Мариничева А. В. - Актуальні питання переходу відумерлої спадщини у власність територіальної громади (2017)
Крайняк О. М. - Засоби вираження категорії стану в сучасній німецькій мові (2016)
Менджул М. В. - Реєстрація актів цивільного стану в умовах порушення територіальної цілісності України (2017)
Кузик Н. Ю. - Поняття "речевість" як новий спосіб організації та відтворення навколишнього світу в художній літературі (2016)
Рогач О. Я. - До проблеми дійсності цивільно-правових договорів, укладених у мережі Інтернет, Панін В. С. (2017)
Лесько Х. С. - Демінутивні та аугментативні суфіксальні деривати в ґендерній площині маскулінності (на матеріалі іспанської мови) (2016)
Рябченко Ю. Ю. - Вдосконалення процесуального статусу сторін у контексті розвитку медіації в Україні (2017)
Макарова О. А. - Актуалізація образу жінки в австралійських художніх текстах: комунікативно-прагматичний аспект (2016)
Сеник С. В. - Форма, структура та зміст ухвал суду як судового акта в цивільному процесі (2017)
Михасів Т. С. - Вербалізація концепту Америка в поетичних текстах Уолта Уїтмена (2016)
Теплюк С. М. - Застереження про публічний порядок як підстава для відмови у визнанні і виконанні іноземного арбтражного рішення у внутрішньому законодавстві окремих держав (2017)
Моргун Ю. С. - Лінгвостилістичні характеристики інформаційного жанру звіт (der Bericht) у німецькій газеті (2016)
Чурпіта Г. В. - Розгляд судом справ про надання права на шлюб (2017)
Мясоєдова С. В. - Структурно-семантичні та прагматичні особливості непрямих директивів (на матеріалі новел Вільяма Сомерсета Моема) (2016)
Буряк Я. Я. - Поновлення строків місцевим державним адміністраціям на апеляційне оскарження судових рішень у господарському процесі: судова практика (2017)
Нипадимка А. С. - Психолого-педагогічні основи розвитку комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення англійської мови (2016)
Грудницька С. М. - Щодо історико-правових засад становлення енергетичного ринку України у контексті діяльності НАК "Нафтогаз України" (2017)
Олейник А. А. - Непонимание как следствие нарушения принципов кооперации (на материале изображенной художественной коммуникации) (2016)
Катрич А. В. - Відповідальність як інститут господарсько-процесуального права (2017)
Оленюк О. В. - Концепт ECONOMY та його профілювання в англомовному журнальному рекламному дискурсі на початку ХХІ століття (2016)
Пігарева Г. І. - Прояв норм міжнародного права на стадії виконання судових актів у господарському судочинстві (2017)
Павлюк І. Б. - Афіксація як продуктивний спосіб термінотворення (на прикладі термінів фітнесу) (2016)
Пирога І. С. - Правові аспекти економічної стратегії України, Пирога С. С. (2017)
Петришин М. Й. - Репрезентація концепту вік людини в латинських пареміях (2016)
Руденко Л. Д. - Щодо питання меж права на банківську таємницю, Торяник І. В. (2017)
П’єцух О. І. - Емотивність політичного дискурсу парламентських дебатів у Сполученому Королівстві (2016)
Лук’янець В. С. - Зловживання домінуючим становищем за антимонопольним правом України та конкурентним правом ЄС: порівняльний аспект, Травнікова К. В. (2017)
Просяннікова Я. М. - Індексальність vs дейктичність художнього порівняння як лінгвосеміотичного конструкту (2016)
Дідиченко М. А. - Місце і значення соціального забезпечення суддів в Україні у контексті побудови правової соціальної держави (2017)
Редька І. А. - Трансформація образного простору в емотивному моделюванні елегії (на матеріалі сучасних англомовних поетичних текстів) (2016)
Занфірова Т. А. - Забезпечення свободи праці в різних умовах існування людини (2017)
Рибакова О. В. - Роль невербальних засобів комунікації в утіленні стратегії незгоди в неконфліктних інтеракційних актах (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2016)
Комарницька Н. В. - Реалізація положень Угоди про асоціацію з ЄС у проекті Трудового кодексу України (2017)
Станіслав О. В. - Структурно-семантичні особливості сепаратизації в синтаксисі сучасної французької мови (2016)
Почанська О. С. - Використання електронних грошей у трудовій діяльності працівників-надомників у сучасних умовах (2017)
Степаненко О. A. - Интеррогатив как лингвальное средство развития сюжета в произведениях детективного жанра (2016)
Шлапко Т. В. - Правове регулювання гарантійних виплат: порівняльний аспект, Чегренець Н. В. (2017)
Стройкова С. А. - Асоціативно-метафорична мотивація німецьких іхтіонімів (донорська зона ІРРЕАЛЬНА ІСТОТА) (2016)
Бабченко О. М. - Сучасні моделі формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Sulym V. T. - Phraseological units as a factor of variance of idiomatic nomination in German (2016)
Жук А. В. - Правове регулювання ринку сільськогосподарських земель за законодавством України та Великобританії (2017)
Тaрасюк І. В. - Особиста сфера мовця у романі Suzanne Prou "Méchamment les oiseaux" (2016)
Зубрицький О. В. - Правове регулювання ринку сільськогосподарських земель: досвід Нідерландів та Великобританії (2017)
Тyschenko O. O. - Emotive and evaluative lexis of the headlines of Greek newspaper articles: semantic issues (2016)
Томнюк Л. М. - Мовна реалізація антропометричної моделі "GEFÄNGNIS ≡ MENSCH” у сучасному німецькому художньому та публіцистичному дискурсі (2016)
Тучкова О. О. - Супутні образи як модифікатори образу автора-жінки в автобіографічному романі (2016)
Шепель Ю. О. - Огляд метафоричних моделей концепту "істина", заснованих на параметрах простору (2016)
Ши Яцзюнь - Категория локативности в китайской лингвокультуре на примере глагола-предлога 在 (2016)
Шуляк І. М. - Графічні засоби в непрямих мовленнєвих актах художнього дискурсу П. Вайта (2016)
Бондаренко Є. В. - Когнітивні операції з увагою у перекладах поетичних творів Й. Бродського (2016)
Добжанська-Найт Н. І. - Морфологічна інтерференція в англомовних перекладах (на матеріалі англомовних туристичних путівників українських видавництв) (2016)
Дорофеева М. С. - Принципы становления системы в синергетике специального перевода (2016)
Козаченко І. В. - Особливості перекладу неологізмів англійської мови (2016)
Кузенко Г. М. - Перекладацька компетентність у професійній діяльності (2016)
Мазур О. В. - Робота над оригіналом поетичного тексту (секрети творчої майстерні перекладача А. В. Онишка) (2016)
Кашурко К. В. - Перекладацька адаптація інструкцій для користувача (2016)
Моштаг Є. С. - Шляхи передачі фантастичних власних назв у перекладі анімаційного фільму на матеріалі українського перекладу анімаційного серіалу "Miles from Tomorrowland"), Тарабановська О. М. (2016)
Орел А. С. - Лексичні особливості перекладу ділової кореспонденції з англійської мови українською, Сбітнєва І. С. (2016)
Приходько Є. С. - Особливості перекладу англійських семантичних неологізмів, Кузнєцова І. В. (2016)
Раті А. О. - Перекладознавчий статус поняття "жанр" у сучасних транслятологічних студіях (2016)
Смольницька О. О. - Специфіка творчо-комунікативного самовиявлення у вибраних віршах Кетрін Філіпс (1631/32–1664) – англійської поетеси доби Реставрації: перекладознавчий аспект (2016)
Tschepurna Z. - Strukturell-linquistische analyse der internet-angebote und deren übersetzung ins Ukrainische (2016)
Чепурна З. В. - Характеристика структури німецької та української реклами в галузі побутової техніки у перекладацькому аспекті, Лисенко Г. Л. (2016)
Shalajeva A. V. - Translation of abbreviations in medical texts. The main items to be pointed out (2016)
Беценко Т. П. - Зачини як компоненти архітектоніки народних дум (2016)
Булава Н. Ю. - Про стан і перспективи дослідження українських прізвищ (2016)
Владимирова В. М. - Художньо-психологічна концепція жіночності в романі Валентини Мастєрової "Суча дочка" (2016)
Ворова Т. П. - Особенности репрезентации модели поведения персонажа в "Сказке о мертвой царевне и семи богатырях" А. С. Пушкина (2016)
Гринченко Н. А. - Сравнительный анализ основных категорий поэтики антинигилистических романов А. Ф. Писемского (2016)
Гурдуз А. І. - Романи Олени Печорної: логіка зв’язку, Кирилова Д. В. (2016)
Долгая Е. А. - Жанровое своеобразие повести Н. В. Станкевича "Несколько мгновений из жизни графа Z***", Филянина Н. Н. (2016)
Зубко Т. В. - Експлікування суб’єктної синтаксеми при одновалентних предикатах сприйняття в сучасній українській літературній мові (2016)
Зубрицька М. І. - Сакральне наповнення та стилістико-функціональні особливості фразеологічних одиниць із компонентами душа і серце (на матеріалі малої прози Івана Франка) (2016)
Корнієнко А. І. - Ідіостиль автора: мовно-літературознавчий аспект, Бугайова А. С. (2016)
Меленчук О. В. - Омелян Цісик – представник шевченкознавчої школи Степана Смаль-Стоцького (2016)
Мельник Л. Б - Вербалізація сакрального в поезії В. Герасим’юка (2016)
Mizetska V. Ya. - Rhizomatic principles as the foundation of the literary postmodern paradigm (2016)
Новиков А. О. - Українське козацтво в художньому світі Василя Мови (2016)
Омельковець Р. C. - Метонімізація західнополіських фітономенів (2016)
Падура C. А. - Структурные особенности наименований творческих коллективов (на материале русского языка) (2016)
Решетняк О. О. - Антропонім як маркер провідних біблійних концептів (2016)
Романова І. В. - Митець і мистецтво в романі Івана Багряного "Маруся Богуславка" (2016)
Романченко А. П. - Мовна, комунікативна, дискурсивна особистість: проблема кореляції понять (2016)
Савченко А. Л. - Термінодеривати як знакове відображення картини світу (2016)
Сімонок В. П. - Запозичена з романо-германських мов фінансово-економічна лексика (2016)
Снитко О. С. - Архетипи "вогонь" і "вода" та їх об’єктивація в російській мові (2016)
Стороженко Л. Г. - Творчість Бориса Тенети у літературній критиці: прижиттєва рецепція (2016)
Топчій Л. М. - Особливості функціонально-стилістичного використання риторичних питань у публіцистичному дискурсі Ірини Калинець (2016)
Альзахрані Д. О. - Методи інтерпретації Поля Рікера в застосуванні до роману Алая "Цар Гесар" (2016)
Карпенко О. В. - Особливості конфлікту "кохання – обов’язок" в оповіданні Цзун Пу "Червоні боби", Пойнар Л. М. (2016)
Могилко Ю. О. - Персонажна система сучасної корейської дитячої літератури ХХ століття (2016)
Савченко З. В. - Художній світ Кнута Гамсуна (2016)
Фока М. В. - Інтерпретаційні варіанти імпліцитних смислів рубайят Омара Хайяма (2016)
Фоменко Е. Г. - Вербализация контекста-текста-подтекста в "Мертвых" Джеймса Джойса (лингвосинергетический аспект) (2016)
Мельнікова Т. В. - До проблеми класифікації пародії (2016)
Микитюк С. С. - Р. Саути в творческих экспериментах В. Жуковского 1810-х годов (2016)
Мізін К. І. - Пошук лінгвоспецифічності мовних одиниць у контрастивних студіях: методологічні принципи (2016)
Романенко Н. В. - Еволюція засвоєння спадщини Е. Хемінгуея через українські переклади як соціально детермінований процес (2016)
Канна В. Ю. - Топонимные перифразы: пути возникновения и исторические судьбы (2016)
Кійко С. В. - Синергетика у контексті лінгвістичних досліджень (2016)
Науменко О. В. - Традиційне та нове у фоностилістиці (2016)
Соколов Д. П. - Синтаксические аспекты удобочитаемости текста инструкции (2016)
Федірчик І. Я. - До історії дослідження іменників на позначення осіб (2016)
Фенюк Л. Д. - Інтернаціоналізми та інтерлексеми: різні підходи до визначення (2016)
Кущ Ю. В. - Власні назви як засіб найменування транспортних засобів у нестандартній мові (на матеріалі англійської, української та російської мов) (2016)
Яницька О. М. - Корпусний аналіз для визначення ключових лексем-номінантів концепту ВІРА на матеріалі англійської, української та французької мов (2016)
Бойчук Н. В. - Функціонування неологізмів-телескопізмів у англомовних засобах масової інформації (2016)
Кобзар О. І. - Залучення ЗМІ до викладання філологічних дисциплін (досвід дистанційного навчання у вузах Німеччини) (2016)
Набок А. І. - Вербалізація ефекту об’єктивності в текстах англомовних інтернет-новин: тактики однозначності та параметризації (2016)
Agibalova Т. М. - Graduates’ competitiveness through acquisition of foreign language for professional purposes: competency-based approach issue in FLT (2016)
Adjabi Yassine - Die anwendung von arabismen im deutschsprachigen journalistischen diskurs: wahrnehmung und interkulturelle kompetenz (2016)
Біличенко О. Л. - Життя та творчість Іоанна Шанхайського (Максимовича) як зразок міжкультурної толерантності (2016)
Валуєва Н. М. - Особливості функціонування політкоректної лексики в сучасній англійській і французькій мовах (2016)
Зеліковська О. О. - Міжкультурна інтерференція та шляхи її подолання (2016)
Макаревич О. О. - Ситуації спілкування американських підлітків як фон комунікативних реакцій (на матеріалі американського кінодискурсу) (2016)
Осадча О. В. - Формування міжкультурної компетенції студентів у контексті інтернаціоналізації вищої освіти (2016)
Шевчук Т. С. - Відлуння античного релігійного культу на острові Зміїному в румунському фольклорі (2016)
Title (2017)
Content (2017)
Chernuskyi V. H. - Change of non-specific factors of immunity under influence of interferon inductor (Cycloferon) in bronchial asthma in children, Popov M. M., Letiaho H. V., Hovalenkova O. L., Kashina-Yarmak V. L., Yevdokymova T. V., Gurova O. A. (2017)
Derienko T. A. - Changing of the dose coefficient of the major groups of drugs for patients with implanted pacemakers, depending on the stage of hypertension, Volkov D. E., Lopin D. A., Yabluchansky M. I. (2017)
Gorantla S. G. B. K. - Heart rate variability parameters in patients with arterial hypertension in dependence on the type of daily blood pressure profile, Petrenko O. V., Martynenko O. V. (2017)
Onischenko A. I. - The content of MCP-1 and MMP-9 in blood serum of patients with chronic polypoid rhinosinusitis, Nakonechna O. A., Tkachenko A. S., Kalashnik Yu. M. (2017)
Petyunina O. V. - The influence of anxiety and depressive conditions on afterinfarction remodeling in patients with STEMI (2017)
Tselik N. E. - Distribution of QT duration according to ambulatory ECG monitoring data in patients with hypertension depending on clinical manifestations, Shmidt O. Y., Martynenko O. V. (2017)
Tymoshenko O. S. - Dynamics of blood pressure and heart rate variability parameters during biofeedback in loop of heart rate variability and paced breathing in patients with difficult-to-control arterial hypertension on the background of drug, Yabluchansky M. I. (2017)
Babiy O - Late complications after therapy in patient with Hodgkin's lymphoma, Kumpan N. (2017)
Ben Abdallah M. R. - A clinical case of Weber-Christian disease, Golubkina E. A., Silenko I. Y., Yabluchanskiy M. I. (2017)
Dlamini T. - Acute pericarditis on example of illustrative clinical case, Babiy O. G., Kumpan N. V. (2017)
Kaminsky S. V. - Atrial fibrillation in a young patient with a myocardial bridge, Sinichenko E. S., Martymianova L. O., Rybchynskyi S. V. (2017)
Kaydalova A. O. - The importance of the individual approach to the patient on the example of clinical case, Abdel Wahhab O. Dzh., Asaje S. D., Belal S. A. S., Lysenko N. V. (2017)
Kulik Y. E. - Chronic renal disease as a cause of cardiovascular pathology, Martymianova L. O., Rybchynskyi S. V., Kartvelishviliy H. Yu. (2017)
Lutsyk M. V. - The first case of atrial fibrillation: approach issues, Nesterenko N. I., Tselik N. E., Martymianova L. О. (2017)
Makharynska O. S. - Massive pulmonary embolism in older patient: survival despite statistic data, Doroshenko O. V., Rahul M. (2017)
Nayak S. R. - External respiratory function in a patient after removal of the middle and lower lobes of the right lung due to congenital bronchiectasis, Shevchuk M. I., Skokova N. I., Surya Prabha P. (2017)
Nsikak-Abasi M. D. - The role of iron deficiency anemia in patients with chronic heart failure in the example of a clinical case, Kornieieva K. I., Stehnyi D.I., Lebedinska M. M. (2017)
Radchenko A. O. - Multimorbidity and polypharmacy in clinical cardiology in terms of the clinical case, Makienko N. V., Vodyanitska N. A. (2017)
Streliana I. A. - Heart rate variability in paroxysmal atrial fibrillation before and after catheter ablation at an example of clinical case, Brynza M. S., Volkov D. E., Lopin D. O. (2017)
Sharif B. J. R. - Heart failure in the patient with acrossed infectious endocarditis on the congenital bicuspid valve of aorta, Liuta E. A., Oktiabrova I. I. (2017)
Zolotarova T. V. - Long-term outcomes of catheter ablation pulmonary veins on example of a clinical case patient with paroxysmal atrial fibrillation, Abu Rabia S., Brynza M. S., Volkov D. E. (2017)
Martynenko O. V. - Long term evolution of bone reconstruction with bone graft substitutes, Zolochevsky O. O., Allena R. (2017)
Falade A. S. - Management of patients with acute lymphoblastic leukemia, Belal S. A. S., Liuta E.A., Litvin A. S. (2017)
Новикова О. Ф. - Трансформация проблем переселенцев Донбасса: от социальной защиты к ресурсу развития (2017)
Майдуков Г. Л. - К вопросу о выборе стратегии инновационных преобразований в угольной отрасли (2017)
Драчук Ю. З. - Проблеми застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної галузі та шляхи їх вирішення, Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. (2017)
Шевцова Г. З. - Хімічна індустрія 4.0 як галузева концепція реалізації основ четвертої промислової революції (2017)
Сердюк О. С. - Концепція третьої енергетичної революції (2017)
Мельник Г. В. - Дослідження взаємозв’язку і взаємозалежності понять "економічне зростання" і "економічний розвиток", Чемерис Є. Т. (2017)
Ковчуга Л. І. - До формування понятійного апарату теорії інновацій (2017)
Павлов К. В. - Система показателей, характеризующих социально-экономические взаимосвязи между приграничными регионами (2017)
Ляшенко В. І. - Сценарії ринкової орієнтації зовнішньоекономічної діяльності Придніпровського економічного району в сучасних умовах, Прокопенко Р. В., Дзюба С. В. (2017)
Шабалина Л. В. - Мировой рынок продовольственных товаров, Капко А. В. (2017)
Сірик А. Є. - Державне регулювання ринку туристичних послуг України (2017)
Костюк Т. О. - Виробнича складова економічної безпеки сільського господарства: теорія і практика (2017)
Ткаченко Н. М. - Податок на доходи фізичних осіб, його системне зростання та вплив на рівень життя населення, Ільєнко Н. О. (2017)
Островецький В. І. - Амортизаційна політика України в системі інструментів податкового стимулювання інвестиційно-інноваційної активності (2017)
Стрєльніков Р. М. - Науковий підхід до формування 3D-Моделі опису інвестиційних проектів (2017)
Колєснікова Г. В. - Кредитна кооперація як спеціальний режим підтримки малого підприємництва в сучасних умовах (2017)
Балашова О. В. - Напрямки формування національної політики України в умовах глобалізації світового фінансового простору, Борисова С. Є. (2017)
Сєріков А. В. - Управління ефективністю господарської діяльності на основі бюджетування, орієнтованого на результат, Криворучко Г. В. (2017)
Скляр Г. П. - Статистичні показники розвитку сфери туризму в Україні: напрями удосконалення та гармонізація з міжнародними стандартами, Дробиш Л. В., Вишневецька Л. І. (2017)
Падерін І. Д. - Стратегічне управління на підприємствах малого та середнього бізнесу, Горященко Ю. Г., Новак Є. Е. (2017)
Белопольський М. Г. - Управління ризиками корозійної небезпеки як чинник сталого розвитку промислових підприємств, Корольов П. В. (2017)
Бутенко А. І. - Методологічні основи дослідження інноваційного потенціалу технологічного підприємництва в Україні, Уманець Т. В., Гриневич Л. В. (2017)
Іванов С. В. - Створення регіональних інноваційних систем у межах економічних районів - майбутнє України (2017)
Антонюк В. П. - Оцінка ефективності використання трудового потенціалу промисловості з урахуванням рівня наукоємності її галузей, Шамілева Л. Л. (2017)
Зайцев В. С. - Вибір моделі корпоративних вимог до компетенцій фахівця промислового підприємства (2017)
Жуков С. А. - Роль бюджетування в системі стратегічного управління людським капіталом промислового підприємства (2017)
Макогон Ю. В. - Причини і чинники економічної кризи в Україні в умовах військово-політичного протистояння на сході країни (2017)
Віце-президенту Академії економічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки, доктору економічних наук, професору Макогону Юрію Володимировичу - 70! (2017)
До 70-річчя віце-президента Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора Юрія Володимировича Макогона (2017)
Титул, содержание (2011)
Овчарук А. А. - Модель КАМ-сигналу з перекомутацією складових частоти-носія, Барась С. Т., Овчарук Т. І. (2011)
Ошаровская Е. В. - Методы построение сеток в трехмерных областях, Патлаенко Н. А., Солодкая В. И. (2011)
Пономарьова Н. В. - Аналіз впливу РПВВ на ефективність доставки вантажів у міжнародному сполученні, Бабич І. А. (2011)
Белзецький Р. С. - Модель для опису діяльності бійців у складі спецпідрозділу, Шиян А. А. (2011)
Наумов В. С. - Методика формування альтернативних транспортно-технологічних систем доставки вантажів, Вітер Н. С. (2011)
Ларiн В. Ю. - Ефективність розподілених обчислень при застосуванні моделі Ізінга, Шкурников Є. В. (2011)
Копп В. Я. - Определение эффективности методики оптимизации переналаживаемых автоматизированных производственных систем, Чуб О. П. (2011)
Гюлев Н. У. - Исследование факторов, влияющих на состояние водителя в транспортном заторе (2011)
Щелкалин В. Н. - Трендовый и декомпозиционный подходы прогнозирования процессов потребления электроэнергии, Тевяшев А. Д. (2011)
Доронина Ю. В. - Задача генерации вариантов подсистем в автоматизированной гидрометеорологической системе на основе морфологического синтеза (2011)
Ходоскин Д. П. - Зона дилеммы: существующие методики и предложения по их усовершенствованию (2011)
Бондаренко А. І. - Просторова математична модель процесу гальмування колісного трактора FENDT 926 VARIO (2011)
Соловей О. Л. - Нечітка модель прийняття управлінських рішень при оперативному управлінні комунікаційною мережею (2011)
Нагорний Є. В. - Аналіз результатів моделювання прогнозних характеристик транспортної системи "ЛАС", Шептура О. М., Потапенко А. В. (2011)
Вступне слово редактора (2017)
Список рецензентів (2017)
Носенко Н. М. - Ультразвукова оцінка стенозів сонних артерій порівняно з ангіографією. Чому ми робимо помилки і як їх уникнути?, Щеглов Д. В., Мамонова М. Ю., Слободяник О. В. (2017)
Чередниченко Ю. В. - Досвід використання якірної методики стентування стенозів гирла магістральних артерій голови (2017)
Полковніков О. Ю. - Особливості ендоваскулярного лікування мішкоподібних аневризм переднього напівкільця вілізієвого кола, які розірвалися, в геморагічний період на тлі стенозу внутрішньої сонної артерії, Савченко Е. І., Матерухін А. М., Тяглий С. В. (2017)
Моргун В. В. - Віддалені результати комбінованого лікування медулобластом мозочка у дітей різних вікових груп (2017)
Чирка Ю. Л. - Порівняння ендоскопічної та прямої декомпресії серединного нерва у хворих із синдромом карпального каналу, Ольхов В. М. (2017)
Мельник О. П. - Порівняльний аналіз видів комбінованої анестезії при лапароскопічній холецистектомії (2017)
П’ятикоп В. О. - Досвід хірургічного лікування симптомних агресивних гемангіом грудного відділу хребта з мієлопатією та виразними неврологічними порушеннями, Бабалян Ю. О. (2017)
Литвак С. О. - Мікрохірургічна тактика при операціях кліпування артеріальних аневризм головного мозку складної анатомічної форми, великого та гігантського розміру (2017)
Зозуля Ю. П. - Хірургічні аспекти кліпування артеріальних аневризм середньої мозкової артерії, Чебурахін В. В. (2017)
Привітання (2017)
Титул, содержание (2011)
Гирин О. Б. - Увеличение плотности электроосаждаемых металлов под действием центробежной силы, Захаров И. Д. (2011)
Стороженко В. А. - Теплофизическая модель процесса тепловой дефектоскопии сотовых конструкций, ее анализ и проверка, Мягкий А. В., Малик С. Б., Беденко Д. A. (2011)
Буджак Я. С. - Класичне рівняння нейтральності та його неадекватність в прогнозуваннях кінетичних властивостей кристалів, Зуб О. В. (2011)
Коваленко Н. А. - Выделение информационного сигнала при обнаружении биологических объектов за преградой (2011)
Гирин О. Б. - Волнообразное течение поверхностных слоев электроосаждаемых металлов под действием центробежной силы (2011)
Козак Т. Н. - Механизм перевода источника ионизирующего излучения в рабочее положение, Дубровкина М. В. (2011)
Кунденко Н. П. - Расчет колебательной скорости и звукового давления в окрестности границы биологического объекта (2011)
Маринін В. Г. - Покриття для захисту елементів теплоенергетичного устаткування (2011)
Худобін М. В. - Пристрій сенсорних сигналів, Мороз О. М., Лисиченко М. Л., Шевченко А. К. (2011)
Сальник В. Г. - Особливості структуроутворення нефритованої глазурі (2011)
Яловенко С. Н. - Фундаментальная физика (2011)
Жовтобрюх В. А. - Теоретическое определение теплового баланса и температуры резания при механической обработке (2011)
Пазюк Ю. М. - Про моделювання механізму розділення полідисперсного матеріалу на фракції під час його розсівання, Пазюк М. Ю., Іванов В. І. (2011)
Рожко М. М. - Удосконалення клаптевої операції при хірургічному лікуванні хворих на генералізований парадонтит шляхом періостальних пенетрацій, Пюрик В. П., Огієнко С. А., Пюрик Я. В., Огієнко Т. Ю. (2017)
Борисенко В. Б. - Диагностика и принципы хирургической коррекции неопухолевого холестаза (2017)
Саволюк С. І. - Лікувально-профілактичні технології при дефектних рубцях молочних залоз після хірургічного лікування неонкологічних захворювань, Рибчинський Г. О. (2017)
Максим’юк В. В. - Аналіз динаміки змін показників цитокінового статусу при гострому некротичному панкреатиті, Гринчук Ф. В., Тарабанчук В. В. (2017)
Голотюк В. В. - Особливості розподілу і динаміки експресії маркера апоптозу bах у хворих на рак прямої кишки під впливом неад’ювантної хіміопроменевої терапії із застосуванням попередника оксиду азоту, Голотюк С. І., Голотюк І. С., Крижанівська А. Є., Горошко С. С. (2017)
Ткачук О. Л. - Застосування аргон-перитонеуму при лапароскопічних операціях, Федорика Р. Я., Парахоняк Л. П., Сметаняк О. І., Сметаняк П. О., Парахоняк Р. Л. (2017)
Пюрик М. В - Морфофункціональні зміни будови стінки жовчного міхура у хворих на хронічний калькульозний холецистит на фоні цукрового діабету (2017)
Садовий І. Я. - Особливості хірургічного лікування післяопераційних стриктур каналу відхідника, Шевчук І. М. (2017)
Ковалишин Т. М. - Хірургічне лікування важких відкритих переломів першої п’яст-кової кістки кисті, поєднаних з дефектом тканин, Гуцуляк В. І., Чужак В. І. (2017)
Юрчишин О. І. - Здатність водно-етанольних екстрактів лікарських рослин відновлювати чутливість до еритроміцину шкірних ізолятів стафілококів з рибосомальним механізмом mls-резистентності, Руско Г. В., Куровець Л. М., Куцик Р. В. (2017)
Федоров С. В. - Гендерні особливості імунних порушень при метаболічному синдромі, Козлова І. В., Сенишин Н. Ю., Кулаєць В. М., Кулаєць Н. М., Гаморак І. І. (2017)
Герасимчук В. Р. - Особливості церебральної гемодинаміки пацієнтів після перенесеного атеротромботичного ішемічного інсульту, Гриб В. А., Герасимчук О. М. (2017)
Куркевич А. К. - Ефективність балонної вальвулопластики у дітей з клапанним стенозом легеневої артерії ехокардіографічними методами, Царук О. Я., Руденко Н. М., Рижик В. М. (2017)
Білик І. В. - Невідкладна селективна емболізація ниркових артерій, як метод вибору невідкладної паліативної допомоги при профузній гематурії у пацієнтів з неоперабельними злоякісними новоутвореннями нирки, Антонів Р. Р., Совтус О. Ф., П’ятничук В. М. (2017)
Піжук А. В. - Фуллерени. Їх роль у сучасній медицині, Попадюк О. Я. (2017)
Короп І. В. - Винаходи – головні рушії науково-технічного прогресу сучасного суспільства. Економічні та правові аспекти, Чурпій І. К. (2017)
Лісецька І. С. - Взаємозв`язок захворювань тканин пародонту та патології шлунково-кишкового тракту, Рожко М. М. (2017)
Багрій М. М. - Злоякісна артеріальна гіпертензія та синдром гзелля-ердгейма, Попович Л. О., Побережна Л. О. (2017)
Соломчак П. В. - Травма промежини та органів малого тазу, особливості діагностики і лікування, Чурпій І. К., Сабадош Р. В., Богуш А. Є., Пасько А. Я., Білик І. В. (2017)
Vasylieva T. A. - Bank 3.0 concept: global trends and implications, Leonov S. V., Kryvych Ya. N., Buriak A. V. (2017)
Sergienko O. - Banks financial security management: modeling tools, Tatar M., Morozova N., Galych R. (2017)
Кузнецова А. Я. - Методичні підходи до класифікації лізингу, Левченко О. А. (2017)
Олефір Є. А. - Регулювання процесу адаптації банків України до особливостей фінансово–економічного простору (2017)
Харченко А. М. - Науково-методичний підхід до визначення оптимальної структури портфеля роздрібних кредитів банку, Шабанова О. В., Черкашина К. Ф. (2017)
Abesadze N. - Indicators of the growing competitiveness of the georgian production on the european market and anticipated trends, Javakhishvili І. (2017)
Барановський О. І. - Інвестиційна складова фінансової безпеки, Мороз М. О. (2017)
Науменкова С. В. - Підходи до вибору інструментів убезпечення від системних ризиків (2017)
Achkasova S. A. - Developing the methodical approach to assessing the financial security of insurance market (2017)
Gorodetskaya T. E. - Gender–oriented budgeting as constituent of local budgeting (2017)
Kovalchyk V. G. - Problems of strategic management of large and medium business in Ukraine, Ilnytska S. P. (2017)
Азаренкова Г. М. - Анализ особенностей краудфандинга как способа привлечения средств в финансовый проект начинающих предпринимателей, Мельникова Н. С., Огородник В. В. (2017)
Полозова Т. В. - Розвиток методів оцінки інноваційно–інвестиційної чутливості підприємства (2017)
Bilomistniy O. - Influence external and internal factors to financial security of enterprise, Bilomistna I., Galushko Y. (2017)
Opeshko N. S. - Improvement of stress testing of insurance companies in view of european requirements, Ivashura K. A. (2017)
Сидоренко В. А. - Оцінка ефективності діяльності лізингової компанії, Гордієнко Т. М. (2017)
Запша Г. М. - Розвиток житлового будівництва в системі інфраструктурного забезпечення сільської місцевості, Сахацький П. М. (2017)
Сахацький М. П. - Теоретико–методичні засади оцінки результативності управління виробничо–господарською діяльністю підприємства, Казанджі А. В. (2017)
Lipych L. G. - Identificating subject of the operational control, Melnyk K. P., Shmatkovska T. O., Matviichuk N. M. (2017)
Гросул В. А. - Обґрунтування напрямів адаптивного розвитку підприємства, Круглова О. А., Рачкован О. Д. (2017)
Шкварчук Л. О. - Аналіз грошових потоків у системі оцінювання інвестиційної привабливості підприємств, Слав’юк Р. А. (2017)
Fenenko P. O. - Business consolidation in the agricultural sector of Ukraine`s economy: trends and prospects (2017)
Головко О. Г. - Особливості управління оборотними активами підприємства, Кольтюкова В. Д. (2017)
Kuznetsova S. - Performance indicators for management control of direct taxes: evidences from the Czech republic and Ukraine, Krzikallová K., Kuznetsov A. (2017)
Лукін В. О. - Формування підсистеми принципів в системі бухгалтерського обліку, Москаленко О. В., Піскунов Р. О., Малахов В. А. (2017)
Resler M. V. - Classification of marketing researches on innovation product (2017)
Семів Г. О. - Модель імпортозаміщення на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів, Семів С. Р. (2017)
Дубницький В. Ю. - Визначення в системі центр-радіус інтервалу невизначеності при застосуванні індексного методу в моделюванні економічних процесів, Кобилін А. М., Мірошник О. Ю. (2017)
Бачо Р. Й. - Оцінка впливу моделей регулювання на розвиток ринків небанківських фінансових послуг країн Європейського Союзу та України, Внукова Н. М., Пойда–Носик Н. Н. (2017)
Hubarieva I. O. - The cognitive modeling of the development of the Ukrainian banking system, Chmutova I. M., Hontar D. D. (2017)
Guryanova L. S. - Models for the analysis of the state’s financial security indicators dynamics, Klebanova T. S., Milevskiy S. V., Nepomnyaschiy V. V., Rudachenko O. A. (2017)
Zatonatska T. - Modeling of impact of e–commerce on economic development, Novosolova V. (2017)
Кравчук І. С. - Операціоналізація непрямих інструментів макропруденційної політики на ринку обігових фінансових інструментів (2017)
Bazylevych V. - Vectors of economic development of ukraine in the terms of financial security, Prykazyuk N., Tlusta H. (2017)
Tyschenko V. - Areas increase of ppps` financial potential by sectors based on adjustment of financial policy, Ostapenko V. (2017)
Shkodina I. - Monetary policy as a factor of global financial market volatility increasing, Yehorova Y., Yatsyna V. (2017)
Muzyka–Stefanchuk O. A. - To understanding behavior of subjects of financial relations, Huberska N. L., Yamnenko T. M. (2017)
Ковалко Н. М. - Кредитна рейтингова оцінка держави: вітчизняні реалії сьогодення (2017)
Alieksieiev I. - The cluster of innovation activity tax incitement: formation and financing, Mazur A., Zhelizniak R. (2017)
Tsymbaliuk I. O. - Tax alternatives to implement the tax capacity of internet activity in Ukraine, Shmatkovska T. O., Shulyk Y .V. (2017)
Tymoshenko A. - Stages of Ukrainian fiscal policy formation (2017)
Хмельков А. В. - Предметно-об'єктна сфера інституту контролю (2017)
Ilchuk P. H. - Research of economy dollarization level in Ukraine, Коts О. О., Manzirokha А. S. (2017)
Семів Л. К. - Функціонування працересурсної та міграційної систем України в світлі сучасних ризиків розвитку, Лалакулич М. Ю. (2017)
Liba N. S. - The concept of effectiveness of regional industrial policy, Maksymenko D. V., Holovachko V. M. (2017)
Лапшин В. І. - Оцінка соціально–економічного стану регіонів України, Кузніченко В. М. (2017)
Найда І. С. - Методичні підходи щодо оцінки рівня соціоекономічного розвитку аграрних підприємств, Найда А. В. (2017)
Pasevych O. V. - The effectiveness research of the compliance of the social responsibility principles of Ukrainian business, Bosak O. V. (2017)
Чхеайло А. А. - Інноваційна модель банкіра в умовах реформування банківської системи, Швидка О. Б. (2017)
Міщенко В. І. - Розвиток механізмів координації монетарної та бюджетної політики в контексті подолання наслідків банківської кризи, Міщенко С. В. (2017)
Мельник А. А. - Кардиоренальный синдром: диагностика и лечение (2017)
Кундин В. Ю. - Возможности и преимущества радионуклидной визуализации (сцинтиграфии) в оценке анатомо-топографического и функционального состояния почек при врожденных аномалиях, Поспелов С. В. (2017)
Ivanova М. - Proteomics and Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry Imaging as a Modern Diagnostic Tool in Kidney Diseases, Dyadyk O., Smith A., Santorelli L., Stella M., Galli M., Chinello C., Magni F. (2017)
Ivanv D.D. - When Should We Start Using Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors/Angiotensin Receptor Blockers in Diabetic Kidney Disease? (2017)
Домбровский Я. А. - Ципрофлоксацин в терапии инфекций мочевыводящих путей, Иванов Д. Д., Герасимчук В. О. (2017)
Синяченко О. В. - Изменения эндотелия сосудов почек и показатели эндотелиальной васкулярной дисфункции при системных аутоиммунных ревматических болезнях, Егудина Е. Д., Бевзенко Т. Б., Ермолаева М. В., Дядык Е. А., Яковленко В. В. (2017)
Іванов Д. Д. - Американская диабетическая ассоциация Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете — 2017 (выдержки из рекомендаций ADA, 2017) (2017)
Іванова М. Д. - Національний інформаційний центр клінічних настанов Резюме рекомендацій NGC: 2016 Гематологічні настанови Модуль 6. Неонатологія та педіатрія (2017)
Таран О. І. - Резистентність до антибіотиків у нефрологічній практиці (2017)
Кориченский А. Н. - Стеноз почечной артерии трансплантированной почки (2017)
Содержание (2017)
Уважаемые коллеги! (2017)
Мельник А. А. - Белок Klotho и фактор роста фибробластов FGF23 как маркеры хронической болезни почек (2017)
Вороненко Ю. В. - Комп’ютерний іспит та клінічне мислення: сучасний підхід до оцінки знань лікаря, Мінцер О. П., Іванов Д. Д. (2017)
Закордонець В. П. - Особливості стану імунної системи в потенційних реципієнтів ниркового трансплантата дитячого віку, Зограб’ян Р. О., Вороняк О. С., Кубашко А. В., Баран В. Є. (2017)
KDIGO 2017. Доповнення Керівництва з клінічної практики з діагностики, визначення, запобігання та лікування хронічної хвороби нирок із мінеральними та кістковими розладами (ХХН-МКР) (2017)
Іванов Д. Д. - Гіперурикемія і прогноз хронічної хвороби нирок, Савицька Л. М., Бабенко З. В. (2017)
Домбровский Я. А. - Медикаментозная коррекция нарушений фосфатно-кальциевого обмена у пациентов с хронической болезнью почек и минерально-костной болезнью, Иванова М. Д., Иванов Д. Д. (2017)
Гудим О. В. - Гострий подагричний артрит і швидкопрогресуюча ниркова недостатність як маніфестація множинної мієломи: опис клінічного випадку, Басовська Т. С., Михальська Л. В., Головач І. Ю., Кіндракевич О. В. (2017)
Зязюн І. - Криза цінностей – катастрофа суспільств і держав (2010)
Лук’янова Л. - Дорослість як базова категорія андрагогіки (2010)
Бондарева Л. - Особливості підприємницького розвитку особистості дорослих в умовах ринкової економіки (2010)
Костриця Н. - Українознавчий світогляд особистості (2010)
Литвин А. - Освіта дорослих у контексті акмеологічного підходу, Руденко Л. (2010)
Максимова Л. - Підвищення якості навчання через модернізацію управління освітнім процесом у ВНЗ (2010)
Отич О. - Розвиток творчої індивідуальності особистості засобами хореографічного мистецтва (2010)
Помиткін Е. - Духовно-професійний дисонанс як психологічний фактор зміни професійної спрямованості особистості в дорослому віці (2010)
Пуховська Л. - Навчання впродовж життя як пріоритетний напрям Болонського процесу у наступному десятиріччі (2010)
Семеног О. - Культура мовлення у науковій діяльності дослідника (2010)
Фольварочний І. - Просвітництво як стратегія діяльності Європейської асоціації освіти дорослих (2010)
Аніщенко О. - Підготовка виробничого персоналу: андрагогічний аспект (2010)
Беспарточна О. - Національні рамки та системи кваліфікацій як механізм підвищення конкурентоздатності вищої освіти України (2010)
Божко Т. - Формування проектної культури дизайнерів-графіків як науково-педагогічна проблема (2010)
Вієвська М. - Соціальна відповідальність у змісті професійної підготовки менеджерів з економіки (2010)
Вознюк О. - Проблема організації знань у системі професійної підготовки вищої школи, Дубасенюк О. (2010)
Григор’єва Т. - Групова взаємодія як принцип навчання дорослих іноземним мовам (2010)
Дорошенко Н. - Підвищення графічної грамотності робітничих кадрів за кредитно-модульною системою (2010)
Зінченко С. - Психологічні особливості освіти дорослих в умовах сучасного виробництва (2010)
Кадемія М. - Організація професійного навчання на базі ситуаційного центру (2010)
Мартинова Н. - Розвиток неформальної освіти дорослих у туристичній індустрії України (2010)
Огієнко О. - Шведський досвід організації та функціонування навчальних гуртків для дорослих (2010)
Поясок Т. - Упровадження ЕКТС як умова інтеграції вищих навчальних закладів україни до європейського освітнього простору (2010)
Сагун І. - Міжнародний досвід організації навчання людей третього віку (2010)
Філатова Л. - Освіта дорослих – відповідь на виклики ХХІ століття (2010)
Аніщенко В. - Неперервна педагогічна освіта у контексті навчання впродовж життя, Падалка О. (2010)
Баніт О. - Андрагогічні засади професійної майстерності викладача дизайнерських дисциплін (2010)
Ібрагімов Т. - Психолого-педагогические основы организации заочного обучения (2010)
Журавська Н. - Підготовка викладачів-аграріїв у контексті сталого розвитку сільського господарства: європейський досвід (2010)
Носаченко І. - Післядипломна педагогічна освіта: пріоритети та проблеми (2010)
Тарасюк С. - Оцінювання ефективності професійної діяльності педагога позашкільного навчального закладу художньо-естетичного профілю (2010)
Шломенко О. - Педагогічна система формування професійної спрямованості вивчення іноземної мови у ВНЗ економічного профілю (2010)
Юртаєва О. - Моделювання розвитку професійно-педагогічної компетентності майстра виробничого навчання будівельного профілю (2010)
Киричок І. - Антропологічні домінанти в педагогічній спадщині С.Й. Гессена (2010)
Сігаєва Л. - Ретроспективний аналіз розвитку освіти дорослих у другій половині ХІХ ст. (2010)
Наші автори (2010)
Пам'ятка автору (2010)
Вихідні дані (2010)
Завальнюк В. - Вік людини як антропологічний фактор (2016)
Тихомиров О. - Загальнотеоретична юриспруденція як науково-педагогічна школа Юрія Миколайовича Оборотова, Горобець К. (2016)
Афанасьєва М. - Правовий моніторинг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2016)
Шепітько М. - Кримінальна політика з протидії злочинам у сфері правосуддя: форми реалізації та функції (2016)
Щукін О. - Поняття, види та форми зайнятості: загальнотеоретичний аспект (2016)
Владишевська В. - Поняття міжнародних стандартів у сфері правосуддя: особливості термінології та класифікації (2016)
Шавинина-Калашян Д. - Влияние религии на международное право прав человека (2016)
Василенко М. - Формування страхового права в країнах-членах Європейського Союзу та його подальше вдосконалення (2016)
Єфремова Н. - Дискурс ідеї об’єднаної Європи в контексті вирішення національного питання в Австро-Угорській монархії (2016)
Горяга О. - Щодо питання витоків міждержавних інтеграційних процесів в Україні-Гетьманщині (друга половина 17-го – початок 18-го ст.) (2016)
Бойчук А. - Юридична відповідальність за правопорушення у сфері охорони природи у радянській Україні (1930–1959 рр.) (2016)
Цушко С. - Феномен представництва в праві: теоретичні підходи до визначення та розуміння (2016)
Батан Ю. - Нормотворча стадія превентивного механізму права: людський вимір (2016)
Луцков В. - Індивідуальна конституційна скарга як засіб захисту прав людини та громадянина: аналіз чинного законодавства (2016)
Перфецька А. - Особливий предмет уваги у статті 142 Конституції України або як тема державних капітальних вкладень стає гарантом місцевого самоврядування (2016)
Патлачук О. - Стан дослідження доктрин природоохоронного права (2016)
Білий О. - Господарсько-правова відповідальність за належну якість та безпеку товарів, що реалізуються у сфері електронної комерції (2016)
Деменчук М. - Про правовий статус Верховного Суду в Україні (2016)
Констанкевич Ю. - Конституційна категорія доброчесності як спосіб захисту суспільних цінностей (2016)
Ємець І. - Природа та міжнародно-правова сутність міжнародної правової допомоги у цивільних справах (2016)
Ващук О. - Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд у майбутнє" (2016)
Чулінда Л. - Круглий стіл із нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського (2016)
Олькіна О. - Конкурс наукових робіт імені М.П. Орзіха "Людський вимір права" (2016)
70-річний ювілей члена-кореспондента НАПрН України, професора Ю. М. Оборотова (2016)
Рабинович П. - Правоведческая самобытность (к славному юбилею видного украинского ученого и педагога в области общетеоретической юриспруденции Юрия Николаевича Оборотова) (2016)
70-річний ювілей члена-кореспондента НАПрН України, професора Ю. П. Аленіна (2016)
55-річний ювілей члена-кореспондента НАПрН України, професора В. О. Тулякова (2016)
Пам’яті видатного вченого-конституціоналіста Марка Пилиповича Орзіха (2016)
Титул, Contents (2017)
Ostroha R. - Investigation of the kinetic laws affecting the organic suspension granulation in the fluidized bed, Yukhymenko M., Yakushko S., Artyukhov A. (2017)
Ivanov V. - Analysis of matrix and graph models of transmissions for optimization their design, Urum G., Ivanova S., Naleva G. (2017)
Burlaka V. - Development of single-phase high-power factor inverter welding sources, Lavrova E., Podnebennaya S., Zakharova I. (2017)
Kondus V. - Investigation of the impact of the geometric dimensions of the impeller on the torque flow pump characteristics, Kotenko A. (2017)
Chulieieva O. - Effect of flame retardant fillers on the rheological properties of composite materials of ethylene-vinyl acetate copolymer (2017)
Filonenko S. - Аnalysis of acoustic emission amplitude parameters when increasing the machining depth of a composite, Zaritskyi O. (2017)
Sikulskiy V. - Study of the process of shape-formation of ribbed double-curvature panels by local deforming, Kashcheyeva V., Romanenkov Yu., Shapoval А. (2017)
Asaulyuk T. - Examining a change in the properties of coarse wool fiber under the influence of electrical discharge treatment, Semeshko O., Saribyekova Yu., Kunik O., Myasnikov S. (2017)
Sailov R. - Research into the process of mechanical formation of the upper part of a raw cotton bundle, Veliev F., Kerimov N. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, Contents (2017)
Levykin V. - Development of a model for determining the alignment of IT-services of the information system with the end-user requirements, Iuriev I. (2017)
Lytvyn V. - Development of a method for the recognition of author’s style in the ukrainian language texts based on linguometry, stylemetry and glottochronology, Vysotska V., Pukach P., Bobyk І., Uhryn D. (2017)
Shevchenko I. - Designing a model of a decision support system based on a multi-aspect factographic search, Tertyshnyi V., Koval S. (2017)
Bahan T. - Synthesis of robust controller with an internal model for objects without self-alignment (2017)
Kachanov P. - Modeling of daily temperature mode in premises using a predictive controller, Yevseienko O. (2017)
Nazarenko M. - A study of the speed effect of moving sintering trolleys on the productivity of the conveyor machine, Nazarenko N., Lobov V., Yefimenko L., Tykhanskyi M., Lobova K., Gayduk R. (2017)
Lutsenko I. - Development of the method of quasi-optimal robust control for periodic operational processes, Fomovskaya E., Koval S., Serdiuk O. (2017)
Protsyshen О. - Designing an automated complex based on a mini-CHP with recycling the flue gas to methanol, Stopakevych О., Stopakevych А. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, Contents (2017)
Velychko O. - A comparative analysis of the assessment results of the competence of technical experts by different methods, Gordiyenko T., Kolomiets L. (2017)
Budashko V. - Theoretical-applied aspects of the composition of regression models for combined propulsion complexes based on data of experimental research, Golikov V. (2017)
Vasylieva N. - Development of the controlling system in the management of dairy clusters, Velychko O. (2017)
Kolesnikova K. - Communication management in social networks for the actualization of publications in the world scientific community on the example of the network ResearchGate, Lukianov D., Gogunskii V., Iakovenko V., Oborska G., Negri A., Kolyada A., Dmitrenko K., Olekh T., Bespanskaya-Paulenka K. (2017)
Mazelis L. - Devising a fuzzy model for compiling a plan of activities aimed at developing human capital in university, Lavrenyuk K. (2017)
Guryanova L. - Modelling of the enterprise functioning stability using the automatic control theory apparatus, Nikolaiev I., Zhovnovach R., Milevskiy S., Ivakhnenko O., Panasenko O., Prokopovych S., Chagovets L., Vasylenko D., Rudachenko O. (2017)
Pylypenko A. - Development of information consolidation system in the reflective management of large-scale economic and production systems, Popov O. (2017)
Rubanenko O. - Determination of optimal transformation ratios of power system transformers in conditions of incomplete information regarding the values of diagnostic parameters, Kazmiruk О., Bandura V., Matvijchuk V., Rubanenko O. (2017)
Abstract and References (2017)
Оборський Г. О. - Привітальне слово (2017)
Філиппова С. В. - Вступне слово головного редактора (2017)
Aleksandrov I. O. - Human’s capital and sustainable development of society, Lebid N. H. (2017)
Башинська І. О. - Використання сучасних інформаційних технологій управління проектами, Хрістова А. В. (2017)
Волощук Л. О. - Фінансова стратегія в управлінні розвитком та економічною безпекою підприємств, Науменко К. І. (2017)
Zabarna E. M. - Logistics of modern regional development based on separation of competencies (2017)
Коваленко О. М. - Методичні засади формування системи ризик-менеджменту в інтегрованій промисловій компанії, Станіславик О. В. (2017)
Kovalev V. H. - Determination of quantitative and cost characteristics of unproductive losses of freshwater resources in the implementation of the household and production activities, Volkovа A. A., Chugunov A. A. (2017)
Ковтуненко К. В. - Управління дебіторською заборгованістю як інструмент зменшення фінансових ризиків на малих підприємствах, Ковалик О. А. (2017)
Козаченко Г. В. - Організація та дезорганізація діяльності підприємства: взаємозумовленість та взаємозв’язок (2017)
Кузьмін О. Є. - Державне регулювання діяльності ВНЗ, його значення у забезпеченні поступального розвитку вищої освіти, Яструбський М. Я. (2017)
Mozhei K. A. - Construction of a Roadmap for access to "Digital inclusion" as a mechanism for transforming the system of providing public services, Lukianov D. V. (2017)
Погорелов Ю. С. - Способи розвитку підприємства: умови та результативність використання (2017)
Костюк-Пукаляк О. М. - Вплив факторів на грошові потоки підприємств в умовах євроінтеграційних процесів України (2017)
Філиппова С. В. - Рецензія на монографію "Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної інфраструктури: теоретичні і прикладні аспекти" (2017)
Філиппова С. В. - Рецензія на монографію на НДР "Вплив інвестиційно-інноваційної складової на забезпечення соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я" (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, Contents (2017)
Nosov K. - Development of the descriptive binary model and its application for identification of clumps of toxic cyanobacteria, Zholtkevych G., Georgiyants M., Vysotskа О., Balym Y. (2017)
Raskin L. - Models and methods of regression analysis under conditions of fuzzy initial data, Sira O., Ivanchykhin Y. (2017)
Bihun R. - Construction of interpolation method for numerical solution of the cauchy's problem, Tsehelyk G. (2017)
Ruzhentsev V. - Development of the approach to proving the security of block ciphers to impossible differential attack, Onishchenko Y. (2017)
Lenkov S. - Features of modeling failures of recoverable complex technical objects with a hierarchical constructive structure, Zhyrov G., Zaitsev D., Tolok I., Lenkov E., Bondarenko T., Gunchenko Y., Zagrebnyuk V., Antonenko O. (2017)
Veselovska О. - Criterion of the continuation of harmonic functions in the ball of n-dimensional space and representation of the generalized orders of the entire harmonic functions in ℝn in terms of approximation error, Drohomyretska K., Kolyasa L. (2017)
Geche F. - Synthesis of generalized neural elements by means of the tolerance matrices, Mulesa O., Buchok V. (2017)
Dobrovska L. - Design of the universal classifier as a RBF network based on the cart solution tree, Dobrovska I. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, Contents (2017)
Bazhenov V. - Simulation of nanomodified polymers testing by the electric capacitive method, Protasov A., Ivitskiy I., Ivitska D. (2017)
Katrych V. - Improvement of the model of temperature distribution and registration of native radiation of biological objects, Mustetsov M., Kozheshkurt V. (2017)
Romanyshyn T. - Design and research of fishing tools with rational parameters of magnetic systems, Dzhus A., Romanyshyn L. (2017)
Valishin N. - A method of V-function: ultimate solution to the direct and inverse problems of dynamics for a hydrogen-like atom, Moiseev S. (2017)
Kravchenko O. - Hydrocavitational activation in the technologies of production and combustion of composite fuels, Suvorova I., Baranov I., Goman V. (2017)
Pavlenko А. - A study of phase transition processes features in liquid-gas systems, Kutnyi B., Abdullah N. (2017)
Boyko А. - Synthesis of the system for minimizing losses in asynchronous motor with a function for current symmetrization, Volianskaya Ya. (2017)
Dіlay І. - Effect of external pressures in dynamic gas mixers, Teplukh Z., Tykhan M., Stasiuk I., Kubara I.-R. (2017)
Abstract and References (2017)
Карпов В. В. - Державна політика у сфері надання послуг з експертизи культурних цінностей (2017)
Karpenko O. - Ideology and socio-cultural foundations of providing governance services, Savchenko N. (2017)
Pecheranskyi I. - Neo-conservative positions of cultural policy of the Ukrainian state at the present stage (2017)
Червякова О. В. - Інституційна складова механізму державного управління у сфері культури (2017)
Чечель О. М. - Державна політика у сфері культури як елемент стратегії національної безпеки України (2017)
Денисюк Ж. З. - Інтернет-меми як засіб постфольклорної комунікації (2017)
Doyar L. - Educational component of cultural paradigm of modern Ukrainian nation in the post-revolutionary emigration activities in Czechoslovak Republic (1920) (2017)
Dіachenko R. - Hotels and restaurants of Lviv in the context of hospitality: past and present (2017)
Любченко О. М. - Державна політика у сфері дозвілля як складова захисту національної культури: досвід Канади (2017)
Монько Т. С. - Міжнародні відносини як складова культурної політики України на сучасному етапі (2017)
Oliinyk O. - Age technologies in leisure activities (2017)
Шевченко Н. О. - Аналіз рекреаційного продукту дендрологічного парку "Олександрія" для підготовки перспективної моделі територіальної організації туристичної сфери регіону (2017)
Плюта О. П. - Соціальна культура у контексті методології дослідження української кухні (2017)
Androsova D. - Futurism of Edgar Varese in piano interpretation of his creative work (2017)
Бондарчук В. О. - Творчі звершення Дмитра Гнатюка: кінець 60-х – початок 70-х років ХХ століття (2017)
Hromchenko V. - On the problem of synthetic nature of sound generating machine of a wind instrument musician (performing and pedagogical aspects) (2017)
Kravchenko A. - Poly-genres in Ukrainian chamber-instrumental music: typological aspects (2017)
Нечитайло В. С. - Народне хореографічне мистецтво України у соціокультурних умовах сьогодення (2017)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Деякі аспекти інтонаційно-семантичного аналізу музичного тексту (2017)
Повзун Л. І. - "Біфункціональний код" камерності як семантична установка інструментально-ансамблевих жанрів (2017)
Потоцька О. В. - Style of performing interpretation as a subject of musicological research (2017)
Суржина Н. А. - Диригент Борис Афанасьєв: Дніпропетровський період творчості (1984 - 1992 рр.) (2017)
Тулянцев А. А. - Творчий шлях Юрія Чайки: режисура опери (2017)
Yan I. - Ukrainian music and drama theater in the context of the nation creation process of the last third of the XIX – beginning of XX century (2017)
Бевз М. В. - Специфіка ритміки та техніки виконання бальної самби як синтезованої форми танцю (2017)
Березуцька М. С. - Еволюція системи освіти бандуристів (2017)
Єфанова С. О. - До питання еволюції вальсу як різновиду бального танцю: історико-мистецтвознавчий аналіз (2017)
Кеба М. Є. - Конкурсний Віденський вальс: стандартизація та особливості становлення техніки виконання (2017)
Kislyak B. - Preconditions of Origin of Creation Work For Bayan(late XIX – mid-twentieth century) (2017)
Коростельова М. Д. - Риси постмодерну в балеті "Лускунчик" (П. Чайковський – Р. Поклітару) (2017)
Кулик А. В. - Культурно-історичні передумови розвитку вбудованих підприємств обслуговування (2017)
Ли Фанюань - Фантазия–соната "По прочтении Данте" Ф. Листа –пример воплощения жанрового синтеза (2017)
Наконечна О. В. - Проблеми та перспективи танцювальних шоу-програм в Україні (2017)
Ніколаєва Г. О. - Культурна антропологія та методика усної історії у контексті сучасного театрознавства (на прикладі артикуляції одеського міського міфу в творчій діяльності Одеського театру музичної комедії ім. М. Водяного) (2017)
Пахомова Є. Г. - Синестезія як концептуальна складова композиторського мислення Лесі Дичко (2017)
Походзей П. І. - Синтез диригентсько-режисерської інтерпретації у втіленні оперного спектаклю (на прикладі Оперної студії НМАУ ім. П. І. Чайковського) (2017)
Физер Е. С. - К проблеме названия музыкального произведения (2017)
Цзян Маньни - Истоки "Бергамасской сюиты" К. Дебюсси: к истории создания и общая характеристика (2017)
Черниенко О. А. - Генетические жанровые истоки прелюдии и прелюдирования (2017)
Чжан Тяньтянь - Каприччио как понятие и явление (2017)
Маслак О. І. - Особливості інвестиційного забезпечення машинобудівних підприємств Полтавської області, Шевчук Ю. В. (2016)
Grishko N. - The justification of the mechanism for the preventive managing of the realization process of the town strategic development, Ischenko S., Hlazunova O. (2016)
Хоменко М. М. - Соціально-економічні аспекти регіонального розвитку спортивного туризму (2016)
Колупаєва І. В. - Розробка моделі регуляторної політики (2016)
Zbyrannyk O. - Theoretical principles of forming the management system by the competitiveness of enterprise (2016)
Маслак М. В. - Cтандартно-індексний підхід до визначення вартості інтелектуально-інноваційних технологій (2016)
Trunina I. - Improvement of service quality under the conditions of intensification of hotel offer specialization, Zahorianska O., Sushchenko O. (2016)
Воденко К. В. - Основные модели социально-трудовых отношений и методология их развития в современных условиях (2016)
Горавичене А. - Оценка возможностей предоставления двойного диплома в университете прикладных наук Alytaus Kolegija (Литва) и Высшей школы бухгалтерского учета и администрирования (Iscap) Политехнического института г. Порто (Португалия), Будрене М., Нарушявичыс С. (2016)
Терон І. В. - Сутнісні ознаки та типи трансформації як форми нестабільності ринку праці (2016)
Циган Р. М. - Усунення асиметрії облікового забезпечення управління грошовими потоками з метою впливу на агентську проблему (2016)
Шелест О. Л. - Формування місцевих бюджетів в умовах розширення повноважень місцевих органів влади, Сидоренко О. О. (2016)
Вірбулевська О. В. - Стан сучасного страхового ринку України, Маздор А. А. (2016)
Шевченко І. В. - Моделі оперативного моніторингу бізнес-процесів у підрозділах підприємств, Скриль О. О, Захарченко Я. Р., Самойленко Ю. М. (2016)
Передмова (2016)
Колмакова В. - Імплементація європейського досвіду діяльності екологічних фондів в екологічну політику України (2016)
Шевченко І. - Міжнародний досвід впровадження СЕО: уроки та можливості для України (2016)
Микитенко В. - Інформаційно-методичний інструментарій оцінювання результативності макроекономічного регулювання розвитку каскадного формату організації виробничо-господарської взаємодії, Кузьменко Р. (2016)
Куценко В. - Освіта в контексті розбудови інформаційного та екобезпечного суспільства: теоретико-методологічні й практичні аспекти, Гаращук О. (2016)
Жарова Л. - Екологічне миробудівництво як механізм сталого розвитку в умовах особливого періоду (2016)
Шубалий О. - Теоретичні засади трансформації системи еколого-економічних відносин за синергетичним підходом (2016)
Клиновий Д. - Формування фінансово-економічного механізму проектного управління територіальними природно-господарськими комплексами, Петровська І. (2016)
Сакаль О. - Методологічні підходи до оцінювання екосистемних послуг (2016)
Третяк А. - Окремі аспекти визначення пріоритетів розвитку територіальних земельно-господарських комплексів, Третяк Н. (2016)
Буца О. - Економічний механізм екологічного регулювання рекультивації порушених земель, Умєров М. (2016)
Одношевна О. - Управління розвитком еколого-економічних систем аграрного природокористування (2016)
Нечипоренко О. - Теоретичні основи організації зрошуваного землеробства України (2016)
Рижова К. - Трансформація системи управління водними ресурсами України у контексті євроінтеграції (2016)
Мандзик В. - Пріоритети державної підтримки проектів розвитку територіального водно-господарського комплексу (2016)
Яроцька О. - Напрями зниження водоємності виробництва в Україні (2016)
Лицур І. - Світовий досвід використання механізму фіскального регулювання у лісовому господарстві, Ткачів С. (2016)
Никитюк П. - Концептуальні підходи до формування організаційно-економічного механізму екологізації лісового комплексу регіону, Сахарнацька Л. (2016)
Хлобистов Є. - Розвиток галузевої екологічної політики (на прикладі відновлювальної низькопотенційної енергетики), Сегеда І., Трикуш Н. (2016)
Обиход Г. - Екологічна модернізація у сфері охорони атмосферного повітря регіонів України: інтегральна оцінка, Омельченко А., Бойко В. (2016)
Коваленко А. - Перспективи розвитку чорнобильських територій на основі проектного підходу, Моцок О. (2016)
Ігнатенко О. - Удосконалення фінансово-економічних механізмів використання біоенергетичних технологій у муніципальних цілях (2016)
Дребот О. - Елементи економічного механізму раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища, Гадзало А. (2016)
Омельяненко Т. - Екомодернізація полігонів твердих побутових відходів: організаційні та економічні аспекти, Маковецька Ю. (2016)
Антоненко І. - Розвиток туризму у форматі збалансованого природокористування, Мельник І. (2016)
Горський А. - Удосконалення методики рейтингового оцінювання екологічної та природно-техногенної безпеки регіонів України (2016)
Сухіна О. - Модель нової системи екологічного оподаткування в умовах децентралізації владних повноважень (2016)
Шпильова Ю. - Екосистемні послуги в системі стимулювання сталого розвитку територій, Носуліч Т. (2016)
Ільїна М. - Прогноз перспектив розвитку сфери туризму в умовах економічного спаду (2016)
Іртищева І. - Розвиток річкової інфраструктури як елемента аграрної логістики в контексті ресурсозберігаючої політики, Бойко Є. (2016)
Штогрин Г. - Екологоорієнтовані інструменти державного регулювання житлово-комунального господарства сільських територій: перспективи розвитку (2016)
Анісімов В. - Проблеми соціальної інфраструктури в контексті реалізації завдань сталого розвитку в Україні (2016)
Алимов О. - Формування стратегічного потенціалу сталого розвитку України у контексті розбудови нової регіональної карти, Драган І. (2016)
Демешок О. - Методологічна схема вирішення проблем щодо формування стратегічного потенціалу промисловості в регіонах держави (2016)
Рудницький В. М. - Метод синтезу операцій криптографічного перетворення за критерієм строгого стійкого кодування, Шувалова Л. А., Нестеренко О. Б. (2017)
Петрищев О. Н. - Математическая модель многосекционного пьезоэлектрического трансформатора с кольцевыми электродами во вторичных электрических цепях, Базило К. В. (2017)
Трембовецька Р. В. - Встановлення та оцінка невизначеності результату вимірювання лінійного розміру безконтактним методом, Гальченко В. Я., Тичков В. В. (2017)
Медведський М. М. - Лідарний комплекс для моніторингу метеорологічного стану атмосфери, Арібжанов М. Т., Гавриш О. С. (2017)
Прокопенко Т. О. - Когнітивна модель управління ризиками технологічного комплексу неперервного типу, Прокопенко В. А. (2017)
Гавриш О. С. - Поліноміальні алгоритми вимірювання амплітуди гармонічного сигналу з флуктуючою частотою при когерентному прийомі і асиметрично-ексцесній заваді, Бурдукова О. В., Іващенко А. О., Безпалий Р. О. (2017)
Битько Н. М. - Экспериментально-статистические исследования секущего модуля деформаций тяжелого бетона при длительном центральном сжатии нагрузкой различной интенсивности, Кузнецова О. В., Бойко В. В. (2017)
Жицька Л. І. - Екологічна оцінка ризиків використання пересувних джерел автотранспорту на урбанізованих територіях, Гончаренко Т. П., Пономаренко О. В. (2017)
Петрук В. Г. - Дослідження взаємодії трикальційфосфату з тетрахлорометаном та оксохлоридом вуглецю, Петрук Г. Д., Крикливий Р. Д. (2017)
Савина О. Ю. - Особенности наукоемких предприятий и специфика управления их проектами (2017)
Чубенко М. О. - Використання гнучких методологій SCRUM і KANBAN в ІТ проектах, Семиног В. І., Іларіонов О. Є. (2017)
Видря С. О. - Застосування методів ситуаційного аналізу в управлінні ІТ проектами, Голуб Я. С. (2017)
Денчик О. Р. - Аналіз ризиків проектів в агропромисловому комплексі, Бедрій Д. І., Савченко С. О. (2017)
Тимченко А. А. - Системний аналіз процесів та моделей взаємозв’язків і взаємодій. Лінійні статичні системи (2017)
Медушевський С. В. - Управління ризиками якості автоматизованої інформаційної системи (2017)
Рибалка І. О. - До екологічної безпеки зелених насаджень в умовах швидкої інвазії омели білої (Viscum album L.) (2017)
Солодовнік Т. В. - Вирішення актуальних питань водопідготовки та очищення стічних вод науковцями міжнародного рівня в рамках проекту "Водна гармонія", Столяренко Г. С. (2017)
Бойко О. І. - Електронне портфоліо викладача – альтернативна форма оцінки його педагогічної діяльності та професіоналізму (2017)
Титул, зміст (2010)
Варналій З. - Кооперація великих і малих підприємств як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємництва України, Дрига С. (2010)
Medvéné dr Szabad K. - Wellness and SPA tourism in Hungary now and in the future 2009–2011 (2010)
Краснокутська Н. - Підприємницький потенціал України в порівнянні з країнами ЄС (2010)
Туніцький Н. - Критерії сегментації вітчизняного споживчого ринку елітних меблів (2010)
Бережницька У. - Ефективність бюджетних програм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва (2010)
Булгакова С. - Бюджетний ризик: сутність, класифікація, фактори ризику, Микитюк І. (2010)
Ткаченко Н. - Досвід оцінювання міжнародними рейтинговими агентствами фінансової стійкості страховиків (2010)
Глубокий В. - Природа економічного капіталу та його роль у діяльності банку (2010)
Лісовська Н. - Фінансово-економічна сутність лізингової діяльності (2010)
Кучеренко В. - Сутність інтеграції банківського та страхового капіталів (2010)
Савченко Н. - Формування та використання фінансових ресурсів системи соціального страхування України (2010)
Тарасюк М. - Моделювання господарської діяльності торговельних мереж (2010)
Резюме (2010)
Коваль С. С. - Формализация требований заказчика при проектировании нестандартного оборудования, Рылова Н. В., Ковалева А. И. (2017)
Запорожець О. І. - Визначення параметрів оптимальної комфортності у робочої зоні приміщення за показниками повітряного середовища, Сукач С. В., Галаган О. Г., Козловська Т. Ф. (2017)
Зайцев Е. П. - Суперпозиция основных уравнений квазистатической термоупругости анизотропных термочувствительных тел (2017)
Дмитренко Т. А. - Розробка автоматизованої інформаційної системи "Портал кафедри ВНЗ", Деркач Т. М., Демиденко М. І., Дмитренко А. О. (2017)
Головко Ю. М. - Узагальнена умова страгування тріщини, що ініційоване коливаннями в породному напружено-деформованому середовищі, Сдвижкова О. О., Клименко Д. В. (2017)
Негрей С. Г. - Определение параметров породной полосы с ограниченной податливостью, Негрей Т. А. (2017)
Павлюченко Ю. О. - Удосконалення засобу гідроабразивного перфорування стільникових панелей із джерелом живлення імпульсної дії (2017)
Подкопаев С. В. - О напряженно-деформированном состоянии боковых пород при внезапном обрушении основной кровли, Иорданов И. В., Чепига Д. А. (2017)
Мосьпан Д. В. - Система методов интенсификации в интелектуальных технологиях пластического деформирования (2017)
Дмитриков В. П. - Улучшение достоверности хроматографической идентификации органических загрязняющих веществ природных сред, Козловская Т. Ф. (2017)
Сидоренко В. Л. - Концептуальні засади розробки системи комплексного моніторингу зони радіаційної аварії, Азаров С. І. (2017)
Бахарєв В. С. - Обґрунтування вимог до організації та проведення режимних, оперативних та епізодичних спостережень за якістю атмосферного повітря із застосуванням пересувних екологічних лабораторій, Маренич А. В. (2017)
Рокочинський А. М. - Удосконалення методичних підходів до оцінювання екологічної ефективності природно-меліоративних режимів осушуваних земель, Волкова Л. А., Волк П. П., Фроленкова Н. А. (2017)
Налисько Н. Н. - Инициирование локальных скоплений метана ударной воздушной волной при аварийных взрывах в горных выработках (2017)
Рибалка І. О. - До питання підвищення рівня екологічної безпеки насаджень населених пунктів України в умовах надмірного розповсюдження омели білої (Viscum Album L.) (2017)
Запорожець О. І. - Оцінювання шумового впливу від повітряних суден в районі аеропорту, Левченко Л. О. (2017)
Магльована Т. В. - Отримання нових сорбентів для системи комплексного екологічного моніторингу важких металів у стічних водах (2017)
Єгорова О. В. - Оцінка стану якості поверхневих вод в районі розміщення полів фільтрації виробництва лимонної кислоти (2017)
Лашко С. П. - До питання безпеки експлуатації північно-східної частини Біланівського кар’єру залізистих кварцитів (2017)
Бех І. Д. - Концептуальна модель я-центрованості у вихованні та духовному розвитку особистості (2015)
Wagner E. - Local – global concepts in arts education (2015)
Вакуленко В. М. - Про деякі аспекти кризи духовності сучасної молоді (2015)
Вдовченко В. В. - Духовна спорідненість українських та китайських національних традицій під час розробки візуальних і словесних образів у психології художньо-проектної творчості: індоєвропейська традиція (Шевченко Т. та Білокур К.), Антонович Є. А. (2015)
Бабак В. І. - Сутність та специфіка реалізації акмеологічного підходу як методологічного орієнтира у підготовці майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ до професійної діяльності (2017)
Євтух М. Б. - Модель системи формування науково-дослідницької компетентності у студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, Борисенко Л. Л. (2015)
Боднарук І. І. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема сучасної вищої школи (2017)
Кафарський В. І. - Духовні сили людини (2015)
Бондаренко В. В. - Особливості тактичної підготовки працівників підрозділів патрульної поліції (2017)
Krsek O. Ye. - Language policy in the united states: forming lingual personality (2015)
Глікман С. В. - Методологічне підґрунтя формування професійних якостей майбутніх судноводіїв (2017)
Махінов В. М. - Роль соціокультурного фактора у формуванні мовної особистості майбутнього вчителя засобами професійного спілкування (2015)
Гуменюк С. В. - Результати педагогічного експерименту щодо формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами інноваційних технологій (2017)
Мірошніченко В. І. - Любов та духовність як визначальні категорії патріотичного виховання молоді (2015)
Дудка У. Т. - Професійна компетентність майбутнього економіста – запорука якісної підготовки у вищому навчальному закладі (2017)
Набок М. В. - Моральність як важлива соціально-ціннісна ознака професійного управління (2015)
Коваленко О. П. - Позааудиторна діяльність як складова самоосвіти майбутнього авіафахівця у процесі вивчення природничих дисциплін (2017)
Пелех Л. Р. - Забезпечення якості самостійної роботи аспірантів з вивчення іноземної мови на основі впровадження засадничих психолого-педагогічних принципів (2015)
Козак Х. І. - Індикатори продуктивного застосування деонтологічного підходу в професійній підготовці майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи (2017)
Помыткин Э. А. - Развитие духовного потенциала и глубинные преобразования личности (2015)
Маланюк Н. М. - Характеристика компетенцій, що є складовими професійної математичної компетентності студентів коледжу економічного профілю (2017)
Рашидов С. Ф. - Соціальні і релігійні ідентичності та виховання толерантності (2015)
Мельничук І. М. - Мотивація пізнавальної активності майбутніх учителів природознавства до використання засобів музейної педагогіки (2017)
Роганова М. В. - Нова місія педагога-куратора у виховному процесі вищого педагогічного навчального закладу (2015)
Нанінська Л. Л. - Професійне спрямування вивчення іноземної мови курсантами вищих військових навчальних закладів, Богданюк О. Д. (2017)
Сопівник Р. В. - Визначення пантеону героїв у контексті конструювання виховного ідеалу студентів (2015)
Островська Н. Д. - Дидактична культура вчителя як основа його професійної компетентності, Дацун (Синчишина) О. А. (2017)
Фішер Дж. В. - Важливість взаємин з богом для досягнення духовного добробуту (2015)
Ребуха Л. З. - Історичні аспекти становлення професії соціального працівника (2017)
Schafer D. P. - Living a cultural life (2015)
Редіна В. А. - Зародження позашкільної інклюзивної освіти туристсько-краєзнавчого напряму в Україні (2017)
Shevchenko G. P. - Spiritual and moral upbringing of a personality: experience of teaching special course for pedagogy students (2015)
Романюк С. З. - Формування культури мовлення учнів в умовах реформування початкової школи України у 70 - 90-х рр. ХХ ст. (2017)
Шинкарук В. Д. - Пріоритети роботи гуманітарно-педагогічного факультету у системі професійної підготовки фахівців НУБіП України (2015)
Руснак І. С. - Проблема навчання культури мовлення в професійній діяльності педагогів Східної Галичини першої третини ХХ ст. (2017)
Вихідні дані (2015)
Сваричевська А. П. - Компоненти, критерії, показники і рівні сформованості екологічної компетентності майбутніх офіцерів цивільного флоту (2017)
Царик О. М. - Основні аспекти розвитку культури писемного мовлення учнів у школах України: 1991 – 2000 рр. (2017)
Шабалдак А. В. - Педагогічні умови підготовки курсантів Військової академії до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу (2017)
Яворська С. Т. - Проблема розвитку культури мовлення в історичному контексті (I пол. ХХ ст.) (2017)
Ярема В. В. - Основні орієнтири дослідження підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності (2017)
Ястремська С. О. - Філософсько-методологічні засади професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах (2017)
Загальні збори Української академії аграрних наук (2010)
Панасюк Б. Я. - Всесвіт диктує свої закони (2010)
Головатюк Є. О. - Ефективність ризогуміну при вирощуванні сої, Ситар О. В., Таран Н. Ю., Новицька Н. В., Каленська С. М. (2010)
Кирик М. М. - Мікобіота насіння пшениці озимої, Ковалишин А. Б., Ковалишина Г. М. (2010)
Петриченко В. Ф. - Вивчення конкурентних взаємозв’язків і продуктивності кормових агрофітоценозів, Пелех І. Я. (2010)
Бондарчук А. А. - Сортозаміна в сучасних умовах картоплярства (2010)
Довгань С. В. - Довгостроковий прогноз розмноження лучного метелика в Україні (2010)
Козир B. C. - Ефективність замкненого циклу виробництва і переробки свинини (2010)
Шеремета В. І. - Морфобіохімічні показники крові корів в останню декаду тільності, Трохименко В. З., Литвиненко Т. В. (2010)
Кириченко В. В. - Використання маркерів у селекції соняшнику, Задорожна О. А., Шарипіна Я. Ю., Юшкіна Л. Л. (2010)
Булгаков В. М. - Теорія руху частинки добрива у відцентровому розсіювальному апараті, Пилипака С. Ф. (2010)
Савченко Ю. І. - Концентрація 137Сs і важких металів у яловичині залежно від різного рівня цукру, протеїну та мікроелементів у раціонах бугайців, Савчук І. М., Савченко М. Г., Чорна Л. І., Гончарова К. В., Кальник Л. А. (2010)
Лісовий М. М. - Екологізація агролісомеліоративних заходів захисту ентомофауни агроландшафтів Лісостепу, Вагалюк Л. В., Чайка В. М. (2010)
Кузнєцова І. В. - Сучасний стан виробництва крохмалепродуктів у світі (2010)
Россоха В. В. - Механізм державної підтримки аграрного сектора економіки в умовах членства України у СОТ (2010)
Тютюнник Н. В. - Особливості генезису чорноземів у східній частині Степу Північного (2010)
Гринчук В. Ю. - Зарубіжний досвід кооперативного руху у сфері виробництва та переробки молока (2010)
Качанова Т. В. - Урожайність і якість зерна сортів вівса залежно від обробітку ґрунту та мінеральних добрив на чорноземах південних Степу України (2010)
В. Ф. Коваленку — 70 (2010)
С. М. Рижуку — 60 (2010)
Иванников Т. П. - Концерт "Аранхуэс" для гитары с оркестром Х. Родриго как феномен испанского неоклассицизма (2017)
Лісецький С. Й. - Хорові концерти Степана Дегтяревського – яскравий зразок українського класицизму (проблема образності та стилю) (2017)
Сідлецька Т. І. - Творча діяльність жіночого вокального ансамблю "Перлина" Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича: мистецтвознавчий дискурс (2017)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Деякі аспекти інтертекстуального аналізу музичного твору (2017)
Тормахова В. М. - Особливості інтерпретації в джазі (2017)
Ланіна Т. О. - Феномен естрадного вокального ансамблю в сучасному культуропросторі (2017)
Перцов М. О. - Особливості флейтового ансамблю на прикладі творчості Олени Сєрової (2017)
Богданов М. М. - "SMM": маркетинг в соціальних мережах як інструмент просування музичного контенту в мережІ Інтернет (2017)
Ганджа І. В. - Мистецька родина Третяків (2017)
Кацалап О. В. - Особистість співака в умовах ідеологічних перетворень у культурно-мистецькому житті України 1920–1930 рр. (2017)
Лю Кетін - Провансальський "провінціалізм" у творчості Д. Мійо (на матеріалі "Бразильських танців" і 2-ї сюїти "Скарамуш") (2017)
Лю Фань - Особенности тембрового колорита фортепианной музыки Чу Ванхуа (на материале концерта для фортепиано с оркестром "Желтая река") (2017)
Олійник Н. П. - Звуковий код традиційної обрядовості календарного циклу українців Харківщини (2017)
Денисюк Ж. З. - Постфольклорні креолізовані твори у вимірі візуальної інтернет-комунікації (2017)
Шевченко Н. О. - Інноваційні підходи до моделювання напрямів розвитку рекреаційної діяльності на територіях дендрологічних парків (2017)
Гедзь О. П. - Творчість Сергія Дрімцова в архівних документах (2017)
Сорока М. В. - Багатогранність творчої особистості В. Винниченка, літературна спадщина драматурга (2017)
Федорова Є. В. - Про зміст поняття "фестиваль перукарського мистецтва" (2017)
Бражнік О. В. - Самостійна робота з академічного курсу "Рисунок" як засіб формування творчого потенціалу дизайнера (2017)
Гармаш Ю. Т. - Колорит екранного живопису, Прядко О. М. (2017)
Корусь О. П. - Творчість російського скульптора-анімаліста Олексія Цвєткова на Городницькому фарфоровому заводі (2017)
Петрушевський А. О. - Технологічний аспект розвитку давньогрецького станкового живопису, Петрушевська Н. І. (2017)
Сапфірова Н. М. - Стилістика срібного посуду, виробленого на фабриці художньо-ювелірних виробів Й. Маршака (2017)
Сиваш І. О. - Національний одяг як чинник етнокультури в контексті українського етнодизайну (2017)
Філатова М. І. - Досвід розшифровки англійської карикатури з колекції Харківського художнього музею (2017)
Чебан В. О. - Декоративно-прикладне мистецтво доби модерну: типологія та стилістика виробів (2017)
Чупріна Н. В. - Критерії формування модних тенденцій та проектних образів масового вжитку в індустрії моди (2017)
Ієвлева В. П. - Школи мистецтв у природному середовищі, Шевчук І. І. (2017)
Єсипенко Р. М. - Організаційні проблеми українського театру 60-80-х років ХХ ст. (2017)
Афоніна О. С. - Нові конотації в балетах "Весна священна" та художні прийоми "подвійного кодування" в мистецтві хореографії (2017)
Гусакова Н. М. - Художньо-творча діяльність режисера: характер професійної роботи фахівця (2017)
Шлемко О. Д. - Особливий театр як дієвий інструмент художнього та арт-терапевтичного впливу (2017)
Нечаєнко Т. В. - Мистецтво сценічного мовлення як основа професійної підготовки майстрів театру і кіно, Винар О. Б. (2017)
Шалапа С. В. - Ретроспективний аналіз становлення системи запису танцю (2017)
Костецький С. В. - Сучасні підходи до визначення поняття "сценічний бальний танець" (2017)
Мельникова Н. О. - Жанровое разнообразие спектаклей с анималистическими образами (2017)
Безугла М. В. - Характеристика рівнів сформованості у студентської молоді духовно-культурних цінностей (2015)
Бондаренко В. І. - Методологічні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу (2015)
Бутенко Л. Л. - Культура наукового мислення як передумова успішності діяльності науково-педагогічних працівників (2015)
Вакулевич О. О. - Досвід виховання екологічної відповідальності студентів аграрних вищих навчальних закладів (2015)
Гаркуша О. О. - Художня освіта в розвитку людини і суспільства (2015)
Garus I. D. - The Potential Of Reading Approach Instruction In Raising Learners’ Linguistic Awareness, Solopova T. G. (2015)
Кафарська О. Б. - Використання просвітницьких ідей Т. Шевченка в педагогічній думці Галичини ХХ ст. як передумова формування громадянського виховання особистості (2015)
Ларіонова Н. Б. - Ціннісно-смисловий компонент професійної готовності майбутніх соціальних педагогів (2015)
Мельничук Т. Ф. - Гуманізація та гуманітаризація освіти як чинники формування творчої особистості в дослідницьких університетах (2015)
Мешко К. І. - Системно-ціннісний підхід у змісті виховання дбайливого господаря (2015)
Осадча Н. О. - Проблеми самотності: історичний і сучасний дискурси (2015)
Осіпцов А. В. - Розробка та структурування вербально-логічної моделі педагогічної технології виховання загальнолюдських цінностей студентської молоді (2015)
Петрів Г. В. - Календар свят і пам'ятних дат як засіб виховання ціннісного відношення до рідної землі студентів аграрних коледжів (2015)
Пономарьова Г. Ф. - Розробка системи виховної роботи у вищому педагогічному навчальному закладі – умова становлення майбутнього фахівця (2015)
Рашидова С. С. - Мистецтво і художнє мислення в науці і педагогічній діяльності (2015)
Сбітнєва Л. М. - Взаємодія художнього і естетичного як передумова ефективності музично-естетичного виховання особистості (2015)
Сопівник І. В. - Виховання екологічної відповідальності сільської молоді – запорука продовольчої безпеки країни (2015)
Сопівник Р. В. - Ціннісні орієнтири екзистенціалізму в контексті виховання особистості (2015)
Тадеєв П. О. - Визначення спеціальної обдарованості відповідно до видів інтелекту, Голубєва І. В. (2015)
Тюріна Т. Г. - Людська думка як важливий чинник формування ноосферної особистості (2015)
Ушаков A. C. - Культурологічні засади іншомовної підготовки викладачів у Канаді (2015)
Forostiuk I. V. - The Ways Of Maintaining Ukrainian Spirituality In Multinational And Foreign Language Environment (By The Example Of Saturday Schools Of Ukrainian Studies In The USA) (2015)
Хмельницька О. І. - Методологічні підходи до проблеми формування професійної культури студентів магістратури (2015)
Чернявський Б. В. - Освоєння духовно-естетичних цінностей у процесі професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до використання комп’ютерних технологій навчання (2015)
Яшник С. В. - Готовність педагогів до інноваційної діяльності як умова формування управлінської компетентності у майбутніх фахівців (2015)
Вихідні дані (2015)
Волощук М. М. - Княгиня Грифіна Ростиславівна, її польський шлюб та ймовірне руське оточення двору (2016)
Cтасюк А. Є. - Францисканські місії на Русі в часи правління Юрія ІІ Тройденовича (1325-1340) (2016)
Павлюк А. М. - Меровінги у Лангобардській міждинастичній боротьбі 40-70-х рр. 7-го (2016)
Лоштин Н. Т. - Єзуїтика в бібліотеці станіславівських тринітаріїв (2016)
Zasupko M. - Розвиток медицини в Гетьманщині в першій половині 18-го ст. (2016)
Климюк У. Б. - Модель майбутньої державності поляків та українців в Галичині напередодні Першої світової війни: порівняльний аспект (2016)
Малярчук О. М. - Сільське господарство Івано-Франківської області періоду "розвиненого соціалізму" (2016)
Федорчак П. С. - Формування та розвиток української еміграції у міжвоєнній Чехословаччині (20-30-ті 20-го ст.), Яворський А. Є. (2016)
Пендзей І. В. - Проблема суспільного вибору та національно-демократичного відродження Угорщини (вересень-грудень 1944 рр.) (2016)
Адамович С. В. - Міжнаціональна ситуація в Україні напередодні всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р. (2016)
Райківський І. Я. - Володимир Антонович і Галичина (2016)
Островський В. В. - Самвидавна "альтернатива" Дмитра Квецка (2016)
Когут О. В. - Галицький драматичний феномен:Любов та Ігор Липовські (2016)
Королько А. З. - Музично-хорове товариство "Боян" на Покутті в кінці 19-го - на початку 20-го ст. (2016)
Проців О. Р. - Організація мисливства та рибальства у Богородчанському повіті середині 19-го - початку 20-го ст. (2016)
Кіндрачук Н. М. - Вияв нонконформізму у середовищі української творчої інтелігенції 60-х - 70-х рр. 20-го ст. (2016)
Олексишин О. О. - Діяльність професійних мистецьких колективів Прикарпаття в контексті радянської культурної політики середини 40-х - початку 50-х рр. 20-го ст. (2016)
Стецик Ю. О. - Городенківський Василіянський монастир (1695-1765) (2016)
Горан Т. А. - Зміни в організаційній структурі Перемишльської греко-католицької єпархії у 20-30-х рр. 20-го ст. (2016)
Пилипів І. В. - Розвиток богословської освіти в галицькій греко-католицькій митрополії другої половини 19-го - початку 20-го ст., Делятинський Р. І. (2016)
Єгрешій О. І. - Гендерна ідеологія: науковий дискурс на тлі руйнування традиції (2016)
Кобута С. Й. - Професійна і громадсько-політична діяльність адвокатів Станиславівщини (кінець 19-го - початок 20-го ст.: історіографічний огляд) (2016)
Марущенко О. В. - Cучасна українська історіографія про "геноцидну" інтерпретацію Волинської трагедії 1943 р. (2016)
Стефанюк Г. В. - Єзуїтські панегірики як джерело до вичення діяльності Товариства Ісусового у Станиславові (1715-1773), Клоновський Ю. І. (2016)
Шологон Л. І. - Загальна характеристика актуалізованих джерел з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини 19-го – початку 20-го ст (2016)
Borchuk S. - Regional studies encyclopedia of Ukrainian - 26-volume "Hisstory of cities and villages Ukrainian SSR" (2016)
Геник М. А. - Лібералізація політики Польщі стосовно національних меншин (1975-1991) (2016)
Петраш А. І. - Історичні передумови формування езотеричних ідей в Європі кінця 19-го – поч. 20-го ст. (2016)
Бойчук Х. А. - Барвінковий обряд у весільній обрядовості Гуцульщини (за матеріалами с. Микуличин Яремчанської міськради Івано-Франківської області) (2016)
Савчук Б. Р. - Листування Степана Федака в російському полоні з Володимиром Охримовичем (Серпень 1915 – грудень 1916 рр.) (2016)
Зварич Р. Р. - Судова репресія національних меншин Станиславівського воєводства у складі Другої Речі посполитої (2016)
Савіцька І. М. - Діяльність українських професійних навчальних закладів Станиславова у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) (2016)
Райківський І. Я. - Перші Грабовецькі читання "Академік Володимир Грабовецький – вчений, громадський діяч" (Всеукраїнська наукова конференція, 6 грудня 2016 р.), Єгрешій О. І. (2016)
Гуржій О. І. - Сторінки з літопису взаємовідносин родин І. Гуржія та В. Грабовецького (2016)
Єгрешій О. І. - "Львівський псевдо-собор 1946 р. у процесі ліквідації Греко-католицької Церкви радянським режимом" (Всеукраїнська науково-практична конференція до 70-х роковин псевдособору, 12 квітня 2016 р.), Делятинський Р. І. (2016)
Єгрешій О. І. - "Гендерна ідеологія: загрози та виклики для християнської ідентичності" (Регіональна науково-практична конференція, 10 листопада 2016 р.), Королько А. З. (2016)
Королько А. З. - Інформація про захист кандидатських дисертацій в спеціалізованій вченій раді К 20.051.05 ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" у 2013–2016 рр. (2016)
Монолатій І. С. - Цивілізаційний погляд на українську культуру, Шологон Л. І. (2016)
Кугутяк М. В. - Пам’яті Івана Івановича Червінкіна-Корольова - педагога, вченого, наставника, Марущенко О. В. (2016)
Наші автори (2016)
Польовий В. П. - Динаміка змін гемокоагуляційних параметрів крові статевозрілих і старих щурів з травмою тонкої кишки, Лепкалюк Д. Д., Сидорчук Р. І., Карлійчук О. О., Паляниця А. С. (2017)
Vasylchyshyn Y.M. - Efficiency of laminar clean air or ultraviolet radiation in orthopedic operating rooms, Vasyuk V.L., Vasiuk S.V. (2017)
Лютко О. Б. - Визначення спрямованості антибактеріальної терапії в комплексному лікуванні хворих з інфекційними ускладненнями остеосинтезу, Колов Г. Б., Митякіна І. Ю. (2017)
Васюк В. Л. - Роль мікрочасток у перенесенні патогенної мікрофлори в повітрі ортопедичних операційних (дискусійна стаття), Васильчишин Я. М., Васюк Ю. В. (2017)
Климовицький В. Г. - Напрямки відновлювального лікування постраждалих з переломами вертлюжної западини у реабілітаційному періоді, Канзюба А. І., Донченко Л. І., Гончарова Л.Д. (2017)
Польовий В. П. - Динаміка змін системного фібринолізу хворих на травматичну хворобу, Сидорчук Р. І., Карлійчук О. О., Паляниця А. С., Волянюк П. М., Кіфяк П. В. (2017)
Шимон В. М. - Біохімічні маркери стану кісткової тканини у хворих із переломами вертлюгової ділянки стегнової кістки та тиреотоксикозом у динаміці відновного лікування, Стойка В. В., Шерегій А. А., Шимон М. В., Кубані В. І. (2017)
Шимон В. М. - Синдром сагітальної девіації виростків стегнової кістки, зміни навантаження в колінному суглобі, Пушкаш І. І., Литвак В. В., Матічин Ю. М., Гавришко М. Г. (2017)
Павлішен Ю. І. - Лікування черезвертлюгових багатоскалкових переломів стегнової кістки типу 31 А 1 в умовах центру травми Хмельницької обласної лікарні, Витвицький В. Б, Завялець І. Т., Павлішена Т. Ю. (2017)
Рой І. В. - Апарати пасивної розробки рухів та силові вправи у реабілітації хворих після артроскопічного мікрофрактурування хряща колінного суглоба, Баяндіна О. І., Гугушкін Д. Ю. (2017)
Марченкова Н. О. - Остеосинтез переломів діафізів довгих трубчатих кісток верхньої кінцівки у дітей, Цвях А. І., Корицький А. Г. (2017)
Саух С. Є. - Агрегована модель мережі міжсистемних та міждержавних ліній електропередачі ОЕС України, Джигун О. М. (2017)
Чемерис А. А. - Особенности текста компьютерных программ в процессе распараллеливания (2017)
Куцан Ю. Г. - Эволюция рынка электрической энергии Украины. Пути трансформации и ожидаемые результаты, Иванов Г. А. (2017)
Давыденко А. Н. - Исследование взаимосвязей между семантическими параметрами для области безопасности систем доступа (2017)
Каменева И. П. - Некоторые методы и средства исследования устойчивости урбанизированных территориальных систем, Артемчук В. А., Яцишин А. В., Бугаев А. Ф. (2017)
Владимирский А. А. - Разработка модернизированной системы низкочастотного диагностирования состояния трубопроводов РАСТР-1М, Владимирский И. А., Криворучко И. П., Савчук Н. П. (2017)
Чирва А. А. - Математическая модель гидравлических процессов в пневматическом трубопроводе (2017)
Місько В. M. - Прискорення методу квадратичного решета на основі використання додаткового пошуку В-гладких чисел (2017)
Попов А. А. - Математическое и программное обеспечение для определения уровня техногенной нагрузки на атмосферу за длительный период выбросов от химически опасных объектов, Ковач В. О., Алексеева Е. В., Краснов Е. Б. (2017)
Суліма О. А. - Аналіз основних систем надання повноважень користувачам (2017)
Шабан М. Р. - Програмна реалізація перевірки повноти та несуперечності функціонального профілю захисту (2017)
Яцишин Т. М. - Аналіз впливу аварійних ситуацій на навколишнє середовище при бурінні нафтогазових свердловин (2017)
Кучеров Д. П. - Идентификационный подход к определению частоты радиосигнала, Березкин А. Л. (2017)
Шенгур С. В. - Пристрій дистанційного моніторингу швидкості та напряму вітру, Дергунов О. В. (2017)
Щербак Л. М. - Шумометрія як напрям вимірювань характеристик стохастичних сигналів (2017)
Пилипенко Г. В. - Синтез нечіткої системи визначення завантаженості буфера маршрутизатора (2017)
Огірко О. І. - Математична модель та інформаційна технологія для аналізу енергетичних характеристик поверхневих шарів металів (2017)
Яцишин М. М. - Концептуально-інформаційне моделювання аварійних ситуацій при бурінні нафтових і газових свердловин, Піндак Р. О., Юрич А. Р., Пасєка М. С. (2017)
Ткачук Р. Л. - Лінгвіністичні і логічні аспекти формування процедур прийняття термінальних рішень (2017)
Гавриш Б. М. - Побудова граматик для структурного розпізнавання текстових зображень, Тимченко О. В., Тимченко О. О. (2017)
Ваврук Є. Я. - Компресія зображень з використанням штучних нейронних мереж, Ваврук І. Є. (2017)
Кунченко-Харченко І. В. - Цикли Кондратьєва історія розвитку енергетики, як ресурсної бази іноваційних і інформаційних технологій, Сікора Л. С. (2017)
Полусин О. Б. - Організація і структурні елементи систем захисту інформації, Тимченко О. В., Лях І. М., Сабат В. І. (2017)
Лиса Н. К. - Лазерна діагностика енергетичних і просторових образів динаміки процесів фізико–хімічних перетворень, Сікора Л. С., Яворський Б. І. (2017)
Береговська Х. В. - Розроблення моделей систем "Інтелектуальний будинок", побудованих на базі моделей Петрі-Маркова, та доповнених функціональними компонентами, Машевська М. В., Теслюк В. М. (2017)
Поліщук М. Б. - Системне і структурне мислення як основа процесу навчання, Левицька Г. Н., Тимченко О. В. (2017)
Лозинський А. Я. - Вдосконалення моделі комунікації агентів в мультиагентних системах, Теслюк В. М., Зелінський А. Я., Нарушинська О. О. (2017)
Коробчинський М. В. - Метод забезпечення функціональної стійкості розподіленої системи управління на основі критеріїв діагностування та надійності, Дурняк Б. В. (2017)
Карвацкий А. Я. - Экспериментальные исследования процесса обжига углеграфитовой продукции, Лелека С. В., Пулинец И. В., Лазарев Т. В. (2012)
Мікульонок І. О. - Класифікація одержуваних екструзією виробів з термопластів, Крутась І. О. (2012)
Мікульонок І. О. - Охолодження екструдованих профільних виробів з термопластичних матеріалів, Крутась І. О. (2012)
Корнієнко Б. Я. - Підвищення потужності внутрішнього джерела центрів грануляції при одержанні гуміново-мінеральних твердих композитів, Мартинюк О. В., Мельник М. П., Гайдай С. С., Семененко Д. С. (2012)
Бригинець Р. В. - Особливості взаємодії в системі епоксид-вода, Свідерський В. А. (2012)
Шилович Т. Б. - Теплові характеристики виробництва залізобетонних виробів на ПрАТ "Зоря Поділля" (2012)
Корніенко Б. Я. - Двофазна модель процесу зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі (2012)
Нечипорук В. В. - Особливості моделювання нестаціонарних енергетичних випадкових процесів з використанням стохастичних лінійних процесів (2012)
Yakymchuk O. V. - Sustainable plastics, Maritz A. A. (2012)
Yakymchuk O. V. - Laboratory scale pressure vessel assembly for compression molding of biodegradable composites, Maritz A. A. (2012)
Колосов О. Є. - Прогнозування кінетики випаровування розчинників під час сушіння тканих просочених наповнювачів, Сівецький В. І. (2012)
Гринь Г. И. - Выделение йода из системы NHO3-N2O4-H2O-I2-HIO3, Пономарёв В. А., Носач В. А., Кошовец Н. В. (2012)
Рябцев Г. Л. - Фізико-математична модель концентрування стічних вод газозбірників контактною мембранною дистиляцією, Кукоба С. В. (2012)
Ранський А. П. - Розрахунок екологічного ризику під час утилізації фосфоровмісних пестицидних препаратів, Петрук Р. В., Турчик П. М. (2012)
Антоненко Л. П. - Використання модифікованого крохмального клею у виробництві флютингу, Ховренко О. В., Плосконос В. Г., Ліновецька В. М. (2012)
Кучерук Д. Д. - Електробаромембранне очищення води від іонів Zn2+ із супутнім виділенням водню та лугу, Дульнева Т. Ю., Редькович В. І. (2012)
Орайло О. Г. - Газифікація дисперсних матеріалів у псевдозрідженому шарі, Собченко В. В., Негода О. А. (2012)
Мішина О. Б. - Раціоналізація використання нафторесурсів як засіб розв’язання проблем сталого розвитку країни, Кофанова О. В., Василькевич О. І. (2012)
Антоненко Л. П. - Використання хімічних та мінеральних волокон у виробництві паперу та картону, Задніпрянець Ю. М., Бєлінська О. О., Плосконос В. Г. (2012)
Дейкун І. М. - Дослідження молекулярної однорідності лляної целюлози для хімічної переробки, Барбаш В. А. (2012)
Демишок Т. І. - Використання параарамідних волокон та фібридів у виробництві електроізоляційних матеріалів підвищеної термостійкості, Антоненко Л. П. (2012)
Ставська С. С. - Біопошкодження захисного покриття на основі поліетилену, Коптєва Ж. П., Козлова І. П. (2012)
Мовчанюк О. М. - Износ гарнитуры дисковых мельниц (2012)
Радовенчик В. М. - Вивчення поверхневого заряду частинок магнетиту, отриманого осадженням із залізовмісних розчинів, Отрох О. А. (2012)
Жученко А. І. - Структура комп’ютерної тренажерної системи радіаційно-конвекційної печі, Спіцин Є. І. (2012)
Ковалюк Д. О. - Дослідження стійкості систем автоматичного керування в математичному пакеті MATLAB (2012)
Жученко А. І. - Дослідження температурних полів скловарної печі, Цапар В. С. (2012)
Кубрак А. І. - Виведення передатної функції ванни скловарної печі, Ситніков О. В. (2012)
Колосов О. Є. - Принципи побудови структури автоматизованих тренажно-моделюючих засобів, Матвієвський О. М., Лушніченко В. М. (2012)
Содержание (2017)
Вступление (2017)
Kivshar Yu. - Classical and exotic magnetism: recent advances and perspectives, Roberts Andrew P. (2017)
Kim Hyeong-Jin - Observation of new magnetic ground state in frustrated quantum antiferromagnet spin-liquid system Cs2CuCl4, Haines C. R. S., Liu C., Chun Sae Hwan, Kim Kee Hoon, Yi H. T., Cheong Sang-Wook, Saxena Siddharth S. (2017)
Bopp Julian M. - Inhomogeneous broadening of the conductance histograms for molecular junctions, Tewari S., Sabater C., van Ruitenbeek Jan M. (2017)
Shekhter R. I. - Photo-spintronics of spin-orbit active electric weak links, Entin-Wohlman O., Jonson M., Aharony A. (2017)
Iakushev D.A. - Narrow-pass-band filters based on binary superlattices with strong impedance contrast, Makarov N.M., and Pérez-Rodríguez F. (2017)
Lotnyk D. - Suppression of the superconductivity in ultrathin amorphous Mo78Ge22 films observed by STM, Onufriienko O., Samuely T., Shylenko O., Komanický V., Szabó P., Feher A., Samuely P. (2017)
Колодяжная М. П. - Пьезоотклик в SmFe3(BO3)4 в непьезоактивной конфигурации. Поверхностный пьезоэффект, Звягина Г. А., Гудим И. А., Билыч И. В., Бурма Н. Г., Жеков К. Р., Филь В. Д. (2017)
Bunkov Yu. - The magnon BEC observation by switch off method (2017)
Кулик Л. В. - Двумерный магнетофермионный конденсат в GaAs/AlGaAs гетероструктурах, Горбунов А. В., Журавлев А. С., Тимофеев В. Б., Кукушкин И. В. (2017)
Kokshenev V. B. - Generic features of the primary relaxation in glass-forming materials (2017)
Bartolomé J. - Magnetic anisotropy in Fe phthalocyanine film deposited on Si(110) substrate: standing configuration, Bartolomé F., García Lu. M., Gredig T., Schuller I. K., Cezar J. C. (2017)
Звягин А. А. - Магнитное упорядочение анизотропных магнетиков вследствие поворота магнитного поля (2017)
Balbashov A. M. - Electric and magnetic properties of titanium-cobalt-oxide single crystals produced by floating zone melting with light heating, Mukhin A. A., Ivanov V. Yu., Iskhakova L. D., Voronchikhina M. E. (2017)
Balbashov A. M. - Single crystals growth of hexaferrits M-type MTixCoxFe12–2xO19 (M = Ba, Sr) by floating zone and investigation of their magnetic and magnetoelectric properties, Voronchikhina M. E., Iskhakova L. D., Ivanov V. Yu., Mukhin A. A. (2017)
Vieira D. E. L. - Magnetic phenomena in Co-containing layered double hydroxides, Salak A. N., Fedorchenko A. V., Pashkevich Yu. G., Fertman E. L., Desnenko V. A., Babkin R. Yu., Čižmár E., Feher A., Lopes A. B., Ferreira M. G. S. (2017)
Troyanchuk I. O. - Antiferromagnet-ferromagnet transition in La1–xSrxMn0.5Ni0.5O3 (0 ≤ x ≤ 0.2) ceramics, Karpinsky D. V., Bushinsky M. V., Sirenko V. A., Sikolenko V. V., Franz A. (2017)
Molčanová Z. - Synthesis, crystal structure, electric and magnetic properties of new UNiSi2 splat, Mihalik M., Mihalik Jr. M., Rajňák M., Zentková M., Huráková M., Kavečanský V., Paukov M., Havela L., Cieslar M., Milianchuk K. (2017)
Zentková M. - Effect of doping and annealing on crystal structure and magnetic properties of La1–xAgxMnO3 magnetic nanoparticles, Antoňák M., Mihalik Jr. M., Mihalik M., Vavra M., Girman V., Fitta M., Briančin J. (2017)
Kadigrobov A. M. - Giant oscillations of the current in a dirty 2D electron system flowing perpendicular to a lateral barrier under magnetic field (2017)
Ляшенко Т. И. - Влияние анизотропии обменного взаимодействия на магнитные квантовые фазовые переходы в димеризованных антиферромагнетиках, Калита В. М., Локтев В. М. (2017)
Kononets N. V. - Processes of excitation energy transport in EuPO4 and EuP3O9 nanocrystals, Seminko V. V., Maksimchuk P. O., Aslanov A. V., Bespalova I. I., Masalov A. A., Malyukin Yu. V. (2017)
Євдокимов В. Ф. - Створення на базі грід-сайту ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАНУ системи централізованого синтезу апаратних прискорювачів для вирішення задач інформаційної безпеки в енергетичній галузі, Давиденко А. М., Гільгурт С. Я. (2017)
Сігарьов О. О. - Динаміка прискорення реалізації паралельного алгоритму в масштабованих системах з масовим паралелізмом, Душеба В. В. (2017)
Владимирский А. А. - Проект концепции построения многоуровневой отраслевой системы мониторинга, диагностирования и прогнозирования технического состояния АЭС Украины, Мохор В. В., Плескач Б. Н., Киндрась А. Л. (2017)
Аристов В. В. - Взаимные преобразования коэффициентов канонических передаточных функций численных процедур интегрирования (2017)
Груц Ю. Н. - Волюметрическая система на основе гибридной слоистости (2017)
Суліма О. А. - Аналіз методів оцінок рівня безпеки доступу до даних (2017)
Гайденко О. С. - Характерні особливості моделювання системи та процесів тягового електропостачання залізниць як об’єкта моніторингу і керування, Голуб Г. М. (2017)
Попов О. О. - Математичний підхід до визначення ризиків для населення урбанізованих територій від впливу техногенних об’єктів, Яцишин А. В., Ковач В. О., Артемчук В. О. (2017)
Чирва А. А. - Математическая модель современного крана-регулятора воздушных систем самолета (2017)
Владимирский А. А. - Разработка модернизированного корреляционного течеискателя К-10.5м2, Владимирский И. А., Криворучко И. П., Савчук Н. П.. (2017)
Данилов С. В. - Плазмо-хімічна деструкція стійких органічних забруднень у рідинах, Забулонов Ю. Л., Кадошніков В. М., Одукалець Л. А. (2017)
Бугаев А. Ф. - Система как взаимодействие противоположностей и проблема моделирования её структуры (2017)
Мякухин Ю. В. - Применение в лексике термина "потеря информации" в методах системного анализа (2017)
Дергунов О. В. - Метод визначення поточних значень періоду циклічних сигналів (2017)
Мартинюк Г. В. - Метод виявлення інтервалів однорідності часових рядів для оцінювання характеристик шумових сигналів вітроелектроагрегатів, Дергунов О. В., Щербак Л. М. (2017)
Колодчак О. М. - Універсальна структурна модель засобів прийняття рішення в кіберфізичних системах (2017)
Огірко О. І. - Модель та інформаційна технологія визначення складних енергетичних характеристик поверхневих шарів металів із змінними структурою та параметрами (2017)
Сподарик В. Р. - Проектування геоінформаційної системи для пошуку маршрутів (2017)
Ткачук Р. Л. - Логіка інтерпретації ситуацій при формуванні цілеорієнтованих рішень (2017)
Лиса Н. К. - Лазерна проекційна діагностика тонкої структури просторових образів динаміки фізико-хімічних процесів, Сікора Л. С., Яворський Б. І. (2017)
Полусин О. Б. - Сучасні методи захисту мультимедійної інформації, Тимченко О. В., Сабат В. І. (2017)
Кульчицький Р. О. - Порівняння алгоритмів виявлення контуру цифрового зображення, Тимченко О. В., Лях І. М. (2017)
Поліщук М. Б. - Самоосвіта у процесі навчання професійно-орієнтованої особи, Левицька Г. Н., Тимченко О. В. (2017)
Береговська Х. В. - Розроблення методу побудови моделей систем "Інтелектуальний будинок", створених на базі моделей Петрі-Маркова та доповнених функціональними компонентами, Машевська М. В., Зелінський А. Я., Теслюк В. М. (2017)
Лозинський А. Я. - Застосування мультиагентного підходу для покращення параметрів синхронізації в ігрових системах, Машевська М. В., Нарушинська О. О., Теслюк В. М. (2017)
Борейко О. Ю. - Технічне забезпечення контролера збору даних системи автоматизованого опрацювання пасажиропотоку громадського транспорту "розумного” міста, Теслюк В. М., Машевська М. В., Гураль І. В. (2017)
Коробчинський М. В. - Метод побудови графічних моделей інформаційних компонент розподіленої динамічної системи управління, Дурняк Б. В. (2017)
Гавриш Б. М. - Дослідження особливостей структурних та неструктурних методів розпізнавання текстових зображень, Тимченко О. В., Тимченко О. О. (2017)
Балюк С. А. - Оптимізація норм мінеральних добрив на прогнозовану врожайність насіння сої (Glycine max L. Merr.), Лісовий М. В., Маклюк О. І., Клименко Р. М. (2017)
Демиденко О. В. - Фрактальний аналіз кліматичних параметрів та продуктивності зернових культур (2017)
Кургак В. Г. - Ефективність способів відтворення, удобрення та використання лучних угідь, Волошин В. М. (2017)
Кринична Н. В. - Оцінка колекційних зразків гороху та нуту, досліджуваних в умовах Степу, Хромяк В. М. (2017)
Козир В. С. - Реалізація генетичного потенціалу продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від сезону отелення в умовах степової зони (2017)
Палій А. П. - Бактерицидні властивості дезінфектанту ДЗПТ-2 щодо ентеробактерій (2017)
Риженко Г. Ф. - Експериментальне обґрунтування застосування колоїдних розчинів наночастинок металів AuNP, AgNP, CuNP і FeNP у біотехнології виготовлення вакцин, Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М., Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Грузіна Т. Г. (2017)
Дзіцюк В. В. - Особливості каріотипової мінливості дочок бугаїв-ембріотрансплантантів, Передрій М. М. (2017)
Лисенко В. П. - Алгоритм оптимізації виробництва ентомофагів за критерієм якості, Чернова І. С. (2017)
Тараріко Ю. О. - Модульний принцип експлуатації дренажних систем для реалізації агроресурсного потенціалу меліорованих земель Західного Полісся, Стецюк М. Г., Мозоль Н. В. (2017)
Аристархова Е. О. - Біотестування хронічної токсичності вод поверхневих джерел водопостачання та питної води на рибах Danio rerio (2017)
Сатіна Г. М. - Основні проблеми розвитку горіхоплідного виробництва (2017)
Приймачук Т. Ю. - Розвиток галузі льонарства в Україні, Штанько Т. А., Ковальов В. Б. (2017)
В. М. Польовому – 60 (2017)
Пам’яті М. П. Лісового (2017)
Содержание (2017)
Ерин Ю. С. - Эффект близости и эффект Джозефсона в микроструктурах на основе многозонных сверхпроводников (Обзор), Омельянчук А. Н. (2017)
Адаменко И. Н. - Электрическая поляризация Не II, обусловленная вторым и первым звуками, Немченко Е. К. (2017)
Сивоконь В. Е. - Поверхностные электроны над жидким гелием в узком канале. Моделирование токовых процессов, Шарапова И. В. (2017)
Gordon E. B. - Realization of mechanical rotation in superfluid helium, Kulish M. I., Karabulin A. V., Matyushenko V. I., Dyatlova E. V., Gordienko A. S., Stepanov M. E. (2017)
Глущенко А. В. - Спинорный параметр порядка и состояния равновесия бозе-систем со спином s = 1, Ковалевский М. Ю. (2017)
Шевченко А. Б. - Квантовые колебания пары вертикальных блоховских линий в доменной границе полосового магнитного домена, Барабаш М. Ю. (2017)
Чупис И. Е. - О возможности пьезомагнитоэлектрического эффекта в центросимметричном манганите тербия (2017)
Леденев Н. А. - Влияние ионов K+ и сверхстехиометрического марганца на дефектность структуры, магнитотранспортные и диэлектрические свойства магниторезистивной керамики La0,7Ca0,3–xKxMn1+xO3–δ, Пащенко А. В., Пащенко В. П., Прокопенко В. К., Татарчук Д. Д., Ревенко Ю. Ф., Турченко В. А., Бурховецкий В. В., Сычева В. Я., Сильчева А. Г., Диденко Ю. В., Левченко Г. Г. (2017)
Gordon E. B. - Non-isothermal physical and chemical processes in superfluid helium, Kulish M. I., Karabulin A. V., and Matyushenko V. I. (2017)
Салий Я. П. - Решетки поверхностных нанокластеров SnTe на ситалле, Бушков Н. И., Былина И. С. (2017)
Волчок О. И. - Релаксационные процессы при высокочастотном механическом нагружении металлов, деформированных при низких температурах, Неклюдов И. М. (2017)
Табачникова Е. Д. - Механические свойства высокоэнтропийного сплава Al0,5CoCrCuFeNi в разных структурных состояниях в интервале температур 0,5–300 К, Лактионова М. А., Семеренко Ю. А., Шумилин С. Э., Подольский А. В., Тихоновский М. А., Мишкуф Й., Чах K. (2017)
Хаджай Г. Я. - Размытие сверхпроводящего перехода в монокристалле Y–Ba–Cu–O, Вовк С. Р., Вовк Р. В. (2017)
Смолянец Р. В. - Неустойчивость пластической деформации нанокристаллического титана при низких температурах, Москаленко В. А. (2017)
Алещенко В. І. - Характеристика бойового стресу й основні симптоми бойових психічних травм (2015)
Алмаші С. І. - Мотиваційна складова готовності майбутніх учителів до педагогічної діяльності (2015)
Арзуманян К. К. - Теоретичне підґрунтя психологічної готовності менеджерів торговельних підприємств (2015)
Аршава І. Ф. - Синдром емоційного(професійного) вигорання у працівників ОВС у контексті специфіки професійної діяльності, Баратинська А. В. (2015)
Березовська Л. І. - Профілактика конфліктів у вищому навчальному закладі (2015)
Власова О. І. - Психологічні особливості матері як чинник формування якості прихильності дитини, Жихарева Л. В. (2015)
Воробйова І. В. - Можливості здійснення первинної профілактики вживання наркотичних речовин у військовому середовищі, Мацегора Я. В. (2015)
Грищенко М. В. - Особливості психологічного захисту працівників екстремальної професії з різним рівнем самоактуалізації (2015)
Даценко Н. П. - Порівняльне дослідження соціальної компетентності учнів вальдорфської школи, Власова О. І. (2015)
Добровольська О. О. - Соціальні фактори професійної адаптації правоохоронців (2015)
Довбій Т. Ю. - Особливості побудови тривимірної структурної моделі семантичного простору стану "професійна самотність" у рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2015)
Дубровинський Г. Р. - Засоби масової комунікації як інструмент здійснення експліцитного психологічного впливу в інформаційних війнах, Ділай А. Ю. (2015)
Жидецька С. В. - До питання чинників професійного становлення курсантів в процесі фахової підготовки (2015)
Зброжик Є. В. - Психологічна корекція жінок, які народили недоношених дітей (2015)
Іванова О. А. - Соціально-психологічні чинники професійної діяльності жінок-військовослужбовців (2015)
Ігумнова О. Б. - Основні напрямки та шляхи попередження виникнення негативних психічних станів студентів (2015)
Карачинський О. А. - Діалектичні стратегії надання психологічної допомоги військовослужбовцям у постстрессовий період (на прикладі військовослужбовців, постраждалих під час анексії АР Крим) (2015)
Ковальчук О. П. - Динамічні особливості психологічної адаптації військовослужбовців – учасників антитерористичної операції до наслідків поранень (2015)
Корнієнко І. О. - Компоненти життєвого простору підлітків і юнаків (2015)
Корольчук М. С. - Прояви індивідуально-психологічних особливостей діяльності фахівців банківської сфер, Кушніренко К. О. (2015)
Луньов В. Є. - Рефлексивно-прогностичний континуум в системі професійно важливих якостей майбутнього правоохоронця, Ригель О. В. (2015)
Ляльчук Г. Д. - Трудова міграція та її вплив на особистісний розвиток дітей (2015)
Матієнко Т. В. - Характеристика пригнічених станів державних службовців під час професійної діяльності (2015)
Матвєєва О. А. - Особливості роботи психологів-волонтерів з дітьми–сиротами та дітьми, позбавленими батьківської опіки (2015)
Меркулова Ю. В. - Порозуміння в ситуації поліалогу (2015)
Мул С. А. - Диференційні характеристики професійної діяльності офіцера прикордонної служби (2015)
Найдьонова Л. М. - Реконструкція системи соціальних настановлень "інший – чужий" (2015)
Неурова А. Б. - Ефективність синергійно-системної моделі забезпечення емоційної стійкості фахівців з надзвичайних ситуацій під час виконання ліквідаційних завдань (2015)
Носуля А. М. - Шляхи удосконалення системи комплектування військ (сил) в процесі створення професійної армії (2015)
Орос О. Б. - Особливості дослідження педагогічного насильства в освітньому середовищі (2015)
Пархоменко О. О. - Особливості саморегуляції поведінки у військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з охорони атомних електростанцій з різним рівнем професійної успішності (2015)
Пасічник В. І. - Психологічні умови вдосконалення професіоналізації командира підрозділу з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних на стадії самостійної професійної діяльності, Желаго А. М. (2015)
Пасько О. М. - Методичне забезпечення навчально-виховного процесу для розвитку готовності майбутніх слідчих до професійної діяльності (2015)
Петьков В. А. - Аномалії розвитку особистості як психологічна проблема (2015)
Підопригора І. І. - Інформаційно-психологічні аспекти збройних конфліктів сучасності (2015)
Потапчук Н. Д. - Типологія чуток в умовах надзвичайної ситуації (2015)
Приходько І. І. - Типізація реагування особистості на екстремальні умови професійної діяльності (2015)
Прудка Л. М. - Значення впливу психічного стану співробітника ОВС під час екстремальних ситуаціїй на ефективність професійної діяльності (2015)
Cинишина В. М. - Персональні стратегії учасників антитерористичної операції щодо подолання стресу, спричиненого бойовою психічною травмою (2015)
Сірий А. В. - Спілкування курсантів з офіцером-вихователем як фактор їх професійної соціалізації (2015)
Соколюк А. О. - Мотиваційно-смислове опосередкування професійного становлення майбутніх юристів (2015)
Соловієнко В. О. - Проблема конкурентоспроможності та психологічної моделі сучасного фахівця, Кучеренко Є. В. (2015)
Стадник В. В. - Досвід та сучасний стан підготовки офіцерів запасу в арміях провідних країнах світу (2015)
Стасюк В. В. - Роль сім’ї в процесі соціально-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції (2015)
Стріха С. В. - Особливі умови діяльності психологів пенітенціарних установ (2015)
Сургунд Н. А. - Сучасний погляд на проблему професійної мобільності як комплексного елементу системи ринку праці: синергетичний підхід (2015)
Сушков О. О. - Сутність, види та структура освітнього квесту як нової педагогічної технології навчання, Пиріг С. В. (2015)
Фурс О. Й. - Основні теоретичні підходи до вивчення психічної саморегуляції слухачів вищих військових навчальних закладів (2015)
Чижевський С. О. - Система медико-психологічної реабілітації військовослужбовців Національної гвардії України (2015)
Числіцька О. В. - Проблема посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій (антитерористичної операції) (2015)
Чиханцова О. А. - Розвиток іншомовного мовлення під час оволодіння фахом в університеті (2015)
Шандрук С. К. - Організаційно-діяльнісна гра як засаднича умова і чнник розвитку професійних творчих здібностей і креативності майбутніх психологів (2015)
Шардаков Д. В. - Асиметрія великих півкуль головного мозку в контексті інтегральної індивідуальності особистості: теоретичні та прикладні аспекти (2015)
Шелег Л. С. - Професійний стрес та його вплив на психосоматичний статус працівників (2015)
Баранівський В. Ф. - Феномен героїзму у вітчизняному соціокультурному просторі, освітній та військовій практиці, Баранівський В. В. (2015)
Куровська Т. Ю. - Метод оцінки надійності підприємств-виробників ОВТ, Троцько Л. Г., Троцько Б. В. (2015)
Яцино О. В. - Аналіз проблем переходу збройних сил іноземних країн на контрактний принцип комплектування (2015)
До відома авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Степанова Є. І. - Вплив внутрішньоутробного опромінення та інших антенатальних чинників ризику на стан здоров’я та фізичний розвиток дітей у постнатальному періоді онтогенезу, Вдовенко В. Ю. (2016)
Суханова А. А. - Особенности ВПЧ-инфекции у женщин Украины, Сиротинская Г. И., Соколова Е. И. (2016)
Донськой Б. В. - Теорія імунних акцентуацій: клінічні докази, Чернишов В. П., Судома І. О., Гончарова Я. О., Осипчук Д. В. (2016)
Капустін Е. В. - Місце та роль допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) у лікуванні непліддя та збереженні фертильності, Геревич Г. Й. (2016)
Каплан Ю. Д. - Клиническое значение биохимических маркеров I триместра беременности для развития несостоятельности шейки матки, Захаренкова Т. Н. (2016)
Шамсутдинова А. Г. - Репродуктивные установки и репродуктивное поведение молодежи, Алимбаева Г. Н., Белтенова А. Г., Мухамеджанова Ж. М. (2016)
Скурятіна Н. Г. - Гормональна контрацепція та стан слизової шийки матки в молодих жінок, що не народжували (2016)
Суханова А. А. - Консервативне хірургічне лікування доброякісних і пограничних епітеліальних пухлин яєчників і подальша лікувально-профілактична тактика в жінок репродуктивного віку, Єгоров М. Ю. (2016)
Бакун О. В. - Концентрація гіпофізарних гормонів у крові жінок з ендометріозом, асоційованим із безпліддям, Юзько О. М. (2016)
Алтанец Е. Н. - Возможности доклинической диагностики генитального эндометриоза (обзор литературы), Медведев М. В. (2016)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: Тактика ведення пацієнток із генітальним ендометріозом (2016)
Остапченко Л. І. - Вплив комбінованої дії рентгенівського опромінення та стресу на розвиток ерозивно-виразкових ушкоджень у слизовій оболонці шлунка щурів, Берегова Т. В., Фалалєєва Т. М. (2016)
Герасимова Т. В. - Аномальні маткові кровотечі пубертатного періоду (тези лекції) (2016)
7 Международный медицинский форум вновь подтвердил статус главного события отрасли здравоохранения Украины! (2016)
Бикова М. Д. - Історико-географічні особливості формування та трансформації промислових зон Києва (2017)
Бухта І. О. - Оцінка санітарного та епідемічного благополуччя населення м. Львова на основі даних соціологічного опитування (2017)
Герасименко О. В. - Вплив попечителів на розвиток географічної освіти у ХІХ – на початку ХХ століття в Україні (2017)
Гоманюк М. А. - Декомунізаційні моделі перейменування населених пунктів Півдня України (на прикладі Херсонської області) (2017)
Гребень А. О. - Медико-демографічна ситуація у Гомельській області Республіки Білорусь (2017)
Гукалова І. В. - Благоустрій побуту як ознака урбанізованості регіону (на прикладі Херсонської області), Омельченко Н. В. (2017)
Дорощук О.-М. Ю. - Поняття "міська агломерація": розвиток уявлень і сучасне розуміння (2017)
Кисельов Ю. О. - Деякі геософічні паралелі між Україною та США (2017)
Мальчикова Д. С. - Сучасні внутрішні міграції в Україні: тенденції, проблеми, шляхи вирішення, Лозова Л. В. (2017)
Мозговий А. А. - Географія міських конфліктів в Україні (2017)
Молікевич Р. С. - Методика медико-географічного дослідження стану здоров’я населення регіону (2017)
Нападовська Г. Ю. - Вітчизняні та закордонні підходи до дефініції поняття "територіальна громада" (2017)
Перегуда Ю. А. - Безробіття як чинник негативного впливу на розвиток середнього класу в регіоні: суспільно-географічне дослідження (2017)
Романчук К. І. - Категорія "природно-ресурсний потенціал" території у концепції сталого розвитку, Барський Ю. М. (2017)
Сонько С. П. - Непростий геополітичний поступ України: головні тенденції і надії (2017)
Тодоров В. І. - Концепція етногеографічних систем: теоретико-методологічні аспекти (2017)
Шулевський С. О. - Інтегральна оцінка якості життя населення великих та середніх міст Українського Причорномор’я (2017)
Веселова О. А. - Чинники походження, функціонування та деградації ґрунтового покриву Північного Причорномор’я у спектрі еколого-геоморфологічних проблем регіону (2017)
Воровка В. П. - Парадинамічні взаємодії в антропогенному ландшафтному комплексі "морський порт – акваторія моря" (2017)
Давидов О. В. - Аналіз тектонічної зумовленості геоморфологічних умов берегової зони Херсонської області, Котовський І. М., Зінченко М. О., Сімченко С. В. (2017)
Кирилюк С. М. - Поверхневі особливості та історія формування ландшафтів Апеннін у межах видимої півкулі Місяця, Кирилюк О. В. (2017)
Кононюк В. П. - Особливості гідрографічної мережі Повчанської височини, Фесюк В. О. (2017)
Мартинюк В. О. - Оцінка ландшафтної структури локальних територій Волинського Полісся для потреб збалансованого природокористування (2017)
Охременко І. В. - Теоретико-методичні аспекти екологічного аудиту острівних територій (на прикладі острова Блогрудів) (2017)
Хохрякова А. І. - Оцінка рівня хімічного забруднення ґрунтів паркових зон міста Одеси, Куліджанов Е. В. (2017)
Безуглий В. В. - Історико-культурна спадщина як важлива атракція країн Скандинавії (2017)
Король О. Д. - Питомі витрати на зарубіжний туризм та їх вплив на міжнародні туристичні вибуття (2017)
Машкова О. В. - Особливості організації сімейного відпочинку з дітьми дошкільного віку в Україні, Цвєткова Д. І. (2017)
Нестерчук І. К. - Гастрономічний туризм: історія, теорія і сучасні практики (2017)
Талыбов С. - Роль туризма в социально-экономическом развитии Лянкяран-Астаринского региона Азербайджана (2017)
Хрущ Ю. М. - Туризм для інвалідів: сучасні підходи до визначення поняття, Іванова В. М., Медведський Р. С. (2017)
Voskoglou M. Gr. - A Note On The Graphical Representation Of The Derivatives (2017)
Атаманчук П. С. - Педагогічна практика – показник готовності майбутнього вчителя фізики до професійної діяльності, Поведа Т. П. (2017)
Балалаєва О. Ю. - Технологічний етап проектування електронного освітнього ресурсу (2017)
Балик Н. Р. - Підходи та особливості сучасної STEM-освіти, Шмигер Г. П. (2017)
Близнюк М. М. - Наукові підходи дослідження, структурування і проектування методичних систем навчання етнодизайну (2017)
Васько О. О. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкових класів у процесі методико-математичної підготовки (2017)
Воронкін О. С. - Суб’єктивні та об’єктивні характеристики звуку (методична розробка лекції) (2017)
Галатюк Т. Ю. - Формування методологічної культури учнів у процесі розв’язування творчих фізичних задач, Галатюк Ю. М. (2017)
Дегтярьова Н. В. - Застосування есе з метою розвитку комунікативної компетентності майбутніх учителів інформатики (2017)
Друшляк М. Г. - Особливості вивчення теми "Комбінації геометричних тіл", Шкарупа О. О. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського