Шкраб’юк В. - Духовна криза як чинник авітальної активності особистості (2016)
Куравська Н. - Прояви захищеності як чинника психологічної безпеки студентів в умовах ВНЗ (2016)
Мельник Н. - Соціально-психологічні чинники формування соціально-психологічної компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю (2016)
Piletska L. - Social and Psychological Features of the Personality`s Professional Mobility in the Conditions of a Crisis (2016)
Семак О. - Механізми духовного розвитку як засоби формування продуктивності діяльності психолога (2016)
Скиданович В. - Вплив нервово-психічної стійкості на формування копінг-стратегій військовослужбовців (2016)
Пілецький В. - Соціально-психологічне розуміння суб’єктивного благополуччя особистості в шлюбі (2016)
Федоришин Г. - Роль матері у вихованні дитини з особливостями у розвитку (2016)
Горбунова В. - Фахівці у сфері психічного здоров’я у Великобританії, Климчук В. (2016)
Кулеша-Любінець М. - Особливості копінг-стратегій в осіб з ішемічною хворобою серця (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2006)
Головенко М. Я. - Біофармацевтичні підходи до раціонального використання препаратів бенздіазепінового ряду, Борисюк І. Ю., Преподобна К. В. (2006)
Калинчук С. В. - Аналіз результатів телемедичного консультування населення Одеського регіону, Баязітов М. Р. (2006)
Губський А. Ю. - Пошук і ідентифікація ділянок локалізації в геномі миші послідовностей сRSS, структура яких припускає високий рекомбінаційний потенціал, Зіньковський В. Г. (2006)
Роговий Ю. Є. - Патофізіологічний аналіз дослідження біохімічних параметрів тубулоінтерстиційного синдрому при хронічному нефриті мазугі за допомогою вегетативного резонансного тесту "ІМЕДИС-ТЕСТ+", Архіпова Л. Г., Дікал М. В., Муравйова І. Л., Філіпова Л. О., Міль К. М., Бойко О. В. (2006)
Сторчило О. В. - Фармакологічна регуляція функціонування систем гідролізу і транспорту димерних субстратів у тонкій кишці нащадків опромінених тварин, Багірова О. А., Напханюк В. К. (2006)
Шеремета Л. М. - Дослідження гепатопротекторної активності ліпосомального кверцетину при гострому експериментальному токсичному гепатиті, викликаному тетрахлорметаном (2006)
Бас О. А. - Ефективність локального дозованого вакууму і лецитину в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту, Седлецька А. M., Івченко Н. А. (2006)
Волошина О. Б. - Ефективність застосування низькочастотної магнітотерапії для корекції метаболічних порушень у хворих з артеріальною гіпертензією, Чернецька Г. В., Бондар В. М. (2006)
Зачеславський О. М. - Ураження сечостатевої системи грибами роду candida у чоловіків і раціональний вибір антимікотиків (2006)
Котова Н. В. - Діагностична цінність дослідження генетичного матеріалу ВІЛ методом полімеразної ланцюгової реакції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, Старець О. О. (2006)
Кулик О. Л. - М-індекси нелінійності варіабельності серцевого ритму у пацієнтів із больовою формою хронічної ішемічної хвороби серця за наявності й відсутності депресії, Серікова О. І., Яблучанський М. І. (2006)
Лоскутов О. А. - Раціональна антибіотикопрофілактика у хірургічному стаціонарі, Сіромаха С. О., Списаренко С. П., Малишева Т. А., Головенко О. С., Мокрик І. Ю., Вітовський Р. М., Лазоришинець В. В. (2006)
Пікас О. Б. - Спектр жирних кислот ліпідів сироватки крові у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, хворих на хронічний бронхіт, Петренко В. І. (2006)
Микитюк О. П. - Вплив нестероїдних протизапальних препаратів і мелатоніну на добовий профіль артеріального тиску хворих на остеоартроз із супровідною артеріальною гіпертензією, Пішак О. В. (2006)
Путієнко О. О. - Результати інтравітреальних втручань у хворих із регматогенним відшаруванням сітківки, ускладненим розвинутими стадіями задньої форми проліферативної вітреоретинопатії (2006)
Тихонова С. А. - Оцінка концентрації стабільних метаболітів оксиду азоту і NO-синтазної активності плазми й еритроцитів у молодих чоловіків із передгіпертензією та артеріальною гіпертензією 1-го ступеня залежно від типу реакції артеріального тиску при велоергометрії (2006)
Хрущ В. І. - Спосіб патогенетичної терапії хворих на атопічний дерматит (2006)
Юрлова Л. В. - Показники тіолдисульфідної системи, перекисного окиснення ліпідів, сорбційної здатності еритроцитів та ендогенної інтоксикації у хворих на хронічну телогенову алопецію (2006)
Читанава Т. З. - Перебіг вагітності у ІІІ триместрі у жінок із кандидозним вагінітом на фоні дисмікроелементозу (2006)
Лучков А. І. - Анатомо-хірургічні особливості розташування артеріальних судин матки та її придатків і наявність артеріальних анастомозів за умов норми та при фіброміомі матки (2006)
Мокієнко А. В. - Знезаражування води як фактор впливу на здоров'я населення, Петренко Н. Ф., Гоженко А. І. (2006)
Бабій І. Л. - Особливості муколітичної терапії в комплексному лікуванні дітей з бронхообструктивним синдромом, Платонова О. М., Величко В. І. (2006)
Дубініна В. Г. - Сучасні підходи до лікування гіперпластичних процесів ендометрія (2006)
Професор Юрій Львович Курако (2006)
Реферати (2006)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2006)
Содержание (2017)
Волошина Л. О. - Патоморфоз метаболічного фенотипу остеоартрозу: роль ожиріння, цукрового діабету та гіпотиреозу (вікові та гендерні аспекти), Сміян С. І. (2017)
Іщук В. В. - Особливості мотиваційної сфери хворих із психоендокринним синдромом на тлі гіпогонадизму, Кирилюк М. Л. (2017)
Сергієнко В. О. - Порівняльна характеристика впливу омега-3 поліненасичених жирних кислот, статинів та їх комбінування на показники ліпідного спектра крові, судинно-тромбоцитарного гомеостазу і варіативності ритму серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, Сергієнко О. О. (2017)
Жердьова Н. М. - Стан когнітивних функцій у хворих на цукровий діабет 2-го типу зрілого віку залежно від статі, віку та рівня освіти (2017)
Каминский А. В. - Особенности ведения беременных с воспалительными заболеваниями щитовидной железы и антителопозитивных женщин (2017)
Паньків І. В. - Частота автоімунного тиреоїдиту в жінок на тлі гіповітамінозу D (2017)
Zak. K. P. - The role of the immune system in mechanism of metformin therapeutic effect in patients with type 2 diabetes, Orlenko V. L., Popova V.V., Melnichenko S. V., Saenko Ya. A., Tronko K. M., Kulikovskaya A. V., Ivaskiva K.Yu. (2017)
Nizhynska-Astapenko Z. P. - Nuances of insulin therapy in the treatment of the diabetic ketoacidosis, Vlasenko M. V. (2017)
Коваль С. Н. - Полиморфизм гена альдостеронсинтазы при алиментарном ожирении, компонентах метаболического синдрома, некоторых формах вторичных артериальных гипертензий и патологии коры надпочечников (обзор литературы), Милославский Д. К., Снегурская И. А., Мысниченко О. В., Пенькова М. Ю. (2017)
Сорокман Т. В. - Нормогонадотропна оваріальна недостатність у підлітковому віці (огляд літератури й клінічний випадок), Сокольник С. В., Молдован П. М., Попелюк Н. О. (2017)
Gavrylenko Yu. V. - The impact of BNO 1030 on phagocytic activity of white blood cells in rats with type 1 diabetes mellitus (2017)
Сидорчук Л. І. - Таксономічний склад і популяційний рівень мікробіому вмісту порожнини товстої кишки білих щурів з експериментальним тиреотоксикозом (2017)
Лучицький Є. В. - Чоловічий гіпогонадизм (частина 2), Лучицький В. Є., Тронько М. Д. (2017)
Абдувахабова М. Б. - Редкий случай глиомы хиазмы у женщины, страдающей гипогонадотропным гипогонадизмом и ожирением (2017)
Москаленко В. Ф. - Визначальні характеристики системи охорони здоров’я (2012)
Борисенко А. В. - Вплив медикаментозної композиції на регенерацію експериментального дефекту кістки нижньої щелепи, Паламарчук С. І. (2012)
Савчук Т. В. - Співвідношення трабекулярного і компактного міокарда правого шлуночка у плодів людини різних термінів гестації (2012)
Фомін П. Д - Новий метод діагностики внутрішньочеревної кровотечі внаслідок двохмоментного розриву печінки та селезінки в умовах експерименту, Запорожан С. Й. (2012)
Москаленко В. Ф. - Інформаційне забезпечення доказової профілактики в охороні здоров'я: кохрейнівські огляди, Пузанова О. Г (2012)
Бардов В. Г - Оцінка екологічної небезпеки гербіцидів класу хлор ацетанілідів, Омельчук С. Т., Гиренко Д. Б., Вавріневич О. П., Гиренко Т. В. (2012)
Мінченко Д. О. - Метилтретбутиловий ефір посилює експресію мРНК SNARK, CSNK1E, Perl, BMall та Clock у легенях та печінці щурів, Яворовський О. П., Паустовський Ю. О., Мінченко О. Г. (2012)
Янко П. В. - Гігієнічна і екологічна оцінка рівнів забруднення атмосферного повітря Шацького національного природного парку за 2010-2011 р.р. (2012)
Гук О. М - Оцінка інвазії гормонально-неактивних аденом гіпофіза до кавернозного синусу. Вибір оптимального класифікаційного підходу, Даневич Л. О., Гук М. О., Закордонець В. О. (2012)
Дриндак В. Б. - Якісний та кількісний склад мікрофлори вмісту порожнини товстої кишки практично здорових людей залежно від сезону року, Сидорчук І. Й., Яковичук Н. Д. (2012)
Дудар Л. В. - Ризик розвитку серцево-судинних захворювань у чоловіків працездатного віку в залежності від їх фізичного розвитку, Гончаренко Л. І., Овдій М. О. (2012)
Комісаренко Ю. І. - Особливості впливу вітаміну D3 та вітаміну Е на жировий обмін при цукровому діабеті (2012)
Новицька А. В. - Синдром інсулінорезистентності в практиці сімейного лікаря: підходи до діагностики та лікування (2012)
Риков С. О. - Клінічна ефективність системи медичної реабілітації хворих на первинну відкритокутову глаукому, Мішеній А. Б., Варивончик Д. В. (2012)
Свінціцький А. С. - Особливості інфікованості Helicobacter pylori (HP), кислотоутворюючої функції шлунка у пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів, Соловьева Г. А. (2012)
Хіміон Л. В. - Значення традиційних факторів ризику, імунних порушень та маркерів запалення в розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на системний червоний вовчак (2012)
Цема Є. В. - Морфологічне обгрунтування ультразвукового кюретажу, як радикального методу лікування піл онідальних кіст, Діброва В. А., Серов О. В., Сидоренко І. І., Діброва Ю. В. (2012)
Шамаев М. І. - Анатомо-топографічні особливості менінігом задньої поверхні піраміди скроневої кістки, що мають суб- супратенторіальне розповсюдження, Цюрупа Д. М. (2012)
Абу Шамсия Р. Н. - Диагностика острого аппендицита у беременных: современное состояние проблемы (2012)
Чекман I. С. - Нанофармакологія, нанохімія: стан та перспективи наукових досліджень, Калібабчук В. О., Горчакова Н. О., Воронін Є. П., Небесна Т. Ю., Телегеев І. Г. (2012)
Мельник В. В. - Кафедра мікробіології Київського медичного інституту у 1924-1941 роках, Широбоков В. П. (2012)
Москаленко В. Ф. - Військовий санітарний лікар і епідеміолог О. В. Корчак-Чепурківський (1914-1917 рр.), Яворовський О. П., Сахарчук І. М. (2012)
Содержание (2016)
Горбенко І. Д. - Експериментальне дослідження можливості використання параметрів ntruprime для несиметричного шифруванні згідно з стандартом ansi x9.98 - 2010, Качко О. Г., Науменко Г. С. (2016)
Бессалов А. В. - Криптостойкие скрученные кривые Эдвардса с минимальной сложностью групповых операций, Олешко К. А., Поречная Д. Н., Цыганкова О. В., Черный О. Н. (2016)
Єсіна М. В. - Математична модель протоколу анонімного електронного підпису на основі ідентифікаційних даних (2016)
Єсіна М. В. - Математична та програмна моделі реалізації атаки на зв’язаних ключах відносно механізму електронного підпису IBS-1, Кулібаба В. А. (2016)
Качко. Е. Г. - Исследование возможности использования языков функционального программирования при моделировании методов криптографическихпреобразований, Телевный Д. К. (2016)
Кузнецов О. О. - Статистичні дослідження сучасних потокових шифрів, Луценко М. С., Андрушкевич А. В., Мелкозерова О. М., Новікова Д. В, Лобан А. В. (2016)
Родінко М. Ю. - Математична модель оцінки властивостей неін’єктивних схем розгортання ключів симетричних блокових шифрів, Олійников Р. В. (2016)
Руженцев В. И. - Проверка метода доказательства стойкости блочных шифров к атаке невыполнимых дифференциалов (2016)
Торба А. А. - Детерминированные генераторы псевдослучайных последовательностей для потокового шифрования на основе ДЛРР, Бобух В. А., Торба М. О., Торба А. О. (2016)
Ковальова Н. В - Аналіз постквантових механізмів електронних підписів на основі геш-функцій, Горбенко Ю. І. (2016)
Пономар В. А. - Швидкі алгоритми для обчислення ізогеній на еліптичних кривих, Бережний О. Г. (2016)
Гармаш Д. В. - Квантові криптографічні алгоритми електронного підпису на основі мультиваріативних квадратичних перетворень, Бакликов О. О., Філатова Н. В., Горбенко І. Д. (2016)
Веклич С. Г. - Статистическая модель функционирования системы передачи информации при использовании алгебраических методов обработки псевдослучайных кодов, Лавровская Т. В., Рассомахин С. Г. (2016)
Стеценко П. І. - Метод протидії атакам на таблиці маршрутизації на основі архітектур ботнетів для однорангової пірингової мережі Bitcoin, Халімов Г. З. (2016)
Стеценко П. І. - Атака інфраструктури на однорангову пірингову мережу Bitcoin, Перекопський О. О., Халімов Г. З. (2016)
Полуяненко Н. А. - Поиск регистров сдвига с нелинейной обратной связью, формирующих последовательность максимального периода (2016)
Краснобаев В. А. - Методы оперативного контроля данных в системе остаточных классов, основанные на принципе параллельной нулевизации, Кошман С. А., Янко А. С. (2016)
Памяти Зеленского Александра Алексеевича (24.06 1943 – 15. 05. 2016) (2016)
Вихідні дані (2016)
Бойчак М. П. - Винахідницька творчість колективу лікарів Головного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий-клінічний госпіталь" у 2005–2009 роках, Ткаченко В. М. (2010)
Астапов Ю. М. - Структура та динаміка психічної патології у військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України на сучасному етапі (2010)
Бібік Т. А. - Умови життя військовослужбовців, як чинник їх здоров’я (2010)
Голик Л. А. - Організація роботи денного стаціонару в умовах клініки амбулаторної допомоги, Бібік Т. А. (2010)
Голик Л. А. - Соціально-економічні аспекти при діагностуванні процесу туберкульозу плеври, Близнюк М. Д. (2010)
Данильчук І. А. - Аналіз стану здоров’я військовослужбовців військових частин у зоні відповідальності військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, Галушка А. М., Олійник І. С., Халік С. В., Тибінь В. П. (2010)
Єжель Н. К. - Концептуальні положення побудови сучасної системи медико-санітарного забезпечення державних службовців України, Левченко Ф. М. (2010)
Єщенко О. І. - Характеристика діяльності та стану здоров’я військових операторів-радіотелеграфістів, Кальниш В. В. (2010)
Лисак В. П. - Характеристика передумов оптимізації системи охорони здоров’я в Україні (2010)
Лурін І. А. - Досвід лікування хворих з хірургічною патологією в умовах медичної роти механізованої бригади, Сапа С. А., Оссовський О. В., Лось Д. В. (2010)
Мельник В. М. - Hедоліки в організації лікування хворих на туберкульоз легень при застосуванні ДОТС стратегії, Султанов М. П., Матусевич В. Г., Новожилова І. О., Линник М. І. (2010)
Мельничин М. Я. - Використання технології географічних інформаційних систем з метою оцінки стану медичних ризиків та медичних ресурсів території, Галушка А. М., Левіт Й. Р., Стукан Л. І. (2010)
Осьодло Г. В. - Хронічні захворювання органів травлення та їх вплив на професійну придатність військовослужбовців, Коваль О. В. (2010)
Романюк Ю. А. - Якість амбулаторно-поліклінічної допомоги в нових соціально-економічних умовах, Лопатін С. А. (2010)
Рудинська С. М. - Наближення пародонтологічної допомоги у військову ланку (2010)
Рум`янцев Ю. В. - Про введення стандартів якості діагностики та лікування у військовій психіатрії, Сиропятов О. Г., Красюк О. А., Савицький В. Л. (2010)
Рум`янцев Ю. В. - Стан психічного здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України і сучасні завдання військової психіатрії, Сиропятов О. Г., Красюк О. А., Савицький В. Л. (2010)
Ткачук І. М. - Медико-соціологічне дослідження поінформованості лікарів первинної ланки надання медичної допомоги щодо діагностики, лікування та профілактики артеріальної гіпертензії на засадах доказової медицини, Захарчук Л. М., Міхальцова Л. В., Владика Л. Ф. (2010)
Шапаренко В. І. - Побудова медичної служби внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ України у відповідності до їх нової моделі (2010)
Білий В. Я. - Оцінка ефективності формування сполучнотканинного каркасу залежно від топографічного розташування алотрансплантату, Гибало Р. В. (2010)
Бугай А. А. - Новый взгляд на анестезию в торакальной хирургии, Комарова М. А. (2010)
Гангал И. И. - Эндоваскулярное лечение больных циррозом печени в условиях Главного военно-медицинского клинического центра "Главного военного клинического госпиталя", Троицкий И. Л., Сопронюк В. Д. (2010)
Гибало Р. В. - Досвід лікування вентральних гриж в Головному військово-медичному клінічному центрі " ГВКГ" МО України, Кудінов Г. В., Рагушин Д. А., Дмитренко О. А., Баранов Т. Ю. (2010)
Головко С. В. - Антибіотикотерапія із застосуванням препарату "Аміцил" в лікуванні хворих на хронічний калькульозний вторинний пієлонефрит, Собков Я. В., Савицький О. Ф., Валерко Д. О. (2010)
Зубков В. И. - Адекватное мультимодальное обезболивание как фактор предотвращения кардиологичеких осложнений при операциях по удалению новообразований брюшной полости у кардиологических больных, Тхоревский А. В., Говенко А. В. (2010)
Константинова В. К. - Влияние липоевой кислоты на состояние роговой оболочки при оперативном лечении возраcтной катаракты с иcпользованием факоэмульсификации (2010)
Кузьмук Л. П. - Імуногістохімічні зміни при гіперпластичних процесах ендометрію у хворих на внутрішній ендометріоз, Башинський С. М., Бондарчук В. В. (2010)
Лурін І. А. - Досвід лікування хворих на анаеробні неклостридіальні флегмони таза з використанням нанокомпозиції "Метроксан", Сотников А. В., Сапа С. А., Геращенко І. І., Горєлов С. В., Рощенко Л. О. (2010)
Макаров Г. Г. - Новые возможности сочетания различных методов литотрипсии при лечении холедохолитиаза, Слободяник В. П., Иванов И. А. (2010)
Мельник В. М. - Застосування екстракорпоральних методів детоксикації в лікуванні синдрому тривалого стиснення, Бугай О. О., Кішко Р. М., Мороз С. М., Шевчук О. В. (2010)
Мельник В. М. - Опыт проведения центральной анальгезии препаратом налбуфин в клинике травматологии, Бугай А. А., Тхоревский А. В. (2010)
Мельник В. М. - Досвід застосування похідних бурштинової кислоти у пацієнтів відділення інтенсивної терапії для хірургічних хворих після оперативних втручань на органах черевної порожнини, Бугай О. О., Цема Є. В., Пліш Б. А., Затовський І. В., Галочкін А. Г. (2010)
Савка И. С. - Выбор метода анестезии при выполнении артроскопических операций у больных с травмами и заболеваниями коленного сустава, Бондаренко В. В., Цивина С. А., Бондаренко Т. П. (2010)
Сафонов В. Е. - Наш опыт лечения гнойного хондрита и остеомиелита ребер и грудины, Маркевич С. В., Кравченко К. В. (2010)
Семенова И. Ф. - Сравнение точности расчета оптической силы интраокулярных линз при использовании контактной и иммерсионной биометрии (2010)
Страфун С. С. - Напруженість стінки гангліону кистьового суглобу як критерій вибору методу лікування, Лакша А. М., Цівина С. А., Шипунов В. Г. (2010)
Тишко Ф. О. - Варикозна ангіопатія кавернозної венозної системи носа як підґрунтя вазомоторного риніту у хворих на викривлення перегородки носа, Гичка С. Г., Кузьмук І. О. (2010)
Панов Ф. И. - Великий хирург и ученый, педагог и организатор, человеколюб с мировым именем (к 200-летию со дня рождения Н. И. Пирогова), Ткаченко В. Н., Шудрак А. А., Бондарук М. А. (2010)
Федірко І. В. - Результати лікування хворих із запальними захворюваннями щелепно-лицевої локалізації з 1999 по 2009 рр. ; проблеми та перспективи, Козловський С. М., Шмідт П. А., Нестеренко О. М., Козловська О. О. (2010)
Цема Є. В. - Результати одноетапного хірургічного лікування нагноєних пілонідальних кіст крижово-куприкової ділянки, Уманець О. І., Граболюк Ф. І. (2010)
Черемухіна О. М. - Клінічні та економічні результати надання висококвалі-фікованої стаціонарної хірургічної офтальмологічної допомоги сільському населенню в умовах комунального міського медичного закладу (2010)
Черняк В. А. - Догоспітальна діагностика транзиторних церебральних ішемічних порушень, викликаних позиційною компресією судин шиї і плечового пояса, Дибкалюк С. В., Роговський В. М., Яцун В. В., Гачківський В. В., Борківець О. М. (2010)
Шербул В. И. - Течение хронического риносинусита у пациентов перенесших функциональную эндоскопическую хирургию синусов, Омерова Л. М. (2010)
Шудрак А. А. - Безпосередні результати хірургічного лікування хворих на комбінований геморой після закритої гемороїдектомії, Цема Є. В., Уманець О. І., Нечай В. С., Біба О. П. (2010)
Шудрак А. А. - Випадок лікування хворого з карциноїдом тонкої кишки, Макаров Г. Г., Іванов І. А. (2010)
Юлдашев А. Х. - Способы выполнения конверсии при лапароскопической холецистэктомии (2010)
Бойчак М. П. - Зависимость протяженности и выражености повреждения миокарда от системного воспаления и нарушения липидного обмена в первые сутки острого коронарного синдрома, Левшова З. В. (2010)
Асаулюк И. К. - Методологические основы комплексного медикаментозно-восстановительного лечения больных внебольничной пневмонией военнослужащих срочной службы с применением нетрадиционных методов по материалам Главного военно-медицинского клинического центра "ГВКГ" (2010)
Гончаров Я. П. - Уровень цитокинов у пациентов с множественной миеломой при проведении различных видов терапии, Гусева С. А. (2010)
Денисенко І. Г. - Карциноїд шлунку. Питання своєчасної комплексної діагностики, Дрюк М. О. (2010)
Дяченко В. В. - Порівняльна ефективність сульбактомаксу та цефтриаксону в лікуванні негоспітальної пневмонії (2010)
Зубрицький О. С. - Ефективність різних видів електролікування в комплексній терапії болю в нижній частині спини, пов’язаного із остеохондрозом, Морозенко О. А., Літовченко І. І., Третяк С. Д. (2010)
Казмірчук А. П. - Хронічний гломерулонефрит у військовослужбовців. Клініко-морфологічна характеристика, ефективність лікування, Комінко Л. В. (2010)
Красюк О. А. - Стан ліпідного обміну та імунний статус у хворих на артеріальну гіпертензію із метаболічним синдромом (2010)
Линник М. І. - Роль мультиспіральної комп'ютерної томографії у попередженні гіпердіагностики туберкульозу легень, Султанов М. П., Матусевич В. Г. (2010)
Луценко С. В. - Особливості показників добового моніторування артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію із метаболічним синдром, Собко О. Ю. (2010)
Поліщук В. М. - Переваги застосування інгаляційного анестетика Севорану, Півень О. В, Грищенко Д. В. (2010)
Прокопчук С. М. - Особливості перебігу гастроезофагально-рефлюксної хвороби, ускладненої дуоденогастральним рефлексом, Михальчук О. І., Балко А. М. (2010)
Свистун В. М. - Оптимізація інфузійної терапії у хворих з гіпертонічною хворобою при видаленні новоутворень черевної порожнини, Тхоревський О. В., Малієнко В. (2010)
Сидорова Н. М. - Особливості ведення хворих з хронічною серцевою недостатністю коронарного генезу та структурними змінами щитовидної залози, Дишлова А. В. (2010)
Сидорова Н. М. - Індивідуальний підхід до первинної та вторинної профілактики серцево-судинного ризику у військовослужбовців з дисфункцією щитовидної залози, Чекусь В. А. (2010)
Славушевич А. П. - Вплив хронічної анемії на перебіг захворювання у хворих з серцевою недостатністю, Спаська Г. О., Рихлик К. В, Марченко О. Ю. (2010)
Стефанюк М. Ф. - Особливості перебігу і лікування хронічної серцевої недостатності при супутній патології нирок у військовослужбовців, Кочмарук О. А., Сидорова Н. М. (2010)
Ткаченко В. Н. - Оценка ныне действующих клинических классификаций хронического тонзиллита (2010)
Ткаченко О. В. - Методичні підходи до вивчення особливостей перебігу синдрому вегетативної дистонії у військовослужбовців, Литовченко І. І. (2010)
Третьяков В. В. - Випадок успішного лікування важкого менінгоенцефаліту після вітряної віспи у військовослужбовця, Трихліб В. І., Цвігун Г. В. (2010)
Тхоревський І. В. - Профілактика когнітивної дисфункції у геріатричних пацієнтів з супутньою серцево-судинною патологією, Пастушенко А. В., Кривопишин В. М. (2010)
Асаулюк И. К. - Сравнительная клинико-рентгенологическая характеристика внебольничных вневмоний у лиц пожилого и молодого возраста по материалам Гавного военно-медицинского клинического центра "ГВКГ" (2010)
Асаулюк И. К. - Факторы риска и клинико-рентгенологические проявления первично и повторно возникших пневмоний у военнослужащих срочной службы по материалам Главного военно-медицинского клинического центра "ГВКГ" (2010)
Головко С. В. - Периопераційні ускладнення трансуретральної резекції доброякісної гіперплазії передміхурової залози (Огляд літератури), Савицький О. Ф., Кобірніченко А. А. (2010)
Грушкевич В. В. - Застосування біологічних агентів в якості біологічної зброї: історико-соціальні аспекти (Огляд літератури) (2010)
Джоган М. Ю. - Превалентность парентеральных вирусных гепатитов "В" и "С" в гемодиализных центрах Украины, Сергеева Т. А., Хиль В. Ю. (2010)
Друзь О. В. - Обтяженість родинного анамнезу розладами психоневроз-логічного профілю як фактор ризику формування залежності від опіоїдів (2010)
Дяченко В. В. - Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічних реакцій на лікарські засоби (Огляд літератури), Бичкова С. А. (2010)
Івашкіна Т. А. - Етіологія та лікування синдрому сухого ока, Латишенко С. В. (2010)
Казмірчук А. П. - Коломіцин – препарат вибору при лікуванні уросепсису, Комінко Л. В, Фастова О. О. (2010)
Комарова М. А. - Лактат-ацидоз в интенсивной терапии (Обзор литературы), Бугай А. А. (2010)
Котко О. М. - Ефективність використання еспумізану в лікуванні післяопераційного парезу кишечнику (2010)
Лакша А. М. - Теоретичні основи обчислювальних експериментів в ортопедичній біомеханіці (Огляд літератури) (2010)
Латишенко С. В. - Перспективи корекції порушень вуглеводного обміну при метаболічному синдромі (Огляд літератури), Воронко А. А., Епштейн Б. В., Буженко А. І., Косянчук А. С. (2010)
Мельник В. М. - Досвід застосування похідних бурштинової кислоти у пацієнтів відділення інтенсивної терапії для хірургічних хворих після оперативних втручань на органах черевної порожнини, Бугай О. О., Цема Є. В., Пліш Б. А., Затовський І. В., Галочкін А. Г. (2010)
Остапенко С. П. - Применение топических негалогенизированных кортикостеростероидов для лечения дерматозов у военнослужащих, Литвинко С. А., Федорич Л. Я., Бакалкин В. П. (2010)
Понур Б. О. - Про вплив стресу на перебіг гострих респіраторних захворювань у військовослужбовців (2010)
Прокопчук С. М. - Опыт применения Золопента в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2010)
Рябышев А. В. - Этиология и диагностика болевого синдрома в желудке (2010)
Солодянникова О. И. - Радионуклидная визуализация в диагностике рака молочной железы, Цвигун Г. В., Войт Н. Ю., Чобан В. И., Францевич К. А. (2010)
Спаська Г. О. - Виходи лікування реактивних артритів у відділенні кардіоревматології Головного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" Міністерства оборони України у 2000–2009 роках, Лінник В. І. (2010)
Трихліб В. І. - Малярія в Європі (Огляд літератури) (2010)
Францевич К. А. - Актуальність променевої діагностики дифузної мастопатії (2010)
Чобан В. І. - Можливості сучасних методів променевої діагностики у виявлені осифікованої гематоми при травмах нижніх кінцівок, Цвігун Г. В., Ярмолюк Ю. О., Красільніков Р. Г., Гречаник О. І., Ніколюк Д. П. (2010)
До відома авторів (2010)
Вихідні дані (2010)
Загородній А. Г. - Впровадження сучасних інформаційних технологій в наукових дослідженнях НАН України, Андон П. І., Процикевич І. А. (2017)
Дорошенко А. Ю. - Формальні та адаптивні методи й інструментальні засоби паралельного програмування, Бекетов О. Г., Жереб К. А., Іваненко П. А., Овдій О. М., Шевченко Р. С., Яценко О. А. (2017)
Андон П. І. - Збіркове програмування компонентних і сервіс-орієнтованих прикладних програмних систем, Слабоспицька О. О. (2017)
Рогушина Ю. В. - Використання онтологій для персоніфікації семантичного пошуку (2017)
Андон Ф. И. - Функциональные возможности и статистика использования научной электронной библиотеки периодических изданий НАН Украины, Кудим К. А., Матюхина К. Г., Новицкий А. В., Проскудина Г. Ю., Резниченко В. А. (2017)
Балабанов О. С. - Відкриття знань у даних та каузальні моделі в аналітичних інформаційних технологіях (2017)
Ильина Е. П. - Модели и методы поддержки аналитического сопровождения поля решений организации, Синицын И. П. (2017)
Сініцин І. П. - Комплексний підхід до побудови системи кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури держави, Ігнатенко П. П., Слабоспицька О. О., Артеменко О. В. (2017)
Ігнатенко О. П. - Теоретико-ігровий підхід до проблеми безпеки мереж (2017)
Григорян Р. Д. - Проблемно-ориентированные компьютерные симуляторы в решении теоретических и прикладных задач физиологии человека (2017)
Кузьмина К. И. - Здоровьесберегающие технологии и компьютерные системы в современном человековедении для рациональной организации жизненного цикла человека, Сёмик Т. М. (2017)
Пашко С. В. - Побудова стратегій переслідування з використанням функцій Ляпунова (2017)
Шедяков В. Е. - Государственно-частное партнерство в комплексе мер гармонизации экономических интересов в обществе (2017)
Гончарова А. О. - Інноваційний потенціал Австралії, Шаляпін О. І. (2017)
Лизун М. В. - Переваги та недоліки доларизації економік для країн, що розвиваються (2017)
Олійник А. А. - Пріоритети реалізації інструментів валютного регулювання (2017)
Сімахова А. О. - Сутність моделі соціальної економіки в глобальному аспекті (2017)
Стаканов Р. Д. - Міграційна система Російської Федерації: значення для України (2017)
Січкаренко К. О. - Результати інтеграції українських наукових установ в європейський науковий простір (2017)
Філяк М. С. - Деякі інструменти планування та моніторингу в програмно-орієнтованому підході (2017)
Шкарупа О. В. - Моделювання процесу управління екологічною модернізацією соціально-економічного розвитку національної економіки (2017)
Бортнік Н. В. - Особливості застосування соціального медіа-маркетингу для просування продукту підприємств (2017)
Завертаний Д. В. - Хлібопекарська галузь Європейського Союзу: особливості регулювання та перспективи розвитку (2017)
Колісніченко П. Т. - Роль малого та середнього бізнесу як складників національної економіки (2017)
Костинець В. В. - Маркетингові інструменти забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку готельних послуг (2017)
Мазурок П. С. - Сучасні тенденції фінансово-економічного та соціального розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Миколайчук К. М. - Підвищення конкурентного статусу туристичних підприємств на основі маркетингу територій (2017)
Халімон Т. М. - Моніторинг конкурентного середовища телекомунікаційних підприємств (2017)
Крохтяк О. В. - Вплив різних джерел забруднення на стан земельних ресурсів (2017)
Ворончак І. О. - Соціальне партнерство як засіб формування організаційної культури вітчизняних підприємств (2017)
Панасенко А. С. - Кластерний підхід у сфері туризму, Нестеренко О. А., Челембієнко К. С. (2017)
Chub O. V. - Evaluation of youth employment based on factor model (2017)
Баланчук Д. В. - Обґрунтування премії за кредитний ризик корпоративних клієнтів банку (2017)
Донець О. Б. - Вдосконалення скорингу як методу оцінки кредитних ризиків малого і середнього бізнесу (2017)
Жердецька Л. В. - Ризик та прибутковість банківського кредитування: оцінка взаємозв’язків, Коломия Т. О. (2017)
Зеркаль А. В. - Особливості маркетингової діяльності банківських установ (2017)
Клапків Ю. М. - Особливості діяльності страхових агентів на ринку страхових послуг України (2017)
Лозінська Ж. П. - Мікрокредитування в системі фінансового забезпечення малих підприємств (2017)
Пилип’юк Я. В. - Концептуалізація стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку економіки України (2017)
Сегеда Л. М. - Відновлення банківського кредитування реального сектору засобами грошово-кредитної політики як ключовий фактор розвитку національної економіки (2017)
Височан О. О. - Небюджетні неприбуткові організації в Україні: поняття, класифікація, законодавче регулювання (2017)
Кебко В. В. - Якість фінансової звітності сільськогосподарських підприємств із позиції її користувачів (2017)
Шевчук Є. О. - Ділове партнерство туристичних мереж України: обліковий аспект (2017)
Юхименко-Назарук І. А. - Теоретичні основи бухгалтерського обліку мережевого капіталу: інституційний аспект (2017)
Мержинський Є. К. - Концептуальна модель розвитку енергоспоживаючих систем металургійного підприємства, Костенко Д. П. (2017)
Вихідні дані (2017)
Abramiuk I. - Structural characteristic of ichthyoplankton in a small river flowing within a bar plain of the Dnipro river, Afanasyev S. (2017)
Аристархова Е. О. - Експрес-оцінка токсичності вод поверхневих джерел водопостачання з використанням риб Danio rerio (2017)
Чужма Н. П. - Інформаційне різноманіття фітопланктону дослідних вирощувальних ставів під дією різних видів органічних добрив за індексом Шеннона (2017)
Гейна К. М. - Біологічна характеристика промислового стада сріблястого карася (Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) Дніпровсько-Бузької гирлової системи (2017)
Григоренко Т. В. - Продуктивність вирощувальних ставів при застосуванні бактеріального добрива "Фосфобактерин", Савенко Н. М., Базаєва А. М., Чужма Н. П., Колос О. М., Титова Л. В. (2017)
Мендришора П. Д. - Морфометрична характеристика ремонтно-маточного стада райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) вирощеної в умовах індустріального господарства "Слобода Банилів", Мрук А. І., Куріненко Г. А. (2017)
Ярова І. С. - Аналіз генетичного різноманіття популяції галицького коропа господарства "Великий Любінь" за використання мікросателітних маркерів, Залоїло О. В., Бех В. В., Залоїло І. А. (2017)
Кононенко І. С. - Оптимізація умов кріоконсервування сперми стерляді (Acipenser ruthenus L., 1758) для запліднення ікри в умовах рибних господарств, Пуговкін А. Ю., Кононенко Р. В., Черепнін В. О., Буцький К. І., Копєйка Є. Ф. (2017)
Шарамок Т. С. - Патоморфологічні та цитометричні показники клітин червоної крові дволіток карася сріблястого (Carassins auratus qibrlio (Bloch, 1782) за умов інтоксикації іонами міді, Єсіпова Н. Б., Колесник Н. Л. (2017)
Фундатор рибогосподарської науки Кузьома Олександр Іванович (2017)
Титул, зміст (2006)
Галкін Б. М. - Селенорганічні та селеннеорганічні сполуки як препарати вибору при токсичному набряку легенів, Барінова І. Є., Осетров В. Е., Філіпова Т. О. (2006)
Герасименко О. А. - Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у печінці та сироватці крові щурів, отриманих від алкоголізованих самців і самок, Сервецький К. Л. (2006)
Гоженко А. І. - Вплив бурштинової кислоти і предукталу на осморегулювальну функцію нирок у білих щурів при гентаміциновій нефропатії, Владимирова М. П., Кузьменко І. А. (2006)
Дроздов О. Л. - Вплив нейропептидів вазопресинового ряду на фізичну працездатність щурів, Чорна В. І. (2006)
Конуп Л. О. - Протимікробні властивості деяких галогенозаміщених бензо- і дибензокраун-етерів, Конуп І. П., Плужник-Гладир С. М., Котляр С. А. (2006)
Мамчур В. И. - О безопасности применения нового комбинированного препарата трамадола и дротаверина, Опришко В. И., Хомяк Е. В., Нефедов А. А. (2006)
Мардашко О. О. - Порівняльна характеристика попередників обміну креатину у тканинах одномісячних щурят і статевозрілих тварин, Степанов Г. Ф. (2006)
Маркова О. О. - Механізми впливу берлітіону на вміст макроергічних сполук в еритроцитах крові виводка, отриманого від радіаційно уражених самців і самок, Напханюк В. К. (2006)
Нєнова О. М. - Стан тіол-дисульфідної системи крові щурів в умовах застосування інтерферону 2-альфа й обзидану (2006)
Сівко Г. І. - Протисудомна активність складних ефірів 3-гідроксифеназепаму при їх пероральному введенні, Кириченко І. М., Мальцев Г. В., Семенішина Е. А., Павловський В. І., Кравченко І. А. (2006)
Холодкова О. Л. - Вплив ЕКСО на стан епітеліїв із різною чутливістю до естрогену за умов експериментальної оваріоектомії, Мойсеєв І. М., Левицький А. П., Пихтєєв Д. М., Македон А. Б. (2006)
Вольська О. Г. - Вивчення можливості використання лактобактерій у профілактиці та лікуванні кандидозів ЛОР-органів, Шинкаренко Л. М., Зарицька І. С., Заболотна Д. Д. (2006)
Годован В. В. - Аналіз фармакокінетики нових похідних дифосфонатогерманатів, заснований на оцінці статистичних моментів їх розподілу в організмі тварин, Жук О. В., Зіньковський В. Г., Щукін С. І. (2006)
Мухамед Аша Усама Ахмед - Динаміка деяких електрокардіографічних критеріїв гіпертрофії лівого шлуночка у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію в різних вікових групах, Мартинова Н. Г., Привалова Е. С. (2006)
Беляков О. В. - Аналіз стресового стану міокарда у найближчому післяопераційному періоді у хворих із низьким серцевим викидом, Селиваненко В. Т., Добруха О. В., Пустовойт П. I., Янак В. Я. (2006)
Дегтяренко Т. В. - Вміст ядерних нуклеотидів у різних популяціях лімфоїдних клітин і стан імунореактивності організму у хворих на діабетичні ангіопатії та ретинопатії, Богданова О. В. (2006)
Ковалевська Л. А. - Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності у хворих різних вікових груп (2006)
Котова Н. В. - Аналіз причин смертності дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками в Одеській області у 2000-2004 рр., Старець О. О. (2006)
Макаренко О. Б. - Бар'єрна функція піднебінних мигдаликів у хворих на хронічні захворювання гепатобіліарної системи (2006)
Побережник О. Ю. - Комбінована терапія генітального герпесу (2006)
Тихонова С. А. - Зміни параметрів варіабельності ритму серця при активній ортопробі у молодих чоловіків із нормальним, високим нормальним артеріальним тиском і артеріальною гіпертензією першого ступеня (2006)
Яремчук Л. В. - Застосування антигомотоксичних препаратів для профілактики запальних ускладнень пологових травм промежини у породілей з порушеннями мікробіоценозу статевих шляхів під час вагітності (2006)
Дмитрієва Н. Б. - Метод поетапного відновлення верхньої губи при двобічній поєднаній щілині та результати його застосування, Гулюк А. Г., Крикляс В. Г. (2006)
Риженко С. А. - Медико-екологічні проблеми Кривбасу, Вайнер К. П., Капшук В. Г., Грузін І. І., Лисий А. Ю., Дьоміна С. В. (2006)
Світлої пам'яті друга (2006)
Реферати (2006)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2006)
Бабіч О. В. - Поняття комунікативно-дискурсивна культура: історичний аспект (2013)
Барановська Л. В. - Обґрунтування структурних компонентів моделі підготовки майбутніх офіцерів управління у контексті особистісно орієнтованого підходу (2013)
Бельський В. Ю. - Антропологические основания системы нравственного воспитания К. Д. Ушинского (2013)
Блозва А. І. - "Парадигма учіння студентів" - основа у підготовці фахівців інженерів (2013)
Бучок З. О. - Організація проблемного навчання студентів вищих навчальних закладів, Маценко Л. М. (2013)
Войтюк О. А. - Використання фасилітації під час проведення занять з дисципліни "Іноземна мова" з курсантами першого курсу немовних факультетів (2013)
Гіренко С. П. - Змістовний компонент формування конфліктологічної культури майбутніх слідчих ОВС у фаховій підготовці (2013)
Гусак О. Г. - Педагогічна технологія створення ситуації успіху в професійній підготовці (2013)
Капінус О. С. - Критерії та показники соціальної відповідальності майбутніх офіцерів Збройних Сил України (2013)
Касаткін Д .Ю. - Поширення електронної екологічної інформації, Касаткіна Т. П. (2013)
Ковальчук Т. І. - Роль навчальної практики у формуванні готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля дітей та юнацтва, Опанасенко О. В. (2013)
Лапа О. В. - Кібербулінг як проблема віртуального спілкування дітей та молоді (2013)
Мартинюк І. А. - Підготовка агента з організації туризму у вимірах компетентнісного підхіду (2013)
Матвійчина С. В. - Теоретичні аспекти формування готовності молодших спеціалістів до саморозвитку (2013)
Мигович С. М. - Сутність, структура та становлення технологічної компетентності у галузі технології виробництва та переробки продукції тваринництва (2013)
Мохно В. П. - Проблеми застосування інноваційних технологій у сучасному дошкільному навчальному закладі (2013)
Олефір Ю. А. - Тренінгові технології як засіб формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога (2013)
Олійник Л. В. - Навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління як науково-методична проблема (2013)
Павлюк К.В. - Формування навального процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Романюк І. М. (2013)
Плохенко Д. В. - Класифікація основних видів моделювання в процесі навчальної діяльності (2013)
Полозенко О. В. - Психологічні знання у професійній діяльності фахівця аграрної галузі (2013)
Пригодій М. А. - Насильство в сім’ї як соціальна проблема, Жосан К. В. (2013)
Романюк І. М. - Використання ігрових технологій у вищій школі (2013)
Сопівник І. В. - Ідея "самості" як концептуальна основа формування моральної відповідальності сільської молоді (2013)
Стасюк В. В. - Реформування фізичної підготовки Збройних Сил України: сучасність та перспектива, Фіногенов Ю. С. (2013)
Торічний О. В. - Педагогічні підходи до формування діяльнісно-практичного критерію військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Трухан М. А. - Використання ділових ігор у формуванні готовності майбутніх соціальних педагогів до розв’язання професійних конфліктів (2013)
Фігура О. В. - Методичні рекомендації щодо підвищення рівня фізичної готовності офіцерів-прикордонників до службової діяльності (2013)
Хаткова Л. В. - Профілактична робота в системі пожежної безпеки України, Нестеренко А. А. (2013)
Яковенко О. І. - Дослідження змісту програм практичної підготовки економістів у вищих навчальних закладах (2013)
Алещенко В. І. - Психологічне забезпечення в Збройних Силах України: шляхи удосконалення (2013)
Барко В. І. - Психологічна діагностика типів мотивації співробітників органів внутрішніх справ, Макаренко П. В. (2013)
Богдан Ж. Б. - Визначення професійних і особистісних якостей майбутніх фахівців технічного профілю, Солодовник Т. О., Северина Н. Ю. (2013)
Василенко С. В. - Авторитет та лідерство командира в сучасних умовах (2013)
Дроздова Ю. В. - Психологічний аналіз структури професійного самовизначення особистості (2013)
Дубровинський Г. Р. - Психологічні передумови конфліктів у педагогічній діяльності (2013)
Журавльов В. В. - Психологічні аспекти управлінської діяльності керівників функціональних підрозділів Державної прикордонної служби України (2013)
Ібрагімова К. О. - Проблеми соціально - психологічної готовності майбутнього фахівця до професійної діяльності у вітчизняних та закордонних дослідженнях (2013)
Ковальова Т. Є. - Особистісний чинник самоактуалізації особистості (2013)
Ковальчук О. П. - Професійні очікування офіцера на етапі первинної професіоналізації (2013)
Кузьмeнкo Ю. В. - Аналіз концепцій адаптації і копінг-поведінки особистості у важких життєвих умовах у зарубіжній психології (2013)
Мельніченко С. В. - Психологічно-організаційні особливості дистанційної форми навчання в сучасних умовах, Ржевський Г. М., Роганов В. П. (2013)
Мовчан Я. О. - Теоретичні основи професійної соціалізації особистості студента у вищих навчальних закладах України (2013)
Немеш Ю. В. - Теоретичні основи психологічного супроводу в системі професійної підготовки менеджерів (2013)
Оніщенко Н. В. - Особливості підготовки психолога ДСНС до виїзду в зону надзвичайної ситуації (2013)
Осьодло В. І. - Психоло-педагогічні аспекти розвитку сучасної вищої військової освіти (2013)
Пархоменко О. О. - Професіографічні особливості діяльності військових фахівців з охорони особливо важливих державних об’єктів (2013)
Радько О. В. - Психологічні особливості фахівців служби інкасації ДСО при МВС України з різним рівнем ефективності професійної діяльності (2013)
Руденко В. М. - Актуальність дослідження психологічних особливостей рольової поведінки оперативних співробітників у фаховій роботі з жінками: науково-теоретичний аналіз (2013)
Рудяк І. В. - Особливості професійної ідентичності жінок міліціонерів на різних етапах професійного розвитку (2013)
Саппа М. М. - Мова і злочин: евфемізми у соціально - психологічному виправданні порушень соціальних установлень (2013)
Світлична Н. О. - Вплив психологічної травми на психологічне здоров'я працівників ДСНС України (2013)
Скулкіна К. М. - Ксенофобія: аналіз та операціоналізація поняття (2013)
Солдатов С. В. - Методичний апарат оцінки професійного стресу та впливу стрес-факторів на особистість (2013)
Стасюк В. В. - Комплексна терапевтична реабілітація військовослужбовців з посттравматичними стресовими розладами (2013)
Черкашин А. І. - Закордонний досвід психолого-педагогічного забезпечення формування професіоналізму працівників правоохоронних органів (2013)
Кримець Л. В. - Методологічні аспекти управління іррегулярними збройними формуваннями в умовах сучасних асиметричних війн, Кримець Б. В. (2013)
Сичевський Ю. О. - Експертна оцінка факторів впливу на прийняття управлінських рішень з питань прикордонного контролю посадовими особами в нестандартних ситуаціях (2013)
Сушак М. Б. - Метод обґрунтування збалансованого розвитку систем озброєння, Гамалій Н. В., Троцько Л. Г. (2013)
Титов П. Б. - Ценностные основания спорта и спортивной культуры (2013)
Шостак А. В. - Дещо про Інтернет-ресурс "публікувати чи загинути" (2013)
До відома авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Данча Л. І. - Правове регулювання діяльності мас-медіа у світлі вітчизняних правознавчих досліджень 1990–2010-х рр. (2016)
Фіялка С. Б. - Мова ворожнечі на сторінках сепаратистських інтернет-медіа (2016)
Соловйов М. С. - Онлайн-технології телебачення в інтернеті (2016)
Башук А. І. - Категорія довіри у системі комунікацій державної влади (2016)
Калініна М. П. - PR-захист бізнесу під час рейдерського захоплення: загальні положення та алгоритми рішень (2016)
Чекалюк В. В. - Позитивне позиціонування першої леді у ЗМІ (2016)
Бухтатий О. Є. - Дихотомія процесів демократичного розвитку суспільства в аспектах функції публічної комунікації європейських держав (2016)
Ясір Хамза Салман Аль Худірі - Еволюція соціальної реклами на пострадянському просторі: інституціональний і тематичний аспекти (2016)
Белецька А. В. - Природа масовоемоційних технологій у соціальній комунікації (2016)
Ярошенко Р. В. - Соціально-комунікаційний аспект видавничого бізнесу: взаємозв’язок з аудиторією (2016)
Москаленко В. Ф. - Системи охорони здоров’я: сучасний погляд на класифікацію (2012)
Борисенко А. В. - Патогістологічне дослідження впливу пасти для тимчасового заповнення кореневих каналів на регенерацію кістки щелепи, Паламарчук С. І. (2012)
Борисенко А. В. - Мікробіологічне обґрунтування застосування наночасточок золота та срібла для лікування періодонтитів, Ткач О. Б., Волощук О. М. (2012)
Ткаченко М. М. - Ультраструктурна організація ендотелію аорти за умов дії низьких доз радіації, Бороть І. В., Стеченко Л. О., Куфтирева Т. П., Поперека Г. М. (2012)
Цимбалюк В. І. - Церебральний ангіогенез при ішемічному інсульті: функціональне значення та перспективи клінічного застосування, Ярмолюк Є. С. (2012)
Шамрай Д. В. - Передпухлинні зміни в яєчнику щурів через 223 доби після операції за методикою Biskind у модифікації, Мельник Н. О. (2012)
Яременко Л. М. - Взаємозв’язок змін в корі лівої півкулі великого мозку з наростанням титру антитіл до тканин головного мозку при експериментальному ішемічному інсульті у щурів (2012)
Абу Шамсія Р. Н. - Лапароскопічно-асистована апендектомія при вагітності (2012)
Дриндак В. Б. - Автохтонна облігатна та факультативна мікробіота порожнини товстої кишки практично здорових людей залежно від місяця осіннього періоду (2012)
Дудар Л. В. - Фізична підготовленість і спосіб життя студентів- медиків та наявність у них фізичного болю, який заважав займатися нормальною роботою, Гончаренко Л. Л., Мельниченко Л. В. (2012)
Коваленко В. М. - Можливості прогнозування і профілактики виникнення атеросклероз-залежних серцево-судинних ускладнень у хворих на ревматоїдний артрит, Лисенко П., Хіміон Л. В., Гарміш O. O. (2012)
Коновалов С. Е. - Слухові розлади у хворих з екстравазальною компресією вертебральних артерій (2012)
Новицька А. В. - Синдром інсулінорезистентності в практиці сімейного лікаря: підходи до діагностики та лікування (2012)
Петренко О. В. - Роль сльозового трикутника в реконструктивній офтальмопластиці (2012)
Соловьева Г. А. - Клінічна характеристика пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів (2012)
Щепотін І. Б. - Роль та місце інтраопераційної променевої терапії в комплексному лікуванні раку молочної залози, Зотов О. С., Жежерун М. О. (2012)
Веденеев Д. В. - Ранение, лечение и смерть командующего 1-м Украинским фронтом генерала Н. Ватутина в свете малоизвесных документальных материалов, Цехмистер Я. В. (2012)
Мельник В. В. - Кафедра мікробіології Київського медичного інституту у роки Великої Вітчизняної війни та перші післявоєнні роки (1941 –1950 рр.), Широбоков В. П. (2012)
Зайцева К. А. - Стандарт третього покоління з крос-культурних порівнянь в медико-антропологічних дослідженнях: перспективи розробки (2012)
Москаленко В. Ф. - Розвиток олімпійського руху як сучасна ознака навчального-педагогічного процесу у ВНЗ, Литвинова Л. О., Захарова Н. М., Допік О. М. (2012)
Ніженковська І. В. - Науково-методичні основи викладання історії біохімії студентам медичного університету, Прадій Т. П., Сільченко Н. А., Юрженко Н. М. (2012)
Руднева В. М. - Методика проведення бінарної лекції в контексті єдності фундаментальної та професійної підготовки майбутніх лікарів, Чайка О. М., Саяпіна Л. М. (2012)
Титул, зміст (2006)
Вольська О. Г. - Вибір наповнювачів для готових лікарських форм препаратів на основі селекціонованих штамів лактобацил, Шинкаренко Л. М., Тодосійчук Т. С., Зарицька І. С., Заболотна Д. Д. (2006)
Галкін Б. М. - Корекція антиоксидантами активності супероксиддисмутази і каталази в умовах окиснювального стресу, Головенко М. Я., Барінова І. Є., Осетров В. Є., Філіпова Т. О. (2006)
Горохівський В. Н. - Вплив соєвих ізофлавонів на стан протеолізу в кістках щурів за умов фторидної інтоксикації, Левицький А. П., Дєньга О. В., Макаренко О. А., Зеленіна Ю. В. (2006)
Дорошенко О. М. - Обгрунтування ефективності застосування ангіопротектора ізодибуту для лікування генералізованого пародонтиту у щурів в умовах експериментального діабету (2006)
Андреєва О. Г. - Показники глікемії і вміст інсуліну під час перорального тесту толерантності до глюкози у хворих на туберкульоз легень (2006)
Асанов Е. О. - Вентиляторна відповідь на гіпоксію у людей похилого віку: вплив гіпоксичних тренувань (2006)
Ашаніна І. В. - Імунологічні зміни крові у хворих на прихований ранній сифіліс після лікування біфідумбактерином та інуліном (2006)
Волковинська Т. В. - Оцінка рівнів артеріального тиску, факторів кардіоваскулярного ризику і маркерів запалення у чоловіків молодого віку з різними варіантами внутрішньоклітинної інфекції (2006)
Загуровський В. М. - Віддалені клініко-патологічні результати психотерапії і психофармакотерапії нападів стенокардії (2006)
Котова Н. В. - Оцінка інформованості та роль консультування при уточненні ВІЛ-статусу у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, Старець О. О. (2006)
Сервецький К. Л. - Частота фенотипів гаптоглобіну у хворих на вірусні гепатити, Напханюк В. К., Андронік А. В. (2006)
Татарчук О. М. - Імунна система у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, Кудрявцева В. Є., Гаркава К. Г., Єгорова С. Ю., Демешкіна Л. В. (2006)
Шамік Е. В. - Клініко-морфологічні паралелі у жінок із високим ризиком інфікування при вагітності (2006)
Шаповалов В. П. - Патогенетичне значення цитокінів при особливостях перебігу специфічного запалення у хворих на деструктивний туберкульоз легень, Роговий Ю. Є. (2006)
Беляков А. В. - Влияние сопутствующей артериальной гипертензии на формирование компенсаторной гиперфункции миокарда у хирургических больных в ближайшем послеоперационном периоде, Селиваненко В. Т., Добруха А. В., Пустовойт П. И., Руденко М. В., Янак В. М. (2006)
Лонде О. В. - Оцінка вмісту депонованих катехоламінів, рівнів артеріального тиску і параметрів структури лівого шлуночка у чоловіків молодого віку (2006)
Платонова О. М. - Сучасні погляди на етіологію і патогенез бронхообструктивного синдрому в дітей і підлітків, Бабій І. Л., Величко В. І. (2006)
Процепко О. О. - Оперативне лікування генітального пролапсу (2006)
Реферати (2006)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2006)
Слово до читача (2017)
Мірошниченко П. В. - Концептосфера посттоталітарного українського радіомовлення (2017)
Толочко (Каралкіна) Н. В. - Специфіка програм телеканалу "Тиса-1" про національні меншини Закарпаття: проблемно-тематичний аспект (2017)
Ципердюк І. М. - Українська редакція радіо Бі-Бі-Сі: досвід впровадження професійних стандартів у вітчизняному медіапросторі (2017)
Загоруйко Н. А. - Журналістська діяльність Юрія Шереха крізь призму автобіографічних спогадів "Я – мене – мені... (і довкруги)" (2017)
Ульянова К. М. - Періодизація історії журналістики Луганського краю від зародження до сучасності (2017)
Сімашова А. І. - Досвід італійських телешкіл в аспекті здійснення освітньо-виховної функції телебачення (2017)
Гжегожевська (Чепурняк) Т. О. - Рецензії Дарії Віконської на художні твори та наукові праці: композиційний і стильовий аспекти (2017)
Яблонський М. Р. - "Нові Дні" і преса української діаспори (на матеріалі аналітичних публікацій Петра Волиняка початку 1960-х рр.) (2017)
Тарасюк В. Ю. - Публіцистика Івана Франка в контексті сучасних видів і форм викладання журналістських дисциплін (2017)
Lysenko A. - Advertising Language in the Modern Ukrainian Media Environment, Doroshenko S. (2017)
Ясір Хамза Салман Аль Худірі. - Креативні стратегії соціальної реклами на патріотичну тематику: український досвід (2017)
Сарміна Г. Л. - Медіаконвергенція як формування крос-медіа (2017)
Чабаненко М. В. - Фейсбук і агенційна журналістика в інтернеті (на прикладі новин сайта УНІАН) (2017)
Хворостина О. В. - Стратегії трансмедійного сторітелінгу у журналістиці (2017)
Ярошенко Р. В. - Сутність та функціонування партнерської співпраці у видавничому бізнесі (2017)
Лютий Т. В. - Постмодерні теорії та ідеологія (2017)
Гусєв В. І. - Тест А. Тюрінґа і "робот" Р. Декарта (2017)
Cватко Ю. І. - Фрагментарій "великої гри" для ХХІ століття: Фрагмент І "Гра про мігранта-аноніма" (2017)
Мінаков М. А. - Найголовніше та останній Бог: онтотеології Льва Шестова та Мартіна Гайдеґґера (2017)
Петруньок Н. І. - Знання як конструкт: до критики концепту "мовчазного знання" Майкла Полані (2017)
Бабенко Б. А. - Засадничі риси реалістичного томізму М. А. Кромпца (2017)
Козловський В. П. - Декілька спостережень щодо кантознавчих студій Івана Четверикова: європейський контекст (2017)
Пастушенко Л. А. - Релігійно-філософська публіцистика вихованця Київської духовної академії Євгена Капралова (2017)
Головащенко С. І. - Європейська контекстуалізація біблієзнавчих студій у Київській духовній академії: в пошуку ефективних стратегій (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Ткачук М. Л. - Видатні богослови Київської духовної академії: Михайло Скабалланович (за матеріалами архівних студій) (2017)
Юринець Я. І. - Випускник Київської духовної академії Сергій Грушевський: нарис біографії (2017)
Менжулін В. І. - Постать і спадщина почесного члена Київської духовної академії Івана Сікорського: сучасні інтерпретації (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2007)
Головенко М. Я. - Транспорт гідазепаму вздовж шлунково-кишкового тракту в умовах введення індуктора та інгібітора цитохрому р-450 і в комплексі з циклодекстрином, Овчаренко Н. В., Ліхота О. Б., Борисюк І. Ю. (2007)
Кресюн В. Й. - Динаміка фосфоліпідної компоненти печінки при галактозаміновому ураженні та застосуванні оксіетилідендифосфонатогерманатів, Годован В. В. (2007)
Доломатов С. И. - Влияние блокаторов ренин-ангиотензиновой системы на деятельность почек крыс, Шпак В. С. (2007)
Опришко В. І. - Можливості оптимізації застосування трамадолу в дитячому віці, Мамчур В. Й., Поета О. М. (2007)
Слєсарчук В. Ю. - Енерготропний ефект препаратів кверцетину при гострому порушенні мозкового кровотоку в експерименті (2007)
Соболев Р. В. - Ефективність циклів допоміжної репродуктивної технології при перенесенні кріоконсервованих ембріонів після передімплантаційної генетичної діагностики, Леонова О. Ю., Гавриченко О. В. (2007)
Запорожан В. М. - Ефективність корекції корвітином порушень гемодинаміки у вагітних із субклінічним гіпотиреозом, Геряк С. М. (2007)
Баранова І. В. - Вегетативна дисфункція у хворих на артеріальну гіпертензію та її корекція (2007)
Біловол О. М. - Тривалість перебігу й особливості метаболічного забезпечення про-, антиоксидантного захисту при поєднаних хронічних шлунково-кишкових захворюваннях і обструктивних захворюваннях легенів, Шкляр С. П. (2007)
Гнатейко О. З. - Перші результати організації масового скринінгу на вроджений гіпотиреоз у Західному регіоні України, Акопян Г. Р., Осадчук З. В., Шуварська В. І., Логуш С. Ю., Кіцера Н. І., Печеник С. О. (2007)
Гончарова О. А. - Обтяжений акушерський анамнез як фактор ризику цукрового діабету 2 типу у жінок сільського регіону, Ільїна І. М., Гавва О. В. (2007)
Лищенко В. Б. - Исследование факторов местной иммунологической реактивности в диагностике и оценке эффективности лечения у пациентов с хроническим дакриоциститом (2007)
Карнаух М. Г. - Токсиколого-гігієнічні аспекти впровадження нових гірничо-металургійних технологій, Альохіна Т. М., Гапон В. О., Крушевський В. Д. (2007)
Кожухова Н. Е. - Молекулярно-генетична ідентифікація мікотоксигенних фузаріїв, Захарова О. О., Сиволал Ю. М. (2007)
Бугайцов С. Г. - Клінічний випадок рецидивної десмопластичної фіброми вульви у пацієнтки 27 років, Марченко О. І., Рибін А. І., Михайленко О. В. (2007)
Вансович В. Є. - Ефективність комплексного лікування спайкової хвороби очеревини (2007)
Колоскова О. К. - Сучасні підходи до діагностики сепсису в дітей грудного віку, Іванова Л. А., Аль Абуд Мазен Хейро (2007)
Сервецький А. К. - Залежність реактивності організму віл-інфікованих від стадії та тривалості захворювання (2007)
Безруков Л. О. - Окисний стрес у новонароджених при критичних станах із розвитком тяжкої дихальної недостатності. Принципи патогенетичного лікування, Ященко Ю. Б., Буряк О. Г. (2007)
Аряев Н. Л. - С заботой о детях (2007)
Реферати (2007)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2007)
Надрага В. І. - Моніторинг соціальних ризиків як складова оцінки ефективності соціальної політики, Чвертко Л. А. (2016)
Ковальчук І. В. - Аналіз розвитку економіки України (2016)
Кошель А. О. - Формування організаційного механізму функціонування інституту масової оцінки земель в Україні (2016)
Лалакулич М. Ю. - Система управління якістю державного фінансового контролю (2016)
Квасова О. П. - Державне управління фінансово–економічною безпекою ресурсного потенціалу банків України (2016)
Чорний Р. С. - Сучасні тенденції розвитку інформаційної та кадрової складових інноваційного потенціалу агропромислового комплексу (2016)
Шморгун Л. - Організаційно–економічна модель управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств соціально–культурного сервісу, Мідляр А. (2016)
Геєць І. О. - Формування стратегії ДП "Антонов" на міжнародному ринку виробництва військової авіаційної техніки, Фарбота Г. Р. (2016)
Гуцуляк В. Р. - Інтеграційні процеси як напрям розвитку сільськогосподарських підприємств (2016)
Вакуленко В. Л. - Основи державної політики модернізації аграрного сектору (2016)
Загній О. Г. - Сучасний стан та тенденції розвитку газотранспортної системи (ГТС) (2016)
Макаревич О. В. - Сучасні підходи тлумачення сутності інтелектуального капіталу підприємства (2016)
Луценко І. С. - Методологічні аспекти впровадження MRP/ERP–систем у ланцюгах поставок (2016)
Кольоса Л. Л. - Еколого–економічна ефективність використання земель сільськогосподарськими підприємствами (2016)
Мамалига В. М. - Парадокси техніко–економічного обґрунтування вибору енергоефективного обладнання (на прикладі освітлювальних пристроїв), Горб І. Ю. (2016)
Мельников О. В. - Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України (2016)
Андрійчук В. Г. - Оцінювання ефективності використання ресурсів виробничого потенціалу за критеріями "граничний продукт ресурсу – ціна ресурсу", Колесниченко Ю. Ю. (2016)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Основні напрями інноваційного розвитку підприємництва в Україні (2016)
Гуштан Т. В. - Сутність управління асортиментом в діяльності торговельного підприємства (2016)
Дрок П. В. - Перспективи розвитку сучасної комп’ютерної графіки (2016)
Шаповал О. Ф. - Інформаційні технології маркетингових комунікацій на підприємстві, Савкова К. Г. (2016)
Гладинець Н. І. - Щодо інноваційних методів управління підприємствами туристичної індустрії (2016)
Фаріон Н. О. - Оцінка структури власності публічних акціонерних товариств в контексті захисту прав міноритарних акціонерів, Бугас В. В. (2016)
Проценко Я. В. - Управління фінансовою стабільністю підприємств готельного господарства в умовах кризи (2016)
Рамазанов В. А. - Реалізація процесу відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу в рамках виконання плану реструктуризації публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (2016)
Самофалов П. П. - Управління трансакційними витратами корпоративних структур (2016)
Ус Р. Л. - Іт-аудит – інструмент стратегічного управління організації, Нерсесян Г. С. (2016)
Чукаєва І. К. - Державна підтримка розвитку енергетичної інфраструктури (2016)
Галаченко О. О. - Маркетингові інструменти розвитку санаторно–курортних підприємств регіону (2016)
Кубіцький Ю. С. - Концепція квантової економіки у контексті оптимізації системи управління соціально-економічним розвитком села (2016)
Михайленко С. В. - Трансформація доходів місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації, Зінченко М. А. (2016)
Колодійчук А. В. - Теорії інформатизації як складова теоретичного підґрунтя процесів впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Title (2017)
Original papers (2017)
Poluektov Yu. M. - Thermodynamics of the Fermi gas in a nanotube, Soroka A. A. (2017)
El-Dahshan E. A. - Empirical equation using GMDH methodology for the charged particles multiplicity distribution in hadronic positron-electron annihilation, El-Bakry S. Y. (2017)
Pankratov I. M. - Spectra analysis of runaway electron synchrotron for the recent east runaway experiment, Bochko V. Y. (2017)
Afanas’ev S. N. - Investigation of (γ,n) reactions in the channel of multiparticle photodisintegration of 12С and 16О nuclei (2017)
Kovtun G. P. - Influence of cold rolling to the texture parameter of pure hafnium and zirconium, Kovtun K. V., Malykhin D. G., Yurkova T. S., Rudycheva T. Yu. (2017)
Kirichenko V. G. - The formation of surface layers in Zr-Fe alloys under ion irradiation, Kobylnik V. A., Kovalenko T. A., Usatova O. A. (2017)
Bizyukov O. A. - Phase states of macroparticles in plasma with hot electrons at presence of ion beam, Chibisov O. D., Kutenko O. I. (2017)
Trusova V. - Molecular dynamics study of cytochrome c – lipid complexes, Gorbenko G., Tarabara U., Vus K., Ryzhova O. (2017)
Vus K. - Auramine o as potential amyloid marker: fluorescence and molecular docking studies, Tarabara U., Semenova K., Viter V., Nikitina O., Trusova V., Gorbenko G. (2017)
Svishch V. M. - Light aberration in optical anisotropic single-axis medium (2017)
Далакова Н. В. - Коэрцитивная сила системы ферромагнитных гранул половинного металла CrO2 с перколяционным характером проводимости, Беляев Е. Ю., Горелый В. А. (2017)
Гладких П. И. - Модернизация структуры фокусировки накопительного кольца НЕСТОР, Каламайко А. А., Карнаухов И. М. (2017)
Лаптев И. Н. - К вопросу о природе тетрагональности мартенсита, Пархоменко А. А. (2017)
Фролов О. О. - Обгрунтування технологічної узгодженості параметрів екскаваторно-автомобільного комплексу, Соколовська М. І., Хоменюк А. В. (2017)
Налисько Н. Н. - Определение безопасных расстояний при аварийных взрывах шахтной атмосферы с учетом места расположения источника воспламенения и характера горения (2017)
Шапурін О. В. - Розробка технологічних рішень для здолання опору по підошві перед першим рядом зарядів, Скачков А. А. (2017)
Яковишина Т. Ф. - Екологічне нормування поелементного забруднення ґрунту урбоекосистеми важкими металами за фоновою концентрацією (2017)
Жосан А. А. - Дуальне управління перевернутим маятником як "чорним ящиком", Федоренко О. Л. (2017)
Вусик О. О. - Аналіз стану і перспектив безвибухової розробки гірських порід виймально-навантажувальними комбайнами фрезерного типу, Пижик А. М. (2017)
Голишев О. М. - Емпірико-аналітичний метод розрахунку гравітаційної швидкості осідання твердих частинок, Деньгуб В. І., Коновалюк В. А. (2017)
Ширин А. Л. - Оперативно-производственное управление техническим состоянием транспортно-технологических схем горнорудных предприятий, Расцветаев В. А., Инюткин И. В. (2017)
Иорданов И. В. - Исследование движения боковых пород при действии динамических нагрузок, Чепига Д. А., Власенко Н. Н., Подкопаев С. В. (2017)
Герб П. І. - Ефективність використання відходів ГЗК, як заповнювача в бетонах, для підвищення тріщиностійкості при підсиленні залізобетонних балок, Валовой О. І. (2017)
Веснін А. В. - Моделювання процесу пересування екскаватора з чотирьохопорним крокуючим рушієм, Крупко І. В., Сегін В. В. (2017)
Кузьменко А. С. - Дослідження систем з запізнюваннями для подальшої компенсації їх впливу на замкнуті системи управління технологічними процесами, Барановська М. Л., Коломіц Г. В. (2017)
Кузьменко А. С. - Порівняння моделей тягового електроприводу змінного та постійного струму кар’єрного самоскиду, Коломіц Г. В. (2017)
Лапшин О. Є. - Епідеміологічний нагляд за ентеровірусними інфекціями на сучасному етапі в місті Кривому Розі, Черняєва Т. А., Вознікова О. А., Токар Т. Ю., Науменко С. В., Коток Л. І. (2017)
Максимов І. І. - Особливості визначення раціонального положення перевантажувального пункту у кар’єрі, Слободянюк Р. В. (2017)
Негрій Т. О. - Про вплив енергетичних витрат гірників на рівень виробничого травматизму, Негрій С. Г., Ріхерт С. В. (2017)
Пікільняк А. В. - Розробка системи розпізнавання графітових включень при аналізі мікроструктури чавуну (2017)
Тарасютин В. М. - Ресурсосберегающие технологии очистной выемки богатых железных руд на глубоких горизонтах шахт, Косенко А. В. (2017)
Здещиц В. М. - Поширення пружних хвиль в стержнях змінного перерізу, Здещиц А. В. (2017)
Римарчук Б. І. - Вибір технології вибуходоставки руди у камерних системах розробки, Міненко П. О., Грищенко Т. С., Грищенко М. А. (2017)
Хохрякова Д. О. - Нормування вібродинамічних випробувань сталевих ферм при проведенні технічних обстежень реконструйованих будівель, Колесніченко С. В., Денисов Є. В. (2017)
Роенко А. Н. - Разработка программного обеспечения и анализ влияния БВР на организацию проходческих работ, Харин С. А., Кнуренко В. Н. (2017)
Шишкина А. А. - Пористые бетоны на основе железосодержащих веществ, Хильченко А. П., Мельниченко Н. П. (2017)
Цариковский В. В. - Определение геометрических параметров систем этажного обрушения с учетом допустимых объемов взрываемых ВВ при отработке магнетитовых кварцитов шахты имени Орджоникидзе ПАО "ЦГОК", Цариковский Вал. В., Седунова Т. Т., Козариз В. Я., Мигуль А. Ф., Рубцов Д. А. (2017)
Стеценко А. І. - Необхідність створення комплексної системи автоматизації конвеєрної лінії, Єфіменко Л. І., Доценко І. О. (2017)
Толмачов С. Т. - Система безконтактного виміру моменту на валу електродвигунів в умовах експлуатації, Бурчак І. М. (2017)
Толмачов С. Т. - Оптимізація режимів роботи насосних установок головного водовідливу шахт за критерієм мінімуму вартості електроенергії, Ільченко О. В. (2017)
Валовой О. І. - Характеристики міцності та жорсткості балок армованих базальтовою арматурою, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2017)
Попруга Д. В. - Використання склопластикової композитної арматури в згинальних елементах виготовлених з бетонів на відходах гірничо-збагачувальних комбінатів, Валовой О. І. (2017)
Сістук В. О. - Підвищення пропускної здатності перехрестя магістральної та об'їзної вулиць з регульованим рухом, Богачевський А. О. (2017)
Zaikina D.P. - Study of current methods for identification and evaluation of occupational hazard at the mining industry enterprises (2017)
Антонік В. І. - Вплив відвалів та хвостосховищ гірничо-збагачувальних комбінатів Криворіжжя на стан екології прилеглих територій, Петрухін А. В., Антонік І. П. (2017)
Мелешко Е. А. - Проблемы безопасности мобильных устройств, систем и приложений в OS ANDROID, Болотникова Е. С. (2017)
Тарасов В. П. - Обоснование закономерности коэффициента газодинамического сопротивления при движении газа в слое окомкованной аглошихты, Кривенко С. В. (2017)
Данилейко О. К. - Розробка програмних та апаратних засобів для керування кроковими двигунами, Кузьменко А. С., Коломіц Г. В., Коломіц О. К. (2017)
Барановська М. Л. - Аналіз теорій рівнів перенапруг при замиканні фази на землю та їх дослідження на фізичній моделі (2017)
Болотников А. В. - Анализ и систематизация методов оценки устойчивости бортов карьеров, Романенко А. А. (2017)
Корнієнко О. П. - Підвищення конкурентоспроможності морських портів України, Кошара К. А. (2017)
Турило А. М. - Взаємозв’язок і вплив процесів економічної трансформації і трансформації інтелектуальної власності на рівень інноваційності, фінансово-економічної безпеки і конкурентоспроможності корпорації, Корнух О. В. (2017)
Анотації (2017)
Азарян В. А. - Мобильный дробильно-сортировальный радиометрический комплекс как часть технологии управления качеством рудоподготовки карьера (2017)
Азарян А. А. - Pасширение функциональных возможностей лабораторных анализаторов пульповых продуктов магнетитовых руд, Кучер В. Г., Швець Д. В. (2017)
Пікільняк А. В. - Розробка засобів визначення адгезійної міцності покриттів на основі нечіткої логіки (2017)
Коверніченко Л. М. - Довговічність і визначення ступеня корозії залізобетону (2017)
Астахова Н. В. - Влияние железистых добавок на прочность бетона (2017)
Мацуй А. М. - Синтез квазіінваріантної слідкуючої системи стабілізації розрідження пульпи в пісковому жолобі односпірального класифікатора, Кондратець В. О. (2017)
Музика І. В. - Інформаційна система енергоменеджменту побутової техніки у системах типу "Інтелектуальний дім", Кузнєцов Д. І. (2017)
Рудь Ю. С. - Разработка метода формального описания структуры технологических систем, Белоножко В. Ю. (2017)
Кривенко Ю. Ю. - Моделирование разделения железорудного сырья в аппаратах седиментационного типа, Кривенко А. Ю. (2017)
Кушнерьов І. П. - Технологія відпрацювання потужних крутоспадних рудних покладів, Кривенко Ю. Ю. (2017)
Гулівець О. А. - Вплив характеристик вітрового потоку і параметрів ротора вітродвигуна на його енергетичні параметри, Олійник С. Ю., Ільченко Р. А. (2017)
Булах О. В. - Досвід використання тонкого грохочення в схемах переробки магнетитових кварцитів, Запорожець О. Ю. (2017)
Моркун В. С. - Принципи автоматизації формування нежорстких вимог до розкладу занять в університеті з боку викладачів, Бурнасов П. В., Бурнасова Т. П. (2017)
Вдовиченко И. Н. - Моделирование программных систем и процесса их разработки (2017)
Федоренко П. И. - Прогнозирование и многофакторная геометризация качественных показателей железорудных месторождений на основе эвристических методов, Переметчик А. В., Подойницына Т. А. (2017)
Коновалюк В. А. - Дослідження тепломасообміну в теплообмінниках з використанням прихованої теплоти кригоутворення (2017)
Губин Г. В. - Альтернативные методы обесцинкования металлургических шламов, Ткач В. В., Ярош Т. П., Губин Г. Г. (2017)
Бровко Д. В. - Обеспечение безопасности объектов поверхности шахт путем корректировки уровней надежности, Хворост В. В. (2017)
Тохтарь Ю. О. - Структура програми для предиктивної діагностики і кластеризації засобів автоматизації програмного та технічного забезпечення, Єфіменко Л. І., Доценко І. О. (2017)
Рудь Ю. С. - Интенсификация процесса агломерации шихты, содержащей концентраты железных руд, путем их намагничивания, Кучер В. Г., Белоножко В. Ю. (2017)
Швагер Н. Ю. - Огляд респіраторів, що використовують в гірничорудній галузі, Комісаренко Т. А., Нестеренко О. В., Домнічев М. В., Нестеренко І. А. (2017)
Sistuk V. O. - Microscopic Simulation of Road Traffic Congestions at T- and X-intersections (2017)
Гірін В. С. - Аналіз сучасного стану безпеки та комфортності пасажирських автоперевезень в Україні, Гірін І. В. (2017)
Калініченко О. В. - Підвищення показників вилучення залізних руд при випуску обваленої рудної маси на контакті з твердіючим штучним масивом (2017)
Козакевич І. А. - Енергоефективні режими гальмування тягових асинхронних електроприводів, Осадчук Ю. Г., Аміров А. Л. (2017)
Кольсун В. А. - Режими сумісної роботи паралельного генератора та мережі обмеженої потужності, Козлов В. С. (2017)
Скачков А. А. - Аналітичне дослідження вибухового навантаження уступу (2017)
Чепурной В. И. - Снижение воздействия горных работ на окружающую территорию за счет применения в карьере элементов подземного способа разработки, Ященко Б. Е., Костянский А. Н. (2017)
Котов І. А. - Формально-лінгвістичний підхід до евристичних методів керування режимами електроенергетичних систем (2017)
Микитин О. В. - Автоматизована система інтелектуального керування транспортними потоками із застосуванням технології машинного зору, Тронь В. В. (2017)
Попов С. О. - Обгрунтування розробки методики ресурсного планування проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, Попрожук О. О. (2017)
Лапшин О. Є. - Визначення техніко-економічних параметрів зрошувальних систем для очищення повітря в гірничих виробках шахт, Лапшин О. О., Лапшина Д. О. (2017)
Письменний С. В. - Визначення кутової точки руйнівного тиску на контурі гірничої виробки з урахуванням техногенних сил (2017)
Шолох М. В. - Нормування балансово-промислових запасів залізистих кварцитів по ступеню підготовленості до видобування відкритим способом (2017)
Шаповалов В. А. - Забезпечення пожежної безпеки на будівельних майданчиках (2017)
Чубенко В. А. - Дослідження об’єму осередку деформації та часу перебування металу в ньому при валковій розливці сталі для виготовлення тонких смуг, Хіноцька А. А., Чубенко В. (2017)
Кондратець В. О. - Динамічна корекція розрідження пульпи та завантаження кульового млина при зміні крупності руди, Мацуй А. М. (2017)
Морозов Д. И. - Распределение мощностей индукторов в установках зонного нагрева ферромагнитных заготовок (2017)
Анотації (2017)
Амосова К. М. - Погіршення функції нирок при гострій декомпенсованій серцевій недостатності: зміна парадигм (2017)
Соколов М. Ю. - Реестр перкутанных коронарных вмешательств: расширенный сравнительный анализ результатов 2016 года.Реперфузионный парадокс в Украине (2017)
Рокита О. І. - Лікування онкологічних захворювань і серцево­судинна токсичність. Точка зору Європейського товариства кардіологів.Частина ІІ, Руденко Ю. В. (2017)
Амосова К. М. - Погіршення функції нирок при гострій декомпенсованій серцевій недостатності: клінічна значущість з урахуванням зворотності і предиктори незворотності, Горда І. І., Безродний А. Б., Мостбауер Г. В., Руденко Ю. В., Саблін А. В., Мельниченко Н. В., Сиченко Ю. О., Прудкий І. В., Черняєва К. І. (2017)
Воронков Л. Г. - Виживаність упродовж 36 місяців та її предиктори в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від статі, Філатова О. Л., Ляшенко А. В., Ткач Н. А., Бабич П. Н. (2017)
Паничкин Ю. В. - Разработка и биологическое апробирование нового спирального окклюдера для эндоваскулярного закрытия артериального протока из низкомодульного бета­циркониевого сплава, Скиба И. О., Захарова В. П., Бешляга В. М., Бешляга Е. В., Ружин Ю. А., Шиванюк В. Н., Погорелов М. В. (2017)
Целуйко В. И. - Гендерные особенности течения острого периода и долгосрочного прогноза больных с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне инфаркта миокарда с зубцом Q задней стенки левого желудочка, Лозовая Т. А., Марцовенко И. М. (2017)
Амосова К. М. - Показники шлуночково­артеріальної взаємодії та центральної гемодинаміки у хворих із м’якою та помірною неускладненою артеріальною гіпертензією залежно від наявності діастолічної дисфункції лівого шлуночка та їх взаємозв’язок, Шишкіна Н. В., Рокита О. І., Кацитадзе І. Ю., Руденко Ю. В., Лазарєва К. П., Черняєва К. І. (2017)
Бойко О. І. - Синдром Бланда — Уайта — Гарланда: патоморфологічний аналіз рідкісного випадку, Дудаш П. Й., Куцір Х. В., Григорійчук В. І., Хариш О. В. (2017)
Залізна Ю. І. - Уперше діагностована фібриляція передсердь: перебіг, прогноз і ведення хворих, Жарінов О. Й. (2017)
Колесник М. Ю. - Неінвазивна діагностика ураження лівого передсердя: діагностичні можливості спекл­трекінг ехокардіографії(огляд літератури та власні спостереження), Соколова М. В. (2017)
Іванов В. П. - Патофізіологічна роль ренін­ангіотензин­альдостеронової системи в розвитку й підтриманні фібриляції передсердь. Блокатори ренін­ангіотензин­альдостеронової системи як перспективний напрям upstream­терапії, Данілевич Т. Д. (2017)
Оголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Колонка редактора (2013)
Гончарук В. В. - Вода-всемирный буфер планеты и её имунная система (2013)
Мокиенко А. В. - Вода: к взаимосвязи гигиены и экологии (2013)
Амвросьева Т. В. - Проблема вирусной контаминации водныхобъектов в Республике Беларусь, Богуш З. Ф., Казинець О. Н., Поклонская Н. В., Гринкевич П. И., Хило А. Н. (2013)
Дроздова Е. В. - Результаты гигиенической оценки питьевых вод, потребляемых населением Республики Беларусь, по макро- и микроэлементному составу как основа разработки критериев физиологической полноценности питьевой воды, Щербинская И. П., Бурая В. В., Шевченко Н. В., Позин Е. В., Веремейчик Е. П., Докутович И. В., Жевняк И. В., Карпук Л. И. (2013)
Дятлов С. Е. - Трофический статус северо-западной части Чёрного моря, Гончаров А. Ю., Богатова Ю. И. (2013)
Загороднюк Ю. В. - Внутренняя коррозия трубопроводов - важная гигиеническая проблема и пути её решения, Никулин Н. И., Омельчук С. Т., Загороднюк К. Ю. (2013)
Кондратюк В. А. - Вплив монометілового ефіру діетиленгліколя на обмін білку в організмі білих щурів, Лотоцька О. В. (2013)
Луговськов О. Д. - Екологічна, географічна та санітарно-гігієнічна характеристика водопостачання Луганської області, Козікова О. А., Жила А. В., Руденко О. А., Головчанська С. Е. (2013)
Ніколенко С. І. - Динаміка кількісного представництва мікроорганізмів (ЗМЧ) у природних мінеральних водах різних типів, Нікіпелова О. М., Солодова Л. Б., Недолуженко Д. І., Хмєлєвська О. М., Кисилевська А. Ю. (2013)
Фриптуляк Г. - Сравнительная гигиеническая оценка качества питьевой воды из разных источников экосистемы реки Прут, Берник В. (2013)
Нікіпелова О. М. - Експерементальні фізіологічні та мікробіологічні дослідження мінеральних вод Закарпаття, Алексєєнко Н. О., Гуща С. Г., Ніколенко С. І., Хмєлєвська О. М., Солодова Л. Б. (2013)
Шайсултанов К. Ш. - Проблемы гигиенической безопасности хозяйственно-питевого водоснабжения сельских регионов Акмолинской области (2013)
Шибанов С. Э. - Проблемы водоснабжения курортов Крыма и пути их решения (2013)
Щербань М. Г. - Еколого-гігієнічні проблеми джерела питного водопостачання регіонів України і РФ ріки Сіверський Донець, Капустник В. А., М'ясоєдов В. В., Васенко О. Г., Шевченко О. О. (2013)
Ластков Д. О. - Оценка водоснабжения индустриального региона и улучшения качества питьевой воды (аналитический обзор), Козаков А. Г., Говта Л. А., Говта Н. В. (2013)
Мокиенко А. В. - Биопленки и низокомиальные инфекции: к оценке взаимосвязи, Пушкина В. А. (2013)
Петренко Н. Ф. - Побічні продукти знезараження питної води хімічними окислювачами (Огляд літературита власних досліджень) (2013)
Бадюк Н. С. - Влияние изменения климата на водоснабжение населения (Обзор литературы) (2013)
Наталии Федоровне Петренко - 60! (2013)
Колонка редактора (2013)
Гоженко А. И. - Превентивные механизмы регуляции водно-солевого обмена человека, Жигалина-Гриценюк М. С. (2013)
Лебедева Т. Л. - Перспективы совершенствования питьевого водоснабжения в Украине (2013)
Амвросьева Т. В. - Роль воды как природного резервуара энтеровирусных инфекций, Богуш З. Ф., Зуева В. Л. (2013)
Гончарук В. В. - Микромицеты в источниках водоснабжения и водопроводной воде, Руденко А. В., Савлук О. С., Сапрыкина М. Н. (2013)
Aragones J. - Application of permanganate for mangnese removal and disinfection by-product control: a case study, Vella P. (2013)
Лихачов С. А. - Вплив скиду стічної каналізаційної води в районі пляжу "Аркадія" на морське середовище, Карпенко Г. В., Канцева І. М., Дяченко Ю. В., Копа М. Р. (2013)
Ніколенко С. І. - Гігієнічна оцінка висіювання санітарно-показових мікроорганізмів з фасованих мінеральних вод України, Хмєлєвська О. М., Мокієнко А. В., Біциллі Г. К. (2013)
Петренко Н. Ф. - Доочищення водопровідної води для реалізації в пунктах розливу та при виробництві фасованих питних вод, Андрейцова А. І., Болотнікова Л. В. (2013)
Сон М. О. - Talorchestia deshayesii (audouin, 1826)-перспективный биоиндикатор в оценке качества морской среды прибрежных экосистем Чёрного моря, Кошелев А. В. (2013)
Петренко Н. Ф. - Гигиеническая оценка водоснабжения и водоотведения Ильичёвского порта, Голубятников Н. Н., Мокиенко А. В., Зварыч О. Б. (2013)
Амвросьева Т. В. - Лабораторный контроль за возбудителями вирусных инфекций с водным путем передачи (инструкция по алгоритму действий), Богуш З. Ф., Поклонская Н. В., Казинец О. Н. (2013)
Коцар О. М. - Біотехнології кондиціювання зворотних вод для технічних потреб на сонові використання біорегенератора OXYDOL, Загороднюк Ю. В., Федай І. М., Загороднюк К. Ю. (2013)
Добровольський Ю. Г. - Методика дослідження структурованості води за допомогою розрядно-оптичного пристрою і демонстрація можливості енерго-інформаційного впливу на неї оператора, Гоженко А. І., Бабелюк В. Є, Попович І. Л. (2013)
Анатолию Ивановичу Гоженко - 65 (2013)
Многолетний опыт научной, исследовательской, педагогической, общественной деятельности ученого и публициста И. М. Трахтенберга (2013)
Новости (2013)
Содержание (2013)
Колонка редактора (2013)
Гоженко А. И. - Физиологические основы гигиенического нормирования солевого состава питьевых режимов человека (сообщение первое), Лебедева Т. Л., Бадюк Н. С. (2013)
Лопатин C. А. - Гармонизация "водного" поведения как важного сегмента экологической культуры, Терентьев В. И. (2013)
Игнатов И. И. - Изотопный состав воды и долголетие, Мосин О. В. (2013)
Кондратюк В. А. - Санітарно-гігієнічні проблеми середніх і малих річок Тернопільщини як джерел водопостачання, Лотоцька О. В., Крицька Г. А., Паничев В. О. (2013)
Tero Luukkonen - Wastewater disinfection with peracetic ACID: background information and experimental results (2013)
Bender T. - Evidence-based hydro- and balneotherapy in Hungary - a systematic review and meta-analysis, Balint G., Prohaszka Z., Geher P., Tefner I.K. (2013)
Csaba Gilbert - Harkany medicinal water (2013)
Коваленко О. О. - Вимоги до якості технологічної води, призначенної для приготування напоїв з чайної сировини у закладах ресторанного господарства, Вєтров Д. І. (2013)
Коваленко О. О. - Спосіб і режим опріснення природної мінеральної води, яка використовується для приготування напоїв для спортсменів, Коваленко І. В., Василів О. Б. (2013)
Корнілович Б. Ю. - Еколого-хімічні та гігієнічні аспекти захисту навколишнього середовища при видобутку та переробці уранових руд (огляд літератури), Кошик Ю. Й., Спасьонова Л. М., Тобілко В. Ю. (2013)
Мурашко О. В. - Вода, як провідний фактор передачі інфекції при холері, Алексеєнко В. В. (2013)
Корольова М. А. - Водне господарство Польщі (2013)
Колесников М. М. - Рецензия на монографию "Биоплёнки госпитальных экосистем: состояние проблемы и современные подходы к её решению" авторского коллектива под ред. А. В. Мокиенко, В. А. Пушкиной, А. И. Гоженко (2013)
Никитин Е. В. - Рецензия на монографию "Биоплёнки госпитальных экосистем: состояние проблемы и современные подходы к её решению" авторского коллектива под ред. А. В. Мокиенко, В. А. Пушкиной, А. И. Гоженко (2013)
Андрей Михайлович Сердюк - до 75-річчя від дня народження (2013)
Новости (2013)
Айсагалиев С. А. - О периодических решениях автономных систем (2017)
Алдашев С. А. - Корректность задачи Дирихле для вырождающегося многомерного уравнения смешанного типа (2017)
Бельский Д. В. - Об асимптотических свойствах решений некоторых функциональных уравнений, Пелюх Г. П. (2017)
Василина Г. К. - Об оптимальной стабилизации интегрального многообразия, Тлеубергенов М. И. (2017)
Городній М. Ф. - Про обмеженi розв’язки рiзницевого рiвняння зi стрибком операторного коефiцiєнта, Гончар I. В. (2017)
Graef J. R. - Asymptotic behavior of solutions of a third order nonlinear differential equation, Remili M. (2017)
Журавлев В. Ф. - Слабовозмущенные интегральные уравнения Фредгольма с вырожденным ядром в банаховых пространствах, Фомин Н. П. (2017)
Каратаєва Т. В. - Явно розв’язуванi моделi перерозподiлу конфлiктного простору, Кошманенко В. Д., Петренко С. М. (2017)
Лиманская Д. Е. - О поведении решений некоторых систем дифференциальных уравнений, частично разрешенных относительно производных, в случае полюса (2017)
Троценко Ю. В. - Колебания упругих оболочек вращения, частично заполненных идеальной жидкостью (2017)
Городецький В. В. - Про одне узагальнення задачi Кошi для сингулярних еволюцiйних рiвнянь параболiчного типу, Мартинюк О. В., Широковських А. О. (2016)
Евтухов В. М. - Асимптотика медленно меняющихся решений обыкновенных двучленных дифференциальных уравнений второго порядка с быстро меняющейся нелинейностью, Черникова А. Г. (2016)
Елишевич М. А. - Краевая задача для системы линейных неоднородных дифференциальных уравнений первого порядка с прямоугольными матрицами (2016)
Івашкевич А. О. - Iснування оптимального керування для систем диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю у нефiксованi моменти часу, Ковальчук Т. В. (2016)
Klyuchnyk R. - Bounded solutions to boundary-value hyperbolic problems, Kmit I. (2016)
Medved’ M. - Representation of solutions of systems of linear differential equations with multiple delays and linear parts given by nonpermutable matrices, Pospı́šil M. (2016)
Мисло Ю. М. - Асимптотично майже перiодичнi розв’язки рiвнянь iз запiзненням та нефiксованими моментами iмпульсної дiї, Ткаченко В. І. (2016)
Перегуда О. В. - Наближений синтез розподiленого оптимального керування для гiперболiчного рiвняння зi швидкоколивними коефiцiєнтами, Русiна А. В. (2016)
Перестюк М. М. - Про стiйкiсть тороїдального многовиду одного класу динамiчних систем, Перестюк Ю. М. (2016)
Чуйко С. М. - Автономная периодическая краевая задача для матричного дифференциального уравнения, Бойчук Ан. А. (2016)
Алфавiтний покажчик 19-го тому журналу "Нелiнiйнi коливання” (2016)
Смирнов Сергій Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор, декан економічного факультету (1951–2017) (2017)
Дучинська Н. І. - Фактори структурних змін національної економіки, Чайка Ю. М. (2017)
Паризький І. В. - Ефективність державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України на регіональному рівні (2017)
Лисяк Л. В. - Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: проблеми та перспективи (2017)
Федишин І. Б. - Роль макроекономічних чинників у розвитку України. Їх аналіз та оцінка (2017)
Качула С. В. - Податки як інструмент реалізації соціальної функції держави в умовах макроекономічної нестабільності (2017)
Прялін М. А. - Дослідження динаміки заробітної плати і попиту на робочу силу в Дніпропетровському регіоні, Шахторіна А. С. (2017)
Заруцька О. П. - Структурні перетворення ринку банківських послуг в умовах стрімкого виведення банків (2017)
Пась Я. І. - Методи управління розвитком банківського бізнесу (2017)
Маліновська О. Я. - Роль резервного капіталу в кредитній спілці (2017)
Енгельс І. О. - Інноваційні енергозберігаючі технології як засіб підвищення економічної ефективності функціонування підприємств (2017)
Могилова А. Ю. - Формування товарного асортименту торгівельного підприємства, Гура К. К. (2017)
Дучинська Н. І. - Інтернет-маркетинг в Україні, Склема Г. В. (2017)
Бесчастна Д. О. - Аналіз ринку маркетингових комунікацій України, Шепель Т. О. (2017)
Іванов Р. В. - Якісно-кількісна оцінка складових бюджету домогосподарства (2017)
Єлісєва О. К. - Статистичний аналіз ринку первинної нерухомості України, Хомяк Д. К. (2017)
Черепанич С. М. - Перспективи розвитку страхування експортних кредитів у зовнішньоекономічній діяльності України (2017)
Заруцька О. П. - Міжнародний досвід та вітчизняна практика розвитку платформ Р2Р-кредитування: проблеми та перспективи, Синюк А. О. (2017)
Російсько-англійські відповідники прізвищ авторів і назв статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Адыгезалова С. - Проблема человека в современной философии (2017)
Алєксєєва К. - Наративна самоідентифікація людини в постмодерному сьогоденні (2017)
Андрущенко Т. - Толерантність як аксіологічний принцип ненасильницьких дій у перехідних формах демократії (2017)
Буцикіна Є. - Проблематизація художньо-естетичного дискурсу в контексті аналізу сучасного українського мистецтва (2017)
Wachtel А. - On the phenomenological relation between intentionality and transcendent world (2017)
Горбань Р. - Розум як складова структури особи у філософсько-релігійному вченні Чеслава Станіслава Бартніка (2017)
Гренишен А. - Декомунізація української гуманітаристики в релігійних питаннях (2017)
Ищенко Е. - Историческая ритмика общечеловеческих ценностей: социально-философский анализ (2017)
Іщук Н. - Літургія як здійснена койнонія (2017)
Кириченко М. - Формування ідеології інформаційного суспільства як фактор динамічного розвитку і безпеки сучасної України в ХХІ столітті (2017)
Бредун І. - Доля душі: Платон, Компанієць Л. (2017)
Меліхова Ю. - Етичні засади професійної діяльності судді (2017)
Найдьонов О. - Суперечливість впливу інтернет-технологій на процеси культуротворення (2017)
Попович В. - Національне питання в соціальному вченні православної церкви: аналіз сприйняття студентами духовних ВНЗ (2017)
Райхерт К. - Эрозия реальности в кинофильме Зака Снайдера "Запрещённый приём" (2017)
Рахім Амір Хуссейн - Духовна медицина Абу Бакра Ар-Разі: філософський аспект (2017)
Рашидов Заур Фиридун оглы - Проблема интуитивного познания в философии Б. Спинозы (2017)
Рижак Л. - Ризик як маркер технологічної інноваційності суспільства (2017)
Родян М. - "Познание совершается любовью" (к вопросу об особенностях познания П. Флоренского) (2017)
Соболєвський Я. - Ригористичні релігійні та філософські погляди американського мислителя Джона Вінтропа (2017)
Стеценко В. - До питання про взаємозв’язок змісту українського персоналізму та філософії релігії Олександра Кульчицького (2017)
Балацька О. - Сецесіонізм як фактор політичного насилля: сучасні тенденції (2017)
Біденко Ю. - Вплив громадянського суспільства на підвищення прозорості парламенту (2017)
Бусленко В. - Парламентська опозиція та уряди більшості в Польщі в 1997–2001 рр. (2017)
Герман Ю. - Безпекові пріоритети зовнішньої політики України щодо реалізації космічних проектів (2017)
Горло Н. - Генеза і розвиток іредентизму в контексті змін системи міжнародних відносин (2017)
Кияниця Л. - Міжнародна анархія та міжнародно-політична поведінка держав: до концептуалізації проблеми (2017)
Кірієнко О. - Структурні трансформації політичної реальності в умовах глоблізації та інформаційного суспільства: теоретико-методологічний аспект (2017)
Кравець А. - Біовлада як одне з центральних понять сучасної біополітики (2017)
Кривенко С. - Парадокси політичного дискурсу (2017)
Ларченко М. - Політичне представництво партій етнічних меншин: проблеми та перспективи (український та європейський досвід) (2017)
Олефір І. - Трансформація інформаційного суспільства: від теорій до глобального інформаційного середовища (2017)
Поліщук П. - Ядерна політика великобританії у постбіполярний період (1990–2010 рр.) (2017)
Русиняк А. - Виникнення неформальних інститутів в Україні як результат деінституалізації і деформалізації та специфіка їх впливу на формування політичного режиму (2017)
Угрин Л. - Постмодерністські інтерпретації політичної ідентичності (2017)
Чорняк З. - Роль Щорічного партійного з’їзду в організаційній структурі Лейбористської партії Сполученого королівства (2017)
Эльшад Мирбашир оглу - Характерные черты военного конфликта (2017)
Панчак-Бялоблоцька Н. - Рецензія на рукопис монографії "Уряди меншості в європейських парламентських демократіях" (2017)
Лимаренко Л. І. - Професійна підготовка майбутніх культурологів засобами театрального мистецтва (2017)
Шандрук С. І. - Модернізація підготовки педагогічних кадрів: світовий досвід (2017)
Abi M. - Plurilingualism and pluriculturalism in cefr, Üstünel E. (2017)
Szatan E. - Rytmika emila jaques-dalcroze’a – aspekty artystyczne i wychowawcze metody we współczesnym kształceniu muzycznym w polsce (2017)
Похиленко В. Ф. - Національно-патріотичні імперативи в системі виховання студентів кафедри хореографічних дисциплін та ансамблю "Пролісок" (2017)
Бєлікова В. В. - Сторінки розвитку музичної культури Криворіжжя (2017)
Бузова О. Д. - Синтез мистецтв у змісті фахової підготовки майбутнього вчителя музики (2017)
Гарбузенко Л. В. - Активні методи підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в умовах інтенсифікації сучасного освітнього простору, Стрітьєвич Т. М. (2017)
Гунько Н. О. - Інноваційні аспекти вокально-методичної підготовки майбутнього педагога-музиканта (2017)
Кириченко О. І. - Розвиток естетичного і художнього сприйняття архітектурного образу в студентів художньо-графічного відділення (2017)
Можайкіна Н. С. - Творча інтерпретація образу юродивого в опері "Борис Годунов" І. С. Козловським (2017)
Проворова Є. М. - Формування співацького та розмовного звукоутворення у процесі фахової підготовки вчителя (2017)
Чичук А. П. - Соціальний статус учителів у Сполучених Штатах Америки (2017)
Shevchenko L. M. - New management technology as a modernization factor of high professional education for future musicians (2017)
Бєлікова О. А. - Професійна компетентність вихователя у музичному вихованні дошкільників (2017)
Малежик Ю. М. - Розвиток художньо-конструктивних умінь у студентів образотворчих та педагогічних спеціальностей (2017)
Колоскова Ж. В. - Розвиток креативності майбутнього вчителя музичного мистецтва в класі хорового диригування (2017)
Негребецька О. М. - Підготовка майбутніх учителів музики до виконавської діяльності (2017)
Prokopchuk O. I. - The use of mobile technologies in the process of future professionals of arts degree training (2017)
Пунгіна О. А. - Мистецько-педагогічна діяльність М. І. Жука у розвитку графічної південноукраїнської національної школи (2017)
Ройтенко Н. О. - Концептуальні засади педагогічного супроводу вокального розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Гайдай Л. В. - Мова, музика, освіта як складники національної культури, Поворозко Л. А. (2017)
Давидов В. М. - Зміст навчальної практики "пленер" у професійній підготовці педагога-художника (2017)
Дермельова Н. М. - Форми і методи музично-аналітичної діяльності майбутніх учителів музики, Пшеничних М. М. (2017)
Кулініч Л. О. - Формування фахового професіоналізму в сучасних умовах підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2017)
Папета О. В. - Особливості розвитку творчої манери Людмили Семикіної в період навчання в Київському художньому інституті (2017)
Саленко О. О. - Етапи формування творчого потенціалу майбутніх хореографів (2017)
Гусєва Л. Г. - Творчий метод К. Піскорського в контексті становлення мистецької освіти України (2017)
Касілов І. А. - Семіотичний підхід до інструментально-виконавської діяльності вчителя музичного мистецтва (2017)
Косінська Н. Л. - Формування сценічного образу майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокально-виконавської підготовки (2017)
Курило В. В. - Сучасний стан проблеми формування вокально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Маєвська А. С. - Особливості вокально-виконавського саморозвитку майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Михайлишин О. В. - Історія розвитку духових інструментів та виконавського мистецтва від витоків до кінця ХVI століття (2017)
Ярошевська Л. В. - Особливості формування музичних здібностей у диригенсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Ван Сюйе - Формування звукообразних уявлень молодших школярів на засадах аксіологічного підходу (2017)
Вей Сімін - Критерії та показники оцінювання темпо-ритмічних виконавських умінь майбутніх учителів музики (2017)
Врода Л. А. - Цінності українського фольклору в процесі створення етнокультурного виховного середовища (2017)
Гао Іюань - Гуманізація мистецької освіти як методологічне підґрунтя формування інноваційного потенціалу педагогів-музикантів (2017)
Коваль А. С. - Структура методичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Кудрицький Д. Ю. - Історичний огляд фортепіанної нотної літератури для дорослих аматорів (2017)
Лань Сінь Дзюнь - Особливості фортепіанного навчання в КНР (2017)
Лі Лань - Специфіка художнього сприйняття підлітків (2017)
Lo Chao - Vocal training of future music teacher in the context of theory and practice of personification (2017)
Лян Хайє - Методологічний контекст вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музики із застосуванням проектних технологій (2017)
Надутенко О. Л. - Сучасні проблеми формування художньої культури школярів в системі мистецької освіти (2017)
Рахманова О. К. - Структура художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва (2017)
Сюй Цзяюй - Сутність етнокультурної підготовки студентів факультетів мистецтв до продуктивної роботи з школярами (2017)
Tan Siyao - The new vision of integration processes in the piano class (2017)
Тан Цземін - Методика співацького навчання майбутніх учителів музики на консолідаційних засадах (2017)
Ткаченко І. О. - Структура вищої хореографічної освіти в Німеччині на початку ХХІ століття (2017)
У Сінмей - Аксіологічний підхід у процесі підготовки магістрантів музичного мистецтва (2017)
Shevchenko A. S. - Scientific-methodological search in the sphere of jazz vocal: a comparative analysis (2017)
Хань Юйцень - Організаційні засади формування умінь художньо-творчої самоорганізації вчителя музичного мистецтва (2017)
Яо Ямін - Теоретико-педагогічні аспекти самоорганізації навчального простору майбутніх педагогів-музикантів (2017)
Makhinko I. O. - The specificity of the work of a future piano accompanist on chamber vocal repertoire in the solo singing class (2017)
Саксаганська К. Р. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках музичного мистецтва (в контесті проекту "Відкритий світ") (2017)
Грабовська І. Л. - Специфіка крос-культурної підготовки майбутніх фахівців художнього профілю у ПТНЗ (2017)
Похілько О. В. - Реалізація педагогічних поглядів Ю. Ступака у практиці вітчизняних навчальних закладів (2017)
Анотації (2017)
Лелюх М. І. - Синтез та дослідження антитрипаносомної активності нових 5-іліден-2-(1,3,4-тіадіазол-2-іл)імінотіазолідин-4-онів, Зіменковський Б. С., Демчук І. Л., Філіп Грельє, Лесик Р. Б. (2017)
Гельмбольд В. О. - Синтез октенідину гексафторо­силікату – нового потенційного карієс­профілактичного і антибактеріального агента, Анісімов В. Ю., Шишкін І. О. (2017)
Фролов Д. А. - Синтез та антимікробні властивості 5-(4-r-бензил)-2-тіазолі­ламідів 5-ари­ліденроданін-3-алканкарбо­нових кислот, Горішній В. Я., Бліндер О. О., Остап’юк Ю. В. , Матійчук В. С. (2017)
Федосов А. І. - Дослідження амінокислотного складу артишоку суцвіть (2017)
Кучеренко Л. І. - Вибір допоміжних речовин для отримання таблеток L-триптофану з тіотриазоліном методом вологої грануляції, Мазур І. А., Борсук С. О., Портна О. О. (2017)
Кучеренко Л. І. - Вибір допоміжних речовин з метою отримання таблеток на основі карбамазепіну з тіотриазоліном методом вологої грануляції, Німенко Г. Р., Моряк З. Б. (2017)
Буткевич Т. А. - Вивчення впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості таблеток сухого порошку біомаси flammulina velutipes, Сятиня М. Л., Попович В. П. (2017)
Качапут О. І. - Основні підходи до формуляції парентеральної суспензії на основі субстанції гідрокортизону ацетат у комбінації із місцевим анестетиком лідокаїну гідро хлоридом, Гуреєва С. М. (2017)
Левін М. Г. - Дослідження відмінностей оригінального та дженеричних препаратів, що містять бетаметазону дипропіонат і бетаметазону натрію фосфат, Брицун В. М., Гуменюк О. А., Шостак А. Р. , Кузнецова О. М., Терещенко О. М., Мелєшко Р. А., Останіна Н. В. (2017)
Котвіцька А. А. - Вивчення основних етапів становлення та розвитку соціальної фармації у світі та в Україні, Кубарєва І. В., Сурікова І. О. (2017)
Гадяк І. В. - Асортиментна характеристика простато­протекторів, зареєстрованих в Україні, республіці Польща та республіці Білорусь, Громовик Б. П. (2017)
Колісник Т. Є. - Маркетингове Обґрунтування доцільності розробки нового лікарського препарату на рослинній основі для лікування цукрового діабету другого типу, Рубан О. А., Ольховська А. Б. (2017)
Громовик Б. П. - Сучасний стан законодавчого забезпечення саморегулювання господарської діяльності та перспективи саморегулювання і державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні, Панькевич О. Б. (2017)
Кухтенко О. С. - Фармакоекономічна оцінка доступності лікарських засобів для лікування захворювань дихальних шляхів, Назаркіна В. М., Гладух Є. В. (2017)
Галій Л. В. - Впровадження дистанційної форми навчання у фармацевтичну освіту (на прикладі національного фармацевтичного університету), Серопян Т. М. (2017)
До ювілею видатного вченого Б. П. Громовика (2017)
Світлій пам’яті Сятині Михайла Луковича (2017)
Березовська І. В. - Усереднення в багаточастотних крайових задачах iз лiнiйно перетвореними аргументами (2013)
Gorain G. C. - Exponential stabilization of longitudinal vibrations of an inhomogeneous beam (2013)
Грод І. М. - Iснування обмежених розв’язкiв нелiнiйних рiзницевих рiвнянь у банаховому просторi (2013)
Елишевич М. А. - Задача Коши для системы линейных неоднородных дифференциальных уравнений первого порядка с прямоугольными матрицами (2013)
Yong Zhou - Classification and existence of nonoscillatory solutions of second-order neutral delay dynamic equations on time scales, Yonghong Lan (2013)
Karakoç F. - Oscillation of second order nonlinear impulsive difference equations with continuous variables (2013)
Клевцовський А. В. - Асимптотичне розвинення для розв’язку елiптичної крайової задачi в тонкiй каскаднiй областi, Мельник Т. А. (2013)
Нестеренко О. Б. - Модифiкований проекцiйно-iтеративний метод для слабконелiнiйних iнтегро-диференцiальних рiвнянь з параметрами (2013)
Стехун А. А. - Асимптотическое поведение решений одного класса обыкновенных дифференциальных уравнений третьего порядка (2013)
Чуйко С. М. - Нелинейные нетеровы краевые задачи в критическом случае второго порядка, Бойчук Ан. А., Бойчук И. А. (2013)
Яковець В. П. - Асимптотичне розв’язання задачi Кошi для лiнiйної сингулярно збуреної системи у випадку кратного спектра головного оператора (2013)
Hussain K. A. - Calculation of the positive parity yrast bands of 190–198Hg nuclei, Mohsin M. K., Sharrad F. I. (2017)
Choudhury M. D. - Vibrational IR active frequencies of C36: an algebraic approach, Sen R., Sharma B. I. (2017)
Стащук В. С. - Оптичні властиво-сті і структура нанокомпозитів (Co41Fe39B20)x(SiO2)100–x, Кравець В. Г., Лисюк В. О., Полянська О. П., Стукаленко В. В., Ямпольський А. Л. (2017)
Махлайчук В. М. - Кінематична зсувна в’язкість рідких лужних металів (2017)
Франів А. В. - Пружні властивості та швидкість поширення звуку в твердих розчинах заміщення InxTl1–xI, Кашуба А. І., Бовгира О. В., Футей О. В. (2017)
Надутов В. М. - Термічна стабільність твердих розчинів, сформованих ультразвуковим розмелюванням порошкових сумішей Cu + Co і Cu + Fe, Перекос А. О., Мордюк Б. М., Войнаш В. З., Залуцький В. П., Кабанцев Т. Г. (2017)
Мельник П. В. - Вплив змін дефектних станів на властивості фотокатода Si–Gd–O, Находкін М. Г., Федорченко М. І. (2017)
Rasheed H. S. - New ZnO/Au/ZnO multilayer field effect transistor with extended gate as a sensing membrane, Ahmed Naser M., Matjafri M. Z. (2017)
Томчук П. М. - Інтегральні рівняння в загальній теорії поглинання і розсіяння світла металевими нанокластерами, Старков В. М., Бутенко Д. В. (2017)
Манойлов Е. Г. - Особливості приповерхневого шару при мономолекулярній ізотропній адсорбції: моделювання в рамках нерівноважної молекулярної динаміки, Кравченко С. О., Снопок Б. А. (2017)
Beckwith A. W. - Generalized heisenberg uncertainty principle in quantum geometrodynamics and general relativity, Moskaliuk S. S. (2017)
Бельский Д. В. - Об асимптотических свойствах решений одного дифференциально-функционального уравнения с линейно преобразованным аргументом, Пелюх Г. П. (2013)
Бойчук О. А. - Слабконелiнiйнi системи iнтегро-диференцiальних рiвнянь, Головацька I. А. (2013)
Zhang C. - Oscillation of fourth-order delay differential equations, Li T., Saker S. H. (2013)
Zengji Du - Existence of solutions for a class of fourth-order multipoint boundary-value problems on time scales, Zhengmin Fu, Lingju Kong (2013)
Капустян В. О. - Задача оптимального керування для рiвняння Пуассона з нелокальними крайовими умовами, Капустян О. А., Мазур О. К. (2013)
Katriel G. - Existence of periodic solutions for the periodically forced SIR model (2013)
Лимарченко В. О. - Коливання трубопроводу з рiдиною при комбiнованому вiбрацiйному збуреннi (2013)
Lin Y. - Generation of grid multiscroll chaotic attractors using current conveyor, Wang C. H., Xu H. (2013)
Mamandi A. - Nonlinear vibration solution of an inclined Timoshenko beam under the action of a moving force with constant/non-constant velocity, Kargarnovin M. H., Farsi S. (2013)
Скрипник Н. В. - Усреднение многозначных интегральных уравнений (2013)
Слюсарчук В. Ю. - Умови iснування майже перiодичних розв’язкiв нелiнiйних рiзницевих рiвнянь з дискретним аргументом (2013)
Страх О. П. - Лiнiйнi нетеровi крайовi задачi для iмпульсних динамiчних систем на часовiй шкалi (2013)
Алдашев С. А. - Корректность задачи Дирихле в цилиндрической области для одного класса многомерных гиперболо-эллиптических уравнений (2013)
Aruğaslan D. - Stability analysis of a predator-prey model with piecewise consnant argument of generalized type using Lyapunov functions, Özer A. (2013)
Бойчук О. А. - Крайовi задачi для систем iнтегро-диференцiальних рiвнянь, Головацька I. А. (2013)
Двирный А. И. - Теоремы о сведении в задаче об устойчивости критических положений равновесия дифференциальных уравнений с импульсным воздействием, Слынько В. И. (2013)
Караджов Ю. А. - Матричнi суперпотенцiали спецiального вигляду (2013)
Мартынюк А. А. - Об устойчивости движения относительно двух мер систем с последействием при импульсных возмущениях (2013)
Неня О. І. - Дослiдження згасання розв’язкiв рiвняння Маккi – Гласса з iмпульсною дiєю (2013)
Панасенко Є. В. - Крайовi задачi для диференцiальних рiвнянь у банаховому просторi з необмеженим оператором у лiнiйнiй частинi, Покутний О. О. (2013)
Razminia A. - Unidirectional synchronization of two multiscroll chaotic systems using nonlinear control technique (2013)
Слюсарчук В. Ю. - Рiзницевi рiвняння з абсолютно нестiйкими нульовими розв’язками (2013)
Стецюк О. Д. - Асимптотичний аналiз математичного сподiвання повної енергiї гармонiчного осцилятора зi зовнiшнiм збуренням процесом типу "дробовий шум” (2013)
Хорошун А. С. - Об абсолютной устойчивости неточных крупномасштабных сингулярно возмущенных систем (2013)
Алфавiтний покажчик 16-го тому журналу "Нелiнiйнi коливання" (2013)
Akça H. - Global asymptotic stability of Cohen – Grossberg neural networks of neutral type, Covachev V., Covacheva Z. (2014)
Асташова И. В. - О числе нулей осциллирующих решений уравнений третьего и четвертого порядков со степенной нелинейностью, Рогачев В. В. (2014)
Бойчук О. А. - Нетеровi крайовi задачi для систем лiнiйних iнтегро-динамiчних рiвнянь з виродженим ядром на часовiй шкалi, Страх О. П. (2014)
Гажева И. А. - О собственных колебаниях системы тонких слоев вращающейся идеальной жидкости (2014)
Kirichuka A. - Multiple solutions for nonlinear boundary-value problems of ODE (2014)
Копачевский Н. Д. - О равновесии и устойчивости капиллярной жидкости с несвязной свободной поверхностью в открытом сосуде, Ситшаева З. З. (2014)
Куликов Д. А. - Пространственно-неоднородные диссипативные структуры периодической краевой задачи для нелокального уравнения эрозии (2014)
Осипенко Г. С. - Нелинейная динамика взаимодействия национального дохода, ставки процента и уровня цен (2014)
Покутный А. А. - Представление решений краевых задач для уравнения Шредингера в гильбертовом пространстве (2014)
Sveikate N. - Quasilinearization for resonant boundary-value problems with mixed boundary conditions, Sadyrbaev F. (2014)
Тарасенко О. В. - Приближенное решение задачи оптимального управления для сингулярно возмущенной дифференциально-алгебраической системы (2014)
Чуйко С. М. - Нелинейная нетерова краевая задача в случае параметрического резонанса (2014)
Алиев Ф. А. - Задачи оптимизации с периодическим краевым условием и граничным управлением в газлифтных скважинах, Исмаилов Н. А. (2014)
Benchohra M. - Global existence results for functional differential inclusions with delay, Medjadj I. (2014)
Бойчук О. А. - Лiнiйнi нетеровi крайовi задачi для динамiчних систем на часовiй шкалi, Страх О. П. (2014)
Zhengxin Wang - Periodic solutions of second-order neutral functional differential systems with time-varying operator and delays, Jinde Cao, Shiping Lu (2014)
Weibing Wang - A positive solution of singular impulsive differential equations with nonlinear boundary condition, Jianhua Shen (2014)
Евтухов В. М. - Асимптотическое поведение решений нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений, Талимончак М. А. (2014)
Каратаєва Т. В. - Модель динамiчної системи конфлiкту типу "вогонь – вода”, Кошманенко В. Д. (2014)
Koplatadze R. - Oscillation criteria for first-order linear difference equations with several delay arguments, Pinelas S. (2014)
Мартынюк А. А. - О периодическом движении и бифуркациях в трехмерных нелинейных системах, Никитина Н. В. (2014)
Чуйко С. М. - О приведении нетеровой краевой задачи к критическому случаю первого порядка, Чуйко Е. В., Бойчук И. А. (2014)
Киридон А. М. - Індоктринація радянськості: обрядово-святковий канон як маркер формування атеїзованого суспільства (1920-1930-і рр.) (2017)
Киридон П. В. - Особливості повсякдення представників правлячої номенклатури Української РСР повоєнного двадцятиріччя (2017)
Скрипник О. М. - Історія співпраці України з Європейським Союзом у рамках Європейської Політики Сусідства (2017)
Гордієнко В. В. - Естетика візантійського придворного церемоніалу через призму концепції потестарної імагології, Гордієнко Г. М. (2017)
Священко З. В. - Політика СРСР щодо Туреччини та Ірану після Другої світової війни (2017)
Троян С. С. - США в системі міжнародних відносин після 1991 року: концептуалізація проблеми (2017)
Герасимов Т. Ю. - Загострення квартирного питання в Києві в роки Першої світової війни (1914 – 1917 рр.) (2017)
Дудник О. В. - Вільно козачий рух в повітах Київської губернії (1917-1918 рр.), Дудник М. Г. (2017)
Зеркаль М. М. - Миколаївщина в 1932-1933 рр., репресії як одна з форм геноциду: мовою кримінальних справ (2017)
Кірчев В. Г. - З історії дитячих аматорських кіностудій та кіностудій системи профтехосвіти на Миколаївщині (2017)
Лісовська О. В. - Пам'яткоохоронна діяльність Василя Стефановича (2017)
Нижник С. В. - Внесок Уманської філії Сільськогосподарського наукового комітету України в розвиток вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи Уманщини (2017)
Тацієнко В. С. - Дозвілля православного парафіяльного духовенства в ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Київської єпархії) (2017)
Цубенко В. Л. - Місто Умань – штаб Києво-Подільського військового поселення кавалерії (1837–1857) (2017)
Чорномаз Б. Д. - Гурби і Уманщина (2017)
Горохівський П. І. - Використання матеріалів Уманського краєзнавчого музею у вивченні історії краю (2017)
Кривошея І. І. - Історія Уманщини на сторінках "Кіевской старины": проблематика та інформаційний потенціал публікацій, Кривошея І. І., Якименко Л. М. (2017)
Морозов А. Г. - Бачення ролі і значення сільськогосподарського кредиту у висвітленні дослідників 1920-х років (2017)
Рябчикова Н. І. - Краєзнавство на Миколаївщині в 40-50-і роки ХХ ст. (2017)
Асанова А. Т. - О многоточечной задаче для системы гиперболических уравнений со смешанной производной (2014)
Городецький В. В. - Задача Кошi для еволюцiйних псевдодиференцiальних рiвнянь зi змiнними символами, Мартинюк О. В., Петришин Р. І. (2014)
Денисенко Н. Л. - Про властивостi неперервних перiодичних розв’язкiв систем диференцiально-функцiональних рiвнянь iз малим параметром (2014)
Єрьомiна Т. О. - Дослiдження структури множини неперервних розв’язкiв систем лiнiйних рiзницево-функцiональних рiвнянь (2014)
Журавльов В. П. - Узагальнене обернення iнтегральних операторiв Фредгольма з виродженим ядром у банахових просторах (2014)
Огуленко А. П. - Усреднение задачи оптимального управления на временных шкалах, Кичмаренко О. Д. (2014)
Пафик С. П. - Асимптотика загального розв’язку лiнiйних сингулярно збурених систем диференцiальних рiвнянь вищих порядкiв з виродженнями у випадку кратного спектра граничної в’язки матриць, Яковець В. П. (2014)
Поварова О. А. - Про структуру множини неперервних розв’язкiв лiнiйних функцiонально-рiзницевих рiвнянь (2014)
Слюсарчук В. Ю. - Майже перiодичнi розв’язки нелiнiйних дискретних систем, що можуть не бути майже перiодичними за Бохнером (2014)
Chvartatskyi O. - Additional reductions in the K-constrained modified KP hierarchy, Sydorenko Yu. (2014)
Будзар М. М. - Заміські маєтки українських інтелектуалів на теренах Лівобережної України у другій половині ХІХ століття (2016)
Діденко К. В. - Створення та діяльність Харківського Будинку вчених у 20-ті р. ХХ ст. (2016)
Киридон А. М. - Рух за церковне оновлення: українізація православних парафій (1917-1921 рр.) (2016)
Морозов А. Г. - Значення системи сільськогосподарського кредиту для підвищення товарності селянських господарств України у 1920-х рр, Компанієць О. В. (2016)
Романюк І. М. - Значення села Сестринівки в житті "дійсного батька нашої історії" Михайла Грушевського (2016)
Срібняк І. В. - "Люди с нерусской душой…": реакція полонених українців та євреїв на відвідини Александрою Романовою табору Фрайштадт на початку 1916 р. (2016)
Устенко А. А. - Посилення класової боротьби та нагнітання соціальної нетерпимості в УРСР у 1930-х рр (2016)
Андреєєв В. М. - Соціалістичні течії Західної Європи Нового часу в рецепції В. Петрова: марксистська методологія та особисте бачення (левелери, Гракх Бабеф) (2016)
Барвінок О. В. - Музейна справа на Уманщині в умовах лібералізації суспільного життя (60-80-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Горохівський П. І. - Слов’янські та давньоруські пам’ятки V‒IX ст. на території історичної Уманщини (2016)
Дудник О. В. - Статистика як джерело дослідження соціально-економічного розвитку Уманщини (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2016)
Захарченко Р. С. - Уманський державний історичний архів: документ про його знищення 1941 року та обсяг втрат (2016)
Кривошея І. І. - Навчальні заклади Умані початку ХХ століття (на матеріалі спогадів Надії Суровцової), Якименко Л. М. (2016)
Кузнець Т. В. - Початкова освіта в Київській єпархії ХІХ століття: загальні зауваги, Янчук М. М. (2016)
Нікітін Ю. О. - Природоохоронна діяльність органів місцевого самоврядування у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.(на прикладі Чернігівської губернії) (2016)
Тацієнко В. С. - Сім’я православного парафіяльного духовенства Київської єпархії в ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Ярцун Ю. О. - Дозвілля уманської шляхти у ХІХ ст. (2016)
Гордієнко В. В. - Проблема інвалідів війни у радянській дійсності: типи історіографічного дискурсу, Гордієнко Г. М. (2016)
Зеркаль М. М. - Усні та письмові свідчення тотального знищення мирного населення в роки Другої Світової Війни та голодомору 1932-1933 рр. на Миколаївщині (2016)
Кривошея І. І. - Краєзнавчі матеріали Козелецької актової книги (1664 – 1765 рр.) (2016)
Лісовська О. В. - Історичне краєзнавство як засіб формування історичної пам’яті та духовності українського народу (2016)
Потильчак О. В. - Проблематика історії України другої половини XVІІ – початку XX століть у працях В. Й. Борисенка: витоки наукової школи (2016)
Священко З. В. - Діяльність Редакційної комісії Міністерства внутрішніх справ Російської імперії в оцінці представників громадськості та ліберальної преси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Скус О. В. - Історія конфесійних осередків Уманщини в 1793-1917 рр.: історіографія (ХІХ – початку ХХ ст.) (2016)
Троян С. С. - Національна пам’ять: базові міжнародні чинники конструювання (2016)
Городній М. Ф. - Iнтегровнi зi степенем p розв’язки операторно-диференцiального рiвняння, Сиротенко А. В. (2014)
Єрьомiна Т. О. - Неперервнi розв’язки систем лiнiйних рiзницево-функцiональних рiвнянь (2014)
Купрiянчик Л. В. - Робастна стабiлiзацiя нелiнiйних механiчних систем (2014)
Rong-Nian Wang - New results on periodic solutions to impulsive nonautonomous evolution equations with time delays, Peng-Xian Zhu (2014)
Самойленко А. М. - Побудова глобальних розв’язкiв рiвнянь iз частинними похiдними, якi мiстять вiдхилення по часу, Сергєєва Л. М. (2014)
Tadumadze T. - Variation formulas for solution of delay differential equations with mixed initial condition and delay perturbation (2014)
Tiryaki A. - Oscillation criteria for certain second-order superlinear differential equations, Oinarov R. (2014)
Tkachenko V. I. - Exponential dichotomy and existence of almost periodic solutions of impulsive differential equations (2014)
Gao X. - A new Hermite – Hadamard type inequality and an application to quasi-Einstein metrics (2014)
Алфавiтний покажчик 17-го тому журналу "Нелiнiйнi коливання" (2014)
Бецко I. В. - Про iснування неперервних розв’язкiв систем рiзницевих рiвнянь (2016)
Дауылбаев М. К. - Краевые задачи с начальными скачками для сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений, Мирзакулова А. Е. (2016)
Евтухов В. М. - Асимптотическое поведение решений неавтономных обыкновенных дифференциальных уравнений n-го порядка, Муса Д. А. э.-ш. (2016)
Єрьомiна Т. О. - Про неперервнi при t ∈ R розв’язки систем нелiнiйних функцiональних рiвнянь (2016)
Журавльов В. П. - Загальний вигляд узагальнено-оборотних операторiв у банахових просторах (2016)
Козлова Н. О. - Нетеровi крайовi задачi для iнтегральних рiвнянь, Ферук В. А. (2016)
Лаврова О. Є. - Умови iснування оптимального керування для деяких класiв диференцiальних рiвнянь на часових шкалах (2016)
Лимарченко О. С. - Перерозподiл енергiї мiж резервуаром i рiдиною з вiльною поверхнею при кутових рухах системи, Семенович К. О. (2016)
Özbekler A. - Wong's oscillation theorem for second-order delay differential equations, Zafer A. (2016)
Парасюк I. О. - Гiперболiчнi iнварiантнi тори швидко-повiльної системи, у якiй спостерiгається динамiчна бiфуркацiя багаточастотних коливань, Репета Б. В. (2016)
Рибак О. В. - Чутливiсть iндукованої системи на вiдрiзку (2016)
Svoboda Z. - Representation of solutions of linear differential systems of second-order with constant delays (2016)
Слюсарчук В. Ю. - Майже перiодичнi розв’язки функцiональних рiвнянь (2016)
Пірен М. І. - Маніпулятивні впливи професійно-духовного лідерства та управлінської культури владної еліти – шлях до успішності реформ в Україні (2017)
Карпенко О. В. - Базові детермінанти формування сервісно-орієнтованої державної політики: контракціонізм та клієнтизм, Савченко Н. В. (2017)
Грабар Н. С. - Бюрократія як суспільно-політичний феномен: генезис теорії та можливості інтерпретації в сучасних державно-управлінських практиках (2017)
Шихненко Д. В. - Особливості та природа харизми в конституюванні інноваційного політичного лідерства (2017)
Зозуля В. О. - Демократичне врядування: сутність, основні концепції, підходи (2017)
Кравченко Р. А. - Правове забезпечення зниження ризику надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Україні: стан, проблеми, перспективи (2017)
Гута С. С. - Організаційно-правові засади державного управління в умовах кризових ситуацій, зумовлених воєнно-політичними чинниками, в Україні на сучасному етапі (2017)
Обушна Н. І. - Передумови становлення та розвитку інституту публічного аудиту в Україні: об᾿єктивна необхідність та формалізація (2017)
Устименко О. В. - Реформування системи стратегічного керівництва обороною Республіки Польща: досвід для України (2017)
Галяс Н. М. - Теоретичні засади трансляції знань у системі місцевого самоврядування (2017)
Горбатюк С. Є. - Міжнародні міжурядові організації глобального типу у системі забезпечення соціогуманітарної безпеки (2017)
Васільєв В. Т. - Система показників оцінювання ефективності державного управління у сфері міграційної політики в умовах децентралізації влади в Україні (2017)
Дубич К. В. - Сучасні світові тенденції та українські реалії молодіжного безробіття (2017)
Федоренко Т. А. - Міжнародні стандарти партисипаторної демократії як підґрунтя забезпечення участі громадськості в державному управлінні у сфері охорони здоров’я в Україні (2017)
Кланца А. І. - Корелятивні індикатори громадського здоров’я як умова національної безпеки сучасної держави (2017)
Соловйов С. Г. - Побудова довіри громадян до влади: модель соціальних сигналів (2017)
Саричев Ю. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення як вид інформаційного забезпечення в системі державного управління (2017)
Akuno E. A. - Childhood Culture and Arts Experiences as Education for Spiritual Security (2017)
Алфімов В. М. - Освітнє середовище ліцею як фактор безпеки обдарованих старшокласників (2017)
Антоненко Т. Л. - Ціннісно-смислова сфера особистості – фундаментальна основа її духовної безпеки (2017)
Базалук О. О. - Генезис теорий образования: линии Платона и Исократа (2017)
Baehr S. K. - Teaching Creativity to Children through the Performing Arts: Devising (2017)
Бех В. П. - Планетарна особистість у контексті концепції "Нової української школи" (2017)
Бех І. Д. - Довільна спонука як механізм оволодіння вихованцем духовною цінністю (2017)
Bindu K. - Intercultural Transformation of Spiritual Consciousness by the Practice of Indian Classical Percussion Music (2017)
Wagner E. - Artistic and Creative Development of a Personality in the Context of United Nations’ Sustainable Development Goals (2017)
Жученко Є. В. - Проектування процесу виховання морально-естетичної культури у студентів технічних коледжів (2017)
Завєтний С. О. - Духовність як чинник подолання технократизму, Нанка О. В., Пономарьов О. С. (2017)
Кафарський В. І. - Соціальний вимір духовності в педагогічній науці (2017)
Kwiatkowska-Tybulewicz B. - Meetings: contemporary Art as a Space of Discovering Another Man (2017)
Лучанінова О. П. - Моральні орієнтири виховної системи ВНЗ як запорука духовної безпеки студентів (2017)
Набок М. В. - Дитиноцентризм – стрижневий вектор розвитку загальної середньої освіти України початку 21-го століття (2017)
Олексюк О. М. - Педагогіка розуміння в духовному розвитку особистості засобами мистецва (2017)
Помиткін Е. О. - Духовний розвиток особистості як пріоритетне завдання освіти 21-го століття (2017)
Помиткіна Л. В. - Свідоме поєднання праці й відпочинку в житті особистості як умова духовної безпеки, Бессонов Б. В. (2017)
Пономарьова Г. Ф. - Змістові домінанти виховання як процес сходження особистості майбутнього педагога до духовно-моральних цінностей (2017)
Сайко Н. О. - Технологія коучингу у роботі соціального педагога (2017)
Samoraj M. - Education for Community Through Art, as the Significant Possibility, in Personality Development, in our Time (2017)
Sarti B. - Modern Electronic Media as a Risk of Spiritual Safety and Personal Development (2017)
Сватко Ю. І. - Духовна безпека особистості в епоху "пост-": її кордони i вороги (2017)
Sæbø A. B. - Process Drama for Creative Teaching to Foster Creative Competences and a Holistic Learning Outcome (2017)
Сироижко С. А. - Высший духовный потенциал "я" учителя и синергетика как гаранты духовной безопасности будущего (2017)
Тюріна Т. Г. - Бездуховність як чинник саморуйнування людини і суспільства (у контексті інформаційно-енергетичної парадигми) (2017)
Філіпчук Г. Г. - Духовна безпека: культуровідповідність нації (2017)
Francis L. J. - Spirituality and Empathy: a Study among Religiously Unaffiliated Adolescents within the UK, Lewis C. A., McKenna U. (2017)
Чурсін М. М. - Духовна безпека, духовна культура і концепція стійкого розвитку суспільства (2017)
Шевченко Г. П. - Духовна безпека: духовна культура і духовні цінності сучасної людини (2017)
Adaryukova L. B. - Self-Educational Competence in the Context of Self-Education, Self-Studying and Independent Studying (Work) (2017)
Андреєва M. О. - Моральне виховання студентів у контексті формування інклюзивної компетентності сучасного педагога (2017)
Барвіна Н. О. - Театральна студентська студія як середовище для формування художньо-естетичних потреб у молоді (2017)
Безугла М. В. - Духовно-культурні цінності освіти і духовна безпека особистості (2017)
Блага О. Б. - Історіософія освіти в часи Козаччини (2017)
Bovt A. Y. - Aesthetic Education as a Key to Peace Building (2017)
Бодик О. П. - Підвищення професійної компетентності вчителя християнської етики: регіональний аспект, Рибалка Л. Д. (2017)
Бурцева Ю. О. - Роль сім’ї у формуванні духовно-моральної особистості (2017)
Бутенко Л. Л. - Технологізація та/або духовність: проблемне поле методологізації професійної підготовки майбутніх учителів та науково-педагогічних працівників (2017)
Вакуленко В. М. - Освіта як фактор духовної безпеки суспільства (2017)
Вербовський О. В. - Образ захисника вітчизни у мистецтві: історико-педагогічний аналіз (2017)
Грищенко Т. О. - Естетичне виховання в системі позаурочної виховної діяльності сучасного освітнього закладу (2017)
Дьоміна В. В. - Виховання духовних цінностей у майбутніх вчителів іноземної мови в контексті діалогу культур (2017)
Kabanets M. M. - Regional Approach to Studies of the Gifted (2017)
Kafarska O. B. - Historiosophy of Education in Ukraine: the Subject of Study (2017)
Кондрацька Л. А. - Антропологічна компетентність педагога-дослідника (2017)
Коновець С. В. - Духовно-естетичний вплив образотворчого мистецтва на формування зростаючої особистості (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського