Ромінський Є. В. - Пам’ятки права Давньої Русі княжої доби: загальна характеристика (2017)
Худояр Л. В. - Правове регулювання статусу населення Гетьманщини актами гетьмана Івана Мазепи (2017)
Губар К. А. - Дослідження поглядів на церковне право у працях Петра Олександровича Лашкарьова (2017)
Самойленко О. О. - Звід законів Російської імперії – пам’ятка юридичної думки XIX століття (2017)
Музика І. В. - Нормативні акти ЦК КПРС та ЦК КПУ в системі джерел права Української РСР повоєнного періоду (2017)
Малишев О. О. - Історичний розвиток законодавства Італії про охорону археологічної спадщини (2017)
Оніщенко Н. М. - Держава, громадянське суспільство та громадське життя: деякі аспекти розгляду (2017)
Ющик О. І. - Діалектика в методології пізнання права (2017)
Пархоменко Н. М. - Соціальний діалог в Україні: проблеми та перспективи (2017)
Бобровник С. В. - Юридична антропологія: становлення та науковий статус (2017)
Тарахонич Т. І. - Методологічний інструментарій наукового пізнання (2017)
Львова О. Л. - Ідеї великих реформаторів про державну владу та їх відлуння у правовій системі України (2017)
Макаренко Л. О. - Основні підходи у дослідженні правової культури в сучасній юридичній науці (2017)
Сунєгін С. О. - Право, мораль і релігія як соціальні регулятори: об’єктивний та суб’єктивний виміри (2017)
Васецький В. Ю. - Забезпечення прав і свобод людини як основний чинник прогресу суспільства на сучасному етапі його розвитку (2017)
Скрипнюк В. М. - Конституційні принципи організації державної влади: теоретичні аспекти (2017)
Батанов О. В. - Муніципальні служби захисту прав людини: тенденції становлення в Україні у контексті зарубіжного досвіду (2017)
Костецька Т. А. - Актуальні питання взаємовідносин органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства (комунікативні аспекти) (2017)
Батанова Н. М. - Конституційно-правова відповідальність політичних партій у світлі міжнародного досвіду (2017)
Тимченко Г. П. - До питання про цивільну процесуальну відповідальність (2017)
Шумило М. М. - Рішення Європейського Суду з прав людини у сфері соціального захисту та їх наслідки для України (2017)
Бабаскін А. Ю. - Проблеми правового регулювання реклами споживчого кредиту в законодавстві України (2017)
Венецька М. В. - Втілення принципів європейського договірного права в українському цивільному законодавстві (2017)
Вишновецька С. В. - Поняття та критерії службового твору, створеного у зв’язку з виконанням трудового договору (2017)
Севрюкова І. Ф. - Формування системи речових прав у цивільному праві України та деяких країн Європи: порівняльний аналіз та проблемні питання (2017)
Сімутіна Я. В. - Стандарти ЄС та законодавство України у сфері зайнятості населення: проблеми адаптації (2017)
Гаращенко Л.П. - Теорія трудових відносин в західній юридичній науці (2017)
Малишева Н. Р. - Європейський принцип субсідіарності та децентралізація управління в сфері охорони довкілля Україні (2017)
Кишко-Єрлі О. Б. - Правові засади стратегічного планування децентралізації в екологічній та природоресурсній сферах (2017)
Кулинич П. Ф. - Правове регулювання природокористування в Україні: єдність диференціації та інтеграції (2017)
Костенко С. О. - Трансформація предмету аграрного права України (2017)
Андрійко О. Ф. - Організаційно-правові гарантії реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади (2017)
Дерець В. А. - Особливості адміністративно-правових відносин органів публічної адміністрації та громадян (2017)
Кисіль Л. Є. - Правове регулювання діяльності органів публічної адміністрації щодо реалізації і захисту прав учасників АТО (2017)
Банчук О. А. - Діяльність Національної поліції України: прозорість та підзвітність громадськості (2017)
Кваша О. О. - Значення філософської категорії причинності у кримінально-правових дослідженнях: традиції та сучасність (2017)
Нерсесян А. С. - Правові аспекти видачі особи на підставі європейського ордеру на арешт (2017)
Ландіна А. В. - Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки засобами кримінальної юстиції в Україні (2017)
Денисов В. Н. - Міжнародне співтовариство як правова реальність функціонування міжнародних відносин (2017)
Кресіна І. О. - Правоздатність народів у міжнародному праві, Кресін О. В. (2017)
Кресін О. В. - Формування порівняльної історії права як наукової та навчальної дисципліни у другій половині XVIII – першій третині ХІХ ст. (2017)
Товт М. М. - Нові засади мовного регулювання або нове конституювання держави? (2017)
Кубальський В. Н. - Особливості поняття "державний суверенітет" в сучасному міжнародному праві (2017)
Савчук К. О. - Елементи принципу територіальної цілісності держави у працях деяких представників вітчизняної науки міжнародного права ХІХ – початку ХХ сторіччя (2017)
Фалалєєва Л. Г. - Механізми консультацій у рамках військово-політичного та людського вимірів ОБСЄ (2017)
Проценко І. М. - Принцип автономії сторін та окремі проблеми його правового регулювання законодавством України (2017)
Явір В. А. - Реінтеграція тимчасово окупованих територій як завдання етнонаціональної політики України (2017)
Кукуруз О. В. - Інститут звернень громадян в Республіці Польща: політико-правові аспекти (2017)
Горбайчук Л. В. - Міжбюджетний трансфер як інструмент фінансово-господарського регулювання доходів місцевих бюджетів (2017)
Нікітенко В. М. - Визначення предмета злочинів, пов’язаних із фальсифікацією злочинів (2017)
Неколяк Р. В. - Зарубіжний досвід регулювання наукової діяльності (2017)
Хороша Т. С. - Проблеми застосування нотаріусом норм іноземного права в рамках міжнародного спадкового права (2017)
Тарасюк В. М. - Державне регулювання інформаційних технологій (2017)
Гурова А. М. - Законодавче закріплення видобування та привласнення ресурсів космосу: перспектива чи авантюра (2017)
Бойко О. В. - Основні моделі конституційно-правового забезпечення наукової діяльності у сучасному світі (2017)
Кужелєв О. М. - Правові послуги: до визначення сутності та змісту (2017)
Гавриленко В. В. - Основні властивості механізму захисту прав людини (2017)
Шашенок Я. В. - До питання щодо методів державного фінансового контролю (2017)
Левіна Г. М. - Регіональні "червоні" переліки (у контексті регіональної охорони рідкісних видів диких тварин) (2017)
Пархоменко Н. М. - Підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України у 2016 році (2017)
Шумило М. М. - VII Міжнародна науково-практична конференція "Ефективність норм права" до 140-річчя професора Василя Синайського (17.11.2016 р.) (2017)
Кваша О. О. - Протидія корупції має ґрунтуватись на науковому підході: думки експертів, Костенко О. М. (2017)
Рудницький С. В. - Демографічні зміни і проблеми національних меншин у центрально-східній Європі і на Балканах (2017)
Кресін О. В. - Правові системи сучасності: взаємодія та конфлікти (2017)
Бондарук Т. І. - Питання наступності та безперервності як вихідна методологічна проблема історико-правового дослідження (2017)
Малишев О. О. - XXXIV Міжнародна історико-правова конференція "Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки" (2017)
Ромінський Є. В. - XXXV Міжнародна історико-правова конференція "Нормотворення і систематизація в праві: до 1000-річчя Руської Правди і 450-річчя Другого (Волинського) статуту Великого князівства Литовського" (2017)
Бондарук В. О. - Міжнародна наукова конференція "25 років незалежної України – спроба підбиття підсумків" (2017)
Стеценко С. Г. - Актуальні проблеми юридичної освіти та науки в Україні (2017)
Сіренку Василю Федоровичу – 75 років (2017)
Ювілей Наталії Миколаївни Оніщенко (2017)
Привітання професорові І. Б. Усенку із 60-річним ювілеєм (2017)
Вітання із ювілеєм Ірини Володимирівни Музики (2017)
Шаров О. М. - Місце України в глобальній економічній системі: потенціал та перспективи (2017)
Бегма В. М. - Переорієнтація діяльності оборонної промисловості України через агресію з боку РФ, Шемаєв В. М., Онофрійчук А. П., Оболенська Т. Є. (2017)
Vasyltsiv T. - Realization of institutional mechanisms of providing innovative security in Ukraine, Voloshyn V., Shekhlovych A. (2017)
Венцковський Д. Ю. - Забезпечення національних інтересів в умовах імпортозалежності внутрішнього товарного ринку (2017)
Власюк О. С. - Банківська криза в Україні: втрати, помилки та пріоритети посткризового відновлення (2017)
Касперович Ю. В. - Фіскальні аспекти функціонування державних підприємств у контексті фінансово-економічної стратегії України (2017)
Коваленко В. В. - Достатність капіталу у забезпеченні стабільного розвитку банків України (2017)
Корень Н. В. - Бюджетна децентралізація в Україні: результати реформи та пріоритети розвитку (2017)
Олійник Д. І. - Системні проблеми в реалізації технічного регулювання та захисту прав споживачів на енергетичному ринку України: вплив на енергетичну безпеку держави (2017)
Бараннік В. О. - Енергетична безпека як стратегічний пріоритет НАТО, Брежнєва Т. В. (2017)
Власюк Т. О. - Зовнішня торгівля енергоносіями як чинник економічної безпеки України (2017)
Шемаєв В. В. - Від Антверпена до Роттердама: європейський досвід управління розвитком портової інфраструктури для морегосподарського комплексу України (2017)
Мігущенко Ю. В. - Дисбаланси та механізми розвитку національного туристичного ринку в умовах анексії та тимчасової окупації частини території України (2017)
Григоренко Я. О. - Оцінка регіональних особливостей аграрного потенціалу України в системі забезпечення економічної безпеки держави (2017)
Степико М. Т. - Національний інститут стратегічних досліджень: 25 років наукового поступу (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до статей (2017)
Шинкарук В. И. - Использование методики расчета времени существования исз при проектировании систем увода с околоземных орбит, Щербак Д. В., Дронь Н. М. (2016)
Пікенін О. О. - Реалізація польоту групи безпілотних літальних апаратів, Мариношенко О. П., Прохорчук О. В. (2016)
Михальчишин Р. В. - Применение ампулизации для космических ступеней ракет-носителей (2016)
Chernyak N. G. - Temperature calibration of navigational accelerometer unit, Vidiakina K. R. (2016)
Рычагов В. В. - Влияние температурно-деформационных параметров тмко на изменение структуры аустенита и механических свойств микролегированных сталей (2016)
Хомінич О. О. - Дослідження якості моделювання пограничного шару при виконанні CFD-розрахунку аеродинамічних характеристик літального апарата замкненої схеми в середовищі ANSYS FLUENT (2016)
Мозговой Д. К. - Мониторинг вырубок лесов по космоснимкам, Васильев В. В. (2016)
Туз Ю. М. - Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв, Козир О. В. (2016)
Олишевская В. Е. - Автомобильные защитные наноматериалы, Олишевский Г. С., Медянцев А. Е. (2016)
Зинченко Д. Н. - Формирование геометрии крыла портативного высотного самолета, Колбакыр Д. (2016)
Кулик А. С. - Проектирование размеростабильных оболочечных конструкций из композиционных материалов, Добрушина М. Г., Кавун В. В., Москалев С. И., Санин А. Ф., Щудро А. П. (2016)
Trubachev S. I. - Vibrations of aircraft engines turbine blades with hysteretic energy dissipation, Alekseychuk O. M. (2016)
Устинова Е. В. - Влияние комплексного легирования si и в на структуру и свойства квазикристаллических сплавов Al–Cu–Fe, Суховая Е. В. (2016)
Королева Е. К. - Организационно-методические основы работы с объектами коммерческой тайны на предприятии-разработчике сложных технических систем, Воротников В. А. (2016)
Головач І. Ю. - Хворобомодифікуюча терапія остеоартриту в чинних рекомендаціях: уроки минулого та можливості для майбутнього (2017)
Лазарев І. А. - Аналіз змін напружено-деформованого стану в суглобовій губі лопатки в умовах різних типів її пошкодження, Страфун С. С., Ломко В. М., Скибан М. В. (2017)
Гур’єв С. О. - Вплив пошкодження хребта на перебіг травматичного процесу у постраждалих із поєднаною торакальною травмою, Сацик С. П., Резніченко Ю. В., Кушнір В. А. (2017)
Ставицький О. Б. - Клінічні аспекти застосування фіксатора типу "ендобатон" для лікування травм і деформацій опорно-рухового апарату в умовах Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполя, Пастернак Д. В., Карпушкін О. В., Абрамович Е. О., Ямковий І. А., Позняк О. С. (2017)
Квасніцький М. В. - Результати лікування хворих із нижньопоперековим больовим синдромом, де домінували прояви спондилоартрозу, із використанням радіочастотної денервації фасеточних суглобів у поєднанні з періартикулярним введенням місцевих анестетиків та стероїдних препаратів (2017)
Полесова Т. Р. - Энтезопатии при анкилозирующем спондилите, начавшемся в детском и взрослом возрасте, Чернышева О. Е., Синяченко О. В., Ермолаева М. В., Гюльмамедова М. Ф. (2017)
Жук П. М. - Клінічні результати лікування переломів ліктьового відростка за методикою інтрамедулярного блокованого металоостеосинтезу, Філоненко Є. А., Дацюк О. І., Майко В. М., Гребенюк Д. І., Карпінська О. Д. (2017)
Гур’єв С. О. - Пошкодження хребта в постраждалих із політравмою в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Повідомлення 1, Танасієнко П. В., Палагнюк К. В. (2017)
Ставицький О. Б. - Лiкування дiафiзарних переломiв плечової кістки за допомогою блокуючого iнтрамедулярного металоостеосинтезу в умовах Обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполя, Пастернак Д. В., Давиденко Д. Ю., Лижин О. В., Карпушкін О. В. (2017)
Кальченко А. В. - Анализ оперативного лечения лиц пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости методом накостного остеосинтеза пластиной, Бабалян В. А., Хвисюк А. Н., Гурбанова Т. С., Черепов Д. В. (2017)
Касатка О. В. - Експериментальна модель ушкодження ахіллова сухожилля в лабораторних щурів, Іванов Г. В., Істомін А. Г., Петренко Д. Є. (2017)
Гайко Г. В. - Профілактика гнійних ускладнень при оперативному лікуванні хворих на остеоартроз кульшового суглоба, Калашніков О. В., Лютко О. Б., Сулима О. М., Осадчук Т. І., Заєць В. Б., Нізалов Т. В., Галузинський О. А., Козак Р. А., Черняк П. С. (2017)
Голка Г. Г. - Загальні принципи діагностики туберкульозного спондиліту, Веснін В. В., Фадєєв О. Г., Бурлака В. В., Олійник А. О., Гаркуша М. А. (2017)
Климовицкий В. Г. - Клинический случай проведения симультанной ортопедо-урологической операции у пациентки с синхронным раком почки и плазмоцитомой бедренной кости, Зуб В. А., Власенко М. А., Колотило А. Н., Цысельский Р. К., Солоницын Е. А. (2017)
Білінський П. І. - Сучасний стан лікування перипротезних переломів стегнової кістки, Андрейчин В. А., Дроботун О. В. (2017)
Балычевцева И. В. - Использование кинезотерапии в реабилитации детей с ДЦП, Кривошеева В. В. (2017)
Корж Н. А. - Реконструктивно-восстановительная хирургия тазобедренного сустава. Роль и значение трудов профессора Н. И. Кулиша в ее развитии, Танькут В. А., Филиппенко В. А., Жигун А. И., Танькут А. В., Бондаренко С. Е. (2017)
Рязанов В. В. - Мультифрактальность и цепные реакции (2015)
Скалозубов В. И. - О необходимости переоценки безопасности атомной энергетики Украины в смерчеопасных зонах, Васильченко С. В., Козлов И. Л., Габлая Т. В. (2015)
Виговський О. В. - Аналіз, прогнозування та управління термомеханічними дефектами в системах водяного охолодження обмоток статорів потужних турбогенераторів АЕС (2015)
Скалозубов В. И. - Анализ эффективности руководств по управлению тяжелыми авариями на ВВЭР с учетом уроков Фукусимской аварии, Козлов И. Л., Габлая Т. В., Скалозубов К. В. (2015)
Андронов О. Б. - О создании современной системы обращения с жидкими радиоактивными отходами на АЭС Украины. Постановка задачи (2015)
Шостак В. Б. - Анализ модели, описывающей состояния ядерно-опасного скопления топливосодержащих материалов в объекте "Укрытие", Ключников А. А. (2015)
Лагуненко А. С. - Топливо в помещении 305/2. Возможный сценарий образования ядерно-опасных зон, Краснов В. А., Довыдьков С. А. (2015)
Одинцов А. А. - Содержание 129I в радиоактивно загрязненной воде объекта "Укрытие", Хан В. Е., Калиновский А. К. (2015)
Огородников Б. И. - Состав и концентрации радиоактивных аэрозолей около скопления лавообразных топливосодержащих материалов в помещении 210/7 объекта "Укрытие", Хан В. Е., Ковальчук В. П., Лагуненко А. С., Довыдьков С. А. (2015)
Батій В. Г. - Критерії щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, Єгоров В. В., Рудько В. М., Щербін В. М. (2015)
Михайлов А. В. - Оценка температуры аварийного топлива по данным о выбросах радионуклидов из разрушенного 4-го блока ЧАЭС, Дорошенко А. А. (2015)
Хан В. Е. - Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие" в 2014 г., Огородников Б. И., Калиновский А. К., Краснов В. А. (2015)
Деренговский В. В. - Методика проведения сравнительного анализа "доз – затрат - выгод" для двух вариантов "раннего" де-монтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие", Рудько В. М., Говоров В. А. (2015)
Городецкий Д. В. - Радиационная обстановка в зонах производства работ по строительству восточной и западной стен огра-ждающего контура нового безопасного конфайнмента и прогноз ее изменения в ходе выполнения работ, Деренговский В. В., Егоров В. В., Павловский Л. И., Холодюк А. А. (2015)
Ключников О. О. - Розробка заходів, які підвищують ядерну, радіаційну та екологічну безпеку об'єкта "Укриття" та нового безпечного конфайнмента. (Тема 2), Краснов В. О., Висотський Є. Д., Хан В. Є., Одінцов О. О. (2015)
Габелков С. В. - Дослідження фізико-хімічних процесів, які визначають деградацію ПВМ об’єкта "Укриття", на період до їхнього контрольованого зберігання чи переробки. (Тема 3), Меленевський О. Е. (2015)
Борисенко В. І. - Розробка методів та засобів контролю коефіцієнтів реактивності ядерного реактора. (Тема 9) (2015)
Павлович В. М. - Статистичні властивості нейтронних систем та їхнє використання для вимірювання характеристик ядерно-небезпечних об’єктів АЕС. (Тема 10), Кучмагра О. А. (2015)
Щербін В. Н. - Розробка науково-технічних засад та обґрунтування принциповихтехнологічних рішеньщодо вилучення ПВМ із об’єкта "Укриття"з використанням майбутнього безпечного конфайнмента та створення відповідної інфраструктури для подальшого поводження з ними. (Тема 11), Балан О. В., Батій В. Г., Рудько В. М. (2015)
Гаргер Є. К. - Оцінка наслідків трансграничного перенесення радіонуклідіву випадку аварій на АЕС України при складних, небезпечнихта несприятливихметеорологічних умовах. (Тема 12), Талерко М. М. (2015)
Федоренко Г. М. - Наукові засади, технології й матеріали управління технічним станом підвищення безпеки, енергетичної та екологічної ефективності електро- та теплоенергетичного обладнання блоків АЕС. (Тема 13), Фіалко Н. М., Шараєвський І. Г., Зімін Л. Б., Кенсицький О. Г., Виговський О. В. (2015)
Прістер Б. С. - Удосконалення систем радіаційного контролю та аварійного реагування в районах розташування АЕС України з метою підвищення рівня радіаційного захисту населення та навколишнього середовища, Гаргер Є. К. (2015)
Носовський А. В. - Науково-методичне забезпечення робіт на етапах зняття з експлуатації енергоблоків атомних електричних станцій. (Тема 15), Богорад В. І. (2015)
Скалозубов В. І. - Моделювання та управління важкими аваріями на діючих вітчизняних атомних електростанціях. (Тема 16), Комаров Ю. О., Габлая Т. В. (2015)
Клименко Н. - Вияви категорії демінутивності в науковому стилі (2017)
Кононенко В. - Лінгвокогнітивна інтерпретація гіперболічних і квазігіперболічних утворень (2017)
Пуряєва Н. - Особливості мови першого українського молитовника (2017)
Аркушин Г. - Незмінні західнополіські іменні лексеми (2017)
Колібаба Л. - Актуалізовані сполучники української мови в текстах різних функціональних стилів (2017)
Сюта Г. - Поетика і прагматика Шевченкових цитат у сучасній українській мові (2017)
Романюк Ю. - Словозмінні класи дієслів у сучасній українській мові (2017)
Мовчун Л. - Українська рима в системі мови і в мовній практиці (2017)
Сніжко Н. - Неолексикон Олеся Гончара: лексикологічний та лексикографічний виміри (2017)
Дюндик О. - Креативний потенціал неолексикону Євгена Пашковського (2017)
Голікова Н. - Концепт "земля" в художньому дискурсі Павла Загребельного (2017)
Клименко Н. - Праця на благо української науки, Кислюк Л. (2017)
Скаб М. - Академічне видання очима викладача Німчук В. Хрестоматія з історії української мови Х — ХІІІ ст. /Василь Німчук. — Житомир: Полісся, 2015. — 352 с. (2017)
Коць Т. - "Я вернусь до своєї Вітчизни з мільйонами своїх братів і сестер…" Мовний всесвіт Івана Багряного. — Зб. наук. праць, присвячений 110-річчю з дня народження Івана Багряного / упоряд. С. Козак. — К. : Українська видавнича спілка ім. Івана Багряного, 2016. — 364 с. (2017)
Скаб М. - ІІІ Міжнародна наукова конференція "Українська мова і сфера сакрального", АКовтун А. (2017)
Венжинович Н. - Міжнародна наукова конференція "Україністика і слов’янський світ" (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Шенген-візи, Шенген візи чи Шенгенвізи? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Лісостеп, але монголо-татари (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Безвізовий режим — "безвіз" — безвіз (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Профі-кар’єра чи професійна кар’єра? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Картопля-фрі чи картопля фрі? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Уживати ліки після їжі чи після їди? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Коли вживати наскільки, а коли — настільки? (2017)
Єрмоленко С. - Мовна мозаїка. Яке з дієслів вибрати: залучатися, долучатися, прилучатися? (2017)
Єрмоленко С. - Мовна мозаїка.Нагода — пригода в анотаціях (2017)
Відомості про авторів (2017)
Іпатов А. В. - Медико-соціальний аспект реформи охорони здоров’я України 2017 року, Гула І. С., Кузьміна Л. В., Коробкин Ю. І. (2017)
Іпатов А. В. - Характеристика первинної інвалідності внаслідок цукрового діабету в Україні за 2016 рік, Гондуленко Н. О., Паніна С. С., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С., Марочкіна В. В. (2017)
Лисунець О. М. - Сучасний стан первинної інвалідності внаслідок вроджених та набутих хвороб серцево-судинної системи в Україні, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М., Ємець М. М., Маландій О. С., Полницька Ю. А. (2017)
Богуславський Д. Д. - Психологічні особливості хворих та інвалідів унаслідок сполученої черепно-мозкової травми, Суганяк К. О., Мороз О. М. (2017)
Гончар Ю. О. - Вплив психологічних чинників на обмеження життєдіяльності в побутовому житті у хворих на артеріальну гіпертензію, Колганов І. А., Яновська С. Я. (2017)
Канюка Е. В. - Опыт применения механотерапии у пациентов, перенесших оперативное лечение вследствие травм конечностей в функциональном периоде, Бойко А. М., Даукш Е. А., Забара О. Ю. (2017)
Юрченко А. Ю. - Вестибулярная реабилитация пациентов с унилатеральной вестибулярной потерей, Позняк Н. В., Сытник П. П. (2017)
Іпатов А. В. - Юридичні аспекти суб’єктивної свідомості людини в позовах до медичних установ про відшкодування завданої моральної шкоди, Ханюкова І. Я., Кузьміна Л. В., Гула І. С. (2017)
Інформація (2017)
Title (2016)
Content (2016)
Irkha V. I. - Sensor of magnetic field based on a light-emitting diode, Gorbachev V. E., Vikulin I. M. (2016)
Glushkov A. V. - Relativistic theory of the negative muon Capture by an atom (2016)
Vaksman Yu. F. - Study of the impurity photoconductivity and luminescence in ZnTe: v crystals, Nitsuk Yu. A., Korenkova A. V. (2016)
Smirnov A. V. - Spectroscopy of the complex autoionization resonances in Spectrum of beryllium, Buyadzhi V. V., Ignatenko A. V., Glushkov A. V., Svinarenko A. A. (2016)
Serga I. N. - Relativistic theory of spectra of usual and exotic atoms: nitrogen hyperfine transitions energies, Kulakli T. A., Smirnov A. V., Khetselius O. Yu., Buyadzhi V. V. (2016)
Gevelyuk S. A. - Dependence of photoluminescence of nanoparticle ensembles of stannum (iv) complexes in silica porous matrix on concentration of saturating solution, Rysiakiewicz-Pasek E., Doycho I. K. (2016)
Khetselius O. Yu. - The hyperfine structure and oscillator strengths parameters for some heavy elements atoms and ions: review of data by relativistic many-body perturbation theory calculation, Zaichko P. A., Mansarliysky V. F., O. Antoshkina A. (2016)
Bystryantseva A. N. - Relativistic theory of spectra of heavy pionic atomic systems with account of strong pion-nuclear interaction effects: 93Nb, 173Yb, 181Ta, 197Au, Khetselius O. Yu., Dubrovskaya Yu. V., Vitavetskaya L. A., Berestenko A. G. (2016)
Filevska L. M. - The electrical characteristics of nanoscale sNO2 films, structured by polymers, Chebanenko A. P., Grinevych V. S., Simanovych N. S. (2016)
Bunyakova Yu. Ya. - Studying photokinetics of the ir laser radiation effect on mixture of the CO2-N2-H20 gases for different atmospheric models, Florko T. A., Glushkov A. V., Mansarliysky V. F., Prepelitsa G. P., Svinarenko A. A. (2016)
Mansarliysky V. F. - New relativistic approach to calculating the hyperfine line shift and broadening for heavy atoms in the buffer GaS (2016)
Ignatenko A. V. - Nonlinear chaotic dynamics of atomic and molecular systems in an electromagnetic field , Kuznetsova A. A., Kvasikova A. S., Glushkov A. V., Gurskaya M. Yu. (2016)
Prepelitsa G. P. - New nonlinear analysis, chaos theory and information technology approach to studying dynamics of chain of Quantum autogenerators, Brusentseva S. V., Duborez A. V., Khetselius O. Yu., Bashkaryov P. G. (2016)
Zaichko P. A. - Relativistic theory of excitation and ionization of heavy alkali rydberg atoms in a black-body radiation field: new data (2016)
Bunyakova Yu. Ya. - Studying photokinetics of the ir laser radiation effect on mixture of the CO2-N2-H20 gases for different atmospheric models, Florko T. A., Glushkov A.V., Mansarliysky V.F., Prepelitsa G.P., Svinarenko A.A. (2016)
Brusentseva S.V. - Nonlinear dynamics of relativistic backward-wave tube In automodulation and chaotic regime with accounting The effects waves reflection, space charge field And dissipation, Glushkov A.V., Lepikh Ya.I., Ternovsky V.B. (2016)
Borschak V.A. - Features OF volt - farad dependence OF nonideal heterojunctions barrier capacity, Kutalova M.I., Zatovskaya N.P., Vilinskaya L.N., Karpenko A.O. (2016)
Florko T.A. - Advanced laser photoionization separation scheme and technology for heavy radioactive isotopes and nuclear isomers, Glushkov A.V., Ignatenko A.V., Khetselius O.Yu., Svinarenko A.A., Ternovsky V.B. (2016)
Ptashchenko O. O. - Effect of water vapors on the time-resolved surface current induced by ammonia molecules adsorption in GaAs P-N junctions, Ptashchenko F. O., Gilmutdinova V. R. (2016)
Minaeva Minaeva - Features of luminous conductivity in The crystals treated in a corona discharge, O.P. O.P., Simanovych N. S., Zatovskaya N. P., Karakis Y. N., Kutalova M. I., Chemeresiuk G. G. (2016)
Kvasikova A.S. - New quantum approach to determination of the molecular spectral constants and probabilities for cooperative vibration-rotation-nuclear transitions in spectra of diatomics and the hadronic molecules, Mansarliysky V.F., Kuznetsova A.A., Dubrovskaya Yu.V., Ponomarenko E.L (2016)
Біланюк В. І. - Теоретичне обгрунтування виникнення катастрофічних явищ у геосистемах, Петлін В. М. (2017)
Воровка В. П. - Хемогенні процеси у Приазовській парадинамічній ландшафтній системі (2017)
Клєщ А. А. - Територіальна структура природокористування м. Харків, Максименко Н. В., Пономаренко П. Р. (2017)
Медінець В. І. - Біологічні наслідки поповнення Куяльницького лиману морською водою з Одеської затоки, Ковальова Н. В., Дерезюк Н. В., Снігірьов С. М., Черкез Є. А., Медінець С. В., Газетов Є. І. (2017)
Дерезюк Н. В. - Фітопланктон Куяльницького лиману у 2015-2017 рр (2017)
Коробкова Г. В. - Використання макрофітних індексів для оцінки екологічного стану поверхневих вод України (2017)
Цьось О. О. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Цир за категоріями (2017)
Боярин М. В. - Екологічна характеристика рідкісних видів рослин Черемського природного заповідника занесених до міжнародних Червоних списків, Савчук Л. А. (2017)
Музиченко О. С. - Природно-заповідний фонд Ківерцівського району Волинської області, Веселуха Т. В. (2017)
Гололобова О. О. - Еколого-економічна оцінка сучасних прийомів вирощування овочевої продукції, Кравченко Н. Б., Масовець Ж. В. (2017)
Крайнюкова А. М. - Екологічні наслідки антропогенного забруднення аквальних ландшафтів, Тімченко В. Д. (2017)
Чугай А. В. - Забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я специфічними забруднюючими речовинами, Патраман Х. С. (2017)
Волков А. I. - Аналіз забруднення ґрунтового покриву важкими металами (із застосуванням ГІС) (2017)
Сафранов Т. А. - Класифікація небезпечної складової твердих побутових відходів – передумова формування системи поводження з ними в регіонах України, Шаніна Т. П., Приходько В. Ю. (2017)
Тітенко Г. В. - Підходи до вирішення проблеми видалення твердих побутових відходів в системі екологічного менеджменту територій, Широкоступ С. М. (2017)
Сонько С. П. - Проблема утилізації опалого листя міст і відходів тваринницьких ферм та шляхи її вирішення, Пушкарьова-Безділь Т. М., Суханова І. П., Василенко О. В., Гурський І. М., Безділь Р. В. (2017)
Правила для авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Волкогон В. В. - Мікробіологічні процеси в ризосфері рослин гороху за впливу добрив і ризогуміну, Токмакова Л. М., Волкогон К. І., Трепач А. О., Журба М. А. (2017)
Черенков А. В. - Стратегія виробництва зернобобових культур і сої в Степу України, Шевченко М. С. (2017)
Іващенко О. О. - Необхідність захисту верби енергетичної від бурянів, Макух Я. П., Ременюк С. О. (2017)
Шкурко Т. П. - Органічне землеробство за розвинутого тваринництва (2017)
Жукорський О. М. - Комплексне оцінювання впливу діяльності підприємств з виробництва продукції тваринництва на стан навколишнього природного середовища, Никифорук О. В., Болтик Н. П. (2017)
Демидов О. А. - Оцінка вихідного матеріалу пшениці м’якої ярої за показниками якості зерна в умовах Лісостепу, Хоменко С. О., Федоренко І. В., Федоренко М. В. (2017)
Беспалов І .М. - Економічна ферментаційна установка для виробництва мікробіологічних засобів захисту рослин, Ходорчук В. Я. (2017)
Адамчук В. В. - Теоретичне обґрунтування типажу колісних сільськогосподарських тракторів для України, Булгаков В. М., Надикто В. Т., Кюрчев В. М. (2017)
Лисенко В. П. - Інформаційне забезпечення контролю якості ентомофагів, Чернова І. С. (2017)
Моклячук Л. І. - Оцінювання екологічного стану ґрунтів земель сільськогосподарського призначення, Ліщук А. М., Городиська І. М., Яцук І. П. (2017)
Чехов С .А. - Підвищення конкурентоспроможності виробництва насіння олійних культур, Чехова І. В. (2017)
Ібатуллін М. І. - Світовий ринок продукції свинарства та місце України в ньому (2017)
Петриченко Є. А. - Дослідження агрегату для внутрішньоґрунтового мінерального удобрення ґрунту з одночасною сівбою (2017)
Лисенко Г. П. - Сучасний стан і перспективи розвитку м’ясопереробної галузі (2017)
До 150-річчя від дня народження С. Л. Франкфурта (1866–1954) (2017)
М. А. Литвиненку — 70 (2017)
Волкогон В. В. - Розвиток мікроорганізмів у ризосфері рослин вівса голозерного та врожайність культури за дії добрив і біопрепарату мікрогуміну, Бердніков О. М., Токмакова Л. М., Ларченко І. В. (2017)
Василенко М. Г. - Органо-мінеральні добрива і регулятори росту рослин в органічному землеробстві (2017)
Сипко А. О. - Регулювання поживного режиму чорнозему типового за внесення дефекату в умовах Лісостепу, Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Костащук М. В., Мазур Г. М. (2017)
Жук В. М. - Продуктивність і економічна ефективність вирощування плодів яблуні в різних конструкціях саду на вегетативних підщепах, Барабаш Л. О. (2017)
Різничук І. Ф. - Годівля поросят живою масою 20 – 40 кг за інтенсивного виробництва свинини (2017)
Литвин В. М. - Оцінка генотипів шовковичного шовкопряда (Bombyx mori L.) для органічного шовківництва, Бабаєва Г. І., Дмитрієва О. В. (2017)
Булгаков В. М. - Теорія вертикальних коливань фронтально навішеної гичкозбиральної машини, Адамчук В. В., Ігнатьєв Є. І. (2017)
Гетманенко В. А. - Науково-організаційні та нормативно-правові аспекти утилізації осадів комунальних стічних вод (на прикладі європейського досвіду), Скрильник Є. В. (2017)
Аристархова Е. О. - Експрес-оцінкa потенційної небезпеки води методом біотестування на daphnia magna s. (2017)
Сало І. А. - Адаптація вітчизняного ринку плодів і ягід до умов угоди про зону вільної торгівлі з єс (2017)
Скоцик В. Є. - Теоретико-методологічні засади функціонування організаційно-економічного механізму в аграрному секторі економіки (2017)
Гранківський М. В. - Якість молозива корів і розвиток приплоду за використання пасовищного корму (2017)
Савчук Ю. М. - Обмеження розвитку хвороб ріпаку озимого залежно від строків сівби та мікродобрив (2017)
Яковенко О. П. - Вплив ґрунтозахисних систем основного обробітку та удобрення на вміст легкогідролізованого азоту в ясно-сірому лісовому ґрунті Полісся (2017)
Меліх Т. Г. - Методологічний базис оцінки виробничого потенціалу харчових підприємств (2016)
Осипова Є. Л. - Процес впровадження реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах водного транспорту (2016)
Довбня С. Б. - Процесний підхід у стратегічному управлінні персоналом, Письменна О. О. (2016)
Радкевич Л. А. - Систематизація цілей та задач медіапланування в рекламному менеджменті (2016)
Рот-Сєров Є. В. - Роль і місце знань у комерціалізації інновацій як інструменту реалізації потенціалу підприємства (2016)
Терованесова О. Ю. - Застосування виробничих функцій для оцінки та прогнозування ефективності використання ресурсно-діяльнісного потенціалу підприємства (2016)
Швіндіна Г. О. - Управління стратегічними змінами на підприємстві (2016)
Дармограй В. І. - Проблеми інформаційного забезпечення при формуванні стратегії стійкого розвитку регіону, Жученко А. М. (2016)
Деркач Т. В. - Класифікаційні ознаки інтеграційних процесів у регіональному економічному просторі (2016)
Носач Н. М. - Аналіз стану та тенденції розвитку торгівлі Харківської області, Ставерська Т. О. (2016)
Самофатова В. А. - Комплексний підхід до управління сталим розвитком агропродовольчої сфери південного регіону (2016)
Галинська Ю. В. - Економіко-юридичні аспекти виникнення, вилучення та розподілу природно-ресурсної ренти при експлуатації надр (2016)
Самойленко Ю. І. - Інституціональне забезпечення громадського екологічного управління в Україні (2016)
Смоленніков Д. О. - Науково-методичний підхід до оцінки соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики (2016)
Суска А. А. - Загальноприродний та соціальний потенціал лісу як категорія економіки природних ресурсів (2016)
Горемикіна Ю. В. - Соціальне відторгнення осіб з інвалідністю в Україні та нові технології для його подолання (2016)
Кудлаєнко С. В. - Реалізація соціальної політики держави: генезис методичних підходів (2016)
Тюлєнєв С. А. - Ключові зміни на ринку праці україни: стан та проблеми вирішення (2016)
Бражко О. В. - Взаємодія підприємницьких і банківських структур економічної системи України (2016)
Васильчишин О. Б. - Вплив євроінтеграції на фінансову безпеку національної банківської системи (2016)
Кібальник Л. О. - Впровадження політики інформаційної безпеки банківських установ, Напора І. Ю. (2016)
Корнієнко Н. М. - Планування видатків державного бюджету як інструмент соціально-економічного зростання (2016)
Радова Н. В. - Достатність капіталу банків в умовах нестабільності фінансового ринку України (2016)
Слободянюк О. В. - Фінансовий інструментарій індексного та мультиризикового страхування сільськогосподарської діяльності (2016)
Яриєв С. С. - Фінансові інструменти хеджування банківських ризиків в Україні (2016)
Бурденюк Т. Г. - Критерії й показники конкурентоспроможності підприємств та методика їх якісного аналізу (2016)
Голобородько Т. В. - Облік та оподаткування суб’єктів малого бізнесу у зарубіжних країнах в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (2016)
Дубовая В. В. - Концептуальна основа методів обліку витрат у промисловості (2016)
Засадний Б. А. - Формування облікової політики в системі бухгалтерського обліку підприємств (2016)
Ковбаса Т. А. - Облікове забезпечення заготівельної діяльності підприємств лісового господарства (2016)
Линник О. І. - Застосування досвіду бухгалтерського обліку зарубіжних країн стосовно практичної діяльності українських підприємств, Артеменко Н. В., Бондаренко О. М. (2016)
Сидоренко Р. В. - Оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств: сучасний стан та перспективи (2016)
Шилко І. С. - Методичні та організаційні аспекти аналізу господарської діяльності коледжів бюджетної сфери України (2016)
Затуливітер Ю. С. - Статистичне оцінювання впливу екологічних факторів економічної діяльності підприємств на довкілля (2016)
Бойчук М. В. - Стохастичне моделювання оптимального збору врожаю, Маханець Л. Л. (2016)
Галахов Є. М. - Теоретичний аспект залучення підприємством фріланс-ресурсу онлайн-формату у вимірі мережевої економіки (2016)
Цеслів О. В. - Економіко-математичне моделювання кластерних формувань регіону, Коломієць А. С., Кокорева А. С. (2016)
Шимановська-Діанич Л. М. - Рецензія на монографію "Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні" (2016)
Биргеу М. М. - Деякі аспекти організації взаємодії в діяльності поліції Республіки Молдова щодо профілактики злочинів (2004)
Грохольський В. Л. - Аналіз і прогнозування в діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю (2004)
Теличкін О. О. - Забезпечення правопорядку в операціях на користь миру (2004)
Житний О. О. - Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки (2004)
Коваленко А. В. - Класифікація оперативно-технічних засобів у теорії оперативно-розшукової діяльності (2004)
Петрів Б. І. - Основи правового регулювання забезпечення громадської безпеки на водному транспорті (2004)
Кислиця Н. В. - Підвищення ефективності профілактичної діяльності криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ (2004)
Білоконь М. В. - Поліція Сполучених Штатів Америки: сучасний стан та тенденції розвитку (2004)
Симов’ян С. В. - Протидія легалізації злочинних доходів у Німеччині (2004)
Коваленко В. В. - Особистість "економічного" злочинця (2004)
Романов С. Ю. - Кримінологічна характеристика неповнолітніх осіб, що скоїли корисливі злочини, Максимова О. О. (2004)
Храмцов О. М. - Особистість злочинця та практичне значення її кримінологічного аналізу (2004)
Мартиненко О. А. - Стан дотримання законності у діяльності британської поліції (2004)
Фоліс І. А. - До питання взаємодії слідчих і оперативних працівників (з практичного досвіду) (2004)
Олішевський В. В. - Особливості виявлення ознак викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів (2004)
Мельник К. Ю. - До проблеми вдосконалення відомчого законодавства (2004)
Развадовський В. Й. - Світовий досвід державного регулювання транспортної системи та напрямки його використання в Україні (2004)
Лєшукова І. В. - Гарантії прав та законних інтересів іноземців у досудовому провадженні та шляхи їх удосконалення (2004)
Тучак Р. М. - Проблеми перегляду судових рішень у порядку повторної касації, Фролов М. М. (2004)
Бондар Г. Ю. - Міжвідомча слідчо-оперативна група: її склад і процедура створення (2004)
Лапта С. П. - Про удосконалення структури та змісту висновку експерта (2004)
Яценко Ф. П. - Районний відділ внутрішніх справ та місцеві органи влади: проблеми взаємодії та шляхи їх вирішення (2004)
Бандурка О. О. - Органи державної податкової служби: призначення, сутність та види (2004)
Клюєв О. М. - Загальнотеоретичний підхід до з’ясування співвідношення принципів управління з принципами взаємодії органів внутрішніх справ (2004)
Смирнов А. М. - До питання про зміст права жертви зловживання владою на доступ до правосуддя (2004)
Завальний М. В. - Класифікація адміністративно-юрисдикційних проваджень (2004)
Радченко О. І. - Особливості набуття статусу народного депутата України (2004)
Назаров І. В. - Роль Вищої ради юстиції при першому призначенні на посаду професійного судді (2004)
Момот М. Ф. - Сутність та структура податкової служби (2004)
Гробова В. П. - Парламент ФРН: двопалатний чи однопалатний? (2004)
Бондаренко Н. О. - Класифікація економічних злочинів (на основі Кримінального кодексу України) (2004)
Любар М. Г. - Професійна підготовка нижчих чинів поліції та жандармерії в Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2004)
Юрченко В. М. - Правові засади податкової політики національних державних утворень на території України у роки визвольних змагань 1917–1921 рр. (2004)
Коломієць О. Ю. - Українські наукові юридичні товариства періоду Національно-демократичної революції (1917–1918 рр.) (2004)
Благовісний С. Г. - Причини та наслідки урядової кризи в УНР (січень–квітень 1918 року) (2004)
Головко О. М. - Апарат управління фінансами Російської імперії на окупованих територіях Західної України у роки першої світової війни (2004)
Мороз О. В. - Становлення ринку цінних паперів у Російській імперії та етапи його розвитку (на матеріалах українських губерній) (2004)
Рябошапко Л. І. - Правовий стан кримсько-татарського народу: досягнення на тлі проблем, Алмаші І. (2004)
Чорний М. Г. - Лібералізм як суспільно-правова позиція (2004)
Макарчук В. С. - Радянсько-нацистська "змова" 23 серпня 1939 р. у світлі доктрини інтертемпорального права (2004)
Марчук М. І. - Еволюція адміністративно-територіальної організації в ході післявоєнної перебудови польського суспільства (2004)
Заруба В. М. - Проблеми земельного і державного права Гетьманщини в 1 та 4-му томах праці М. Є. Слабченка "Організація господарства України" (2004)
Добкін М. М. - Співвідношення категорій "добросовісність" та "моральні засади суспільства" у цивільному праві (2004)
Аверін В. М. - Проблеми правового регулювання взаємовідносин між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування у бюджетному процесі (2004)
Сліпченко С. О. - Уточнення правового режиму приватизованого у шлюбі житла за рахунок житлових чеків (2004)
Полтавський О. В. - Договір морського агентування у світлі поділу норм Кодексу торговельного мореплавства України на приватні та публічні (2004)
Мандрика Л. М. - Теоретичні та практичні засади впливу спеціальної правосуб’єктності на об’єктний склад та здійснення політичними партіями права власності (2004)
Кагановська Т. Є. - Сутність, правовий режим і рівень інформованості про податок на додану вартість (2004)
Бортнік О. Г. - Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правовий аспект) (2004)
Маєвська Н. В. - Державне управління охороною надр в умовах сталого розвитку вугільної промисловості (економіко-правовий аспект) (2004)
Іншин М. І. - Особливості розвитку службово-трудових відносин на державній службі (2004)
Кузніченко О. В. - Методологічні аспекти процедурно-процесуальних норм (2004)
Бєлова Л. О. - До питання про шляхи оновлення моделі виховання студентства (2004)
Венедиктов В. С. - Комплексний підхід до підготовки персоналу для вирішення проблем протидії торгівлі людьми (2004)
Почуєва В. В. - Мотиваційний аспект навчання іншомовної мовленнєвої діяльності (2004)
Греченко В. А. - Про всесильного, але смертного наркома внутрішніх справ : Шаповал Ю. І., Золотарьов В. А. Всеволод Галицький. Особа, час, оточення. – К.: Стилос, 2002. – 468 с.; 24 с. фото (2004)
Наші автори (2004)
Смирнова І. В. - Деякі пріоритетні напрями удосконалення боротьби з наркобізнесом і наркоманіями в Україні (2004)
Цикалевич В. М. - Поняття та зміст охорони громадського порядку (2004)
Блага А. Б. - Механізм вчинення насильницьких злочинів і правопорушень проти членів сім’ї (2004)
Мельник О. В. - Сутність прокурорського нагляду за дотриманням законів при розслідуванні вимагань (2004)
Шандула О. О. - Деякі аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації та розгляді в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини (2004)
Симов’ян С. В. - Розвиток систем безготівкових розрахунків як превентивна форма протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2004)
Cтоцька М. М. - Забезпечення безпеки дорожнього руху підрозділами Державтоінспекції (на прикладі УМВС України в Одеській області) (2004)
Байлов А. В. - Злочин вчинено у стані сильного душевного хвилювання… (2004)
Золотарьов А. І. - Звільнення від кримінальної відповідальності й від покарання за злочини у сфері господарської діяльності: порівняльно-правовий аспект (2004)
Яровий С. М. - Форми участі громадськості в охороні громадського порядку та боротьбі з правопорушеннями за часів радянської влади (2004)
Крестовська Н. М. - Європейський досвід у сфері захисту прав дитини та можливості його застосування в Україні (2004)
Бугаєв В. О. - Правове закріплення спеціальних кримінальних покарань у кримінальному законодавстві України (2004)
Павликівський В. І. - Оціночна ознака в злочинах проти трудових прав людини та її визначення (2004)
Храмцов О. М. - Кримінально-правова охорона честі та гідності людини в Україні (сучасний стан) (2004)
Уваров В. Г. - Правові основи оперативно-розшукової діяльності (2004)
Житний О. О. - Конкуренція кримінально-правових норм про звільнення від кримінальної відповідальності (2004)
Тодуа Г. А. - Розвиток нормативної бази матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів системи МВС (2004)
Єпур Г. В. - Напрямки адаптації кримінального законодавства України у сфері правоохоронної діяльності до норм Європейського Союзу (2004)
Мартиненко О. А. - Корпоративна етика як превентивний фактор правопорушень в ОВС України (2004)
Синьов О. В. - Механізми охорони прав людини: генезис та сучасний стан (2004)
Бєляков К. І. - Правова реальність і теорія систем (2004)
Перцева В. А. - Культура і право: співвідношення і взаємовплив (2004)
Рождественська О. С. - До питання про деліктоздатність особливих суб’єктів інформаційних правовідносин (2004)
Сахарук Т. В. - Врахування особи винного при призначенні покарання за кримінальним правом США (2004)
Слінько С. В. - Проблеми диференціації кримінального судочинства (2004)
Зимовець А. В. - Реалізація взаємної відповідальності людини і держави в Україні (2004)
Ващенко О. М. - Щодо питання про реалізацію делегованих повноважень (2004)
Фесюнін В. М. - Правовий статус підрозділів громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної роботи ДПС України (2004)
Бараш Є. Є. - Становлення та розвиток інституту виконання покарань (2004)
Рєзанов С. А. - Оціночні поняття як нормативне закріплення адміністративного розсуду (2004)
Турута О. В. - Органи внутрішніх справ у механізмі реалізації прав і свобод громадян (2004)
Легеза Ю. О. - Інформаційні потреби та інтереси співробітників органів внутрішніх справ у формуванні фахової правосвідомості (2004)
Тучак Р. М. - Адміністративно-правовий захист власності на землю (2004)
Бандурка О. О. - Організаційні форми управління в державній податковій службі (2004)
Теличкін О. О. - Управління оперативно-службовою діяльністю міжнародної цивільної поліції (2004)
Клюєв О. М. - Координація правоохоронної діяльності на регіональному рівні (2004)
Манойленко О. В. - Державне управління корпоративними правами в Україні (2004)
Байцим В. Ф. - Теорія економічної рівноваги та концептуальні засади державного регулювання підприємництва в умовах трансформації економіки України (2004)
Макаренко О. М. - Щодо розмежування понять "організація" і "управління" у сфері профілактичної діяльності (2004)
Саппа М. М. - Інспектори по зв’язках з населенням та громадськими формуваннями в структурі взаємодії ОВС з громадськістю, Глинюк Н. А. (2004)
Гаруст В. Ю. - Компетенція податкових органів щодо здійснення контролю за справлянням податків та інших обов’язкових платежів (2004)
Момот М. Ф. - Порядок відбору персоналу для роботи в органах та підрозділах Державної податкової адміністрації (2004)
Любченко Д. І. - Система майнових покарань у кримінальному праві України другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. (2004)
Головко О. М. - Органи управління державними фінансами Російської імперії в Україні під час революції 1905–1907 рр. (2004)
Пашнєва В. А. - Погляди академіка М. І. Палієнка на проблеми інституту громадянства в контексті сучасності (2004)
Крейберт Р. В. - Політико-правові відносини Німеччини з урядами УНР та Української Держави (березень–липень 1918 р.) (2004)
Мазур Г. П. - Погляди І. І. Петрункевича на роль земств у формуванні правової держави (2004)
Олійник О. М. - Розвиток трудового законодавства в УСРР в період впровадження політики воєнного комунізму (2004)
Развадовська М. В. - Принципи правового статусу народного депутата України (2004)
Гапотій В. Д. - Федералізм як фактор, що впливає на сучасне розуміння державного суверенітету (2004)
Панова Л. В. - Цивільно-правове регулювання фінансово-кредитних механізмів та управління майном при будівництві житла (2004)
Піхурець О. В. - Обмежувальна ділова практика – недобросовісна конкуренція чи засіб захисту права на торгову марку? (2004)
Кириченко Т. С. - Історія становлення судового захисту прав винахідників (2004)
Божко В. М. - Професійні спілки та їх об’єднання як суб’єкти договірно-правових відносин із заробітної плати (2004)
Сичов Д. В. - Особливості та ознаки трудових правовідносин у сучасних умовах розвитку суспільства (2004)
Єрохін С. В. - Відносини посередництва – невід’ємна частина предмета трудового права України (2004)
Подорожній Є. Ю. - Оплата праці як фактор впливу на конкурентоспроможність працівників ОВС в умовах ринкової економіки (2004)
Нікіфоров В. Ю. - Повноваження профспілок у сфері захисту соціально-трудових прав працівників (2004)
Рибницький Г. В. - Колективні переговори (2004)
Глазько С. М. - Теоретичні підходи до визначення поняття припинення трудового договору (2004)
Шем’яков О. П. - Сучасні проблеми правового регулювання вторинного надрокористування, Хохлова І. В. (2004)
Кирєєва І. В. - Щодо питання припинення екологічних правовідносин (2004)
Білоконь М. В. - Робота з персоналом – запорука професіоналізму в діяльності органів внутрішніх справ України (2004)
Бандурка О. М. - Якість освіти у вищих навчальних закладах МВС України – основа професіоналізму працівників органів внутрішніх справ (2004)
Курко М. Н. - Професійна орієнтація в органах внутрішніх справ як чинник підвищення професіоналізму діяльності правоохоронців (2004)
Любар М. Г. - Проблема професіоналізму чинів загальної поліції Російської імперії та їх професійна підготовка (2004)
Ярмиш О. Н. - Професійно значущі якості правоохоронця як необхідні й достатні умови прогнозування успішності його службової діяльності (2004)
Венедиктов В. С. - Професіоналізм як важливий чинник сучасної конкурентоспроможності працівників ОВС України (2004)
Лефтеров В. О. - Психотренінги як ефективна форма забезпечення професійної надійності персоналу ОВС (за досвідом роботи Центру впровадження психотренінгових технологій) (2004)
Коваленко В. В. - Діяльність органів внутрішніх справ щодо підготовки кадрів для протидії організованій злочинності (2004)
Малиновський О. Є. - Визначення критеріїв оцінки професіоналізму працівника міліції, Банікевич І. В. (2004)
Іщенко О. В. - Завдання вищої відомчої освіти системи МВС в умовах європейської інтеграції (2004)
Свєженцева Ю. О. - Уміння управляти соціальними уявленнями, побоюваннями та заслуговувати довіру як складові професіоналізму працівника міліції, Щербакова І. В. (2004)
Поволоцький О. В. - Професіоналізм міліції України: сучасний стан та нові вимоги (2004)
Джагупов Г. В. - Професіоналізм як умова здійснення міліцією провадження в справах про адміністративні правопорушення (2004)
Волошенюк О. В. - Значення порівняльно-правових досліджень для підвищення професіоналізму персоналу ОВС, Проневич О. С. (2004)
Кретчак О. М. - Формування професійної підготовленості працівників міліції: психологічний аспекти, Стратонов В. М. (2004)
Лапшина В. Л. - Принципи оцінювання ефективності діяльності органів внутрішніх справ (2004)
Мальцев В. В. - Тенденції розвитку системи оцінки діяльності органів внутрішніх справ: пошук оптимальної моделі (2004)
Христенко В. Є. - Розробка психологічного напрямку сучасної віктимології (2004)
Болотова В. О. - Сутність поняття соціального захисту працівників ОВС (соціологічний аналіз), Пахар І. В. (2004)
Синявська О. Ю. - Деякі питання професійної віктимності працівників органів внутрішніх справ (2004)
Музичук О. М. - Сутність та загальна характеристика професіоналізму працівників органів внутрішніх справ (2004)
Андрєєва О. Б. - Організація забезпечення процесу прийняття та реалізації управлінських рішень як показник професійної майстерності керівників ОВС (2004)
Жданова І. В. - Мотиваційна складова професіоналізму працівників органів внутрішніх справ (2004)
Тімченко О. В. - Харківська наукова школа екстремальної юридичної психології: історія становлення та перспективи розвитку (2004)
Оспіщев Є. Я. - Дисциплінованість курсантів вищих навчальних закладів МВС України як один із чинників професійного становлення (2004)
Кравченко О. В. - Психологічне забезпечення діяльності оперативних груп у розкритті злочинів, пов’язаних з шахрайством (2004)
Романенко О. В. - Особистісні передумови успішної діяльності психолога в органах внутрішніх справ України (на прикладі діяльності Центру практичної психології при УМВС України в N-ій області) (2004)
Лебєдєва С. Ю. - Професійно-психологічна підготовка фахівців снайперських груп спецпідрозділів МВС України (2004)
Мілорадова Н. Е. - Застосування наочних моделей для формування професійноетичних стандартів слідчих (на прикладі моделі допустимості методів психологічного впливу) (2004)
Гамаль О. В. - Забезпечення оптимальної працездатності слідчих органів внутрішніх справ України (2004)
Логвиненко О. І. - Професіоналізм працівників органів внутрішніх справ у забезпеченні природоохоронної функції держави (2004)
Зозуля І. В. - До професіоналізму працівника системи МВС України (2004)
Наші автори (2004)
Savchenko Е. М. - The Method of Bandwidth Extension of SiGe BiCMOS Microwave Variable-Gain Amplifier Integrated Circuit, Budiakov А. S., Budiakov P. S., Prokopenko N. N. (2017)
Лю Чан - Коаксиальный сенсор открытого типа. Интегральное уравнение электрического поля в плоскости апертуры, Панченко А. Ю., Слипченко Н. И., Зайченко О. Б. (2017)
Найденко В. І. - Розподіл енергії в електромагнітному полі. Порції потоку енергії. Порції енергії (2017)
Skulysh M. A. - Application of the "Endless train" method for the SDN controller OpenDayLight (2017)
Kolobrodov V. H. - Calculation Model for Optoelectronic Remote Sensing System’s Radiometric Resolution at Arbitrary Viewing Angles, Lykholit M. I., Mykytenko V. I., Tiagur V. M., Dobrovolska K. V. (2017)
Остроумов І. В. - Оцінювання доступності наземних радіонавігаційних засобів (2017)
Товкач И. О. - Адаптивная фильтрация параметров движения БПЛА по данным сенсорной сети на основе измерения мощности принимаемого сигнала, Жук С. Я. (2017)
Павлов Л. Н. - Температурная стабильность сверхнизковольтного перемножителя сигналов, Лебедев Д. Ю. (2017)
Гліненко Л. К. - Системний вибір оптимального технологічного рішення 3D MID, Фаст В. М. (2017)
Yanenko O. P. - Photometric Absorbance Spectrum Analyzer of Slightly Transparent Biomaterials, Shevchenko K. L., Shulha V. A., Holovchanska O. D. (2017)
Бодiловський О. К. - Метод обробки трендiв бiологiчних сигналiв на основi вейвлет аналiзу, Попов А. О. (2017)
Нелін Є. А. - Дельта-моделі реактивних радіоелементів та фільтрів нижніх частот, Шульга А. В., Зінгер Я. Л. (2017)
Різник В. В. - Моделі оптимальних багатовимірних сигналів в просторових системах координат (2017)
Буркат В. П. - Інтенсивне використання племінних бугаїв у породотворному процесі, Бегма Л. О., Бегма А. А., Іванченко М. І. (2007)
Бащенко М. І. - Шляхи поліпшення морфологічних ознак вимені, Хмельничий Л. М. (2007)
Близнюченко О. Г. - Генетичні основи породоутворення (2007)
Бойко А. О. - Особливості росту молодняку окремих типів поліської м’ясної породи (2007)
Бородай І. С. - Розвиток теорії породоутворення у скотарстві України в контексті науково-організаційних чинників (2007)
Бобрушко Т. Я. - Породотворний процес у молочному скотарстві західного регіону України, Колта М. М., Куліш Л. М., Полуліх М. І. (2007)
Буюклу Г. І. - Рівень фенотипічної консолідації створеного таврійського типу української червоної молочної породи, Буюклу М. І. (2007)
Гиль М. І. - Екологічна та генераційна здатності корів різних ліній червоної степової породи в умовах взаємодії генотип—середовище (2007)
Гопка М. В. - Торійська порода як джерело коней універсального призначення (2007)
Дутка В. Р. - Вміст вільних сульфгідрильних груп та глутатіону в крові бугайців у зв’язку із строком кастрації, Шаловило С. Г. (2007)
Жукорський О. М. - Розвиток і формування екстер’єру бугайців м’ясних порід під впливом температурних умов середовища (2007)
Єфіменко М. Я. - Аналіз генофонду української чорно-рябої молочної породи, Подоба Б. Є., Бірюкова О. Д., Заблудовський Є. Є., Матус Н. Ф. (2007)
Коваль Т. П. - Інтенсивність формування живої маси телиць та її зв’язок з продуктивністю (2007)
Кудлай І. М. - Морфологічні особливості вим’я та показники молоковиведення у корів української чорно-рябої молочної породи, Стрикало Ю. П., Куновська Н. В., Пилипчук Ю. В. (2007)
Лисянська Л. М. - Порівняльна характеристика екстер’єру корів-первісток північно-східного молочного типу бурої худоби та сумського типу української чорно-рябої молочної породи, Скляренко Ю. І. (2007)
Мазур В. Є. - Препотентність плідників з урахуванням їхньої поєднуваності із свиноматками різних за продуктивністю груп, Явтушенко Л. А. (2007)
Малоокова О. В. - Динаміка генеалогічної структури бугаїв чорно-рябої худоби (2007)
Марценюк В. П. - Фізіолого-біохімічна характеристика м’яса дволіток малолускатих коропів різного походження, Єфіменко М. Я., Бех В. В., Рекрут С. В. (2007)
Мельник В. О. - Особливості формування репродуктивних органів та становлення статевої функції ремонтних кнурців різних генотипів, Кравченко О. О., Уманська Л. В. (2007)
Останчук П. С. - Вплив прямого та зворотного варіантів схрещувань на поєднуваність деяких ліній великої рогатої худоби (2007)
Остапчук П. С. - Створення селекційно-племінного ядра овець кримського зонального типу в держплемзаводі "Чорноморське” АР Крим (2007)
Патрєва Л. С. - Ентропійний аналіз кількісних ознак для селекційної оцінки батьківського стада м’ясних курей, Крамаренко С. С. (2007)
Пелехатий М. С. - Ефективність добору молочних корів за конституціональними типами, Гунтік Л. М., Дідківський В. О., Волківська 3. 0. (2007)
Підпала Т. В. - Породотворний процес та інбридинг у молочному скотарстві (2007)
Подоба Б. Є. - Імуногенетичний моніторинг у селекційних процесах створення та вдосконалення порід сільськогосподарських тварин, Бородай І. С., Овчарук С. В., Гопка М. В. (2007)
Полупан Ю. П. - Консолідація селекційних груп молочної худоби за відтворного схрещування (2007)
Полупан Ю. П. - Суб’єктивні акценти з деяких питань генетичних основ селекції та породоутворення (2007)
Полупан Ю. П. - Підсумки виведення та перспективи удосконалення української червоної молочної породи, Гавриленко М. С., Коваль Т. П., Йовенко І. В., Дуванов О. В., Полупан Н. Л., Рєзникова Н. Л., Малоокова О. В. (2007)
Порхун М. Г. - Оптимізація селекційного процесу в м’ясному скотарстві (2007)
Почерняєв К. Ф. - Установлення породності свиней з використанням поліморфізму мітохондріального геному, Гетя А. А. (2007)
Семенченко М. А. - Використання рослинних адаптогенів для одержання життєздатних телят і поліпшення реалізації їхнього генетичного потенціалу, Барський О. С., Хомуха С. Ю. (2007)
Сірацький Й. З. - Селекційні та біологічні особливості тварин західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, Федорович Є. І. (2007)
Федак В. Д. - Формування молочної продуктивності у первісток бурої карпатської породи різних типів конституції, Войтюк Л. Я., Головач М. Й., Федак Н. М., Лящук О. М. (2007)
Хмельничий Л. М. - Бажаний екстер’єрний тип корів молочної худоби (2007)
Цуп В. І. - Обґрунтування параметрів бажаного типу корів червоної польської породи, Жукорський О. М. (2007)
Черняк Н. Г. - Оцінка корів-первісток української чорно-рябої молочної породи за типом будови тіла у племзаводі ТОВ "Сухоліське”, Гончарук О. П. (2007)
Чехівський М. Й. - Стратегії розведення великої рогатої худоби (2007)
Шаран П. І. - Нові методичні підходи до визначення нормативної собівартості однієї голови приплоду, одержаного від корів-матерів і реципієнтів молочних та молочно-м’ясних порід, Кравченко Г. Г. (2007)
Яремчук І. М. - Вплив композиційних кріопротекторів поліфункціональної дії на збереженість ембріонів корів при надшвидкому заморожуванні, Шаловило С. Г. (2007)
Даниленко В. П. - Тривалість продуктивного використання корів при формуванні високопродуктивного стада (2007)
Георгієв М. Г. - До питання про походження одного з cимволічних атрибутів гагаузької весільної обрядовості, Шабашов А. В. (2014)
Демченко О. В. - Господарсько- адаптивна стратегія первісного населення Дніпровського Надпоріжжя в кінці мезоліту – неоліті (2014)
Долгочуб В. А. - Стратегії саморепрезентації неоязичників в українському інформаційному просторі, Петрова Н. О. (2014)
Кіосак Д. В. - Проблема техніко-типологічних критеріїв розрізнення мезолітичних та неолітичних кременевих колекцій в Північно-Західному Причорномор’ї (2014)
Коршак Я. М. - Вплив етнічної польської громади на культурне життя в Одесі в другій половині ХІХ-ХХ ст. (2014)
Косаківський В. А. - Розвиток ткацтва та килимарства у містечку Чечельник на Південно-Східному Поділлі (2014)
Кушнір В. Г. - Проблеми адаптації депортованих українців на Одещині (2014)
Шабашов А. В. - До питання еволюції сімейно-спорідненої структури і системи термінів спорідненості у нащадків задунайських переселенців у Бессарабії (2014)
Яцун Н. О. - Молодіжні громади як особливі групи суспільства в дослідженнях другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Бондар В. А. - Діяльність Одеської міської думи у березні – серпні 1917 р. (за матеріалами газети "Одесский листок") (2014)
Дубчак І. В. - Роль висуванства в кадровій політиці керівництва СРСР в 1920-ті рр. ХХ ст. (2014)
Кіндрачук Н. М. - Звуження застосування української мови наприкінці 50-х – протягом першої половини 60-х рр. ХХ ст. (2014)
Лекар А. М. - Голодомор 1921-1923 рр. в Балтському повіті Одеської губернії (2014)
Македон В. В. - Національно-культурні об’єднання в суспільному та культурному житті Одеси ХІХ – початку ХХ століття: історіографія проблеми (2014)
Музичко О. Є. - Динаміка чисельності та соціо-демографічні особливості грузинської громади південної України: від витоків до сучасності (2014)
Бурунов О. О. - "Локальна ядерна війна" в оцінках Г. А. Кіссінджера (2014)
Гладченко С. В. - Ґендерний аналіз в структурах органів влади (на прикладі Тунису) (2014)
Затовський Б. О. - Радянсько-англійські відносини в кінці та після завершення Першої Світової війни (7 листопада 1917 р. - 18 січня 1919 р.), Самойлов Ф. О. (2014)
Долід В. В. - Британські інвестиції як фактор становлення залізничних систем глобального півдня (друга половина ХІХ ст.) (2014)
Шишко О. Г. - Створення Південного фронту у червні 1941 року: історіографія питання (2014)
Черних І. Д. - Цивілізаційні параметри азіатських соціумів (теоретико- методологічний ракурс ) (2014)
Ковальський С. В. - Англо-бурська війна 1899-1902 рр. та Артур Конан Дойл: пізньовікторіанська політична дійсність інтелектуала (2014)
Петрова А. О. - Матеріали повітових судів як джерело дослідження родильної обрядовості (2014)
Делі О. П. - Діяльність Д. М. Княжевича у Вільному товаристві шанувальників словесності, наук і мистецтв у Санкт-Петербурзі (2014)
Петрова Н. О. - Інтелігенція: традиція і модерн. Рец. Дрогобицька О. Я. "Традиція і модерн: Побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)” (2014)
Мусаєва У. К. - Розвиток музейного будівництва в Кримській АРСР в 1920-1940 рр.: Державний Херсонський історико-археологічний музей (2014)
Филюк Г. М. - Державна підтримка як пріоритетний напрям інституційного забезпечення розвитку агробізнесу: аналіз досвіду розвинених країн, Акуленко К. В. (2016)
Баюра Д. О. - Корпоративна реформа в Україні: системний підхід до формування ринкової соціально-орієнтованої моделі корпоративного управління (2016)
Молдаван Л. В. - Роль кооперативів у забезпеченні конкурентоспроможності малого і середнього агробізнесу: теоретичні і практичні аспекти (2016)
Скопенко Н. С. - Особливості формування комплексної системи ризик-менеджменту (2016)
Хацкевич Г. А. - Международный опыт моделирования валового регионального продукта и определения факторов его динамики, Алешкевич Д.С. (2016)
Андреюк Н. В. - Оподаткування корпорацій в контексті приєднання україни до плану BEPS: вектори ймовірних змін (2016)
Баженова О. В. - Концептуальні основи моделювання впливу зовнішніх збурень за допомогою динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги (2016)
Богуславський О. В. - Основні підходи до вивчення елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці та особливості їх застосування (2016)
Голованенко М. В. - Корупційні ризики та надійність системи державної закупівельної логістики в Україні (2016)
Запухляк І. Б. - Інституційні передумови забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств в умовах нестабільності (2016)
Литвиненко Т. М. - Економічна безпека – важлива функція підприємства (2016)
Наумова О. О. - Вплив функцій бренду на поведінку споживачів товарів розкоші (2016)
Отрошко О. В. - Реалізація економічних функцій держави: проблемні аспекти (2016)
Чукурна Е. П. - Ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств (2016)
Єрмоленко В. А. - Гра та спорт в контексті конкурентоспроможності країн та народів (2016)
Пименов С. А. - Мировые тенденции трансформации услуг доставки и изменения бизнес-моделей почтовых операторов (2016)
Кравченко А. С. - Можливості використання інтегрованих показників оцінювання фінансового стану підприємства, Шевченко В. О. (2016)
Магомедова А. М. - Застосування методу бальних оцінок в аналізі найбільш ефективного використання об'єктів комерційної нерухомості, Михайлова Т. В. (2016)
Кравченко Т. В. - Развитие аграрного сектора Украины в условиях евроинтеграционных процессов, Пименова Е. В., Римкина М. С. (2016)
Нестерова Д. С. - Розміщення активів страхових компаній в Україні (2016)
Говорунов О. Г. - Застосовність методів прогнозування та управління ризиками в умовах непередбачуваності (2016)
Гусарова М. Ю. - Вдосконалення механізмів державного управління кластерами в Україні (2016)
Єгорова Г. А. - Архетипи рушійних сил злиттів та поглинань (2016)
Козловський А. Т. - Фактор робочого капіталу як елемент контролінгу інвестиційної діяльності (2016)
Кузнецова М. О. - Інноваційні передумови імплементації концепції сталого розвитку підприємства в сучасну бізнес-практику (2016)
Ситенко Д. Д. - Шляхи реструктуризації агропромислових підприємств в Україні (2016)
Филюк Г. М. - Домінування підприємства на ринку: економіко-правові підходи, Колоша В. В. (2016)
Баюра Д. О. - Організаційно-економічний механізм управління кредитоспроможністю підприємства в умовах ринкової невизначеності, Подшивалов І. В. (2016)
Дєєва Н. М. - Особливості реалізації соціальної функції держави в сучасний період (2016)
Шегда А. В. - Теоретичні передумови щодо побудови концептуальної моделі управління стійким розвитком підприємств, Запухляк І. Б. (2016)
Дем’янчук О. О. - Заощадження в інституційних секторах економіки України: "парадокси", особливості, чинники, динаміка (2016)
Шевченко В. Ю. - Системний підхід до управління ризиками та фінансова стабільність підприємства (на прикладі державного підприємства "Антонов"), Яценко В. О. (2016)
Баженова О. В. - Оцінювання глобальних дисбалансів: сучасні тренди (2016)
Голованенко М. В. - Ефективність державної закупівельної логістики в умовах запровадження системи "Прозорро" (2016)
Гончарова О. М. - Сутнісний аналіз та оцінка внутрішньої економічної стійкості підприємства, Антонюк Б. О. (2016)
Литвиненко Т. М. - Клієнтський капітал як основа визначення ефективності маркетингу (2016)
Карюк В. І. - Інновації як фактор розвитку сучасного туризму в Україні (2016)
Шурпа С. Я. - Сучасні інноваційні підходи до формування активів людського капіталу (2016)
Микитюк О. П. - Партнерство как фактор повышения конкурентоспособности компаний, Магомедова А. М., Онисенко Т. С. (2016)
Назаров Н. К. - Мотиваційний механізм інтелектуальної праці (2016)
Піменова О. В. - Аналіз розвитку та формування бізнес-моделей агропромислового підприємства в умовах євроінтеграції, Піменов С. А. (2016)
Говорунов О. Г. - Живучість як характеристика підприємства в умовах непередбачуваності (2016)
Акуленко К. В. - Ретроспективний аналіз формування інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України (2016)
Гриценко А. С. - Підходи до визначення теоретичного змісту економічної безпеки підприємства (2016)
Алькайдех М. - Совершенствование методики расчета надбавок специалистам строительных предприятий за счет регламентации их трудовых процессов (2016)
Шегда М. В. - Формування соціально відповідального маркетингу лакофарбових матеріалів на основі збалансованої системи показників (2016)
Рахимова Н. К. - Анатомическое строение листа некоторых эндемичных видов рода Iris l. в условиях интродукции, Дусчанова Г. М. (2017)
Дєгтяр О. А. - Інституційне забезпечення взаємодії держави і некомерційного сектора, Непомнящий О. М. (2017)
Забейворота Т. В. - Шляхи вдосконалення публічної влади на рівні адміністративного району в умовах децентралізації (2017)
Тўраев А. И. - Бухоро вохаси чорвадорларининг урф-одат ва маросимлари (2017)
Равшанова Н. К. - Новые педагогические технологии в обучении иностранным языкам (2017)
Вознюк І. В. - Зв’язок рівня емоційного інтелекту з відчуттям самотності, Колесніченко Л. А. (2017)
Щербан Г. В. - Проблеми професійного становлення вчителя (2017)
Щербан Т. Д. - Психологія моделювання впливу на учня у процесі вивчення художнього образу (2017)
Каптур А. О. - Інтернет-реклама: сучасний канал комунікації. Тенденції та перспективи (2017)
Мустецов М. П. - Можливості діагностики гестозу вагітних з використанням нейромережевих технологій, Баган С. О. (2017)
Лісафін В. П. - Особливості внутрішньостанційних перекачувань нафти на насосних станціях магістральних нафтопроводів (2017)
Михалків В. Б. - Оптимальний розподіл витрати газу між газоперекачувальними агрегатами компресорних станцій (2017)
Обелець Т. А. - Мобільна інформаційна система підтримки прийняття рішень в діабетології з використанням хмарних сервісів, Кіфоренко С. І. (2017)
Пилипів Л. Д. - Моделювання поведінки високов’язких нафт в умовах пускових режимів роботи нафтоперекачувальних станцій (2017)
Пуховський Є. С. - Автоматизація заміни інструменту в умовах гнучких автоматизованих виробництв, Шекета О. Т. (2017)
Пуховський Є. С. - Розробка архітектури клієнт-серверного додатку для автоматизованого проектування складу ріжучого та допоміжного інструменту гнучких виробничих систем, Шекета О. Т. (2017)
Репнікова Н. Б. - Синтез цифрових систем керування з заданим розташуванням полюсів, Ігнатовська А. О. (2017)
Рахимова Г. Р. - Разработка состава и технологии таблеток из экстракта сои, Рахимова О. Р., Мамасолиева Ш. А. (2017)
Топорков О. М. - Аналіз рівня фізичної підготовленості велотуристів у передпохідний період (2017)
Топорков О. М. - Підготовка, організація та проведення категорійного велопоходу (2017)
Баширбейли А. И. - Законы динамики вселенной (2017)
Bеşirova G. - Firidun Bəy köçərli rus yaziçilari haqqinda (2017)
Гамидли Г. Ш. - Хамзованные слова, в коментарии Хатиба Табризи "Тахзибу-л-ислахи-л-мантиг" на труд Ибн Сиккита "Ислаху-л-мантиг" (2017)
Яцентюк І. В. - Видалення сполук арсену (V) із води за допомогою фізико-хімічних методів, Толстопалова Н. М., Обушенко Т. І., Куриленко В. С. (2017)
Kyryliuk D. - Factors effective development of grain farming, Didkivska O. (2017)
Kyryliuk D. - Economic efficiency evaluation of milk production in Ukraine, Sarabai N. (2017)
Popkhadze G. - The main reasons for the depreciation of gel exchange rate (2017)
Karkashadze N. - The influence of advertising on human psychology, Benidze N. (2017)
Кроп П. Б. - Роль сільського господарства в економіці України, Тищенко О. М. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Vasianovych H. - Methodological Problems of Modern Pedagogy, Mushketa R. (2017)
Semenog O. - Researcher’s Academic Culture in the Educational Space of the University: Linguo-Axiological Approach (2017)
Budnyk O. - Moral and Aesthetic Aspect of the Professional Training of Teachers, Kondur O. (2017)
Piletska L. - Professional Mobility of Student’s Youth, Wawak T. (2017)
Klymyshyn O. - Methodological and Methodical Principles of the Empirical Study of Spiritual Development of a Personality, Karpenko H. (2017)
Pantiuk T. - Communicative Competence as a Subjective Determinant: Globalization and Personal Aspects, Pantiuk M., Voloshanska I., Burkovska Z. (2017)
Zavatskyi V. - Research Gender Features of Formation of Student Life Scenarios, Zhyharenko I. (2017)
Marynovska O. - Authorial School as a Phenomenon of Innovative Educational Practice (2017)
Varetska О. - Criteria, Indicators and Development Levels of Personal and Professional Component of Primary School Teacher’s Social Competence in the System of Postgraduate Pedagogical Education: Theoretical Analysis (2017)
Zavatskyi Yu. - Psychological Foundations of Spiritual and Personal Development of Students in the Structure of Social Mobility, Toba M. (2017)
Chervinska I. - The Traditions and Beliefs of Highlanders as a Means of Self-Identity and Ethnos Preserving, Nykorak Ja., Chervinskyi A. (2017)
Stępnik A. - Regional and Multicultural Education in Poland and Ukraine, Budnyk O., Blyznyuk T., Mazur P. (2017)
Andriichuk N. - Historical Background of Inclusive Education Development in the Nordic Countries (2017)
Matveieva N. - Professional Training of Future Teachers in the System of Continuous Education (2017)
Stakhiv M. - Sociocultural Component of Teachers’ Professional Competence, Boiko H. (2017)
Zavatska N. - Adaptative Potential Students as Internal Resources Mastery Under Transformation of Society, Mykhaylyshyn U. (2017)
Smoliuk A. - The Substantial Characteristics of Organizational and Pedagogical Conditions of Future Primary School Teachers’ Professional Self-Development (2017)
Wyrostkiewicz M. - Educating to Forgive as an Expression of Concern for Order in a Person's Natural Environment. Part. 1: Evil and Harm in the Life of a Human Person and the Source of the Need to Forgive (2017)
Smyrnova I. - Theoretical Aspects of the Use of Electronic Educational Resources in Professional Activity of Future Teachers of Technology (2017)
Novitska L. - Psychosocial and Pedagogical Means of Reduction of Hyper Dynamic Manifestations Syndrome Within the Affective Personality Disorder (2017)
Blyznyuk T. - Using of Folk Art to Enhance Learning at English Lessons in Primary School, Nafalska K. (2017)
Zharkova R. - The Problem of Literary Education for Pupils of Elementary School (2017)
Derkachova O. - The LGBT-Heroes in Modern Foreign Fairy Tales (How to Read With Children) (2017)
Кlepar М. - The Value of Family Traditions in the Education of the Individual in Modern Society (2017)
Provorova Ie. - Readiness of Future Music Teachers on the Basis of the Praxeology Approach: Essence, Structure, Development Criteria (2017)
Zapolskykh S. - Translator’s and Interpreter’s Professional Competence (Case Study: Bachelor and Master Degree Programs) (2017)
Karpenko H. - Humor as a Part of Interpersonal Communication (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Dimitrov D. - Methanol content in grape and fruit brandies: a major indicator for authenticity and safety, Yoncheva T., Haygarov V. (2016)
Demirdoven A. - Inactivation effect of microwave heating on pectin methylesterase in orange juice, Baysal T. (2016)
Vinnikova L. - Lactic acid bacteria compositions for application in the meat industry, Kishenya A., Strashnova I. (2016)
Pylypenko I. - Epiphytic and regulated microbial contaminants of food vegetable raw materials and products, Pylypenko L., Sevastyanova E., Kotlyar E., Kruchek R. (2016)
Mank V. - Use of natural oils as bioactive ingredients of cosmetic products, Polonska T. (2016)
Rozhno O. - Rheological properties of gelatine solutions for production of gluten-free pasta, Podobiy O., Yurchak V. (2016)
Kocatepe D. - Microbiological investigation of wild, cultivated mussels (Mytilus galloprovincialis L. 1819) and stuffed mussels in Sinop – Turkey, Taskaya G., Turan H., Kaya Y. (2016)
Turker I. - Enhancement of microbial transglutaminase production from Streptomyces sp., Domurcuk G., Tokatli M., Isleroglu H., Koc B. (2016)
Musiy L. - The influence of technological parameters of creams fermentation on formation of functional peculiarities of cultured butter, Tsisaryk O., Slyvka I., Galenko O. (2016)
Nikolova I. - Cu(II) complexes of 4- and 5- nitro-substituted heteroaryl cinnamoyl derivatives and determining their anticoagulant activity, Marinov M., Marinova P., Dimitrov A., Stoyanov N. (2016)
Pogorilyy T. - Non-stationary sucrose diffusion mass flow calculation for sucrose solution cells from the "larger sugar crystal–larger sugar crystal sucrose solution–less sugar crystal sucrose solution–smaller sugar crystal–massecuite" system cells depending on the boiling sugar massecuite time (2016)
Bessarab О. - Intensification of mass transfer processes in gas-liquid media by discrete – pulse energy input method, Obodovich О., Sydorenko V. (2016)
Chalaev D. - Heat transfer enhancement in a corrugated tube heat exchanger, Silnyagina N., Shmatok O., Nedbailo O. (2016)
Yatsenko O. - Methodical bases of rating of investment appeal of Ukraine rural areas (2016)
Abstracts (2016)
Instructions for authors (2016)
Атамуратова Н. Т. - Ботаническая диагностика лекарственного растительного сырья лофанта анисового (Lophanthus Anisatus Benth) (2017)
Бублій М. П. - Удосконалення державного управління інноваційного розвитку соціально-культурної сфери (2017)
Латинін М. А. - Концептуальні підходи до державного регулювання стратегічного розвитку регіону за кордоном, Лукашов О. О. (2017)
Primova D. Kh. - Comparision of communicative language teaching in teaching english as a foreign language (2017)
Аміров О. Р. - Система онлайн відеотрансляцій за допомогою веб-сокетів (2017)
Денік Ю. О. - Принципи розробки високонавантажених веб-систем (2017)
Дмитрійчук А. І. - CSS Grid Layout — наступний крок у CSS (2017)
Іванов О. В. - Методи аналізу пропускної здатності кільцевих систем газопостачання низького тиску, Ксенич А. І. (2017)
Ловчинський С. Б. - Обробка та аналіз даних з використанням Apache Spark (2017)
Ловчинський С. Б. - Аналіз повідомлень соціальної мережі для виявлення подій за допомогою Apache Spark (2017)
Зоріна О. І. - Сучасні маркетингові технології та їх специфіка, Мкртичьян О. М. (2017)
Гранат Л. В. - Програми лояльності на підприємствах роздрібної електронної торгівлі (2017)
Пузин Д. Ф. - Правовое положение осужденных к лишению свободы и проблемы его совершенствования (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Sineglazov V. M. - Construction of Intellectual Neural Network to Diagnose Liver Diseases, Vetsko I. A. (2017)
Galaguz T. A. - Control of Flight Parameters with cloudy Technologies, Zinchenko B. R., Malyshkin O. V. (2017)
Shefer О. V. - Optimisation of Satellie Telecommunication Systems Due to the Space Craft Orbit Injection (2017)
Sineglazov V. M. - Tracking of Sick Individuals of Red List Threatened Species by Means of UAV, Derkach V. Yu. (2017)
Sineglazov V. M. - Identification of Static and Moving Objects by UAVs, Trach J. V. (2017)
Ablesimov A. K. - Provision the Required Accuracy of the Sensors of Angular Velocities that Work in Structure of Automatic Control Systems, Adamchuk K. A., Ryabokonev А. М. (2017)
Statsenko O. V. - Household Voltage Stabilizer Control System (2017)
Silvestrov A. M. - Research integrated identification method, Kryvoboka G. I., Zaharchenko R. V. (2017)
Sineglazov V. M. - Development of a Laboratory Stand for Simulation of UAV Flight and Training of a Visual Navigation System Based on a Convolutional Neural Network, Ischenko V. S. (2017)
Kostanovsky V. V. - Prospects for Probabilistic-Physical Analysis of Reliability in the Design of Radio-Electronic Systems, Kozachuk O. D. (2017)
Sineglazov V. M. - Combined Wind Turbine with Adjustable Blades, Shvaliuk I. S. (2017)
Melnyk O. S. - Computer Simulation Of Characteristics Single-Electron Transistors, Poliakov Y. V., Kosov A. O. (2017)
Melnyk O. S. - Nanocircuits for the Cryptographic Modules, Milke D. G. (2017)
Sineglazov V. M. - Double Layer Intellectual Control System for Quality Assurance of Solar Panels and Photovoltaic Elements, Tkachenko D. V. (2017)
Chumachenko O. I. - Intelligent Mobile Information System for Underground, Roshinsky I. V. (2017)
Puzyrev O. L. - Monitoring Device for Operating Climatic Conditions Light Aircraft, Alexeiev О. N., Leftor V. V. (2017)
Filonenko S. F. - Experimental Acoustic Emission Signals at Composite Material Machining, Nimchenko T. V., Zaritskyi O. V. (2017)
Aralova N. I. - Software for the Reliability Investigation of Operator Professional Activity for ''Human-Machine'' Systems, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2017)
Zelenkov A. A. - Accuracy Estimation of Information Processing Results Taking into Account the Measurement Correlation, Golik A. P., Molchanov A. V. (2017)
Yurchenko A. S. - To the Question of Estimating the Parameters of the Dynamic Memory Allocation System, Kozlov A. P. (2017)
Rudiakov Y. I. - Swarm Intelligence Approach for Simulation Modeling of Distributed Power Systems, Tomashevsky V. M. (2017)
Sushchenko O. A. - Mathematical Model of Dynamically Tuned Gyroscope, Beliavtsev Y. V. (2017)
Sineglazov V. M. - Simulation Modeling of Solar Plants with Photoelectric Converters in the Mode of Selection in Maximum Power Point in Matlab/Simulink, Kopanev V. A. (2017)
Pitertsev О. A. - Analytical Method of Polarimetric Variables Prediction in the Case of Remote Sensing of Ice Crystals Clouds (2017)
Gerasimova D. S. - Algorithm of Constructing Expert System, Based on ANN Technology, Serdakovsky V. V. (2017)
Publisher's imprint (2017)
Сівецький В. І. - Перспективи створення й використання інтелектуальних виробів із наномодифікованих полімерних композитів, Сокольський О. Л., Івіцький І. І., Куриленко В. М. (2017)
Коваленко І. В. - Модель об’ємного дозування меленої кави на базі SCADA системи LabView, Янцибаєв Д. С. (2017)
Ковалюк Д. О. - Моделювання абсорбції за умов невизначеності, Кабанова А. Е. (2017)
Марчевський В. М. - Сушіння тонкодисперсних частинок оксиду титану, Гробовенко Я. В., Візерський Д. С. (2017)
Панов Є. М. - Оптимізація конструкції печей для переплавки алюмінієвого брухту, Боженко М. Ф., Даниленко С. В., Боянівський В. П. (2017)
Плосконос В. Г. - Структурні аспекти взаємодії та математичні моделі елементів систем виробництва паперу й картону (2017)
Погорілий О. В. - Зонований аналіз температурних режимів під час розігрівання ПЕТ-преформ, Сідоров Д. Е., Колосов О. Є., Казак І. О. (2017)
Сідоров Д. Е. - Оцінювання геометричних параметрів ПЕТ-виробів у процесі формування, Колосов О. Є., Гур’єва А. О. (2017)
Шилович Т. Б. - Удосконалення технології виробництва вологостійкого тарного картону, Малин Е. Д., Блайвас І. Ю. (2017)
Вембер В. В. - Інтенсифікування біологічних процесів під час вилучення йонів амонію з води, Гомеля М. Д., Петриченко О. І. (2017)
Гомеля М. Д. - Отримання активного хлору електролізом концентратів зворотньоосмотичного опріснення води, Грабітченко В. М., Радовенчик Я. В., Макаренко І. М. (2017)
Гомеля М. Д. - Вилучення розчиненого у воді кисню із застосуванням модифікованих іонітів, Шаблій Т. О., Іваненко О. І., Крисенко Т. В. (2017)
Радовенчик Я. В. - Поверхова система роздільного збирання твердих побутових відходів, Гончар В. В., Радовенчик В. М. (2017)
Радовенчик Я. В. - Особливості освітлення води матеріалами з капілярними властивостями, Радовенчик В. М. (2017)
Гомеля М. Д. - Фосфоровмісний сорбент на основі целюлозовмісного матеріалу, Хохотва О. П., Малихіна К. А. (2017)
Мукало Є. О. - Одержання й властивості сорбентів із рослинних відходів, Галиш В. В. (2017)
Трембус І. В. - Солом’яна целюлоза в композиції пакувального паперу, Соколовська Н. В. (2017)
Носачова Ю. В. - Сповільнення корозії елементів обладнання йонами важких металів за підвищених температур, Ярошенко М. М., Корзун А. О., Коровченко К. С. (2017)
Жученко О. А. - Керування циклічними процесами з ітераційним навчанням, Волощук М. Г. (2017)
Жученко А. І. - Дискретні форми математичного опису напірного ящика з повітряною подушкою, Піргач М. С., Жураковський Я. Ю. (2017)
Коротинський А. П. - Невизначена модель реактора у виробництві мастил на основі мильних загусників, Коржик М. В. (2017)
Коротинський А. П. - Робастне управління реактором у виробництві мастил на основі мильних загусників, Коржик М. В. (2017)
Оніщенко В. О. - Статична модель реактора окиснення аміаку у виробництві азотної кислоти, Миленький В. В. (2017)
Ситніков О. В. - Модель реактора каталітичного крекінгу у псевдозрідженому шарі, Данькевич А. О., Захарчук А. С. (2017)
Ярощук Л. Д. - Імітаційне моделювання виготовлення мастила в періодичному виробництві, Комендант О. О. (2017)
Новаковський Л. Я. - Проблеми управління землекористуванням науково-дослідних установ і навчальних закладів (2017)
Медведєв В. В. - Критерії і нормативи фізичної деградації орних ґрунтів (пропозиції до вдосконалення нормативної бази), Пліско І. В. (2017)
Буценко Л. М. - Вплив інсектициду альфа супер на фітопатогенні бактерії Рseudomonas syringae агрофітоценозу пшениці, Пасічник Л. А., Булеца Н. М., Патика В. П. (2017)
Стегній Б. Т. - До проблеми нодулярного дерматиту великої рогатої худоби, Корнєйков О. М., Прохорятова О. В., Герілович А. П. (2017)
Савченко Ю. І. - Концентрація 137cs і важких металів у м’ясі качок, вирощених у різних зонах радіоактивного забруднення, Савчук І. М., Ковальова С. П. (2017)
Кравченко В. А. - Ефективні методи та способи селекції і насінництва овочевих і баштанних рослин, Корнієнко С. І., Кондратенко С. І., Сергієнко О. В., Горова Т. К., Самовол О. П., Сайко О. Ю. (2017)
Адамчук В. В. - Теоретичне дослідження параметрів комбінованого гичкозбирального агрегату, Булгаков В .М., Ігнатьєв Є. І. (2017)
Булигін С. Ю. - Енергоконверсія органічних ресурсів для відтворення родючості ґрунтів і виробництва біопалива, Демиденко О. В., Величко В. А. (2017)
Алієв Е. Б. - Дослідження аеродинамічних властивостей насіння олійних культур, Шевченко І. А. (2017)
Скоцик В. Є. - Теоретично-методологічні підходи до трактування категорії "ринковий механізм" (2017)
Паляничко Н. І. - Удосконалення еколого-економічного механізму впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Вербова О. В. - Чинники неспецифічного імунітету американської норки скандинавської селекції у процесі адаптації до вітчизняних умов утримання (2017)
В. Г. Вировцю — 80 (2017)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2017)
Танчик С. П. - Вплив систем основного обробітку ґрунту на вміст доступної вологи та продуктивність кукурудзи в Правобережному Лісостепу, Миколенко Я. О. (2017)
Пилипенко В. С. - Площа листкової поверхні та фотосинтетичний потенціал рослин гороху залежно від удобрення та інокуляції насіння, Каленська С. М. (2017)
Кабанець В. М. - Вплив світлових режимів на якість волокна конопель (2017)
Славов В. П. - Природна резистентність і відтворювальна здатність корів за дії малих доз радіації, Плотко Т. С. (2017)
Мазуркевич А. Й. - Перспективи розвитку клітинних технологій у ветеринарній медицині, Малюк М. О., Данілов В. Б., Ковпак В. В., Харкевич Ю. О. (2017)
Литвиненко М. А. - Удосконалення антронового методу визначення вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущіння рослин пшениці озимої для оцінки стану посівів протягом зимівлі, Феоктістов П. О., Блищик Д. В., Гаврилов С. В. (2017)
Кувачов В. П. - Дослідження плавності ходу спеціалізованого ширококолійного агрозасобу (2017)
Іващенко О. О. - Альтернативний та екологічний способи отримання води, Іващенко О. О. (2017)
Супіханов Б. К. - Нішеві культури (2017)
Прудивус Л. В. - Державна підтримка підприємництва в агровиробництві України на засадах стійкості доходів (2017)
Мозоль Н. В. - Регулювання водного режиму осушуваних земель Західного Полісся (2017)
Петриченко Є. А. - Експериментальне дослідження показників роботи комбінованого удобрювально-посівного агрегату (2017)
Куфель А. В. - Залежність продуктивності колоса ячменю за кількістю зерен від впливу строків сівби та норм висіву насіння (2017)
Влізло В. В. - Нанобіотехнології й нанопродукти: досягнення та перспективи досліджень у тваринництві та ветеринарній медицині (2017)
Скрильник Є. В. - Вплив ферментативної активності чорнозему типового на склад і гідрофобно-гідрофільні властивості гумінових кислот за різного обробітку ґрунту, Маклюк О. І., Попірний М. А. (2017)
Калінова М. Г. - Оцінка колекційних зразків і сортів ріпаку озимого за стійкістю до знижених температур на рівні мікрогаметофіту (2017)
Постоленко Є. П. - Уміст компонентів хімічного складу плодів кизилу (Сornus mas. L.) залежно від особливостей сорту та погодних умов (2017)
Олійник О. Б. - Змішана крустацеозна інвазія у коропових риб, Матвієнко Н. М., Мандигра М. С. (2017)
Кириченко В. В. - Ефективність імунологічних досліджень у стабілізації урожайності соняшнику, Петренкова В. П., Коломацька В. П., Боровська І. Ю., Єгорова Н. Ю. (2017)
Булгаков В. М. - Теоретичне дослідження стійкості руху комбінованого машинно-тракторного агрегату, Адамчук В. В., Петриченко Є. А., Надикто В. Т., Кувачов В. П. (2017)
Сильчук О. І. - Екологічно безпечне регулювання чисельності членистоногих фітофагів рослин роду Sambucus L., Лісовий М. М., Вигера С. М., Таран О. П., Чумак П. Я., Ковальчук В. П. (2017)
Кирпа М. Я. - Способи зниження тепловитрат у технологіях сушіння насіння кукурудзи, Кулик В. О. (2017)
Хоменко І. І. - Економічна ефективність нових сортів плодових культур, Костюк Л. А., Мамалига І. І. (2017)
Дубовик Д. Ю. - Ефективність застосування біодобрив за протруювання насіння пшениці м’якої озимої (2017)
Мендришора П. Д. - Особливості накопичення маси у цьоголіток і дволіток райдужної форелі, Шумова В. М. (2017)
Панасюк Б. Я. - Кліматичні процеси і сільське господарство (2017)
Вергунов В. А. - Чи має право Національна академія аграрних наук України 1 листопада 2018 року відзначати свій віковий ювілей? (2017)
Пам’яті Г. В. Новікової (2017)
Пам’яті Д. А. Волкова (2017)
Титул, зміст (2017)
Паляничко Н. І. - Потенціал залучення інструменту страхування при сільськогосподарському використанні земель (2017)
Мартинюк І. В. - Проблеми фінансування охорони навколишнього природного середовища в Україні (2017)
Загребельна І. Л. - Потенціал трудових ресурсів сільського господарства Полтавської області, Олійник Є. О. (2017)
Білоткач І. А. - Оцінка формальних і неформальних обмежень ринку органічного агровиробництва (2017)
Штуца В. М. - Роль економіко-екологічних інструментів в інтеграційних процесах в Україні (2017)
Шевчук О. Д. - Про проблеми та перспективи реорганізації податкової міліції (2017)
Полчанов А. Ю. - Втрати української економіки від військового конфлікту (2017)
Семенчук І. М. - Перспективні електромеханічні системи космічних апаратів для дистанційного зондування землі, Михайловська А. М. (2017)
Фролова П. О. - Особливості електронного документообігу місцевого самоврядування як об'єкту моделювання, Біленко В. О., Чеверда С. С. (2017)
Вострякова В. І. - Методичні підходи моделювання та аналізу логістичних систем розподілу продукції АПК (2017)
Бахарєва Я. В. - Прикладні аспекти створення інтернет-магазинів як фактор розвитку вітчизняного електронного бізнесу (2017)
Григоренко Я. О. - Науково-методичні засади комплексного оцінювання аграрного потенціалу регіонів України для забезпечення її економічної безпеки (2017)
Носко Б. С. - Сучасні проблеми фосфору в землеробстві і шляхи їх розв’язання (2017)
Таран О. П. - Оцінка стійкості рослин Nicotiana tabacum L. та Nicotiana rustica L. до некротичного і звичайного штамів Y-вірусу картоплі, Лісовий М. М., Савіна О. І., Міщенко Л. Т. (2017)
Цимбал Я. С. - Організація зеленого конвеєра на базі багаторічних трав і сумішей однорічних культур (2017)
Труфанова В. О. - Моніторинг умісту мікотоксинів у кормах для птиці, Труфанов О. В., Горбенко З. Г., Чорна Г. В. (2017)
Метлицька О. І. - Комахи — джерело поживних і біологічно активних речовин, Мельничук С. Д., Cпиридонов В. Г. (2017)
Бондарчук А. А. - Створення сортів картоплі з кольоровим м’якушем бульб, Фурдига М. М., Чередниченко Л. М. (2017)
Файт В. І. - Ідентифікація та ефекти алелів гена Vrd2 за господарсько цінними ознаками пшениці в умовах Південного Степу України, Погребнюк О. О., Стельмах А. Ф. (2017)
Адамчук В. В. - Математична модель взаємодії плоского копіра із залишками гички буряків цукрових, Булгаков В. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І. (2017)
Турченюк В. О. - Забезпечення ресурсозбереження на Придунайських рисових зрошувальних системах через повторне використання дренажно-скидних вод, Кропивко С. М., Рокочинський А. М. (2017)
Жукорський О. М. - Еколого-технологічне контролювання мийних і дезінфекційних засобів у молочній галузі, Кривохижа Є. М. (2017)
Саблук П. Т. - Управління агропромисловою сферою відповідно до сучасних вимог (2017)
Величко В. А. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення завершення земельної реформи, Новаковська І. О. (2017)
Савчук М. В. - Оцінка фітотоксичності Nb-вмісних нанокомпозитів на основі сапонітів з використанням крес-салату (Lepidium sativum L.) (2017)
Вергунов В. А. - Засновник Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН (2017)
Титул, зміст (2017)
Мороз О. В. - Теоретичні аспекти соціально-економічних перетворень в аграрній сфері України під впливом ринкових реформ, Семцов В. М., Кукель Г. С. (2017)
Калінчик С. М. - Проблеми свинарства України в середовищі світового ринку, Алєксєєнко І. М., Калінчик М. В. (2017)
Лаврук В. В. - Технологічні процеси у виробництві продукції тваринництва (2017)
Біляк Ю. В. - Основні загрози фінансовій безпеці корпоративних підприємств (2017)
Косач І. А. - Системна методологія в дослідженні інтеграційних процесів в АПК на засадах державно-приватного партнерства (2017)
Халатур С. М. - Перспективні форми організаційного механізму інноваційного розвитку сільського господарства України (2017)
Кулакова C. Ю. - Ризикостійкість підприємства як передумова його розвитку: сутність та індикатори визначення , Касмініна К. О. (2017)
Гaйдapжийcькa O. М. - Влacний кaпiтaл: джepeлa фopмувaння тa функцiї, Кocтюнiк O. В., Кaщук O. П. (2017)
Котелевець Д. О. - Концептуальні положення підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств в АПК (2017)
Камінецька О. В. - Методологічні основи дослідження управління земельно-ресурсним потенціалом територій (2017)
Пашинська К. С. - Моделі фінансування проектів державно-приватного партнерства (2017)
Артемов В. - Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання, Cеріков В. (2017)
Балендр А. В. - Структура галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордонників країн Європейського Союзу (2017)
Басанець В. Ф. - Індивідуалізація навчання лексичного матеріалу слухачів ВВНЗ на заняттях з англійської мови, Колотова Н. Д., Хардікова О. В. (2017)
Блощинський І. Г. - Система професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників на основі технологій дистанційного навчання (2017)
Волкова Н. В. - Інноваційно-зорієнтований підхід як основа підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій (2017)
Гніденко М. П. - Спосіб ієрархічного структурування інформаційного простору навчального процесу, Ільїн О. О. (2017)
Дерев’янчук А. Й. Сиротенко С. Г. - Інформаційні технології інтенсифікації і підвищення якості комп’ютеризованого навчання (2017)
Замотаєва Н. В. - Активізація самоосвітньої підготовки викладачів гуманітарних дисциплін ВВНЗ із використанням кейс-технології (2017)
Зельницький А. М. - Якість вищої військової освіти як результат функціонування педагогічної системи ВВНЗ (2017)
Кашина Г. С. - Теоретико-методологічні основи використання дистанційних форм навчання у системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Козубцов І. М. - Концепція розвитку методологічної культури ад’юнктів (2017)
Кримець Л. В. - Децентралізація влади у контексті науково-освітнього простору:світовий досвід (2017)
Кузьмич І. І. - Управління дистанційним навчанням у вищих військових навчальних закладах в умовах сьогодення (2017)
Кучерявий А. О. - Технологія проектування дистанційних навчальних курсів у військовій освіті (2017)
Лащихіна В. П. - Нормативно-правові засади розвитку неперервної освіти, Лащихіна І. М. (2017)
Олійник Л. В. - Концептуальні засади управління розвитком військово-спеціальної компетентності магістрантів в умовах університетської освіти (2017)
Оліферук В. М. - Моніторинг якості проведення викладачем навчальних занять (2017)
Приходько Ю. І. - Військово-педагогічний процес як система методологічних і організаційно-методичних засад (2017)
Сафронов О. В. - Проблеми підготовки наукових та науково-педагогічних працівників в системі післядипломної освіти Збройних Сил України, Капосльоз Г. В., Мельниченко О. С., Голубєва О. М. (2017)
Cеріков В. - Професійні складові освітньої діяльності викладачів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання (2017)
Сушков О. О. - Метод проекту як одна з сучасних освітніх методик навчання курсантів (2017)
Топчій О. В. - Науково-методичне забезпечення освітнього процесу у вищому юридичному навчальному закладі (2017)
Тулашвілі Ю. Й. - Праксеологічна спрямованість формування готовності майбутнього Іт-фахівця до групової роботи як фактор підвищення його професійної мобільності, Денисюк М. М. (2017)
Федоренко О. І. - Зміст професійної компетентності працівників експертної служби МВС України, Шевцов С. О. (2017)
Черних О. Б. - Аналіз сучасного стану системи військової освіти республіки Польща: досвід для України, Мітягін О. О., Черних Ю. О. (2017)
Шепель С. І. - Фізична підготовка − одна з вагомих складових професійної підготовки сучасного воїна (2017)
Порядок подання та оформлення статей до "Збірника наукових праць "Військова освіта” Національного університету оборони України” (2017)
Сошніков А. О. - Філософсько-концептуальне осмислення сутності музею як соціокультурної інституції в епоху постмодерну (2017)
Столяр М. Б. - Антитоталітарний дискурс радянського та польського політичного анекдоту 70 – 80-х рр. ХХ ст. (компаративний аналіз) (2017)
Петрова Л. О. - Філософський аналіз проблеми професійної відповідальності як провідної професійно-моральної якості військового керівника (2017)
Царенок А. В. - Проповідь метанойї як чинник розвитку візантійської естетики аскетизму (2017)
Ігнатко В. С. - Економічна діяльність як основа формування та розвитку життєвого простору людини (2017)
Драпушко Р. - Основні напрями сучасної туристичної діяльності українців (2017)
Кобзєва Ю. Ю. - Философская эссеистика как опыт самопознания человека (2017)
Алієв Е. - Українська ментальність та українське кіно (2017)
Джура О. Д. - Духовні засади професійної орієнтації молоді (філософсько-освітнє осмислення) (2017)
Дольська О. О. - До методології створення дистанційних курсів: філософський аналіз когнітивно-педагогічних концепцій і таксономії Б. Блума (2017)
Линовицька А. - Навчальний процес: діалектика відповідальності і свободи (2017)
Колотило М. О. - Проблеми вітчизняної вищої освіти в оптиці досліджень української ментальності (2017)
Бурлука О. В. - Самоосвіта особистості в контексті отримання знання в середньовічній Європі (2017)
Мухіна І. Г. - Духовні та ідейні детермінанти сучасної культурно-освітньої системи: пострадянський досвід (2017)
Дроботенко М. О. - Предметне самовизначення медіа-філософії (2017)
Стецюра К. О. - Медіакультурний вимір змішаного навчання у предметному полі філософії освіти (2017)
Опанасюк Ю. І. - Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти (2017)
Литвиненко Т. С. - Принцип природовідповідності у філософії виховання Фрідріха Фребеля (2017)
Жигилевич О. Ю. - Бізнес-освіта в структурі менеджмент-освіти та філософії господарства (філософсько-освітнє осмислення) (2017)
Силадій І. - Освітні виклики в процесах українського державотворення (2017)
Шостя С. П. - Філософія освітніх проектів формування цифрової грамотності (2017)
Поліщук О. - Мережева взаємодія та формування колективної дії: соціально- філософський аспект (2017)
Захаренко К. - Основні суб’єкти та інститути інформаційної безпеки (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Posudin Yu. - Spectroscopic analysis of honey (2016)
Nosenko T. - Composition and properties of partially hydrolyzed sunflower protein isolates, Mank V., Zhukova Ya., Cherstva A. (2016)
Olaoye O.A. - Spoilage volatiles and sensory properties of a grilled stick meat product inoculated with Pediococcus acidilactici FLE07 as starter culture (2016)
Bazhay-Zhezherun S. - Improving the nutritional value of grains by biological activation, Romanovska T., Antonіuk M. (2016)
Kalusevic A. - Raspberry and blackberry pomaces as potential sources of bioactive compounds, Saleviс A., Dordevic R., Veljovic M., Nedovic V. (2016)
Atanasova T. - Chemical composition of essential oil from Rosa Damascena mill., growing in new region of Bulgaria, Kakalova M., Stefanof L., Petkova M., Stoyanova A., Damyanova S., Desyk M. (2016)
Rybak O. - Milk fat in structure formation of dairy products: a review (2016)
Zhilinskaia N. - Using of bioinformatics and computer morphometry in study of Fusarium spp. causing potato dry rot, Bazarnova J., Shleikin A., Peshuk L., Galenko O. (2016)
Hirwa O. - Ethanol prodution from mucilage and pulp of processed coffee, Nyagahungu I., Bitwayiki C. (2016)
Raichuk N. - Technology features of using gums in a creation of gel bases, Podobiу O. (2016)
Oncul N. - Mechanism of antibacterial effect of plant based antimicrobials, Karabiyikli S. (2016)
Biletskyi E. - Three-dimensional model of non-Newtonian fluid flow in the rectangular channel, Petrenko O., Semeniuk D. (2016)
Litovchenko I. - Modeling of furnace work with recirculating of heating gases for tunnel baking ovens (2016)
Jothi Ja. S. - Are public perceptions precise towards the status of quality and safety of commercial brands of noodles?, Uddin M. B. (2016)
Sadilek T. - System of quality labels in the European Union (2016)
Abstracts (2016)
Instructions for authors (2016)
Вступне слово Олега Михайловича Топузова (2017)
Головко М. В. - РІSА-2018 як індикатор стану загальної середньої освіти в Україні, Науменко С. О. (2017)
Pyrozhenko P. - Social, political and economic factors of school renewal in China (2017)
Голуб І. І. - Польський досвід реформування системи вищої освіти у контексті європейської інтеграції (2017)
Сімак К. В. - Віртуальна академічна мобільність студентів: досвід Канади (2017)
Пасічник Л. Л. - Рефлексивний підхід до розвитку професійної компетентності вчителів у центрах педагогічної освіти у Німеччині (2017)
Савченко О. Я. - Міжпредметні зв’язки як ресурс реалізації компетентнісного підходу на уроках літературного читання (2017)
Мачача Т. С. - Стратегії розвитку технологічної освіти в середній загальноосвітній українській школі: наскрізність змісту і структури, Юрженко В. В. (2017)
Акірі І. - Учебник и оценка образовательных результатов (2017)
Хорошковська Т. П. - Читацькі вміння учнів загальноосвітніх навчальних закладів як об’єкт моніторингових досліджень (2017)
Pobiedash I. - Pilot methodological model of the formation of pupils’ civic competence (on the basis of the content of the "World history” course for the 7-th form) (2017)
Меняйло В. І. - Дослідницько-інноваційна діяльність як нова категорія педагогічної інноватики (2017)
Сергієнко Т. В. - Компетентнісний підхід до навчання української мови як іноземної в медичних університетах (2017)
Бондаренко Н. В. - Реформування навчальних програм: більше запитань, ніж відповідей, Косянчук С. В. (2017)
Гаврилюк Г. М. - Підручник нового покоління – кожній дитині (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Pylypenko I. - Identification of bacillary microbial contaminants and food poisoning agents from ukrainian plant raw materials and products, Pylypenko L., Yamborko A., Ilyeva O., Kotlyar E., Babenko D. (2017)
Boaghi E. - Walnuts Respiration (Juglans regia L) during storage (2017)
Stepankova G. - Influence of maize germ oilcake on processes of wheat dough ripening and bread quality and nutritional value, Oliinyk S., Mykhaylov V., Neklesa O. (2017)
Hutsalo I. - Determination of oleic acid in the samples of sunflower seeds by method of nir-spectroscopy, Mank V., Kovaleva S. (2017)
Kuzmin O. - Qualimetric assessment of diets, Levkun K., Riznyk A. (2017)
Shaikh T. H. - FTIR spectroscopy combined with chemometric: A versatile tool for quality evaluation of fried vermicelli, Mahesar S. A., Shah S. N., Kori A. H., Sherazi S. T. H., Lakho S. A. (2017)
Protsenko L. - Features of using hops and CO2-extract in brewing, Litvynchuk S. (2017)
Ivanova T. - Effect of meat product with onion skin extract on мetabolic profile in SHR, Goshovska Yu., Peshuk L., Romanenko M., Fedichkina R., Sagach V., Sineok L., Shapoval I. (2017)
Mriachenko N. - Study of technological factors impact on the viscosity of "Wheat starch-Tween 20 (E432)" system, Iurchenko S. (2017)
Kuzmin O. - Substantiation of the conditions of obtaining porous carbon materials from pyrolyzed wood wastes by chemical activation of H3PO4, Shendrik T., Zubkova V. (2017)
Polumbryk M. - Determination of structure and morphology of the cyclodextrins-iodine complexes, Pasichnyi V., Omelchenko C., Vyshnevskiy O. (2017)
Teneva D. - Antimicrobial activity of Lactobacillus plantarum strains against Salmonella pathogens, Denkova R., Goranov B., Denkova Z., Kostov G. (2017)
Sokolenko A. - Osmotic pressure in the fermentation media technologies, Shevchenko O., Makcymenko I., Vinnichenko I., Кostyuk V. (2017)
Dubovkina I. - Сhange of physical and chemical parameters of the liquid binary systems by alternating impulses of pressure (2017)
Nakov G. - Public opinion surveys of consumers for manner of labeling the food product in the Republic of Macedonia, Ivanova N., Damyanova S., Stamatovska V., Necinova L. (2017)
Abstracts (2017)
Instructions for authors (2017)
Вихідні дані (2017)
Афанас’єва І. І. - Впровадження положень директив ЄС в Україні (2017)
Бабушкин Г. Ф. - Выделение и проектирование микрологистических систем управления процесами заводских перевозок, Кузькин А. Ф., Каплуновская А. Н. (2017)
Баранов И. О. - Анализ методики повышения потребительских свойств регулируемых перекрестков улично-дорожной сети города, Баранова В. Н., Тараторина А. Н., Короленко Т. В. (2017)
Бех П. В. - Управління вантажопотоками та вагонопотоками на залізничному транспорті, Лашков О. В., Музикін М. І., Нестеренко Г. І., Авраменко С. І. (2017)
Брагін М. І. - Аналіз праць вчених по визначенню техніко-економічних показників тягових транспортних засобів, Володарець М. В., Фалендиш А. П. (2017)
Воронков О. А. - Узгодження суміжних транспортних і технологічних операцій перевезення збіжжя продукції рослинництва, Роговський І. Л. (2017)
Голубєва С. М. - Порівняльна оцінка програмних пакетів комп'ютерного моделювання інженерних процесів, Морнева М. О. (2017)
Гончаров О. М. - Автоматизована система керування технічним обслуговуванням та ремонтом локомотивів, Вихопень І. Р. (2017)
Губаревич О. В. - Природа вибрации и современные методы вибродиагностики электрических машин, Козынко А. С. (2017)
Данільєва Ю. Г. - Інтеграція України до ринку транспортних послуг країн ЄС (2017)
Дацун Ю. М. - Оцінка критеріїв формування віртуального підприємства з ремонту локомотивів (2017)
Дрожжин О. Л. - Основні задачі організації і управління роботою суден на фідерних лініях (2017)
Зеленко О. О. - Маркетингово-логістична інфраструктура як антикризовий інструмент управління туристичними підприємствами Луганської області, Стеганець С. С. (2017)
Іщенко В. М. - Дослідження зміни температури вантажу при транспортуванні в ізотермічному вагоні з використанням математичного моделювання, Брайковська Н. С., Осьмак В. Є. (2017)
Клюєв С. О. - Аналіз методів ідентифікації залізничного рухомого складу (2017)
Крамський С. О. - Ризик-орiєнтований пiдхiд управлiння системами транспортної безпеки (2017)
Крашенінін О. С. - Забезпечення ремонтного господарства депо оптимальним розміром запасів, Пономаренко О. В., Яковлев С. С. (2017)
Кузьменко Н. Н. - Технология изготовления квазигиперболоидных обкатных инструментов и квазигиперболоидных зубчатых колес (2017)
Лаптінов О. С. - Актуальність транспортно-експедиторської роботи на прикладі логістичного підходу до планування вантажних та комерційних операцій на залізничному транспорті, Чернецька-Білецька Н. Б. (2017)
Лебідь І. Г. - Теоретичні аспекти визначення транспортного забезпечення при збиранні врожаю пшениці, Медведєв Є. П. (2017)
Марченко Д. М. - Аналіз організації вагонопотоків на мережі залізниць при міжнародних перевезеннях вантажу, Сиднєв В. Р., Максимов Д. Г., Сиднєв І. В. (2017)
Михайлов Е. В. - Оценка безопасности движения по сходу с рельса колеса перспективной конструктивной схемы, Семенов С. А., Полупан Є. В. (2017)
Морнева М. О. - Установка для дослідження гвинтової мікрометричної пари, Голубєва С. М. (2017)
Нестеренко Г. И. - Совершенствование транспортного комплекса Украины на основе использования принципов логистики, Кузьменко А. И. (2017)
Новак Г. Л. - Значение транспортного маркетинга в функционировании железнодорожного транспорта, Григоренко Т. Г., Григоренко Е. И. (2017)
Панченко С. В. - Удосконалення технології організації вагонопотоків шляхом формування автоматизованої системи розрахунку і забезпечення виконання плану формування поїздів, Бутько Т. В., Прохоров В. М., Пархоменко Л. О. (2017)
Парунакян В. Э. - Повышение эффективности управления производственно-транспортной системой металлургических предприятий, Маслак А. В. (2017)
Пасічник А. М. - Проблеми оцінки транспортно-експлуатаційного стану та напрямки модернізації мережі автомобільних доріг в Україні, Лебідь Є. М., Клен О. М., Мірошніченко С. В. (2017)
Просвірова О. В. - Метод підвищення експлуатаційних характеристик та енергоефективності залізничних дискових гальм (2017)
Рамазанов С. К. - Интеллектуальная информационная система управления жизненным циклом изделий транспортного предприятия (2017)
Роговий А. С. - Концепція створення вихорокамерних нагнітачів та принципи побудови систем на їх основі (2017)
Руденко Н. В. - Системы отслеживания и трассировки грузов, Пушинская Е. А., Бессмертная А. В. (2017)
Сапронова С. Ю. - Продовження терміну експлуатації вантажних вагонів, Буліч Д. І., Ткаченко В. П. (2017)
Сапронова С. Ю. - Ресурсозбереження при відновленні коліс залізничного рухомого складу, Ткаченко В. П., Зуб Є. П. (2017)
Семенов С. А. - Выбор рациональной схемы доставки грузов в международном сообщении, Кравченко С. В., Шепитько О. В., Вололазский А. А. (2017)
Соляник Т. Н. - Моделирование транспортных процессов в цепи поставок кондитерских изделий, Белоконь Ю. А. (2017)
Cулим А. О. - Розробка підходу з визначення параметрів бортового ємнісного накопичувача енергії рухомого складу метрополітену (2017)
Тартаковский Э. Д. - Пути повышения качества работы эргатической системы "машинист-локомотив", Горобченко А. Н., Антонович А. О. (2017)
Тартаковський Е. Д. - Прогнозування визначення термінів оновлення нових серій тягового рухомого складу, Крашенінін О. С., Клименко О. В. (2017)
Турпак С. М. - Оптимізація графіків внутрішніх залізничних перевезень металургійного підприємства, Васильєва Л. О., Лебідь Г. О., Падченко О. О., Сидоренко Ю. Т. (2017)
Фалендиш А. П. - Аналіз підходів до розрахунку викидів забруднюючих речовин з відпрацьованими газами дизелів тепловозів, Гатченко В. О., Клецька О. В. (2017)
Фомін О. В. - Процедура правки технологічно-деформованих вагонних металоконструкцій шляхом створення внутрішнього напруженого стану термічним впливом, Логвіненко О. А., Бурлуцький О. В. (2017)
Чернецкая-Белецкая Н. Б. - Исследование влияния гранулометрического состава водоугольного топлива на его реологические и гидродинамические характеристики, Баранов И. О., Остапенко В. Н., Мирошникова М. В. (2017)
Шведчикова И. А. - Экспериментальная установка для исследования магнитных полей рассеяния дефектов ферромагнитных изделий, Шевченко А. И., Путкарадзе Н. Л. (2017)
Шворнікова Г. М. - Спрощення митних формальностей як необхідна умова євроінтеграції України, Барабаш В. В., Марченко А. В. (2017)
Шевченко С. І. - Підвищення ефективності роботи вантажопіднімальних кранів мостового типу (2017)
Юдін В. П. - Шляхи вирішення промислово-транспортних проблем екології в Запорізькому регіоні, Васильєва Л. О., Падченко О. О., Харченко Т. В. (2017)
Яровий Р. О. - Ефективність застосування комбінованих накопичувачів електричної енергії на маневрових тепловозах (2017)
25 лет лидерства (2017)
Мировой лидер металлизации (2017)
Упаковка для кондитерских и хлебобулочных изделий (мировой опыт) (2017)
Инновации в упаковке (2017)
Маркетологи информируют... (2017)
Ватренко О. В. - Особливості закупорювання скляної тари (2017)
Новый пневмораспределитель VUVS (функциональный, надежный и недорогой) (2017)
Конончук С. С. - Автоматизация складских операций (2017)
Якимчук М. В. - Четверта промислова революція та розвиток пакувальної індустрії, Гавва О. М. (2017)
Фасование маринованных грибов (2017)
Якимчук М. В. - Вакуумні захоплювальні пристрої в пакувальних машинах (деякі особливості застосування), Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О. (2017)
Цифровая печать – путь к персонализированной упаковке (2017)
Контактная маркировка горячим тиснением (2017)
Кривопляс-Володіна Л. О. - Розвиток інновацій пакувальної індустрії (на основі програми SABIT) (2017)
Бумага, картон и гофрокартон (2017)
Cлужба коротких повідомлень (2017)
Жовті сторінки (2017)
Истоки наград ЧП "Авентин" (2017)
Кривошей В.Н. - Плодоовощные консервы в Украине (рынок,тенденции, упаковка) (2017)
Маркетологи информтруют... (2017)
Инновации в упаковке (2017)
Александров А. М. - Клеи для ламинированных пленок (2017)
Упаковка со всех континентов (2017)
Гапон В. С. - Можливості застосування рідинного охолодження рукавних полімерних плівок, Пєтухов А. Д., Мікульонок І. О. (2017)
Регей І. І. - Проектування фальцювального обладнання засобами тривимірного моделювання, Бегень П. І. (2017)
Конончук С. С. - Низкотемпературный автоматизированный склад и его оборудование (2017)
Петрів І. М. - Офсетні пластини в лазерних формовивідних пристроях (2017)
Рейпли Н. - Маркировка средств личной гигиены для мужчин (2017)
Інформаційні зустрічі на "Пак Експо – 2017" (2017)
Кривошей В. М. - Нові зірки української упаковки (2017)
Упаковочные материалы и упаковка из полимеров (2017)
Маценко Г. О. - Нотатки про українських підприємців (2017)
Жовті сторінки (2017)
Anishchenko V. - Vocational training of adult people – one of the ways of the work forth potential development (2015)
Бородієнко О. - Принципи корпоративного навчання в сучасних умовах (2015)
Вовковінський М. - Соціалізація як спосіб саморозвитку внутрішнього потенціалу особистості учня професійно-технічного навчального закладу (2015)
Закатнов Д. - Особливості професійного самовизначення учнів професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Розіна Н. - Проблема формування соціально-правової компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у педагогічній теорії (2015)
Гоменюк Д. - Особливості професійної підготовки кваліфікованих робітників автосервісу в умовах ринку праці (2015)
Kovalenko D. - Technological support of professional and legal training of prospective engineers-instructors (2015)
Кулалаєва Н. - Формування готовності майбутніх будівельників до безпечної професійної діяльності (2015)
Алєксєєва С. - Інформаційне освітнє середовище підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри (2015)
Смирнова І. - Методичні основи розробки електронних освітніх ресурсів як контенту інформаційно-освітнього середовища (2015)
Герлянд Т. - Особливості впровадження технології контекстного навчання у закладах професійно-технічної освіти (2015)
Масліч С. - Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх агентів з організації туризму (2015)
Романов Л. - Застосування веб-квестів у професійно-технічних навчальних закладах (2015)
Ткачук Г. - Розвиток ІКТ-компетентності педагогів у системі методичної роботи професійно-технічного навчального закладу (2015)
Пуховська Л. - Європейські тенденції професійного навчання і розвитку виробничого персоналу (2015)
Movchan L. - The Swedish experience of developing students’ oral proficiency in vocationally oriented English (2015)
Вимоги до авторів (2015)
Tadyeyev O. - Evaluation of three-dimensional deformation fields of the earth by methods of the projective differential geometry. The main linear deformations (2016)
Третяк К. Р. - Аналіз результатів визначення швидкостей вертикальних рухів Земної кори берегової лінії європи за даними мареографічних та gnss-спостережень, Досин с. И. (2016)
Fys M. - lozynskyi one option of constructing three-dimensional distribution of the mass and its derivatives for a spherical planet earth, Yurkiv M., Brydun A., Lozynskyi V. (2016)
Церклевич А. - Про напружений стан тектоносфери землі, Заяць О., Шило Е. (2016)
Баран А. Н. - Просторові кореляції пеліт-алевритових порід в осадовому чохлі новоградського блоку (волинський мегаблок українського щита) (2016)
Білик Н. Т. - Мінералогія і геодинамічні умови формування перидотитів З офіолітів мармароської зони скель (українські карпати), Генералова Л. В., Яценко І. Г., Степанов В. Б. (2016)
Сеньковский Ю. - Геолого-палеоокеанографічні моделі карпато-чорноморської континентальної окраїни океану тетіс, Гнідец В., Григорчук К., Колтун Ю., Попп І., Радковец Н., Мороз М., Мороз П., Ревер В., Ревер А., Баландюк Л., Кохан О., Гаєвская Ю., Гавришкив Г., Кошиль Л. (2016)
Honchar A. - Geo- and hydro-acoustic complex as a study of interconnection between processes in waters and bottom sediments, Fedoseienkov S. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського