Borek P. - Daniel Bratkowski — siedemnastowieczny szlachcic wolynski (2011)
Кондратюк Ю. - Репрезентативність польських громадських об’єднань Волині (1917–1920 рр.) (2011)
Лутчин Т. - Проблематика дослідження українського національно-визвольного руху другої половини ХХ століття (2011)
Кресіна І. - Громадянсько-політична концепція української нації (за В. Липинським) (2011)
Манелюк Ю. - Націотворча теорія держави В. Липинського (2011)
Марчук Н. - Особливості етнічної самоідентифікації польської етногрупи в умовах національно-культурного відродження України (2011)
Мушкевич О. - Громадсько-політичний рух у Галичині ХІХ–ХХ ст. як передумова становлення ідеї національної державності в українському суспільстві новітньої доби (2011)
Розумний М. - Роль творчої меншості у формуванні політичної нації: рецепція ідей В. Липинського в сучасних умовах (2011)
Шевчук О. В. - Зовнішньополітичні пріоритети адміністрації Б. Обами (2013)
Богданова Т. Є. - Роль форуму ІБСА в розвитку співробітництва Південь-Південь, Дольна Н. А. (2013)
Малиновський В. Я. - Стан і перспективи адміністративної реформи в Україні (2013)
Седляр Ю. О. - Міжнародні санкції Африканського Союзу як чинник забезпечення безпеки на континенті (2013)
Звездова О. О. - Україна у вирішенні Придністровського конфлікту на сучасному етапі (2013)
Наконечний В. І. - Система українсько-польських міждержавних взаємовідносин у пострадянський період (1991-2004 рр.): особливості становлення та структура (2013)
Брятко А. А. - Світова фінансово-економічна криза: глобальні тенденції та українські реалії (2013)
Бронніков В. Д. - Місце марго-міграційної складової у внутрішній політиці Німеччини на початку ХХІ століття, Нефедова О. В. (2013)
Левченко Л. О. - Політична активність суспільства як об’єкт політичного аналізу: філософсько-методологічні засади, Маковієнко А. Ю. (2013)
Бочкарьова Т. Ю. - Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Королівством Швеція (2000-2011 рр.) (2013)
Гнатюк Т. О. - Проблеми інтеграції репатріантів в українське суспільство (2013)
Чупрін Р. В. - "Постколумбова епоха" Г. Маккіндера з позиції геополітики XXI століття (2013)
Простова О. І. - Специфіка використання технологій ненасильницького супротиву в політичній діяльності, Бройченко О. В. (2013)
Соловйова А. С. - Масове суспільство при тоталітарному і демократичному політичних режимах: порівняльний аспект (2013)
Машура Х. А. - Еволюція поняття "суверенітет" (2013)
Власов В. Г. - Субнаціональні регіони і міжнародні відносини: альтернатива співробітництву національних держав (2013)
Лимар М. Ю. - Еволюція трансатлантичних відносин на початку ХХІ століття (2013)
Черната Д. В. - Проблемні аспекти енергетичних відносин Росії і Європейського Союзу (2013)
Гуцалова М. В. - Європейський досвід реалізації молодіжної політики (2013)
Бараннік В. О. - Енергетична безпека держави: основні сучасні тенденції та принципи забезпечення (2013)
Брежнєва Т. В. - Стратегічне партнерство НАТО та ЄС: військово-оборонні аспекти (2013)
Міхель Д. О. - Європейські пріоритети – складова розвитку демократизації українського суспільства на шляху досягнення європейських стандартів та принципів (2013)
Урбан О. А. - Вплив транскордонної співпраці на розвиток інтеграційних процесів Європейського Союзу (2013)
Шатун В. Т. - Державна інформаційна політика країн Центрально-Східної Європи у процесі євроатлантичної та європейської інтеграції (2013)
Кукарцев О. В. - Підходи до розуміння глобального управління (2013)
Жук М. В. - Місце курсів з євроінтеграційної проблематики у формуванні європейського типу політичної культури української молоді (2013)
Нелін М. В. - Відносини Італії з країнами Близькосхідного регіону та лідерами АТР у 2001-2011 роках (2013)
Ярошенко В. М. - Роль і місце громадської думки у процесі становлення інституту демократичної громадянськості в Україні (2013)
Васильчук Є. О. - Релігійно мотивований політичний радикалізм та екстремізм як загроза національній безпеці України (2013)
Шаталюк С. Д. - Моделі і досвід інших держав в забезпеченні громадян права на безоплатну правову допомогу (2013)
Присяжнюк Ю. І. - Дестабілізаційна проблема центрів сили у світовій політиці, Романюк О. О. (2013)
Войченко В. В. - Досвід роботи судово-медичних експертів при ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди з масовою загибеллю людей у м. Марганець Дніпропетровської області, Мамедов Ш. М., Пушкова О. В., Курбатова Н. О. (2011)
Филипчук О. В. - До механізму формування ран голови, спричинених тупими предметами (2011)
Воронов В.Т. - Причинно-системное исследование и практическое конструирование судебно-медицинских закономерных связей (Сообщение второе: ретроспективное конструирование системы причинной детерминации) (2011)
Зосіменко В. В. - Аналіз випадків вбивств з використанням гострих предметів у м. Києві як основи для обгрунтування криміналістичної характеристики злочину (2011)
Мішалов В. Д. - Оцінка конструктивних особливостей патронів "Флобер", споряджених 4 мм кулями, та виробів для реалізації пострілів ними, Михайленко О. В., Зозуля В. М. (2011)
Петрошак О. Ю. - Оцінка ефективності подолання перешкод та уражень імітаторів біологічних об’єктів кулями до боєприпасів "FN 5,7х28 SS190" при пострілах з різних відстаней, Пугач Є. О. (2011)
Лукашевич Н. М. - Психологічні фактори суїцидальних ідеацій і профілактика самогубств у підлітковому віці, Ольховський В. О. (2011)
Волошинович В. М. - Статеві відмінності плеснових кісток стопи за значеннями сумарної товщини кортикального шару тіла та кортико-діафізарного показника, Козань Н. М., Волошинович В. М. (2011)
Савка І. Г. - Дослідження довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки у судовій медицині (огляд літератури) (2011)
Лисенко И. В. - Наличие пули в затылочной доле головного мозга, приведшей к его ушибу, грубой моторной и сенсорной афазиям, аграфии, правостороннему гемипарезу (2011)
Туревич А. Л. - Наличие фрагмента острия клинка ножа в чешуе височной кости с приникновением в полость черепа до 1,25 см и давностью не менее чем 1,5-2,5 лет, Камоцкий Б. В. (2011)
Михайленко О. В. - Особливості огляду живої особи та дослідження обставин заподіяння ушкоджень при вогнепальній травмі, Нікоян А. А. (2011)
Бобир В. А. - Надежность системы менеджмента командой мостика, Катеруша В. И. (2013)
Буй Д. Т. - Проверка остойчивости скоростных автопассажирских катамаранов на этапе концептуального проектирования, Бондаренко А. В. (2013)
Голиков В. В. - Алгоритм определния положения полюса поворота морского судна, Мальцев С. Э. (2013)
Goncharenko A. V. - Rational modes of operation for a four-arm tiller electro-hydraulic steering gear with respect to multi-alternativeness and preferences (2013)
Горбов В. М. - Порівняльна оцінка енергетичної ефективності способів обробки баластних вод, Мітєнкова В. С., Тимофєєва А. С. (2013)
Малахов А. В. - Специфика управления параметрами многофазного потока при его сепарации, Леонов В. В., Старостин С. Н., Маслов В. А. (2013)
Просянок В. В. - Оценка эффективности применения пневматического аккумулирования в качестве рабочего тела судовых турбоагрегатов, Житаренко В. М. (2013)
Спешилов В. М. - Методика вычисления геодезической линии. Способы нанесения геодезической линии на карте меркаторской проекции (2013)
Шкворец Н. О. - Аттестация рабочих мест на судне – путь к безопасному судовождению и охране труда экипажа, Леонов В. Е. (2013)
Камишин В. В. - Системна індивідуалізація процесів професійної підготовки авіаційних операторів (2013)
Лисенко В. І. - Формування професійно значимих умінь при вивченні курсу "Сферична тригонометрія" у ВНЗ морського профілю (2013)
Рева О. М. - Розробка методичного забезпечення процедур діагностики і корекції небезпечних стратегій прийняття рішень авіадиспетчерами, Мирзоев Б. М., Насіров Ш. Ш., Мухтаров П. Ш. (2013)
Соколов А. Є. - Формалізація функцій викладача як елементу інформаційної технології навчання (2013)
Батыгин Ю. В. - Магнитно-импульсные технологии для восстановления корпусных элементов транспортных средств. Часть 1. Актуальность и перспективность направления миом. Пути решения, Гнатов А. В., Трунова И. С. (2013)
Горобец В. Г. - Оценка эксергетической эффективности утилизаторов теплоты отработанных газов в когенерационных установках на базе двигателей внутреннего сгорания, Богдан Ю. А. (2013)
Настасенко В. О. - Сучасна суднова вітрова енергетика і особливості охорони праці та безпека її експлуатації (2013)
Балака М. М. - Експериментальні дослідження роботи колеса з пневматичною шиною на опорній поверхні, що деформується, Пелевін Л. Є., Аржаєв Г. О., Василенко А. В. (2013)
Барбашова М. В. - Измерение удельной электропроводности листовых металлов с использованием магнитно-импульсных технологий (2013)
Імбірович Н. Ю. - Захист від зношування деталей триботехнічного призначення плазмоелектролітним оксидуванням, Клапків М. Д., Повстяной О. Ю., Зайчук Н. П. (2013)
Касилов О. А. - Повышение твёрдости легированных сталей за счёт жидкостного цианирования и закалки, Малыгин Б. В. (2013)
Колегаев М. А. - Использование волн ударного давления в судовых гидравлических системах, Зуев С. В., Маслов И. З., Малахов А. В., Бендеберя Ф. А., Маслов В. А. (2013)
Мельничук М. Д. - Похибки термопари мідь-константан зумовлені темоударами (2013)
Мишутин А. В. - Повышение водонепроницаемости и адгезионной стойкости стыков сборно-монолитных железобетонных плавсооружений, Шинкевич Е. С., Тертычный А. А. (2013)
Проценко В. О. - Експертиза відмови муфти насосного агрегату суднової гідравлічної рульової машини (2013)
Самарін О. Є. - Дослідження роботи системи очищення зерна у зернозбиральному комбайні (2013)
Самарін О. Є. - Дослідження міцності різьбової пари з накатною різьбою (2013)
Селиванов С. Е. - Влияние теплопотерь излучением на зажигающую способность стальных накаленных частиц паровоздушных смесей легковоспламеняющих жидкостей имеющихся на судне, Тригуб С. Н., Калинчак В. В., Черненко A. C. (2013)
Борсук С. П. - Стохастична модель виявлення моменту припинення тренувань авіаційних операторів (2013)
Єнчев С. В. - Діагностування технічного стану авіаційних двигунів на основі нечіткої логіки, Товкач С. С. (2013)
Кирилович В. А. - Методично-програмне забезпечення визначення технологічних параметрів сервісу для тіл обертання, Мельничук П. П., Моргунов Р. С. (2013)
Нарожный А. В. - Мультиагентный подход в задачах коммуникации и принятия решений (2013)
Нефедов Л. И. - Синтез системы мониторинга качества добычи, переработки и транспортировки газа, Шевченко М. В., Кудырко О. Н., Василенко О. В. (2013)
Носов П. С. - 3D-моделирование конструкции ортопедического корсета в Delcam Powershape-Featurecam (2013)
Передерий В. И. - Адаптивная модель формирования альтернатив принятия релевантных решений в системах поддержки принятия решений, Еременко А. П. (2013)
Поляков В. А. - Динамика тяговой подсистемы магнитолевитирующего поезда (полевая парадигма исследования), Хачапуридзе Н. М. (2013)
Рева О. М. - Методи теорії графів у структурно-функціональному аналізі організації діяльності диспетчерської зміни, як невеликої групи авіаційних операторів, Невиніцин А. М., Бірюков Ю. Ю., Савонина Н. А. (2013)
Соколова Н. А. - Аналіз та формалізований опис збурюючих впливів на судно при його динамічному позиціонуванні, Смольянов А. П. (2013)
Ходаков В. Е. - Выбор показателей оценивания развития социально-экономических систем, Соколова Н. А., Крючковский В. В. (2013)
Шевченко В. В. - Теоретичний аналіз електродіалізного процесу опріснення та вибір математичної моделі, Філіпщук О. М., Покорний В. В. (2013)
Шульгін В. А. - Комплексна оцінка ефективності професійної діяльності інструктора авіаційного тренажера (2013)
Яковенко В. Д. - Прогнозування стану рівня організаційних знань за допомогою марківської моделі (2013)
Pańków I. - Klasyczne tezy o elitach a współczesność (2012)
Козловець М. - Національна еліта як чинник державотворення: досвід минулого і реалії сьогодення (2012)
Пашкова О. - Ціннісний вимір діяльності політичної еліти в умовах трансформаційного суспільства (2012)
Горбатенко В. - Перспективи оновлення політико-владної еліти в Україні (2012)
Кукуруз О. - Реалізація політики і права політико-управлінською елітою України (2012)
Ковтун Ю. - Аристократія як творча меншість у процесі державотворення в інтерпретації В. Липинського (2012)
Коротков Д. - Елітогенез В. Липинського (2012)
Ковтун Н. - Історична пам’ять як основа становлення політичної еліти в контексті політичної трансформації України початку ХХІ ст. (2012)
Jasiewicz-Betkiewicz A. - Elity polityczne wielkich miast: charakterystyka demograficzna i kariery zawodowe, Betkiewicz W. (2012)
Кафарський В. - Конституційні доктрини В’ячеслава Липинського (2012)
Бортніков В. - Етнонаціональний чинник розбудови національної держави в контексті творчої спадщини В. Липинського, Пивоваров Ю. (2012)
Слюсар В. - Раціональне насилля як атрибут влади у глобалізованому світі (2012)
ks. Truszczynski M. - Tworzenie się aparatu "bezpieki” w ramach walki władzy PRL z kościołem rzymskokatolickim (2012)
Моторнюк Т. - Виборчі технології в електоральній кампанії 2011 р. у Польщі: феномен Палікота (2012)
Nalewajko E. - Samorząd regionalny w Polsce – instytucja i elity (2012)
Busłenko W. - Opozycja i demokracja "kontraktowa” (2012)
Пояркова Т. - Сучасні кризові процеси у світлі досліджень В. Липинського (2012)
Zełeńko H. - Rola elit politycznych i systemów wyborczych w procesach demokratyzacji społeczeństw postkomunistycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Matuszenko A. (2012)
Герасимчук А. - Польський шлях трансформації: від тоталітаризму до демократії (1980 – 1990 рр.) (2012)
Байрак С. - Шляхи оптимізації функціонування органів місцевого самоврядування України в контексті досвіду Республіки Польща (2012)
Примуш М. - Вплив традиції на характер політичної модернізації в контексті розгляду інституту глави держави країн Центрально-Східної Європи і Латинської Америки, Коваль Ю. (2012)
Потапенко М. - Українське питання в політичних проектах поляків Наддніпрянщини у 1917–1918 роках (2012)
Bieńkowska A. - Polacy i Ukraińcy w programie i działalności Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej (2012)
Калиновський Ю. - Демократизація політико-правової свідомості українства як фактор зміцнення українсько-польського співробітництва (2012)
Таран Я. - Можливості співпраці з українською діаспорою в Республіці Польща в контексті національних інтересів України (2012)
Кордон М. - Польща – "локомотив України в Європу" (2012)
Ковальчук І. - В. Липинський як ідеолог консерватизму в партійній палітрі України (2012)
Поліщук І. - Електоральний процес в Україні і Польщі в посткомуністичний період: політико-культурний аспект (2012)
Погоріла Л. - Гендерний аспект політичної діяльності (2012)
Materski W. - Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (2012)
Шаповал Ю. - Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України (2012)
Шуст Н. Б. - До проблеми соціальної модернізації українського суспільства (2008)
Гавеля В. Л. - Пролонгування соціальної факторіальності через проліферацію феномена майбутнього в футурологічних розвідках і прогнозуванні (2008)
Мейжис І. А. - Цінності і соціальна еволюція суспільств (2008)
Сагалаков Б. Ф. - Особливості політичних орієнтацій кримських татар (2008)
Ханстантинов В. О. - Соціальні стереотипи і необхідність толерантності (2008)
Онофрійчук О. А. - Сучасна освіта: парадигма чи парадокс? (2008)
Фесенко А. М. - Соціальна захищеність працюючого населення в Україні: концептуалізація уявлень (2008)
Камбур А. В. - Суперечливість соціально-політичних трансформацій у сучасній Україні (2008)
Ємельянова І. А. - Соціально-історичні аспекти формування української ментальності (2008)
Ляпіна Л. А. - До проблеми ідентичностей у сучасній етносоціології (2008)
Ковалевич В. В. - До питання про моделі формування української національної ідентичності (2008)
Кисельов А. Ф. - Майстри спорту Миколаївщини за роки незалежності України (1991-2006 рр.) (соціологічний аналіз), Зюзін В. О., Цебржинський О. І., Руденко А. О., Димова А. М. (2008)
Русскін В. В. - Соціалізація особистості: специфіка соціологічного підходу (2008)
Скляр С. Ю. - Соціокультурні засади організації дозвілля молоді: регіональний аспект (2008)
Рожанська Н. В. - Соціологія освіти і філософія (теоретичний аспект) (2008)
Кохан В. В. - Когнітивна соціологія як сфера дослідження соціального інтелекту (2008)
Чепак В. В. - Соціологічні аспекти дослідження проблем освіти в ранній класичній соціології (2008)
Мещанінов О. П. - Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти (2008)
Клименюк Н. В. - Використання методів активного навчання на семінарських заняттях при вивченні соціології (2008)
Шанц В.А. - Роль курсу "Організація діяльності соціальних служб” у практичній підготовці студентів (2008)
Вах Т. С. - Соціокультурні передумови концептуалізації молодіжної проблематики в соціології (2008)
Мейжис І. А. - Індивідуалізм чи колективізм?, Почебут Л. Г. (2008)
Хижняк Л. М. - Трудові практики в умовах ринкових відносин: оптимізація управління персоналом (2008)
Гавеля В. Л. - Змістовна складова соціалізаційної доцільності й свободи людини, Рожанська Н. В. (2008)
Дрожанова О. М. - Інституціалізація чинників регуляції трудової поведінки (2008)
Скориніна-Погребна О. В. - Соціальна ідентифікація економічної еліти: етапи становлення (2008)
Онофрійчук О. А. - Мікросоціологічний аналіз сучасних соціальних трансформацій (2008)
Димитров М. Ф. - Професійно-орієнтовані громадські організації – нова форма студентського самоврядування (2008)
Городська М. М. - Соціалізаційний зміст концепції Болонського процесу в умовах глобалізації (2008)
Лисиця Н. М. - Рівні соціальної варіативності реклами (2008)
Багмет М. О. - Громадська думка як соціальний феномен: аналіз теоретико-методологічних підходів, Ляпіна Л. А. (2008)
Мінц М. О. - Соціологія девіантної поведінки: проституція (2008)
Фесенко А. М. - Безробіття як комплексна соціальна проблема (2008)
Шанц В. А. - До питання про виникнення та розвиток соціальної роботи в Німеччині (2008)
Скляр С. Ю. - Сучасні тенденції у сфері молодіжного дозвілля (на прикладі молодіжних субкультур) (2008)
Чорна В. О. - Інструменти регулювання трудової міграції (2008)
Гавеля В. Л. - Основні соціологічні парадигми і моделі освітньої діяльності (2008)
Полянська В. І. - Соціологічний метод у теорії російських формалістів (2008)
Ковалевич В. В. - Всеєдність Семена Людвіговича Франка: філософсько-соціологічний дискурс (2008)
Латіна Ю. В. - Теорії агресивності в соціології (2008)
Яцюк О. О. - Особливості соціалізації дітей-сиріт у ранньому віці: теоретичний аспект (2008)
Шуст Н. Б. - До проблеми дитячої безпритульності в сучасному українському суспільстві, Приходько О. В. (2008)
Войченко В. В. - Використання цифрових технологій при проведеннні ситуаційних експертиз, В'юн В. В. (2011)
Савка І. Г. - Судово-медичне значення морфологічних ознак площини перелому, Михайличенко Б. В., Беженар І. Л. (2011)
Ванчуляк О. Я. - Вейвлет аналіз мап еліптичності поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності. Статистичний підхід, Бачинський В. Т., Ушенко О. Г., Максимчук Н. О. (2011)
Моканюк О. І. - Встановлення кольору травмованої шкіри за допомогою шкали кольорів, Гаврилюк А. О., Перебетюк А. М., Джурабаєв В. С., Ольчедай В. М. (2011)
Холоділова І. В. - Використання ферментативної реакції на амілазу в експертизах, пов’язаних зі статевими злочинами (2011)
Зозуля В. М. - Медико-статистичний аналіз ушкоджень, заподіяних при виконанні пострілів із вогнепальної, пневматичної зброї та засобів ударно-травматичної дії, за даними Житомирського обласного бюро судово-медичної експеритизи (2011)
Воронов В. Т. - Причинно-системне дослідження і практичне конструювання судово-медичних закономірних зв’язків (Повідомлення третє: конструювання багатоланкового ланцюга систем причинних детермінацій) (2011)
Петренко В. О. - Доказова фармація: судово-фармацевтична індикація схильності жінок до наркотичної залежності, Лінський І. В., Шаповалова В. О, Шаповалов В. В. (2011)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне усунення причинно-наслідкового зв’язку між наркозлочинністю та адитивними розладами здоров’я між не6повнолітніми, Курижева О. О., Мовсісян А. Г. (2011)
Дручініна І. М. - Методика приготування цитологічних препаратів зі слідів крові з використанням ультразвукової бані, Старовойтова Р. О. (2011)
Михайленко О. В. - Особливості визначення напрямку та дистанції пострілу із вогнепальної зброї за умови наявності перешкоди при відтворенні обстановки і обставин події (2011)
Кахановский Ф. Н. - Случай определения наркотического вещества из группы катинонов в волосах, Москаленко В. С., Москаленко И. С. (2011)
Колесник О. О. - Рідкісний випадок ідентифікації людини за особливими прикметами операції остеометалосинтезу, Воронов В. Т., Бродецький О. М., Слободянюк В. С., Глянько О. І., Куценко С. В. (2011)
Войченко В. В. - Вирішення ситуаційних завдань шляхом реконструкції умов та обставин заподіяння ушкоджень на основі використання цифрових технологій, В'юн В. В. (2012)
Козаченко І. М. - Пневмострільні ушкодження: термінологія та понятійний апарат (2012)
Завальнюк А. Х. - Про необхідність дотримання вимог доказової медицини при визначенні причини асфіктичної смерті, Юхимець І. О., Кравець О. Ф., Стецюк О. І. (2012)
Савка І. Г. - Практичне застосування морфологічних ознак площини переломів великої і малої гомілкових кісток в судовій медицині, Бачинський В. Т., Бендерський С. М. (2012)
Зозуля В. М. - Судово-медична характеристика ушкоджень, заподіяних пістолетними патронами "Флобер" 4 мм, у захищені одягом грудну клітку і живіт з різних відстаней (2012)
Шевченко И. Н. - Динамика разложения трупа, Голубович Л. Л., Куртев А. В. (2012)
Голубович Л. Л. - Вікові особливості мікроскопічної структури спалених ребер у дітей, Голубович А. Л., Голубович П. Л., Шевченко І. М. (2012)
Лосева О. Ф. - Современные подходы при определении давности наступления смерти (2012)
Бабанин А. А. - Организация судебно-медицинской службы в странах Азии, Беловицкий О. В., Джамаль Аль-Нсоур, Скребкова О. Ю., Уланов В. С., Щербакова В. М. (2012)
Воронов В. Т. - Роль индивидуальных особенностей организма и привходящих обстоятельств в последствиях травм и заболеваний (системно-причинный анализ) (2012)
Вылегжанин А. И. - Способ вскрытия брюшной полости (2012)
Дунаєв О. В. - Випадок ушкодження атмосферною електрикою, Соляний О. М., Романчук Д. С., Стогнієв Ю. А. (2012)
Ковалишин В. М. - Посмертне виявлення анальгіну, Бідниченко Ю. І., Кучер М. М. (2012)
Мусієнко Д. В. - Знахідка, що змінила хід слідства, Колесник О. О., Воронов В. Т. (2012)
Завальнюк А. Х. - Про особливості етики і деонтології в судово-медичній діяльності, Юхимець І. О., Кравець О. Ф., Бартіш В. Р. (2012)
Ольховський В. О. - Правове регулювання судово-медичної експертизи, Марковський В. Д., Купріянова Л. С. (2012)
Войченко В. В. - Результати втілення молекулярно-генетичних методів дослідження мікронакладань епітеліальних клітин на речових доказах, Івашина О. Х., Полотненко-Повстяна Н. В. (2012)
Мишалов В. Д. - Судебно-медицинская оценка посттравматических базальних субарахноидальных кровоизлияний (системно-причинный анализ), Воронов В. Т. (2012)
Шевченко И. Н. - Определение давности наступления смерти по особенностям динамики поздних трупних изменений, Голубович Л. Л., Куртев А. В. (2012)
Плевинскис П. В. - Современный алгоритм подхода к дифференциальной диагностике телесных повреждений у водителей и пассажиров легковых автомобилей в случаях ДТП (2012)
Ванчуляк О. Я. - Кореляційний аналіз поляризаційно-неоднорідних лазерних зображень двопроменезаломлюючих структур міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності (2012)
Савка І. Г. - Прикладне значення морфологічних ознак площини перелому стегнової кістки в судово-медичній практиці (2012)
Ольховський В. О. - Судово-медична діагностика травм шиї у живих осіб, Купріянова Л. С., Губін М. В. (2012)
Марков Ю. І. - Аналіз випадків смерті пацієнтів під час їх транспортування бригадами швидкої медичної допомоги, Мішалов В. Д., Юрченко В. Т. (2012)
Франчук В. В. - Структурна характеристика смертельної транспортної травми за судово-медичними спостереженнями, Кулаківський Д. І. (2012)
Шаповалов В. В. - Судово-фармацевтичне вивчення проблеми дезоморфінової наркоманії в Україні (Криміналістичні аспекти), Шаповалова В. О., Лебедєва Т. О., Банна Н. І. (2012)
Торяник И. И. - Суицидальный поступок больного с детектированной герпесвирусной (Zoster) инфекцией (клинический случай судебно-медицинской казуистики) (2012)
Ковальська О. В. - Дослідження умов екстракції доксазозину з водних розчинів органічними розчинниками, Маміна О. О. (2012)
Кахановский Ф. Н. - Постмортальная стабильность и образование алкоголя в биологических тканях и жидкостях организма, Москаленко С. И., Москаленко В. С. (2012)
Лук'янович О. В. - Простий пристрій для мікрозйомки, мікрофотофіксації та програмного опрацювання препаратів, Лук'янович О. І., Лук'янович І. Л. (2012)
Нікітін М. В. - Випадок смерті людини від сказу у судово-медичній практиці, Рябоконь А. В. (2012)
Алексин Г. Б. - Объективные ошибки при определении давности смерти по ректальной температуре, Рябченко С. М. (2012)
Черняк В. В. - Деякі аспекти судово-медичної експертизи осіб за одонтологічним статусом, Гасюк П. А., Нікіфоров А. Г. (2012)
Литвинский Г. Г. - Исследование параметров рамной крепи из коробчатого профиля, Фесенко Э. В. (2013)
Окалелов В. Н. - Оптимизация сети горных выработок угольных шахт в сложных условиях разработки угольных пластов (2013)
Должиков П. Н. - О технико-экономической эффективности применения шлакоглинистых смесей при ликвидации горных выработок, Фурдей П. Г. (2013)
Литвинский Г. Г. - Закономерности развития магистральной трещины при расколе породных образцов, Бикяшева Ю. Н. (2013)
Корнеев С. В. - Анализ факторов, определяющих силу сопротивления вращению роликов ленточных конвейеров, Долгих В. П. (2013)
Клишин Н. К. - Управление состоянием кровли в лавах, Кизияров О. Л. (2013)
Чепурная Л. А. - Расчетная схема начала сдвижения земной поверхности при ее подработке угольными пластами, Антощенко Н. И., Филатьев М.В., Крыжановский Ю. Ю. (2013)
Коробкин С. Г. - Моделирование действия взрыва в горной породе с помощью электроимпульсных разрядов (2013)
Калюжный С. В. - Применение для вентиляторов главного проветривания угольных шахт электропривода с моментноймеханической характеристикой (2013)
Рутковский Ю. А. - Основатель инженерной школы горных механиков и машиностроителей России (к 175-летию со дня рождения И. А. Тиме), Зинченко А. М., Стародубов С. Ю. (2013)
Аверин Г. А. - Исследование разрушений крепких породных слоев, залегающих в кровле угольного пласта, методом конечных элементов, Ларченко В.Г., Корецкая Е. Г. (2013)
Куценко О. М. - Результаты теоретических исследований сдвижения и деформаций земной поверхности в горно-геологических условиях Восточного Донбасса (2013)
Смирнов А. Н. - Исследование условий формирования подповерхностного слоя непрерывнолитой заготовки на начальном этапе ристаллизации, Куберский С. В., Головчанский А. В., Семирягин С. В. (2013)
Новохатский А. М. - Анализ влияния режима выпусков на дренажные условия в горне доменной печи, Диментьев А. О., Михайлюк Г. Д., Карпов А. В. (2013)
Петрушов С. Н. - Анализ применимости углей с высоким выходом летучих в агломерации, Русанов И. Ф., Русанова Н. В. (2013)
Смирнов А. Н. - Особенности непрерывного горизонтального литья полой круглой заготовки из меди и медных сплавов, Куберский С. В., Семирягин С. В., Ухин В. Е. (2013)
Новохатский А. М. - Анализ эффективности десульфурации чугуна при изменении формы слоя шлака в горне доменной печи, Блинов А. М. (2013)
Куберский С. В. - Полунепрерывная разливка как элемент высокоэффективной технологии для металлургических микро-заводов (2013)
Рутковский Ю. А. - Эксергия потока при наличии резонансных колебаний давления газа во всасывающей системе поршневого компрессора, Рутковский А. Ю. (2013)
Кузнецов Д. Ю. - Эволюция физико-химических свойств и качества автомобильного листа из малокремнистых сталей (2013)
Карпов А. В. - Исследование изменения боковой нагрузки действующей на кладку доменной печи (2013)
Коваленко В. М. - Анализ силовых параметров при штамповке поковок с комбинированным нагружением (2013)
Кравченко В. М. - Физическое моделирование процесса пульсирующей продувки металла в сталеразливочном ковше, Романчук Я. А. (2013)
Боровик П. В. - 3D модель процесса поперечного разделения на ножницах непрерывнолитых сортовых заготовок, Петров П. А. (2013)
Ершов В. М. - Влияние электроискрового легирования на структуру твердых сплавов, Русанова Н. В. (2013)
Дорогой Е. В. - Современное состояние вопроса окомкования агломерациной шихты, содержащей большое количество тонкоизмельченных материалов. Сообщение 2: механизм образования, роста и разрушения гранул при окомковании (2013)
Селезнёв М. Е. - Определение максимального усилия при поперечной резке толстолистовых раскатов шевронным ножом сложной формы (2013)
Должиков П. Н. - Геомеханическое обоснование устройства подпорных стен методом напорной цементации насыпных грунтов, Кипко А. Э., Кирияк К. К. (2013)
Должиков П. Н. - Физическое моделирование работы буроинъекционной сваи в разуплотненных грунтах, Збицкая В. В. (2013)
Симонов С. І. - Визначення похибки тепловізійного вимірювання зовнішніх огороджувальних конструкцій, Симонова І. М., Сова І. О. (2013)
Карапетян С. Х. - Напряженно-деформированное состояние бетона в железобетонных внецентренно сжатых элементах при повторных нагружениях, Усенко В. Н. (2013)
Лахтин К. И. - Основные принципы проектирования остановок общественного транспорта, Симонова И. Н., Симонов С. И. (2013)
Абед С.Ф. - Исследования прочности грунтоглиноцементной сваи в песчаных и суглинистых грунтах (2013)
Корсунов К. А. - Компьютерное моделирование эволюции формы электрической дуги в канале плазмотрона (2013)
Полилов Е. В. - Робастное управление двухмассовым электромеханическим объектом, Руднев Е. С., Скорик С. П. (2013)
Мирошник Д. Н. - Расчет параметров импульсного преобразователя повышающего типа в тяговом асинхронном электроприводе с питанием от аккумуляторной батареи (2013)
Мішалов В. Д. - Сучасний стан проблеми ідентифікації загальних фенотипічних ознак людини за дерматогліфічними параметрами кисті та стопи, Козань Н. М. (2013)
Индиаминов С. И. - Танатогенетические признаки сосудисто-тканевых реакций головного мозга при геморрагическом шоке на фоне острой алкогольной интоксикации (2013)
Біляков А. М. - Судово-медичне значення змін вмісту кортизолу в тканині наднирників людини в ранній термін антемортального періоду (2013)
Ольховський В. О. - Комплексна судово-медична діагностика давності утворення механічних ушкоджень шкіри та м’язів при одночасному їх травмуванні, Каплуновський П. А., Хижняк В. В., Губін М. В., Бондаренко В. В., Сокол В. К., Леонтьєв П. О., Тешенко О. М. (2013)
Кісь А. В. - Застосування індикаторного методу в якості судово-медичної експрес-діагностики ішемічних прижиттєвих і постмортальних уражень м’язів (2013)
Плевинскис П. В. - Сложные ситуации при установлении местонахождения пострадавших в салоне автомобиля в момент ДТП (2013)
Козлов С. В. - Судово-медична оцінка краніографії при діагностиці черепно-мозкової травми, Войченко В. В., Ткаченко О. В. (2013)
Федорова О. А. - Вплив різних видів ненасильницької смерті на кристалограми тканинних екстрактів внутрішніх органів трупів (2013)
Шилейко И. Д. - Применение хроматографии в тонком слое сорбента для выявления метадона и его основного метаболита в биологических жидкостях, Чубуков А. М. (2013)
Шаповалова В. О. - Судова фармація: вивчення наслідків зловживання психоактивних речовин на регіональному рівні, Шаповалов В. В., Шувера О. В. (2013)
Шаповалова В. О. - Судово-фармацевтичне вивчення курильних сумішей, до складу яких входить Калея Закатечічі (лат. Cаlea Zacatechichi), Шаповалов В. В., Сухая М. Ю. (2013)
Мусоев С. М. - Роль таможенных органов в регулировании премещения наркотических средств в республике Таджикистан, Шаповалова В. А., Шаповалов В. В. (2013)
Лукашевич Н. М. - Вплив сімейних відносин на формування аутоагресивної, егресивної та суїцидальної поведінки у підлітків (2013)
Волошинович В. М. - Статеві відмінності проксимальних фаланг пальців стопи, Козань Н. М., Волошинович В. М. (2013)
Михайличенко Б. В. - Особливості молекулярно-генетичного дослідження біологічних об'єктів, які містять слідову кількість ДНК, Біляков А. М., Дунаєв О. В. (2013)
Савка І. Г. - Структурно-функціональні особливості окремих відділів стегнової кістки та їх значення в судово-медичній практиці (2013)
Герасименко О. І. - Шляхи оптимізації викладання судової медицини, Антонов А. Г., Коміссаров М. Л., Самойлов С. В. (2013)
Ергард Н. М. - Проблемні питання регламентації проведення судово-медичної експертизи (2013)
Стеблюк В. В. - Організаційно-методичні питання викладання судової медицини в навчальних закладах МВС України (2013)
Іркін І. В. - Аутопсія та її значення, Мішалов В. Д., Михайличенко Б. В., Войченко В. В., Дунаєв О. В. (2013)
Войченко В. В. - Графічний редактор для оформлення схем тілесних ушкоджень потерпілих "Контур", В'юн В. В. (2013)
Личман Т. В. - До питання обєктивізації визначення давності утворення синців, Легедза А. В., Дубровська О. М. (2013)
Бачинський В. Т. - Аналіз смертності у випадках суїцидів на теренах чернівецької області у період часу з 2008 по 2012 роки, Беженар І. Л., Павлюкович О. В., Шкробанець І. Д. (2013)
Гуріна О. О. - Особливості судово-медичної оцінки внутрішньо мозкових крововиливів, які виникають за умов несприятливих фонових станів, Міщенко С. А. (2013)
Бондар С. С. - Випадки помилкової рентгенологічної діагностики переломів (2013)
Науменко В. М. - Експертна оцінка двохмоментного розриву селезінки, Зозуля В. М. (2013)
Косицький С. Є. - "Феномен Виноградова" як діагностична ознака визначення дистанції при пострілах кулями спеціального призначення, Грушенко Л. Д. (2013)
Хоменко В. І. - Про деякі особливості пошкоджень, які виникають при падінні з автомобіля, що рухається, Радченко М. П. (2013)
Шевчук М. М. - Випадок позалегеневої форми туберкульозу, Бекар В. М., Ногач Л. П. (2013)
Козлов С. В. - Нераспознанные множественные экзостозы в экспертной практике, Войченко В. В., Ткаченко О. В. (2013)
Мішалов В. Д. - Особливості фармакокінетики та судово-медичної діагностики отруєнь дитиліном, Москаленко В. С. (2013)
Саразов К. Ю. - Випадок умисного скальпування голови, Демченко І. А., Качков Д. В., Беркут В. М., Пелешенко В. І., Федоровський О. В. (2013)
Скічко В. Г. - Випадок "перелому, що росте", у дитини грудого віку, Кондратенко В. Л. (2013)
Академік М. М. Амосов - 100 років з дня народження (2013)
Коркушко О. В. - Возрастные особенности мозгового кровообращения. умственной работоспособности в условиях гипоксии у здоровых людей пожилого возраста с различным типом старения - физиологическим и ускоренным (преждевременным), Осьмак Е. Д. (2013)
Красівська В. В. - Вплив на гемостаз ex vivo/in vitro шунтових препаратів у хворих на гемофілію з інгібітором, Стасишин О. В. (2013)
Анікєєва Т. В. - Інструментальні та лабораторні можливості оцінки структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів з постінфарктним кардіосклерозом, Воробйов А. С. (2013)
Березин А. Е. - Циркулирующий остеопонтин как маркер раннего атеросклеротического поражения коронарных артерий у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Кремзер А. А. (2013)
Зинченко Ю. В. - Частота выявления признаков тромбообразования у больных с трепетанием предсердий, Бородай А. А., Икоркин М. Р. (2013)
Кардашевская Л. И. - Влияние мельдония (Вазопро) на безболевую ишемию миокарда у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца, Михайличенко Е. С. (2013)
Поляков А. Е. - Неспецифическое системное воспаление у больных с умеренными формами гипертонической болезни, Степанова А. В. (2013)
Бойко В. В. - Значение предшественников карнитина в лечении больных с критической ишемией нижних конечностей, Прасол В. А., Мясоедов К. В., Корнейко А. Н. (2013)
Стаднюк Л. А. - Д. Ф. Чеботарев - основоположник системы гериатрической подготовки в Украине, Приходько В. Ю., Чайковская В. В. (2013)
Ватутин Н. Т. - Тревожные растройства и сердечно-сосудистые заболевания, Христиченко М. А., Картамышева Е. В., Кетинг Е. В. (2013)
Ханюков О. О. - Вибір оптимального медикаментозного лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом (хронічною ішемічною хворобою серця та атеросклеротичним ураженням артерій нижніх кінцівок) (2013)
Ватутин Н. Т. - Обучение самоконтролю и самопомощи больных, страдающих выраженной хронической сердечной недостаточностью, Ещенко Е. В. (2013)
Клигуненко Е. Н. - Влияние эноксапарина на плазменные белки гемостаза, Козина О. С. (2013)
Антонюк-Щеглова І. А. - Вплив мелатонінуна реологічні властивості крові в осіб похилого віку (2013)
Вимоги до авторів (2013)
Мішалов В. Д. - Аналіз випадків падінь авіаційних суден, що мали місце в 70-ті роки ХХ сторіччя в УРСР, Шупик Ю. П., Хохолєва Т. В., Гуріна О. О., Зарицький Г. А., Петрошак О. Ю., Плетенецька А. О. (2013)
Плевинскис П. В. - Исходные данные и алгоритм работы экспертов при проведении комплексных судебно-медицинских и транспортно-трассологических экспертиз в случаях наезда автомобиля на пешехода (2013)
Марков Ю. І. - Оцінка тяжкості ушкоджень та попередження розвитку фатальних наслідків при повішенні, Мішалов В. Д., Рибак Є. В. (2013)
Кісь А. В. - Онкологічна складова при судово-медичній експертизі трупів, Кравченко Ю. М., Фурман О. О. (2013)
Козань Н. М. - Етно-расові особливості дерматогліфічних параметрів пальців ніг (повідомлення 1) (2013)
Марковский В. Д. - Клинико-морфологические особенности карциноидных опухолей, Захаренко В. В., Сорокина И. В., Плитень О. Н., Мирошниченко М. С., Шапкин А. С. (2013)
Марковский В. Д. - Морфологические изменения проводящей системы сердца при внезапной сердечной смерти, Сорокина И. В., Шапкин А. С., Плитень О. Н., Омельченко О. А., Мирошниченко М. С. (2013)
Лукашевич Н. М. - Фактори ризику розвитку суїцидальної поведінки у підлітків (2013)
Біляков А. М. - Особливості змін балансу біогенних амінів в рідинах тіла людини під час перебігу смертельної механічної травми (2013)
Костенко Є. Я. - Обгрунтування експериментального методу релевантного співставлення кластерних об’єктів цифрових ортопантомограм (2013)
Савка І. Г. - Статистичне обґрунтування впливу структурно-функціональних особливостей окремих відділів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки на формування морфологічних ознак переломів при тупій травмі (2013)
Стеблюк В. В. - Правові та морально-етичні аспекти кримінальних правопорушень у сфері професійної діяльності медичних працівників (2013)
Завальнюк А. Х. - Доказові аргументи в судово-медичній діагностиці автомобільної травми та її видів, Юхимець І. О., Кравець О. Ф., Тодосій Б. В. (2013)
Войченко В. В. - Особливості механізму утворення перелому кісток черепа з ознаками розшарування, В’юн В. В., Мішалов В. Д., Качков Д. В. (2013)
Марєнкова О. Є. - Рідкісний випадок відкритої черепно-мозкової травми в судово-медичній практиці, Ксензов Є. О., Туманська Л. М., Зубко М. Д. (2013)
Дем’янчук А. П. - До питання проведення експертизи спірного батьківства з використанням імунологічних методів дослідження. Випадок з практики., Туманська Л. М., Зубко М. Д. (2013)
Дубинин П. Е. - Случай самопроизвольного прерывания беременности в сроке 12 недель вследствие автотравмы, Зубов А. Л. (2013)
Зозуля В. М. - Ефективність комплексного підходу при встановленні відстані пострілу у конкретному випадку із практики, Загороднєва О. А., Ганський О. В. (2013)
Петрошак О. Ю. - Смертельний випадок ушкодження рефлексогенної ділянки (сино-каротидного вузла) (2013)
Зарицький Г. А. - Доцільність використання комп’ютерної томографії у випадку судово-медичної експертизи вогнепального ушкодження (2013)
Стецюк О. І. - Випадки смерті внаслідок відриву обрізного диска кутошліфувальної машини ("болгарки"), Василишин А. О. (2013)
Титул, зміст (2013)
Бондар B. C. - Oсновні тенденції світового ринку цукру (2013)
Шанда Л. В. - Агроекологія: адаптивні землеробство і рослинництво (2013)
Фалатюк Л. В. - Селекційна цінність запилювачів цукрових буряків (2013)
Іоніцой Ю. С. - Формування продуктивності цукрових буряків в кінці періоду вегетації (2013)
Кирилюк В. П. - Вплив систем основного обробітку ґрунту та ланки сівозміни на фітосанітарний стан посівів буряків цукрових (2013)
Присяжнюк О. І. - Оцінка сортів гороху за комплексом господарськоцінних ознак, Калюжна Е. А., Українець В. В., Шевченко О. П. (2013)
Саблук В. Т. - Вірусна жовтяниця у посівах буряків цукрових, Кубик М. М. (2013)
Стефанюк В. Й. - Вирощування розсади стевії шляхом живцювання (2013)
Борисюк П. Г. - Нові препарати органічного походження при вирощуванні цукрових буряків, Мельник І. П. (2013)
Михайловська О. В. - Захист національних товаровиробників в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі, Незвещук-Когут Т. С. (2013)
Оніщенко І. Г. - Політико-економічне прогнозування глобальних викликів сучасності (2013)
Андросюк Л. А. - Вплив якості продукції на продуктивність поліграфічних підприємств (2013)
Батичко Г. І. - Формування корпоративної культури як чинник підвищення ефективності діяльності ПАТ "МК "Азовсталь", Кудлай В. О. (2013)
Верховод І. С. - Використання праці інвалідів на підприємствах (2013)
Грет Г. П. - Стан та проблеми підготовки книготорговельного персоналу України (2013)
Гуткевич С. О. - Вплив управління на ефективність діяльності підприємств, Дунда С. П. (2013)
Кваско А. В. - Потенціал підприємства на основі клієнтоорієнтованого підходу, Лавренюк М. М. (2013)
Лукомська Т. В. - Регіональний кластер – один із напрямів розвитку аграрного виробництва (2013)
Сеперович Н. В. - Підтримка багатоукладності для ефективного розвитку аграрного сектору (2013)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Процеси інтеграції злиття і поглинання як основа створення цінності компанії (2013)
Передерієнко Н. І. - Фактори активізації інноваційних процесів на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі, Копайгора О. В. (2013)
Кваско А. В. - Формування конкурентоспроможного потенціалу підприємства (2013)
Петренко В. А. - Методичні підходи до визначення інноваційної активності підприємств (2013)
Поєнко О. М. - Управління ідеями як фактор формування інноваційної культури підприємства (2013)
Сафонов Ю. М. - Інституціоналізація міжгалузевого державного управління (2013)
Габа М. І. - Соціально-економічне значення розвитку туризму в Україні (2013)
Це цікаво (2013)
Титул, зміст (2013)
Борисюк П. Г. - День поля: вітчизняні гібриди цукрових буряків витримали іспит на "відмінно" (2013)
Панасюк Б. Я. - XXI вік: минуле, сучасне і перспективи цукрового виробництва (2013)
Калініченко О. В. - Енергетична оцінка ефективності виробництва гібридів цукрових буряків (2013)
Корнєєва М. О. - Мінливість комбінаційної здатності ЧС ліній і закріплювачів стерильності цукрових буряків залежно від факторів сортовипробування, Ненька М. М., Андрєєва Л. С., Кротюк Л. А. (2013)
Іоніцой Ю. С. - Технологічні показники якості коренеплодів різного походження за зберігання в кагатах (2013)
Сичук Л. В. - Сидеральна культура та вплив її на забур'яненість і врожайність цукрових буряків, Плакса В. М., Дуць І. З., Кицюк В. В., Черевко Т. В. (2013)
Присяжнюк О. І. - Стабільність та пластичність сортів гороху селекції Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції, Калюжна Е. А., Українець В. В., Шевченко О. П. (2013)
Покажчик статей, надрукованих у журналі "ЦБ" в 2013 році (2013)
Мейжис І. А. - Соціальний капітал міста як одна зі стратегій його розвитку (2010)
Каменская Т. Г. - Критика в социально-политической сфере (2010)
Акимов Д. И. - Корпоративная социальная ответственность как фактор углубления и расширения маркетинга (2010)
Малюта О. В. - Свобода слова в Україні (за результатами соціологічного дослідження) (2010)
Ляпіна Л. А. - Етноконсолідуюча роль культури міжетнічного спілкування у державотворчому процесі, Ляпіна О. С. (2010)
Мінц М. О. - Погляди на злочинність у античні часи (2010)
Сидоров М. В.-С. - Підходи до типологізації користувачів Інтернету: пізнавальні можливості та обмеження методів (2010)
Мамай Н. М. - Соціально-економічні та психологічні фактори існування осіб без певного місця проживання, Шайхатдінов А. З. (2010)
Скляр С. Ю. - Соціологічний підхід до вивчення дозвілля як соціального феномена (2010)
Качанова Ю. В. - Агресивність та агресія як соціологічні категорії (2010)
Нікон Н. О. - Діяльність та роль діаспори у розвитку болгарської спільноти (2010)
Зінюк А. В. - Жіночий спорт та його висвітлення засобами масової інформації (2010)
Чепак В. В. - Соціологія освіти: теоретико-методологічні проблеми у морфогенетичному вимірі (2010)
Щудло С. А. - Якість освіти як соціологічна проблема (2010)
Рожанська Н. В. - Суспільна ефективність соціально-гуманітарної освіти в сучасній Україні та шляхи її підвишення: демократизаційний аспект (2010)
Сай Д. В. - Додаткові навчальні послуги для студентів з особливими потребами у вищих навчальних закладах США: порівняльний аналіз (на прикладі штатів Арканзас та Массачусетс) (2010)
Васильєв Я. В. - Футурреальність і формування рольової поведінки (2010)
Молчанова О. Б. - Соціально-психологічні особливості та ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді (за матеріалами соціологічного дослідження) (2010)
Каневський В. І. - Події життя і парасуїцидальна поведінка (2010)
Дрожанова О. М. - Соціальний пакет: стимул чи допомога? (2010)
Фесенко А. М. - Подолання бідності в Україні у контексті здійснення соціальної політики, Банюхова К. О. (2010)
Байдала И. С. - Люди пожилого возраста в условиях активных трансформационных процессов (2010)
Чорна В. О. - Принципи і методологія побудови механізму регулювання міграцій (2010)
Татенко Ю. В. - Створення фондів розвитку громад як засіб формування соціального капіталу міста (2010)
Каленюк П. І. - Однозначна розв'язність задачі з інтегральними умовами для рівняння із частинними похідними другого порядку за часом, Ільків В. С., Нитребич З. М., Когут І. В. (2013)
Ільків В. С. - Міра множини рівня розв'язків диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами і знакосталими правими частинами, Магеровська Т. В., Нитребич З. М. (2013)
Симотюк М. М. - Початково-нелокальна задача для факторизованого рівняння із частинними похідними, Савка І. Я. (2013)
Репетило С. М. - Задача Діріхле-Неймана для лінійних гіперболічних рівнянь другого порядку у смузі (2013)
Массалітіна Є. В. - Інтегральні нерівності в теорії рівнянь гіперболічного типу з імпульсним збуренням, Кільчинський О. О. (2013)
Тацій Р. М. - Конструкція розв'язків лінійних імпульсних диференціальних рівнянь з кусково-змінними коефіцієнтами, Стасюк М. Ф., Власій О. О. (2013)
Черемних Є. В. - Про транспортний оператор із заданим власним значенням, Івасик Г. В. (2013)
Пуйда Д. В. - Числовий метод розв'язування оберненої спектральної задачі для оператора Дірака на скінченному проміжку в деяких часткових випадках (2013)
Попович Р. - Про оцінки для мультиплікативних порядків елементів скінченних полів на основі циклотомічних поліномів (2013)
Гладун В. Р. - Множини абсолютної стійкості до збурень гіллястих ланцюгових дробів з дійсними елементами (2013)
Чип М. М. - Зображення узагальнених моментів на відрізку дійсної осі (2013)
Пирч Н. М. - Про вiльнi добутки паратопологiчних груп та iхнi гомоморфiзми (2013)
Лопотко О. В. - Інтегральне зображення додатно визначених функцій двох змінних зв'язаних з оператором першого порядку (2013)
Кунинець А. В. - Триточкова різницева схема високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку в циліндричних координатах, Кутнів М. В. (2013)
Ольшанський В. П. - Про вплив сили Магнуса на рух сферичного тіла змінної маси, Ольшанський С. В. (2013)
Демків Л. І. - Дослідження впливу вибору параметрів функції належності, як ступенів свободи нечіткого регулятора, на характеристики динамічної системи (2013)
Дем'янишин Н. М. - Поєднання переваг поляризаційно-оптичного та інтерферометричного методів для визначення абсолютних п'єзооптичних коефіцієнтів ромбічних кристалів (2013)
Малик О. П. - Локальна взаємодія важких дірок з дефектами кристалічної гратки в антимоніді індію, Кеньо Г. В., Хитрук І. І. (2013)
Понеділок Г. В. - Стаціонарні стани квантової точки в магнітному полі, Клапчук М. І. (2013)
Бєлікова Ю. В. - Можливості соціометрії у вивченні групових емоцій (2011)
Яремчук С. С. - Методологія дослідження релігійності населення України (за результатами четвертої хвилі (2008 р.) "Європейського соціального дослідження") (2011)
Фесенко А. М. - Внесок К. Маркса та Ф. Енгельса у становлення соціологічних знань про працю (2011)
Ляпіна Л. А. - Громадська думка як соціальний феномен та її роль у демократизації суспільних відносин, Ляпіна О. С. (2011)
Рожанська Н. В. - Соціально-гуманітарні знання як фактор активізації учнівського і студентського самоврядування (2011)
Качанова Ю. В. - Агресивність: аналіз теоретичних підходів (2011)
Кухтіна M. В. - Стан та мотиваційні чинники професійної діяльності молодих науковців в Україні: теоретичний аспект (2011)
Бойко О. Д. - Комплексна діагностика факту політичного маніпулювання як органічна частина психологічного захисту (2011)
Хижняк О. В. - Колективні протестні дії мешканців міста: локальність дії і глобальність проблеми (2011)
Скорынина-Погребная О. В. - Особенности профессионального развития экономической элиты (2011)
Чорна В. О. - Складові елементи механізму оптимізації міграційних потреб і мотивів населення (2011)
Бондарець Б. Б. - Соціальний вплив реклами на масову аудиторію (2011)
Чекалова Ю. В. - Социальное значение привлекательной телесности (2011)
Кисляков В. П. - Техніка і суспільство: концепції розвитку та функціонування техніки, Дрожанова О. М., Ступак О. П. (2011)
Васильєв Я. В. - Про складові предмета соціальної роботи як науки (2011)
Мінц М. О. - Злочинність серед неповнолітніх та заходи щодо її профілактики, Чуб А. Г. (2011)
Ушакова І. В. - Особливості супервізії в соціальній роботі (2011)
Чубук Р. В. - Деякі аспекти соціально-правового захисту дітей (2011)
Коваль Г. В. - Поняття неформального лідерства як фактору згуртованості підлітків, Алтушева Л. М. (2011)
Чичкалюк Т. О. - Проблеми розвитку туризму як соціально спрямованої складової національної економіки (2011)
Безрукова О. А. - Відповідальність у соціологічному вимірі (2012)
Бєлікова Ю. В. - Емоційне споживання: спроба соціологічного аналізу (2012)
Кравченкова Г. М. - Коммуникативные технологии стигматизации профессий в украинском медийном дискурсе (2012)
Ліпич І. І. - Екологічна освіта та виховання в сучасному культурологічному дискурсі (2012)
Настояща К. В. - Культурна традиція як агент соціальних змін і модератор соціокультурного дискурсу в суспільстві (2012)
Афанасьєв Д. М. - Специфіка типологізації спільнот у соціологічній практиці (2012)
Вітковська І. М. - Концептуалізація феномена соціальної відповідальності: основні підходи (2012)
Дзирквадзе Т. М. - Самоидентификация по социальному статусу как процесс опредмечивания/распредмечивани (2012)
Заєць Д. О. - Соціальне уявне як категорія соціокультурного підходу (2012)
Нагорний А. І. - Специфіка адаптаційної діяльності особистості за умов суспільної трансформації, Нагорна А. О. (2012)
Стрельнікова О. О. - Основні підходи до визначення поняття "доброчинність" (2012)
Щудло С. А. - Суб’єкти ринку освітніх послуг: неінституціональний підхід (2012)
Ковтуненко Е. С. - Соціальна диференціація як складовий елемент процесу консолідації світових демократичних систем (2012)
Мосаєв Ю. В. - Регіональні особливості спортивного вболівальництва в Украіні (2012)
Бондарець Б. Б. - Роль комерційної реклами в процесі формування і розвитку "суспільства споживання" (2012)
Чорна В. О. - Становище української групової міграції на сучасному етапі (2012)
Рокицька О. Ю. - Організуюче значення державної влади для формування громадянського суспільства (2012)
Зінюк А. В. - Соціальний контекст розвитку сучасного спорту (2012)
Морозова Е. В. - Социальные риски в сфере труда: теоретико-методологический аспект анализа (2012)
Гнатчук О. С. - Дошкільне виховання як один з напрямів діяльності жіночих товариств Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Кучма І. З. - Мотивація споживацької поведінки (2012)
Чекалова Ю. В. - Социальные стандарты привлекательности и практики их достижения (2012)
Васильєв Я. В. - Моделювання механізмів спілкування майбутніх соціальних працівників (2012)
Іванкова-Стецюк О. Б. - Порадництво як актуальна форма соціальної роботи з мігрантами та їх родинами, Бондаренко М. Ю. (2012)
Орос О. Б. - Соціально-демографічні особливості неповнолітніх, які схильні до фізичного насилля (2012)
Життя, сповнене багатогранною працею. До 80-річчя від дня народження відповідального редактора Вісника "Радіоелектроніка та телекомунікації” д-ра техн. наук, проф. Б. А. Мандзія (2013)
Мандзій Б. А. - Метод флікер-шумової спектроскопії, Колодій З. О., Яцишин С. П., Колодій А. З. (2013)
Шаповалов Ю. І. - Особливості визначення чутливості лінійних параметричних кіл у частотній області (2013)
Рицар Б. Є. - Мінімізація системи логікових функцій методом паралельного розчеплення кон’юнктермів (2013)
Шаповалов Ю. І. - Cистема MAOPCS для багатоваріантного аналізу та оптимізації лінійних параметричних кіл у середовищі matlab, Бачик Д. Р., Маньковський С. В. (2013)
Хандожко В. О. - Порівняння результатів детектування як методами неперервного та імпульсного спостереження, Саміла А. П., Політанський Л. Ф. (2013)
Кіселичник М. Д. - Оптимізація АЧХ пристрою звуковідтворення при дії акустичних завад, Мелень М. В., Павлов Ф. Б. (2013)
Крижановський В. Г. - Мікросмужковий фільтр з щілинними резонаторами в екрануючому шарі (2013)
Василюк В. Я. - Визначення часу встановлення струму в індуктивному навантаженні перетворювача напруга-струм при негармонічній дії, Шклярський В. І. (2013)
Шклярський В. І. - Точність визначення параметрів двох динамічних мікрооб’єктів за допомогою телевізійного сканувального оптичного мікроскопа, Матієшин Ю. М., Баланюк Ю. В., Гудзь Б. В. (2013)
Климаш М. М. - Підвищення ефективності використання частотно-часових ресурсів в мережах GSM, Максимюк Т. А., Шеремета М. Я., Козловський Р. З. (2013)
Ложковський А. Г. - Алгоритми маршрутизації та якість обслуговування повідомлень мультисервісної мережі зв’язку, Куліш Є. Б., Гордієнко В. Ю. (2013)
Бугиль Б. А. - Методи оптимізації фізичної та логічної структур телекомунікаційних мереж, Лаврів О. А., Бешлей М. І., Червенець В. В. (2013)
Кузь І. М. - Дослідження методів частотного планування коміркових мереж на основі технологій LTE та GSM, Хархаліс З. М., Гуськов П. О., Лаврів О. А. (2013)
Стрихалюк Б. М. - Модель акустооптичного комутатора для повністю оптичних телекомунікаційних систем, Кайдан М. В., Максимюк Т. А., Пашкевич В. З. (2013)
Корецький О. В. - Моделі та алгоритми підвищення ефективності комутації інформаційних потоків у повністю оптичних телекомунікаційних системах, Думич С. С. (2013)
Красько О. В. - Оцінка параметрів мережі на етапі проектування оптичної транспортної системи (2013)
Бак Р. І. - Метод балансування абонентського навантаження мережі коміркового зв’язку, Чайковський І. Б., Бурачок Р. А. (2013)
Теплицька С. М. - Сумісне виявлення і оцінка інтенсивності нестаціонарного потоку викликів, Овчинников К. А., Скибін В. П. (2013)
Чеботарёва Д. В. - Выбор оптимальной топологии транспортной сети мобильной связи с учетом противоречивых показателей качества (2013)
Лемешко О. В. - Модель превентивного обмеження швидкості передачі низхідного каналу зв’язку технології WIMAX в умовах перевантажень, Гаркуша С. В. (2013)
Павликевич М. Й. - Дисперсійне рівняння для визначення модового спектру хвиль у відкритих багатошарових циліндричних діелектричних хвилеводах (2013)
Климаш М. М. - Забезпечення якості обслуговування та оптимізація бізнес-процесів у розподілених системах на основі сервісно-орієнтованої архітектури, Демидов І. В., Селюченко М. О., Орлевич І. Д. (2013)
Андрійчук М. І. - Дослідження властивостей розв’язків задачі електромагнітного розсіяння на сукупності включень малого розміру (2013)
Захарія Й. А. - Моделювання криволінійних ниткоподібних структур у хвилеводах (2013)
Гліненко Л. К. - Розв’язання задач комбінаторної оптимізації радіоелектронних систем у середовищі MS EXCEL SOLVER, Фаст В. М. (2013)
Янкевич Р. В. - Моделювання передавача SOQPSK-TG сигналів, Мартюгов С. О., Токарчук П. А., Міськів М. В., Огородник А. В. (2013)
Кирик М. І. - Дослідження і моделювання механізмів формування та обслуговування черг у мережевих пристроях, Плесканка Н. М., Кожуров Д. В. (2013)
Тарадаха П. В. - Розробка методу оптимізації процесів виготовлення радіоелектронної апаратури з використанням оптимізаційних парето-областей, Надобко О. В., Кіселичник М. Д., Недоступ Л. А. (2013)
Волочій Б. Ю. - Методика оцінки показників ефективності радіоелектронного комплексу моніторингу повітряного простору, Озірковський Л. Д., Шкілюк О. П., Мащак А. В. (2013)
Сторчун Є. В. - Динаміка формування пульсових сигналів дистальних відділів променевих артерій, Климух А. Р. (2013)
Безрукова О. А. - Атрибуція відповідальності/безвідповідальності особистості в умовах другого модерну (2012)
Почебут Л. Г. - Теорія міжкультурної комунікативної компетентності (2012)
Удріс Н. С. - Образ як об’єкт проектної культури (2012)
Довгаль І. В. - Парадигмальний аналіз соціального поля соціального діалогу в сучасному суспільстві (2012)
Калашнікова Л. В. - Соціологічний аналіз аспектів інституалізації українського сегменту Інтернет, Черноус Л. С. (2012)
Овакімян О. С. - Морально-етичний образ сучасного студента: соціологічний аналіз (2012)
Мінц М. О. - Плагіат як прояв девіантності: спроба соціологічного аналізу проблеми (2012)
Фаріна Я. О. - Суб’єкт і суб’єктність як соціальні феномени: наукові інтерпретації (2012)
Могдальова І. В. - Методологічні підходи у дослідженні соціальної ролі пострадянської інтелігенції (2012)
Ташкова Ю. К. - Проблеми міжетнічних взаємовідносин: методологічний аспект (2012)
Лисиця Н. М. - Реклама як форма комунікативних практик, Бєлікова Ю. В. (2012)
Мейжис І. А. - Соціальні інновації в українській сучасності (2012)
Мосаєв Ю. В. - Ретроспективний аналіз розвитку спорту в рамках процесів соціальної динаміки міста Запоріжжя як соціального інституту (2012)
Іванкова-Стецюк О. Б. - Перспективи розвитку та інституалізації шкільної освіти в умовах "четвертої" хвилі української міграції (2012)
Рожанська Н. В. - Громадянська освіта як засіб формування демократичного досвіду випускників середньої школи, Пастушкова І. С. (2012)
Каневський В. І. - До питання про фактори парасуїцидальної поведінки (2012)
Мейжис І. А. - Середній клас в Україні, Дроздов О. В. (2012)
Козловська Л. В. - Девіація як одне з джерел формування української політичної еліти початку ХХІ століття, Горішна І. Я. (2012)
Татенко Ю. В. - Соціально-психологічні складові соціального капіталу молодіжних громадських організацій (2012)
Кісельов А. Ф. - Соціальний захист неповносправних Миколаївщини: соціальна реабілітація, адаптація до життєдіяльності, Зюзін В. О., Руденко А. О., Єрмілов В. С., Зінченко Т. М. (2012)
Чубук Р. В. - Подолання синдрому професійного вигорання у майбутніх соціальних працівників (2012)
Фесенко А. М. - Дієвість системи соціальних гарантій в Україні: критичний аналіз, Бондарець Б. Б. (2012)
Кулаженко А. І. - Соціально-стресові розлади і проблеми соціально-психологічної адаптації індивида в соціумі (2012)
Дзюбенко О. В. - Колективно-договірна практика як фактор зниження соціальних ризиків у сфері соціально-трудових відносин (2012)
Сай Д. В. - Вільне воєвиявлення та люди з обмеженими можливостями: аналіз доступності до виборчих дільниць у м. Миколаїв (2012)
Коваль Г. В. - Оптимізація згуртованості обдарованих дітей старшого шкільного віку засобами рольових ігор, Кисіль Є. С. (2012)
Ляпіна Л. А. - Мультикультуралізм як соціальний феномен: теоретичний і практичний виміри, Алєксєєва Ю. О. (2012)
Васильєв Я. В. - Технології футурреальної психології особистості у соціальній роботі (2012)
Гавеля В. Л. - Воля як стимул діяльності людини і поняття свободи самовизначення (2012)
Осипов А. О. - Тілесність та символічний характер духовності (2012)
Басюк Т. М. - Ранжування веб-сайтів в мережі Інтернет, Василюк А. С. (2013)
Берко А. Ю. - Cтруктура засобів опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції, Висоцька В. А., Чирун Л. В. (2013)
Буров Є. В. - Формальна модель подання знань у системі онтологічного моделювання задач (2013)
Верес О. М. - Застосування об’єктно-орієнтованого підходу до побудови моделі СППР, Верес Ю. О. (2013)
Давидов М. В. - Вдосконалений метод скелетонізації двовимірної області, що враховує особливості контуру (2013)
Жежнич П. І. - Вплив спеціалізованих веб-спільнот на функціонування освітніх закладів, Шілінг А. Ю. (2013)
Заяць В. М. - Алгоритми і програмні засоби виконання арифметичних операцій над числами у форматі часу мікроконтролера сімейства AVR, Колосов В. Р. (2013)
Кравець П. О. - Стохастична ігрова модель кластеризації даних (2013)
Романишин Ю. М. - Побудова заданої послідовності імпульсів на основі багатовходового спайк-нейрона, Петрицька С. Р. (2013)
Шаховська Н. Б. - Розроблення архітектури простору даних та проектування класу керування його компонентами (2013)
Висоцька В. А. - Особливості проектування та аналіз узагальненої архітектури систем електронної контент-комерції , Чирун Л. Б., Чирун Л. В. (2013)
Жежнич П. І. - Особливості формування електронної документації у сфері туризму, Сопрунюк О. О. (2013)
Каніщева О. В. - Використання карт відношень (TRM) для автоматичного реферування (2013)
Kotsyba N. - Overview of the Ukrainian language resources within the multilingual European MULTEXT-East project, v. 4 (2013)
Левченко О. П. - Технологія перетворення п’ятимовного словника порівнянь у електронну форму, Кульчицький І. М. (2013)
Литвин В. В. - Підхід до розв’язування задачі вибору тифлокоментатора опису сюжету для людей з вадами зору, Демчук А. Б. (2013)
Лукач М. О. - Типи лінгвістичних моделей та їх застосування для розв’язання лінгвістичних задач (2013)
Глаголева І. І. - Застосування засобів інтелектуального аналізу даних для прогнозування використання земельних ресурсів, Берко А. Ю. (2013)
Казыми П. - Информационная инженерия как предмет преподавания (2013)
Катренко А. В. - Формування портфеля проектів за допомогою двоетапної процедури, Магац Д. С., Магац А. С. (2013)
Кожухівська О. А. - Прогнозування ризиків кредитування фізичних осіб за математичними моделями (2013)
Лебединський І. Л. - Інформаційні технології у забезпеченні компетентнісного підходу до навчання інженерів-електриків, Загородня Т. М. (2013)
Чепак В. В. - Предметне поле соціології освіти: множинність теоретичних інтерпретацій (2012)
Нечитайло І. С. - Соціологічна діагностика процесу формування громадянськості в системі загальної середньої освіти України: методологічні передумови та методи (2012)
Довгаль І. В. - Особливості функціонування держави в рамках соціального діалогу (2012)
Пелін О. В. - Етнічна ідентичність як складова частина ідентичності соцієтальної (2012)
Ковтуненко Е. С. - Розвиток методології та методики порівняльних досліджень (2012)
Лозко Г. С. - Постхристиянське суспільство: археофутуристичний прогноз (2012)
Каневський В. І. - Параметри ситуації та парасуїцидальна поведінка (2012)
Сидоров М.-В. С. - Часові характеристики проведення анкетування в Інтернеті (2012)
Могдальова І. В. - Специфіка самоідентифікації сучасної української інтелігенції (2012)
Бацман О. С. - Тренінг як соціальна технологія адаптації суб’єктів навчально-виховного процесу в інтегрованих групах ВНЗ (2012)
Пташник-Середюк О. І. - Cоціологічний аналіз процесу ідентифікації (2012)
Кліменкова А. М. - Культурні коди як чинники формування ціннісних орієнтацій (2012)
Максимова А. С. - Європейська й американська моделі індивідуалізму та вибір українського суспільства (2012)
Каменська Т. Г. - Ідентичність в управлінні особистісним ресурсом (2012)
Борщ К. К. - Трансформація статусно-рольових характеристик сучасної сім’ї в Україні (2012)
Букрєєва І. В. - Регіональні особливості політичної культури української молоді (на прикладі м. Мелітополь) (2012)
Бєлікова Ю. В. - Соціальна диференціація студентів з різним рівнем емоційного інтелекту (EQ) (2012)
Афанасьєва Л. В. - Регіональні особливості формування толерантності в молодіжному середовищі полікультурної спільноти (2012)
Мосаєв Ю. В. - Соціологічний вимір футбольних дербі Іспанії та Португалії (2012)
Титаренко О. О. - Історична пам’ять як конфліктогенний фактор в українському соціумі (2012)
Глинська Л. Ф. - Усна історія як сфера духовної спадщини народу (з досвіду вивчення соціокультурних процесів Запорізького Приазов’я) (2012)
Чаплик М. М. - Тенденції жіночої злочинності в Україні (2012)
Глебова Н. І. - Соціальна, національна, етнічна ідентичність: вітчизняний досвід (2012)
Дзюбенко О. В. - Причини виникнення ризиків у соціально-трудовій сфері (2012)
Мишковська О. П. - Моделі соціальної відповідальності для малого, середнього та великого бізнесу (2012)
Чорна В. О. - Шляхи застосування соціальних механізмів управління в контексті міграційної політики по відношенню до сільського населення Півдня України (2012)
Мейжис І. А. - Три України: соціоструктурний аналіз (2013)
Слющинський Б. В. - Сучасне українське Приазов’я: багатокультурність, асиміляція чи гібридизація? (2013)
Стрельнікова О. О. - Доброчинна активність: спроба концептуалізації (2013)
Ляпіна Л. А. - Мультикультуралізм у контексті комунітаристського дискурсу (2013)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Соціальна історична пам’ять про Велику Вітчизняну війну очима українських громадян: аналіз соціологічного дослідження (2013)
Іванов О. В. - Військова готовність: соціологічний вимір (2013)
Удріс Н. С. - Візуалізація комунікативної практики як домінанта соціальної комунікації першого десятиріччя ХХІ ст. (2013)
Ковтуненко Е. С. - Методологічні підходи в семіотичному аналізі (2013)
Козловська Л. В. - "Міграція" та її вплив на "політичний процес": до трактування термінів (2013)
Бродецька Ю. Ю. - Умови цілісного суспільного розвитку: культура чи цивілізація? (2013)
Рожанська Н. В. - Сучасна місія гуманітарної університетської освіти (2013)
Лозко Г. С. - Проблеми толерантності в українському суспільстві: на прикладі взаємин християн із рідновірами (2013)
Мінц М. О. - Соціологія освіти: інноваційні процеси, Олійник А. І. (2013)
Піддубна К. С. - Роль дистанційної форми освіти в системі безперервної бізнесової освіти (2013)
Єфтєні Н. М. - Роль правової цивілізації у формуванні громадянського суспільства (2013)
Василевська Н. С. - Кіноаудиторія в соціологічному осмисленні: проблеми та перспективи вивчення (2013)
Чорна В. О. - Соціально-трудова міграція українського села як одна з основних проблем міграційних процесів (2013)
Бондарець Б. Б. - Соціокультурні фактори формування ціннісних орієнтацій молоді (2013)
Волощук О. Ю. - Соціокультурне значення дозвілля у формуванні та розвитку особистості дитини дошкільного віку (2013)
Каневський В. І. - Особистісні корелятори парасуїцидальної поведінки (2013)
Фесенко А. М. - Сфера суспільних послуг та державне управління нею: базові теоретичні уявлення (2013)
Димитров М. Ф. - Національне виховання студентів як фактор цілісного формування особистості (2013)
Ташкова Ю. К. - Суперечлива природа інституту соціального захисту населення (2013)
Кучеренко О. В. - Роль студентського самоврядування в реалізації державної молодіжної політики (2013)
Матяж С. В. - Європейські стандарти в соціальній сфері: досвід для України (2013)
Акопьянц Н. М. - Автобиографический элемент в Романе А.И. Солженицына "Раковый корпус" (2012)
Баняс Н. Ю. - Тілесність у романі "Бурштинова ніч" Сільві Жермен (2012)
Бескровная Е. Н. - К проблеме преподавания творчества Н.А. Некрасова в учебных заведениях I-IV уровня аккредитации (2012)
Валуева Н. Н. - "Миддл-литература" как составляющая современного литературного процесса (2012)
Ващенко Ю. А. - Образи "винного комплексу" в художній структурі трилогії Г. Шевальє про Клошрамель (2012)
Веретюк Т. В. - Ігор Муратов: Вічні образи у поетичній спадщині митця (образ Мефістофеля) (2012)
Вірченко Т. І. - Допоміжні критерії художнього конфлікту (2012)
Гладка Н. В. - Міфологічні образи у поезії "Я стояв навшпиньки" Джона Кітса (2012)
Горячева Т. В. - Особенности функционирования образов, воплощающих идею вечной женственности и богочеловека, в творчестве Л. Семенова (2012)
Гусева Е. А. - Публицистическая трактовка темы "Власти земли" в очерковых циклах Г. Успенского и Н. Гарина-Михайловского (2012)
Злотник-Шагіна О. О. - Порівняльні дослідження у контексті наукової методології Івана Франка (2012)
Козлов Р. А. - "Майстер Чирняк" І. Франка: авторський погляд у майбутнє (2012)
Копєйцева Л. П. - Системотворчі складові моделі в творчості І. Франка та В. Теккерея (2012)
Криворучко С. К. - Образ Анрі – екзистенція митця у романі Симони де Бовуар "Мандарини" (2012)
Куцевол О. В. - Схема елементів фабули типового виробничого роману К. Кларк та її реалізація в романі Юрія Шовкопляса "Інженери" (2012)
Маслий И. А. - Образы еды в романе Г. Ф. Квитки-Основьяненко "Пан Халявский" (2012)
Михилев А. Д. - Античные сюжеты и темы в интерпретации Жана Дютура, Фель Е. Л. (2012)
Павельева А. К. - Концепции, формы и свойства художественного времени в литературном произведении (2012)
Радецкая М. М. - Неизвестное об известном (2012)
Скрынник Н. А. - Тематика и проблематика пьесы А.Ф. Писемского "Самоуправцы" (2012)
Тагільцева В. М. - Сезонні образи в ранній ліриці Пастернака (2012)
Шевців Г. М. - Дитячий спогад з "Поезії і правди" Й.-В. Гете (2012)
Шевчук Т. С. - Кумир на бронзовом коне в восприятии постреволюционной епохи (2012)
Тітул (2012)
Абрамова Е. В. - Основные литературоведческие концепции жанра сонета (2012)
Акметова Э. К. - Пейзаж в русской автобиографической прозе (2012)
Верник О. А. - Лев Лунц и максим Горький: взаиморецепция (2012)
Георгієвська В. В. - Античні ремінісценції у трагедії Кристофера марло "Геро та Леандр" (2012)
Гусев А. В. - Литературная критика и современные средства массовой коммуникации (2012)
Доценко В. И. - Музика в творческом мире И. С. Тургенєва. Статья вторая (2012)
Зубарь Д. А. - "Братья Карамазовы" Ф.М. Достоевского и декадентский роман (2012)
Костенко Г. М. - Набоков-Бунін та проблема творчих взаємин (2012)
Кошеливская Ю. В. - "Выхожу один я на дорогу…" М. Ю. Лермонтова в поэтическом осмыслении Г. В. Иванова (2012)
Криворучко С. К. - Ремінний пошук Сімони де Бовуар у книзі "Друга стать" (2012)
Ліпіна В. І. - Багатомовність культури (2012)
Лісун О. В. - Основні художні принципи постмодернізму в романі Томаса Пінчона "V" (2012)
Литовская А. В. - Открытая форма древней аттической комедии (2012)
Лобзова С. Л. - В. П. Буренин о раннем творчестве Тургенева (2012)
Марченко Т. М. - Статья Н. А. Некрасова "Русский второстепенные поэты". Опыт жанрового комментария (2012)
Мікрюков О. О. - Національна ідентичність у контексті проблем пост колоніалізму: компаративний вимір (2012)
Нестерук В. В. - Пьеса В. Жеребцова "памятник" как произведение современной драматурги (2012)
Плотникова А. А. - Юмор и сатира в песенном творчестве А. Н. Вертинского (2012)
Погорєлова Д. А. - Врачи-палачи, зубы и дантисты в русской прозе В. В. Набокова (2012)
Рєзникова В. А. - "Народная война" 1812 года в поэзии Ф. Глинки (2012)
Совєтна А. В. - Культурні міфологеми в творах письменниць Чикана (2012)
Ступницкая Н. Н. - От Достоевского к Солженицыну (2012)
Черниенко Л. В. - О некоторых особенностях развития жанрово-родовой системы современной драматургии (2012)
Жиленков А. И. - Смена эстетических эпох в творчестве Г.С. Сковороды и Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского (2012)
Акопьянц Н. М. - Нравственный заряд образа Ефрема Поддуваева в романе А.И. Солженицына "Раковый корпус" (2012)
Бажанова Е. А. - Финальные маркеры в романе Д.Г. Лоуренса "Женщины в любви" (2012)
Бєлявська-Слюсарева М. Ю. - Перцепція діалогу у романах Амелі Нотомб (2012)
Бистрова О. О. - Поетика Ф. Достоєвського крізь призму українського літературознавства (2012)
Бродська О. О. - Новелістика Артура Шніцлера 90-х років ХІХ ст.: інтерпретація дійсності (2012)
Вишенський В. С. - Натуралістичний об’єктивізм у німецькій драмі кінця ХІХ – початку ХХ століть, Летянчин П. П. (2012)
Должанська Ю. В. - Творчість Сергія Мушеика під призмою літературної критики 1940-1980 рр. (2012)
Капинус Т. Л. - Лирическая рецензия и литературный портрет в ранней критической прозе А. Белого (2012)
Кияшко С. В. - Автобиографические и литературные аспекты интерпретации романа В. Вулф "Орландо" (2012)
Клименко Я. С. - Символические образы в оперных либретто М. А. Булгакова (2012)
Ковальова О. К. - "Діалоги: Руссо судить Жан-Жака" як частина сповідального циклу Ж.-Ж. Руссо (2012)
Макаренко Ю. Г. - Модернізм VS постмодернізм: пошуки втраченого значення у творах Е. Олбі (2012)
Мартыненко А. О. - Пьеса Е. И. Замятина "Блоха" как опит воссоздания народной комедии (2012)
Метолиди Е. И. - Творчество В.К. Кантора в лценке критики (2012)
Радченко О. А. - Еволюція теорій інтерпретації художнього твору в німецькій філологічній науці ХVII – поч. ХХ ст. (2012)
Сатановська Г. С. - Вплив преціозної літератури на творчість М.-М. де Лафаєт (2012)
Теркулова И. В. - Творчество Е. А. Салиаса де Турнемир в литературной критике (2012)
Шапарєва Н. О. - Мотив чутливості у романі Луї-Фердинана Селіна "Із замка інший" (2012)
Шевченко А. Г. - Романтизм или романтика? (2012)
Шемахова А. С. - "Горніе вершині" К. Бальмонта (2012)
Шишкина И. Е. - О пародийности "Андрея Колосова" И. С. Тургенева (2012)
Якименко Г. О. - Критична рефлексія навколо стратегій читання жіночих текстів (2012)
Анненкова Е. С. - И .С. Тургенев и Ги де Мопассан: к вопросу о творческих связях писателей (2013)
Бардыкова Н. В. - Деромантизация образов войны и Наполеона в творчестве Стендаля и Л. Н. Толстого (2013)
Бондарь К. В. - К вопросу о литературных предшественниках русского вольнодумства (2013)
Будилова А. В. - К проблеме определения жанрообразующих параметров дидактики (2013)
Герасименко Э. Н. - Детективный текст как объект филологических исследований (2013)
Горлач М. В. - Автобіографічні мотиви романної творчості Доріс Лессінг (2013)
Грачева И. В. - Образ Юрия Визбора в творчестве Юлия Кима (2013)
Евдокименко Е. А. - Семейная тема в современной русской драматургии (пьесы о детях) (2013)
Комаров С. А. - "Внешнеполитический" фельетон в творчестве В.П. Катаева 1920 – 40-х годов (2013)
Корнильева Л. Н. - Женские образы в поэзии Р. Саути (2013)
Мельникова Т. В. - Пародическое использование в творчестве И. С. Тургенева (2013)
Нікоряк Н. В. - Кіносценарій як квазідраматургічний жанр (2013)
Резник О. В. - Крым периода гражданской войны глазами политических деятелей (П. Бобровский, В. Оболенский) (2013)
Сажина А. В. - Інтермедіальні маркери сучасного рекламного тексту (2013)
Солошенко-Заднепровская Н. К. - На пересечении поэтических традиций: книга Д. Самойлова "Весть" (2013)
Ступницкая Н. Н. - Концепция времени в творчестве А. И. Солженицына (2013)
Тарарак А. В. Об интерпретации европейского наполеоновского мифа в русской литературе - (2013)
Темненко Г. М. - Эстетические основания авторедактирования у Ахматовой (2013)
Чернуха А. О. - Типи кохання в поезії Ігоря Муратова 60-70 рр. (2013)
Шевчук Т. С. - Поэтический мир "Мудрейшей старины" Роберта Саути (2013)
Шульгун М. Э. - Современная литература путешествий: актуальные проблемы исследования (2013)
Янкаускас Е. С. - К вопросу об экзистенциальности рассказов Татьяны Толстой (2013)
Гінзбург М. - Українські віддієслівні іменники на -ння, -ття на тлі сусідніх слов’янських мов (2013)
Дуцяк І. - Analysis of the definition theory elements in ISO704:2009 "Terminology work – Principles and methods” (2013)
Южакова О. - Навчальний словник у виші: місце, роль і засади укладання (2013)
Богуш О. - Аналітичні терміни у складі української астрономічної термінології (2013)
Веремчук О. - Стилістична транспозиція математичних термінів: кодифікаційний аспект (2013)
Гимер Н. - Структурний аналіз термінів косметики та косметології (2013)
Корнейко І. - Україномовні терміни із процесуальними значеннями, Пилипенко М. (2013)
Кочан І. - Терміни з компонентами фіт(о)-...-фіт(о) в українському науковому мовленні (2013)
Кочерга О. - Взаємодія різноструктурних дієслівних форм у науково-технічній термінології, Пілецький В. (2013)
Кучеренко О. - Терміни-композити в системі сучасної німецької термінології цивільного захисту (2013)
Луковенко Т. - Явище синонімії в українській гомеопатичній термінології (2013)
Мартиняк О. - Синтаксичні варіанти в українській науково-технічній термінології (2013)
Ментинська І. - Складні випадки вживання комп’ютерних термінів у родовому відмінку 2-ої відміни чоловічого роду (2013)
Микульчик Р. - Антонімія українських фізичних термінів-антропонімів (2013)
Теглівець Ю. - Особливості родо-видових відношень складених термінів із семою ‘вода’ (2013)
Харчук Л. - Терміни-словосполучення в українській електроенергетичній термінології (2013)
Булик-Верхола С. - Лексико-семантичні процеси в українській музичній термінології (2013)
Василяйко І. - Структурно-семантичні особливості термінів-словосполучень у сучасній українській термінології кіномистецтва (2013)
Васковець Л. - Термінологізація та детермінологізація в казначейській терміносистемі (2013)
Дрівко Н. - Складені терміни із компонентами арка: структурно-ономасіологічний аналіз (2013)
Крохмальна Г. - Специфіка літературного терміна у структурі наукового тексту (на матеріалі праць Івана Денисюка) (2013)
Куньч З. - Проблеми перекладу українською мовою риторичних термінів Теофана Прокоповича (2013)
Луньо П. - Афіксальне словотворення в терміносистемі конституційного права (2013)
Мар’янко Я. - Лексико-семантична характеристика української термінології дизайну (2013)
Процик І. - Терміни "колір" і "барва" в соцілекті українських футбольних фанатів (2013)
Фецко І. - Термінографія музейної справи (2013)
Шеремета Н. - Правнича термінологія української мови та процеси творення (2013)
Якимович-Чапран Д. - Синонімія в українській мовознавчій термінолексиці XVI–XVII ст. (2013)
Кратко М. - Пам’яті Михайла Кравчука (2013)
Мисак Р. - Текстове маркування товарів (2013)
Куньч З. - Вивчаймо українські паремії: рецензія на словник Т. А. Космеди, Т. Ф. Осіпової "Комунікативний кодекс українців у пареміях" (2013)
Панченко М. - Словник-довідник термінології музейництва (2013)
Моргунюк В. - Рецензія на "Словник-ловідник термінології музейництва" (2013)
Микульчик Р. - Декілька думок у відповідь, Слободян П., Діденко Є., Рак Т. (2013)
Тітул (2006)
Буняева И. В. - Радиометр с продольным синтезом апертуры для дистанционного зондирования Земли, Верещак А. П. (2006)
Печенин В. В. - Цифровые алгоритмы усреднённой оценки доплеровской частоты при полиноминальном законе её изменения, Барышев В. И. (2006)
Сидоренко Р. Г. - Анализ нелинейных искажений полезного сигнала в усилитиле звуковых частот при воздействии помехи (2006)
Заикин И. П. - Дифракция электромагнитных волн на несимметричном соединении двух структур прямоугольного сечения. Часть 1. Постановка и строгое решение задачи, Удачин Д. В. (2006)
Ксендзук А. В. - Градиентная оптимизация многопозиционных радиолокационных систем с синтезированием апертуры антенны (2006)
Чернов С. К. - Риски и неопределенность в организационных проектах реструктуризации (2006)
Абрамов А. Д. - Адаптивный алгоритм для оценки числа сигналов при компонентном анализе, Нежальский Р. В. (2006)
Черепащук Г. А. - Повышение точности измерения массы на конвейерных весах, Протаковская Е. А. (2006)
Головань К. В. - Высокоуровневые модели анализа, обработки и извлечения знаний в процессе разработки экспертных систем (2006)
Гусятин В. М. - К вопросу о синтезе изображений газодинамических объектов в системах визуализации (корпускулярная теория света), Сидоров В. Н. (2006)
Илюшко В. М. - Решение прямой и обратной задачи оптимального резервирования в модулярной арифметике, Мохаммед Мохаммед Джасим, Краснобаев В. А., Гора Н. Н. (2006)
Кулик А. С. - Диагностирование технического состояния системы автоматического управления беспилотным летательным аппаратом при наличии детерминированных возмущений, Нарожный В. В., Фирсов С. Н., Бычкова И. В. (2006)
Туркин И. Б. - Программное обеспечение испытаний бортовых систем космического аппарата, Шепетов Ю. А., Лучшев П. А., Белов Д. Г. (2006)
Жолткевич Г. Н. - Об одной модели поведения субъектов процесса формирования и обработки отчетной информации, Ахмад Юсеф Ибрахим Ибрахим (2006)
Гордиенко Л. А. - Алгоритмизация компьютерного манипулирования знаниями для автоматизации принятия решений в ТПП, Куренко А. Б. (2006)
Федорович О. Е. - Метод построения циклических расписаний работы автоматизированных линий с помощью операций над компонентами производственно-временных графов, Губка А. С. (2006)
Западня К. О. - Модели транспортной логистики для распределенных технологических комплексов (2006)
Лещенко А. Б. - Создание подсистемы поддержки принятия решений для метрологической службы учреждения, Губка Н. С. (2006)
Кисельгов Е. Н. - Приближенное решение проблемы референтного электрода в ЭЭГ анализе (2006)
Федорович О. Е. - Формирование компонент повторного использования в проектах создания сложной техники, Плохов С. С. (2006)
Анотації (2006)
Відомості про авторів (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Волосевич Л. В. - К вопросу об интертекстуальных связях: деревенское пространство в "Мёртвых душах" Н. В.Гоголя и в романе Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго" (2011)
Гайдук С. Є. - Образ коня у поетичних структурах Михайла Лермонтова (2011)
Драган О. А. - Творчество Л. Мартынова в откликах современников (2011)
Дубровська О. Т. - До історії польської оди (2011)
Ильиницкая О. П. - Роман Т. Драйзера "Сестра Керри" на факультативних занятиях по литературе в средней общеобразовательной школе (2011)
Кобзарь Е. И. - Интертекстуальность прозы Михаида Зощенко (2011)
Корнильева (Сахновская) Л. Н. - Проблемы изучения и восприятия поэмы "Талаба-Разрушитель" Р. Саути (2011)
Криворучко С. К. - Роман Сімони де Бовуар "Мандарини": відчуття "іншості" в образі Поль (2011)
Литовченко Н. А. - Поетологічна специфіка проблемно-тематичних заголовків Ч. Діккенса (2011)
Мелащенко М. П. - Импрессионизм в художественном мире Б. Пастернака 1910-х годов (2011)
Надута Т. В. - "Авторський міф" як організуюча модель тексту (на матеріалі романів Емі Тан) (2011)
Петухова Е. И. - Интертекст в романе И. Черного "Плясун" (2011)
Полоусова Н. В. - И. С. Аксаков: основные вехи издания его литературного наследия (2011)
Резник О. В. - Образы "дома" и "родины" в свете социально-исторического дискурса прозы эмигрантов (2011)
Селігей В. В. - Тематизація сіно-американської ідентичностіяк унікального історико-культурного простору в п'єсі Ф.Чіна "Чінмен з курятнику" (2011)
Ступницкая Н. Н. - Язык и стиль А. И. Солженицына по роману "Вкруге первом" (2011)
Черная В. Л. - Художественные особенности ретродетективов Р. Ван Гулика (2011)
Чернокова Е. С. - Эдвард Томас – критик (2011)
Черный И. В. - Нереализованные драматургические замыслы Н. В. Кукольника (2011)
Шевченко А. Г. - Образ Летучего Голландца в поэзии Багрицкого (2011)
Тітул (2006)
Баранник В. В. - Метод восстановления изображений на основе апертурного двухизофотного декодирования, Остроумов Б. В., Брыдня Е. А. (2006)
Коломиец А. С. - Синхронизация в системах радиосвязи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, Жученко А. С., Барда А. П. (2006)
Волосюк В. К. - Оценка величины смещения и дисперсии частоты радиолокационного сигнала с шумом, взвешенного новыми окнами кравченко, Бледнов В. И., Бабенко А. И., Павликов В. В. (2006)
Заикин И. П. - Дифракция электромагнитных волн на несимметричном соединении двух структур прямоугольного сечения. Часть 2. Существование и единственность решения. Геометрооптическое и длинноволновое приближения, Удачин Д. В. (2006)
Гусятин В. М. - Определение пути следования луча света в газодинамическом объекте с целью синтеза его изображения (волновая теория света), Сидоров В. Н. (2006)
Тоцкий А. В. - Метод обеспечения помехоустойчивости системы связи с использованием оценок биспектра, Молчанов П. А. (2006)
Левыкин В. М. - Математические модели определения причин и последствий нарушений работы трансформаторного оборудования, Кудрявцева М. С. (2006)
Мазорчук М. С. - Формирование организационной структуры управления распределенными системами на основе анализа процессов управления и информационного обмена, Аникин И. А. (2006)
Пищухина О. А. - Информационная технология разработки компьютерных обучающих программ, Бирюкова Д. В., Клименко О. В. (2006)
Жолткевич Г. Н. - Рациональный выбор предприятий-участников технологической цепочки кластера, Альхжуж Али Найф Халил (2006)
Жолткевич Г. Н. - Организация хранилища образцов понятий схемы для представления сложных структурированных данных, Ибрахим Ахмад Юсеф Ибрахим (2006)
Котляров А. В. - Анализ процесса проектирования и внедрения корпоративной информационной системы управления, Попов В. А. (2006)
Федоров Е. Е. - Методика нейросетевого анализа слов (2006)
Гора Н. Н. - Алгебраические модели автоматизированного контроля в приборостроении (2006)
Шелехов І. В. - Підвищення оперативності навчання системи керування за методом функціонально-статистичних випробувань (2006)
Красников В. Н. - Решение задачи нахождения алгоритма оценивания параметров по эмпирическим данным для произвольной симметричной функции распределения случайных величин, Лещенко А. Б. (2006)
Западня К. О. - Модели планирования и маршрутизации транспортных средств распределенных производств (2006)
Кравцов М. Н. - Кодогенерирующий инструментарий разработчика программного обеспечения (2006)
Плохов С. С. - Использование компонентного подхода для анализа и выбора архитектуры информационной управляющей системы (2006)
Лысенко Д. Э. - Методологическое обеспечение процесса управления человеческими ресурсами проектов. анализ методов планирования потребности в персонале, Чумаченко И. В., Выходец Ю. С. (2006)
Анотації (2006)
Відомості про авторів (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Афанасьева С. И. - Крымский контекст концепта "дом" в творчестве поэта первой волны эмиграции Юрия Терапиано (2013)
Бескровная Е. Н. - Женская тема в еврейской литературе (2013)
Бондарь К. В. - На службе слову и мундиру (забытые имена в истории литературы) (2013)
Висоцький А. А. - Одінічне у "Сазі про синів Дроплауг". Стаття друга (2013)
Горішна Л. В. - Портрет у романах Ф. С. Фіцджеральда "Ніч ніжна" та "Великий Гетсбі" (2013)
Горовенко М. А. - Функционирование колоративной лексики в романе Ф. С. Фицджеральда "Великий Гэтсби" (2013)
Гулич Е. А. - Статьи Л. Я. Гуревич о Н. В. Гоголе в контексте эпохи (2013)
Гуртовая Я. В. - Идейно-художественное своеобразие очерка И. С. Тургенева "Встреча моя с Белинским" (2013)
Дещенко М. Г. - Соприкосновение земного бытия человека с потусторонним как жанровый маркер новеллы Юрия Мамлеева "Голубой" (2013)
Доценко В. И. - Моцарт в восприятии И. С.Тургенева (2013)
Зосимова О. В. - Мотив vanitas в українській та англійській бароковій епіграмі (2013)
Князь А. А. - Персонажи трагедии "Ариадна" М. Цветаевой в лабиринте мінотавра (2013)
Коврига Ю. В. - Особенности осмысления творчества Людмилы Улицкой современной критикой (2013)
Козлова Е. О. - Особенности сюжетной организации паломнической прозы (2013)
Куцевол О. В. - Образ радянського вченого в оповіданні Ю. Шовкопляса "Професор" (2013)
Логвінов І. І. - Безумовний франкомовний чинник маґрибського письменства постколоніального періоду (2013)
Лыжов А. М. - "Беллетристическая" пародия в творчестве В. Е. Ардова (2013)
Мазурина В. А. - Жанр мемуаров в литературе первой волны русской эмиграции (2013)
Марченко Т. М. - Исторические судбы славянства в идейном мире романа Ф. Булгарина "Мазепа" (2013)
Мельник Т. Н. - Влияние фольклора на жанрово-стилевую организацию романа В. Шукшина "Любавины" (2013)
Миловидов В. А. - Неизведанный Саути: новые грани личности и творчества (2013)
Перцева В. А. - Тема преступления в уголовных очерках Н. Э. Гейнце (2013)
Петухова Е. И. - Библейские мотивы в романе А. Чернецова и В. Леженды "Слепящая пустота" (2013)
Прасол Є. А. - Роман Девіда Мітчелла "Сон № 9" як інтертекстуальне поле творчості Харукі Муракамі (2013)
Рогаткина Е. А. - Реализация сюжетных элементов в стихотворных новеллах А. Н. Плещеева (2013)
Ротова Н. В. - Стильові особливості художньої реальності І. Сенченка (за повістю "Савка") (2013)
Стирнік Н. С. - Специфіка жанру модерністського оповідання Д. Г. Лоуренса (збірка оповідань "Зникла жінка") (2013)
Усенко О. П. - Имагологическая студия Кадзуо Исигуро: "Предисловие" к избранным произведениям Ясунари Кавабата (2013)
Черный И. В. - Местный колорит в рассказе Н. В. Кукольника "Аврора Галигаи" (2013)
Чимирис Ю. В. - Дневниковая проза конца ХІХ – начала ХХ вв. (2013)
Чобанюк М. М. - Феномен гуманизма: чувство времени (2013)
Чорна В. Л. - Середньовічні містерії Маргарет Фрейзер (2013)
Шарова Т. М. - Художні прийоми відображення психології персонажів у романі К. Гордієнка "Дівчина під яблунею”, Заборська Ю. В. (2013)
Яровенко Т. С. - Наукові аспекти становлення винниченкознавства (українська діаспора 50-80-х рр. ХХ ст.) (2013)
Беднарська О. Р. - Ризики у міжнародному туризмі: фактори, класифікація, методи оптимізації, Кулиняк І. Я. (2013)
Городиська Н. А. - Чинники формування та розвитку інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств (2013)
Георгіаді Н. Г. - Фактори, які впливають на формування і використання організаційних структур управління підприємствами, Князь С. В., Вільгуцька Р. Б. (2013)
Дзьоба В. Б. - Теоретико-методологічна база побудови і використання системи контролінгу (2013)
Красуляк М. М. - Місце і роль масової індивідуалізації в управлінні логістичними процесами (2013)
Курило О. Б. - Сутність, принципи та механізм структурування витрат промислових підприємств (2013)
Мала Н. Т. - Стратегічне планування економічного розвитку підприємства, Грабельська О. В. (2013)
Мельник О. Г. - Система мотивування працівників інноваційно-креативного профілю на українських підприємствах, Грицина А. О., Горбаль Н. І. (2013)
Пирч М. І. - Теоретичні аспекти використання індикаторів ділової активності (2013)
Раджаб Заде Мортеза - К вопросу о создании банка данных методов оценки рисков в контексте интегрированных систем менеджмента, Залога В. А., Ивченко А. В., Сущенко Н. В. (2013)
Ротанов Г. Н. - Удосконалення системи планування конкурентоспроможності технічних систем промислового підприємства (2013)
Хром’як Й. Я. - Когнітивні технології та їх особливості у менеджменті й маркетингу, Слюсарчук Ю. М., Цимбал Л. Л., Цимбал В. М. (2013)
Чорненька О. Б. - Система управління ризиками заборгованості машинобудівного підприємства (2013)
Шкварчук Л. О. - Макроекономічне планування та програмування: сутність та особливості реалізації, Семирак О. С. (2013)
Білинська Н. Є. - Внутрішній контроль в системі позабалансового обліку (2013)
Васькович І. М. - Податкові перевірки: сучасний стан та процедури проведення, Баран М. М. (2013)
Волошин О. П. - Теоретико-методологічні основи політики відтворення кадрового потенціалу суб’єктів господарювання регіону (2013)
Воронін В. О. - Автоматизована оцінка на основі адаптивної моделі ринкового ціноутворення, Костик А. В., Лянце Е. В. (2013)
Гринаш Л. П. - Особливості капіталізації на нафтопереробних підприємствах (на прикладі ВАТ "НПК-Галичина”) (2013)
Добош Н. М. - Основні принципи формування та управління капіталу страхових організацій (2013)
Ільчук П. Г. - Управління золотовалютними резервами НБУ як інструмент реалізації грошово-кредитної політики та його вплив на економічний розвиток України, Коць О. О., Посін Ю. І. (2013)
Мадрига Г. М. - Поняття, місце і роль малих підприємств в економіці: економічні та соціальні аспекти (2013)
Марушко Н. С. - Соціальний аудит як інструмент соціальної безпеки підприємства, Воляник Г. М. (2013)
Фаринович І. В. - Світові та вітчизняні тенденції розвитку ринку факторингових послуг (2013)
Чубка О. М. - Особливості визначення категорії оборотного капіталу підприємства, Рудницька О. М. (2013)
Віблий П. І. - Інструменти підтримки залучення зовнішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності у корпоративному секторі, Горбова Х. В. (2013)
Вермінська О. М. - Дослідження умов та чинників здійснення інноваційної діяльності підприємствами України та Львівської області (2013)
Гринаш Л. П. - Зв'язок між інноваційним розвитком та капіталізацією підприємства, Мала Н. Т. (2013)
Квасній Л. Г. - Розвиток економіки знань як безперервний процес інвестування у людський капітал, Щербан О. Я. (2013)
Колінко Н. О. - Алгоритм формування ефективного керівництва інноваційною діяльністю промислових підприємств (2013)
Лех І. А. - Активізація інноваційних чинників у промисловості України (2013)
Скрипко Т. О. - Оцінювання рівня інвестиційної діяльності малих підприємств за допомогою підприємств індикаторів інвестиційної безпеки, Мізюк Б. М. (2013)
Химич О. В. - Інвестиції в регіони України: проблеми і тенденції (2013)
Чучмарьова С. Ю. - Стратегічне планування інноваційного процесу на підприємстві (2013)
Акіншина О. В. - Міжнародне податкове планування в умовах світової глобалізації економіки, Третьякова Л. І. (2013)
Баран Р. Т. - Фінансово-економічна та правова парадигма сталого розвитку авіаперевізників в умовах реформування повітряно-транспортної системи України (2013)
Бідник Н. Б. - Медичне страхування в Україні (2013)
Білик О. І. - Переваги та недоліки введення обов’язкової форми медичного страхування в Україні, Качмарчик С. А. (2013)
Гончар О. М. - Реальна конвергенція країн ЕВС згідно з критерієм диверсифікації виробництва та структури економіки (2013)
Гориславець П. А. - Тенденції національного страхового ринку (2013)
Домарадзька Г. С. - Дослідження ризиків інтеграції України у світову економіку, Самотій Н. С. (2013)
Івашків В. О. - Теоретико-методологічні підходи до визначення рівня життя населення та індикаторів його виміру (2013)
Кірієнко Ю. А. - Правове середовище ринків економічних благ України як складова інституційного забезпечення їх функціонування (2013)
Князик Ю. М. - Стан та перспективи розвитку ринку послуг в Україні (2013)
Козяк В. Д. - Використання досвіду Республіки Польща у процесі трансформації господарської системи України, Саніна О. Р. (2013)
Лисяк Н. М. - Технічна інфраструктура та житлове будівництво м. Львова на зламі ХХ–ХХI ст. (2013)
Островерх О. П. - Оцінка ефективності корпоративних фірм Львівської області (2013)
Пирог О. В. - Тенденції інвестування національного господарства (2013)
Пшик Б. І. - Перспективи розвитку депозитарної системи України (2013)
Семенишин В. О. - Особливості функціонування комунікаційної системи ринку праці в економіці України (2013)
Турко В. В. - Дослідження рівня страхових виплат та ризику їх зміни на страховому ринку України (2013)
Щерба Х. І. - Розподіл доходів населення України та декомпозиція коефіцієнта Джині (2013)
Гриневич Т. Б. - Перспективи викладання філософії глобальних проблем сучасності для студентів економічного профілю навчання, Цубов Л. В. (2013)
Дольнікова Л. В. - Структурування змісту навчальних дисциплін як важлива передумова до підвищення якості підготовки фахівців, Цубова О. Л. (2013)
Мандзяк В. П. - Соціологія для студентів економічного профілю навчання: особливості викладання (2013)
Орищин І. С. - Навчання студентів-економістів англійському діалогічному мовленню, Цубова О. Л. (2013)
Тітул (2006)
Бакуменко Б. В. - Порівняльний аналіз методів обробки інтервально-часових кодів, Булай А. М., Обод І. І. (2006)
Баранник В. В. - Рекуррентное двухпризнаковое структурное полиадическое декодирование, Юдин А. К. (2006)
Зряхов М. С. - Автоматическое сжатие предварительно отфильтрованных изображений, Лукин В. В. (2006)
Корсунов А. Р. - Энергетические и частотные параметры сигналов в телекоммуникационной сети комплекса электромагнитного воздействия на биоструктуры при электронном парамагнитном и ядерном магнитном резонансах (2006)
Кузнецов А. А. - Исследование корреляционных свойств дискретных сигналов, формируемых с использованием кодовых последовательностей, Коваленко А. Н., Носик А. М. (2006)
Паржин Ю. В. - Устранение влияния проективных искажений при классификации изображений объектов, полученных искусственным спутником Земли, Гринев Д. В., Онищенко В. В. (2006)
Дорошенко Т. В. - Методика определения количества комбинационных составляющих на выходе нелинейного элемента при полигармоническом воздействии (2006)
Агеев А. Е. - Организационная модель управления рисками проектов, Латкин М. А. (2006)
Гора Н. Н. - Алгоритмический метод проектирования автоматизированных систем контроля для критических приложений (2006)
Кисельгов Е. Н. - Статистический подход к решению обратной задачи электроэнцефалографии (2006)
Колесников К. В. - Методы и средства моделирования и тестирования локальной вычислительной сети и ее компонентов, Рудаков К. С. (2006)
Королюк Н. А. - Метод логического вывода в логико-лингвистической продукционной модели процесса принятия решений при определении параметров планируемого перехвата (2006)
Малый В. В. - Проблемы управления реализацией проектов на основе метода освоенного объема, Молоканова В. М. (2006)
Плохов С. С. - Структурный анализ проектов создания многоуровневых распределенных информационных систем на основе компонентного подхода (2006)
Подорожняк А. А. - Оптимизация систем воспроизведения единиц физических величин и передачи их размеров по критерию метрологической надежности на основе генетических алгоритмов, Прибылев Ю. Б., Яковлев М. Ю. (2006)
Попов В. А. - Метод решения систем дифференциальных уравнений для анализа нестационарных процессов в системах обслуживания, Кайдалов А. К. (2006)
Сидченко С. А. - Основные характеристики разведки информации в кибернетическом пространстве, Петров В. Л., Белимов В. В., Залкин С. В. (2006)
Соколов А. Ю. - Структурирование рисков торговой компании, Латкин М. А., Симонова К. А. (2006)
Солощук М. М. - Технічні результати при використанні генераторів псевдовипадкових послідовностей, Олійник Н. В. (2006)
Туркин И. Б. - Концепции реализации функциональной безопасности и надежности в операционных системах реального времени, Никитина Т. С. (2006)
Анотації (2006)
Відомості про авторів (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Тітул (2006)
Волосюк В. К. - Анализ пространственной разрешающей способности моностатической и бистатической системы с синтезированием апертуры антенны, Ксендзук А. В., Волощук Р. П. (2006)
Астраханцев А. А. - Исследование помехоустойчивости оптимального приемника многоуровневых сигналов с учетом влияния джиттера, Омельченко А. В. (2006)
Крихтін Ю. О. - Калібратор бінарних сигналів з нормованим спектром: принцип побудови та експериментальні дослідження (2006)
Поляков П. Ф. - Микросистемная техника, Невлюдов И. Ш., Палагин В. А., Хорунжий В. А., Поляков В. П., Королева Я. Ю. (2006)
Илюшко В. М. - Методы реализации криптографических преобразований с открытым ключом на основе использования кодов модулярной арифметики, Краснобаев В. А., Деренько Н. С., Илюшко Я. В., Khery Ali Abdullah (2006)
Баранник В. В. - Метод восстановления двухпризнаковых двоичных чисел в полиадическом пространстве, Юдин А. К. (2006)
Федоров Е. Е. - Методика идентификации диктора (2006)
Горлов Д. А. - Имитационное моделирование организационного взаимодействия участников проекта создания наукоемкой техники, Назаренко Т. Н., Кайдалов А. К. (2006)
Момот М. А. - Информационное моделирование телекоммуникационных услуг, Смидович Л. С. (2006)
Доперчук Т. Г. - Оценка возможности создания автоматизированных дозирующих систем высокой точности, Гаранжа М. В. (2006)
Мазорчук М. С. - Комплексное планирование реализации портфеля проектов на предприятиях машиностроительной отрасли, Яшина Е. С., Климова Т. В. (2006)
Нескородева Т. В. - Математическое обеспечение автоматизированной системы принятия решений в аудите (2006)
Красников В. Н. - Решение задачи оценки параметров по экспериментальным данным, Лещенко А. Б. (2006)
Фирсов С. Н. - Диагностирование технического состояния системы автоматического управления при наличии внешних неконтролируемых возмущений (2006)
Паржин Ю. В. - Исследование процессов управления в организационных системах для разработки информационных технологий построения систем поддержки принятия решений, Любченко Н. Ю. (2006)
Попов В. А. - Модель обслуживания с переменными интенсивностями потоков, Еременко Н. В. (2006)
Ткачук Н. В. - Многоуровневая композиционная схема моделирования и оценки компонентных программных решений, Полковников С. В., Аль-Хассание Захер (2006)
Чернов С. К. - Детермінована задача диверсифікації підприємства (2006)
Плохов С. С. - Проектный анализ для выбора состава компонент иерархических управляющих систем, Федорович О. Е. (2006)
Али Найф Халил Альхжуж - Оперативное управление многофазными обслуживающими комплексами, Жолткевич Г. Н., Игнатов С. Ю. (2006)
Попов В. А. - Модель автоматизации документооборота в системе управления предприятием, Скринник М. В. (2006)
Фролов Є. А. - Проблеми вартісної оцінки об’єктів інтелектуальної власності, Паршина Є. Ю. (2006)
Аблаева Л. М. - Диагностический анализ предприятия как метод стратегического мониторинга финансово-хозяйственной деятельности производственных систем, Выходец Ю. С. (2006)
Кошовий Г. І. - Чисельно-аналітичне дослідження пред-фрактальних розсіювачів електромагнітних хвиль, Головченко О. В., Кошовий А. Г. (2006)
Анотації (2006)
Відомості про авторів (2006)
Алфавітний покажчик (2006)
Ковалев А. И. - Идентификация и оценивание процессов в системе информационного обеспечения деятельности предприятия (часть 1) (2013)
Дубік Р. М. - Керування процесом контактної мембранної дистиляції, Ладієва Л. Р. (2013)
Каменева І. П. - Побудова семантичних шкал для інтерпретації даних екологічного моніторингу, Артемчук В. О., Яцишин А. В. (2013)
Соколовська Г. В. - Статистичний аналіз генераторів псевдовипадкої послідовності у програмних середовищах MATLAB та MATHCAD (2013)
Головань С. М. - Про термінологію в області безпеки інформації, Давиденко А. М., Щербак Л. М. (2013)
Владимирский А. А. - Зонд для внутриканального обследования тепловых сетей, Владимирский И. А. (2013)
Владимирский А. А. - Разработка приборного комплекса для диагностирования состояния трубопроводов, Владимирский И. А., Криворучко И. П. (2013)
Райчев І. Е. - Принципи тестування критичних програмних систем при їх сертифікації (2013)
Панченко М. - Коллективные возбуждения в графене и топологическом изоляторе (2013)
Анфимова Г. В. - Региональная база данных стратотипов и типовых разрезов как инструмент их сохранения и средство познания геологической истории горного Крыма, Владимирский А. А. (2013)
Ляшенко І. О. - Аналіз підходів щодо забезпечення живучості інформаційно-управляючих систем спеціального призначення (2013)
Бибик Т. В. - Управлениекомплексными рисками программы сопровождения системответственного назначения, Медведев Ю. М., Становская И. И. (2013)
Кульчицька І. О. - Аналіз методів оптичного розпізнавання тексту, Тимченко О. В. (2013)
Коробчинський М. В. - Побудова динамічних структурних моделей розподіленої управляючої системи (2013)
Коростіль О. Ю.-Ю. - Аналіз задач впливу текстової інформації на читача (2013)
Мінзюк В. В. - Метод пошуку простих кон’юнктивних термівбулових функцій побітовим розбиттям множини (2013)
Бачинський Р. В. - Вимірювання напруги в багатокомірковихбатареях живлення (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології та лазерна активація для синтезу електрохімічних сенсорів з використанням діаграм електрохімічних перетворень, Лиса Н. К., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С. (2013)
Дурняк Б. В. - Активізація процесів навчання на підставі когнітивних моделей діяльності учня в процесі виробничої практики, Сікора Л. С, Антоник М. С., Пюрко Л. (2013)
Ткачук Р. Л. - Інформаційні технології та системологія прийняття цільових рішень в ПНО активним інтелектуальним агентом, Кунченко-Харченко В. І., Ткачук Г. В. (2013)
Харченко К. В. - Використання методу оптичного потоку для виявлення і оцінки відстані до перешкод в транспортних застосуваннях (2013)
Цмоць І. Г. - Операційний базис нейрокомп’ютерних систем, Скорохода О. В., Красовський В. Б. (2013)
Динис Е. Г. - Дослідження проблематики термінологічного апарату основ інформатики (2013)
Дурняк Б В. - Аналіз розвитку інформаційних технологій, Шевченко О. В. (2013)
Кам’янчин І. - Реалізація систем автоматичного контролю суміщення фарб, Кобильнік К., Вовк А., Шевчук О. (2013)
Стахів Р. Б. - Побудова моделей етикетки різних типів та елементи їх синтезу (2013)
Бала О. І. - Кадрове забезпечення діяльності підприємств: вимоги до кандидатів на посаду та методи їх вибору, Зуб Г. В. (2013)
Волович О. Б. - Аналітичне забезпечення управління заборгованістю підприємств (2013)
Винничук Р. О. - Особливості розвитку персоналу в організаціях індустрії туризму (2013)
Захарчин Г. М. - Розвиток соціального партнерства та організаційної культури між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльност (2013)
Ковальчук Г. Р. - Особливості життєвого циклу управлінських конфліктів (2013)
Коломієць О. Л. - Сутність евристичних функцій у системі менеджменту (2013)
Косар Н. С. - Концепція холі стичного маркетингу у діяльності вітчизняних підприємств, Сарапін Т. В., Кузьо Н. Є. (2013)
Лебедевич С. І. - Про галузеву систему екологічного менеджменту підприємств (2013)
Ліпич Л. Г. - Впровадження екологічного менеджменту на підприємствах хімічного комплексу, Глубіцька Т. В. (2013)
Мамчин М. М. - Аутсорсинг як інструмент управління персоналом, Тунік-Чорна Т. В. (2013)
Мельник Н. І. - Теоретико-методичні основи здійснення етапів структуризації попиту (2013)
Олексів І. Б. - Теоретичні засади здійснення організаційно-економічних змін на підприємстві, Лісович Т. Ю. (2013)
Панасенко Д. А. - Розвиток кооперації як інструменту підвищення конкурентоспроможності підприємств на озброєння (2013)
Рибінцев В. О. - Шляхи усунення корпоративних конфліктів в умовах розвитку корпоративних відносин в Україні, Хацер М. В. (2013)
Русановська О. А. - Інструменти та методи стратегічного контролінгу на підприємстві (2013)
Уляницький З. В. - Проблеми управління інтелектуальним капіталом та способи їх вирішення (2013)
Чепіль Б. А. - Аналізування та розподіл управлінських витрат із застосуванням ланцюжка цінності (2013)
Чорнобай Л. І. - Бізнес-процеси підприємства: загальна характеристика та економічна суть, Дума О. І. (2013)
Kwiatkowska R. - Możliwości zwiększenia korzyści rewizji finansowej dla jednostek podlegających obowiązkowi badania sprawozdania finansowego (2013)
Кузьмін О. Є. - Особливості оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, Тодощук А. В., Мельник О. Г. (2013)
Кузьмін О. Є. - Чинники впливу на диверсифікацію діяльності підприємств, Передало Х. С., Дрималовська Х. В. (2013)
Вербицька Г. Л. - Регулювання ризиків житлового будівництва, Пшик-Ковальська О. О. (2013)
Ємець Ю. Г. - Економічна ефективність як основа конкурентоспроможності підприємства (2013)
Коваль З. О. - Формування і оцінювання економічного ефекту діяльності соціально-орієнтованих підприємств, Коваль Я. Б. (2013)
Литвин І. В. - Використання трансфертного потенціалу провідними дослідницькими університетами США (2013)
Нагірна М. Я. - Сутність та особливості етіологічної діагностики промислових підприємств (2013)
Руда М. В. - Міжнародні бізнес-комунікації в системі інформаційного забезпечення підприємства, Лев Н. Ю. (2013)
Рябенко Л. І. - Об’єктно-орієнтоване управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Любич Б. Б. (2013)
Шкварчук Л. О. - Оцінювання економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Бирка І.І. (2013)
Циктор Н. М. - Проблеми оцінки фінансового механізму сільськогосподарських підприємств (2013)
Duda J. T. - Prognozowanie szeregów finansowych z wykorzystaniem trendu pełzającego, Pełech-Pilichowski T., Augustynek A. (2013)
Gawron K. - Wpływ jakości sprawozdań jednostek w stanie upadłości na efektywność postępowań upadłościowych w Polsce (2013)
Narkiewicz J. - Jakość sprawozdań finansowych – teoria a praktyka w polskich przedsiębiorstwach (2013)
Ronek H. - Kryteria oceny jakości rachunku kosztόw (2013)
Георгіаді Н. Г. - Метод економічного оцінювання привабливості підприємства для інвесторів, Федорчак О. Є. (2013)
Григор’єва Л. В. - Аспекти застосування на підприємстві інноваційних технологій в управлінні персоналом при наданні послуг з переробки давальницької сировини (2013)
Дубовая Л. С. - Застосування ринкової вартості в управлінні інноваційним розвитком суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, Рябенко Л. І. (2013)
Жежуха В. Й. - Особливості формування керівної та керованої підсистем організацій під час діагностики інноваційної складової технологічних процесів (2013)
Заєць М. А. - Формування стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності ПАТ "Одескабель” на інноваційній основі, Мамонтенко Н. С. (2013)
Захарчин Р. М. - Гармонізація відносин вищої школи і ринку праці як необхідна умова інноваційного розвитку суспільства (2013)
Кондрат І. Ю. - Роль страхових компаній у розбудові інноваційної інфраструктури в Україні, Грегораш С. М. (2013)
Маслак О. О. - Роль міжнародних організацій у формуванні безпеки інноваційного розвитку держави (2013)
Скибінський О. С. - Система управління інвестиційним портфелем підприємства, Саталкіна Л. О. (2013)
Скворцов І. Б. - Застосування кейнсіанського хреста для планування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства, Швед Л. Р., Завербна М. С. (2013)
Товстенюк О. В. - Експрес-діагностика інвестиційної привабливості підприємства, Гром’як О. Б. (2013)
Фарат О. В. - Залучення регіональних інвестицій як напрям інтеграції до європейського інвестиційного ринку (на прикладі Львівської області), Сокіл Ю. Р. (2013)
Крикавський Є. В. - "Логістичний паспорт” України у глобальній конкуренції, Чорнописька Н. В. (2013)
Барвінська Є. С. - Особливості та перспективи сучасного етапу реформування податкової системи України, Процак Н. Я. (2013)
Боковая Н. В. - Внутренние и внешние факторы обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, Богомолов А. В., Плеканова И. В. (2013)
Горбаль Н. І. - Концепція формування бренду України у міжнародному середовищі, Мисик В. М. (2013)
Грищук А. М. - Управління змінами у процесі реформування податкової системи України, Дубинецька П. П. (2013)
Гуменюк Ю. П. - Ієрархія потреб у системі міжнародної трудової міграції (2013)
Максимець О. В. - Порівняльний аналіз конкурентоспроможності лісової галузі України на світовому ринку у сучасних умовах (2013)
Лобозинська С. М. - Особливості реалізації процентної політики Національним банком України (2013)
Панас Я. В. - Аналіз стану та причин молодіжного безробіття в Україні, Марців Н. І. (2013)
Пунда О. О. - Право на свободу пересування у контексті використання електронних пристроїв дистанційного контролю та систем інтелектуального відеоспостереження (2013)
Подольчак Н. Ю. - Трактування та управління ризиками в системі взаємовідносин "підприємство – державна митна служба України”, Тодощук А. В. (2013)
Гаврилюк В. Я. - Особливості розвитку та діяльності ВНЗ у глобальній економіці (2013)
Малишкіна К. С. - Побудова концептуальної моделі забезпечення якості навчального процесу ВНЗ, Єгоров А. Б., Штефан Н. В. (2013)
Полянко В. В. - Впровадження системи управління якістю освіти у вищій школі в контексті вдосконалення системи показників її виміру, Гут Л. В. (2013)
Семенишин В. О. - Класифікація комунікацій на ринку праці в економіці України (2013)
Терованесов М. Р. - Концептуальні підходи до дослідження інерційності системи вищої освіти, Кратт О. А. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського