Труш С. Г. - Створення та оцінювання гібридних матеріалів буряку цукрового за формою коренеплоду, Парфенюк О. О. (2016)
Валецька О. В. - Агрохімічна ефективність сучасних систем удобрення сої, Коляда О. В., Гаврилюк В. А. (2016)
Голодрига О. В. - Продуктивність сої за застосування гербіциду Дєсілєт на фоні обробки насіння регулятором росту рослин Біолан і бактеріальним препаратом Ризобофіт, Леонтюк І. Б., Розборська Л. В., Заболотний О. І. (2016)
Любич В. В. - Біологічна цінність білка пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії (2016)
Кнігніцька Л. П. - Забур’яненість посівів льону-довгунцю в умовах Прикарпаття (2016)
Кротик А. С. - Вплив елементів агротехнологій на формування площі листків смородини чорної (2016)
Гавриш С. Л. - Строки літньої сівби еспарцету в умовах високих температур повітря та ґрунту, Ващенко В. В. (2016)
Лавренко С. О. - Фотосинтетичний потенціал посівів сочевиці залежно від технологічних прийомів вирощування, Максимов М. В. (2016)
Поліщук В. В. - Історичні аспекти селекційно-генетичного вдосконалення сортів троянди, Балабак А. Ф., Величко Ю. А., Варлащенко Л. Г. (2016)
Полянецька І. О. - Продуктивність спельтоподібних гібридів F2–F4 Triticum aestivum L. / Triticum spelta L. (2016)
Минзул А. М. - Удосконалення сортименту винограду на півдні України інтродукованими клонами сорту совіньон зелений, Хреновськов Е. І. (2016)
Пелехата Н. П. - Ефективність розмноження підщепи УУПРОЗ-6 зеленими живцями за обробки β-індолілмасляною кислотою, Пелехатий В. М. (2016)
Березовський А. П. - Моделювання небезпечних і шкідливих виробничих чинників при збиранні проса посівного, Білоножко В. Я. (2016)
Побережець І. І. - Електропровідність яблучного і виноградного соків, Побережець В. І., Побережець І. І. (2016)
Базалій В. В. - Формування врожайності сортами пшениці м’якої різного типу розвитку в південному Степу, Бойчук І. В., Бабенко Д. В. (2016)
Цицюра Я. Г. - Динаміка заселення шкідниками посівів редьки олійної у Правобережному Лісостепу України (2016)
Сонько С. П. - 90 років з дня заснування кафедри тваринництва, Дубін О. М., Василенко О. В. (2016)
Колос М. - Верхньопалеолітичні дослідження Передкарпаття і Поділля в Україні (1991–2016 рр.) (2016)
Якубовська О. - Навколишнє середовище як чинник формування господарської структури населення українського Прикарпаття у VІІІ–Х ст. (2016)
Гаврилюк Д. - Секвестровані землі польської шляхти на Правобережній Україні (2016)
Священко З. - Населення Правобережної України другої половини ХІХ ст. у статистичному описі М. Порша (2016)
Альков В. - Причини та наслідки нехтування населенням акушерською допомогою у XVIII – на початку ХХ ст. (на матеріалах Харківщини) (2016)
Мельник І. - Економічна діяльність єврейського населення міста Умані ХІХ ст. (2016)
Дорошок Н. - Деякі питання в діяльності Чернігівської земської статистики (2016)
Різник Ю. - Організація та діяльність сільської пошти Правобережжя в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Левченко І. - Наукова діяльність лікарів-членів Київських об’єднань у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Замуруйцев О. - Аграрні відносини в німецьких і менонітських поселеннях Таврійської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., Жиряков О. (2016)
Тацієнко В. - Благочинницькі та церковні бібліотеки Київської єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Кліш А. - Мовне питання в діяльності християнських суспільників Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Донченко С. - Участь населення України в російсько-японській війні 1904–1905 рр. (2016)
Ковальова Н. - Наслідки ліквідації поміщицького землеволодіння для українського села (1920 р.) (2016)
Вовк О. - "Міжрайонний штаб визвольної боротьби": історія антикомуністичної повстанської організації на Охтирщині (1931–1933 рр.) (2016)
Лукашів В. - Взаємини "Товариства ім. М. Качковського" з українським національно-державницьким табором у Західній Україні (1919–1939 рр.) (2016)
Стародубець Г. - Особливості електоральної поведінки повстанського запілля в умовах радянської виборчої кампанії 1946 р. (2016)
Гордійчук С. - Діяльність антирадянських молодіжних організацій на Закарпатті (1946–1956 рр.), Міщанин В. (2016)
Шипотілова О. - Просвітницько-благодійна діяльність Миколаївської крайової організації Народного Руху України (1991–1996 рр.) (2016)
Автушенко І. - Забезпечення соціально-правового захисту військовослужбовців-жінок Збройних Сил України (1991–2011 рр.) (2016)
Дацків І. - Основні напрямки формування інформаційного розвитку українського суспільства (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), Савчук О. (2016)
Богдалов А. - Історія формування та дільність добровольчих батальйонів у зоні проведення АТО (2016)
Лук’янов О. - 11-ий батальйон територіальної оборони "Київська Русь": етапи формування та участь у бойових діях під час проведення АТО (2016)
Левіна Ю. - Інформаційно-пропагандистська політика радянської влади в період виборів в західних областях УРСР У 1939–1941 рр. (2016)
Троханяк О. - Репресивна діяльність польської та більшовицької влади проти ОУН-УПА на теренах Бережанщини (2016)
Куницький М. - Нормативно-правове регулювання податкової системи в Райхскомісаріаті "Україна" (1941–1944 рр.) (2016)
Полуда В. - Передумови залучення радянських військовополонених до служби в збройних формуваннях Німеччини в окупованій Україні (1941–1944 рр.) (2016)
Скрипниченко Ю. - Повсякденне життя у нацистській Німеччині у спогадах харківських остарбайтерів (2016)
Дашко В. - Діяльність польського руху опору на території Волині і Полісся у січні 1944 – квітні 1945 рр. (2016)
Кононенко В. - Діяльність жмеринської молодіжної сіоністської організації "Ейнікайт" у 1944–1948 рр. (2016)
Росицький В. - Відпочинок та дозвілля як компонент повсякденного життя червоноармійців (2016)
Чирка Л. - Битва за Дніпро: тріумф чи трагедія? (аналіз радянських та німецьких мемуарів і документів) (2016)
Нагірний М. - Колабораціонізм українців Хорватії у Другій світовій війні: масштаби та оцінка (2016)
Відомості про авторів (2016)
Alizade R. - Co-coatomically supplemented modules, Güngör S. (2017)
Ambrazevičius A. - Existence and uniqueness theorem to a model of bimolecular surface reactions (2017)
Бондаренко В. М. - Нерозкладні та ізоморфні об’єкти в категорії мономіальних матриць над локальним кільцем, Бортош М. Ю. (2017)
Веригіна І. В. - Задача про оптимальну стратегію в моделях конфліктного перерозподілу ресурсного простору, Кошманенко В. Д. (2017)
Gao R. - Strong laws of large numbers and asymptotic equipartition property for the asymptotic n-branch Markov chains indexed by a Cayley tree, Yang W. G. (2017)
Гембарська С. Б. - Апроксимативні властивості бігармонічних інтегралів Пуассона на класах Гельдера, Жигалло К. М. (2017)
Данілов В. Я. - В’язкі розв’язки рівняння Гамільтона–Якобі–Беллмана на часових шкалах, Лаврова О. Є., Станжицький О. М. (2017)
Милейко Г. Л. - Гіперболічний хрест і складність різних класів лінійних некоректних задач, Солодкий С. Г. (2017)
Сенашов В. И. - Характеризации групп с почти слойно конечной периодической частью (2017)
Shen J. L. - A note on property $(gaR)$ and perturbationsъ 974-983, Chen A. (2017)
Акбаш К. С. - Експоненціальні оцінки для схеми максимуму (2017)
Алдашев С. А. - Корректность смешанной задачи для многомерных гиперболических уравнений с волновым оператором (2017)
Сорока Ю. Ю. - Групи гомеотопiй несингулярних шарувань площини (2017)
Господаренко Г. М. - Баланс азоту в ґрунті після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні, Прокопчук І. В., Нікітіна О. В. (2017)
Карпенко В. П. - Продуктивність посівів гречки за дії біологічних препаратів, Притуляк Р. М., Даценко А. А. (2017)
Пиж’янова А. А. - Економічна ефективність вирощування саджанців xорниці високорослої (Vaccinium Corymbosum L.)із зелених стеблових живців, Балабак А. Ф. (2017)
Рарок А. В. - Вплив способу сівби і норми висіву на врожайність зерна гречки в умовах Лісостепу західного, Полторецька Н. М., Полторецький С. П. (2017)
Брухаль Ф. Й. - Ефективність ґрунтових гербіцидів у технології вирощування проса, Любчич О. Г., Грищенко Р. Є., Глієва О. В., Мазуренко Т. В. (2017)
Демидась Г. І. - Продуктивність буркуну білого в чистих та сумісних посівах з однорічними злаковими культурами, Захлєбаєв М. В. (2017)
Мельник О. В. - Збереженість яблук сорту голден делішес, оброблених інгібітором етилену після збирання, залежно від типу саду і строку збору, Дрозд О. О., Мельник І. О. (2017)
Гудзенко В. М. - Виведення сортів ячменю озимого адаптованих до сучасних умов Лісостепу України, Василькіський С. П. (2017)
Балабак О. А. - Характеристика амінокислотного складу білка горіху фундука залежно від сорту, Любич В. В. (2017)
Єщенко В. О. - Солома злакових культур як джерело поповнення ґрунту органічною речовиною (2017)
Корнєєва М. О. - Характеристика коренеплодів ліній - закріплювачів стерильності за вмістом натрію в селекції високотехнологічних чс гібридів буряку цукрового (Вeta vulgaris L.), Фалатюк Л. В., Мельник Я. А., Димитров С. Г. (2017)
Осокіна Н. М. - Вихід і якість крупи плющеної з пшениці спельти залежно від елементів технології переробки, Возіян В. В., Любич В. В. (2017)
Поліщук В. В. - Оцінювання інтродукованих генотипів роду Callistephus chinensis (L.) Ness. за господарсько-біологічними ознаками з метою залучення їх в ландшафтні композиції, Турчина С. Я., Карпук Л. М. (2017)
Рябовол Я. С. - Генетичний контроль господарсько-цінних ознак вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої, Рябовол Л. О. (2017)
Сахно Т. В. - Активність оксидоредуктаз у ліній та гібридів соняшнику за ураження вовчком, Петренкова В. П. (2017)
Слободяник Г. Я. - Особливості формування врожаю цибулі порей залежно від умов мінерального живлення, Тернавський А. Г., Войцехівський В. І. (2017)
Яковенко Р. В. - Продуктивність молодих дерев груші за повторного вирощування на площі розкорчованого грушевого саду залежно від оптимізованого удобрення, Копитко П. Г., Петришина І. П. (2017)
Колесніков М. О. - Дія кремнієво-калійного добрива "аgroglass stimul" на проростання пшениці озимої в умовах сольового стресу, Пащенко Ю. П. (2017)
Голодрига О. В. - Фотосинтетична продуктивність посівів сої на тлі гербіциду Фабіан та регулятора росту рослин Біолан, Розборська Л. В. (2017)
Карнаух О. Б. - Вплив попередників і заходів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів кукурудзи та її урожайність, Єщенко В. О. (2017)
Коваленко В. П. - Технологічні аспекти формування високої продуктивності конюшини лучної (2017)
Калієвський М. В. - Урожайність сільськогосподарських культур залежно від розміщення в короткоротаційних польових сівозмінах Лівобережного Лісостепу України, Новак А. В., Блащук М. І. (2017)
Діордієва І. П. - Урожайність та вміст клейковини в зерні сортів і гібридних популяцій пшениці спельти, Єщенко О. В., Новак Ж. М. (2017)
Заболотний О. І. - Рівень забур’яненості та висота рослин кукурудзи при застосуванні гербіциду Еталон, Заболотна А. В., Леонтюк І. Б., Розборська Л. В., Голодрига О. В. (2017)
Коваль Г. В. - Забур’яненість посівів ячменю ярого залежно від основного обробітку ґрунту в умовах південного Лісостепу України, Калієвський М. В., Єщенко В. О. (2017)
Любченко А. І. - Отримання стерильної культури Camelina sativa L., Любченко І. О. (2017)
Мартинюк А. Т. - Продуктивність буряку цукрового після тривалого застосування органічної системи удобрення в польовій сівозміні, Новак Ю. В., Чередник А. Ю. (2017)
Миколайко В. П. - Квіткоутворення та формування чоловічого гаметофіту у рослин цикорію коренеплідного (2017)
Вишневська Л. В. - Вплив строків сівби та попередника на ріст рослин і врожайність пшениці ярої, Рогальський С. В., Січкар А. О., Кравченко В. С. (2017)
Пророченко С. С. - Нагромадження нітратного азоту в кормах залежно від удобрення та видового складу люцерно-злакового травостою (2017)
Усик С. В. - Весняні запаси доступної вологи під посівами ячменю ярого при вирощуванні в короткоротаційних сівозмінах після різних попередників (2017)
Браценюк В. Ю. - Вплив способів сівби на формування асиміляційної поверхні сортів сої різних груп стиглості в умовах Західного Лісостепу (2017)
Чинчик О. С. - Фотосинтетична діяльність та врожайність сортів сої залежно від удобрення (2017)
Крижанівський В. Г. - Засміченість ґрунту перед сівбою гороху, пшениці озимої та буряку цукрового за різних заходів основного обробітку (2017)
Новак Ж. М. - Якість зерна зразків пшениці твердої ярої, Каричковська С. П. (2017)
Прокопенко Н. А. - Формування висоти та пагоноутворювальна здатність клонових підщеп яблуні залежно від режиму зрошення (2017)
Столяр С. Г. - Вплив строків сівби на розвиток хвороб та урожайність сортів проса в Поліссі України (2017)
Козаченко І. В. - Основні біотехнічні заходи підгодівлі фауни у мисливських угіддях ДП "Уманське лісове господарство" (2017)
Алєксєєв О. О. - Урожайність сортів сої Горлиця та КиВін за дії інокуляну та пестицидного навантаження в умовах Правобережного Лісостепу України, Патика В. П. (2017)
Костюк М. В. - Вклад Івана Максимовича Єремеєва в селекційну науку і практику невичерпний (до 130-річчя від дня народження), Терещенко Ю. Ф. (2017)
Бородін Є. - Медіація як основа громадянського діалогу: неоінституціональний аспект (2016)
Дробот І. - Децентралізація державного управління: понятійно-термінологічний аспект (2016)
Колповська А. - Розвиток концепції соціальної відповідальності в публічному управлінні в умовах децентралізації влади в Україні (2016)
Лозицька І. - Аналіз та адаптація зарубіжного досвіду як напрям удосконалення системи державного управління (2016)
Рождєственська І. - Етапи формування громадянського суспільства на території України (2016)
Рудік Н. - Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, Грузією та Молдовою: спільні риси та відмінності (2016)
Тютюнник І. - Європейські моделі модернізації публічного управління на регіональному рівні (2016)
Греба Р. - Удосконалення механізму оцінювання якості соціальних послуг у сфері освіти: методологічний підхід (2016)
Дєєва Н. - Тенденції розвитку бюджетного забезпечення соціальної функції держави (2016)
Дяченко А. - Нормативно-правові засади державної політики реінтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні (2016)
Канавець М. - Нормативно-правове регулювання державної мовної політики в Україні : проблемі та основні виклики у її реалізації (2016)
Квеліашвілі І. - Реалізація принципу транспарентності у відносинах органів доходів і зборів із бізнесом та громадськістю (2016)
Латинін М. - Оцінювання механізмів державного регулювання інституціонального середовища в аграрному секторі економіки України, Заскалкіна О. (2016)
Новак А. - Тенденції розвитку національної антикорупційної політики: державно-управлінський аспект (2016)
Шпортюк Н. - Державно-управлінські засади регулювання діяльності аграрних підприємств засобами оподаткування, Пугач А. (2016)
Ботвінов Р. - Служба в правоохоронних органах України в умовах реформ: функціональний аспект (2016)
Демченко Т. - Компетентнісний підхід: генеза та застосування у сфері державної служби (2016)
Онуфрієнко О. - Формування свідомості державних службовців у конвергентних, дивергентних та гібридних суспільствах (2016)
Кустова Т. - Стан наукового дослідження проблеми формування й реалізації антикорупційної політики в системі державної служби (2016)
Лепеха А. - Інтегральні характеристики Державної фіскальної служби України як інституціональної організації (2016)
Лола В. - Феномен відповідальності - безвідповідальності на публічній службі: концептуалізація поняття, Петренко О. (2016)
Бобровська О. - Методологічний підхід до побудови системи управління сталим (збалансованим) розвитком регіонів (2016)
Бородін Є. - Органи місцевого самоврядування як об’єкт реформування в контексті децентралізації влади в Україні, Лененко І. (2016)
Липовська К. - Інтелектуальний потенціал територіальної громади: структурно-функціональний вимір (2016)
Устимчук О. - Досвід реформування органів державного управління у сфері охорони здоров’я в Україні (регіональний аспект) (2016)
Непочатенко О. О. - Банківське кредитування як важливий чинник стабілізації економіки країни, Бондаренко Н. В., Власюк С. А. (2017)
Тулуш Л. Д. - Фіскальне стимулювання трансформації особистих селянських господарств у підприємницькі структури (2017)
Grzywacz J. - Factoring and cash pooling as a company’s liquidity stimulators (2017)
Бечко В. П. - Оцінка сучасного стану фінансового забезпечення підприємств аграрної галузі, Прокопчук О. Т. (2017)
Гузар Б. С. - Сучасний стан та напрями активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України (2017)
Бечко П. К. - Бюро кредитних історій як основний чинник мінімізації кредитних ризиків, Мельник К. М., Барабаш Л. В. (2017)
Гарбар В. В. - Реалізація обґрунтованих стратегій розвитку як запорука успішного функціонування фермерських господарств (2017)
Бечко В. П. - Факторний аналіз фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств (2017)
Мельник К. М. - Формування та вплив кредитного портфеля на кредитний ризик комерційного банку (на прикладі ПАТ КБ "ПриватБанк"), Колотуха С. М. (2017)
Мудрак Р. П. - Продовольча безпека в умовах економічної кризи (2017)
Прокопчук О. Т. - Ринок агрострахування України: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Невлад В. Ф. - Маркетинговий аналіз асортиментної політики сільськогосподарської продукції України, Невлад В. І. (2017)
Новак І. М. - Структурні диспропорції розвитку інвестиційного процесу (2017)
Богачик П. П. - Економічні підходи до оцінки конкурентної стратегії сільськогосподарських підприємств у збутовій діяльності (2017)
Мельник В. В. - Актуальні проблеми розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні, Бобко В. В., Поліщук О. М. (2017)
Zawadka J. - Agritourism lodgings in Poland and their utilization in 2011-2015 (2017)
Роєнко О. А. - Методичні підходи визначення орендної плати за майно в адміністративно -територіальних одиницях, Дяченко М. І. (2017)
Семенда Д. К. - Проблеми виробництва м’яса яловичини в Україні, Семенда О. В., Семенда О. В. (2017)
Bieńkowska-Gołasa W. - Electricity consumption in agriculture against other sectors of Poland’s national economy (2017)
Ступник Н. И. - Разработка технологических параметров получения офлюсованного окускованного железорудного материала для доменной плавки, сочетающего лучшие металлургические характеристики агломерата и окатышей, Журавлев Ф. М., Лялюк В. П., Кассим Д. А., Ляхова И. А., Чупринов Е. В. (2014)
Письменный С. В. - Исследование устойчивости целиков от формы очистной камеры при отработке магнетитовых кварцитов в полях действующих шахт подземным способом (2014)
Вилкул Ю. Г. - Пути интенсификации качества и объемов добычи железнорудного сырья в Украине, Азарян А. А., Колосов В. А. (2014)
Осадчук Ю. Г. - Економічне обгрунтування діапазону регулювання швидкості конвеєрних установок в умовах енергозберігаючої стратегії гірничо-збагачувальних комбінатів, Крутов Г. В., Савицький О. І., Саприкін Є. Д., Кочубей О. І., Вольщиков В. В. (2014)
Федин К. А. - Численная оценка сейсмического влияния массовых взрывов на устойчивость породных уступов (2014)
Хворост В. В. - Аналіз міцності і надійностіконструкцій раціональних профілів металевого шахтного кріплення (2014)
Бровко Д. В. - Исследования надежности промышленных объектов поверхности горных предприятий (2014)
Жуков С. О. - Реінжиніринг бізнес-процесів управління на підприємствах гірничої та будівельної галузей, Хорольський В. П., Хорольський К. Д., Хорольський Т. В. (2014)
Жуков С. О. - Математичне моделювання спрямованого руйнування природного каменю в субдинамічному режимі, Кляцкий В. И., Кальчук С. В. (2014)
Харин С. А. - Разработка математической модели и програмного обеспечения для исследования технологических параметров при подземном строительстве (2014)
Гненна О. В. - Аналіз методів удосконалення системи управління охороною праці стосовно умов праці і травматизму на гірничодобувних підприємствах (2014)
Шашенко А. Н. - Анализ геомеханических процессов в 8 северном вентиляционном штреке пласта m185 шахты "Добропольская" ОО "ДТЭК Добропольеуголь", Гапеев С. Н., Король Г. Ю. (2014)
Гузь Б. А. - Оценка технического уровня переносных пневматических перфораторов при учете показателей вибрационной и шумовой безопасности, Неймирко С. И. (2014)
Рудь Ю. С. - Применение методов теории вероятностей в расчетах механических характеристик деталей машин, Белоножко В. Ю. (2014)
Почужевський О. Д. - Шляхи скорочення витрат дизельного пального під час експлуатації самохідних машин (2014)
Кірієнко С. М. - Дослідження впливу екскреторної та риючої діяльності ссавців на виділення грунтом СО2 на території відвалу Фрунзе ЦГЗК (2014)
Громадский В. А. - Теоретическое моделирование собственных частот поперечных колебаний буровых штангстанков шарошечного бурения, Сребренников Э. В. (2014)
Малиновский Ю. А. - К вопросу об интенсификации процеса дробления материала в конусной дробилке, Малиновская С. И., Бондарец А. А., Малиновская А. Ю. (2014)
Сіноліций А. П. - Ефективність використання активного фільтру струму з точки зору класичної системи енергообліку, Кольсун В. А., Козлов В. С. (2014)
Процив В. В. - Исследование влияния стыковых неровностей на показатели эффективности магниторельсовых систем шахтных локомотивов, Таран І. А., Новицкий А. В. (2014)
Тищенко С. В. - Использование метода эволюционного планирования для оценки еффективности технологии ведения взрывных работ, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2014)
Ефіменко Л. І. - Оптимізація існуючої системи автоматичного керування співвідношенням подачі палива й повітря в топку котла, Співак О. О. (2014)
Хоцкіна В. Б. - Комплексна інформаційна система управління виробничим процессом з синхронізацією потоків данних (2014)
Єфіменко Л. І. - Підвищення ефективності роботи важкого стрічкового конвеєра, Тиханський М. П. (2014)
Долгіх О. В. - Моделювання процесу осідання стінних марок на території шахти ім. Орджонікідзе (2014)
Тимченко Р. А. - Особенности совместного расчета системы "основание-фундамент-верхнее строение" высотных зданий, Кришко Д. А. (2014)
Єфіменко І. І. - Аналіз методів і засобів вимірювання вмісту шкідливих домішок у димових газах котлоагрегатів (2014)
Мулявко В. И. - Путь решения горно-экологических проблем Кривбасса в безопасном и экологически сбалансированном недроиспользовании, Кириченко А. М., Панова С. Н. (2014)
Сахно С. І. - Вплив умов експлуатації міні навантажувачів з бортовим поворотом на раціональний вибір між колісним і гусеничним рушієм (2014)
Ермак Л. Д. - Аналитические исследования термодинамических равновесий карботермического восстановления титаномагнетитов, Ткач В. В., Бабошко Д. Ю. (2014)
Кассим Д. А. - Анализ влияния массы железорудной подачи на технико-экономические показатели доменной плавки (2014)
Лялюк В. П. - О гранулометрическом составе кокса для доменной плавки, Шмельцер К. О., Ляхова И. А., Кассим Д. О., Тараканов А. К., Оторвин П. И. (2014)
Єфіменко В. І. - Аналіз доцільності комплексного використання відходів гірничо-видобувних підприємств на виробнитцтво нерудних будівельних матеріалів, Єфіменко В. В., Ягодкіна О. О. (2014)
Радионов В. М. - Система нелинейного векторного управления гидроциклоном, Радионов В. В. (2014)
Сінчук О. М. - Теоретичні аспекти використання автономних вітроенергетичних установок в підземних гірничих виробках залізорудних шахт, Сінчук І. О., Бойко С. М. (2014)
Синчук О. Н. - Исследование защитных характеристик аппаратов защиты от токов утечки в условиях комбинированных электрических сетей, Ликаренко А. Г., Петриченко А. А. (2014)
Сінчук О. М. - До проблеми ефективності споживання електричної енергії залізорудними підприємствами, Берідзе Т. М., Сінчук І. О., Янова О. М. (2014)
Кондратец В. А. - Исследование влагосодержания песков двух спиральных механических классификаторов в промышленных условиях (2014)
Римарчук Б. И. - Пути снижения интенсивности сейсмических колебаний на прилегающей территории при массовых взрывах на ш. им. Орджоникидзе, Седунова Г. Т., Гриценко Т. С. (2014)
Батраков Д. В. - Статичний момент опору електропривода вібромашини з інерційним дебалансним приводом та направленним рухом коливань (2014)
Антонов А. Ю. - Предпроектные исследования повышения эффективности разработки Петровского месторождения карьером №3, Мец Ю. С. (2014)
Чухарев С. М. - Выпуск полезного ископаемого под "плавающей" потолочиной с регулировочным целиком (2014)
Кузнецов Д. І. - Інформаційна технологія групової спектр-струмової діагностики асинхронних електродвигунів, Купін А. І. (2014)
Щерба В. В. - Теплоизоляционный пенобетон. модифицированный соеденениями железа, Козырь Л. И., Гончаренко Н. И. (2014)
Лобов В. Й. - Математична модель системи керування сошником сівалки, Дубовік І. І. (2014)
Пархоменко Р. А. - Повышение эффективности електроснабжения в шахтных сетях как один из путей повышения конкурентноспособности продукции (2014)
Четверик М. С. - Стратегические направления в энергетике, горном деле, экологии и на их економические последствия, Мишина О. В. (2014)
Білецький В. С. - Гідравлічний транспорт солоного вугілля, Світлий Ю. Г. (2014)
Абубакр Фараг Срат - Гидрометаллургическая дефосфорация железных руд Ливии, Губин Г. В., Ярош Т. П. (2014)
Горобець В. Ю. - Визначення рівня завантаження конусної дробарки (2014)
Амельченко А. С. - Сучасний метод дефектоскопії Чавунних виливків, Васильєв В. В., Ільченко Т. В., Дворніков В. С. (2014)
Цвиркун С. Л. - Автоматическая система сопровождения крупнокусковой руды на конвейерной ленте (2014)
Бочка В. В. - Рациональная схема подготовки агломерата к доменной плавке, Куприков Р. В., Сулименко Е. И., Серветник В. М. (2014)
Аралкин А. С. - Разработка и апробация новой конструкции молотового штампа в условиях ОАО "Криворожгормаш", Хруцкий А. А., Неймирко С. И. (2014)
Сінчук І. О. - До реалій розбудови служби енергоменеджменту гірничорудного комбінату, Ялова А. М., Бауліна М. А., Богодист К. П. (2014)
Синчук О. Н. - О состоянии и одном из направлений реинжиниринга электровозов для рудных шахт, Синчук И. О., Гузов Э. С., Караманиц Ф. И. (2014)
Гуливец А. А. - Моделирование процесса формирования ударного импульса в бойке и стержне при продольном соударении и движении в бойке отраженной волны растяжения (2014)
Пироженко А. В. - Дослідження ефективності пристроїв захисту від струмів витоків комбінованих електричних мережах напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю, Пироженко Т. В. (2014)
Лапшин О. Е. - Повышение эффективности сухой очистки воздуха с применением ультразвука, Андрейчиков М. В. (2014)
Нестеренко О. В. - Знепилення повітря в застійних зонах над технологічними автодорогами кар’єрів, Назаренко В. Н., Радченко І. С., Домнічев М. В., Нестеренко І. В. (2014)
Лапшин О. Є. - Математичне моделювання, з використанням комп’ютерної програми, порівняння пиловловлення в підземних умовах за допомогою електрофільтра та гравійного фільтра, Федусов І. А. (2014)
Куликовская О. Е. - Сравнительная оценка влияния температуры и влажности окружающей среды на смещение реперов геодинамического полигона (2014)
Азарян А. А. - Автоматизация первой стадии измельчения, классификации и магнитной сепарации – реальный путь повышения эффективности обогащения железных руд, Кривенко Ю. Ю., Кучер В. Г. (2014)
Моркун В. С. - Формирование оптимальных параметров газовой фазы пульпы в процессе флотации, Пикильняк А. В. (2014)
Паламар А. Ю. - Визначення зон по комфортності проживання в Криворізькому регіоні з урахуванням екологічного стану геологічного середовища для подальшого урахування при проведенні і визначенні нормативної оцінки земель, Маяков Й. Д. (2014)
Брадул О. М. - Продуктивні затрати і непродуктивні витрати на оплату праці коксохімічних підприємств: зміст, класифікація, підходи до облікового відображення, Кулакова О. В. (2014)
Рябикіна О. Г. - Узагальнення понятійно-категоріального апарату управління формуванням та розвитком техніко-технологічної бази підприємства, Рябикіна К. Г. (2014)
Бенько М. М. - Змістові характеристики інформаційних технологій фінансового аудиту (2014)
Хорольський В. П. - Моделювання корпоративної соціальної відповідальності підприємств гірничо-металургійного комплексу, Бурлакова Ю. М. (2014)
Бабець Є. К. - Емпіричне дослідження глобальних історичних економічних циклів процесу розвитку індустрії виробництва сталі, Гребенюк С. Я. (2014)
Коровіна О. В. - Удосконалення методологічного підходу визначення економічно-оптимального часу впровадження нового устаткування (2014)
Калініченко О. В. - Визначення конкурентних переваг підприємства з метою підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Уткіна Г. А. - Інтелектуальний капітал організації як базисна складова її інноваційного типу розвитку (2014)
Грицина А. Е. - Экономическиеаспекты применения аутсорсинга на горнодобывающих предприятиях, Драгун Б. Т., Гамалинский И. А., Гук А. Ю., Убиская Л. Ю., Егорова И. Г. (2014)
Пожуєва Т. О. - Економічна безпека промислового підприємства - нагальна необхідність функціонування суб’єкта господарювання (2014)
Бондарчук О. М. - Порядок формування рентабельності товарної продукції гірничо-збагачувального підприємства в залежності від співвідношення собівартості та ціни на основні види продукції, Голобородько Б. Ю. (2014)
Ковальчук В. А. - Інституціоналізація екологічного розвитку гірничо-металургійної промисловості в Україні, Короткий В. Ю. (2014)
Нусінов В. Я. - Дотримання нормативу готової продукції, як складова забезпечення ритмічної роботи підприємства, Семеняка Т. В. (2014)
Анотації (2014)
Бєлікова О. І. - Вплив поєднаного застосування інгібітора NF-?b та мелатоніну на вільнорадикальні процеси в организмі щурів в умовах цілодобового освітлення та вуглеводно-ліпідної дієти, Данильченко С. І. (2017)
Дубовик О. С. - Вплив світлодіодного випромінювання синього та червоного спектрів на імуноцитокіновий стан при гнійно-запальних процесах (експериментальне дослідження), Мішина М. М. (2017)
Кузьмина И. Ю. - Влияние общего охлаждения на морфометрические показатели яичников и бурой жировой ткани у крыс в эксперименте, Жуликова М. В., Божок Г. А. (2017)
Ошурко А. П. - Морфогенез верхньої щелепи та прилеглих структур щелепно-лицевої ділянки в передплодів людини 7-9 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Олійник І. Ю. (2017)
Ткаченко А. С. - Динаміка вмісту фракталкіну у сироватці крові щурів при експериментальному гастроентероколіті, Гопкалов В. Г. (2017)
Хмара Т. В. - Використання методу 3D реконструювання для вивчення пренатального морфогенезу шлуночкової системи головного мозку, Ризничук М. О., Комшук Т. С. (2017)
Авраменко А. А. - Влияние становления менструального цикла на активацию хронического неатрофического гастрита у женщин в подростковом возрасте (2017)
Бабак О. Я. - Дистрибуція генотипів поліморфізму А1166С гена рецептора ангіотензина II першого типа у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Зайцева М. М. (2017)
Бойко В. В. - Емпірична антибактеріальна терапія ускладнених внутрішньочеревних інфекцій, Ріга А. С. (2017)
Гутарєва Н. В. - Фізична реабілітація літних підопічних психоневрологічного інтeрнату з переломом шийки стегна без ускладнень, Гутарєв В. В. (2017)
Іванкова А. В. - Стан функції нирок у хворих на гіпертонічну хворобу з різними формами екстрасистолії, Іванова Є. І. (2017)
Іванченко С. В. - Сироваткові рівні хемерину і несфатину-1 та особливості клінічної характеристики хворих з гіпертонічною хворобою та ожирінням (2017)
Криштафор А. А. - Эффективность применения реамберина с целью коррекции когнитивных функции в остром периоде политравмы, Усенко Л. В., Тютюнник А. Г., Криштафор Д. А., Передерий М. Н. (2017)
Лавріненко А. С. - Ультразвукова діагностика пошкоджень кишки та брижі при закритій травмі живота (2017)
Максим’юк В. В. - Лікувальна тактика у хворих на вогнищевий інфікований панкреонекроз, Тарабанчук В. В., Баранецький Ф. І. (2017)
Меленевич А. Я. - Прогностичний потенціал фенотипування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень професійної етіології у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2017)
Оніщенко А. І. - Діагностичне значення вмісту інтерлейкіну-12 у крові хворих на хронічний поліпозний риносинуїт (2017)
Песоцкая Л. А. - Оценка функционального состояния больных железодефицитной анемией по данным стандартных инструментальных методов и кирлианографии, Гетман М. Г., Симонова Т. А., Евстигнеев И. В., Замотаева Т. В. (2017)
Ризничук М. О. - Особливостi перебiгу гiпоталамiчного синдрому в пiдлiткiв Пiвнiчної Буковини, Крецу Т. М., Дмитрук В. П., Костiв М. I. (2017)
Романова В. О. - Вплив терапії на клінічний стан і функцію ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця, Сєркова В. К., Кузьмінова Н. В. (2017)
Стаханов К. О. - Організація медико-психологічного гендерно-специфічного сімейноцентрованого супроводу для пацєнтів з постшизофренічною депресією (2017)
Шевченко Т. І. - Вплив лікування левокарнітином на перебіг стабільної ішемічної хвороби серця у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням, Сорокіна С. І., Кудря І. П., Шапошник О. А. (2017)
Осипенко Т. С. - Современное состояние организации дерматологической и косметологической помощи больным акне, Аль-Нагаш М. М. (2017)
Куроедова В. Д. - Морфологические и денситометрические изменения височнонижнечелюстного сустава у пациентов с зубочелюстными аномалиями, Стасюк А. А., Выженко Е. Е. (2017)
Артемов А. В. - Принцип расчёта максимальной продолжительности жизни, Бурячковский Э. С. (2017)
Гутарева Н. В. - Железодефицитная анемия: базисные диагностические, лечебные и профилактические подходы, Яковенко В. Г., Гутарев В. В., Яблочанская Э. Е. (2017)
Абрат О. Б. - Вплив обмеження дріжджів у харчовому раціоні дрозофіл на патологічні зміни у їх тілі за умов надлишкового споживання крохмалю на основі амілози, Дідух Ю. О. (2017)
Валішкевич Б. В. - Участь сигнального шляху TOR в регуляції метаболізму Saccharomyces Cerevisiae за обмеження вуглеводів (2017)
Єна М. С. - Вплив комбінацій похідного піролу МІ-1 з преднізолоном на морфо-функціональний стан сліпої кишки щурів при виразковому коліті (2017)
Загайкан Ю. В. - Особливості сенсомоторного реагування та показників пам’яті в умовах слухової депривації, Спринь О. Б. (2017)
Івчук В. В. - Монокультури та асоціацї мікроорганізмів при хронічному обструктивному захворюванні легень професійної етіології, Левіна О. В., Ковальчук Т. А. (2017)
Лановенко О. Г. - Динаміка поширеності вроджених вад розвитку в регіонах України та їх структура в Херсонській області (2017)
Лилик М. П. - Вплив альфа-кетоглутарату на стійкість Drosophila melanogaster до різних токсикантів, Головчак М. В., Шмігель Г. В., Байляк М. М. (2017)
Максименко О. С. - Біологічна дія еритропоетину у різних концентраціях на культуру клітин, Шкуропат А. В., Гасюк О. М. (2017)
Слівінська О. М. - Вплив цитрату цинку на антиоксидантний захист у печінці та підшлунковій залозі щурів за експериментального діабету (2017)
Хоменко І. В. - Вплив клітинної дегідратації легкого та важкого ступенів на гістохімічні зміни паренхіми щитоподібної залози щурів, Бумейстер В. І. (2017)
Чернявская Е. А. - Особенности структурной организации миокарда старых крыс с моделью алиментарного ожирения на фоне введения криоконсервированных ядросодержащих клеток кордовой крови, Бабийчук В. Г. (2017)
Бугаевский К. А. - Применение популяционно-центрического метода соматотипирования у студенток медицинского вуза юношеского возраста (2017)
Буховець Б. О. - Динаміка показників фізичного розвитку дітей хворих на ДЦП при застосуванні методу Бобат у курсі фізичної терапії, Романчук О. П. (2017)
Lysenko Y. - Skutecznosc Miejscowej Krioterapii w Leczeniu Pacjentow z Miesniowo - Powieziowym Zespolem Bolowym, Mytckan B., Vypasnjak I., Popel’ S. (2017)
Яготін Р. С. - Комплексна діагностика стану психосоматичного здоров’я студентів ВНЗ, Дегтяренко Т. В., Босенко А. І. (2017)
Мусхаріна Ю. Ю. - Обгрунтування основних напрямків оздоровчої діяльності вчителя фізичної культури, Гутарєва Н. В., Дьяченко І. Д. (2017)
Асанова А. Т. - Об однозначной разрешимости нелокальной краевой задачи для систем нагруженных гиперболических уравнений с импульсными воздействиями, Кадирбаева Ж. М., Бакирова Э. А. (2017)
Богданский Ю. В. - Поверхностные меры на банаховых многообразиях с равномерной структурой, Моравецкая Е. В. (2017)
Guo Y. - Globally robust stability analysis for stochastic Cohen–Grossberg neural networks with impulse control and time-varying delays (2017)
Mir A. - On an operator preserving inequalities between polynomials (2017)
Парфінович Н. В. - Точні значення найкращих $(\alpha, \beta)$-наближень класів згорток з ядрами, що не збільшують число змін знака (2017)
Ребенко О. Л. - Властивість перемішування неперервних класичних систем з посилено надстійкою взаємодією, Тертичний М. В. (2017)
Рзаев Р. М. - Об обобщенных пространствах Бесова и Кампанато, Гахраманова З. Ш., Алиева Л. Р. (2017)
Хачатрян Х. А. - О разрешимости одной системы нелинейных интегральных уравнений типа Гаммерштейна на полуоси, Терджян Ц. Э., Сардарян Т. Г. (2017)
Cerone P. - Jensen–Ostrowski inequalities and integration schemes via the Darboux expansion, Dragomir S. S., Kikianty E. (2017)
Семенчук В. Н. - Минимальные несверхразрешимые и минимальные ненильпотентные группы и их роль в изучении строения конечных групп (2017)
Słowik R. - Expressing infinite matrices as sums of idempotents (2017)
Бойко А. В. - Провоцирующие факторы дебюта моторных симптомов болезни Паркинсона (2017)
Гаршова С. В. - Концентрический склероз Бало: научный обзор и личное наблюдение, Пономарев В. В. (2017)
Шанько Ю. Г. - Эпидемиология черепно-мозговой травмы в Республике Беларусь, Сидорович Р. Р., Танин А. Л., Наледько А. Н., Журавлев В. А. (2017)
Барабанова Э. В. - Роль шило-каротидного синдрома в развитии диссекции внутренней сонной артерии и инфаркта мозга (обзор литературы, собственное наблюдение), Сытый Ю. В. (2017)
Кирилова Л. Г. - Клінічні маски орфанних захворювань. Хвороба Канаван (OMIM 271900): науковий огляд та власне спостереження, Юзва О. О., Мірошников О. О., Михайлець Л. П. (2017)
Карабань І. М. - Агоністи дофамінових рецепторів у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона, Карасевич Н. В. (2017)
Свиридова Н. К. - Ефективність поєднання низьких доз диклофенаку та комплексу вітамінів групи В при лікуванні болю у спині (2017)
Романенко И. В. - Противоэпилептическое, нейропротективное и антигипералгическое действие леветирацетама, Романенко В. И., Романенко Ю. И. (2017)
Гев’як О. М. - Порушення спінального кровообігу, Кузьмінський А. П. (2017)
Поворознюк В. В. - Алгоритм ранньої діагностики гетеротопічної осифікації у хворих із травмою хребта та спинного мозку, Бистрицька М. А., Балацька Н. І. (2017)
Насонова Т. І. - Оптимізація лікування моторних і когнітивних розладів при ішемічному інсульті, Клименко О. В., Колосова Т. В., Горева Г. В., Слободін Т. М., Головченко Ю. І., Тишкевич О. В., Рябіченко Т. М., Курочкин І. В., Бугайов Ю. А. (2017)
Віничук С. М. - Епідеміологія транзиторних ішемічних атак у структурі гострих порушень мозкового кровообігу в Україні та інших країнах, Фартушна О. Є. (2017)
Черненко І. І. - Сучасні методи психологічної терапії хворих із посттравматичними стресовими розладами в контексті їх медико-соціального значення, Чухно І. А. (2017)
Коваленко О. Є. - Рефлексотерапія в Україні: 40 років пройденого шляху, Семенова О. В. (2017)
Титул, зміст (2015)
Добрі наміри (2015)
Романюк Т. - Відданість демократії на тлі несистемних порушень (2015)
Стадільна Я. - Щоб пам’ятали (2015)
Марчук Л. - Духовний подвиг родини Крушельницьких (2015)
Стадільна Я. - Зім’ята стрічка Євромайдану, Романюк Т. (2015)
Костров В. - Його вичислили (2015)
Стадільна Я. - Провину доведе прокурор (2015)
Марищенко Л. - Система ГОСТів не працює. Що далі? (2015)
Беккер І. - Жити "по-білому" (2015)
Тищук Є. - Профспілки – за конструктивний діалог із Міністерством інфраструктури (2015)
Стадільна Я. - Безвізовий режим: працювати, а не обіцяти (2015)
Марищенко Л. - Чи можна отримати Конституцію під ключ? (2015)
Беккер І. - Суддівський корпус: чи можливе оновлення? (2015)
Різник С. - Проблеми попереднього конституційного контролю законопроектів про внесення змін до Конституції України (2015)
Оніщенко Н. - Сучасна соціальна політика: баланс держави і громадянського суспільства (2015)
Кудря І. - Роль історичної традиції в сучасних перетвореннях української системи самоврядування (2015)
Марчук Л. - "Входьте вузькими дверима…" (2015)
Бородіна О. - Нематеріальний актив (2015)
Кінець "доонлайнової ери" в земельній сфері (2015)
Тиханов М. - Хто стоїть за "рейдерами в законі" (2015)
Малієнко О. - Тепло "Сонечка" в найпівнічнішому місті країни (2015)
Малієнко О. - Грані муніципального співробітництва (2015)
Немилостива С. - Кіпр: принади райського куточка (2015)
Романюк Т. - Державні закупівлі: закрити лазівки, спростити процедуру (2015)
Дубровін С. - Конкуренція. Штрафи. Гласність (2015)
Вергунов В. - Учені запропонували – агросектор виграв (2015)
Олійник Д. - "Розумна енергетика": світові тенденції й вітчизняні реалії (2015)
Шевченко В. - Питання ядерної безпеки України стосується Європи й усього світу (2015)
Іваненко Н. - Елла Лібанова: "Маємо використати кризу як поштовх до руху вперед" (2015)
Костров В. - Орділо, або Донбаський розлом (2015)
Костров В. - Наказано вижити, або Оборонка-2015 (2015)
Марчук Л. - "Обирати треба рейтингові виші з доброю репутацією" (2015)
Сищук О. - "Потребує розряду дефібрилятора, а не косметичного масажу" (2015)
Гусєв В. - Нюрнберзький трибунал: створення та відкриття (2015)
Скобельський В. - Забутий маршал (2015)
Дубровін С. - Інноватика в сучасній освіті (2015)
Красовська О. - Як не вдатися до методів більшовиків і не докотитися до абсурду? (2015)
Скобельський В. - Чи треба "декомунізувати"… Ковпака? (2015)
Стадільна Я. - Тільки Господь має право мене розбудити (2015)
Стадільна Я. - Золоті скрипки Одеси (2015)
Клейменова О. - Що таке патріотизм? (2015)
Луцик С. А. - Обґрунтування вибору знеболення у пацієнтів похилого віку з вихідною серцевою недостатністю (2017)
Білецький О. В. - Запобігання розвитку мітохондріальної дисфункції при мультиорганних втручаннях, Курсов С. В. (2017)
Лізогуб К. І. - Рідинна інфузійна підтримка при виконанні травматичних хірургічних втручань в ортопедичній онкології відповідно до принципів Goal-Directed Fluid Therapy, Курсов С. В. (2017)
Караченцев Ю. І. - Визначення експресії натрій-йод симпортера при високодиференційованих папілярних карциномах і фолікулярних неоплазіях щитоподібної залози, Сазонов М. Є., Хазієв В. В., Дубовик В. М., Корчагін Є. П., Герасименко Л. В., Коркелія А. (2017)
Солодянникова О. І. - Ефективність радіойодотерапії диференційованого раку щитоподібної залози залежно від термінів її проведення, Сукач Г. Г., Саган Д. Л., Трацевський В. В. (2017)
Синайко В. В. - Комбинированное и комплексное лечение пациентов с глиобластомой в пожилом возрасте (2017)
Барановська Л. М. - Результати використання різних режимів конформної променевої терапії при лікуванні хворих на рак шийки матки, Іванкова В. С., Хруленко Т. В., Скоморохова Т. В., Гореліна Г. Л. (2017)
Іванкова В. С. - Моніторинг ефективності хіміопроменевої терапії раку шийки матки на молекулярно-генетичному рівні, Нестеренко Т. М., Храновська Н. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. (2017)
Іванкова В. С. - Вплив якості топометричної підготовки на ефективність лікування хворих на злоякісні новоутворення верхніх дихальних шляхів, Скоморохова Т. В., Столярова О. Ю., Галяс Г. В. (2017)
Іванкова В. С. - Особливості брахітерапії вторинного раку вагіни з урахуванням радіобіологічних аспектів, Дьоміна Е. А., Матвієвська Л. В., Хруленко Т. В., Барановська Л. М. (2017)
Ремінник О. І. - Брахітерапія злоякісних пухлин візуальних локалізацій, Мечев Д. С., Івчук В. П., Романенко Л. В., Романенко С. С., Разумейко С. В., Васькевич А. П., Шепіль З. В. (2017)
Соколовська М. В. - Вибір об’ємів опромінення раку гортані залежно від локалізації первинної пухлини та стадії процесу, Говоруха Т. М., Єфремова Н. А., Вінцевич Л. В., Чурікова О. С., Плешков М. Д., Овсієнко О. В. (2017)
Грушка А. В. - Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (2017)
Титович Е. В. - Открытие учебного центра в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, Тарутин И. Г., Гацкевич Г. В., Петкевич М. Н. (2017)
Титович Е. В. - Организация обучения эксплуатации медицинских линейных ускорителей для медицинских физиков и инженеро, Герцик О. А., Потепалов П. О., Тарутин И. Г., Гацкевич Г. В. (2017)
Козловский Д. И. - Организация обучения дозиметрическому планированию облучения и эксплуатации аппаратов брахитерапии для медицинских физиков и инженеров радиотерапевтических отделений в РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, Титович Е. В., Тарутин И. Г., Гацкевич Г. В. (2017)
Петкевич М. Н. - Организация обучения дозиметрическому планированию дистанционного облучения для медицинских физиков и инженеров радиотерапевтических отделений в РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, Титович Е. В., Тарутин И. Г., Гацкевич Г. В. (2017)
Лукьянчук О. В. - Результаты лечения больных раком щитовидной железы с метастазированием в лимфоузлы средостения и легкие, Антонюк А. В., Стоян В. Т., Богданович Л. И., Куличкова О. В. (2017)
Спіженко Н. Ю. - Можливості та переваги електронотерапії в лікуванні немеланомного раку шкіри, Чеботарьова Т. І., Ярмак О. Г., Матвієвська Л. В., Зелінський Р. М., Копанєва Ю. П. (2017)
Хворостенко М. И. - Пути улучшения качества планирования лучевой терапии с модулированной интенсивностью, Кихтенко И. Н., Хворостенко Ю. М., Волокитин С. В., Скляр Н. В. (2017)
Лариса Іванівна Сімонова-Пушкар (2017)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози" (1 червня 2017 р., м. Харків) (2017)
Vodolaskova K. Yu. - Environmental sustainability of aviation: airport deicing operations (2017)
Logvynenko O. - Legal regulation of the environmental function of the state in context of human rights and citizens, Khomyachenko S. (2017)
Алойева Кямаля - Анализ многопартийных динамических систем в современном мире на примере постсоветских стран (Беларусь, Украина, Молдова) (2017)
Бородін І. Л. - Людинорозуміння – філософсько-правовий вимір (2017)
Макеєва О. М. - Поняття і сутність правової комунікації в сучасному інформаційному просторі (2017)
Миронець О. М. - Функції адміністративного права: історико-правовий аспект (2017)
Бискупский Р. - Реализация избирательного права как демократии в Европейском Союзе (2017)
Розум І. О. - Судове рішення у справах адміністративної юрисдикції: спектральний аналіз дискусійних теоретичних аспектів сутності та правової природи (2017)
Сопілко І. М. - Становлення інформаційного суспільства та інформаційні загрози в мережі Інтернет (2017)
Толкачова І. А. - Деякі аспекти правового механізму забезпечення прав і свобод людини органами Національної поліції України, Полінська Д. О. (2017)
Устинова І. П. - Міжнародна практика усунення подвійного оподаткування, Мединська Т.Ю. (2017)
Beluha Yu. - Current state of monitoring complience with international labour legal acts, Zhabiak A. (2017)
Котова Л. В. - Правове регулювання праці осіб з інвалідністю (2017)
Рибачок В.А. - Історія становлення інституту лізингу як правової категорії (2017)
Танцюра О. С. - Окремі питання реалізації основних принципів людиноцентризму в процесі здійснення державної правової політики у сфері приватноправового регулювання (2017)
Trotsyuk N. - Liability of Internet intermediaries for copyright infringement, Kudzinovskiy А. (2017)
Беззубов Д. О. - Завдання системи забезпечення захисту підприємництва в Україні, Бухер М. О. (2017)
Горбатюк Я. В. - Види та підстави юридичної відповідальності за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на товарному ринку (2017)
Kozyreva V. P. - Claims work legal services entities of business entities, Milimko L. V. (2017)
Корнєєв Ю. В. - Діяльність ринку банківських послуг в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (2017)
Ланцедова Ю. О. - Розвиток новітнього розуміння базисних властивостей доказів та інших положень процедури роботи з ними та їх джерелами в кримінальному судочинстві, Сіроченко Т. В. (2017)
Лихова С. Я. - Медичний та фармацевтичний працівник як спеціальні суб’єкти злочину (ст. 140 КК України), Монастирський Н. М. (2017)
Рибікова Г. В. - Особливості методів дослідження латентних економічних злочинів, Сучкова В. В. (2017)
Savchenko A. V. - Criminal-legal content of the "corruption" concept (2017)
Фасій Б. В. - Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства до кримінально-процесуальних відносин (2017)
Сопілко І. М. - Інтеграція в європейський науковий і освітній простір: очікування для молодих вчених і студентів, Череватюк В. Б. (2017)
Юлдашев С. О. - Про концепцію інтенсивного розвитку освіти і науки в умовах переходу до суспільства знань (2017)
Лихова С. Я. - Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України, Беспаль О. Л. (2017)
Кутасевич А. В. - Духовно-музичні твори Степана Дегтярьова у київських рукописних нотних зібраннях (2016)
Шуміліна О. А. - Причасні вірші Максима Березовського: оригінал чи пізніша підробка? (2016)
Єфіменко А. Г. - "Арабелла" Ріхарда Штрауса і "Вогняний ангел" Сергія Прокоф’єва (прем’єри Баварської Штатсопери 2015). Стаття друга (2016)
Ефремова И. В. - Взаимодействие драматургических линий в опере Сергея Прокофьева "Война и мир" (картины бала) (2016)
Двужильная И. Ф. - Хоровая опера Михаила Броннера "Долгое возвращение": идея, реализация, перспективы (2016)
Скворцова Н. М. - Плач в операх Івана Дзержинського і Сергія Слонімського (2016)
Довжинець І. Г. - Теодор Мюллер: сумська юність московського професора (2016)
Синяк Л. В. - Національні акценти у драматургії прологу до опери Едварда Гріга "Олаф Трюггвасон" (2016)
Сокачик Р. М. - "Ангели в Америці" Петера Етвеша: специфіка музично-театральної драматургії, принципи характеристик, трактовка оперногожанру (2016)
Рожок В. І. - VIII Міжнародна Пасхальна асамблея-2016, її вплив на духовність сучасного українського суспільства (2016)
Скорик А. Я. - Соціокультурне буття медій: функціонування та зміни відтворення (2016)
Антонюк В. Г. - Нездійснена мрія Євгенії Семенівни Мірошниченко (2016)
Наукове життя НМАУ ім. П. І. Чайковського (2016)
Таранченко О. Г. - Доля митця в реаліях культурно-історичних процесів першої половини ХХ століття: Федір Якименко, Віктор Косенко,Михайло Вериківський (2016)
Скринченко В. А. - Історичні етюди професора Михайла Степаненка (2016)
Аза Рощина – особистість, яка втілювала багато якостей (2016)
Відомості про авторів (2016)
Покажчик публікацій "Часопису…" за 2015 рік. №№ 1 (30) – 4 (33) (2016)
Вимоги до статей (2016)
Титул, зміст (2015)
Політична та історична відповідальність за успіх України (2015)
Стадільна Я. - В інтернеті ковзаємо. У журнали поринаємо! або Як із водою з купелі й дитину не вихлюпнути (2015)
Збираємося з силами й рухаємося вперед! (2015)
Романюк Т. - І великі міста отримали очільників (2015)
Стадільна Я. - "Важкий" пакет (2015)
Стадільна Я. - Наступний "левел" (2015)
Європейці подадуть сигнал" (2015)
Беккер І. - Трудовий кодекс: запрацюємо по-новому? (2015)
Сущенко В. - Права людини за зачиненими дверима (2015)
Марчук Л. - Військовий прокурор Західного регіону України Олег Сенюк: "Маємо надійну зброю в боротьбі з корупцією", Галущак Ю. (2015)
Стадільна Я. - Якщо Росія почне повномасштабний наступ, то маємо сили їй протистояти, Романюк Т. (2015)
Костров В. - ІДІЛ та кремлівські таємниці (2015)
Стадільна Я. - Торговець смертю (2015)
Марищенко Л. - Чорні дні Європи (2015)
Костров В. - Деокупація. Як саме? (2015)
Стадільна Я. - Економічно й електрично (2015)
Стадільна Я. - Критична інфраструктура. Моніторинг, взаємодія, захист (2015)
Павко Я. - Міжнародно-правові аспекти делімітації континентального шельфу в Арктиці (2015)
Томенко М. - П’ять уроків Мазепи – Орлика для сучасної конституційної дискусії (2015)
Костюк Т. - Політико-правові аспекти встановлення ефективної взаємодії держави й громадянського суспільства в Україні (2015)
Буздуган Я. - Правове регулювання благодійної діяльності у сфері надання соціальних послуг (2015)
Пилипенко С. - Служить пером своїй Вітчизні (2015)
Яценко К. - Чемпіонат спортивної фармацевтики (2015)
Клейменова О. - Пацієнту – правову панацею! (2015)
Удовик В. - Національний діалог – шлях до демократії й мирного врегулювання політичних криз (2015)
Даневич Ф. - Відкриття осциляцій нейтрино як крок до розгадки будови Всесвіту, Кобичев В., Третяк В. (2015)
Єльська Г. - Відкриття механізмів, завдяки яким клітини "ремонтують" ДНК (2015)
Широбоков В. - Препарат, потрібний половині людства (2015)
Довбенко М. - Високі доходи приносять задоволення життям, але не дарують щастя (2015)
Голобородько Я. - "Багатоголоса творчість" на зламах історії (2015)
Гужва В. - З любов’ю до всіх: сторінки вахтового журналу (2015)
Скобельський В. - Сам факт виходу газети царська влада вважала "диверсією" (2015)
Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2015 році (2015)
Ясень М. - Поміщик, який став славетним письменником (2015)
Погребна О. - "Кияночка" святкує ювілей! (2015)
Клейменова О. - Колекційна скульптура: вояж у часі (2015)
Красовська О. - Приводи пишатися – нині й попереду! (2015)
Титул, зміст (2015)
Турило А. М. - Концепція підтримки та розвитку мінерально-сировинної бази гірничо-збагачувальних підприємств на інноваційній основі, Ковальчук М. В. (2015)
Терьошкіна Н. Є. - Фінансово-економічні механізми реалізації національної інноваційної стратегії (2015)
Абрамик М. І. - Основні тенденції вирощування пшениці: національний та міжнародний вимір (2015)
Рожко А. О. - Реалізація принципів політики імпортозаміщення в Україні в посткризовий період, Барвінок І. В. (2015)
Тустанівський Б. О. - Синергія зовнішньоторговельних відносин США та ЄС (2015)
Гилка М. Д. - Тенденції розвитку кластерних формувань в аграрному секторі України (2015)
Іринчина І. Б. - Асиметрія інноваційного розвитку суб’єктів світового господарства на прикладі фармацевтичного ринку (2015)
Колесников В. І. - Диверсифікація економіки як механізм розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів (2015)
Свинтух М. Б. - Шляхи підвищення використання лісових ресурсів України (2015)
Дзядикевич Ю. В. - Внутрішньогосподарський контроль використання матеріальних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості, Любезна І. В., Розум Р. І. (2015)
Сталінська О. В. - Стратегічне управління капіталізацією підприємства на основі бізнес-моделювання (2015)
Седікова І. О. - Сучасний стан та система управління підприємств м’ясопродуктового підкомплексу (2015)
Митяй О. В. - Методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу (2015)
Співак С. М. - Удосконалення моделі управління витратами меблевих підприємств, Кравчук Н. В. (2015)
Шеленко Д. І. - Основні напрями забезпечення системності диверсифікації діяльності аграрних підприємств, Матковський П. Є., Баланюк С. І. (2015)
Кухарук А. Д. - Індикатори досягнення цілей реструктуризації як процесу забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства, Іванова Т. В. (2015)
Гурмак Н. Д. - Посередницька діяльність сільськогосподарських підприємств: сутність і економічне значення (2015)
Криворучко О. С. - Теоретичні аспекти конкурентоспроможності торговельних підприємств (2015)
Павлов К. В. - Развитие традиционных промыслов в регионах как фактор импортозамещающей модели модернизации экономики России (2015)
Фігурка М. В. - Аналіз забезпеченості житлом та побутовими зручностями населення в Івано-Франківській області (2015)
Куценко В. І. - Розбудова архітектури раціональної структури економіки регіону в умовах формування інноваційно-орієнтованої економіки (2015)
Авдющенко А. С. - Кращі практики формування організаційно-економічного механізму управління відходами на підприємствах гірничо-видобувного сектору Польщі (2015)
Заставнюк Л. І. - Організаційно-економічні засади формування системи раціонального використання і охорони земельних ресурсів у агроформуваннях ринкового типу, Зигрій О. В. (2015)
Тютюнник Г. О. - Еколого-економічні інструменти регулювання ринку органічного землеробства (2015)
Луців О. В. - Концептуальні засади інноваційної моделі управління природними ресурсами (2015)
Муравка П. П. - Сутність трудового потенціалу. Особливості його формування в умовах аграрного ринку (2015)
Юркевич Г. Й. - Сучасні методи оцінки персоналу організації (2015)
Лавриненко Л. М. - Ринок праці в Україні та соціальна функція держави (2015)
Руденко О. М. - Трансформація соціально-трудових відносин в контексті суспільного розвитку: теоретико-методологічний аспект (2015)
Баланюк І. Ф. - Управління збутовою діяльністю підприємств: сутність та значення, Іваночко Н. В. (2015)
Петрашко Л. П. - Оцінка об’єктів відповідального інвестування в українському бізнес-середовищі, Романьок Т. В. (2015)
Соловій С. Б. - Напрями удосконалення управління розвитком фінансової інфраструктури аграрного виробництва України (2015)
Баглей Р. Р. - Особливості розвитку і формування корпорацій (2015)
Селезньова О. О. - Функціональні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємств (2015)
Шевчук О. А. - Організаційно-економічний механізм становлення лідерства вітчизняних підприємств на ринку (2015)
Івашків І. М. - Експорт вітчизняної сільськогосподарської продукції й дилема вибору: інтеграція у ЄС чи в Митний союз (2015)
Задворних С. С. - Рекомендації щодо імплементації зарубіжного досвіду по боротьбі з тінізацією фінансових потоків (2015)
Тропіцина Ю. С. - Впровадження методики оцінки загального ефекту аутсорсингових послуг на підприємстві ПАТ "Росс" (2015)
Денисюк О. М. - Інноваційна методика прогнозування інвестиційних вкладень із застосуванням методів економіко-математичного моделювання, Ковальчук С. П. (2015)
Ляхович Л. А. - Аналіз ризиків інвестиційних проектів підприємств (2015)
Буряк О. П. - Інструменти подолання банківських криз у Польщі, Японії, Франції, Великобританії та Канаді (2015)
Щербина О. В. - Особливості механізму рефінансування НБУ в умовах фінансової нестабільності (2015)
Безродна О. С. - Фінансова діяльність банку та інструменти її оцінки (2015)
Потриваєва Н. В. - Особливості обліку земельних ресурсів сільськогосподарського призначення та витрат на їх поліпшення, Шевченко І. В. (2015)
Белова І. М. - Суть управлінського обліку та його місце в системі управління підприємством (2015)
Поліщук О. Т. - Корпоративна соціальна відповідальність: сутність та особливості обліку (2015)
Бурлаков О. С. - Методика оцінки економічного ефекту від впровадження та використання інструментарію комп’ютеризації обліку, Кінаш І. А. (2015)
Гощинський А. В. - Управління інформаційними потоками у забезпеченні транскордонного ділового співробітництва єврорегіонів України (2015)
Лапін А. В. - Інтернет-технології як складова інформаційного забезпечення підприємств України (2015)
Реферати (2015)
Васильківський С. П. - Селекційно-генетичні особливості сучасних сортів ячменю ярого за кількістю зерен з головного колоса, Гудзенко В. М., Демидов О. А., Барбан О. Б., Коляденко С. С., Смульська І. В. (2017)
Гаврилюк М. М. - Динаміка зміни кореляційних зв’язків у нових сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) під впливом екологічних чинників в умовах Південного Лісостепу України, Каленич П. Є. (2017)
Гонтаренко С. М. - Метод розмноження, стимуляції росту ризом у культурі in vitro та адаптації у відкритому ґрунті представників роду Miscanthus, Лашук С. О. (2017)
Гордієнко В. В. - Створення вихідного селекційного матеріалу картоплі з комплексною стійкістю проти сухої фузаріозної гнилі та фітофторозу бульб, Захарчук Н. А. (2017)
Kosenko I. S. - Hazelnut breeding in the National Dendrological Park "Sofiyivka” of the NAS of Ukraine, Opalko A. I., Balabak O. A., Opalko O. A., Balabak A. V. (2017)
Москалець Т. З. - Ідентифікаційні ознаки генотипів вторинного тритикале для використання в селекції та рослинництві, Гриник І. В., Москалець В. І., Москалець В. В. (2017)
Бондаренко К. В. - Біоінформатичний аналіз генів рису посівного (Oryza sativa L.), асоційованих зі стійкістю проти пірикуляріозу, Сліщук Г. І., Волкова Н. Е. (2017)
Присяжнюк Л. М. - Використання SSR-маркерів для диференціації нових сортів сої (Glycine max (L.) Merr.), Мельник С. І., Шитікова Ю. В., Сігалова І. О., Іваницька А. П. (2017)
Пикало С. В. - Скринінг генотипів тритикале озимого на стійкість проти засолення в культурі апікальних меристем пагонів, Дубровна О. В. (2017)
Рубцова О. Л. - Компонентний склад летких органічних речовин пелюсток шипшини, Коваль І. В., Джуренко Н. І., Паламарчук О. П. (2017)
Ковальова І. А. - Перспективи переходу вітчизняного виноградарства на екологічну (адаптивну) основу, Герус Л. В., Банковська М. Г., Федоренко М. Г., Салій О. В. (2017)
Авраменко С. В. - Якість зерна сортів пшениці озимої після чорного пару залежно від органо-мінерального удобрення в Лівобережному Лісостепу України (2017)
Кутовенко В. Б. - Залежність біометричних показників сортів салату посівного (Lactuca sativa L.) від концентрації мікродобрива Аватар-1, Костенко Н. П., Баранець М. В. (2017)
Лещук Н. В. - Практичні аспекти застосування статистичного аналізу кількісних ознак сортів салату посівного var. capitata L., Орленко Н. С. (2017)
Правдзіва І. В. - Мінливість показників якості зерна пшениці м’якої ярої залежно від впливу погодних умов, Василенко Н. В., Хоменко С. О. (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (13 вересня 2017 р.) (2017)
Кораблін С. О. - Україна: економічна нестійкість та вади сировинної спеціалізації (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 вересня 2017 р.) (2017)
Воєводін В. М. - Матеріалознавчі проблеми ядерної енергетики (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 вересня 2017 р.) (2017)
Лялько В. І. - Аналіз ґрунтово-ерозійних процесів в Україні на основі застосування даних дистанційного зондування Землі, Єлістратова Л. О., Апостолов О. А., Чехній В. М. (2017)
Мокієнко А. В. - Якість води поверхневих водойм як фактор ризику для здоров’я населення: математична модель, Ковальчук Л. Й., Крісілов А. Д. (2017)
Шевера М. В. - Перший в Україні офіційний регіональний список інвазійних видів рослин Закарпаття, Протопопова В. В., Томенчук Д. Є., Андрик Є. Й., Кіш Р. Я. (2017)
Дубров Ю. І. - Шляхи ідентифікації антропоморфних систем, Большаков В. І. (2017)
Кошечко В. Г. - Нарис з історії і сьогодення Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України (до 90-річчя заснування Інституту), Долгіх Л. Ю. (2017)
Радченко А. І. - Поповнився список вітчизняних наукових журналів, включених до Web of Science Core Collection: якісний стрибок чи тенденція? (2017)
Кондратюк С. Я. - Фундатор ботанічного інституту (Урочисте засідання з нагоди 150-річчя від дня народження академіка О. В. Фоміна), Кучер О. О. (2017)
Пирожков С. І. - Видатний учений-економіст (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України І. І. Лукінова) (2017)
Акімов І. А. - Вчений — натураліст (до 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України М. М. Щербака), Харченко В. О. (2017)
Пономаренко О. М. - З геологією у серці (до 80-річчя академіка НАН України П. Ф. Гожика), Митропольський О. Ю., Шехунова С. Б. (2017)
Мацелюх Б. П. - Per aspera ad astra (до 85-річчя від дня народження) (2017)
90-річчя академіка НАН України Я. М. Григоренка (2017)
80-річчя академіка НАН України В. Т. Грінченка (2017)
80-річчя академіка НАН України В. К. Лішка (2017)
75-річчя академіка НАН України Д. С. Ківи (2017)
80-річчя члена-кореспондента НАН України С. Я. Єрмоленко (2017)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Коломійця (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. М. Гупала (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Толмачова (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. С. Власюка (2017)
Орлов О. О. - Цільове планування цін, витрат і прибутку за умов багатопродуктового виробництва, Рясних Є. Г. (2017)
Алёхин А. Б. - Категория развития в стратегическом планировании промышленных предприятий в свете логического подхода (2017)
Гонтарева І. В. - Методичний підхід до оцінки ефективності розвитку промислових підприємств, Чередник А. О. (2017)
Козаченко Г. В. - Ознаки патології в управлінні підприємством (2017)
Тарасюк Г. М. - Організаційні аспекти планування корпоративної соціальної відповідальності підприємств, Лагута Я. М. (2017)
Христіановський В. В. - Використання синергетичного підходу при аналізі функціонування виробничих систем: теоретичні аспекти, Макаренко М. О. (2017)
Михайлюк М. О. - Тенденції та особливості функціонування та розвитку фармацевтичних підприємств України (2017)
Диха М. В. - Податки в системі забезпечення економічної безпеки та розвитку національної економіки, Колісник Г. М. (2017)
Рудніченко Є. М. - Продовольча безпека та здоров’я населення як елемент економічної безпеки макрорівня, Гавловська Н. І. (2017)
Рзаєв Г. І. - Трудовий потенціал суб’єктів фінансового ринку та напрями його оцінювання відповідно до потреб економічного аналізу, Антонюк П. П., Кушнір В. В. (2017)
Рзаєва Т. Г. - Обґрунтування напрямів дослідження економічної безпеки відповідно до потреб економічного аналізу, Пастух О. В. (2017)
Юрченко Ю. О. - Характеристика фінансової стратегії будівельних підприємств (2017)
Гриценко С. І. - Реалізація структурних змін в економіці України (2017)
Зінченко О. А. - Забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства шляхом удосконалення системи управління прибутком, Павліщій Д. О., Зінченко Д. С. (2017)
Погорелов Ю. С. - Логістична концепція в управлінні підприємствами санаторно-курортного комплексу, Білоусова А. Ю. (2017)
Kizim N. A. - Behavioral component of enterprise potential, Doronina M. S. (2017)
Стадник В. В. - Підприємницькі структури промислового сектора економіки України: стан і перспективи розвитку в умовах глобалізації, Мукомела-Михалець В. О. (2017)
Гавловська Н. І. - Організація процесів внутрікластерної взаємодії підприємницьких структур – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при виході на зовнішні ринки, Рудніченко Є. М. (2017)
Бережнюк І. І. - Спрощення процедур міжнародної торгівлі в контексті забезпечення національної економічної безпеки у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Коляда С. П. (2017)
Демиденко Л. М. - Акцизна політика щодо тютюнових виробів в умовах інтеграції України до ЄС, Наконечна Ю. Л. (2017)
Карвацка Н. С. - Зовнішньоекономічна діяльність України: регіональний та галузевий аспекти розвитку, Тюріна Н. М., Назарчук Т. В. (2017)
Сватюк О. Р. - Банкрутство та кризові явища в діяльності організації, Леськів Г. Я., Вовк М. В. (2017)
Смолінська Н. В. - Сучасні моделі управління змінами на підприємствах, Грибик І. І. (2017)
Сокирник І. В. - Впровадження змін в стратегії розвитку закладів освітніх послуг у сфері культури, Черняк Є. А. (2017)
Левків Г. Я. - Інформаційні аспекти впровадження інноваційної моделі управління маркетингом підприємств АПК, Живко З. Б., Копитко М. І. (2017)
Бучинська О. В. - Психологія в маркетингу: мотиви прагнення володіти товарами розкоші (2017)
Анісімова О. М. - Рівень використання інформаційних систем як важлива складова потенціалу у корпоративному управлінні, Анісімов Д. О. (2017)
Андрющенко К. А. - Інструменти в управлінні конкурентоспроможністю суб'єктів інноваційного підприємництва (2017)
Гончар О. І. - Управління втратами операційної діяльності підприємства (2017)
Джеджула В. В. - Інтелектуальний капітал як чинник ефективності інноваційної діяльності, Єпіфанова І. Ю. (2017)
Ковальчук С. В. - Маркетингове забезпечення стратегізації управління персоналом підприємства, Забурмеха Є. М. (2017)
Ситник Л. С. - Просторове планування відновлення території і місцевого розвитку в умовах змін адміністративно-територіального устрою, Біркентале В. В. (2017)
Рєпіна І. М. - Розвиток інноваційного потенціалу підприємств за умов глобальних технологічних викликів (2017)
Пожуєва Т. О. - Роль інновацій та інноваційного мислення у підготовці майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2017)
Ткаченко А. М. - Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств за рахунок ефективності використання трудового потенціалу, Сепета В. В. (2017)
Швиданенко Г. О. - Інноваційна модель розвитку бізнесу в Україні, Бойченко К. С. (2017)
Гриневич Л. В. - Передумови появи дисбалансу професійного розподілу продуктивних сил в регіональних економічних системах (2017)
Васильківський Д. М. - Формування корпоративної культури як елемента брендингу, Яремчук Т. В. (2017)
Сагер Л. Ю. - Розроблення стратегічного підходу до управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств (2017)
Шергіна Л. А. - Етичні аспекти корпоративної поведінки в процесі ведення бізнесу, Савощенко О. О., Жемба А. Й. (2017)
Козырь-Чепурная М. А. - Дезагрегирование стратегии реструктуризации машиностроительного предприятия (2017)
Поліщук І. І. - Теоретико-методичні засади побудови механізму управління маркетинговим потенціалом підприємства (2017)
Рзаєва Т. Г. - Виробничий потенціал підприємства та аналітичне обґрунтування напрямів його дослідження, Римарчук Р. В. (2017)
Рзаєв Г. І. - Аналітичне обґрунтування напрямів дослідження фінансового потенціалу підприємства, Драгочинська Д. О. (2017)
Шпак С. А. - Потенциалы как объекты стратегического управления развитием промышленных предприятий (2017)
Заріпова А. О. - Механізм впровадження інновацій: підходи та ризики (2017)
Погодаєва М. К. - Дифузія інновацій в Україні на сучасному етапі: теоретичні підходи, сутність та різновид (2017)
Прігунов О. В. - Інформаційна система рейтингу для забезпечення якості діяльності закладів вищої освіти (2017)
Сохацька Г. В. - Методи поширення рекламного контенту в умовах глобальної інформатизації (2017)
Чухраєва Н. М. - Внутрішні фактори впливу на інноваційні процеси сучасних підприємств як складова антикризового управління (2017)
Череп А. В. - Вплив децентралізації на реформування ЖКГ у Запоріжжі, Батракова Т. І. (2017)
Шарко М. В. - Ресурсний потенціал як основа економічного розвитку підприємства, Гусаріна Н. В. (2017)
Хачатрян В. В. - Управління підприємницьким потенціалом на засадах маркетингу (2017)
Сигида Л. О. - Маркетингові канали підприємства: сутність та структура (2017)
Нікітенко І. С. - Результати мінералогічного та петрографічного дослідження стародавніх кам’яних стел і поховальних споруд з Горішніх Плавнів, Супруненко О. Б. (2016)
Пирогов Б. И. - Некоторые черты кристаллохимии апатита Ковдорского комплексного месторождения, Трунин А. Н. Холошин И. В. (2016)
Bereza D. V. - Ontogeny of halite individuals and aggregates from high-grade iron ores of Kryvyi Rih basin, Evtekhov V. D., Evtekhova A. V., Demchenko O. S., Georgiieva E. P. (2016)
Коваленко В. А. - Остракоды позднемэотических и понтических отложений Яныш-Такыльской мульды (Керченский полуостров) (2016)
Свистун В. К. - Результаты комплексных геофизических исследований по трассе криворожского скоростного трамвая, Пигулевский П. И. (2016)
Ефименко С. А. - Ядерно-геофизические технологии "on-line" контроля качества руд и продуктов их переработки, применяемые в корпорации Казахмыс, Ефименко О. С., Портнов В. С., Маусымбаева А. Д., Рева Н. В. (2016)
Перков Е. С. - Комплексная переработка отходов Приднепровской тепловой электростанции, Перкова Т. И., Поповченко С. Е. (2016)
Стрельцов В. О. - Тренди зміни морфології й анатомії кристалів магнетиту в зв’язку з рибекітизацією магнетитових кварцитів Криворізького басейну, Євтєхов В. Д., Євтєхова А. В., Прилепа Д. М. (2016)
Харитонов В. М. - Якісний мінальний склад ільменіту з магматичних титанових руд за правилами Л. Полінга (2016)
Сапун Т. О. - Геологічний розвиток піщаних акумуляцій Утлюцького лиману (2016)
Короткі відомості про авторів (2016)
До відома авторів (2016)
Титул, содержание (2010)
Бушуев С. Д. - Механизмы формирования ценности в деятельности проектно-управляемых организаций, Бушуева Н. С. (2010)
Кононенко И. В. - Модель и метод оптимизации портфелей проектов предприятия для планового периода, Букреева К. С. (2010)
Кононенко И. В. - Математическая модель и метод оптимизации содержания проекта с точки зрения времени и стоимости его выполнения, Мироненко В. А. (2010)
Кошкин К. В. - Финансирование портфеля проектов судостроительного предприятия, Возный А. М., Шамрай А. Н. (2010)
Чернов С. К. - Концептуальные основы развития наукоемких предприятий в конкурентной среде, Кошкин К. В. (2010)
Кошкин К. В. - Модель многофакторной оценки производственных рисков бизнес-процессов, Яни А. Ю. (2010)
Рибак А. І. - Роль лідерських якостей при управлінні командою в проектній діяльності, Каплієнко В. В., Олешко О. А., Целовальнікова О. А. (2010)
Celovalnikova E. A. - Conceptual analysis of forming processes project team (2010)
Коляда О. П. - Інструментальний засіб відбору проектів у портфель вищого навчального закладу в рамках концепції стратегічної єдності (2010)
Шахов А. В. - Портфельно-ориентированное управление судоремонтным производством, Шамов А. В. (2010)
Сидорчук О. В. - Системні засади управління державними програмами та проектами гарантування безпеки життєдіяльності, Босак В. В., Ратушний Р. Т., Цехмейструк Н. Ю., Сидорчук О. Г. (2010)
Сидорчук О. В. - Особливості ідентифікації конфігурації проектів каскаду малих дериваційних гідроелектростанцій в умовах стохастичного середовища, Боярчук В. М., Бабич М. І., Татомир А. В. (2010)
Сидорчук О. В. - Характеристики проектного середовища в системі централізованого звезення цукрових буряків, Боярчук В. М., Кригуль Р. Є. (2010)
Сидорчук О. В. - Особливості ситуаційного управління змістом та часом виконання робіт у інтегрованих проектах аграрного виробництва, Тригуба А. М., Панюра Я. Й., Шолудько П. В. (2010)
Сидорчук О. В. - Загальні науково-методичні засади ініціювання проектів виробництва нової техніки, Демидюк М. А., Татомир А. В., Михалюк М. А. (2010)
Тимочко В. О. - Причинно-наслідкові зв’язки моделі портфеля замовлень централізованого збирання зернових культур (2010)
Вартанян В. М. - Необходимые алгебраические условия адекватности полиномиальных интервальных моделей динамических процессов, Романенков Ю. А., Ревенко Д. С., Кащеева В. Ю. (2010)
Луб П. М. - Особливості управління виробничо-технологічним ризиком у проектах обробітку ґрунту та сівби культур, Днесь В. І., Українець В. А., Івасюк І. П. (2010)
Семко І. Б. - Синергетичний ефект портфеля проектів, Олєйнікова Т. Ю. (2010)
Завер В. Б. - Обґрунтування параметрів функціональних структур у проекті вдосконалення системи протипожежного захисту гірського лісового району, Ратушний Р. Т., Тимочко В. О. (2010)
Сидорчук О. В. - Ідентифікація конфігурації проектів систем виробництва біодизеля, Даценко М. С., Войтенко Є. Г., Березовецький С. А. (2010)
Сидорчук Л. Л. - Особливості ідентифікації конфігурації проектів обслуговуючих систем сільськогосподарського виробництва, Комарніцький С. П., Мартинюк Р. В. (2010)
Петренко Ю. А. - Логические модели структурного синтеза территориально-пространственно-распределенной системы офисов программы (2010)
Титул, зміст (2017)
Шнюков Е. Ф. - Грязевой вулканизм Средиземного, Черного и Каспийского морей: специфика развития и проявления, Алиев Ад. А., Рахманов Р. Р. (2017)
Янко В. В. - Мейобентос как поисковый признак скоплений газообразных углеводородов в донных отложениях Черного моря, Кадурин С. В., Кравчук А. О., Кулакова И. И. (2017)
Ломтев В. Л. - О строении некоторых форм рельефа тихоокеанской окраины Камчатки (2017)
Ломакин И. Э. - Тектонолинеаментные зоны восток – северо-восточного простирания и некоторые вопросы тектоники Средиземноморья, Покалюк В. В., Кочелаб В. В., Шураев И. Н., Шпырко С. Г. (2017)
Измайлов Я. А. - Катастрофические извержения грязевых вулканов и их признаки в разрезах плейстоценовых отложений (Таманский полуостров), Гусаков И. Н. (2017)
Довбиш С. М. - Учений, педагог, організатор наукових досліджень Світового океану (до 75-річчя Олексія Юрійовича Митропольського), Коболєв В. П., Половка С. Г., Усенко В. П. (2017)
Vaskivska K. - Improvement of regulation system and strategic planning of investment operations at meso level, Khymych O. (2016)
Нусінов В. Я. - Комплексний підхід до оцінки ефективності діяльності підприємств у системі публічного управління, Шура Н. О., Буркова Л. А. (2016)
Мороз О. В. - Бідність в аграному соціумі України: методологія і методика дослідження, Кравчук О. Ю. (2016)
Пилипенко А. А. - Збалансована система показників в організації стратегічного контролінгу стійкого розвитку інтегрованої структура бізнесу, Ялдін І. В. (2016)
Харченко Н. В. - Амортизація основних засобів підприємства як фактор раціоналізації оподаткування (2016)
Гавкалова Н. Л. - Управління персоналом в публічних організаціях: особливості та проблеми, Мосумова А. К. К. (2016)
Кожем'якіна С. М. - Інноваційна діяльність вищих навчальних закладів України: макроекономічна оцінка (2016)
Ліпич Л. Г. - Реструктуризація атомної галузі на прикладі відокремленого підрозділу хмельницької аес дп "наек "енергоатом", Ільїна А. І. (2016)
Єрмаков О. Ю. - Концептуальні засади формування економічної стійкості сільськогосподарських підприємств, Дяченко В. С. (2016)
Чирва О. Г. - Умови та чинники стратегічного управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств (2016)
Решетило В. П. - Економічна глобалізація і суперечності структурної політики держави, Островський І. А. (2016)
Рогозян Ю. С. - Карта-схема регіональної інфраструктури (на прикладі Луганського регіону) (2016)
Kharchenko G. A. - Peculiarities of investment support of development of crop sector in agricultural enterprises, Artyukh T. O. (2016)
Кльоба Л. Г. - Оцінювання рівня інноваційності банківських продуктів і послуг (2016)
Івченко Є. А. - Оцінювання використання трудового потенціалу в системі економічної безпеки, Серікова О. М. (2016)
Чичуліна К. В. - Сучасні тенденції формування тарифів на послуги житлово-комунального господарства, Міхрякова В. В., Дорошенко К. В. (2016)
Благоразумова О. В. - Прояв недобросовісної конкуренції в сфері торгівлі (2016)
Овсієнко О. В. - Економіко-правові методи підтримки національної кампанії підвищення енергоефективності в Україні (2016)
Кім О. О. - Взаємозв’язок структурної динаміки торгового балансу та ввп України 2005-2015 років: аналітика проблеми (2016)
Приліпко С. М. - Перспективи розвитку обслуговуючої кооперації малих сільськогосподарських товаровиробників (2016)
Михальчук Н. М. - Протидія ухиленню від оподаткування в інтересах зміцнення фінансової безпеки держави, Олійничук О. І. (2016)
Чупілко Т. А. - Дослідження динаміки ринку праці в Україні з урахуванням структурних змін у зайнятості населення, Чупілко С. І., Хрущ Я. В. (2016)
Нонік В. В. - Суспільна значимість бухгалтерського обліку як об’єкту правового регулювання (2016)
Новак Н. П. - Світовий досвід державної підтримки виробництва органічної продукції (2016)
Карпишин Н. І. - Бюджет розвитку громади: досвід та можливості, Стоян В. І. (2016)
Гордієнко І. В. - Моделювання мотивації персоналу на базі ключових показників ефективності (2016)
Соколова Н. М. - Імітаційна модель обґрунтування ціни довгострокового контракту з утримання автомобільних доріг, Маковська Ю. А. (2016)
Михайлова Т. Ф. - Використання економетричних моделей в дослідженні економіки транспорту, Кондрус Л. Л. (2016)
Дикань О. В. - Комплексна оцінка ефективності інтегрованої системи управління якістю в умовах формування інноваційно-орієнтованого промислово-логістичного кластеру (2016)
Rudenko N. O. - Market of audit services in Ukraine: situation and ways of reforming (2016)
Васюта В. Б. - Мотивація праці персоналу на підприємстві в сучасних умовах господарювання, Бульбаха Л. І. (2016)
Жовна О. М. - Організація системи та механізму управління грошовими потоками підприємства, Риженко Д. С. (2016)
Григор’єва О. В. - Впровадження  європейських стандартів охорони  праці в діяльність українських підприємств, Лавріненко І. О. (2016)
Фаріон М. М. - Інноваційний розвиток України та країн єс: порівняльний аналіз (2016)
Сліпченко Т. О. - Теоретичні основи функціонування механізму інфляційного таргетування (2016)
Бесчастна Д. О. - Аналіз ринку праці у сучасних умовах економічних змін, Довгих Т. О. (2016)
Шевченко Н. І. - Особливості фінансової діяльності підприємств реального сектору економіки України в період системної кризи (2016)
Зубова В. В. - Основні підходи до визначення та класифікацї банківських ризиків (2016)
Коновал Т. Ю. - Сучасна парадигма ідентифікації стану активів підрядних будівельних організацій: теоретичні та практичні аспекти (2016)
Голвазін О. М. - Вплив фінансової децентралізації на територіальний розвиток України в умовах економічної концентрації (2016)
Магута О. В. - Методичні підходи до формування цільового капіталу (ендавменту) для інноватизації вищої освіти в Україні (2016)
Тарасов К. В. - Зміна системи оподаткування прибутку як джерело підвищення капіталізації підприємств України (2016)
Ходан О. В. - Оцінювання експортного потенціалу агропромислового комплексу України, Глущенко Я. І. (2016)
Тарасюк О. Л. - Впровадження системи безперервного навчання персоналу підприємства на базі пат "етм", Хілуха О. А. (2016)
Рибак Г. І. - Підвищення якості життя населення як фактор національної безпеки (2016)
Покуль О. В. - Формування моделі ефективності інфраструктурно-інституційного забезпечення раціонального використання водних ресурсів підприємствами України (2016)
Герасименко О. В. - Особливості функціонування корпоративних структур в енергетичній галузі України, Левшова Ю. О., Тіщенко Є. Б. (2016)
Титул, зміст (2017)
Геєць В. М. - Особливості взаємозв’язку економічних та політичних трансформацій на шляху до реконструктивного розвитку економіки України (2017)
Амоша О. І. - Щодо класифікації державно-приватного партнерства у сфері вуглевидобування, Череватський Д. Ю., Петрова І. П. (2017)
Звєряков М. І. - Банківський та реальний сектори економіки України: оцінка взаємозв’язків і детермінант розвитку, Жердецька Л. В. (2017)
Бутко М. П. - Біфуркаційний стан державотворчого ядра України в умовах реалізації євроінтеграційного курсу (2017)
Гречана С. І. - Картографічний метод у забезпеченні розвитку та співпраці об’єднаних територіальних громад, Рогозян Ю. С. (2017)
Кудряшов В. П. - Політика державних видатків в ЄС у післякризовий період (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні норми (2017)
Хахула В. С. - Основні підходи у формуванні освітніх програм для підготовки агрономів – фахівців з органічного землеробства, Олешко О. Г., Козак Л. А., Коваленко Р. В. (2017)
Ivashchenko A. O. - Problems and ways of modern agricultural production, Ivashchenko A. O. (2017)
Кунах В. А. - Тривалість життя людини і біотехнологія рослин, Можилевська Л. П. (2017)
Vasylkivskyi S. - Winter barley selection in steady grain production provision in the central forest-steppe of Ukraine, Gudzenko V. (2017)
Панченко О. Б. - Екологічний стан чорнозему типового за різних систем основного механічного обробітку в органічному землеробстві, Примак І. Д., Панченко І. А. (2017)
Городецька О. О. - Передумови запровадження органічної технології вирощування пшениці озимої, Городецький О. С. (2017)
Вдовиченко А. В. - Результати випробовування різних сортів пшениці озимої в органічному виробництві, Терновий Ю. В., Рибак В. П., Мельник Г. Г., Качковський О. О., Галашевський С. О., Чуб А. О. (2017)
Рябчун В. К. - Адаптивні властивості сортів тритикале ярого в умовах східного Лісостепу України, Мельник В. С., Капустіна Т. Б., Чернобай С. В., Щеченко О. Є. (2017)
Сенчук М. М. - Використання концепції біологізації землеробства в системі органічного землеробства (2017)
Рябовол Я. С. - Визначення температурного режиму для формування активної колекції вихідного селекційного матеріалу жита озимого, Рябовол Л. О. (2017)
Кривенко А. І. - Регулююча роль природних ентомофагів та вплив на них препаратів з різним механізмом дії в агроценозах зернових колосових культур у центральному Лісостепу України, Шушківська Н. І. (2017)
Грабовська Т. О. - Вплив біопрепаратів на продуктивність пшениці озимої за органічного виробництва, Мельник Г. Г. (2017)
Tkachenko H. - The antibacterial activity of certain sansevieria species against escherichia coli, Buyun L., Osadowski Z., Maryniuk M. (2017)
Сабадин В. Я. - Вплив концентрації мутагену на господарсько цінні ознаки генотипів ячменю ярого (2017)
Каrpuk L. - Switchgrass seeds rising increase, Vachniy S., Krykunova O., Pavlichenko A., Doronin V., Кravchenko Yu., Doronin V. (2017)
Ключевич М. М. - Вплив біологічних препаратів на розвиток мікозів та урожайність проса в Поліссі України, Столяр С. Г., Мельничук А. О. (2017)
Господаренко Г. М. - Геометричні параметри зернівок пшениці спельти залежно від походження сорту та лінії, Любич В. В., Полянецька І. О., Новіков В. В. (2017)
Глеваський В. І. - Взаємозв'язок між розміром насіння і продуктивністю буряків цукрових, Рибак В. О., Шаповаленко Р. М. (2017)
Коровко І. І. - Оцінка ефективності елементів технології вирощування цукрових буряків (2017)
Король Л. В. - Формування фотосинтетичного апарату гороху залежно від впливу добрив та регуляторів росту в умовах Лісостепу України (2017)
Димитров В. Г. - Класифікація сортів сої за комплексом господарсько цінних ознак (2017)
Вишневська О. В. - Методи зниження повторного інфікування вірусами оздоровленого насіннєвого матеріалу картоплі в умовах південного Полісся України, Костянець М. І., Чумак В. О., Столярчук Л. В., Шмунь С. А. (2017)
Клечковський Ю. Е - Шкідливість популяції бавовникової совки та мікробіоконтроль її чисельності на посівах томатів, Глушкова С. О., Могилюк Н. Т., Ігнатьєва О. В. (2017)
Роговський С. В. - Продуктивність маточних кущів клонових підщеп яблуні, створених традиційно та способом окулірування на сіянці яблуні домашньої в умовах НВЦ Білоцерківського НАУ (2017)
Кисельов Д. О. - Особливості формування основних біохімічних показників плодів яблуні у промислових садах Львівської області осіннього та зимового строку достигання, Гриник І. В. (2017)
Князюк О. В. - Вплив строків висаджування розсади та ширини міжрядь на формування продуктивності м’яти перцевої, Козак В. В. (2017)
Марченко А. Б. - Поширення і розвиток борошнистої роси троянд (sphaerotheca pannosa lev. Var. Rosae woronich.) та заходи захисту від неї в умовах урбоекосистем Лісостепу України (2017)
Buyun L. - The antimicrobial activity of ethanolic extract obtained from leaves of coelogyne brachyptera rchb. F. (orchidaceae), Tkachenko H., Osadowski Z., Kovalska L., Gyrenko O. (2017)
Ткаленко Г. М. - Екологічні аспекти регуляції чисельності павутинних кліщів на овочевих культурах в закритому грунті, Ткаленко Ю. О. (2017)
Вересенко О. М. - Ефективність дії гербіцидів на посівах люпину білого залежно від видового складу бур’янів, Левченко Т. М. (2017)
Секун М. П. - Оцінка впливу сечовини на деякі фізико-хімічні властивості робочих розчинів інсектицидів, Березовська-Бригас В. В. (2017)
Буднік І. П. - Меліоративна ефективність лісових насаджень в умовах Житомирського Полісся, Піціль А. О., Ковальова С. П. (2017)
Сухомлинська О. - Дослідження мікроісторії в сучасному історико-педагогічному вимірі (2015)
Філоненко О. - Рябков Павло – активний громадський діяч та просвітник Єлисаветградщини (2015)
Кочубей Т. - Вплив Феофана Прокоповича на розвиток вітчизняного шкільництва у XVIII ст., Лісова Л. (2015)
Гоменюк О. - До історії діяльності Київського Пролеткульту (2015)
Дем’янчук О. - Проблема розвитку гімназійної освіти на Буковині (ХІХ – перша половина ХХ ст.) в історико-педагогічних дослідженнях (2015)
Фізеші О. - До питання про навчання рідною мовою в початкових школах Закарпаття у 1939–1944 рр. (2015)
Герасименко О. - Діяльність попечительських рад при загальноосвітніх навчальних закладах у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Йовенко Л. - Образ співця-кобзаря в творчості Т. Шевченка та його інтерпретація в шкільних підручниках радянської доби (2015)
Краєва М. - Робітничий клуб у структурі пролеткультівських установ (2015)
Остапчук С. - Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняних загальноосвітніх навчальних закладах кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Хрипун Д. - Бібліографія: педагогічна та науково-просвітницька спадщина В. Д. Сиповського (1844–1895 рр.) (2015)
Bogutska N. K. - Gender-specific differences of bronchial asthma phenotypes in children depending on puberty status (2017)
Боровик К. М. - Вітронектин як маркер прогнозу повторних кардіоваскулярних подій протягом 6-місячного терміну спостереження після перенесеного гострого інфаркту міокарда за наявності ожиріння, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г. (2017)
Гайструк Н. А. - Особливості перебігу вагітності та стан плода у вагітних із багатоводдям, Дубас Л. Г., Поніна С. І. (2017)
Гараздюк М. С. - Судово-медична ефективність методу цитологічного дослідження цереброспінальної рідини для визначення давності настання смерті, Бачинський В. Т., Владковська Н. І., Гараздюк О. І. (2017)
Карлійчук М. А. - Діагностичні критерії субклінічної стадії діабетичної оптичної нейропатії (2017)
Ординський Ю. М. - Вплив стресу на організм самців і самиць щурів з різною резистентністю до гіпоксії, Рябоконь М. О., Денефіль О. В. (2017)
Петюніна О. В. - Асоціація інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST з поліморфізмом А1166С гена рецептора до ангіотензину ІІ першого типу (2017)
Погорєлов В. В. - Патогенетичні чинники метаболічних порушень при компресійно-ішемічній радикуломієлопатії, Багмут І. Ю., Жуков В. І. (2017)
Приступа Л. Н. - Клініко-генетичне фенотипування бронхіальної астми, Бондаркова А. М. (2017)
Свіжак В. К. - Порівняльна антимікробна активність препаратів групи похідних імідазолів трьох поколінь (2017)
Свінціцький І. А. - Статево-вікові особливості атеросклеротичного ураження вінцевих артерій у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця без перенесеного інфаркту міокарда в анамнезі (2017)
Сидорчук Л. І. - Селекція стійких варіантів умовно-патогенних мікроорганізмів за використання етонію в клінічних умовах протягом 40 років, Бурденюк І. П., Дейнека С. Є., Яковець К. І., Сидорчук І. Й., Бурденюк В. І., Тащук К. Г. (2017)
Смаглюк Л. В. - ЕМГ-активність жувальних м’язів у пацієнтів на початку стадії ретенції, Соловей К. О., Ляховська А. В. (2017)
Столярова О. Ю. - Маркери чинників ризику перебігу раку легенів (2017)
Унгурян Т. М. - Вплив одноразового введення церулоплазміну на прооксидантно-антиоксидантний баланс у крові та тканині нирок за умов гострого пошкодження нирок, Заморський І. І. (2017)
Федів О. І. - Цитокіновий профіль і вміст адипокінів у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із хронічним обструктивним захворюванням легень, Цинтар Т. П., Ушаков В. І. (2017)
Черепій Н. В. - Клініко-функціональні особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень у осіб із вперше виявленим захворюванням залежно від статі та віку (2017)
Ямка Я. М. - Медико-гігієнічні аспекти проблеми вживання енергетичних напоїв студентами-медиками (2017)
Яринич Ю. М. - Асоціація поліморфізму генів ACE (I/D) та PPAR-G2 (PRO12ALA) із розвитком неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на артеріальну гіпертензію та ожиріння, Сидорчук Л. П. (2017)
Владиченко К. А. - Морфофункціональні особливості інтерстиціальних клітин Кахаля органів сечовидільної системи людини (огляд літератури) (2017)
Неспрядько В. П. - Зміни зубощелепного апарату, які виникають внаслідок оклюзійних порушень у період адаптації пацієнтів до незнімних зубних протезів (огляд літератури), Мороз Ю. Ю. (2017)
Сенютович Р. В. - Сучасні рекомендації щодо лікування місцево-поширеного раку молочної залози (огляд літератури), Унгурян В. П., Кравчук С. Ю., Малишевський І. О., Шульгіна В. В., Кушнерик Л. Я., Чупровська Ю. Я. (2017)
Хухліна О. С. - Нові підходи до лікування хронічного обструктивного захворювання легень та коморбідного хронічного пієлонефриту (огляд літератури), Вілігорська К. В., Андрусяк О. В., Антонів А. А. (2017)
Попадюк Б. П. - Консервативне лікування хворих літнього та старечого віку на трофічні виразки нижніх кінцівок в умовах амбулаторії загальної практики і сімейної медицини (2017)
Геруш І. В. - Хронічна патологія: ідеологія системного зв’язку експериментальних досліджень і медичного страхування, Таралло В. Л. (2017)
Ніцович І. Р. - Практична підготовка сучасного лікаря, Юзько О. М., Андрієць О. А., Семеняк А. В. (2017)
Семеняк А. В. - Особливості самостійної та індивідуальної роботи студентів спеціальності "Медична психологія", Юзько О. М., Андрієць О. А., Ніцович І. Р. (2017)
Медичні internet-вісті. Частина ХVІ. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2017)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник" (2017)
Сидоренко Н. - "Жіночий сегмент" української преси для родини (2017)
Георгієвська В. - "Жіноче свято" у відображенні партійних медіа (2017)
Смеюха В. - Особенности медиапотребления женской аудитории городов-миллионников (на примере Ростова-на-Дону) (2017)
Воронова М. - Духовно-інтелектуальні й національно-державотворчі концепти творчої спадщини Ніли Зборовської (2017)
Дубецька О. - "Ґендерне прочитання" сучасної дитячої преси України (2017)
Ковальчук О. - Публіцистика іноземних авторок на сторінках "Радянської жінки"/"Жінки": порівняльний аналіз (2017)
Сивоглаз О. - Особливості ґендерної проблематики в українській інтернет-журналістиці (2017)
Іванов М. - "Жіноче письмо" як естетичний та соціолінгвістичний феномен (2017)
Дмитренко А. - Ґендерні особливості публікацій жінок-журналісток про військові події (2017)
Яблоновська Н. - Сучасний серіал як засіб вирішення проблеми ґендерної нерівності ("Гра престолів") (2017)
Katerynycz P. - Kształtowanie wizerunku współczesnej polskiej rodziny w polskich serialach telewizyjnych (na przykładzie serialu Rodzinka.pl) (2017)
Волобуєва А. - Ґендерні стереотипи у пресі: теоретичний аспект, Федорів А. (2017)
Яненко Я. - Ґендерні ролі в сучасних рекламних комунікаціях як чинник соціалізації (2017)
Кострова В. - "Бульвар Гордона" в дискурсі генезису бульварної преси (2017)
Шановні колеги! (2017)
Вимоги до технічного оформлення статті (2017)
Жадько К. С. - Підприємницька діяльність і державні органи: практичні аспекти інформаційної взаємодії (2015)
Денисюк О. М. - Зовнішня торгівля Вінницької області: сучасний стан та потенційні шляхи розвитку (2015)
Черниш І. В. - Управління зовнішньоекономічними контрактами підприємства, Городницька І. О. (2015)
Ткачук В. І. - Ефективність виробництва органічної продукції у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Доровський О. В. - Теоретичні засади визначення стійкості логістичної системи фармацевтичного підприємства (2015)
Теребух А. А. - Інноваційний імператив економічного розвитку (2015)
Подольчак Н. Ю. - Розвиток інструментів запобігання та зниження негативних наслідків управлінських конфліктів, Ковальчук Г. Р., Диба М. І. (2015)
Скрипник М. І. - Сучасний підхід до організації обліку запасів на підприємстві, Галатенко А. М. (2015)
Польова О. Л. - Вибір стратегії антикризового управління підприємством (2015)
Камінська Т. Г. - Наукові підходи до підвищення надійності звітності за мсфз (2015)
Карачина Н. П. - Теоретико-методичні засади визначення та оцінювання економічної стабільності підприємств, Сорока Л. Ю. (2015)
Крупка М. І. - Оцінка обсягів та якості кредитного портфеля банків України, Баран О. Б. (2015)
Задорожний В. П. - Особливості та перспективи доступу громадян до публічної інформації в контексті реформування економіки України (2015)
Горовий Д. А. - Матричний метод оцінки інформаційних ресурсів на промислових підприємствах, Поясник П. Г. (2015)
Романовський О. О. - Розвиток академічного підприємництва і підприємницьких вищих навчальних закладів в умовах глобалізації (2015)
Бабенко А. Г. - Аналіз соціальної політики підприємства та напрями її вдосконалення, Холодна А. С. (2015)
Зибарева О. В. - Інтенсифікація відтворювальних процесів у контексті тренду соціалізації економічного розвитку, Петращак О. О. (2015)
Кухарская Н. А. - Реализация стратегии развития предприятия (2015)
Лоханова Н. О. - Застосування системи збалансованих показників у системі стратегічного управлінського обліку закладів ресторанного господарства (2015)
Гусєва О. Ю. - Обгрунтування магістральних напрямів трансформації інформаційно-телекомунікаційної галузі України (2015)
Габрель М. С. - Особливості розвитку організаційної структури економіки регіонів в контексті активізації бізнесу та влади (2015)
Богуславський Є. І. - Роль диверсифікації при формуванні інвестиційного портфеля, Мироненко М. В. (2015)
Ілляшенко О. В. - Побудова системи економічної безпеки підприємства: принципові положення (2015)
Палка І. М. - Вдосконалення системи управління маркетинговою діяльністю на підприємстві (2015)
Шамота Г. М. - Особливості інвестиційного потенціалу України на сучасному етапі розвитку економіки (2015)
Жигірь А. А. - Застосування теорії людського капіталу при розкритті підприємницького потенціалу сільського населення (2015)
Сибірянська Ю. В. - Принцип рівності платника та його реалізація через оподаткування громадян податком на доходи фізичних осіб (2015)
Лихолобов Е. А. - Еволюція поглядів на роль персоналу в діяльності підприємства, Ночка М. П. (2015)
Бугас Н. В. - Управління конкурентоспроможністю підприємства в нестабільному ринковому середовищі, Босецька О. В. (2015)
Колесніков А. П. - Економічні засади соціальної безпеки України (2015)
Патраманська Л. Ю. - Електронна комерція: переваги та недоліки (2015)
Брусільцева Г. М. - Особливості стратегічного управління розвитком лікувально-оздоровчого туризму на регіональному рівні (2015)
Яремик Х. Я. - Методичні підходи до оцінки платоспроможності підприємства (2015)
Давидов Д. С. - Особливості актуалізації творчої діяльтності при переході до постекономічного суспільства як нового етапу розвитку (2015)
Терещенко Н. М. - Проблеми законодавчо-нормативного забезпечення у здійсненні аудиту управлінської діяльності (2015)
Поляруш І. М. - Скоринг, як вдосконалений механізм оцінки потенційного позичальника банком – демонстрація процесу обробки даних (2015)
Яцишина Л. К. - Методологія оцінки ефективності брендингу (2015)
Лебедко С. А. - Систематизація теоретичних підходів до визначення поняття "економічна безпека підприємства" (2015)
Шмичкова І. Ю. - Концепція вдосконалення системи аудиту оподаткування прибутку в Україні (2015)
Андрющенко І. Є. - Міжнародний досвід організації податкового адміністрування, Гринь Ю. В. (2015)
Скорик О. О. - Вплив інновацій на життєвий цикл підприємства (2015)
Бірдус Л. В. - Негативний вплив електронного обладнання на працездатність персоналу та заходи з протидії, Бірдус М. А. (2015)
Демиденко В. В. - Управління бізнес-процесами як складова процесного підходу до управління підприємством (2015)
Радзівіло І. В. - Концептуальні засади фінансового контролінгу на підприємстві, Сіліна І. В. (2015)
Богуш Л. Г. - Розвиток доступного масового і спеціалізованого туризму: можливості та пріоритети в контексті наповнення регіональних і муніципальних бюджетів, Котенко Т. М. (2015)
Бровко Л. І. - Фінансове прогнозування в системі фінансового забезпечення сільськогосподарського підприємст, Чепіга О. А. (2015)
Старицький Т. М. - Оцінка ефективності використання маркетингових моделей закупівель на промисловому ринку (2015)
Рябоконь Н. П. - До питання формування клієнтоорієнтованості як ключової компетенції компанії (2015)
Гупаловська М. Б. - Нові підходи до класифікації державного фінансового контролю (2015)
Клок О. П. - Складові стратегії розвитку освітнього туризму в Україні (2015)
Ніколаєнко Ю. В. - Світовий досвід та сучасні тенденції у галузі управління кредитним ризиком (2015)
Гейлик А. В. - Математична модель оптимального управління розподілу інвестицій (2015)
Білик Т. Л. - Формування персоналу малих підприємницьких структур агропромислового виробництва (2015)
Шадура-Никипорець Н. Т. - Оцінка раціональності залучення малого підприємництва до сфери виробництва продуктів харчування (2015)
Бовсуновська Г. С. - Сутність та особливості структурної організації механізму розвитку страхування в Україні (2015)
Байрактар Ю. П. - Напрями реалізації економічного механізму активізації соціально відповідальної діяльності транспортних підприємств (2015)
Передерій В. В. - Іноземний досвід викупу власних акцій як шлях до ефективного управління корпораціями в Україні (2015)
Радько В. І. - Розвиток виробництва молока в умовах глобалізації, Коробова Н. М. (2015)
Моісеєнко Т. Є. - Побудова процесно-орієнтованої системи управління підприємством, як елементу стратегії сталого розвитку (2015)
Тимощук О. М. - Роль контейнерних перевезень в організації виробництва на водному транспорті, Мельник О. В. (2015)
Антоненко В. М. - Управління фінансовими результатами підприємств сектору малого бізнесу в умовах державного регулювання підприємницької діяльності в Україні, Лифенко А. І., Пєвтієва С. С. (2015)
Шарова С. В. - Економічна сутність та основні характеристики інвестиційного процесу на ринку первинного житла (2015)
Юрченко І. В. - Оподаткування земель сільськогосподарського призначення в полтавській області (2015)
Чолач С. С. - Удосконалення механізму управління коштами місцевих бюджетів України в умовах децентралізації влади (2015)
Бутенко Т. А. - Раціональне використання ресурсного потенціалу агропідприємств на основі удосконалення інформаційного забезпечення, Синявіна Ю. В. (2015)
Никоненко С. В. - Формування позитивного іміджу міста, як необхідний компонент туристичної привабливості (2015)
Новицька О. В. - Альтернативні джерела фінансування державних цільових екологічних програм в Україні (2015)
Годованець О. В. - Фіскальний потенціал митної системи України (2015)
Безпалько І. Р. - Теоретико - методичні засади податкового консультування в Україні (2015)
Равікович І. Є. - Використання інструментів інтернет-маркетингу в діяльності машинобудівного підприємства (2015)
Тюха І. В. - Проблеми інноваційної діяльності в Україні та на вітчизняних підприємствах, Кузнєцова В. А. (2015)
Недеря Л. В. - Прозорість системи гарантування вкладів в Україні (2015)
Матюха М. М. - Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку витрат діяльності підприємства, Ткачова А. І. (2015)
Радіонова Н. Й. - Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку і контролю основних засобів, Ременюк Л. М. (2015)
Москалюк Н. П. - Монетарні важелі стабілізації валютного курсу в Україні (2015)
Біла Д. В. - Принципи державного регулювання діяльності страхових компаній (2015)
Кондратюк І. О. - Переоцінка основних засобів бюджетних установ в умовах перехідного періоду бюджетного обліку: порядок проведення та обліковий супровід (2015)
Лук’яненко Л. І. - Організаційно-економічний механізм санації вітчизняних підприємств, Кабай В. О. (2015)
Ринейська Л. С. - Людський фактор у розвитку інноваційної глобальної економіки, Глуховеря Е. В. (2015)
Ткачова О. А. - Оцінка рівня розвитку вітчизняної нанотехнологічної сфери: методологічні аспекти (2015)
Гальчинська Ю. М. - Аналіз інструментів та методів стратегічного планування біоенергетики в Україні (2015)
Замора О. М. - Концептуальні засади економічної демократії в контексті сучасного державного управління в Україні (2015)
Корень Н. В. - Концептуальні засади модернізації бюджетної політики в умовах трансформаційних зрушень (2015)
Мішустіна Т. С. - Маркетингова концепція підтримки конкурентоспроможності торговельної марки машинобудівного підприємства (2015)
Дзюбіна А. В. - Впровадження сучасного інформаційного забезпечення у сфері управління операційною діяльністю підприємства, Єпур Н. В. (2015)
Крамаренко Р. М. - Сучасні моделі комерціалізації інтелектуальних здобутків країн світу, Кардаков О. Ю. (2015)
Поліщук Є. А. - Інституціональні аспекти у методології дослідження інвестиційного ринку (2015)
Овчаренко Ю. А. - Діагностування економічної безпеки підприємства (2015)
Лебідь О. Ю. - Побудова когнітивної моделі для аналізу діяльності електронних магазинів (2015)
Мігущенко Ю. В. - Проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі львівської області (2015)
Безверха І. І. - Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності металургійних підприємств на основі логістичного підходу (2015)
Глухова Д. А. - Історична гененза агараної політики в країнах єс (2015)
Панасюк О. Ю. - Оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів в забезпеченні соціально-економічного розвитку сільських територій (2015)
Попик Н. В. - Основні аспекти управління ефективністю неавіаційної діяльності аеропорту (2015)
Дуюн Д. О. - Виробництво фармацевтичних продуктів – стабільно високотехнологічний сегмент економіки (2015)
Бардин О. Я. - Формування грошових потоків у цукровому виробництві (2015)
Люта О. В. - Самодостатність територіальної громади: її сутність, склад та напрями забезпечення, Пігуль Н. Г. (2015)
Полторак К. А. - Аналіз особливостей поведінки споживачів в мережі інтернет (2015)
Левко М. М. - Наукова систематизація зовнішніх та внутрішніх загроз національній безпеці у митній сфері (2015)
Юрченко Н. Б. - Особливості маркетингової діяльності підприємств в умовах глобалізації та необхідності енергозбереження (2015)
Турило А. А. - Удосконалення теоретико-методологичних підходів щодо визначення сутності внутрішньої конкуренції підприємства (2015)
Мазуров С. А. - Макроекономічніі аспекти створення високопродуктивних робочих місць в промисловості України (2015)
Стеценко Б. С. - До питання функцій капіталу корпорації, Остапчук Я. М. (2015)
Степанова О. В. - Обов’язкове медичне страхування як фактор фінансової стійкості охорони здоров'я в Україні (2015)
Данилишин М. С. - Стан бурякоцукрової галузі України та шляхи його удосконалення (2015)
Корогод І. В. - Інституційні засади активізації підприємницької діяльності в умовах децентралізації владних повноважень (2015)
Мокієнко Т. В. - Придбання товарно-матеріальних цінностей: завдання обліку та документальне забезпечення (2015)
Патока І. В. - Фінансове забезпечення сталого розвитку об’єднаних територіальних громад як складова ефективної децентралізації влади в Україні (2015)
Соколюк Г. О. - Інституційні аспекти міжнародного трансферу знань і технологій в Україні: реалізація комплексного підходу (2015)
Гавриленко А. С. - Методика оцінки соціально-економічного потенціалу регіону (2015)
Данилова К. І. - Інституційні пастки експортоорієнтованого економічного розвитку України в контексті виконання угоди про асоціацію з європейським союзом (2015)
Янчук М. Б. - Концептуальні основи створення квазіінтегративної авіабудівної структури як новітньої господарської одиниці в умовах відкритої моделі авіабудівництва (2015)
Мокрицька А. Б. - Інформаційні асиметрії на ринку медичних послуг (2015)
Дідух С. М. - Стратегія сталого розвитку підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв (2015)
Костюк Г. В. - Дослідження сучасних конкурентних стратегій, Дубровська І. О. (2015)
Бабіченко В. В. - Дивіденди в інформаційній моделі вітчизняного фондового ринку (2015)
Сікорський Д. О. - Методика вибору засобів управління інформаційними ризиками (2015)
Братковська К. О. - Щодо енергетичної моделі сталого споживання теплової енергії (2015)
Клементьєва О. Ю. - Становлення акціонерних товариств як найбільш розвинутої форми підприємницької діяльності та їх розвиток в Україні (2015)
Молодід О. О. - Проекти з підвищення енергоефективності об’єктів: особливості фінансування в Україні (2015)
Поплюйко Я. В. - Закономірності формування попиту на гроші в Україні (2015)
Ситник О. В. - Аналіз основних складових інвестиційної привабливості машинобудівного комплексу України (2015)
Дмитрова О. С. - Классифікація загроз та ризиків економічної безпеки банку (2015)
Sukhomlyn L. - Strategy for food industry enterprises development in modern conditions (2015)
Гончарова К. Г. - Кадрова безпека, як складова економічної безпеки банківської установи (2015)
Войтко О. В. - Основні статистичні показники оцінювання економічних збитків від природних надзвичайних ситуацій (2015)
Гризоглазов Д. В. - Сучасні аспекти управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів (2015)
Небильцова О. В. - Нова модель зменшення корисностi фiнансових iнструментiв у мiжнародних стандартах (2015)
Позняк С. В. - Забезпечення конкурентних переваг вітчизняних підприємств на міжнародному ринку (2015)
Диба О. М. - Модель активізації державної фінансової підтримки інноваційних проектів в Україні, Крук В. В., Гернего Ю. О. (2015)
Валявський С. М. - Управління якістю продукції на підприємстві в умовах входження України в єс (2015)
Червінська Т. М. - Управління ризиками в АПК як передумова забезпечення стійкості галузі (2015)
Алімпієв Є. В. - Економічні підходи протидії картельним угодам у практиці антимонопольного регулювання, Захарова К. Ф. (2015)
Шлапак О. А. - Інформаційно-комунікаційне маркетингове середовище підприємства (2015)
Шкромида В. В. - Оцінка регіонального ринку підприємств будіндустрії, Даляк Н. А. (2015)
Куряча Н. В. - Розвиток підприємницької діяльності та напрями її лібералізації (2015)
Фещенко О. Л. - Методика оцінки еколого-економічної безпеки на рівні підприємства, Каменева Н. В. (2015)
Дерев’янко О. Г. - Оцінювання активності репутаційного менеджменту підприємств харчової промисловості України (2015)
Хаустова Є. Б. - Поняття інтелектуального капіталу вищого навчального закладу в рамках соціологічної концепції (2015)
Диба В. М. - Фінансовий облік нематеріальних активів підприємства (2015)
Швіндіна Г. О. - Порівняльний аналіз моделей організаційного розвитку (2015)
Рябіка В. - Формування "середнього класу" в умовах сучасного суспільного розвитку (2004)
Загородній Ю. - Дослідження громадянського суспільства: модель нормативних досягнень (2004)
Латигіна Н. - До визначення феномена демократії (2004)
Ганжуров Ю. - Контент-аналіз у політичних дослідженнях преси (2004)
Кармазіна М. - Інститут президенства: походження та сутність феномена (2004)
Мосов С. - Принципи самоорганізації в державному управлінні суспільними процесами, Рублюк О. (2004)
Пащенко В. - Моделі нормативного обґрунтування "громадськості" (2004)
Кремешна Т. - Статус жінки в суспільстві як дзеркало його цивілізованості (2004)
Бідзюра І. - Держава в умовах розгортання системних реформ (2004)
Полянська В. - Символічна політик: сутність, структура, умови реалізації (2004)
Барабаш В. - Інституалізація молодіжного руху України (2004)
Пищуліна О. - Особливості боротьби з корупцією у сфері вищої освіти (2004)
Зоткін А. - Ставлення населення України і Польщі до інститутів влади (2004)
Фісанов В. - Криза "совєтології" і пошуки нових підходів (2004)
Шинкарук А. - Нові соціально-інформаційні системи Франції (2004)
Алексеєнко І. - Світові цивілізації в історичній динаміці (2004)
Бабієва А. - Катастрофогенний чинник політичного насилля (2004)
Шайгородський Ю. - Електоральні настрої: травень 2004 (2004)
Громадянське суспільство та народовладдя в сучасній Україні (2004)
Чи встанемо з лави запасних? (2004)
Орлов О. В. - Великі дані у публічному управлінні: технології майбутнього (2016)
Степанов В. Ю. - Державна політика у сфері культури та культурної спадщини (2016)
Клімушин П. С. - Моніторингові оцінки розвитку електронного уряду за міжнародними та національними методиками, Спасібов Д. В. (2016)
Нікітін В. В. - Формування термінології громадянського суспільства у працях Арістотеля та його послідовників (2016)
Гандзюк А. М. - Механізми забезпечення стабільності депутатських фракцій: порівняльний аспект (2016)
Голованова Н. В. - Міжнародний діалог як складова медіапростору (2016)
Камуз А. О. - Аналіз особливостей менеджменту виборчої кампанії в сучасних реаліях (2016)
Ларін С. В. - Концептуальні підходи дослідження формування та захисту національних цінностей у сфері національної безпеки України (2016)
Савчук Л. С. - Концептуальні підходи дослідження молодіжного парламентаризму як інституту громадянського суспільства (2016)
Куйбіда В. С. - Сутність та методи взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади щодо формування дієздатності територіальних громад, Возний С. О. (2016)
Бульба В. Г. - Визначення сутності поняття "публічне управління правовою освітою" як основного поняття в правоосвітній галузі України, Полякова О. С. (2016)
Корженко В. В. - Парадигмально-ціннісні орієнтири суспільного поступу та публічне управління (2016)
Мельниченко О. А. - Особливості державного регулювання розвитку ресторанного господарства (2016)
Котковський В. Р. - Інститут місцевого самоврядування: проблеми становлення та розвитку (2016)
Лиска О. Г. - Ставлення молоді міст України до місцевої влади (2016)
Непомнящий О. М. - Актуальні питання реалізації державної стратегії застосування ринкових механізмів стимулювання заходів з підвищення енергетичної ефективності будівель (2016)
Забейворота Т. В. - Децентралізація влади як спосіб імплементації принципів належного врядування (Good Governance) (2016)
Ковальчук А. В. - Механізми взаємодії політичних партій з органами державної влади в Україні (2016)
Малоокий В. А. - Теоретичні аспекти дослідження управління земельними ресурсами територіальних громад (2016)
Марєхін С. В. - Основні чинники і проблеми підвищення якості діяльності місцевих органів влади в Україні (2016)
Панов В. В. - Методологія реінжинірингу як інструмент державного регулювання розвитку підприємств ВКГ України (2016)
Шульга В. М. - Трансплант-координація в Україні: стан та перспективи розвитку (2016)
Рогова О. Г. - Правові засади діяльності місцевих органів публічної влади з надання адміністративних послуг, Мінаєва І. М. (2016)
Штефанюк А. М. - Формування понятійно-категорійного апарату дослідження іміджу представницької влади (2016)
Боковикова Ю. В. - Досвід природокористування європейських країн (2016)
Ларіна Н. Б. - Зарубіжні моделі соціальної політики: досвід для України (2016)
Білокопитов Д. В. - Глобалізація як чинник впливу на сучасне громадянське суспільство (2016)
Шведун В. О. - Формування механізму оцінки ефективності та вдосконалення державного регулювання інноваційної реклами на основі підходів "Шість сигм" та "Збалансована система показників" (2016)
Ступник Н. И. - Физическое моделирование формы компенсационных камер при отработке блоков на больших глубинах, Письменный С. В. (2012)
Близнюков В. Г. - Исключение субъективных факторов при определении конечных контуров железорудных карьеров в составе гоков, Баранов И. В., Савицкий А. В. (2012)
Перегудов В. В. - Развитие сырьевой базы Ингулецкого горнообогатительного комбината, Плотников В. Ф., Николенко Е. М., Пилинский В. Г. (2012)
Перегудов В. В. - Интенсификация разработки Артемовского месторождения магнетитовых кварцитов ПАО "ЦГОК", Плотников В. Ф., Николенко Е. М., Пилинский В. Г. (2012)
Плотников В. Ф. - Новые технологии в разработке Васиновского месторождения магнетитовых кварцитов, Николенко Е. М., Пилинский В. Г., Сидор В. М. (2012)
Пшеничный В. Г. - Определение рационального режима горных работ и внутреннего отвалообразования для карьеров, разрабатывающих крутопадающие месторождения (2012)
Шаталов А. Г. - Рациональные схемы и оптимальные способы откачивания воды с использованием центробежных насосов на примере карьера ПАО "ИНГОК", Мироненко А. И., Вегера З. Н., Шаповалова Г. М. (2012)
Цариковский В. В. - Взаимосвязь параметров горизонтальных рудных обнажений и процессов самообрушения рудного массива, Сиротюк С. В. (2012)
Касьян Н. Н. - Управление кинетикой перемещений пород в пределах зоны разрушения вокруг горных выработок, Сахно И. Г., Мороз О. К. (2012)
Петренко Ю. А - Равнорадиусная металлическая крепь направленной податливости, Новиков А. О, Резник А. В., Шестопалов И. Н. (2012)
Григор’єв О. Є. - Дослідження напружено-деформованого стану похилих виробок в умовах ПАТ "ДТЕК Добропіллявугілля", Терещук Р. М. (2012)
Андреев Б. Н. - Научный подход в оценке надежности эксплуатируемых объектов поверхности горнопромышленного комплекса, Бровко Д. В. (2012)
Бровко Д. В. - Анализ оснований для динамического расчета зданий и сооружений в поверхностном комплексе шахт горнодобывающих предприятий, Посмашная Н. И., Хворост В. В. (2012)
Мартовицкий А. В. - Исследование параметров обрушения сложноструктурного породного массива при движении лавы от монтажной камеры на ПСП "шахта Степная" ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" (2012)
Новикова Е. Н. - Влияние параметров экспоненциальной вариограммной модели на точность построения цмр в точках исходных данных методом крайгинга, Самсонников Д. В., Опалатенко Р. Н., Николаенко Е. Ю. (2012)
Паламар А. Ю. - Аналіз сучасних спеціалізованих програмних комплексів автоматизації камеральної обробки інженерно-геодезичних даних на підприемствах Кривбасу (2012)
Андрєєв Б. М. - Технологія проходки устя вертикального ствола із застосуванням способу опускного кріплення, Родько О. М. (2012)
Бровко Д. В. - Выбор и обоснование методов производства работ по усилению конструкций с обеспечением устойчивости, Ярославский В. А. (2012)
Романенко А. А. - Оценка методов наблюдений влияния горных выработок шахты "Центральная" на устойчивость Северного борта карьера ПАО "ИнГОК" (2012)
Сєркін В. М. - Дослідження залежностей величини об’єму від кута нахилу планового положення перерізів та величини відстані між ними (2012)
Шолох М. В. - Особливості формування якості рудної сировини гірничовидобувних підприємств, Топчій О. Л. (2012)
Генчо Паничаров - Реновация производства электроэнергии тэс на основе строительства гибридных модулей, Мовчан О. Г. (2012)
Перегудов В. В. - Проектирование соблюдение наиболее общих принципов, Аблец В. В. (2012)
Мойся И. И. - Железобетонный безригельный каркас общественного здания по сетке колонн 9×9 м, Лавриненко Е. В., Артемьева Н. Г., Рощупкина З. П. (2012)
Тімченко Р. О. - Нові підходи в проектуванні енергоефективних будівель, Крішко Д. А., Шевчук О. В., Петрова Л. В. (2012)
Аблец В. В. - Аспекты оценки воздействий на окружающую среду транспортирования горной массы из карьеров, Самарин С. А. (2012)
Блощук А. В. - Ценотична структура рослинних угруповань відвалів ГЗК ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (2012)
Романенко А. В. - Экологическая оценка размещения и переработки шлаков металлургического предприятия, Гордийчук Л. Ф., Николаева И. В. (2012)
Антонік І. П. - Оцінка ефективності застосування різних видів гідромакрофітів для біологічного очищення води техногенних водойм від іонів та солей заліза, Антонік В. І., Бондаренко А. М., Чернявська А.П. (2012)
Медулян А. П. - Локализация подземных пустот и повышение безопасности труда горнорабочих на шахтах Кривбасса (2012)
Ошмянський І. Б. - Методика визначення депресій вентиляційних дільниць шахтної мережі, Лапшин А. Е., Лапшин О. О., Немченко А. А. (2012)
Перкова Т. И. - Разработка и идентификация модели подземной миграции минерализованных шахтных вод в зоне расположения водоотстойников Центрального Кривбасса, Рудаков Д. В. (2012)
Гурін А. О. - Дистанційний відбір проб повітря при проведенні виробок, Шаповалов В. А., Давидов А. В. (2012)
Швагер Н. Ю. - Обучение будущих инженеров по охране труда эргономической экспертизе рабочих мест, Домничев М. В., Нестеренко О. В. (2012)
Янова Л. О. - Актуальність питань охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях при виконанні відповідного розділу у дипломних роботах студентів інженерно-економічних спеціальностей, Пищикова О. В., Сахно С. І. (2012)
Журавлев Ф. М. - Разработка конструкции и отработка технологии термоурочнения железорудных окатышей на стальных перфорированных подинах взамен колосниковой решетки обжиговых тележек, Лялюк В. П., Бойковец В. Я., Шушемоин А. И. (2012)
Ляхова И. А. - Физико-химическая сущность связи степени дробления угольной шихты с качеством получаемого кокса, Соколова В. П., Кассим Д. А., Свист Н. Ю. (2012)
Присяжний А. Г. - Математичне моделювання залежності тертя від основних факторів, Коренко М. Г., Староста Н. В. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського