Бикін А. В. - Вплив водорозчинних комплексних добрив на продуктивність ріпаку озимого в умовах Лівобережного Лісостепу, Зінченко Н. М. (2012)
Волкогон В. В. - Рухомість фосфатів у кореневій зоні пшениці озимої за дії бактерій Rhizobium radiobacter, Токмакова Л. М., Трепач А. О. (2012)
Cтороженко В. О. - Вплив комплексних добрив на біопродуктивність та функціональний стан фотосинтетичного апарату у високоінтенсивних сортів пшениці озимої, Бацманова Л. М., Макаренко В. І., Коваленко Р. В., Каленська С. М. (2012)
Улич Л. І. - Дослідження властивостей чорниці щиткової за її акліматизації в Україні, Гринів С. М., Каражбей Г. М., Матус В. М., Улич О. Л. (2012)
Глєбова К. В. - Діагностика мікоплазмозів сільськогосподарських тварин і птиці (2012)
Полупан Ю. П. - Аналіз кривих і постійності лактації у корів українських червоної та чорно-рябої молочних порід, Іляшенко Г. Д. (2012)
Горлова О. Д. - Вплив інтенсивної відгодівлі та випасу на якісні показники жирової тканини молодняку овець, Яковчук В. С. (2012)
Ібатуллін І. І. - Перетравність поживних речовин у перепеленят за різних рівнів вітамінного живлення, Отченашко В. В. (2012)
Бурденюк-Тарасевич Л. А. - Адаптивна система селекції сортів пшениці м’якої озимої, Дубова О. А., Лисікова В. М. (2012)
Гузєв І. В. - Нова методика визначення поточного статусу (категорії) ризику для породної популяції різних видів племінних ресурсів тваринництва України (2012)
Булгаков В. М. - Втрати цукроносної маси та залишки гички за комбінованого її зрізу, Борис А. М. (2012)
Божок А. М. - Автоматична сигналізація аварійного тиску в шинах коліс мобільно-енергетичного засобу (2012)
Козерецька І. А. - Спосіб визначення рекомбіногенності ґрунту, природних вод і рослинницької продукції в агроландшафтах, Демидов С. В., Мариненко Т. В., Корсун С. Г. (2012)
Белоліпський В. О. - Ерозійно-гідрологічні індикатори у структурі водозбору, Носовська А., Михайлов В. В. (2012)
Пашук К. В. - Розвиток лактобактерій у сирних продуктах з рослинними компонентами, Насирова Г. Ф., Кігель Н. Ф. (2012)
Сичевський М. П. - Структуризація власності в агропродовольчому секторі економіки України, Марченко В. М. (2012)
Тараріко Ю. О. - Оптимізація галузевої структури аграрного виробництва у зоні зрошення, Козаченко О. А. (2012)
Алещенко О. О. - Генетична характеристика генеалогічних ліній рисистих порід коней (2012)
Сітнікова Т. Ю. - Проблеми державного фінансування галузі хмелярства (2012)
Кісіленко Т. А. - До оцінки ефективності управління витратами на підприємствах бурякоцукрової галузі (2012)
Большаков В. І. - Визначення фазового складу ущільнювального покриття на основі АФС (алюмофосфатної сполуки), Загородній О. Б., Веселова С. І. (2017)
Большаков В. И. - Анализ причин проявления "Тополиной" катастрофы и мероприятия, исключающие подобные явления при проектировании и строительстве зданий и сооружений на просадочных грунтах (к 20-летию катастрофы). Общие предпосылки формирования причин "тополиной" катастрофы (часть 1), Моторный Н. А. (2017)
Большаков В. И. - Анализ причин проявления "Тополиной" катастрофы и мероприятия, исключающие подобные явления при проектировании и строительстве зданий и сооружений на просадочных грунтах (к 20-летию катастрофы). Общие предпосылки формирования причин "тополиной" катастрофы (часть 1), Моторный Н. А. (2017)
Сєдін В. Л. - Розвиток методів оцінювання, аналізу, обгрунтування і вибору раціональних організаційно-технологічних рішень реконструкції промислових підприємств, Ковальов В. В., Кравчуновська Т. С. (2017)
Ткаченко І. Ф. - Багатоцільова оптимізація хімічного складу сталі е36 із застосуванням комп’ютерних методів глибокого розвідувального аналізу даних, Уніят М. А. (2017)
Деревянко В. Н. - Влияние наномодификаторов на физико-механические свойства гипсовых вяжущих, Гришко А. (2017)
Лаухин Д. В. - Алгоритм проведения первичной статистической обработки массивов экспериментальных данных, Бекетов А. В., Ротт Н. А., Лаухин В. Д. (2017)
Яровой Ю. Н. - Напряженно-деформированное состояние кирпичной кладки стволов дымовых труб при совместном действии нагрузок от собственного веса, ветра и воздействия температуры, Лукашенко О. Э., Перепелица Е. А. (2017)
Нечитайло Н. П. - Определение основных факторов, влияющих на биологическое обрастание мембран, Нестерова Е. В., Косюк Е. Н., Решетняк Д. А. (2017)
Кондратьєва Н. В. - Модифіковане гіпсове в’яжуче, Мороз Л. В., Мороз В. Ю., Бегун А. І. (2017)
Разумова О. В. - Концепция устойчивого развития современного города при реконструкции зданий первых массовых серий (2017)
Лесик-Бондарук О. О. - Місце та роль монастирських ансамблів м. Луцьк у системі міської забудови (2017)
Данилов С. М. - Системные противоречия устойчивого развития региона (2017)
Мерилова І. О. - Мережа закладів позашкільної освіти як складова містобудівної системи (2017)
Лихограй В. В. - Организационно-технологические решения восстановления конструкций покрытия каменных православных храмов (2017)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2012)
Заришняк А. С. - Стабілізація біогенного балансу та продуктивність зерно-бурякової сівозміни, Іваніна В. В., Колібабчук Т. В. (2012)
Малюк Т. В. - Діагностика мінерального живлення груші за показниками азотного режиму ґрунту (2012)
Мойса І. І. - Оцінка жаростійкості сортів картоплі української селекції за рівнем витоку електролітів і вмістом у них К+ та Са2+, Мельник П. О., Бундук Ю. М., Даскалюк О. П. (2012)
Кіщак О. А. - Товарна якість та біохімічний склад плодів черешні залежно від типу насаджень (2012)
Кулик М. Ф. - Вплив вітамінно-мінерального преміксу на молочну продуктивність корів і вміст міді, цинку, жиру та білка в молоці, Обертюх Ю. В., Чорнолата Л. П., Тучик А. В., Власенко В. В. (2012)
Шутченко П. О. - Імуногістохімічна оцінка клітинного імунітету за сальмонельозу курей (2012)
Дзіцюк В. В. - Дослідження каріотипу овець (Оvis aries), Туринський В. М. (2012)
Іскра Р. Я. - Метаболічна та імунологічна дія хрому в організмі свиноматок (2012)
Надикто В. Т. - Механіко-технологічні аспекти оранки (2012)
Сипко А. О. - Післядія дефекату на кислих ґрунтах у зернобуряковій сівозміні (2012)
Войцехівська Л. І. - Кунжутна жирна олія — природний антиоксидант, Костюк О. А., Глумова Н. В. (2012)
Гринченко Т. О. - Щодо визначення економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення, Кошкалда І. В., Роман Б. В. (2012)
Сатир Л. М. - Особливості розвитку сільськогосподарської кооперації Франції (2012)
Шишова Т. В. - Морозостійкість інтродукованих сортів нектарина (2012)
Буділович І. В. - Швидкість зсідання молочної суміші під дією молокозсідальних препаратів у виробництві сиру (2012)
Зубченко В. В. - Інтенсифікація як напрям підвищення ефективності молочного скотарства (2012)
Д. Т. Вінничуку — 75 (2012)
Безуглий М. Д. - Ґрунти та їхня родючість у правовому полі земельно-ринкових відносин, Балюк С. А., Трускавецький Р. С. (2012)
Носко Б. С. - До проблеми трансформації та тривалості післядії фосфорних добрив у чорноземах, Гладкіх Є. Ю. (2012)
Молдован В. Г. - Залежність показників родючості чорнозему опідзоленого від сівозмінного чинника та систем удобрення, Квасніцька Л. С. (2012)
Швартау В. В. - Вплив азотних добрив на активність гербіцидів аксіал і дербі, Михальська Л. М. (2012)
Авраменко С. В. - Урожайність пшениці озимої залежно від комплексу агротехнічних прийомів вирощування (2012)
Влізло В. В. - Гормональна регуляція молокоутворення у корів, Сімонов М. Р., Петрух І. М. (2012)
Лазаревич А. П. - Використання насіння ріпаку в раціонах корів (2012)
Гайдей О. С. - Стрес як біологічне явище (2012)
Кравченко Ю. С. - Відгодівля бугайців на раціонах з різним умістом соковитих кормів, Білий В. П. (2012)
Церенюк О. М. - Дослідження поліморфізму за основними генами QTL нових заводських одиниць у породах свиней ландрас та уельс (2012)
Скрипник В. Г. - Фактори патогенності збудника сапу Вurkholderia mallei, Козій Р. В., Скрипник А. В. (2012)
Клімова О. Є. - Реалізація генетичного потенціалу інбредних ліній за ознаками продуктивності при гетерозисній селекції цукрової кукурудзи (2012)
Фененко А. І. - Напрями технологічного і технічного відтворення індустріальних ферм з виробництва молока, Москаленко С. П., Кудринецький Р. Б., Михайленко П. М., Ткач В. В. (2012)
Булигін С. Ю. - Щодо програми безпечного ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених радіонуклідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, Прістер Б. С., Фурдичко О. І., Дутов О. І. (2012)
Барвінський А. В. - Захист орних земель Київського Полісся від ущільнення (2012)
Усатенко Н. Ф. - Використання показника "активність води" в технології виробництва м’ясопродуктів, Крижська Т. А. (2012)
Сатіна Г. М. - Перспективи розвитку горіхоплідного виробництва в Україні (2012)
Паска І. М. - Удосконалення взаємовідносин між суб’єктами молокопродуктового підкомплексу України (2012)
Борис А. М. - Дослідження нового відокремлювача гички цукрових буряків (2012)
Вишнівська Ю. С. - Вплив системи удобрення на формування продуктивності льону олійного (2012)
Лесновська О. В. - Вовнова продуктивність овець різних генотипів (2012)
Кривошея-Гунько І. О. - Економічна ефективність виробництва зерна як об’єкт управління в сільськогосподарських підприємствах (2012)
Title (2017)
Contents (2017)
Chumachenko O. I. - Soft Clustering Algorithm Based on Separating Hypersurfaces, Gorbatiuk V. S. (2017)
Chepizhenko V. I. - A Method for Optical Imaging of the Three-Dimensional Manifold Structure, Tereshchenko L. J. (2017)
Sineglazov V. M. - IEEE 802.15.4 / ZigBee Wireless Network as a Basis for UAV Navigation System, Daskav E. V. (2017)
Kozlov A. P. - Onboard Monitoring System of Ground Aircraft Download, Yurchenko O. S. (2017)
Zhiteckii L. S. - Digital Adaptive Feedforward/Feedbak Controller for Autotracking Radar, Sushchenko O. A. (2017)
Ryzhkov L. М. - Control System Synthesis of Indicator Dynamic Vibration Absorbers (2017)
Mukhina M. P. - Analyses of Marginalized Particle Filtering Block of Navigation Data, Prymak A. P. (2017)
Sergeyev I. Yu. - Analysis of the Generalized Structural Scheme of the Iteratively Integrating Measurement Converter (2017)
Kazak V. M. - Impact of Training Process of Aviation Specialists on Flight Safety Parameters, Prokhorenko I. V., Timoshenko N. A. (2017)
Sineglazov V. M. - Computer-Aided Design System of Wind Turbine Power Plants Aerodynamics Calculation, Khok S. A. (2017)
Sineglazov V. M. - Environmental Chamber for Navigation Equipment Test Table, Dolgorukov S. O. (2017)
Tupitsin N. F. - Approximate Calculation of the process characteristics of the UAV Landing on Rope, Chychkan І. V. (2017)
Filyashkin M. K. - Automation of Contact Stage at Air-To-Air Refueling of Civil Aircrafts, Rogozhin V. A. (2017)
Delas N. I. - Entropical Analysis of Macrosystems outside the main Postulet of Statistical Mechanics (2017)
Aralova N. I. - Algorithmic and Program Support for Optimization of Interval Hypoxic Training Modes Selection of Pilots, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2017)
Goncharenko A. V. - A Concept of Multi-Optional Optimality at Modeling Ideal Gas Isothermal Processes (2017)
Krasnousova O. Y. - Probabilistic Methods of Zero-Defects Checking for Nonhomogeneous Samplings, Opanasiuk Y. A., Dmytrenko B. I. (2017)
Hryshchenko Y. V. - Suggestions of the Improvement of the Quality of Flight During Landing and Missed Approach/Go Around Maneuver, Romanenko V. G., Hryshchenko Y. Y. (2017)
Zelenkov A. A. - Estimation of the Results of Statistical Modeling of Automatic Control Systems, Bunchuk A. A., Golik A. P. (2017)
Requirements for Articles (2017)
Publisher's imprint (2017)
Васина Е. В. - Искусственный интеллект в дизайне: риски, возможности, перспективы, Дудник М. Г. (2017)
Вершинин В. Н. - Использование наследия классической живописи шан-шуй и жэн-у Китая в современном экологическом плакате (2017)
Ганоцька О. В. - Головні ознаки концептів у сучасному формоутворенні, Лаврікова К. А. (2017)
Григорьева О. Б. - Сквозные темы и интонации как элемент драматургии в вокальном цикле Д. Л. Клебанова на стихи Лины Костенко (2017)
Hrytsun Yu. M. - Ethnic Culture Synthesis in Ihor Kovach’s Music Art (2017)
Гуренко М. О. - Джерела інспірацій гламуру в сучасному інтер’єрі (2017)
Дроздова І. П. - 3D відеомeппінг як форма комунікації в дизайні міського середовища (2017)
Зайцева В. І. - Образно-візуальна мова ілюстрування поеми "Енеїда" Івана Котляревського в українській книжковій графіці 1910–1960-х років (2017)
Закриничний І. В. - Критерії об’єктивного поділу кольорів на теплі та холодні (2017)
Хішам Кобейcсі - Ліванський житловий інтер’єр: традиції, сучасна практика, перспективи (2017)
Костюк О. О. - Особливості формування кольорових тенденцій в дизайні (2017)
Краснощек Е. Ю. - Трюк французского модернизма: балет "Парад" Эрика Сати — Жана Кокто (2017)
Ларіонов Ю. Г. - Образотворча підготовка студентів-архітекторів: досвід та новації (2017)
Мархайчук Н. В. - Початковий етап формування мистецтвознавчого осередку в Харкові (перша половина ХІХ ст.), Іваненко С. О. (2017)
Ожога-Масловська А. В. - Мистецька японістика у Харкові ХІХ — середини ХХ сторіччя: артефакти і дослідження (2017)
Perekhoda O. - State of research and study of the traditional folk Borshchiv embroidery in domestic historiography (2017)
Решетньова Г. О. - Фарфорові шедеври заводу Міклашевського в приватній колекції України (2017)
Содомора Х. М. - Чоловічі прикраси транскарпатського регіону. Порівняльна характеристика (2017)
Starikova O. - Classical bel canto pattern of composing, performance and pedagogical respects (2017)
Стешенко С. В. - Олексій Якович Сокіл (1870–1939) як іконописець (2017)
Трегуб Н. Є. - Сучасний стан наукової думки та досягнення технологій 3D-принтерного друку в дизайні, Альніков Є. М., Шиянова А. О. (2017)
Фурдичко О. І. - Про пріоритетність еколого-економічних досліджень в аграрній науці й виробництві, Дребот О. І. (2012)
Іваніна В. В. - Оптимізація зерно-бурякової сівозміни в умовах біологізації землеробства (2012)
Драган М. І. - Особливості інфільтрації у сірих лісових ґрунтах, Любчич О. Г., Величко В. А. (2012)
Мусієнко М. М. - Захисні реакції рослин пшениці озимої (Triticum aestivum L.) за дії диквату, Грудіна Н. С., Бацманова Л. М., Таран Н. Ю. (2012)
Петриченко В. Ф. - Вплив систем удобрення на фотосинтетичну діяльність і зернову продуктивність вики ярої, Фостолович С. І. (2012)
Туріна О. Л. - Ефективність нітрагінізації нуту в умовах степового Криму, Турін Є. М. (2012)
Шевчук Л. М. - Вплив живлення на якість плодів суниці, Приймачук Л. С., Приймачук М. М. (2012)
Дегтярьов І. М. - Удосконалення технології виготовлення очищеного туберкуліну для діагностики туберкульозу тварин (2012)
Долецький С. П. - Профілактика порушень обміну амінокислот у корів в зоні мікроелементної недостатності (2012)
Ткачов О. В. - Вплив мікроміцетної контамінації сперми жеребців на рівень кінцевих продуктів перекисного окиснення ліпідів (2012)
Гунчак А. В. - Якість яєць і продуктивність перепілок за різного рівня йоду в їх раціонах, Ратич І. Б. (2012)
Роїк М. В. - Етапи вітчизняної селекції буряків цукрових, Корнєєва М. О. (2012)
Тимчук С. М. - Комбінаційна здатність ліній цукрової кукурудзи на основі мутації sh2, Мовчан Т. Д., Тимчук Д. С., Барсукова В. Є. (2012)
Моргун О. В. - Розмноження фундука в умовах Лісостепу (2012)
Каменщук Б. Д. - Методичні підходи до оцінки сучасних гібридів кукурудзи багатофакторним способом (2012)
Шевченко І. А. - Підвищення якості виконання технологічного процесу машинного доїння, Алієв Е. Б. (2012)
Шейченко В. О. - Якість трести льону-довгунцю, отриманої після збирання насіння зернозбиральним комбайном, Лук’яненко П. В., Василюк В. І. (2012)
Куценко М. В. - Інформаційне забезпечення системи охорони земель від ерозії, Тімченко Д. О. (2012)
Романчук Л. Д. - Оцінка радіаційного стану ґрунтів у північних районах Житомирщини, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС (2012)
Боднарчук О. В. - Технологічні аспекти забезпечення якості кисловершкового масла, Король О. В., Савчук А. І. (2012)
Сало І. А. - Цінова еластичність на вітчизняному ринку плодів (2012)
Варченко О. М. - До питання формування економічного механізму забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва (2012)
Кудельський В. Е. - Організаційно-економічні засади виробництва молока в агропідприємствах Хмельниччини (2012)
Пастух Н. Р. - Вплив удобрення та обробітку ґрунту на азотний режим чорнозему типового під пшеницею озимою (2012)
Аннотации (2012)
7-а Генеральна асамблея Союзу аграрних академій Європи (2012)
Балюк С. А. - Пріоритетні напрями розвитку овочівництва і баштанництва в Україні, Лісовий М. В., Захарова М. А., Анісімова О. В., Вітанов О. Д., Рудь В. П., Кіях О. О. (2012)
Цвей Я. П. - Зміна агрохімічних показників чорнозему типового залежно від довготривалого застосування добрив у Лісостепу, Іваніна В. В., Ременюк Ю. О., Шанда Л. В., Кісілевська М. О., Воронюк Н. М., Торліна О. М., Петрова О. Т., Дубовий Ю. П. (2012)
Тараріко Ю. О. - Агроресурсний потенціал Лівобережного Полісся, Бердніков О. М., Величко В. А. (2012)
Токмакова Л. М. - Застосування мікробних препаратів і протруйників у землеробстві, Пищур І. М., Канівець В. І., Скорик В. В. (2012)
Мірошниченко М. М. - Інформаційне та нормативне забезпечення державного управління ґрунтовими ресурсами в умовах реформування земельних відносин (2012)
Кулик М. Ф. - Визначення обмінної енергії та енергетичних кормових одиниць у кормах для великої рогатої худоби за їхнім хімічним складом, Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Виговська І. О., Гончар Л. О. (2012)
Гринів С. М. - Густота стояння рослин і строки збирання буряків цукрових як фактори підвищення їхньої продуктивності (2012)
Стегній Б. Т. - Ризики занесення африканської чуми свиней в Україну, Бузун А. І., Мартиненко М. В. (2012)
Орлов С. Д. - Оцінка генотипів кормових буряків за морфологічними та господарсько цінними ознаками, Мілієнко М. В. (2012)
Булгаков В. М. - Розробка математичної моделі гичковідокремлювального робочого органу, Борис А. М. (2012)
Смаглій В. І. - Рух матеріальної частинки по лопатці при нахилі осі її обертання (2012)
Булигін С. Ю. - Сучасний етап мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, Бондар О. І., Дутов О. І., Кашпаров В. О. (2012)
Хомік Н. В. - Моніторинг лісових ландшафтів Шацького національного природного парку (2012)
Усатенко Н. Ф. - Новий метод контролювання якості м’ясопродуктів, Охріменко Ю. І., Мартиненко Л. Г., Кліщова Т. Ю. (2012)
Проценко Л. В. - Вплив хмельових заквасок різних сортів хмелю на якісні показники хліба, Пасічник І. О. (2012)
Тимчук В. М. - Методологічні підходи до моделювання й оцінки трансферу технологічних інновацій в АПВ (2012)
Новак О. В. - Проблеми кадрового забезпечення системи менеджменту в агропідприємствах, Горьовий В. П., Тимошенко М. М. (2012)
Кучер А. В. - Формування прибутковості виробництва гречки (2012)
Матюха І. О. - Репродуктивна здатність телиць і корів-первісток за випоювання соєвого молока з бобів сої традиційних і трансгенних сортів у молочний період, Долайчук О. П. (2012)
Колодка І. Л. - Внесок академіка В. С. Крамарова у розвиток вітчизняного машинознавства (1950 – 1960 рр.) (2012)
Охрим С. А. - Екотоксична оцінка впливу мікроелементів на відтворну функцію корів (2012)
В. М. Булгакову — 60 (2012)
Л. М. Тіщенку — 60 (2012)
Title (2016)
Contents (2016)
Sukmanov V. - Study of aroma formation from lipids of the fruit raw material, Marynin A., Dubova H., Bezusov A., Voskoboіnik V. (2016)
Boaghi E. - Impact of treatment with oxidative bleaching agents on walnut (Juglans Regia L.) shell chromatic parameters (2016)
Selyutina G. - Component composition of radish root essential oil, Gapontseva O. (2016)
Azizi H. - Purification of Raw Sugar Beet Juice by Electrocoagulation, Hakimzadeh V., Golestani H. A. (2016)
Ostapenko V. - Analysis on application of different grape varieties in the production of icewine. A review (2016)
Damyanova S. - Chemical composition of Salvia officinalis l. essential oil from Bulgaria, Mollova S., Stoyanova A., Gubenia O. (2016)
Olumide T. A. - Effect of processing parameters on the proximate composition and sensory characteristics of breadfruit 'elubo', Adegoke B. H., Kehinde O. E., Bamikole O. A. (2016)
Dyakonova A. - Usage of the nut raw materials and chia seeds to improve fatty acid composition of the smoothies, Stepanova V. (2016)
Ukrainets A. - Effect of collagen based protein isolate "Belkozine" on biological value of boiled sausages, Pasichniy V., Polumbryk M., Polumbryk M. (2016)
Mank V. - Relaxation behavior of aqueous dispersion polysaccharides, Tochkova O., Melnyk O., Bessarab O. (2016)
Zmievskii Yu. - Fouling of polymer and organic-inorganic membranes during filtration of corn distillery, Dziazko Yu., Myronchuk V., Rozhdestvenska L., Vilenskii A., Kornienko L. (2016)
Dunaievska N. - Co-combustion of solid biomass in pulverized anthracite-coal firing boilers, Chernyavskiy M., Shchudlo T. (2016)
Zasiadko P. - Thermocouple errors in temperature measurements and validation of СFX and FLUENT models of natural gas combustion, Priadko M. (2016)
Korniyenko Ya. - Modelling of pulsating mode of fluidization when obtaining organic-mineral fertilizers, Haidai S., Liubek A., Turko S., Martynyuk O. (2016)
Abstracts (2016)
Instructions for authors (2016)
Content of Volume 5 (Year 2016) (2016)
Петриченко В. Ф. - Сільськогосподарська мікробіологія і збалансований розвиток агроекосистем, Тихонович І. А., Коць С. Я., Патика М. В., Мельничук Т. М., Патика В. П. (2012)
Заришняк А. С. - Трансформація вуглецю в чорноземі, Іваніна В. В., Колібабчук Т. В. (2012)
Бикін А. В. - Вплив мінеральних добрив на динаміку вмісту елементів живлення в темно-сірому опідзоленому ґрунті за вирощування ріпаку ярого, Зінченко Н. М. (2012)
Кургак В. Г. - Якість кормів залежно від доз мінеральних добрив і режимів використання сіяного злакового травостою, Гаврик С. С. (2012)
Комарова І. Б. - Біохімічні особливості жовто- і сизонасіннєвих форм ріпаку ярого, Виновець В. Г. (2012)
Шевчук Л. М. - Адаптація пектинового комплексу плодів чорної смородини до умов України (2012)
Рубан М. Б. - Інтегрований захист зернових культур від злакових попелиць, Біляк С. М., Лікар Я. О. (2012)
Романенко В. П. - Вплив ентеровірусів свиней на екологічну рівновагу організму тварин у середовищі перебування (2012)
Долецький С. П. - Клініко-біохімічний статус корів, що лактують, за порушень фосфорно-кальцієвого обміну (2012)
Кучерявий В. П. - Забійні показники відгодівельного молодняку свиней за згодовування препарату ентеро-актив, Трачук Є. Г., Кулик І. В. (2012)
Завгородній А. І. - Значення дезінфекції у системі профілактики туберкульозу, Палій А. П. (2012)
Міщенко Л. Т. - Інтродукція нової лікарської рослини в Україні, Дуніч А. А. (2012)
Лавриненко Ю. О. - Вплив азотного живлення, температурних режимів і фотоперіоду на бульбоутворення картоплі в культурі in vitro, Балашова Г. С., Котова О. І. (2012)
Облап Р. В. - Кількісне визначення генетично модифікованих сої та кукурудзи методом ПЛР у реальному часі (2012)
Кирпа М. Я. - Способи енергозбереження в сушінні насіння кукурудзи (2012)
Вожегова Р. А. - Динаміка водного балансу та оптимізація витрат агроресурсів за вирощування рису в Криму, Тищенко О. П., Коковіхін С. В. (2012)
Жукова Я. Ф. - Вплив теплової обробки на вміст летких ароматичних сполук у вершках, Король Ц. О., Малова В. В., Петрищенко С. С., Козлова Л. Г. (2012)
Ходаківська О. В. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку екологізації аграрного виробництва в Україні, Бігдан О. В. (2012)
Горьовий В. П. - Розвиток малого підприємництва як передумова зайнятості сільського населення (2012)
Ціхановська В. М. - Функціонування торгово-посередницьких структур у ланцюгу товароруху сільськогосподарської продукції (2012)
Кирилюк О. Ф. - Розвиток ринку продукції птахівництва (2012)
Ковальова Т. М. - Маркування спадкового матеріалу у лініях української верхової породи коней (2012)
Бондарь Ю. І. - Спосіб прогнозування маси крила літака транспортної категорії в умовах проектної невизначеності, Сухов В. В. (2014)
Олійник П. Б. - Методи фільтрації інформації, отриманої при гідрографічній зйомці (2014)
Яремчук Н. А. - Процедури та операції, що використовуються при визначенні якості програмних засобів, Редьога О. Ю. (2014)
Мелащенко О. М. - Оцінка точності кутової орієнтації мікросупутника методом калмана в умовах невизначеності та шумів вимірювання, Рижков Л. М., Лукавий А. М. (2014)
Зинченко В. П. - Решение задачи движения пульсирующего газа в полубесконечной трубе, Ногин Н. В., Зинченко С. В., Ли Вэй (2014)
Kurdecha O. - Evaluation probability of ingoing factor in the emergency situations of aircraft (2014)
Федоров В. Н. - Определение положения географического меридиана трехстепенным маятниковым гирокомпасом в режиме линейного разгона его ротора (2014)
Рыжков Л. М. - Исследование точности определения ориентации микроспутника при помощи интерактивной компьютерной модели системы ориентации, Барановская И. М. (2014)
Успенский В. Б. - Методика планирования калибровочных испытаний датчиков угловой скорости систем навигации и управления, Татаринова О. А., Корытко Ю. Н. (2014)
Балабанов И. В. - Исследование характеристик планарного упругого подвеса осевого микромеханического акселерометра прямого преобразования, Балабанова Т. В. (2014)
Семеха А. О. - Визначення вимог щодо міцності надлегкого літака, Мариношенко О. П., Колесніченко В. Б. (2014)
Лемко О. Л. - Аеродинамічний вигляд транспортного літака схеми "літаюче крило" великого подовження, Кушніренко Є. О. (2014)
Кривохатько І. С. - Чисельне та експериментальне дослідження аеродинаміки телескопічного крилa, Пулава О. В., Сухов В. В. (2014)
Зінченко Д. М. - Розрахунок аеродинамічних характеристик гібридного аеростатичного літального апарату, Ортамевзи Г., Рахмати А. (2014)
Ванін В. В. - Комп’ютерні структурно-параметричні геометричні моделі як засоби конструкторсько-технологічної оптимізації літака, Вірченко Г. А., Збруцький О. В. (2014)
Trubachev S. I. - The oscillations of rod constructions with taking into account the energy dissipation, Alekseychuk O. N. (2014)
Анотації (2014)
Лазарев Ю. Ф. - Сравнение точности некоторых алгоритмов бесплатформенных инерциальных систем ориентации, Мироненко П. С. (2017)
Кучеренко О. К. - Определение выходного сигнала тепловизора при контроле перегрева провода контактных сетей железных дорог, Рыжков Н. А. (2017)
Тягур В. М. - Оптико-електронні системи дистанційного зондування Землі надвисокої роздільної здатності (2017)
Шевченко А. И. - Модель прохождения ультразвука в трехслойной пластине с использованием электроакустической аналогии (2017)
Сакович Л. Н. - Методика предварительной дефектации аппаратных связей с множественными повреждениями в полевых условиях, Рыжов Е. В. (2017)
Дубова М. В. - Вимірювання лінійних розмірів за допомогою інформаційно-вимірювальних систем на приладах із зарядовим зв’язком, Порєв В. А. (2017)
Красовський Т. А. - Цифровий аналізатор електромеханічних параметрів ультразвукових коливальних систем, Василенко В. І. (2017)
Скицюк В. І. - Визначення координати уявно-реальної поверхні межової панданної зони об’єкта. Частина 1. Загальні засади, Клочко Т. Р. (2017)
Писарець А. В. - Вимірювання кількості теплової енергії із застосуванням ультразвукового методу, Поліщук С. О. (2017)
Безуглий М. О. - Контроль форми еліпсоїдальних рефлекторів біомедичних фотометрів, Лінючева О. В., Безугла Н. В., Бик М. В., Костюк С. А. (2017)
Скицюк В. І. - Вплив технологічного фантому точності виготовлення деталей у приладобудуванні, Клочко Т. Р. (2017)
Коваленко М. М. - Розробка алгоритму аналізу гемодинаміки нирок за сцинтиграфією, Ніколов М. О., Ступницький В. С. (2017)
Котовський В. Й. - Характерні часи реакції організму на динаміку постачання кисню тканинам та їх експериментальне визначення, Джежеря Ю. І., Снарський А. О. (2017)
Терещенко М. Ф. - Дослідження електропровідності біологічних тканин, Цапенко В. В., Чухраєв М. В. (2017)
Худякова Л. А. - Исследование вариабельности сердечного ритма с помощью статических и геометрических методов, Багатенкова А. И., Гончарова Д. М. (2017)
Шачиков А. Д. - Модификации процедур отбора признаков циклических медико-биологических сигналов для их распознавания, Шелофаст В. А., Шуляк А. П. (2017)
Яненко О. П. - Дослідження рівня опромінення пристрою світлотерапії, Кузь В. І. (2017)
Богмат Л. Ф. - Біохімічні маркери функціональних порушень печінки хворих на системний червоний вовчак, Шевченко Н. С., Бессонова І. М., Ніконова В. В., Ахназарянц Е. Л. (2017)
Абатуров О. Є. - Молекулярно-генетична концепція формування психотипів особистості в дітей при ожирінні, асоційованому з лактозною інтолерантністю, Нікуліна А. О. (2017)
Леженко Г. О. - Досвід застосування левоцетиризину в терапії алергічного риніту в дітей, Пашкова О. Є. (2017)
Ільченко С. І. - Прогнозування ризику розвитку хронічного бронхіту у підлітків-курців, Фіалковська А. О. (2017)
Больбот Ю. К. - Стан місцевого захисту та особливості мікробної колонізації слизових оболонок верхніх дихальних шляхів у дітей із бактеріальними ускладненнями ГРВІ, Карпенко А. В., Шварацька О. В., Братусь О. В. (2017)
Леженко Г. О. - Місце ендогенних антимікробних пептидів в патогенетичних механізмах розвитку пневмонії, викликаної Streptococcus pneumoniae, у дітей раннього віку, Пашкова О. Є., Крайня Г. В. (2017)
Овчаренко Л. С. - Маркеры нейрогенного воспаления у детей с синдромом вертебробазилярной артериальной системы и рекуррентными бронхитами, Слуцкая Т. В. (2017)
Марушко Ю. В. - Причини сухого кашлю в дітей та підходи до терапії, Московенко О. Д. (2017)
Добрик О. О. - Сучасні підходи до лікування інфекції сечових шляхів у дітей з урахуванням утворення бактеріальних біоплівок, Секунда М. О., Деркач І. М., Горгота О. М., Халанія Р. Є., Добрик Д. С. (2017)
Gonchar M. O. - Improving the diagnosis of diastolic dysfunction of heart ventricles in newborns by tissue Doppler imaging, Boichenko A. D. (2017)
Абатуров А. Е. - Настоящая и будущая этиологическая терапия бактериальных пневмоний 2. Антибактериальная терапия госпитальных пневмоний, Крючко Т. А. (2017)
Дитятковський В. О. - Атопічний марш у педіатрії: генотип-асоційовані механізми Частина 1. Генотип-асоційовані механізми хвороб атопічного маршу в дітей (2017)
Богмат Л. Ф. - Системный вариант ювенильного идиопатического (ревматоидного) артрита у детей и подростков: новое в лечении (обзор литературы и собственные наблюдения), Шевченко Н. С. (2017)
Овчаренко Л. С. - Вплив гіперплазії аденоїдів та аденотомії на імунітет і стан здоров’я дітей, Ткаченко В. Ю., Вертегел А. О., Андрієнко Т. Г., Самохін І. В., Кряжев О. В., Шелудько Д. М. (2017)
Ильченко С. И. - О роли уреамикоплазменного инфицирования в развитии бронхолегочной дисплазии у детей раннего возраста, Фиалковская А. А., Иванусь С. Г. (2017)
Гончарь М. А. - Роль нефропатий генетического генеза в формировании хронической почечной недостаточности у детей (клиническое наблюдение ребенка с акроренальным синдромом), Сенаторова А. С., Муратов Г. Р., Омельченко Е. В., Галдина И. М., Пушкарь Е. М., Яблонская Н. Н., Колибаева Т. Ф., Хомовская А. А. (2017)
Абатуров А. Е. - Роль механизмов антиоксидантной системы в развитии заболеваний органов дыхания, Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при стафилококковой пневмонии (часть 3), Никулина А. А. (2017)
Голубка М. М. - Інституціоналізація національної економічної освіти на західній Україні в ХХІ столітті: фінансово-економічний та кооперативний напрями (2016)
Кривий В. І. - Передумови виникнення поведінкової економіки (2016)
Вінська О. Й. - Політична емансипація жінок як фактор економічного розвитку країн ЄС, Токар В. В. (2016)
Гончарова А. О. - Значення машинобудування в глобальній економіці (2016)
Давидовська Г. І. - Історико-правові аспекти еволюції митних режимів Франції (2016)
Диндар А. С. - Еволюція арт-бізнесу в глобальній економіці (2016)
Зaяць O. І. - Діaлeктичнa взaємoдія рeгіoнaльниx тoргoвeльнo-eкoнoмічниx oб’єднaнь тa кoнвeргeнтниx інституцій (2016)
Когут М. В. - Аналіз розвитку трансферу технологій у країнах світу (2016)
Барановська Д. О. - Державне регулювання розвитку кінотеатрального ринку в Україні (2016)
Болдуєва О. В. - Систематизація складників економічної безпеки країни, Богма О. С. (2016)
Васюник Т. І. - Теоретичні аспекти дослідження відтворення основного капіталу (2016)
Волошанюк Н. В. - Державний борг України та його погашення, Мавдрик О. О. (2016)
Гаража О. П. - Види ефективності системи управління земельними ресурсами України (2016)
Гнатенко Є. Ю. - Інноваційні напрями розвитку виробництва олійних культур (2016)
Гуторов А. О. - Світовий досвід виробничої контрактації в аграрному секторі економіки (2016)
Злобина О. В. - Економічний розвиток територіальних громад як запорука ефективної держави (2016)
Бойчук Н. Я. - Вплив стратегії розвитку на ефективність діяльності підприємства (2016)
Будяєв М. О. - Особливості побудови системи забезпечення інвестиційної привабливості промислових підприємств (2016)
Буслаєва Г. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку колективних засобів розміщування в Україні (2016)
Василенко В. П. - Теоретичні аспекти формування дивідендної політики підприємств України (2016)
Волошина О. А. - Формування витрат господарської діяльності підприємства, Клименко Н. О. (2016)
Галасюк С. С. - Проблеми категоризації мотелів в Україні (2016)
Грановська В. Г. - Сутності механізмів управління аграрними підприємствами під час забезпечення їх конкурентоспроможності (2016)
Мовчан Т. А. - Конкурентоспроможність підприємств як індикатор рівня економічної безпеки, Демчук Н. І. (2016)
Дикань О. В. - Розробка організаційно-управлінської моделі інноваційно-орієнтованого промислово-логістичного кластеру (2016)
Дідик А. М. - Форми впливу соціально-економічних важелів на забезпечення полівекторного розвитку підприємств (2016)
Довгаль О. В. - Механізм мотивації управлінської праці на нафтогазових підприємствах (2016)
Євтушенко Г. В. - Сутність інтерактивного маркетингу та перейняття досвіду його застосування на практиці зарубіжними фірмами в Україні, Марченко В. Д., Соколова В. В. (2016)
Замлинський В. А. - Реалізація економічної безпеки в умовах залучення венчурних інвестицій у підприємства продовольчої сфери, Замлинська О. В. (2016)
Копильчак Б. В. - Аналіз управління комунікаціями в digital-маркетингу (2016)
Кузьомко В. М. - Інформаційний потенціал як передумова формування економічної безпеки підприємства, Грищук А. В. (2016)
Богуславська С. І. - Теоретичний базис сутності конкурентоспроможності регіону в сучасних умовах (2016)
Амбросенко О. П. - Оцінка впливу землекористування на екологічну стабільність агроландшафтів (на прикладі Чернівецької області), Каленська О. В. (2016)
Ігнацевич С. П. - Концептуальні засади функціонування еколого-економічного механізму регулювання рівня забруднення ґрунтів (2016)
Коморна О. М. - Перспективні напрями розвитку ринку екосистемних послуг у контексті збалансованого природокористування (2016)
Завадовська Ю. Ю. - Фактори інтеграції молоді в ініціативи громади як регулятор міграційної поведінки (2016)
Алєйнікова Н. М. - Характеристика і порівняльний аналіз сучаних підходів до оцінки вартості бізнесу акціонерного товариства (2016)
Бондаренко Є. К. - Сутність страхування фінансових ризиків та його особливості в Україні (2016)
Вікнянська А. О. - Підхід до формування інституту соціального страхування та захисту материнства в Україні (2016)
Джулій Л. В. - Особливості лізингових операцій у банківській системі та процедури їх обліку, Демчук Ю. А. (2016)
Денис О. Б. - Оцінка рівня концентрації власності в банках України (2016)
Ковальчук Б. В. - Напрями реформування митної системи України, Кміть В. М. (2016)
Кузнєцова Л. В. - Особливості використання кредитних деривативів у діяльності банків, Абрамова Т. Ю. (2016)
Кулікова Є. О. - Пенсійна система України в умовах трансформаційних змін (2016)
Лисенко Ж. П. - Рівень впливу політики НБУ на стан грошово-кредитного ринку України та можливі шляхи її покращення, зважаючи на досвід закордонних країн (2016)
Альошин С. Ю. - Фінансові інструменти: визнання та оцінка відповідно до міжнародних стандартів (2016)
Гільорме Т. В. - Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства, Пошивалова О. В., Ковальчук Т. І. (2016)
Зюкова М. М. - Роль власного капіталу як об’єкта обліково-аналітичної діяльності, Виноградова М. О. (2016)
Костишин Н. С. - Організаційно-правове забезпечення відображення доходів діяльності сільськогосподарських підприємств в обліку (2016)
Черняк М. Г. - Забезпечення заданої точності калібрування тривісного блока навігаційних акселерометрів на одновісному поворотному стенді, Рибак В. В., Палюшок В. А. (2014)
Голінко І. М. - Синтез оптимального лінійно-квадратичного цифрового регулятора для промислового кондиціонера із паровим зволожувачем, Галицька І. Є. (2014)
Іванов С. В. - Ідентифікація параметрів моделі взаємовпливу вібропідвісів лазерних гіроскопів в блоці чутливих елементів БІНСс, Воловик Б. В., Слабухін І. С. (2014)
Лемко О. Л. - Математическая модель аэродинамических и аэростатических характеристик летательного аппарата схемы "летающее крыло" с аэростатической поддержкой, Король И. В. (2014)
Гордиенко В. И. - Двухосный гиростабилизатор поля зрения на микроэлектромеханических гироскопах, Голуб А. Г. (2014)
Головач С. В. - Комплексная алгоритмическая компенсация температурного дрейфа измерительного канала трехосного акселерометра в составе БИНС (2014)
Кривохатько І. С. - Аналітичне та експериментальне визначення аеродинамічних характеристик літального апарата схеми "тандем", Сухов В. В. (2014)
Желдубовский А. В. - Способ оценки остаточной долговечности материала при длительном статистическом нагружении, Сердитов А. Т., Ключников Ю. В., Моисеенко Г. С., Романов Б. С. (2014)
Іванова О. М. - Вплив хвиль Релея на процес удару, Ільчишина Д. І. (2014)
Левчук К. Г. - Вплив параметрів бурильної колони на спектр поздовжніх коливань вежі (2014)
Данилюк Д. М. - Методика інтегрованого автоматизованого проектування елементів конструкції літака, Вірченко Г. А. (2014)
Головко М. Г. - Альтернативні підходи до введення коефіцієнту тертя кочення, Орлянський О. Ю. (2014)
Кара А. - Оценка эффективности управляемой концевой аэродинамической поверхности крыла, Кривохатько И. С., Сухов В. В. (2014)
Ахмад Р. - Ожидаемое улучшение эксплуатационных характеристик летательных аппаратов с высоконесущим крылом малого удлинения, Зинченко Д. Н. (2014)
Трубачев С. І. - Розрахунок циліндричних товстостінних оболонок з отворами, Алексейчук О. М. (2014)
Ортамевзи Г. - Исследования аэродинамических характеристик гибридного крыла, Зинченко Д. Н. (2014)
Анотації (2014)
Титул, зміст (2015)
Самодрин А. П. - Децентралізація України у вимірах ноосфери (2015)
Слесик К. М. - Роль освіти у формуванні образу молодої людини третього тисячоліття (2015)
Кальян С. Є. - Деякі питання національно-етнічної само індентифікації особистості (2015)
Любченко Н. В. - Управління інноваційним розвитком закладів післядипломної педагогічної освіти на основі кластерного підходу як проблема дослідження (2015)
Кузнєцова О. Я. - Розвиток модульно-рейтингової технології навчання фізики в сучасних умовах євроінтеграції освіти (2015)
Кузьменко Г. М. - Інтелект-карти як інструмент реалізації системного підходу до підготовки вчителя фізики (2015)
Куліш С. М. - Підготовка науково-педагогічних працівників до інноваційної діяльності у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (досвід Харківського університету) (2015)
Потапчук Т. В. - Естетичне виховання майбутніх учителів музичного мистецтва в особистісно орієнтованому освітньому процесі (2015)
Камінська О. М. - Науково-дослідна робота студентів технічних ВНЗ як складова професійної підготовки (2015)
Радько П. Г. - Суспільно-політичні погляди козацьких літописців у контексті національних традицій державотворення (2015)
Іноземцев Т. В. - Державна та патріотична спрямованість виховного процесу Збройних Сил України (2015)
Нікуленко С. І. - З історії вищої художньої освіти у Харкові (1921-1927 рр.) (2015)
Українець Л. Ф. - Конотація фонетичних одиниць як інноваційний елемент лінгвістичного аналізу поетичної мови (2015)
Король Т. Г. - Методичні засади реалізації тестового контролю англомовної читацької компетентності у старшокласників (2015)
Лазоренко Л. В. - Теоретичні засади навчання англомовного усного академічного мовлення майбутніх математиків (2015)
Москалик Г. Ф. - Діяльність Комісії у справах неповнолітніх Автозаводського району м. Кременчука у 80-х роках ХХ століття (2015)
Кареліна Л. А. - Кольоробачення та кольотворення - найважливіші засоби образотворчої діяльності учнів (з досвіду роботи викладача) (2015)
Кареліна Л. А. - Пропонуємо конспект уроку за темою: "Основи художнього розпису тканини-батика" (2015)
Білик Н. І. - Відеокаст педагога-новатора (2015)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2016 рік (2015)
Відомості про авторів (2015)
Zavatska N. E. - Theoretical and methodological aspects of the development problems of socio-psychological competence of the individual in the process of rehabilitation (2015)
Шугурова Т. Л. - Типи дозіллєвої діяльності та їх зв'язок з соціально-психологічною компетентністю студентської молоді: факторний аналіз (2015)
Баклицький І. О. - Вивчення проявів психічної дезадаптації курсантів навчальних закладів ДСНС України, Слободяник В. І. (2015)
Балика Є. С. - Взаємозв’язок задоволеності шлюбом з фактором рівня домагань (2015)
Богучарова О. І. - Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерства як нової наукової моделі (2015)
Борозенцева Т. В. - Вплив ієрархії цілей і цінностей на механізм формування корпоративної культури громадської організації в умовах сучасного соціуму (2015)
Бохонкова Ю. О. - Вплив особистісних особливостей жінки на міжособистісні взаємини в трудовому колективі (2015)
Боярин Л. В. - Методики та специфіка процедури емпіричного дослідження психологічних особливостей соціально дезадаптованої поведінки підлітків із дистантних сімей (2015)
Варягіна А. А. - Психологічні чинники громадської участі особистості (2015)
Ващенко І. В. - Концепт "моральна свідомість" в різних етносах: психологічний аспект (2015)
Вірна Ж. П. - Формування особистісного простору: оцінка, тенденції і закономірності, Коширець В. В. (2015)
Гошовська Д. Т. - Поведінкові стратегії депривованої дитини в контексті втраченого родиногенезу, Гошовський Я. О. (2015)
Гошовська О. Я. - Психозахисне самоприйняття особистості: базові постулати (2015)
Грицюк І. М. - Арт-терапевтичні техніки в роботі з дітьми молодшого шкільного віку в умовах тренінгу (2015)
Гуржий О. В. - Емпіричне дослідження соціально-психологічних чинників адаптаційних розладів у дітей дошкільного віку (2015)
Гусєв А. І. - Окремі психологічні аспекти впровадження медіаційних технологій у роботу з "латентними правопорушеннями" у шкільному середовищі (2015)
Єрмаш Н. М. - Соціально-психологічні підходи до формування лідерських якостей у керівників місцевих органів виконавчої влади (2015)
Zhyharenko I. Ye. - The influence of individually typological characteristics of prisoners on the process of adaptation to conditions of social isolation (2015)
Завацький В. Ю. - Теоретико-методологічні підходи до механізмів формування невротичних розладів та їх корекції (2015)
Zavatsky Yu. A. - Psychological problems of subjective well-being of a married couple (2015)
Задорожна О. М. - Інноваційні підходи щодо організації взаємодії між закладами середньої та вищої освіти (2015)
Камінська О. В. - Апробація програми корекції залежності від комп’ютерних онлайн-ігор (2015)
Камплицкая О. В. - Взаимосвязь соматических и психических процессов у больных бронхиальной астмой, Овсянников М. В. (2015)
Карамушка Т. В. - Професійна кар’єра особистості: сутність, основні види та функції (2015)
Коваленко А. Б. - Проблема розуміння в працях українських психологів (2015)
Козицька І. В. - Теоретичний аналіз конфлікту в житті особистості через призму антиномічності її буття (2015)
Кривопишина О. А. - Порівняльний аналіз методів подолання та профілактики буллінгу (на прикладі шкільного середовища зарубіжних країн та України), Балебрух Ю. Б. (2015)
Кузікова С. Б. - Психологічні умови та технології формування суб’єкта саморозвитку в онтогенезі: концептуалізація проблеми, Федорова Є. В. (2015)
Лазорко О. В. - Професійна безпека особистості в особливих умовах діяльності: теоретична експлікація проблеми (2015)
Лапшова Н. С. - Теоретичні засади дослідження соціального статусу особистості (2015)
Літвінова О. В. - Дослідження родинної історії як метод наративної психології (2015)
Мацюк В. С. - Емоційні деструкції у військовослужбовців строкової служби: міф чи реальність (2015)
Микитюк Г. Ю. - Психологічні особливості феномену лідерства: історичний аспект (2015)
Мітічкіна О. О. - Визначення рівнів розвитку організаційної культури у студентів вищого навчального закладу (2015)
Михайлишин У. Б. - Прояви професійної деформації працівників міліції (2015)
Нагайцева І. Д. - Конфлікт як фактор розвитку персоналу в організації (2015)
Никоненко Л. В. - Психологічний аналіз проявів політико-правової соціалізації сучасного українського студентства (2015)
Овсянников М. В. - Типы приемов психоактивных веществ и варианты развития аддикций у больных шизофренией (2015)
Пілецька Л. С. - Структурно-функціональна модель професійної мобільності особистості (2015)
Провоторова Н. В. - Комунікативна культура соціального працівника як чинник його професійної компетентності (2015)
Продан О. О. - Аналіз структури самоусвідомлення особистості в процесі пізнання своїх психологічних характеристик (2015)
Пустовалов І. В. - Роль сімї повторного шлюбу у розвитку ціннісно-смислової сфери підлітків (2015)
Ружицька М. С. - Особливості індивідуально-типологічних і особистісних властивостей осіб похилого віку (2015)
Сербін Ю. В. - Вплив конфліктів на навчальну мотивацію студентської молоді (2015)
Сірко Р. І. - Проблема професійної підготовки психологів до екстремальної діяльності у вищих навчальних закладах (2015)
Соловьев О. В. - Человеческая психика в "просвете" социальной неопределенности (или о неновизне в новизне) (2015)
Ставицький О. О. - Оцінка студентами відносин близьких людей з інвалідизованими (2015)
Терещенко А. М. - Вікові особливості життєстійкості та оптимізму особистості (2015)
Тоба М. В. - Діалоговий формат взаємодії в новому лінгвістично-культурному просторі (2015)
Щербакова О. О. - Психологічна характеристика академічно здібних учнів в умовах меритократичної освіти (2015)
Ягіяєв І. І. - Особливості психологічного благополуччя у самопроголошених атеїстів: значення натуралістичних вірувань (2015)
Яремчук В. В. - Вплив різних моделей сім’ї на девіантну поведінку в підлітковому віці (2015)
Тригуб Г. В. - Сучасна нейролінгвістика у вивченні проблеми критичного віку під час оволодіння іноземної мови (2015)
Вихідні дані (2015)
Zbrutsky A. - Experimental tests of an algorithm of roll and pitch estimation using only optical information, Malysheva J. (2015)
Завальная О. С. - Управление движением беспилотного летательного аппарата в условиях неопределенности, Бурнашев В. В. (2015)
Чмих В. О. - Застосування струменевого закрилка на екраноплані, Зілінка В. В., Шквар Є. О. (2015)
Нечипоренко О. М. - Метод аналізу безвідмовності системи повітряних сигналів на базі частотних датчиків тиску, Будім А. О. (2015)
Ільчишина Д. І. - Наближені способи оцінки коефіцієнта відновлення при співударі пружних тіл, Іванова О. М. (2015)
Лемко О. Л. - Аэродинамические и летно-технические характеристики перспективного беспилотного летательного аппарата схемы "летающее крыло", Молодчик А. Д. (2015)
Ортамевзи Г. - Аэродинамические характеристики экспериментальной летающей модели с гибридной несущей поверхностью, Зинченко Д. Н. (2015)
Балабанов И. В. - Методика расчета характеристик крыла самолета с учетом аэроупругости, Балабанова Т. В., Гаваза О. Ю. (2015)
Рахмати А. - Расчетная оценка аэродинамических характеристик замкнутой несущей поверхности методом конечных элементов (2015)
Жданов Д. І. - Аеродинамічне проектування адаптивного крила літака гібридної конструкції, Зінченко Д. М. (2015)
Кривохатько І. С. - Підвищення аеродинамічної якості літального апарата схеми "тандем" підбором профілів крил (2015)
Trubachov S. I. - Bending of composite shells based on non-linear distribution of displacements across the thickness of filler, Alekseichuk O. N. (2015)
Коршевнюк Л. О. - Визначення пріоритетів ризикових ситуацій при керуванні динамічними системами (2015)
Кришталь В. Ф. - Особливості впливу гіроскопічної системи на коливання системи віброзахисту пасивного типу (2015)
Олишевский И. Г. - Обоснование рациональной схемы теплонасосной системы отопления (2015)
Тищенко А. В. - Интегральный фильтр данных с предварением для датчиков системы угловой ориентации и стабилизации космического аппарата, Кулабухов А. М., Желябов П. А. (2015)
Fedorov V. - Method of determining the geographic meridian plane by ground-based pendulum gyrocompass in exponential acceleration mode of its rotor, Ivanov B., Olefir A. (2015)
Козис К. В. - Технологические особенности изготовления внутреннего теплозащитного покрытия для ракетных твердотопливных двигателей, Потапов А. М., Манько Т. А. (2015)
Туз Ю. М. - Ідентифікація динамічних характеристик термо-перетворювачів, Козир О. В., Червона Т. В. (2015)
Сосновська О. В. - Аналіз впливу конструктивних параметрів ежекторного сопла на характеристики детонаційного двигуна, Золотько О. Є., Мороз Ю. І., Золотько О. В. (2015)
Борисов В. В. - Методы автоматизированного синтеза конечно–элементных моделей стыковых элементов в планере самолета (2015)
Ключников Ю. В. - Лазерне формоутворення конструкцій з зміцнених сплавів алюмінію, Лутай А. М., Романов Б. С., Бістрікер Ф. Є. (2015)
Зоренко А. І. - Безпілотний літальний апарат із прямим та арочним крилом, Вірченко Г. А. (2015)
Зінченко Д. М. - Аеродинамічний обрис надувних несучих поверхонь літака, Діденко Р. Р. (2015)
Горіховський М. В. - Конкурентоспроможність як складова розвитку фермерських господарств: теоретичний аспект, Чикуркова А. Д. (2016)
Зайцев О. В. - Закон убывающей отдачи в аграрном производстве (2016)
Лашин П. М. - Совершенствование механизмов взаимодействия финансового и реального сектора: анализ проблем внедрения института финансового омбудсмена в Украине (2016)
Галяс А. В. - Стан та перспективи розвитку світового ринку суниці (2016)
Кравцова І. В. - Особливості функціонування та організації глобального ланцюга створення вартості у галузі виробництва мобільних телефонів (2016)
Лютак О. М. - Особливості нормативно-правового регулювання міжнародних туристичних зв’язків України (2016)
Пічкурова З. В. - Світовий досвід створення та функціонування патентних аукціонів (2016)
Скрипник Н. Є. - Сучасні тенденції міжнародної міграції трудових ресурсів, Горпинич О. О. (2016)
Ставицька А. В. - Потенціал ринку інформаційних технологій України: реалії та перспективи (2016)
Сторожилова У. Л. - Проблемы реформирования современной Украины и Причерноморского экономического района (2016)
Алескерова Ю. В. - Бавовна – економічно ефективна біоенергетична культура Азербайджану (2016)
Буринська О. І. - Роль соціальної компоненти сталого розвитку в аграрному секторі національної економіки України (2016)
Драбик О. М. - Формування бездефіцитного бюджету Пенсійного фонду для забезпечення належного соціального захисту населення (2016)
Згурський Ю. Д. - Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Запорізькій області, Розметова О. Г. (2016)
Капраль О. Р. - Теоретико-методичні підходи до вивчення сутності поняття "державна політика стимулювання інвестиційної діяльності комерційних банків" (2016)
Сало І. А. - Роль соціального забезпечення населення у розвитку ринку плодів і ягід (2016)
Солодовнік О. О. - Моніторинг загроз інтересам сторін публічно-приватного партнерства (2016)
Сорговицька Я. Г. - Застосування міжнародного досвіду фінансового зміцнення територіальних громад в Україні (2016)
Старух А. І. - Механізм трансформації міжбюджетних відносин із урахуванням пріоритетів розвитку підприємництва у державному секторі економіки України (2016)
Стойка В. О. - Теоретичні та практичні аспекти використання альтернативних джерел енергії, Курмаєв П. Ю., Стойка С. О. (2016)
Топішко І. І. - Соціальна відповідальність підприємства в Україні: проблеми забезпечення та шляхи підвищення, Топішко Н. П., Галецька Т. І. (2016)
Швайдак В. М. - Пріоритетні напрями інвестування інноваційної діяльності в Україні (2016)
Jasinska J. - Zmiany w koncepcjach zarzadzania organziacjami (2016)
Апопій В. В. - Особливості аналізу конкурентоспроможності спеціалізованих підприємств роздрібної торгівлі, Шалева О. І., Гуштан Т. В. (2016)
Дєліні М. М. - Соціально-економічна складова підприємництва (2016)
Кавтиш О. П. - Напрями підвищення результативності збутової політики комерційних підприємств у сучасних умовах, Молоденков П. О. (2016)
Кленін О. В. - Організаційно-економічний механізм стратегічного консалтингу в системі управління інноваційним розвитком (2016)
Командровська В. Є. - Проблеми, напрями та методи підвищення ефективності конкурентних стратегій в авіаційній галузі, Колесник М. В., Любезна І. І. (2016)
Костецька Н. І. - Систематизація принципів планування діяльності підприємства (2016)
Лебедко С. А. - Структуризація загроз економічній безпеці транспортних підприємств (2016)
Лемещенко Н. М. - Матеріально-технічний потенціал як необхідний елемент розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області (2016)
Лисенко В. А. - SWOT-аналіз функціонування внутрішнього економічного механізму сільськогосподарських підприємств (2016)
Мандра В. В. - Критерії надійності та конкурентоспроможності транспортно-вантажної системи (на прикладі морського порту) (2016)
Мясников В. О. - Методичний підхід до оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств (2016)
Нєнно І. М. - Комплементарні активи як базис формування бізнес-моделей підприємств (2016)
Жихарева Л. В. - Психологічні особливості прихильності дитини-дошкільника до матері (2015)
Кравченко К. В. - Соціально-психологічні умови оптимізації ставлення батьків до дитини в умовах сімейної взаємодії (2015)
Венгер Г. С. - Порівняльний аналіз рольових стосунків у традиційних та дистантних сім’ях (2015)
Блинова О. Є. - Особливості дитячо-батьківських відносин у сім’ях трудових мігрантів (2015)
Боярин Л. В. - Соціально-психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді та їх адаптації до волонтерської діяльності (2015)
Бриль М. М. - Соціально-психологічні особливості дитячо-батьківських стосунків з дошкільниками в дистантних сім’ях (2015)
Поліщук В. В. - Процес адаптації вимушено переселених дітей шкільного віку з зони АТО (2015)
Бастракова А. С. - Вплив стилю батьківського виховання на становлення самодетермінації як складової особистісного потенціалу підлітків (2015)
Рогаль Н. І. - Зв'язок батьківських санкцій з конфліктною поведінкою підлітків (2015)
Баранова С. В. - Особливості турботи особистості про себе як показника особистісної зрілості (2015)
Бідюк І. А. - Особливості копінг-стратегій у дівчат з маскулінною та фемінінною гендерною ідентичністю, Соловйова Д. О. (2015)
Bogucharova E. I. - Effects of emotional competence on self-determination of postgraduate student (PhD) as university teacher (2015)
Борисюк А. С. - Психологічні особливості емоційної сфери дітей з дистантних сімей (2015)
Бохонкова Ю. О. - Системність та синергетизм як основа реалізації випереджальних стратегій поведінки особистості в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму (2015)
Бурч О. І. - Основні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх психологів та їх характеристика (2015)
Волченко Л. П. - Просоціальні уявлення шкільної молоді та її соціально-нормативна активність в умовах суспільних перетворень (2015)
Гарькавець С. О. - Розгляд ціннісних орієнтацій особистості у фокусі боротьби з корупцією в Україні (2015)
Гусєв А. І. - Принцип безоцінюваності як складова особистісно-орієнтованого підходу до підготовки майбутніх психологів в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Жигаренко І. Є. - Психокорекційна робота як умова ресоціалізації особистості в умовах соціальної ізоляції (2015)
Завацький В. Ю. - Вплив індивідуально-типологічних особливостей на ефективність адаптаційного процесу при невротичних розладах: аналіз підходів до вивчення проблеми (2015)
Zavatska N. Ye. - Psychological features of social support for people with problems of unsuccessful process of adaptation in society (2015)
Zavatsky Yu. A. - Current issues of subjective well-being of an individual in marriage (2015)
Задорожна О. М. - Принципи побудови та зміст системи соціальної адаптації особистості в умовах дії впливу стресогенних чинників (2015)
Зливков В. Л. - Психологічні аспекти організації системи реабілітації військових, що повернулися із зони АТО, Лукомська С. О. (2015)
Зозуль Т. В. - Психологічні особливості рольових очікувань і домагань у сімейній взаємодії в парах із суттєвою різницею у віці (2015)
Киреева З. А. - Социально-психологические особенности женщин предпринимателей, Либ И. И. (2015)
Кириченко В. В. - Історичний екскурс та сучасні погляди на психологічні проблеми профорієнтації (2015)
Коваленко А. Б. - Теоретико-методологічний аналіз проблеми віртуального спілкування підлітків, Дар’ялова Н. А. (2015)
Кузікова С. Б. - Формування психологічної компетентності молодших школярів в контексті профілактично-корекційного супроводу їх розвитку (2015)
Левченко В. В. - Психолого-педагогічні особливості реалізації акмеологічного підходу в освіті дорослих, Левченко О. О. (2015)
Макаренко С. С. - Психологічні особливості професійно-управлінського самовизначення майбутнього керівника (2015)
Микитюк Г. Ю. - Особливості психологічної підтримки студентів-психологів у період адаптації до освітнього простору (2015)
Миськів О. В. - Особливості структурних компонентів професійної спрямованості особистості в процесі опанування професії (2015)
Мітічкіна О. О. - Проблеми побудови структури організаційної культури у студентів ВНЗ (2015)
Михайлишин У. Б. - Професійний стрес працівників органів внутрішніх справ (2015)
Нагайцева І. Д. - Конфліктологічна компетентність менеджерів як чинник ефективності управлінської діяльності (2015)
Овсянников М. В. - Вопросы патобиологических связей наркотической и алкогольной интоксикации и психических расстройств (2015)
Овсянников М. В. - Особенности патогенеза психических и наркологических заболеваний (2015)
Пілецька Л. С. - Соціально-психологічний аспект управлінської взаємодії керівників (на прикладі держаних установ і громадських організацій) (2015)
Поцулко О. А. - Прилучення особистості до комунікативної культури як засіб психологічної корекції девіантної поведінки (2015)
Пудич С. А. - Социально-психологические составляющие информационной безопасности личности (на примере рекламного воздействия) (2015)
Ренжин П. П. - Обдарованість. сучасні погляди на види обдарованості у психології (2015)
Ребуха Л. З. - Теоретичні аспекти емоційної напруженості як психологічної проблеми (2015)
Тоба М. В. - Розвиток психологічної науки в країнах скандинавії: історична перспектива (2015)
Траверсе Т. М. - Психологічні детермінанти помилок політичного мислення (2015)
Фальковська Л. М. - Соціальні уявлення про національну валюту студентів із різними видами ціннісно-смислового ставлення до грошей, Драган С. І. (2015)
Шамлян К. М. - Дискусійні питання психології волі (2015)
Шугурова Т. Л. - Організаційна культура державних і громадських організацій як чинник розвитку професійної компетентності (2015)
Сербін Ю. В. - Емоційний стрес у студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю (2015)
Камінська С. В. - Соціально-психологічні аспекти професійної маргінальності випускників вищої школи (2015)
Бочелюк В. В. - Аналіз провідних підходів до вивчення стратегій поведінки особистості (2015)
Журба А. М. - Визначення відмінностей соціально-психологічних проявів кризи тимчасової втрати працездатності залежно від гендерних особливостей (2015)
Михайлишин У. Б. - Гендерні розбіжності у процесі функціонування групових цінностей студентів вищих навчальних закладів (2015)
Харченко В. Є. - Життєстійкість як інтегральна характеристика індивідуальності в умовах сучасного соціокультурного простору (2015)
Ткаченко Н. В. - Методологія психологічних умов подолання педагогічної занедбаності дітей молодшого шкільного віку (2015)
Спицька Л. В. - Соціально-психологічні засоби корекції проявів делінквентної поведінки неповолітніх в умовах закладів соціальної реабілітації (2015)
Борщ О. Б. - Оцінка впливу різних факторів на тепловологісний стан огороджувальної конструкції при автоматичному керуванні параметрами мікроклімату теплиці, Борщ В. В. (2017)
Гонтар М. М. - Розробка контролера для оберненого маятника на базі методу наближеної лінеаризації, Нелюба Д. М. (2017)
Dorohobid V. P. - Design, implementation and test a model of an electrical elevator controlled using PLC, Borozdin M. K., Ahmed Alzubaydy. (2017)
Єрмілова Н. В. - Порівняння та вибір високовольтних перетворювачів частоти для електроприводів бурових установок, Калов С. І. (2017)
Лимаренко В. В. - Постановка и решение задачи параметрической оптимизации операций резания металлов, Хавина И. П., Рысованый А. Н. (2017)
Мінтус А. М. - Алгоритм визначення середньої швидкості руху метала по секціях для динамічного управління зоною вторинного охолодження машин неперервного лиття заготовок (2017)
Обод А. І. - Обробка даних вторинних систем спостереження повітряного простору (2017)
Саковець О. О. - Автоматизація роботи вітрогенератора з метою збільшення коефіцієнту вітровикористання (2017)
Дубницкий В. Ю. - Интервальные вычисления в системе центр-радиус значений гамма-функции, неполной гамма-функции, бета-функции и дигамма-функции, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2017)
Одарущенко О. Б. - Моделі математичних блоків дискретного перетворення інформації для верифікації програмного забезпечення програмованих логічних контролерів, Одарущенко О. М., Бутенко В. О., Москалець В. В., Стрюк О. Ю. (2017)
Глібко О. А. - Соціальна реклама як тематика творчої роботи на олімпіаді з WEB-технологій та WEB-дизайну, Сімонова О. Г., Савченко Л. М. (2017)
Дружинин Е. А. - Вероятностно-поведенческая модель пользователя университетской кампусной сети, Шостак И. В., Лысенко А. А. (2017)
Ким Н. И. - Квалиметрический подход к оцениванию качества объектов различной природы статистическими методами, Денисенко А. Н., Трищ А. Р (2017)
Косенко В. В. - Вариантный синтез иерархии структур инфокоммуникационной сети, Артюх Р. В., Роговой А. И. (2017)
Кучук Г. А. - Распознавания человеческих эмоций с использованием нейросетевых технологий, Саатсазов Б. Г. (2017)
Лысенко Д. Э. - Многокритериальные модели теории полезности для оценки бизнес-процессов организационно-технической системы (2017)
Мерзликина Ю. И. - Портальные технологии управления проектами по разработке конструкторской документации на компрессоростроительном предприятии, Дядюра К. А. (2017)
Паржин Ю. В. - Детекторный принцип построения искусственных нейронных сетей как алтернатива коннекционистской парадигме (2017)
Радченко В. А. - Мобильная подсистема "мультикоптер–сенсорная сеть" в компьютерной системе хранения Big Data, Руденко Д. А., Ткачев В. Н., Токарев В. В. (2017)
Svystunov Yu. D. - Use of the concept of functional reserve in order to provide quality assurance of web services, Lukova-Chuyko N. V. (2017)
Смирнов А. А. - Информационная технология проектирования тестовых наборов на основе требований к программному обеспечению, Лысенко И.А. (2017)
Тарасюк О. М. - Аналіз особливостей та класифікація систем управління нереляційними базами даних, Таранова К. П., Горбенко А. В. (2017)
Темніков В. О. - Принципи побудови систем прийняття рішень в процесі управління інформаційною безпекою (2017)
Третяк В. Ф. - Оптимізація структури сховища даних у вузлах інфокомунікаційної мережі хмарного середовища, Пашнєва А. А. (2017)
Туркин И. Б. - Формирование геоинформационных моделей динамики изменений площади таяния ледников по данным дистанционного зондирования Земли, Бутенко О. С. (2017)
Худов В. Г. - Оцінка якості еволюційного методу сегментування зображення, що отримано з бортових систем оптико-електронного спостереження, Маковейчук О. М., Хижняк І. А. (2017)
Шимонець Д. В. - Пасивні радіолокаційні системи виявлення малорозмірних повітряних об’єктів з використанням сигналів телекомунікаційних систем, Лугина О. Л., Харьков М. Ю., Нечитайло І.В., Худов Г.В. (2017)
Шматков С. І. - Аналіз інформаційних технологій у системах мобільного навчання, Кучук Н. Г., Коломієць Ж. О. (2017)
Boriak B. - Filtering and forecasting signals algorithm based on exponential brown’s filter, Silvestrov A. (2017)
Веклич С. Г. - Сравнительный анализ алгоритма Герцеля и способа алгебраической обработки сложных сигнальных конструкций при обнаружении отдельных тонов сигнала (2017)
Іохов О. М. - Імітаційна модель активного радіомаскування військових підрозділів у оперативному районіз урахуванням дії повітряних засобів радіорозвідки противника, Малюк В. Г., Ткаченко К. М. (2017)
Пучков О. О. - Методика обґрунтування складу ремонтного органу засобів спеціального зв'язку, Гиренко І. М. (2017)
Шульга О. В. - Підвищення надійності старту плазмового пальника для подальшого керування виходом у робочий режим пристроїв супутникового радіозв’язку космічних апаратів, Шефер О. В. (2017)
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК (2017)
Наукові редактори (2016)
Автори (2016)
Информация о медицинских высших учебных заведениях - партнеров научно-практического журнала "Здоровье общества" (2016)
Информация о деятельности Международной общественной организации "Международная ассоциация" "Здоровье общества" (2016)
Voronenko Yu. - Family medicine at the head of the reform of health care of Ukraine, Shekera O. (2016)
Beketova G. - Acute and recurrent oral candidiasis under experimental conditions: characteristics of its pathogenesis, Savychuk N., Savychuk A. (2016)
Kosakivska I. - Hearing function in children with nasal septum deviation before and after septoplasty, Kosakivskyi A. (2016)
Kirzhner G. - Clostridial myonecrosis in 21th century (2016)
Korzh O. - Diagnostics and treatment of resistant arterial hypertension (2016)
Khimion L. - Lipid profile changes in patients with rheumatoid arthritis and autoimmune thyroiditis, Yashchenko O., Naishtetik I., Piura O. (2016)
Biloklytska G. - Action of enamel matrix proteins on human osteogenous progenitor bone marrow cells, an experimental study, Panchenko L., Braun I. (2016)
Gorbunova O. - Labours with partners and sexual health of women, Vdovichenko S. , Shekera O. (2016)
Didyk I. - Risk factors of developing of malignancies of a prostate gland and problem of their timely diagnostics (2016)
Khimion L. - Polymorbidity patient in family physician practice, Klymas I. (2016)
Shekera O. - Conceptual approaches to developing military medical doctrine, Shekera O., Kirzhner G. (2016)
Shekera O. - International expirience of emergency medical care, Tkachenko V. (2016)
Zozulya I. - Stroke: strategy and tactics of management, Zozulya A., Volosovets A. (2016)
Pustovit S. - Global bioethics approach to public health, Paliei L. (2016)
Матеріали VII Міжнародного Медичного Форуму "Інновації в медицині - здоров'я націй" і V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України" (2016)
Эмблема Международной общественной организации "Международная ассоциация "Здоровье общества" (2016)
Анкета читателя (2016)
Редакція журналу "Здоров’я суспільства" запрошує Вас до активної співпраці! (2016)
Вихідні дані (2015)
Безуглий М. Д. - 200-річний Нікітський ботанічний сад – від славетного минулого до динамічного майбутнього, Єжов В. М., Захаренко Г. С. (2012)
Заришняк А. С. - Вплив калію на продуктивність буряків цукрових в умовах Західного Лісостепу, Польовий В. М., Лукащук Л. Я. (2012)
Тараріко О. Г. - Космічний моніторинг посушливих явищ, Сиротенко О. В., Ільєнко Т. В., Величко В. А. (2012)
Іващенко О. О. - Накопичення елементів живлення рослинами бур’янів та пшениці озимої, Михальська Л. М., Швартау В. В. (2012)
Петриченко В. Ф. - Порівняльна оцінка поживної цінності силосу з кукурудзи і сорго за використання в молочному скотарстві, Кулик М. Ф., Жуков В. П., Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Гончар Л. О., Виговська І. О., Опанасенко І. П. (2012)
Влізло В. В. - Вміст вільних амінокислот та активність антиоксидантної системи у крові здорових і хворих на кетоз високопродуктивних корів, Сімонов М. Р., Петрух І. М. (2012)
Золотарьов А. П. - Використання соняшникового та соєвого шротів у годівлі дійних корів, Єлецька Л. М. (2012)
Зубець М. В. - Породна структура і перспективи селекції молочної худоби, Бащенко М. І., Полупан Ю. П. (2012)
Медведєв В. В. - Екологізація в конструюванні та експлуатації землеробських машинно-тракторних агрегатів (2012)
Погорілий С. П. - Дослідження процесу агрегатування технологічного модуля з мобільним енергетичним засобом (2012)
Кузьменко Є. І. - Накопичення свинцю у ґрунті виноградників та його транслокація до органів виноградної рослини, Кузьменко А. С. (2012)
Булигін С. Ю. - Використання геоінформаційних технологій для ґрунтового картографування, Ачасов А. Б. (2012)
Науменко О. В. - Бактеріофаги Streptococcus thermophilus: поширення та детекція, Кігель Н. Ф. (2012)
Кулаєць М. М. - Інноваційне сприяння конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції і продуктів харчування в Україні та світі, Бабієнко М. Ф., Витвицька О. Д., Усаченко Л. М. (2012)
Паска І. М. - Диспаритет цін на промислову та сільськогосподарську продукцію (2012)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Оптимізація консалтингових послуг (2012)
Наконечна К. В. - Управління формуванням та використанням місцевих бюджетів (2012)
Кириченко В. К. - Вплив хвостосховищ уранового виробництва на забруднення сільськогосподарської продукції (2012)
Климишена Р. І. - Продуктивність ячменю озимого залежно від удобрення та норм висіву насіння (2012)
Демедюк Л. В. - Відтворення виробництва в особистих селянських господарствах (2012)
Збарська А. В. - Проблеми управління малими підприємствами сільських поселень Черкащини (2012)
Пам’яті В. Ф. Коваленка (2012)
Новаковський Л. Я. - Проблеми формування, використання та збереження особливо цінних земель (2015)
Цигічко Г. О. - Ефективність застосування біодобрив як стимулювального фактора розвитку сільськогосподарських культур на початку онтогенезу, Маклюк О. І. (2015)
Шевченко Т. Л. - Вивчення впливу адвентивних видів лікарських рослин на агрофітоценози, Глущенко Л. А. (2015)
Лісовий М. М. - Вплив інсектицидів за різних способів застосування на чисельність ентомофауни герпетобіонтів на пшениці озимій (2015)
Ладика В. І. - Розвиток популяції бурої худоби Західної Європи (2015)
Бащенко М. І. - Молекулярно-генетичні та філогенетичні дослідження вірусу лейкозу великої рогатої худоби, що циркулює на території України, Стегній Б. Т., Герілович А. П., Лиманська О. Ю., Гема І. О., Горбатенко С. К. (2015)
Волкова Н. Е. - Кукурудза як модельний організм для фундаментальних і прикладних досліджень у біології рослин (2015)
Таширев О. Б. - Ідентифікація споротвірних бактерій в асоціаціях воденьутворювальних мікроорганізмів, Притула І. Р., Таширева Г. О. (2015)
Адамчук В. В. - Дослідження руху комбінованого посівного агрегату з одночасним унесенням мінеральних добрив, Петриченко Є. А. (2015)
Фурдичко О. І. - Пріоритетність напрямів наукових досліджень з агроекології (2015)
Демиденко О. В. - Колообіг органічного вуглецю в агроценозах різноротаційних сівозмін, Шаповал І. С., Величко В. А., Бойко П. І. (2015)
Тринько Р. І. - Діагностика ставлення споживачів Львівщини до виробництва і споживання органічних продуктів харчування, Бомба М. Я., Івашків Л. Я., Вівчарук О. М. (2015)
Кучма Т. Л. - Моніторинг ландшафтного різноманіття за даними космічного зондування (2015)
Мельничук Р. В. - Вихідний матеріал для селекції нагідок (Сalendula l.) на придатність до механізованого збирання суцвіть (2015)
Г. М. Новіковій — 100 (2015)
М. М. Опарі — 75 (2015)
О. М. Варченко — 50 (2015)
В. О. Пабату — 70 (2015)
Памяті Г. А. Краснікова (2015)
Немчинов Ю. И. - Нормативные документы по сейсмостойкому строительству нового поколения. Основные положения ДБН В.1.-1-12: 2014: "Строительство в сейсмических районах Украины" с учетом рекомендаций европейского стандарта EN 1991-8 (ЕВРОКОД 8) и ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013, Марьенков Н. Г., Бабик К. Н., Хавкин А. К., Дорофеев В. С., Егупов К. В., Шеховцов И. В., Петраш С. B., Кукунаев В. С., Гудков Б. П. (2015)
Кендзера А. В. - Сейсмическое микрорайонирование строительных площадок для сейсмостойкого проектирования зданий и сооружений в сейсмических районах Украины, Егупов В. К., Вербицкая О. С., Семенова Ю. В., Лесовой Ю. В., Егупов К. В., Марьенков Н. Г., Бабик К. Н. (2015)
Хакимов Ш. А. - Сейсмобезопасность жилищно-гражданских зданий современной застройки городов центральноазиатского региона и пути ее повышения (2015)
Барабаш М. С. - Численное моделирование процессов жизненного цикла зданий и сооружений (2015)
Немчинов Ю. И. - Исследования систем вибро- и сейсмоизоляции зданий на основе резинометаллических блоков, Марьенков Н. Г., Жарко Л. А., Булат А. Ф., Дырда В. И., Лисица Н. И. (2015)
Максименко В. П. - Сравнение прочности железобетонных диафрагм с учетом сейсмических нагрузок по методике еврокода-8 и предлагаемой, Марьенков Н .Г. (2015)
Аронов А .Г. - Сейсмологические исследования при строительстве Белорусской АЭС (2015)
Дорофеев В. С. - Подготовка специалистов по сейсмостойкому строительству на основе современных научных достижений, Егупов К. В. (2015)
Кендзера О. В. - Встановлення спектральних характеристик ґрунтової товщі при проектуванні сейсмостійких будівель і споруд, Семенова Ю. В. (2015)
Вербицький С. Т. - Оцінка впливу буро-вибухових робіт на грунтові та бетонні споруди Дністровської ГЕС-1, Пронишин Р. С., Сапужак І. Я. (2015)
Гигинейшвили Д. Я. - Применение прижимных подпорных стен для укрепления оползневых склонов (на примере Батумского ботанического сада), Ткаченко Т. Н. (2015)
Оглобля А. И. - Проектирование сейсмостойких хвостохранилищ для горно-обогатительных комбинатов Украины, Кравчук И. Н., Раздайбеда С. Л. (2015)
Поклонський В. Г. - Вогнестійкість конструкцій дерев’яних каркасно-модульних багатоповерхових будинків, що зводяться в сейсмічних зонах інтенсивністю до 7-8 балів, Фесенко О. А., Байтала Х. З. (2015)
Брынзин Е. В. - Энергетические, экономические и экологические преимущества применения автоклавного газобетона при строительстве в сейсмических районах, Парута В. А. (2015)
Шеховцов И. В. - Натурное испытание безбалочного перекрытия с локальным усилением металлическими лентами в г. Одесса, Петраш С. В., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И. (2015)
Немчинов Ю. І. - Підсумки десятої ювілейної всеукраїнської науково-технічної конференції "Будівництво в сейсмічних районах України", Лєбедєва Л. І., Глазкова С. В. (2015)
Петриченко В. Ф. - Сучасні технології у рослинництві в історичному ракурсі і світлі євроінтеграційних викликів, Лихочвор В. В. (2017)
Балюк С. А. - Управління органічним вуглецем ґрунту в контексті продовольчої безпеки й змін клімату, Медведєв В. В., Кучер А. В., Соловей В. Б., Левін А. Я., Колмаз Ю. Т. (2017)
Кіщак О. А. - Технологічні аспекти вегетативного розмноження універсальної підщепи для зерняткових культур УУПРОЗ-6, Пелехата Н. П., Пелехатий В. М. (2017)
Лісовий М. М. - Молі-строкатки (Lepidoptera: Gracillariidae) — небезпечні фітофаги деревних і чагарникових рослин ботанічних садів та насаджень м. Києва, Сильчук О. І., Чумак П. Я., Ковальчук В. П. (2017)
Жукорський О. М. - Підвищення відтворної здатності свиноматок уельської породи, Церенюк О. М., Акімов О. В. (2017)
Шарандак П. В. - Гепатоостеодистрофічний синдром у вівцематок Сходу України, Левченко В. І. (2017)
Бех Н. С. - Спосіб отримання асептичної культури імбиру in vitro, Коцар М. О., Роїк М. В. (2017)
Хвостик В. П. - Вплив "прилиття крові" півнів зарубіжних кросів на господарсько-корисні ознаки м’ясо-яєчних курей вітчизняної селекції, Терещенко О. В., Захарченко О. П., Бондаренко Ю. В. (2017)
Бельченко В. М. - Методи розроблення біоінженерних комплексів виробництва ентомокультур, Чернова І. С., Таргоня В. С. (2017)
Тарасов В. І. - Яружна денудація на улоговинних схилах (2017)
Аристархова Е. О. - Використання Allium cepa L. для оцінки токсичності питної води (2017)
Спаський Г. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку аграрних підприємств Закарпаття, Руснак М. М. (2017)
Чехова І. В. - Світовий ринок олійних культур і місце України в ньому (2017)
Пам’яті О. О. Собка (2017)
Пам’яті Л. К. Тараненко (2017)
Шляхов О. Б. - Анархісти та моряки торговельного флоту Азово-Чорноморського басейну на початку ХХ ст. (2017)
Тарасенко О. О. - До Становлення школи істориків Університету Св. Володимира: В. Ф. Цих та О. І. Ставровський (2017)
Шалашна Н. М. - Уявлення Мелетія Смотрицького про державу в контексті процесу формування ранньомодерної української нації (2017)
Лисенко В. С. - Галичина в месіанській візії Ю. Пілсудського (2017)
Топольницька Ю. А. - Державна політика щодо зниження дитячої смертності в УРСР (1965 – 1985 рр.) (2017)
Кривошеїн В. В. - Дельфі як базова форсайт-технологія соціально-політичної ризикології (2017)
Попова О. А. - Классификационный анализ вынужденной внутренней миграции в Украине (2017)
Чайка І. Ю. - Волонтерство: сутність феномена та особливості його функціонування в сучасній Україні (2017)
Фоломєєв М. А. - Особливості включеності вищої школи України до системи електронного навчання, Яцура К. Г., Крижанівська В. І., Жовнір А. О., Тремполець Д. М. (2017)
Єрмакова Т. Г. - Теоретичні аспекти дослідження соціального самопочуття студентської молоді (2017)
Аляев Г. Е. - Истина патриотизма или патриотизм истины? Размышления о П. Чаадаеве (2017)
Окороков В. Б. - Мышление в своей изначальности и возвратные механизмы европейского сознания (деструктивный опыт М. Хайдеггера по поиску первоистока европейского мышления) (2017)
Пронякин В. И. - Ч. С. Пирс и перспективы философской антропологии. Набросок методологической пропедевтики (2017)
Іванов Є. В. - Злочинність як наслідок дисбалансу функцій соціального управління: український досвід 1991-2016 рр. (2017)
Данилюк І. В. - Етимологія та сутнісні характеристики принципу субсидіарності (2017)
Агаркова А. І. - Концептуалізація феномену суїциду: аналіз основних підходів (2016)
Бочелюк В. Й. - Індивідуальні стилі управління керівника: до постановки проблеми, Вязовська О. В. (2016)
Боярин Л. В. - Сучасні підходи до формування стилю управління керівника освітньої галузі в системі післядипломної освіти, Завацька Н. Є. (2016)
Гомольська Л. П. - Вплив екологічності бренду на мотивацію споживчої поведінки студентської молоді (2016)
Завацька Н. Є. - Особистість в екстремальних умовах життя (особливості психотравмуючої ситуації) (2016)
Завацький В. Ю. - Змістовні характеристики життєвої антиципації особистості (2016)
Завацький Ю. А. - Особистісно-орієнтований підхід по психологічного супроводу соціальної мобільності особистості (2016)
Іванеко Ю. В. - Психологічна готовність особистості до навчання в умовах безперервної професійної освіти (2016)
Каширіна Є. В. - Засоби профілактики та подолання негативних наслідків професійної дезадаптації (на прикладі працівників соціономічного профілю), Панов М. С. (2016)
Лабезна Л. П. - Структура та види адаптивних копінг-стратегії поведінки особистості під час навчання у ВНЗ (2016)
Літвінова О. В. - Щодо результатів емпіричного дослідження показників ефективної управлінської діяльності менеджерів (2016)
Мазурик В. М. - Цілепокладання як основа для проектування життєвого шляху особистістю (2016)
Новицкая Л. В. - Особенности психологической коррекции в кризисных состояниях: социально-психологический аспект (2016)
Полякова В. І. - Ціннісні орієнтації педагогічних працівників як індикатор їх гендерної толерантності (2016)
Симовоник А. И. - Влияние психологических особенностей на эффективность деятельности работников общественных организаций, Артюхина Н. В. (2016)
Смирнова О. О. - Соціально-психологічні аспекти полікультурної компетентності студентів в освітньому середовищі (2016)
Федоров А. Ю. - Соціально-психологічні чинники інтраперсональних конфліктів в діяльності менеджерів соціономічної сфери (2016)
Фетісова К. А. - Мистецтво як предмет психологічного дослідження: художній образ та художній простір (2016)
Чубова І. І. - Складові індивідуальних стилів управлінської діяльності в річищі парадигми індивідуального шляху розвитку особистості керівників-освітян (2016)
Чуловський В. Е. - Структура соціально-психологічної компетентності особистості (2016)
Швайкін С. А. - Особливості самоставлення у хворих на бронхіальну астму (2016)
Вихідні дані (2016)
Гейко Є. В. - Соціально-психологічні особливості полісистемної цілісності особистості, Завацький Ю. А., Ковальова О. В. (2016)
Срібна О. В. - Соціально-психологічні особливості жіночності в сучасному соціумі, Жигаренко І. Є., Тоба М. В., Сербін Ю. В. (2016)
Бочелюк В. Й. - Соціально-психологічні аспекти саморозуміння особистості в професійному спілкуванні, Панов М. С., Шостя І. В., Катасанов О. М. (2016)
Завацька Н. Є. - Проблема подолання особистісних деструкцій в сучасному соціумі, Журба А. М., Федоров А. Ю., Гєтта О. М. (2016)
Завацький В. Ю. - До проблеми оцінки здатності особистості до антиципування в умовах соціальної адаптації під час суспільних трансформацій (2016)
Kashyrina Ye. V. - Social and psychological assistance of the individual in the presence of professional deformations (2016)
Лапа В. М. - Рівень сформованості комунікативної толерантності старшокласників в умовах інклюзивного навчання (2016)
Лаптева Н. Л. - Модель дослідження організаційної ідентичності особистості за допомогою змішаних методів (2016)
Мітічкіна О. О. - Професійне самовизначення особистості у сучасному глобальному світоустрої, Аксенченко К. Б., Шаповалов А. А. (2016)
Постовойтенко К. І. - Основні підходи до дослідження суб’єктивного благополуччя (2016)
Савчук О. А. - Основні психологічні теорії особистісного і професійного самовизначення (на прикладі фахівців соціальної сфери) (2016)
Сиротовський Д. М. - Історична перспектива та сучасні напрями дослідження соціальної мотивації (2016)
Смирнова О. О. - Структурно-функціональний аналіз адаптації студентів до навчання у полікультурному освітньому просторі вищого навчального закладу (2016)
Спицька Л. В. - Особливості перебігу посттравматичного стресового розладу у осіб зрілого віку (2016)
Ткаченко О. В. - Патогенетичні та психокінетичні особливості психічних проявів у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2016)
Уханова А. И. - Модерация родительским участием влияния стрессовых событий на параметры психического здоровья подростков (2016)
Черных Л. А. - Особенности адаптации к социуму слабослышащих детей дошкольного возраста (2016)
Чуловський В. Е. - Структура ціннісних орієнтацій особистості в юнацькому віці та їх вплив на формування соціальної компетентності (2016)
Варіна Г. Б. - Комунікативна компетентність як інтегративна складова професійної стійкості майбутнього психолога (2016)
Сітцева М. В. - Психологічні аспекти впливу мультиплікаційних образів на моральний розвиток дітей молодшого шкільного віку (2016)
Вихідні дані (2016)
Мельник О. Я. - Алкенілімідазоли: методи синтезу та хімічні властивості, Чорноус В. О., Грозав А. М., Вовк М. В. (2017)
Яковенко І. Н. - Cинтез та вивчення вазоактивних властивостей нових 4-функціоналізованих 1,3-оксазолів, які містять у положенні 5 залишок N-метил-D-глюкаміну, Абдурахманова Е. Р., Головченко О. В., Жирнов В. В., Броварець В. С. (2017)
Lebed P. S. - Synthesis and some transformations of 5-isoxazolylsulfonyl chlorides, Tolmachov A. O., Zubchuk Yu. O., Boyko O. M., Vovk M. V. (2017)
Одинцова В. М. - Синтез, фізико-хімічні властивості, антимікробна та протигрибкова активність іліденпохідних 2-|(5-(адамантан-1-іл)-4-метил-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо|ацетогідразидів (2017)
Салієва Л. М. - Синтез, протигрибкова та антибактеріальна активність N1-заміщених N2-(4,5-дигідро-1,3-тіазол-2-іл)гліцинамідів, Грозав А. М., Яковичук Н. Д., Сливка Н. Ю., Вовк М. В. (2017)
До ювілею О. М. Пінчука (2017)
Правила оформлення статей (2014)
Баб’юк Д. П. - Ab initio розрахунок параметрів перехідних станів для системи Н2Сl, Корховіц Я. (2014)
Борук С. Д. - Вплив вібраційної обробки на фізико-хімічні властивості вугільного суспензійного палива, Запотічна Н. М., Приймак О. Д., Макаров А. С. (2014)
Борук С. Д. - Оптичне та рентгеноструктурне дослідження високодисперсних систем на основі телуриду кадмію створених шляхом електрохімічної диспергації, Дремлюженко К. С., Юрійчук І. М., Кладько В. П., Гудименко О. Й., Капуш О. А., Цалий В. З. (2014)
Братенко М. К. - Синтез 4-дифторометил-1H-піразол-3-карбонових кислот, Барус М. М., Бездудний А. В., Вовк М. В. (2014)
Букачук О. М. - Синтез і властивості нових онієвих похідних ізоксазолу, Баранова Л. Я. (2014)
Чобан А. Ф. - Окиснення диметилсульфоксиду лужними солями Гідроген пероксиду, Коваль М. І., Лявинець О. С. (2014)
Побережна І. В. - Сульфідування поверхні напівпровідників у надосновних середовищах, Дійчук В. В. (2014)
Дремлюженко С. Г. - Одержання однорідних кристалів Hg3In2Te6 та їх фізико-хімічні властивості, Захарук З. І., Раренко І. М., Склярчук В. М., Цалий В. З., Копач О. В., Ziółkowska D., Shyichuk A. (2014)
Єфтеньєва Р. І. - Антиоксидантні властивості похідних 3,4-дигідропіримідин-2(1Н)-ону, Лявинець О. С., Малецька С. П. (2014)
Гречанюк В. Г. - Вплив швидкості руху середовища на корозійну стійкість конденсованих композиційних матеріалів Cu-Al, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсації у воді, Чорновол В. О. (2014)
Іваніцька В. Г. - Формування полірованої поверхні CdTe та ZnхCd1-хTe розчинами KIO3 – KI – цитратна кислота, Дійчук Х. І. (2014)
Щербак Л. П. - Дефекти структури в кристалах Cd(Zn)Te, вирощених із розплаву, Захарук З. І., Копач О. В., Фочук П. М. (2014)
Стратійчук А. О. - Дослідження сорбції наночастинок CdTe на поверхні диоктаедричного смектиту, Вигнан Н. М., Кобітович О. М., Халавка Ю. Б. (2014)
Фочук П. М. - Вакансія кадмію як донорний точковий дефект у CdTe, Никонюк Є. С., Панчук О. Е., Солодін С. В. (2014)
Кобаса І. М. - Фотокаталітичне окиснення йодид іонів в присутності діоксиду титану, сенсибілізованого поліметиновими барвниками, Одосій Л. І., Гусяк Н. Б. (2014)
Кобаса І. М. - Гідроксилапатити лужноземельних елементів як перспективні електродно-активні речовини, Білокопита Г. М., Дійчук В. В. (2014)
Канак А. І. - Диференційно-термічний аналіз сплавів системи CdTe - Al (х(Al) = 2÷6 мол. %), Копач О. В., Фочук П. М. (2014)
Кобітович О. М. - Історичні аспекти відкриття спеціальності "Колоїдна хімія та нанохімія" в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Халавка Ю. Б. (2014)
Правила оформлення статей (2014)
Андрійчук Ю. М. - Вплив природи іона металу на антиоксидантну здатність металоорганічних комплексів на основі тіосемікарбазонів ароматичних альдегідів і стрептоциду, Лявинець О. С., Дука В. В. (2014)
Борук С. Д. - Вплив природи дисперсійного середовища на інтенсивність міжчастинкової взаємодії у концентрованих дисперсних системах синтетичного алмазного порошку (2014)
Борук С. Д. - Напрями зменшення антропогенного навантаження на довкілля під час травлення металевих конструкцій, Водянка В. Р., Тевтуль Я. Ю., Вінклер І. А. (2014)
Чобан А. Ф. - Вплив диполярних негідроксильних розчинників на окиснення диметилсульфоксиду гідроген пероксидом за наявності Літій гідроксиду, Гривул І. І., Филипів М. В., Лявинець О. С. (2014)
Федорчук A. - Кристалографічні особливості розчинення та розподілу атомів Індію в монокристалах на основі CdTe чи Cd1-xZnxTe, Фочук П., Щербак Л. (2014)
Федоров А. О. - Дослідження комплексоутворення Мо(VI) органічними лігандами кінетичним методом, Борук С. Д., Буркут В. І. (2014)
Грігель В. А. - Залежність сенсорних властивостей наночастинок срібла від їхньої форми, Гончарук Д. О., Буркут В. І., Тинкевич О. О., Халавка Ю. Б. (2014)
Грозав А. М. - Синтез, протимікробна та протигрибкова активність (1,3-тіазол-2-іл)гідразонів 4-хлоро-1н-імідазол-5-карбальдегідів (2014)
Гусяк Н. Б. - Гетероструктури TiO2 з поліметиновими барвниками: спектральні й електрохімічні характеристики та фотокаталітична активність в реакції окиснення Калій йодиду (2014)
Клевчук О. Г. - Регулювання властивостями ультрадисперсних систем аеросилу, тальку та карбону, Мережко Н. В., Борук С. Д. (2014)
Кобаса І. М. - Фотокаталіз нанокомпозитами Bi2S3/CdS реакції окиснення йодид іонів, Одосій Л. І. (2014)
Никонюк Є. С. - Асоціативна дифузія домішки срібла в p-CdTe при низьких температурах, Фочук П. М., Захарук З. І., Ковалець М. О., Панчук О. Е. (2014)
Панасенко Н. В. - Синтез 2-(піразол-4-іл)-2,3-дигідро-4н-1,3-бензотіазин-4-онів, Братенко М. К., Вовк М. В. (2014)
Тевтуль Я. Ю. - "Зелена" електрохімія – можливості і перспективи (2014)
Воробець М. М. - Вплив компонентів розчину для фінішної хімічної обробки на величину електродного потенціалу Si-пластин (2014)
Чорноус В. О. - Синтез і протимікробна активність нових 3-(імідазол-5-іл)-1-арил-2-пропен-1-онів і отриманих на їх основі 1н-піразолінів, Мельник О. Я., Куцик Р. В., Вовк М. В. (2014)
Кобаса І. М. - Зв’язок між фотокаталітичними, каталітичними, магнітними і електричними властивостями системи TiO2-WO3, Цимбалюк В. В., Панімарчук О. І. (2014)
Коров’янко О. О. - Виявлення впливу термодинамічних умов відпалу на дислокаційну структуру кристалів CdTe селективним травленням, Наконечний І. Й., Щербак Л. П., Фочук П. М. (2014)
Світовий В. М. - Дослідження вмісту важких металів у чорноземі опідзоленому та пшениці озимій методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою (ICP-AES), Жиляк І. Д. (2014)
Александрова О. В. - Анализ энергии Гиббса при образовании реальных зародышей кристаллов из расплавов (2014)
Содержание (2017)
Батушкін В. В. - Відновлення показників вегетативної рівноваги та гармонізація функції церебральних і підкоркових структур шляхом модуляції системи ГАМК у хворих з артеріальною гіпертензією, Лаврінчук І. О. (2017)
Nechytailo Yu. M. - Arterial hypertension and pulse pressure in school-age children, Kovtyuk N. I., Nechytailo D. Yu. (2017)
Міхєєва Т. М. - Особливості мікроциркуляції у школярів із хронічною гастродуоденальною патологією, що поєднана з артеріальною гіпертензією, Нечитайло Д. Ю. (2017)
Сміян О. І. - Динаміка вмісту деяких мінералів у підлітків із патологією серцево-судинної системи на тлі хронічного тонзиліту, Мозгова Ю. А., Попов С. В., Горбась В. А., Сміянов В. А., Висоцький І. Ю., Долгова Н. О., Колеснікова М. В. (2017)
Слаба О. М. - Оцінювання впливу стадії фіброзу печінки на клінічний перебіг захворювань пародонта у хворих із хронічним гепатитом С, Мінько Л. Ю., Січкоріз Х. А., Кіселик І. О. (2017)
Повшенюк А. В. - Показники доплерографічного дослідження гемодинаміки arteria profunda linguae у хворих із поєднаною патологією слизової оболонки порожнини рота та ревматоїдним артритом, Комнацький Б. Ю., Кулигіна В. М., Беляєв Е. В. (2017)
Романова Ю. Г. - Результати клінічної апробації нового локального методу лікування в комплексній терапії запальних захворювань пародонта, Кравченко Л. С., Герасимова І. В., Давіденко О. М., Коваль С. М. (2017)
Doroshenko O. M. - Prediction of biomechanical complications in patients with implant supported fixed dental prostheses in different terms of functional loading, Sirenko O. F. (2017)
Никоненко А. О. - Тактика діагностики та лікування пацієнтів із двобічним ураженням надниркових залоз, що супроводжується синдромом первинного гіперальдостеронізму, Зубрик І. В., Подлужний О. О., Гайдаржі Є. І., Русанов І. В., Макаренков А. Л. (2017)
Дмитряков В. А. - Патогенетическое обоснование малоинвазивных методик в коррекции гетерохронии органов мочевыводящей системы, Свекатун В. Н., Стоян М. С., Корниенко Г. В., Полищук В. Д. (2017)
Шаповал С. Д. - Доцільність виконання операцій, що корегують деформацію стопи у хворих на цукровий діабет, Савон І. Л., Трибушний О. В., Бєлінська В. О., Максимова О. О. (2017)
Петрина В. О. - Ефективність терапії неспецифічного виразкового коліту з урахуванням способу введення лікарських засобів (2017)
Ніколаєва О. В. - Морфофункціональні характеристики ушкодження ендокринної частини підшлункової залози внаслідок дії незбалансованого харчування з надлишком поживних речовин на систему мати – плід, Ковальцова М. В., Сіренко В. А., Кучерявченко М. О., Сулхдост І. О. (2017)
Vorobii V. D. - Doppler assessment of uterine and intraovarian blood flow in patients with genital endometriosis (2017)
Гуньков С. В. - Гіперандрогенія при полікістозі яєчників, що пов’язана зі стресом, викликаним експонуванням марганцем і нікелем (2017)
Яковичук Н. Д. - Мікробіологічне обґрунтування формування та розвитку вульвовагінального кандидозу, Дейнека С. Є., Сидорчук Л. І., Сидорчук І. Й., Ротар Д. В., Попович В. Б. (2017)
Корниенко С. М. - Взаимосвязь мелатонина с качеством жизни и свойствами личности пациенток c патологией эндометрия в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде (2017)
Pustovoyt М. М. - Psychosomatic regularities of psychotic disorders of women in involution (pathogenesis, clinics, psychodynamic psychotherapy) (2017)
Горбатюк О. Г. - Оптимізація лікування вегето-судинних і психоневрологічних порушень клімактеричного синдрому, Григоренко А. П., Шатковська А. С., Біньковська А. М., Онишко В. Ю., Герич О. Х. (2017)
Пшук Н. Г. - Особливості соціального інтелекту референтних родичів пацієнтів, які хворіють на біполярний афективний розлад, Камінська А. О. (2017)
Shelestova L. P. - The state of bone and mineral metabolism in underweight pregnant women (2017)
Кресюн Н. В. - Обмін ліпідів при експериментальному цукровому діабеті та його корекція ніацин-оксіетилідендифосфонатогерманатом, Сон Г. О., Годован В. В., Годлевський Л. С. (2017)
Raznatovska O. M. - Features of endobronchial pathology among patients with chemoresistant tuberculosis of lungs depending on a case of the previous disease, Khlystun V. M. (2017)
Свіжак В. К. - Експрес-оцінювання антимікробної дії тіосемикарбазонів 2,4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-карбальдегідів і деяких їхніх похідних, Дейнека С. Є., Чорноус В. О. (2017)
Danilchenko D. M. - Diuretic activity of 2-((4-amino-5-R-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetohydrazides, Safonov А. А. (2017)
Півторак К. В. - Особливості фармакотерапії неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих із надлишковою масою тіла та ожирінням (2017)
Котюжинская С. Г. - Эндотелиальная дисфункция в патогенезе сосудистых катастроф при сердечно-сосудистых заболеваниях, Уманский Д. А. (2017)
Журба А. М. - Зміст програми соціально-психологічної корекції особистісних деструкцій при тимчасовій втраті працездатності (2015)
Козьменко О. І. - Роль природи у формуванні національного характеру канадців (2015)
Ананова І. В. - Теоретичний огляд основних підходів до вивчення почуття провини (2015)
Бабатіна С. І. - Особливості побудови та змісту життєвої стратегії особистості юнацького віку (2015)
Білик Т. М. - Особливості мислення в контексті мовленнєвого іміджу (2015)
Білоус Р. М. - Вплив часової перспективи на життєстійкість молоді, Охріменко В. О. (2015)
Бохонкова Ю. О. - Життєва ситуація як психологічний феномен: змістовна та структурна характеристика, Завацький В. Ю. (2015)
Бочелюк В. В. - Генезис поняття копінг-поведінки особистості: теоретико-методологічний аналіз (2015)
Боярин Л. В. - Деякі аспекти феномена субʼєктивного благополуччя особистості та причин його виникнення, Завацький Ю. А. (2015)
Брюховецька О. В. - Рівні розвитку толерантності до взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу – одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Вакуленко І. О. - Дефініції та компонентна структура батьківської компетентності у сім’ях, що мають дітей з особливими освітніми потребами (2015)
Ващенко І. В. - Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії, Жигаренко І. Є., Завацька Н. Є., Кравченко К. В. (2015)
Вірна Ж. П. - Емоційна зрілість психолога: тенденції і закономірності прояву в структурі професійної толерантності, Кандиба М. О. (2015)
Волченко Л. П. - Про деякі результати емпіричного дослідження соціальних уявлень старших школярів (2015)
Гарькавець С. О. - Студентська молодь та соціально-психологічні впливи у контексті інсталляції вимог трансформаційного суспільства (2015)
Гошовська Д. Т. - Психологічна реінтеграція особистості в умовах глобальних трансформацій: засадничі положення, Гошовський Я. О. (2015)
Грицюк І. М. - Особливості мотивації молодших школярів, які мають проблеми з поводження (2015)
Донець О. І. - Особливості сприйняття власного тіла у жінок в юнацькому віці (2015)
Дріга Т. Г. - Контент-аналіз поняття "Асертивність" (2015)
Дубовик М. О. - Батьківські стилі виховання та сексуальна поведінка осіб з розладами аутистичного спектра (2015)
Завацька Н. Є. - Соціально-психологічні чинники деструктивних особистісних проявів в системі політичного мислення, Донець О. І., Журба А. М. (2015)
Завацька Н. Є. - Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах, Сербін Ю. В. (2015)
Ковалёва М. В. - Взаимосвязь временных децентраций с психологическими защитными механизмами (2015)
Кононенко О. І. - Диференціація видів перфекціонізму особистості (2015)
Крайлюк А. І. - Вибір шлюбного партнера: теоретичні аспекти (2015)
Кушнир Е. А. - Изучение особенностей женщин с осложнениями протекания беременности (2015)
Лемещенко О. Р. - Аналіз наукових підходів до вивчення феномену "батьківство” (2015)
Літвінова О. В. - Проблема соціально-психологічної адаптації особистості в ситуації зміни соціального середовища (2015)
Літвінова О. В. - Емпіричне дослідження психологічних особливостей емоційної сфери дитини з аутизмом, Коробова А. О. (2015)
Магдисюк Л. І. - Розробка та апробація авторської методики дослідження психологічної готовності до виходу на пенсію (2015)
Мазяр О. В. - Особистісна проблематика учасників валютних торгів (2015)
Макогончук Є. С. - Психологічні особливості гандикапізму депривованих дітей (2015)
Михайлишин У. Б. - Вплив групових цінностей на становлення соціальної зрілості студентства (2015)
Мітічкіна О. О. - Проблема суб’єктивного контролю особистості у сучасній психології управління персоналом, Кочубєй І. В. (2015)
Мотрук Т. О. - Дослідження особливостей емоційних станів ігрозалежних юнаків (2015)
Нежинська О. О. - Особливості "Я-образу" керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Никоненко Л. В. - Роль медіа в становленні політико-правової свідомості особистості (2015)
Овсянников М. В. - Методологические подходы к исследованиям аддиктивных расстройств у больных шизофренией (2015)
Пастух Л. В. - Аналіз ефективності психологічної програми розвитку сензитивності особистості практичних психологів системи освіти (2015)
Підбуцька Н. В. - Психологічні предиктори академічних досягнень майбутніх інженерів (2015)
Пілецька Л. С. - Психологічні особливості самореалізації особистості в умовах шлюбу (2015)
Ружицька М. С. - Почуття когерентності як складова концепції салютогенезу (2015)
Савченко О. В. - Система знань про рефлексію як елемент рефлексивної компетентності особистості (2015)
Сахно С. В. - Особливості рефлексії засуджених жінок в умовах позбавлення волі (2015)
Сіпко Л. О. - Огляд соціально-психологічних проблем вимушених переселенців в сучасній Україні (2015)
Сірко Р. І. - Деякі аспекти підготовки психологів у вищих навчальних закладах до практичної діяльності в системі ДСНС України (2015)
Тавровецька Н. І. - Теоретико-методологічний аналіз дефініції "життєва позиція" особистості (2015)
Терещенко А. М. - Психологічні особливості оптимізму у фахівців соціономічних професій (2015)
Ткаченко Н. В. - Специфіка психологічної роботи з педагогічно занедбаними дітьми молодшого шкільного віку (2015)
Фінів О. Я. - Феномен особистісної безпеки та його кореляція із психозахистом (2015)
Харченко В. Є. - Екстремальна ситуація як психологічна проблема: теоретичні та прикладні аспекти (2015)
Шамлян К. М. - Проблема волі як проблема самосуб’єктних відносин (2015)
Шебанова В. І. - Методика спрямованого ретроспективного аналізу на тему "мої відносини з їжею" (МТРА-їжа) (2015)
Спицька Л. В. - Особистісні деструкції неповнолітніх як чинник делінквентної поведінки (2015)
Богучарова О. І. - Практика психологічного супроводження здоров’я як посилення суб’єктності особистості (2015)
Дубчак О. Б. - Розвиток психологічної компетентності учителів у процесі підвищення кваліфікації (2015)
Zavatsky V. Yu. - Сriteria for an evaluating the process effectiveness of the social adaptation in the period of post-traumatic stress (2015)
Лучків В. З. - Онтогенетична динаміка асертивності в юнацькому віці (2015)
Свинаренко Ю. В. - Особливості нарцисичної регуляції особистості дівчат з різним типом прихильності до партнера (2015)
Федан О. В. - Особливості автентичності практичного психолога:теоретичний аналіз (2015)
Гришина Т. А. - Особистісні прояви екосвідомості та етапи формування екологічної спрямованості у контексті особистісних станів і властивостей особистості (2015)
Вихідні дані (2015)
Правила оформлення статей (2013)
Андрійчук Ю. М. - Вплив природи ліганда на антиоксидантну здатність металоорганічних комплексів на основі тіосемікарбазонів ароматичних альдегідів і стрептоциду, Лявинець О. С., Мерендел Д. Ю. (2013)
Баб’юк Д. П. - Нітратне забруднення колодязної води в Сокирянському районі, Бендерська О. М., Баб’юк О. Я., Тураш М. М. (2013)
Борук С. Д. - Вплив природи дисперсійного середовища на інтенсивність процесів міжчастинкової взаємодії (2013)
Букачук О. М. - Синтез і біологічна активність фосфонієвих та амонієвих похідних карбонових кислот, Баранова Л. Я. (2013)
Чобан А. Ф. - Проблеми нормування антропогенного навантаження на природні водойми на прикладі очисних споруд м. Хотина та вод р. Дністер, Брояк І. В. (2013)
Фочук П. М. - Аномальний хід електропровідності кристалів на основі CdTe в ході тривалого ізотермічного відпалу, Наконечний І. Й., Ліньова Б. О., Панчук О. Е. (2013)
Гусяк Н. Б. - Вплив природи поліметинового барвника на фотокаталітичні властивості гетероструктур на основі діоксиду титану в реакції окиснення Калій йодиду, Кобаса І. М., Стефан Курек (2013)
Іваніцька В. Г. - Хімічна взаємодія CdTe різної кристалографічної орієнтації з розчинами І2–НІ, Комінко Г. М. (2013)
Канак А. І. - Дослідження методом диференційно-термічного аналізу впливу тиску пари Cd на параметри топлення та кристалізації CdTe, Копач О. В., Левчук Є. В., Фочук П. М. (2013)
Капуш О. А. - Вплив природи дисперсійного середовища на закономірності формування мікро- та нанокристалів CdTe/ТГК у колоїдних розчинах, Борук С. Д., Томашик В. М., Тріщук Л. І., Томашик З. Ф. (2013)
Кобаса І. М. - Сенсибілізація перхлоратом 2 - |5-(1,3-дифеніл-1,3-дигідро-2(н)-бензимідазол-2-іліден)пента-1,3-дієніл|-1,3 - дифеніл-3(н)-бензмідазолію-1 діоксиду титана, Гусяк Н. Б., Одосій Л. І. (2013)
Коров’янко О. - Особливості інкапсуляції гідрофобних нанокристалів золота та Плюмбум сульфіду у наносфери силіцій оксиду методом реверсної мікроемульсії, Ситник М., Кушнір В., Ярема М. (2013)
Томашик З. Ф. - Оптимізація складів травильних композицій Н2О2–HBr–оксалатна кислота для формування полірованої поверхні кристалів нелегованого та легованого ZnSe, Кравцова А. С., Стратійчук І. Б., Томашик В. М., Галкін С. Н. (2013)
Лявинець О. С. - Вплив розчинників на гетерогенно-каталітичний розклад пероксиду бензоїлу за наявності Хром (III) оксиду, Чобан А. Ф., Марко Т. Б. (2013)
Міщенчук В. В. - Математичне моделювання нерівноважної поведінки електрохімічних систем з електровідновленням аніонів 1-го типу, Нечипорук В. В., Ткачук М. М., Дійчук В. В., Костюк Л. С. (2013)
Мотовиліна Я. М. - Колінеарна квантова динаміка трьохатомних систем за участю атомів Гідрогену, Хлору та Фтору, Баб’юк Д. П. (2013)
Свириденко В. Г. - Комплексоутворення Феруму з лимонною кислотою при аналізі біологічних об'єктів, Хаданович А. В., Суховєєв В. В. (2013)
Світовий В. М. - Порівняльна характеристика методів очищення гумусових речовин (2013)
Симчак Р. В. - Тетрафлуороборат 4-(фенілазо)фенілдіазонію в реакції тіоціанатоарилювання ненасичених сполук, Барановський В. С., Тулайдан Г. М., Грищук Б. Д. (2013)
Тащук К. Г. - Синтез і бактерицидна активність тіосемікарбазонів піразол-4-карбальдегідів, Братенко М. К., Чорноус В. О. (2013)
Ткач В. В. - Математичний опис анодного переокиснення провідних полімерів гетероциклічних сполук у сильнокислому середовищі в гальваностатичному режимі, Ал. М. да Роша (2013)
Гвоздієвський Є. Є. - Хімічне полірування CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe І Cd1-xHgxTe водними розчинами HNO3–HI–тартратна кислота, Денисюк Р. О., Томашик В. М., Томашик З. Ф., Гриців В. І. (2013)
Волощук А. Г. - Природні мінеральні сорбенти в харчових технологіях, Кобаса І. М., Богданюк М. П., Петрова Г. П. (2013)
Гловин Н. М. - Адсорбційне вилучення іонів цинку з води за допомогою природних глинистих мінералів (2013)
Лукашова Н. І. - Визначний український учений-хімік і талановитий педагог (до 100-річчя А. В. Домбровського), Лукашов С. М. (2013)
Правила оформлення статей (2015)
Грозав А. М. - Використання реакції купрокаталітичного циклоприєднання для отримання 4-заміщених 1-(імідазол-5-ілметил)-1,2,3-триазолів (2015)
Панасенко Н. В. - Синтез 4-піразолілбензо(f)хінолін-1-карбонових кислот та їх похідних (2015)
Братенко М. К. - Синтез і протимікробна дія нових 4-піразоловмісних 1,4-дигідропіридин-3,5-дикарбоксилатів і 3,4-дигідропіримідин-5-карбоксилатів, Барус М. М., Ротар Д. В., Вовк М. В. (2015)
Мельник О. Я. - Синтез, протимікробна та протигрибкова активність 4-(4-хлоро-5-імідазоліл)заміщених 2-аміно-4Н-хромен-3-карбонітрилів, Чорноус В. О., Яковичук Н. Д., Вовк М. В. (2015)
Борук С. Д. - Визначення седиментаційної стійкості концентрованих вугільних систем на органічних дисперсійних середовищах, Запотічна Н. М., Супильник Н. О., Макаров А. С. (2015)
Капуш О. А. - Вплив природи дисперсійного середовища на закономірності формування нанокристалів CdTe/ТГК у колоїдних розчинах і полімерних плівках, Борук С. Д., Томашик В. М., Тріщук Л. І., Томашик З. Ф., Будзуляк С. І., Демчина Л. А., Єрмаков В. М. (2015)
Кравченко М. Ф. - Порівняльний аналіз реологічних характеристик дисперсних систем на основі какао та керобу, Романовська О. Л., Борук С. Д. (2015)
Чобан А. Ф. - Окиснення диметилсульфоксиду пероксидом бензоїлу за наявності літій гідроксиду, Князєва О. В., Лявинець О. С. (2015)
Хаданович А. В. - Комплексообразование двухвалентных катионов с неорганическими лигандами в почвах, Суховеев В. В. (2015)
Купчик О. Ю. - Визначення бензойної та сорбінової кислот методом міцелярної тонкошарової хроматографії (2015)
Боднарук О. О. - Особливості синтезу та вирощування кристалів твердого розчину MnxHg1-xTe, Горбатюк І. М., Дремлюженко С. Г., Копач О. В., Раренко І. М., Юрійчук І. М., Галочкін О. В. (2015)
Шевченко В. С. - Оксидування поверхні Zn0,1Cd0,9Te, Іваніцька В. Г. (2015)
Скрипська О. В. - Синтез і антимікробна активність онієвих похідних 5-(4-бромацетилфеніл) фурфуролу, Єленіч О. В., Бліндер О. В., Литвин Р. З., Горак Ю. І., Обушак М. Д., Ягодинець П. І. (2015)
Копач О. В. - Динаміка структури розплавів на основі кадмій телуриду, Щербак Л. П., Фочук П. М. (2015)
Тинкевич О. О. - Визначення положень енергетичних рівнів дефектних станів в забороненій зоні НК CdTe методом ЦВА, Мурин Ю. С., Копач О. В., Коров’янко О. О., Халавка Ю. Б. (2015)
Тинкевич О. О. - Порівняння оптичних та фотокаталітичних властивостей нанокристалів кадмій телуриду, синтезованих за різними методиками, Дарійчук С., Дячук Н. П, Окрепка Г. М., Халавка Ю. Б. (2015)
Єфтеньєва Р. І. - Вплив деяких похідних 3,4-дигідропіримідин-2-ону на розклад гідропероксиду кумену, Кошова Я. І., Велігіна Є. В., Кушнір О. В., Вовк М. В., Лявинець О. С. (2015)
Левковець С. І. - Діаграма стану та кристалохімічні особливості структур сполук системи TlI-PbI2, Фочук П. М., Федорчук А. О., Піскач Л. В., Парасюк О. В. (2015)
Содержание (2017)
Сиволап В. В. - Показники АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів у хворих на гіпертонічну хворобу, що ускладнена ішемічним півкульним інсультом, Жеманюк С. П. (2017)
Візір-Тронова О. В. - Кардіоваскулярні аспекти та стан вегетативного балансу у хворих на гiпертонiчну хворобу, що асоційована з дисліпідемією (2017)
Kadykova O. I. - The association of interleukin-6 gene with obesity in patients with coronary artery disease (2017)
Кулаєць Н. М. - Застосування β-адреноблокаторів у лікуванні хворих зі шлуночковими порушеннями ритму серця в ранньому та віддаленому постінфарктному періоді (2017)
Ковбаснюк Ю. В. - Гіперкоагулолабільність у хворих із фібриляцією передсердь і супутнім ожирінням: шлях до геморагій чи тромбоемболій?, Нетяженко В. З., Мальчевська Т. Й., Плєнова О. М. (2017)
Drozdova I. V. - Features of vascular remodelling in the patients with arterial hypertension in a case of brain stroke (2017)
Єрмак О. С. - Терапевтична корекція анемії у хворих із хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу препаратами заліза в комбінації з кверцетином, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Ринчак П. І., Титова Г. Ю. (2017)
Єрьоменко Г. В. - Вплив ожиріння та інсулінорезистентності на перебіг бронхіальної астми (2017)
Довгань А. О. - Вплив супутнього синдрому соматопсихічної дисфункції на якість життя хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень, Константинович Т. В., Мостовой Ю. М., Довгань О. В., Діденко Д. В. (2017)
Мироненко О. В. - Перспективи використання ОФВ6 як альтернативного показника оцінювання вентиляційної функції легень, Фесенко О. В., Дмитриченко В. В., Жулай К. В. (2017)
Станіславчук Л. М. - Вплив забруднювачів атмосферного повітря на частоту стенозуючого ларинготрахеїту та рецидивуючого стенозуючого ларинготрахеїту в дітей (2017)
Lezhenko G. O. - The mathematical pathogenetic factors analysis of acute inflammatory diseases development of bronchopulmonary system among infants, Pashkova О. Ye., Shvets V. N., Kraynya H. V. (2017)
Raznatovska O. M. - Cytokine profile in children with newly diagnosed tuberculosis, Mironchuk Yu. V. (2017)
Мельник В. П. - Аналіз особливостей виявлення, діагностики та перебігу туберкульозу у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ, Хурса Т. Г., Якимова Я. О., Солонинка Г. Я. (2017)
Лашкул О. С. - Сравнительная оценка двух методов ведения периоперационного периода после лапароскопических операций на придатках матки, Луценко Н. С. (2017)
Шаповал О. С. - Особенности цитокинового типа регуляции иммунного ответа у женщин с эндометриоидными кистами яичников, Воронцова Л. Л. (2017)
Shelestova L. P. - Disorders of bone-mineral metabolism and their correction with women who have body weight deficiency at pregravid stage and during pregnancy (2017)
Півторак К. В. - Антропометричне дослідження хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (2017)
Туманский В. А. - Особенности иммуногистохимической экспрессии MUC1, MUC2, MUC5AC, Cdx-2 и их значение в гиперпластических полипах и в аденокарциноме желудка кишечного типа, Христенко Т. А. (2017)
Коновчук В. М. - Реакція волюмо- та осморегуляторної функції нирок на інфузійне навантаження у хворих із дофамін-залежною компенсацією сепсис-індукованої гіпотензії, Андрущак А. В. (2017)
Koval V. M. - Study of specific pharmacological activity of standardized composition of bee product substances for treatment of urogenital system, Tykhonov O. I., Shpychak О. S. (2017)
Bezruk V. V. - Regional monitoring of the urinary tract infections etiological spectrum pathogens in the child population in Chernivtsi region: dynamic changes, age, gender, administrative and territorial characteristics, Bezruk T. О., Babiy O. R., Sokolnyk S. O., Sheremet M. I., Maksymyuk V. V., Godovanets O. I., Godovanets O. S., Kovtun A. I. (2017)
Фаустова M. O. - Етіологічна структура, біологічні властивості домінуючих збудників периімплантатного мукозиту, Назарчук О. А., Ананьєва M. M. (2017)
Матвійків Т. І. - Оцінювання ефективності лікування генералізованого пародонтиту на основі вивчення патологічної рухомості зубів методикою періотестометрії. Клінічний зріз (2017)
Тірон О. І. - Особливості гістоархітектоніки емалі постійних молярів людини на оклюзійній поверхні коронки та в місцях переходу її бокових поверхонь на вестибулярну та оральну, Бреус В. Є., Тодорова А. В. (2017)
Сампиев А. М. - Разработка состава и технологии детских стоматологических плёнок анестезирующего и противовоспалительного действия, Беспалова А. В., Никифорова Е. Б. (2017)
Kucherenko L. I. - Theoretical study of the possibility of glycin with thiotriazoline complexes formation, Khromyleva O. V., Mazur I. A., Shishkina S. V. (2017)
Sid’ Ye. V. - The role of cytokine gene polymorphism in the development of acute myocardial infarction (2017)
Машуков А. А. - Новый взгляд на молекулярно-генетические особенности рака желудка, Киркилевский С. И. (2017)
Правила оформлення статей (2013)
Бальон Я. Г. - Хімія на службі здоров’я людини. Короткий нарис розвитку хімії лікарських речовин, Ісак О. Д., Сімуров О. В. (2013)
Борук С. Д. - Кислотно-основна рівновага у водовугільних системах на основі стічних вод, Димитрюк Т. М. (2013)
Братенко М. К. - Синтез та протимікробна активність 3-арил-4-(4,5-дифенілімідазол-2-іл)піразолів, Панасенко Н. В., Вовк М. В. (2013)
Прокопенко В. М. - Синтези та перетворення 5-N- і 5-S-заміщених похідних 1,3-оксазол-4-карбонових кислот, Броварець В. С. (2013)
Гречанюк В. Г. - Корозієстійкі композиційні матеріали на основі міді й електронно-променеве обладнання для їх створення. (2013)
Кобаса І. М. - Гетероструктури TiO2 з поліметиновими барвниками як фотокаталізатори реакції відновлення метиленового блакитного, Кондратьєва І. В., Гусяк Н. Б. (2013)
Кобітович О. М. - Вплив лігносульфонатів на реологічні характеристики гідросуспензій на основі відходів вуглезбагачення, Савіцький Д. П. (2013)
Кондратьєва І. В. - Гетероструктури TiO2 і CdS з сенсибілізаторами-барвниками класу ціанінів: темнові й фотохімічні взаємодії, Кобаса І. М., Одосій Л. І., Панімарчук О. І. (2013)
Левчук Є. В - Вплив Алюмінію на властивості кристалів CdTe, Копач О. В, Канак А. І., Фочук П. М., Панчук О. Е. (2013)
Маланич Г. П. - Хіміко-механічне полірування монокристалів PbTe та твердих розчинів Pb1-xSnxTe в травильних композиціях H2O2–HBr–етиленгліколь, Томашик З. Ф., Томашик В. М., Стратійчук І. Б., Сафрюк Н. В., Кладько В. П. (2013)
Сліпенюк О. Т. - Дослідження методом оптичної турбідиметрії флокуляційних процесів у водних суспензіях, Лявинець О. С., Сліпенюк Т. С., Кобітович О. М. (2013)
Тевтуль Я. Ю. - Деякі окисно-відновні процеси за участі олова і сполук Стануму, Борук І. І. (2013)
Цимбалюк В. В. - Адсорбція барвників на термічно модифікованих зразках базальтового туфу, Волощук А. Г., Кобаса І. М., Шпаргала Н. І. (2013)
Вержак Є. - Властивості кристалів CdTe:Br, Петращак С., Фочук П., Панчук О. (2013)
Воробець М. М. - Фотометричне визначення вмісту нітрит-іонів у харчових продуктах, Горобець І. В., Дійчук В. В., Сачко А. В. (2013)
Волощук Ю. В. - Кінетичні закономірності впливу комплексонів на процес утворення карбонатів, Михайловська Т. М., Лявинець О. С. (2013)
Вигнан Н. М. - Безвипромінювальний резонансний трансфер енергії від квантових точок Кадмій телуриду до наночастинок срібла у водному розчині, Копач О. В., Окрепка Г. М., Халавка Ю. Б. (2013)
До 100-річчя професора Андрія Володимировича Домбровського (біографічні відомості) (2013)
Правила оформлення статей (2015)
Лопушанська Олександра Іванівна (до 100-річчя з дня народження) (2015)
Мельник І. В. - Функціоналізація наночастинок магнетиту полісилоксановими шарами з аміно- та меркаптопропільними групами та їх сорбційні властивості (2015)
Стецьків А. О. - Синтез і дослідження кристалічної структури сполуки Ho6Co31-xLixSi18 (х=0.54), Павлюк В. В. (2015)
Чорноус В. О. - 5-(2-нітровініл)-4-хлоро-1H-імідазоли в реакціях приєднання та циклізації із S- та N-нуклеофілами, Мельник О. Я., Вовк М. В. (2015)
Старух Г. М. - Органо-неорганічні композити на основі Zn-Al шаруватих подвійних гідроксидів для вилучення катіонних барвників (2015)
Доскалюк Н. М. - Вплив опромінення на оптичні властивості квантових точок CdTe/CdS, упроваджених у полімерну матрицю, Халавка Ю. Б., Фочук П. М. (2015)
Тевтуль Я. Ю. - Утилізація компонентів електродів освітлювальних пристроїв (2015)
Воробець М. М. - Якісна оцінка соків для дитячого харчування органолептичним, хімічним і фізико-хімічними методами аналізу, Кобаса І. М., Фрунза І. І. (2015)
Бальон Я. Г. - Загальні принципи створення лікарських засобів. Вплив деяких елементів та основних функціональних груп на біологічну активність хімічних сполук, Сімуров О. В., Самсон О. Я., Ісак О. Д. (2015)
Кондратьєва І. В. - Оцінка якості та безпечності сухих молочних сумішей дитячого харчування, Антощук Т. О., Кобаса І. М. (2015)
Канак А. І. - Вирощування монокристалів CdTe, легованих Al, Фочук П. М. (2015)
Димитрюк Т. М. - Седиментація й агрегування частинок антрациту в аліфатичних нижчих спиртах, Савіцький Д. П., Макаров А. С. (2015)
Кліщенко Р. Є. - Електрокінетичні властивості поверхнево модифікованого антрациту, Лисенко Л. Л., Макаров А. С. (2015)
Борук С. Д. - Взаємозв’язок параметрів стану неводних висококонцентрованих вугільних суспензій, Тевтуль Я. Ю., Запотічна Н. М., Макаров А. С. (2015)
Баб’юк Д. П. - Квантово-хімічне дослідження структури та властивостей сафраніну Т, Скіп Б. В. (2015)
Борук С. Д. - Попередження забруднення поверхневих вод нафтою та продуктами її переробки, Капуш О. А., Кушнір А. І., Борук О. С. (2015)
Правила оформлення статей (2016)
Скіп Б. В. - Обробка даних циклічної вольтамперометрії методом головних компонент, як ефективний інструмент в електрохімії, Баб’юк Д. П., Кобітович О. М. (2016)
Чорноус В. О. - Синтез і протимікробна активність галогеновмісних імідазольних аналогів халконів і продуктів їх структурної модифікації, Мельник О. Я., Яковичук Н. Д., Мельник Д. О., Вовк М. В. (2016)
Філоненко С. М. - Дослідження каталітичної активності біметалевих нанокомпозитів паладію з перехідними металами в реакції відновлення 4-нітрофенолу, Халавка Ю. Б., Галаган Р. Л. (2016)
Кобаса І. М. - Сенсибілізація титан(IV) оксиду цвітер-іонним барвником у фотокаталітичному процесі окиснення йодид іонів, Кондратьєва І. В., Кропельницька Ю. В., Панімарчук О. І. (2016)
Маланич Г. П. - Напівпровідникові монокристали PbTe та твердих розчинів Pb1-xSnxTe: природа, технологія обробки та застосування (огляд) (2016)
Левковець С. І. - Фазові рівноваги у системі TlBr–TlI, Фочук П. М., Федорчук А. О., Піскач Л. В., Карачун А. В., Парасюк О. В. (2016)
Сема О. В. - Електрохімічна поведінка Hg3In2Te6-електродів у розчинах електролітів (2016)
Фочук П. М. - Особливості електрофізичних властивостей нелегованих високоомних кристалів n-CdTe, Никонюк Є. С., Захарук З. І., Раренко Г. І., Дремлюженко С. Г. (2016)
Цалий В. З. - Проміжний порядок в аморфних сплавах системи In-Te, Дремлюженко С. Г., Фочук П. М. (2016)
Чобан А. Ф. - Кінетичні закономірності алкілювання натрій нітриту в подвійному розчиннику диметилсульфоксид – толуен, Лявинець О. С. (2016)
Кушнір О. В. - Синтез 4-арил-1,6-діалкіл-3,4-дигідро-1H-піроло(3,4-d)піримідин-2,5,7-трионів та їх бактерицидна активність, Гуменна А. В., Вовк М. В. (2016)
Панасенко Н. В. - Методи одержання та cинтетичний потенціал піразолілальдімінів, Братенко М. К., Вовк М. В. (2016)
Солодін С. В. - Взаємна міграція інклюзій та дислокацій у Cd1-xZnxTe як наслідок післяростової термообробки монокристалів, Сандуляк М. А., Коров’янко О. О., Щербак Л. П., Фочук П. М. (2016)
Панасенко Н. В. - Синтез гібридних структур із піразольним, 1,2,4-оксадіазольним та тіофеновим циклами, Братенко М. К., Вовк М. В. (2016)
Каменщик А. В. - Однонуклеотидні поліморфізми RS11665469, RS724256, RS754505 гена NFATC1 та RS2229309 гена NFATC4 в дітей з двостулковим аортальним клапаном серця (2017)
Косовська Т. М. - Аномалад П’єра Робена в клінічній практиці педіатра, Чорномидз І. Б., Косовська В. О. (2017)
Строй О. А. - Корекція лактазної недостатності в дітей грудного віку з проявами алергії на харчові продукти, Сліпачук Л. В., Антошкіна А. М., Казакова Л. М. (2017)
Юсупов Ш. А. - Особенности рентгенологической семиотики при пневмонии у детей раннего возраста, Мардыева Г. М., Бахритдинов Б. Р. (2017)
Бойчук А. В. - Деякі аспекти впливу дисфункції щитоподібної залози на виникнення лейоміоми матки, Існюк Н. О. (2017)
Бойчук А. В. - Сучасні аспекти діагностики патологічних процесів шийки матки в жінок із ендокринним непліддям, Шадріна В. С., Сопель В. В., Худобяк В. О. (2017)
Громова А. М. - Состояние биоценоза влагалища беременных при антенатальной гибели плода, Дауи Мохамед Анвар , Ляховская Т. Ю., Кетова Е. Н. (2017)
Колеснік О. О. - Прогнозування ефективності лікування хворих на рак яєчників, Рибін А. І. (2017)
Корниенко С. М. - Лечение хронического эндометрита в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде (2017)
Маркін Л. Б. - Морфофункціональні особливості плаценти при переношеній вагітності, Ященко Л. М. (2017)
Нікітіна І. М. - Особливості Біоценозу та функціональної активності вагінального епітелію при місцевому лікуванні неспецифічного вагініту (2017)
Нітефор Л. В. - Клінічні особливості імуногістохімічної діагностики сарком та філоїдних пухлин грудної залози (2017)
Павловська О. М. - Особливості корекції генітоуринарного менопаузального синдрому в жінок, Павловська К. М., Лавриненко Г. Л., Краснова Ж. О. (2017)
Рожковська Н. М. - Лейкоцитарні індекси у прогнозуванні клінічних наслідків запальних процесів жіночих статевих органів, Ситник П. В., Голубенко М. Ю., Садовнича О. О. (2017)
Ткаліч В. В. - Спонтанний пневмоторакс під час вагітності. основні аспекти діагностики, тактики лікування пневмотораксу і ведення пологів, Гетьман В. Г., Соколов В. В., Мясніков Д. В., Неділя Ю. В., Галак В. І., Бабій Н. П., Ткаліч В. О., Біла В. В. (2017)
Чорненька Г. М. - Особливості екстрагенітальної соматичної патології та структурної трансформації ендометрія в жінок репродуктивного віку із первинним і вторинним непліддям, Корда І. В., Боднар Я. Я. (2017)
Makarchuk O. M. - Characteristics of reproductive potential in women with a disorder of menstrual function regularization in anamnesis taking into account body mass index, Dziombak V. B. (2017)
Подольський Вл. В. - Перекисне окислення ліпідів як прояв оксидативного стресу в організмі жінок із змінами репродуктивного здоров’я на тлі соматоформних захворювань із порушеннями вегетативного гомеостазу, Подольський В. В. (2017)
Правила оформлення статей (2016)
Блашко Н. М. - Кристалічна структура сполуки Tb3Ga1.67S7, Марчук О. В., Олексеюк І. Д., Федорчук А. О. (2016)
Борук С. Д. - Вплив гранулометричного складу дисперсної фази на фізико-хімічні характеристики висококонцентрованих вугільних суспензій, Дремлюженко К. С., Капуш О. А. (2016)
Воробець М. М. - Удосконалення методики гравіметричного визначення вмісту жиру у твердому сирі, Кобаса І. М., Головата К. Я. (2016)
Кондратьєва І. В. - Сенсибілізовані барвниками сонячні елементи на основі TiO2, Кобаса І. М., Кропельницька Ю. В. (2016)
Воробець М. М. - Ідентифікація сторонніх домішок-фальсифікаторів у пиві, Кобаса І. М., Третяк Д. І. (2016)
Замуруєва О. В. - Вплив компонентного складу на оптичні та електричні параметри кристалів Ag2In2Si(Ge)S(Se)6, Махновець Г. В., Парасюк О. В. (2016)
Іваніцька В. Г. - Хімічне полірування CdTe та його твердих розчинів травильними композиціями КІО3 – КІ – лактатна кислота, Тунь Є. І., Сняла Ю. Ю., Фочук П. М., Мар’янчук П. Д. (2016)
Коновалова С. О. - Синтез похідних N-карбамоїл-1,4-бензохінонмоноімінів, Авдєєнко А. П., Лисенко О. М. (2016)
Левковець С. І. - Взаємодія між бінарними галогенідами Талію та Меркурію, Фочук П. М., Федорчук А. О., Олексеюк І. Д., Піскач Л. В., Парасюк О. В. (2016)
Левковець С. І. - Фазові рівноваги у системі TlBr–PbBr2, Фочук П. М., Федорчук А. О., Піскач Л. В., Олексеюк І. Д., Парасюк О. В. (2016)
Левченко І. В. - Хімічне травлення поверхні InAs, InSb, GaAs та GaSb, Стратійчук І. Б., Томашик В. М., Маланич Г. П., Кравецький М. Ю., Корчовий А. А. (2016)
Лисенко Л. Л. - Інтенсифікація зневоднення глинистих дисперсій за рахунок заряджених пористих домішок, Міщук Н. О., Несмеянова Т. А. (2016)
Махновець Г. В. - Оптичні властивості кристалів системи Tl1-xGa1-xSnxSe2 (x=0,05; 0,1), Мирончук Г. Л., Парасюк О. В. (2016)
Мельничук Х. О. - Кристалічна структура сполук Dy3Co(Ni)0.5SiS7, Марчук О. В., Гулай Л. Д. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського