Гладка Л. І. - Єдиний підхід до формування структури тестових завдань для контролю знань, Жирякова І. А. (2011)
Прохоров А. В. - Знаниеориентированная агентная модель анализа процессов управления финансовыми ресурсами банка, Страшненко Ю. Н. (2011)
Малахов Е. В. - Выделение объектов для управления предметными областями, Становский А. Л. (2011)
Вахлакова В. Ю. - Полиграфическая защита этикет-наклейки спиртных напитков, Бизюк А. В. (2011)
Загребнюк В. І. - Адаптивне підвищення яскравості зображень в задачах бінаризації текстових документів, Ленік Д. Д. (2011)
Мельник Р. А. - Компресія зображень апроксимацією поліноміальними функціями їх дискретного косинусного перетворення, Климаш Т. С. (2011)
Плотніков А. В. - Модель накопичення досвіду лікаря в експертних системах, Супруненко О. О., Філюнова О. Г. (2011)
Доля В. К. - Вплив інформаційного навантаження на параметри основної діяльності водіїв (збуджувальні процеси), Енглезі Енглезі, І. П., Афанасьєва Афанасьєва, І. А. (2011)
Поморцева Е. Е. - Использование Visio при визуализации бизнес-поцессов (2011)
Титул, содержание (2011)
Стрелковская И. В. - Сплайн-аппроксимация диаграммы направленности антенны базовой станции сотовой сети, Сукачёв Э. А., Макоганюк А. О. (2011)
Филиппенко И. В. - Имитационное моделирование процесса взаимодействия узлов системы FRID с использованием технологии CDMA (2011)
Литвин В. В. - Моделювання діяльності інтелектуальних агентів в туристичній сфері з використанням онтологічного підходу, Угрин Д. І. (2011)
Аврунин О. Г. - Автоматизированный анализ количественных показателей треморографических данных для наблюдения динамики тремора, Жемчужкина Т. В., Носова Т. В. (2011)
Цегелик Г. Г. - Моделі однорівневих індексопослідовних файлів баз даних при використанні багатопроцесорних систем, Обухівський Р. О. (2011)
Кононенко І. В. - Система мотивації на основі збалансованої системи показників, Гетманова Н. Б. (2011)
Чёрный С. Г. - Оптимизация процесса структуризации кода (2011)
Прохоренко І. В. - Моделі формалізації задач навчання з контролем і забуванням інформації (2011)
Шишкевич К. І. - Методика оцінки й прогнозування тривалості циклу складання великогабаритних машин (2011)
Павлов А. В. - Синтез классификаторов дифференциальной диагностики заболеваний легких форм гемостазиопатий по МГУА, Павлов В. А., Томилин В. В. (2011)
Хміль Н. А. - Проектування інформаційних порталів – переваги застосування онтологічного підходу, Прилепо А. В. (2011)
Медведева В. Н. - Мониторинг корректности и оптимизация системных ресурсов ОС семейства Windows, Изотов А. Е. (2011)
Ясенова І. С. - Методика розрахунку структурно-логічних схем (2011)
Заикина Е. Н. - Метод сжатия полутоновых изображений с учетом особенностей их статистической структуры (2011)
Гадецька З. М. - Розробка комплексної системи захисту інформації, Жирякова І. А. (2011)
Волошин Н. В. - Моделирование и распознавание информативных участков в автоматизированных системах иридодиагностики, Кузьмук В. В., Тараненко Е. А. (2011)
Титул, зміст (2011)
Горяинов А. Н. - Классификация систем транспорта с учетом диагностического подхода (2011)
Харченко С. Л. - Язык проектирования технического задания системы управления (2011)
Карпов Д. Г. - Разработка системы автоматического регулирования диаметра световода при формовании стекломассы, Яшков И. О. (2011)
Холодкова А. В. - Постановка задачи выбора показателя эффективности управления ТКС (2011)
Смітюх Я. В. - Ідентифікація брагоректифікаційної установки на основі нейро-нечіткої мережі, Кишенько В. Д. (2011)
Филиппенко И. В. - Методология многокритериальной оптимизации при проектировании информационных систем радиочастотной идентификации (2011)
Рославцев Д. М. - Формування структури автопарку функціонального підрозділу підприємства, Бурма В. А. (2011)
Богомазова Г. Є. - Проблема вибору раціонального варіанту організації вагонопотоків (2011)
Науменко Н. Ю. - Система обработки информации процесса деформирования корродирующих плосконапряженных конструкций, Ляшенко О. А. (2011)
Філімоніхін Г. Б. - Безрозмірні диференціальні рівняння, що описують стійкість основних рухів однієї роторної системи, Гончаров В. В., Філімоніхіна І. І. (2011)
Калмыков М. А. - Общие принципы описания процесса виброобработки с внешним источником динамического воздействия, Струтинский В. Б., Щелоков В. С. (2011)
Войтович О. А. - Теоретическое исследование параметров конструкции верхней опоры веретена кольцепрядильной машины (2011)
Карачун В. В. - Структурная избыточность как средство повышения точности курсоуказания, Мельник В. Н. (2011)
Мильцын А. М. - Разработка концепции прогнозирования механических свойств тонкостенных оболочек, Зеленцов Д. Г., Олевский В. И., Плетин В. В. (2011)
Зубенко Д. Ю. - Оцінки пошкодження пластичних матеріалів на рухомому складі міського електротранспорту (2011)
Титул, зміст (2011)
Кравец В. В. - Векторное представление ассоциативных произведений сопряженных кватернионных матриц, Харченко А. В., Кравец Т. В. (2011)
Турпак С. М. - Підвищення ефективності технології взаємодії міського та приміського залізничного пасажирського транспорту, Лебідь Г. О., Падченко О. О. (2011)
Павленко О. В. - Вибір оптимального розташування складу дорожньо-будівельних матеріалів з урахуванням визначених умов, Турченко С. В. (2011)
Каньовська Д. В. - Оперативне планування місцевої роботи на залізничному полігоні (2011)
Тихонов В. А. - Подавление помех фильтрами на основе аддитивных моделей линейного предсказания, Кудрявцева Н. В., Филь И. О. (2011)
Пилькевич И. А. - Мониторинг чрезвычайных ситуаций, связанных с катастрофическими паводками в Карпатах, Котков В. И., Маевский А. В. (2011)
Білоус А. Б. - Багатофакторний нечіткий аналіз для моделювання попиту на перевезення до туристичних міст, Могила І. А. (2011)
Маляр М. М. - Схема паралельно-послідовного відсіву варіантів для задачі вибору, Швалагін О. Ю. (2011)
Мокшина О. В. - Варіація парамерів якості в залежності від рівня вібрацій швейного обладнання, Ізотова К. О. (2011)
Лавров Е. А. - Подход к формированию банка оптимизационных моделей для распределения функций между операторами АСУ, Пасько Н. Б. (2011)
Титул, содержание (2011)
Берестов І. В. - Дослідження конструкції пристрою для сортування вагонів на станції, що обслуговує крупний металургійний комбінат, Розсоха О. В., Куценко М. Ю., Бордюг О. А., Потюк Ю. О. (2011)
Зотов В. Г. - Синтез дискретных корректирующих фильтров в пространстве их коэффициентов (2011)
Альошинський Є. С. - Можливості раціоналізації процесу виконання митних операцій на припортових залізничних станціях, Світлична С. О., Стягіна Т. Г., Тушкіна І. О. (2011)
Філімоніхін Г. Б. - Стійкість основних рухів системи – ротор з нерухомою точкою, корпус і автобалансир, Гончаров В. В. (2011)
Кузнецов Б. И. - Нейросетевая система управления оборудованием подвижных объектов специального назначения, Василец Т. Е., Варфоломеев А. А. (2011)
Торяник О. І. - Аналіз спектрометра ЯМР як об’єкта дослідження, Воронцова Ж. В., Дьяков О. Г. (2011)
Суздаль В. С. - Редукция модели при синтезе регуляторов для управления кристаллизацией, Епифанов Ю. М. (2011)
Касьянов В. О. - Дворівнева модель генерації переваг, Прокопенко О. Є., Шипитяк Т. В. (2011)
Козаченко Д. М. - Визначення раціональних параметрів поїздопотоків на залізничних напрямках, Мозолевич Г. Я., Мазуренко О. О. (2011)
Лисиця П. М. - Адаптивне керування процесом формування геометрії кварцової трубки за еталонною моделлю (2011)
Воробієвський Д. В. - Ефективність автоматизованого управління об’єктами зберігання та переробки зерна з використанням енергозбережних технологій, Ладанюк А. П. (2011)
Даниленко Т. М. - Моделирование графика движения поездов по линии Харьковского метрополитена, Булах В. А. (2011)
Политанский Р. Л. - Исследование зависимости корреляции между несущим и информационным сигналом в системах с динамическим хаосом, Политанский Л. Ф., Галюк С. Д., Кушнир Н. Я. (2011)
Хімічева Г. І. - Оцінка структурної стійкості і ефективності процесно-орієнтованої системи управління, Свідерська Г. М., Колесіна Н. В. (2011)
Костішин С. В. - Метод та алгоритм аналізу і оцінювання траєкторії точки прицілювання, Злепко С. М., Шиян А. А., Московко М. В. (2011)
Титул, зміст (2011)
Бушуев С. Д. - Формирование ментального пространства программ инновационного развития, Ярошенко Р. Ф., Ярошенко Н. П. (2011)
Возный А. М. - Проектирование и модернизация информационных систем с использованием когнитивных моделей, Касаткина Н. В., Кошкин К. В. (2011)
Кононенко И. В. - Программное обеспечение "PROJECT SCOPE OPTIMIZATION" оптимизации содержания проекта по срокам и стоимости его выполнения, Протасов И. В., Мироненко В. А. (2011)
Чумаченко И. В. - Формирование холистической ценности инновационных проектов и программ, Доценко Н. В. (2011)
Кононенко И. В. - Построение модели данных портфеля проектов для использования в имитационной модели, Харазий А. В. (2011)
Чухрай Н. І. - Кооперенція як стратегія функціонування підприємств на ринку інновацій (2011)
Сидорчук О. В. - Множина задач узгодження робіт у проектах збирання ранніх зернових культур, Комарніцький С. П., Сидорчук Л. Л., Днесь В. І. (2011)
Сидорчук О. В. - Взаємозв’язки між подіями та роботами у проектах механізованого захисту рослин обприскуванням, Тригуба А. М., Шолудько П. В. (2011)
Сидорчук О. В. - Системний підхід до управління проектами та програмами: означення засад, Ратушний Р. Т., Сидорчук О. О., Демедюк М. А. (2011)
Сидорчук О. В. - Означення головних завдань та моделей з управління проектами весняно-польових робіт у сільському господарстві, Луб П. М., Українець В. А., Івасюк І. П. (2011)
Завер В. Б. - Головні принципи відображення імітаційною моделлю гасіння пожежі у гірському лісовому районі, Ратушний Р. Т., Тимочко В. О. (2011)
Луб П. М. - Особливості управління проектами адаптивних технологічних систем удобрення, підготовки ґрунту та сівби сільськогосподарських культур (2011)
Rak Y. P. - Information technologies in strategic management of vital activity safety project portfolios, Kovalyshyn V. V., Zachko O. B., Barabash I. G., Ivanusa A. I. (2011)
Дорошенко А. В. - Многоступенчатые испарительные охладители для холодильных и кондиционирующих систем, Розум М. В. (2011)
Вартанян В. М. - Оценка частотных параметров модели Тейла-Вейджа в задачах краткосрочного прогнозирования, Романенков Ю. А., Кащеева В. Ю. (2011)
Шатохина Н. В. - Фреймворки для проектирования информационных проектов, базирующиеся на методологии BDD, Никонов О. Я., Антоненкова Е. И. (2011)
Ковальчик Ю. І. - Використання випадкових марківських процесів в управлінні проектами збирання сільськогосподарської продукції, Ковалишин С. Й., Тимочко В. О. (2011)
Гринченко Н. П. - Применение программно-ориентированного управления организацией при разработке конкурентоспособности её продукции на основе инноваций, Емельянова Е. В., Ефременко Т. Н. (2011)
Руденко С. В. - Портфельно-ориентированное управление в здравоохранении, Романенко Н. В. (2011)
Сидорчук О. В. - Створення концептуальної моделі проекту, Гуцол Т. Д., Загородний Д. О., Зеленський О. В. (2011)
Роговой А. И. - Особенности управления малыми проектами, Борисов В. Г. (2011)
Шахов А. В. - Формирование экипажа судна, Крамской С. А. (2011)
Титул, зміст (2011)
Бушуев С. Д. - Оценка совершенства организаций в области управления проектами и программами на модели IPMA delta, Бушуева Н. С., Харитонов Д. А. (2011)
Морозов В. В. - Моделі формування та управління портфелем проектів будівельних корпорацій (2011)
Ванюшкин А. С. - Определение важности рисковых событий портфеля проектов организации (2011)
Тригуба А. М. - Узгодження робіт у інтегрованих проектах молочарства, Рудинець М. В. (2011)
Чайковская М. П. - Модель автоматизации предприятий агропромышленного сектора Украины (2011)
Барышникова В. В. - Особенности проектирования эффективных организационных структур управления на примере судоходных компаний (2011)
Петренко Ю. А. - Метод выбора программы для проектного офиса (2011)
Жихарева В. В. - Методические аспекты оценки рисков инвестиций в развитие флота судоходных компаний (2011)
Прокопенко Т. О. - Модель стратегічного управління проектом в сфері малого бізнесу, Олєйнікова Т. Ю. (2011)
Болдырева Т. В. - Системное представление программы реструктуризации транспортного предприятия, Ковтун Т. А., Петрова Е. С. (2011)
Данченко Е. Б. - Стратегическое управление бизнесом через призму управления инновационными проектами и программами (2011)
Сухонос М. К. - Модель первоначального отбора энергосберегающих проектов по критерию соответствия стратегическим целям (2011)
Фарионова Т. А. - Когнитивное моделирование в проектировании композиционных материалов и покрытий, Казимиренко Ю. А. (2011)
Сухонос М. К. - Застосування підходів Manage Stakeholders для аналізу та оцінки ризиків при реалізації інноваційних проектів, Угоднікова О. І. (2011)
Сухонос М. К. - Аналіз механізмів управління проектами з екологічними обмеженнями, Райгородецька А. Г. (2011)
Сафронов А. С. - Анализ критериев для классификации ИТ-компаний, Мороз А. В., Николайчук С. В. (2011)
Тесленко П. А. - Дифференциальная модель создания ценности в проекте (2011)
Пономаренко Т. В. - Стратегічний аналіз сценаріїв змісту інноваційних проектів з врахуванням узгодженості експертних оцінок варіантів розвитку (2011)
Бальковський П. В. - Техніко-економічна оцінка проектного середовища для виробництва біодизеля із ріпаку в Україні, Ковалишин С. Й., Флис І. М. (2011)
Харитонов Ю. Н. - Структура и содержание базы данных о команде проекта реконструкции систем теплоснабжения, Елгина Е. В. (2011)
Флис І. М. - Ідентифікація інноваційних проектів та гармонізація проектного середовища в програмах розвитку АПК (2011)
Тищенко В. О. - Інтеграція спортивно-професійних знань в проектах підготовки гандболісток вищої кваліфікації (2011)
Бабич М. І. - Формалізація умов проектного середовища в проектах систем виробництва електроенергії на малих гірських річках (2011)
Босак В. В. - Системні принципи формування державних цільових програм цивільного захисту (2011)
Гречуха Е. И. - Использование теории нечетких множеств в решении задач многокритериальной оптимизации (2011)
Титул, содержание (2011)
Шаша І. К. - Методи оцінки експлуатаційних властивостей автомобіля при аналізі дорожньо – транспортних пригод, Сікоринський В. В. (2011)
Буртная И. А. - Математическая модель процесса первапорации для бинарных смесей, Литвиненко Д. В. (2011)
Заяць В. В. - Математичне моделювання процесу подрібнення полімерних матеріалів у роторних дискових подрібнювачах (2011)
Тихонов В. А. - Математические модели составных векторных случайных процессов, Кудрявцева Н. В., Филь И. О. (2011)
Доля В. К. - Про перспективи зростання автомобільного парку в містах, Лобашов О. О., Канцедал В. В. (2011)
Ярещенко Н. В. - Підвищення ефективності перевезення вантажів, Лихман А. Г. (2011)
Рябчиков М. Л. - Визначення параметрів регресії термомеханічних залежностей текстильних матеріалів, Челишева С. В., Волошина О. І. (2011)
Табаков В. З. - Математична модель витікання конфіденційної інформації з урахуванням людського чинника (2011)
Ефременко Т. Н. - Определение оптимальной структуры капитала в проекте разработки и реализации высокомоментного электропривода, Масленников А. М. (2011)
Гумен О. М. - До моделювання проективних n-просторів багатопараметричних систем техніки (2011)
Сметанин В. Т. - Статистическое моделирование распределения гомолочных хромосом по гаметам при различных схемах разведения животных, Олевский В. И., Кунева Л. В. (2011)
Білогуров В. П. - Оцінка деградації грунтів засобами географічних інформаційних систем, Садовська Г. В. (2011)
Віткін Л. М. - Побудова багатофакторних моделей структурних складових системи технічного регулювання, Хімічева Г. І., Лапач С. М., Зенкін А. С. (2011)
Євдокімов А. А. - Геоінформаційні технології грошової оцінки земель населених пунктів, Журавльова С. В. (2011)
Статюха Г. О. - Cвітова практика інтегрованого керування та оцінювання сталого розвитку прибрежних зон, Джигирей І. М., Чашник Д. В., Коломієць Д. Р. (2011)
Мастепан С. М. - Аналіз мотиваційної складової розвитку виробничого процесу автосервісного підприємства, Мінаков Д. М., Селівьорстов Д. Л. (2011)
Титул, зміст (2011)
Гасюк І. М. - Визначення коефіцієнта дифузії іонів літію в катодному матеріалі на основі Fe3O4, Угорчук В. В., Угорчук О. М., Кайкан Л. С., Січка М. Я., Депутат Б. Я. (2011)
Сівецький В. І. - Залежність гідравлічних радіусів від температури при течії полімеру у прямокутних каналах, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Корольов С. О. (2011)
Сівецький В. І. - Вплив температури розплаву поліетилену високої густини на величини гідравлічних радіусів прямокутних каналів, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Безбабін В. О. (2011)
Сівецький В. І. - Вплив реологічної поведінки поліетилену на величину гідравлічного радіусу, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Гордієнко О. О. (2011)
Сівецький В. І. - Вплив температури розплаву удароміцного полістиролу на величини гідравлічних радіусів прямокутних каналів, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Шимко Г. А. (2011)
Никитинский В. А. - Три чуда света, Пивоварова С. В. (2011)
Гирин О. Б. - Возникновение химических соединений на границе между электроосаждаемым металлом и катодом, Величко М. Т. (2011)
Руженцев И. В. - Анализ особенностей сушки шерсти с помощью электромагнитных полей высокой частоты (2011)
Заяц В. И. - Решение трехмерной нестационарной задачи теплопроводности в вариационной постановке, Новикова О. С. (2011)
Хімічева Г. І. - Оцінка якісних характеристик бетонних конструкцій і елементів, Новошицька О. Р., Колесіна Н. В. (2011)
Синотин А. М. - Аналитические исследования точности комбинированного метода определения эффективной теплопроводности сложных систем, Колесникова Т. А. (2011)
Самила А. П. - Зееман - модулятор с прецизионной формой выходного тока, Хандожко А. Г., Хандожко В. А. (2011)
Томас А. А. - Изучение особенностей формования углефторопластового композита методами математического моделирования, Бурмистр М. В., Будник А. Ф. (2011)
Канюк Г. И. - Описание электромагнитных взаимодействий с нелокальными полями, Касаткин Ю. А., Кириченко И. К., Пташный О. Д. (2011)
Селиверстов И. А. - Вакуумно-дуговое напыление меди на порошок релита WC- W2C, Русанов С. А., Смирнов И. В. (2011)
Титул, зміст (2011)
Левицький В. Є. - Технологічні особливості модифікації пінополістирольних відходів полівінілпіролідоном для переробки у в’язкотекучому стані, Моравський В. С., Суберляк О. В. (2011)
Манойло Е. В. - Закономерности процесса массообмена в центробежном аппарате (2011)
Салата А. М. - Перспективи використання мікробних біополімерів полігідроксибутирату та полілактату, Салата О. С., Федун Н. О., Васильченко О. А. (2011)
Вус Д. М. - Визначення потужності мішалки в залежності від кількості відбивних перегородок, Луняка К. В., Русанов С. А., Клюєв О. І. (2011)
Дубинін А. І. - Вплив бункера на ефективність роботи напівпромислового прямотечійного циклону з коаксіальною вставкою, Майструк В. В., Гаврилів Р. І. (2011)
Симак Д. М. - Тепломасообмін під час фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів, що протікає у першому періоді, Атаманюк В. М. (2011)
Галстян С. Г. - Кинетика и механизм каталитической реакции озона с толуолом в среде уксусного ангидрида, Тюпало Н. Ф., Галстян А. Г. (2011)
Масленнікова Л. Д. - Вплив полівінілацетату на зміну структури поліакрилату, Шелест І. В. (2011)
Артем’єв С. Р. - Аналіз розподілу обов’язків посадових осіб з виконання вимог екологічної безпеки, Локаткін А. С. (2011)
Коваленко А. М. - Организация защиты окружающей среды от отходов производства и потребления (2011)
Быков Ю. А. - Исследование течения в венцах компрессоров с использованием различных моделей турбулентности (2011)
Тыринов А. И. - Численное моделирование теплообмена пульсирующей плоской импактной струи, Летнянчин Е. И. (2011)
Кузьменко І. М. - Гідродинаміка потоків в контактних апаратах (2011)
Руденко А. И. - Метод визуализации течения газового потока на поверхности тел различной формы, Терех А. М., Семеняко А. В., Нищик А. П., Баранюк А. В. (2011)
Кравец В. Ю. - Исследование термического сопротивления миниатюрных тепловых труб, Некрашевич Я. В., Гончарова А. П. (2011)
Титул,содержание (2011)
Брус В. В. - Електричні властивості анізотипних гетеропереходів n-ТіО2/p-CdTe, Ілащук М. І., Ковалюк З. Д., Мар’янчук П. Д., Ульяницький К. С., Кафанов А. М. (2011)
Яловенко С. Н. - Черный предел. Электрический заряд и гравитация (2011)
Штанько А. Д. - Влияние размеров кристаллов на краевое излучение в нелегированном арсениде галлия, Литвинова М. Б. (2011)
Буджак Я. С. - До питання про розрахункові проблеми хімічного потенціалу в легованих напівпровідникових кристалах, Зуб О. В. (2011)
Ляшок С. В. - Покрытия для защиты от фреттинг-коррозии (2011)
Сівецький В. І. - Зведення до інваріантного виду кривих течії поліетилену низької густини, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Кривко С. А., Табатабаі Дарбагі Сайєд Мохамад Алі (2011)
Сівецький В. І. - Пошук кривої течії для поліетилену низької густини для прямокутного каналу, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Кривко С. А., Франкова М. С. (2011)
Сівецький В. І. - Пошук кривої течії удароміцного полістиролу, неінваріантної відносно гідравлічного радіусу каналу 8×32мм, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Кривко С. А., Наді Амір (2011)
Верига А. Д. - Стокове детектування на МОН транзисторі з вмонтованим каналом, Політанський Л. Ф. (2011)
Никитинский В. А. - Ненаблюдаемые комплексных чисел в электротехнике и физике, Пивоварова С. В., Шабрацкий С. В. (2011)
Ефименко Н. Г. - Твердость и микроструктура стали 15Х1М1ФЛ после сварки способом поперечной горки, Атоженко О. Ю., Кантор А. Г. (2011)
Шигимага В. А. - Исследование проводимости клеток при изменении осмотической концентрации среды, Мегель Ю. Е. (2011)
Вознюк В. Т. - Аналіз енергосилових параметрів роторного змішувача, Кваша М. В., Мікульонок І. О. (2011)
Гетьман А. В. - Пространственное распределение потенциала заряженных цилиндрических поверхностей, Константинов А. В. (2011)
Селиверстов И. А. - Исследование износостойкости деталей с покрытиями нитрида титана, Селиверстова С. Р. (2011)
Андреев А. А. - Вакуумно-дуговые сверхтвердые TiN покрытия и их использование для упрочнения инструментов, Столбовой В. А., Сердюк И. В. (2011)
Толстенко А. В. - Влияние термоциклирования на деформацию железа в атмосфере водорода (2011)
Титул, содержание (2011)
Киселёва-Логинова Е. В. - Кинетика взаимодействия полиизобутилена с малеиновым ангидридом в расплаве, Попов Е. В., Савяк Р. П., Кондратов С. А. (2011)
Карван С. А. - Теоретичні основи поверхневої модифікації синтетичних текстильних матеріалів, Бойко О. Г., Бубенщикова Г. Т. (2011)
Погожих М. І. - Методика визначення середніх значень кінетичних залежностей, Павлюк І. М. (2011)
Чумак В. Л. - Визначення фракційного складу бентонітових суспензій з використанням методу Ньютона, Максимюк М. Р., Комкова Л. С. (2011)
Погожих М. І. - Методика дослідження стану вологи в капілярно-пористих колоїдних тілах методом ЕПР-спінових міток, Ромоданов І. С., Пак А. О. (2011)
Кнауб Л. В. - Степень очистки зерновой смеси в зависимости от теплофизических характеристик компонент (2011)
Михеенко Л. А. - Новые области применения стеклокристаллических фильтров (2011)
Латорец Е. В. - Анализ применения современных информационных технологий для решения задач производства товарного бетона, Михеев И. А. (2011)
Дубинін А. І. - Циклони із спіральним направляючим апаратом, Майструк В. В., Гаврилів Р. І. (2011)
Коваленко А. М. - Пути преодоления кризиса твёрдых бытовых отходов в Украине (2011)
Артем’єв С. Р. - Критичний аналіз методик перевірки екологічного стану військових частин, Локаткін А. С., Мартинюк І. М. (2011)
Білогуров В. П. - Моделювання фонової якості води для розрахунку нормативів скиду, Нагорна Г. А. (2011)
Черевична Н. І. - Оцінка економічної ефективності від впровадження технології бісквітів з використанням ксампану, Самохвалова О. В., Смольнякова Н. М. (2011)
Пащенко В. Г. - Товарознавча експертиза сухих харчових сумішей для спортсменів, Сєногонова Л. І., Становіхіна А. С. (2011)
Дуднікова Н. М. - Розкриття умов руху транспортного потоку на ділянках автомагістралей (2011)
Прохоренко Е. М. - Тепловизионная диагностика для контроля поверхности противотеплового оборудования, Клепиков В. Ф., Колесникова В. В., Литвиненко В. В., Морозов А. И. (2011)
Мазін С. П. - Напрямки розвитку спецмашин для блокування натовпу в районі масових заворушень, Пархомчук О. В. (2011)
Гюлев Н. У. - Модель влияния транспортного затора на функциональное состояние водителя (2011)
Князян М. О. - Роль системи компетентностей у забезпеченні успішності професійної діяльності педагога (2011)
Різак Т. М. - Організаційно-методична робота з забезпечення наступності у навчально-виховній роботі комплексу дитячий садок – школа (2011)
Русакова Л. Н. - Методические и исторические основы контроля знаний в высшей школе США и Великобритании (2011)
Рябченко Т. О. - Порядок оприлюднення правових актів, які є результатом референдної правотворчості українського народу та набрання ними чинності (2017)
Любарська Л. - Досягнення, стан та перспективи розвитку художньо-естетичної освіти в Україні (2011)
Сухонос В. В. - Суверенітет як чинник диференціації форми правління і політичної режиму у контексті загальнотеоретичної юриспруденції (2017)
Азюковський О. О. - Система дистанційного доступу до освітніх послуг навчального закладу (2011)
Сухонос В. В. - Контрольна гілка влади : доктринально-юридичний та функціонально-інституціональний контексти, Сухонос В. В. (2017)
Левицька І. М. - Результати дослідно-експериментальної роботи з формування педагогічного розуміння в майбутніх учителів музики у процесі професійної підготовки (2011)
Косиця О. О. - Позитивний досвід країн Європи та США щодо легалізації зброї цивільного призначення та можливості його застосування в Україні, Ткачов Д. С. (2017)
Денчук Є. В. - Автоматизація управління інтегрованим навчанням, Мазурок Т. Л. (2011)
Дробязко Н. С. - Особливості функціонування та розвитку ісламської банківської системи (2017)
Малецька І. В. - Вимірювання ступеня розвитку художньо-творчого мислення майбутніх вчителів літератури (2011)
Колеснікова М. В. - Актуальність впровадження інституту медіації в законодавстві України, Шаповалова А. О. (2017)
Лєснік О. С. - Формування невербального компоненту художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів музики (2011)
Похомов В. В. - Класифікація джерел антикорупційного законодавства України, Бондаренко О. С. (2017)
Гордуз Н. О. - Інтерактивне навчання в сучасній початковій школі (2011)
Плотнікова М. В. - Застосування електронних засобів навчання для викладання юридичних дисциплін (2017)
Малецька І. В. - Комплексна система формування художньо-творчого мислення майбутніх словесників (2011)
Швагер О. А. - Фінансово-правове регулювання діяльності ФГВФО в Україні в частині виконання функції виведення неплатоспроможних банків з ринку (2017)
Навоєва Н. І. - Сучасне розуміння системного мислення (2011)
Єрмоленко Д. Ю. - Напрями вдосконалення правового регулювання реалізації функцій Національним банком України (2017)
Бєляк О. М. - Діяльнісний підхід до розвитку комунікативних якостей мовлення (2011)
Маланчук П. М. - Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, Кандиба Ю. О. (2017)
Богуш А. - Лінгводидактичний підхід до класифікації помилок у мовленні дошкільників (2011)
Маланчук П. М. - Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні, Льон О. М., Тарасенко Д. І. (2017)
Джеджера К. В. - Регулятивні чинники спілкування особистості (2011)
Маланчук П. М. - Актуальні проблеми участі захисника у кримінальному провадежнні, Маслак О. В., Воронкова М. Ю. (2017)
Казанжи М. Й. - Особливості емпатійних здібностей у осіб з розвиненим фасилятивним потенціалом (2011)
Маланчук П. М. - Видача особи (екстрадиція) у кримінальному провадженні щодо злочинів міжнародного характеру, Молчанова А. П. (2017)
Кохановська О. В. - Дистанційне навчання як засіб розвитку творчої активності майбутніх економістів (2011)
Маланчук П. М. - Судово-слідчі дії як засіб розгляду кримінальних справ у суді, Непийпа Р. О., Гладун В. В. (2017)
Назаренко В. С. - Особливості методики розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів (2011)
Маланчук П. М. - Слідчий суддя і його роль у забезпеченні нагляду за дотриманням прав і свобод учасників кримінального провадження, Пось А. А. (2017)
Притиковська С. Д. - Використання психотерапичних методик в логопедичній роботі з дітьми (2011)
Маланчук П. М. - Проблеми приватного обвинувачення у кримінальному провадженні, Сабанцев П. А., Даценко О. І. (2017)
Емельянова Д. В. - Самостійна робота як спосіб активізації професійної спрямованості майбутніх учителів (2011)
Маланчук П. М. - Дізнання в скороченій формі : проблеми і перспективи, Зайцев Є. О., Вернигор А. Ю. (2017)
Соколова Г. - Експериментальні методи дослідження лексико-семантичної сторони мовлення у дітей із ЗПР (2011)
Маланчук П. М. - Роль захисника в кримінальному провадженні, Зіновець А. В. (2017)
Ермакова С. С. - Проблема якості сучасної освіти (2011)
Чегренець Н. В. - Місце доказів та доказування в кримінальному процесі (2017)
Іванченко Е. А. - Сутність та структура мультиплікативної компетентності майбутнього економіста (2011)
Тарасенко Н. Ю. - Аналіз доцільності запровадження інституту приватного виконавця в Україні (2017)
Максимович О. М. - До проблеми формування екологічної компетентності учнівської молоді (2011)
Шапіро В. С. - Особливості цивільного процесу в США як у країні англо-саксонської правової сім’ї та в Україні, яка є представником романо-германської правової сім’ї. Спільне та відмінності в цивільному процесі в США та в Україні, Пронський Е.А. (2017)
Огреніч М. А. - Інтерактивна лекція як одна з новітніх форм навчання (2011)
Шапіро В. С. - Участь третіх осіб у цивільному процесі в Україні та в країнах Європейського Союзу, Сітало Ю. С. (2017)
Рощіна С. М. - Інтелект як критерій обдарованості індивіда (2011)
Щербак С. В. - Обов’язок боржника щодо виконання рішення (2017)
Ху Дихуа - Определение сущности понятия "поликультурная компетентность" в психолого-педагогической литературе (2011)
Гаруст Ю. В. - Напрямки вдосконалення системи правоохоронних органів, що забезпечують фінансово-економічну безпеку держави, Ахтирцева А. А. (2017)
Федорова І. В. - Розвиток ступеневої освіти фахівців-аграріїв півдня України (2011)
Сухонос В. В. - Діяльність органів прокуратури по захисту прав і свобод дітей в умовах європейської інтеграції (погляд в майбутнє) (2017)
Карпова С. М. - Художньо-професійна культура майбутніх архітекторів і принципи її формування (2011)
Монке О. С. - Реалізація завдань творчого розвитку дітей дошкільного віку засобами розвивально-навчального потенціалу Української літератури для дітей, Елькіна В. В. (2011)
Бардашевская Л. - Опыт развития критического мышления младших школьников на уроках математики (2011)
Шмиголь Г. Д. - Сутність педагогічної імпровізації в психолого-педагогічній науці (2011)
Шандрук С. І. - Сучасна система підвищення кваліфікації вчителів у США (2011)
Нестеренко В. В. - Самоосвіта студентів-заочників у структурі їх навчально-пізнавальної діяльності (2011)
Бірон Б. В. - Дослідження копінг-ресурсів в контексті проактивного копінгу (2011)
У Іфан - Застосування спецкурсу "основи полікультурної компетентності майбутнього вчителя музики" в процесі фахового навчання (2011)
Богданова І. М. - Характеристика станів особистісної змобілізованості майбутнього вчителя (2011)
Прудка Л. М. - Психологічні чинники формування професійної стійкості працівників карного розшуку (2011)
Душка А. Л. - Оказание психологической помощи семье в ситуации постановки ребенку диагноза ДЦП, Мартынюк Ю.А (2011)
Душка А. Л. - Дитячо-батьківські відносини як фактор успішного розвитку дитини (2011)
Наші автори (2011)
Тітул (2017)
Башмакова Н. В. - Музична риторика в мандолінних концертах А. Вівальді: герменевтичний підхід (2017)
Варавкіна-Тарасова Н. П. - Співзвуччя духовних символів як основа герменевтики під час аналізу музики (2017)
Гребнєва І. В. - Виконавська складова форми Concertі Grossі Арканджело Кореллі (Модель Da Chіesa) (2017)
Сяньвей Є. - Міфоепічні прообрази китайської музичної драми перетворень початку ХХІ ст.: герменевтичний аналіз музично-поетичного тексту опери Сан Бо "Метелик" (2017)
Єрошенко О. В. - Семантико-емоційна компонента вокального мистецтва в західноєвропейській музично-естетичній думці другої половини XVIII ст. (2017)
Заверуха О. Л. - Хорове письмо як утілення художнього змісту музичного тексту (2017)
Карєлова Г. В. - Народження фортепіанної прелюдії Л. Бетховена з духу фуги (2017)
Карчова Ю. І. - Тенденції інтерпретування народнопісенного виконавства в сучасному художньому просторі України (2017)
Кудрявцев В. Ю. - Шляхи герменевтичної розшифровки інтонаційно-поетичних символів "Жовтневої поеми" Ж. Массне (2017)
Лі Мін - Семантика поняття "Юань" у китайському музичному мистецтві (2017)
Лю Бінь - Герменевтичний аналіз як умова формування об’єктивної дослідницької оцінки опери А. Сальєрі "Горації" (2017)
Осипенко В. В. - Герменевтичний підхід у навчальній роботі зі студентським фольклористичним гуртом, Шишкіна О. А. (2017)
Польська І. І. - Історичні модуси камерного ансамблю в дзеркалі музичної герменевтики (2017)
Степанова О. Ю. - Необхідність і свобода як категорії виконавської інтерпретації фортепіанних сонат М. Клементі Ор. 2 (2017)
Шейко В. М. - Жовтневий переворот 1917 р. та інтелігенція в Україні (2017)
Сухомлінова Т. П. - Символіка-Sacra в хоровій кантаті Г. Гаврилець "Stabat Mater" : герменевтичний підхід (2017)
Цао Хе - Герменевтичний підхід щодо з’ясування метафоричного змісту колоратурних арій пізнього періоду творчості Шан Деї (2017)
Чень Менмен - Герменевтичні глибини композиторської інтерпретації образів класичної китайської поезії у вокальних мініатюрах Хуан Цзи (2017)
Шутенко О. В. - Герменевтика та контекстуальна залежність судового рішення (2017)
Юркевич О. М. - Герменевтична логіка в методології гуманітарного пізнання (2017)
Горєлова В. С. - Інтерпретація образу батька Євгеном Бондаренком у фільмі "Зачарована Десна" (2017)
Бойко В. Г. - Естетичне сприйняття й художня свідомість диригента-хормейстера (2017)
Зимогляд Н. Ю. - IV фортепіанний концерт А. Рубінштейна: питання виконавських традицій та піаністичної культури (2017)
Бойко А. М. - Становлення і розвиток естрадно-вокального мистецтва в Китаї в 1910–60рр. (2017)
Манько С. Б. - Полістилістичність естрадного вокального мистецтва на початку XXI ст. (на прикладі українських сучасних артистів) (2017)
Правила оформлення авторських оригіналів для наукових збірників та умови їх опублікування (2017)
Стригуль М. В. - Другa вищa oсвітa тa дoдaткoвa oсвітa як чинники рoзвитку кoмерціaлізaції в укрaїнській вищій oсвіті (2017)
Здрагат С. Г. - Умови реалізації соціальної технології евалюації інклюзивної освіти (2017)
Вашрова Н. В. - Співвітчизники в Україні як референтна група сучасних українських мігрантів у США: наслідки для соціальної мобільності, Володько В. В. (2017)
Малявін Є. В. - Особливості функціонування опозиційних політичних партій у сучасній Росії (2017)
Медвєдєва Ю. Ю. - Чинники і особливості релігійної модернізації в Тайвані: соціально-історична ретроспектива (частина 2) (2017)
Cвятненко І. О. - Насильство в гендерній культурі: проблема побудови типології (частина 2) (2017)
Пархоменко О. І. - Ідеологічний дискурс гендерної нерівності в феміністичній соціології (2017)
Шаповал І. Г. - Транспорт як модератор соціальних відносин: локуси напруги і фактори стабілізації (2017)
Гарькава Т. А. - Історичні витоки петриківського декоративного розпису (2017)
Кізлова А. А. - Діти в соціальних взаємодіях насельників Києво-Печерської Успенської лаври при її святинях (кінець XVIII – перші десятиліття XX ст.) (2017)
Куцаєва Т. О. - Музейна документація на музейні предмети у контексті наукових дослід­жень: на прикладі різних груп зберігання, а також раритетів обрядів і повсякдення єврейської громади України 19-20 ст. у колекції НМІУ (2017)
Сенюк Ю. Я. - Соціал-конструктивістська інтерпретація дилеми "актор-структура" у науці про міжнародні відносини (2017)
Березинський В. П. - Місцева самоорганізація населення та її роль у становленні громадянського суспільства в Україні (2017)
Кравцов Ю. С. - Особливості комунікативної раціональності у структурному полі освіти (2017)
Оксамитна С. М. - Експансія вищої освіти та нерівність освітніх можливостей (2014)
Набруско І. Ю. - Теоретичні виміри консюмеризму: витоки, сутність та перспективи (2014)
Судакова В. М. - Вища освіта як культурний капітал: проблема ефективності інституціональних реформ системи вищої освіти України (2014)
Сірий Є. В. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження соціальних акторів трансформаційних змін (2014)
Ковтуненко Е. В. - Процес соціальної трансформація через призму модернізаційної парадигми (2014)
Вдовиченко М. О. - Проблема ідентифікації функціонального статусу агентів соціалізації особистості в соціології постмодерну (2014)
Мороз Є. О. - До проблеми ідентифікації сутнісних ознак концепту "культурний капітал" крізь призму генези його формування в теоретичній соціології ХХ - початку XXI століття, Белінський В. М. (2014)
Лапіна В. В. - Особливості концептуальних пояснень посилення маніпулятивного впливу комерційної реклами в соціології постмодерну (2014)
Кривошеєва О. О. - Механізми підтримання соціальної нерівності в суспільстві (2014)
Олевич М. І. - Дослідження пізнавального потенціалу концепції легітимного порядку Макса Вебера в соціологічному дискурсі ХХ століття (2014)
Сисолятіна А. В. - Економічні та соціологічні концептуальні витоки теорії раціонального вибору (2014)
Скокова Л. Г. - Структурні обмеження культурно-дозвіллєвих практик (2014)
Бова А. А. - Просторово-часові ризики сучасного Києва очима студентської молоді, Бєлєнок О. А. (2014)
Братчикова Т. І. - Функціональні та демографічні особливості сайтів соціальних мереж як фактор поширення інформаційних повідомлень (2014)
Пігіда А. О. - Вплив методів відбору елементів вибіркової сукупності у кластерних вибірках на дизайн-ефект (2014)
Тащенко А. Ю. - Відображення трансформацій повсякденних практик у сучасних дослідженнях культури (2014)
Шевель І. П. - Різноманітні напрямки вивчення сучасної соціології конфлікту (2014)
Червинська Т. К. - Використання гендерної автобіографії у викладанні дисципліни "історія та теорія гендерних досліджень": методичні аспекти (2014)
Корж К. М. - Специфіка означення понять "соціальна патологія", "соціальна норма", "соціальне відхилення", "девіантна поведінка" в соціології (2014)
Ніколаєнко В. Л. - Методична рефлексія предмету соціології громадської думки (2014)
Тапалова О. Б. - Мотивація досягнення: феномен, дослідження, проблеми (2014)
Траверсе Т. М. - Дослідження політичного мислення засобами психологічної науки: здбутки, можливості, проблеми (2014)
Шевченко С. І. - Стилі міжособистісної комунікації при захворюваннях шкіри (2014)
Алтухова Г. М. - Формування інтеркультурної компетентності студентів (2014)
Віннічук Н. В. - Філософські основи розвитку системи освіти Японії (2014)
Жихорська О. В. - Сутність інтеграції видів освіти у підготовці навчально-допоміжного персоналу ВНЗ (2014)
Лук’яненко Г. В. - Етапи становлення теорії та практики морального виховання старшокласників у загальноосвітніх школах України у другій половині ХХ століття (2014)
Нагорна Г. О. - Формування професійного мислення у студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі педагогічного тренінгу як умова досягнення педагогічної розумності особистості (2014)
Назимко М. О. - Ефективність використання технології тайм-менеджменту в управлінні установою освіти (2014)
Онищук Л. А. - Стан оцінювання інноваційного розвитку навчального закладу - об’єкт теоретичного аналізу (2014)
Пузіков Д. О. - Кваліметрична факторно-критеріальна модель оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Тимцуник Ю. М. - Сучасний стан підготовки майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингвої діяльності (2014)
Міненко М. А. - Концептуальні підходи до реалізації європейської технологічної платформи "Їжа для життя" в Україні (2013)
Приходько В. П. - Управління економічною безпекою підприємства (2013)
Жук І. Л. - Проблеми зайнятості та працевлаштування населення в умовах прийняття нового закону України "Про зайнятість населення", Юрик Я. І. (2013)
Дьолог Т. І. - Управління мотивацією у вітчизняних підприємствах: мотиваційний механізм, мотиваційні фактори і критерії ефективності мотивації (2013)
Волохова І. С. - Реалізація специфічних принципів у місцевому оподаткуванні (на прикладі майнового оподаткування) (2013)
Радіонов Ю. Д. - Проблеми бюджету та їх вплив на регулювання економічного росту (2013)
Мельник О. Г. - Методи формування, поповнення та використання виробничих запасів, Ноджак Л. С., Ганас Л. М. (2013)
Селіверстова Л. С. - Кредитний механізм у системі управління фінансами корпорацій (2013)
Дроб О. М. - Базові елементи концептуальної основи сучасної парадигми стратегічного управління (2013)
Чічкань О. І. - Особливості податкового стимулювання підприємницької активності в Україні (2013)
Исмаилов Н. М. - Значение организации учета и анализа финансовых результатов в укреплении и наращивании экономического потенциала компаний (2013)
Кльоба Л. Г. - Методологічні підходи до визначення сутності банків і банківської діяльності, Кльоба В. Л., Кльоба Р. Л. (2013)
Кравчик Ю. В. - Особливості фінансової звітності торговельних підприємств та найбільш ефективні методи її аналізу, Бойко Ю. С. (2013)
Зубко О. В. - Інновації як детермінанти циклічного економічного розвитку (2013)
Пасенченко Ю. А. - Моделювання сценаріїв діяльності ієрархічної торгової мережі у середовищі Powersim, Назаренко О. І. (2013)
Сидоренко-Мельник Г. М. - Контроль ділової активності підприємства за ключовими показниками ефективності, Козлова Ю. А. (2013)
Ільїна А. О. - Прямі іноземні інвестиції як фактор розвитку національної інноваційної системи України (2013)
Жовнер В. В. - Податкові пільги в Україні: аспект циклічності та ефективності (2013)
Леось О. Ю. - Особливості прийняття інвестиційних рішень та формування інвестиційного портфелю на промислових підприємствах України, Семенова К. Н. (2013)
Параниця Н. В. - Вплив варіації кон'юнктури фінансового ринку на промисловий сектор України (2013)
Копішинська К. О. - Взаємодія інноваційних систем промислових підприємств у корпоративній структурі (2013)
Сердюков К. Г. - Протиправні банкрутства як елемент тіньового інституту неплатоспроможності, Гой В. В. (2013)
Дєгтяр О. А. - Державні механізми забезпечення функціонування громадянських інститутів в Україні (2013)
Карташов Є. Г. - Методологічні засади формування регуляторних механізмів забезпечення стійкості еколого-економічних систем на основі суспільного партнерства (2013)
Банчук-Петросова О. В. - Аналіз законодавчого та нормативно-правового забезпечення кадрової політики сектора безпеки і оборони України (2013)
Биков О. С. - Стратегії формування структур державного управління в системі цивільного захисту (2013)
Дмитренко Г. А. - Стратегія розвитку вищої освіти в Україні: людиноцентричний контекст (2013)
Гасюк І. Л. - Нормативно-правові засади удосконалення діяльності галузі "Фізична культура і спорт" (2013)
Ковалевська О. П. - Система іпотечного кредитування як напрям поліпшення житлових умов населення (2013)
Сіцінська М. В. - Міжнародно-правові підстави здійснення громадського контролю над сектором безпеки і оборони (2013)
Нагорічна О. С. - Методологічні засади наукового забезпечення державного управління у податково-митній сфері (2013)
Узунов Ф. В. - Формування організаційно-функціональних механізмів розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства (2013)
Богер О. В. - Інноваційна сфера у структурі сучасної економіки (2013)
Вовченко С. Д. - Розвиток теоретичних основ функціонування системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (2013)
Фаталов В. В. - Стратегічні пріоритети розвитку системи державного управління (2013)
Чернишова М. О. - Удосконалення методики розрахування податкового навантаження ПДВ (2013)
Федоренко В. Г. - Рецензія на книгу "Нотатки радника Президента. Десять років з Президентом Леонідом Кучмою" (автор — Анатолій Гальчинський) (2013)
55 років кафедрі зварювального виробництва Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (вступна стаття) (2014)
Максимов С. Ю. - Предотвращение холодных трещин в зоне термического влияния при сварке под водой низколегированных сталей повышенной прочности (2014)
Червяков Н. О. - Оценка склонности к образованию горячих трещин в никелевых сплавах при сварке с принуди-тельным деформированием (2014)
Квасницкий В. В. - Влияние физико-механических свойств соединяемых материалов на формирование напряженно-деформированного состояния в стыке при диффузионной сварке, Матвиенко М. В. (2014)
Ермолаев Г. В. - Напряженно-деформированное состояние сварных цилиндрических узлов в зависимости от геометрии прослойки, Колесар И. А. (2014)
Симутенков И. В. - Стабильность дугового процесса при автоматической наплавке под флюсом с высокочастот-ными колебаниями электрода, Драган С. В., Ярос Ю. А. (2014)
Матвиенко В. Н. - Управление формообразованием сварочной ванны при широкослойной наплавке под флюсом (2014)
Костин A. M. - Сравнительная высокотемпературная износостойкость сплава ЧС88У-ВИ и стеллита Х30Н50Ю5Т2, Бутенко А. Ю., Мартыненко В. А. (2014)
Дубовой А. Н. - Улучшение эксплуатационных свойств напыленных покрытий электроимпульсным воздействием на двухфазный высокотемпературный поток с последующей термической обработкой, Карпеченко А. А., Бобров М. М. (2014)
Пащенко В. М. - Моделювання потоків газоповітряної плазми плазмотронів непрямої дії (2014)
Чигарев В. В. - Повышение износостойкости хромомарганцевого наплавленного металла, Малинов В. Л., Зусин А. М. (2014)
Цолин П. Л. - Синтез карбидов металлов электроразрядным методом, Терехов А. Ю., Кускова Н. И. (2014)
Чигарев В. В. - Повышение качества литых деталей методом локального упрочнения, Рассохин Д. А., Лоза А. В. (2014)
Власов А. Ф. - Нагрев и плавление электродов при наличии экзотермической смеси в покрытии, Макаренко Н. А. (2014)
Белик А. Г. - Применение сплава сормайт для износостойкой наплавки (Обзор) (2014)
Размышляев А. Д. - Изменение глубины проплавления при дуговой сварке стыковых соединений в зависимости от продольного магнитного поля, Выдмыш П. А., Ярмолов С. В., Агеева М. В. (2014)
Квасницкий В. В. - Оптимизация конструкции металлокерамического гермоввода, Лабарткава А. В., Матвиенко М. В., Лабарткава А. В. (2014)
Ермолаев Г. В. - Расчетные методы разработки технологии сварки низкоуглеродистых низколегированных сталей, Мартыненко В. А., Ермолаев С. А., Спихтаренко В. В. (2014)
Дзюбик А. Р. - Діагностування напружень за товщиною оболонкових конструкцій, що працюють під тиском, Назар І. Б., Юськів В. Н. (2014)
Карамушка Л. М. - Організаційна культура освітніх організацій: зв’язок між рівнем розвитку та "зовнішніми" характеристиками організації (2014)
Бондарчук О. І. - Особливості організаційної культури освітніх організацій залежно від самоефективності керівників (2014)
Завацька Н. Є. - Інтегративний підхід до психологічних чинників формування організаційної культури учнівської молоді в освітньо-виховному середовищі навчального закладу (2014)
Івкін В. М. - Ставлення персоналу освітніх організацій до змін та проблема розвитку типів організаційної культури (2014)
Ковальчук О. С. - Теоретичний аналіз феномену "культура освіти" (2014)
Креденцер О. В. - Вплив організаційних чинників на рівень розвитку типів організаційної культури закладів освіти (2014)
Лагодзінська В. І. - Креативний потенціал освітніх організацій: взаємозв’язок із типами організаційної культури (2014)
Пенцак К. А. - Аналіз конкурентоздатності освітніх організацій у контексті розвитку їх організаційної культури (2014)
Станіславська М. В. - Поетапна модель процесу індивідуального психологічного консультування особистості як суб’єкта вибору організаційної культури майбутнього місця роботи (2014)
Терещенко К. В. - Особливості взаємозв’язку основних компонентів толерантності педагогічних працівників із рівнем організаційної культури закладів освіти (2014)
Арзуманян К. К. - Генезис поглядів на психологічну готовність менеджерів до розв’язання конфліктів (2014)
Березовська Л. І. - Професійне вигоряння як форма професійної деформації працівників організацій (2014)
Бондарчук О. І. - Проблеми психологічної готовності керівників професійно-технічних навчальних закладів до маркетингу освітніх послуг, Казакова С. В. (2014)
Брюховецька О. В. - Психологічні особливості управління загальноосвітніми навчальними закладами (2014)
Вознюк А. В. - Результати формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Заболотна В. О. - Етико-психологічні інструменти розвитку особистості в професійній діяльності (2014)
Задворный В. С. - Анализ основных факторов эффективности командообразующих тренингов (2014)
Карамушка Л. М. - Зміст, рівень та чинники розвитку "базових" лідерських якостей у майбутніх науково-педагогічних працівників, Фелькель Т. Г. , Михайленко В. О. (2014)
Ковровський Ю. Г. - Рівень професійного вигорання в персоналу оперативно-рятувальної служби МНС України (2014)
Охотницька К. Ю. - Дизайн тренінгу "Психологічні умови формування відданості організації у персоналу Державної служби зайнятості" (2014)
Сняданко І. І. - Модель психологічного консультування студентів технічних університетів у контексті їх підготовки до майбутньої професійно-управлінської діяльності (2014)
Ткалич М. Г. - Гендерна дискримінація в сучасних українських організаціях: результати емпіричного дослідження (2014)
Гнускіна Г. В. - Професійне вигорання у підприємців: зв’язок між рівнем вираженості та чинниками мезорівня (2014)
Захаріяш Л. П. - Вплив образу-типажу підприємця на реалізацію ділової активності молоді (2014)
Бутко В. В. - Значення формування кривдником відчуття провини у жертви домашнього насильства (2014)
Zaporozhets T. O. - Emotional intelligence, situation awareness and situational psychological readiness in air traffic controllers (2014)
Кушніренко К. О. - Порівняльний аналіз та особливості професіографії в системі "людина-техніка" та "людина-людина" (2014)
Лазос Г. П. - Особливості надання психологічної допомоги внутрішнім переселенцям з Криму (2014)
Левус Н. І. - Прояви етноідентичності у ставленні до представників власної та інших етнічних групп (2014)
Мельник А. І. - Структура психологічної готовності вчителя до роботи з гіперактивними молодшими школярами (2014)
Палько Т. В. - Психологічна програма розвитку рефлексії вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти (2014)
Сингаївська І. В. - Аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення проблеми професійної успішності особистості (2014)
Смотрицкий А. В. - Досугово-танцевальные практики как средство социально-психологической адаптации мигрантов (2014)
Тоба М. В. - Соціально-психологічні особливості резидуальних норм освітнього простору сучасних ВНЗ (2014)
Фролов А. П. - Типологія користувачів соціальної мережі "Facebook" за характером активності та колом спілкування (2014)
Цимбал І. В. - Індивідуалізація в навчанні студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами (2014)
Щіпановська О. Р. - Аналіз основних підходів до учіння як важливого чинника професійного та особистісного розвитку майбутніх фахівців (2014)
Янкевич С. М. - Програма розвитку компонентів готовності майбутніх фахівців освітньої галузі до роботи із соціально дезадаптованими підлітками (2014)
Титул, содержание (2015)
Бобух А. А. - Адаптивный алгоритм для идентификации объектов управления городского хозяйства, Ковалев Д. А., Климов А. А. (2015)
Чернявский А. В. - Управление энергоэффективностью на объектах жилищно-коммунального хозяйства Украины, Мидловец О. А. (2015)
Андрєєв С. Ю. - Когенерація у муніціпальній енергетиці, Маляренко В. А., Темнохуд І. О., Немировський І. А. (2015)
Чернюк А. М. - Методика оцінки впливу масогабаритных показників синхронних генераторів на їх динамічну стійкість при зовнішніх збуреннях, Егоров О. Б., Буданов П. Ф., Бикова В. С. (2015)
Маннанов Э. Р. - Исследование влияния высокочастотного генератора на качество электроэнергии питающей сети, Балабанов М. С., Галунин С. А., Козулина Т. П., Маннанов М. Р. (2015)
Чернявський А. В. - Аналітичне забезпечення енергетичного моніторингу, Якобюк Д. В., Якобюк І. В. (2015)
Бабаєв В. М. - Модель життєвого циклу будівельно-енергетичного проекту, Сухонос М. К., Білецький І. В. (2015)
Мехович С. А. - Концептуальні основи формування інноваційно–інжинірингових промислових кластерів (2015)
Клітной В. В. - Аналіз використання активних віброзахисних систем з керованою квазінульовою жорсткістю (2015)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-грудень 2014 року (2015)
Abstracts (2015)
Огляд українських ЗМІ з проблем ПЕК, № 485, січень 2015 (2015)
Реклама (2015)
К сведению авторов (2015)
Аза Л. О. - Специфіка відтворення етнічних субкультур (2015)
Мороз Є. О. - Теоретико-методологічні засади концепції культурної репродукції П.Бурдьє: можливості використання на сучасному етапі розвитку соціологічної теорії (2015)
Золотнюк О. П. - Соціологічний досвід презентації темпоральних аспектів вимірювання дошлюбних та шлюбних відносин (2015)
Казанжи А. П. - Реалізація підходу "mixed-mode" у вибірковому соціологічному дослідженні (2015)
Сидоров М. В.-С. - Основи математичного моделювання для соціологів: використання логістичної моделі П. Ф. Ферхюльста для прогнозу розвитку популяції без зовнішнього впливу (2015)
Бургонська С. В. - Формування взаємовідносин в діаді "психотерапевт-клієнт" з урахуванням особистісних особливостей клієнтів (2015)
Іванова Є. О. - Системні процеси сім'ї як чинник розвитку емоційного інтелекту підлітків (2015)
Кириленко Т. С. - Аналіз самопізнання особистості в аспекті самодопомоги, Льошенко О. А. (2015)
Погорільська Н. І. - Розвиток особистості та психології в період радянського союзу (2015)
Бахмач Л. А. - А. М. Алексюк про всебічний гармонійний розвиток особистості (2015)
Гаврилюк А. В. - Особливості розвитку класичних університетів західної Німеччини (2015)
Гук О. Ф. - Оптимізація модульно-семінарської технології навчання як умова забезпечення якості знань студентів, Автомонов П. П. (2015)
Дубовик С. М. - Теоретичні аспекти проблеми формування продуктивного стилю професійного спілкування майбутніх викладачів економіки (2015)
Люріна Т. І. - Полікультурна сфера освіти: аспект формування мiжособистiсних взаємин студентськоi молодi (2015)
Матвієнко Ю. О. - Модель формування умінь самоконтролю студентів економічних спеціальностей в процесі психолого-педагогічної підготовки (2015)
Миньківська М. В. - Педагогічне прогнозування в умовах інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Онищук Л. А. - Експериментальна перевірка положень, що відображають стан оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу на різних етапах педагогічного експерименту (2015)
Папушина В. А. - Формування естетичної культури студентів засобами художньої літератури у виховній роботі вищих навчальних закладів (2015)
Пoстернак O. В. - Самoменеджмент у фoрмуванні психoлoгічнoї гoтoвнoсті до професійної діяльнoсті управлінця (2015)
Саркісова О. Ю. - Формування готовності майбутніх викладачів економіки до професійно-педагогічного саморозвитку на основі групової взаємодії (2015)
Тупікова Г. А. - Сутність і форми прояву феномену патріотизму (2015)
Федоренко Н. І. - Інтерактивне навчання у вищій освіті: ефективне використання тренінгових технологій (2015)
Шкарбан Л. В. - Проблема ліворукості в історії розвитку медичної та психолого-педагогічної науки (2015)
Здобутки легкої промисловості України (2010)
Кадрові призначення. Міністерство промислової політики України (2010)
"Стиль сучасної школи" (2010)
АСУШвейПром (2010)
Керченська швейна фабрика Для дітей одяг - лише високої якості (2010)
Будьмо щасливі! (2010)
Нові діти прийшли (2010)
Етикетки - важлива складова якості швейних та трикотажних виробів (2010)
Тенденції (2010)
Реакція колег з бізнесу на зниження цін на продукцію "JUKI" (2010)
Головні секрети довголіття (2010)
"ТК-ФУРНІТУРА" поширює творчі можливості швейних підприємств (2010)
Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва - колиска кадрів для промисловості (2010)
Проекти і вирішення "GERBER TECHNOLOGY" та "GTSOLUTIONS".WebPDM (2010)
Одяг у стилі ВІНТАЖ (2010)
Модні силуети (2010)
Головне - дійти правильних висновків (2010)
На шляху до благополуччя та успіху (2010)
Підприємства (2010)
Andre Tan (2010)
Ваш стиль (2010)
Защепкіна К. О. - Застосування сучасних технологій для художнього проектування тканин, Защепкіна Н. М., Дрегуляс Е. П. (2010)
Виноградов О. А. - Маркетинговий підхід до ціноутворення на продукцію підприємств легкої промисловості, Соломенко О. Є. (2010)
Семак Б. Б. - Роль рослинної технічної сировини в екологізації технології виробництва та асортименту одягових і декоративних тканин, Коваленко М. А. (2010)
Карван С. А. - Розроблення фізико-хімічних основ складання композицій для хімічного чищення текстильних виробів (2010)
Пелик Л. В. - Повітропроникність тканих і нетканих фільтрувальних матеріалів для металургійної промисловості (2010)
Жук Т. В. - Аналіз вимог до спецодягу для електрогазозварників та вибір показників якості матеріалів для його виготовлення (2010)
Чурсіна Л. А. - Сучасні напрямки реструктуризації асортименту льоновмісних виробів, Кузьміна Т. О., Тіхосова Г. А. (2010)
Сай В. А. - Дослідження коефіцієнта тертя стебел льону олійного (2010)
Чурсіна Л. А. - Застосування технології приготування трести льону за штучних умов, Лисих А. Ю. (2010)
Гринько Т. В. - Особливості управління інноваціями на промислових підприємствах України (2016)
Гуторов А. О. - Економічний зміст інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки (2016)
Єрмоленко О. А. - Основні проблеми виробництва та реалізації органічної продукції в Україні (2016)
Гвазава Н. Г. - Менеджмент у публічному адмініструванні (2016)
Стахорська С. І. - Методичний підхід щодо оцінки інвестиційної привабливості регіонів України (2016)
Крівцова Т. О. - Внутрішній аудит державних фінансів: перспективні напрями розвитку (2016)
Ивахненко О. В. - Аналитический инструментарий оценки региональной вариации заработных плат в Украине (2016)
Рудика В. І. - Організаційно-технологічні особливості створення виробництва синтетичного рідкого палива в Україні, Феденко Г. М. (2016)
Медвідь В. Ю. - Комплексний механізм управління інноваційним потенціалом будівельного комплексу Харківського регіону, Якименко О. В. (2016)
Кондратенко Н. О. - Оцінка ефективності реалізації регіональної інноваційної політики, Гнатенко М. К. (2016)
Вартанова О. В. - Науково-методичні підходи до управління іміджем підприємства сфери послуг (2016)
Плахотна Н. В. - Теоретичні основи антикризового управління суб’єктом підприємництва в умовах глобальної кризи економіки (2016)
Волошенюк І. Є. - Розвиток принципів бухгалтерського обліку податкових розрахунків (2016)
Муренец И. Г. - Влияние кадровых рисков на качество управления современным предприятием, Науменко И. О. (2016)
Погрібняк Д. С. - Формування обліково-аналітичного забезпечення адаптивного управління об’єднанням підприємств (2016)
Резникова Т. А. - Методический подход к выбору эффективной валютной оговорки экспортного контракта предприятия (2016)
Романенко О. О. - Еволюція підходів до стратегічного управління розвитком підприємства (2016)
Кирилюк А. О. - Методичне забезпечення комплексного оцінювання ринкової конкурентної ситуації, Шрам П. І. (2016)
Попов О. Є. - Організація корпоративної інтеграційної взаємодії учасників реалізації інноваційних проектів виробництва нової продукці, Разінькова М. Ю. (2016)
Шматько Н. М. - Організація планування структурних змін у процесі розвитку промислового підприємства (2016)
Сердюков К. Г. - Передумови формування та тенденції змін розподілу корпоративного контролю в акціонерних товариствах України (2016)
Грабчук О. М. - Теоретичні аспекти управління потенціалом підприємства, Бовсуновська Г. С. (2016)
Танклевська Н. С. - Теоретико-методологічні засади політики управління грошовими потоками суб’єктів господарювання (2016)
Dmitriev O.N. - Analysis of the common calculation of air navigation system case sc with a cpecified rip observations (2015)
Коробчинський М. В. - Використання дистанційно керованих літальних апаратів у цивільній сфері (2015)
Бондарчук С. В. - До питання про вплив аварійного шуму на людину (2015)
Бугрім Л. І. - Комбінована система автоматичного регулювання процесу гарячого цинкування, Білюк І. С. (2015)
Вишнівський В. В. - Аналіз методів форсованих випробувань для отримання залежності зміни діагностичного параметра від часу напрацювання напівпровідникових рек, Кузавков В. В., Василенко В. В. (2015)
Дикарев А. В. - Способы проверки кольцевых кодов (2015)
Дробик О. В. - Дослідження ефекту розтікання спектру обмеженого у часі частоти биття 3d-радара, Косовець М. А. (2015)
Єрмілова Н. В. - Аналіз перехідних процесів у двохшвидкісному кроковому електроприводі, який працює з дробленням основного кроку, Кислиця С. Г., Москаленко І. В. (2015)
Зенив И. О. - Генератор на диоде ганна с экранированным диэлектрическим резонатором, Старков М. А., Крылов В. М. (2015)
Зингаева Е. И. - Применение фотоварикапов для оптической связи, Зуев В. А., Романюк Б. Н., Гаврилко Е. В. (2015)
Зубрецька Н. А. - Моделювання метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки на основі нечітких множин, Федін С. С., Чуприна Т. В. (2015)
Перекрестов Д. В. - Технічне обслуговування і ремонт як один із заходів забезпечення надійності авіаційної техники (2015)
Рагулін С. В. - Математична модель при випадковому законі розподілу напрацювання lru до відмови (2015)
Рябуха Ю. Н. - Метод идентификации степени информативности семантического содержания сегмента видеокадра (2015)
Слюсарь І. І. - Конвергентні рішення для оптичного доступу наступного покоління, Слюсар В. І., Ільченко О. П., Матько В. П. (2015)
Тимочко О. О. - Розробка методів формалізації знань про процес класифікації повітряних об’єктів, Обідін Д. М. (2015)
Тихонов І. В. - Шляхи підвиення ефективності експлуатації суден у сучасних умовах, Гудков Д. М., Лавріненко В. Ф. (2015)
Воскобойник В. А. - Один из подходов обеспечения устойчивости и стабильности функционирования технических средств передачи-приема информации (2015)
Ковтонюк И. Б. - Аэродинамическая эффективность механизации тонкого профиля в широком диапазоне углов атаки при обтекании потоком идеальной несжимаемой жидкости (2015)
Котов О. Б. - Методика оцінювання бойового потенціалу ударних авіаційних комплексів (2015)
Ананченко В. Є. - Стан 3g в Україні, історія розвитку, вплив, Коробчук С. О., Кирда Д. І., Подкур К. В. (2015)
Беркман Л. Н. - Оптимізація параметрів у мережах технології SDN, Комарова Л. О., Лещенко О. О., Похабова І. Е. (2015)
Биченков В. В. - Застосування індуктивних методів математичного моделювання для прогнозування середньорічної інфляції, Ігнатьєв М. М., Руденська Г. В. (2015)
Гайдур Г. І. - Майбутнє мереж SDN (2015)
Довженко Т. П. - Исследование сети TCP /IP с применением программного каркаса Erlang /OTP (2015)
Зайцев О. В. - Модель комплексування інформації, отриманої від різних джерел на основі теорії свідчень демпстера-шейфера (2015)
Коритченко К. В. - Експериментальне дослідження стиснення повітряного заряду в двигуні типу 5 ТДФ на режимі холодного пуску, Бізонич Д. В., Цебрюк І. В., Серпухов О. В., Темніков В. О. (2015)
Коршун Н. В. - Оцінка навантаження інфокомунікаційної мережі, Гринкевич Г. О., Василенко В. В., Сторохин Д. І., Дика Г. М., Сергєєв В. А., Завірюха В. І., Кирда Д. І. (2015)
Минухин С. В. - Информационные технологии реализации двухуровневой модели планирования пакетов заданий в распределенной вычислительной системе на основе решения задачи о наименьшем покрытии (2015)
Сімоненко В. П. - Усунення помилок при створенні завдань для GRID-систем, Клівода І. В. (2015)
Барабаш О. В. - Методика накопичення діагностичної інформації в системах інтелектуалного відеоконтролю, Бодров С. В., Мусієнко А. П. (2015)
Брынза Н. А. - Альтернативный метод принятия многокритериальных решений в условиях нечеткой информации (2015)
Гріненко Т. О. - Методи генерування шумових сигналів о астосовуться в криптографічних модулях, Наржній О. П. (2015)
Корнінко І. В. - Управління ефективністю автоматизованого кадастрового офісу (2015)
Korol O. G. - Enhanced mac algorithm based on the use of modular transformations (2015)
Куланов В. А. - Раpработка и оценка многоверсионных проектов на плис с испольованием яыковой диверсности (2015)
Оксіюк О. Г. - Модель оптимізації семантичної мережі (2015)
Руденко А. А. - Информационная технология оценки надежности программных средств с учетом вторичных дефектов, Одарущенко Е. Б., Одарущенко О. Н. (2015)
Кучук Н. Г. - Метод моделювання процесу розповсюдження шкідливих викидів (2015)
Цапко Н. С. - Огнеупорные и радиационностойкие цементы на основе системы BaO – Al2O3 – SiO2 (2015)
Іохов О. Ю. - Mетодика розрахунку показників захищеності інформаційного обміну каналів радіозв’язку, Горбов О. М., Оленченко В. Т. (2015)
Степанов М. М. - Узагальнена базова математична модель електромагнітних взаємодій в системах рухомого зв'язку (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Скрипник А. В. - Гендерна асиметрія в органах місцевого самоврядування: на прикладі Дніпропетровської області (2017)
Стадник А. Г. - Використання пропаганди в процесі інформаційних війн: її сутність, механізми і технології впливу на громадську думку (2017)
Калашнікова Л. В. - Співвідношення понять "невизначеність", "ризик", "виклик", "загроза", "небезпека" у контексті соціології безпеки життєдіяльності (2017)
Медвєдєва Ю. Ю. - Особливості релігійної модернізації в Австралії в соціологічній рефлексії (2017)
Кравцов Ю. С. - Інноваційна складова інформатизації гуманітарної освіти (2017)
Мегега Г. Б. - Проблемные вопросы тестирования и стандартизации в образовании: современные ориентиры перестройки философии мышления и практики вхождения Украины в систему международного оценивания PISA-2018 (2017)
Кубко В. П. - Корпоративна культура як основа модернізації вищої освіти України (2017)
Сморжевська А. Г. - Проблема лідерства Індонезії в політико-безпековому співробітництві АСЕАН (2017)
Манташян М. К. - Політична стабільність в умовах наздоганяючої модернізації: виклики та орієнтири (2017)
Дояр Л. В. - Маловідомий наратив української політичної еміграції в Чехословаччині: оцінка революційного досвіду та концептуація визвольної боротьби (2017)
Титул, зміст (2017)
Ферменти як рушійна сила травлення (2017)
Кабачна А. - Заклади охорони здоров’я і виробники лікарських засобів: як налагодити співробітництво (2017)
Фотоконкурс "Твоя сумка — твоя вселенная" (2017)
Дедишина Л. - Франчайзинг як спосіб розвитку бізнесу (2017)
Фотоконкурс "Мисс Мефеноменальность": привет из Будапешта! (2017)
Вода ReO: здоров’я та активність кожного дня! (2017)
Дедишина Л. - Кожна дитина — найбільший дар (2017)
Ткаченко Т. - Смогут ли антимикробные пептиды заменить антибиотики? (2017)
"Доктор Біокон" для дитячої шкіри: безпечно, натурально, ефективно (2017)
Примак Р. - Эти удивительные клеточные "водопроводы" (2017)
Кривомаз Т. - Человечество и грибы (2017)
Кахи-кахи-кахи (2017)
Примак Р. - "Вторая молодость" древнего металла (2017)
Діарея при прийомі антибіотиків: профілактика та лікування (2017)
Демецкая А. - Назальные деконгестанты: ограничения применения (2017)
Хомяк Н. - 3D-эффект препарата Найз®: как особенности фармакокинетики справляться с острой болью, Мамчур В., Хомяк Е. (2017)
Клименюк Ю. - Аптеки в формате самообслуживания (2017)
Орловецкая Н. - Фитотерапия фурункулеза, Редькин Р. (2017)
Орловецкая Н. - Приготовление препаратов в асептических условиях: раствор Трисоль для инъекций, Данькевич О., Редькин Р. (2017)
Кириленко М. - Алкозалежність: короткий лікнеп (2017)
Кривомаз Т. - Любопытство — двигатель прогресса (2017)
Гороскоп (2017)
Демецкая А. - Секретный ингредиент: черная редька (2017)
Бочелюк В. Й. - Психологія особистості у спільній трудовій діяльності (2016)
Булатова Я. В. - Особливості взаємозв’язку між основними складовими загального конструкту "психологічна схильність до азартних ігор" (2016)
Булгакова О. Ю. - Теоретико-емпіричні передумови підготовки студентів до соціальної взаємодії (2016)
Герасименко Н. О. - Ціннісно-цільовий аспект мотиваційної спрямованості менеджера в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Гільман А. Ю. - Аналіз результатів ефективності програми по формуванню саногенного мислення студентської молоді (2016)
Гончар Ю. О. - Особливості емоційного реагування матерів, що мають дітей з психофізичними порушеннями (2016)
Жигалкіна Н. В. - Проблема здоров’я в психологічній науці (2016)
Иванченко А. А. - Сущность проявления жизнесозидающей креативности (обобщающий анализ люнгитюдного исследования) (2016)
Іванова О. А. - Стильові особливості механізмів регуляції поведінки жінок-військовослужбовців (2016)
Каськов А. В. - Понятие самопрезентации: теоретический анализ (2016)
Колот С. А. - Формирование установки на лесть в деловых межличностных отношениях (2016)
Кононенко О. І. - Обґрунтування та зміст програми корекції негативних аспектів перфекціонізму (2016)
Кордонець В. В. - Психологічні особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку (2016)
Коробанова О. Л. - Міфи і реальність у політичній свідомості молоді (2016)
Красильников И. А. - Психофизиологические механизмы внутренних конфликтов личности (2016)
Кушнир Е. А. - Взаимосвязь единицы собственного времени с депрессивным показателем психологического компонента гестационной доминанты (2016)
Ламаш І. А. - Особистісні риси жінок, які реалізують патерналістські установки в економічній поведінці, Штриголь Д. В. (2016)
Лобасюк Б. А. - Сетевой семантико-топологический метод в психологии, Боделан М. И. (2016)
Литвиненко О. Д. - Проблема психотравми у психологічній науці: основні погляди та підходи (2016)
Мадинова Ю. И. - Анализ дезадаптации личности на примере студентов-медиков (2016)
Мельничук О. Б. - До питання пізнавальної культури як умови становлення професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Посвістак О. А. - Вплив Другої світової війни на шлюбно-сімейні стосунки та розвиток психологічних знань про сім’ю (2016)
Руденко І. М. - Безумовне прийняття дитини як основа гармонійних батьківсько-дитячих стосунків (2016)
Середняк Ж. М. - До питання про чинники девіантної поведінки за матеріалами шкільного психолога (2016)
Спиця-Оріщенко Н. А. - Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах допрофільного навчання як психолого-педагогічна проблема (2016)
Тирон О. М. - Психолого-педагогічні аспекти викладання "морської англійської мови" (2016)
Тринчук О. Б. - Особливості аксіологічної сфери майбутніх економістів (2016)
Уварова С. Г. - Особливості підготовки волонтерів з надання екстреної телефонної психологічної допомоги (2016)
Інформація для авторів (2016)
Рудич Ф. - Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні української держави (2008)
Телешун С. - Шлюб з розрахунку: український бізнес і політика (2008)
Шведа Ю. - Відносини виробництв і політичних партій як предмет наукового аналізу (2008)
Кохан Г. - Метод оцінювання в політичній науці (2008)
Малкіна Г. - Політична відповідальність глави держави (2008)
Кривицька О. - Міжрегіональний "розкол" України: чинник поглиблення (2008)
Іванов І. - Двомовність і процеси політичної ідентичності і полі етнічному суспільстві (2008)
Савойська С. - Мовно-сепаратистські тенденції у політичному просторі України (2008)
Якименко Ю. - Особливості еволюції партійної системи України у 2004 – 2007 роках (2008)
Масюк О. - Міфологеми соціального партнерства (2008)
Сладкий Д. - Національна ідентичність як фактор національної та міжнародної безпеки (2008)
Смолянюк В. - Воєнно-силова практика як константа цивілізаційного поступу (2008)
Пасічко В. - Обороноздатність держави: теоретичні основи системного дослідження (2008)
Ніколаєв Є. - Постіндустріальний процес як виклик для інституту держави (2008)
Алексеєнко І. - Процеси централізації та децентралізації світу в теоретичному дискурсі (2008)
Баранівський В. - Вчення Карла Маркса та наслідки спроб його реалізації (2008)
Денисенко В. - Політичні аспекти сталого розвитку суспільства (2008)
Книжкова полиця (2008)
Романенко А. - Ножиці і клей як інструментарій наукового дослідження (2008)
Політичний клас в сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку (2008)
Вийшов у світ № 2 (28) журналу "Соціальна психологія" (2008)
Білова М. Е. - Вплив стереотипізованих статеворольових уявлень на рівень тривожності особистості в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Бугайцова А. С. - Самодостатність та самодетермінація особистості в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Галицька М. О. - Психоемоційна безпека жінки на ранньому етапі материнства (2016)
Гога Н. П. - Место психологической безопасности личности в структуре базисных убеждений школьников и студентов (2016)
Гусакова М. П. - Симбиотические отношения в семье как предпосылка формирования и нарушения психологической безопасности ее членов (2016)
Данильченко Т. В. - Моделі суб’єктивного соціального благополуччя (2016)
Дементьєва К. Г. - Соціально-психологічні чинники ризику в художній діяльності артистів цирку (2016)
Емельянова А. И. - Управление конфликтом как фактор развития организации (2016)
Зуєва А. О. - Особливості соціально-психологічної безпеки особистості старої людини в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Каменская Н. Л. - Трудовая мотивация сотрудников таможенных органов в контексте трансграничной безопасности, Иванова М. Д. (2016)
Кабанцева А. В. - Проблема определения психологических критериев надежности профессиональной деятельности водителей автотранспорта (2016)
Каменська Н. Л. - Рівень соціального інтелекту як прогностична компонента професійної успішності студентів, Кременчуцька М. К. (2016)
Кириченко О. М. - Розвиток професійної компетенції студентів-психологів (2016)
Коваль А. Ш. - Психологічні особливості соціально-політичних конфліктів в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Колот С. А. - Эмоциональное обусловливание психологической безопасности личности (2016)
Лазорко О. В. - Професійна безпека у вимірі працездатності особистості в період активної професійної реалізації (2016)
Панченко О. А. - Информационная безопасность личности в условиях изменяющихся социокультурных ценностей, Антонов В. Г., Гуменюк В. В. (2016)
Панченко О. А. - Безопасность дорожного движения: человеческий фактор, Кабанцева А. В., Зайцева Н. А., Харламова О. П., Гуменюк В. В. (2016)
Пундев В. В. - Проблемы и основные закономерности билингвального речевого развития человека (2016)
Равлюк Г. І. - Кореляційний аналіз соціальних уявлень молоді про шлюбні стосунки (2016)
Чернявська Т. П. - Психологічні чинники управління ризиками у бізнесі (2016)
Шинкаренко О. Є. - Демократичні вибори та соціально-політична і соціально-психологічна безпека особистості в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Інформація для авторів (2016)
Бабій О. І. - Психологічні особливості осіб із вираженими показниками особистісної безпеки/небезпеки (2016)
Бабатіна С. І. - Психологічні технології розвитку темпоральних характеристик особистості в студентському віці (2016)
Безверхий О. С. - Розвиток самоактуалізації жінки в професійній діяльності, Грабіщук С. В. (2016)
Боднар О. В. - Деякі індивідуальні ознаки особистості у жінок з патологією вагітності (2016)
Буйван Э. В. - Исследование эмоциональных переживаний студенческой молодежи (2016)
Булатова Я. В. - Особливості суб’єктів, психологічно схильних до азартних ігор (2016)
Булгакова О. Ю. - Теоретико-емпіричні передумови підготовки студентів до соціальної взаємодії (2016)
Варе І. С. - Психологічний аналіз взаємозв’язку між смисложиттєвими орієнтаціями і емоційною спрямованістю майбутніх психологів (2016)
Вихрущ-Олексюк О. А. - Особистісні детермінанти іноземної студентської молоді як умова успішної інтеграції у полікультурне освітнє середовище (2016)
Возович А. А. - Деформації правосвідомості студентів коледжів (2016)
Дєліні М. М. - Теоретичні аспекти дослідження впливу психологічних чинників професійної "Я-концепції" на формування успішної кар’єри (2016)
Каменская Н. Л. - Трудовая мотивация и профессиональное развитие сотрудников таможенных органов, Иванова М. Д. (2016)
Кондратенко И. В. - Функциональная модель социальной ситуации развития студента, Могилевская В. Ю. (2016)
Кононенко А. О. - Соціально-психологічні аспекти самопрезентації особистості (2016)
Кретчак О. М. - Особливості психологічного забезпечення слідчої діяльності та його значення в реалізації професійної діяльності слідчими підрозділами органів внутрішніх справ України (2016)
Кривцова Н. В. - Психологический резерв самореализации ученого-медика (2016)
Литвиненко О. Д. - Використання казкотерапії у програмі групової психокорекційної роботи (2016)
Ліпінська Н. Ф. - Особливості впливу часової перспективи на основні конструкти самоефективності (2016)
Мадинова Ю. И. - Рассмотрение композиционного проективного метода в рамках целостно-личностного подхода (2016)
Мандзик Т. М. - Прив’язаність до місця проживання молоді у зв’язку з їхніми часовими орієнтаціями (2016)
Мельник Н. М. - Психологічний аспект формування стресостійкості педагога (2016)
Мельничук О. Б. - Загальні розумові здібності в структурі професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Санько К. О. - Роль емоційного інтелекту в формуванні психологічної адаптації сучасної молоді (2016)
Сосніхіна С. Є. - Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді: міждисциплінарний підхід (2016)
Стельмащук Х. Р. - Фактори, які впливають на особистісне становлення різних категорій дітей-сиріт (2016)
Сумарєва К. В. - Теоретичні аспекти особливостей формування "Я-концепції" дитини молодшого шкільного віку (2016)
Тринчук О. Б. - Особливості особистісної сфери майбутніх економістів (2016)
Троїцька М. Є. - Аналіз сутності побутового насильства як соціально-психологічного явища (2016)
Урусова О. Г. - Психологічний аналіз професійної діяльності у життєвому просторі особистості медіатора (2016)
Чачко С. Л. - Особливості впливу батьківських образів на образ майбутнього партнера по шлюбу у вихованих в неповній сім’ї жінок, Чебан А. С. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Бабій О. І. - Психологічні особливості локусу контролю та суб’єктивного благополуччя осіб із вираженими показниками особистісної безпеки/небезпеки (2016)
Варіна Г. Б. - Особливості впливу академічної групи на процес формування професійної стійкості майбутнього практичного психолога в контексті сучасного освітнього простору, Харитонова О. А. (2016)
Васютинська О. Г. - Соціально-демографічні та особистісні характеристики пасіонаріїв (2016)
Воронов О. І. - Рефлексія як інструмент прийняття рішень в сфері публічного управління (2016)
Гарькавец С. А. - Проблема конкурентной виктимности и вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украины (2016)
Добровольська Л. П. - Екологічна відповідальність як інтегральна якість особистості майбутнього педагога, Третякова І. С. (2016)
Жигалкіна Н. В. - Проблема здоров’я в психологічній науці (2016)
Ісаєва Т. П. - Особливості прояву тривожності у студентів ВНЗ з ліво- та правопівкульною асиметрією та особливості їх адаптації у соціумі (2016)
Каткова Т. А. - Психологічні особливості гендерно-рольової поведінки чоловіків та жінок з різними типами ставлення до сім’ї, Ілляшенко О. М. (2016)
Кобросли А. Х. - Сопоставление психологических профилей отлично и посредственно успевающих студентов, Простомолотов В. Ф. (2016)
Компанович М. С. - Стигматизованість сімейного середовища підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями (2016)
Красильников І. О. - Емоційно-особистісні характеристики жінок з внутрішніми конфліктами (2016)
Кушнерова Я. Г. - Поняття життєвого шляху: теоретичний аналіз (2016)
Ліпінська Н. Ф. - Особливості життєвих прагнень особистості як характеристики її самоефективності (2016)
Литвиненко О. Д. - Адаптаційний потенціал як предиктор запобігання любовної аддикції (2016)
Ліщина Н. В. - Дослідження когнітивного компонента рольової структури осіб, що переживають особистісну кризу (2016)
Макарова И. В. - Теоретический анализ категории "нравственная устойчивость личности" в науке (2016)
Панов М. С. - Психологічні особливості реадаптації культурно-особистісного фактора в управлінні сучасною організацією (2016)
Потоцька І. С. - Вивчення сформованості професійного самовизначення старшокласників (2016)
Радзівіл К. П. - Обґрунтування психодіагностичного інструментарію дослідження динаміки професійних очікувань студентів-психологів (2016)
Сорока О. М. - Шляхи та умови формування психологічної готовності майбутніх фахівців морського транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяльності (2016)
Тиньков А. М. - Метод и устройство для контроля психофизиологического состояния оператора по его речевому сигналу, Федосеев В. А. (2016)
Форманюк Ю. В. - Місце інфантильних рис в структурі особистості (2016)
Шевченко С. В. - Інноваційний науково-освітній простір вищої школи як умова інтелектуального розвитку студентів, Міхайленко Л. М., Добровольська Л. П., Каткова Т. А. (2016)
Щербак Т. І. - Особливості тактичного мислення футболістів в залежності від спортивного амплуа (2016)
Голубєва Т. А. - Перетравність корму та баланс Нітрогену у молодняку перепелів залежно від рівня сухої пивної дробини у комбікормах (2017)
Ібатуллін І. І. - Перетравність поживних речовин та баланс азоту в курей батьківського стада м’ясного напряму продуктивності за різних рівнів лізину у комбікормі, Ільчук І. І., Кривенок М. Я. (2017)
Палій А. П. - Інновації у встановленні фізіологічності технологій доїння високопродуктивних корів (2017)
Калин Б. М. - Екологічна оцінка та потенціал туристично-рекреаційних ресурсів Бродівського району, Буцяк Г. А. (2017)
Лобойко Ю. В. - Визначення параметрів гострої токсичності препарату "Бровермектин-гранулят" на однорічках коропа, Данко М. М., Крушельницька О. В., Кравець С. І. (2017)
Градович Н. І. - Екотоксичний вплив плюмбуму та кадмію на гематологічні параметри організму білого товстолобика Hypopthalmichtys molitrix (2017)
Грициняк І. І. - Оцінка товарних кондицій різновікових груп галицького коропа, Гурбик В. В. (2017)
Жукова І. О. - Підвищення стійкості організму свиней до окисного стресу засобами рослинного походження, Молчанов А. А., Антіпін С. Л. (2017)
Оріщук О. С. - Продуктивність та забійні показники молодняку гусей за згодовування лецитину сої та соняшнику, Рубан Н. О., Цап С. В., Микитюк В. В., Дармограй Л. М. (2017)
Омельян А. М. - Аргінін і лізин: вплив їх співвідношення на продуктивність молодняку перепелів, Позняковський Ю. В. (2017)
Ференц Л. В. - Відтворювальна здатність та молочна продуктивність корів залежно від племінної цінності їх батьків (2017)
Федорович В. В. - Вплив показників відтворної здатності на формування молочної продуктивності корів симентальської породи (2017)
Соболєв О. І. - Морфологічні та біохімічні показники крові каченят, що вирощуються на м’ясо, за різного рівня селену в комбікормах, Гутий Б. В., Петришак О. Й., Голодюк І. П., Петришак Р. А., Наумюк О. С. (2017)
Lugovoy S. I. - Genetic polymorphism of the Landrace pig based on microsatellite markers, Kramarenko S. S., Lykhach V. Ya. (2017)
Шаран М. М. - Cтан і перспективи застосування біотехнологічних методів відтворення у племінному вівчарстві, Гримак Х. М. (2017)
Бабік Н. П. - Вплив живої маси корів голштинської породи у період вирощування на тривалість та ефективність їх господарського використання, Федорович Є. І., Федорович В. В. (2017)
Коцюбенко Г. А. - Поліморфізм за геном прогестеронового рецептора (PGR) та його зв’язок із багатоплідністю у кролиць каліфорнійської породи, Погорєлова А. О., Крамаренко О. С. (2017)
Кузів М. І. - Екстер’єрні особливості повновікових корів української чорно-рябої молочної породи (2017)
Піщан І. С. - Білковий, вуглеводний та ліпідний обміни у корів швіцької породи різного екологічного походження в зоні степу України (2017)
Юлевич О. І. - Ефективність використання пробіотиків у годівлі помісних поросят на дорощуванні, Лихач А. В., Дехтяр Ю. Ф. (2017)
Півторак Я. І. - Перспективи використання кормів "Aller aqua" у живленні райдужної форелі, Бобель І. Ю., Божик О. В. (2017)
Савельєва М. С. - Нові підходи щодо оцінки якості генетичного матеріалу бугаїв-плідників, Сушко О. Б. (2017)
Снітинський В. В. - Екологічний аналіз стану фауністичного комплексу західного регіону України, Качмар Н. В., Мазурак О. Т., Жиліщич Ю. В. (2017)
Романчук А. С. - Обмінні процеси жирних кислот загальних ліпідів у рідкому вмісті рубця та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу (2017)
Рудь В. О. - Дія стрес-факторів на показники неспецифічної резистентності і продуктивність поросят. (2017)
Кулібаба С. В. - Вплив згодовування хелатних комплексів мікроелементів на морфологічні та біохімічні показники крові корів, Долгая М. М., Ємельянова Н. С., Гончаренко Г. О. (2017)
Себа М. В. - Вплив комплексів нанокарбоксилатів та препарату Кватронан-Se на гематологічні показники крові піддослідних тварин, Хоменко М. О. (2017)
Голубєв М. І. - Продуктивність молодняку перепелів за використання у комбікормі різних джерел цинку, Голубєва Т. А. (2017)
Боднарук В. Є. - Генофонд деяких порід великої рогатої худоби, Щербатий З. Є., Музика Л. І., Жмур А. Й., Оріхівський Т. В. (2017)
Бойко А. О. - Адаптаційна здатність та природна резистентність тварин поліської м’ясної породи (2017)
Виговський І. В. - Вміст мінеральних елементів в урожаї одновидових посівів багаторічних трав та їх Травосумішок (2017)
Гордійчук Н. М. - Швидкість росту телят симентальської породи залежно від тривалості ембріогенезу та пори року народження, Денькович Б. С., Гордійчук Л. М. (2017)
Денькович Б. С. - Вирощування племінних теличок за використання концентрату "Інтермікс-теля 30%", Півторак Я. І., Гордійчук Н. М. (2017)
Dobryanska G. M. - Accumulation and distribution of zinc and manganese in aquatic ecosystem of Yavoriv water reservoir, Lviv region, Ukraine, Yanovych D. O., Shvets T. M., Butsyak A. A. (2017)
Заплатинський В. С. - Зв’язок мірних ознак і живої маси з рівнем перо-пухової продуктивності гусей оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп (2017)
Клименко О. М. - Обґрунтування системи моніторингу ресурсів агросфери басейнів річок, Буцяк В. І., Буцяк А. А. (2017)
Хомин М. М. - Біохімічні процеси в організмі корів і біологічна цінність молока за впливу цитрату кобальту, Ковальчук І. І., Кропивка С. Й., Цап М. М. (2017)
Седіло Г. М. - Активність ферментів плазми крові та продуктивні якості тварин залежно від рівня протеїну та енергії в раціоні лактуючих вівцематок, Вовк С. О., Петришин М. А., Хомик М. М. (2017)
Пославська Ю. В. - Тривалість та ефективність довічного використання корів залежно від їх надою за першу та кращу лактації, Федорович Є. І., Боднар П. В. (2017)
Щербатий З. Є. - Молочна продуктивність та відтворна здатність корів української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції, Боднар П. В., Кропивка Ю. Г. (2017)
Адамів С. С. - Дослідження шляхів зниження професійного ризику серед механізаторів в АПК, Голод В. П. (2017)
Гловин Н. М. - Вплив спиртової барди на агрохімічні властивості ґрунту (2017)
Павлів А. В. - Агроекологічна оцінка земель сільськогосподарських підприємств Тернопільської області Бережанського району ТзОВ "Жива Земля Потутори" та ТОВ "Крона", Павлів О. В. (2017)
Шевчук Н. П. - Генезис української червоної молочної породи (2017)
Гунчак Р. В. - Проблема йододефіциту у свиней та шляхи її вирішення, Седіло Г. М. (2017)
Поврозник Г. В. - Вплив пробіокормодобавки "ПРОПОУЛ ПЛВ" на продуктивні показники несучих перепелів (2017)
Петрів М. Д. - Інтенсивність росту та розвитку молодняку оброшинських сірих гусей і покоління, схрещених з великою сірою породою, Слобода Л. Я., Слобода О. М. (2017)
Медвідь С. М. - Стан мікробіоценозу кишечнику курчат-бройлерів за дії цитратів біоелементів, Гунчак А. В., Стефанишин О. М., Пащенко А. Г. (2017)
Кирилів Б. Я. - Продуктивність та якість продукції перепелівництва за впливу біологічно активних добавок, Гунчак А. В., Сірко Я. М. (2017)
Гуцол А. В. - Вплив пробіотиків на ріст, розвиток і господарсько-корисні ознаки медоносних бджіл, Ковальський Ю. В., Ковальська Л. М., Гуцол Н. В. (2017)
Керек С. С. - Характеристика екстер’єрних ознак карпатських бджіл різного походження, Ковальський Ю. В., Гусар П. Т. (2017)
Ящишина І. В. - Обгрунтування необхідності переходу України до моделі інноваційно-соціального розвитку (2015)
Пепа Т. В. - Домінанти соціального розвитку країни в контексті реалізації його конкурентної парадигми (2015)
Чорна Л. О. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства — система взаємозв'язку якісних та кількісних показників розвитку, Чорна Н. Ю. (2015)
Гоблик В. В. - Інституційно-правові аспекти розвитку зовнішньоекономічних зв'язків у транскордонних регіонах у контексті європейської інтеграції (2015)
Босовська М. В. - Методологічні засади оцінки результативності функціонування мережевих структур на основі мультикритеріального підходу (2015)
Наумова Л. М. - Стратегічні засади розвитку морських торговельних портів України в умовах активізації міжнародної торгівлі (2015)
Котенко С. В. - Методи оцінки ризиків інноваційних проектів у харчовій промисловості, Дяченко О. П. (2015)
Львова Я. Я. - Дослідження напрямів підвищення ефективності використання трудових ресурсів промислового підприємства, Письменна О. Б. (2015)
Пахода С. С. - Передумови формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Абрамітова Д. Р. - Науково-методичний підхід до оцінки рівня інтеграції страхового і туристичного ринків (2015)
Ставицький О. В. - Оцінка та контроль у системі стратегічного управління (2015)
Yusifov M. - Modelling the inflationary processes. a case study of Azerbaijan: a vector error correction model (2015)
Мамед-Гасанов Ельшад - Регулирование инвестиционного и реинвестиционного механизма в целях устойчивого экономического развития (2015)
Джафарова Самира Зафар кызы - Усиление инновационной составляющей при формировании устойчивых конкурентных преимуществ Азербайджанской Республики (2015)
Дивінець О. Л. - Методичні основи соціально-економічного розвитку міського електротранспорту України (2015)
Ткаченко С. М. - Стратегії забезпечення беззбитковості та економічної стійкості аграрних підприємств (2015)
Бендасюк С. П. - Науково-методичне обгрунтування інноваційного розвитку регіону (2015)
Талаєва К. О. - Вартість звичайних акцій в системі інвестиційних рішень компанії (2015)
Лазаренко С. Ж. - Запобігання та протидія корупції як напрям стратегічного розвитку національної освіти (2015)
Колтун В. С. - Діяльність органів місцевого самоврядування щодо подолання соціально-економічних криз у контексті екзогенної циклічності (2015)
Клименко Н. Г. - Єдина державна система цивільного захисту: складові, завдання та режими функціонування (2015)
Андрієнко М. В. - Закони державного управління, специфічні для сфери пожежної безпеки (2015)
Бодров В. Г. - Удосконалення фінансово-економічних механізмів державного регулювання сфери благоустрою населених пунктів, Ігнатенко О. П. (2015)
Дубич К. В. - Освітній механізм державного управління соціальними послугами в Україні: сучасний стан реалізації (2015)
Стоян О. Ю. - Дослідження стану розвитку малої гідроенергетики України: особливості, тенденції, енергетичний потенціал (2015)
Сухара І. В. - Підходи до формування екологічної культури та екологічної компетентності державних службовців (2015)
Богер О. В. - Зміни у податковому законодавстві України та стимули до інноваційної діяльності (2015)
Петухова О. В. - Консолідація: сутність і види (2015)
Тимченко Л. М. - Європейський досвід удосконалення системи надання адміністративних послуг (2015)
Толстоног В. В. - Державна політика у сфері захисту прав споживачів та її взаємозв'язок із державною споживчою політикою (2015)
Федоренко В. Г. - Науково'публічне видання "Незалежна економіка України", Гнибіденко І. Ф. (2015)
Михайленко В. Л. - Фізіологічні потреби організму в ессенціальних мінеральних речовинах та роль водного фактора в їх забезпеченні (на прикладі окремих сільських районів Одеської області) (2015)
Коваленко О. М. - Дуоденогастральний рефлюкс та його взаємозв’язок з інфекцією Неlicobacter pylori, Саленко А. В., Бреславець Ю. С. (2015)
Крилова О. О. - Ефективність ендоскопічного дослідження з високою роздільною здатністю, збільшенням, хромоскопією та NBI в діагностиці патології слизової органів езофагогастродуоденальної зони у хворих із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Мосійчук Л. М., Кушніренко І. В., Демешкіна Л. В. (2015)
Мосійчук Л. М. - Особливості клінічної симптоматики у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу при поєднанні з дисфункцією сфінктера Одді, Кушніренко І. В., Демешкіна Л. В., Васильєва І. О., Ярош В. М., Бочаров Г. І. (2015)
Ткач С. М. - Эффективность эрадикации инфекции Helicobacter pylori в первичной профилактике НПВП-гастропатий, Онищук Л. А. (2015)
Kohutych A. I. - Clinical and Epidemiological Features of Hepatitis among the Residents of the Transcarpathian Region, Koval H. M., Sirchak Ye. S. (2015)
Журавльова Л. В. - Резистин як маркер порушення функції печінки при поєднаному перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки та цукрового діабету 2-го типу, Огнєва О. В. (2015)
Степанов Ю. М. - Первые итоги применения сдвиговолновой транзиторной эластометрии в определении состояния паренхимы поджелудочной железы (обзор литературы и собственные исследования), Гравировская Н. Г. (2015)
Демешкина Л. В. - Нервная анорексия: обзор и клинический случай, Сердюченко О. Н., Птушкина Д. А., Петишко О. П. (2015)
Степанов Ю. М. - Алкогольне ураження печінки: морфологічні та біохімічні особливості (експериментальне дослідження), Діденко В. І., Ошмянська Н. Ю., Кленіна І. А., Петрова К. В., Галинський О. О., Руденко А. І. (2015)
Brittany E. Yee - Устойчивый вирусологический ответ и его терапевтические предикторы в случае 4-го генотипа вируса гепатита С по сравнению с его 1, 2 и 3-м генотипами: метаанализ, Nghia H. Nguyen, Bing Zhang, Derek Lin, Philip Vutien, Carrie R. Wong, Glen A. Lutchman, Mindie H. Nguyen (2015)
Armineh Zohrabian - Клинические и экономические аспекты лечения ожирения: обзор препарата орлистат (2015)
Диденко В. И. - Современные достижения в оценке стеатоза печени (2015)
Дорофеев А. Э. - Заболевания кишечника и почки, Руденко Н. Н., Деркач И. А., Чечула Ю. В. (2015)
Зайцев И. А. - Использование количественного определения HBsAg для мониторинга естественного течения хронической HBV-инфекции (2015)
Климнюк С. И. - Новый эпигенетический путь канцерогенеза, ассоциированного с Helicobacter pylori, Кованова Э. Н., Творко М. С. (2015)
Степанов Ю. М. - Неалкогольна жирова хвороба печінки в дітей: сучасний погляд на можливості діагностики та лікування (II частина), Абатуров О. Є., Завгородня Н. Ю., Скирда І. Ю. (2015)
Степанов Ю. М. - Клінічний досвід застосування біологічного гепатопротектора Прогепар у лікуванні хворих із гепатобіліарною патологією (огляд), Бреславець Ю. С. (2015)
Ткач С. М. - Современные подходы к инициальному и противорецидивному лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2015)
Ягмур В. Б. - Хвороба Гоше (сучасний погляд на проблему) (2015)
За матеріалами III наукової сесії Інституту гастроентерології НАМН України "Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології" (2015)
Мельник М. А. - Динаміка вмісту крохмалю у щепленого та не щепленого матеріалу грунтопокривних троянд у період підготовки до зимівлі, Дубова О. В., Лях В. О. (2017)
Zelya G. V. - The choice of wart varieties with complex resistance to wart and nematodes in western region of Ukraine and distinguishing sources of resistance, Oliynyk T. M., Kyryk M. M. (2017)
Пічура В. І. - Просторово-часова трансформація агрохімічного стану ґрунтів у зоні сухого степу, Безніцька Н. В. (2017)
Савчук М. В. - Вплив Nb-вмістних нанокомпозитів на основі сапоніту на індукцію флуоресценції хлорофілу у листках кукурудзи, Стародуб М. Ф. (2017)
Гойванович Н. К. - Вплив біомаси Phaffia rhodozyma й антиоксидантів на ензими системи глутатіону у тканинах білих щурів за дії афлатоксину В1, Антоняк Г. Л. (2017)
Стародубцев В. М. - Вплив просторової неоднорідності водного режиму агроландшафтів на їх продуктивність, Власенко І. С., Комарчук Д. С. (2017)
Воробєй Є. С. - Вплив препаратів бактеріофагів на процес біоплівкоутворення штамів Staphylococcus aureus, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2017)
Оменюк В. Я. - Розвиток фузаріозу початків кукурудзи на гібридах різних груп стиглості та його шкідливість в умовах Правобережного Лісостепу України, Антоненко О. Ф. (2017)
Сєвідов В. П. - Вплив густоти рослин на ріст і урожайність гібриду огірка Кібрія F1 (2017)
Герасименко Л. А. - Вплив густоти стояння рослин на фотосинтетичну продуктивність агрофітоценозів сорго цукрового, Федорук Ю. В. (2017)
Макух Я. П. - Контролювання бур'янів механічним способом у агрофітоценозах міскантусу гіганського, Ременюк С. О., Мошківська С. В. (2017)
Куц О .В - Ефективність комплексних добрив в технології вирощування капусти головчастої, Парамонова Т. В., Мозговский О. Ф, Михайлин В. І. (2017)
Корнієнко С. І. - Врожайність цибулі озимої за вирощування із сіянки за різних строків садіння та систем удобрення, Новікова А. В. (2017)
Коровко І. І. - Вплив окремих елементів технології вирощування на фотосинтетичну активність рослин цукрових буряків (2017)
Kаlytka V. - Oxidative stress and seed germination of winter wheat, Klipakova Yu. (2017)
Волощук М. Д. - Агрофізичні властивості ґрунту за різних способів обробітку та удобрення за вирощування льону-довгунця в умовах Передкарпаття, Кнігніцька Л. П. (2017)
Польовий В. М. - Тривала динаміка кислотності і продуктивності дерново-підзолистого зв'язно-піщаного ґрунту залежно від доз внесеного вапна в умовах Західного Полісся України, Кулик С. М. (2017)
Грищенко С. М. - Етологія свиней за різних умов утримання (2017)
Кондрасій Л. А - Застосування препарату на основі цитратів Zn та Ge з метою поліпшення показників якості молока-сировини корів, Якубчак О. М., Малюк М. О. Каплуненко В. Г. (2017)
Новгородова О. Ю. - Особливості епідемічної та епізоотичної ситуації щодо Pseudomonas aeruginosa, Ушкалов В. О., Мазур Т. В. (2017)
Маринюк М. О. - Формування колострального імунітету у новонароджених телят за ліпосомної корекції ліпідного складу плазмолеми ентероцитів, Якимчук О. М., Цвіліховський М. І. (2017)
Вишневський С. Г. - Щодо питань профілактики сечокислого діатезу в індичат, Цвіліховський М. І. (2017)
Лещенко О. Ю. - Ефективність впливу біопрепаратів на проростання і схожість зернівок Festuca rubra L. та Agrostis tenuis Sibth., Колесніченко О. В., Швець І. В., Новаченко Н. В. (2017)
Кириленко В. І. - Формування інноваційної моделі саморозвитку економіки України, Кириленко Л. М. (2014)
Воротін В. Є. - Соціальний захист населення як об'єкт державного регулювання та управління в Україні, Демчак Р. Є. (2014)
Гаврилюк О. В. - Обґрунтування вибору інтеграційного вектора України в уомвах глобальної нестабільності (2014)
Погорелов Ю. С. - Методи екологізації діяльності промислового підприємства, Вахлакова В.В. (2014)
Воротіна Л. І. - Конкурентоспроможність індивідуального відтворення підприємств у ринкових умовах господарювання (теорія та реалії конкурентоспроможності підприємства) (2014)
Павлюк В. І. - Державна промислова політика і конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобального поділу праці: реалії та потреби України (2014)
Шубін О. О. - Управління підприємством в умовах агресивного турбулентного фону, Іванчук К. О. (2014)
Єрмоленко В. А. - Роль часу у забезпеченні нерівномірного розвитку країн та народів (2014)
Радченко В. В. - Створення конкурентоспроможності національної економіки: сутність проблеми та можливості її реалізації (2014)
Затонацька Т. Г. - Фінансове забезпечення інклюзивного зростання та подолання бідності в Україні: існуюча практика та перспективи (2014)
Руденко Н. В. - Динаміка трудової міграції в контексті розширення Європейського Сюозу (2014)
Микитюк О. П. - Інноваційна інфраструктура розвитку підприємництва (2014)
Вірченко В. В. - Суб'єктний склад відносин інтелектуальної власності (2014)
Бицюра Ю. В. - Структура ринку цінних паперів в Україні: сучасний стан, проблеми та напрями її оптимізації (2014)
Азьмук Н. А. - Сучасний стан та тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у контексті зайнятості (2014)
Артюх Т. М. - Державне та технічне регулювання ринку ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (2014)
Васильцова В. М. - Проблемы оценки экономической эффективности комплексной модернизации оборудования, Васильцов В. С. (2014)
Ларионова Н. И. - Структурная диверсификация экономики России: реалии, преспективы развития, Загайнова Н. Л. (2014)
Дульська І. В. - Напрями активізації участі компаній сектора ІКТ України у фондовому ринку та альтернативних формах інвестицій (2014)
Овчаренко Є. І. - Пракселогічний контур поняття підприємства та його економічної безпеки (2014)
Морозов В. С. - Ґенеза механізму регулювання промислової сфери у ФРН (2014)
Баженова О. В. - Концептуальні основи дослідження зовнішньої стійкості національної економіки (2014)
Корнілова І. М. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України: стан та перспективи (2014)
Януль І. Є. - Особливості функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні (2014)
Ігнатович Н. І. - Інноваційний розвиток економіки: від модерну до постмодерну (2014)
Сабірова А. Е. - Особливості комунікаційної політики страхової компанії (2014)
Трохименко В. І. - Розвиток цінової та нецінової конкуренції на ринку банківських послуг в Україні (2014)
Чорнодід І. С. - Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності конкурентоспроможності країни (2014)
Маслюківська А. О. - Джерела інноваційних ідей за Пітером Ф. Друкером та можливості їх використання на підприємствах молокопереробної галузі (2014)
Шевченко І. В. - Людський ресурс в системі факторів розвитку міжнародної конкурентоспрможності (2014)
загайнова А. А. - Электронные деньги в электронные платежные системы в современной экономике России (2014)
Гражевська А. О. - Інституціоналізація рентних відносин як чинник підвищення конкурентоспроможності економіки України (2014)
Демидюк О. О. - Інституційні чинники підвищення конкурентоспроможності сучасних економічних систем (2014)
Жуманкулова Л. О. - Реализация государственными предприятиями проектов государственно-частного партнерства на потребительском рынке в условиях девальвации национальной валюты Республики Казахстан (2014)
Мельничук О. С. - Формування ринку електронної комерції в Україні (2014)
Альошина І. В. - Еволюція банківського регулювання для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобальної нестабільності (2014)
Буян А. О. - Модель КСВ-сканування як інструмент вдосконалення механізму корпоративної соціальної відповідальності (2014)
Тараненко Ю. В. - теоретичні підходи щодо дослідження особливостей та структури логістики торговельних підприємств (2014)
Шимків С. А. - Сутність, принципи та форми страхування від нещасних випадків на виробництві (2014)
Проков'єва О. В. - Законодавче регулювання ринку перестрахування в Україні (2014)
Брановицький В. В. - Рейдерство: соціально-економічна природа (2014)
Нечаев О. И. - Истоки научной деятельности академика Е. А. Вагнера (2014)
Онищенко В. П. - Методологічне і методичне забезпечення обліку венчурного інвестування та напрями його удосконалення (2015)
Сeргієнкo O. A. - Мoдeлювaння фaктoрів зoвнішньoгo тa внутрішньoгo сeрeдoвищa фінaнсoвoї бeзпeки кoмeрційнoгo бaнку, Гoлoфaєвa І. П. (2015)
Паршин Ю. І. - Методика оцінки інформаційного забезпечення стратегії сталого економічного розвитку (2015)
Маслак О. І. - Інформаційне забезпечення процесу управління стратегічною стійкістю підприємства, Коробкова І. В. (2015)
Барна М. Ю. - Взаємозв'язок між товарообігом та факторними ознаками системи внутрішньої торгівлі України (2015)
Рощина Н. В. - Проблеми та перспективи формування фондових бірж в Україні, Товмасян В. Р., Посудієвський Д. О. (2015)
Гончарова О. М. - Шляхи підвищення ефективності виробництва підприємств агросектору України, Єгорова Г. А. (2015)
Шашина М. В. - Еволюція поняття ефективність державного управління (2015)
Исмаилов Ниязи Муса оглы - Совершенствование информационной базы анализа результатов деятельности и деловой активности (2015)
Салахов Рашад Мамедали оглы - Проблемы повышения эффективности экономического механизма устойчивого развития сферы услуг (2015)
Баскаков А. Ю. - Особливості функціонування системи бюджетного менеджменту в ЄС (2015)
Королович О. О. - Оцінка організаційного забезпечення внутрішнього фінансового контролю на підприємствах з іноземними інвестиціями (2015)
Заячківська Б. Б. - Врахування карсту при здійсненні оцінки земельних ділянок (2015)
Нестерова Д. С. - Концептуальна модель формування інвестиційної політики страхової компанії (2015)
Дьяконова С. Ю. - Методика розрахунку та аналіз додаткових показників економічної ефективності інвестицій у кормовиробництво на макрорівні (2015)
Чала О. А. - Аналіз екологічного розвитку України в розрізі ресурсних, економічних та техногенних аспектів (2015)
Волянський П. Б. - Удосконалення механізмів державного регулювання медичного реагування на транспортні катастрофи (2015)
Ємельянов В. М. - Кластерний механізм організації промислового виробництва (2015)
Терент'єва А. В. - Аналіз факторів впливу на адекватність управлінських заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2015)
Колтун В. С. - Комплементарність як парадигма місцевого самоврядування: методологічний аспект (2015)
Бабенко К. А. - Організаційно-правові аспекти протидії корупційним діянням, Лазаренко С. Ж. (2015)
Дубич К. В. - Роль науково-прикладного механізму державного управління в підвищенні якості надання соціальних послуг (2015)
Кіслов Д. В. - Піар в системах маркетингових комунікацій органів державного управління (2015)
Стоян О. Ю. - Дослідження міжнародного досвіду інвестування розвитку сфери відновлювальної енергетики (2015)
Кашпур Л. М. - Вплив інститутів громадянського суспільства на удосконалення податкового законодавства в Україні (2015)
Федан Я. І. - Гуманізація освітніх процесів як основа розвитку сучасної освітньої системи (2015)
Паламарчук Т. П. - Оптимізація української аграрної євроінтеграції в умовах сучасного державного управління (2015)
Вострікова Н. В. - Системна модель механізму державного управління водними ресурсами (2015)
Поліщук І. В. - Механізми розвитку професійного потенціалу державних службовців в Україні (2015)
Березовський Д. О. - Аналіз основних проблем при використанні моніторингу та контролю в системі державного управління (2015)
Дрожжина Г. И. - Определение тяжести поражения роговицы у больных с персистирующими эпителиальными дефектами, торпидными язвами и при нарушении регенерации роговицы после кератопластики, Тройченко Л. Ф., Драгомирецкая Е. И. (2013)
Бездетко П. А. - Состояние аккомодационной функции у пресбиопов без и с наличием первичной открытоугольной глаукомой при различных видах рефракции, Абдула А. М. Д., Щадных М. А. (2013)
Павлюченко К. П. - Эффективность интерферонотерапии для профилактики развития и прогрессирования катаракты после хирургического лечения первичной глаукомы, Могилевский С. Ю., Пенчук В. О. (2013)
Малиева Е. В. - Данные морфометрических параметров структур переднего отдела глаз у больных с разными видами миопии и лиц с эмметропией и гиперметропией, Бушуева Н. Н. (2013)
Бойчук И. М. - Нарушения рефракции и косоглазие у детей с ретинопатией недоношенных, Кацан С. В., Стоянова Е. С., Заичко Е. С. (2013)
Пономарчук В. С. - Функциональная подвижность глазодвигательной системы и лабильность зрительного анализатора у больных миопией высокой степени, Павлюченко К. П., Кефи Найссан. (2013)
Рубан А. М. - Результати комбінованої 230 вітректомії з факоемульсифікацією та імплантацією ІОЛ у пацієнтів з проліферативною діабетичною ретинопатією (2013)
Петруня А. М. - Влияние иммунотропных препаратов на гуморальный иммунитету пациентов с сухой формой возрастной макулярной дегенерации, Евсюкова О. А. (2013)
Коновалова Н. В. - Профилактика и лечение дегенерации макулы и заднего полюса глаза, Нарицына Н. И., Новик А. Я., Рыбалко А. В. (2013)
Король А. Р. - Медикаментозная коррекция ингибиторами ангиогенеза при гемодинамических нарушениях в сосудистой оболочке у пациентов с экссудативной формой возрастной макулярной дегенерации, Храменко Н. И., Задорожный О. С., Кустрин Т. Б. (2013)
Уманец Н. Н. - Интравитреальное введение ранибизумаба как метод лечения больных кистозным диабетическим макулярным отеком, Розанова З. А., Махер Альзин. (2013)
Сафроненкова И. А. - Профили молекулярных маркеров (Р53, ВЄЬ-2, ЄБ95, ИПО38) как предикты развития рецидивов у больных злокачественными эпителиальными опухолями кожи век, Драгомирецкая Е. И. (2013)
Варивончик Д. В. - Оцінка ризиків виникнення офтальмологічної патології серед населення та у працівників, що підлягають дії природного ультрафіолетового випромінювання, Риков С. О., Риков С. О. (2013)
Пасечникова Н. В. - Ультраструктурные изменения коллагеновых волокон стромы роговицы, их организация и отношения, Насинник И. О., Леус Н. Ф., Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. (2013)
Мальцев Е. В. - Моделювання птерігіуму, Усов В. Я., Крицун Н. Ю. (2013)
Петруня А. М. - Изучение клинических признаков воспалительного процесса в роговой оболочке при одновременном моделировании кератита и конъюнктивита в эксперименте, Мухамед Абдульрахман Кутайни. (2013)
Савко В. В. - Влияние светового воздействия на антиоксидантную систему в сетчатке при экспериментальном увеите, Вашах Зияд Махмуд Ахмед. (2013)
Артемов А. В. - Кератопластика: закон о трансплантации и конституционные гарантии (2013)
Требования к оформлению рукописей для публикации в "Офтальмологическом журнале" (2013)
Положение о рецензировании рукописей, подаваемых для публикации в "Офтальмологическом журнале" (2013)
Маршава Д. О. - Оптимизацмия положения хирургических инструментов при операции по лечению катаракты с помощью компьютерного моделирования, Сичинава Д. Ш. (2016)
Суровая Е. И. - Состояние зрительных функций у пациентов с миопией до и после медикаментозной коррекции антиоксидантной системы, Бойчук И. М. (2016)
Боброва Н. Ф. - Сопутствующая соматическая патология у детей первого года жизни с пороками органа зрения, Романчук О. Н. (2016)
Стоцька Л. М. - Дослідження зорових визваних потенціалів в клінічній практиці у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою, Лінник-Чокова І. Б., Ромоданова К. С., Решетняк В. Б. (2016)
Панченко Н. В. - Содержание противовоспалительных цитокинов при различном течении увеита, осложненного воспалением зрительного нерва, Самофалова М. Н., Фрянцева М. В. (2016)
Полякова С. И. - Состояние естественной противоопухолевой резистентности организма больных увеальной меланомой малых размеров, Величко Л. Н., Богданова А. В., Цуканова И. В. (2016)
Путиенко А. А. - Результаты исследования уровня нейротрофического фактора головного мозга — BDNF в стекловидном теле у больных пролиферативной диабетической ретинопатией, Элхадж Эмхамед Али, Ковалева Е. В. (2016)
Середа Е. В. - Воспаление роговой оболочки и пролиферативная активность клеток переднего эпителия при моделировании бактериального кератита и использовании амниотической мембраны с различным типом ее фиксации, Вит В. В., Дрожжина Г. И., Гайдамака Т. Б. (2016)
Юревич В. Р. - Влияние офтальмогипертензии на уровень продуктов гликирования в тканях угла передней камеры глаза животных со стрептозотоциновым диабетом (2016)
Дрожжина Г. И. - Значение показателей активности окислительно-восстановительных ферментов в оценке состояния роговицы и конъюнктивы при экспериментальном гипотиреозе, Павловский М. И. (2016)
Гриценко Я. А. - Особенности новой модели иглы для факоэмульеификации для проникновения в ядро хрусталика, Дмитриев С. К., Пасечникова Н. В. (2016)
Леус Н. Ф. - Восстановительный потенциал глутатионовой системы хрусталика у животных с экспериментальной офтальмогипертензией при световом облучении, Альдахдух М., Журавок Ю. С. (2016)
Жмурик Д. В. - Влияние тридцатидневной тампонады перфторорганическими соединениями на биоэлектрическую функциональную активность и структуру сетчатки глаза кролика (2016)
Пономарчук B. C. - Случай сочетания болезни Илса с синдромом Арнольда-Киари, Нарицына Н. И., Коновалова Н. В., Серебряна Т. М., Решетняк В. Б. (2016)
Буйко А. С. - Важное событие в международной офтальмоонкологии (2016)
Пасечникова Н. В. - К 70-летию выхода первого номера "Офтальмологического журнала", Вит В. В., Полякова С. И., Збандут И. С. (2016)
Библиотеке Института глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова 70 лет (2016)
Авторский указатель статей, опубликованных в "Офтальмологическом журнале" в 2015 году (2016)
Сердюченко В. И. - Минимальная экспозиция распознования тест-знаков у детей с различной рефракцией, Железник М. Б. (2016)
Ємченко В. І. - Топографія прикріплення нижнього косого м’яза до склери (2016)
Блавацька О. М. - Використання ранібізумабу для пацієнтів з субретинальною неоваскулярною мембраною при високій ускладненій короткозорості: проспективне дослідження, Кустрин Т. Б., Король А. Р. (2016)
Маршава Д. О. - Технологические особенности хирургии катаракты на глазах с ранее имплантированными заднекапсулярными факичными ИОЛ, Лазарь Ю. М. (2016)
Рафалюк С. Я. - Влияние биофлавоноида кверцетина на течение воспалительного процесса у больных герпетическим кератитом при синдроме сухого глаза (2016)
Стоцька Л. М. - Оцінка характеристик зорових викликаних потенціалів у клінічному контексті з функціональними показниками на різних стадіях у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою (2016)
Мельник В. О. - Оцінка ефективності комбінованого оперативного лікування хворих первинною відкритокутовою глаукомою та віковою катарактою, Коц-Готліб Н. В., Вадюк Р. Л., Гурхій О. О. (2016)
Новицький І. Я. - Оцінка ефективності антиглаукомних операцій, Рудавська Л. М., Новицький М. І. (2016)
Путиенко А. А. - Нейротрофический фактор пигментного эпителия в стекловидном теле у больных пролиферативной диабетической ретинопатией, Элхадж Эмхамед Али Абдалслам Эмхамед (2016)
Ульянова Н. А. - Мониторинг психоэмоционального состояния больных миопией после психокоррекции дезадаптации индивидуально-психологических характеристик, Аймедов К. В., Семенко Н. С. (2016)
Памяти доктора медицинских наук, профессора Николая Федоровича Леуса (2016)
Памяти доктора медицинских наук, профессора Людмилы Терентьевны Кашинцевой (2016)
Консенсус экспертов. Оптимизация помощи пациентам с нарушениями зрения вследствие диабетического отека макулы. Роль и место анти-VEGF-препарата афлиберсепт (2016)
Радиш Я. - Соціально-психологічна реабілітація громадян — важлива складова державної політики України в сучасних умовах (2015)
Білоцерківець В. В. - Нова економіка: історія та сучасність у дефінітивному вимірі (2015)
Чорна М. В. - Специфіка формування товарних ресурсів підприємств роздрібної торгівлі з товарів власної торгової марки (2015)
Павленко І. А. - Сучасні канали міжнародного трансферу технологій (2015)
Ліфінцев Д. С. - Формування корпоративної культури на основі концепції крос-культурного менеджменту (2015)
Степанова О. В. - Фінансування проектів публічно-приватного партнерства в Україні в контексті світових тенденцій (2015)
Мокринська З. В. - Можливість наближення в'єтнамських стандартів бухгалтерського обліку до МСФЗ (2015)
Бабій І. В. - Управлінське рішення в антикризовому менеджменті підприємства (2015)
Шестаковська Т. Л. - Регулювання взаємодії ринків праці та освітніх послуг як шлях зміцнення економічної безпеки системи освіти (2015)
Железняк В. В. - Проблеми підвищення ефективності економічного розвитку сфери пасажирських перевезень, Почечун О. І. (2015)
Дерев'янко О. Г. - До питання про нетотожність понять "репутація підприємства" та "гудвіл" (2015)
Мелещенко А. И. - Конкуренция транснациональных банков Азии как определяющий фактор движения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в условиях глобализации мировой экономики (2015)
Надточий И. И. - Формирование интегральных структур как важное направление повышения конкурентоспособности перерабатывающих предприятий, Ломоносов Д. А. (2015)
Любонько Т. В. - Розвиток інфраструктури та інноваційна діяльність в сфері сільського туризму, Бугаенко С. А. (2015)
Горшков М. А. - Інвестиції в процеси відтворення — ресурсний потенціал розвитку аграрного сектору (2015)
Кирик О. А. - Економічний механізм інноваційної діяльності авіакомпаній (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського