Королюк Ю. Г. - Дослідження структурних властивостей твердих розчинів заміщення SiХGe1-Х методом молекулярної динаміки, Дейбук В. Г. (1999)
Захарук З. І. - Розподіл Mn у кристалах твердих розчинів Cd1-xMnxTe, Горбунов В. В., Дремлюженко С. Г., Стецько Ю. П., Раренко І. М. (1999)
Охрем В. Г. - Стаціонарний температурний режим двокаскадного анізотропного термоелектричного холодильника, Охрем О. А. (1999)
Розвер Ю. Ю. - Термоелектричні генератори із змінним рівнем нагріву теплоносіїв, Розвер Д. Ю., Димиращук В. Т., Семізоров О. Ф., Чернов В. М. (1999)
Федоров Р. В. - Про залежність маси від швидкості (1999)
Черепачинський В. І. - Про помилковість одного з Ейнштейнівських методів одержання перетворень Лоренца (1999)
Лавренко С. С. - Вплив захвату радіоактивної домішки травою на тимчасову залежність її концентрації у воді річки (1999)
Колесніков М. М. - Інтегральне управління мультисервісними телематичними мережами, Чашков Ю. А. (1999)
Миронюк О. В. - Дослідження взаємозв’язку між енергією поверхні волокнистих наповнювачів та міцністю полімерних композицій на їх основі, Дудко В. А., Баклан Д. В., Смольниченко К. О. (2016)
Лутчин М. М. - Математичні моделі гістерезису (2016)
Барвицкий П. П. - Синтез, спекание, структура и свойства материалов на основе AlB12C2, Прихна Т. А., Свердун В. Б., Мощиль В. Е., Дуб С. Н., Карпец М. В., Муратов В. Б., Васильев А. А. (2016)
Прокопович І. В. - Метрологічне забезпечення контролю щільності гетерогенних матеріалів, Духаніна М. О., Становська І. І., Валід Шер Х., Добровольська В. В., Торопенко О. В. (2016)
Василюк С. В. - Вивчення контрольованого електронного переносу крізь одиночну органічну молекулу, Мягченко Ю. А. (2016)
Задорожний П. С. - Моделювання проходження світла через напівпрозорі середовища (2016)
Ходаковський О. В. - Дослідження впливу парааміноазобензолу на адгезійні властивості епоксидної матриці для захисних покриттів засобів транспорту, Амелін М. Ю., Сметанкін С. О., Акімов Акімов, О. В. Яцюк В. М. (2016)
Леонтьева В. В. - Исследование чувствительности в некотором классе сложных динамических систем, Кондратьева Н. А. (2016)
Бакулевський В. Л. - Тестування програмного забезпечення розрахунку технічних втрат електроенергії в повітряних лініях електропередач напругою 6-35 кВ (2016)
Сачанюк-Кавецька Н. В. - Підвищення ефективності обробки інформації для ідентифікації суб’єктів в системах контролю доступу за допомогою перетворення Фур’є (2016)
Єрьоміна Н. С. - Формування вирішальної функції кореляційно-екстремальних систем навігації за критерієм максимуму узагальненого коефіцієнта взаємної кореляції, Сотніков О. М., Таршин В. А. (2016)
Адоньєв Є. О. - Розробка узагальненої техніки алгебраїчного формування Б-функцій для трьох точок, Верещага В. М., Лисенко К. Ю. (2016)
Білошицька О. К. - Нелінійна динаміка як інструмент прогнозування патологічних змін на електроенцефалограмі (2016)
Тітомир Тітомир - Досвід впровадження соціальних інновацій в готелях Одеси і області, Л. А. Данилова О. І. (2016)
Маркін М. О. - Контроль геометричних розмірів зондів для атомносилової мікроскопії інформаційно-вимірювальною системою, Маркіна О. М., Кущовий С. М., Бутенко К. О. (2016)
Москалец Н. В. - Анализ влияния ограничений при реализации методов пространственно-временного доступа (2016)
Іларіонов О. Є. - Застосування теорії свідчень у адаптивних курсах корпоративних систем дистанційного навчання, Іларіонова Н. М., Сорока П. М. (2016)
Сорока П. М. - Вирішення проблем прийняття рішень в умовах невизначеності за допомогою дерева рішень, Іларіонов О. Є. (2016)
Оксіюк О. Г. - Побудова безпечної інформаційної інфраструктури як необхідність виживання, Шестак Я. В., Огбу Д. О. (2016)
Орендарчук Ю. В. - Оптимізація складу формувальних сумішей для автоматизованого виробництва литих деталей двигунів внутрішнього згоряння, Красноухова А. А., Ачкасов І. О., Барсук А. С., Головко В. І. (2016)
Некрасов А. В. - Контроль температурних режимів та охолодження тягових двигунів електротехнічних комплексів в процесі експлуатації, Чорна В. О., Кас'янов Є. М. (2016)
Школьна О. В. - Прогнозування динаміки споживання вторинної пари з випарної установки, Кишенько В. Д., Ладанюк А. П. (2016)
Мельничук О. В. - Розробка математичної моделі оцінки зон критичних внутрішніх напружень в формотворчих деталях сгинального штампа (2016)
Безрук З. Д. - Дослідження закономірностей очищення водопровідної води методом виморожування, Радов Д. Г., Маслов В. П., Дорожинський Г. В., Дорожинська Г. В., Конченко А. В. (2016)
Колесник В. Є. - Оцінка ефективності реалізації природоохоронних заходів на вугільних шахтах, Павличенко А. В. (2016)
Пуляев А. А. - Результати комп’ютерного моделювання процесу формування литого поршню для двигунів внутрішнього згоряння, Золотарева А. В, Чумаченко В. І., Богдан В. В., Белик М. М. (2016)
Ляшенко А. В. - Макрофауна безхребетних ставка Теремківський-3 (р. Нивка), Зоріна-Сахарова К. Є., Воліков Ю. М., Маковський В. В., Ситник Ю. М., Колесник Н. Л. (2017)
Шекк П. В. - Уменьшение органического загрязнения мелководных акваторий солоноватоводных лиманов при выращивании рыб в садках в поликультуре, Бургаз М. И. (2017)
Мендришора П. Д. - Характеристика 3-річних плідників райдужної форелі, вирощених в умовах індустріального господарства "Слобода Банилів", Куріненко Г. А. (2017)
Шекк П. В. - Влияние состава рациона и условий выращивания на проявление каннибализма у восточной пресноводной креветки Macrobrachium nipponense (Dе Haan, 1849), Астафуров Ю. О. (2017)
Спиридонов В. Г. - Розроблення методики ДНК-ідентифікації осетрових видів риб з використанням полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі (2017)
Гейна К. Н. - Динамичность микроструктуры мезонефроса леща (Abramis brama Linnaeus, 1758) Днепровско-Бугской устьевой системы в связи с нерестовой миграцией, Козий М. С. (2017)
Грициняк І. І. - Особливості гемопоезу у осетрових видів риб (Acipenseridae) (огляд), Симон М. Ю. (2017)
Kononenko I. - Development of cryoprotective media for low-temperature freezing of sterlet (Acipenser ruthenus) sperm (2017)
Батуревич О. О. - Перспективи застосування в рибництві мінералів природного походження відповідно до оцінки їх фізико-хімічних властивостей та ефективності використання в тваринництві (огляд) (2017)
Вчений іхтіолог-рибовод. До 90-ї річниці від дня народження Харитонової Наталії Миколаївни (2017)
Волошин П. В. - Основні напрямки наукових розробок в неврології, психіатрії та наркології в Україні, Марута Н. О. (2017)
Козявкін В. І. - Інноваційні напрямки медико-психологічної реабілітації дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності, Шестопалова Л. Ф., Бородавко О. О., Гордієвич М. С. (2017)
Мищенко Т. С. - Эпидемиология цереброваскулярных заболеваний и организация помощи больным с мозговым инсультом в Украине (2017)
Михайлов Б. В. - Стан і перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в умовах реформування медичної галузі України (2017)
Хвисюк О. М. - Клінічна специфіка й особливості психопатоґенезу дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах соціального стресу і консцієнтальної війни, Маркова М. В., Марков А. Р., Кришталь Є. В., Агішева Н. К., Луценко О. Г., Гульман Б. Л., Зайцева Л. В., Мартиненко С. А., Даниленко Т. П. (2017)
Аймедов К. В. - Особливості фебрильних нападів при кататонічній формі шизофренії (2017)
Герасименко Л. О. - Терапія, реабілітація та профілактика психосоціальної дезадаптації у жінок із розладами адаптації (2017)
Денисенко М. М. - Клініко-психопатологічні ознаки невротичних розладів з аддикціями в клінічній картині (2017)
Друзь О. В. - Напрямки медико-психологічної профілактики постстресових психічних розладів у учасників локальних бойових дій, Черненко І. О. (2017)
Заворотный В. И. - Посттравматические стрессовые расстройства у участников антитеррористической операции (боевые психогении, клинико-психопатологическая характеристика) (2017)
Колядко С. П. - Особливості використання арт-терапії в лікуванні хворих на параноїдну шизофренію, Каленська Г. Ю. (2017)
Кришталь В. Є. - Оцінка ефективності застосування системи психоосвіти у хворих на шизофренію (2017)
Мороз В. А. - Клинико-фармацевтический анализ использования нейропротекторов у больных дисциркуляторной энцефалопатией, Гринцов Е. Ф., Голянищев М. А. (2017)
Степанченко К. А. - Сравнение динамики клинико-психологических показателей в результате медикаментозной и немедикаментозной терапии головной боли напряжения у подростков (2017)
Чугунов В. В. - Особливості структури і патогенез непсихотичних психічних порушень, коморбідних цукровому діабету 2-го типу, та аффільованих соматичних захворювань, Ткаченко О. В. (2017)
Антоненко К. В. - Особливості клінічної діагностики та наслідків міастенії, поєднаної з патологією щитоподібної залози, Ілляш Т. І., Вакуленко Л. О. (2017)
Боброва В. І. - Зміни вмісту показників окислювальної модифікації білків у хворих на хронічну ішемію мозку залежно від вираженості когнітивних розладів, Демченко А. В. (2017)
Василовский В. В. - Эффективность натализумаба и митоксантрона при прогредиентных типах течения рассеянного склероза, Волошина Н. П., Негреба Т. В., Черненко М. Е., Песоцкая К. О., Ткачева Т. Н. (2017)
Василовский В. В. - Дифференциально-диагностические критерии неблагоприятного прогноза при прогредиентных типах течения рассеянного склероза, Волошина Н. П., Негреба Т. В., Киржнер В. М. (2017)
Височанська Т. Г. - Вплив організаційних заходів на імплементацію тромболітичної терапії при інсульті, Бартюк Р. С., Бородій О. О., Височанський О. В., Карпенко Н. В., Костенко Т. В., Коробчук Н. І., Капітанчук І. В., Кривенко Г. О., Сініцка Л. В. (2017)
Волошина Н. П. - Характеристика диссомнических расстройств при разных типах течения рассеянного склероза, Терещенко Л. П., Негреба Т. В., Перцев Г. Д., Песоцкая К. О. (2017)
Гарматина О. Ю. - Исследование церебральной гемодинамики при хронической ишемии головного мозга, вызванной патологией брахиоцефальных артерий, с целью выбора лечебной тактики, Робак О. П. (2017)
Гейко В. В. - Значення ендокринної системи синтезу стероїдних гормонів у механізмах реалізації біологічної схильності до експериментального розсіяного склерозу у тварин репродуктивного віку, Утевська С. В. (2017)
Горанский Ю. И. - Противосудорожная терапия в период гестации (2017)
Гордиевич М. С. - Дослідження ефективності застосування системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації професора В. І. Козявкіна для дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (2017)
Григорова И. А. - Астено-вегетативный синдром при черепно-мозговой травме и методы его коррекции, Григоров Н. Н., Тесленко О. А., Тихонова Л. В., Тесленко Н. И., Новак А. С. (2017)
Губина Г. Л. - Влияние возрастного фактора на степень компенсации функций центральной нервной системы в отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы, Гладкая-Губина Я. Н., Харитоненко А. Л., Акопян Н. М., Мороз И. В. (2017)
Гуйтур М. М. - Онлайн діагностика гострого порушення мозкового кровообігу за типом мозкового ішемічного інсульту в період "терапевтичного вікна" (до 3 годин від початку захворювання) (2017)
Дарий В. И. - Клинические, допплерографические и компьютерно-томографические сопоставления у больных с осложненными мозговыми ишемическими инсультами (2017)
Дельва І. І. - Фактори, асоційовані з постінсультною втомою в гострому періоді інсультів, Литвиненко Н. В., Дельва М. Ю. (2017)
Денисенко Д. М. - Непсихотичні психічні розлади у хворих з судинною патологією нижніх кінцівок (2017)
Деревецька В. Г. - Особливості добової динаміки артеріального тиску та електрокардіограми у хворих після кардіохірургічних втручань (2017)
Дзяк Л. А. - Посттравматические психоневрологические нарушения, Мизякина Е. В. (2017)
Дзяк Л. А. - Клинические характеристики головной боли у пациентов с артериовенозными мальформациями головного мозга, Цуркаленко Е. С. (2017)
Димшиць Д. І. - Непсихотичні психічні розлади та виразкова хвороба на різних етапах лікування (2017)
Дубенко Е. Г. - Дискуссионные вопросы терапевтических направлений эпилептогенеза (2017)
Дмитрієва О. В. - Клініко-патофізіологічні механізми формування та прогресування постінсультних больових синдромів (2017)
Дубівська С. С. - Визначення способу корекції когнітивних змін у післяопераційному періоді у хворих з ургентною хірургічною патологією (2017)
Дуве Х. В. - Оцінка когнітивних функцій у пацієнтів у відновному та резидуальному періодах аневризмального субарахноїдального крововиливу, Шкробот С. І. (2017)
Єгоров О. О. - Електроенцефалографічне дослідження вагітних після органозберігаючого лікування передрака і початкових стадій рака ендометрія (2017)
Зозуля І. С. - Деякі напрямки поліпшення надання медичної допомоги при мозковому інсульті, Зозуля А. І., Волосовець А. О. (2017)
Кирпа І. Ю. - Досвід хірургічного лікування хворих з тунельними нейропатіями верхніх кінцівок, Сірко А. Г. (2017)
Коленко О. И. - Оценка динамики стационарной летальности среди пациентов с мозговым инсультом (2017)
Кравчук В. О. - Клініко-неврологічні та когнітивні порушення у хворих зі стенозуючим ураженням коронарних судин (2017)
Кутіков О. Є. - Зв’язок антропологічного чинника зі змінами на електроенцефалограмі у пацієнтів з хворобою Вільсона—Коновалова, Нікішкова І. М., Волошин-Гапонов І. К., Забродіна Л. П. (2017)
Липинська Я. В. - Динаміка перебігу вегетативної дисфункції, асоційованої з міофасціальними больовими синдромами, під впливом комплексного лікування із застосуванням методів рефлексотерапії (2017)
Логвиненко А. В. - Роль миогенного фактора и биомеханических нарушений в генезе синдрома позвоночной артерии (2017)
Малик С. Л. - Вплив однорічного застосування вітаміну D3 на перебіг множинного склерозу, Желіба Л. М., Московко Г. С., Костюченко А. В., Руденко Г. С. (2017)
Мар’єнко Л. Б. - Наслідки лікування та прогноз післятравматичної епілепсії, Мар’єнко К. М. (2017)
Мар’єнко Л. Б. - Десятирічний досвід роботи Львівського обласного протиепілептичного центру: підсумки та перспективи, Мар’єнко К. М., Ткачук Л. Й. (2017)
Матюшко М. Г. - Порушення мозкового кровообігу у людей молодого віку, Чижевська О. С., Влащук А. М., Литовальцева Г. М. (2017)
Мителев Д. А. - Клинико-ретроспективный анализ неврологических нарушений при сахарном диабете 1 типа у детей и подростков (2017)
Мищенко Т. С. - Коррекция цереброваскулярных нарушений на фоне метаболического синдрома, Здесенко И. В. (2017)
Міщенко В. М. - "Німі" інфаркти мозку та когнітивні порушення (2017)
Морозова О. Г. - Кинезиофобия как предиктор неблагоприятного прогноза у пациентов с цервикальным головокружением, Ярошевский О. А., Логвиненко А. В. (2017)
Мяловицька О. А. - Характеристика когнітивного викликаного потенціалу Р300 у хворих на розсіяний склероз, Хижняк Ю. В. (2017)
Назарчук І. А. - Соматотип конституції людини як предиктор м’язово-тонічних порушень при вертеброневрологічних синдромах шийної локалізаці (2017)
Насалик Р. Б. - Деякі особливості кровопостачання головного мозку у пацієнтів з гідроцефалією при хронічній ішемії мозку, Шкробот С. І. (2017)
Негреба Т. В. - Дифференциально-диагностические критерии характера прогноза при рецидивирующем течении рассеянного склероза, Киржнер В. М. (2017)
Некрасова Н. О. - Особливості спондилогенних порушень кровообігу в вертебробазилярному басейні, Григорова І. А., Товажнянська О. Л. (2017)
Нікішкова І. М. - "Лобовий" характер когнітивних порушень при хворобі малих судин мозку, Міщенко В. М., Кутіков Д. О. (2017)
Перова В. П. - Конституціональні предиктори формування хронічного поперекового больового синдрому, Демчук А. І. (2017)
Песоцкая К. О. - Раннее прогнозирование развития печеночной энцефалопатии у больных с вторичным билиарным циррозом печени, Песоцкая Е. В. (2017)
Пісоцька О. В. - Фактори ризику та клініко-патогенетичні механізми цереброваскулярних порушень у хворих після коронарної ангіографії, Харіна К. В., Крайз І. Г. (2017)
Посохов М. Ф. - Типові й атипові прозопалгії (2017)
Посохов Н. Ф. - Этиология фармакорезистентных атипичных прозопалгий у больных с преимущественным поражением краниальных чувствительных нервов, Байда Р. Н., Посохов П. Н., Дагер Н. И., Лемонджава З. М. (2017)
Привалова Н. М. - Нейропсихологічні критерії діагностики і прогнозу при закритій вибуховій черепно-мозковій травмі (2017)
Привалова Н. М. - Деякі психологічні особливості хворих з дорсалгіями та цервікальними больовими синдромами при неврологічній патології вертебрального та невертебрального ґенезу, Федосеєв С. В. (2017)
Прокопів М. М. - Стан надання медичної допомоги хворим на мозковий інсульт у м. Києві (за результатами прагматичного спостереження), Рогоза С. В. (2017)
Реміняк І. В. - Корекція депресивних порушень у хворих з больовими синдромами після перенесеного ішемічного інсульту (2017)
Реміняк І. В. - Порушення сну у хворих на мігрень, Реміняк Ю. К. (2017)
Реміняк І. В. - Особливості структурних змін головного мозку у хворих після кардіохірургічних втручань (2017)
Розова К. В. - Коригуючий вплив препарату Капікор при експериментальному паркінсонізмі та хворобі Паркінсона, Маньковська І. М., Гончар О. О., Древицька Т. І., Коробань І. М., Карасевич Н. В. (2017)
Рощупкина Т. Н. - Современные направления менеджмента пароксизмальных проявлений при алкогольной энцефалопатии, Северин Ю. В. (2017)
Сабовчик А. Я. - Особливості епідеміологічних показників хвороби Паркінсона на Закарпатті, Пулик О. Р. (2017)
Сагайдак Л. О. - Оцінка клініко-лабораторних параметрів у хворих з вертеброгенним попереково-крижовим больовим синдромом із супутнім ожирінням, Шкробот С. І. (2017)
Салій З. В. - Деякі особливості імунних порушень у віддаленому періоду черепно-мозкової травми, Шкробот С. І, Салій І. М. (2017)
Сербіненко І. А. - Декомпенсація хворих на енцефалопатії в період геомагнітних бур (2017)
Сірко А. Г. - Хірургічне лікування фармакорезистентних форм невралгії трійчастого нерва, Кирпа І. Ю. (2017)
Смотрицька Т. В. - Загальна характеристика показників варіабельності артеріального тиску в гострому періоді мозкового інсульту (2017)
Соколова Л. І. - Сучасні критерії діагностики розсіяного склерозу в практичній неврології (2017)
Соколова Л. І. - Вдосконалення підготовки лікарів-інтернів неврологів, Ілляш Т. І. (2017)
Стоянов О. М. - Можливості терапії дрижальних гіперкінезів при вегетативних і судинних дисфункція, Колесник О. О., Антоненко С. О., Борисенко О. А. (2017)
Стоянов О. М. - Нейровегетативні розлади в клініці посттравматичної епілепсії, Муратова Т. М., Борисенко О. А., Колесник О. О., Олійник С. М. (2017)
Сухоносова О. Ю. - Моніторинг стану статистичних показників з нервових хвороб та епілепсії серед дитячого населення Харківської області та України (2017)
Сухоруков В. В. - Особенности организации ночного сна по данным полисомнографических исследований у больных с ремиттирующим и вторично-прогрессирующим типами течения рассеянного склероза (2017)
Танцура Л. М. - Перспективи фармакогенетичних досліджень при фармакорезистентних епілепсіях у дітей, Пилипець О. Ю., Третьяков Д. В., Танцура Є. О. (2017)
Ткачева Т. Н. - Характеристика вторично-прогредиентного течения рассеянного склероза у больных с ретробульбарным невритом в дебюте (2017)
Товажнянська О. Л. - Імунологічні критерії тяжкості перебігу міастенії залежно від структурних змін тимуса, Самойлова Г. П. (2017)
Tondiy O. - Use of the physiotherapy complex on the treatment of the spasticity of different etiologies, Zavalna O., Korenev S. (2017)
Федосєєв С. В. - Стан здоров’я та якість життя хворих з болем у спині (дорсалгією) при різних варіантах неврологічної патології (2017)
Флорікян В. А. - Толерантність до фізичного навантаження у хворих з церебральною венозною патологією, Слепак О. М. (2017)
Титул, зміст (2017)
Харіна К. В. - Особливості неврологічного стану у хворих після аортокоронарного шунтування (2017)
Роїк М. В. - Екологічна стабільність і пластичність перспективних гібридів цукрових буряків, Корнєєва М. О. (2017)
Харіна К. В. - Оцінка структурно-функціонального стану магістральних артерій та особливості церебральної гемодинаміки у хворих після аортокоронарного шунтування, Лінська Г. В. (2017)
Лейбович А. С. - Деякі результати виконання програми "Бетаінтеркрос" циклу (14-15-16), Борисов Д. В., Борисова Т. О., Борисова Л. В., Шрамко Л. П. (2017)
Черненко М. Е. - О проблеме пластичности неврологических и психических процессов в условиях демиелинизирующей патологии и при нейродегенерации (2017)
Сінченко В. М. - Етапи та перспективи розвитку української інтенсивної технології виробництва цукрових буряків, Пиркін В. І. (2017)
Артюхова В. В. - Особливості травматичного досвіду учасників бойових дій, напрямки його психокорекції (2017)
Альдеков Н. А. - Совершенствование приемов возделывания сахарной свеклы в Казахстане, Рамазанова С. Б., Бастаубаева Ш. О. (2017)
Березовский В. Н. - Посттравматическое стрессовое расстройство в зоне проведения антитеррористической операции, Панченко О. А. (2017)
Войтова Г. П. - Енергоємність – оцінка функціонування агросистем зерно-бурякової сівозміни в зоні достатнього зволоження правобережного Лісостепу (2017)
Блажевич Ю. А. - Частота рецидивов и динамика клинической представленности психозов после первого психотического эпизода по данным катамнестического исследования (2017)
Саблук В. Т. - Саморегуляція населення комах в агроценозі буряків цукрових – проблема і шляхи її вирішення, Грищенко О. М., Смірних В. М. (2017)
Васильєва Г. Ю. - Особливості реалізації копінг-поведінки в професійній діяльності медичних працівників онкологічного профілю з різним рівнем емоційного вигоряння (2017)
Венгер О. П. - Клінічні особливості суб’єктивного контролю у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2017)
Георгиевская Н. В. - Психотерапевтическая помощь замужним женщинам при различных формах сексуальной дезадаптации (2017)
Гердт И. Ю. - Особенности синтетической, межнациональной, поликультуральной социопсихотерапии иммигрантов с различными формами психических и поведенческих расстройств (2017)
Гук Г. В. - Особливості застосування діагностичного інструменту SCID-I з метою оцінки стану психічного здоров’я демобілізованих учасників бойових дій (2017)
Данилов А. С. - "Многообразие эмоционального влияния. Рождение эмоции из логоса" (2017)
Денисенко М. М. - Кореляція аддиктивних тенденцій у хворих на неврастенію (2017)
Денисенко М. М. - Клінічна варіативність постстресових розладів у комбатантів, Лакинський Р. В. (2017)
Живілова Я. С. - Організація психосоціальної реабілітації у хворих з органічними ураженнями головного мозку в умовах лікарні з суворим наглядом (2017)
Забор В. С. - Екзистенційний підхід як метод діагностики і психотерапії у пацієнтів з тривожно-астенічними розладами, Фільц О. О. (2017)
Заворотний В. І. - Посттравматичний стресовий розлад у військово службовців Збройних Сил України, Соколова І. М. (2017)
Зеленська К. О. - Сучасна модель формування суїцидальної поведінки, Зеленська Г. М. (2017)
Іщук В. В. - Патоконативний компонент психоендокринного синдрому у хворих на порушення обміну гормонів щитоподібної залози та наднирників (2017)
Кирилюк Н. П. - Роль специфічних для ВІЛ-інфікованих пацієнтів стресорів у психогенезі депресії (2017)
Кожина А. М. - Психоосвітні заходи в умовах гібридної війни, Гайчук Л. М. (2017)
Кожина Г. М. - Система раннього виявлення, корекції та профілактики суїцидальної поведінки у хворих на посттравматичний стресовий розлад, оцінка її ефективності, Коростій В. І., Зеленська К. О. (2017)
Кожина Г. М. - Рівень протизапальних цитокінів (IL-4, IL-10) у сироватці крові хворих на рекурентний депресивний розлад, Тєрьошина І. Ф. (2017)
Козідубова В. М. - Питання вдосконалення післядипломної підготовки фахівців психіатричної допомоги в діяльності опорної кафедр, Долуда С. М., Гончаров В. Є., Баричева Е. М., Брагін Р. Б., Гурницький О. В. (2017)
Козявкін В. І. - Клініко-психопатологічні особливості дітей з аутизмом та їх динаміка в процесі реабілітації за Системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, Волошин Т. Б. (2017)
Коровіна Л. Д. - Вплив депресії на перебіг параноїдної шизофренії, Кондратенко А. П. (2017)
Коростій В. І. - Біоритмологічні особливості пацієнтів з артеріальною гіпертензією та субклінічними психопатологічними проявами, Меламуд К. С. (2017)
Коростій В. І. - Принципи корекції та профілактики соціально-стресових розладів у категорій населення, постраждалих внаслідок АТО, Платинюк О. Б. (2017)
Коршняк О. В. - Динаміка непсихотичних психічних розладів у осіб у віддаленому посткомоційному періоді на фоні сполученої психо- та фармакотерапії, Коршняк Т. В. (2017)
Костюченко Н. В. - Взаємозв’язок особливостей психоакустики та негативної симптоматики у хворих на шизофренію, Фільц О. О. (2017)
Криворотько Я. В. - Організація психотерапевтичної допомоги жінкам у перинатальному центрі, Криворотько К. І. (2017)
Кудінова О. І. - Психотерапія в системі лікування хворих на тривожні розлади, Чорна Т. С., Злобін О. О. (2017)
Кутіков О. Є. - Форми невротичної патології у пацієнтів з різними антропологічними характеристиками (2017)
Лизак О. Л. - Оцінка ефективності стаціонарної психотерапії за змінами паттернів міжособистісних стосунків (2017)
Лінський І. В. - Співвідношення больової чутливості та аутоагресивної поведінки у деяких категоріях хворих, Кузьмінов В. Н., Юрченко М. П., Шульга О. О. (2017)
Лінський І. В. - Особливості больової чутливості у хворих з тяжким депресивним епізодом, Ткаченко Т. В., Кузьмінов В. Н., Малихіна Н. А. (2017)
Мамчур А. И. - Комплексный подход в лечении соматоформных расстройств, Гуща С. И. (2017)
Мартинова Ю. Ю. - Внутрішньоособистісні та психосоціальні складові адаптаційного потенціалу жінок, які перенесли мастектомію, Мацько Н. Г. (2017)
Марута Н. О. - Особливості терапевтичних заходів у хворих на невротичні розлади з аддиктивними формами поведінки, Колядко С. П., Явдак І. О., Каленська Г. Ю., Денисенко М. М. (2017)
Марута Н. О. - Алгоритм персоніфікованої психотерапії при депресивних розладах, Панько Т. В., Федченко В. Ю., Каленська Г. Ю., Малюта Л. В. (2017)
Марута Н. О. - Діагностичні критерії депресивних розладів на етапах надання медичної допомоги, Панько Т. В., Федченко В. Ю., Семікіна О. Є., Каленська Г. Ю., Теренковський Д. І. (2017)
Михайлова Е. А. - До проблеми діагностики тривожних розладів у дітей, Проскуріна Т. Ю., Матковська Т. М. Мітельов Д. А., Бєляєва О. Е. (2017)
Михайлова Е. А. - Клініко-генетичний аспект тривожно-фобічних розладів у дітей у контексті первинної та вторинної профілактики, Проскуріна Т. Ю., Багацька Н. В., Мітельов Д. А., Матковська Т. М., Глотка Л. І. (2017)
Михайлов Б. В. - Организация психосоциальной реабилитации детей и подростков в Украине с использованием природных и преформированных факторов, Водка М. Е., Вашките И. Д., Алиева Т. А. (2017)
Михайлов Б. В. - Інклюзивна модель освіти дітей з обмеженими можливостями здоров’я, Колеснік Н. М. (2017)
Михайлов В. Б. - К вопросу о развитии соматогенных эмоциональных нарушений у лиц, перенесших инфаркт миокарда, Фельдман Д. А. (2017)
Мозгова Т. П. - Клініко-психопатологічний аспект електрофізіологічних порушень у підлітків з розладами поведінки, Лещина І. В., Федорченко С. В. (2017)
Овчаренко М. О. - Стан вродженого імунітету при посттравматичних стресових розладах у мешканців Луганської областi, Вербицький Є. Ю. (2017)
Панченко О. А. - Постстресові розлади в умовах громадянського протистояння (2017)
Панченко О. А. - Украинско-польское сотрудничество в области нейрореабилитации и психоневрологии, Сливински Збигнев, Кутько И. И., Радченко С. М. (2017)
Панченко О. А. - Особенности развития психических расстройств в условиях вооруженного конфликта, их коморбидность, Кутько И. И., Стасюк А. В. (2017)
Пенова И. К. - Общие принципы программы реабилитации пациентов пожилого возраста с когнитивными расстройствами (2017)
Підкоритов В. С. - Оптимальні стратегії терапії у хворих на параноїдну шизофренію з серцево-судинною патологією, Байбарак Н. А. (2017)
Підкоритов В. С. - Предиктори та особливості клінічної картини повторних нападів шизоафективного розладу, Серікова О. С. (2017)
Підкоритов В. С. - Особливості лікування та реабілітації хворих на шизофренію, що мають супутню гастроентерологічну патологію, Скринник О. В. (2017)
Підкоритов В. С. - Сучасні підходи до лікування та реабілітації хворих на шизофренію, що мають супутню неврологічну патологію, Український С. О. (2017)
Підлубний В. Л. - Біопсихосоціальна концепція в оціненні психічного здоров’я працівників промисловості (2017)
Поліщук О. Ю. - Використання біофідбек-терапії у корекції тривожних та депресивних розладів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Пастернак Н. І., Юрценюк О. С. (2017)
Пономарёва А. В. - Психодиагностика постстрессовых расстройств, Панченко О. А. (2017)
Пономарёва В. В. - Мишени когнитивной терапии компульсивного расстройства сексуального поведения (2017)
Пономарёв В. И. - Личностные особенности при соматоформной вегетативной дисфункции, Вовк В. И, Матвиенко Ж. И. (2017)
Пономарьов В. І. - Сучасні підходи до ранньої діагностики гострих нейроінфекцій на первинній ланці допомоги, Савицька І. Б. (2017)
Пономарьов В. І. - Про патоморфоз ендогенного-процесуальних психічних розладів, Суворова-Григорович А. А., Мінюкова С. Л. (2017)
Проскуріна Т. Ю. - Особливості реабілітації дітей з тривожно-фобічними розладами, Михайлова Е. А., Бєляєва О. Е., Матковська Т. М., Мітельов Д. А. (2017)
Прохорова О. В. - Спільні механізми депресії пізнього віку та стійкого когнітивного зниження (2017)
Пугач Е. А. - Инновационные подходы к лабораторной диагностике острого стресса в условиях антитеррористической операции, Панченко О. А. (2017)
Пшук Н. Г. - Особливості ініціального етапу ендогенних депресивних розладів у осіб молодого віку, Белов О. О. (2017)
Пшук Н. Г. - Деякі конструкти формування ресурсу сімейної підтримки пацієнтів з шизофренією та афективними розладами, Камінська А. О. (2017)
Пшук Н. Г. - Використання майндфулнес-технік при тривожних розлада, Стукан Л. В., Сігнаєвська О. В. (2017)
Романова И. В. - Психокоррекция и психотерапия женщин, пострадавших от гендерно обусловленного насилия (2017)
Самойлова О. В. - Розвиток дитячих посттравматичних стресових розладів під дією психотравмуючих чинників (2017)
Сарвир И. Н. - Особенности эмоционально-аффективной сферы у больных с острыми сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями (2017)
Саржевський С. Н. - Особливості клініки та лікування депресій в похилому віці (2017)
Сафонов Д. Н. - Типологія патоморфозу кататонічного синдрому (2017)
Свиридова З. В. - Ультразвуковая диагностика патологии органов брюшной полости у пациентов с хроническими психическими расстройствами, Панченко О. А. (2017)
Селюкова Т. В. - Психологічні особливості діагностики алекситимії в осіб з різним рівнем відчуття самотності (2017)
Сєрікова О. І. - Прогностичне значення першого епізоду біполярного афективного розладу (2017)
Сінча К. А. - Основні результати дослідження негативної постманіфестної симптоматики депресивного спектра при шизофренії (2017)
Стрельнікова І. М. - Досвід надання антипсихотичної допомоги жінкам, хворим на епілепсію, що ускладнилась психотичними розладами (2017)
Табачніков С. І. - Особливості феноменологічної характеристики осіб, тимчасово переміщених з зони АТО, які страждають на посттравматичні психічні порушення, коморбідні із вживанням психоактивних речовин, Харченко Є. М., Осуховська О. С., Синіцька Т. В., Чепурна А. М., Болтоносов С. В. (2017)
Токарєва І. Л. - Якість виконання наукових досліджень в сучасній психоневрології (2017)
Фільц О. О. - Проблеми контрморбідності, Фітькало О. С., Лизак О. Л., Забор В. С., Костюченко Н. В. (2017)
Хмаин С. - Арт-терапевтическая рисуночная техника "звезда чувств" в комплексном лечении больных с рекуррентным депрессивным расстройством (2017)
Чабан О. С. - Аналіз впливу бойових дій на військовослужбовців, залежно від статі, в умовах наближеного стресу, Безшейко В. Г. (2017)
Чабан О. С. - Валідизація "Шкали оцінки якості життя", Хаустова О. О., Безшейко В. Г., Москаленко О. В. (2017)
Черкасова А. О. - Проблема психосоматичних розладів у дітей в сучасних умовах (2017)
Чугунов В. В. - Феномен псевдопатоморфоза психической патологии, Городокин А. Д. (2017)
Чулков О. М. - Юридичні і медичні аспекти кримінально-процесуальної дієздатності давати свідчення у свідків і потерпілих, хворих на шизофренію (2017)
Шестопалова Л. Ф. - Дослідження трансформації індивідуально-психологічних особливостей комбатантів, які перебували у зоні АТО, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. (2017)
Шкробот С. І. - Вплив фактору міграції на перебіг депресивних розладів у мігрантів та реемігранті, Венгер О. П., Смашна О. Є., Мисула Ю. І., Сас Л. М., Білоус В. С., Костіна О. О. (2017)
Штриголь Д. В. - Особливості психомоторики дітей з психічним недорозвиненням (2017)
Щеголь М. В. - Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы у лиц с постстрессовыми расстройствами, Панченко О. А. (2017)
Юрьева Л. Н. - Некоторые особенности диагностики и клинической динамики соматоформных расстройств, Мамчур А. И., Гуща С. И. (2017)
Yurieva L. М. - Primary prophylaxis of psychical maladjustment in relatives of patients with the first psychotic episode, Shusterman T. Y., Hoholev K. V. (2017)
Юрценюк О. С. - Депресивні та тривожні розлади у студентів (2017)
Богацкая Е. Д. - Медико-психологические аспекты насилия в семье (2017)
Борщевська А. В. - "Епідемія" шкільної неуспішності:системний погляд, Кирилюк С. С. (2017)
В’юн В. В. - Медико-психологічна підтримка лікарів-інтернів в сучасних умовах (2017)
Вязьмітінова С. О. - Принципи організації медико-психологічної допомоги учасникам бойових дій в санаторно-курортних умовах (2017)
Герасимук В. А. - Характеристика сімейного функціонування жінок, чоловіки яких хворіють на шизофренію (2017)
Зильберблат Г. М. - Коммуникативная толерантность — важная составляющая в профессиональном портрете социальных работников, Иващенко В. К., Тимен М. Е., Иващенко Н. Е. (2017)
Кабанцева А. В. - Психологічні чинники медико-психологічного контролю водіїв-професіоналів, Панченко О. А. (2017)
Коваленко І. В. - Когнітивно-поведінкова психотерапія перфекціонізму у молоді, Лемещук М. В. (2017)
Лобунец А. Ю. - Психологические особенности студентов, проживавших в зоне АТО, и организация медико-психологической реабилитации, Демченко О. А. (2017)
Прокопович Є. М. - Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежності підлітків, Пільгук Н. М. (2017)
Радченко С. М. - Инновационные методы медико-психологического контроля в нейрореабилитации, Панченко О. А. (2017)
Рябоконь Н. О. - Сучасний підхід до організації медично-психологічного супроводу дітей з тривожно-депресивними розладами (2017)
Сердюк І. О. - Психодіагностичні методи в оцінці динаміки нейрореабілітації, Панченко О. А. (2017)
Шавліс Н. А. - Психологічні методи роботи з дітьми з різними формами мовленнєвої патології (2017)
Шестопалова Л. Ф. - Типологічна класифікація суб’єктивної картини життєвого шляху у хворих на різні форми невротичних розладів, Марута О. С. (2017)
Андрух П. Г. - Психотерапия и реабилитация расcтройств эмоциональной сферы и сопряженных расстройств у пациентов с зависимостью от психоактивных веществ, Андрух Г. П., Добростомат У. Н. (2017)
Андрух П. Г. - Созависимость в семьях лиц с зависимостью от психоактивных веществ, Андрух Г. П., Добростомат У. Н. (2017)
Артемчук А. П. - Ідентифікація провідних професійних груп осіб, залежних від алкоголю, з урахуванням їх представленості серед загальної кількості працюючих, в Харківській області, Гольцова С. В. (2017)
Артемчук К. А. - Новий підхід до терапії хворих на алкогольну залежність інгібіторами ацетальдегіддегідрогенази переривчастими курсами — "за потребою", Лінський І. В. (2017)
Артемчук А. П. - Стрес як діагностичний, прогностичний та лікувальний фактор при станах залежності в умовах військових дій, природних та техногенних катастроф, шкідливих виробництв, соціальних конфліктів та інших вад життя, Артемчук О. А., Артемчук К. А. (2017)
Артемчук А. П. - Три провідні складники формування алкогольної залежності, Лобанов І. Ю., Гольцова С. В. (2017)
Артемчук А. П. - Клініко-епідеміологічний аспект сучасних форм алкогольної хвороби на моделях різних типів професійно-виробничої шкідливості, Мінко О. І. (2017)
Артемчук О. А. - Фармакотерапевтична технологія адаптаційно-метаболічної дії ("Композит-1"): принципи створення, механізми дії та результати використання в клініці алкоголізму, Мінко О. І. (2017)
Бараненко О. В. - Особливості проявів психопатологічної симптоматики залежно від рівня споживання алкоголю в учасників АТО (2017)
Бараненко О. В. - Аналіз особливостей рівня та стилю споживання алкоголю в учасників АТО, Лісна Н. М. (2017)
Бараненко О. В. - Особливості алкогольних уподобань в учасників АТО, Самойлова Е. С., Шалашов В. В., Голощапов В. В., Літвиненко В. В. (2017)
Берченко О. Г. - Нейрофизиологические, нейрохимические и метаболические механизмы развития синдрома отмены у крыс с зависимостью от алкоголя, Титкова А. М., Веселовская Е. В., Шляхова А. В., Левичева Н. А. (2017)
Васильєва О. О. - Психоневрологічна симптоматика та її корекція у хворих на синдром залежності від психоактивних речовин з суїцидальною поведінко, Іщенко О. С., Петухова І. С. (2017)
Васильєва Г. Ю. - Особливості емоційного стану наркозалежних, які отримують підтримувальну терапію агоністами опіоїдів (попереднє повідомлення), Яровой В. М. (2017)
Городокин А. Д. - Феномен суперкомплаентности пациентов на программе заместительной терапии зависимости (2017)
Завязкіна Н. В. - Алкоголізація як один з факторів аутоагресивної поведінки хворих на епілепсію (2017)
Задорожный В. В. - О связи неврологических проявлений с фундаментальными клиническими показателями у больных алкогольным делирием (2017)
Зильберблат Г. М. - Пути реформирования наркологической службы, Черняховский И. А., Соколова М. А. (2017)
Кузьмінов В. Н. - Клінічні варіанти стану відміни алкоголю з делірієм (2017)
Лісна Н. М. - Клінічні характеристики пацієнтів з різним рівнем терапевтичного альянсу, Бараненко О. В. (2017)
Лісна Н. М. - Зв’язок між показниками типів особистісної акцентуації та рівнем терапевтичного альянсу у хворих на алкогольну залежність і їх співзалежних родичів, Бараненко О. В., Шалашов В. В. (2017)
Лобанов І. Ю. - Мінімальна дисфункція головного мозку як етап і біологічний предиктор формування алкогольної залежності (2017)
Лобанов І. Ю. - Дослідження патопсихологічних механізмів ризику розвитку алкогольної залежності серед учнів ПТУ (2017)
Маркозова Л. М. - Преморбідні, клінічні та соціально-психологічні маркери ступеня терапевтичного альянсу в осіб з алкогольною залежністю (2017)
Маркозова Л. М. - Роль факторів нейропластичності у формуванні когнітивних порушень та їх корекції у осіб з алкогольною залежністю з постстресовими розладами (2017)
Маркозова Л. М. - Метод математичного моделювання агоністично-антагоністичної взаємодії станів залежності різного походження в процесі їхнього епідемічного поширення, Лінський І. В. (2017)
Маркозова Л. М. - Визначення адаптогенних та патогенних ефектів психоактивних речовин серед учасників АТО (2017)
Мисько Г. М. - Протисудомні препарати пролонгованої дії в комплексній терапії компульсивного потягу до алкоголю та дидактичні основи імплементації (2017)
Мінко О. І. - Алкогольна поведінка та її наслідки у ветеранів АТО і цивільного населення, постраждалого від "гібридної війни", Лінський І. В., Бараненко О. В. (2017)
Радченко Т. М. - Патогенетична роль гіпотиреозу в розвитку псевдоабстинентного синдрому у наркозалежних жінок, Овчаренко М. О., Пінський Л. Л. (2017)
Самойлова О. С. - Індивідуальна вразливість особистості як передумова вживання алкоголю в умовах "гібридної війни", Бараненко О. В., Голощапов В. В. (2017)
Сосін І. К. - Синдром відміни в сучасній наркології: інтеграція терапевтичних підходів і парадигма наукових досліджень та інновації дидактики, Чуєв Ю. Ф., Гончарова О. Ю. (2017)
Сосін І. К. - Клініко-діагностична і дидактична ідентифікація проблеми синдрому позиційного здавлення як невідкладного стану в наркології, Гончарова О. Ю. (2017)
Тарасов О. В. - К вопросу эволюции аддиктологического статуса потребителей синтетических каннабиноидов (2017)
Фітькало О. - Алкоголізм та реальність, Павлусів Т. (2017)
Харківська-Дзюба Ж. В. - Молодіжний проект "Школа менеджерів громадського здоров’я" (2017)
Чуев Ю. Ф. - Ассоциированная депрессия в наркологической науке и практике (2017)
Шалашов В. В. - Сучасні напрями профілактики наркологічних розладів, Гольцова С. В. (2017)
Буря А. И. - Исследование физико-механических характеристик графитопластов, Калиниченко С. В., Томина А. – М. В., Баглюк Г. А. (2017)
Колоскова А. Н. - Классификатор многослойных комбинированных упаковочных материалов (2017)
Ниркова Л. І. - Аналіз впливу комбінації стрес-корозійних чинників на корозійне розтріскування від напруження трубної сталі при рН, близьких до нейтральних (2017)
Адоньєв Є. О. - Розробка узагальненої техніки алгебраїчного формування Б-функцій для чотирьох точок, Верещага В. М., Лисенко К. Ю. (2017)
Беляев А. В. - Обработка сигналов в универсальном мультимедийном стрелковом тренажере, Зубков О. В., Тарасов К. С., Карташов В. М. (2017)
Димко Є. П. - Параметрична класифікація як основа системи підтримки прийняття рішень для управління виплавкою зносостійкого чавуну, Юрченко В. В., Шамрай А. В., Кияшко С. Ю., Дьоміна А. В., Макаренко Д. М. (2017)
Баженов В. Г. - Експериментальне дослідження електростатичного методу неруйнівного контролю дефектів у полімерних матеріалах, Івіцький І. І., Івіцька Д. К. (2017)
Ковалева Е. А. - Новые подходы к расчету себестоимости централизированного теплоснабжения, Мисюра Е. Ю. (2017)
Мілютіна О. С. - Статистичний аналіз графіків навантаження трансформаторної підстанції, Левченко С. А. (2017)
Москалец Н. В. - Сравнительная оценка методов определения направления прихода сигналов на основе выборочной корреляционной матрицы (2017)
Становський О. Л. - Моделювання та оптимізація поліматеріальних об’єктів в САПР за допомогою метода віртуальної моделі, Валід Шер Хуссаін, Лебедєва О. Ю., Становська Т. П., Торопенко А. В., Швець П. С. (2017)
Трикоз Л. В. - Змінення переробної спроможності сортувальних пристроїв через надійність характеристик верхньої будови колі, Багіянц І. В. (2017)
Негруб С. Л. - Огляд досягнень в області електролітно-плазмового полірування виробів з титанових сплавів, Володько Є. Г. (2017)
Исмайылова Д. Д. - Задача кручения радиально-неоднородного цилиндра (2017)
Коваленко В. Л. - Изучение характеристик Ni(OH)2, полученного в щелевом диафрагменном электролизере при различной концентрации сульфата натрия, Коток В. А. (2017)
Яковлева И. Г. - К вопросу определения концентрации газов в ванной сталеплавильных агрегатов, Петрик А. А. (2017)
Письменний С. В. - Методика визначення активної зони склепоутворення на контурі підземно-транспортної виробки при комбінованій розробці залізорудних родовищ (2017)
Чибичик О. А. - Оптимизация технологических режимов литья под низким давлением Al-Mg сплава по критерию максимума жидкотекучести, Степаненко Р. Н., Горощенко А. Н., Гриценко Д. В., Салтыков Л. А., Макаренко Д. Н. (2017)
Шумська Л. П. - Пориста теплоізоляція на основі глинозему (2017)
Радов Д. Г. - Виявлення отруйних домішок в етанолі методом поверхневого плазмонного резонансу, Маслов В. П., Дорожинский Г. В. (2017)
Івасенко В. М. - Оцінка впливу автозаправних станцій на навколишнє середовище, Винниченко Т. О. (2017)
Бородай И. И. - Влияние внешнего электромагнитного поля на обменные процессы в плодах фруктов (2017)
Дупенко О. О. - Визначення рівняння регресії очищення фенольних стічних вод з додаванням біогеної добавки карбаміду, Трикіло А. І. (2017)
Федюшко А. Ю. - Анализ распределения электрического поля на поверхности яблок со слоем микроорганизмов (2017)
Холодкова А. В. - Анализ и разработка web-сайта для музыкальной студии, Аннакулиев М. Н. (2017)
Войцехівська О. М. - Властивості фононних спектрів деяких сферичних наногетеросистем, Головацький В. А., Міхальова М. Я., Ткач М. В., Фартушинський Р. Б. (2000)
Гуцул І. В. - Дослідження вольт-ватної чутливості анізотропного оптикотермоелемента при антипаралельних напрямках градієнта температури та променевого потоку (2000)
Грушка О. Г. - Кінетичні ефекти у власному напівпровіднику Hg3In2Te6 при врахуванні розсіювання носіїв заряду на нейтральних центрах і акустичних фононах, Горлей П. М., Грушка З. М., Іваночко М. М. (2000)
Волянська Т. А. - Фотоелектричні властивості епітаксійних гомо- і гетероструктур на основі In4(Se3)1-xTe3x, Грицюк Б. М., Мошкова Т. С., Раренко І. М., Стребежев В. М., Паламар Т. В. (2000)
Стребежев В. М. - Вплив умов отримання на стабільність багатошарових інтерференційних покриттів на базі CdSb, Раренко І. М., Куликовська С. М., Дремлюженко С. Г. (2000)
Романюк Б. М. - Вплив термічних обробок на час життя нерівноважних носіїв заряду в Cz-Si, Попов В. Г., Мельник В. П., Клюй М. І., Горбулик В. І., Оберемок О. С. (2000)
Горлей П. М. - Електричні і фотоелектричні властивості діодів на основі CdxZn1-xTe, Демич М. В., Махній В. П., Ульяницький К. С., Хорват Ж. (2000)
Сльотов М. М. - Крайова люмінесценція GaN (2000)
Варцаб'юк О. М. - Оптичні властивості плівок CuInS2, вирощених методом пульверизації, Горлей П. М., Гречко В. О., Орлецький І. Г. (2000)
Ангельський О. В. - Отримання вихрових пучків, Бесага Р. М., Коновчук О. В., Мохунь І. І. (2000)
Полянський П. В. - Про особливості реалізації ефекту віртуального темного поля у юнгівській голографії (2000)
Новіков Л. М. - Дослідження механізмів деградації та забезпечення надійності потужних ПМОН-структур, Політанський Л. Ф., Ляшенко О. Ф., Паламарчук Д. О. (2000)
Бурачек В. Р. - Виготовлення фоточутливих плівок CdTe і дослідження їх характеристик, Зорій М. В., Савицький А. В. (2000)
Паранчич C. Ю. - Вирощування кристалів CdxHg1-xTe:V (х=0,9-0,95) та їх фізичні властивості, Андрійчук М. Д., Радевич Н. Я. (2000)
Возний М. В. - Моделювання процесу довготривалої релаксації фотопровідності у напівпровіднику після радіаційного опромінення, Горлей П. М. (2000)
Пирога С. А. - Механізм перезарядки мідних центрів у монокристалах CdJ2, легованих CuJ (2000)
Литвинчук І. В. - Вплив зосередженої сили на формування товщинних осциляцій інтенсивності, Струк Я. М., Раранський М. Д., Фодчук І. М. (2000)
Борча М. Д. - Вплив спотворення вхідної поверхні на чотирихвильове розсіяння X-променів у Ge, Гарабажів Я. Д., Раранський М. Д., Ткач О. О., Фодчук І. М. (2000)
Новіков С. М. - Зображення дислокацій і мікродефектів на секційних топограмах в акустично збудженому кристалі, Раранський М. Д., Федорцов Д. Г., Фодчук І. М. (2000)
Савицький П. І. - Стабілізуючий вплив германію на електричні характеристики моноселеніду індію, Ковалюк З. Д., Мінтянський І. В. (2000)
Ковалюк З. Д. - Дослідження фотоелектричних властивостей і спектрів шумів монокристалів і плівок InSe, Орлецький В. Б., Будзуляк І. М. (2000)
Катеринчук В. М. - Залежність спектрів фотовідгуку анізотропних кристалів InSe від їх кристалографічної орієнтації та стану поверхні, Ковалюк З. Д., Беца Т. В. (2000)
Бучковський І. А. - Моделювання лінійних електронних кіл (2000)
Семізоров О. Ф. - Особливості одержання пресованих термоелектричних матеріалів на основі твердих розчинів системи Bi2Te3–Sb2Te3–Sb2Se3, Кушнерик Л. Я., Черкез Р. Г., Шкіль Л. П., Розвер Д. Ю. (2000)
Ащеулов А. А. - Особливості виготовлення удосконалених термоелектричних модулів на основі телуриду вісмуту, Романюк І. С., Простебі Л. І., Добровольський Ю. Г., Вітрюк С. А. (2000)
Черепачинський В. І. - Про помилковість ще одного з ейнштейнівських методів одержання перетворень Лоренца (2000)
Лепіх Я. І. - Адсорбційні властивості плівкових структур комплексонатів германію, Сминтина В. А. (2000)
Лавренко С. С. - Аналітична модель міграції радіоактивних речовин у грунті водозбірного басейну (2000)
Гуц В. В. - До питання про теплофізичні основи роботи анізотропного термоелемента, Охрем В. Г. (2000)
Бабій П. І. - Кристалічна структура і силові сталі мікроскопічної теорії в CdTe, Маник О. М. (2000)
Содержание (2017)
Колонка головного редактора (2017)
Уважаемые наши коллеги, читатели и авторы! (2017)
Дочвири Дж. Н. - Двухдвигательный асинхронный электропривод с упрощенной системой управления для прессов буммашин (2017)
Смотров Е. А. - Улучшение энергетических характеристик контейнерного козлового крана, Фель А. М., Субботин В. В., Квятковская Р. В. (2017)
Ніценко В. В. - Дослідження методів реалізації вимірювальних кіл диференційно-фазного захисту збірних шин, Кулагін Д. О. (2017)
Кимстач О. Ю. - Структурная оптимизация в некоторых задачах электромеханики и электротехники (2017)
Петрушин В. С. - К особенностям расчета основных потерь в стали в асинхронных двигателях, Чайковский В. П., Еноктаев Р. Н. (2017)
Петрушин В. С. - Исследование частотного пуска асинхронного двигателя при законе регулирования Е/f=const, Якимец А. М., Еноктаев Р. Н., Бибик А. В. (2017)
Беликова Л. Я. - Синхронные моменты в асинхронных двигателях с нетрадиционными обмотками, Якимец А. М., Олексюк А. И. (2017)
Медведев В. В. - Активная балансировка тяговых свинцовых аккумуляторов в электромобилях, Мищенко В. И., Абдураимов А. Э. (2017)
Пуйло Г. В. - Анализ технико-экономической эффективности силового трансформатора с комбинациями проводниковых материалов обмоток, Насыпаная Е. П., Махтин Т. В. (2017)
Христо П. Е. - Оптимизация переходного процесса в системе с электрической и гидравлической емкостью при наличии потерь энергии источника и постоянного расхода энергоносителя (2017)
Маевский Д. А. - Коэффициент полезного действия двухпроводного электрического кабеля с учетом взаимных влияний между его проводниками, Маевская Е. Ю., Семенюг А. Н., Савельев А. А. (2017)
Макаренко В. В. - Анализ эффективности использования технологии Spread Spectrum для снижения уровня кондуктивных помех DC/DC- преобразователей, Пилинский В. В. (2017)
Кузнєцова Н. В. - Практичне застосування методології розробки скорингових карт для аналізу ризиків автокредитування (2017)
Аль-Даби М. М. - Модели рабочего диагностирования поразрядной конвейерной системы, Дрозд А. В., Дрозд М. А. (2017)
Bodyanskiy Ye. - Adaptive multistep self-learning procedure for solving principal component analysis task, Deineko A., Shalamov M. (2017)
Крисилов В. А. - Формализация операций сравнения 1-граничных интервалов в условиях неопределенности описания временных характеристик объектов, Городничая Е.А. (2017)
Кондратець В. О. - Підвищення продуктивності кульових млинів за рахунок адаптивного керування завантаженям рудою і розрідженням пульпи, Мацуй А. М. (2017)
Верлань А. А. - Алгоритм реализации интегральных макромоделей явного вида, Стертен Ю., Положаенко С. А. (2017)
Зайцев Є. О. - Розробка апаратно-програмного забезпечення системи контролю повітряного зазору гідрогенераторів, Левицький А. С., Кромпляс Б. А., Сидорчук В. Є. (2017)
Найденко Е. В. - Использование программной среды Ni Mulтisim при подготовке студентов направлений "Электромеханика" и "Электротехника", Маевская Е. Ю. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Martynov A. V. - Structures and biological activity of cuprophyllins, Bomko T. V., Nosalskaya T. N., Kabluchko-Baruah T.V. (2017)
Chernusky V. G. - Antigens bronchopulmonary system and their role in the diagnosis of autoimmune processes in bronchial asthma in children, Popov N. N., Govalenkova O. L., Letyago A. V., Kashina-Yarmak V. L., Evdokimov T. V. (2017)
Nefedova L. - In vitro study of anti-influenza activity of para-aminobenzoic acid and prospects of nasal drug development on its base, Boyko N., Starosila D., Rybalko S., Zhilyakova E., Novikov O., Zhukovina O., Sagaydak-Nikitjuk R., Iurchenko I. (2017)
Strilets O. P. - A study of antimicrobial activity of foam-washing agent specimens at acidic pH values, Petrovska L. S., Baranova I. I., Bespala Yu. O. (2017)
Nazarchuk O. A. - Substantiation of overcoming of antibiotic resistance in acinetobacter baumannii clinical strains by usage of decamethoxinum, Paliy D. V. (2017)
Popov N. N. - Metabolic peculiarities at experimental generalized process caused by Pseudomonas aeruginosa, Malanchuck S. G., Mishina M. M. (2017)
Malysh N. G. - Evaluation and predictive methods of epidemical situation in the area of acute enteric infections, Podavalenko A. P. (2017)
Pokryshko O. V. - Identification of salmonella serovars isolated during 2009-2016 in Ternopil region, Ukraine, Barna . B., Klymnyuk S. I. (2017)
Sorokina O. G. - Infuence of gene polimorphism on the course of Epstein-Barr virus (2017)
Stepanskyi D. O. - Hydrogen peroxide production activity and adhesive properties of aerococci, isolated in women, Kremenchutsky G. M., Chuyko V. I., Koshova I. P., Khomiak O. V., Krushynska T. Y. (2017)
Kovalev V. M. - Antimicrobial activity of extracts of Iris hungarica and Iris sibirica, Mykhailenko O. O., Krechun A. V., Osolodchenko T. P. (2017)
Abstracts of scientific conference "Achievements and prospects in the fight against infectious diseases (microbiology, veterinary, pharmacy), May 18, 2017, Kharkov, Ukraine (2017)
Коптев М. М. - Cучасні дослідження з корекції змін, які викликаються в організмі стресовою реакцією (2017)
Наварчук Н. М. - Морфологічні особливості коренів та кореневих каналів ікол та різців, Костенюк С. В. (2017)
Островская С. С. - Иммунологические аспекты воздействия свинца и кадмия на организм, Шаторная В. Ф. (2017)
Рубцов Р. В. - Хроническое обструктивное заболевание легких у рабочих горнорудной промышленности (этиология, распространенность): взгляд на проблему, Ковальчук Т. А. (2017)
Трибрат Т. А. - Метаболічний синдром і здоровий образ життя, Шуть С. В., Сакевич В. Д. (2017)
Труфанова В. П. - Проблеми раннього дитячого карієсу в іноземній літературі (2017)
Хоменко В. М. - Особливості лікарського контролю за футболістами з ознаками дисплазії сполучної тканини, Неханевич О. Б. (2017)
Ян Сяо - Инцидентность венозных тромбозов в европейской популяции: роль хирургических вмешательств (2017)
Гапон Ю. В. - Бріофлора м. Лубни та її аналіз (Полтавська обл.) (2017)
Гойванович Н. К. - Вплив біомаси дріжджів Phaffia rhodozyma на стан антиоксидантної системи в тканинах білих щурів за щодобового введення афлатоксину В1, Антоняк Г. Л. (2017)
Дичко О. А. - Вплив фізичних реабілітаційних заходів на корекцію порушеної клітинної реактивності організму у дітей із сколіозом у віці 7-10 років (2017)
Орлова Л. Д. - Онтогенетична мінливість мінерального складу лучних рослин Лівобережного лісостепу України (2017)
Даниленко Г. М. - Гендерні особливості характеру навчальної діяльності з урахуванням фізичної активності, Нестеренко В. Г. (2017)
Куцак А. В. - Вивчення частоти та доз опромінення за рахунок рентгенодіагностичних процедур, Севальнєв А. І., Костенецький М. І., Кривсун К. В., Рибовалова Т. О. (2017)
Артьомова Н. С. - Наслідки внутрішньошлуночкових крововиливів III-IV ступеню у передчасно народжених дітей Полтавської області (2017)
Бабаева А. Х. - Перекисное окисление липидов и антиоксидантная защита в сыворотке крови у беременных с гестозом и железодефицитной анемией (2017)
Беленичев И. Ф. - Характер экспрессии мРНК iNOS и еNOS в миокарде крыс с алкогольной кардиомиопатией и на фоне проводимой терапии метаболитотропными кардиопротекторами, Стеблюк В. С., Камышный А. М. (2017)
Бицадзе А. Г. - Ранние послеоперационные осложнения у пациентов с острым инфарктом миокарда при экстренном коронарном шунтировании (2017)
Воротинцев С. І. - Місце назофарингіальної протекції та оксигенації в периопераційному управлінні дихальними шляхами пацієнтів з ожирінням (2017)
Григорьев С. В. - Лечение резистентного хронического болевого синдрома, Перцов В. И., Малая О. А. (2017)
Данилець Р. О. - Застосування % вПСА та % |-2|проПСА як можливих біомаркерів при диференційній діагностиці пухлин передміхурової залози, Гавриш І. Т., Григоренко В. М., Трофіменко О. В., Клепко А. В. (2017)
Дельва М. Ю. - Особливості когнітивного статусу у пацієнтів з транзиторними ішемічними атаками та малими інсультами (2017)
Дербак М. А. - Особливості вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2 типу поєднаний з хронічним гепатитом С (2017)
Довгань Р. С. - Зміни жирнокислотного спектру ліпідів міокарда при сумісному застосуванні ніфедипіну з ангіоліном та елгацином у щурів з артеріальною гіпертензією, Брюзгіна Т. С., Загородний М. І. (2017)
Заболотна І. Е. - Поширеність ожиріння серед дітей та асоційовані з ним ризики розвитку неінфекційних захворювань, Іскренко І. М. (2017)
Заічко Н. В. - Вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот та симвастатину на маркери цитолізу, дисліпідемії та оксидативного стресу у щурів з неалкогольною жировою хворобою печінки, асоційованою з гіпергомоцистеїнемією, Некрут Д. О. (2017)
Захидов З. Т. - К вопросу о современном лечении эвентраций, Джамалов Ф. Г., Джамалова Т. П., Джамалова Г. Ф. (2017)
Капустник В. А. - Математико-статистичний аналіз прогнозування ступеня тяжкості стану хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з супутньою гіпертонічною хворобою, Істоміна О. В., Зайцева О. В. (2017)
Катеренчук О. І. - Типові гематологічні синдроми в кардіології: анемія у пацієнтів з ішемічною серцевою недостатністю (2017)
Кривчун А. М. - Дисциркуляторні порушення у вертебробазилярному басейні при аномалії Кімерлі: клінічний випадок, Пушко О. О., Бондаренко Р. В., Продан О. П. (2017)
Куюн Л. О. - Локальні рівні прозапальних та супресивних цитокінів при загостренні ХОЗЛ (2017)
Лихацький П. Г. - Динаміка змін маркерів біоенергетичних процесів та цитолізу у щурів після ураження нітритом натрію на тлі тютюнової інтоксикації, Фіра Л. С., Гонський Я. І. (2017)
Макеева Н. И. - Ревматизм или новая нозологическая форма? (клинический случай), Одинец Ю. В., Сергиенко Е. В., Губарь С. О., Осмачко И. Е., Бойко О. Н. (2017)
Мандрика Я. А. - Порушення системи оксиду азота як провідний патогенетичний фактор формування ускладнень цукрового діабету 2-го типу, Маслова Г. С., Скрипник І. М. (2017)
Могила О. О. - Вплив ступеня артрозу колінного суглобу на вираженість синовіїту. Результати УЗД (2017)
Мустафаева А. Г. - Особенности сосудистой системы пациентов с метаболическим синдромом в разных возрастных группах (2017)
Оруджева A. Д. - Повышение эффективности комплексной терапии при лечении детей с гнойными менингитами (2017)
Похилько В. І. - Клінічний випадок набутої медикаментозної гострої гемолітичної анемії у дитини, внаслідок прийому ібупрофену ("Нурофен"), Артьомова Н. С., Цвіренко С. М., Ковальова О. М., Вернигора С. І. (2017)
Риков С. О. - Зв’язок поліморфізмів генів ARMS2 (rs10490924), CFH (rs800292), VEGFA (rs2010963 та rs699947) з наявністю "вологої" форми ВМД у хворих української популяції, Шаргородська І. В., Лаврик Н. С., Фролова С. С. (2017)
Соколенко В. М. - Використання екстрактів рослин-саліцилатів як природного джерела натрію 2-оксибензенкарбоксилату в якості замінника 2-ацетилоксибензойної кислоти, Дуброва Є. О., Лоцько М. І., Пуденко О. Р., Міщенко І. В. (2017)
Фелештинський Я. П. - Результати малоінвазивних та відкритих хірургічних втручань при ускладненнях гострого панкреатиту, Бондаренко О. М., Бондаренко М. Д. (2017)
Шмуліч О. В. - Фосфоліпідний склад імунокомпетентних клітин у дітей, хворих на основні нозологічні форми атопічної патології, Загоруйко Ю. В. (2017)
Щербак О. В. - Особливості патогенезу атерогенної дисліпідемії у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, Маслова Г. С., Скрипник І. М. (2017)
Осадчук З. В. - Фенотипові особливості хворих із синдромом Марфана, які проконсультовані у Львівському міжобласному медико-генетичному центрі у 2001-2016 роках, Акопян Г. Р., Влох М. В., Ковалів І. Б., Кіцера Н. І. (2017)
Довгаль Г. В. - Система оцінювання знань студентів на кафедрі анатомії людини ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Довгаль М. А., Жаріков М. Ю., Абдул-Огли Л. В., Крамар С. Б. (2017)
Каськова Л. Ф. - Симуляційне навчання у підготовці майбутніх дитячих лікарів-стоматологів, Новікова С. Ч., Анопрієва Н. М., Амосова Л. І., Янко Н. В. (2017)
Каськова Л. Ф. - Пошук доступних ресурсів для створення клінічних кейсів із дитячої терапевтичної стоматології, Янко Н. В., Новікова С. Ч., Хміль О. В., Моргун Н. А. (2017)
Купновицька І. Г. - Методологічні підходи та особливості проведення семінарських занять з дисципліни "Етика і деонтологія у фармації" на фармацевтичному факультеті, Губіна Н. В., Белегай Р. І., Артеменко Н. Р., Фітковська І. П., Клименко В. І. (2017)
Міщук В. В. - Особливості засвоєння "Загальної хірургії" шляхом використання різних баз і методів (2017)
Науменко Л. Ю. - Сучасні можливості дистанційних форм на післядипломному етапі освіти, Лепський В. В., Борисова І. С., Березовський В. М. (2017)
Бондаренко О. В. - Рентген-флуоресцентний спектральний аналіз сучасних виробів для пірсингу (2017)
Король Д. М. - Визначення показників стану м’язів за допомогою удосконаленого міотонометра, Тончева К. Д., Ніколов В. В., Оніпко Є. Л., Єфименко А. С. (2017)
Ошурко А. П. - Спосіб вертикальної фіксації об’єктів дослідження під час проведення комп’ютерної томографії щелепно-лицевої та черепно-мозкової ділянок, Олійник І. Ю., Цигикало О. В. (2017)
Декун Т. Ю. - Етіологічні особливості негоспітальної пневмонії у хворих різних вікових груп, Соколова І. Є., Ювко А. В., Братусь О. В., Вінніков А. І. (2017)
Ісаєнко О. Ю. - Вплив продуктів метаболізму Lactobacillus rhamnosus GG на тест-культури стафілококів та коринебактерій, Книш О. В., Бабич Є. М., Ківва Ф. В., Балак О. К., Набойченко О. А. (2017)
Семенчук П. О. - Вплив детергенту, хімотрипсину та фагів на утворення біоплівок стафілококами, Соколова І. Є., Воробєй Є. С., Вінніков А. І. (2017)
Собкова Ж. В. - Циркуляція грибів роду Candida у внутрішньому середовищі багатопрофільного стаціонару, Коломієць В. Б., Савицький О. Ф., Сурмашева О. В., Росада М. О. (2017)
Бардер Э. Г. - Морфологические изменения в печени крыс под влиянием противоопухолевого препарата оксалиплатин, Дудниченко А. С. (2017)
Білаш В. П. - Гістоцитотопографія імуннокомпетентних клітин піднижньощелепних слинних залоз людини та деяких лабораторних тварин (2017)
Білаш С. М. - Морфологія еритробластного паростку червоного кісткового мозку на пізніх термінах експериментального запалення та корекції його введенням кріоконсервованої плаценти, Борута Н. В. (2017)
Гнідик Ю. В. - Стан мікроструктурної організації слизової губи, кута рота та ланок їх гемомікроциркуляторного русла на ранніх термінах перебігу експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2017)
Григор’єва О. А. - Морфологічна характеристика формування капсули суглобу щурів у післянатальному періоді у нормі та експерименті, Скаковський Е. Р. (2017)
Довбня Ю. М. - Краніометричне дослідження лобової пазухи людини (2017)
Загоруйко Г. Е. - Морфометрический анализ пренатального и постнатального созревания кардиомиоцитов крыс, Загоруйко Ю. В. (2017)
Іванкевич Р. Я. - Гіпотироз материнського організму індукує підвищене експонування вуглеводних детермінант DGal та DGalNAc у складі глікокон’югатів шлункових залоз потомства щурів, Ященко А. М., Луцик О. Д. (2017)
Лобурець А. В. - Динаміка експресії маркера проліферації слизової оболонки лобової пазухи людини в нормі та при хронічному фронтит (2017)
Тарасенко Л. М. - Патоморфологічне та морфометричне дослідження наднирників за умов іммобілізаційного стресу, висококалорійного харчування та їх сполученого впливу, Білець М. В., Омельченко О. Є., Горголь Н. І. (2017)
Палиця Л. М. - Карбонові наночастинки підсилюють викликаний толуолом оксидативний та нітрооксидативний стрес, Корда М. М. (2017)
Кузовкова С. Д. - Визначення локалізації та характеру експресії мікобактеріальних антигенів відносно різних структур легеневої тканини при туберкульомах легень, Ліскіна І. В., Мельник О. О., Загаба Л. М. (2017)
Гандзюк В. А. - Динаміка захворюваності та смертності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні (регіональний аспект), Дячук Д. Д., Кондратюк Н. Ю.. (2017)
Лехан В. М. - Перспективи підготовки керівних медичних кадрів для забезпечення діяльності громадської охорони здоров’я, Крячкова Л. В., Борвінко Е. В., Колесник В. І. (2017)
Ошивалова О. О. - Оцінка якості життя хворих з передонкологічною та онкологічною патологією шкіри, Зюков О. Л., Калюжна Л. Д. (2017)
Панчук О. Ю. - Особливості змін показників мотиваційної спрямованості студентів стоматологічного факультету в умовах використання заходів щодо оптимізації професійного навчання, Сергета І. В. (2017)
Похилько В. І. - Становлення і розвиток неонатологічної служби Полтавського регіону (історичний опис), Ковальова О. М., Цвіренко С. М., Жук Л. А., Гасюк Н. І. (2017)
Романова А. П. - Динамика смертности городского населения Республики Беларусь за 1959-2015 годы (2017)
Шафранський В. В. - Характеристика кваліфікаційних вимог до фахівців системи громадського здоров’я, Слабкий Г. О., Миронюк І. С. (2017)
Боднарук Н. І. - Вікові особливості ураженості карієсом тимчасових зубів у дітей з патологією опорно-рухового апарату, Безвушко Е. В. (2017)
Копчак О. В. - Мікробіоценоз пародонтальних карманів при генералізованому пародонтиті, Волінська Т. Б. (2017)
Кріль І. А. - Особливості лікування плямистої форми системної гіпоплазії емалі зубів у дітей на стадії незавершеної мінералізації емалі (2017)
Мамедов Ф. Ю. - Патогенетические аспекты влияния курения на состояние органов и тканей полости рта, Сафаров Д. А., Алескерова С. М. (2017)
Нагиева С. А. - Сравнительная оценка зависимости состояния тканей пародонта от гигиены ротовой полости у здоровых детей, а также у детей с сахарным диабетом 1-го типа (2017)
Олійник Р. П. - Порівняльний аналіз успішності різних підходів до лікування початкового карієсу постійних зубів у дітей, Рожко М. М., Хабчук В. С. (2017)
Павленко Э. М. - Метаболические изменения в ротовой жидкости у лиц пожилого и старческого возраста при генерализованном пародонтите (2017)
Ткаченко І. М. - Особливості комплексного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит ІІ та 3 ступеню тяжкості із застосуванням препарату "Oral Blue", Хілініч Е. С., Павленкова О. В., Коваленко В. В. (2017)
Шундрик М. А. - Пропорции красоты и идеальная улыбка, Ткаченко И. М., Марченко И. Я., Шундрик Л. С. (2017)
Босенко А. І. - Стан механізмів регуляції кардіоритму у дівчат 7-16 років протягом навчання в школі, Борщенко В. В., Топчій М. С., Шавініна А. О. (2017)
Гаврелюк С. В. - Влияние блокады СВ1 рецепторов каннабиноидов на параметры гемодинамики и функцию эндотелия при длительной симпатикотонии в эксперименте, Боярчук Е. Д. (2017)
Марюхніч Н. В. - Динаміка показників спірографії школярів з ослабленим зором під впливом фізичного виховання та додаткових самостійних тренувань, Клапчук В. В. (2017)
Соколенко В. Л. - Значення окремих імуногенетичних факторів крові у формуванні тиреоїдного статусу та ліпідному обміні за умов пролонгованого впливу малих доз радіації, Соколенко С. В. (2017)
Титул, зміст (2016)
Нечипоренко О. Л. - Теорія і практика дистанційного навчання на факультеті ветеринарної медицини, Камбур М. Д., Мусієнко В. М. (2016)
Гримак Я. І. - Антиоксидантний статус корів із фізіологічним перебігом тільності та у корів із розвитком ендотоксикозу (2016)
Гутий Б. В. - Вплив Метісевіту на вміст вітамінів А і Е у крові бугайців за умов кадмієвого навантаження (2016)
Камрацька О. І. - Стан неспецифічної резистентності організму поросят за дії стресу-відлучення та при включенні в раціон добавок про біотичної дії (2016)
Брошков М. М. - Показники клітинної ланки імунітету у серопозитивних на токсоплазмену інвазію собак та котів, Шевякова А. А. (2016)
Камбур М. Д. - Амінокислотний склад м'яса та молока овець за умов корекції макро-мікроелементного живлення, Замазій А. А., Піхтірьова А. В. (2016)
Камбур М. Д. - Еритроцитопоез в організмі телят за умов порушення оксигенового гомеостазу, Замазій А. А., Лівощенко Е. М. (2016)
Остапенко С. В. - Жирнокислотний склад амніотичної рідини та процеси перекисного окислення ліпідів в організмі новонароджених телят за умов порушення функціональної активності системи "мати – плацента – плід" (2016)
Камбур М. Д. - Гемостатичні властивості крові корів у першому триместрі тільності, Замазій А. А., Плюта Л. В. (2016)
Колечко А. В. - Особливості травлення у жуйних (2016)
Петренко В. М. - Динаміка кількості лейкоцитів в крові індиків за умов промисловго утримання (2016)
Трокоз А. В. - Взаємозв'язок кількості лімфоцитів крові та властивостей коркових процесів у свиней протягом утворення постракцинального імунітету, Брошков М. М., Трокоз В. О. (2016)
Кладницька Л. В. - Метод отримання первинного матеріалу та адгезивної фракції мононуклеарних клітин з високою проліферативною активністю з жирової тканини коня, Мазуркевич А. Й., Величко С. В., Курганова Т. О., Величко В. С. (2016)
Ландаренко Л. С. - Особливості жуйного періоду в лактуючих корів з різними типологічними особливостями нервової діяльності, Кладницька Л. В., Карповський В. І., Журенко О. В. (2016)
Касянчук В. В. - Визначення оптимальних режимів попередньої інкубації проб молока для підрахунку у ньому кількості психротрофних мікроорганізмів, Бергілевич О. М., Терьохіна О. В. (2016)
Скляр О. І. - Вплив годівлі корів на якість молока (2016)
Шкромада О. І. - Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою свиней за використання дезінфектантів "Екоцид С" та "Віросан", Скляр О. І. (2016)
Палій А. П. - Гігієна рук в практиці ветеринарної медицини, Родіонова К. О., Палій А. П. (2016)
Авраменко Н. О. - Актуальні аспекти дослідження дикої фауни та м'яса диких тварин (2016)
Фотіна Т. І. - Моніторинг загальної бактеріальної забрудненості молока при різних типах доїння корів, Максименко П. М., Фотін А. І., Фотін А. В. (2016)
Калашник О. М. - Діагностика та лікування піодермії у собак (2016)
Туль О. І. - Патоморфологічні зміни в органах білих мишей за експериментального колібактеріозу, Скрипка М. В., Панікар І. І., Гудзь О. В. (2016)
Гута З. А. - Вплив фуманізинотоксикозу на організм щурів (2016)
Кліщова Ж. Є. - Профілактика ешерихіозу птиці за допомогою цитратів (2016)
Кассіч В. Ю. - Контроль якості експериментальної серії ППД-туберкуліну для ссавців, Левченко А. Г., Кассіч О. В., Головко В. О., Терпецька Т. О., Колєснікова К. Ю. (2016)
Зон Г. А. - Плантарний пододерматит кінцівок індиків (FPD) як технопатична проблема, Івановська Л. Б., Хасбауі Х. А. (2016)
Ребенко Г. І. - Топічне використання бактеріального лізату для профілактики респіраторних хвороб поросят (2016)
Касяненко О. І. - Експериментальне обґрунтування економічної ефективності системи контролю бактеріозів птиці (2016)
Наливайко Л. І. - Вітчизняний метод діагностики при метапневмовірусній інфекції птиці, Пархоменко Л. І., Івлєва О. В. (2016)
Байдевлятов Ю. А. - Вивчення впливу імуностимуляції на стан імунокомпетентних органів у птиці при вакцинації проти хвороби Ньюкасла на фоні імуносупресії, Байдевлятова Ю. В. (2016)
Байдевлятов Ю. А. - Ефективність застосування імуностимулятора при вакцинації птиці проти хвороби Ньюкасла різними дозами вакцини "Ла-Сота", Байдевлятова Ю. В. (2016)
Лівощенко Л. П. - Особливості імунітету при непластичних захворюваннях (2016)
Гугосьян Ю. А. - Поширення, вікова та сезонна динаміки стронгілоїдозу коней у Дніпропетровській області (2016)
Yemets A. M. - Parasitosis as medical and veterinary problem, Yemets M. A. (2016)
Коваленко Л. М. - Особливості епізоотології гельмінтозів і протозойних інвазій свиней (2016)
Євстаф’єва В. О. - Порівняльна ефективність зажиттєвих способів копроовоскопічної діагностики капіляріозу курей, Натягла І. В., Мельничук В. В. (2016)
Шевченко А. М. - Особливості прояву паразитизму та локалізації волосоїдів Bovicola bovis у великої рогатої худоби (2016)
Журенко В. В. - Епізоотологічна ситуація щодо криптоспоридіозу у господарствах Київської та Житомирської області, Сорока Н. М., Журенко О. В. (2016)
Фотіна Г. А. - Вплив препарату Фос-Бевіт на продуктивність свиноматок та збереженість поросят, Назаренко С. М., Ілляшенко О. С., Максименко Н. М. (2016)
Журенко О. В. - Вплив суспензії сетарій на організм тварим (2016)
Березовський А. В. - Визначення параметрів гострої токсичності на білих щурах антипротозойного препарату "Робенкоксу" із застосуванням різних методів обчислення, Стибель В. В., Мазур І. Я. (2016)
Фотіна Т. І. - Фармако-токсикологічна оцінка препарату "ФлайСтоп", Нагорна Л. В., Нечипоренко О. Л., Бабарук А. В. (2016)
Засєкін Д. А. - Вплив лизунця "Кенділакт" на гематологічні показники корів в умовах північно-східної біогеохімічної зони України, Соколюк В. М. (2016)
Бондаренко І. В. - Зміни вмісту білково-вуглеводних полімерів у функціональному шарі ендометрія корів залежно від стадії статевого циклу та стану статевої функції (2016)
Васецька А. І. - Рівень прогестерону у крові кішок під час пригнічення статевої функції гормональними контрацептивами, Масс А. О. (2016)
Гребеник Н. П. - Гістроструктура яєчників свиноматок при фолікулярних кістах (2016)
Краєвський А. Й. - Зміни гістологічної структури сім'яників бугайців на тлі хронічного мікотоксикозу, Лазоренко А. Б. (2016)
Краєвський А. Й. - Сполучнотканний обмін слизу шийки корів залежно від терміну вагітності та вгодованості, Середжимова А. Г., Лазоренко А. Б. (2016)
Рисліна Л. В. - Аліментарне обґрунтування розладів динаміки родового процесу у корів, Мусієнко Ю. В. (2016)
Рошка Ф. Г. - Запліднюваність корів залежно від стану яєчників перед синхронізацією еструсу, Краєвський А. Й., Захарченко В. А. (2016)
Травецький М. О. - Запліднюваність корів за спонтанного прояву та синхронізації еструсу (2016)
Мусієнко Ю. В. - Профілактика порушень відтворної здатності у свиноматок (2016)
Личук М. Г. - Вплив кормової добавки "Нормотел тм" на активність цитолітичних та холестатичних ензимів за кетову молочних корів, Слівінська Л. Г., Паска М. З., Березовський А. В. (2016)
Міластная А. Г. - Патогенетична терапія в комплексному лікуванні собак за гострого панкреатиту, Духницький В. Б. (2016)
Содержание (2017)
Колонка головного редактора (2017)
Коцур М. И. - Повышение эффективности електропривода вентиляторных установок, Коцур И. М., Иваницкий Н. С., Кравченко Д. А., Савельев В. Г. (2017)
Хандакжи К. А. - Оценка величины и влияния электромагнитной постоянной времени ротора асинхронного двигателя на динамические характеристики частотного привода, Радимов С. Н., Горячев А. В., Кокошко Е. М. (2017)
Марущак Я. Ю. - Побудова регуляторів дробового порядку для електромеханічних cистем, Копчак Б. Л. (2017)
Лисяк В. Г. - Усталені режими комплексу "система електропостачання – помпова cтанція", Шелех Ю. Л., Сабат М. Б. (2017)
Бушер В. В. - Модифицированный метод управления моментом вентильно-реактивного двигателя, Горошко В. В., Хандакжи К. А. (2017)
Дранкова А. О. - Методи підвищення якості електроенергії суднової системи електроживлення із нелінійним навантаженням, Міхайков С. С., Красовський І. І. (2017)
Лаврук И. С. - Подсистема автоматизированного синтеза и анализа трехфазных обмоток (2017)
Заблодський М. М. - Огляд конструктивних виконань електромеханічних перетворювачів технологічного призначення, Грицюк В. Ю., Руднєв Є. С. (2017)
Качура А. В. - Разработка цепеполевой модели замкнутой системы электропривода на базе вентильного реактивного двигателя, Колычев С. В., Съянов А. М. (2017)
Шестака А. И. - Частотно-регулируемые электроприводы в насосах, Мельникова Л. В., Калинин А. Г. (2017)
Квашнин В. О. - Повышение точностиизмерения угловой скорости асинхронного электродвигателя с использованием программно-аппаратных средств микроконтроллера STM32F4, Бабаш А. В. (2017)
Квашнин В. О. - Определение энергоэффективности асинхронного электропривода с прямым управлением моментом, Косенко В. А. (2017)
Болюх В. Ф. - Многокритериальный выбор параметров наружного экрана линейного импульсного электромеханического преобразователя, Кочерга А. И., Щукин И. С. (2017)
Єгоров А. В. - Визначення оптимальної кількості полюсів статора TFM в генераторному режимі роботи, Маслєнніков А. М., Дунєв О. О., Ляйдхольд Р., Штаманн М. (2017)
Петрушин В. С. - Уточнения характеристик регулируемых асинхронных двигателей при учете активного сопротивления ветви намагничивания, Плоткин Ю. Р., Еноктаев Р. Н. (2017)
Белоха Г. С. - Резонансный инвертор для индукционного нагрева с регулированием мощности нагрузки, Морозов Д. И. (2017)
Самчелеев Ю. П. - Электромагнитно совместимый источник мощности с релейным управлением, Белоха Г. С. (2017)
Галайко Л. П. - Моделирование режима рекуперативного торморжения в имитационной модели вентильно-индукторного двигателя (2017)
Закладний О. О. - Якість перетворення електроенергії вентильним двигуном, Прокопенко В. В., Гребенюк Т. В. (2017)
Савёлова Э. В. - Технические характеристики современных водородных автомобилей, Винаков А. Ф., Бондаренко Л. И. (2017)
Дорошенко О. І. - Про моделювання в електропостачанні, Борисенко С. О. (2017)
Христо П. Е. - Исследование энергетической эффективности регулируемого электропривода главных насосов сухого дока на физической модели (2017)
Савич С. П. - Аналіз показників якості електроенергії сонячної електростанції, Панiн В. О. (2017)
Розен В. П. - Застосування методу головних компонент для ідентифікації впливу показників на рівень електроспоживання, Демчик Я. М. (2017)
Милых В. И. - Численно-полевой анализ силовых действий в трехфазном асинхронном двигателе в статике и динамике (2017)
Постолатий В. М. - Основные принципы создания и характеристики управляемых самокомпенсирующихся линий электропередачи, Быкова Е. В., Шакарян Ю. Г., Тимашова Л. В. (2017)
Постолатий В. М. - Режимы энергосистемы Молдовы при введении в работу вставки постоянного тока на подстанции Вулканешть для связи с энергосистемой Румынии, Берзан В. П., Быкова Е.В . (2017)
Корощенко О. В. - Спосіб визначення внутрішніх опорів трифазного джерела для постачання максимальної потужності від активного триполюсника, Рак О. М., Глазєва О. В. (2017)
Морозов Д. И. - Модель электротепловых процессов в индукционной установкезонного нагрева движущейся ферромагнитной заготовки (2017)
Худецький І. Ю. - Багаторежимний контейнер для термостабілізації тіла пацієнта, Антонова-Рафі Ю. В., Поліщук А. Є. (2017)
Босак А. В. - Оптимизация режимов работы электропривода грузоподъемных электромеханических установок с адаптивным фаззи-регулятором, Майданский И. Я., Петрученко А. О. (2017)
Петрова О. А. - Метод определения текущего расположения в системах позиционирования и навигации внутри помещения, Табунщик Г. В., Мероде Д. В. (2017)
Дорош О. І. - Інформаційно-аналітична система для задач персоналізованої мобільної медицини, Ермакова І. Й., Бойко О. В., Дорош Н. В. (2017)
Журба А. О. - Побудова нечіткої моделі оцінювання фрактальної розмірності зображень поверхонь білих чавунів (2017)
Дергачев К. Ю. - Методы локальной навигации мобильных роботов на основе технического зрения, Краснов Л. А., Радомский А. Н. (2017)
Антонова-Рафі Ю. В. - Комп`ютерна система оцінки репродуктивного мислення людини, Худецький І. Ю. (2017)
Калашніков М. В. - Статистичне виявлення стеганографічних повідомлень у зображеннях формату JPEG, Яковенко О. О., Кушніренко Н. І., Чечельницький В. Я. (2017)
Vostrov G. - Modeling of dynamic data ptotection processes based on a discrete logarithm, Bezrukova Yu. (2017)
Брянський А. Е. - Особливості OFTDM-технології передачі інформації (2017)
Глухов В. С. - Структурна складність помножувачів елементів полів Галуа у нормальному та поліноміальному базисах, Еліас Р., Рахма М. (2017)
Нестеренко С. А. - Выбор оптимального плана энергоэффективного реинжиниринга корпоративной компьютерной сети (2017)
Кулик А. С. - Применение системы технического зрения в системе управления мобильного шагающего робота, Радомский А. Н. (2017)
Заславский А. М. - Оптимальное распределение энергии в интеллектуальной сети прямого электрического отопления, Ткачев В. В., Бубликов А. В., Карпенко О. В. (2017)
Дочвири Дж. Н. - Быстродействующие системы стабилизации напряжения генераторов с различными обратными связями (2017)
Мацуй А. М. - Адаптивний мінімаксний критерій як засіб підвищення точності визначення вихідних параметрів керованих об’єктів, Кондратець В. О. (2017)
Заславський О. M. - Автоматичне вимірювання потужності обладнання, підключеного до інтелектуальної мережі прямого електричного опалення, Проценко С. М., Карпенко О. В., Козарь М. В. (2017)
Поляков М. А. - Когнитивные системы управления: структуры и модели (2017)
Розен В. П. - Застосування бенчмаркінгу енергоефективності на прикладі житлово комунального сектору України, Великий С. С. (2017)
Кузнецов Б. И. - Синтез систем активного экранирования магнитного поля одноцепных воздушных линий электропередачи с вертикальным расположением токопроводов с помощью одной компенсационной обмотки, Никитина Т. Б., Коломиец В. В., Волошко А. В., Кобылянский Б. Б. (2017)
Vostrov G. - Computer modeling of the chaos formation processes in nonlinear dynamic maps, Khrinenko A. (2017)
Мигаль В. П. - Параметричне моделювання динаміки функціонування сенсорів різної природи, Клименко І. А., Мигаль Г. В. (2017)
Василевский В. В. - Модели влияния технологических и контрольных операций изготовления на реальный ресурс силового трансформатора (2017)
Vostrov G. - Effective computability of the structure of the dynamic processes of the formation of primes, Opiata R. (2017)
Верлань А. Ф. - Локализация неисправных фрагментов при диагностировании безинерционных систем, Положаенко С. А. (2017)
Горкунов Б. М. - Вихретоковый переменно-частотный метод определения механических напряжений, Сиренко Н. Н., Львов С. Г., Тищенко А. А., Жаббар А. (2017)
Мартынюк А. Н. - Сетевой метод эволюционного синтеза поведенческих тестов, Сугак А. С., Мартынюк Д. А. (2017)
Маевская Е. Ю. - Построение учебного курса "Интеллектуальные электротехнические системы умного дома" в рамках ERASMUS+ проекта ALIOT, Пасько А. С., Зубак В. В. (2017)
Найденко Е. В. - Применение программной среды Ni Mulтisim при изучении дисциплины "Микропроцессорная техника" (2017)
Любченко В. В. - Застосування кластеризації для планування релізів (2017)
Титул, зміст (2016)
Черниш О. М. - Аналіз надійності відповідальних елементів сільськогосподарських машин в умовах перевантаження (2016)
Мітков В. Б. - Методика визначення оцінки рівня екологічної безпеки сільськогосподарських агрегатів, Кувачов В. П. (2016)
Коноплянченко Е. В. - Обеспечение качества ремонта и модернизации сложных машин применением формализованной методики поиска ресурсосберегающих и энерго-эффективных технологий, Колодненко В. Н., Герасименко В. А., Яременко В. П. (2016)
Лебедь В. Т. - Совершенствование процесса демонтажа крупногабаритных составных изделий при их реинжиниринге (2016)
Афтанділянц Є. Г. - Підвищення абразивної зносостійкості та ресурсу роботи деталей сільськогосподарських машин (2016)
Горик О. В. - Вибір економічно оптимальної швидкості атаки при дробеструменевому очищенні металевих поверхонь, Брикун О. М., Черняк Р. Є. (2016)
Вірченко С. Г. - До питання автоматизованого динамічного формоутворення об’єктів машинобудування (2016)
Тарельник В. Б. - Повышение усталостной прочности деталей прессовых соединений, Волошко Т. П., Волошин И. Е. (2016)
Горовий М. В. - Ефективність відцентрового очищення моторних масел (2016)
Горовий С. О. - Конструктивно-проектувальний розрахунок суміщених опорно-ущільнювальних вузлів відцентрового насосу з самовпорядкованим ротором (2016)
Яременко В. В. - Підвищення технічної готовності комбайнів на основі діагностування гідравлічних приводів (2016)
Думанчук М. Ю. - Рентгеноструктурный анализ поверхностных слоев при контактном и безконтактном электроэрозионном легировани, Волошин И. Е. (2016)
Саржанов О. А. - Аналіз методів ремонту відповідальних деталей центрифуг для стічних вод, Саржанов Б. О. (2016)
Алієв Е. Б. - Дослідження спрацьованості лопаток пластинчасто-роторного вакуумного насоса від тривалості його експлуатації, Гаврильченко О. С. (2016)
Журавель Д. П. - Методологія оцінки надійності мобільної сільськогосподарської техніки при експлуатації на різних видах паливо-мастильних матеріалів (2016)
Верещака І. В. - Надійність композитних та металокомпозитних газових балонів для автотранспортних засобів і сільгосптехніки (2016)
Гапонова О. П. - Структура і властивості боридних покриттів легованих міддю та хромом на іструментальних сталях, Охріменко В. О. (2016)
Тимошенко Г. А. - Тихохідний генератор для вітроустановки, Рясна О. В., Стриж В. О., Приходько М. С. (2016)
Семірненко Ю. І. - Використання відходів очистки товарного соняшника у якості палива, Семірненко С. Л. (2016)
Василенко О. О. - Пожежна безпека автотранспортних засобів, сільськогосподарських машин та техніки, що використовують паливо, яке є біологічним аналогом нафтовому, Геліх А. О. (2016)
Лисенко В. М. - Шляхи обгрунтування способів енергозбереження в сільськогосподарському виробництві на основі методик теорії нечітких множин, Сіренко В. Ф. (2016)
Семірненко С. Л. - Використання в енергетичних цілях соломи озимої пшениці, Семірненко Ю. І. (2016)
Шийко О. М. - Розрахунок аеродинамічного опору тертя і теплообміну при наявності в пристінному прикордонному шарі ламінарно-турбулентного переходу (2016)
Рожкова Л. Г. - Сравнительный анализ применения тепловых насосов и ветроустановок в системах отопления, Савченко-Перерва М. Ю. (2016)
Болтянська Н. І. - Показники оцінки ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій в тваринництві (2016)
Яковлєв В. Ф. - Обгрунтування параметрів блоку фільтрації пристрою визначення якісних ознак біологічних структур фіксованої геометричної форми (2016)
Куценко А. - Про частотний розрахунок періодично структурованої балки в задачах віброзахисту, Жук С. (2016)
Семененко М. В. - До питання збереження довкілля та ресурсів в розвитку сучасної сільськогосподарської землеробської техники (2016)
Бондарев С. Г. - Повнопривідні інтегровані трансмісії транспортних засобів (2016)
Кузема О. С. - Призмовий магнітний мас–аналізатор з електричним фокусуванням іонів за напрямком, Кузема П. О. (2016)
Павлюченко А. М. - Новий спосіб енергозбереження в сушінні та грануляції мінеральних добрив, Шелудченко В. В. (2016)
Пилипака С. Ф. - Узагальнене натуральне та параметричні рівняння класу спіралей, до яких входять відомі криві, Кремець Т. С., Захарова Т. М. (2016)
Пришляк В. М. - Обґрунтування напрямків наукових досліджень підвищення якісних показників сівби біоенергетичних культур на схилових землях малої крутизни (2016)
Савченко Л. А. - Розробка транспортно-виробничого процесу перевезення продукції деревообробної промисловості (2016)
Колодій О. С. - Дослідження руху насіння в аспіраційному каналі пневмогравітаційного сепаратора методами числових експериментів, Кюрчев С. В., Мельник К. Л. (2016)
Ярошенко П. М. - Математична модель гідрооб’ємного рульового керування енергонасиченого трактора в складі машинного агрегату (2016)
Туренко А. И. - Влияние коэффициента постоянного распределения тормозных сил на устойчивость автомобиля при служебных торможениях, Коробко А. И., Подригало М. А. (2016)
Виговський С. М. - Інженерні заходи забезпечення охорони праці при експлуатації мез на зерноскладах підприємств АПК, Роговський І. Л. (2016)
Ловейкін В. С. - Аналіз і оптимізація параметрів нестаціонарних коливань та хвилеутворень у дискретно-континуальних механічних системах, Човнюк Ю. В., Ляшко А. П. (2016)
Ловейкін В. С. - Використання розв’язків "кембріджських задач" про рух ланцюгів (А. Келі та Г. Букуа) у аналізі коливань канатів вантажопідйомних кранів при підйомі вантажу "з підхватом", Човнюк Ю. В., Кадикало І. О., Діктерук М. Г. (2016)
Теслюк В. В. - Актуальність розробки модельної біотехнології одержання та застосування грибних глюканів для захисту рослин проти хвороб, Григорюк І. П., Теслюк В. В., Барановський В. М., Шведик М. С. (2016)
Кутузова И. А. - Теоретическое определение потерь давления при движении газа через слой шаров, Ковязин А. С., Голуб Г. А. (2016)
Пилипака С. Ф. - Рух частинки по поверхні циліндра, всі точки якого описують кола в горизонатальних площинах, Клендій М. Б. (2016)
Title (1992-1993)
Contents (1992-1993)
Preface (1992-1993)
Karetnikov V. G. - Relations between the absolute characteristics of the components of the different-type eclipsing binary systems (1992-1993)
Menchenkova E. V. - V 367 Cygni (1992-1993)
Glazunova L. V. - Spectral and polarimetric study of close binary systems XZ Cep and V 448 Cyg with a composite spectrum, Manilova G. V. (1992-1993)
Andronov I. L. - Determination of the orientation of the accretion columns in magnetic cataclysmic variables (1992-1993)
Andrievskij S. M. - The shock wave heating mechanism of pulsating star chromospheres, Garbuzov G. A. (1992-1993)
Udovichenko S. N. - On the magnetic variability of pulsating stars, Romanov Yu. S., Frolov M. S. (1992-1993)
Mishenina T. V. - Chemical composition of the atmospheres of three giants in Hyades, Komarov N. S., Kantsen L. E. (1992-1993)
Kramer E. N. - The formation and dissipation of a meteor coma, Shestaka I. S. (1992-1993)
Kramer E. N. - Evolutionary tracks of short-periodic meteor swarms, Shestaka I. S., Gorbanev Yu.M. (1992-1993)
Shestaka I. S. - Do genetically related comet pairs and groups exist? (1992-1993)
Zaginailo Yu. I. - Determination of the second twilight brightnesses by the method of the twilight probing of the earth’s atmosphere (1992-1993)
Volyanskaya M. Yu. - Right ascensions of 200 double stars (1992-1993)
Лахмотова Ю. - Ґенеза ідей вивчення іноземних мов у початковій школі китаю (221 рік до н.е. – 1949 рік) (2016)
Сбруєва А. - Проблеми, суперечності та перспективи розвитку танцювальної освіти в сучасній американській школі, Сбруєв М. (2016)
Чжан Сянюн - Сутність та структура художньо-виконавської майстерності майбутніх піаністів з КНР (2016)
Башкір О. - Становлення державного педагогічного інституту (2016)
Безкоровайна Л. - Особливості ґенези туризму як об’єкта наукового пізнання, Літвінова-Головань О. (2016)
Корнієць О. - Використання сервісів соціальних закладок для організації колекцій електронних освітніх ресурсів профорієнтаційної тематики (2016)
Кравець Н. - Внесок В. П. Любченко в удосконалення методики читання для розумово відсталих учнів (2016)
Pakhalchuk N. - Pedagogical conditions of activation of children’s motional activity (2016)
Семиліт А. - Організація дослідницької діяльності старшокласників у процесі навчання хімії (2016)
Фроленкова Н. - Перехід дошкільних навчальних закладів України до діяльності за нових соціокультурних умов (2016)
Хома О. - Дидактична гра як один із засобів пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови в початковій школі (2016)
Аристова Л. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва засобами діалогової педагогічної технології (2016)
Артюхова О. - Моніторинг якості вищої професійної освіти в українських університетах (2016)
Ємельянова Т. - Структурні компоненти механізмів розвитку здібностей студентів у системі неперервної математичної освіти (2016)
Середа І. - Стан підготовки майбутніх філологів-магістрів у контексті технологічного підходу (2016)
Тушева В. - Науково-дослідницька культура майбутнього вчителя музики як особистісний феномен у системі вищої педагогічної освіти (2016)
Фоменко Т. - Педагогічні умови формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв (у процесі вивчення гуманітарних дисциплін) (2016)
Хоменко І. - Структура контрольно-аналітичної компетентності викладачів фізичного виховання (2016)
Tsyganii S. - A state of the professional and legal communication culture formation of the future lawyers during the study of criminal law at the universities (2016)
Imber V. - The safety of children in the information society (2016)
Isaienko T. - Socio-pedagogical conditions of personal morality formation in modern educational system, Martyniuk V. (2016)
Maksymovskyi M. - Animation activities as a means of developing student youth’s social culture (2016)
Юрченко О. - Структура соціальної компетентності молодшого школяра (2016)
Брушневська І. - Обґрунтування критеріально-діагностичного комплексу вивчення комунікативного компонента в дітей п’ятого року життя із ЗНМ (2016)
Лещій Н. - Характеристика алгоритму планування фізкультурно-оздоровчої реабілітаційної програми для дітей із комплексними порушеннями психофізичного розвитку (2016)
Большаков В. І. - ІЧМ – науковий центр розвитку металургійної промисловості України, Євсєєва Г. П., Перетокін А. Г. (2017)
Большаков В. И. - Анализ причин "тополиной" катастрофы и меры, исключающие подобные явления при проектировании и строительстве зданий и сооружений на просадочных грунтах (к 20-летию катастрофы), Моторный Н. А. (2017)
Гончаренко Д. Ф. - Конструктивные и технологические решения восстановления канализационных тоннелей с использованием элементов из вторичных полимерных композитных материалов, Убийвовк А. В., Гармаш А. А. (2017)
Беликов А. С. - Определение характера разрушений верхних этажей зданий при техногенных авариях, Шатов С. В., Улитина М. Ю., Голендер В. А. (2017)
Дисковский А. А. - Оптимальное проектирование внутренней структуры функционально-градиентных материалов при малой концентрации включений, Прудько Е. И. (2017)
Парусов Э. В. - О нормировании предельно допустимой глубины дефектов на поверхности стальной заготовки при производстве горячекатаного бунтового проката, Луценко В. А., Чуйко И. Н., Сагура Л. В., Голубенко Т. Н. (2017)
Заяць Є. І. - Особливості застосування методу будівництва "вверх –вниз" під час зведення висотних будівель (2017)
Млодецкий В. Р. - Аналитически-научный обзор системы программ и проектов по реализации стратегии преобразований, Андрющенко А. М., Кобенец Я. Я., Спектор Ю. В. (2017)
Мішук К. М. - Технологія відновлення експлуатаційної придатності бітумно-руберойдового покриття (2017)
Євсєєва Г. П. - Творча діяльність та перспективи розвитку архітектурної майстерні "Дольник і КО", Перетокін А. Г. (2017)
Лихограй В. В. - Дослідження факторів, які спричинюють руйнування будівель православних храмів і окремих їх частин (2017)
Жукович І. А. - Методика розповсюдження результатів вибіркового обстеження інноваційної діяльності підприємств на генеральну сукупність, Терещенко Г. І. (2017)
Липчук В. В. - Редукція даних у соціально-економічних дослідженнях, Крупа О. М. (2017)
Кулинич Р. О. - Застосування методу статистичних рівнянь залежностей для оцінки взаємозв’язку економічних явищ при обґрунтуванні управлінських рішень (2017)
Куліш Г. П. - Фінансовий потенціал підприємства та його роль в умовах нестабільності економіки, Чепка В. В. (2017)
Каменська Т. O. - Використання статистичних методів для цілей аудиту (2017)
Щурик М. В. - Організаційно-економічні засади збирання, складування та утилізації твердих побутових відходів і сміття: макрорегіональний розріз, Надрага О. Р. (2017)
Созанський Л. Й. - Статистична оцінка динаміки основного капіталу промисловості України: міжрегіональні порівняння (2017)
Osaulenko O. H. - Experience of Introduction of National Principles Governing the Activity of the State Statistics Bodies of Ukraine (2017)
Bondar V. P. - Problems of professional ethics standards of auditors in Ukraine (2017)
Зоріна О. А. - Основні аспекти аналізу діяльності корпорацій крізь призму вітчизняних досліджень, Рябініна В. В. (2017)
Селіщев С. В. - Методологія оцінки ризиків припинення діяльності, пов’язаних з неефективністю управління підприємством (2017)
Shevchuk V. O. - Natural Foundations for Management of Balanced Economic Development. Part II. Components of Capital and Prospects of Their Modernization (2017)
Акіліна О. В. - Актуальні проблеми державного регулювання ринку праці в Україні (2017)
Момотюк Л. Є. - Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Статистика" та Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Прикладна статистика" 2017 р.: учасники та результати, Герасименко С. С., Потапова М. Ю. (2017)
Хроніка (2017)
Вимоги до змісту та оформлення статей для науково-інформаційного журналу "Статистика України" (2017)
Примаченко В. В. - Исследование коррозионной стойкости хромоксидных с добавкой диоксида циркония среднеплотных огнеупоров к расплаву стекла "Е", Криворучко П. П., Мишнева Ю. Е., Синюкова Е. И., Привалова Н. Г. (2016)
Примаченко В. В. - Зависимость свойств вибролитой муллитокорундовой массы и образцов из нее от вида и количества активного глинозема, Шулик И. Г., Чаплянко С. В., Ткаченко Л. П. (2016)
Питак Я. П. - Влияние соотношения ортофосфорная кислота — твердая фаза на свойства безобжиговых муллитокорундовых огнеупоров, Харыбина Ю. В., Питак О. Я. (2016)
Шулик И. Г. - Сопоставительные испытания корундооксидцирконийсиликатных, муллитокорундовых, корундошпинельных тиглей в службе при плавке жаропрочных никелевых сплавов, Чаплянко С. В., Ткаченко Л. П. (2016)
Примаченко В. В. - Влияние вида плавленого стабилизированного и количества моноклинного диоксида циркония на формуемость набивных диоксидциркониевых масс на фосфатной связке и свойства образцов из них, Шулик И. Г., Шишковский Д. А. (2016)
Примаченко В. В. - Исследование влияния вещественного состава на свойства низкоцементной карбидкремниевой бетонной смеси и образцов из нее, Бабкина Л. А., Савина Л. К., Щербак Л. М., Тинигин А. С., Тишина Т. Г. (2016)
Примаченко В. В. - Исследование микроструктуры в суспензиях из дисперсных материалов, содержащихся в шихте низкоцементных корундокарбидкремниевых бетонов с добавкой шлама нормального электроплавленого корунда, Карякина Э. Л., Бабкина Л. А., Савина Л. К., Хончик И. В., Щербак Л. М., Никулина Л. Н. (2016)
Мартиненко В. В. - Дослідження фазоутворення в анортитових теплоізоляційних бетонах, що призначені для печей з вуглецьвмісним середовищем, Казначеєва Н. М., Пітак Я. М., Дубовіс В. Г., Варганов В. В., Тишина Т. Г. (2016)
Марек I. О. - Властивості нанокристалічних порошків системи ZrO2—Y2O3—CeO2 після гідротермального синтезу, Рубан О. К., Редько В. П., Дуднік О. В. (2016)
Глабай М. С. - Ізотермічний переріз діаграми стану системи Аl2О3—ZrО2—NiO при 1550 °С, Лакиза С. М., Тищенко Я. С., Бричевський М. М., Дуднік О. В. (2016)
Мартыненко В. В. - Исследование реологических свойств глиноземистых шликеров, содержащих новые диспергирующую и упрочняющую добавки, Примаченко В. В., Мишнева Ю. Е., Кущенко К. И., Крахмаль Ю. А., Карякина Э. Л. (2016)
Смирнова-Замкова М. Ю. - Синтез та фізико-хімічні властивості нанокристалічного порошку ZТА евтектичного складу, Рубан О. К., Редько В. П., Дуднік О. В. (2016)
Саввова О. В. - Високоміцні літійвмісні матеріали спеціального призначення, Брагіна Л. Л., Бабіч О. В., Фесенко О. I., Гривцова А. О., Топчий В. Л. (2016)
Скородумова О. В. - Кремнеземистые огнестойкие эластичные покрытия, Тарахно Е. В., Олейник Д. Ю., Крадожон В. А. (2016)
Саенко С. Ю. - Получение коррозионно-стойких цирконатных пирохлоров как материала для иммобилизации актинидов, Шкуропатенко В. А., Тарасов Р. В., Сурков А. Е., Лобач К. В., Улыбкина Е.А., Литвиненко Л. М., Миронова А. Г. (2016)
Петров Д. В. - Оптимизация режимов работы печи производства тугоплавкого оптического стекла в керамических сосудах, Брагина Л. Л., Филоненко С. В. (2016)
Беляева Л. В. - Разработка ПАО "УКРНИИО ИМЕНИ А. С. БЕРЕЖНОГО" технических условий и изменений к действующим техническим условиям на огнеупорную продукцию в 2015 году, Костырко И. Ю., Пахомова Т. Ф. (2016)
Реферати статей (2016)
Список статей українською, російською та англійською мовами (2016)
Тревого І. - Наукова, міжнародна та громадська діяльність Товариства у 2016 р., Денисов О., Четверіков Б. (2017)
Тревого І. - Третій з’їзд УТГК, Карпінський Ю., Даценко Л., Четверіков Б. (2017)
Дрбал О. - Почесна відзнака імені професора А. Д. Моторного, Іванчук О., Моторний А., Тревого І. (2017)
Тревого І. - Досягнення світової та української геодезії на "INTERGEO-2016", Третяк К., Глотов В., Задорожний В., Кілару В. (2017)
Тревого І. - Новий етап у спільній німецько-українській програмі підготовки геодезистів-магістрів як один із факторів євроінтеграції, Задорожний В. (2017)
Тартачинська З. - До 145-річчя кафедри геодезії (2017)
Савчин І. - Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених "GeoTerrace-2016", Лозинський В., Досин С., Марусаж Х. (2017)
Тревого І. - Створення геопорталу геодезичної основи з розширеними геодезичними характеристиками пунктів мереж згущення, Ільків Є., Галярник М. (2017)
Тревого I. - Застосування радарів із синтезованою апертурою для високоточного геопросторового моніторингу, Горб А., Мелешко О. (2017)
Горб А. - Ключевые моменты в реализации Building Information Modeling, Буряченко М., Еременко Д. (2017)
Тадєєв О. - Оцінювання тривимірних деформаційних полів землі методами проективно-диференціальної геометрії. Дилатаційні поля Землі (2017)
Ямелинець С. - Створення геодезичного полігона для планово-висотних спостережень за зсувами ґрунту і деформаціями будівель на території Підгорецького монастиря у Львівській області, Приступа О., Балян А., Ямелинець А. (2017)
Перій С. - Застосування тригонометричного нівелювання для передавання висот над водними поверхнями на території Шацького національного природного парку, Мороз О., Корлятович Т., Покотило І. (2017)
Тревого І. - Лінійні еталони Яворівського НГП для перевірки сучасних геодезичних приладів і технологій, Цюпак І., Волошин В., Рудик О. (2017)
Керкер В. - Дослідження ефективності використання GPS та GPS+GLONASS сигналів супутників під час RTK вимірювань, Задемленюк А., Боледзюк О. (2017)
Vallis А. - Common site calibration parameter calculation of Trimble VRS measurement method for use in the territory of Latvia, Knoks M., Celms A., Reķe I. (2017)
Дець Т. - Модель оцінки стану територій у зоні впливу техногенно небезпечних об’єктів (на прикладі Хмельницької АЕС) (2017)
Бугаєнко І. - Розрахунок площ національних природних парків на кількість населення України (2017)
Губар Ю. - Дослідження функції належності методами нечіткої математики з метою узгодження результатів оцінки ринкової вартості (2017)
Ванчура Р. - Аналіз екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, Мала Н. (2017)
Пересоляк Р. - Формат кадастрового файла обміну версії 2.0, Мартинюк Т. (2017)
Baumane V. - Comparison of Remote Sensing and Cadastre Data for Determination of Land Degradation in Latvia, Cintina V. (2017)
Четверіков Б. - Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі Сирецького району м. Києва з використанням архівних даних, Михайлюк В., Согор А. (2017)
Янчук Р. - Ідентифікація та визначення площ порушених унаслідок видобування бурштину земель на основі багатозональних супутникових знімків Sentinel-2, Прокопчук А., Трохимець С. (2017)
Кузик З. - Документування та моделювання археологічних об’єктів засобами цифрової фотограмметрії, Ставовий А., Ільків Т. (2017)
Бурштинська Х. - Дослідження меандрування ріки Дністер з використанням геоінформаційних технологій, Третяк С., Шевчук В. (2017)
Глотов В. - Аналіз можливостей застосування безпілотних літальних апаратів для військових цілей, Гуніна А., Телещук Ю. (2017)
Прядка К. - Особливості картографування лісогосподарського комплексу, Ванчура Р. (2017)
Стойко Н. - Розроблення картосхеми функціонального зонування регіонального ландшафтного парку "Равське Розточчя" методами геоінформаційного картографування, Ткачук Л., Паршова В. (2017)
Іванчук О. - Методика автоматизованого визначення координат центрів вузлів тест-об’єкта за його РЕМ-зображеннями з використанням засобів MatLab, Тумська О. (2017)
Волошин В. - Геоінформаційне моделювання рівнів води р. Стир у паводковий період у межах території м. Луцька, Мельник О., Мельник Ю., Верешко О. (2017)
Ratkevičs A. - Remote Sensing Methods and Materials Usage in State Border Demarcation Works, Celms A., Baumane V. (2017)
Літинський В. - Про деякі фахові назви в українській геодезичній термінології, Кочан І. (2017)
Гарасимчук Ігор Фловіянович (08.04.1953 – 04.02.2017) (2017)
Зразок оформлення статті (2017)
Деркач Г. О. - Синтез та біологічна активність нових похідних 5-амінометилен-2-тіок­со­тіазолідин-4-онів, Голота С. М., Труфін Я. О., Роман О. М., Семенців Г. М., Демчук І. Л., Соронович І. І., Куцик Р. В., Грельє Філіп, Лесик Р. Б. (2017)
Войтира М. Н. - Нові неконденсовані піридинтіазол/тіазолідинони та їх протитрипаносомна активність, Винницька О. А., Грельє Філіп, Лесик Р. Б. (2017)
Остап’юк Ю. В. - Синтез та протипухлинна активність 6-(н/ме)-n-(5-r-бензил-1,3-тіазол-2-іл)-4,5,6,7-тетрагідро-1- бензотіофен-3-карбоксамідів, Фролов Д. А., Матійчук В. С. (2017)
Кудря В. В. - Дослідження анатомічної будови підземних органів родовика лікарського (sanguisorba officinalis l.), Марчишин С. М., Сіра Л. М., Руденко В. П., Дахим І. С. (2017)
Нейко О. В. - Дослідження умов зростання та способів розмноження achillea millefolium l. Та achillea diatans wald. Et kit. в умовах прикарпаття, Грицик А. Р., Мельник М. В. (2017)
Kozak I. V. - Identification and quantitative determination of flavonoid in Agrimonia Eupatoria, Vronska L. V., Demyd A. E., Hroshovyy T. A. (2017)
Зарівна Н. О. - Підбір кількостей допоміжних речовин при створенні капсул з густим екстрактом чебрецю повзучого з використанням регресійного аналіз, Тригубчак О. В. (2017)
Кучеренко Л. І. - Вибір допоміжних речовин з метою отримання таблеток на основі карбамазепіну з тіотриазоліном методом вологої грануляції, Німенко Г. Р., Моряк З. Б. (2017)
Шрам Н. А. - Дослідження стабільності та визначення умов зберігання і терміну придатності мазі "Eстан", Мощіц В. Ф., Дмитрієвський Д. І. (2017)
Бурмака О. В. - Розробка та валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення енісаміуму йодиду в капсулах, Гуреєва С. М., Маргітич В. М. (2017)
Давидович С. І. - Вивчення умов ізолювання зипразидону з об’єктів біологічного походження, Галькевич І. Й. (2017)
Баула О. П. - Забезпечення якості лікарських засобів рослинного походження: стан та перспективи, Деркач Т. М. (2017)
Котвіцька А. А. - Дослідження ролі психологічного стимулювання персоналу в соціальному менеджменті фармацевтичних організацій, Вороніна О. М., Кубарєва І. В., Чмихало Н. В. (2017)
Шанайда М. І. - Дослідження гепатопротекторної активності рідкого екстракту трави чаберу садового при тетрахлор­метановому гепатиті, Олещук О. М., Лихацький П. Г., Кернична І. З. (2017)
Савченкова Л. В. - Фармакоепідеміологічний аналіз тенденцій використання бета-лактамних антибіотиків для лікування пневмонії в республіці Таджикистан, Саїдова М. Н., Сангінова Н. С. (2017)
Вонс Б. В. - Трансдермальні системи доставки лікарських речовин, Чубка М. Б., Грошовий Т. А. (2017)
Демчук М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження швидкорозчинних оральних плівок, Мельник Ю. Я., Грошовий Т. А., Скорохода В. Й., Денис А. І. (2017)
Аннюк О. А. - Формування мотиваційно-потребнісної сфери майбутніх учителів у процесі навчання в педагогічному інституті (2012)
Гушко О. А. - Розвиток мотивації як умова організації пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів у процесі навчання гуманітарних дисциплін (2012)
Даниліна Г. В. - Формування у студентів технічних спеціальностей прийомів навчальної діяльності під час вивчення математики (2012)
Ковальчук О. Л. - Проблеми застосування новітніх педагогічних технологій у підготовці фахівців з авіаційних перевезень у сучасних умовах (2012)
Мальченко С. Л. - Використання фотометричних даних на лабораторній роботі з астрономії, Різніченко Т. О. (2012)
Олару Ю. Ю. - Поняття "креативність" у системі підготовки майбутніх економістів в умовах ВНЗ (2012)
Онищенко І. В. - Теоретико-методологічні засади формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи (2012)
Пасічна О. В. - Інтерактивні технології навчання у вишівському курсі "українська мова (за професійним спрямуванням)" (2012)
Питинак Т. В. - Концептуальні основи формування рефлексивних умінь студентів педагогічного університету у процесі самостійної навчальної діяльності (2012)
Полозенко О. В. - Критерії та показники психологічної готовності майбутніх фахівців аграрної галузі до професійної діяльності (2012)
Скидан С. О. - Мотивація учіння студентів економічного профілю у процесі вивчення іноземних мов: психолого-педагогічний аспект (2012)
Строкаль В. П. - Професійно-практичне навчання студентів у структурі екологічної освіти (2012)
Толстих О. О. - Специфіка професійної підготовки майбутнього педагога в контексті естетичного виховання учнів початкових класів (2012)
Голоденко С. М. - Астрономічні спостереження як спосіб формування астрономічних знань (2012)
Дідук-Ступ'як Г. І. - Формування мовної та мовленнєвої компетентності учнів основної школи (2012)
Євтушенко Н. І. - Основні підходи до розв'язання проблеми формування пізнавальної самостійності (2012)
Кравцова А. О. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації групової форми навчання учнів (2012)
Прядка Я. Ю. - Риторичні вправи на уроках української мови в старших класах (2012)
Соловйова Н. Д. - Удосконалення проведення уроків англійської мови, Сорочан Л. Ф. (2012)
Цоуфал Л. С. - Емоційний аспект у формуванні комунікативної компетенції учнів під час навчання морфології (2012)
Бурім О. В. - Медіаосвіта – основа формування культури особистості та засіб захисту молоді від впливу негативного медіаконтенту (2012)
Гаманюк В. А. - Концептуальні засади дидактики багатомовності в Німеччині (2012)
Грищенко С. М. - Інтерактивні ігрові комп'ютерні технології у вивченні екології (2012)
Доброскок І. І. - Рівні ефективності організації навчальної діяльності майбутніх соціальних педагогів (2012)
Дьяконов Г. В. - Активні методи групового навчання: діалогічний підхід (2012)
Желанова В. В. - Провідні напрями та тенденції дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в Україні (2012)
Костриця Н. М. - Використання ідей синергетичного підходу в культурологічній освіті (2012)
Кулішов В. С. - Деякі проблеми та перспективи розвитку шкільної економічної освіти (2012)
Курбатова Ю. В. - Принципи розвитку професійного становлення майбутнього агронома (2012)
Максименко І. Г. - Діалогове навчання як умова гуманізації педагогічної діяльності (2012)
Маліцька О. А. - Педагогічний менеджмент як концепція розвитку освітніх закладів (2012)
Мальченко С. Л. - Практичні роботи на заняттях з астрономії (2012)
Мархева О. Є. - Стандартизація професійної підготовки вчителів іноземної мови в країнах Європи (2012)
Пєйчєва Л. Д. - Психолого-педагогічні основи визначення змісту і структури педагогічного тесту (2012)
Пінська О. Л. - Особливості педагогічної творчості та фактори її розвитку в майбутніх педагогів (2012)
Побережна Н. О. - До проблеми моделювання навчального процесу на основі інформаційних технологій (2012)
Половина Г. П. - Партнерське навчання учень – студент педагогічного ВНЗ у самостійному вивченні фізики (2012)
Рашевська Н. В. - Технології мобільного навчання, Ткачук В. В. (2012)
Тверезовська Н. Т. - Закономірності функціонування інформаційних технологій (2012)
Тверезовська Н. Т. - Загальнодидактичні та специфічні принципи роботи в комп'ютерно- орієнтованих навчальних середовищах, Касаткін Д. Ю. (2012)
Тверезовська Н.Т. - Осмислення поняття "система" в різних галузях наукових знань, Тарнавська Т. В. (2012)
Білоненко Г. О. - Культурологічні аспекти становлення народного музичного інструментарію в Україні, Корольков Є. С. (2012)
Гаврищак І. І. - Педагогічні аспекти в науковій діяльності Іммануїла Канта (2012)
Міщенко О. М. - Європейські тенденції в розвитку освіти дорослих (2012)
Поліщук Г. П. - Філософсько-епістемологічне поняття науковості методів пізнання та їх педагогічне відображення (2012)
Фурт Д. В. - Полікультурний компонент у філософському та педагогічному дискурсах (2012)
Пермяков О. А. - Формування творчих здібностей учнів засобами нових педагогічних технологій, Зеленкова Н. І., Бурман Л. В. (2012)
Резунова О. С. - Мотивація до навчання як педагогічна умова формування крос-культурної компетентності майбутніх економістів-аграріїв (2012)
Рибалко Ю. В. - Компетентнісний підхід у науково-педагогічній літературі (2012)
Сулима Т. С. - Галузеві стандарти вищої освіти нового покоління – запорука підготовки професійно компетентного фахівця (2012)
Шеховцова С. О. - Професійно-педагогічна підготовка студентів університету в контексті суб'єктно-діяльнісного підходу (2012)
Титул,зміст (2017)
Naumenko A. M. - Nanosized titanium dioxide material. Modulation of spontaneous motility and gaba-dependent regulation of functions of stomach smooth muscles in vivo, Tsymbalуuk O. V., Skoryk M. A., Voiteshenko I. S., Skryshevsky V. A., Davydovska T. L. (2017)
Fafula R. V. - Glutathione antioxidant protection system in ejaculated spermatozoa of infertile men with different forms of pathospermia, Оnufrovych О. K., Vorobets D. Z., Iefremova U. P., Vorobets Z. D. (2017)
Gnatyshyna L. L. - Biochemical responses of bivalve mollusk Unio tumidus to the effect of nanoform of zinc oxide depending on the thermal regime, Falfushynska H. I., Mykhalska V. V., Maletska I. M., Martyniuk V. V., Kubashok Z. Yu., Kharchuk A. V., Soltys I. V., Mischuk N. Y., Sokolova I. M., Stoliar O. B. (2017)
Harasym N. P. - Activity of key enzymes of antioxidant system in rat blood plasma under the effect of histamine and sodium hypochlorite, Bishko O. I., Mandzynets S. M., Heneha А. B., Halan M. B., Otchych V. P., Sanahursky D. I. (2017)
Кузнєцова Г. М. - Вплив водорозчинних С60 фулеренів на розвиток гострого коліту у щурів, Дзюбенко Н. В., Черещук І. О., Рибальченко Т. В. (2017)
Росаловський В. П. - Кисень - транспортна функція гемоглобіну щурів за гострої і хронічної інтоксикації хлорпірифосом у різних дозах (2017)
Сусол Н. Ю. - Вплив комплексів антисенс-олігодезоксинуклеотидів з полімерними носіями на вміст клітинного пріона у пріон-реплікувальних органах щурів (2017)
Шурко Н. О. - Застосування барвник-лігандної хроматографії для очищення фактора VIII зсідання крові, Даниш Т. В., Вороняк М. І. (2017)
Чайка О. М. - Сульфурредуктазна активність Desulfuromonas sp. YSD S-3 за різних умов культивування, Перетятко Т. Б., Гудзь С. П. (2017)
Шелюк Ю. С. - Просторово-часова динаміка різноманіття річкового фітопланктону за впливу антропогенних чинників (на прикладі р. Гнилоп’ять, басейн Дніпра), Гончаренко К. П. (2017)
Перепелиця О. О. - Накопичення флуоридів рослинами виду Bidens tripartita L. на ендемічних територіях, Сметанюк О. І., Купчанко К. П. (2017)
Карпінець Л. - Вміст загального нітрогену і важких металів у гаметофіті мохів та поверхневому шарі техногенного субстрату шахтних відвалів, Лобачевська О., Баранов В., Дяків С., Гнатуш С. (2017)
Скрипець Х. І. - Морфологічна структура суцвіть Gladiolus imbricatus L. та Iris sibirica L. (Iridaceae), Одінцова А. В. (2017)
Начичко В. О. - Поширення видів роду Thymus L. (Lamiaceae) на території Чернівецької області (Україна), Гончаренко В. І., Буджак В. В., Прокопів А. І. (2017)
Мамчур З. І. - Екологічні особливості видів рослин на території залізниці міста Львова, Чуба М. В., Драч Ю. А. (2017)
Клименко М. О. - Інтенсивність дихання Amatitlania nigrofasciata за різних концентрацій токсикантів у модельних експериментах, Пилипенко Ю. В., Бєдункова О. О., Конончук В. О. (2017)
Stakh V. O. - Phenes of water frogs (Pelophylax) as the indicators of water bodies’ contamination in Pre-Carpathians, Roztochia, LESSER and Western Polissia, Khamar I. S., Reshetylo O. S., Zabytivskyi Yu. М. (2017)
Титул, зміст (2017)
Ладика В. І. - Оцінка росту ремонтних телиць сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за промірами та приростами живої маси у віковій динаміці, Хмельничий С. Л. (2017)
Хмельничий Л. М. - Оцінка сполученої мінливості між лінійними ознаками корів української червоно-рябої молочної породи , Вечорка В. В. (2017)
Бабік Н. П. - Тривалість та ефективність довічного використання корів голштинської породи залежно від селекційних індексів їх предків (2017)
Бірюкова О. Д. - Вплив генотипових та паратипових чинників на прояв захворювань молочної залози у корів, Супрович Т. М., Маковська Н. М., Мохначова Н. Б. (2017)
Була Л. В. - Оцінка собак мисливських порід за робочими якостями, Павленко Ю. М. (2017)
Винничук Д. Т. - Кравченко Н. А. – выдающийся ученый и селекционер в области зоотехнии и генетики животных, Гончаренко И. В. (2017)
Войтенко С. Л. - Молочна продуктивність та відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи Полтавщини, Петренко М. О., Шаферівський Б. С., Желізняк І. М. (2017)
Волощук В. М. - Шляхи підвищення продуктивності свиней червоної білопоясої породи, Флока Л. В. (2017)
Гаврилюк О. І. - Вплив мікроклімату корівника при різних способах утримання на якість молока корів (2017)
Герман Ю. И. - Совершенствование лошадей белорусской упряжной породы на основе использования модального отбора, Горбуков М. А. (2017)
Герман Ю. И. - Отбор кроликоматок в селекционные группы для использования в племенной работе в кролиководческих хозяйствах Беларуси, Норейко А. Ю., Герман А. И. (2017)
Гришина Л. П. - Особливості росту свиней різних генотипів, Краснощок О. О. (2017)
Димань Т. М. - Сиропридатність молока корів української чорно-рябої молочної породи з різними генотипами альфа-лактальбуміну, Плівачук О. П., Надточій С. О. (2017)
Іванов І. А. - Взаємозалежність племінної цінності бугаїв-плідників голштинської породи в суміжних поколіннях (2017)
Ізмайлова Н. О. - Стимуляція розвитку сімей карпатських бджіл в умовах приватної пасіки (2017)
Каратєєва О. І. - Сучасні методи оцінки живої маси телиць з використанням математичних моделей (2017)
Кириллова И. В. - Влияние полипептидных факторов роста на эффективность созревания ооцитов крупного рогатого скота, Ганджа А. И., Симоненко В. П., Леткевич Л. Л., Курак О. П., Журина Н. В., Ковальчук М. А. (2017)
Кочук-Ященко О. А. - Особливості екстер’єрного типу та молочної продуктивності корів-первісток української чорно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору (2017)
Кузів М. І. - Зв’язок живої маси корів української чорно-рябої молочної породи з їх молочною продуктивністю, Федорович Є. І., Кузів Н. М. (2017)
Кучер Д. М. - Характеристика показників молочної продуктивності та відтворної здатності корів-первісток симентальської породи, Мамченко В. Ю. (2017)
Лихач А. В. - Статева поведінка холостих свиноматок різних генотипів, Лихач В. Я., Топіха В. С. (2017)
Обливанцов В. В. - Відтворна здатність тварин сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи різної лінійної належності (2017)
Палій А. П. - Система оцінювання стану дійок вимені високопродуктивних корів за промислового їх використання (2017)
Пелехатий М. С. - Результати порівняльної оцінки корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в умовах безприв’язного утримання, Піддубна Л. М., Гунтік Т. О. (2017)
Передрій М. М. - Відтворна здатність корів української червоно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору (2017)
Підпала Т. В. - Оцінка молочної продуктивності корів голштинської породи різних генетико-екологічних поколінь, Зайцев Є. М. (2017)
Приходько М. Ф. - Вплив складу жиру молока корів на його біологічну цінність (2017)
Пришедько В. М. - Вплив адаптаційної здатності корів-первісток української червоної молочної породи на їх продуктивні якості (2017)
Прудніков В. Г. - Відтворна здатність корів м'ясних порід залежно від живої маси, Дидикіна А. І. (2017)
Салогуб А. М. - Особливості м’ясних та забійних властивостей бугайців українських чорно-рябої та бурої молочних порід сумського регіону, Бондарчук В. М., Єремейчук І. О. (2017)
Слюсар М. В. - Екстер’єрно-конституційні особливості корів української червоно-рябої молочної породи залежно від пігментації волосяного покриву (2017)
Хвостик В. П. - Інформаційно-статистичні параметри живої маси курей вітчизняного генофонду, Бондаренко Ю. В. (2017)
Khmelnychyi S. L. - The impact of linear traits characterizing the condition of limbs on lifespan cows (2017)
Церенюк О. М. - Тип домінування основних показників відтворної здатності свиноматок при поєднанні різних порід, Акімов О. В., Череута Ю. В., Чалий О. І. (2017)
Чернявська Т. О. - Вивчення зв’язку між показниками молочної продуктивності корів, Скляренко Ю. І. (2017)
Черняк Н. Г. - Оцінка бугаїв-плідників за лінійною оцінкою типу дочок української чорно-рябої молочної породи, Гончарук О. П., Козій В. І., Черняк С. В. (2017)
Шейко Р. И. - Показатели продуктивности животных белорусской мясной породы в базовых хозяйствах, Янович Е. А., Приступа Н. В., Батковская Т. В., Петухова М. А., Путик А. А. (2017)
Бондарчук Л. В. - Ретроспективний аналіз популяції лебединської породи в умовах північно-східного регіону України, Скляренко Ю. І. (2017)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2017)
References on the articles (2017)
Бортник С. М. - Поняття "трудові правовідносини з поліцейськими" (2017)
Калєніченко Л. І. - Стадії юридичної відповідальності: загальнотеоретична характеристика (2017)
Левада О. В. - Правові пільги як спосіб регулювання суспільних відносин: теоретико-правова характеристика (2017)
Сопільник Р. Л. - Забезпечення права на справедливий суд як складова предмета судового права в умовах європейської інтеграції (2017)
Буржинський В. А. - Пошук альтернативних оціночних критеріїв діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю, Кіріленко Ф. О. (2017)
Войціховський А. В. - Особливості договірно-правого регулювання співробітництва держав у сфері протидії злочинності на двосторонньому рівні (2017)
Корнієнко В. В. - Розвиток криміналістичних знань про економічну злочинність у сфері банківської діяльності (2017)
Петров О. С. - Генезис запобіжного заходу у вигляді застави в зарубіжних країнах (2017)
Пилипів Р. М. - Проблеми правозастосування поліцейських заходів під час нагляду за дорожнім рухом (2017)
Щербаковський М. Г. - Використання доказів як етап доказування у кримінальному провадженні (2017)
Щербанюк Д. В. - Поняття та зміст експертної ініціативи у кримінальному судочинстві (2017)
Важинський О. С. - Особливості системи інформаційного забезпечення Державної фіскальної служби України (2017)
Волков В. А. - Компетенція Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (2017)
Ємець Л. О. - Адміністративно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення екологічної безпеки держави (2017)
Зозуля І. В. - Практика управління проблемними активами банків в Україні за участі держави, Надьон О. В. (2017)
Мандичев Д. В. - Юридична природа апаратів господарських судів України (2017)
Проневич О. С. - Охорона здоров’я населення як сфера адаптації законодавства України до актів acquis communautaire (2017)
Світлична Ю. О. - Суб’єкти формування та реалізації інвестиційної політики в Україні (2017)
Шорський П. О. - Правове регулювання забезпечення виборчих прав громадян в Україні та місце в ньому адміністративного законодавства (2017)
Бахаєва А. С. - Воля та волевиявлення як умови дійсності правочину (2017)
Жорнокуй В. Г. - Про сутність "майновості – немайновості", "особистісності – неособистісності" й "організаційності" корпоративних відносин (2017)
Загородній С. А. - Визнання договору неукладеним як спосіб захисту цивільних прав та інтересів судом (2017)
Морозова Ю. В. - Характеристика правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд (2017)
Брусакова О. В. - Деякі аспекти діяльності правоохоронних органів США у сфері екологічної безпеки держави (2017)
Кирєєва І. В. - Припинення існування об’єкта права користування лісами (2017)
Кушнир Н. В. - Сучасні напрями вдосконалення реалізації принципу гендерної рівності у трудовому праві України (2017)
Барко В. І. - Напрями підвищення ефективності професійної психологічної підготовки поліцейських Національної поліції України, Остапович В. П., Барко В. В. (2017)
Греченко В. А. - Підготовка кадрів для міліції в Україні у 1930 – 1941 рр. (2017)
На книжкову полицю (2017)
Новини наукового життя (2017)
Наші автори (2017)
Порядок подання матеріалів для публікації у збірнику наукових праць "Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ" (2017)
Вихідні дані (2017)
Horbulin V. - Ukrainian Front of the Hybrid World (2017)
Парахонський Б. О. - Онтологія гібридної війни: гра прихованих смислів, Яворська Г. М. (2017)
Власюк О. С. - Актуальні аспекти вдосконалення моделі національної безпеки України, Кононенко С. В. (2017)
Kachur D. - Starting a Dialog: Ukrainian Cultural Diplomacy in South Africa, Rozumna O. (2017)
Лозовий В. С. - Історична політика в країнах Європейського Союзу як чинник консолідації суспільства та примирення народів: досвід для України (2017)
Павленко І. А. - Вплив соціально-демографічних змін у РФ на її зовнішню політику (2017)
Суходоля О. М. - Геополітичні та економічні пріоритети енергетичної безпеки України (2017)
Іванюта С. П. - Екологічні і техногенні загрози у зоні військового конфлікту на сході України (2017)
Корнієвський О. А. - Сучасні виклики громадянському суспільству України в умовах політичної нестабільності, Нечипоренко В. О. (2017)
Сьомін С. В. - Проблеми реформування системи підготовки кадрів для сектору безпеки і оборони України, Резнікова О. О. (2017)
Циганов В. В. - Насильницькі способи зміни влади: порівняльна характеристика (2017)
Степико М. Т. - Національний інститут стратегічних досліджень: 25 років наукового поступу (2017)
Вимоги до статей (2017)
Варналій З. С. - Податкова політика України: проблеми та перспективи інституційного забезпечення (2010)
Лісовий А. В. - Пропозиції щодо фінансового стимулювання розвитку сільських територій (2010)
Латер Ю. С. - Структура виробництва в Хмельницькій області, Зелик Г. Г. (2010)
Ящишина І. В. - Соціалізація як об’єкт наукового дослідження (2010)
Олійник О. В. - Проблеми інвестування в єврооблігації українських банків в умовах глобальної фінансової кризи, Сідельнікова І. В., Пересада В. М. (2010)
Братута О. Г. - Аналіз основних тенденцій розвитку економічної науки та економічної теорії (2010)
Городецька М. О. - Нові підходи до методів пізнання економічних процесів та явищ (2010)
Литвиненко Н. І. - Сучасна структура конституції економічної системи України (2010)
Гаврик В. П. - Політика регіонального розвитку і напрями її реалізації, Гаврик Г. І., Драганова Т. П. (2010)
Поліщук В. С. - Роль ринку цінних паперів як альтернативного джерела фінансування економіки (2010)
Туголуков С. І. - Причини та особливості прояву фінансової кризи в Україні (2010)
Пилипенко Г. М. - . Цінності і норми як основа формування національної моделі регулювання економіки, Судік Є. В., Ласунець І. І. (2010)
Ряба О. І. - Проблеми підвищення національної конкурентоспроможності за рахунок інновацій, Логвинюк А. Б. (2010)
Фурса А. В. - Суть та еволюція теоретичних основ ціни (2010)
Мозолюк Н. І. - Аналіз розвитку науково-технічного потенціалу України та інших країн світу (2010)
Олійник Н. Ю. - Роль методів навчання у формуванні мотивів пізнавальної діяльності старшокласників при вивченні економічних дисциплін (2010)
Свідер О. П. - Механізм розгортання світової економічної кризи (2010)
Тітаренко О. М. - Суть національної економіки та особливості її формування (2010)
Буторіна В. Б. - Ефективність інвестицій у інноваційному процесі (2010)
Музичук І. В. - Особливості становлення соціально відповідального бізнесу в Україні (2010)
Гронтковська О. І. - Національна економіка як наукова категорія та об’єкт теоретико-економічного аналізу (2010)
Морозова О. Г. - Адаптація соціально відповідальної організації до соціально-економічних умов (2010)
Прядченко О. С. - Інноваційні можливості економіки в умовах кризи (2010)
Стояновська О. А. - Логіка історичного розвитку податку на майно (2010)
Чарановська О. М. - Соціальна спрямованість у підприємницькій діяльності (2010)
Кравцова Т. М. - Поняття державного регулювання економіки: проблеми визначення (2010)
Крисанов Д. Ф. - Стандартизація в агропродовольчому комплексі України: стан, проблеми, перспективи (2010)
Каньоса А. М. - Підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу України через зростання впливу освіти на трудовий менталітет, Каньоса М. І. (2010)
Городянська Л. В. - Напрями вкладання капітальних інвестицій у відтворення необоротних ресурсів (2010)
Морозов Р. В. - Тенденції розвитку рисосіяння на півдні України (2010)
Білецька К. В. - Проблеми венчурного фінансування в Україні (2010)
Великий Ю. В. - Інноваційний стан системи підприємництва в Україні (2010)
Кірсанова В. В. - Проблеми розвитку благодійних установ в сучасних умовах, Волобуєва С. В. (2010)
Мех Л. М. - Оцінка тенденцій і змін у розвитку галузі картоплярства в Росії, Абакуменко О. В. (2010)
Nowak D. - Motywy współpracy polskich przedsiębiorstw z partnerem zagranicznym (2010)
Попов О. І. - Проблеми покращення якості логістичних операцій в дистриб’юції продукції харчової промисловості (2010)
Рогач С. М. - До проблеми формування інституціонального середовища розвитку національної економіки (2010)
Миндра І. А. - Структура, цілі та задачі функціонування агропромислового комплексу регіону (2010)
Паливода О. М. - Проблеми формування кластерних об’єднань промислових підприємств у регіонах України (2010)
Слобода Л. Я. - Удосконалення управління капіталізацією банків в Україні (2010)
Ткаченко Ю. В. - Розробка пропозицій щодо підвищення рівня економічної безпеки соціально-економічних систем (2010)
Ткачук В. В. - Управління бізнес-процесами (2010)
Трішкіна Н. І. - Оптова торгівля – елемент сфери товарного обігу (2010)
Швед В. В. - Державна підтримка сучасного підприємництва (2010)
Kaczyński J. - Kooperacja: wybrane aspekty z punktu widzenia kooperanta podporządkowanego, Glinkowska S. (2010)
Pietrzak K. - Wpływ samorządu lokalnego na przedsiębiorczość (2010)
Бицюра Ю. В. - Акціонерна власність та етапи її формування в Україні (2010)
Рибчинський О. М. - Проблемні аспекти при укладенні колективного договору (2010)
Басюк О. В. - Сутність та принципи механізму управління економічним потенціалом регіону (2010)
Білецька О. О. - Організаційна культура як об’єкт управління підприємством (2010)
Войтович К. В. - Розвиток товарного автокредитування та його перспективи для страхового маркетингу (2010)
Дрогомирецька М. І. - Необхідність впровадження стратегічного підходу до управління розвитком підприємств роздрібної торгівлі (2010)
Дробязко С. І. - Управління витратами як елемент забезпечення конкурентоспроможності (2010)
Криворучко Н. В. - Інтелектуальна власність як ключовий фактор інноваційного розвитку (2010)
Кучеренко Р. А. - Особливості та проблеми інноваційного розвитку аграрних підприємств України (2010)
Левіна М. О. - Сучасні процеси в розвитку маркетингу (2010)
Олійник Д. І. - Характеристика регіону як об’єкта соціально-економічного прогнозування (2010)
Овсяннікова Н. М. - Впровадження інформаційних технологій для удосконалення документообігу в аграрних формуваннях (2010)
Поліщук В. Г. - Тенденції інвестиційного стимулювання сталого розвитку регіонів України (2010)
Соловйова О. М. - Удосконалення організаційного механізму інфраструктури аграрного ринку (2010)
Степанець А. В. - Розвиток ринкової інфраструктури та державне регулювання ринку тваринницької продукції в Україні (2010)
Чухрій М. В. - Управління фінансовою конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства (2010)
Шевченко В. В. - Принципи здійснення антикризового управління підприємствами (2010)
Вишня Т. В. - Управлінські кадри сільськогосподарських підприємств Хмельниччини (2010)
Гофман М. О. - Визначення впливу чисельності працівників та розміру капіталу на реалізацію продукції у підприємствах Теофіпольського району (2010)
Гіджеліцька О. С. - Деякі напрямки ресурсозбереження на підприємствах України (2010)
Годованюк А. В. - Тенденції розвитку маркетингової діяльності туристичної галузі в сучасних умовах (2010)
Грунтковський В. Ю. - Вплив соціальної відповідальності на ефективність діяльності підприємства (2010)
Кушнір О. К. - Економічні збитки внаслідок діяльності автотранспорту (2010)
Крамар О. В. - Вплив контролю на ефективність системи управління підприємством (2010)
Мазур О. О. - Багатофакторна економічна модель впливу на рекреаційну галузь (2010)
Пустяк О. В. - Проблеми формування статутного капіталу комунальних підприємств (2010)
Черкасова С. О. - Стратегічні аспекти управління конкурентоспроможністю промислових підприємств на засадах розвитку ключових компетенцій (2010)
Чужкова О. Ю. - Сутнісна характеристика територіальної організації роздрібної торгової мережі (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського