Страхарчук В. - Шляхи підвищення ефективності електронного банківського бізнесу, Страхарчук А. (2011)
Ороновський А. - Історичний огляд творчої діяльності хорової капели "Галичина” м. Тернополя (2011)
Сможаник О. - Джерела української хорової культури (2011)
Медвідь Т. - Розвиток загальної музичної освіти в українських школах у 70-ті роки ХХ століття (2011)
Сєргєєва О. - Зміст професійного навчання майбутніх перекладачів в університетах Великої Британії (2011)
Михаць Р. - Музичні спектаклі (вокально-хорові сцени) у репертуарі Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича (2011)
Король А. - Використання середовищного підходу у навчанні учнів графічного дизайну в позашкільних закладах освіти (2011)
Ярушак М. - Формування жіночої ідентичності в українській етнопедагогіці (2011)
Вологін Ю. - Використання інформаційних технологій в менеджменті освіти на сучасних економічних відносинах (2011)
Langer R. - Music as a unifying element – Socio-musicological aspects of the Lithuanian "Singing Revolution” 1988 – 1991 (2011)
Fink K. - Їeсski Kameralny Chуr "Namysto” i jego wkіad w rozwуj kultury muzycznej Podkarpacia (2011)
Ільчишин М. - Робота над образним змістом клавірних творів Й.С. Баха, Шипайло Я. (2011)
Цзюнь М. - Формування вокального слуху китайських студентів у процесі співацької роботи (2011)
Хуань Ч. - Особливості структурування творчої інтерсуб’єктної взаємодії вчителя музики з учасниками вокально-хорового коллективу (2011)
Дурняк Б. В. - Паковання з гнучких матеріалів (обґрунтування методики дослідження внутрішнього об’єму), Регей І. І., Млинко О. І. (2017)
Піх І. В. - Теоретичні основи забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів (Частина 4. Прогнозування та забезпечення якості засобами нечіткої логіки), Сеньківський В. М., Сеньківська Н. Є., Калиній І. В. (2017)
Havenko S. F. - Aroma printing as a modern technology of packaging design, Khadzhynova S. E., Kotmaljova O. G., Labetska M. T. (2017)
Кульчицький А. Д. - Методика розрахунку фотоіндукованої оптичної анізотропії кубічних кристалів, Пірко І. Б., Салапак В. М. (2017)
Сеньківський В. М. - Багатофакторний вибір альтернативних варіантів проектування видання на основі лінійного згортання критеріїв, Кудряшова А. В. (2017)
Гуртовий О. Г. - Використання уточнених моделей у задачах розрахунку НДС плит на жорсткій основі та область уточнень, Тинчук С. О., Угрин Л. С. (2017)
Сеньківський В. М. - Класифікація факторів додрукарських процесів, Осінчук О. І. (2017)
Логойда М. М. - Побудова характеристик дискретного растрового перетворення синтезованих елементів нерегулярної структури (2017)
Швайка Л. А. - Управління підприємствами: етапи еволюції, чинники і сучасні підходи до удосконалення (2017)
Цебенко Н. М. - Фінансові ресурси оновлення транспортної інфраструктури України (2017)
Босак І. П. - Соціальне підприємництво: основні ознаки та особливості розвитку (2017)
Пунчак Л. А. - Сучасний медіаринок: змістовний та географічний аспекти (2017)
Кваско А. В. - Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства (2017)
Боженко О. М. - Ресурси підприємства як основа формування його ресурсного потенціалу (2017)
Лазановський П. П. - Розроблення алгоритму організації процесу модернізації техніки в системі операційного менеджменту підприємства, Багнюк Л. І. (2017)
Гірняк О. М. - Прогнозування та аналіз господарських рішень (ГР), Лазановський П. П. (2017)
Марко М. Я. - Використання методу послідовних поступок для розв’язування задачі підвищення рентабельності виробництва малого підприємства, Цегелик Г. Г. (2017)
Штангрет А. М. - Концептуальні засади формування системи обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства, Караїм М. М. (2017)
Яремик М. І. - Методичні засади вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні системою безпеки договірних відносин, Яремик Х. Я. (2017)
Малярчук І. І. - Фінансова звітність у системі обліково-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємства, Стеців Л. П. (2017)
Чорненька О. Б. - Управління заборгованістю як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства (2017)
Мандзіновська Х. О. - Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки підприємства (2017)
Штангрет А. М. - Формування інформаційного базису гарантування економічної безпеки промислових підприємств, Ратушняк Ю. В., Сухомлин Л. Є. (2017)
Шляхетко В. В. - Деякі особливості пошуку кандидатів при плануванні персоналу в контексті кадрової безпеки підприємства (2017)
Завада М. Р. - Сутність загрози як складової процесу гарантування економічної безпеки підприємства (2017)
Халіна О. В. - Імплантаційний підхід до побудови системи контролінгу на підприємстві (2017)
Скібан О. І. - Суб’єкти видавничої промоції: роль автора, редактора, видавця як основних учасників процесу (2017)
Лозинський А.-Л. Р. - Реалізація автора в мережі: новітні можливості сьогодення (2017)
Єжижанська Т. С. - Бренд видавництва як продукт комунікації (2017)
Гиріна Т. С. - Медіапрограми інтеграції мігрантів: вимір історії українського радіомовлення Польщі (2017)
Чубрей А. В. - Театральний аматорський рух як об’єкт висвітлення в додатку до газети (на прикладі додатка "Масовий театр" (1930–1932) газети "Сила") (2017)
Курбан О. В. - Інтернет-технології та онлайнові соціальні мережі у сучасній гібридній війні (2017)
Щирба О. А. - Українсько-польський діалог: вплив польських альманахів на становлення української альманахової літератури (2017)
Стєкольщикова В. А. - Ефективність комунікативно-образної моделі концепта "гра слів" у явищі інфотейнментивної впливогенності (2017)
Фіголь Н. М. - Переваги та недоліки використання електронних навчальних видань (2017)
Реферати (2017)
Фирсов П. М. - Экспериментальные исследования кратковременной прочности сталеклеевого безанкерного соединения на акриловых модифицированных композициях (2017)
Крутий Ю. С. - Фундаментальные решения приведенного уравнения параметрических колебаний, Сурьянинов Н. Г. (2017)
Крашенінін О. С. - Визначення стратегії технічного обслуговування та ремонту локомотивів у післянормативний період, Пономаренко О. В., Яковлєв С. С. (2017)
Гасенко А. В. - Особливості створення скінченно-елементної моделі системи "Основа – віброармована грунтоцементна паля", Новицький О. П., Рожко В. Н. (2017)
Кекиш Н. А. - Повышение эффективности организации маломощных вагонопотоков при использовании системы взаимоувязанных групповых поездов (2017)
Шмуклер В. С. - Новые энергетические принципы рационализации конструкций (2017)
Воронін С. В. - Підвищення ресурсу рейок метрополітену шляхом виконання попереджувального шліфування, Скорик О. О., Коростельов Є. М. (2017)
Волков В. П. - Особливості проведення дистанційної ідентифікації транспортного засобу в системі інформаційного забезпечення життєвого циклу в умовах ITS, Грицук І. В., Каграманян А. О., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2017)
Давиденко О. О. - Функція інтенсивності відмов елементів споруд (2017)
Барабаш І. В. - Вплив багатокомпонентних добавок на ефективну в’язкість механоактивованих цементовмісних суспензій, Ксьоншкевич Л. М., Гаращенко Д. П. (2017)
Доля В. К. - Формування методу вибору вантажопідйомності транспортних засобів для роботи в схемах розвезення тарно-штучніх вантажів, Куш Є. І., Скрипін В. С., Власов І. Ю. (2017)
Шкурпела О. О. - Дослідження роботи асинхронного двигуна АД-906У в режимі послаблення поля (2017)
Стоянов Е. Г. - Математическое моделирование работы диска перекрытия, составленного из сборных железобетонных плит, Набока А. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Дурняк Б. В. - Дослідження моделі доступу до соціальної інформаційної системи, Хомета Т. М. (2016)
Сеньківський В. М. - Теоретичні основи забезпечення якості видавничо–поліграфічних процесів (Частина 1: Всупні загальні засади), І. В. Піх, Н. Є. Сеньківська (2016)
Верхола М. І. - Двовимірна модель фарбодрукарської системи з трьома накочувальними валиками (2016)
Дурняк Б. В. - Інформаційні засоби компонент визначення ризику, Майба Т. М. (2016)
Ковальський Б. М. - Визначення характеристик стандартних умов кольороподілу за допомогою програми "ICaS–ColorInks Gamut", Семенів В. В., Семенів М. Р., Шовгенюк М. В. (2016)
Гілета І. В. - Вагомі технологічні операції опрацювання ілюстрацій для публікації в поліграфічному виданні, Миклушка І. З., Пилип’юк В. В. (2016)
Огірко І. В. - Інформаційна технологія і модель корозіометрії для поверхневих шарiв металів, Ясінський М. Ф., Огірко О. І., Ясінська–Дамрі Л. М. (2016)
Кірічок О. А. - Тенденції розвитку систем зволоження в плоскому офсетному друці, Золотухіна К. І., Величко О. М. (2016)
Терновий А. М. - Оптимізація математичної моделі ієрархії критеріїв якості мультимедійних видань з відео контентом, Васюта С. П., Хамула О. Г. (2016)
Стеців Б. С. - Залежність коефіцієнта тертя кочення від стискаючої сили та кривини контактуючих поверхонь, Стеців Я. Б. (2016)
Курка П. З. - Модель нафарблення растрових елементів квадратної форми (2016)
Гладченко М. - Вплив розмірності фарбодрукарської системи паралельної структури на рівномірність автотипного тонопередавання (2016)
Коротка В. О. - Удосконалений ракельний пристрій для друкування на біорозкладальному плівковому пакованні з використанням ручних трафаретних верстатів, Зацерковна Р. С., Слоцька Л. С. (2016)
Швайка Л. А. - Формування сучасної моделі розвитку національної економіки (2016)
Босак І. П. - Теоретичні аспекти внутрішнього економічного механізму підприємства (2016)
Боженко О. М. - Теоретико–методологічні підходи до оцінювання ефективності впровадження технічних інновацій на поліграфічних підприємствах (2016)
Базилюк В. Б. - Вплив інституційних факторів на циклічний розвиток складних виробничих систем (2016)
Кобрин Л. Й. - Діагностика факторів інноваційного розвитку підприємства (2016)
Гомольська В. В. - Процес громадського відтворення: новий погляд (2016)
Безпалько І. Р. - Податкове консультування: можливості використання досвіду Польщі у вітчизняних умовах (2016)
Кіт В. І. - Неподаткові надходження у системі доходів місцевих бюджетів (2016)
Малярчук І. І. - Стан та проблеми формування облікової політики поліграфічного підприємства (2016)
Шляхетко В. В. - Порівняльний аналіз особливостей ведення обліку суб’єктів малого підприємництва України та окремих країн ЄС (2016)
Штангрет А. М. - Управління економічною безпекою підприємства за часовими горизонтами, Караїм М. М. (2016)
Сліпа О. З. - Пріоритетність забезпечення економічної безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки (2016)
Кристиняк М. Б. - Оцінка показників діяльності суб’єктів малого підприємництва як основа характеристики рівня їх економічної безпеки (2016)
Силкін О. С. - Аналіз фінансового стану підприємства як інформаційне підґрунтя забезпечення його економічної безпеки (2016)
Чорненька О. Б. - Основні аспекти обліково–аналітичного забезпечення управління заборгованістю підприємства (2016)
Романяк Г. М. - Сутність антикризового управління підприємством в умовах нестабільного ринкового середовища (2016)
Гарматій О. В. - Соціальні мережі в системі державних комунікацій (2016)
Бондаренко Т. Г. - Способи привернення уваги інтернет–аудиторії (2016)
Ковпак В. А. - Актуалізація смислу "свобода" у концептуальному полі ідеї нації (на матеріалі публіцистики І. Багряного) (2016)
Курбан О. В. - Медіавіруси та їх використання як інформаційної зброї (2016)
Огаренко Т. О. - Соціально–комунікаційні технології в рекламній кампанії і формування інформаційної та медіакультури (на прикладі Класичного приватного університету), Зоська Я. В., Бессараб А. О. (2016)
Кіца М. О. - Фейкова інформація в українських соціальних медіа: поняття, види, вплив на аудиторію (2016)
Мудра І. М. - Гра як інструмент медіа маркетингу (2016)
Макарчук О. Г. - Газета "Robitnyk" (1897 р.) як первісток соціал–демократичної преси в Україні (2016)
Гринчишин Н. І. - Львівський часопис "Визволення" в контексті історії української періодики (2016)
Кушнаренко Н. М. - Сучасний погляд на розвиток торговельної документації в Україні (рецензія на монографію Шевченко О. В.) (2016)
РЕФЕРАТИ (2016)
Передмова (2015)
Атаманчук П. С. - Входження у світовий науковий простір, Конет І. М., Білик Р. М. (2015)
Бердієв Д. Ш. - Реалізація компетентністного підходу у формуванні майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю (2015)
Благодаренко Л. Ю. - Дидактичне конструювання інформаційного змісту задачі з фізики в контексті навчальної проблеми, Мініч Л. В. (2015)
Василенко С. Л. - Запровадження інноваційних моделей навчання фізики в педагогічних університетах (2015)
Галатюк Ю. М. - Евристичне управління творчою навчально-пізнавальною діяльністю у процесі розв’язування фізичних задач (2015)
Головко М. В. - Розвиток змісту навчання методики фізики у вищій педагогічній школі України наприкінці XIX – на початку XX-го ст. (2015)
Гулай О. І. - Формування компетентнісних якостей майбутнього фахівця засобами науково-технічної творчості учнів (2015)
Дендеренко О. О. - Шляхи формування професійної компетентності суднового механіка при вивченні інтегрованого курсу гідромеханіки у морському коледжі (2015)
Дьяконенко Н. Л. - Формування компетентнісних і світоглядних якостей інженерно-технічних фахівців, Петренко Л. Г., Копач Г. І. (2015)
Заболотний В. Ф. - Експериментальна компетентність як системне поняття, Демкова В. О. (2015)
Закалюжний В. М. - Концептуальний погляд на роль та місце прикладної фізики у шкільній фізичній освіті (2015)
Коновал О. А. - Дидактична система управління індивідуалізацією процесу формування дослідницьких умінь учнів при вивченні фізики, Туркот Т. І. (2015)
Корсун І. В. - Спецкурс "Досягнення і перспективи розвитку фізики твердого тіла" у формуванні компетентнісних якостей майбутнього викладача фізики (2015)
Кузнецова С. В. - Формирование компетенций в процессе осуществления межпредметных связей при изучении физики в техническом колледже, Губанова А. А. (2015)
Орищин Ю. М. - Інтеграція знань з фізики під час вивчення коливальних процесів, Савош В. О. (2015)
Сальник І. В. - Гносеологічні основи комплексного використання віртуального та реального фізичного експерименту в старшій школі (2015)
Сусь Б. А. - Фізика як основа для формування світогляду і компетентності майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю, Сусь Б. Б. (2015)
Шут М. І. - Якісна фізична освіта як вагомий чинник відродження української державності, Благодаренко Л. Ю. (2015)
Атаманчук П. С. - Наукова школа "Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності", Ніколаєв О. М. (2015)
Білецький В. В. - Особливості методики національно-патріотичного виховання у процесі навчання фізики студентів коледжів (2015)
Денисяко С. О. - Організація навчального процесу в контексті прикладного аспекту курсу фізики (2015)
Каленик М. В. - Наступність у формуванні компонентів змісту шкільного курсу фізики (2015)
Коробова І. В. - Цілі методичної підготовки майбутніх учителів фізики в контексті компетентнісного підходу (2015)
Осіпов В. В. - Основні підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики у профільних класах (2015)
Панчук О. П. - Тестування як засіб об’єктивізації тематичного контролю знань учнів з трудового навчання та фізики (2015)
Савченко В. Ф. - Використання проектного підходу при вивченні закону збереження електричного заряду (2015)
Семенишена Р. В. - Використання компетентнісного підходу до формування контрольно-вимірювальних матеріалів з фізики для студентів різних напрямів підготовки, Задорожна Ж. А. (2015)
Сільвейстр А. М. - Організація самостійної роботи з фізики у майбутніх учителів хімії і біології (2015)
Стадніченко С. М. - Міжпредметні зв’язки як дидактична основа розвитку природничо-наукової освіти майбутніх учителів фізики (2015)
Степанчиков Д. М. - Елементи компетентнісного підходу у вузі при підготовці майбутніх фахівців у галузі енергетики (2015)
Чижська Т. Г. - Використання художньої та науково-популярної літератури під час виконання лабораторних робіт з фізики в класах гуманітарного профілю (2015)
Швай Р. І. - Врахування інноваційних процесів для здійснення педагогічного контролю, Горіна О. М. (2015)
Шевчук О. В. - Формування фахових компетентностей майбутніх учителів в ході виконання лабораторних практикумів з методики і техніки навчального фізичного експерименту (2015)
Шубчинський В. Д. - Засоби експериментальної оцінки розвитку технологічної компетентності викладача спеціальних дисциплін (2015)
Nikorich V. - Students independent work in the process of laboratory studies, Ketrush P., Кulikova О., Gubanova A. (2015)
Гур’євська О. М. - Реалізація компетентнісного підходу щодо введення поняття магнітної індукції у вищих технічних навчальних закладах (2015)
Кузьменко О. С. - Фізичні задачі як ефективний засіб стимулювання активності та самостійності студентів у процесі вивчення поняття симетрії (2015)
Лазарчук В. В. - Формування компетентностей у процесі навчання учнів фізики (2015)
Матвійчук О. В. - Модель реалізації принципу наступності навчання фізики у загальноосвітній та вищій технічній школі на засадах компетентнісного підходу, Подласов С. О. (2015)
Мерзликін О. В. - Модель формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні фізики (2015)
Поведа Т. П. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців на засадах контекстного навчання (2015)
Подопригора Н. В. - Організація та результати педагогічного експерименту з упровадження методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах (2015)
Роздобудько М. О. - Технологічні та функціональні особливості формування проектно-дослідницької компетентності при вивченні фізики (2015)
Розумовська О. Б. - Умови формування професійно значущих знань майбутніх вчителів фізико-технологічних дисциплін (2015)
Садовий М. І. - Творчі задачі з фізики у підготовці майбутніх фахівців (2015)
Семерня О. М. - Методична компетентність майбутнього вчителя фізики (2015)
Сліпухіна І. А. - Формування світогляду майбутніх інженерів під час навчання фізики в університеті, Мєняйлов С. М., Лахін Б. Ф. (2015)
Смутко О. О. - Формування предметної компетентності студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації під час навчання фізики (2015)
Сосницька Н. Л. - Компетентнісний підхід як методологічна основа підготовки майбутніх вчителів фізико-математичних дисциплін до інноваційної педагогічної діяльності, Ачкан В. В. (2015)
Терещук С. І. - Компетентнісно орієнтовані технології навчання у курсі фізики старшої школи (2015)
Трифонова О. М. - Елементи методики формування екологічної компетентності на уроках фізики (2015)
Фоменко В. В. - Формування світоглядних якостей особистості в курсі загальної фізики на ґрунті навчальних фізичних моделей (2015)
Шарко В. Д. - Компетентнісно-орієнтоване навчання учнів фізики як методична проблема (2015)
Школа О. В. - Професіограма сучасного вчителя фізики як об’єкт педагогічного проектування (2015)
Яблочнікова І. О. - Особливості формування професійної компетентності магістрів-фінансистів у ВНЗ Німеччини (2015)
Барканов А. Б. - Мотивація студентів аграрних коледжів до професійно орієнтованого навчання фізики (2015)
Бурак В. І. - Аналіз змісту курсу фізики основної школи за новою програмою (2015)
Войтович О. П. - Передумови удосконалення підготовки майбутніх екологів з виробничих технологій (2015)
Галатюк Т. Ю. - Модель методологічної культури учня у контексті вивчення природничих предметів (2015)
Гордієнко В. П. - Дослідження структури і термомеханічних властивостей термопластів на основі поліетилену з нанорозмірними карбідами, Касперський А. В., Сальников В. Г. (2015)
Грабчак Д. В. - Методика формування евристичних умінь учнів основної школи на уроках вивчення нового матеріалу з фізики (2015)
Грудинін Б. О. - Педагогічна модель розвитку дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання фізики (2015)
Дембіцька C. В. - Організація науково-дослідної роботи студентів в процесі вивчення дисципліни "Охорона праці", Кобилянський О. В. (2015)
Єжова О. В. - Вивчення фізичних величин в технології швейного виробництва (2015)
Касперський А. В. - Національно-патріотичне виховання майбутніх учителів технологій, Бондаренко І. М. (2015)
Кремінський Б. Г. - Співвідношення традиційних і деяких новітніх напрямків учіння фізики на сучасному етапі (2015)
Кузьменко В. Й. - Організаційно-методичні умови формування базових понять з технології сільськогосподарського виробництва у старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості (2015)
Кух О. М. - Інтерактивні методи навчання фізики у ВНЗ, Кух А. М. (2015)
Левшенюк В. Я. - Ознайомлення майбутніх фахівців фізико-технологічного профілю з сучасними підходами до обробки результатів вимірювань, Новоселецький М. Ю. (2015)
Мендерецький В. В. - Використання комп’ютерних технологій для підвищення якості самоосвіти учнів загальноосвітньої школи з фізики, Соловйова Н. В. (2015)
Мисліцька Н. А. - Теоретичні аспекти проектування навчального посібника нового формату (2015)
Остапчук М. В. - Секрети родоводу та науково-педагогічна діяльність К. Е. Ціолковського, Остапчук О. М. (2015)
Петруньок Т. Б. - Професійно орієнтована підготовка фахівців будівельної галузі у процесі навчання фізики (2015)
Сондак О. В. - Вплив принципу індивідуалізації на процес формування предметних компетентностей з фізики у студентів медичних коледжів (2015)
Шишкін Г. О. - Конструювання змісту курсу фізики на принципах інтеграції навчальних дисциплін (2015)
Щирба В. С. - Методичні основи проведення математично-статистичного аналізу в освітніх вимірюваннях, Щирба О. В. (2015)
Дінділевич Є. М. - Медіапроекти – інноваційна форма методичної підготовки майбутнього вчителя фізики, Кух А. М. (2015)
Дмитрук С. І. - Цільові орієнтації в системі експериментальної підготовки школярів на уроках фізики у старшій школі (2015)
Засєкіна Т. М. - Концептуальні засади розроблення підручників з фізики для основної і старшої школи (2015)
Килимник С. М. - Педагогічні умови забезпечення професійно-орієнтованої діяльності студентів коледжів з фізики, Кух А. М. (2015)
Кудін А. П. - Програмне забезпечення реальних фізичних лабораторних практикумів, Юрченко А. О. (2015)
Кузьменков С. Г. - Методичні особливості вивчення теми: "Чорні діри" в процесі підготовки майбутніх учителів фізики та астрономії (від утворення чорних дір до їх випаровування) (2015)
Ляшенко О. І. - Сучасні проблеми навчання фізики в контексті компетентнісного підходу до освіти (2015)
Мястковська М. О. - Світові тенденції розвитку дистанційної освіти та перспективи для України (2015)
Оленюк І. В. - Особливості формування дієвих знань у процесі розв’язування різнорівневих фізичних задач (2015)
Поведа Р. А. - Використання програм Electronics Workbench Multisim для підготовки студенів фізичних спеціальностей (2015)
Пустовий О. М. - Цифрове телебачення та радіо в сучасному загальноосвітньому курсі фізики, Степура І. В. (2015)
Семенишина І. В. - Умови ефективного використання комп’ютерних технологій навчання математики у вищому навчальному закладі, Гарасимчук І. Д. (2015)
Сергієнко В. П. - Компетентнісний підхід у навчанні фізики майбутніх фахівців комп’ютерних систем, Бодненко Т. В. (2015)
Сидорчук Л. А. - Міждисциплінарна інтеграція як мета та ефективний засіб у професійній підготовці майбутніх вчителів технологій, Чорна О. Г. (2015)
Смалько О. А. - Можливості використання веб-застосунків для створення віртуальних дошок у навчанні астрономії (2015)
Степанчиков Д. М. - Моделювання на лабораторному практикумі з фізики як складова частина формування компетенцій студентів (2015)
Стучинська Н. В. - Методика навчання основ функціонування медичного обладнання з використанням віртуальних навчальних тренажерів, Грибков О. В. (2015)
Суховірська Л. П. - Навчальний програмний засіб з фізики як зовнішній ресурс активізації потенціальних можливостей особистості учня під час розв’язування задач (2015)
Ткаченко А. В. - Використання web-технологій у фаховій підготовці студентів-фізиків до майбутньої професійної діяльності, Кулик Л. О. (2015)
Ткаченко І. А. - Системний підхід в методичній підготовці майбутнього вчителя астрономії (2015)
Форкун Н. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення фізики в старшій школі (2015)
Хомутенко М. В. - Застосування хмарних технологій в організації навчального середовища на уроках фізики (2015)
Чайковська І. А. - Структура, зміст і модель формування предметних компетентностей з фізики в учнів старшої школи (2015)
Чернявський В. В. - Методична модель дистанційного навчання фізики курсантів вищих морських навчальних закладів на основі мережного середовища (2015)
Старонек A. - Роль неправительственных организаций в процессе социальной адаптации детей и подростков (2015)
Мажец А. - Оздоровительная роль физической активности для пожилых людей (2015)
Земба Б. A. - Воспитание ребенка в семье с проявлениями домашнего насилия – педагогические рассуждения (2015)
Вычавский Б. - Потребность в образовании как фактор мотивации в поведении учеников (2015)
Paluch M. - Educational, social and cultural activities supporting the development of a modern man (2015)
Рaдзиволек M. - Роль социальных порталов в процессе межличностной коммуникации молодых людей (2015)
Солиньска М. - Энергетическая политика Европейского Союза до 2050 года и польское законодательство о возобновляемых источниках энергии (2015)
Букальский С. - Благотворительная деятельность общественных организаций на примере "Каритас" Ченстоховской архиепархии (2015)
Рандак Я. - Проблемы маргинализации и социальной изоляции пожилых людей в современном обществе (2015)
Mьонсо Я. - Роль межличностного непосредственного общения в трансформации учебного процесса в контексте медиатизации общества и образования (2015)
Дані про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Дурняк Б. В. - Моделі планування навчального процесу спеціальності вищого навчального закладу, Сеньківський В. М., Гілета І. В., Литовченко О. В. (2015)
Гавенко С. Ф. - Імітаційне моделювання процесу руйнування оболонок аромокапсул при використанні аромопродукції, Петрик П. Б. (2015)
Дурняк Б. В. - Модифікація моделей прогнозування, Кляп М. М. (2015)
Сеньківський В. М. - Дослідження процесу зміщення сторінок книжкових зошитів при комплектуванні підбиранням, Голубник Т. С. (2015)
Дурняк Б. В. - Моделі визначення величини ризику на основі використання ймовірнісних підходів, Мaйба Т. М. (2015)
Kulishova N. Ye. - Application of the neuro-fuzzy system for data interpolation during metameric colors reproduction (2015)
Дурняк Б. В. - Особливості використання методів шифрування в задачах захисту інформаційних соціальних мереж, Хомета Т. М. (2015)
Піх І. В. - Вибір альтернативної системи для формування навчальних електронних ресурсів, Андріїв Р. Р. (2015)
Гілета І. В. - Моделі прийняття рішень при проектуванні електронного видання (2015)
Bartashevich S. A. - Development of experimental ultrasound device for modification of flexographic photopolymer printing plates, Grudo S. K., Khokhriakov S. A. (2015)
Казьмірович О. Р. - Інформаційно-керуючий пристрій фальцювальних машин з використанням програмованих логічних контролерів, Казьмірович Р. В. (2015)
Ковпак В. А. - Матриця ідеї нації: соціокомунікативний вимір (2015)
Івасенко Л. О. - Науковий стиль як об’єкт дослідження вітчизняних вчених (2015)
Рижко І. В. - Мережева наукова періодика в інформаційному просторі України: тенденції та актуальні завдання (2015)
Полєжаєв Ю. Г. - Тревел-журналістика як об’єкт наукового осмислення: сфери інтересу та дискусійні проблеми (на матеріалі зарубіжного досвіду) (2015)
Гарматій О. В. - Інформаційні жанри як пріоритетні у практиці інформагентств (2015)
Лозинський А.-Л. Р. - Компіляція у літературі: форми реалізації та проблема плагіату (2015)
Abstracts (2015)
T. P. Andrienko - Translation as Cross-Cultural Interaction (2017)
S. D. Chugu - Formulaic Language Sequences in Discourse and Narrative: Constructionist Approach (2017)
Вигівський В. Л. - Функціонально-семантичні та прагматичні особливості актуалізації стереотипних знаків мовленнєвої взаємодії (2017)
Вялікова О. О. - Динаміка формальної моделі креолізованого віршованого тексту і його прагматичного впливу (2017)
Гирин О. В. - Автоматичний синтаксичний аналіз англійського речення: застосування та перспективи (2017)
Гук З. Ю. - Семантико-функціональні параметри германізмів у художньому дискурсі Івана Франка (2017)
Дяченко Н. М. - Семантико-стилістичне навантаження особових займенників у поезії М. Никончука (2017)
Іваницька Н. Б. - Міжмовна синтагматика дієслів у проекції на предикативно-адвербіальну реченнєву модель оцінної семантики (2017)
Ковальова Т. П. - Мовні засоби ритмізації слоганів німецькомовної комерційної реклами (2017)
Косарєва Г. С. - Творчість Тараса Шевченка в інтертекстуальному дискурсі поетів-вісімдесятників (2017)
Мамедова Дж. А. - Военная поэзия в начале хх века в литературе Великобритании и Азербайджана (2017)
Михайлова Є. В. - Лексичний обсяг дієприкметника сучасної турецької мови (2017)
Моркотун С. Б. - Відтворення експресивності лексичних одиниць при перекладі текстів політичного дискурсу (2017)
Прищепа (Шегеда) О. П. - Семантичні поля лексем рід, народ, нація, мова у сприйманні студентів нефілологічного ВНЗ на сучасному етапі розвитку мови, Плечко А. А. (2017)
Радомська Л. А. - Критерії визначення лінгвального статусу іменників-юкстапозитів як самостійних лексико-граматичних одиниць (2017)
Рыжченко О. С. - Китайский детектив в европейском варианте (2017)
Станіславська О. О. - Мовні засоби вираження самотності у сучасній франкомовній літературі (2017)
Султанова Х. Г. - Містичне вчення шейха Ібраxіма Гюльшані (2017)
Шмега К. М. - Мовленнєва репрезентація маскулінних персонажів у прозі Івана Франка (2017)
Юрчук О. О. - "...се властиво наїзд і душення...": Російська імперія в рецепції Івана Франка (2017)
Казьмірович О. Р. - Пристрій числового програмного керування установки для нарізання на смуги рулону шкіргалантерейних матеріалів, Дурняк Б. В., Казьмірович Р. В. (2015)
Тимченко О. В. - Аналіз процесів відтворення зображень для систем поелементного виведення інформації, Гавриш Б. М. (2015)
Дурняк Б. В. - Теоретичні особливості побудови додаткових засобів, орієнтованих на використання в задачах прогнозування, Кляп М. М. (2015)
Киричок Т. Ю. - Дослідження впливу штучного зношування на електрофізичні параметри банкнотного паперу, Сухіна Є. Г. (2015)
Дурняк Б. В. - Аналіз визначення оцінок рівня безпеки інформаційних систем, Мaйба Т. М. (2015)
Сеньківський В. М. - Дослідження залежності величини полів пар сторінок від їх розташування в зошиті, Голубник Т. С. (2015)
Дурняк Б. В. - Оцінка рівня безпеки різних типів інформації, Хомета Т. М. (2015)
Чехман Я. І. - Засіб стабілізації натягу офсетного гумотканинного полотнища в процесі друкування, Кравчук І. М., Шустикевич А. І. (2015)
Petryk P. - The investigation of influence of physical and mechanical properties of oil aroma varnishes on printing products quality in web offset, Labetska M., Khadzhynova S., Stempien K. (2015)
Belyaev V. P. - The adjustable electric drive for printing presses (2015)
Репета В. Б. - Контроль та регулювання поверхневої енергії поліпропіленових плівок у процесі флексографічного друку засобами нечіткої логіки (2015)
Чернявська Л. В. - Теорія поля в соціальних комунікаціях (2015)
Лященко А. В. - Формування уявлень про рекламу як форму масової комунікації (2015)
Бессараб А. О. - Просування книжкової продукції та формування читацької культури на сторінках жіночих журналів "Натали" та "Единственная" (2015)
Шевченко А. С. - Регулююча функція телерепортажу з позицій новинного дискурсу у процесі виправлення засуджених до позбавлення волі (2015)
Дударевич І. К. - OhmyNews як приклад громадянської журналістики у Республіці Корея (2015)
Марунин Г. Я. - Текстологічні аспекти у процесі підготовки літературно-художнього видання фольклору до друку (2015)
Abstracts (2015)
Черних В. П. - Формування науково-дослідної роботи студентів НФаУ в умовах входження України до європейського освітнього простору (2014)
Астахова Е. В. - Интеграция образования и бизнеса: инновационные реалии (2014)
Панченко С. М. - Впровадження в навчальний процес навчально-тренувальної телекомунікаційної мережі, Приходько С. В., Жученко О. С. (2014)
Репко І. М. - The implementation of humanization management principles in Ukrainian modern educational scope, Одарченко В. П. Реалізація принципу гуманізації управління в українському сучасному освітньому просторі (2014)
Олексенко В. О. - Умови саморефлексії студентів у навчальній діяльності (2014)
Калашник Л. С. - Сучасна парадигма підготовки педагогічних кадрів для закладів системи соціальної опіки про дітей-сиріт КНР (2014)
Моісєєва Н. А. - Виховання гармонійної особистості – пріоритет сучасного ВНЗ, Левкін А. В. (2014)
Афанасьева О. В. - Развивающее обучение в техническом ВУЗе, Глушкова Д. Г., Лалазарова Н. О., Тарабанова В. С. (2014)
Телегіна С. О. - Основні напрямки діяльності викладача вищої школи (2014)
Соболєва С. С. - Головні складники професійної культури майбутнього економіста (2014)
Брушковський О. А. - Прикладні задачі професійного змісту в курсі вищої математики як умова забезпечення фахової підготовки студентів-екологів, Цецик С. К. (2014)
Барнич О. М. - Аналіз полікомпонентного потенціалу художньої спадщини В. О. Сухомлинського як засобу підготовки майбутніх фахівців для морально-творчого розвитку учнів (2014)
Анотації (2014)
Титул, содержание (2017)
Лисова Л. А. - Влияние расхода шлака при ЭШП на состав металла и технологические параметры процесса, Стовпченко А. П., Медовар Л. Б., Петренко В. Л. (2017)
Ахонин С. В. - Структура и свойства нового высокопрочного титанового сплава Т120, полученного способом ЭЛП после деформационной и термической обработки, Белоус В. Ю., Северин А. Ю., Березос В. А., Пикулин А. Н., Ерохин А. Г. (2017)
Гречанюк Н. И. - Выплавка слитков титановых сплавов системы Ti–Nb–Si–Zr способом электронно-лучевой плавки, Кулак Л. Д., Кузьменко Н. Н., Смашнюк Ю. А., Демчишин А. В., Фиск А. Э. (2017)
Устинов А. И. - Получение способом электронно-лучевого осаждения высокопрочных термочувствительных биметаллических фольг инвар/медь, Демченков С. А., Фесюн Е. В. (2017)
Кожемякин В. Г. - Легирование поверхностного слоя медных плит кристаллизаторов способом плазменно-дугового переплава, Бурнашев В. Р., Шаповалов В. А., Грищенко Т. И., Калашник Д. А., Веретильник А. В. (2017)
Григоренко Г. М. - Моделирование металлургического аддитивного процесса создания конструкций из стали 09Г2С, Костин В. А., Жуков В. В. (2017)
Костин В. А. - Построение расчетных термокинетических диаграмм анизотермических превращений титановых сплавов на основе алюминидов, Григоренко Г. М., Григоренко С. Г. (2017)
Курапов Ю. А. - Морфология поверхности и тонкая структура толстых углеродных пленок, полученных электронно-лучевым испарением углерода, Крушинская Л. А., Борецкий В. В. (2017)
Сессия Научного совета по новым материалам (2017)
Создание нових биметаллических материалов и изделий из них с использованием высокоэнергетического плазменно-дугового термомеханического влияния на локальные поверхности (2017)
Разработка технологии получения гомогенных слитков никелидов титана с применением магнитоуправляемой электрошлаковой плавки (2017)
Диссертации на соискание ученой степени (2017)
Титул, содержание (2017)
Медовар Л. Б. - К вопросу выбора материалов для водоохлаждаемых кристаллизаторов ЭШП и МНЛЗ, Педченко Е. А., Сибирь А. В., Волченков Е. А., Коломиец Д. В. (2017)
Протоковилов И. В. - Структура и свойства высокопрочного титанового сплава Ti-10-2-3 электрошлаковой выплавки, Петров Д. А. (2017)
Ахонин С. В. - Электронно-лучевая плавка нового высокопрочного титанового сплава Т120, Пикулин А. Н., Березос В. А., Северин А. Ю., Ерохин А. Г. (2017)
Дидикин Г. Г. - Электронно-лучевая технология получения конденсатов Ag–NaCl и физико-химические свойства коллоидной системы на их основе, Андрусишина И. Н., Литвин С. Е., Крушинская Л. А., Грабин В. В. (2017)
Калашник Д. А. - Поверхностное окисление расплавленного металла в процессе диспергирования при ИПСК, Шаповалов В. А., Никитенко Ю. А, Кожемякин В. Г. (2017)
Хохлов М. А. - Упрочнение магниевого сплава МЛ4 при легировании галлием, Хохлова Ю. А., Синюк В. С., Никитенко Ю. А. (2017)
Биктагиров Ф. К. - Выплавка титанового шлака для использования в сварочном производстве, Шаповалов В. А., Гнатушенко А. В., Игнатов А. П., Скорина Н. В., Веретильник А. В. (2017)
Гайдук С. В. - Применение комплексной расчетно-аналитической методики для многокритериальной оптимизации составов литейных жаропрочных никелевых сплавов, Кононов В. В., Куренкова В. В. (2017)
Дурняк Б. В. - Синтез моделей ризику з інформаційними компонентами, Майба Т. М. (2016)
Сеньківський В. М. - Теоретичні основи забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів (Частина 2. Синтез моделей пріоритетності дії факторів), Піх І. В., Кудряшова А. В., Литовченко Н. М. (2016)
Дурняк Б. В. - Методи адаптації процесів захисту доступу користувачів до соціальних систем, Хомета Т. М. (2016)
Верхола М. І. - Інформаційна технологія аналізу фарбодрукарської системи з чотирма накочувальними валиками на основі її тривимірної математичної моделі (2016)
Терновий А. М. - Побудова математичної моделі ієрархії критеріїв якості мультимедійних видань з відеоконтентом, Васюта С. П., Хамула О. Г. (2016)
Пановик У. П. - Інформаційна технологія оптимізації процесу попереднього заповнення фарбою фарбодрукарської системи з двома накочувальними валиками (2016)
Сеньківський В. М. - Синтез моделей пріоритетного впливу факторів на якість процесу створення програмного забезпечення мобільних пристроїв, Петяк Ю. Ф. (2016)
Шевгенюк М. В. - Кількісна оцінка якості кольороподілу зображення для кольорового друку, Ковальський Б. М., Семенів М. Р., Занько Н. В., Писанчин Н. С. (2016)
Шибанов В. В. - Пластифікація дiєн-стиренових фотополімеризаційноздатних матеріалів (2016)
Луцків М. М. - Чутливість тонопередачі коротких фарбодрукарських систем паралельної структури, Гладченко М. Б. (2016)
Чехман Я. І. - Система для забезпечення рівномірного натягу стрічки в процесі розмотування в рулонній ротаційній машині, Шустикевич А. І. (2016)
Благодір О. Л. - Аналіз розвитку технологій друкування з використанням анілоксових валиків, Величко О. М. (2016)
Нерода Т. - Дослідження компонентів видавничих систем на джерелах матеріальної культури (2016)
Пасіка В. Р. - Кінематичний синтез механізму штанцювального преса з умови рівності прямого і зворотного ходів, Влах В. В. (2016)
Гриценко О. О. - Розрахунок технологічних параметрів маркування паковання з нанофотонними елементами (2016)
Лупенко С. А. - Умовний циклічний випадковий процес як математична модель коливних сигналів та процесів із подвійною стохастичністю, Сверстюк А. С., Луцик Н. С., Стадник Н. Б., Зозуля А. М. (2016)
Румянцев Ю. М. - Глітерна паста на полімерній основі для оздоблення видавничої продукції, Ясінський М. Ф., Ясінська-Дамрі Л. М. (2016)
Черниш Н. І. - Електронні енциклопедії в Україні (2016)
Огар Е. І. - Конвергентні медіа для дітей в українському інформаційному просторі (2016)
Бондаренко Т. Г. - Інформаційний онлайновий спецпроект для медіааудиторії: поняття, типологія, вплив (2016)
Бессараб А. О. - Соціально-комунікаційний аспект взаємодії мистецтва книги та кіно у формуванні інтересу до читання (2016)
Ткаченко О. О. - Специфіка рекламної діяльності навчальних закладів у контексті їх позиціонування (2016)
Курбан О. В. - Загальна характеристика сучасного інтернет-простору в контексті використання соціальних онлайн-мереж (2016)
Ковпак В. А. - Медіатексти як результат інформаційно-комунікаційної діяльності еміграційної громади в контексті етнокультурної компетенції (2016)
Балюн О. О. - Чинник страху як інструмент збільшення продажів (2016)
Нікішова К. К. - Текст в інтерактивних формах популяризації знань: редакторський аспект (2016)
Женченко М. І. - Цифрові трансформації моделей видання наукової періодики (2016)
Савчук Г. М. - Документознавча характеристика Литовської, Коронної та Мезовецької метрик (2016)
Дзьомба Н. М. - Християнська релігія як чинник українського націогенезу: публіцистична інтерпретація шістдесятників (2016)
ABSTRACTS (2016)
Зінченко А. - Українські інтелектуали-дисиденти й правозахисники про становище української культури в Донецькому краї (2017)
Бойко Т. - Політизація сучасних етнонаціональних процесів у Донецькому краї: ризики незворотності (2017)
Залізняк Л. - Балтійська етнокультурна провінція та проблема походження індоєвропейських і фінно-угорських народів (2017)
Безпалько В. - Одяг челяді і найманих робітників шляхетського дворогосподарства на Волині у другій половині XVI ст. (2017)
Ворончук І. - "Ученый Божьей милостью" Михайло Флегонтович Владимирський-Буданов (2017)
Лозинський А. - Військове духовенство в роки Першої світової війни (2017)
Слободянюк М. - Поява власної нарукавної символіки у Збройних Силах України в період 1991—1995 років (2017)
Овсіюк О. - Від контексту до тексту: нова рубрика в журналі "Українознавство" (2017)
Соболєва О. - Соціально-побутові умови перших етапів репатріації кримських татар (2017)
Овсіюк О. - Контент-аналіз публікацій в "Українському історичному журналі": сучасний стан дослідження історії України у Другій світовій війні (2017)
Буйських Ю. - "Public Religion, Ambient Faith": міжнародний практикум з антропології релігії у Києві (2017)
Хоменко О. - "Школа М. Максимовича" як інтелектуальний простір формування спільнотної ідентичності українців (2017)
Наливайко С. - Ще раз про перспективи індоіранських ономастичних студій (до дискусії історика й лінгвіста) (2017)
Бойко С. - X Міжнародний конкурс з українознавства (2017)
Бойко Т. - Українознавчі студії призерів Х Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Ковтун В. - Розвиток українського шкільництва та національне виховання молоді як імператив світоглядних ідей Михайла Грушевського (2017)
Копилов M. - Балто-Чорноморський союз як геополітичний чинник європейської інтеграції (2017)
Гуцул O. - Великодній фольклор села Дусанів Перемишлянського району Львівської області (2017)
Третякова O. - Відносини України та Республіки Польща в контексті волинської трагедії (1991—2016 рр.) (2017)
Онищенко Н. - Сила оголеної правди (До виходу в світ двотомної документально-публіцистичної оповіді М. Тимошика "Село") (2017)
Фігурний Ю. - Рецензія на монографію Потапенка Я. О. "П’ята російсько-українська війна: від Майдану до Cхідного фронту (підходи, оцінки, інтерпретації)". – Переяслав-Хмельницький: видавництво КСВ, 2016. – 304 с. (2017)
Фігурний Ю. - Презентація монографії "Давній Галич" (2017)
Тимошик М. - Рим українознавчий (2017)
Бойко Т. - Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських та аспірантських есе "Перспективи Української національної революції у ХХІ ст." (2017)
Бойко Т. - IV Бандерівські читання (2017)
Чирков О. - Українські реалії постколоніальної доби обговорено на круглому столі (2017)
Ренке Т. - Дні науки в Науково-дослідному інституті українознавства в рамках проведення ХІ Всеукраїнського фестивалю науки (17—19 травня 2017 року) (2017)
Панченко С. М. - З піклуванням про майбутнє своїх випускників, Костєнніков О. Д., Мкртичьян Д. С. (2014)
Колесник К. І. - Особливості проведення виховної роботи в Українській державній академії залізничного транспорту (2014)
Лисачук Л. С. - Особенности адаптации иностранных студентов к обучению в вузах Украины, Семянникова Н. В. (2014)
Малихіна Я. М. - Аналіз моделі системи управління взаємодією внз із зовнішнім середовищем (2014)
Пахомова И. Р. - Использование информационных технологий при разработке спецкурса по физике "Основы дислокационной теории" (2014)
Дубініна О. К. - Гіпертекстова і мультимедіа технології навчання у математичній підготовці інженерів (2014)
Дементьєва Т. І. - Психолого-педагогічна сутність феномену "науково-дослідницька діяльність студентів-іноземців" (2014)
Северин Н. В. - Использование интерактивных технологий в решении задач межкультурной коммуникации, Северин Ю. С. (2014)
Стадник О. С. - Функції навчально-методичного забезпечення шкільного предмету (на прикладі географії) (2014)
Клочко А. А. - Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх вихователів (2014)
Мірошник І. І. - Особливості оцінювання рівня сформованості англомовної граматичної компетентності в учнів початкової школи (2014)
Науменко Н. С. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутнього вчителя до формування духовного здоров’я молодших школярів (2014)
Дербилова Е. А. - Мастера шрифта (2014)
Анотації (2014)
Новини АПК (2015)
Аналітика (2015)
Патрєва л. С. - Підвищення якості інкубаційних яєць перепелів (2015)
Подія (2015)
Мельник В. В. - VII з'їзд Аграhної партії України: результати виборів у 2015 році і стратегія подальшої діяльності (2015)
Чернікова Г. Ю. - Пребіотики та їх використання (2015)
Кулібаба Р. О. - Динаміка генетичної структури популяції курей породи бірківська барвиста за локусами кількісних ознак, Ляшенко Ю. В. (2015)
Антибиотики в мировом птицеводстве: угроза или панацея (2015)
Бойко Ю. В. Бойко Г. В. - Лейкограма крові курчат-бройлерів за сумісної дії охратоксину А та дезоксиніваленолу і після застосування сорбентів, Духницький В. Б., Бойко Н. І. (2015)
Подобед Л. И. - Оптимизируем фосфорное питание (2015)
Коваленко А. В. - Биокорректирующие премиксы "Biocorr” — эффективные решения птицеводства (2015)
Нечай Н. М. - Застосування підкислювача на основі молочної кислоти при вирощуванні молодняку перепелів м’ясного напряму продуктивності (2015)
Базиволяк С.М. - Годівля фазанів (2015)
Тихончук Д. - Платим меньше или программа энергоэффективности для сельського хозяйства (2015)
Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) оголошує прийом студентів на навчання у 2016 році на факультет тваринництва та водних біоресурсів (2015)
Пономаренко Н. П. - В добру путь, випускники! (2015)
Народные приметы о птицах (2015)
Титул, зміст (2017)
Гусев А. П. - Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и диаметра прутков арматуры строительных конструкций, Шукевич Я. И., Лукьянов А. Л. (2017)
Недосека А. Я. - Результаты исследования волноводов, Недосека С. А., Бойчук О. И. (2017)
Миленин А. С. - Методы прогнозирования докритического разрушения конструкционных материалов под действием циклических нагрузок (обзор) (2017)
Троицкий В. А. - Х-ray mini технология контроля на основе твердотельных плоскопанельных детекторов, Михайлов С. Р., Пастовенский Р. О. (2017)
Хохлова Ю. А. - Индентирование от макро- до нанометрового уровня и примеры исследования свойств материалов с особой структурой, Ищенко Д. А., Хохлов М. А. (2017)
Муравский Л. И. - Принципы построения аппаратно-программного комплекса для неразрушающего контроля композитных элементов конструкций авиакосмической техники, Вороняк Т. И., Иваницкий Я. Л., Джала В. Р., Куць А. Г. (2017)
Галаган Р. М. - Реализация нейросетевых алгоритмов классификации технического состояния композиционных материалов по результатам акустического контроля, Момот А. С. (2017)
Давыдов Е. А. - Определение границ поврежденности монтажных сварных соединений генератора установки каталитического крекинга по результатам УЗ обследования, Дядин В. П. (2017)
Баглай А. В. - Вибрационное обследование стана 1150 (2017)
Сухомлин В. И. - Применение коэрцитиметрического метода контроля при ремонте смесителя в доменном производстве, Волох В. И., Тараненко А. А. (2017)
Швець В. - Розвиток обліково-аналітичної освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2011)
Булыга Р. - Аудит в системе финансового контроля России (2011)
Гура Н. - Бухгалтерський облік як складна інформаційна система (2011)
Дорош Н. - Визначення предмету та об'єктів видів аудит (2011)
Дрозд І. - Зарубіжний досвід бухгалтерського обліку податкових різниць (2011)
Андрєєв П. - Проблеми ефективності відомчого контролю (2011)
Головко В. - Вплив інфляційних процесів на формування показників фінансової звітності суб'єктів господарювання, Шарманська В. (2011)
Голубнича Г. - Розвиток обліково-аналітичних інформаційних систем в умовах фінансової кризи (2011)
Мельник Т. - Облік та звітність поточних виплат працівникам в сучасних умовах (2011)
Мисака Г. - Методичні підходи до трансформації статей фінансової звітності з урахуванням зміни цін та інфляції, Головко І. (2011)
Фещенко Є. - Порядок подання фінансової звітності бюджетними установами (2011)
Чечуліна О. - Управління ризиками як компонента системи внутрішнього контролю державних установ (2011)
Засадний Б. - Організаційні аспекти обліку на малих підприємствах, Кобзева М. (2011)
Коблянська Г. - Актуальні аспекти впровадження управлінського обліку на підприємствах України, Вікулова А. (2011)
Борисюк О. - Бухгалтерський облік основних засобів в умовах реформування податкового законодавства (2011)
Вуйців М. - Відповідність системи внутрішньогосподарського контролю сучасним потребам менеджменту (2011)
Кащенко О. - Облік та контроль дебіторської заборгованості як складової системи грошових розрахунків підприємства (2011)
Лиско Н. - Реформування бухгалтерського обліку та контролю в бюджетних установах України (2011)
Письменна М. - Особливості методики діагностичного обстеження службою внутрішнього аудиту в банках (2011)
Радченко К. - Аналіз методів калькулювання та їх застосування в різних галузях промисловості (2011)
Рошко Н. - Бухгалтерський облік і звітність суб'єктів туристичної діяльності як база для контролю та аналізу (2011)
Склярук І. - Теоретичні аспекти факторного аналізу прибутку (2011)
Дурняк Б. В. - Розроблення алгоритму функціонування моделі ризику, Майба Т. М. (2016)
Сеньківський В. М. - Удосконалення моделі факторів впливу на композиційне оформлення видання, Піх І. В., Кудряшова А. В., Литовченко О. В. (2016)
Soroka N. V. - Optimization of mathematical model of the impact factors hierarchy of the interface use based on mobile applications, Vasіuta S. P., Khamula O. H. (2016)
Дурняк Б. В. - Аналіз засобів захисту до заданого рівня в соціальних інформаційних системах, Хомета Т. М. (2016)
Никируй В. Е. - Калібрування технологічного процесу виготовлення флексографічних друкарських форм, Маїк В. З. (2016)
Тимченко О. В. - Дослідження та оцінка методів корекції геометричних спотворень зображень текстових документів, Кульчицька І. О., Кульчицький Р. О., Тимченко О. О. (2016)
Луцків М. М. - Нечітка модель інтервалу оптичних густин оригіналів і репродукцій (2016)
Верхола М. І. - Універсальна інформаційна тривимірна модель фарбодрукарської системи офсетної машини "Speedmaster-74" (2016)
Пановик У. П. - Інформаційна технологія оптимізації процесу підготовки до друку фарбодрукарської системи з трьома накочувальними валиками (2016)
Гавриш Б. М. - Дослідження алгоритмів бінаризації у вивідних пристроях додрукарської підготовки, Тимченко О. В. Поліщук М. Б., Левицька Г. Н., Друк Н. Р. (2016)
Маїк В. З. - Дослідження деформаційних властивостей полімерних шарів форм трафаретного друку, Харів М. С. (2016)
Гавенко С. Ф. - Дослідження впливу сучасних технологій відтворення шрифту Брайля на процеси тактильного сприйняття інформації незрячими і слaбозрячими, Хаджинова С. Є., Лабецька М. Т., Гавенко М. М. (2016)
Голубник Т. С. - Аналіз утворення зошитів різної конструкції у фальцапаратах рулонних офсетних машин, Сеньківський В. М. (2016)
Книш О. Б. - Експериментальні дослідження крутних моментів при обробці корінців книжкових блоків дисковими ножами (2016)
Кукура В. В. - Дослідження властивостей спирторозчинних фарб флексографічного друку, Кукура Ю. А., Місюра М. О. (2016)
Коляно Я. Ю. - Дослідження поведінки перехідних полів температури і потенціалу вологоперенесення в процесі кондуктивного сушіння картону, Сасс Т. С. (2016)
Дубневич М. М. - Кваліметричний аналіз поліграфічного оформлення книжкових видань для дітей (2016)
Бондаренко Т. Г. - Регіональна практика взаємодії медіа з аудиторією (за результатами соціо- логічного дослідження) (2016)
Курбан О. В. - Специфіка створення алгоритмічної системи управління інформаційними процесами в соціальних мережах (2016)
Афанасьєв І. Ю. - Методика підготовки спеціалістів зі зв’язків із громадськістю: польський досвід (2016)
Прихода Я. В. - Інноваційні методи навчання майбутніх видавців-редакторів, Женченко М. І. (2016)
Скібан О. І. - Сучасні технології книжкової промоції в аспекті мас-медійної взаємодії (2016)
Зелінська Н. В. - Наукове книговидання в українському соціумі: чи є життя під час (після) кризи? (2016)
Капраль І. І. - Якість художнього твору: між літературно-критичним аналізом і редакторською оцінкою (2016)
Хмельовська О. Ю. - Форми книжкової виставкової діяльності в Україні у ХХ ст. (2016)
Пелипець М. І. - Публікації Степана Смаль-Стоцького та рецепція його діяльності на шпальтах часопису "Свобода" (2016)
Солодка Л. І. - Дослідження способів популяризації читання на матеріалі регіонального cоціокомунікаційного проекту (2016)
Коваль С. В. - Відеоконтент користувачів у новинах (2016)
Дутчак А. А. - Особливості онлайн-телебачення в контексті діяльності журналіста і редактора (2016)
Нестеренко О. А. - Діахронна проекція онлайн-сторителінгу (2016)
Кузьмук І. В. - Мале книговидання в Україні через призму всеукраїнських книжкових рейтингів і відзнак (2009–2013 рр.) (2016)
ABSTRACTS (2016)
Титул, содержание (2017)
Недосека А. Я. - Акустическая эмиссия при растяжении биметаллических образцов, Недосека С. А. (2017)
Карпаш А. М. - Усовершенствование метода определения напряженного состояния сосудов, работающих под давлением, Тацакович Н. Л., Карпаш М. О. (2017)
Троицкий В. А. - Моделирование рентгеновских изображений цифровой рентгенотелевизионной системы на основе сцинтилляционного экрана и ПЗС-матрицы, Михайлов С. Р., Шило Д. С. (2017)
Мацько И. Й. - Анализ вибрационного сигнала подшипникового узла с развитым дефектом на основании методов статистики периодически коррелированных случайных процессов (2017)
Запорожец А. А. - Особенности применения SMART GRID в системах мониторинга и диагностирования теплоэнергетических объектов, Свердлова А. Д. (2017)
Романишин Р. И. - Ультразвуковой метод оценки рассеянной поврежденности материала на основе возвратно-рассеянного сигнала, Иваницкий Я. Л., Кошевой В. В., Штаюра С. Т, Романишин И. М., Мокрый О. М., Семак П. М. (2017)
Рабкина М. Д. - Анализ результатов технического диагностирования кожухотрубных теплообменников для ранжирования эксплуатационных дефектов и оценки их влияния на остаточный ресурс, Перепичай А. А., Перепичай И. И., Мутас В. В. (2017)
Кислицын В. М. - Оценка механических напряжений в металле контактно-резистивным методом, Воронин С. А. (2017)
Крылов Э. С. - Неразрушающий контроль и оценка технического состояния стальных технологических трубопроводов угольных предприятий, Кулиш В. А. (2017)
Отчет правления Украинского общества неразрушающего контроля и технической диагностки (УО НКТД) с 2013 по 2016 гг (2017)
Выставка-конференция "НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ-2017" (2017)
Особливості обстеження аварійних конструкцій висотних споруд та новітні технічні рішення по їх відновленню при реконструкції (2017)
Бойко К. В. - Огляд можливостей створення знімальних мереж для крупномасштабного топографічного знімання в населених пунктах (2017)
Іванов П. С. - Наземне лазерне сканування для вирішення проблем міського планування (2017)
Король П. П. - Ретроазимутальні картографічні проекції: передумови розробки та напрями використання, Пугач С. О., Мельнійчук М. М. (2017)
Молочко М. А. - Методичні принципи розробки шкал для зображувальних засобів картографічного моделювання (2017)
Трощук Т. В. - Огляд можливостей наземно-супутникового знімання (2017)
Шемчук М. П. - Картографування зміни меж об’єктів гідрографії на основі матеріалів дистанційного зондування (2017)
Ciupa T. - Use of airborne laser scanning data for modelling of the bottom relief in a designed water reservoir – case study of Pietraszki (Kielce, Poland), Suligowski R., Wałek G. (2017)
Дворецька І. В. - Сезонні особливості висотного розподілу вітру над територією України, Савенець М. В. (2017)
Матвієнко Н. М. - Конкурентоспроможність Хорватії на світовому ринку туристичних послуг: досвід для України, Матвієнко В. М., Околович І. І. (2017)
Шевченко О. Г. - Прояв зміни клімату на території м. Києва та основні підходи до його адаптації (2017)
Васильківська О. Д. - Дорога — це життя! (2014)
Туренко А. М. - Науковим дослідженням – особливу увагу (2014)
Клименко В. П. - Наш потенціал, Лукашов І. А., Шилов А.С. (2014)
Каслін М. А. - Сучасні реалії післядипломної освіти (2014)
Ходирєв С. В. - Сучасні вимоги до підготовки інженерів-педагогів для системи професійної освіти, Бондаренко В. М., Безродна Л. П. (2014)
Дмитрієв І. О. - Ефективна організація наукової роботи як запорука якісної підготовки сучасних фахівців, Горовий Д. Р., Горова К. А. (2014)
Бажинов О. Т. - Науково-практичний комплекс підготовки фахівців з розроблення та ремонту гібридних автомобілів, Батигін Ю. М., Смирнов О. С. (2014)
Шапошнікова О. К. - Дистанційна форма навчання як альтернатива у сфері освітніх послуг (2014)
Моргунова Н. Р. - Форми та засоби соціокультурної адаптації іноземних студентів до умов навчання в Україні: практичний аспект реалізації (2014)
Рязанцева Д. М. - Особливості організації самостійної роботи іноземних студентів (2014)
Внукова В. М. - Методичні аспекти впровадження екологічної освіти (2014)
Ярхо Т. Є. - Фундаменталізація професійної технічної підготовки майбутніх фахівців в контексті проблеми забезпечення якості сучасної вищої освіти (2014)
Сараєв О. Т. - Актуальні питання теорії та практики прикладної дисципліни "Автотехнічна експертиза" (2014)
Воронова Є. В. - Проект як метод навчання іноземній мові у вищій технічній школі (2014)
Ярмак Т. Ф. - Плехова Г. І., Холева О. М. Методика викладання фундаментальних дисциплін у професійній підготовці фахівців автомобільно-транспортної галузі (2014)
Овчарова О. Я. - Основні завдання морального виховання студентів у вищому навчальному закладі (2014)
Курилко М. С. - Методи комплектування футбольних команд, Безнис О. І. (2014)
Мухіна І.І. - Методика розвитку координаційних здібностей у мотоспорті (2014)
Анотації (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Sabov T. M. - Oxygen ion-beam modification of vanadium oxide films for reaching a high value of the resistance temperature coefficient, Oberemok O. S., Dubikovskyi O. V., Melnik V. P., Kladko V. P., Romanyuk B. M., Popov V. G., Gudymenko O. Yo., Safriuk N. V. (2017)
Dovbeshko G. I. - Surface enhanced imaging and IR spectroscopy of the biological cells on the nanostructured gold film, Gnatyuk O. P., Karakhim S. O., Doroshenko T. P., Romanyuk V. R. (2017)
Borblik V. L. - Concerning the depletion width of a radial p-n junction and its influence on electrical properties of the diode (2017)
Kukhtaruk N. I. - In–HgCdTe–In structures with symmetric nonlinear I–V characteristics for sub-THz direct detection, Zabudsky V. V., Shevchik-Shekera A. V., Mikhailov N. N., Sizov F. F. (2017)
Steblova O. V. - Nanostructuring the SiOx layers by using laser-induced self-organization, Fedorenko L. L., Evtukh A. A. (2017)
Poperenko L. V. - London forces in highly oriented pyrolytic graphite, Rozouvan S. G., Shaykevich I. A. (2017)
Bacherikov Yu. Yu. - Luminescent properties of fine-dispersed self-propagating high-temperature synthesized ZnS:Cu,Mg, Zhuk A. G., Kurichka R. V., Okhrimenko O. B., Gilchuk A. V., Shcherbyna O. V., Herkalyuk M. V. (2017)
Borblik V. L. - New evidence of the hopping nature of the excess tunnel current in heavily doped silicon p-n diodes at cryogenic temperatures, Shwarts Yu. M., Shwarts M. M., Aleinikov A. B. (2017)
Dyakonenko N. L. - Nanostructure of amorphous films, Lykah V. A., Sinelnik A. V., Korzh I. A., Bilozertseva V. I. (2017)
Eladl Sh. M. - Analysis of a quantum well structure optical integrated device, Saad M. H. (2017)
Kruglenko P. M. - Impact of traps on current-voltage characteristic of n+-n-n+ diode (2017)
Malanych G. P. - Polishing etchant compositions for the chemical treatment of the PbTe and Pb1–xSnxTe solid solutions single crystals and methods for their processing. Review (2017)
Matveeva L. A. - Quantum-size effects in semiconductor heterosystems, Venger E. F., Kolyadina E. Yu., Neluba P. L. (2017)
Milenin G. V. - High-frequency electromagnetic radiation of germanium crystals in magnetic fields, Milenin V. V., Redko R. A. (2017)
Rudko G. Yu. - Novel concepts of negative-n optics in master’s level educational courses (2017)
Styopkin V. I. - Using nanosphere lithography for fabrication of a multilayered system of ordered gold nanoparticles, Liakhovetskyi V., Rudenko V. (2017)
Studenyak I. P. - Influence of X-ray irradiation on the optical absorption edge and refractive index dispersion in Cu6PS5I-based thin films deposited using magnetron sputtering, Kutsyk M. M., Bendak A. V., Izai V. Yu., Kus P., Mikula M. (2017)
Vakhnyak N. D. - Transformation of impurity-defect centers in single crystals CdTe: Cl under the influence of microwaves, Lotsko O. P., Budzulyak S. I., Demchyna L. A., Korbutyak D. V., Konakova R. V., Red’ko R. A., Okhrimenko O. B., Berezovska N. I. (2017)
Osinsky V. - Some new technology aspects for quantum enestor through A3B5 multicomponent nanoepitaxy, Masol I., Lyahova N., Suhoviy N., Onachenko M., Osinsky A. (2017)
Iliash S. A. - Relaxation of photovoltage in ITO-Ge-Si heterojunction with Ge nanostructured thin films, Hyrka Yu. V., Kondratenko S. V., Lysenko V. S., Kozyrev Yu. M., Lendel V. V. (2017)
Khrypunov G. S. - The influence of physical and technological magnetron sputtering modes on the structure and optical properties of CdS and CdTe films, Kopach G. I., Harchenko M. M., Dobrozhan A. І. (2017)
Дурняк Б. В. - Формування якості процесу проектування видань на основі матриць знань і нечітких логічних рівнянь, Піх І. В., Сеньківський В. М. (2017)
Hrytsenko O. O. - Surface structure of printed ink layer with nanophotonic elements for smart packaging labeling, Morozov A. S. (2017)
Хохлова Р. А. - Фактори впливу на продуктивність закріплення відбитка, лакованого водорозчинним лаком, Величко О. М. (2017)
Никируй В. Е. - Виготовлення флексографічних друкарських форм із висотою друкарських елементів, яка нижча від рівня плашки, методом прямого лазерного гравіювання, Маїк В. З. (2017)
Голубник Т. С. - Модифікований спосіб формування спуску багатосторінкових видань, Сеньківський В. М. (2017)
Луцків М. М. - Модель автотипної тонопередачі короткої фарбодрукарської системи — растровий елемент квадратної форми, Курка П. З. (2017)
Кузнецов В. О. - Модернізація механізму привода натискної плити у штанцювальному пресі, Регей І. І., Влах В. В. (2017)
Репета В. Б. - Контроль стабільності друкарського процесу на вузькорулонній УФ-флексографічній машині, Кукура В. В., Місюра М. О. (2017)
Пасєка М. С. - Використання хмарних технологій для розробки програмних додатків (2017)
Сеньківський В. М. - Багатофакторний вибір альтернативних варіантів проектування видання на основі нечіткого відношення переваги, Кудряшова А. В. (2017)
Гілета І. В. - Модель факторів впливу на процес проектування тактильної продукції, Гавенко М. М., Сеньківський В. М. (2017)
Зелінська Н. В. - Підручник чи монографія: що вибере реформована вища школа? (2017)
Огар Е. І. - Медіаосвіченість видавців в епоху цифрових технологій: актуальні проблеми професійного вишколу (2017)
Fiialka S. B. - Greenwashing in communication with consumers on the Ukrainian market (2017)
Благовірна Н. Б. - Перевідкриття "Інформації брутто", або Реконфігурація всесвітнього "навчального плану" та ролі редактора луцьким видавничим середовищем (2017)
Балюн О. О. - Актуальні питання досліджень телевізійної аудиторії України (2017)
Гиріна Т. С. - Радіомовлення як фактор інкультурації україномовного населення в Польщі (2017)
Хітрова Т. В. - Медіатизація пам’яті в концепції соціокомунікаційного підходу (2017)
Курбан О. В. - Інформаційні кампанії у соціальних онлайн-мережах: типологія та класифікація (2017)
Дутчак А. А. - Основні критерії визначення динаміки розвитку онлайн-телеканалу (2017)
Копистинська І. М. - Антикризова комунікація із громадськістю як шлях до соціально відповідального підприємства, Говера О. І., Бойчук І. В. (2017)
Стахів М. Р. - Навчальні е-посібники для ВНЗ: поліфункціональний характер використання (2017)
Піскозуб Л. Й. - Структура рекламного контенту веб-сайтів (2017)
ABSTRACT (2017)
Гудзь О. Є. - Модернізація організаційно-інформаційного дизайну сучасних підприємств (2017)
Халімон Т. М. - Діагностика конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств: методологічний вимір (2017)
Ковшова І. О. - Організація дистанційного менеджменту на підприємстві, Ілько Л. М. (2017)
Стецюк П. А. - Методичні аспекти оцінки ефективності фінансових ресурсів телекомунікаційних підприємств (2017)
Гусєва О. Ю. - Обгрунтування платформи прискореного економічного розвитку України на основі високошвидкісних технологій (2017)
Легомінова С. В. - Асиметричність інформації, її нівелювання з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Борсуковська В. Ю. - Безперервність бізнесу: новий тренд або необхідність, Борсуковський Ю. В. (2017)
Старинець О. Г. - Розробка антикризової програми телекомунікаційних підприємств (2017)
Стєкольщиков В. В. - Еволюція систем управління трудовими ресурсами, Дименко Р. А. (2017)
Сотниченко В. М. - Організаційні засади управління економічною безпекою телекомунікаційних підприємств (2017)
Ромащенко О. С. - Обгрунтування політики взаємодії торговельного підприємства із постачальниками на підставі комплексної оцінки ефективності (2017)
Маковій В. В. - Конститутивні атрибути інформаційних потоків телекомунікаційних підприємств (2017)
Якубенко І. М. - Сучасні тенденції управління комунікаціями підприємства (2017)
Тимошенко А. О. - Інституційне середовище формування і функціонування фіскальної політики в євроінтеграційних процесах (2017)
Щербина В. В. - Cтратегія конкурентоспроможності (2017)
Євтушенко Н. О. - Реалізація механізму консалтингової взаємодії на ринку телекомунікаційних послуг України: проблеми та шляхи вирішення (2017)
Мужанова Т.М. - "Розумне місто" як інноваційна модель управління (2017)
Титул, содержание (2017)
Ющенко К. А. - Влияние энергетических параметров режимов микроплазменной порошковой наплавки на склонность никелевого сплава ЖС32 к образованию трещин, Яровицын А. В., Червяков Н. О. (2017)
Ахонин С. В. - Аргонодуговая сварка титана и его сплавов с применением флюсов (Обзор), Белоус В. Ю. (2017)
Максимова С. В. - Получение разнородных соединений молибден – нержавеющая сталь с помощью вакуумной пайки, Воронов В. В., Ковальчук П. В., Ларионов А. В. (2017)
Ефименко Н. Г. - Влияние режимов сварки на механические свойства, структуру и склонность к хрупкому разрушению сварных соединений стали 15Х1М1ФЛ, выполненных без подогрева, Артемова С. В., Барташ С. Н. (2017)
Сомонов В. В. - Влияние параметров ультразвуковых механических колебаний на структуру и механические свойства металла шва при лазерной сварке ферритных сталей (2017)
Фальченко Ю. В. - Формирование диффузионной зоны сварных соединений пористого сплава алюминия с монолитным сплавом магния при химической активации галлием, Хохлов М. А., Хохлова Ю. А., Синюк В. С. (2017)
Жук Г. В. - Особенности строительства и эксплуатации резервуара РВС-200 для хранения дизельного топлива в Антарктиде на станции "Академик Вернадский", Мороз И. В., Барвинко А. Ю., Барвинко Ю. П., Посыпайко Ю. Н. (2017)
Дегтярев В. А. - Влияние виброобработки на сопротивление усталости и демпфирующую способность конструктивных элементов с остаточными напряжениями (2017)
Левченко О. Г. - Мобильный защитный экран для нестационарных рабочих мест ручной дуговой сварки, Арламов А. Ю. (2017)
Бабайлов В. К. - Методология высшего образования: на пути к новой парадигме, Васильковская О. Д. (2013)
Лисачук Л. В. - Становление гуманистического образования, Семянникова Н. О. (2013)
Русакова В. П. - Турнир как одна из форм развития одаренной молодежи в НУА (2013)
Упатова І. І. - Педагогічний кабінет як ланка в системі методичної роботи з молодими вчителями в 50-ті роки ХХ століття (2013)
Калашник Л. С. - Перспективи розвитку системи соціального піклування про дітей-сиріт в КНР в ХХІ ст. (2013)
Євсюков О. Б. - Формування освітньої компетентності (2013)
Лозовой А. П. - Уравнивание женских и мужских спортивных результатов в тяжелой атлетике, Караулов Е. В., Обозный А. К. (2013)
Лалазарова Н. О. - Методические особенности диагностирования успешности обучения студентов в техническом вузе, Афанасьева О. В. (2013)
Бондаренко М. А. - Розробка класу "Студент" об’єктно орієнтованого простору для підсистеми моніторингу якості знань за кредитно-модульною системою навчання (2013)
Кравец Н. С. - Проблемы выбора решений cloud compuning для реализации образовательных проектов (2013)
Пономаренко Л. Н. - Формирование речевых механизмов при обучении чтению на иностранном языке на начальном этапе (2013)
Помазан А. Г. - Динаміка розвитку фізичних якостей студентів Харківського інституту банківської справи УБС НБУ, Кірко Г. І. (2013)
Ганіна Л. А. - Соціально-історичні передумови становлення української системи професійної освіти в місцях позбавлення волі (2013)
Гаєвська В. Р. - Використання логістики при виробництві і постачанні населенню якісної нефасованої питної води з підземних джерел, Шур В. А., Кабиш Г. С. (2013)
Зимогляд Н. О. - Декларативна модель змісту інформаційного елемента "дефекти фігури" дисципліни "Проектування швейних вировбів" (2013)
Єсіпова О. М. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі (2013)
Двожецкі Я. К. - Підготовка працівників польської поліції до діяльності під час масових заходів (2013)
Московкин В. М. - Дореволюционный Харьков: улица Губернаторская и люди, с ней связанные (2013)
Дербилова Е. А. - "Окрыления" Марины Цветаевой (2013)
Анотації (2013)
Прокопенко І. Ф. - Управління розвитком вищого навчального закладу (2013)
Денисенко І. І. - Освіта & сучасне суспільство: проблеми концептуального осмислення (2013)
Култаєва М. І. - Філософсько-освітній полілог, або паралелі, що пересікаються: Г.С. Сковорода, Г.Г. Ващенко, А.С. Макаренко (2013)
Гриньова В. Г. - Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу (2013)
Подберезський М. К. - Актуальність правового виховання майбутнього вчителя (2013)
Штефан Л. В. - Зміст діяльності соціально-педагогічних кадрів з неповнолітніми правопорушниками в Україні (історичний аспект), Скавронська О. К. (2013)
Васильєва М. С. - Особливості професійної поведінки педагога в ситуації ризику (2013)
Бойчук Ю. Д. - Теоретико-методичні аспекти формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя (2013)
Степаненко І. В. - Філософія життєтворчості і філософія щастя Сковороди: абриси ідейної спільності (2013)
Бережна С. М. - Людинотворчий потенціал історичної компаративістики (2013)
Ушмарова В. Ф. - Проблема понятійної тріади "компетентність — компетенція — готовність" (2013)
Паньок Т. Д. - Окремі нотатки до з’ясування поняття "художня освіта" (2013)
Радіонова Н. І. - Філософська комунікація на Слобожанщині ХІХ століття (2013)
Друганова О. Л. - Особливості розвитку приватної ініціативи в освіті України на початку ХХ століття (2013)
Золотухіна С. В. - Проблема виховуючого навчання в період українського відродження (XVI–XVII ст.) (2013)
Зеленська Л. С. - Внесок учених Слобожанщини кінця ХІХ — початку ХХ століття в розробку питання змісту шкільної освіти (2013)
Ворожбіт В. О. - Духовно-моральне виховання дитини у спадщині представників релігійно-педагогічного напряму педагогіки другої половини ХІХ — початку ХХ століття (2013)
Анотації (2013)
Титул, содержание (2017)
Нестеренков В. М. - Применение аддитивных электроннолучевых технологий для изготовления деталей из порошков титанового сплава ВТ1-0, Матвейчук В. А., Русыник М. О., Овчинников А. В. (2017)
Махненко О. В. - Моделирование температурных полей и напряженно-деформированного состояния малого трехмерного образца при его послойном формировании, Миленин А. С., Великоиваненко Е. А., Пивторак Н. И., Ковальчук Д. В. (2017)
Демченко В. Ф. - Силовое взаимодействие тока дуги с собственным магнитным полем, Кривцун И. В., Крикент И. В., Шуба И. В. (2017)
Гусарова И. А. - Диффузионная сварка в вакууме фольги из порошкового никель-хромового сплава, Потапов А. М., Манько Т. А., Фальченко Ю. В., Устинов А. И., Петрушинец Л. В., Мельниченко Т. В. (2017)
Дубовой А. Н. - Формирование наноразмерной полигонизационной субструктуры в напыленных электродуговых покрытиях, Карпеченко А. А., Бобров М. Н., Неделько Ю. Е. (2017)
Барвинко Ю. П. - Состояние и перспективы производства в Украине сварных резервуаров для хранения нефти (Обзор), Барвинко А. Ю., Яшник А. Н., Токарский Д. В. (2017)
Соловей С. А. - Современное состояние методов повышения коррозионной стойкости и сопротивления коррозионной усталости сварных соединений (Обзор) (2017)
Бурлака В. В. - Инверторный прямоходовый источник питания с повышенным коэффициентом мощности, Гулаков С. В., Поднебенная С. К. (2017)
Швец А. В. - Комплекс для измерения и регистрации электромагнитных полей в диапазоне СНЧ–ОНЧ, Сердюк Т. Н., Щекотов А. Ю., Беляев Г. Г., Кривонос А. П. (2014)
Горпинич А. В. - Реализация амплитудно-частотно-временного представления искажённых кривых тока и напряжения на выходе преобразователя частоты типа LS800-42K2-TD с помощью упрощённой комплексной wavelet-функции Морле, Тараненко И. А. (2014)
Долина Л. Ф. - Электромагнитное излучение мобильных телефонов и смартфонов, Козачина В. А., Савина О. П. (2014)
Бондар О. І. - Підвищення енергоефективності автоматизованої системи електропостачання громадських та житлових будівель на основі відновлювальних джерел енергії, Міхєєв О. В. (2014)
Havryliuk V. I. - The comparative analysis of main calculation methods of matrix elements' impedance of 1520 mm rail track gauge in audio frequency range, Meleshko V. V. (2014)
Курган М. Б. - Шляхи зниження аварійності на залізничних переїздах, Лужицький О. Ф., Гаврилов М. О. (2014)
Бурковський Ю. В. - Порівняльний аналіз традиційних та координатних систем інтервального регулювання руху поїздів, Гончаров К. В. (2014)
Профатилов В. И. - Особенности эксплуатации современных аккумуляторов и батарей, Сердюк Т. Н. (2014)
Івченко Ю. М. - Впровадження технології віртуалізації для підвищення надійності та безпеки інформаційних систем на залізничному транспорті, Івченко В. Г., Гондар О. Н. (2014)
Бондаренко Б. М. - Автоматизация измерений железнодорожного пути, Лагута В. В. (2014)
Беляев Н. Н. - Компьютерная модель расчета локального загрязнения атмосферы при аварийном выбросе опасного вещества, Берлов А. В., Якубовская З. Н. (2014)
Ильман В. М. - Концевые объекты и их грамматическая структура, Куропятник Е. С. (2014)
Анотації (2014)
Title (2016)
Content (2016)
Власенко О. В. - Вітаємо ювіляра, Йолтухівський М. В. (2016)
Мороз В. М. - Центральні механізми організації та реалізації рухів, Власенко О. В., Йолтухівський М. В., Довгань О. В., Рокунець І. Л. (2016)
Гумінський Ю. Й. - Закономірності впливу факторів навчально-виховного процесу на фізичний розвиток юнаків, Андрійчук В. М., Ходак Т. В., Дамзін О. С. (2016)
Почтарь В. Н. - Структурно-функциональные изменения эндотелия при экспериментальной гиперчувствительности замедленного типа, Третьякова Е. В., Насибуллин Б. А., Шафран Л. М. (2016)
Тихолаз В. О. - Закономірності морфогенезу подвійного ядра в пренатальному періоді онтогенезу людини (2016)
Марченко А. В. - Комп'ютерно-томографічні характеристики зубної дуги в юнаків і дівчат з фізіологічним прикусом в залежності від форми голови (2016)
Семенченко В. В. - Кореляції конституціональних параметрів тіла практично здорових жінок Поділля мезоморфного соматотипу з показниками церебрального кровообігу (2016)
Повх В. Л. - Порівняльна оцінка впливу амантадину сульфату та мемантину на інтенсифікацію нейроцитодеструктивних, апоптотичних та проліферативних змін у сітківці кролів за контузії зорового аналізатора, Ходаківський О. А., Черешнюк І. Л., Прокопенко С. В. (2016)
Мотрук І. І. - Зв'язок проявів алергічних реакцій з концентраціями пилку трав'янистих рослин, Родінкова В. В., Александрова О. Є., Шевчук Т. В. (2016)
Жабоєдова Н. В. - Характеристика показників центральної гемодинаміки, внутрішньочерепного тиску та мікроциркуляції в капілярах кори головного мозку щурів із різними підтипами геморагічного інсульту на тлі інфузії розчинів Адемолу або німодипіну, Ходаківський О. А., Рокунець І. Л. (2016)
Мороз В. М. - Психофізіологічний аналіз процесів формування тривожнісних та агресивних проявів особистості і адаптаційних можливостей організму студентів, що перебувають в умовах передекзаменаційного і екзаменаційного стресу, Макаров С. Ю. (2016)
Даценко Г. В. - Кореляції показників реоенцефалограми з показниками будови і розмірів тіла практично здорових дівчат Поділля (2016)
Масік О. І. - Особливості темпераменту підлітків з психосоматичними розладами (2016)
Мороз В. М. - Кореляції лінійних показників нижньої щелепи з характеристиками положення зубів та профілю м'яких тканин лиця у мешканців України юнацького віку, Гунас І. В., Дмітрієв М. О., Прокопенко О. С. (2016)
Петрушенко В. В. - Оцінка гемостатичного ефекту розробленого способу ендоскопічної репараторно-гемостатичної ін'єкційної терапії шлунково-кишкових кровотеч, Гребенюк Д. І., Собко В. С. (2016)
Моргун А. С. - Вплив бензогексонію на внутрішньочеревний тиск у щурів з гострим панкреатитом, Суходоля А. І., Кабанов О. В., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В. (2016)
Мельник А. В. - Статевий диморфізм регуляції судинного тонусу у щурів (2016)
Мороз В. М. - Вплив удосконалення рухової навички на частоту серцевих скорочень у щурів, Бузика Т. В., Власенко О. В., Йолтухівський М. В., Рокунець І. Л., Довгань О. В., Барзак Н. С. (2016)
Кондратюк В. М. - Дослідження динаміки репаративних процесів у повношаровій шкірній рані під впливом неферментуючої мікрофлори, Ковальчук В. П., Хіміч С. Д. (2016)
Мельник М. П. - Кореляції сонографічних показників печінки, жовчного міхура та підшлункової залози з конституціональними параметрами тіла практично здорових чоловіків Поділля, Прокопенко С. В., Ковальчук О. І., Тереховська О. І. (2016)
Мороз В. М. - Кореляції гемодинамічних показників стегна з конституціональними характеристиками у спортсменів мезоморфного соматотипу, Сарафинюк Л. А., Хапіцька О. П. (2016)
Мороз В. М. - Фізіолого-гігієнічні аспекти комплексної оцінки тривожності, астенічних та депресивних проявів студентів, які здобувають спеціальності стоматологічного профілю у закладах вищої медичної освіти, Сергета І. В., Панчук О. Ю. (2016)
Романова В. О. - Роль біомаркерів запалення в оцінці прогнозу хворих на ішемічну хворобу серця (2016)
Грібенюк О. В. - Стан судинно-рухливої функції ендотелію та структурні зміни судинної стінки у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії в залежності від наявності супутньої неалкогольної жирової хвороби печінки (2016)
Сидюк А. В. - Легочная функция после эзофагэктомии в зависимости от вида послеоперационного обезболивания, Мазур А. П., Сидюк Е. Е., Климас А. С. (2016)
Калашніков А. В. - Визначення патогномонічних симптомокомплексів внутрішньосуглобових м'якотканинних ушкоджень післятравматичного коксартрозу, Луцишин В. Г., Майко О. В. (2016)
Корниенко С. М. - Внутриматочные синехии в позднем репродуктивном и пременопаузальном возрасте (2016)
Льовкіна О. Л. - Хронічний стрес як основний ініціюючий та підтримуючий механізм розвитку стрес-індукованого непліддя (2016)
Новицький А. О. - Біологічна характеристика антимікробного засобу для ерадикації Helicobacter pylori, Власенко В. В., Власенко І. Г., Назарчук О. А., Коваленко І. В. Барило О. С., Дудар А. О. (2016)
Пікас П. Б. - Особливості метаболічних змін ліпідів у сироватці крові у хворих на поліпи кишечника і шлунку (2016)
Хіміч С. Д. - Результати хірургічного лікування ран у пацієнтів з різною масою тіла та ожирінням, Кателян О. В. (2016)
Дроненко В. Г. - Досвід профілактики і лікування нудоти та блювання у післяопераційних хворих, Костюк О. Г., Дацюк Л. В., Демиденко Н. А., Губанова Т. Ю., Піатровська А. В. (2016)
Doshchechkyn V. V. - Identification of fallopian tubes using the new non-contrast ultrasonic technique "the mobile hydro acoustic window" (2016)
Усенко О. Ю. - Клінічний випадок відеоторакоскопічного видалення новоутворення середостіння, Сидюк А. В., Клімас А. С., Калашніков О. О., Сидюк О. Є. (2016)
Феджага І. П. - Морфологічні зміни слизової оболонки глотки у хворих на рак гортані після ларингектомії з Т-подібними ушиванням неоглотки та за власною методикою з перевагою поперечного шва у чоловіків ектоморфного та ендоморфного соматотипу, Вернигородський С. В. (2016)
Калашніков А. В. - Комп'ютерне моделювання напружень на різні металеві фіксатори при виконанні остеосинтезу з приводу черезвертлюгових переломів типу А3, Малик В. Д., Лазарев І. А. (2016)
Беляєва Н. М. - Причини та важкість інвалідності в учасників антитерористичної операції, Яворовенко О. Б., Куриленко І. В., Даниленко Ю. А., Павліченко Г. В. (2016)
Maievskyi O. E. - Contemporary views at the problems of heart regeneration, Bobr A. M. (2016)
Островская С. С. - Пренатальное воздействие кадмия (2016)
Школьніков В. С. - Стан вивчення морфо-, гістогенезу та топографії структур мозочка у пренатальному періоді онтогенезу людини та при вадах розвитку, Залевський Л. Л. (2016)
Мруг О. Ф. - Теорії розвитку шизофренії: сучасний погляд на проблему (2016)
Чередник Д. Л. - Новые ценностные ориентации украинского образования: фундаментализация общенаучной подготовки будущих инженеров (2013)
Марковский В. С. - Нравственность как важное качество профессионализма врача, Сорокина И. Р., Омельченко О. С., Фельдман Д. А., Мирошниченко М. М., Плитень О. Г. (2013)
Даньшева С. О. - Система формування професійної мобільності майбутнього інженера (2013)
Євсюков О. Б. - Основні засади формування проектувальних вмінь у майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів (2013)
Мельник Ю. Ф. - Щодо ідеї створення здорового освітнього середовища (2013)
Гончаренко О. М. - Використання сучасного педагогічного інструментарію в професійній освіті державних службовців: французський досвід та українські перспективи (2013)
Дубініна О. П. - Програмна інженерія: суть та особливості в контексті математичної підготовки (2013)
Ковтун И. И. - О проблемности при изложении курса высшей математики (2013)
Губарєва О. В. - Психологічні особливості формування особи професіонала в системі безперервної освіти (2013)
Полюхович Н. Д. - Міжпредметні зв’язки у фаховій підготовці майбутніх вчителів основ економіки при вивченні технологій візуального програмування в Excel (2013)
Стадник О. С. - Засоби навчання як один з компонентів педагогічної системи (2013)
Єсіпова О. Р. - Теоретичні основи формування критичного мислення (2013)
Осова О. В. - Проблема виховуючого навчання у період Київської Русі (історіографічний нарис) (2013)
Крюков О. Б. - Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології (2013)
Анотації (2013)
Костин Н. А. - Развитие теории спектров стохастических процессов напряжений и токов электротранспортных систем, Шейкина О. Г. (2016)
Афанасов А. М. - Регулирование небалансного электромагнитного момента в системе взаимного нагружения тяговых электрических двигателей постоянного тока, Друбецкий А. Е. (2016)
Romantsev I. O. - Modeling of rectangular pulse oscillator of electrical tonal rail circuit, Taynolyub M. S. (2016)
Соборницкий В. И. - Сравнительный анализ индуктивностей проводов и шин, Павлюс С. Г., Папанова И. И., Замурников В. М. (2016)
Щека В. І. - Математичне моделювання системи захисту рейкових кіл від електромагнітних завад (2016)
Саблін О. І. - Дослідження впливу режимів систем зовнішнього електропостачання на ефективність рекуперації енергії електрифікованого транспорту (2016)
Гаврилюк В. И. - Нормы и методы испытания подвижного состава на электромагнитную совместимость с системами сигнализации и связи (2016)
Бойнік А. Б. - Структурно-логічні основи підтримки прийняття рішень учасниками перехрещуваного руху різних видів транспорту, Змій С. О., Каменєв О. Ю., Прогонний О. М. (2016)
Лагута В. В. - Алгоритмы структурной идентификации статических процессов с экспертом в регрессионном анализе (2016)
Сердюк Т. М. - Впровадження автошлагбаумів нового покоління на залізницях України, Євдокименко А. Л. (2016)
Сохацький А. В. - Числове моделювання обтікання швидкісного транспортного засобу типу MAGLEV (2016)
Пасічник А. М. - Аналіз та оцінка ефективності використання транзитного потенціалу української транспортної системи, Клен О. М., Мірошніченко С. В. (2016)
Бондаренко І. О. - Стосовно визначення функціонально-безпечної ширини колії (2016)
Богаченко Л. Д. - Результати моніторингу земель та стану геологічного середовища в межах смуги відведення залізничної колії по балці Тунельна (м. Дніпро), Доценко Л. В., Сердюк С. М., Ярмоленко Т. А. (2016)
Маловічко В. В. - Представлення роботи вихідного світлофора станції у вигляді дискретного автомата, Маловічко Н. В. (2016)
Анотації (2016)
Пазиніч С. М. - Легенда української педагогіки, Пономарьов О. В. (2013)
Климчук Ю. Е. - Некоторые аспекты преодоления коррупции в высших учебных заведениях Украины, Лагоша К. И. (2013)
Омеляненко І. І. - Ядерна енергетика як альтернатива джерелам енергії, що працюють за рахунок спалювання вугілля, нафти і газу (2013)
Даньшева C. О. - Наукове обґрунтування структури навчально-методичного комплексу навчального курсу "Професійна мобільність як основа майбутньої кар’єри" (2013)
Крюков А. Б. - "Метрология и информационно-измерительные технологии": совершенствование подготовки студентов, Терешков В. В. (2013)
Аршава Е. А. - Применение математического моделирования в разработке системы управления качеством образования, Щелкунова Л. Р., Посылаева Р. Д., Гуту Н. Є. (2013)
Мацокин Д. С. - Проведение модульного контроля в тестовой форме по спецкурсу "Дислокационная теория прочности и пластичности", Пахомова И. Н. (2013)
Бєляєв С. П. - Теоретична складова технологічної підготовки вчителя (2013)
Телегіна С. С. - Умови ефективного формування готовності до інноваційної діяльності майбутнього викладача вищої школи (2013)
Котляр О. Б. - Дидактичні засади навчання композиції студентів художньо-графічних відділень вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Азаркина М. А. - Уроки живописи на пленере (2013)
Ігнатьєва А. В. - Використання педагогічних ідей Я.П. Ряппо в сучасній освіті (2013)
Чжан Ц. Я. - Особливості системи родинного та шкільного естетичного виховання в сучасній КНР (2013)
Іноземцев В. І. - Громадянське виховання молоді у педагогічній спадщині М.І. Пирогова та його актуальність на сучасному етапі (2013)
Білецька С. С. - Еволюція уявлень про дитинство у період Нового часу (західна цивілізація) (2013)
Анотації (2013)
Титул, содержание (2017)
Цыбулькин Г. А. - Определение структуры системы с саморегулированием скорости плавления электрода (2017)
Маркашова Л. И. - Структура и эксплуатационные свойства сварных соединений высокопрочных сталей, алюминиевых и титановых сплавов, Позняков В. Д., Бердникова Е. Н., Алексеенко Т. А., Кушнарева О. С., Половецкий Е. В. (2017)
Дмитрик В. В. - Структурні зміни в металі зварних з`єднань паропроводів після тривалої експлуатації, Глушко А. В., Сиренко Т. О. (2017)
Бережная Е. В. - Исследование микропластической деформации металла, наплавленного электроконтактным методом, Кузнецов В. Д., Кассов В. Д., Гавриш П. А. (2017)
Коржик В. Н. - Гибридная плазменно-дуговая сварка тонкостенных панелей из алюминиевого сплава (2017)
Борисов Ю. С. - Разработка технологии микроплазменного напыления для восстановления локальных повреждений эмалевых покрытий, Войнарович С. Г., Кислица А. Н., Кузьмич-Янчук Е. К., Масючок О. П., Калюжный С. Н. (2017)
Лебедев В. А. - Применение регулируемых электроприводов с бесколлекторными электродвигателями при дуговой сварке, Жук Г. В., Лендел И. В. (2017)
Перемитько В. В. - Дуговая наплавка слоев металла переменного состава и различной твердости, Панфилов А. И. (2017)
Ахонин С. В. - Влияние предварительного подогрева и локальной термообработки на структуру и свойства соединений дисперсионно-упрочненных легированных кремнием титановых сплавов, выполненных ЭЛС, Вржижевский Э. Л., Белоус В. Ю., Петриченко И. К. (2017)
XIII Международная выставка "Сварка/Welding 2017" (2017)
Сессия Научного совета по новым материалам (2017)
IX Международная конференция молодых ученых "Сварка и родственные технологии. WRTYS-2017" (2017)
Международный научно-практический семинар производителей сварочных материалов (2017)
Апоненко И. Н. - Новаторство и отношение к традиционной культуре в творчестве Л. С. Петрушевской (на материале собственных имен сказки "Спасенный") (2017)
Бурлаченко Н. В. - Використання інноваційних технологій у процесі вивчення іноземної мови (2017)
Высоцкая Т. Н. - Системная организация понятийной структуры номинативной категории "горнотехнические артефакты" (2017)
Габидуллина А. Р. - Каламбур в современных моностихах (2017)
Датченко Ю. В. - Назви писанок як об’єкт ономастики, Поліщук Л. В. (2017)
Камінська М. О. - Реперспективізація ситуації з імпліцитним вираженням негативної оцінки мовця (на матеріалі англомовного діалогічного дискурсу) (2017)
Ковальчук М. С. - Метафорична когезія у прозі Ліни Костенко, Алексєєв В. С. (2017)
Колесниченко Е. Л. - "Речевые маски" М. Жванецкого: опыт прагмалингвистического анализа (2017)
Короткова С. В. - О синтагматических возможностях наречия в специальном тексте (2017)
Лавриненко О. В. - Влияние копирайта и SEO на язык Рунета (2017)
Ляшчынская В. А. - Вобразы абутку ці яго дэталі ў фразеалогіі: касцюмна-рэчавы код культуры беларусаў (2017)
Маслова С. Б. - Сотовая структура англоязычного дискурса (2017)
Махоніна Н. Г. - Емотивність фразеологічних одиниць німецької мови та потреби евфемії (2017)
Моргун А. В. - Видовые наименования животных в структуре лексико-семантических груп зоонимов, Прокопович Л. С. (2017)
Нашиванько О. В. - Ономасиологическая структура лексического гнезда с компонентом "терапия" в терминосистеме медицинской косметологии (2017)
Осипчук В. М. - Історія дослідження прикметників та прислівників української мови (2017)
Пачева В. М. - Консонантизм українських запорізько-надазовських говірок (2017)
Піддубна Н. В. - Динамічні явища у складі релігійної лексики кінця ХХ – поч. ХХІ ст. (2017)
Падабедава С. В. - Англамоўная перадача беларускіх парэмій (на матэрыяле аповесці "Дзікае паляванне караля Стаха" У. Караткевіча) (2017)
Прутчикова В. В. - Паремія як інтердискурсивна формація (2017)
Рибалка Я. І. - Дискурсивна компетенція як одна з підвалин вивчення української мови іноземними студентами, Степаненко О. К. (2017)
Сагирова Л. В. - Вербально-семантический уровень языковой личности виртуального врача в профессиональной интернет-коммуникации (2017)
Самойленко О. В. - Методика визначення та аналізу квазікомпозитів (2017)
Тукова Т. В. - "Техногенный вал" в вербальном мире (2017)
Турута И. И. - Компонет "вкус" и его производные в русскоязычных рекламных текстах (2017)
Федорюк Л. В. - Інтерпретація символічних ознак концепту смерть (2017)
Хабарова Н. А. - Прагматическое функционирование когнитивных метафор в рекламных текстах (2017)
Шепель Ю. А. - О системности и иерархии в современной дериватологии (2017)
Дмитришин Д. В. - Обобщение нелинейного управления для нелинейных дискретных систем, Стоколос А. М., Скрынник И. М., Франжева Е. Д. (2017)
Куценко А. С. - Обращение линейных динамических систем в классе полиномиальных сигналов, Товажнянский В. И., Одарченко Н. А. (2017)
Безкоровайний В. В. - Методи оптимізації топологічних структур у проектах реінжинірингу великомасштабних об’єктів, Москаленко А. С. (2017)
Москаленко В. В. - Інтелектуальна система класифікаційного аналізу зображень перфузії міокарду, Коробов А. Г., Завгородня Ю. В. (2017)
Куценко О. С. - Геоінформаційна система ідентифікації кадрів при реконструюванні місцевості, Кащеєв Л. Б., Мироненко М. І. (2017)
Пронина О. И. - Использование нечетких множеств при определении класса автомобиля, Пятикоп Е. Е. (2017)
Drach T. А. - An intellectual component recognition for security subsystem, Goloskokov А. Е. (2017)
Мазманишвили А. С. - Особенности формирования в радиальном и осевом направлениях электронного пучка, эмитированного вторичноэмиссионной магнетронной пушкой, Решетняк Н. Г. (2017)
Лобода Є. О. - Контроль виконуваних екземплярів додатків в Windows 7/8/10, Дубовий Д. О. (2017)
Лобода Є. О. - Відстеження процесів із різними ознаками у Windows 7/8/10, Тимофей Є. О. (2017)
Чалий С. Ф. - Побудова ситуаційного представлення знань на основі аналізу логів, Прібильнова І. Б. (2017)
Левикін В. М. - Модель бази знань інформаційної системи процесного управління, Чала О. В. (2017)
Годлевский М. Д. - Модель оптимизации привлекательности банка в условиях ограниченных ресурсов, Дабагян Д. А. (2017)
Kozina O. A. - Model of primary pivots’ prioritization in startups, Stratiienko N. N. (2017)
Соловьева Е. А. - К вопросу об актуальности системологического исследования процесса формирования компетенций менеджмента знаний, Панасовская Ю. В. (2017)
Штейнбрехер Д. О. - Використання інструментів управління знаннями для підвищення ефективності взаємодії університетів та промисловості (2017)
Вихідні дані (2017)
Толок І. В. - Складові методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки за групами експлуатації за розв’язанням "класичної" задачі Ерланга, Лєнков С. В. (2017)
Кучер Д. Б. - Модель накопичення пошкоджень інтегральними елементами інформаційних систем при поліімпульсному впливі наносекундної тривалості, Литвиненко Л. В., Смиринська Н. Б. (2017)
Корнієнко Л. Г. - Статистичний аналіз поля антенних решіток з неоднорідними фазовими похибками (2017)
Кандирін М. П. - Проектування комбінованих синтезаторів НВЧ сигналів на інтегральних мікросхемах (2017)
Худов В. Г. - Оцінка якості сегментування оптико-електронного зображення шляхом оцінки комплексних показників та відстані Кульбака-Лейбнера, Маковейчук О. М., Хижняк І. А. (2017)
Шефер О. В. - Оптимізація іонно-електронних процесів приладів радіотехнічного забезпечення, як запорука якісної телеметрії з літальним апаратом (2017)
Більчук В. М. - Методика формалізованого опису впливу факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нечіткої нестохастичної невизначеності, Дзеверін І. Г., Воробйов О. В., Хмелевська О. О. (2017)
Дубницкий В. Ю. - Оптимальная аппроксимация функции плотности распределения вероятности по критерию минимума потери информации, Скорикова И. Г., Ходырев А. И. (2017)
Табакова І. С. - Складання латинських квадратів для застосування у плануванні експериментів (2017)
Бізюк А. В. - Вибір оптимального алгоритму розпізнавання маркера для доповненої реальності, Мажуга М. О. (2017)
Болейко А. Л. - Адаптация веб-интерфейсов для людей с ограниченными зрительными возможностями, Вовк А. В. (2017)
Губницкая Ю. С. - Анализ и исследование мультимедийных устройств для людей с ограниченными возможностями, Дмитренко А. В. (2017)
Губницкая Ю. С. - Разработка технологии проектирования интерфейса мобильного приложения, Писаревский Н. Я. (2017)
Егорова И. Н. - Разработка методики поисковой оптимизации веб-сайтов, Горелова Р. А. (2017)
Егорова И. Н. - Исследование возможностей компонентного подхода при разработке веб-сайтов, Худолей А. Ю. (2017)
Кожемякина Н. В. - Энтропийное рекурсивное групповое кодирование для двухбайтных алфавитов, Пономаренко Н. Н. (2017)
Колесніков К. В. - Аналіз результатів експериментальних досліджень реалізації задачі адаптивної маршрутизації комбінованим методом, Карапетян А. Р., Кулаков К. Ю. (2017)
Ткаченко В. П. - Інформаційна модель Грід технології, Огірко І. В., Огірко О. І. (2017)
Хорошевский А. И. - Методика повышения скорости загрузки сайтов, сделанных на системах управления содержимым (2017)
Чебаненко О. А. - Исследование технологий создания анимаций для веб-систем, Колесникова Т. А. (2017)
Luppo O. - Procedure of implementation of arrival and departure manager systems in Ukrainian airspace, Alexeiev O., Lohachova K., Serhieva H. (2017)
Штейнбрехер Д. О. - Управління критичними знаннями в проектах ядерної галузі (2017)
Дашкевич А. А. - Исследование архитектуры сверточных нейронных сетей для решения задачи классификации изображений (2017)
Алімпієв А. М. - Теоретичні основи створення технологій протидії прихованим інформаційним атакам в сучасній гібридній війні, Бараннік В. В., Белікова Т. В., Сідченко С. О. (2017)
Танасюк Ю. В. - Розробка і дослідження криптографічних хеш-функцій на основі клітинних автоматів, Мельничук Х. В., Остапов С. Е. (2017)
Рудченко Д. В. - Виявлення спільнот та їх лідерів в соціальних мережах для забезпечення безпеки (2017)
Адаменко М. І. - Теоретичні основи інформаційного і методичного забезпечення ризик-орієнтованого підходу визначення умов праці на виробництві, Третьяков О. В., Смирнова О. А. (2017)
Ашурова В. И. - Исследование методов сегментации для оптимизации процесса цветокоррекции иллюстраций в детских изданиях, Колесникова Т. А. (2017)
Вовк А. В. - Автоматизация процесса моделирования ювелирных изделий, Кузнецова В. С., Некрасова Н. Н. (2017)
Гусев А. Ю. - Оценка и прогноз химического соства чугуна на выпуске, Рыбальченко Ю. П. (2017)
Мороз Е. С. - Определение уровня конкурентоспособности молодежных ежедневников, Чеботарева И. Б. (2017)
Піндус Н. М. - Віртуальна лабораторія для експрес-контролю втрат природного газу у газопровідних мережах, Винничук А. Г., Сенів Г. О. (2017)
Слабінога М. О. - Програмне забезпечення взаємодії мікроконтролера та ЕОМ у складі лабораторного стенда з дослідження функціонування сонячних панелей, Клочко Н. Б., Кучірка Ю. М. (2017)
Титоренко Ф. С. - Аналіз можливостей соціальної мережі як майданчика для продажу товару, Бокарєва Ю. С. (2017)
Cherednichenko O. - Business data processing based on algebra-logical models, Gontar Y., Vasylenko A., Matvieiev O. (2017)
Шаров С. В. - Розробка інтелектуальної інформаційної системи для птахівництва, Лубко Д. В. (2017)
Шмаков М. С. - Использование кавитационных эффектов при ультразвуковой очистке анилоксовых валов, Бутько С. А. (2017)
Манакова Н. О. - Концептуальный фреймворк для оценивания готовности к внедрению e-Governement проектов, Макогон Н. В., Штельма О. Н. (2017)
Tirtha Prasad Mukhopadhyay - Creativity vs improvisation: psychometrics for novel tasks in web design process, Natalia Gurieeva (2017)
Місюра О. М. - Аналіз особливостей розробки, експлуатації та подальшого розвитку комплексу програм автоматизованої системи конструювання навчального розкладу "Каскад", Пічугін М. Ф., Алексєєв С. В., Калачова В. В., Трублін О. А. (2017)
Вовк О. В. - Інфографіка як ефективний засіб навчання, Черемський Р. А. (2017)
Грабовський Є. М. - Специфіка міждисциплінарного підходу стосовно створення системи підтримки електронного навчання у вищій школі нового покоління (2017)
Гранкина В. О. - Технология создания приложения дополненной реальности с оптическими эффектами, Кулишова Н. Е. (2017)
Natalia Gurieva - Evaluation of interactive book content for learning to read in preschoolers (2017)
Пандорін О. К. - Складові інструментальних комплексів побудови систем підтримки електронного навчання (2017)
Березький О. Й. - Розподіл доступу в інтелектуальній системі автоматизованої мікроскопії, Дубчак Л. О., Піцун О. Й. (2017)
Манакова Н. О. - Декомпозиція функціонального модулю інформаційної системи в галузі охорони здоров’я, Костенко О. Б., Назірова Т. О. (2017)
Мельник К. В. - Моделювання процесу інтелектуальної обробки медичних даних (2017)
Мустецов Н. П. - Система диагностики гестоза с учетом исследования гемодинамики в перинатальный период, Баган С. А. (2017)
Печерская А. И. - Функциональная модель информационной системы определения терминальной стадии катастрофической потери стабильности биологической системой, Высоцкая Е. В., Новикова И. В., Пойменова А. А. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Митрофанов О. В. - Ефективність застосування адсорбенту "Mіаміко-фіт" за множинного кормового мікотоксикозу у курчат-бройлерів, Маценко О. В., Могільовський В. М., Щепетільніков Ю. О., Кущ Л. Л., Бучковський Д. А. (2015)
Кібкало Д. В. - Порівняльна оцінка різних методів взяття крові у свиней, Вікуліна Г. В., Боровкова В. М., Боровков С. Б., Онищенко О. В. (2015)
Єфімов В. Г. - Показники обміну речовин у поросят в період дорощування за дії гумат-сукцинат-мікроелементної добавки (2015)
Кравченко Н. А. - Динамика содержания Цинка в некоторых органах и тканях кур-несушек при условии поступления в организм разных доз витамина Е и Селена (2015)
Назаренко С. М. - Лікувально-профілактична обробка коропа за допомогою препарату "Ветокс-1000" після транспортування перед випуском у водойму (2015)
Яковлев А. С. - Смещение сычуга у коров, Костюк И. А. (2015)
Аничин А. Н. - Формирование межтрахеального анастомоза у собак с использованием шовного материала викрила в виде П-образных швов, Заика П. А., Цимерман О. А., Кочевенко А. С. (2015)
Білий Д. Д. - Особливості клінічного перебігу неоплазій молочної залози у сук (2015)
Сарбаш Д. В. - Аномалії черевної стінки у лоша та методи її усунення (клінічний випадок), Синяговська К. А. (2015)
Сарбаш Д. В. - Фібропапіломатоз у великої рогатої худоби та методи її лікування, Синяговська К. А., Цимерман О. О. (2015)
Слюсаренко Д. В. - Оцінювання ефективності симпатичного компоненту епідуральної блокади 0,2 розчином Бупівакаїну у собак шляхом інфрачервоної термометрії, Ільніцький М. Г. (2015)
Заремблюк С. Б. - Патолого-анатомічні зміни у внутрішніх статевих органах як причина симптоматичної форми неплідності корів (2015)
Корейба Л. В. - Особливості клінічного прояву післяродових маститів у високопродуктивних корів в умовах приватного підприємства "Агро-союз" Синельниківського району Дніпропетровської області (2015)
Кошевой В. П. - Комп’ютерний моніторинг показників структурно-функціонального стану органів репродуктивної системи у самців при дефіциті каротину (вітаміну A) та Цинку, Науменко С. В., Кошевой В. І., Малюкін Ю. В., Клочков В. К., Кавок Н. С. (2015)
Кошевой В. П. - Інноваційні методи терапії самців з гонадодистрофією із використанням препаратів, виготовлених на основі нанобіоматеріалів, Науменко С. В., Кошевой В. І., Малюкін Ю. В., Клочков В. К., Кавок Н. С. (2015)
Радохліб Г. М. - Мікроскопічні та сонографічні дослідження за патології молочної залози у сук (2015)
Скляров П. М. - Спосіб підвищення потенціалу розвитку новонароджених ягнят з використанням озонованого матеріалу, Кошевой В. П. (2015)
Бібен І. А. - Ліофілізація пробіотичної культури Bac. subtilis штам BI-12 (2015)
Корчан Л. М. - Порівняння схем лікування дерматофітозів собак і котів, Коне М. С., Корчан М. І., Оніщенко О. М. (2015)
Кокарєв А. В. - Формування фагоцитарної ланки імунітету поросят у ранньому постнатальному онтогенезі та її корекція препаратом "Імунолак" у ланцюзі мати-плід новонароджений (2015)
Иванченко И. М. - Инфекционный бронхит кур и особенности его профилактики в Республике Ирак, Гонтарь А. М., Зайд Хасан Мохсин (2015)
Іванченко І. М. - Особливості діагностики інфекційного перитоніту котів: клініко – лабораторні методи, Гонтарь А. М., Терещенко О. В. (2015)
Касяненко О. І. - Чутливість циркулюючих штамів Campylobacter spp. до дезінфектантів, Фотіна Т. І., Гладченко С. М. (2015)
Кінаш О. В. - Патогістологічні зміни при експериментальному мукормікозі (2015)
Сосницкий А. И. - Ростовые потенции P. multocida серовар в штамм № 15 (2015)
Ткаченко О. А. - Морфогенез Mycobacterium bovis дисоціативних форм у динаміці багаточисельних пересівів, Алексєєва Н. В. (2015)
Довгій Ю. Ю. - Вплив солікоксу і 25%-ої насоянки воскової молі на морфологічні та біохімічні показники крові курей, хворих еймеріозом, Кушнірова Г. А., Згозінська О. А. (2015)
Люлін П. В. - Вплив експериментального еймеріозу на білковий склад сироватки крові індичат (2015)
Пономаренко А. М. - Бабезіоз собак у м. Харкові: поширення, деякі біохімічні аспекти патогенезу, лікування, Пономаренко О. В., Мазепа Р. В., Шостак В. І. (2015)
Решетило О. І. Нікіфорова О. В. - Ефективність лікарських препаратів за отодектозу котів у м. Суми (2015)
Мельничук В. В. - Вплив препарату "Бі-дез" на морфометричні показники яєць Trichuris suis, виділених з гонад самок гельмінтів, Юськів І. Д. (2015)
Побережець С. П. - Сезонна динаміка демодекозу собак в умовах м. Житомира (2015)
Пономаренко В. Я. - Лікування та профілактика нематодозів водоплавних птахів, КО "Харківський зоопарк", Пономаренко А. М., Жувак К. І., Кассіч Н. Д., Баздирєва Н. А. (2015)
Пономаренко В. Я. - Поширення та клінічні ознаки демодекозу собак у м. Харкові за даними деяких лікарень ветеринарної медицини та власних досліджень, Пасічник М. В. (2015)
Hutiy B. - Application of new generations antibiotics (flourchinolones) in treating of animals, Hufriy D., Yatsenko I., Binkevych V., Binkevych O. (2015)
Богатко Н. М. - Застосування експресного методу визначення фальсифікації м'яса забійних тварин та птиці за обробки розчином хлору, Мельник А. Ю., Букалова Н. В., Богатко Л. М., Яценко І. В., Сердюков Я. К., Богатко А. Ф. (2015)
Головко Н. П. - Біохімічні показники сироватки крові курчат-бройлерів на тлі введення цитрату наномолібдену та комплексної кормової добавки "Пробікс", Тимошенко О. П., Яценко І. В. (2015)
Загребельний В. О. - Методи оцінки мікробіологічних ризиків, Якубчак О. М. (2015)
Зажарська Н. М. - Вплив періоду лактації, часу надою, сезону на кількість соматичних клітин молока кіз, Костюченко К. Г. (2015)
Карпуленко М. С. - Органолептичні та мікробіологічні показники консервів м'ясних за тривалого зберігання, Муковоз В. М., Обштат С. В., Постоєнко В. О., Якубчак О. М., Хомутенко В. І. (2015)
Hutiy B. - Influence of cadmium loading on bulls after mevesel and metifen feed additives, Hufriy D., Yatsenko I., Binkevych V., Binkevych O., Hachak M. (2015)
Фодченко І. А. - Оцінка вмісту хлорорганичних пестицидів у тканинах мідій з харчового ринку Одеської області, Касянчук В. В. (2015)
Меженська Н. А. - Моніторинг показників радіоактивної забрудненості продовольчої сировини, харчових продуктів і кормів в Україні за 2005-2014 рр., Меженський А. О., Гусак Л. М., Проценко Т. Ю. (2015)
Якубчак О. М. - Вплив гамма-ГХЦГ на приріст живої маси курчат-бройлерів, Почтаренко П. П., Таран Т. В. (2015)
Петров Р. В. - Фактори водного середовища ставів Сумської області (2015)
Фотіна Г. А. - Використання антистресових препаратів при транспортуванні та передзабійній підготовці великої рогатої худоби, Фотін О. В., Шупіло Т. А., Фотін А. І. (2015)
Яценко І. В. - Порівняльний аналіз методів визначення вологоутримуючої здатності м'яса курчат-бройлерів, Головко Н. П., Кириченко В. М., Дроздов О. О., Гетманець О. М. (2015)
Кам'янський В. В. - Лінійні остеометричні параметри вінцевих кісток грудної кінцівки як критерії діагностики віку великої рогатої худоби у судовій ветеринарній експертизі, Яценко І І. В., Бондаревський М. М. (2015)
Абузнайд Карем Р. С. - Визначення віку та статі за краніометричними індексами великої рогатої худоби у судово-ветеринарній експертизі, Яценко І. В., Гетманець О. М. (2015)
Луценко П. О. - Біоморфологія черепа деяких представників свійських чистопорідних собак брахіцефального типу (2015)
Піддубова О. В. - Оцінка впливу стимулюючих добавок на здоров'я і продуктивність курей-несучок в умовах нормативного мікроклімату, Чорний М. В., Сілінська О. І., Попсуй В. В., Корж О. В. (2015)
Салата В. З. - Бактерицидна активність мийно-дезінфікуючого засобу "Сан-актив" на тест-об'єктах відносно E. coli та S. aureus, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б., Супрович Т. М. (2015)
Скляр О. І. - Динаміка бактеріального забруднення доїльного залу та гуми доїльних стаканів протягом доїння, Скляр І. О. (2015)
Чорний М. В. - Гуморальні показники крові і ріст телят, які вирощуються в аерозольносануємих секціях, Логачова Л. О., Вороняк В. В., Щепетільніков Ю. О., Панасенко Є. А. (2015)
Шкромада О. І. - Визначення клініко-біохімічного статусу свиней під впливом дезінфектантів (2015)
Сердюков Я. К. - Патоморфологія токсикозу кантаксантином у кольорових канарок, Забудський С. М., Яценко І. В., Богатко Н. М. (2015)
Лісова В. В. - Гістологічні зміни в органах травлення собак за гострого панкреатиту, Острова Н. І., Гавриленко О. С. (2015)
Щетинський І. М. - Патоморфологічна характеристика випадків злоякісного гістіоцитозу собак, Захар'єв А. В., Ульяницька А. Ю., Ляхович Л. М. (2015)
Щетинский И. М. - Об отечном синдроме при вено-окклюзионной болезни печени крупного рогатого скота, Ляхович Л. М., Ульяницкая А. Ю., Захарьев А. В., Ирниденко Е. В. (2015)
Щетинський І. М. - Патоморфологічна характеристика отруєння собак ізоніазидом, Ульяницька А. Ю., Захар'єв А. В. (2015)
Гаврилин П. Н. - Особенности цитоархитектоники функциональных зон паренхимы лимфатических узлов одногорбого верблюда (Camelus dromedarius), Лещева М. А., Рахмун Джаллал Эддин (2015)
Гаврилін П. М. - Патоморфологія лімфатичних вузлів свиней на різних стадіях розвитку синдрому мультисистемного виснаження, Еверт В. В. (2015)
Гаврилін П. М. - Закономірності морфогенезу тканинних компонентів паренхіми лімфатичних вузлів свині свійської, Тішкіна Н. М., Масюк М. О. (2015)
Тибінка А. М. - Вплив типологічних особливостей автономного тонусу на структуру м'язової оболонки кишечнику курей (2015)
Микитин Л. Є. - Фоновий рівень мікроелементів у кормах для овець ФГ "Ґураль" Яворівського району Львівської області, Бінкевич В. Я., Яценко І. В. (2015)
Микитин С. І. - Аналіз мікроелементнтного складу та поживних речовин раціону для бугайців на відгодівлі у СФГ "Клен" Жовківського району Львівської області, Бінкевич В. Я., Яценко І. В. (2015)
Тимченко Н. Н. - Влияние температуры на состояние гемоглобина в присутствии растворов солей, Рубакина В. А., Евстигнеев М. П. (2015)
Висоцька А. М. - Розроблення та впровадження оновленого змісту освітньої галузі "мови та літератури" у навчанні дітей з розумовою відсталістю (2014)
Чеботарьова О. В. - Теоретико-методичні засади удосконалення змісту початкової освіти дітей із порушеннями опорно-рухового апарату (2014)
Трикоз С. В. - Оновлення змісту освітньої галузі "природознавство" у почаковій ланці освіти дітей з розумовою відсталістю (2014)
Гіренко Н. А. - Шляхи забезпечення засвоєння курсу соціально-побутового орієнтування учнями початкових класів (2014)
Малишевська І.А. - Правове поле інклюзії (2014)
Компанець Н.М. - Диференційоване навчання як необхідна умова інклюзіїдитини з ооп в загальноосвітнє середовище (2014)
Савчук Л. O. - Проблеми моніторингу ефективності корекційної роботи та його зміст в діяльності сучасних освітніх закладів (2014)
Кульбіда С. В. - На засадах гуманістичної педагогіки: жестова мова в освітньому процесі нечуючих (2014)
Адамюк Н.Б. - Взаємозв’язок української жестової та словесної мов у навчанні молодших нечуючих школярів (2014)
Воробель Г. М. - Впровадження державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами: проблеми та шляхи розв’язання (2014)
Каменщук Т. Д. - Рівнева шкала оцінювання засвоєння просторовою знаково – символічною системою знань дітьми з помірною та тяжкою розумовою відсталістю молодшого шкільного віку (2014)
Перепада О. М. - Особливості психокорекційного впливу в роботі з дітьми з гіперактивним розладом та з дислексією (2014)
Гаяш О. В. - Навчально-методичне забезпечення опанування інтегрованого курсу навчання грамоти розумово відсталими першокласниками за новою програмою (2014)
Родименко І. М. - Іноваційні технології інклюзії в навчально-виховному процесі у багатопрофільному навчально-реабілітаційному ресурсно-методичному центрі корекційної роботи та інклюзивного навчання (2014)
Дмитрієва А. О. - Бінарний урок української та англійської мови у початковій школі як ефективний метод різнобічного розвитку особистості, Житнюк Ю. В., Хаджи А. Ю. (2014)
Багдасарян Ю. В. - Педагогічна єдність як успішна складова у формуванні правильного зв’язного мовлення у дітей з вадами слуху, Пікінер А. С., Червинська Г. В. (2014)
Літошко В. В. - Міжпредметний зв’язок як запорука успіху в навчальному процесі дітей з тяжкими порушеннями мовлення, Літошко Е. Є., Шарай С. М. (2014)
Осипян А. О. - Єдність підходів у мовленнєвій роботі з учнями вчителя та логопеда як запорука успіху в навчальному процесі дітей з тяжкими порушеннями мовлення, Авер’янова Т. В. (2014)
Глинська Н. Д. - Міжпредметний зв’язок та елементи випереджаючого навчання як запорука успішного засвоєння програмового матеріалу дітьми з порушеннями слуху, Івинська С. В., Зайцева В. О., Робота А. П. (2014)
Дмітрієва О. І. - Використання комп’ютерних технологій як засобу підвищення ефективності процесу навчання фізики дітей з порушеннями психофізичного розвитку, Боденчук О. В. (2014)
Кострікіна Г .В. - Особливості педагогічного керівництва самопідготовкою в навчальних закладах для дітей з вадами слуху (2014)
Конончук І. Ю. - Диференційований підхід у навчанні молодших школярів з комплексними вадами (2014)
Гуменюк І. В. - Aмпліфікація розвитку дошкільників засобами оточуючого світу з використанням системи інтегрованих занять і інноваційних педагогічних технологій (2014)
Іваннікова Л. В. - Деякі аспекти використання наочності на уроках математики для учнів початкових класів, що мають глибоку втрату слуху в поєднанні із ЗПР (2014)
Зарицька М. І. - Формування словесної мови дітей дошкільного віку з вадами слуху. Можливість використання методики М. О.Зайцева (2014)
Дурняк Б. В. - Синтез моделі ризику з системою захисту інформаційного комплексу, Майба Т. М., Сабат В. І. (2016)
Никируй В. Е. - Дослідження оптичної щільності відбитків плашок із мікроструктурою, Маїк В. З. (2016)
Сорока Н. В. - Оптимізація математичної моделі ієрархії факторів впливу на досвід користування інтерфейсами за альтернативних методів взаємодії, Васюта С. П., Хамула О. Г. (2016)
Сеньківський В. М. - Модель інформаційного формування ефективності систем захисту даних на мобільних пристроях, Піх І. В., Петяк Ю. Ф., Гавенко М. М. (2016)
Маїк В. З. - Дослідження фізико-хімічних властивостей полімерних шарів форм трафаретного друку, Харів М. С. (2016)
Гавенко С. Ф. - Електронно-мікроскопічні дослідження топографії поверхні друкарських відбитків та епоксидних покриттів на об’ємних етикетках, Шелудько С. В. (2016)
Гілета І. В. - Пріоритетність факторів у процесі забезпечення якості цифрової фотографії, Пилип’юк В. В., Миклушка І. З., Литовченко О. В. (2016)
Конюхов О. Д. - Визначення параметрів якості надрукованих штрихкодів (2016)
Маїк Л. Я. - Аналіз особливостей тактильних видань (2016)
Воржева О. В. - Цифровий друк у газетному виробництві (2016)
Коротка В. О. - Дослідження впливу мікрогеометричних параметрів поверхні оксо-біорозкладальних плівок на якість відбитків трафаретного друку, Зацерковна Р. С. (2016)
Кулік Л. Й. - Дослідження механічних властивостей картонів (2016)
Огірко О. І. - Моделювання інформаційних технологій діаграмами Ісікави, Пілат О. Ю., Романюк О. П. (2016)
Барановський І. В. - Розвиток теорії і практики переробки образотворчої інформації, Чернозубова Н. А. (2016)
Жидецький В. Ц. - Вплив виробничого шуму на здоров’я та працездатність працівників поліграфічних підприємств, Жидецька Х. В., Туряб Л. В. (2016)
Боднарчук І. М. - Регулярність м’якого розв’язку параболічного рівняння зі стохастичною мірою (2017)
Волошин Г. А. - Умова Гаара та сукупна поліноміальність нарізно поліноміальних функцій, Косован В. М., Маслюченко В. К. (2017)
Іванов О. В. - Асимптотичні властивості M-оцінок параметрів нелінійної регресії з дискретним часом та сингулярним спектром, Орловський І. В. (2017)
Исмоилов А. И. - Задача Дарбу для обобщенного уравнения Эйлера–Пуассона–Дарбу, Маманазаров А. О., Уринов А. К. (2017)
Liu K. - The properties on differential-difference polynomials, Cao T.-B., Liu X.-L. (2017)
Маслюк Г. О. - Неперервність за параметром розв’язків одновимірних крайових задач у просторах Гельдера (2017)
Rasouli S. H. - The Nehari manifold approach for a p(x)-Laplacian problem with nonlinear boundary conditions, Fallah K. (2017)
Türkmen B. N. - A generalization of semiperfect modules (2017)
Щедрик В. П. - Кільця Безу стабільного рангу 1,5 та розкладність повної лінійної групи в добуток її підгруп (2017)
Юсубов Ш. Ш. - Нелокальная задача с интегральными условиями для гиперболического уравнения высокого порядка (2017)
Самойленко А. М. - До сторіччя видатного математика та механіка Юрія Олексійовича Митропольського (03.01.1917–14.06.2008), Березанський Ю. М., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Перестюк М. О., Шарковський О. М., Бойчук О. А., Нікітін А. Г., Парасюк І. О. (2017)
Дурняк Б. В. - Засоби захисту комп’ютерних мереж, Майба Т. М. (2015)
Огірко І. В. - Математичні моделі метаматеріалів, Ясінський М. Ф., Ясінська-Дамрі Л. М. (2015)
Киричок Т. Ю. - Вплив геометричних параметрів друкувальних елементів форми на тактильність відбитків металографічного друку, Гуща О. В. (2015)
Лозовий Д. П. - Аналіз принципів роботи тактильних пристроїв виведення інформації, Кілко І. Р., Онищенко Т. І. (2015)
Хамула О. Г. - Порівняння відеоформатів у мультимедійних виданнях, Терновий А. М. (2015)
Гілета І. В. - Критерії оцінювання якості електронних видань (2015)
Кляп М. М. - Методи динамічної модифікації прогнозування (2015)
Хомета Т. М. - Задачі інформаційного забезпечення в соціальній сфері (2015)
Шаблій І. В. - Дослідження параметрів флексографічного друку на термозбіжній плівці, Ривак П. М., Шашков І. Л., Кам’янська-Гасюк Л. І. (2015)
Казьмірович О. Р. - Вибір апаратно-програмних засобів автоматизації для вітчизняного поліграфічного устаткування, Казьмірович Р. В. (2015)
Ривак П. М. - Розроблення сучасного програмного забезпечення автоматизованих робочих місць для тестування знань студентів, Шаблій І. В., Конюхова І. І., Рибка Р. В. (2015)
Лях І. М. - Використання перевірки статистичних гіпотез в інформаційно-технічній сфері. A/B тестування та доцільність його застосування, Білак Ю. Ю., Данько-Товтин Л. Я., Станишевський В. В. (2015)
Сокол О. Ф. - Застосування показника економічності шрифту в методиці технічного редагування видань (2015)
Влах В. В. - Аналіз програмного забезпечення для дослідження механізмів поліграфічних та пакувальних машин (2015)
Токарчик З. Г. - Дослідження властивостей проявних розчинів для монометалевих офсетних пластин (2015)
Сеньківський В. М. - Обґрунтування раціональної взаємодії етапів створення веб-сайтів, Регей Р. І. (2015)
Благодір О. Л. - Моделювання фарбоперенесення системами з анілоксовими валиками в зоні анілоксовий валик–друкарська форма для флексографічного друку, Величко О. М. (2015)
Андрушко Л. М. - Художні особливості часословів Києво-Печерської Лаври XVII–XVIII ст. (на прикладі зразків з колекції національного музею у Львові імені Андрея Шептицького), Зінченко С. В. (2015)
Берест І. Р. - Профспілки Східної Галичини на переломі ХІХ–ХХ століть. Культурно-освітній аспект дослідження (2015)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Мала архітектурна форма зупинки громадського транспорту як елемент дизайну та естетичний чинник середовища (2015)
Руденко О. В. - Мистецтвознавець, вчитель, духовний провідник (2015)
Вихідні дані (2015)
Дурняк Б. В. - Дослідження методів модифікації моделей прогнозування, Кляп М. М. (2015)
Румянцев Ю. М. - Використання струминного друку у процесі виготовлення друкованих плат, Ясінський М. Ф., Ясінська-Дамрі Л. М. (2015)
Гавенко С. Ф. - Дослідження якості надрукованих штрих-кодів та стійкості їх до стирання, Конюхов О. Д., Рибка Р. В. (2015)
Сеньківський В. М. - Моделювання процесу забезпечення якості технології випуску книжкових видань, Сеньківська Н. Є., Кудряшова А. В., Калиній І. В. (2015)
Дурняк Б. В. - Засоби захисту даних в інформаційних системах, Хомета Т. М. (2015)
Майба Т. М. - Аналіз небезпек для інформаційних систем поліграфічно-технічних процесів (2015)
Ривак П. М. - Оптимізація роботи друкарської машини Printmaster GTO 52-2-P в умовах НДЦ "Heidelberg–УАД", Шаблій І. В., Бернацек В. В., Лабецька М. Т., Лисович М. В. (2015)
Мартинюк М. - Використання 3D-технологій у пакувальному виробництві (динаміка та метаморфози), Рибка Р. В. (2015)
Воржева О. В. - Вибір вузькорулонної флексографічної машини (2015)
Казьмірович О. Р. - Інформаційно-керуючий пристрій флексографічної друкарської машини на основі програмованого логічного контролера, Казьмірович Р. В. (2015)
Гілета І. В. - Загальна схема інформаційної технології проектування газетної полоси (2015)
Петяк Ю. Ф. - Модель факторів загроз інформаційній безпеці мобільних пристроїв (2015)
Лях І. М. - Математичні моделі міжгалузевого балансу (2015)
Сокол О. Ф. - Кваліфікаційна характеристика економічності шрифтів у практиці видавничої підготовки публікацій (2015)
Осінчук О. І. - Методи дискретизації зображень в програмі опрацювання растрової графіки (2015)
Лозовий Д. П. - Особливості формування елементів шрифту Брайля на площині із використанням принтерів різних марок, Кілко І. Р., Онищенко Т. І. (2015)
Chorna O. S. - Compound nouns in modern Еnglish (2015)
Пасічник М. С. - Військово-політична діяльність переяславського полковника Тимоша Цицюри (за матеріалами архівних документів) (2015)
Андрушко Л. М. - Художні особливості часословів львівських друкарень XVII–XVIII ст. (на прикладі зразків з колекції національного музею у Львові імені Андрея Шептицького), Зінченко С. В. (2015)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Витоки оптичних ілюзій в українській типографіці (2015)
Вихідні дані (2015)
Wojciech Gulin. - Diagnoza pedagogiczna w kontekscie metod psychologicznych (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського