовища, Патракеєв І. (2017)
Савчук І. - Експорт залізорудної сировини з України (2017)
Дорохов М. - Психолого-педагогічні аспекти запровадження взаємовідносин між начальниками та підлеглими в Збройних Силах України на основі європейських цінностей прав людини (2017)
Любовець Г. - Аналітико-прогностичні аспекти підходів до вивчення публічних негативів у комплексній структурі інформаційного простору країни, Король В. (2017)
Кирда-Омелян А. - Соціолінгвістичні реалії в мовленнєвому етикеті англійців, Письменна О. (2017)
Тракалюк О. - Передовий досвід впровадження процедури опитування з використанням поліграфа в діяльності силових структур зарубіжних країн, Кузьменко М., Зубовський Д. (2017)
Вихідні данні (2017)
Титул, зміст (2017)
Будзяк В. М. - Інституціональне забезпечення повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення, Будзяк О. С. (2017)
Резнік Н. П. - Формування фермерських цін на готівкових ринках зерна: досвід сша (2017)
Ступень Н. М. - Еколого-економічний аналіз стану та перспектив розвитку сільського зеленого туризму в Україні (2017)
Лепетан І. М. - Формування концепції стратегічного управління витратами сільськогосподарських підприємств (2017)
Галенко О. І. - Розвиток світового ринку зерна: проблеми і тенденції (2017)
Ємельянова Л. В. - Сталий розвиток аграрної сфери України як об'єкт моделювання, Біленко В. О., Чеверда С. С. (2017)
Ковальчук С. Я. - Аграрні трансформації України: євроінтеграційна модель, Вовк В. Ю. (2017)
Тур О. В. - Міжгалузеве стратегічне партнерство як інституціональна детермінанта зміцнення ринкової стійкості підприємств харчової промисловості (2017)
Пащенко Ю. П. - Концептуальні аспекти модернізації економічної системи (2017)
Рубейкін В. А. - Прийняття ефективних управлінських рішень на основі показників звітності (2017)
Яремко О. П. - Розвиток організаційно-економічного механізму екологічно збалансованого управління лісовим господарством (2017)
Окалелов В. Н. - Выделение аномальных по метанообильности зон в кровле пласта k2 шахты "Молодогвардейская", Бубунец Ю. В., Новикова В. В. (2016)
Должиков П. Н. - Исследования реологических свойств бесцементных тампонажно-закладочных смесей на базе отвальных доменных шлаков, Фурдей П. Г. (2016)
Филатьев М. В. - Формирование динамической и стационарной полумульд сдвижения земной поверхности при отработке угольных пластов, Антощенко Н. И., Пыжов С. В. (2016)
Филатьев М. В. - Схема сдвижения подработанных пород с использованием параметров мульд земной поверхности и очистных выработок, Антощенко Н. И., Пыжов С. В. (2016)
Лисиця В. Є. - Комплексна переробка золошлаковідвалів ТЕС як захід раціонального природокористування та зменшення антропогенного навантаження на довкілля, Арсенюк С. Ю., Пилипенко Б. М., Ведмедєва Т. Б. (2016)
Радченко А. Г. - Совершенствование ведения гидрорыхления угольных пластов в зонах геологических нарушений, Ашихмин В. Д., Маркин В. А., Радченко А. А. (2016)
Ашихмин В. Д. - О подходе к определению объема утечек воздуха в трубах вентиляционных гибких шахтных, Радченко А. Г., Береговой Р. В., Чикунов А. В. (2016)
Ашихмин В. Д. - Оценка изменения воздухопроницаемости гибких вентиляционных трубопроводов при их длительной эксплуатации при проветривании подготовительных выработок, Плотникова Ю. А., Чикунов А. В. (2016)
Smirnov A. M. - Industrial researches for reducing the durability of working lining of a casting ladle, Semiriahin S. V., Riabyi D. V. (2016)
Симонов С. И. - Основные принципы проектирования общественных уборных, Соколенко В. М., Симонова И. Н. (2016)
Симонов С. И. - Проектирование и разработка объемно-планировочных и конструктивных решений многоэтажных жилых домов повышенной комфортности, Соколенко В. М., Симонова И. Н. (2016)
Заблодский Н. Н. - Квазичастотное управление – как средство улучшения эксплуатационных качеств скребкового конвейера, Худобин К. В. (2016)
Паэранд Ю. Э. - Влияние емкостной составляющей нагрузки на энергетические параметры пьезотрансформатора, Потапов В. Д., Зинченко В. Л. (2016)
Руднев Е. С. - Линеаризованная математическая модель синхронного двигателя с постоянными магнитами как объекта управления, Морозов Д. И. (2016)
Морозов Д. І. - Математична модель вентильного двигуна постійного струму на базі синхронної машини оберненої конструкції, Андреєва Н. І., Шевченко І. С. (2016)
Бургун І. В. - Особистісно зорієнтоване навчання як педагогічна умова становлення суб’єктності академічно обдарованих учнів (2017)
Бурова В. В. - Вплив технологічної культури керівника на імідж навчального закладу (2017)
Федорова Н. Ф. - Про педагогічну експертизу (2017)
Бєльська Н. А. - Експертно-оцінювальна анкета для визначення вчителем учнів з ознаками інтелектуальної та академічної обдарованості (2017)
Сичевська Л. Є. - Формування у молоді позитивного ставлення до козацтва, козацьких звичаїв і традицій, Олійник Л. Г. (2017)
Клібайс Т. В. - Вивчення особливостей писемного мовлення суб’єктів з різними атрибутивними стилями (2017)
Чудакова В. П. - Формувальний експеримент впровадження авторської системи формування психологічної готовності персоналу до інноваційної діяльності (В. Чудакової) – компонента конкурентоздатності особистості (2017)
Харитончук Г. І. - Методичні підходи до організації діяльності з обдарованими дітьми у початковій ланці середньої освіти (2017)
Наумов О. В. - Навчальна програма "Кікбоксинг для розвитку дітей та молоді", Ємець В. В. (2017)
Мадзігон В. М. - Роздуми над проектуванням освітньо-інформаційного середовища майбутнього для обдарованих дітей (2017)
Шаповалова А. И. - Две сестры (2017)
Ткаченко М. В. - Соціальний підхід до створення системи професійної безпеки та охорони праці: науковий дискурс (на прикладі галузей використання інформаційних технологій) (2017)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на травень 2017 року (2017)
Пилипенко А. А. - Сценарний підхід до обґрунтування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу, Ялдін І. В. (2015)
Паєнтко Т. В. - Податкове регулювання фінансової діяльності підприємств (2015)
Павловська О. В. - Фінансова стійкість страхової компанії та критерії її забезпечення, Філімонова В. О. (2015)
Бавико О. Є. - Кластерна організація економічної діяльності як управлінський засіб регіонального менеджменту (2015)
Касич А. О. - Завдання державної політики сталого розвитку з урахуванням рівня техногенного навантаження (2015)
Романовський О. О. - Огляд тенденцій розвитку соціальної економіки в умовах глобалізації та світових економічних криз (2015)
Маркіна І. А. - Моделювання динамічної системи управління земельними ресурсами національного аграрного сектору економіки, Зось-Кіор М. В. (2015)
Трушкіна Н. В. - Пропозиції щодо вдосконалення організації збутової діяльності підприємств вугільної промисловості (2015)
Лойко В. В. - Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки регіону (2015)
Ханін І. Г. - Тенденції розвитку міжнародної системи експортного контролю технологій подвійного призначення (2015)
Кулакова С. Ю. - Теоретичні основи відтворення основних фондів підприємства в сучасних умовах, Кордубан А. С. (2015)
Тимченко О. І. - Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в регіонах України (2015)
Шевченко В. М. - Економічний зміст інвестиційної нерухомості у нормативно-правовому забезпеченні (2015)
Яцишин С. Р. - Досвід країн ЄС у формуванні облікової політики підприємств з врахуванням вимог європейського законодавства (2015)
Бєлова І. В. - Теоретичні та методичні аспекти визначення системно важливих банків (2015)
Іванова А. М. - Теоретичний підхід до визначення змісту фіскальної консолідації (2015)
Петухова В. О. - Найбільші зони вільної торгівлі світу за площею (2015)
Литвинчук І. Л. - Макросоціологічний аналіз проблем управління інтелектуальною власністю в аграрному секторі економіки України (за матеріалами опитування виконавців наукових та науково-технічних робіт) (2015)
Вергун А. М. - Сучасні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, Стріжко К. В. (2015)
Однорог М. А. - Реальні інвестиції в сільському господарстві (2015)
Попрозман Н. В. - Теоретичні основи економічного розвитку та зростання аграрного виробництва (2015)
Ковпак Е. О. - Регресійна модель індексу ПФТС (2015)
Гаврилюк В. М. - Аналіз методик оцінки ефективності лізингових операцій (2015)
Камнєва І. О. - Теоретико-методологічні основи оцінки екологічного ризику на промисловому підприємстві (2015)
Фуксман О. Ю. - Методика вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління короткостроковою ліквідністю в банках (2015)
Красношапка В. В. - Удосконалення механізму прийняття оптимальних господарських рішень в умовах ризику на базі критеріального підходу, Кружилко В. О. (2015)
Андрющенко І. Є. - Впровадження інвестиційного механізму у сфері будівництва, Ільченко Г. А. (2015)
Сак Т. В. - Комплексний підхід до обґрунтування стратегії маркетингу підприємства, Стасюк І. М. (2015)
Вишневецька О. В. - Економічна оцінка ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Пугачевська К. С. - Дослідження регулювання імпорту товарів за умов членства в СОТ (2015)
Безрукова Н. В. - Світові торговельні війни: особливості та наслідки, Василенко М. В. (2015)
Багашова Н. В. - Світові та вітчизняні тенденції розвитку управління проектами (2015)
Буторіна В. Б. - Вплив економічної трансформації на інноваційний розвиток України (2015)
Олійничук О. І. - Система аналізу в управлінні підприємством, спрямованому на досягнення економічної безпеки (2015)
Бутенко Н. В. - Державне регулювання розвитку партнерств в економіці України (2015)
Музиченко Т. О. - Організація облікового процесу складових власного капіталу (2015)
Гладченко А. Ю. - Вплив трансформації європейського регіонального ринку природного газу на економічну рівновагу в Україні (2015)
Рибак Г. І. - Соціальне партнерство - перспективний напрямок розвитку підприємництва та підвищення якості життя населення України (2015)
Більовська О. А. - Конкурентоздатність ІТ-галузі та ІТ-аутсорсингу в Україні: шляхи оптимізованого управління (2015)
Кувалдіна О. О. - Інформаційна база аналізу доходів підприємства в умовах впровадження МСФЗ (2015)
Ярошенко Л. Л. - Міжбюджетні трансферти в умовах реформування системи міжбюджетних відносин (2015)
Стецюк Я. Ю. - Розвиток молочної галузі України (2015)
Чигирин К. Є. - Роль інтелектуальної власності в розвитку держави (2015)
Кузнецова А. І. - Вплив розвитку промисловості на економічну безпеку (2015)
Роженко О. В. - Обґрунтування системи показників оцінки рівня економічної безпеки торговельних підприємств (2015)
Андрющенко К. А. - Специфіка вартісного оцінювання інтелектуального капіталу (2015)
Калмиков О. В. - Методи оцінки рівня фінансової безпеки малих підприємств (2015)
Коваль В. В. - Основні передумови державного та мікроекономічного антикризового регулювання (2015)
Аль-Оста Салім Абдуль-Азіз - Кластеризація діагностичних сигналів про експортну діяльність підприємства (2015)
Гайдуцький І. П. - Сталий низьковуглецевий розвиток України: пріоритет для транснаціональних інвестицій (2015)
Сова А. В. - Роль керівника в формуванні організаційної культури (2015)
Саєнко О. М. - Класифікація доходів фармацевтичної галузі (2015)
Осадча Т. С. - Еволюція підходів до трактування поняття ренти (2015)
Денисенко М. П. - Інноваційне вирішення актуальних проблем економічного оцінювання техногенного навантаження на національну економіку, довкілля й суспільство (2015)
Содержание (2017)
Вступление (2017)
Данилович И. Л. - Магнетизм полианионных соединений переходных металлов, Волкова О. С., Васильев А. Н. (2017)
Glamazda A. - Comparative Raman scattering study of Ba3MSb2O9 (M=Zn, Co and Cu), Lemmens P., Do S.-H., Choi K.-Y. (2017)
Сабденов Ч. K. - Индуцированные магнитным полем фазовые переходы в интерметаллических редкоземельных ферримагнетиках с точкой компенсации, Давыдова М. Д., Звездин К. A., Горбунов Д. И., Терешина И. С., Андреев A. В., Звездин А. К. (2017)
Felea V. - Ultrasound propagation in bond fru-strated HgCr2S4 spinel in magnetic fields, Prodan L., Stefanet E., Cong P. T., Zherlitsyn S., Tsurkan V. (2017)
Горобец Ю. И. - Сингулярная оптика спиновых волн в двухподрешеточном антиферромаг-нетике с одноосной магнитной анизотропией, Горобец О. Ю. (2017)
Полищук Д. М. - Особенности магнитного состояния ансамбля наночастиц замещенных манганитов: эксперимент и модельные расчеты, Тихоненко-Полищук Ю. О., Солопан С. А., Боднарук А. В., Кулик Н. Н., Товстолыткин А. И., Погорелый А. Н. (2017)
Antonov V. N. - Electronic structure and x-ray magnetic circular dichroism in A2CrB′O6 (A = Ca, Sr; B′ = W, Re, and Os) oxides, Bekenov L. V. (2017)
Качур И. С. - Особенности поведения интенсивностей компонент крамерсова дублета в NdFe3(BO3)4 в поперечной зеемановской геометрии, Курносов В. С., Пирятинская В. Г., Еременко А. В., Гудим И. А. (2017)
Журавлёва И. П. - Магнитообъемный эффект в обменно-усиленном зонном парамагнетике YCo2: теория и эксперимент, Гречнев Г. Е., Панфилов А. С., Лёгенькая А. А. (2017)
Кошина Е. А. - Эффекты близости в структурах многозонный сверхпроводник–ферромагнитный металл, Криворучко В. Н. (2017)
Malakhovskii A. V. - Low-temperature absorption spectra and electron structure of HoFe3(BO3)4 single crystal, Gnatchenko S. L., Kachur I. S., Piryatinskaya V. G., Gudim I. A. (2017)
Колесниченко Ю. А. - Особенности низкотемпературного туннельного магнитосопротивления прессованных нанопорошков диоксида хрома CrO2, Далакова Н. В., Беляев Е. Ю., Блудов А. Н., Горелый В. А., Осмоловская О. М., Осмоловский М. Г. (2017)
Чабаненко В. В. - Магнитные свойства металлоуглеродных комплексов C–Ni, Зубов Э. E., Nabiałek A., Кочканян Р. O., Escudero R., Morales F., Pérez-Rodríguez F., Золотарь С., Puźniak R. (2017)
Пащенко М. И. - Вращательный магнитокалорический эффект в алюмоборате TbAl3(BO3)4, Бедарев В. А., Меренков Д. Н., Блудов А. Н., Пащенко В. А., Гнатченко С. Л., Zajarniuk T., Szewczyk A., Темеров В. Л. (2017)
Окрушко Е. Н. - Низкотемпературная спектроскопия оптических центров в церий-иттриевых (Ce1–xYxO2–x/2) и церий-циркониевых (Ce1–xZrxO2) оксидах, Семинько В. В., Максимчук П. О., Беспалова И. И., Кононец Н. В., Вягин О. Г., Малюкин Ю. В. (2017)
Даниленко І. - Молитва Господня в художній рецепції українських поетів (2016)
Пуніна О. - Психотип Василя Стуса: до постановки проблеми (2016)
Реутова М. - Проблема "автор-герой" у контексті структурування моделі авторської свідомості (на прикладі драми Юрія Косача "Скорбна симфонія") (2016)
Соловей О. - З історії однієї літературної містифікації (2016)
Сабельникова Т. - Християнські цінності у збереженні українства в часи воєнних протистоянь (на матеріалі українського героїчного епосу та поетичної творчості) (2016)
Чопик Р. - Semper idem (з нагоди перевидання монографії Оксани Забужко "Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу”) (2016)
Головченко А. - Художнє моделювання ідеалу (на матеріалі повісті "Чортомлицькі легенди" М. Чхана) (2016)
Кавун Л. - Поетика роману Гео Шкурупія "Жанна-батальйонерка" (2016)
Цікавий С. - Специфіка топосу фіктивного міста в романах Любка Дереша (2016)
Бузов А. - Фабульна організація роману Віталія Бендера "Марш молодости" (2016)
Просалова В. - Літературно-малярські кореляції у новелістиці Михайла Яцкова (2016)
Хамедова О. - Тіло і сексуальність у творах В. Підмогильного та Б. Антоненка-Давидовича: філософсько-культурологічна інтерпретація (2016)
Харлан О. - Топографія чужого у творі Віри Марської "Буря над Львовом" (2016)
Тарасенко В. - Проблема адаптації "Повісті про санаторійну зону" М. Хвильового засобами кіно (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Makhnii T. - Age-related changes in FTIR and raman spectra of human blood, Ilchenko O., Reynt A., Pilgun Y., Kutsyk A., Krasnenkov D., Ivasyuk M., Kukharskyy V. (2016)
Uklein A. V. - Correlation of the photoinduced total transmission with the degree of surface functionalization of carbon materials obtained from natural renewable sources, Diyuk V. E., Grishchenko L. M., Kozhanov V. O., Lisnyak V. V., Multian V. V., Budnyk P. I., Gayvoronsky V. Ya. (2016)
Blonskyi I. - "White supercontinuum" and "conical emission" of femtosecond filaments in birefringent media, Kadan V., Rybak A., Korenyuk P. (2016)
Bulavin L. A. - Relaxation time of concentration fluctuations in a vicinity of the critical stratification point of the binary mixture n-pentanol–nitromethane, Bilous O. I., Svechnikova O. S. (2016)
Yesylevskyy S. - Comparison of empirical force fields for bacteriochlorophyll: an influence on hydration and long-time dynamics of bacterial photoreaction centers, Berezetskaya N., Olenchuk M. (2016)
Timofeev M. V. - Simulation of the interaction potential between water molecules (2016)
Bokotey O. V. - Manifestation of point defects in the electronic structure of Hg3Te2Cl2 crystals, Vakulchak V. V., Bokotey A. A., Nebola I. I. (2016)
Danilov M. O. - Synthesis, properties, and application of graphene-based materials obtained from carbon nanotubes and acetylene black, Rusetskii I. A., Slobodyanyuk I. A., Dovbeshko G. I., Kolbasov G. Ya., Stubrov Yu. Yu. (2016)
Sachenko A. V. - Features in the formation of a recombination current in the space charge region of silicon solar cells, Kostylyov V. P., Vlasiuk V. M., Korkishko R. M., Sokolovs'kyi I. O., Chernenko V. V. (2016)
Barabash Y. M. - Investigation of the kinetics of photoinduced electronic transitions in nanostructures of bacterial reaction centers, Drapikovskyi M. A., Zabolotny M. A., Kulish M. P., Dmytrenko O. P. (2016)
Kurnosov N. V. - Enhancement of luminescence from a carbon nanotube aqueous suspension at the cysteine doping: influence of the adsorbed polymer, Leontiev V. S., Karachevtsev V. A. (2016)
Содержание (2017)
Шикин В. - Отрицательные ионы в криогенных средах, Назин С. (2017)
Monarkha Yu. P. - Polarization dependence of microwave-induced magnetoconductivity oscillations in a two-dimensional electron gas on liquid helium (2017)
Starodub I. О. Zolotaryuk Yar. - Embedded soliton dynamics in the asymmetric array of Josephson junctions (2017)
Пастух О. Ю. - Влияние эффектов распаривания на зависимость тока от разности фаз в контактах типа SIS при наличии немагнитных примесей произвольной концентрации, Шутовский А. М., Сахнюк В. Е. (2017)
Русаков В. Ф. - Колебания изолированного вихря Абрикосова в жестких сверхпроводниках II рода, Чабаненко В. В., Nabiałek A., Чумак А. Н. (2017)
Dmytruk I. - First and second sounds in a degenerate Bose gas, Svidzynskiy A., Shygorin P. (2017)
Zeleňáková A. - Existence of cryogenic magnetic entropy change in Gd based nanoparticles, Hrubovčák P., Berkutova A., Kapusta O., Zeleňák V. (2017)
Druzhinin A. - Low-temperature magnetoresistance of GaSb whiskers, Ostrovskii I., Khoverko Yu., Liakh-Kaguy N. (2017)
Shklovskii B. I. - Variable range hopping in thin film with large dielectric constant (2017)
Prokopov O. I. - Weak localization and interaction effects in acceptor graphite intercalation compounds, Ovsiienko I. V., Matzui L. Yu., Len T. A., Naumova D. D., Berkutov I. B., Mirzoiev I. G., Le Normand F. (2017)
Кулагин Н. Е. - Нелинейный токовый резонанс в спиновом диоде с плоскостным намагничиванием, Скирдков П. Н., Попков А. Ф., Звездин К. А., Лобачев А. В. (2017)
Rozanova S. L. - Influence of freezing down to 77.15 K on structure and antioxidant power of some proteins, Narozhnyi S. V., Nardid O. A. (2017)
Миронов Г. И. - Энергетический спектр одностенных углеродных нанотрубок типа зигзаг в модели Хаббарда в приближении статических флуктуаций (2017)
Drobyshev A. - Refractive indices and density of cryovacuum-deposited thin films of methane in the vicinity of the α–β-transition temperature, Aldiyarov A., Sokolov D., Shinbayeva A. (2017)
Молчанова А. Д. - Исследование хромового бората CrBO3 методом оптической и длинноволновой спектроскопии, Добрецова Е. А., Кузьмин Н. Н., Болдырев К. Н. (2017)
Дорошенко И. Ю. - Спектроскопические исследования кластерной структуры н-гексанола, изолированного в аргоновой матрице (2017)
Рыбалко А. С. - Электрический отклик в волне второго звука: аппаратурный аспект, Чаговец Т. В., Королев А. М. (2017)
Багрій В. Н. - Значення "теорії соціальної роботи" у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників (2015)
Вайнола Р. Х. - Профілактика негативних психоемоційних станів молодших школярів засобами арттерапії, Косюк Н. Б. (2015)
Возна Ю. В. - Соціокультурна анімація у контексті соціально-педагогічної діяльності (2015)
Годлевська А. І. - Проблеми багатодітних сімей в Україні, oкремі аспекти соціально-педагогічної роботи з ними, Шпалерчук Н. В. (2015)
Горянін І. І. - Соціально-педагогічні особливості та класифікація сімей, дискордантних щодо ВІЛ-інфекції (2015)
Данилюк О. І. - Соціально-економічна компетентність – як компонента фахової підготовки майбутнього соціального інспектора (2015)
Коновалова М. В. - Інноваційно-управлінські підстави надання соціальних послуг в сервісній державі (2015)
Лещенко О. Г. - Технологія соціально-педагогічного патронажу сім’ї у кризовий період (2015)
Мельник Л. П. - Особливості підготовки фахівців соціальної сфери (2015)
Микаілов Руслан Паша огли - Особливості гендерних відносин в азербайджанській сім’ї (2015)
Міхеєва О. Ю. - Форми та методи соціальної підтримки сімей (2015)
Неїжпапа Л. С. - Педагогічні умови забезпечення професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів в процесі професійної підготовки (2015)
Опалюк О. М. - Техніки образотворчого мистецтва в прикладних методиках соціальної роботи (2015)
Парфенюк В. О. - Мотиваційний компонент професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів в процесі фахової підготовки (2015)
Попов О. А. - Можливості використання німецького досвіду соціально-педагогічної роботи з молодими правопорушниками в Україні (2015)
Раєвська Я. М. - Феномен соціального сирітства як наукова проблема (2015)
Рідкодубська А. A. - Розвиток моральних цінностей дітей у творчій спадщині Григорія Ващенка (2015)
Романовська Л. І. - Соціально-педагогічна готовність до інноваційної діяльності: теоретичний аналіз, Москалюк О. І., Безимська І. А. (2015)
Сидорчук М. С. - Теоретичні основи дослідження проблеми самоактуалізації особистості (2015)
Сметанюк Т. І. - Волонтерська активність громади (2015)
Соляник М. Г. - Форми та методи соціально-педагогічної підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (2015)
Сторож В. В. - Прикінцева діагностика готовності майбутніх соціальних педагогів до використання соціономічних технологій у професійній діяльності (2015)
Хмуринська Т. О. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів – викладачів предмету "Людина і світ" до реалізації громадянського навчання та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Чубук Р. В. - Провідні орієнтири соціально-превентивної діяльності у молодіжному середовищі (2015)
Якубова Л. А. - Особливості методичної роботи соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Ярошенко А. О. - Підготовка вчителів педагогічного університету до соціально-правового захисту дітей у позанавчальному процесі, Ковчина І. М., Панченко М. В., Пасічніченко С. В., Руденко С. В., Юрченко Є. О. (2015)
Бриндіков Ю. Л. - Соціально–педагогічна робота з молоддю та неповнолітніми правопорушниками у пенітенціарний та постпенітенціарний період (2015)
Видиш М. М. - Виявлення та реалізація ресурсного потенціалу освітнього процесу вищого навчального закладу у формуванні політичної культури майбутніх соціальних працівників (2015)
Гевчук Н. С. - Використання інноваційних технологій у роботі з дітьми трудових мігрантів (2015)
Голова Н. І. - Професійна компетентність працівників соціальної сфери до виконання соціальних ролей в практичній діяльності (2015)
Грабчак О. В. - Соціальна реклама та її роль у процесах саморегуляції суспільства (2015)
Дідик Н. М. - Діагностика соціально-психологічної адаптації підлітків (2015)
Куриця С. В. - Робота соціального педагога з сім’ями вимушених переселенців (2015)
Лук’янова К. А. - Особливості соціально-педагогічної роботи з переселенцями в Україні: реалії та перспективи (2015)
Мельник Ж. В. - Профорієнтаційна робота з учнями старшої школи як один із напрямів діяльності соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Михайленко О. В. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів на засадах компетентнісного підходу (2015)
Москалюк О. І. - Вибір і поєднання традиційних та інноваційних методів навчання у професійній підготовці соціального педагога (2015)
Овод Ю. В. - Сутність та зміст дистанційного навчання у підготовці майбутніх соціальних педагогів (2015)
Опалюк Т. Л. - Соціально-психологічні аспекти адаптації студентів до навчання у вищому педагогічному закладі (2015)
Пожидаєва О. В. - Професійна соціалізація майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу (2015)
Рабійчук С. О. - Посилення особистісних здібностей (потенціалу) учнівської молоді як умова їх соціалізації (2015)
Рень Л. В. - Соціалізація молоді у діяльності громадських об’єднань (2015)
Сербалюк Ю. В. - Благодійні організації та їх роль в здійсненні соціальної опіки в ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Сєдєнкова Р. В. - Соціальна та професійна компетентність студентської молоді: властивості, компоненти, зв'язок (2015)
Синюк Н. В. - Організація самостійної волонтерської проектувальної діяльності майбутніх соціальних педагогів як умова успішної соціально-педагогічної роботи в галузі профілактики адикцій (2015)
Соловйова Т. Г. - Cоціально-побутова адаптація молоді з розумовою відсталістю в умовах територіального центру соціального обслуговування (2015)
Співак В. І. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження конфлікту та конфліктності особистості, Онуфрієва Л. А. (2015)
Стрельбицька С. М. - Формування професійно важливих якостей особистості майбутнього фахівця соціального працівника у ВНЗ (2015)
Човган О. О. - Благодійність як психологічна основа соціальної роботи: теоретико-концептуальний аналіз (2015)
Шеремет А. М. - Педагогічні підходи до розробки моделі формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи у соціальних центрах матері та дитини (2015)
Янченко Т. В. - Взаємодія соціальної педагогіки та педології у контексті їх наукового становлення (20-ті роки ХХ ст.) (2015)
Ахметзянова А. И. - Особенности реформирования системы подготовки бакалавров-дефектологов в контексте компетентностно-ориентированного подхода, Кедрова И. А. (2016)
Березовська Л. І. - Особливості комунікативно-мовленнєвої підготовки фахівців соціальної сфери (2016)
Бриндіков Ю. Л. - Волонтерство як елемент соціальної роботи (2016)
Бугера Ю. Ю. - Особливості уваги розумово відсталих молодших школярів (2016)
Валиуллина Г. В. - Преодоление нарушений лексико-грамматических конструкций у пациентов с очаговыми поражениями головного мозга (2016)
Вержиховська О. М. - Особливості організації та проведення позакласної корекційної-виховної роботи у спеціальній школі (2016)
Ворощук О. Д. - Підготовка соціальних педагогів до інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у середовищі загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Гевчук Н. С. - Аналіз соціально-педагогічних проектів та програм роботи з дітьми трудових мігрантів в Україні (2016)
Гриценко В. А. - Теоретичні аспекти вивчення стратегій подолання стану самотності студентів (2016)
Данилюк О. І. - Адресність соціальної допомоги як ефективний інструмент у подоланні малозабезпеченості: теоретичний підхід (2016)
Дідик Н. М. - Формування у майбутніх соціальних педагогів професійних умінь протидії торгівлі людьми (2016)
Ковальчук О. В. - Формування гуманістичних цінностей у студентів спеціальності "Соціальна робота" під час проходження практики (2016)
Лемко Г. І. - Театральні технології як засіб профілактики торгівлі людьми в соціально-педагогічній діяльності (2016)
Мельник Ж. В. - Психологічні детермінанти довготривалого безробіття (2016)
Мельник Л. П. - Особливості просоціальної поведінки в підлітковому та юнацькому віці, Чайковська О. М. (2016)
Нигматуллина И. А. - Образовательные парадигмы обучения в течение всей жизни будущих учителей-логопедов в структуре современного высшего ученого заведения (2016)
Опалюк О. М. - Особливості впровадження прикладних методик в соціальну сферу (2016)
Опалюк Т. Л. - Компетентність майбутніх фахівців соціальної сфери в процесі професійної підготовки (2016)
Раєвська Я. М. - Особливості сімейної соціалізації в різних типах неблагополучних сімей (2016)
Синюк Н. В. - Основні завдання соціальної статистики під час вивчення соціального захисту населення України (2016)
Співак В. І. - Особливості психолого-педагогічної роботи з "важковиховуваними" школярами (2016)
Резнікова Н. В. - Нова норма світової економіки: зміст та ключові ознаки глобальних ризиків у контексті неозалежності, Іващенко О. А. (2017)
Смерічевський С. Ф. - Business model canvas як універсальна концепція управління бізнесом компанії, Клімова О. І. (2017)
Дзюбенко О. М. - Пріоритети інвестиційно-інноваційного забезпечення господарського освоєння лісоресурсного потенціалу (2017)
Танасієва М. М. - Облік діяльності з розвідки та оцінки лісових ресурсів (2017)
Федірко О. А. - Позиціонування європейських компаній у глобальному інноваційно-інвестиційному середовищі (2017)
Штань М. В. - Державна політика неоіндустріалізації в Україні (2017)
Михайлов М. Г. - Аналіз тенденцій оснащення матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2017)
Левченко Н. М. - Специфіка обліку та оподаткування компенсації орендарями вартості спожитих комунальних послуг, Силенко О. М., Гапонова А. О. (2017)
Урусова З. П. - Сучасні тенденції розвитку концепцій соціальної корпоративної відповідальності, Вернидуб М. Ю. (2017)
Швець Ю. О. - Функціонування спеціальних економічних зон як засобу налагодження інвестиційної діяльності: проблеми та перспективи, Шайтанова В. В. (2017)
Шендерівська Л. П. - Статистичні дослідження як основа ефективного менеджменту у видавничій галузі, Мельник І. Л. (2017)
Ковешніков В. С. - Інноваційні технології в будівництві готелів як чинник конкурентноспроможності, Стукальська Н. М. (2017)
Заколодяжний В. О. - Інноваційні підходи до формування маркетингової політики ринку страхових послуг в Україні (2017)
Aгаева Ханум Юсиф кызы - Проблемы устойчивого развития предприятий нефтяного машиностроения азербайджана и инновационные пути их решения (2017)
Касперевич Л. В. - Аналіз стану природно-заповідного фонду України та Львівської області (2017)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Прогнозування конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі України (2017)
Радиш Я. Ф. - Особливості державного регулювання фармацевтичної діяльності на прикарпатті в першій половині ХХ століття , Сорока О. Я., Хомут У. В. (2017)
Гладченко А. Ю. - Оцінка ефективності інструментів міжнародних організацій в координації державного управління економічною рівновагою (2017)
Кучин С. П. - Актуалізація проблеми формування ціннісних орієнтацій в суспільстві та забезпечення соціальної безпеки держави як пріоритетні напрями державної безпекової та культурної політики в Україні (2017)
Друк В. В. - Теоретична ідентифікація поняття "інформація" в державному управлінні (2017)
Черній Є. В. - Публічна інформація — один з найважливіших елементів розвитку системи державного управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Савранський Р. С. - Моделі класифікації припартійних молодіжних організацій європи (2017)
Сивий Р. П. - Інституційні передумови та фактори трансформації державної служби в контексті європейської інтеграції (2017)
Резнікова Н. В. - Проблема реінституціоналізації світової економіки в умовах неозалежності: нові виклики глобальному регулюванню, Іващенко О. А. (2017)
Зубков Р. С. - Зарубіжний досвід інвестиційно-інноваційного розвитку регіону (2017)
Дзюбенко О. М. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку деревообробного виробництва: еколого-економічні аспекти (2017)
Слободянюк Н. О. - Інвестиційні стратегії розвитку національної економіки на основі програмно-цільового методу (2017)
Кіпа М. О. - Розробка організаційних стратегій реструктуризації підприємств із застосуванням тривимірного простору (2017)
Краснюк М. Т. - Проблеми та перспективи розвитку українських логістично-інформаційних систем в умовах глобалізованої економіки та макроекономічних кризових явищ, Кустаровський О. Д. (2017)
Паєнтко Т. В. - Сучасні тенденції банківського кредитування фізичних осіб в Україні, Савельєва З. В. (2017)
Дроздовська О. С. - Співвідношення прямих та непрямих податків у податковій системі України, Озерчук О. В. (2017)
Бутрим О. В. - Науково-методологічні основи формування низьковуглецевого розвитку аграрного виробництва як фактор агроекологічної безпеки України (2017)
Парубець О. М. - Обгрунтування джерел фінансування транспортного сектору України, Сугоняко Д. О. (2017)
Пірог С. В. - Тенденції розвитку галузі птахівництва в Україні (2017)
Ганкіна М. С. - Соціально-комунікативна функція туристичних підприємств на основі розвитку програм міжнародного освітнього туризму (2017)
Чуницька І. І. - Структурна упорядкованість як концептуальна основа формування інфраструктури стратегічного розвитку фінансового ринку (2017)
Бойчук А. Б. - Формування та реалізація інноваційних програм як сукупність базових передумов, мотивів та етапів (2017)
Алиев А. Т. - Современное состояние экономических связей Азербайджана с прикаспийскими странами (2017)
Мельничук Л. М. - Планування соціального розвитку регіонів України в системі державного управління соціальними процесами (2017)
Цевельов О. Є. - Актуальні питання забезпечення прикордонної безпеки України у системі національної безпеки, Жук С. М. (2017)
Дмитренко Ю. С. - Теоретико-методичний інструментарій проведення опитування з використанням поліграфу (2017)
Савранський Р. С. - Методологія класифікації припартійних молодіжних організацій (2017)
Стучинська Н. П. - Рівень глобалізації: кількісне обгрунтування якісних трансформацій (2017)
Динник І. П. - Становлення взаємовідносин держави та суспільства: історико-методологічний аналіз (2017)
Нижній Т. В. - Публічні закупівлі у системі електронного урядування (2017)
Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковника Дроздова С. С. (2017)
Дроздов С. С. - Методика постановки та розв’язування зворотної задачі оптимізації бойового (кількісно-якісного) складу тактичної авіації і зенітних ракетних військ перспективних Повітряних Сил, Леонтьєв О. Б. (2017)
Шамко Є. В. - Основні особливості застосування Повітряних Сил в сучасних умовах ведення збройної боротьби, Жарик О. М., Коваль В. В. (2017)
Алімпієв А. М. - Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України, Пєвцов Г. В. (2017)
Загорка О. М. - Основні положення комплексної методики вибору доцільних варіантів прикриття важливих державних об’єктів силами та засобами протиповітряної оборони в операції (бойових діях), Тюрін В. В. (2017)
Малюга В. Г. - Комплексна методика адаптації системи управління Повітряних Сил в сучасних умовах ведення збройної боротьби (2017)
Ярецький А. М. - Впровадження розподілених тренажно-моделюючих систем в процес підготовки та науково-технічну діяльність Повітряних Сил Збройних Сил України (2017)
Кириченко В. В. - Рішення проблемних задач перспектив розвитку засобів аеродромно-технічного обслуговування повітряних суден, Кав’юк В. В., Васильєв Б. Г. (2017)
Скоренький П. Є. - Аналіз стану систем захисту літальних апаратів Повітряних Сил Збройних Сил України (2017)
Башинский В. Г. - Оптимальный по быстродействию регулятор для системы запуска газотурбинного двигателя вертолета, Денисов А. И., Бурсала Е. А. (2017)
Смик А. В. - Методика роботи осіб групи керівництва польотами щодо визначення доцільного способу заходу на посадку та формування потоку повітряних суден, що заходять на посадку різними способами, Телятник Б. А., Сарафьян М. Р. (2017)
Шевченко В. В. - Особенности выбора материалов магнитных систем электродвигателей для авиации, Шайда В. П., Зубань Е. С. (2017)
Шейн І. В. - Аналіз побудови сучасних бортових комплексів захисту літальних апаратів та обґрунтування необхідності розробки автоматизованого бортового комплексу захисту, його концептуальні основи побудови, Борисюк О. П., Андрєєв К. В. (2017)
Власенко Р. М. - Методика роботи передового авіаційного навідника при управлінні підрозділами армійської авіації, Шефелюк А. В., Мажара І. П. (2017)
Карпенко Д. В. - Стан та перспективи розвитку зенітного ракетного озброєння Повітряних Сил Збройних Сил України (2017)
Ярош С. П. - Оцінювання ефективності протидії високоточній зброї противника під час організації зенітного ракетного прикриття об’єктів та угруповань військ, Тесенчук О. О. (2017)
Дейнега О. В. - Методика оцінювання ефективності відбиття удару крилатих ракет угрупованням зенітних ракетних військ в умовах невизначеності, Потьомкін М. М., Гразіон Д. І. (2017)
Звиглянич С. М. - Опис технічного вигляду системи підготовки і проведення пусків ракет перспективних ракетних комплексів, Ізюмський М. П. (2017)
Вишневський С. Д. - Потенційні можливості РЛС РТВ з виявлення оперативно-тактичних та тактичних безпілотних літальних апаратів, Бейліс Л. В., Климченко В. Й. (2017)
Пащенко Р. Э. - Распознавание типа мультироторного БПЛА с использованием фрактальных размерностей фазовых портретов, Иванов В. К., Цюпак Д. О., Молчанов А. А. (2017)
Невмержицький І. М. - Проектування візуально-імітаційних додатків для моделювання алгоритмів селекції рухомих цілей існуючих та модернізованих РЛС РТВ за допомогою пакету Simulink, Гризо А. А., Матвійчук М. А., Семенов В. С., Гуйда Е. І. (2017)
Рисаков М. Д. - Оптимальний алгоритм роботи вимірювача кутових координат літака по сигналам каналу автосупроводження у складі посадкового радіолокатору, Тітов І. В., Симоненко О. В., Кулик О. П., Карєв В. Г. (2017)
Кушнір О. І. - Аналіз впливу "гібридної" війни на розвиток автоматизованої системи управління авіацією та ППО Збройних Сил України, Давикоза О. П., Кучеренко Ю. Ф. (2017)
Степаненков М. М. - Шляхи вдосконалення методів отримання і обробки інформації у засобах повітряної радіотехнічної розвідки, Кобзєв А. В., Романенко В. В. (2017)
Юхновський С. А. - Часткова методика оцінки відповідності системи зв’язку потребам визначеної системи управління протиповітряною обороною, Кулик О. П., Костенко І. Л. (2017)
Животовський Р. М. - Методика прогнозування сигнально-завадової обстановки радіотехнічних систем в умовах радіоелектронної протидії, Горобець Ю. О., Макарчук В. І., Помін А. Г. (2017)
Шефер О. В. - Формування завадостійкого каналу зв’язку із космічним апаратом шляхом зниження щільності плазми ударної хвилі (2017)
Шишацький А. В. - Методика вибору гібридних режимів роботи багатоантенних систем військового радіозв’язку (2017)
Євсєєв В. О. - Методика визначення черговості взяття Національною гвардією України під охорону важливих державних об’єктів в умовах особливого періоду (2017)
Поспєлов А. С. - Вертолітна авіація Іракської Республіки в боротьбі з морськими цілями під час Ірано-іракської війни 1980 - 1988 рр (2017)
Панченко В. Ю. - Військові аспекти сутності та розмежування понять "непередбачені законом збройні формування", "непередбачені законом воєнізовані формування" (2017)
Богданович В. Ю. - Методичний підхід до визначення необхідних спроможностей складових інтегрованого потенціалу протидії загрозам на виконавчому рівні, Прима А. М. (2017)
Приходнюк В. В. - Онтологічна ГІС, як засіб впорядкування геопросторової інформації, Стрижак О. Є. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Артемьева Т. В. - Потенциал юмора в регуляции профессионального стресса педагогов и медицинского персонала (2016)
Вержиховська О. М. - Особливості фізичного виховання розумово відсталих учнів (2016)
Волківська Д. А. - Соціально-педагогічні умови розвитку лідерського потенціалу студентського активу університету (2016)
Грабчак О. В. - Краудфандинг як інноваційна технологія в соціальній роботі (2016)
Грубляк В. В. - Шляхи попередження розвитку вегетоневрозів у юнаків та підлітків (2016)
Данилюк К. В. - Міжсекторальне співробітництво державного та недержавного секторів в сфері надання хоспісних та паліативних послуг: європейські моделі (2016)
Дубич К. В. - Роль освітнього механізму державного управління професійною підготовкою фахівців в удосконаленні системи надання соціальних послуг (2016)
Зозуляк-Случик Р. В. - Особливості соціальної профілактики дитячої дезадаптованості (2016)
Ілініч С. Ю. - Професійна компетентність фахівців соціальної сфери як соціодидактична проблема, Ляшкова Н. О. (2016)
Кобилянська Л. І. - Суспільна опіка дітей та молоді на Буковині у кінці ХІХ – першій третині ХХ століття у контексті розвитку соціальної роботи в Україні, Марчук М. В. (2016)
Ковальчук І. В. - Технології соціальної роботи з формування патріотизму дітей (2016)
Костенко Н. І. - Розвиток соціальної роботи в Україні після Революції Гідності, Вітюк О. О. (2016)
Кулик І. В. - Соціальне та психологічне консультування як складові професійної діяльності в галузі соціальної роботи (2016)
Мельник Л. П. - Соціально-психологічні аспекти роботи соціального педагога з сім’ями, Сербалюк Ю. В. (2016)
Мудрий Я. С. - Інтеграція дітей з вадами зору у соціальне середовище загальноосвітньої школи (2016)
Попова А. О. - Ґенеза прагматизму в соціальній роботі в місцевих громадах США (2016)
Соловйова Т. Г. - Підготовка школярів до взаємодії з однолітками з особливими потребами (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Грімм Ю. - Меморіальна культура в Україні у контексті медіасприйняття історичних проблем (на матеріалі документалістики про Голокост та Голодомор), Різун В. В., Енцмінгер А., Гаврилець Ю. Д., Тукаєв С. В., Хилько М. М., Носова Б. М. (2016)
Sirinyok-Dolgaryova K. - Professional Journalism Education in Eastern Europe: Ukrainian Experience (2016)
Мірошниченко П. В. - Музика в радіоефірі як чинник формування національної ідентичності (2016)
Рижко О. М. - Група "Плагіат" як сегмент антиплагіатного дискурсу (2016)
Ульянова К. М. - Українізаційні тенденції в пресі Луганщини 20-х–30-х рр. ХХ ст. (2016)
Ясір Хамза Салман Аль Худірі - Наукова рефлексія концепту соціальної реклами: міжнародний контекст та історичний аспект (2016)
Васенок Т. М. - Підготовка майбутніх фахівців швейної галузі до проектно-конструкторської діяльності (2014)
Вовк Н. В. - Особливості структурних елементів формування споживчої культури майбутніх учителів технології (2014)
Герасимчук Т. В. - Нові можливості інформаційних технологій у системі вищої професійної освіти (2014)
Гладченко О. В. - Упровадження інтерактивних методів навчання в контексті формування інформаційної культури майбутніх фахівців фіскальної (податкової) служби (2014)
Горбатюк Р. М. - Особливості підготовки майбутніх учителів технологій до професійної діяльності в сучасних умовах (2014)
Гриджук О. Є. - Найважливіші аспекти мовної підготовки студентів лісотехнічного напряму навчання (2014)
Лаврентьєва О. О. - Методика розвитку методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки (2014)
Литвиненко І. Ю. - Роль інтеграції в навчанні англомовного читання студентів технічних спеціальностей (2014)
Ляшенко У. І. - Формування професійних цінностей курсантів морських навчальних закладів засобами англійської мови (за професійним спрямуванням) (2014)
Мерзликін П. В. - Розроблення шаблону оформлення пояснювальної записки курсової роботи засобами хмарних технологій, Хараджян Н. А. (2014)
Міщанчук В. М. - Діагностування рівнів сформованості музично-виконавської підготовки студентів інститутів мистецтв з використанням сугестивних технологій (2014)
Размолодчикова І. В. - Педагогічна задача як засіб дидактичної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2014)
Сімкова І. О. - Сучасний стан навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері (2014)
Тарасенко Р. О. - Підготовка майбутніх перекладачів до професійної діяльності в сучасному інформаційному просторі (2014)
Тарасенкова Н. А. - Методичні особливості навчання математики майбутніх учителів початкової школи, Коваленко О. А. (2014)
Ткачук С. І. - Особливості підготовки та професійної діяльності вчителів технологій в умовах інформатизації освіти (2014)
Філімонова І. А. - Формування фахової компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення професійно зорієнтованих дисциплін (2014)
Чжоу Цун - Проблема дослідницьких умінь у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2014)
Балакірєва В. А. - Питання підготовки студентів до продуктивного навчання молодших школярів (2014)
Іванець Н. В. - Роль особистості вчителя в мультикультурному вихованні учнів початкової школи (2014)
Коростіль Л. А. - Стан готовності вчителів сільської школи до професійної самоосвітньої діяльності (2014)
Мамчич О. Б. - Педагогічна технологія формування лінгвістичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, Калініна І. П. (2014)
Сизоненко І. Г. - Аналіз результатів перевірки ефективності процесу правової соціалізації дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітній школі-інтернаті (2014)
Смик О. К. - Формування здорового способу життя молодших школярів засобами ігрової діяльності (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського