Lompay R. R. - Covariant differential identities and conservation laws in metric-torsion theories of gravitation, Petrov A. N. (2014)
Sizhuk A. S. - One-photon scattering by N-atom system: application to one- and two-mode resonator (2014)
Булавін Л. А. - Особливості встановлення рівноважного стану в розбавлених водних розчинах гліцерину, Гоцульський В. Я., Чечко В. Є. (2014)
Sukhachov P. O. - Gap generation in weyl semimetals in a model with local four-fermion interaction (2014)
Фреїк Д. М. - Механізми розсіювання носіїв заряду у термоелектричному PbTe:Sb, Мудрий С. І., Горічок І. В., Дзумедзей Р. О., Криницький О. С., Люба Т. С. (2014)
Gavrylyuk O. O. - Study of the distribution of temperature profiles in nonstoichiometric SiOx films at laser annealing, Semchuk O. Yu., Steblova O. V., Evtukh A. A., Fedorenko L. L. (2014)
Марушко І. О. - Теорема про диференціювання енергії багатоатомної системи по координатах атомів (частина І) (2014)
Vainberg V. V. - Effects of the real-space transfer of charge carriers in the n-AlGaAs/GaAs heterostructures with the delta-layers of impurity in the barriers, Pylypchuk A. S., Poroshin V. N., Sarbey O. G. (2014)
Балабай Р. М. - Активація каталітичних властивостей нанокластерів металів, Горбанюк Т. І., Литовченко В. Г., Чернікова О. М. (2014)
Гаврюшенко Д. А. - Продукування ентропії в процесі дифузії в плоскопаралельній порі у випадку розчину Скетчарда−Хамера, Kopoбко O. B., Сисоєв В. М., Черевко К. В. (2014)
Ушкац М. В. - Модифікація методу вибірки Майера для розрахунку віріальних коефіцієнтів вищих порядків (2014)
Zahladko I. - Interaction of scalar particles via a tachyon field: scattering problem (2014)
Сагун В. В. - Λ-аномалія при адронному хімічному фрізауті (2014)
Коломієць В. М. - Дифузія на деформованій поверхні Фермі, Лук’янов С. В. (2014)
Булавін Л. А. - Фізичні властивості іонних рідинних систем NaF−LaF3 та NaF−NdF3 евтектичного складу, Омельчук А. А., Файдюк Н. В., Склярчук В. М., Плевачук Ю. O., Копань В. С., Савчук Р. Н. (2014)
Brodin A. - Anomalous diffusion: single particle trajectory analysis, Turiv T., Nazarenko V. (2014)
Луданов К. І. - Транспіраційний механізм капілярного транспорту в ксилемі рослин (2014)
Ляшков А. Ю. - Влияние длительности спекания на микроструктуру и электрические свойства низковольтной варисторной керамики на основе оксида цинка (2014)
Ступка А. А. - Частоти довгохвильових фонон-поляритонів та оптичних фононів у двоатомних іонних кристалах (2014)
Марушко І. О. - До теорії силових сталих багатоатомних систем у моделі сильного зв’язку (частина ІІ) (2014)
Goriachko A. - Bismuth growth on Ge(111): evolution of morphological changes from nanocrystals to films, Shchyrba A., Melnik P. V., Nakhodkin M. G. (2014)
Маханець О. М. - Спектральні параметри електрона в багатошаровій циліндричній напівпровідниковій нанотрубці з донорною домішкою на аксіальній осі, Кучак А. І., Гуцул В. I. (2014)
Литовченко В. Г. - Мої наукові контакти з В.Є. Лашкарьовим (2014)
Стріха М. В. - Сторіччя науки про напівпровідники: витоки і український внесок (2014)
Пам’яті Івана Васильовича Сименога (2014)
Філоненко С. В. - Моделі формування промислової політики в умовах сучасної економіки (2017)
Двірна К. П. - Німецька окупаційна політика та духовно-релігійне життя на Волині 1941 – 1944 рр., Дробот М. В. (2017)
Кулешова В. В. - Формування професійних методичних умінь у майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю, Мальована В. В. (2017)
Максимова К. В. - Моніторинг стану соматичного здоров’я студенток і курсів вищих навчальних закладів м. Харкова (2017)
Прудченко І. І. - Інноваційний ресурс рівневої моделі засвоєння змісту вищої педагогічної освіти (2017)
Разумовська Н. Р. - Формування у майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі позитивної мотивації до здійснення професійно-особистісного саморозвитку (2017)
Кузьмина Е. А. - Политические партии в демократической сфере, Донцов Д. Б. (2017)
Монарх В. В. - Поняття і підходи до оцінки екологічних ризиків (2017)
Зінов’єва М. С. - Образоформуючі стратегії рекламного впливу на прикладі слоганів компанії "Coca-Cola" (2017)
Панькевич О. О. - Спеціальність "Журналістика" в умовах освітніх реформ, Кубко В. П. (2017)
Guseva E. N. - Discourse analysis in the study of socio-cultural city identity of Finno-Ugric Republic (2017)
Siddikov I. Kh. - The modern principle of design of electromagnetic transducers of the primary current to secondary voltage, Abubakirov A. B., Esenbekov A. J., Najmatdinov K. M. (2017)
Жакупова Г. Н. - Разработка кисломолочного продукта с растительными компонентами, Букеева А. Т. (2017)
Кисляк С. В. - Система моделювання посттранскрипційної регуляції генів, Приходько О. О. (2017)
Кобець В. І. - Загальні засади для створення інформаційних додатків з пошуку медичних закладів та аптек, Яценко О. В. (2017)
Конєв Д. В. - Моделювання та прогнозування фінансово-економічних процесів перехідного періоду (2017)
Магас Д. М. - Раціональний підхід до проектування домашнього відеонагляду (2017)
Магас Д. М. - Відносини "UI" та "UX" з об’єктивної сторони (2017)
Садатдийнов К. Е. - Статик ip манзилсиз видеокузатувни ташкил этиш усуллари (2017)
Сліпченко В. Г. - Математичний опис процесів кардіореспіраторної системи людини у контексті гіпоксії (2017)
Тургынбаева А. А. - Разработка автоматизированного рабочего места менеджера по недвижимости, Керимбаева В. Ж. (2017)
Хасан А. А. - Математическое моделирование системы расчета основных параметров серверных вычислительных систем и сетей, Файсел М. Е. (2017)
Цвігун Д. О. - Інформаційно-пошукова система для супроводу надання медичної допомоги, Коваленко О. С. (2017)
Яковенко А. В. - Класифікація хворих ІХС з супутнім цукровим діабетом при діагностуванні післяопераційних ускладнень, Касіян В. В. (2017)
Рябенька А. О. - Діагностика молодих фахівців туристичної галузі на мотивацію до успіху за методикою Т. Елерса (2017)
Акимов А. А. - Математическое моделирование деформации балки с закрепленными концами, Абдуллина Р. И. (2017)
Макушева Е. В. - Влияние новейших технологий на здоровье человека, Шабаев Р. Б. (2017)
Шабаев Р. Б. - Применение инфракрасных лучей в медицине, Ихтисамова Ихтисамова (2017)
Беков Д. Х. - Талабалар ўртасида жисмоний тарбия ва таълим услубларидан фойдаланиш тартиби (2017)
Вовк О. М. - Методичне забезпечення управління процесами розподілу прибутку на транспортних підприємствах, Кравчук Н. М. (2017)
Галиаскарова Г. Р. - Фрактальный анализ российского рынка ценных бумаг, Чукавина К. А. (2017)
Дячек В. В. - Способы создания многоуровневой системы сбыта в маркетинге услуг, Безлепкина О. А. (2017)
Жадовець О. В. - Шляхи лібералізації підприємницької діяльності в Україні (2017)
Масюк О. Д. - Маркетинг як специфічна функція управління (2017)
Мухсинова Л. Х. - Великие книги человечества — основа зарождения новых планетарных мыслей, Логинов Д. А., Наймушин А. Е. (2017)
Тамазаев А. М. - Краудфандинг как основной источник привлечения инвестиций в индустрии интерактивных развлечений (2017)
Тамазаев А. М. - Анализ монетизации проектов в индустрии интерактивных развлечений (2017)
Тимчишин-Чемерис Ю. В. - Поняття ділової активності підприємства та напрями її підвищення, Гвоздь С. І. (2017)
Тимчишин-Чемерис Ю. В. - Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичної справи в Україні, Пастернак О. І. (2017)
Фесенко Ю. М. - Маркетингові стратегії у глобальному бізнесі (2017)
Даневич М. - Передача особи на поруки за Статтею 47 Кримінального кодексу України (2017)
Огрина М. В. - Особенности Конституции Латвийской Республики 1922 года (2017)
Tatarenko N. - Political economy of global problem (2017)
Zadoia A. - Essay on the welfare State Models, Palladin A. (2017)
Якубенко В. Д. - Цивілізаційні архетипи та інституційні особливості відносин власності (2017)
Саидмуродов Л. Х. - Стратегические ориентиры развития национальной экономики Таджикистана (2017)
Poruchnyk A. M. - Countries’ asymmetry of formation of entrepreneurial environment, Strelnyk S. (2017)
Поліщук О. В. - Інноваційні тенденції розвитку країн в умовах глобалізаційних змін (2017)
Мирсаидов А. Б. - Тенденция развития торгово-экономических отношений Республики Таджикистан на пространстве СНГ (2017)
Гаврилюк О. В. - Вектор АСЕАН у зовнішній політиці України (2017)
Makukha V. - Energy strategy of Ukraine in black sea region: bilateral and multilateral formats (2017)
Хоманець В. - 25 років ОЧЕС: підсумки заради майбутнього (2017)
Грущинська Н. М. - Реалізація економічної дипломатії в системі сучасних міжнародних відносин: потенціал креативності та традиційні підходи (2017)
Грищенко А. А. - Концепція зовнішньої політики Росії як основа її економічної дипломатії (2017)
Бохан А. В. - Екологічна дипломатія : інтенція безпеки в економічній глобалізації (2017)
Бабаев А. А. - Cостояние рынка труда в Республике Таджикистан и его воздействие на миграционные потоки (2017)
Васиев Ф. М. - Влияние процентных ставок на создание рабочих мест и занятость населения в Таджикистане (2017)
Chmyr O. S. - Institutional provision of public access in Ukraine (2017)
Смагін В. Л. - Базові економічні концепції формування сучасного фінансового ринку (2017)
Мирзоев С. - Оценка динамики уровня инфляции в условиях финансовой нестабильности, Джонакова Г. (2017)
Arziantseva D. A. - The methodical bases of assessment of the innovative development of regions, Zakharkevych N. P. (2017)
Шаропов Н. - Национальная перестраховочная организация – будет ли она создана в Республике Таджикистан? (2017)
Ціватий В. Г. - Економічна модель дипломатії республіки Таджикистан: інституціональний і зовнішньополітичний аспекти (2017)
Ли Янг-Гу - Корея - Украина: стратегия сотрудничества (презентация проекта) (2017)
Білорус О. Г. - Формування інституційної політичної економії. Рецензія на книгу: Андрей Гриценко Институциональная политическая экономия: предмет, методология, содержание. — LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. — 516 с. ISBN 978-3-659-55529-9 (2017)
Корсак К. В. - Освітньо-науковий комплекс України і четверта хвиля ноотехнологій (2010)
Гірний О. І. - Процес чи результат – ось це питання (2010)
Клокар Н. І. - Технологія підвищення кваліфікації педагогічних, методичних та управлінських кадрів заочно-дистанційною формою навчання (2010)
Стиркіна Ю. С. - Використання іллюстрацій у підручниках з англійської мови майбутніми учителями іноземної мови (2010)
Ільченко В. Р. - Умови дослідницької діяльності учнів у навчальному середовищі (2010)
Сігіда Т. В. - Орієнтація навчального середовища на формування особистості з цілісним мисленням (2010)
Гуз К. Ж. - Підручник як складова дослідницького навчального середовища (2010)
Рибалко Л. М. - Сучасні підходи до визначення поняття "Навчальне середовище" (2010)
Дудко С. Г. - Здоров’язберігаючі технології в освітньому середовищі початкових класів (2010)
Нечипоренко В. М. - Інформаційний простір як складова навчального середовища (2010)
Водолазська Т. В. - Моделювання освітнього середовища початкової школи (2010)
Помогайбо В. М. - Освіта: Україна і світ. Думки з приводу прочитання "Конспектів з філософії освіти" (2010)
Волошко О. В. - Деякі спостереження та роздуми пересічного читача щодо No 4 (95), 2010 "Постметодики" (2010)
Колодій О. О. - Генетичні закономірності розвитку поняття патріотизму в історії педагогічної думки (2010)
Валєєв Р. Г. - Використання дидактичних прийомів Е-Learning для розвитку пізнавальної самостійності суб’єктів навчання (2010)
Сухенко Я. В. - Особливості експертної діяльності психологічної служби (2010)
Клепко С. Ф. - Науково-освітня конференція для учителів історії та суспільствознавства з Польщі та України в "Ідеальному місті" (2010)
Дудка Л. Г. - ХХ століття у свідомості поляків і українців – діалог концепцій історичної освіти (2010)
Кучеренко О. - Життєвий і творчий шлях Г. С. Писаренка (2010)
Хілліг Г. - Москва contra Ленинград возвращаясь к теме: Антон Макаренко и Наталья Гирей (часть 2) (2010)
Бейлисон В. Г. - Макаренко: последние два года (2010)
Процай П. - Редакторська діяльність В. А. Євтушевського Л. (2010)
Самойленко Н. І. - Рецензія на монографію Г. П. Докашенко "Традиції освіти: досвід слов'янської країни" (2010)
Щербань О. В. - Рецензія на посібник Л. А. Омельяненко "Опішнянська іграшка" (2010)
Ніколенко В. М. - Куратор і виховна робота у коледжі (2010)
Окрилена словом (до 55-річчя О. П. Коваленко) (2010)
Лютак О. М. - Тенденції сучасної транснаціоналізації туристичної індустрії в умовах глобалізації (2016)
Сарыева Л. С. - Укрепление двустороннего сотрудничества Казахстана и Узбекистана как фактор обеспечения стабильности и развития Центральноазиатского региона (2016)
Stoica E. - European standardization process through the national culture concept (2016)
Черленяк І. І. - Економічна динаміка країн Карпатського регіону у фокусі індексів конкурентоспроможності та інноваційності, Курей О. А. (2016)
Bokach V. R. - To the issue of Russian economic losses due to food sanctions, Novikova S. A., Sidorova N. G. (2016)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Особливості розвитку підприємництва в ІТ-сфері України (2016)
Ivanova E. - Macroeconomic analysis of indicators of economic freedom, economic sentiment and GDP: Slovakia case study, Vojtovic S. (2016)
Кайгородцев А. А. - Механизм агропромышленной интеграции в молочном подкомплексе, Кинашева Ж. Б., Сактаева А. А. (2016)
Князєва О. А. - Стратегічні напрямки розвитку поштового зв’язку України (2016)
Kozubikova L. - Selected aspects of financial risks of SMEs in Czech Republic and Slovakia, Kljucnikov A., Smrcka L. (2016)
Matviyishyn Ye. H. - Entrepreneurship development support in Ukraine (2016)
Reikin V. S. - Transformation of transfer pricing in Ukraine (2016)
Sobekova-Majkova M. - The influence of the selected factors on financial risk perception in Slovak SMEs (2016)
Штулер І. Ю. - Оцінювання ефективності прогнозованого розвитку національної економіки за умов гомеостазису (2016)
Іванов Ю. Б. - Раціоналізація організаційних процедур надання адміністративних послуг суб’єктам малого підприємництва, Малишко Ю. М., Сєніна А. О. (2016)
Karyy O. I. - Relationship marketing of automobile transportation companies: the need of establishing mutual understanding with a client, Podvalna H. V. (2016)
Клокар О. О. - Формування контролінгової служби та її ефективне впровадження на підприємствах аграрного сектору (2016)
Nitsenko V. S. - Enhancing the stability of a vertically integrated agroindustrial companies under uncertainty, Havrysh V. I. (2016)
Романова И. М. - Оценка потребительских ценностей, формируемых предприятиями розничной торговли продовольственной специализации, Носкова Е. В. (2016)
Харенко А. О. - Збут продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємствами, Коротєєв М. А., Бортник Т. І. (2016)
Дубодєлова А. В. - Тенденції розвитку ресторанного господарства Львівщини, Кулиняк І. Я. (2016)
Istomina N. A. - On the improvement of budget planning in the subjects of Russian Federation (2016)
Kubik J. - Zlin public transport in comparison with cities of a similar size in Czech Republic (2016)
Takhumova O. V. - Innovative mechanism for increasing the efficiency of regional agroindustrial sector, Lovyannikova V. V., Konovalova I. A. (2016)
Bielikova A. - Comparison of the development of the minimum and average wage in Czech and Slovak Republics, 2008–2015, Paliderova M. (2016)
Малолетко А. Н. - Экономическая безопасность личности: обратная ипотека, Малолетко Н. Е. (2016)
Petrach F. - Selected forms of ownership on real estate and reconstruction financing, Alina J. (2016)
Ridho T. K. - The influence of CSR on performance and its determinants in listed companies in Indonesia (2016)
Савина Т. Н. - Достойная оплата труда – ключевой критерий социально ответственного поведения бизнеса (2016)
Churkin V. Io. - Estimation of excess burden of labor taxation in Russia, Kalinina O. V. (2016)
Yiamjanya S. - Marketing factors in museum economy: a case study of Saisuddha Nobhadol Museum (Bangkok, Thailand) (2016)
Balogun W. O. - Does interest rate liberalization matter for foreign direct investment inflows?, Dahalan J., Hassan S. (2016)
Волохова І. С. - Добровільне об’єднання територіальних громад як шлях до збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів (2016)
Grmanova E. - Insurance companies’ efficiency: DEA and multivariate analysis, Krajco K. (2016)
Косолапов Г. В. - Рынок ценных бумаг Казахстана: состояние и перспективы (2016)
Suvanova K. - Securities market development in a transition economy: Uzbekistan’s experience, Kang H.-G., Lee Ch. (2016)
Khmarskyi V. Yu. - Ranking system for Ukrainian banks based on financial standing, Pavlov R. A. (2016)
Tsao S.-M. - Do analysts’ cash flow forecasts help investors?, Lin C.-H. (2016)
Євдощак В. І. - Зарубіжний вплив на облікову модель України в умовах євроінтеграційних тенденцій (2016)
Мальцева А. А. - Ранжирование российских университетских технопарковых структур с применением инструментария математической статистики, Серов А. А., Веселов И. Н. (2016)
Шведун В. О. - Використання статистичного моделювання для визначення перспективної кількості випадків недотримання законодавства про рекламу, Хламов С. В. (2016)
Azar A. - The impact of budgetary slack on performance-based budgeting, Rahmani N., Khadivar A. (2016)
Козловский В. Н. - Анализ и прогнозирование качества автомобилей по результатам гарантийной эксплуатации, Афиногентова Н. В., Панюков Д. И. (2016)
Койбічук В. В. - Порівняльний аналіз конкурентоспроможності банків на основі чітких та нечітких лінійних регресійних багатофакторних моделей (2016)
Koisova E. - Evaluation of selected regional development indicators by means of cluster analysis, Haviernikova K. (2016)
Пальчевський Б. О. - Модель порівняльного аналізу ціноутворення горілчаної продукції з урахуванням вартості системи захисту від фальсифікації, Крестьянполь Л. Ю. (2016)
Сокиринська І. Г. - Оцінювання якості грошових потоків в системі їх фасетної класифікації (2016)
Suknark K. - Policies to increase health inducing behavior Thailand, Sirisrisakulchai J., Sriboonchitta S. (2016)
Tkachenko N. B. - Electronic public procurement: EU experience and implementation in Ukraine (2016)
Фарат О. В. - Система виявлення резервів підвищення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств за рахунок інноваційних кластерів, Гринів Н. Т. (2016)
Фасолько Т. М. - Реалізація моделі впливу державного боргу на обсяги національного виробництва (2016)
Відомості про авторів (2016)
Щекатунова Г. Д. - Модель інноваційного загальноосвітнього навчального закладу: інваріантні характеристики (2010)
Тягай Н. А. - Стратегія розвитку школи як філософія бачення майбутнього, Сиротенко Г. О. (2010)
Бесєда Н. А. - Взаємодія школи і сім’ї здоров’язбережувальний аспект (2010)
Заєць В. А. - Шкільна астрономія: відкрий для себе Всесвіт. (2010)
Сутула О. В. - Латинська мова у системі освіти (2010)
Чемшит В. Г. - Міжшкільний навчально-виробничий комбінат (МНВК) у контексті профільної школи, Бурмус І. Б. (2010)
Сиротенко Г. О. - Інноваційна освіта. Рекомендаційний бібліографічний список літератури за період 2004 –2010 рр., Курєнкова Т. Є. (2010)
Хиллиг Г. - Москва contra Ленинград возвращаясь к теме: Антон Макаренко и Наталья Гирей (2010)
Кравченко П. А. - Сучасна українська освіта як простір взаємодіючих позицій учителя та учня (огляд статей із проблематики філософії освіти в журналі "Філософські обрії"), Блоха Я. Є. (2010)
Бакка Т. В. - Методичні та змістові засади викладання шкільного суспільствознавства (2010)
Бойко А. М. - Упровадження інновацій – стратегія прискореного розвитку педагогічної практики і теорії (2010)
Кушнір В. А. - Інтеграція математичних знань та умінь при використанні різних способів розв’язування задач, Ріжняк Р. Я. (2010)
Юр’єва К. А. - Порівняльно-культуроглогічна етнопедагогіка у боротьбі з міфами педагогічної свідомості (2010)
Павленко В. І. - Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності педагога (2010)
Дячук М. І. - Знайомтесь: містер джаз (2010)
Булда Л. І. - Це село зорею засвітилося… (щодо місця народження Г.С.Сковороди) (2010)
Сагач Г. М. - Проща на Батьківщину українського перворозума (2010)
Ворона Л. І. - Життєвий і творчий шлях Миколи Миколайовича Боголюбова (2010)
Щербань О. В. - Рецензія на посібник Воробйової І. А. "Чарівний світ народного мистецтва. Опішнянський розпис" (2010)
Цимбал О. М - Інноваційні підходи в утвердженні безпечної поведінки та здорового способу життя (2010)
18 травня Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського відсвяткував 70+річчя (2010)
Yukhnovskyi V. Yu. - Features of water regime of the main soil types in Kinburn sand arena, Pirohova P. V. (2017)
Шлапак В. П. - Аналіз просторового середовища ландшафтної архітектури скверу ім. І. Д. Черняховського у місті Умань та розроблення проекту його реконструкції, Єгоров Ю. І. (2017)
Шпарик Ю. С. - Природне відновлення букового (Fagus sylvatica l.) пралісу в умовах вологої чистої бучини, Яновська І. М. (2017)
Балабак О. А. - Економічне оцінювання вирощування саджанців фундука із зелених стеблових живців (Corylus domestica Kosenko еt Opalko) (2017)
Варлащенко Л. Г. - Використання витких рослин для вертикального озеленення Уманського національного університету садівництва, Поліщук В. В., Величко Ю. А. (2017)
Гатальська Н. В. - Науково-методичні підходи оцінювання культурно-історичної цінності парків (2017)
Гордійчук А. В. - Деякі аспекти історії інтродукції представників родини Magnoliaceae Juss. на Волино-Поділлі, Черняк В. М., Цицюра Н. І. (2017)
Котляревська У. М. - Депонований вуглець та запас енергії у грубому деревному детриті вільхових лісів Українського Полісся, Білоус А. М. (2017)
Левандовська С. М. - Підсумки інтродукції культиварів Callistephus chinensis (L.) nees у Білоцерківському НАУ, Черняк В. М., Олешко О. Г. (2017)
Леснік О. М. - Особливості розмірно-якісної структури дерев гіркокаштана звичайного в зелених насадженнях міста Києва (2017)
Лісовий М. М. - Особливості отримання асептичної культури Larix decidua Mill. в умовах in vitro (2017)
Мамчур В. В. - Підбір стерилізатора, введення в культуру та розмноження рослинного матеріалу виду Ailantus altissima (Mill.) swingle (2017)
Марченко А. Б. - Поширення і розвиток чорної плямистості листя троянд (Diplocarpon rosae F. A. Wolf) та заходи захисту від неї в умовах урбоекосистем України (2017)
Міндер В. В. - Система видового розкриття паркових пейзажів у яружно-балкових умовах складного рельєфу Києва, Сидоренко І. О. (2017)
Новицький В. П. - До проблем політико-правового забезпечення мисливського господарства України (2017)
Сегеда Ю. Ю. - Морфолого-фракційний склад і запаси лісової підстилки дубових насаджень у лісовому фонді державного підприємства "Смілянське лісове господарство" (2017)
Стратій Н. В. - Кількісні характеристики якісних показників дерев ялиці білої, бука лісового та ялини європейської у деревостанах НПП "Вижницький" (2017)
Суслова О. П. - Різноманіття та вікова структура деревних рослин у вуличних насадженнях міста Покровськ (2017)
Ковальчук О. П. - Моніторинг вмісту важких металів у ґрунтах територій, прилеглих до Добротвірської ТЕС, Снітинський В. В., Шкумбатюк Р. С. (2017)
Ковтун Т. І. - Аналіз динаміки показників видової різноманітності угруповань совкоподібних (Lepidoptera: Noctuoidea) в умовах напівприродних екосистем приміської зони міста Житомир (2017)
Копій М. Л. - Вплив сформованих рослинних угруповань на біорізноманіття ґрунтової біоти та вміст важких металів у межах Новороздільського сірчаного кар'єру, Копій Л. І. (2017)
Мазурак О. Т. - Екологічні аспекти та вирішення питань щодо утилізації органічних відходів, Мазурак А. В., Качмар Н. В., Лисак Г. А. (2017)
Савчук Л. В. - Деферизація природних вод методом глибокої аерації, Курилець O. Г., Васійчук В. О. (2017)
Побережний Л. Я. - Виникнення позаштатних ситуацій у шлейфах газових свердловин внаслідок гідратоутворення, Грицанчук А. В. (2017)
Залипка В. Д. - Аналіз конструктивних особливостей кермових механізмів військової автомобільної техніки з метою їх удосконалення, Рій В. Б., Тимко А. Ю. (2017)
Lys S. S. - Effect of wood fractional composition on gasification process, Mysak Yo. S., Kravets T. Yu. (2017)
Масюк А. С. - Полікапроамідні композити з підвищеними експлуатаційними характеристиками, Левицький В. Є. (2017)
Нагурський А. О. - Основні закономірності процесу модифікування бітумів гумовою крихтою, Гринишин О. Б., Хлібишин Ю. Я., Кочубей В. В. (2017)
Погребняк А. В. - Исследовательско-промышленная апробация водо-полимерной гидрорежущей установки (2017)
Савчук М. В. - Визначення цитотоксичності новосинтезованих нанокомпозитів на основі сапонітів, Стародуб М. Ф. (2017)
Челядин В. Л. - Фізико-електрохімічне очищення стічних вод нафтогазового комплексу, Богославець М. М., Челядин Л. І., Петришак О. А. (2017)
Удовицький О. М. - Дослідження динамічних процесів під час транспортування ланцюговим транспортером, Солтис І. Ф. (2017)
Грицюк Ю. І. - Особливості визначення вимог до програмного забезпечення та проблеми їх аналізу, Лешкевич І. Ф. (2017)
Возна Н. Я. - Критерій структурної складності та оцінки розширеної хеммінгової віддалі для просторових об'єктів, Сидор А. І. (2017)
Семенишин Н. О. - Розв'язування двовимірної задачі теплопровідності рекурентною нейронною мережею Джордана (2017)
Шевчук Р. П. - Мобільна кіберфізична система для динамічного відображення інформації про об'єкти на цифровій карті місцевості, Мельник А. М. (2017)
Давидов М. В. - Використання людьми з вадами слуху сучасних інформаційних технологій, Лозинська О. В., Пасічник В. В. (2017)
Козак Т. С. - Методика розвитку творчого мислення майбутніх дизайнерів для підготовки до дипломного проектування (2017)
Малиновська О. Л. - Деякі історичні та теоретичні аспекти дистанційного навчання, Масон С. Р., Чаплик О. А. (2017)
Чаплик О. А. - Лексичні засоби зв'язку науково-технічних висловлювань та їх використання студентами лісотехнічного профілю, Масон С. Р., Коваль Л. М. (2017)
Вихідні дані (2017)
Шлапак В. П. - Використання представників роду Ulmus L. в озелененні та створенні ландшафтних композицій, Масловата С. А. (2017)
Іщук Г. П. - Природне поновлення дуба і граба під наметом насаджень та на зрубах на ДП "Корсунь-Шевченківське лісове господарство" (2017)
Божок В. О. - Декоративність та використання видів карій в озелененні міст (2017)
Вітер Р. М. - Вплив гусеничних трелювальних тракторів на стан підросту в гірських лісах Українських Карпат (2017)
Горошко В. В. - Формування троп мисливською фауною біля підгодівельних майданчиків мисливських господарств Лівобережного Лісостепу України (2017)
Гребеняк Г. В. - Охорона видів грибів Червоної книги України в Українських Карпатах (2017)
Карпин Н.І. - Діелектричні показники лип серцелистої та широколистої в умовах міста Львова, Заїка В.К. (2017)
Кислюк В. О. - Вегетативне розмноження калини звичайної (Viburnum opulus L.), Кислюк В.В., Гриник О.М., Гриник Г.Г. (2017)
Копій М. Л. - Особливості росту та розвитку лісостанів на порушених землях відвалів Новороздільського сірчаного кар'єру, Вицега Р. Р., Копій С. Л., Заїка В. К., Копій Л. І. (2017)
Літвіненко С. Г. - Підсумки інвентаризації зелених насаджень міста Чернівці, Виклюк М. І., Бляхарська Л. О. (2017)
Матусяк М. В. - Аналіз ефективності запровадження рубок Корнаковського в умовах Тернопільщини (2017)
Миколайко І. І. - Оцінювання посухостійкості Hippophae rhamnoides L. у Правобережному Лісостепу України (2017)
Мороз В. В. - Природно-кліматичні зміни та екологічна роль лісових насаджень Хмельницької області, Шевчук Н. І. (2017)
Новицький В. П. - Екологічні особливості існування фазана звичайного (Phasianus colchicus L.) у сучасному Лісостепу України (2017)
Олійник О. О. - Непрямий морфогенез та регенераційна здатність тканин троянди ефіроолійної (2017)
Рибалка І. О. - Дослідження взаємозв'язку між чисельністю омели білої (Viscum album L.) та омелюха (Bombycilla garrula L.) у міському ландшафті, Вергелес Ю. І. (2017)
Ситник С. А. - Енергетичний потенціал робінієвих насаджень Північного Степу України (2017)
Скляренко А. В. - Таксаційні характеристики та життєвий стан деревних рослин санітарно-захисної зони ПАТ "Український графіт", Бессонова В. П. (2017)
Стратій Н. В. - Функціональне зонування НПП "Вижницький" та продуктивність лісів у розрізі зон (2017)
Харачко Т. І. - Сучасний стан міжвидової гібридизації роду Larix, Лісовий М. М. (2017)
Чипиляк Т. Ф. - Стан деревно-чагарникових насаджень територій обмеженого користування промислового району міста Кривий Ріг, Лещенюк О. М., Мазура М. Ю. (2017)
Шепелюк М. О. - Флуоресценція хлорофілу та її індукційні зміни в листках деревних рослин в умовах урбанізованого середовища міста Луцька, Ковалевський С. Б., Китаєв О. І. (2017)
Заіменко Н. В. - Вплив кремнієвмісних сумішей на міграцію радіонуклідів у системі ґрунт – рослина, Слюсаренко О. М., Юношева О. П. (2017)
Новожилова М. В. - Оцінювання рівня екологічної небезпеки об'єкта будівництва на стадії його проектування, Попов В. М. (2017)
Бєльська О. В. - Вплив лишайників на міграцію 137Сs в борових умовах Поліського природного заповідника, Матковська С. І. (2017)
Бабаджанова О. Ф. - Токсичний вплив газового конденсату на ґрунти, Сукач Ю. Г. (2017)
Гетьманчук А. І. - Регіональні зміни клімату як причина гострих всихань сосняків Волинського Полісся, Кичилюк О. В., Войтюк В. П., Бородавка В. О. (2017)
Москальчук Н. М. - Оцінювання вітроенергетичного потенціалу Карпатського регіону України, Приходько М. М. (2017)
Сабадаш В. В. - Сумісна сорбція катіонів купруму та хрому для очищення стічних вод, Гумницький Я. М., Миляник О. В., Романюк Л. М. (2017)
Черкіс Т. М. - Скринінг ефективності фунгіцидів для можливості їх подальшого застосування для захисту сіянців сосни, Мостепанюк А. А. (2017)
Пінчевська О. О. - Вплив вологи на фанеру, облицьовану з обох боків деревними зрізами, Скляр Д. М., Головач І. В., Чаусов М. Г. (2017)
Грабар И. Г. - Особенности реологического поведения древесины при фрезеровании, Фришев С. Г., Кульман С. Н. (2017)
Побережний Л. Я. - Оцінка потенційних ризиків гідратоутворення на викидних лініях свердловин, Грицанчук А. В. (2017)
Безкоровайний А. Г. - Напрями зменшення витрати деревини у виробництві клеєних брусів для столярних виробів, Маєвський В. О., Копинець З. П., Куцик А. С. (2017)
Лаврівський М. З. - Розвиток безпілотних літальних апаратів в Україні та світі для виконання завдань цивільного захисту, Гаврись А. П. (2017)
Лис С. С. - Аналіз експериментальних досліджень процесу газифікації низькосортних палив (2017)
Марченко Н. В. - Деякі експлуатаційні властивості низькоякісної деревини сосни звичайної, Новицький С. В., Іноземцев Г. Б., Несвідомін В. М. (2017)
Пилипчук М. І. - Підвищення стійкості проти спрацювання пилок шляхом загострення перервними абразивними кругами, Павлюк Р. В. (2017)
Проценко В. О. - Конструктивно-силові параметри профільної відцентрової запобіжної муфти з канатними елементами (2017)
Рокунь Р. О. - Основи технології пропарювання і сушіння дров (2017)
Сирко З. С. - Особенности износа направляющих подвижного стола форматно-раскроечных станков с цилиндрическими направляющими, Фришев С. Г., Сагаль С. З., Дьяконов В. К. (2017)
Станецький А. І. - Деформаційна поведінка трубних сталей у високомінералізованих ґрунтах (2017)
Федоровський В. В. - Пожежна небезпека процесів підготовки сировини підприємств олійно-жирового виробництва, Веселівський Р. Б. (2017)
Цапко Ю. В. - Дослідження процесу термодеструкції деревини за змінних значень кисню, Цапко О. Ю., Іноземцев Г. Б., Головач І. В. (2017)
Соколовський Я. І. - Розроблення автоматизованої системи моделювання та прогнозування фізичних процесів у камерах сушіння деревини, Сінкевич О. В., Криштапович В. І. (2017)
Цмоць І. Г. - Модель організації обміну та збереження даних у багаторівневих системах управління технологічними процесами, Теслюк Т. В., Машевська М. В., Теслюк В. М. (2017)
Чуб І. А. - Зниження рівня забруднення повітря викидами пожежі шляхом оптимального розміщення пожежонебезпечних об'єктів (2017)
Аль-Хазаали Хайдер Раад Надим - О динамических характеристиках и уплотнении почвы под воздействием кротователя, Ковбаса В. П. (2017)
Кравець О. Я. - Дослідження точності визначення площ на планах і картах (2017)
Порплиця Н. П. - Метод структурної ідентифікації моделей процесу бродіння у біогазових установках із застосуванням алгоритму бджолиної колонії, Гураль І. В., Дивак М. П. (2017)
Шуфнарович М. А. - Перспективи використання сучасних інформаційних технологій у самостійній роботі студентів вищих навчальних закладів (2017)
Крупа С. М. - Система рекомендацій для студентів-абітурієнтів ВНЗ I, II рівнів акредитації, Шаховська Н. Б. (2017)
Вихідні дані (2017)
Лакида П. І. - Оцінювання якісних показників компонентів фітомаси грабових деревостанів НПП "Голосіївський", Дубровець Б. В. (2017)
Гревцова Г. Т. - Ґрунтопокривні рослини родів Cotoneaster Medik. i Spiraea L. колекції ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, перспективні для культивування в Україні, Бонюк З. Г., Михайлова І. С. (2017)
Баюра О. М. - Біометричні показники плодів Fraxinus excelsior L. та його декоративних форм (2017)
Божок О. П. - Про перспективи вирощування горіха грецького на території України, Божок В. О. (2017)
Гавриленко Н. О. - Стан, особливості репродукції та методи культивування рослин "Червоної книги України" в дендропарку "Асканія-Нова" (2017)
Драган Н. В. - Структура і динаміка відпаду головних паркотвірних видів дерев у дендрологічному парку "Олександрія" НАН України, Галкін С. І. (2017)
Калашнікова Л. В. - Таксономічна структура созофлори дендропарку "Олександрія" НАН України, Галкін С. І. (2017)
Клименко А. В. - Моніторинг стану благоустрою та озеленення міста Києва (2017)
Ковальська С. С. - Щільність деревини стовбурів сосни звичайної в умовах Південного Придніпровського Полісся (2017)
Мамчур В. В. - Система роду Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (2017)
Mukolaiko I. I. - Ontomorfohenesis Hippophae rhamnoides L. in conditions of Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine (2017)
Мирончук К. В. - Методика оцінювання декоративних властивостей живоплотів (2017)
Рубцов А. Ф. - Сучасний стан колекції старого арборетуму дендропарку "Асканія-Нова", Михайлецька І. В. (2017)
Швець М. В. - Асоційовані з Enterobacter nimipressuralis бактерії у патології бактеріальної водянки Betula pendula Roth. (2017)
Шпак Н. П. - Особливості культивування насаджень дуба звичайного за участю береки лікарської в умовах Південного Поділля, Шлапак В. П., Леонтяк Г. П. (2017)
Шпарик Ю. С. - Стан лісів Українських Карпат у 2016 році та його динаміка за даними моніторингу, Вітер Р. М. (2017)
Юхименко Ю. С. - Представники родини Oleaceae Hoffmans. et Link у зелених насадженнях міста Кривий Ріг, Лаптєва О. В., Данильчук Н. М., Данильчук О. В. (2017)
Мороз О. І. - Аналіз перспектив аеробного очищення інфільтратів сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів, Мальований М. С., Жук В. М., Слюсар В. Т., Середа А. С., Мараховська С. Б., Стокалюк О. В., Чорномаз Н. Ю. (2017)
Дячок В. В. - Рідинно-екстракційне очищення стічних вод виробництва харчових олій, Мараховська А. О., Мараховська С. Б. (2017)
Бабаджанова О. Ф. - Фітотоксичність ґрунтів, забруднених дизельним паливом, Сукач Ю. Г., Сукач Р. Ю. (2017)
Герецун Г. М. - Оцінювання рівня екологічної небезпеки міського середовища, спричиненої техногенною трансформацією атмосферних опадів, Масікевич А. Ю. (2017)
Копій М. Л. - Порівняльна характеристика мікологічної структури техноземів сірчаних кар'єрів Львівщини, Оліферчук В. П., Копій Л. І (2017)
Ловинська В. М. - Вміст важких металів у хвої соснових культур на рекультивованих землях, Харитонов М. М., Зверковський В. М. (2017)
Паньків Н. Є. - Вплив закладів туристичної інфраструктури на навколишнє середовище та розвиток еко-готелів як інноваційної концепції гостинності, Гунько В. М. (2017)
Піндер В. Ф. - Рекультивація породних відвалів ліквідованих шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну, Попович В. В. (2017)
Сабадаш В. В. - Статика адсорбції важких металів природним цеолітом, Гумницький Я. М., Миляник О. В., Люта О. В. (2017)
Сорокіна С. І. - Біологічна активність виділень рослинної маси та ґрунту з-під виду гісоп лікарський (Hyssopus officinalis L.), Гнатюк Н. О. (2017)
Афтаназів І. С. - Резонансний електромагнітний віброкавітатор, Шевчук Л. І., Строган О. І. (2017)
Абдулін М. З. - Структура течії у системі турбулізатор – нішова порожнина, Фіалко Н. М., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О., Бутовський Л. С., Тимощенко О. Б., Юрчук В. Л., Іваненко Г. В., Кліщ А. В. (2017)
Ільків М. М. - Дослідження міцності клейових з'єднань термодеревини ясена, отриманої за технологією вакуумно-кондуктивного термічного оброблення, Солонинка В. Р., Гуменюк Ж. Я., Губер Ю. М. (2017)
Купчик Р. М. - Використання залишків деревообробних виробництв у дизайні просторово-предметного середовища, Максимів Т. В. (2017)
Лис С. С. - Термічне перероблення низькосортних палив у газоподібне паливо для використання в теплоенергетичних установках (2017)
Луців Н. В. - Товарознавчі аспекти дослідження вітчизняного ринку керамічної плитки, Тис М. С. (2017)
Мельник Ю. Я. - Модифіковані клейові композиції на основі полівінілового спирту, Клим Ю. В., Шибанова А. М., Семенюк Н. Б., Скорохода Т. В. (2017)
Станецький А. І. - Вплив кислотності середовища на опір деформаціям тривало експлуатованих трубних сталей (2017)
Чудик І. І. - Перспективи застосування полімерних відходів для приготування полегшених тампонажних розчинів, Мельник О. Д., Кирчей О. І., Малишевська О. С. (2017)
Яремак І. І. - Розрахунок показників енергоефективності режимів роботи нафтоперекачувальної станції, обладнаної відцентровими насосами зі синхронним електроприводом, Костишин В. С., Костишин А. В. (2017)
Гудз Г. С. - Визначення закону статистичного розподілу дефектів автомобільних деталей класу "диски", Борис М. М., Коцюмбас О. Й. (2017)
Озарків І. М. - Методи розрахунку основних параметрів твердих дисперсних матеріалів (пилу, стружки), Сомар Г. В., Соколовський І. А., Кобринович М. С., Сомар Т. А., Данчівська О. Я. (2017)
Гусак О. М. - Інформаційна технологія підвищення інформативності цифрових зображень епіцентрів лісових пожеж (2017)
Криштапович В. І. - Реологічна модель обмеженої повзучості деревини, Соколовський Я. І. (2017)
Погребняк А. В. - Расчет параметров струеформирующей головки для водополимерной обработки материалов резанием (2017)
Цаволик Т. Г. - Метод формування корегувальних кодів у системі залишкових класів, Яцків В. В. (2017)
Шлемкевич С. Л. - Пам'яті великого художника (2017)
Харачко Т. І. - Історичний екскурс та реалії сьогодення ботанічного саду Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Скольський І. М. (2017)
Вихідні дані (2017)
Тягло О. В. - Роздуми Карла Поппера щодо теорії та практики демократичної держави (2010)
Жерносек І. П. - Види науково-методичної культури керівника ЗНЗ, Онаць О. М. (2010)
Васильченко О. В. - Сучасна загальноосвітня школа: від функціонування – до розвитку (2010)
Каплун А. О. - План розвитку соціально адаптованої громадсько активної школи (2010)
Михайлик Л. В. - Місія гімназії – талановита, здорова, сучасна дитина (2010)
Бикова Н. О. - Формування лідерської компетентності для життя в інноваційному суспільстві (2010)
Тягай Н. А. - Вибір стратегії загальноосвітньої школи – вибір майбутнього (2010)
Беседа Н. А. - Здоров’язбережувальні технології як запорука ефективного навчання і виховання школярів (тренінг для вчителів) (2010)
Хілліг Г. - Передмова до статті В. Г. Бейлінсона Макаренко і Сталін: новий погляд. Записи бесід з очевидцями (1954 – 1974) (2010)
Бейлинсон В. Г. - Макаренко и Сталин: новый взгляд. Записи бесед с очевидцами (1954 - 1974) (2010)
Андріанов Т. В. - Компетентність майбутніх учителів у проведенні фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів з учнями (2014)
Бакум З. П. - Етапи впровадження навчального діалогу у процес вивчення іноземних мов майбутніми гірниками, Лапіна В. О. (2014)
Бедевельська М. В. - Педагогічні умови ефективності підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Георгієв В. М. - Роль наставництва у формуванні особистісних і професійних якостей майбутніх офіцерів Високомобільних десантних військ (2014)
Герасимчук Т. В. - Можливості інтернет-технологій у самостійній роботі майбутніх інженерів у процесі навчання іноземної мови (2014)
Головня Н. М. - Рівні і критерії готовності майбутнього педагога до професійної мобільності (2014)
Гребеник Т. В. - Особливості мотивації до навчання студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації (2014)
Драч І. І. - Аналіз результатів упровадження моделі компетентнісно-орієнтованого управління підготовкою майбутніх викладачів вищої школи (2014)
Дуднік А. О. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації групових форм пізнавальної діяльності (2014)
Дуднік Н. Ю. - До питання про вплив професійної самоорганізації на формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів (2014)
Зеленкова Н. І. - Організація самостійної роботи майбутніх гірничих інженерів у вищих навчальних закладах (2014)
Іщенко С. О. - Формування готовності майбутніх офіцерів до виховної роботи з особовим складом у вищому навчальному закладі (2014)
Квітка Т. В. - Зміст та структура самоосвітньої діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів (2014)
Ланова І. В. - Значення української фахової термінології у формуванні професійної мовленнєвої компетентності майбутнього спеціаліста (2014)
Логвіненко А. Ю. - Використання інтерактивних методів навчання в підготовці майбутніх учителів іноземної мови до толерантної комунікативної діяльності (2014)
Мантуленко С. В. - Системний моніторинг у формуванні готовності майбутніх учителів географії до профільного навчання старшокласників як необхідна умова ефективності цього процесу (2014)
Матвійчина С. В. - Формування інтерактивного соціокультурного середовища як дидактична умова саморозвитку особистості студентів коледжів (2014)
Мінтій І. С. - Форми організації навчання для формування компетентностей з програмування (2014)
Пизіна Є. В. - Формування професійних знань у майбутніх перекладачів технічної літератури (2014)
Приймаченко О. М. - Підхід до вивчення англомовної лексики курсантами непрофільного ВНЗ (2014)
Путінцев А. В. - Проблеми застосування педагогічного моделювання у процесі професійної підготовки майбутніх маркетологів (2014)
Сердюк Т. В. - Негативні чинники застосування групових форм організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2014)
Слюта А. М. - Педагогічні умови формування професійних умінь студентів-екологів у процесі виробничої практики для застосування їх у майбутній діяльності (2014)
Томашевський В. В. - Проблема професійної підготовки майбутніх дизайнерів у системі вищих навчальних закладів (2014)
Тюріна Д. М. - Теоретичні питання формування вмінь моделювання у студентів вищих економічних навчальних закладів, Макарова Л. Г. (2014)
Цвіркун Л. О. - Проектно-конструкторська компетентність як складник професійної готовності майбутнього інженера (2014)
Донченко Я. А. - До проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес вивчення інформатики в загальноосвітніх школах в Україні (2014)
Журба Л. В. - Типізація та способи розроблення проблемних задач з новітньої історії (2014)
Коростіль Л. А. - Методика формування в учнів 7 класу управлінських умінь у навчанні хімії (2014)
Кравцова І. А. - Шляхи покращення роботи вихователя групи продовженого дня в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти (2014)
Люлькова Ю. М. - Економічні знання у змісті географічної й економічної шкільної освіти (2014)
Могілей І. В. - Художньо-естетичне виховання старшокласників засобами сучасної популярної музики (2014)
Тросюк С. Д. - Розроблення країнознавчого складника у змісті предметної компетентності учнів основної школи (2014)
Цоуфал Л. С. - Комунікативна компетенція учнів у контексті сучасних проблем навчання української мови (2014)
Афонін А. П. - Духовність та стан здоров’я людини:педагогічний аспект, Дороніна Т. О. (2014)
Бондаренко О. В. - Організація профорієнтаційної роботи в системі "школа – ВНЗ" (2014)
Грищенко С. М. - Використання геоінформаційних технологій у підготовці майбутніх інженерів (2014)
Дроздова І. П. - Модернізація вищої школи України в сучасних умовах задля формування професійного мовлення фахівця нефілологічного профілю (2014)
Захарова Г. Б. - Науково-теоретичне обґрунтування поняття "уміння самостійно-пізнавальної діяльності студентів” (2014)
Захарчук М. Є. - Філософсько-освітні концепції інклюзивної освіти (2014)
Кашинська О. Є. - Огляд дисертаційних досліджень з проблем професійної підготовки фахівців готельного господарства (2014)
Корнещук В. В. - Корпоративна культура в закладах освіти (2014)
Лазаренко Г. А. - Художньо-естетичний смак дітей старшого дошкільного віку та особливості його вияву (2014)
Мадзігон В. В. - Компетентнісний підхід у системі неперервної економічної освіти (2014)
Махінов В. М. - Лінгводидактичний потенціал міжкультурного спілкування як категорія методики навчання іноземних мов (2014)
Мішеніна Т. М. - Зміст культурологічного складника у фаховій підготовці майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2014)
Овчаренко Н. А. - Семіотичний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності (2014)
Павленко О. О. - Професійна взаємодія у процесі підготовки фахівців зовнішньокомерційної діяльності (2014)
Петько Л. В. - Імператив глобалізаційних перспектив – формування професійно спрямованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (2014)
Побережна Н. О. - Педагогічна майстерність викладачів іноземної мови в організації навчального процесу на основі інноваційних інформаційних технологій (2014)
Польгун К. В. - Проблеми якісної освіти студентів з обмеженими можливостями: нормативно-правовий аспект (2014)
Пшенична О. С. - Реалізація методики формування готовності майбутніх менеджерів до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності (2014)
Рибалко А. П. - Оптимізація викладання вищої математики в сучасних умовах (2014)
Ткачук В. В. - Розвиток ІКТ-компетентності майбутніх інженерів-педагогів у ВНЗ України (2014)
Ярошенко О. М. - Інтонаційна природа музики в контексті хореографічного мистецтва, Пономаренко Т. В. (2014)
Балабуст Н. Ю. - Підготовка вчительських кадрів у Подільській губернії на базі церковно-вчительської школи і двокласних навчальних закладів (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Блажевич Ю. І. (2014)
Ірза В. І. - Досвід організації дослідної роботи у школах України у другій половині ХХ століття (2014)
Москальова О. І. - Упровадження вербально-графічних методів навчання у педагогічній спадщині С. Шевченка (2014)
Пилипенко В. В. - "Лекции имеют быть читанными…” (до питання організації О. Строніним публічних читань у Полтаві) (2014)
Ткачук І. О. - Сутність і структура феномену "Інтерпретаційна компетентність студентів педагогічного коледжу” (2014)
Хребтова В. В. - Розвиток ідей полікультурного виховання в контексті світового досвіду (2014)
Шульга А. В. - Аналіз проблеми готовності до діяльності у психолого-педагогічній літературі (2014)
Дирда І. А. - Психологічні бар’єри в міжкультурній комунікації (2014)
Мурзіна О. А. - Дослідження професійних ціннісних орієнтацій на основі методики "Квадрат цінностей” (2014)
Размолодчикова І. В. - Вплив освітнього середовища на соціалізацію особистості майбутнього вчителя початкових класів і його імідж (2014)
Черевко С. В. - Проведення оцінки цільовою групою своїх потреб щодо здоров’язбереження (2014)
Чувасова Н. О. - Формування креативної позиції майбутніх учителів хімії та біології у процесі фахової підготовки (2014)
Титул, зміст (2011)
Шкода В. В. - Бремя нормы (2011)
Кравченко П. А. - Значення гуманітарних знань у системі сучасної освіти в Україні (2011)
Калініченко І. О. - Понятійна термінологія інклюзивної освіти в Україні (2011)
Зелюк В. В. - Досвід упровадження системи управління якістю в післядипломну педагогічну освіту (2011)
Хиллиг Г. - На путях к научной биографии А. С. Макаренко (2011)
Цебрій І. В. - Навчально-виховна модель Ісидора Севільського та Гіспальський університет VII століття (2011)
Савченко І. М. - Історичні аспекти розвитку змісту професійної освіти та його уніфікація в Росії у педагогічному процесі XVII-XIX століть (2011)
Ревегук В. Я. - Освітяни Полтавщини у часи українського національно-визвольного руху на початку ХХ століття (витяги з книги В.Я.Ревегука "Полтавщина в переддень української революції (1900-1916 рр)") (2011)
Щербань О. В. - Якісна передача професійних знань як фактор розвитку сучасного гончарства (2011)
Дудка Л. Г. - Літопис освіти Полтавщини (2011)
Кіптілий І. О. - Виставкова діяльність освітян Полтавщини (2011)
Гелеверя Р. О. - Современное сосотояние преподования русского языка в учебных заведениях Полтавской области (2011)
Титул, содержание (2016)
От главного редактора (2016)
Рудыка В. И. - Энерго- и ресурсосберегающие технологии в проектах ГП "ГИПРОКОКС" (2016)
Сорока Б. С. - Экономия природного газа при его замене технологическими газами для отопления средне- и высокотемпературных печей. 1. Влияние характеристик низкокалорийных газов на расход топлива в печах, Воробьев Н. В., Бершадский А. И. (2016)
Бойченко С. В. - Упровадження гармонізованих технічних вимог до якості авіаційного бензину та палива для реактивних двигунів, Яковлєва А. В., Шкільнюк І. О. (2016)
Вавриш А. С. - Методи дослідження будови та чистоти вуглецевих нанотрубок (Огляд), Марчук Ю. В., Праженнік Ю. Г. (2016)
Вольчин І. А. - Розрахунок параметрів димових газів вугільних теплових електростанцій на основі характеристик твердого палива, Гапонич Л. С. (2016)
Гомеля Н. Д. - Ионообменная очистка воды от нитратов в присутствии хлоридов и сульфатов, Грабитченко В. Н., Трохименко Г. Г. (2016)
Торчинский А. И. - Оптимизация теплового и аэродинамического режимов работы туннельной печи для обжига керамического кирпича, Ляшко А. Ю. (2016)
Виноградов А. - Антропоцентрический фактор в параметризации каузированного перемещения: векторно-директивные глагольные префиксы. Статья первая (2017)
Ерліхман А. - Концептуальна метафора у промовах Гілларі Клінтон, Дубіна О. (2017)
Ерліхман А - Стилістичні засоби вербалізації образу Дональда Трампа (на матеріалі інавгураційної промови), Лупу К. (2017)
Моргун А. - Ядро и периферия лексико-семантической группы "домашние млекопитающие" в аспекте когнитивных основ словообразования (2017)
Нікіфорова О. - Перекладознавчий аналіз лексичної структури текстів військово-політичної тематикиї (2017)
Суран Т. - Цветовая палитра и функции цветообозначений в творчестве Н. В. Гоголя и М. А. Булгакова (2017)
Чубань Т. - Особливості перфективації вербальних дієслів мовлення, Левченко Т. (2017)
Шоля І. - Динаміка багатокомпонентних імен ужгородців у ХХ столітті (чоловічі імена) (2017)
Шуляк С. - Предмети замовлянь: магічна символіка та функціонування (2017)
Бедзір Н. - Авторська маска в сучасній українській, російській та польській прозі (2017)
Демчик М. - Трансформация легенды о Крысолове в произведениях А. С. Грина "Крысолов" и А. и Б. Стругацких "Хромая судьба" (2017)
Загребельная Н. - Фотография в художественном мире Патрика Модиано (2017)
Лимонова Л. - Поэтика образов дерева и леса в лирике А. Ахматовой и Л. Костенко (2017)
Свириденко О. - "Согрущу грусти вашей…" (романтична поетика епістолярію Левка Боровиковського) (2017)
Сенько І. - Микола Гоголь і Тарас Шевченко в контексті творчого діалогу російської та української літератур (2017)
Смольницька О. - Жінки-святі у поезії Віри Вовк: києворуський і західноєвропейський контексти з кельтськими паралелями (2017)
Тиховська О. - Психоаналітичний аспект образу русалки та повітрулі в українській міфології (2017)
Чернова І. - Філософсько-антропологічні аспекти феномену жертви у фентезійному творі (2017)
Шетеля В. - Василь Гренджа-Донський і розвиток театрального мистецтва на Закарпатті 20 — 30-х рр. (2017)
Ліхтей Т. - Волошкове вечоріння Іллі Галайди (2017)
Ліхтей Т. - Українська література Словаччини в дослідженнях Михайла Романа (2017)
Сабадош І. - Нова монографія про українську ботанічну лексику (2017)
Сенько І. - Заповітна книга Дмитра Федаки (2017)
Обручар А. - Павло Павлович Чучка (22.02.1928 - 10.12.2016). Пам'яті вченого (2017)
Бородина Л. - Творчество Феликса Кривина как художественное достояние украинской и русской литератур (2017)
Яким М. - Жанрово-стилевые особенности полусказок Ф. Кривина, Бедзир Н. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Науковому віснику Ужгородського університету. Серія "Філологія" (2017)
Дяченко М. М. - Порогове резонансне двофотонне народження e–e+ пари в сильному магнітному полі на найнижчі рівні Ландау, Новак О. П., Холодов Р. І. (2014)
Ковальчук В. А. - Внески векторних резонансів у CP-асиметрію розпаду нейтрального B-мезона на мюон-антимюонну пару та нейтральний K*-мезон, Корчин О. Ю. (2014)
Mehraban H. - Final state interaction effects in B0-D0D0 decay, Asadi A. (2014)
Ovechkin V. S. - Equation of state for a two-dimensional Coulomb gas (2014)
Булавін Л. А. - Розсіяння світла водними розчинами спиртів поблизу їх особливих точок, Гоцульський В. Я., Чечко В. Є. (2014)
Бондар В. М. - Вплив слабкого магнітного поля на параметри терагерцового випромінювання в околі 100 мкм гарячими носіями з p-Ge, Пилипчук О. С., Бондаренко В. В. (2014)
Стасюк І. В. - Дослідження бозонного спектра двовимірних оптичних ґраток зі структурою типу графену. Нормальна фаза, Дулепа І. Р., Величко O. B. (2014)
Самойленко С. О. - Нейтронні та оптичні дослідження багатокомпонентних кристалічних люмінофорів Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 та Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3, Третяк Е. В., Кічанов С. Е., Шевченко Г. П., Фроловa Е. В., Козленко Д. П., Булавін Л. А., Малашкевич Г. Е., Савенко Б. Н. (2014)
Лисенков Е. А. - Вплив електричного поля на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В., Голованець В. М., Демченко В. Л. (2014)
Кладько В. П. - Рефлектометричні дослідження нанопористих плівок з масивом наночастинок золота, Гудименко О. Й., Кривий С. Б., Литвин П. М., Каганович Е. Б., Кріщенко І. М., Манойлов Е. Г. (2014)
Голіней І. Ю. - Резонансне підсилення інтенсивності збудження молекули в спектрі непружного розсіяння електронів завдяки взаємодії з плазмонами металевої нанооболонки, Оникієнко Є. В. (2014)
Даниленко В. А. - Асимптотичні хвильові розв’язки моделі середовища з осциляторами Ван дер Поля, Скуратівський С. І., Скуратівська І. А. (2014)
Литвинчук І. Л. - Наукова школа менеджменту інтелектуальної власності в агроекономічних дослідженнях (2016)
Мельник О. Г. - Загальна концепція подвійної субстанціональності інституційного розвитку інноваційних систем (2016)
Klymenko L. V. - Strategic guidelines of developing international motor transportations and transit potential of Ukraine, Zborovska Yu. L., Zhmudenko V. O. (2016)
Koisova E. - Trends in economic performance development of the EU, Masarova Ja., Krajco K. (2016)
Кузьмін О. Є. - Реформування митної політики України в умовах європейської інтеграції, Тодощук А. В., Мельник О. Г. (2016)
Samosir O. B. - Creative economy impacts on economic growth in Asia (2016)
Toskovic J. - Was implementation of transitional reforms in Western Balkans successful?, Popovic S., Mijiс R. (2016)
Чех Л. - Отдельные вопросы функционирования иранской экономики после окончания международных санкций (2016)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Розвиток інновативного підприємництва на засадах кластерної організації, Щербак В. Г. (2016)
Davtyan A. - Cost efficient method of enhancing foreign language capability: tourism industry of Japan (2016)
Котвицька Н. М. - Сталий розвиток аграрного сектору економіки України: таксономічний аналіз тенденцій, Ревуцька А. О., Смолій Л. В. (2016)
Лащак В. В. - Необхідність і сутність державного регулювання ціноутворення в електроенергетиці, Крушницький Р. М. (2016)
Polukhina A. N. - Tourism cluster as an import substitution strategy in tourism business: Russian case study, Rukomoinikova V. P. (2016)
Тарасов К. В. - Державна політика стимулювання нагромадження капіталу в секторі малого підприємництва економіки України (2016)
Tausl Prochazkova P. - Social enterprises practices: Czech Republic case study (2016)
Shevchenko L. S. - Mergers and acquisitions in higher education (2016)
Дорофєєв О. В. - Застосування принципу гармонійності в стратегічному управлінні суб’єктами економічної діяльності і стійкість аграрного ринку, Лозинська Т. М., Пасемко Г. П. (2016)
Матвійчук Л. О. - Податкове планування як інструмент управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, Олійник Л. Г. (2016)
Миронова М. Д. - Выбор стратегии управления предприятием жилищно-коммунальной сферы в условиях природно-климатической неопределенности (2016)
Papadaki S. - Efficiency comparison of integrated and independently managed hospitals: a case study of Central Bohemia, Stankova P. (2016)
Фарат О. В. - Принципи розвитку інноваційних кластерів на засадах підвищення конкурентоспроможності продукції, Питуляк Н. С. (2016)
Haviernikova K. - Selected categories of levies and their impact on economic results of small and medium-sized enterprises, Srovnalikova P. (2016)
Биба В. В. - Моделювання просторового розвитку добувної промисловості Полтавського регіону, Міняйленко І. В. (2016)
Burkovska A. V. - Fiscal decentralization influence on socioeconomic development of Ukraine’s regions, Lunkina T. I., Korabakhina A. Yu. (2016)
Valach M. - Socioeconomic functions of agricultural sector in the regions of Slovak Republic, Balazova E. (2016)
Vrbova P. - Buffer stock implementation in the regional context, Cempirek V., Alina J. (2016)
Dubrovskaya Ju. V. - Clustering as the factor of differentiation decline in the levels of territories’ development (2016)
Соловйова Н. І. - Методологічна коректність прогнозного оцінювання параметрів соціально-економічного розвитку регіонів, Макаренко С. М., Олійник Н. М. (2016)
Дерій Ж. В. - Екологічна компонента корпоративної соціальної відповідальності: світовий досвід та українські реалії, Зосименко Т. І. (2016)
Apenko S. N. - The system of labor resources development under the formation of national system of qualifications, Gileva K. V. (2016)
Didur K. M. - Employee profit participation program as a monetary incentive (2016)
Ниязбаева А. А. - Современные подходы и основные направления деятельности институтов негосударственного пенсионного обеспечения по управлению пенсионными активами населения (2016)
Панасенко І. В. - Витрати на житлово-комунальні послуги: оцінювання та фактори впливу (2016)
Bajus R. - Trend evaluation of share indices in V4 countries, Hudakova Stasova L. (2016)
Довганюк В. М. - Порівняння обсягів депозитів банківської системи та системи кредитної кооперації України (2016)
Kolinsky O. - Downscaling the economy: local community currencies as a globalisation corrective, Sauer P. (2016)
Mahmood H. - Testing fiscal sustainability under inter-temporal budget constraint in Saudi Arabia (2016)
Міщенко С. В. - Монетарні цикли в економіці України, Науменкова С. В., Льон І. М. (2016)
Огонь Ц. Г. - Аудит ефективності функціонування та повноти надходжень адміністративних зборів до бюджету (2016)
Семенда Д. К. - Проблеми функціонування місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації, Гузар Б. С., Семенда О. В. (2016)
Кулик В. А. - Перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку для побудови системи обліку підприємств електронного бізнесу (2016)
Малишкін О. І. - Нефінансова звітність компаній України (2016)
Чернобай Л. І. - Застосування статистичних методів у плануванні витрат на експортну діяльність, Вацик Н. О., Кізло М. В. (2016)
Головач К. С. - Застосування логістично-регресійних моделей прогнозування кризи на сільськогосподарських підприємствах (2016)
Lee J. - The model of fast fashion industry: a case survey of "Inditex" (2016)
Moiseeva S. S. - Connectivity matrix of region’s subpotentials as a tool for managing its competitiveness, Kudryavtseva T. J., Nadezhina O. S. (2016)
Павлюк Є. Д. - Щодо окремих аспектів застосування історичного підходу VaR, Павлюк О. О. (2016)
Романич І. Б. - Моделювання розвитку і розміщення підрозділів поштово-логістичної компанії (2016)
Staniec I. - Model approach to regional employment rate in Poland, Jarczynski J. (2016)
Januska M. - Lead user innovation and paid innovation: the case of Grinding Gear Games, Spicar R. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Чернюк Л. - Трансформаційно-модернізаційна парадигма розвитку продовольчого комплексу країни та її регіонів, Пепа Т. (2016)
Мостенська Т. - Особливості побудови інтегрованих маркетингових комунікацій (2016)
Яценко В. - Стан продовольчої безпеки в Україні (2016)
Мігус І. - Міжнародні стандарти якості послуг суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу, Бієвець А. (2016)
Вартанова О. - Сучасні підходи до оцінювання іміджу підприємства (2016)
Білик В. - Діагностика рівня інноваційно-інвестиційної безпеки підприємницької діяльності (2016)
Захаров О. - Механізм взаємодії в системі управління комплексним забезпеченням економічної безпеки (2016)
Шульга О. - Розвиток інституційних суспільних форм функціонування економічних систем та відносин власності в аграрному секторі: діалектика суперечностей (2016)
Naumik-Gladka K. - The development of destination attractiveness by using marketing tools (2016)
Рассадникова С. - Управління системою енергетичної безпеки регіонів в аспекті економічної безпеки країни (2016)
Сурай А. - Банк чистих моделей ділового середовища: теоретичні і методичні засади (2016)
Черевко О. - Маркетинговий підхід до вдосконалення інтерфейсної безпеки вищих навчальних закладів, Мігус І., Радзіховська Ю. (2016)
Коломицева О. - Мотивація економічної діяльності підприємств у сучасному ринковому середовищі, Боковня А. (2016)
Бобков Ю. В. - Дослідження електрохімічних сенсорів озону для малогабаритного переносного індикатора/вимірювача концентрації озону (2016)
Морозова М. М. - Оцінювання впливу інструментальних похибок засобів вимірювальної техніки на точність вимірювання інформативних параметрів (2016)
Шевченко К. Л. - Вимірювання температури з використанням теплових шумів електропровідних об’єктів, Яненко О. П., Василенко М. П., Овдієнко Ю.М. (2016)
Шантырь С. В. - Оптимизация длительности реализации при структурном анализе измерительного сигнала, Шантырь А. С. (2016)
Затока С. А. - Компьютерная тренировочная программа для подготовки специалистов в области измерительной техники (2016)
Шведова В. В. - Оцінювання розрізняльної здатності тестового простору комп’ютеризованої системи тестування (2016)
Крилов В. В. - Нова конструкція паливо-парового двигуна внутрішнього згоряння, Крилов Є. В., Крилов А. Є. (2016)
Янчевський І. В. - Аналіз кінематики колісного шасі класу 8К4П, Губська В. В., Биценко О. В. (2016)
Левчук К. Г. - Гідравлічний ударний механізм для усунення прихоплень бурильного інструменту та запису динамічних характеристик удару, Векерик В. І., Мойсишин В. М. (2016)
Ільчишина Д. І. - Про вплив поверхневих хвиль, викликаних ударом, на коефіцієнт поновлення, Іванова О. М. (2016)
Голінко І. М. - Динамічна модель теплообміну для водяного калорифера у просторі станів, Галицька І. Є. (2016)
Самарцев Ю. М. - Науково-дослідна вимірювальна система для дослідження впливу кліматичних параметрів на якість рослин, Татарчук О. Д. (2016)
Пікенін О. О. - Про проблеми і методи знаходження малорозмірних об'єктів на зображеннях, Мариношенко О. П., Прохорчук О. О. (2016)
Бурнашев В. В. - Система автоматического управления снарядом на этапе вхождения в лазерный луч, Заика С. М. (2016)
Baltrenaite E. - The sustainable role of the tree in environmental protection technologies, Baltrenas P., Lietuvninkas A. (2016)
Титул, зміст (2017)
Шановні читачі! (2017)
Faux J. - U.S. trade policy – time to start over (2017)
Фокс Дж. - Торговельна політика США – час почати спочатку (2017)
Геєць В. М. - Чому знову настав час починати спочатку? (2017)
Гриценко А. А. - Логіко-історичні засади кардинальних економічних змін і переходу до реконструктивного розвитку (2017)
Сіденко В. Р. - Нова торговельна політика США: глобальний антракт (2017)
Білорус О. Г. - Інтровертний геоекономічний розворот США та його потенціальні глобальні наслідки (2017)
Єфименко Т. І. - Реформування та уніфікація інформаційного простору ділової активності (2017)
Кораблін С. О. - Неоліберальний мейнстрім: коли Америка проти (2017)
Яременко О. Л. - Глобальні дисбаланси та новий протекціонізм: інституційна гіпотеза (2017)
Артьомова Т. І. - Глобальне економічне лідерство у контексті ціннісного аналізу (2017)
Осташко Т. О. - Протекціонізм у торговельній політиці США: висновки для України (2017)
Небрат В. В. - Історичний вимір трендів зовнішньоекономічної політики (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні норми (2017)
Політична економія: повернення та відродження (2015)
Белорус О. Г. - Глобальная неоконвергенция транзитивных, трансформационных и авангардных социально-экономических систем (2015)
Гриценко А. А. - Политическая экономия в истории и современности (2015)
Зверяков М. И. - Эволюция предмета и метода политической экономии (2015)
Єщенко П. С. - Ретроспектива та перспектива політичної економії (2015)
Задорожный Г. В. - Человекомерность современной политической экономии – методологический формат кардинального обновления экономической науки (2015)
Мандыбура В. Е. - Идеологемный характер современного этапа концептуально-методологического "развития" политической экономии (2015)
Тарасевич В. Н. - Политическая экономия: универсумность, универсальность и фундаментальность (2015)
Авторитетні відповіді на актуальні питання до ювілейного випуску журналу "Політична економія", присвяченого 400-річчю політичної економії (2015)
Пустовийт Р. Ф. - Взаимовлияние культурных и институциональных факторов в аспекте экономического развития (2015)
400-річчя політичної економії: історія звершень та нові обрії (2015)
2-ий Міжнародний науковий симпозіум "Держави і ринки в умовах глобальних трансформацій". До 400-річчя політичної економії – науки про закони управління господарством: politicos, oicos, nomos (2015)
Соціально-економічні трансформації: наукове осмислення (2015)
Концептуальні проблеми сучасної економічної теорії: національний, глобальний, цивілізаційний вимір (2015)
Огневой В. В. - От простого труда к сложному: загадка гиперпродуктивности интеллектуального труда (2015)
Титул, содержание (2017)
Уважаемые читатели! (2017)
Faux J. - U.S. trade policy – time to start over (2017)
Фокс Дж. - Торговая политика США – время начать сначала (2017)
Геец В. М. - Почему опять наступило время начинать сначала? (2017)
Гриценко А. А. - Логико-исторические основы кардинальных экономических изменений и перехода к реконструктивному развитию (2017)
Сиденко В. Р. - Новая торговая политика США: глобальный антракт (2017)
Белорус О. Г. - Интровертный геоэкономический разворот США и его потенциальные глобальные последствия (2017)
Ефименко Т. И. - Реформирование и унификация информационного пространства деловой активности (2017)
Кораблин С. А. - Неолиберальный мейнстрим: когда Америка против (2017)
Яременко О. Л. - Глобальные дисбалансы и новый протекционизм: институциональная гипотеза (2017)
Артёмова Т. И. - Глобальное экономическое лидерство в контексте ценностного анализа (2017)
Осташко Т. А. - Протекционизм в торговой политике США: выводы для Украины (2017)
Небрат В. В. - Историческое измерение трендов внешнеэкономической политики (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические принципы (2017)
Титул, зміст (2017)
Головко М. Б. - Проблеми сімейного виховання у працях представників суспільно-педагогічного руху 60-х років ХІХ століття (2017)
Жданюк А. В. - Щодо історико-філософських аспектів розвитку уявлень про конфлікт у системі правовідносин (2017)
Ковальчук О. С. - Забезпечення академічної чесності у вищих навчальних закладах: міжнародний досвід, Потапюк Л. М. (2017)
Корольова Л. В. - Становлення і розвиток системи підготовки викладачів іноземної мови в Румунській Республіці (2017)
Мовчан Л. В. - Сучасний погляд на якість вищої освіти в Україні (2017)
Осадчий В. В. - Фактори впливу на розвиток дизайну як науки (2017)
Розлуцька Г. М. - Особливості розвитку освіти духовенства у Закарпатті (кінець ХVІІІ – початок ХІХ століття) (2017)
Таможська І. В. - Оцінка університетською спільнотою ролі та значення інституту приват-доцентури в університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Бондаренко З. П. - Cоціальне здоров’я студентів у контексті розвитку волонтерства (2017)
Ніколенко Л. М. - Розвиток соціальних навичок у дітей з порушеннями аутичного спектра в умовах інтеграційного дитячого оздоровчого табору (2017)
Переворська О. І. - Проблема розвитку студентами комунікативного потенціалу дітей дошкільного віку із ЗНМ (2017)
Агіляр Туклер В. В. - Виховання ініціативності дітей у ігровій діяльності: сучасний стан (2017)
Дніпрова О. А. - Місце внутрішньої мотивації в профілактиці емоційного вигорання, Когут А. Р. (2017)
Єрмолаєва Т. В. - Гендерні стереотипи у сучасному українському суспільстві, Шваб К. В. (2017)
Зайцева І. О. - Ефективність застосування різних педагогічних прийомів на уроках біології залежно від психологічних характеристик учнів, Павлюкова Н. Ф., Легостаєва Т. В., Мисюра А. О. (2017)
Коломійчук І. М. - Автентичні матеріали як ефективний засіб забезпечення соціокультурного спрямування процесу навчання іноземної мови (2017)
Комісаренко Н. О. - Зміст, форми і методи моніторингу якості організації виховної роботи у вищому навчальному закладі (2017)
Кофан І. М. - Індивідуально-психологічні детермінанти педагогічної антиципації вчителів, Бєлова Л. В. (2017)
Олійник І. В. - Причини виникнення та профілактика синдрому професійного вигорання у педагогів (2017)
Передерій О. Л. - Система педагогічних впливів як чинник формування самооцінки старшокласників вальдорфської школи (2017)
Беспарточна О. І. - Особливості застосування ділових ігор під час вивчення графічного дизайну студентами інженерних спеціальностей, Зюман Г. Ю. (2017)
Богдан Ж. Б. - Особистість викладача як чинник ефективної підготовки студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності, Солодовник Т. О., Середа Н. В. (2017)
Бондаревська О. М. - Структура дидактичної моделі формування індивідуальних стратегій студентів у процесі викладання іноземних мов (2017)
Борисенко В. В. - Компетентнісне навчання в контексті мовної підготовки студентів вищої школи, Гагіна Н. В. (2017)
Верченко Л. С. - Проектування технології розвитку соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки: концептуальний етап (2017)
Волкова Н. П. - Засоби стимулювання та мотивації творчої діяльності студентів (2017)
Гаркуша І. В. - До формування культури мовлення особистості психолога-практика, Кравець Р. Е. (2017)
Горбань С. І. - Можливості інформаційно-комунікативних технологій у формуванні професійної компетентності майбутніх художників сакрального живопису (2017)
Демідова Ю. Є. - Формування компетенцій з безпеки професійної діяльності як важлива складова підготовки магістрів у вищих навчальних закладах, Шахова Г. А. (2017)
Знанецька О. М. - Роль комунікативної компетентності у навчанні іноземних мов, Цвєтаєва О. В. (2017)
Каленик О. О. - Методичні аспекти оптимізації процесу навчання студентів-іноземців на підготовчих відділеннях ВНЗ України, Цареградська Т. Л., Тарасова Т. В. (2017)
Кондрашова О. В. - Організація особистісно орієнтованого контакту майбутніх менеджерів з передовими практиками засобами дистанційної підтримки: досвід упровадження (2017)
Макхулі Іхаб - Формування готовності майбутніх учителів до роботи в школах національних меншин як сучасна міждисциплінарна проблема (2017)
Medynska S. I. - The strategic approach to forming the foreign language competence of would-be experts in the framework of the contemporary educational standards, Sokolova K. V. (2017)
Ольховська А. С. - Зміст та структура курсу "Сучасні перекладацькі технології. Системи автоматизації перекладу" (2017)
Pavlenko O. O. - The main directions of the international and european standards implementation in professional training of specialists in the field of customs, Triakina O. O., Timchenko-Mikhailidi N. S. (2017)
Павлова В. А. - Педагогічні роздуми щодо формування компетентностей майбутніх фахівців для сфери підприємництва (2017)
Пінська О. Л. - Самопізнання як детермінанта професійного самовдосконалення майбутнього вчителя (2017)
Піскова Ж. В. - Ділова гра "Організація бухгалтерського обліку" як елемент тренінгу та апробація спеціальних компетенцій студентів, Козинець І. І. (2017)
Прошкін В. В. - Формування проектно-конструкторської компетентності майбутніх інженерів засобами ІКТ (2017)
Пугач В. Б. - Проблема формування комунікативної особистості у процесі підготовки майбутніх викладачів іноземних мов, Яремчук Л. І. (2017)
Пучков І. Р. - Використання змішаного навчання при підготовці вчителів початкових класів (2017)
Самодрин А. П. - До питання концептуалізації педагогічної організації у світлі космізації знання (2017)
Cорока Н. А. - Психологічне обгрунтування переваг емпіричного підходу у вивченні іноземної мови як освітнього процесу майбутніх фахівців (2017)
Тарнопольський О. Б. - Експерієнційні види навчальної діяльності у конструктивістському підручнику з англійської мови для студентів спеціальності "Туризм" (2017)
Черевко С. В. - Удосконалення професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів у процесі підвищення кваліфікації засобами формальної і неформальної освіти (2017)
Кабанова М. Р. - Про деякі інноваційні тенденції у навчанні іноземної мови у вишах України, Плеханова Т. М., Черняк Н. О. (2017)
Твердохліб А. І. - Смарт-технології як основа формування сучасних тенденцій освіти (2017)
Tokarieva A. V. - Serious video games in foreign language education (2017)
Лебідь О. В. - Принципи стратегічного управління загальноосвітніми навчальними закладами (2017)
Abstracts (2017)
Содержание (2015)
Коллинз А. - Стоимостная оценка качества инструментов при aлмазно-искровом шлифовании с применением технологии минимальной смазки, Узунян М. Д. (2015)
Барандич Е. С. - Влияние технологических параметров механической обработки на структурное состояние поверхностных слоев и сопротивление усталости стали ХВСГ, Федоран Ю. А., Волкогон В. М., Антонюк В.С., Выслоух С. П., Котляр Д. А., Кравчук А. В. (2015)
Борисенко Д. А. - Удосконалення системи торцевих збірних фрез з вставними касетами з круглим хвостовиком, Карпушевський Б., Еммер Т. (2015)
Верещака А. А. - Разработка и исследование наноструктурированных многослойно композиционных покрытий для безвольфрамовых твeрдых сплавов с расширенной областью технологического применения, Верещака А. С., Батако А. Д., Хожаев О. Х. (2015)
Внуков Ю. Н. - Исследование температуры размягчения и плавления волокон различных инструментов, Гончар Н. В., Степанов Д. Н. (2015)
Внуков Ю. Н. - Методика определения условий контактирования инструмента с тонкостенной деталью при ее концевом фрезеровании, Гермашев А. И., Дядя С. И., Козлова Е. Б. (2015)
Гуцаленко Ю. Г. - Взаимосвязь параметров режущего рельефа с шероховатостью и производительностью алмазно-искрового шлифования (2015)
Гуцаленко Ю. Г. - Модернизация эксплуатируемых универсальных шлифовальных станков и возможности современного развития модельного ряда станкостроения для реализации алмазно-искрового шлифования, Ивкин В. В., Руднев А. В. (2015)
Дерев’янченко О. Г. - Контроль станів системи елементів ріжучої частини різців в інструментальному магазині верстату з використанням СТЗ, Волков С. К., Криницин Д. О. (2015)
Залога В. О. - Система техніко-економічних показників інструментальної підготовки виробництва, Денисенко Ю. О., Івченко О. В. (2015)
Зелинский С. А. - Программное управление модуляцией скорости резания в металлорежущих станках с ЧПУ, Натальчишин В. В. (2015)
Кальченко В. І. - Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями розподільчого вала і круга, Кальченко Д. В., Слєднікова О. С. (2015)
Karpuschewski B. - Strategie der schnittaufteilung. Eine wirksame methode zur leistungsanpassung und verbesserung des dynamischen schnittverhaltens beim planfrasen, Emmer Th., Popke H., Borysenko D. A. (2015)
Клименко С. А. - Состояние поверхностного слоя инструментов с ПСТМ на основе сBN при точении закаленной стали, Манохин А. С., Копейкина М. Ю. (2015)
Колесник В. А. - Температура резания при сверлении пакетов углепластик/титановый сплав, Криворучко Д. В., Митал Д. (2015)
Кравченко Ю. Г. - К вопросу эмпирического определения напряжений и коэффициентов трения при стружкообразовании, Дербаба В. А., Крюкова Н. В. (2015)
Кузнецов Ю. Н. - Эволюционный и генетический синтез технологического оборудования нового поколения (2015)
Кучугуров М. В. - Влияние износа режущего инструмента на особенности динамики процесса резания при токарной обработке (2015)
Лавриненко В. И. - К вопросу о функциональном действии технологических сред при абразивной обработке кругами из сверхтвердых материалов, Солод В. Ю. (2015)
Левченко М. О. - Модульний комбінований інструмент для багатоцільових верстатів, Кравченко Л. С., Іщенко М. Г. (2015)
Lishcenko N. V. - Nonstationary and interrupted grinding temperature determination, Ryabenkov I. A., Larshin V. P. (2015)
Мироненко Е. В. - Общая структура математической модели для определения энергоэффективных технологических параметров токарной обработки деталей тяжелого машиностроения, Клименко Г. П., Калиниченко В. В. (2015)
Новиков Н. В. - Шлифование специального инструмента на станках с ЧПУ кругами из СТМ, Пащенко Е. А., Рябченко С. В. (2015)
Оборский Г. А. - Бесконтактное измерение относительных перемещений инструмента и детали в процессе резания, Паленный Ю. Г., Гугнин В. П., Перпери Л. М, Голобородько А. М. (2015)
Пасічник В. А. - Забезпечення якості оброблення отворів комбінованими свердлами у деталях з ПКМ, Адаменко Ю. І., Бесарабець Ю. Й., Степаненко С. О. (2015)
Посвятенко Е. К. - Фізико-механічні властивості поверхні глибоких отворів деталей після комбінованого протягування, Будяк Р. В., Посвятенко Н. І. (2015)
Роп’як Л. Я. - Теоретичне дослідження зміни кута підйому гвинтової лінії конічних різьб, Маковійчук М. В., Рогаль О. В. (2015)
Стрельчук Р. М. - Чувствительность эксплуатационных свойств шлифовального круга к изменению параметров его стандартной характеристики (2015)
Стрельчук Р. М. - Особенности износа алмазных кругов при шлифовании твердого сплава "Волкар", Джха Ш. К. (2015)
Ступницький В. В. - Дослідження залишкових деформацій, що формуються в результаті виконання технологічного переходу лезового оброблення деталі на основі імітаційного моделювання процесу різання (2015)
Тонконогий В. М. - Дослідження характеристик розсіювання енергії коливань в базових деталях верстатів з синтеграну, Голофєєва М. О., Балан В. О. (2015)
Тонконогий В. М. - Динамика прерывистого шлифования, Якимов А. А., Бовнегра Л. В. (2015)
Турманидзе Р. С. - Разработка методики подбора материалов для имплантов тазобедренного сустава человека и технологии их обработки с достижением высокой точности и качества сферических поверхностей (2015)
Филатов А. Ю. - Полирование прецизионных поверхностей оптоэлектронных элементов из сапфира (2015)
Якимов А. А. - Выбор геометрических характеристик макрорельефа рабочей поверхности прерывистого шлифовального круга с учетом динамических явлений, присущих прерывистому шлифованию, Бовнегра Л. В., Кулик В. П. (2015)
Якимов О. О. - Вплив конструкції переривчастого шліфувального круга на геометричні показники якості оброблюваної поверхні (2015)
Якубов Ч. Ф. - Исследование контактных характеристик при зубофрезеровании червячными фрезами с износостойким покрытием AlCrN, Сарычев Э. Н., Бютнер М. (2015)
Дронов А. И. - Редкие клинические наблюдения солидной псевдопапиллярной неоплазмы поджелудочной железы у беременных, Дронова В. Л., Рощина Л. А., Мокрик А. Н. (2017)
І Міжнародний конгрес "Репродуктивне здоров’я: мультидисциплінарний підхід у безперервному професійному розвитку лікарів" (2017)
Тяжелые менструальные кровотечения: современные подходы в диагностике и лечении (2017)
Веропотвелян Н. П. - Эффективность пренатальной диагностики синдрома Дауна в шести областях Центрального и Юго-Восточного регионов Украины (2017)
Макарчук О. М. - Клінічний досвід застосування різноманітних підходів до комплексної та превентивної терапії функціональних кіст яєчників, Матвійків Н. І. (2017)
Герасімова Т. В. - Профілактика репродуктивних втрат при плацентарній дисфункції, Морозова О. В., Гопчук О. М. (2017)
Вдовиченко Ю. П. - Ретроспективный анализ гестационных осложнений и перинатальных исходов у женщин с дисфункцией щитовидной железы, Алипова Н. Ф. (2017)
Цубанова Н. А. - Гиперпластические процессы эндометрия. Возможности коррекции натуропатическими препаратами, Барская А. В., Губченко Т. Д. (2017)
Прудніков П. М. - Роль клініко-анамнестичних даних у розвитку аденоміозу на сучасному етапі (2017)
Диндар О. А. - Особливості метаболічних і гормональних порушень у жінок з метаболічним синдромом на прегравідарному етапі (2017)
Бурлев В. А. - Манифестный дефицит железа у беременных: оценка допплерометрических параметров кровотока и феррокинетических показателей на фоне лечения, Федорова Ю. В., Сокур Т. Н., Ильясова Н. А. (2017)
Аббасова Н. В. - Особенности сократительной деятельности матки у рожениц с легкой преэклампсией, Алиева Э. М., Ахмед-заде В. А., Исмайлова А. Дж. (2017)
Бенюк В. О. - Маркери дисфункції ендотелію у вагітних з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок, Коваль С. Д., Курочка В. В., Ковалюк Т. В. (2017)
Пирогова В. І. - Антифібринолітична терапія у клініці невиношування вагітності – аспекти лікувальної тактики, Ошуркевич О. О. (2017)
Костюк А. Л. - Особливості репродуктивного та соматичного анамнезу вагітних з недиференційованою дисплазією сполучної тканини (2017)
Веропотвелян П. Н. - Гормональная контрацепция у несовершеннолетних и женщин молодого возраста, взаимосвязь с исходами беременности и родов, Радченко В. В., Пивнева Н. В., Осадчук Е. Г. (2017)
Мельник О. В. - Перебіг вагітності, пологів та перинатальні наслідки у пацієнток, що народили нормотрофних дітей з монохоріальної двійні (2017)
Вигівська Л. М. - Етіопатогенетичні аспекти перебігу І триместра вагітності у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Никонюк Т. Р. (2017)
Паньків В. І. - Вміст тиреотропного гормону в крові як основний діагностичний маркер і критерій успішності лікування захворювань щитоподібної залози (2017)
Корнацька А. Г. - Використання міфепристону з метою передопераційної підготовки жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки, Чубей Г. В., Флаксемберг М. А. (2017)
Костіков В. В. - Особливості оперативного лікування гінекологічних захворювань лапаротомічним та лапароскопічним доступом у жінок з екстрагенітальною патологією (2017)
Бенюк В. О. - Менструальна функція у жінок з аденоміозом у поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія на тлі гормонотерапії, Курочка В. В., Бенюк С. В., Алтібаєва Д. М. (2017)
Заднипряная О. И. - Клинико-психологические особенности течения акне у женщин с бесплодием (2017)
Гончарук Н. П. - Оптимізація підходів до розродження жінок, які завагітніли після застосування лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій, Ковида Н. Р. (2017)
Paliychuk O. V. - Possibility of clinical application of polymorphic variants of the genes ESR1 and CYP2D6*4 in patients with breast and endometrial cancer, Polishchuk L. Z., Rossokha Z. I. (2017)
Менеджмент тазовых предлежаний плода (2017)
Менеджмент беременности с имплантацией в области рубца на матке: отчет о случае (2017)
Содержание (2017)
Содержание (2016)
Бекиров Э. Л. - Способ определения контактных давлений при развертывании отверстий, Джемилов Э. Ш., Ваниев Э. Р. (2016)
Внуков Ю. Н. - О влиянии конструктивных и геометрических характеристик концевых фрез на виброустойчивость процесса фрезерования, Дядя С. И., Козлова Е. Б. (2016)
Залога В. О. - Аналіз динамічного стану технологічної системи в залежності від положення двигуна приводу подач, Шаповал Ю. В. (2016)
Калафатова Л. П. - Механизм формирования трещиноватого слоя при шлифовании ситаллов, Поколенко Д. В. (2016)
Кальченко В. І. - Модульне 3D-моделювання інструментів, процесів зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями циліндричного та ступінчастого вала і ельборового круга, Кальченко В. В., Сіра Н. М., Кальченко Д. В. (2016)
Клименко Г. П. - Определение рациональных регламентов эксплуатации инструментов для тяжелых станков с ЧПУ, Васильченко Я. В., Лишенко А. Н. (2016)
Кравченко Ю. Г. - Контактна температура стружки від швидкорухомого джерела тертя з лезом, Крюкова Н. В. (2016)
Лищенко Н. В. - Разделение профиля поверхности на систематическую и случайную составляющие, Ларшин В. П. (2016)
Ляшенко Б. А. - Применения дискретных покрытий в режущих инструментах, Клименко С. А. (2016)
Мироненко Е. В. - Стратегия определения энергоэффективных технологических параметров токарной обработки деталей тяжелого машиностроения, Калиниченко В. В. (2016)
Мицык А. В. - Новая разновидность способа отделочно-зачистной обработки и агрегатированный вибростанок вибрационного и центробежного динамического воздействия, Федорович В. А. (2016)
Nagy N. - Influences of the technological parameters on the surface twist in grinding, Kundrak J. (2016)
Настасенко В. А. - Боковые многогранные неперетачиваемые пластины как новый вид для оснащения отрезных резцов и сравнение их с мировыми аналогами (2016)
Nguyen Thi Phuong Giang - The grindability of segmented grinding wheels produced by Vietnam in rough machining aluminum material (2016)
Немировський Я. Б. - Поділ стружки при комбінованому протягуванні деталей із чавунів, Чернявський О. В., Єрьомін П. М. (2016)
Прилипко А. Л. - Влияние условий контурного фрезерования на напряженное состояние и разрушение пакетов металл-композит, Тарасюк А. П. (2016)
Руднев А. В. - Решение задач управления при алмазно-искровом шлифовании сверхтвёрдых материалов, Узунян М. Д. (2016)
Рязанова-Хитровская Н. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния зоны обработки при алмазном выглаживании, Пыжов И. Н. (2016)
Стрельчук Р. М. - Физическое моделирование напряженно-деформированного состояния твердосплавных инструментов из наноразмерных зерен монокарбида вольфрама при шлифовании (2016)
Турманидзе Р. С. - Исследование технологии изготовления и эффективности использования твердосплавных микросверл с переменным углом наклона спиральных канавок при глубоком сверлении деталей мехатронных систем, Бачанадзе В. И., Попхадзе Г. З. (2016)
Федорович В. А. - Методология определения рациональных характеристик алмазных кругов на этапе их изготовления, Островерх Е. В., Козакова Н. В. (2016)
Слово о юбилярах. Профессор Залога Вильям Александрович (к 80-летию со дня рождения) (2016)
Негляд В.В. - Пошуки суперсиметрії на великому адронному колайдері, Обіход Т.В. (2014)
Pascalutsa V. - The contribution of the retardation effects to the total energy splitting of hydrogenlike atoms, Gorkavenko V., Vilchinskii S. (2014)
Наджафов Б. А. - Оптоэлектронные свойства в гидрогенизированных тонких пленках a-Si1−xGex:H (x = 0–1), полученных плазмохимическим осаждением, Дадашова В. В. (2014)
Glushko E. Ya. - Spectrum and optical contrastivity of an oxidized comb-like silicon photonic crystal (2014)
Лінчевський І. В. - Модулятор світла на магнітооптичному кристалі в складі біморфної структури у режимі магнітомеханічних коливань, Петріщєв О. М. (2014)
Полатайко М. М. - Область допустимих значень температури, чисел Маха і питомого вмісту водню в газовій суміші можливого існування нормальної сферичної детонації (2014)
Забашта Ю. Ф. - Вплив зневоднення на внутрішній тиск у клітинах, Свечнікова О. С., Северилов С. В. (2014)
Стасюк І. В. - Дослідження бозонного спектра двовимірних оптичних ґраток зі структурою типу графену. Надплинна фаза, Величко O. B., Дулепа І. Р. (2014)
Kravchuk V. P. - Stability of magnetic nanowires against spin-polarized current (2014)
Данилевич О. Г. - Вплив магнітопружної взаємодії на перший поперечний звук в феромагнетику кубічної симетрії в околі мартенситного перетворення (2014)
Гапонова О.П. - Дослідження дифузійних процесів в порошкових матеріалах і їх роль у формуванні структури, Колосюк А. Г. (2014)
Цивіліцин В. Ю. - Розрахунок та експериментальне дослідження сили втягування магнітних пружин двох типів, Мільман Ю. В., Гончарук В. А., Бондар І. Б. (2014)
Адамів В. Т. - Формування і оптичні властивості металічних наночастинок Ag в боратному склі Li2B4O7−Gd2O3−Ag2O, Болеста І. М., Бурак Я. В., Гамерник Р. В., Дутка Р. М., Карбовник І. Д., Перів М. В., Теслюк І. М. (2014)
Sagun V. V. - Strangeness enhancement at the hadronic chemical freeze-out, Oliinychenko D. R., Bugaev K. A., Cleymans J., Ivanytskyi A. I., Mishustin I. N., Nikonov E. G. (2014)
Oliinychenko D. R. - Separate chemical freeze-out of strange particles with conservation laws, Sagun V. V., Ivanytskyi A. I., Bugaev K. A. (2014)
Frolov P. A. - Relativistic invariance and mass renormalization in quantum field theory, Shebeko A. V. (2014)
Nesterov A. V. - Spectrum of bound states of nucleus 10B in a three-cluster microscopic model, Vasilevsky V. S., Kovalenko T. P. (2014)
Franiv V. A. - Structural transformations in Tl4HgI6 and Tl4CdI6 crystals as evidenced by dielectric properties and conductivity, Czapla Z., Dacko S., Franiv A. V., Kushnir O. S. (2014)
Лінчевський І. В. - Використання магнітооптичних кристалів для реєстрації механічних напружень, Шевченко Т. І. (2014)
Каширіна Н. І. - Застосування методів квантової теорії поля до розробки трансляційно-інваріантної теорії полярона та біполярона (2014)
Клюй М. І. - Вплив телуру на деградаційну стійкість кристалів напівізолюючого арсеніду галію, Ліптуга А. І., Лозінський В. Б., Оксанич А. П., Притчин С. Е., Фомовський Ф. В., Юхимчук В. О. (2014)
Пелещак Р. М. - Вплив електрон-деформаційних ефектів на електронну структуру квантових точок у напружених наногетероструктурах, Кулик Н. Я. (2014)
Маркович Б. М. - Ефективний потенціал міжелектронної взаємодії для напівобмеженого електронного газу з врахуванням поправки на локальне поле, Задворняк І. М. (2014)
Леляков О. П. - Динаміка пробної нуль-струни, без обертання, в гравітаційному полі "розмазаної" замкненої нуль-струни, яка прямує в площині z = 0, Карпенко А. С., Бабаджан Р.-Д. О. (2014)
Пасічний А. - Кулонівські резонанси, квазіреальні фотони і феномен дипольного гігантського резонансу, Пригодюк О. (2014)
Мамута О. Д. - Особливості впливу неперервного та імпульсного лазерного випромінювання на оптичні та теплофізичні характеристики біологічних тканин, Войцехович В. С., Качалова Н. М., Головко Л. Ф., Ганул В. Л., Зайцев С. Л., Кравченко О. М. (2014)
Жовтянський В. А. - Кінетика плазмо-хімічних реакцій утворення атомів азоту в жевріючому розряді в суміші азот–аргон, Анісімова О. В. (2014)
Klochko M. S. - Application of surface waves for studying the characteristics of gas-trapping sensors located on a solid surface, Syrkin E. S., Voinova M. V. (2014)
Неймаш В. Б. - Механізм індукованої оловом кристалізації аморфного кремнію, Гуща О. O., Шепелявий П. Є., Юхимчук В. О., Данько В. А., Мельник В. В., Кузьмич A. Г. (2014)
Сименог І. В. - Про неефективність відштовхувальних δ-потенціалів у багатовимірних просторах, Гринюк Б. Є., Кузьменко М. В. (2014)
Жиганюк І. В. - Природа зсуву частоти валентних коливань гідрогенів у молекулах води, Маломуж М. П. (2014)
Ткач М. В. - Вплив обмежених поляризаційних фононів на електронний спектр трибар’єрної активної зони квантового каскадного детектора, Сеті Ю. О., Гринишин Ю. Б. (2014)
Ганджа І. С. - Нелінійне рівняння Шредінґера вищого порядку для обвідної повільно модульованих гравітаційних хвиль на поверхні рідини скінченної глибини та його квазісолітонні розв’язки, Седлецький Ю. В., Дутих Д. С. (2014)
Авторський покажчик до 59 тому "Українського фізичного журналу" за 2014 рік (2014)
Тематичний покажчик до 59 тому "Українського фізичного журналу" за 2014 рік (2014)
Академіку Миколі Григоровичу Находкіну 90 років (2015)
Микола Григорович Находкін (2015)
Поданчук Д. В. - Сенсор Талбота із адаптацією дифракційної ґратки до аберацій досліджуваного хвильового фронту, Голобородько А. О., Котов М. М., Петрів Д. А. (2015)
Толочкевич Ю. М. - Динаміка заряджених згустків у збудженому ними в плазмі кільватерному полі, Анісімов І. О., Літошенко Т. Є. (2015)
Балакін Д. Ю. - Роль утворення і термодесорбції оксидів молібдену в корозійному руйнуванні поверхні (110) Mo, Птушинський Ю. Г. (2015)
Войценя В. С. - Поведінка металевих діагностичних дзеркал із різною структурою в умовах, що імітують умови їх роботи в термоядерному реакторі ІТЕР, Бардамид О. Ф. (2015)
Коваль І. П. - Взаємодія молекулярного кисню з поверхнею Si(001), вкритою моношарами хрому та титану, Лень Ю. А., Находкін М. Г., Свішевський М. О., Яковенко М. Ю. (2015)
Кулик М. М. - Вплив внутрішньоплощинної анізотропії на величину поля критичного переходу в наногранулярних плівках з перпендикулярною анізотропією, Калита В. М., Лозенко А. Ф., Рябченко С. М., Стогнєй О. В., Ситніков А. В. (2015)
Литовченко В. Г. - Формування нанорозмірних фаз при акусто-стимульованому іонно-променевому синтезі, Мельник В. П., Романюк Б. М. (2015)
Лушкін O. Є. - Про ефективні термоелектронні катоди (2015)
Находкін М. Г. - Взаємодія кисню та гадолінію з Si(100)- 2 × 1. Утворення системи з роботою виходу 1 еВ, Федорченко М. І. (2015)
Prokopenko O. V. - Microwave signal sources based on spin-torque nano-oscillators (2015)
Sizov F. - Uncooled wide-range spectral optoelectronic devices on the base of HgCdTe semiconductor (2015)
Сологуб С. В. - Поверхневе розсіювання носіїв струму і поверхневі електронні стани, Борденюк І., Тегенкамп К., Пфнюр Х. (2015)
Афанас’єва Т. В. - Дослідження взаємодії атомів елементів IV та V груп з гранями Si(001), Ge(001) (2015)
Voskoboynikov O. - Broken reflection symmetry and diamagnetic coefficient of carriers confined in semiconductor lateral quantum dot molecules (2015)
Goriachko A. - Scanning tunneling microscopy investigation of the Si(001)-c(8 × 8) nanostructured surface, Kulyk S. P., Melnik P. V., Nakhodkin M. G. (2015)
Лопатіна Я. Ю. - Самоорганізація довголанцюжкових аліфатичних молекул та їх похідних на атомно гладких поверхнях, Сененко А. І., Марченко О. А., Наумовець А. Г. (2015)
Lyubinetsky I. V. - Key role of M.G. Nakhodkin’s insight and inspiration in development of UHV STM-related techniques and methods (2015)
Находкін М. Г. - Механізми еволюції поверхні при рості нелегованих нанокремнієвих плівок, Родіонова Т. В., Сутягіна А. С. (2015)
Репецький С. П. - Електронна структура та електропровідність графену з домішкою азоту, Третяк О. В., Вишивана І. Г. (2015)
Bugaev K. A. - Non-smooth chemical freeze-out and apparent width of wide resonances and quark gluon bags in a thermal environment, Ivanytskyi A. I., Oliinychenko D. R., Nikonov E. G., Sagun V. V., Zinovjev G. M. (2015)
Povoroznyk O. M. - Spectrum of resonance states in 6He. Experimental and theoretical analyses, Vasilevsky V. S. (2015)
Шпеник О. Б. - Електронне збудження та іонізація парів сірки, селену, телуру, Ердевді М. М., Маркуш П. П., Контрош Є. Е., Чернишова І. В. (2015)
Гомонай О. І. - Автоіонізаційні резонанси в спектрі трифотонної іонізації атома ітербію (2015)
Gorev V. N. - Hydrodynamic, kinetic modes of plasma and relaxation damping of plasma oscillations, Sokolovsky A. I. (2015)
Лев Б. І. - Розподіл електронів на деформованій поверхні рідкого гелію, Остроух В. П., Тимчишин В. Б., Загородній А. Г. (2015)
Герасимов О. І. - Кінетична модель компактизації гранульованих матеріалів, Співак А. Я. (2015)
Гаєвський В. Р. - Електропровідність водних розчинів вуглекислоти (2015)
Булавін Л. А. - Розрахунок константи рівноваги димерізації молекул насиченої пари важкої води, Храпатий С. В., Махлайчук В. М. (2015)
Мінайлова І. А. - Дослідження термопружності у кристалі кремнію методом інтерференції поляризованого випромінювання з використанням модуляційної поляриметрії (2015)
Дем’янишин Н. М. - Релаксація статичної фотопружності в кристалах германату свинцю (2015)
Байматов П. Ж. - Влияние поляризации среды на электронную энергию в квантовой точке, Иноятов Ш. Т. (2015)
Gorbar E. V. - Chiral asymmetry in magnetized dense relativistic matter and pulsar kicks (2015)
Vasilevsky V. S. - T-matrix in discrete oscillator representation, Soloha-Klymchak M. D. (2015)
Lyakhno Yu. P. - Possible measurement of the probability of P-states in the ground state of 4He nucleus (2015)
Булавін Л. А. - Аномальна малокутова асимптотика інтенсивності розсіяння нейтронів, Забашта Ю. Ф. (2015)
Kopoбко O. B. - Дослідження впливу опромінення на процес випаровування підвішених краплин спиртів, Британ А. В., Вербінська Г. М., Гаврюшенко Д. А. (2015)
Герасимов О. І. - Статистичний опис надлишкових властивостей бікомпонентних систем, Сомов М. М. (2015)
Baran A. V. - Energy levels and eigenfunctions for two-dimensional electron systems with confining square well potentials and spin-orbit interactions in the presence of magnetic field, Kudryashov V. V. (2015)
Sarkanych P. - On the phase diagram of the 2d Ising model with frustrating dipole interaction, Holovatch Yu., Kenna R. (2015)
Воротягін І. С. - Особливості діелектричної нелінійності у параелектриках, Поплавко Ю. М., Фомічов Є. М. (2015)
Стріха М. В. - Частотні межі для графенового провідного каналу, зумовлені наявністю квантової ємності та кінетичної індуктивності (2015)
Толочко А. - Структура і спектральні властивості нових композитів на основі метал-алканоатів з наночастинками золота, Теселько П., Лящова А., Федоренко Д., Клімушева Г., Мирна Т., Асаула В. (2015)
Козловський М. П. - Аналітичний опис критичної поведінки тривимірного одновісного магнетика в зовнішньому полі з виділенням системи відліку, Пилюк І. В. (2015)
Bilous P. V. - Parasitic signals in the method of recoil nuclei applied to direct observation of the 229mTh isomeric state, Yatsenko L. P. (2015)
Dobrova V. Ye. - The comparative analysis of the ISO 9001:2015 standard and Good Clinical Practice guidelines: the framework for improving management of clinical trials, Ratushna K. L., Grintsov Ie. F., Bezugla N. P. (2017)
Yarnykh T. G. - Modern aspects of treatment of allergic dermatitis with the secondary fungal infections, Levchenko V. S., Rukhmakova O. A. (2017)
Чекман І. С. - Біологічно активні речовини як наноструктури: біохімічний аспект, Горчакова Н. О., Сімонов П. В. (2017)
Пропіснова В. В. - Викладання клінічної фармації в Болгарії в межах міжнародного обміну за програмою ERASMUS+: перший досвід, Попов С. Б., Зупанець І. А. (2017)
Golovenko M. Ya. - The effect of propoxazepam on development of thiosemicarbazide-induced GABA-deficient seizures in mice, Reder A. S., Larionov V. B., Valivodz’ I. P. (2017)
Zupanets I. A. - The study of acute toxicity of the topical combination with glucosamine and ketoprofen in the form of a cream-gel, Davishnia N. V., Shebeko S. K., Lyapunov M. O. (2017)
Калько К. О. - Циркадіанні особливості антиоксидантних та мембранопротекторних властивостей глутаргіну в умовах гострого хронодетермінованого парацетамолового гепатиту, Дроговоз С. М., Койро О. О., Позднякова А. Ю. (2017)
Цубанова Н. А. - Вплив комплексної антидіабетичної композиції на гістоструктуру підшлункової залози щурів за умов дексаметазонового діабету, Бердник О. Г. (2017)
Стасевич М. В. - Синтетичний потенціал та біологічна дія 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів і їх функціональних похідних, Зварич В. I., Лунін В. В., Новіков В. П., Вовк M. В. (2017)
Камінський Д. В. - Донори Н2S у створенні інноваційних лікарських засобів, Крищишин А. П., Єлісєєва О. П., Лесик Р. Б. (2017)
Alfred-Ugbenbo D. - Validation of the method for hydrochlorothiazide assay in extemporaneous preparations, Zdoryk O. A., Bevz N. Yu., Georgiyants V. A. (2017)
Редькін Р. Г. - Синтез спіро-2-оксіндольних похідних імідів піролідин-3,4-дикарбонової кислоти із залишками біогенних сірковмісних амінокислот та їх антигіпоксична активність (2017)
Титул, содержание (2015)
Мартыненко Н. М. - Методы активации углеродных нанотрубок для сорбции молекулярного водорода (Обзор), Вавриш А. С. (2015)
Чернявский Н. В. - Опыт сжигания импортных углей в котлоагрегатах ТЭС и ТЭЦ, Рохман Б. Б., Провалов А. Ю., Косячков А. В. (2015)
Жовтянский В. А. - Общие принципы переработки отходов с извлечением их энергетического потенциала на основе плазменных технологий. 1. Экологические требования, термодинамика процесса и его энергетическая эффективность, Орлик В. Н., Петров С. В., Якимович М. В. (2015)
Пилипенко Р. А. - Опыт применения технологии точного нагрева при обжиге огнеупорных изделий, Пилипенко А. В., Логвиненко Д. М. (2015)
Алексеенко В. В. - Особенности обращения с твердым остатком термического обезвреживания медицинских отходов, Сезоненко А. Б., Васечко А. А., Никитин В. Ю. (2015)
Горбунов А. В. - Сухие методы десульфуризации дымовых газов при слоевом сжигании угля в водогрейном котле малой мощности, Мигалин С. В., Козырев А. Ю., Горбунов А. А. (2015)
Мисак С. Й. - Розрахунок продуктивності пилосистеми котлів ТПП-312 енергоблоків 300 МВт при спалюванні непроектних видів палива (2015)
Титул, содержание (2015)
Чернявський М. В. - Сучасні проблеми паливозабезпечення та паливоспоживання ТЕС України (2015)
Маляренко Е. Е. - Показатели энергетической эффективности и определение потенциала энергосбережения в промышленных технологиях, Майстренко Н. Ю. (2015)
Вольчин І. А. - Числове дослідження процесу сіркоочищення за напівсухим амонійним методом, Коломієць О. М., Ясинецький А. О. (2015)
Пылёв В. А. - Улучшение эколого-экономических показателей дизеля с учетом модели эксплуатации транспортного средства, Клименко А. Н. (2015)
Сигал И. Я. - Продление ресурса промышленных и отопительных котлов котельных и ТЭЦ, Смихула А. В., Марасин А. В., Лавренцов Е. М. (2015)
Марчук Ю. В. - Створення комп’ютеризованої сорбційно-десорбційної установки та її випробування на прикладі адсорбції водню, Снігур О. В., Праженнік Ю. Г., Бондаренко Б. І. (2015)
Лондаренко О. О. - Контрольно-аналітичні аспекти управлінського обліку виконання наукової тематики у бюджетних установах, Подпригора О. А. (2015)
Ильенко Б. К. - Первый китайско-украинский форум по науке и технологиям (2015)
Дячок О. О. - Збірник наукових праць "Історія торгівлі, податків та мита" (2010–2015 рр.) у кількісних показниках (2016)
Литвинов В. В. - Отражение особенностей развития торговли на русском Дальнем Востоке (1857–1917 гг.) в литературе (2016)
Воронов В. І. - Катеринославські "мотиви" в "Киевской старине" (2016)
Угач А. В. - Українські націоналістичні організації за документами радянських органів державної безпеки у роки Другої світової війни (2016)
Habaj M. - Selected written accounts of the wood trade in the Eastern Mediterranean (2016)
Войнаровський А. М. - Промисли як важлива одиниця економіки Поділля (XV – перша половина XVII ст.) (2016)
Заяць О. А. - Звичаї та повсякденні практики львівського цеху багатих крамів у світлі цехових протоколів XVI – першої третини XVII ст. (2016)
Лильо І. М. - До питання про діяльність грецьких купців на території Молдавії та Речі Посполитої в ХVI – першій половині XVII ст. (2016)
Слісаренко О. М. - Митно-комерційні фактори зовнішньої торгівлі Росії в роки Північної війни (2016)
Rutkowski M. - Propozycje zmian zarządzania szarwarkiem i finansowaniem transportu oraz naprawy i budowy dróg w Królestwie Polskim w pierwszej połowie lat 60-tych XIX wieku (2016)
Проців О. Р. - Формування ціни на мисливські види пернатої дичини у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Морозов О. В. - Імпорт кораблів і допоміжних суден для Російської імперії в роки Першої світової війни (2016)
Сердюк А. С. - Cтендовые представления об истории авторской перфомансно-фуршетной пластики, Кондрашов А. А. (2016)
Савченко С. В. - "Медовый месяц" революции: Екатеринославская епархия в марте 1917 г. (2016)
Архірейський Д. В. - Розвиток зовнішньої торгівлі радянських Росії та України за доби "воєнного комунізму" (2016)
Лапченко А. С. - Особливості державного регулювання селянських промислів на Харківщині протягом 1921−1929 рр. (2016)
Олійник М. П. - Практика стягнення єдиного сільськогосподарського податку на Поділлі в 1923–1928 рр. (2016)
Масик Р. В. - Промисловий податок у міжвоєнній Польщі (рецепція господарського середовища Східної Галичини) (2016)
Фрадинський О. А. - Повітряна траса "Аляска–Сибір" як один із маршрутів ленд-лізу (2016)
Недосекова Е. С. - Особенности финансово-правового статуса таможенных платежей в Российской Федерации (2016)
Щетинін А. І. - Історичний аспект розвитку теорії суспільного відтворення та її сучасний контекст (2016)
Єгоров А. Є. - Сучасний стан нормативного регулювання правонаступництва України (2016)
Скубій І. В. - Семінар з еволюції роздрібної торгівлі у ХХ ст. в місті Уппсала (Швеція) (2016)
Дячок О. О. - Х Міжнародна наукова конференція "Історія торгівлі, податків та мита" в Університеті митної справи та фінансів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Лисенков Е. А. - Вплив кінцевих гідроксильних груп на перколяційну поведінку систем на основі олігоетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок, Стрюцький О. В., Бохван С. І., Клепко В. В. (2017)
Цебрієнко Т. В. - Теплофізичні властивості органо-неорганічних взаємопроникних полімерних сіток за наявності політитаноксиду, Ярова Н. В., Алексєєва Т. Т. (2017)
Кузьменко М. Я. - Вплив природи і кількості модифікаторів з атомами-комплексоутворювачами (Ti та В) на властивості композитів на основі поліпропілену, Баштаник П. І., Кузьменко С. М., Ласковенко Н. М., Кіндрич В. П. (2017)
Орел Л. А. - Мас-спектрометричне дослідження полімерних матриць на основі зшитого поліакриламіду та b-циклодекстринвмісного псевдоротаксану, Бойко В. В., Бортницький В. І., Кобріна Л. В., Сінельніков С. І., Радченко О. А., Рябов С. В. (2017)
Неділько О. П. - Дослідження біодеградації полімерних композиційних матеріалів на основі термопластичного крохмалю, Тимченко К. М., Мішуров Д. О. (2017)
Мишак В. Д. - Дослідження властивостей полімерних композицій на основі функціоналізованих кополімерів і олігомерів рослинних олій, що містять модифікований монтморилоніт, Семиног В. В., Мужев В. В. (2017)
Kobylinskyy S. - Polymer blends based on polyurethane ionomer and chitosan, Shtompel’ V., Riabov S. (2017)
Чумаченко В. A. - Вплив молекулярної структури кополімерів Декстран – полі-N-ізопропілакриламід на особливості конформаційного переходу, Куцевол Н. В., Гарагуц Ю. І., Рижко В. О., Мельник Н. П. (2017)
Ткаченко И. М. - Мета-замещенный полиариловый эфир, содержащий октафторбифениленовые фрагменты (2017)
Содержание (2017)
Гребеников А. Г. - Особенности аэродинамических характеристик крыла обратной стреловидности, Гуменный А. М., Ерёменко С. М., Соболев А. А., Соляник П. Н. (2017)
Гребеников А. Г. - Влияние типа заклепок на герметичность образцов заклепочных соединений пластин с заполненными незагруженными отверстиями, Мялица А. К., Гуменный А. М., Андрющенко В. М., Чумак А. С., Буйвал Л. Ю., Капустин С. С. (2017)
Герасименко В. П. - О формировании облика ГТД и У перспективных схем, Грищенко А. В. (2017)
Масько О. М. - Формування масово-енергетичних параметрів безпілотного літального апарату контейнерного старту класу "міні" (2017)
Орловський П. М. - Аналіз проблем забезпечення безпеки льотної експлуатації вертольотів при транспортуванні вантажів на зовнішній підвісці, Денищук В. М. (2017)
Погудин А. В. - Обзор характеристик и методов создания группировки малых космических аппаратов, Губин С. В. (2017)
Бычков А. С. - Исследование износостойких покрытий на основе карбида вольфрама, наносимых высокоскоростным газопламенным методом HVOF для деталей авиационного назначения, Коцюба А. А., Потягов В. Ю. (2017)
Лупкин Б. В - Эффективность применения поверхностного деформирования в авиастроении, Мамлюк О. В., Пинчук А. А. (2017)
Брега Д. А. - Исследование влияния эмиссионных свойств катода на режим привязки электрической дуги, Планковский С. И., Цегельник Е. В., Алкиб А. М. (2017)
Поліщук О. О. - Визначення якості покриттів металічних поверхонь із застосуванням акрилових емалей, Пономарьова М. В., Гайдайчук О. О. (2017)
Бабушкин А. А. - Система компьютерной поддержки принятия решений при проектировании сборочных приспособлений в самолетостроении, Сироджа И. Б., Бабушкин А. И. (2017)
Костюк Г. И. - Научные основы создания высокоэнтропийных нитридных, карбидных, боридных и оксидных нанопокрытий на твёрдом сплаве Т12А, Сысоев Ю. А., Мелкозерова О. М. (2017)
Кочук С. Б. - Новые возможности экспериментальной установки "Аэродинамическая труба", Яценко В. А. (2017)
Суббота А. М. - Повышение точности системы управления зенитной ракеты, Ворошилова Н. В. (2017)
Суббота А. М. - Применение нечеткого регулятора для повышения качества системы управления КЛА на базе двигателей-маховиков, включенных по дифференциальной схеме, Джулгаков В. Г., Басова А. Е. (2017)
Чумак М. А. - Система автоматичного топографічного регулювання швидкості автомобіля (2017)
Урбанович В. А. - Метод расчета характеристик общего напряженно-деформированного состояния полозкового шасси вертолета при его посадке на авторотации, Червоная Е. А., Шепель И. Н. (2017)
Бабенко Ю. В. - Критерии поддержки принятия решений в процедуре оценивания эффективности модификаций самолетов транспортной категории (2017)
Гарбуз С. К. - Ціннісний підхід в управлінні зацікавленими сторонами програм надання нових освітніх послуг ВНЗ (2017)
Калмыков П. В. - Метод распределения страховых ресурсов с учетом влияния факторов риска, Коба С. А., Вайленко И. В. (2017)
Попов В. А. - Анализ эффективности функционирования электротранспортного предприятия, Белоконь Ю. А., Макаренко О. Н. (2017)
Волков Ю. В. - Особливості проведення дистанційного діагностування технічного стану в системі інформаційного забезпечення життєвого циклу транспортного засобу (2017)
Мазорчук М. С. - Технология адаптивного тестирования в среде R, Добряк В. С., Кочура А. Р. (2017)
Носова Н. Ю. - Метод оценки квалификации технического персонала проектана основе многокритериальной модели и кластерного анализа., Малеева О. В., Губка А. С. (2017)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2017)
Выходные данные (2017)
Виткалов В. Г. - Культурно-мистецькі рефлексії у сучасній вищій школі (2016)
Зінків І. Я. - Кобза: до питання витоків національного музичного інструмента (2016)
Олійник О. Г. - "Флейта пана" в духовній культурі племен доби неоліту – бронзи (2016)
Чень Наньпу. - Дзвіночки та дзвони в китайській інструментальній культурі доби бронзи (2016)
Підгорбунський М. А. - Еволюція невменного розспіву та його нотації в Київській Русі (2016)
Осадча О. А. - Українська хатня ікона як домінанта при створенні іконічного образу селянського житла кінця XVIII – початку XX століття (2016)
Демідко О. О. - Тенденції розвитку театральної культури Маріуполя в другій половині ХХ століття (1970-1980-ті рр.) (2016)
Ян І. М. - Діяльність музично-театральних осередків Слобожанщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Волошенко В. О. - Художній метал Львова першої половини ХХ століття: тенденції розвитку, стильові особливості (2016)
Дихнич Л. П. - Театральні костюми Поля Пуаре: синтез моди і сценічно-декораційного мистецтва (2016)
Чурпіта Т. М. - Перший сезон Миколи Трегубова у Львіському державному театрі опери та балету (вересень 1940 – червень 1941 рр.) (2016)
Дьерке Г. Г. - Індуктивно-індивідуалізуюче та дедуктивно-синтезуюче спрямування у портретах Володимира Микити 1950 – початку 1970-х рр. (2016)
Гуляєва О. В. - Поєднання традиції та новаторства у творчості художників "суворого стилю" на півдні України у 60-70 роках ХХ століття (2016)
Смирна Л. В. - "Національна форма" та "сучасний стиль" в українському мистецькому нонконформізмі 1960-х років (2016)
Гаврилів Г. М. - Львівський клуб українських митців як транслятор національної традиції (2016)
Москвічова Ю. О. - Установи культури та центри дозвілля як складова системи організації культурно-мистецького життя регіону (на прикладі Вінниччини) (2016)
Лук’яненко Д. О. - Кобзарські традиції у сучасній музичній практиці України (2016)
Бобечко О. Ю. - Специфіка формування жіночого сольного репертуару в бандурному виконавстві (2016)
Кравець А. А. - До історії вітчизняної балетної школи жіночого виконавства: романтична природа класичних образів Олени Потапової (2016)
Загайська Д. Л. - Символ у добу первісності та стародавніх культурах (2016)
Гуральна С. С. - Обрядово-практична і концертна діяльність церковних хорів Галичини (2016)
Салдан С. О. - Онтологія музики у світогляді Р. Штайнера та її рефлексії у музичній естетиці Е. Гансліка (2016)
Молчко У. Б. - Поезія Івана Франка в музичній інтерпретації Остапа Бобикевича (2016)
Басса О. М. - Поезія Івана Франка у вокальній інтерпретації західноукраїнських композиторів першої третини ХХ століття (2016)
Олійник С. Ф. - Національно-культурні чинники формування Львівської музичної Шопеніани (2016)
Пуларія Т. В. - "…Джерело тієї води, що тече в життя вічне" (світ архетипів Олександра Антонюка) (2016)
Макарова З. М. - Балети класичної спадщини М. Петіпа – П. Чайковського у балетмейстерській інтерпретації Олексія Ратманського (2016)
Охманюк В. Ф. - Творчість Володимира Зубицького в сучасному конкурсному репертуарі (2016)
Собкович О. С. - Художня критика початку 1990-х років у контексті соціокультурного впливу (2016)
Потієнко С. В. - Становлення спеціалізованих періодичних друкованих видань та еволюція української музичної періодики для бандуристів (2016)
Ничай Л. - Організаційно-змістові відмінності пленеру та програм мистецьких резиденцій в сучасних умовах (2016)
Бараніченко П. О. - Синтез традиційного та новітнього в драматургії фольклорно-етнографічних свят (на прикладі свята Різдва) (2016)
Кравчук О. М. - Традиції становлення етнічного святкового костюму Волині (2016)
Шкурко В. Ю. - Теоретичні основи трансформації жіночого образу в контексті модних інновацій ХХ століття (2016)
Конвалюк У. В. - Трансформації фольклору у творчості сучасних українських естрадних співачок (2016)
Власова А. Ю. - Фестиваль "Червона рута" як чинник розвитку національної масової культури (2016)
Хлистун О. С. - Традиції перевтілення актора у театрально-драматичній практиці (2016)
Воронік Д. С. - Архетип культурного героя в українському візуальному мистецтві початку ХХІ ст. (2016)
Осадча О. А. - Християнська тематика в українському станковому живописі 1980-2000-х років крізь призму національної традиції (2016)
Поплавська А. В. - Національна стилістика сучасних українських ресторанних закладів (2016)
Даниленко О. В. - Принципи зовнішнього художнього оформлення будівель готельно-ресторанного комплексу (2016)
Радко Ю. І. - Модифікації баянної сонати на основі жанрового синтезу поеми і балади (2016)
Цюпа Н. П. - Народні хорові колективи в українському музичному просторі (2016)
Кравченко А. І. - Органологічні та стилістичні параметри жанрів камерно-інструментальної музики України (кінець ХХ – початок ХХІ ст. ) (2016)
Перцова Н. О. - Хоровий цикл "Сім експресій" Вероніки Тормахової: до проблеми циклічності (2016)
Карпаш О. М. - Комедія на українських театральних фестивалях: ідентифікація жанру та засади його відтворення (2016)
Антонова-Колесник К. А. - М. Лисенко як мистецький та громадський діяч у листах членів "Старої громади" (2016)
Костюк Л. К. - Становлення особистості художника Георгія Косміаді у взаємодії з культурно-мистецьким середовищем Москви (1905-1915 гг. ) (2016)
Виткалов С. В. - Науково-дослідна діяльність як важливий чинник становлення української державності (міжнародний науковий захід у м. Рівне), Корольчук О. Л. (2016)
Олексюк А. В. - Мистецькі проекти Дрогобича та їх значення у популяризації нової оригінальної творчості для народних інструментів (2016)
Содержание (2017)
Федоров С. И. - Аванпроект беспилотного самолета транспортной категории, Хаустов А. В., Крамаренко Т. М., Долгих В. С. (2017)
Татаренко В. Н. - Схема самолета транспортной категории со съемным грузопосадочным модулем фюзеляжа, Шелудько А. В., Гребеников А. Г., Лупкин Б. В. (2017)
Tsukanov R. U. - Selection of Optimal Center-of-Gravity of Transport Category Air-plane from Minimum Required Thrust Condition (2017)
Гушпит Р.Н. - Усовершенствование технологии лазерной наплавки авиационных деталей путем использования адаптивной системы дистанционного бесконтактного измерения геометрических параметров (2017)
Дьяченко Ю. В. - Разработка математической модели процесса поверхностного наклепа ударами шариков, Коллеров В. В., Трифонов О. В., Воронько И. А., Гарин В. О. (2017)
Гуторова К. В. - Индукционная наплавка металла как технология аддитивного производства (2017)
Лосев А. В. - Состояние проблемы промышленной чистоты машин и механизмов, Бычков И. В., Григорович А. М., Бычков Н. И. (2017)
Лосев А. В. - Особенности использования отделочно-зачистных технологий в производстве авиационной техники, Бычков И. В., Красовский С. А. (2017)
Стрельчук Р. М. - Анализ себестоимости механической обработки и экономическое обоснование технологических процессов шлифования (2017)
Бычков А. С. - Исследование эксплуатационных характеристик втулок из антифрикционного самосмазывающегося материала БФГ-50М, изготовленных методом порошковой металлургии Сообщение 1. Технология изготовления. Металлографические исследования заготовок втулок, Нечипоренко О. Ю., Ромашко И. М. (2017)
Гребеников А. Г. - Метод определения характеристик локального НДС в элементах заклепочного соединения листов обшивки хвостовой балки вертолета транспортной категории, Орловский М. Н., Высочанская Ю. Ю. (2017)
Гребеников А. Г. - Метод расчета резонансных характеристик винтокрылого летательного аппарата нормальной категории от переменных сил, действующих на несущем винте, Шепель И. Н. (2017)
Гребеников В. А. - Влияние типа заклепок на усталостную долговечность образцов заклепочных соединений пластин с заполненными незагруженными отверстиями, Мялица А. К., Гуменный А. М., Андрющенко В. М., Чумак А. С., Буйвал Л. Ю., Капустин С. С. (2017)
Кислов О. В. - Исследование влияния энергообмена между контурами на удельные параметры ТРДД, Шевченко М. А. (2017)
Дибир А. Г. - Исследование положения центра жесткости в однозамкнутом прямоугольном сечении тонкостенного стержня, Кирпикин А. А., Пекельный Н. И. (2017)
Сіндєєв М. В. - Розроблення математичної моделі електрогідравлічної підвіски автомобіля з урахуванням нелінійних ланок (2017)
Кибальный М. Ю. - Алгоритм и программа для оценки уровня безопасности полета самолета в турбулентной атмосфере на этапе предварительного проектирования, Сердюков А. А. (2017)
Божко В. П. - Особенности организации поточного производства, Божко Д. В., Кононенко А. В. (2017)
Погорелов А. В. - Сегментация изображений одиночных объектов на цифровых астрономических изображениях, Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б. (2017)
Туркин И. Б. - Адаптация учебных планов университетского образования к требованиям рынка труда информационных технологий Украины, Нарожный В. В., Дегтярева Т. Г. (2017)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2017)
Выходные данные (2017)
Інформація про авторів (2017)
Грица С. - Парадигматична природа фольклору (2017)
Борисенко В. - Усна народна творчість – важливе джерело вивчення сімейного побуту населення Слобожанщини (2017)
Кожолянко Г. - Еміграція українців в Америку, Кожолянко О. (2017)
Щербань О. - Сьогодення у призмі традиційної культури харчування мешканців Наддніпрянської України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Лесів А. - Образ Юди Іскаріота в сакральному мистецтві (2017)
Громова Н. - Трансформації обряду зустрічі "полазника" у структурі зимової обрядовості бойків (кінець ХІХ – початок ХХІ століття) (2017)
Дєдуш О. - Національна ідентичність крізь призму імагології (2017)
Ярова А. - Традиційне житло Коропського Подесення (кінець ХІХ – початок ХХІ століття) (2017)
Триняк Л. - Внесок української інтелігенції в етнографічне дослідження Покуття (друга половина XIX – початок XX століття) (2017)
Боса Л. - Ландшафти пам’яті: з експедиційних досліджень на Приінгуллі, Босий О., Журавльова А. (2017)
Майданська С. - "Травневі зустрічі" (2017)
Іванчишен В. - "І один у полі воїн": Всеукраїнська наукова конференція, присвячена історії музейної справи (до 140­річчя від дня народження Миколи Макаренка) (2017)
Корусь О. - Виставка "Два майстри" в Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького (2017)
Бондаренко Г. - Духовна спадщина слобожан: нові ракурси дослідження (рец.: Швидкий С. Етнокультурна спадщина населення Слобідської України ХІХ – початку ХХІ ст. у системі сучасних знань та світоглядних уявлень / Сергій Швидкий. – Слов’янськ : Вид­во Б. І. Маторіна, 2016. – 380 с. – ІSBN 978­966­02­7969­8) (2017)
Іваницький А. - Нове видання з історії української музики (рец.: Лісецький С. Й. Історія української музики. Від ХІХ до першої чверті ХХ століття : навчальний посібник для студентів вищих музичних навчальних закладів / С. Й. Лісецький. – Київ, 2017) (2017)
Васянович О. - Книга формує фахівця (рец.: Глушко М. Історія народної культури українців : навчальний посібник / Михайло Глушко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 416 с., іл.) (2017)
Яворська Ю. - З маминої скрині (рец.: Хай М., Федоронько Л. Динаміка фолькльорної традиції сіл Лютовиська та Биличі на Старосамбірщині. – Львів : Астролябія, 2016. – 320 с.) (2017)
Yakovenko S. - In Search of Hope and Home. Stories and Photographs from the Ukrainian Journey to Australia (Compiled by Vasilios Vasilas) (2017)
Summaries (2017)
Титул, содержание (2015)
Ильенко Б. К. - Производство моторных топлив в Украине. Перспективы расширения сырьевой базы (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського