14 з’їзд акушерів-гіненкологів України "проблемні питання акушерства,гінекології та репродуктології в сучасних умовах" (Київ, 22-23 вересня 2016 р.) (2016)
17 з’їзд ортопедів травматологів України (Київ, 5-7 жовтня 2016 р.) (2016)
3 Міжнародний конгрес з інфузійної терапії (Київ, 6-7 жовтня 2016 р.) (2016)
13 з’їзд педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії" (Київ, 11-13 жовтня 2016 р.) (2016)
6 Національний конгрес геронтологів та геріатрів України (19-21 жовтня 2016 р.) (2016)
5 Конгрес педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України "Актуальні питання дитячої гастроентерології" (Київ, 24-25 листопада 2016 р.) (2016)
Професору М. М. Коренєву — 85 років (2016)
Академіку НАМН України Г. В. Гайко — 80 (2016)
Члену-кореспонденту НАМН України В. М. Лісовому — 60 (2016)
Члену-кореспонденту НАМН України І. С. Чекману — 80 (2016)
Члену-кореспонденту НАМН України Л. Б. Маркіну — 70 (2016)
Члену-кореспонденту НАМН України В. Й. Кресюну— 75 (2016)
Михайло Васильович Лобода (2016)
Катерина Федорівна Чернушенко (2016)
Георгий Викторович Дзяк (2016)
Зміст XXII тому (2016)
Авторський покажчик (2016)
Титул, зміст (2017)
Васюк В. Л. - Порівняльна гепатопротекторна, антидисбіотична і гіполіпідемічна ефективність флавановмісних засобів за умов експериментального токсичного гепатиту (2017)
Роговий Ю. Є. - Аналіз клубочково-канальцевого та канальцево-канальцевого балансу за навантаження водою від'ємного окисно-відновного потенціалу в олігуричну стадію сулемової нефропатії, Колеснік О. В. (2017)
Макарова М. Б. - Вплив наночастинок срібла in vitro на експресію молекулярних маркерів активації лімфоцитів хворих на вірусний кератит, Ульянов В. О., Величко Л. М., Богданова О. В., Дрожжина Г. І., Гайдамака Т. Б., Ульянова Н. А., Скобєєва В. М. (2017)
Волошин С. П. - Профілактика і лікування некрозу зведеної кишки після сфінктерозберігаючих операцій у хворих на колоректальний рак (2017)
Gaistruk N. A. - Peculiarities of pregnancy development and condition of fetus in pregnant women diagnosed with polyhydramnios, Dubas L. G., Topolnitska S. V. (2017)
Дербак М. А. - Синдром перевантаження залізом і порушення вуглеводного обміну у хворих на хронічний гепатит C (2017)
Дужий І. Д. - Імунні порушення і реакція селезінки при гострому апендициті та вплив на них лімфотропної терапії, Шимко В. В., П'ятикоп Г. І. (2017)
Збітнєва В. О. - Оптимізація диференційної діагностики есенціальної резистентної та псевдорезистентної артеріальної гіпертензії в практиці сімейного лікаря (2017)
Лебедєва Є. О. - Звивистість вінцевого русла у лікарській практиці - варіант норми чи патологія?, Груша М. М. (2017)
Старец Е. А. - Атопический дерматит у детей: клинические проявления и их возрастные особенности, Черныш С. Б. (2017)
Філіппова О. Ю. - Структурні зміни печінкової тканини у хворих на жирову хворобу печінки неалкогольного та алкогольного генезу на тлі ожиріння і патології біліарного тракту за даними ультразвукового дослідження (2017)
Чамата В. В. - Клінічна оцінка ефективності методів зняття непрямих реставрацій фронтальної групи зубів (2017)
Бабієнко В. В. - Гігієнічна оцінка джерел забруднення річки Дністер, Левковська В. Ю., Ганикіна С. О. (2017)
Сікора В. В. - Морфологічні особливості сечового міхура. Можливості та переваги нейромодуляції над медикаментозною терапією при гіперактивному сечовому міхурі, Сікора В. В., Семенчук О. В. (2017)
Холодкова О. Л. - Володимир Петрович Воробйов у Одесі: на початку великого шляху, Білявський О. І. (2017)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2017)
Гриньова М. В. - Наукова школа "Саморегуляція як основа успішної педагогічної діяльності" (2017)
Сас Н. М. - Проектування професійного образу випускника магістратури за спеціальністю "Управління навчальним закладом", підготовленого до інноваційного управління (2017)
Жданова-Неділько О. Г. - Забезпечення навчальної взаємодії викладача і студента в процесі самостійної роботи з педагогічних дисциплін (2017)
Грицай Н. Б. - Реалізація авторської системи методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах (2017)
Оніпко В. В. - Професійно-педагогічна програма підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до роботи у профільній школі (2017)
Криворучко А. В. - Особливості освітнього середовища підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів (2017)
Білик Н. І. - Перспективи розвитку регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2017)
Корягіна Н. В. - Підготовка вчителя до експериментальних досліджень з природознавства: аналіз взаємодії теорії і практики (2017)
Калініченко І. О. - Особливості підготовки асистента вчителя інклюзивного класу (2017)
Агейчева А. О. - Головні аспекти реформування дистанційного навчання та етапи розвитку системи вищої освіти Швеції (2017)
Сідоров В. І. - Кроскультурна компетентність майбутніх фахівців галузі туризму (2017)
Ткаченко А. В. - "Другий Макаренко": життєвий і професійний шлях Віктора Миколайовича Терського, Бєляєва Н. В. (2017)
Сайко Н. О. - Підготовка соціальних педагогів до профілактики дидактогенії у ЗНЗ (2017)
Відомості про авторів (2017)
Передмова (2017)
Матійко М. В. - Функціоналізм в цивільному праві: онтологічний аспект (2017)
Сірко Р. Б. - Окремі аспекти реалізації договору перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні (2017)
Кізлов С. А. - До постановки питання про визначення категорій "обмеження" та "обтяження" права власності у праві та законодавстві (2017)
Обіход О. М. - Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди за цивільним законодавством України (2017)
Шахназарян К. Е. - Питання проблеми систематизації прав на чужі речі за законодавством України (2017)
Вороніна Н. В. - Страхування як спосіб захисту осіб від неякісної медичної допомоги (2017)
Орзіх Ю. Г. - Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та державна реєстрація речових прав на нерухоме майно на його підставі (2017)
Перчеклій І. М. - Посвідчення договорів міни нерухомого та рухомого майна (2017)
Швидка В. Г. - Істотні умови договору найму (оренди) житла (2017)
Шевченко В. М. - Окремі проблеми оформлення спадщини у звязку з проведенням АТО (2017)
Берназ-Лукавецька О. М. - Медичні послуги та медична допомога: порівняльно-правовий аналіз, Подсядло Р. П. (2017)
Костова Н. І. - Доступ до публічної інформації в українському зконодавстві та за законодавством країн ЄС (2017)
Цибульська О. Ю. - Загальні положення про заповідальний відказ за цивільним кодексом Чеської Республіки (2017)
Токарева В. О. - Окремі питання інтелектуальної власності в індустрії моди (2017)
Глиняна К. М. - Особливості розвитку сімейного права у Англійській правовій системі (2017)
Сафончик О. І. - Правові наслідки припинення шлюбно-сімейних правовідносин за законодавством України та країн Євросоюзу (2017)
Драгомирова Ю. В. - Правове регулювання розірвання шлюбу за законодавсвом України та Республіки Польщі (2017)
Харитонов Є. О. - "ІТ-правовідносини" і загальна категорія правовідносин: до проблеми співвідношення, Харитонова О. І. (2017)
Позова Д. Д. - Система джерел правового регулювання інформаційно-технологічних відносин (2017)
Чумаченко І. Є. - Щодо правового регулювання водно-земельних відносин (2017)
Бігняк О. В. - Lecture 2. Subjects of corporate relations. Concepts and types of corporate rights and liabilities (2017)
Вітаємо з ювілеєм Каракаша Іллю Івановича (2017)
Титул, Зміст (2017)
Вахонєва Т. - Забезпечення виконання договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності (2017)
Гарарук І. - Аналіз правової природи енергосервісного договору (2017)
Зеліско А. - Правова характеристика сучасного стану та тенденцій модифікації системи господарських товариств (2017)
Ільченко Г. - Співвідношення понять "цивільний договір" та "господарський договір" (2017)
Кармаза О. - Інститут медіації: основні концепції розвитку (2017)
Кудрявцев В. - Страхування як спосіб забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором (2017)
Матвієнко А. - Умови й перешкоди укладення шлюбу у вітчизняному сімейному та канонічному праві (2017)
Паєнок А. - Характеристика особливостей предмета договору роздрібної купівлі-продажу як однієї з його істотних умов (2017)
Предчук Т. - Правова природа договору про встановлення сервітуту (2017)
Проців Н. - Початковий етап арбітражного розгляду: порівняльно-правовий аспект (2017)
Сергієнко Н. - Взаємодія виконавця та працівників поліції у процесі виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (2017)
Стратійчук В. - Вирішення іпотечних спорів за законодавством України, Гопанчук В. (2017)
Цікало В. - Предмет договору про здійснення прав учасників господарського товариства (2017)
Чанишева А. - Допоміжні заставні зобов’язання у структурі зобов’язальних відносин (2017)
Чернега В. - Способи втілення принципу добросовісності в нормах сімейного права України (2017)
Мельничук М. - Відшкодування моральної шкоди в сфері підприємницької діяльності (2017)
Колєснік Т. - Склад дисциплінарного проступку як підстава притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності (2017)
Чанишева Г. - Поняття, предмет і джерела колективного трудового права (2017)
Яковлєва Г. - Зміст поняття конституційного права людини на соціальний захист (2017)
Григор’єва Х. - Правові засади надання поворотної фінансової підтримки фермерським господарствам в Україні (2017)
Сащенко І. - Про принципи правового регулювання інвестицій у соціальний розвиток села (2017)
Сидоров Я. - Державна політика розвитку кластерів як складова частина формування інноваційної моделі сільського господарства: аграрно-правовий погляд (2017)
Волох О. - Генезис електронного урядування в Україні (2017)
Гаврилюк О. - Органи публічного управління у сфері поводження з побутовими відходами (2017)
Каменська Н. - Акти реалізації права на звернення до публічної адміністрації: функціонально-правовий аналіз (2017)
Ковальчук А. - Державний механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки: теоретико-правовий аспект (2017)
Кривошеїн П. - Адміністративно-правовий статус замовника об’єкта будівництва (2017)
Пунда О. - Правове забезпечення генетичної безпеки (2017)
Світличний О. - Адміністративний захист тварин, які використовуються в наукових експериментах, навчальному процесі та виробництві біологічних препаратів, від жорстокого поводження, Берегеля І. (2017)
Соболь Є. - Аналіз судової практики захисту прав і свобод інвалідів в адміністративному судочинстві (2017)
Сокуренко В. - Оборона як ефективний засіб забезпечення безпеки суспільства та держави (2017)
Тімашов В. - Типологія корупційних правопорушень в Україні (2017)
Шумейко О. - Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання дорожнього руху за допомогою автоматизованих систем (2017)
Берназюк І. - Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики як напрям стратегічної правотворчості Верховної ради України (2017)
Закоморна К. - Конституційно-правові засади самоврядування (місцевої автономії) в КНР (2017)
Лушпієнко Ю. - Конституційно-правовий статус біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні (2017)
Мхітарян А. - Правосуб’єктність національних меншин як суб’єктів конституційного права (2017)
Гетманець О. - Правова природа відповідальності за порушення бюджетного законодавства (2017)
Клітний А. - Застосування непрямих методів оподаткування в Україні: історичний аспект (2017)
Хатнюк Н. - Принципи податкових правових відносин в Україні: реалізація та шляхи удосконалення (2017)
Діордіца І. - Кваліфікаційні вимоги до компетенцій фахівців із кібербезпеки (2017)
Процишен М. - Системні складові частини структури права у сфері електронних комунікацій (2017)
Гірна Н. - Законодавство великого князівства литовського другої половини XIV – початку XVI століття: історичний аспект (2017)
Кузенко У. - Форми реалізації політичної функції держави: поняття, види (2017)
Шитий С. - Причини правового нігілізму та шляхи його подолання в Україні, Бондаренко А. (2017)
Муравйов К. - Досвід Німеччини та Франції щодо реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та можливості його використання в Україні (2017)
Бесчастний В. - Кримінологічний аналіз сучасних тенденцій злочинності в Україні (2017)
Ленська Л. - Психолого-кримінологічна характеристика грабежу (2017)
Новосад Ю. - Про сутність і зміст діяльності прокуратури як суб’єкта спеціально-кримінологічного запобігання злочинам в Україні (2017)
Семененко В. - Кримінологічні особливості особи грабіжника (2017)
Бондюк А. - Практика вирішення питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження в розрізі процесуальної функції слідчого судді (2017)
Влад В. - Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у злочинах у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2017)
Мороз І. - Участь патрульних поліції в огляді місця події (2017)
Павленко С. - Нормативно-правові засади протидії діяльності деструктивних релігійних організацій: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід (2017)
Перлін С. - Співвідношення судової експертизи та експертного дослідження в діяльності експертної служби Міністерства внутрішніх справ України (2017)
Севрук В. - Протидія Національної поліції України злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі (2017)
Cтепанова Г. - Обшук особи за КПК України: проблемні питання та шляхи вдосконалення, Степанов О., Кулик М. (2017)
Павлюк О. - Слідова картина та типова обстановка вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном (2017)
Покачалова А. - Принцип найбільш тісного зв’язку у сфері регулювання забезпечення зобов’язань (2017)
Чуєнко В. - Історичні передумови виникнення та періодизація становлення правового статусу біженців у міжнародному праві (2017)
Contents (2017)
Vlasov S. - The impact of residual magnetization on accelerating grout mixture coagulation processes and their physical and mechanical properties, Tymchenko S., Sinitsyna O., Buhrim O. (2017)
Sdvyzhkova О. - Effect of harmonic oscillations on a crack initiation in the rock mass, Golovko Yu., Klymenko D. (2017)
Sadovenko I. O. - Water balance control within rock mass using the capacity of water-bearing formations, Zahrytsenko A. M., Podvihina O. O., Dereviahina N. I. (2017)
Sobolev V. V. - On formation of electrically conductive phases under electrothermal activation of ferruginous carbonates, Bilan N. V., Khalymendyk A. V. (2017)
Taran I. O. - Analysis of the error obtaining while determining characteristics of rotor system within the run-down, Trubitsyn M. M. (2017)
Lukianchuk O. P. - Design of tiered operating unit for deep differentiated tillage, Ryzhyi O. P., Ihnatiuk R. M. (2017)
Kotsur M. I. - Converter for frequency-current slip-power recovery scheme, Andrienko P. D., Kotsur I. M., Blyzniakov O. V. (2017)
Loveikin V. S. - Dynamic optimization of a mine winder acceleration mode, Romasevych Yu. О. (2017)
Kuvaiev V. M. - Dynamic model of interaction of mechanisms on the section between the roll mill stand and the coiler in the process of wire winding by Garrett reel, Beshta D. О. (2017)
Podnebenna S. K. - Three-phase power supply for resistance welding machine with corrected power factor, Burlaka V. V., Gulakov S. V. (2017)
Nitsenko V. V. - Research on effect of differential-phase protection of busbars system with voltage of 110-750 kV, Kulahin D. O. (2017)
Ryabchii V. A. - Substantiation of land parcel configuration in buffer zones, Ryabchii V. V., Trehub M. V., Trehub Yu. Ye. (2017)
Berdnyk M. H. - Mathematical model of and method for solving the Neumann generalized heat-exchange problem for a cylinder with homogeneous layers (2017)
Mladetsky I. K. - Control regularities of the useful mineral extraction from ore feed stream with ball grinding. Correlation analysis, Kuvaiev Ya. H., Pryadko N. S. (2017)
Sheremet O. - The method of automatic control system synthesis on the base of discrete time equalizer, Sadovoy O. (2017)
Pihnastyi О. М. - Analytical methods for designing technological trajectories of the object of labour in a phase space of states (2017)
Voloshynа S. V. - Simulation analysis of relationship between production cost and natural environment of iron ore extraction and processing, Kostakova L. D. (2017)
Bondar-Pidhurska O. V. - The strategy of sustainable innovative society-oriented development of Ukrainian economy (by the example of mineral resource industry), Solovyov V. P. (2017)
Ivanova M. - Theoretical aspects of the system decomposition of the logistics system elements (2017)
Privalov А. N. - Safe information environment as a quality indicator of educational institution management, Bogatyreva Yu. I., Romanov V. А., Kormakova V. N. (2017)
Shramenko N. Y. - Methodological aspect of substantiating the feasibility of intermodal technology for delivery of goods in the international traffic (2017)
Panukhnyk O. V. - Synthesis of effective components of the mechanism of managing adaptive development of production and economic organizations, Marynenko N. Yu., Kramar I. Yu. (2017)
Коноваленко А. - Нові 3-гетарилзаміщені ізокумарини, Шабликіна О., Іщенко В., Хиля В. (2017)
Шабликіна О. - 2-(гет)арил-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрили та їх похідні, Козловська Х., Кузів С., Іщенко В., Хиля В. (2017)
Шокол Т. - Синтез нової гетероциклічної системи 12Н-хромено(3',2':3,4)піроло(1,2-a)піримідин-12-ону, Несторак І., Воловенко Ю., Хиля В. (2017)
Потіха Л. - Електрофільне заміщення в солях 6,8-діарил-1Н-імідазо(1,2-a)піридинію, Ковтуненко В., Шелепюк А. (2017)
Похила Б. - Реалії бромування 2,4-дигідроксиацетофенону та його похідних, Горбуленко Н., Хиля В. (2017)
Буханько В. - Рутеній-нітрозильні комплекси з терпіридиновими лігандами як донори нітроген (ІІ) оксиду, Войтенко З., Лакруа П. Г., Мальфан І. (2017)
Левков І. - Синтез похідних 1-аміно-2-оксиалкілізоіндолу та їх взаємодія з N-фенілмалеїнімідом, Єгорова Т., Войтенко З. (2017)
Сліпець А. - Синтез, структура та властивості частково заміщених (La,Ca)VO4: Eu3+, Er3+, Войтенко Т., Неділько С., Чукова O., Неділько С., Шафорост Ю. (2017)
Дзязько О. - Металічна провідність в складних нікелатах лантану, Неділько С., Куліченко В. (2017)
Корбут І. - ВТНП купрати Tl2-xBixSr2Can-1CunOy, Неділько С., Войтенко Т., Зеленько М., Наумова Д. (2017)
Пилипенко А. - Золь-гель синтез та електрична провідність твердих розчинів LaBa6-xCu7Oy (0≤х≤2), Фесич І., Неділько С., Дзязько О. (2017)
Трохименко А. - Йодиметричне визначення сульфурвмісних органічних відновників у кислому й нейтральному середовищах, Запорожець О., Трохименко О. (2017)
Дорощук В. - Міцелярно-екстракційне концентрування амлодипіну з біологічних рідин для ВЕРХ МС/МС визначення, Макуха О., Мандзюк Є., Маценко І. (2017)
Грищенко Л. - Модифицирование углеродного волокна Cl-, Br- и S-содержащими функциональными группами, Вакалюк А., Беда А., Диюк В., Мисчанчук А., Радкевич В. (2017)
Федоренко Г. - Каталітична активність в окисненні метану сенсорних наноматеріалів Pd/SnO2, Олексенко Л., Максимович Н. (2017)
Арінархова Г. - Чутливість до Н2 сенсорів на основі наноматеріалів SnO2-Sb2O5 з добавками церію, Матушко І., Олексенко Л., Максимович Н., Ручко В. (2017)
Іщенко О. - Вплив способу одержання Co-Ni/Al2O3 систем на їх каталітичну активність у реакції метанування СО2, Жлуденко М., Бєда О., Дяченко А., Гайдай С. (2017)
Головата Н. - Моделювання термодинамічних властивостей розплавів в системах Cu–Lu та Fe–Lu, Котова Н., Усенко Н. (2017)
Харченко О. - Синтез полімерів метакрилового ряду з стирилхіноліновим фрагментом, Смокал В., Гетя Д., Крупка О., Колендо О. (2017)
Іщенко В. - Бабичев Федір Семенович (До 100-річчя з дня народження) (2017)
Сакович Л. М. - Формування вимог до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв’язку з використанням їх надлишковості під час поточного ремонту, Яковлев М. Ю., Рижов Є. В., Ходич О. В. (2017)
Семененко О. М. - Методика обгрунтування вимог до прогнозованої вартості зразків озброєння та військової техніки на етапі формування тактико-технічних вимог, Водчиць О. Г., Колчін Р. В., Семененко Л. М. (2017)
Волобуєв А. П. - Метод математичного моделювання радіомаскування системи радіозв’язку військового призначення шляхом управління амплітудно-фазовим розподілом струму по розкриванню антен (метод тензора деформації) (2017)
Дем’янчук Б. О. - Порівняння варіантів збільшення живучості військової автомобільної техніки, Обертас В. Ф., Маханьков В. А. (2017)
Головенський В. В. - Використання хвиль інфрачервоного діапазону для авіаційних навігаційних систем у складних метеорологічних умовах, Лісовенко В. Д. (2017)
Козачук В. Л. - Методичний підхід до моделювання системи ремонту озброєння та військової техніки як мережі масового обслуговування, Поповіченко О. В., Харченко В. П. (2017)
Ковалішин С. С. - Основні напрями удосконалення та завдання системи підготовки сил і засобів структури матеріально-технічного забезпечення військ (сил) територіальної оборони, Халтурин Р. В. (2017)
Шишанов М. О. - Методичні основи розрахунку трудовитрат на виконання відновлювального ремонту бронетанкового озброєння та техніки, Козлов В. Г., Шевцов М. М. (2017)
Скачков В. В. - Синтез інтегрального показника якості стану адаптивної інформаційно-вимірювальної системи наземного робототехнічного комплексу, Чепкій В. В., Єфимчиков О. М., Єльчанінов О. Д., Тімков В. Ф. (2017)
Гончарук А. А. - Основні принципи побудови комплексу бойового екіпірування військовослужбовця, Оленєв В. М., Радімушкін В. Б., Шлапак В. О. (2017)
Симоненкова І. В. - Застосування інформаційних технологій штучної реальності на підтримку мережецентричних сценаріїв бойових дій, Симоненков В. М. (2017)
Дяченко В. І. - Умови і фактори, що впливають на стійкість та активність оборони парашутно-десантного батальйону в тилу противника, Мінасов В. С., Смоляний М. В. (2017)
Саєнко І. В. - Воєнна реформа України: досягнення та пріоритетні завдання українського війська на шляху впровадження стандартів НАТО, Єфіменко А. Є., Прижбило Т. В. (2017)
Ткаченко В. В. - Інформаційна підтримка прийняття управлінських рішень в галузі забезпечення екологічної безпеки, Парталян А. С. (2017)
Семененко О. М. - Рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування механізмів системи оборонного планування в Україні, Добровольський Ю. Б., Коркін О. Ю., Малиш А. Г. (2017)
Орда М. В. - Методика автоматизованого виявлення однорідностей на зображеннях земної поверхні, отриманих за допомогою систем повітряного моніторингу, Абрамов С. В. (2017)
Кравчук О. І. - Визначення напрямків роботизації Збройних Сил України на основі аналізу програм розвитку озброєння і військової техніки передових країн світу, Ковалішин С. С., Монахов Ю. К., Симоненкова І. В. (2017)
Кобзар М. О. - Розробка програмного модуля рішення крайових задач систем диференційних рівнянь за допомогою чисельних методів (2017)
Семененко О. М. - Методика оцінювання ефективності функціонування системи кадрового забезпечення Збройних Сил України за показниками кадрового потенціалу підрозділів, Єфименко А. Є., Сєченєв О. М., Тарасов О. В. (2017)
Дідик В. О. - Використання засобів моніторингу фізіологічного стану в комплексі бойового екіпірування військовослужбовця (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Комар П. А. - Поняття та система конституційного законодавства України: підходи, проблеми, напрями вирішення (2016)
Серебрякова Ю. О. - Реалізація висновків Верховного Суду України в адміністративному, господарському та цивільному судочинстві: проблемні аспекти (2016)
Крестьянникова О. О. - Деякі аспекти характеристики державного аудиту (2016)
Червінчук А. В. - Порушення справи про адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі (2016)
Мамутов В. К. - Напрями трансформації організаційно-господарського механізму регіонального програмування, Джумагельдієва Г. Д., Єремєєва Н. В. (2016)
Павлюченко Ю. М. - Анулювання ліцензії за порушення правил здійснення господарської діяльності з медичної практики, Симонян А. В. (2016)
Атаманчук І. В. - Правове забезпечення державного регулювання якості продукції у господарсько-виробничій сфері шляхом стандартизації (2016)
Слободянюк М. В. - Розгляд заяв щодо захисту економічної конкуренції (2016)
Турченко О. Г. - Впровадження стійких ("зелених") закупівель: зарубіжний досвід (2016)
Писарєва Е. А. - Правове регулювання здобуття вчених ступенів в університетах українських губерній Російської імперії у XIX столітті (2016)
Мовчан Р. О. - Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 270-1 Кримінального кодексу України, Незнайко С. В. (2016)
Амелічева Л. П. - Напрями удосконалення трудового законодавства з питань безпеки праці аграріїв в умовах стрімкого розвитку біотехнологій й "озеленення" економіки (2016)
Аветисян М. Р. - Щодо обрання організаційно-правової форми господарювання (2016)
Гербич О. В. - Правова основа господарської діяльності у сфері кінематографії (2016)
Буга В. В. - Запровадження інституту приватних виконавців (2016)
Костенко Ю. О. - Нове в податковому адмініструванні України (2016)
Амелічева Л. П. - Підсумки наукової діяльності колективу викладачів та студентів юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса (лютий 2015 р. – грудень 2016 р.) (2016)
Павлюченко Ю. М. - Попередні захисти дисертацій (2016)
Анотації (2016)
Аннотации (2016)
Abstracts (2016)
Запрошуємо до співробітництва (2016)
До 20-річчя науково-практичного видання "Клінічна фармація" (2017)
Nemchenko A. S. - Pharmacoeconomic approaches to forecasting of the budget impact and compensation for rotavirus enteritis in children in Ukraine, Podgaina M. V., Balynska M. V. (2017)
Грінцов Є. Ф. - Перспективи застосування в клінічній медицині комплексу артишоку та часнику, Федосов А. І., Мороз В. А., Тимченко Ю. В., Шаламай А. С. (2017)
Зімін С. М. - Вивчення антиексудативної дії комбінованого крем-гелю з глюкозаміну гідрохлоридом, хондроїтину сульфатом, камфорою та ментолом в експерименті, Шебеко С. К., Ляпунова О. О., Жулай Т. С., Андрєєва О. О. (2017)
Штриголь С. Ю. - Поведінкові та нейротропні ефекти налоксону у мишей, Подольський І. М., Каврайський Д. П. (2017)
Федоровська М. І. - Вивчення фолікулостимулюючої дії крему з рослинними субстанціями, Половко Н. П., Антимис О. В. (2017)
Щокіна К. Г. - Вплив густих екстрактів лопуха великого на перебіг модельної гіперплазії передміхурової залози у щурів, Бєлік Г. В., Куценко Т. О., Семенів Д. В. (2017)
Безугла О. П. - Дослідження розподілу стероїдів в емульсіях методом спінових зондів, Ляпунова А. М., Кирилюк І. А., Ляпунов О. М. (2017)
Доброва А. О. - Біофармацевтичне дослідження взаємодії доксицикліну з мінеральними водами та напоями "in vitro", Матерієнко А. С., Головченко О. С., Георгіянц В. А. (2017)
До 70-річчя завідувача кафедри фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету доктора фармацевтичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Яковлєвої Лариси Василівни (2017)
Науково-практична конференція за міжнародною участю "Актуальні питання лабораторної медицини" присвячена 65-річчю створення Харківського медичного товариства клінічної лабораторної діагностики, у рамках якої пройде III міжвузівська науково-практична конференція для молодих учених, студентів та лікарів-інтернів "Актуальні проблеми лабораторної медицини" (2017)
Бердинських С. О. - Виразно-змістовні якості формалізованих елементів і форм проектної графіки (2017)
Голобородько В. М. - Екологічний дизайн: до проблеми формування засад професійної освіти, Соболєв О. В. (2017)
Волинець І. М. - Особливості виникнення та розвитку поняття лендформності в архітектурі (2017)
Сбитнева Н. Ф. - История развития интерактивной бумажной книги, Величко Н. В. (2017)
Sukhorukova L. - Visual organization of a screen space in multimedia design (2017)
Дмитренко Н. О. - Галерея історичних портретів із художньої колекції графів Браницьких герба Корчак в Україні (2017)
Кузенко П. Я. - Дерев’яні церковно-обрядові хрести Карпат XVIІ–ХХ століть (2017)
Павельчук І. А. - Зародження антиреалістичних тенденцій у французькому образотворчому мистецтві останньої чверті ХІХ століття (до проблем асиміляції постімпресіонізму в мистецтві України ХХ–ХХІ століть) (2017)
Приймич М. В. - Портрет кінця XVIII — XIX сторіччя в контексті церковного мистецтва Закарпаття (2017)
Студницький І. Р. - Типові проекти малих вокзалів України другої половини ХІХ — першої третини ХХ сторіччя: історія, архітектурна композиція та художньо-стилістичні особливості (2017)
Тарасов В. В. - Авторський плакат кінця 1980-х — початку 1990-х років у площині історичного джерела: проблема аналізу та інтерпретації, Шевченко В. Я. (2017)
Bezruchko O. V. - M. S. Vingranovsky’s creative activity in the screen arts (2017)
Гребнева И. В. - Жанровый стиль concerto grosso: генезис, константные признаки (2017)
Звоник А. А. - Утрата індивідуальності в умовах світової глобалізації, Сагалович А. А. (2017)
Коновалова И. Ю. - Феномен композитора ХХ века в артефактах вербального наследия (2017)
Лиманська О. В. - Городское пространство: проблема проявления смыслов (2017)
Осипенко В. В. - Розвиток професійних навиків у навчальній роботі з фольклористичним гуртом (на прикладі студентського гурту "Лада" Харківської державної академії культури), Шишкіна О. А. (2017)
Цехмистро О. В. - Профессиональный режим певца в контексте охраны певческого голоса (2017)
Бойчук О. - Дизайн в облаштуванні дійсності (2017)
Вискварка Я. М. - Шрифтові прийоми в дизайні сучасної політичної реклами України (2017)
Демессіе М. К. - Сучасні тенденції та перспективні напрямки у формуванні дизайну інтер’єрів (2017)
Прищенко С. В. - Візуально-інформаційне середовище: стратегія розвитку інтегрованого курсу "Дизайн реклами" у вищій школі, Антонович Є. А. (2017)
Романенко Н. Г. - Творче мислення — двигун прогресу: регіональний дизайн і освіта (2017)
Яковець І. О. - Музей як амбівалентний мистецький патерн (2017)
Баталкіна В. І. - Особливості дизайну сучасного музею (2017)
Васильківська О. І. - Роль паперопластики у вирішенні проектних задач графічного дизайну (2017)
Корусь О. П. - Мала пластика Полтавського фарфорового заводу (2017)
Кривуц С. В. - Экологический подход в дизайне инновационных строительных и отделочных материалов, Бондаренко В. В. (2017)
Kiuntsli R. - Shaping aesthetics of sacred architecture in works of Zenon Mazurkevych, Stepaniuk A. (2017)
Проценко О. П. - Обмен дарами и благодеяниями как культурный код глубинного общения (2017)
Бардік М. А. - Лаврська традиція і новації у розписах Софії Київської (1852–1853) (2017)
Борбунюк В. О. - "Роздоріжжя", "туман" і "затьмарення": шляхи українського мистецтва у 1921 році (за матеріалами журналу "Шляхи мистецтва") (2017)
Гамалія К. М. - Міфопоетичні концепції мистецтва та архітектури річкових цивілізацій Давнього світу (2017)
Гальченко В. Ю. - А. М. Левітан — перший ректор ХХТ. Обставини призначення та діяльність під час становлення вищої художньої школи Харкова, Нікуленко С. І. (2017)
Дудник І. М. - Шрифти Стрятинської та Крилоської друкарень (1602–1606) (2017)
Дьерке Г. Г. - Неофольклорні традиції закарпатського живопису та жанрові полотна Володимира Микити кінця 1960-х — початку 1970-х рр (2017)
Заваринська Х. М. - Епіцедій "Żal ponowiony" (1647): проблема взаємодії тексту й люстрацій у панегіричному творі (2017)
Соколюк Л. Д. - Михайло Жук: Продовження пошуків (перший одеський період. 1925–1937) (2017)
Чечик В. В. - "Доба первісного конструктивізму" в мистецтві України (1921–1925): досвід сценографії (2017)
Артеменко А. П. - Городское пространство: проблема проявления смыслов, Артеменко Я. И. (2017)
Безручко О. В. - Уславлений китайський режисер художніх фільмів У Тіан Мінг (2017)
Миславський В. Н. - Кадрова політика ВУФКУ в 1920-ті роки (2017)
Рум’янцева А. Ю. - Спадкоємність у фортепіанно-педагогічній творчості Л. М. Попової (2017)
Сухленко И. Ю. - Профессия "слушатель", или Заметки о вреде музыкального образования (2017)
Груздова Т. В. - Державно-приватне партнерство у сфері біотехнологічних виробництв України (2017)
Писаренко Т. В. - Стан наукової і науково-технічної діяльності в Україні за даними моніторингу, Куранда Т. К., Євтушенко В. М., Кочеткова О. П. (2017)
Поєдинок Н. Л. - Аналітичний огляд організації науково-технічної експертизи проектів та відбору інновацій у країнах Європи (2017)
Андрощук Г. О. - Оцінка рівня інноваційного розвитку національних економік (2017)
Исмайлова А. М. - Перспективы развития ненефтяного сектора в Азербайджане (2017)
Костриця О. П. - Відновлення кадрового потенціалу науки як передумова інноваційного розвитку економіки України (2017)
Паладченко О. Ф. - Подолання основних проблем у діяльності стартапів: досвід ЄС для України (2017)
Андрощук Г. О. - Реформа патентної системи США: аналіз змін (2017)
Кірюхін М. М. - Сертифікація інженерів та акредитація інженерних програм. Система незалежної європейської сертифікації інженерів (2017)
Нанотехнології (2017)
Легка промисловість (2017)
Екологія (2017)
Вимоги до змісту та оформлення статей (2017)
Shaylska L. - Conceptual approach to ensure the sustainability and development of the agricultural sector in the region of Ukraine, Kozlovskyi S. (2017)
Безгин К. С. - Методологические основы функционирования инновационно-активных сред совместного создания ценности (2017)
Іонін Є. Є. - Особливості обліку нематеріальних активів, що належать до групи прав користування майном, Тарасенко Л. О. (2017)
Кендюхов О. В. - Чинники ефективності маркетингової стратегії експортної діяльності підприємства, Болгов В. Є., Залізнюк В. П. (2017)
Сидорова А. В. - Статистичний аналіз викликів і трендів економічної кризи (2017)
Ушенко Н. В. - Домінанти інтелектуального лідерства підприємств (2017)
Burkina N. V. - Methodology of regional economic risk analysis (2017)
Боєнко О. Ю. - Правові аспекти захисту бренда (2017)
Дутова Н. В. - Особливості бухгалтерського та податкового обліку факторингових операцій у постачальників, Михайлова М. Д. (2017)
Касьмін Д. С. - Організаціно-методичне забезпечення державного регулювання та аналізу стану ринку праці молоді (2017)
Клименко Ю. М. - Системоутворюючі механізми практико-орієнтованих освітньо-дослідницьких мереж (2017)
Лизунова О. М. - Формування енергетичної стратегії підприємства (2017)
Наумова М. А. - Світовий досвід оцінювання гендерної нерівності (2017)
Таранич А. В. - Феномен постиндустриального общества и основные концепции его развития (2017)
Поповський Ю. Б. - Інновації в освітніх закладах: фактори і інструменти розвитку процесів високо-технологічних послуг (2017)
Тахтарова К. А. - Особливості роботи державної служби зайнятості України з деякими категоріями безробітного населення (2017)
Дейна А. Ю. - Теоретичні основи статистичного забезпечення регулювання енергонезалежності України (2017)
Алексич К. О. - Організація маркетингово-логістичної діяльності в системі управління конкурентоспроможністю підприємства (2017)
Anisimova O. М. - Development of innovative strategy on industrial enterprises, Horiachova N. V. (2017)
Карпенко А. В. - Стратегічне значення комерціалізації для інноваційного розвитку національної економіки, Кононенко Ю. С. (2017)
Флейчук М. І. - Рецензія на монографію Сиволап Л. А. "Трансформація ролі підприємництва у сучасному світі: глобалізаційний вимір" (2017)
Титул, содержание (2017)
Мурадян Х. К. - Індукована плюрипотентність, клітинне омолодження та старіння, Забуга О. Г., Безруков В. В., Вайсерман О. М., Фрайфельд В. Е. (2017)
Писарук А. В. - Существует ли константа Рубнера? (анализ современных данных) (2017)
Безруков В. В. - Вплив комбінованого препарату мембратон на реактивність судинної стінки старих щурів, Купраш Л. П., Сикало Н. В., Олар В. В., Пантелеймонова Т. М., Шарабура Л. Б., Парамонова Г. І., Шинкарьова М. Ю. (2017)
Дубилей Т. А. - Особенности диабетогенного действия стрептозотоцина у старых мышей, Тушинская Т. В, Мигован С. А., Литвиненко Т. Л. (2017)
Вайсерман А. М. - Влияние повышенной плотности популяции на личиночной стадии развития на продолжительность жизни Drosophila melanogaster, Забуга О. Г., Писарук А. В., Кошель Н. М., Козерецкая И. А., Караман А. С. (2017)
Кузнецов В. В - Состояние церебральной гемодинамики у больных пожилого возраста с постинсультной депрессией, Глушко С. Ф. (2017)
Ена Л. М. - Уязвимые места антигипертензивной терапии в старости: целевое давление и J-феномен (2017)
Асанов Э. О. - Состояние сердечно-сосудистой системы у людей пожилого возраста с хроническим обструктивным заболеванием легких: влияние гипоксических тренировок, Осьмак Е. Д., Дыба И. А., Полягушко Л. Г. (2017)
Чайковська В. В. - Допомога вдома особам похилого віку: форми і методи (огляд літератури), Вялих Т. І., Чайківська Д. Р., Тарабукіна І. І., Москалюк С. В., Еланська Н. Г.; Мовчун Н. А. (2017)
Прокопенко Н. А. - Предпосылки и условия для продолжения периода трудовой активности людей старшего возраста в странах Европейского Союза и Украине (2017)
Булич Э. Г. - Феномен торможения смертности при увеличении распространенности ишемической болезни сердца у людей трудоспособного и старше трудоспособного возраста, Муравов И. В., Коркушко О. В. (2017)
Фойгт Н. А. - Оценка скрининговых возможностей кистевой динамометрии в фиксации функциональных нарушений среди населения пожилого возраста, Никонов М. Л. (2017)
Григор’єва Н. В. - 10-річний ризик основних остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки в жінок старших вікових груп з системним остеопорозом та його ускладненнями, Поворознюк В. В. (2017)
Романенко М. С. - Особливості харчування та їх зв’язок з антропометричними показниками ожиріння людей з метаболічним синдромом, Синєок Л. Л., Наумчук Н. С., Сапожніков І. В., Іваненко Л. Д. (2017)
Новые книги (2017)
Титул, Зміст (2017)
Братель О. - Темпоральні властивості процесуальних юридичних фактів у цивільному судочинстві України (2017)
Верес І. - Правове регулювання електронних підписів (2017)
Данилова І. - Реалізація житлових прав вимушених переселенців в Україні (2017)
Завальна Ж. - Договірне регулювання відносин організації державної реєстрації шлюбу за 24 години, Розгон О. (2017)
Ісмаілова Улкер Шаміл кизи - Історичний розвиток інституту лікарської таємниці в Україні та світі (2017)
Камінська Н. - Щодо питання класифікації договорів у туристичній сфері (2017)
Кудрявцев В. - Відмежування непойменованих способів забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором від інших цивільно-правових конструкцій (2017)
Міловська Н. - Особливості відшкодування моральної (немайнової) шкоди в зобов’язаннях зі страхування (2017)
Морозова Ю. - Правова природа правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель і споруд (2017)
Нікітюк О. - Особливості самозахисту права спільної власності подружжя (2017)
Таш’ян Р. - Правова природа повернення одержаного за недійсним правочином: історичний аспект (2017)
Цікало В. - Правові наслідки недотримання умов договору про здійснення прав учасників господарського товариства (2017)
Якубівський І. - Методологічні засади правового регулювання договірних відносин щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності (2017)
Дорошенко Л. - Стан та перспективи розвитку законодавства про ліквідацію юридичної особи (2017)
Іванюта Н. - Інформатизація як форма реалізації функцій господарського процесуального права (2017)
Колесник Р. - Істотні для справи обставини як підстава для перегляду рішення господарського суду за нововиявленими обставинами (2017)
Олефір А. - Угода про державні закупівлі СОТ: правові наслідки для України (2017)
Петруненко Я. - Господарсько-правова природа засобів забезпечення ефективного використаннятдержавних коштів (2017)
Пігарева Г. - Загальновизнані принципи здійснення правосуддя: міжнародний та національний досвід (2017)
Новосельська І. - Основне значення міжнародних соціальних стандартів у законодавстві України, Котул В. (2017)
Сорочишин М. - Правове регулювання діяльності виробничих рад у Німеччині: досвід для України (2017)
Яковлєва Г. - Право соціального забезпечення як самостійна галузь права в національній правовій системі України (2017)
Лушпаєв С. - Правове становище сімейного фермерського господарства: окремі питання (2017)
Бондарчук Н. - Земельні правовідносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Агапова М. - Система охорони публічного порядку в Україні (2017)
Берізко В. - Щодо адміністративно-правового статусу Державної служби фінансового моніторингу України (2017)
Василенко Л. - Децентралізація та реформа місцевого самоврядування, Добровінський М. (2017)
Губанов О. - Адміністративна відповідальність публічних службовців за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (2017)
Клочко А. - Особливості правового регулювання діяльності дільничних офіцерів поліції (2017)
Михайлюк Я. - Надання адміністративних послуг в електронній формі: сучасний стан і перспективи розвитку (2017)
Молоканова В. - Методологічні основи програмного управління стратегічним розвитком регіонів України (2017)
Навроцький О. - Шляхи удосконалення адміністративної відповідальності за порушення прав дитини в сучасному адміністративному законодавстві України (2017)
Негодченко В. - Зміст адміністративно-правових способів і засобів забезпечення обігу інформації підрозділами інформаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування органів Національної поліції України (2017)
Павліченко Є. - Напрями удосконалення інформаційно-правового забезпечення суб’єктів господарювання (2017)
Пчелін В. - Вплив судової реформи 1864 року на формування наукових уявлень про адміністративне судочинство й адміністративний процес України (2017)
Россіхіна Г. - Специфіка методологічних засобів пізнання застосування фінансово-правових норм (2017)
Соболь Є. - Форми взаємодії громадських організацій інвалідів із суб’єктами публічної адміністрації (2017)
Сокуренко В. - Особливості організації оборони в Україні (2017)
Чирик С. - Шляхи вдосконалення законодавства України щодо принципів адміністративної діяльності патрульної поліції (2017)
Бережанська В. - Забезпечення правоохоронними органами конституційного права не давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів (2017)
Білан С. - Регулювання референдуму в європейському праві (2017)
Буковинська Н. - Гендерна рівність: шлях до успіху чи загроза майбутньому? (2017)
Харитонов А. - Децентралізація публічної влади в Японії: досвід для України (2017)
Діордіца І. - Напрями підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із кібербезпеки (2017)
Нашинець-Наумова А. - Доступ до конфіденційної інформації: запобігання новим викликам і загрозам (2017)
Барабаш О. - Стратегії поведінки в конфліктній ситуації (2017)
Кобко-Одарий В. - Украинский правовой менталитет: между востоком и западом (2017)
Назарук Ю. - Теоретичні характеристики правозастосовного акта (2017)
Юхимюк О. - Роль загальних принципів права у здійсненні судочинства в міжнародному праві (2017)
Аніщук В. - Організація служби пробації в Україні (2017)
Литвин І. - Відмежування залишення в небезпеці від деяких суміжних складів злочинів (2017)
Медведеєва І. - Окремі аспекти кримінально-правової характеристики складу злочину, передбаченого статтею 335 Кримінального кодексу України (2017)
Олійник О. - Об’єктивні та суб’єктивні ознаки умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК України) (2017)
Яциніна М.–М. - Історія розвитку кримінально-правової регламентації відповідальностіза службові зловживання в Україні (2017)
Василенко К. - Про деякі змістові елементи соціально-виховної роботи із засудженимиу виправних колоніях середнього рівня безпеки (2017)
Гальцова О. - До питання поваги до прав і свобод людини як міжгалузевого принципукримінально-виконавчого права (2017)
Шмерецький Є. - Соціально-превентивні та психологічні заходи протидії зґвалтуванням (2017)
Крукевич О. - Міжнародні правові стандарти забезпечення прав неповнолітніх учасників кримінального провадження (2017)
Лушпієнко В. - Особливості допиту свідка на стадії судового розгляду в кримінальному процесі (2017)
Моргун С. - Запозичення французької моделі суду присяжних до українського законодавства: реалії й перспективи (2017)
Поляруш А. - Участь спеціаліста в огляді місця події за злочинами, пов’язаними з незаконним обігом підакцизних товарів (2017)
Турман Н. - Медіація в кримінальному процесі: шляхи удосконалення чинного законодавства (2017)
Кобилянський О. - Криміналістичний аналіз спеціальних засобів захисту документів від підробки, Трофимчук Г. (2017)
Мороз І. - Тактика дій працівників поліції під час оформлення додатків до протоколу огляду місця дорожньо-транспортної пригоди (2017)
Пчеліна О. - Тактичні операції під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2017)
Музичук К. - Дотримання прокуратурою демократичних принципів захисту інформаційних прав і свобод людини, Полетило П. (2017)
Григоренко Я. - Воєнна сила сучасної держави як категорія міжнародних відносин: поняття та шляхи вдосконалення, Черненко Д. (2017)
Кучерук М. - Регіональні особливості протидії тероризму як загального принципу міжнародного права (2017)
Коваленко А. - Технология тестирования DOM XSS уязвимости (2017)
Гнатюк С. - Універсальна модель даних для формування переліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави, Сидоренко В., Сєйлова Н. (2017)
Корченко О. - Метод оцінювання повноти виконання вимог щодо забезпечення кібербезпеки цивільної авіації, Гнатюк С., Ахметов Б. (2017)
Евсеев С. - Использование мини-версий для оценки стойкости блочно-симметричных шифров, Остапов С., Королев Р. (2017)
Безверха К. - Криптографічна функція гешування SafeBK, Кінзерявий В., Гізун А. (2017)
Сєров Ю. - Відстеження появи небезпечного контенту онлайн спільнот як ключовий аспект інформаційно-психологічної безпеки онлайн-користувачів (2017)
Суліма O. - Модель багаторівневої системи доступу (2017)
Пелещишин А. - Визначення елементів соціально-орієнтованих ризиків при організації життєвого циклу віртуальної спільноти, Трач О. (2017)
Молодецька-Гринчук K. - Модель системи підтримки прийняття рішень для виявлення ознак загроз інформаційній безпеці держави у соціальних інтернет-сервісах та оцінювання їх рівня (2017)
Корченко А. - Система оценивания рисков информационной безопасности – "РИСК-КАЛЬКУЛЯТОР", Ахметов Б., Казмирчук С., Часновский Е. (2017)
Титул, содержание (2017)
Сдвижкова Е. А. - Моделирование геомеханической ситуации при проведении квершлага в зоне геологического нарушения, Гапеев С. Н., Барабаш М. В., Воронин С. А., Снигур В. Г. (2017)
Шашенко А. Н. - Геомеханические аспекты выбора параметров комбинированных крепей капитальных выработок, Прокудин А. З., Смирнов А. В. (2017)
Панченко В. В. - Технология пересечения высокоамплитудного геологического нарушения в условиях шахты "Самарская", Френцель Э. В., Зеркаль В. В., Кравченко К. В. (2017)
Барабаш М. В. - О переходе нарядной системы горных предприятий на новый технический уровень, Воронин С. А., Дудка И. В. (2017)
Солодянкин А. В. - Конструкция и технология сооружения комбинированных систем крепи капитальных выработок, Гапеев С. Н., Выгодин М. А., Воронин С. А., Снигур В. Г., Мкртчян С. В. (2017)
Терещук Р. М. - Оптимізація параметрів металевого рамного піддатливого кріплення, Прокудін О. З., Терещук О. В. (2017)
Бондаренко В. И. - Влияние горизонтальных напряжений на структурные преобразования пород междупластья при совместной отработке угольных пластов Cв10 и C9, Ковалевская И. А., Симанович Г. А., Барабаш М. В., Снигур В. Г. (2017)
Русских В. В. - Аспекты и применение программного обеспечения "MineModeler" на шахтах Западного Донбасса, Гайдай А. А. (2017)
Мартинюк О. - Міграції племен в етнічній історії Західнополісько-волинського регіону (I тис. до н.е. — перша чверть II тис.) (2013)
Булдакова О. - Відродження ідеї града божого у творах французьких вчених кінця Х — першій третини ХI ст. (2013)
Пилипчук Я. - Поліоркетика у кипчаків (ХІ–ХІІІ ст.) (2013)
Каріков С. - Становлення конфесійнополітичних союзів німецьких правителів у 20–30-х рр. XVI ст. (2013)
Ковалець Т. - Корупція і Військо Запорозьке у 20–30-х рр. XVII ст. (2013)
Крапивний Р. - Розвиток ремісничих спеціальностей на території Ніжинського полку у середині XVII–XVIII ст. (2013)
Галів М. - Громадські та персональні борги в селі Літиня Самбірської економії (ХVIII ст.) (2013)
Рахно М. - Українські думи між норманізмом та антинорманізмом (1830–1850-ті роки) (2013)
Залєток Н. - Проблема надання виборчого права британським жінкам у ході парламентських реформ (1832–1884) (2013)
Зенич І. - Організація виборів до Всеросійських Установчих зборів на Полтавщині (2013)
Даниленко С. - Українська інтелігенція в Русі за національно-культурне відродження (др. пол. ХIХ — поч. ХХ ст.) (2013)
Таранець С. - Церкорна благодійність старообрядців у Росії в ХІХ — на початку ХХ століття (2013)
Тимченко Р. - Українські дипломати на Паризькій мирній конференції (2013)
Годун Н. - Культурно-просвітня діяльність УГА на Поділлі (липень–жовтень 1919 р.) (2013)
Білан С. - Трансформації аграрної сфери України та пошук шляхів їх інтелектуально-професійного забезпечення у 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Гарматный В. - Аграрный вопрос в программе Народной Партии (1931–1939 гг.) (2013)
Гончар Г. - Історико-етнологічні проблеми 40–70-х рр. ХХ ст. крізь призму листування К. Г. Гуслистого з російськими вченими (2013)
Подобєд О. - Політична публіцистика Івана Багряного (2013)
Курьянович А. - Референдум в республике Беларусь 14 мая 1995 г.: причины, ход, итоги (2013)
Харлан Г. - Східноєвропейська політика Федеративної Республіки Німеччина в контексті розширення Європейського Союзу (1990–1998рр.) (2013)
Конча С. - Scandinavica Іоакимова літопису і проблема достовірності тексту (2013)
Іщенко Д. - Колективні генеалогії в суспільно-політичних дискурсах: приклад середньовічної й раннньомодерної Англії (2013)
Вовкодав С. - Історія досліджень археологічних пам’яток Переяславщини: історіографічний аспект, Юрченко О. (2013)
Шевченко Н. - Варяги і початки Русі у наукових студіях М. О. Максимовича (2013)
Прохорова Т. - Античні та середньовічні пам’ятки Криму очима Карла Коха на прикладі східних та центральних областей (2013)
Русанов Ю. - Освітньо-доброчинна діяльність Павла Степановича Коробки (2013)
Шпакович К. - Харківська періодична преса 1920-х рр. як чинник національного відродження. Історіографія проблеми (2013)
Сухоліт Н. - Протиставлення образів царя Петра І і гетьмана І. Мазепи в радянській та російській історіографії (1941–2009 рр.) (2013)
Лаас Н. - Слов’янознавчі, радянознавчі та українознавчі студії у Північній Америці: саморефлексії та оцінки ззовні (друга половина ХХ століття) (2013)
Марченко О. - Проблема суверенізації України в 1991 році: нариси історіографії початку 1990-х рр. (2013)
Чепайтене Р. - Спогади про велич: образ великого Князівства Литовського в історичній пам’яті сучасної Литви (2013)
Жеребцова Л. - Напад на господарського митника Великого Князівства Литовського Івана Яцковича Борзобагатого (на основі матеріалів Луцької ґродської книги за 1561 р.) (2013)
Безпалько В. - Нові дані про монетні номінали, їх назви та особливості обігу на Волині останньої третини XVI ст. (2013)
Тригуб О. - Невідомі документи про особисте життя Володимира Івановича Туманського (2013)
Скальський В. - Події у Синяві 9 березня 1918 р. (2013)
Пономарьов О. - Огляд книги Влада Міскевки "Рік 1812: два століття від початку аннексії Бессарабії Російською імперією" (2013)
Разиграєв О. - Mierzwa Janusz starostowie polski międzywojennej. — Krakόw: historia jagellonika, 2012. — 647 s. (2013)
Блануца А. - Новий альманах з урбаністики (Рец.:) Фронтири міста: історико-культурологічний альманах / ред. В.В. Грибовський. — Дніпропетровськ: Герда, 2012. — Вип. 1. — 276 с.: іл., карти; 2013. — Вип. 2. — 332 с.: іл., карти; 2013. — Вип. 3. — 244 с.: іл., карти (2013)
Черкас Б. - (Огляд) Сень Д. В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в отношениях с мусульманскими государствами Причерноморья (вторая половина XVII — начало XVIII в.). — Ростов-на-Дону, "Издательство Южного федерального университета" 2009. — 278 с. (2013)
Блащук С. - Всеукраїнський круглий стіл "Адвокатура України: історія і сучасність" (2013)
Спростування до назви статті О. Шевченко (2013)
Від редакційної колегії (2017)
Бібліографія праць Валентини Єрмак (2017)
Зінченко О. - Розвиток щоденникового жанру в давній українській літературі (2017)
Ткачук Р. - Богословський і художній зміст книги митрополита Велямина Рутського "Ustawy Swiętego Oyca Naszego Bazylego Wielkiego. Tudziez uwagi i nauki duchowne przez Jozefa Welamina Ruckiego metropolitę calej Rusi zebrane" (2017)
Блик О. - Діяльність Амвросія Метлинського у контексті побутування Харківської школи романтиків (2017)
Волощук Г. - Неоромантична поетика драматичної поеми Уляни Кравченко "На визвольному шляху" (2017)
Єрмак В. - До історії написання трьох ранніх поезій у прозі Василя Стефаника (2017)
Верлата А. - Символістська актуалізація державницьких ідей у п’єсі Василя Пачовського "Гетьман Мазепа" (2017)
Назаренко В. - Елементи ярмаркового дійства в альманасі "Літературний ярмарок" (2017)
Мазко О. - Дитина без дитинства: позитивний герой у радянській дитячій літературі (2017)
Матвєєва О. - Художня модель соціального буття в романі "Нова заповідь" В. Винниченка: від проекту "всебічного визволення" до ідеї "світового миру" (2017)
Довіна М. - Художня репрезентація Жовтневої революції 1917 року в українській радянській літературі 1950 - 1980-х років (2017)
Boruszkowska I. - Miejsca przynaleznosci i egzystencja przestrzenna - translokacyjne narracje reportazowe Sofii Jablonskiej (2017)
Смольницька О. - Міфопоетика лірики Віри Вовк: есема і міфологема (2017)
Григорчук Ю. - "Книги Естери" Віри Вовк: біблійна інтертекстуальність образів персонажів (2017)
Сіренко С. - Оніричний вимір урізького тексту Галини Пагутяк (2017)
Бахтаров А. - Деміфологізація радянського тоталітаризму як одна з провідних тенденцій сучасної української прози (постмодерний дикурс) (2017)
Золотюк Л. - Концепт щастя в романі "Фройд би плакав" Ірени Карпи (2017)
Випасняк Г. - Історіософія роману О. Забужко "Музей покинутих секретів" (2017)
Єнальєва О. - Специфіка зображення дитячої субкультури в німецькому психологічному романі для дітей першої половини 1980-х років (на матеріалі творів К. Бойє, М. Преслер та Г. Мебс) (2017)
Дроздовський Д. - Епістемологія аутичної свідомості у романі "Дивний випадок із собакою вночі" Марка Геддона: дискурс пост-постмодернізму (2017)
Максимова К. - Інтерпретація мотивів бісовщини в український літературі першої половини ХХ ст. (2017)
Девдера К. - Рецепція творчості Езри Паунда в літературному доробку Олега Лишеги (2017)
Хохель Д. - Эпитетные характеристики образа музыки в текстах Галины Пагутяк и Сюзанны Кларк (2017)
Пухонська О. - Травматичний досвід війни у романах "Соло для Соломії" Володимира Лиса та "Сонька" Іґнація Карповича (2017)
Мовчан Б. - Фразеологія в англо-українському перекладі художньої прози ХХ - ХХІ ст. (2017)
Про авторів (2017)
Романова О. - Написи з гробниці Мечена в контексті єгипетських (авто)-біографічних творів та соціальної історії початку IV династії (2014)
Каріков С. - Листування Йоганна Бугенхагена з євангелічними правителями як комплекс джерел з історії лютеранської конфесіоналізації (2014)
Лимар Д. - Кримський фактор у формуванні та розвитку опозиції Запорозької Січі до Гетьманщини у другій половині XVII ст. (2014)
Крапивний Р. - Млинарство як основний промисел у Ніжинському полку в середині XVII–XVIII ст. (2014)
Грищенко Ю. - Етапи та особливості процесу формування болгарської етнічної меншини України (2014)
Самчук Т. - Викладання фехтування в Університеті Св. Володимира (1834–1849 рр.) (2014)
Єгоров В. - Проблема української мови в народній просвіті та питання прогресу в українській та російській публіцистиці 1860–1880-х рр. (2014)
Плюта Н. - Створення франко-німецької колоніальної антанти і французьке суспільство (2014)
Бородій А. - Розвиток єврейського господарства на орендованих і приватновласницьких землях Правобережжя (1882–1914 рр.) (2014)
Табунов В. - Идея и попытка возрождения Греко-католической церкви: белорусско-украинские связи конца ХIХ — начала ХХ столетий (2014)
Басенко І. - Практика адміністративного та судового переслідування преси Києва за матеріалами цензурних звітів (1907 — липень 1914 рр.) (2014)
Магурчак А. - Швейцарська місія Андрія Жука 1915 р. (2014)
Тимченко Р. - Протиріччя С. Петлюри і Є. Петрушевича в умовах реалізації Акту злуки (2014)
Зенич І. - Процес підготовки виборчих матеріалів під час виборів до Всеросійських установчих зборів на Київщині (2014)
Білан С. - Діяльність Всеукраїнського агрономічного товариства та його роль у розвитку дорадництва в Україні (2014)
Разиграєв О. - Луцька в’язниця між двома світовими війнами: становлення, організація, особливості функціонування (2014)
Киричевський І. - Система переселенських органів УРСР (1925–1930 рр.) (2014)
Гарматний В. - Аграрный вопрос в программе коммунистической партии Польши (1918–1938 гг.) (2014)
Горобець О. - Комісія з історії Вітчизняної війни АН УРСР: створення та початок діяльності (2014)
Артьомов І. - Регіональна політика країн Вишеградської четвірки: досвід для України (2014)
Харлан Г. - Зовнішньополітичні орієнтири ФРН у східноєвропейській політиці Г. Шредера (1998–2005 рр.) (2014)
Барабаш Т. - До питання про взаємовплив рукописної та друкованої книги в Україні: особливості письма міської канцелярії Ліська середини XVII ст. (2014)
Яценко В. - Особливості зображення гетьмана Івана Мазепи в сучасній російській історіографії: головні тенденції (2014)
Дзагалов А. - Характеристика штаб-офицеров и генералов отдельного кавказского корпуса в воспоминаниях князя Д.И. Святополк-Мирского (2014)
Кліш А. - Польський суспільно-християнський рух у Галичині: історіографія проблеми (1900–1980-ті рр.) (2014)
Годунова Л. - Діяльність інституту податних інспекторів у Наддніпрянській Україні (1885–1917 рр.): дожовтнева історіографія (2014)
Мараєв В. - Історіографія діяльності дипломатичний делегацій та представництв України на Дону у 1917–1919 рр. (2014)
Зиль В. - Соціально-демографічні процеси на Волині 1939–1959 рр. у сучасній зарубіжній історіографії (2014)
Примаченко Я. - Антиколоніальний дискурс ОУН/УПА в сучасному українському контексті боротьби за європейську ідентичність (2014)
Ріжняк Р. - Становлення та розвиток комп’ютерних технологій навчання у вищій школі України в другій половині ХХ — на початку ХХІ століття: історіографія проблеми (2014)
Брайлян Є. - Федерація Вест-Індії (1958–1962) (2014)
Долженко Ю. - Краніологічне дослідження поховань XX ст. у Володимирі-Волинському за 2013 рік, Златогорський О. (2014)
Блануца А. - Studia z dziejόw stosunkόw Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim w XVI–XVII wieku). Pod redakcją M. Nagielskiego, K. Bobiatyńskiego i P. Gawrona. — Zabrze-Tarnowskie Gόry, 2013. — 413 s. (2014)
Юга О. - Акти Волинського воєводства кінця XV–XVI ст. (із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві) / Підготовка до друку Андрія Блануци, Дмитра Ващука, Дмитра Вирського (латиномовні документи). — К.: Інститут історії України НАН України, 2014. — 154 с. (2014)
Содержание (2016)
Rusanov R. A. - Analytical method for profiling of radial stator blades of turbine stages, Rusanov A. V., Lampart P., Chugay M. A. (2016)
Линник А. В. - Расчетные и экспериментальные исследования проточных частей ПЛ20 для модернизации гидротурбин Кременчугской гидроэлектростанции, Рябова С. А., Варенко В. Д., Рябов А. В., Хорев О. Н. (2016)
Гриценко Н. И. - Метод проектирования проточных частей высоконапорных шахтных вентиляторов и тягодутьевых машин, Голощапов В. Н. (2016)
Бозбей Л. С. - Элементарная конвективная ячейка в слое несжимаемой, вязкой жидкости и её параметры, Костиков А. О., Ткаченко В. И. (2016)
Фридман М. М. - Оптимальное проектирование трубчатых стержневых конструкций, подверженных коррозии (2016)
Pankratov A. - Layout problems for arc objects in convex domains, Romanova T., Kotelevskiy A. (2016)
Сергієнко І. В. - Побудова та дослідження операторів ермітової інтерлінації функцій двох змінних на системі неперетинних ліній із збереженням класу диференційовності, Литвин О. М., Литвин О. О., Ткаченко О. В., Грицай О. Л. (2016)
Филенко В. В. - Комбінована фотоелектрична установка з концентратором та водневим накопичувачем енергії, Соловей В. В. (2016)
Abstracts and References (2016)
Анохіна Т. О. - Лакуни питальних речень vs теорія мовленнєвих актів (2017)
Білоусенко П. І. - Словотвірні типи іменників pluraliatantum у давній русько-українській мові ХІ - ХІІІ ст., Бойко Л. П. (2017)
Бондаренко О. Є. - Функційно-стилістичний потенціал односкладних речень (2017)
Вашист К. М. - Специфіка трансляції стилістичної складової англомовних рекламних текстів, Домашенко Т. В. (2017)
Дзюбіна О. І. - Визначення статусу новостворених лексичних одиниць в англомовному сегменті соціальних мереж Twitter та Facebook (2017)
Yehorova O. - Indefinite Quantity in Language and Cognition: Imagery-Evaluative Perspective (2017)
Zhulavska O. - Translation Transformations in the Interpretation Process of Nominations Representing the Concept Terrorism (Based on British and Ukrainian Newspaper Discourse), Piantkovska A. (2017)
Kulish V. - Integration of Verbal Units of Personified Poetical Silence Images in Literary Discourse, Lashch К. (2017)
Медвідь О. М. - Лінгвопрагматичні особливості перекладу бізнес- та військової термінології в політичних промовах, Ходцева А. О., Дяченко І. О. (2017)
Stepanov V. - Corpus Approach to Defining a Dominant Way of Adequate Proverb Translation, Baranova S. (2017)
Смольницька О. О. - Мікроконтекст і макроконтекст у сучасному українському перекладознавстві: спільна символіка у вибраній ліриці сера Філіпа Сідні (1551/54 – 1586/87) та Ричарда Лавлейса (1617/18 – 1656/58) (2017)
Shvachko S. O. - Peculiarities of the Paroemiological Units vs Translation, Khaba N. V. (2017)
Shvachko S. O. - Word-Building Processes vs Slang Subsystem, Korzh E. F. (2017)
Shumenko O. - Stylistic Translational Issues Within English-Speaking Political Texts, Aleksandrova H. (2017)
Омельчук Ю. О. - Контекстологічний аналіз медіатекстів (на матеріалі псевдоновини "Conspiracy Theorist Convinces Neil Armstrong Moon Landing Was Faked") (2017)
Боклах Д. Ю. - Топос міста в поезії "У Вільні, городі преславнім" Т. Г. Шевченка: синхронізація історичних подій і трагічних обставин життя у просторовому континуумі міста (2017)
Горболіс Л. М. - Екокультурний вектор образу головного героя роману Мирослава Дочинця "Горянин. Води Господніх русел" (2017)
Жиленко І. Р. - Емігрантська ленініана в малій прозі українських та російських письменників міжвоєнної доби (2017)
Зелік О. - Літературознавчі погляди Михайла Могилянського і неокласиків: зіставний аспект (2017)
Михайлин І. Л. - Масова людина в літературній критиці Дмитра Писарєва (2017)
Черниш А. Є. - Деструктивні форми рецепції посттоталітарного дискурсу в романі С. Процюка "Інфекція" (2017)
Штепенко А. Г. - Метатекстова основа та створення авторського міфу про творця у драмі М. Арбатової "Заздрісник" (2017)
Єнікєєва С. М. - Відгук офіційного опонента С. М. Єнікєєвої на дисертацію О. Л. Овсянко "Структурно-семантичні модифікації англомовних прислів'їв у художньому та публіцистичному дискурсах", подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (2017)
Вихідні дані (2017)
Ковальова Т. І. - Екстериторіальна дія закону України про кримінальну відповідальність у просторі (2017)
Матвійчук В. В. - Безпосередній об’єкт злочину порушення недоторканності приватного життя (стаття 182 Кримінального кодексу України) (2017)
Олійник В. П. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого ст. 243 КК України (2017)
Присяжний В. М. - Сучасне розуміння об’єкта злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів (2017)
Савенкова Т. Г. - Суб’єкт злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (2017)
Сергійчук В. - Таємниця за часів Козаччини і Гетьманської держави (2017)
Харь І .О. - Суб’єкт злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування,об’єднань громадян і злочини проти журналістів (2017)
Карпенко М. І. - Проблема агресивної поведінки та насильства під час примушування до виконання цивільного правочину, Соловйова А. М. (2017)
Кубрак П. М. - Досудове провадження в кримінальному процесі за кримінально-процесуальним кодексом України 1961 року (2017)
Персоналії (2017)
Привітання (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Денисов С. Ф. - Корупційні правопорушення у сфері фізичної культури і спорту, Кулик С. Г. (2017)
Аракелян Р. Ф. - Деякі аспекти впровадження інституту медіації в кримінальному провадженні України (2017)
Карпенко М. І. - Окремі питання злочинів проти правосуддя (2017)
Матвійчук В. К. - Витоки, ґенеза інших заходів кримінально-правового характеру на теренах України (2017)
Мороз В. Г. - Витоки, генеза місця вчинення злочину як ознаки об’єктивної сторони злочину та сучасний стан проблеми (2017)
Присяжний В. М. - Витоки кримінально-правової охорони мисливської фауни в Україні в X — XIV століттях (2017)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (2017)
Шестаков В. Ю. - Суб’єктивна сторона складу злочину незаконне полювання (2017)
Турлова Ю. А. - До питання методології дослідження детермінант екологічної злочинності (2017)
Кубрак П. М. - Порівняльне дослідження початку кримінального провадження в Україні за КПК України 1961 та 2012 років (2017)
Персоналії (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Титул, зміст (2010)
Барміна Г. - День медика: вшановуючи тих, хто щоденно рятує людське життя! (2010)
Вітаємо з ювілеєм Озара Петровича Мінцера! (2010)
Михайлов Борис Владимирович: к 60-летию со дня рождения (2010)
Бабушкина А. - Неотложная кардиология: реальность и перспективы (по материалам научно-практической конференции) (2010)
Чудутова Д. - Артериальная гипертензия: новые подходы к лечению (2010)
Шибаева А. - Арифметика здоровья! Фармацевтическая экономика: современные подходы (2010)
Снегирёв Ф. Г. - "Человек и лекарство-2010". Современные возможности фармакотерапии артериальной гипертензии (2010)
Компанія Берінгер Інгельхайм підтверджує безпеку телмісартану (прес-реліз) (2010)
Барміна Г. - 25 років на варті життя! Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги (2010)
Віленський Ю. - Практична енциклопедія найвищих умінь у медицині. Роздуми про працю "Медицина невідкладних станів" за редакцією професора І. С. Зозулі (2010)
Новые перспективы лечения астмы (2010)
Малєй М. - 100-річчю Всеукраїнського лікарського товариства присвячується… (2010)
Бабушкина А. В. - Современная наука — практике (дайджест публикаций ведущих зарубежных медицинских журналов по проблемам педиатрии) (2010)
Перехрестенко П. М. - Плазма крові донорів: виробництво та використання в Україні, Назарчук Л. В., Терещук Т. О. (2010)
Чекман І. С. - Клініко-фармакологічні властивості наночастинок заліза, Дорошенко А. М. (2010)
Инновационные методы в терапии герпесвирусных инфекций (2010)
Козачок Н. Н. - Лидер ХХI века в лечении болевого синдрома, Селюк М. Н. (2010)
Юрьев К. Л. - Силимарин: эффекты и механизмы действия, клиническая эффективность и безопасность. Часть II. Обзор доказательств клинической эффективности и безопасности (2010)
Садовий І. С. - Тяжкий перебіг грипу А/Каліфорнія/04/2009(H1N1), ускладненого негоспітальною пневмонією з фульмінантним перебігом, Вдовиченко В. І., Бичков М. А., Бодревич Б. Б., Садовий А. І., Садова-Кудиба О. І., Маркова Т. І., Подорожний О. П., Войтович О. В., Рібун Б. Й., Канарейкін А. В., Панасюк Е. В., Кузик П. В. (2010)
Строй О. О. - Ступінчаста антибактеріальна терапія при блискавичній спонтанній гангрені калитки, Мицик Ю. О., Шатинська І. С., Шуляк О. В. (2010)
Денисюк В. І. - Пневмонії: сучасні стандарти діагностики та лікування, Денисюк О. В. (2010)
Березин А. Е. - Биологические прогностические факторы риска у пациентов с внебольничной пневмонией. Клиническое значение, ожидания и перспективы (обзор литературы) (2010)
Дудник А. Б. - Мультирезистентний туберкульоз з поліорганним ураженням, Маргітич В. О. (2010)
Воловар О. С. - Можливості променевої діагностики патології скронево-нижньощелепного суглоба (огляд), Маланчук В. О., Жуковцева О. І. (2010)
Данчин А. А. - Эндоскопический доступ в большую цистерну мозга как методика лечения окклюзионной гидроцефалии, осложненной многоуровневым спаечным процессом понтинных цистерн (2010)
Сич Н. С. - Особливості когнітивних порушень у хворих в гострий період інфаркту мозку, Боброва В. І., Зозуля І. С. (2010)
Крамарева В. Н. - Показатели свертывающей системы крови и противотромботические механизмы у больных эссенциальной артериальной гипертензией, Луговской Э. В. (2010)
Яргин С. В. - Стволовые клетки и клеточная терапия: на пути к доказательной медицине (2010)
Васюк Ю. А. - Ответ на: С.В. Яргин. Об ударно-волновой терапии в кардиологии: краткое сообщение. Укр. мед. часопис, 2(76): 89–90, Хадзегова А. Б., Школьник Е. Л. (2010)
Титул, зміст (2010)
Гриневич О. Й. - Уроки 7-ї Міжнародної конференції з актуальних інфекційних хвороб. Атланта, США, 11–14 липня 2010 р. , Семенюк О. М. (2010)
Чудутова Д. - Захист дітей від інфекційних хвороб (2010)
Попередження епідемій інфекційних хвороб: українські реалії (2010)
Устінов О. - Державні закупівлі: на шляху до оптимізації (2010)
Затверджено новий навчальний план підготовки лікарів (2010)
Чудутова Д. - Гуманітарну допомогу від уряду Іспанії передано Олександрівській клінічній лікарні (2010)
Створено Координаційну раду з питань надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет (2010)
Устінов О. - В Україні вперше успішно проведено операцію Norwood (перший етап хірургічної корекції синдрому гіпоплазії лівих відділів серця) (2010)
В Україні проведено унікальну операцію (2010)
Устінов О. - В Україні закладені основи національної телемедичної мережі (2010)
Правила виклику бригади швидкої медичної допомоги у м. Києві (2010)
Чекман І. С. - Фізико-хімічні та фармакологічні властивості вісмуту і нановісмуту. Перспективи застосування нановісмуту в дерматологічній та сифілідологічній практиці, Степаненко В. І. , Коляденко В. Г. , Степаненко Р. Л. , Коновалова Т. С. , Горпинич О. П. (2010)
Залесский В. Н. - Молекулярная диагностика: лазерная сканирующая и проточная цитометрия в исследовании апоптоза (2010)
Пархоменко О. М. - Нові можливості фармакологічного впливу на прогноз у хворих на інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST та гострою серцевою недостатністю, Кожухов С. М. , Іркін О. І. , Лутай Я. М. (2010)
Кардиологические препараты: вопросы и ответы (2010)
Полякова Д. - Эскузан капли — патогенетическое средство при болезнях вен. Преимущество лечения на ранних стадиях (2010)
Арабханова М. А. - Фезам в комплексном лечении нарушений мозгового кровообращения, Пышкина Л. И. , Кабанов А. А. , Колесникова Т. И. , Ясаманова А. Н. , Мартынов М. Ю. , Гусев Е. И. (2010)
Plastospray® — аэрозольная повязка в виде спрея (более чем 50-летний мировой опыт применения) (2010)
Кравчун Н. А. - Клинический опыт применения фитопрепарата Зобофит в терапии аутоиммунного тиреоидита (2010)
Березин А. Е. - Донаторы NO в лечении пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями: перспективы клинического применения производных сиднонимина (2010)
Селюк М. Н. - Лизиноприл — единственный иАПФ, спасающий пациента в первые часы при остром инфаркте миокарда, Козачок Н. Н. (2010)
Бабушкина А. В. - Комбинированный препарат Кратал в терапии сердечно-сосудистых заболеваний (2010)
Щепотін І. Б. - Індивідуалізація хіміотерапії у хворих на рак шлунка (огляд літератури та власних досліджень), Васильєв О. В. , Розумій Д. О. , Приймак В. В. , Лукашенко А. В. , Жуков Ю. О. , Бурлака А. А. (2010)
ТАБЕКС®: лечение никотиновой зависимости — профилактика сердечно-сосудистых рисков (2010)
Березин А. Е. - Васкулярное ремоделирование и коронарный атеротромбоз. Клиническое и прогностическое значение (обзор литературы), Седень В. В. (2010)
Кожушко М. Ю. - Современные методы обследования в дифференциальной диагностике туберкулеза, Евстигнеев И. В. , Чёрный В. И. , Базильская О. В. , Кравец Т. Г. , Леликова Н. Ю. (2010)
Костіцька І. О. - Патогенетична роль адипоцитокінів у розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (огляд літератури) (2010)
Габиева Н. Н. - Морфофункциональное состояние сердца и особенности патогенеза развития артериальной гипертензии у женщин в период постменопаузы, Бахшалиев А. Б. (2010)
Яргин С. В. - Обзор книги D. J. Dabbs (2010) Diagnostic immunohistochemistry, 3rd edition, Elsevier (2010)
Яргин С. В. - К вопросу о корректной полемике об ударно-волновой терапии в кардиологии (2010)
Приходько А. М. - Сторінки життя і діяльності Феофіла Гавриловича Яновського (до 150-річчя від дня народження Ф. Г. Яновського) (2010)
Лисак В. П. - Правове регулювання відшкодування витрат при медикаментозному забезпеченні на регіональному рівні, Пашков В. М. (2010)
Сенюта І. Я. - Права законного представника пацієнта за законодавством України (2010)
Титул, зміст (2010)
Устінов О. - Національний проект "Здорова нація" — дорожня карта реформування медичної галузі (2010)
Устінов О. - Реформування охорони здоров’я: стратегія, тактика, ризики (2010)
Устінов О. - Ви написали — ми запитали! (2010)
Устінов О. - Фінансування державних цільових програм у сфері охорони здоров’я (2010)
Устінов О. - Перинатальна допомога: ціль розвитку тисячоліття = пріоритет реформування медицини (2010)
Подобрий М. - Актуальные проблемы организации эффективной работы педиатрической службы в Украине (2010)
Подобрий М. - Стратегические проблемы отечественной кардиологии: эволюция этиопатогенетических факторов и методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний (2010)
"Кусум Фарм" — європейська якість у фармакотерапії (2010)
Поздравляем! Профессор В.Н. Коваленко избран академиком НАМН Украины (2010)
З нагоди дня народження І.С. Чекмана (2010)
Гриневич О. Й. - Грип H1N1: уроки пандемії, Маркович І. Г. (2010)
Чудутова Д. - Вакцинація за віком, стан колективного імунітету та антивакцинальні кампанії: сучасна ситуація в Україні, Устінов О. (2010)
Ліщишина О. М. - Огляд сучасних інформаційних ресурсів поліпшення клінічної практики, Степаненко А. В., Кравець О. М. (2010)
Шуляк В. І. - Міжнародний досвід застосування інтегрованого клінічного протоколу в медичній практиці (огляд літератури) (2010)
Горачук В. В. - Підходи до проблеми управління якістю профілактичної допомоги, Орлова Н. М. (2010)
Чекман І. С. - Нанотехнології в пульмонології: перспективи розробки та впровадження нанопрепаратів, Горчакова Н. О., Бублік В. Л., Яковлева Н. Ю. (2010)
Залесский В. Н. - К 50-летию лазерной медицины: молекулярные механизмы лазерной биостимуляции (2010)
АРКОКСИЯ® (эторикоксиб) — революция в лечении острой и хронической боли (2010)
Применение статинов у больных высокого риска: путь от ожидания к клинической практике (2010)
Бабушкина А. В. - О проблеме неконтролируемой артериальной гипертензии (2010)
Костогрыз В. Б. - Особенности метаболизма оксида азота у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемической этиологии с имплантированным электрокардиостимулятором: возможности медикаментозной коррекции блокаторами бета-адренорецепторов, Туровская Т. В. (2010)
Беш Д. І. - Вплив стентування коронарних артерій на вибір та прихильність до подальшого лікування пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2010)
Зозуля І. С. - Догоспітальний етап ішемічного інсульту: "час — це мозок", Мошенська О. П., Камінський А. О. (2010)
Печінка А. М. - Гострі респіраторні захворювання: питання клінічної діагностики та лікування (лекція), Дземан М. І. (2010)
Бабушкина А. В. - Вопросы диагностики и терапии непродуктивного кашля (2010)
Полякова Д. - ЭВКАБАЛ — полезное и приятное лечение (2010)
Фролов В. М. - Синергизм противовирусного и иммуномодулирующего эффектов: Иммустат и Мефенаминовая кислота-Дарница, Соцкая Я. А., Круглова О. В. (2010)
Ослабленному организму поможет Ингавирин® (2010)
Пономарчук В. С. - Поливитаминные комплексы с каротиноидами в офтальмологической практике: основания для применения, диагностическая ценность и потенциальная клиническая эффективность (2010)
Паламарчук В. І. - D-ларгін ФС® від ЗАT "Лекхім-Харків": високоефективний препарат від вітчизняного виробника з міжнародним сертифікатом якості, Гвоздяк М. М., Шуляренко О. В. (2010)
Марієвський В. Ф. - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterococcus faecalis у хірургічних стаціонарах України у 2009 р., Салманов А. Г., Доан С. І. (2010)
Адаменко О. І. - Оригінальний спосіб підготовки кишечника до діагностичних та лікувальних процедур, Пироговський В. Ю., Сорокін Б. В., Тащієв Р. К., Злобенець С. О., Тараненко А. О., Плем’яник С. В., Лященко М. М., Задорожній С. П. (2010)
Титул, зміст (2010)
Снєгірьов П. - Вітаємо з ювілеєм! ВАТ "Фармак" — 85 років (2010)
Колесник М. - Проблемные вопросы эндокринной патологии. Диагностика, инновационные подходы к лечению (2010)
Мендрік О. - Перспективи використання оцінки медичних технологій в Україні. Досвід провідних країн світу (2010)
Городецкая А. - На шаг ближе к Европе: в Украине появилась первая референс- клиника (2010)
Масний О. - Актуальні питання реабілітації сучасної неврології, психіатрії та наркології (2010)
Устінов О. - Адміністративна реформа: що чекає українських вчених (2010)
Устінов О. - Рівень надання паліативної допомоги — показник цивілізованості держави та гуманності суспільства (2010)
Принципи діагностики та лікування хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання (2010)
Які ліки обов’язково мають бути наявні в ЛПЗ на період епідемії грипу та ГРВІ? (2010)
Стандарт надання адміністративної послуги з ліцензування медичної практики (2010)
Кирилова Л. Г. - Вроджені вади розвитку центральної нервової системи — нагальна медико-соціальна проблема державного значення, Лисиця В. В. (2010)
Михайлович Ю. Й. - Оцінка й адаптація системи клінічних індикаторів якості надання медичної допомоги хворим на рак грудної залози, Гайсенко А. В., Журбенко А. В. (2010)
Перехрестенко П. М. - Донорство крові, її компонентів: проблеми та шляхи вирішення, Назарчук Л. В. (2010)
Чекман І. С. - Нанотехнології в педіатричній практиці: стан, перспективи досліджень, Горчакова Н. О., Охотнікова О. М., Яковлева Н. Ю. (2010)
Салманов А. Г. - Резистентність бактерій до антисептиків та дезінфікуючих засобів, Марієвський В. Ф., Хобзей М. К. (2010)
Бабушкина А. В. - Современная наука — практике (дайджест публикаций ведущих зарубежных медицинских журналов) (2010)
ЛІКОПІД: новий імуномодулятор (2010)
Ингавирин® — инновационный противовирусный препарат с подтвержденной эффективностью (2010)
Щербак И. Б. - ГИВАЛЕКС в профилактике и лечении заболеваний полости рта и глотки (2010)
Бабушкина А. В. - Острый бронхит: современные представления (2010)
Щербак И. Б. - Простудные заболевания: профилактика и лечение с позиций доказательной медицины (по материалам библиотеки Кокрановского сотрудничества) (2010)
Березин А. Е. - Клиническое и прогностическое значение биологических маркеров в стратификации пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями (обзор литературы) (2010)
Лишневская В. Ю. - Особенности лечения хронической сердечной недостаточности у лиц пожилого возраста (2010)
Скибчик В. А. - Досвід застосування різних схем комбінованої терапії хворих з артеріальною гіпертензією високого і дуже високого ризику, Бабляк С. Д. (2010)
Зербіно Д. Д. - Синдром Марфана: історичний ракурс і сучасний погляд на етіологію, патогенез, діагностику, клініку та лікування, Ольхова О. В., Жураєв Р. К. (2010)
МІРІСТАМІД-ЧПК: місцевий антисептик — актуально, як завжди! (2010)
Мищенко Т. С. - Хроническая ишемия мозга (критерии диагностики, новые возможности лечения), Лапшина И. А., Мищенко В. Н. (2010)
Юдин В. - Успешный болгарский силимарин!, Сергиенко О., Смольянинова И. (2010)
Терновенко О. - "АстраЗенека" открывает новую страницу в терапии сахарного диабета (2010)
Вікторов О. П. - Проблеми та перспективи отримання інформації про побічні реакції, спричинені нестероїдними протизапальними препаратами, шляхом анонімного опитування пацієнтів (погляд на проблему), Кашуба О. В. (2010)
Маланчук В. О. - Естетична медицина в аспекті застосування високих технологій (огляд літератури та власних досліджень), Чекман І. С., Степаненко В. І., Рибачук А. В. (2010)
Редакція "Українського медичного часопису" висловлює співчуття з приводу смерті видатного українського медика Юрія Спіженка (2010)
Вороненко Ю. В. - Скарбниця пам’яті, Криштопа Б. П. (2010)
Середа Т. М. - Конституційно-правова система: аналіз наукового доробку (2016)
Чобіток В. І. - Механізм формування міжнародної валютної системи: теоретичний аспект, Черняєва А. О. (2016)
Чужиков В. І. - Екологічна парадигма в системі міжнародних економічних координат, Лещенко К. А. (2016)
Яценко О. М. - Перспективи подальшого розвитку інфраструктури агропродовольчого сектора України в умовах посилення євроінтеграційних процесів, Завадська Ю. С. (2016)
Марков Б. М. - Генезис поняття "роздрібна торгівля" (2016)
Тополенко Н. М. - Проблеми та особливості реформування процедур публічних закупівель в державних підприємствах, Мартинюк О. М. (2016)
Новак І. М. - Капітал інституційних інвесторів як альтернативне джерело інвестування аграрного сектора країни (2016)
Плисенко Г. П. - Еволюція теорії брендингу як фактор формування конкурентних переваг на ринку освітніх послуг (2016)
Поляк-Свергун М. М. - Розвиток інституційно-венчурного бізнесу в Україні (2016)
Супрун С. Д. - Методичні підходи до формування комуніційної програми просування товарів на міжнародні ринки (2016)
Шабельник Л. Ю. - Підходи до класифікації стандартів та систем технічного регулювання продукції в Україні (2016)
Мартинюк О. А. - Аналіз стратегічних пріоритетів розвитку закладів охорони здоров’я Одеського регіону, Курдибанська Н. Ф. (2016)
Маршук Л. М. - Принципи формування фінансово-ресурсного потенціалу підприємства (2016)
Мельник І. М. - Аналіз ефективності соціально-економічної діяльності підприємств сфери товарного обігу (2016)
Новак Н. П. - Управління розвитком агроформувань з виробництва органічної продукції (2016)
Ногачевський О. Ф. - Вплив франчайзингу на динаміку розвитку підприємництва в аграрній сфері (2016)
Полозова Т. В. - Сучасні інтеграційні форми промислових підприємств: теоретико-аналітичний аспект (2016)
Прийма Л. Р. - Розвиток підприємства: теоретичні аспекти, Чухрай Н. І. (2016)
Рашман Б. Г. - Підвищення якості господарських рішень на засадах інтеграції інформаційної та організаційної моделей підприємства (2016)
Савка Ю. В. - Контекст та робочі принципи бюджетування як технології управління (2016)
Сєвідова І. О. - Мотивація праці працівників як фактор підвищення ефективності виробництва (2016)
Ситник Й. С. - Змістовно-сутнісне розуміння інтелектуалізації систем менеджменту підприємств та її специфіка (2016)
Стрий Л. А. - Глобальная экономика: современное состояние глобальных рынков (2016)
Ступіна Ю. Ю. - Науково-методичний підхід до управляння змінами в межах організаційно-економічного забезпечення на підприємствах машинобудування (2016)
Толкачева Г. В. - Особенности жизненного цикла инфокоммуникационных услуг (2016)
Тронь С. П. - Модель оцінювання ефективності технологій інформаційного забезпечення (2016)
Фещур Р. В. - Концептуальна модель формування мотиваційних інструментів розвитку підприємств, Любомудрова Н. П. (2016)
Філатова Л. С. - Оцінювання конкурентоспроможності підприємства на основі методів стратегічного маркетингу, Волчаста К. В. (2016)
Швець Є. В. - Особливості формування структури інноваційного потенціалу підприємства, Шамота О. А. (2016)
Ступень Н. М. - Фактори розвитку рекреаційного потенціалу територій (2016)
Львова Я. Я. - Аналіз теорій власності в сучасній економічній теорії (2016)
Дяченко Н. В. - Оплатно-трудові новації – 2016 (2016)
Олексин А. Г. - Основи проведення маркетинг-менеджменту ліквідністю комерційного банку та його вплив на банківську систему України (2016)
Палійчук Т. В. - Фіскальна децентралізація: досвід Польщі та можливості його використання в Україні (2016)
Підчоса Л. В. - Реструктуризація бюджетної системи як умова досягнення фінансової стабільності (2016)
Позднякова Л. О. - Теоретичне обгрунтування сутності принципів системи соціального страхування (2016)
Полинюк Н. І. - Роль місцевих бюджетів в економічному розвитку регіонів (2016)
Примостка О. О. - Методологічні підходи до побудови кластерної моделі в регіональній політиці ЄС (2016)
Простебі Л. І. - Стан дохідної частини місцевих бюджетів у контексті трансформаційних процесів у бюджетній сфері (2016)
Рябушка Л. Б. - Вплив фінансової децентралізації на соціально-економічний розвиток території, Мерщій Б. Є. (2016)
Сідельникова Л. П. - Асиметрії формування ресурсів пенсійного фонду України (2016)
Толуб’як В. С. - Закордонні орієнтири реформування вітчизняної пенсійної системи, Горин В. П. (2016)
Шульга К. Д. - Міжнародний досвід консолідації банків (2016)
Попиченко Д. А. - Проблеми складу і структури обігових активів сільськогосподарських підприємств та їх ефективне використання (2016)
Пустяк О. В. - Нормативно-правові та практичні аспекти комп’ютерного аудиту в Україні (2016)
Трачова Д. М. - Амортизаційна політика інших держав: досвід та перспективи застосування (2016)
Шерстюк О. Л. - Забезпечення упевненості користувачів фінансової інформації за результатами аудиту (2016)
Мандріка А. Ю. - Використання динамічної моделі оцінювання ефективності на основі використання підходу до оболонкового аналізу даних для дослідження діяльності енергорозподільчих підприємств України (2016)
Ревенко Д. С. - Концепція моделювання діагностики й управління стійкістю соціально-економічних систем (2016)
Титул, зміст (2011)
Барміна Г. - Новий фармацевтичний виробник "Фармекс Груп": якісні ліки для повноцінного життя (2011)
Избран президент НАМН Украины (2011)
У персональному складі головних позаштатних спеціалістів МОЗ України відбулися радикальні зміни (2011)
Городецька А. - Сучасні питання торакоабдомінальної онкології (2011)
Регенеративна медицина: стан та перспективи розвитку в Україні (2011)
Устинов А. - Реализация реформы здравоохранения в Украине (2011)
Устінов О. - Реалізація реформи охорони здоров’я: пілотні проекти (2011)
Пархоменко А. Н. - Украинский регистр острого инфаркта миокарда как фрагмент Европейского: характеристика больных, организация медицинской помощи и госпитальная терапия, Лутай Я. М., Даншан Н. (2011)
Шагинян В. Р. - Гепатит В: контроль, эрадикация, элиминация?, Сергеева Т. А. (2011)
Чекман І. С. - Наногенотоксикологія: вплив наночастинок на клітину, Говоруха М. О., Дорошенко А. М. (2011)
Березин А. Е. - Регуляторы активности матриксных металлопротеиназ как новые биологические маркеры кардиоваскулярного ремоделирования (обзор литературы) (2011)
Пархоменко А. Н. - Безопасность и эффективность двойной антитромбоцитарной терапии ацетилсалициловой кислотой и клопидогрелом на фоне применения ингибитора протонной помпы после перенесенного острого коронарного синдрома: результаты многоцентрового украинского исследования, Лутай Я. М., Иркин О. И., Гурьева О. С., Степура А. А., Белый Д. А. (2011)
Никула Т. Д. - Терапія артеріальної гіпертензії препаратом Ко-Диротон — фіксованою комбінацією лізиноприлу та гідрохлоротіазиду, Осташевська Т. Г., Карпенко О. В., Кисіль С. С., Росяєва Л. В., Пасько І. В. (2011)
Бабушкина А. В. - Экватор: эффективный контроль артериальной гипертензии (2011)
Современные технологии в борьбе с болью (2011)
Солошенко О. С. - Выбор препарата группы ингибиторов АПФ: эффективность, безопасность и доступность для пациента, Сергиенко О. М. (2011)
Щербак И. Б. - Боль в горле у детей: минимум лекарств — максимум эффективности (2011)
Бабушкина А. В. - Острые респираторные вирусные заболевания и бронхообструктивный синдром (2011)
Войтенко Г. Н. - Мефенаминовая кислота-Дарница: уменьшая лихорадку, активирует иммунную защиту (2011)
Скрипник Р. Л. - Новое в лечении синдрома сухого глаза, Скрипниченко И. Д. (2011)
Залесский В. Н. - Дисрегуляция иммуновоспалительного ответа — ключевой фактор развития хронических (неинфекционных) заболеваний человека. Терапевтический потенциал куркумина (2011)
Чоп’як В. В. - Ризик розвитку патологічних станів у студентської молоді під впливом тютюнопаління, Зубченко С. О. (2011)
Мошенська О. П. - Фатальний ішемічний інсульт: особливості найгострішого періоду (2011)
Мамчич В. І. - Вибір способу оперативного лікування хворих із гігантською виразкою шлунка, Грузинський О. В. (2011)
Бичков М. А. - Гістологічна картина слизової оболонки стравоходу у пацієнтів, які тривало застосовують нестероїдні протизапальні препарати (2011)
Бідненко С. І. - Оцінка інформативності комплексного мікробіологічного та серологічного дослідження для етіологічної діагностики гематогенного остеомієліту хребта, Сташкевич А. Т., Лютко О. Б., Шевчук А. В., Скородєд Т. М. (2011)
Салманов А. Г. - Мікробна контамінація антисептичних та дезінфікуючих засобів у хірургічних стаціонарах, Марієвський В. Ф. (2011)
Мальцев Д. В. - Випадок ятрогенного аспергільозу ретробульбарної клітковини і лімбічного герпесвірусного енцефаліту у пацієнтки з дефіцитом мієлопероксидази фагоцитів, Климчук В. В. (2011)
Прокопчук В. С. - Справа лікаря М. В. Рум’янцева, Шинкарчук В. Ф. (2011)
Зозуля І. С. - Учений, педагог, лікар: до 105-річчя від дня народження Дмитра Івановича Панченка (2011)
Рецензія на підручник "Пульмонологія та фтизіатрія" (2011)
Рецензія на цикл навчальних посібників для лікарів-терапевтів (2011)
Рецензія на підручник "Доказова внутрішня медицина" (2011)
Титул, зміст (2011)
Звернення головного редактора з нагоди започаткування нового проекту "Академія — дистанційне навчання on-line" (2011)
Від медичного обслуговування — до охорони здоров’я (із щорічного послання Президента до Верховної Ради України) (2011)
НАМН Украины: время перемен (2011)
Устінов О. - Медичні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС: 25 років потому (2011)
Устінов О. - Вплив Чорнобильської аварії на розвиток патології щитоподібної залози (2011)
Устінов О. - Успішна Полтавщина — успішна медицина (2011)
Барміна Г. - День здоров’я в Києві: кваліфікована медична допомога стає доступнішою (2011)
К юбилею нашего учителя — профессора С. К. Евтушенко (2011)
Логановский К. Н. - Невостребованные Фукусимой психологические и нейропсихиатрические уроки Чернобыля, Логановская Т. К. (2011)
Бешлей І. А. - Система Novalung як альтернативний метод екстракорпорального газообміну при гострих та хронічних легеневих захворюваннях, Слабченко В. Г. (2011)
Чекман І. С. - Конвергентні технології — нанобіомедичний аспект, Небесна Т. Ю., Дорошенко А. М. (2011)
Розенфельд Л. Г. - Ранняя диагностика заболеваний сосудов нижних конечностей с применением инфракрасной термографии, Богдан Т. В., Тимофеев В. И., Венгер Е. Ф., Дунаевский В. И., Котовский В. Й., Назарчук С. С. (2011)
Рудень В. В. - Методика проведення та оцінки результатів експертних оцінок (на прикладі впровадження системи моніторингу здоров’я населення на рівні первинної медико-санітарної допомоги), Гутор Т. Г. (2011)
Симонов С. С. - Негоспитальная пневмония: классификация, диагностика, лечение (2011)
Бабушкина А. В. - Проблема толерантности к нитратам. Молсидомин (2011)
Щербак И. Б. - ТРИКАРДИН СЕРДЕЧНЫЕ КАПЛИ: фитотерапия, исцеляющая сердца (2011)
Солошенко О. И. - Артериальная гипертензия и метеозависимость: в поисках верного решения (2011)
Юрьев К. Л. - Силимарин: эффекты и механизмы действия, клиническая эффективность и безопасность. Часть III. Новые эффекты и области применения. Текущие клинические испытания (2011)
Щербак И. Б. - Спастическая абдоминальная боль в клинической практике (2011)
Юрьев К. Л. - Танакан в неврологической и терапевтической практике: на стыке специальностей (2011)
ПИКОСЕН®: новая перспектива в лечении запоров (2011)
Городецкая А. - "Полар Паудер Колд Пак": магнитная терапия в лечении боли (2011)
Лукьянчук Е. - Мастер-класс: современный алгоритм лечения хронической ишемии мозга (2011)
Щербак И. Б. - Фитокомплекс Зобофит: профилактика и лечение заболеваний щитовидной железы (2011)
Эндоскопия, абдоминальная хирургия и оперативная гинекология: решение проблемы предоперационной подготовки толстого кишечника (2011)
Матвєєва О. В. - До питання класифікації побічних реакцій лікарських засобів та підходів до їх диференціації (бібліографічний огляд), Вікторов О. П., Бліхар В. Є., Пухлик Б. М., Чоп’як В. В., Яйченя В. П., Логвіна І. О., Биканова І. І. (2011)
Салманов А. Г. - Оптимізація забезпечення гігієни рук медичного персоналу хірургічних стаціонарів (2011)
Кайдашев І. П. - Моніторинг алергенспецифічних імуноглобулінів Е в полтавській популяції з симптомами алергії в 2008–2010 рр. , Куценко Н. Л., Весніна Л. Е. (2011)
Цимейко О. А. - Вазоспазм у больных с разрывом артериальных аневризм переднего полукольца, осложненных внутримозговыми и внутрижелудочковыми кровоизлияниями, Аббасзаде Э. З., Мороз В. В., Скорохода И. И., Шахин Н. (2011)
Маланчук В. О. - Особливості відтворення функціональних навантажень в імітаційних моделях кісток середньої зони обличчя, Крищук М. Г., Короткоручко А. А. (2011)
Воловар О. С. - Неспецифічна іридотопічна діагностика стану внутрішніх органів при захворюваннях скронево-нижньощелепних суглобів, Маланчук В. О., Крижанівська О. О. (2011)
Кирик Д. Л. - Характеристика деяких біологічних властивостей кампілобактерій різного походження та їх вплив на епідемічний процес кампілобактеріозу (2011)
Козлов В. А. - Метаболизм кишечных газов и его роль в возникновении гастроинтестинальных симптомов (2011)
Яргин С. В. - Плесень в жилых помещениях: гигиенические и строительные аспекты (2011)
Указ Президента України № 467/2011 (2011)
Титул, зміст (2011)
День медичного працівника. Святкує Україна, святкує столиця (2011)
Ермолова Ю. - Как повысить эффективность лечения артериальной гипертензии (2011)
Національний проект "Нове життя" — складова реформування системи охорони здоров’я (2011)
Колесник М. - Современные методы лечения эндокринных заболеваний: взгляд украинских эндокринологов (2011)
Устінов О. - Серцево-судинна хірургія: сучасний стан і перспективи розвитку (2011)
Снєгірьов П. Г. - Світові обрії української хірургії (2011)
Устинов А. - Украина — Куба: расширение сотрудничества в области развития здравоохранения (2011)
В Украине состоялся 1-й Международный конгресс Евро-Азиатской ассоциации дерматовенерологов (2011)
Стерильные полы для лечебных учреждений (2011)
Матвєєва О. В. - Аналіз спонтанних повідомлень про побічні реакції лікарських засобів, Бліхар В. Є., Яйченя В. П., Логвіна І. О. (2011)
Дистанційне навчання в режимі on-line: нові можливості для професійного розвитку, нові перспективи (2011)
Лисенко Г. І. - Медикаментозне лікування пацієнтів із артеріальною гіпертензією, Ященко О. Б. (2011)
Коваленко В. М. - Патогенетичні аспекти розвитку остеопорозу у пацієнтів із ревматологічними хворобами як основа концепції лікування. Частина 1. Системний вторинний остеопороз. Роль глюкокортикоїдів. Інші чинники розвитку, Шуба Н. М., Борткевич О. П. (2011)
Зозуля И. С. - Миофасциальный болевой синдром: диагностика, лечение, Бредихин А. В. (2011)
Ванкомицин в лечении псевдомембранозного колита (реферат) (2011)
Юрьев К. Л. - Адеметионин при болезнях печени. Доказательное досье (2011)
Щербак И. Б. - Почечная колика в ургентной медицинской практике (2011)
Нифуроксазид ООО "Тернофарм" — исследование эффективности и безопасности (2011)
Биокерамические повязки CERDAK в лечении ран (2011)
"Колд Пак": физиотерапевтический подход в посттравматической реабилитации (2011)
Тизел Р. - Анализ некоторых основополагающих принципов реабилитации больных с последствиями инсультов на основе научно-доказательной практики, Марчук Ю. C. (2011)
Ладонько О. В. - Особливості анестезіологічного забезпечення дітей з ретинопатією недоношених, Єрофєєва Я. В., Атаманенко Л. В., Бариська І. О. (2011)
Воронков Л. Г. - Предиктори якості життя у хворих із хронічною серцевою недостатністю, Луцак О. О., Бабич П. М., Ляшенко А. В. (2011)
Кожухов С. М. - Діастолічна дисфункція лівого шлуночка у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда зі збереженою систолічною функцією: предиктори розвитку та вплив на перебіг госпітального періоду захворювання, Пархоменко О. М., Лутай Я. М., Корнацький Ю. В. (2011)
Треумова С. І. - Клініко-патогенетична роль ендотеліальної дисфункції в розвитку хронічного легеневого серця у пацієнтів із хронічною обструктивною хворобою легень (2011)
Черенько Т. М. - Клініко-гемодинамічні особливості у хворих із різними патогенетичними підтипами транзиторних ішемічних атак, Фартушна О. Є., Атаманенко О. А., Савченко І. Г., Поташев С. В., Носенко Н. М., Долженко М. М., Ласкаржевська Н. М. (2011)
Пишнов Г. Ю. - Підходи до оцінки ступеня вигоряння у осіб з напруженою працею за допомогою логістичних моделей, Кальниш В. В. (2011)
Зданевич Н. А. - Характеристика когнітивних порушень і нейрофізіологічних змін у постраждалих в результаті аварії на Чорнобильскій АЕС із посттравматичним стресовим розладом (2011)
Дзюба Д. О. - Досвід застосування каудальної анальгезії бупівакаїном у поєднанні з морфіном для післяопераційного знеболювання пацієнтів після герніопластики вентральних гриж: переваги, ускладнення та побічні ефекти, Бишовець С. М. (2011)
Устинович Ю. А. - Неинвазивная диагностика синдрома системного воспалительного ответа и полиорганной дисфункции у недоношенных новорожденных, Крастелева И. М., Котлинская Ю. В. (2011)
Удовенко Н. С. - Клініко-анамнестична характеристика хворих на офтальмогерпес — дані власних досліджень, Казмірчук В. Є. (2011)
Марієвський В. Ф. - Антибіотикорезистентність клінічних штамів Enterococcus faecalis у хірургічних стаціонарах України в 2010 р. , Салманов А. Г., Хобзей М. К. (2011)
Жураєв Р. К. - Синдром Марфана у чотирьох членів сім’ї: діагностика, клінічні прояви та особливості перебігу, Ольхова О. В. (2011)
Титул, зміст (2012)
Галуззю охорони здоров’я віднині керуватиме віце-прем’єр-міністр України (2012)
Устінов О. - Обрано академіків і членів-кореспондентів НАМН України (2012)
Устинов А. - Кардиохирургия и интервенционная кардиология: проблемы и перспективы развития (2012)
Харченко Т. - Профилактика инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий (2012)
Устинов А. - Украинские ученые разработали уникальный метод лечения косоглазия (2012)
Устінов О. - Національний проект "Нове життя": ідеологія, політика, шляхи реалізації (2012)
Устінов О. - Між Україною та Республікою Корея налагоджено співпрацю в галузі радіологічної науки, радіаційної медицини та безпеки (2012)
Макаров Анатолій Васильович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Попов Василь Антонович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ЛІКАР: до 60-річчя від дня народження професора Дзюблик Ірини Володимирівни (2012)
Анатолій Павлович Радзіховський: до 70-річчя від дня народження (2012)
Зозуля І. С. - Тактичні питання ведення хворих на гострий інфаркт мозку, Слабкий Г. О., Зозуля А. І. (2012)
Матвєєва О. В. - Біосиміляри. Питання безпеки їх застосування, Бліхар В. Є., Яйченя В. П. (2012)
Чекман І. С. - Взаємодія наночастинок оксиду заліза з клітиною та компонентами біомембрани, Дорошенко А. М. (2012)
Залесский В. Н. - Персонализированная медицина: перспективы использования нанобиотехнологий, Мовчан Б. А. (2012)
Лутай М. И. - Улучшение прогноза у больных со стенокардией: модификация образа жизни, фармакотерапия, Лысенко А. Ф. (2012)
Беляева О. А. - Комплексное лечение гнойно-воспалительных заболеваний у пациентов с синдромом диабетической стопы с применением ванкомицина, Радзиховский А. П., Крыжевский В. В., Беляев В. В., Уланович Л. И. (2012)
Юрьев К. Л. - Гептрал® (адеметионин) — гепатопротектор и антидепрессант (2012)
Соколова Л. К. - Сахарный диабет 2-го типа. Роль семейного врача (2012)
Березин А. Е. - Кардиотрофин-1 — новый прогностический маркер сердечной недостаточности (обзор литературы) (2012)
Щербак И. Б. - Ренорм: здоровье желудочно-кишечного тракта — от природы (2012)
Аронов Д. М. - Уроки первичной профилактики на примере применения розувастатина (2012)
Сиренко Ю. Н. - Некоторые аспекты применения омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний (2012)
Денисюк В. І. - Остеоартроз: стандарти діагностики та лікування за результатами доказової медицини, Денисюк О. В. (2012)
Паламарчук В. І. - Дослідження клінічної ефективності орнідазолу в абдомінальній хірургії, Сіряченко В. Г., Гвоздяк М. М., Шуляренко О. В., Гриневич В. І. (2012)
Жураєв Р. К. - Синдром Марфана: еволюція діагностичних критеріїв (2012)
Пархоменко А. Н. - Эффективность и безопасность раннего применения ингибитора If-каналов ивабрадина у больных с острым Q-инфарктом миокарда с синусовой тахикардией на фоне терапии блокаторами β-адренорецепторов, Лутай Я. М., Иркин О. И., Кушнир С. П., Кожухов С. Н. (2012)
Ходзицкая В. К. - Назальная обструкция: некоторые аспекты морфологии, этиопатогенеза, клиники и лечения, Ходзицкая С. В. (2012)
Талаева Т. В. - Ренин-ангиотензиновая система в кардиоваскулярной патологии: возможности фармакологической коррекции, Братусь В. В. (2012)
Маланчук В. А. - Возможности возобновления целостности орбиты и придаточного аппарата глаза у пострадавших с переломами средней зоны лица, Астапенко О. О., Чепурный Ю. В., Логвиненко И. П. (2012)
Мостовой С. Е. - Метод дисперсионного картирования электрокардиограммы в оценке распространенности сердечно-сосудистой патологии при скрининговом обследовании, Дынник О. Б., Киряцева И. Л., Стаднюк Л. А., Егорова Л. В., Стаднюк О. Л. (2012)
Скибчик В. А. - Прогностична цінність факторів ризику серцево-судинних захворювань для визначення тривалості життя 50-річних жінок, Бабляк С. Д., Матвієнко Ю. О. (2012)
Песоцкая Л. А. - Случай легочной формы аскаридоза у больного со множественной миеломой, Евстигнеев И. В., Никоненко В. А., Опрятная Т. О. (2012)
Мальцев Д. В. - Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія, асоційована з вірусом герпесу людини 6-го типу (2012)
Консультативна допомога у сфері охорони здоров’я: деякі питання її надання (2012)
Титул, зміст (2012)
Єрмолова Ю. - Медицина невідкладних станів: надбання, проблеми, перспективи (2012)
Щербак И. - Европейская практика и украинские реалии: открытый диалог (2012)
Лук’янчук Є. - Практичні аспекти діагностики та лікування уражень судин головного мозку (2012)
Поспелов Д. - Современный взгляд на ишемическую болезнь сердца и атеросклероз у больных системной красной волчанкой (2012)
Поспелов Д. - Как правильно лечить сахарный диабет 2-го типа: простые принципы, спасающие пациентам жизнь (2012)
Жигунова А. - Ожирение как мультидисциплинарная проблема: диагностика, лечение и предупреждение осложнений (2012)
Харченко Т. - Актуальные проблемы лечения больных с хронической обструктивной болезнью легких (2012)
Колесник М. - ЛОР-заболевания: профилактика, диагностика, лечение (2012)
Жигунова А. - Высокодозная брахитерапия: инновации в области топометрической подготовки и планирования (2012)
Пострелко В. М. - Клінічні та епідеміологічні дослідження синдрому залежності від алкоголю в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Логановський К. М., Бузунов В. О., Чорний О. І., Солонович С. І. (2012)
Салютін Р. В. - Перспективи трансплантації стовбурових клітин кордової крові у комплексному лікуванні хворих з онкогематологічною патологією, Паляниця С. С., Боголєпов В. М., Буслович О. В. (2012)
Черемухіна О. М. - Інформаційні системи і технології в офтальмології, Риков С. О., Александров І. В. (2012)
Маркович І. Г. - Аналіз загроз та оцінка ризиків, пов’язаних із використанням біологічних агентів, Гриневич О. Й., Маркович І. Ф. (2012)
Горева А. В. - Особенности состояния гемодинамики у больных с прогрессирующими когнитивными нарушениями, Слободин Т. Н., Головченко Ю. И. (2012)
Спаська Г. О. - Ураження серцево-судинної системи у хворих на реактивний артрит (огляд літератури) (2012)
Банира О. Б. - Рак нирки: пошук універсального маркера, Строй О. О., Шуляк О. В. (2012)
Приходько В. Ю. - Остеоартроз и проблема хронической боли в терапевтической практике (2012)
Марценковский И. А. - Психозы подросткового возраста (2012)
Сохин С. А. - Комплексное лечение при хроническом обструктивном пиелонефрите, Мельник В. В. (2012)
Виничук С. М. - Изолированный инфаркт таламуса: клинические синдромы, диагностика, лечение и исход, Прокопив М. М., Трепет Л. Н. (2012)
Щербак И. Б. - Рациональная спазмолитическая терапия абдоминального болевого синдрома (2012)
Волков В. И. - Доппельгерц® Энерготоник-Н в лечении женщин с климактерическим синдромом, Строна В. И., Клещевникова Л. Л. (2012)
Курята О. В. - Аторвастатин в корекції дисліпідемії у пацієнтів із хронічною хворобою нирок ІІ і ІІІ стадії, зумовленою цукровим діабетом 2-го типу у поєднанні з ішемічною хворобою серця, Фролова Є. А. (2012)
Аляви А. Л. - Профилактика диастолической дисфункции левого желудочка при остром коронарном синдроме с элевацией сегмента ST, Кенжаев М. Л., Хаитов С. Ш., Кенжаев С. Р. (2012)
Шуба Н. М. - Нові аспекти патогенезу остеоартрозу та шляхи його корекції, Воронова Т. Д., Тарасенко Т. М., Крилова А. С. (2012)
Дзюба А. Н. - Нейропластичность в терапии при депрессивных расстройствах, Хаустова Е. А., Безшейко В. Г. (2012)
Осташевская Т. Г. - Органопротекторные возможности комбинированной терапии блокаторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов с высоким кардиоваскулярным риском, Карпенко Е. В., Кисиль С. С., Красюк Э. К., Алексеева Н. Г., Пасько И. В., Росяева Л. В., Рязанова-Альмужная Ю. В. (2012)
Сич Н. С. - Патогенетичні аспекти розсіяного склерозу (2012)
Гавриленко Т. І. - Цитокінпродукуюча властивість мононуклеарних клітин та рівень ендотеліну в плазмі крові у хворих на стабільну стенокардію напруження, Слободський В. А., Корніліна О. М., Ломаковський О. М. (2012)
Березин А. Е. - Прогностический потенциал маркеров провоспалительной активации у пациентов с ишемической болезнью сердца: результаты проспективного 1-годичного исследования, Самура Т. А., Березина Т. А., Чуприна С. А. (2012)
Воловар О. С. - Прояви патологічних змін травної системи у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба (2012)
Корнійчук О. П. - Стан первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні (2012)
Рекалов Д. Г. - Математическое моделирование патогенетических предикторов основных осложнений у больных в дебюте ревматоидного артрита (2012)
Кайдашев И. П. - Эволюция понятия "метаболический синдром" и его современное значение (2012)
Титул, зміст (2012)
Професія медика — це професія, дарована Богом (2012)
Ермолова Ю. - Как родить здорового ребенка? (2012)
Харченко Т. - Подходы к ведению больных с нарушениями ритма сердца (2012)
Устінов О. - Як лікуватися по-людськи? Погляд пацієнтів (2012)
Щербак И. - Резистентность микроорганизмов: эра антибиотиков уходит в Лету? (2012)
Харченко Т. - "Вейновские чтения в Украине": современные подходы к ведению больных с неврологическими нарушениями (2012)
Устінов О. - День донора: свято чи привід замислитися? (2012)
Слабкий Г. А. - К вопросу о реформировании системы здравоохранения: международный опыт, Пархоменко Г. Я. (2012)
Гриневич O. Й. - Вірус Шмалленберг: проблеми та перспективи, Маркович І. Г., Гузик О. Й. (2012)
Возіанов С. О. - Малі ниркові новоутворення: активне спостереження чи хірургічне лікування?, Банира О. Б., Строй О. О., Шуляк О. В. (2012)
Матвєєва О. В. - Фармаконагляд в Україні. Підсумки 2011 р. , Яйченя В. П., Логвіна І. О., Полякова Д. С. (2012)
Березин А. Е. - Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента в стратегиях первичной и вторичной профилактики кардиоваскулярных заболеваний, Зозуля И. С. (2012)
Мурашко Н. К. - Запаморочення: актуальні питання діагностики і лікування, Сулік Р. В. (2012)
Жигунова А. К. - Кардиопротекторный препарат АТФ-лонг® и его влияние на метаболические процессы в миокарде (2012)
Щербенюк Н. В. - Анализ реальной практики антибактериальной химиотерапии обострения хронической обструктивной болезни легких в стационаре, Яковлева О. А. (2012)
Журавлева Л. В. - Варианты коррекции биоэлементных нарушений у пациентов с гипертонической болезнью, Бобронникова Л. Р. (2012)
Звягинцева Т. Д. - Внутрипеченочный холестаз: от патогенеза до лечения, Чернобай А. И. (2012)
Щербак И. Б. - Акценты антигистаминной терапии: левоцетиризин (2012)
Гончарова Я. А. - Комплексное лечение пациентов с полинейропатией различной этиологии с применением препарата Тиоктацид®, Евтушенко С. К., Симонян В. А., Филимонов Д. А., Коценко Ю. И. (2012)
Щербак И. Б. - Фиксированная комбинация S(–)амлодипин/аторвастатин в лечении пациентов с артериальной гипертензией и дислипидемией (2012)
Хіміон Л. В. - Можливості прогнозування розвитку кардіо- та цереброваскулярних ускладнень у хворих на системний червоний вовчак (2012)
Риков С. О. - Результати моніторингу очей хворих на первинну відкритокутову глаукому в післяопераційний період двоетапних антиглаукомних операцій, Кондратенко Ю. М., Макаренко І. А., Лаврик Н. С. (2012)
Кирик Д. Л. - Характеристика епідемічного процесу кампілобактеріозу та епідеміологічне маркування штамів кампілобактерій різного походження (2012)
Задорожна Б. В. - Клініко-біохімічні зіставлення при астенічному синдромі у віддалений період черепно-мозкової травми (2012)
Назарчук О. А. - Чутливість клінічних штамів Staphylococcus aureus до антибактеріальних препаратів, Назарчук Г. Г., Палій Д. В., Сухляк В. В. (2012)
Вієвський А. М. - Взаємозв’язок біологічних, психологічних та соціальних чинників у генезисі формування навичок вживання психоактивних речовин у дітей та підлітків із позиції розробки системи профілактики (2012)
Пархоменко О. М. - Перебіг захворювання у хворих із гострим коронарним синдромом із елевацією сегмента ST та збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Гур’єва О. С., Корнацький Ю. В., Кожухов С. М., Лутай Я. М., Іркін О. І. (2012)
Ушаков О. В. - Зміни цитокінового гомеостазу та їх корекція у хворих на артеріальну гіпертензію з ремоделюванням серця та серцевою недостатністю, Кожанова Т. О., Горянська І. Я., Гагаріна А. А., Драненко Н. Ю. (2012)
Корнійчук О. П. - Удосконалення економічного механізму розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Україні (2012)
Возіанов С. О. - Періопераційні ризики при виборі тактики лікування гострої ниркової недостатності, викликаної повною обструкцією верхніх сечових шляхів, Горзов А. А., Кравченко М. І., Ладнюк Р. Є., Федосюк Р. М., Іващенко П. Б. (2012)
Дінець А. В. - Клініко-морфологічні особливості папілярної мікрокарциноми щитоподібної залози на фоні хвороби Грейвса, Фомін П. Д., Гульчій М. В., Олійник О. Б., Цимбалюк С. М., Белан М. В. (2012)
Зубкова О. В. - Визначення ефективності магнітолазерної терапії у хворих з легкою черепно-мозковою травмою в гострий період за допомогою об’єктивної вестибулометрії (2012)
Халангот М. Д. - Підходи до оцінки вірогідної потреби коштів для забезпечення лікування хворих на цукровий діабет в Україні, Ковтун В. А., Охріменко Н. В., Соколова Л. К., Болгарська С. В. (2012)
Моісеєнко Р. О. - Єдина уніфікована методика розрахунку вартості медичних послуг, амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування, Толстанов О. К., Залеська В. В., Яструбінський В. І., Слабкий Г. О., Шевченко М. В., Радиш Я. Ф., Долот В. Д., Жельман В. О., Чермак І. І., Яцюк М. І. (2012)
У Вас зазвонил телефон… (2012)
Сисоєв М. - Проведення клінічних випробувань: договірне оформлення відносин, Кріпак О. (2012)
Титул, зміст (2012)
Устінов О. - Регіоналізація перинатальної допомоги: міжнародний досвід (2012)
Городецкая А. - Скажите, доктор, ведь не даром? (2012)
Горбунова Е. - Очередные законодательные ограничения: как быть врачам и фармацевтам? (2012)
Віленський Ю. Г. - "Медицина невідкладних станів" — сучасна енциклопедія невідкладної медичної допомоги (2012)
Єрмолова Ю. - Медична реформа очима киян (2012)
Устинов А. - Все, что Вы хотели знать о семейной медицине и стеснялись спросить (2012)
Жигунова А. - МОРИАМИН® ФОРТЕ — новое слово в фармакотерапии (2012)
Современная реабилитационная медицина на выставке "Здравоохранение-2012" (2012)
Устінов О. - Досягнення вітчизняних генетичних технологій (2012)
Гойда Н. Г. - Нормативно-правове регулювання діяльності служби планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я, Бісярин О. Ю. (2012)
Воробець Н. М. - Напрямки та перспективи аеропалінологічного моніторингу в Україні, Калинович Н. О. (2012)
Волошина Н. П. - Стратегии лечения рассеянного склероза: эффективность и безопасность, Егоркина О. В. (2012)
Дуда О. К. - Місце ванкоміцину у лікуванні гнійно-запальних захворювань центральної нервової системи, Колесник Р. О. (2012)
Приходько В. Ю. - Пациент высокого риска на приеме у семейного врача (2012)
Марушко Т. В. - Імунопрофілактика гострих респіраторних інфекцій у дітей (2012)
Савичук Н. О. - Колонізаційна резистентність порожнини рота (2012)
Третьяков М. С. - Сухость кожи: современные решения в дерматологической практике (2012)
Жигунова А. К. - Фитотерапия острого и хронического бронхита с применением препарата Бронхипрет®: доказанная эффективность (2012)
Щербак И. Б. - Коррекция дефицита витаминов группы В у пациентов неврологического профиля (2012)
Палій І. Г. - Неалкогольна жирова хвороба печінки у контексті метаболічного синдрому: діагностика та лікування в амбулаторній практиці, Заїка С. В., Ліфанов А. В. (2012)
Дзяк Г. В. - Центральное аортальное давление на фоне длительной комбинированной антигипертензивной терапии, Колесник Т. В., Колесник Э. Л. (2012)
Щербак И. Б. - Современные подходы к решению проблемы аллергического ринита. Новости Конгресса EAACI 2012 (2012)
Доценко Н. Я. - Кардиоаргинин-Здоровье в терапии артериальной гипертензии у пациентов с признаками дисплазии соединительной ткани, Дедова В. О., Боев С. С., Шехунова И. А. (2012)
Соломенчук Т. М. - Стратегія ангіопротекції при лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію високого кардіоваскулярного ризику (2012)
Юрьев К. Л. - Новейшие — третьего поколения — противоэпилептические препараты (2012)
Пархоменко А. Н. - Новые подходы к гиполипидемической терапии у пациентов с острым инфарктом миокарда, Лутай Я. М., Иркин О. И., Степура А. А., Белый Д. А. (2012)
Сиренко Ю. Н. - Влияние омега-3-полиненасыщенных жирных кислот на функциональные свойства сосудов у больных артериальной гипертензией, Кушнир С. Н. (2012)
Щербак И. Б. - Синупрет®: качество, подтвержденное временем (2012)
Банира О. Б. - Закрита травма нирки: аспекти діагностики та лікування, Строй О. О., Сабадаш М. Є., Шуляк О. В. (2012)
Зозуля А. І. - Шляхи оптимізації лікування хворих з розривом артеріальних аневризм головного мозку в гострий період (2012)
Рыков С. А. - Анализ тяжелых травм глаза у детей, Туманова О. В., Гончарук Д. В. (2012)
Солошенко В. В. - Можливості прогнозування приживлення вільних розщеплених аутодермотрансплантатів у шахтарів, які постраждали від глибоких опіків (2012)
Мітченко О. І. - Сурогатні маркери атеросклерозу у жінок із гіпертонічною хворобою на фоні субклінічного гіпотиреозу, Романов В. Ю., Гвоздик М. В. (2012)
Назарчук Л. В. - Технології одержання плазми донорської крові та їх ефективність, Терещук Т. О., Чугрієв А. М., Котюк А. І., Островська А. І. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського