Білик А. - Мейєрхольд і Херсон: Нотатки театрального життя провінційного міста (2015)
Доманська О. - До питання про методологію дослідження соціокультурних процесів: На прикладі аналізу деяких аспектів поняття "національний культурний простір" (2015)
Горова Н. - Мистецькі інтенції спротиву офіційній культурно-ідеологічній доктрині наприкінці 1950-х у творчості Ади Рибачук і Володимира Мельниченка (2015)
Гринишина М. - "Тригрошова опера" Б. Брехта як першовтілення концепції "епічного театру" у драмі й на сцені (2015)
Ковальчук О. - Узбекистан у роботах викладачів і студентів Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури ХХ — початку XXI століття (2015)
Кущ Є. - Естетика грумінгу у музичній культурі (2015)
Кюнцлі Р. - Гармонізація архітектурного середовища українського села — передумова європеїзації культурно-мистецького простору України (2015)
Литовченко Н. - Живописні панно зали пленумів Верховного суду України (2015)
Мусієнко О. - Сюрреалізм у кінематографі: Біля витоків (2015)
Пучков А. - Культура вжитку української керамічної миски зламу ХІХ–ХХ століть у сучасному мистецтвознавстві: Щодо студій Людмили Паславської (1) (2015)
Роготченко О. - Вітчизняний мистецький супротив 1950–1960-х (2015)
Романенкова Ю. - Украинская экслибристика на международной арене современной графики (2015)
Савчук І. - "Борис Лятошинський. Романси 1920-х": Nota bene у поствидавничих коментарях (2015)
Школьна О. - Штрихи до біографії першопрохідця українського фарфору Лева Долинського: До 110-річчя від дня народження (2015)
Школьна О. - Мистецтвознавчо-творчий доробок визначного бойчукіста Пантелеймона Никифоровича Мусієнка (2015)
Сидоренко В. - Культурний герой у візуальному мистецтві доби Просвітництва — початку ХІХ століття (стаття друга) (15) (2015)
Сіткарьова О. - До будівельної історії церкви Феодосія Печерського у Києві (2015)
Скляренко Г. - Творчість Валерія Ламаха (1925–1978): "Соцреалізм з людським обличчям". Додаток до картини епохи (2015)
Слободян В. - Оксана Мусієнко: Талант бути необхідною людям (рецензія на книгу Н. Мусієнко "Мусієнко Оксана Станіславівна: Матеріали до біографії") (2015)
Смирная Л. - Творчество Стаса Гедзевича в контексте развития харьковской школы живописи (2015)
Сьомкін В. - Реклама як об’єкт дизайн-діяльності у контексті формування структурної моделі рекламної діяльності (2015)
Юр М. - Еволюція поняття "художній простір" у мистецтві (2015)
Вихідні дані (2015)
Щодра О. - Етногенез і велике розселення слов’ян у світлі джерел та історичних інтерпретацій (2016)
Шпик І. - Культурно-цивілізаційне самоствердження болгар наприкінці ХІІ–на початку ХІІІ ст.: історична інерція та світоглядно-ментальні чинники (2016)
Любащенко В. - Ідейний вплив хорватського мислителя Марка Антонія де Домініса на пошуки церковного порозуміння у Київській митрополії (перша половина XVII ст.) (2016)
Руда О. - Мовна політика Другої Речі Посполитої та Чехословацької Республіки в сфері освіти (на матеріалах Галичини і Закарпаття) (2016)
Сіромський Р. - Становлення та розвиток славістичних студій у Канаді (1945–1954), Сіромська Г. (2016)
Процик І. - Українська футбольна лексика першої половини ХХ ст.: втрачена своєрідність чи польський вплив? (2016)
Бурак В. - Етноспецифіка номінацій жінки у процесі створення сім’ї (на матеріалі української та польської мов) (2016)
Гогуля М. - Колоніальна дійсність у романі Тадеуша Конвіцького "Малий Апокаліпсис” (2016)
Климець М. - Літературна гра в фантастичне у хорватському ренесансі (2016)
Tatarenko A. - Anthologies of ‘Young’ Prose as a Reflection of the Poetics of New Generations of Serbian Literature in the Early 21st Century (2016)
Лоштин Н. - Полоніка в бібліотеці станіславівського монастиря Ордену тринітаріїв (за інвентарем кінця XVІІІ ст.) (2016)
Рамач Я. - Матеріали до вивчення апокрифів з рукописних збірок русинів Південної Угорщини (ХІХ ст.) (2016)
Кліш А. - Співпраця слов’янських депутатів християнсько-суспільного напряму в австрійській Державній раді наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст. (за українськи-ми джерелами), Лехнюк Р. (2016)
Тарнавський Р. - Антропологічний напрям славістичних студій у Львівському університеті (1920–1930-ті роки) (2016)
Баран З. - Образ радянської Росії (СРСР) на сторінках польського сатирично-політичного журналу "Szczutek” (2016)
Ковальчук Н. - Ідеї панславізму в сучасному російському офіційному дискурсі і пропаганді (2016)
Саган Г. - Актуалізація "русинського питання” в Хорватії на початку ХХІ ст. (2016)
Романчук І. - Своєрідність хронотопу в мініромані Моніки Компанікової "Білі місця” (2016)
Давидюк Л. - Народні наративи у "Спогадах з Полісся, Волині і Литви” Юзефа Ігнація Крашевського: тематико-жанрологічний аспект (2016)
Кравець О. - Українознавчі зацікавлення хорватського науковця Івана Есіха (2016)
Палій О. - Їржі Кратохвіл – теоретик і практик чеського постмодернізму (2016)
Албул О. - Проникнення чужої графіки у болгарський друкований текст (кінець ХХ–початок ХХІ ст.), Сорока О. (2016)
Мірославська В. - Граматична форма присудка і рівень мовленнєвого етикету у сучасній польській мові (2016)
Сорока О. - Василева-Карагьозова С. По пътя на барока. Рецепция и трансформация на бароковата парадигма в словянските литератури. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, 2013. 310 с. (2016)
Лешкович Н. - Baron R., Madecki R., Malicki J. et al. Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej. Praha: Historický Ústav, 2016. 701 s. (2016)
Шпик І. - XXIV Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 26–27 травня 2016 р.), Татаренко А., Хороз Н., Лазор О. (2016)
Contents (2016)
Кузаконь Віктор Михайлович (2016)
Matsumoto K. - A new curvature-like tensor in an almost contact Riemannian manifold (2016)
Карлова О. О. - Застосування просторів-склеювачів до класифікації Бера відображень однієї змінної (2016)
Мироник В. І. - Топологічні властивості частково метричних просторів, Михайлюк В. В. (2016)
Зелинский Ю. Б. - Задача о тени и смежные задачи, Выговская И. Ю., Дакхил Х. К. (2016)
Бейдик О. - Використання інформації про місцевість у геоінформаційних системах військового призначення, Литвиненко Н. (2017)
Бондаренко Е. - Особливості проектування геоінформаційних систем для застосування у військовій сфері, Писаренко Р., Левінськова Н. (2017)
Денисик Г. - Наукове і прикладне значення дослідження белігеративних ландшафтів, Антонюк О. (2017)
Палеха Ю. - Порівняльний аналіз картографічних матеріалів, які використовуються в просторовому плануванні України та ФРН, Айлікова Г., Остапенко П. (2017)
Сосса Р. - Сучасні виклики до топогеодезичного та картографічного забезпечення сектору безпеки та оборони держави, Голубінка Ю. (2017)
Молочко А. - Розрахунок коефіціентів змін стану місцевості для автоматизації планування робіт по оновленню цифрових топографічних карт, Хірх-Ялан В. (2017)
Міхно О. - Концепція метаболізму міського середовища, Патракеєв І. (2017)
Савчук І. - Експорт залізорудної сировини з України (2017)
Дорохов М. - Психолого-педагогічні аспекти запровадження взаємовідносин між начальниками та підлеглими в Збройних Силах України на основі європейських цінностей прав людини (2017)
Любовець Г. - Аналітико-прогностичні аспекти підходів до вивчення публічних негативів у комплексній структурі інформаційного простору країни, Король В. (2017)
Кирда-Омелян А. - Соціолінгвістичні реалії в мовленнєвому етикеті англійців, Письменна О. (2017)
Тракалюк О. - Передовий досвід впровадження процедури опитування з використанням поліграфа в діяльності силових структур зарубіжних країн, Кузьменко М., Зубовський Д. (2017)
Вихідні данні (2017)
Титул, зміст (2017)
Будзяк В. М. - Інституціональне забезпечення повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення, Будзяк О. С. (2017)
Резнік Н. П. - Формування фермерських цін на готівкових ринках зерна: досвід сша (2017)
Ступень Н. М. - Еколого-економічний аналіз стану та перспектив розвитку сільського зеленого туризму в Україні (2017)
Лепетан І. М. - Формування концепції стратегічного управління витратами сільськогосподарських підприємств (2017)
Галенко О. І. - Розвиток світового ринку зерна: проблеми і тенденції (2017)
Ємельянова Л. В. - Сталий розвиток аграрної сфери України як об'єкт моделювання, Біленко В. О., Чеверда С. С. (2017)
Ковальчук С. Я. - Аграрні трансформації України: євроінтеграційна модель, Вовк В. Ю. (2017)
Тур О. В. - Міжгалузеве стратегічне партнерство як інституціональна детермінанта зміцнення ринкової стійкості підприємств харчової промисловості (2017)
Пащенко Ю. П. - Концептуальні аспекти модернізації економічної системи (2017)
Рубейкін В. А. - Прийняття ефективних управлінських рішень на основі показників звітності (2017)
Яремко О. П. - Розвиток організаційно-економічного механізму екологічно збалансованого управління лісовим господарством (2017)
Окалелов В. Н. - Выделение аномальных по метанообильности зон в кровле пласта k2 шахты "Молодогвардейская", Бубунец Ю. В., Новикова В. В. (2016)
Должиков П. Н. - Исследования реологических свойств бесцементных тампонажно-закладочных смесей на базе отвальных доменных шлаков, Фурдей П. Г. (2016)
Филатьев М. В. - Формирование динамической и стационарной полумульд сдвижения земной поверхности при отработке угольных пластов, Антощенко Н. И., Пыжов С. В. (2016)
Филатьев М. В. - Схема сдвижения подработанных пород с использованием параметров мульд земной поверхности и очистных выработок, Антощенко Н. И., Пыжов С. В. (2016)
Лисиця В. Є. - Комплексна переробка золошлаковідвалів ТЕС як захід раціонального природокористування та зменшення антропогенного навантаження на довкілля, Арсенюк С. Ю., Пилипенко Б. М., Ведмедєва Т. Б. (2016)
Радченко А. Г. - Совершенствование ведения гидрорыхления угольных пластов в зонах геологических нарушений, Ашихмин В. Д., Маркин В. А., Радченко А. А. (2016)
Ашихмин В. Д. - О подходе к определению объема утечек воздуха в трубах вентиляционных гибких шахтных, Радченко А. Г., Береговой Р. В., Чикунов А. В. (2016)
Ашихмин В. Д. - Оценка изменения воздухопроницаемости гибких вентиляционных трубопроводов при их длительной эксплуатации при проветривании подготовительных выработок, Плотникова Ю. А., Чикунов А. В. (2016)
Smirnov A. M. - Industrial researches for reducing the durability of working lining of a casting ladle, Semiriahin S. V., Riabyi D. V. (2016)
Симонов С. И. - Основные принципы проектирования общественных уборных, Соколенко В. М., Симонова И. Н. (2016)
Симонов С. И. - Проектирование и разработка объемно-планировочных и конструктивных решений многоэтажных жилых домов повышенной комфортности, Соколенко В. М., Симонова И. Н. (2016)
Заблодский Н. Н. - Квазичастотное управление – как средство улучшения эксплуатационных качеств скребкового конвейера, Худобин К. В. (2016)
Паэранд Ю. Э. - Влияние емкостной составляющей нагрузки на энергетические параметры пьезотрансформатора, Потапов В. Д., Зинченко В. Л. (2016)
Руднев Е. С. - Линеаризованная математическая модель синхронного двигателя с постоянными магнитами как объекта управления, Морозов Д. И. (2016)
Морозов Д. І. - Математична модель вентильного двигуна постійного струму на базі синхронної машини оберненої конструкції, Андреєва Н. І., Шевченко І. С. (2016)
Бургун І. В. - Особистісно зорієнтоване навчання як педагогічна умова становлення суб’єктності академічно обдарованих учнів (2017)
Бурова В. В. - Вплив технологічної культури керівника на імідж навчального закладу (2017)
Федорова Н. Ф. - Про педагогічну експертизу (2017)
Бєльська Н. А. - Експертно-оцінювальна анкета для визначення вчителем учнів з ознаками інтелектуальної та академічної обдарованості (2017)
Сичевська Л. Є. - Формування у молоді позитивного ставлення до козацтва, козацьких звичаїв і традицій, Олійник Л. Г. (2017)
Клібайс Т. В. - Вивчення особливостей писемного мовлення суб’єктів з різними атрибутивними стилями (2017)
Чудакова В. П. - Формувальний експеримент впровадження авторської системи формування психологічної готовності персоналу до інноваційної діяльності (В. Чудакової) – компонента конкурентоздатності особистості (2017)
Харитончук Г. І. - Методичні підходи до організації діяльності з обдарованими дітьми у початковій ланці середньої освіти (2017)
Наумов О. В. - Навчальна програма "Кікбоксинг для розвитку дітей та молоді", Ємець В. В. (2017)
Мадзігон В. М. - Роздуми над проектуванням освітньо-інформаційного середовища майбутнього для обдарованих дітей (2017)
Шаповалова А. И. - Две сестры (2017)
Ткаченко М. В. - Соціальний підхід до створення системи професійної безпеки та охорони праці: науковий дискурс (на прикладі галузей використання інформаційних технологій) (2017)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на травень 2017 року (2017)
Пилипенко А. А. - Сценарний підхід до обґрунтування стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу, Ялдін І. В. (2015)
Паєнтко Т. В. - Податкове регулювання фінансової діяльності підприємств (2015)
Павловська О. В. - Фінансова стійкість страхової компанії та критерії її забезпечення, Філімонова В. О. (2015)
Бавико О. Є. - Кластерна організація економічної діяльності як управлінський засіб регіонального менеджменту (2015)
Касич А. О. - Завдання державної політики сталого розвитку з урахуванням рівня техногенного навантаження (2015)
Романовський О. О. - Огляд тенденцій розвитку соціальної економіки в умовах глобалізації та світових економічних криз (2015)
Маркіна І. А. - Моделювання динамічної системи управління земельними ресурсами національного аграрного сектору економіки, Зось-Кіор М. В. (2015)
Трушкіна Н. В. - Пропозиції щодо вдосконалення організації збутової діяльності підприємств вугільної промисловості (2015)
Лойко В. В. - Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки регіону (2015)
Ханін І. Г. - Тенденції розвитку міжнародної системи експортного контролю технологій подвійного призначення (2015)
Кулакова С. Ю. - Теоретичні основи відтворення основних фондів підприємства в сучасних умовах, Кордубан А. С. (2015)
Тимченко О. І. - Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в регіонах України (2015)
Шевченко В. М. - Економічний зміст інвестиційної нерухомості у нормативно-правовому забезпеченні (2015)
Яцишин С. Р. - Досвід країн ЄС у формуванні облікової політики підприємств з врахуванням вимог європейського законодавства (2015)
Бєлова І. В. - Теоретичні та методичні аспекти визначення системно важливих банків (2015)
Іванова А. М. - Теоретичний підхід до визначення змісту фіскальної консолідації (2015)
Петухова В. О. - Найбільші зони вільної торгівлі світу за площею (2015)
Литвинчук І. Л. - Макросоціологічний аналіз проблем управління інтелектуальною власністю в аграрному секторі економіки України (за матеріалами опитування виконавців наукових та науково-технічних робіт) (2015)
Вергун А. М. - Сучасні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, Стріжко К. В. (2015)
Однорог М. А. - Реальні інвестиції в сільському господарстві (2015)
Попрозман Н. В. - Теоретичні основи економічного розвитку та зростання аграрного виробництва (2015)
Ковпак Е. О. - Регресійна модель індексу ПФТС (2015)
Гаврилюк В. М. - Аналіз методик оцінки ефективності лізингових операцій (2015)
Камнєва І. О. - Теоретико-методологічні основи оцінки екологічного ризику на промисловому підприємстві (2015)
Фуксман О. Ю. - Методика вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління короткостроковою ліквідністю в банках (2015)
Красношапка В. В. - Удосконалення механізму прийняття оптимальних господарських рішень в умовах ризику на базі критеріального підходу, Кружилко В. О. (2015)
Андрющенко І. Є. - Впровадження інвестиційного механізму у сфері будівництва, Ільченко Г. А. (2015)
Сак Т. В. - Комплексний підхід до обґрунтування стратегії маркетингу підприємства, Стасюк І. М. (2015)
Вишневецька О. В. - Економічна оцінка ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Пугачевська К. С. - Дослідження регулювання імпорту товарів за умов членства в СОТ (2015)
Безрукова Н. В. - Світові торговельні війни: особливості та наслідки, Василенко М. В. (2015)
Багашова Н. В. - Світові та вітчизняні тенденції розвитку управління проектами (2015)
Буторіна В. Б. - Вплив економічної трансформації на інноваційний розвиток України (2015)
Олійничук О. І. - Система аналізу в управлінні підприємством, спрямованому на досягнення економічної безпеки (2015)
Бутенко Н. В. - Державне регулювання розвитку партнерств в економіці України (2015)
Музиченко Т. О. - Організація облікового процесу складових власного капіталу (2015)
Гладченко А. Ю. - Вплив трансформації європейського регіонального ринку природного газу на економічну рівновагу в Україні (2015)
Рибак Г. І. - Соціальне партнерство - перспективний напрямок розвитку підприємництва та підвищення якості життя населення України (2015)
Більовська О. А. - Конкурентоздатність ІТ-галузі та ІТ-аутсорсингу в Україні: шляхи оптимізованого управління (2015)
Кувалдіна О. О. - Інформаційна база аналізу доходів підприємства в умовах впровадження МСФЗ (2015)
Ярошенко Л. Л. - Міжбюджетні трансферти в умовах реформування системи міжбюджетних відносин (2015)
Стецюк Я. Ю. - Розвиток молочної галузі України (2015)
Чигирин К. Є. - Роль інтелектуальної власності в розвитку держави (2015)
Кузнецова А. І. - Вплив розвитку промисловості на економічну безпеку (2015)
Роженко О. В. - Обґрунтування системи показників оцінки рівня економічної безпеки торговельних підприємств (2015)
Андрющенко К. А. - Специфіка вартісного оцінювання інтелектуального капіталу (2015)
Калмиков О. В. - Методи оцінки рівня фінансової безпеки малих підприємств (2015)
Коваль В. В. - Основні передумови державного та мікроекономічного антикризового регулювання (2015)
Аль-Оста Салім Абдуль-Азіз - Кластеризація діагностичних сигналів про експортну діяльність підприємства (2015)
Гайдуцький І. П. - Сталий низьковуглецевий розвиток України: пріоритет для транснаціональних інвестицій (2015)
Сова А. В. - Роль керівника в формуванні організаційної культури (2015)
Саєнко О. М. - Класифікація доходів фармацевтичної галузі (2015)
Осадча Т. С. - Еволюція підходів до трактування поняття ренти (2015)
Денисенко М. П. - Інноваційне вирішення актуальних проблем економічного оцінювання техногенного навантаження на національну економіку, довкілля й суспільство (2015)
Содержание (2017)
Вступление (2017)
Данилович И. Л. - Магнетизм полианионных соединений переходных металлов, Волкова О. С., Васильев А. Н. (2017)
Glamazda A. - Comparative Raman scattering study of Ba3MSb2O9 (M=Zn, Co and Cu), Lemmens P., Do S.-H., Choi K.-Y. (2017)
Сабденов Ч. K. - Индуцированные магнитным полем фазовые переходы в интерметаллических редкоземельных ферримагнетиках с точкой компенсации, Давыдова М. Д., Звездин К. A., Горбунов Д. И., Терешина И. С., Андреев A. В., Звездин А. К. (2017)
Felea V. - Ultrasound propagation in bond fru-strated HgCr2S4 spinel in magnetic fields, Prodan L., Stefanet E., Cong P. T., Zherlitsyn S., Tsurkan V. (2017)
Горобец Ю. И. - Сингулярная оптика спиновых волн в двухподрешеточном антиферромаг-нетике с одноосной магнитной анизотропией, Горобец О. Ю. (2017)
Полищук Д. М. - Особенности магнитного состояния ансамбля наночастиц замещенных манганитов: эксперимент и модельные расчеты, Тихоненко-Полищук Ю. О., Солопан С. А., Боднарук А. В., Кулик Н. Н., Товстолыткин А. И., Погорелый А. Н. (2017)
Antonov V. N. - Electronic structure and x-ray magnetic circular dichroism in A2CrB′O6 (A = Ca, Sr; B′ = W, Re, and Os) oxides, Bekenov L. V. (2017)
Качур И. С. - Особенности поведения интенсивностей компонент крамерсова дублета в NdFe3(BO3)4 в поперечной зеемановской геометрии, Курносов В. С., Пирятинская В. Г., Еременко А. В., Гудим И. А. (2017)
Журавлёва И. П. - Магнитообъемный эффект в обменно-усиленном зонном парамагнетике YCo2: теория и эксперимент, Гречнев Г. Е., Панфилов А. С., Лёгенькая А. А. (2017)
Кошина Е. А. - Эффекты близости в структурах многозонный сверхпроводник–ферромагнитный металл, Криворучко В. Н. (2017)
Malakhovskii A. V. - Low-temperature absorption spectra and electron structure of HoFe3(BO3)4 single crystal, Gnatchenko S. L., Kachur I. S., Piryatinskaya V. G., Gudim I. A. (2017)
Колесниченко Ю. А. - Особенности низкотемпературного туннельного магнитосопротивления прессованных нанопорошков диоксида хрома CrO2, Далакова Н. В., Беляев Е. Ю., Блудов А. Н., Горелый В. А., Осмоловская О. М., Осмоловский М. Г. (2017)
Чабаненко В. В. - Магнитные свойства металлоуглеродных комплексов C–Ni, Зубов Э. E., Nabiałek A., Кочканян Р. O., Escudero R., Morales F., Pérez-Rodríguez F., Золотарь С., Puźniak R. (2017)
Пащенко М. И. - Вращательный магнитокалорический эффект в алюмоборате TbAl3(BO3)4, Бедарев В. А., Меренков Д. Н., Блудов А. Н., Пащенко В. А., Гнатченко С. Л., Zajarniuk T., Szewczyk A., Темеров В. Л. (2017)
Окрушко Е. Н. - Низкотемпературная спектроскопия оптических центров в церий-иттриевых (Ce1–xYxO2–x/2) и церий-циркониевых (Ce1–xZrxO2) оксидах, Семинько В. В., Максимчук П. О., Беспалова И. И., Кононец Н. В., Вягин О. Г., Малюкин Ю. В. (2017)
Даниленко І. - Молитва Господня в художній рецепції українських поетів (2016)
Пуніна О. - Психотип Василя Стуса: до постановки проблеми (2016)
Реутова М. - Проблема "автор-герой" у контексті структурування моделі авторської свідомості (на прикладі драми Юрія Косача "Скорбна симфонія") (2016)
Соловей О. - З історії однієї літературної містифікації (2016)
Сабельникова Т. - Християнські цінності у збереженні українства в часи воєнних протистоянь (на матеріалі українського героїчного епосу та поетичної творчості) (2016)
Чопик Р. - Semper idem (з нагоди перевидання монографії Оксани Забужко "Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу”) (2016)
Головченко А. - Художнє моделювання ідеалу (на матеріалі повісті "Чортомлицькі легенди" М. Чхана) (2016)
Кавун Л. - Поетика роману Гео Шкурупія "Жанна-батальйонерка" (2016)
Цікавий С. - Специфіка топосу фіктивного міста в романах Любка Дереша (2016)
Бузов А. - Фабульна організація роману Віталія Бендера "Марш молодости" (2016)
Просалова В. - Літературно-малярські кореляції у новелістиці Михайла Яцкова (2016)
Хамедова О. - Тіло і сексуальність у творах В. Підмогильного та Б. Антоненка-Давидовича: філософсько-культурологічна інтерпретація (2016)
Харлан О. - Топографія чужого у творі Віри Марської "Буря над Львовом" (2016)
Тарасенко В. - Проблема адаптації "Повісті про санаторійну зону" М. Хвильового засобами кіно (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Makhnii T. - Age-related changes in FTIR and raman spectra of human blood, Ilchenko O., Reynt A., Pilgun Y., Kutsyk A., Krasnenkov D., Ivasyuk M., Kukharskyy V. (2016)
Uklein A. V. - Correlation of the photoinduced total transmission with the degree of surface functionalization of carbon materials obtained from natural renewable sources, Diyuk V. E., Grishchenko L. M., Kozhanov V. O., Lisnyak V. V., Multian V. V., Budnyk P. I., Gayvoronsky V. Ya. (2016)
Blonskyi I. - "White supercontinuum" and "conical emission" of femtosecond filaments in birefringent media, Kadan V., Rybak A., Korenyuk P. (2016)
Bulavin L. A. - Relaxation time of concentration fluctuations in a vicinity of the critical stratification point of the binary mixture n-pentanol–nitromethane, Bilous O. I., Svechnikova O. S. (2016)
Yesylevskyy S. - Comparison of empirical force fields for bacteriochlorophyll: an influence on hydration and long-time dynamics of bacterial photoreaction centers, Berezetskaya N., Olenchuk M. (2016)
Timofeev M. V. - Simulation of the interaction potential between water molecules (2016)
Bokotey O. V. - Manifestation of point defects in the electronic structure of Hg3Te2Cl2 crystals, Vakulchak V. V., Bokotey A. A., Nebola I. I. (2016)
Danilov M. O. - Synthesis, properties, and application of graphene-based materials obtained from carbon nanotubes and acetylene black, Rusetskii I. A., Slobodyanyuk I. A., Dovbeshko G. I., Kolbasov G. Ya., Stubrov Yu. Yu. (2016)
Sachenko A. V. - Features in the formation of a recombination current in the space charge region of silicon solar cells, Kostylyov V. P., Vlasiuk V. M., Korkishko R. M., Sokolovs'kyi I. O., Chernenko V. V. (2016)
Barabash Y. M. - Investigation of the kinetics of photoinduced electronic transitions in nanostructures of bacterial reaction centers, Drapikovskyi M. A., Zabolotny M. A., Kulish M. P., Dmytrenko O. P. (2016)
Kurnosov N. V. - Enhancement of luminescence from a carbon nanotube aqueous suspension at the cysteine doping: influence of the adsorbed polymer, Leontiev V. S., Karachevtsev V. A. (2016)
Содержание (2017)
Шикин В. - Отрицательные ионы в криогенных средах, Назин С. (2017)
Monarkha Yu. P. - Polarization dependence of microwave-induced magnetoconductivity oscillations in a two-dimensional electron gas on liquid helium (2017)
Starodub I. О. Zolotaryuk Yar. - Embedded soliton dynamics in the asymmetric array of Josephson junctions (2017)
Пастух О. Ю. - Влияние эффектов распаривания на зависимость тока от разности фаз в контактах типа SIS при наличии немагнитных примесей произвольной концентрации, Шутовский А. М., Сахнюк В. Е. (2017)
Русаков В. Ф. - Колебания изолированного вихря Абрикосова в жестких сверхпроводниках II рода, Чабаненко В. В., Nabiałek A., Чумак А. Н. (2017)
Dmytruk I. - First and second sounds in a degenerate Bose gas, Svidzynskiy A., Shygorin P. (2017)
Zeleňáková A. - Existence of cryogenic magnetic entropy change in Gd based nanoparticles, Hrubovčák P., Berkutova A., Kapusta O., Zeleňák V. (2017)
Druzhinin A. - Low-temperature magnetoresistance of GaSb whiskers, Ostrovskii I., Khoverko Yu., Liakh-Kaguy N. (2017)
Shklovskii B. I. - Variable range hopping in thin film with large dielectric constant (2017)
Prokopov O. I. - Weak localization and interaction effects in acceptor graphite intercalation compounds, Ovsiienko I. V., Matzui L. Yu., Len T. A., Naumova D. D., Berkutov I. B., Mirzoiev I. G., Le Normand F. (2017)
Кулагин Н. Е. - Нелинейный токовый резонанс в спиновом диоде с плоскостным намагничиванием, Скирдков П. Н., Попков А. Ф., Звездин К. А., Лобачев А. В. (2017)
Rozanova S. L. - Influence of freezing down to 77.15 K on structure and antioxidant power of some proteins, Narozhnyi S. V., Nardid O. A. (2017)
Миронов Г. И. - Энергетический спектр одностенных углеродных нанотрубок типа зигзаг в модели Хаббарда в приближении статических флуктуаций (2017)
Drobyshev A. - Refractive indices and density of cryovacuum-deposited thin films of methane in the vicinity of the α–β-transition temperature, Aldiyarov A., Sokolov D., Shinbayeva A. (2017)
Молчанова А. Д. - Исследование хромового бората CrBO3 методом оптической и длинноволновой спектроскопии, Добрецова Е. А., Кузьмин Н. Н., Болдырев К. Н. (2017)
Дорошенко И. Ю. - Спектроскопические исследования кластерной структуры н-гексанола, изолированного в аргоновой матрице (2017)
Рыбалко А. С. - Электрический отклик в волне второго звука: аппаратурный аспект, Чаговец Т. В., Королев А. М. (2017)
Багрій В. Н. - Значення "теорії соціальної роботи" у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників (2015)
Вайнола Р. Х. - Профілактика негативних психоемоційних станів молодших школярів засобами арттерапії, Косюк Н. Б. (2015)
Возна Ю. В. - Соціокультурна анімація у контексті соціально-педагогічної діяльності (2015)
Годлевська А. І. - Проблеми багатодітних сімей в Україні, oкремі аспекти соціально-педагогічної роботи з ними, Шпалерчук Н. В. (2015)
Горянін І. І. - Соціально-педагогічні особливості та класифікація сімей, дискордантних щодо ВІЛ-інфекції (2015)
Данилюк О. І. - Соціально-економічна компетентність – як компонента фахової підготовки майбутнього соціального інспектора (2015)
Коновалова М. В. - Інноваційно-управлінські підстави надання соціальних послуг в сервісній державі (2015)
Лещенко О. Г. - Технологія соціально-педагогічного патронажу сім’ї у кризовий період (2015)
Мельник Л. П. - Особливості підготовки фахівців соціальної сфери (2015)
Микаілов Руслан Паша огли - Особливості гендерних відносин в азербайджанській сім’ї (2015)
Міхеєва О. Ю. - Форми та методи соціальної підтримки сімей (2015)
Неїжпапа Л. С. - Педагогічні умови забезпечення професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів в процесі професійної підготовки (2015)
Опалюк О. М. - Техніки образотворчого мистецтва в прикладних методиках соціальної роботи (2015)
Парфенюк В. О. - Мотиваційний компонент професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів в процесі фахової підготовки (2015)
Попов О. А. - Можливості використання німецького досвіду соціально-педагогічної роботи з молодими правопорушниками в Україні (2015)
Раєвська Я. М. - Феномен соціального сирітства як наукова проблема (2015)
Рідкодубська А. A. - Розвиток моральних цінностей дітей у творчій спадщині Григорія Ващенка (2015)
Романовська Л. І. - Соціально-педагогічна готовність до інноваційної діяльності: теоретичний аналіз, Москалюк О. І., Безимська І. А. (2015)
Сидорчук М. С. - Теоретичні основи дослідження проблеми самоактуалізації особистості (2015)
Сметанюк Т. І. - Волонтерська активність громади (2015)
Соляник М. Г. - Форми та методи соціально-педагогічної підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах (2015)
Сторож В. В. - Прикінцева діагностика готовності майбутніх соціальних педагогів до використання соціономічних технологій у професійній діяльності (2015)
Хмуринська Т. О. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів – викладачів предмету "Людина і світ" до реалізації громадянського навчання та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Чубук Р. В. - Провідні орієнтири соціально-превентивної діяльності у молодіжному середовищі (2015)
Якубова Л. А. - Особливості методичної роботи соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Ярошенко А. О. - Підготовка вчителів педагогічного університету до соціально-правового захисту дітей у позанавчальному процесі, Ковчина І. М., Панченко М. В., Пасічніченко С. В., Руденко С. В., Юрченко Є. О. (2015)
Бриндіков Ю. Л. - Соціально–педагогічна робота з молоддю та неповнолітніми правопорушниками у пенітенціарний та постпенітенціарний період (2015)
Видиш М. М. - Виявлення та реалізація ресурсного потенціалу освітнього процесу вищого навчального закладу у формуванні політичної культури майбутніх соціальних працівників (2015)
Гевчук Н. С. - Використання інноваційних технологій у роботі з дітьми трудових мігрантів (2015)
Голова Н. І. - Професійна компетентність працівників соціальної сфери до виконання соціальних ролей в практичній діяльності (2015)
Грабчак О. В. - Соціальна реклама та її роль у процесах саморегуляції суспільства (2015)
Дідик Н. М. - Діагностика соціально-психологічної адаптації підлітків (2015)
Куриця С. В. - Робота соціального педагога з сім’ями вимушених переселенців (2015)
Лук’янова К. А. - Особливості соціально-педагогічної роботи з переселенцями в Україні: реалії та перспективи (2015)
Мельник Ж. В. - Профорієнтаційна робота з учнями старшої школи як один із напрямів діяльності соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Михайленко О. В. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів на засадах компетентнісного підходу (2015)
Москалюк О. І. - Вибір і поєднання традиційних та інноваційних методів навчання у професійній підготовці соціального педагога (2015)
Овод Ю. В. - Сутність та зміст дистанційного навчання у підготовці майбутніх соціальних педагогів (2015)
Опалюк Т. Л. - Соціально-психологічні аспекти адаптації студентів до навчання у вищому педагогічному закладі (2015)
Пожидаєва О. В. - Професійна соціалізація майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу (2015)
Рабійчук С. О. - Посилення особистісних здібностей (потенціалу) учнівської молоді як умова їх соціалізації (2015)
Рень Л. В. - Соціалізація молоді у діяльності громадських об’єднань (2015)
Сербалюк Ю. В. - Благодійні організації та їх роль в здійсненні соціальної опіки в ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Сєдєнкова Р. В. - Соціальна та професійна компетентність студентської молоді: властивості, компоненти, зв'язок (2015)
Синюк Н. В. - Організація самостійної волонтерської проектувальної діяльності майбутніх соціальних педагогів як умова успішної соціально-педагогічної роботи в галузі профілактики адикцій (2015)
Соловйова Т. Г. - Cоціально-побутова адаптація молоді з розумовою відсталістю в умовах територіального центру соціального обслуговування (2015)
Співак В. І. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження конфлікту та конфліктності особистості, Онуфрієва Л. А. (2015)
Стрельбицька С. М. - Формування професійно важливих якостей особистості майбутнього фахівця соціального працівника у ВНЗ (2015)
Човган О. О. - Благодійність як психологічна основа соціальної роботи: теоретико-концептуальний аналіз (2015)
Шеремет А. М. - Педагогічні підходи до розробки моделі формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи у соціальних центрах матері та дитини (2015)
Янченко Т. В. - Взаємодія соціальної педагогіки та педології у контексті їх наукового становлення (20-ті роки ХХ ст.) (2015)
Ахметзянова А. И. - Особенности реформирования системы подготовки бакалавров-дефектологов в контексте компетентностно-ориентированного подхода, Кедрова И. А. (2016)
Березовська Л. І. - Особливості комунікативно-мовленнєвої підготовки фахівців соціальної сфери (2016)
Бриндіков Ю. Л. - Волонтерство як елемент соціальної роботи (2016)
Бугера Ю. Ю. - Особливості уваги розумово відсталих молодших школярів (2016)
Валиуллина Г. В. - Преодоление нарушений лексико-грамматических конструкций у пациентов с очаговыми поражениями головного мозга (2016)
Вержиховська О. М. - Особливості організації та проведення позакласної корекційної-виховної роботи у спеціальній школі (2016)
Ворощук О. Д. - Підготовка соціальних педагогів до інклюзивного навчання дітей з особливими потребами у середовищі загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Гевчук Н. С. - Аналіз соціально-педагогічних проектів та програм роботи з дітьми трудових мігрантів в Україні (2016)
Гриценко В. А. - Теоретичні аспекти вивчення стратегій подолання стану самотності студентів (2016)
Данилюк О. І. - Адресність соціальної допомоги як ефективний інструмент у подоланні малозабезпеченості: теоретичний підхід (2016)
Дідик Н. М. - Формування у майбутніх соціальних педагогів професійних умінь протидії торгівлі людьми (2016)
Ковальчук О. В. - Формування гуманістичних цінностей у студентів спеціальності "Соціальна робота" під час проходження практики (2016)
Лемко Г. І. - Театральні технології як засіб профілактики торгівлі людьми в соціально-педагогічній діяльності (2016)
Мельник Ж. В. - Психологічні детермінанти довготривалого безробіття (2016)
Мельник Л. П. - Особливості просоціальної поведінки в підлітковому та юнацькому віці, Чайковська О. М. (2016)
Нигматуллина И. А. - Образовательные парадигмы обучения в течение всей жизни будущих учителей-логопедов в структуре современного высшего ученого заведения (2016)
Опалюк О. М. - Особливості впровадження прикладних методик в соціальну сферу (2016)
Опалюк Т. Л. - Компетентність майбутніх фахівців соціальної сфери в процесі професійної підготовки (2016)
Раєвська Я. М. - Особливості сімейної соціалізації в різних типах неблагополучних сімей (2016)
Синюк Н. В. - Основні завдання соціальної статистики під час вивчення соціального захисту населення України (2016)
Співак В. І. - Особливості психолого-педагогічної роботи з "важковиховуваними" школярами (2016)
Резнікова Н. В. - Нова норма світової економіки: зміст та ключові ознаки глобальних ризиків у контексті неозалежності, Іващенко О. А. (2017)
Смерічевський С. Ф. - Business model canvas як універсальна концепція управління бізнесом компанії, Клімова О. І. (2017)
Дзюбенко О. М. - Пріоритети інвестиційно-інноваційного забезпечення господарського освоєння лісоресурсного потенціалу (2017)
Танасієва М. М. - Облік діяльності з розвідки та оцінки лісових ресурсів (2017)
Федірко О. А. - Позиціонування європейських компаній у глобальному інноваційно-інвестиційному середовищі (2017)
Штань М. В. - Державна політика неоіндустріалізації в Україні (2017)
Михайлов М. Г. - Аналіз тенденцій оснащення матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2017)
Левченко Н. М. - Специфіка обліку та оподаткування компенсації орендарями вартості спожитих комунальних послуг, Силенко О. М., Гапонова А. О. (2017)
Урусова З. П. - Сучасні тенденції розвитку концепцій соціальної корпоративної відповідальності, Вернидуб М. Ю. (2017)
Швець Ю. О. - Функціонування спеціальних економічних зон як засобу налагодження інвестиційної діяльності: проблеми та перспективи, Шайтанова В. В. (2017)
Шендерівська Л. П. - Статистичні дослідження як основа ефективного менеджменту у видавничій галузі, Мельник І. Л. (2017)
Ковешніков В. С. - Інноваційні технології в будівництві готелів як чинник конкурентноспроможності, Стукальська Н. М. (2017)
Заколодяжний В. О. - Інноваційні підходи до формування маркетингової політики ринку страхових послуг в Україні (2017)
Aгаева Ханум Юсиф кызы - Проблемы устойчивого развития предприятий нефтяного машиностроения азербайджана и инновационные пути их решения (2017)
Касперевич Л. В. - Аналіз стану природно-заповідного фонду України та Львівської області (2017)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Прогнозування конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі України (2017)
Радиш Я. Ф. - Особливості державного регулювання фармацевтичної діяльності на прикарпатті в першій половині ХХ століття , Сорока О. Я., Хомут У. В. (2017)
Гладченко А. Ю. - Оцінка ефективності інструментів міжнародних організацій в координації державного управління економічною рівновагою (2017)
Кучин С. П. - Актуалізація проблеми формування ціннісних орієнтацій в суспільстві та забезпечення соціальної безпеки держави як пріоритетні напрями державної безпекової та культурної політики в Україні (2017)
Друк В. В. - Теоретична ідентифікація поняття "інформація" в державному управлінні (2017)
Черній Є. В. - Публічна інформація — один з найважливіших елементів розвитку системи державного управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Савранський Р. С. - Моделі класифікації припартійних молодіжних організацій європи (2017)
Сивий Р. П. - Інституційні передумови та фактори трансформації державної служби в контексті європейської інтеграції (2017)
Резнікова Н. В. - Проблема реінституціоналізації світової економіки в умовах неозалежності: нові виклики глобальному регулюванню, Іващенко О. А. (2017)
Зубков Р. С. - Зарубіжний досвід інвестиційно-інноваційного розвитку регіону (2017)
Дзюбенко О. М. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку деревообробного виробництва: еколого-економічні аспекти (2017)
Слободянюк Н. О. - Інвестиційні стратегії розвитку національної економіки на основі програмно-цільового методу (2017)
Кіпа М. О. - Розробка організаційних стратегій реструктуризації підприємств із застосуванням тривимірного простору (2017)
Краснюк М. Т. - Проблеми та перспективи розвитку українських логістично-інформаційних систем в умовах глобалізованої економіки та макроекономічних кризових явищ, Кустаровський О. Д. (2017)
Паєнтко Т. В. - Сучасні тенденції банківського кредитування фізичних осіб в Україні, Савельєва З. В. (2017)
Дроздовська О. С. - Співвідношення прямих та непрямих податків у податковій системі України, Озерчук О. В. (2017)
Бутрим О. В. - Науково-методологічні основи формування низьковуглецевого розвитку аграрного виробництва як фактор агроекологічної безпеки України (2017)
Парубець О. М. - Обгрунтування джерел фінансування транспортного сектору України, Сугоняко Д. О. (2017)
Пірог С. В. - Тенденції розвитку галузі птахівництва в Україні (2017)
Ганкіна М. С. - Соціально-комунікативна функція туристичних підприємств на основі розвитку програм міжнародного освітнього туризму (2017)
Чуницька І. І. - Структурна упорядкованість як концептуальна основа формування інфраструктури стратегічного розвитку фінансового ринку (2017)
Бойчук А. Б. - Формування та реалізація інноваційних програм як сукупність базових передумов, мотивів та етапів (2017)
Алиев А. Т. - Современное состояние экономических связей Азербайджана с прикаспийскими странами (2017)
Мельничук Л. М. - Планування соціального розвитку регіонів України в системі державного управління соціальними процесами (2017)
Цевельов О. Є. - Актуальні питання забезпечення прикордонної безпеки України у системі національної безпеки, Жук С. М. (2017)
Дмитренко Ю. С. - Теоретико-методичний інструментарій проведення опитування з використанням поліграфу (2017)
Савранський Р. С. - Методологія класифікації припартійних молодіжних організацій (2017)
Стучинська Н. П. - Рівень глобалізації: кількісне обгрунтування якісних трансформацій (2017)
Динник І. П. - Становлення взаємовідносин держави та суспільства: історико-методологічний аналіз (2017)
Нижній Т. В. - Публічні закупівлі у системі електронного урядування (2017)
Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковника Дроздова С. С. (2017)
Дроздов С. С. - Методика постановки та розв’язування зворотної задачі оптимізації бойового (кількісно-якісного) складу тактичної авіації і зенітних ракетних військ перспективних Повітряних Сил, Леонтьєв О. Б. (2017)
Шамко Є. В. - Основні особливості застосування Повітряних Сил в сучасних умовах ведення збройної боротьби, Жарик О. М., Коваль В. В. (2017)
Алімпієв А. М. - Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України, Пєвцов Г. В. (2017)
Загорка О. М. - Основні положення комплексної методики вибору доцільних варіантів прикриття важливих державних об’єктів силами та засобами протиповітряної оборони в операції (бойових діях), Тюрін В. В. (2017)
Малюга В. Г. - Комплексна методика адаптації системи управління Повітряних Сил в сучасних умовах ведення збройної боротьби (2017)
Ярецький А. М. - Впровадження розподілених тренажно-моделюючих систем в процес підготовки та науково-технічну діяльність Повітряних Сил Збройних Сил України (2017)
Кириченко В. В. - Рішення проблемних задач перспектив розвитку засобів аеродромно-технічного обслуговування повітряних суден, Кав’юк В. В., Васильєв Б. Г. (2017)
Скоренький П. Є. - Аналіз стану систем захисту літальних апаратів Повітряних Сил Збройних Сил України (2017)
Башинский В. Г. - Оптимальный по быстродействию регулятор для системы запуска газотурбинного двигателя вертолета, Денисов А. И., Бурсала Е. А. (2017)
Смик А. В. - Методика роботи осіб групи керівництва польотами щодо визначення доцільного способу заходу на посадку та формування потоку повітряних суден, що заходять на посадку різними способами, Телятник Б. А., Сарафьян М. Р. (2017)
Шевченко В. В. - Особенности выбора материалов магнитных систем электродвигателей для авиации, Шайда В. П., Зубань Е. С. (2017)
Шейн І. В. - Аналіз побудови сучасних бортових комплексів захисту літальних апаратів та обґрунтування необхідності розробки автоматизованого бортового комплексу захисту, його концептуальні основи побудови, Борисюк О. П., Андрєєв К. В. (2017)
Власенко Р. М. - Методика роботи передового авіаційного навідника при управлінні підрозділами армійської авіації, Шефелюк А. В., Мажара І. П. (2017)
Карпенко Д. В. - Стан та перспективи розвитку зенітного ракетного озброєння Повітряних Сил Збройних Сил України (2017)
Ярош С. П. - Оцінювання ефективності протидії високоточній зброї противника під час організації зенітного ракетного прикриття об’єктів та угруповань військ, Тесенчук О. О. (2017)
Дейнега О. В. - Методика оцінювання ефективності відбиття удару крилатих ракет угрупованням зенітних ракетних військ в умовах невизначеності, Потьомкін М. М., Гразіон Д. І. (2017)
Звиглянич С. М. - Опис технічного вигляду системи підготовки і проведення пусків ракет перспективних ракетних комплексів, Ізюмський М. П. (2017)
Вишневський С. Д. - Потенційні можливості РЛС РТВ з виявлення оперативно-тактичних та тактичних безпілотних літальних апаратів, Бейліс Л. В., Климченко В. Й. (2017)
Пащенко Р. Э. - Распознавание типа мультироторного БПЛА с использованием фрактальных размерностей фазовых портретов, Иванов В. К., Цюпак Д. О., Молчанов А. А. (2017)
Невмержицький І. М. - Проектування візуально-імітаційних додатків для моделювання алгоритмів селекції рухомих цілей існуючих та модернізованих РЛС РТВ за допомогою пакету Simulink, Гризо А. А., Матвійчук М. А., Семенов В. С., Гуйда Е. І. (2017)
Рисаков М. Д. - Оптимальний алгоритм роботи вимірювача кутових координат літака по сигналам каналу автосупроводження у складі посадкового радіолокатору, Тітов І. В., Симоненко О. В., Кулик О. П., Карєв В. Г. (2017)
Кушнір О. І. - Аналіз впливу "гібридної" війни на розвиток автоматизованої системи управління авіацією та ППО Збройних Сил України, Давикоза О. П., Кучеренко Ю. Ф. (2017)
Степаненков М. М. - Шляхи вдосконалення методів отримання і обробки інформації у засобах повітряної радіотехнічної розвідки, Кобзєв А. В., Романенко В. В. (2017)
Юхновський С. А. - Часткова методика оцінки відповідності системи зв’язку потребам визначеної системи управління протиповітряною обороною, Кулик О. П., Костенко І. Л. (2017)
Животовський Р. М. - Методика прогнозування сигнально-завадової обстановки радіотехнічних систем в умовах радіоелектронної протидії, Горобець Ю. О., Макарчук В. І., Помін А. Г. (2017)
Шефер О. В. - Формування завадостійкого каналу зв’язку із космічним апаратом шляхом зниження щільності плазми ударної хвилі (2017)
Шишацький А. В. - Методика вибору гібридних режимів роботи багатоантенних систем військового радіозв’язку (2017)
Євсєєв В. О. - Методика визначення черговості взяття Національною гвардією України під охорону важливих державних об’єктів в умовах особливого періоду (2017)
Поспєлов А. С. - Вертолітна авіація Іракської Республіки в боротьбі з морськими цілями під час Ірано-іракської війни 1980 - 1988 рр (2017)
Панченко В. Ю. - Військові аспекти сутності та розмежування понять "непередбачені законом збройні формування", "непередбачені законом воєнізовані формування" (2017)
Богданович В. Ю. - Методичний підхід до визначення необхідних спроможностей складових інтегрованого потенціалу протидії загрозам на виконавчому рівні, Прима А. М. (2017)
Приходнюк В. В. - Онтологічна ГІС, як засіб впорядкування геопросторової інформації, Стрижак О. Є. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Артемьева Т. В. - Потенциал юмора в регуляции профессионального стресса педагогов и медицинского персонала (2016)
Вержиховська О. М. - Особливості фізичного виховання розумово відсталих учнів (2016)
Волківська Д. А. - Соціально-педагогічні умови розвитку лідерського потенціалу студентського активу університету (2016)
Грабчак О. В. - Краудфандинг як інноваційна технологія в соціальній роботі (2016)
Грубляк В. В. - Шляхи попередження розвитку вегетоневрозів у юнаків та підлітків (2016)
Данилюк К. В. - Міжсекторальне співробітництво державного та недержавного секторів в сфері надання хоспісних та паліативних послуг: європейські моделі (2016)
Дубич К. В. - Роль освітнього механізму державного управління професійною підготовкою фахівців в удосконаленні системи надання соціальних послуг (2016)
Зозуляк-Случик Р. В. - Особливості соціальної профілактики дитячої дезадаптованості (2016)
Ілініч С. Ю. - Професійна компетентність фахівців соціальної сфери як соціодидактична проблема, Ляшкова Н. О. (2016)
Кобилянська Л. І. - Суспільна опіка дітей та молоді на Буковині у кінці ХІХ – першій третині ХХ століття у контексті розвитку соціальної роботи в Україні, Марчук М. В. (2016)
Ковальчук І. В. - Технології соціальної роботи з формування патріотизму дітей (2016)
Костенко Н. І. - Розвиток соціальної роботи в Україні після Революції Гідності, Вітюк О. О. (2016)
Кулик І. В. - Соціальне та психологічне консультування як складові професійної діяльності в галузі соціальної роботи (2016)
Мельник Л. П. - Соціально-психологічні аспекти роботи соціального педагога з сім’ями, Сербалюк Ю. В. (2016)
Мудрий Я. С. - Інтеграція дітей з вадами зору у соціальне середовище загальноосвітньої школи (2016)
Попова А. О. - Ґенеза прагматизму в соціальній роботі в місцевих громадах США (2016)
Соловйова Т. Г. - Підготовка школярів до взаємодії з однолітками з особливими потребами (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Грімм Ю. - Меморіальна культура в Україні у контексті медіасприйняття історичних проблем (на матеріалі документалістики про Голокост та Голодомор), Різун В. В., Енцмінгер А., Гаврилець Ю. Д., Тукаєв С. В., Хилько М. М., Носова Б. М. (2016)
Sirinyok-Dolgaryova K. - Professional Journalism Education in Eastern Europe: Ukrainian Experience (2016)
Мірошниченко П. В. - Музика в радіоефірі як чинник формування національної ідентичності (2016)
Рижко О. М. - Група "Плагіат" як сегмент антиплагіатного дискурсу (2016)
Ульянова К. М. - Українізаційні тенденції в пресі Луганщини 20-х–30-х рр. ХХ ст. (2016)
Ясір Хамза Салман Аль Худірі - Наукова рефлексія концепту соціальної реклами: міжнародний контекст та історичний аспект (2016)
Васенок Т. М. - Підготовка майбутніх фахівців швейної галузі до проектно-конструкторської діяльності (2014)
Вовк Н. В. - Особливості структурних елементів формування споживчої культури майбутніх учителів технології (2014)
Герасимчук Т. В. - Нові можливості інформаційних технологій у системі вищої професійної освіти (2014)
Гладченко О. В. - Упровадження інтерактивних методів навчання в контексті формування інформаційної культури майбутніх фахівців фіскальної (податкової) служби (2014)
Горбатюк Р. М. - Особливості підготовки майбутніх учителів технологій до професійної діяльності в сучасних умовах (2014)
Гриджук О. Є. - Найважливіші аспекти мовної підготовки студентів лісотехнічного напряму навчання (2014)
Лаврентьєва О. О. - Методика розвитку методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки (2014)
Литвиненко І. Ю. - Роль інтеграції в навчанні англомовного читання студентів технічних спеціальностей (2014)
Ляшенко У. І. - Формування професійних цінностей курсантів морських навчальних закладів засобами англійської мови (за професійним спрямуванням) (2014)
Мерзликін П. В. - Розроблення шаблону оформлення пояснювальної записки курсової роботи засобами хмарних технологій, Хараджян Н. А. (2014)
Міщанчук В. М. - Діагностування рівнів сформованості музично-виконавської підготовки студентів інститутів мистецтв з використанням сугестивних технологій (2014)
Размолодчикова І. В. - Педагогічна задача як засіб дидактичної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2014)
Сімкова І. О. - Сучасний стан навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері (2014)
Тарасенко Р. О. - Підготовка майбутніх перекладачів до професійної діяльності в сучасному інформаційному просторі (2014)
Тарасенкова Н. А. - Методичні особливості навчання математики майбутніх учителів початкової школи, Коваленко О. А. (2014)
Ткачук С. І. - Особливості підготовки та професійної діяльності вчителів технологій в умовах інформатизації освіти (2014)
Філімонова І. А. - Формування фахової компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення професійно зорієнтованих дисциплін (2014)
Чжоу Цун - Проблема дослідницьких умінь у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2014)
Балакірєва В. А. - Питання підготовки студентів до продуктивного навчання молодших школярів (2014)
Іванець Н. В. - Роль особистості вчителя в мультикультурному вихованні учнів початкової школи (2014)
Коростіль Л. А. - Стан готовності вчителів сільської школи до професійної самоосвітньої діяльності (2014)
Мамчич О. Б. - Педагогічна технологія формування лінгвістичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, Калініна І. П. (2014)
Сизоненко І. Г. - Аналіз результатів перевірки ефективності процесу правової соціалізації дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітній школі-інтернаті (2014)
Смик О. К. - Формування здорового способу життя молодших школярів засобами ігрової діяльності (2014)
Сьома С. О. - Використання дистанційних форм навчання в наукових секціях Малої академії наук України (2014)
Шишкіна К. М. - Модель забезпечення інформаційної безпеки молодших школярів (2014)
Шутько В. В. - Сучасний погляд на проблеми фізичного виховання і формування особистості школяра (2014)
Якименко С. І. - Інтеграційні процеси в сучасній початковій освіті (2014)
Бутиріна М. В. - Особливості конструювання та розроблення тестових завдань для педагогічного контролю знань (2014)
Гунько Н. А. - Формування педагогічної майстерності викладачів у вищих навчальних закладах непедагогічного профілю за кордоном та в Україні (2014)
Данилюк С. С. - Формування професійної компетентності сучасних фахівців у процесі проведення відеоконференцій (2014)
Карсканова С. В. - Від професійного самовизначення до професійного розвитку майбутнього вчителя (2014)
Коваленко О. В. - Сучасний стан проблеми формування професіоналізму майбутніх економістів (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Концепція модернізації професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології на засадах компетентнісного підходу (2014)
Коробань О. В. - Перспективні напрямки використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі (2014)
Кубанов Р. А. - Удосконалення якості професійної підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей в умовах кредитно-модульної системи навчання (2014)
Мадзігон В. В. - Економічна сутність розвитку малого підприємництва у процесі безперервної економічної освіти (2014)
Мельник О. С. - Упровадження дистанційного курсу як засіб підвищення якості освіти у професійній підготовці майбутніх фахівців (2014)
Силко Є. М. - Екологія культури як національно орієнтована перспектива культуровідповідного виховання підростаючого покоління в умовах глобалізації (2014)
Тамбовська К. В. - Інтелектуальна культура й інтелектуальний розвиток фахівця як стратегічна мета якісної педагогічної освіти (2014)
Устименко В. В. - Імерсійна освіта в Канаді як ефективний засіб вивчення другої мови (2014)
Бугрій В. С. - Становлення теорії шкільного краєзнавства в педагогічній думці України ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Власова В. П. - Формування європейського виміру французької університетської екологічної освіти (2014)
Волківська Д. А. - Наукові підходи до розуміння потенціалу особистості (2014)
Гаманюк В. А. - Стандартизація іншомовної підготовки в контексті інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору, Амеліна С. М. (2014)
Ємельова А. П. - Вивчення досвіду організації трудового навчання в народних школах Катеринославщини в сучасній практиці вищої школи (2014)
Кухарук О. В. - Готовність до моніторингу як педагогічна проблема (2014)
Олішкевич С. В. - Перші програми "виховання характеру" в американській школі та їх особливості (2014)
Стешенко В. В. - Зародження та становлення методичної підготовки майбутніх керівників дитячої технічної творчості у ХХ столітті, Мусаєв К. Ф., Белікова М. В. (2014)
Хорошилова Н. В. - Форми навчання іноземних мов у системі освіти дорослих ФРН (2014)
Чуканова С. О. - Інформологія як складник дисципліни "Бібліотекознавство та інформологія" у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ США (2014)
Дьяконов Г. В. - Психолого-педагогічні дослідження діалогу та рефлексії в пізнанні та мисленні (2014)
Журба Г. П. - Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього викладача спецтехнологій (2014)
Маліцька Л. Б. - Вплив етностереотипів на формування особистісної спрямованості (2014)
Цвіркун Л. О. - Інформаційно-комунікаційні технології як чинник мотивації в навчанні графічних дисциплін (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Sobol O. O. - Structural supercritical instability of dirac electrons in the field of two oppositely charged nuclei (2016)
Sizhuk A. S. - The transmission spectrum of the mixture of CO and HF for the time-dependent density of CO (2016)
Vovdenko S. - Laser-induced quasiperiodic metal structures for efficient excitation of surface plasmons, Dmitruk I., Berezovska N., Kutovyi S., Kalyuzhnyy A., Zubrilin N., Dombrovsky O. (2016)
Seti Ju. O. - Role of interface phonons in the functioning of an injectorless quantum cascade laser, Tkach M. V., Pan’kiv M. V. (2016)
Vasnetsov M. V. - Temporal characteristics of afterglow in artificial opal, Bazhenov V. Yu., Ponevchinsky V. V., Plutenko D. O., Kudryavtseva A. D., Tcherniega N. V. (2016)
Ilchishin I. P. - Phototuning of the frequency of a CLC-laser and ways of its optimization, Mykytiuk T. V. (2016)
Dreval M. B. - Concerning space distribution of the soft X-ray emissivity in the U-3M torsatron, Turianska O. V. (2016)
Savenko V. S. - Computer simulation of evaporation process of NaCl aqueous solution, Verbinska G. M., Bulavin L. A. (2016)
Bulavin L. A. - Influence of radiation on the phase transition temperature in liquids, Gavryushenko D. A., Taradii K. V., Atamas’ N. A., Sysoev V. M. (2016)
Dzyublik A. Ya. - Laue diffraction of spherical mӧssbauer waves, Spivak V. Yu. (2016)
Kuryliuk V. V. - Molecular dynamics calculation of thermal conductivity in a-SiO2 and an a-SiO2-based nanocomposite, Semchuk S. S. (2016)
Bormotova I. M. - Friedmann cosmological models with various equations of state of matter, Kopteva E. M. (2016)
Брисіна Т. Б. - Розвиток метафоричного мислення студентів-хореографів у роботі над етюдами, Власенко І. М. (2014)
Волкова Н. В. - Змістово-процесуальний підхід як основа реалізації ефективного взаємозв’язку структурних компонентів навчання у процесі підготовки майбутнього вчителя технології (2014)
Ганчук О. В. - Особливості класифікації навчальних екскурсій з географії, що використовуються у процесі підготовки майбутніх учителів (2014)
Драшко О. М. - Система педагогічних умов підготовки вчителів обслуговуючої праці до використання художніх ремесел у навчально-виховному процесі (2014)
Казанжи І. В. - Сучасні підходи до професійної підготовки вчителя початкової школи (2014)
Ковальчук І. М. - Аналіз стану проблеми розвитку професійно значущих якостей учителя технології в післядипломній освіті (2014)
Кудренко Д. О. - Формування професійної майстерності студентів художньо-графічних факультетів (2014)
Кучер З. С. - Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя технологій у модульній системі навчання (2014)
Кучер С. Л. - Оцінювання проектної діяльності майбутніх учителів на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій (за програмою Intel "Навчання для майбутнього") (2014)
Лихолат О. В. - Компоненти і чинники формування змісту навчального курсу "Домознавство" в системі підготовки вчителя технологій (2014)
Матукова Г. І. - Організаційно-діяльнісні ігри як засіб розвитку підприємницької компетентності майбутніх економістів (2014)
Новіцька І. В. - Формування у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін готовності до розв’язання педагогічних задач (2014)
Потапова О. М. - Задачі як засіб формування критичного мислення у студентів технічних спеціальностей ВНЗ під час вивчення математичного аналізу (2014)
Савченко К. Ю. - Упровадження професійно-педагогічних ситуацій як засобу розвитку комунікативних умінь майбутніх вихователів дошкільних закладів (2014)
Савченко Л. О. - Аналіз нормативних документів підвищення якості освіти майбутніх учителів технології і креслення засобами педагогічної діагностики (2014)
Серьогіна І. Ю. - Розвиток самостійності студентів ВНЗ як компонента їх культури праці (2014)
Сушенцев О. О. - Умови формування конкурентоздатності майбутніх електромеханіків у навчально-виховному процесі ВНЗ (2014)
Філімонова Т. В. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до патріотичного виховання в умовах оновлення початкової освіти (2014)
Цись О. О. - Аналіз сучасних підходів до формування професійної мобільності майбутніх фахівців (2014)
Шаранда В. Є. - Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкових класів у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації у процесі фахової підготовки (2014)
Яковлєва В. А. - Якісна освіта як показник стану готовності педагогів до формування життєвої компетентності учнів (2014)
Ящук С. М. - Етапи формування професійно-педагогічної компетентності магістра технологічної освіти у процесі фахової підготовки (2014)
Бєляк О. М. - Зміст лексичної роботи з учнями початкових класів у спеціальній школі (2014)
Бондаренко О. В. - Зміст, форми і методи профорієнтаційної роботи в умовах профільної школи (2014)
Варфоломєєва І. М. - Організація навчально-виробничої практики у класах географічного профілю (2014)
Крутченко Л. В. - Роль художнього конструювання в розвитку творчих здібностей учнів (2014)
Кулінка Ю. С. - Методологічні аспекти впровадження веб-квест-технології як виду проектної діяльності для підвищення якості освіти (2014)
Сушенцев О. Є. - Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках трудового навчання: результати експерименту (2014)
Горщенко Ю. А. - До питання визначення оцінно-естетичних суджень майбутніх учителів початкової школи (2014)
Давиденко Г. В. - Концептуальні основи інклюзивної освітньої парадигми (2014)
Єжова О. В. - Установлення вимог до особистісних якостей кваліфікованого робітника (2014)
Iвaнченкo В. О. - Метoдoлoгiчний aспект oцiнювaння нaвчaльних дoсягнень студентiв із викopистaнням тестoвoгo кoнтpoлю (2014)
Ігнатенко С. В. - Віртуальні динамічні моделі як засіб формування фахових компетенцій майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Іншаков А. Є. - Якість освіти як сучасна парадигма підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю "Дошкільна освіта" (2014)
Качалова Т. Г. - Структурно-функціональні компоненти дидактичної моделі формування соціальної компетентності студентів (2014)
Ковшар О. В. - Освіта як педагогічна категорія в контексті глобалізацій і викликів часу (2014)
Кулішов В. С. - Основні передумови економічної освіти у школах технологічного профілю навчання (2014)
Максименко І. Г. - Техніка мовлення як елемент мовленнєвої майстерності майбутніх педагогів, Пінська О. Л. (2014)
Малихіна С. В. - Понятійно-категорійний аналіз сутнісного розуміння дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2014)
Недашковський Ю. В. - Технологїї навчання студентів із використанням міжпредметних зв’язків, Кучма О. І. (2014)
Овчаренко Н. А. - Проблема професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в теорії навчання (2014)
Пальшкова І. О. - Підготовка вчителя в контексті сучасної гуманістичної освітньої парадигми (2014)
Пантєлєєв К. В. - Особистісно зорієнтоване навчання як ресурс здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Поліщук Н. В. - Вимоги до освіти та підготовки духовного вчителя в епоху інформаційно-високотехнологічного науково-технічного прогресу (2014)
Продан Л. А. - Підготовка майбутнього сучасного вчителя початкових класів засобами краєзнавчого музею (2014)
Свірська Ж. М. - Проблеми вдосконалення змісту і структури програм та підручників із літератури у висвітленні Євгена Пасічника (2014)
Семенова О. О. - Метод проектування як один з активних методів формування функціональної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2014)
Стас Т. В. - Педагогічні умови формування емоційної культури майбутніх учителів початкової школи засобами образотворчого мистецтва (2014)
Сушенцева Л. Л. - Вплив глобалізаційних процесів у суспільстві на зміст підготовки професійно мобільного кваліфікованого робітника (2014)
Туркот Т. І. - Індивідуалізація самостійної роботи студентів-фізиків на засадах вимог здоров’язбережувального навчання, Коновал О. А. (2014)
Фурдак Т. Д. - Використання суміжних видів мистецтва як важливий складник навчання диригента у ВНЗ (2014)
Шепеленко Т. Л. - Комунікативний складник професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2014)
Бакум З. П. - Психолого-педагогічні чинники адаптації випускників гірничих факультетів в умовах сучасного підприємства, Хоцкіна С. М. (2014)
Кокарева Е. О. - Дидактичні умови творчого саморозвитку майбутніх учителів музики (на прикладі вивчення дисципліни "Хорове диригування") (2014)
Колбакова Т. С. - Формування професійної самосвідомості майбутніх учителів у процесі фахової підготовки у ВНЗ I-II рівня акредитації (2014)
Радченко М. В. - Феномен педагогічної творчості у вітчизняній науковій думці (2014)
Часова Е. В. - Суть та аспекти якості освітнього середовища як основи ефективної підготовки іноземних студентів до навчання в технічному ВНЗ, Івчук В. В. (2014)
Гарань Н. С. - Організаційно-виховна робота куратора академічної групи вищого навчального закладу (2015)
Горячок І. В. - Літературний розвиток студентів засобами кіномистецтва (2015)
Касілов І. А. - Розвиток виконавської техніки студентів-гітаристів у процесі навчання на факультеті мистецтв (2015)
Квітка Т. В. - Управління самоосвітньою діяльністю студентів інженерних спеціальностей у процесі вивчення вищої математики із застосуванням різнорівневих завдань (2015)
Клюй Л. В. - Структурування змісту навчального матеріалу курсу за вибором у процесі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів (2015)
Коновал О. А. - Суперечності у традиційній методиці навчання електродинаміки (2015)
Косяк Л. І. - Методичні аспекти формування навичок вокально-слухового самоконтролю в майбутніх учителів музичного мистецтва у класі постановки голосу (2015)
Крижановський М. М. - Методика формотворчого процесу на заняттях з ДПМ спеціальності "Технологічна освіта", Фурман О. І. (2015)
Кушнір В. А. - До проблеми розвитку методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки: відгук на монографічне дослідження (2015)
Лаврентьєва О. О. - Фундаментальна підготовка вчителя природничих дисциплін: стан, проблеми і тенденції (2015)
Лещенко Г. А. - Дидактичне забезпечення професійної надійності майбутніх фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на авіаційному транспорті (2015)
Лопатич Р. В. - Етапи формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови (2015)
Плачинда Т. С. - Професійна рефлексія як умова становлення майбутнього фахівця (2015)
Прокопченко О. Є. - Аналіз можливостей використання інтерактивних програмних засобів комп’ютерної математики в навчальному процесі підготовки фахівців-фармацевтів (2015)
Ранюк О. П. - Формування риторичної компетенції студентів-філологів під час вивчення польської мови (2015)
Садова В. В. - Функції педагогічних дисциплін у системі фундаментальної професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Самойленко О. М. - Шляхи оновлення обчислювальної практики у процесі підготовки бакалавра математики (2015)
Стойчик Т. І. - Підготовка кваліфікованих робітників в умовах ПТНЗ: практичний аспект (2015)
Тарасенко Р. О. - Діяльнісний компонент інформаційної компетентності майбутніх перекладачів: зміст, формування, діагностика (2015)
Тінькова Д. С. - Інтерактивні технології як засіб формування математичної компетентності газозварників (2015)
Удовіченко Г. М. - Сучасний контекст формування дидактичної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2015)
Харченко І. І. - Педагогічна майстерність викладача вищої школи та шляхи її підвищення, Харченко С. М. (2015)
Чувасова Н. О. - Формування творчого потенціалу майбутніх учителів хімії та біології у процесі фахової підготовки (2015)
Глоба Т. А. - Пріоритетний вибір студентів вищих навчальних закладів різних регіонів України щодо видів рухової активності (видів спорту) (2015)
Гуменко Н. Ф. - Рухова активність і правильне харчування у формуванні здорового способу життя студентської молоді, Андріанов Т. В., Марчик В. І. (2015)
Дущенко О. С. - Оновлення вищої освіти на ґрунті застосування сучасних інтернет-технологій (2015)
Жданова Н. С. - Стандартизація іншомовної підготовки економістів у системі вищої освіти України (2015)
Кантур О. В. - Оновлення змісту професійної освіти і навчання: сучасні тенденції й напрями (2015)
Катеруша О. В. - Ключові компетенції, їх формування на заняттях з іноземної мови, Коржова Л. С. (2015)
Левченко Л. С. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності працівника освіти (2015)
Ляпунова В. А. - Базові положення концепції підготовки майбутніх педагогів до формування толерантності в дітей старшого дошкільного віку (2015)
Кадченко Л. П. - Предметна інтеграція фізкультури й англійської мови як засіб збагачення змісту сучасного уроку, Марчик В. І. (2015)
Молчанова А. О. - Особливості розвитку сучасних педагогічних технологій (2015)
Пальчикова О. О. - Проблеми програмно-методичного забезпечення навчання української мови як іноземної (2015)
Подлевська Н. В. - Комп’ютерно орієнтовані педагогічні засоби в забезпеченні навчального процесу старшокласників (2015)
Сергеєва Л. М. - Модернізація післядипломної педагогічної освіти: сучасний погляд та пріоритети (2015)
Топузов О. М. - Зміна ролі вчителя в навчальному середовищі – одне з основних завдань сучасної методики навчання географії, Надтока О. Ф. (2015)
Хмеляр І. М. - Дослідницький підхід до організації навчально-виховного процесу в коледжі – умова саморозвитку студента (2015)
Часова Е. В. - Можливості використання хмарних технологій у вивченні хімії іноземними студентами підготовчого відділення, Івчук В. В. (2015)
Амеліна С. М. - Зарубіжний досвід формування термінологічного складника перекладацької компетентності (2015)
Бондаренко О. В. - Ретроспективний аналіз становлення ідеї професійної орієнтації, Мантуленко С. В. (2015)
Бугрій В. С. - Завдання, зміст та структура історичної освіти в навчальних планах і програмах трудової школи в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Волощук А. В. - Становлення художньої освіти на Закарпатті в першій половині ХХ століття (2015)
Гаманюк В. А. - Іншомовна підготовка у школах ФРН : національні традиції та загальноєвропейські тенденції (2015)
Євтухова Т. А. - Проблема трудового виховання та всебічно розвиненої особистості на сторінках регіонального фахового педагогічного видання (2015)
Єщенко М. Г. - Організація та розвиток довишівської освіти у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ століття) (2015)
Коновал О. А. - Розвиток самоосвітньої компетентності сучасного вчителя як теоретико-праксіологічна проблема, Туркот Т. І. (2015)
Самовілова Н. О. - Досвід закордонних університетів у підтримці виробничої практики студентів (2015)
Селищева І. А. - Історична освіта в загальноосвітніх школах Німеччини (2015)
Устименко-Косоріч О. А. - Типи баянно-акордеонної школи в системі музичної освіти Сербії (2015)
Федоренко С. В. - Навчальні курси-семінари для студентів першого року навчання в системі загальної гуманітарної підготовки у вищій школі США (2015)
Бугра А. В. - Психолого-педагогічні особливості самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення математичних дисциплін (2015)
Діденко Н. М. - Психологічні основи організації позакласної роботи з української мови в контексті профільної шкільної освіти (2015)
Зеленкова Н. І. - Організація відкритого навчального середовища як дидактична умова розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей магістрантів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, Морозова К. О. (2015)
Сіняговська І. Ю. - Проблема інтеріоризації знань у психолого-педагогічній науці (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Zhaba V. I. - Approximation of the deuteron wave function with the use of Nijmegen potentials and deuteron polarization characteristics (2016)
Simulik V. M. - Choice of the wave function for the helium ground state for precision calculations of quasistationary state parameters, Zajac T. M., Tymchyk R. V. (2016)
Virko V. F. - Coupling of helicon antennas to plasma near the electron cyclotron resonance, Slobodyan V. M., Virko Yu. V. (2016)
Solomenko O. V. - Investigation of a microdischarge system with the vortex gas supply, Prysiazhna O. V., Chernyak V. Ya., Lendiel V. V., Hamazin D. K., Martysh Eu. V., Kalustova D. O., Prysiazhnevych I. V. (2016)
Klishevich G. V. - Conformational effects and photoluminescence spectra of nanocomposites 5CB liquid crystals–carbon nanotubes, Curmei N. D., Lebovka N. I., Melnyk V. I. (2016)
Romanyuk B. - Stationary multistar-shape patterns of water drops in the presence of a temperature gradient, Melnik V., Popov V. (2016)
Voitovych V. V. - Effect of tin on structural transformations in the thin-film silicon suboxide matrix, Rudenko R. M., Yuchymchuk V. O., Voitovych M. V., Krasko M. M., Kolosiuk A. G., Povarchuk V. Yu., Khachevich I. M., Rudenko M. P. (2016)
Rasulov V. R. - Polarization-dependent photocurrent in p-GaAs (2016)
Horichok I. V. - Semiempirical energies of vacancy formation in semiconductors, Hurhula H. Ya., Prokopiv V. V., Pylyponiuk M. A. (2016)
Tonkoshkur A. S. - Effects in electrical properties of carbon-polypropylene composites, Lyashkov A. Yu., Degtyaryov A. V. (2016)
Moklyak V. V. - Morphological characteristics of hydrothermally synthesized iron trifluorides with various hydration degrees, Kotsyubynsky V. O., Yaremiy I. P., Kolkovskyy P. I., Hrubyak A. B., Zbihley L. Z. (2016)
Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Marat Terentiyovych Shpak (to the 90-th anni-versary of his birthday) (2016)
In memory of Yurii Oleksandrovych Reznikov (1953–2016) (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Gakh G. I. - Model-independent radiative corrections to elastic proton-electron scattering, Konchatnij M. I., Merenkov N. P. (2017)
Bari W. - Sensitivity of multiplicity fluctuations to rapidity in high-energy nucleus-nucleus interactions, Rather N. A. (2017)
Havryliuk O. O. - Formation of periodic structures on the solid surface under laser irradiation, Semchuk O. Yu. (2017)
Azarenkov N. A. - Heuristic solution of Langmuir problem in arbitrary domain, Gapon A. V., Dudin S. V. (2017)
Bolesta I. M. - Plasmon absorption by silver nanoparticles on LiNbO3 surface, Vakiv M. M., Haiduchok V. G., Kolych I. I., Kushnir A. A., Rovetskyy I. M., Furgala Yu. M. (2017)
Baymatov P. J. - Concentration dependences of the electron effective mass, Fermi energy, and filling of subbands in doped InAs/AlSb quantum wells, Abdulazizov B. T. (2017)
Guruparan S. - Coexistence of multiple attractors, hysteresis, and vibrational resonance in the classical Morse oscillator driven by an amplitude modulated signal, Ravichandran V., Chinnathambi V., Rajasekar S. (2017)
Tan'shyna A. - "Theoretical physicists – this is a profession and a very required one" (2017)
Korsun I. V. - Contribution of Ukrainian scientists to the development of quantum physics (2017)
Litovchenko V. G. - On some important results in semiconductor surface science obtained in Ukraine during the independence years (1991–2016) (2017)
Акуленко І. А. - Праксеологічно-діяльнісний підхід як методологічна основа компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики (2015)
Бондаренко О. В. - Формування фахової компетентності майбутніх учителів географії під час вивчення суспільно-географічних дисциплін (2015)
Горшкова Г. А. - Навчання майбутніх інженерів-металургів математичного моделювання у процесі розв’язування професійно спрямованих задач (2015)
Зелінський С. С. - Система комп’ютерної математики як засіб формування компетентності в моделюванні майбутніх інженерів (2015)
Карташова Ж. Ю. - Організаційно-підготовчий напрям інструментально-виконавської підготовки студентів-музикантів (2015)
Козир А. В. - Компонентно-функціональна модель підготовки майбутнього вчителя музики до роботи в умовах полікультурного середовища, Кучменко Е. М. (2015)
Коновалова К. І. - Методологічні підходи дослідження професійної культури майбутніх вихователів (2015)
Костюков В. В. - Діагностика формування педагогічно-артистичних умінь майбутніх учителів музики (2015)
Кудренко Д. О. - Роль диференційованого навчання у фаховій підготовці студентів художньо-графічних факультетів (2015)
Лов’янова І. В. - Система професійно спрямованих умінь студентів при навчанні функціонального аналізу, Бобилєв Д. Є. (2015)
Малихіна С. В. - Розроблення та впровадження предметних і міжпредметних програмно-дидактичних комплексів та активація процесів мотивації пізнавальної діяльності студентів як складники дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності (2015)
Мішеніна Т. М. - Організація роботи студентів філологічних спеціальностей з невідмінюваними іменниками в українській мові: проблемний підхід (2015)
Морозова К. О. - Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей магістрантів на засадах міждисциплінарних зв’язків, Зеленкова Н. І. (2015)
Пащенко І. М. - Аналіз стану сформованості національного світогляду майбутніх учителів музики (2015)
Рикова Л. Л. - Системне використання моделей у викладанні природничо-математичних дисциплін як один з ефективних методів фундаменталізації підготовки майбутніх педагогів (2015)
Семеніхіна О. В. - Проблема формування вмінь інтерпретувати "комп’ютерний" результат у підготовці вчителя фізико-математичного профілю, Шамоня В. Г., Удовиченко О. М., Юрченко А. О. (2015)
Ткач Ю. М. - Інтегративний підхід у навчанні в умовах фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів (2015)
Трунова О. В. - Сучасні форми проведення лекцій зі стохастики для студентів економічних спеціальностей університетів, Тур Г. І. (2015)
Ботузова Ю. В. - Методичні особливості вивчення теми "Визначений інтеграл" у старшій школі з використанням онлайн-сервісів і програмних продуктів (2015)
Бронетко І. А. - Дослідно-експериментальне навчання англомовної лінгвосоціокультури учнів старшої школи (2015)
Вакалюк Т. А. - Перспективи використання хмарних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів України, Поліщук В. В. (2015)
Тарасенкова Н. А. - Побудова системи змісту навчання математики у профільній школі з позицій професійної спрямованості навчання, Лов’янова І. В. (2015)
Могілей І. В. - Шляхи формування духовних потреб учнів середніх класів засобами комплексу мистецтв на уроках музичного мистецтва (2015)
Підборський Ю. Г. - Підготовка майбутніх учителів до організації морального виховання учнів (2015)
Семенець Л. М. - Методологічний аспект формування професійно-педагогічної готовності до навчання учнів основам здоров’я (2015)
Смородський В. І. - Організаційно-педагогічні умови формування виконавських навичок на засадах жанрового підходу в учнів дитячих музичних шкіл (2015)
Дирда І. А. - Принципи навчання української мови як іноземної: теоретичні проблеми (2015)
Дубцова О. В. - Вербальні чинники успішного веб-курсу (2015)
Калачова Л. В. - Педагогічна технологія підготовки викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання (2015)
Княжева І. А. - Проблема морального виховання дітей дошкільного віку: теоретичний аспект (2015)
Ляхоцька Л. Л. - Сучасні підходи й інструменти реалізації відкритої освіти та дистанційного навчання (2015)
Макаренко В. В. - Схемотехнічне моделювання як засіб для пояснення процесів, що відбуваються в електричних колах, Співак В. М. (2015)
Малоіван М. В. - Інформаційні технології на засадах принципу індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей (2015)
Медведєва М. О. - Використання освітнього ресурсу у вигляді сайту "Дискретна математика" за умов особистісно зорієнтованого навчання (2015)
Надтока О. Ф. - Застосування діяльнісного підходу як одного з аспектів дослідження методики навчання географії, Мартинюк Т. С. (2015)
Нікітіна А. В. - Формування дослідницької компетентності магістрантів-філологів засобами дискурсу (2015)
Переверзєва С. В. - Проблеми викладання фізичного виховання в контексті розвитку саморегуляції в учнів і студентів (2015)
Семенець С. П. - Системотвірне поняття та особливості змісту розвивального навчання математики (2015)
Сорокопуд М. А. - Підготовка бакалаврів з комп’ютерної інженерії у галузевих стандартах вищої освіти України (2015)
Стрюк М. І. - Тенденції розвитку мобільності студентів та молодих науковців у європейському освітньо-науковому просторі (2015)
Томіліна А. О. - Можливості розробок електронних освітніх ресурсів на базі електронної платформи Moodle під час навчання студентів іноземної мови (2015)
Уткіна Г. А. - Інтелектуальна активність як основа інноваційної активності (2015)
Шульга Н. В. - Побудова моделі три-суб’єктних відносин в освітньому процесі ВНЗ (2015)
Бондаренко А. В. - Польські дослідники про музично-естетичний розвиток учнів загальноосвітніх шкіл (2015)
Буданова Л. Г. - Зміст, засоби і структура діагностування рівня підготовки майбутніх фармацевтів у вищих навчальних закладах східноєвропейських країн (2015)
Волікова М. М. - Інтегрування педагогічних ідей А. С. Макаренка в діяльність сучасних загальноосвітніх та вищих навчальних закладів (2015)
Левчук Д. В. - Формування мовленнєвої культури майбутніх учителів філологічних спеціальностей як науково-педагогічна проблема (2015)
Фенцик О. М. - Проблема вивчення епічного твору в літературній освіті: історико-методичний огляд (2015)
Шалацька Г. М. - Дистанційні освітні курси: міжнародний досвід (2015)
Сембер С. В. - Ісламські банки: особливості функціонування та розвитку, Стойка В. С., Легеза Н. Е. (2016)
Матюшин А. В. - Национальные банки развития как инструмент обеспечения неоиндустриального роста, Аборчи А. В. (2016)
Матюха В.В. - Щодо питання перспективи сталого розвитку вітчизняної сфери надрокористування, Сухіна О.М. (2016)
Гаркушенко О. М. - Особливості екологічного регулювання економіки в країнах BRICS та ЄАЕС: загрози та можливості для України (2016)
Булєєв І. П. - Проблеми капіталізації металургійних підприємств у сучасних умовах, Солод М. А. (2016)
Сердюк О. С. - Оцінка ефективності інвестиційних проектів з ліквідації вугледобувних підприємств, реалізованих на основі державно-приватного консорціуму (2016)
Аннотації (2016)
Аннотации (2016)
Abstracts (2016)
References (2016)
Відомості про авторів (2016)
Сведения об авторах (2016)
Authors information (2016)
Титул, зміст (2017)
Бублик С. Г. - Наукознавче дослідження стильової однорідності законодавчих актів у сфері науково-технологічної діяльності (2017)
Мех О. А. - До розгляду формальних теоретичних передумов функціонування системи управління науково-технологічною сферою (2017)
Рижко Л. В. - Роль мегатехнологій у формуванні нової технологічної культури (2017)
Попович О. С. - Прогнозні оцінки еволюції вікової структури і чисельності дослідників в Україні на найближче десятиріччя, Костриця О. П. (2017)
Лобунець Л. Г. - Результати моніторингу наукових досліджень в установах Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України за 2010 — 2015 рр (2017)
Лобанова Л. С. - Украина 2016: современные тенденции интернационализации докторского образования, Удовенко А. Ю. (2017)
Югослав Райкович — науковед, историк и социолог науки (2017)
Каплинський О. В. - Законодавча основа науково-технологічного та інноваційного лідерства США, Соловйов В. П. (2017)
Грига В. Ю. - Еволюція спільної науково-технічної та інноваційної політики в Європі у період 1945 — 1985 рр. (2017)
Гунько П. М. - Науковий простір династії Пирогових в контексті розвитку світової науки, Литвинко А. С., Гайдуков В. О., Вінниченко О. Е. (2017)
Луковський О. І. - Внесок Інституту математики НАН України в науку про космос, Пустовойтов М. О. (2017)
До історії створення спецвідділів у інститутах АН УРСР у 50-х роках ХХ ст (2017)
К 110-летию со дня рождения академика Сергея Павловича Королева (2017)
Юбилей В. И. Терехова (2017)
Всеукраїнський круглий стіл "Інформаційне суспільство: його проблеми та перспективи у ХХІ столітті" (2017)
Хроніка наукового життя (2017)
Україна надалі "Випробовується Чорнобилем". Барановська Н. П. Испытание Чернобылем. Київ: Юстиниана, 2016. 293 с. (2017)
Gakh G. I. - Model-independent radiative corrections to elastic proton-electron scattering, Konchatnij M. I., Merenkov N. P. (2017)
Bari W. - Sensitivity of multiplicity fluctuations to rapidity in high-energy nucleus-nucleus interactions, Rather N. A. (2017)
Гаврилюк О. О. - Формування періодичних структур на поверхні твердого тіла під дією лазерного випромінювання, Семчук О. Ю. (2017)
Azarenkov N. A. - Heuristic solution of langmuir problem in arbitrary domain, Gapon A. V., Dudin S. V. (2017)
Болеста І. M. - Плазмонне поглинання наночастинок срібла на поверхні LiNbO3, Ваків М. М., Гайдучок В. Г., Колич І. І., Кушнір О. О., Ровецький І. M., Фургала Ю. М. (2017)
Baymatov P. J. - Concentration dependences of the electron effective mass, Fermi energy, and filling of subbands in doped InAs/AlSb quantum wells, Abdulazizov B. T. (2017)
Guruparan S. - Coexistence of multiple attractors, hysteresis, and vibrational resonance in the classical Morse oscillator driven by an amplitude modulated signal, Ravichandran V., Chinnathambi V., Rajasekar S. (2017)
Tan’shyna A. - "Theoretical physicists – this is a profession and a very required one" (2017)
Корсун І. В. - Внесок українських вчених у розвиток квантової фізики (2017)
Litovchenko V. G. - On some important results in semiconductor surface science obtained in Ukraine during the independence years (1991–2016) (2017)
Багрій М. В. - Управління туристично-рекреаційною галуззю в умовах нестабільності ринку (2017)
Batyuk B. - Information influence on management decisions (2017)
Бурцева Т. І. - Маркетингове управління методами економіко-математичного моделювання, Пальонна Т. А., Боковня А. О. (2017)
Васильчак С. В. - Використання криптовалют в сучасних економічних системах України: перспективи та ризики, Куницька-Іляш М. В., Дубина М. П. (2017)
Власенко І. В. - Стан підприємництва у сфері сільського зеленого туризму в Україні та за кордоном (2017)
Гірняк К. М. - Теоретичні аспекти формування системи управління трудовими ресурсами підприємства (2017)
Грабовський Р. С. - Перспективи аграрної галузі в контексті інтеграційних процесів з ЄС, Дадак О. О., Музичка Ю. М., Дудяк Р. П. (2017)
Григор’єва Я. В. - Шляхи вдосконалення процесу управління оборотними коштами (2017)
Гримак А. В. - Економічна оцінка стану та тенденцій розвитку м’ясного скотарства Львівської області (2017)
Дорош-Кізим М. М. - Перспективи розвитку агропромислового комплексу України в умовах євроінтеграції, Дадак О. О., Гачек Т. С. (2017)
Єременко Д. В. - Теоретичні аспекти реалізації інтеграційних процесів в аграрному секторі на основі кластерів (2017)
Козій Б. І. - Автоматизована система обчислення раціонів годівлі сільськогосподарських тварин, Степанюк О. І. (2017)
Коробка С. В. - Проблеми соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні, Пенцак Т. Г. (2017)
Косар Н. С. - Ринкові можливості та загрози молокопереробних підприємств України, Кубрак Н. Р. (2017)
Минів Р. М. - Особливості розвитку м’ясного птахівництва в сільськогосподарських підприємствах України, Вороний І. В. (2017)
Поперечний С. І. - Становлення маркетингової діяльності у сільськогосподарських підприємствах України (2017)
Приймак С. В. - Особливості застосування дискримінантного аналізу в сучасних умовах, Будай І. В. (2017)
Саламін О. С. - Актуальні проблеми становлення фермерських господарств (2017)
Сендецька С. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку світового ринку м’яса птиці (2017)
Смолинець І. Б. - Аспекти розвитку різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності в аграрному секторі (2017)
Ткач С. М. - Вплив зовнішнього макросередовища на формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств, Урбан І. Р. (2017)
Чемерис В. А. - Стан та основні тенденції розподільчої політики підприємств з виробництва свинини у Львівській області, Душка В. І., Максим В. Л. (2017)
Шульський М. Г. - Фермерство – витоки розвитку: зональний аспект (2017)
Шульський А. М. - Бізнес і його соціальна відповідальність (2017)
Семенів Б. С. - Вплив психофізіологічних та фізичних факторів на структуру професійної підготовки студентів біолого-технологічного факультету, Стахів М. М., Якимишин І. Д., Приставський Т. Г., Ковбан О. Л. (2017)
Гордійчук Л. М. - Аспекти виробничого травматизму та професійна захворюваність (2017)
Бежук О. М. - Освітня та популяризаційна праця О. Левицької в товаристві "Просвіта" (2017)
Дзера М. М. - Сучасні методи досліджень міжнародних відносин, Пасічний Р. Я. (2017)
Луцик Л. О. - Історія періодичного видання "Przegląd Weterynarski Przegląd Weterynaryjny" (Ветеринарний огляд) як віддзеркалення розвитку ветеринарої медицини, науки та освіти, Баран С., Левицька Л. (2017)
Огірко О. В. - Ідеї креаціонізму в сучасній освіті (2017)
Проців О. Р. - Історія організації рибальської освіти у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Ярошович І. Г. - Стрес на робочому місці один з психофізіологічних факторів нещасних випадків на виробництві, Чайковський Б. П., Микичак Б. М., Ярошович Т. С. (2017)
Рудий В. Г. - Німецькі паремії про багатство і бідність (2017)
Халецький О. В. - Антропоноосферизація як збільшення свідомісно-духовних чинників розвитку, Голубовська О. В. (2017)
Музика П. М. - Земальна реформа як складова парадигми системних економічних трансформацій в Україні, Соломонко Д. О., Тучак-Петраш Н. В. (2017)
Perface (2012)
Makhlaichuk P. V. - Nature of hydrogen bond in water, Malomuzh M. P., Zhyganiuk I. V. (2012)
Avadanei M. - Interaction energy in pairs of pyridazinium ylide−solvent molecules estimated by spectral means within the cell ternary solution model, Dorohoi D. O. (2012)
Bordyuh H. B. - Electrooptical and nonlinear optical properties of lyotropic liquid crystals doped with electrochromic viologens, Klimusheva G. V., Polishchuk A. P. (2012)
Boyarchuk N. - Photoalignment of liquid crystals on chalcogenide glass As20Se80 surface, Kurioz Yu., Slyusarenko K., Trunov M., Reznikov Yu. (2012)
Bratos S. - Convolution problems in time-resolved X-ray diffraction, Leicknam J.-Cl. (2012)
Davydova N. A. - Different polymorphic modifications of phenyl salicylate, Melnik V. I., Nesprava V. V., Reznichenko V. Ya. (2012)
Dmitruk N. Berezovska N. - Modification of optical properties of porous AIIIBV layers produced by anodic etching, Dmitruk I., Serdyuk V., Sabataityte J., Simkiene I. (2012)
Dovbeshko G. I. - Secondary emission from synthetic opal infiltrated by colloidal gold and glycine, Fesenko O. M., Boyko V. V., Romanyuk V. R., Gorelik V. S., Moiseyenko V. N., Sobolev V. B., Shvalagin V. V. (2012)
Gayvoronsky V. Ya. - Photoinduced refractive index variation in the KDP single crystals with incorporated TiO2 nanoparticles under CW laser excitation, Kopylovsky M. A., Yatsyna V. O., Rostotsky A. I., Brodyn M. S., Pritula I. M. (2012)
Golub P. - Quantum-chemical simulation of the cluster structure of liquid N-heptanol, Pogorelov V., Doroshenko I. (2012)
Grechnev G. E. - Electronic structure and magnetism of Fe-based superconductors, Panfilov A. S., Fedorchenko A. V., Desnenko V. A., Zhuravleva I. P., Gnatchenko S. L., Chareev D. A., Volkova O. S., Vasiliev A. N. (2012)
Gridyakina A. V. - Nonlinear optical response of smectic glasses based on cobalt alkanoates, Garbovskiy Yu. A. Klimusheva G. V., Polischuk A. P. (2012)
Kravchenko V. M. - Spectroscopic studies of mosquito iridescent virus, its capsid proteins, lipids, and DNA, Rud Yu. P., Buchatski L. P., Mel’nik V. I., Mogylchak K. Yu., Ladan S. P., Yashchuk V. M. (2012)
Kudrya V. Yu. - The spectral properties and photostability of DNA, RNA, and oligonucleotides, Yashchuk V. M. (2012)
Maksimchuk P. O. - Abnormal low linewidth temperature broadening observed for YVO4:Eu nanocrystals, Masalov A. A., Seminko V. V., Viagin O. G., Klochkov V. K., Malyukin Yu. V. (2012)
Naumenko A. P. - Phonon-like light scattering in polycrystalline carbon structures, Korniyenko N. E., Yashchuk V. M., Bliznyuk V. N., Singamaneni S. (2012)
Ostapenko N. - Distinctive optical properties of polysilane/TiO2 nanocomposite films, Peckus D., Gulbinas W., Suto S., Watanabe A. (2012)
Ovsiannikova L. I. - Optical vibrations spectra of C24 and C48 cage clusters and simple cubic fullerite, Naumenko A. P., Kartuzov V. V., Smolyar A. S. (2012)
Perets Yu. S. - Characterization of nanodispersed graphite, Ovsienko I. V., Vovchenko L. L., Matzui L. Yu., Brusilovetz O. A., Pundyk I. P. (2012)
Popovskii A. Yu. - Properties of wall-adjacent epitropic liquid crystalline layers, Mikhailenko V. I. (2012)
Prorok V. V. - Investigation of channels of Cs-137 and K transfer from soil to plant under natural conditions with optical and gamma spectrometry, Bulavin L. A., Poperenko L. V. (2012)
Serbina M. I. - Effects of UV radiation on helical twisting in cholesteric systems containing photosensitive azoxy nematics, Kasian N. A., Lisetski L. N. (2012)
Tomylko S. - Dielectric properties of nematic liquid crystal modified with diamond nanoparticles, Yaroshchuk O., Kovalchuk O., Maschke U., Yamaguchi R. (2012)
Tukhvatullin F. H. - Aggregation of benzene molecules with molecules of methanol and formic acid, Jumabayev A., Tashkenbaev U. N., Hushvaktov H., Absanov A., Sharifov G. (2012)
Tukhvatullin F. H. - Raman spectra and intermolecular hydrogen bonds of quinoline in solutions, Jumabayev A., Hushvaktov H., Absanov A., Hudoyberdiev B. (2012)
Vakulenko O. V. - Degradation of chlorophyll luminescence in plants, Grygorieva O. O., Dacenko O. I. (2012)
Viduta L. - Structure and electroluminescent properties of thin tetracene layers on gold island films, Gavrilko T., Marchenko A., Nechytaylo V., Senenko A., Fedorovich R., Shabatyn P. (2012)
Yeshchenko O. A. - Size and temperature dependence of the surface plasmon resonance in silver nanoparticles, Dmitruk I. M., Alexeenko A. A., Kotko A. V., Verdal J., Pinchuk A. O. (2012)
Yushko O. O. - The influence of H2O deformation on a deviation on O−H chemical bond, Okhrimenko B. A. (2012)
Титул, содержание (2017)
Gritsenko V. I. - Neural Autoassociative Memories for Binary Vectors: A Survey, Rachkovskij D. A., Frolov A. A., Gayler R., Kleyko D., Osipov E. (2017)
Хорозов О. А. - Застосування методiв нечiткої логiки для телемедичних систем (2017)
Аралова Н. И. - Исследование на математической модели роли гипоксии, гиперкапнии и гипометаболизма в саморегуляции системы дыхания при внутренних и внешних возмущениях (2017)
Григорян Р. Д. - Компьютерный симулятор механизмов поддержания баланса энергии в клетках человека, Аксенова Т. В., Дегода А. Г. (2017)
Руденко А. В. - Оценка факторов риска при операциях аорто-коронарного шунтирования на рабо-тающем сердце, Настенко Е. А., Журба О. А., Носовец Е. К., Шардукова Ю. В., Лазоришинец В. В. (2017)
Информационныe сообщения (2017)
80-рiччя члена-кореспондента НАН України Володимира Iллiча Гриценка (2017)
Вниманию авторов! (2017)
Нікітченко М. С. - Чисті першопорядкові квазіaрні логіки з предикатами рівності, Шкільняк C. С. (2017)
Шкільняк О. С. - Композиційно-номінативні модальні логіки немонотонних часткових предикатів та їх числення, Касьянюк В. С., Малютенко Л. М. (2017)
Дорошенко А. Ю. - Оптимізація автотьюнінгу програм з використанням нейромереж, Іваненко П. А., Новак О. C. (2017)
Колесник В. Г. - О возможности систематического исследования систем управления производством (2017)
Лесько О. Н. - Использование онтологии предметной области для снятия омонимии в естественно-языковых текстах, Рогушина Ю. В. (2017)
Палагін О. В. - Проектування та програмна реалізація підсистеми створення та використання онтологічної бази знань публікацій наукового дослідника, Малахов К. С., Величко В. Ю., Щуров О. С. (2017)
Рогушина Ю. В. - Використання онтологічних знань інтелектуальними агентами (2017)
Чистякова И. С. - Бинарная реляционная модель данных, Резниченко В. А. (2017)
Моренцов Є. І. - Концепція інтелектуалізованого створення сервісно-орієнтованих технологій програмування в семантичному веб-середовищі (2017)
Балл Г. - Успішність обдарованої людини у контексті її взаємодії із соціокультурним середовищем (2016)
Гуцол С. - Роль міфу в процесі самопроектування особистості (2016)
Kuzikova S. - Model of psychological correction of crisis of adolescence (2016)
Левит Л. - Эвдемонизм против экзистенциализма: еще раз о ценностях и смысле жизни (2016)
Колісник О. - Методологічні основи концепції духовного саморозвитку особистості (2016)
Пасніченко А. - Рівні психічного розвитку особистості (2016)
Прокопів Л. - Суб’єкт-орієнтована модель психокорекції гіперактивності дошкільників (2016)
Karpenko Z. - Exposition ofmental schemes and copings in the confessional novel by Svitlana Alexievych "Second-hand time" (2016)
Климишин О. - Особливості організації та надання християнсько-психологічної допомоги учасникам АТО (2016)
Яланська С. - Психологічні перспективи розвитку толерантності особистості в освітньому середовищі (2016)
Поліщук О. - Психотехніка оптимізації прийняття рішень у ситуації стресу (2016)
Орішко Н. - Емпіричне дослідження індивідуальних стратегій самовдосконалення особистості в юнацькому віці (2016)
Собкова С. - Психологічні та культурні аспекти міжетнічної взаємодії в студентському середовищі (2016)
Ніздрань О. - Впровадження позитивної психотерапії у програму підтримки психологічного здоров’я осіб з низьким економічним статусом (2016)
Гуляс І. - Аксіопсихологічне проектування: профіль аналізу проблеми (2016)
Дзюба Т. - Аксіопсихологічні аспекти професійного здоров’я особистості (2016)
Когутяк Н. - Закономірності перцептивного розвитку в ранньому онтогенезі: на межі нормативів (2016)
Шусть В. - Еволюція ціннісної сфери людських спільнот: від соціальності заради виживання до пріоритетів політичності (2016)
Карпенко Є. - Значення емоційної компетентності особистості в дискурсі життєтворення (2016)
Бреусенко-Кузнецов А. - Патология личности в теоретических построениях представителей отечественной метафизической традиции в психологии (2016)
Пільгук Т. - Творча компетентність молодого вчителя як фактор професійного становлення (2016)
Павелків Р. В. - Формування та розвиток здатності до моральної рефлексії в процесі активного соціально-психологічного навчання молодших школярів (2017)
Артемова О. І. - Вплив рівня розвитку креативності на адаптацію студента-першокурсника (2017)
Бабій М. Ф. - Важливість здібностей у вербальній взаємодії педагогів (2017)
Березюк Т. П. - Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів на засадах компетентнісного підходу в контексті європейського простору вищої освіти (2017)
Богдан Ж. Б. - Мотиваційні предиктори спрямованості особистості, Підбуцька Н. В. (2017)
Борейчук І. О. - Використання фотоспогадів у позитивній мотивації індивіда, Матухно Є. В. (2017)
Бульчик Т. І. - Психологічні особливості особистісного та сімейного функціонування учасників АТО, Мушкевич М. І. (2017)
Бучко В. Б. - Психологічні аспекти сприймання справедливості через призму культури бідності та багатства (2017)
Бушуєва Т. В. - Взаємозв’язок особистісних особливостей та копінг-стратегій жінок у період дорослішання (2017)
Веремійчук Т. А. - Психологічні особливості переживання кризи студентської молоді в Україні (2017)
Воробйов А. М. - Медіа залежність як різновид психічних відхилень, Демчук О. О. (2017)
Ганкевич О. В. - Вплив психотравмуючих факторів на життєдіяльність молодих та зрілих подружніх пар (2017)
Главінська О. Д. - Професійне самоусвідомлення та самовизначення студентської молоді у становленні особистісної суверенності (2017)
Грипич С. Н. - Розвиток професійної мотивації студентів психолого-педагогічних спеціальностей в процесі навчання у ВНЗ (2017)
Грицюк І. М. - Арт-терапія в роботі практичного психолога з дітьми, які мають емоційні порушення (2017)
Демчук О. О. - Життєва компетентність як підгрунтя власної життєвої і професійної успішності, Лазарчук В. В. (2017)
Демянюк О. Б. - Модальності світосприйняття як складова індивідуальної свідомості молоді, Косарєва О. І. (2017)
Дучимінська Т. І. - Роль лабораторного практикуму з психодіагностики та клінічної психології у виявленні проявів особистісної безпорадності студентів, Хлівна О. М. (2017)
Ivashkevych E. E. - Psycholinguistic aspects of comic book narration (2017)
Івашкевич Е. З. - Унікальність особистості та структура соціального інтелекту педагога (2017)
Камінська О. В. - Система засобів подолання схильності до інтернет-залежності на основі ресурсного підходу (2017)
Карковська Р. І. - Деструктивні позиції осіб з близького соціального оточення щодо вдів загиблих учасників АТО (2017)
Кирилова Д. С. - Психологічна готовність до материнства в структурі життєвих смислів жінки: теоретико-методологічний аналіз (2017)
Кідалова М. М. - Емоційні бар'єри студентів ВНЗ: психологічні особливості прояву в умовах адаптаційного періоду (2017)
Клочек Л. В. - Розвиток уявлень про соціальну справедливість у дошкільному дитинстві (2017)
Корчакова Н. В. - Егоїстична мотивація як перешкода у розвитку просоціальної поведінки підлітка (2017)
Котлова Л. О. - Психологічні особливості творення поетичного тексту (за науковим трактатом І. Франка "Із секретів поетичної творчості"), Марчук К. А. (2017)
Коць М. О. - Роль мотиваційних чинників у професійному самовизначенні підлітків з особливими потребами, Онопченко І. В., Озоровський І. В. (2017)
Коширець В. В. - Особливості надання психологічної допомоги особам з ПТСР (2017)
Крюкова Л. В. - Критерії формування особливостей емоційної сфери молодшого школяра (2017)
Кряж І. В. - Довіра й емоційний інтелект як предиктори особистісного благополуччя студентів-психологів, Гранкіна-Сазонова Н. В. (2017)
Кузьмін В. В. - Концептуалізація соціально-психологічних процесів виникнення, формування й розвитку спільноти дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, їх інтеграція в сучасне суспільство (2017)
Кулаков Р. С. - Особливості впливу профільного навчання на вибір старшокласниками сфери майбутньої професійної діяльності (2017)
Кулакова Л. М. - Психологічні особливості розуміння текстової інформації молодшими школярами в умовах навчальної діяльності (2017)
Лисак Н. О. - Теоретико-методологічні підходи щодо структури внутрішньоособистісного конфлікту в період юнацького студентського віку, Петренко Н. В. (2017)
Литвинчук Л. М. - Оцінка індивідуальних особливостей трансперсональної поведінки залежних від опіоїдів (2017)
Литвиненко С. А. - Формування професійної ідентичності майбутніх учителів, Ямницький В. М. (2017)
Луценко О. Л. - Конструювання методики схильності до низької фізичної активності – процедура та результати, Габелкова О. Є. (2017)
Луцик Г. О. - Чинники схильності підлітків до девіантної поведінки (2017)
Магдисюк Л. І. - Психологічні особливості якості життя осіб з серцево-судинними захворюваннями (2017)
Mykhalchuk N. O. - The problem of understanding in psychology: philosophical and methodological background, Yatsuryk A. O. (2017)
Мушкевич М. І. - Моделі організації психологічного супроводу сімей, які мають проблемних дітей (2017)
Назаревич В. В. - Фотографія як засіб ресурсування психоемоційного стану індивіда, Борейчук І. О. (2017)
Назарець Л. М. - Особливості взаємодії у конфліктах та конструктивні прийоми їх подолання (2017)
Новік Л. О. - Вікові особливості становлення професійного іміджу особистості, Хупавцева Н. О. (2017)
Оксентюк Н. В. - Мікромоменти позитивного резонансу (2017)
Павелків В. Р. - Прояви ознак фанатизму як соціального явища: на прикладі молодіжних субкультур, Панасюк В. М. (2017)
Петренко О. Б. - Проблема самореалізації особистості у концепції М. М. Рубінштейна (2017)
Позднишев Є. В. - Роль інструментів психотехнологій у формуванні та просуванні іміджу суб'єктів спортивної діяльності (2017)
Помилуйко В. Ю. - Психологічні механізми розвитку ключових компетентностей у дорослому віці (2017)
Романюк В. Л. - Дослідження психічного здоров’я особистості за рівнем тривожності (2017)
Рудюк О. В. - Смислодіяльнісна детермінація переживання кризи у безробітних (2017)
Рудь Г. В. - Психологічний аналіз прояву особистісних характеристик першокурсників, Косарєва О. І. (2017)
Савелюк Н. М. - Психологічні аспекти проблеми взаємозв’язку релігійної активності та суб’єктивного благополуччя (2017)
Созонюк О. С. - Розвиток професійного мислення майбутніх психологів у процесі фахової підготовки (2017)
Ставицька О. Г. - Динаміка змісту особистісно-мотиваційної сфери студентів за час навчання у вузі, Ставицький Д. О. (2017)
Старинська Н. В. - Адаптаційний потенціал як чинник професійної самореалізації особистості (2017)
Столярчук О. А. - Динаміка професійного Я-образу майбутніх фахівців (2017)
Сторож О. В. - Психологічні особливості адаптації та творчої реалізації особистості у соціумі, Дружиніна І. А. (2017)
Ткаченко О. А. - Аналіз факторів професійного саморозвитку як підгрунтя самопроектування учителів (2017)
Ткачишина О. Р. - Психологічна безпека особистості та явища стереотипізації у сучасному інформаційному середовищі (2017)
Федоренко Р. П. - Аналіз особливостей ставлення сучасних підлітків до "груп смерті" та небезпечних ігор у соціальних мережах, Лех Т. Л. (2017)
Фенина О. Я. - Проблема рефлексії та рефлексивності особистості у становленні професійного самоменеджменту (2017)
Хомич І. С. - Самооцінка дитини молодшого шкільного віку як передумова забезпечення контролю за діяльністю з точки зору нормативних критеріїв (2017)
Шаповал І. М. - Дослідження психологічних чинників формування професійної ідентичності студентів-психологів (2017)
Шкарлатюк К. І. - Медитативні казки як ресурс особистісного розвитку дитини з психофізичними порушеннями, Сойко О. В. (2017)
Яцюк Н. О. - Особливості морального розвитку молодших школярів у сучасних умовах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Содержание (2017)
Стогний Н. П. - Резонансные свойства "светлых" плазмонов конечной линейной цепочки нанопроводов из благородных металлов, Сахненко Н. К., Титаренко А. М. (2017)
Калиберда М. Е. - Операторный метод в задаче дифракции волны на двух графеновых полосках, расположенных в параллельных плоскостях, Погарский С. А. (2017)
Kozar A. I. - Resonant grating of magnetodielectric resonance nanospheres (2017)
Рассохина Ю. В. - Метод анализа неоднородностей в полосково-щелевых структурах. Ч. 2. Анализ комплексных неоднородностей в трехслойных планарных структурах, Крыжановский В. Г. (2017)
Аль-Судани Хайдер Али - Распространение сигнала в обычном оптоволокне и фотонно-кристаллическом волокне оптического гироскопа (2017)
Павликов В. В. - Наземный радиометрический комплекс миллиметрового диапазона волн для задач метеорологии и телекоммуникаций, Руженцев Н. В., Собколов А. Д., Сальников Д. С., Цопа А. И. (2017)
Емельянов Л. Я. - Разработка принципов и аппаратуры формирования сигналов тестирования и контроля радара некогерентного рассеяния (2017)
Величко А. Ф. - Влияние вибрации контролируемого объекта на работу измерительной ретрансляционной системы, Нетребенко К. В. (2017)
Молчанов А. А. - Оценка точности определения поступательной скорости видеокамеры по данням оптического потока, Кортунов В. И. (2017)
Зарудный А. А. - Анализ эффективности однопроходового усилителя в излучателе резонансного лидара (2017)
Тулякова Н. О. - Адаптивные алгоритмы устранения электромиографического шума в сигнале электрокардиограммы, Трофимчук А. Н., Стрижак А. Е. (2017)
Величко О. Н. - Анализ динамики вариабельности ритма сердца при длительном мониторировании, Дацок О. М. (2017)
Рассомахин С. Г. - Математическая и физическая природа пропускной способности (2017)
Горбенко И. Д. - Метод синтеза производных систем сигналов на основе криптографических дискретных последовательностей символов, Замула А. А., Семенко Е. А., Морозов В. Л. (2017)
Горобец Н. Н. - Особенности расчета энергетических характеристик каналов подвижной радиосвязи, Елизаренко А. А. (2017)
Москалец Н. В. - Сравнительный анализ методов оценки направления прихода сигналов (2017)
Коляденко А. В. - Метод обеспечения электромагнитной совместимости при когнитивном распределении пространстенновременного ресурса в сетях мобильных связи (2017)
Рефераты (2017)
Андріїшина К. І. - Медійна авторизація в індивідуальній, інституційній і колективній перспективах (2017)
Афоніна І. Ю. - Засоби інтимізації науково-популярного тексту (2017)
Баліцька О. С. - Теоретичні засади дослідження семантики ввічливості, Мисловська О. А., Човганюк М. М. (2017)
Барилко С. М. - Порівняльний аналіз перекладів вірша Теда Г’юза "Ягуар", Бовт А. Ю. (2017)
Бацевич Ф. С. - Текст як знак: проблеми іконічності (2017)
Byalyk V. D. - Translation Legacy of Michael Naydan: American Dimension (2017)
Гаєва Д. О. - Афіксація як найпродуктивніший спосіб творення неологізмів у сучасному англомовному медіадискурсі, Прокопович Н. Ю. (2017)
Грачова І. Є. - Квантитативність як мовна картина світу (2017)
Del Gaudio S. - On the Concept of Possession and PossessiveConstructions: A Preliminary Insight (2017)
Demenchuk O. V. - Perception Vocabulary in a Cross Linguistic Perspective (2017)
Єрмоленко С. С. - Мовні ілюстрації як складник лінгвістичного тексту: до постановки проблеми (2017)
Жуйкова М. В. - Образні лексичні одиниці як результат редукції прецедентних наративних текстів (2017)
Заболотна Т. В. - Функціональний статус епітетів у жіночих романах (2017)
Змієвська О. О. - Семантико-когнітивний та функціональний аспекти конекторів ментальних просторів сенсорики в сучасній англомовній прозі, Козачишина О. Л. (2017)
Игина З. А. - Полиморфный нарратив: интермедиальные трансформации художественного текста в готической традиции (2017)
Іваницька Н. Б. - Сучасні моделі перекладу в аспекті контрастивної дискурсології (2017)
Ігошев К. М. - Сюжет, фабула та композиція: розмежування значень термінів (2017)
Козаченко І. В. - Типологія діалогічного дискурсу в сучасній лінгвістиці (2017)
Kolesnyk O. S. - Introducing M-Logic: Basic Remarks оn Key Concepts (2017)
Костик Є. В. - Семантико-стилістична неоднозначність англійських паремій (2017)
Коченко О. П. - Лінгвостилістичні особливості ток-шоу як жанру телевізійного дискурсу (на прикладі ток-шоу "Günter Jauch"), Підпала В. В. (2017)
Кучера П. - "Мой зов – дальний путь". Марина Цветаева и поздний Рильке (2017)
Кушнерик В. І. - Аналіз фоносемантичних явищ умовних одиницях різносистемних мов (2017)
Kshanovsky O. Ch. - Two-Verb Chains in Modern Persian whith Typological Parallels in Slavonic Languages (2017)
Лабенко О. В. - Концептуалізація образу хвороби в текстах зачинів українських, англійських та французьких замовлянь: структура, семантика, символізм (2017)
Леміш Н. Є. - Моделювання когнітивних процесів при перекладі (2017)
Літвінова М. М. - Відтворення авторського ідіолекту Юдіт Германн в українському перекладі (2017)
Мазоха Г. С. - Листування І. Світличного в контексті української епістолярної традиції (на матеріалі приватного листування 70-х рр. ХХ ст.) (2017)
Мізін К. І. - Лінгвокультурологія і лінгвонаціоналізм: витоки дискусії (2017)
Мізін К. І. - Зміна ціннісного наповнення концептів Щедрість і Скупість у споріднених і неспоріднених лінгвокультурах: дані лінгвокорпусів, Петров О. О. (2017)
Мойсієнко А. К. - Хіазмічні конструкції як текстові утворення в українській мові (2017)
Молоткіна Ю. О. - Особливості вживання іншомовних запозичень у сучасній українській мові (2017)
Науменко Л. П. - Функціонально-прагматична характеристика англомовного бізнес-дискурсу в інтернет-просторі (2017)
Павлюк О. О. - Концепт GOURMANDISE (лаcощі) в однойменному романі Мюріель Барбері (2017)
Пальчевська О. С. - Проблеми лексикографічного опису та перекладу номінацій "народної мови" (2017)
Потапенко С. И. - Лингвориторические стратегии: дискурсивная и жанровая дифференциация (2017)
Приходько А. Н. - Текстопрагматические свойства паратаксиса (2017)
Романова Н. В. - Емотивна лексика в контексті сучасного німецького поетичного мовлення (2017)
Савчук В. І. - Обґрунтування робочої класифікації лінгвістичних ознак англомовного президентського звернення (2017)
Сахно Б. Ю. - Експресивна єдність у системі прозового тексту (2017)
Свириденко О. М. - "Каждое из твоих писем для меня замечательная эпоха": особливості листування А. Метлинського з І. Срезневським (2017)
Скляренко О. Б. - Персонажний дискурс як складова авторського наративу художнього тексту (на матеріалі оповідань Інгеборг Бахманн) (2017)
Скриннік Ю. С. - Особливості комунікативної поведінки мовців при зміні соціальних ролей у інституціональному дискурсі (2017)
Сога Л. В. - Закономірності семантичних зв’язків між мовними одиницями в дослідженнях мовознавців (2017)
Tellinger D. - Konfrontation der Ausgangskultur mit der Zielkultur imtranslatorischen Handeln (am Beispiel verschiedener Textsorten) (2017)
Терещенко Л. - "Що в імені твоїм?": номінації обманщиків і брехунів у англійській та українській мовах (2017)
Тесля В. А. - Реалізація лексичного значення вигуків сучасної німецької мови в контексті (2017)
Тонконог Н. І. - Особливості стилістичного прийому порівняння в науково-популярних текстах (2017)
Христич Н. С. - Лінгвокультурологічний аналіз поняття "Людина" в англійській фразеології (2017)
Шабінський М. Є. - Слова кельтського походження в етимології українських та французьких географічних назв (2017)
Швець Н. В. - Реконструкція внутрішньої і зовнішньої мотиваційної основи іхтіонімів англійської, французької та української мов (2017)
Швець О. В. - Семантичні типи номінативних речень у англійській, французькій та українській мовах (2017)
Шевчук А. В. - Лінгвокраїнознавчий параметр у дефініціях зоонімів (2017)
Шемуда М. Г. - Художній переклад як вид міжкультурної комунікації в контексті євроінтеграції (2017)
Ямчинська Т. І. - Лінгвокреативний потенціал художньої інтерлінгвальності (2017)
Баландина Н. Ф. - Интервью на уроках языка как разновидность медиатворчества (2017)
Борисова Н. В. - Формування умінь і навичок лінгвістичного аналізу тексту в студентів філологічних спеціальностей (на матеріалі твору Дж. Р. Р. Толкіна "Роверандом") (2017)
Дуброва С. В. - Особливості застосування текстцентричного підходу в процесі професійної підготовки майбутніх філологів (2017)
Летючая Л. П. - Место орфографического правила в теории орфографии (2017)
Марченко Н. М. - Кейс-метод як засіб формування граматичної компетенції майбутніх перекладачів німецької мови (2017)
Полінок О. В. - Типологічна класифікація видів проектів (2017)
Швець Т. А. - Лінгвокультурологічний підхід до формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у контексті вимог лінгводидактики (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Вишницька І. В. - Маркетинговий аналіз окремих груп протидіабетичних лікарських засобів, представлених на фармацевтичному ринку України, Трохимчук В. В. (2017)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Дослідження задоволеності працею фармацевтичних працівників, Гаркуша М. І. (2017)
Гриньків Я. О. - Аналіз вартості фармакотерапії епілепсії препаратами вальпроєвої кислоти і карбамазепіну, Блавацька О. Б., Заліська О. М. (2017)
Рев’яцький І. Ю. - Оптимізація використання цифрових технологій в організації навчального процесу провізорів-інтернів, Гриньків Я. О., Заліська О. М. (2017)
Бігдан О. А. - Синтез та фізико-хімічні властивості деяких похідних 5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-тіолу, Парченко В. В. (2017)
Сугак О. А. - Синтез та фізико-хімічні властивості 2-(4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатних кислот та їх солей, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2017)
Огородник О. Г. - Синтез та аналгетичні властивості похідних 5-метил-3-арил-|1,2,4|триазоло|4,3-a| піримидин-7-олу, Янченко В. О., Бобкова Л. С., Серединська Н. М., Демченко А. М. (2017)
Кініченко А. О. - Гіпоглікемічна активність трави портулаку городнього (Portulaca oleracea L.) в умовах дексаметазонового цукрового діабету у щурів, Клеванова В. С., Тржецинський С. Д., Малецький М. М. (2017)
Дорошенко А. І. - Вивчення гострої токсичності композиту високодисперсного кремнезему та полігексаметиленгуанідину гідрохлориду (2017)
Карбовський В. Л. - Дослідження підгострої токсичності препарату ПЕГ-Філстим, Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2017)
Рецензія на монографію "Хроматографические методы в аналитическом обеспечении создания и контроля качества лекарственных средств в Украине / Под ред. член-кор. НАН Украины В. П. Георгиевского" (2017)
Пам’яті видатного вченого та практика Сятині Михайла Луковича (2017)
Романенков Ю. А. - Технология параметрического синтеза модели Брауна по результатам ретроспективного анализа, Вартанян В. М. (2016)
Скарга-Бандурова И. С. - Модели повышения качества безаварийного управления крупнотоннажным химическим производством, Шумова Л. А. (2016)
Гусынин А. В. - Применение модифицированного метода дифференциальных преобразований к решению систем нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений (2016)
Сітнікова О. О. - Формування системи ознак для моделювання діагностичної та профілактичної діяльності сімейного лікаря (2016)
Стенін О. А. - Автоматизация процесса принятия инновационных решений в социотехнических системах, Ткач М. М., Пасько В. П., Губский А. Н. (2016)
Булкин В. И. - Разработка метода построения нечеткой базы знаний с использованием ассоциативно-логических преобразователей (2016)
Чичкарев Е. А. - Модель и метод векторизации растровых изображений машиностроительных чертежей деталей, Молчанова В. С. (2016)
Ушкаренко О. О. - Використання логічних схем алгоритмів для опису та оптимізації суднових систем автоматизації, Дорогань О. І. (2016)
Приходько С. Б. - Інформаційна технологія для оцінювання тривалості проектів з розробки програмного забезпечення, Пухалевич А. В. (2016)
Швед А. В. - Анализ моделей экспертных свидетельств (2016)
Шекета В. І. - Інтелімедійна інформаційна система підтримки прийняття рішень в процесі буріння, Мельник В. Д., Гобир Л. М. (2016)
Кондратенко Ю. П. - Математичне моделювання докових операцій плавучого доку для малотоннажних суден, Козлов О. В., Топалов А. М. (2016)
Райко Г. А. - Применение статистических методов для решения задач прогнозирования в системе управления регионом, Данилец Е. В., Гапонов В. О. (2016)
Заболотня Т. М. - Модифікований метод автоматичного реферування текстів з використанням тематично зв’язаного ранжування речень, Федченко Н. В. (2016)
Шерстюк В. Г. - Формальная модель текущей ситуации в задачах обеспечения безопасности облачных геолокационных систем, Скорик С. Н. (2016)
Слабченко О. О. - Інформаційна технологія імпутації даних змішаної природи в задачах інтелектуального аналізу (2016)
Доровская И. А. - Моделирование процедуры поиска информации в интеллектуальных системах управления, Доровской Д. В., Филиппенко А. Ю. (2016)
Марасанов В. В. - Исследование на чувствительность моделей динамических систем, полученных проекционным методом, Дымова А. О., Дымов В. С. (2016)
Крайнов В. Є. - Система керування роботом-маніпулятором у складі лабораторного стенда на базі програмованого логічного контролера Siemens S7-300, Омельчук А. А., Лебеденко Ю. О. (2016)
Марасанов В. В. - Информативные параметры и схемы акустико-эмиссионного контроля, Шарко А. А., Коберский В. В., Шарко А. В. (2016)
Ботвіновська С. І. - Формування дискретних поверхонь в архітектурі та дизайн-проектуванні (2016)
Дворецький М. Л. - Порівняльний АВС-ХУZ аналіз на базі різних факторів із використанням ієрархічних даних, Кулаковська І. В. (2016)
Кочуева З. А. - Семантическая сравнимость атрибутов реляционной базы данных при построении систем поддержки принятия решений в корпоративных системах, Борисова Н. В. (2016)
Коваленко И. И. - Выбор инновационных проектов на основе парето–оптимальных решений, Чернова Л. С. (2016)
Губаренко Е. В. - Формирование оценок потенциала социально-экономических систем, Лысенко Д. Э. (2016)
Фісун М. Т. - Порівняльний аналіз засобів Data Mining у СКБД SQL SERVER та ORACLE, Давиденко Є. О., Крайник О. М. (2016)
Єрмакова А. А. - Автентифікація користувача за допомогою лінгвістичного моделювання, Баклан І. В. (2016)
Селіванова А. В. - Застосування об’єктно-орієнтованого підходу при створенні інформаційного забезпечення інтелектуальної підтримки прийняття рішень при управлінні холодильними установками різної конфігурації (2016)
Ходаков В. Е. - О развитии образования в Украине, Захарченко Р. Н., Кирюшатова Т. Г., Кирюшатова Е. В. (2016)
Марасанов В. В. - Проекционные методы оценки состояний динамической системы при частично наблюдаемых выходных координатах, Димова Г. О., Димов В. С. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського