Федотов А. Е. - Анализ состояния и перспективы развития взрывных работ на карьере №3 ПАО "ЦГОК" с применением новых технологий, Бицюк В. П., Еременко Г. И., Мартынюк М. В., Мартынюк Б. В. (2014)
Моркун В. С. - Розробка методу визначенням пробуксовок робочих валків обтискної кліті блюмінга на базі системи нечіткого логічного висновку Такагі-Сугено, Харламенко В. Ю. (2014)
Осадчук Ю. Г. - Економічне обгрунтування діапазону регулювання швидкості конвеєрних установок в умовах енергозберігаючої стратегії гірничо-збагачувальних комбінатів, Крутов Г. В., Савицький О. І., Саприкін Є. Д., Кочубей О. І., Вольщиков В. В. (2014)
Перегудов В. В. - Актуальные вопросы эффективности и стимулирования повышения качества железорудного сырья, Грицина А. Е., Драгун Б. Т., Гук А. Ю., Убиская Л. Ю., Егорова И. Г. (2014)
Перегудов В. В. - Методологические аспекты определения полной стоимости владения для объектов основных средств горнодобывающих предприятий, Драгун Б. Т., Гук Ан. Ю., Гук Ал. Ю. (2014)
Лысевич С. Г. - Внутренний экономический механизм - важнейшее средство повышения конкурентоспособности горнорудных предприятий (2014)
Темченко О. А. - Дослідження впливу стратегічних ресурсів гірничо-збагачувальних підприємств на формування перспективних бізнес-моделей, Темченко Г. В., Голобородько Б. Ю. (2014)
Мных А. С. - Синтез трехмерной модели теплового режима процесса спекания агломерационной шихты (2014)
Ніколайчук О. А. - Визначення ефективності управління інтелектуальним капіталом на гірничо-збагачувальних підприємствах Кривбасу (2014)
Плаксієнко В. Я. - Оцінка фінансових результатів діяльності промислових підприємств (2014)
Анотації (2014)
Учитель О. Д. - Інноваційні технології виробництва конкурентоспроможних марганцевих феросплавів (2014)
Biletsky V. S. - Gorniczy skarby przeslosci w nauce i edukacii Ukrainy, Gayko G. I. (2014)
Будьонний П. В. - Порівняльний аналіз сезонно-місячних і тижневих коливань суїцидальної активності осіб, які проживають у депресивному промисловому регіоні (м. Лисичанськ), у періоди 2006–2013 та 2014–2016 років (2017)
Dimshitc D. I. - Modern therapeutic approaches to treatment and rehabilitation of non-psychotic mental disorders (2017)
Криванкова Н. В. - Клініко-анамнестичні та преморбідні патоперсонологічні характеристики хворих на органічні тривожно-депресивні розлади з порушеннями комплаєнсу до терапії (2017)
Мосейко О. В. - Особливості мотиваційних розладів хворих на просту форму шизофренії з атиповою клінічною структурою (2017)
Простомолотов В. Ф. - Диссоциальное расстройство личности: проблемы теории и практики (2017)
Merkulova O. Yu. - Hydrocephalus in clinical practice (2017)
Некрасова Н. О. - Спондилогенні особливості порушень кровообігу у вертебробазилярному басейні в осіб молодого віку (2017)
Маркозова Л. М. - Аналіз динаміки поширеності та захворюваності на розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин в україні за період 1990–2014 років, Лінський І. В., Бараненко О. В. (2017)
Северин Ю. В. - Когнитивные нарушения у пациентов с алкогольной зависимостью, Гриценко И. В. (2017)
Аймедов К. В. - Трансдисциплінарна модель командного підходу в процесі лікування та медико-соціального супроводу хворих на алопецію, Живилко В. В., Молдавська Х. О. (2017)
Боднар О. В. - Деякі аспекти впливу психосоціальних і психологічних чинників у жінок з патологією вагітності на вагу їхніх дітей при народженні (2017)
Гончар Ю. О. - Удосконалення оцінки емоційного стану дітей з психофізичними порушеннями (2017)
Коломієць С. І. - Психоемоційні та особистісні особливості підлітків зі сколіозом (2017)
Мухаровська І. Р. - Якість життя онкологічних хворих на етапах лікувального процесу (2017)
Радченко О. М. - Лептин крові та психоемоційний статус хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Пилипів Л. І. (2017)
Сидоренко А. Ю. - Анонімне анкетування як спосіб виявлення булінгу серед медиків (2017)
Sukachova O. M. - Study of factors of stress formation among first year medical students and its influence on memory processes. Recommendations for stress reducing and memory improving among students, Voloshyna D. M. (2017)
Шпильовий Я. В. - Порівняльний аналіз психологічних адаптаційних механізмів у жінок з невротичними тривожно-депресивними розладами різного психоґенезу (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців – учасників АТО) (2017)
Юдін М. А. - Особливості копінгу у пацієнтів косметологічного профілю з дисгармонійним самовідношенням (2017)
Іщук В. В. - Контранозогенні психотерапевтичні впливи при психоендокринному синдромі на тлі патології щитоподібної залози та кори наднирників (2017)
Михайлов Б. В. - Сочетанное применение игровой и анималотерапии у детей с ранней задержкой психического развития, Водка М. Е., Алиева Т. А., Вашките И. Д. (2017)
Лівертовська Т. В. - Історичний огляд поглядів основних християнських конфесій стосовно душевнохворих людей (2017)
Благодаров В. М. - Порівняльна характеристика ефектів впливу інфузійних розчинів лактопротеїну-С та HAES-LX-5% на структуру тимуса при експериментальній опіковій хворобі у щурів, Черкасов Е. В. (2011)
Костюк О. В. - Антибіотикорезистептпість штамів hclicobacter pylori, виділених від хворих на виразкову хворобу шлунка, дванадцятипалої кишки та хронічні гастрити (2011)
Красюк О. Л. - Оцінка показників ліпідного обміну, системного запалення та ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію із метаболічним синдромом, Бачкова С. А. (2011)
Мельник Н. О. - Реактивні зміни спинномозкових корінців та їх корекція за умов корінцево-судинного синдрому у щурів, Пархоменко О. В. (2011)
Потаскалова В. С. - Вплив багаточастотного модульованого електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону на видільну функцію нирок в експерименті, Селюк М. М., Хайтович М. В., Цехмістер Я. В. (2011)
Резуненко Ю. К. - Аналіз інтенсивності біохемілюмінесценції сироватки крові та печінки білих мишей за умов впливу летальних доз ксснобіотиків, Жуков В. І., Прокопов В. О. (2011)
Цимбалюк В. І. - Відстрочена крапіопластика після великолоскутиої краніотомії (модифікації №5 та №6), Нахаба О. О., Гридіна Н. Я. (2011)
Дуфінець В. А. - Сучасні аспекти офтальмологічного здоров'я населення Закарпатської області, Грузєва Т. С. (2011)
Москаленко В. Ф. - Актуальні питання підготовки лікарів сімейної медицини України, Висоцька О. І. (2011)
Пузанова О. Г. - Доказова медицина в Китаї: особливості та перспективи (2011)
Єрем Т. В. - Гігієнічна оцінка факторів ризику ендемічного регіону та основні закономірності формування стоматологічної захворюваності корінного населення, Фера О. В. (2011)
Рева Т. Д. - Сорбційно-атомно-абсорбційне визначення іонів біотоксикантів на кремнеземі, поверхня якого модифікована групами натрієвої солі 6-пропіламідо-2- піридипдикарбонової кислоти (PyCOONa СХ) у бюветних водах м. Києва (2011)
Асанов Э. О. - Особенности церебральной гемодинамики при психоэмоциональном стрессовом воздействии в условиях гипоксии у пожилых людей с физиологическим и скоренным старением, Осьмак Е. Д. (2011)
Біденко Н. В. - Математико-статистичне дослідження закономірностей впливу різних чинників на розвиток карієсу зубів у дітей віком до 6 років (2011)
Дєєва Ю. В. - Оцінка вестибулярної функції у хворих па цукровий діабет за допомогою навантажувальних проб (2011)
Дудар Л. В. - Залежність життєвої активності студептів-медиків за шкалою опитувача SF-36 під їх фізичної підготовленості та способу життя, Гончаренко Л. І., Секретний В. А. (2011)
Комісаренко Ю. І. - Вітамін D3 та його роль в регуляції вуглеводного обміну (2011)
Осуховская Е. С. - К вопросу о психоэмоциональном состоянии лиц молодого возраста с патологической зависимостью от азартных игр, употребляющих спиртные напитки (2011)
Пойда О. І. - Прогнозування та профілактика ускладнень колоноскопічної поліпектомії, Шевелюк С. Б., Орлов О. Л. (2011)
Свінціцький А. С. - Стан вегетативної нервової системи у військовослужбовців з функціональною диспепсією, Коршевнюк Д. О., Киршевнюк О. П. (2011)
Фліс П. С. - Мероприятия, проводимые при ортодонтическом лечении в ретенционном периоде, Абдаллах А. (2011)
Благодаров В. М. - Патомэрфолопчна характеристика епітеліально- мезенхімальної трансформації та її значення у морфогенезі типових патологічних процесів, Данилішина М. В., Іванова М. Д., Лагода II. М., Рудницька О. Г. (2011)
Марушко Ю. В. - Цинк: біологічна роль, цинкдефіцитні стани в клінічній практиці та їх корекція, Асонов А. О. (2011)
Михальчишин Г. П. - Нсалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет типу 2 (2011)
Костирко О. О. - Зв’язок сучасної української хімічної термінології в неорганічній хімії з латинською мовою, Кісельова О. Г, Калібабчук В. О. (2011)
Чекман І. С. - Педагог, науковець і вихователь молоді: Валентина Федорівна Мельникова, Дяченко В. Ю. (2011)
Title (2017)
Original papers (2017)
Glushchenko A. V. - Models of Hamiltonian and low-frequency spectra of collective excitations in spin S = 1 magnetics, Kovalevsky M. Y. (2017)
Bondar D. S. - Increase of amplitude of accelerating wakefield excited by sequence of short relativistic electron bunches in plasma at magnetic field use, Levchuk I. P., Maslov V. I., Onishchenko I. N. (2017)
Tarabara U. - Effect of amyloid fibrils on electrokinetic properties of lipid vesicles, Vus K., Girnyk S., Kamneva N., Lavryk O., Mikhailyuta M., Trusova V., Gorbenko G. (2017)
Полуэктов Ю. М. - Динамика Бозе-Эйнштейновского конденсата с учетом парных корреляций, Арсланалиев А. М. (2017)
Саенко С. Ю. - Иммобилизация клиноптилолита с цезием в калий-магний фосфатную матрицу, Шкуропатенко В. А., Дикий Н. П., Тарасов Р. В., Улыбкина Е. А., Сурков А. Е., Литвиненко Л. М. (2017)
Лотоцкая В. А. - Низкотемпературная деформация и прочность полиимидных пленок в зависимости от толщины и скорости деформирования, Яковенко Л. Ф., Алексенко Е. Н., Абраимов В. В., Wen Zhu Shao (2017)
Иванский В. Б. - Измерение основных характеристик PuBe и 238PuBe источников нейтронов с помощью спектрометра на сферах Боннера С 3He-счетчиком, Летучий А. Н., Оробинский А. Н., Сироко Г. В. (2017)
Папиров И. И. - Изучение пластической деформации кадмия, Стоев П. И., Ковтун Г. П., Щербань А. П., Солопихин Д. А., Рудычева Т. Ю. (2017)
Ivashtenko O. - Maximum temperature in an ideal greenhouse (2017)
Гарбар А. В. - Клональная изменчивость Limax flavus (Pulmonata, Limacidae): аллозимный, кариологический и морфологический анализ, Чернышова Т. Н. (2011)
Парнікоза І. Ю. - Знахідки медянки звичайної, Coronella austriaca (Reptilia, Colubridae), у м. Києві, Некрасова О. Д. (2011)
Балашёв И. А. - Первая находка Vertigo moulinsiana (Gastropoda, Pulmonata) для Украины на территории Крыма, Палатов Д. М. (2011)
Смірнов Н. А. - Перша знахідка Vespertilio murinus (Chiroptera, Vespertilionidae) у Чернівецькій області (Українa), Скільский И. В. (2011)
Синица М. В. - Летяги рода Pliopetaurista (Mammalia, Rodentia) неогена Украины (2011)
Дегтяренко Е. В. - Виды моллюсков, которых больше нет в реке Молочная, Украина (2011)
Akimov I. A. - Distribution of Ticks from of the Genus Dermacentor (Acari, Ixodidae) in Ukraine, Nebogatkin I. V. (2011)
Dolinskaya I. V. - The Chorionic Sculpture of the Eggs of Some Xyleninae (Lepidoptera, Noctuidae) (2011)
Романь А. М. - Морфологічні особливості лускового покриву риб роду Barbus (Osteichthyes, Cypriniformes) з України і деяких суміжних територій та їхня рольу систематиці (2011)
Trach V. A. - A Myrmecophylous Mite Myrmozercon tauricus sp. n. of the family Laelapidae (Acari, Mesostigmata) from Ukraine, Khaustov A. A. (2011)
Prokhorov A. V. - New Records of Jewel Beetle Eurythyrea aurata (Coleoptera, Buprestidae), a Rare Species in Ukraine, Demura Yu. K. (2011)
Burdejnaja S. J. - A New Species of the Genus Proctophyllodes (Analgoidea, Proctophyllodidae) from Golden Oriole, Kivganov D. A. (2011)
Костюк И. Ю. - Новый и малоизвестный виды совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины, Плющ И. Г. (2011)
Ключко З. Ф. - Новые данные о малоизвестных видах совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины, Сергиенко В. М., Герасимов Р. П. (2011)
Gurko V. O. - New Faunistic Records of Tiger Moths in West Pakistan (Lepidoptera, Arctiidae, Arctiinae), Inayatullah M., Mashwani M. A. (2011)
Зайцева Г. Ю. - Нова знахідка мишівки лісової, Sicista betulina (Mammalia, Rodentia) на території Шацького національного природного парку (Украина), Гнатина О. С. (2011)
Godlevska O. V. - Results of the Winter Bat Census in Two Bat Sites of the Central Podo lia (Ukraine), Ghazali M. A., Tyshchenko V. M., Drebet M. V., Martynjuk V. Ju. (2011)
Ковблюк Н. М. - 18-ый Международный арахнологический конгресс (2011)
Тобиас В. И. - 2-й Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым, Белокобыльский С. А., Гохман В. Е. (2011)
Мірошніченко Д. А. - Імідж як складова корпоративної культури сучасного вищого навчального закладу, Зленко А. М., Ісайкіна О. Д. (2017)
Студінська Г. Я. - Бренд як інструмент реструктурізації національної економіки, Ходжаян А. О. (2017)
Білоскурський Р. Р. - Cтратегічне планування в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України (2017)
Гайдук І. С. - Бухгалтерський облік в недержавних пенсійних фондах (2017)
Гахович Н. Г. - Машинобудування України: ретроспектива та перспективи, Завгородня М. Ю. (2017)
Дейнеко Л. В. - Світові виклики щодо забезпечення продовольством та роль України в їх подоланні (2017)
Дейнеко О. Т. - Визначення пріоритетних товарних груп та зовнішніх ринків для державної підтримки агропродовольчого виробництва та експорту (2017)
Кучеренко М. А. - Аналіз сучасного стану паливно-енергетичного комплексу України (2017)
Кушніренко О. М. - Впровадження ефективних інструментів торговельної політики для захисту національного виробника продукції з деревини, Зарудна О. С. (2017)
Сафонов Ю. М. - Стратегічний менеджмент в системі транспортної галузі, Масленніков Є. І., Кашубський А. А. (2017)
Халатур С. М. - Сталий розвиток сільського господарства та його інноваційне забезпечення (2017)
Швець Ю. О. - Особливості підвищення продуктивності праці персоналу на сільськогосподарських підприємствах в умовах фінансової дестабілізації, Карамушко А. С. (2017)
Шелудько Е. І. - Розвиток промислового інжинірингу як ключова умова комплексної модернізації промислових підприємств (2017)
Юрченко Ю. О. - Кругообіг грошових потоків підприємства по виробництву будівельних матеріалів (2017)
Баранник Л. Б. - Институт минимальной заработной платы: украинский и зарубежный опыт (2017)
Варналій З. С. - Інституціональні загрози фінансовій безпеці України та шляхи їх запобігання (2017)
Васюткіна Н. В. - Сталий розвиток як основа зростання національної економіки: проблеми, шляхи вирішення (2017)
Кварацхелия М. С. - Глобализация и проблемы экономической безопасности Грузии (2017)
Коваль С. П. - Проблеми безробіття та відторгнення населення з ринку праці України (2017)
Лисецький А. С. - Ринок землі: переваги і загрози, Паламарчук О. М., Чабан Г. В. (2017)
Меньшиков В. - Мобильный образ жизни молодежи в аспекте трудовой занятости, Лавриненко О., Ванкевич О. (2017)
Полоник С. С. - Методические подходы к анализу и оценке странового риска, Хоробрых Э. В., Литвинчук А. А. (2017)
Сафонов Ю. М. - Параметричне макроекономічне планування в системі державного регулювання, Григор'єв Г. С. (2017)
Стукало Н. В. - Моделі соціальної економіки в ринкових умовах, Сімахова А. О. (2017)
Кужелєв М. О. - Здійснення нагляду за фінансовими конгломератами: євпропейський досвід, Бойчук М. М. (2017)
Дмитришин М. В. - Ендавменти у вищих навчальних закладах: проблеми та перспективи (2017)
Доброскок С. С. - Рентна політика в природно-ресурсній сфері України (2017)
Зелик С. С. - Досвід формування бюджетів територіальних громад у країнах з розвинутою економікою (2017)
Качула С. В. - Податки як основа реалізації соціальної функції держави, Бодня Д. А., Поривай А. О. (2017)
Коркач І. В. - Теорико-методологічні аспекти розвитку механізму монетарного регулювання економічних процесів (2017)
Лисяк Л. В. - Фінансові ресурси недержавних пенсійних фондів в Україні: проблеми формування та можливості інвестування (2017)
Матвієнко І. Л. - Фінансування соціально вразливих верств населення: теоретичні аспекти дослідження (2017)
Попова М. А. - Продакт плейсмент на ринку фінансових послуг: реалії та перспективи використання (2017)
Рибакова Т. О. - Теоретичне дослідження поняття "фінансове регулювання" (2017)
Ріппа М. Б. - Досвід модернізації пенсійних систем в економічно розвинених країнах (2017)
Кучеренко В. В. - Інноваційний розвиток співпраці банків та страхових компаній в країнах Азії, Тринчук В. В. (2017)
Чеберяко О. В. - Вплив фінансової децентралізації на формування доходів місцевих бюджетів, Рябоконь О. О. (2017)
Чередник В. А. - Бюджетні видатки: сутність та їх аналіз у фінансуванні потреб закладів загальної середньої освіти (2017)
Бобух С. О. - Оцінка сучасного стану державного бюджетування в Україні в контексті забезпечення умов глобалізації (2017)
Титул, зміст (2017)
Бондарєва М. - Про потенційні права спадкоємця на спадщину (2017)
Буяджи Г. - Нові тенденції у визначенні сторін трасту. Аналіз останніх новел (2017)
Водоп’ян Т. - Правове регулювання договору зберігання: окремі питання теорії та практики, Тичковська О. (2017)
Гелецька І. - Реалізація принципу неподільності авторського права під час здійснення права на спадкування (2017)
Гуйван П. - Значення темпоральних чинників у практиці Європейського суду з прав людини. Поняття розумного строку розгляду справи в національному судочинстві (частина 1) (2017)
Коверзнєв М. - Правовий аспект реорганізації юридичних осіб, Коверзнєва Г. (2017)
Криса М. - Нормативно-правові засади регулювання підрядних відносин із геологічного вивчення надр за державним замовленням (2017)
Луців М. - Правові форми залучення коштів інвесторів у сфері будівництва житла (2017)
Марущак Я. - Товариства в Європейському Союзі: права та обов’язки їх учасників (2017)
Паєнок А. - Особливості визначення моменту виконання сторонами договору роздрібної купівлі-продажу обов’язків щодо оплати, передачі та прийняття товару (2017)
Сенюта В. - Визначення інтелектуальної власності: деякі теоретичні зауваження (2017)
Стоянова Т. - Практика Європейського суду з прав людини як джерело цивільного процесуального права України (2017)
Замрига А. - Сучасний стан та економіко-правові перспективи розвитку ринку соціально значущих продуктів в Україні (2017)
Лісовий М. - Господарсько-правова характеристика учасників ринку поштових послуг в Україні (2017)
Шинкар М. - Гносеологічні підходи до змісту банкрутства (неспроможності) та примусової ліквідації банківських установ як інституту національного права (2017)
Шабанов Р. - Міжнародний колективний договір як джерело трудового права у сфері зайнятості населення, Новіков Д. (2017)
Григор’єва Х. - Науковий аналіз нормативно-правового забезпечення надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки (2017)
Шуляренко Л. - Розвиток наукової думки щодо правового статусу селян в Україні (2017)
Размєтаєв С. - , Біловус Р. Механізм правового регулювання порядку здійснення загального користування надрами 88-90 (2017)
Борщевська О. - Правове забезпечення екологічної безпеки під час здійснення морських перевезень, Добров О. (2017)
Заверюха М. - Правове регулювання загального використання лісових ресурсів в Україні та зарубіжних країнах (2017)
Андреєв А. - Особливості підготовки поліцейських кадрів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання (2017)
Баженова А. - Реформування нормативно-правового регулювання ліцензування господарської діяльності (2017)
Барікова А. - Механізм систематизації права електронних комунікацій (2017)
Суббот А. - Засоби протидії та запобігання корупції в умовах реформування законодавства, Дем’янчук Ю. (2017)
Довбиш В. - Адміністративно-процесуальний статус особи, яка притягається до адміністративної відповідальності: окремі шляхи вдосконалення (2017)
Іщенко І. - Превентивна робота з дітьми: актуалізація питання та перспективи дослідження (2017)
Капля О. - Співвідношення принципів законності та верховенства права в адміністративному судочинстві України (2017)
Петрова І - Публічне управління як фактор і стимулятор модернізації адміністративного права, Руда О. (2017)
Семеній О. - Ознаки адміністративного розсуду в діяльності суб’єктів публічної адміністрації (2017)
Христов О. - Окремі аспекти визначення обов’язків поліцейського щодо надання невідкладної, зокрема домедичної й медичної, допомоги, Денисенко Є. (2017)
Шевчук М. - Інформаційне забезпечення органів фіскальної служби України як елемент стратегічного плану розвитку країни (2017)
Шумейко І. - Суб’єкти, причини і чинники порушення корпоративних прав як об’єкта адміністративно-правової протидії (2017)
Берназюк І. - Парламентський контроль за реалізацією стратегічних актів (2017)
Кулага Е. Правові аспекти державного регулювання ціноутворення в Україні 158-162 - (2017)
Машталір Х. - Інтеграція україни до Європейського Союзу як основа для розбудови громадянського суспільства, Леськів С. (2017)
Яциніна М. М. - Істотна шкода й тяжкі наслідки як ознаки складів злочинів, що передбачають відповідальність за службові зловживання (2017)
Даневич М. - Підстави затримання особи, яка підозрюється у скоєнні злочину (2017)
Запотоцький А. - Особливості призначення судових експертиз під час установлення обставин, які мають значення в процесі розслідування злочинів у сфері будівництва (2017)
Крицька І. - Зберігання речових доказів у кримінальному провадженні: мета, способи, умови й суб’єкти (2017)
Павлишин Б. - Наукова складова техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування вбивств (2017)
Павлишина А. - Правовове регулювання порядку застосування та класифікація техніко-криміналістичних засобів, що використовуються для збирання доказів про злочини у сфері наркобізнесу (2017)
Фаринник В. - Затримання особи в новому Кримінальному процесуальному кодексі України: окремі питання відповідності міжнародним стандартам і практиці Європейського суду з прав людини, Мірковець Д. (2017)
Єфімов М. - Тактика слідчого експерименту під час розслідування злочинів проти моральності (2017)
Негребецький В. - Порівняння як основа тактики перевірки показань на місці (2017)
Людмила Шевелюк - Підготовка адвокатом скарги до Європейського суду з прав людини (2017)
Самойленко Є. - Поняття "корінний народ" та питання визнання статусу корінних народів у міжнародному праві (2017)
Теплюк С. - Інститут публічного порядку у праві Англії та США (2017)
Бельский Д. В. - Об асимптотических свойствах решений дифференциально-функционального уравнения с линейно преобразованным аргументом, Пелюх Г. П. (2017)
Вережак Г. П. - Стабiлiзацiя розв’язкiв нелокальної багатоточкової за часом задачi для одного класу еволюцiйних псевдодиференцiальних рiвнянь, Городецький В. В. (2017)
Гержановская Г. А. - Асимптотические представления быстро меняющихся решений существенно нелинейных дифференциальних уравнений второго порядка (2017)
Евтухов В. М. - Асимптотическое поведение медленно меняющихся решений обыкновенных двучленных дифференциальных уравнений второго порядка с быстро меняющейся нелинейностью, Черникова А. Г. (2017)
Капустян О. В. - Глобальний атрактор iмпульсної динамiчної системи, породженої хвильовим рiвнянням, Романюк I. В. (2017)
Панасенко Є. В. - Умови бiфуркацiї розв’язкiв рiвняння Ляпунова у просторi Гiльберта, Покутний О. О. (2017)
Скрипник Н. В. - Схема ступенчатого усреднения для многозначных дифференциальных уравнений с обобщенной производной (2017)
Слюсарчук В. Ю. - Розв’язнiсть рiзницевих рiвнянь iз нерiвномiрно стискаючими операторами у просторi двостороннiх послiдовностей (2017)
Tunç C. - Continuability and boundedness of solutions for a kind of nonlinear delay integro-differential equations of third order, Ayhan T. (2017)
Herrmann L. - Oscillatory solutions of some autonomous partial differential equations with a parameter (2017)
Самойленко А. М. - Мiжнародна наукова конференцiя "Диференцiальнi рiвняння та їх застосування”, Перестюк М. О., Самойленко В. Г., Конет І. М., Теплiнський Ю. В. (2017)
Кравец В. С. - Определение устойчивых параметров бортов кареров в зонах подземных рудников Кривбасса, Дворников В. А., Еременко Г. И., Чирва А. И. (2014)
Харин С. А. - Разработка программного обеспечения и исследование скорости проведенния протяженных выработок глубоких шахт (2014)
Монастирський Ю. А. - Урахування особливостей гірничнотехнічних умов експлуатаціїавтосамоскидіва як шлях до підвищення продуктивності кар'єрної техніки, Веснін А. В., Сістук В. (2014)
Пшеничный В. Г. - Методика оптимизации режимов добычных, вскрышных и внутрикарьерных отвальных работ с учетом их взаимосвязи при разработке крутопадающих месторождений с применением технологии внутреннего отвалообразования, Пыжик Н. Н. (2014)
Азарян В. А. - Модель динамической стабилизации колебаний качества в рудопотоке (2014)
Сидоренко В. Д. - Комплексні програми камеральної обробки даних лазерного 3D-сканування, Шолох М. В., Топчий О. Л., Сергеєва М. П., Ковтун В. Я., Серебряний Ю. Л., Волчко Є. П. (2014)
Хворост В. В. - Дослідження міцності і надійності конструктивних елементів об'єктів,розташованих на поверхні гірничопромислових підприємств (2014)
Рудь Ю. С. - Повышение эффективности самоочистки колосниковой решетки спекательных тележек агломерационных машин, Кучер В. Г., Белоножко В. Ю. (2014)
Кірієнко С. М. - Вплив середовищетвірної діяльності ссавців на активність уреази в грунтах відвалів Криворіжжя (2014)
Кияновский Н. В. - Перспективы применения центробежно-ударных дробилок в отечественной и зарубежной горнорудной промышленности, Сокур И. Н., Сокур Л. М. (2014)
Николашин Ю. М. - Устойчивость откосов земляного полотна из отходов сухой магнитной сепарации железистых кварцитов, Ковалев К. В., Корчагин Н. В. (2014)
Николашин Ю. М. - Условия устойчивости борта глубокого карьера в зоне динамического влияния крупного тектонического разлома Горишне-Плавнинского железнорудного месторождения, Плотников А. В. (2014)
Кондратец В. О. - Технічне забезпечення допустимої похибки ідентифікації розрідження пульпи при подрібненні пісків двоспірального класифікатора, Мацуй А. М. (2014)
Пшеничный В. Г. - Технология внутреннего отвалообразования с формированием временного внутреннего отвала, Пыжик Н. Н. (2014)
Швец Д. В. - Оптимизация транспортных схем и порядок отработки крутопадающих железорудных месторождений в условиях постановки бортов карьера в конечное проэктное положение (2014)
Долгіх О. В. - Використання нечіткої логіки та нейронних мереж при розрахунках можливості утворення проваль від дії підземних гірничих робіт (2014)
Тищук В. Ю. - Закріплення пильних поверхонь на гірничих підприємствах з використанням біотехнологій (2014)
Гирич В. П. - Повышение эффективности работы теплообменного оборудования путем электростабилизационной обработки воды, Ферликовская О. В. (2014)
Домничев М. В. - До питання використання засобів індивідуального захисту цивільним населенням при надзвичайних ситуаціях мирного часу, Нестеренко О. В. (2014)
Комісаренко Т. А. - Аналіз способів визначення виробленого простору при розробці залізорудних родовищ, Єлезов К. С. (2014)
Прокопенко Ю. А. - Блокировка и маркировка источников опасных энергий на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины для снижения уровня производственного травматизма на рабочих местах (2014)
Самборский Ю. Г. - Математическое описание непрерывного стана горячей прокатки как объекта системы автоматического управления, Файнштейн В. Г. (2014)
Савельев С. Д. - Математическое моделирование процесса перемещения зоны горения при спекании аглошихты, Новохатько Я. А. (2014)
Александрова Т. В. - Процессы взаимодействия кусковой руды с лентой наклонного конвейера при её поперечном порыве (2014)
Назаренко Н. В. - K-MINE – базовый инструмент повышения эффективности буровзрывных работ, Назаренко М. В., Хоменко С. А. (2014)
Микитин О. В. - Огляд та аналіз малогабаритної мікроконтролерної техніки з великими можливостями, Черенюк М. С. (2014)
Шумова Л. А. - Метод раннего обнаружения опасной тенденции технологических параметров, Скарга-Бандурова И. С. (2014)
Мироненко А. И. - Актуализация проблемы складирования хвостов обогащения полезных ископаемых, Самохина С. А., Старых С. С., Шаповалова Г. М. (2014)
Плотников В. Ф. - Краткий обзор технологии горных работ и перспективные направления развития Bama mining company (Иран), Николенко Е. М. (2014)
Аблец В. В. - Кирпич и черепица дореволюционного Криворожья. II Верхнеднепровский уезд Екатеринославской губернии, Березовский А. А., Аблец Н. С. (2014)
Жосан А. А. - Чисельне моделювання роботи непараметричного дуального регулятора на прикладі об'єкта першого порядку, Ліпанчиков С. І. (2014)
Жосан А. А. - Управление зоной печи с распределенными параметрами с помощью регулятора, основанного на концепции дуального управления, Кирсань Е. С. (2014)
Каневський В. В. - Експериментальне дослідження частотно – регульованого електропривода зі зворотнім зв’язком за оцінкою динамічного моменту, Ткачук О. Р. (2014)
Хромей О. В. - До проблеми необхідності та напрямків розвитку тягового електроприводу (2014)
Сінолиций А. П. - Лабораторний комплекс дослідження енергопотоків мережі живлення з різноманітними режимами навантаження, Кольсун В. А., Удовенко О. О., Козлов В. С., Риженков Д. В., Макодзьоб В. М. (2014)
Герасименко Н. О. - Консультування як важливий елемент системи самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів (2014)
Квітка Т. В. - Самоосвітня діяльність як засіб особистісного розвитку студентів вищих технічних навчальних закладів (2014)
Куліковська О. Є. - Аналіз новітніх технологій у фіксуванні дорожньо-транспортних пригод у Криворізькому регіоні, Атаманенко Ю. Ю. (2014)
Голышев А. М. - Разработка методики определения доминирующих причин реализации травмоопасных ситуаций в условиях промышленных предприятий на основе теории множеств и определяющего фактора, Пищикова Е. В., Янова Л. А. (2014)
Полоцкая Н. Н. - Применение новых технологий очистки нефтесодержащих ливневых сточных вод, Бурлаченко Т. И., Стебельская Е. Н., Стебельская О. В., Горон Н. Н., Белоусенко В. В. (2014)
Ткаченко Г. І. - Дослідження об'єму осередку деформації при прокатуванні штаби у гладких валках, Самойлюк О. А., Шепель А. О. (2014)
Биленко А. Е. - Горнотехническая рекультивация отработанного карьера №2 ПАО "ЦГОК" вскрышными породами Глееватского карьера с приминением комбинированного способа засыпки, Терещенко В. В., Пшеничный В. Г., Перегудов Ю. Г. (2014)
Кивгила Е. В. - Обоснование эффективной технологии совместной отработки магнетитовых кварцитов Первомайского карьера и шахты "Первомайская" Северного ГОКа открыто-подземным способом, Пивнёв С. И., Терешонков А. Н., Романов А. Ю. (2014)
Лобов В. Й. - Автоматизована система керування сівалкою, Дубовик І. І. (2014)
Моркун В. С. - Моделирование процесса распространения ультразвуковых волн в неоднородных средах методом расслоенных пространств (К-SPACE), Пикильняк А. В., Моркун Н. В., Подгородецкий Н. С. (2014)
Несмашний Є. О. - Розробка методики обчислення та досвід застосування часових інтервалів при проведенні масових вибухів на кар'єрі "ПівдГЗК", Федін К. А. (2014)
Настобурко Л. Г. - Рациональное применения этажно-камерной и подэтажно-камерной систем разработки с твердеющей закладкой при отработке мощных крутопадающихрудных месторождений, Кривенко Ю. Ю. (2014)
Почужевський О. В. - Специфіка умов експлуатації самохідних колісних машин на відкритих розробках (2014)
Касаткіна І. В. - Поліпшення енергоефективності системи електропривода конвеєра, Гнутов І. В. (2014)
Романенко А. В. - Опыт использования автоматизированных систем проектирования в ГП "ГПИ "Кривбасспроект"", Плотников В. Ф., Назаренко М. В. (2014)
Радионов В. М. - Способ управления гранулометрическим составом выхода гидроциклона, на основе средств ультразвукового воздействия и контроля (2014)
Моргун А. В. - Повышение эффективности отбойки массива скважинными зарядами взрывчатых веществ, Чухарев С. М. (2014)
Бабец Е. К. - Опыт геофизического мониторинга методами ЕИЭПЗ и РАП состояния породного массива в зоне влияния подземных горных работ, Штанько Л. А., Козариз В. Я., Чепурной В. И., Ляш С. И., Плужник Ю. А. (2014)
Калініченко О. В. - Дослідження економічної доцільності заходів щодо боротьби з пилом на відкритих рудних складах (2014)
Міщук С. В. - Роль облікової політики в управлінні підприємством, Клименко А. Д. (2014)
Кадол Л. В. - Аналіз використання рекультивованих земель як рекреаційного потенціалу міста, Сердюк С. Д. (2014)
Шахно А. Ю. - Оптимізація структури капіталу підприємств гірничо-металургійного комплексу України, Мигуцька І. М. (2014)
Грицина О. Є. - Особливості системи економічних показників у нормах технологічного проектування гірничодобувних підприємств з підземним способом видобутку залізних руд, Драгун Б. Т., Гук А. Ю., Нестерук Н. І., Ланцетова Т. В., Єгорова І. Г. (2014)
Пижик М. М. - Сучасні підходи до визначення оптимальних проектних рішень при комплексному освоєнні родовищ корисних копалин із застосуванням критерію максимому прибутку в умовах ринкової економіки, Терещенко В. В., Григорєв Ю. І. (2014)
Шепелюк В. А. - Передумови виникнення та еволюція корпоративних відносин в системі внутрішнього контролю (2014)
Коровіна О. В. - Теоретичний аналіз засад управління життєвим цикломпідприємств (2014)
Темченко О. А. - Інтегральна оцінка конкурентноспроможності гірничовидобувних підприємств Кривбасу, Вапнічна В. В., Голобородько В. Ю. (2014)
Кононенко В. В. - Системно-динамічна модель оцінки та мінімізації витрат інвестиційного проекту поглиблення шахтних стволів, Решотка Р. О., Кононенко А. В. (2014)
Григорьев И. Е. - Исследование влияния цикличности цен на минеральные ресурсы при определении рациональных решений при проектировании карьеров, Китов А. А. (2014)
Нусінов В. Я. - Проблеми корпоративного управління в Україні, Побережна В. О. (2014)
Ізмайлов Я. О. - Вдосконалення обліку надходження нематеріальних активів на підприємстві-суб’єкті зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Турило А. М. - Дослідження сутності категорії "інноваційна активність підприємства", Сазонов Р. В. (2014)
Фалько Є. А. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження глобалізаційних процесів в туристичному бізнесі (2014)
Анотації (2014)
Matkovska L. K. - The ion-conducting composites based on the aliphatic and aromatic epoxy oligomers and the lithium perchlorate salt, Iurzhenko M. V., Mamunya Ye. P., Matkovska O. K., Boiteux G., Lebedev E. V. (2017)
Місюра А. І. - Структура, електричні, теплофізичні та механічні властивості металонаповнених композитів, сформованих у магнітному полі, Мамуня Є. П., Демченко В. Л., Куліш М. П., Сировець Г. П. (2017)
Толстов А. Л. - Структура и свойства серебросодержащих гибридных олигоуретан–силоксановых систем, полученных золь-гель методом, Матюшов В. Ф., Маланчук О. Н., Климчук Д. А., Лебедев Е. В. (2017)
Буря А. И. - Исследование структуры и свойств политетрафторэтилена, армированного волокном Арселон, Калиниченко С. В., Баглюк Г. А., Редчук А. С. (2017)
Шанталій Т. А. - В’язкість розчинів поліамідокислот на основі кардових діамінів, наповнених карбонанотрубками, Карпова І. Л., Драган К. С., Клепко В. В. (2017)
Дмитрієва Т. В. - Вплив природновідновлюваних функціональних добавок на основі рослинних олій на деградабельність поліетилену, Бортницький В. І., Рябов С. В., Кобилінський С. М., Кримовська С. К. (2017)
Гуменная М. А. - Синтез и антимикробные свойства олигомерных силсесквиоксанов, содержащих в органическом обрамлении кватернизованные атомы азота и гидроксильные группы, Клименко Н. С., Стрюцкий А. В., Годына Д. М., Метелица Л. А., Шевчук А. В., Кравченко В. В., Шевченко В. В. (2017)
Бусько Н. А. - Синтез и исследование химической структуры блоксополимеров касторового масла на основе олигомерных азоинициаторов, Грищенко В. К., Баранцова А. В., Сильченко Ю. А., Кочетова Я. В., Гудзенко Н. В. (2017)
Содержание (2017)
Хмизов С. О. - Сучасний погляд на проблему різниці довжини нижніх кінцівок у дітей та лікування із застосуванням методів керованого росту (літературний огляд), Рокутов В. С., Єршов Д. В. (2017)
Чернышева О. Е. - Ювенильный артрит: терминология, классификация, диагностические критерии, этиология, патогенез, современные аспекты (обзор литературы), Конюшевская А. А., Вайзер Н. В., Балычевцева И. В. (2017)
Головач И. Ю. - Стратегические решения в отношении безопасности и возможности длительной терапии нестероидными противовоспалительными препаратами при остеоартрите (2017)
Лазарев І. А. - Порівняльний аналіз надійності фіксації черезвертлюгових переломів стегнової кістки із застосуванням звичайного та подовженого проксимального стегнового стрижня, Калашніков А. В., Малик В. Д., Скибан М. В. (2017)
Луцишин В. Г. - Якість життя хворих після артроскопічного лікування з приводу початкових стадій коксартрозу, Калашніков А. В., Майко О. В., Майко В. М. (2017)
Ставицкий А. Б. - Тотальное эндопротезирование тазобедренных суставов при осложнениях остеосинтеза шейки бедренной кости в условиях регионального центра эндопротезирования крупных суставов на базе областной больницы интенсивного лечения г. Мариуполя, Лыжин А. В., Пастернак Д. В., Позняк А. С., Ямковой И. А., Абрамович Е. А. (2017)
Трутяк I. P. - Хірургічне лікування наслідків сучасної бойової травми, Філь А. Ю., Медзин В. І., Трутяк Р. І. (2017)
Стауде В. А. - Особенности функционирования мышц — глобальных стабилизаторов у лиц с асимметричным расположением таза и крестца во фронтальной плоскости. Сообщение 1. Исследование активности m. еrector spinae, Котульский И. В., Дуплий Д. Р., Карпинская Е. Д. (2017)
Король П. О. - Радіонуклідна модель "dual time point imaging" у прогнозуванні параендопротезних ускладнень при ендопротезуванні кульшових і колінних суглобів (2017)
Попсуйшапка К. О. - Залишкова фіксованість хребтових сегментів при вибухових переломах грудопоперекового відділу хребта, Карпінський М. Ю., Тесленко С. О., Карпінська О. Д., Попов А. І. (2017)
Гур’єв С. О. - Роль інтерлейкіну-6 у діагностиці інфекційних ускладнень у постраждалих із політравмою, Соловйов О. С., Танасієнко О. М. (2017)
Пустовойт Б. А. - Комплексна фізична реабілітація хворих із диспластичними деформаціями колінного суглоба, Пустовойт К. Б., Тохтамишев М. О., Карпінська О. Д. (2017)
Рушай А. К. - Комплексный подход при лечении пациентов с ложными суставами большеберцовой кости, Скиба В. В., Бебых А. Р., Соловьев И. О. (2017)
Шимон В. М. - Лікування ушкоджень хребта у хворих iз політравмою, Шимон М. В., Шерегій А. А., Литвак В. В., Стойка В. В., Пушкаш I. I. (2017)
Бабій Ю. О. - Метод розпізнавання переміщення рухомого об’єкту в напрямку на сейсмічний засіб охорони позиції спостереження (2017)
Бовда Е. М. - Метод обмеження вхідного навантаження в SDN мережах, Плугова О. Б., Бондаренко В. Г. (2017)
Бондаренко Л. О. - Подходы к информационно - аналитическому обеспечению органов военного управления, Єфанова Е. А., Садыков О. И., Остапук А. И. (2017)
Волобуєв А. П. - Математичне моделювання виявлення системою радіорозвідки противника системи радіозв’язку військового призначення з шумоподібними сигналами на основі фазової модуляції псевдовипадковою послідовністю, Бухал Д. А., Сергієнко А. В. (2017)
Горбенко В. І. - Основні вимоги до архітектури системи безпеки центрів обробки даних, Копійка О. В., Любарський С. В. (2017)
Гурський Т. Г. - Перспективи застосування технології МІМО та цифрових антенних решіток у військових системах радіозв’язку, Гриценок К. М., Шишацький А. В., Жук П. В. (2017)
Живило Є. О. - Напрями створення та розбудови національної системи кібербезпеки, Черноног О. О. (2017)
Жук О. В. - Моделі побудови покриття і виявлення цілей в безпроводових сенсорних мережах, Романюк В. А., Тарасов В. В., Ткаченко Д. В. (2017)
Залужний О. В. - Метод вибору довжини кодового слова для радіоліній з відкладеною передачею підтвердження, Голь В. Д., Штаненко С. С. (2017)
Кондратюк А. Г. - Підхід до формалізації процесу оперативного управління військами (2017)
Кононова І. В. - Моделі безвідмовності телекомунікаційного обладнання мереж зв’язку при різних способах структурного резервування (2017)
Креденцер Б. П. - Електромагнітний метод контролю технічного стану телекомунікаційного обладнання мереж військового зв’язку, Жердєв М. К., Бовда Е.М., Єфанова К.О. (2017)
Паламарчук С. В. - Методика проведення енергетичного розрахунку в трактах системи супутникового зв’язку, Коротченко Л. А., Кузавков В. В., Зарубенко А. О. (2017)
Пантась С. О. - Шляхи підвищення якості відеоконференцзв’язку в телекомунікаційних системах спеціального призначення, Цатурян О. Г., Бєляков Р. О., Радченко М. М. (2017)
Рачок Р. В. - Формування маски місцевості при побудові маршрутів в задачах оперативно-службової діяльності прикордонного відомства (2017)
Романюк А. В. - Модели оценки эффективности функционирования беспроводных сенсорных сетей (2017)
Романюк В. А. - Методика побудови нечітких баз знань інтелектуальних систем управління вузлами тактичних мобільних радіомереж, Сова О. Я., Олексенко В. П., Симоненко О. А. (2017)
Романюк В. А. - Задачі синтезу топологій мереж мобільної компоненти з використанням телекомунікаційних аероплатформ, Степаненко Є. О. (2017)
Субач І. Ю. - Модель виявлення аномалій в інформаційно – телекомунікаційних мережах органів військового управління на основі нечітких множин та нечіткого логічного виводу, Фесьоха В. В. (2017)
Шевченко А. С. - Метод оцінювання ризику інформаційної безпеки внаслідок обмеження пропускної спроможності міжмережними екранами наступного покоління при використанні додаткових активних систем захисту інформації, Самойлов І. В., Толстих В. А., Артюх С. Г. (2017)
Титул, зміст (2017)
Чепков І. Б. - Організація протидії "гібридній війні" в сучасних умовах: технічний аспект, Лапицький С. В., Гультяєв А. А., Гупало А. Ю., Чепура М. М. (2017)
Борохвостов І. В. - Визначення теорії програм озброєння як наукового напряму теорії озброєння (2017)
Майстренко А. Л. - Підвищення захисту бойових броньованих машин від ураження 12,7-мм кулями Б-32, Кущ В. І., Кулич В. Г., Нешпор О. В., Бісик С. П. (2017)
Давидовський Л. С. - Дослідження енергопоглинаючого елемента протимінного сидіння екіпажу бойової броньованої машини, Бісик С. П., Корбач В. Г. (2017)
Ланецький Б. М. - Методичні рекомендації щодо визначення кількості зенітних керованих ракет та ракетних двигунів для контрольних льотних та вогневих стендових випробувань при виконанні завдань продовження призначених показників, Коваль І. В., Лук'янчук В. В. (2017)
Пулеко І. В. - Інформаційна технологія оперативного контролю стану малого літального апарата на основі часового подання вимірювальної інформації (2017)
Петрук С. М. - Безпілотні авіаційні комплекси в збройних конфліктах останніх десятиріч (2017)
Павловський І. В. - Пропозиції щодо удосконалення системи логістичного забезпечення Збройних Сил України, Твердохлібов В. В., Башкиров О. М. (2017)
Дерепа А. В. - Аналіз впливу фізичних властивостей шпангоутного набору днища корабля на розподіл амплітуди і фази тиску звукового поля по активній поверхні корабельної антени в системі "надводний корабель – гідроакустична станція" (2017)
Шишанов М. О. - Використання математичного апарату рефлексивних ігор для прийняття управлінських рішень при розробці й обґрунтуванні раціональної стратегії управління процесами виробництва, модернізації, ремонту зразків озброєння та військової техніки, Шуригін О. В., Деркач І. І., Шевцов М. М. (2017)
Сакович Л. М. - Оцінка достовірності діагностичних засобів спеціального зв’язку з аварійними та бойовими пошкодженнями, Яковлев М. Ю., Рижов Є. В., Ходич О. В. (2017)
Зінько Р. В. - Методологічні аспекти побудови моделей роботи різнотипної військової техніки на основі подібності графів їх конструкцій, Ванкевич П. І., Іваник Є. Г. (2017)
Шишанов М.О. - Обґрунтування методу моделювання процесу функціонування системи відновлення озброєння та військової техніки угруповання військ, Гуляєв А.В., Шевцов М.М. (2017)
Каховський М.Ю. - Технологія відновлення стволів танкових та артилерійських гармат, Іщенко М.П., Лукомник А.Л. (2017)
Інформація (2017)
Резюме (2017)
Андрієнко В. - Роль державного регулювання у процесі забезпечення економічної безпеки ринку страхових послуг України, Кобко Р. (2017)
Гончаренко О. - Класифікація небанківських фінансових установ як інструмент реалізації стратегії розвитку фінансового сектору економіки України (2017)
Відякіна М. - Інституційні аспекти трансформації спільної транспортної політики ЄС (2017)
Гулак Д. - Підтримка розвитку ринку електроенергії України: бізнес-акселерація та регіональні інноваційні проекти (2017)
Пепа Т. - Потенціал модернізації як базис ефективного соціально-економічного розвитку країни в контурі відтворювальних процесів, Чернюк Л. (2017)
Гаращук О. - Модернізація освіти в контексті підготовки конкурентоспроможного фахівця (теоретико-методологічні та прикладні аспекти) (2017)
Коломицева O. - Форми фінансової взаємодії держави і бізнесу в інфраструктурних проектах, Іоненко К. (2017)
Кісіль Т. - Аналіз проблем підвищення інноваційної сприйнятливості суб'єктів енергетичної галузі до технологій нетрадиційної відновлювальної енергетики, Скрипник В. (2017)
Плаксюк О. - Теоретичні засади кластерної економіки як інструменту інноваційного розвитку (2017)
Крутогорський Я. - Впровадження системи енергоменеджменту на промисловому підприємстві (2017)
Якушева О. - Управлінські технології стимулювання малого й середнього бізнесу в Черкаському регіоні (2017)
Відомості про авторів (2017)
Манглієва Т. Н. - Аналіз стійкості автоматизованої системи управління опаленням у будинку, Юхимчук М. С. (2017)
Кулінченко Г. В. - Вирішення завдань сепарації вологи на базі SCADA-технології, Леонтьєв П. В. (2017)
Войцеховський О. В. - Моделювання напружено-деформованого стану системи основа–фундамент–споруда за підсилення стовпчастих фундаментів суцільною фундаментною плитою, Маєвська І. В., Сазонова І. Р., Ковальчук І. В. (2017)
Шейкус А. Р. - Параметрична ідентифікація математичної моделі процесу ректифікації (2017)
Клименко М. О. - Математична модель динаміки активності радону в практично ізольованому приміщенні, Лебедь О. О., Мащенко В. А. (2017)
Мокін В. Б. - Створення інформаційної системи моніторингу забруднення атмосферного повітря міста на основі технології "Інтернет речей", Собко Б. Ю., Дратований М. В., Крижановський Є. М., Горячев Г. В. (2017)
Заюков І. В. - Побудова моделі оцінки рівня самозбереження здоров’я зайнятого населення в Україні на макрорівні (2017)
Мокін Б. І. - Еквівалентування замкнутої лінійної динамічної системи за наявності похідної у правій частині її математичної моделі, Мокін О. Б., Чернова І. О., Довгополюк С. О. (2017)
Кухарчук В. В. - Математичні моделі асинхронного приводу похилого дифузійного апарата з частотним регулюванням, Коваль А. М. (2017)
Биков М. М. - Використання множини мікрофонів у автоматизованій системі розпізнавання мовця критичного застосування, Ковтун В. В. (2017)
Довжик М. Я. - Спосіб урахування впливу відведення коліс при визначенні траєкторії криволінійного руху машини, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О., Сіренко Ю. В. (2017)
Буровский М. Й. - Екзотермічний обігрів надливів в процесі лиття за газифікованими моделями, Дорошенко В. С., Бабич М. В., Янченко О. Б. (2017)
Ночвай В. М. - Підвищення надійності в процесі ремонту ротора турбокомпресора двигуна внутрішнього згорання (2017)
Барась С. Т. - Аналіз властивостей автокореляційної функції дискретної послідовності, Войцеховська О. В., Ковтун В. А. (2017)
Білинський Й. Й. - Пасивний радіочастотний моноімітансний передавач, Стахов В. П., Лазарєв О. О. (2017)
Прадівлянний М. Г. - Використання засобів дистанційного навчання для формування професійної компетентності майбутніх перекладачів, Бондар Н. Д. (2017)
Andreevа K. - The direction of innovation theory development in the system of knowledge of national economy and regional management (2017)
Гудзь П. - Практика адміністрування тарифів на національних і регіональних ринках електроенергії за кордоном (2017)
Пріхно І. - Фінансові відносини у соціальній сфері (2017)
Гончарова З. - Якісний рівень життя сільського населення як запорука сталого соціально-економічного розвитку регіонів (2017)
Єфіменко Н. - Методичні положення формування параметрів відтворення якості основного капіталу в машинобудуванні (2017)
Черевко О. - Міжрегіональний економічний простір в умовах економічних трансформацій, Прямухіна Н. (2017)
Андрусяк Н. - Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування овочевої галузі як фактор економічної безпеки національної економіки (2017)
Король С. - Аудит нефінансової звітності: проблеми та напрями вдосконалення (2017)
Виклюк М. - Фінансовий потенціал агропромислових підприємств у контексті реалізації державної фінансової політики (2017)
Кратт О. - Раціональність колекціонування професійної освіти (2017)
Журба І. - Тенденції та перспективи розвитку українсько-канадських торговельно-економічних взаємовідносин (2017)
Гончарук І. - Перспективи розвитку страхового ринку (2017)
Гончарук Т. - Роль інфраструктури у забезпеченні економічного зростання регіонів України (2017)
Відомості про авторів (2017)
Абдулов О. Р. - Розробка структурно-функціональної моделі процесу проектування технології виготовлення литих виробів, Лапченко О. В. (2017)
Агравал П. Г. - Моделирование термодинамических свойств жидких сплавов Cu–Fe–(Ti, Zr, Hf) и метастабильных фазовых превращений с их участием, Древаль Л. А., Турчанин М. А. (2017)
Водопьянова А. А. - Парциальные и интегральные энтальпии смешения жидких сплавов системы Cu–Тi–Hf, Турчанин М. А., Древаль Л.А., Агравал П. Г. (2017)
Древаль Л. А. - Термодинамическая база данных для направленного поиска перспективных составов дисперсионно-твердеющих ВЭС, Агравал П. Г., Турчанин М. А., Довбенко А. И., Ильенко С. М., Эффенберг Г. (2017)
Дьяченко Ю. Г. - Дослідження впливу гартувального потоку на рівень напружень в металевих виробах (2017)
Іванова Л. Х. - Вплив способу лиття прокатних валків на рівень залишкових напружень у них, Білий О. П., Осипенко І. А. (2017)
Каратеев А. М. - Преимущества и перспективы использования смолы ОФОС в литейном производстве, Пономаренко О. И., Евтушенко Н. С., Евтушенко С. Д. (2017)
Ковальчук А. Г. - Исследование процессов жаростойкого поверхностного легирования отливок, Ямшинский М. М., Федоров Г. Е. (2017)
Лютий Р. В. - Вплив способу приготування рідкого скла на вибиваємість ливарних стрижнів (2017)
Лютий Р. В. - Зміна комплексу властивостей піщано-бентонітової суміші при додаванні звороту стрижнів з фосфатним зв’язувальним компонентом, Федоров М. М., Люта Д. В., Бондар А. К., Павлюх С. В. (2017)
Порохня С. В. - Исследование влияния параметров зачистного инструмента на время шлифования отливок (2017)
Соколов Д. Д. - Алгоритм і програма розрахунку та корекції складових шихти при отриманні високоміцного чавуну для виливниць, Приходько О. В. (2017)
Турчанин М. А. - Об использовании термодинамических данных для критериального анализа возможности получения высокоэнтропийных объемных аморфных сплавов, Агравал П. Г., Древаль Л. А. (2017)
Федоров М. М. - Сучасні способи виготовлення майстер-моделей ювелірних виробів в технологічному процесі лиття за виплавлюваними моделями, Тренкіна М. В., Лютий Р. В. (2017)
Ямшинський М. М. - Вплив процесів додаткового легування, мікролегування та модифікування на властивості хромомарганцевого чавуну, Федоров Г. Е. (2017)
Блохина И. О. - Восстановление и упрочнение коленчатых валов автотракторных двигателей (2017)
Власов А. Ф. - Повышение производительности ручной дуговой наплавки изделий, работающих при высоких температурах, Макаренко Н. А., Кущий А. М., Куликов В. П. (2017)
Голуб Д. М. - Газошлакообразующие основы современных порошковых проволок (2017)
Гринь А. Г. - Современные наплавочныематериалы для упрочнения и восстановления инструмента горячего деформирования, Макаренко Н. А., Трембач Б. А., Дудинский А. Д. (2017)
Гринь А. Г. - Исследование корреляции физических и технологических свойств шлаков при наплавке порошковыми проволоками, Трембач Б. А., Жариков С. В., Трембач И. А., Иванов Д. С. (2017)
Сокольський В. Э. - Рентгенодифракционные исследования промышленно важных шлаковых расплавов на кафедре физической химии Київського национального университета имени Тараса Шевченко, Роик А. С., Казимиров В. П., Прутцков Д. В., Бусько В. М., Галинич В. И., Гончаров И. А. (2017)
Корсун В. А. - Выбор состава B-Mn-Al порошковой смеси для повышения абразивной износостойкости поверхностного слоя, Заблоцкий В. К. (2017)
Марков О. Е. - Разработка новых заготовок для поковок ответственного назначения, Герасименко А. В., Косилов М. С., Шевцов С. А. (2017)
Руденко Н. О. - Дослідження проникності одно- і двошарових пористих порошкових фільтрів (2017)
Анотації (2017)
Автори (2017)
Скорочення (2017)
Вимоги до статей (2017)
Остання сторінка (2017)
Бабаев А. А. - Экспериментальные исследования работы одномодового сферического пьезоэлектрического преобразователя, Гнатейко Н. В. (2017)
Гринь С. А. - Проблемы добычи сланцевого газа на Украине, Мацкевич Ю. Р. (2017)
Ващенко О. В. - Ефективність використання міжпородних поєднань для підвищення продуктивних якостей свиней (2017)
Дехтяр Ю. Ф. - Ефективність використання передстартових комбікормів у годівлі молодняка свиней, Баркарь Є. В., Ацехівський О. В. (2017)
Акименко К. В. - Ідейні витоки українського націоналізму в Наддніпрянщині у ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Невинна Г. Я. - Місце та роль Фінляндії у Балтійському регіоні (1933-1939): геополітичний зріз, Опанасюк Т. А. (2017)
Лавренко А. С. - К вопросу о экспериментальном мониторинге электромагнитных полей в Украине, Троян Ю. И., Головатенко Д. А. (2017)
Криштанович М. Ф. - Стан Національної поліції України та шляхи її реформування (2017)
Власенко Ю. К. - Соціально-політичні аспекти державного регулювання питань внутрішньо переміщених осіб (2017)
Матухно Г. Р. - Молодежная политика как один из аспектов развития демократической политической системы (2017)
Бібіков Є. М. - До питання про вплив футболу на рухову активність дітей молодшого шкільного віку (2017)
Бугаєвський К. А. - Оцінка особливостей антропометричних та морфологічних показників студенток спеціальної медичної групи високого зросту (2017)
Данилко В. М. - Корекція фізичного стану учнів старшого шкільного віку (2017)
Гринь В. В. - Использование памятников историко-культурного наследия Винницкой области как предпосылка развития культурно-познавательного (архитектурного) туризма в регионе (2017)
Драч Т. Л. - Вплив діяльності української академії балету на розвиток танцю-модерн, Сосіна В. Ю. (2017)
Ілечко М. П. - Втілення принципів циклічності в українській інструментальній музиці кінця ХХ століття (2017)
Кашшай О. С. - Історіографія дослідження творчості художника Антона Кашшая та стан наукової розробки теми (2017)
Plakhotnyuk O. A. - Formation of dance movement kinesiology as a scientific and practical component of choreographic art (2017)
Ситченко Е. В. - Развитие современного олимпийского движения: культурологический аспект (2017)
Ткаченко В. В. - Творча діяльність Станіслава Павлюченка (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Гродська Е. Б. - Політика культурної дипломатії мовою мистецтва та культури: українська діаспора у сучасній Іспанії (2017)
Адаменко О. О. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до використання проектної технології для профілактики девіантної поведінки підлітків (2017)
Борисова Ю. В. - Локус контролю в системі особистісних характеристик жінок-матерів, які опинилися в складних життєвих обставинах (2017)
Лєскова Л. Ф. - Формування сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі установи соціальної сфери (2017)
Бурдейна М. В. - Роль релігійних медіа в системі морально-етичних засад сучасного українського суспільства (2017)
Редька К. Ю. - Документна комунікація в системі інформаційного управління (2017)
Бренкач Я. С. - Вступ до філософії Марка Аврелія (2017)
Шевчук С. Ф. - Плюралізм у філософії та науці (2017)
Бичко О. В. - "Історія русів" як джерело етимологічних студій (2017)
Borisenko T. I. - Theoretical problems of verb combinatorics, Kudinova T. I., Mikeshova G. P. (2017)
Гавриленко В. М. - Лінгвостилістичні особливості політичних промов Уінстона Черчілля, Тітарова Д. Ю. (2017)
Грищенко Я. С. - Граматичні особливості перекладу міжнародної документації, Сидоренко І. А. (2017)
Жорняк Н. Є. - Особливості міфологізації сучасної газетної реклами (2017)
Кардаш Л. В. - Поняття медіатексту як базової категорії медіалінгвістики (2017)
Кравчук О. В. - Образ-концепт зірки в ліриці Рози Ауслендер (2017)
Матвіїв-Лозинська Ю. О. - Особливості використання окремих підходів до вивчення іноземної мови (2017)
Мельничук О. В. - Особливості китайськомовного Інтернет-дискурсу (2017)
Огієнко І. С. - Болгарські серійні фольклористичні видання: тематика і проблематика (2017)
Оробінська Р. В. - Структура складносурядних розповідних речень в сучасних німецьких художніх фільмах (2017)
Slabouz V. V. - Language as a disseminator and carrier of knowledge (2017)
Смольницька О. О. - Спільні архетипові уявлення про світовий центр у міфології різних народів: варіювання кроскультурних мотивів у вибраній поезії членів Нью-Йоркської групи (2017)
Шапран Д. П. - Метафора в міждисциплінарній парадигмі: методологічний аспект (2017)
Andruschyshyn O. V. - Some mechanisms of efficacy pathogenetic kardiolin in patients with coronary artery disease with concomitant patology of diabetes, Piddubna A. A., Vivsyannyk V. V., Vintoniak M. V., Proskurnyak J. M., Halysh I. V. (2017)
Білковська Ю. П. - Сучасні уявлення про механізми регуляції скорочення матки, а також гемодинамічні зміни шийки матки до та під час пологів, Сергєєва Н. С., Комарь Д. Г., Сідлецька Д. В., Гайдук Ю. І., Данилко М. Р. (2017)
Єфіменко С. К. - Особливості патогенезу тромботичних ускладнень на тлі онкологічних захворювань, Санкін Ю. Ю., Васильчук Т. Р., Наконечна С. Я., Смага В. В., Шпиленко О. Ф. (2017)
Кравченко Л. А. - Особливості клінічного перебігу та ефективність антиретровірусної терапії поєднаної гемоконтактної патології: вірусу імунодефіцитулюдини та хронічного вірусного гепатиту С (2017)
Кривда Р. Г. - Дослідження можливості використання імунохроматографічного тесту "Cito Test Fecal Occult Blood" для встановлення наявності та видової приналежності слідів крові на речових доказах при проведенні комплексної судово-медичної експертизи , Ющук К. М., Стоєва М. І. (2017)
Матюшенко Д. О. - Патології суглобів з точки зору реабілітаційної медицини: проблеми та перспективи, Хаймик Н. В., Мозоль А. О., Ковтун А. В. (2017)
Москалюк О. П. - Репродуктивні показники в чоловіків після пахвинної алогерніопластики, Кіріл А. О., Грабовський А. С., Кузьмик В. В., Більцан О. В. (2017)
Онищенко В. І. - Ефективність симуляційного навчання в післядипломній підготовці медичних фахівців хірургічного профілю, Первак М. П., Єгоренко О. С., Носенко В. М. (2017)
Бєлякова С. М. - Соціально-психологічні детермінанти мовленнєвого розвитку близнюків (2017)
Борисюк О. М. - Психологічна характеристика типів управлінської компетентності майбутнього офіцера поліції (2017)
Бочаріна Н. О. - Особливості психологічної адаптації дітей раннього віку, Мазур О. О. (2017)
Донець О. І. - Патологічні зміни фізичного і психічного здоров’я військовослужбовців під впливом екстремальних умов, Шміголь Д. О. (2017)
Єрмакова Н. О. - Психологічні особливості маніпулювання свідомістю як властивості кримінальної субкультури, Мережкіна А. Є. (2017)
Зарицька В. В. - Емоційна компетентність як детермінантна складова професійного становлення фахівців соціономічного напряму, Борисенко В. М. (2017)
Іванова В. В. - Фактори оптимізації психологічного розвитку дошкільника (2017)
Пелюстка М. И. - Арт-терапевтическое направление в культурно-историческом подходе психосоматики (2017)
Портницька Н. Ф. - Образ ідеальних батьків у свідомості підлітків та їх батьків, Чупріна С. А. (2017)
Ткачук Т. А. - Гендерні особливості копінг-поведінки, Мягких А. А. (2017)
Федорченко С. В. - Реструктуризація як один з факторів впливу на рівень стресостійкості викладацького складу ВНЗ (2017)
Шаповалова В. С. - Емпатія як один із факторів успішної професійної діяльності фармацевтів (2017)
Яновська Т. А. - Психологічні особливості професійного самовизначення у підлітковому та юнацькому віці (2017)
Бабич В. А. - Роль Національного агентства у протидії адміністративним корупційним правопорушенням, Недбайло В. В. (2017)
Бабич В. А. - Особливості адміністративного провадження у справах про дрібне викрадення чужого майна, Таранюк Т. О. (2017)
Веклич В. О. - Зміна громадянської свідомості як передумова позитивних перетворень: правові орієнтири (2017)
Гамбург І. А. - Євроінтеграційний вектор розвитку законодавства України про технічне регулювання: проблеми та перспективи (2017)
Голоднова Т. С. - Напрямки удосконалення законодавства, яке регламентує контрольно-наглядову діяльність у сфері управління майном у військових формуваннях України (2017)
Данилова І. О. - Зарубіжний досвід забезпечення житлом репатріантів та можливість його застосування в Україні (2017)
Дімчев В. О. - Основні напрямки лібералізації міжнародних повітряних перевезень в Туреччині (2017)
Довбенко К. О. - Угода про визнання винуватості у кримінальному процесі України (2017)
Маланчук П. М. - Проблеми застосування кримінально-процесуального закону щодо досудового обмеження свободи особи, Мантула А. П. (2017)
Маланчук П. М. - Відшкодування збитків потерпілим від насильницьких злочинів, Невмержицька Ю. А. (2017)
Марченко В. Ю. - Право голосу іноземців в Україні та за кордоном (2017)
Надієнко О. І. - Розрахунок з учасником, який вибуває з товариства з обмеженою відповідальністю, Квітко В. В. (2017)
Надієнко О. І. - Генеза спадкового права України (радянський період) (2017)
Олькіна О. В. - Інституціоналізація прав громадян на участь в управлінні державними справами та на свободу об’єднання в контексті інтеграційних процесів (2017)
Павленко С. О. - Підготовка поліцейських в умовах реформування системи освіти МВС України відповідно до європейських стандартів (2017)
Севрук В. Г. - Нормативно-правові засади протидії правоохоронними органами України злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі (2017)
Трегубенко Г. П. - Право на підприємницьку діяльність: реалізація та державний захист економічної конкуренції, Семено Т. В., Чайка А. С. (2017)
Балик Н. Р. - Аспекти впровадження моделі навчання протягом життя у smart-університеті, Шмигер Г. П. (2017)
Вінтюк Ю. В. - Концепція формування професійної компетентності майбутніх психологів у ВНЗ (2017)
Гуменна Н. В. - Компетентнісний підхід у викладанні дисципліни "Медичне правознавство" для студентів-медиків (2017)
Духаніна Н. М. - Гіпертекст як інструмент створення електронних засобів навчання (2017)
Каричковська С. П. - Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі, Чучмій І. І. (2017)
Коваленко О. О. - Рольова гра на заняттях іноземної мови при підготовці студентів технічних ВНЗ, Конопляник Л. М. (2017)
Козак Т. Б. - Становлення та розвиток початкової професійної освіти в Німеччині: історико-педагогічний аналіз (2017)
Костик В. С. - Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів ВНЗ, Головчук С. Ю. (2017)
Косяк В. І. - Особливості створення навчального посібника з основ інформатики та обчислювальної техніки для іноземних студентів підготовчого відділення (2017)
Кулик О. Д. - Креативність як складник підготовки конкурентоздатного фахівця/педагога в системі вищої професійної освіти (2017)
Мартинів О. М. - Використання міждисциплінарної інтеграції у формуванні культури здоров’я збереження студентів університету на заняттях з фізичного виховання (2017)
Мельникова К. М. - Реалізація компетентнісного підходу в системі викладання дисципліни "Медичне право" для студентів-медиків вищих навчальних закладів (2017)
Морозенко Д. В. - Особливості викладання предмету "Мікробіологія" у Національному фармацевтичному університеті, Глєбова К. В. (2017)
Нагрибельна І. А. - Методика навчання лексики на уроках української мови (2017)
Нещерет В. К. - Саморегуляція як системно організований процес внутрішньої психічної активності студентів (2017)
Новосільська Т. М. - Особливості підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства, Денисюк О. М. (2017)
Павленко С. В. - Етично-моральні та національно-культурні традиції як основа розвитку духовності сучасної молоді (2017)
Перфільєва М. В. - Правове забезпечення розвитку інклюзивного туризму в Україні, Карпич І. О. (2017)
Побережник І. О. - Медіакомпетентність майбутніх викладачів вищого навчального закладу: аналіз змісту професійної підготовки, Хоружа Л. Л. (2017)
Постернак Н. О. - Використання інтернет-технологій у роботі викладача вищого навчального закладу (2017)
Проць М. З. - Фінансування вищої освіти у США (2017)
Равлюк Т. А. - вивчення курсу "Основи комунікації в соціальній роботі" (2017)
Семанчина В. О. - Формування управлінської культури студентів вищих навчальних закладів у діяльності органів студентського самоврядування (2017)
Семернева О. А. - Инновационные технологии обучения в повышении эффективности преподавания дисциплин психолого-педагогического цикла для инженеров-педагогов (2017)
Січкар А. Д. - Витоки і трансформація ідей про розвивальне і виховне середовище в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття) (2017)
Sluzynska L. B. - Entwicklung der kommunikativen Kompetenz der Studenten, Humowska I. M. (2017)
Слятіна І. О. - Теоретичне обґрунтування музично- естетичного виховання підлітків в умовах взаємодії школи і сім’ї (2017)
Смолянко Ю. М. - Використання електронного навчального середовища moodle під час підготовки майбутніх вихователів ДНЗ (2017)
Сорока Л. Т. - Шкільне лідерство та управління в Англії та Уельсі (2017)
Стріхар О. І. - Формування музично-естетичного смаку й національного кругозору студентів на основі застосування принципу інтеграції (2017)
Форостюк Т. В. - Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови засобами проблемних завдань і дидактичної гри (2017)
Хайрулліна Ю. О. - Формування художнього світосприйняття школярів засобами медіакраєзнавства (2017)
Шевченко М. В. - Дослідження особливостей і ролі мультимедійних засобів на заняттях з англійської мови в технічних ВНЗ (2017)
Shevchenko M. Yu. - Test as efficient modern method of the organization of control of educational process, Bikezina A. D. (2017)
Шевченко Ю. А. - Напрями вдосконалення підготовки майбутнього вчителя музики до керування учнівським музично-інструментальним колективом (2017)
Шостак І. І. - Лінгвістична характеристика англомовних текстів фінансово-економічної спрямованості у процесі їх читання студентами – майбутніми економістами (2017)
Штефан О. С. - З питань оптимізації концертмейстерської підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва у ВНЗ (2017)
Щербак І. В. - Військово-патріотичне виховання студентів засобами музичного мистецтва як педагогічна проблема (2017)
Яковчук О. Л. - Модель формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів з технології харчування в процесі вивчення хімічних дисциплін у коледжі (2017)
Ястремська С. О. - Ретроспективний аналіз наукових передумов становлення світової та вітчизняної систем медсестринської освіти (2017)
Боднарюк К. Г. - Районування території міста Чернівці за ступенем зсувонебезпечності на основі аналізу цифрової моделі рельєфу, Жупник М.-О. М., Талах М. В. (2017)
Василенко І. А. - Розробка online-сервісу для організації наукових заходів, Ляшенко О. А., Куманьов С. О. (2017)
Желєва Т. С. - Технологічні аспекти використання гідроколоїдів та сумішей на їх основі у технологіях ковбасних виробів, Галушко Н. О. (2017)
Жованик М. О. - Концепція управління та розмежування доступу до інформаційно-технічних ресурсів у сучасній ІТ-інфраструктурі (2017)
Зубчук В. І. - Використання технології дослідження експіраторного повітря в онкології, Якімчук В. С., Шатохіна К. С. (2017)
Іваніщева О. А. - Формування функціональних властивостей м’яких сирів на основі кориці (2017)
Кушнір О. С. - Визначення параметрів процесу утворення композитів з сульфату амонію в присутності сапоніту та гуматів, Степанюк А. Р. (2017)
Мартинюк О. О. - Побудова комплексної системи захисту інформації для малого підприємства (2017)
Марьин С. А. - Система обобщенных семантических продукций: проблемы обобщения и вывода, Ситников Д.Э. (2017)
Матійчик О. М. - Ефективність доступності транспортної мережі на прикладі Столичного економічного району (2017)
Осаул О. І. - Дослідження механізму локальної кавітації, Самсоненко І. М., Волков Т. М. (2017)
Серант О. В. - Характер та причини виникнення зсувних процесів на захисних спорудах 115того км ділянки Делятин-Рахів Львівської залізниці, Ярема Н. П., Приступа О. Д., Серант В. М. (2017)
Скирда О. Є. - Товарознавча оцінка якості кефіру різних виробників (2017)
Швед М. П. - Визначення тиску при каскадній дисково-шестеренній екструзії, Бояркін О. О. (2017)
Шпарук Б. О. - Адаптивне керування інерційними квазістаціонарними об’єктами, Поліщук І. А. (2017)
Азарова А. О. - Підвищення ефективності управління споживчим капіталом на підприємстві на основі новітніх програмних засобів, Роїк О. М., Писаренко К. М. (2017)
Белоус Е. В. - Особенности взаимодействия государства и бизнеса в транспортной отрасли, Майорова И. А. (2017)
Біловодська О. А. - Аналіз і чинники активізації інноваційної діяльності промислових підприємств регіонів України (2017)
Богацька Н. М. - Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності підприємства, Цинкобур Л. Р. (2017)
Bogdaniuk O. V. - Theoretical and methodolological basis of the effectiveness of activity of agricultural enterprises, Nikolaenko K. O. (2017)
Бригадир В. О. - Економічна активність населення як індикатор динаміки соціально-економічної диференціації країн-членів ЄС (2017)
Бріцина Ю. В. - Прогнозування чисельності випускників професійно-технічних навчальних закладів освіти (2017)
Бурак І. О. - Оцінка надійності ділових партнерів підприємства (2017)
Васільєва Л. М. - Сучасні проблеми та напрямки вдосконалення організації та ведення обліку виробничих запасів на підприємстві, Соколенко А. І. (2017)
Владимирова М. С. - Реконструкція історичного центру міста як елемент стратегії розвитку регіону, Рижкова В. О. (2017)
Войнича Л. Й. - Конкурентоспроможність продукції рослинництва: вибір системи показників та методика оцінювання (2017)
Галушка Є. О. - Сутність криптовалют та перспективи їх розвитку, Пакон О. Д. (2017)
Гатаулліна Е. І. - Особливості інфляційних процесів в Україні та наслідки впровадження інфляційного таргетування (2017)
Гірман А. П. - Деякі аспекти світового досвіду з організації праці, Бескостна І. Г. (2017)
Гладка Л. І. - Українські стартапи: сучасний стан розвитку інноваційного підприємництва, Колєснік Є. О. (2017)
Гушан О. В. - Проблеми і перспективи розвитку оподаткування в Україні, Громова А. Є. (2017)
Дернова І. А. - Монетарні курсоутворюючі фактори: статистичний аспект (2017)
Дубинська О. С. - Методичний підхід до аналізу фінансової звітності вітчизняних підприємств (2017)
Камінська М. Б. - Економічні та облікові аспекти екологобезпечного розвитку аграрних підприємств (2017)
Коваль І. Ф. - Оцінка вартості компаній: методичні підходи та застосування (2017)
Ковтун Е. О. - Фактори впливу на формування стратегії підприємства при виході на зовнішні ринки, Денисевич Є. С., Зайцева Д. Є. (2017)
Кондратенко Д. В. - Страхування від нещасних випадків: визначення та витоки, Друшляк А. О. (2017)
Косарєва І. П. - Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства, Бут А. С. (2017)
Крикуненко О. С. - Роль інноваційних страхових послуг у формуванні прибутку страховика, Березіна С. Б. (2017)
Лобза А. В. - Окремі аспекти оцінки персоналу в дистриб’юторських організаціях, Черниш Н. О. (2017)
Лозінський Р. С. - Особливості кредитування юридичних осіб банками України, Сирчин О. Л. (2017)
Лозовський О. М. - Формування системи ефективного корпоративного управління в акціонерних товариствах, Незбутня О. В. (2017)
Маколкіна О. В. - Кластерний підхід – основа підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки агропромислового комплексу (2017)
Малахова О. Л. - Ідентифікація економічних чинників активізації банківського кредитування в Україні (2017)
Маслак О. І. - Теоретичні і практичні аспекти стійкого розвитку підприємства в умовах невизначеності економічного середовища, Яковенко Я. Ю., Сокуренко П. І. (2017)
Масюк Ю. В. - Управління структурою капіталу банку, Самойленко І. О. (2017)
Налобіна Т. А. - Порівняльна характеристика організації ведення бізнесу в Україні, Польщі та Норвегії (2017)
Олійник Н. Ю. - До питання поліпшення соціально-психологічного клімату в організації (2017)
Пирог О. В. - Структурні зрушення в економічному розвитку національного господарства України: галузевий розріз (2017)
Писар Н. Б. - Теоретичні засади просторового розвитку в системі концепцій регіональних досліджень (2017)
Пушка О. С. - Розвиток сучасних еко-тенденцій у готельних господарствах міста Києва, Тіхонова Д. Ю. (2017)
Речка К. М. - Якісне управління персоналом як один із факторів сталого розвитку аграрного підприємства (2017)
Романькова О. Н. - Основные причины и современное состояние безработицы в Украине, Горголюк К. В. (2017)
Скавронська І. В. - Детермінанти кластеризації креативних індустрій в міжнародному контексті, Синківський І. І. (2017)
Скавронська І. В. - Вплив цифрової економіки на креативні індустрії, Мандзій А. Р. (2017)
Скавронська І. В. - Бренди індустрії моди як середовище економічної діяльності, Слодовник З. М. (2017)
Слободянюк Н. О. - Проблеми і перспективи підвищення інвестиційної активності банків в умовах докапіталізації, Верич Г. О. (2017)
Сорока А. В. - Кредитна політика банку як основа управління кредитним ризиком, Колесникова А. Р. (2017)
Столяренко О. О. - Особливості впливу мезооточення на економічну безпеку підприємств цементної галузі (2017)
Топольницька Т. Б. - Особливості функціонування цементної галузі України в сучасних умовах (2017)
Чукурна О. П. - Вплив маркетингових досліджень споживачів снеків на цінове позиціонування, Чмир В. О., Егорова К. П. (2017)
Чуприна Л. В. - Роль управління запасами у підвищенні ефективності управління підприємством, Намазова В. М. (2017)
Шарко В. В. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємства роздрібної торгівлі, Гавенко М. С. (2017)
Ширяєва Л. В. - До питання оновлення основних засобів підприємств портової діяльності, Онешко С. В., Бордюгова Е. А. (2017)
Шубенкіна В. О. - Світовий досвід оцінювання якості життя населення (2017)
Шубіна Л. Ю. - Споживчий ринок джемів: стан та перспективи розвитку, Майковська В. І., Лелюх А. А. (2017)
Юдіна (Каламбет) С. В. - Економічні та інформаційні аспекти розвитку ринку освітніх послуг в Україні, Кисельова О. М., Галаганов В. О. (2017)
Яшкіна О. І. - Пропозиція продуктових інновацій та розробка маркетингових комунікацій для ТОВ ПТК "ШАБО", Ніжнік О. О. (2017)
Ступник Н. И. - Отработка месторождений комбинированным способом с использованием геотехнологической системы "карьер-шахта", Колосов В. А., Письменный С. В., Андреев Н. Б. (2013)
Станков А. П. - Качество дробления горной массы на карьере ОАО "ЮГОКа", Еременко Г. И., Мартынюк М. В., Кравец В. С., Мартынюк Б. В. (2013)
Жуков С. О. - Компонування технологічних ланок лінії видобутку побіжної сировини в рудному кар’єрi, Федоренко С. О., Ткаліченко С. В. (2013)
Швагер Н. Ю. - Модель компетенций инженера по охране труда, Комиссаренко Т. А. (2013)
Несмашний Є. О. - Визначення сейсмобезпечних параметрів масових вибухів при будівництві траншеї глибокого вводу на кар’єрі "ПівдГЗК", Федін К. А. (2013)
Костянский А. Н. - Оценка параметров реконструкции карьера при расширении его границ, Чепурной В. И. (2013)
Бровко Д. В. - Урахування технічного стану конструкцій і елементів промислових будівель та споруд, що реконструюються, для визначення терміну наступного обстеження і паспортизації (2013)
Куликовская О. Е. - Методика организации наблюдений и результаты исследований смещений реперов при мониторинге устойчивости городской автодороги (2013)
Кравец В. С. - Анализ современного состояния подработанного массива горных пород Кривбасса, Дворников В. А., Чирва А. И., Монахов А. Л. (2013)
Гапеев С. Н. - Исследование изменения НДС породного массива при одном варианте взаимного влияния протяженных выработок, Панченко В. В. (2013)
Сидоренко В. Д. - Геоінформаційні технології наземного лазерного сканування в гірничо-видобувному регіоні, Шолох М. В., Намінат О. С., Сергеєва М. П., Ковтун В. Я., Серебряний Ю. Л., Волчко Є. П. (2013)
Долгіх О. В. - Методика використання нейромережевих технологій для виключення "мертвих зон" при зніманнях кар’єрів (2013)
Федоренко П. И. - О возможностях снижения энергетических затрат при подготовке блоков к очистной выемке за счет энергосберегающих технологий проходки восстающих выработок, Ляш С. И., Чепурной В. И., Добровольская З. С. (2013)
Несмашный Е. А. - Определение скорости сейсмических волн в горном массиве при проведении массовых взрывов на карьере "Северный", Перевертайло А. И., Скачков А. А. (2013)
Шолох М. В. - Моделювання відособлених і взаємозалежних динамічних рядів для прогнозування якісних показників корисної копалини, Топчій О. Л., Сергєєва М. П. (2013)
Новікова О. М. - Визначення критерію вибору оптимальної ЦМР, Самсонніков Д. В., Опалатенко Р. Н., Ніколаєнко Є. Ю., Атаманенко Ю. Ю. (2013)
Настич О. Б. - Повышение надежности и долговечности железобетонных конструкций в условиях эксплуатации Камыш-Бурунского ЖРК, Слипич А. А., Хворост В. В. (2013)
Валовой О. І. - Ймовірнісній підхід в оцінці надійності будівельних конструкцій, Ерьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2013)
Паршин А. В. - Исследование сопротивляемости смятию элементов болтовых соединений, Астахов В. И., Харченко С. А., Жуков С. В. (2013)
Лапшин А. А. - Экологическая защита воздуха на открытых рудных складах шахт Кривбасса (2013)
Афанасьєв В. Д. - Про деякі особливості формування частотної характеристики ударного шуму пластин, Раченко Н. А. (2013)
Гладир В. В. - Екологічні аспекти впровадження флотаційної та магнітно-флотаційної технологій доведення концентрату на РЗФ ГЗК регіону (2013)
Гненна О. В. - Аналіз наукових робіт видатних вчених стосовно методології управління ризиками на виробництві (2013)
Кірієнко С. М. - Вплив середовищетвірної діяльності ссавців на активність протеази в ґрунтах відвалів гірничорудної промисловості (2013)
Ревенко А. В. - Математическое моделирование нормирования затрат сырья доменной плавки, Ревенко О. А. (2013)
Домнічев М. В. - Використання водного розчину природного бішофіту для попередження виносу пилу до повітря, Назаренко В. Н., Нестеренко О. В., Зацепіна А. Л. (2013)
Голишев О. М. - Управління охороною праці на підприємстві на основі мотивації персоналу, Короленко О. М. (2013)
Титул, зміст (2017)
Павловський І. В. - Ключові реформи сектору безпеки і оборони та результати їхнього впровадження (2017)
Чепков І. Б. - Глобальні тенденції в розвитку механізмів реалізації державної політики при імпорті озброєнь в умовах криз, Зубарєв В. В., Смірнов В. О., Свергунов О. О. (2017)
Бісик С. П. - Числове моделювання пробиття гомогенної перешкоди ударниками з різною формою головної частини, Чернозубенко О. В., Схабицький В. Р., Сливінський О. А., Ханюков В. А. (2017)
Чепков І. Б. - Дослідження підриву мін у каналі ствола 120-мм міномета, Васьківський М. І., Бісик С. П., Шереметов С. І., Корбач В. Г. (2017)
Журавльов О. О. - Метод оцінки значення похибки коефіцієнта сили лобового опору снаряда за результатами зовнішньотраєкторних вимірювань, Коломійцев О. В., Герасимов С. В., Чумак Б. О. (2017)
Животовський Р. М. - Аналіз методів оцінки каналів управління та передачі даних комплексів протиповітряної оборони (2017)
Кучер Д. Б. - Моделювання процесу утворення електромагнітного поля надпровідними фрактальними частотно-вибірковими решітками у складі плоских дводзеркальних антен, Фик О. І., Гончар Р. О. (2017)
Войтенко С. Д. - Обґрунтування функціональної структури перспективного підвісного контейнера оптико-електронної розвідки, Жолобов О. В. (2017)
Кучеров Д. П. - Управління мультиагентною системою в потенціальному полі, Козуб А. М., Костина О. М. (2017)
Shefer O. V. - The prospects and peculiarities of plasma with hollow cathode using for satellite telecommunications noise stability increase (2017)
Лейко О. Г. - Акустичні особливості інформаційної гідроакустичної системи "морське середовище – надводний корабель – гідроакустична станція" та можливості впливу на неї, Дерепа А. В., Кочарян О. О. (2017)
Розгонаєв С. М. - Підвищення інформативностій інваріантності класифікаційних ознак перевипромінюваних радіолокаційних сигналів надводним кораблем, Чабаненко П. П. (2017)
Шишанов М. О. - Методологія обґрунтування тактико-технічних вимог до технічних засобів відновлення, Гуляєв А. В., Зубарєв О. В., Шевцов М. М. (2017)
Кучер Д. Б. - Особливості конструкції пристрою формування послідовності потужних електромагнітних випромінювань в системах обмеженого об’єму, Смиринська Н. Б. (2017)
Інформація (2017)
Резюме (2017)
Holovko Yu. O. - The relation between the manifestations of driver behavior and adolescents’ psychological well-being, Bayer O. O. (2017)
Nosenko E. L. - Routes to happiness as the personality resources of the quality of life, Nosenko D. V. (2017)
Sabanska Melillo K. M. - Abuse. Incest. – Hope for recovery… (2017)
Одишария Л. Г. - Современный взгляд на общепсихологическую теорию установки (2017)
Агаркова А. І. - Психологічні особливості суїцидальної поведінки в юнацькому віці (2017)
Аршава І. Ф. - Вплив етнічної ідентичності на формування базових цінностей особистості, Гузь Я. В. (2017)
Гулько Г. O. - Роль мотивації досягнення у процесі соціалізації обдарованого підлітка (2017)
Літвінова О. В. - Психологічні відмінності у відношенні прабатьків до своїх дітей та внуків, Коломойчук Д. В. (2017)
Мазяр О. В. - Предмет психотерапії в субособистісному аналізі (2017)
Михайлишин У. Б. - Психологічні основи виникнення та збереження цінностей у студентській групі (2017)
Савелюк Н. М. - Психологічна структура релігійної активності особистості (2017)
Савченко О. В. - Метакогнітивний рівень організації рефлексивної активності особистості, Александрова О. Г., Олійник Н. О. (2017)
Клюєнко Е. О. - Політична участь в Україні: новітні риси та стріт-арт форми (2017)
Ляшенко Т. М. - Розвиток профспілок України на сучасному етапі (2017)
Назаренко А. А. - Енергетичний фактор у відносинах Туркменістану та КНР, Микитчук Н. М. (2017)
Нєгіна В. Р. - Особливості ізраільсько-турецьких відносин на сучасному етапі, Микитчук Н. М. (2017)
Ніколайчук К. А. - Жіночі громадські організації у суспільно-політичному житті у сучасної Україні (2017)
Саган О. В. - Іспанія у протидії екстремізму і тероризму в період новітньої історії (2017)
Суріна Г. Ю. - Поняття "партиципація": ґенеза і актуальність (2017)
Кіянка І. - Публічна політика і популізм у XXI столітті: приклад США та Франції (2017)
Березинський В. П. - Самоорганізаційний потенціал громади у децентралізаційних процесах у сучасній Україні (2017)
Колюх В. В. - Проблеми функціонування парламентської більшості у Верховній раді України VIII скликання (2017)
Черпак Т. В. - Інституційні проблеми інформаційної політики на сході України (2017)
Mikheichenko M. - The mass protest movement (five star movement in Italy): innovative practices of civic engagement (2017)
Несправа М. В. - Вплив релігії на процеси економічного зростання та європейської інтеграції: аналіз наукових досліджень у парадигмі соціального конструктивізму (2017)
Барановський Ф. В. - Паритетна демократія в Україні: особливості розвитку в політичній сфері (2017)
Балабан Р. В. - Дослідження політичного протесту вітчизняною наукою (від практики радянського періоду до першопочатків досліджень у вітчизняних дисертаціях) (2017)
Новакова О. В. - Тренд популізму у сучасному політичному процесі (2017)
Поліщук І. О. - Посткомуністичні трансформації в Україні та Росії: політико-культурний аспект (2017)
Циба В. М. - "Декомунізація" і легітимація правлячої еліти в Україні (2017)
Третяк О. А. - Політична істина й політичне буття: особливості онтологічної інтерпретації (2017)
Гордійчук О. - Голосування за відкритими списками: європейський досвід та перспективи застосування в Україні, Любчак Г. (2017)
Абдула А. Б. - Порівняльний аналіз показників загальної та спеціальної фізичної підготовленості за програмою ДЮСШ сних футболістів 10-12 річного віку, Лебедєв С. І. (2017)
Ананченко К. В. - Підвищення ефективності передзмагальної підготовки юних борців вільного стилю, Ручка Є. В. (2017)
Без'язичний Б. І. - Теоретичні і методологічні аспекти поняття індивідуалізації навчання у вищій школі, Худякова В. Б., Шелудько П. І., Гіль Ю. Б. (2017)
Білецька В. В. - Використання активних методів навчання в підготовцйі майбутніх вчителів фізичної культури, Ясько Л. В. (2017)
Вільчковський Е. С. - Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів японських шкіл, Пасічник В. Р. (2017)
Высочина Н. Л. - Проявление психических свойств личности спортсменов в зависимости от гнедерной принадлежности в циклических видах спорта (2017)
Дьоміна Ж. Г. - Шляхи підвищення ефективності фізичного виховання студентів у світлі освітніх новацій (2017)
Єфіменко Н. П. - Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх фахівців аграрно-промислового комплексу з дисципліни "Безпека життєдіяльності", Єфіменко П. Б. (2017)
Казаріна О. А. - Спортивно-орієнтовані технології у фізичному вихованні студентської молоді (на прикладі занять волейболом) (2017)
Козіброда Л. В. - Ефективність професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ технічного профілю у розвитку силових здібностей, Людовик Т. В., Безгребельна О. П., Король О. С. (2017)
Луценко Ю. М. - Особливості тренувального процесу кваліфікованих спортсмнів в акробатичному рок-н-ролі (2017)
Лышевская В. М. - Дерматоглифический анализ пальцев рук человека, Шаповал С. И. (2017)
Макаренко О. М. - Нейрофітнес як засіб дезорганізації патологічної дезрегуляційної детермінанти, Яшна О. П. (2017)
Моісеєнко О. К. - Динаміка показників вестибулярної стійкості волейболістів 13-14 років під впливом спеціально-підібраних комплексів вправ, Горчанюк Ю. А., Мерзлікін М. В. (2017)
Нікітченко А. М. - Використання елементів гирьового спорту в процесі професійної підготовки представників розумової праці на заняттях з атлетичної гімнастики (2017)
Оріховська А. С. - Структура та рівень рухової активності студентської молоді з вадами слуху, Спесивих О. О. (2017)
Пантік В. В. - Особливості соціальної адаптації у процесі формування здоров'я студентської молоді, Мазурчук О. Т., Цимбалюк С. М. (2017)
Перцухов А. А. - Характеристика голевых передач мяча в играх команд высокой квалификации, Шаленко В. В. (2017)
Петренко І. В. - Організаційна модель підготовки спортивних волонтерів, Бондар А. С. (2017)
Петренко Ю. М. - Моделювання індивідуальних характеристик у процесі підготовки студентів з міні-футболу, Дуднік Ю. М., Чернишов В. О., Золотухін О. О. (2017)
Ричок Т. М. - Сучасні оздоровчі технології, які використовуються в процесі адаптивного фізичного виховання школярів (2017)
Саламаха О. Є. - Формування правильної постави як засобу гармонійного особистісного розвитку дітей шкільного віку (2017)
Самокиш І. І. - Сучасний стан державного регулювання фізичної культури та спорту у вищих навчальних закладах України (2017)
Собко С. Г. - Вплив секційних занять з фізичного виховання на особистісну активність студентів неспеціальних факультетів педагогічного ВНЗ, Собко Н. Г. (2017)
Степанюк С. І. - З діяльності Херсонського обласного фідділення Олімпійської академії України, Кедровський Б. Г., Кольцова О. С., Ткачук В. П. (2017)
Тимчик М. В. - Фізичне виховання молодших школярів у процесі занять, Го Сянной (2017)
Ткачук Е. Г. - Сравнительная характеристика уровня развития физических качеств у студентов-медиков Республики Беларусь и Украина, Шкирьянов Д. Э. (2017)
Чжао Дун - Проблемы специальной силовой подготовки квалифицированых спортсменов Китая в гребел академической, Дьяченко А. (2017)
Шашлов М. І. - Фізичне виховання студентів ВНЗ як запорука здорового способу життя (2017)
Шестерова Л. Є. - Розвиток абсолютної сили у штовхальників ядра на етапі спеціалізованої базової підготовки, Рожков В. О. (2017)
Ромашихіна Ж. І. - Методика досліджень впливу пошкоджень стрижнів ротора при діагностиці асинхронних двигунів, Калінов А. П. (2016)
Оксанич А. П. - Разработка автоматизированной системы определения спектров фотолюминисценции в por-Si, Чебенко В. Н., Когдась М. Г., Паливода Е. А. (2016)
Конох И. С. - Идентификация влажности гранулированного технического углерода в сушильном барабане для оптимизации управления по критерию максимальной эффективности, Самчишин М. В., Копаевич А. В. (2016)
Chudakova A. - Model of identification of opinion leaders in tasks of social networks monitoring, Wu Zhongdong, Smirnova M. (2016)
Григорова Т. А. - Дослідження впливу вибору метода попередньої обробки на результат аналізу зображення, Жук С. С. (2016)
Лазар А. В. - Застосування рентгеноструктурного аналізу для дослідження субмікрокристалічного технічно чистого титану ВТ1-0, Симонова А. A. (2016)
Ченчева О. О. - Про використання спеціальних силових головок для свердління карбон-полімерних і карбон-карбонових композицій (2016)
Ісаєнков О. О. - Укріплення підошви штреків, що підтримуються в зоні зруйнованих порід, за рахунок їх консолідації, Сахно І. Г. (2016)
Хорольський В. Л. - Дослідження закономірностей вибору пасажирами альтернативних маршрутів сполучення, Богаєнко В. В., Шерметов В. О. (2016)
Маренич А. В. - Теоретичний базис розробки систем моніторингу якості атмосферного повітря урбосистем з використанням пересувних лабораторних комплексів, Бахарєв В. С. (2016)
Ригас Т. Є. - Моніторинг станів екологічної небезпеки, що формується у техногенно навантаженому комплексі, Харламова О. В., Бездєнєжних Л. А., Шмандій В. М. (2016)
Саламатин Д. М. - Результаты биотестирования воды, используемой населением городов Кременчуг, Светловодск И Комсомольск (2016)
Дігтяр С. В. - Біотехнологія метаногенезу на основі біомаси ціанобактерій (2016)
Ротай Т. М. - Підвищення рівня екологічної безпеки процесів деструкції водних полютантів в екосистемах очисних споруд (2016)
Артамонов В. В. - Системний аналіз просторового формування агроландшафтів, Василенко М. Г., Міхно П. Б. (2016)
Позднякова А. С. - Алгоритм аналізу даних ультразвукової діагностики стану щитовидної залози, Антонова-Рафі Ю. В. (2016)
Бенькович А. Є. - Оптимізація витрат діяльності на підприємстві, Ломтєва І. М., Сначов М. П. (2017)
Береза І. В. - Модель розрахунку ефективності інфраструктурного проекту (2017)
Божок Н. О. - Особливості аналізу результатів діяльності структурних підрозділів ПАТ "Українська залізниця" на прикладі локомотивного депо, Полтавець М. В., Кошман С. А. (2017)
Дзюба В. І. - Страхові послуги як об’єкт обліку витрат на страхування залізничного транспорту (2017)
П’ятигорець Г. С. - Шляхи удосконалення обліку дебіторської заборгованості, Ніколайчук К. В. (2017)
Воркунова О. В. - Фактори формування ефективної системи економічної безпеки підприємств морської галузі, Хотєєва Н. В., Маковейчук К. В., Павільіаніті-Карпова К. С. (2017)
Бараш Ю. С. - Еволюція розвитку інновацій пасажирських перевезень в Україні, Чаркіна Т. Ю. (2017)
Ломтєва І. М. - Особливості управління запасами в структурних підрозділах публічного акціонерного товариства у галузі залізничного транспорту, Синиця К. П., Сначов М. П. (2017)
Копитко В. І. - Маркетинго-логістичне забезпечення ринку перевезень в умовах реформування залізничного транспорту, Саксон Ю. О. (2017)
П’ятигорець Г. С. - Закордонний досвід у формуванні облікової інформації про фінансовий результат діяльності підприємств залізничного транспорту, Циплаков А. І. (2017)
Пшінько О. М. - Економіко-математична модель формування сфери залізничного туризму в Україні, Бараш Ю. С., Скалозуб В. В., Марценюк Л. В. (2017)
Нагорна Л. - Екологія політики: метафорична модель чи операційне поняття? (2006)
Кононенко С. - Теоретичний плюралізм суспільствознавства і пізнавальні формації політології міжнародних відносин (2006)
Петров О. - Стратегії політичних сил на парламентських виборах 2006 року (2006)
Траверсе О. - Політичне лідерство, національна еліта і практика модернізації суспільства (2006)
Кіянка І. - Ідея середнього класу як гаранта стабільного розвитку (2006)
Медвідь Ф. - Феномен "помаранчевої революції" в контексті розбудови громадянського суспільства, Гордієнко М. (2006)
Червонописький С. - Український феномен "афганського" руху (2006)
Георгізова І. - Роль жіночих організацій у вирішенні соціально-економічних проблем (2006)
Маруховський О. - Сутність концепції демократичної участі (2006)
Левковська Н. - Динаміка ціннісних орієнтацій молоді (2006)
Порфимович О. - Іміджеутворююча діяльність органів державної влади (2006)
Брехаря С. - Сучасні теоретичні підходи до вивчення політичної ментальності (2006)
Чижова О. - Конфлікт як прояв прагматизму в сучасному суспільстві (2006)
Біденко А. - Законодавчі аспекти управління українською національною безпекою (2006)
Іващенко А. - Нормативно-правове забезпечення стратегічного планування, Вербицький С. (2006)
Барановський Ф. - Демократична інституціалізація в Україні: євроінтеграційний контекст (2006)
Стоєцький С. - "Візове питання" в українсько-польських відносинах (2006)
Перші Курасівські читання (2006)
Того Т. - Проблеми міжетнічного та міжконфесійного примирення в регіоні Західних Балкан, Остоїч Н., Якушик В. (2006)
Шайгородський Ю. - Багатопартійність і проблеми ідеологічної ідентифікації, Меркотан К. (2006)
Книжкова полиця (2006)
Вийшов у світ № 1(15) журналу "Соціальна психологія" (2006)
Голик В. И. - Современная практика выщелачивания металлов из отходов горного производства, Комащенко В. И., Моркун В. С. (2015)
Повзун О. І. - Горілі породи, укріплені кам’яновугільним в’яжучим, - ефективний конгломерат в основах автомобільних доріг, Вірич С. О., Кононихін С. В. (2015)
Бритвин Ю. А. - Дослідження впливу тріщинуватості гірських масивів на результати руйнування скельних порід вибухом, Фролов О. О. (2015)
Сдвижкова Е. А. - Обоснование параметров крепления участковых выработок в условиях ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1", Солодянкин А. В., Бабец Д. В., Машурка С. В., Кузяева О. А. (2015)
Шашенко А. Н. - Методика решения задачи об устойчивости выработки с комбинированной крепью АСН-А, Кравченко К. В., Прокудин А. З., Смирнов А. В. (2015)
Шаповал В. Г. - К вопросу совершенствования расчета устойчивости грунтовых откосов и склонов, Причина Е. С., Булич И. Ю. (2015)
Дубицкая М. С. - Геоакустический прогноз мелкоамплитудной тектоники углепородного массива при отработке угольных пластов струговыми комплексами, Клименко Д. В. (2015)
Соколова А. С. - Исследование краевого эффекта в уторном узле стальных вертикальных цилиндрических резервуаров при одосторонней связи днища с основанием и наличии подъемной силы (2015)
Пильщиков И. В. - Влияние высокой степени минерализации оборотной воды и солей жесткости на показатели технологического процесса окомкования, Губин Г. Г. (2015)
Чередник А. Д. - Эффективность систем лучистого отопления с низкотемпературными водяными панелями, Редько А. А., Гвоздецкий А. В. (2015)
Солодянкин А. В. - Тампонажные и торкрет-бетонные смеси для крепления капитальных выработок угольных шахт, Выгодин М. А., Коваленко В. В., Гаркуша В. С., Прокудин А. З. (2015)
Рубан н. Н. - Оценка параметров динамических воздействий от транспортных источников в условиях г. Днепропетровска (2015)
Иванченко А. Н. - Об обезвоживании мелкого концентрата на углеобогатительных фабриках Украины (2015)
Голик В. И. - Инновационные технологии комплексного использования хвостов обогащения переработки руд, Комащенко В. И., Моркун В. С. (2015)
Налисько Н. Н. - Численный анализ влияния объемов загазирования горных выработок на импульс ударной воздушной волны (2015)
Волкова О. Г. - Метод зменшення перехідного опору розривних контактів комутаційних пристроїв (2015)
Волобаєв І. І. - Біофлокулярне збагачення дисперсних бурозалізнякових руд, Лавриненко О. М., Волобаєв І. В., Ліоно А., Ульберг З. Р. (2015)
Иванова А. П. - Повышение эффективности решения задач напряженно-деформированного состояния и долговечности корродирующих балочных элементов металлоконструкций, Феськова Л. В., Труфанова О. И. (2015)
Дацун С. Н. - Принципы формирования пробы при покусковом опробовании (2015)
Каргаполов Ю. В. - Анализ текущего состояния протяженных горных выработок угольных шахт ГП "Селидовуголь", Логунова А. О. (2015)
Лапшин О. Є. - Математичне моделювання процесів динаміки пилових потоків в гірничих виробках, Федусов І. А. (2015)
Шапурін О. В. - Оптимізація комбінованого буріння свердловинз утворенням котловин великого діаметру, Синичич П. М. (2015)
Несмашный Е. А. - Определение коэффициента структурного ослабления скального массива Ингулецкого карьера на основании фрактального анализа, Ткаченко Г. И., Болотников А. В., Романенко А. А. (2015)
Тищенко С. В. - Исследование зоны разрушения скважинного заряда вв с воздушным промежутком в донной части скважины, Еременко Г. И., Гапоненко И. А. (2015)
Ткаченко Г. И. - Определение возможности увеличения результирующих углов наклона бортов карьера путем обратных расчетов прочностных свойств пород на примере Глееватского карьера ПАО "ЦГОК", Герасимова Е. В., Биленко А. Е., Болотников А. В. (2015)
Ізмайлов Я. О. - Експортні операції та їх відображення в системі бухгалтерського обліку на підприємствах України (2015)
Єгорова І. Г. - Оцінювання ефективності міжнародних маркетингових заходів гірничо-збагачувальних підприємств-експортерів (2015)
Турило А. А. - Взаємозв’язок інновацій з системою управління витратами підприємства (2015)
Решотка Р. О. - Прогнозування валютного курсу як один з елементів системи моделювання зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Темченко О. А. - Оптимізація виробничих потужностей групи гірничо-збагачувальних комплексів Кривбасу для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної залізорудної продукції (2015)
Лысевич С. Г. - Хозяйственный механизм предприятия через призму его функций и влияющих факторов (2015)
Нусінов В. Я. - Бізнес-процес управління персоналом у системі кадрової безпеки, Міщцк Є. В., Літвінов В. В. (2015)
Буханець В. В. - Генезис категорії "капітал" в економічній теорії, Ковальчук В. А. (2015)
Хорольський В. П. - Розробка інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку машинобудівного комплексу регіону, Башук Г. О. (2015)
Анотації (2015)
Калініченко В. О. - Дослідження та удосконалення технології відпрацювання покладів із застосуванням самохідної доставочної техніки, Швагер Н. Ю., Чухарев С. М., Калініченко О. В., Грищенко Т. С., Грищенко М. А. (2015)
Куліковська О. Є. - Удосконалення методики виносу на місцевість пунктів геодинамічного полігону (2015)
Афанасьєв В. Д. - Оцінка ризиків від комплексної дії шкідливих факторів, Гненна О. В. (2015)
Кіяновський М. В. - Вплив зміщення головної осі інерції агрегату на ресурс опор кочення стаціонарних гірничих машин, Бондар О. В. (2015)
Гапоненко И. А. - Зависимость грансостава взорванной горной массы от конструкции скважинного заряда ВВ (2015)
Лапшин О. Є. - Використання шахтних вод для нормалізації мікроклімату в гірничих виробках глибоких шахт, Лапшин О. О., Лапшина Д. О. (2015)
Ошмянский И. Б. - Определение режима движения воздуха в вентиляционных системах рудников с учетом режима фильтрации через зону обрушения, Евстратенко Л. И. (2015)
Журавлев Ф. М. - Технология получения офлюсованного окускованного материала с остаточным углеродом для доменной плавки, Лялюк В. П., Кассим Д. А., Ляхова И. А., Чупринов Е. В. (2015)
Голик В. И. - Разработка типовых проектов буровзрывных работ на карьерах открытой добычи с помощью компьютерных информационных систем, Комащенко В. И., Моркун В. С (2015)
Тронь В. В. - Система ресурсозберігаючого керування гірничо-збагачувальним комбінатом як організаційно-технічною системою (2015)
Швагер Н. Ю. - Наноматеріали: новий виклик для охорони праці на виробництві, Комісаренко Т. А., Теус М. О. (2015)
Тиханский М. П. - Определение оптимального количества кластеров при использовании метода Густафсона-Кесселя для определения технологических разновидностей железной руды, Цвиркун С. Л. (2015)
Білецький В. С. - Вилучення важких мінералів з рідкіснометалічної руди у відцентровому полі, Шпильовий К. Л. (2015)
Гриценко А. Н. - Исследование взаимосвязи показаний ручного и комбинированного каротажного зонда при каротаже буро-взрывных скважин (2015)
Губіна В. Г. - Про речовинний склад червоних шламів, Губін Г. Г., Ярош Т. П. (2015)
Часова Е. В. - Екологічні аспекти застосування сурфактантів різної природи походження та їх вплив на важкі метали, Івчук В. В. (2015)
Ніколаєнко К. В. - Шляхи підвищення якості аглоруди підземного видобутку, Заверюха Ю. К. (2015)
Кузьменко А. С. - Использование нейронной сети для управления чашевым окомкователем, Барановская М. Л. (2015)
Письменний С. В. - Моделювання стійкої форми очисної камери при розробці магнетитових кварцитів Криворізького залізорудного басейну, Томашевський О. Б. (2015)
Горбачов Ю. Г. - Перспективи використання вібраційних ефектів для створення нового гірничо-збагачувального обладнання (2015)
Лобов В. Й. - САК рівномірності нагріву шару обкотишів на конвеєрній випалювальній машині, Лобова К. В. (2015)
Олійник Т. А. - Обгрунтування механізму закріплення аніонного флокулянту на поверхні часточок відходів збагачення магнетитових кварцитів ПАТ "ПівнГЗК", Скляр Л. В., Олійник М. О., Дрожевська П. С. (2015)
Данилейко О. К. - Розробка лабораторного стенда для дослідження режимів роботи відцентрових насосів, Рожненко Ж. Г., Дубовий В. О. (2015)
Здещиц В. М. - Визначення неоднорідностей та порожнеч в гірському масиві, Шолох М. В., Сергєєва М. П. (2015)
Суртаєв В. В. - Застосування конструкцій зовнішніх огороджень будівель з підвищеним теплозахистом (2015)
Нечаев В. П. - Исследование потери эксплуатационных свойств деталей поворотных механизмов переносных и телескопных перфораторов эксплуатируемых в шахтных условиях, Бугай Л. А. (2015)
Хорольская Т. В. - Моделирование процессов разделения частиц по магнитной восприимчивости и плотности для создания робототехнологических комплексов (2015)
Filatov S. V. - Justification of parameters and construction technology of open pit roads, Zukov S. A., Girin I. V., Filatov A. S. (2015)
Валовой О. І. - Тенденції розвитку методів розрахунку залізобетонних конструкцій, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2015)
Литвинов О. В. - До проблеми використання автономної мінівітрової електростанції для виробництва електричної енергії в підземних умовах залізорудних шахт (2015)
Азарян В. А. - Исследование влияния дискретности измерения содержания полезного компонента на показатели прибыли горнообогатительного комбината, Серебреников В. М. (2015)
Зубкевич В. Ю. - Теоретические основы систем термографического контроля и сепарации минерального сырья (2015)
Паламар А. Ю. - Аналіз методів спостереження за геомеханічними процесами в крупних гірничовидобувних регіонах, Сизова Т. Д. (2015)
Назаренко Н. В. - Современные подходы и решения для маркшейдерских служб горных предприятий на базе комплекса маркшейдерского обеспечения ГИС K-MINE (2015)
Анотації (2015)
Title (2017)
Table of Contents (2017)
Галів М. - Вплив романтизму на український історико-педагогічний наратив (ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Bello M. U. - Municipal Awareness as an Integral Part for Enhancing Citizen Satisfaction of Malaysian Municipal Councils, Batu Pahat, Martin D., Kasim R. (2017)
Жерноклеева А. - Решение проблем урбанистики путем формирования среды для развития инновационного и малого бизнеса (2017)
Катаєв А. - Методичні підходи комунікативного забезпечення брендингу ритейлера (2017)
Mosiori C. O. - Impact of Annealing Thin Films In(OH)xSy Growth By Solution Technique, Magare R., Munji M. (2017)
Антонець В. - Формування у студентів основ методики самоконтролю рухової активності (2017)
Базильчук О. - Досвід професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах Китаю і Гонконгу, Павлішен Ю., Квасниця І. (2017)
Балендр А. - Галузева рамка кваліфікацій у системі підготовки прикордонників країн Європейського Союзу: сутність і завдання (2017)
Блощинський І. - Обґрунтування педагогічних умов професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників на основі технологій дистанційного навчання (2017)
Боровик Л. - Втілення військово-прикордонної і фахової компонент у навчальний процес як інструмент активізації пізнавальної діяльності курсантів-прикордонників на заняттях з фундаментальних дисциплін, Боровик О., Трасковецька Л. (2017)
Гаврилюк В. - Обґрунтування методики навчання майбутніх офіцерів-прикордонників основ бойового забезпечення оперативно-службових дій підрозділів (2017)
Голова Н. - Стимулювання особистісного саморозвитку майбутніх фахівців соціальної сфери у ВНЗ (2017)
Дем’янюк Ю. - Системні аспекти моніторингу якості професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Івашкова Т. - Ключові компетентності фахівців прикордонної поліції країн Європейського Союзу (2017)
Іконнікова М. - Проблема професійної підготовки філологів у психолого-педагогічних дослідженнях (2017)
Кир’ян Т. - Роль викладацьких кадрів та студентів медичних ВНЗ у реформуванні вищої освіти України (2017)
Лемешко О. - Модель формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон (2017)
Лузан П. - Модернізація педагогічного процесу професійно-технічного навчального закладу на основі інформаційно-освітнього середовища, Гуменний О. (2017)
Мельніков А. - Місце фізичної підготовки у формуванні конфліктостійкості у майбутніх офіцерів-прикордонників, Шинкарук В. (2017)
Мороз Н. - Формування професійної іншомовної комунікативної компетентності майбутніх прикордонників як передумова їх професійного розвитку (2017)
Назаренко А. - Формування у студентів умінь англомовного професійного спілкування з використанням інноваційних методів та технологій навчання (2017)
Назаренко Н. - Роль когнітивного підходу у підготовці майбутніх прикордонників до спілкування англійською мовою, Ваколюк Т. (2017)
Павлюк Т. - Особливості змісту професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом, Білявець С. (2017)
Панасюк Н. - Обґрунтування структури професійної діяльності науково-педагогічних працівників як передумови якості підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури (2017)
Панов В. - Інтенсифікація навчання на основі застосування інтерактивної технології мультимедіа, Білик Н. (2017)
Пшенична О. - Особливості моделювання підготовки офіцерів-прикордонників до застосування методів аналізу ризиків на основі розвитку здатності до професійної творчості, Діденко О. (2017)
Слівінський О. - Критерії, показники та рівні військово-професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників, Рефель В., Мельніков В. (2017)
Солтик О. - Структурно-функціональна модель актуальної надійності вчителя фізичної культури (2017)
Тогочинський О. - Організація взаємодії учасників освітнього процесу як педагогічна умова формування соціально-професійних умінь майбутніх офіцерів поліції (2017)
Торічний О. - Впровадження акмеологічних технологій у процес навчання майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Шумський О. - Сутнісний аналіз поняття "лінгвосамоосвіта” (2017)
Вихідні дані (2017)
Коваленко И. Л. - Особенности технологии формирования скважинных зарядов эмульсионными ВВ Украинит в подземных условиях, Ступник Н. И., Короленко М. К., Полторащенко С. П., Карапа И. А., Киященко Д. В., Небогин В. З. (2016)
Кондратець В. О. - Математичне моделювання рівномірного руху пульпи у пісковому жолобі односпірального класифікатора, Мацуй А. М. (2016)
Роенко А. Н. - Анализ применения контурного взрывания при организации проходческих работ с использованием JAVA-программ, Харин С. А. (2016)
Кипко А. Э. - О проявлении природных опасностей при поддержании выработок в сложных горно-геологических условиях, Чепига Д. А., Подкопаев Е. С. (2016)
Tereschuk R. - Parameters of single anchor effect area in homogeneous border rock mass, Hryhoriev O., Tikhonenko V. (2016)
Маланчук Є. З. - Моделювання системи керування процесом свердловинного гідровидобутку корисних копалин шляхом візуального програмування, Христюк А. О. (2016)
Білецький В. С. - Гідравлічний транспорт відходів вугільної промисловості та теплоенергетики, Світлий Ю. Г. (2016)
Ткаченко Н. В. - Увеличение мотoресурса винтовых забойных двигателей за счет упрочнения поверхностного слоя их роторов (2016)
Григорьев И. Е. - Оценка влияния геометрической формы контура на характер напряжений и деформаций в обделке туннеля, Кононенко В. В., Григорьев Ю. И. (2016)
Мелешко О. О. - Способи захисту інформації в мобільних пристроях в корпорації від витоку, Болотнікова О. С., Герасимова К. В. (2016)
Моркун В. С. - Анализ методов определения гранулометрического состава твердой фазы пульпы с использованием объемных ультразвуковых волн, Моркун Н. В., Дворников В. А., Касаткина И. В. (2016)
Тимченко Р. А. - Оптимизация конструктивного решения подпорной стены специального типа на основании линейной модели регрессии, Кришко Д. В., Савченко В. О. (2016)
Повзун О. І. - В’яжуче для укріплення горілих порід шахтних териконів в основах дорожніх одягів, Парфенюк О. С., Вірич С. О., Кононихін С. В., Смоляга В. Г. (2016)
Несмашный Е. А. - Расчет устойчивости участка Восточного борта карьера ПАО "ИнГОК" в песчано-глинистой толще, Ткаченко Г. И., Болотников А. В. (2016)
Швагер Н. Ю. - Аналіз систем управління охороною праці зарубіжних країн, Заікіна Д. П. (2016)
Маланчук Е. З. - Перспективы внедрения новых технологий добычи янтаря в Ровенской области, Корниенко В. Я., Маланчук З. Р. (2016)
Яковишина Т. Ф. - Екологічна оцінка поліелементного забруднення важкими металами ґрунтів м. Дніпропетровська (2016)
Малашевський М. А. - Оподаткування об’єктів підземного комерційного простору (2016)
Андрєєв Б. М. - Забезпечення надійності поверхневого комплексу методом прогнозування технічного стану елементів будівель і споруд, Бровко Д. В., Хворост В. В. (2016)
Kovalenko I. L. - Development of native equipment and technology of drillholes charging with emulsion explosives of mark Ukrainit, Stupnik N. I., Nebogin V. Z., Korolenko M. K., Karapa I. A., Onopriyenko E. P., Rychko V. S. (2016)
Солодянкин А. В. - Оценка интенсивности ремонтных работ и устойчивость протяженных горных выработок, Машурка С. В. (2016)
Солодянкин А. В. - Исследование влияния очистных работ на устойчивость участковых выработок в условиях ОП "шахта Партизанская" ГП "Антрацит", Дудка И. В. (2016)
Сизоненко А. В. - Экологические аспекты сжигания мазутных эмульсий (2016)
Коновалюк В. А. - Розрахунок збірних повітропроводів вентиляційних мереж, Голишев А. О. (2016)
Купін А. І. - Інформаційні моделі автоматичної діагностики побутової техніки у системах типу "Інтелектуальний дім", Кузнєцов Д. І. (2016)
Моркун В. С. - Використання ядерної енергії - майбутнє розвитку гірничо-металургійного комплексу України, Лобов В. Й., Лобова К. В. (2016)
Федоренко С. А. - Модификация элементной базы системной оптимизации комплексно-сырьевой конверсии ГОКа с вовлечением ЦПТ, Жуков С. А., Навитний Ю. М., Ткаличенко С. В. (2016)
Гурін А. О. - Управління параметрами мікроклімату в підземних камерах шахт з джерелами тепла, Лапшин О. О., Лапшина Д. О. (2016)
Клочко И. И. - Работоспособность наружных зарядов различной конструкции в горных породах, Федоренко П. И., Подойницын И. П., Швец Е. Н. (2016)
Ступнік М. І. - Підвищення ефективності технологічного процесу випуску і доставки руди на базі використання самохідної навантажувально-доставочної техніки в складних геомеханічних умовах шахт Кривбасу, Калініченко В. О., Тарасютін В. М., Хівренко О. Я., Косенко А. В. (2016)
Близнюков В. Г. - Определение перспективных контуров карьеров разрабатывающих крутопадающие железорудные месторождения, Луценко С. А., Баранов И. В. (2016)
Герасимчук О. В. - Аналіз надійності при обгрунтуванні роботи систем теплопостачання, Гонзуль В. П., Ковалець О. І., Наумова М. О. (2016)
Голишев О. М. - Перспективи підвищення енергоефективності систем теплозабезпечення підприємств гірничо-металургійного комплексу в умовах дефіциту енергоресурсів, Голишев А. О., Михалків Д. В. (2016)
Сахно С. І. - Особливості безаварійної експлуатації металоконструкцій сучасних мостових кранів, Янова Л. О., Пищикова О. В. (2016)
Федоренко П. И. - Геометризация качественных показателей месторождений и распределение пространственных переменных, Переметчик А. В., Подойницына Т. А. (2016)
Азарян В. А. - Cистема контроля и управления качеством в рудопотоках железорудных карьеров (2016)
Єфіменко Л. І. - Аналіз навантажень, діючих на опорні конструкції конвеєра та методів їх проектування, Тиханський М. П., Доценко І. О. (2016)
Валовой О. І. - Дослідження способів улаштування контактного шва при підсиленні залізобетонних згинальних елементів у стиснутій зоні, Попруга Д. В. (2016)
Ковальчук В. А. - Пути усовершенствования хозяйственного механизма предприятия с учетом возросшей роли его персонала, Лысевич С. Г. (2016)
Анотації (2016)
Бурдиашвили М. - Человек, создавший эпоху. Исторический портрет Ильи Чавчавадзе (2016)
Berdzenishvili N. M. - Georgia, Beridzishvili B. (2016)
Содержание (2013)
Назаренко Л. Г. - Актуальні уявлення щодо прогнозування, діагностики, корекції аномалій пологової діяльності (оглядова стаття) (2013)
Современные достижения и перспективы сохранения женского здоровья (2013)
Медичний форум у Львові (2013)
Спиридонова Н. В. - Информационное письмо О клинических преимуществах применения препарата Полижинакс в акушерстве и гинекологии (2013)
Арбузова С. Б. - Стратегія пренатального скринінгу вродженої та спадкової патології в умовах реформування перинатальної допомоги, Астахов В. М., Ніколенко М. І. (2013)
Кондратюк В. К. - Недостатність магнію та вагітність (аспекти патогенезу, клініки, фармакологічної корекції), Майдан І. С., Горбань Н. Є. (2013)
Палій І. Г. - Токсичний вплив антибіотиків на печінку. Правда чи міф? (2013)
Магась Т. А. - Современные аспекты цервикальной цитологии (обзор), Логинова Е. А., Воробьева Л. И. (2013)
Бенюк В. О. - Особливості ведення післяпологового періоду при гестаційній варикозній хворобі, Медведь В. І., Никонюк Т. Р., Коваль С. Д. (2013)
Романенко Т. Г. - Пренатальная диагностика в практике акушера-гинеколога, Чайка О. И. (2013)
Макаренко М. М. - Эффективная методика при кровотечениях во время кесарева сечения (РЕНИС II – ремоделирование нижнего сегмента матки), Говсеев Д. А., Аксенов В. Б. (2013)
Лебедюк В. В. - Опыт применения гепатопротекторов в профилактике гестозов, Захарченко Л. Г. (2013)
Исламова Е. В. - Значение исследования pH мочи в клинической практике (2013)
Голяновский О. В. - Современные аспекты подавления лактации в послеабортный и послеродовой периоды, Ковальчук Е. В. (2013)
Запорожан В. Н. - Динамика изменений показателей гемостаза при комбинированной тромбопрофилактике у беременных с тяжелым гестозом, Тютрин И. И., Шписман М. Н., Дубинина В. Г., Тарабрин О. А., Салех Е. Н. (2013)
Шпак І. В. - Перебіг пологів у жінок, інфікованих вірусом грипу (2013)
Жигунова А. К. - Применение уроантисептиков при лечении заболеваний мочевыделительной системы в период беременности (2013)
Мамедалиева Н. М. - Профилактика и лечение варикозной болезни и ее осложнений в акушерстве, Раева P. M. (2013)
Венцковская И. Б. - Беременность и хроническая почечная недостаточность, Веропотвелян П. Н., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В. (2013)
Шлапак И. М. - Клинико-эхографические и морфологические особенности "состоятельного" и "несостоятельного" рубца на матке после операции кесарева сечения (2013)
Пучков А. В. - Морфологічні зміни плаценти у вагітних з передчасним розривом плодових оболонок при передчасних пологах, Круть Ю. Я. (2013)
Грищенко О. В. - Значение иммуномодулирующей терапии в лечении пациенток с бактериальным вагинозом, Лахно И. В. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Рецидивирующий цистит у пациенток репродуктивного возраста, Гужевская И. В., Мурашко К В., Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П. (2013)
Прилуцкая А. Б. - Клиническая оценка эффективности нестероидного противовоспалительного препарата Диклоберл в лечении хронических воспалительных заболеваний органов малого таза неспецифической этиологии, Авраменко С. А., Прилуцкий А. И., Прокопчук О. П., Спиридонова К. В. (2013)
Кишакевич И. Т. - Роль психологических и вегетативных нарушений в генезе климактерического синдрома (2013)
Питько В. А. - Эффективность новых подходов в диагностике и лечении синдрома слабого ответа яичников, Логинова О. А., Ткачев А. И. (2013)
Колесник А. В. - Клинические аспекты сочетания аденомиоза и гиперпластических процессов эндометрия у женщин репродуктивного возраста (2013)
Полюлях О. А. - Особенности болевого синдрома и клинической симптоматики фиброзно-кистозной болезни грудных желез (2013)
Процепко А. А. - Влияние гормональных рилизинг-систем на состояние грудных желез и шейки матки, Адамчук Н. В. (2013)
Шамрай В. А. - Особенности клинико-вегетативных нарушений у женщин с сочетанной патологией матки в постменопаузе (2013)
Симрок В. В. - Оценка динамики уровня эстрогена и прогестерона у женщин репродуктивного возраста с аномальными маточными кровотечениями и сопутствующей экстрагенитальной патологией при приеме препарата вита-мелатонин, Тананакина Е. Н. (2013)
Страховецкий В. С. - Морфологические особенности гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки (2013)
Тучкина И. А. - Стратегический подход к комплексной терапии воспалительных заболеваний половых органов у девочек-подростков, Тысячка Г. М. (2013)
Диннік В. О. - Особливості вмісту стероїдних гормонів у хворих на пубертатні маткові кровотечі (2013)
Андрієць О. А. - Поліморфізм гена GP IIIa у дівчат-підлітків, хворих на ювенільні маткові кровотечі на тлі тиреопатій, Цисар Ю. В., Сидорчук Л. П. (2013)
Феськов А. М. - Значение микросальпингоскопии в выборе тактики лечения женщин с трубным бесплодием, Чумакова Н. А., Безпечная И. М., Зозулина А. Н., Рыжков А. В. (2013)
Вітюк А. Д. - Диференційований підхід до діагностики стану яєчників у жінок із безпліддям при синдромі виснажених яєчників, Гафійчук Р. Г. (2013)
Феськов А. М. - Результативность лечения пациенток с тромбофилиями в программах ВРТ, Безпечная И. М., Чумакова Н. А., Сомова Е. В., Жилкова Е. С. (2013)
Судома І. О. - Автологічні жирові стовбурові клітини в лікуванні атрофії ендометрія у пацієнток з безплідністю і використанням ДРТ, Кременська Ю. В., Пилип Л. Я., Гончарова Я. О., Задорожна Т. Д., Зукін В. Д., Килихевич С. Н. (2013)
Манжура Е. П. - Актуальные вопросы в лечении больных раком шейки матки, Вакуленко Г. А., Мицкевич В. Е., Харченко Е. В., Корниенко В. Г., Клюсов А. Н. (2013)
Женское здоровье в жертву красоте (2013)
Середняк Д. П. - Типи зерносховищ та шкідники хлібних запасів, Федоренко В. П. (2015)
Зуза В. С. - Поєднання фітоценотичного впливу культури та дії гербіциду на забур’яненість посівів кукурудзи і сої, Гутянський Р. А. (2015)
Ніколенко А. В. - Ефективність фунгіцидів проти борошнистої роси у посівах цукрових буряків, Саблук В. Т. (2015)
Таран О. П. - Мінливість прояву вірусних інфекцій рослин картоплі, Вишневська О. В., Бондус Р. О., Міщенко Л. Т. (2015)
Бажина Н. О. - Ефективність захисту посівів квасолі звичайної гербіцидами комбінованої дії (2015)
Кабанець В. В. - Основні ґрунтові шкідники конопляного агробіоценозу (2015)
Сігарьова Д. Д. - Заселеність паразитичними нематодами місцево вирощуваних та імпортованих рослин, Карплюк В. Г. (2015)
Александрін А. В. - Результати вивчення протикраснушного імунітету населення Східного регіону України (2010)
Багмут И. Ю. - Анализ напряженности иммунитета к дифтерии у детей Харьковской области за 5 лет, Аполонина А. В., Подорожная А. С., Карлова Т. А. (2010)
Барбова А. И. - Методы диагностики туберкулеза в современных условиях (2010)
Баркевич В. А. - Oрганізація роботи 27 санітарно-епідеміологічного загону (регіонального) щодо гігієнічного виховання військовослужбовців з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, Тверезовський М. В., Лобарьов Д. В. (2010)
Богадельников И. В. - Невидимый орган человека, Вяльцева Ю. В., Бездольная Т. Н., Цориева И. Б., Усова С. В. (2010)
Бондаренко А. В. - Патогенетические аспекты ангиогенеза при бартонеллезной инфекции (2010)
Виноград Н. О. - Гарячка Західного Нілу на заході України, Козак Л. П., Василишин З. П., Скальська Н. І. (2010)
Виноград Н. О. - Модернізація лабораторій медичних польових пересувних санітарно-епідеміологічних груп та спеціалізованих протиепідемічних бригад з використанням сучасних засобів лабораторної діагностики, Тверезовський М. В. (2010)
Голубовська О. А. - Автоімунні позапечінкові прояви хронічного гепатиту С, Кондратюк Л. О. (2010)
Голубовська О. А. - Удосконалення методів викладання інфекційних хвороб в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, Шкурба А. В., Анастасій І. А., Митус Н. В. (2010)
Голубовська О. А. - Особливості клінічного перебігу пандемічного грипу А (H1N1), Шкурба А. В., Дудар Д. М. (2010)
Голяр О. І. - Вплив різних доз тетрацикліну гідрохлориду на мікробіоту товстої кишки експериментальних тварин, Сидорчук І. Й. (2010)
Гречаник О. І. - Можливості комплексної ультразвукової діагностики у хворих на протозойні та бактеріальні інфекції, Трихліб В. І., Латишенко С. В., Гречаник Л. І. (2010)
Гриценко Л. М. - Порівняльна чутливість перещеплювальних культур клітин до вірусів ЕСНО (2010)
Гук А. В. - Актуальні питання удосконалення організації надання першої лікарської допомоги інфекційним хворим медичними службами військових частин Збройних Сил України в сучасних умовах, Рум’янцев Ю. В., Хижняк М. І., Устінова Л. А. (2010)
Гураль А. Л. - Серопревалентність гепатитів В і С у хворих з хронічною патологією органів травлення, шляхи і фактори передачі збудників інфекцій, Марієвський В. Ф., Рубан О. М., Шагінян В. Р., Сергеєва Т. А. (2010)
Джуртубаєва Г. Н. - Цитоморфологические изменения клеток иммунной системы и естественной резистентности периферической крови привитых живой туляремийной вакци¬ной под влиянием туляремийных микробов различной вирулентности in vitro (2010)
Дикий Б. М. - Використання препарату Імунофан в комплексній терапії хворих на бешиху, Кондрин О. Є., Мізюк Р. М., Кондрин Б. А., Гуровська Н. П. (2010)
Дикий Б. М. - Дисбіотичні зміни у хворих на хронічний гепатит С на тлі цукрового діабету, Маринчак О. В., Пришляк О. Я., Будеркевич Л. І., Кушнір О. І. (2010)
Дикий Б. М. - Епідемічна ситуація щодо рабічної інфекції в Івано-Франківській області, Нікіфорова Т. О., Васкул Н. В., Бойко М. А., Мирон Л. І. (2010)
Дивоча В. А. - Содержание и активность ингибитора трипсиноподобных протеиназ в крови человека, Михальчук В. Н., Гоженко А. И., Лагода О. В. (2010)
Докашенко А. И. - Энтомологический мониторинг распространенности мошек на территории Луганской области, Ловицкая Л. Г., Герус В. Н., Жданов В. В., Ящук Г. Н., Гаврик С. Ю., Гаврюшенко В. В., Стаценко Л. П. (2010)
Дриндак В. Б. - Характеристика видового складу та популяційного рівня мікробіоти порожнини товстої кишки практично здорових людей Буковинського краю, Сидорчук І. Й. (2010)
Дуда А. К. - Микоплазменная пневмония: современные подходы к диагностике и лечению, Трихлеб В. И. (2010)
Жильцов И. В. - Особенности взаимодействия антибиотиков бета-лактамного ряда с человеческим сывороточным альбумином, Веремей И. С., Семенов В. М., Генералов И. И., Егоров С. К., Полещук Е. Н., Васильева М. А., Семенов С. В. (2010)
Зайцев И. А. - Эпидемиологические факторы риска у больных с острыми и хроническими парентеральными вирусными гепатитами, Мирошниченко В. А., Кириенко В. Т. (2010)
Зенькова С. К. - Эпидемиологические особенности гнойных менингитов, менингоэнцефалитов неменингококковой этиологии, Семенов В. М., Скворцова В. В. (2010)
Іванова Л. А. - Комплексний підхід до діагностики сепсису в дітей грудного віку, Бєлашова О. В., Марусик У. І., Гук Л. І. (2010)
Ковальова Л. Ю. - Випадок з клінічної практики: дирофіляріоз молочної залози, Двуліт М. П., Устименко А. Я., Смірнова І. І., Бистров Є. Б., Колос Л. А., Хархун Т. О., Басюк І. П. (2010)
Когут О. М. - Захворюваність на вірусний гепатит В у Львівській області у 2008 році, Тімко Н. О., Колосовська В. Ф. (2010)
Когутич А. І. - Клініко-епідеміологічні особливості вітряної віспи в дорослих на Закарпатті, Кіш П. П., Петров В. О., Туряниця С. М. (2010)
Кожокару А. А. - Екстренна профілактика правця в контексті термінів звернення пацієнтів за медичною допомогою, Рум’янцев Ю. В., Савицький В. Л., Крушельницький О. Д. , Лугова Г. В. , Філіпенко Л. І. (2010)
Козак Н. Д. - Актуальні питання профілактики соціально-небезпечних інфекцій та формування здорового способу життя серед військовослужбовців Збройних Сил України у 2010–2014 роках (2010)
Козько В. М. - Вивчення стану метаболічних показників у хворих на хронічний вірусний гепатит С, Граматюк С. М. (2010)
Козько В. М. - Оцінка терапевтичної ефективності Аміксину ІС у хворих на грип та інші ГРЗ, Могиленець О. І., Соломенник Г. О., Колодій М. А., Єкімова Н. О., Амеліна Л. М., Чірюкова О. І. (2010)
Колодочка О. М. - Iнфікування вірусами гепатиту В і С донорів м. Дніпропетровська, Чорна Н. О., Сердюк А. А., Дедушева І. Г. (2010)
Комаренко Н. С. - Епізоотичний та епідемічний потенціал трансмісивних природно-осередкових особливо небезпечних інфекцій у Київській області (2010)
Крамарев С. О. - Катамнестичне спостереження за дітьми, що перенесли інфекційний мононуклеоз ЕБВ етіології: імунологічні аспекти, Виговська О. В., Тарадій Н. М. (2010)
Крамарев С. А. - Профилактика ОРЗ у детей путем использования мультипробиотика Симбитер, Выговская О. В., Бережной В. В., Урсуленко С. В., Власенко Н. А., Янковский Д. С. (2010)
Крамарева В. Н. - Гемокоагуляция и уровень инсулинемии у больных эссенциальной артериальной гипертензией без сахарного диабета (2010)
Крылова Е. В. - Острые кишечные инфекции у детей раннего возраста в Республике Беларусь, Ляховская Н. В., Дмитраченко Т. И. (2010)
Кузьменко А. М. - Мікробіологічна характеристика збудника Gardnerella vaginalis (2010)
Курганова І. І. - Еволюція епідемічного процесу висипнотифозної інфекції в Україні (1944–2010 роки), Тарасюк О. О., Чіпак Н. І., Лук’янчук І. В. (2010)
Ловицкая Л. Г. - Актуальность проблемы стронгилоидоза в регионе Донбасса, Герус В. Н., Гаврик С. Ю., Агаркова Л. Д., Клюзова Т. А., Жданов В. В., Ковальчук Р. С., Яровой В. В., Эйсмонт Н. В. (2010)
Лугова Г. В. - Аналіз захворюваності військовослужбовців ЗС України на гельмінтози за 1995–2008 рр. , Рум’янцев Ю. В., Філіпенко Л. І., Іванько О. М., Кожокару А. А. (2010)
Малый В. П. - Содержание аммиака в цереброспинальной жидкости больных бактериальными и вирусными менингитами, Нартов П. В. (2010)
Матвеева С. Л. - Влияние противотуберкулезной химиотерапии на функциональное состояние щитовидной железы (2010)
Меленко С. Р. - Способи визначення ендотеліальної дисфункції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, Сорохан В. Д. (2010)
Мітковський В. Г. - Випадок важкого церебрального токсоплазмозу у жінки без ВІЛ-інфекції або іншого імунодефіциту, Набатова Г. Г., Панкратов С. М., Набатов М. С. (2010)
Мойсеєва Г. В. - Серологічний моніторинг захворюваності на кір та краснуху в Україні, Задорожна В. І., Демчишина І. В. (2010)
Мокиенко А. В. - К обоснованию применения диоксида хлора для обеззараживания воды в системах госпитального водоснабжения в контексте профилактики нозокомиальных инфекций, Пушкина В. А., Петренко Н. Ф., Закусило В. Н. (2010)
Мохорт Г. А. - Аналіз внутрішньорічної захворюваності на менінгококову інфекцію в Україні, Ніколаєнко О. М., Петрусевич Т. В., Зубленко О. В. (2010)
Нагиев А. М. - Вспышка эшерихиоза, вызванного энтероинвазивными кишечными палочками при водном пути передачи: характеристика отличительных черт, Алиева У. М. (2010)
Николаева Л. Г. - Эффективность применения иммуномодулятора "Анколан +" у больных с ВИЧ-инфекцией, Черкасов А. П., Майстат Т. В. (2010)
Петренко Т. Е. - Эпидемический процесс и вакцинопрофилактика гепатита А в Харьковской области (2010)
Пеший Н. Н. - Изучение заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом детей Полтавской области, Танянская С. М., Сосновская Н. Н., Хорош О. Е., Бойко В. Ф. (2010)
Пітенько М. М. - Зміни площі та вмісту мієлопероксидази нейтрофілів у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легенів, Бутов Д. О., Душаткіна Д. О., Рогачевська Т. О., Марченко В. П., Бутова Т. С. (2010)
Подаваленко А. П. - Динаміка захворюваності на неконтрольовані аерозольні інфекції у Рівненській області, Чумаченко Т. О., Рєзніков А. П., Мороз В. О. (2010)
Поздняков С. В. - Аналіз та порівняння існуючих в Україні та в США систем первинного обліку ВІЛ-інфікованих осіб, Недужко О. О., Славіна Н. Г., Кірьязова Т. Х. (2010)
Поздняков С. В. - Социально-психологический портрет личности больного с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом, Славина Н. Г., Никитина Е. В., Григорьева И. Ю. (2010)
Понур Б. О. - Можливості сучасної лабораторної діагностики щодо встановлення етіології сезонних спалахів гострих респіраторних вірусних інфекцій, Костенко І. Г., Пугаченко О. С. (2010)
Поязитис В. Г. - "ВИН-ВИТА"® – эффективный адаптоген и биокорректор иммунных нарушений в организме, Ковтун В. Д. (2010)
Романенко Т. А. - Поширеність серологічних варіантів збудника кашлюку серед захворілих різного віку, Колеснікова І. П., Демкович О. О., Думчева Т. Ю., Коломійцева Г. М., Бурлака І. П. (2010)
Руденко А. О. - Лефлоцин та флуконазол в лікуванні бактеріальних ускладнень при герпесвірусних ураженнях нервової системи, Муравська Л. В., Берестова Т. Г., Пархомець Б. А., Сидорова Ж. П., Рибалко С. Л., Дядюн С. Т., Василенко Л. Г. (2010)
Руденко А. О. - Новий препарат рекомбінантного інтерферону для перорального застосування (Ліпоферон) у лікуванні уражень центральної нервової системи герпесвірусної етіології, Муравська Л. В., Дьяченко П. А., Пархомець Б. А., Андреєва О. Г., Кругліков П. В., Сидорова Ж. П. (2010)
Рымаренко Н. В. - Уровень ЭТ, С-реактивного белка и антиэндотоксиновый иммунитет при тяжелых формах гнойных менингитов у детей, Гордиенко А. И., Бакова А. А. (2010)
Саєнко Т. Є. - Дослідження частоти аберацій хромосом у лімфоцитах периферичної крові хворих з нейроінфекціями герпесвірусної етіології під впливом озону (2010)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність основних збудників хірургічних інфекцій, Марієвський В. Ф., Доан С. І. (2010)
Самборська І. Ф. - Сучасні методи лабораторної діагностики норовірусної інфекції в Україні, Дзюблик І. В., Костенко І. Г., Ковалюк О. В., Ковалишин Г. Г. (2010)
Семенюк О. М. - Сезонність кашлюку в Україні, Колеснікова І. П., Маківська А. П., Козел В. М. (2010)
Сервецький С. К. - Дослідження профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини в Одеській області (2010)
Сервецкий К. Л. - Особенности иммунного ответа и интерфероногенеза у больных хроническим гепатитом С и методы его коррекции, Никитин Е. В., Усыченко Е. М., Усыченко Е. Н., Буйко Е. А. (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського