Головко М. Ф. - Узагальнення рівняння Ван-дер-Ваальса на анізотропні рідини в пористих середовищах, Шмотолоха В. І. (2015)
Гоцульський В. Я. - Природа розсіяння світла водними розчинами спиртів в околі їх особливих точок, Чечко В. Є., Мельнік Ю. А. (2015)
Eshchanov B. - Intensity distribution in the spectrum of molecular light scattering and relaxation effects in liquids, Otajonov Sh., Solieva N., Isamatov A. (2015)
Єлісєєв Є. А. - Вплив електрокапілярності на форму водяного меніска в атомно-силовій мікроскопії (2015)
Kozlovskii M. P. - Concerning a calculation of the grand partition function of a fluid model, Dobush O. A., Romanik R. V. (2015)
Віктор Григорович Бар'яхтар (до 85-річчя від дня народження) (2015)
Ikot A. N. - Relativistic pseudospin and spin symmetries of the energy-dependent Yukawa potential including a Coulomb-like tensor interaction, Hassanabadi H., Maghsoodi E., Zarrinkamer S. (2013)
Abu-Shady M. - The effect of higher-order mesonic interactions on the chiral phase transition and the critical temperature, Mansour H. M. (2013)
Tawfik A. - Comment on "investigation of hadron multiplicity and hadron yield ratios in heavy-ion collisions", Gamal E., Magdy H. (2013)
Bugaev K. A. - A scientific analysis of the preprint arXiv:1301.1828v1 |nucl-th|, Oliinychenko D. R., Sorin A. S. (2013)
Ahmad M. A. - Scaling nature of target fragments in the 28Si-emulsion interaction at an energy of 14.6A GeV, Rasool M. H., Ahmad Sh. (2013)
Abed H. J. - A new FWM reduction technique based on damping selective wavelengths, Din N. M., Al-Mansoori M. H., Abdullah F., Salim N., Fadhil H. A. (2013)
Полатайко М. М. - Умови виникнення сферичної детонації в воднево-кисневій суміші (2013)
Наджафов Б. А. - Оптоэлектронные свойства тонких пленок гидрогенизированного аморфного кремния-углерода и нанокристаллического кремния, Дадашова В. В. (2013)
Петченко Г. О. - Дослідження дисперсії швидкості пружних хвиль в опромінених кристалах LiF, Петченко О. М. (2013)
Ніколенко А. С. - Температурна залежність спектрів комбінаційного розсіяння світла кремнієвих нанокристалітів в оксидній матриці (2013)
Гаврюшенко Д. А. - Вироблення ентропії в процесі дифузії в плоскопаралельній порі у випадку розчину Маргулеса, Kopoбко О. В., Сисоєв В. М., Черевко К. В. (2013)
Харченко Д. О. - Моделювання просторової організації точкових дефектів в опромінюваних системах, Харченко В. О., Баштова А. І. (2013)
Сіжук А. С. - Однофотонне розсіювання атомним ланцюгом в одно- та двомодовому резонаторах, Єжов С. М. (2013)
Kazmerchuk K. V. - Cox's particle in magnetic and electric fields against the background of Euclidean and spherical geometries, Ovsiyuk E. M. (2015)
Овчаренко О. І. - Вплив протонування ніобату літію на механізми ЯМР релаксації ядер 7Li, Чесноков Є. Д., Вертегел І. Г., Іванова Л. С., Гнатенко Ю. П. (2015)
Lashko Yu. A. - Scattering of 6He on α-particle: microscopic guidance for orthogonalizing pseudopotentials, Filippov G. F., Canton L. (2015)
Дацюк В. В. - Кінетика випромінювання газорозрядної HgBr ексилампи, Ізмайлов І. О., Наумов В. В. (2015)
Атамась Н. О. - Вплив радіаційного опромінення на локальну структуру водного розчину NaCl, Булавін Л. А., Ковальчук В. І., Майко О. М. (2015)
Булавін Л. А. - Вплив фторування нормальних аліфатичних спиртів на їх фізичні властивості, Гетало А. М., Руденко О. П., Хорольський О. В. (2015)
Liubysh O. O. - Structurization of counterions around DNA double helix: a molecular dynamics study, Vlasiuk A. V., Perepelytsya S. M. (2015)
Krasnov V. O. - Fermion spectrum of Bose−Fermi−Hubbard model in the phase with Bose–Einstein condensate (2015)
Popov M. A. - Parametric excitation of surface magnetostatic modes in an axially magnetized elliptic cylinder under longitudinal pumping (2015)
Кондрюк Д. В. - Залежність енергії екситонних переходів у наноплівках AlxGa1–xAs/GaAs/ AlxGa1–xAs від товщини, концентрації та температури, Крамар В. М. (2015)
Хорошков Ю. В. - Дзеркальна симетрія як основа побудови просторово-часового континууму (2015)
Ткаленко Д. А. - О коррозионной устойчивости электродов электрохимических преобразователей энергии с расплавленными электролитами, Кудря С. А., Ткаленко М. Д., Вишневская Ю. П., Будько В. И. (2012)
Бекиров Э. А. - Разработка графо-аналитических моделей концентрирующих солнечных установок с генерацией энергии двухсторонними фотоэлементами, Воскресенская С. Н. (2012)
Мусій Р. Й. - Розробка та дослідження вітчизняних ефективних покриттів для поглинаючої поверхні сонячних теплових колекторів, Хайрнасов С. М., Семенюк І. В., Гальчак В. П., Сиротюк С. В. (2012)
Гаращук В. П. - Випаровування тонких шарів сонячних батарей лазерним промінням, Лукашенко А. Г., Сидорець В. М. (2012)
Демченко В. Г. - Експериментальні дослідження тепломасообміну в повітряних геліосистемах (2012)
Кузнецов М. П. - Стохастичні моделі роботи енергосистеми, яка містить вітрові електростанції (2012)
Васько П. Ф. - Визначення гідроенергетичного потенціалу малих річок за довільної забезпеченості витрат води, Бриль А. О., Мороз А. В. (2012)
Резакова Т. А. - Теплообмен и динамика распространения жидкости в подземном пористом пласте (2012)
Матвійчук О. С. - Експериментальне дослідження фізико-хімічних і теплотехнічних властивостей соломи та лушпиння як твердого біопалива, Рудавіна О. В., Чернявський М. В. (2012)
Щурська К. О. - Біоелектрохімічне генерування водню в мікробному паливному елементі. 3. Експериментальна частина, Кузьмінський Є. В. (2012)
Будько М. О. - Аналіз результатів експериментального дослідження впливу концентрації каталізатора та температури на перебіг реакції переестерифікації соняшникової олії метиловим спиртом, Василькевич О. І. (2012)
Засядько Я .І. - Моделювання процесу зневоднення біомаси на основі ТГА дослідження, Мірошник М. М., Дунаєвська Н. І., Засядько П. І. (2012)
Вимоги до публікацій у журналі "Відновлювана енергетика" (2012)
Триває передплата на науково-прикладний журнал "Відновлювана енергетика" на 2012 рік! (2012)
13-а міжнародна науково-практична конференція ''Відновлювана енергетика XXI століття'' 10 - 14 вересня 2012 року (2012)
Abstracts (2012)
Вєдєнєєв Д. В. - Спеціальний орган з координації розвідувально-диверсійної діяльності на окупованій гітлерівськими агресорами території України: історичний досвід, Слюсаренко А. В. (2017)
Кидонь В. І. - Оперативна обстановка напередодні проведення Київської стратегічної наступальної операції 1943 р. (2017)
Козленко С. В. - "Творчий націоналізм" Миколи Шлемкевича (2017)
Лозинський А. Ф. - Українці в системі кадрового забезпечення сухопутних військ збройних сил Російської імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Лухтан А. І. - Міжнародне військове співробітництво України: історико-теоретичний аспект (2017)
Омельченко І. Г. - Вишкіл старшинського (підстаршинського) складу Української Повстанської Армії (1943–1944 рр.) (2017)
Онищук Я. І. - Нові матеріали до вивчення бойових дій на території "Бродівського котла" у липні 1944 р. (за результатами архівних та польових досліджень) (2017)
Павловська С. В. - Діяльність ідеологічних органів РСЧА з використання військовополонених з метою здійснення ними агітаційно-пропагандистської роботи серед військ противника (2017)
Трофимович В. В. - Боротьба за терени впливу між рівненськими радянськими партизанськими з’єднаннями й УПА (1943–1944 рр.), Сухих А. Ю. (2017)
Виздрик В. С. - Роль Миколи Міхновського у формуванні національної регулярної армії в добу Центральної Ради, Пехів Б. Б. (2017)
Дем’янюк О. Й. - Перебування українських військових підрозділів на території Волинської губернії в добу Української революції (2017)
Задунайський В. В. - Структура вищого управління військ Української Народної Республіки за часів Центральної Ради (квітень 1918 р.) і Директорії (лютий 1919 р.):спільне і відмінне (2017)
Скорич Л. В. - Об’єднання Галицької та Наддніпрянської Армій влітку 1919 року (2017)
Фуртес О. О. - Головні напрями досліджень Армії УНР у наукових працях української еміграції, Потоцький О. О. (2017)
Лук’янченко С. В. - Діяльність видавництва "Літопис Української Повстанської Армії" (2017)
Науменко А. О. - Польські військові частини Російської армії під час Першої світової війни (2017)
Аннєнков І. О. - Участь Харківського електромеханічного заводу в створенні радянської залізничної артилерії (1931–1941 рр.) (2017)
Верхотурова М. А. - Органок кінця XVI – початку XVII ст. з колекції Національного Музею історії України в Києві (2017)
Харук А. І. - Експериментальні роботи з літакобудування на Харківському авіазаводі в другій половині 1930-х – на початку 1940-х рр. (2017)
Бураков Ю. В. - Історичні аспекти сучасної війни у Сирії (2017)
Гетьманчук М. П. - "Гібридна війна" Росії проти України: інформаційний аспект (2017)
Кривизюк Л. П. - Полковник Павло Шандрук на службі у Війську Польському (2017)
Ткачук П. П. - Велика війна та Українська революція: погляд дослідників Волинського краю (2017)
Донец П. Н. - Лингвокультурные контрасты и переводческие трансформации (2017)
Ейгер Г. В. - Процесс перевода как речемыслительная деятельность, Безуглая Л. Р. (2017)
Мартинюк А. П. - Відтворення англійських конвенціональних метафор емоцій в українських перекладах (2017)
Романова Н. В. - Емотивна лексика історій Каті Петровської "Vielleicht Ester" в українському перекладі (2017)
Фролова І. Є. - Особливості перекладу екзотизмів постколоніального літературного твору, Набокова Д. О., Овчаренко Є. О. (2017)
Лукьянова Т. Г. - Трансадаптація англомовних та україномовних аудіовізуальних текстів для осіб з вадами зору та слуху (2017)
Статівка А. О. - Особливості відтворення іноземного акценту в англо-українському перекладі (2017)
Тащенко Г. В. - Поліпарадигматизм та міждисциплінарність як методологічні принципи перекладознавчого аналізу прецедентних імен (2017)
Брославська Л. Я. - Індивідуалізація концепту ВІЙНА в ідіодискурсі Ернеста Хемінгуея (2017)
Vakhovska O. V. - A cognitive linguistic perspective on first-person verbal report on emotion experience (2017)
Довганюк Е. В. - Історичні трансформації концепту КРАСА, вербалізованого лексичними засобами англійської мови (2017)
Калюжна А. Б. - Лінгвокогнітивні підстави взаємодії ключових концептів детективного дискурсу (2017)
Максименко О. В. - Когнітивні характеристики ритмічних та метафорично-ритмічних жестово-вербальних висловлень (на матеріалі американського розважального телеінтерв’ю) (2017)
Руднєва І. С. - Жанрова специфіка юридичного дискурсу і його мовна реалізація (2017)
Шпак О. В. - Комунікативна категорія КОНТАКТ з позицій еколінгвістики (2017)
Бєляєва О. Ю. - Експлікація категорії інформативності в об’єктах пісенно-драматичного дискурсу (2017)
Остапченко В. О. - Синтаксичні індикатори імплікатів у поетичному дискурсі Р. М. Рільке (2017)
Птушка А. С. - Невідповідність чоловіків утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту (2017)
Мизин Т. О. - Синтаксичні та семантичні характеристики прагматичних ідіом (на матеріалі англійської мови) (2017)
Бучіна К. В. - Дефініція та функції фольклорної бувальщини: історія питання (2017)
Дем’янчук Ю. І. - Порівняльний аналіз колокаційної структури спеціалізованих термінологічних сполучень (на прикладі документів НАТО, СОТ, ООН) (2017)
Смеречинська О. В. - Дієслівні лексеми з фазовою семантикою завершеності дії в українській та німецькій мовах (2017)
Тарнопольський О. Б. - Аналіз особливостей конструктивістського підручника з англійської мови для навчання майбутніх менеджерів туризму (2017)
Depner G. - Lernersprachenpragmatik und kompetenzorientierter fremdsrapchenunterricht (2017)
Dudoladova A. V. - Boosting students’ motivation for vocabulary building with original movies, Dudoladova O. V., Varenko T. K. (2017)
Lisna M. I. - Presenting new vocabulary (2017)
Гриців В. Б. - Оптимізація методів навчальної діяльності у професійній підготовці майбутніх фахівців банківської справи під час вивчення дисципліни "Професійна іноземна мова" (2017)
Galstyan A. G. - Enhancement of extramural education by elements of distance learning (2017)
Гуторов В. А. - Рецензия на коллективную монографию Бондаренко Е. В., Мартынюк А. П., Фролова И. Е., Шевченко И. С. Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка (2017)
Шевченко І. С. - Рецензія на монографію Т. П. Андрієнко Стратегії і тактики перекладу: когнітивно-дискурсивний аспект (на матеріалі художнього перекладу з англійської мови на українську та російську) (2017)
Рекомендації щодо оформлення рукописів статей Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" (2017)
Малкін Е. С - Розрахунки енергетичної та ексергетичної ефективності систем гарячого водопостачання об’єктів житлово-комунального сектора, Журавська Н. Є. (2016)
Zadoyanny О. V. - Exergoeconomic Analysis of Air Cooling Systems, Yevdokimenko Y. М. (2016)
Любарець О. П. - Вибір форми і розрахунок об’єму сезонного теплоакумулятора, Москвітіна А. С. (2016)
Мілейковський В. О. - Аналітичні дослідження енергетичної ефективності природної вентиляції, Клименко Г. М. (2016)
Кордюков М. І. - Оцінка енергоспоживання систем вентиляції та кондиціонування повітря (2016)
Fediai В. M. - Calculation of Air Exchange to Reduce CO2 by Periodic Ventilation of Cattle Buildings, Guzyk D. V. (2016)
Петраш В. Д. - Условия эффективной работы теплонасосной системы теплоснабжения на основе энергии холодной воды и вентиляционного воздуха, Высоцкая М. В. (2016)
Редько А. А. - Численное исследование аэродинамических процессов в топке водотрубного парового котла при различных эксплуатационных режимах, Давиденко А. В., Павловский С. В., Куликова Н. В., Редько И. А. (2016)
Волощук В. А. - Оцінка потенціалу стічних вод у теплонасосних установках індивідуального будинку, Грицина О. О., Бляшина М. В., Жукова В. С. (2016)
Велит І. А. - Використання натрієвих ламп з різним складом амальгами розрядної трубки для вирощування томатів у закритому ґрунті, Гузик Д. В. (2016)
Луданов К. И. - Оптимизация параметров и эксергетический анализ систем гидротермального теплоснабжения (2016)
Вихідні дані (2016)
Білаш О. В. - Вплив обертання Землі на параметри траєкторії руху об’єктів (2017)
Петрученко О. С. - Динамічні та кінематичні характеристики етапу проникнення кулі в броню, Флюд О. В., Величко Л. Д. (2017)
Пічугін М. Ф. - Проблеми створення радіолокаційного озброєння для ведення бойових дій в умовах застосування гіперзвукових літальних апаратів, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Трофименко Ю. В., Пічугін І. М., . Борцова М. В, Чернявський О. Ю. (2017)
Середюк Б. O. - Аналіз електричних та магнітних властивостей напівпровідникових кристалів типу InSe, інтеркальованих металами, з огляду на їх військове застосування (2017)
Ткачук П. П. - Математичні методи вирішення задачі комплексної оцінки комплекту бойового екіпірування з урахуванням особливостей функціонального призначення, Черненко А. Д., Ванкевич П. І., Іваник Є. Г. (2017)
Чіковані В. В. - Ефективне придушення обурень від акустичних і магнітних полів диференціальним вібраційних гіроскопом з однією вібраційною масою, Цірук Г. В. (2017)
Балицький І. І. - Оцінка характеристик пошуку правопорушника за викликом із застосуванням безпілотного літального апарату, Лисий М. І., Бабій Ю. О., Поліщук В. В. (2017)
Корчак Л. В. - Використання методів і пристроїв оптоелектроніки для визначення оптичних параметрів та характеристик, Корчак Ю. М., Фургала Ю. М. (2017)
Русіло П. О. - Вибір рівня технічної досконалості і технічних характеристик перспективного зразка озброєння та військової техніки (на прикладі зразків броньованих ремонтно-евакуаційних машин), Костюк В. В., Варванець Ю. В., Калінін О. М., Шевцов М. М. (2017)
Морозов О. О. - Методика визначення обсягу обмінного фонду агрегатів для ремонту озброєння і військової техніки (2017)
Сакович Л. М. - Напрями удосконалення метрологічного обслуговування засобів спеціального зв’язку, Рижов Є. В., Ходич О. В. (2017)
Середенко М. М. - Аналіз форм і способів застосування Сухопутних військ в сучасних умовах, які впливають на розвиток озброєння і військової техніки, засобів технічного забезпечення, підготовки технічних спеціалістів та визначення напрямів їх подальшого вирішення, Кузьменко Р. В., Хорєв Р. В., Кізло Л. М. (2017)
Бєловецька Л. Е. - Проблема збереження національної ідентичності як складової духовної безпеки українського суспільства (2017)
Білецький О. А. - Церковно-парафіяльні училища у системі народної освіти Катеринославщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Борщов С. М. - Формування педагогічного артистизму на уроці фізичної культури в загальноосвітній школі, Бондарчук В. Є. (2017)
Брусенко А. С. - Робота театрального гуртка як соціально-педагогічна умова формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів (2017)
Василенко О. М. - Проблема морального виховання дітей дошкільного віку в умовах співробітництва ДНЗ і сім’ї (2017)
Вернигора О. Л. - Змістові аспекти формування лінгвокраїнознавчої компетентності вчителів-філологів у вітчизняних педагогічних університетах (2017)
Вікторенко І. Л. - Методична компетентність учителя початкових класів у навчанні природознавства молодших школярів: теоретичний аспект (2017)
Вовк М. П. - Розвиток академічної культури у науково-освітньому просторі Львівського університету (2017)
Гаврілова Л. Г. - Професійна компетентність майбутніх учителів музики як педагогічний феномен (2017)
Гавриш О. Г. - Робота у мережі як одна із форм роботи шкільного соціального педагога в Німеччині, Ковальова О. В. (2017)
Гордєєва К. С. - Готовність майбутніх учителів фізичної культури до розв’язання педагогічних ситуацій, Сладких С. О. (2017)
Горобець Л. - Проблема готовності майбутніх вчителів початкових класів до впровадження в навчальний процес здоров’язбережувальних технологій, Алексєєва К. (2017)
Дніпровська Н. Г. - Дитяча хорова музика як джерело й чинник духовного виховання (2017)
Дьоміна В. В. - Виховання білінгвальної культури у майбутніх учителів іноземної мови: теоретико-методологічний аспект (2017)
Золотарьова О. В. - Освітньо-виховні традиції Ізраїлю як чинник захисту національних інтересів (2017)
Ігнатьєва Я. В. - Роль професійно-творчої діяльності в духовному розвитку майбутніх вчителів музичного мистецтва (2017)
Колган О. В. - Щодо формування громадянської компетентності під час викладання курсу "Основи термінознавства" для студентів-філологів (2017)
Коркішко О. Г. - Професійний статус педагога як предмет дослідження в різних галузях наукових знань, Акопова Д. Р. (2017)
Крсек О. Є. - Духовно-культурні цінності мовної освіти (2017)
Лучанінова О. П. - Методика оновлення виховної системи технічного ВНЗ (2017)
Модестова Т. В. - Технології розвитку особистого лідерського потенціалу вищої освіти Великобританії (2017)
Нікітіна Н. П. - До проблеми полікультурної освіти студентської молоді (2017)
Олексієнко Р. В. - Деструктивний вплив засобів масової інформації як загроза духовній безпеці сучасної особистості (2017)
Омельченко С. O. - Відкрита соціально-педагогічна система вищого навчального закладу як передумова створення валеонасиченого здоров’язбережувального простору (2017)
Пашко Л. В. - Формування мотивації самостійної роботи студентів у процесі вивчення розділу "Фонетика" , Прядко О. А. (2017)
Пилипенко Н. В. - Педагогічні умови формування естетичної культури у майбутніх учителів початкових класів (2017)
Рашидова Н. М. - Роль естетичної культури у формуванні особистості (2017)
Сідаш Н. С. - Формування культури почуттів у майбутніх викладачів вищої школи засобами англійської мови (2017)
Солопова Т. Г. - Духовно-нравственное воспитание студентов в процессе изучения иностранного языка (2017)
Філіпчук Н. О. - Музейна педагогіка в оптимізації культурно-освітнього процесу (2017)
Хващевська О. О. - Організаційно-педагогічні умови соціалізації молодших школярів (2017)
Цибулько Л. Г. - Особливості влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Норвегії, Білека А. М. (2017)
Шапаренко Х. А. - Духовний розвиток особистості в культурно-освітньому просторі ВНЗ (2017)
Яцинік А. В. - Ігрові педагогічні технології у професійному саморозвитку майбутнього вихователя (2017)
Варналій З. С. - Особливості та перспективи розвитку економіки знань в Україні, Хмелевська Л. П. (2017)
Донченко С. В. - Візуальна презентація інформації про профільні дисципліни як провідний фактор впливу на усвідомлений вибір студента, Мойсеєнко С. І., Жданова О. А. (2017)
Касич А. О. - Сутність та характеристики поняття "економічна безпека вищого навчального закладу" (2017)
Козик В. В. - Актуалізація ролі трансферу технологій у системі "університет – влада – бізнес" в Україні, Мрихіна О. Б. (2017)
Пенчук О. П. - Побудова індивідуальних траєкторій навчання студентів на основі застосування вибіркових елементів навчальних планів, Донченко С. В., Білоцька Л. Б. (2017)
Тарасенко О. С. - Чинники економічної безпеки системи вищої освіти України (2017)
Цимбаленко Н. В. - Розвиток системи вищої освіти як чинник забезпечення економічної безпеки держави (2017)
Золковер А. О. - Сучасний стан розвитку лізингу в Україні, Бєлялов Т. Е. (2017)
Ольшанська О. В. - Сутність та сучасні принципи використання інформаційної безпеки на підприємстві, Раллє Н. В. (2017)
Ткачук В. А. - Побудова кластерної архітектоніки нових організаційних структур сприяння розвитку місцевої економіки на муніципальному рівні (2017)
Шіковець К. О. - Бізнес аналіз розвитку фондового ринку України, Квіта Г. М. (2017)
Русіна Ю. О. - Управління фінансовою безпекою підприємства, Карклін І. В. (2017)
Тарасенко І. О. - Управління фінансовими ресурсами бюджетної установи, Коваленко Д. І., Максимець Н. П. (2017)
Фаріон Н. О. - Дослідження діяльності системи органів управління в публічних акціонерних товариствах швейної промисловості (2017)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Імперативи управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні, Гаджиєва І. Г.к (2017)
Відомості про авторів (2017)
Манько П. В. - Перспективи інтеграції ДГМ України у світову гравіметричну мережу, Король П. П. (2016)
Чибіряков В. К. - Загальний підхід до моделювання напружено-деформованого стану магістрального газопроводу для визначення геодезичної точності вимірювання, Старовєров В. С., Нікітенко К. О. (2016)
Чибіряков В. К. - Про одну розрахункову модель для дослідження деформацій дамб та гребель та обгрунтування точності геодезичних спостережень, Станкевич А. М., Старовєров В. С., Акчуріна Г. С., Шорін О. А. (2016)
Великорусова А. А. - Розроблення методики створення тривимірної моделі за допомогою фототахеометра TOPCON IS-301 (2016)
Гладілін В. М. - Моделювання спостережень точок реверсії при гіроскопічному орієнтуванні, Шудра Н. С., Чуланов П. О. (2016)
Хайлак А. М. - Застосування кластерного аналізу до визначення зон рівномірних переміщень протизсувних споруд (2016)
Куліченко Н. В. - Дослідження методів оцінювання параметрів прострових оболонок у задачі спостереження за деформаціями за даними наземного лазерного сканування при наявності систематичних похибок (2016)
Стрілець В. С. - Дослідження впливу температурних деформацій захисних споруд на результати геодезичного моніторингу (2016)
Чобану Ю. М. - Дослідження вартості житлової нерухомості (2016)
Бугаєнко О. А. - Оптимізація перерозподілу земель при впорядкуванні існуючих землеволодінь і землекористувань (2016)
Карпінський Ю. О. - Склад і принципи розроблення національного профілю стандартів з географічної інформації, Лященко А. А., Ясуюкі Окада (2016)
Катушков В. О. - Векторизація споруд на цифровій моделі місцевості, Радченко С. Б. (2016)
До відома авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Бикадорова А. О. - Зародження руху та особливості діяльності шістдесятників в Україні, Сергієнко Г. С. (2017)
Борисова О. В. - Династичний потенціал великого княжіння київського у геополітичному вимірі Східної Європи (кінець ХІІІ – середина ХІV ст.) (2017)
Бровендер Ю. М. - К проблеме эксплуатации медных руд Донбасса в эпоху раннего металла (2017)
Довжук І. В. - Правові засади реорганізації архівної справи в Україні у 1920-1930-х рр. (2017)
Докашенко В. М. - Профспілки, семигодинний робочий день й метаморфози норм виробітку (середина 50-х – середина 60-х р. ХХ століття) (2017)
Євтушик Р. В. - Історичний аналіз наукової діяльності закордонних вчених у селекції цукрових буряків на однонасінність (перша половина ХХ ст.) (2017)
Казьмирчук М. Г. - Становище робітників цукроварень правобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Mezeria O. A. - Military-administrative reform of XIX century in the Russian empire: features and impact in social history of Ukraine (2017)
Михайлюк В. В. - Інваліди Другої Світової Війни на Донбасі: методологічні засади вивчення процесу інтеграції до мирного життя (1943-1945 рр.) (2017)
Mykhailiuk V. P. - Aviation of countries of axis in the second world war: historical aspect, Halai K. B., Zolotar S. A. (2017)
Михайлюк О. І. - Гендерні питання у 20-30 рр. ХХ ст. у Радянській Україні в матеріалах вітчизняних архівів (2017)
Пилипчук О. О. - Історія становлення та функціонування Київського юридичного товариства (1876–1919 рр.) (2017)
Рубан М. Ю. - Інтеграція соборно-єпископської церкви до складу Української Автокефальної Православної Церкви (1942-1943) (2017)
Сапицька О. М. - Освіта в Іспанії за часів диктатури Франциско Франко, Золотар С. А. (2017)
Сафонова Н. М. - Місія вищої школи України у сучасному контексті (2017)
Сергієнко Г. С. Новікова Ю. C. - Започаткування монетного виробництва України на ЛВЗ початок 90-Х рр. ХХ ст. (2017)
Шарін О. В. - Розвиток промисловості південноукраїнського регіону в 60-х роках ХХ ст. (2017)
До відома авторів (2017)
Малкін Е. С - Вплив характеристик магнітного поля при обробці води на показники капілярно-пористих та колоїдних капілярно-пористих тіл, Журавська Н. Є. (2017)
Senchuk M. P. - Simulation of solid-fuel hybrid combustion, Barkovskyi A. V. (2017)
Мілейковський В. О. - Ефективність організації повітрообміну приміщень при використанні стін Тромба – Мішеля, Клименко Г. М., Дзюбенко В. Г. (2017)
Мілейковський В. О. - Дослідження ККД сонячного опалювального приладу підвищеної ефективності для пасивного опалення, Шуваєва-Нечипорук О. Ю. (2017)
Ткаченко Т. M. - Дослідження теплопередачі в енерго-ефективних зелених покрівлях, Мілейковський В. О. (2017)
Ратушняк Г. С. - Експериментальні дослідження коефіцієнта місцевого опору удосконаленої конструкції регулювальних пристроїв у системах вентиляції, Степанковський Р. В. (2017)
Федяй Б. М. - Аналітичне дослідження ефективності роботи природної загальнообмінної вентиляції в приміщеннях для утримання великої рогатої худоби, Гузик Д. В., Макаренко О. В. (2017)
Фуртат І. Е. - Дослідження однофазної неізотермічної фільтрації в геотермальних циркуляційних системах, Кравчук О. М. (2017)
Фуртат І. Е. - Комп’ютерне моделювання температурного поля термальної води в пористому пласті, Кравчук О. М. (2017)
Фуртат І. Е. - Моделювання однофазної неізотермічної фільтрації в підземних циркуляційних системах, Кравчук О. М. (2017)
Фуртат І. Е. - Чисельне вирішення задач однофазної неізотермічної фільтрації, Кравчук О. М. (2017)
Редько А. А. - Снижение выбросов оксидов азота при сжигании подготовленной газовоздушной смеси в вихревой горелке, Павловская А. А., Давиденко А. В., Редько И. А. (2017)
Вихідні дані (2017)
Лучик В. В. - Кафедра загального і слов’янського мовознавства як науково-дидактичний підрозділ НаУКМА (до 10-річчя від дня створення) (2017)
Ажнюк Л. В. - Лінгвістична експертиза як юридичний інструмент (2017)
Антонова О. О. - Oсобливості структури трикомпонентних прийменникових еквівалентів слова польської мови у зіставленні з українською (2017)
Близнюк К. Р. - Cистемно-структурна організація семантичного мікрополя "poświęcenie" у польській мові (2017)
Голінатий О. П. - До питання про гідро-ойконімні паралелі (на матеріалі назв Кіровоградщини) (2017)
Дзєржавін К. - Про регіональну південнокресову лексику в говірці Перемишля i околиць (2017)
Zernetsky P.;Riabokon H. - Language personalities in British parliamentary discourse (2017)
Козловський С. - Особливості перекладу корейських фразеологічних одиниць з компонентом Шрифти- Batang, Malgun Gothic на позначення процесів удобрювання землі українською мовою (2017)
Куранова С. І. - Жанрові параметри створення дискурс-портрета публічної мовної особистості. (2017)
Лебедівна О. Я. - Особливості історичного розвитку ě в південно-західному і північному наріччях української мови (2017)
Luchyk A. - Basic principles of compiling Polish-Ukrainian and Ukrainian-Polish phraseological dictionary (2017)
Маркова Д. С. - Компонент серце у фразеологізмах на позначення почуттів людини (на матеріалі української, польської, англійської та німецької мов) (2017)
Пальчевська О. С. - Народна етимологія як спосіб проникнення латинізмів у "народну мову" XIX ст. (2017)
Передрієнко В. А. - Українська і церковнослов’янська мови першої половини XVIII ст. у драматичних творах Митрофана Довгалевського (2017)
Старишко Ю. В. - Практичні засади лексикографічного моделювання дериваційних одиниць(на матеріалі "Українсько-російського словотворчого словника" З. С. Сікорської) (2017)
Тома Н. М. - Особливості суспільної лексики в мові творів Петра Могили (2017)
Туранли Ф. Ґ. - Становлення літописних традицій і розвиток класичної турецької мови (2017)
Yanyk O. - The history of collecting and philologycal studying of riddles (2017)
Ярун Г. М. - Взаємодія сучасного українського рити та праслов’янського *ryti у ретроспекції та проспекції (2017)
Відомості про авторів (2017)
Пазюк М. Ю. - Аналіз стану управління процесом грудкування шихтових матеріалів у барабанних грудкувачах, Ренгевич О. В., Овчиннікова І. А. (2017)
Іванов В. Г. - Особливості формоутворення графіту в синтетичному чавуні під час плавки у вакуумі (2017)
Харченко А. В. - Физико-химические закономерности формирования неметаллических включений в стали, Синяков В. Р. (2017)
Яковлева И. Г. - Общая характеристика и особенности дутьевых устройств для верхней продувки ванны сталеплавильного агрегата кислородом, Петрик А. А. (2017)
Зайцев Є. О. - Шляхи підвищення ефективності процесу декомпозиції гідроксиду алюмінію, Очинський В. М. (2017)
Колобов Г. А. - Извлечение редкоземельных металлов из отходов магнитных сплавов и изделий из них, Лисица В. К., Мосейко Ю. В., Павлов В. В., Печерица А. К. (2017)
Колобов Г. А. - Технология использования некондиционных титановых отходов в черной и цветной металлургии, Воденников С. А., Лисица В. К., Бубинец А. В., Печерица К. А. (2017)
Мнухін А. Г. - Аналіз методів добування чорних і кольорових металів шляхом переробки породних відвалів, Мнухіна Н. О., Гітуляр А. А. (2017)
Жбанова Е. Н. - Улучшение качества отливок из стали 35ГЛ при электроимпульсном воздействии на расплав в процессе его кристаллизации, Сагитгареев Н. Л., Ткач В. В., Скидин И. Э. (2017)
Быткин С. В. - Влияние радиационно-технологической обработки низкоуглеродистых сталей на их физико-механические свойства, Исаенко А. А., Литвиненко В. В., Авраменко М. В. (2017)
Критская Т. В. - Поведение водорода в бинарной системе "железо-медь", Журавлев В. Н., Единович А. Б. (2017)
Габ А. І. - Будова та фізико-хімічні властивості подвійних карбідів вольфраму та молібдену, Шахнін Д. Б., Малишев В. В., Вербицький В. Г., Огинський Й. К., Устундаг З. (2017)
Вербицький В. Г. - Дослідження впливу мікролегування на триботехнічні характеристики бабіту БК-2, Скачков В. О., Бережна О. Р., Дзядок Д. Ю. (2017)
Бєлоконь Ю. О. - Теоретичне та експериментальне визначення енергії активації утворення інтерметалідів у системах "нікель-алюміній" та "титан-алюміній", Огинський Й. К., Бєлоконь К. В., Жеребцов О. А. (2017)
Малишев В. В. - Високотемпературний електрохімічний синтез сульфіду молібдену: термодинамічна оцінка, особливості відновлення компонентів синтезу, Риженко О. О., Мосейко Ю. В., Кругляк Д. О., Карпенко Г. В. (2017)
Скачков В. А. - Некоторые аспекты пиролитического уплотнения углеродных композитов в условиях радиально движущейся зоны пиролиза, Иванов В. И., Нестеренко Т. Н., Кириченко А. Г. (2017)
Карпенко Г. В. - Сучасний стан одержання низькощільних вуглецевих матеріалів, Воляр Р. М., Панова В. О., Безпалов Р. І., Голєв Є. О. (2017)
Ніколаєнко А. М. - Особливості технологій безперервного лиття та прокатки алюмінію, Таран Ю. П., Трегулова І. П. (2017)
Зінченко В. Ю. - Вдосконалення низькотемпературного нагрівання металу в камерних термічних печах, Радченко Ю. М., Матказіна Р. Р., Кузьменко А. А., Чижов С. Є., Курило Н. В. (2017)
Башлій С. В. - Промислові дослідження й удосконалення опалювання камерних рециркуляційних печей з підподовими топками, Лютий О. П., Каюков Ю. М., Кузьменко А. А. Матказіна Р. Р., Чижов С. Є. (2017)
Іванов В. І. - Метод інженерного розрахунку режимів випалювання напівфабрикату вогнетривів у високотемпературних тунельних печах, Нестеренко Т. М., Зінченко В. Ю., Чепрасов О. І. (2017)
Шевченко І. А. - Аналітичне дослідження зношення робочого органу молоткових дробарок, Кобрін Ю. Г. (2017)
Бондар В. Ю. - Аналіз проблем модернізації підйомнотранспортного обладнання металургійних підприємств України (2017)
Румянцев В. Р. - Аналіз способів знешкодження хлорвмісних викидів виробництва губчастого титану, Тарасов В. К., Шкляр В. В., Шкляр Т. В. (2017)
Куріс Ю. В. - Дослідження впливу шкідливих чинників на працездатність персоналу, обслуговуючого комп’ютерну техніку, Тарасов В. К., Матяшева О. Б., Беренда Н. В., Ткаліч І. О. (2017)
Авторський покажчик (2017)
До уваги авторів статтей (2017)
Титул, зміст (2017)
Михайлова Л. І. - Міжнародні економічні відносини країни та зовнішньоекономічні орієнтири вітчизняних підприємств (2017)
Глуха Г. Я. - Нерівність доходів у контексті управління економічним зростанням нкільаціональної економіки (2017)
Гончар В. П. - Проблеми використання термінології в процесі реформування правового поля аудиторської діяльності в Україні (2017)
Митяй О. В. - Державне регулювання розвитку агроформувань в Україні, Галицький О. М., Николюк О. В. (2017)
Кільніцька О. С. - Оцінка номінальної та реальної заробітних плат в Україні, Кравчук Н. І. (2017)
Клєцова Н.В. - Міжнародна практика мотивації найманих працівників шляхом надання відпусток: теоретичний аспект (2017)
Волченко Н. В. - Управління експортним потенціалом підприємства: теоретичний аспект (2017)
Махмудов Х. З. - Оцінка операційної діяльності підприємства, Михайлова О. С., Світлична А. В. (2017)
Рижикова Н. І. - Перспективи використання в Україні зарубіжного досвіду участі держави у діяльності венчурних фондів (2017)
Плотнікова М. Ф. - Природне землеробство як напрям формування глобальних засад продовольчої безпеки, Петрашко Л. П. (2017)
Олійник О.В. - Взаємозв’язок конкурентних переваг і економічних результатів сільськогосподарських підприємств, Макогон В.В. (2017)
Жудро М. К. - Інтерпретація АПК в рамках трансформації галузевого класифікатора в класифікатор видів економічної діяльності, Данько Ю. I., Жудро Н. В. (2017)
Дребот О. І. - Інституціональна модель балансування інтересів суб’єктів землекористування в лісовому господарстві, Касюхнич В. Ю. (2017)
Соловей Ю. І. - Участь у інтегрованих структурах як засіб активізації функцій особистих селянських господарств (2017)
Лозинська І. В. - Сучасний стан та особливості розвитку фермерських господарств, Павленко А. О. (2017)
Гуторов О. І. - Орендні відносини – як гнучкий інструмент землегосподарювання в період становлення ринку землі в Україні, Ярута М. Ю. (2017)
Храпкіна В. В. - Економічна діагностика параметрів регіонального розвитку, Медвідь В. Ю. (2017)
Дяченко О. В. - Питання сучасного розвитку аграрних підприємств птахівничого напрямку (2017)
Селезень О. М. - Оцінка фінансового потенціалу підприємства (2017)
Орел В. М. - Елементи обліку як невід'ємна складова функціонального управління підприємства АПК (2017)
Кубатко О. В. - Екологічні зміни як флуктуації розвитку національної економіки (2017)
Калашнікова Т. В. - Теоретико-методологічні засади державного регулювання розвитку аграрного сектора (2017)
Махмудов Р. Х. - Регулювання інтеграційних процесів проекту "Розвиток молочарських кооперативів", Махмудова І. В. (2017)
Крюкова І. О. - Аналітична оцінка результативності використання зовнішніх фінансових потоків аграрних підприємств (2017)
Гуторов А. О. - Основні закони і закономірності розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки (2017)
Грановська В. Г. - Інституційний механізм забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2017)
Зайцев Ю. О. - Імплементація принципів маркетингової орієнтації збутової діяльності аграрних підприємств (2017)
Устік Т. В. - Маркетинг у становленні та розвитку корпоративної соціальної відповідальності компаній (2017)
Слюсарєва Л. В. - Роль власних маркетингових досліджень підприємства у прийнятті управлінських рішень, Жмайлова О. Г. (2017)
Makhnusha S. M. - Outlook on the market of grains and oilseeds in agricultural exports politics of Ukraine (2017)
Першко Л. О. - Ратифiкацiя європейських стандартiв фінансового забезпечення мiсцевих бюджетiв (2017)
Попадинець Н. М. - Модернізація споживчого ринку України: основні етапи реалізації (2017)
Тринчук В. В. - Зарубіжний досвід розвитку банкострахування, Кучеренко В. В. (2017)
Онегіна В. М. - Види та методи мотивації в умовах інноваційного розвитку, Горенко А. І. (2017)
Гадзало А. Я. - Організаційно-правові засади транскордонного співробітництва України з питань природокористування (2017)
Ковбаса О. М. - Розвиток технології "бізнес-інкубації” як фактор підвищення стійкості малих агроформувань (2017)
Корнієцький О. В. - Залучення інвестицій в аграрний сектор економіки України, Орел А. М. (2017)
Ільїн В. Ю. - Проблеми розвитку венчурних підприємств (2017)
Петрушенко Ю М. - Співвідношення між податковим навантаженням та забезпеченістю соціально-культурної сфери, Воронцова А. С. (2017)
Ільїна О. В. - Інвестиційне забезпечення аграрних підприємств України (2017)
Кошкалда І. В. - Актуальні питання продовольчого забезпечення (2017)
Андрієнко В. О. - Систематизація чинників та джерел загроз економічній безпеці діяльності аграрних підприємств (2017)
Ільїн В. Ю. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок складових менеджменту (2017)
Богінська Л. О. - Модернізаційні аспекти регіонального розвитку: паспортизація та кластерна стратегія дорожнього господарства, Юрченко О. В. (2017)
Безвіз. Євробачення – 2017 (2017)
Зубов А. - Велика, але не тільки вітчизняна (2017)
Голян В. - Економіка України – 2014 - 2017: криза управління (2017)
Україна – 2030. Доктрина (2017)
Free market road show Kyiv (2017)
Росошенко М. - Травневий Трамп (2017)
Майкл Бом "Russia-гейт" (2017)
Події (продовження) (2017)
Морозов О. - Групи симетрій в економічному просторі збалансованого розвитку (2017)
Єгупов Ю. - Система планів сучасного промислового підприємства (2017)
Ейтутіс Г. - Методика кваліметричного оцінювання ефективності діяльності інфраструктурного комплексу залізниць, Зіць О., Бакалінський О. (2017)
Рецензія Сергій Харічков Фізичико-економічні основи сталого розвитку (рецензія на монографію д.е.н., професора Львівського національного університету імені Івана Франка Лідії Гринів "Фізична економія: нові моделі сталого розвитку") (2017)
Бедринець М. Д. - Основні положення сучасної теорії фінансових криз (2015)
Брітченко І. Г. - Роль і взаємозв’язок інструментів фінансового контролінгу та управлінського циклу банку, Котковський В. С. (2015)
Волкова Н. І. - Сучасний стан та подальші перспективи розвитку ринку страхування життя в Україні, Волкова В. В. (2015)
Воронкова О. М. - Новітні тенденції формування доходів місцевих бюджетів в аспекті децентралізації (2015)
Гриднєв М. А. - Особливості та проблеми розвитку малого бізнесу: досвід регіонів України, Павлова А. І. (2015)
Гудзь П. В. - Пріоритети визначення трансформацій регіонального економічного простору України, Фінагіна О. В. (2015)
Даниленко Ю. В. - Вітчизняна та зарубіжна практика регулювання податкового консультування, Оганесян Р. Е. (2015)
Дороніна О. А. - Фінансове забезпечення розвитку професійної освіти в України в контексті збалансування ринку праці, Глінчевська С. В. (2015)
Коротун В. І. - Світовий досвід протидії агресивному податковому плануванню: висновки для України, Брехов С. С. (2015)
Кострач Л. М. - Тенденції розвитку страхових компаній в Україні, Рудь Л. О. (2015)
Кужелєв М. О. - Особливості формування державної фінансової політики в умовах європейської інтеграції України, Житар М. О. (2015)
Олешко А. А. - Активізація регулятивного потенціалу фінансового ринку України (2015)
Самофат І. С. - До питання вдосконалення оподаткування діяльності страхових компаній в Україні, Онишко С. В. (2015)
Стадник Н. П. - Деякі перспективи забезпечення ефективності діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні, Онишко С. В. (2015)
Павлов К. В. - Социально-экономические и экологические особенности модернизации старопромышленных регионов России (2015)
Позднякова Л. О. - Теоретико-методологічне обґрунтування сутності страхової системи (2015)
Скоромцова Т. О. - Контроль за трансфертним ціноутворенням в системі протидії мінімізації сплати податків, Євтушенко Н. О. (2015)
Снігир Л. П. - Економічна безпека установ вищої освіти в умовах глобалізації (2015)
Суханова А. В. - Основні пріоритети конкурентного розвитку регіону (2015)
Ценклер Н. І. - Роль соціальних факторів в активізації євроінтеграційних процесів у Карпатському регіоні (2015)
Чишко И. С. - Механизм формирования рестрикционной финансовой гибкости субъектов хозяйствования (2015)
Шевчук С. В. - Концептуальні орієнтири управління державним боргом в Україні (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2017)
Романенко В. - Промисловість у стійкому розвитку економіки України, Лебедева Л. (2017)
Ніколаєць К. - Внутрішня трудова міграція в Україні у 2014–2016 рр. (2017)
Ганін В. - Фінансово-кредитні інструменти економічного зростання України, Соляр В., Дяченко Н. (2017)
Мельниченко С. - Готельна мережа: вибір форми управління, Кудлай Т. (2017)
Федулова Л. - Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємств торгівлі (2017)
Новікова Н. - Конкурентоспроможність у системі економічного потенціалу підприємства, Зубко Т. (2017)
Гамова І. - Автоматизовані підсистеми управління маркетинговою діяльністю підприємств електронної торгівлі (2017)
Севрук Є. - Фінансування оборотних активів підприємств торгівлі України (2017)
Пенюк В. - Організаційний базис інформаційного забезпечення діагностики кадрового потенціалу (2017)
Чугунов І. - Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу, Козарезенко Л. (2017)
Гнидюк І. - Фінансова стійкість бюджету Вінницької області (2017)
Ланг С. - Модель системи управління фінансовими ризиками страховика (2017)
Катран М. - Конкуренція на ринку пива (2017)
Іоффе О. Ю. - Прогнозування ремісії цукрового діабету 2-го типу у хворих із морбідним ожирінням після лапароскопічного шлункового шунтування, Цюра Ю. П., Кривопустов М. С., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В. (2017)
Жердьова Н. М. - Ризик розвитку деменції в пацієнтів зрілого віку із цукровим діабетом 2-го типу залежно від наявних ускладнень та методи його корекції (2017)
Олійник В. А. - Лікування глюкокортикоїдами автоімунної офтальмопатії у хворих на дифузний токсичний зоб, Терехова Г. М., Булдигіна Ю. В., Федько Т. В., Клочкова В. М., Раков О. В., Лисова З. Г. (2017)
Марунчин Н. А. - Вимір коефіцієнта затухання — новий неінвазійний метод ультразвукової діагностики стеатогепатозу, Динник О. Б., Кобиляк Н. М., Федусенко О. А., Баранник Є. О. (2017)
Горбенко Н. І. - Вплив ендогенних та екзогенних естрогенів на функціональний стан мітохондрій серця щурів із цукровим діабетом 2-го типу, Кіприч Т. В., Боріков О. Ю., Іванова О. В. (2017)
Sokolova L. K. - Diabetes and atherosclerosis. Cellular mechanisms of the pathogenesis. Literature review, Pushkarev V. M., Pushkarev V. V., Tronko N. D. (2017)
Головач І. Ю. - Питання безпеки біосимілярів аналогів інсулінів: факти та побоювання (2017)
Лукашеня О. С. - Сучасні уявлення про системи сигнальної трансдукції в адренокортикоцитах (огляд літератури та власні дослідження) (2017)
Пастер И. П. - Клинические исследования по применению инсулинового инфузионного дозатора ("инсулиновой помпы") для лечения сахарного диабета 1-го типа, Соколова Л. К., Тронько Н. Д. (2017)
Гоженко А. И. - Эндотелиальная дисфункция в патогенезе осложнений сахарного диабета. Сообщение I. Эндотелиальная дисфункция: этиология, патогенез и методы диагностики, Кузнецова А. С., Кузнецова Е. С., Быць Т. Н., Сусла А. Б. (2017)
Рыбаков С. И. - Thomas Addison и его монгорафия — у истоков эндокринологии (2017)
титул, зміст (2009)
В Україні необхідно посилити контроль за розповсюдженням ГМО (2009)
Гордієнко Т. - Розроблення національних стандартів: значення та завдання ТК нафтогазового комплексу (2009)
Держспоживстандарт інформує (2009)
Нікіпелова О. - Мінеральні лікувальні води: методологічні підходи вивчення і стандартизації, Кисилевська А. (2009)
Якість дитячого харчування: посилений контроль Держспоживстандарту (2009)
Качанов С. - Системно-процесний підхід щодо аналізу діяльності з державного нагляду і контролю, Маматова Т. (2009)
Гінзбург М. - Щодо синтаксичних помилок у нормативних документах: практичні висновки з рекомендацій мовознавців (2009)
Зоргач Д. - Медичні клініко-діагностичні лабораторії: особливості міжнародних вимог до компетентності, Никитюк О., Новіков В., Пазюк А. (2009)
Чалий С. - Метод та інформаційна технологія створення еталонів одиниць вимірювання в умовах обмежених ресурсів, Чалий В., Ільницька Т. (2009)
Держспоживстандарт інформує (2009)
Кабаков Ю. - Напрямки удосконалювання систем управління: стандарти, методи або цілі підприємства? (2009)
Мета Держспоживстандарту: пом'якшення наслідків економічної кризи та посилення захисту прав споживачів (2009)
Будьонний М. - Управління якістю робочих поверхонь важко навантажених деталей машин, зміцнених детонаційним методом, Козакова Н., Мовшович А., Здор Г. (2009)
"TQM/EMS - 2009 Total Quality Management / Environmental Management Systems. Актуальні аспекти і практичні питання" (2009)
Стадник Б. - Система оцінювання якості продукції з використанням віртуальної міри якості, Мотало В., Мотало А. (2009)
Світова фінансова криза - загострення боротьби та ринки збуту (2009)
Ролько О. - Упровадження інтегрованої системи управління на м'ясопереробному підприємстві (2009)
Романенко І. - Аутентичність сокової продукції: проблеми та шляхи їх вирішення, Фоміна С. (2009)
Кузьменко Ю. - Принципи створення систем обліку споживання енергоресурсів у багатоповерхових будинках, Зайцева О., Ісхакова О. (2009)
Куштєва Л. - Безпека пасажирських перевезень (2009)
Оголошення щодо прийому до аспірантури ДП "УкрНДНЦ" (2009)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2009 рік (2009)
Титул, зміст (2009)
Реформування національної системи технічного регулювання (2009)
Хакан Мюрбі - Міжнародні стандарти ISO на підтримку процесів сталого розвитку (2009)
Кевін В. Найт - Майбутній стандарт ISO 31000 на управління ризиком (2009)
Віткін Л. - Аналіз досвіду застосування угоди про технічні бар'єри в торгівлі СОТ (2009)
Мартиненко В. - Нормативна база. Вимоги до вмісту шкідливих викидів у відпрацьованих газах автомобільних двигунів (2009)
Гуменюк Г. - Тлумачення термінів "контроль" і "нагляд" у законодавчих актах стосовно якості та безпеки сільськогосподарської та харчової продукції, Кисєль С. (2009)
Друзюк В. - Стан та перспективи розвитку процесів оцінювання відповідності технологічного обладнання для харчової промисловості, Теребушко Р., Хохлов Ю. (2009)
Славінський С. - Деякі питання метрологічного забезпечення у цифрових телекомунікаціях й системах зв'язку (2009)
Угода про взаємодію щодо захисту прав споживачів у сфері телекомунікацій (2009)
Жалдак М. - Чи завжди правий "Візир"?, Московська Н. (2009)
Інформація щодо XXXV засідання МДР (2009)
Чалий В. - Адаптивна технологія побудови еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі, Ільницька Т., Чалий С. (2009)
Інформація щодо ХХХV засідання МДР (2009)
Кошева Л. - Клініко - діагностичні дослідження: забезпечення правильності результатів, Мішина О. (2009)
Інформація для фахівців (2009)
Корчевна Л. - Аналіз розвитку систем управління соціальною відповідальністю підприємства та проблеми їх упровадження в Україні, Новіков В., Домницька В., Жогло В. (2009)
Вяткін О. - Системи управління якістю в органах виконавчої влади. Практичний досвід, Лаврентьєва М. (2009)
Ситніченко В. - Сучасні системи менеджменту, як інструмент виходу з кризи, Стоякін Є., Кісельова Г. (2009)
Чи стане якість національною ідеєю у 21 столітті? (2009)
Федін С. - Комплексне оцінювання якості прецизійних засобів вимірювання геодезичного призначення, Акользін І., Зубрецька Н. (2009)
Куштєва Л. - Бджільництво на Луганщині: стан та напрями розвитку (2009)
Інформація щодо 35 засідання МДР (2009)
Оголошення щодо прийому до аспірантури ДП "УкрНДНЦ" (2009)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2009 рік (2009)
Титул, зміст (2009)
Лосюк Л. - Основні тенденції розвитку сучасних концепцій СУЯ (2009)
Королько С. - Планування робіт з національної стандартизації, Шаповал В., Юзьків Я. (2009)
Величко О. - Сучасний стан гармонізації національних стандартів України з документами і рекомендаціями OIML, Проненко С. (2009)
Пихтін Я. - Аналіз вимог національних стандартів до якості залізничних рейок та результатів досліджень їх експлуатаційної стійкості, Левченко В., Іванисенко Л., Пасько В., Восковець Ю. (2009)
Розширене засідання колегії Держспоживстандарту України (2009)
Гінзбург М. - Щодо посилань на нормативно-правові акти та інші нормативні документи загальнодержавного значення (2009)
Новий стандарт ISO/IEC містить огляд систем управління інформаційної безпеки (2009)
Намаконов Б. - Пропозиції щодо нормування екологічності технічних виробів (2009)
Камінський В. (2009)
Скрипчук П. - Концепція сертифікації об'єктів навколишнього природнього середовища і територіально-господарських систем стосовно екологічних вимог (2009)
Внесок ISO у захист навколишнього середовища (2009)
Зоргач Д. - Аналіз основних невідповідностей, що виявляють при акредитації лабораторій, Новіков В., Пазюк А. (2009)
Стадник Б. - Методика оцінювання якості природного газу, як джерела енергії, Мотало В., Мотало А. (2009)
Стригунова М. - До питання про показники якості вищої освіти, Торболова А., Царьов В. (2009)
Стратегічний план Міжнародної організації споживачів на 2007-2011 роки (2009)
Матвєєва Н. - Якість готельних послуг на Волині (2009)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2009 рік (2009)
Каменєв О. Ю. - Ізоморфізм класів толерантності на різних рівнях ієрархічних систем керування, Лапко А. О. (2016)
Поцепаев В. В. - Исследование форсированного управления встроенной системой подачи с электромагнитными тормозами скольжения очистных комбайнов, Шмидт Ю. Б. (2016)
Тарасюк В. П. - Використання хмарних технології при автоматизації кондитерського виробництва (2016)
Васильева Л. В. - Программа генерации специальных тестовых изображений для программных комплексов обработки графических объектов, Гетьман И. А., ДобрякС. К. (2016)
Titarenko L. - Reducing the number of pal macrocells in moore fsm, Kovalyov S., Tsololo S. (2016)
Бабаков Р. М. - Использование транзитных состояний в микропрограммном автомате с операционным автоматом переходов, Ярош И. В. (2016)
Мещанинов С. К. - Оценка информационной эффективности управления надежностью функционирования человеко-машинной системы, Багрий В. В., Лижнык М. А. (2016)
Воропаєва А. О. - Використання програмно-конфігурованих мереж для балансування навантаження в транспортних мережах операторів зв’язку, Лурджан М. Б. (2016)
Дікова Ю. Л. - Розробка та дослідження способу оптимального транспортування матеріалів в умовах шахтних підприємств на основі еволюційної стратегі (2016)
Воропаева В. Я. - Исследование характеристик моделей клиентского трафика, Жуковская Д. А., Честа Е. С. (2016)
Вовна А. В. - Повышение точности оптического измерителя концентрации метана в рудничной атмосфере шахт (2016)
Куценко В. П. - Повышение точности и безопасности электропунктурной диагностики состояния здоровья человека (2016)
Лактіонов І. С. - Результати експериментальних досліджень комп'ютеризованого вимірювача фізичних параметрів тепличних ґрунтів з компенсацією дестабілізуючих впливів (2016)
Єнікєєв О. Ф. - Аналіз метрологічних характеристик вимірювального перетворювача частотно-модульованих сигналів, Абрамська І. Б., Суботін О. В. (2016)
Сагайда П. И. - Математическое моделирование компьютеризированных информационных систем для интеллектуальной обработки данных на основе теории категорий (2016)
Вовна А. В. - Повышение точности оптического измерителя концентрации углекислого газа в рудничной атмосфере шахт, Зори А. А., Ахмедов Р. Н. (2016)
Руденко В. М. - Особистісно-орієнтована професійна освіта: культурно-цивілізаційний контекст (2016)
Безкоровайна О. В. - Інноваційна діяльність викладача іноземної мови: проблеми теорії та практики (2016)
Усач Л. В. - Українська національна школа в поглядах провідних діячів філософсько-педагогічної думки (2016)
Вербець В. В. - Моніторинг ескалації соціально-психологічного дискомфорту особистості (2016)
Галатюк Т. Ю. - Зміст методологічної культури учня у контексті сучасної парадигми природничої освіти (2016)
Сойчук Р. Л. - Сутність та особливості використання рефлексивно-експліцитного методу у вихованні національного самоствердження в учнівської молоді (2016)
Баліка Л. М. - Роль шкільних бібліотек Рівненщини з відродження національного виховання у 90-х роках ХХ ст. (2016)
Галатюк Ю. М. - Особливості проектування творчої навчальної діяльності на основі методу спостереження (2016)
Купчик Л. Є. - Шляхи реалізації наступності іншомовної освіти у шкільному освітньому дискурсі Австрії (2016)
Павлюк Г. С. - Виховання міжкультурної комунікації дітей молодшого шкільного віку (2016)
Ціпан Т. С. - Особливості роботи з текстом на уроках англійської мови (2016)
Ковальська Н. О. - Педагогічні умови виховання гуманістичного ідеалу молодших школярів у позакласній роботі: теоретичний аспект (2016)
Коханевич М. І. - Формування лексичної компетентності на початковому етапі навчання іноземної мови, Джава Н. А. (2016)
Горобець І. А. - Методика навчання іноземних мов та її завдання (2016)
Середюк Л. А. - Проектування комунікативного середовища учнів засобами інтерактивних методик при вивченні іноземної мови (2016)
Мороз Л. В. - Лінгвокультурологічний аспект англійської мови як важливий чинник впливу на мовну ситуацію в Україні, Кушнір Н. В., Ковалюк В. В. (2016)
Перова С. В. - Критерії та показники сформованості ключових компетентностей майбутніх учителів іноземної філології (2016)
Павелків К. М. - Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до професійно-педагогічної діяльності: теоретичний аспект (2016)
Вакуленко О. Л. - Системна організація ресурсних матеріалів – запорука формування іншомовної комунікативної компетенції у сфері професійного дискурсу (2016)
Приймак С. А. Лисюк С. А. - Використання методу кейсів в системі професійної іншомовної освіти (2016)
Шевченко О. В. - Критерії сформованості комунікативної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вивчення філологічних дисциплін (2016)
Божок О. С. - Педагогічні умови формування мовно-методичної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Мороз Л. В. - Використання інноваційних технологій у процесі іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей, Дуброва А. С., Трофімчук В. М. (2016)
Лобанова С. І. - Роль зовнішньої мотивації при вивченні іноземних мов студентами технічних вищих навчальних закладів, Стернічук В. Б. (2016)
Літвінчук А. Т. - Інтегративні тенденції сучасної інженерної освіти (2016)
Шиба А. В. - Формування внутрішньої мотивації студентів-філологів у процесі вивчення іноземної мови (2016)
Маковська Г. Я. - Міжпредметні зв’язки як дидактична проблема при викладанні іноземних мов за професійним спрямуванням, Пархоменко О. Т. (2016)
Губіна А. М. - Використання аудіовізуальних засобів навчання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах, Мартинюк А. П. (2016)
Перішко І. В. - Критерії оцінювання рівня сформованості фонетичних навичок усного мовлення студентів факультету іноземної філології (2016)
Джава Н. А. - Завдання, вправи та способи інтеракції під час заняття з іноземної мови, Пивоварчук Т. О. (2016)
Терещенко Т. В. - Використання соціального сервісу "подкаст" як інноваційна методика навчання говоріння (на матеріалі німецької мови) (2016)
Гронь Л. В. - Оптимізація навчання вільного переказу студентів мовних факультетів вищих навчальних закладів (2016)
Кузло Н. М. - Особливості підсистеми вправ з формування англомовної лінгвістичної компетенції студентів будівельних спеціальностей (2016)
Триндюк В. А. - Підготовка студентів вищих технічних навчальних закладів до складання міжнародних тестів, Тишко Н. М. (2016)
Наливайко О. Б. - Особливості контекстної підготовки студентів медичних університетів (2016)
Івашкевич І. В. - Психолого-педагогічний аналіз структури професійної компетентності майбутніх юристів (2016)
Ящук Ю. В. - Особливості вираження засобів когезії у китайській мові (на матеріалі китайських засобів масової інформації), Пойнар Л. М. (2016)
Янцур М. С. - Профорієнтаційна підготовка педагогів у розвинутих країнах світу (2016)
Герасименко О. А. - Конструювання корпусних меблів засобами графічної програми "PRO 100" майбутніми вчителями технологій і профільного навчання, Фещук Ю. В., Сингаївський Д. В. (2016)
Войтко А. І. - Особливості підготовки майбутніх вчителів трудового навчання і технологій до проведення професійних проб з учнями 8 - 9-х класів (2016)
Сіпайло В. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовки вчителів технологій (на прикладі профілю "Швейна справа") (2016)
Янцур Л. А. - Розвиток художніх видів діяльності дітей з різними освітніми потребами в умовах спільного навчання (2016)
Степанова О. І. - Психолінгвістичні основи розвитку мовлення дітей дошкільного віку (2016)
Симонович Н. В. - Веб-квест як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі трудового навчання (2016)
Хоронжевський О. М. - Навчально-методичне забезпечення процесу формування основ гігієнічної культури в учнів основної школи на заняттях трудового навчання (2016)
Оксенюк І. В. - Формування безконфліктної поведінки футболістів під час тренувань, Панчук А. П. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ананьєва Т. - Динаміка показників функції зовнішнього дихання у чоловіків похилого віку під впливом реабілітаційних заходів в іммобілізаційному періоді перебігу хвороби після переломів плато (2017)
Водлозеров В. - Организация и проведение соревнований по дуатлону в Украине (2017)
Володченко А. - Исследование функционального состояния дыхательной системы спортсменов кик-боксинга (2017)
Дейнеко А. - Ефективність використання ігрового методу для розвитку швидкісно-силових здібностей спортсменів-батутистів на етапі початкової підготовки (2017)
Дорофеева Т. - Определение средств и методов физической подготовки детей 3 – 6 лет с учётом их индивидуального развития и физического состояния, Рябченко О. (2017)
Єфремова А. - Організаційні аспекти експериментальної програми з фізичного виховання з посиленим курсом професійно-прикладної фізичної підготовки для майбутніх інженерів-електриків залізничного транспорту, Шестерова В. (2017)
Заплатинська О. - Вплив засвоєння ритму танцювальних доріжок на їх виконання в художній гімнастиці на етапі початкової підготовки (2017)
Камаев О. - Особенности и пути реализации системного подхода в профессиональной деятельности тренера (2017)
Костикова О. - Психокоррекционные ресурсы актуализации гуманности у студентов: спорт и сфера искусства, Корсун С., Шапошникова И., Суворова Я. (2017)
Крылов Д. - Сравнительный анализ целевой точности юных теннисистов при использовании мячей с различным давлением (2017)
Кузнецов М. - Удосконалення фізичних якостей кандидатів у підрозділи сил спеціальних операцій засобами авторської програми (2017)
Ланка Я. - Биомеханическое обоснование механизмов передачи механического импульса в системе "спортсмен – спортивный снаряд" при выполнении перемещающих движений в спорте, Гамалий В., Хабинец Т. (2017)
Лоза Т. - Методологічні основи оздоровчого тренування студентської молоді, Хоменко О. (2017)
Маракушин А. - Актуальні аспекти використання e-learning в сфері фізичної культури, Піддубний О., Чередніченко А. (2017)
Мартиросян А. - Експериментальна програма фізичної підготовки регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки, Пасько В., Ровний А., Ашанін В., Муха В. (2017)
Мулик В. - Удосконалення тренувального процесу кваліфікованих спортсменок, які займаються бодібілдингом, у загальнопідготовчому етапі підготовчого періоду з урахуванням біологічного циклу, Джим Є., Джим В. (2017)
Мулик В. - Зміни показників гемодинаміки під впливом інтервального гіпоксичного тренування протягом передзмагального етапу підготовки кваліфікованих альпіністів, Кійко А. (2017)
Перцухов А. - Особенности выполнения передач мяча футболистами команды "Лестер Сити" в играх чемпионата Англии 2015 – 2016 гг. (2017)
Тропин Ю. - Модельные характеристики технико-тактической подготовленности в спортивной борьбе, Чуев А. (2017)
Матусевич К. М. - Часові вподобання споживчої вартості благ (2017)
Zarytska I. - The concept of entrepreneurship in the smart economy, Strelnyk S. (2017)
Карпов В. А. - Моделювання аналізу кризових явищ на виноробних підприємствах (2017)
Паризький І. В. - Cтан організаційно-інфраструктурного забезпечення зміцнення інноваційно-технологічного потенціалу економіки України (2017)
Шевченко Г. М. - Державне прогнозування зрівноваженого розвитку рекреації: врахування регулятивних і програмних чинників (2017)
Alexandrova K. I. - Forming competitive advantage in food and agricultural industry by implementing safety and quality management systems (2017)
Бергер В. В. - Дослідження ринку хлібопекарної та кондитерської галузей України (2017)
Винокурова О. І. - Аналіз сучасних проблем реструктуризації підприємств в Україні (2017)
Грінченко Р. В. - Тенденції розвитку підприємств сфери послуг в Україні, Літвінова В. О. (2017)
Корнієнко О. П. - Організаційно-економічні засади функціонування морських портів України в системі ринку транспортних послуг, Кошара К. А. (2017)
Никифоренко В. Г. - Системоутворюючі взаємозв’язки організаційної культури і управління людськими ресурсами, Кравченко В. О. (2017)
Орлик О. В. - Класифікація та систематизація загроз фінансово-економічній безпеці підприємств (2017)
Павлоцький В. Я. - Статистична оцінка кількісних індикаторів регіональних ринків організованого туризму (2017)
Пудичева Г. О. - Передумови розвитку енергетичної логістики в Україні (2017)
Раца О. Б. - Вивчення ринкового середовища в системі стратегічного впливу на споживчу поведінку (2017)
Ступак С. М. - Oсобливості розвитку і специфіка впровадження адаптивних систем управління (2017)
Тарасова Ю. А. - Cтан та перспективи розвитку молочної галузі України (2017)
Шкурупська І. О. - Тенденції розвитку маркетингових комунікацій під впливом промислової революції 4.0 (2017)
Арутюнян Р. Р. - Фінансовий ринок України в умовах кризи і напрями його реформування, Арутюнян С. С. (2017)
Бутенко В. В. - Роль бюджетної політики в системі забезпечення фінансової безпеки України (2017)
Гудзь Т. П. - Діагностика статичної та динамічної фінансової рівноваги підприємства (2017)
Сирчин О. Л. - Cучасні особливості визначення рівня кредитного ризику юридичних осіб (2017)
Клепікова О. А. - Iнформаційно-аналітичні системи прийняття рішень в управлінні підприємством (2017)
Автори статей (2017)
Богдан Т. З. - Вплив комплексного препарату з полігуанідином і мікроелементами на зберігання, ріст і розвиток картоплі, Дуган О. М., Нижник Т. Ю. (2017)
Гарда С. О. - Особливості біотехнології комплексного лактобіфідопробіотика: визначення впливу раціональної дози на продуктивність курчат-бройлерів, Даниленко С. Г., Рижкова Т. М., Литвинов Г. С. (2017)
Зайченко Т. О. - Антибактеріальні властивості деяких макроміцетів, Круподьорова Т. А., Барштейн В. Ю., Дехтяренко Н. В. (2017)
Клочко В. В. - Біосинтез антибіотиків як таксономічний маркер деяких видів Pseudomonas (2017)
Кравченко О. В. - Біотехнологічні підходи для інтенсифікації видалення амонію при підготовці питної води, Панченко О. С. (2017)
Кравченко О. В. - Виділення поліклональних антитіл до колагену методом іонообмінної хроматографії на колонці з DEAE-сефарозою, Ракша Н. Г., Івашко Л. К., Абрамова М. О., Орябінська Л. Б. (2017)
Lazarenko L. M. - The effect of lactic acid bacteria and bifidobacteria on the number of natural killer cells in normal conditions and in cases of intravaginal staphylococcosis in mice, Babenko L. P., Mokrozub V. V., Voronkevych M. A., Loseva D. V., Sichel L. M., Spivak M. Ya. (2017)
Луценко Т. М. - Оцінка ризиків у технології препарату на основі рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини та її перспективна валідація, Горшунов Ю. В., Мотроненко В. В., Галкін О. Ю. (2017)
Петерсон А. А. - Транзієнтна експресія у біомасі салату Lactuca sativa рекомбінантної малої інтерферуючої РНК до мРНК дельта-ізоформи протеїнкінази С людини, Герасименко І. М., Досенко В. Є., Бідюк В. О., Коршевнюк М. В., Ліновицька В. М., Кучук М. В. (2017)
Покиньброда Т. Я. - Нові поверхнево-активні речовини культури Pseudomonas aureofaciens NB-1, Карпенко О. В., Зінь І. М. (2017)
Сироїд О. О. - Гранична межа критичної температури для базидіального гриба Laetiporus sulphureus, Дзигун Л. П. (2017)
Тодосійчук Т. С. - Розроблення умов глибинного біосинтезу антибіотика ландоміцину А, Федоренко В. О., Молочко М. В., Громико О. М. (2017)
Швець В. В. - Антимікробна активність композицій на основі тіосульфонатів і біогенних поверхнево-активних речовин щодо фітопатогенів, Карпенко О. В., Карпенко І. В., Новіков В. П., Лубенець В. І. (2017)
Дорошенко Д. В. - Одержання наноструктурованих матеріалів на основі гідрослюд для іммобілізації токсичних речовин, Спасьонова Л. М., Павленко В. М., Корнілович Б. Ю. (2017)
Дульнева Т. Ю. - Знефторення води методом "інлайн” коагуляції–ультрафільтрації, Деремешко Л. А., Кучерук Д. Д. (2017)
Іванова О. М. - Порівняльна характеристика фізико-хімічних і біохімічних методів визначення метаболітів нітрофуранів у продуктах харчування, Галкін О. Ю. (2017)
Лысенко Л. Л. - Влияние электрокинетических явлений на массоперенос при электрофильтрационном обеззараживании воды, Мищук Н. А. (2017)
Автори номера (2017)
Глибищук Н. В. - К 100-летию революции 1917 г. в России (интервью с российским историком Б. И. Колоницким) (2017)
Климків С. М. - Становлення і механізми діяльності чернечої інквізиції на півдні Франції: спроба реконструкції історичних реалій (2017)
Ковальська Г. Б. - Медична допомога військовослужбовцям Всеросійського земського союзу у внутрішніх губерніях Російської імперії в період Першої світової війни (2017)
Піддубний І. А. - Урядова діяльність в умовах спроби трансформації політичного режиму в Румунії у 1938-1940 рр. (2017)
Тєвікова О. В. - Ідеологічні аспекти діяльності музеїв Української РСР в 1950 – 1960-х рр., Вощенко В. Ю. (2017)
Хоменко В. О. - Михайло Грушевський та Українська партія соціалістів-революціонерів у працях Микити Шаповала (2017)
Богатирець В. В. - Толерантність як ключовий концепт національного примирення (2017)
Глібіщук М. В. - Нові підходи до вивчення імперій у Новий час (матеріали наукового семінару кафедри історії Нового та новітнього часу, 10 листопада 2016 р.), П'ятничук Т. І. (2017)
Сыч А. И. - Рец. на кн.: Шубин А. В. Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. - М.: ООО "Родина МЕДИА", 2014. - 452 с. (2017)
Інформація для авторів (2017)
Передмова (2010)
Піддубний І. А. - Румуни Буковини в житті краю: 1848 - 1918 рр. (2010)
Червинская О. В. - Писатель как историограф: сербский вопрос и личность генерала М. Г. Черняева в рецепции Ф. М. Достоевского (непрочитанная страница "Дневника писателя") (2010)
Шубин А. В. - Альтернативы 1917 года (2010)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Особливості грузино-південноосетинських відносин у ХХ столітті (2010)
Сич О. І. - Про роль імперської спадщини для долі демократії в країнах Центрально-Східної Європи в міжвоєнний період (2010)
Наумов А. О. - "Европейская идея" в 30-е годы XX века: итальянский вариант (2010)
Стыкалин А. С. - О конкретно-исторических обстоятельствах роспуска Коминформа и перехода к новым формам взаимодействия компартий (2010)
Купрій Т. Г. - Політичний досвід створення урядової коаліції в Німеччині за участю партії християнських демократів у 1949 та 2009 роках (2010)
Романенко С. А. - М. С. Горбачёв и судьба Югославии (2010)
Сыч А. И. - Рец. на кн.: Шубин А. 10 мифов Советской страны. – М.: Яуза, Эксмо, 2007. – 416 с. (2010)
Киридон А. М. - Системний вимір міжнародних відносин доби Модерну. (Рец. на: Хижняк І. А. Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648 – 1918): підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. А. Хижняк. – К.: ДП "Вид. дім "Персонал", 2009. – 224 с., Троян С. С. (2010)
Алфавітний покажчик статей, опублікованих в "Історичній панорамі" (2004-2010 рр., вип. 1-10) (2010)
Відомості про авторів (2010)
Інформація для авторів (2010)
Піддубний І. А. - Структура та діяльність політичної поліції на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.), Торончук І. Ж. (2010)
Гончаренко О. М. - Діяльність комендатур вермахту зі створення органів місцевого управління на теренах майбутнього Райхскомісаріату "Україна” (1941 – 1942 рр.) (2010)
Ткаченко С. М. - До проблеми підсумкових даних щодо забезпечення кримських партизан радянською авіацією в 1942-1944 рр. (2010)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - До питання про причини виникнення та розвиток Придністровського конфлікту (2010)
Пелех Є. І. - Політичні дебати щодо участі Бундесверу в миротворчих операціях на територіях колишньої СФРЮ (1992 – 1995) (2010)
Попов О. Д. - Развитие международного молодежного туризма в Крыму в 1950–1980-е гг. (по материалам БММТ "Спутник") (2010)
Пінцак В. І. - Позиція України щодо врегулювання Придністровського конфлікту: джерелознавчий аспект (2010)
Горук А. І. - Американські наукові бачення міжнародного порядку після завершення "холодної війни") (2010)
Загарий А. И. - Украинско-российские экономические отношения в 1990-х годах: причины ухудшения (2010)
Пшибильський В. - Про Болонський процес у вузькому і широкому вимірах (2010)
Минаев А. В. - Проблема отчуждения в современном обществе: предпосылки и проявления (на примере высшей школы Украины) (2010)
Сахновський О. Є. - Традиції та інновації викладання шкільного курсу історії: науковий семінар кафедри історії нового та новітнього часу ЧНУ (2010)
Сич О. І. Семінар і конференція у Варшаві - Workshop and Conference in Warsaw (2010)
Червинская О. В. - Колоритная живопись кровавых парадоксов исторической палитры (Рец. на кн.: Сыч А. И. Любовь моя – Революция... (Документально-художественная повесть о французском революционере Сен-Жюсте) – Черновцы: Наши книги, 2009) (2010)
Відомості про авторів (2010)
Інформація для авторів (2010)
Melentiev R. Yu. - Numerical investigation of thermal field expansion in fiber reinforced composites (2016)
Goloborodko G. M. - Measurement of dynamic characteristics of technological system, Perperi L. M., Guhnin V. P., Palennyi Yu. G. (2016)
Kozin O. B. - Analysis of stress-strain state of the spherical shallow shell with inclusion, Papkovskaya O. B. (2016)
Sklyarov I. O. - Application of monosymmetrical I-beams in light metal frames with variable stiffness (2016)
Korolyov O. V. - Dynamic damper pressure fluctuation in the pumping systems, Huiyu Zhou (2016)
Kardasevich О. O. - Exergy balance and efficiency of the absorptive and adsorptive processes via example of deaerator, Chichenin V. V., Hrytsayenko А. S. (2016)
Butenko O. G. - Assessment of cleaning efficiency of the polydisperse gas flow in double-flow dedusting system, Smyk S. Yu. (2016)
Shpak O. L. - Speeded search of the periodic processes of dynamical systems (2016)
Vlasenko R. V. - Study of three-phase active power filter operation using non-sinusoidal voltage, Bialobrzeski O. V. (2016)
Yatsenko I. V. - Experimental and statistical models of impact determination of the electron beam parameters on surface layers properties of optical elements in precision instruments building (2016)
Kovalenko I. L. - Emulsifier development for high-concentrated reverse emulsions, Kuprin V. P. (2016)
Smotraiev R. V. - Sorbents based on xerogels of zirconium, aluminum and manganese oxyhydroxides, Sorochkina E. O., Dzuba А. V., Galivets Y. D. (2016)
Arhipova V. V. - Calculation of kinetic parameters of amino-formaldehyde polymers formation in the presence of calcium ions, Smotraiev R. V., Gruzdevа O. V. (2016)
Zavgorodnya N. I. - The glass-like glazed coating made of cathode-ray tube faceplates cullet, Pivovarov O. A. (2016)
Shestakova M. V. - Research of composition and structure of complex Cd(II) tetrafluoroborates with phenylenediamines, Chebotarev A. N. (2016)
Koshel S. O. - Analysis of fourth-grade flat machines with movable close-cycle formed by the rods and two complex links, Koshel G. V. (2016)
Mikhaylovskiy D. V. - Numerical researches of DGRP-type experimental frames using the finite elements method, Matyuschenko D. M. (2016)
Lebedev V. G. - Regularities of dust formation during stone cutting for construction works, Bespalova A. V., Dashkovskaya O. P. (2016)
Rahbar-Ranji Ahmad - Modal analysis of a box shaped girder by numerical method (2016)
Remez N. S. - Prediction of strain state of landfill considering soil foundation and angle of slope, Osipova T. A. (2016)
Kravchenko V. P. - Modelling and optimization of seawater desalination process using mechanical vapour compression, Surkov S. V., Hussam Ghanem (2016)
Ahrameev V.G. - Research of the sediment formation intensity at the run-around cooling systems equipment with water cooling towers (2016)
Kobozeva A. A. - New approach development for solution of cloning results detection problem in lossy saved digital image, Grigorenko S. M. (2016)
Nesterenko S. A. - Costs evaluation methodic of energy efficient computer network reengineering, Nesterenko J. S. (2016)
Kostyrka O. V. - Throughput increase of the covert communication channel organized by the stable steganography algorithm using spatial domain of the image (2016)
Zorilo V. V. - Method of photomontage detection under conditions of limitations absence for photos falsification, Lebedeva Ye. Yu., Kozina M. O., Belush D. S. (2016)
Yatsenko I. V. - Improvement of surface layers properties of precision engineering elements of optical ceramics by preliminary electron-beam surfacing (2016)
Kozin O. B. - Modelling and solution of contact problem for infinite plate and cross-shaped embedment, Papkovskaya O. B., Kozina M. O. (2016)
Mikulich O. A. - Interaction of weak shock waves with rectangular meshes in plate, Shvab’yuk V. I. (2016)
Oliynyk M. A. - Research of calcium oxide hydration in calcium nitrate solutions, Shestozub A. B. (2016)
Maizelis A. O. - Formation of the organic-inorganic proton exchange membrane, Bairachniy B. I., Tul’skiy G. G. (2016)
Mikhailova E. O. - Calcium carbonate synthesis with prescribed properties based on liquid waste of soda production, Panasenko V. O., Markova N. B. (2016)
Tihenko V. M. - Methodology of biochemical stability determination of compositional systems based on hydroxyapatite, Fedorenko Yu. O., Prokopovich I. V. (2016)
Rahbar-Ranji A. - Elastic tripping analysis of corroded flat-bar stiffeners (2016)
Chayun I. M. - Tension optimization of the conductor-and-support cable elements during stranding process, Nepomnyashchyi A. V. (2016)
Myronenko S. V. - Capacity analysis of the street and road network of modern regional center, Wenger A. S., Atmazhov S. V. (2016)
Witkowski A. V. - The organization of passenger transportations by intra-regional bus routes of common use at the present stage (2016)
Korolyov O. V. - The study of pressure fluctuations in the pressure line of the pump and of the efficiency of the vibration absorbers, Zhou H. (2016)
Lebedeva Ye. Yu. - Accuracy improvement of cloning area detection, Kobozeva A. A., Zorilo V. V. (2016)
Myronenko S. V. - Modelling of road traffic for traffic flow optimization of modern regional center as an example of Odessa, Gillis D. (2016)
Ivanchenko A. V. - Determination of the adsorbent specific surface area at tar removing from industrial waste water of ammonium sulphate production, Yelatontsev D. O. (2016)
Oborsky G. A. - Functioning principles of the internal quality assurance system of educational services, Goloborodko G. M., Perperi L. M., Guhnin V. P., Palennyi Yu. G. (2016)
Бортников В. - Деякі проблем політичної участі громадян в умовах демократичного транзиту, Троценко В. (2009)
Душкова З. - Теоретико-методологічні засади розгляду питання про роль особи в історії (2009)
Шнипко О. - Конкурентоспроможність України до світової економічної кризи, під час… Після? (2009)
Варзар І. - Радикальні реформи – єдиний порятунок для України (2009)
Костенко О. - Корупція в Україні у світлі політичної кримінології (2009)
Піддубчак О. - Суспільна трансформація і проблема омолодження політикуму (2009)
Савойська С. - Етнонаціональні проблеми русинтсва в контексті мовно-політичних конфліктів (2009)
Дереко В. - Громадянське суспільство як суб’єкт впливу на воєнно-політичні рішення (2009)
Боринська О. - Моніторинг виборчого процесу як сприяння розвитку демократії (2009)
Табакова М. - Кількісні характеристики політичного Інтернет-простору України (2009)
Смолянюк В. - Озброєна демократія, або демократизована зброя (2009)
Крупкін П. - Російська еліта: її імперство та можливі ризики для України (2009)
Юськів Б. - Концепція і парадигми глобального управління (2009)
Алексеєнко І. - Національна держава: імператив трансформації (2009)
Ткач О. - Стратегія регіональної та національної інтеграції країн Латинської Америки (2009)
Юсеф Н. - Особливості правової культури країн Близького Сходу (2009)
Монолатій І. - Етнополітична ситуація в дуалістичній імперії: регіональний аспект (2009)
Кальян С. - Єврейська громада України в політичному процесі другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2009)
Круглий стіл "Політичні підсумки року" (2009)
Михальський І. - Європейський шлях демократичного розвитку України (2009)
Гошовська В. - Методи політичної аналітики і практична діяльність державних службовців (2009)
Барышев И. В. - Применение рефлексивного управления в конфликтной информационной системе, Дахно А. А. (2017)
Величко В. Ю. - ТОДОС – IT-платформа формування трансдисциплінарних інформаційних середовищ, Попова М. А., Приходнюк В. В., Стрижак О. Є. (2017)
Давидов І. Г. - Математична модель обґрунтування обсягів запасів матеріально-технічних засобів у військах (2017)
Дубницкий В. Ю. - История развития средств защиты глаз военнослужащих в условиях боевых действий и современные требования к контролю их стойкости к ударным воздействиям, Крыленко И. М., Фесенко Г. В., Черепнев И. А. (2017)
Косогов О. М. - Завдання захисту національного інформаційного простору за досвідом ведення гібридної війни РФ на Сході України, Сірик А. О. (2017)
Лаврут О. О. - Стан та перспективи застосування сучасних технологій та засобів радіозв’язку в Збройних Силах України, Климович О. К., Тарасюк М. Л., Антонюк О. Л. (2017)
Малюга В. Г. - Методика параметричної адаптації системи управління в ході ведення бойових дій, Тристан А. В., Нестеров О. М. (2017)
Опенько П. В. - Метод планування виходу у середній (капітальний) ремонт зразків зенітного ракетного озброєння при експлуатації за технічним станом, Сачук І. І., Дранник П. А., Калита О. В. (2017)
Пістряк П. В. - Аналіз сучасних зразків гранатометів та шляхи щодо їх вдосконалення, Самсонов Ю. В. (2017)
Ролін І. Ф. - Зміст основних термінів у сфері логістичного забезпечення військових формувань, Морозов І. Є., Минько О. В. (2017)
Сєвєрінов О. В. - Аналіз сучасних методів атак на електронні ресурси органів управління, Шевцов В. О., Сокол-Кутиловська А. С. (2017)
Абраменко О. О. - Система керування функціональними режимами багатофункціональної РЛС з фазованною антенною решіткою, Заріцький М. М., Челпанов А. В., Шевченко А. Ф. (2017)
Авчінніков Є. О. - Оцінка імовірності влучення лазерного випромінювання засобу оптико-електронного подавлення в поле зору оптичного засобу повітряної розвідки з вертикальною орієнтацією оптичної вісі (2017)
Андрушко М. В. - Експериментальне відпрацювання як елемент системи управління якості (2017)
Барсуков О. М. - Використання сигнального процесора для модернізації приладу контролю літакового обладнання, Лозовий О. А., Никифоров О. В., Ніколайчук А. І. (2017)
Василець Т. Ю. - Синтез Fuzzy регулятора для управління двомасовою електромеханічною системою, Варфоломієв О. О., Томаш В. В., Підлісний О. О. (2017)
Галак О. В. - Фільтровентиляційні установки на бронеоб’єктах іноземних держав світу, Каракуркчі Г. В., Сахненко М. Д., Меньшов С. М. (2017)
Глущенко П. А. - Аналіз особливостей різних типів кінцевих аеродинамічних поверхонь та їх впливу на аеродинамічні характеристики крила літального апарату (2017)
Данилов Ю. А. - Адаптивный алгоритм сопровождения траекторий воздушных объектов с учетом их возможного неразрешения, Обидин Д. Н., Тимочко А. А., Бердник П. Г. (2017)
Дзеверін І. Г. - Обчислення швидкості і прискорення снаряда методом інтерполяційних поліномів віртуальних систем координат при оцінці коефіцієнта сили лобового опору, Журавльов О. О., Коломійцев О. В., Орлов С. В. (2017)
Кіріллов І. Г. - Спосіб оцінювання взаємної кореляції при малій навчальній вибірці, Довгаль О. П., Циганкін О. О., Снісаренко Я. В. (2017)
Козир А. Г. - Алгоритм формування параметрів наведення авіаційних бомб обладнаних блоком аеродинамічного управління БАУ-01КТ, Бурсала О. Л., Башинський Д. В. (2017)
Королюк Н. О. - Удосконалення програмного забезпечення комплексів засобів автоматизації при розпізнаванні типу повітряного об’єкта, Синявський В. В., Хаустов Д. О. (2017)
Крайник Л. В. - Аналіз розвитку сучасних бойових колісних машин, Грубель М. Г., Яльницький О. Д. (2017)
Кривенко О. В. - Методика формування сигналу в радіозасобах з ППРЧ в умовах впливу навмисних шумових завад (2017)
Ліщенко В. М. - Пропозиції щодо підвищення ефективності виявлення малорозмірних та малопомітних цілей за рахунок комплексування радіолокаційних станцій різного діапазону хвиль, Лісогорський Б. А., Карлов А. Д., Білий Р. О. (2017)
Ніконов О. Я. - Система регулювання головного світла фар у сучасних інтелектуальних системах транспортного засобу, Сильченко В. О. (2017)
Пащенко Р. Э. - Распознавание типа мультироторного БПЛА с использованием формы фазовых портретов, Иванов В. К., Цюпак Д. О., Гергель И. А. (2017)
Пічугін М. Ф. - Комплексування пасивних методів місцевизначення джерел радіовипромінювання у сучасних системах радіомоніторингу, Карлов Д. В., Клімішен О. О., Воловодюк А. С. (2017)
Семененко О. М. - Методика врахування фактора часу в задачах визначення витрат за етапами життєвого циклу озброєння та військової техніки, Василенко С. П., Добровольський Ю. Б., Бойко Р. В., Пташник В. М. (2017)
Сотніков О. М. - Багатопороговий алгоритм локалізації об'єктів прив’язки кореляційно-екстремальної системи навігації безпілотного літального апарата, Таршин В. А., Єрьоміна Н. С. (2017)
Трофименко П. Є. - Підхід до визначення типу системи самонаведення для перспективних високоточних боєприпасів, Демидко Л. С., Сорокоумов Г. В. Остапова О. П. (2017)
Худов В. Г. - Вибір кольорового простору для сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження, Хижняк І. А. (2017)
Чернявский И. Ю. - Оценка эффективности функционирования системы выявления и оценки обстановки в условиях воздействия радиационного фактора военного характера, Писарев С. А., Матыкин В. Б. (2017)
Шевченко В. В. - Использование асинхронизированных турбогенераторов для стабилизации напряжения в энергосистеме, Потоцкий Д. В. (2017)
Шефер О. В. - Сучасний метод ідентифікації нелінійних сигналів радіотехнічних систем (2017)
Шишацький А. В. - Методика вибору раціональних значень параметрів засобів військового радіозв’язку з кодовим розділенням каналів в умовах активної радіоелектронної протидії, Борисов І. В., Макарчук О. М., Животовський Р. М. (2017)
Рудченко Д. В. - Аналіз даних соціальних мереж для забезпечення безпеки (2017)
Інформація (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Вихідні дані (2017)
Десятник В. О. - Проблема наукового методу (2017)
Lypets L. - Analyze of the EU Acquis in the Sphere of Child Maintenance Relations (2017)
Олєйнічук О. М. - Аналіз законодавства України щодо розкриття ознак окремих складів злочинів бланкетної норми, передбаченої статтею 175 КК України (2017)
Олійник В. П. - Суб’єкт злочину забруднення моря (2017)
Шнипко О. С. - Суб’єкт злочину завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (2017)
Бусол О. Ю. - Теорія розбитих вікон як новий шлях до профілактики злочинності патрульною поліцією (2017)
Погарченко Т. В. - Загальна характеристика факторів, що детермінують злочини у сфері господарської діяльності (2017)
Кубрак П. М. - Попереднє слідство України за Судово-правовою реформою 1864 р. (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Лисий І. Я. - Національна філософія – ідеологема чи метафілософський концепт? (2017)
Блоха Я. Є. - Категорія "справедливість" у політичній філософії Марка Тулія Цицерона (2017)
Німчин С. О. - Негативність як "неантизуюча" здатність свідомості (2017)
Салій А. В. - Дух самотності Дмитра Мережковського (2017)
Шенгерій Л. М. - Логіко-аналітична реконструкція становлення математичної парадигми (на прикладі створення неевклідових геометрій) (2017)
Ільїна Г. В. - Концепт "метафори зору" як способу філософської діяльності (2017)
Денисюк П. В. - Двоєдиний конструкт діалектичної логіки (2017)
Кравченко П. А. - Глобалізаціні та антиглобалізаційні процеси в європейському соціально-філософському дискурсі, Мельник А. І. (2017)
Поліщук О. С. - Західноєвропейська цивілізація: благо чи васальна терпимість? (2017)
Царенок А. В. - Естетичний потенціал візантійської аскетики (2017)
Олексенко Р. І. - Особистість в освітньому середовищі, яке динамічно трансформується, Васюк Ю. А. (2017)
Гнатів З. Я. - Музична освіта в Україні: філософсько-праксеологічний підхід як методологічний концепт дослідження (2017)
Попович В. М. - Тенденції і перспективи розвитку православної богословської освіти в Україні (2017)
Кравченко А. П. - До питання про правові засади державно-церковних відносин в Україні (2017)
Богомолець О. В. - Ікони Cаваофа: витоки та зміст іконописного образу (2017)
Кравченко П. А. - Філософський практикум пошуків та розв’язання світоглядних проблем. Рецензія на: Філософія: Навчальний посібник-практикум. |Укл.: Волков О. Г., Землянський А. М., Олексенко Р. І., Рябенко Є. М.| – Мелітопіль: МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2017. – 272 с. (2017)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2017)
Вимоги до оформлення та подання статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Кучеренко Н. В. - Аналіз фармацевтичного ринку україни в аспекті твердих оральних лікарських засобів з відтермінованою дією, Гудзенко О. П. (2017)
Пелех І. Р. - Дослідження біокомплексу PS як перспективного консерванта у складі лікарських та косметичних засобів, Ділай Н. В., Білоус С. Б., Вільданова Р. І., Шульга О. М. (2017)
Котвіцька А. А. - Вивчення основних етіологічних факторів, що обумовлюють виникнення хвороби Паркінсона, Прокопенко О. С. (2017)
Федоровська М. І. - Розробка технології крем-маски з рослинними субстанціями для терапії андрогенної алопеції, Половко Н. П., Леочко Н. С. (2017)
Карпюк У. В. - Розробка методики якісного аналізу кукурудзи стовпчиків з приймочками для включення у проект національної монографії до Державної Фармакопеї України, Котова Е. Е., Котов А. Г., Кисличенко Кисличенко, В. С. (2017)
Пазюк Д.-М. В. - Вивчення летких фракцій сировини моркви посівної сортів "Яскрава" та "Нантська харківська", Журавель І. О., Кисличенко О. А., Бурда Н. Є. (2017)
Лук'янчук А. В. - Анемона дібровна. Anemone Nemorosa L. Аналітичний огляд, Хропот О. С., Конечний Ю. Т., Конечна Р. Т., Новіков В. П. (2017)
Безрук І. В. - Розробка методик кількісного визначення прокаїну гідрохлориду та сульфаніламіду в складі багатокомпонентної екстемпоральної мазі, Вракін В. О., Савченко Л. П., Матерієнко А. С., Георгіянц В. А. (2017)
Timanyuk I. - The analysis of digital tiered pharmacy formation, Pestun I. (2017)
Пилипенко Д. М. - Исследование антиаритмической активности липосомальной формы цитохрома С, Кацай А. Г., Прохоров В. В., Конахович Н. Ф., Григорьева А. С., Краснопольский Ю. М. (2017)
Abstract and References (2017)
Пальшкова І. О. - Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя: компетентнісний підхід (2012)
Коберник О. М. - Проектна технологія: можливості застосування в освіті (2012)
Горбатюк Р. М. - Використання сучасних інформаційних технологій у процесі підготовки вчителів технологій, Туранов Ю. О. (2012)
Мартиненко С. М. - Формування діагностичних компетенцій у майбутніх учителів початкової школи (2012)
Тулашвілі Ю. Й. - Комп'ютерні технології як системотвірний чинник переходи до інклюзивного навчання осіб порушення зору (2012)
Романишина Н. В. - Методика формування у студентів-гуманітаріїв письменницької компетентності (2012)
Савченко Л. О. - Компетентнісний концепт формування якості підготовки майбутніх учителів (2012)
Берестецька Н. В. - Нові підходи до організації самостійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України (2012)
Балахтар В. В. - Проблеми адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ (2012)
Бондар Л. А. - Оптимізація самостійної роботи студентів-філологів за кредитномодульною системою організації навчально-виховного процессу (2012)
Богомаз-Назарова С. М. - Міжпредметні зв'язки як дидактична умова підвищення якості підготовки майбутніх учителів (2012)
Гагіна Н. В. - Технологія формування вмінь конструктивної взаємодії майбутніх менеджерів (2012)
Данилюк С. С. - Особливості використання інтернет-технології "Електронна пошта" у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів (2012)
Антоненко І. І. - Електронний підручник із деталей машин та контроль знань студентів за допомогою комп'ютера (2012)
Казанжи І. В. - Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів початкових класів (2012)
Дороніна Т. О. - Досвід країн Західної Європи та Північної Америки щодо запровадження ґендерної освіти в навчальний процес (2012)
Мішеніна Т. М. - Інтегрування науки й навчального процесу як умова формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах (2012)
Козаченко Н. П. - Формування професійної компетентності студентів у процесі вивчення логіки (2012)
Серьогіна І. Ю. - Технологія формування умінь та навичок самоконтролю навчальної діяльності студентів ВНЗ (2012)
Кулінка Ю. С. - Питання формування педагогічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі моделювання ситуацій превентивної спрямованості (2012)
Лоштун О. Б. - Принципи тренінгової роботи в системі формування професійної компетентності майбутнього вчителя (2012)
Мешко Г. М. - Шляхи гармонізації особистості майбутнього вчителя в системі підготовки до збереження і зміцнення професійного здоров'я (2012)
Кучер З. С. - Активізація пізнавальної діяльності студентів технолого-педагогічного факультету засобами проектування (2012)
Кучер С. Л. - Композиція українського народного одягу як джерело вивчення основ етнодизайну (2012)
Варнавська Л. І. - Комп'ютерні технології: можливості використання в музичній освіті (2012)
Нестеренко В. В. - Дидактичні умови управління самостійною навчальною діяльністю студентів заочної форми навчання (2012)
Оніпко В. В. - Моделювання системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі (2012)
Онищенко І. В. - Формування творчої компетентності майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки (2012)
Папушина В. А. - Підвищення естетичної культури студентів під час взаємопов’язаного вивчення української та зарубіжної літератури (на матеріалі спецкурсу "Актуальні питання української і зарубіжної літератури") (2012)
Пригодій М. А. - Розроблення критеріїв та рівні оцінювання готовності майбутніх учителів до профільного навчання учнів (2012)
Ребенок В. М. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій викладачами вищої школи в навчальному процесі (2012)
Скоробогатова М. Р. - Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу (2012)
Фурсикова Т. В. - Теоретичні аспекти професійної компетентності вчителя образотворчого мистецтва (2012)
Чорній М. М. - Підготовка майбутніх учителів до формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі як складник оволодіння професійними компетенціями (2012)
Крупський О. П. - Взаємозв'язок між емоційною компетентністю та лідерством як складниками педагогічної діяльності, Кіба К. С. (2012)
Желан А. В. - Інтеграція педагогічної університетської освіти України до загальноєвропейського освітнього простору (2012)
Чувасова Н. О. - Критерії і рівневі характеристики пізнавальної активності студентів вищих педагогічних закладів (2012)
Чумак А. С. - Організація творчої діяльності на уроках технологій як засіб формування компетентної особистості школярів (2012)
Лоїк Г. Б. - Професійні й особистісні компетенції фахової підготовки менеджерів туризму (2012)
Кирикилиця В. В. - Критеріально-рівнева характеристика активізації навчальнопізнавальної діяльності студентів у процесі роботи зі словниками (2012)
Палаженко О. П. - Педагогічні рекомендації щодо пристосування дихальної системи до умов гри на духових інструментах (2012)
Єфіменко С. М. - Структура та зміст інтелектуально-творчого потенціалу вчителя технологій (2012)
Кипиченко Н. - Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема (2012)
Севастьянова О. С. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів технологій (2012)
Коньок М. М. - Методологічні вимоги до здійснення міжпредметних зв’язків у процесі підготовки майбутнього вчителя технологій (2012)
Симонович Н. В. - Теоретичні основи індивідуалізації трудового навчання (2012)
Луговська Е. М. - Формування фахової компетентності техніків-механіків сільського господарства у процесі вивчення фахових дисциплін (2012)
Лук'яник Л. В. - Компетентнісний підхід до навчання української мови (2012)
Мандрико Т. В. - Роль і місце ІКТ у викладанні психолого-педагогічних дисциплін, Михайленко Н. В. (2012)
Одинець О. А. - Професійна підготовка компетентного фахівця з перукарського мистецтва та декоративної косметики засобами мистецтва (2012)
Бреславська Г. Б. - Проектна діяльність як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя (2012)
Цісарук В. Ю. - Стан та структура готовності вчителів технологій до навчання школярів мистецтву художнього оброблення деревини (2012)
Цісарук І. В. - Основні підходи до проблеми організації та підготовки самостійної роботи майбутніх учителів технологій (2012)
Мишкарьова С. В. - Методологічні засади дослідження освітньо-виховної діяльності православних братств у Західній Україні у міжвоєнний період 1921-1939 рр (2012)
Ганчук О. В. - Методичні прийоми проведення географічних екскурсій у вищій школі (2012)
Мойсеюк В. П. - Педагогічні умови формування культури професійного здоров’я майбутніх соціальних педагогів (2012)
Нечипоренко К. П. - Інтелектуально-творчі вміння у структурі особистості майбутнього вчителя початкової школи (2012)
Панішева О. В. - Трансформація змісту навчальних дисциплін як одна з необхідних умов підготовки компетентного фахівця (2012)
Романюк К. О. - Формування готовності педагогів ДНЗ до виховання міжетнічної толерантності дітей (за результатами експериментального дослідження) (2012)
Терещенко С. П. - Модель підготовки майбутніх учителів технологій до використання комп'ютерної техніки у процесі вивчення фахових дисциплін (2012)
Федорчук А. Л. - Технологія підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи у класах фізико-математичного профілю (2012)
Шиба А. В. - Суть і структура поняття "професійна компетентність" (2012)
Титунь О. Л. - Науково-дослідна робота як засіб підвищення готовності майбутніх учителів до організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами (2012)
Шинкаренко В. В. - Етно-художня культура як складова професійної компетентності майбутнього вчителя (2012)
Мироненко Н. В. - Підготовка майбутніх учителів технологій до майбутньої професійної діяльності під час вивчення дисципліни "вибрані питання метрології" (2012)
Байрак Л. П. - Організація науково-дослідної роботи студентів – запорука розвитку інтелектуального творчого потенціалу майбутніх фахівців (2012)
Гавриленко К. О. - Управління моніторингом навчальних досягнень студентів педагогічних ВНЗ (2012)
Хріненко Т. В. - Самоосвіта як умова формування професійної компетентності майбутньго вчителя технологій (2012)
Якименко С. І. - Використання ігротерапії як інноваційної технології в початкових класах (2012)
Сергеєва Л. М. - Екстерналії професійно-технічної освіти в контексті управління розвитком ПТНЗ (2012)
Яковлєва В. А. - Методичні основи формування життєвої компетентності випускників загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2012)
Вдовенко І. С. - Застосування змагальних інформаційних технологій у навчальному процесі професійно-технічних навчальних закладів (2012)
Сеньовська Н. Л. - Ґендерний підхід у середній освіті (на матеріалі вивчення драматургії Лесі Українки в 10 класі) (2012)
Кононенко С. О. - Особливості вивчення електротехнічних робіт у 7-9 класах основної школи (2012)
Літковець О. Д. - Дослідження міжпредметних зв’язків у формуванні графічних умінь в учнів початкових класів (2012)
Терещук А. І. - Проблеми професійної орієнтації та самовизначення учнів старшої школи (2012)
Вихрущ Н. Б. - Практичне спрямування дисциплін математичного циклу в середніх школах України на початку XX століття (2012)
Жаворонков О. М. - Сутність професійно-технічної освіти у різні історичні періоди (2012)
Нікітіна О. О. - Модифікація діяльнісного підходу до формування навчальної діяльності молодших школярів у ХХ – на початку ХХІ ст (2012)
Хацаюк Н. С. - Обґрунтування основних функцій моделі науково-методичної роботи в експериментальних загальноосвітніх навчальних закладах (2012)
Чистякова Л. О. - Упровадження принципу культуровідповідності у художньо-трудовій діяльності учнів на уроках технологій (2012)
Форкун Н. В. - Компетентнісний підхід до викладання фізики у старшій школі (2012)
Легун В. Т. - Компетентнісний підхід у процесі професійного становлення особистості майбутнього фахівця (2012)
Стойчик Т. І. - Професійна компетентність педагогічного працівника в контексті сучасної освіти (2012)
Третяк О. С. - Педагогічний артистизм викладача як складник його професійної компетентності під час підготовки пенітенціарного персоналу (2012)
Довбенко С. Ю. - Діалогічна культура як складник педагогічної компетентності майбутніх вчителів початкової школи (2012)
Ємельова А. П. - Розвиток народної школи в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Гаврилюк О. О. - Особливості компетентнісного підходу в організації самостійної навчальної діяльності студентів з іноземної мови, Іванова В. В. (2012)
Вишневська К. Г. - Комплекс вправ для формування комунікаційних навичок у процесі професійно-орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх фахівців економічного профілю (2012)
Яблонська Т. М. - Про рольову перспективу у стратегiї пiдвищення якостi педагогiчної пiдготовки майбутнiх учителiв-фiлологів (2012)
Барбашова І. А. - Накопичення досвіду сенсорного розвитку дітей у стародавні часи (2012)
Вовк Н. В. - Вивчення проблеми споживчої культури майбутніх учителів технологічної освіти (2012)
Недашковський Ю. В. - Актуальні питання політехнічної підготовки вчителів трудового навчання, Кучма О. І. (2012)
Олару Ю. Ю. - Комунікативна підготовка майбутніх економістів у контексті креативного підходу до навчання у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2012)
Кучма О. І. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних спеціальностей, Цись О. О. (2012)
Жердєв В. Г. - Формування якісних знань та навичок самоконтролю студентів технолого-педагогічного профілю ВНЗ за допомогою навчальних комплексів з ЧПУ та у процесі викладання курсу "Автосправа", Мосолов В. В. (2012)
Волкова Н. В. - Шляхи ефективного формування інформаційної культури майбутніх інженерів-педагогів в умовах модернізації вітчизняної освітньої системи (2012)
Яковенко Т. В. - Дефініційний аналіз поняття "навчальне середовище інженернопедагогічного ВНЗ" (2012)
Фіногєєва Т. Є. - Самостійна робота в навчальному процесі вищих інженерно-педагогічних навчальних закладів: сучасний стан та перспективи (2012)
Корольський В. В. - Інтеграція професійно-орієнтованих знань – основа підготовки вчителів технологій з основ підприємницької діяльності (2012)
Ткачук С. І. - Особливості формування технологічної культури майбутнього вчителя трудового навчання (2012)
Авраменко О. Б. - Філософсько-методологічні передумови становлення теорії проектування педагогічних систем (2012)
Гедзик А. М. - Використання творчих графічних задач у процесі підготовки майбутніх учителів технологій до проектної діяльності (2012)
Дубова Н. В. - Психолого-педагогічні основи формування елементів дизайнерського мислення старшокласників на уроках технології (2012)
Кравцова А. О. - Підготовка студентів педагогічних факультетів до організації групової форми навчання учнів (2012)
Гаврищак І. І. - Педагогічні аспекти в науковій діяльності Іммануїла Канта (2012)
Сушенцева Л. Л. - Теоретичне обґрунтування моделі формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника (2012)
Павленко І. С. - Дидактичні можливості процесу вивчення гуманітарних дисциплін у контексті формування загальнокультурної компетентності учнів старшої школи (2012)
Малихіна С. В. - Психолого-педагогічний аналіз становлення концепцій навчальнопізнавальної діяльності студентів як основа дидактичної інтенсифікації (ретроспективний огляд: ХVІІ - початок ХХ ст.) (2012)
Тамбовська Х. - Підходи до формування інтелектуальної культури майбутнього вчителя початкової ланки у процесі професійної підготовки (2012)
Джиовани В. Н. - Исследование многофункциональных вокзальных комплексов как новый тип транспортной инфраструктуры в Украине, Уренeв В. П. (2017)
Шевченко Б. О. - Духовно-ціннісні основи формування економічної поведінки глобальних суб’єктів глобалізованого світу, Непокупна Т. А. (2017)
Іляш О. І. - Наукове підгрунтя еволюції маркетингових теорій та їх значимість у розвитку національної економіки, Джадан І. М. (2017)
Гуменяк А. Р. - Господарство домініканців у Станиславівському повіті в другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ ст.: статистичний аналіз (2017)
Гавриленко И. А. - Математическое и цифровое моделирование одного из этапов расчета функциональной надежности трубопроводной сети (2017)
Погожих М. І. - Технічна реалізація апаратів з використанням процесу індукованого тепломасообміну, Пак А. О., Пак А. В., Жеребкін М. В. (2017)
Тараненко Г. В. - Гидродинамическое моделирование режимов работы тарелок провального типа, установленных в колоннах различного диаметра (2017)
Грабовський Є. М. - Обґрунтування інструментальних засобів підтримки електронного навчання за допомогою технологій векторної графіки, Гіковатий В. М. (2017)
Корольов Р. А. - Аналіз способів гасіння пожеж в резервуарах з нафтопродуктами комбінованим способом, Ковалишин В. В., Штайн Б. В. (2017)
Ткачук О. А. - Теоретичні засади формування змісту спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України, Палевич С. В., Кирпенко В. М., Піддубний О. Г. (2017)
Астапенко І. А. - Особливості поетичного ідіостилю Емми Андієвської ХХІ століття (2017)
Заєць В. Г. - Аналіз запозичених афіксів в українськомовній періодиці (2017)
Abstract and References (2017)
Кизима В. В. - Сизигия как сущность бытия (2016)
Кизима В. В. - Онтико-онтологическая дуальность бытия и ее последствия для человека (2016)
Теліженко Л. В. - Філософсько-антропологічне осмислення межових засад права: тоталогічний контекст (2016)
Левченко О. Г. - Зміна типів раціональності та її вплив на аналіз творів мистецтва (2016)
Федоровская О. Б. - Политические технологии сквозь призму философского анализа (2016)
Середюк Н. Г. - Роль прикладної етики в процесі попередження недійної маніпуляції особистістю (2016)
Лакуша Н. М. - Культурна глобалізація вищої освіти:перспектива чи загроза? (2016)
Червона Л. М. - Вплив світових освітніх тенденції на подолання ціннісного розколу в Україні (2016)
Шлемкевич С. Л. - Екологізація процесу навчання як вимога часу (2016)
Велущак М. С. - Горизонты молчания: герменевтический и феноменологический аспекты анализа (2016)
Громова О. В. - Экзистенциально-антропологическая трактовка одиночества в классических мифологических сюжетах (2016)
Таранов С.В. - Философия и теология. Грани взаимодействия (2016)
Климань С. В. - Онтология свободы в контексте любви (Н.А. Бердяев, Ж.-П. Сартр) (2016)
Стокалич И. С. - Социальные доктрины: анализ в контексте философии серебряного века (2016)
Петриковская Е. С. - Философская антропология после ХХ столетия (2016)
Вільчинська С. В. - Морфологія філософських знань про людину і українська традиція (2016)
Рижко Л. В. - Назад в майбутнє: міфологія Мегатехнологій (2016)
Вусатюк А. О. - Исторические типы мифологии: сравнительный анализ (2016)
Баринова Я. Д. - Cоциально-философские и эстетические смыслы творчества Ольги Киселевой (2016)
Діденко Г. М. - Роздуми про силу і слабкість. Рецензія на книгу: Piotr Nowak. Podpis księcia. Rozważania o mocy ί slabości. – Warszawa "Kronos", 2013., 522 с, Суходуб Т. Д. (2016)
Привітання з ювілеєм (2017)
Азиркіна І. М. - Мікробіологічний метод визначення залишкових кількостей аміноглікозидів у продукції птахівництва (2017)
Акименко Л. І. - Перевірка типовості виробничого штаму Clostridium Chauvoei R-15 за морфо-фізіологічними показниками, Ничик С. А., Бойко П. К., Бойко О. П., Ассорі О. Ю. (2017)
Васянович О. М. - Встановлення видової приналежності мікроміцетів та вивчення їх здатності продукувати фузаріотоксини, Руда М. Є., Янголь Ю. А. (2017)
Голік М. О. - Ефективність пероральної імунізації собак проти сказу вакциною "Броварабіс V-RG", Недосєков В. В., Іванов М. Ю., Шарай Я. М., Ничик С. А., Полупан І. М. (2017)
Горбатюк О. І. - Вплив наночастинок металів на активізацію метаболічних процесів у клітинах C. perfringens тип А, Андріящук В. О., Риженко Г. Ф., Жовнір О. М., Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М. (2017)
Гулянич М. М. - Дослідження інфекційної активності вірусу інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби за тривалого пасажування в культурі клітин, Недосєков В. В. (2017)
Доценко Р. В. - Гостра токсичність імідаклоприду для перепелів (2017)
Євтушенко Т. В. - Розробка методики визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів у питній воді методом газової хромато-мас-спектрометрії після попереднього концентрування, Омельчун Ю. А., Новожицька Ю. М. (2017)
Забарна І. В. - Ветеринарно-санітарний контроль залишкових кількостей тилозину і доксицикліну у продуктах забою курчат-бройлерів, Головко Н. П. (2017)
Катюха С. М. - Вплив факторів зовнішнього середовища на активність нападу кровосисних мошок (2017)
Катюха С. М. - Новий вітамінно-мінеральний препарат "БТФ плюс": ефективність застосування в раціоні курчат-бройлерів в умовах особистого селянського господарства, Сачук Р. М., Сус Г. В., Магрело Н. В., Твердий В. М. (2017)
Катюха С. М. - Антигельмінтна ефективність препарату "Риболік" за трематодозно-цестодозних інвазій коропа, Вознюк І. О. (2017)
Кобилюх І. Б. - Вплив супозиторіїв із вмістом наночастинок феруму на гуморальну ланку імунної ситеми організму корів, Стравський Я. С., Резніченко Л. С. (2017)
Коваленко В. Л. - Визначення ефективності бактерицидних засобів на м’ясопереробних підприємствах, Загребельний О. В., Синицин В. А. (2017)
Красочко П. А. - Распространение заболеваний плотоядных животных в Минске, Патиевская Е. Е., Ушачев А. Е. (2017)
Кривошия П. Ю. - Фагоцитоз та розеткоутворювальна активність нейтрофілів крові за прихованого перебігу інфекційної анемії коней, Кот Л. Б., Романко М. В., Рудь О. Г. (2017)
Кулініч О. В. - Визначення параметрів гострої токсичності та кумулятивних властивостей аерозольного препарату "Метразол-біо", Сачук Р. М. (2017)
Лисиця А. В. - Перспективні напрями застосування похідних гуанідину у ветеринарній медицині, біотехнології та агровиробництві (оглядова стаття), Мандигра Ю. М., Висоцький А. О. (2017)
Мазур М. В. - Молекулярно-генетична характеристика вуличних ізолятів вірусу сказу виділених на території України, Полупан І. М. (2017)
Мазуркевич А. Й. - Морфологічні зміни в різних органах щурів за алоксанового цукрового діабету, Ковпак В. В., Ковпак О. С., Гудзь Н. В. (2017)
Мандигра С. С. - Особливості збудника африканської чуми свиней, Музикіна Л. М., Ситюк М. П., Коваленко Г. А., Галка І. В., Ничик С. А. (2017)
Нікітова А. П. - Специфічна профілактика сказу в домашніх і сільськогосподарських тварин, Полупан І. М., Линок А. П., Мартинюк О. Г., Недосєков В. В. (2017)
Пепко В. О. - Гельмінтофауна диких копитних тварин: екологія, видовий склад, поширення (оглядова стаття), Жигалюк С. В., Сачук Р. М., Гулик І. Т. (2017)
Пінчук Н. Г. - Сучасні світові підходи до контролю якості вакцин проти бешихи свиней за показником "ефективність" (2017)
Риженко Г. Ф. - Скринінг наночастинок металів для біотехнології ветеринарних імунобіологічних засобів, Дибкова С. М., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М., Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г. (2017)
Тарасов О. А. - Вивчення антигенної спорідненості ізолятів Streptococcus suis в Україні, Бабкіна М. М., Терещенко С. М., Зоценко І. А., Криленко С. Ю. (2017)
Уховський В. В. - Картографічний аналіз циркуляції збудників лептоспірозу коней в Україні, Алексеєва Г. Б., Волинець В. О., Безименний М. В. (2017)
Mezhenskyi A. O. - Dynamics of serum immunoglobulins at horses with different courses of uveitis, Kyivska G. V. (2017)
Tiutiun А. І. - Determination of bacterial contamination indices of sausage products in Odessa, Kosyanchuk N. I., Gudz N. V., Ushakov F. O. (2017)
Губерський Л. В. - Українська філософія як справа майбутнього: культурно-історична перспектива Дмитра Чижевського (2016)
Баумейстер А. О. - Реальность и смысл: дискуссионные вопросы эпистемологии Аквината (2016)
Ильин В. В. - "Аналитический нарратив" как метод познания социально-экономических процессов (2016)
Дулин П. Г. - Дискурс православного аскетизма, Ковалевич В. В. (2016)
Лактіонова А. В. - Сучасні дискусії про знання: моральне знання і знання як успішність (2016)
Seyed Mohammad Hossein Mir-Mohammadi - Looking through self-deception from ethical standpoint (2016)
Предко О. І. - Релігійний досвід: особистісно-екзистенційна сутність (2016)
Soboleva M. - Zu Kant nach Duchamp (2016)
Шашкова Л. О. - Наука і релігія: доповнюваність перспектив (2016)
Щербина О. Ю. - Специфіка витлумачення терміна "юридична аргументація" у логіко-юридичних студіях (2016)
Сминтина В. А. - Вступне слово (2007)
Подрезова М. О. - Науково-дослідна діяльність університетської бібліотеки: історія розвитку, традиційні напрямки та сучасні пріоритети (2007)
Полевщикова Е. В. - Библиотека Ришельевского лицея в 1817-1828 гг. (По материалам Государственного архива Одесской области) (2007)
Ноткина О. Ю. - Аббат Николь — первый директор Ришельевского лицея: Библиографический указатель (2007)
Самодурова В. В. - Научные династии в Новороссийском университете (2007)
Полевщикова Е. В. - О. Л. Вайнштейн и изучение именных фондов Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова в 1920-е гг. (2007)
Савельева С. В. - Дослідження історії України в науково-бібліографічній діяльності Ф. Є. Петруня (2007)
Фельдман В. С. - Фонд А. Г. Строганова в Научной библиотеке Одесского национального университета им. И. И. Мечникова (2007)
Великодная А. В. - Редкие издания в книжном собрании А. Кухарского, Полевщикова Е. В. (2007)
Алексеенко М. В. - Испанские издания ХVI-ХVII вв. из коллекции Ромуальда Губе в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета им. И. И. Мечникова (2007)
Полевщикова Е. В. - Роман Илларионович Воронцов — основатель семейной библиотеки (2007)
Пигулевская И. В. - Книги из коллекции В. Н. Габбе (2007)
Подрезова М. О. - Місце бібліотек вищих навчальних закладів півдня України в інформаційній підтримці учбового і наукового процесів, Суровцева О. В. (2007)
Пружина В. П. - Модель інформаційно-бібліографічного обслуговування в Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (2007)
Зайченко А. В. - Модернізація процесів роботи в новому інформаційно-технологічному середовищі (2007)
Бахчиванжи Г. П. - Бібліотечно-інформаційне забезпечення в НБ ОНУ імені І. І. Мечникова науки та освіти (2007)
Пясецька М. П. - Новітні технології у роботі відділу комплектування документів НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова (2007)
Мусієнко Н. В. - Сучасний стан і можливості вдосконалювання наукової обробки документів у Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (2007)
Гребцова И. С. - Одно из ярких изданий коллектива Научной библиотеки Одесского национального университета (2007)
Кузнецов П. В. - Каталог изданий XVI века. Из фондов Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова. / Сост. Е. В. Полевщикова. - Одесса. Астропринт, 2005. - 296 с., 16 лл. илл. (2007)
Малютіна Н. П. - Україністика в іменних фондах Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. I. Мечникова (2007)
Чешельский Т. - Гартман Шедель. Об европейской области Сарматии / Сост., автор вступ. ст., пер. и коммент. О. В. Белецкая. - В печати (2007)
Непомнящий А. - Нове науково-довідкове видання з етнічної історії Півдня України. Причерноморские немцы в жизни и деятельности г. Одессы и региона. 1803 - 2003: Библиографический указатель / Сост. В. Самодурова, А. Айсфельд, Н. Шевчук; Научн. ред. и вступ. ст. А. Айсфельд, Н. Шевчук. - Одесса: Астропринт, 2003. - 312 с. (2007)
Губарь О. - Італійська книга епохи Відродження у фондах Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова / Упоряд. Савельєва Є. В.; Відп. ред. Сминтина В. А.; Наук. ред., авт. вступ. ст., пер. лат. та італ. текстів Радзиховська О. О.; Ред. - бібліограф Подрєзова М. О.; ОНУ ім. І. І. Мечникова; Наук. б-ка. - Одеса: Астропринт, 2001. - 88 с.: 16 л. іл. (2007)
Содержание (2016)
Абдурахманов Ш. Г. - Сравнительный анализ физической и функциональной подготовленности квалифицированных студентов-пловцов в динамике трехлетнего периода обучения, Караев M. Г., Абдурахманов Р. Ш. (2016)
Асекретов О. К. - Профессионально-прикладная физическая подготовка курсантов и слушателей образовательных организаций высшего образования МВД России, Антипов В. А., Горелов С. А. (2016)
Герасимова И. Н. - Различные аспекты учебно-воспитательного процесса, влияющие на управление физической активностью студентов, Иванов В. И. (2016)
Егоров Д. Е. - Игровая деятельность как средство в подготовке специалистов не физкультурного профиля, Куликова И. В., Восковский С. А. (2016)
Ермаков С. С. - Разработка компьютерных программ для определения психофизиологических возможностей и свойств нервной системы людей с разным уровнем физической активности, Козина Ж. Л., Цеслицка М., Мушкета Р., Кржемински М., Станкевич Б. (2016)
Кашкова М. П. - Адаптивная физическая культура в ВУЗе (2016)
Клепцова Т. Н. - Значение физической культуры в жизни человека (2016)
Козина Ж. Л. - Сотрудничество факультетов физического воспитания с общеобразовательными школами как основа решения педагогических и образовательных задач (на примере базовой школы кафедры спортивных игр ХНПУ имени Г.С. Сковороды), Чуприна О. И., Гринь Л. В., Колисниченко В. В. (2016)
Ковалева М. В. - Выявление уровня двигательной активности студентов специального учебного отделения, Груздева Н. А. (2016)
Коноплева Е. Н. - Проблемы физического воспитания студентов ВУЗов (2016)
Коруковец А. П. - Эстетическая сторона восприятия волейбола как средство формирования рекреационной культуры студентов, Амельченко И. А., Евсеева В. К. (2016)
Крамской С. И. - Восстановление умственной работоспособности студентов средствами физической культуры и психической саморегуляции, Бондарь Е. А., Коруковец А. П. (2016)
Лихошерст Е. И. - Силовая аэробика в системе физического воспитания студентов, Коленченко А. Н. (2016)
Майстренко Е. А. - Роль таэквондо итф в развитии познавательных процессов у подростков и студентов, Макаров А. А. (2016)
Петрюк О. В. - Систематизация технико-тактических действий студентовфехтовальщиков, Кривенцова И. В., Клокова С. Ю. (2016)
Попов В. А. - Анализ травматизма юных футболистов, Климова В. К. (2016)
Радоуцкий В. Ю. - Профессионально-прикладная подготовка в становлении специалиста на примере специалистов экономической безопасности, Егоров Д. Е., Северин Н. Н. (2016)
Бушин М. І. - До питання висвітлення особливостей перебування українців в іноетнічному середовищі (на прикладі східної української діаспори наприкінці ХХ ст.), Чубіна Т. Д., Спіркіна О. О. (2016)
Лазуренко В. М. - Політика державного кредитування українських фермерів у добу НЕПу (2016)
Синявська Л. І. - Розгортання страйкового руху в кам’яновугільній промисловості Донецького регіону у роки Першої світової війни (2016)
Ніколаєць К. М. - Конкуренція у сфері житлового будівництва в Україні на початку ХХІ ст. (2016)
Косяк С. М. - Утворення та діяльність Німецького флотського союзу (2016)
Чепурда Г. М. - Формування нормативно-правової бази та практичних рекомендацій до здійснення "Великого плану перетворення природи" (2016)
Cтадник І. Ю. - Діяльність жіночих наукових організацій в період розбудови сучасного українського суспільства (90-ті роки ХХ – поч. ХХІ ст.), Лисенко А. І., Таран Є. О. (2016)
Томіленко А. Г. - Підготовка кадрів у галузі пожежної безпеки в Україні у 20 – 30-х роках ХХ століття (2016)
Яшан О. О. - Політика нацистського режиму щодо етнічних німців України, Ілляшенко Ю. Ю. (2016)
Худолей О. С. - Зміни та перспективи пам'яткоохоронної справи незалежної України: історіографія проблеми початку ХХІ століття, Тептюк Л. М. (2016)
Голуб О. О. - Причини демографічної кризи в Україні та шляхи її подолання (2016)
Кивгила І. Г. - Трансформація поглядів на завдання сільськогосподарського кредиту у працях вчених-аграріїв доколгоспного періоду (1921 – 1929 рр.) (2016)
Пшенишна Н. М. - Державне управління охороною праці: історія становлення та сучасні тенденції, Портянко Т. М., Ротте С. В. (2016)
Осипенкова І. І. - Внесок академіка Олексія Баха в розвиток вітчизняної науки, Чепурна О. Л., Строкань А. С. (2016)
Чупанова Д. О. - Вплив засобів масової iнформацiї на суспільну свідомість українців (1991 – 2015 рр.) (2016)
Калініченко К. С. - Історико-культурна спадщина Черкащини як ресурсний потенціал розвитку туристичної галузі (2016)
Лазуренко Ю. М. - Історіографія розвитку продуктивних сил селянських господарств 1920-х років в добу незалежності (2016)
Храмова-Баранова О. Л. - Деякі аспекти історії візуальної культури України в питаннях національного самоусвідомлення, Суржиков І. В. (2016)
Капустян Г. Т. - Рецензія на монографію: Чепурда Г. М. Великий план перетворення природи на теренах України (1948 – 1965 рр.) (2016)
Документи Історико-соціологічного центру "Черкащина крізь призму усної історії" (2016)
Про авторів (2016)
Сидоренко В. - Переднє слово (2016)
Босенко О. О. - Історія Київського художнього училища у дослідженні Ольги Дмитрівни Карпенко (Публікація архівного документа) (2016)
Карпенко О. Д. - Киевское художественное училище (1901–1920 годы) (2016)
Ігнатенко Є. - До історії становлення київської школи старовинної музики: Україно-польські музичні зв’язки (академік Н. О. Герасимова-Персидська) (2016)
Клековкін О. - Демагогія у дискурсі мистецтвознавства (2016)
Осадча О. - Функція української хатньої ікони у створенні іконічного образу селянського житла кінця XVIII — початку XX століття: Досвід ієротопічного методу дослідження (2016)
Мамаєва К. - Проблема стилю: До висвітлення мистецтвознавчої проблеми в просторі публічної дискусії (За матеріалами Євг. М. Кузьміна) (2016)
Протас М. - Arcana artis: Поиски утраченного следа (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського