Dmytrenko G. - Humanocentric approach to the elaboration of public administration in Ukrainе (2016)
Kyrychenko M. - Conceptualization of cognitive-communicative dimensions of the ideology of the information society in the humanities and scientific discourse of XXI century: research methodology (2016)
Лукіна Т. О. - Управління якістю освіти дорослих як проблема державного управління освітою в Україні (2016)
Любченко Н. В. - Потенціал кластерних механізмів як ресурс управління освітою в умовах децентралізації влади (2016)
Пахомова М. В. - Державне управління педагогічною освітою в Королівстві Норвегія: орієнтири для України (2016)
Соломка А. В. - Теоретичні засади формування управлінських інноваційно-акмеологічних стратегій в системі державного управління України (2016)
Супрун В. В. - Теоретичні та практичні аспекти регулювання професійної освіти в Україні (2016)
Аверчев О. В. - Аналіз економічної ефективності виробництва рису в умовах Причорноморського Степу України, Аверчева Н. О. (2016)
Вермієнко Т. Г. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємств АПК (2016)
Грановська Л. М. - Землеустрій - один з методів управління зрошуваними сільськогосподарськими землями, Морозов О. В., Морозова О. С. (2016)
Грановська Л. М. - Формування еколого-інвестиційного потенціалу аграрного сектору економіки України, Олійник І. С. (2016)
Димов О. М. - Економічна ефективність виробництва продукції олійних культур у Херсонській області (2016)
Кузькіна Т. В. - Специфіка маркетингу в банківській сфері, Бунін А. О. (2016)
Кузькіна Т. В. - Формування ефективної маркетингової стратегії підприємства, Тімофєєв І. К. (2016)
Наумік-Гладка К. Г. - Управління підприємницькою діяльністю в умовах зростання інформаційних технологій, Птащенко О. В. (2016)
Оруджева Т. М. - Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників, Рябенко Г. М. (2016)
Подаков Є. С. - Актуальні проблеми та порівняння сплати податку на додану вартість в Україні і країнах Європейського союзу (2016)
Пристемський О. С. - Аналіз макроекономічних факторів впливу на фінансову безпеку розвитку сільського господарства (2016)
Самайчук С. І. - Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах Херсонської області (2016)
Сілецька Н. В. - Теоретичне обгрунтування та узагальнення сучасних підходів до сутності інноваційної стратегії аграрного підприємства, Берегова В. В. (2016)
Стратічук Н. В. - Планування адаптивного екологічно безпечного зрошення сільгосптоваровиробниками (2016)
Фурдичко О. І. - Аналіз та управління екологічною безпекою в аграрному секторі України, Шкуратов О. І. (2016)
Друга робоча та координаційна зустріч учасників Проекту Tempus ceres "Центри підтримки молодих вчених" (2014)
Славінська О. С. - Науково-технічному збірнику "Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” - 50 років, Петрович В. В., Каськів В. І. (2014)
Довгополюк Л. О. - Вплив часу очікування на визначення транспортних витрат (2014)
Вознюк А. Б. - Мережа доріг України та сучасні транспортні потоки, Гуков М. І. (2014)
Мусієнко І. В. - Автоматизований розрахунок нежорстких дорожніх одягів за українськими нормативами (2014)
Гамеляк І. П. - Порівняння сучасних добавок для високоміцного дорожнього бетону, Шургая А. Г., Якименко Я. М., Чиженко Н. П., Карпюк О. А. (2014)
Мустяца О. Н. - Очистка природних графітів для одержання композиційних дорожньо-будівельних матеріалів, Лисін В. І., Коваленко І. В. (2014)
Онищенко А. М. - Методика та результати визначення коефіцієнта лінійного температурного деформування асфальтобетонуї , Невінгловський В. Ф., Різніченко О. С., Аксьонов С. Ю. (2014)
Усиченко О. Ю. - Аналіз використання геосинтетичних матеріалів в дорожньому будівництві, Миколаєнко О. А. (2014)
Єгоров Е. - Аналіз досвіду контролю якості робіт з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг з метою підготовки до весняного сезону 2015 року, Стьожка В., Копинець А., Грицай А., Лук’янець А. (2014)
Пєрова О. С. - Методи і засоби оцінки стану злітно-посадкової смуги, Твердохліб С. П. (2014)
Славінська О. С. - Методи оцінки транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, Авраменко Ю. В. (2014)
Славінська О. С. - Особливості застосування витратного підходу оцінки нерухомого майна в дорожній галузі, Харченко А. М. (2014)
Леонтьєв Ю. М. - Дослідження затримок транспорту в зоні ремонтних робіт, Халай Т. О. (2014)
Лихоступ М. М. - Організація служби інформаційного забезпечення системи управління дорожнім господарством регіону (2014)
Артеменко В. А. - Повышение качества прогнозирования гидрологических временных рядов, Петрович В. В. (2014)
Кіяшко І. В. - Зміна швидкості руслового потоку в зоні впливу мостових переходів у процесі розвитку загальних руслових деформацій, Євсейчик Ю. Б. (2014)
Кондрюкова І. О. - Композитні плити в транспортному будівництві (2014)
Кузло М. Т. - Аналіз фізико-хімічних процесів при взаємодії сольових розчинів з мінеральними частками ґрунту, Піліпака Л. М. (2014)
Осяєв Ю. М. - Використання розподілу Діріхле в ймовірних статистичних методах дослідження використання новітніх матеріалів у дорожньому будівництві, Леонтьєв Ю. М. (2014)
Ряпухин В. Н. - Особенности напряженно-деформированного состояния слоистых плит на контакте слоев, Арсеньева Н. А., Онищенко А. С. (2014)
Славінська О. С. - Методи визначення параметрів поперечних дренажів мілкого залягання, Савенко С. С. (2014)
Шинкарук Л. А. - Дослідження процесу зволоження піщаного дренуючого шару вологою від розтавання дорожньої конструкції (2014)
Янчук Л. Л. - Модель оцінки надійності за тріщиностійкістю у функції часу (2014)
Бондаренко Л. П. - Дослідження впливу різних факторів на обсяги викидів забруднюючих речовин при виробництві асфальтобетонних сумішей, Кондрюкова І. О. (2014)
Бородіна Н. А. - Методологічний підхід до оцінки впливу на атмосферне повітря транспортних засобів при експлуатації автомобільної дороги (2014)
Гайдукевич В. А. - Оцінка відповідності дорожнього середовища функціональному стану водія, Коник М. В. (2014)
Смирнова Н. В. - Алгоритм моделирования движения транспортных потоков при заданном эксплуатационном состоянии дороги (2014)
Пронин С. В. - Создание систем моделирования транспортных процессов с помощью мультиагентного подхода (2014)
Al-Omari S. K. Q. - Estimation of the generalized Bessel–Struve transform in a certain space of generalized functions (2017)
Атамась И. В. - Устойчивость неподвижных точек одного класса квазилинейных каскадов в пространстве convRn, Слынько В. И. (2017)
Баранник А. Ф. - Точні розв’язки нелінійного рівняння utt=a(t)uu xx+b(t)ux2+c(t)u, Баранник Т. А., Юрик І. І. (2017)
Wu J.-L. - Boundedness of Riesz-type potential operators on variable exponent Herz–Morrey spaces (2017)
Евтухов В. М. - Асимптотические представления решении дифференциальных уравнений с правильно меняющимися нелинейностями, Корепанова Е. С. (2017)
Ибадзаде Ч. Г. - Восстановление оператора Штурма–Лиувилля с неразделенными граничными условиями и со спектральным параметром в граничном условии, Набиев И. М. (2017)
Mirmostafaee A. K. - Points of upper and lower semicontinuity of multivalued functions (2017)
Петравчук А. П. - Алгебри Лі, асоційовані з модулями над кільцями многочленів, Сисак К. Я. (2017)
Самойленко І. В. - Диференціальні рівняння зі стохастично малими додатками в умовах апроксимації Леві, Нікітін А. В. (2017)
Трохимчук Ю. Ю. - Полный дифференциал (2017)
He B. - On q-congruences involving harmonic numbers (2017)
Березанський Ю. М. - До 125-річчя всесвітньо відомого українського математика Михайла Пилиповича Кравчука (27.09.1892–09.03.1942), Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Перестюк М. О., Самойленко А. М., Трохимчук Ю. Ю., Дрозд Ю. А., Самойленко Ю. С., Вірченко Н. О. (2017)
Алдашев С. А. - Корректность задачи Дирихле в цилиндрической области для трехмерных эллиптических уравнений с вырождением типа и порядка, Китайбеков Е. Т. (2017)
Асадян Б. - Конечные группы с 2pqr элементами максимального порядка, Аханжиде Н. (2017)
Банах Т. О. - Дескриптивна складнiсть розмiрiв пiдмножин груп, Протасов І. В., Протасова К. Д. (2017)
Луківська Д. В. - Деякі голоморфні узагальнення локсодромних функцій (2017)
Павленков В. В. - Iнтегральні зображення Карамати для функцій, які узагальнюють правильно зміннi функції (2017)
Козюбра Микола Іванович: актуальне інтерв'ю (провів Різник С. В.) (2016)
Бориславська О. М. - Двадцять п’ять років незалежності України: погляд на конституційний розвиток з позицій сьогодення (2016)
Конституційний огляд (2016)
Жалімас Д. - Життєздатність конституції та роль конституційного суду (2016)
Крусян А. Р. - Конституційна юстиція та конституційні перетворення в Україні (2016)
Мішина Н. В. - Щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі (2016)
Совгиря О. В. - Предмет конституційного права України: аксіологічна складова на сучасному етапі (2016)
Федоренко В. Л. - Реформа місцевого самоврядування в незалежній Україні: поняття, пріоритети, перспективи (2016)
Екхардт К. - Захист власності крізь призму статті 21 Конституції Республіки Польща від 2 квітня 1997 року (2016)
Ґранат М. - Значення гідності людини у конституційному праві (2016)
Стецюк Н. В. - Академік Станіслав Дністрянський і його проект Конституції Західноукраїнської Народної Республіки (2016)
Конституція Західноукраїнської Народної Республіки: проект академіка Станіслава Дністрянського (2016)
Базалій В. В. - Урожайність сортів пшениці озимої різної екологічної спрямованості при зрошенні в умоваХ Південного Степу, Бабенко Д. В. (2016)
Базалій В. В. - Характер формування та прояв зимостійскості гібридів і сортів пшениці м’якої озимої за умов Південного Степу, Бойчук І. В., Бабенко Д. В., Базалій Г. Г. (2016)
Аверчев О. В. - Вирощування рису на крапельному зрошені в умовах Півдня України, Осіній О. А. (2016)
Балабак О. А. - Продуктивність фундука залежно від сорту, Любич В. В. (2016)
Васюта В. В. - Особливості сумарного водоспоживання буряка столового за краплинного зрошення в південному регіоні України (2016)
Вердиш М. В. - Особливості розподілу води по Каховському магістральному каналу, Булаєнко Л. М., Кузьменко В. Д., Ващенко Ю. І. (2016)
Вожегова Р. А. - Актуальні проблеми та перспективні напрями розвитку зрошення в Україні та світі в умовах змін клімату, Біляєва І. М. (2016)
Герасько Т. В. - Показники продуктивності персику за органічної технології вирощування у Південному Степу України (2016)
Дементьєва О. І. - Залежність водоспоживання кукурудзи гібридів різних груп стилості від якості поливної води (2016)
Лимар В. А. - Оптимізація живлення посівних помідорів за краплинного зрошення в умовах Південного Степу України, Наумов A. О. (2016)
Лиховид П. В. - Ефективність використання мінеральних добрив кукурудзою цукровою залежно від агротехніки її вирощування при зрошенні (2016)
Макарчук М. О. - Врожайні якості насіння гетерозисного гібрида кукурудзи Гран 6 залежно від генотипу материнського компонента та агроекологічних умов зони вирощування (2016)
Максимов М. В. - Вплив способу обробітку ґрунту, мінеральних добрив та густоти рослин на урожайність зерна сочевиці за різних умов зволоження в умовах Південного Степу України (2016)
Рудік О. Л. - Формування урожаю льону олійного залежно від терміну посіву та норми висіву в зоні сухого Степу України (2016)
Цилюрик О. І. - Вплив обробітку ґрунту та удобрення на ріст і розвиток рослин ячменю ярого в Північному Степу України, Шапка В. П. (2016)
Чорна К. І. - Аналіз сучасних умов використання зрошення в Україні (2016)
Шатковський А. П. - Режими краплинного зрошення, водоспоживання та врожайність кукурудзи в зоні Степу України (2016)
Яновський Ю. П. - Біологічні особливості розвитку та шкідливість західного травневого хруща в промислових насадженнях суниці в Лісостепу України, Чепернатий Є. В., Бандура Л. П., Маслікова К. П. (2016)
Онищенко О. М. - Оцінка економічної та екологічної ефективності впровадження анаеробних та фотоаеробних біотехнологій у птахівництві, Харитонов М. М. (2016)
Палій А. П. - Інновації у забезпеченні контролю чистоти молокопровідних систем доїльних установок (2016)
Пелих В. Г. - Динаміка живої маси та показники інтенсивності росту свиней у чотирьохпородному схрещуванні, Ушакова С. В. (2016)
Підпала Т. В. - Особливості прояву селекційних ознак у молочної худоби різних порід, Бондар С. О. (2016)
Піщан І. С. - Умовно-безумовно-рефлекторне гальмування рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи як адаптивна форма до доїння на установці типу "Паралель” (2016)
Повод М. Г. - Відгодівельна продуктивність свиней за різних конструктивних особливостей приміщень та вплив на неї генотипу тварин і пори року (2016)
Бургаз М. І. - Оцінка біопродуктивності та перспективи рибогосподарського використання малих водойм Одеської області, Матвієнко Т. І. (2016)
Воліченко Ю. М. - Особливості живлення цьоголіток коропових в контрольованих умовах у зв’язку з зарибленням Дніпровсько-Бузької гирлової системи, Кутіщев П. С., Гейна К. М. (2016)
Лошкова Ю. М. - Методичні аспекти оцінки розвитку фітопланктону у ставах у процесі вирощування рибопосадкового матеріалу коропових для зариблення природних водойм пониззя Дніпра, Шевченко В. Ю. (2016)
Незнамов С. О. - Якісна оцінка цьоголіток коропових риб, вирощенних у ставах на низькопродуктивних грунтах (2016)
Полтавченко Т. В. - Мікозні захворювання риб у ставових господарствах Рівненської області (2016)
Санжаревська О. І. - Аналіз техногенного забруднення ґрунтів на території газоконденсатного комплексу, Романович І. С., Сененко Н. Б. (2016)
Содержание (2013)
Вовк І. Б. - Пухлиноподібні ураження яєчників: етіологія, патогенез, діагностика та лікування, Чубей Г. В., Кондратюк В. К., Подоляка Д. В. (2013)
Перинатальные центры в Украине: новая идеология, новые перспективы (2013)
Шишкова В. Н. - Подводные камни современной контрацепции: фокус на риск тромбозов и метаболические нарушения (2013)
Громова О. А. - Патофизиология вегетативно-сосудистых пароксизмов (приливы) у женщин в период менопаузы и механизм действия B-аланина Новая клинико-фармакологическая концепция, Торшин И. Ю., Лиманова О. А., Никонов А. А. (2013)
Кондратюк В. К. - Нетримання сечі у жінок (етіологія, діагностика, підходи до лікування), Литвиненко Р. А. (2013)
Герасимова Т. В. - Декскетопрофен – анальгезия в акушерско-гинекологической практике, Гопчук Е. Н., Чайка О. И. (2013)
Голяновский О. В. - Комплексная терапия кольпитов у беременных группы риска, Туркенич Е. В., Шемберко А. В. (2013)
Дубчак А. Е. - Неспецифические воспалительные заболевания органов малого таза у женщин, Милевский А. В., Довгань Е. Н. (2013)
Завадская Т. С. - Расстройства психосоматического здоровья, связанные с абортом: современное решение в акушерско-гинекологической практике (2013)
Гончаренко Д. О. - Об'ємне відновлення масивних акушерських кровотеч: теорія і практика, Жежер А. О. (2013)
Макаренко М. В. - Аргоново-плазмова коагуляція при повторному кесаревому розтині, Говсєєв Д. О., Базелюк О. М. (2013)
Шурпяк С. О. - Міома матки і вагітність: клініка, ускладнення і лікування (2013)
Косульникова Л. Ф. - Применение препарата Полижинакс для лечения инфекционного вагинита во II триместре беременности, Сыроватко Л. Н., Богословова Ю. Е. (2013)
Козлов П. В. - Эффективность токолитической терапии при недоношенной беременности и преждевременном разрыве околоплодных оболочек (2013)
Корнацька А. Г. - Прегравідарна підготовка жінок з синдромом втрати плода та захворюваннями щитоподібної залози, Даниленко О. Г., Ракша І. І., Біль І. А., Дубенко О. Д. (2013)
Авраменко Т. В. - Оценка психоэмоционального состояния с изменением вегетативного реагирования в неврологическом профиле беременных с врожденной патологией ЦНС плода, Шевченко А. А., Лапко П. В. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Беременность и роды у пациенток с метаболическим синдромом на фоне ожирения, Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П., Цехмистренко И. С., Пивнев М. С. (2013)
Боровкова Е. И. - Взаимодействие возбудителей инфекции с организмом беременной как фактор риска внутриутробного инфицирования плода (2013)
Рубан Я. А. - Сравнительные аспекты клинического течения І триместра беременности у женщин после вспомогательных репродуктивных технологий (2013)
Романенко Н. М. - Современные аспекты патогенеза анемического синдрома у беременных (2013)
Ринжук В. Є. - Ультразвукова характеристика нирок та допплєрометрія ниркового крово (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Динаміка частоти кесаревих розтинів у разі екстрагенітальної патології як показання до оперативного розродження, Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю. (2013)
Багрий Д. О. - Оптимизация тактики ведения пациенток с акушерской раневой инфекцией (2013)
Жук С. І. - Передгравідарна підготовка у жінок з дисгормональними порушеннями репродуктивної системи (2013)
Корнацька А. Г. - Негормональна корекція оваріальної гіпофункції запального ґенезу, Вовк І. Б., Чубей Г. В. (2013)
Петрова Г. А. - Опыт применения противогрибковых препаратов системного действия при урогенитальном кандидозе у женщин (2013)
Булавенко О. В. - Роль вітаміну D у розвитку та перебігу синдрому полікістозних яєчників, Фурман О. В. (2013)
Горовенко Н. Г. - Молекулярно-генетичні маркери ризику розвитку ендометріозу, Подольська С. В., Захаренко Н. Ф. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Особенности системного и местного фагоцитоза при инфекционно-воспалительных заболеваниях влагалища, Барановская Г. А. (2013)
Садовой А. П. - Эхографическая диагностика аномалий развития матки и влагалища (2013)
Боднарюк О. І. - Оптимізація комплексного лікування сальпінгоофоритів на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура у дівчат-підлітків, Андрієць О. А., Гуменна К. Ю. (2013)
Веропотвелян Н. П. - Редкий случай материнского зеркального синдрома при неиммунной водянке плода, вызванной аномалией сосудов пуповины, Ошовский В. И., Бондаренко А. А., Гладкая О. Н., Усенко Т. В., Пивнев М. С. (2013)
Лянна М. В. - Оцінювання стану системи мати–плацента–плід у вагітних з лейомійомою та патологією шийки матки в анамнезі (2013)
Невірковець А. А. - Перинатальні гіпоксичні ураження центральної нервової системи у новонароджених та динаміка змін рівня вільного гепарину у плазмі крові при лікуванні (2013)
Камінський В. В. - Прегравідарна підготовка, вагітність та пологи у жінок з герпесвірусною та цитомегаловірусною інфекцією після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Шипко І. М. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Гравагин (метронидазол) для интравагинального введения – местная терапия урогенитального трихомониаза, Гопчук Е. Н. (2013)
Подольський В. В. - Особливості гормонального балансу та сексуального здоров'я у ВІЛ-інфікованих жінок із хронічними запальними захворюваннями статевих органів, Хомінська З. Б., Волошин А. В. (2013)
Яремчук Т. П. - Стан органів та систем вагітної та плода при сифілісі (2013)
Льовкіна О. Л. - Клініко-анамнестичні, соціальні та психологічні особливості жінок репродуктивного віку із первинним стрес-індукованим безпліддям (2013)
Гафійчук Р. Г. - Диференційований підхід до діагностики стану яєчників у жінок із безпліддям при синдромі виснажених яєчників (2013)
"Тест, пожалуйста, скажи, да всю правду доложи…" (2013)
Содержание (2013)
Давыдова Ю. В. - Заболевания щитовидной железы и беременность (клиническая лекция), Петрова Г. А. (2013)
Репродуктивное здоровье женщины в XXI веке Обмен международным опытом в Киеве (2013)
Научно-производственной компании "О.Д. Пролисок" – эксклюзивному разработчику и производителю мультипробиотиков группы Симбитер® в мае этого года исполняется 20 лет (2013)
Давыдова Ю. В. - Железодефицитная анемия в ХХI веке: ионные и неионные препараты железа, практические рекомендации для беременных, Лиманская А. Ю., Огородник А. О. (2013)
Бабенко О. М. - Прогестеронотерапия в акушерстве и гинекологии, Яшина Е. Г. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Современные аспекты партнерских родов, Вдовиченко С. Ю. (2013)
Шекера О. Г. - Забезпечення прав медичних працівників у контексті розвитку медичного права в Україні, Шекера О. О., Підопригора Л. А. (2013)
Падалко А. А. - Острое повреждение легких вследствие трансфузий, Жежер А. А., Гончаренко Д. А. (2013)
Жемела Н. І. - Вплив вітамінів та мікроелементів на перебіг вагітності (огляд літератури) (2013)
Чуйко М. М. - Сучасний епідеміологічний стан проблеми внутрішньошлуночкових крововиливів у передчасно народжених немовлят (огляд літератури та дані власних спостережень) (2013)
Сафонова И. Н. - Доказательная медицина и роль третьего ультразвукового скрининга в выявлении фетоплацентарной патологии (обзор литературных и веб-источников), Лукьянова И. С. (2013)
Пирогова В. І. - Оцінювання ефективності застосування комбінованих препаратів у терапії первинної дисменореї, Цьолко О. Р. (2013)
Кондратюк В. К. - Виділення з жіночих статевих шляхів (етіологія, диференціальна діагностика та принципи лікування), Ємець Н. О., Коблош Н. Д., Дзюба Г. А., Щуревська О. Д. (2013)
Бенюк В. О. - Особливості функціонального стану слизової оболонки піхви та шийки матки за умов мікст-інфекції, Щерба О. А. (2013)
Макаренко М. В. - К вопросу хирургического лечения преждевременных родов при невынашиваемости, Говсеев Д. А., Городничая Л. Н., Аксенов В. Б. (2013)
Тезиков Ю. В. - Комплексное лечение плацентарной недостаточности с включением ангиопротектора диосмина (2013)
Сабиров Д. М. - Лечение беременных с заболеваниями мочевыводящих путей, Артикходжаева Г. Ш., Гафурова Ф. А. (2013)
Захаренко Н. Ф. - Клінічні аспекти ендометріоїдної хвороби (2013)
Шпак І. В. - Прогнозування акушерських, перинатальних ускладнень у жінок, інфікованих вірусом грипу (2013)
Радзинский В. Е. - Преждевременные роды и перспективы применения прогестерона для их профилактики (2013)
Данилко В. А. - Апластическая анемия и беременность, Исламова Е. В., Коваль С. Д., Медведь В. И., Янюта С. Н. (2013)
Юдіна Т. В. - Вплив фітотерапії на властивості сечі як напрямок патогенетичного лікування пієлонефритів у вагітних, Терехова Н. В., Сергієнко С. М. (2013)
Веропотвелян Н. П. - Современные направления фетальной хирургии и особенности проведения анестезиологического пособия, Смородская Е. П. (2013)
Товстановская В. А. - Современный подход в лечении бактериального вагиноза у беременных, Прилуцкая А. Б., Прилуцкий А. И., Михеева Л. М., Славута Г. Б. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Вагітність та пологи у жінок з рубцем на матці після кесарева розтину – реальна небезпека чи безпідставний страх, Гончарук Н. П., Полуянова О. М. (2013)
Диндар О. А. - Акушерські і перинатальні ускладнення у жінок з надмірною масою тіла і метаболічним синдромом (2013)
Назаренко Л. Г. - Низкий рост женщины как значимый и независимый фактор акушерского и перинатального риска, Тарусина Е. В. (2013)
Процепко А. А. - Влияние недифференцированной дисплазии соединительной ткани при недержании мочи у женщин во время беременности на качество их жизни, Костюк А. Л. (2013)
Чемер Н. М. - Хронічна церебральна венозна дисциркуляція у жінок в І триместрі вагітності (2013)
Савичева А. М. - Оценка действия Полижинакса на микроорганизмы, выделенные из влагалища женщин, в опыте in vitro, Рыбина Е. В. (2013)
Сінетар Е. О. - Вплив препарату Афлазин на адгезивні властивості мікроорганізмів – збудників катетер-асоційованих інфекцій, Лоскутова М. М. (2013)
Гопчук Е. Н. - Альгодисменорея – коррекция состояния современными средствами (2013)
Неймарк А. И. - Эффективность препарата Сагенит в комплексной терапии женщин с урогенитальными нарушениями в период пери- и постменопаузы, Шелковникова Н. В. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Рациональная антибиотикопрофилактика инфекционно- воспалительных осложнений после внутриматочных операций, Гопчук Е. Н. (2013)
Жук С. І. - Сучасна ДНК-діагностика папіломавірусної інфекції, Кошмеринська А. М., Таран О. А. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Беременность и папилломавирусная инфекция, Лакатош В. П., Гужевская И. В., Цехмистренко И. С., Яручик С. П., Полонец И. А. (2013)
Мельников С. М. - Противірусна хіміотерапія генітального герпесу (2013)
Прилуцкая А. Б. - Иммунный статус больных, инфицированных хламидиозом, и его коррекция препаратом Лаферобион, Авраменко С. А., Цапенко Т. В., Прилуцкий А. И., Славута Г. Б. (2013)
Адамовская Т. Н. - Особенности ведения пациенток с эндометриоз- ассоциированным бесплодием (2013)
Данкович Н. А. - Причины и формы бесплодия. Современные возможности диагностики и лечения, Воробей-Виховская В. Н. (2013)
Ткачук Т. Є. - Репродуктивне здоров'я жінок зі злоякісними пухлинами зовнішніх статевих органів (2013)
Зарічанська Х. В. - Епідеміологія та фактори ризику папіломавірусної інфекції шийки матки (2013)
Егоров А. А. - Современные возможности диагностики состояния фетоплацентарного комплекса у женщин, перенесших органосохраняющее лечение по поводу предрака и начальных стадий рака шейки матки (2013)
Марченко Н. Є. - Чинники ризику загрози передчасних пологів у ІІ триместрі вагітності (2013)
Меленчук Л. М. - Визначення рівня еритропоетину як маркера адекватного призначення лікування у вагітних з інфекційними ураженнями нирок, поєднаними з анемією (2013)
Антонюк М. І. - Аналіз медико-соціального статусу жінок, у яких відбулися передчасні пологи, Дола О. Л., Ємець Н. О. (2013)
Яремчук Т. П. - Відновлення мікробіоценозу піхви – один з напрямів покращання перинатальних наслідків сифілісу (2013)
Назаренко Л. Г. - Случай пренатальной диагностики эпулиса, Бабаджанян Е. Н., Яковенко Е. А., Ромадина О. В., Лихачова Н. В. (2013)
Гайструк А. Н. - Сучасний погляд на багатоплідну вагітність з елементами доказової медицини, Булавенко О. В., Гайструк Н. А., Шевчук М. В., Притуляк Л. В. (2013)
Нечай О. С. - Молекулярно-генетичні методи в пренатальній діагностиці гемолітичної хвороби плода (2013)
Бабаджанян Е. Н. - К вопросу о необходимости третьего ультразвукового перинатального скрининга, Ромадина О. В., Яковенко Е. А., Жадан И. А. (2013)
Арбузова С. Б. - Стратегія пренатального скринінгу вродженої та спадкової, Астахов В. М., Ніколенко М.І. (2013)
Посохова С. П. - Частота внутрішньоутробного інфікування плода у разі передчасного розриву плодових оболонок в терміні гестації 22–34 тиж, Ніточко К. О., Фісун В. Г. (2013)
Удовика Н. А. - Прегравидарная подготовка – ведущий фактор формирования здоровья ребенка, Романенко И. Ю. (2013)
Самая женская "болезнь" (2013)
Титул, зміст (2015)
Голосна Л. М. - Життєздатність спор збудника твердої сажки пшениці Tilletia caries (DC) Tul. (2015)
Горновська С. В. - Лучний метелик — небезпечний шкідник соняшнику, Федоренко В. П. (2015)
Альдалаін Е. - Вірусна контамінація насіння овочевих культур в Україні, Бондар О. С., Богуславець О. О., Шевченко Т. П., Поліщук В. П. (2015)
Гричанюк В. П. - Захист саджанців від яблуневої листкової галиці (2015)
Піковський М. Й. - Діагностика ураження рослин Аlcea rosea L. грибом Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, Кирик М. М. (2015)
Сігарьова Д. Д. - Нематодози квітково-декоративних рослин в тепличних господарствах міста Києва, Карплюк В. Г. (2015)
Фокін А. В. - Принципи фрактальної фітосанітарної діагностики агроценозу (2015)
Беспалько В. А. - Колірна пастка проти оленки волохатої у плодових садах (2015)
Яновський Ю. П. - Для вашого саду від Яновського Ю. П. (2015)
Зміни до правил (2015)
Різник С. В. - Професор Володимир Буткевич: "Ми народжуємось не для того, щоб служити державі" (актуальне інтерв’ю) (2017)
Бориславська О. М. - Конституційна скарга: реальний механізм захисту прав людини чи чергова декларація? (2017)
Конституційний огляд: Пряма демократія в дії (2017)
Абат Н. А. - Конституційний краудсорсинг, спрямований на примирення народу і артистократії (2017)
Гараджаєв Д. - Конституційна скарга як ефективний процесуальний засіб захисту прав і свобод людини та громадянина (2017)
Косович В. М. - Конституційна скарга і критерії конституційності законів: загальнотеоретичні аспекти (2017)
Рабінович С. П. - Правова невизначеність в актах конституційного судочинства: pro et contra (2017)
Стецюк П. Б. - Конституційний розвиток в сучасному світі: український вимір (2017)
Цомпляк К. - Столиці держав як конституційна проблема (2017)
Дубас В. В. - Венеціанська комісія про конституційну скаргу (2017)
Практика конституційного процесу: Пропозиції професора Володимира Буткевича до проекту Конституції України щодо конституційного правосуддя (2017)
Криворученко А. Г. - Система та основні методи кадрового забезпечення у системі управління вітчизняними підприємствами, Шишкін В. О. (2017)
Мамич А. О. - Особливості інвестицій у людський капітал (2017)
Титарчук Д. І. - Характеристика критеріїв оцінювання інвестиційних проектів з енергозбереження у промисловості (2017)
Сучков А. В. - Необхідність соціалізації малого бізнесу в Україні (2017)
Шавкун І. Г. - Комунікація як ефективний інструмент забезпечення "доброго врядування" ("GOOD GOVERNANCE"), Дибчинська Я. С. (2017)
Богданов С. М. - Перспективи розвитку інтернет-маркетингу, як унікального інструменту для просування продукту (2017)
Онищенко О. А. - Формування стратегії підприємства в умовах сучасних інноваційних трансформацій (2017)
Бухаріна Л. М. - Управління запасами промислового підприємства на основі логістичного підходу, Помогайко А. В. (2017)
Тарабан К. С. - Показники виміру ефективності управління ланцюгами постачань (2017)
Шишкін В. О. - Оптимізація логістичних процесів на складі промислового підприємства, Ніколов М. С. (2017)
Кравченко О. В. - Вплив озону і перекису водню на інтенсифікацію біологічної та фізико-хімічної складових процесу знезалізнення та деманганації води (2016)
Братусь О. В. - Метод двобічного експоненційного згладжування для відновлення динамічних процесів, Подладчіков В. М., Бідюк П. І. (2016)
Побережець І. І. - Застосування ймовірнісного моделювання для експрес-контролю якості яблучних соків, Ковальов Л. Є. (2016)
Romanuke V. V. - Training data expansion and boosting of convolutional neural networks for reducing the MNIST dataset error rate (2016)
Шологон О. З. - Метод оцінювання структурної складності помножувача Мастровіто у GF(pm) з урахуванням внутрішніх елементів, Шологон Ю. З. (2016)
Гавриш А. П. - Фінішне хонінгування ельборовими брусками отворів деталей тертя зі зносостійких високолегованих композитів на основі нікелю для поліграфічних машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Хмілярчук О. І., Хлус О. С. (2016)
Nesteruk I. G. - Efficiency of steady motion and its improvement with the use of unseparated and supercavitating flow patterns (2016)
Хижняк В. Г. - Фізико-хімічні умови формування, будова і властивості багатокомпонентних покриттів за участю титану, алюмінію, хрому з бар’єрним шаром ТіN на сталі 9XC, Калашніков Т. Ю., Штойка В. Ю., Побережний Д. А. (2016)
Колобродов В. Г. - Математичне моделювання статичного зображуючого Фур’є-спектрометра для дистанційного зондування Землі, Поздняков Д. В. (2016)
Матвієнко С. М. - Підвищення точності вимірювання теплопровідності рідин методом прямого підігріву термістора, Вислоух С. П. (2016)
Сапегін О. М. - Безплатформна інерціальна навігаційна система на основі динамічно настроєних гіроскопів, Романов М. О., Бугайов Д. В. (2016)
Тимчик Г. С. - Застосування акустичного методу визначення одновісних механічних напружень у навантажених фасонних профілях, Філіппова М. В., Демченко М. О. (2016)
Сарібєкова Д. Г. - Розробка складу кольдкрему з антиоксидантними властивостями, Куник О. М., Салєба Л. В., Івахненко Г. О. (2016)
Автори номера (2016)
Кузьмінський А. І. - Проблеми студентського самоврядування у вищій школі (рецепція вітчизняного і європейського досвіду) (2017)
Біда О. А. - Підготовка майбутніх учителів до формування толерантності в учнів основної школи (2017)
Бирка М. Ф. - Теоретико-методичні основи побудови критеріальної бази для оцінювання рівня професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін (2017)
Кузьменко Ю. В. - Змістова компонента професійного навчання вчителів праці в педагогічних училищах (ІІ половина ХХ ст.) (2017)
Кушнір В. А. - Нові можливості, проблеми і перспективи дистанційних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх спеціалістів (методологічний аспект) (2017)
Радул О. С. - Розвиток педагогічної освіти в Україні у 20 - 30-і роки ХХ століття (2017)
Рибінська Ю. А. - Метод Монтессорі та його ефективність в українській школі (2017)
Семеніхіна О. В. - Експериментальне впровадження моделі формування професійної готовності використовувати засоби компютерної візуалізації математичних знань (2017)
Громко Т. В. - Специфіка викладання навчальної дисципліни "українська мова (за професійним спрямуванням)" (2017)
Демешко І. М. - Використання дистанційного навчання в курсі "теоретична граматика української мови" (2017)
Захарова О. В. - Психофізіологічні основи безпечної професійної діяльності авіаційних спеціалістів (2017)
Калінін В. О. - Професійно-методична підготовка шкільного вчителя нового покоління в мовному педагогічному ВНЗ, Калініна Л. В. (2017)
Корж-Усенко Л. В. - Ґенеза концептуальних підходів до організації навчального процесу у вищій школі України (2017)
Кошук О. Б. - Феномен професійної компетентності інженера аграрного виробництва (2017)
Ненько Ю. П. - Професійно важливі якості як складова готовності офіцера служби цивільного захисту до професійно орієнтованої комунікативної діяльності (2017)
Cіранчук Н. М. - Проблема термінологічної номінації окремих видів лексичних помилок (2017)
Скляренко І. Ю. - "Електронне навчання" як інноваційний метод підготовки майбутніх фахівців водного транспорту (2017)
Стрельченко Л. В. - Сутнісно-змістовна характеристика ключових понять дослідження проблеми інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів англійської мови в контексті Болонського процесу (2017)
Тарапака Н. В. - Особливості розвитку творчої активності молодших школярів (2017)
Федак С. І. - Викладання предмета "вища математика" англійською мовою для іноземних студентів будівельних спеціальностей, Романюк Л. А., Федак С. А. (2017)
Ганжела С. І. - Формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів початкових класів (2017)
Zhukova O. M. - The analysis of foreign language teaching methods (2017)
Клименко Ю. А. - Освітньо-просвітницький напрям розвитку есперанто-руху в Україні (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) (2017)
Нечепорук Я. С. - Позитивні і негативні аспекти дистанційного навчання англійської мови професійного спрямування в льотних навчальних закладах (2017)
Войтовська А. І. - Гендерний підхід у соціалізації студентської молоді з інвалідністю в навчальний процес ВНЗ (2017)
Гагаріна Н. П. - Використання ТРВЗ на інтегрованих заняттях в роботі вихователя дошкільного закладу, Ревенець О. О. (2017)
Golovko I. O. - School-based technical education in late nineteenth – early twentieth centuries England (2017)
Замотаєва Н. В. - Теоретико-методологічні засади культуротворчого підходу до підвищення професійної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін ВВНЗ (2017)
Кір’янова О. В. - Формувaння інформaційно-комунікaційної компeтeнції cтудeнтів зacобaми інновaційних тeхнологій, Малюкова О. Ю. (2017)
Макаренко В. І. - Характеристика педагогічних умов формування фахових компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки (2017)
Москов В. А. - Структура і зміст економічної компетентності кваліфікованих робітників будівельного профілю (2017)
Рощенюк А. М. - Результати дослідження готовності майбутніх фахівців з інформаційних технологій до творчої самореалізації в адаптаційний період (2017)
Шуппе Л. В. - Специфіка професійної подготовки бакалаврів романської филології в університеті Валенсії (2017)
Бевзюк М. С. - Сутність взаємодії вчителя початкової школи з батьками дітей з особливими освітніми потребами (2017)
Гамза А. В. - Методика роботи над процесом опису дії під час формування текстотворчих умінь у молодших школярів (2017)
Горохова Г. І. - Самореалізація особистості як передумова успішної професійної кар’єри (2017)
Євдокімова-Лисогор Л. А. - Теоретичні основи розробки педагогічної технології підготовки майбутніх фахівців сфери туризму до міжкультурного діалогу (2017)
Коміренко Ю. А. - Поєднання суворої вимогливості й батьківської любові як підґрунтя педагогічної традиції кадетських корпусів України середини ХІХ – початку ХХ столітть (2017)
Лисенко О. А. - Ірландська національна спілка вчителів у професійній підготовці педагогічних кадрів (2017)
Ляшенко Р. О. - Особистісна активність студента в умовах освітнього середовища (2017)
Мурована І. В. - Розвиток хореографічної освіти Кіровоградщини в період перебудови (2017)
Петрова С. І. - Можливості використання технологій змішаного навчання у підготовці майбутніх учителів-філологів (2017)
Ушакова Ю. В. - Формування мотивації до вивчення професійно-орієнтованих дисциплін у диспетчерів аеронавігаційного забезпечення як складова безпеки польотів (2017)
Хайдарі Н. І. - Школа-пансіон рагбі (rugby school) – заклад елітної приватної освіти у Великобританії (2017)
Царенко А. В. - Професійна відповідальність у констексті підготовки майбутнього педагога (2017)
Черніченко Л. А. - Досвід інноваційної діяльності логопедів дошкільних навчальних закладів в умовах інклюзивної освіти (2017)
Маковєй Р. Г. - Організація ділової гри як інтерактивного методу навчання іноземної мови студентів транспортних спеціальностей ВНЗ (2017)
Shcherbyna S. V. - Computer assisted language learning in the development of communicative competence (2017)
Уличний І. Л. - Інноваційні засоби профорієнтації в системі педагогічної освіти (2017)
Штань О. О. - Етапи педагогічної діяльності М. Л. Довгополюка (2017)
Шкатула О. П. - Кіберзагрози навчально-пізнавальній діяльності курсантів (2017)
Бойко Н. О. - Підготовка педагогічних працівників засобами рефлексології у Киівському інституті народної освіти (2017)
Анотації (2017)
Вихідні дані (2017)
Каськів В. І. - Коефіцієнт стійкості укосу насипу. Потрібно його нормувати чи ні?, Гусєв О. В., Каськів С. В. (2013)
Пальчик А. М. - Використання GPS-технологій при вишукуванні та паспортизації автомобільних доріг, Савчук С. О. (2013)
Галкина Н. Г. - Автомобильные стоянки в больших городах (2013)
Тарабан С. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку вулично-дорожньої мережі м. Києва (2013)
Жданюк В. К. - Дослідження впливу добавки "SUPERPLAST" на властивості асфальтобетонів, Воловик О. О., Костін Д. Ю., Ничипорчук І. В. (2013)
Ковальова Г. М. - Вплив нанорозмірного TIO2 й УФ-опромінення на будову і фізико-механічні властивості лінійного поліетилена, Гордієнко В. П., Мустяца О. Н. (2013)
Мозговой В. В - Выбор энергосберегающих добавок для расширения строительного сезона при устройстве поверхностного водоотвода с щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей на мостах, Ольховый Б. Ю., Баран С. А., Нимчук К. И. (2013)
Аксьонов С. Ю. - Теоретичні аспекти проектування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу заданої довговічності, Гаркуша М. В. (2013)
Балашова Ю. Б. - Армування дорожніх одягів при реконструкції автомобільних доріг у м. Дніпропетровськ, Роман С. В., Петрович І. В. (2013)
Кіяшко І. В. - Контроль якості влаштування цементобетонних шарів в аеропорту м. Харкова неруйнівним експрес-методом, Пархоменко О. Ю. (2013)
Колісник О. П. - Використання аеродинамічного нагрівання при тепловологісній обробці бетонних дорожніх конструкцій, Коц І. В. (2013)
Смирнова Н. В. - Вариативное выравнивание проезжей части с расчётом объёмов по каждому варианту в проектах ремонта и реконструкции автомобильных дорог, Кияшко Д. И. (2013)
Павлюк Д. О. - Результати приймальних випробувань станції для штампових випробувань дорожніх конструкцій і їх шарів, Павлюк В. В., Павлюк В. В., Лебедєв О. С., Гаврищук В. В., Іващенко А. П., Шур`яков М. В., Шуляк І. С. (2013)
Гамеляк І. П. - Попередження руйнувань та деформацій брукованих покриттів, Карафізі Л. М. (2013)
Скрипець А. В. - Побудова та експериментальне дослідження мобільного автоматичного вимірювача ухилів, Краснов В. М., Мельніков Д. Є., Бойко В. І., Сагідаєв Ю. М. (2013)
Ігнатюк В. В. - Математична модель програми ремонтів автомобільних доріг (2013)
Овчинников И. Г. - Проблема создания виртуальной кафедры "Транспортное строительство", Овчинников И. И. (2013)
Смолянюк Р. В. - Роль пересувних дорожніх лабораторій в структурі управліннястаном автомобільних доріг, Биценко Ю. П. (2013)
Соколова Н. М. - Державно-приватне партнерство як механізм залучення коштів на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг, Маковська Ю. А., Шкарівська Н. Ю. (2013)
Корольков Р. О. - Використання програмного модуля SCAD для забезпечення достовірності методики розрахунку стійкості армованих укосів насипів автомобільних доріг, Шилін І. В. (2013)
Рублев А. В. - Методика оценки колебаний тросов при взаимодействии с движущимся потоком, Бендеберя Ф. А., Зуев С. В., Маслов И. З. (2013)
Щодро О. Є. - Дослідження місцевих руслових деформацій русла р. Волга біля мостового переходу на трасі Нижній Новгород – Казань, Шинкарук Л. А., Вечер В. В. (2013)
Жданюк І. І. - Техніко-економічні питання, які впливають на систему експлуатації мостових споруд в м. Харкові, Джалалов М. Н., Більченко А. В. (2013)
Мишутин А. В. - Технология строительства железобетонных водопропускных сооружений на автодорогах с использованием модифицированных бетонов для повышения долговечности и эксплуатационной надежности, Гапоненко Е. А. (2013)
Титар В. С. - Прогресивні аспекти технології будівництва дорожніх водопропускних труб (2013)
Данчук В. Д. - Екологічна оцінка вулично-дорожної мережі мегаполісу, Олійник Р. В., Самойленко Є. С. (2013)
Савенко В. Я. - Визначення пропускної здатності автомобільної дороги, Губа В. В. (2013)
Додух К. М. - Інформаційне забезпечення водіїв в складних дорожніх умовах, Шостак С. М. (2013)
Дідківська Л. С. - Дослідження області ефективного функціонування світлофорного регулювання з можливістю виклику пішохідної фази, Шаріна М. В. (2013)
Мельниченко О. І. - Перші робочі та координаційні зустрічі учасників Проекту TEMPUS CERES "Центри підтримки молодих вчених", Славінська О. С., Міронова В. Л. (2014)
Довгополюк Л. О. - Пропускна здатність дорожніх розв’язок в різних рівнях (2014)
Пальчик А. М. - Практична пропускна здатність автомобільних доріг, Неізвестна Н. В., Додух К. М. (2014)
Петрович В. В. - Методика розрахунку габіонних підпірних стінок, Каськів В. І., Каськів С. В., Петрович І. В. (2014)
Шкіт М. А. - Удосконалення проектування пересічень та примикань на автомобільних дорогах (2014)
Гамеляк І. П. - Визначення теплостійкості та термостійкості геограток при армуванні асфальтобетонних покриттів, Бернадський І. І., Дмитренко Л. А., Шатило Т. В. (2014)
Мозговий В. В. - Аналіз застосування холодних асфальтобетоннів підвищеної колієстійкості для аварійного ремонту в екстремальних погодніх умовах, Онищенко А. М., Гаркуша М. В., Аксьонов С. Ю., Білан О. О. (2014)
Мустяца О. Н. - Кондуктометрія та вольтамперометрія розплавів з іонно-електронною провідністю, Лисін В. І., Коваленко І. В. (2014)
Онищенко А. М. - Методика та результати визначення коефіцієнта температурної тріщиностійкості асфальтобетону, Невінгловський В. Ф., Різніченко О. С., Аксьонов С. Ю. (2014)
Кожушко В. В. - Деякі особливості зимового утримання автомобільних доріг загального користування, Кожушко В. П., Храпаль О. В., Перістий О. О. (2014)
Савенко В. Я. - Закономірності водно-теплового режиму земляного полотна, Славінська О. С., Усиченко О. Ю. (2014)
Соколова Н. М. - Економічні аспекти оцінки нерухомого майна (2014)
Сохань В. В. - Методи оперативного управління проектами з урахуванням специфіки дорожнього будівництва (2014)
Стьожка В. В. - Два етапи розвитку інформаційно-аналітичної системи для тестування фахівців дорожньої галузі, Грицай А. М., Єгоров Е. О., Копинець А. (2014)
Артеменко В. А. - Прогнозування полів природних процесів методами хаотичної динаміки, Петрович В. В. (2014)
Кондрюкова І. О. - Метод аналогій при розрахунку шаруватих плит (2014)
Кузьмінець М. П. - Переваги технічних рішень та технології виконання земляних робіт при капітальному ремонті лінійної частини магістральних трубопроводів, Баланін В. Х. (2014)
Марчук О. В. - Побудова прикладної моделі для розрахунку волокнистих полих валів, Рассказов О. О., Гнєдаш С. В., Левківський С. А. (2014)
Славінська О. С. - Дослідження вузла розгалуження відкритих потоків у зоні впливу мостових переходів, Щодро О. Є., Козарчук І. А. (2014)
Пронин С. В. - Задачи прогнозирования с помощью искусственных нейронных сетей (2014)
Кульбовський І. І. - Математичне моделювання взаємодії рухомого складу з рейками на коліях метрополітену як один з чинників якості управління проектами в метрополітені, Агарков О. В. (2014)
Шинкарук Л. А. - Вплив мостових переходів на русловий процес на р. Тиса (ділянка Королево-Вилок) (2014)
Кіяшко І. В. - Оцінка стану водного середовища при будівництві мостових переходів (2014)
Гончаренко В. В. - Проблеми оцінки якості промислової продукції з урахуванням екологічної складової, Руднєва О. Ю. (2014)
Гайдукевич В. А. - Працездатність водія в різних типах дорожнього середовища, Коник М. В. (2014)
Кірічек Ю. О. - Застосування малих кільцевих перетинів для підвищення безпеки дорожнього руху та пропускної здатності магістральних вулиць, Балашова Ю. Б., Авраменко Д. С. (2014)
Мельниченко О. А. - Елементи державної екологічної політики (2016)
Степанов В. Ю. - Інформаційна безпека як складова державної інформаційної політики (2016)
Бєльська Т. В. - Співідношення понять "державна політика" та "державне управління" (2016)
Зюзь Д. В. - Сутність та чинники розвитку економічної системи (2016)
Гришина Н. М. - Державний кордон як інститут транскордонного співробітництва (2016)
Косенко А. В. - Особливості управління маркетинговими комунікаціями на сучасному підприємстві (2016)
Косенко В. В. - Логістична підтримка інноваційної діяльності, Мілаш Л. М. (2016)
Дідок Ю. В. - Реформування системи забезпечення якості та безпечності продовольчої продукції в Україні: ризики та загрози (2016)
Котковський В. Р. - Взаємодія з громадськістю в системі місцевого самоврядування України (2016)
Дармостук Д. Г. - Роль зеленого туризму у розвитку сільських територій (2016)
Лещинський В. П. - Загальна економічна ефективність та її вплив на розвиток інноваційного потенціалу галузей та регіонів (2016)
Книжник Л. Ю. - Удосконалення професійних знань аудиторів України: сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Панов В. В. - Державна політика у сфері ЖКГ: нові реалії та можливості (на прикладі підприємств водопостачання і водовідведення) (2016)
Чернятіна В. А. - Оцінка організаційно-правового механізму державного регулювання розвитку сільських територій в Україні (2016)
Андрющенко О. Б. - Державний механізм управління якістю життя населення: концептуальне забезпечення (2016)
Камок Т. В. - Використання методу кадрант-аналізу для наближення до визначення сутності лідера (2016)
Труш О. О. - Інститути ЄС з протидії нелегальній міграції, Гузь В. В. (2016)
Омаров А. Е. огли - Світовий еволюційний процес та забезпечення механізмів екологічної безпеки (2016)
Заскалкін А. С. - Форсайт як інноваційний інструмент публічного управління розвитком системи державно-приватного партнерства (2016)
Єлагін В. П. - Проблеми запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні (2016)
Мазурок О. В. - Державно-приватне партнерство як засіб підвищення ефективності системи охорони здоров'я (2016)
Богаченко В. М. - Аналіз критеріїв для обгрунтування реконструкції автомобільних доріг, Гончаренко М. В. (2013)
Ляшенко Д. О. - Особливості математичної основи карт транспортної інфраструктури міжнародних зв'язків (2013)
Мусиенко И. В. - Трассирование автомобильных дорог методом гибкого браслета: экономический аспект (2013)
Процюк В. О. - Прогнозування несучої здатності дорожніх одягів на ділянках з надмірним зволоженням грунтів (2013)
Різніченко О. С. - Проектування асфальтобетонного покриття на мостах із підвищеною зсувостійкістю (2013)
Скрыпник Т. В. - Городские улицы и дороги как составные проекта "электронный город" (2013)
Смолянец В. В. - Современный подход к проектированию городских магистралей на примере проекта магистрали "Cевер – Юг” в г Одессе (2013)
Кіяшко І. В. - Моделювання процесів остигання асфальтобетонної суміші в кузові автосамоскида під час транспортування, Новаковський Д. М., Мінаков О. С., Пархоменко О. Ю. (2013)
Ряпухін В. М. - Експериментальне визначення чисельного значення температурного коефіцієнта лінійного розширення асфальтобетону, Дорожко Є. В. (2013)
Фоменко Г. Р. - Дорожні одяги в міських умовах, Нечитайло Н. О. (2013)
Роман С. В. - Прогнозування зміни собівартості перевезень в міських умовах в залежності від стану вулиць і доріг (2013)
Нечитайло Н. О. - Основні принципи оцінки зсувостійкості асфальтобетонних шарів (2013)
Сєдов А. В. - Особливості технології влаштування асфальтобетонних шарів в умовах від’ємних температур, Фоменко О. О. (2013)
Гамеляк І. П. - Використання статико-динамічного способу ін’єктування при підсиленні грунтової основи схилів доріг, Коц І. В., Бадьора Н. П. (2013)
Тимченко О. М. - Визначення порушень стійкості схилів і укосів на автомобільних дорогах у гірській місцевості (2013)
Батракова А. Г. - Модели прогнозирования в системе мониторинга состояния дорожных одежд (2013)
Завойчинський В. О. - Основи формування системи ресурсного забезпечення дорожнього виробництва (2013)
Кизима О. О. - Використання критерію виробітку для обґрунтування організаційно-технічних рішень (2013)
Соколова Н. М. - Використання концесйних угод на основі державно-приватного партнерства в дорожньому будівництві, Маковська Ю.А., Харченко К.Г. (2013)
Татусь В. В. - Оптимізація ризиків в управлінні проектами автомобільних доріг (2013)
Харченко А. М. - Дослідження взаємозв'язку вартості та тривалості проектів у дорожньому виробництві, Сагатюк Я. (2013)
Артеменко В. А. - О возможностях прогнозирования температурных рядов методом локальной аппроксимации, Петрович В. В. (2013)
Гайдукевич В. А. - Оцінка функціонального стану гнучкої анкерної підпірної стінки (2013)
Киричек Ю. А. - Определение допускаемого давления на основания фундаментов мелкого заложения по данным чиссленного упругопластического решения, Трегуб А. В., Тымчишин Е. М. (2013)
Коваль П. М. - Дослідження напружено-деформованого стану бетонних зразків методом цифрової кореляції зображень, Іваницький Я. Л., Ковальчик Я. І., Мольков Ю. В. (2013)
Овчинников И. Г. - Моделирование поведения транспортных сооружений с использованием компьютерных технологий: проблемы и пути их решения, Овчинников И. И. (2013)
Скрипець А. В. - Побудова та експериментальне дослідження автоматичного вимірювача шорсткості злітно-посадкової смуги, Краснов В. М., Сагідаєв Ю. М., Кіреєв М. Е., Смолич Д. В. (2013)
Кульбовський І. І. - Сучасна конструкція безбаластного полотна з блочними рейковими опорами EBS в проектах метрополітену (2013)
Невінгловський В. Ф. - Теоретичні аспекти розрахунку залишкового ресурсу асфальтобетонного покриття на залізобетонних автодорожніх мостах (2013)
Янчук Л. Л. - Методологія оцінки ресурсу залізобетонних прогонових будов на стадії проектування (2013)
Гавриш В. С. - Акустическое загрязнение придорожного пространства автомобильных дорог (2013)
Смирнова Н. В. - Основные зависимости режимов движения транспортных потоков на участках дорог с невозможными обгонами (2013)
Глотов С. В. - Материалы к фауне жуков-стафилинид подсемейства Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae) Луганской области (сообщение 2) (2011)
Демченко О. М. - Роль катехоламінергічної системи мозку у формуванні сиднокарбового психозу, Дроздов О. Л., Богданова О. О., Ейяд А. (2011)
Завьялов В. П. - Особливості імунного статусу дітей з сенсоневральною приглухуватістю, Шмалєй С. В., Костенко О. Р., Редька І. В. (2011)
Кармазіна І. С. - Кластерний аналіз цитокінового профілю та показників білкового обміну при канцерогенезі та запаленні (2011)
Книшов Г. В. - Особливості будови міокарда лівого шлуночка у хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією (ГКМП) за даними ехокардіографії, Руденко К. В., Трембовецька О. М. (2011)
Коломийчук Т. В. - Поведенческая активность крыс после однократного рентгеновского облучения на фоне применения хитин-протеинового комплекса, Карпов Л. М., Черно Н. К. (2011)
Королесова Д. Д. - Изменения в структуре макрозообентоса Тендровского залива в связи с деградацией зарослей харовых водорослей, Черняков Д. А. (2011)
Лопатин А. В. - Эусоциальное поведение пчелы Halictus quadricinctus (F.) (Hymenoptera, Halictidae), Чуканова Н. В. (2011)
Мартынов А. В. - Обзор поденок (Insecta, Ephemeroptera) Харьковской области (Украина) (2011)
Межжерин С. В. - Современное распространение, морфологическая изменчивость и диагностика широкопалого рака Astacus astacus (Linnaeus, 1758) (Decapoda: Astacidae) в Украине, Костюк В. С., Жалай Е. И. (2011)
Орлова Е. С. - Встречаемость клеща Sphexicozella connivens Mahunka (Acari, Astigmata, Winterschmidtiidae) в семьях осы Polistes dominula (Christ) (Hymenoptera, Vespidae) на юге Украины, Фирман Л. А., Русина Л. Ю. (2011)
Пономарев В. А. - Незаразные и инфекционные болезни семей шмелей при опылении овощных культур и меры профилактики, Лопатин А. В. (2011)
Русин М. Ю. - Ellobius talpinus Pallas (Rodentia: Cricetidae) в Украине: распространение, численность и охрана (2011)
Селюнина З. В. - Результаты мониторинга герпетофауны в Черноморском биосферном заповеднике в 2006 - 2010 годах (2011)
Ткаченко П. В. - Влияние антропогенной трансформации смежных акваторий на ихтиофауну Тендровского и Ягорлыцкого заливов Черного моря (2011)
Фирман Л. А. - Фенотипическое разнообразие самцов Polistes dominula (Christ) (Hymenoptera, Vespidae), Русина Л. Ю. (2011)
Хлус Л. М. - Морфометрична структура популяцій фонових видів молюсків родини Unionidae північно-західної частини Прут-Дністровського межиріччя Буковини, Сергенюк С. В. (2011)
Шешурак П. Н. - Животные - как объекты охоты кошки домашней (Felis catus Linnaeus, 1758) в Черниговской области (Украина), Вобленко А. С., Кедров Б. Ю., Громова А. Г., Гаврилей М. А. (2011)
Язловицька Л. С. - Оцінка функціонального стану організму дітей молодшого шкільного віку з урахуванням впливу циркадних ритмів та навчального навантаження (2011)
Данчук В. Д. - Моделювання мережі наземних шляхів сполучень, Кривенко В. І., Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2013)
Кірічек Ю. О. - Удосконалення структури магістральних вулиць південно-західної частини м. Дніпропетровська, Балашова Ю. Б., Гречук Р. С. (2013)
Скрипник Т. В. - Шумозахисні екрани як спосіб зменшення шумового навантаження на міську забудову (2013)
Смирнова Н. В. - Инновационные технологии проектирования объектов транспортного строительства в программном комплексе CREDO, Павленко Н. В. (2013)
Ткаченко І. В. - Алгоритм програми "ROAD BEAUTIFICATION" для розрахунку параметрів просторового коридору автомобільної дороги і вулиці (2013)
Хазін В. Й. - Вимоги та особливості проектування автомобільних трас картодромів (2013)
Хом’як А. Я. - Визначення завантаженості міських вулиць і доріг, Назіна М. О. (2013)
Шаповалов А. Л. - Дослідження біопереходів для тварин на автомобільних дорогах України (2013)
Гамеляк І. П. - Кінетика утворення бітумної емульсії в установці з кавітаційним диспергатором, Бауман К. В., Коц І. В. (2013)
Литвиненко А. С. - Про необхідність відмови від визначення розрахункових показників міцності і деформативності зв’язних ґрунтів відповідно до їх вологості на границі текучості (2013)
Онищенко А. М. - Експериментальний аналіз впливу мікроволокон на підвищення тріщиностійкості та колієстійкості асфальтобетонного покриття випробуваного на кільцевому стенді, Гаркуша М. В., Аксьонов С. Ю., Білан О. О. (2013)
Алєніч М. Д. - Зарубіжний досвід застосування холодної регенерації асфальтобетонних покриттів (2013)
Роман С. В. - Закономірності формування швидкісних режимів міських вулиць і доріг в залежності від стану їх проїзної частини (2013)
Батракова А. Г. - Превентивное обслуживание дорожных одежд в системе управления состоянием покрытия, Галащук И. Б. (2013)
Беспалов Л. Н. - Оценка распределяющего влияния дорожной одежды при определении грузоподъемности плитных пролетных строений, Мальгин М. Г., Ласлов С. В. (2013)
Дорошенко Ю. М. - Вплив експлуатаційних навантажень на цементобетонне покриття доріг, Дорошенко О. Ю. (2013)
Кіяшко І. В. - Обґрунтування параметрів тестового навантаження при вимірюванні міцності дорожнього одягу динамічними методами, Новаковський Д. М., Смолянюк Р. В., Мінаков О. С., Пархоменко О. Ю., Буркун В. І. (2013)
Кіяшко Д. І. - Обґрунтування показників поздовжньої рівності дорожніх покриттів з врахуванням вібронавантаження діючого на водія та пасажирів (2013)
Роман С. В. - Оцінка наслідків проведення дорожніх ремонтно-відновлювальних робіт в міських умовах, Кизима С. С. (2013)
Канін О. П. - Генетичний алгоритм оптимізації довгострокових стратегій ремонтів мостів, Халай Т. О., Боднар Л. П. (2013)
Лихоступ М. М. - Вплив організаційно-технологічних рішень на надійність виконання дорожніх робіт (2013)
Соколова Н. М. - Оптимізація стану автомобільних доріг в умовах державно-приватного партнерства, Харченко А. М. (2013)
Артеменко В. А. - Использование хаотического LA-фильтра при прогнозе природных процессов методом нелинейной динамики, Петрович В. В. (2013)
Бабаев В. Н. - Технология закрепления в бетоне арматурных стержней серповидного класса А500С акриловыми клеями, Золотов М. С., Скляров В. А., Щербов В. Ю. (2013)
Гембарський Л. В. - Теоретичне обґрунтування основних геометричних параметрів елементів плитних конструкцій та технології їх бетонування (2013)
Зинченко Е. В. - Вибродиагностика состояния дорожной одежды на мостах, Овчинников И. Г., Овчинников И. И. (2013)
Безбабічева О. І. - Визначення напруженого стану консольних тротуарів монолітного мосту з використанням ПК "ЛІРА", Віхров Є. О. (2013)
Šafář R. - Пешеходный мост в г. Табор, Чешская республика, Обрезов H. (2013)
Кот Д. В. - Етапи спорудження та основні розрахункові стадії одно склепистої підземної споруди для міського транспорту (2013)
Лантух-Лященко А. І. - Єврокод – новий підхід в проектуванні мостів (2013)
Богаченко В. М. - Вражаючі фактори вибуху паливо-повітряної суміші на автозаправних станціях, Тютюнник Я. С. (2013)
Коваленко Л. О. - Аналіз умов та безпеки руху на автомобільних дорогах з урахуванням інформаційних показників дорожнього середовища (2013)
Вихідні дані (2013)
Ван Інзюнь - Генеза становлення теорії та методики навчання гри на віолончелі (2015)
Васильківська О. - Роль мистецтва квілінгу в проектній культурі графічного дизайну (2015)
Десятов Д. - Методична готовність вчителя до порівняльного викладання теми геноцидів у шкільному курсі історії (2015)
Китайгородська Г. - Сучасні методи розвитку вокальної майстерності майбутніх учителів музики (2015)
Король А. - Методика навчання графічного дизайну учнів у позашкільних навчальних закладах (2015)
Кремешна Т. - Художня інтерпретація музичного твору як освітня технологія на заняттях з основного музичного інструменту, Збожимська Н. (2015)
Лабунець В. - Наукові підходи до інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Малежик Ю. - Особливості навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва прийомів стилізації на заняттях з формоутворення (2015)
Музика О. - Діалогічність і співтворчість у педагогічному процесі як чинник формування творчої особистості художника-педагога в системі вищої освіти (2015)
Пічкур М. - Удосконалення змісту та методики викладання композиції в системі професійної підготовки вчителя образотворчого мистецтва, Семенова О. (2015)
Прищепа С. - Науково-методична підготовка майбутніх вчителів до основ проектування виховної діяльності класного колективу (2015)
Гомеля Н. - Комунікативний аспект діяльності мережевих педагогічних спільнот (2015)
Міфтахова З. - Аналіз наукових досліджень з проблеми інноваційних технологій в мистецькій освіті (2015)
Онищенко І. - Організація самостійної роботи майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища (2015)
Тараненко Ю. - Інноваційний аспект формування позитивної мотивації у майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів (2015)
Барабаш І. - Актуальні проблеми практичної підготовки майбутніх учителів-філологів (2015)
Галанцева Л. - Развитие творческой личности будущего учителя музыки на занятиях по хоровому дирижированию (2015)
Гонтова Л. - Роль вчителя художньої культури у формуванні соціокультурної компетентності учня основної школи (2015)
Довмантович Н. - Проблема формування самоосвітньої компетентності особистості у педагогічній теорії (2015)
Козій О. - Особливості вокальної підготовки та розвиток творчого потенціалу студентів педагогічних коледжів – майбутніх учителів музичного мистецтва, Радченко С. (2015)
Кондратенко Г. - Формування професійно-особистісних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті компетентнісно зорієнтованої освіти (2015)
Криворотенко А. - Розвиток творчої індивідуальності студентів у процесі вивчення дисциплін хореографічного циклу (2015)
Мартиненко О. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів хореографії в умовах вищого навчального закладу (2015)
Побірченко О. - Розвиток художньо-творчого потенціалу в майбутніх педагогів-художників (2015)
Полудень Л. - Формування професійної компетентності магістра образотворчого мистецтва (2015)
Стефіна Н. - Теоретичні аспекти формування творчої активності майбутніх вчителів музичного мистецтва (2015)
Терешко І. - Розвиток художньо-образного мислення майбутнього педагога-хореографа під час вивчення курсу "Народознавство та хореографічний фольклор України" (2015)
Умрихіна О. - Естетична підготовка майбутнього учителя музики (2015)
Бойко І. - Розвиток української інструментальної (фортепіанної) освіти у сучасному музично-педагогічному дискурсі (2015)
Горських Ю. - Розвиток хореографічно-педагогічної освіти в Російській Федерації (2015)
Грищенко Ю. - Формування національної культури в педагогічній спадщині видатних українських педагогів-музикантів ХІХ ст. (2015)
Ейвас Л. - Система підготовки вчителя декоративно-прикладного мистецтва в Україні: стан, тенденції, перспективи (2015)
Коваленко А. - Історико-культурологічний аналіз розвитку інструментальної (гітарної) освіти в Україні у сучасному науково-педагогічному дискурсі (2015)
Никифоров А. - Становлення Никанора Онацького як педагога-художника в дослідженнях сучасних науковців (2015)
Новаківська Л. - Університетські педагогічні інститути в системі вітчизняної освіти (1811 – 1859 рр.) (2015)
Андрощук Л. - Еволюція хореографічного мистецтва як явища культури в контексті аналізу передумов відкриття хореографічно-педагогічних спеціальностей в вищих педагогічних навчальних закладах України (2015)
Сердюк Т. - Національна спрямованість фахової підготовки студентів-хореографів у вищих навчальних педагогічних закладах (2015)
Сирота З. - Інтегративні зв’язки музичного та образотворчого мистецтва як ефективна умова підготовки майбутніх учителів до музично-творчого розвитку молодших школярів, Сирота В. (2015)
Чілікіна Н. - Проблематика сучасної хореографічної освіти (2015)
Borysov S. I. - Implementing hands-on activities into molecular biology courses (2017)
Vorobel O. - Ecological perspective and foreign language teaching and learning (2017)
Багно Ю. М. - Підготовка майбутнього вчителя до інклюзивного навчання на засадах компетентнісного підходу (2017)
Bakhmat L. V. - Professional competency as a basis for adequate self-assessment of future teachers, Fursa I. V. (2017)
Білик Л. В. - Деонтологічні навички як невід’ємна частина професійної підготовки медичних працівників до реабілітації пацієнтів з хронічно невиліковними хворобами (2017)
Гарапко В. І. - Актуальність впровадження наскрізних компетентностей в освітню політику та практику підготовки вчителів: міжнародний вимір (2017)
Іщук В. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на основі компетентнісного підходу (2017)
Калаур С. М. - Використання тренінгових технологій у процесі формування готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній діяльності (2017)
Кириченко П. В. - Історія розвитку української вищої освіти – шлях до гуманітаризації на основі рідної історії та мови (2017)
Кононенко І. А. - Французький досвід реформування системи професійної підготовки вчителів (2017)
Литвин А. Ф. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів загально-технічних дисциплін в контексті формування технологічної культури (2017)
Мартинець Л. А. - Інноваційні технології у професійному розвитку вчителя (2017)
Мартинюк Т. В. - Хорова школа Джавіда Кудусова у контексті формування визначальних професійних компетентностей майбутніх музикантів-педагогів (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Потенціал компетентнісного підходу у формуванні культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Novak O. M. - Theoretical aspects of key competences of future teachers of vocational training in theory and practice of high school (2017)
Шапран О. І. - Розвиток співробітництва майбутніх педагогів як ключової компетентності в процесі інтерактивної ігрової взаємодії (2017)
Шапран Ю. П. - Використання ігрового імітаційного моделювання при формуванні професійної компетентності інженерів у галузі охорони праці, Драниця П. Ю. (2017)
Александрова А. В. - Наночастицы серебра в фармакотерапии (2016)
Бондарев О. В. - Етіологія гнійно-запальних захворювань сечостатевих органів у жінок, Мінухін В. В., Кузьменко А. М. (2016)
Ермоленко Т. И. - Механизм нефропротекторного действия натриевой соли поли-2,5-дигидроксифенилен-4-тиосульфокислоты, Гордийчук Д. А., Карнаух Е. В., Онашко Ю. Н., Киричек Л. Т. (2016)
Іващук О. І. - Особливості динаміки теплового потоку молочної залози, ураженої злоякісним новоутворенням, в експерименті, Постевка І. Д., Бодяка В. Ю. (2016)
Ищенко И. О. - Влияние криоконсервированной сыворотки кордовой крови на биохимические маркеры деструкции тканей, Тыныныка Л. Н., Ковалев Г. А., Ефимова И. А., Сандомирский Б. П. (2016)
Казмирчук В. В. - Открытие Helicobacter pylori – революционный этап развития гастроэнтерологии, Короваева И. В., Гушилик Б. И., Долгая И. Н., Іванник В. Ю. (2016)
Коваленко Н. І. - Потенціююча дія ефірної олії чайного дерева на антибіотики по відношенню до збудників респіраторних інфекцій в дослідах in vitro, Ткаченко В. Л., Замазій Т. М., Трунова І. О. (2016)
Лалыменко О. С. - Особенности токсикокинетики антидиабетического средства, производного янтарной кислоты, при однократном внутрижелудочом введении крысам, Кудря М. Я., Никишина Л. Е., Завгородний И. В., Шаламай А. С. (2016)
Максимова І. Г. - Вплив сумішей імідазолінів на електричні параметри мембран клітин крові щурів (2016)
Маракушин Д. І. - Вплив оксиетильованих нонілфенолів на активність дихального ланцюга мітохондрій гепатоцитів щурів (2016)
Мороз В. А. - Клинико-фармацевтический анализ особенностей использования пероральних сахароснижающих препаратов у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Гринцов Е. Ф. (2016)
Потапов С. Н. - Наблюдение интраабдоминального десмоида , Горголь Н. И., Борзенкова И. В., Уржумов В. Д. (2016)
Срібна В. О. - Зміни параметрів мейотичного дозрівання ооцитів і життєздатності клітин їх фолікулярного оточення за умов експериментального імунного ушкодження, Грушка Н. Г., Шепель О. А., Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В. (2016)
Шевченко А. Н. - Особенности костно-мозгового кроветворения при вторично хроническом воспалении на фоне применения глюкозаминилмурамилдипептидa, Бибиченко В. А. (2016)
Шиян Д. Н. - Многоракурсная визуализацияn воксельной модели мозжечка и его ядер (2016)
Кадикова О. І. - Показники вуглеводного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння в залежності від генотипів поліморфізму гена ендотеліальної синтази оксиду азоту (Glu298Asp) (2016)
Мисниченко О. В. - Рівні ангіопоетину-2 і васкулоендотеліального фактора росту в крові у хворих на гіпертонічну хворобу з абдомінальним ожирінням в динаміці 12-тижневої антигіпертензивної і гіполіпідемічної терапії (2016)
Коваленко Н. І. - Сучасний стан розробки вакцин проти ВІЛ-інфекції, Чернікова Л. І. (2016)
Гончарь М. О. - Застосування амплітудно-інтегрованої енцефалографії для виявлення субклінічних судом у новонароджених, Кондратова І. Ю., Бойченко А. Д., Тесленко Т. О. (2016)
Чернуский В. Г. - Лекарственная аллергия у детей и ее диагностика, Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Евдокимова Т. В. (2016)
Олейник И. А. - Динамика содержания стабильного метаболита оксида азота и некоторых показателей свертывающей системы крови у больных тяжелыми формами псориаза в процессе комплексной терапии, Гаврилюк А. А. (2016)
Билоус В. С. - Особенности социального функционирования и социально-психологической адаптации пациентов с параноидной шизофренией и острым полиморфным психотическим расстройством в продромальном периоде психоза (2016)
Закаль К. Ю. - Социально-психологические детерминанты формирования медикаментозного комплаенса при параноидной шизофрении с непрерывным типом течения (2016)
Никишкова И. Н. - Особенности функциональной активности головного мозга при болезни Вильсона–Коновалова у пациентов с различными антропоморфологическими характеристиками, Кутиков А. Е., Волошин-Гапонов И. К. (2016)
Алайя Ламиа - Иммунологические аспекты генитального пролапса у женщин в перименопаузе (2016)
Сафонова И. Н. - Особенности антенатальных эхографических мониторингов и перинатальных результатов при дородовом дистрессе плода (2016)
Бойко В. В. - Лечение посттравматических билом печени, Кузнецов А. В., Лелица А. В., Лебедь П. Б. (2016)
Болокадзе Л. Ф. - Оцінка кардіоваскулярного ризику у хворих, яким показано симультанне оперативне втручання на органах черевної порожнини (2016)
Олійник Ю. Ю. - Залежність виживаності хворих, які перенесли комбіновані оперативні втручання з приводу місцево-поширеного раку шлунка,від макроскопічної форми первинної пухлини (2016)
Власенко Д. В. - Ефективність моноостеосинтезу поліфрактур стегнової кістки блокованими стержнями, Литовченко В. О., Гарячий Є. В., Власенко В. Г. (2016)
Лапшин Д. В. - Порівняльна оцінка шкал щодо прогнозування результату лікування у постраждалих із політравмою, Березка М. І., Литовченко В. О., Спесивий І. І. (2016)
Янішен І. В. - Аналіз взаємозв’язків факторів, які визначають якість ортопедичних стоматологічних конструкцій (2016)
Ещенко В. Е. - Патологическая физиология к истории названия предмета) (2016)
Ігор Анатолійович Гарагатий (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Борділовська О. А. - Роздуми про Індію і Пакистан: до 70-річчя незалежності двох держав (2017)
Бубенок О. Б. - Данные письменных источников об аланах Юго-Западного Крыма (2017)
Гезалова Н. Р. - Кавказский фронт русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг. (2017)
Капранов С. В. - Школа Кіото як приклад реалізації інтелектуального потенціалу Японії (2017)
Kryśkiewicz H. L. - The Parthians – a worthy enemy of Rome? Remarks on Roman-Parthian political conflict in the Ist c. B.C., and its influence on Roman imperial ideology (2017)
Хамрай О. О. - Каталоги та списки єврейських рукописів у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2017)
Бурба Д. В. - Чарака-самхіта. Глави 7 – 10 першого розділу / Переклад із санскриту та коментарі Д. В. Бурби (2017)
Прушковська І. В. - Рецензія на: Пупурс І. В. Схід у дзеркалі романтизму (імагологічна парадигма романтичного орієнталізму: на матеріалі західно- й східноєвропейських літератур кінця ХVIII – XIX ст.). – Суми: Університетська книга, 2017. – 407 с. (2017)
Василюк О. Д. - Професіонал і патріот: Юрію Миколайовичу Кочубею – 85 (2017)
Кочубей Ю. М. - Олександр Миколайович Гаркавець – 70 (2017)
Предборський В. А. - Тінізація влади як прояв процесів незавершеної модернізації (2017)
Ніфатова О. М. - Виявлення протиріч у розвитку інтеграційних утворень на ринку M&A за допомогою багатомірної класифікації даних (2017)
Гончаренко О. Г. - Оцінка соціально–економічної ефективності діяльності кримінально–виконавчої системи (2017)
Попрозман О. І. - Вплив інституціональної сфери на формування нової соціально–економічної моделі економіки України (2017)
Мусієнко В. Д. - Теоретичне обгрунтування впровадження моделі інноваційного розвитку вертикально–інтегрованої компанії, Чаусов О. В. (2017)
Гуштан Т. В. - Концептуальні засади функціонування інформаційно–комунікаційної системи управління товарним асортиментом (2017)
Колісніченко П. Т. - Проблеми нормативного регулювання малого підприємництва в Україні (2017)
Колодійчук А. В. - Туризм як вид підприємницької діяльності на селі (2017)
Марченко В. М. - Ефективність використання ресурсів в процесі злиття та поглинання корпорацій (2017)
Мусієнко В. Д. - Функціонування системи оцінки вартості основних засобів промислових підприємств в умовах інноваційного розвитку, Нирненко К. О. (2017)
Сігайов А. О. - Статистичні моделі нейронних мереж для прогнозування вартості медичного страхування, Воловик А. В. (2017)
Муковіз В. С. - Обліково–аналітичне забезпечення управління податком на додану вартість, Черниш А. В. (2017)
Болотіна І. М. - Брендинг: особливості використання Інтернет–технологій та інформаційних систем підприємства, Шаповал О. Ф., Савкова К. Г. (2017)
Галаченко О. О. - Підходи до формування структури регіональної політики розвитку санаторно–курортної сфери (2017)
Захарченко В. І. - Трансформація технологічної структури регіональних промислових комплексів у контексті постіндустріального розвитку України (2017)
Батажок С. Г. - Сучасний стан та перспективи розвитку системи формування та використання коштів місцевих бюджетів за умов децентралізації фінансових ресурсів (на прикладі Київської області) (2017)
Кожемяченко О. О. - Вплив глобальних бізнес–технологій на соціально–трудові відносини (2017)
Ткачук В. А. - Моніторинг зарубіжного досвіду сталого розвитку сільських територій (2017)
Селіверстова Л. С. - Тенденції розвитку фінансового ринку України (2017)
Лисенок О. В. - Дослідження та удосконалення сутності банківського ризику (2017)
Чорна Н. П. - Напрямки і перспективи входження України до міжнародного економічного співробітництва (2017)
Гончаренко О. Г. - Продовольча безпека кримінально–виконавчої системи як складова економічної безпеки держави (2017)
Мариніна С. В. - Національні економічні інтереси як фактор розвитку регуляторної політики у сфері зовнішньої торгівлі (2017)
Мельничук Г. С. - Стартапи як особлива організаційна структура ринку інновацій, Марченко О. І. (2017)
Островська О. А. - Альтернативні системи збалансованих показників в інноваційному розвитку вітчизняного підприємництва, Пєхотіна В. Г. (2017)
Мискіна О. О. - Напрями посилення стимулюючого впливу оподаткування на активізацію інвестиційної діяльності (2017)
Штангрет А. М. - Процес формування обліково–аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, Караїм М. М. (2017)
Ніколаєва Н. А. - Фінансово–економічна безпека вищих навчальних закладів України, Чаленко Н. В. (2017)
Ситник І. П. - Криптовалюта і її різновиди. Проблеми та перспективи використання в світі й Україні, Бодарева Т. (2017)
Еш С. М. - Кризові явища в молочній галузі, Пюро Б. І. (2017)
Камінецька О. В. - Економічні теорії добробуту як основа ефективності та справедливості суспільного розподілу земельних ресурсів (2017)
Юхименко В. М. - Платоспроможність страхових організацій: підходи до її забезпечення в різних країнах (2017)
Кожемяченко О. О. - Розвиток соціально–трудових відносин в умовах децентралізації (2017)
Васильчак С. В. - Роль інвестування в розвитку аграрних підприємств Львівської області, Жидяк О. Р., Дубина М. П. (2017)
Корсун А. С. - Тенденції сучасного стану лізингових відносин аграрних підприємств Дніпропетровської області (2017)
Красношапка В. В. - Ринок золота: тенденції та перспективи, Кожемяченко О. О. (2017)
Лисенок О. В. - Удосконалення процесу управління ризиками в банку, Бадзим О. С. (2017)
Шкода М. С. - Економічні фактори інноваційного типу розвитку господарської системи (2017)
Захарченко О. В. - Аналіз та напрямки вирішення проблем з твердими побутовими відходами (2017)
Жихор О. Б. - Аналіз вірогідності банкрутства будівельного підприємства, Маньковська Ю. О. (2017)
Марченко В. М. - Системний підхід до оцінювання інтенсифікації машинобудівного виробництва, Покровська Н. М. (2017)
Рябуха Г. І. - Циклічний тренд у динаміці продуктивності праці у тваринництві (2017)
Труш Ю. Л. - Оцінка ефективності заходів удосконалення системи управління якістю на підприємствах, Григорців М. В., Осадчук О. П. (2017)
Українець Т. О. - Управління системою енергоменеджменту на підприємстві, Русіна Ю. О. (2017)
Васильчак С. В. - Активізація сільськогосподарського виробництва на основі техніко–технологічного обслуговування в регіонах як механізм посилення продовольчої безпеки держави, Жидяк О. Р., Стручок Н. М. (2017)
Камінецька О. В. - Світовий досвід управління земельними ресурсами на основі рівня соціально–економічного добробуту (2017)
Осадча О. А. - Становлення та розвиток системи планування видатків місцевих бюджетів України (2017)
Скворцова С. Я. - Альтернативні джерела фінансового забезпечення соціальних гарантій населення (2017)
Шостак Л. Б. - Економічна безпека України в контексті євроінтеграційних процесів, Сігайов А. О. (2017)
Шкода М. С. - Теоретичні концепції економічного розвитку як економічної категорії (2017)
Мариніна С. В. - Відмінності та проблемні аспекти державної підтримки малого і середнього підприємництва в Україні та у Європейському Союзі (2017)
Шарапа О. М. - Класифікація та оцінка фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку за міжнародними та національними стандартами (2017)
Мельников О. В. - Методологічні аспекти формування безпеки інформаційної сфери як основи її сталого розвитку (2017)
Заїнчковський А. О. - Оцінка праці та інноваційного внеску спеціалістів у підвищення якості продукції в процесі проектно–конструкторських робіт, Труш Ю. Л., Левченко Ю. Г. (2017)
Конакова К. М. - Генезис формування категорій "інвестиції" та "інвестиційна діяльність" (2017)
Гончаров Ю. В. - Аналітичне забезпечення стратегічного управління енергетичними підприємствами: поелементний підхід (2017)
Селіверстова Л. С. - Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України, Міх О. М. (2017)
Колодійчук А. В. - Іноземний досвід становлення та розвитку сільського аграрного туризму: уроки для України (2017)
Осадча Г. Г. - Методологічні аспекти обліково–аналітичного забезпечення кредиторської заборгованості, Коротченко Ю. С. (2017)
Чобаль Л. Ю. - Фактори формування попиту в сільському туризмі (2017)
Радько В. М. - Проблеми забезпечення конкурентоспроможності металургійних підприємств України в умовах третьої світової промислової революції, Мацюра С. І., Ширков І. В. (2017)
Завада М. Р. - Комплексна система економічної безпеки автотранспортного підприємства: теоретичні аспекти (2017)
Васильчак С. В. - Стратегічне управління санаторно–курортними закладами в регіонах як складова національної економічної безпеки, Галаченко О. О., Стручок Н. М. (2017)
Васильчак С. В. - Вплив реформи децентралізації на міжбюджетні відносини в Україні, Жидяк О. Р., Гринів Ю. О. (2017)
Богдановська Є. О. - Особливості реалізації антикризової державної політики в розвинутих країнах світу та Україні (2017)
Неботов П. Г. - Міжнародний досвід формування та розвитку систем експортного контролю (2017)
Нечитайло О. Р. - Сутність та особливості функціонування економіки знань (2017)
Рибчанська Х. В. - Методи державного регулювання вищої освіти (2017)
Колодійчук А. В. - Аналіз впливу економічного, адміністративного та соціального потенціалів впровадження ІКТ на рейтингові позиції економіки України у світі (2017)
Гужва І. Ю. - Перспективи розвитку зовнішньоторговельної сфери національної економіки України (2017)
Сігайов А. О. - Удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємства, Приходько В. Е. (2017)
Круш В. В. - Теорія і практика діагностики платоспроможності вітчизняних підприємств, Павліковський А. М. (2017)
Ніколаєва Н. А. - Методичні підходи до аналізу фінансових результатів підприємства, Литовченко Н. А. (2017)
Осадча Г. Г. - Методологічні аспекти обліку дебіторської заборгованості на виробничих підприємствах, Козаченко В. О. (2017)
Мамалига В. М. - Парадокси техніко–економічного обґрунтування вибору енергоефективного обладнання (на прикладі освітлювальних пристроїв), Горб І. Ю. (2017)
Мельников О. В. - Сутність та завдання державного регулювання розвитком інформаційної сфери України (2017)
Нагавичко Т. О. - Аналіз підходів щодо оцінки результативності діяльності підприємств (2017)
Муковіз В. С. - Особливості обліку доходів операційної діяльністі будівельного підприємства, Оснач Т. В. (2017)
Габрель М. М. - Методи аналізу та обґрунтування вимог до просторової організації і розвитку Прикарпатської агломерації, Лисяк Н. М. (2017)
Скорик Вікт. В. - Селекція жита (Secale cereale L.) на потужність кореневої системи, Скорик Волод. В., Симоненко Н. В., Скорик О. П. (2009)
Седов Е. М. - Створення сортів яблони (Malus domestica Borkh) з поліпшеним біохімічним складом плодів, Макаркина М. О., Серова З. М. (2009)
Скорик Вікт. В. - Селекція жита (Secale cereale L) на підвищену фотосинтетичну активність листя, Скорик Волод. В., Симоненко Н. В., Скорик О. П. (2009)
Черномиз А. М. - Селекція спільних буковино-молдавських (БМ) гібридів кукурудзи (Zea mays L.), Микуляк І. С., Мирза В. П., Ванькович Н. Г. (2009)
Жемела Г. П. - Мінливість низькорослих сортів пшениці озимої (Тгі- ticum aestivum L.) за врожайними властивостями, Баган А. В. (2009)
Богомолова Н. І. - Теплозабезпеченістьперіоду початку вегетації обліпихи крушиновидної (Hippophae rhamnoides L.) в умовах середньої зони Росії (2009)
Уліч Л. І. - Оцінка сортового складу пшениці ярої м'якої (Triticum aestivum L.) за продуктивністю і адаптивністю, Лисікова В. М., Скиба В. В. (2009)
Ріхтер О. О. - Помологічні та біохімічні особливості сортів і гібридів роду Persica Mill. (Prunus persica Borkh.) з антоціановим забарвленням м’якоті, Шоферістов Є. П. (2009)
Бакалова А. В. - Ефективність толерантних сортів смородини чорної проти сисних шкідників в агроекологічних умовах Житомирської області (2009)
Ткачик С. О. - Особливості прояву морфобіологічних ознак та господарських властивостей сортів сої (Glycine max (L.) Merrill) для експертизи (2009)
Макарчук О. С. - Особливості використання тестерів різної генетичної структури в селекції скоростиглих гібридів кукурудзи (Zea mays L.), Жемойда В. Л. (2009)
Стригун В. М. - Класифікація вихідного матеріалу ранньостиглих сортозразків гороху овочевого (Pisum sativum L. partim) методом багатомірної статистики (2009)
Ожерельева 3. Е. - Исследование компонентов зимостойкости облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.) в контролируемых условиях, Богомолова Н. И. (2009)
Скорик Викт. В. - Синтетик озимой ржи (secale cereale I.) Забава, Скорик Влад. В., Симоненко Н. В., Скорик О. П. (2009)
Колесник І. В. - Обгрунтування створення системи управління подачею рідкого отрутохімікату та посівного матеріалу в робочу зону протруювача насіння (2009)
Уліч Л. I. - Урожайність нових сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) залежно від строків сівби, Корхова М. М., Котиніна О. А. (2009)
Лещук Н. В. - Особливості введення у культуру салату стеблового (Lactuca sativa var. angustana jrish ) в Україні, Рахметов Д. Б., Позняк О, В. В. (2009)
Уразалиев Р. А. - Эколого-географическая селекция пшеницы озимой (Triticum aestivum L.) у Казахстане и Кыргызстане, Жангазиев А. С., Джатканбаева А. Е., Джунусова М. К. (2009)
Лейбович А. С. - 100 років селекції буряку цукрового на Іванівській дослідно-селзк- ційній станції, Борисов Д. В., Кулик А. В. (2009)
Чекрізов І. О. - Внесок селекціонерів Полтавського інституту агропромислового виробництва імені М. І. Вавилова УААН у формування національних сортових ресурсів (до 125-тиріччя з дня заснування), Колісник І. В., Жемела Г. П. (2009)
Хаджиматов В. А. - Володимиру Васильовичу Шелепову - 75 років!, Гаценко С. В. (2009)
Жемойда В. Л. - 70 років Заїці Станіславу Полікарповичу, Пархоменко А. К. (2009)
Предборський В. А. - Ієрархічні структури тіньової залежності (2017)
Попрозман Н. В. - До питання дослідження соціально–економічних систем, Дудзяк О. А. (2017)
Неботов П. Г. - Удосконалення організаційно–економічного механізму функціонування системи експортного контролю України (2017)
Шанаєва–Цимбал Л. О. - Державне регулювання ринкової економіки (2017)
Шостак Л. Б. - Економічна дипломатія як державний інструмент захисту національних інтересів у сфері зовнішньоторговельних відносин, Сорочинець Т. Г. (2017)
Яценко Г. Ю. - Фактори економічного зростання в Україні в сучасних умовах (2017)
Яцюта В. П. - Класифікація житлового ринку і житла, яцюта А. В. (2017)
Кириченко О. М. - Основні проблеми маркетингових досліджень для здійснення зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Рибак Я. Я. - Рівень розвитку молочарських кооперативів в Україні. Ринок молока (2017)
Захарченко О. В. - Ресурсозберігаючі технології як чинник формування конкурентних переваг у сільськогосподарському виробництві (2017)
Лопушняк Г. С. - Інституційні засади підвищення якості вищої освіти, Рибчанська Х. В. (2017)
Ляхова О. О. - Спеціалізована проектна компанія в проектному фінансуванні інфраструктури: світовий досвід (2017)
Сухомлин Л. Є. - Методологічні підходи до макроекономічного планування системи вищої освіти (2017)
Чобаль Л. Ю. - Організаційні аспекти розвитку сільського туризму в Україні (2017)
Важинський Ф. А. - Пріоритети розвитку сільських територій Західного регіону України (2017)
Шедяков В. Є. - Людський чинник соціально–економічного відтворення суспільства (2017)
Стожок Л. Г. - Гендерна нерівність в системі соціального страхування (2017)
Чорнодід І. С. - Інституційні чинники соціальної конкурентоспроможності країни (2017)
Іванько А. В. - Mетодичні засади оцінки впливу результатів господарської діяльності суб’єктів господарювання АПВ на формування ринкової рівноваги (2017)
Вилкул Ю. Г. - Переработка и комплексное использование минерального сырья техногенных месторождений, Азарян А. А., Колосов В. А. (2013)
Петренко Ю. А. - Обоснование параметров податливой полости в боку выработки для улучшения условий работы арочной крепи, Новиков А. О., Каменец В. И., Резник А. В. (2013)
Новиков А. О. - О поддержании монтажных ходков комбинированными анкерно-рамными крепями, Гладкий С. Ю., Имашев А. Ж., Каратаев А. Д. (2013)
Сахно И. Г. - Направленное разрушение горных пород невзрывчатыми разрушающими смесями, Касьян Н. Н. (2013)
Шестопалов И. Н. - Обоснование рациональных параметров рамно-анкерной крепи для поддержания подготовительных выработок глубоких шахт (2013)
Маланчук Є. З. - Результати досліджень по визначенню залежностей вмісту самородної міді від маси і крупності проб (2013)
Бабец Е. К. - Применение спектрального анализа и энергетических характеристик импульсного сигнала для определения амплитуды преобладающих частот и мощности спектральной плотности сейсмической энергии, Седунова Т. Т., Василенко А. В. (2013)
Фролов О. О. - Обгрунтування параметрів контурного підривання на кар`єрах, Косенко Т. В., Бритвин Ю. О. (2013)
Григор’єв І. Є. - Системний підхід до проектування кар’еру як відкритої виробничої соціально-економічної системи (2013)
Перегудов В. В. - Увеличение полноты освоения месторождений магнетитовых кварцитов путем постановки бортов карьеров в конечном положении с крутыми результирующими углами наклона, Кучер Б. Ф., Плотников В. Ф., Николенко Е. М. (2013)
Пухальский В. Н. - Определение допустимых динамических нагрузок взрывных работ на жилые дома и здания города Кировограда, Кривохин Б. И., Штанько Л. А., Седунова Т. Т. (2013)
Слободянюк В. К. - Совершенствование схем вскрытия глубоких горизонтов в сложных горно-геологических условиях железорудных карьеров, Турчин Ю. Ю. (2013)
Вилкул Ю. Г. - Создание региональной системы геомеханического мониторинга состояния массивов горных пород в зонах влияния пустот, Ступник Н. И., Бабец Е. К., Сова А. А. (2013)
Перегудов Ю.В. - Анализ эффективности ведения открытых горных работ на крутопадающих месторождениях в зонах возможного обрушения (2013)
Четверик М. С. - Основные направления рационального природопользования при открытой добыче полезных ископаемых, Бабий Е. В., Бубнова Е. А., Терещенко В. В. (2013)
Шапурін О. В. - Промислове впровадження диференційованого енергонасичення гірських порід при підриванні, Скачков А. А. (2013)
Цариковский В. В. - Системы разработки крутопадающих залежей железных руд с самообрушением рудного массива, Сиротюк С. В. (2013)
Шаталов А. Г. - Анализ схем выдачи горной массы с глубоких горизонтов при подземной добыче полезного ископаемого и перспектива развития подземного Кривбасса, Александров В. А., Мироненко А. И., Шаповалова Г. М. (2013)
Швагер Н. Ю. - Теоретические исследования факторов, влияющих на устойчивость сводообразных обнажений (2013)
Бабец Е. К. - Комплексное применение методов ЕИЭМПЗ и РАП для наблюдения и оценки состояния породного массива над отработанной железорудной залежью, Козариз В. Я., Чепурной В. И., Ляш С. И., Плужник Ю. А. (2013)
Бровко Д. В. - Научные основы технического диагностирования и прогнозирования состояния несущих элементов зданий и сооружений горно-промышленного комплекса, Агатьев К. А. (2013)
Долгих А. В. - Преобразование маркшейдерских данных для моделирования нейросетевыми методами (2013)
Ступник Н. И. - Параметры этажно-камерной выемки железистых кварцитов с наклонными целиками, Письменный С. В. (2013)
Здещиц В. М. - Виявлення підземних порожнеч в гірському масиві методом спектрального сейсмічного профілювання, Сидоренко В. Д. (2013)
Сидоренко В. Д. - Аналіз використання спеціалізованих програмних комплексів для вирішення питань грошової оцінки земель у Кривому Розі, Куліковська О. Є., Паламар А. Ю. (2013)
Федоренко П. И. - Повышение эффективности подготовки блоков к очистной выемке за счет оптимальных способов проходки восстающих выработок, Ляш С. И. (2013)
Федоренко П. И. - Исходная геологическая информация при геометризации основных показателей железорудных месторождений, Переметчик А. В., Подойницына Т. А. (2013)
Чистяков Е. П. - Горнотехнические и геомеханические аспекты сдвижения пород на горнорудных предприятиях Кривбасса, Федоренко А. И., Чистяков Д. Е., Мошинский В. И. (2013)
Валовой О. І. - Ймовірнісний підхід в оцінці надійності будівельних конструкцій, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2013)
Серветник В. М. - Повышение качества стального слитка методом его вибрации во время кристаллизации, Учитель А. Д., Коваленко И. М., Радько Н. Г., Белоус В. В., Дац Н. А., Барабаш Р. Ю. (2013)
Пастушенко З. З. - Получение высококачественных марганцевых концентратов для производства ферросплавов, Радько Н. Г., Дзюба О. И. (2013)
Кривенко В. В. - Вопросы металлургической оценки марганцевого сырья для производства ферросплавов, Серветник В. М., Белоус В. В., Овчарук А. Н., Кучер И. И. (2013)
Кривенко В. В. - Исследование эффективности использования изложниц различной конструкции при разливке ферросиликомарганца, Овчарук А. Н., Ганцеровский О. Г., Таран А. Ю., Филев А. С., Кучер И. И., Филиппов И. Ю. (2013)
Журавлев Ф. М. Лялюк В. П. - Разработка программ расчета шихт для производства агломерата и окатышей заданного химического состава, Кассим Д. А., Косов Ю. В., Чупринов Е. В. (2013)
Лялюк В. П. - Качество кокса и оптимизация состава угольной шихты, Кассим Д. А., Ляхова И. А., Соколова В. П. (2013)
Лялюк В. П. - Оптимизация технологических характеристик твердого топлива в спекаемом слое аглошихты, Журавлев Ф. М., Ляхова И. А., Кассим Д. А., Чупринов Е. В., Тараканов А. К. (2013)
Донсков Е. Г. - О принципе Грюнера с позиции доменного практика, Лялюк В. П., Донсков Д. Е. (2013)
Лялюк В. П. - Оптимальная степень прямого восстановления железа, Донсков А. Д., Донсков Д. Е. (2013)
Плотніков В. В. - Аналіз процесу усереднення шихтових матеріалів при підготовці до агломерації (2013)
Чумаков В. П. - Пути повышения выхода годного металла при производстве сортовой заготовки, Романюк А. Е., Гринь Д. В. (2013)
Учитель А. Д. - Особенности применения химических реагентов для борьбы со смерзаемостью угля при его перевозках в зимний период, Кормер М. В., Лялюк В. П., Ляхова И. А., Шмельцер Е. О., Вититнев Ю. И. (2013)
Лялюк В. П. - Влияние послереакционной прочности кокса на его удельный расход в доменной плавке, Ляхова И. А., Кассим Д. А., Тараканов А. К., Оторвин П. И. (2013)
Ткач В. В. - Вплив електричної дії в процесі кристалізації на фізико-механічні властивості сталі 110Г13Л, Кіщенко О. М. (2013)
Лялюк В. П. - О рациональной степени дробления угольных шихт для коксования с высоким содержанием жирных углей, Соколова В. П., Ляхова И. А., Кассим Д. А., Шмельцер Е. О. (2013)
Касаткіна І. В. - Пристрої захисту тягового електропривода електровоза при аварійних ситуаціях, Сінчук І. О., Омельченко О. В. (2013)
Сінолиций А. П. - Формування параметрів пульсуючого струму в колах короткозамкнених асинхронних двигунів, Максимов М. М., Філіпп Ю. Б., Сікора М. І. (2013)
Воротеляк Э. А. - Намагничивающие силы и магнитная индукция многофазного асинхронного двигателя в установившемся рабочем режиме, Коломиц А. В. (2013)
Аблец В. В. - Принципы оценки воздействий на окружающую среду (2013)
Сидоренко В. Д. - Дистанційне сканування виробленого простору з використанням свердловин глибокого буріння, Шолох М. В., Єлезов К. С., Пільтек В. М. (2013)
Інкін О. В. - Оцінка ефективності заходів переведення підтоплених ділянок в режим самодренування, Рудаков Д. В. (2013)
Лапшин О. Є. - Підвищення ефективності сухого очищення повітря на гірничих підприємствах, Андрейчиков М. В. (2013)
Нестеренко О. В. - Тепловая коагуляция твердых частиц в воздушной среде при выбросах пыли промышленными предприятиями, Назаренко В. Н., Домничев М. В., Радченко И. С., Настич О. Б. (2013)
Ніколаєва І. В. - Фіторекультивація поверхонь відпрацьованих шахтних териконів за допомогою трав місцевого походження, Захаренко І. М. (2013)
Лапшин А. А. - Использование шахтных вод для форсуночного охлаждениния рудничного воздуха (2013)
Шаповалов В. А. - Пристрій для коагуляції пилу (2013)
Дрібниця О. В. - Вогнезахист вибухових матеріалів під час доставки контактними електровозами в гірничих виробках залізорудних шахт, Ведмедь П. В., Тесленко О. В. (2013)
Ошмянський І. Б. - Стан і проблеми підвищення ефективності функціонування вентиляційних систем глибоких рудних шахт, Євстратенко Л. І. (2013)
Френкель Ф. З. - О выборе тканей для спецодежды горняков и металлургов, Цихановский В. Х., Корниенко Е. В., Харченко А. А. (2013)
Тыщук В. Ю. - Разработка и исследование средств пылеподавления на карьерных автодорогах на основе микрокапсулированных растворов (2013)
Гірін І. В. - Аналіз систем управління кутом випередження запалювання зі зворотним зв'язком по детонації в автомобільних двигунах (2013)
Аралкін А. С. - Дослідження факторів, що впливають на вібрацію системи ВПІД верстатів, Перегудов С. В., Климчук О. О. (2013)
Бугай Л. А. - Анализ геометрических параметров поворотного винта геликоидальной пары переносного пневматического перфоратора модели YT28 (Китай) (2013)
Гуливец А. А. - Моделирование ударных импульсов в стержневых ударных системах (2013)
Артамонова Д. А. - Некоторые направления повышения долговечности переносных перфораторов, Нечаєв В. П., Киселев В. Н., Кассир С. Г. (2013)
Кияновский Н. В. - Влияние восстановительных наплавок на эксплуатационные свойства валов грунтовых насосов, Самошкина С. П. (2013)
Потапенко В. В. - Усовершенствование технического обслуживания диагностирования и ремонта карьерных самосвалов БелАЗ, Олейник Д. А. (2013)
Рудь Ю. С. - Аналитические исследования свободных колебаний самосвала при его движении по технологическим дорогам карьеров, Сидоренко В. Д., Радченко И. С., Белоножко В. Ю. (2013)
Бондарец А. А. - Исследование преобразующего звена "ротор-шпиндель" планетарно-роторных вращателей перфораторов и бурильных головок, Копайгора О. К., Неймирко С. И. (2013)
Громадский В. А. - Создание и исследование амортизатора изгибных колебаний (АИК) бурового става станка шарошечного бурения СБШ-250, Громадский В. А. (2013)
Громадский А. С. - Исследование прохождения ударного импульса через буровой инструмент, Афанасьев В. Д., Кузьменко Д. И. (2013)
Батраков Д. В. - Анализ и особенности способов повышения энергоэффективности шахтных насосных водоотливных установок средствами электропривода (2013)
Цивінда Н. І. - Дослідження впливу методів відновлення зношених поверхонь чавунних валків прокатних станів на їх довговічність (2013)
Кіяновський М. В. - Дослідження (визначення) допустимих технологічних навантажень при обробці нежорстких деталей, Івасюк С. О. (2013)
Герб П. І. - Міцність залізобетонних балок, підсилених у розтягнутій зоні із бетонів на відходах збагачення залізних руд при малоциклових навантаженнях високих рівнів, Валовой О. І. (2013)
Синчук И. О. - Тяговая контактная сеть железорудных шахт - потенциальный источник поражения горнорабочих электрическим током (2013)
Сінолиций А. П. - Дослідження режимів взаємовпливу і електромагнітної сумісності групи електроприводів з ударно-циклічними навантаженнями, Кольсун В. А., Дуб Є. С., Кулик О. М., Грива Д. О. (2013)
Толмачев С.Т. - Тензор эффективной проницаемости двоякопериодической системы полых круговых цилиндров, Бондаревский С.Л., Юхимович Д.Л. (2013)
Толмачев С. Т. - Интегральные уравнения для расчета квазистационарного электромагнитного поля в магнитнопроводящих средах, Ильченко А. В., Власенко В. А. (2013)
Бойко В. И. - Адаптивная комбинированная система управления процессом накатки ортопедических профилей, Алексеев И. А., Устименко В. О., Соломка Ю. Ю. (2013)
Бойко В. І. - Технологічний процес плющення з урахуванням нерівномірності темпу, Дрон С. А., Нельга А. Т., Тимонов Р. В. (2013)
Сатонин А. В. - Экспериментальные исследования основных конструктивных параметров чистовых рабочих клетей и точности геометрических характеристик при прокатке полосовых профилей, Коренко М. Г., Вититнев Ю. И., Староста Н. В. (2013)
Самойлик В. Г. - Моделирование технологии гравитационного обогащения твердой фазы водоугольного топлива (2013)
Моркун Н. В. - Синтез линейного динамического блока структур Винера-Гаммерштейна на основе пространственно-временной модели Лагерра (2013)
Швидкий Н. И. - Основные принципы и концепции по повышению экономической эффективности затрат на охрану труда работников промышленных предприятий ГМК, Осада Т. Н. (2013)
Тиришкіна С. М. - Факторна модель кристалізації сталеплавильного шлаку (2013)
Моркун В. С. - Управление распределением газовых пузырьков по размерам в процессе флотации, Пикильняк А. В., Подгородецкий Н. С. (2013)
Анотації (2013)
Алєксєєнко А. О. - Формування системи технічних дій самбістів на етапі початкової підготовки, Кисленко Д. П., Юхно Ю. О. (2016)
Анікеєнко Л. В. - Педагогічні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів (2016)
Безгребельна О. П. - Дієвість впливу професійно-прикладної фізичної підготовки студентів внз технічного профілю на стан нейродинамічних функцій, Хрипач А. Г., Цьовх Л. П., Король О. С. (2016)
Безʼязичний Б. І. - Діагностико-критеріальна база дослідження рівнів етичної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури, Худякова В. Б. Гіль Ю. Б. (2016)
Билоконь В. К. - Формирование здорового образа жизни студентов (2016)
Богуславська В. Ю. - Зміст теоретичної підготовки у лижних гонках, Бріскін Ю. А., Пітин М. П. (2016)
Бугаев Е. В. - Определение уровня развития двигательных качеств у юных тяжелоатлетов груп начальной подготовки, Джим В. Ю. (2016)
Гаврилова Н. М. - Методика розвитку витривалості у студентів в процесі занять легкою атлетикою (2016)
Данилевич М. В. - Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно - оздоровчої діяльності (2016)
Жуковський Є. І. - Формування комунікативних умінь і навичок майбутніх фахівців з організації самостійної фізкультурно - оздоровчої діяльності школярів під час професійної підготовки (2016)
Захаріна А. Г. - Про питання формування готовності майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно - оздоровчій сфері, Сущенко Л. П. (2016)
Ігнатенко Н. В. - Виховання мотивації до ситематичних занять фізичними вправами у студентів (2016)
Івасик Н. О. - Складання індивідуальної програми з фізичної реабілітації для дітей з бронхо - легеневими захворюваннями (2016)
Квасниця О. М. - Ефективність програм удосконадення фізичної підготовки кваліфікованих гравців у регбі - 7 (2016)
Кукурудзяк І. - Класифікація базової техніки українського рукопашу гопак, Величкович М., Пітин М. (2016)
Максимова Ю. - Вплив рівня розвитку координаційних якостей акробатів на успішність навчання акробатичним вправам на етапі попередньої базової підготовки, Денисенко В., Салямін Ю. (2016)
Масенко Л. В. - Значення застосування ігрової діяльності у заняттях боротьбою дзюдо для дітей 6 - 10 років (2016)
Маслова О. В. - Порівняльна характеристика морфофункціонального стану школярів з різними вадами слуху, Гопей М. М. (2016)
Омельянчик-Зюркалова О. А. - Особенности построения хореографической подготовки тренеровочно процеса для групп базовой подготовки в спортивной гимнастике, Максимова Ю. А. (2016)
Павлось Р. М. - Верифікований підхід до організації позаакадемічних занять фізичним вихованням студентів внз, Пономарьов C. В., Куспиш О. В., Незгода С. П. (2016)
Панкратов Н. С. - Подход к современной системе физического восспитания студентов (2016)
Рожков В. О. - Вплив показників технічної підготовленості на результат штовхання ядра спортсменів які перебувають на етапі спеціалізованої базової підготовки (2016)
Рябченко В. Г. - Досвід диференційованого програмування занять з фізичної культури (2016)
Семенів Б. С. - Вплив фізичних навантажень різншої потужності на організм студенток біолого - технічного факультету в процесі фізичного виховання, Голубева О. Т., Василів О. В., Біленький П. М. (2016)
Смовженко А. Н. - Двигательня активность в структуре учебного и свободного времени студентов (2016)
Тимчик М. В. - Фізичне виховання старших підлітків засобами спортивних ігор, Варданян С. Х. (2016)
Ткачук В. П. - Катання на роликових ковзанах як вид активної рекреації, Степанюк С. І., Городинська І. В., Грабовський Ю. А. (2016)
Турчик І. - Шкільний спорт, як засіб соціалізації особистості (історико-педагогічний дисткурс в контексті вивчення зарубіжних джерел), Шатинська О. (2016)
Циганенко О. І. - Методологія та організація наукових досліджень з охорони природи в галузі спорту і фізичної культури, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамитна Л.Ф. (2016)
Шпичка Т. А. - Анализ факторов эффективности соревновательной деятельности квалифицированых футболистов в мине - футболе (2016)
Яримбаш К. С. - Структура фізичної та функціональної підготовленості студентів інститутів внутрішніх справ (2016)
Титул, зміст (2007)
Показники роботи легкої промисловості України (2007)
Завітайте на Global Fashion (2007)
"САНТА УКРАЇНА". Євген ДИРДІН: "Гарантія успіху — повага до себе та ділового партнера" (2007)
Трудовий потенціал України — в центрі уваги (2007)
В пошуку талановитих працівників (2007)
Настав час змін (2007)
Обов'язки керівних фахівців підприємства (2007)
Філософський погляд на життя (2007)
Сфера діяльності ДП УкрНДПІлегпром (2007)
Міркування ще про одну проблему легкої промисловості (2007)
"DLRKOPP ADLER". Вдале поєднання технології з устаткуванням (2007)
Нова адреса "ЕКСТА" (2007)
Нові діти прийшли (2007)
"Юність" (2007)
Кроки до мудрості (2007)
KYIV FASHION 2007 (2007)
Універсальні багатоголовкові вишивальні системи AMAYA XT (2007)
"СаваТекс", "AOTS", "JUKI". Співробітництво (2007)
Високоефективні теплогенератори нового покоління (2007)
Секрети комфортності білизни (2007)
"GERBER TECHNOLOGY" в Україні (2007)
ТОВ "ТекСан" (2007)
Омельченко В. Д. - Досвід Європейського Союзу щодо захисту ринку товарів легкої промисловості, Савельева P. M., Вронська Л. С. (2007)
"ІМТ". Сьогодні і завжди! (2007)
У світі кольору та стилю (2007)
Рой О. О. - Порівняльна характеристика морфологічних та технологічних ознак стебел льону двох груп, Чурсіна Л. А. (2007)
ЕПСІМА, НВП (2007)
Trade Mark Defile (2007)
Оксана Караванська (2007)
Збираємося у відрядження (2007)
Мороз Л. О. - Економічна ефективність впровадження нових лакофарбових товарів (2007)
Діхтяренко М. Г. - Інтенсифікація процесу вибивання текстильних матеріалів пігметними барвниками завдяки використанню електроактивованих водних систем (2007)
Спілці дизайнерів України — 20 років (2007)
Процик К. Л. - Етапи розробки нових моделей одягу в сучасних САПР (2007)
Крамська А. О. - Удосконалення механізму управління товарною політикою підприємства за допомогою функціонально-вартісного аналізу (ФВА) (2007)
Мельник Т. В. - Дослідження залежності плинності розплаву і густини підошов з ПВХ-пластикату від складу литтьової ПВХ-композиції, Олійникова В. В., Луканюк Я. С., Марушенко О. В. (2007)
Богданова О. Ф. - Дослідження впливу хімічного складу конопель різних сортів на фізико-механічні показники трести, Ляліна Н. П., Синічина А. С., Турбін В. О. (2007)
Сисоєнко І. А. - Оцінка стратегії інтеграційного розвитку льонопереробних підприємств (2007)
Тіхосова Г. А. - Аналіз впливу електрохімічно активованих водних середовищ на зміну видового і кількісного складу мікрофлори в процесі розстилання лляної соломи, Круглий Д. Г., Калінський Є. О. (2007)
Title (2016)
Content (2016)
Volkova T. P. - Tectonophysical aspects of the development of geological structure of the western closure of the Horlivka anticline of the Donbаs, Nikitenko O. V., Chernysh O. G. (2016)
Paranko I. S. - The interrelation between the Novokryvorizka and Skeliuvatska suites of the Kryvyi Rih series, Matishchuk O. A. (2016)
Kalashnyk H. A. - Preconditions of formation and criteria for prediction of diamondiferrous structures on the ukrainian shield, Fedoryshyn Yu. I., Kuzmin A. V., Kirianov M. M. (2016)
Sobko B. Yu. - Substantiation of rational mining method at the Motronivskyi titanium-zirconium ore deposit exploration, Lozhnikov O. V., Haidin A. M., Laznikov O. M. (2016)
Kurinnyi V. P. - Processes of initial stage of expansions of explosive cavity in blasthole charge, Garkusha I. P., Nikiforova V. O. (2016)
Shashenko O. M. - Comparative analysis of two failure criteria for rocks and massifs, Kovrov O. S. (2016)
Saik P. B. - Revisiting the underground gasification of coal reserves from contiguous seams, Dychkovskyi R. O., Lozynskyi V. H., Malanchuk Z. R., Malanchuk Ye. Z. (2016)
Chaib A. - New condition for separation of orthoclase from quartz by flotation; case of Ain Barbar quarry (Algeria), Bounouala M., Bouabdallah S., Benselhoub A. (2016)
Sobolev V. V. - Mechanism of thick metal walls penetration by high-speed microparticles, Baskevych O. S., Shyman L. M., Usherenko S. M. (2016)
Nechytailo J. A. - The energy estimation of transportation vehicles, Bazhynova T. O., Vesela M. A. (2016)
Shpachuk V. P. - Effect of mutually amplifying action of two coordinate shock loading in problems of dynamics of knots of machines (2016)
Beshta O. - The development of the simple modified control law for the compensation of the cogging torque in the synchronous motor with permanent magnets, Nolle E., Kuvaiev M. (2016)
Zagirnyak M. - Features of modeling of electromagnetic field of electric machines when magnetic system properties change, Prus V., Kushch I., Miljavec D. (2016)
Makarchuk O. V. - Additional losses in the stator windings of the high­speed brushless electrical machine with permanent magnets (2016)
Shevchenko V. G. - Developing methods for increasing readiness of the managers of coal mine divisions to accident­free operation according to quantitative estimations of their personality characteristics (2016)
Kolesnyk V. Ye. - Substantiation of rational parameters of perforated area of partitions in an improved mine water settling basin, Kulikova D. V., Pavlychenko А. V. (2016)
Ruzova Т. O. - Evaluating geometric parameters of dispersed particle aggregates, Tolstopyat O. P., Yeliseyev V. I., Fleer L. O. (2016)
Hongyi Cao - Fast time sequence data mining algorithm based on grey system theory, Junhui Yang, Li Wang. (2016)
Fei Hu - Image compression and encryption scheme based on deep learning, Changjiu Pu, Haowei Gao, Mengzi Tang, Li Li. (2016)
Lili Chen - A simple and efficient fusion framework for surveillance images, Hongjun Guo. (2016)
Vagonova O. H. - Analytical decomposition model of the indicator of corporate management quality and effectiveness, Vakulchyk O. M., Protasova Ye. V. (2016)
Титул, зміст (2016)
Етичні норми для публікацій (2016)
Publication Ethics (2016)
Вимоги до публікацій (2016)
The requirements for publications (2016)
Подосиннікова Г. І. - Розвиток навчальної автономії старшокласників у процесі формування англомовної лексичної компетентності, Мельник С. М. (2016)
Бігич О. Б. - El oso traposo – віртуальний помічник учителя іспанської мови початкової школи (2016)
Курило Л. В. - Структурні і стилістичні характеристики англомовних наукових статей (2016)
Гутник В. М. - Особливості формування фонетичної усвідомленості у майбутніх вчителів у комунікативному вступному корективному курсі з німецької мови (2016)
Щербина М. Б. - Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами коміксів (2016)
Василенко Т. П. - Актуалізація знань під час формування у майбутніх перекладачів англомовної лексичної компетентності з письмового перекладу (2016)
Ніколаєва С. Ю. - Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 – "Теорія і методика навчання: іноземні мови” (2016)
Фабрична Я. Г. - Українсько-англійський глосарій термінів з методики навчання іноземних мов і культур (2016)
Титул, зміст (2016)
Ніколаєва С. Ю. - Міжкультурна іншомовна освіта в Україні: ключові проблеми (2016)
Бігич О. Б. - Tío Spanish – віртуальний учитель / викладач іспанської мови (2016)
Шевелько К. О. - Теоретичні передумови навчання гетеровалентних видів перекладу учнів старших класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови (2016)
Шумський О. Л. - Веб-квест проект як засіб активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання іноземної мови (2016)
Тишко Н. М. - Зміст диференційованого навчання англомовного читання майбутніх інженерів (2016)
Чухно О. А. - Психолінгвістичні особливості оволодіння майбутніми вчителями англійської мови інтерлінгвальною вимовою в умовах субординативного мультилінгвізму (2016)
Мартиненко О. Є. - Критерії відбору аудіотекстів для навчання майбутніх перекладачів англомовного аудіювання в умовах заочної форми навчання (2016)
Бесклінська О. П. - Використання технологій статистичних обчислень у гуманітарних дослідженнях (2016)
Педагогічна Конституція Європи (2016)
Competences for democratic culture (2016)
European Centre for Modern Languages of the Council of Europe: publications 2011-2014 (2016)
Титул, зміст (2016)
Подосиннікова Г. І. - Навчання переглядового читання з використанням методу проектів на матеріалі англомовної преси у 10 класі школи з поглибленим вивченням іноземних мов, Рубан О. В. (2016)
Осадча Н. В. - Структура курсу за вибором "Країнознавство” та формування лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні в учнів профільної школи (2016)
Zinukova N. - Acquiring translation and interpreting competences: integrated approach (2016)
Володько А. М. - Модель навчання усного послідовного науково-технічного перекладу майбутніх перекладачів (2016)
Пономарьова Ю. А. - Національно-культурні особливості японської міжособистісної комунікації у процесі навчання студентів японського діалогічного мовлення (2016)
Безвін Ю. Г. - Система вправ для формування соціокультурної компетентності у майбутніх викладачів англійської мови засобами інформаційно-дослідницького проекту (2016)
Бігич О. Б. - Аналітичний огляд освітніх сайтів для навчання угорської мови, Солом’янюк Т. В. (2016)
Дубок М. Ю. - Комп’ютерна програма "Аналіз і синтез continuous форм англійського дієслова": із досвіду розробки й використання (2016)
Черняк Ю. М. - Сценарій позакласного заходу з французької мови для учнів 7 класу на тему "Sous le ciel de la France” (2016)
Систалюк Р. П. - План-конспект уроку доброти французькою мовою в 6 класі (2016)
Титул, зміст (2016)
Писанко М. Л. - Аналіз елективних курсів з навчання перекладу для учнів старших класів шкіл філологічного профілю (2016)
Martín-Loeches Morales F. - La interculturalidad en la enseсanza de espaсol como lengua extranjera: estrategias para el aprendizaje intercultural (2016)
Майєр Н. В. - Концепція формування методичної компетентності у майбутніх викладачів іноземних мов у процесі самостійної роботи (2016)
Лазаренко С. В. - Підсистема вправ для самостійного оволодіння англомовною лексико-граматичною компетентністю у читанні майбутніми військовими фахівцями з інформаційно-телекомунікаційних технологій (2016)
Карпова В. Н. - Современное образование в эпоху глобализации: традиционная классика VS цифровые технологии, Гнаповская Л. В. (2016)
Чухно О. А. - Реалізація принципів формування фонетичної компетентності у майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької (2016)
Фабрична Я. Г. - Мовний портфель з перекладу для майбутніх викладачів англійської мови (2016)
Happy New Year Poems (2016)
Титул, зміст (2017)
Барбаш Є. М. - Контроль у вітчизняних підручниках з іноземних мов (60-80-ті роки ХХ століття) (2017)
Осадча Н. В. - Модель організації процесу формування у старшокласників лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках курсу за вибором "Країнознавство” (2017)
Бігич О. Б. - Електронний кейс як засіб формування у майбутніх менеджерів туризму міжкультурної компетентності (2017)
Руснак Д. А. - Франкомовна медіареклама як засіб формування міжкультурної компетентності у студентів мовних спеціальностей (2017)
Максименко Л. О. - Сучасні тенденції використання дидактичних підходів у навчанні письмового перекладу (2017)
Фабрична Я. Г. - Мовний портфель з перекладу для майбутніх викладачів англійської мови (2017)
Писанко М. Л. - Програма навчальної дисципліни "Основи наукового письма англійською мовою" для майбутніх філологів (2017)
Савватєєва Д. Р. - Аналітичний огляд освітнього сайту "Deutsch für dich" ("Німецька мова для тебе") (2017)
Подосиннікова Г. І. - Перша англомовна літня школа Української асоціації дослідників освіти успішно завершила свою роботу (2017)
Титул, зміст (2017)
Міжнародна діяльність Київського національного лінгвістичного університету в межах програми ERASMUS+ та проекту ТЕМПУС "Вдосконалення викладання європейських мов: модернізація викладання через розвиток магістерських програм на основі комбінованих технологій” (2017)
Бігич О. Б. - Креативне письмо на уроках іноземної мови: малі віршовані форми як засоби формування міжкультурної компетентності (2017)
Nikolaeva S. - Bologna Process in Ukraine: the decade anniversary (2017)
Мартиненко О. Є. - Система вправ для формування англомовної компетентності в аудіюванні у майбутніх перекладачів в умовах дистанційного навчання (2017)
Кушмар Л. В. - Мотивація як необхідна складова опанування дисципліни "Англійська мова (за професійним спрямуванням)" (2017)
Bondar L. V. - Complexe des exercices dédiés а l’apprentissage des futurs philologues de la traduction écrite des notices françaises en ukrainien (2017)
Устименко О. М. - Проектна технологія навчання іноземних мов і культур студентів мовних вищих навчальних закладів (2017)
Козир А. В. - Комплекс вправ для розвитку лінгвосоціокультурної компетентності в німецькомовному аудіюванні студентів третього курсу за темою "Kino in Deutschland" (2017)
Огляд публікацій Європейського центру сучасних мов (2017)
Титул, зміст (2017)
Бігич О. Б. - Блог і подкаст технології формування міжкультурної компе тентності на різних ступенях навчання іноземної мови (2017)
Калінчук А. О. - Дидактичні і методичні передумови навчання письма у позакласній роботі учнів основної школи (2017)
Лазаренко С. В. - Модель організації освітнього процесу для само стійного оволодіння англомовною лексико-граматичною компе тентністю у читанні майбутніми військовими фахівцями з вико ристанням мобільних додатків і технологій (2017)
Дмітренко Н. Є. - Застосування проблемних ситуацій для формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх учителів на заняттях з англійської мови, Петрова А. І. (2017)
Ольховська А. С. - Теоретичні засади розробки курсу "Основи профе сійної майстер ності перекладача" засобами навчального середовища MOODLE (2017)
Ніколаєва С. Ю. - Підготовка доктора філософії: загальна характерис тика освіт ньо-наукової програми зі спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" (2017)
Матвійчук Т. А. - Фрагмент практичного заняття німецької мови з формування у студентів другого курсу компетентності в діалогічному мовленні з використанням соціокультурного колажу (2017)
Батшеєва А. С. - Фрагмент практичного заняття німецької мови з формування у студентів четвертого курсу лінгвосоціокультурної компетентності в аудіюванні з використанням подкастів (2017)
Черняк Ю. М. - Веб-квест "Éducation а Caen" (2017)
Бажіна М. А. - Кейс "А l’agence de voyage" для розвитку лінгво соціо культурної компетентності у франкомовному говорінні студентів другого курсу (2017)
Солом’янюк Т. В. - Фрагмент практичного заняття угорської мови для розвитку вмінь діалогічного мовлення студентів другого курсу з використанням колажу на соціокультурну тематику (2017)
Ємельянова Т. С. - Фрагмент практичного заняття німецької мови з фор мування у студентів другого курсу компетентності в говорінні з викорис танням автентичних відеоматеріалів та колажу на гостру соціально-політичну тему (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Tsygankova T. - Marketing technologies for building competitiveness of companies export, Ishchenko A. (2017)
Mozhovyi O. - Global banking system regulatory environment, Pavliuk O. (2017)
Galperina L. - Global trends of international mergers and acquisitions in the energy sector, Klen Y. (2017)
Ilnytskyy D. - University competencies quality management: from self-assessment to international comparison (2017)
Fedirko O. - Forms of supporting local innovative business activity in european countries (2017)
Chugaiev O. - Modern determinants of countries’ economic power (2017)
Radziyevska S. - Global dominates of china’s development, Us I., Pokryshka D. (2017)
Sokolova Z. - The potential of kuznets cycle model in the analysis of economy of sub-saharan africa (2017)
Кожушко С. - Проектування системи підготовки майбутніх фахівців туристичної діяльності до професійної взаємодії (концептуальний компонент) (2015)
Ашиток Н. - Формування комунікативної компетентності студентської молоді у ВНЗ (2015)
Жигірь В. - Професійна рефлексія та її роль у професійній діяльності менеджера освіти (2015)
Білецька І. - Методи навчання іноземних мов: зарубіжний досвід (2015)
Петришин Л. - Навчальний тренінг "Креативатор ідей” у системі формування креативності фахівців соціальної сфери (2015)
Галацин К. - Діагностування стану сформованості комунікативної культури студентів ВТНЗ (2015)
Кайдан Н. - Використання систем комп’ютерної математики в процесі математичної підготовки майбутніх учителів математики та фізики (2015)
Сєргєєва О. - Методи навчання перекладу на уроках іноземної мови у ВНЗ (2015)
Каракевич Р. - Культурно-національна специфіка та символіка номінативних одиниць (на матеріалі фразеологізмів німецької мови) (2015)
Косянчук С. - Риторичні завдання як засіб формування ціннісних орієнтацій старшокласників (2015)
Партола В. - Екологічне ставлення особистості до природи як психолого-педагогічна проблема (2015)
Кутняк І. - Підготовка майбутніх учителів до управлінської діяльності початкової школи (2015)
Левицька-Сосімович І. - Аспекти професійної підготовки майбутніх вчителів технологій до якісного виконання своїх фахових обов’язків (2015)
Михайленко О. - Особливості організації самостійної роботи студентів у ВНЗ (2015)
Надім’янова Т. - Проблема здоров’язбереження учнівської молоді в умовах модернізації освітньої системи України (2015)
Стецик М. - "Святої правди і любові зоря всесвітняя зійшла!” (слово-образ зоря в поетичних контекстах Тараса Шевченка), Баранська Л. (2015)
Стахів Л. - Зміст, форми та методи інтерактивного навчання майбутнього учителя початкових класів (2015)
Возна Ю. - Культурно-дозвіллєва сфера як аспект соціально-виховної роботи соціального педагога (2015)
Бородіна К. - Системний підхід як засіб формування вмінь та навичок дослідницької діяльності майбутніх вчителів біології в процесі вивчення курсу зоології безхребетних, Кмець А. (2015)
Лещук Г. - Актуальні тенденції розвитку волонтерської діяльності в Україні та за рубежем (2015)
Малій Н. - Психологічні особливості креативності особистості у студентів дефектологічного факультету (2015)
Мельник О. - Самостійна робота студентів з використанням інформаційних технологій (2015)
Паладьєва А. - Контроль знань студентів на заняттях іноземної мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації (2015)
Глазова В. - Особливості організації процесу професійної підготовки майбутніх учителів інформатики з використанням елементів дистанційного навчання (2015)
Овсянніков О. - Склад та основні вимоги до ІКТ-компетентності майбутніх інженернів-педагогів комп’ютерного профілю (2015)
Гушоватий П. - До історії хорового мистецтва Тернопільщини: Петро Голінатий – хоровий диригент, педагог, громадський діяч (2015)
Чупахін С. - Модель формування професійної компетентності майбутніх інженерів-зв’язківців (2015)
Васьківський М. - Соціально-професійна орієнтація старшокласників засобами сучасного підручника (2015)
Дурманенко О. - Теоретичні аспекти попередження внутрішньо особистісних конфліктів (2015)
Лежавська А. - Економічна культура як результат економічного навчання й виховання майбутніх техніків-технологів у коледжах харчових технологій та торгівлі (2015)
Гуменюк В. - Педагогічні умови здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти в Україні (60-х – початок 90-х рр. ХХ століття) (2015)
Подоляк М. - Діти з вадами психічного розвитку у дослідженнях Степана Балея (2015)
Дзиндзюра Л. - Роман Паньків – диригент, композитор, педагог, громадський діяч (до 80-річчя від дня народження) (2015)
Вовк О. - Теоретичні аспекти формування діяльнісного копонента у системі готовності до здійснення морального вибору (2015)
Кошура А. - Концептуальні засади розвитку фізичного виховання в системі вищої освіти Польщі (2015)
Сай Д. - Педагогічне забезпечення процесу формування моральних цінностей майбутніх соціальних працівників під час волонтерської діяльності (2015)
Міністр Мінагрополітики України Олексій Павленко: - "Ми провели перші кадрові зміни на підприємствах і зробимо все, щоб галузевий менеджмент був прозорим та ефективним"; - "Бачу ключовим завданням – налагодження системи управління державною власністю"; - "Конкурс на посади керівників державних підприємств будемо проводити у прямому телеефірі". (2015)
Кравчук В. - Актуальні аспекти розвитку агроінженерної науки в контексті євроінтеграції (2015)
Шевченко І. - Експериментальні дослідження конструкційно-технологічних параметрів змішувача-аератора гноє-компостних сумішей, Харитонов В. (2015)
Цема Т. - Техніка і обладнання для АПК, випробовувані в ґрунтово-кліматичних умовах України – Державний реєстр, Лисак Л. (2015)
Пантелус Л. - Новинки від фірми "Claas Україна" (2015)
Ясенецький В. - Техніка від концерну "Wolf System", Литовченко О., Чорношкур В. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського