Здановський В. Г. - Критеріальний підхід до оцінювання електромагнітного навантаження на виробничі середовища, Коваленко В. В., Глива В. А. (2017)
Кислиця С. Г. - Світлодіодні світильники: особливості та основні світлотехнічні вимоги, Кожушко Г. М. (2017)
Мінтус А. М. - Алгоритм визначення середньої швидкості руху метала по секціях для динамічного управління зоною вторинного охолодження машин неперервного лиття заготовок (2017)
Свид І. В. - Синтез виявлювача послідовностей сигналів запиту несинхронної мережі систем ідентифікації, Штих І. А. (2017)
Тамахін Г. В. - Оптимізація передачі електричної енергії від джерел до нелінійного навантаження, Дзівіцький В. Д. (2017)
Худов В. Г. - Ройовий метод сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження, Хижняк І. А., Петров О. А. (2017)
Шуляк М. Л. - Експериментальне дослідження алгоритму керування режимами роботи транспортного агрегату, Лебедев А. Т., Артьомов М. П., Мальцев В. П. (2017)
Корж Ю. Н. - Особенности прогнозирования нестационарных случайных процессов с известным трендом, Тыртышников А. И., Маврина М. А., Курчанов В. Н. (2017)
Лещинский В. А. - Анализ структуры понятий методом сравнения, Лещинская И. А. (2017)
Ребров О. Ю. - Аналіз розподілу сільськогосподарських угідь України за питомим опором ґрунту при оранці (2017)
Бєрковський В. В. - Аналіз та класифікація методів виявлення вторгнень в інформаційну систему, Безсонов О. С. (2017)
Резанов Б. М. - Фактори аутентифікації системи контролю та управління доступом, Бульба С. С., Шокотько Д. В. (2017)
Стрельницький О. О. - Протиріччя та проблема захисту інформації в мережі систем спостереження повітряного простору (2017)
Веселовський М. В. - Побудова смарт-систем за допомогою Raspberry Pi (2017)
Єрмілова Н. В. - Сучасні інформаційні технології у створенні віртуального освітнього середовища віддаленого доступу при інженерній підготовці фахівців електротехнічного напрямку, Остапенко О. С. (2017)
Жебка В. В. - Основні аспекти математичного моделювання процесу управління телекомунікаційною мережею, Шевченко С. М., Онищенко В. В. (2017)
Кучук Н. Г. - Математична модель процесу оперативного перерозподілу обчислювальних ресурсів в гіперконвергентному середовищі, Нечаусов С. М. (2017)
Левченко Д. Д. - Аналіз факторів, що впливають на продуктивність кластеру нереляційної бази даних Cassandra (2017)
Лисенко Д. Е. - Модель задачі прийняття рішень щодо вибору бізнес-процесів логістичного циклу організаційно-технічної системи (2017)
Мартінкус І. О. - Конструювання лінійок програмних продуктів із застосуванням доменного моделювання та метрик повторного використання коду, Ткачук М. В., Гамзаєв Р. О. (2017)
Минухин С. В. - Информационная технология обработки заданий в двухуровневой распределённой системе с использованием СУБД POSTGRESQL (2017)
Москаленко А. О. - Комплекс інтерактивних тривимірних моделей фізичних процесів та явищ засобами Blender, Сокол Г. В., Глуховець Ю. В., Варич В. В. (2017)
Обод А. І. - Синтез та аналіз інформаційної структури обробки даних систем спостереження повітряного простору (2017)
Prischepa A. V. - Modern data transmission system (2017)
Сілін С. О. - Підхід до створення віртуальної мережі між IoT-пристроями, що поєднані трансляцією мережевих адресів, Шостак І. В. (2017)
Ткачов В. М. - Метод передачі даних в комп’ютерній мережі проміжного зберігання даних складної інформаційної системи (2017)
Чаузов О. М. - Методика прогнозування часу обробки запиту систем швидкого реагування, Кононов В. Б., Лукова-Чуйко Н. В. (2017)
Яцина Д. Ю. - Нейронні мережі для розробки системи конвертації голосу (2017)
Гонтар М. М. - Аналіз методу найменших квадратів при зашумленості сигналів, Сільвестров А. М., Нелюба Д. М. (2017)
Слюсарь І. І. - Мультистандартна система транкінгового зв’язку на основі перспективних технологій, Слюсар В. І., Смоляр В. Г., Волошко С. В. (2017)
Шефер О. В. - Використання каналів втрати енергії електронів плазмової оболонки для мінімізації спотворень та затухань сигналів зв’язку із космічним апаратом (2017)
Шишацький А. В. - Методика управління параметрами багатоантенних систем з шумоподібними сигналами, Гриценок К. М., Чумак В. К., Завада А. А. (2017)
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК (2017)
Содержание (2015)
Алиева Л. И. - Применение математического аппарата для определения энергосиловых характеристик комбинированного трехстороннего выдавливания, Шкира А. В., Гончарук К. В. (2015)
Андреев А. А. - Разработка конструкций станин промышленных газостатов оптимальной металлоемкости, Корчак Е. С. (2015)
Белоконь Ю. А. - Математическое и физическое моделирование процессов деформации TiAl сплавов при СВС-прессовании (2015)
Болгова А. С. - Применение пакета MexBIOS для моделирования электромеханических систем, Колесниченко А. В. (2015)
Гетьман А. Ю. - Математическое моделирование тепловых параметров закалки заготовок в вертикальной шахтной печи, Разживин А. В. (2015)
Грибков Э. П. - Программное обеспечение для проектирования технологических параметров настройки многороликовых листоправильных машин, Завгородний А. В., Гаврильченко Е. Ю., Горбенко А. С. (2015)
Даценко П. В. - Исследование энергосберегающих технологий в разработке датчика высева зерновых культур с целью увеличения времени непрерывной работы, Донченко Е. И. (2015)
Загорянский В. Г. - Влияние прочности соединения и температуры на способность к изгибу биметаллических полос, полученных плакированием взрывом (2015)
Ковалевський С. В. - Пристрiй для вирощування складнопрофiльних деталей з металевих матерiалiв, Гончарова Н. С. (2015)
Ковалевский С. В. - 3D-моделирование гибких производственных систем, Поддубный С. А. (2015)
Кроль О. С. - 3D-моделирование и исследование привода обрабатывающего центра, Кроль А. А., Бельков М. А. (2015)
Кожемякин В. Г. - Экспериментальная установка для определения износостойкости упрочненных медных сплавов, Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Биктагиров Ф. К. (2015)
Кулик Т.А. - Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния металла при прокатке заготовок с неравномерным температурным полем, Кулик Н.А. (2015)
Кинденко Н. И. - Анализ гипотез о причинах повышения стойкости инструмента в результате воздействия магнитного поля на зону резания (2015)
Ловейкін В. С. - Обґрунтування крайових прискорень при оптимальному режимі реверсування роликової формувальної установки, Почка К. І., Ловейкін А. В. (2015)
Лютая А. В. - Разработка математической модели системы управления приводом перемещения электродов (СУ ППЭ) дуговой сталеплавильной печи (ДСП), Картамышев Д. А. (2015)
Марков О. Е. - Повышение качества крупных поковок за счет применения схем ковки с интенсивными пластическими деформациями, Злыгорев В. Н., Руденко Н. А., Коляденко А. В. (2015)
Міранцов С. Л. - Вдосконалення методів комбінованої обробки поверхонь деталей машин на основі точіння з електроімпульсним нагріванням, Тулупов В. І., Онищук С. Г. (2015)
Олейник С. Ю. - Технологические решения для повышения качества поверхности тонкостенных ситалловых оболочек (2015)
Савченко Н. Ф. - Совершенствование ремонтных работ крупногабаритных конструкций с использованием метода локальной штамповки, Третьяк В. В, Онопченко А. В. (2015)
Сапон С. П. - Закономірності формування показників точності шпиндельного вузла залежно від температури робочої рідини в гідростатичній опорі шпинделя (2015)
Селезнёв М. Е. - Сравнительный теоретический анализ эффективности применения шевронных ножей со сложной формой режущей кромки, Боровик П. В. (2015)
Таровик Н. Г. - Математическая модель работы козлового крана при воздействии ветровых нагрузок (2015)
Тулупов В. І. - Інженерія поверхні деталей машин комбінованою обробкою на основі точіння з електроімпульсним нагріванням, Онищук С. Г., Міранцов С. Л. (2015)
Холодняк Ю. С. - Развитие методологии прочностных расчетов двутавровых балок, Периг А. В., Капорович С. В. (2015)
Шеремет А. И. - Сравнительный анализ способов измерения электрических и механических параметров электроприводов с двигателями, Солдатенко А. А. (2015)
Шеремет О. І. - Синтез регулятора струму для замкненої системи керування електроприводом з використанням функцій Хевісайда, Лебідь В. Т. (2015)
Балашова О. В. - Вплив податкової політики держави на фінансово-господарський стан та подальший розвиток підприємств країни (2015)
Болотина Е. В. - "Информационный взрыв" и практика управления, Радковская А. И. (2015)
Gladyschewa O. V. - Die Formierungsfaktoren des Arbeitskräftepotenzials, Rowenska V. V., Feditschewa V. V. (2015)
Головач А. А. - Механизм управления машиностроительными предприятиями в условиях евроинтеграции (2015)
Грозний І. С. - Оцінка якості на основі кваліметрічного підходу (2015)
Єлецьких С. Я. - Стратегічні аспекти управління персоналом на підприємстві (2015)
Жукевич С. М. - Бухгалтерський облік як інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств в умовах інтеграції України в ЄС (2015)
Мельников А. Ю. - Технология моделирования процесса обслуживания офисной техники отделом системно-технического обеспечения, Кияшко Ю. Ю. (2015)
Коверга С. В. - Створення вертикально-інтегрованих виробничих структур і чинники ефективності їх функціонування, Степанець Д. С. (2015)
Косова Т. Д. - Бюджетна децентралізація як напрям структурних реформ в національній економіці, Стеблянко І. О. (2015)
Кривунь В. С. - Особливості функціонування інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства в умовах інноваційної економіки, Корчак О. С. (2015)
Кривуца А. В. - Розробка сценарних прогнозів економічного розвитку України з урахуванням політичної та економічної нестабільності (2015)
Лазаренко Д. О. - Забезпечення інформативності облікових показників для поточного управління господарськими процесами, Українська О. О. (2015)
Лантух І. В. - До питання про підприємницький етос (2015)
Мельников А. Ю. - Исследование интеллектуальных методов распределения бюджета и разработка системы поддержки принятия решений для отдела системно-технического обеспечения ПАО "НКМЗ", Ларченко А. В. (2015)
Логвина Е. В. - Развитие малого отельного бизнеса в Европе (2015)
Мазур Ю. А. - Анализ эволюционных подходов к развитию экономики (2015)
Малахова А. В. - Процес управління освітніми послугами в умовах переходу до европейських стандартів (2015)
Михайличенко Н. М. - Контролінг цілепокладання та стратегічне мислення (2015)
Подгора Е. А. - Применение теории игр в оптимизации хозяйственных решений, Шимко Е. В., Решетняк О. А. (2015)
Подлесный С. В. - Методика расчета штата профессорско-преподавательского состава ДГМА, Тарасов А. Ф., Пищулина Е. В. (2015)
Грозный И. С. - Подход к параметризации модели диверсификации внешнеэкономических взаимодействий Украины, Прокопенко Р. В. (2015)
Мельников А. Ю. - Технология моделирования процесса расчета показателей надежности оборудования отделом системно-технического обеспечения, Соломко Ю. А. (2015)
Турлакова С. С. - Анализ подходов к построению рефлексивных моделей принятия решений для использования в моделировании процессов рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях (2015)
Турлакова С. С. - Математическое моделирование системы поддержки принятия решений по оптимизации потоков ресурсов машиностроительного предприятия, Руднева М. В. (2015)
Шандова Н. В. - Фактори розвитку корпоративної соціальної відповідальності (2015)
Шашко В. О. - Аутсорсинг непрофільних функцій промислового підприємства як інструмент ефективного менеджменту, Ящишина Ю. М. (2015)
Шевченко В. В. - Стимулювання винахідницької діяльності: регіональний аспект заохочення державними нагородами, Плескач В. П., Дробітько І. О. (2015)
Шимко Е. В. - Возможности обновления основных производственных фондов с помощью эффективного лизинга, Подгора М. К. (2015)
Ящишина Ю. М. - Використання інтерактивних методів навчання при викладанні курсу "Психотехнології управління персоналом", Шашко В. О. (2015)
Ольховская О. Л. - Система поддержки принятия решений для аккредитации страховой компании банком, Коноваленко С. В. (2015)
Таган А. В. - Сопротивление персонала организационным изменениям на предприятии (2015)
Аннотации (2015)
Анотації (2015)
Abstracts (2015)
Єрмакова С. С. - Впровадження моніторингових інновацій у простір вищого технічного навчального закладу (2011)
Долинський Б. Т. - Методологічні засади підготовки майбутніх учителів до здоров'язбережувальної діяльності з учнями молодших класів (2011)
Дончак А. М. - Ефективність сприяння особистісному становленню майбутнього офіцера в умовах військового інституту (2011)
Картель Т. М. - Щодо визначення сутності і структури іншомовної комунікативної компетенції майбутніх інженерів-будівельників (2011)
Бершадська Н. С. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання англомовної усної дискурсивної компетенції студентів факультетів іноземних мов (2011)
Велитченко Л. К. - Програмний довідник із загальної психології для студентів-психологів про психічні стани та властивості (2011)
Коростіянець Т. П. - Індивідуальні освітні траєкторії у підготовці майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін: аналіз проблеми (2011)
Ногінська А. О. - Інтерактивні технології навчання як засіб формування корпоративної культури в майбутніх фахівців виноробів (2011)
Ярая Т. А. - Методи виявлення рівнів професійної готовності майбутніх практичних психологів до роботи зі студентами з обмеженими можливостями (2011)
Волженцева И. В. - Концептуальный подход к структуре полифункционального эмоционального воздействия (2011)
Соколова А. В. - Страх сцени у музиканта та шляхи його подолання (2011)
Боднарук О. В. - Ефективність програми формування системи базових психологічних понять у студентів вищих навчальних закладів (2011)
Ткачук О. В. - До проблеми вивчення механізмів творчого мислення (2011)
Москальова Л. Ю. - Сутність та зміст цінностей педагогічної професії (2011)
Кошлань І. Г. - Специфіка самоставлення майбутніх вчителів та його психологічні чинники, Широкова Н. О. (2011)
Іванченко Є. А. - Напрями інтеграції у сучасних вимірах освіти (2011)
Ситнік С. В. - Особистісна основа взаємодії в професійній діяльності (2011)
Матієнко Т. В. - Ціннісні орієнтації як важлива складова інтернального компонента внутрішньоособистісного конфлікту оперуповноважених (2011)
Ногінська А. О. - Значення практики у формуванні корпоративної культури майбутніх виноробів (2011)
Бершадська Н. С. - Методичні рекомендації з формування англомовної усної дискурсивної компетенції у студентів мовних спеціальностей (2011)
Будиянский Н. Ф. - Проблема поиска смысла жизни в юношеском возрасте, кастромицкая Е. В. (2011)
Будіянський М. Ф. - Соціально-педагогічна та психологічна занедбаність у дитячому віці, Фрунзе О. В. (2011)
Моїсєєв Л. М. - Науково-методичні зауваження щодо викладання теми "змінний електричний струм" (2011)
Уліщенко В. В. - Особливості застосування ейдетичних прийомів "коло асоціацій" та "оживлення" картинки" (2011)
Казанцева Л. І. - До проблеми методів навчання в іншомовній освіті (2011)
Сергеєва А. В. - Аналіз особливостей національної ідентичності студентів різних поліетнічних країн (2011)
Ткаченко С. В. - Сутність і структура поняття етичної компетентності майбутніх вчителів (2011)
Наші автори (2011)
Вацеба Т. С. - Вплив метформіну на кардіоваскулярний ризик у хворих на гіпотиреоз із ожирінням та порушенням вуглеводного обміну на стадії предіабету (2017)
Діденко Д. В. - Діагностика хронічного обструктивного захворювання легень у пацієнтів з ішемічною хворобою серця в умовах стаціонару (2017)
Кадикова О. І. - Прогресування хронічної серцевої недостатності залежно від генотипів поліморфізму гена лептину (ARG223GLN) у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння (2017)
Карлійчук М. А. - Ефективність нейропротекторного супроводу хворих на цукровий діабет при виконанні панретинальної лазеркоагуляції (2017)
Комнацька К. М. - Характеристика внутрішньоклітинних (метаболітотропних) механізмів нейроретинопротективної активності мелатоніну при терапії модельної контузії зорового аналізатора, Черешнюк І. Л., Ходаківський О. А., Мельник А. В. (2017)
Косминіна Н. С. - Особливості обміну цинку в дітей за різних екологічних умов проживання, Лучак М. В. (2017)
Мельничук Л. В. - Проблемні питання лікування захворювань респіраторної системи дітей, Долженко О. Г., Регульська І. Б. (2017)
Михайловська Н. С. - Ефективність застосування урсодезоксихолевої кислоти та L-аргініну на тлі базисної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну з неалкогольною жировою хворобою печінки, Міняйленко Л. Є., Різник О. І., Лісова О. О., Олійник Т. В. (2017)
Некрут Д. О. - Вплив поєднання високожирової дієти та тіолактонової гіпергомоцистеїнемії на масо-ростові параметри та біохімічні маркери стану печінки у щурів, Заічко Н. В. (2017)
Неспрядько В. П. - Стан оклюзійних співвідношень у період адаптації пацієнтів до незнімних зубних протезів, Мороз Ю. Ю., Лисейко Н. В. (2017)
Николаева А. В. - Клинико-лабораторная оценка эффективности профилактики осложнений заболеваний тканей пародонта у женщин с гипо- и гиперэстрогенией, Деньга О. В., Макаренко О. А. (2017)
Ніка О. М. - Застосування антиагрегантів у комплексному лікуванні хворих на атеротромботичний ішемічний інсульт залежно від хроноритмів ланок гемостазу, Кривецька І. І., Жуковський О. О., Колесник Н. І. (2017)
Пашковський В. М. - Ендотеліальна дисфункція та показники пероксидного окиснення ліпідів у пацієнтів із хворобою Паркінсона, Кричун І. І., Васильєва Н. В., Яремчук О. Б., Білоус І. І. (2017)
Присяжнюк В. П. - Результати комплексного лікування хворих на хронічний гепатит невірусного походження з використанням L-карнітину (2017)
Rotar O.V. - Factors associated with outcome of acute necrotizing pancreatitis (2017)
Сипало А. О. - Стан коронарних артерій у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу залежно від типів дисліпідемій, Кравчун П. Г., Кадикова О. І., Інюточкіна І. О. (2017)
Слащева Т. Г. - Особливості контролю артеріального тиску в різних регіонах України, Марцовенко І. М., Сіренко Ю. М., Радченко Г. Д. (2017)
Соломенчук Т. М. - Метаболічні порушення у жінок, хворих на нестабільну стенокардію, залежно від звички куріння, Бедзай А. О., Процько В. В. (2017)
Сороківський І. С. - Перебіг раннього післяопераційного періоду у пацієнтів після пластики гострих післяекстракційних ороантральних сполучень трапецієподібним клаптем, Готь І. М. (2017)
Тащук В. К. - Кількісна оцінка електрокардіограми в порівнянні ефективності кардіопротекції при гострому інфаркті міокарда, Іванчук П. Р., Тащук М. В., Полянська О. С., Амеліна Т. М., Маковійчук І. О., Онофрейчук Д. І., Шевчук В. А. (2017)
Тащук В. К. - Результати наукових досліджень кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, Полянська О. С., Амеліна Т. М. (2017)
Фаді Хаза Файяз Шадід - Вміст у плазмі крові деяких маркерів пошкодження ендотелію та показники ендотелійзалежної вазодилатації у хворих із загостренням хронічної дискогенної люмбалгії, Кричун І. І. (2017)
Хіміч С. Д. - Типові помилки невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі потерпілим із політравмою на тлі ожиріння, Чемерис О. М. (2017)
G. I. Khrebtiy - Efficacy of combined hypolipidemic and antihypertensive therapy, prognostic effects and clinical instrumental selection criteria from this therapy, K. M. Zlonikova, O. I. Kovalyshena (2017)
Чайковська Г. С. - Клінічний стан здоров'я дітей з різними шляхами впливу хімічних ксенобіотиків на дитячий організм, Лук’яненко Н. С., Гнатейко О. З., Кеч Н. Р. (2017)
Черемісіна В. Ф. - Роль адипокінів у регуляції кісткового ремоделювання при захворюваннях м’яких тканин пародонта (2017)
Черепій Н. В. - Виявлення та оцінка факторів ризику хронічного обструктивного захворювання легень у пацієнтів із вперше встановленим діагнозом (2017)
Чмир Н. В. - Патогенетичні та клінічні особливості метаболічного синдрому, пов’язаного з ожирінням та їх прогностичне значення, Дутка Р. Я. (2017)
Шевченко О. О. - Динаміка біохімічних показників та периферичної картини крові у хворих на хронічний алкогольний гепатит у процесі лікування, Назар П. С., Левон М. М., Зіневич Я. В. (2017)
Шевченко О. С. - Моніторинг ефективності лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз із застосуванням різних стандартних схем лікування, Овчаренко І. А. (2017)
Пересунько О. П. - Мутації генів BRCA 1 та BRCA 2 при раку яєчників – актуальне питання предиктивної та превентивної медицини (огляд літератури), Кміть Н. В. (2017)
Романюк А. М. - Поширеність важких металів у навколишньому середовищі та їх роль у життєдіяльності організму (огляд літератури), Сікора В. В., Линдіна Ю. М., Линдін М. С. (2017)
Сенютович Р. В. - Хірургічні клеї. Хімічна структура, механізми дії (огляд зарубіжної літератури), Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Унгурян В. П., Шульгіна В. В. (2017)
Токар О. М. - Особливості впливу шкідливих виробничих факторів на клінічний перебіг, діагностику та лікування захворювань пародонта у працівників первинної деревообробної промисловості Чернівецької області (огляд літератури), Батіг В. М. (2017)
Усенко О. Ю. - Хірургічні методи коагуляційного гемостазу паренхіми печінки (огляд літератури), Литвиненко О. М., Тернавський О.П. (2017)
Колесник М. Ю. - Соціальна мережа Facebook як платформа для дистанційної освіти лікарів-інтернів за спеціальністю "Загальна практика-сімейна медицина": досвід використання (2017)
Міхєєв А. О. - Гендерні відмінності особистісної адаптації студентів до навчання на 3-му курсі, Попович В. Б., Тимофієва М. П., Яковець К. І. (2017)
Савка І. Г. - Перший досвід реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу в БДМУ (2017)
Семисюк А. М. - Фаховоорієнтована іншомовна освіта як чинник підготовки майбутніх лікарів, Лапа Г. М., Рак О. М. (2017)
Середюк В. Н. - Досвід предметно-орієнтованого навчання на засадах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу за результатами всеукраїнської студентської олімпіади з терапії (внутрішніх хвороб) (2017)
Селезньова В. О. - Дослідження природної інфікованості іксодових кліщів бореліями у Чернівецькій області за 2015-2016 роки, Власик Л. І., Селезньова Л. Я., Жуковський О. М., Власик Л. Й., Тимофійчук Л. І. (2017)
Січкоріз О. Є. - Медико-соціальне дослідження рівня компетентності організаторів охорони здоров’я Львівщини стосовно реформування системи охорони здоров’я (2017)
Іпатов А. В. - Первинна інвалідність внаслідок провідних хвороб системи кровообігу в Україні (2015-2016 рр.), Лисунець О. М., Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Овдій М. О., Зубко І. М., Бірець Н. М., Волкова Л. В. (2017)
Пам’яті професора Б. О. Мількова (до 85-річчя від дня народження) (2017)
Медичні internet-вісті. Частина ХІV. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2017)
Наш поважний сучасник Патратій Володимир Кузьмич (до 90-річчя від дня народження) (2017)
Глазырин В. Л. - Градостроительные аспекты реконструкции транспортной инфраструктуры и создания искусственных территорий (2017)
Ізаров О. М. - Міські агломерації: пропозиції законодавчої ініціативи, Ізарова І. О. (2017)
Думитрюк А. В. - Совершенствование конструкции и методики расчетов сборно-монолитного антисейсмического пояса зданий (2017)
Гілодо О. Ю. - Оптимізація проектних рішень металоконструкцій причальної галереї, Бобилєва А. І. (2017)
Карпюк В. М. - Використання деформаційно-силової моделі при розрахунку нормальних перерізів бетонних та залізобетонних елементів за першою групою граничних станів, Костюк А. І., Сьоміна Ю. А., Даниленко Д. С. (2017)
Клименко Е. В. - Экспериментальные исследования работы сжатых железобетонных поврежденных колонн различной гибкости, Павловский А. В., Кос Желько (2017)
Кравченко С. А. - Дослідження зразків перекриття з керамзитобетону на багатокомпонентному в’яжучому, Постернак О. О. (2017)
Пашинський В. А. - Інженерна методика оцінювання показників надійності стержнів сталевих кроквяних ферм (2017)
Сингаевский П. М. - Определение оптимальной геометрической формы решетки в комбинированной арочной системе (2017)
Довгань И. В. - Применение динамической теории информации для исследования структурообразования в строительных композитах, Колесников А. В., Семенова С. В., Дмитренко М. П. (2017)
Кровяков С. О. - Декоративний конструкційний керамзитобетон на обробленому цементною суспензією гравії, Петричко С. М., Дудник Л. В., Ткаченко Г. Г. (2017)
Lyashenko T. V. - Isoparametric analysis when studying composite materials, Dovgan A. D. (2017)
Митинский В. М. - Оптимизация состава грунтобетона для заполнения подземных выработок, Кучеренко А. А., Сушицкая Т. А. (2017)
Омельчук В. В. - Ефективність застосування ефірів целюлози в будівельних розчинах на основі шлаколужного цементу для самовирівнюючих прошарків підлог, Рунова Р. Ф., Руденко І. І. (2017)
Пашинський В. А. - Методика вибору оптимальної марки ніздрюватого бетону для стін, Карпушин С. О. (2017)
Солодкий С. Й. - Підвищення тріщиностійкості дисперсно армованих поліпропіленовою фіброю бетонів технологічними чинниками, Турба Ю. В. (2017)
Тигарев А. М. - Регулирование качества смешивания компонентов полимерных композитных строительных материалов в процессе их производства, Тигарева Т. Г. (2017)
Толмачов Д. С. - Розрахунок імовірності утворення температурних тріщин у монолітних дорожніх бетонах, Сопов В. П., Толмачов С. М. (2017)
Цапко Ю. В. - Аналіз методів та розроблення способу визначення ефективності вогнезахисту дерев’яних конструкцій, Кравченко А. В., Цапко О. Ю. (2017)
Шевчук Г. Я. - Особливості використання комплексних добавок на основі полікарбоксилатів в технології дорожніх бетонів, Топилко Н. І., Новицький Ю. Л., Гнип О. П. (2017)
Щербина О. С. - Прочность цементного камня на механоактивированном портландцементе с добавкой доменного шлака, Барабаш Т. И. (2017)
Блажко А. П. - Оцінювання іригаційних властивостей поверхневих вод в межах Дністровсько-Бузького межиріччя Одеської області за агрономічними критеріями (2017)
Дмитрієв Д. А. - Особливості визначення основних гідрологічних характеристик з урахуванням техногенного впливу, Кураш С. Ю. (2017)
Корнійчук В. І. - Дослідження втрат напору в межах водозливу з тонкою стінкою, Хлапук М. М., Безусяк О. В. (2017)
Куковський А. Г. - Селеві явища на території Українських Карпат і гірського Криму, Кизима В. П., Семчук П. П. (2017)
Мозговий А. О. - Метод розв’язку задач статистичної динаміки по оцінці надійності складних технічних систем при обмеженні внутрішніх параметрів системи (2017)
Несин Д. Ю. - Математическая модель кранового судна большой грузоподъемности с полноповоротным верхним строением, Терлыч С. В. (2017)
Онищенко А. М. - Математична модель розрахунку колії в асфальтобетонному покритті автодорожніх мостів (2017)
Рябенко О. А. - Вплив хвильових явищ на роботу гідротехнічних споруд, Клюха О. О., Галич О. О., Тимощук В. С., Поплавський Д. М. (2017)
Воинов А. П. - Развитие отечественной енергетики на органическом топливе. Эколого-управленческий аспект, Витюков В. В. (2017)
Даниченко Н. В. - Эжекция воздуха сыпучими строительными материалами в перегрузочных участках предприятий стройиндустрии, Гераскина Э. А., Хоменко О. И., Семенов С. В., Макаров В. О. (2017)
Захарчук В. В. - Моніторинг газопроводу, Нахмуров О. М., Шишкалова Н. Ю., Юрковський Р. Г., Ярошенко В. М. (2017)
Моргун А. С. - Прикладання методу граничних елементів до визначення осідань круглих в плані фундаментних конструкцій зерносховищ, Плясовиця В. Ю., Малачковська Р. І. (2017)
Тугаенко Ю. Ф. - Новая методика испытаний грунтов сваями – релаксацией нагрузки, Ткалич А. П., Шеховцов И. В. (2017)
Содержание (2015)
Алиева Л. И. - Анализ процесса последовательного радиально-прямого выдавливания методом кинематических модулей, Чучин О. В. (2015)
Бойко И. А. - Влияние шероховатости поверхности порошковой проволоки на стабильность горения дуги (2015)
Бондарев С. В. - Снижение гидрофильных свойств электродных покрытий (2015)
Власов А. Ф. - Повышение производительности ручной дуговой наплавки изделий, работающих при высоких температурах, Кошевой А. Д. (2015)
Волков Д. А. - Исследование основных факторов, влияющих на качество формируемого покрытия при электроконтактной наплавке порошковой проволокой (2015)
Волчок И. П. - Влияние легирования и термической обработки на распределение элементов и свойства высокохромистых чугунов, Нетребко В. В. (2015)
Гаврюков О. В. - Визначення швидкості руху стрічки на верхній і нижній гілці конвеєра при працюючому та зупиненому приводі під час зміни довжини транспортування (2015)
Гончарук К. В. - Анализ влияния формы инструмента на энергосиловые параметры при комбинированной осадке, Алиева Л. И., Грудкина Н. С., Таган Л. В., Шкира А. В. (2015)
Грибков Э. П. - Конечно-элементное моделирование процесса формовки листового металла на листогибочных машинах, Завгородний А. В., Бортник И. А. (2015)
Гринь А. Г. - Условие восстановления редкоземельных металлов из оксидов при наплавке порошковой проволокой (2015)
Дьяченко И. О. - Анализ способов наплавки (2015)
Жариков С. В. - Оптимизация композиции карбонатов сердечника порошковой проволоки для наплавки, Гринь А. Г., Богуцкий А. А. (2015)
Зеленская В. А. - Особенности организации современного экологического практикума для студентов сварочных специальностей (2015)
Закора В. В. - Влияние последующей цементации на структуру и свойства электроискрового покрытия, Лисняк А. Г. (2015)
Иванов В. П. - Исследование процесса управляемого механического переноса при наплавке двумя ленточными электродами, Лаврова Е. В., Степнова Ю. А. (2015)
Квитницкий А. М. - Исследование влияния жесткости на работоспособность кривошипных горячештамповочных прессов, Корчак Е. С. (2015)
Ковалевский С. В. - Нейросетевое моделирование воздействия высоковольтного разряда на напряженное состояние деталей машин, Романченко С. П. (2015)
Kovalevskyy S. V. - Features surface hardening details with application thermite mixture, Hmelevaya J. A. (2015)
Kovalevsky S. V. - Comprehensive assessment of size and quality characteristics of the working surfaces of machine parts, Kovalevskaya E. S., Tulupova E. V. (2015)
Ковалевский С. В. - Развитие аддитивных технологий на основе послойного выращивания деталей машин, Гончарова Н. С. (2015)
Кошевой А. Д. - Исследование механических свойств наплавленного металла для инструмента горячего прессования (2015)
Кущий А. М. - Оптимизация параметров процесса плавления электродов при наличии экзотерической смеси в покрытии, Васильцов С. И. (2015)
Лазарев И. В. - Осевые усилия в элементах активной части силового трансформатора при ее подъемах и опусканиях с последующими подпрессовками обмоток, Шевченко В. Г. (2015)
Лебедь В. Т. - Разработка позиционной системы управления электропривода механизма главного подъема мостового крана, Квашнин В. О., Шаповал Д. А. (2015)
Лютая А. В. - Оценка адекватности математической модели системы управления приводом перемещения электродов (СУ ППЭ) дуговой сталеплавильной печи (ДСП), Картамышев Д. А. (2015)
Макаренко Н. А. - Усовершенствование выпрямителя, предназначенного для сварки и наплавки в среде активных и инертных газов (2015)
Макаренко Н. А. - Восстановление деталей горнодобывающей техники методом наплавки износостойких сплавов (2015)
Макаренко Н. А. - Износостойкая плазменная наплавка с аксиальной подачей разработанной порошковой проволоки, Дьяченко И. О., Мирошниченко А. С. (2015)
Марков О. Е. - Формоизменение и напряженно-деформированное состояние заготовки при ковке с применением профилирования заготовки, Злыгорев В. Н., Руденко Н. А., Ячмень Ю. О. (2015)
Матюха С. О. - Создание программного комплекса для управления технологическим процессом бурения, Шевченко Н. Ю., Останкова Л. А. (2015)
Парусов В. В. - Модель перлитного превращения на основе дислокационного механизма, Парусов Э. В., Сагура Л. В., Чуйко И. Н., Сивак А. И., Клименко А. П. (2015)
Размышляев А. Д. - Влияние частоты продольного магнитного поля на твердость и структуру наплавленного металла при дуговой наплавке под флюсом, Агеева М. В. (2015)
Роянов В. А. - Исследование влияния пульсирующего распыляющего потока на массоперенос металла при электродуговом напылении, Бобиков В. И., Захарова И. В. (2015)
Семенов В. М. - Технологические особенности электрошлаковой сварки изделий из низколегированных сталей, Кабацкий А. В., Красовский С. С., Хорошайло В. В. (2015)
Боброва Л. С. - Рейтинговая оценка системы управления затратами производственного предприятия, Добыкина Е. К. (2015)
Болотіна Є. В. - Трансформація економічної системи України в умовах глобалізації, Колодяжна А. Є. (2015)
Бившева Л. О. - Особливості найму та підбору персоналу в сучасних організаціях, Кондратенко О. О. (2015)
Гетьманенко Ю. О. - Вплив глобалізації на міжнародний ринок праці (2015)
Єлецьких С. Я. - Персонал як статегічний ресурс інноваційного підприємства (2015)
Єлецьких С. Я. - Раціональність як фактор розвитку пенсійної системи України, Рад Н. С. (2015)
Здерева Е. С. - Оптимизация бизнес-процессов банка на основе мониторинга и прогнозирования экономических индикаторов, Шевченко Н. Ю., Останкова Л. А. (2015)
Лисяк Л. В. - Зміцнення фінансового потенціалу як підґрунтя конкурентоспроможності регіонів України, Гетьман Д. О. (2015)
Нікіта А. Ю. - Управління витратами на підприємстві (2015)
Сердюк Е. Н. - Организация учета денежных средств на предприятиях Украины, Белоусько П. А. (2015)
Сердюк Е. Н. - Организация учета материальных расходов на производственном предприятии, Брыкова Л. А. (2015)
Тарасов А. Ф. - Особенности внедрения систем дистанционного обучения в высших учебных заведениях Украины, Дьячкова Ю. Н., Сагайда П. И. (2015)
Волошина Е. А. - Макроэкономический анализ среды инвестирования крупных промышленных предприятий Украины в условиях политического и экономического кризиса, Шубная Е. В. (2015)
Шубная Е. В. - Теоретические аспекты маркетинговой политики современного предприятия, Трофимова Я. В. (2015)
Гудкова Е. Ю. - Состояние и оценка инновационного развития предприятий машиностроения (2015)
Аннотации (2015)
Анотації (2015)
Abstracts (2015)
Лупенко Ю. О. - Наукове забезпечення техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні, Захарчук О. В., Могилова М. М. (2017)
Пугачов М. І. - Аграрний сектор економіки України в умовах інституційних змін (2017)
Саблук П. Т. - Наукові агроекономічні дослідження в інтересах активізації росту АПВ і сільських територій (2017)
Котикова О. І. - Моніторинг та оцінка сталості розвитку сільськогосподарського землекористування регіонів України (2017)
Кругляк О. В. - Органічне виробництво в племінному молочному скотарстві України (2017)
Климчук О. В. - Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні (2017)
Багорка М. О. - Формування екологічно орієнтованого комплексу маркетингу в аграрному виробництві (2017)
Ільчук М. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності підприємницької діяльності аграрної сфери, Коновал І. А., Ус С. І. (2017)
Грицаєнко М. І. - Соціальний капітал у становленні підприємницької мережі аграрної сфери України (2017)
Володін С. А. - Теоретичні засади формування і реалізації інноваційного потенціалу в розвитку економіки, Чекамова О. І. (2017)
Павлик В. П. - Контроль господарювання у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами (2017)
Ходаківська О. В. - Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС, Юрченко І. В. (2017)
Гіренко Ю. О. - Забезпечення вітчизняних хмелярських підприємств виробничими ресурсами (2017)
Лойко С. В. - Світовий досвід ринкового обігу земель (2017)
Газуда М. В. - Євроінтеграція у виробничій типізації сільськогосподарських товаровиробників: узагальнення наукових підходів (рецензія на монографію Лупенка Ю.О., Гуторова А.О. "Виробнича типізація сільськогосподарських товаровиробників України"), Газуда Л. М. (2017)
Жуку Валерію Миколайовичу – 55 (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Gaidar G. P. - Effect of thermal treatment on drag Seebeck coefficient anisotropy parameter of transmutation-doped silicon crystal, Baranskii P. I. (2016)
Nikolaeva A. - The impact of dimensions, magnetic field, elastic deformation on the thermoelectric figure of merit of the topological insulator wires based on semiconductor Bi1-xSbx wires, Konopko L., Huber T., Bodiul P., Popov I., Moloshnik E., Gergishan I. (2016)
Doroshenko A. N. - Thermoelectric properties of polycrystalline Bi1-xSbx solid solutions in the concentration range x = 0 – 0.25, Rogacheva E. I., Drozdova A. A., Martynova K. V., Men’shov Yu. V. (2016)
Аliev F. F. - Thermoelectric figure of merit of TlIn1-xYbxTe2 (0 х 0.10), Yuzbashov E. R., Maharramov F. B., Аgayeva U. M., Zarbaliev M. M., Veliyeva B. A. (2016)
Romaka V. A. - Research on electrical conductivity mechanisms of thermoelectric material based on n-ZrNiSn doped with Ga, Romaka L. P., Stadnyk Yu. V., Krayovskyy V. Ya, Romaka V. V., Horyn A. A. (2016)
Shafranyuk V. P. - Study of damaged layer depth in thermoelectric materials by X-ray diffraction interferometry (2016)
Kobylianskyi R. R. - Computer simulation of medical-purpose thermoelectric sensor readings (2016)
Prybyla A. V. - Thermoelectric conditioner with uniformly distributed modules for a human (2016)
Anatychuk L. I - Experimental research on thermoelectric automobile starting pre-heater operated with diesel fuel, Mykhailovsky V. Ya., Maksimuk M. V., Andrusiak I. S. (2016)
Титул, зміст (2017)
Нікішина О. В. - Методика аналізу валової доданої вартості в макросистемах (2017)
Басюркіна Н. Й. - Огляд ринку комбікормової промисловості України, Шарапанюк Л. В. (2017)
Свистун Т. В. - Аналіз ринку заморожених напівфабрикатів України, Туз К. В. (2017)
Kuprina N. - Analysis of approaches to essence and classification of account receivable of enterprise, Rudiuk I. (2017)
Magdenko S. - Modern state and trends of steady development of food industry on the example of meat processing sector (2017)
Stupnytska T. - Fixed assets of the enterprise: aspects of theoretical approaches to determination of concept and efficiency of their use, Gulavska K. (2017)
Удовиця О. Ф. - Удосконалення системи мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах виноробної галузі (на прикладі ПрАТ "Одесавинпром"), Пасчина Г. П. (2017)
Sedikova I. - Analysis of legal forms structural elements of grain logistics, Savenko I. (2017)
Solodova O. - Global strategy of positioning of wine production in Ukraine, Golubyonkova O. (2017)
Євтушевська О. О. - Порівняльна оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств, Кустурова С. П. (2017)
Kuprina N. - Essence and classification of supplies of enterprise: theoretical and practical aspect, Polish S. (2017)
Ангелов Г. В. - Про перспективні напрями розвитку економічної науки в Одеській національній академії харчових технологій, Каламан О. Б., Кананихіна О. М., Соловей А. О. (2017)
Title, table of contents (2016)
Editorial board (2016)
Chepak O. P. - Heavy accumulation of fertile soil layer in the mined-out space of opencast using geothermal energy, Zavyalova E. L., Zhurbinskiy D. A., Kostenko T. V. (2016)
Turpak s. - Logistics of raw materials supply for the ferroalloy industry, Gritcay S., Ostroglyad E. (2016)
Sulym A. - Determination of rational placement for energy storages in the power supply system of the underground (2016)
Fomin O. - Determination of up-to-date directions of development of domestic system of testing and certification of railways rolling stock, Murashova N., Shvets A. (2016)
Dolzhanskiy A. M. - Determination of parameters and efficiency of process lubricant screw supercharger application when drawing, Bondarenko O. A., Klyuev D. Yu., Lomov I. N. (2016)
Panasiuk A. - Analysis of fractal characteristics of mining and geological parameters of minerals, Bondarchuck V. (2016)
Dryzhenko A. - Prospects for future mining of steep iron-ore deposits in the context of Kryvbas, Shustov O., Adamchuk A. (2016)
Kolesnikov V. F. - Methods and schemes of quarry fields opening-up under various conditions of deposits occurrence, Martyanov V. L. (2016)
Medyanik N. - Reutilization of neutralization sludge formed during the processing of mining enterprises acidic industrial waters, Shadrunova I., Varlamova I., Chekushina T., Churlyaeva N. (2016)
Frolov I. - Study of strain resistance of steel applied for manufacture of largesized shaped sections, Dyja H., Berheman G. V, Andreiev V. V., Samsonenko A. A. (2016)
Gichev Yu. A. - The application of fuel burning pulsating resonance during drying and heating processes of steel-teeming ladles, Stupak M. Yu., Pertsevoi V. A., Matsukevich M. Yu. (2016)
Title, table of contents (2016)
Editorial board (2016)
Zhilenkov A. A. - Algorithmic software of the automatic risk management system on offshore drilling platform with a high level of automation (2016)
Kupin A. - Automatic control of the ore suspension solid phase parameters, Morkun N. (2016)
Diachenko Ye. - Floors lift technique in old building retrofitting, Voskobiinyk O., Lomiga I. (2016)
Voznenko A. D. - Psychological aspects of workplace safety in the infrastructure projects of underground, Kulbovsky I. I., Sorochinskaya O. L. (2016)
Tkachenko V. P. - Studying the structure of railway rolling stock resistance, Sapronova S. Y., Maliuk S. V., Kulbovskyi I. I. (2016)
Elemesov K. K. - Dynamic synthesis of non-harmonic vibration exciter of pulse action directed on the foundation, Tusupova A. E., Daurova R.V., Aytoreeva G., Moldagozhina M. (2016)
Grushko O. - Microstructure of low-carbon steel wire and its welding and fabrication properties, Slobodyanyuk Yu. (2016)
Sherov K. - Experimental study of turn-milling process using special friction mill made of steel Hardox, Sikhimbayev M, Musayev M., Rakishev A., Donеnbaev B. (2016)
Vorob’ev A. E. - Numerical method to calculate coal strata surface curvature,predetermined by discreet points of the irregular grid, Khodzhaev R. R., Gabaydullin R. I., Isabek T. K., Khuangan N., Vorob’ev K. A. (2016)
Chubenko V. - Steel casting speed in suspended cast-rolling with roll-mold for thin bars production, Khinotskaya A., Chubenko V. (2016)
Velychko O. N. - Evaluation of experts competence on the measurement of electrical power using the method of analytic hierarchy, Gordienko T. B., Karpenko S. R., Kolomiets L. V. (2016)
Velychko O. - The group expert evaluation of the state of metrological assurance of capacitance measurements, Shevkun S., Karpenko S. (2016)
Velychko O. - The expert evaluation by the use of group of experts with established competence of the state of inductance measurements, Shevkun S., Karpenko S. (2016)
Kuznetsova E. A. - A review of definitions of Zero Energy Buildings (2016)
Pavlenko A. M. - Determination of energy parameters of technology of thermal pore formation, Shumska L. P. (2016)
Pavlenko А. М. - Calculation of heat transfer in fluid around gas-vapour bubbles, Koshlak H. V. (2016)
Агеева М. В. - Влияние продольного магнитного поля на эффективность процесса дуговой наплавки под флюсом металлургического оборудования, Забара А. С. (2016)
Абхари П. Б. - Силовой режим процесса радиального выдавливания фланца на оправке в разъемных матрицах (2016)
Алиева Л. И. - Критерии деформируемости и возможности их использования в задачах обработки давлением (2016)
Белик А. Г. - Регулирование массопереноса электродного металла при наплавке порошковыми лентами (2016)
Бережний С. П. - Дослідження формування поверхні злитка при ЕШП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора, Куликовський Р. А., Капустян О. Є., Куртов О. А. (2016)
Бойко И. А. - Исследование влияния вольфрама, кобальта и ванадия на твердость наплавленного слоя с основой типа Х12 (2016)
Бойко И. А. - Повышение гомогенности наплавленного метала при ручной сварке и наплавке стали Гадфильда (2016)
Бондарев С. В. - Оптимизация состава гидрофобных защитных покрытий сварочных электродов (2016)
Бондарев С. В. - Исследование влияния влажности электродных материалов на процесс замедленного разрушения сварных соединений (2016)
Власов А. Ф. - Электроды с экзотермической смесью в покрытии для сварки низкоуглеродистых сталей (2016)
Власов А. Ф. - Исследование процесса плавления электродов с экзотермической смесью в покрытии, Кущий А. М. (2016)
Волков Д. А. - Выбор оптимальных режимов сварки электродами с экзотермической смесью в покрытии, Власов А. Ф., Шевцов С. А. (2016)
Гайдамак О. Л. - Дослідження властивостей покриттів, створених холодним газодинамічним напиленням порошку ПА-4, Савуляк В. І. (2016)
Гальцов И. А. - Автоматическая сварка плакированной стали с комплексным воздействием на металл сварочной ванны, Каленская А. В., Гедрович А. И. (2016)
Голуб Д. М. - Анализ материалов для повышения износостойкости штампового инструмента холодного деформирования (2016)
Гринь А. Г. - Электроды с алитированным стержнем для наплавки, Дудинский А. Д., Марков О. Е. (2016)
Гринь А. Г. - Совершенствование самозащитной порошковой проволоки для сварки меди со сталью, Жариков С. В., Залесный Д. И. (2016)
Гринь А. Г. - Моделирование силового воздействия породы на башмак корытной мойки, Трембач Б. А., Трембач И. А. (2016)
Grote К. G. - Research of the causes of fatigue damages of metal structure welded assemblies of loading cranes "Takraf", Posnikov J., Makarenko N., Gavrisch P., Schepotko V., Burski V. (2016)
Гулаков С. В. - Особенности горения дуги на торце ленточного электрода, Бурлака В. В., Кулябина А. И. (2016)
Долянівська О. В. - Вплив супутнього нагріву дуговою плазмою при лазерно-плазмовому зміцненні сталевої поверхні (2016)
Жариков С. В. - Оптимизация режимов наплавки самозащитной порошковой проволокой с экзотермической смесью, Гринь А. Г., Васильева Л. В. (2016)
Иванов В. П. - Совершенствование технологии наплавки двумя ленточными электродами, Лаврова Е. В. (2016)
Ковалевський С. В. - Аналіз освітніх особливостей на прикладі відомих університетських моделей (2016)
Кошевой А. Д. - Исследование теплостойкости и горячей твердости наплавленного металла при восстановлении прессового инструмента горячей обработки металла, Волков Д. А., Кошевая А. А., Голуб Д. М. (2016)
Калинин Ю. А. - Обеспечение качественной сварки износостойких сталей (обзор направлений), Брыков М. Н. (2016)
Кравченко А. А. - Задачи, которые ставит 4-я промышленная революция перед Украиной (2016)
Кущий А. М. - Влияние количества экзотермической смеси и толщины покрытия высокопроизводительных электродов на тепловые характеристики их плавления (2016)
Кущий А. М. - Термодинамическое обоснование состава экзотермической смеси высокопроизводительных электродов для ремонтной сварки, Волков Д. А. (2016)
Лебедев В. А - Совершенствование механизированной дуговой сварки и наплавки нержавеющих сталей с импульсной подачей электродной проволоки, Лендел И. В. (2016)
Макаренко Н. А. - Ремонт и изготовление инструментов для горячей обработки (2016)
Макаренко Н. А. - Исследование процесса плазма-МИГ наплавки с применением порошковой плющенки и разработка наплавочного материала для восстановления деталей машин (2016)
Максимов С. Ю. - Повышение эффективности наплавки путём применения импульсной подачи электродной проволоки, Лендел И. В. (2016)
Махненко О. В. - Математическое моделирование микроструктурных превращений в зоне наплавки патрубковой зоны корпуса реактора ВВЭР-1000, Костеневич Е. С. (2016)
Патюпкин А. В. - Применение высокоэффективной технологии сварки под флюсом в зазор с использованием гранулированной металлической присадки в нефтяной и газовой промышленности (2016)
Перемітько В. В. - Перспективність формування наплавленням композиційних шарів з підвищеною опірністю абразивному зношуванню, Носов Д. Г., Вершинін М. А. (2016)
Підгурський І. М. - Вплив конструктивних концентраторів напружень на величину коефіцієнтів інтенсивності напружень вздовж контурів модельованих еліптичних поверхневих тріщин (2016)
Попов С. Н. - Анализ особенностей поверхностного взаимодействия пар трения в условиях сложно-нагруженного контакта, Грицкевич А. А. (2016)
Пулька Ч. В. - Исследование технологии индукционной наплавки с использованием механической вибрации, Пидгурскый М. И., Сенчышын В. С., Шарык М. В. (2016)
Размышляев А. Д. - Исследование прочности стыковых соединений при дуговой сварке с воздействием магнитных полей, Агеева М. В. (2016)
Роянов В. О. - Підготовка спеціалістів і магістрів-зварювальників на базі випускників коледжів у ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", Захарова І. В. (2016)
Савуляк В. І. - Поєднання процесів зварювання і високотемпературного паяння для виготовлення та ремонту металоконструкцій, Бакалець Д. В., Тарасюк В. М. (2016)
Сидорец В. Н. - Импульсно-дуговая сварка как основа современных технологий сварки плавящимся электродом, Жерносеков А. М., Рымар С. В. (2016)
Трофимов А. В. - Опыт применения импульсно-дуговой сварки алюминиевого сплава АМГ5 больших толщин, Трембач И. А., Трембач Б. А. (2016)
Чигарев В. В. - Усовершенствование способа изготовления порошковой проволоки, Голуб Д. М. (2016)
Шелягін В. Д. - Дослідження структури та механічних властивостей зварних з'єднань, виконаних лазерним зварюванням на сталі 09Г2С у різних просторових положеннях, Сіора О. В., Бернацький А. В., Шуба І. В. (2016)
Шелягін В. Д. - Розробка інструменту для лазерного ручного зварювання сталевих виробів у різних просторових положеннях, Шуба І. В., Бернацький А. В., Сіора О. В. (2016)
Сергиенко В. А. - Завод "Донмет" одно из ведущих предприятий в Европе по производству сварочного оборудования, Рубан Д. Е., Красненко А. Л. (2016)
Анотації (2016)
Автори (2016)
Скорочення (2016)
Вельмискин Д. И. - Влияние макроструктуры гидрометеоров на радиолокационные измерения поляризационно-допплеровских метеорологических РЛС, Лимонов А. С., Пустовит Т. М., Дяченко Е. А., Бучинская И. В. (2016)
Вельмискин Д. И. - Разработка общей структуры системы радиозондирования атмосферы в Украине, Лимонов А. С., Лавриненко Лавриненко, Ю. В. Пустовит Т. М., Бучинская И. В. (2016)
Сафранов Т. А. - Можливий вплив змін температурного режиму на рекреаційно-туристичну діяльність в регіонах України, Хохлов В. М., Волков А. І. (2016)
Семенова І. Г. - Оцінка просторово-часового розподілу посух в Закарпатському регіоні в короткостроковій перспективі до 2050 року (2016)
Паламарчук Ю. О. - Алгоритм цифрового представления осадков в атмосфере на основе радарных измерений, Иванов С. В., Рубан И. Г. (2016)
Грушевский О. Н. - О структуре динамических характеристик нижнего слоя атмосферы при наличии низкой облачности, Ешану А. Е., Мищенко Н. М. (2016)
Балабух В. О. - Вплив зміни клімату на кількість та площу лісових пожеж у північно-чорноморському регіоні України, Зібцев С. В. (2016)
Польовий А. М. - Фотосинтетична продуктивність ярого ячменю в умовах змін клімату, Божко Л. Ю., Барсукова О. А. (2016)
Польовий А. М. - Радіаційно-теплові ресурси степової зони України на період до 2050 р. під впливом змін клімату, Шаблій О. В. (2016)
Ляшенко Г. В. - Динаміка показників якості ягід технічних сортів винограду в період дозрівання, Cоборова О. М. (2016)
Байшоланов С. С. - Оценка теплообеспеченности вегетационного периода в северной зерносеющей территории Казахстана (2016)
Ляшенко Г. В. - Вплив стану лісового господарства Півдня України на регулювання вуглекислого газу в атмосфері, Кузнєцова Ю. О. (2016)
Лобода Н. С. - Оцінка змін водних ресурсів річки Дунай у ххі сторіччі за сценарієм а1в з використанням моделі "клімат-стік", Божок Ю. В. (2016)
Мельник С. В. - Разработка методики расчета стока наносов рек верхнего и среднего Днестра, Лобода Н. С. (2016)
Адобовский В. В. - Изменение гидролого-морфометрических характеристик Куяльницкого лимана в результате запуска морской воды, Соколов Е. В. (2016)
Cахненко О. И. - Результаты расчета ветро-волновой динамики вод в Тилигульском лимане (2016)
Титул, зміст (2017)
Безмилов М. - Традиції і сучасний стан підготовки баскетбольного резерву в країнах колишньої Республіки Югославії (2017)
Boiko I. - Olympic education in the preparation of the volunteers of international sports competitions (2017)
Ільченко С. - Мотивація до занять спортом і відвідування занять з фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей (2017)
Коваленко Я. - Побудова змагальних композицій групових вправ у художній гімнастиці, Болобан В. (2017)
Кун С. - Реакція організму на повторні тренувальні навантаження, спрямовані на підвищення працездатності кваліфікованих веслувальників Китаю, Г. П. (2017)
Павленко Ю. - Історико-статистичний аналіз участі українських спортсменів в олімпійських іграх 1952–1992 рр., Єрмолова В. (2017)
Рашид Ш. А. - Особливості застосування втягуючих мікроциклів у підготовці плавців високої кваліфікації, Шкребтій Ю. (2017)
Совенко С. - Варіанти тактики подолання дистанції і кінематичні характеристики техніки спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в спортивній ходьбі на 20 км (2017)
Баннікова Р. - Cучасний погляд на фізичну реабілітацію наслідків гострих порушень мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді, Керестей В., Магнушевський Ю. (2017)
Захарченко М. - Формування індивідуальної фізичної культури учнівської молоді за допомогою занять з фізичного виховання (2017)
Марченко О. - Передпологова психологічна реабілітація при токофобії, Коваленко Т. (2017)
Ковальова Н. - Особливості проектування рекреаційно-оздоровчої діяльності старшокласників (2017)
Оріховська А. - Оздоровчо-рекреаційна рухова активність у системі фізичного виховання студентської молоді з вадами слуху (2017)
Пальчук М. - Сучасні підходи до удосконалення навчального процесу з фізичного виховання на основі здоров’язберігаючих технологій, Антоненко Р. (2017)
Семененко В. - Сучасні педагогічні підходи до диференціації процесу фізичного виховання учнів початкової школи, Михальчук А., Доценко Ю. (2017)
Хільчевський В. К. - Гідроекологічні проблеми ревіталізації річок на території міських агломерацій – міжнародний та український досвід (2017)
Онищук В. В. - Теорія центроструменевого руслоформування (2017)
Мудра К. В. - Відновлення стоку води на гідрологічних постах річки Дністер з метою вивчення його довгоперіодних коливань (2017)
Корнієнко В. О. - Розрахункові характеристики максимального річного стоку води річок правобережжя Прип’яті, Лук’янець О. І. (2017)
Рахматулліна Е. Р. - Аналіз взаємозв’язку характеристик термічного та льодового режиму річок басейну Південного Бугу з температурою повітря, Гребінь В. В. (2017)
Сурай К. С. - Основні характеристики селевих басейнів Українських Карпат: статистичний аналіз та особливості їх територіального розповсюдження, Лук’янець О. І. (2017)
Кулібабін О. Г. - Еколого-економічні проблеми раціонального використання природних ресурсів Придунайських озер (на прикладі озера Катлабух), Шакірзанова Ж. Р., Романова Є. О. (2017)
Савенець М. В. - Короткострокова мінливість висотного розподілу показників вологості атмосфери над територією України та суміжними територіями (2017)
Пясецька С. І. - Оцінка повторюваності відкладень ожеледі на території України в умовах сучасного клімату, Гребенюк Н. П., Щеглов О. А. (2017)
Носар С. В. - Потенціал штучного збільшення опадів холодної частини року в Північному Причорномор’ї (на прикладі Одеської області), Степура Є. А. (2017)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2017)
Микийчук М. - Розумні вимірювальні засоби для кіберфізичних систем, Стадник Б., Яцишин С., Луцик Я. (2016)
Дорожовець М. - Застосування методу серій для дослідження взаємної кореляції спостережень, Никипанчук О. (2016)
Матвіїв Р. - Удосконалення структурних методів коригування адитивних похибок калібраторів напруги постійного струму (2016)
Горват А. - Дослідження діелектричних властивостей речовин у діапазоні радіочастот, Молнар О., Мінькович В. (2016)
Паламар М. - Метод вимірювання електричних параметрів великогабаритних антенних систем, Поіхало А., Стрембіцький М., Кругльов В. (2016)
Стадник Б. - Основи квантової термометрії, Яцишин С. (2016)
Мельник С. - Нові методи теплової томографії, а також фільтрації тепловізійних зображень, Петріченко Г., Тулузов І. (2016)
Крайовський В. - Дослідження термометричного матеріалу Hf1-xErxNiSn (2016)
Лопатко О. - Нейронні мережі як засіб прогнозування значення температури за перехідним процесом, Микитин І. (2016)
Василиха Х. - Вдосконалення цифрових термометричних засобів для досліджень сонячних колекторів, Яцук В., Здеб В., Яцук Ю. (2016)
Дорожовець М. - Дослідження впливу методичної та інструментальної складових похибки на точність реконструкції температурного поля на поверхні стінки, Бурдега М. (2016)
Клим Г. - Оптимізований метод вимірювання позитронних анігіляційних спектрів у наноматеріалах з розвиненою поруватістю для сенсорних застосувань, Костів Ю., Чалий Д., Івануса А., Ткачук Т. (2016)
Кривенчук Ю. - Експериментальні дослідження залежності вимірюваної температури від частоти антистоксової компоненти спектра комбінаційного розсіювання світла для Al2O3, Микитин І., Сегеда О. (2016)
Кочан О. - Корекція похибок дрейфу та набутої неоднорідності у термоелектричному перетворювачі з керованим профілем температурного поля (2016)
Дейнека Р. - Накладний індуктивний перетворювач для магнітної дефектометрії (2016)
Івах Р. - Аналіз граничних умов працездатності вимірювальних перетворювачів імітансу на базі операційних підсилювачів, Хома В., Хома Ю., Питель І. (2016)
Кричевець О. - Застосування елементів теорії кінцевих автоматів для досліджень динамічних властивостей обчислювальних компонентів вимірювальних систем (2016)
Кисилевська А. - Метрологічне забезпечення вимірювання вмісту загального органічного вуглецюу мінеральних водах, Коєва Х., Тонкус О. (2016)
Юзевич Л. - Математичне моделювання якості підземних трубопроводів в умовах корозійної втоми (2016)
Калініна О. - Вплив технічно-естетичних показників якості паковання на попит продукції, Байцар Р. (2016)
Бойко Т. - Класифікація ризиків комунікацій під час надання освітніх послуг, Сищук О. (2016)
Сусол Н. - Ітеративна модель управління ризиками приготування небезпечної продукції ресторанного господарства, Микийчук М. (2016)
Обшта А. - Антропогенна трансформація властивостей екотонів захисного типу на шляхах залізничного транспорту, Сорока І., Руда М. (2016)
Трембач Б. - Аналіз похибки вимірювання кута напряму на ціль розподіленою системою звукової артилерійської розвідки, Кочан Р. (2016)
Остап’юк С. - Встановлення параметрів мікробіологічних ризиків у критичних точках контролю технологічного процесу виробництва пастеризованого молока (2016)
Мідик І. - Дослідження електричної та математичної моделі контролю якості овочів, Чабан О. (2016)
Chyrun L. - Online newspaper content analysis based seo technologies, Chyrun L., Vysotska V. (2016)
Danіck O. - Probabilistic model of the flow of failures of units of the automatic control of the ship power plants in the unstable conditions of observation, Shapran Y., Kyrychenko V. (2016)
Hryhorenko Y. - Development of a mobile application for second language acquisition, Marikutsa U., Matkovskа O. (2016)
Karkulovskyi B. - Automated system for study course "designing methods”, Karkulovskyy V., Kryvyy R., Korpyljov D., Panchak R. (2016)
Khanas Y. - FInding ways and means of optimizing algoritms of transformation numerical matrices, Ivantsiv R. (2016)
Koman B. - Mathematical modeling of processes in the surface layers of solids for interfacial interactions, Yuzevych V. (2016)
Marusenkova T. - An algorithm checking the uniqueness of quadrics’intersection point for vector quantities smart sensors, Yurchak I. (2016)
Mazur V. - Planning of routes on in-depth study of passenger flows (2016)
Melnyk M. - Reverberation time study of an auditorium, Kernyskyy A., Martynyak A. (2016)
Pobereyko S. - Mathematical modeling and analysis of wood strength in the context of biaxial stress state, Sokolovskyy Ya. (2016)
Shatnyi S. - Hardware implementation design in labview of fuzzy art based partially parallel clustering system, Tymoshchuk P. (2016)
Śmietana K. - Web technologies in development of working time reporting system using asp.net, Szermer M., Zabierowski W. (2016)
Березко Л. О. - Особливості біотехнічних компонентів кіберфізичних систем, Соколов С. Є. (2016)
Бибель В. П. . - Вибір бездротової технології передавання даних для обладнання навчальних лабораторій, Глухов В. С., Пристопюк О. В. (2016)
Возна Н. Я. - Теоретичні засади методу оцінювання ентропії структуризованих поліфункціональних даних (2016)
Лопіт І. І. - Оптимізація жадібних алгоритмів пошуку для скомбінованих послідовностей даних (2016)
Мельник А. О. - Оптимізаційне проектування спеціалізованих процесорів з використанням системи автоматичного синтезу та інструментальних засобів, Майстренко М. В. (2016)
Мельник А. О. - Параметри системи макрокоманд для графічного прискорювача, Козак Н. Б. (2016)
Мельник В. А. - Основи організації та часові характеристики багатопроцесорних самоконфігуровних комп’ютерних систем (2016)
Міюшкович Є. Г. - Телекомунікаційні підсистеми кіберфізичних систем, Гребеняк А. В., Парамуд Я. С. (2016)
Пастернак І. І. - Принципи проектування соціальної мережі з мінімальним навантаженням на сервери (2016)
Процько І. О. - Огляд алгоритмів ефективного обчислення ДПФ на основі циклічних згорток (2016)
Соломко М. Т. - Оптимізація перенесення при додаванні двійкових чисел у теоретико-числовому базисі Радемахера, Круліковський Б. Б. (2016)
Трембач Б. Р. - Метод визначення віддалі до джерела акустичних сигналів (2016)
Яркун В. І. - Алгоритмічно-програмні засоби синхронізації при обміні даними великих обсягів, Парамуд Я. С. (2016)
Яцук В. О. - Моделювання процесу автоматичного коригування похибок калібраторів напруги постійного струму, Матвіїв Р. О. (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Rodionova K. O. - Analysis of quality and safety indicators of poultry meat during primary processing, Paliy A. P. (2017)
Maslak Yu. - Clinical and biochemical aspects of diagnostics of Osteodystrophy of goats, Miroshnikova O., Fesenko I. (2017)
Ukhovskyi V. V. - Analysis of the serological investigation results of Aujeszky’s disease among swine in Ukraine during 2011–2016, Romanov O. M., Shayhet Ye. O., Sobko I. O. (2017)
Nalyvayko L. I. - Poultry reovirus infection and development of its specific prevention in hens, Parkhomenko L. I., Nikolaienko Yu. Yu., Pankova O. (2017)
Danilova І. S. - Bactericidal properties of mycobacteria disinfectants, Zavgorodniy А. I., Sobko Yu. A. (2017)
Polupan I. - Spatial and temporal patterns of enzootic rabies on the territory of Chernihiv oblast of Ukraine, Bezymennyi M., Golik M., Drozhzhe Zh., Nychyk S., Nedosekov V. (2017)
Fedota O. M. - Analysis of SNPS F279Y and S555G in growth hormone receptor gene in beef and dairy cattle breeds, Ruban S. Yu., Lysenko N. G., Goraichuk I. V., Tyzhnenko T. V., Mitioglo L. V., Dzhus P. P., Birukova O. D. (2017)
Yilmaz H. - Lumpy skin disease in Turkey, Richt J. A., Yilmaz A., Turan N. (2017)
Turan N. - Investigation of adaptation of Avian influenza viruses to mammalian species, Ma W., Ma J., Liu Q., Bawa B., Richt J. A. (2017)
Okalelov V. N. - Functional-structural analysis of the acting network of workings in mine horska, Bubunets Y. V., Novykova V. V. (2017)
Антощенко Н. И. - Проявление внезапных выбросов угля и газа на пологих угольных пластах Донбасса в зависимости от глубины и степени метаморфизма углей, Ашихмин В. Д., Радченко А. Г., Радченко А. А. (2017)
Радченко А. Г. - Изменения давления газов в пластах Донбасса в зависимости от степени метаморфизма углей и глубины, Маркин В. А., Ашихмин В. Д., Радченко А. А. (2017)
Филатьев М. В. - Зависимость параметров динамики газовыделения из подрабатываемой углепородной толщи от влияющих факторов, Антощенко Н. И. (2017)
Южанин А. Г. - Пути совершенствования способов оценки степени газодинамической опасности угольных пластов Донбасса с ростом глубины, Радченко А. Г., Ашихмин В. Д., Радченко А. А. (2017)
Ашихмин В. Д. - Особенности расчета проветривания подготовительных выработок с учетом износа гибких шахтных вентиляционных трубопроводов, Чикунов А. В., Мустяца Т. Н., Оверчук И. А. (2017)
Ашихмин В. Д. - Регулирование теплового режима при проведении подготовительных выработок на глубинах свыше 1000 м, Плаксиенко О. В., Тишин Р. А., Васильева Н. А. (2017)
Щербак В. В. - Використання енергії палаючого терикона для його тушіння і охолодження, Лисиця В. Є., Світлична О. Б. (2017)
Филатьев М. В. - Влияние схем проветривания на газовыделение из источников при их подработке очистными выработками, Филатьева Э. Н. (2017)
Боровик П. В. - Особенности двухмерного моделирования методом конечных элементов процесса резки параллельными ножами, Греновецкая Т. И. (2017)
Зьома І. А. - Перспективи розробки та впровадження ресурсозберігаючих технологій в хімічному та коксохімічному секторі, Щербак В. В., Тарасенко О. І. (2017)
Симонов С. И. - Проблемы термомодернизации жилых домов первых массовых серий, Симонова И. Н., Черных О. А. (2017)
Соколенко В. М. - Аналіз кількісного та якісного стану зелених насаджень на території житлової забудови міста Алчевська Луганської області, Подлєвський О. Е. (2017)
Соколенко В. М. - До питання розвитку кількісного та якісного стану зелених насаджень на території житлової забудови міста Алчевська Луганської області, Подлєвський О. Е. (2017)
Овчаренко В. А. - Вертикальная привязка зданий на поверхности с уклоном, Симонов С. И., Григорьева А. Г. (2017)
Zablodskiy N. N. - Electromechanical transducers for drying and prosessing of the coal concentrate and sludge, Gritsyuk V. Y., Rudnev Y. S., Morozov D. I. (2017)
Бірюкова Т. В. - Дослідження плазмотрона для підігріву газу, Павленко Т. В. (2017)
Руднєв Є. С. - Ефективність заходів енергозбереження та вдосконалення менеджменту на підприємствах україни в сучасних умовах, Бучнєв М. М. (2017)
Почепцов Г. - Наратив як інструментарій: від літературознавства до боротьби з тероризмом (2008)
Татаренко Т. - Територіально-просторовий аспект дослідження сучасних регіональних процесів (2008)
Ніколаєв Є. - Проблеми застосування категоріального апарату науки про національну та соціально-економічну безпеку (2008)
Кармазіна М. - Кланова конкуренція у "післяпомаранчевий" період (2008)
Рябошапко Л. - Політичний вимір державотворення: конституційний аспект (2008)
Барановський Ф. - Спільність внутрішніх та євроінтеграційних потреб вдосконалення політичної системи України (2008)
Абулкасова А. - Політичний менеджмент на рівні місцевого адміністративного управління (2008)
Романюк О. - Моделі державного правління: світовий досвід і реалії посткомуністичний суспільств (2008)
Мілова М. - Партійна система Болгарії в контексті сучасних європейських тенденцій (2008)
Вітман К. - Придністров’я: перспективи розв’язання конфлікту (2008)
Туренко В. - Аспекти націософії українського організованого націоналізму (2008)
Сидоров М. - Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу, Табаков Д. (2008)
Мехдізаде Ф. - Функція держави у системі міжнародних відносин щодо проблем національної безпеки (2008)
Остроухов В. - До проблеми забезпечення інформаційної безпеки України, Петрик В. (2008)
Скворцов В. - Європейський вибір України як фактор впливу на її цивільно-військові відносини (2008)
Іщенко М. - Імідж України в контексті глобальних трансформаційних процесів, П’єцух О. (2008)
Юсеф Н. - Політичні пріоритети розвитку Близького Сходу в контексті глобальних процесів (2008)
Бебик В. - Інглінги: скіфські королі Європи? (2008)
Іванов М. - Ольвійський форум про стратегії України в сучасному світі (2008)
Шайгородський Ю. - Партійний чинник формування політичної еліти (2008)
Кудряченко А. - Об’єктивно про політику, політичні процеси і політичне життя суспільства (2008)
Книжкова полиця (2008)
Гайдар Г. П. - Вплив термообробки на параметр анізотропії термоЕРС захоплення трансмутаційно легованих кристалів кремнію, Баранський П. І. (2016)
Ніколаєва А. А. - Вплив розмірів, магнітного поля і пружних деформацій на термоелектричну ефективність ниток топологічних ізоляторів напівпровідникових ниток Bi1-xSbx, Конопко Л. А., Хубер Т., Бодюл П. П., Попов І., Молошник Е., Гергішан І. (2016)
Дорошенко А. Н. - Термоелектричні властивості полікристалічних твердих розчинів Bi1-xSbx в інтервалі концентрацій x = 0 – 0.25, Рогачова О. І., Дроздова А. А., Мартинова К. В., Меньшов Ю. В. (2016)
Алієв Ф. Ф. - Термоелектрична добротність TlIn1-xYbxTe2 (0х0.10), Юзбашов Є. Р., Махаррамов А. Б., Агаєва У. М., Зарбалієв М. М., Велієва Б. А. (2016)
Ромака В. А. - Дослідження механізмів електропровідності термоелектричного матеріалу на основі n-ZrNiSn, легованого Ga, Ромака Л. П., Стадник Ю. В., Крайовський В. Я., Ромака В. В., Горинь А. М. (2016)
Шафранюк В. П. - Дослідження глибини пошкодженого шару в термоелектричних матеріалах методом рентгенівської дифракційної інтерферометрії (2016)
Кобилянський Р. Р. - Комп’ютерне моделювання показів термоелектричного сенсора медичного призначення (2016)
Прибила А. В. - Термоелектричний кондиціонер для людини з рівномірно розподіленими модулями (2016)
Анатичук Л. І. - Експериментальні дослідження термоелектричного автомобільного передпускового нагрівача на дизельному паливі, Михайловський В. Я., Максимук М. В., Андрусяк І. С. (2016)
Петриченко В. Ф. - Наукові основи сталого соєсіяння в Україні (2011)
Бабич А. О. - Стратегічна роль сої в розв’язанні глобальної продовольчої проблеми, Бабич-Побережна А. А. (2011)
Дзюбенко Н. И. - Коллекция сои ВИР в начале ХХІ-го века: состав и потенциал селекционного использования, Сеферова И. В. (2011)
Лукомец В. М. - Селекционно-генетическое улучшение сои на юге европейской части России (обзор), Кочегура А. В., Зеленцов С. В. (2011)
Синеговская В. Т. - Итоги координации научно-исследовательских работ по сое зоны Дальнего Востока и Сибири, Наумченко Е. Т. (2011)
Січкар В. І. - Методи створення сортів сої з покращеним біохімічним складом насіння (2011)
Іванюк С. В. - Математико-статистичні методи оцінки вихідного матеріалу сої за елементами продуктивності, Темченко І. В. (2011)
Бабич А. О. - Вплив хімічних мутагенів на мінливість ознак рослин сої, Іванюк С. В., Вільгота М. В., Дульнєв П. Г. (2011)
Алабушев А. В. - Влияние морфо-биологических признаков сои на содержание масла в семенах, Ермолина О. В. (2011)
Михайлов В. Г. - Створення вихідного матеріалу для селекції сої з використанням багатоквіткових форм, Щербина О. З. (2011)
Каленська С. М. - Продуктивність як інтегральний показник застосування технологічних прийомів вирощування сої на чорноземах типових, Новицька Н. В., Андрієць Д. В. (2011)
Черенков А. В. - Ефективність передпосівної інкрустації насіння сої, Крамарьов С. М., Краснєнков С. В., Артеменко С. Ф. (2011)
Мікус В. Є. - Створення вихідного матеріалу для селекції сортів сої з підвищеною адаптивною здатністю (2011)
Савранчук В. В. - Високопродуктивні сорти сої, створені в Кіровоградському інституті АПВ НААН, Медведєва Л. Р. (2011)
Білявська Л. Г. - Становлення, стан та перспективи селекції сої на Полтавщині, Пилипенко О. В., Діянова А. О. (2011)
Кобизєва Л. Н. - Інтегральна оцінка селекційної цінності вихідного матеріалу сої за комплексом макроознак, Літун П. П., Петренкова В. П. (2011)
Бабич А. О. - Стан та перспективи вирощування сої в умовах Волино-Подільського Лісостепу , Молдован В. Г., Молдован Ж. А. (2011)
Бабич А. О. - Теоретичне обґрунтування та шляхи оптимізації сортової технології вирощування сої в умовах Лісостепу України, Колісник С. І., Кобак С. Я., Панасюк О. Я., Венедіктов О. М., Балан М. О. (2011)
Бахмат О. М. - Агробіологічні основи формування врожаю насіння сої в умовах західного Лісостепу України (2011)
Дзюбайло А. Г. - Формування продуктивності сортів сої залежно від норм висіву насіння, удобрення та інокулювання, Мигаль І. Б. (2011)
Панасюк Р. М. - Вплив норм висіву на формування симбіотичної та зернової продуктивності сортів сої в умовах західного Лісостепу України, Лихочвор В. В., Панасюк О. В. (2011)
Сереветник О. В. - Вплив строків проведення позакореневого підживлення на урожайність сої в умовах правобережного Лісостепу України (2011)
Шевніков М. Я. - Особливості технології вирощування сої в умовах нестійкого зволоження Лісостепу України (2011)
Демидась Г. І. - Зміна продуктивності злаково-бобових сумішок на зелену масу залежно від густоти їх посівів, Ямкова В. В. (2011)
Шевченко А. М. - Мікрохвильова обробка – екологічно безпечний метод передпосівної стимуляції насіння сої (2011)
Григорчук Н. Ф. - Использование сои в вопросе совершенствования структуры посевных площадей (2011)
Борона В. П. - Агроекологічне обґрунтування хімічного контролю бур'янів у агроценозі сої, Задорожний В. С., Карасевич В. В., Шевчук В. І. (2011)
Лебідь Є. М. - Вплив систем обробітку ґрунту і добрив на урожайність сої в умовах північного Степу, Льоринець Ф. А., Коцюбан А. І., Ліб І. М. (2011)
Мойсієнко В. В. - Продуктивність та кормова оцінка зернобобових культур в агрофітоценозах Полісся України (2011)
Гуртовий Ю. А. - Основи екологічно врівноваженої інтенсифікації технології вирощування сої в умовах правобережного Лісостепу України (2011)
Жуков В. П. - Технологічні особливості сумісного силосування кукурудзи та сої, Кулик М. Ф., Підлубна Т. О., Олійник І. А. (2011)
Чорнолата Л. П. - Насіння сої цінне джерело амінокислот для тваринного організму, Запарнюк В. І., Галемба Т. М., Герасименко З. І. (2011)
Килимнюк О. І. - Використання в годівлі свиней повножирової екструдованої сої в поєднанні з АВМКК "Живина" (2011)
Заєць А. П. - Кулінарні та органолептичні якості свинини при згодовуванні термохімічно обробленого зерна сої і кормових бобів (2011)
Бабич-Побережна А. А. - Соя і соєві продукти на світовому ринку (2011)
Рибаченко О. М. - Особливості концентрації виробництва сої в Україні (2011)
Аннотации (2011)
Annotations (2011)
Содержание (2016)
Гайдар Г. П. - Влияние термообработки на параметр анизотропии термоЭДС увлечения трансмутационно легированных кристаллов кремния, Баранский П. И. (2016)
Николаева А. А. - Влияние размеров, магнитного поля и упругих деформаций на термоэлектрическую эффективность нитей топологических изоляторов полупроводниковых нитей Bi1-xSbx, Конопко Л. А., Хубер Т., Бодюл П. П., Попов И., Молошник Е., Гергишан И. (2016)
Дорошенко А. Н. - Термоэлектрические свойства поликристаллических твердых растворов Bi1-xSbx в интервале концентраций x = 0 – 0.25, Рогачова Е. И., Дроздова А. А., Мартынова К. В., Меньшов Ю. В. (2016)
Алиев Ф. Ф. - Термоэлектрическая добротность TlIn1-хYbхTe2 (0 - х - 0.10), Юзбашов Е. Р., Махаррамов А. Б., Агаева У. М, Зарбалиев М. М., Велиева Б. А. (2016)
Ромака В. А. - Исследование механизмов электропроводности термоэлектрического материала на основе n-ZrNiSn, легированного Ga, Ромака Л. П., Стаднык Ю. В., Крайовский В. Я., Ромака В. В., Горынь А. М. (2016)
Шафранюк В. П. - Исследование глубины поврежденного слоя в термоэлектрических материалах методом рентгеновской дифракционной интерферометрии (2016)
Кобылянский Р. Р. - Компьютерное моделирование показаний термоэлектрического сенсора медицинского назначения (2016)
Прибыла А. В. - Термоэлектрический кондиционер для человека с равномерно распределенными модулями (2016)
Анатычук Л. И. - Экспериментальные исследования термоэлектрического автомобильного предпускового нагревателя на дизельном топливе, Михайловский В. Я., Максимук Н. В., Андрусяк И. С. (2016)
Афтаназів І. С. - Оптимізація територіального розміщення логістичних центрів та технопарків, Струтинська Л. С., Андрусів С. В. (2017)
Бек О. М. - LEAN-менеджмент як інноваційний підхід до управління виробництвом, Петецький І. (2017)
Ванькович Л. Я. - Побудова системи альтернативних підходів до коригування процесу дифузії результатів інноваційної діяльності підприємств (2017)
Вербицька Г. Л. - Удосконалення методу оцінювання ризиків житлового будівництва в умовах міжнародних економічних відносин, Пшик-Ковальська О. О. (2017)
Горбаль Н. І. - Основні проблеми функціонування ПАТ "Укрзалізниця” та рекомендовані шляхи їх вирішення, Заремба М. М., Романишин С. Б. (2017)
Гронська Н. С. - Напрями визначення викликів функціоналізму в системі менеджменту підприємницької діяльності (2017)
Захарчин Г. М. - Професійна мобільність персоналу як складова адаптаційної політики підприємства, Гладун О. С. (2017)
Казарян А. А. - Аналіз особливостей фінансової звітності на підприємствах малого та мереднього бізнесу, Сударкіна С. П. (2017)
Капраль О. Р. - Вплив банківської системи на економіку країни (2017)
Касян С. Я. - Взаємодія е-логістики та маркетингових комунікацій високотехнологічних підприємств у площині дистрибуції цінностей до споживачів (2017)
Кіндій М. В. - Проблема масштабування та персоналізації PR-заходів підприємства, Гринів Н. Т., Білоконний І. О. (2017)
Кіржецький Ю. І. - Функції галузевого лобіювання як елемент організаційно економічного механізму взаємодії бізнесу та влади, Ріжко Л. І., Кіржецька М. С. (2017)
Копець Г. Р. - Логістичні аспекти управління енерговитратами у комунальній економіці, Дзюбіна А. В., Урікова О. М. (2017)
Косар Н. С. - Напрями реалізації концепції екологічного маркетингу в умовах соціалізації економіки, Гап’як Т. М., Федунь М. Р. (2017)
Крикавський Є. В. - Відповідальне поводження з твердими побутовими відходами: парадигми та контраверсії, Костюк О. С., Шандрівська О. Є. (2017)
Леонова С. В. - Дослідження впливу людського чинника на ефективність робочого процесу, Довба М. О., Сопільник Л. І. (2017)
Мамчин М. М. - Підхід до раціоналізації регіонального розвитку продуктивних сил України, Патора Р. (2017)
Маргіта Н. О. - Інноваційні інструменти ідентифікації потужності логістичної системи виробничого підприємства, Криницька М. Ю. (2017)
Нейчук-Хрущ М. Б. - Комплексні рішення у сфері ефективної комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності підприємств, Гнилянська Л. Й., Притула О. М., Шеремета Б. О. (2017)
Петрик І. В. - Реінжиніринг підвищення ефективності мережі поставок (2017)
Потапова Н. А. - Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств (2017)
Рикованова І. С. - Вітрова електрогенерація: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні, Таранський І. П., Донець Д. М. (2017)
Руда М. В. - Роль електронного обміну даними у розвитку міжнародної логістики: глобальні тренди, Боднар Т. О. (2017)
Русановська О. А. - Прийняття стратегічних логістичних рішень у стохастичних ринкових умовах, Висоцький М. (2017)
Савченко Ю. Т. - Дослідження маркетингових каналів розподілу на ринку систем протипожежного захисту (2017)
Ситник Й. С. - Модель механізму інтегрування складових систем менеджменту підприємств на засадах інтелектуалізації управління (2017)
Стець О. М. - Створення цінності для клієнта (2017)
Фалович В. А. - Структурування ланцюга поставок у контексті ідентифікації джерел формування емерджентних властивостей (2017)
Юськів В. М. - Системи матеріального забезпечення діяльності автосервісного підприємства вантажних автомобілів, Сороківський О. І., Соколовський І. Б. (2017)
Якимишин Л. Я. - Формування ланцюга поставок на основі ідентифікації споживчих потреб (2017)
Moroz M. - Reason, methods and effects of online ad blocking (2017)
Raganowicz K. - Marketing the investment potential of the city. Case of Lublin, Poland, Sklodowska M. (2017)
Buczyńska N. - Social media as an element in the communication process of brands (2017)
Kudlak I. - CSR influence on modern corporations – examples from Poland, Ogórek W. (2017)
Maryniak A. - Economic, environmental, marketing and logistic effects of intellectual capital resulting from the implementation of green supply chains (2017)
Smalej O. - Styles of making purchasing decisions by consumers from Z generation and Y generation – comparative analysis (2017)
Биргеу М. М. - Види, форми і принципи координації профілактики злочинів (2004)
Грохольський В. Л. - Контроль за діяльністю спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю) (2004)
Юрченко А. Ф. - Боротьба з торгівлею людьми в Німеччині (стан, динаміка, проблеми) (2004)
Возна Т. І. - Захист свідків як одна з важливих умов боротьби з торгівлею людьми (2004)
Полуляхов О. В. - Типові версії розслідування торгівлі людьми (2004)
Заяць Д. Д. - Тактика перевірки показань на місці в умовах конфліктної ситуації (2004)
Малярова В. О. - Ситуаційні основи тактики затримання підозрюваного (2004)
Тітов Є. Б. - Міжнародна конвенція про боротьбу з захопленням заручників 1979 року в системі заходів по боротьбі з міжнародним тероризмом (2004)
Симов’ян С. В. - Фінансовий моніторинг на прикладі Росії: система і механізми реалізації (2004)
Буткевич С. А. - Міжнародно-правовий досвід протидії легалізації "брудних" грошей (2004)
Мартиненко О. А. - Проблеми дотримання законності у діяльності поліції США (2004)
Морквін Д. А. - Історичний аспект кримінальної відповідальності за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (2004)
Хряк А. П. - Використання снайпера в спеціальній операції, Акіменко Д. О. (2004)
Мезенцева І. Є. - Відмежування складу легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, від суміжних складів (2004)
Бандурка О. О. - Правовий статус державної податкової служби України: поняття та структура (2004)
Развадовський В. Й. - Система суб’єктів адміністративно-правового регулювання правовідносин у транспортній сфері (2004)
Слінько С. В. - Проблеми механізму реалізації цивільного позову у кримінальному процесі (2004)
Ніколаєв І. С. - Проблема державного імунітету України як учасниці міжнародних приватноправових відносин (2004)
Каткова А. Г. - Відповідальність слідчих за результати своєї діяльності, Сивуляк П. М. (2004)
Макаренко О. М. - Особливості правового регулювання профілактики правопорушень (2004)
Кислиця Н. В. - Шляхи вдосконалення діяльності експертних підрозділів ОВС на сучасному етапі (2004)
Краснокутський С. В. - Правовий статус приватного детектива та охоронця за законодавством Російської Федерації (2004)
Манюгіна О. Є. - Конституційні та кримінально-правові принципи захисту виборчих прав громадян України (2004)
Литвак О. М. - Теоретичні основи попередження злочинності (2004)
Ортинський В. Л. - До поняття "організована злочинність" (2004)
Куркін М. В. - Деякі поняття категоріального базису інформаційної безпеки (2004)
Теличкін О. О. - Суб’єкти правоохоронної діяльності міжнародних місій на користь миру (2004)
Хміль М. М. - Види зловживань правом за законодавством України (2004)
Миронова В. О. - Класифікація злочинів проти миру і безпеки людства (2004)
Шатрава С. О. - Адміністративно-правовий статус працівника спеціального підрозділу міліції (2004)
Резанов С. А. - Адміністративний розсуд: поняття, ознаки та проблема застосування (2004)
Васильєв А. А. - До питання про презумпцію осудності в кримінальному праві (2004)
Храмцов О. М. - Честь та гідність особи як об’єкт кримінально-правової охорони (2004)
Любович А. О. - Суб’єкти адміністративного процесу (2004)
Бордюгов Л. Г. - Об’єкти судової гірничотехнічної експертизи (2004)
Кашкаров О. О. - Цінні папери як предмет злочину (2004)
Лєонтьєва Л. В. - Міжнародні та національні стандарти в галузі прав жінок (2004)
Головко О. М. - Фінансовий контроль у Російській імперії у першій половині ХІХ століття (2004)
Єрмолаєв В. М. - Українська Центральна Рада – перший український парламент (2004)
Логвиненко О. І. - Матеріальне забезпечення лісової охорони України: 1917–1927 рр. (2004)
Юрченко В. М. - Відповідальність за порушення податкового законодавства в Україні в роки непу (2004)
Миронова Г. В. - Історія розвитку видавничої справи в Україні (кінець XIX – поч. XX) (2004)
Макарчук В. С. - Розширення статусу союзних республік, входження Української РСР до складу держав – засновниць ООН та проблема західного кордону СРСР (питання міжнародної політики та міжнародного права в оцінках вітчизняних та зарубіжних науковців) (2004)
Рудой К. М. - Адаптація законодавства України (2004)
Аметка Ф. А. - Сучасні тенденції трансформації форм державного устрою (2004)
Тузов Ю. В. - Місце Рахункової палати у механізмі державної влади України (2004)
Марчук М. І. - Устрій і завдання місцевого (територіального) самоврядування в Республіці Польща (2004)
Ващенко О. М. - Деякі питання класифікації норм, що регулюють діяльність керівництва районних, обласних рад (2004)
Турута О. В. - Генезис ідей реальності прав людини в теоріях правової держави (2004)
Клюєв О. М. - Органи внутрішніх справ як складна соціальна система (2004)
Арістова І. В. - Органи державного управління інформаційною сферою: концепція розвитку (2004)
Юнін О. С. - Актуальні проблеми розвитку управління в органах внутрішніх справ України (2004)
Тодуа Г. А. - Матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів МВС України: сутність та особливості управління (2004)
Виноградов А. К. - Використання методології управління проектами в системі органів внутрішніх справ (2004)
Грица Т. Г. - Організація підготовки і виховання персоналу ОВС України (історико-правовий аспект) (2004)
Городянко С. В. - Сутність та юридична природа безпеки життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ (2004)
Синявська О. Ю. - Проблеми правового захисту працівників органів внутрішніх справ як суб’єктів правоохоронної діяльності (2004)
Перцев Л. В. - Соціальний працеохоронний капітал як предмет владних відносин у сфері державного управління людськими ресурсами (2004)
Яковлева Н. Г. - Особливості "української" моделі корпоративного управління (2004)
Сліпченко С. О. - Проблемні питання позитивного змісту особистих немайнових прав (2004)
Романенко Н. А. - Розвиток права власності на землю у дорадянський період (2004)
Перунова О. М. - Судове рішення як процесуальний документ (2004)
Кройтор В. А. - Зміст принципу гласності цивільного судочинства: процесуальний аспект (2004)
Гетманець О. П. - Зміст та значення категорії "бюджетне законодавство" в бюджетному праві (2004)
Ульянченко Ю. О. - Забезпечення державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств (2004)
Бабіч І. В. - Давальницькі договори в Україні. Критерії визнання давальницького договору (2004)
Іншин М. І. - Трудовий договір як підстава виникнення службово-трудових відносин на державній службі (2004)
Рибницький Г. В. - Роль та поняття колективного договору в умовах ринкової економіки (2004)
Сичов Д. В. - Трудовий договір як підстава виникнення індивідуальних трудових відносин (2004)
Яценко Т. П. - Порядок оформлення службово-трудових відносин з працівниками органів внутрішніх справ (2004)
Шаша І. К. - Стан, розвиток і перспективи нормування екологічних показників транспортних засобів (2004)
Калашникова Л. В. - Соціальний генезис поняття "громадська думка" (2004)
Білоконь М. В. - Пріоритетні напрямки удосконалення процесу формування суспільної думки щодо охорони громадського порядку (2004)
Фесенко Н. С. - Державна культурна політика: закордонний досвід (2004)
Вострокнутов Л. Д. - Виконання вимог здорового способу життя в навчальних закладах МВС України як один із напрямків реформування відомчої освіти (2004)
Комзюк А. Т. - Новий підручник з адміністративного права (рец. на: Адміністративне право України: підручник / за заг. ред.. С. В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с. (2004)
Петрова Л. - Полеміка щодо відгуку Б. Чміля і О. Гвоздіка (2004)
Наші автори (2004)
Шинкаренко В. Г. - Управление конкурентоспособностью предприятия: уточнение понятий (2016)
Федотова І. В. - Модель життєздатної системи управління інноваційною діяльністю підприємства (2016)
Никоненко А. В. - Маркетинговий підхід до визначення понять "конкурентоспроможність робочої сили" та "конкурентоспроможність персоналу" (2016)
Шинкаренко В. Г. - Інноваційна діяльність підприємства як об’єкт управління, Малов В. С. (2016)
Догадайло Я. В. - Методи бюджетного планування в підприємстві (2016)
Криворучко О. М. - Розробка стратегій управління персоналом методом концептуального абстрагування, Водолажська Т. О. (2016)
Криворучко О. Н. - Основы логистического управления качеством транспортных услуг (2016)
Легкий С. А. - Аналіз цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту (2016)
Ачкасова Л. М. - Експрес-оцінка ефективності управління підприємством (2016)
Водолажська Т. О. - Вибір рішень з реалізації стратегій управління персоналом автотранспортного підприємства (2016)
Кичко І. - Інновації в управлінні персоналом та сучасний ринок праці: аспекти взаємодії, Горбаченко М. (2017)
Пепа Т. - Економіка знань у контурі модернізаційного поступу (2017)
Демченко М. - Товарний імпорт України за період 2011-2015 рр.: тенденції та пріоритети, Верецун М. (2017)
Паливода О. - Франчайзингові мережі в економіці України: особливості та перспективи розвитку, Селіверстова Л. (2017)
Махненко М. - Економічна теорія та актуальність економічного націоналізму (2017)
Ilchuk V. - Innovative development of the production enterprises by increasing competitiveness of the national economy, Sadchykova I. (2017)
Романова А. - Аналіз становлення і розвитку медичного туризму в Україні у контексті світового економічного простору (2017)
Шевченко Г. - Форсайт-прогнозування розвитку рекреації в Україні: методологія досягнення рівноваги (2017)
Nykyforovych O. - Economic failures in heating service: Case of Ukraine during the 1991–2015 period, Voloshchuk V. (2017)
Щурик М. - Водні ресурси Карпатського макрорегіону: збереження та охорона (2017)
Абакуменко О. - Особливості міжнародних правових режимів експортного контролю, Лук’яшко П. (2017)
Шкарлет С. - Ідентифікація сутності інформаційної економіки, Дубина М. (2017)
Кальченко О. - Оцінка фінансової стійкості підприємств промисловості Чернігівського регіону, Михайленко І. (2017)
Островська Н. - Аналіз стану грошово-кредитного ринку України у кризовий період, Швець О. (2017)
Панченко О. - Розвиток агрострахування в Україні: проблеми та перспективи, Шоломій А. (2017)
Мартинова Л. - Соціальна політика України в контексті забезпечення конкурентних переваг людського потенціалу (2017)
Len V. - Accounting policy and its impact on the cost of finished products, Glivenko V. (2017)
Галушка Н. Б. - Принципи виховання дітей в культурі українців як можливість міжпоколінної передачі етнокультурної спадщини (на прикладі Опілля та Південно-Східного Поділля) (2013)
Кожолянко О. Г. - Історико-етнологічні дослідження народної медицини в календарній обрядовості українців Буковини (2013)
Кожухар В. Г. - Регіональна своєрідність українських поселень та житла в Республіці Молдова (2013)
Кушнір В. Г. - Традиції колективної праці українців Степу в середині ХІХ ст. (2013)
Челноков М. - Проблема диференціації прабалто-слов’янського масиву: можливості міждисциплінарного підходу (2013)
Вінцковський Т. С. - Український керівничий комітет в громадсько-політичному і освітньому житті Одеси (1917 р.) (2013)
Македон В. В. - Документи з фондів Державного архіву Одеської області як джерело для дослідження розвитку національно-культурних товариств Одеси ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Мисечко А. І. - До взаємостосунків української та єврейської громади в Одесі в ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Погорєлов А. А. - Криваві жнива 1930-х: НКВС проти миколаївської педагогічної інтелігенції (2013)
Ботіка Т. С. - Англо-французькі та англо-німецькі зв’язки кінця ХІХ – початку ХХ ст. в оцінках російських часописів (2013)
Дубчак І. В. - Режим економії та кадрова політика в державній промисловості СРСР (1925-1927 рр.) (2013)
Калякіна К. А. - Становлення О. О. Кочубинського як славіста та початок його викладацької діяльності у Новоросійському університеті (2013)
Ковальчук С. В. - Діяльність Євгена Миколайовича Щепкіна у Державній Думі Російської імперії І скликання (27 квітня 1906 р. – 8 червня 1907 р.) (2013)
Добролюбський А. О. - Знахідки монет другої половини XIV – початку XІХ ст. на території Ізмаїла (за матеріалами колекції Ізмаїльського історико-краєзнавчого музея Придунав’я), Янов Д. М. (2013)
Конта Р. М. - Етнографічні дослідження в Науковому товаристві ім. Шевченка на початку ХХ ст. (на матеріалах "Хроніки НТШ") (2013)
Лісунець Л. І. - Матеріали про родину Браницьких на сторінках часопису "Русский архив" (2013)
Урсу Д. П. - Річниця науковця (2013)
Дьомін О. Б. - Відданість науці та історичному факультету (2013)
Дьомін О. Б. - Професору Федіру Олександровичу Самойлову – 65 років (2013)
Дьомін О. Б. - Пам’яті доктора історичних наук, професора Олександра Васильовича Гонтаря (1934 -2012) (2013)
Кульчицька Г. О. - Така складна наука мінералогія, Павлишин В. І., Черниш Д. С. (2016)
Вишневський О. А. - (Fe, Mn)-гранати, турмалін, ставроліт і епідот із білокоровицьких конгломератів (морфологія, хімічний склад, мінеральні включення), Квасниця В. М., Жук О. М., Гурненко І. В. (2016)
Возняк Д. К. - Отеніт Полохівського петалітового родовища (Український щит) (2016)
Квасниця В. М. - Циркон із білокоровицьких протерозойських конгломератів (Український щит), Вишневський О. А., Степанюк Л. М., Жук О. М. (2016)
Квасниця І. В. - Ромбоедр /011‾2/ на кристалах мармароських "діамантів" (Українські Карпати) (2016)
Кичань Н. В. - Скульптура поверхні зерен нікелистого заліза хондрита Грузьке (Н4) (2016)
Ковальчук М. С. - Золото, срібло та мідь у корі вивітрювання Юріївського родовища, Крошко Ю. В., Шестаков О. Ю. (2016)
Ковальчук М. С. - Типоморфні особливості самородного золота з кори вивітрювання рудоносних порід Сурської зеленокам’яної структури, Сукач В. В. (2016)
Кривдік С. Г. - Нові дані з мінералогії маліньїтів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна), Шаригін В. В. (2016)
Криницька М. В. - Історія досліджень поліського бурштину, Мельничук В. Г. (2016)
Крошко Ю. В. - Ільменітоносність кори вивітрювання та нижньокрейдяних континентальних відкладів верхньої палеотечії Лебедин-Балакліївської палеодолини (центральна частина Українського щита) (2016)
Лупашко Т. М. - Флюорит з рідкіснометалевих відкладів Сущано-Пержанської тектонічної зони (Український щит): кристалохімія та генетичні особливості, Ільченко К. О., Гречановська О. Є. (2016)
Матковський О. І. - Гентгельвін і петаліт — яскравий приклад можливого залучення нових мінералів у практичне використання, Павлунь М. М. (2016)
Матковський О. І. - Розвиток мінералого-генетичних досліджень у Львівському національному університеті імені Івана Франка в роки незалежності України, Павлунь М. М. (2016)
Мельничук В. Г. - Застосування цеоліт-смектитових туфів Волино-Поділля в екологічно чистому виробництві, Мельничук Г. В., Поліщук А. М. (2016)
Петруняк Г. М. - Вуглеводні та морфологія агрегатів і кристалічних індивідів (2016)
Поліщук А. М. - Мінеральні ресурси нижньовендських трапів північної частини Волино-Подільської монокліналі (2016)
Прокопець В. В. - Каменесамоцвітні вузли Паміру (Таджикистан), Шоєва Т. В., Юшицина Я. О. (2016)
Яценко Г. М. - Флюїдизатно-експлозивні прояви і особливості мінерагенії Передкарпаття, Бекеша С. М., Яценко І. Г., Федчун Г. С. (2016)
Ювілей Євтєхова Валерія Дмитровича (2016)
10-ті Наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка (2016)
Привітання (2016)
Доповнення до списку дійсних членів УМТ (2016)
Квасниця В. М. - Кристали граутиту із Заваллівського родовища графіту (Український щит), Науменко Є. В. (2016)
Биргеу М. М. - Охорона громадського порядку як складова частина комплексної профілактичної діяльності підрозділів та служб МВС Республіки Молдова (2004)
Симов’ян С. В. - Легалізація злочинних доходів через банківські рахунки нефінансових установ (2004)
Новікова Л. В. - Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності за фінансування тероризму (2004)
Богословська Л. О. - Взаємодія органу дізнання зі слідчим при провадженні у кримінальних справах, Мазан В. Б. (2004)
Краснокутський С. В. - Ознаки та цілі недержавної правоохоронної діяльності (2004)
Юртаєва К. В. - Злочини міжнародного характеру: з чого все почалося (2004)
Сингаївська І. В. - Сучасний погляд "на обман, що розтягнувся на віки" (2004)
Поліщук Г. С. - Кримінологічна характеристика браконьєрства (2004)
Колесніков В. В. - Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні злочинів, пов’язаних із пожежами (2004)
Рудик М. В. - Засоби попередження настання суспільно небезпечних наслідків від порушення правил експлуатації АЕОМ (2004)
Власенко І. В. - Вплив носіння засобів бронезахисту на ефективність стрільби з вогнепальної зброї, Федоров В. В., Чміль М. О. (2004)
Клюєв О. М. - Проблеми з’ясування громадського порядку у широкому та вузькому його розумінні (2004)
Бараш Є. Є. - Зарубіжний досвід пенітенціарної діяльності (2004)
Цикалевич В. М. - Взаємодія міліції та громадськості в сфері охорони громадського порядку (2004)
Тучак М. О. - До питання про вдосконалення Закону України "Про боротьбу з корупцією" (2004)
Лактіонова Т. В. - Жертві злочину – реальну допомогу (2004)
Пашнєв Д. В. - Особливості застосування спеціальних знань при збиранні та дослідженні слідів злочинів, що вчинені з використанням комп’ютерних технологій (2004)
Ревака В. М. - Участь фахівця у проведенні окремих слідчих дій та розмежування компетенції слідчого, фахівця й експерта (2004)
Хилько Ю. Ю. - Законність у діяльності адміністративної служби міліції (2004)
Казначеєва Д. В. - Порядок умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (2004)
Удіна О. С. - Чи має значення розмір обману покупців та замовників для вирішення питання про відповідальність винного? (2004)
Щербаковський С. М. - Межі використання спеціальних знань суб’єктами кримінального судочинства (2004)
Мальцева Т. В. - Проблема визначення розмірів компенсації моральної шкоди, завданої внаслідок порушення особистих немайнових прав фізичної особи (2004)
Колесник М. О. - Проблеми правового захисту дітей від експлуатації (2004)
Фіночко Ф. Д. - Адміністративне право: від статики – до динаміки (2004)
Міронова В. О. - Універсальний (космополітичний) принцип чинності закону про кримінальну відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (2004)
Ноздріна М. О. - Концептуальні підходи до визначення принципів кримінального процесу України (2004)
Бугайчук К. Л. - Щодо сутності адміністративно-правового захисту прав громадян та юридичних осіб (2004)
Сіроштан О. А. - Визначення власності як об’єкта адміністративного проступку (2004)
Луценко А. А. - Історіографічні особливості розбудови кримінально-процесуального законодавства України через призму юридичної техніки (2004)
Гарна І. О. - Особи, які потребують міжнародного захисту, як особливий різновид мігрантів (2004)
Бордюгов Л. Г. - Особливості огляду місця події при розслідуванні аварій на підприємствах гірничої промисловості (2004)
Смелік В. Б. - Поняття технології злочинної діяльності (2004)
Фесюнін В. М. - Зміст та принципи взаємодії податкової служби з громадськістю (2004)
Волкович О. Ю. - Порядок управління акціонерними товариствами (2004)
Самойлова О. С. - Конфіденційна інформація, що є власністю держави, як предмет злочину (2004)
Любар М. Г. - Кадрове забезпечення органів поліції Російської імперії в українських губерніях у кінці XVIII – першій половині XІX ст. (2004)
Греченко В. А. - Основні тенденції в дослідженнях історії радянського тоталітарного режиму 20–50-х років ХХ ст., Ярмиш О. Н. (2004)
Головко О. М. - Загальна адміністрація українських губерній і питання управління фінансами Російської імперії у кінці ХVIII – на початку ХХ ст. (2004)
Коломієць О. Ю. - Харківське юридичне товариство (1900–1905 рр.) (2004)
Мазур Г. П. - Погляди І. І. Петрункевича на проблему прав та свобод людини (2004)
Крейберт Р. В. - Брест-Литовська мирна угода УНР з Центральними державами 1918 року (історико-правовий аспект) (2004)
Мазур Д. В. - Правові акти президентів України і Росії та їх класифікація: теоретико-правовий аспект (2004)
Гробова В. П. - Деякі аспекти діяльності фракцій в Бундестазі (2004)
Гапотій В. Д. - Вплив глобалізаційних процесів на теорію та практику державного суверенітету (2004)
Благовісний С. Г. - Проблема визначення компетенції вищого органу виконавчої влади у конституційних актах УНР (травень–листопад 1920 р.) (2004)
Білоконь М. В. - Концепція державного управління у сфері охорони громадського порядку (2004)
Бандурка О. О. - Сучасна управлінська парадигма та її значення для управління державною податковою службою (2004)
Арістова І. В. - Компетенція та роль органів державної влади України у сфері правового забезпечення європейської інтеграції, Курко М. Н. (2004)
Денисюк С. Ф. - Правове регулювання правоохоронної діяльності в Україні стосовно забезпечення цивільного демократичного контролю (2004)
Теличкін О. О. - Дисциплінарна відповідальність персоналу міжнародної цивільної поліції (2004)
Пальчиков В. І. - До питання про правове вдосконалення системи управління та організації освіти в Україні (2004)
Зозуля І. В. - Модернізація, трансформація чи реформування системи МВС України? (2004)
Остапчук В. В. - Основні принципи державної служби та їх зміст і значення (2004)
Синявська О. Ю. - Роль професійної культури особового складу у забезпеченні життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ (2004)
Момот М. Ф. - Щодо розмежування понять "управління персоналом" та "управління людськими ресурсами" в теорії та практиці управлінської діяльності (2004)
Макаренко О. М. - Напрямки підвищення ефективності управлінської діяльності в сфері організації профілактики правопорушень (2004)
Звєрєва О. В. - Регламентація прав споживачів на безпеку і якість товарів, робіт, послуг (аналіз зарубіжного законодавства) (2004)
Мельник О. М. - Інтелектуальна власність як прояв інтелектуальної культури (2004)
Апанасюк М. П. - Юридична природа права на ренту (2004)
Сергієнко В. В. - Правове регулювання відношень у сфері теплопостачання (2004)
Перунова О. М. - Поняття і значення процесуальних актів – документів з цивільних справ (2004)
Дьяченко А. В. - До питання про державну реєстрацію правочинів за новим Цивільним кодексом України (2004)
Мирза С. С. - Щодо питання про визначення поняття житлово-комунальної послуги (2004)
Бутенко Д. В. - Джерела формування державних позабюджетних соціальних фондів (2004)
Ніколаєв І. С. - Участь держави Україна в трудових відносинах з іноземним елементом (2004)
Нікіфоров В. Ю. - Профспілки як суб’єкт трудового права (2004)
Сухомлин Ю. В. - Трудоправовий статус державних службовців (2004)
Сердюк Ю. О. - Соціальний захист – історичний аспект еволюції (2004)
Глазько С. М. - Основні засади припинення трудових правовідносин (2004)
Сичов Д. В. - Трудова правосуб’єктність працівника (2004)
Городянко С. В. - Поняття небезпеки у професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ (2004)
Рибницький Г. В. - Порядок вирішення розбіжностей та підписання колективного договору (2004)
Мельник Р. С. - Яким бути циклу адміністративно-правових дисциплін у юридичному навчальному закладі? (2004)
Перцева В. А. - Впровадження модульно-рейтингової системи у вузівський культурологічний цикл (2004)
Почуєва В. В. - Роль самостійної роботи в професійній підготовці фахівців у системі вищої освіти США (2004)
Сіда Ю. С. - Соціальне значення діяльності ЗМІ у сфері правової комунікації (2004)
Наші автори (2004)
Титул, зміст (2017)
Гасанов С. С. - Фіскальні ризики та фіскальне таргетування в системі управління державними фінансами за умов інституціональної невизначеності (2017)
Радіонов Ю. Д. - Інституційні зміни в бюджетних відносинах як чинник зростання економіки (2017)
Ковалів І. Р. - Проблеми та напрями вдосконалення системи управління державними фінансами (2017)
Гернего Ю. О. - Скандинавська модель підтримки інноваційної діяльності: досвід Фінляндії (2017)
Богдан О. Д. - Концептуальна модель інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України (2017)
Мануілов О. В. - Посилення координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики як інструмент забезпечення макроекономічної стабільності (2017)
Терещенко Г. М. - Глобальна інноваційна гіперконкуренція та її вплив на діяльність вітчизняних страхових компаній, Лис Н. П. (2017)
Клименко К. В. - Напрями реформування державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг в Україні, Колосов І. П. (2017)
Мельников О. В. - Оцінка ефективності управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств, Сірик М. В. (2017)
Бичихін Є. В. - Залучення іноземних інвестицій у сільське господарство України на партнерських засадах в умовах децентралізації (2017)
Гайдук І. С. - Стан недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2017)
Колеснік О. О. - Персоніфіковане лікування хворих на рак яєчників, Рибін А. І.. (2017)
Шеремет М. І. - Поліморфізм генів APO-1/Fas, CTLA-4 та BCL-2 у пацієнтів, оперованих із приводу вузлової патології щитоподібної залози, Сидорчук Л. П., Шідловський В. О., Беденюк А. Д., Курочкин Г. С., Левицький А. В. (2017)
Боброва А. О. - Обгрунтування показань і вибір способу хірургічного лікування хво­рих на рецидив варикозної хвороби нижніх кінцівок (2017)
Венгер І. К. - Реваскуляризація аорто-стегно-підколінного сегмента в пацієнтів із високим ризиком розвитку реперфузійного синдрому, Колотило О. Б., Костів С. Я., Шкробот Л. В., Гусак М. О., Зварич Р. В. (2017)
Захарко В. П. - Ультразвукові критерії порівняння лапароскопічного та традиційного методів хірургічного лікування пахвинних гриж у хлопчиків (2017)
Параняк М. Р. - Ефективність хірургічного лікування хворих із респіраторними проявами гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Грубник Вікт. Вол. (2017)
П’ятночка В. І. - Визначення специфічних ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини в пацієнтів на післяопераційну вентральну грижу з обґрунтуванням вибору оптимального способу операційного втручання і типу протеза (2017)
Саволюк С. І. - Степлерна гемороїдектомія при комбінованому геморої III–IV стадії в поєднанні з хронічною анальною тріщиною, Ігнатов І. М., Шуляренко О. В., Зуєнко В. В., Хкірі Хассен. (2017)
Кополовець І. І. - Особливості хірургічного лікування пацієнтів із синдромом підключично-хребтового обкрадання, Франковічова М., Берек П., Кубікова М., Болдіжар П. О., Русин В. В. (2017)
Дзигал О. Ф. - Ендоскопічна папілосфінктеротомія у хворих на цироз печінки з наявністю холестазу (2017)
Гриценко С. Й. - Оцінка якості життя у хворих, прооперованих із приводу колоректального раку, ускладненого обтураційною кишковою непрохідністю, з різними типами завершення операційного втручання (2017)
Пасічник С. М. - Оцінка впливу різних видів ішемії в хірургічному лікуванні раку єдиної нирки на прогресію хронічної хвороби нирок (2017)
Галайчук І. Й. - Cаркоми грудної залози: ад’ювантні методи лікування, Нітефор Л. В. (2017)
Ничитайло М. Ю. - Парадуоденальний (groove) панкреатит. Термінологія, етіопатогенез, патоморфологія, Булик І. І., Назарко Л. Р., Горбунов А. А., Колесник А. В. (2017)
Лисюк Ю. С. - Тяжкий псевдомембранозний коліт – особливості перебігу, діагностики і лікування: опис клінічного випадку, Когут Л. М., Романчак Д. Л. (2017)
Ян Сяо. - Инцидентность венозных тромбозов в европейской популяции: роль хирургических вмешательств (2017)
Десятерик В. І. - Випадок успішного консервативного лікування шлункової нориці як одного з багатьох ускладнень виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, Доронін В. Г., Бурик О. В., Аскеров А. А., Стародубцев І. С., Агеєнко Л. П., Мірошниченко В. М. (2017)
Шульга Д. Ф. - Клінічний випадок ускладненого перебігу дивертикульозу товстої кишки, Ткачук О. А., Чепіль І. В. (2017)
Кичкина Е. И. - Прогнозирование развития транспортно-технологической системы морского порта в условиях дерегуляции, Хлопецкая Л. Ф., Хлестова О. А. Зинченко С. Г. (2017)
Dizo J. - Computer analysis of influence of the flexible body in multibody system of the rail vehicle bogie on outputs parameters, Blatnicky M., Nozhenko O., Kravchenko K. (2017)
Hauser V. - Modification of the wheel profile to improve vehicle efficiency during ride in small-radius curves, Loulova M., Nozhenko O. S., Kravchenko K. O. (2017)
Loulova M. - Analysis of tramway vehicle derailment safety during ride in curves with small radius, Hauser V., Nozhenko O. S., Kravchenko K. O. (2017)
Loulova M. - Calculation methods of suspension stiffness determination, Suchanek A., Hauser V., Nozhenko O. S., Kravchenko K. O. (2017)
Suchanek A. - The downhill braked railway wheel structural analysis, Harusinec J., Loulova M. (2017)
Zvaigzne A. - Optimal criteria for the governmental multifunctional special ship (2017)
Андрієвська В. О. - Роль проектного потенціалу при формуванні конкурентних переваг стивідорної компанії, Павловська Л. А. (2017)
Берневек Т. И. - Характеристика основных видов проектов пополнения флота (2017)
Боряк К. Ф. - Особливості атестації сучасного стенду для випробування редукторів приводу генератора пасажирського вагону, Перетяка Н. О. (2017)
Василенко Н. А. - Поверхностное упрочнение деталей транспортных машин и механизмов с помощью высокодозной ионной имплантации, Гончаров В. В., Климаш А. А. (2017)
Войцеховський В. С. - Реалізація системи управління завантаженням мережевим авіаперевізником, Габріелова Т. Ю., Григорак М. Ю. (2017)
Гатченко В. О. - Прогнозування експлуатаційних показників модернізованих тепловозів М62, Іванченко Д. А., Фалендиш А. П. (2017)
Горбунов М. І. - Оцінка методів підвищення експлуатаційних характеристик залізничних гальмових систем , Герліці Ю., Кравченко К. О., Лак Т., Просвірова О. В. (2017)
Горбунов М. І. - Аналіз методів покращення фрикційних характеристик залізничних гальм, Герліці Ю., Просвірова О. В., Кравченко К. О. (2017)
Гюлєв Н. У. - Про вплив часу реакції водія на ймовірність скоєння дорожньо-транспортної пригоди (2017)
Дрожжин О. Л. - Форми й методи викладання академічної дисципліни "Технологія морських перевезень" для бакалаврів, Тихоніна І. І. (2017)
Єфименко О. В. - Моделювання робочого обладнання малогабаритного навантажувача за допомогою сучасних програмних засобів, Плугіна Т. В., Мусаєв З. Р. (2017)
Заверкін А. В. - Новітні тенденції оптимізації транспортного облуговування машинобудівних підприємиств, Кузьменко С. В., Чередниченко С. П. (2017)
Іщенко В. М. - Підвищення ефективності роботи гідравлічних гасителів коливань пасажирських вагонів на візках типу КВЗ-ЦНИИ шляхом конструктивних змін, Щербина Ю. В. (2017)
Кічкін О. В. - Методика удосконалення інформаційного забезпечення діяльності автоперевізника на ринку Північної Америки, Водолазський О. О., Кічкіна О. І. (2017)
Кравченко О. П. - Надійність систем активної безпеки автомобілів-тягачів, Зубачик С. Л., Мухін Р. Г. (2017)
Шибаєв О. Г. - Classification of technical tools that facilitate production and transportation of hydrocarbons in the Black and Azov seas, Акімова О. В., Кравченко О. А. Класифікація технічних засобів, що забезпечують процес видобутку і транспортування вуглеводнів в шельфах Чорного та Азовського морів (2017)
Кузьменко С. В. - Моделювання конвективної течії повітря уздовж двох нагрітих пластин, Чередниченко С. П., Заверкін А. В. (2017)
Куш Є. І. - Розробка алгоритму формування розвізних маршрутів в логістичній системі (2017)
Лапкин А. И. - Эффективность отфрахтования судна на условиях рейсового тайм-чартера, Лапкина И. А. (2017)
Ловська А. О. - Особливості моделювання динамічної навантаженості вагона-платформи зчленованого типу з контейнерами (2017)
Маслієв В. Г. - Пневматичні ресори на транспортних засобах, Дущенко В. В., Маслієв А. О. (2017)
Мацюк В. І. - Дослідження стану та тенденцій розвитку технологічної надійності пасажирських перевезень, Горбатюк В. О., Горецький О. А. (2017)
Мелешенко Е. С. - Разрешение конфликта и обеспечение устойчивого взаимодействия между судовладельцем и менеджерской компанией (2017)
Мілянич А. Р. - Оптимальне управління стохастичними системами технологічних процесів ремонтних робіт вантажних вагонів (2017)
Могила В. И. - Жалюзийные аппараты охлаждающего устройства тепловоза: новое поколение, Светличный К. А., Алдокимов М. Г. (2017)
Немчук О. О. - Розробка статистичного метода оцінки конкурентоспроможності портового терміналу, Остапчук А. А. (2017)
Нєженцев О. Б. - Оптимізація параметрів частотного керування при гальмуванні кранів мостового типу, Збітнєв П. В. (2017)
Дубравін Ю.Ф. - Застосування композиційних гальмівних колодок з чавунними вставками для колісних пар з бандажем, Пилипенко А.Є. (2017)
Постранський Т. М. - Щодо впливу умов руху на функціональний стан водія автобуса (2017)
Потапенко О. О. - Систематизація та класифікація конструкційних особливостей фрикційних клинів гасителів коливань візків вантажних вагонів, Могила В. І. (2017)
Равлюк В. Г. - Дослідження кінематики відведення гальмівних колодок від коліс у візках вантажних вагонів (2017)
Рудковський О. В. - Формалізація оцінки ремонтної складової життєвого циклу маневрового тепловоза, Калабухін Ю. Є. (2017)
Сільванська Г. М. - Морський туризм як сукупність багатофункціональних діяльностей (2017)
Ткаченко В. П. - Критерії оцінки керованості рейкових екіпажів, Сапронова С. Ю., Малюк С. В. (2017)
Фалендиш А. П. - Перспективи енергозбереження для електрифікованих транспортних засобів, Володарець М. В., Артеменко О. В. (2017)
Фомін О. В. - Систематизація конструктивно-технологічного впровадження попередньо напружених і/або деформованих складових вантажних вагонів за критерієм діючих навантажень на етапах життєвого циклу, Стецько А. А., Коваленко В. В. (2017)
Фомін О. В. - Наукове обґрунтування вибору геометричних параметрів зон нагріву при термічній правці елементів несучих систем вантажних вагонів, Логвіненко О. А., Бурлуцький О. В. (2017)
Цейко Б. О. - Напрямки впровадження автоматичних систем на залізницях України та Європи (2017)
Чигирик Н. Д. - Методи діагностування технічного стану елементів колісно-моторних блоків тягового рухомого складу, Возненко С. І., Вихопень І. Р., Клецька О. В. (2017)
Шкрегаль А. Н. - Влияние режимов работы дизельного двигателя на интенсивность изнашивания деталей кривошипно-шатунного механизма, Пархоменко Л. А., Ареф’єва К. В. (2017)
Щербина О. В. - Определение типоразмера барже буксирного состава (2017)
Михайлов Е. В. - Анализ технических решений колесных пар, направленных на снижение сопротивления движению рельсового экипажа, Семенов С. А. (2017)
Вишневський Д. О. - Критерії відбору альтернативних варіантів доставки зовнішньоторгівельних вантажів, Вишневська О. Д. (2017)
Гріччіна А. В. - Урбаноніміка як галузь сучасних топонімічних досліджень (2017)
Князь Т. М. - Фразеологічні перифрази в тексті сучасної української публіцистики (2017)
Kozka I. K. - Semantic relations in the system of adjectives to portray a person (2017)
Лисенко О. М. - Метафора як об’єкт наукових студій (2017)
Мішеніна Т. М. - Фітонімний код ідіостилю Миколи Вінграновського (на матеріалі макролокусів ліс, степ, сад, поле) (2017)
Піддубна Н. В. - До питання про статус біблеїзмів у сучасній українській мові (2017)
Шишкіна К. І. - Перифрастичні евфемістичні номінації соціокультурних табу: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вікторіанського художнього дискурсу) (2017)
Глуховська М. С. - Асоціативність як чинник виникнення новотворів суспільно­політичного дискурсу (2017)
Заоборна М. С. - Структурно­семантичні параметри складнопідрядних порівняльних речень в ідіолекті Марка Вовчка (2017)
Космеда Т. А. - Поетична граматика: інтимізувальні смисли займенникових форм у художньому тексті В. Симоненка (2017)
Лепетюха А. В. - Компресовані адвербіальні монопредикативні висловлення з синтаксичною синонімією (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2017)
Мізіна О. І. - Складнонульсуфіксальні деривати як об’єкт документної лінгвістики (на прикладі технічної метамови), Чередник Л. А. (2017)
Мокляк О. І. - Морфологічні засоби посилення впливового ефекту афектонімів (2017)
Новікова Є. Б. - Неологізм, оказіоналізм, потенційне слово: проблеми розмежування (2017)
Терещенко В. М. - Місце конструкцій із пояснювальним відношенням у класифікаціях складного сполучникового речення (2017)
Плотнікова Н. В. - Концепт святвечір у міфологічній картині світу (2017)
Черненко О. І. - Вербалізація концепту любов / кохання як духовної цінності в поетичному мовленні Віктора Бойка (на матеріалах збірки "Пролог") (2017)
Івашенюк Д. М. - До питання про мовні засоби сміхотворення в текстах українських анекдотів (2017)
Коваленко Ю. В. - Мовленнєвий жанр осуду в українській публіцистиці: до проблеми про особливості вербального вираження (2017)
Лю Юйин - Взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации в китайской культуре, Быкова И. А. (2017)
Ramírez L. M. - Reading on paper and digital screening in students of journalism and foreign languages of universities of manizales, Colombia and Kharkiv, Ukraine, Konstantinova L. V. (2017)
Чевичелова О. О. - Мовні особливості пісні Семена Климовського "Їхав козак за Дунай" (2017)
Шкіцька І. Ю. - Реалізація конфліктогенного потенціалу прямих і непрямих звертань (2017)
Маленко О. О. - Український лінгвопоетичний досвід у науковій інтерпретації Юрія Шевельова (2017)
Пуряєва Н. В. - Літургійна церковнослов’янська мова в мовно­культурній ситуації галичини ХІХ – першої половини ХХ ст. (2017)
Бугаєвська Ю. В. - Професійна лексика як складова фахової мови студентів економічних спеціальностей (2017)
Волошина Ю. Є. - Орфографія лінгвістичних термінів у працях Юрія Шевельова (2017)
Гаврилова О. В. - Місце комп’ютерної термінології в українській мові (2017)
Книшенко Н. П. - Зіставний аналіз дорожньо­будівельних термінів, репрезентованих у перекладних технічних словниках 30­х років ХХ століття (2017)
Романова О. О. - Синонімія як мовне явище в термінології (2017)
Зосімова О. В. - Способи перекладу назв американських і британських мультфільмів українською мовою (2017)
Гусєв М. О. - Феномен відкритого міського простору як соціального утворення (2017)
Лещенко Н. А. - Збереження "духу місця" при ревалоризації забудови історичного малого міста (2017)
Башинская О. Ю. - Численное моделирование циклического температурного режима эксплуатации в ПК "ЛИРА-САПР", Барабаш М. С., Пикуль А. В. (2017)
Гриньова І. І. - Методика проведення та результати експериментального дослідження напружено-деформованого стану пошкоджених кам`яних стовпів (2017)
Діодрієнко Л. Д. - Дослідження трубчатих центрифугованих елементів з бетонів на слабких карбонатних заповнювачах Українських родовищ, Семчук П. П. (2017)
Кіріченко Д. О. - BIM: історія розвитку і перспективи впровадження, Шиляєв О. С. (2017)
Клименко Е. В. - Экспериментально-статистическое моделирование работы железобетонных колонн, поврежденных в процессе эксплуатации, Довгань А. Д., Кос Желько (2017)
Настоящий В. А. - Сравнительная оценка износостойкости стальных и резиновых покрытий поверхностей конструкций предприятий горно-металлургического комплекса при ударных нагрузках, Яцун В. В. (2017)
Олейник Н. В. - Влияние технологической поврежденности бетона на моменты трещинообразования железобетонных балок, Бичев И. К., Лукашенко Л. Э. (2017)
Савін О. Б. - Змішаний варіаційний функціонал в задачах повзучості та пошкоджуваності осесиметричних тіл, Соболь В. М. (2017)
Смоляр А. М. - Теорія вісесиметричних просторових тіл, Мірошкіна І. В. (2017)
Томашевський А. В. - Методика моделювання геодезичного купола в Аutodesk Revit та передачі моделі в ПК ЛІРА-САПР, Люльченко Є. В. (2017)
Чибіряков В. К. - Узагальнений метод прямих в задачах теорії пружності для областей складної форми, Станкевич А. М., Краснєєва А. О., Шорін О. А. (2017)
Вєтох О. М. - Моделювання процесу структуроутворення пінобетону та методи оцінювання характеру його структури, Мартинов В. І., Антонюк Н. Р. (2017)
Колесников А. В. - Исследование некоторых системных механизмов формирования структурных ансамблей в строительных композитных материалах, Дмитренко М. П., Кириленко Г. А. (2017)
Мішутін А. В. - Довговічність бетонів на вапняковому щебені, обробленому цементною суспензією, Кровяков С. О., Полторапавлов А. О. (2017)
Мозговий В. В. - Аналіз термомеханічних процесів в асфальтобетонних шарах автомобільних доріг, Заєць Ю. О., Шевчук Л. В., Куцман О. М., Баран С. А., Бондар В. М., Гайдайчук В. В. (2017)
Блажко А. П. - Еколого-іригаційне оцінювання якості поверхневих вод Сасикського водосховища (2017)
Рогачко С. И. - Концептуальная конструкция островного морского нефтегазопромыслового гидротехнического сооружения (2017)
Рогачко С. И. - Универсальное гидротехническое сооружение, Слободяник А. В., Казмирук О. В. (2017)
Слободянюк В. П. - Сопоставление внутренних усилий в элементах причала эстакадного типа при основном и аварийном сочетаниях нагрузок, Анисимов К. И., Адамов О. В. (2017)
Кушнерук В. И. - Исследование эффективности работы локальной приточно-вытяжной системы вентиляции, Панов В. Г., Исаев В. Ф., Бурдыка Л. Ф., Панов А. В. (2017)
Небеснова Т. В. - Флотационная установка для очистки сточных вод, образующихся при мойке емкостей, загрязненных органическими веществами (2017)
Новский А. В. - Экспериментальное обоснование несущей способности буронабивных свай при строительстве многоэтажного жилого комплекса в г. Одессе, Новский В. А., Чайковский Р. Э. (2017)
Титаренко В. А. - Нові державні будівельні норми та стандарти щодо інженерного захисту територій, будівель та споруд від небезпечних геологічних процесів та в складних інженерно-геологічних умовах, Домбровський Я. І., Шумінский В. Д. (2017)
Якушев Д. И. - Численное моделирование работы сваи на горизонтальную нагрузку, Дмитриев С. В. (2017)
Беспалова А. В. - Интеграция программного обеспечения для управления строительными процессами, Себова А. Ю., Равинов В. И. (2017)
Данелюк В. І. - Захист підземної частини будівель та споруд за допомогою екранів-фундаментів з дрібнозернистих наджорстких бетонних сумішей, Гострик А. М., Главацький І. О. (2017)
Менейлюк А. И. - Выбор технологических решений штукатурной гидроизоляции известняка–ракушечника, Дмитриева Н. В., Гострик А. Н. (2017)
Глущенко В. А. - Джерела вивчення історії східнослов’янських мов у працях М. О. Максимовича, Рябініна І. М. (2017)
Тищенко К. А. - Дослідження гіпотези М. П. Погодіна – О. І. Соболевського в студіях А. Ю. Кримського (2017)
Ніколайчук А. С. - Дослідження сурядності в межах когнітивного підходу (2017)
Маторіна Н. М. - Про співвідношення членів речення з частинами мови (лінгвоісторіографічний аспект) (2017)
Маторін Б. І. - Виділення другорядних членів речення (лінгвоісторіографічний аспект) (2017)
Луковенко Т. О. - Особливості формування термінології гомеопатії (2017)
Решетняк О. В. - Парадигма бібліонімів як вербалізаторів концепту життя в сакральному дискурсі (2017)
Чугаєва В. В. - Символьна парадигма архетипу світло в біблійному вимірі (2017)
Soroka T. V. - Stages of empirical studying lexico-semantic peculiarities of the ukrainian and english axionomens (2017)
Ледняк Ю. В. - Специфіка темпоральної організації оповідання М. Л. Кашніц "Примари", Ледняк Г.В. (2017)
Спічка А. Г. - Використання синтаксичних трансформацій у процесі перекладу іншомовних текстів (2017)
Швидка Н. В. - Лінгвальні деформації мовлення мешканців слов’янська, Швидка В. С. (2017)
Коротяєва І. Б. - Формування професійно орієнтованої комунікативної компетенції у студентів мовних спеціальностей (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського