Сервецький К. Л. - Показники деяких цитокінів у хворих на хронічну герпетичну інфекцію, Чабан Т. В., Олійник А. Г. (2010)
Сидорчук А. С. - Мікрофлора верхніх дихальних шляхів в осіб молодого віку в період епідемії грипу А (Н1N1), А (Н3N2) та А (Н2N2), Сидорчук Л. І. (2010)
Сокол А. М. - Особливості перебігу грипу під час епідемії 2009 року, Москалюк В. Д., Рандюк Ю. О., Миндреску В. Б. (2010)
Соловйов С. О. - Пошук нових моделей тест-вірусів для підвищення ефективності експертної оцінки віруліцидної дії дезінфікуючих засобів, Трохименко О. П., Костенко О. О., Дзюблик І. В. (2010)
Сотник Ю. А. - Варианты клинических проявлений и диагностика орнитоза, Бондарева И. Л., Слюсарь Е. А. (2010)
Трихліб В. І. - Застосування комбінації хініну з іншими препаратами при лікуванні хворих на тропічну малярію (2010)
Трихліб В. І. - Профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань в організованих колективах, Сморгунова В. Ф., Грушкевич В. В., Щипанська О. В., Здир О. П., Лозицький В. П., Дуда О. К., Горішний Б. М., Третьяков В. В., Воронков А. П. (2010)
Усачова О. В. - Цитомегаловірусна та герпесвірусна інфекція 1-го, 2-го типів на тлі вагітності: вплив на імунну систему (2010)
Харченко Ю. П. - Клініко-епідеміологічні особливості ротавірусної інфекції у дітей в Одеському регіоні, Юрченко І. В., Ісакова Н. П. (2010)
Циганенко А. Я. - Чутливість до антимікробних препаратів збудників гінекологічних інфекцій залежно від сезонних хроноритмів, Конь К. В. (2010)
Чабан Т. В. - Оцінка стану здоров’я новонароджених дітей, матері яких страждають на хронічний гепатит С, Морозова О. В. (2010)
Черкасенко І. Л. - Організаційні та епідеміологічні особливості медичного забезпечення підприємств оборонно-промислового комплексу України в сучасних умоваx, Карасик В. Г., Хижняк М. І., Устінова Л. А. (2010)
Чопорова О. І. - Сучасні технології профілактики побічних реакцій на хіміотерапію хворих на туберкульоз легень, Шевченко О. С., Пашков Ю. М., Степаненко А. Л. (2010)
Чуйкова К. И. - Эпидемиологическая характеристика хронических вирусных гепатитов В и С у беременных женщин в Томской области за 2000–2009 гг. , Ковалева Т. А., Алексеева Е. А. (2010)
Шагинян В. Р. - Современный этап развития эпидемического процесса гепатита В в Украине, Гураль А. Л., Сергеева Т. А. (2010)
Шевченко О. П. - Зв’язок активності протеолітичних ферментів ММП-2 та ММП-9 з рівнем фібронектину та його фрагментованістю у хворих на цироз печінки, Суременко М. С., Кулініч А. O., Шевцова А. І. (2010)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Значення туберкульозної ко-інфекції у структурі ВІЛ-асоційованих хвороб та смертності ВІЛ-інфікованих хворих, Шевченко О. П., Мульченко О. В., Воронцова О. В., Ліснича О. О., Окуневич Н. В. (2010)
Юрченко О. А. - Изучение иммуноструктуры населения северо-западного Причерноморья к арбовирусам (2010)
Яровой В. В. - Из опыта эпидрасследования семейного случая заболевания легионеллезом в Краснодонском регионе, Потапенко Л. И., Мирошниченко И. А. (2010)
Вихідні дані (2010)
Аскерова Л. - Героїчний образ жінки в радянській риториці на прикладі Софії Соколовської (2017)
Бежук О. - Софія Галечко: "оригінальний хорунжий" чи "шляхетна людина"? (2017)
Березіна В. - Ґендерно обумовлене насильство в сім’ї та практики його подолання: філософський аналіз (2017)
Джонсон Дж. - Американське, українське та польське жіноче підприємництво: порівняльний аналіз стимулів і бар’єрів, Санко Г. (2017)
Заболотная Л. - Новые документальные сведения о завещании Марии (Лупу) Радзивилл (2017)
Карпенко К. - Екологічна проблема як виклик раціоналізму: гендерний контекст (2017)
Кікінежді О. - Методологічні засади дослідження ґендерної ідентифікації в онтогенезі (2017)
Кравець В. - Генеза ідей сексуальної педагогіки у вітчизняній гуманітарній спадщині (2017)
Ніколаєнко О. - Діяльність організації "Крапля молока" в Наддніпрянщині на початку ХХ ст. (2017)
Пузиренко Я. - Гендерна чутливість як чинник впливу на функціонування агентивно-професійної номінації жінок (2017)
Тесленко Т. - Внешний образ женщины как реализация дихотомии "дух-тело" в культуре постмодерна (2017)
Цимбал Т. - Гендерний аспект внутрішньої міграції українців в умовах гібридної війни (2017)
Мазярчук Т. - Образ жінки у жіночому глянцевому журналі "Pink" (2017)
Назарова О. - Проблематизація розуміння біологічної статі у гендерній психології (2017)
Решетнёва Ю. - Знание и гендер в трансформациях общества потребления (2017)
Рудь О. - Шляхи формування у майбутніх та сьогоднішніх керівників навчальних закладів ґендерної компетенtності до управлінської діяльності (2017)
Світич К. - Жіноча благодійність в сфері надання допомоги військовослужбовцям періоду Першої світової війни (2017)
Соловей А. - Методологические основания феминистских и гендерных исследований науки (2017)
Цикунов І. - Кібернетичний аналіз інформаційного простору суспільства (2005)
Романюк О. - Посткомуністичні революції (2005)
Новакова О. - "Помаранчева революція" як криза легітимності владної еліти (2005)
Єрмоленко А. - Проблеми законодавчого врегулювання процесів розвитку Воєнної організації держави (2005)
Ганжуров Ю. - Парламентське лобіювання в контексті політичної комунікації (2005)
Карнаух А. - Проблеми молодіжної політики в сучасній Україні (2005)
Пробийголова Н. - Деякі тенденції процесу політичної соціалізації молоді (2005)
Червонописький С. - Біля останньої межі (2005)
Чабання М. - Цензурна політика тоталітарної держави та ідеологічний монізм (2005)
Шаблінський І. - Розуміння сили в контексті національної безпеки (2005)
Круглашов А. - Співпраця України та Європейського Союзу в галузі освіти і науки (2005)
Додонов Р. - Чорноморські вектори у геополітичних концепціях України і Росії (2005)
Парфенов О. - Українсько-румунський діалог: без права на помилку (2005)
Ніколаєв Є. - Торговельна лібералізація: конкуренція інститутів, Волощенко В. (2005)
Троцько В. - Тенденції зміни ролі сил і засобів у проведені міжнародних миротворчих операцій, Акулов С., Троцько Л. (2005)
Медвідь Ф. - Митрополит Андрій Шептицький як духовний будівничий української нації (2005)
Актуальні видання (2005)
Книжкова полиця (2005)
Обережно! Плагіат! (2005)
Титул, зміст (2007)
Бєлікова М. В. - Вплив інтервальної нормобаричної гіпоксії на вміст дофаміну в стріатумі щурів при старінні й експериментальній дофаміновій недостатності, Колєснікова Є. Е., Луценко О. В. (2007)
Годован В. В. - Стан системи антиоксидантного захисту клітини при галактозаміновому гепатиті та застосуванні похідних оксіетилідендифосфонатогерманатів (повідомлення 2), Кресюн В. Й. (2007)
Доломатов С. И. - Влияние острой блокады NO-синтаз на деятельность почек белых крыс в условиях нагрузки солевым раствором, Шпак В. С. (2007)
Журавель Н. В. - Особливості міжпівкульової нейропротекторної дії пірацетаму і фенібуту за даними морфометричного аналізу, Мамчур В. Й., Бєленічев І. Ф. (2007)
Левицький А. П. - Експериментальні дослідження лікувальної дії гранул кверцетину при цукровому діабеті ІІ типу, Цісельський Ю. В., Макаренко О. А., Розсаханова Л. М., Скиба О. В. (2007)
Мардашко О. О. - Особливості функціонування креатинутворюючої системи у тварин, опромінених у дозі 3 Гр, Степанов Г. Ф. (2007)
Стефанов О. В. - Дослідження гепатопротекторної дії ліпосомального кверцетину при медикаментозних гепатитах в експерименті, Шеремета Л. М. (2007)
Аряєв М. Л. - Вплив α-ліпоєвої кислоти на метаболізм нервової тканини у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу, Дмитрієва Л. І., Горностаєва Н. Ю., Хіменко Т. М. (2007)
Солдатченко С. С. - Новые подходы к лечению обострения бронхиальной астмы, Донич С. Г. (2007)
Старикова А. А. - Особливості клінічного перебігу грибної полінейропатії у дітей, Тюфтій А. О. (2007)
Струк В. Ф. - Особливості перебігу вагітності у жінок, інфікованих вірусом гепатиту G (2007)
Тарасовская Э. В. - Лучевая диагностика рака молочной железы с использованием рентгеновской и ультразвуковой маммографии, стереотактической вакуумной аспирационной биопсии, магниторезонансной томографии (2007)
Юсупалиева М. М. - Комбинированное применение гипоксически-гиперкапнического стимула и неинвазивной магнитолазерной терапии при хроническом обструктивном заболевании легких на этапе санаторно-курортного лечения (2007)
Каджая Н. В. - Рентгенологічні методи в діагностиці повторної черепно-мозкової травми, Робак О. П. (2007)
Атраментова Л. О. - Сприйняття облич пацієнтів із девіаціями поведінки: популяційний розподіл, Філіпцова О. В., Луценко О. Л. (2007)
Вринчану Н. О. - Інгібуюча дія мазі на основі нового похідного аміноадамантану на клінічні штами бактерій, Титаренко С. М., Дєєв В. А. (2007)
Баранова І. В. - Застосування лазеротерапії в лікуванні артеріальної гіпертензії (2007)
Реферати (2007)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2007)
Покатаєв П. С. - Громадськии контроль за виконанням місцевих бюджетів (2016)
Вербицька А. В. - Нормативно-правове забезпечення державної політики у сфері вищої освіти україни: проблеми та перспективи вдосконалення (2016)
Малоокий В. А. - Наукові підходи щодо дослідження питання управління земельними ресурсами територіальних громад (2016)
Аршава І. О. - Формування проактивного інтеракційного підходу до державного управління нотаріатом в умовах суспільних трансформацій (2016)
Калашник Н. С. - Механізми розвитку безперервноі освіти персоналу служби пробації та працівників установ ув'язнення в умовах реформування системи виконання покарань (2016)
Ковальчук А. В. - Досвід зарубіжних країн щодо взаємодії органів влади з політичними партіями (2016)
Лещинський В. П. - Основні напрями підвищення ефективності інвестиціиної діяльності (2016)
Линдюк О. А. - Філософські засади модернізації державної служби в умовах глобалізації (2016)
Мерзляк А. В. - Державні житлові програми як інструмент соціального захисту населення, Кучин Б. С. (2016)
Мєзєнцев А. В. - Підходи до електронної ідентифікації в електронних петиціях (2016)
Москаленко Г. В. - Особливості діяльності уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо реалізації парламентського контролю (2016)
Ребкало М. М. - Теорегичні та організаційні аспекти вдосконалення управлінського персоналу органів та установ виконання покарань (2016)
Старушенко О. А. - Удосконалення взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні на основі використання досвіду Франціії (2016)
Ларін С. В. - Теоретичні аспекти дослідження формування та захисту національних цінностей України (2016)
Бондаренко С. О. - Соціальна природа суб'єктивних прав платників податків: постановка проблеми (2016)
Денисова Т. А. - Ресурсні можливості кримінального та кримінально-виконавчого законодавства України (2016)
Мирошниченко А. К. - Витоки мотиву помсти щодо працівників правоохоронних органів і суду (2016)
Хряпінський П. В. - Обставини, що виключають злочинність діяння, як різновид заохочувальних засобів кримінально-правового характеру (2016)
Шеремет О. С. - Правова допомога населенню як частина загальносоціальних заходів запобігання злочинності органами місцевого самоврядування (2016)
Lester D. Paul - Chin has history on its side: a historical perspective on the us involvement in the south china sea disputes (2016)
До уваги авторів (2016)
Ортинська Н. В. - Правові проблеми забезпечення права на життя неповнолітніх (2016)
Проців О. Р. - Державне управління сектору мисливського господарства у львівському воєводстві (1920-1939 рр.) (2016)
Щирба М. Ю. - Принцип партнерської взаємодії у системі відносин "медичний працівник − пацієнт": правовий підхід (2016)
Ромащенко В. А. - ООН і міжнародно-правове регулювання інформаційного суспільства (2016)
Тарнавський Р. В. - Щодо окремих аспектів господарсько-правового стимулювання венчурного інвестування (2016)
Бондаренко С. О. - Зловживання платниками податків своїми суб’єктивними податковими правами: проблеми практики (2016)
Гребенюк Н. В. - Припиняюча функція податково-правового примусу (2016)
Драпайло В. В. - Правова природа порядку тимчасового зберігання товарів під митним контролем у системі митного права (2016)
Лиськов М. О. - Класифікація методів дослідження лотерейної сфери (2016)
Явдокименко Д. М. - Адміністративно-правовий спір як елемент адміністративного процесу (2016)
Яськів Б. А. - Основні напрями фінансово-правового регулювання грошового обігу в Україні (2016)
Дика Є. О. - Причини виникнення криміногенної ситуації та їх відображення в соціальному середовищі (2016)
Канавець М. В. - Питання підготовки кадрів у галузі державного управління економічною безпекою: зарубіжний та вітчизняний досвід (2016)
Сергієнко О. В. - Особливості функції громадянської конкуренції як спеціальної функції громадянського контролю за діяльністю органів публічної влади у сфері містобудування (2016)
Кашинська Н. В. - Сучасні міжнародні стандарти та національне законодавство у сфері права на інформацію (2016)
Мареніченко В. В. - Економіко-організаційні засади якісного розвитку малого та середнього бізнесу (2016)
Нікітенко С. В. - Місце спорту вищих досягнень у формуванні здорового способу життя (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Чинники впливу на соціальну безпеку регіонів, модернізація її системи та механізмів державного управління (2016)
Притуп О. Ф. - Стан бібліотечної мережі як показник культурного розвитку регіонів України (2016)
Юзефович В. В. - Досвід зарубіжних країн у сфері надання адміністративних послуг: організаційний аспект, Астапова Н. Л. (2016)
Записний Д. Ю. - Розвиток національної системи центрів надання адміністративних послуг в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні (2016)
Лещинський В. П. - Взаємозв’язок інвестиційної привабливості та інноваційної моделі розвитку регіону (2016)
Сірик З. О. - Адміністративно-територіальний устрій Словаччини: досвід для України (2016)
Шаульська Г. М. - Органи місцевого самоврядування в умовах децентралізації механізмів влади: спроба концептуального аналізу (2016)
Ящук Л. П. - Профілактика соціального сирітства в умовах формування багаторівневого управління в Україні (2016)
Прудиус Л. В. - Розвиток електронного врядування на державній службі: стан та перспективи (2016)
Дудченко О. С. - Організаційно-правові засади функціонування народного комісаріату юстиції УСРР в 1920-х рр. (2016)
Заєць А. С. - Юридична практика як одна з основних форм правового виховання (2016)
Котюк О. В. - еоретико-правовий аналіз поняття "громадський контроль" у контексті розвитку громадянського суспільства в Україні (2016)
Кучук А. М. - Розуміння права: науковий та соціокультурний підходи (2016)
Патлачук О. В. - Правові засади реалізації жорстких інтервенціоністських доктрин у природній сфері (2016)
Кухта М. М. - Військові суди в Україні – сучасна потреба суспільства (2016)
Берназ-Лукавецька О. М. - Особливості споживчого кредитування за законодавством України (2016)
Барладян О. С. - Місце судової експертизи у справах із захисту прав інтелектуальної власності та удосконалення судово-експертної діяльності, Атанасов М. О., Солодовник В. Ю. (2016)
Барладян О. С. - Правова природа інтелектуальної власностіяк об’єкта захисту правоохоронними органами України (2016)
Біла-Тюріна Ю. З. - Використання сучасних світових тенденційу процесі становлення національної поліціїяк органу надання послуг (2016)
Білокур Є. І. - Функції державного управління в межах керуючої системи (2016)
Бондаренко К. В. - Система законодавства України щодо державного управління адміністративно-політичною сферою (2016)
Даниленко Ю. С. - Перспективи залучення громадськості до оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (2016)
Міщук І.В. - Новий закон України "про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині": бути чи не бути? (2016)
Коваленко І. А. - Зарубіжний досвід кримінально-правової заборони фальсифікації лікарських засобів (2016)
Новосад Ю. О. - Про деякі питання ресурсного забезпечення діяльності прокуратури як суб’єкта запобігання злочинам (2016)
Білецька Г. А. - Особливості проведення судово-медичної експертизи встановлення віку на сучасному етапі (2016)
Гришко Р. Ю. - Історія трансформаційних перетвореньукраїнської моделі самоврядування (2016)
Дубінська В. О. - Комунікаційний рівень як важливий чинник у формуванні політичного лідера та його іміджу (2016)
Євмєшкіна О. Л. - Види державних прогнозів як актуальна проблема державного стратегічного планування (2016)
Сергієнко О. В. - Термінологічні особливості визначення поняття громадянського контролю за діяльністю органів публічної влади (2016)
Якушко Н. О. - Теорії лідерства: ґенеза та сучасна інтерпретація (2016)
Кульгінський Є. А. - Європейська методологія механізмів децентралізації державного управління системою охорони здоров’я (2016)
Надежденко А. О. - Деякі питання посилення державно-громадського інституту щодо вирішення сучасних екологічних проблем, Чечета Н. О. (2016)
Naida I. V. - Employment of population as an object of the state policy of Ukraine (2016)
Шаршаткін Д. Ю. - Концепція вдосконалення надання адміністративних та соціальних послуг учасникам антитерористичної операції (2016)
Дракохруст Т. В. - Регіональні особливості трудової міграції населення України (2016)
Костенко І. В. - Правова обізнаність громадян як протидія корупційним ризикам у сфері земельних відносин (2016)
Ларіна Н. Б. - Реалізація німецького досвіду з практико-орієнтованого навчання міських голів в Україні, Поліщук І. В. (2016)
Титаренко О. М. - Розроблення механізму забезпеченнядуховно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад в Україні (2016)
Омаров А. Е. - Екологічна безпека держави як чинник ефективного розвитку (2016)
Заболотна Л. В. - Повноваження державних службовців дипломатичної служби (2016)
Прудиус Л. В. - Електронне навчання як інструмент професіоналізації державної служби (2016)
Толубко В. Б. - Фазорізницева модуляція високих порядків для забезпечення визначеної завадозахищеності каналів передавання інформації мобільних мереж 5-го покоління, Беркман Л. Н., Козелков С. В., Гороховський Є. П. (2017)
Сайко В. Г. - Метод визначення оптимальних параметрів вікон прозорості в терагерцовому діапазоні, Лисенко Д. О., Грищенко Л. М., Дакова Л. В., Кравченко В. І. (2017)
Попов А. А. - Анализ эффективности алгоритма фильтрации сигналов, построенного на основе операций L-группы (2017)
Бондарчук А. П. - Проектування радіодоступу з оптимальними параметрами мережі (2017)
Бондаренко В. Є. - Діагностика складних технічних систем в умовах нерегулярних деструктивних впливів, Летучий С. О. (2017)
Zybin S. V. - The one approach of the vision-based compression, Kis H. Ya. (2017)
Федорова Н. В. - Общемировые показатели внедрения и использования мобильных технологий, Пирогова Н. В. (2017)
Мухін В. Є. - Метод ідентифікації віддалених абонентів на основі концепції "нульових знань”, Лефтеріос Захаріудакіс, Герасименко О. Ю., Козерацький М. C. (2017)
Ільїн О. О. - Когнітивний підхід щодо формування та оцінки компетенції спеціалістів для галузі ІКТ (2017)
Шефер О. В. - Сучасний підхід до механізму елементарних процесів тліючого розряду функціональних елементів радіотехнічних пристроїв (2017)
Колченко Г. Ф. - Відновлення функціонування телекомунікацій в надзвичайних ситуаціях, Варфоломеєва О. Г. (2017)
Недашківський О. Л. - Технічні та економічні аспекти побудови інтегрованих систем на базі розподільчих електричних мереж (2017)
Галаган В. І. - Методика оцінки рівня навченості кінцевих користувачів інформаційних систем збройних сил України, Турейчук А. М., Бондарчук С. В., Прокопенко О. С., Полішко С. В. (2017)
Буценко Ю. П. - Существует ли идеальное стеганографическое сокрытие информационного обмена?, Савченко Ю. Г. (2017)
Повхлеб В. С. - Моделирование системы управления мобильной цифровой тропосферно-радиорелейной станции (2017)
Гріненко О. О. - Модель інформаційної взаємодії в екосистемах програмного забезпечення, Гріненко С. А. (2017)
Данік О. В. - Відновлення суднових комплексів в умовах експлуатації (2017)
Мерсни А. - Модель маршрутизации многоадресных потоков с поддержкой общего явного резервирования канального ресурса (2017)
Сайко В. Г. - Нейро-нечітка модель вибору параметрів вікон прозорості в терагерцовому діапазоні, Казіміренко В. Я., Лисенко Д. О., Грищенко Л. М. (2017)
Наконечный В. С. - Метод синтеза функции качества для оптимизации данных о параметрах процесса и продукции при реализации стратегии "качество на этапе разработки", Терещенко А. И. (2017)
Заєць В. М. - Необхідність використання конвергентних білінгових систем, Бондарчук А. П., Cеньков О. В. (2017)
Отрох С. І. - Методи забезпечення стійкості мережі майбутнього до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів, Ярош В. О., Власенко В. О., Зіненко Ю. М. (2017)
Круліковський O. В. - Особливості вибору хаотичних систем для побудови генераторів псевдовипадкових послідовностей, Галюк С. Д., Політанський Л. Ф. (2017)
Андреева Н. А. - Приемник для волоконно-оптических сетей коммуникаций с высокой фоточувствительностью, Дружинин В. А., Зуев В. А. (2017)
Недашківський О. Л. - Інтернет – нове світове телекомунікаційне середовище (2017)
Лазаренко С. В. - Использование некоторых математических закономерностей при обработке радиолокационной информации в интересах предотвращения чрезвычайных ситуаций террористического характера (2017)
Лебідь Є. В. - Метод компенсації фазових шумів системи фазового автопідстроювання частоти, Бєляков Р.О., Шишацький А.В. (2017)
Шефер О. В. - Проблема формування геометрії плазмового середовища імпульсних засобів телекомунікацій (2017)
Бабійчук А. А. - Аналіз методів візуального відстеження об’єктів для використання в системах реального часу, Сирота О. П. (2017)
Кириченко В. О. - Метод підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту на основі автоматизації процесу, Трофименко І. В., Шапран Ю. Є. (2017)
Ткачов В. М. - Модифікація моделі підсистеми проміжного зберігання в умовах відсутності апріорної інформації про характер BigData (2017)
Лабжинський В. А. - Сучасні механізми побудови хмарних технологій як пріоритетний напрямок вдосконалення розподілених систем обробки даних (2017)
Малінін В. В. - Соціокультурна ідентичність: концептуальний аналіз (2012)
Надолішній П. І. - Публічно-приватне партнерство в Україні: теоретико-методологічні засади і умови інституціалізації, Піроженко Н. В. (2012)
Сивак Т. В. - Концептуальна модель реалізації регіональних інтересів (2012)
Туркіна І. Є. - Типології правових систем і роль органів судової системи в механізмі держави (2012)
Абрамова Є. Г. - Поняття елементів, структури та зв’язків системи житлово-комунального господарства (2012)
Булавченко О. С. - Організаційно-правові аспекти оптимізації державного управління соціальним захистом населення (2012)
Волянський П. Б. - Управління інформаційною безпекою медичних установ у межах медичного захисту за умов надзвичайних ситуацій мирного характеру (2012)
Гапанович Я. В. - Формування державної регуляторної політики в сфері інформатизації в умовах модернізації суспільства в Україні (2012)
Федорів Я.-Р. М. - Мотиваційний механізм державного управління в родинній медицині, Грицко Р. Ю. (2012)
Дубич К. В. - Актуальні проблеми державного управління соціальним захистом населення в Україні (2012)
Карпенко В. В. - Забезпечення ефективності впровадження програм розвитку сільських територій в Україні (2012)
Коваль З. В. - Механізми державного управління пропагандою та контрпропагандою в Радянському Союзі і за кордоном: аналіз та уроки для України (2012)
Луговенко Н. В. - Оцінка і прогнозування процесу впровадження реформи пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Маркітанов В. К. - Правова кваліфікація договорів на розміщення зовнішньої реклами (2012)
Мишаковський В. Ю. - Державна прикордонна служба України: ефективність реформування (2012)
Приходченко Л. Л. - Зарубіжний досвід функціонування агентств регіонального розвитку, Рачинський А. П. (2012)
Тещук В. Й. - Використання сучасних медичних інформаційних технологій в практиці лікування ангіоневрологічних захворювань з метою удосконалення державної системи охорони здоров’я жителів Одещини, Амонс О. А., Колчін Р. В., Пшеничний Г. Г. (2012)
Ульянова Т. О. - Державне управління системою середньої освіти в Україні та в європейських державах: порівняльний аналіз (2012)
Чемьоркін І. В. - Політика Румунії в Північно-Західному Причорномор’ї: загрози та виклики для України (2012)
Колісніченко Н. М. - Управління людськими ресурсами в контексті змін і трансформацій традиційної системи державної служби (2012)
Сергієнко Є. В. - Роль концепту "взаємодія в системі місцевого самоврядування" у забезпеченні галузевих наукових досліджень (2012)
Толкованов В. В. - Транскордонне співробітництво як інноваційна форма діяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Овчаренко Ю. О. - Проблеми інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, Арабаджи Г. І. (2012)
Шарий В. І. - Зміна принципів і оновлення цінностей політичної діяльності органів місцевого самоврядування України (2012)
Комаровський В. В. - Мотивація посадових осіб органів публічної влади при запровадженні сервісів е-урядування, Яценко В. А., Бондарук В. І., Нюнько О. В., Комаровський І. В. (2012)
Бистрякова В. Н. - Вплив дизайнерських розробок та концепцій на сучасний розвиток людства, Осадча А. М., Гула Є. П. (2017)
Бондар Т. І. - Софістика в інформаційних війнах (2017)
Бортнікова О. Г. - Матриця результатів міжконфесійних взаємодій у контексті формування політичної нації (2017)
Булига І. І. - Тенденції розвитку конфесії свідків Єгови у Волинському регіоні (1940–1980-ті роки) (2017)
Гончаренко К. С. - Фотографія відразливих візуальних об’єктів як бренд: деформативність пластичної репрезентації (2017)
Тарасюк Л. С. - Цілісність особистості та інтеграція у сучасному суспільстві (2017)
Слівінська А. Ф. - Концепція когнітивного капіталізму і перспективи розвитку гостинності як креативної індустрії (2017)
Бродецкая Ю. Ю. - Логика рождения опыта единения:власть цельного знания (2017)
Бузский М. П. - Онтологический статус гуманизма в современном обществе (2017)
Григорян И. Б. - Проблема универсалий в средневековой армянской философии (2017)
Поліщук О. - Філософський аналіз культури як засіб творення колективної дії та конструювання майбутнього (2017)
Фесенко Г. Г. - Геософські інтерпретації міських ландшафтів (2017)
Лисовский П. Н. - Феноменальное сознание как сущая потребность современного человека в обществе (2017)
Ковтун Н. - Конвенційні і не конвенційні форми політичної активності (2017)
Доній Н. Є. - Мовчання як тактика комунікації соціально девіталізованої особистості (2017)
Долгочуб А. Ю. - Релігійне життя в світі з приставкою "пост-" (2017)
Дениско П. В. - "Чисті" стосунки та нові комунікаційні технології (2017)
Чернієнко О. В. - Візуальні образи ідентичності: мода і стиль (2017)
Царенок А. В. - Прекрасне в чуттєвій реальності як предмет візантійської естетики аскетизму (2017)
Співак В. В. - Поняття "радість" в спадщині українських церковних мислителів XVII ст. (2017)
Хамар У. - Аналіз відношення між категоріями зміст і форма (2017)
Кириченко М. С. - Пролегомени до кінофілософії реальності (Д. Кроненберг, К. Дюпьє, Вачовські, А. ван Вармердам, К. Нолан, М. Ханеке, П. Грінуей, Д. Карпентер, Е. Дразан, Л. Бунюель, А. Хічкок, А. Ходоровські) (2017)
Кириченко М. О. - Інформаційна аксіологія як вчення про цінності ідеології інформаційного суспільства (2017)
Луканова В. В. - Релігійно-міфологічний вимір феномену пандемії: бінарна опозиція "сакральне / профанне" (2017)
Найдьонов О. Г. - Роль університетської еліти в розвитку соціального інтелекту мережевого суспільства (2017)
Нежива О. М. - Формування освітньої політики України в перші роки незалежності (2017)
Огірко О. В. - Любов до мудрості як сенс філософії (2017)
Павленко И. В. - Семиотика как герменевтика: общее представление процесса семиозиса в философии Г. Шпета (2017)
Панчак-Бялоблоцька Н. В. - Партійно- та коаліційно-зумовлені причини і передумови формування урядів меншості у європейських парламентських демократіях (2017)
Попов В. Ю. - Weltanschauung vs Lebenswelt: філософська суперечка Дільтея та Гуссерля, Попова О. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Ступник Н. И. - Исследование формы поперечного сечения подземных выработок при комбинированной отработке месторождений, Андреев Б. Н., Письменный С. В. (2012)
Григор’єв І. Є. - Методологія проектування кар’єрів у сучасних умовах (2012)
Скачков А. А. - Математичне моделювання розповсюдження вибухової хвилі у масиві гірської породи (2012)
Бабець Є. К. - Удосконалення процесів ресурсозбереження на гірничих підприємствах при комплексній розробці залізорудних родовищ (2012)
Васильчук Я. В. - Математическое моделирование взрывов в горных породах (2012)
Колосов В. А. - Организация системы управления показателями извлечения железных руд при подземной разработке месторождений (2012)
Тищенко С. В. - Особенности механизма разрушения горных пород дифференцированными скважинными зарядами взрывчатых веществ, Еременко Г. И., Федин К. А. (2012)
Слободянюк В. К. - Актуальные проблемы ввода в эксплуатацию глубоких горизонтов железорудных карьеров, Турчин Ю. Ю. (2012)
Николашин Ю. М. - Геомеханическая схема расчета устойчивости подработанного борта карьера с крутопадающей слоистостью, Перегудов Ю. В. (2012)
Волкова В. Є. - Обґрунтування параметрів прогонових будов на поверхні шахт з урахуванням переходу на полегшені огороджувальні конструкції, Бровко Д. В., Хворост В. В. (2012)
Швагер Н. Ю. - Завдання і функції керівника підприємства при забезпеченні безпеки праці (2012)
Филимонов П. Е. - Исследования процессов тонкого грохочения с пространственным и гидродинамическим перемещением надрешетных фракций, Морус В. Л. (2012)
Голишев О. М. - Пріоритетні напрямки підвищення енергоефективності будівель навчальних закладів, Голишев А. О., Михалків Д. В., Кіріченко П. С. (2012)
Лапшин А. А. - Термодинамический анализ процесса расширения водовоздушной смеси, Серебреников Э. В., Лапшина Д. А. (2012)
Давыдов А. В. - Анализ существующих методов и выбор критериев базовой оценки рисков в области охраны труда в условиях горных предприятий, Голышев А. М., Пищикова Е. В. (2012)
Чередніченко В. О. - Оцінювання ризику є основою управління охороною праці та промисловою безпекою (2012)
Романенко К. А. - Дослідження ефективності підсилення просторової конструкції промислової споруди (2012)
Бондарец А. А. - Теоретическое исследование двухмассового виброзащитного устройства переносного пневматического перфоратора с независимым вращением инструмента с учетом вязкого трения, Неймирко С. И. (2012)
Рудь Ю. С. - Оптические свойства наночастиц цинка, Радченко И. С., Малиновская А. Ю. (2012)
Купін А. І. - Дослідження та обґрунтування вибору методів навчання багатовимірних нейромережевих структур технологічного призначення (2012)
Гальченко А. В. - Коригування мінімальної ширини площадок для маневрування кар’єрних автосамоскидів у відповідності до гірничотехнічних умов, Монастирський Ю. А., Веснін А. В., Сістук В. О. (2012)
Дубровский С. С. - Влияние дефектов полученых в процессе изготовления и монтажа на эксплуатационные свойства деталей, Самошкина С. П., Орлов Е. В. (2012)
Моркун В. С. - Моделирование изменения давления в процессе распространения фронта импульса высокоэнергетического ультразвука в потоке пульпы, Гончаров С. А., Подгородецкий Н. С. (2012)
Толмачов С. Т. - Аналіз основних показників енергоефективності в ДВНЗ "Криворізький національний університет", Ільченко О. В., Батраков Д. В., Бондаревський С. Л., Рожненко Ж. Г., Пархоменко Р. О. (2012)
Сінчук О. М. - До питання про вибір потужностей вітрогенераторних мініелектростанцій для підземних вироботок шахт, Бойко С. М. (2012)
Жуков С. А. - Гранулометрический контроль областей регулярности состава дробленных пород, Гирин В. С., Гирин И. В. (2012)
Павлыш В. Н. - Экспериментальные исследования процесса сушки в "кипящем слое" в условиях предприятия "ЧАО Яновское", Гребенкин С. С., Тарабаева И. В. (2012)
Синчук О. Н. - Методика расчета экономически обоснованного режима эксплуатации силовых трансформаторов, Лесной Н. И. (2012)
Бугаева Н. А. - Исследование напряженно-деформированного состояния массива горных пород вокруг длинного очистного забоя. Настройка модели, Селезнева Ю. М., Назимко И. В. (2012)
Кіяновський М. В. - Діагностика локальних дефектів та ресурсу поверхонь тертя, Гуцал А. В. (2012)
Нечаев В. П. - Модификация свойств поверхностных слоев тяжелонагруженых деталей горных машин по-средством плазменного упрочнения, Рязанцев А. А. (2012)
Трішина Г. Г. - Оцінка стану екологічної безпеки ґрунтового покриву Кривбасу під час експлуатації нафто-перекачувальної станції "Широке" ПАТ "Укртранснафта", Антонік І. П. (2012)
Комащенко П. Г. - Надійність запобіжних пристосувань малогабаритного аварійно-рятувального монорейкового підйомника як один з чинників підвищення безпеки праці гірників під час проведення підняттєвих гірничих виробок, Рясний В. М. (2012)
Веснін А. В. - Методика визначення показників складності маршруту руху, ефективності роботи та узгодженості параметрів системи "двигун-трансмісія" кар’єрних самоскидів, Почужевський О. Д. (2012)
Малиновский Ю. А. - Оптимизация процесса подготовки рудных материалов в измельчительных машинах, Малиновская С. И. (2012)
Олейник Т. А. - Математическое моделирование параметров направляющих элементов устройства исходного питания дешламаторов, Кривенко А. Ю. (2012)
Зіборов К. А. - Математична модель шахтної вагонетки з додатковою кінематичною рухливістю ланок ходової частини, Федоряченко С. О. (2012)
Веснін А. В. - Аналіз моделей транспортної рухливості населення, Почужевський О. Д., Кристопчук М. Є. (2012)
Аралкін А. С. - Науково-технологічне обгрунтування та модернізація конструкції приводу головного руху верстата мод. 675П, Дехтяренко І. О. (2012)
Степаненко Е. Ю. - Экспериментальные исследования формирования затрат времени на обработку забоя стреловидным исполнительным органом проходческого комбайна, Семенченко А. К., Шабаев О. Е. (2012)
Трегубов В. А. - Выбор геометрических параметров радиально-кругового сопла набрызгбетонной машины, Замыцкий О. В., Кривенко A. Ю. (2012)
Сінолиций А. П. - Ідентифікація енергетичної моделі електроспоживача для нетрадиційних систем технологічного контролю енергопоказників, Кольсун В. А., Козлов В. С. (2012)
Валовой О. І. - Окремі питання розрахунку залізобетонних елементів, підсилених нарощуванням, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2012)
Єфіменко В. І. - Особливості проведення обстежень і паспортизації будівель та споруд, Сліпич О. О. (2012)
Рутковский М. А. - Построение обобщенной параметрической модели обечайки барабана шахтной подъемной машины, Заболотный К. С. (2012)
Губин Г. Г. - К вопросу о теоретических основах интенсификации сгущения коллоидных суспензий (2012)
Рыльков С. А. - Особенности осаждения соединения ванадия и железа из раствора выщелачивания отработанных ванадиевых катализаторов, Николаенко К. В. (2012)
Роенко А.Н. - Влияние прочностных свойств пород на изменение структуры проходческого цикла в шахтных стволах, Харин С.А. (2012)
Бережной Н. Н. - Анализ способов и систем загрузки агломерационных и обжиговых машин конвейерного типа, Стойкова Я. А. (2012)
Лобов В. Й. - Перспективи впровадження систем презиційного землеробства в АПК України, Дубовик І. І. (2012)
Ліпанчиков С. І. - Аналіз методів прогнозування пустот для запобігання техногенних явищ (2012)
Азарян А. А. - Снижение погрешности обусловленной вариацией концентрации пульпы при дискретном контроле содержания в ней магнетита магнитометрическим способом, Дрига В. В., Цыбулевский Ю. Е., Швыдкый А. В. (2012)
Ткач В. В. - Особливості застосування ультразвукових методів для контролю чавунних виливок серійного виробництва з метою підвищення їх якості, Амельченко А. С., Васильєв В. В. (2012)
Плотніков В. В. - Перспективи утилізації промислових відходів у металургійному виробництві, Ярош Т. П., Марасанова О. В. (2012)
Петренко Ю. А. - Равнорадиусная металлическая крепь направленной податливости, Новиков А. О., Резник А. В., Шестопалов И. Н. (2012)
Боровий В. О. - Інтерактивний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду, Маленков Р. О. (2012)
Толмачев С. Т. - К вопросу о моделировании процесса движения магнитных частиц в неоднородном магнитном поле, Бондаревский С. Л., Кондратенко И. П. (2012)
Калініченко Ю. П. - Гвинтовий натискний механізм робочих клітей підвищеної якості в роботі, Хіноцька А. А., Яременко В. П. (2012)
Костянский А. Н. - О резервах доставки горной массы карьерным транспортом в карьере ИнГОКа, Чепурной В. И. (2012)
Процив В. В. - Алгоритм работы системы регулирования тягового усилия шахтного локомотива, Твердохлеб А. М. (2012)
Щокін В. П. - Аналіз характеристик автоматизованої системи керування збудженням тягового генератора залізничного транспорту, Хромей О. В. (2012)
Шолох М. В. - Прогнозування якісних показників корисної копалини при комплексному освоєнні родовища, Топчій О. Л. (2012)
Калініченко О. В. - Визначення економічних ризиків від порушеннь денної поверхні в результаті підземного видобутку руд, Ступнік М. І., Калініченко В. О. (2012)
Максимов С. В. - Передумови впровадження енергозберігаючих заходів в процесі видобутку і переробки залізорудної сировини, Темченко О. А., Темченко Г. В. (2012)
Гаренко А. А. - Економіко-математична імітаційна модель процесу формування собівартості продукції дробарних фабрик, Кочура Є. В. (2012)
Попов С. О. - Економічне обґрунтування кондицій та контуру запасів залізних руд при їх підземному видобутку, Максимова І. І. (2012)
Максимова О. С. - Методичні підходи формування оптимальної структури основних виробничих фондів на гірничорудних підприємствах (2012)
Захарченко І. С. - Економіко-математичні моделі економічної активності підприємств ГМК (2012)
Максимов С. В. - Питомі витрати палива кар’єрних автосамоскидів як показник економічної ефективності роботи транспортної системи кар’єру, Монастирська О. Ю. (2012)
Сазонов Р. В. - Аналіз сучасного стану банківської системи України, Слюсаренко І. С., Троян В. І. (2012)
Удовенко В. О. - Стратегії управління конфліктом в економічній системі, Удовенко О. О., Жук В. В., Скринник О. О. (2012)
Брадул О. М. - Державний фінансовий аудит в Україні, Юнацький М. О. (2012)
Измайлова О. О. - Аналіз ефективності використання основних засобів гірничо-збагачувальних підприємств (2012)
Ізмайлов Я. О. - Передінвестиційний аналіз у системі підготовки рішень з іноземного інвестування (2012)
Єгорова І. Г. - Конкурентні умови експортних поставок української залізорудної продукції на Східноєвропейський сегмент міжнародного ринку (2012)
Шевченко Л. Я. - Аналітичне забезпечення стратегічного управління діяльністю корпоративних підприємств (2012)
Боровий В. О. - Переваги та проблеми у скасуванні мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, Олінович А. С., Іванченко О. В., Сидоренко В. Д. (2012)
Жуков С. А. - Управление инновационными процессами в железорудной промышленности: проблема координации, Яковенко А. В., Харин С. А. (2012)
Варава А. А. - Оцінка ефективності реалізації інформаційної підсистеми стратегічного управління на основі методу збалансованих показників (2012)
АНОТАЦІЇ (2012)
ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ БИЗОВА В. Ф. (2012)
Гнесин В. И. - Численный анализ аэроупругого поведения лопаточного венца вентилятора авиационного двигателя, Колодяжная Л. В., Кравченко И. Ф., Меркулов В. М., Шереметьев А. В., Петров А. В. (2017)
Rusanov R. - Development of the 500 kW and 1 MW ORC turbine flow parts, Szymaniak M., Rusanov A., Lampart P. (2017)
Овсянникова Е. А. - К вопросу математического моделирования теплового состояния ротора турбогенератора мощностью 550 МВт, охлаждаемого водородом (2017)
Малышев С. Е. - Периодические, почти периодические и хаотические вынужденные колебания пологой консольной оболочки при геометрически нелинейном деформировании, Аврамов К. В., Конкин В. Н. (2017)
Ободан Н. И. - Нелинейное деформирование двухслойной плоской криволинейной системы, Гук Н. А., Козакова Н. Л. (2017)
Литвин О. М. - Метод сплайн-інтерфлетації при знаходженні найбільшого (найменшого) значення функції трьох змінних в багатоекстремальних задачах, Ярмош О. В., Чорна Т. І. (2017)
Solovey V. V. - Smart PV-H2 grid energy complex, Fylenkov V. V., Tinti F., Shevchenko A., Zipunnikov M. (2017)
Левтеров А. М. - Розробка методів адаптації дизелів до біонафтових паливних композицій, Савицький В. Д., Гладкова Н. Ю. (2017)
Фридман М. М. - Оптимальное проектирование конструкций при комбинированном подходе к учету коррозии и защитных свойств антикоррозионных покрытий (2017)
Abstracts and References (2017)
Наукометричні показники журналу "Технічна електродинаміка" у міжнародній базі даних SCOPUS 2016 р. (2017)
Васецкий Ю. М. - Аналитический метод расчета квазистационарного трехмерного электромагнитного поля тока, протекающего по контуру произвольной конфигурации вблизи электропроводного тела, Дзюба К. К. (2017)
Petukhov I. S. - Computation of periodic magnetic field in ferromagnetic conductive medium and supply current harmonics by using harmonic balance finite element method (2017)
Шидловська Н. А. - Критерії необхідної та достатньої кількості ітерацій фільтрації неперіодичних нестаціонарних сигналів багатоітераційними методами, Захарченко С. М., Черкаський О. П. (2017)
Кучерявая И. Н. - Мультифизические процессы при электроискровой обработке токопроводящих гранул (2017)
Супруновська Н. І. - Регулювання параметрів біполярних імпульсних струмів у навантаженні напівпровідникових електророзрядних установок із накопичувальним конденсатором, Перетятко Ю. В., Розіскулов С. С., Михайленко В. В., Чибеліс В. І., Олійник В. С. (2017)
Липківський К. О. - Особливості реконфігурації трансформаторно-ключової виконавчої структури стабілізатора-регулятора напруги змінного струму (2017)
Кондратенко Ю. П. - Нейро-нечіткі спостерігачі для ідентифікації притискного зусилля магнітокерованих рушіїв мобільних роботів, Рудольф Й., Козлов О. В., Запорожець Ю. М., Герасін О. С. (2017)
Сінчук О. М. - Бездатчикове керування вентильними реактивними двигунами тягових електромеханічних систем, Козакевич І. А., Юрченко М. М. (2017)
Буткевич О. Ф. - Ідентифікація в реальному часі низькочастотних мод електромеханічних коливань в електроенергетичних системах, Чижевський В. В. (2017)
Шидловський А. К. - Ефективність універсальних електромагнітних перемішувачів рідкого металу в залежності від частоти живлення, Гориславець Ю. М., Глухенький О. І., Бондар О. І. (2017)
Кондратенко І. П. - Вибір параметрів електромеханічного перетворювача індукційного типу для електродинамічної обробки зварних з'єднань, Жильцов А. В., Пащин М. О., Васюк В. В. (2017)
Бойко Н. И. - Экспериментальная установка для очистки воды при помощи разрядов в газовых пузырях, Макогон А. В. (2017)
До 70-річчя Михайла Васильовича Загірняка (2017)
Грузевич Н. И. - Образ антигероя в романе Э. Бёрджесса "Заводной апельсин" (2016)
Дуркалевич В. В. - Пригадування як пере/формулювання індивідуального міфу у творчості Івана Франка (2016)
Кіор Р. В. - Урумомовна література греків Приазов’я (2016)
Покулевська А. І. - Функціональність основних категорій кінопоетики в літературному творі (2016)
Сабадаш Ю. С. - Особливості розвитку італійської літератури початку ХХ ст. (2016)
Сардарян К. Г. - Ознаки синкретизму в "Поемі пісень" Ірини Жиленко (2016)
Чередник Л. А. - Трансформація образу Офелії у поезії Оксани Забужко (2016)
Бутко Л. В. - Багатозначність нарізнооформлених прийменників: особливості реалізації у науковому стилі сучасної української мови (2016)
Гаращенко Л. Б. - Категорійний різновид пропозиційно-диктумної мотивації аналітичних термінів науково-технічної термінології (2016)
Глущенко В. А. - Ідея мовного розвитку в студіях О. О. Потебні (2016)
Дерев’янко Л. І. - Облігаторні та факультативні атрибутиви як конституенти співвідносних темпоративів із семантикою означеної часової тривалості (2016)
Касаткіна-Кубишкіна О. В. - Особливості використання колоронімів в англомовному медіадискурсі (2016)
Komlyk J. O. - Adverbs with derivative two-component suffixal formants in the modern Ukrainian (2016)
Mіzіnа О. I. - Structural-semantic and functional-stylistic properties of complex zero-suffix adjectives with the meaning of the person’s external characteristics in the modern Ukrainian language (2016)
Шабат-Савка С. Т. - Маркери актуалізації інтенцій запиту: українськомовний питальний дискурс (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2016)
Попенко В. И. - Заполнение электронных оболочек атомов (2017)
Селезньова Н. П. - Застосування кореляційно-регресійного аналізу в оцінці результативності навчального процесу, Українець О. В. (2017)
Галась М. А. - Флотоекстракція аніонних барвників. Активний яскраво-червоний, Обушенко Т. І., Толстопалова Н. М. (2017)
Гиль М. І. - Молочна продуктивність голштинських корів залежно від типу формування їх організму, Каратєєва О. І., Галушко І. А. (2017)
Друздєв О. В. - Успенське братство та львівські єпископи. Частина І: Йосиф Шумлянський, Варлаам Шептицький (2017)
Логвинюк Т. В. - Космонавтика в умовах науково-технічного прогресу: історична ретроспектива і сучасність (2017)
Ставицька А. В. - Петро Петрович Курінний: історіографічний огляд (2017)
Черба В. М. - Податок на прибуток: історичний огляд, Сосенкова К. Р., Стасюк А. В. (2017)
Райхерт К. В. - Моэфикация западноевропейских философов (2017)
Семенова М. А. - Антропосоціальне моделювання і проблеми сучасного людинознавства (2017)
Туренко В. Е. - Специфіка вищої філософської освіти у країнах Бенілюксу: компаративний аналіз, Соболь Т. В., Ярмоліцька Н. В. (2017)
Мельник Л. В. - Порівняльний аналіз просторових трансформацій у місті Херсон та місті Луцьк як у великих містах периферійно-аграрного середовища, Кривець О. О., Батиченко С. П. (2017)
Аль-Травнех Е. В. - Каскад метаболических нарушений у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа в зависимости от массы тела, Бобронникова Л. Р. (2017)
Бойцанюк С. І. - Поширеність зубощелепних аномалій серед дітей шкільного віку міста Тернополя, Фалінський М. М., Островський П. Ю. (2017)
Вівсянник В. В. - Ефективність лікування хронічної хвороби нирок у пацієнтів з ерозивно-виразковими ураженнями шлунка та дванадцятипалої кишки, Піддубна А. А., Волковецький В. В., Гавриш Л. О., Сердулець Ю. І., Сажин Н. І. (2017)
Іванцюра М. Я. - Сучасні уявлення про проблеми та перспективи використання деяких діагностичних маркерів раку шлунку, Сергєєва Н. С., Дяченко М. І., Гоменюк А. В. (2017)
Москалюк О. П. - Оцінка якості життя хворих на пахвинну грижу у віддаленому післяопераційному періоді, Шкварковський І. В., Ференс Т. С., Люта О. Р. (2017)
Plakhotnyuk O. A. - The maintaining questions of research of choreographic art in Ukraine started of the 20-th century (2017)
Савченко А. С. - Трактовка финала в симфониях А. Брукнера (2017)
Тупік В. О. - Роль українських екслібристів у формуванні конкурентноспроможності українського графічного мистецтва на міжнародній арені (2017)
Цугорка О. П. - Волинська ікона з колекції образотворчого мистецтва Національного музею історії України, Форманюк Т. М. (2017)
Пірог Л. А. - Роль соціальної служби на підприємстві в соціально-психологічній адаптації молодих працівників (2017)
Бакрадзе Л. М. - Реформування місцевого самоврядування в Грузії: досвід для України (2017)
Орленко М. В. - Волонтерська діяльність як чинник соціального становлення та консолідації молоді в сучасній Україні (2017)
Бублей О. О. - Аналіз взаємозв’язків функціональних особливостей юних футболістів на етапі попередньої базової підготовки (2017)
Бугаевский К. А. - Морфологические и антропометрические особенности студенток с разной длиной тела с учётом их эволюционной конституции (2017)
Літус Р. І. - Навчальна програма з фізичної культури профільного рівня для 10-11 класів, вид фізкультурної діяльності модуль "Пауерліфтинг" (2017)
Осадець М. М. - Використання засобів спортивного орієнтування у корекції психофізичного стану школярів середнього шкільного віку, Слобожанінов А. А. (2017)
Третяк О. В. - Психофізіологічний механізм виникнення стресу як наслідок дії екстремальних впливів (2017)
Федан Я. І. - Удосконалення організаційно-правового механізму державного управління освітою осіб з особливими потребами, Мищишин М. М. (2017)
Ткач Л. М. - Система електронного урядування як форма взаємодії влади і суспільства, Макаренко А. В. (2017)
Березна Т. С. - Гуманістична освіта у романі Франсуа Рабле "Ґарґантюа і Пантаґрюель" (2017)
Бойко О. А. - Круг как элемент пространства в романе А. М. Ремизова "Пруд" (2017)
Воловик Л. Б. - Словотвірна структура префіксальних дієслів у німецькій економічній термінології (2017)
Волощук Ю. О. - Жанрово-стильові особливості роману "Захар Вовгура" Володимира Ґжицького (2017)
Гурдуз К. О. - Вектори осмислення проблеми людського щастя в романі Ю. Мушкетика "Жорстоке милосердя", Богдан О. В. (2017)
Домилівська Л. В. - Особливості вербалізації суспільно-політичних поглядів В. Винниченка (на матеріалі "Щоденника" В. Винниченка), Біла А. А. (2017)
Дуброва С. В. - Фразеологізм як засіб створення національного ментального образу (на матеріалі повісті Р. Роллана "Colas Breugnon") (2017)
Козаченко І. В. - Технологія навіювання (suggestopedia) у системі викладання англійської мови (2017)
Марченко Н. М. - Дискурсивні особливості сучасних німецькомовних оповідань (на прикладі оповідань Інгеборг Бахманн) (2017)
Moskalenko A. O. - Italian loans in the course of time as the demonstration of democratization of Italian language (2017)
Степанець О. В. - Інтермедіальний діалог епістолярного роману і кіно (на прикладі роману "Небезпечні зв’язки" Шодерло де Лакло) (2017)
Тараненко Л. І. - Асоціативні зв’язки, породжувані концептом кохання у романах Дж. Мойєс, та їхнє відтворення в українському перекладі, Канєвська Т. В. (2017)
Швець О. В. - Типологія номінативних речень в англійській, французькій та українській мовах (2017)
Бєлякова С. М. - Психологічні особливості виникнення бар’єрів у спілкуванні підлітків, Величко В. М. (2017)
Бочаріна Н. О. - Особливості прояву адиктивної поведінки у юнацькому віці, Костюк О. Г. (2017)
Бочаріна Н. О. - Психологічний супровід як засіб реабілітації та адаптації депривованої особистості юнацького віку (2017)
Дудар О. В. - Вплив соціальних еталонів на міжособистісну перцепцію (2017)
Журавель А. О. - Соціально-психологічні особливості суїцидальних намірів у студентів, Белякова С. М. (2017)
Колтунович Т. А. - Прокрастинація – конфлікт між "важливим" і "приємним", Поліщук О. М. (2017)
Лапіна М. Д. - Психологічний тренінг формування професійно важливих якостей особистості майбутніх соціальних працівників (2017)
Сікорська Л. Б. - Психологічні умови стресостійкості майбутніх фахівців системи спеціальної освіти, Вовк Л. П., Волотовська Я. В. (2017)
Ткачук Т. А. - Психологічні особливості взаємодії подружжя у конфліктних ситуаціях, Іщенко А. С. (2017)
Атаманчук Т. Р. - Неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов’язків (2017)
Байда А. О. - До питання про дотримання презумпції невинуватості у правозастосовчій практиці України на прикладі притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, Онищенко К. О. (2017)
Вегера-Іжевська І. В. - До питання сутності забезпечення права на недоторканність житла в кримінальному провадженні (2017)
Вітів В. А. - Правове регулювання прав та свобод у сфері обігу інформації Центральної Ради, Гетьманату та УНР (Директорії) (2017)
Леськів С. Р. - Фінансування судової гілки влади України як гарантія суддівської незалежності, Машталір Х. В., Цибульський Ю. І. (2017)
Мерцалов М. Ю. - Колізійні питання апеляційного перегляду справ про оскарження бездіяльності слідчого, прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР (2017)
Фесан М. В. - Діяльність та здійснення контролю кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання (2017)
Шевченко В. А. - Особливості способів доведення до самогубства (2017)
Ярмоленко О. В. - Інформаційне забезпечення виборчого процесу: теоретичний аспект (2017)
Басенко Г. Н. - Интерактивные формы обучения иностранным языкам как способ формирования конкурентоспособности у студентов (2017)
Бачієва Л. О. - Реалізація технології узагальнення в процесі навчання основ наукових досліджень (2017)
Безкоровайна Л. В. - Логістика проектування освітньо-інформаційного середовища професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства (2017)
Васенко В. В. - Особливості організації та проведення уроків трудового навчання з молодшими школярами (2017)
Васенко В. В. - Реалізація можливостей інтерактивності у графічній підготовці школярів (2017)
Веретенко І. М. - Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2017)
Вінтюк Ю. В. - Системний підхід до формування професійної компетентності майбутніх психологів (2017)
Врочинська Л. І. - Особливості виховання гуманної поведінки старших дошкільників засобами народної педагогіки в процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї (2017)
Гуцуляк Л. І. - Соціально-освітнє середовище в педагогічному процесі школи (2017)
Джим А. Ю. - Особистісно-орієнтований підхід на заняттях з іноземної мови, Баранова С. В. (2017)
Добровольська А. М. - Формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців в межах реалізації моделі педагогічної системи (2017)
Довбня П. І. - Циліндрична гвинтова лінія: властивості, застосування, візуалізація, Сонько В. І. (2017)
Дольнікова Л. В. - Особливості застосування методів арт-педагогіки в процесі соціальної інтеграції дітей з синдромом Дауна, Берянич О. В. (2017)
Дольнікова Л. В. - Актуальні проблеми використання засобів етнопедагогіки Бойківщини в системі навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, Перун В. А. (2017)
Drashko E. N. - Preparation of future teachers of educational industry is "Technology" to innovative pedagogical activity (2017)
Дудка І. Г. - Реалізація принципів навчання у процесі підготовки майбутніх учителів географії до організації позакласної діяльності учнів (2017)
Єрмілов В. С. - Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів у контексті профілактичного аспекту організації діяльності цих закладів (2017)
Іванець Н. В. - Мультикультурне виховання як засіб формування всебічного бачення світу в учнів початкової школи (2017)
Казанжи О. В. - Народна казка як особливий жанр фольклору та її вплив на виховання й розвиток майбутньої особистості (2017)
Кардаш Л. В. - Лінгвістичні, психолого-педагогічні та лінгводидактичні засади розвитку зв’язного мовлення школярів на уроках української мови (2017)
Кардашова Н. В. - Роль лінгвосоціокультурної компетентності у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови (2017)
Киричок І. І. - Самопрезентація майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів як психолого-педагогічна проблема, Рожнова А. І. (2017)
Kitchenko A. S. - The development of English speaking skills of students, Untila M. P. (2017)
Коваленко І. Ю. - Використання пісень як мнемонічний прийом при вивченні граматики у школі, Баранова С. В. (2017)
Ковальчук В. І. - Теоретичні аспекти розвитку мотивації педагогічних працівників ПТНЗ, Присяжнюк С. С. (2017)
Кулик О. Д. - Граматико-стилістичний аспект вивчення синтаксису складних багатокомпонентних речень учнями основної школи (2017)
Левчук Л. В. - Особливості дистанційного навчання в США, Ковальчук В. І. (2017)
Лисиця Д. Л. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх зубних гігієністів (2017)
Ляшко М. П. - Особливості розвитку музичних здібностей та їх вплив на загальний розвиток особистості (2017)
Мосін Д. І. - Теоретико-методологічні засади формування рефлексії особистості майбутніх вчителів музичного мистецтва (2017)
Осадча Н. В. - Теоретичне підґрунтя створення програми авторського елективного курсу "Країнознавство" для учнів профільної школи в аспекті формування лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні (2017)
Підмазіна О. М. - Особливості застосування мультимедійних засобів навчання професійно спрямованої англійської мови студентів-медиків (2017)
Pochuieva O. O. - Development of the model of managing presentation activities of general educational institutions (2017)
Родигіна І. В. - Інноваційний потенціал компетентнісного підходу в освіті (2017)
Рукасова С. О. - Вивчення особливостей обробки нових текстильних матеріалів як складової професійної підготовки майбутнього фахівця, Масло О. І. (2017)
Тимченко А. А. - Роль педагогічної практики у формуванні деонтологічної компетентності майбутніх педагогів (2017)
Фурт Д. В. - Мотиваційні чинники навчання української мови студентів-іноземців (2017)
Хищенко О. О. - Доцільність застосування проектно-технологічної діяльності на уроках технологій у старшій школі (2017)
Чернов Б. О. - Історіографічний огляд становлення краєзнавчого принципу навчання (2017)
Чорнойван А. П. - Формирование и развитие карьерных ориентаций преподавателей высших учебных заведений (2017)
Шмирова О. В. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій на сучасному етапі інформатизації освіти, Зелінська В. А. (2017)
Яцканич Н. М. - Роль мотивації в процесі навчання/вивчення іноземної мови (2017)
Вецко В. І. - Прогнозування стану батареї електричних транспортних засобів для оцінки життєздатності при каршерингу, Гуляницький Л. Ф. (2017)
Віннікова В. О. - Аналіз надання готельно-ресторанних послуг в місті Харкові, Скирда О. Є. (2017)
Довгалець С. М. - Розробка програмних засобів для відтворення віртуальної реальності, Карпюк Ю. В. (2017)
Коваль О. А. - Тренажери-імітатори для гірськолижного відпочинку, Гуць В. С. (2017)
Marynoshenko O. P. - Attitude determination and control system using magnetic torque rods, Saryboha H. V., Pikenin O. O., Koch H. J. (2017)
Одарченко А. М. - Порівняльна оцінка якості згущених молочних консервів різних виробників, Карбівнича Т. В., Сподар К. В., Водолага В. Ю. (2017)
Сподар К. В. - Формування якості спредів із наповнювачами, Карбівнича Т. В., Казанцева С. С., Косянчук О. І. (2017)
Тележенко Л. М. - Модифіковані сироваткові білкові концентрати як збагачувачі харчових продуктів, Дідух Г. В., Капчан В. І. (2017)
Трофимова Л. Е. - Новый подход к исследованию механохимических эффектов в процессах коррозии металлов под напряжением (2017)
Августова О. О. - Креативний бухгалтерський облік як відображення сучасних реалій ведення фінансової звітності, Денисевич Є. С., Зайцева Д. Є. (2017)
Азаренков Г. Ф. - Формування аналітичного інструментарію забезпечення економічної безпеки стратегічного розвитку підприємства, Сердечна С. М. (2017)
Владимирова М. С. - Підприємництво як фактор динамізму ринкової економіки, Зубенко І. В. (2017)
Власюк В. Є. - Проблеми формування цінової політики підприємств, Олексієвець О. О., Олішкевич К. В. (2017)
Волкова Н. В. - Проблеми тіньової зайнятості в Україні, Сосенкова К. Р., Карпа О. А. (2017)
Волошанюк Н. В. - Дефіцит державного бюджету України та проблеми управління ним, Мавдрик О. О. (2017)
Гладка Л. І. - Податкові зобов’язання та причини виникнення податкового боргу в Україні, Стасюк А. В., Сімон А. П. (2017)
Гнатенко Є. П. - Порівняння фінансової звітності суб’єктів малого та мікропідприємництва України та країн ЄС, Соболева І. В. (2017)
Горбенко А. В. - Рынок электронной торговли в Украине: классификация форматов (2017)
Григор’єв Г. С. - Національні та міжнародні аспекти державного регулювання макроекономічного середовища (2017)
Григораш Т. Ф. - Теоретичні підходи до розуміння поняття "дивідентна політика" як фактора управління власним капіталом, Артеменко В. В., Бондаренко А. О. (2017)
Дем’янчук М. А. - Напрями формування джерел фінансового забезпечення сталого розвитку підприємства, Станкова В. В. (2017)
Дутчак А. В. - Соціальне забезпечення громадян: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Заволока Л. О. - Світове страхування і його роль в українському страховому ринку, Місілюк Г. В., Лаптєв І. О., Скачедуб В. А. (2017)
Заволока Л. О. - Life-страхування на українському страховому ринку: переваги та ризики. Світовий досвід, Мороз С. Р., Якимова В. І. (2017)
Захарченко Н. В. - Вплив електронного документообігу на ефективність діяльності підприємства, Маслій Н. Д., Мамуненко М. С. (2017)
Катан Л. І. - Управління ліквідністю комерційних банків, Марченко Ю. С. (2017)
Кіщак І. Т. - Україна в системі транскордонного співробітництва, Богославська А. В., Корнєва Н. О. (2017)
Ковальчук О. Я. - Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток, Стрельбіцька Н. Є., Слободян А. Ю. (2017)
Козелецький П. С. - Як використати світовий досвід для розвитку сучасної автомобільної інфраструктури в Україні, Колєснік Є. О., Сіліна І. С. (2017)
Konieva T. A. - Problems of bankruptcy institute in Ukraine, Arkhypenko A. Yu., Tsehelna D. V. (2017)
Конєва Т. А. - Вплив процесу старіння населення на економіку Японії, Кузнєцов А. В. (2017)
Корнєва І. О. - Соціальна корпоративна відповідальність як інструмент покращення результатів роботи підприємства (2017)
Короп І. І. - Формування фінансової структури підприємства торгівлі на засадах категорійно-орієнтовного підходу (2017)
Косарєва І. П. - Механізм страхування як засіб запобігання банкрутства, Борисенко О. В. (2017)
Костяк В. І. - Депoзитна пoлітика кoмерційних банків України (2017)
Котелевець Д. О. - Характеристика складових та факторів забезпечення конкурентоспроможності переробних підприємств в АПК (2017)
Коцаба В. Ю. - Роль та місце інформаційних ресурсів у процесах розвитку підприємства, Штерма Т. В. (2017)
Криша В. В. - Ефективність діяльності підприємств в умовах розвитку електронних ринків, Колєснік А. Р., Гессен А. Є. (2017)
Крупко М. П. - Державний фінансовий контроль доходів і витрат суб’єкта державного сектора на прикладі Сварицевицької сільської ради (2017)
Кучма Ю. В. - Використання геоінформаційних технологій для бізнес задач, Фесенко Т. М. (2017)
Лепеха М.О. - Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України за експортоорієнтованою стратегією, Свириденко Г. М. (2017)
Makarchuk O. H. - Comparative analysis of grain market in Ukraine and Italy, Doronzo I. (2017)
Малюченко К. О. - Основні проблеми матеріального стимулюТеоретичний аналіз етапів життєвого циклу мережевої структури на прикладі кластерів вання працівників сільськогосподарських підприємств у транзитивній економіці (2017)
Мосійчук І. Б. - Організація і методика державного фінансового контролю поточних зобов’язань на прикладі КЗ "Регіональний інформаційно- комп’ютерний центр" РОР (2017)
Nazarenko N. Y. - Implementation of guest-facing technologies in hospitality business, Tyshchenko O. M., Chahaida A. O. (2017)
Нафус І. І. - Економіко-теоретичні основи обґрунтування сутності соціального капіталу (2017)
Невідома Л. О. - Оцінка діяльності банку на ринку платіжних карток, Марченко О. В. (2017)
Овчаренко Т. С. - Методичні підходи щодо визначення інвестиційної привабливості галузей України, Степанова А. А. (2017)
Онищенко С. В. - Місцеві бюджети: проблеми їх наповнення та особливості використання в умовах бюджетної децентралізації, Величко Ю. Є. (2017)
Островський І. А. - Теоретичний аналіз етапів життєвого циклу мережевої структури на прикладі кластерів, Федотова Ю. В. (2017)
Плотницька С. І. - Дослідження стану адаптивності малих підприємств до зовнішнього середовища в умовах глобалізації, Гнатенко М. К. (2017)
Попович Д. В. - Соціальне підприємництво як перспективний інструмент вирішення проблем сучасного суспільства, Баранова М.-С. Б. (2017)
Попович Д. В. - Аналіз індексу економічної свободи України серед країн світу, Мидлик Ю. І. (2017)
Рубан Л. О. - Побудова системи діагностики фінансового стану промислового підприємства, Овчаренко Ю. С. (2017)
Руснак Л. Р. - Впровадження новітніх методів для модернізації фінансової системи України задля забезпечення економічної безпеки держави, Попова Е. М. (2017)
Руснак Л. Р. - Прaвовий aспект реформувaння економічної безпеки Укрaїни, Рудько A. О. (2017)
Семенець А. О. - Аудит фінансової оренди основних засобів, Горбунова А. Є. (2017)
Семенець A. О. - Oргaнiзaцiя aудиту фiнaнсoвoї звiтнoстi пiдприємствa, Стaдник В. М. (2017)
Склярук І. П. - Облік доходів та витрат на підприємствах, що проводять онлайн тренінги з бухгалтерського обліку, Данильченко Т. А. (2017)
Столяр Л. Г. - Особливості обліку власного капіталу товариств (повні, командитні), Андрухів М. П. (2017)
Столяр Л. Г. - Порівняльна характеристика національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Клебанович З. В. (2017)
Стрельбіцька Н. Є. - Енергетичні корпорації: сучасні виклики та загрози, Ольховская Н. В. (2017)
Ткачук І. І. - Сутність та структура інтелектуального капіталу (2017)
Тодощук А. В. - Україна в інтеграційних процесах: ризики та переваги, Батюк І. І., Шеремета А. І. (2017)
Тохтамиш Т. О. - Міжнародний досвід оцінки якості депозитів фізичних осіб у банках, Мірошниченко Я. М. (2017)
Хижняк О. С. - Сучасний стан металургійних підприємств України: проблеми і перспективи розвитку (2017)
Хома І. Б. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку похідних цінних паперів в Україні, Угринюк О. Г. (2017)
Чиж Л. П. - Вплив сучасного бізнес-простору на формування інформаційного забезпечення управління портовими підприємствами (2017)
Шептуха О. М. - Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел, Маркарян А. А. (2017)
Shtepenko E. P. - Investment attractiveness of agricultural enterprises in Poltava region (2017)
Юрій С. М. - Банківський контролінг: теоретичні основи організації (2017)
Ярош В. І. - Електронні гроші: переваги та недоліки, Романовська Ю. А. (2017)
Яценко О. В. - Методичні підходи до формування маркетингової стратегії банку, Пашковська Д. С. (2017)
Ничитайло М. Е. - Сокращение желчного пузыря во время стимулированной секреции поджелудочной железы у больных хроническим билиарным панкреатитом и его влияние на давление в антральном отделе желудка, Кожара С. П., Харлановская Е. П. (2017)
Губергриц Н. Б. - Значение модификации образа жизни в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других кислотозависимых заболеваний: данные доказательной медицины и клиническое наблюдение, Беляева Н. В., Швец О. В., Агибалов А. Н. (2017)
Дорофєєв А. Е. - Морфологічні аспекти діагностики неспецифічного виразкового коліту: сучасний погляд на проблему, Василенко І. В., Дядик О. О., Снісаревський П. П., Кір’ян О. А., Дорофєєва А. А., Деркач І. А. (2017)
Чернобровий В. М. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: основні акценти сучасної диференційованої та контрольованої фармакотерапії, Мелащенко С. Г., Черноброва О. І., Ксенчин О. О. (2017)
Губергриц Н. Б. - "Энгилен": терапевтические возможности и клиническая эффективность, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г. (2017)
Чернявський В. В. - Сучасні аспекти та "підводні камені" лікування Helicobacter pylori­асоційованих захворювань (2017)
Палій І. Г. - Нез’ясовані проблеми і нові можливості в терапії хронічних запорів: що повинен знати лікар загальної практики?, Чернова І. В. (2017)
Ткач С. М. - Сучасні погляди на патофізіологію та стратегію лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (2017)
Палій І. Г. - Роль інгібіторів протонної помпи в успішній ерадикації Helicobacter pylori: місце пантопразолу, Заїка С. В., Кондратюк Н. М. (2017)
Щербинина М. Б. - Влияние "Бета­иммуна" на показатели эрадикации и состояние иммунной системы у пациентов с Helicobacter pylori­ассоциированным гастритом, Шевченко Т. Н., Кудрявцева В. Е. (2017)
Ткач С. М. - Эффективность рифаксимина в лечении неалкогольной жировой болезни печени, Чеверда Т. Л. (2017)
Фадєєнко Г. Д. - Сучасні можливості корекції дисліпідемії у хворих з коморбідним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та гіпертонічної хвороби на тлі вісцерального ожиріння шляхом комплексного лікування з призначенням полікозанолу, Нікіфорова Я. В. (2017)
Швец О. В. - Возможности использования пробиотиков для коррекции состава кишечной микробиоты при гастроэнтерологической патологии (2017)
Чернобровий В. М. - Взаємозв’язок інфекції Нelicobacter pylori, цукрового діабету 2 типу та ожиріння: інтригуючі питання, які варті обговорення, Черноброва О. І. (2017)
Левченко А. Р. - Патогенетическая роль пищевой аллергии и пищевой непереносимости при синдроме раздраженной кишки (2017)
Оголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Содержание (2014)
Лотоцька-Дудик У. Б. - Еколого-гігієнічна оцінка водноресурсного потенціалу Львівської області, Крупка Н. О. (2014)
Лотоцька О. В. - Санітарно-гігієнічна і гідрохімічна характеристика води у верхів’ї річки Дністер, Кондратюк В. А., Крицька Г. А., Лотоцький В. В. (2014)
Мосин О. В. - Биологическое воздействие дейтерия на клетки прокариот и эукариот, Игнатов И. И. (2014)
Резуненко Ю. К. - Обґрунтування використання хемілюмінесцентного методу для оцінки ступеня токсичності хімічних факторів довкілля, Стеценко С. О., Кучерявченко О. М. (2014)
Резуненко Ю. К. - Особливості біологічної дії поліолів у підгострому експерименті, Стеценко С. О., Багмут І. Ю. (2014)
Сахарова І. В. - Якість питної води, як фактор, що детермінує стан здоров’я людини (на прикладі Одеської області), Михайленко В. Л., Барська Ю. С., Болотнікова Л. В. (2014)
Бабов К. Д. - Сучасний стан якості мінеральних лікувальних вод курорту "Бердянськ" запорізької області, Нікіпелова О. М., Погребний А. Л., Солодова Л. Б., Ніколенко С. І. (2014)
Никипелова Е. М. - Физико-химический состав и аутохтонная микрофлора минеральной воды скважины № 371 на территории санатория SPB "Constructorul" г. Кишинева, республики Молдова, Николенко С. И., Новодран А. В., Солодова Л. Б., Хмелевская О. Н. (2014)
Гуща С. Г. - Вплив сульфідної мінеральної води на фізіологічні, метаболічні та морфологічні характеристики здорових щурів (2014)
Коваленко О. О. - Раціональність використання води в харчовій галузі (2014)
Тарелін А. О. - Отримання комбінованого металоксидного аноду, що не містить благородних металів, Михайленко В. Г., Гиль З. П., Князева О. І., Лук’янов Є. Ф., Хіневич О. Є. (2014)
Койро О. О. - Нефропротекторні властивості препаратів яглиці звичайної, Штриголь С. Ю., Міщенко О. Я. (2014)
Бадюк Н. С. - Водоснабжение объектов транспорта: воздушный транспорт (обзор литературы) (2014)
Хранитель Сіверського Дінця до 75 річчя доктора медичних наук, професора Миколи Гавриловича Щербаня (2014)
Содержание (2015)
Gluhchev G. - Virucidal and bactericidal effects of electrochemically activated anolyte and catholyte types of water on classical swine fever virus and bacterium E. coli DH5, Ivanov N., Ignatov I., Karadzhov S., Miloshev G., Mosin O. (2015)
Mosin O. - Studying the biological influence of heavy water (2H2O) on procaryotic and eucaryotic cells, Ignatov I. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Характеристика впливу води поверхневих водойм українського Придунавья на здоров’я населення (2015)
Росада М. А. - Актуальные вопросы микробиологического контроля качества питьевой воды в Украине, Михиенкова А. И., Сурмашева Е. В., Олийнык З. А., Горваль А. К. (2015)
Кузнецова К. С. - Регуляція водно-сольового гомеостаза у хворих на цукровий діабет, Лебедєва Т. Л., Кузнецова О. М., Гоженко А. І. (2015)
Ковалевська Л. А. - Корекція функції нирок у хворих з порушенню систолічною функцією лівого шлуночка на фоні ішемічної та гіпертонічної хвороби серця, Загородня Л. І. (2015)
Мокієнко А. В. - Карбонові кислоти як вторинні метаболіти аутохтонної мікробіоти мінеральних вод, Нікіпелова О. М., Ніколенко С. І., Кисилевська А. Ю., Цимбалюк К. К. (2015)
Повєткіна Т. М. - Вегетативні прояви реакцій термінової адаптації практично здорових чоловіків до внутрішнього вживання мінеральної води "Нафтуся" (2015)
Мокієнко А. В. - Мінеральний склад питних та мінеральних вод як фактор впливу на здоров’я населення (огляд літератури) (2015)
Содержание (2015)
Ignatov I. - The use of colloid micro-dispersed silver nanoparticles in water treatment technologies, Mosin O. (2015)
Mosin O. - Isotope purification of drinking water from heavy isotopes deuterium (2H), tritium (3H) and oxygen (18O), Ignatov I. (2015)
Кучеренко В. П. - Вплив простого олігоефіру марки Лп-2102 та 2-метоксиетанолу на вміст адаптивних гормонів і циклічних нуклеотидів у щурів, Щербань М. Г., Телєгін В. О., Артюгіна Л. І. (2015)
Кондратюк В. А. - Стан антиоксидантної системи в організмі піддослідних тварин при ізольованій і комбінованій дії ацетату свинцю на тлі вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію, Федорів О. Є., Лотоцька О. В., Крицька Г. А. (2015)
Мокієнко А. В. - Алгоритм та модель впливу води поверхневих водойм як фактора ризику для здоров'я населення, Ковальчук Л. Й., Крісілов А. Д. (2015)
Ignatov I. - Studying the hydrological conditions for origin of first organic forms of life in hot mineral water with HDO, Mosin O. (2015)
Нікіпелова О. М. - Експериментальні дослідження щодо біологічної активності природної мінеральної хлоридної натрієвої води за різними строками зберігання, Гуща С. Г., Ніколенко С. І., Кисилевська А. Ю., Мокієнко А. В. (2015)
Mosin O. - An overview of methods and approaches for magnetic treatment of water, Ignatov I. (2015)
Титул, зміст (2007)
Академіку АМН України Запорожану Валерію Миколайовичу 60 років (2007)
100-й номер "Одеського медичного журналу" (2007)
Кметь О. Г. - Експериментальне обгрунтування лікувальних властивостей поєднаного застосування пірацетаму і мемантину при гострій гіпоксії, Кметь Т. І. (2007)
Русакова М. Ю. - Характеристика фотосенсибілізуючої активності похідних піридилпорфірину в культурі Candida albicans, Філіпова Т. О., Галкін Б. М., Жиліна З. І., Іваниця В. О., Ішков Ю. В., Водзінський С. В. (2007)
Савка В. Г. - Патофізіологічний аналіз інтенсивності, еліптичності та показника двопроменезаломлення кристалічної речовини при кореляційно-оптичному дослідженні нирок за умов розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому (2007)
Салдан В. Й. - Вплив 20 % сульфацил-гумінату на активність лізосомальних ферментів рогівки і плазми крові на фоні бактеріального кератиту, Коломійчук С. Г. (2007)
Сторчило О. В. - Дослідження впливу емульгаторів на всмоктування глюкози і гліцину в присутності деяких рослинних екстрактів та їх фракцій, Багірова О. А. (2007)
Абдуєва Ф. М. - Порівняльний аналіз допплерівських показників кровотоку в загальних сонних артеріях у пацієнтів із хронічною ішемічною хворобою серця з перенесеним інфарктом міокарда в анамнезі та без нього (2007)
Асанов Е. О. - Вікові особливості транспорту кисню при гіпоксичному стресі (2007)
Біленко О. А. - Клінічний досвід циторедуктивних і паліативних операцій при колоректальному раку, Машуков А. О., Колотвін А. О. (2007)
Морозова М. Н. - Оценка состояния клеточного иммунитета у больных с одонтогенными гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей челюстно-лицевой области (2007)
Новак Л. П. - Усовершенствованная техника хирургического лечения вторичной неоваскулярной глаукомы, Новак Н. В. (2007)
Павленко О. В. - Вплив аміксину на активність сироваткового інтерферону у хворих із гострими кишковими інфекціями вірусної етіології (2007)
Процюк Т. Л. - Особливості пальцьової дерматогліфіки у підлітків Подільського регіону України, хворих на бронхіальну астму (2007)
Сидорчук Л. П. - Якість життя і тривожність хворих на есенціальну гіпертензію, зміни під впливом лікування, Дроздовська Г. В., Никифорук Т. М., Юрку Д. В. (2007)
Філіпцова О. В. - Статева специфіка особистісної тривожності, Луценко О. Л., Атраментова Л. О. (2007)
Чехлов М. В. - Лікування больової форми спайкової хвороби черевної порожнини з використанням ендоскопічної техніки, Гирля В. І., Каштальян М. А., Міщенко Р. М., Четверіков С. Г. (2007)
Чулак Л. Д. - Дослідження мікробіологічного статусу порожнини рота в осіб, що мають порушення центральної нервової системи, Шутурмінський В. Г., Бруніч С. М. (2007)
Яремчук Л. В. - Застосування мікробних біопрепаратів у вагітних із дисбіозом піхви напередодні пологів (2007)
Польова С. П. - Проблеми лікування туберкульозу у вагітних жінок, Бажора Ю. І. (2007)
Евчев Ф. Д. - Диагностические возможности эндоскопии при раке и рецидиве рака гортани, Гаевский В. В. (2007)
Чернявський В. Г. - Підвищення якості контролю за ефективністю лікування хронічних запальних захворювань у пульмонології (2007)
Кіцера Н. І. - Вивчення розповсюдженості злоякісних пухлин серед людей молодого віку у районах Волинської області та місті Луцьку за 1997-2004 рр., Гнатейко О. З., Андрусенко О. П., Дмитріїва С. Г., Поліщук С. О., Гагаловська Л. А. (2007)
Якименко О. О. - Динаміка структури ревматичних захворювань за 22 роки (1983-2005) в місті Одесі, Закатова Л. В., Дець В. В., Данильченко Л. І., Антіпова Н. М., Кравчук О. Є., Серебрякова А. А., Тбілелі В. В., Василець В. В. (2007)
Петренко Н. Ф. - Діоксид хлору як оптимальний засіб забезпечення якості питної води, Мокієнко А. В., Гоженко А. І., Пономаренко А. М. (2007)
Федосова К. С. - Використання водяного горіха при лікуванні деяких хвороб (2007)
Шнайдер С. А. - Патогенез действия ионизирующего облучения на состояние пародонта (2007)
Реферати (2007)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2007)
Білецька О. В. - Способи перекладу складних слів з німецької мови на українську (на матеріалі роману Е. М. Ремарка "Три товриші" та двох його прекладів), Пересада Є. І. (2016)
Olenyak M. Ya. - Dative Transitive Reflexive Verbs in the Russian Language: the Origine (2016)
Сегін Л. В. - Дериваційний потенціал дієслів динамічної просторової локалізованості з префіксом до-/do- в українській і польській мовах (субстантивний блок) (2016)
Kalinichenko V. I. - Field Stratification of "SUCCESS” and "УСПІХ” Concepts in American English and Ukrainian Linguistic Consciousness by the Psycholinguistic Experiment Results: Periphery Aspect (2016)
Ковтун О. В. - Власне ім’я у художньому творі як перекладацька проблема, Помазан О. С. (2016)
Kraievska O. D. - Modern Trends of Conceptual Metaphor Study in Cognitive Linguistics (2016)
Юрковська М. М. - Вербальні засоби комічного ефекту на лексичному рівні в креолізованому тексті англомовної анімаційної комедії (2016)
Сенів М. Г. - До питання взаємовідношення відмінкової і прийменникової системи в класичних мовах (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Содержание (2017)
Луговой П. З. - Динамика неоднородных оболочечных систем при нестационарных нагрузках (обзор), Мейш В. Ф. (2017)
Каминский А. А. - О моделировании докритического развития трещины в вязкоупругом теле под действием сосредоточенных сил, Селиванов М. Ф. (2017)
Беспалова Е. И. - Устойчивость составных систем из оболочек вращения, Яремченко Н. П. (2017)
Киричок И. Ф. - Резонансные колебания и виброразогрев оболочек из физически нелинейного вязкоупругого материала и их демпфирование пьезоэлектрическими сенсором и актуатором (2017)
Григоренко А. Я. - О распространении осесимметричных электроупругих волн в полом слоистом цилиндре при механическом способе возбуждения, Лоза И. А. (2017)
Босаков С. В. - Неосесимметричная контактная задача для кольцевой пластинки, Генфуд С. (2017)
Хорошун Л. П. - Эффективные упругие свойства зернистых стохастических композитных материалов с дефектами на границе раздела компонентов (2017)
Мартынюк А. А. - Конструктивные оценки V-функции Ляпунова для уравнений возмущенного движения (2017)
Карлаш В. Л. - О применении пассивных четырехполюсников для исследования вынужденных колебаний пьезокерамических преобразователей (2017)
Ларин В. Б. - Об управлении колесным транспортным роботом с двумя рулевыми колесами (2017)
Титул, зміст (2007)
Вансович В. Є. - Динаміка відновлення стінки тонкої кишки після експериментального моделювання спайкової хвороби, Ульянов В. О. (2007)
Гарник Т. П. - Морфологія внутрішніх органів при дії фітозасобів на моделі дексаметазонового діабету і токсичного гепатиту, Ступіна О. С., Білоусова І. В. (2007)
Карпинчик Н. Л. - Розробка методів екстракції з біологічних середовищ і вивчення метаболізму в організмі експериментальних тварин похідних тіобарбітурової кислоти, Жук О. В. (2007)
Кучеренко О. В. - Стан противірусної резистентності організму в умовах корекції хронічного стресу сучасними анксіолітиками бенздіазепінового ряду, Рожковський Я. В. (2007)
Литвиненко М. В. - Порівняльний аналіз статистичних даних автопсій ВІЛ-інфікованих в Одесі й Одеській області за даними Одеського обласного патологоанатомічного бюро (2007)
Русакова М. Ю. - Порівняльна характеристика взаємодії мезо-фенілзаміщених тетрапіролів з еукаріотичними клітинами, Філіпова Т. О., Галкін Б. М., Іваниця В. О., Жиліна З. І., Ішков Ю. В., Водзінський С. В. (2007)
Сивоконюк О. В. - Иммуноморфология органов центрального и периферического иммуногенеза при экспериментальном токсическом гепатите (2007)
Тюпка Т. І. - Вплив енапу на морфофункціональний стан тканин легень і міокарда при експериментальному гемодинамічному набряку легень, Березнякова А. І. (2007)
Фесюнова Г. С. - Вплив екстракту буркуну на вміст водо- і жиророзчинних антиоксидантів і активність каталази у кролів різного віку, Коломійчук С. Г. (2007)
Шаталова О. М. - Гідрофільний екстракт сої у фармакологічній корекції порушень білкового обміну на моделі харчової депривації, Малоштан Л. М. (2007)
Авраменко І. Ю. - Роль ендотеліну-1 як маркера дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку (2007)
Андрєєва О. Г. - Вплив інсулінотерапії на динаміку концентрації інсуліну і с-пептиду в крові хворих на туберкульоз легень із доклінічними порушеннями глікемії (2007)
Гончарова О. А. - Роль вікового фактора в спрямованості імунної відповіді у жінок з автоімунним тиреоїдитом (2007)
Дановська Є. В. - Взаємозв'язок товщини інтими-медії сонних і стегнових артерій з товщиною стінок лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією, Бояршин С. В., Яблучанський М. І., Ігнаткіна О. В. (2007)
Доменюк В. П. - Аналіз мінливості промоторних ділянок генів ERα, ERβ, PR, CX26 у хворих на рак молочної залози, Літовкін К. В., Бубнов В. В., Вербицька Т. Г., Бондар С. В. (2007)
Запорожан В. М. - Гіпергомоцистеїнемія і ускладнений перебіг вагітності, Лінніков В. І. (2007)
Лищенко В. Б. - Некоторые особенности изменений липидного обмена при хроническом гнойном дакриоцистите, Венгер Г. Е. (2007)
Сидорчук Л. П. - Хагеман-залежний фібриноліз у хворих на есенціальну гіпертензію. Ефект лікування (2007)
Дубініна В. Г. - Функціональний стан серцево-судинної та бронхолегеневої систем у пацієнток із різними видами пухлинної патології ендометрія (2007)
Шутурмінський В. Г. - Застосування методу лазерно-кореляційної спектроскопії для оцінки якості протезування у психогенно ускладнених груп хворих (2007)
Риженко С. А. - Гігієнічна оцінка фізичного розвитку та стану здоров'я першокласників Кривого Рогу при різних умовах навчання, Афонін А. П., Лисий А. Ю., Вайнер К. П., Конельська І. М., Капшук В. Г., Грузін І. І., Мєліков О. Я., Бєрднікова С. О., Дмитриченко Т. Л., Войніч Т. В., Букач Л. І., Баутіна А. А., Лік А. Є., Бойко О. В. (2007)
Печеник С. О. - Особливості активності глутатіон-S-трансферази в організмі дітей в умовах дії різних факторів забруднення довкілля, Лук'яненко Н. С., Акопян Г. Р., Косцик Н. Р., Віштак Н. В. (2007)
Єпішева С. М. - Сучасні методи хірургічного лікування прогресуючої короткозорості та їх ефективність (2007)
Реферати (2007)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2007)
Весна А. В. - Глобальні архітектурні концепції як фактор формування громадської свідомості (2017)
Бачинська Л. Г. - Причини та тенденції нового урбанізму Cхідної Європи у 1920 - 1930-х роках (2017)
Васевич М. Л. - Переосмислення традиційної фемінної ідентичності в просторі житлової архітектури кін. XIX - i пол. XXст. (2017)
Бачинська О. В. - Лютерани і їх молитовні будинки-кірхи (2017)
Дубинський В. П. - Характеристика формування візуально-комунікаційного середовища сучасного міста, Несен А. А. (2017)
Зиміна С. Б. - Інтер’єр новітніх технологій (2017)
Завада В. Т. - Деякі первинні форми територіальної організації традиційного вітчизняного храмобудування (2017)
Мартиненко A. C. - Екологічний напрямок та концепція стійкого розвитку в сучасній архітектурі (2017)
Михайлишин О. Л. - Доля римо-католицького храмобудування Волині міжвоєнного періоду у ХХ - ХХІ століттях: конструювання моделей пам’ятання (2017)
Михайлишин О. Л. - Міжвоєнні храми цивільного інженера Ніколая Котовича (2017)
Новак Н. В. - Особливості архітектурної мови М. Грейвза (2017)
Піддубна Н. Г. - Принципи застосування мозаїчних композицій в архітектурі міста Львова кінця ХІХ ст. – початку ХХІ ст. (2017)
Пазюра А. Ю. - П’ять аспектів архітектурного масштабу на прикладах будівель Києва (2017)
Чала О. А. - Основні принципи, що забезпечують найважливіші умови раціональної і комфортної реалізації базових прав людини на рекреацію (2017)
Бармашина Л. М. - Комплекс архітектурно-планувальних заходів щодо вирішення пішохідно-транспортних проблем маломобільних груп населення (2017)
Біла А. М. - Новітні тенденції формування мультикомфортної квартальної забудови з приватним прибудинковим простором, Авдєєва Н. Ю. (2017)
Габрель М. М. - Імунітет міст: методи аналізу та містобудівні засоби формування (2017)
Габрель М. М. - Земельна складова в обґрунтуванні містобудівних рішень (2017)
Васильєва Г. Ю. - Інженерна підготовка і благоустрій міських територій, Лютіков А. А., Маляр В. А., Усова О. С., Чередніченко П. П. (2017)
Данилко Н. Я. - Напрями розвитку рекреаційних територій у приміській зоні Львова (на основі соціологічного опитування) (2017)
Дробот Б. В. - Розвиток річкової транспортної інфраструктури у місті Києві, Чемакіна О. В. (2017)
Ізуїта Д. П. - Передумови реставрації архітектурних ансамблів оборонних споруд стародавніх укріплень малих історичних міст України, Дорошенко Ю. О. (2017)
Качура В. В. - Перспективні напрямки архітектурно-планувальної організації технополісів у контексті відновлення господарського використання зони відчуження Чорнобильської АЕС, Дорошенко Ю. О. (2017)
Кисіль С. С. - Організація розміщення багатоповерхових перехоплюючих автостоянок у складі дорожньо-транспортних вузлів найкрупніших міст, Чебикіна М. В., Антоненко І. В. (2017)
Кузьменко Т. Ю. - Передумови формування рекреаційних поселень (2017)
Ладнюк М. І. - Архітектурно-ландшафтний дизайн вулиць в історичній забудові міста Львова (2017)
Личаний М. І. - Особливості влаштування тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб на занедбаних сільськогосподарських територіях, Авдєєва Н. Ю. (2017)
Мирошнікова К. Б. - Підходи до реставрації пам’яток архітектури оборонного призначення України (на прикладі Замку князів Острозьких у місті Старокостянтинів), Дорошенко Ю. О. (2017)
Мыратдурдыев М. - Планировочные особенности проектирования апарт-отелей, Дорошенко Ю. А. (2017)
Осєтрін М. М. - Економічна оцінка, як умова прийняття рішення щодо визначення принципу організації руху транспорту та пішоходів на перетинах міських магістралей, Селезньова О. С. (2017)
Рубан Л. І. - Архітектурно-ландшафтна організація прибережних територій: інформаційно-цифровий модуль (рівень та контроль) (2017)
Покладок О. В. - Особливості архітектурно-ландшафтної організації рекреаційної системи приміської зони Львова (2017)
Смілка В. А. - Огляд підходів до планування територій населених пунктів у провідних країнах Європи, Ковальська Г. Л. (2017)
Устінова І. І. - Гравітація міст в екологічному просторі (2017)
Хлюпін О. А. - Необхідність проектування центру МНС оперативного реагування у міському середовищі, Оникієнко А. С. (2017)
Чернишев Д. О. - Модернізація прикладних організаційно-технологічних моделей для функціонально-управлінського супровіду будівельних проектів (2017)
Рудник Д. В. - Вплив природних умов та антропогенних чинників на режим ґрунтових вод (2017)
Ясінський М. Р. - Типологія та стан планувальної структури кварталів житлової забудови центральних частин малих історичних міст Західної України (2017)
Демин Н. М. - Градостроительные методы оценки и повышения уровня духовного потенциала городской среды, Арзили А. Ю. (2017)
Панкеєва А. М. - Методика делімітації міських агломерацій (2017)
Яценко В. О. - Що спільного в процесі утворення територіальних громад як групових систем розселення на локальному рівні з політикою та реформами? (2017)
Гомон О. О. - Методика проектування навчально-виховних комплексів на основі уніфікованих блок-модулів (2017)
Гнат Г. О. - Питання адаптивності планувальної структури малометражних квартир до перспективних потреб, Соловій Л. С. (2017)
Василенко О. Б. - Світло від світла, Приступлюк Б. О. (2017)
Воскобійник Є. П. - Особливості формування торговельно-офісних комплексів під час реконструкції промислових будівель (2017)
Бармашина Л. М. - Типологічний аналіз архітектурних об’єктів як метод вивчення типології будівель і споруд, Бусель М. Я. (2017)
Дашко Ю. С. - Організація житлової забудови підвищеної щільності на прибережних територіях р.Дніпро в м. Києві, Хлюпін О. А. (2017)
Дивак В. І. - Етапи розширення художніх музеїв (2017)
Дикун Ж. Є. - Методика реконструкції морських пасажирських терміналів (2017)
Диб М. З. - Особенности объёмно-планировочного решения малоэтажных пассивных жилых домов в Украине (2017)
Дячок О. М. - Особливості формування архітектурного ансамблю Почаївської Лаври (2017)
Ковтун Т. О. - Особливості перепланування міжнародного аеровокзалу "Вінниця" при реконструкції та організація додаткової безпеки, Авдєєва Н. Ю. (2017)
Савчук А. І. - Курортна дерев’яна забудова селища Солотвино Закарпатської області (2017)
Качура В. В. - Просторова та архітектурно-планувальна організація технополісів, Хлюпін О. А. (2017)
Cуфранова М. В. - Взаимосвязь ландшафта и архитектурно-пространственной среды комплексов всемирных выставок (2017)
Ряба К. Ю. - Іпотерапія як один із видів анімалотерапії в архітектурно-просторовій структурі реабілітаційного центру для дітей, Хлюпін О. А. (2017)
Сніжко М. С. - Архітектурно-екологічне формування атріумних просторів у житлових будівлях (2017)
Третьяк Ю. В. - Особливості формування інтер’єрів апартаментів готелів за допомогою колористичних засобів, Кузнецова І. О., Сиводід М. М. (2017)
Тустановська Л. В. - Основні способи екологізації архітектурного середовища, Дорошенко Ю. О. (2017)
Фіонова М. О. - Особливості архітектурно-планувальної організації клубів дельтапланеризму, Авдєєва М. С. (2017)
Хараборська Ю. О. - Проблеми проектування та будівництва ТРЦ в республіці Конго, Седел Окасса Муеле (2017)
Химишинець Н. В. - Всеосяжні переваги єдиного процесу проектування в САПР Allplan, Хлюпін О. А. (2017)
Лєщенко В. П. - Концептуальні положення розробки енергоефективних стінових блочних конструкцій, Плоский В. О., Панько О. М. (2017)
Яновицький Є. Л. - Орендне житло в Україні. Принципи архітектурно-планувальної організації (2017)
Семикіна О. В. - Другий етап розвитку аеропортів світу (частина 1, американські аеропорти) (2017)
Скочко Л. О. - Вплив положення ярусів підпірних стін в плані на величину горизонтальних переміщень та значення згинальних моментів (2017)
Вимоги до статей (2017)
Содержание (2016)
Штабский Б. М. - Принцип системности и ПДК ксенобиотиков в питьевой воде и ее источниках, Гжегоцкий М. Р., Шафран Л. М., Бадюк Н. С. (2016)
Ignatov I. - Studying the composition and properties of mountain and melt water of Bulgaria and Russia as factors of longevity, Mosin O. (2016)
Біленко Г. Ю. - Визначення гідроекологічного стану ріки Дніпро в межах міста Дніпродзержинська, Головкова Т. А. (2016)
Григоренко Л. В. - Вплив показників якості питної води з централізованих джерел водопостачання на дитячу захворюваність у сільських таксонах Дніпропетровської області (2016)
Руда Т. В. - Гігієнічне нормування у воді водойм нових пестицидів дифлуфензопіру та піметрозину, Коршун М. М., Гаркавий С. І., Зінченко Т. І., Ткаченко С. М., Кондратюк О. С. (2016)
Нікіпелова О. М. - Експериментальні передумови практичного використання маломінералізованої гідрокарбонатно - хлоридної натрієвої води свердловини № 1 м. Кобеляки Полтавської області, Гуща С. Г., Кисилевська А. Ю., Ніколенко С. І., Захарченко Є. А. (2016)
Штриголь С. Ю. - Гостра та специфічна токсичність натрію хлориду (огляд літератури), Товчига О. В. (2016)
Сердюк А. М. - Наукова спадщина академіка Євгена Гнатовича Гончарука, Савіна Р. В., Гаркавий С. І. (2016)
Мокиенко А. В. - Мой путь в гигиене воды (2016)
60 річчя доктора медичних наук Андрія Вікторовича Мокієнко (2016)
Содержание (2016)
Ignatov I. - The mountain water as main longevity factor in multifactorial research of phenomenon of longevity in mountain areas of Bulgaria, Mosin O., Velikov B., Bauer E., Tyminsi G. (2016)
Ignatov I. - The peculiarities of interaction of carbonaceous mineral shungite and microporous crystalline aluminosilicate mineral zeolite with water, Mosin O. (2016)
Mosin O. - Growth of a chemoheterotrophic bacterium bacillus subtilis on heavy water medium and biosynthesis of inosine, Ignatov I. (2016)
Литвиненко М. І. - Обгрунтування розроблення еколого- гігіенічної концепції з охорони здоров’я населення на водних рекреаційних зонах, Щербань М. Г., Литвиненко Г. Л. (2016)
Малишевська О. С. - Нанесення рослинних ПАР на поверхню полімерних адсорбентів для покращення вилучення нафтопродуктів із води, Гаркавий С. І., Мельник О. Д. (2016)
Ignatov I. - Structural models of water describing water associative elements (clusters) (review), Mosin O. (2016)
Рецензія на монографію доктора медичних наук, професора В. О. Прокопова "Питна вода України: медико-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти" за редакцією доктора медичних наук, професора, академіка НАМНУ А.М. Сердюка (2016)
Рецензія на статтю А.В. Мокієнко, Л.Й. Ковальчук, А.Д. Крісілова "Алгоритм та модель впливу води поверхневих водойм як фактора ризику для здоров’я населення" (2016)
До 70-річчя з дня народження професора Жукова В. І. (2016)
Памяти О. В. Мосина (2016)
Грачова Т. М. - Вияв фахової компетентності письменника крізь виміри художнього твору на уроці української літератури, Коновалова М. М. (2016)
Дуркалевич В. В. - Образ батька в автобіографічному дискурсі Івана Франка (2016)
Матвєєва Т. С. - Простір переходу в небуття: символіка зображення в українському романному дискурсі другої половини XIX століття (2016)
Педченко Е. В. - Размышление о гендере и женском творчестве писателей-символистов и философов Cеребряного века (2016)
Романенко Л. В. - Творчість Володимира Рутківського у сучасному українському літературному процесі (2016)
Сепе М. - Переписування міфу: "Cказання про Орфея" А. Поліціано (2016)
Смольницька О. О. - Символ східної жінки-лідера у поетичній збірці Віри Вовк "Жіночі маски" (кроскультурний аспект) (2016)
Хоменська І. В. - Історико-етимологічний аспект становлення імені концепту "Україна" (2016)
Дем’янчук Ю. І. - Програмне забезпечення для виділення колокацій (на прикладі військових термінів НАТО) (2016)
Ковалевська Т. І. - Розкриття комунікативно-культурних патернів сучасних англомовних постколоніальних текстів через графо-фонемні стилістичні засоби (2016)
Любимова С. А. - Факторный анализ в исследовании концептов институционального дискурса, Томасевич Н. П., Мардаренко Е. В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Popov N. N. - Mechanisms and regulation of rna virus recombination, Kolotova T. Yu., Davidenko M. B. (2017)
Popov M. M. - Prevalence of polymorphism of the TLR 9 type gene in patients with infectious mononucleosis caused by Epstein-Barr virus, Liadova T. I. (2017)
Lisnyak Yu. V. - Homology modeling and molecular dynamics study of Mycobacterium tuberculosis urease, Martynov A. V. (2017)
Lisnyak Yu. V. - Ligand-binding sites on the Mycobacterium tuberculosis urease, Martynov A. V. (2017)
Kurlan N. Yu. - Secretory immunoglobulin a and its role in formation of clinical course of shigellosis in children infected with Helicobacter pylori (2017)
Myronenko L. G. - Influence of gentamicin on enterococci biofilm formation, Peretyatko O. G., Iagniuk J. A., Martynov A. V. (2017)
Peremot S. D. - Integral evaluation of the cytokine system in viral myocarditis, Volyansky A. Y., Smelyanskaya M. V., Kashpur N. V., Yudin I. P., Klysa T. L. (2017)
Martynov A. V. - New formyl peptide has the stimulating properties in point of immune system cells, Romanova E. A., Pohorila M. S., Shcherbak O. M., Sidorenko T. A., Igumnova N. I., Yukhimenko V. I. (2017)
Shevchenko O. S. - Analysis of the effectiveness of individualized treatment regimens for nontuberculous mycobacterioses, Kalmykova I. M., Novohatska M. F., Shyrapova O. V., Pogorelova O. O. (2017)
Yurchyshyn O. I. - Synergistic effects of ethanol medicinal plant extracts with erythromycin against skin strains of staphylococci with inducible phenotype of MLS-resistance, Rusko H. V., Kutsyk R. V. (2017)
Звернення ректора Маріупольського державного університету, професора К. В. Балабанова з нагоди 25-річчя університету (2016)
Попович О. В. - Життєтворчість як практика розширення життєвого світу (на матеріалі життєтворчості Г. І. Челпанова) (2016)
Билык А. А. - Нетрадиционная книга как художественный артефакт культуры начала ХХ века (2016)
Виткалов С. В. - Наука як компонент культурної діяльності у сучасних умовах: за матеріалами ХІІ міжнародної науково-практичної конференції у м. Рівне (2016)
Думасенко С. А. - Питання свободи творчості у сучасному українському художньо-комунікаційному просторі, Копилова А. О. (2016)
Короленко Є. О. - Театралізація як основа режисерського рішення свят (2016)
Кругляк М. Е. - "Епідемія студентських самогубств" в підросійській Україні початку ХХ ст. як небезпечний суспільний феномен (2016)
Малаєва Т. М. - Формування музичного мислення виконавця (на прикладі творчості Ігоря Шамо) (2016)
Oriekhova S. - Corporate culture as a determining factor of communication policy of Ukraine’s universities (2016)
Сабадаш Ю. С. - Постмодерністський роман як багатопластовий культурний код (на прикладі роману У. Еко "Маятник Фуко") (2016)
Сарнавська О. В. - Експлікація проблеми професійно-етичної культури соціального педагога, Яковишина Т. В. (2016)
Синько Г. П. - Монументальна спадщина Івана Кавалерідзе: актуалізація і збереження (2016)
Сороко С. М. - Информационный подход и принципы формирования информационного пространства культуры (2016)
Фурдичко А. О. - Стан дослідженості фольклорного пласту в пісенній культурі України кінця ХХ ст. початку ХХІ ст. (2016)
Швецова-Водка Г. М. - Універсальні ретроспективні покажчики текстових неперіодичних видань як складова українського бібліографічного репертуару (2016)
Глебова Н. І. - Засади дослідження соціокультурного феномену "людини моря" в контексті соціологічних практик (2016)
Калашнікова Л. В. - Проблеми трансформації сучасної вітчизняної соціологічної освіти, Черноус Л. С. (2016)
Мазіна Н. E. - Соціально-економічна адаптація внутрішньо переміщених осіб: підходи до виміру, Скок Н. С. (2016)
Слющинський Б. В. - Етнічні ідентичності в дзеркалі культури сучасного населення українського Приазов’я (2016)
Туленков М. В - Цінносні організації, самоорганізації та управління в оптиці соціологічної аналітики, Слющинський Б. В., Чепак В. В. (2016)
Батичко Г. І. - Конференція – 2016: роль інформаційно-культурної складової у забезпеченні цілей сталого розвитку людства, Янковський С. В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2016)
Книжкова полиця (2016)
Привітання професору Володимиру Горбатенку з нагоди шістдесятиріччя від дня народження (2017)
Маруховська-Картунова О. - Філософсько-релігійний та політологічний виміри витоків наук про мир і врегулювання етнополітичних конфліктів (2017)
Горбатенко В. - Надмірна міграція і порушення політичної стабільності на європейському континенті (2017)
Stawowy-Kawka I. - Mniejszość węgierska w rumunii w okresie transformacji polityczno-ustrojowej po 1989 roku (2017)
Wilk D. - Polityka rządu wobec organizacji pozarządowych w latach 2008‒2016 a kryzys polityczny w macedonii (2017)
Krupa J. - Samoidentyfikacja oraz kulturowa i polityczna tożsamość serbów vukovarskich po 1995 roku (2017)
Fijołek K. - Obraz turka jako muzułmańskiego fanatyka i najeźdźcy. Elementy dehumanizacji stereotypu (2017)
Kastory M. A. - Utworzenie polskiego okręgu autonomicznego na litwie w debatach senatu rzeczpospolitej polskiej w latach 1989‒1991 (2017)
Nowak M. - Charakterystyka przestępczości wśród cudzoziemców pochodzenia wietnamskiego w polsce w świetle statystyki policyjnej, sądowej i penitencjarnej po 1989 roku (2017)
Poiarkova T. - Russian-ukrainian war as the strategy of ukrainian statehood destruction (2017)
Явір В. - Реінтеграція тимчасово окупованих територій Донбасу: передумови та перспективи (2017)
Havrylovska K. - Subjective legitimation of legal norms as the factor of ethnic self-consciousness development, Shmygliuk O. (2017)
Кириченко В. - Зміни стереотипів міжетнічного сприйняття українців північно-західного регіону в період з 2002 по 2015 рік (2017)
Рудницький С. - Політична репрезентація поляків в україні на локальному рівні (за результатами досліджень 2015-2016 рр. На житомирщині) (2017)
Бортніков В. - Форми політичного протесту та самоорганізації громадян на волині в умовах революції гідності (2017)
Бульбенюк С. - Взаємодія державної влади та громадянського суспільства в україні в умовах системних викликів сучасності (кратологічно-управлінський і антропологічний дискурси) (2017)
Пахолок О. - Участь вітчизняних і міжнародних громадських організацій та місій на парламентських виборах в україні у 2002 – 2014 рр. (2017)
Чальцева О. - Концепт "публічна політика" у міждисциплінарному науковому дискурсі (2017)
Денисюк С. - Практичні виклики та реальні потенції е-демократії: український варіант, Корнієнко В. (2017)
Rozumny M. - Democracy building in Ukraine: key contradictions (2017)
Reva T. - Political views of the representatives of the Dissident Human Rights Movement (M. Rudenko, P. Hryhorenko and L. Pliushch) (2017)
Рудик А. - Запровадження контрольної функції парламенту як складова політичної модернізації колишніх монархій азії та африки (2017)
Кольцов В. - Етимологічна та змістовна варіативність і системність класичного / вузького визначення політичної опозиції (2017)
Смірнова В. - Відсутність політичної волі до демократичних перетворень як чинник поглиблення деструктивних процесів (2017)
Пахолок В. - Роль державних нагород у процесі формування вітчизняної політичної свідомості та культури (2017)
Бортнікова А. - Суспільно-політичні умови запровадження магдебурзького права в містах волині (хv–60-ті рр. ХVІ ст.) (2017)
Білобровець О. - Східні креси в польській суспільно-політичній думці (1914-1925 рр.) (2017)
Кресін О. - "Історія малоросії" миколи маркевича: історична праця та політичний трактат (2017)
Відомості про авторів (2017)
Горбатенко В. - Постмодерн і трансформація ціннісної основи людського буття (2005)
Кіссе А. - Новітні концепції етнічного конфлікту: сутність і типологія (2005)
Пашина Н. - Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі (2005)
Медвідь Ф. - Українська національна ідея як детермінанта державотворчих процесів (2005)
Пашко Л. - Мотиваційна криз держслужбовців: причини і наслідки (2005)
Хорошилов О. - Український варіант демократизації (2005)
Андрущенко В. - Формування особистості вчителя в сучасних умовах, Табачек І. (2005)
Рейтерович І. - Політичний вимір діяльності ФПГ у державах перехідного типу (2005)
Куценко О. - Структурування інтересів економіко-політичних еліту процесі ринкових перетворень в Україні (2005)
Лісеєнко О. - Динаміка політичного капіталу в Україні (2005)
Комарова Ю. - Деякі аспекти аналізу структурної самоорганізації політичної системи (2005)
Сергеєв В. - Стратегічне управління політичними партіями (2005)
Романова О. - Релігія в державних школах США: протистояння чи взаємодія? (2005)
Маруховський О. - Переваги та вади інформаційного суспільства (2005)
Сакович В. - Антиглобалізм: стан і перспективи (2005)
Тихомирова Є. - Лобізм як складова міжнародного PR (2005)
Дріс К. - Засади демократизації політичного режиму Марокко, Чигринов В. (2005)
Телешун С. - Сучасний тероризм – українські реалії (2005)
Актуальні видання (2005)
Книжкова полиця (2005)
Title (2017)
Content (2017)
Hussain K. A. - Calculation of the positive parity yrast bands of 190–198Hg nuclei, Mohsin M. K., Sharrad F. I. (2017)
Choudhury M. D. - Vibrational IR active frequencies of C36: an algebraic approach, Sen R., Sharma B. I. (2017)
Staschuk V. S. - Structure and optical properties of (Co41Fe39B20)x (SiO2)1–x nanocomposites, Kravets V. G., Lysiuk V. O., Polyanska O. P., Stukalenko V. V., Yampolsky A. L. (2017)
Makhlaichuk V. N. - Kinematic shear viscosity of liquid alkaline metals (2017)
Franiv A. V. - Elastic properties of substitutional solid solutions InxTl1–xI and sound wave velocities in them, Kashuba A. I., Bovgyra O. V., Futey O. V. (2017)
Nadutov V. M. - Thermal stability of solid solutions formed by ultrasonic milling of Cu–Co and Cu–Fe powder mixtures, Perekos A. Ye., Voinash V. Z., Zalutskiy V. P., Kabantsev T. G. (2017)
Mel’nyk P. V. - Influence of changes in defect states on the properties of Si–Gd–O photocathode, Nakhodkin M. G., Fedorchenko M. I. (2017)
Rasheed H. S. - New ZnO/Au/ZnO multilayer field effect transistor with extended gate as a sensing membrane, Ahmed Naser M., Matjafri M. Z. (2017)
Tomchuk P. M. - Integral equations in the general theory of light absorption and scattering, Starkov V. M., Butenko D. V. (2017)
Manoilov E. G. - Features of near-surface layer at monomolecular isotropic adsorption: Nonequilibrium molecular dynamics simulation, Kravchenko S. A., Snopok B. A. (2017)
Beckwith A. W. - Generalized heisenberg uncertainty principle in quantum geometrodynamics and general relativity, Moskaliuk S. S. (2017)
Титул, зміст (2017)
Селезньова О. В. - Особливості участі громадян і громадських організацій у розбудові процесу еко-демократії суспільства (2017)
Ходаківська О. В. - Інститути "зеленої економіки" у забезпеченні сталого розвитку агросектора: теоретичний вимір, Шпикуляк О. Г., Супрун О. М. (2017)
Валіулліна З. В. - Підходи гіперглобалістів до вивчення теорії транснаціоналізації (2017)
Патлатой О. Є. - Особливості рентних відносин в умовах інноваційної економіки, Несененко П. П. (2017)
Безрукова Н. В. - Інтеграція і дезінтеграція в сучасній глобальній економіці (2017)
Буколова В. В. - Індикаторний підхід в оцінюванні в економічній безпекології: проблеми застосування (2017)
Ситницький М. В. - Організація рекрутації в бізнес-школах університетів Італії (2017)
Ревякин Г. В. - Характеристика экономики Украины и модель динамики её развития (2017)
Жукова Л. М. - Розвиток внутрішнього ринку як напрямок підвищення національної конкурентоспроможності (2017)
Носовець О. І. - Проблематика здійснення інноваційної діяльності вітчизняними економічними суб’єктами в умовах чинного законодавства, Волощук Л. О. (2017)
Петренко К. В. - Інвестиційний клімат України в умовах інтеграції: проблеми та напрямки покращення (2017)
Карпінський Б. А. - Стратегіологія формування Балтійсько-Чорноморського транснаціонального техно-ресурсного коридору на засадах програмно-цільового управління та задіювання інвестиційних платформ, Максимів Д. Я., Карпінська О. Б., Гасюк Р. В. (2017)
Шубенко І. А. - Децентралізація – перші кроки розвитку та старі проблеми (2017)
Пілько А. Д. - Оцінка ефективності управління виробництвом на підприємстві лісового господарства: досвід застосування дискримінантних і прикладних економетричних моделей, Осташук А. М. (2017)
Дмитренко Р. М. - Порівняльний аналіз дієвості процесів отримання чистих прибутків підприємств м'ясопродуктового підкомплексу на основі складових результативності (2017)
Диленко В. А. - Модель оптимального экономического роста с индуцированным научно-техническим прогрессом (2017)
Колодяжна Т. В. - Моделювання впливу злиттів та поглинань компаній на їх капіталізацію (2017)
Гуторов А. О. - Міжгалузевий баланс у системі розвитку інтеграційних відносин як чинника економічного зростання аграрного сектора економіки (2017)
Burtnyak I. V. - Evaluating the Financial Flows of Bessel Processes by Using Spectral Analysis, Malytska H. P. (2017)
Архірейська Н. В. - Блокчейн – інноваційна технологія постіндустріальної економіки (2017)
Broyaka A. А. - The Information Support of Agricultural Information-Advisory Activity in Ukraine as the Key Component of Its Development (2017)
Коломієць Г. М. - Цифрова економіка: контроверсійність змісту і впливу на господарський розвиток, Глушач Ю. С. (2017)
Рудика В. І. - Кон’юнктурний аналіз національного ринку моторного палива (2017)
Голян В. А. - Аграрне природокористування в зоні ризикового землеробства: принципи та пріоритети раціоналізації, Савчук В. В. (2017)
Дзюбенко О. М. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення енергоефективності використання лісоресурсного потенціалу (2017)
Качуровський С. В. - ABC-XYZ аналіз як один з інструментів контролінгу на підприємствах АПК (2017)
Мірзоєва Т. В. - Щодо питання економічної доцільності виробництва гречки в умовах сьогодення (2017)
Тищенко О. П. - Туристичні кластери: проблеми ідентифікації та вибору національної моделі розвитку (2017)
Бояринова К. О. - Побудова механізму функціонування інноваційно орієнтованого підприємства машинобудування за оперування розвитком (2017)
Mastiuk D. O. - Determinants of the Effectiveness of Capital Structure Management at Ukrainian Listed Power-Producing Companies (2017)
Краснова І. В. - Оцінка впливу макроекономічних факторів на рівень доларизації в Україні, Кот В. В. (2017)
Гладких Д. М. - Передумови впровадження та перспективи реалізації режиму інфляційного таргетування в Україні (2017)
Чугунов О. І. - Місцеві бюджети в системі фінансово-економічного регулювання (2017)
Синютка Н. Г. - Фіскальні стимули реалізації державної енергетичної політики та реформування вищої школи, Яструбський М. Я. (2017)
Абакуменко О. В. - Оцінка показників фінансового стану підприємств теплової електроенергетики України, Лук’яшко П. О. (2017)
Гавловська Н. І. - Економічна безпека банку: теоретичний базис та системний підхід, Рудніченко Є. М. (2017)
Онопрієнко Ю. Ю. - Систематизація підходів до визначення сутності категорій "фінанси банку" та "фінансові ресурси банку" (2017)
Годящев М. О. - Дослідження аналітичного інструментарію управління діловою активністю підприємств (2017)
Цуркан М. Л. - Управління розвитком персоналу на основі крауд-технологій (2017)
Лях І. С. - Теоретичні аспекти контролінгу маркетингу на підприємстві (2017)
Титул, зміст (2017)
Мамутов В. К. - Умело комбинирующиеся преимущества капитализма и социализма (2017)
Устименко В. А. - Экономико-правовые основы осуществления децентрализации в Украине (2017)
Апанасенко К. І. - Об’єктоздатність прав за документами дозвільного характеру і теорія права власності (2017)
Віхров О. П. - Про систему господарського права, Віхрова І. О. (2017)
Войцеховська І. М. - Особливості правового статусу професійних перестраховиків-резидентів (2017)
Дмитренко В. Ю. - Загальні умови виконання іпотечного зобов’язання: проблеми та шляхи вирішення (2017)
Мазур Ю. О. - Інвестиційний податковий кредит у законодавстві України: сучасність та перспективи (2017)
Єремєєва Н. В. - Проблеми правового забезпечення оцінки впливу на довкілля (2017)
Трегуб О. А. - Адміністративно-господарські санкції за правопорушення у сфері поводження з відходами: передумови і перспективи застосування (2017)
Заблодська І. В. - Методика проведення наукового дослідження за темою "Економіко-правове забезпечення розвитку новоутворених територіальних громад", Карлова О. А., Саєнко П. О., Заблодська Д. В. (2017)
Коломицева О. В. - Розвиток інформаційної інфраструктури продовольчого ринку в контексті міжрегіонального співробітництва, Шевченко Н. В. (2017)
Перепелюкова О. В. - Теоретичні аспекти формування складових організаційного механізму управління інноваційним розвитком регіонів в Україні, Красноносова О. М. (2017)
Згалат-Лозинська Л. О. - Напрями подолання кризи системи соціально-трудових відносин в Україні (2017)
Лір В. Е. - Інституційне забезпечення євроінтеграції України у сфері енергетики та енергоефективності, Биконя О. С. (2017)
Ткач С. М. - Нормативно-правове регулювання діяльності просторових форм організації бізнесу в Україні: ключові проблеми та перспективи розвитку (2017)
Розовский Б. Г. - Право иметь право (2017)
Джабраілов Р. А. - Актуальне дослідження правового регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки (2017)
Марченко Д. Г. - Якісні змін у ультраструктурі шлуночкового міокарда ембріонів щурів протягом 18-20-ої доби пренатального онтогенезу за умов хронічної дії алкоголю, Філімонова Л. А. (2017)
Kroshko Yu. V. - Formation and development of the Lower Cretaceous and middle Paleogene river valleys within the central part of the Ukrainian shield, Koval’chuk M. S. (2017)
Квиникадзе Г. С. - Концептуализация геоэкономических угроз в малых странах с переходной экономикой (2017)
Пушкар Б. Т. - Просторові зв’язки міста Тернопіль, Пушкар З. М. (2017)
Катеренчук О. І. - Діагностична цінність фазових портретів ЕКГ в практиці сімейного лікаря (2017)
Лігус О. М. - Проблема дефініції романтизму: історіографічний аспект (2017)
Кольцов В. М. - Вплив протестних суспільно-політичних рухів і організацій на формування політичної опозиції в сучасних країнах Вишеградської групи (70-80 роки ХХ століття) (2017)
Литвинова Г. А. - Политика информационная, медиальная и коммуникационная в современном научном дискурсе (2017)
Марусик Ю. В. - Неврегульована міграція як сучасний політичний інструмент (2017)
Семчишин С. І. - Конструктивістське прочитання суверенітету в теорії міжнародних відносин (2017)
Ткач Б. А. - Інституціональні форми політичної відповідальності в Європейському Союзі (2017)
Бугаевский К. А. - Изучение ряда антропометрических значений, морфологических показателей и мотивации у молодых женщин, занимающихся оздоровительным фитнесом (2017)
Кряжев П. В. - Запровадження і розповсюдження португальських феодальних маєтків в колоніальній Бразилії (2017)
Песоцький М. М. - Національно-визвольні змагання македонського народу останньої третини ХІХ – початку ХХ століття за оцінкою Стрельчук Н.В. (2017)
Петрик Н. Р. - Процес становлення Музею історично-воєнних пам’яток Наукового товариства імені Шевченка та формування його колекцій (перша половина ХХ століття) (2017)
Поріцька О. А. - Особливості побуту сучасної сільської Закарпатської сім’ї в умовах мультиетнічності (за матеріалами експедиційних досліджень) (2017)
Бережнюк М. М. - PRO et CONTRA застосування емоційної мови в аргументації (2017)
Туренко В. Е. - Особливості філософської освіти у вузах скандинавських країн: постановка питання, Соболь Т. В., Ярмоліцька Н. В. (2017)
Барабаш Н. П. - Проблемні аспекти закріплення поняття "землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення" у законодавстві України (2017)
Богомолова Н. М. - Застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Вороніна Н. В. - Особливості страхування військовослужбовців (military personnel insurance) за законодавством України та США (2017)
Данильченко О. В. - Особисті немайнові права подружжя за законодавством України (2017)
Кривенко М. О. - Захист авторських прав на музичні твори та суміжні категорії (2017)
Мерцалов М. Ю. - Доступ до суду особи, щодо якої подано заяву про визнання її недієздатною (2017)
Невесенко Т. С. - Форми та методи, а також правовий режим валютного контролю в Україні – покращення фінансової політики (2017)
Средницька І. Ю. - До питання запровадження народної законодавчої ініціативи в Україні (2017)
Чванкин С. А. - Внедрение "электронного суда" в деятельность суда первой инстанции (2017)
Андрейко Я. В. - Основні напрями наукового осмислення поняття "ідентифікація" у сучасній парадигмі лінгвофілософського знання (2017)
Гинкевич О. В. - Мастерство сатиры в "Сказках для детей изрядного возраста" М.Е. Салтыкова-Щедрина, Дойчева В. В. (2017)
Гинкевич О. В. - Трансформация темы "маленького человека" в творчестве Н.С. Лескова, Шуляченко А. А. (2017)
Гогуленко О. П. - Структурно-семантичні моделі ономастичного ряду у творчості Панаса Мирного, Дзинглюк О. С. (2017)
Греков В. О. - Роль загального мовознавства у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу (2017)
Жарковська І. В. - Лінгвокультурологічний концепт "personal space" у формуванні національної ідентичності англомовних країн, Компанієць А. С. (2017)
Кінаш О. О. - Мовна і позамовна зумовленість терміносистеми аутсорсінгу й аутстафінгу (2017)
Любенко О. В. - Роль алюзії у романі Салмана Рушді "Сатанинські вірші" (2017)
Рибалка І. С. - Сучасна західна наратологія, Щербакова Ю. Г. (2017)
Синєгуб Я. В. - Моделювання структури двокомпонентних термінів в українській соціологічній терміносистемі (2017)
Смольницька О. О. - Міфологізм у сонеті Джона Мільтона "On His Deceased Wife" і вірші Віри Вовк "Альцеста": спроба компаративного аналізу (2017)
Тхор Н. М. - Функціонування термінологічного поля "природознавство" у романі К. Райх "У понеділок траур", Чекалін В. В. (2017)
Баглай О. І. - Застосування веб-квест технології при вивченні іноземної мови у вищому навчальному закладі (2017)
Безкоровайний С. Б. - Педагогічна готовність майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності та до виховання здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку (2017)
Березіна О. О. - Зміст та специфіка впровадження авторської програми "Мій простір" в освітню діяльність дошкільного навчального закладу нового типу (2017)
Богоніс О. М. - Педагогічні умови формування економічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів готельного та ресторанного сервісу в коледжі (2017)
Брухаль Я. Б. - Сутнісні характеристики технології мобільного навчання іноземної мови як педагогічної інновації, Білик О. О. (2017)
Валуєва І. В. - Організація роботи майбутніх учителів початкової школи до формування навичок аудіювання (2017)
Васенко В. В. - Використання графічного змісту навчального матеріалу в аналітичній діяльності молодших школярів (2017)
Великдан Ю. В. - Дальтон-план як один із методів навчання учнів самостійно мислити, розвивати самодіяльність та ініціативність (2017)
Вінтюк Ю. В. - Принципи формування професійної компетентності майбутніх психологів (2017)
Дубова С. В. - Концептуальні питання викладання дисципліни "Електронний документообіг" у вищих навчальних закладах гуманітарного спрямування (2017)
Ковальчук В. І. - Роль самоосвіти в професійному становленні майбутніх екологів, Вітюк О. О., Циганок О. П. (2017)
Косило М. Ю. - Особливості туристсько-краєзнавчої роботи у позашкільних навчальних закладах України другої половини ХХ – початку ХХІ століття: регіональний аспект (2017)
Кравченко Т. П. - Специфіка розвитку необхідних фізичних якостей учня для проведення туристичної подорожі (2017)
Куліш І. Д. - Розвиток довірливого ставлення дітей до дорослих в ранньому онтогенезі (2017)
Лотфі Гаруді Г. С. - Білінгвальна комунікативна компетентність, шляхи та методи її формування (2017)
Марков Д. Ф. - Сучасні тенденції та умови розвитку художньо-творчого потенціалу в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя технологій (2017)
Мірошніченко А. А. - Методика формування фахових командирських компетентностей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення загальновійськових дисциплін (2017)
Міськевич Л. В. - Сучасний стан підготовки майбутніх керівників навчальних закладів в системі вищої освіти (2017)
Наконечна О. В. - Структура емоційного інтелекту соціальних педагогів та соціальних працівників (2017)
Новик І. М. - Особливості формування предметно-ігрового середовища ДНЗ, Онянова Т. В. (2017)
Носкова М. В. - Нормативно-правова база щодо використання інформаційних технологій у освіті України (2017)
Ольхова Н. В. - Акмеологічні технології у підготовці майбутніх учителів до комунікативної діяльності (2017)
Павлишина Н. Б. - Зміст професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми похилого віку (2017)
Паламарчук В. М. - Проблеми виховання особистості засобами музичного мистецтва: сучасний стан (2017)
Подчерняєва Н. Д. - Досвід роботи євроклубів загальноосвітніх навчальних закладів з організації та проведення днів толерантності (2017)
Приймак С. Г. - Структура серцевого ритму та судинний тонус в залежності від фізичної працездатності студентів (2017)
Рудницька-Юрійчук І. Р. - Релігійне виховання як один із основних напрямків виховання в українському дитячому садку в українській діаспорі США та Канади (2017)
Смірнов С. В. - Педагогічні умови компетентнісного наставництва, орієнтованого на професійну підготовку військових фахівців (2017)
Степанов С. П. - Особливості дослідно-експериментальної роботи з формування спеціальних умінь ідентифікації у майбутніх офіцерів-прикордонників, Білявець С. Я. (2017)
Суховієнко Н. А. - Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до формування узагальнень у дітей старшого дошкільного віку (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського