Ліпанова О. А. - Національна споживча політика в контексті наближення до Європейських вимог (2014)
Нікішина О. В. - Концептуальні засади державного регулювання інтегрованого зернового ринку України (2014)
Піх М. З. - Безпека споживання продуктів в моделі стратегії розвитку держави (2014)
Редькін Д. О. - Агрегована оцінка динамічних характеристик посткризового аграрного виробництва (2014)
Слатвінська М. О. - Проблеми становлення органічного сільського господарства, Немченко Г. В. (2014)
Іванченков В. С. - Інноваційна модель розвитку та фактори сповільнення інноваційної діяльності (2014)
Каламан О. Б. - Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості, Братковська О. О. (2014)
Непочатенко В. О. - Потоковий підхід дослідження інвестиційного забезпечення підприємств харчової промисловості (2014)
Славута О. Ю. - Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю підприємств з виробництва курячого м’яса (2014)
Сафонова О. Д. - Сучасний стан страхового ринку України та основні проблеми його розвитку (2014)
Титул, зміст (2014)
Куликова О. - Активні методи навчання в підготовці фахівців книгознавчого профілю (2014)
Партико З. - Акцидентна продукція та її типологія (2014)
Воронка Г. - Формування реєстру загального перекладного словника (2014)
Стамбол І. - Шлях націєтворця: від небуття до уславлення (2014)
Добровольська В. - Комунікаційний підхід до вдосконалення системи керування документацією (2014)
Коваленко С. - Бібліографічна зведена база даних дисертацій — складова інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу (2014)
Зозуля С. - Періодичні видання як результат інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек України: сучасний стан та тенденції розвитку (2014)
Бурківська Л. - Економічна тематика в українському регіональному медіапросторі, Романишин Ю. (2014)
Карпінчук Г. - Видання творів Тараса Шевченка у 1920—1960-х роках за редакцією Михайла Новицького (2014)
Свістельник І. - Особливості випуску медичних видань для галузі фізичної культури і спорту у 20—30-х роках ХХ століття (2014)
Кароєва (Соломонова) Т. - Українська лубочна книга як різновид масової літератури: книгознавчий погляд (2014)
Шумілова А. - Проблеми збереження фонду газетних видань 1917—1925 років Державного архіву друку (2014)
Дубова С. - Проблеми функціонування наукових співтовариств в умовах становлення глобального інформаційного суспільства (2014)
Маркова В. - Методологічні засади вивчення книжкової комунікації (2014)
Моісєєва Н. - Гуманістичний сенс філософії спілкування та її реалізації в комунікаційній практиці (2014)
Крайнікова Т. - Профіль українського інтернет-користувача (аналіз вторинних соціологічних досліджень) (2014)
Бабійчук Л. О. - Вплив синтетичного антиоксиданта мексидолу на форму еритроцитів у дослідах in vitro, Важнича О. М., Савельєва О. В., Мокляк Є. В. (2010)
Баскевич О. В. - Морфофункціональні зміни фільтраційного бар’єру нирок дорослих щурів у ранні терміни після впливу загальної глибокої гіпотермії (2010)
Бєлочкіна І. В. - Молекулярно-масовий розподіл пептидів в екстрактах тканин R. Ridibunda після перебування в різних температурних умовах, Семенченко О. Ю., Михайлова І. П., Тининика Л. М., Сандомирський Б. П. (2010)
Гладких Д. П - Експериментальні аутоімунні захворювання щитоподібної залози – плацдарм оцінки терапевтичного потенціалу кріоконсервованих продуктів фетоплацентарного комплексу, Гольцев А. Н. (2010)
Глодан О. Я. - Особливості структурних змін в яєчку після тимчасового утримування сім’яного канатика у трималці (2010)
Гребеник І. М. - Ультраструктурна характеристика ксенотрансплантатів рогівки за різних умов зберігання, Волков К. С. (2010)
Єрмакова Н. Ю. - Вплив екстрактів тваринного походження на загоєння холодових ран, Шиндер А. В., Рошаль О. Д., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2010)
Ларичева О. М. - Прооксидантно-антиоксидантний баланс в легенях при моделюванні короткочасної гіпомелатонінемії (2010)
Літус В. І. - Вплив мікромеркуріалізму та протекторної терапії на структуру селезінки білих щурів (2010)
Пташник Г. І. - Вплив венозної гіпоксії на сперматогенез в експерименті (2010)
Сілкіна Ю. В. - Щодо міграційних та адгезійних характеристик клітин провідної системи серця людини (2010)
Соловйова Н. В. - Морфологічні та морфометричні зміни в сім’яниках щурів за умов тривалої дії на організм відпрацьованого моторного масла, Стецук Є. В. (2010)
Степаненко О. Ю. - Клітини пуркін’є в корі мозочка та їхній взаємозв’язок з капілярами у людей юнацького віку (2010)
Стецук О. О. - Морфофункціональний стан сітківки щурів при підшкірній трансплантації кріоконсервованої плаценти на тлі асептичного ретиніту (2010)
Твердохліб І. В. - Морфометрична оцінка стану строми міокарду щурів в умовах підгострої дії сиднокарба та у його сполученні з нейролептиками, Дроздов О. Л., Демченко О. М. (2010)
Цвєткова Я. А. - Морфологічні зміни в печінці щурів при хронічної інто-ксикації пестицидом амінної сіллю 2,4-дихлорфенокси-оцтової кислоти та корекція їх комплексом антиоксидантів, Костиленко Ю. П. (2010)
Цвях О. О. - Вплив стрессу на показники прооксидантно-антиоксидантної системи шлунку щурів та їх корекція мелатоніном (2010)
Шерстюк О. А. - Стереоморфологічні особливості, що сприяють просуванню та виділенню секрету по вивідних протоках малих слинних залоз людини, Свінцицька Н. Л., Тихонова О. О., Солдатов О. К. (2010)
Біловол А. М. - Активність антиоксидантної системи у хворих на псоріатичну хворобу (2010)
Гараев З. И. - Спеціальні клінічні методи дослідження при ортопедичному лікуванні дефектів зубного ряду, ускладнених пародонтитом, Алієв В. И. (2010)
Дембицький А. В. - Показання до збереження придатних для протезування поодиноко стоячих коренів та зубів (2010)
Іщенко В. В. - Захворюваність на злоякісні новоутворення порожни-ни рота в Полтавському регіоні (2010)
Капустник В. А. - Показники клітинного та гуморального імунітету у хворих з вегетативно-сенсорною поліневропатією при вібраційній хворобі, Полякова Л. А. (2010)
Капустянська А. А. - Застосування препарату "кріоцелл – кріоекстракт плаценти" в комплексному лікуванні загострення подагричного артриту (2010)
Ковальова О. М. - Аналіз Взаємозв’язку між летальністю та матеріально-технічним забезпеченням відділень інтенсивної терапії новонароджених дитячих лікарень України (2010)
Кучерявченко В. В. - Гепатопротекція як структурний елемент інтенсивної терапії посттравматичного гепатиту (2010)
Насібуллін Б. А. - Особливості клітинного складу мазків із вмісту ротової порожнини у осіб з патологією лор-органів, Тагунова І. К. (2010)
Ніколішин А. К. - Зміни мікрофлори пародонтальних кишень в процесі комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит, Мошель Т. М., Ганчо О., Боброва Н. (2010)
Опарін А. Г. - Роль мелатоніну та гастріну у формуванні секреторно-рухо-вих розладів при гастроезофагеальної рефлюксної хвороби з урахуванням психосоматичного статусу у студентів, Опарін О. А., Шаповалова О. Э. (2010)
Орленко В. Л. - Застосування нестероїдних протизапальних засобів при лікуванні діабетичних артропатій (2010)
Потяженко М. М. - Ефективність макролідів в терапії інфекційно-залежних гострих та хронічних бронхообструктивних захворювань, Соколюк Н. Л., Шепітько К. В., Гаєвский С. О., Потяженко В. М. (2010)
Рудь В. О. - Психологічний статус підлітків з гострим гнійним лімфаденітом у доопераційному періоді, Гуржій О. В., Фисун О. Ю. (2010)
Хижняк А. А. - Вплив гострої крововтрати на баланс іонів головного моску в періопераційному періоді, Серебрякова Т. М., Ткачук О. Ю. (2010)
Шейко В. Д. - Діагностика та лікування спонтанного пневмотораксу, Дем’янюк Д. Г., Ляховський В. І., Крижановський О. А., Калюжка А. С. (2010)
Шиленко Д. Р. - Функціонально обґрунтоване протезування беззубих щелеп, Лифар П. К., Денисов О., Іванов Б. В. (2010)
Шиленко Д. Р. - Аналіз способів фіксації непрямих реставрацій, Лифар П., Косовский Р., Шиленко Р. (2010)
Шешукова О. В. - Сучасні погляди на роль імунологічного апарату періодонту в перебігу запального процесу, його характер та кінцеві наслідки, Шинкевич В. І., Кайдашев І. П. (2010)
Шейко В. Д. - Дидактичні засади викладання хірургічного розділу на передатестаційному циклі спеціалістів з медицини невідкладних станів, Панасенко С. І. (2010)
Авраменко А. О. - Виявлення гелікобактерної інфекції у хворих, які страждають нажовчнокам’яну хворобу, Короленко Р. М., Немировска Е. С. (2010)
Андруша А. Б. - Патогенетичні особливості перебігу хронічного коліту у хворих на гіпертонічну хворобу, Пасієшвілі Т. М., Паровіна Г. В. (2010)
Багрій В. М. - Ефективність лікування ерозивно-виразкових уражень шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2010)
Берегова Т. В. - Профілактика негативних наслідків тривалої гіпоацидності шлункового соку, Цирюк О. І., Кухарський В. М., Янковський Д. С. (2010)
Боброннікова Л. Р. - Вплив імунометаболічних порушень на перебіг хронічного холециститу у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2010)
Бойко Т. Й. - Хронічних запальних захворювань кишечнику (2010)
Вахненко А. В. - Інтоксикації у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу в динаміці лікування (2010)
Вірстюк Н. Г. - Ефективність комплексної терапії у хворих на стеатогепатит за наявності метаболічного синдрому і хронічного некаменевого холециститу, Сенютович Н. Р., Нейко В. Є. (2010)
Вороніна О. К. - Ультраструктурні зміни в слизовій оболонці товстого кишечника при введенні агоніста pparγ піоглітазону на тлі гіпергастринемії, Берегова Т. В., Дзержинський М. Е. (2010)
Гончарук Л. М. - Зміни інтенсивності плазмового фібринолізу та протеолізу та їх корекція при гастродуоденопатіях, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз, Федів О. І. (2010)
Гречанина Е. Я. - Эхографические характеристики больных с наследственными заболеваниями поджелудочной железы, Озерова Л. С., Здыбская Е. П., Гречанина Ю. Б., Васильева О. В. (2010)
Гуцаленко О. О. - Обтяження: поєднана патологія органів травлення та супутній дуоденогастральний рефлюкс (2010)
Дєльцова О. І. - Корекція морфо-функціонального стану печінки глутаргіном при пестицидній інтоксикації 2,4-д, Геращенко С. Б., Кулинич Г. Б. (2010)
Дворщенко К. О. - Мультипробіотику "апібакт®" на перекисне окиснення ліпідів у підшлунковій залозі щурів за умов тривалої гіпоацидності, Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2010)
Дерпак Ю. Ю. - Показники агрегації еритроцитів і тромбоцитів периферичної венозної крові у донорів крові (2010)
Дзвонковська В. В. - Ефективність лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в поєднанні з хронічним безкам'яним холециститом ліпіном, Макойда І. Я. (2010)
Ждан В. М. - Еффективність комбінації антацидів та н2-блокаторів гістаміна при лікуванні гастроезофагальної рефлюксної хвороби, Бабаніна М. Ю., Китура Е. М., Гурина Л. І., Ткаченко М. В. (2010)
Ждан В. М. - Корекція порушень гомеостазу у хворих на остеоартроз у поєднанні з метаболічним синдромом і атеросклерозом, Кайдашев І. П., Ткаченко М. В. (2010)
Журавльова Л. В. - Особливості лікування артеріальної гіпертензії на тлі виразкової хвороби з урахуванням порушень мікроциркуляції, Александрова Н. К., Хворостінка В. М, Ільченко І. А. (2010)
Зак М. Ю. - Стан слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит після ерадікації h. Рylori, дворічне спостереження. (2010)
Іваннікова О. Є. - Порушення в тромбоцитарній ланці гемостазу у вагітних з хронічним гепатитом С (2010)
Карая О. В. - Проблеми остеопорозу в клініці внутрішніх хвороб. Механізми його формування у хворих хронічним безкам’яним холециститом із супутньою гіпертонічною хворобою (2010)
Копчак Л. М. - Імуномодулюча дія мілдронату у хворих з гострим інфарктом міокарда (2010)
Котенко О. Г. - Трансплантация печени от живого родственного донора в Украине (2010)
Крючко Т. О. - Особливості перебігу гастроезофагальної рефлюксної хвороби у дитячому віці, Пєший М. М., Несіна І. М., Рум'янцева М. О. (2010)
Лавро З. Я. - Роль факторів ангіогенезу в розвитку виразкових кровотеч, Угрин О. М., Лаповець Л. Є. (2010)
Лобунец О. А. - Коррекция эндотелиальной дисфункции при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с сопутствующей нейроциркуляторной дистонией у студентов (2010)
Мандрика Л. Ю. - Функціональний стан печінки та особливості реґіонарного печінкового кровотоку у хворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу (2010)
Манько А. М. - Застосування мультипробіотика "симбітер® ацидофільний” для корекції патологічних змін в тканинах пародонта при тривалому введенні омепразолу, Непорада К. С. (2010)
Маркова О. О. - Профілактика стресіндукованих порушень функціональної активності ядер гепатоцитів (2010)
Марчук Ю. Ф. - Кореляційні особливості ліпідного спектру крові та жовчі у хворих на хронічний некаменевий холецистит та цукровий діабет 2 типу, Федів О. І. (2010)
Мигович І. І. - Частота позастравохідних проявів у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Дебрецені К. О., Ніколайчук М. В. (2010)
Михалко Я. О. - Клініко-ендоскопічні особливості уражень стравоходу при метаболічному синдромі, Братасюк А. М., Маді Ю. І., Дебрецені К. О., Мигович І. І. (2010)
Міщук В. Г. - Ефективність тівортіну аспартату при цирозах печінки токсичної етіології, Боцюрко Ю. В., Маковецька Т. І. (2010)
Мороз Л. В. - Функціональні зміни стану печінки у хворих з синдромом імунодефіциту людини, Андросова О. С., Давидюк І. О. (2010)
Муренець Н. О. - Показники клітинного імунітету у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Орловский В. Ф., Прокопішек М. В., Орловський О. В. (2010)
Настрога Т. В. - Особливості виявів дуоденальної виразки залежно від психосоматичних співвідношень і ефективність диференційованої психотропної терапії, Казаков Ю. М., Настрога В. С., Петров Є. Є., Нікітіна І. В. (2010)
Оліник О. Ю. - Вплив цукрового діабету на якість життя у хворих з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки, Федів О. І., Білоока І. О. (2010)
Опарин А. Г. - Механізми формування залізнодефіцитної анемії при гастроезофагальної рефлюксної хвороби, Опарин А. А., Лобунец О. А., Шаповалова О. Е. (2010)
Орловський В. Ф. - Ефективність імуномодулюючої терапії в комплексному лікуванні пептичної виразки дванадцятипалої кишки, асоційованої з інфекцією helicobacter pylor, Кириченко Н. М. (2010)
Осьодло Г. В. - Про стан вегетативної нервової системи у військовослужбовців із різними варіантами ГЕРХ (2010)
Рихліцька К. В. - Особливості корекції порушень мікрофлори порожнини товстої кишки у хворих на хронічну ішемічну хворобу кишечника, Руснак -Каушанська О. В., Бабина О. А. (2010)
Самогальська О. Є. - Вплив лізиноприлу на прояви портальної гіпертензії при алкогольних цирозах печінки, Лобанець Н. В. (2010)
Сірчак Є. С. - Визначення ендотеліальної дисфункції судин у хворих на цироз печінки з портальною гіпертензією та гепаторенальним синдромом ІІ типу, Футько Х. В., Русин В. І., Архій Е. Й. (2010)
Сірчак Є. С. - Дисбіотичні порушення при синдромі поздразненого товстого кишківника у хворих із патологією щитоподібної залози, Архій Е. Й., Коваль В. Ю., Москаль О. М., Брич Н. І. (2010)
Скрипник І. М. - Пантопразол як ефективний засіб профілактики ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на лейкемії, Маслова Г. С., Кудрявцев Є. Д., Гусаченко Ю. О., Філоненко І. А. (2010)
Сорочан О.В. - "Іберогаст" в лікуванні функціональних розладів травної системи (2010)
Сухомлин А. А. - Експериментальна корекція мультипробіотиком "симбітер® ацидофільний" оксидативного стресу та протеїназно-інгібіторного дисбалансу слинних залоз в умовах гіпергастринемії, Непорада К. С. (2010)
Омельченко О. Є. - Деполімеризуючий вплив гострого стресу на слизовий гель шлунка залежно від типологічних особливостей організму (2010)
Тарасенко Л. М. - Механізми розвитку ішемії слизової оболонки шлунка та її роль у патогенезі стресорних виразок шлунка, Омельченко О. Є. (2010)
Телекі Я. М. - Зміни показників фібринолітичної та протеолітичної активності у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім хронічним панкреатитом у динаміці лікування (2010)
Ткаченко Л. А. - Ураження шлунково-кишкового тракту при остеоартрозі, Катеренчук І. П., Ярмола Т. І., Пустовойт Г. Л., Єрмалінський Ф. О. (2010)
Траверсе Г. М. - Профілактика дисбіотичних порушень у дітей раннього віку на фоні антибіотикотерапії, Цвіренко С. М., Ананевич О. І., Зюзіна Л. С. (2010)
Фалалєєва Т. М. - Вплив проліновмісних пептидів pro-gly-pro та його метаболітів gly-pro та pro-gly на шлункову секрецію кислоти у щурів, Самоніна Г. Є., Берегова Т. В., Кучеренко М. І., Андрєєва Л. А. (2010)
Філіппова О. Ю. - Клінічні особливості стеатозу печінки у хворих з патологією жовчовивідних шляхів (2010)
Христич Т. М. - Показники с-реактивного білку у хворих на хронічний панкреатит, Гонцарюк Д. О., Телекі Я. М. (2010)
Хухліна О. С. - Зміни ліпідного спектру крові та жовчі у хворих на хронічний некаменевий холецистит із супровідними ішемічною хворобою серця та гіпертонічною хворобою, Горбатюк І. Б., Антонів А. А. (2010)
Цубер В. Ю. - Вплив психоемоційного стресу на концентрацію окиснювально модифікованих білків та малонового діальдегіду в ротовій рідині молодих людей (2010)
Чабан Т. В. - Клінічна ефективність біфілакт екстра® у хворих на гострі кишкові захворювання, Майстренко О. М., Герасименко О. А., Совірда О. С., Бондаренко В. М. (2010)
Чабан Т. В. - Зміни вмісту адф в еритроцитах крові за умов хронічного перебігу вірусного гепатиту B, Совірда О. С., Герасименко О. А., Майстренко О. М., Ковальська Г. Ф. (2010)
Пелішенко А.Г. - Порівняльна характеристика різних методів діагностики хелікобатеріозу на курорті Моршин, Половинко Н.Ф., Баєв І.О. (2010)
Гомза Я. Ю. - Оцінка стану структур слухового аналізатора за Короткова-тентними слуховими викликаними потенціалами при контрлатеральній стимуляції у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (2010)
Гуцаленко О. О. - Поліморбідність як міждисциплінарна проблема, Кострікова Кострікова, Ю. А., Сало Л. М., Манойло О. В., Фалько В. П. (2010)
Костюкова Н. І. - Зміни кісткової системи у хворих на множинну мієлому (2010)
Кудря І. П. - Стан цитокінового обміну в залежності від ремоделювання серця, циркадних хронотропно-інотропних, пресорних ритмів, аритмогенності міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою (2010)
Мизгіна Т. І. - Організація лікувального харчування дітей першого року життя, які мають високий ризик розвитку атопії (2010)
Пустовойт Г. Л. - Роль бактеріальної транслокації у патогенезі хронічного пієлонефриту, Кострікова Ю. А., Ярмола Т. І., Циганенко І. В., Овчаренко Л. К. (2010)
Рева О. А. - Якість життя хворих на туберкульоз при поєднанні з ВІЛ/СНІД-інфекцією, Бондаренко В. Г., Сабініна О. В. (2010)
Потяженко М. М. - Особливості лікування хворих на хронічні обструктивні зайво-рювання легень в поєднанні з артеріальною гіпертензією, Соколюк Н. Л., Шепітько К. В., Гаєвський С. А., Потяженко В. М. (2010)
Сергієнко О. В. - Особливості гліколізу в еритроцитах активних донорів крові (2010)
Слободяник Н. М. - Особливості розвитку стресіндукованих ушкоджень підшлункової залози щурів в залежності від стресотійкості, Непорада К. С. (2010)
Усенко Л. В. - Динаміка змін шкіри після проведення відкритого та ендоскопічного фейсліфтингу з використанням перфторану у пацієнтів з супутньою патологією, Макарчук О. І. (2010)
Ярошевский А. А. - Динаміка психофізіологічного статусу пацієнтів, які страж-дають на церві кальні рефлекторні міотонічні синдроми під впливом комплексної не медикаментозної терапії (2010)
Шешукова О. В. - Особливості лікування періодонтитів тимчасових зубів (2010)
Власова Е. В. - Стереоморфологічна характеристика реактивних змін люмінальної поверхні ендотелію аорти кроликів при експериментальній фтористій інтоксикациї (2010)
Гетманюк І. Б - Ультраструктурні зміни в передсердях та вушках серця при експериментальній термічній травмі, Волков К. С. (2010)
Горлачова П. М. - Експериментальна ефективність глутаргіну для корекції ушкоджень рогівки ока, Непорада К. С., Насонов П. І. (2010)
Городницька Н. І. - Вивчення протективних властивостей альгінопротеїдного антигену p. Aeruginosa 66-16 (2010)
Дмитренко А. С. - Зміни ангіоархітектоніки литкового м’язу щура після дії загальної глибокої гіпотермії, Cаган О. В., Перцович В., Жураківський В. М. (2010)
Левицький В. А. - Морфофункціональні зміни гіпофізарно-гонадної системи при експериментальному цукровому діабеті, Жураківська О. Я., Якимів Ю. М., Петрі Р. Б. (2010)
Пастернак Ю. Б. - Вплив термічної травми м’яких тканин на рівень концентрації циркулюючих імунних комплексів та його корекція 2% засобом "кротозин” (2010)
Степанчук А. П. - Особливості конфігурації внутрішньопорожнинних утворів правого шлуночка серця людини (2010)
Торяник І. І. - Структурно-функціональні особливості судин головного мозку лінійних щурів у разі модельованого ішемічного інсульту, Колесник В. В. (2010)
Ухаль О. М. - Структурно-функціональні зрушення в тканинах сечового міхура при експериментальному хронічному простатиті, Костєв Ф. І., Ухаль М. І., Ульянов В. О., Горянова Н. О. (2010)
Фрич Н. І. - Оцінка цитогенетичної активності водно-етанольних екстрактів рослин родини ericaceae за допомогою кореневої меристеми allium cepa, Ковальчук Л. Є., Телюк П. М. (2010)
Шепітько В. І. - Морфофункціональна характеристика селезінки щура в нормі, Кацай В. В., Стецук Є. В. (2010)
Шнайдер С. А. - Особливості перебігу пародонтиту у щурів з різною активністю n-ацетилтрансферази, Ульянов В. О. (2010)
Якушко О. С. - Корегуюча дія трансплантації кріоконсервованої плаценти на перебіг гострого асептичного невриту зорового нерва щурів у віддалені терміни спостереження (2010)
Петрушов А. В. - Корекція мікроциркуляції та перекисного окислення ліпідів у хворих на виразкову хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця (2010)
Селькіна А. Б. - Структурна характеристика слизової оболонки язика при експериментальному гострому асептичному стоматиті, Шепітько В. І., Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д. (2010)
Шамало С. М. - Регенерація периферійного нерва щурів за умов короткотривалого мікромеркуріалізму та фармакологічної корекції тіотриазоліном, Чайковський Ю. Б., Шпонька В. І. (2010)
Жураківський В. М. - Підходи до консервативного лікування гіперпластичних процесів матки у жінок репродуктивного віку, Дрінь Т. М. (2010)
Пікуль К. В. - Проблема сніду у дітей, Ільченко В. І., Прилуцький К., Полторапавлов В. А. (2010)
Шиленко Д. Р. - Індивідуальний підбір штифтової системи залежно від клінічної ситуації, Шиленко Р. В., Кривда М., Рогов І. (2010)
Свінцицька Н. Л. - Труднощі, що виникають при викладанні дисципліни "анатомія людини" іноземним студентам, та шляхи їх вирішення, Солдатов О. К., Солдатова І. М. (2010)
Шепітько В. І. - Використання інноваційних освітніх технологій на кафедрі гістології, цитології та ембріології, Лисаченко О. Д., Єрошенко Г. А., Пирог-Заказ-нікова А. В., Білаш С. М., Єрьоміна Н., Стецук Є. В., Гасюк Н. В. (2010)
Шепітько В. І. - Роль тестового контролю в оцінюванні рівня знань студентів за умови кредитно-модульної системи, Єрошенко Г. А., Стецук Є. В. (2010)
Масловський Сергій Юрійович (2010)
Скрипніков Микола Сергійович (2010)
Вітаємо з ювілеєм! (2016)
Бакіров В. - Ціннісний вимір цивілізаційної трансформації суспільства (2016)
Головаха Є. - Українське суспільство: шляхи трансформації (2016)
Sokuryanska L. - Perspectives of Development of Ukraine's Situation in Perception of Ukrainian and Polish Students: the Factor Determinance (2016)
Лисеенко Е. - Возможности и проблемы теоретического и эмпирического исследования ментальности (2016)
Куклин В. - Богатство и социальное развитие наций, Сиренькая А. (2016)
Ромененко C. - Жизненные планы старшеклассников Одессы (по результатам мониторингового исследования (2016)
Голиков А. - Право как форма общественного сознания: знание, практики, доверие (2016)
Зубарєв О. - Бахтін про "дійсний світ життя": від соціології життєвого світу до естетики словесної творчості (2016)
Струченков О. - Динаміка бідності в Україні в 2005-2015 роках (2016)
Артьомов П. - Суспільно-політична активність навколофутбольних субкультур: особливості сприйняття в сучасному українському суспільстві (2016)
Щербак І. - Конфігурація громадянської ідентичності східноукраїнського студентства (2016)
Lazhe O. - Formation Factors of Reproductive Practices of Young Families (2016)
Про проведення 3-го Конгресу Соціологічної асоціації України (2016)
Москаленко В. Ф. - Шестирічний досвід підготовки лікарів за кредитно-модульною системою: досягнення, проблеми, завдання, Яворовський О. Л., Остаток Л. I., Стеченко О. В. (2011)
Апихтіна О. Л. - Гетатопротекторна дія екстракту S. Coronata при свинцевій інтоксикації (експериментальне дослідження), Коцюруба А. В., Коркам Ю. П., Скибінська Т. Р. (2011)
Горчакова Н. О. - Залежність фармакологічного ефекту від навантаження наносфер со-полімером молочно- гліколевої кислоти, Макарчук С. Д., Чекмап І. С. (2011)
Цимбалюк В. І. - Відстрочена краніопластика після великолоскутної краніотомії (модифікації №5 та №6), Нахаба О. О., Гридіна Н. Я. (2011)
Черкасов Е. В. - Ультраструктура макрофагів і дендритних клітин тимуса при експериментальній опіковій хворобі у щурів (2011)
Яременко Л. М. - Функціональна активність лімфоцитів при моделюванні судинних уражень головного мозку, Грабовий О. М. (2011)
Пузанова О. Г. - Доказовий підхід як методологічна основа прийняття рішень в охороні здоров’я (2011)
Рыков С. О. - Моніторинг та клінічний аудит якості хірургічних офтальмологічних послуг у Київській міській клінічній офтальмологічній лікарні "Центр мікрохірургії ока”, Черемухіна О. М. (2011)
Антоненко А. М. - Особливості токсикодинаміки та оцінка небезпечності нового оксазолового гербіциду топрамезону, Коршун М. М. (2011)
Єфименко В. П. - Помилки в лікуванні ран щелепно-лицевої ділянки у дітей (2011)
Комісаренко Ю. І. - Особливості перебігу поєднаної ендокринної патології (2011)
Напреєнко О. К. - Комплексний підхід до лікування депресій при невротичних та соматоформних розладах, Бабич В. В., Ветров С. Д., Юнда Л. І., Поладко Г. О. (2011)
Нетяженко В. З. - Помірні когнітивні порушення: актуальність проблеми, визначення, особливості проявів при артеріальній гіпертензії, Плєнова О. М., Таранчук В. В. (2011)
Викула Т. Д. - Оцінка показників системного запалення та ліпідного обміну у хворих на ессенціальну гіпертензію у поєднанні з остеоартрозом, Бичков О. А. (2011)
Свінціцький А. С. - Алергічні реакції на цефалоспорини: особливості виникнення, перебігу, ведення хворих, Дорошенко А. М., Багрій А. П. (2011)
Свінціцький А. С. - Електрична нестабільність міокарду: вплив метаболітної терапії на тривалість та дисперсію інтервалу QT у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічною ішемією мозку, Сікорська Т. А. (2011)
Селюк М. М. - Порушення когнітивних функцій та сну у хворих на артеріальну гіпертензію, що працюють в умовах надмірного електромагнітного випромінювання надвисокої частоти, Хайтович М. В., Потаскалова В. С. (2011)
Стеценко Н. Д. - Стрес-індуковані зрушення вмісту гормонів, вітамінів та біологічно активних амінів у плазмі крові спортсменів на тлі аеробного енергозабезпечення (2011)
Теплий В. В. - Оцінка впливу ліпосакції та абдомінопластики тулуба на кількість підшкірної та вісцеральної жирової тканини методом трьохвимірного моделювання (2011)
Філоненко М. М. - Залежність рівня особистішої тривожності від типу особистішої адаптації за теорією транзактного аналізу , Головань Г. О. (2011)
Якимов А. К. - Результати застосування методу фіксації капсульного мішка в хірургії підвивиху кришталика (2011)
Марушко O. В. - Обмін магнію у дітей та роль дефіциту магнію у клінічній практиці, Гищак Т. В., Злобинець А. С. (2011)
Ткаченко М. М. - Індетерміністичні ефекти опромінення: канцерогенні аспекти проблеми, Любарець Т. Ф. (2011)
Бондур В. В. - Науково-методичні основи викладання фармакології пероральних гіпоглікемічних засобів студентам медичного факультету (2011)
Дячук Д. Д. - Досвід та перспективи розвитку безперервної професійної освіти на прикладі державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної і клінічної медицини” Державного управління справами, Ласиця Т. С. (2011)
Никуда Т. Д. - Європейський освітній курс з нефрології вперше в Україні, Мойсеєнко В. О. (2011)
Черкасов В. Г. - Наукова та культурно-просвітницька спадщина професора В.О.Беца, Бідна Л. П. (2011)
Жабоедов Г. Д. - К истории развития офтальмопластики в Украине, Петренко О. В. (2011)
Маланчук В. А. - Черепно-челюстно-лицевая травма в поэме "Илиада" Гомера, Киселева Е. Г., Рыбачук А. В. (2011)
Мельник В. В. - Медичний факультет Київського Державного Українського Університету та його роль у формуванні Інституту охорони здоров'я (За матеріалами Державного архіву міста Києва), Широбоков В. П., Яворовський О. П. (2011)
Свінціцький А. С. - Внесок школи професора А. П. Пелещука у розвиток вітчизняної терапевтичної науки, Дземан М. І. (2011)
Москаленко В. Ф. - Василь Іванович Мілько: захисник Вітчизни, учений, лікар, педагог, особистість (до 90-річчя від дня народження), Ткаченко М. М., Топчій Т. В. (2011)
Професор Бобрик І. І. (06.10.1925—14.06.2011) (2011)
Скальський В. Р. - Акустико-емісійне діагностування корозійних пошкоджень матеріалів (Огляд). Ч. 1. Виявлення електрохімічної корозії та корозійної втоми, Назарчук З. Т., Долінська І. Я., Ярема Р. Я., Селівончик Т. В. (2017)
Завалій І. Ю. - Синтез, структура та воденьсорбційні властивості субнітридів (Ti,Zr)4Ni2Nx, Вербовицький Ю. В., Березовець В. В., Штендер В. В., Печарський В. К., Лютий П. Я. (2017)
Слободян З. В. - Особливості контактної корозії алюмінію та міді у розчинах NaCl, Маглатюк Л. А., Купович Р. Б., Яцюк Р. А., Зінь Я. І. (2017)
Байрачний Б. І. - Корозійна поведінка електродних матеріалів для отримання водню, Желавський C. Г., Майзеліс А. О., Вороніна О. В. (2017)
Герцик О. М. - Вплив легування на корозійну тривкість об’ємних аморфних сплавів на основі заліза, Ковбуз М. О., Бойчишин Л. М., Переверзєва Т. Г., Решетняк О. В. (2017)
Герасименко Р. Ю. - Підвищення достовірності корозійного моніторингу маловуглецевої сталі у водогінній воді, Васильєв Г. С., Герасименко Ю. С. (2017)
Стечишин М. С. - Вплив іонного азотування сталей в тліючому розряді на структуру і властивості покривів, Мартинюк А. В., Білик Ю. М., Олександренко В. П., Стечишина Н. М. (2017)
Криштопа С. І. - Поверхневе зміцнення сталі 40Х електроіскровим легуванням, Петрина Д. Ю., Богатчук І. М., Прунько І. Б., Мельник В. М. (2017)
Студент М. М. - Фрикційна поведінка залізовуглецевих сплавів у парі із ПЕО шарами, синтезованими на сплаві Д16Т, Довгуник В. М., Посувайло В. М., Ковальчук І. В., Гвоздецький В. М. (2017)
Соколова Г. М. - Енергетичні аспекти моделювання азотування у тліючому розряді, Пастух І. М. (2017)
Сахненко М. Д. - Фізико-механічні властивості композиційних електрохімічних покривів і фольг на основі нікелю, армованих Al2O3, Ведь М. В., Овчаренко О. О. (2017)
Левицький В. Є. - Вплив полівінілхлориду на хімічну та термічну тривкість високонаповнених поліестерних композитів, Катрук Д. С., Кочубей В. В., Гуменецький Т. В., Білий Л. М., Масюк А. С. (2017)
Суберляк О. В. - Фізико-механічні властивості плівок на основі сумішей поліаміду з полівінілпіролідоном, Баран Н. М., Яцульчак Г. В. (2017)
Кіт Г. С. - Термопружний стан півпростору із закріпленою межею за тепловиділення у паралельній до неї круговій області, Андрійчук Р. М. (2017)
Антоненко Н. М. - Плоска термопружна деформація пружно зчепленої з жорсткою півплощиною багатошарової плити (2017)
Rozumek D. - Influence of notch radius on fatigue crack propagation in beam specimens of 2017A-T4 alloy, Faszynka S. (2017)
Козак Л. Ю. - Дослідження нестійкості кристалічної ґратки на дискретних моделях (2017)
Титул, Зміст (2017)
Бондарєва М. - Спадковий нотаріальний процес та спадкові нотаріальні провадження (2017)
Буяджи Г. - Трасти в Італії та Швейцарії (2017)
Гуйван П. - Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Критерії розумності строку процесу за європейською конвенцією та українські правозастосовні реалії (частина 2) (2017)
Панькевич Р. - Майнові права та інтереси держави і територіальних громад: цивільно-правові аспекти (2017)
Возняковська К. - Щодо проблем капіталізації банківських установ в умовах економіко-правових реформ в Україні (2017)
Деркач Е. - Щодо концептуальних засад кодифікації транспортного законодавства України (2017)
Подцерковний О. - Реформування порядку арешту суден за морськими вимогами (в контексті адаптації до положень Брюссельської конвенції 1952 року), Опанасенко О. (2017)
Новосельська І. - Кодифікація законодавства України із соціального забезпечення, Руше М. (2017)
Кірін Р. - Правовий режим корисних копалин місцевого значення: генеза, проблеми, перспективи (2017)
Блоха К. - Історико-правовий аналіз становлення та розвитку інституту державного управління у сфері екології (2017)
Бодак О. - Місце альтернативних джерел енергії в системі об’єктів екологічного права України (2017)
Ємець Л. - Адміністративно-правові форми управління у сфері забезпечення екологічної безпеки держави (2017)
Різак М. - Практика країн Європейського Союзу та України у сфері судочинства щодо гарантування безпеки обігу та обробки персональних даних (2017)
Сокуренко О. - Презумпція невинуватості як елемент захисту прав особи в адміністративній діяльності (2017)
Пєшков В. - Врегулювання прав віруючих, відносин між державою та релігійними організаціями та актуальність цього питання в умовах АТО (2017)
Полозенко А. - Громадський контроль в організації виборчого процесу в Україні: конституційно-правовий аналіз (2017)
Браславський Р. - Трансформація підгалузі податкового права в самостійну галузь права (2017)
Дорошенко Д. - Компаративистское исследование правового регулирования налогового принуждения (2017)
Овсянніков Є. - Внутрішня будова стадії виконання бюджету за видатками та функції її елементів (2017)
Пащенко К. - Порівняльний аналіз фінансово-правової сутності електронних грошей та криптовалют (2017)
Сіренко М. - Співвідношення податкового обліку та податкової звітності (2017)
Шинкар М. - Базельські рекомендації в контексті підвищення стабільності функціонування банківської системи як правові заходи попередження банкрутства банківських установ (2017)
Діордіца І. - Система забезпечення кібербезпеки: сутність та призначення (2017)
Кіндрат П. - Концепція оцінювання ефективності законодавства в інформаційній сфері (2017)
Міхайліна Т. - Системні якості правової реальності та місце в ній правосвідомості (2017)
Іскендеров Ф. - Дуалізм правового визначення ознак індивідуалізації покарання: компаративний аналіз (2017)
Олійник О. - Обставини, що обтяжують відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ч. 2 ст. 2391 КК України): теоретичний аспект (2017)
Турчина О. - Роль громадського впливу в запобіганні вчиненню постпенітенціарних рецидивів (2017)
Хильченко А. - Реалізація правил призначення покарання у судовій практиці (2017)
Капніст Г. - Віктимність інвестора як чинник фінансового шахрайства на первинному ринку житла: характеристика та шляхи зниження (2017)
Топорецька З. - Позапланові перевірки в кримінальному провадженні (за матеріалами судової практики 2017 року) (2017)
Іваниця А. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування вбивств через необережність (2017)
Селезньов В. - Організація роботи сучасної прокуратури України – вимоги сьогодення, Курганський О. (2017)
Самойленко Є. - Особливості правового регулювання річкового судноплавства в епоху докласичного міжнародного права (2017)
Чернадчук В. Д. - Рецензія на монографію Бліхар М. М. "Фінансово-правова природа інвестиційних відносин" (2017)
Титул, Зміст (2017)
Буяджи Г. - Специфіка трастів у Японії та Китаї (2017)
Великанова М. - Співвідношення ризику з інтересом та правовідношенням (2017)
Верес І. - Поняття та ознаки електронних грошей (2017)
Гуйван П. - Значення темпоральних чинників у практиці Європейського Суду з прав людини. Окремі практичні питання щодо чинників, які зумовлюють недотримання розумних строків розгляду справи (частина 3) (2017)
Карнаух В. - Деякі аспекти динаміки переддоговірних правовідносин (2017)
Кожевникова В. - Обмеження права чоловіка та жінки на укладення шлюбу без наміру створити сім’ю (2017)
Колосов Р. - Поняття та зміст корпоративних правовідносин: теоретико-правовий аспект (2017)
Мельник М. - Умови та підстави визнання недійсним договору про припинення аліментних зобов’язань у зв’язку з набуттям дитиною права власності на нерухоме майно (2017)
Пасайлюк І. - Особливості участі іноземців та осіб без громадянства як сторін у цивільному процесі України (2017)
Ткаченко М. - Мирова угода як складова частина переговорного процесу: матеріальні та процесуальні основи (2017)
Тур О. - Особливості охоронного правовідношення, яке виникає внаслідок делікту у сфері надання консультаційних послуг органами державної фіскальної служби (2017)
Цибань А. - Поняття та окремі види меж виконання суб’єктивного цивільного обов’язку (2017)
Бітюк П. - До питання про співвідношення добросовісності та свободи договору (2017)
Гончаренко О. - Співвідносний аналіз дерегулювання та саморегулювання господарської діяльності в Україні (2017)
Колесник Р. - Щодо порядку перегляду рішень господарського суду за нововиявленими обставинами (2017)
Кологойда О. - Дисциплінарна відповідальність аудиторів та аудиторських фірм (за матеріалами судової практики), Горяєва О. (2017)
Величко Л. - Світові тенденції експансії трудового права (2017)
Березіна Н. - Правове регулювання відносин у сфері користування мисливськими угіддями: окремі аспекти й особливості суб’єктного складу (2017)
Данилів С. - Порушення провадження в адміністративних справах щодо порушення присяги публічним службовцем (2017)
Денисюк І. - Суб’єкти екологічних адміністративних правопорушень: поняття та види (2017)
Діденко І. - Неопотизм, фаворитизм та кронізм як причини виникнення конфлікту інтересів (2017)
Капля О. - Забезпечення права на правову допомогу як принцип адміністративного судочинства України (2017)
Панова Г. - Адміністративно-правові відносини як критерій втручання адміністративного суду в розсуд субʼєкта публічної адміністрації (2017)
Пузирний В. - Принципи контролю в адміністративній діяльності органів та установ державної кримінально-виконавчої служби України, Зливко С. (2017)
Сокуренко О. - Встановлення адміністративної відповідальності за порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності (2017)
Ткаля О. - Проблеми та перспективи адміністративного впливу, що застосовується до неповнолітніх (2017)
Циганов О. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері правоохорони (2017)
Швець Ю. - Зміст конституційного права особи на охорону здоров’я (2017)
Кравчук О. - Проблеми фінансово-правового регулювання відносин у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (2017)
Петровський О. - Проблемні питання формування єдиного інформаційного простору правоохоронних органів (2017)
Безсусідня Ю. - Соціальна зумовленість криміналізації кібернетичних атак як суспільно небезпечного діяння проти національної безпеки України (2017)
Кушнір Я. - Порівняльний кримінально-правовий аналіз системи призначення покарання за сукупністю злочинів та вироків України та Франції в умовах сучасності, Смирнова А. (2017)
Пузирьов М. - Фундаментальні засади виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у Канаді: порівняльно-правовий аналіз (2017)
Хуторянський О. - Деякі особливості кримінального законодавства зарубіжних країн про відповідальність за ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані: порівняльний аналіз (2017)
Велиев Э. - Противодействие даче взятки в Азербайджанской Республике на специально-криминологическом уровне: анализ проблемы и пути усовершенствования (2017)
Задорожко Ю. - Речові докази та документи у кримінальному провадженні про кримінальні правопорушення, пов’язані з наданням медичної допомоги (2017)
Лоскутова М. - Основні критерії визначення законності відповідно до практики Європейського суду з прав людини (2017)
Бєляєва К. - Відтворюваність психологічного експерименту в досудовому розслідуванні як критерій об’єктивності його результату (2017)
Поляруш А. - Можливості деяких судових експертиз, що призначаються у процесі розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом підакцизних товарів (2017)
Шевелюк Л. - Вплив конституційно-правової реформи в Україні на адвокатуру (2017)
Важна К. - Сутність геноциду відповідно до чинного міжнародного права та міжнародно-правової практики (2017)
Майданик Р. А. - Рецензія на інавгуральну монографію (2017)
Валах Н. - Проблематика та поетика комедії Григорія Цеглинського "Торгівля жемчугами" (2014)
Кара Т. - Людмила Старицька-Черняхівська як історичний повістяр (2014)
Музичук В. - Співвідношення історичної та художньої правди у драмі Гната Хоткевича "Рогнідь" (2014)
Костенко О. - Владне тіло в художньому світі малої прози Володимира Винниченка (2014)
Золотюк Л. - Чудні та чужі персонажі в оповіданнях Володимира Винниченка (2014)
Крикун Л. - "Шлях до себе" як провокативна стратегія адаптації особистості в "дискордистському" світі (за романом Володимира Винниченка "Лепрозорій") (2014)
Матвєєва О. - Концепція "визволення праці" у романі Володимира Винниченка "Хочу!" (2014)
Левицький В. - Міський текст у літературі для дітей: особливості репрезентації Києва (2014)
Олефір В. - Український роман доби "розстріляного відродження": жанровий аспект (2014)
Іщенко В. - Сучасна рецепція творчості Валер’яна Поліщука (2014)
Костиря Б. - Духовні пошуки та емоційний світ людини у символістській ліриці Клима Поліщука (2014)
Рубан Я. - Синестезійні константи в образотворенні Б.-І. Антонича (2014)
Городнюк Н. - "Місто" В. Підмогильного як "роман культури" (2014)
Губарєва С. - "Патетична ніч" Ґео Шкурупія як нова новела розгадування таємниць (2014)
Цимбал Я. - Нове місто для "Нової генерації": урбанізм і футуристи (2014)
Жигун С. - Роман Бориса Антоненка-Давидовича "За ширмою": постколоніальне прочитання (2014)
Волощук Ю. - Модифікації історичного жанру в романній прозі Володимира Гжицького (2014)
Куцевол О. - Тема соціалістичного будівництва у творчості Юрія Шовкопляса (повість "Проєкт електрифікації") (2014)
Савела Ю. - Образ Богдана Хмельницького в українській соцреалістичній літературі 1930 - 1950-х років (2014)
Саприкіна А. - Рецепція кольору в поезії Галі Мазуренко (2014)
Гарматюк С. - Публіцистична лірика Наталі Лівицької-Холодної періоду Мистецького українського руху (1946 - 1948) (2014)
Пресіч О. - Фантастична повість Юрія Тиса "К-7" як зразок жанрових і тематичних шукань повоєнної діаспорної прози (2014)
Музика Т. - Релігійна природа творчого мислення Василя Барки: ціннісний аспект (на матеріалі роману "Спокутник і ключі землі") (2014)
Мукан А. - Модерністські засоби та прийоми психологізму в новелах Ю. Косача "Ноктюрн b-moll" та І. Костецького "Тобі належить цілий світ" (2014)
Веретюк Т. - Історичний час як домінантна категорія у збірці Ігоря Муратова "Розчахнута брама" (2014)
Ксьондзик Н. - Літературно-стильові чинники дезінтеграції соцреалізму в українській літературі (1950 - 1960) (2014)
Григорчук Ю. - Ознаки притчевості в повісті Віри Вовк "Каравела": їх авторське осмислення та художнє втілення (2014)
Ушневич С. - Модифікації та новаторство у художньому мисленні Григора Тютюнника (на матеріалі повісті "День мій суботній") (2014)
Гречаник І. - Філософська антропологія як стратегічний код української фантастики другої половини ХХ століття (на прикладі творчості Олеся Бердника) (2014)
Частакова Н. - Цілісність як знак еліти: до проблеми осягнення творчості шістдесятників у працях Івана Дзюби (2014)
Князєва В. - Архетипний образ землі у прозі Івана Чендея (2014)
Кривопишина К. - Драматичний модус художності у новелістиці Василя Захарченка (на матеріалі збірки "На відстані зойку") (2014)
Гладир Ю. - Постать Тараса Шевченка у творчості Івана Драча (2014)
Яручик В. - Україномовна література Холмщини (2014)
Левків К. - Автор як іронічний суб’єкт у "Перверзії" Юрія Андруховича (2014)
Юрчук О. - "Рекреації" - "Московіада" - "Перверзія": Блазень у пошуках ідентичності (2014)
Гутнікова Т. - Феномен постмодерністської гри (на прикладі романів Василя Кожелянка, Юрія Андруховича, Юрія Іздрика) (2014)
Кулінська Я. - Категорії часу і простору у постмодерній прозі Ю. Андруховича, О. Ірванця, В. Неборака (2014)
Сахарчук Н. - Реалізація суб’єктивно-авторського начала у постмодерних автокоментарях Ю. Андруховича та Ю. Іздрика (2014)
Кірячок М. - Сюжетно-композиційні особливості роману Юрія Іздрика "Воццек" (2014)
Букіна Н. - "Готичний" хронотоп в оповіданнях "Видіння Орфея" Г. Пагутяк і "Павло-диякон" В. Шевчука в контексті постмодерного дискурсу (2014)
Артюх А. - Моделювання образу Парижа у романі Галини Пагутяк "Біограф Леонтовича" (2014)
Бахтаров А. - Рецепція радянського минулого в романі Сергія Жадана "Anarchy in the Ukr" (2014)
Скуртул Г. - Дим Вітчизни: міграційні маркери в романі С. Жадана "Ворошиловград" (2014)
Захарчук Н. - Проблема симулякров в произведении Любко Дереша "Архе" (2014)
Галушка Н. - Проблематика і поетика роману "Ґудзик" Ірен Роздобудько (2014)
Кривопишина А. - Специфіка мелодрами "Мати все" Люко Дашвар у контексті масової літератури (2014)
Косинська Н. - Міф як спроба порятунку у повісті Марії Матіос "Москалиця" (2014)
Korycka A. - Kobieta zdradzająca i zdradzana (na podstawie feministycznej prozy Oksany Zabużko) (2014)
Шаф О. - "Синдром самозакоханості" у феміноцентричній ліриці рубежу ХХ - ХХІ ст. (на матеріалі поезії Оксани Забужко, Теодозії Зарівної, Мар’яни Савки) (2014)
Мислива В. - Біблійні алюзії у творчості Оксани Забужко (2014)
Щербаченко Т. - Соціальна марґінальність як рушій розгортання сюжету в сучасній прозі для дітей (2014)
Кушнерюк Ю. - Екзистенціальна концепція суб’єкта в українській жіночій прозі кінця ХХ - початку ХХІ століть (2014)
Ставнича О. - Модифікації персонажа у прозовому творі з елементами міфізації/міфологізації (2014)
Савицька Н. - Основні аспекти вивчення сучасної української наукової фантастики (2014)
Про авторів (2014)
Turaeva B. - Dynamic study of physiologically active substances synthesized by micromycetes included in biopreparation "Microustirgich", Zukhritdinova N., Azimova N., Karimov Kh., Tokhtakhunova A., Khamidovа Kh. (2017)
Добіна Т. Г. - Діяльність як вирішальний чинник реалізації потенціалу творчої особистості (2017)
Vergun A. - Onychomycosis with nail incarnation: complex surgical treatment (clinical analysis), Chulovskyj Ya., Shalko I., Kit Z., Moshchynska O., Lytvynchuk M., Marko O., Kultchyckyj V., Tsybukhovska V., Krasnyj M. (2017)
Виставкіна Д. О. - Методологічні проблеми української соціології кіно (2017)
Baghinyan M. - Solving imperfect information game models by applying differential transform method (2017)
Якимів Й. В. - Дослідження енергоефективних режимів експлуатації системи нафтопроводів Кременчук–Снігурівка–Одеса у реверсному напрямі транспортування нафти з альтернативних джерел постачання, Бортняк О. М. (2017)
Ліщинська В. М. - Мікроскопічна теорія надплинності М. М. Боголюбова (2017)
Мартынюк О. В. - Адаптивные возможности женщин 21–35 лет к физическим нагрузкам, Печеная В. М. (2017)
Реслер М. В. - Теоретичні аспекти інновації як економічної категорії та об’єкта бухгалтерського обліку, Ліба Н. С. (2017)
Токар Я. І. - Особливості інституціональної інфраструктури в сфері зайнятості населення, Гоблик В. В., Реслер М. В. (2017)
Чукаєва І. К. - Інституціональні особливості функціонування вуглеводневого сектора України (2017)
Савченко Д. С. - Проблемні аспекти захисту банківської таємниці в Україні та їх адаптація до європейських стандартів (2017)
Федчишин Ю. Ю. - Суб’єкт злочинів, що виявляються у перевищенні влади або службових повноважень, за законодавством зарубіжних країн (2017)
Бевзенко Л. - Социальная самоорганизация и механизмы регуляции социального поведения (2014)
Мусиездов А. - "Общий язык тротуара"?: Критика дискурса публичных пространств (2014)
Podolskaya E. - Social security: essence, threats and ways of maintenance, Nazarkina V. (2014)
Nikolayevskyy V. - Conceptualization of social security in the context of sociological knowledge (2014)
Голиков А. - Эвристические возможности социологии знания в анализе идентичностей: от топологии к типологии (2014)
Хижняк А. - Коллективная идентичность, солидарность и доверие как конструкты массовой мобилизации на Восточноевропейском пограничье (2014)
Коваліско Н. - Соціальний ліфт як чинник структурування сучасного українського суспільства (2014)
Михайлева Е. - Интегрирующая роль классических университетов в современной Украине (2014)
Борисов Р. - Учебные практики школьников Харьковщины: показатели, динамика, факторы актуализации, Шеремет И. (2014)
Шатохін А. - Соціально-професійна кар’ера випускників Уманського національного університету садівництва: досягнення на рубежі епох, Вуйченко М. (2014)
Owczarzak J. - Nongovernmental organizations as agents of HIV-prevention service provision in Ukraine, Phillips S., Filippova O. (2014)
Амбарова П. - Темпоральные стратегии поведения бизнес-сообщества: опыт качественного исследования (2014)
Малес Л. - Романтичні та неотрадиціоналістські мотиви культури в реакції на урбанізаційні процеси в українському суспільстві (2014)
Даниленко О. - Жизненный мир IT-специалистов: возможности и проблемы исследования в контексте социологии повседневности и визуальной социологии (2014)
Sociology of one town: An interview with Polish sociologist professor Jacek Kurczewski (2014)
Чаплик М. - Руйнування "кримінального суспільства" як запорука єдності України (2014)
Український виклик: соціологічні інтерпретації ("круглий стіл", проведений в рамках XVIII Міжнародної наукової конференції "Харківські соціологічні читання") (2014)
Мартынюк И. - Рецензия на книгу Л. В. Сохань Жизнетворчество как искусство. Предназначение. Жизнетворчество. Судьба, Соболева Н. (2014)
Сенчук І. - Танатологічні мотиви в оповідній системі драми Вільяма Б. Єйтса "Дейрдре" (2014)
Горлач М. - Проблема відмінності у мультикультурному просторі художніх творів Доріс Лессінг (2014)
Заїковська О. - Образ "Іншого" у збірці оповідань канадського письменника Д. Коупленда "Життя після Бога" (2014)
Шуба Ю. - Особливості авторської мовної гри в романі Ентоні Берджеса "Механічний апельсин" (2014)
Никифоров А. - Стихотворение "Больше света! Больше света!" Энтони Хекта в контексте американской поэзии холокоста (2014)
МакЛафлін О. - Націоналізм в літературній критиці американських індіанців (2014)
Олійник І. - Топос suburb у новелістиці Джона Чівера (2014)
Яремчук В. - Жанрова своєрідність "Космічної трилогії" К. С. Льюїса (2014)
Івануна Є. - Хроніка як структурний принцип "Хронік Нарнії" К. С. Льюїса (2014)
Варецька С. - "Мовчання і письмо" у творчості Герти Мюллер (2014)
Стороха Б. - Бажаний некликаний гість: Колоніальний дискурс у подорожніх записках Г. Г. Еверса "Індія та я…" (2014)
Баринова Е. - Музыка в творчестве Томаса Манна (на примере романа "Волшебная гора") (2014)
Кирилова Т. - Мотив травми в сучасній прозі німецьких письменниць (2014)
Мельник Д. - Нова мова як нове буття: мовна проблематика у збірці оповідань Інґеборґ Бахман "Синхронно" (2014)
Чертенко О. - "Летючі собаки" Марселя Баєра: ситуація мовлення (2014)
Тарасюк Я. - Еволюція французького католицького роману та творчість Ф. Моріака (2014)
Біляшевич Т. - Металепсис як прийом наративної ідентифікації у романі Альбера Камю "Чума" (2014)
Бабарика М. - Очікування як поетикальний лейтмотив у романі Жульєна Грака "До замку Арголь" (2014)
Романова О. - "Словник закоханого у Росію" Домініка Фернандеса: спроба аналізу (2014)
Кобчінська О. - До проблеми мета-наративної оповіді у прозі Тагара Бен Джеллуна: мультикультурний аспект (2014)
Собченко І. - Трансмодальність мінімалістичного письма Аготи Крістоф: від драматургічного діалогу до романної оповіді (2014)
Сквіра Н. - Другий том "Мертвих душ" Миколи Гоголя як об’єкт літературної рецепції спалення тексту (2014)
Заровна І. - Б. Варнеке про психологізацію дії в комедіях І. С. Тургєнєва як чинник визрівання "Нової драми" (2014)
Мацієвська В. - Образ Звіра як персоніфікація жаху (на матеріалі історичної прози Дмитра Мережковського) (2014)
Корнєєва Х. - Любов як форма існування Бога у ліриці Зінаїди Гіппіус (2014)
Герлянд Н. - Биография П. П. Шмидта в творческом осмыслении К. Г. Паустовского: евангельские параллели (2014)
Гогуля М. - Міський простір у прозі Данила Кіша (2014)
Сайковська О. - Трилогія про "Ніщо" Мілана Асадурова як фантастика постмодернізму (2014)
Boruszkowska I. - Ukrainska Arkadia i inferno: wizje Ukrainy (2014)
Романишин В. - Світ нової реальності Дебори Фоґель (2014)
Жулинська-Яручик О. - "Biuletyn Polsko-Ukrainski" (1932 - 1938) про Тараса Шевченка (2014)
Лукінова В. - Трансформація світу античності в трагедіях В. Шекспіра "Антоній і Клеопатра" та Г. фон Клейста "Пентесілея" на рівні центральних жіночих образів (2014)
Лиденкова О. - Флористическая символика в белорусских и английских литературных балладах (2014)
Венгринюк Х. - Маргінальне/центральне в творах Едгара По "Людина без дихання" та Олекси Стороженка "Вуси" (2014)
Колупаєва О. - Нетрадиційний метрико-ритмічний репертуар англомовного та україномовного сонета кінця ХІХ - початку ХХ століття (2014)
Дуброва О. - Міфосимволіка часопростору у ліриці Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича (2014)
Скрипник І. - Матерія як один із аспектів космогонічного міфу в текстах Б. І. Антонича та Б. Шульца (2014)
Пазняк Н. - Урбаністычная паэзія 20-х гг. ХХ стагоддзя: беларуска-украінскія паралелі (2014)
Цимбал Я. - Футуристи на кінофабриці: література і кіно в "Новій генерації" (2014)
Урбан О. - Екзистенціальні проблеми у філософській поезії Віслави Шимборської та Ліни Костенко: компаративний аспект (2014)
Хохель Д. - Міфологізація простору епітетами (на матеріалі роману Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" та книги С. Кларк "Містер Норрелл") (2014)
Філоненко О. - Ренесансна магія і літературні маги: Фауст versus Просперо (2014)
Буркут І. - Співвідношення фантастичного та реального у різдвяних оповіданнях (на матеріалі англійської, російської та української літератур) (2014)
Шавокшина Н. - Карнавал як наслідок реалізації архетипів тіні, трикстера та матері (на матеріалі російської й української постмодерністської прози) (2014)
Комісаренко К. - Проблема науково-технічного прогресу у фантастичній прозі Олеся Бердника та Аркадія і Бориса Стругацьких (2014)
Рущак О. - Художній час у системі засобів моделювання дійсності історичного роману-проекції (на основі творів Н. Королевої "1313" та М. Юрсенар "Філософський камінь") (2014)
Дроздовський Д. - Рецепція В. Шекспіра в українській еміграційній літературі: стратегії МУРу (2014)
Про авторів (2014)
Кулик Т. О. - Конституційне реформування правосуддя в Україні: перший погляд на недоліки та переваги (2017)
Мищак І. М. - Основні напрямки законопроектної роботи щодо удосконалення охорони культурної спадщини в Україні (2017)
Турчинов К. О. - Політична корупція. Причини виникнення та правові механізми її подолання (2017)
Цибка А. А. - Конституційно-правове поняття енергетичної безпеки України (2017)
Мул А. М. - Підстави звільнення від обов’язку з відшкодування шкоди, завданої внаслідок надзвичайних ситуацій (2017)
Барабаш Т. М. - Дія ухвали суду про тримання особи під домашнім арештом у кримінальному провадженні України (2017)
Щербакова Г. В. - Досудове розслідування злочинів, учинених із використанням платіжних інструментів (2017)
Островська Б. В. - Евтаназія vs права на життя: проблема прав людини (2017)
Hryshova I. Yu. - The institutional provision of the development of the consumerism in Ukraine: challenges and perspectives, Shestakovska T. L. (2017)
Ігнатенко О. П. - Адаптація вимог директив ЄС у законодавстві України щодо розвитку біоенергетичних технологій (2017)
Криштоф Н. С. - Державні механізми формування інвестиційної політики в сучасних умовах трансформації національної економіки (2017)
Matviienko R. V. - The state adjustment of the agricultural economy: theoretical aspect (2017)
Проців О. Р. - Організація рибальського господарства у Східній Галичині на початку ХХ ст.: політико-етнічний аспект (2017)
Ткач Д. І. - Політико-правовий аспект становища української національної меншини в Угорщині (2017)
Fedorkin D. V. - State adjustment of the environmental safety: foreign experience (2017)
Шаульська Г. М. - Реформи та оновлення механізмів взаємодії громадськості з органами публічної влади (2017)
Шевченко А. В. - Правові основи організації державного управління в Україні (2017)
Копиленко О. Л. - Рецензія на монографію Т. Е. Тєлькінєної "Зміни у правовому статусі станів в контексті відносин лобіювання: друга половина XIX – початок XX століття (українські губернії у складі Російської імперії)" (2017)
Корнієнко І. - Шарль Бодлер і Ежен Делакруа: становлення інтермедіальної критики (2014)
Цар Ю. - Поняття "слово" у літературознавчій концепції Олександра Потебні та його подальша трансформація (2014)
Забіяка І. - Роль поетизму в еволюції чеського та українського літературознавства (2014)
Коваленко Т. - Проблема взаємодії формалізму і соціологізму у літературознавчому доробку Бориса Якубського (2014)
Сінченко О. - Методологічна реконструкція теоретико літературних поглядів Бориса Якубського (2014)
Цимбал Я. - Функція versus емоція: трансформації жанру балади у творчості "Нової генерації" (2014)
Дуркалевич В. - "…менше теорій, менше загальностей…" (до проблеми парадигматизації франкознавчого дискурсу постколоніального типу) (2014)
Карпа Р. - Проблема автора у французькій тематичній критиці (2014)
Стріха Я. - На східному фронті без змін: вплив жанру на структурування авторепрезентації у британських мемуарах зі Східного фронту Першої світової війни (2014)
Порохняк Н. - "Оплот" Т. Драйзера як роман-сімейна хроніка (2014)
Кицак Л. - Художня природа інтриги в детективах (2014)
Гаврилюк Н. - Новітня українська поезія: критичний вимір (2014)
Михед О. - Антиутопія як один із генологічних факторів формування реаліті-роману (2014)
Бербенець Л. - Філологічний роман із постмодернізмом ("Фабулянт" Анни Бужинської) (2014)
Любецкая В. - Музыкальный лад и лад в теории словесности (2014)
Опря Е. - Персонажное течение и его специфика (2014)
Бабенко М. - Філософські модуси рефлективної лірики (2014)
Борщ С. - Стратегії й тактики дискурсу української середньовічної літератури в "Історії української літератури" Івана Франка (на прикладі пам’яток домонгольського періоду) (2014)
Лукьяненко Д. - Барокові концепти у поезії Миколи Філянського та Григорія Сковороди (2014)
Руссова В. - Барокові акценти Дмитра Кременя (2014)
Коржовська О. - Авторське самовираження і традиція у літературі києворуської доби (2014)
Герасимчук С. - Художні смисли алегоричних образів у "Слові на Вербну неділю" Кирила Турівського (2014)
Ткачук О. - Тварини у західноєвропейські християнській літературній традиції (2014)
Малинка М. - Тема семи Вселенських соборів в українському хронографі ХVІ століття (2014)
Ткачук Р. - Habent sua fata libelli. Втрачені твори митрополита Іпатія Потія (2014)
Ларін Ю. - Поетика контрасту у "Книзі о вірі єдиной" Захарії Копистенського (2014)
Мелих Б. - Проповідь Кирила Транквіліона Ставровецького на Благовіщення (2014)
Турчин О. - Тема пияцтва у творчості Данила Братковського у дискурсі барокової концепції універсалізму (2014)
Підмогильна Ю. - "Бароковий історичний роман" Григорія Грабянки та його героїні (2014)
Меркулов М. - Ідея дуалістичної будови світу у філософській поезії Григорія Сковороди (на матеріалі збірки "Сад божественних пісень") (2014)
Трофимук М. - "Краткое географическое описание Венгрии" Іринея Фальковського (2014)
Дюкова Э. - Своеобразие жанра ходжений в восточнославянских литературах и "Перегринация…" Николая Криштофа Радзивилла (Сиротки) (2014)
Гудзь Л. - Авторська молитва та її роль у поезії Бароко (на прикладі поеми Іоанна Максимовича "Богородице Дъво, радуйся") (2014)
Боронь О. - Художня своєрідність повісті Тараса Шевченка "Несчастный" (2014)
Регуш Ю. - Романтичні тенденції у розкритті теми смерті в творчості Якова Щоголева (2014)
Рогозянська Т. - Авторські інтенції та інтертекстуальність у жанрових різновидах комедій Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) (2014)
Лапій М. - Поетика гірських краєвидів прозового універсуму Івана Франка (2014)
Левченко Г. - "Прометеївський комплекс" у ліриці Лесі Українки: психобіографічні й міфологічні витоки і контексти (2014)
Баранова І. - Рецепція європейської літературної традиції Лесею Українкою: перекладацька діяльність, літературно-критичні праці, художня творчість (2014)
Салій О. - Ерос і Танатос: морально-етична проблематика гуцульського тексту Марка Черемшини (2014)
Лях Т. - Філософія Фрідріха Ніцше в новелістичному циклі Марка Черемшини "Парасочка" (2014)
Wróblewska M. - Elementy bajkowe i basniowe we wspomnieniach Piotra Karmańskiego - "Bohema ukrainska" (2014)
Цимбал Б. - Авторство Марка Вовчка (історія питання) (2014)
Єрмак В. - "У воздухах плавають ліси…" В. Стефаника: історія тексту (2014)
Єсипенко Д. - До історії створення та читацької рецепції повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" (2014)
Про авторів (2014)
Косович В. М. - Логічні засоби правозастосовної техніки (2017)
Луцький А. І. - Правова ідеологія в українській правовій думці міжвоєнних десятиліть (1920-1930-ті роки) (2017)
Бородін І. Л. - Зміст правових засобів в механізмі забезпечення прав та свобод людини і громадянина в Україні, Моісєєнко Л. М. (2017)
Луцький М. І. - Інститут повітових комісарів в ЗУНР (2017)
Андрухів О. І. - Правова політика радянської влади у сфері подолання дитячої безпритульності напередодні та в роки Другої світової війни (1920-1945 рр.) (2017)
Зварич Р. В. - Правове регулювання правосуб’єктності осіб у рабовласницькому праві доантичного періоду (2017)
Луцька Г. В. - Проблематика права інтелектуальної власності у наукових дослідженнях правничої комісії НТШ (2017)
Ілин Л. М. - Правові шляхи розв’язання польсько-українського політичного протистояння у Галичині (2017)
Книш В. В. - Теоретико-правовий аналіз законодавства України про конституційно-правову відповідальність (2017)
Федик Л. Б. - Проблема цінності права у правовій думці України (XIX – початок XX ст.) (2017)
Бутенко С. С. - Вплив інститутів громадянського суспільства на розвиток права приватної власності: проблемні питання (2017)
Полатайко І. В. - Формування правової ідеології романо-германської правової сім’ї в Античну добу та у період Середньовіччя (2017)
Середюк В. Ю. - Правовий зміст "українського питання" під час загальноєвропейської революції 1848-1849 рр. (2017)
Давидов Д. О. - Різноманіття значень категорії "правовий режим" (2017)
Gurkova A. - The law-making process in local governments (2017)
Стечишин А. В. - Кость Левицький – творець національного інституту жандармерії ЗУНР (2017)
Короєд С. О. - Інститут спрощеного позовного провадження за проектом нової редакції Кодексу адміністративного судочинства України (2017)
Волощук О. Т. - Агресія Росії проти України: міжнародно-правові наслідки (2017)
Бойчук І. М. - Правове регулювання засобів масової інформації в Україні, Копистинська І. М. (2017)
Кармаза О. О. - Поняття та зміст цивілістичного юридичного процесу (2017)
Кушерець Д. В. - Цивільно-правова охорона та захист майнових прав у сфері договірного права України (2017)
Зозуляк О. І. - Система непідприємницьких юридичних осіб: теоретико-правовий аналіз (2017)
Бабецька І. Я. - Співвідношення "інтерес" та "право особи" як категорії цивільного права (2017)
Турчак І. О. - Договірні відносини у медіації (2017)
Грицкевич С. Г. - Модернізація цивільного ризику на прикладі зміни вектору розвитку світової фінансової системи (2017)
Фомінова А. О. - Проблема галузевої належності інституту дисциплінарної відповідальності державних службовців за законодавством України (2017)
Шулятицький С. І. - Правові аспекти реформування статусу юридичних клінік у сфері надання безоплатної правової допомоги в Україні (2017)
Йосипенко С. Т. - Перспективи інституціоналізації сімейної медіації у приватно-правових відносинах (2017)
Ревуцька І. Е. - Підстави створення сім’ї за сімейним законодавством України: спірні питання (2017)
Басиста І. В. - Окремі аспекти діяльності підрозділів кіберполіції щодо виявлення кримінальних правопорушень (2017)
Острогляд О. В. - Ефективність реалізації кримінально-правової політики: вплив окремих факторів (2017)
Шведова Г. Л. - Актуальні питання запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів в Україні (2017)
Огерук І. С. - Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Республіки Білорусь у сфері протидії корупції (2017)
Благодир С. М. - Закриття кримінального провадження під час досудового слідства у зв’язку з відмовою потерпілого від обвинувачення, Благодир В. С. (2017)
Гулкевич В. Д. - Формування системи кримінально-правової охорони культурної спадщини у церковній державі у ХІХ столітті (2017)
Ліховіцький Я. О. - Про деякі змістовні аспекти принципів кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів та установ виконання покарань України (2017)
Желік М. Б. - Овідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (2017)
Ломотько Д. В. - Напрямки підвищення рівня сервісу в умовах транспортно-пересадочних вузлів швидкісних залізничних магістралей, Листопад М. С. (2017)
Шелехань Г. І. - Удосконалення процесу взаємодії сортувальної та припортової станцій при обслуговуванні експортних вагонопотоків, Продащук М. В. (2017)
Каменєв О. Ю. - Технологічна проблема регулювання пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації моторвагонного рухомого складу, Сіроклин І. М., Змій С. О., Щебликіна О. В. (2017)
Бабанін О. Б. - Аналіз методів діагностування паливної апаратури дизелів, Буцький О. В. (2017)
Громов В. І. - Дослідження поверхонь відгуку показників міцності тягових зубчатих передач з різними ступенями зносу профілів зубців (2017)
Задорожный А. А. - Анализ процесса движения бингамовских жидкостей по трубопроводам круглого сечения, Ковревский А. П. (2017)
Шумська Л. П. - Особливості перехідних тепловологісних процесів будівлі (2017)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка надійності будівель ГЕС за критерієм втрати стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду (2017)
Волкова А. С. - Обзор методов технической мелиорации грунтов, применяемых в дорожном строительстве, Лоцман К. П. (2017)
Karpyuk F. R. - Taking note of the form of section on the bearing ability of inclined sections in norm of design, Karpyuk F. R., Krantovska O. M., Ksenshkevich L. M. (2017)
Козлова О. Н. - Методика экспериментальных исследований трубчатых стержней на устойчивость с регулированием остаточного напряженного состояния (2017)
Ромашко В. М. - Основи розрахунку залізобетонних елементів та конструкцій за деформаційно-силовою моделлю їх опору (2017)
Мірошніченко С. В. - Визначення потрібної міцності прокладного шару безбаластного мостового полотна на етапах монтажу та експлуатації, Звєрєва А. С. (2017)
Коробко О. А. - Взаимосвязь структур изделия и материала (2017)
Кондращенко В. І . - Нова постановка оптимізаційних задач бетонознавства, Кондращенко О. В., Цзин Гоцин, Ван Чжуан, Єрохіна А. В. (2017)
Керш В. Я. - Описание водостойкости гипсосодержащих композиций с помощью комбинированного критерия, Фощ А. В., Колесников А. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Коржовська О. - Особливості моделювання художнього світу у "Слові о полку Ігоревім" (2015)
Марчук К. - Композиція літописних повістей у "Повісті врем’яних літ" (2015)
Малинка М. - Тема османської загрози в українському хронографі ХVІ століття (2015)
Питюр О. - Богородиця у системі василіянського світосприйняття (2015)
Зінченко О. - Наратив батальних сторінок "Щоденника" генерального підскарбія Якова Марковича ХVIII століття (2015)
Добоні М. - Роман Павла Білецького-Носенка "Зиновій Богдан Хмельницький" як новаторський твір першої третини ХІХ століття (2015)
Мельник К. - Урбаністичний простір Волинської губернії доби романтизму в "Записках" Миколи Мамаєва (2015)
Стасюк Г. - Особливості літературного таланту Драгоманових: психогенетичний аспект (2015)
Зайцева А. - Рецепція творчості Олени Пчілки в літературно-критичній думці (2015)
Лишак Г. - Основні ознаки персонажного маскування в прозі Івана Франка (2015)
Єрмак В. - Історія першодруків і видань ранніх поезій у прозі Василя Стефаника (2015)
Волощук Г. - Україноцентричність релігійної збірки "Caritas" Уляни Кравченко (2015)
Pszczoła K. - Od lamentu do teatru absurdu. Intertekstualnosc (hybrydycznosc) gatunkowa sztuki "Narodnyj Małachij" Mykoly Kulisza (2015)
Костиря Б. - Емоційна сфера в символістській прозі Клима Поліщука (2015)
Стребкова І. - Топос Бога у творчості Тодося Осьмачки (2015)
Коломієць І. - Образ блазня: динаміка розвитку в романному доробку Олександра Копиленка (2015)
Рега А. - Художня функція образу маски в повісті Ольги Мак "Чудасій" (2015)
Жигун С. - Концепція людини у неореалістичній прозі (2015)
Цимбал Б. - Вірш Михайла Драй-Хмари "Провесінь": питання датування (2015)
Опришко Т. - Літературний процес в УСРР на шпальтах журналу "Молодняк" (2015)
Дубініна В. - Часопросторовий вимір повісті Бориса Тенети "Гармонія і свинушник" (2015)
Сабадош Г. - Тема мистецтва в романі "Голяндія" Дмитра Бузька (2015)
Матвєєва О. - Концепція щастя в романі Володимира Винниченка "Лепрозорій" (2015)
Щербей О. - Поетика жанрових різновидів новели у творчості Федора Потушняка (2015)
Переяслов В. - Мала проза Василя Мисика: теоретико-критична рецепція (2015)
Шимоняк К. - Поетичний календар людського життя у збірці Івана Ірлявського "Моя весна" (2015)
Григорчук Ю. - Образно-символічне вираження сакрального в художній прозі Віри Вовк (2015)
Чирук З. - Поетичний ідіостиль як система метатропів (на матеріалі поезії представників Нью-Йоркської групи) (2015)
Ксьондзик Н. - Сюрреалізм як один із стильових дезінтеграторів соцреалізму (2015)
Пресіч О. - Модель "нового героя" в українській прозі Канади ІІ половини ХХ століття (2015)
Коновалова О. - Авторська модель війни (на матеріалі роману "Хуртовина" Анатолія Шияна) (2015)
Талабірчук О. - Тема батьковбивства у новелі "Графік смерті" Івана Яцканина (зі збірки "Тіні й шрами") (2015)
Усова А. - Естетичні домінанти драматургії Г. Штоня 90-х рр. ХХ ст. (2015)
Бахтаров А. - Тоталітарна семіосфера роману Володимира Діброви "Бурдик" (2015)
Цокол О. - Нові текстові стратегії драматичного письма в українському контексті 1980-2000 рр. (2015)
Випасняк Г. - Елементи кітчу в романі "Усі кути трикутника: апокриф мандрів Григорія Сковороди" Володимира Єшкілєва (2015)
Про авторів (2015)
Титул, зміст (2017)
Стеренбоген М. Ю. - Гігієнічні особливості умов праці при виробництві біопалива із відходів сільськогосподарської сировини, Чудновець А. Я. (2017)
Пашковський С. М. - Особливості змін психофізіологічних якостей у військових льотчиків (2017)
Апихтіна О. Л. - Гематологічні показники експериментальних тварин після тривалого введення хлориду кадмію та наночастинок сульфіду кадмію різного розміру (2017)
Яворовський О. П. - Оцінка здоров’я операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв корпорації "Оболонь" за даними періодичних медичних оглядів, Брухно Р. П., Шидловська Т. А., Бойчук М. А. (2017)
Костишин Н. М. - Оцінка структурно­функціонального стану кісткової тканини щурів під впливом загальної вібрації, Гжегоцький М. Р., Серветник М. І. (2017)
Зайцев Д. В. - Ефективність застосування методу об’ємного пневмопресингу під час реабілітації учасників антитерористичної операції, Кальниш В. В., Пишнов Г. Ю. (2017)
Demetska A. V. - Risk assessment and control in using modern dental materials, Kopaсh K. D., Tkachenko T. Yu. (2017)
Лукьяненко А. О. - Методы определения степени цитотоксичности промышленных пылей "in vitro" (2017)
Никифорук О. І. - Гіпогеомагнітне поле та його вплив на біологічні об’єкти (2017)
Реферати (2017)
Валентин Григорович Цапко. До 80­річчя від дня народження (2017)
Пам’яті Петра Миколайовича Вітте (2017)
Калініченко М. - Загублений сміх Генрі Дейвіда Торо (2015)
Росстальна О. - Особливості конструювання жіночих образів у збірці оповідань Томаса Гарді "Група шляхетних дам" (2015)
Михайлюк Н. - Позиція оповідача в романі Оскара Вайлда "Портрет Доріана Грея" (2015)
Яремчук В. - Творчість гуртка "Інклінгів" в контексті християнського романтизму (2015)
Токарєва Л. - Епістолярна та публіцистична спадщина Володимира Набокова: імагологічний аспект (2015)
Бежан О. - Традиції А. П. Чехова у літературі США ХХ століття (огляд драматургії) (2015)
Узлова О. - (Тексто)терапія як шлях до примирення з "хворим тілом" (на матеріалі романів Девіда Лоджа "Терапія" та "Глухота як вирок") (2015)
Іванова Н. - Ондаатжі "Родинне виховання": у пошуках національно-родинної ідентифікації, Роман М. (2015)
Swietlicki M. - Kiedy "Inny" staje sie nieosiągalna norma: spoleczna niewidzialnosc i idea piekna w powiesci Toni Morrison "The Bluest Eye" (2015)
Дроздовський Д. - Наративні особливості роману "Хмарний атлас" Д. Мітчелла: між фантастикою і сцієнтизмом (2015)
Koszela A. - Obrazy kobiet w "Sluzacych" Katryn Stockett (2015)
Ивинский А. - Русская литературная журналистика 1760 - 1770-х годов: проблема плагиата и новая концепция литературного творчества (2015)
Сухоева Д. - Самоидентификация лирического героя В. Ф. Ходасевича в культуре и социуме Европы (2015)
Szmidt O. - Podmiotowosc wylowiona. Kilka uwag o "We mlynie, we mlynie, moj dobry panie" Slawomira Mrozka (2015)
Гогуля М. - Стратегія документа в прозі Данила Кіша (2015)
Виолентова Л. - Особенности создания образов героев литературной сказки Владислава Крапивина (на материале цикла "Сказки и были Безлюдных пространств") (2015)
Кузнецова Л. - Философия симметрии в киносценарии Владимира Сорокина "4" (2015)
Лиденкова О. - Герметические мотивы в белорусской исторической прозе (2015)
Мельник Д. - Інтерпретація образу femme fatale у новелістиці Пауля Гейзе (2015)
Маєвська О. - Релігійна ідентичність: конфлікт віри і сумніву в романах Міґеля де Унамуно (2015)
Кіт О. - Інтерпретація образу Жанни д’Арк у французькій драматургії першої половини ХХ століття (2015)
Павленко Ю. - Голос в мовчанні, щирість в брехні: "Балакун" Луї-Рене Дефоре в контексті письма про Себе героя французького роману (2015)
Ільчук М. - Інтермедіальний простір роману Томаса Бруссіга "На коротшому кінці сонячної алеї" (2015)
Оглоблина Е. - Художественное пространство и время в романе М. Петросян "Дом, в котором..." (2015)
Gorny T. - Polifonicznosc (literatury) (2015)
Смулькевич А. - Традиция повествовательного сборника в "Книге благой любви" Хуана Руиса и "Кентерберийских рассказах" Джеффри Чосера (2015)
Скрипник І. - Основні моделі катастрофізму в есхатологічному міфі текстів Б. І. Антонича та Б. Шульца (2015)
Ковальчук Г. - Репрезентації історії про Войнаровського у творах Кондратія Рилєєва та Людмили Коваленко (2015)
Trzeciak K. - Alberto Giacometti i Tahar Ben Jelloun. O zwiazkach rzezby i literatury (2015)
Баринова Е. - Образы Германии и немцев в поэзии Сильвии Плат (2015)
Михайлова Т. - Проза Василя Стуса та Андрія Платонова: до проблеми мотивної структури (на матеріалі сценарію В. Стуса "Ожидание" та повісті А. Платонова "Котлован") (2015)
Давиденко І. - Міфологізація постаті Публія Овідія Назона в польській, австрійській та українській прозі другої половини ХХ століття (2015)
Клюйкова Е. - Ориентальная образность в ранней прозе Анатолия Кима (2015)
Білоножко Л. - Відображення атмосфери гарлемського ренесансу у романі Тоні Моррісон "Джаз" засобами вербальної музики (2015)
Бугаев Д. - Проблема недоедания, или Что будет, если герой мало каши ел (2015)
Хохель Д. - Наскрізний епітет в романних текстах Г. Пагутяк і С. Кларк (2015)
Пухонська О. - Реінтерпретація sacrum у художній літературі: інтертекстуальна перспектива (2015)
Горват Б. - Діалектна поезія та історія літератури (на прикладі єгипетської, італійської та карибської літератур) (2015)
Dauksza A. - Afektywna teoria sztuki awangardowej (2015)
Коваленко Т. - Формалізм як полівимірний дискурс: вектори реалізації (2015)
Юсипенко М. - Міні-роман як сучасний прозовий жанр: до проблеми жанроутворення (2015)
Куценко М. - Літературознавчий дискурс Жака Лакана й досвід його адаптації: спроба осмислення проблеми (2015)
Koza M. - "Mysl slaba" a granice interpretacji literatury (2015)
Ковінько М. - Два підходи до тлумачення авторської маски (2015)
Починок Ю. - Артґейм зорового артеґраунду в українській літературі (2015)
Boruszkowska I. - Mapowanie kobiecego terytorium albo proba kartografii feministycznej (2015)
Про авторів (2015)
Залужна А. - Морально-етичні засади буття людини у світі культури у проблемному полі феноменологічно орієнтованого дискурсу (2017)
Гаєвська С. - Ціннісні виміри соціокультурного буття людини в контексті аксіологічного дискурсу (2017)
Дротенко В. - Суб’єктність як модальний оператор особистості, Гуйда Ю. (2017)
Ковальчук М. - Діалогізм Мартіна Бубера та місце "Іншого" в ньому (2017)
Пашинська А. - Стійкість самоідентичності в бутті людини (2017)
Філяніна Н. - Екологічна герменевтика як методологія пошуку ідентичності (2017)
Носова Г. - Ідентичність та семантика етнічності (2017)
Шляхова О. - Тілесна ідентичність як самоідентичність у контексті культури повсякдення (2017)
Гук О. - Конструкт національної пам’яті та його вплив на формування української культурної ідентичності (2017)
Зборовська К. - Спрямованість на іншого як визначальна риса антропології Corpus Areopagiticum (2017)
Колісник М. - Філософська спадщина Аврелія Августина та Томи Аквінського як джерело місіонерських ідей католицизму (2017)
Царенок А. - Естетосфера християнського монотеїзму (2017)
Бодак В. - Етнорелігійна свідомість як стратегія ідентичності особистості та спільноти (2017)
Будько М. - Від ксенофобії до філоксенії: метаморфози Чужого в біблійній етиці (2017)
Стеценко В. - Релігійно-богословські ідеї у філософуванні І. Франка (2017)
Гуцалюк Ю. - Значення екуменічного діалогу в контексті єдності та співраці релігійного світу (2017)
Ганаба С. - Методологічні стратегії критичної педагогіки в модернізації сучасної освіти (2017)
Шумка М. - Танатологічна проблема в історії філософії (2017)
Туренко О. - Ранньохристиянське самовизначення людини – життєстверджуючі сенси самореалізації (2017)
Квік Л. - Екологічний імператив у контексті глобальних загроз сьогодення у вченні папи Бенедикта XVI (2017)
Мініч А. - Етика відповідальності: релігійний вимір (2017)
Шевчук К. - Художні цінності і естетичні цінності в польській естетиці першої половини ХХ ст. (2017)
Eliopoulos P. - Philosophical studies as a precondition for an education of humanism and critical thinking in the university (2017)
Хвесик М. А. - Розвиток продуктивних сил сільських територій (2010)
Дідора В. Г. - Удобрення льону-довгунця в системі землеробства, Суханюк Н. О. (2010)
Гаврилюк М. М. - Сучасні напрями досліджень у луківництві, Кургак В. Г. (2010)
Роїк М. В. - Апоміксис у цукрових буряків, Ковальчук Н. С., Яцева О. А. (2010)
Мельник П. О. - Міжнародні фітосанітарні вимоги до сертифікації продукції, Деревенко О. С. (2010)
Моргун О. В. - Ростові процеси фундука в умовах Північного Лісостепу (2010)
Шевчук Л. М. - Кореляція якості і біометричних показників плодів суниці (2010)
Лазаревич А. П. - Премікси для новотільних корів на основі кримських вапняків, Іванов В. Ю., Радченко В. О., Салига С. В. (2010)
Рєзникова Н. Л. - Динаміка запасів білкового корму в бджолосім’ях протягом активного сезону, Івченко В. М. (2010)
Ткачук С. А. - Динаміка лінійних параметрів трубчастих кісток (2010)
Жукорський О. М. - Фізіологічні та гормональні індикатори чутливості й толерантності бичків м’ясних порід до впливу спеки (2010)
Козир В. С. - Селекційний процес молочної худоби відповідно до умов ICAR, Мовчан Т. В. (2010)
Шпак Л. В. - Генетичний взаємозв’язок створених в Україні м’ясних порід худоби (2010)
Голуб Г. А. - Проблеми використання соломи в якості палива (2010)
Гогіташвілі Г. Г. - Оцінювання професійного ризику в галузях сільсько-господарського виробництва України, Камінський В. Ф., Лапін В. М., Войналович О. В. (2010)
Ківер В. Х. - Вплив фертигації на продуктивність рослин і якість зерна кукурудзи, Онопрієнко Д. М. (2010)
Сипко А. О. - Меліоративна ефективність дефекату на сірих лісових ґрунтах (2010)
Шляпников В. О. - Оптимізація морфологічного складу ефіроолійної сировини у процесі збирання, Ейдельман М. П., Шляпников М. О. (2010)
Тищенко Л. М. - Температурний режим дозрівання вершків для кисловершкового масла, Прокопчук О. В., Король О. В. (2010)
Кондратенко П. В. - Оцінка продовольчого забезпечення населення України плодами та ягодами, Сало І. А. (2010)
Бурцева Г. В. - Визначення наявності коагулази у стафілококів, виділених з ферментованих м’ясних продуктів (2010)
Байструк-Глодан Л. З. - Успадкування господарсько цінних ознак (F1) конюшини лучної (2010)
Борівський А. Ф. - Заходи контролю бур’янів на насінниках цукрових буряків (2010)
Розкриття і регулювання екологічних основ забур’яненості агрофітоценозів (2010)
П. І. Гайдуцькому - 60 (2010)
М. І. Полупану — 75 (2010)
Бабій Б. - Шляхи впровадження єдиної системи збору, обробки і доведення даних про інженерні загородження у польовій автоматизованій системі керування військами, Ситнік О. (2017)
Баратюк В. - Актуальні питання навчання прикордонників діям по застосуванню заходів і засобів впливу на правопорушників, Лазоренко О. (2017)
Василишин О. - Проблеми взаємодії складових сектору безпеки і оборони України на тактичному рівні у ході першого етапу антитерористичної операції (2017)
Віхтюк А. - Сучасні механізми профілювання ризиків у Державній прикордонній службі України, Мушинський С., Потапчук А. (2017)
Демідчик Ф. - Проблемні питання польового водопостачання військ і шляхи їх вирішення, Ситнік В., Івах А. (2017)
Дзюба П. - Моделювання оперативно-службової діяльності підрозділів Державної прикордонної служби України (2017)
Івашков Ю. - Модель зміни режимів функціонування Державної прикордонної служби України, Онищук С. (2017)
Катеринчук І. - Модель спільних дій підрозділів військових формувань та правоохоронних органів під час виконання завдань територіальної оборони, Мисик А., Горбатюк А. (2017)
Куліш Р. - Компаративний аналіз підходів до алгоритмізації діяльності офіцерів відділу прикордонної служби з підготовки пропозицій та прийняття рішень щодо організації оперативно-службової діяльності (2017)
Купрієнко Д. - Аналіз досвіду впровадження інтегрованого підходу у забезпеченні прикордонної безпеки Республіки Молдова, Магась Г., Зубаль В. (2017)
Курашкевич А. - Рекомендації щодо організації матеріально-технічного забезпечення дій прикордонного підрозділу швидкого реагування під час загострення воєнно-політичної обстановки, Лемешко В. (2017)
Лазоренко О. - Тактичне прикордонне навчання як інноваційний вид підготовки курсантів-прикордонників (2017)
Мартинюк В. - Шляхи удосконалення системи управління мобільними органами та підрозділами охорони державного кордону під час виконання завдань з охорони державного кордону України, Олешко Д. (2017)
Михайлишин О. - Проблеми організації і підтримання взаємодії органом охорони державного кордону із підрозділами (частинами) інших військових формувань та правоохоронними органами (2017)
Петров В. - Оцінка ефективності оперативно-службової діяльності пунктів пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення в системі інтегрованого управління кордонами (2017)
Саган В. - Аналіз особливостей логістичного забезпечення провідних держав світу, Василевський В. (2017)
Серватюк В. - Особливості умов виконання завдань прикордонного контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, Кириленко В., Ковальов Д. (2017)
Цигикал П. - Модель розпізнання злочинів оперативно-розшуковим відділом Державної прикордонної служби України, Фаріон О. (2017)
Черненко А. - Аналіз методичних підходів до визначення ефективності витрат на утримання і розвиток Збройних Сил України (2017)
Андрощук О. - Аналіз можливостей управління мережею інтернет у сучасних умовах, Буяло О., Пилипчук В. (2017)
Андрощук О. - Аналіз підходів щодо управління ризиками проектів, Меленчук В. (2017)
Бабарика А. - Дослідження алгоритмів розпізнавання в системі оптико-електронного спостереження охорони державного кордону, Прокопенко Є., Бабій Ю. (2017)
Бабенко Б. - Стандартизація митного контролю в контексті фіксації зображень, відсканованих скануючими системами і їх збереження в інтегрованих базах (2017)
Баранов Ю. - Аналіз існуючих наукових підходів щодо управління технічним станом об’єктів та шляхи їх удосконалення (2017)
Блінніков Г. - Використання дифракційних явищ для поліпшення якості оптичних приладів, Шевчук В. (2017)
Боровик О. - Програмно-алгоритмічна реалізація методу геомоделювання функціонування системи оптико-електронного спостереження, Собченко В., Дармороз М., Барчук Д.. (2017)
Боровик О. - Моделювання зміни характеристик гравітаційного поля на межі двох середовищ, Трасковецька Л., Боровик Л. (2017)
Жиров Г. - Алгоритмічна модель адаптивного технічного обслуговування за станом озброєння і військової техніки, Лєнков Є., Толок І. (2017)
Осташевський С. - Удосконалення методу оцінки гальмівних властивостей автомобіля, Шаша І., Полтавський Е. (2017)
Стрельбіцький М. - Аналіз загроз інформаційної безпеки при використанні у Державній прикордонній службі України геоінформаційних систем, Рачок Р., Мул Д., Прокопенко Є. (2017)
Вихідні дані (2017)
Білик Р. М. - Авторська програма вивчення навчальної дисципліни "Основи соціально-педагогічної роботи в інтернатних закладах", Тверезовська Н. Т. (2014)
Варлан О. Ю. - Специфіка профорієнтаційної роботи з учнями загальноосвітньої школи в сільській місцевості, Кубіцький С. О. (2014)
Васюк О. В. - Критерії та показники сформованості професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів (2014)
Венгер О. П. - Методичні рекомендації суб’єктам активізації пізнавальної діяльності студентів вищого навчального закладу (2014)
Вовк Н. П. - Детермінанти бар’єрів професійного саморозвитку курсантів – майбутніх працівників ДСНС України в умовах ВНЗ (2014)
Гаріна С. М. - Медіа та освітні технології: пошук шляхів конвергенції через аналіз змісту понять (2014)
Гаркавцев Є. І. - Освітньо-виховне середовище вищого навчального закладу МВС України як умова формування професійної надійності майбутнього працівника органів внутрішніх справ (2014)
Глазунов С. І . - Особливості фахової підготовки викладачів фізичного виховання і спеціальної фізичної підготовки у системі післядипломної освіти (2014)
Голь Р. М. - Динаміка експериментального дослідження методики оцінювання готовності до педагогічної діяльності викладачів фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту вищих військових навчальних закладів (2014)
Дёмкина Е. В. - Теоретическое обоснование проблемы организации образовательного процесса в ВУЗе с учетом менталитета современной студенческой молодежи (2014)
Жембровский С. М. - Застосування активних методів навчання у процесі підготовки офіцерів оперативно-тактичного рівня з дисципліни "Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка" (2014)
Зайченко Н. І. - Організація соціального захисту дітей у Чілі (ХХ – поч. ХХІ ст.) (2014)
Замотаєва Н. В. - Психолого-педагогічні умови розвитку культуротворчої компетентності майбутніх викладачів ВВНЗ (2014)
Калмикова Я. І. - Роль і місце інформаційного забезпечення дітей та молоді сільської місцевості, Тверезовська Н. Т. (2014)
Капінус О. С. - Практичні механізми впровадження моделі формування соціальної відповідальності майбутніх офіцерів засобами інтерактивних технологій та результати експериментального дослідження (2014)
Колпаков В. М. - Теоретична проблема політики і стратегії освіти (2014)
Корольова Т. В. - Загальні підходи до вивчення поняття професійно-етична культура майбутнього лікаря (2014)
Кримець Л. В. - Особливості використання технічних засобів навчання в освітньому просторі, Панкратова О. С. (2014)
Мазниченко В. М. - Французька як мова міжнародного спілкування (2014)
Мітін А. А. - Зміст та структура комунікативної компетентності майбутнього викладача ВНЗ, Теслюк В. М. (2014)
Мулярчук В. М. - Особливості організації соціальної роботи із особами, які повернулись із місць позбавлення волі, Романюк І. М. (2014)
Примакова В. В. - Післядипломна освіта вчителів початкових класів у 80-і роки ХХ століття (2014)
Романюк І. М. - Військове виховання як складова системи підготовки фахівців виховної та соціально-психологічної роботи (2014)
Руденко О. В. - Особливості формування здорового способу життя підлітків засобами культурно-просвітницької діяльності в сільській місцевості, Кубіцький С. О. (2014)
Синюк Н. В. - Обґрунтування педагогічних умов формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки в учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Тверезовська Н. Т. - Навчальна експертна система як складова освітньо-інформаційних технологій (2014)
Теслюк В. М. - Зміст та складові педагогічної майстерності викладача вищої школи, Маматкулов Б. Р. (2014)
Торчевський Р. В. - Педагогічна майстерність викладачів загальновійськових та спеціальних дисциплін вищих військових навчальних закладів (2014)
Хрупало Н. Н. - Генезис навчального потенціалу проектної діяльності (2014)
Чумак Л. В. - Дефінітивний аналіз праксіологічного компоненту розвитку професійної майстерності вчителя (2014)
Шарата Н. Г. - Інноваційна діяльність у вищому навчальному закладі: основні завдання та тенденції розвитку (2014)
Айвазян Л. Ю. - Онтологічна модель самотності (2014)
Андрусишин Ю. І. - Методологічні засади та методика дослідження емоційно-вольової стійкості правоохоронців (2014)
Бондаренко Л. О. - Особливості індивідуально-особистісних конструктів, які опосередковують уявлення про образ проститутки у неповнолітніх дівчат (2014)
Віденєєв І. О. - Проблема нервово-психічного напруження в діяльності співробітників ОВС (гендерний аспект) (2014)
Воробйова І. В. - Здатність долати стреси, як фактор формування я-концепції фахівців ризиконебезпечних професій, Мацегора Я. В. (2014)
Доценко В. В. - Особливості міжособистісної взаємодії у сім’ях працівників ОВС (2014)
Заритськая О. В. - Дослідження протиправної поведінки психологічних характеристик індивідуума (2014)
Іванова Н. Г. - Психологічне забезпечення становлення мотивації правоохоронців до дій в екстремальних умовах (2014)
Катаєв Є. С. - Інформаційно-психологічна безпека особистості в умовах сучасного суспільства (2014)
Коноплицька О. В. - Уявлення працівників ОВС відносно особистісних якостей неповнолітніх правопорушників (2014)
Левенець А. Є. - Індивідуально-психологічні особливості працівників державної кримінально-виконавчої служби з різними моделями копінг-поведінки (2014)
Ложкін Г. В. - Психологічний зміст збройної боротьби (за матеріалами зарубіжних джерел), Осьодло В. І. (2014)
Лунев В. Е. - Особенности этнической толерантности молодежи в условиях билингвальной культуры (2014)
Макаренко П. В. - Гендерні особливості механізмів психологічного захисту працівників ОВС (2014)
Мась Н. М. - Психолого-педагогічний аналіз формування професійної компетентності у курсантів ВВНЗ на основі особистісно-діяльнісного підходу (2014)
Медведєв В. С. - Психологічна діагностика професійної деформації працівників органів внутрішніх справ, Ларіонов С. О. (2014)
Мілорадова Н. Е. - Oсобливості відношення правоохоронців до кар’єрного зростання в процесі професіогенезу (2014)
Невмержицький В. М. - Особливості професійно-психологічного відбору військовослужбовців до діяльності в особливих умовах (2014)
П’янківська Л. В. - Погляди на "синдром "емоційного вигоряння” через призму філософії "вогню” (2014)
Паливода О. О. - Психологічні детермінанти професійного становлення військовослужбовців (2014)
Солодовнікова Х. К. - Психологічні аспекти проблеми тероризму в працях сучасних науковців (2014)
Стасюк В. В. - Бойові формфактори виникнення страху (2014)
Сторожук Н. А. - Психологічний аналіз професійної діяльності офіцерів виховних структур Збройних Сил України (2014)
Сунгурова С. Р. - Адаптація молодого подружжя до сімейного життя (2014)
Цвєткова О. Є. - Психологічні особливості моделювання екстремальних ситуацій засобами інформаційних технологій (2014)
Чухраєва Г. В. - Соціально-психологічні особливості якості життя працівників ОВС (2014)
Шаповал Л. С. - Особливості самоактуалізаційних тенденцій жінок, засуджених за різні види злочинів (2014)
Шеховцова Е. В. - Характеристика професійних настановлень правоохоронців у мотиваційній сфері (2014)
Камеш С. І. - Військово-патріотичне виховання в контексті ідеологічної роботи в Збройних Силах України (2014)
Пальчик С. І. - Військово-патріотичне виховання як фундамент ідеологічної роботи в Збройних Силах України (2014)
Троцько В. В. - Підхід до здійснення попереднього аналізу умов для формування середньострокових програм розвитку озброєння та військової техніки в Україні, Гавриленко А. С., Троцько Л. Г. (2014)
До відома авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Луцький М. І. - Правові аспекти законодавчої діяльності ЗУНР у сфері трудового законодавства (2016)
Онищук І. І. - Правовий моніторинг із використанням цифрових технологій: інноваційний підхід (2016)
Шестопалова Л. М. - Російський виклик світопорядку: поіменування (2016)
Андрухів О. І. - Розвиток правового регулювання пропагування тверезого способу життя та реклами алкогольних напоїв в Україні (2016)
Гаврецька М. Й. - Правовий режим української мови в органах судової влади Другої Речі Посполитої (2016)
Гуменюк Т. І. - Історико-правові умови функціонування юридичної науки в Українській РСР (друга половина ХХ ст.) (2016)
Федик Л. Б. - Політико-правові погляди Митрополита А. Шептицького (2016)
Ілин Л. М. - Еволюція правосприйняття українців починаючи з середини ХІХ ст. (2016)
Полатайко І. В. - Поняття та ознаки правової ідеології як методологічна основа для дослідження особливостей її втілення у правових системах сучасності (2016)
Яцук Н. Є. - Проблеми української правової реальності як визначального чинника євроінтеграційних зрушень: крізь призму досвіду соціологічної школи права (2016)
Кузь С. В. - Теоретико-методологічні засади праворозуміння (2016)
Кладченко А. О. - Становлення національного законодавства по боротьбі з корупцією (2016)
Гуркова А. В. - Місцеве самоврядування України та його нормотворчість: історико-правовий (2016)
Гальонкіна Ю. С. - Юридична освіта як соціокультурний феномен (2016)
Білінський Д. О. - Про перспективи запровадження в Україні європейського досвіду правового регулювання публічних фінансових відносин (2016)
Глусенко А. С. - Принципи бюджетної системи України як підґрунтя реалізації міжбюджетних відносин (2016)
Ємельянова О. О. - Безнадійний податковий борг: актуальні проблеми визнання та погашення (2016)
Лісняк В. І. - Реалізація стимулюючої функції податку у правовій формі диференціації податкової ставки (2016)
Луцький А. І. - Особливості укладення та зміст договорів у сфері альтернативної енергетики (2016)
Зуєва О. А. - Мирова угода в процедурі банкрутства (2016)
Турчак І. О. - Загальна характеристика законодавства Європейського Союзу та України у сфері туризму, Мельник П. В. (2016)
Жукевич І. В. - Оптимізація виконання судових рішень у цивільних справах (2016)
Бабецька І. Я. - Охорона та захист промислової власності в Україні (2016)
Пленюк М. Д. - Про деякі напрямки удосконалення загальних положень про зобов’язання у Цивільному кодексі України (2016)
Чернюк В. І. - Аналіз законодавства та проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності (2016)
Шулятицький С. І. - Особливості розгляду цивільних справ щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України (2016)
Войцеховська Х. В. - Припинення діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: теоретичні та практичні аспекти (2016)
Марич Х. М. - Території та ресурси у галузі рекреації: еколого-правові поняття (2016)
Книш В. В. - Правове забезпечення організації виробництва паливних гранул (пелет) як альтернативного джерела енергії, Касіянчук В. Д. (2016)
Басиста І. В. - Правові погляди Івана Франка: окремі грані (2016)
Острогляд О. В. - Нормативно-правова основа протидії торгівлі людьми (2016)
Стеблинська О. С. - Міжнародні стандарти забезпечення прав людини як складова діяльності органів кримінально-виконавчої системи України, Міщенко П. Г. (2016)
Огерук І. С. - Проблеми протидії злочинності мігрантів (2016)
Гуцуляк М. Я. - Особливості проведення огляду місця події при розслідуванні розкрадання у сфері будівництва, Сьоміна Н. А. (2016)
Наголова І. Ю. - Встановлення способу вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування (2016)
Стеблинська О. С. - Окремі питання втечі з місць позбавлення волі або з-під варти, Ярмолюк О. В. (2016)
Рогач О. Я. - Сучасні підходи до системи права і законодавства ЗУНР (2016)
Лемак В. В. - Сучасні виміри позитивного права |Рецензія на монографію Луцького Р. П. Позитивне право в контексті сучасних наукових реалій / Р. П. Луцький. – Івано-Франківськ, 2016 – 412 с.| (2016)
Топішко І. І. - Яку модель соціально-економічного розвитку розбудовувати Україні? А. Сміт, Д. Рікардо, М. Фрідман... чи Ф. Ліст, Й. Шумпетер, Е. Райнерт? (2017)
Гонак І. М. - Особливості економічного суперництва на світових ринках сировинних паливно-енергетичних ресурсів (2017)
Дерун А. М. - Активізація розвитку великого підприємництва та кластерів в Україні (2017)
Кривенко Н. В. - Методичні підходи до оцінки розвитку міжнародного поділу праці (2017)
Собкевич О. В. - Ресурс морегосподарського комплексу у забезпеченні сталого розвитку малих міст і зміцненні економічної безпеки України (2017)
Борейко В. І. - Тенденції в розвитку промислового комплексу України в ХХІ столітті (2017)
Аверкина М. Ф. - Стратегічний набір в управлінні стійким розвитком агломерацій (2017)
Благун І. І. - Особливості формування раціональної поведінки учасників фінансового ринку (2017)
Говорко О. В. - Система елементів соціально-демографічного потенціалу та їх взаємозв’язок (2017)
Забарная Э. Н. - Инвестиционная компонента социально-экономического развития региона (2017)
Лещук Г. В. - Партиципаторна модель інвестиційного розвитку інфраструктури регіону (2017)
Мушеник І. М. - Закордонний досвід формування регіональних інноваційних систем (на прикладі Австрії) (2017)
Білоусова О. С. - Державне регулювання тарифної політики підприємств монополістів (2017)
Войцещук А. Д. - Інформаційні технології у забезпеченні безпеки митного простору України (2017)
Дем’янчук О. І. - Територіальна та фіскальна децентралізація в Україні: практичні результати (2017)
Іванчук Н. В. - Податкові аспекти формування фонду оплати праці підприємств в Україні (2017)
Мазурук Г. І. - До питання про сутність страхового сектора (2017)
Сидорович О. Ю. - Розрахунок податкового навантаження на основі короткострокових фіскальних характеристик (2017)
Солодка О. О. - Кредитні ноти в механізмі залучення капіталу на міжнародних фінансових ринках (2017)
Шолойко А. С. - Діяльність страхових і перестрахових посередників в Україні (2017)
Височан О. С. - Облікова дисторсія: поняття, класифікація, причини виникнення та мінімізація негативних наслідків (2017)
Мельник Т. - Інституціональне забезпечення митного регулювання України в умовах євроінтеграції, Дьяченко О. (2017)
Бойко А. - Забезпечення стійкості національної економіки (2017)
П’ятницька Г. - Інтерналізація торговельних мереж (2017)
Квач Я. - Еволюція міжнародної торгівлі, Грималюк А. (2017)
Choudhury R. - India in free trade agreements (2017)
Бохан А. - Екологічні застороги в дипломатії миру і торгівлі (2017)
Шкуропадська Д. - Стійкість національної економіки у контексті глобальних викликів (2017)
Волосович С. - Експортно-кредитні агентства як інститут розвитку (2017)
Symonenko V. - Modernization of the tax audit in Ukraine, Kostiuk B. (2017)
Кладченко М. - Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів: досвід Швейцарії та Великобританії (2017)
Баранюк Ю. - Державний фінансовий аудит експортних операцій в Україні (2017)
Луцький А. І. - Вплив правової ідеології на правосвідомість юриста (2016)
Луцький М. І. - Правове становище ЗУНР на міжнародній арені (2016)
Зварич Р. В. - Реалізація регулятивної функції права епохи середньовіччя (2016)
Грицкевич С. Г. - Вплив суспільства глобального ризику на інститути держави і права (2016)
Каленюк О. М. - Пропозиції щодо шляхів використання досвіду західноукраїнських правників для розвитку національної юридичної термінології (2016)
Ilyn L. M. - Aspekt prawny kwestii języka nauczania w działalności Galicyjskiego Sejmu Krajowego w latach 1870-1876 (2016)
Федик Л. Б. - Правові та економічні погляди С. Дністрянського на людські потреби, Івашків Т. С. (2016)
Шевчук Л. В. - Парадигма правової ідеології та її місце в побудові правової держави в Україні (2016)
Полатайко І. В. - Особливості форм втілення правової ідеології у правових системах та правових сім’ях сучасності (2016)
Стечишин А. В. - Кость Левицький як представник нового покоління державотворчої інтелігенції Галичини (2016)
Бутенко С. С. - Питання власності в контексті доктрини теоцентризму (2016)
Грицан О. А. - Проблеми правового статусу Державної служби геології та надр України (2016)
Петровська І. І. - До питання реалізації стратегії сталого розвитку "Україна – 2020" у сфері публічного контролю (2016)
Усенко Є. А. - Судові доктрини з податкових спорів як комплексна проблема узгодження чинного законодавства та судової практики (2016)
Макух О. В. - До проблеми забезпечення балансу приватних і публічних інтересів при регулюванні фінансових відносин (на прикладі рішень Європейського суду з прав людини) (2016)
Плотнікова К. О. - Співвідношення податкових та неподаткових надходжень як джерела формування доходної частини бюджету (2016)
Шутлів Д. С. - Правовідновлювальні заходи примусу у бюджетно-правовому регулюванні (2016)
Курило В. О. - Судові процедури вирішення податкових спорів: компаративний аналіз (2016)
Пуделька Й. - Дополнительные положения к административным актам (2016)
Сіренко М. М. - До питання щодо розширення підстав справляння акцизного податку (2016)
Церковний О. В. - Податкові наслідки подвійного громадянства (2016)
Зозуляк О. І. - Непідприємницька юридична особа: теоретико-правовий аналіз поняття та ознак (2016)
Бабецька І. Я. - Законний інтерес та охоронюваний законом інтерес як різновиди інтересу в цивільному праві України (2016)
Ходак С. М. - Поняття категорії "інтерес" в сімейному праві (2016)
Главач І. І. - Реалізація прав кредитора у спадковому правовідношенні крізь призму законодавчого регулювання (2016)
Косьмій Л. Р. - Розвиток сучасних наукових досліджень у сфері процесуального вирішення трудових спорів (1991–2016 рр.) (2016)
Книш В. В. - Правове забезпечення організації виробництва продукції лікувально-профілактичного призначення, Касіянчук В. Д., Боцюрко В. І., Косьмій М. М., Криховецький І. З., Касіянчук М. В. (2016)
Танасевич О. В. - До питання визначення поняття "роботодавця" у трудовому законодавстві України (2016)
Острогляд О. В. - Проступок: порівняльний аналіз кримінального законодавства окремих країн в аспекті гуманізації (2016)
Гуцуляк М. Я. - Про найбільш поширені способи вчинення злочинів працівниками національної поліції України, Сьоміна Н. А. (2016)
Вакулік О. А. - Процесуальна регламентація початку досудового розслідування у кримінальному судочинстві: проблеми реалізації (2016)
Коваль А. А. - Сучасний стан протидії корупції в Україні: кримінально-процесуальний аспект (2016)
Лотоцький М. В. - Законність залучення "інших осіб" до участі у негласних слідчих (розшукових) діях (контроль за вчиненням злочину) (2016)
Шеремет О. С. - Правовий стан та тенденції розвитку системи координації профілактики злочинів на регіональному рівні (2016)
Мирошниченко А. К. - Запобіжний вплив санкції та покарання за злочини, вчинені проти працівника правоохоронного органу та суду (2016)
Басиста І. В. - Рецензія на монографію М. А. Макарова на тему: "Судовий контроль у кримінальному провадженні" (2016)
Шапурин А. В. - Взаимосвязи между параметрами расположения зарядов ВВ и кусковатостью горных пород во взрывном развале (2014)
Азарян В. А. - Обоснование оптимального периода опробования забоев карьера (2014)
Федоренко П. И. - Исследование эффективности электротермомеханического способа образования компенсационных полостей для проходки восстающих выработок при подготовке блоков к очистной выемке, Чепурной В. И., Ляш С. И., Трохимец Н. Я. (2014)
Ступник Н. И. - Совершенствование анкерной крепи для выработок, проводимых в глинистых породах, Никонец В. И., Калиниченко В. А., Калиниченко Е. В., Горбатенко И. А. (2014)
Маланчук М. С. - Фактори впливу на нормативну оцінку землі в межах населених пунктів, Мартинюк Т. В., Казанівська О. І. (2014)
Харин С. А. - Разработка программного обеспечения и исследование структуры времени проходческого цикла при подземном строительстве (2014)
Аблец В. В. - Кирпич и черепица дореволюционного Криворожья. I. Общие положения, Березовский А. А., Аблец Н. С. (2014)
Перович Л. М. - Моделювання напружено-деформованого стану покрівлі підземних сховищ газу, Олеськів Р. Є. (2014)
Горбачев Ю. Г. - Исследование упругодемпфирующих параметров канатов механизма подачи станков шарошечного бурения СБШ-250, Громадский В. А. (2014)
Рудь Ю. С. - Оптимизация технологических процессов производства агломерата на конвейерных машинах, Кучер В. Г., Белоножко В. Ю. (2014)
Рудь Ю. С. - Определение физико-механических свойств горных пород на основе модели кристаллического строения вещества, Радченко И. С., Белоножко В. Ю., Олейник С. Ю. (2014)
Степанкіна І. Б. - Аналіз функціонування конвеєрних систем Криворізького залізорудного басейну (2014)
Валовой О. І. - Закономірності поведінки сталей при складному деформуванні і навантаженні, Валовой М. О., Єрьоменко О. Ю. (2014)
Козакевич И. А. - Анализ путей улучшения точности идентификации потокосцеплений двигателей в системах бездатчикового векторного управления (2014)
Власенко В. А. - Вплив взаємоіндукції фаз вентильно-індукторного двигуна на його характеристики, Ільченко О. В. (2014)
Кондратець В. О. - Стохастична система керування співвідношенням тверде/рідке при подрібненні руди з циркулюючими пісками, Сербул О. М. (2014)
Філіпп Ю. Б. - Режими енергоспоживання субабонентів на підстанціях ПАТ "Кривбасзалізрудком", Максимов М. М., Коваль О. В. (2014)
Моркун В. С. - Определение параметров ультразвуковой фазированной решетки для формирования управления распределением газовых пузырьков по размерам в процессе флотации железной руды, Пикильняк А. В., Подгородецкий Н. С., Касаткина И. В. (2014)
Швагер Н. Ю. - Акмеологічні аспекти підготовки фахівців у сфері виробничої безпеки, Домнічев М. В., Комісаренко Т. А., Нестеренко О. В. (2014)
Білецький В. С. - Технічні рішення по збереженню технологічних властивостей коксівного вугілля при його дальньому гідротранспорті, Потапенко С. Ю. (2014)
Цыбуля Е. И. - Исследование процессов восстановления оксидов кремния и железа на формирование рабочего торца непрерывного самообжигающегося электрода мощных рудовосстановительных электропечей (2014)
Верховская А. А. - Принципы управления кислородно-конвертерной плавкой с применением данных об отражательной способности шлака, Головко В. И., Рыбальченко М. А., Папанов Г. А. (2014)
Світлий Ю. Г. - Самопливний гідротранспорт при видобуванні і збагаченні корисних копалин, Білецький В. С. (2014)
Учитель А. Д. - Методика выбора типа дробилки, обеспечивающей снижение крупности частиц железной руды, подаваемой на измельчение, Дац Н. А. (2014)
Гирин В. С. - О целесообразности использования современных альтернативных видов автомобильных топлив в Украине, Жуков С. А., Гирин И. В. (2014)
Кузнєцов Д. І. - Інформаційна технологія групової спектр-струмової діагностики асинхронних електродвигунів, Купін А. І. (2014)
Веснін А. В. - Порівняльний аналіз залізорудного і вугільного пилу у контексті їх впливу на наробіток компонентів електромеханічної трансмісії кар’єрних самоскидів, Сістук В. О., Богачевський А. О. (2014)
Ткаченко С. С. - Возможное расширение технологии применения эмульсионных взрывчатых веществ (2014)
Єфименко В. І. - Аналіз напружено-деформованого стану стиснутих трубобетонних елементів зі зміцненими осердями суцільного перерізу, Сухан О. П., Паливода О. А. (2014)
Орловський В. М. - Тампонажні матеріали зниженої густини (2014)
Сидоренко В. Д. - Методи визначення просторового положення об’єктів гірничого відводу, Шолох М. В., Сергєєва М. П. (2014)
Федотов А. Е. - Анализ состояния и перспективы развития взрывных работ на карьере №3 ПАО "ЦГОК" с применением новых технологий, Бицюк В. П., Еременко Г. И., Мартынюк М. В., Мартынюк Б. В. (2014)
Моркун В. С. - Розробка методу визначенням пробуксовок робочих валків обтискної кліті блюмінга на базі системи нечіткого логічного висновку Такагі-Сугено, Харламенко В. Ю. (2014)
Осадчук Ю. Г. - Економічне обгрунтування діапазону регулювання швидкості конвеєрних установок в умовах енергозберігаючої стратегії гірничо-збагачувальних комбінатів, Крутов Г. В., Савицький О. І., Саприкін Є. Д., Кочубей О. І., Вольщиков В. В. (2014)
Перегудов В. В. - Актуальные вопросы эффективности и стимулирования повышения качества железорудного сырья, Грицина А. Е., Драгун Б. Т., Гук А. Ю., Убиская Л. Ю., Егорова И. Г. (2014)
Перегудов В. В. - Методологические аспекты определения полной стоимости владения для объектов основных средств горнодобывающих предприятий, Драгун Б. Т., Гук Ан. Ю., Гук Ал. Ю. (2014)
Лысевич С. Г. - Внутренний экономический механизм - важнейшее средство повышения конкурентоспособности горнорудных предприятий (2014)
Темченко О. А. - Дослідження впливу стратегічних ресурсів гірничо-збагачувальних підприємств на формування перспективних бізнес-моделей, Темченко Г. В., Голобородько Б. Ю. (2014)
Мных А. С. - Синтез трехмерной модели теплового режима процесса спекания агломерационной шихты (2014)
Ніколайчук О. А. - Визначення ефективності управління інтелектуальним капіталом на гірничо-збагачувальних підприємствах Кривбасу (2014)
Плаксієнко В. Я. - Оцінка фінансових результатів діяльності промислових підприємств (2014)
Анотації (2014)
Учитель О. Д. - Інноваційні технології виробництва конкурентоспроможних марганцевих феросплавів (2014)
Biletsky V. S. - Gorniczy skarby przeslosci w nauce i edukacii Ukrainy, Gayko G. I. (2014)
Будьонний П. В. - Порівняльний аналіз сезонно-місячних і тижневих коливань суїцидальної активності осіб, які проживають у депресивному промисловому регіоні (м. Лисичанськ), у періоди 2006–2013 та 2014–2016 років (2017)
Dimshitc D. I. - Modern therapeutic approaches to treatment and rehabilitation of non-psychotic mental disorders (2017)
Криванкова Н. В. - Клініко-анамнестичні та преморбідні патоперсонологічні характеристики хворих на органічні тривожно-депресивні розлади з порушеннями комплаєнсу до терапії (2017)
Мосейко О. В. - Особливості мотиваційних розладів хворих на просту форму шизофренії з атиповою клінічною структурою (2017)
Простомолотов В. Ф. - Диссоциальное расстройство личности: проблемы теории и практики (2017)
Merkulova O. Yu. - Hydrocephalus in clinical practice (2017)
Некрасова Н. О. - Спондилогенні особливості порушень кровообігу у вертебробазилярному басейні в осіб молодого віку (2017)
Маркозова Л. М. - Аналіз динаміки поширеності та захворюваності на розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин в україні за період 1990–2014 років, Лінський І. В., Бараненко О. В. (2017)
Северин Ю. В. - Когнитивные нарушения у пациентов с алкогольной зависимостью, Гриценко И. В. (2017)
Аймедов К. В. - Трансдисциплінарна модель командного підходу в процесі лікування та медико-соціального супроводу хворих на алопецію, Живилко В. В., Молдавська Х. О. (2017)
Боднар О. В. - Деякі аспекти впливу психосоціальних і психологічних чинників у жінок з патологією вагітності на вагу їхніх дітей при народженні (2017)
Гончар Ю. О. - Удосконалення оцінки емоційного стану дітей з психофізичними порушеннями (2017)
Коломієць С. І. - Психоемоційні та особистісні особливості підлітків зі сколіозом (2017)
Мухаровська І. Р. - Якість життя онкологічних хворих на етапах лікувального процесу (2017)
Радченко О. М. - Лептин крові та психоемоційний статус хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Пилипів Л. І. (2017)
Сидоренко А. Ю. - Анонімне анкетування як спосіб виявлення булінгу серед медиків (2017)
Sukachova O. M. - Study of factors of stress formation among first year medical students and its influence on memory processes. Recommendations for stress reducing and memory improving among students, Voloshyna D. M. (2017)
Шпильовий Я. В. - Порівняльний аналіз психологічних адаптаційних механізмів у жінок з невротичними тривожно-депресивними розладами різного психоґенезу (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців – учасників АТО) (2017)
Юдін М. А. - Особливості копінгу у пацієнтів косметологічного профілю з дисгармонійним самовідношенням (2017)
Іщук В. В. - Контранозогенні психотерапевтичні впливи при психоендокринному синдромі на тлі патології щитоподібної залози та кори наднирників (2017)
Михайлов Б. В. - Сочетанное применение игровой и анималотерапии у детей с ранней задержкой психического развития, Водка М. Е., Алиева Т. А., Вашките И. Д. (2017)
Лівертовська Т. В. - Історичний огляд поглядів основних християнських конфесій стосовно душевнохворих людей (2017)
Благодаров В. М. - Порівняльна характеристика ефектів впливу інфузійних розчинів лактопротеїну-С та HAES-LX-5% на структуру тимуса при експериментальній опіковій хворобі у щурів, Черкасов Е. В. (2011)
Костюк О. В. - Антибіотикорезистептпість штамів hclicobacter pylori, виділених від хворих на виразкову хворобу шлунка, дванадцятипалої кишки та хронічні гастрити (2011)
Красюк О. Л. - Оцінка показників ліпідного обміну, системного запалення та ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію із метаболічним синдромом, Бачкова С. А. (2011)
Мельник Н. О. - Реактивні зміни спинномозкових корінців та їх корекція за умов корінцево-судинного синдрому у щурів, Пархоменко О. В. (2011)
Потаскалова В. С. - Вплив багаточастотного модульованого електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону на видільну функцію нирок в експерименті, Селюк М. М., Хайтович М. В., Цехмістер Я. В. (2011)
Резуненко Ю. К. - Аналіз інтенсивності біохемілюмінесценції сироватки крові та печінки білих мишей за умов впливу летальних доз ксснобіотиків, Жуков В. І., Прокопов В. О. (2011)
Цимбалюк В. І. - Відстрочена крапіопластика після великолоскутиої краніотомії (модифікації №5 та №6), Нахаба О. О., Гридіна Н. Я. (2011)
Дуфінець В. А. - Сучасні аспекти офтальмологічного здоров'я населення Закарпатської області, Грузєва Т. С. (2011)
Москаленко В. Ф. - Актуальні питання підготовки лікарів сімейної медицини України, Висоцька О. І. (2011)
Пузанова О. Г. - Доказова медицина в Китаї: особливості та перспективи (2011)
Єрем Т. В. - Гігієнічна оцінка факторів ризику ендемічного регіону та основні закономірності формування стоматологічної захворюваності корінного населення, Фера О. В. (2011)
Рева Т. Д. - Сорбційно-атомно-абсорбційне визначення іонів біотоксикантів на кремнеземі, поверхня якого модифікована групами натрієвої солі 6-пропіламідо-2- піридипдикарбонової кислоти (PyCOONa СХ) у бюветних водах м. Києва (2011)
Асанов Э. О. - Особенности церебральной гемодинамики при психоэмоциональном стрессовом воздействии в условиях гипоксии у пожилых людей с физиологическим и скоренным старением, Осьмак Е. Д. (2011)
Біденко Н. В. - Математико-статистичне дослідження закономірностей впливу різних чинників на розвиток карієсу зубів у дітей віком до 6 років (2011)
Дєєва Ю. В. - Оцінка вестибулярної функції у хворих па цукровий діабет за допомогою навантажувальних проб (2011)
Дудар Л. В. - Залежність життєвої активності студептів-медиків за шкалою опитувача SF-36 під їх фізичної підготовленості та способу життя, Гончаренко Л. І., Секретний В. А. (2011)
Комісаренко Ю. І. - Вітамін D3 та його роль в регуляції вуглеводного обміну (2011)
Осуховская Е. С. - К вопросу о психоэмоциональном состоянии лиц молодого возраста с патологической зависимостью от азартных игр, употребляющих спиртные напитки (2011)
Пойда О. І. - Прогнозування та профілактика ускладнень колоноскопічної поліпектомії, Шевелюк С. Б., Орлов О. Л. (2011)
Свінціцький А. С. - Стан вегетативної нервової системи у військовослужбовців з функціональною диспепсією, Коршевнюк Д. О., Киршевнюк О. П. (2011)
Фліс П. С. - Мероприятия, проводимые при ортодонтическом лечении в ретенционном периоде, Абдаллах А. (2011)
Благодаров В. М. - Патомэрфолопчна характеристика епітеліально- мезенхімальної трансформації та її значення у морфогенезі типових патологічних процесів, Данилішина М. В., Іванова М. Д., Лагода II. М., Рудницька О. Г. (2011)
Марушко Ю. В. - Цинк: біологічна роль, цинкдефіцитні стани в клінічній практиці та їх корекція, Асонов А. О. (2011)
Михальчишин Г. П. - Нсалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет типу 2 (2011)
Костирко О. О. - Зв’язок сучасної української хімічної термінології в неорганічній хімії з латинською мовою, Кісельова О. Г, Калібабчук В. О. (2011)
Чекман І. С. - Педагог, науковець і вихователь молоді: Валентина Федорівна Мельникова, Дяченко В. Ю. (2011)
Title (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського