Субота Ю. В. - Наявність трутнів i трутневого розплоду в бджолиних сімей, Григорків Л. М. (2015)
Череватов В. Ф. - Оцінка породної приналежності та клітинного складу гемолімфи бджіл, районованих у Чернівецькій області, Язловицька Л. С, Савчук Г. Г., Феркаляк В. Ю., Хлус В. К. (2015)
Шамро М. О. - Біологічні показники збереження запасних бджолиних маток в зимовий період, Шамро Л. П., Соловйова Т. М. (2015)
Шамро М. О. - Особливості зимового зберігання групи запасних бджолиних маток у бджолиних сім’ях з різним розміщенням гнізда, Шамро Л. П., Соловйова Т. М. (2015)
Яценко О. М. - Компліментарність суб’єктів глобального національного ринку продукції бджільництва (2015)
Priyatelenko V. Ya. - Modified three storey Priyatelenko's beehive with unique frames, Ilienko E. I., Fursov V. N. (2015)
Мазур А. Г. - Господарства населення як економічна категорія та суб’єкт облаштування сільських територій, Дмитрик О. В. (2016)
Бондаренко Л. М. - Особливості та перспективи розвитку ринку цукру в Україні (2016)
Коляденко С. В. - Теоретичні аспекти еколого-економічної ефективності виробництва біопалива (2016)
Баніт О. П. - Управління інноваційними процесами на підприємствах АПК (2016)
Кубай О. Г. - Земельний аспект у сфері формування продовольчої безпеки, Коломієць Х. М. (2016)
Бабич-Побережна А. А. - Кон’юнктура ринку пшениці ярої за сортами вітчизняної та зарубіжної селекції у Вінницькій області, Побережний М. С. (2016)
Левченко О. О. - Маркетингова діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах гарантування продовольчої безпеки держави (2016)
Оверковська Т. К. - Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері виробництва біопалива (2016)
Чорнопищук Т. І. - Державне регулювання розвитку виробництва та споживання біопалив в Україні (2016)
Головня О. М. - Програмно-цільове управління соціально-економічним розвитком Вінницької області (2016)
Голотюк Л. С. - Організація внутрішньогосподарського обліку поточних біологічних активів тваринництва (2016)
Пронько Л. М. - Тенденції та перспективи енергетичного розвитку в Україні та в світі, Бабина О. М. (2016)
Шклярук Ю. Є. - Особливості регулювання інвестиційної діяльності молокопереробних підприємств (2016)
Тисячук А. В. - Цукрові буряки як основа виробництва біопалива (2016)
Бондарєва М. В. - "Відкриття спадщини" і "заведення спадкової справи": суть і співідношення (2016)
Кириченко К. М. - Участь морських агентів при вчиненні морського протесту (2016)
Панченко І. С. - Місце укладення договору відчуження нерухомого майна: проблеми термінологічної невизначеності (2016)
Шрамова О. С. - Необхідність встановлення обов'язкової нотаріальної форми згоди жінки на проведення операції (процедури) штучного переривання вагітності (2016)
Грицик А. С. - Аналіз судової практики щодо визнання шлюбних договорів недійсними (2016)
Малярчук Л. С. - Проблемні аспекти вирішення питань про тимчасове обмеження у праві виїзду боржника за межжі України (2016)
Фурса Є. І. - Знову про визнання спадщини відумерлою: матеріальний і процесуальний аспект, Фурса Є. Є. (2016)
Болюх В. В. - Принцип законності у виконавчому провадженні (2016)
Золотаренко В. В. - Реалізація приципу диспозитивності у діях суб'єктів виконавчого провадження (2016)
Лужанський О. С. - Принцип розумності строків виконавчого провадження (2016)
Фостікова В. В. - Участь адвоката у виконавчому процесі (2016)
Шевчук К. П. - Принцип співмірності у виконавчому провадженні (2016)
Гвагвалія М. М. - Право на життя ненародженої дитини: Міжнародно-правовий аспект (2016)
Кухнюк Д. В. - Підстави дисциплінарної відповідальності адвоката в проектах змін до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Ріпна М. А. (2016)
Захарченко М. О. - Адвокат як суб'єкт надання безоплатної правової допомоги (2016)
Кодола Б. С. - Порушення прав адвокатів при обшуках в рішення Європейського суду з прав людини (2016)
Коломієць А. В. - Адвокат як суб'єкт цивільних правовідносин: комплекс прав та обов'язків (2016)
Лубяна К. А. - Проблеми реалізації прав адвоката (2016)
Пальонко А. В. - вдосконалення правового сатусу захистника в кримінальному провадженні (2016)
Стопчак Р. О. - Розмежування понять довіреності та доручення в Нотаріальному процесі України (2016)
Татарчук Д. Д. - Частотно-селективные структуры на основе тонких диэлектрических резонаторов (2016)
Баранюк Р. А. - Теплове моделювання силових напівпровідникових пристроїв (2016)
Лупина Б. І. - Мікромеханічний поверхневий терморезисторний перетворювач лінійної швидкості середовища в каналі прямокутного перерізу (2016)
Шмиговський А. Л. - Аналіз діелектричних функцій плазмонних наночастинок (2016)
Ушаков Д. Р. - Зависимость тока статора асинхронного двигателя при питании от мостового инвертора напряжения в установившемся режиме от скольжения (2016)
Удовиченко Є. Є. - Методи аналізу даних, отриманих з допомогою магнітокардіографії (2016)
Савчук А. В. - Багатоканальна безпровідна електронна система реєстрації сигналу поверхневої електроміограми, Попов А. О (2016)
Контар М. В. - Знаходження оціночних параметрів слухового тракту: зовнішнє вухо – середнє вухо (2016)
Vavreshchuk A. - Investigation of electrical brain activity related to movement: a review (2016)
Крашений І. Е. - Метод діагностики хвороби Альцгеймера за томографічними зображеннями мозку, Попов А. О., Рамірез Х., Горріз Х. М. (2016)
Коржик А. В. - Распространение звукового импульсного информационного сообщения в плоскопараллельном волноводе с идеальными границами, Дидковский В. С., Гладких Н. Д. (2016)
Сінчук О. М. - Алгоритм вибору нетрадиційних та відновлювальних джерел електричної енергії до локальної системи електропостачання підприємств гірничо-видобувного комплексу, Сінчук І. О., Бойко С. М., Мінаков І. А. (2016)
Ушаков Д. Р. - Влияние насыщения магнитной системы асинхронного двигателя на спектр тока при питании от импульсного источника (2016)
Стяжкін В. П. - Автоматизована система керування безредукторними електроприводами навігаційної суднової РЛС, Гаврилюк С. І. (2016)
Кучанський В. В. - Заходи запобігання резонансних перенапруг в магістральних електричних мережах (2016)
Миколаєць Д. А. - Моделювання джерела безперебійного живлення на базі фільтро-компенсуючого перетворювача в середовищі Simulink (2016)
Осипенко К. С. - Лінеаризація функції зміни параметрів потоку первинної енергії дискретними функціями Франкліна, Жуйков В. Я. (2016)
Терещенко Т. О. - Спектральні методи обробки біотелеметричної інформації, Ямненко Ю. С. (2016)
Порєва Г. С. - Дослідження роботи класифікаторів для оптимізації постановки діагнозів бронхолегеневих захворювань, Гончарова Д. (2016)
Жовнір М. Ф. - Вимірювальні перетворювачі мікропереміщень та тиску на поверхневих акустичних хвиль, Бітов М. В, Писаренко Л. Д. (2016)
Циганенко Б. В. - Підвищення енергоефективності розподільних мереж з використанням SMART-технологій, Сумський Д. М., Кирик В. В., Кацадзе Т. Л. (2016)
Калетнік Г. М. - Зелений бізнес – перспектива підприємництва, Козак К. В. (2016)
Ковальчук С. Я. - Економіко - екологічне оновлення аграрного сектору в системі пріоритетів інноваційного розвитку (2016)
Токарчук Д. М. - Інвестиційне забезпечення виробництва біогазу сільськогосподарськими підприємствами України (2016)
Прутська Т. Ю. - Пріоритетні напрями розбудови інфраструктури підтримки підприємництва в аграрній сфері та ефективного землекористування (2016)
Качуровський С. В. - Економіко-математична модель оцінки ризиків складської логістики сільськогосподарських підприємств (2016)
Кафлевська С. Г. - Сучасний стан та напрями підвищення рівня життя населення України (2016)
Корпанюк Т. М. - Фінансово-економічна діагностика аграрних підприємств з виробництва біопалива (2016)
Плахтій Т. Ф. - Особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій із переобладнання транспортного засобу задля використання альтернативного біопалива, Драчук В. Ю. (2016)
Подолянчук О. А. - Основні аспекти обліково-аналітичного забезпечення виробництва біоенергетичних культур у сільськогосподарських підприємствах, Коваль Н. І., Колесник Т. В. (2016)
Здирко Н. Г. - Адаптація міжнародних стандартів фінансової звітності в сільськогосподарському виробництві (2016)
Шевчук Г. В. - Сутність, критерії та методологічні підходи до формування організаційно-економічного механізму функціонування підприємств плодоовочевої галузі (2016)
Слободиська М. В. - Земельні ресурси як складова організаційно-економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2016)
Семенцов Ю. І. - Властивості композитів поліетилен–вуглецеві нанотрубки, Махно С. М., Журавський С. В., Картель М. Т. (2017)
Сидорчук В. В. - Фізико-хімічні та фотокалітичні дослідження композиції ZnO-SnO2 еквімолярного складу, модифікованої шляхом гідротермальної та термічної обробки, Халамейда С. В., Давиденко Л. О., Закутевський О. І. (2017)
Кучеренко В. А. - Влияние гидроксида калия на структуру и развитие поверхности бурого угля при щелочной активации, Тамаркина Ю. В., Раенко Г. Ф. (2017)
Подольська В. І. - Вплив імпульсного електричного поля на поверхневі властивості клітин лактобактерій Lactobacillus plantarum і біогенне формування ультрадисперсного срібла, Войтенко О. Ю., Ульберг З. Р., Якубенко Л. М., Грищенко Н. І., Єрмаков В. М. (2017)
Оранська О. І. - Фазові перетворення в нанокомпозитах на основі пірогенних оксидів кремнію, алюмінію та оксидів рідкісноземельних металів Ln2O3 (Ln = Nd, Gd), Горніков Ю. І. (2017)
Варварін А. М. - Селективна дегідратація етиллактату до етилакрилату на NaY-фожазиті, Милін А. М., Брей В. В. (2017)
Сидорчук В. В. - Модифікування та каталітичні властивості пентаоксиду ніобію, Халамейда С. В., Skubiszewska-Zięba J., Давиденко Л. О., Зажигалов В. О. (2017)
Горбик П. П. - Синтез, структура і магнітні характеристики однодоменних наночастинок твердих розчинів (Fe1-xNix)Fe2O4, Дубровін І. В., Абрамов М. В. (2017)
Петрановська А. Л. - Іммобілізація орто-тіокарборану на нанокомпозитах магнетиту, допованих оксидом гадолінію, Пилипчук Є. В., Горбик П. П., Кордубан О. М. (2017)
Клименко Н. Ю. - Свойства модельных систем для биоремедиации воды на основе нанокремнезема, Сиора И. В., Новикова Е. А., Головань А. П., Крупская Т. В., Туров В. В. (2017)
Корж Н. - Особливості управління в акціонерних товариствах України, Пожванюк О. (2017)
Єрмакова В. - Компетентність персоналу підприємства як фактор підвищення ефективності виставково-ярмаркової діяльності підприємства (2017)
Борисова А. - Пути совершенствования кадровой политики предприятий ресторанного бизнеса (2017)
Raji A. U. - Enforcing Building Set Backs as a Viable Strategy for an Emerging City, Attah U. A. (2017)
Mosiori C. O. - Electrical Behavior of Cd0.3Zn1.1x S0.7 Thin Films for Non-Heat Light Emitting Diodes, Maera J., Shikambe R., Magare R. (2017)
Бурдонос Л. - Сучасні підходи до фінансування університетської науки в Україні (2017)
Zannah A. A. - Causes of Low-Skilled Workers’ Performance in Construction Projects, Latiffi A. A., Raji A. U., Waziri A. A., Mohammed U. (2017)
Артюхова О. В. - Аналіз моделей мемристора для програм схемотехнічного проектування, Писаренко Л. Д. (2016)
Bondarenko O. - The system of estimation of the state variables for PWM converter control in the structure of mold oscillation mechanism, Didenko V. (2016)
Стяжкин В. П. - Повышение энергетических показателей системы тиристорный регулятор тока – трансформатор питания в электротермических установках, Комаров Н. С., Подейко П. П. (2016)
Артеменко М. Ю. - Потужність втрат трифазної чотирипровідної системи живлення, Лесик В. О., Поліщук С. Й. (2016)
Сінчук І. О. - Дослідження впливу коливань та короткочасних зникнень напруги живлення рудникового електровоза на роботу електричного привода в режимі гальмування, Кальмус Д. О. (2016)
Levon O. - Simulation of transient processes in low-frequency channel of the semiconductor regulated compensator (2016)
Жуйков В. Я. - Застосування динамічної електро-вартісної моделі для дослідження зміни економічних та електротехнічних параметрів генеруючої системи, Бойко І. Ю. (2016)
Денисов Ю. О. - Енергетичні показники паралельного імпульсного квазірезонансного перетворювача з розширеним діапазоном регулювання для джерел живлення радіоелектронної апаратури, Городній О. М., Гордієнко В. В., Бойко С. М., Степенко С. А. (2016)
Strzelecka N. - Novel family of voltage converters with low harmonic distortion using coupled reactors, Sak T., Strzelecki R. (2016)
Баранюк Р. А. - Тепловий захист імпульсних перетворювачів електроенергії, Тодоренко В. А. (2016)
Заграничний А. В. - Синтез пасивних фільтрів для системи ядерного магнітного резонансу (2016)
Гармаш О. В. - Модель та імовірнісні характеристики сигналів акустичної емісії (2016)
Ліпінський І. С. - Web-технології в електротехнічних системах регулювання параметрів мікроклімату, Хижняк Т. А. (2016)
Татарчук Д. Д. - Фільтри НВЧ на основі тонких діелектричних резонаторів, Молчанов В. І., Діденко Ю. В., Франчук А. С. (2016)
Осинский В. И. - Композиционная поляризация многокомпонентных тринитридов для приборных наноструктур, Масол И. В., Ляхова Н. Н., Осинский А. В., Дягилев А. В., Оначенко М. С. (2016)
Ромашко В. Я. - Особливості пошуку точки максимальної потужності сонячної батареї при використанні узгоджувального імпульсного регулятора, Вербицький Є. В. (2016)
Жуйков В. Я. - Динамічна електро-вартісна модель енергогенеруючої системи, Бойко І. Ю. (2016)
Лейко А. Г. - Влияние состава пьезокерамики цилиндрических излучателей на их механические поля при работе в составе планарных антенн, Нижник А. И. (2016)
Лейко А. Г. - О физических полях плоских гидроакустических антенн, образованных из цилиндрических излучателей с жесткими экранами во внутренней полости, Святненко А. О. (2016)
Ямненко Ю. С. - Аспекти передачі електроенергії в MicroGrid, Терещенко Т. О., Клепач Л. Є. (2016)
Ямненко Ю. С. - Програмне забезпечення для макромоделювання системи керування MicroGrid, Моргун А. В., Комаревич О. М. (2016)
Розломій І. О. - Дослідження структури і криптографічної стійкості модифікації шифру гамування (2016)
Калетнік Г. М. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення вирощування біоенергетичних культур та виробництва біопалив, Гончарук Г. С., Довгань Ю. В. (2017)
Шаманська О. І. - Дослідження ефективності функціонування спиртової промисловості України, Паламаренко Я. В. (2017)
Потапова Н. А. - Перспективи розвитку агрологістики на ринках сільськогосподарських культур (2017)
Фіщук Н. Ю. - Маркетингові аспекти розвитку органічного виробництва (2017)
Піддубна О. О. Підгурський О. І. - Статистичний аналіз показників сталого розвитку територіальної громади (2017)
Пришляк Н. В. - Досвід виробництва волоських горіхів у світі: стан та перспективи (2017)
Мараховська Т. М. - Оцінка стану оподаткування земель сільськогосподарського призначення, Ролінська А. О. (2017)
Подолянчук О. А. - Податок на додану вартість: сутність та стан первинного обліку (2017)
Янчук Г. В. - Модернізація системи бухгалтерського обліку бюджетної сфери як необхідність ефективного управління державними фінансами, Черешневий О. І. (2017)
Томчук О. Ф. - Документальне відображення земельних ділянок у системі обліку, Федоришина Л. І. (2017)
Табенська О. І. - Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільського туризму на основі інноваційних стратегій розвитку (2017)
Ільченко І. І. - Особливості розвитку ринку овочів в Україні (2017)
День діагностики меланоми (13 квітня 2017 р.) (2017)
Інформаційна довідка про попередні результати проведення 13 квітня 2017 р. Всеукраїнського дня діагностики меланоми (2017)
Рижко П. П. - Сфера відтворення здоров’я населення: проблеми та шляхи розв’язання, Рощенюк Л. В., Штиров І. М. (2017)
Степаненко Р. Л. - Стан показників імунної системи організму у хворих на псоріаз у динаміці лікування (2017)
Федорова У. В. - Дерматологічні та неврологічні особливості перебігу рецедивуючої герпетичної інфекції 1- та 2-го типів, Сизон О. О. (2017)
Хамаде Л. М. - Динамика соотношений клеток иммунной системы периферической крови больных грибовидным микозом в процессе комбинированной терапии (2017)
Синяченко О. В. - Реологические свойства сыворотки крови при лимитированной и диффузной формах системной склеродермии, Микукстс В. Я., Ермолаева М. В., Егудина Е. Д. (2017)
Петренко А. В. - Алгоритм лікування акне з урахуванням патогенетичних складових (2017)
Коган Б. Г. - Досвід системного застосування комплексу натуральних рослинних засобів у лікуванні жінок, хворих на акне, Свирид-Дзядикевич О. С. (2017)
Литинська Т. О. - Комплексний диференційований підхід до лікування хворих на псоріаз із урахуванням особливостей супутньої патології органів травлення. Повідомлення 2, Степаненко В. І. (2017)
Степаненко В. І. - Застосування композиції "Теобону-дитіомікоциду" з гентаміцином для місцевого лікування деяких дерматозів, ускладнених грибковою або бактеріальною мікрофлорою, Шкарапута Л. М., Наумова Л. О., Тищенко Л. О., Шевченко Л. А., Цехмістер Я. В., Кухар В. П., Голіков В. А. (2017)
Федорич Л. Я. - Досвід терапії хворих з резистентними та тяжкими формами акне та розацеа з використанням системного ізотретиноїну LIDOSE (2017)
Корольова Ж. В. - Досвід лікування мікозів волосяної частини голови, Боровиков В. М. (2017)
Сулік Я. О. - Плазмотерапія (P-PRP-терапія): сучасний підхід до лікування атрофічних рубців постакне, Свирид-Дзядикевич О. С. (2017)
Diehl C. - Chemical peeling in dermatology. Part II. Practical application, complications and their management (2017)
Наумова Л. О. - Шкірні ураження при цукровому діабеті, Приступюк Л. О., Конах В. М. (2017)
Гілюк В. В. - Значення метаболітів ендогенного азоту оксиду для розвитку патологічних станів організму. Дослідження рівня метаболітів азоту оксиду в крові та стану мікроциркуляції в шкірі хворих на справжню екзему (2017)
Шелемба Е. И. - Обзор современных теорий этиологии и патогенеза гипермеланозов кожи лица в аспекте методов лечения данных состояний, Цепколенко В. А. (2017)
До ювілею Наталії Володимирівни Маняк (2017)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань (2017)
Оголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Гуцул І. В. - Поперечна термоерс і вольт-ватна чутливість анізотропного оптикоелемента у випадку термостатування його бокових граней, Ащеулов А. А. (2000)
Головацький В. А. - Розрахунок електронної зонної структури у надгратці сферичних квантових точок (2000)
Гончарук А. Н. - Структури інтегрально-оптичних фокусуючих лінз та алгоритм для їх виготовлення, Конопальцева Л. І., Мартинюк О. Б., Раренко І. М. (2000)
Фодчук І. М. - Муарові зображення дефектів у рентгенівській трикристальній інтерферометрії, Раранський М. Д., Струк Я. М., Фесів І. В., Регульський В. Є. (2000)
Гімчинський О. Г. - Ренгено-акустичні дослідження кристалів Si, опромінених високоенергетичними електронами, Гуцуляк Т. Г., Гевик В. Б., Маслюк В. Т., Раранський М. Д., Фодчук І. М. (2000)
Ткачук П. М. - Крайова фотолюмінесценція та електронна структура монокристалів ZnSe i ZnSe (2000)
Семізоров О. Ф. - Анізотропія електричних властивостей пресованого n-Bi1,8Sb0,2Te2,85Se0,15, Олійнич А. В. (2000)
Фодчук І. М. - Розробка контролера і програмного забезпечення для керування рентгенівським дифрактрометром ДРОН-3М, Баловсяк С. В. (2000)
Балазюк В. Н. - Фазовий перехід у твердому розчині Pb0,65Sn0,35Se, Драпак З. Т., Лотоцький В. Б., Опир Ю. В. (2000)
Юзевич В. М. - Параметри поверхневих шарів металів при охолодженні, Луговий П. В. (2000)
Барасюк Я. М. - Механізми проходження прямого струму у поверхнево-бар’єрних діодах на основі високоомного n-CdTe, Белтовська-Леман Є., Демич М. В., Махній В. П., Малімон І. В., Склярчук В. М. (2000)
Косяченко Л. А. - Можливості використання твердих розчинів Cd1-xMnxTe як матеріалу для фотоприймачів, Захарук З. І., Склярчук В. М., Склярчук О. Ф., Палагнюк С. М. (2000)
Охрем В. Г. - Анізотропний термоелектричний холодильник, Охрем О. А. (2000)
Охрем В. Г. - До питання про вихрові термоелектричні струми в анізотропному середовищі (2000)
Косяченко Л. А. - Комбінаційне розсіяння у широкозонних напівпровідниках, Кабанова І. С., Солончук І. В. (2000)
Мар’янчук П. Д. - Коефіцієнт термоелектричної добротності кристалів Hg1-xMnxTe1-ySey, Майструк Е. В. (2000)
Ковалюк З. Д. - Вплив квадрупольної взаємодії на спектри ЯМР в інтеркальованих кристалах GaSe:Li, Слинько В В., Хандожко О. Г. (2000)
Катеринчук В. М. - Механізм протікання струму і зонна діаграма гетеропереходу оксид-p-InSe, орієнтованого паралельно вісі с, Ковалюк З. Д., Беца Т. В. (2000)
Ковалюк З. Д. - Фотоелектричні властивості гетеропереходів p-GaSe-n-InSe, Махній В. П., Янчук О. І. (2000)
Максимяк О. П. - Дослідження дифракції оптичного випромінювання на серветках Серпинського, Максимяк П. П., Рюхтін В. В. (2000)
Монастирський Л. С. - Ефекти наводнення в пористому кремнії, Булик І. І., Оленич І. Б., Парандій П. П., Брода А. М. (2000)
Остафійчук Б. К. - Рентгеноспектральне дослідження магній-цинкових феритів, Гасюк І. М., Копаєв О. В. (2000)
Ковальчук В. В. - Нанорозмірні частинки кремнія: молекулярно-динамічне моделювання, Грама Г. (2000)
Турченко В. О. - Спеціалізований контролер нейро-обчислень дистрибутивної мережі збору і обробки сенсорних даних (2000)
Колесніков М. М. - Метод технічного захисту інформації в автоматизованих системах на базі сегментованих локальних мереж ЕОМ специфікації 10BASE-T (2000)
Коровайченко Ю. М. - Вплив термоциклічної обробки на характер руйнувань деталей, відновлених наплавленням (2000)
Лавренко С. С. - Ефекти самоподібності при міграції радіоактивних речовин у грунті водозбірного басейну (2000)
Дуда О. М. - Елементарні функції у некласичній двозначній алгебрі логіки, Дуда М. О., Карпінський М. П. (2000)
Черепачинський В. І. - Ще раз про перетворення відстані між початками координат двох систем відліку (2000)
Содержание (2017)
Журналу "Ортопедия, травматология и протезирование" 90 років (2017)
Радченко В. О. - Дослідження напружено-деформованого стану моделі хребта за різноманітних методик хірургічного лікування вибухових переломів грудопоперекового відділу (частина друга), Попсуйшапка К. О., Яресько О. В. (2017)
Лоскутов О. А. - Биомеханическое обоснование выбора ацетабулярного компонента при эндопротезировании больных с диспластическим коксартрозом (2017)
Овчинніков О. М. - Графоаналітичне обґрунтування можливості виникнення, профілактики та лікування вивиху головки ендопротеза кульшового суглоба внаслідок хибного положення його компонентів (2017)
Корж М. О. - Динаміка біохімічних та імунохімічних показників у хворих на злоякісні та доброякісні пухлини грудного та поперекового відділів хребта, Радченко В. О., Леонтьєва Ф. С., Куценко В. О., Шевцов Б. М., Попов А. І. (2017)
Романенко К. К. - Особливості опороспроможності хворих із післятравматичними позасуглобовими деформаціями стегнової кістки та кісток гомілки (статографічні дослідження), Долуда Я. А., Карпинський М. Ю., Прозоровський Д. В. (2017)
Радченко В. А. - Рентгенологическая оценка экспериментального поясничного моносегментарного заднебокового спондилодеза с использованием аутологичного фибрина, обогащенного тромбоцитами, Палкин А. В., Колесниченко В. А. (2017)
Стауде В. А. - Рентгенометрические параметры крестца и таза, влияющие на позвоночно-тазовый баланс во фронтальной плоскости, у здоровых волонтеров, Радзишевская Е. Б., Златник Р. В. (2017)
Григор’єв В. В. - Локалізація фактора росту ендотелію судин і трансформувального фактора росту-β в тканинах навколовідламкової зони після переломів довгих кісток кінцівок у людини, Попсуйшапка О. К., Ашукіна Н. О., Галкін Ф. М. (2017)
Вирва О. Є. - Експериментально-гістологічне дослідження репаративного остеогенезу за умов різних методів фіксації алотрансплантата під час алокомпозитного ендопротезування довгих кісток, Головіна Я. О., Малик Р. В., Данищук З. М., Нікольченко О. А. (2017)
Філіпенко В. А. - Ендопротезування в пацієнтів із наслідками невправлених переломовивихів у кульшовому суглобі, Бондаренко С. Є., Хмизов С. О., Жигун А. І., Панченко А. М. (2017)
Головаха М. Л. - Результаты восстановления передней крестообразной связки по технологии "все внутри", Красноперов С. Н., Титарчук Р. В., Забелин И. Н., Твердовский А. О., Орлянский В. (2017)
Голобородько С. А. - Аппарат внешней фиксации для лечения закрытых переломов пястных костей (2017)
Khmyzov S. О. - Escobar syndrome (multiple pterygium syndrome) associated with osteogenesis imperfecta: a case report, Sharmazanova Ye. P., Lysenko N. S., Pashenko A. V. (2017)
Комісаренко А. М. - Дослідження антиексудативної дії "Веногель 911 з кінським каштаном" в експерименті, Авідзба Ю. Н., Ніколов В. В. (2017)
Корж М. О. - Микола Петрович Новаченко — велике бачиться здалеку (1898–1966 рр.), Шевченко С. Д. (2017)
Антоніна Денисівна Салєєва (2017)
Олексій Алімович Тяжелов (2017)
Корж Н. А. - Экспериментально-клиническое обоснование применения углеродных биоматериалов в ортопедии и травматологии (обзор литературы), Дедух Н. В., Тяжелов А. А., Чжоу Л. (2017)
Головаха М. Л. - Принципы лечения задней нестабильности коленного сустава (обзор литературы), Диденко И. В., Красноперов С. Н., Титарчук Р. В., Бенедетто К. П., Орлянский В. (2017)
Бабалян В. О. - Медико-соціальні наслідки переломів проксимального відділу стегнової кістки в осіб похилого та старечого віку (огляд літератури), Гурбанова Т. С., Черепов Д. В., Хвисюк О. М., Кальченко А. В. (2017)
Отчеты (2017)
Гринцова Н. Б. - Функціональний стан гіпофізарно-яєчникової системи статевозрілих щурів за умов довготривалого впливу солей важких металів та негормональної корекції, Романюк А. М. (2017)
Ельпитифоров Е. Н. - Изменение поверхности листовой пластинки хвои видов рода Pinus L. при влиянии факторов биотической природы (2017)
Холодков О. В. - Аналіз онтогенетичної та віталітетної структури ценопопуляцій scilla bifolia l. на території сумського геоботанічного округу (2017)
Тертична О. - Екологічна оцінка стану атмосферного повітря за умов різних технологій виробництва продукції птахівництва, Бригас О., Свалявчук Л., Мірошник Н. (2017)
Мельничук С. С. - Аналіз псамофітного комплексу національного природного парку "білобережжя святослава", Трохименко Г. Г. (2017)
Tokman V. - Optimization of some elements of cultivation technology of ornamentals in the north-eastern part of forest-steppe of Ukraine (2017)
Бородіна К. І. - Залежність густини популяції Ditylenchus Destructor Thorne від вологості і температури ґрунту в умовах північного сходу України, Білаш Р. А. (2017)
Бабаева И. Х. - Общая характеристика углеводородокисляющих микроорганизмов, выделенных из различных нефтезагрязненных почв Азербайджана, Касумова С. Ю. (2017)
Abstract and References (2017)
Асадчих О. В. - Експериментальна апробація методичної системи інтегрованого навчання майбутніх філологів японського академічного мовлення в магістратурі (2017)
Адоньєва Ю. А. - Метакогнітивне навчання майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах: досвід та особливості впровадження (2017)
Tomashevs’ka A. - The formation of secondary linguistic identity in the process of future pharmacists individual work (2017)
Кубіцький С. О. - Аналіз освітньо-професійних програм підготовки фахівців за спеціальністю 231 соціальна робота (2017)
Бабушко С. Р. - Особливості опанування дорослими учнями англійської мови як іноземної у неформальніій та інформальній освіті, Соловей Л. С. (2017)
Триус Ю. В. - Аналіз особливостей використання програмного забезпечення при підготовці фахівців у галузі інформаційних технологій, Герасименко І. В., Журба Л. В. (2017)
Макаренко О. В. - Формування дослідницької компетентності майбутніх лікарів на засадах організації їхньої пізнавальної діяльності (2017)
Ніколаєва І. М. - Методика формування хімічної складової професійної компетентності майбутніх бакалаврів лабораторної діагностики (2017)
Фамілярська Л. Л. - Особливості розвитку сучасного педагога в системі післядипломної освіти (2017)
Сокол М. О. - Детермінація понять "людина ‒ індивід ‒ особистість" у радянський період (2017)
Abstract and References (2017)
Данилова Т. - Діагностика і лікування психічних розладів у контексті дихотомії "природа – виховання", Сайковська А. (2017)
Bello M. U. - An Examination of Relationship between Quality Municipal Services and Citizen Satisfaction in Malaysian Local Council, Batu Pahat in Perspective, Martin D., Kasim R., Abubakar M., Umar M. A. (2017)
Гончаренко Л. - Східна Грузія в міжнародних відносинах Російської імперії у 1801–1806 рр., Каліман А. (2017)
Малініна Н. - Порядок обігу дієтичних добавок, які вміщують у своєму складі харчові добавки, на фармацевтичному ринку України, Євтушенко О. (2017)
Опанасюк О. - Романтична та інтенціональна форми мистецтва: метаісторичний зріз, культурна ідентифікація (2017)
Климков О. - Психология религии Э. Фромма и ее актуальность для современного религиоведения (2017)
Королева Л. - Физическое воспитание советского населения в начале 1950-х гг. (на примере Пензенской области), Мезинова М. (2017)
Тимошенко О. - Професійно-мовленнєва культура у педагогічній діяльності вчителя фізичної культури (2017)
Цигичко Г. - Зміни біохімічної активності чорнозему опідзоленого під впливом вирощування гречки в умовах ведення традиційної і органічної систем землеробства (2017)
Akbar F. - The Effect of Marketing Strategies Construct on Firm Performance: Results from Pilot Survey, Omar A. R., Wadood F., Tasmin R. (2017)
Afanasieva V. - Modern Approaches to Risk Management and Their Use in Customs, Ivanov L., Yanushkevych D. (2017)
Amkpa J. A. - Mechanical and Physicochemical Evaluation of Alkaleri Fireclay for Refractory Application, Aye A. E., Omagu F. E. (2017)
Ковбасюк С. - Методика синтезу автоматизованої системи оперативного планування зв’язку у низькоорбітальній космічній системі передачі повідомлень, Бовсуновський В., Дупелич С., Куценко А. (2017)
García J. L. R. - Social Prosperity Perception in Cultural Tourism Destinations: the Case of Peña de Bernal, Huejotzingo and Yuanhuitlán, México, Michel J. P. I. (2017)
Лінда С. М. - Неокласицизм в архітектурі Італії міжвоєнного часу: естетика "Ritorno all’ordine" і рух "Novecento italiano" (2016)
Охрім Х. А. - Філософський аспект дуальності технічного та органічного в архітектурі (2016)
Ремешило-Рибчинська О. І. - Середовищні музеї як засіб музеєфікації містобудівної спадщини, Брич М. Т. (2016)
Стоцько Р. З. - Архітектурні та історичні особливості духовно-просвітницького центру УГКЦ в с. Скнилів (2016)
Смірнова О. В. - Архітектурні стилі як засоби формування сучасних інноваційних будівель і споруд у міському середовищі (2016)
Франків Р. Б. - Деструктивні та позитивні перспективи популярного образу ідеального міського житла, Лисенко О. Ю. (2016)
Рочняк Ю. А. - Періоди формування архітектури пасажирських споруд залізниць Закарпаття (2016)
Попович С. Р. - Принципи об`ємно-розпланувального та образного вирішення мансардних поверхів багатоквартирних будинків на прикладі Відня (2016)
Шулдан Л. О. - Інтеграція солярних елементів в архітектуру історичних будівель (технічні аспекти), Аль-Ахммаді С. А. (2016)
Дудка О. М. - Розвиток формотворення театральних будівель під впливом творчих конкурсних ідей 1920 – 1930-х років (2016)
Попова О. А. - Сучасні прийоми еколого-естетичного удосконалення нефункціонуючих промислових об’єктів в умовах формування лофту (2016)
Стоцько Р. З. - Особливості архітектури будівель Києво-Могилянської академії у період XVII – XX ст. (2016)
Посацький Б. С. - Формування міського культурного ландшафту (на прикладі міст Західної України на зламі ХХ – ХХІ ст.) (2016)
Вотінов М. А. - Концепція гуманізації архітектурно-містобудівної інфраструктури найзначніших міст в Україні (2016)
Гнесь Л. Б. - До питання нормування сільської садиби (2016)
Запунна Є. О. - Роль комплексного підходу до інтеграції різночасової архітектури в історичне міське середовище (2016)
Посацький Б. С. - Об’єкти культури як містоутворювальний чинник у розвитку великого міста (зарубіжний досвід), Грицак М. М. (2016)
Соснова Н. С. - Формування громадських просторів села-курорту Шаян Закарпатської області, Липчей І. І. (2016)
Тупісь С. П. - Містобудівні та адміністративні проблеми паркування у центральній частині Львова, Любицький Р. І. (2016)
Швець Л. М. - Формування громадських просторів залізничних вокзальних комплексів малих та середніх міст (2016)
Демків М. В. - Європейський досвід збереження та використання постіндустріальних об’єктів, Готь О. А. (2016)
Демків М. В - Категорії біле та чорне в теорії та практиці архітектурної композиції, Черняєва В. М. (2016)
Лукомська З. В. - Історична фортеця "Окопи Святої трійці" на Тернопільщині (2016)
Погранична І. І. - Палацовий комплекс у с. Самчиках Хмельницької обл. – приклад класицистичної європейської архітектури кінця XVIII – початку XIX ст. (2016)
Ремешило-Рибчинська О. І. - Принципи ревалоризації архітектурного ансамблю Василіанського монастиря Преображення Господнього під Бучачем Тернопільської області, Знак І. Б. (2016)
Рибчинський О. В. - Чинники формування оборонних споруд монастирів Західної України у XVII – XVIII ст., Хохонь М. П. (2016)
Цюпа М. С. - Міські герби в оздобленні фасадів будівель міста Львова (2016)
Коровкіна Г. А. - Флоральні мотиви в архітектурі модерну Харкова (2016)
Швед О. - Проблеми та перспективи зовнішньої реклами в історичному Львові, Попович О., Лотошинська Н. (2016)
Петришин Г. П. - У міському просторі: життя і діяльність професора Б. С. Посацького (2016)
Проскуряков В. І. - In memoriam Ігоря Івановича Середюка (2016)
Шпак Я. - Фітотоксичність субстрату породних відвалів кам’яновугільних шахт за впливу попелу теплоелектростанцій і гумату калію, Баранов В., Запісоцька І., Терек О. (2017)
Гончаренко Л. - Франція в міжнародних відносинах Російської імперії у 1815–1825 рр., Євсюкова Я. (2017)
Королева Л. - Театральная культура российской провинции во второй половине 1870-х гг. (на примере Пензенской губернии) (2017)
Omelyanenko V. - Economic Diplomacy in the Innovation Global Value Chains as the National Security Providing Strategy Component (2017)
Тимчук С. - Методика комплексної обробки інформації від технічних засобів моніторингу (2017)
Garas M. - Relieving treatment of bronchial asthma attack in schoolchildren suffer from severe disease phenotype, Lekhkun G., Lysenko V., Basіuk N. (2017)
Джус М. Б. - Ювенільний ідіопатичний артрит у дорослих пацієнтів: аналіз клінічних даних, Мостбауер Г. В., Карасевська Т. А., Івашківський О. І., Бойко Я. Є. (2017)
Kurlan N. - Alteration of blood cytokine content at shigellosis in children with helicobacter infection (2017)
Марущак М. І. - Особливості антоксидантної системи захисту у динаміці розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому та при різних методах корекції у щурів, Савчук С. О., Гевко У. П., Олійник О. В. (2017)
Смецков Д. А. - Хирургическое лечение перфоративной пилородуоденальной язвы с применением миниинвазивных технологий без ваготомии (2017)
Товажнянская В. Д. - Влияние материнской инфекции на морфо-функциональное состояние коры надпочечников недоношенных плодов, Сорокина И. В. (2017)
Цупиков О. М. - Вплив трансплантованих нейральних прогеніторів на проліферацію клітин гіпокампа після ішемічного ушкодження мозку, Кирик В. М., Яценко К. В., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г. (2017)
Корнієнко С. М. - Патологія ендометрія та репродуктивний профіль жінок в пізньому репродуктивному та пременопаузальному віці (2017)
Abstract and References (2017)
Бабій Ю. О. - Аналіз методів оцінки дальності виявлення правопорушника державного кордону доплерівською радіолокаційною станцією (2017)
Бондаренко Т. В. - Моделювання процесів технічного обслуговування за станом з фіксованою та адаптованою періодичністю контролю складних технічних засобів озброєння, Лєнков Є. С. (2017)
Жиров Г. Б. - Уточнений розрахунок показників безвідмовності складних технічних об’єктів з урахуванням умов експлуатації та країни виробника елементної бази (2017)
Лєнков С. В. - Шляхи підвищення захисту авторського права за допомогою використання цифрових водяних знаків, Шкуліпа П. А., Прухніцький В. І., Красильников С. Р. (2017)
Нікіфоров М. М. - Аналіз сучасних автоматизованих систем моніторингу радіопростору на базі SDR технології для ведення завдань радіоелектронної розвідки, Пампуха І. В., Бурий С. В., Пусан В. В. (2017)
Проценко Я. М. - Параметричний синтез автоматизованої системи технічного обслуговування складного об'єкта радіоелектронної техніки (2017)
Рачок Р. В. - Алгоритми визначення областей видимості з веж системи оптико-електронного спостереження (2017)
Tolok I. V. - Modelling the useful life exhaustion (depreciation) and restoration processes of the of military equipment groupages (2017)
Шинкарук О. М. - Метод підвищення когерентності обробки сигналів в імпульсних радіолокаційних системах, Чесановський І. І., Левчунець Д. О. (2017)
Шишанов М. О. - Методичні основи вибору раціональної стратегії управління при формуванні рішення в умовах невизначеності, Зубарєв О. В., Шевцов М. М., Шуригін О. В. (2017)
Байдюк М. М. - Забезпечення інформаційної безпеки в середовищі хмарних обчислень, Краснік А. В., Огнєвий О. В. (2017)
Брянський А. Е. - Класифікація сучасних бездротових систем передачі інформації та область їх застосування (2017)
Джулій В. М. - Методи та алгоритми розробки web-додатків, Гунченко Ю. О., Чешун Д. В. (2017)
Длугунович Н. А. - Можливості використання MSProject в управлінні проектами розробки програмного забезпечення (2017)
Лєнков С. В. - Аналіз існуючих методів та алгоритмів виявлення атак в бездротових мережах передачі даних, Джулій В. М., Берназ Н. М., Божук С. О. (2017)
Муляр І. В. - Аналіз підходів до структурної збірки web-додатків, Лоза В. М., Войнарович С. Б. (2017)
Огнєвий О. В. - Аналіз методів обробки трафіку в чергах маршрутизаторів мультисервісної мережі, Самсонюк Б. С., Ряба Л. О. (2017)
Селюков О. В. - Застосування інтелектуальних технологій для підвищення якості роботи телекомунікаційних мереж при невизначеності, Хмельницький Ю. В., Обертюк І. В., Солодєєва Л. В. (2017)
Сівак В. А. - Експериментальна реалізація прототипу інформаційної системи управління експлуатацією транспортних засобів військового призначення (2017)
Стрельбіцький М. А. - Обґрунтування показника ефективності функціонування системи захисту інформації на стадії модернізації (2017)
Хмельницький Ю. В. - Сервісні послуги архітектури LTE для високошвидкісних мереж, Гунченко С. Ю., Лєнков О. С., Яковлєв Д. П. (2017)
Чесановський І. І. - Вейвлет-фільтрація кутових методів маніпуляції із застосуванням методу головних компонент, Волинець Д. О., Левчунець Д. О. (2017)
Артемов В. Ю. - Організаційно-методичні особливості підготовки майбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, Литвиненко Н. І. (2017)
Боровик Л. В. - Методика використання методів кооперативного навчання у формуванні англомовної лексичної компетентності у дорослих, Басараба І. О. (2017)
Гахович С. В. - Теоретичні та практичні аспекти використання системи дистанційного навчання, Савченко Т. В. (2017)
Матеюк О. П. - Валеологічна культура студентів як пріоритет та результат навчання у вищій школі, Суходоля Ю. О., Прохоров О.А. (2017)
Пампуха І. В. - Особистісно орієнтоване виховання студентів, як специфічна організація навчально-виховного процесу, Жогіна Л. В., Бурий С. В., Мукогоренко О. С. (2017)
Плахотнік О. В. - Формування професійно-економічної культури студентів вищих навчальних закладів (2017)
Прохоров О. А. - Можливості педагогічного менеджменту як засобу оптимізації освітнього процесу в закладах вищої військової освіти, Плахотнік О. В. (2017)
Черних Ю. О. - Основи організації та функціонування системи військової освіти Франції – аналітичний огляд, Черних О. Б. (2017)
Дані про авторів (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Вихідні данні (2017)
Чепелюк A. - Диференційний підхід у підготовці майбутнього вчителя фізичної культури, Кушнір Р., Жукова І. (2017)
Безлуцька O. - Психологічні аспекти тренажерної підготовки курсантів Херсонської державної морської академії до роботи в екстремальних умовах (2017)
Зайцева М. - Тенденции поп-арта в творчестве Леди Гага (2017)
Опанасюк О. - Метаісторичні підвалини періодизації історії світової музичної культури (2017)
Борисов О. - Зіставний аналіз фреймових структур концептів британських та українських діалогічних жанрів усного природного формату спілкування (2017)
Чухланцева Н. - Використання активних відеоігор у сфері фізичного виховання і спорту, Чухланцев А. (2017)
Пакулін С. - Використання комбінацій в процесі індивідуалізації підготовки борців вільного стилю, Ананченко К., Ручка Є. (2017)
Ямненко Г. - Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства (2017)
Holubka М. - Background and Factors of Origin of Economic Knowledge in Western Ukraine in the second half of XIX – first half of XX centuries (2017)
Kulieshov A. - Metaphysics and the Limit of the Natural Sciences Explanatory Power (2017)
Бачинська Я. - Використання нетрадиційної сировини при виробництві борошняних кондитерських виробів як прогресивний напрямок створення продуктів підвищеної біологічної цінності (2017)
Буздуга I. М. - Загальна редукуюча спроможність рослин Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу, Заворотна Т. А., Діденко Н. О., Панчук І. І. (2016)
Voloshchuk O. M. - Activity of cytosolic isoenzymes of endogenous aldehydes catabolism under the conditions of acetaminophen-induced hepatitis on the background of protein deficiency, Kopylchuk G. P., Mishyna Y. I. (2016)
Клись Ю. Г. - Протеолітично ушкоджені похідні плазміногену за новоутворень верхніх дихальних шляхів (2016)
Чебан Л. М. - Вплив препарату DON-1R на монокультури Microcystis Sp., Мегера Х. А. (2016)
Язловицька Л. С. - Активність каталази Apis mellifera L. при літній підгодівлі різною вуглеводною дієтою, Косован М. Д., Череватов В. Ф., Волков Р. А. (2016)
Галоян Л. Л. - Застосування продукційних кормів різних виробників при вирощуванні радужної форелі в умовах індустріальної аквакультури, Худий О. І., Тертерян С. В., Мрук А. І., Худа Л. В. (2016)
Бєдункова О. О. - Вплив комбінованих ефектів забруднення річки Іква на цитогенетичний гомеостаз представників іхтіофауни (2016)
Buzhdygan O. Y. - Developmental traits in grassland and agricultural plants under the influence of ragweed, Baglei O. V. (2016)
Глібовицька Н. І. - Вплив нафтогазової контамінації навколишнього середовища на життєвий стан деревних рослин (2016)
Григорчук І. Д. - Використання рослинних біоіндикаторів для оцінки токсичності грунтів на території м. Кам'янця-Подільського (2016)
Катиш С. В. - Дичерозведення на території лісостепової і степової зон України (на прикладі Полтавської і Запорізької областей) (2016)
Куцоконь Ю. К. - Сучасний видовий склад рибного населення лівих приток Середнього Дніпра: Супою і Трубежа, Циба А. О., Подобайло А. В., Паньков А. В. (2016)
Маркова А. О. - Поведінкові акти та прояв агресії деяких птахів родини Синицеві (Paridae) на місцях водопою у гніздовий період (2016)
Мельниченко Г. М. - Динаміка вміст алергенного пилку у повітрі урбоекосистеми Івано-Франківська (літньо-осіння хвиля палінації) (2016)
Подобівський С. С. - Попередні дані про видовий склад та особливості біології розмноження синантропних птахів ряду Горобцеподібних (Passeriformes) м. Тернополя, Котів А. В. (2016)
Бучко О. В. - Віталітетна структура ценопопуляцій Potentilla incana P. Gaertn, B. Mey & Scherb. (Rosaceae) у Південно-Західному Опіллі (2016)
Літвіненко С. Г. - Мохоподібні ялинових лісів Шурдинського середньогір’я (Буковинські Карпати) (2016)
Середницька С. Л. - Хронологічні особливості Carex umbrosa Host (Cyperaceae) в Україні (2016)
Слєпих О. О. - Ритм розвитку і розповсюдження фенологічних форм дуба черешчатого (Quercus Robur L.) в Донецькій області (2016)
Соломаха В. А. - Регіонально рідкісні види роду Allium L. в умовах Західного Поділля, Рубановська Н. В. (2016)
Токарюк А. І. - Galatella linosyris (L.) Rchb. (Asteraceae) у Буковинському Прикарпатті (2016)
Чорней І. І. - Поширення Iris hungarica Waldst. & Kit (Iridaceae Juss) у Чернівецькій області, Буджак В. В., Токарюк А. І., Волуца О. Д. (2016)
Рибалка І. О. - Моделювання популяції омели білої (Viscum album L.) для забезпечення сталого розвитку садово-паркового господарства міст, Вергелес Ю. І., Бараннік В. О. (2016)
Кобів Ю. Й. - Історія вивчення рідкісних видів рослин Українських Карпат у період перед Другою Світовою війною (2016)
Богданова О. - Интертекстуальные аллюзии в рассказе А. П. Чехова "Человек в футляре" (2016)
Бортнік Ж. - Художній час і простір у сучасній українській монодрамі (2016)
Верлата А. - "Мистецтво для мистецтва" versus ідея: творчі шукання естетичної свідомості Василя Пачовського (2016)
Вісич О. - Рецепція метадрами в польському літературознавстві (2016)
Головій О. - Епістолярна критика Григора Тютюнника (2016)
Данилюк-Терещук Т. - Народна міфологія в естетиці українського романтизму (2016)
Дудніков М. - Соціокультурний міф в історичному романі Д. С. Мережковського "Антихрист. Петро і Олексій" (2016)
Жванія Л. - Тарас Шевченко й Леся Українка в рецепції Євгена Сверстюка (2016)
Жиленко І. - Мала проза Галини Орлівни періоду еміграції: жанрова палітра, стилістичні особливості (2016)
Ісапчук Ю. - Опозиція центру й периферії, або провінція versus метрополія в сучасному літературознавстві (2016)
Кахновіч Н. - Канцэпцыя чалавека ў творчасці Максіма Гарэцкага: антрапалагічная перспектыва (2016)
Колошук Н. - Жіноча "емансипація" в ҐУЛАҐу (за збірками табірної поезії та спогадами в’язнів): зворотний бік комуністичної утопії (2016)
Кочерга С. - Право на плач Каменяра: долорична естетика Івана Франка-лірика (2016)
Левченко Г. - Мотив двійництва в прозі Івана Франка (2016)
Ляшишина В. - Фольклористичність викладу у творах Марка Вовчка (2016)
Моклиця А. - Фейлетони "Листи з фіалкою" К.-І. Галчинського в контексті жанру й стилю (2016)
Моклиця М. - Алегорія й символ: підступна бінарність термінів (2016)
Музика Т. - Автобіографічний синерген Василя Барки (2016)
Ніколова О. - Самозванці історичних творів української й російської літератур першої половини ХІХ ст. (у контексті європейської традиції) (2016)
Никольский Е. - Библейские аллюзии в исторических хрониках Вильяма Шекспира, Солдаткина Я. (2016)
Новодворчук О. - Образ полковника Фрійлі як символ заперечення жорстокості (за повістю "Кульбабове вино" Рея Бредбері) (2016)
Оляндэр Л. - "Литературный Санкт-Петербург. ХХ вв." в контексте "Петербургского текста" (2016)
Осьмухина О. - Феномен детства в современной русской прозе (2016)
Романов С. - Етико-естетичні основи категорії трагізму в Лесі Українки та Василя Стефаника (2016)
Савенко О. - Різдвяний сюжет у вертепній драмі (2016)
Семенюк Л. - Стильові течії українського літературного бароко: до постановки наукової проблеми (2016)
Сірук В. - Проблема злочину в українській дитячій літературі другої половини ХІХ–початку ХХ ст.: психоаналітичний аспект (2016)
Станіславська О. - Лінгвістичні засоби вираження стану відрази в сучасній французькій прозі (на матеріалі роману "Гігієна вбивці" Амелі Нотомб) (2016)
Тоцький Л. - Деякі аспекти поетичної майстерності українського християнського письменника В. І. Гребенюка (Брата Віктора) (2016)
Федорів У. - Механізми стилістичної модифікації канону: самоцензурований Тичина (2016)
Цуркан І. - Символістські тенденції у творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Chyrva Yulia - About the Problem of Definition of the Term "nonfiction" (2016)
Швед І. - Міфасемантыка і функцыянальнасць вобраза каршуна ў беларускім фальклоры (2016)
Шморлівська Л. - "Багнітки" Д. Лукіяновича з погляду імпресіоністської поетики (2016)
Шумейко З. - Фольклоризм художніх творів Матвія Номиса в контексті розвитку українського романтизму (2016)
Салевич П. - Мотив "чудесного одягання" в "Слові о полку Ігоревім" (2016)
Кравченко С. - Потрібен новий "вивільнений" неортодоксальний погляд на літературний процес (рецензія на книгу: Глотов А. Л. Две эпохи : монография) (2016)
Наші автори (2016)
Вагнер І. В. - Підвищення продуктивності сільськогосподарських культур під впливом активних форм кремнію, Чорна В. І. (2017)
Недвига М. В. - Деградація ґрунту: проблеми відновлення та збереження його родючості, Невлад В. І., Прокопчук І. В., Станісєвич О. Ю. (2017)
Дубін О. М. - Оцінка якості продукції бджільництва в сучасних екологічних умовах Черкаської області, Василенко О. В. (2017)
Кирилюк В. П. - Вплив вологозабезпечення вегетаційного періоду на запаси продуктивної вологи і водоспоживання ячменю ярого в умовах Правобережного лісостепу, Шемякін М. В. (2017)
Новак А. В. - Агрометеорологічні умови 2015 - 2016 сільськогосподарського року за даними метеостанції Умань (2017)
Улянич І. Ф. - Оцінювання мікробіологічного стану кормових сумішей у процесі їхнього зберігання, Костецька К. В., Голубєв М. І. (2017)
Аверчев О. В. - Агроекологічне обгрунтування вирощування квасолі овочевої на краплинному зрошенні в умовах півдня України, Татаров О. С. (2017)
Господаренко Г. М. - Вплив типу зерна пшениці на техніко-економічні показники круп'яного виробництва та кулінарну оцінку готового продукту, Любич В. В., Новіков В. В., Полянецька І. О., Возіян В. В. (2017)
Мельник О. В. - Збереженість яблук сорту Хонейкрісп залежно від режиму охолодження і післязбиральної обробки інгібітором етилену, Дрозд О. О. (2017)
Osokina N. M. - Respiration intensity of black currant fruits treated by the substances with antimicrobial function under different storage conditions, Gerasymchuk O. P. (2017)
Demydas' G. I. - Density formation of white sweet clover in a single-crop and compatible sowings with annual cereal crops, Zakhlebaev M. V. (2017)
Облап Р. В. - Моніторинг поширення біотехнологічних культур в Україні, Новак Н. Б., Димань Т. М. (2017)
Poltoretskyi S. P. - Formation of density of seed sowing of millet (Panicum miliaceum L.) depending on the term and method of sowing (2017)
Стефанюк В. Й. - Вплив екологічних умов регіону на формування фітоценозу стевії медової (2017)
Уліч О. Л. - Господарсько-цінні властивості нових сортів пшениці м'якої озимої різного еколого-географічного походження в умовах Кіровоградської сортостанції, Каражбей Г. М., Терещенко Ю. Ф. (2017)
Шепілова Т. П. - Вплив способу сівби і норми висіву насіння на ріст і розвиток рослин сої, Петренко Д. І. (2017)
Самойленко Т. Г. - Особливості структурної організації залозистого апарату та хімічного складу ефірної олії листків монарди двійчастої за умов вирощування в Південному степу України, Янченко І. А. (2017)
Шемякін М. В. - Складові водоощадливого режиму зрошення інтенсивних насаджень яблуні за краплинного способу поливу, Кирилюк В. П. (2017)
Васильківський С. П. - Генетичні джерела підвищеного продуктивного та адаптивного потенціалу для селекції ячменю озимого у Центральному Лісостепу України, Гудзенко В. М. (2017)
Марченко А. Б. - Імунологічна оцінка колекційних сортозразків роду Rosa L. за ураження Sphaerotheca pannosa Lev. Var. Rosae Woronich в умовах природного фону (2017)
Нейко І. С. - Особливості цвітіння, формування зав'язей та плодоношення дуба звичайного на клоновій плантації в умовах Вінничини, Монарх В. В. (2017)
Шлапак В. П. - Білогрудівський ліс: навчально-виробничий відділ Уманського національного університету садівництва (2017)
Балабак О. А. - Оцінка зимо і морозостійкості сортів та форм фундука (Corylus Domestica Клепко Et Ораїко), Балабак А. В. (2017)
Мельник О. В. - Ріст та облистяність маточних рослин підщепи яблуні 54-118 з обробкою регулятором росту Кано, Шарапанюк О. С. (2017)
Яковенко Р. В. - Продуктивність груші сорту Основ'янська за позакореневого підживлення на фоні оптимального забезпечення грунту макроелементами (NРК), Копитко П. Г. (2017)
Мішкуров Ю. М. - До 100-річчя від дня народження науковця кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології УНУС Гаврила Тимофійовича Атамася, Атамась Н. Г. (2017)
Мамчур Т. В. - Пам'яті Івана Опанасовича Коломійця, Свистун О. В., Парубок М. І. (2017)
Gusiatin V. - Ray tracing synthesis of spatial curve images built by the spherical interpolation method, Gusiatin M., Mikhal О. (2017)
Kropyvnytska V. - Development of a set of methods for preforecasting fractal time series analysis to determine the level of persistence, Kopystynskyy L., Sementsov G. (2017)
Politansky L. - A study of synchronization processes of nonlinear systems in the difference space of phase variables, Politansky R., Lesinsky V. (2017)
Kurudzhi Yu. - Method of finding equilibrium solutions for duopoly of supply chains taking into account the innovation activity of enterprises, Moskvichenko I., Postan M. (2017)
Raskin L. - Calculation of throughputs of intermediate centers in three-index transportation problems, Sira O., Karpenko V. (2017)
Kondratenko N. - A method of building type-2 fuzzy logic systems in multidimensional objects identification problems, Snihur O. (2017)
Strelkovskaya I. - Spline-approximation-based restoration for self-similar traffic, Solovskaya I., Severin N., Paskalenko S. (2017)
Demin D. - Synthesis of optimal control of technological processes based on a multialternative parametric description of the final state (2017)
Abstract and References (2017)
Багрій І. Д. - Структурно-термоатмогідролого-геохімічні досліджен-ня території Бобриківської западини, Гордєєва Ю. К., Глонь В. А., Куліш А. П., Стародубець К. М. (2017)
Малицький Д. В. - Моделі сейсмічних джерел, Павлова А. Ю., Грицай О. Д., Асташкіна О. А., Обідіна О. О., Махніцький М. Р., Козловський Е. М. (2017)
Заец Л. Н. - Особенности скоростного строения мантии Австралии по данным сейсмической томографии (2017)
Бурачек В. Г. - Аналіз підходів підвищення розрізнювальності космічних знімків, Зацерковний В. І., Углицьких Є. К. (2017)
Лев Т. Д. - Оценка радиоэкологической критичности территории гидрографических районов Украины, Пристер Б. С., Виноградская В. Д., Тищенко О. Г., Пискун В. Н. (2017)
Пігулевський П. Г. - Дослідження геоелектричними методами інженерно-геологічного стану Південно-Західного Кривбасу. Частина 3. Результати застосування геоелектричних методів при вирішенні інженер-но-геологічних завдань, Свистун В. К., Кирилюк О. С. (2017)
Глоба Р. М. - Застосування геофізичних і дистанційних методів досліджень трас трубопровідних транспортних систем, Зінченко І. М., Глоба Я. М., Данилов О. В. (2017)
XVI Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” (Geoinformatics 2017), 15—18 травня 2017 р. (2017)
Титул, content (2017)
Dykha A. - Determining the characteristics of viscous friction in the sliding supports using the method of pendulum, Aulin V., Makovkin O., Posonskiy S. (2017)
Chigirinsky V. - Development of a dynamic model of transients in mechanical systems using argument-functions, Putnoki A. (2017)
Filimonikhin G. - Methods of balancing of an axisymmetric flexible rotor by passive auto-balancers, Filimonikhina I., Dumenko K., Pirogov V. (2017)
Tereshchenko Yu. - Numerical study of flow in the stage of an axial compressor with different topology of computational grid, Doroshenko E., Lastivka I., Tereshchenko Yu. (2017)
Shevchenko А. - Computer simulation of hydraulic flow in a mixing device with a diaphragm of special design installed in it, Shevchenko T. (2017)
Budashko V. - Formalization of design for physical model of the azimuth thruster with two degrees of freedom by computational fluid dynamics methods (2017)
Goncharov V. - Parameter optimization of the centrifugal juicer with the ball auto-balancer under the impulse change of an unbalance by 3D modeling, Dumenko K., Nevdakha A., Pirogov V. (2017)
Melnik V. - Analytical method of examining the curvilinear motion of a four-wheeled vehicle, Dovzhik M., Tatyanchenko B., Solarov O., Sirenko Yu. (2017)
Abstract and References (2017)
Cherevko G. - Diversification of business directions in the context of sustainable development of rural areas (2016)
Крупа В. - Соціально-демографічні аспекти використання потенціалу сільських територій, Крупа О. (2016)
Біттер О. - Зайнятість як основа підвищення рівня життя сільського населення, Назаркевич М. (2016)
Корчинська О. - Формування державної підтримки розвитку підприємництва у сфері сільського зеленого туризму (2016)
Колач С. - Регулювання інфляційних процесів: теорія і практика, Василина О. (2016)
Гаврилюк І. - Тенденції розвитку скотарства у Львівській області, Сторонський М. (2016)
Домінська О. - Оцінка перспектив розвитку експортупослуг з України, Східницька Г. (2016)
Rysh M. - Orcharding in Poland and Ukraine in the years 2009–2013 (2016)
Садура О. - Перспективи розвитку біржового ф’ючерсного ринку в аграрній сфері економіки, Богач М. (2016)
Янишин Я. - Аналіз ринку туристичних послуг у місті Львові та основні шляхи його розвитку (2016)
Щурик М. - Орендно-земельні відносини як інструмент удосконалення відтворення земельних ресурсів АПК (2016)
Райтер Н. - Оцінка конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств як інструмент ефективного стратегічного управління (2016)
Брух О. - Особливості дорадницької діяльності у Львівській області, Бернацька І., Гошко Т. (2016)
Михалюк Н. - Вплив економічної культури на розвиток організаційних структур і бізнесу, Балаш Л., Гринишин Г., Бінерт О. (2016)
Гавука І. - Прикладна апробація універсального способу реверсії сукупного ефекту, отриманого впродовж життєвого циклу інноваційної продукції (2016)
Пархуць М. - Застосування креативних підходів в управлінні аграрним підприємств, Синюк О. (2016)
Demedyuk L. - Expenses of the agricultural enterprises in the ensuring a reliable accounting process, Shmatkovska T. (2016)
Железняк А. - Управління ресурсами аграрних підприємств на основі оптимізації бізнес-процесів, Іваницький І. (2016)
Петришин Л. - Наукові досягнення студентів-обліковців (2016)
Титул, content (2017)
Bilyk O. - Research into efficiency of using the complex baking improver "Svizhist" in order to prolong freshness of bran crispbreads, Drobot V., Bondarenko Yu., Halikova E. (2017)
Goralchuk A. - Development of a model of steric stabilization of the air-nut semi-finished product structure, Grinchenko O., Gubsky S., Tovma L., Zhuravl’ov S. (2017)
Bilyk O. - Substantiation of the method of protein extraction from sheep and cow whey for producing the cheese "Urda", Slyvka N., Gutyj B., Dronyk H., Sukhorska O. (2017)
Artamonova M. - A study of properties of marshmallow with natural anthocyanin dyes during storage, Piliugina I., Samokhvalova O., Murlykina N., Kravchenko O., Fomina І., Grigorenko А. (2017)
Musiy L. - Research into probiotic properties of cultured butter during storing, Tsisaryk O., Slyvka I., Mykhaylytska O., Gutyj B. (2017)
Ryzhkova T. - Development of a technology with an iodine-containing additive to produce kefir from goat milk, Bondarenko T., Dyukareva G., Biletskaya Y. (2017)
Serdyuk M. - Development of fruit diseases of microbial origin during storage at treatment with antioxidant compositions, Stepanenko D., Priss О., Kopylova T., Gaprindashvili N., Kulik Kulik, А. А., Atanasova V., Kashkano М., Kozonova J. (2017)
Deynichenko G. - Modeling of the process of peeling jerusalem artichoke in order to determine parameters for conducting production process, Dmytrevskyi D., Chervonyi V., Udovenko O., Omelchenko O., Melnik O. (2017)
Kotliar Ye. - Development of sanitary-safe poultry paste products with balanced fatty acid and vitamin composition, Topchiy O., Pylypenko L., Pylypenko I., Sevastyanova E. (2017)
Abstract and References (2017)
Гуцаленко Л. В. - Напрями реформування системи державного фінансового контролю в Україні, Вахновська О. В. (2017)
Климчук О. В. - Специфіка розвитку галузі рослинництва та особливості формування сировинної бази для виробництва біопалив в Україні (2017)
Фостолович В. А. - Інтегрування еколого-економічного підходу у стратегію розвитку та практику господарювання сільськогосподарських підприємств (2017)
Пронько Л. М. - Ефективність використання власності в сільськогосподарських підприємствах, Колесник Т. В. (2017)
Прутська Т. Ю. - Сучасний стан та проблеми інфраструктурного забезпечення підприємницької діяльності (2017)
Burennikova N. - Logistic systems: estimation of the force of functioning, Yarmolenko V. (2017)
Янчук Г. В. - Дисперсійний аналіз економічних явищ і процесів із використанням електронних таблиць, Янчук В. І. (2017)
Томчук О. В. - Сучасний стан та шляхи розвитку зовнішньоекономічної діяльності у Вінницькій області, Полеся В. М. (2017)
Панасюк Б. Я. - Кліматичні процеси та їх вплив на економіку (2017)
Чудак Л. А. - Сучасні тенденції та проблеми оподаткування сільськогосподарських підприємств України (2017)
Юрчук Н. П. - Особливості платіжного середовища систем електронної комерції в Україні (2017)
Царук Н. Г. - Операції з аграрними розписками: облікові аспекти (2017)
Глазко Н. Д. - Значення професії аналітика на ринку праці України (2017)
Тематична спрямованість (2017)
Strona pzrednia (2017)
Spis tresci (2017)
Kędzierski P. - The Electrostatic Properties of Plastic Pipes in relation to Ignition Risk – Testing, Assessment and Elimination, Szopa A. (2017)
Szczygieł R. - Ustalanie zagrożenia pożarowego lasu na poligonach wojskowych, Kwiatkowski M., Kołakowski B. (2017)
Sędłak B. - Miejsca krytyczne elementów próbnych przeszklonych ścian osłonowych pod względem izolacyjności ogniowej, Kinowski J., Sulik P. (2017)
Maślak M. - Użyteczność modelu obliczeniowego pojedynczej ramy poprzecznej w szacowaniu odporności ogniowej hali stalowej, Tkaczyk A., Woźniczka P. (2017)
Barański M. - Model ewakuacji wykorzystujący automaty komórkowe, Maciak T. (2017)
Roman Ł. - O wojnie i pokoju – dylematy polemologiczne (2017)
Piotrowski P. - Sprawcy podpalenia – charakterystyka psychologiczna (2017)
Wójcik G. - Stan wiedzy strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej na temat kwalifikowanej pierwszej pomocy, Surowicz D., Kuźnicki M., Myślak M. (2017)
Chomoncik M. - Podstawowe elementy zabezpieczenia medycznego oraz funkcjonowanie Komponentu Medycznego Państwowej Straży Pożarnej podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, Nitecki J., Michalczyk G. (2017)
Brzezińska D. - Wentylacja oddymiająca w garażach – rozwiązania kontrowersyjnych problemów na przykładach projektowych, Ollesz R. (2017)
Kubicki G. - Systemy oddymiania klatek schodowych – zalety i ograniczenia stosowanych rozwiązań technicznych, Kiełbasa T., Wiche J. (2017)
Maślak M. - Wpływ lokalizacji źródła ognia na rozwój pożaru w wielkopowierzchniowym halowym obiekcie handlowym, Woźniczka P. (2017)
Chmiel M. - System wsparcia jednostek ochrony przeciwpożarowej – potrzeby, potencjał, kierunki zmian w zakresie wymagań użytkowych dla pojazdów pożarniczych, Sobór E., Iwańska M. (2017)
Duda A. - Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku zbrojarz-betoniarz w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby na potrzeby budownictwa – studium przypadku, Lenik K. (2017)
Мар’єнко Н. І. - Будова й індивідуальна анатомічна мінливість VI часточки півкуль мозочка людини , Степаненко О. Ю., Лінник А. С. (2016)
Михайлусов Р. М. - Ультраструктура миосимпластов скелетных мышц экспериментальных животных в различные сроки после огнестрельного ранения, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. (2016)
Gaidash I. S. - The state of pro-oxidant and antioxidant systems in patients with shingles, Novitsky A. N. (2016)
Дериенко Т. А. - Стадии артериальной гипертензии и частота назначения отдельных групп кардиологических препаратов у пациентов в течение года наблюдения после имплантации электрокардиостимуляторов, Волков Д. Е., Лопин Д. А., Яблучанский Н. И. (2016)
Костюк І. Ф. - Прогностична роль гемодинамічних порушень правих відділів серця в оцінюванні кардіоваскулярного ризику у пацієнтів з хронічною респіраторною патологією на тлі артеріальної гіпертензії (2016)
Починська М. В. - Класи пульсового артеріального тиску і частота призначення окремих груп медикаментозних препаратів у пацієнтів упродовж року після постійної електрокардіостимуляції, Яблучанський М.І. (2016)
Тимошенко Е. С. - Сравнительная характеристика параметров биологической обратной связи у пациентов с трудноконтролируемой и контролируемой артериальной гипертензией, Яблучанский Н. И. (2016)
Шмуліч О. В. - Біохімічні показники обміну ліпідів у дітей, хворих на основні нозологічні форми атопічної патології (2016)
Дубівська С. С. - Корекція когнітивних змін у післяопераційному періоді у хворих з ургентною хірургічною патологією (2016)
Негодуйко В. В. - Особенности диагностики и удаления немагнитных инородных тел огнестрельного происхождения (2016)
Хижняк А. А. - Логіко-статистичне обґрунтування заходів поліпшення періопераційної корекції окисно-відновного метаболізму у комплексному лікуванні пацієнток з раком грудної залози, Крутько Є. М., Шульга М. В. (2016)
Щербаков А. Ю. - Роль фетального микрохимеризма в развитии осложнений у беременных с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы, Меликова Т. А. (2016)
Гайдаш И. С. - Активность перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы в слёзной жидкости и сыворотке крови больных офтальмогерпесом, Пантелеев П. Г. (2016)
Годованець О. І. - Особливості місцевого гуморального імунітету ротової порожнини дітей, хворих на цукровий діабет, Котельбан А. В., Коваль Г. Д. (2016)
Голубович Л. Л. - Роль судово-медичного експерта у визначенні механізму смертельних і несмертельних ушкоджень, Ольховський В. О., Зубко М. Д., Хижняк В. В., Голубович А. Л., Мухін О. В., Сокол В. К., Пуковецький А. В. (2016)
Ovsiyuk E. M. - Spin-zero Cox's particle with intrinsic structure: general analysis in external electromagnetic and gravitational fields (2015)
McKeon D. G. C. - On determining the running coupling from the effective action (2015)
Атамась Н. О. - Концентраційні залежності властивостей водного розчину хлориду натрію по даних методів молекулярної динаміки та квазіпружного розсіювання нейтронів, Булавін Л. А., Вербинська Г. М., Британ А. В. (2015)
Єфремов О. О. - Механізми модифікації профілів розподілу домішок при мас-спектрометричному аналізі багатошарових наноструктур, Литовченко В. Г., Мельник В. П., Оберемок О. С., Попов В. Г., Романюк Б. М. (2015)
Пагава Т. А. - Влияние ИК подсветки на рассеяние электронов проводимости в облученных протонами с энергией 25 МэВ кристаллах n-Si, Чхартишвили Л. С., Майсурадзе Н. И., Беридзе М. Г., Хочолава Д. З. (2015)
Ступка А. А. - Довгохвильові оптичні коливання у двоxатомних іонних кристалах (2015)
Raichev O. E. - Effective hamiltonian and dynamics of edge states in two-dimensional topological insulators under magnetic fields (2015)
Горшков В. М. - Вирощування каталітично активних наноструктур, Кузьменко В. В. (2015)
Полуектов Ю. М. - Термодинамічна теорія збурень для класичних систем в наближенні самоузгодженого поля (2015)
Grytsay V. I. - Lyapunov indices and the Poincaré mapping in a study of the stability of the Krebs cycle (2015)
Калетнік Г. М. - Організаційно-економічні засади організації біопаливного виробництва у Вінницькій області на базі Уладово-Люлинецької ДСС, Скорук О. П., Браніцький Ю. Ю. (2017)
Материнська О. А. - Стратегічні засади інноваційного розвитку виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами (2017)
Фурман І. В. - Система фінансового регулювання аграрного сектору України: оцінка сучасного стану та активізація функціонування (2017)
Подолянчук О. А. - Діяльність суб’єктів малого підприємництва: нормативно-правовий аспект (2017)
Германюк Н. В. - Особистість та авторитет керівника як важливий чинник ефективності управлінської діяльності (2017)
Підгурський О. І. - Дослідження суперпозиції пуассонівського та регулярного потоків транзакцій, Волонтир Л. О. (2017)
Прутська О. О. - Інституційна безпека суб’єктів аграрного ринку, Шпикуляк О. Г. (2017)
Мельничук О. Ф. - Правове регулювання виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні, Мельничук М. О. (2017)
Зубар І. В. - Інституційне забезпечення організації сталого землекористування: світовий досвід та перспективи в Україні (2017)
Петриченко О. А. - Управління технологічним розвитком галузі молочного скотарства (2017)
Борисюк Д. В. - Методика розрахунку економічної ефективності впровадження технічного діагностування тракторів, Зелінський В. Й. (2017)
Недбалюк О. О. - Розвиток галузі тваринництва Вінниччини: тенденції та перспективи, Полеся В. М. (2017)
Тимкова В. А. - Формування сучасної мовно-професійної компетентності економіста-аграрія (2017)
Козяр Н. О. - Стан та тенденції розвитку інвестування аграрної галузі Вінницької області (2017)
Тематична спрямованість (2017)
Косолапов В. М. - Стратегия развития селекции и семеноводства кормовых культур (2010)
Михайлов В. Г. - Успадкування довжини та кількості квіток суцвіття у гібридів сої, Щербина О. З. (2010)
Фалатюк Л. В. - Кореляційні зв’язки між урожайністю і цукристістю запилювачів цукрових буряків (2010)
Алексєєнко Н. В. - Формування епіфітів насіння нуту за дії мікробних препаратів, Мельничук Т. М., Каменєва І. О., Андронов Є. Є. (2010)
Трофимов И. А. - Кормопроизводство в развитии сельского хозяйства России, Трофимова Л. С., Яковлева Е. П. (2010)
Квітко Г. П. - Перспективи вирощування та кормова цінність редьки олійної в правобережному Лісостепу України, Гетман Н. Я., Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. (2010)
Артеменко С. Ф. - Соя – альтернативний попередник кукурудзі на силос під озиму пшеницю (2010)
Камінський В. Ф. - Формування продуктивності сої залежно від агротехнічних заходів в умовах північного Лісостепу України, Мосьондз Н. П. (2010)
Оничко В. І. - Вплив сортових особливостей та агротехнічних заходів на врожайність зерна кормових бобів в умовах північно-східного Лісостепу України (2010)
Голодна А. В. - Період вегетації та продуктивність люпину кормового залежно від строку сівби та гідротермічних умов у західному Поліссі, Ничипорук В. В. (2010)
Петриченко В. Ф. - Вплив способу сівби та густоти рослин на індивідуальну продуктивність рослин квасолі звичайної, Мовчан К. І. (2010)
Пойша Л. А. - Оценка продуктивности и качества озимой пшеницы (triticum aestivum l.) и озимой тритикале (triticosecale wittm), Адамович А. М. (2010)
Комлаева Л. И. - Урожай семян и содержание масла в Латвийских сортах льна (linum usitatissimum l.), Адамович А. М., Пойша Л. А. (2010)
Материнський П. В. - Агротехнічне значення зернобобових культур у короткоротаційних сівозмінах (2010)
Петриченко В. Ф. - Особливості захисту посівів сої від бур'янів при вирощуванні її за no-till технологією, Борона В. П., Задорожний В. С., Колісник С. І. (2010)
Задорожний В. С. - Контроль бур’янів у посівах кукурудзи на зерно, Мовчан І. В. (2010)
Корнійчук О. В. - Золотиста картопляна нематода та заходи боротьби з нею, Неїлик М. М., Наконечна Л. В., Беценко А. П. (2010)
Окрушко С. Є. - Вивчення впливу гербіцидів на забур’яненість та урожайність соняшнику (2010)
Солоненко В. І. - Інвазія гринделії розчепіреної (Grindelia squarrosa (Pursh) Dun.) у Вінницькій області (2010)
Гаврилюк М. М. - Стан і основні напрями досліджень з луківництва в Україні, Петриченко В. Ф., Кургак В. Г. (2010)
Бирюкович А. Л. - Основные направления развития лугового кормопроизводства Беларуси, Мееровский А. С., Пастушок Р. Т. (2010)
Кулаковская Т. - Основные направления исследований и экологические аспекты развития лугопастбищного хозяйства в Европе, Кургак В., Адамович А. (2010)
Воробель М. - Кормовиробництво в Словаччині та Україні: адаптивний підхід - від інтенсифікації до екологізації, Векленко Ю. (2010)
Adamovich A. - Productivity and photosynthesis characteristics of Festulolium and Lolium boucheanum sward, Gutmane I. (2010)
Гусєв М. Г. - Агротехнологічні заходи підвищення продуктивності кормових агроценозів на зрошуваних землях південного регіону України, Войташенко Д. П. (2010)
Желтова А. Г. - Вплив глобального потепління на формування високопродуктивних агроценозів у південному Степу, Гальченко Н. М. (2010)
Моспан Г. М. - Ефективне використання сіяних бобово-злакових трав, як важливий засіб поповнення ресурсів кормового білка в годівлі тварин, Чепур С. С. (2010)
Жуков В. П. - Особливості силосування бобових і злакових трав з консервантом "Глаукосил", Кулик М. Ф., Костецька Ю. В. (2010)
Гуцол А. В. - Використання міновіту при виробництві свинини, Гуцол Н. В., Корнійчук О. І., Польгуль Л. Р., Дележа А. В. (2010)
Коваль С. С. - Інноваційні технології виробництва молока у Вінницькій області, Мандрик М. О., Бігас О. В. (2010)
Опанасенко І. П. - Порівняльна ефективність використання макухи ріпаку, екструдованої вики та гороху при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби, Заєць А. П., Опанасенко Г. В., Панько В. В. (2010)
Азуркін В. О. - Особливості вологовіддачі зерна гібридами кукурудзи залежно від норм азотних добрив, Дідур І. М. (2010)
Аннотации (2010)
Resume (2010)
Геселев О. В. - Автономність права як проблема розуміння соціального статусу правових норм (2017)
Купрій В. М. - Інтерпретація поняття "юридичний процес" у сучасній правовій доктрині (2017)
Француз І. Г. - Трансформація органів примусового виконання судових рішень в Україні за радянської правової системи (2017)
Агєєв О. Д. - Сучасні моделі інституту омбудсмана: перспективний досвід для створення української моделі омбудсмана з питань міграції (2017)
Єпіфанов О. В. - Проблеми удосконалення нормативно-правового регулювання охорони культурної спадщини у контексті конституційної модернізації (2017)
Медвідь А. Б. - Зародження та розвиток інституту консультативних висновків у межах повноважень Європейського суду з прав людини (2017)
Миколенко В. А. - Інтернаціоналізація конституційного права як чинник впливу на процес модернізації правоохоронних органів (2017)
Неселевська А. А. - Нормативно-правове регулювання реєстрації та розгляду альтернативних законопроектів Верховною Радою України (2017)
Бєлова Ю. Д. - Право на мобільність як новий стандарт захисту персональних даних в ЄС (2017)
Самбор М. А. - Погляди на концепції реформування адміністративно-деліктного законодавства України (2017)
Ігнатенко І. В. - До питання про екологічну складову при здійсненні благоустрою населених пунктів (2017)
Салміна Я. О. - Аналіз стану систематизаційного процесу екологічного законодавства України: минуле і майбутнє (2017)
Мандриченко Ю. О. - Наукові погляди на проблемні питання гарантування діяльності органів фінансового контролю у фінансовому праві (2017)
Богатирьов А. І. - Кримінологічне дослідження особи злочинця, який вчинив злочин у період умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у вигляді позбавлення волі (2017)
Харковець Ю. М. - Окремі проблеми ефективного використання інституту судових рішень у кримінальному процесі України (2017)
Островська Б. В. - 20-річний ювілей Конвенції Ов’єдо: досягнення і перспективи (2017)
Савчук С. С. - Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності: поняття та предмет регулювання (2017)
Селезень П. О. - Договори про попереднє узгодження ціноутворення у контексті кампанії з протидії розмиванню бази оподаткування та переміщення прибутків (2017)
Фалалєєва Л. Г. - Копенгагенські критерії як чинники розбудови європейської інтеграції (2017)
Gryshova I. Yu. - The asymmetry of the resource configuration and its destructive impact on the capitalization of agribusiness, Shestakovska T. L. (2017)
Cheran Ye. M. - The efficiency of the institutional assurance of the agricultural business economic capacity development (2017)
Шабельник Л. Ю. - Напрями трансформації технічного регулювання продукції в контексті імплементації положень економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2017)
Ігнатенко О. П. - Удосконалення правого регулювання сфери біоенергетики України (2017)
Криштоф Н. С. - Трансформації міжбюджетних взаємовідносин у контексті децентралізації (2017)
Куспляк Г. І. - Специфіка використання коштів за програмами капітального будівництва у середовищі складових функціональних механізмів (2017)
Мануілова К. В. - Соціально-економічне значення децентралізації публічної влади (2017)
Митяй О. В. - Державне регулювання розвитку агроформувань в Україні (2017)
Ратинська І. С. - Розвиток стратегічного аудиту в системі управління акціонерними товариствами державного сектору економіки України (2017)
Шевченко А. В. - Основні характеристики моделей та систем державного управління європейських країн – членів ЄС (2017)
Дахно І. І. - Рецензія на монографію Б. В. Літовченка "Гуманізація менеджменту у глобальному середовищі" (2017)
Ладиченко В. В. - Рецензія на монографію І. А. Куровської "Доктрина верховенства права як віддзеркалення сучасної практики міжнародних відносин України" (2017)
Донченко О. - Феномен психічної інфляції як кризовий механізм політики (2008)
Мацієвський Ю. - Деякі аспекти вивчення феномена кризи у політичних дослідженнях (2008)
Шайгородський Ю. - Політика як міф і наукова діяльність (2008)
Висоцький О. - Віртуальність як провідна форма легітимаційної політики в добу постмодерну (2008)
Ткаченко В. - Суд над Кліо: "переформатування" історичної пам’яті (2008)
Кукуруз О. - Парламентська більшість та опозиція в Сеймі республіки Польща (2008)
Соколов В. - Туркменістан: шлях до нейтралітету, Бахтиєв Р. (2008)
Скворцов В. - Цивільно-військові відносини і тенденції світового політичного процесу (2008)
Корнієвський О. - Професійні спілки в умовах соціальних трансформацій (2008)
Плакіда Р. - Можливості місцевих молодіжних організацій у вирішенні проблем молоді (2008)
Гордилова О. - Волонтерство і громадянське суспільство в Росії (2008)
Зоткін А. - Основний Закон України та соціальні основи українського суспільства (2008)
Михайлич О. - Мовна та регіональна ідентичності як чинники диференціації українського суспільства (2008)
Демішева І. - Метафори у дискурсі Віктора Ющенка (2008)
Вілкова О. - Сучасні моделі гендерної політики: сутність та особливості впровадження (2008)
Пелагеша Н. - Студентська та викладацька мобільність у Західній Європі (2008)
Горбатенко В. - Метод "Делфі" та специфіка його застосування у прогнозних розробках, Петренко І. (2008)
Сучасні проблеми політичного менеджменту (2008)
Книжкова полиця (2008)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих в журналі "Політичний менеджмент" 2008 року (2008)
Вийшов у світ №6 (32) журналу "Соціальна психологія" (2008)
Strona pzrednia (2016)
Spis tresci (2016)
Gawlik-Kobylińska M. - Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie Uniwersytetu Harvarda. Transfer doświadczeń dla kreowania bezpieczeństwa (2016)
Prońko J. - Znaczenie cech menedżera projektu i członków zespołu projektowego, Wojtasiak B. (2016)
Mazur R. - Wybuchy zbiorników z gazami technicznymi – realne zagrożenie czy przejaskrawiony strach?, Porowski R., Klapsa W. (2016)
Gwóźdź M. - Odbudowa stalowych hal przemysłowych uszkodzonych w przebytym pożarze, Woźniczka P., Tkaczyk A. (2016)
Porowski R. - Wpływ rodzaju drewna na czas działania liniowych czujek dymu, Janik N., Wdowiak T., Wnęk W. (2016)
Пашковский П. С. - Единый подход к решению задач теплогазообменапри пожарах на различных объектах, Греков С. П., Зинченко И. Н. (2016)
Греков С. П. - Универсальный комплексный показатель эндогенной пожароопасности, Пашковский П. С., Всякий А. А. (2016)
Maślak M. - Programowanie liniowe jako technika obliczeniowa użyteczna w szacowaniu odporności ogniowej stalowej ramowej konstrukcji nośnej, Tkaczyk A. (2016)
Maślak M. - Miarodajna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej – wartość nominalna z pojedynczej inwentaryzacji czy raczej statystycznie uzasadniona wartość charakterystyczna (2016)
Чумаченко С. Н. - Методика создания математической модели энергетической составляющей химико-физических процессов, которые происходят в древесине при ее нагревании до начала фазы пламенного горения, Жартовский С. В., Титенко А. Н. (2016)
Баланюк В. М. - Особенности флегматизировання гептановоздушной среды бинарной смесью аэрозоля с азотом (2016)
Piotrowska B. - Building Materials Radioactivity in Poland, Fujak M., Isajenko K., Krawczyńska S. (2016)
Borysewicz J. - Wymagania, metody badań i kryteria oceny właściwości sygnalizatorów optycznych (VAD). Metoda pomiaru rozsyłu światła, Stępień P., Chołuj Ł. (2016)
Schmidt-Polończyk N. - Analiza wpływu gęstości rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych na bezpieczeństwo ludzi podczas pożar w tunelach drogowych z systemem wentylacji wzdłużnej (2016)
Prykarpatsky A. K. - On the classical Maxwell–Lorentz electrodynamics, the electron inertia problem, and the Feynman proper time paradigm, Bogolubov N. N. (2016)
Микитенко Н. О. - Радіаційно-стимульоване формування "важких кластерів" в бінарних кристалах (2016)
П’ятницький Д. В. - Утворення комплексів молекул пероксиду водню з ДНК, Здоревський О. О., Перепелиця С. М., Волков С. Н. (2016)
Колодницька Р. В. - Мультифрактальний аналіз відбитків крапель розпиленого дизельного палива різного хімічного складу, Крижанівський В. Б., Москвін П. П. (2016)
Манілов А. І. - Проблеми застосування поруватого кремнію для хімічного та фотокаталітичного виробництва водню (2016)
Виниченко В. А. - Оптичні та електрофізичні властивості гетероструктури 95% In2O3 + 5% SnO2/ns-Si, Бученко В. В., Голобородько Н. С., Лендел В. В., Лушкін О. Є., Телега В. М. (2016)
Находкін М. Г. - Фотоелeктронна емісія катода Si–Gd–O, Федорченко М. І. (2016)
Бутенко Д. В. - Вплив магнітної складової поля на розсіяння електромагнітної хвилі металевим наноеліпсоїдом, Томчук П. М. (2016)
Харченко Д. О. - Самоорганізація вакансійного ансамблю при спінодальному розпаді бінарних систем, підданих сталій дії радіаційного опромінення, Харченко В. О., Баштова А. І. (2016)
Стрільчук Л. М. - Ексцентрична гіпертрофія лівого шлуночка з дилатацією його порожнини та без неї: відмінності клінічних, лабораторних та інструментальних показників (2017)
Філіпюк А. Л. - Оцінка інтегральних показників ендогенної інтоксикації в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та їх зв’язки із системою гемостазу, Радченко О. М. (2017)
Головач И. Ю. - Механизмы развития и ведение пациентов с феноменом Рейно и дигитальными изъязвлениями при системной склеродермии, Чипко Т. М., Корбут Н. Н. (2017)
Власенко М. В. - Кортикоандростерома: розгорнута клінічна картина (випадок із практики), Ніжинська-Астапенко З. П., Долженко А. О. (2017)
Скрипник Н. В. - Динаміка захворюваності й поширеності вузлових утворень щитоподібної залози за десятирічний період (2006-2016 рр.) в Україні та на Прикарпаттi, Марусин О. В. (2017)
Марушко Ю. В. - Властивості екстрактів артишоку, куркуми, розторопші та їх використання в гастроентерологічній практиці, Асонов А. О. (2017)
Крамарьов С. О. - Додаткові можливості симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій у дітей (2017)
Андрух В. С. - Геморагічна лихоманка Ебола й діти: що потрібно знати про це педіатру або сімейному лікарю, Андрух В. Н., Слободян М. В. (2017)
Радченко О. М. - Роль серомукоїдів у патогенезі внутрішньої патології та діагностичне значення їх визначення, Стрільчук Л. М. (2017)
Макаренко Т. М. - Співвідношення біохімічних показників крові в медичній практиці: клініко-діагностичне значення, Радченко О. М. (2017)
Про геронтологію та академіка В.В. Фролькіса (2017)
Фролькіс В. В. - Механізми старіння й продовження життя (2017)
Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства (2017)
Щодо створення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я із достатнім рівнем самостійності (2017)
Упровадження міжнародних клінічних протоколів: нова якість медицини (2017)
Свінціцький І. А. - Багатогранний талант професора Олександра Андрійовича Киселя (2017)
Вітаємо (2017)
Медичні події (2017)
Вагнер І. В. - Вміст рухомих форм бору у техногенно-порушених ґрунтах Нікопольського марганцеворудного басейну, Чорна В. І. (2017)
Романчук Л. Д. - Динаміка агрохімічних показників рекультивованого ґрунту в агроценозах енергетичної верби, Борисюк Л. Б. (2017)
Веремеєнко С. І. - Перспективи використання торфу для відтворення родючості ґрунтів, Стріха В. А., Озерчук А. M. (2017)
Заблоцька О. С. - Порівняння дії високих концентрацій деяких важких металів на пшеницю озиму в умовах водної культури, Опанащук Н. М. (2017)
Валерко Р. А. - Оцінка рівня техногенного навантаження Житомирської області, Герасимчук Л. О. (2017)
Гамаюнова В. В. - Урожайність і якість насіння ріпаку озимого залежно від обробітку ґрунту, строку та способу сівби в умовах Лісостепу України, Гаро І. М. (2017)
Дідора В. Г. - Технологічні показники якості сої залежно від інокуляції та удобрення в умовах Українського Полісся, Деребон І. Ю., Саврасих Л. Д. (2017)
Кирилюк В. П. - Урожайність пшениці озимої залежно від систем основного обробітку грунту та удобрення (2017)
Ткачук В. П. - Забур’яненість та продуктивність агрофітоценозу пшениці озимої залежно від строків сівби і норм висіву, Сторожук В. В., Тимощук Т. М. (2017)
Бакалова А. В. - Ентомофаги в системі управління шкідливістю фітофагів на полину естрагоновому, Іващенко І. В. (2017)
В’юнцов С. М. - Агроекологічне обґрунтування продуктивності льону-довгунця залежно від застосування стимулятора росту Альбіт (2017)
Кононенко Л. М. - Продуктивність посівів льону олійного за різних норм висіву насіння в умовах південної частини Правобережного Лісостепу (2017)
Троценко В. І. - Якість зерна вівса залежно від елементів технології вирощування в умовах північно-східного Лісостепу Україниї, Ільченко В. О. (2017)
Гнатюк О. М. - Особливості розповсюдження омели білої (Viscum album L.) в придорожних лісосмугах Лісостепу та Полісся України, Кавун Е. М. (2017)
Нейко І. С. - Адаптивна здатність та особливості утворення репродуктивних органів сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) фінського походження на клоновій плантації в умовах Вінниччини, Юрків З. М. (2017)
Євстаф’єва В. О. - Вивчення дезінвазійних властивостей засобів дезінфекції щодо яєць гельмінтів курей роду Capillaria, Натягла І. В. (2017)
Грушанська Н. Г. - Вміст важких металів у крові корів північно-східної біогеохімічної зони за різних технологій утримання, Костенко В. М., Обруч М. М., Цвіліховський М. І. (2017)
Довгій Ю. Ю. - Вплив кормового концентрату "Живина" на молочну продуктивність та гематологічні показники корів, Фещенко Д. В., Довгій М. Ю., Іванов В. Ю., Боднарчук О. В., Коваленко О. В. (2017)
Плис В. М. - Патогістологічні зміни при пастерельозно-аскаридіозному мікст-захворюванні птиці за гострого та хронічного перебігу (2017)
Шинкарук О. Ю. - Вплив мийного засобу "ензимний" на мікробні біоплівки enterococcus faecalis ta escherichia coli, Кухтин М. Д. (2017)
Boiko A. I. - Determination of readiness function of nozzle for operation, Savchenko V. M., Krot V. V. (2017)
Алієв Е. Б. - Результати чисельного моделювання механіко-технологічного процесу переміщення насіннєвого матеріалу олійних культур під дією повітряного потоку (2017)
Бойко А. І. - Деякі економічні аспекти забезпечення надійності техніки (2017)
Бродський Ю. Б. - Аналіз фазових траєкторій при моделюванні динаміки розвитку екосистеми "хижак-жертва", Маєвський О. В., Васько С. М. (2017)
Голуб Г. А. - Оптимізація величини кутової швидкості змішувачів барабанного типу, Ачкевич О. М. (2017)
Довжик М. Я. - Універсальні рівняння траєкторії криволінійного руху чотирьохколісної машини, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О., Сіренко Ю. В. (2017)
Євчук Я. В. - Застосування нетрадиційної сировини в технології хліба (2017)
Ємець Б. В. - Визначення максимальної швидкості руху автомобілів сільськогосподарського призначення на генераторному газу (2017)
Кухарець С. М. - Оцінка потенціалу сировини рослинного походження для теплових потреб у Житомирській області, Ярош Я. Д., Ярош С. В. (2017)
Кухарець С. М. - Напружений стан грунту і процеси структуроутворення при обробітку дисковими робочими органами, Забродський П. М. (2017)
Лось Л. В. - Етнодизайн енергетичних комплексів, які працюють на біопаливі, Цивенкова Н. М., Голубенко А. А., Терещук М. Б. (2017)
Мельник О. Л. - Вплив високодисперсних вуглецевих наповнювачів на теплові властивості композиційних систем "кераміка-вуглець", Ярош Я. Д., Сєров В. В., Отаманський В. В. (2017)
Налобіна О. О. - Комбінаторно-морфологічний синтез жатки для збирання соняшнику, Васильчук Н. В. (2017)
Налобіна О. О. - Дослідження взаємодії валика модернізованого підкопуючого робочого органу картоплезбиральної машини з бульбою, Шимко А. В. (2017)
Савченко Л. Г. - Аналіз системи цивільного захисту в АПК України, Кухарець С. М., Савченко В. М. (2017)
Соколовський О. Ф. - Eнергозберігаюче керування освітлювальною установкою, Соколовська Л. М. (2017)
Турченюк В. О. - Системна оптимізація режимних, технологічних та конструктивних параметрів рисових зрошувальних систем на еколого-економічних засадах, Фроленкова Н. А., Рокочинський А. М. (2017)
Грудовий Р. С. - Обгрунтування установки для дослідження гвинтових конвеєрів з обертовим кожухом (2017)
Карабиньош С. С. - Дослідження стану поверхні та структури поверхневих шарів металу зношених сепаруючих решіт у процесі експлуатації, Федченко З. А. (2017)
Басаргін В. А. - Економічна оцінка використання в раціонах молодняку німецької вівчарки м’ясних субпродуктів, Лавринюк О. О., Мамченко В. Ю. (2017)
Алєксєєва Є. О. - Вплив мелофаг на гематологічні показники інвазованих овець (2017)
Ковальчук Р. В. - Результати експериментальних досліджень деформації зламу стебел конопель (2017)
Лихочвор А. М. - Продуктивність та економічна ефективність рижію ярого залежно від норм добрив в умовах Західного Лісостепу (2017)
Мельничук О. П. - Продуктивність та обмінні процеси в організмі бугайців за згодовування різних доз тритикале (2017)
Романчук A. C. - Середньодобове надходження й виділення неестерифікованих жирних кислот та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу (2017)
Цьова Ю. А. - Оцінка впливу способів механічного обробітку за показниками структури урожайності кукурудзи (2017)
Анотації (2017)
Вимоги (2017)
Саврасов A. M. - Ізомерні відношення перерізів в ядрах 93,95Tc та 95Nb (2016)
Демеш Ш. Ш. - Потенціальне розсіювання електрона молекулами фосфору P2 та P3, Келемен В. І., Ремета Є. Ю. (2016)
Бугайчук С. А. - Мультиплікація та комутація лазерних пучків при крос-кореляційній взаємодії періодичних полів, Гнатовський В. О., Негрійко А. М., Прядко І. І. (2016)
Романенко В. І. - Оптична пастка для атомів на основі зустрічних біхроматичних світлових хвиль, Романенко А. В., Яценко Л. П. (2016)
Попович В. І. - Вплив тиску аргону в камері осадження на властивості легованих алюмінієм плівок ZnO, вирощених методом пошарового осадження при магнетронному розпиленні, Євтушенко А. І., Литвин О. С., Романюк В. Р., Ткач В. М., Батурин В. А., Карпенко О. Є., Дранчук М. В., Клочков Л. О., Душейко М. Г., Карпина В. А., Лашкарьов Г. В. (2016)
Los V. F. - An exact solution of the time-dependent Schrödinger equation with a rectangular potential for real and imaginary times, Los M. V. (2016)
Ovcherenko S. S. - Comment on perihelion advance due to cosmological constant, Silagadze Z. K. (2016)
Роде Г. Г. - Перенос похибок та середніх вимірів фізичної величини для елементарних функцій cos(x) та arccos(x) (2016)
Bar’yakhtar V. G. - Problems of nuclear power engineering: history and present, Bar’yakhtar I. V., Bykovskii Ya. T. (2016)
Нікітюк О. М. - Особливості виконавчого напису нотаріуса як способу охорони права спільної власності подружжя (2016)
Studzinska J. - Notarial and judicial succession certificate, taking into account the jurisprudence on this subject (2016)
Фурса С. Я. - Ипотека в деятельности нотариусов Украины: проблеми законодательного регулирования и практики (2016)
Фурса Є. І - Заповіти самогубців - привід для дискусії, Фурса Є. Є. (2016)
Гаро Г. О. - Специфіка розгляду спорів, що виникають з правовідносин патронату (2016)
Ziemianin К. - Polish model of the electronic protocol (2016)
Кухарєв О. Є. - Процесуальні аспекти визнання спадщини відумерлою (2016)
Сеник С. В. - Окрема ухвала як одна з форм судового акта в цивільному процесі (2016)
Улетова Г. Д. - Необходимость дальнейшего реформирования гражданского судопроизводства: сквозь призму научных взглядов профессора Е. В. Васьковского на актуальные проблемы российского гражданского процесса (2016)
Flaga-Gieruszyhska К. A. - Informatization in civil proceedings in Poland (2016)
Чурпіта Г. В. - Встановлення судом факту батьківства (материнства) (2016)
Мальський М. М. - Про проект глобального кодексу виконавчого провадження та його роль у транснаціональному виконавчому процесі (2016)
Щербак С. В. - Примирення сторін у виконавчому процесі та посередництво: спірні питання (2016)
Сергієнко Н. А. - Проценти та пеня: деякі питання правової природи, проблематика диференціації та стягнення (2016)
Беспалов О. О. Рабовська С. Я. - Оплата вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника публічної служби на підставі судового рішення (2016)
Горбань Н. С. - Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю (2016)
Слива Л. В. - Консультативна діяльність адвоката як особливий вид адвокатської діяльності (2016)
Шрамова О. С. - Нотаріальні провадження за участю дитини, що знаходиться на пренатальній стадії розвитку (2016)
Содержание (2017)
Пазынин В. Л. - Эффект запирания изгиба волновода вблизи критической частоты второй моды (2017)
Ивженко Л. И. - Дефектные моды в анизотропном проволочном метаматериале микроволнового диапазона, Юдина Д. И., Тарапов С. И. (2017)
Сугак В. Г. - Использование энтропии фазовой структуры радиолокационных сигналов для обнаружения движения объектов за листвой кустарников и деревьев (2017)
Мыценко И. М. - Бистатическая радиолокационная система с использованием радиосигналов геостационарных искусственных спутников Земли, Халамейда Д. Д. (2017)
Галюк Ю. П. - Смещение антиподного максимума электрического поля в резонаторе Земля–ионосфера за счет неоднородности день–ночь, Николаенко А. П., Хайакава М. (2017)
Глазунов А. С. - Особенности моделирования морского волнения для радиофизических задач, Гутник В. Г., Логвинов М. Ю., Логвинов Ю. Ф. (2017)
Холод П. В. - Электрически большая рамочная антенна для приема сверхширокополосных импульсных полей, Варяница-Рощупкина Л. А., Огурцова Т. Н. (2017)
Веселовская А. Б. - Восстановление вертикального профиля облаков с помощью активно-пассивного зондирования, Кабанов В. А., Линкова А. М., Одновол А. В., Ткачева Т. А., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. (2017)
Белецкий Н. Н. - Безотражательное прохождение электромагнитных волн при нормальном падении на симметричную трехслойную структуру, содержащую слой с отрицательной диэлектрической проницаемостью, Борисенко С. А. (2017)
Кириченко Ю. В. - Излучение плоского плазменного слоя с малым изгибом, Карлов В. Д., Кийко А. С. (2017)
Кокодий Н. Г. - Гибкие защитные экраны для СВЧ-диапазона на основе тонких проводящих волокон, Натарова А. О., Тиманюк В. А., Приз И. А. (2017)
Булавін Л. А. - Аномальне послаблення ультразвуку поблизу критичної точки розшарування розчину н-пентанол–нітрометан, Білоус О. І., Свечнікова О. С. (2016)
Оліх Я. М. - Особливості протікання струму при ультразвуковому навантаженні в сильно компенсованих низькоомних кристалах CdTe:Cl, Тимочко М. Д. (2016)
Achenefe Y. - Electron scattering in graphene by remote nanomagnets, Senbeta T., Mal'nev V. N. (2016)
Humenyuk Y. A. - Thermodynamic quantities of a low-density Gas in the weakly nonequilibrium heat-conduction steady state (2016)
Fiscaletti D. - About a three-dimensional quantum vacuum as the ultimate origin of gravity, electromagnetic field, dark energy ... and quantum behavior, Sorli A. (2016)
Gnatenko Kh. P. - Two-particle system in noncommutative space with preserved rotational symmetry, Tkachuk V. M. (2016)
Ponezha E. A. - Decay of intensity correlation function near instability point for the model of resonant tunneling (2016)
Kuzmichev V. E. - Can quantum geometrodynamics complement general relativity?, Kuzmichev V. V. (2016)
To the 100-th Anniversary of Kirill Borisovich Tolpygo’s Birthday (May 3, 1916–May 13, 1994) (2016)
To the 110-th Anniversary of Antonina Fedorivna Prikhot’ko’s Birthday (1906–1995) (2016)
Бабий А. С. - Использование компомера "Twinky Star" в детской стоматологии (2017)
Луцкая И. К. - Изолирование рабочего поля как важный этап эстетического реставрирования зубов (2017)
Марков А. В. - Застосування коензиму Q10 у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит (2017)
Борисенко А. В. - Тантум Верде® в комплексній терапії генералізованого пародонтиту у хворих з переважанням парасимпатичної нервової системи, Батіг В. М., Іваніцька О. В., Дімітрова А. Г. (2017)
Дікова І. Г. - Обґрунтування профілактики ускладнень при застосуванні різних видів скейлінгу, Городенко Е. О. (2017)
Димитрова А. Г. - Особенности планирования объема стоматологической помощи пациентам с генерализованным пародонтитом (2017)
Антоненко М. Ю. - Генетичні маркери системи Р1, MN, Le як конфігурація детермінованості до червоного плоского лишаю слизової оболонки порожнини рота, Парій А. М., Зелінська Н. А., Значкова О. А. (2017)
Філімонов Ю. В. - Дослідження стану місцевого імунітету при ортодонтичному лікуванні в дітей, Пачевська А. В., Істошин В. М. (2017)
Кузьміна В. А. - Обгрунтування схеми профілактики ранього дитячого карієсу, Якубова І. І., Бучинська Т. О . (2017)
Тимофеев А. А. - Влияют ли нестероидные противовоспалительные препараты на эффективность местной анестезии?, Тимофеев А. А., Савицкий А. А. (2017)
Ушко Н. А. - Изменение чувствительности слизистой оболочки полости рта у больных с амелобластомами челюстей (2017)
Ідашкіна Н. Г. - Ефективне лікування хворих на перикоронарит в умовах амбулаторної практики, Гудар’ян О. О., Неханевич Ж. М. (2017)
Мельничук М. В. - Особливості конструювання фронтальної групи зубів при лікуванні за допомогою повних знімних пластинкових протезів, Палійчук В. І. (2017)
Ковач И. В. - Роль цефалометрических характеристик в дифференциальной диагностике клинических форм прогенического прикуса, Биндюгин А. Ю., Вербицкая А. В. (2017)
Антоненко М. Ю. - Досвід імплементації інноваційних педагогічних методів на етапі післядипломної освіти лікарів-стоматологів, Зелінска Н. А., Саяпіна Л. М., Значкова О. А., Шуминська Т. А. (2017)
Мазур І. П. - Про стан та перспективи стоматологічної допомоги в Україні (2017)
Титул, зміст (2014)
Кашинцева О. - Права людини та патентування методів діагностики та лікування людини в контексті реформування сфери охорони здоров'я (2014)
Коваль І. - Проблеми комерціалізації вищими навчальними закладами прав на об'єкти інтелектуальної власності (2014)
Троцька В. - Сутність вільного використання об'єктів авторського права і суміжних прав (2014)
Федорова Н. - Телеформат як об'єкт правової охорони (2014)
Коваленко Т. - Плагіат: види та відповідальність (2014)
Зайківський О. - Інтелектуальна власність і держава, Оністрат О., Лотоха Л. (2014)
Романюк В. - Особливості оподаткування доходів фізичних осіб-нерезидентів, отриманих від операцій з об'єктами права інтелектуальної власності (2014)
Пацурія Н. - Господарсько-правовий дискурс щодо проблематики визначення споживача страхової послуги (2014)
Куровський С. - До питання про вплив банківського законодавства та судової практики на банківську діяльність в Україні (2014)
Чередник Н. - Інститут вільного використання обєктів авторського права в Україні та зарубіжних країнах - проблеми та перспективи розвитку. Порівняльно-правовий аналіз (2014)
Титул, зміст (2014)
Афанасьєва (Горська) К. - Зміни концептуальних засад авторсько-правового регулювання в умовах глобалізації інформаційного простору (2014)
Мацкевич О. - Авторське право при цифровізації та оцифруванні (2014)
Романюк М. - Загальна характеристика й основні тенденції розвитку законодавства у сфері охорони суміжних прав (2014)
Штефан О. - Додержання процесуальної форми вираження позову як умова реалізації права на пред'явлення позову про захист авторського права (2014)
Штефан А. - Відновлення становища, яке існувало до порушення права, і поновлення права як способи захисту австорького права (2014)
Kashyntseva O. - Ethical Validity of Researches on Human Beings as the Objects of Patent Law in Ukraine (2014)
Юдіна Г. - Поняття промислового зразка в Україні та ЄС (2014)
Бутнік-Сіверський О. - Теоретико-методичні аспекти співвідношення ліцензіного договору та договору найму (оренди) в розрізі бухгалтерсько-податкового законодавства (ч.1), Троцька В. (2014)
Оліфер А. - Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в угоді про асоціацію України та ЄС (ч.1) (2014)
До відома (2014)
Babkov L. M. - Infrared spectra of triphenyl phosphite and their interpretation on the basis of quantum chemistry calculation, Baran J., Davydova N. A., Ivlieva I. V. Ponezha E. A., Reznichenko V. Ya. (2016)
Chernolevska Ye. - Temperature-induced evolution of a cluster structure in n-nonan-1-ol: experimental study and quantum-chemistry calculations, Pogorelov V., Vaskivskyi Ye., Doroshenko I. (2016)
Kernazhitsky L. - Effect of Cr-doping on luminescence of nanocrystalline anatase TiO2 powders, Shymanovska V., Gavrilko T., Naumov V., Fedorenko L., Kshnyakin V., Burtsev A., Baran J. (2016)
Stanovyi O. - Low-temperature thermoluminescence studies of the nanocrystalline yttria-stabilized zirconia, Kutovyy S., Morozov Yu., Naumenko A., Dmitruk I., Borodyanska A. (2016)
Бродин М. С. - Оптична кубічна нелінійність тонких плівок Fe2O3 і Cr2O3, синтезованих методом імпульсного лазерного осадження, Муленко С. А., Руденко В. І., Ляховецький В. Р., Воловик М. В., Стефан Н. (2016)
Gridyakina A. V. - Electric properties of ionic thermotropic liquid crystals (2016)
Ilchenko O. O. - Formation of molecular complexes in liquid benzene-chloroform mixtures examined by mid-IR 2D correlation spectroscopy and multivariate curve resolution, Kutsyk A. M., Pilgun Y. V., Obukhovsky V. V., Nikonova V. V. (2016)
Kudrya V. Yu. - The spectral properties of the telomere fragments, Yashchuk V. M., Dubey I. Ya., Kovalyuk K. I., Batsmanova O. I., Mel'nik V. I., Klishevich G. V., Naumenko A. P., Kudrya Yu. M. (2016)
Ilchenko O. O. - NNLS and MCR-ALS decomposition of raman and FTIR spectra of multicomponent liquid solutions, Pilgun Y. V., Reynt A. S., Kutsyk A. M. (2016)
Lyogenkaya A. A. - Electronic structure and magnetic properties of FeTe, BiFeO3, SrFe12O19 and SrCoTiFe10O19 compounds, Grechnev G. E., Kotlyar O. V., Panfilov A. S., Gnezdilov V. P. (2016)
Sugakov V. - Interaction of optical vibrations with charge traps and the thermoluminescence spectra of polymers, Ostapenko N., Ostapenko Yu., Kerita O., Strelchuk V., Kolomys O., Watanabe A. (2016)
Suprun A. D. - Some aspects of generalized dynamics of quasiparticles in crystals with unit cell of arbitrary complexity, Shmeleva L. V. (2016)
Fedorovych R. - Structure, morphology, and photoluminescence of vacuum deposited rubrene thin layers, Gavrilko T., Lopatina Ya., Marchenko A., Nechytaylo V., Senenko A., Viduta L., Baran J. (2016)
Naumenko A. - Raman spectra of graphene-like nanoparticles of molybdenum and tungsten disulfides, Kulikov L., Konig N. (2016)
Титул, зміст (2017)
Aubert D. - A simple parsimony-based approach to assess ancestor-descendant relationships (2017)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологічні особливості представників роду Sambucus (Sambucaceae / Adoxaceae) флори України для цілей спорово-пилкового аналізу, Безусько Л. Г. (2017)
Придюк М. П. - Основні тренди еволюції плодових тіл агарикоміцетів та коприноїдизація як один із них (2017)
Шершова Н. В. - Ліхеноіндикація стану атмосферного повітря у смт Гостомель Київської області (2017)
Карпінець Л. І. - Екологічна структура епігейних синузій мохоподібних на породних відвалах Червоноградського гірничопромислового району, Лобачевська О. В., Соханьчак Р. Р. (2017)
Kobiv Y. - Distribution and population status of rare plant species in the Marmarosh Mountains (Ukrainian Carpathians), Prokopiv A., Nachychko V., Borsukevych L., Helesh M. (2017)
Ходосовцев О. Є. - Нові для України види ліхенофільних грибів, Дармостук В. В. (2017)
Tykhonenko Yu. Ya. - New records of Uromyces erythronii (Pucciniales) from Ukraine, Sytschak N. N., Kagalo A. A., Orlov O. O. (2017)
Белемець Н. М. - Порівняльно-анатомічна характеристика черешків листків аборигенних видів Spiraea (Rosaceae) флори України, Нужина Н. В., Федорончук М. М. (2017)
Любінська Л. Г. - Пам'яті Степана Івановича Ковальчука (02.09.1933–25.12.2016) (2017)
Протопопова В. В. - Cвітлій пам'яті польського ботаніка професора Кароля Лятовського (1939–2017), Шевера М. В., Ільїнська А. П., Єна А. В., Мосякін С. Л., Яцков'як Б., Целька З., Скудлаж П., Тохтарь В. К. (2017)
Тихоненко Ю. Я. - Маріан Рациборський (1863–1917) (2017)
Титул, зміст (2014)
Привітання ювіляра (2014)
Дзера О. - Рецензія на монографію Л. Майданник (2014)
Кашинцева О. - Вплив етико-правових норм на легітимність наукового результату у сфері біомедичних досліджень (2014)
Воронцова К. - Права субєктів інтелектуальної власності на традиційні знання у сфері охорони здоров'я (2014)
Афанасьєва (Горська) К. - Поширення нелегального медіаконтенту в Інтернеті: проблеми правового регулювання (2014)
Петренко І. - Правова характеристика літературного твору як об'єкта авторського права (2014)
Андрощук Г. - Угода про асоціацію з ЄС: наслідки для інституту географічних зазначень в Україні, Афян А. (2014)
Юдіна Г. - Особливості процедури реєстрації промислових зразків відповідно до законодавства ЄС та України (2014)
Писєва В. - Деякі особливості ліцензійного договору на використання об'єктів патентного права в будівництві (2014)
Бутнік-Сіверський О. - Теоретико-методичні аспекти співвідношення ліцензіного договору та договору найму (оренди) в розрізі бухгалтерсько-податкового законодавства (ч.1), Троцька В. (2014)
Падучак Б. - Особливості погодження договорів про трансфер технологій (2014)
Оліфер А. - Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в угоді про асоціацію України та ЄС (ч.1) (2014)
Львов Б. - Запровадження європейських стандартів економічної конкуренції до сфери промислової власності України (2014)
Гуменга О. - Захист прав інтелектуальної власності в Україні: пошук шляхів удосконалення (2014)
Данилюк А. - Перспективи запровадження в Україні патентної юстиції (2014)
Пацурія Н. - До питання про кодифікацію страхового законодавства (2014)
Пацкан В. - Міжпарламентське співробітництво Верховної Ради України та його роль у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина (2014)
Куровський С. - Банківські відносини як об'єкт фінансово-правового регулювання (2014)
До відома (2014)
Abrosimov V. I. - Residual interaction effect on isoscalar dipole modes in heavy nuclei, Davidovskaya O. I. (2016)
Mel'nyk D. B. - Violation of ideal polymethine state in merocyanines with a long chromophore, Yashchuk V. M., Naumenko A. P., Gerasyov A. O., Kachkovski O. D. (2016)
Herashchenko S. S. - Erosion of the combined three-dimensional tungsten target under the impacts of QSPA Kh-50 powerful plasma streams, Makhlaj V. A., Aksenov N. N., Garkusha I. E., Byrka O. V., Kulik N. V., Chebotarev V. V., Staltsov V. V. (2016)
Булавін Л. А. - Розчини сахаридів під дією магнітного поля, Вергун Л. Ю., Забашта Ю. Ф., Огороднік К. О. (2016)
Лисенко І. О. - Формування стійких поверхневих структур при іонному розпорошенні в рамках анізотропної моделі Курамото–Сівашинського (2016)
Baran O. R. - Two-dimensional spin-1/2J1 – J'1 – J2 Heisenberg model within Jordan–Wigner transformation, Verkholyak T. M. (2016)
Krymus A. S. - Influence of Cu-, Sn-, and In-doping on optical properties of AgGaGe3 Se8 single crystals, Myronchuk G. L., Parasyuk O. V. (2016)
Braiorr-Orrs B. - Numerical studies of entanglement properties in one- and two-dimensional quantum Ising and XXZ models, Weyrauch M., Rakov M. V. (2016)
Teslenko V. I. - Regularization of environment-induced transitions in nanoscopic systems, Petrov E. G. (2016)
Grytsay V. I. - Self-organization and chaos in the metabolism of hemo-stasis in a blood vessel (2016)
Арендар Л. М. - Аудит формування виробничої собівартості продукції на підприємсті, Пілецька С. Т. (2016)
Бывшева Л. А. - Основные тенденции развития рынка труда IT-отрасли в Украине за 2014 - 2016 годы, Санжура В. С., Бирюков К. В. (2016)
Власюк Т. О. - Потенціал зовнішньоторговельного співробітництва України з Єгиптом (2016)
Гитис Т. П. - Анализ особенностей оплаты труда в условиях экономического кризиса в Украине (2016)
Гриценко О. В. - Реалізація інноваційної політики у системі бюджетного регулювання в Україні, Качула С. В. (2016)
Дьячкова Ю. Н. - Инновационная бизнес-модель как основа конкуренции на современном строительном рынке, Киселева О. А. (2016)
Дьячкова Ю. Н. - Развитие крипотовалюты Bitcoin и перспективы ее функционирования, Родителев П. П. (2016)
Дятлова В. В. - Державне регулювання інвестиційного розвитку аграрного сектору національної економіки, Дятлова Ю. В. (2016)
Yeletskykh S. Yа. - The methodological imperatives of sustainable development of enterprises (2016)
Єлецьких С. Я. - Оцінка стійкості та надійності банків як один із напрямів забезпечення фінансової безпеки підприємства, Петрищева К. Г. (2016)
Єлецьких С. Я. - Фінансове забезпечення функціонування пенсійної системи України в контексті соціально-економічного розвитку суспільства, Рад Н. С. (2016)
Залознова Ю. С. - Контрактна форма державно-приватного партнерства як інструмент регулювання збутової діяльності вугледобувних підприємств, Петрова І. П., Трушкіна Н. В. (2016)
Ісікова Н. П. - Аналіз існуючих моделей та методів, які використовуються у розвитку дилерських мереж машинобудівних підприємств (2016)
Калініна С. П. - Регулювання ринків праці країн в контексті структурної трансформації глобальної економіки: концептуальний підхід, Гетьманенко Ю. О. (2016)
Кисельова О. О. - Особливості розробки адаптивної стратегії управління фінансовими потоками підприємства (2016)
Коритько Т. Ю. - Процес формування інвестиційної політики підприємства, Крук О. М. (2016)
Косова Т. Д. - Інституціональні особливості капіталізації страхових компаній України на фондовому ринку, Слободянюк О. В. (2016)
Куліченко В. О. - Інноваційні проекти та програми модернізації системи управління державними фінансами: вимір відносин Україна-ЄС (2016)
Куриляк В. Є. - Кластери та наукові парки як ефективний засіб переходу до економіки інноваційного типу (2016)
Крук О. М. - Аналіз кошторису видатків бюджетних установ, Кончатна В. С. (2016)
Лисяк Л. В. - Бюджетна політика у сфері охорони здоров’я як підґрунтя сталого людського розвитку, Красільнікова Ю. О. (2016)
Макаренко Н. О. - Порівняльний аналіз тенденцій розвитку світової та польської вищої освіти, Підгурський М. І., Кенс О. М., Мачинський А., Бжозовський К., Ковалевский С. В. (2016)
Макогон Ю. В. - Стратегия возрождения экономики Донецкой области в посткризисный период в условиях глобализации (2016)
Михайличенко Н. М. - Проблеми та перспективи Forex-сектору біржової діяльності в умовах України, Мірошниченко О. О. (2016)
Нєнно І. М. - Щодо форм візуалізації бізнес-моделей (2016)
Пожуєва Т. О. - Роль стратегічних імперативів для економічної захищеності підприємств запорізького металургійного комплексу (2016)
Popova O. Y. - Investments of industrial enterprises for energy saving, Kulakov O. O. (2016)
Рекова Н. Ю. - Сучасний фінансовий стан машинобудівних підприємств України, Волошина О. В. (2016)
Сальникова Т. В. - Удосконалення механізму фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні (2016)
Стеблянко І. О. - Державна інвестиційна підтримка регіонального розвитку національної економіки (2016)
Ткаченко А. М. - Управління проектами логістизації підприємств машинобудування, Бакута А. В. (2016)
Тропіна В. Б. - Імперативи фінансової політики сталого розвитку України (2016)
Хаджинов І. В. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств Донецької області в умовах АТО (2016)
Хаджинова О. В. - Теорії управління економічною поведінкою підприємств, Заіка Ю. А. (2016)
Шевченко В. В. - Раціоналізаторська діяльність в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення (2016)
Шелест О. Л. - Пенсійне забезпечення у системі соціального захисту населення (2016)
Шубная Е. В. - Особенности экспортной деятельности машиностроительных предприятий Украины и перспективы их выхода на новые целевые рынки, Волошина Е. А. (2016)
Борисова С. Є. - Формування механізму антикризового ризик-менеджменту в банківській діяльності (2016)
Балашова О. В. - Аналіз активних і пасивних операцій банку, Борисова С. Є., Пономаренко Т. С. (2016)
Кузнєцов В. Ю. - Концептуальні положення з організаційно-економічного забезпечення енергетичної ефективності поведінки промислового підприємства (2016)
Бурлуцький С. В. - Теоретичні підходи до формування структури механізму соціальної підтримки, Макуха О. М. (2016)
Анотації (2016)
Автори (2016)
Скорочення (2016)
Bugaev K. A. - Separate chemical freeze-outs of strange and non-srange Hadrons and Problem of residual chemical non-equilibrium of strangeness in relativistic heavy ion collisions, Oliinychenko D. R., Sagun V. V., Ivanytskyi A. I., Cleymans J., Mironchuk E. S., Nikonov E. G., Taranenko A. V., Zinovjev G. M. (2016)
Grinyuk B. E. - Structure of 14C and 14O nuclei calculated in the variational approach, Piatnytskyi D. V. (2016)
Anisimov I. O. - Dynamics of short electron bunches and wakefields excited by them in plasma with and without a longitudinal magnetic field, Shcherbinin M. A. (2016)
Berezina G. P. - Multibunch regime of wakefield excitation in a plasma-dielectric structure, Galaydych K. V., Kniaziev R. R., Linnik A. F., Markov P. I., Omelaenko O. L., Onishchenko I. N., Pristupa V. I., Sotnikov G. V., Tolstoluzhsky A. P., Us V. S. (2016)
Kovtun Yu. V. - Effect of penning ionization on the balance of charged particles in plasma of a stationary reflex discharge, Ozerov A. N., Skibenko E. I., Yuferov V. B. (2016)
Porytskyy P. V. - Influence of metal impurities on the transport properties of multicomponent plasma of underwater discharges, Starchyk P. D. (2016)
Skibenko A. I. - Application of microwave ray refraction in inhomogeneous plasma interferometry, Pinos I. B., Kovtun Yu. V., Skibenko E. I., Syus’ko E. V. (2016)
Булавін Л.А. - Турбулентність у водних розчинах глюкози, викликана магнітним полем, Вергун Л.Ю., Забашта Ю.Ф., Огороднік К.О., Демидюк Ф.Ф. (2016)
Чорний В. С. - Гібридний резонанс в структурі подвійний кільцевий резонатор/ферит в С-діапазоні, Скрипка С. Л., Леник Б. Я., Басюк І. В., Нечипорук О. Ю. (2016)
Semikina T. V. - ZnO thin films obtained by atomic layer deposition as a material for photovoltaics, Mamykin S. V., Sheremet G. I., Shmyreva L. N. (2016)
Peleshchak R. M. - Formation of periodic structures under the influence of an acoustic wave in semiconductors with a two-component defect subsystem, Kuzyk O. V., Dan’kiv O. O. (2016)
Lysenkov E. A. - Pressure effects on the percolation behavior of systems based on polyethylene oxide and carbon nanotubes, Klepko V. V. (2016)
Tan’shyna A. - To the 110-th anniversary of the Academician of the NAS of Ukraine B.G. Lazarev’s birthday (2016)
Інформація про авторів (2017)
П’ятаченко С. - Шевченкознавчі праці Юрія Ступака (2017)
Марченко Н. - Глибини народної мудрості в життєдіяльності та творчості Тараса Шевченка: взаємовплив "автор – реципієнт" (2017)
Кіндратюк Б. - Образ скомороства в "Історії української літератури" Михайла Грушевського (2017)
Кісь О. - Материнство за ґратами як благословення і прокляття: жіночий досвід ГУЛАГу (2017)
Дяківнич Р. - "Музи́ка" як традиційна форма дозвілля молоді Опілля першої половини ХХ століття (2017)
Вахніна Л. - Спільний українсько-білоруський проект "Етнокультурна спадщина народів України та Білорусі в контексті сучасного соціокультурного дискурсу" (2017)
Каспяровіч Г. - Вывучэнне жывёлагадоўлі беларусаў у сярэдзіне ХІХ – на пачатку ХХІ стагоддзя (2017)
Кухаронак Т. - Народныя традыцыі ў сучасным святочным календары беларусаў: дзяржаўныя і грамадскія ініцыятывы, Валодзіна Т. (2017)
Кара-Васильєва Т. - Виставка родини Теліженків (2017)
Хай М. - На лірницьких могилках… (роздуми зі Всеукраїнського семінару-практикуму з наукової реконструкції традиційної культури) (2017)
Пономаренко О. - Різдвяна і великодня символіка в сучасному живопису та скульптурі Олексія і Кирила Шевчуків (2017)
Ткаченко В. - Рукописна спадщина І. Шулікова як джерело дослідження писанкарства кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Шуликов И. - Народныя пасхальныя яйца на Волыни (2017)
Summaries (2017)
Хома О. - Тема числа: Kantiana (2013)
Іващенко І. - Асиметричність тотожності. Міркування щодо Кантової трансцендентальної дедукції (2013)
Терлецький В. - Прелімінарії до поняття онтології в критичній філософії Канта (2013)
Чорноморець Ю. - Методологія теологічного мислення у творах св. Максима Сповідника (2013)
Маливский А. - Антропологизация базового проекта Декарта в современной историко-философской литературе (2013)
Баумейстер А. - На шляху до автентичного буття: феноменологічна деструкція Аристотеля у раннього Гайдеґера (2013)
Барашева Ю. - Прозрачность иконы: онтологическая концепция образа Жан-Люка Мариона и проблематика "τύπος" в византийской мысли (2013)
Деревянко К. - Лосевская критика немецкой философии (2013)
Вольф М. - Аналитическая история античной философии, Бутаков П., Берестов И. (2013)
Кебуладзе В. - Роль и место произведения Густава Шпета "Явление и смысл" в развитии философской мысли ХХ столетия (2013)
Кузнецов В. - Просвещение и онтология. Просвещения автохтонные: Европа (2013)
Кислая Е. - Проблема религиозного смысла в лекциях Николая Бердяева, Чекер Н., Титаренко С. (2013)
Вільгельм Л. Ґ. - Монадологія (2013)
Бартусяк П. - Примітки до тексту "Монадології", Хома О. (2013)
Бартусяк П. - Концептуальні умови (") Монадології (") (2013)
Реферати (2013)
Рефераты (2013)
Соболь О. О. - Надкритична нестабільність діраківських електронів у полі двох протилежно заряджених ядер (2016)
Sizhuk A. S. - The transmission spectrum of the mixture of CO and HF for the time-dependent density of CO (2016)
Vovdenko S. - Laser-induced quasiperiodic metal structures for efficient excitation of surface plasmons, Dmitruk I., Berezovska N., Kutovyi S., Kalyuzhnyy A., Zubrilin N., Dombrovsky O. (2016)
Сеті Ю. О. - Роль інтерфейсних фононів у функціонуванні безін-жекторного квантового каскадного лазера, Ткач М. В., Паньків М. В. (2016)
Vasnetsov M. V. - Temporal characteristics of afterglow in artificial opal, Bazhenov V. Yu., Ponevchinsky V. V., Plutenko D. O., Kudryavtseva A. D., Tcherniega N. V. (2016)
Ilchishin I. P. - Phototuning of the frequency of a CLC-laser and ways of its optimization, Mykytiuk T. V. (2016)
Dreval M. B. - Concerning space distribution of the soft X-ray emissivity in the U-3M torsatron, Turianska O. V. (2016)
Savenko V. S. - Computer simulation of evaporation process of NaCl aqueous solution, Verbinska G. M., Bulavin L. A. (2016)
Bulavin L. A. - Influence of radiation on the phase transition temperature in liquids, Gavryushenko D. A., Taradii K. V., Atamas’ N. A., Sysoev V. M. (2016)
Dzyublik A. Ya. - Laue diffraction of spherical mӧssbauer waves, Spivak V. Yu. (2016)
Курилюк В. В. - Розрахунок теплопровідності a-SiO2 та нанокомпозита на його основі методом молекулярної динаміки, Семчук С. С. (2016)
Bormotova I. M. - Friedmann cosmological models with various equations of state of matter, Kopteva E. M. (2016)
Makhnii T. - Age-related changes in FTIR and raman spectra of human blood, Ilchenko O., Reynt A., Pilgun Y., Kutsyk A., Krasnenkov D., Ivasyuk M., Kukharskyy V. (2016)
Uklein A. V. - Correlation of the photoinduced total transmission with the degree of surface functionalization of carbon materials obtained from natural renewable sources, Diyuk V. E., Grishchenko L. M., Kozhanov V. O., Lisnyak V. V., Multian V. V., Budnyk P. I., Gayvoronsky V. Ya. (2016)
Блонський І. В. - "Білий суперконтинуум" і "конічна емісія" випромінювання фемтосекундних філаментів у середовищах з подвійним променезаломленням, Кадан В. М., Рибак А. С., Коренюк П. І. (2016)
Булавін Л. А. - Час релаксації флуктуацій концентрацій поблизу критичної точки розшарування бінарного розчину н-пентанол–нітрометан, Білоус О. І., Свечнікова О. С. (2016)
Yesylevskyy S. - Comparison of empirical force fields for bacteriochlorophyll: an influence on hydration and long-time dynamics of bacterial photoreaction centers, Berezetskaya N., Olenchuk M. (2016)
Тимофєєв М. В. - Моделювання потенціалу взаємодії між молекулами води (2016)
Bokotey O. V. - Manifestation of point defects in the electronic structure of Hg3Te2Cl2 crystals, Vakulchak V. V., Bokotey A. A., Nebola I. I. (2016)
Danilov M. O. - Synthesis, properties, and application of graphene-based materials obtained from carbon nanotubes and acetylene black, Rusetskii I. A., Slobodyanyuk I. A., Dovbeshko G. I., Kolbasov G. Ya., Stubrov Yu. Yu. (2016)
Саченко А. В. - Особливості формування рекомбінаційного струму в області просторового заряду кремнієвих сонячних елементів, Костильов В. П., Власюк В. М., Коркішко Р. М., Соколовський І. О., Черненко В. В. (2016)
Barabash Y. M. - Investigation of the kinetics of photoinduced electronic transitions in nanostructures of bacterial reaction centers, Drapikovskyi M. A., Zabolotny M. A., Kulish M. P., Dmytrenko O. P. (2016)
Kurnosov N. V. - Enhancement of luminescence from a carbon nanotube aqueous suspension at the cysteine doping: influence of the adsorbed polymer, Leontiev V. S., Karachevtsev V. A. (2016)
Бугайов В. Д. - Використання нових видів хімічних мутагенів у селекції гороху на підвищення зернової продуктивності, Кондратенко М. І. (2011)
Бабич А. О. - Вплив мутагенних чинників на схожість, виживаність та ріст і розвиток рослин бобів кормових, Іванюк С. В., Барвінченко С. В., Бабій С. І., Дульнєв П. Г. (2011)
Коник Г. С. - Створення вихідного матеріалу для селекції тимофіївки лучної в умовах Передкарпаття, Хом’як М. М. (2011)
Бабій С. І. - Адаптивна здатність сортозразків бобів кормових та їх екологічні параметри в умовах правобережного Лісостепу (2011)
Іванюк С. В. - Оцінка гібридів квасолі f2, Глявин А. В. (2011)
Лехман А. А. - Тривалість вегетаційного періоду сортозразків квасолі в умовах правобережного Лісостепу України (2011)
Дідович С. В. - Мікробні препарати як альтернатива хімічним фунгіцидам при вирощуванні нуту (2011)
Климчук О. В. - Прояв ефекту гетерозису в простих гібридів кукурудзи за стійкістю до шкідників (2011)
Ходаніцька О. О. - Дія трептолему на насіннєву продуктивність і якісні характеристики олії льону, Кур'ята В. Г. (2011)
Забарний О. С. - Біоенергетична ефективність технологій вирощування люцерни посівної на зелений корм (2011)
Забарна Т. А. - Роль конюшини лучної у біологізації сучасних систем землеробства (2011)
Гетман Н. Я. - Кормова продуктивність серадели посівної та сумішей однорічних культур залежно від рівня мінерального живлення, Вишневська О. В., Дідківський С. Ю., Мельниченко А. М., Ярмоленко О. В. (2011)
Мащак Я. І. - Вплив удобрення і біопрепаратів на продуктивність бобово-злакової травосумішки, Рудавська Н. М. (2011)
Саплев А. В. - Возделывание сорго в смеси с высокобелковыми компонентами (2011)
Дідур І. М. - Вплив вапнування та позакореневих підживлень на урожайність та якість зерна гороху в умовах Лісостепу правобережного (2011)
Венедіктов О. М. - Вплив різних штамів бактеріальних препаратів на активність симбіозу та урожайність насіння сої в умовах правобережного Лісостепу України (2011)
Фостолович С. І. - Кормова цінність вики ярої залежно від удобрення та інокуляції насіння (2011)
Балаєв А. Д. - Зміна вмісту та запасів гумусу в сірому лісовому ґрунті за застосування різних сидеральних культур як зеленого добрива, Ковальчук О. П. , Дорошкевич Н. Ф. (2011)
Вергелес П. М. - Ентомофаги та їх роль у регуляції чисельності листовійок в агроценозі смородини центрального Лісостепу України (2011)
Мащак Я. І. - Вплив складу травосумішок та мінерального удобрення на поживну цінність лучних кормів, Тригуба І. Л. (2011)
Векленко Ю. А. - Вплив складу травосумішок, норм висіву компонентів на продуктивність травостою багаторічних трав укісно-пасовищного використання, Дудченко В. І., Харчук А. С. (2011)
Собко М. Г. - Післядія удобрення ярого ячменю на урожайність еспарцету в перший рік використання, Собко О. М. (2011)
Мандрик М. О. - Створена лінія зеніта 618 української чорно-рябої молочної породи, Бігас О. В., Москаленко О. А. (2011)
Жуков В. П. - Термографічний метод контролю якості силосування в укриттях різного типу (2011)
Овсієнко А. І. - Нові технологічні прийоми підготовки зерна люпину до згодовування дійним коровам, Величко І. М., Заєць А. П., Хіміч О. В., Стасюк О. К., Овсієнко С. М. (2011)
Мазуренко М. О. - Показники забою та якості м'яса бугайців при згодовуванні препарату пробіо-актив, Гончарук В. В., Чорний В. В. (2011)
Мазуренко М. О. - Вплив згодовування ферментного препарата МЕК-БТУ-4 на морфометричні показники шлунку бугайців, Гончарук В. В., Корнійчук О. М. (2011)
Суховуха С. М. - Вплив жирової добаки на гематологічні показники крові молодняку свиней (2011)
Марценюк Н. О. - Годівля цьоголіток осетрових риб в СТОВ РГ "Меркурій", Марценюк В. П., Мушит С. О. (2011)
Бей Р. В. - Роль машинно-тракторних станцій у розвитку механізації сільськогосподарського виробництва України в 30-х роках ХХ ст. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського