Локарєва Г. В. - Художньо-естетична інформація твору мистецтва в формуванні духовного світу особистості (2017)
Марцинишин Ю. Д. - Определение жизни как философской категории и некоторые практические рассуждения по роли кислотно-основного равновесия и окислительно-восстановительного потенциала на состояние внутренней среды (гомеостаза) живого организма, Костыгин В. А. (2017)
Мірошніченко В. І. - Духовно-моральне виховання як умова духовно-моральної безпеки особистості в сучасних умовах (2017)
Оганян М. В. - Правове виховання студентської молоді як чинник формування їх громадянськості (2017)
Осадча Н. О. - Криза сім’ї і дитяча самотність (2017)
Перевознюк В. В. - Історичні проблеми формування культурної особистості у сучасних умовах цивілізації (2017)
Рашидова С. С. - Формування художніх потреб у студентів педагогічних спеціальностей засобами художньої літератури як умова духовної безпеки особистості і суспільства (2017)
Сафонова И. А. - Гуманитарность как доминирующий принцип педагогического образования (2017)
Сбітнєва Л. М. - Особливості розвитку української музичної культури у другій половині ХХ століття (2017)
Світлічна О. О. - Сенс життя і щастя в контексті духовних цінностей учнівської молоді (2017)
Сідаш Н. С. - Формування духовності педагогічної свідомості у майбутніх викладачів вищої школи засобами англійської мови (2017)
Скирда А. Є. - Специфіка навчальних планів і програм для обдарованої молоді в Австралії (2017)
Соболь О. М. - Проблеми забезпечення національно-культурної безпеки емігрантів українського походження в США в умовах глобалізації суспільства (2017)
Солодка А. К. - Духовний контекст соціокультурної ідентичності особистості, Осіпцов А. В. (2017)
Степанченко О. А. - Потенціал української літератури – основа формування духовності учнів (2017)
Sultanova L. Yu. - The Development of Policultural Education in Western European Сountries (2017)
Тихий В. П. - Безпека людини – головний об’єкт національної безпеки України (2017)
Унгурян І. К. - Формування гуманних взаємовідносин педагога та учня як складова педагогіки партнерства нової української школи (2017)
Ушаков А. С. - Образ людини культури в системі світоглядних знань (2017)
Янковська І. М. - Мистецька освіта і естетичне виховання як складові художньої культури суб’єктів освіти (2017)
Ступник Н. И. - Tехнология разработки рудных месторождений открыто-подземным способом, Андреев Б. Н., Письменный С. В. (2012)
Сидоренко В. Д. - К вопросу повышения эффективности работы циклично-поточной технологии на Криворожских карьерах, Несмашный Е. А., Федин К.А. (2012)
Колосов В. А. - Методы учета фактических величин показателей извлечения руды (2012)
Тищенко С. В. - Зависимость процесса взрывного разрушения от физико-механических свойств горного массива, Еременко Г. И., Мартынюк М. В., Малых Д. Ю. (2012)
Бурачек В. Г. - Підвищення точності візування пристроїв фотоелектричного зв’язку, Малік Т. М. (2012)
Мащенко В. А. - Прогнозування стійкості вертикальної свердловини великого діаметру при розробці алмазоносних родовищ корисних копалин, Рачковский В. П., Крайчук С. А. (2012)
Настич О. Б. - Прочность и долговечность железобетонных конструкций корпуса измельчения известняка Камыш-Бурунский ЖРК, Хворост В. В. (2012)
Єфіменко В. І. - Аналіз проблем та шляхів реконструкції житлових будівель перших масових серій, Сухан О. П., Паливода О.А. (2012)
Ефименко В. И. - Бионические подходы в конструировании стыков трубобетонных конструкций с центрифугированным ядром, Сухан А. П. (2012)
Слипич А. А. - Оптимальное проектирование стальних балок двотаврового сечения, Мовчан И. А. (2012)
Долгіх О. В. - Прогнозування деформацій денної поверхні за результатами обмеженої кількості циклів спостережень (2012)
Валовой О. І. - Міцність та жорсткість залізобетонних згинальних елементів з порушеним зчепленням арматури та бетону, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2012)
Моркун В. С. - Моделирование процесса классификации железорудной пульпы в гидроциклоне с учетом ее физико-механических характеристик, Радионов В. М. (2012)
Федоренко С. А. - Концепция математического моделирования задачи оптимизации одноканальных двухпродуктовых транспортных потоков, Ткаличенко С. В., Жуков С. А. (2012)
Моркун Н. В. - Пространственно-временная декомпозиция нелинейных динамических структур с распределенными параметрами на основе иерархического метода главных компонент I-NPCA (2012)
Кушнерьов І. П. - Розробка похилих та крутоспадних родовищ корисних копалин камерними системи, Кривенко Ю. Ю. (2012)
Тимченко Р. А. - Круглые фундаменты на подрабатываемых территориях, Богатынский А. В. (2012)
Лапшин А. Е. - Термодинамический анализ процесса смешивания воздуха с водой, Серебреников Э. В., Деньгуб В.И. (2012)
Чередніченко В. О. - Аналіз виробничого травматизму та профзахворюваності на підприємствах ГЗК Кривбасу за період 2001-2011 рр. (2012)
Донсков Е. Г. - Доменная плавка под давлением, мифы и реальность, Лялюк В. П., Донсков А. Д., Кассим Д. А. (2012)
Ревенко А. В. - Исследование равновесия серы в горне доменной печи, Ревенко О. А. (2012)
Моркун В. С. - Повышение эффективности ультразвуковых методов контроля и диагностики для обеспечения безопасной эксплуатации строительных объектов, Погородецкий Н. С. (2012)
Лапшин О. Є. - Тепло - масообмін між водою шахтних водозбірників і повітрям, Немченко А. А., Коновалюк В. А., Лапшина Д.О. (2012)
Учитель А. Д - Особенности ударного взаимодействия негабаритных кусков транспортируемого материала в роторном агрегате для подготовки металлургического сырья, Малиновский Ю. А., Малиновская А. Ю. (2012)
Донсков Е. Г. - Эффективность использования интенсификаторов доменной плавки в предшествующие годы и на современном этапе, Лялюк В. П., Донсков А. Д., Кассим Д. А. (2012)
Лялюк В. П. - Исследование влияния содержания влаги в угольной шихте на качество доменного кокса, Ляхова И. А., Соколова В. П., Кассим Д. А. (2012)
Лялюк В. П. - Оценка стабильности прочности кокса по показателям М25 и М10 в зависимости от колеблемости качества угольной шихты, Соколова В. П., Ляхова И. А., Кассим Д. А. (2012)
Учитель А. Д. - Методы предотвращения смерзания углей при их транспортировке, Кормер М. В., Шмельцер Е. О. (2012)
Панченко А. Н. - Повышение стойкости колосников агломерационных машин, Гасик М. И., Оторвин П. И., Учитель А. Д., Лялюк В. П. (2012)
Чумаков В. П. - Технологічні особливості прокатки на блюмінгу (2012)
Плотников В. В. - Оценка эффективности подготовительных процессов железных руд к плавке, Марасанова О. В. (2012)
Самойлик В. Г. - Исследование влияния омасливания угольной поверхности на эффективность действия реагентов-пластификаторов (2012)
Назимко И. В. - Экспериментальная проверка производства энтропии в виде необратимых потоков сдвижений в натурных условиях (2012)
Гирин В. С. - Перспективы применения спектрального анализа для диагностирования технического состояния горнотранспортного оборудования, Гирин И. В., Потапенко В. В., Тупотенко В. В. (2012)
Сінолиций А. П. - Енергетичні характеристики установок з ударно-циклічними навантаженнями, Кольсун В. А., Сірманов Р. І. (2012)
Хорольський В. П. - Адаптивна система оцінки режимів роботи першої стадії збагачення руди на основі мережевих моделей Петрі, Хоцкіна В. Б. (2012)
Сокур М. І. - Підвищення ефективності роботи екскаваторно-автомобільного комплексу кар’єра шляхом обгрунтування оптимальних параметрів навантажувальних площадок, Кассов В. Д. (2012)
Бурнасов П. В. - Оптимальне управління ресурсами при складанні розкладу занять навчального закладу (2012)
Герасимова К. В. - Удосконалення методики виконання лабораторної роботи з оборотним фізичним маятником (2012)
Зубкевич В. Ю. - Векторное представление изменения вещественного состава переменной смеси (2012)
Бугай Л. А. - Проблемы повышения эксплуатационных свойств геликоидальных пар пневматических перфораторов и пути их решения (2012)
Харченко С. А. - Экспериментальная основа исследования новых силовых элементов шахтных сооружений, Паршин А. В., Гук А. Д., Гирин В. С., Жуков С. А. (2012)
Лапшин О. Є. - Дослідження ефективності пилогазоподавлення при проходці горизонтальних виробок, Андрейчиков М. В. (2012)
Артамонова Д. А. - Применение многооперационных станков для обработки цилиндров перфораторов, Нечаев В. П., Киселев В. Н., Кассир С. Г. (2012)
Рудь Ю. С. - Исследование движения автомобиля при пусковом, разгонном, установившемся и тормозном режимах, Радченко И. С., Неймирко С. И. (2012)
Громадский А. С. - Исследования вертикальных колебаний станка СБШ-250 с канатно-полиспастным меанизмом подачи бурового инструмента, Горбачов Ю. Г., Громадский В. А. (2012)
Момот В. Е. - Анализ влияния солнечных фотоэлектрических электростанций на режимы работы энергосистемы, Вишневский Н. В. (2012)
Сінолиций А. П. - Особливості ідентифікації енергетичних моделей споживачів електричної енергії, поєднаних у групу, Кольсун В. А., Козлов В. С. (2012)
Жосан А. А. - Огляд та аналіз обладнання для дезінтеграції шматків твердих матеріалів як об’єктів керування, Ліпанчиков С. І. (2012)
Жосан А. А. - Нейрорегулятор чи дуальний регулятор?, Кірсань Є. С. (2012)
Пархоменко Р. А. - Повышение эффективности электроснабжения в шахтных сетях как один из путей повышения конкурентноспособности продукции (2012)
Аніськов О. В. - Особливості електропластичної прокатки мідної стрічки (2012)
Салоїд І. - Аналіз існуючих мов Web-програмування та особливості їх застосування при розробці сайтів для дистанційного навчання (2012)
Ефименко Л. И. - Оценка влияния отдельных нагрузок действующих на формирование металлоемкости става ленточного конвейера, Тиханский М. П. (2012)
Цвиркун С. Л. - Применение нечеткой логики для определения крупнокусковой руды (2012)
Чирва В. Н. - Динамическое обследование фундамента дробилки дробильно-перегрузочного узла на отм. -60 м ПАО "ИнГОК", Савченко А. А., Сухан А. П. (2012)
Роенко А. Н. - Исследование степени влияния различных факторов на темпы проходки выработок в глубоких шахтах, Коваленко В. В., Харин С. А. (2012)
Голышев А. М. - Распространение вредных газов в тупиковой горной выработке, Серебренников Э. В., Давыдов А. В., Пищикова Е. В. (2012)
Олейник Т. А. - Обоснование элементов топологии технологической схемы обогащения титаномагнетитовой руды коренного месторождения Украины, Михно С. В. (2012)
Олійник Т. А. - Розробка технології збагачення вогнетривкої сировини правдинського родовища, Скляр Л. В., Піскунова М. А. (2012)
Шапурін О. В. - Промислове впровадження диференційованого енергонасичення гірських порід при підриванні, Скачков А. А. (2012)
Суртаєв В. В. - Сучасні конструкції зовнішніх огороджень будинків з підвищеним теплозахистом. Застосування поліуретану, поліурії, пінополіуретанових (PU) і поліізоціануратних (PІR) систем, напилюваних пінопластів, Кривенко О. Ю., Кривенко Ю. Ю. (2012)
Толмачев С. Т. - Интегральные уравнения для расчета квазистационарного электромагнитного поля в магнитнопроводящих средах, Ильченко А. В., Власенко В. А. (2012)
Валовой А. И. - Основные виды воздействий на здания и их последствия, Ворона В. Л. (2012)
Кондратець В. О. - Оптимізація параметрів стенда, що формує коливальний вертикальний рух рідини, Мацуй А. М. (2012)
Турило А. А. - Підвищення ефективності в управлінні промисловим підприємством з позиції стратегічного розвитку, Гушко С. В. (2012)
Боровий В. О. - Ще раз до точності визначення площ земельних ділянок, Бурачек В. Г., Нисторяк І. О. (2012)
Хорольський В. П. - Моніторинг зростання вартості публічного акціонерного товариства за рахунок впровадження комплексного проекту реструктуризації, Хорольська О. В., Довгаль І. Г. (2012)
Харин С. А. - Экономика Украины: анализ динамики развития и пути структурной трансформации, Коровина Е. В. (2012)
Захарченко І. С. - Визначення факторів впливу на економічну активність підприємства (2012)
Богачевська К. В. - Теоретичні підходи визначення поняття "диверсифікація підприємства" як економічної категорії (2012)
Мельникова И. Е. - Оптимизация процесса управления и усовершенствование нормирования труда руководителей (2012)
Романчук К. В. - Концепція визнання активів в обліковій національній практиці України: право власності чи контроль (2012)
Темченко О. А. - Обгрунтування доцільності переходу від відкритого до підземного способу розробки родовищ корисних копалин, Вусик О. О. (2012)
Турило А. М. - Оцінка фінансової безпеки підприємства на засадах маркетингового інструментарію, Капітула С. В., Патицька О. В. (2012)
Брадул О. М. - Особливості операцій з земельними ділянками в бюджетних установах та державних комерційних підприємствах, Тимко Є. В., Жидкова Н. П. (2012)
Рябикіна О. Г. - Розроблення стратегії технологічного розвитку гірничо-збагачувальних комбінаті (2012)
Добровольский В. В. - К вопросу совершенствования организационной структуры управления горно-обогатительным комбинатом (2012)
Калініченко О. В. - Шляхи удосконалення системи менеджменту підприємств гірничо-металургійного комплексу (2012)
Короткий В. Ю. - Політика міжнародних фінансових організацій щодо соціальної та екологічної відповідальності підприємств гірничовидобувної галузі (2012)
Анотації (2012)
Абросимова Т. Н. - Гармонизация отечественных нормативных документов с европейскими - одно из основных условий вступления В ЕС, Сокуренко В. П., Островский И. П., Фридман В. М. (2012)
Абросимова Т. Н. - Внедрение автоматизированной системы идентификации и прослеживаемости - важное направление повышения конкурентоспособности труб, Сокуренко В. П., Островский И. П., Фридман В. М. (2012)
Bilet V. V. - Boundedness of Lebesgue constants and interpolating Faber bases, Dovgoshey O. A., Prestin J. (2017)
Moklyachuk O. M. - Estimation of accuracy and reliability of models of φ-sub-Gaussian stochastic processes in С(T) spaces (2017)
Веригіна І. В. - Ефективність стратегій у моделях конфліктного перерозподілу ресурсного простору (2017)
Вірченко Н. О. - Основні властивості q-функцій, Овчаренко О. В. (2017)
Іванов О. В. - Поверхня максимумів спектральних щільностей AR(2)-процесів та її застосування в статистиці часових рядів, Карпова Н. М. (2017)
Іванов О. В. - Консистентність оцінки найменших квадратів параметрів текстурованої поверхні, Маляр О. В. (2017)
Ільєнко А. Б. - Узагальнення задачі Реньї про паркування, Фатенко В. В. (2017)
Клесов О. І. - Посилений закон великих чисел для розв’язків неавтономних стохастичних диференціальних рівнянь, Сіренька І. I., Тимошенко О. А. (2017)
Моравецька К. В. - Альтернативна конструкція поверхневих мір у скінченновимірних просторах та її узгодженість із класичним підходом (2017)
Куліш В. В. - Магнітні спін-хвильові властивості феромагнітних наносистем різної форми. Особливості врахування граничних умов при знаходженні спектра значень хвильового числа (2017)
Лук’янов П. В. - Розвиток аналітичних моделей компактних монопольних вихрових течій, Турик В. М. (2017)
Решетняк С. О. - Частотні залежності коефіцієнта відбиття обмінних спінових хвиль від одновимірного магнонного кристала зі складними інтерфейсами, Лисак О. В. (2017)
Автори номера (2017)
Бойчук О. А. - Слабкозбуренi iнтегральнi рiвняння, Козлова Н. О., Ферук В. А. (2016)
Витюк А. Н. - Существование решений краевой задачи для нелинейного дифференциального уравнения дробного порядка, Михайленко А. В. (2016)
Владова Е. С. - Асимптотическое поведение решений существенно нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка (2016)
Денисенко Н. Л. - Перiодичнi розв’язки систем диференцiально-функцiональних рiвнянь з параметром та їх властивостi (2016)
Dilna N. - On the unique solvability of a nonlinear nonlocal boundary-value problem for systems of second order functional differential equations (2016)
Король Ю. Ю. - Iснування iнварiантного тора виродженого лiнiйного розширення динамiчних систем (2016)
Лила Д. М. - Об одной численной реализации обобщенной модели мировой динамики и устойчивости развития, Мартынюк А. А. (2016)
Лимарченко О. С. - Особенности динамического поведения прямолинейного трубопровода при закритических скоростях течения жидкости, Тимохин А. П. (2016)
Панасенко Є. В. - Крайовi задачi для рiвняння Ляпунова у банаховому просторi, Покутний О. О. (2016)
Пелюх Г. П. - О структуре множества решений одного класса систем нелинейных дифференциально-разностных уравнений нейтрального типа (2016)
Попов А. В. - Асимптотичнi розвинення власних функцiй та власних значень спектральної задачi Стєклова в тонких перфорованих областях з швидкозмiнною товщиною та рiзними граничними розмiрностями (2016)
Чуйко С. М. - Слабонелинейная матричная краевая задача в случае параметрического резонанса, Чуйко А. С., Сысоев Д. В. (2016)
Іванова Л. І. - Реалізація завдань формування життєвої компетентності молодшого школяра засобами кейс-технології (2017)
Плугіна А. П. - Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі початкової школи (2017)
Підлужна Г. В. - Компетентнісний підхід до розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках української мови (2017)
Сіранчук Н. М. - Принцип градуальності – методичний принцип формування лексичної компетентності учнів початкової школи (2017)
Ткачук О. С. - Сутність фонетико-орфоепічної компетентності молодших школярів (2017)
Коваленко О. М. - Шляхи оптимізації вивчення української мови як державної в сучасній початковій школі (2017)
Приходько О. Ю. - Принципи інтеграції ключових компетентностей у концепції нової української школи (на матеріалі мовно-літературної освітньої галузі) (2017)
Семашкіна Г. М. - Проблеми формування природознавчої компетентності у дітей молодшого шкільного віку, Харечко Н. В. (2017)
Маліновська Н. В. - Педагогічні детермінанти мовленнєвої готовності дитини до навчання у школі (2017)
Лесняк Н. В. - Компетентнісний підхід у викладанні образотворчого мистецтва (2017)
Цепова І. В. - Формування комунікативної компетентності учнів першого класу засобом інтеграції видів мистецтв на уроках розвитку зв’язного мовлення (2017)
Ганжа М. В. - Педагогічні проблеми естетичного виховання: інтерактивний підхід їх вирішення (2017)
Каптур Г. А. - Формування морально-етичних цінностей молодших школярів у процесі вивчення української мови, Остапюк М. С. (2017)
Владимирова А. Л. - Естетичне виховання молодших школярів засобами національного пісенного фольклору як один із спектрів життєвих компетентностей (2017)
Суржук Т. Б. - Індивідуальний і диференційований підходи до формування навички читання першокласників (2017)
Артемова Ю. І. - Навчання перифразуванню як засобу розвитку комунікативної компетенції учнів (2017)
Бабій Н. Б. - Актуальність збереження соціокультурних традицій в руслі впровадження інновацій у початковій школі (2017)
Вітюк В. В. - Робота над словниковими словами у першому класі (2017)
Гамза А. В. - Формування у молодших школярів текстотворчих умінь у процесі вивчення дієслова (2017)
Янцур М. С. - Формування профорієнтаційної компетентності в учнів початкової школи (2017)
Богданець-Білоскаленко Н. І. - Формування змісту літературного читання в контексті викликів сьогодення (2017)
Бісовецька Л. А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках у початковій школі (2017)
Дмитрієва О. В. - Використання сучасних інформаційних технологій на заняттях з країнознавства Англії та Сполучених Штатів Америки, Годунова Н. Б. (2017)
Дуброва А. С. - Освітньо-виховні можливості інформаційно-комп’ютерних технологій у навчанні і вихованні молоді (2017)
Матвієнко О. В. - Інноваційна діяльність в освіті як фактор підвищення її якості та ефективності (2017)
Федчук Л. І. - Компетентнісно зорієнтовані технології в структурі практичних занять з методики навчання української мови (2017)
Годунко Л. В. - Запровадження інноваційних методів навчання у рамках нової концепції викладання іноземних мов у початкових школах Словацької Республіки (2017)
Павленко А. С. - Формування та становлення особистості дитини через соціальні інститути спілкування (2017)
Гужанова Т. С. - Педагогічні умови своєчасного розвитку мовлення дитини в перші роки життя (2017)
Захарчук З. О. - Підготовка партитури навчального тексту до опрацювання її на уроках літературного читання з молодшими школярами (2017)
Кучма Т. В. - Особливості викладання іноземної мови у початкових класах (2017)
Козіцька О. А. - Особливості вивчення функціонування контамінованих складних конструкцій у сучасному мовознавстві, Тупальська Г. О. (2017)
Сенчило А. В. - Пізнавальна самостійність як складова розвитку критичного мислення молодших школярів (2017)
Шалівська Ю. В. - Особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку молодших школярів на уроках читання (2017)
Шульжук Н. В. - Проблема сучасного підручника з української мови для учнів середньої та старшої школи (2017)
Златів Л. М. - Проблеми у викладанні української мови професійного спрямування в контексті сучасних підходів (2017)
Костолович Т. В. - Чинні підручники з сучасної української мови для вищої школи як засіб формування професійної комунікативної компетентності майбутніх вчителів (2017)
Грозан С. В. - Компетентнісна модель професійного розвитку майбутнього вчителя (2017)
Гетманчук Н. О. - Компетентнісно орієнтоване вивчення синтаксису у вищому навчальному закладі (2017)
Шевчук Т. Б. - Особливості формування лексичної компетенції майбутніх вчителів початкових класів (2017)
Іовхімчук Н. В. - Мовленнєво-комунікативна культура як складова іміджу майбутніх вчителів початкової школи (2017)
Дідур Н. А. - Методика формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі психолого-педагогічної підготовки (2017)
Данилюк О. К. - Формування культури професійного спілкування майбутнього вчителя початкових класів у процесі вивчення курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)" (2017)
Романюк С. З. - Інноваційні підходи до навчання лінгвістичних дисциплін майбутніх учителів початкової школи (2017)
Рудницька Н. Ю. - Підготовка майбутніх фахівців до застосування сучасних технологій математичної освіти у дошкільному навчальному закладі та початковій школі, Тарнавська Н. П. (2017)
Артемова О. І. - Психологічні та педагогічні креативні технології у професійній підготовці вчителя початкових класів (2017)
Колесник Н. Є. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання сучасних новітніх цифрових технологій у творчій діяльності учнів (2017)
Онишків З. М. - Змістовий компонент підготовки майбутніх учителів до впровадження освітніх інновацій у початковій школі (2017)
Степанова О. І. - Формування культури мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах реалізації компетентнісного підходу (2017)
Дубасенюк О. А. - Компетентнісний підхід як чинник професіоналізації вищої освіти (2017)
Кононко О. Л. - Емоційний профіль майбутнього педагога: суть, напрями та умови формування (2017)
Лук’яник Л. В. - Методичні основи роботи вчителя з використання інформаційних технологій у розробці електронних засобів навчального призначення для початкової школи (2017)
Антончук О. М. - Духовний аспект підготовки майбутніх учителів-словесників (2017)
Семенець С. П. - Особливості методичної підготовки майбутніх учителів математики в умовах реалізації концепції розвивального навчання (2017)
Вітвицька С. С. - Середовищний підхід у підготовці магістрів освіти до професійно-педагогічної діяльності (2017)
Мельничук Ю. Ю. - Використання інтерактивної дошки під час викладання філологічних дисциплін у виші (2017)
Чернюшок О. В. - Особливості розвитку креативної складової у підготовці майбутніх художників-педагогів на заняттях з композиції (2017)
Горобець І. А. - Цілі та зміст формування іншомовної компетенції у говорінні студентів мовних спеціальностей в умовах глобалізації суспільства (2017)
Процько Є. С. - Гендерна рівність при вивченні іноземних мов у середніх та вищих закладах освіти: аналіз сучасних вітчизняних досліджень (2017)
Бондарук Я. В. - Вплив соціальних мереж та Інтернет-ресурсів на вивчення англійської мови студентами-філологами (2017)
Грицай Н. Б. - Реалізація змісту професійної підготовки фахівців з біології у Рівненському державному гуманітарному університеті, Демчук В. В. (2017)
Романюк С. К. - Застосування тестування на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням у вищому навчальну закладі (2017)
Мартинюк А. П. - Навчання діловому письму іноземною мовою в магістратурі немовних вищих навчальних закладів, Губіна А. М. (2017)
Маковська Г. Я. - Міжкультурна складова підручників з іноземної мови для вищих навчальних закладів технічного спрямування, Пархоменко О. Т. (2017)
Тишко Н. М. - Типологія стратегій для формування професійно орієнтованої англомовної читацької компетентності майбутніх інженерів (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вилкул Ю. Г. - Совершенствование методов планирования горных работ и проектирования карьеров, Близнюков В. Г., Луценко С. А., Баранов И. В., Близнюкова О. Ю. (2013)
Моркун В. С. - Экспертное обследование строительных объектов с использованием технологии ультразвуковой фазированной решетки, Подгородецкий Н. С. (2013)
Сінолиций А. П. - Практична реалізація прототипу пристрою автоматичної ідентифікації типу споживача електричної енергії, Кольсун В. А., Козлов В. С. (2013)
Кузьменко А. С. - Модернізація і експлуатація стендів лабораторії "електричних машин", Коломіц Г. В. (2013)
Хоцкіна В. Б. - Автоматизація процесів керування технологічним комплексом збагачення залізних руд з використанням моделей мереж Петрі (2013)
Тімченко Р. О. - Розрахунок підпірних стін кутникового типу з порожнинами в складних інженерно-геологічних умовах, Настич О. Б., Хворост В. В. (2013)
Чумаков В. П. - Интенсификация режима обжатий при прокатке на блюминге, Трунова А. Э., Гринь Д. В. (2013)
Азарян В. А. - Обоснование применения мобильных дробильно-сортировочных радиометрических комплексов в условиях железорудных карьеров Кривбасса (2013)
Гриценко А. Н. - Планирование горных работ с использованием информации о каротаже взрывных скважин (2013)
Єфіменко Л. І. - Моделювання навантаження на опорні конструкції важких стрічкових конвеєрів, Тиханський М. П. (2013)
Жосан А. А. - Аналіз методів моделювання об'єктів з розподіленими параметрами, Кірсань Є. С. (2013)
Жосан А. А. - Огляд та аналіз способів математичного опису дезінтеграційного обладнання як об’єктів керування, Ліпанчиков С. І. (2013)
Кондратець В. О. - Обґрунтування системи комп’ютерної ідентифікації та регулювання розрідження пульпи у кульових млинах з циркулюючим навантаженням, Сербул О. М. (2013)
Азарян А. А. - Технология передачи информации в системе автоматизированного контроля и управления качеством минерального сырья, Кайгородов Р. А. (2013)
Щекин В. П. - Способы повышения эффективности работы чашевого окомкователя, Кузьменко А. С. (2013)
Михайленко О. Ю. - Аналіз впливу ширини розвантажувальної щілини на споживання електричної енергії конусної дробарки, Щокін В. П, Федоренко П. Ю. (2013)
Харламенко В. Ю. - Удосконалення методів узгодженого керування швидкостями обтискних валків головної кліті на блюмінгу (2013)
Кондратець В. О. - Пошук оптимальних умов ідентифікації розрідження пульпи у завитковому живильнику інформаційними технологіями, Мацуй А. М. (2013)
Гнєушев В. О. - Вплив вологості високозольного торфу на ефективність пневматичної сепарації, Стадник О. С., Боблях С. Р. (2013)
Губин Г. В. - Инновации ждут применения, Мулявко В. И., Губин Г. Г. (2013)
Кочура Е. В. - Автоматизация раскрытия железной руды во вторых и третьих стадиях измельчения, Фарис Самир Расми Альхури (2013)
Кушнірук Н. В. - Аналітичний огляд теології збагачення окислених залізних руд у вітчизняній і зарубіжній практиці, Комогорцева В. В. (2013)
Луньов В. В. - Розробка методики ультразвукового контролю виливок з високоміцного чавуну з метою підвищення їх службових характеристик, Амельченко А. С., Васильєв В. В. (2013)
Silviu Marin Nan - Technologies to improve the quality CMM gas recovery technology of mine, Floarea Petrovan (2013)
Silviu Marin Nan - Modern devices for data and control aquisition used in the monitoring systems construction and design from underground facilities prone to explosives and toxicity, Adrian Bogdan Șimon, Dan Liviu Dandea (2013)
Паранюк Д. И. - Формирование модели геологической структуры на основе анализа параметров процесса бурения (2013)
Моркун Н. В. - Понижение размерности моделей нелинейных динамических структур при помощи методов на основе ядерных функций (2013)
Лобов В. Й. - Моделювання завантаження шихти між бункерами агломашини, Співак О. О. (2013)
Батраков Д. В. - Применение вибрационных питателей для выпуска руды в условиях железорудных шахт Криворожского бассейна (2013)
Младецкий И. К. - Требуемая точность контроля параметров технологии обогащения полезных ископаемых, Лысенко А. А., Попова О. Г. (2013)
Ніколаєнко К. В. - Технологічні рішення збагачення бідних гематитових руд штату Оріса (Індія) для отримання з них кондиційного концентрату, Євтєхов В. Д., Філенко В. В., Ніколаєнко П. К. (2013)
Самойлик В.Г. - Исследование закономерностей образования коагуляционных структур в водоугольных суспензиях (2013)
Ширяев А. А. - Применение тонкого грохочения для повышения качества железорудного концентрата на обогатительной фабрике горнообогатительного комплекса "АрселорМиттал Кривой Рог", Нескоромный Е. Н., Мироненко А. И., Самохина С. А., Старых С. С. (2013)
Олейник Т. А. - Исследование влияния резиновых футеровочных плит на эффективность измельчения руды Северного ГОКа, Хмель И. В. (2013)
Олійник Т. А. - Особливості високогадієнтної магнітної сепарації окислених залізних руд Кривбасу, Левченко К. А., Гузема О. А. (2013)
Олійник Т. А. - До питання утворення флотаційного комплексу, Скляр Л. В., Чеховська Ю. В. (2013)
Артюхов А. В. - Управление транспортными потоками с учетом влияния параметров окружающей среды, Сердюк А. Ю. (2013)
Кононенко В. В. - Рішення нелінійних задач у гірничий промисловості з використанням сплайн-методів, Кононенко А. В. (2013)
Андреев Б. Н. Сергеева А. А. - Параметры и показатели эффективности комбинированной геотехнологии в Кривбассе (2013)
Нестеренко О. С. - Аналіз досвіду спорудження камерних виробок на гірничих підприємствах, Тарасенко А. В. (2013)
Борщевский С. В. - Создание математической модели нахождения максимального компонента состава пород по пластам, Прокопенко Е. В., Масло С. В., Глебко В. В. (2013)
Прокопенко Е. В. - Математическая модель формирования отвала с учетом развития горных работ (2013)
Поркуян О. В. - Моделювання процесу синтезу метанолу як об’єкта керування, Озорнін О. Ю. (2013)
Швидкий Н. И. - Исследование закономерностей движения заряженных пылевых частиц через систему электродов, создающих суперпозиционное электрическое поле в рабочем канале пылеуловителя (2013)
Городюк О. В. - Екологічна роль та мікроморфологічні особливості ґрунтоутворюючих процесів у деструктивних едафотопах степового Придніпров’я (біля штучного водоймища Андріївка) (2013)
Хорольський В. П. - Методологія і методи управління адаптацією інноваційних процесів на підприємствах групи "Метінвест", Хорольський К. Д. (2013)
Лапшин А. А. - Улучшение экологии в местах добычи и хранения железной руды (2013)
Хараджян Н. А. - Особливості розробки інтерактивних інтерфейсів у СКМ SAGE, Хараджян О. А. (2013)
Попруга Д. В. - Проблеми моніторингу технічного стану будівель і споруд, Валовой О. І. (2013)
Хорольський В. П. - Енергобезпека підприємств промисловості і в будівництві, Хорольський Д. В., Бабенко М. О. (2013)
Тімченко Р. О. - Використання порушених територій під об’єкти рекреаційних зон в містобудівному проектуванні, Крішко Д. А., Шевчук О. В., Петрова Л. В. (2013)
Роенко А. Н. - Строительство железнодорожных тоннелей в Западной Европе, Коваленко В. В., Харин С. А. (2013)
Шевченко В. М. - Применение метода горизонтального направленного бурения при строительстве инженерных коммуникаций в условиях плотной застройки города Кривого Рога, Белоусенко В. В., Черкасова Л. П., Бурлаченко Т. И., Якуш Н. Н. (2013)
Гненна О. В. - Аналіз наукових робіт видатних вчених стосовно методології управління ризиками на виробництві (2013)
Часова Е. В. - Эколого-химическая характеристика и методы защиты окружающей среды от фенола, Ивчук В. В. (2013)
Шупов В. П. - Учет контактных электромагнитных помех при конструировании промышленных металлодетекторов, Шайда Р. П. (2013)
Синчук О. Н. - Анализ потребления электрической энергии участковыми понизительными подстанциями железорудных шахт, Гузов Э. С., Пархоменко Р. А. (2013)
Александрова Т. В. - Математическая модель устройства роликового типа для захвата ленты наклонного конвейера при отказе его тормозной системы, Мелащенко В. А. (2013)
Зеленский А. С. - Построение кривых и поверхностей при решении горно-геометрических задач, Лысенко В. С. (2013)
Лесовой А. А. - Исследование ошибок внешних условий методами фотограмметрии (2013)
Лапшин О. Є. - Дослідження повітрообміну в камероподібних виробках з великими теплопритоками, Немченко А. А., Коновалюк В. А., Лапшина Д. О. (2013)
Рясний В. М. - Від теоретичних розрахунків - до приймальних державних випробувань та серійного виробництва монорейкового гірничорятувального підйомника, Євстратенко І. А. (2013)
Бережний М. М. - Аморфність та міцність сталі, Чубенко В. А., Хіноцька А. А., Мащишин С. О. (2013)
Сванидзе В. З. - Особенности выбора двигателя по мощности, Файнштейн В. Г. (2013)
Ярош Т. П. - Термодинамические особенности десульфурации пиритных огарков при их окусковании, Плотников В. В., Марасанова О. В. (2013)
Рязанцев А. А. - Способ профилирования зуборезного инструмента и устройство для контроля профиля (2013)
Романенко А. О. - Районування кар’єрного поля по фактору тріщинуватості з використанням GNSS – технологій (2013)
Николашин Ю. М. - Устойчивость откосов земляного полотна из отходов сухой магнитной сепарации железистых кварцитов, Корчагин Н. В. (2013)
Турило А. А. - Удосконалення сутності капіталізації підприємства, Гушко С. В. (2013)
Пижик М. М. - Дослідження впливу динаміки ціни товарної продукції на пріоритет видобування видів корисних копалин при комплексному освоєнні родовищ, Григор’єв Ю. І. (2013)
Грицина А. Е. - Cистематизация экономических показателей в нормах технологического проектирования дробильно-обогатительных фабрик, Драгун Б. Т., Гук А. Ю., Самохина С. А., Нестерук Н. И. (2013)
Цвиркун С. Л. - Эффективность графической подготовки у студентов технической специальности, Цвиркун Л. А. (2013)
Криштопа І. І. - Метод стратегічного обліку та систематизація його елементів (2013)
Хорольський В. П. - Теоретичні основи управління якістю життя гірничо-металургійного кластеру, Бурлакова Ю. М. (2013)
Крутов Г. В. - Налог на добавочную стоимость в контексте государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, Максимчук А. Г. (2013)
Романенко А. В. - Перспективы развития карьера ОАО "ЮГОК", Гамалинский И. А., Гук А. Ю., Драгун Б. Т. (2013)
Гринів І. З. - Аналіз критеріїв відбору великих платників податків України для здійснення документальних перевірок (2013)
Світличний О. В. - Теоретико-правові засади місцевого економічного розвитку в Україні (2013)
Зінченко О. А. - Теоретико-методологічні підходи до удосконалення механізму управління фінансовою санацією підприємства (2013)
Калиниченко В. А. - Концепция амортизационной политики горных предприятий на современном этапе, Калиниченко Е. В., Спивак Л. В. (2013)
Бабець Є. К. - Розробка оптимальної системи ціноутворення на залізорудну продукцію при організації біржової торгівлі в сучасних умовах ринку, Гребенюк С. Я. (2013)
Попов С. О. - Методические основы определения экономической эффективности использования систем программно-целевого управления в проектноориентированной деятельности подземных горнодобывающих предприятий, Петкун С. М. (2013)
Турило А. М. - Визначення сутності економічної категорії "Інноваційний потенціал персоналу підприємства", Адаменко М. В. (2013)
Аннотації (2013)
Бабец Е. К. - Основные направления разработки и совершенствования техники и технологии горного производства (80 лет по пути развития горной науки) (2013)
Ahmad B. - A coupled system of nonlocal fractional differential equations with coupled and uncoupled slit-strips integral boundary conditions, Ntouyas S. K. (2016)
Бельский Д. В. - Об асимптотических свойствах решений некоторых дифференциально-функциональных уравнений, Пелюх Г. П. (2016)
Бойцова И. А. - Асимптотически оптимальное управление в линейной по управлению задаче с быстрыми и медленными переменными (2016)
Бойчук О. А. - Нетерова iмпульсна задача з керуванням, Войтушенко Є. С., Шегда Л. М. (2016)
Жуматов С. С. - Частотные условия конвергентности систем управлений в окрестности программного многообразия (2016)
Кичмаренко О. Д. - Общая схема усреднения систем дискретных уравнений с переменным запаздыванием, Карпычева М. Л. (2016)
Клевчук I. I. - Бiфуркацiя автоколивань параболiчних систем iз аргументом, що запiзнюється, та малою дифузiєю (2016)
Слюсарчук В. Ю. - Умови розв’язностi функцiональних рiвнянь iз диференцiйовним λ-iн’єктивним оператором (2016)
Станжицкий А. Н. - Существование и единственность решения задачи Коши для стохастического дифференциального уравнения реакции-диффузии нейтрального типа, Цуканова A. O. (2016)
Самойленко А. М. - Василь Юхимович Слюсарчук (до 70-рiччя вiд дня народження), Перестюк М. О., Бойчук О. А., Городній М. Ф., Парасюк I. О., Петришин Р. І., Ткаченко В. І., Трофiмчук С. I. (2016)
Kaliuzhna M. O. - Cocoon spinning behavior of Trioxys curvicaudus Mackauer, 1967 (Hymenoptera, Braconidae: Aphidiinae) (2015)
Kovalyova I. M. - The catalogue of bats in the collection of the department of evolutionary morphology of vertebrates of І. І. Scmalhauzen institute of zoology NAS of Ukraine (2015)
Акуленко Н. М. - Особенности костно-мозгового кроветворения у наземных пойкилотермных позвоночных и "теория ниши" (2015)
Манило Л. Г. - Представители семейства Губановых (Labгidae, Peгcifoгmes) в водах Украины. Сообщение 1. Роды Labrus и Ctenolbrus (по материалам ихтиологической коллекции ННПМ НАН Украины) (2015)
Мовчан Ю. В. - Сучасний стан іхтіофауни басейну Нижнього Дніпра (фауністичний огляд), Романь А. М. (2015)
Некрасова О. Д. - Герпетофауна Полесского природного заповедника и его окрестностей (Украина) (2015)
Синявская И. А. - Изменчивость кранио­метрических признаков и формирование морфологического разнообразия в популяциях Microtus socialis (Rodentia, Cricetidae) на юге Украины, Песков В. Н., Емельянов И. Г. (2015)
Смірнов Н. А. - Поширення очеретяної ропухи — Bufo (Epidalea) calamita (Anura, Bufonidae) в Україні (2015)
Сурядная Н. Н. - Морфология хромосом триплоидных Pelophylax esculentus (Anura, Ranidae) Украины (2015)
Яниш Е. Ю. - Животные в погребальных ритуалах населения Верхнего Дона эпох неолита и энеолита, Смольянинов Р. В., Свиридов А. А. (2015)
Доценко И. Б. - Илья Сергеевич Даревский (1924 — 2009) к 90-летию со дня рождения (2015)
Ашиток Н. - Формування гуманістично-ціннісних орієнтацій у дітей дошкільного віку на матеріалі дитячої літератури (2017)
Барабаш О. - Міжнародне співробітництво у становленні і розвитку екологічної освіти (2017)
Голубнича Л. - Партнерська взаємодія на заняттях з іноземної мови у немовному ВНЗ як одна з умов успішного навчання студентів (обмін досвідом) (2017)
Дудник Н. - Педагогічні ідеї Марії Монтессорі (2017)
Карпенко О. - Європейський вимір модернізації вищої педагогічної освіти України (2017)
Klimkowska K. - The value of pedagogical and psychological training as part of teacher education specialization as perceived by the students of applied linguistics (2017)
Ковальчук О. - Причини та передумови виникнення жіночого руху в Україні на прикладі жіночих товариств (друга половина 19-го – початок 20-го століття), Потапюк Л. (2017)
Kostka-Szymańska M. - Cognitive development of school children – operational thinking in the norm and pathology (2017)
Лаптінова Ю. - Процес навчання англійської мови у групах з різним рівнем мовленнєвої підготовки (2017)
Логвиненко Т. - Інноваційні технології підготовки фахівців соціальної сфери: досвід Скандинавських країн (2017)
Манжелій Н. - Становлення і розвиток навчально-виховних комплексів: ретроспективний аналіз, Вашак О. (2017)
Невмержицька О. - Реалізація аксіологічних ідей у вітчизняному освітньому просторі першої половини ХІХ ст. (2017)
Оршанський Л. - Проблеми та напрями модернізації вітчизняної вищої освіти, Івах С. (2017)
Палагута І. - Етапи організації педагогічної підтримки професійного розвитку майбутніх учителів у Великій Британії (2017)
Парфанович А. - Соціально-культурні детермінанти сімейного насильства та їх урахування у побудові стосунків молодої пари (2017)
Прокопів Л. - Особливості підтримки й функціонування малих шкіл Польщі (2017)
Ребуха Л. - Фундаменталізація вищої професійної освіти майбутніх соціальних працівників: антропологічний та гуманістичний підхід (2017)
Ревть А. - Освітні орієнтації дорослих людей (2017)
Rogozińska K. - Educational aspect of "Młoda Muzyka" periodical (1908 – 1919) (2017)
Sanecki G. - Earlier and present-day migratory movements of Polish people (2017)
Sławiński P. - Uwagi na marginesie zmian w ramach europejskiej strefy edukacji wyższej (2017)
Сліпенко В. - Особливості розвитку підприємницької компетентності школярів у загальноосвітніх навчальних закладах: американський досвід (2017)
Сосяк М. - Професійно-орієнтований дискурс і статусно-рольові відношення у контексті підготовки вчителя іноземних мов (2017)
Стинська В. - Соціальна політика підтримки материнства й дитинства у Франції (2017)
Tychmanowicz A. - Personality traits and personal values in Polish students (2017)
Федорович А. - Форми підготовки фахівців дошкільної освіти в Україні (початок ХХ ст.) (2017)
Hajkowska M. - Old age of home teachers in the Kingdom of Poland 1815 – 1915 (2017)
Чепіль М. - Міжнародний контекст інтеграції педагогів франкового університету в європейський освітній простір (2017)
Шевців З. - Деякі аспекти підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Janicka-Panek T. - Teaching learners with dyslexia in junior high school of Poland (2017)
Abstracts (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги (2017)
Peskov V. M. - Age and sexual variation of morphometric traits in Darevskia lindholmi, Szczerbak, 1962 (Sauria, Lacertidae, Darevskia), Syniavska I. O. (2016)
Tajkova S. Yu. - Bird remains from the excavations of late medieval HodosivkaRoslavske settlement (Kyiv region, Ukraine) (2016)
Yermolenko S. V. - Morphophysiological indices of internal organs of the dice snake Natrix tessellata (Reptilia, Colubridae), Gagut A. M., Gasso V. Ya. (2016)
Акуленко Н. М. - Механизмы и сезонные особенности роста длинных трубчатых костей у половозрелых особей лягушки озерной (Pelophylax ridibundus (Pallas, 1971)), Дзюбенко Н. В. (2016)
Доценко И. Б. - Особенности биологии и факторы расселения пapтeнoгeнeтических скальних ящеpиц poда Darevskia (Reptilia, Lacertidae), интpoдуцированных в Житoмиpской области Украины, Мельниченко Р. К., Демидова М. И. (2016)
Малюк А. Ю. - Онтогенетические аспекты формирования межвидовых различий по морфометрическим признакам между прыткой, Lacerta agilis Linnaeus, 1758, и зеленой, L. viridis (Laurenti, 1768), ящерицами (Lacertidae, Sauria, Reptilia) (2016)
Смірнов Н. А. - Каталог колекції бабок (Odonata) Природничого музею Чернівецького національного університету, Андрющенко Т. Г., Ткебучава І. Б. (2016)
Сурядная Н. Н. - Распространение, морфологическая изменчивость и особенности биологии чесночниц (Amphibia, Anura, Pelobatidae) на юге Украины, Микитинец Г. И., Розанов Ю. М., Литвинчук С. Н. (2016)
Балашов І. О. - Надія Іванівна Іскова (1936 – 2002) до 80-річчя від дня народження, Корнюшин В. В., Король Е. М. (2016)
Акбергенов А. А. - Неперервнi розв’язки систем нелiнiйних рiзницевих рiвнянь, Пелюх Г. П. (2015)
Алдашев С. А. - Корректность задач Дирихле и Пуанкаре в цилиндрической области для вырождающихся многомерных гиперболических уравнений с оператором Геллерстедта (2015)
Бельский Д. В. - Исследование устойчивости в случае нейтрального линейного приближения (2015)
Владова Е. С. - Асимптотика решений дифференциальных уравнений второго порядка с быстро меняющейся нелинейностью (2015)
Елишевич М. А. - Периодические решения системы линейных неоднородных дифференциальных уравнений первого порядка с прямоугольными периодическими матрицами (2015)
Замрiй I. В. - Сингулярнiсть iнверсора цифр Q₃-зображення дробової частини дiйсного числа, його фрактальнi та iнтегральнi властивостi, Працьовитий М. В. (2015)
Клевчук I. I. - Iснування злiченного числа циклiв у гiперболiчних системах диференцiальних рiвнянь з перетвореним аргументом (2015)
Пафик С. П. - Асимптотичний аналiз загального розв’язку лiнiйної сингулярно збуреної системи диференцiальних рiвнянь вищих порядкiв iз виродженнями, Яковець В. П. (2015)
Robatian D. - The fixed-point property under induced interval maps of continua (2015)
Слюсарчук В. Ю. - Майже перiодичнi та перiодичнi розв’язки рiзницевих рiвнянь у метричному просторi (2015)
Троценко Ю. В. - Определение частот и форм собственных колебаний жидкости в составных резервуарах (2015)
Шарай Н. В. - Асимптотические представления решений нелинейных дифференциальных уравнений третьего порядка, Шинкаренко В. Н. (2015)
Інформація про авторів (2017)
Життя під сузір’ям науки (до 80-­річчя від дня народження академіка НАН України Віталія Скляренка) (2017)
Кожолянко Г. - Раймунд Фрідріх Кайндль і українська етнографія (2017)
Кожолянко О. - Етнографічні дослідження Юрія Федьковича та Григорія Купчанка в 19-му столітті (2017)
Сергійчук В. - Шляхи формування української ідентичності і державності: автохтонне хліборобство та глибока духовність (2017)
Балушок В. - Особливості господарської діяльності севрюків (14–17 століття) (2017)
Каспяровіч Г. - Этнакультурная спадчына беларускага народа ў сучаснай культуры беларусаў (2017)
Отрошко Л. - Порівняльний аналіз традиційних елементів української етнокультури в обряді хрещення на Козелеччині (2017)
Коцур Ю. - Народні ремесла та промисли Роменщини в 20–30­х роках 20-го століття (2017)
Віхрова Т. - Традиційно­побутова культура Білокуракинщини: локальний варіант слобожанської культури (перша половина 20-го століття) (2017)
Забудкова О. - Монополістичні тенденції в соляній промисловості Криму та Донбасу в кінці 19-го – на початку 20-го століття (2017)
Бідношия Ю. - Назва річки Інгул як пам’ятка мови та етнічної історії (2017)
Етнографічний профіль Слобожанського краю за архівними матеріалами (2017)
Іваннікова Л. - Меморат, усне оповідання чи героїчний епос 20-го століття? (на перетині усної історії та фольклористики) (2017)
Summaries (2017)
Самойленко А. М. - Олександр Андрiйович Бойчук (до 65-рiччя вiд дня народження), Кігурадзе І. Т., Луковський І. О., Макаров В. Л., Перестюк М. О., Шарковський О. М., Діблік Й., Журавльов В. П., Медвeдь М., Парасюк I. О. (2015)
Бельский Д. В. - Об асимптотических свойствах решений систем нелинейных дифференциально-функциональных уравнений с линейно преобразованным аргументом, Пелюх Г. П. (2015)
Віра М. Б. - Про побудову асимптотики розв’язку багатоточкової крайової задачi для лiнiйної виродженої сингулярно збуреної системи диференцiальних рiвнянь (2015)
Городецький В. В. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для одного класу рiвнянь з частинними похiдними нескiнченного порядку, Петришин Р. І., Тодорiко Т. С. (2015)
Городній М. Ф. - Iснування розв’язку задачi Неймана для рiвняння теплопровiдностi iз загальною стохастичною мiрою, Полюля Д. М. (2015)
Дрiнь Я. М. - Нелокальна задача для автономних квазiлiнiйних параболiчних псевдодиференцiальних рiвнянь з вiдхиленням аргументу, Петришин Р. І. (2015)
Задоянчук Н. В. - Про iснування сильного розв’язку для виродженої параболiчної нерiвностi з мiшаними крайовими умовами (2015)
Лось В. М. - Анiзотропнi простори Хермандера на бiчнiй поверхнi цилiндра (2015)
Мартынюк А. А. - Об устойчивости относительно двух мер системы уравнений с дробными производными (2015)
Процах Н. П. - Обернена задача для слабконелiнiйного ультрапараболiчного рiвняння з трьома невiдомими функцiями рiзних аргументiв у правiй частинi (2015)
Feketa P. - Perturbation theorems for a multifrequency system with impulses, Perestyuk Yu. (2015)
Биков В. Ю. - Роль наукової школи академіка М. І. Жалдака в інформатизації середньої і вищої педагогічної освіти України, Спірін О. М., Рамський Ю. С., Франчук В. М., Франчук Н. П., Яцишин А. В. (2017)
Vaskivska H. O. - Didactic possibilities of information and communication technologies in the process of development of educational environment in upper secondary school, Kosianchuk S. V., Skyba H. M. (2017)
Пінчук О. П. - Синтетичне навчальне середовище – крок до нової освіти, Литвинова С. Г., Буров О. Ю. (2017)
Ріжняк Р. Я. - Аналіз забезпечення комп’ютерною технікою технічних університетів України протягом 1991–2011 років (2017)
Ковальчук В. І. - Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі, Воротникова І. П. (2017)
Коневщинська О. Е. - Проблема інтернет-мовлення старшокласників в електронних соціальних мережах (2017)
Мелешко Л. В. - Формування мовленнєвої компетентності учнів у процесі навчання української мови з використанням комп’ютерних ігор (2017)
Ayvaz U. - Use of facial emotion recognition in e-learning systems, Gürüler H., Devrim M. O. (2017)
Амеліна С. М. - Вивчення технологій створення електронних термінологічних баз у процесі професійної підготовки перекладачів, Тарасенко Р. О. (2017)
Болюбаш Н. М. - Педагогічне тестування в системі LMS Moodle (2017)
Величко В. Є. - Створення електронних навчальних курсів засобами вільного програмного забезпечення (2017)
Glazunova O. G. - Development of professional and soft skills of future IT specialists in cooperation with leading IT companies, Voloshyna T. V., Dorosh N. (2017)
Ivanova O. V. - The use of e-portfolio to develop English language learners' autonomy and independence (2017)
Иванова Е. А. - Критерии компетентности преподавателей при смешанном обучении студентов машиностроительных специальностей, Алексеев А. Н. (2017)
Книш І. В. - Технологічні аспекти становлення нової освітньої парадигми, Кочубей Н. В. (2017)
Кравець О. Є. - Використання технології проектування навчального матеріалу в процесі дистанційного навчання іноземної мови на нефілологічних факультетах, Свириденко І. М. (2017)
Krapchatova Y. A. - The use of computer testing for future interpreters’ self-assessment of English listening competence (2017)
Морзе Н. В. - Підготовка менеджерів е-навчання: компетентнісний підхід, Глазунова О. Г., Кузьмінська О. Г. (2017)
Ніколаєнко С. М. - Використання Big Data в освітньому процесі сучасного університету, Шинкарук В. Д., Ковальчук В. І., Кочарян А. Б. (2017)
Plaskura P. - DerivWWW - web-based symbolic differentiation system (2017)
Подік І. І. - Сервіси Google у навчанні студентів покоління Z (2017)
Спірін О. М. - Критерії добору відкритих web-opiєнтованих технологій навчання основ програмування майбутніх учителів інформатики, Вакалюк Т. А. (2017)
Шийка С. В. - Проблема оптимізації комп’ютерного тестового контролю навчальних досягнень студентів з української мови (за професійним спрямуванням) (2017)
Гаврілова Л. Г. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови початкової школи засобами ІКТ, Ябурова О. В., Ішутіна О. Є. (2017)
Коткова В. В. - Реалізація курсу змішаного навчання майбутніх учителів початкових класів (2017)
Лупаренко Л. А. - Добір електронних відкритих журнальних систем для наукових видань з освітніх досліджень (2017)
Самойленко А. М. - Iван Олександрович Луковський (до 80-рiччя вiд дня народження), Макаров В. Л., Перестюк М. О., Грiнченко В. Т., Кубенко В. Д., Бойчук О. А., Гаврилюк I. П., Тимоха О. М., Мазко О. Г. (2015)
Lukovsky I. A. - Multimodal method in sloshing, Timokha A. N. (2015)
Барняк М. Я. - Розв’язки рiвняння Лапласа, якi задовольняють умову непротiкання на сегментi сфери (2015)
Вовк И. В. - Автоколебания струи, натекающей на клин. Механизм возникновения обратной связи, Гринченко В. Т., Малюга В. С. (2015)
Gavrilyuk I. P. - Superexponentially convergent algorithm for an abstract eigenvalue problem with applications to ODEs, Makarov V. L., Romaniuk N. M. (2015)
Грушковская В. В. - Двухточечная задача для систем, удовлетворяющих условию управляемости со скобками Ли второго порядка, Зуев А. Л. (2015)
Мазко А. Г. - Стабилизация по измеряемому выходу и оценка уровня гашения возмущений в системах управления, Кусий С. Н. (2015)
Селезов И. Т. - Распространение нелинейных поверхностных гравитационных волн на основе вырожденной по параметру дисперсии модели (2015)
Троценко В. А. - Неосесимметричные колебания оболочки вращения, частично заполненной жидкостью, Троценко Ю. В. (2015)
Chernova M. O. - Differential and variational formalism for an acoustically levitating drop, Lukovsky I. A., Timokha A. N. (2015)
Бойчук А. А. - Дихотомия на полуосях и ограниченные на всей оси решения линейных систем с запаздыванием, Журавлев В. Ф. (2015)
Войтушенко Є. С. - Слабконелiнiйнi iмпульснi задачi для вироджених диференцiальних систем (2015)
Hentosh O. Ye. - Bargmann type finite-dimensional reductions of the Lax integrable supersymmetric Boussinesq hierarchy and their integrability (2015)
Дворник А. В. - Про стiйкiсть розв’язкiв еволюцiйних рiвнянь з нефiксованими моментами iмпульсної дiї, Ткаченко В. І. (2015)
Джумабаев Д. С. - Об однозначной разрешимости краевой задачи для систем интегро-дифференциальных уравнений Фредгольма с вырожденным ядром, Бакирова Э. А. (2015)
Domoshnitsky A. - On higher order generalized Emden – Fowler differential equations with delay argument, Koplatadze R. (2015)
Коробов В. И. - О робастной стабилизации одного класса нелинейных дискретных систем, Луценко А. В. (2015)
Краснопольская Т. С. - Крестовидные поверхностные волны между конечными цилиндрическими оболочками, Печук Е. Д. (2015)
Троценко Ю. В. - О построении координатных функций для метода Ритца при расчете неосесимметричных собственных колебаний оболочки вращения в форме купола (2015)
Алфавiтний покажчик 18-го тому журналу "Нелiнiйнi коливання" (2015)
Ахмеднабієв Р. М. - Твердіння цементних розчинів з золошлаками котлів з циркуляційним киплячим шаром, Ахмеднабієв Р. Р. (2017)
Плугін Д. А. - Електро- та віброізоляційні матеріали на залізниці. Можливості їх виготовлення в Україні, Савченко О. М., Палант О. В. (2017)
Левенко А. М. - Оценка напряженно-деформированного состояния массива грунта, загрязненного перуксусной кислотой (2017)
Резник В. Ю. - Удосконалення системи залізничних швидкісних перевезень в Україні на основі використання пасажирських транспортно-пересадочних комплексів (ХАБІВ) (2017)
Бойко В. Д. - Дослідження зносостійкості стрілочних переводів для умов експлуатації київського метрополітену, Молчанов В. М., Артюхович Т. Д. (2017)
Твердомед В. М. - Вплив конструктивного оформлення вузла рейкового скріплення на забезпечення поздовжньої стійкості безстикової колії, Карпінський С. Л., Сорока О. О. (2017)
Олійник О. А. - Особливості проектування і розрахунків симетричних стрілочних переводів для магістрального і промислового транспорту (2017)
Захаров Д. С. - Вплив коефіцієнта розсунення зерен щебеню розчином на міцність цементних бетонів при згині, Палант О. В., Толмачов С. М., Плугін Д. А., Моісєева П. Е. (2017)
Сулим А. О. - Аналіз питання застосування перспективних накопичувачів енергії на рухомому складі метрополітену (2017)
Клок Є. М. - Удосконалення інтермодальних перевезень в умовах узгодженої роботи залізничного та морського транспорту (2017)
Пушкарьова К. К. - Дослідження експлуатаційних властивостей високоміцних легких керамзитобетонів, модифікованих комплексною органо-кремнеземистою добавкою, Каверин К. О. (2017)
Пушкарьова К. К. - Дослідження механізму просочення бетону гідроізоляційними розчинами проникної дії, Савченко К. В. (2017)
Гамеляк І. П. - Математичні моделі властивостей високоміцних цементобетонів для дорожнього будівництва, Шургая А. Г., Якименко Я. М., Чиженко Н. П. (2017)
Суслов В. М. - Аналіз роботи корпорації "КРТ" з удосконалення проміжних рейкових скріплень типу КПП-5 (2017)
Стороженко Л. І. - Визначення переміщень вузлів просторової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції експериментальним шляхом, Гасій Г. М. (2017)
Супрун О. Д. - До питання впровадження джерел безперебійного живлення на тягових підстанціях при швидкісному русі, Семененко Ю. О., Ушаков О. В. (2017)
Lapenko О. - Calculation of compressed and bended steel reinforced concrete constructions the retained formwork, Skrebnieva D., Shevchenko O., Masud N. (2017)
Даренський О. М. - Експериментальне визначення жорсткостей прокладок скріплень ТРЕП і ТРЕП-Ш, Бєліков Е. А. (2017)
Розсоха О. В. - Модель оптимізації пасажирських перевезень у крупному транспортному вузлі при використанні рейкових автобусів, Шаповал Г. В., Боков А. В., Щербинін Р. О. (2017)
Петрикова Є. М. - Ефективні стінові системи для об'єктів залізничної інфраструктури, Михайлов О. В. (2017)
Мамонов К. А. - Визначення містобудівних факторів, які впливають на використання земель міст, Метешкін К. О., Грек М. О. (2017)
Шипулін В. Д. - Геоінформаційне забезпечення інтегральної оцінки просторових факторів земель мегаполіса, Штерндок Е. С. (2017)
Даренський О. М. - Формування просторової жорсткості рейкових опор при шпалах СБ-3-0 і скріпленнях КПП-5, Потапов Д. О., Кулік С. В. (2017)
Бугаєць Н. В. - Оцінка надійності протиугінних систем підрейкової основи з використанням математичного моделювання, Пліс П. В., Нікішин В. О. (2017)
Прохорченко Г. О. - Дослідження впливу величини резерву часу на надійність графіка руху швидкісних поїздів, Щербацька А. І., Ткачук М. М. (2017)
Прохорченко А. В. - Удосконалення системи орієнтування пасажирів на залізничних вокзалах України в умовах упровадження швидкісного руху пасажирських поїздів, Паламарчук В. В. (2017)
Масюк Г. Х. - Оцінка надійності залізобетонних балок, що зазнають дії малоциклових повторних і знакозмінних навантажень (2017)
Гапонова Л. В. - Напряженно-деформируемое состояние архитектурно-композиционного комплекса в форме ленты Мебиуса, Резник П. А., Калмыков О. А., Гребенчук С. С. (2017)
Головко Т. В. - Підвищення якості обслуговування пасажирів за рахунок впровадження швидкісного руху на залізничному напрямку, Кудрява В. В. (2017)
Титул, зміст (2008)
Філіпцова О. В. - Популяційно-генетичний аналіз акцентуацій (2008)
Макаренко О. В. - Особливості змін поведінки тварин під впливом ненаркотичних аналгетиків і селегіліну в умовах "дофамінової патології", Мамчур В. Й. (2008)
Маркова О. О. - Профілактика стресіндукованих порушень енергетичного обміну в печінці щурів, отриманих від опромінених попередників, Ульянов В. О. (2008)
Опришко В. І. - Вивчення аналгетичної активності комбінації трамадолу з нестероїдними протизапальними засобами (2008)
Шевченко А. Ю. - Гістологічні дослідження тканин, що оточують імплантовані керамічні матеріали до та після їх модифікації алмазовмісним шаром, Кліменкова Н. Т., Шевченко І. М., Прокопчук Є. О. (2008)
Антоненко К. О. - Рівень резистентності збудника туберкульозу до рифампіцину і можливість її генотипічного визначення (2008)
Безруков Л. О. - Показники лабільності бронхів за різного ступеня тяжкості бронхіальної астми в дітей шкільного віку, Колоскова О. К., Гарас М. Н. (2008)
Вельможко О. А. - Стан параметрів системи гемостазу у хворих на увеальну меланому, Метеліцина І. П., Кудинов С. О., Малецький А. П. (2008)
Павлов О. О. - Стан показників кисневого статусу у пацієнтів із гострою шлунково-кишковою кровотечею (2008)
Савченко Н. П. - Незалежні предиктори клінічної ефективності тіотріазоліну і триметазидину в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Галінська В. О., Лапа О. А. (2008)
Сон А. С. - Вивчення особливостей моторного дефіциту у хворих під час відновного періоду ішемічного інсульту, Мосенко С. В. (2008)
Чулак Л. Д. - Особливості перебігу протезних стоматитів при застосуванні різних базисних пластмас у хворих із метаболічним синдромом, Якименко Д. О. (2008)
Шкварковський І. В. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Ретроспективний аналіз симптоматики захворювання (2008)
Шкляр С. П. - Удосконалення клініко-імунологічної діагностики в осіб молодого віку, хворих на хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, поєднані з хронічним обструктивним захворюванням легенів (2008)
Лищенко В. Б. - Способ формирования анастомоза между слезным мешком и слизистой носа при наружной дакриоцисториностомии (2008)
Поздняков С. В. - Актуальні питання післядипломної освіти медичних працівників: клінічні аспекти віл-інфекції, Ніколаєвська О. В., Недужко О. О. (2008)
Реферати (2008)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2008)
Бандурка Олександр Маркович (2017)
Кожемякін А. (2017)
Кузнєцов В. Ф. - Привітання Ювіляру (2017)
Московець В. І. - О. М. Бандурка: епізоди депутатської діяльності (2017)
Головко О. М. - До ювілею вчителя (2017)
Музичук О. М. - З ювілеєм вельмишановний Олександре Марковичу! (2017)
Кириченко(Чапала) О. Ю. - Вельмишановний Олександре Марковичу! (2017)
Фріс П. Л. - Вельмишановний Олександре Марковичу!, Савінова Н. А. (2017)
Ільков В. В. - Вельмишановний Олександре Марковичу! (2017)
Захария С. - Мировая юстиция Бессарабии: о соотношении Российского законодательства, местных законов и обычного(К. 60-х-70-е гг. 19-го в.), Боршевский А. (2017)
Сосна А. - Нормативные акты, регулирующие право на защиту в республике Молдова (2017)
Боршевский А. - Нормативные акты республики Молдова, регламентирующие правовой статус Приднестровья (2017)
Пащенко Д. А. - Режимні заходи радянської влади щодо мілітаризації держави та суспільства (1939-1941 рр.) (2017)
Єфіменко А. Г. - Суперечності проекту змін до Конституції України з питання депутатської недоторканості (2017)
Кудрявцева К. В. - Конституційні основи дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації в Україні (2017)
Сливінська А. В. - Конституційно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні: загальна характеристика та проблеми реалізації (2017)
Світличко Ю. О. - Адміністративно-правові засади реалізації інвестиційної регіональної політики (2017)
Єфремова І. О. - Функції та принципи відповідальності у сімейному праві (2017)
Ільков В. В. - Практика Європейського суду з прав людини як джерело права у адміністративному судочинстві: загальні засади (2017)
Фелик В. І. - Структура інформаційно-аналітичного забезпечення профілактичної діяльності Національної поліції України (2017)
Кириченко(Чапала) О. Ю. - Сутність та види адміністративних корупційних правопорушень (2017)
Околович М. Є. - Проблеми використання правочинів при вирішені окремих містобудівних питань (2017)
Сірант О. Р. - Адміністративна юрисдикція-сучасні підходи до проблеми визначення (2017)
Фріс П. Л. - Моделювання у кримінально-правовій політиці, Савінова Н. А. (2017)
Рибалка Н. О. - Забезпечення національної безпеки України: деякі питання теорії (2017)
Петров В. В. - Деякі проблеми логістичного забезпечення кібернетичної безпеки України в умовах гібридної війни, Тарасенко А. В. (2017)
Налуцишин В. В. - Зародження філософсько-правових уявлень про соціальний контроль та його взаємозв'язок з правовим порядком у стародавньому Китаї (2017)
Арсени И. - Особенности заключения, изменения и расторжения дистрибьюторского договора (2017)
Соломчак Х. Б. - Презумції як елемент процесуальної форми цивільного судочинства (2017)
Шаповалова К. С. - Гудвіл: визначення сутності, оцінка та проблеми судового захисту (2017)
Баула М. В. - Захист володіння: огляд основних концепцій (2017)
Бондаренко Б. О. - Окремі етико-правові проблеми клінічних досліджень лікарських засобів (2017)
Меліхова Ю. О. - Проблемні питання та шляхи реформування системи адвокатури в Україні (2017)
Хатнюк Н. С. - Правове регулювання податкових правовідносин: стан та перспективи удосконалення (2017)
Яцишін Є. О. - Податок на прибуток підприємств: недоліки та перспективи реформування (2017)
Опанасенко А. М. - Особливості державного устрою Ватикану та апостольського пристолу (2017)
Тадеєва М. І. - Роль гуманітарних наук у сучасній освітній парадигмі, Літвінчук А. Т. (2017)
Райковська Г. О. - Інноваційна концепція модернізації графічної підготовки у вищому технічному навчальному закладі (2017)
Крачунов Х. - Кар’єрна орієнтація та післядипломний розвиток студентів і випускників Технічного університету – Варна в умовах демографічної кризи (2017)
Лісова С. В. - Методологічні засади компетентнісного підходу у вищій освіті: світовий досвід (2017)
Кравець С. В. - Форми контролю знань студентів, їх переваги та недоліки (2017)
Кирикович В. Д. - Незалежне оцінювання знань здобувачів вищої освіти. Стан та перспективи впровадження в Національному університеті водного господарства та природокористування, Козяр В. О., Гіроль А. М. (2017)
Корнещук В. В. - Медіаосвіта як засіб формування медіакультури майбутніх фахівців (2017)
Кочубей А. В. - Особливості формування психологічної культури майбутніх фахівців, Милацька В. В. (2017)
Кондратюк О. М. - Шляхи підвищення творчої активності студентів (2017)
Джеджула О. М. - Інформаційні освітні університетські середовища як інтегративна база впровадження інноваційних технологій, Нечепоренко М. А., Хомяківський Ю. Л. (2017)
Тадеєв П. О. - Модель підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій до творчої самореалізації в адаптаційний період, Рощенюк А. М. (2017)
Сингаївський Д. В. - Дієвість позиційності вишу – запорука результативності його профорієнтаційної роботи, Фещук Ю. В., Герасименко О. А. (2017)
Ратинська І. О. - Методи навчання фахівців нового часу засобами інтерактивних технології у формуванні їхньої професійної компетентності, Козяр М. М. (2017)
Костриця Н. М. - Використання етнокультурних традицій під час вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" (2017)
Шульжук Н. В. - Комунікативно-прагматичні основи навчання української мови у вищій школі (2017)
Смілянець О. Г. - Значення технології мобільного навчання у створенні освітнього середовища вищого навчального закладу (2017)
Кочубей А. В - Інноваційні технології як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців, Стоцька В. А., Піддубюк М. В. (2017)
Хрипко Т. Є. - Вивчення стохастики при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах (2017)
Хмеляр І. М. - Управління вищим навчальним закладом на основі моніторингу, Подлевський С. В. (2017)
Головня В. Д. - Інтенсифікація розвитку конструкторсько-технологічних здібностей студентів засобами систем автоматизованого проектування (2017)
Стрілець В. М. - Удосконалення підготовки майбутніх фахівців технічного вищого навчального закладу основам технології машинобудування із застосуванням інформаційних технологій, Стрілець О. В., Похильчук І. О. (2017)
Гаєвський В. Р. - Інформаційно-комунікаційні технології у лабораторному практикумі з курсу загальної фізики, Лебедь О. О., Орленко В. Ф. (2017)
Буденкова Н. М. - Деякі аспекти гуманізації та гуманітарізації хімічних дисциплін при підготовці технічної інтелігенції, Мисіна О. І. (2017)
Вакуленко О. Л. - Формування і розвиток стратегій дистанційного вивчення іноземних мов у контексті модернізації освітньої системи України, Попович Р. Г., Тимощук І. О. (2017)
Амеліна С. М. - Комунікативна методика навчання німецькій мові професійного спрямування (2017)
Зінченко В. М. - Культура мовлення як складова педагогічної майстерності фахівців нефілологічного профілю, Степаненко О. К. (2017)
Осецька Н. Ф. - Особливості застосування методу "Co-teaching" у процесі викладання англійської мови для студентів технічних спеціальностей національного університету водного господарства та природокористування (2017)
Якубовська С. С. - Особливості супервізорської діяльності викладача вищого технічного навчального закладу (2017)
Гречановська О. В. - Роздуми щодо проблем формування конфліктологічної культури в студентів технічних вищих навчальних закладів (2017)
Лашко О. В. - До питань трансформації системи вищої технічної освіти. Довіра у процесі формування екологічного освітнього простору (2017)
Потапчук О. І. - Проблема професійної підготовки ІТ-фахівців в системі вищої освіти (2017)
Мігірін П. І. - Вивчення іноземної мови як складової частини гуманітарної освіти в умовах вищого технічного навчального закладу (2017)
Сидорчук Н. Л. - Зміст та структура рефлексивної культури майбутніх інженерів-будівельників (2017)
Якимчук М. Ю. - Розвиток творчих здібностей майбутніх студентів на заняттях з української мови в сучасній вищій технічній школі (2017)
Шевчук Т. Є. - Роль гуманітарної підготовки у створенні освітнього середовища в технічному вищому навчальному закладі, Олексін Ю. П. (2017)
Оксентюк Н. В. - Розвиток рефлексії у студентів технічного вишу (2017)
Козяр М. М. - Створення та використання педагогічних програмних засобів з вивчення нарисної геометрії майбутніми фахівцями технічної галузі, Крівцов В. В., Тимощук О. C. (2017)
Сасюк З. К. - Методичні аспекти простановки розмірів на креслениках симетричних поверхонь деталей, Похильчук І. О. (2017)
Лебедь О. О. - Застосування методу аналогій у вивченні фізики в технічних вищих навчальних закладах, Кочергіна О. Д. (2017)
Серілко Л. С. - Використання мультимедійної програми "MACROMEDIA FLASH" при самостійному вивченні теоретичної механіки, Щурик В. О., Войтович Л. В. (2017)
Шостачук А. М. - Візуалізація етапів структурного аналізу плоских важільних механізмів у курсі "Теорія механізмів і машин", Шостачук Д. М. (2017)
Кузнєцова О. Т. - Реалізація професійно-прикладної фізичної підготовки студентів спеціального навчального відділення у здоров’язбережувальному освітньому середовищі вищого технічного навчального закладу (2017)
Серілко Л. С. - Загальнопрофесійна підготовка майбутнього інженера в процесі вивчення теоретичної механіки, Пікула М. В. (2017)
Кочубей А. В. - Інтеграція гуманітарного та науково-технічного середовища вищого технічного навчального закладу як умова формування майбутнього фахівця інженерної галузі (2017)
Горбатюк Р. М. - Концептуальні засади компетентністного підходу у підготовці педагогічних фахівців (2017)
Гедзик А. М. - Оптимізація початкового етапу графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2017)
Цідило І. М. - Модель системи підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій до вивчення та застосування онтологій комп’ютерних систем, Козіброда С. В. (2017)
Пригодій М. А. - Професійна підготовка майбутніх учителів (2017)
Жерноклєєв І. В. - Формування готовності у майбутніх учителів технологій до професійної діяльності у контексті євроінтеграційних процесів (2017)
Янцур М. С. - Професіологічна підготовка майбутніх вчителів трудового навчання та технологій (2017)
Войтко А. І. - Моделювання підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій до проведення професійних проб з учнями 8 - 9 класів (2017)
Хоронжевський О. М. - Підготовка майбутніх вчителів технологій до формування основ гігієнічної культури в учнів основної школи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Голіяд І. С. - Ключові компетенції педагога-коуча, Чернова Т. Ю. (2017)
Кочубей А. В. - Проблема розвитку синдрому "професійного вигорання" у сфері професій типу людина-людина, Небова Н. А. (2017)
Галашова О. Г. - Формування культури професійного мовлення студентів економічних спеціальностей у процесі навчання іноземної мови (2017)
Якубовська С. С. - Шляхи інтенсифікації творчої активності студентів технологічного коледжу, Лехновська О. Л., Савущик А. І. (2017)
Ястремська С. О. - Інноваційний освітній процес підготовки майбутніх магістрів сестринської справи (2017)
Сабадишин Р. О. - Сучасні підходи до організації та планування науково-методичної роботи в медичному коледжі, Щупак О. Ю. (2017)
Шостаківська Н. М. - Основа професійної компетентності майбутнього економіста – загальнонаукова компетенція (2017)
Волярська О. С. - Підготовка викладачів для освіти дорослого економічно активного населення в Україні (2017)
Грушева А. А. - Формування управлінської компетентності майбутніх економістів у культурно-освітньому середовищі вищого навчального закладу, Пілевич О. А. (2017)
Дубчак В. М. - Алгоритмізація задач в процесі вивчення теорії ймовірностей та математичної статистики, Новицька Л. І. (2017)
Дібрівна Е. І. - Використання професійно-орієнтованих та евристичних задач у курсі математики для фахівців аграрного профілю (2017)
Мельничук І. М. - Медичний коледж як освітнє середовище формування професійної ідентичності майбутніх фахівців сестринської справи, Козак Х. І. (2017)
Демянчук М. Р. - Формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців медсестринства у процесі вивчення фахових дисциплін у Рівненському базовому медичному коледжі (2017)
Любінська О. І. - Критерії сформованості професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини у процесі професійної підготовки (2017)
Ричков П. А. - Проблеми збереження та реновації регіональної архітектурної спадщини у контексті міждисциплінарних зв’язків фахових предметів, Сергіюк І. М. (2017)
Козяр М. М. - Проблеми формування професійної компетентності майбутніх архітекторів у процесі фахової підготовки, Мельник С. В. (2017)
Каландирець Н. М. - Спецкурс як засіб формування підприємницької компетентності майбутніх економістів-аграрників (2017)
Глінчук Ю. О. - Основні законодавчо-правові засади охорони праці вчителів та їх реалізація в сучасних умовах (2017)
Туровська Г. І. - Нові шляхи розвитку професійної освіти у підготовці фахівців з цивільної безпеки, Филипчук В. Л. (2017)
Давидович С. Н. - Аксіологічний аспект функціонування органів виконавчої влади (2017)
Кочубей А. В. - Роль комунікативної компетентності у професійній підготовці майбутніх правознавців під час роботи у юридичній клініці, Юхимець О. І. (2017)
Яцков М. В. - Місце коледжів у системі вищої професійної освіти України, Осадча Л. К. (2017)
Нищак І. Д. - Педагогічні умови ефективного навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх фахівців системи професійної освіти (2017)
Дрозіч І. А. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх кухарів у професійно-технічних навчальних закладах (2017)
Дупак Н. В. - Зарубіжний досвід вдосконалення концепцій розробки стандартів професійної освіти (2017)
Сталовєрова Г. В. - Європейський досвід автономізації університетів: уроки для України (2017)
Сокаль В. А. - Особливості проведення профорієнтації у зарубіжних країнах (2017)
Журавська Н. С. - Управління навчальними закладами: зарубіжний досвід (2017)
Купчик Л. Є. - Досвід організації вивчення іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах Німеччини (2017)
Осіпчук Н. В. - Сучасний стан навчання іноземних мов у вітчизняних та зарубіжних вищих технічних навчальних закладах (2017)
Коверник Н. В. - Зарубіжний досвід підготовки фахівців у системі професійної освіти (2017)
Тадеєва М. І. - Використання досвіду реформування змісту ранньої іншомовної освіти в країнах Вишеградської четвірки в шкільній іншомовній освіті України, Павлович Ю. П. (2017)
Тимощук Т. О. - Шляхи формування сучасної інтерпретації гімну студентської молоді "Gaudeamus", Тимощук І. О. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Журнали засідань Священного синоду УПЦ Київського Патріархату (2017)
Заяви, звернення (2017)
Церковні новини (2017)
Вічна пам'ять спочилим (2017)
Мирончук О. Я. - "Святість" у богослужбових текстах хіротесій (2017)
Романчук Я. (протоієрей) - Вчення Ісуса Христа про шлюб і дівство (2017)
Колот С. (священик) - Свідчення ранньохристиянської пам’ятки "Вчення дванадцятьох апостолів" про незалежність місцевої Церкви (2017)
Нікітенко Н. М. - Образ священномученика Макарія в сакральному просторі Софії Київської (2017)
Попов Д. И. - Адаптивное обнаружение сигналов на фоне пассивных помех (2017)
Зинченко М. В. - Исследование спектральных характеристик рассеивающих МОМ-структур в нелинейной локации, Во Зуй Фук, Зиньковский Ю. Ф. (2017)
Войтко В. В. - Математична модель процесу вимірювання миттєвої частоти джерел радіовипромінювання фазометричними пристроями інтерференційного типу, Ільницький А. І. (2017)
Кононов С. П. - Метод визначення частоти свіп-генератора панорамного вимірювача частотних характеристик, Негур А. А. (2017)
Барило Г. І. - Методика пiдвищення точностi вимiрювальних перетворювачiв iмпедансу з врахуванням негармонiчностi сигналiв, Голяка Р. Л., Прудиус І. Н., Фабіровський С. Є. (2017)
Павлов Л. Н. - Повышение точности дискретно-аналоговых асинхронных корреляторов (2017)
Шарпан О. Б. - Динаміка частотних залежностей параметрів електричного імпедансу людини в процесі сухого голодування, Мосійчук В. С. (2017)
Гаманенко О. І. - Комбіновані електроди в електроімпедансній томографії, Гусєва О. В. (2017)
Зінгер Я. Л. - Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання мікросмужкових фільтрів нижніх частот, Адаменко Ю. Ф., Адаменко В. О., Нелін Є. А. (2017)
Bandeliuk Bandeliuk - Engineering of nanostructured plasmonic substrates for use as SERS sensors, O. V., Kolobrodov Kolobrodov, V. H. (2017)
2014 p.: легка промисловість України (2014)
Ліга українських промисловців - виробників взуття, шкіргалантереї, хутряних виробів і шкіряних товарів (2014)
Підприємства галузі (2014)
Підприємства галузі (2014)
Галузевий ярмарок вакансій (2014)
Підприємства галузі (2014)
Савчук Н. Г. - Аналітичні методи оцінювання та прогнозування рівня якості швейних виробів, Іокст Н. В. (2014)
Обов'язки керівних фахівців підприємства (2014)
Про Китай (2014)
Діти - з небес (2014)
Нові технологіЇ: 3D принтер (2014)
Як спілкуватися з колегами (2014)
BAT "Хутрофірма"Тисмениця” (2014)
Партнери (2014)
Національний шкіряно-взуттєвий союз України (2014)
EXPO FUR 22-25 липня 2014 p. V Міжнародна спеціалізована виставка одягу з хутра і шкіри (2014)
Федіна М. О. - Аналіз чинників, що впливають на формування асортименту і підвищення попиту на дитяче взуття, Бабич А. І. (2014)
Габріель Шанель - легенда моди XX століття (2014)
Осипенко Н. І. - Конкурентоспроможність сульфатної целюлози для виготовлення паперу (2014)
Ващенко Ю. О. - Текстильні вироби для дітей з обмеженими можливостями (2014)
Мода минулих тисячоліть (2014)
За межами офісу (2014)
Стильна особистість (2014)
Пальто - стильно й актуально (2014)
Як зробити еталонний гардероб? (2014)
Повільне життя (2014)
Як добрати окуляри (2014)
Анатолiй Михайлович Самойленко (до 75-рiччя вiд дня народження) (2013)
Бабенко С. В. - Устойчивость регулируемых систем с двумя исполнительными органами на временной шкале, Мартынюк А. А. (2013)
Wang R.-N. - Asymptotically periodic solutions to nonlocal Cauchy problems governed by compact evolution families, Xiang Q.-M., Zhou Y. (2013)
Дрiнь Я. М. - Задача Кошi для автономних квазiлiнiйних параболiчних псевдодиференцiальних рiвнянь з вiдхиленням аргументу, Петришин Р. І. (2013)
Капустян В. Е. - Параметрический оптимальный синтез для параболического уравнения с нелокальными краевыми условиями и полуопределенного функционала, Лазаренко И. С. (2013)
Koplatadze R. - Oscillation criteria for higher order nonlinear functional differential equations with advanced argument (2013)
Kulyk V. - Some methods of complement of weak regular linear extensions of dynamical systems to regular, Pa̧czko D. (2013)
Макаров В. Л. - Алгоритмiчнi аспекти програмної реалiзацiї FD-методу розв’язування нелiнiйного рiвняння Кляйна – Гордона, Драгунов Д. В., Сембер Д. А. (2013)
Пелюх Г. П. - Перiодичнi розв’язки систем нелiнiйних функцiональних рiвнянь, Сивак О. А. (2013)
Перестюк М. О. - Застосування асимптотичних методiв до регулярно i сингулярно збурених диференцiально-рiзницевих рiвнянь, Клевчук I. I. (2013)
Плотников А. В. - Усреднение нечетких управляемых дифференциальных включений с терминальным критерием качества (2013)
Покутный А. А. - Периодические решения уравнения Хилла (2013)
Слюсарчук В. Ю. - Умови майже перiодичностi обмежених розв’язкiв нелiнiйних рiзницевих рiвнянь з неперервним аргументом (2013)
Станжицький О. М. - Коефiцiєнтнi умови iснування оптимального керування для систем диференцiальних рiвнянь, Самойленко О. О. (2013)
Чуйко С. М. - О регуляризации линейной нетеровой краевой задачи с помощью вырожденного импульсного воздействия (2013)
Слабкий Г. О. - Аналіз результативності регіоналізації перинатальної допомоги жінкам в Україні, Габорець Ю. Ю., Дудіна О. О. (2016)
Теренда Н. О. - Впровадження методу стентування коронарних артерій в Україні (2016)
Кручаниця В. В. - Детермінанти зловживання алкоголем населенням Закарпаття (2016)
Голяченко А. О. - Українська людність вимирає, Смірнова В. Л., Левченко О. М. (2016)
Герасимюк М. І. - Статево-вікова характеристика та результати клінічного обстеження хворих, що перенесли тонзилектомію (2016)
Савєльєва Н. М. - Роль мікроорганізмів, виділених із пародонтальних кишень, у патогенезі генера­лізованого пародонтиту в осіб з лямбліозною інвазією (2016)
Кошак Ю. Ф. - Діагностичний алгоритм та об’єм дослідження хворих з підозрою на легеневий туберкульоз та рак легень (2016)
Slabkiy G. O. - On the issue of training of public health specialists, Shafranskiy V. V., Dudnyk S. V. (2016)
Січкоріз О.Є. - Роль медичного права, як навчальної дисципліни, на факультеті післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (2016)
Алиев С. П. - Миграция населения и ее влияние на эпидемическую ситуацию по малярии в Республике Таджикистан, Сапарова Н. Х., Саидов Х. М. (2016)
Савицький В. Л. - Організація державної (цивільної) охорони здоров’я та освіти в Канаді, Клішевич Б. А., Гончаренко І. Ф. (2016)
Титул, зміст (2017)
Samofatova V. - Theoretical foundations of sustainable development of the agri-food sphere (2017)
Антонюк О. П. - Аналіз динаміки та структури експорту aгропродовольчої продукції, Антонюк П. О., Лисюк В. М. (2017)
Голодонюк О. М. - Маркетингові аспекти розвитку вітчизняного коньячного виробництва в умовах кризи, Бузинський В. О. (2017)
Нікішина О. В. - Відтворювальний методичний підхід до оцінки ефективності інтегрованих товарних ринків (2017)
Дідух С. М. - Оцінка оптимальної структури капіталу агрохолдингів України (Kernel Holding S. A., MHP S. A.), Мініна В. О., Федорова Т. С. (2017)
Kuprina N. - Strategic management accounting as a tool to promote competitiveness and efficiency of the activity of the enterprise (2017)
Ліпова О. Л. - Вплив конкурентоспроможності персоналу на привабливість харчового бізнесу, Євтушок О. В. (2017)
Stasiukova K. - Competitiveness of Ukrainian food enterprises. Features of assessment (2017)
Stupnytska T. - The directions of management of the commodity debts receivable, Volodina O., Zhidkova K. (2017)
Tkachuk G. - Intraeconomic control of the operations with commodity-material values, Volodina O., Zhigovska A. (2017)
Melnyk Y. - Features of accounting for operational and financial leasing on enterprises, Luk’yanov A. (2017)
Ткачук Г. О. - Обліково-аналітичне забезпечення кадрової безпеки підприємства (2017)
Markova T. - Alternative energy in the system of economic ecological safety of the state (2017)
Литвинова О. Н. - Електронний реєстр пацієнтів – частина глобальної інформаційної системи медичної допомоги, Теренда Н. О., Панчишин Н. Я., Федчишин Н. Є., Смірнова В. Л., Петрашик Ю. М., Слободян Н. О. (2017)
Ковтун М. І. - Особливості професійної думки медичних сестер щодо стану та реформування системи офтальмологічної допомоги (2017)
Теренда Н. О. - Соціальний статус хворих на інфаркт міокарда та його вплив на вибір методики лікування і шляхи госпіталізації (2017)
Чепелевська Л. А. - Проблеми медико-демографічної ситуації та заходи з її покращення, Дзюба О. М. (2017)
Вадзюк С. Н. - Поширеність та прояви вестибулярної дисфункції в осіб юнацького віку, Шмата Р. М., Михалюк О. Л. (2017)
Грузєва Т. С. - Аналіз кадрового забезпечення та принципів підготовки фахівців для служби громадського здоров’я в Україні, Галієнко Л. І., Антонюк О. Я., Власенко С. В. (2017)
Закрутько Л. І. - Вивчення попиту щодо безперервної медичної освіти та професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я для підвищення їх професійної компетенції у наданні допомоги пацієнтам, Горбань А. Є., Філіппенкова Л. О., Мислицький О. В., Закрутько А. О., Колган Д. О. (2017)
Ціборовський О. М. - Рецензія на книгу Єрмілов В.С. Громадська медична допомога Півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): популяризація та впровадження наукової медицини / В.С. Єрмілов. – Миколаїв: Видавець П.П. Ірина Гудим, 2014. – 594 с. (2017)
Титул, зміст (2007)
Гайдаєв Ю. О. - Актуальні питання рівня здоров'я і продовження середньої тривалості якісного життя населення України (2007)
Кіцера Н. І. - Епідеміологія злоякісних пухлин серед людей молодого віку у районах Тернопільської області та місті Тернополі за 1997-2004 рр., Гнатейко О. З., Шпарик Я. В., Бабанли Ш. Р., Гарбуз Ю. А. (2007)
Лебедюк М. М. - Сучасні погляди на клінічний перебіг і ускладнення інфекцій, що передаються статевим шляхом, у дітей і підлітків, Баранівська Ю. О. (2007)
Філіпцова О. В. - Аналіз асоціацій короткозорості як маркера підвищеного академічного інтелекту в популяціях Східної України (2007)
Калініченко Ю. А. - Порушення обміну кальцію у щурів при експериментальному гепатохолециститі та його корекція, Амеліна Н. В., Арєф Мохамад, Макаренко О. А. (2007)
Левицький А. П. - Антиоксидантна і протизапальна дія інгібітора еластази при експериментальному пародонтиті, Макаренко О. А., Зеленіна Ю. В. (2007)
Маркова О. О. - Можливості фармакологічної корекції порушень енергетичного обміну в печінці щурів, отриманих від опромінених попередників, Напханюк В. К., Ульянов В. О. (2007)
Цісельський Ю. В. - Вплив фітопрепаратів на активність лужної фосфатази печінки і сироватки крові щурів із стрептозотоциновим діабетом (2007)
Годован В. В. - Стан системи антиоксидантного захисту клітини при галактозаміновому гепатиті та застосуванні похідних оксіетилідендифосфонатогерманатів (повідомлення 1), Кресюн В. Й. (2007)
Вансович В. Є. - Вікові особливості виникнення та перебігу спайкової хвороби очеревини (2007)
Горанський Ю. І. - Характеристика поліневритичних порушень при деяких хронічних екзогенних інтоксикаціях, Мосенко С. В. (2007)
Губіна Н. В. - Зміни кальцієвого обміну та вегетативної регуляції у хворих на артеріальну гіпертензію (2007)
Іванова О. В. - Роль дослідження рецепторного статусу ендометріоїдних осередків у лікуванні хворих із зовнішнім ендометріозом, Самунжи К. П., Бубнов В. В., Олейник Г. М. (2007)
Лищенко В. Б. - Методика формирования костного окна при наружной дакриоцисториностомии (2007)
Міщенко В. П. - Обгрунтування комплексної терапії вагітних з інфекційними захворюваннями піхви, Читанава Т. З., Саркісов А. Р., Руденко І. В., Марічереда В. Г., Фаткуліна І. Ю. (2007)
Романова Ю. Г. - Вплив функціональної активності слинних залоз на адаптацію до знімних зубних протезів, Килименчук О. О. (2007)
Рязанов Д. Ю. - Функціональні та морфологічні зміни підшлункової залози при ускладненому хронічному панкреатиті, Гребенніков С. Е., Сіцінський С. А. (2007)
Струк В. Ф. - Концентрація α-туморнекротичного фактора у сироватці крові у вагітних з ускладненим перебігом вагітності, інфікованих парвовірусом В19 (2007)
Ткаченко Р. А. - Особенности функциональных возможностей факторов естественной резистентности у рожениц в условиях эпидуральной аналгезии, Осадчая О. И. (2007)
Хухліна О. С. - Особливості ліпідного спектра крові та інтенсивність ліпопероксидації як метаболічні передумови розвитку діабетичної гастропатії, Нечіпай Ж. А. (2007)
Ющенко Л. О. - Катехоламіндепонуюча функція еритроцитів у пацієнтів із функціональними диспепсіями на фоні вегетативних дисфункцій (2007)
Александров А. Л. - Современные подходы к диагностике доброкачественных опухолей яичников (2007)
Реферати (2007)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2007)
Град А. О. - Морфофункціональна будова нейром’язових з’єднань жувального м’яза щура в нормі (2017)
Косенко В. М. - Перспективність надання гігієністом зубним профілактичної стоматологічної допомоги населенню м. Житомира, Чепюк С. М. (2017)
Чорній А. В. - Індексна оцінка стану тканин пародонта в осіб із первинним гіпотиреозом, Шманько В. В. (2017)
Бандрівський Ю. Л. - Імунологічний статус пацієнтів із переломами щелеп на тлі генералізованого пародонтиту, Бандрівська О. О., Дутко Х. О. (2017)
Гаврильців С. Т. - Вивчення оптичної щільності щелепових кісток у хворих із радикулярними кістами на тлі остеопорозу та без порушень мінерального обміну (2017)
Мокрик О. Я. - Оптимізація місцевого знеболювання м’яких тканин бокової ділянки обличчя шляхом застосування розроблених методик анестезій лицевих гілок поверхневого шийного нервового сплетення (2017)
Щербенко А. О. - Застосування оклюзійної шини в ортопедичному лікуванні підвищеної стертості зубів, Щербенко Є. О. (2017)
Лебідь О. І. - Особливості клінічних проявів ураження тканин пародонта у підлітків на тлі аліментарно-конституціонального ожиріння, Дуда К. М. (2017)
Лашкул З. В. - Аналіз нормативно-правової бази, що регламентує роботу психіатричної служби України, Бібик І. Г. (2017)
Дзюба О. М. - Щодо питання глобального тягаря хвороб в Україні, Пазинич Л. М., Ситенко О. Р., Кривенко Є. М. (2017)
Теренда Н. О. - Ліжковий фонд відділень серцево-судинної та рентгеноендо­васкулярної хірургії для надання невідкладної допомоги пацієнтам з інфарктом міокарда в Україні, Шульгай А. Г. (2017)
Окусок О. М. - Ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від токсичного ураження печінки, Грищук Л. А., Малий Ю. М. (2017)
Ляхович Р. М. - Сучасні шляхи введення лікарських препаратів при виконанні серцево-легеневої та мозкової реанімації на догоспітальному етапі, Джус М. Я., Кіцак Я. М., Бадрах О. К., Савчук В. М., Новікова П. П. (2017)
Пшук Н. Г. - Концепти комунікативного ресурсу у хворих на рекурентний депресивний розлад та їх референтних родичів, Камінська А. О. (2017)
Корниенко С. М. - Гиперпластические процессы эндометрия у женщин в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде: что влияет на рецидивы (2017)
Кочін І. В. - Часово-просторовий аспект навчально-педагогічної та наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри цивільного захисту та медицини катастроф за 1967–2017 роки: розширення континууму (2017)
Марущак М. І. - Особливості зміни клімату у місті Тернопіль: чи відображають регіональні зміни глобальні процеси?, Криницька І. Я., Руденко О. В., Габор Г. Г. (2017)
Щербенко А. О. - Клінічне вимірювання індексів зносу зубів. Теоретичний огляд (2017)
Слабкий Г. О. - Проблеми кадрового забезпечення системи охорони здоров’я України (2017)
Жаховський В. О. - Роль та місце цивільних закладів охорони здоров’я в системі медичного забезпечення військ, Лівінський В. Г., Кудренко М. В., Слабкий Г. О., Мельник І. П., Ясінський В. П. (2017)
Габорець Ю. Ю. - Динаміка захворюваності дитячого населення України в регіональному аспекті та поширеності між ними хвороб, Дудіна О. О. (2017)
Дудник С. В. - Порівняльна характеристика і сучасні тенденції рівня дитячої смертності в Україні, державах Європейського регіону та країнах пострадянського простору (2017)
Romanova A. P. - Оn dynamic urban male population mortality in the Republic of Belarus at the turn of the 20th and the 21st centuries, Krasko O. V., Popov A. S. (2017)
Ціборовський О. М. - Детермінанти демографічної ситуації в Україні, Чепелевська Л. А. (2017)
Білак–Лук’янчук В. Й. - Характеристика функціонально-організаційної системи подолання стигми та дискримінації по відношенню до людей, що живуть з ВІЛ (2017)
Клименко В. І. - Ресурсне забезпечення центрів первинної медико-санітарної допомоги та профілактика хвороб системи кровообігу, Кремсарь І. М., Коваленко А. В. (2017)
Лобас М. В. - Оцінка сільським населенням Черкаської області доступності та якості первинної, вторинної та екстреної медичної допомоги (2017)
Ринда Ф. П. - До питання застосування профілактичних методів у практичній діяльності лікарів загальної практики – сімейних лікарів, Ситенко О. Р. (2017)
Слабкий Г. О. - Характеристика системи променевої діагностики в умовах реформування системи медичної допомоги на регіональному рівні, Качур О. Ю. (2017)
Грузєва Т. С. - Компетентнісний підхід до підготовки фахівців громадського здоров’я в Ягелонському університеті (2017)
Децик О. З. - Перспективні напрями удосконалення організації урологічної допомоги на регіональному рівні, Соломчак Д.Б. (2017)
Слабкий Г. О. - Епідеміологічний нагляд як основна функція громадського здоров’я, Миронюк І. С., Шафранський В.В. (2017)
Таралло В. Л. - Оздоровчі програми: стратегія дій, контроль їх ефективності (2017)
Фейса С. В. - Використання неінвазивних маркерів стеатозу та фіброзу в діагностиці неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на предіабет та цукровий діабет другого типу, Чопей І. В. (2017)
Якубовська І. А. - Вплив комплексного лікування із застосуванням дієтотерапії на харчовий статус та функціональний стан жовчного міхура хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння, Матюха Л. Ф. (2017)
Ратанина О. М. - Термины, употребляемые в Международной стандартной классификации образования, Слабкий В. Г., Качала Л. А., Миронюк В. И. (2017)
До ювілею професора Івана Миколайовича Солоненка (2017)
Panasenko N. V. - Synthesis and antimicrobial activity hybrid systems with pyrazole, oxadiazole and thiophene rings (2017)
Мальцева В. Є. - Вплив свинцю на клітини кісткової та хрящової тканин (огляд літератури) (2017)
Войцеховський В. С. - Підхід до управління вантажопотоками на мережі авіаліній (2017)
Дмитриева Н. В. - Оценка технико-экономической эффективности технологических решений гидроизоляции зданий, Гострик А. Н. (2017)
Дмитриева Н. В. - О многокритериальном анализе технологических решений гидроизоляции известняка-ракушечника, Иванова Т. И., Гострик А. Н. (2017)
Кряжев П. В. - Перші португальські розвідувальні експедиції до берегів Бразилії після її відкриття ескадрою Педру Альвареша Кабрала (2017)
Рабчун О. С. - Навчальна література, видана Юзефом Завадським у типографії Віленського університету у фонді відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (2017)
Артемчук М. Д. - Трансформація права протягом ХХ століття, від раціоналізованої моралі до постмодерного протестного індивідуалізму (2017)
Бурий А. Р. - Образи свободи у європейському кіномистецтві: екзистенційні мотиви. Частина І (2017)
Возняк С. В. - Категоріально-методологічні засади гайдеґґерівського розуміння онтологічної ситуації людини (2017)
Лігус М. В. - Поняття перформансу: соціально-філософський аспект (2017)
Тупчієнко М. Р. - Єдність особистості в православній державі і сучасній Європі (2017)
Андрійчук П. О. - Використання народних інструментів у сучасній українській музичній культурі (2017)
Врублевський В. А. - Диригентська інтерпретація концерту № 2 для віолончелі з оркестром Геннадія Ляшенка (2017)
Горбатова Н. О. - Становлення хореографічної освіти в Україні (кінець XIX – початок XX століття) (2017)
Єсипок В. М. - Сучасне кобзарство (2017)
Жилик Н. В. - Використання українського дитячого музичного фольклору для творчого розвитку дітей (2017)
Іваниш А. А. - Колективне музикування: до питання роботи з мішаною капелою бандуристів (2017)
Лопухова С. О. - Пошук нових форм викладання рисунку майбутнім дизайнерам (2017)
Пістунова Т. В. - Музична імпровізація як складова системи підготовки музикантів-інструменталістів у ВНЗ (2017)
Постой Г. Г. - Вплив складу джазового оркестру на специфіку виконавського репертуару ери свінгу (2017)
Смоляр О. В. - Твори монументально-декоративного мистецтва в дизайні інтер’єрів готелів Києва: до проблеми збереження мистецьких пам’яток 1960-1980-х років (2017)
Чучман В. М. - Композиторська творчість Євгена Вахняка (2017)
Школьна Т. С. - Пісенний фольклор Київщини у нотних виданнях (2017)
Юдов М. О. - Ігрова творчість та імпровізація як складова дидактики сценічного мовлення в системі підготовки артистів розмовного жанру, Раденко Ю. В. (2017)
Гуртoвeнкo Н. В. - Мoдeль фoрмувaння пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi мaйбутньoгo пeдaгoгa дo прoфeciйнoї caмoрeaлiзaцiї (2017)
Єфремова О. В. - Взаємозв’язок рівня стресу і невротизації з порушенням сексуального життя (2017)
Ткачук Т. А. - Психологічні умови виховання почуття відповідальності у молодших школярів (2017)
Хуртенко О. В. - Теоретичні засади розвитку творчих здібностей школярів підліткового віку (2017)
Шкраб’юк В. С. - Профілактика емоційного вигорання як умова психологічного благополуччя працівників пенітенціарних закладів, Млиниська М. М. (2017)
Шувалов О. В. - Особливості розвитку уваги у осіб з синдромом Аспергера (2017)
Левицька А. А. - Сутність формування патріотизму майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій (2017)
Кравченко О. П. - Використання моральних принципів в системі професійної соціальної роботи (2017)
Бугаевский К. А. - Изучение проявлений и уровня агрессивности и враждебности у девушек, занимающихся единоборствами и атлетическими видами спорта (2017)
Редько Т. М. - Моделювання рухової підготовленості студенток педагогічних спеціальностей під час занять з аеробіки (2017)
Плюта О. П. - "Гастрономічна культура" і "національна кухня" як поняття гуманітарних досліджень їжі (2017)
Ткач А. А. - Образи та роль жінки у поховально-поминальній обрядовості українців (2017)
Бігун Р. С. - Інформаційні жанри висвітлення подій проведення антитерористичної операції у сучасних медіаресурсах України (2017)
Висоцька О. Л. - Психологізація образу персонажу в творах В. Вульф (на прикладі головного героя роману "Орландо") (2017)
Гупало О.-Х. С. - Образи природних стихій у романі Ф.М. Достоєвського "Злочин і кара" (2017)
Зубець Н. О. - Поезія Ліни Костенко для дітей к засіб втілення дитячої мовної картини світу (2017)
Карпенко С. Д. - Роль психологічної школи в українських казкознавчих студіях (2017)
Кравченко В. О. - Портрет доби у прозі Павла Вольвача (2017)
Крохмальна Г. І. - Загальнонаукові терміни у літературознавчому тексті (2017)
Ленок М. І. - "Хрещатик-плаза" Павла Вольвача як зразок постмодерністського роману в сучасній українській літературі (2017)
Лещенко А. В. - Анализ интеллективных триггеров напряженности (на материале криминальных рассказов А. Кристи) (2017)
Ніколайчук А. С. - Вивчення сурядності й підрядності в мовознавстві 70-х років ХХ століття – початку ХХІ століття, Жукова М. Ю. (2017)
Пелюстка М. И. - Поэтика психологизма анималистических образов в баснях Жан де Лафонтена (2017)
Петрина Х. В. - Лінгвопоетичний потенціал алюзійних одиниць у функції очуднення (на матеріалі текстів українського модерного художнього дискурсу) (2017)
Рибалка І. С. - Стереотипність жіночих образів у новелах В.С. Моема, Холманських В. В. (2017)
Смольницька О. О. - Бойовий ідеал: тяглість традиції та її переосмислення на прикладі вибраної лірики Заходу і Сходу від XVI-XVII століття до романтизму (2017)
Тараненко Л. І. - Специфіка перекладу емотивних конструкцій на позначення невдоволення (на матеріалі англомовної художньої прози), Горбачук О. І. (2017)
Хвіщук О. В. - Прізвища жителів міста Нововолинська Волинської області з суфіксом -ин / -ін(-їн) (2017)
Шабаль К. С. - Жанрова унікальність роману Юрія Щербака "Час смертохристів. Міражі 2077 року" (2017)
Бацуровська І. В. - Особливості обчислення коефіцієнта компетентності експертної комісії (2017)
Білявець С. Я. - Тенденції професійної підготовки фахівців прикордонних відомств у провідних країнах Європи в ХХ-ХХІ століттях (2017)
Бреус О. Д. - Шляхи формування іншомовної професійної комунікативної компетентності студентів медичних коледжів у процесі викладання англійської мови (2017)
Вінтюк Ю. В. - Підготовка майбутніх фахових психологів: акмеологічий підхід (2017)
Волинець Ю. О. - Дослідницькі уміння як професійна компетентність дошкільного педагога (2017)
Головатюк І. Г. - Теоретичні основи застосування арт-терапії у процесі професійної підготовки фахівців (2017)
Дяченко Н. О. - Сутність поняття "молодий викладач" (2017)
Жабенко О. В. - Особливості професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України (2017)
Козловський Ю. М. - Використання Компас-3D у професійній підготовці спеціаліста автотранспортного профілю, Носкова М. В., Пукало М. І. (2017)
Козловський Ю. М. - Аналіз функціональних можливостей САПР при підготовці молодших спеціалістів транспортної галузі, Носкова М. В., Пукало М. І. (2017)
Мельничук І. М. - Наукові підходи до формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер у вивченні хіміко-біологічних дисциплін (2017)
Мицик Г. М. - Використання ІКТ логопедом в умовах сільської місцевості (2017)
Навольська Г. І. - Викладання математичних дисциплін у єзуїтських колегіях на українських землях (2017)
Нос Л. С. - Сучасні підходи до професійної підготовки вчителів початкової школи в країнах Європи (2017)
Пікон К. С. - Багаторівневість професійної підготовки майбутніх фахівців сестринської справи в умовах ступеневої освіти в США (2017)
Сваричевська А. П. - Структурно-функціональна модель формування екологічної компетентності майбутніх офіцерів цивільного флоту засобами інтерактивних технологій (2017)
Сембрат А. Л. - Особистісно орієнтована технологія виховання: теоретичний аспект функціонування (2017)
Сердюк С. І. - Формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах розвитку позитивного іміджу прикордонного відомства (2017)
Сіненко О. О. - Специфіка форм організації художньо-творчої діяльності студентського аматорського хорового колективу (2017)
Царик О. М. - Особливості розвитку культури писемного мовлення учнів другої половини ХХ століття (2017)
Чорнобрива Н. В. - Особливості організації й проведення виробничої практики майбутніх фельдшерів на засадах компетентнісного підходу (2017)
Шморгун І. В. - Метод проектів як найефективніша форма організації самостійної роботи учнів у процесі вивчення англійської мови (2017)
Вовк Т. В. - Якісна середня екологічна освіта в умовах формування нової української школи (2017)
Мaлaш С. М. - Напрями вдосконалення взаємодії з громадськістю органів виконавчої влади (2017)
Марова С. Ф. - Участь приватного сектору в капіталі державних установ охорони здоров’я, Вовк С. М. (2017)
Бедрій М. М. - Правовий звичай у сучасній правовій системі України (2017)
Веклич В. О. - Стосовно спроможності теорії Г. Кельзена при дослідженні публічної політики щодо запобігання і боротьби з корупцією в Україні (з урахуванням концептуальних зауважень В.В. Гладкого) (2017)
Деревнин В. С. - Завещательный отказ (легат) по законодательству Украины и некоторых европейских стран (2017)
Зінсу О. І. - Роль навіювання в формуванні правової (юридично значущої) поведінки особистості (2017)
Корнієнко О. О. - Правовий статус та гарантії діяльності громадськості як суб’єкта запобігання корупції (2017)
Міхальов В. О. - Проблеми класифікації біологічних прав людини у світлі досягнень в галузі біології і медицини (2017)
Отчак Н. Я. - Процесуальний порядок та умови зупинення кримінального провадження у суді першої інстанції, Маліцька Н. В. (2017)
Плукар В. В. - Слідчий суддя в Україні, Маліцька Н. В. (2017)
Терлецький Д. С. - Трансформація, інкорпорація та імплементація норм міжнародного права: теоретичний аналіз (2017)
Фелонюк Т. А. - Особливості французької моделі місцевого самоврядування: досвід для України (2017)
Хмельова І. Є. - Міжнародно-правове визнання Республіки Косово (2017)
Khalil Israfilzade - Advantages and disadvantages of drop-shipping (2017)
Воробйов Є. М. - Телемедичні технології на світовому ринку медичних послуг, Гапонова Е. О. (2017)
Гайдаржийська О. М. - Практичні основи аналізу та оцінки капіталу банку, Щепіна Т. Г., Отрошко В. П. (2017)
Гребеннікова А. А. - Створення власної справи молоддю, Сокуренко О. О. (2017)
Гросул В. А. - Методичний інструментарій групування підприємств ресторанного господарства, Калєнік К. В. (2017)
Дахнова О. Є. - Оцінка індикаторів фіскальної ефективності ПДВ в Україні, Білик М. Ю. (2017)
Кальченко М. М. - Макроекономічний підхід до розробки математичної моделі для підприємств сільськогосподарського призначення, Щербина О. В. (2017)
Оксенюк К. І. - Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні (2017)
Оніпко Т. А. - Інноваційні кластери США як фактор зростання конкурентних переваг країни (2017)
Потапова Н. О. - Обліково-аналітичні аспекти стратегічного управління власним капіталом промислового підприємства, Брежнєва Н. К. (2017)
Radzievska S. O. - Regionalization and transnationalization in the formation of the global economy (2017)
Резніченко А. В. - Роль менеджера та ключові компетенції в будівництві як чинники формування організаційної структури інвестиційно-будівельного підприємства (2017)
Свистун Л. А. - Передумови реалізації в Україні енергоефективних проектів редевелопменту житлової нерухомості, Пилипенко І. В. (2017)
Сидорчук А. А. - Механізм формування та використання фінансових ресурсів державного соціального страхування (2017)
Sliusar S. T. - Assessing the level of organizational and economic system of suburban countryside development, Perchuk O. V. (2017)
Станіславський В. Г. - Стагфляція в Україні, як соціально-економічний феномен (2017)
Хлибова Т. О. - Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні, Черненок К. П. (2017)
Якименко-Терещенко Н. В. - Система економічної безпеки підприємства, Долгунін М. Є. (2017)
Чернуський В. В. - Напрямки селекції бобових культур для Полісся, Вишневська О. В., Чернуська Т. А., Іванюк О. Ю. (2017)
Іванюк С. В. - Адаптивність та селекційна цінність сортів сої селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, Цицюра Т. В., Семцов А. В., Темченко І. В., Вільгота М. В. (2017)
Кобизєва Л. Н. - Особливості прояву морфологічних ознак у зразків сої зерноукісного напряму використання, Безугла О. М., Тертишний О. В., Вус Н. О. (2017)
Вишневський С. П. - Сорт ріпаку озимого Гіпаніс, метод створення, та оцінка його при випробуванні (2017)
Григорчук Н. Ф. - Перспективні сорти сої селекції ІОК НААН з високою врожайністю та стійкістю до ураження збудниками хвороб, Шугурова Н. О. (2017)
Запрута О. А. - Наукові основи підвищення насіннєвої продуктивності та посівних якостей конюшини лучної в умовах Лісостепу України, Антонів С. Ф., Колісник С. І. (2017)
Гетман Н. Я. - Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного, Циганський В. І., Демидась Г. І., Квітко М. Г. (2017)
Чернецька С. Г. - Вегетативний ріст і розвиток горошку ярого сорту Єлизавета (2017)
Кабанець В. М. - Функціонування симбіозу "bradyrhizobium іароnicum-соя" і врожайність сої за впливу ризогуміну та фізіологічно активних речовин, Собко М. Г., Мурач О. М. (2017)
Кобак С. Я. - Ефективність застосування біологічних фунгіцидів у системі захисту сої, Сереветник О. В., Кушнір М. В., Савченко В. О. (2017)
Рудська Н. О. - Шкідливість люцернової товстоніжки (брухофагус) у посівах люцерни в Правобережному Лісостепу України (2017)
Поляков О. І. - Вплив способів основного обробітку ґрунту та стимуляторів росту на ріст, розвиток, водоспоживання та врожайність сої, Нікітенко О. В. (2017)
Фурман О. В. - Густота стояння рослин сої та їх виживаність залежно від строків сівби та сорту (2017)
Корнійчук О. В. - Щільність ґрунту під пшеницею озимою в залежності від технології вирощування (2017)
Іващенко О. О. - Фізіологічні оптимуми бур’янів за умов змін клімату, Іващенко О. О., Найдьонов В. Г. (2017)
Гутянський Р. А. - Бакові суміші ґрунтових гербіцидів у посівах сої, Фесенко А. М., Панкова О. В., Безпалько В. В. (2017)
Задорожний В. С. - Застосування гербіцидів у посівах квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу України, Карасевич В. В., Колодій С. В., Лехман О. В., Рудська Н. О. (2017)
Ткачук О. П. - Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бур'янами в рік сівби за безпокривного вирощування (2017)
Крижанівський В. Г. - Забезпеченість ґрунту нітратним азотом за різних заходів основного обробітку (2017)
Векленко Ю. А. - Вплив способів сівби і просторового розміщення компонентів на продуктивність люцерно-злакових агрофітоценозів в умовах Лісостепу Правобережного, Ковтун К. П., Безвугляк Л. І. (2017)
Ящук В. А. - Вплив водних екстрактів з рослин лядвенцю рогатого та злакових трав на проростання насіння (2017)
Сеник І. І. - Урожайність бобово-злакової травосумішки залежно від форм азотних добрив та режимів використання (2017)
Кургак В. Г. - Формування різнотипних лучних травостоїв, їх удобрення та використання, Волошин В. М. (2017)
Панахид Г. Я. - Основні показники якості корму бобово-злакового сіяного травостою, Коник Г. С. (2017)
Кулик М. Ф. - Методика визначення сирої клітковини в кормах із застосуванням автоклавування, Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Виговська І. О., Гончар Л. О., Руденко Л. І. (2017)
Овсієнко А. І. - Заготівля і використання силосу з високою аеробною стабільністю, Безпалько А. В., Овсієнко С. М. (2017)
Заєць А. П. - Додержання технології машинного доїння корів - запорука високої молочної продуктивності, Мандрик М. О., Бігас О. В. (2017)
Спринчук Н. А. - Ефективність перспективних варіантів інвестицій у кормовиробництві, Воронецька І. С., Корнійчук Г. В., Кравчук О. О. (2017)
Каменщук Б. Д. - Особливості маркетингу у виробництві органічної продукції в Україні (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2015)
Гіптенко Н. М. - Способи вирощування розсади та їх вплив на основні біохімічні показники плодів помідора (Lycopersium esculentum Mill.) (2015)
Яновський Ю. П. - Вплив метеорологічних чинників на біологію сірого брунькового довгоносика (Sciaphobus squalidus Gyll.) у розсаднику яблуні в Центральному Лісостепу України, Мордух О. П. (2015)
Правила для авторів (2015)
Дрозда В. Ф. - Трачі на смородині чорній. Видовий склад, шкідливість, контроль чисельності, Калініченко А. О. (2015)
Лісова Г. М. - Хвороби лохини високорослої (Vaccinium corymbosum L.), Голосна Л. М., Афанасьєва О. Г., Луцько Г. П. (2015)
Сігарьова Д. Д. - Нематодози тепличних квітково-декоративних рослин, Карплюк В. Г. (2015)
Пал Д. І. - Стійкість вітчизняних сортів хризантеми проти збудника білої іржі (Puccinia horiana Henn.), Пал О. Й. (2015)
Засідання ради науково-методичного центру з виконання програми наукових досліджень "Захист рослин та фітосанітарна безпека" (2015)
Титул, зміст (2015)
Клечковський Ю. Е. - Сучасне призначення бромистого метилу, Черней Л. Б., Ящук В. У., Нямцу Е. Ф. (2015)
Карелов А. В. - Алелі маркерів важливих генів стійкості у пшениці ярій м’якій (Triticum aestivum L.) української селекції, Козуб Н. О., Созінов І. О., Созінова О. І., Блюм Я. Б. (2015)
Дерев’янський В. П. - Біологічне живлення та захист сої, Ковальчук Н. В. (2015)
Соломійчук М. П. - Шкідливість гриба Polymyxa betae K. та вплив температури на його розвиток, Кирик М. М. (2015)
Гринчук К. В. - Вірус некротичного пожовтіння жилок буряку: ПЛР-діагностика та ідентифікація українського ізоляту, Антіпов І. О., Єрмолаєв М. В. (2015)
Ляшенко А. В. - Капуста білоголова — хімічний захист від основних шкідників у Центральному Лісостепу України, Федоренко В. П. (2015)
Чепернатий Є. В. - Суничний кліщ — особливості біології та шкідливості в промислових насадженнях суниці в Правобережному Лісостепу України (2015)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Заяви, звернення (2017)
Ще одна громада УПЦ МП на Хмельниччині перейшлав УПЦ Київського Патріархату (2017)
Церковні новини (2017)
Вічна пам'ять спочилим (2017)
Лозінський К. (протоієрей) - Джерела та історіографія епохи св. Юстиніана І Великого (2017)
Драпалюк М. - Божественна Євхаристія як основа духовного життя і запорука спасіння, обоження (2017)
Ковальчук М. - Догматичні та віровчительні визначення як об’єктивні аргументи істинності християнства у світлі православної апологетики (2017)
Литвиненко О. - Московський вплив на Києво-Печерське друкарство (2017)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Журнали засідань Священного синоду УПЦ Київського Патріархату (2017)
Заяви, звернення (2017)
Церковні новини (2017)
Перехід парафій (2017)
Вічна пам'ять спочилим (2017)
Мирончук О. Я. - "Святість" у Соборному посланні святого апостола Іуди (2017)
Капітула М. (протоієрей) - Особливості служіння літургії Ранішосвячених Дарів архієрейським чином (2017)
Рожко В. Є. - Нові штрихи до життя Петра Ратенського, митрополита Київського та Галицького, Московського (2017)
Ковальчук М. В. - Реалізація об’єктивних законів духовного життя як єдиний спосіб верифікації істинності християнських тверджень (2017)
Ілащук Т. - Використання інтерактивних методів навчання як засіб оптимізації вивчення питань електрокардіографії, Бобкович К. (2017)
Zvarych I. - Lecturers’ professional work assessment at the institutions of higher learning in Ukraine and the USA (2017)
Жигірь В. - Оцінювання професійної компетентності як результату навчання майбутніх учителів (2017)
Стець Г. - Структура професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Безкоровайна Л. - Розробка освітньо-інформаційного середовища у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства: теоретико-методологічний аспект (2017)
Борбич Н. - Виявлення педагогічних умов реалізації процесу формування соціальної компетентності студентів педагогічних коледжів (2017)
Яковлєв В. - Роль екскурсій в природничо-науковій підготовці майбутніх офіцерів національної гвардії та фахівців служби цивільного захисту України, Зуб О., Алфімова Л., Таймасов Ю. (2017)
Огар А. - Концептосфера творів І. Франка для дітей (на матеріалі збірки казок "Коли ще звірі говорили") (2017)
Шелудько І. - Фахова підготовка педагогів професійного навчання в умовах інноваційних технологій як педагогічна проблема (2017)
Стахів Л. - Науково-методичний аналіз програм для початкової школи (2017)
Бойчук П. - Шляхи та форми впровадження здоров’язбережувальних технологій у роботі вчителів початкових класів (2017)
Степанов С. - Методичні рекомендації щодо формування у майбутніх офіцерів-прикордонників спеціальних умінь ідентифікації (2017)
Співак Я. - Пріоритетні напрями розвитку системи соціального захисту населення України (2017)
Піддячий В. - Сутність і зміст громадянської компетентності майбутнього педагога (2017)
Марчук С. - Психолого-педагогічні умови використання фізкультхвилинок у навчально-виховному процесі початкової школи, Чемерис І. (2017)
Денисенко Н. - Зміст формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури для потреб національної школи (2017)
Гук Л. - Інтеграція засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання, Ільчишин Н. (2017)
Гончаренко-Закревська Н. - Формування комунікативної компетентності студентської молоді в освітньому середовищі університету (2017)
Виговська С. - Критеріальний підхід до визначення сформованості патріотизму студентської молоді, Трутень А. (2017)
Бородієнко О. - Критерії, показники, рівні сформованості професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку (2017)
Перепелюк І. - Формування готовності у студентів педагогічних факультетів до педагогічної взаємодії у контексті наступності дошкільного закладу та початкової школи (2017)
Іздепська-Новіцька М. - Хорове товариство "Бережанський Боян": історико-краєзнавчий аспект (2017)
Стьопін М. - Деякі аспекти організації самостійної роботи студентів факультету іноземних мов МДУ з використанням системи управління навчанням Moodle (2017)
Журавська Л. - Музично-естетичне виховання українського дошкілля. Порівняльна характеристика освітніх топ-програм (2017)
Ragrina Z. - The content and structure of the future foreign medical specialists’ readiness for the professional communication (2017)
Пантєлєєв К. - Критерії, показники та рівні сформованості культури здоров’язбереження у майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Марценюк Н. - Роль професійної мобільності у професійній підготовці менеджерів аграрної галузі (2017)
Жовнич О. - Дидактичні переваги і новітні тенденції застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті (2017)
Хить Р. - Історіографія розвитку підготовки вчителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах (II пол. XX – поч. XXI століття) (2017)
Школьна М. - До питання готовності кураторів студентських груп до виховання соціальної зрілості у студентів аграрних коледжів (2017)
Гюнай Назим кызы Н. - Современная литература США в контексте "melting pot" и мультикультурализма (2017)
Ибрагимов М. - Факторы повышения эффективности государственного управления (2017)
Волошин С. - Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності вчителя початкової школи у спектрі використання музейної педагогіки (2017)
Назаровець С. - Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього, Кулик Є. (2017)
Шемаева Г. - Коеволюційні стратегії розвитку бібліотек (2017)
Шкаріна В. - Латентна та афінна підсистеми довідково-бібліографічного апарату бібліотеки (2017)
Ціборовська-Римарович І. - Бібліотека у "дзеркалі" стародруків: образ, джерела, факти (2017)
Островська О. - Військові бібліотеки на українських теренах: історія становлення та розвитку (2017)
Солоіденко Г. - Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України: сторінки історії (2017)
Лобузіна К. - Видання, затребуване наукою і практикою (Рец. на кн.. : Мар’їна О. Ю. Бібліотека в цифровому просторі: монографія / О. Ю. Мар’їна; Харк. Держ. акад. культури. – Харків, 2017. – 280 с.) (2017)
Стрішенець Н. - EURIG2017: Щорічна конференція та семінар Європейської групи RDA (2017)
Тертичка В. - Аналіз державної політики і політологія (2004)
Вашкевич В. - Історична пам’ять як функція історичної свідомості (2004)
Розумний М. - Суспільні ідеї та сучасні механізми комунікації (2004)
Кривошеїн В. - Ризик як атрибут політики (2004)
Котигоренко В. - Становлення державного етнополітичного менеджменту в Україні (2004)
Новохацький В. - Тенденції забезпечення громадського інтересу (2004)
Павленко І. - Ідеологія лівих партій та організацій в Україні (2004)
Пробийголова Н. - Особливості розвитку теорії політичної соціалізації (2004)
Лисенко В. - Чутки – активний засіб модифікації суспільної свідомості (2004)
Кіш Є. - Пошуки теоретичних моделей європейської інтеграції (2004)
Ніколаєв Є. - ЄЕП для України: зона вільної торгівлі чи митний союз? (2004)
Колодюк А. - Проблематика переходу до інформаційного суспільства (2004)
Ковальов П. - Взаємовідносини США з політичними структурами Євросоюзу (2004)
Картунов О. - Політичний маркетинг і менеджмент, Маруховська О. (2004)
Круглашов А. - Політичні та культурні взаємини країн-сусідів (2004)
На шляху до громадянського суспільства (2004)
Погорілко В. - Інститут президенства в Україні (2004)
Майборода О. - Причини етноконфліктів та можливості їх запобігання (2004)
Книжкова полиця (2004)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих в журналі "Політичний менеджмент" 2004 року (2004)
Вийшов у світ № 6(8) журналу "Соціальна психологія" (2004)
Галич А. О. - Портретні метаморфози в романі Г. Пагутяк "Маґнат": місія двійництва (2015)
Галич О. А. - Ганна Барвінок у біографічному просторі (2015)
Дуркалевич В. В. - Від емоційного до культурного факту: травма втрати в епістолярії і творчості Івана Франка (2015)
Калініченко М. М. - Стратегія компромісу з масовою літературою у творчості Натаніеля Готорна (2015)
Ленська C. В. - Антитоталітарний дискурс у малій прозі Олени Звичайної (2015)
Рибалка І. С. - Комеморація як елемент сюжету роману У. Еко "Маятник Фуко" (2015)
Романенко Л. В. - "У вирі історії": образ Устима Кармалюка у сучасній україністиці (на матеріалі твору Б. Сушинського "Кармелюк: гнів і гордість України") (2015)
Олійник С. В. - Лексико-семантичні і граматичні трансформації частин мови при перекладі англомовного художнього дискурсу українською (2015)
Федорова Ю. Г. - Специфіка вживання фразеологічних одиниць з колоративним та соматичним компонентом (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського