Анотації (2004)
Відомості про авторів (2004)
Irtysheva І. - Formation of institutional changes management system under the conditions of socialization of national economy, Stroyko Т., Krupitsa I. (2013)
Березіна Л. М. - Природовідтворювальні функції у розвитку підприємств АПК (2013)
Вишневська О. М. - Особливості і складові стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, Парфьонова І. В. (2013)
Гончаренко І. В. - Підтримка держави у реалізації експортного потенціалу аграрних підприємств, Гах А. В., Ковалевська О. С. (2013)
Нагаєв В. М. - Формування кадрового потенціалу аграрної сфери: освітній аспект, Абраменко П. О. (2013)
Пасемко Г. П. - Теоретичні основи ефективного землекористування та відтворення родючості ґрунтів (2013)
Мамонов К. А. - Оцінка нерухомості: податкові аспекти, Анопрієнко Т. В. (2013)
Сіренко Н. М. - Ефективність виробництва продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами Березанського району Миколаївської області, Побережнюк Г. О. (2013)
Барабаш Л. О. - Формування стабільних джерел інвестицій у садівництві (2013)
Бойко Є. О. - Шляхи удосконалення державного управління регіональним розвитком, Гросицька О. Є. (2013)
Александрова А. І. - Стан розвитку і проблеми технічної забезпеченості фермерських господарств Харківської області, Прокопишин О. С. (2013)
Білоусько Т. Ю. - Ефективність сільськогосподарського виробництва: досягнутий рівень та проблеми підвищення (2013)
Бойко В. В. - Пріоритетні напрями стимулювання розвитку місцевих ініціатив у сільських територіях, Оліщук П. О. (2013)
Будзяк О. С. - Екологічна безпека використання земель та її місце в системі національної безпеки України (2013)
Данкевич В. Є. - Економічна ефективність технологій точного землеробства (2013)
Дзюба М. О. - Планування агробізнесу в сучасних умовах (2013)
Добрянська Н. А. - Вплив економічного та інституційного середовища на діяльність диверсифікованих корпоративних об’єднань, Нікіфорчук А. А. (2013)
Загороднюк О. В. - Сутність і значення контролінгу в системі управління підприємством (2013)
Македонський А. В. - Аналіз ефективності використання аграрного ресурсного потенціалу в сільськогосподарських підприємствах Харківської області, Македонська Ю. О. (2013)
Малюга Л. М. - Методи управління комерціалізацією інноваційних продуктів (2013)
Науменко А. О. - Оцінка сучасного стану забезпеченості сільськогосподарських підприємств Харківської області матеріально-технічними ресурсами, Науменко І. В. (2013)
Проценко Н. М. - Транспортна логістика у сільськогосподарських підприємствах: стан, проблеми (2013)
Ярова В. В. - Методологічні аспекти кількісної оцінки соціальної відповідальності аграрних підприємств (2013)
Антонець Т. В. - Специфіка формування прямих інвестицій в сільському господарстві України (2013)
Валетенко В. В. - Формування організаційно-економічного механізму інноваційно-інвестиційного розвитку сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Куделя Л. В. - Автоматизовані інформаційні системи – інструмент гарантування економічної безпеки підприємства (2013)
Малюкіна Д. І. - Чинники екологічної і економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Рарок Л. А. - Факторний аналіз розвитку соціально-економічної інфраструктури сільських територій (2013)
Рябуха І. С. - Розробка комплексу маркетингу та поліпшення маркетингової діяльності на базі товариства з обмеженою відповідальністю "Новоалександрівське" Вовчанського району Харківскої області (2013)
Страпчук С. І. - Місце і роль витрат у формуванні ефективної маркетингової політики на тактичному рівні (2013)
Хайнус Д. Д. - Шляхи вдосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (2013)
Чаплінський В. Р. - Методологія оцінки інтелектуального капіталу (2013)
Шевченко Е. В. - Оцінка рівня впливу природно-кліматичних умов на сталість виробництва соняшнику (2013)
Oliinyk О. - Internal and external financial resources of agricultural enterprises reorganization, Rudenko Ye. (2013)
Березіна Л. М. - Методологічні принципи розвитку організаційно-економічних відносин підприємств (2013)
Будзяк В. М. - Планування транспортногосподарського землекористування (2013)
Вишневська О. М. - Теоретичні аспекти і практичні особливості розвитку кластерних структур аграрного сектора економіки у контексті підвищення конкурентоспроможності, Наумова А. Ю. (2013)
Гончаренко І. В. - Стратегічні пріоритети у розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Миколаївської області, Івкін Ю. В. (2013)
Гуторов О. І. - Теоретико-методологічні основи оцінки ефективності управління, Гуторова О. О. (2013)
Іртищева І. О. - Методичні підходи до оцінки ефективності управління інституціональними змінами, Крупіца І. В. (2013)
Красноруцький О. О. - Принципи побудови систем збуту та розподілу продукції сільськогосподарських підприємств (2013)
Лучик В. Є. - Прогнозування регіонального розвитку на основі оптимізаційної міжрегіональної міжгалузевої моделі (2013)
Пасемко Г. П. - Подолання корупції як засіб підвищення результативності державного регулювання аграрних відносин (2013)
Сіренко Н. М. - Стан дебіторської заборгованості сільськогосподарських підприємств Баштанського району Миколаївської області, Богата І. І. (2013)
Шебаніна О. В. - Формування ресурсного потенціалу аграрних підприємств в умовах сталого розвитку регіону, Возненко В. А. (2013)
Шиян В. Й. - Продуктивні сили як предмет економічної науки в контексті класичних теорій та результатів сучасних досліджень, Олійник Т. І., Шиян Д. В. (2013)
Байдала В. В. - Створення позитивного іміджу біотехнологічної продукції засобами некомерційного маркетингу, Бутенко В. М. (2013)
Білоусько Т. Ю. - Використання матричних методів в обґрунтуванні стратегії розвитку підприємства (2013)
Калашнікова Т. В. - Досвід державної підтримки сільського господарства в Республіці Білорусь (2013)
Белевят О. А. - Теоретичні основи і особливості фінансової безпеки підприємства, Спасенко О. В. (2013)
Євдокімова М. О. - Фінансове забезпечення природоохоронної діяльності (2013)
Павленко О. П. - Фінансові відносини концентрації основного капіталу у виробничому секторі економіки України в умовах глобалізації (2013)
Пономарьова М. С. - Екологічний менеджмент як інструмент сталого розвитку, Головань Л. В. (2013)
Сумець О. М. - Логістична система підприємства АПК: визначення, аналогова модель функціонування, основні завдання (2013)
Тимофієва Г. С. - Використання потенціалу системи дорадництва в контексті інформаційно-консультаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств (2013)
Шибаєва Н. В. - Вплив сучасної фінансово-економічної кризи на відтворювальні пропорції економіки України, Батюк Л. А. (2013)
Ярова В. В. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальної відповідальності бізнесу (2013)
Горбатова Л. В. - Комплексна рейтингова оцінка соціально-економічної та екологічної ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств (2013)
Дерев’янко Т. О. - Стратегічні пріоритети розвитку тваринництва в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області (2013)
Ільясова С. С. - Особливості оцінки економічної ефективності виробництва плодів (2013)
Парфентьєва О. Г. - Методичні підходи до економічної діагностики потенціалу розвитку підприємств (2013)
Черненко Ю. Ю. - Сучасні тенденції у виробництві овочів відкритого ґрунту в Харківській області (2013)
Критика і бібліографія (2013)
Тітул (2004)
Алпатова О. А. - Корреляционная оценка линейности модели артериального русла, Колпаков Ф. Ф. (2004)
Доля Г. Н. - Экспериментальные исследования особенностей работы двулучевого лазерного виброметра в режиме измерений больших амплитуд колебаний, Живчук В. Л., Трикоз М. В. (2004)
Гусятин В. М. - Подход к описанию отражающих свойств поверхности в задачах синтеза изображения методом обратного трассирования, Остроушко А. П., Бугрий А. Н. (2004)
Февралев Д. В. - Применение одномерной фильтрации реальной и мнимой составляющих спектра сигнала неизвестной формы при биспектральной обработке данных, Лукин В. В., Тоцкий А. В. (2004)
Петрищев А. В. - Синтез алгоритма оценки параметров стохастического декаметрового канала связи, Меньков О. Н. (2004)
Пидченко С. К. - Ідентифікація теплового стану кварцового резонатора на етапі встановлення коливань, Таранчук А. А. (2004)
Литвинов В. В. - Повышение межпериодной корреляции пассивных помех в рлс с низкостабильными генераторными приборами, Климченко В. И., Малышев А. А., Очкуренко А. В. (2004)
Кортунов В. И. - Анализ коррекции как задачи управления в интегрированных бесплатформенных инерциальных навигационных системах, Али Аль Дхахери (2004)
Малеева О. В. - Анализ транспортного обслуживания в распределенных технологических комплексах, Западня К. О. (2004)
Метешкин К. А. - Учебная программа как объект исследования корпусной лингвистики, Федорченко Л. А., Кобзистая Н. М. (2004)
Раковская Н. Х. - О применении автоматической вертикализации ракеты, размещенной на агрегате ракетно-космического комплекса, для обеспечения его устойчивости в процессе длительной стоянки (2004)
Невлюдов И. Ш. - Оптимизация проверки микропроцессорных систем методом модифицированных растущих сетей, Второв Е. П., Шостак Б. А. (2004)
Орлов С. В. - Математическая модель навигации летательных аппаратов, включающая парирование дополнительных угловых ошибок вносимых остроконечным антенным обтекателем, обусловленных аэродинамическим нагревом (2004)
Попов В. А. - Анализ систем обслуживания с гиперэкспоненциальными и эрланговскими потоками, Мироненко О. Ю. (2004)
Коновалов В. С. - Анализ иерархических структур систем микропроцессорных централизаций железнодорожной автоматики. Кинематика, Мелехов А. А., Ковтун А. В. (2004)
Некрасов А. Б. - Анализ сети передачи данных в целом. Идеология построения (2004)
Григорецький В. О. - Розробка автоматизованого адаптивного модулю визначення навчального навантаження в залежності від помилок авіадиспетчера при стажуванні в службі руху, Шмельова Т. Ф., Павлова В. В. (2004)
Невлюдов И. Ш. - Активная навигационная система на базе видеосенсора, Бондаренко А. С. (2004)
Шостак И. В. - Проблемы организации интеллектуальной поддержки принятия решений в информационно-аналитических системах по чрезвычайным ситуациям, Мандрикова Л. В., Каменева З. В. (2004)
Чумаченко И. В. - Анализ надежности системы обработки информации специализированной АСУ, функционирующей в системе остаточных классов, Илюшко Я. В. (2004)
Emad A. R. - Chaotic behavior of Takagi-Sugeno recurrent models with large-¬scale time delay (2004)
Овчаренко Ю. Є. - Классификація і аналіз застосування моделей операторської діяльності в ергатичних системах (2004)
Анотації (2004)
Відомості про авторів (2004)
Алфавітний покажчик (2004)
Тітул (2004)
Роенко А. А. - Использование робастных оценок при восстановлении формы сигналов на основе биспектральной обработки, Лукин В. В., Тоцкий А. В. (2004)
Остапов А. А. - К вопросу создания поисково-измерительных пеленгаторов (2004)
Кондратенко А. П. - Синхронизация позиций в разнесенной системе с передающими станциями сотовой связи, Манаков В. В., Коваленко П. А., Шаповалов С. В. (2004)
Резуненко А. А. - Оценка характеристик арифметического кодирования видеоданных, представленных независимыми блоками (2004)
Кузнецов А. А. - Симметричные криптосистемы с использованием эллиптических кодов, Лысенко В. Н., Евсеев С. П. (2004)
Levchenko I. - Movement of unipolar arcs in magnetic field, Romanov M., Voloshko A., Gulyi S. (2004)
Февралев Д. В. - Исследование статистических характеристик восстановленного спектра сигнала неизвестной формы при биспектральной обработке данных, Лукин В. В., Зеленский А. А. (2004)
Краснопоясовський А. С. - Факторний класифікаційний аналіз за методом функціонально-статистичних випробувань, Козинець М. В. (2004)
Сироджа И. Б. - Операторная модель инженерии квантов знаний для вывода решений в условиях неопределенности, Молодых Л. С. (2004)
Кучеренко Е. И. - Адаптивная навигация мобильных роботов, Бондаренко А. С. (2004)
Некрасов А. Б. - Оптимизация алгоритма генерации предельно плоского графа минимального веса (2004)
Кучук Г. А. - Оптимізація базових мережних структур широкосмугової цифрової мережі інтегрального обслуговування (2004)
Поворознюк А. И. - Применение экспертных оценок при проектировании компьютерных систем медицинской диагностики (2004)
Левыкин В. М. - Разработка метамодели структурно-объектной технологии проектирования интерфейсного комплекса корпоративных информационных систем, Евланов М. В., Альбахлул А. (2004)
Поночовный Ю. Л. - Моделирование надежности обновляемых программных средств нерезервированных информационно-управляющих систем постоянной готовности, Одарущенко Е. Б. (2004)
Федорович О. Е. - Синтез интегрированных экспертных систем на основе гибридных моделей представления знаний в объектно-ориентированной базе, Прохоров А. В., Головань К. В., Емад А. Р. (2004)
Иванов В. Г. - Кодирование данных по системе Хаара в нейросетевой среде, Червенко С. А. (2004)
Зряхов М. С. - Модификация метода сжатия многоканальной ЭКГ на основе двумерного дискретного косинусного преобразования, Лукин В. В. (2004)
Амброжевич А. В. - Комплексная математическая модель пульсирующего воздушно-реактивного двигателя малой тяги, Ларьков С. Н. (2004)
Торукало А. Н. - Этапы построения интегрированной информационно-советующей системы для чрезвычайных ситуаций (2004)
Васильева И. К. - Анализ информативности поляризационных признаков гидрометеорологических объектов (2004)
Западня К. О. - Топологический анализ и синтез структур распределенных технологических комплексов (2004)
Павлова В. В. - Автоматизація оцінювання складності особливої ситуації в задачі формування інтелектуального інтерфейсу системи підтримки прийняття рішень авіадиспетчером (2004)
Анотації (2004)
Відомості про авторів (2004)
Алфавітний покажчик (2004)
Гойчук А. Ф. - Патологія ясена звичайного в насадженнях Західного Поділля, Кульбанська І. М. (2013)
Демченко О. О. - Особливості розвитку та структури пагонів видів роду Viburnum L. в Лісостепу України, Демченко С. К. (2013)
Ліханов А. Ф. - Особливості диференціації морфогенного калюсу populus tremula L. в умовах in vitro, Білоус С. Ю., Клюваденко А. А. (2013)
Олексійченко Н. О. - Оцінка декоративності красивоквітучих деревних кущів, що цвітуть у підсезон "розпал весни", Бреус Н. Ю. (2013)
Попович С. Ю. - Мережа природно-заповідного фонду Чорнобильської зони (2013)
Лакида П. І. - Фітомаса та депонований вуглець штучних насаджень сосни звичайної у Черкаському Бору, Морозюк О. В., Шамрай А. Є. (2013)
Маурер В. М. - Перспективи використання природного поновлення сосни звичайної в умовах Київського Полісся, Фучило Я. Д., Сбитна М. В. (2013)
Танцюра Б. Ф. - Проблема цілісності екосистем у взаємодії людини і природи, Юхновський В. Ю., Урлюк Ю. С. (2013)
Яворовський П. П. - Застосування добрив і поливів при вирощуванні деревних рослин у розсаднику та в озеленювальних насадженнях (2013)
Гриб В. М. - Підготовка зрубів для відтворення високопродуктивних соснових насаджень, Маслай С. В., Сердюченко Ю. Ю. (2013)
Грушанський О. А. - Аналіз перерозподілених навантажень, які діють на вузли колісного трактора із шарнірно з’єднаною рамою, Виговський А. Ю. (2013)
Малахова О. С. - Експериментальне дослідження міцності кутових з’єднань у корпусних меблях, Линець Р. В. (2013)
Сірко З. С. - Розроблення сучасних засобів та устаткування для обв’язування продукції в лісовому комплексі, Леонов Ю. Г. (2013)
Войтович О. П. - Особливості дослідження ознак шкідливого програмного забезпечення без наявності вихідних кодів, Вітюк В. О., Каплун В. А. (2013)
Ремінний О. А. - Патерни автоматизованого функціонального тестування користувацьких інтерфейсів (2013)
Тарасенко В. П. - Реалізація обернених підстановок на простому двомодульному каскаді конструктивних модулів, Тесленко О. К., Яновська О. Ю. (2013)
Яковлев Ю. С. - Особенности архитектуры и структуры реконфигурируемых графических ускорителей (2013)
Зорін Ю. М. - Розв’язання квадратичної задачі про призначення методом локальних оптимумів, Подольский С. В. (2013)
Назарук М. В. - Моделювання міського освітнього середовища як профільної соціальної мережі, Пасічник В. В. (2013)
Стенцель Й. І. - Принципи фізичного та математичного моделювання неінвазивних методів діагностики стану здоров'я людини, Павлов С. В., Злепко С. М. (2013)
Стенцель Й. І. - Фізичні та математичні моделі реологічних переходіву біологічному організмі, Павлов С. В., Азаров О. Д. , Петросян Л. І. (2013)
Крупельницький Л. В. - Розробка та метрологічна атестація каналів точного часу в автоматизованій системі для офіційного телерадіомоніторингу, Стейскал В. Я., Богомолов С. В. (2013)
Щапов П. Ф. - Синтез двумерных диагностических параметров при ковариационном анализе трехмерных вейвлет-преобразований вибросигналов, Мигущенко Р. П. (2013)
Титул (2005)
Тоцкий А. В. - Метод восстановления изображений, искаженных случайным сдвигом строк и аддитивным гауссовым шумом (2005)
Блєднов В. І. - Аналіз характеристик синтезованих осьових антенних решіток при повздовжньому синтезі, Павліков В. В. (2005)
Игнатьев А. В. - Акустооптические фильтры изображений для систем экологического мониторинга природной среды (2005)
Евсеев И. А. - Временная и частотная синхронизация в двухпозиционных радиолокационных системах с синтезированием апертуры антенны (2005)
Саваневич В. Е. - Точностные характеристики оценивания параметров траекторий группы близких объектов, Симонова О. Г. (2005)
Кузнецов А. А. - Алгебраический метод сверточного кодирования, Приходько С. И., Гусев С. А., Кужель И. Е. (2005)
Баранник В. В. - Кодирование массивов цветовых координат в разностном полиадическом пространстве, Гуржий П. Н. (2005)
Сальник Ю. П. - Модифицированный метод арифметического кодирования с фиксированной моделью (2005)
Худов Г. В. - Оценка величины энергетического выигрыша при совместном поиске и обнаружении объектов в пассивных системах оптико-электронного наблюдения, Бутко И. Н. (2005)
Паржин Ю. В. - Нормализация структур контурных изображений распознаваемых объектов, Гринёв Д. В. (2005)
Дружинин Е. А. - Информационная модель контроля требований проекта при проведении сертификации, Габчак О. К. (2005)
Корсунов А. Р. - Разработка автоматизированных средств интеллектуализации СУБД комплекса электромагнитного сочетанного воздействия на биообъекты (2005)
Губка А. С. - Планирование работы автоматизированных производственных линий в условиях изменяющегося портфеля заказов (2005)
Онищенко В. В. - Числовая и графическая спецификация си-программ при проектировании цифровых устройств (2005)
Дружинин Е. А. - Планирование проектов, устойчивых к проявлению факторов рисков, Бабак И. Н. (2005)
Коваленко Д. А. - Тенденции развития управляющих вычислительных комплексов автоматизированных систем боевого управления, Алексеев С. В., Марченко С. И. (2005)
Ткачук Н. А. - Теоретические основы расчетно-экспериментального исследования элементов горно-шахтного оборудования, Липовецкий Л. С., Кохановский В. И., Федоренко Г. Л., Гоголь Н. А. (2005)
Анотації (2005)
Відомості про авторів (2005)
Алфавітний покажчик (2005)
Шевченко Л. С. - Університет як роботодавець: кадрові стратегії на внутрішньому ринку праці (2013)
Макуха С. М. - Методологічні аспекти аналізу тенденцій розвитку світового господарства (2013)
Марченко О. С. - Краудфандинг: соціально-економічний зміст та види (2013)
Нечипорук Л. В. - До визначення поняття "страхова група" (2013)
Овсієнко О. В. - Ліберальна модель держави добробуту:економічні передумови реалізації в Україні (2013)
Чуприна О. О. - Оцінка здобутків україни на шляху боротьби з бідністю та соціальною нерівністю (2013)
Набатова О. О. - Соціально-інноваційна діяльність суспільства як умова людського розвитку (2013)
Левковець О. М. - Сучасні трансформації інституційних умов функціонування сфери інтелектуальної власності (2013)
Вовк І. А. - Економіка і християнська релігія: проблеми і напрями дослідження (2013)
Губін К. Г. - Система формування доходів населення в україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Пронкина Л. И. - Основные направления развития государственной финансовой поддержки малого бизнеса в Украине (2013)
Благоразумова О. В. - Об’єктивна оцінка соціального середовища життєдіяльності населення (2013)
Носик О. М. - Категорії людського капіталу і вартості робочої сили: історико-генетичний зв’язок (2013)
Квитка А. В. - Доходы населения как фактор развития человеческого потенциала (2013)
Слатенькова М. А. - От экономического роста к устойчивому развитию: роль государства (2013)
Назиров К.З. - Конкурентоспроможність економіки України на сучасному етапі (2013)
Дарнопих Г. Ю. - Криза суспільної довіри до держави: сучасні реалії (2013)
Пашков В. М. - Проблеми застосування окремих положень угоди trips на фармацевтичному ринку (2013)
Буткевич О. В. - Запровадження спеціального режиму господарювання для суб’єктів рибного господарства (2013)
Кузьміна М. М. - Місце альтернативної енергетики на електро- енергетичному ринку України (2013)
Верещагіна О. С. - Засоби правового забезпечення економічної конкуренції в державному секторі економіки України (2013)
Гончаров О. О. - Суб’єктна складова господарських відносин у сфері поводження з відходами (2013)
Самойлова В. А. - Господарсько-правова політика держави щодо розвитку інноваційних виробництв (2013)
Сергєєва Н. С. - Питання систематизації законодавства україни у сфері застосування надзвичайних режимів Господарювання (2013)
Стадник К. О. - Модернізація господарського законодавства україни щодо економічної концентрації в контексті євроінтеграції (2013)
Плавшуда К. В. - Технології металургійного виробництва як чинник господарсько-правового забезпечення (2013)
Ціленко В. А. - Будівельна діяльність як об’єкт господарсько-правової політики держави (введення в проблематику) (2013)
Шульга М. Г. - Митний режим: основи правового регулювання (2013)
Автухов К. А. - Перспективні напрями вдосконалення кримінально- виконавчого процесу (2013)
Самсонова Я. О. - Правове регулювання співвідношення прав на земельну ділянку з правами на багаторічні насадження, які на ній розташовані (2013)
Шевченко Є. В. - Особливості прийомів законодавчої техніки при побудові складів злочинів з похідними наслідками: історичний аспект (2013)
Ковач Д. Л. - Деякі аспекти виникнення права власності на землю у громадян України (2013)
Попов О. І. - Особи, які мають право на звернення про перегляд судового рішення у цивільній справі верховним судом України: проблема суб’єктного кола (2013)
Русанова В. Б. - Проблеми вдосконалення законодавчого регулювання оскарження до суду постанов у справах про адміністративні правопорушення (2013)
Рябченюк Ю. В. - Щодо предмета злочину, передбаченого ст. 252 кримінального кодексу України (2013)
Савельєва О. М. - Сучасні підходи до визначення предмета аграрного права України (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2013)
Жученко А. С. - Мягкое декодирование помехоустойчивых кодов, Гребенюк М. В. (2013)
Кривич О. Ю. - Аналіз проблеми логістичного управління на залізничному транспорті (2013)
Акімов О. І. - Захист повітряних ліній від грозових перенапруг, Нерубацька А. В. (2013)
Ситнік Б. Т. - Дослідження ефекту адаптації параметрів настроювання систем фільтрації-діференцювання-ідентифікації сигналів для систем керування рухомим складом, Ситник В. Б., Михайленко В. С., Волошенко А. Л. (2013)
Саяпина И. А. - Исследование влияния электромагнитных помех на приемную аппаратуру тональных рельсовых цепей (2013)
Шраменко В. П. - Дослідженння кваліметричної моделі діяльності колійної бригади при поточному утриманні колії, Бронза С. Д., Коростельов Є. М. (2013)
Даренський О. М. - Аналіз фактичних експлуатаційних умов роботи залізничних колій підприємств чорної металургії (2013)
Данько В. Н. - Определение информационной достаточности запасных частей при обслуживании технологического оборудования (2013)
Собчак А. П. - Применение нечеткой логики при построении искусственного интеллекта, Солдатенко М. О. (2013)
Альошинський Є. С. - Організація вантажного руху на станції Лозова Південної залізниці в умовах впровадження швидкісного руху, Сіваконева Г. О., Світлична С. О., Губачова О. С. (2013)
Ивашко А. В. - Алгоритм обнаружения и сопровождения объектов в видеопотоке, Потапенко А. И., Дорошенко Ю. И. (2013)
Пахомова В. М. - Обробка класів доступу за маркерним методом доступу до шини в мережах систем реального часу на сортувальних станціях (2013)
Москаленко А. А. - Метод синтеза сигналов усовершенствованной модуляции циклическим сдвигом кода с адаптацией по скорости передачи информации, Сокол Г. В. (2013)
Каменєв О. Ю. - Удосконалення методів контролю параметрів системи мікропроцесорної централізації (2013)
Приходько С. И. - Алгоритм кодирования каскадными кодами в частотной области, Курцев М. С., Хамзе Билал (2013)
Титул, зміст (2013)
Алешин Г. В. - Новый метод математического программирования для прикладных задач радиоэлектронной системологии (2013)
Воронко І. О. - Диференціально - ігрова модель надійності мікропроцесорних систем моніторингу тягових електричних мереж залізниць (2013)
Боцул А. В. - Свойства алгебраических сверточных кодов перемежения, Зубенко В. А., Волков А. С., Штомпель Н. А. (2013)
Трубчанінова К. А. - Дослідження пропускної здатності мережі доступу в залежності від типу абонента, Полякова К. В. (2013)
Стасюк О. І. - Методи комп’ютерної інтелектуалізації режимів функціонування тягових мереж залізниць, Гончарова Л. Л., Максимчук В. Ф., Голуб Г. М. (2013)
Мирошник М. А. - Исследования влияния технологических режимов импульсной лазерной сварки на надежность корпусных изделий датчиков измерения физических величин, Котух В. Г., Пахомов Ю. В. (2013)
Cлюсарь І. І. - Трансфер технологій уніфікованих комунікацій в інтересах навчального процесу та управління вищим навчальним закладом, Уткін Ю. В., Слюсарь О. І. (2013)
Бауліна Г. С. - Формування оптимізаційної моделі роботи вантажного фронту (2013)
Казімірова В. В. - Ефективність побудови черг для штучного самоподібного трафіку, Можаєв М. О., Кузьменко В. Є. (2013)
Можаєв О. О. - Особливості розпізнавання радіосигналів за нелінійним відгуком акустооптичного спектроаналізатора (2013)
Сытник Б. Т. - Метод идентификации параметров инерционных объектов, Брыксин В. А., Михайленко В. С., Пархоменко А. А. (2013)
Заболотный С. В. - Полиномиальные алгоритмы апостериорного оценивания момента разладки дисперсии негауссовских случайных последовательностей, Салыпа С. В., Плаксенков Ю. Ю. (2013)
Буряковский С. Г. - Разработка и исследование системы управления вентильно-индукторным электродвигателем, Маслий Ар. С., Маслий Ан. С., Любарский Б. Г. (2013)
Поміський Є. В. - Дослідження систем передачі при використанні методів стиску (2013)
Остапчук В. М. - Шляхи удосконалення технології відновлення деталей рухомого складу (2013)
Титул, зміст (2013)
Ажаман І. А. - Стан і тенденції розвитку житлового будівництва в сільській місцевості України (2013)
Алєксєєв С. Б. - Концептуальна модель формування стратегічного потенціалу торговельного підприємства (2013)
Барташевська Ю. М. - Комплексний підхід до оцінювання інвестиційного ризику підприємства (2013)
Бочуля Т. В. - Організація інформаційної складової процесу управління в економічному просторі (2013)
Вакулич М. М. - Дослідження інвестиційного клімату агропромислового сектора економіки України (2013)
Вареник В. М. - Інформатизація управління грошовими потоками на макро- та мікрорівні (2013)
Вотченікова О. В. - Інноваційний менеджмент підприємств туристичної індустрії (2013)
Гармідер Л. Д. - Ефективність стандартизації процесу розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства (2013)
Глуха Г. Я. - Тіньова економіка: гальмування економічного зростання чи викривлення реальних результатів (2013)
Далевська Н. М. - Теоретико-методологічні засади розвитку сучасної міжнародної політичної економії (2013)
Жукова А. Г. - Тезаурус інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства (2013)
Заячковська Г. А. - Сучасна концепція маркетингу міжнародних туристичних послуг: інтердисциплінарний підхід (2013)
Іщенко М. І. - Моделювання та прогнозування рівня поточних витрат на гірничо-збагачувальних комбінатах України (2013)
Кірнос В. М. - Оцінка експлуатаційної вартості підприємства та аналіз процесу її формування, Протасова Є. В. (2013)
Короленко Р. В. - Дослідження дефіциту людського капіталу на гірничо-збагачувальних комбінатах Кривбасу (2013)
Кузьмінов С. В. - Інститутогенез в економіці, що розвивається (2013)
Куянова О. Ю. - Этика и социальная ответственность (2013)
Лимонова Е. М. - Трансформація економічного змісту ТНК в умовах глобалізації (2013)
Лозинский И. Е. - Концептуальные основы формирования объединений действующих и закрывающихся шахт (2013)
Манзюк О. О. - Негативні наслідки діяльності офшорних зон та шляхи їх подолання в Україні (2013)
Мухіна Н. А. - Структурне моделювання системи економічної безпеки підприємств транспортного обслуговування споживачів туристичних послуг, Почечун О. І., Камушков О. С. (2013)
Павлова В. А. - Удосконалення стратегічного управління відповідно до позиції підприємства на ринку, Холод С. Б., Кузьменко О. В. (2013)
Петруня Ю. Є. - Маркетингова комунікаційна діяльність машинобудівного підприємства, Яременко С. С. (2013)
Пікалов В. Л. - Особливості управління працівниками суб’єктів господарювання, що володіють знаннями (2013)
Посохов І. М. - Дослідження методів оцінки ризиків корпорацій (2013)
Рогоза Н. Е. - Системные подходы к формированию стратегических решений инновационного развития экономики (2013)
Татаринов В. В. - Экономическая природа и классификация валютного риска как объекта управления, Воробьева Е. А. (2013)
Фролова Л. В. - Удосконалення механізму реалізації управлінських рішень на підприємстві, Алєксєєва Н. І. (2013)
Циганок О. Є. - Методичні підходи до оцінки властивостей трудових витрат (2013)
Чубарь О. Г. - Пряме іноземне інвестування: глобальний, національний та регіональний виміри, Бондаренко В. М., Нечитайло У. П. (2013)
Штанько О. Д. - Трансформаційні процеси на фондових ринках в умовах глобалізації (2013)
Реферати (2013)
Наші автори (2013)
Всеукраїнська науково-філософська конференція "Гуманітарні інновації, їх особливості та роль в сучасному житті суспільства" 17-18 травня 2013 р. Присвячена 20-й річниці Лабораторії постнекласичних методологій при ЦГО НАН України (2013)
Кизима В. В. - Метафизика инноваций (2013)
Теліженко Л. В. - Постнекласичний зміст гуманітарної інноватики: тоталогічний аспект (2013)
Гаврилов Н. И. - Иррациональный способ освоения неопределенности как гуманитарная инновация, Зырин Д. Г. (2013)
Рубанець О. М. - Когнитивні аспекти соціогуманітарної інновації (2013)
Карпенко В. Є. - Філософія техноінтелекту в ХХІ ст (2013)
Тимченко В. М. - Значення обміну і дарування у соціально-інноваційних процесах і гуманітарному пізнанні (2013)
Таранов С. В. - Критерії дієвості гуманітарної експертизи (2013)
Левченко О. Г. - Театр і проблема оновлення (2013)
Мазур Л. И. - Между игрой и сакральным: тот-анализ личности и творчества Ф. М. Достоевского (2013)
Багаева Т. Л. - Принципы метафизики тотальности как основа понимания механизмов брендинга (2013)
Вознюк О. В. - Розвиток гуманітарного знання в сучасну епоху як чинник зміни традиційної наукової парадигми (2013)
Любивий Я. В. - Проблема соціальної нерівності в філософії постмодерну (2013)
Кармадонова Т. М. - Роль гуманітарних інновації в адаптації студентів до навчального процесу у вищій школі (2013)
Гулько О. В. - Соціально-культурні та філософські передумови становлення проектної освіти (2013)
Паренюк А. В. - Концептуальный инструментарий амерического образования (2013)
Суходуб Т. Д. - Социально-философский дискурс: анализ в контексте инновационной деятельности как проблемы (2013)
Волик Н. Г. - Інноваційні суспільні процеси і моральний вибір (2013)
Нестерова М. А. - Когнитивные аспекты гуманитарных инноваций в социально-экономической сфере (2013)
Крилова С. А. - Соціальна метаантропологія як методологія дослідження краси в соціальному бутті (2013)
Коннов О. Ф. - Змістовний та формальний виміри художнього стилю: проблема виявлення зв’язку (2013)
Синах А. О. - Мистецтво та наука як складові частини творчої діяльності (2013)
Орищенко М. М. - Криза сучасної психології (філософський аналіз з позицій постпозитивізму) (2013)
Солодка О. О. - Дискурсивна корекція лінгвістичного повороту як методологічне питання (2013)
Азарова Ю. О. - Деррида и Делез в современном дискурсивном поле: трансценденция versus имманенция (2013)
Таранов С. В. - Онтологическое измерение рациональности и средство его достижения – метод корреляции П.Тиллиха (2013)
Сулейманова Л. Ф. - Проблема своеобразия восточных и западных культур в православной философской мысли современности (2013)
Шевченко С. Л. - Екзистенціальна теологія (М. Уестпал, Дж. Маккуоррі) в постмодерну добу: до проблеми духовної реанімації західного суспільства (2013)
Стокалич И. С. - Инновационный потенциал русской религиозно-философской мысли рубежа XIX - XX веков (2013)
Суходуб Т. Д. - Подолання стереотипів у розумінні російської філософської думки. Рецензія на книгу: М. Н. Громов. Изборник 70. – Тверь: Альфа-пресс, 2013. – 560 с. (2013)
Діденко Г. М. - Рецепція російської думки у Європі. Рецензія на книгу: Russian Thoughtin Europe. Reception, Polemics, Development / Edited by Teresa Obolevich, Tomasz Homa, Jόzef Bremer. – Krakόw: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, 2013. – 598 с., Суходуб Т. Д. (2013)
Інформація для авторів (2013)
Тітул (2005)
Быков В. Н. - Обнаружение малоразмерных объектов радиометрическими информационными системами миллиметрового диапазона с шумовой подсветкой (2005)
Алексеев С. В. - Фрагментация пакетов в бит-ориентированной процедуре передачи данных с квитированием, Прозоров А. М., Коваленко Д. А. (2005)
Волосюк В. К. - Потенциальная точность определения электрофизических параметров мелкомасштабной поверхности при пассивном дистанционном зондировании, Лёвкина К. Н. (2005)
Снисаренко А. Г. - Внутрикадровая обработка полутоновых изображений с модифицированной зональной селекцией коэффициентов преобразования, Литвинов Ю. С., Малахов В. А., Малахов С. В. (2005)
Тоцкий А. В. - Исследование точности оценки биспектра при восстановлении сигналов неизвестной формы на фоне шума (2005)
Шульгин В. И. - Экспериментальная оценка качества разделения негауссовских процессов методом анализа независимых компонент при наличии аддитивных шумов, Волосюк Е. В., Бей А. И., Морозов А. В. (2005)
Корсунов А. Р. - Специфическое воздействие электрического поля на биообъекты, расположенные в ближней зоне излучения (2005)
Леховицкий Д. И. - Анализ возможностей междупериодной обработки сигналов на фоне пассивных помех в импульсных некогерентных РЛС, Кириллов И. Г., Бурковский С. И. (2005)
Телепнєв О. В. - Структура накопичувача даних подійно-орієнтованої інформаційно-аналітичної системи підтримки життєвого циклу складних виробів (2005)
Попов В. А. - Исследование замкнутых многоканальных систем обслуживания с гиперэкспоненциальными и эрланговскими потоками требований, Мироненко О. Ю. (2005)
Харченко В. С. - ПРименение динамических радиальных метрических диаграмм для управления многоверсионными программными проектами, Тарасюк О. М., Волковой А. В., Белый Ю. А. (2005)
Левин C. C. - Имитационное моделирование с использованием бинарной автоматной модели (2005)
Роенко А. А. - Определение параметра сдвига выборки данных с симметричным негауссовым распределением на основе использования методов адаптивного робастного оценивания, Лукин В. В., Зеленский А. А. (2005)
Петров Э. Г. - Математическое моделирование финансового и ресурсного обеспечения при построении совокупного плана проекта, Котов А. С. (2005)
Садовничий А. С. - Интерактивное моделирование компьютеризированных машиностроительных производств (2005)
Стопченко Г. И. - Построение многокритериальных моделей принятия решений с желаемыми свойствами, Айдаров А. В., Петриченко А. В. (2005)
Федорович О. Е. - Применение компонент многократного использования в управлении проектами разработки новой техники, Некрасов А. Б., Плохов С. С. (2005)
Ахметшин А. М. - Статистическая классификация текстурных изображений методом обобщенного спектрального анализа в базисе Грамма–Шмидта, Бойко В. А., Бусыгин Б. С. (2005)
Федорович О. Е. - Разработка экспертной системы диагностики и управления процессами электрохимической защиты газопроводов от коррозии, Прохоров А. В., Головань К. В. (2005)
Метешкин К. А. - Задача и принципы построения инструментальных средств лингвосемантической поддержки образовательных процессов, Федорченко Л. А. (2005)
Федорович О. Е. - Теоретико-множественные модели логистических систем, Попов А. В. (2005)
Илюшко В. М. - Исследование влияния свойств модулярной арифметики на структуру и принципы функционирования систем обработки информации реального времени, Мохаммед Джасим Мохаммед, Краснобаев В. А. (2005)
Емад А. Р. - Системный подход для обоснования и выбора направлений развития авиационной техники (2005)
Анотації (2005)
Відомості про авторів (2005)
Алфавітний покажчик (2005)
Манько О. О. - Моделювання спектральної залежності втрат на вигинах волокон осердя оптичного кабелю мереж доступу (2013)
Матичин І. І. - Використання фрактальної модуляції на основі дробового броунівського руху в комунікаційних системах, Онищенко В. В. (2013)
Chang Shu - The models of data flows and methods of special applications of software-defined networks (2013)
Лесовой И. П. - Вариационные методы анализа направляющих систем поперечного сечения сложной формы, Одинцов Н. Н., Степанов Д. Н. (2013)
Горыня Л. М. - Частотные характеристики фотодиода на основе CdP2, Зингаева Е. И., Зуев В. А. (2013)
Варфоломеєва О. Г. - Метод дослідження якості функціонування системи управління мережею NGN з застосуванням теорії інформації (2013)
Лещенко О. О. - Застосування методів оптимізації в системах управління сучасними телекомунікаційними мережами, Майсак Т. В. (2013)
Оникиенко Ю. А. - Mетод определения паразитных параметров усилителя класса D, Пилинский В. В., Швайченко В. Б. (2013)
Коновалов О. Ю. - Планування архітектури розподілених обчислювальних систем (2013)
Кренц П. А. - Методика оценки эффективности обмена данными в информационно-вычислительной сети авиакомпании с использованием компьютерной модели (2013)
Смелянский А. А. - Особенности использования фемтосот в сетях мобильной связи (2013)
Гончарук В. В. - Характеристики основних типів детермінованих періодичних моделей індивідуальних графіків (2013)
Булаковская А. А. - Применение моделей трафика данных для мониторинга и оптимизации специализированных вычислительных сетей (2013)
Дьоміна Л. О. - Оцінка ефективності інфокомунікаційних мереж нового покоління (2013)
Титул, зміст (2013)
Тодорцев Ю. К. - Анализ методов управления мощностью энергоблока c водо-водяным реактором при маневрировании, Фощ Т. В., Никольский М. В. (2013)
Кишневский В. А. - Методика расчета водно-химического режима комплексной оборотной системы охлаждения с рециркуляцией, Чиченин В. В., Шуляк И. Д. (2013)
Коваль В. А. - Энергетические возможности газотурбинных установок с воздушной утилизацией тепла, Ануров Ю. М., Васильев А. И. (2013)
Максимов М. В. - Модель и метод определения условной формулы углеводородного топлива при сжигании, Брунеткин А. И., Бондаренко А. В. (2013)
Falendysh А. - Investigation of effectiveness of CHME3 diesel locomotives, works on two-unit system, Gatchenko V. (2013)
Письменний Є. М. - Аеродинамічний опір шахових пучків гвинтоподібних труб, Рева С. А., Терех А. М. (2013)
Ободович О. М. - Дослідження процесу зневоднення мікробіологічних матеріалів в роторно-плівковому випарному апараті, Костик С. І. (2013)
Кутовой В. А. - Системный подход к решению термовакуумных процессов сушки гетерогенных материалов (2013)
Чейлытко А. А. - Влияние геометрических размеров вихревого аппарата на его аэродинамическое сопротивление (2013)
Abstract and References (2013)
Тітул (2005)
Чинков В. Н. - Математическая модель формирования групповой шкалы времени при условии взаимодействия атомных часов как системы связанных осцилляторов, Нарежний А. П. (2005)
Сотников А. М. - Оценка вероятности распознавания объекта радиометрической системой при постановке маскирующих помех, Гаврилов А. Б. (2005)
Абрамов С. К. - Метод устойчивой адаптивной фильтрации результатов измерений в информационно-измерительных системах и системах автоматического контроля, Беседин А. Н., Лукин В. В. (2005)
Обод И. И. - Обнаружение воздушных целей системой вторичной радиолокации (2005)
Баранник В. В. - Оценка помехоустойчивости биномиально-полиадических кодовых конструкций при их передаче по каналу связи с ошибками (2005)
Собчак А. П. - Аппаратная реализация устройства сжатия управляющей информации на программируемых логических интегральных схемах, Смирнов Н. Д. (2005)
Алексеев С. В. - Оптимальная фрагментация пакетов по критерию времени доставки в бит-ориентированной процедуре передачи данных с квитированием, Дробот О. А., Куренко А. Б. (2005)
Котляров А. В. - Анализ систем оперативного управления производством, Попов В. А. (2005)
Козинець М. В. - Корекція функціональної ефективності системи підтримки прийняття рішень при збільшенні потужності алфавіту класів розпізнавання (2005)
Семенов С. Г. - Определение требований к средней задержке передачи пакета данных для обеспечения требуемого качества обслуживания в телекоммуникационной сети (2005)
Васильева И. К. - Исследование влияния внешних и структурных факторов на поляризационные признаки осадков, Бабаков М. Ф. (2005)
Зеленков А. В. - Оценка эффективности экономических информационных систем, Кононенко А. В. (2005)
Федорович О. Е. - Анализ влияния переходных процессов на производительность компьютерных интегрированных производств, Белецкий И. В. (2005)
Емад А. Р. - Системное моделирование проектных действий по созданию авиационной техники (2005)
Федорович О. Е. - Интегрированная модель управления проектами по созданию информационных управляющих систем на базе компонент повторного использования, Плохов C. C. (2005)
Дружинин Е. А. - Информационная технология анализа функционирования организационных структур управления, Горлов Д. А., Габчак О. К. (2005)
Агеев А. Е. - Оценка характеристик рисков проекта, Латкин М. А., Бондарева Т. И. (2005)
Чевардин В. Е. - Метод итерационного хеширования на основе преобразований в группе точек несингулярной эллиптической кривой (2005)
Поляков Г. А. - Оценка диапазона изменения эффективности параллельных временных моделей алгоритмов, Толстолужская Е. Г., Толстолужский Д. А. (2005)
Анотації (2005)
Відомості про авторів (2005)
Алфавітний покажчик (2005)
Антощишина Н. І. - Стійкість бізнес-моделей авіакомпаній в кризових умовах (2013)
Сич Є. М. - Обгрунтування необхідності формування інституційно-синергетичної парадигми ринку транспортних послуг, Бойко О. В. (2013)
Вовк О. М. - Економічні фактори формування пропускної здатності аеропорту, Беспам’ятних О. Є. (2013)
Вовк О. М. - Теоретичні основи управління кадровим потенціалом підприємства, Ковальчук Т. А. (2013)
Городецька Л. О. - Методичні підходи обґрунтування вибору раціонального типу повітряного судна (2013)
Зверук Л. А. - Регулятивні заходи держави в забезпеченні стійкості банківського сектору (2013)
Ільєнко О. В. - Зміцнення міжнародної економічної безпеки суб’єктів міжнародного підприємництва (2013)
Каліна І. І. - Управління інноваційним процесом в Україні (2013)
Кам’янецька О. В. - Посткризовий розвиток країн ЦСЄ: соціальний та економічний аспект, Головня Ю. І. (2013)
Кириленко О. М. - Розвиток міграційних процесів в Україні, Ільєнко В. О. (2013)
Ларионова Н. И. - Рынок электронных образовательных ресурсов в современной России, Загайнова А. А. (2013)
Лопес Родригес М. У. - Состояние и перспективы развития гражданской авиации Кубы (2013)
Парубець О. М. - Особливості розвитку мережі транспортних супермаркетів в умовах інформатизації бізнес–процесів (2013)
Петренко О. І. - Сучасний стан та тенденції розвитку фондового ринку України (2013)
Сімкова Т. О. - Чинники забезпечення процесу управління якістю послуг аеропорту (2013)
Скопенко Н. С. - Еволюція процесів інтеграції в Україні (2013)
Чернова Н. С. - Аналіз факторів конкурентоспроможності залізничного транспорту, Сурмило Д. С. (2013)
Тітул (2005)
Астраханцев А. А. - Аппроксимация функции типа "приподнятый косинус" трансцендентными функциями (2005)
Веласко Эррера В. М. - Исследование случайно-неоднородной подповерхностной среды и потенциальной точности определения ее электрофизических параметров, Веласко Эррера Г., Волосюк В. К., Лёвкина К. Н., Куртов А. И. (2005)
Васильева И. К. - Синтез алгоритма распознавания гидрометеорологических объектов по радиолокационным данным, Попов А. В. (2005)
Ксендзук А. В. - Оптимальное восстановление рельефа в многопозиционных интерферометрических РСА (2005)
Лиепинь У. Р. - Оптимизация геометрических характеристик решетки измерительных зондов, используемой для диагностирования передающей фазированной антенной решетки, Недзельский С. Д. (2005)
Пищухина О. А. - Поддержка выбора управленческих стратегий в финансовой и хозяйственной сферах вуза, Мирная Е. В. (2005)
Морозов О. О. - Формалізована модель управління системою метрологічного забезпечення (2005)
Попов В. А. - Алгоритм построения информационной поддержки промышленного предприятия, Попова М. В. (2005)
Поночовный Ю. Л. - Метод обеспечения заданных показателей надежности распределенных информационно-управляющих систем (2005)
Стрельчук Е. А. - Создание систем дистанционного обучения на основе технологии интеллектуальных агентов (2005)
Тарасюк О. М. - Многошаговая процедура построения графа состояний при исследовании вычислительных систем с использованием аппарата марковских процессов, Усов Л. С., Харченко В. С. (2005)
Телепнєв О. В. - Особливості накопичувача даних подійно-орієнтованої системи підтримки життєвого циклу продуктів (2005)
Агеев А. Е. - Выбор методов управления рисками проекта, Латкин М. А., Емад А. Р. (2005)
Кохановский В. И. - Расчет температурных полей пластмассовой детали в пресс-форме при литье под давлением, Кохановская О. В. (2005)
Собчак А. П. - Модель аппаратной реализации алгоритма Рутисхаузера, Ходарев К. В. (2005)
Ахметшин А. М. - Инвариантные к влиянию поворота спектральные характеристики текстурных изображений, Бойко В. А., Бусыгин Б. С. (2005)
Красников В. Н. - Моделирование законов распределения случайных величин по эмпирическим данным, Лещенко А. Б. (2005)
Хуторненко С. В. - Модель колебаний пьезоэлемента с односторонней массонагрузкой, Савченко В. Н. (2005)
Сорока Л. С. - Теорема о локализованных отсчётах и её применение для получения сжатых представлений сигналов (2005)
Говорущенко Т. О. - Система повторного тестування прикладного програмного забезпечення (2005)
Попов В. А. - Непуассоновские модели многоканального обслуживания с ограниченным накопителем, Филенко Н. С., Мироненко О. Ю. (2005)
Илюшко В. М. - Мультипроект, как субъект управления корпорации, Некрасов И. Б. (2005)
Угрюмов М. Л. - Результаты испытаний опреснительной установки индивидуального пользования, Ляшенко А. М., Белоконь В. И., Плешков А. А. (2005)
Гнатчук Є. Г. - Нечітка експертна система діагностування комп’ютерних засобів (2005)
Анотації (2005)
Відомості про авторів (2005)
Алфавітний покажчик (2005)
Титул, зміст (2013)
Сорочан А. Г. - Доплеровский пеленгатор с J-корреляционной обработкой, Добряк Д. А., Добряк О. А. (2013)
Карлов В. А. - Крестообразный рассеиватель-сумматор шестиплечего преобразователя векторного анализатора цепей (2013)
Онацкий А. В. - Модификация протоколов Шнорра и Окамото на эллиптических кривых (2013)
Кисельова О. Г. - Програмно-апаратний комплекс аналізу емоційного стану людини на основі шкірно-гальванічної реакції, Сорока Т. В. (2013)
Шибецький В. Ю. - Нелінійні коливання поплавкового підвісу під дією N-хвилі. Циклічне навантаження (2013)
Кухаренко Д. В. - Етапи створення комп’ютерної системи передопераційного планування хірургічної корекції косоокості, Аврунін О. Г. (2013)
Блінцов О. В. - Концепція створення багатоцільових прив’язних підводних систем з централізованим інформаційним обміном (2013)
Кулявець Ю. В. - Об’єднання надлишкової інформації з метою просторового моніторингу довкілля, Богатов О. І., Єрмакова О. А. (2013)
Рижков Л. М. - До питання розв’язання задачі оцінювання орієнтації, Степуренко Д. І. (2013)
Пономаренко К. В. - Комплексна система вимірювання навігаційної інформації для системи керування польотом, Рижков Л. М. (2013)
Блінцов С. В. - Особливості групового керування автономними підводними апаратами при виконанні пошукових робіт, Тхи Доан Фук (2013)
Скрип’юк Р. Б. - Аналіз підходів до вирішення задачі моніторингу трафіку мережевих комунікацій та обробка його результатів (2013)
Abstract and References (2013)
Мазур В. И. - Структурообразование в сложнолегированных заэвтектических силуминах при центробежном литье, Капустникова С. В., Шпортько А. Ю., Бондарев С. В. (2013)
Ткач Д. В. - Рентгеноструктурне дослідження процесів рекристалізації в титані ВТ1-0 ІЗ субмікрокристалічною структурою, Степанова Л. П., Ольшанецький В. Ю., Грешта В. Л. (2013)
Бондарев С. В. - Фазовые равновесия и фазовые превращения при нагреве Al-Si сплавов, Мазур А. В., Мазур В. И. (2013)
Глотка О. А. - Статичне руйнування W-Ni-Fe сплаву, Вініченко В. С. (2013)
Брехаря Г. П. - Вплив зовнішніх тисків на структуру та магнітні властивості спечених магнітів, Гуляєва Т. В., Харитонова О. А., Прибора Т. І. (2013)
Максимов А. Б. - Оценка повреждаемости низколегированной стали при холодной пластической деформации (2013)
Силованюк В. П. - Моделювання міцності та руйнування бетону з позицій механіки руйнування, Онищак Н. В., Горбач П. В. (2013)
Жигуц Ю. Ю. - Ливарні термітні жароміцні сплави на нікелевій основі (2013)
Нарівський О. Е. - Закономірності та механізми корозійного розчинення сталі AISI 304 під осадом у модельних оборотних водах (2013)
Попов С. Н. - Исследование характера изнашивания и анализ механизма абразивного разрушения рабочих органов баровых машин, Андриенко С. В. (2013)
Шейко С. П. - Дослідження впливу режимів контрольованоЇ прокатки та прискореного охолодження на механічні властивості і мікроструктуру низьколегованих сталей, Третяк В. І. (2013)
Бабенко О. Н. - Влияние покрытия нитрида титана на свойства усталости рабочих лопаток компрессора (2013)
Голтвяниця В. С. - Захисні нітридні покриття з ітрієм (2013)
Брехаря Г. П. - Дослідження впливу вакуумної термообробки на процес відновлення гематиту, Бондар Н. П., ГуляєваТ. В., Деменіков В. І. (2013)
Носенко М. І. - Розробка способів гарячої деформації порошкових заготовок при отриманні деталей конструкційного призначення, Павлов В. О. (2013)
Галецкий Л. С. - Новые хлоридные технологии и перспективы их использования для переработки редкометальных концентратов Мазуровского месторождения, Черниенко Н. Н., Венцев С. Д., Сидоренко С. А. (2013)
Антоненко Н. М. - Моделювання дископодібної щілини з наповнювачем на межі пружного шару та пружного півпростору (2013)
Олененко М. Г. - Аналитическое решение задачи о стационарном распределении тепла в анизотропной многослойной пластине, Величко И. Г. (2013)
Ищенко О. А. - Контактное взаимодействие элементов штампов для разделительных операций (2013)
Штефан Т. О. - Дослідження енергії формозміни в плиті, яка деформується штампом, Величко О. В. (2013)
Шамровский А. Д. - Решение контактных задач теории упругости с помощью дискретных моделей, Богданова Е. Н. (2013)
Шевченко В. Г. - Расчет статически неопределимых пространственных составных стержней, Рягин С. Л., Журба М. А., Литовский Н. В. (2013)
Куземко А. В. - Стабилизация стационарного движения динамически симметричного космического аппарата с помощью внешних моментов, Костюшко И. А. (2013)
Асатурян А. Ш. - Определение глубины залегания пластических деформаций металлических материалов при ударном воздействии абсолютно твердых частиц, Ольшанецкий В. Е., Мязин А. А. (2013)
Зинченко А. И. - Усовершенствование метода обобщенных трапеций решения задач оптимального раскроя (2013)
Ткаченко І. Г. - Порівняльний аналіз впливу на розподіл нормальних переміщень граничних умов на нижній границі одношарової основи у випадку осесиметричної деформації (2013)
Величко І. Г. - Односторонній контакт трансверсально-ізотропного шару з жорстким півпростором (2013)
Богуслаєв В. О. - Перспективи використання у медицині магнієвих сплавів, Зеленюк Ю. О., Цивірко Е. І., Чорний В. М. (2013)
Плескач В. М. - Про деякі російськомовні кальки у науковій літератур, Ольшанецький В. Ю. (2013)
Кулагін Д. О. - Стан та тенденції розробки тягових передач дизельного рухомого складу залізниць (2013)
Нурматов Н. А. - Исследование низкоэнергетической ионной имплантации атомов ниобия в монокристаллических образцах из молибдена, Эргашов Ё. С., Холов А., Отамуродов Г. Р., Хамиджонов И. Х. (2013)
Колобов Г. А. - Рециклинг отходов титана и титановых сплавов (2013)
Геллер А. Л. - Ежегодная международная конференция металлургов в Дюссельдорфе (Германия) "Сталь 2012", Горелик В. Г. (2013)
Коляда А. Ф. - Расчет динамических нагрузок в траках гусеничных машин, Турпак О. М. (2013)
Ревун М. П. - Оптимізація параметрів технології металізації окалини швидкорізальних сталей у нагрівальних печах, Каюков Ю. М., Іванов В. І., Чепрасов О. І. (2013)
Бєліков С. - Прощавай, учителю, наставнику, друже (2013)
Тітул (2007)
Волосюк В. К. - Использование новых окон Кравченко при гармоническом анализе методом дискретного преобразования Фурье, Павликов В. В., Севостьянов В. Ю. (2007)
Панченко А. М. - Модель трифазного синхронного генератора з використанням миттєвих значень величин (2007)
Бабаков М. Ф. - Алгоритм управления состоянием электронной аппаратуры при диффузионной модели деградации определяющего параметра, Дерюга И. И. (2007)
Барышев И. В. - Бортовая кооперативная многопозиционная пространственно-когерентная (радиоголографическая) информационная система, Горобец Н. Н., Матюхин Н. И., Горбуненко О. А. (2007)
Бойков И. В. - Управление ремонтом радиоэлектронной аппаратуры с периодическим контролем (2007)
Бидный Ю. М. - Модель контроля перегрузок в технологии АТМ на основе структурно-управляемых Е-сетей, Буханько А. Н., Колтун Ю. Н. (2007)
Федоров Е. Е. - Методики очистки сигнала от розового шума, Купцов В. И. (2007)
Гусятин В. М. - Подход к наложению текстуры на предельно триагулированную поверхность в системах визуализации, Громенко А. Е. (2007)
Мазорчук М. С. - Компьютерная система расчета эрозионно-коррозионного износа металла трубопроводов АЭС, Манузин А. А., Полищук С. М. (2007)
Некрасов И. Б. - Метод оценки эффективности внедрения ERP-систем в проектно-ориентированных корпорациях (2007)
Попов В. А. - Аппроксимация и анализ взаимосвязи системных показателей сложных систем, Еременко Н. В. (2007)
Синельников С. С. - Применение численных методов к задаче поиска данных в отсортированном массиве (2007)
Малеева О. В. - Анализ взаимодействия внутренних и внешних рисков на основе причинно-следственной диаграммы, Сытник Н. И. (2007)
Василенко Т. В. - Создание функционально безопасных программных систем на основе виртуальных машин (2007)
Божко Д. В. - Особенности формирования структуры подготовки производства высокотехнологичной техники, Божко В. П. (2007)
Евланов М. В. - Моделирование учебного процесса высшего учебного заведения Украины, Неумывакина О. Е., Розова Л. А. (2007)
Королюк Н. А. - Формирование продукционных правил определения целесообразных параметров перехвата истребителями воздушных целей в условиях нестохастической неопределенности (2007)
Певцов Г. В. - Синтез байесовских алгоритмов многоальтернативного распознавания образов, заданных сложными эталонными описаниями, на основе количественных и качественных оценок признаков, Олейник М. А. (2007)
Федорович О. Е. - Формирование архитектуры информационной управляющей системы на основе компонентной технологии, Плохов С. С., Лысенко Э. В. (2007)
Лысенко Э. В. - Логистическая модель контроля качества производственного процесса, Гора Н. Н., Попов А. В. (2007)
Стадніченко В. М. - Моделювання сигналів акустичної емісії при різних механізмах руйнування поверхневого шару трибосистем, Стадніченко М. Г., Джус Р. М. (2007)
Анотації (2007)
Відомості про авторів (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Титул, зміст (2013)
Голуб Н. Б. - Культивування мікроводоростей за використання відходів (2013)
Данченко Ю. М. - Екологічно безпечні епоксиамінні наповнені композиції низькотемпературного твердіння, Биков Р. О., Качоманова М. П., Обіженко Т. М., Білоус Н. Г., Антонов А. В. (2013)
Власян С. В. - Технологія одержання азотного добрива з кальційвмісного відходу виробництва кальцієвої селітри, Шестозуб А. Б., Волошин М. Д. (2013)
Кравченко І. В. - Про фотосинтез NO при некогерентному опроміненні (2013)
Трофімов І. Л. - Удосконалення метода осушування паливно-мастильних матеріалів за допомогою нейтрального газу (2013)
Петрова М. А. - Вплив кобальту та мангану на адсорбцію радіонуклідів модифікованими глинистими сорбентами, Мовчан І. О. (2013)
Захаренко В. О. - Оцінка комплексного показника якості туалетного мила із витяжками рослинної сировини, Сорокіна С. В., Акмен В. О. (2013)
Козар М. Ю. - Очищення стічних вод солодового заводу з одержанням біоводню, Щурська К. О., Саблій Л. А., Кузьмінський Є. В. (2013)
Білик Ю. М. - Кавітаційно-ерозійна зносостійкість композиційних електролітичних покриттів в нейтральних середовищах, Стечишин М. С., Мартинюк А. В. (2013)
Демышок Т. И. - Электроизоляционная термостойкая бумага с применением пара-арамидных фибридов и пульпы в качестве связующего, Антоненко Л. П. (2013)
Сыс В. В. - Оценка распределения межволоконных пор по размерам методом моделирования структуры нити (2013)
Цапко Ю. В. - Исследование стойкости модифицированной древесины к микробиологическому разрушению (2013)
Варшавец П. Г. - Структура лицевого кирпича и лиофильность его поверхности, Свидерский В. А. (2013)
Косицын Н. О. - Повышение жаростойкости и термостойкости композиционного материала системы металл-керамика (2013)
Abstract and References (2013)
Тітул (2007)
Молчанов П. А. - Уменьшение изменчивости радиолокационных дальностных портретов с помощью биспектрального оценивания, Орленко В. М., Тоцкий А. В. (2007)
Антюфеев В. И. - Шумовые свойства радиометрических матричных систем формирования изображений с уплотнением канальных сигналов, Быков В. Н. (2007)
Скаковская А. Н. - Функционально-статистический метод управления растровым электронным микроскопом (2007)
Кузнецов А. А. - Исследование криптографических свойств нелинейных булевых функций, построенных методом градиентного спуска, Избенко Ю. А., Московченко И. В. (2007)
Абрамов С. К. - Мера содержания фона на основе энтропии для поиска и сортировки изображений в базах данных, Лукин В. В., Пономаренко Н. Н. (2007)
Петрик В. Л. - Экспертиза программного обеспечения информационно-управляющих систем с использованием дескрипторного семантического пространства (2007)
Соколов А. Ю. - Методы анализа временных рядов в задачах прогнозирования вспышек эпидемий инфекционных заболеваний, Радивоненко О. С., Корчак Т. В. (2007)
Ларин В. Ю. - Структура и функциональные особенности интеллектуальной динамической системы диагностики состояния, Федоров Е. Е. (2007)
Пономаренко Н. Н. - Меры подобия изображений для поисковых систем, Лукин В. В., Абрамов С. К., Зеленский А. А. (2007)
Кошовий Г. І. - Модель предфрактального розсіювача зі змінною фрактальною розмірністю (2007)
Федорович О. Е. - Методология создания распределенных иерархических систем управления на основе компонентного подхода, Греков Л. Д. (2007)
Красников В. Н. - Аналитическое решение задачи оценки спектральной плотности случайного процесса по экспериментальным данным (2007)
Подоляка О. М. - Про одне узагальнення задачі про призначення (2007)
Тулякова Н. О. - Применение нелинейной фильтрации для повышения точности измерения координат экстремумов (2007)
Карташов А. В. - Одна реализация метода последовательно-одиночного размещения для решения задачи оптимального размещения кругов различных радиусов в полосе, Лученцова Н. В. (2007)
Чернышев Ю. К. - Имитационное моделирование фазовых переходов в плоских кристаллах простого вещества (2007)
Федорович О. Е. - Использование технологии экспертных систем принятия и исполнения решений в производстве, Прохоров В. П., Прохоров А. В., Головань К. В. (2007)
Чумаченко Д. І. - Методика оцінки епідемічних ситуацій та прогнозування розвитку захворюваності на грип та ГРВІ, Бондарева Д. Г., Соколов О. О. (2007)
Гора Н. Н. - Логистическая модель контроля качества для последовательно-параллельных производственных процессов, Попов А. В. (2007)
Крахмалева Т. И. - Управление стоимостью инновационного проекта на основе оценки объекта интеллектуальной собственности (2007)
Новаковская Э. Г. - Математические модели в управлении активами страховой компании, Дёмина С. В. (2007)
Малеева О. В. - Управление качеством проектов по созданию наукоемкой продукции, Гора Н. Н. (2007)
Дружинин Е. А. - Определение затрат на управление страховыми запасами ресурсов проектов создания новых технических систем, Мазорчук М. С., Аникин И. А. (2007)
Анотації (2007)
Відомості про авторів (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Титул, зміст (2013)
Дубініна А. А. - Аналіз вітамінного та мінерального складу сортів арахісу, поширених в Україні, Ленерт С. О., Хоменко О. О. (2013)
Касабова К. Р. - Характеристика нових джерел харчових волокон для збагачення борошняних кондитерських виробів, Самохвалова О. В., Олійник С. Г. (2013)
Куниця К. В. - Закономірності фракціювання соняшникової олії пальмітинового типу при використанні допоміжних речовин, Литвиненко О. А., Гладкий Ф. Ф. (2013)
Головко Н. П. - Исследование технологических и потребительских характеристик эмульсионных соусов обогащенных йодом, Серик М. Л., Головко Т. Н., Бакиров М. П. (2013)
МорозО. В. - Дослідження взаємодії іонотропних і термотропних полісахаридів у складі драглеподібних продуктів, Пивоваров Є. П., Неклеса О. П., Пивоваров П. П., Плотнікова Р. В. (2013)
Арутюнян Т. В. - Исследование стойкости майонезной эмульсии на основе ферментированного пшеничного солода, Данилова Л. А., Гладкий Ф. Ф. (2013)
Головко М. П. - Вплив напівфабрикату білково-мінерального на структурно-механічні характеристики м’ясних виробів, Серік М. Л., Головко Т. М., Полупан В. В., Шурдук І. В. (2013)
Нетреба А. О. - Процес вилучення восків із соняшникової олії в присутності ініціаторів кристалізації, Гладкий Ф. Ф. (2013)
Потапов В. А. - Анализ способов сушки и оценка качества сушеной виноградной выжимки, Якушенко Е. Н., Жеребкин М. В. (2013)
Левчук І. В. - Технологічні аспекти визначення і розподілу пестицидів в оліях, макусі та шроті, Осейко М. І., Кіщенко В. А., Литвиненко О. А. (2013)
Abstract and References (2013)
Мальцева О. В. - Сучасні сміхові практики: соціальні функції клабінгу як "території сміху та веселощів" (2013)
Романуха О. М. - Соціально-філософські аспекти присутності російської мови в етнокультурному просторі України (2013)
Сердюк Е. А. - Социально-философский смысл символического потребления (2013)
Алексейчук И. С. - О природе циклов в генезисе систем, которые самостоятельно развиваются: социально-философский аспект, Бовт Д. А. (2013)
Кобзар І. М. - Метафоричні аспекти глобалізації (2013)
Никифорова Л. А. - Теоретичний аналіз проблеми ідентичності: філософський аспект (2013)
Поліщук О. С. - Колективна дія соціальних рухів в інформаційному суспільстві (2013)
Решетов О. О. - Свобода як основа соціальної динаміки, Стежко З. В. (2013)
Ромадикіна В. С. - Нація як об’єкт соціально-філософського дискурсу (2013)
Намакштанская И. Е. - Библейская составляющая концепта "человек" в творчестве В.С. Высоцкого, Романова Е. В. (2013)
Яремчук С. М. - Релігія і мораль: філософський аналіз основних концепцій Середньовіччя (2013)
Irdynyenko К. O. - The discourse of the postmodern in the field of aesthetics and cultural theory (2013)
Кисляков В. П. - Соціокультурні виміри наукового пізнання в українській філософії другої половини ХХ століття, Дрожанова О. М., Ступак О. П. (2013)
Пантелеева И. А. - Становление античной риторики: хронология риторических методов и стилей (Платон, Аристотель) (2013)
Пурцхванидзе О. В. - К вопросу о методологии исследования сознания в аналитической философии (2013)
Душна А. В. - Лінгво-семантичний аналіз моралі (2013)
Моисеева Ф. А. - Языковой контакт в технологии переговоров, Усачов В. А. (2013)
Узбек К. М. - Білінгвізм як об’єкт дослідження соціальної філософії, Мацнєва Є. А. (2013)
Куріто О. В. - Освіта як сфера соціокультурного прогресу: генезис і сучасний стан (2013)
Ширкова І. В. - Філософські аспекти виховання толерантності в умовах полікультурного освітнього простору (2013)
Bilan N. V. - New intepretation of discourse on the grounds of system based analyses, Usikov V. A. (2013)
Повторева С. М. - Застосування принципів структурної методології в гендерних студіях (2013)
Погрібна В. Я. - Сучасна раціональність як сукупність стратегій трансгресивного (2013)
Uzbek K. M. - Social and philosophical aspects of ecological culture, Izmailova D. I. (2013)
Лазор Л. И. - Сущность и характерные признаки трудового процессуального права (2013)
Іншин М. І. - Правове регулювання отримання соціальної допомоги дітьми-інвалідами (2013)
Бурбика М. М. - Ще раз до визначення поняття "правоохоронні органи" (2013)
Шамшина І. І. - Колективні суб’єкти у трудовому праві: теоретико-правові питання, Юрченко А. А. (2013)
Гостєв В. В. - Правові засади кваліфікації групового хуліганства у системі кримінального права, Старокожев О. А. (2013)
Івчук Ю. Ю. - Переведення на легшу роботу як гарантія працевлаштування працівників, що отримали трудове каліцтво чи професійне захворювання на виробництві (2013)
Капліна Г. А. - Надання соціальних послуг для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці (2013)
Кузнєцов О. О. - Корупція: боротьба з соціальною пандемією, Арсентьєва О. С. (2013)
Котова Л. В. - Розвиток правової категорії "працівник" у сучасних умовах (2013)
Омельченко Т. В. - Додаткові гарантії трудових прав жінок: режим неповного робочого часу та гнучкий графік роботи, Усенко Т. В. (2013)
Стрекалов А. Є. - Актуальні аспекти правового статусу неповнолітнього суб'єкту злочину (2013)
Андрейчук Т. В. - Юридичні гарантії в регулюванні трудових прав суддів: особливості та класифікація (2013)
Аргунова А. М. - Трудові правовідносини у сфері державної служби (2013)
Беніцький А. С. - Кримінальна відповідальність за причетність до злочину згідно з законодавством радянської України у період громадянської війни (2013)
Валецька О. В. - Окремі аспекти характеристики права на працю в сучасний період (2013)
Вапнярчук В. В. - Об’єкт кримінально-процесуального доказування (2013)
Василишен В. В. - Поняття, особливості та класифікація форм організації праці в сучасних умовах (2013)
Величко Л. Ю. - Юридична природа переважних прав у трудовому праві (2013)
Верес Ю. М. - Поняття, умови, показники преміювання, їх правове значення (2013)
Воропаєва Н. Г. - Поняття та види нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці (2013)
Вєннікова В. В. - Окремі питання міжнародно-правових гарантій права на соціальний захист (2013)
Галаган З. С. - До проблеми поняття системи досудового слідства (2013)
Гетьман Є. А. - Нормотворчий процес органів виконавчої влади та його стадії (2013)
Демидко В. О. - Система гарантій реалізації права на здорові та безпечні умови праці (2013)
Джепа Г. В. - Система принципів заохочення за трудові досягнення (2013)
Дума О. О. - Особливості застосування законодавства щодо розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку з поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (2013)
Єфремова К. В. - Кодифікація інноваційного законодавства як шлях до ефективного функціонування національної інноваційної системи (2013)
Жигалкін І. П. - Парадигма верховенства права та захисту прав працівника як основний напрямок реформи відносин у сфері праці (2013)
Журавель В. О. - Поняття та правова природа організації праці та матеріального забезпечення суддів (2013)
Зеленський В. М. - До питання правового регулювання права на здорові та безпечні умови праці (2013)
Кабаченко М. О. - Дисциплінарна відповідальність за корупційні правопорушення (2013)
Кавун С. М. - Окремі аспекти внутрішньо-організаційних засад діяльності кримінальної міліції (2013)
Василова-Карвацька О. В. - Актуальність виділення окремої групи повноважень прокурора з нагляду за додержанням законів про попередження протиправних діянь у сфері охорони здоров’я (2013)
Кібець В. О. - Поняття та складові адміністративно-правового статусу державної судової адміністрації (2013)
Коваленко Р. І. - Заборона дискримінації у сфері праці як одна з основних гарантій дотримання трудових прав громадян (2013)
Колєснік Т. В. - Механізм забезпечення дисципліни праці в сучасних умовах та його складові (2013)
Коротких А. Ю. - Адміністративна юрисдикція як вид юридичної діяльності: поняття та сутність (2013)
Костюченко О. Є. - Роль аутсорсингу в забезпеченні стану фінансової безпеки в України (2013)
Кравченко І. О. - До питання організаційної побудови пенсійного фонду України (2013)
Краєвська В. О. - Сутність та особливості трудових правовідносин, що виникають у зв’язку зі вступом особи на державну службу до прокуратури України (2013)
Кулик Д. О. - Сучасний стан організаційно-правового забезпечення функціонування інституту державної служби в Україні (2013)
Курбатова Я. М. - Правові основи реформування організації залізничних перевезень вантажів (2013)
Лазор І. В. - Колективно-договірне регулювання найманої праці на територіальному рівні (2013)
Лисенкова К. Є. - Деякі проблемні аспекти функціонування суду присяжних в Україні (2013)
Лук’яненко С. В. - Перспективи вдосконалення правового регулювання соціального забезпечення працівників правоохоронних органів (2013)
Лук’янова М. Л. - Правове регулювання порядку подання та розгляду скарг на дії чи бездіяльність посадових осіб державної виконавчої служби (2013)
Любімова С. Ю. - Аналіз підстав юрисдикційних адміністративних проваджень у сфері господарської діяльності (2013)
Малиновська К. А. - Правовий статус керівника венчурного фонду (2013)
Малыхина Я. А. - Защита прав интеллектуальной собственности: постановка проблемы (2013)
Маринчак Н. Є. - Заходи забезпечення у податковому праві: поняття і особливості (2013)
Мартинюк І. В. - Загальна характеристика фактору конкурентоспроможності працівника в трудових відносинах (2013)
Маслов И. В. - Оптимизация процедуры досудебного производства требует системных изменений соотношения процессуальных функций прокурорского надзора и ведомственного контроля (2013)
Небоженко К. В. - Досвід європейських країн у сфері реалізації права на здорові та безпечні умови праці (2013)
Осадча Н. В. - Історико-правовий аспект становлення й формування соціального партнерства у сфері праці (2013)
Підкопай Д. С. - До питання визначення поняття та ознак внутрішнього трудового розпорядку (2013)
Пададименко Н. В. - Принципи соціального забезпечення працівників правоохоронних органів (2013)
Прилипко О. С. - Запозичена праця: суб’єктний склад, поняття та класифікація (2013)
Радіонова-Водяницька В. О. - Щодо окремих соціальних ризиків у трудовому праві (2013)
Рішняк М. О. - Порядок виникнення та особливості трудових відносин з посадовими особами національної служби посередництва і примирення (2013)
Рунова Н. О. - Об’єкт правовідносин державної служби (2013)
Сахно В. О. - Місце місцевих державних адміністрацій в системі органів державної виконавчої влади України (2013)
Саєнко Ю. О. - Особливості правової регламентації робочого часу надомних працівників (2013)
Селезень С. В. - До питання трактування поняття "моральна шкода" (2013)
Скубак Е. О. - Особливе положення судді в системі державної служби України (2013)
Cидоренко Ю. М. - Зміни в нормативно–правових основах сучасної еколого-соціальної реформи українського села (2013)
Слабунова Ю. В. - Поняття та класифікація гарантій адміністративно-правового забезпечення прав громадян органами прокуратури (2013)
Стешенко В. М. - Імплементація міжнародно-правових понять "дитина" і "підліток" у національне право України (2013)
Терещенко В. О. - Історично-правовий аналіз розвитку підприємницької діяльності на території України (2013)
Тютюнник В. В. - Окремі питання визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні (2013)
Фролов Ю. М. - Особливості адміністративної відповідальності вищих навчальних закладів як колективних суб’єктів права (2013)
Хомич І. Ю. - Принципи соціального забезпечення населення України (2013)
Черсак Ю. В. - Підрахунок голосів виборців: напрямки вдосконалення правового регулювання та реалізації (2013)
Чернота С. В. - Фактори, що визначають рівень забезпечення дисципліни праці суддів (2013)
Чиркін А. С. - Окремі питання реформування територіальної організації публічної влади в Республіці Польща (2013)
Чорна К. П. - Історико-правовий аспект становлення правового регулювання права на здорові та безпечні умови праці в Україні (2013)
Чумак О. О. - Виконавче провадження та виконавчий процес: сучасний стан та перспективи (2013)
Шварцева М. І. - Місце та значення парламентської асамблеї в системі органів ради Європи (2013)
Швець В. О. - Реалізація права на судовий захист суб’єктів господарювання від рейдерських нападів (2013)
Шумна Л. П. - Доступність і гуманність як принципи соціального обслуговування (2013)
Юр’єва Л. Ю. - Правове регулювання соціального житла в системі соціального захисту (2013)
Юсупова Д. В. - Юрисдикційні способи захисту комерційної таємниці в трудових відносинах (2013)
Юшко А. М. - Удосконалення правових гарантій працівників при вивільненні у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці (2013)
Mihova P. - Модель інформованої згоди для телемедичних консультацій у Болгарії (2010)
Бублик О. О. - Корпоративні аспекти проектування інформаційної системи санітарно-епідеміологічної служби (2010)
Коваленко О. С. - Проблеми та тенденції застосування стандартів при інформатизації охорони здоров’я України, Маресова Т. А., Ненашева Л. В., Нещадін С. І., Осташко В. Г. (2010)
Приходченко О. В. - Порівняльна характеристика кількісних показників термомамограм у жінок без патології та хворих на рак грудної залози (2010)
Тяжелов О. А. - Математичне моделювання діафізарних деформацій довгих кісток, Полєтаєва Н. Ю., Романенко К. К., Горидова Л. Д., Прозоровський Д. В. (2010)
Щудло М. М. - Цифрова колориметрична стереологія та електронно-зондовий мікроаналіз у вивченні сульфатованих глікозаміногліканів у суглобному хрящі зовнішнього виростка стегна при різних режимах подовження гомілки в експерименті, Ступіна Т. А. (2010)
Краснов В. В. - Побудова моделі діагностичного процесу (2010)
Філіпчук В. В. - Біомеханічне обґрунтування вибору методики корекції проксимального відділу стегнової кістки при сoxa vara (2010)
Penjurov L. - Нова веб-платформа для телемедичних послуг у суміжних країнах (2010)
Аль-Румайма М. А. - Особливості використання телемедичних систем в гірських районах (2010)
Зябліцев С. В. - Сучасні можливості лабораторної інформаційної системи в керуванні якістю лабораторних досліджень, Новосельська В. В., Чернобривцев П. А. (2010)
Лавренко О. С. - Порівняння телеметричних комплексів для дистанційної ЕКГ-діагностики, Томенко В. В., Ткач Л. І., Цілуйко О. В., Андрєєва Н. А. (2010)
Миколюк В. В. - Підсумки експлуатації устаткування дистанційної реєстрації ЕКГ "Комплекс медичний діагностичний "Тредекс" за 2009 рік в Могилів-Подільському районі Вінницької області, Лозович В. А. (2010)
Садикова Н. А. - Телемедична консультація з позицій біотехнічної системи (2010)
Швидченко А. І. - Робота системи "Тредекс" в Чернігівській області, Откидач П. В., Штінова Н. В. (2010)
Климовицький В. Г. - Інформаційні технології та інші проблемні аспекти викладання травматології та ортопедії лікарям спеціальності "загальна практика – сімейна медицина", Черниш В. Ю., Владзимирський А. В., Лавриненко О. В., Антонов А. А. (2010)
Лобас В. М. - Викладання телемедицини в університеті - шлях до елітної освіти, Владзимирський А. В., Дорохова О. Т., Владзимирський В. В., Адоньєва Н. М. (2010)
Толкачева І. А. - Комплекс радіотелеметричного ЕКГ-моніторингу для кардіологічних відділень і ВРІТ, Павлович Р. В., Крамаренко А. В., Павлютін Л. В. (2010)
Черниш В. Ю. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану у системі "кістка – фіксатор" при різних варіантах остеосинтезу переломів дистального епіметафізу променевої кістки, Євтеев Р. В., Шпаченко М. М., Карпінський М. Ю., Чернецький В. Ю. (2010)
Прокопчук Ю. О. - Онтологія клінічної медицини: проблематика, завдання, рішення (2010)
Антонов В. М. - Кіберакмеологічні проблеми медицини та телемедицина, Антонова-Рафі Ю. В. (2010)
Шевченко Е. В. - Використання методики діагностичних ігор при створенні автоматизованих систем діагностики, Рейдерман Ю. І. (2010)
Висоцька О. В. - Виявлення десинхронозу функціонування серцево-судинної системи організму людини, Порван А. П., Куліш Е. В. (2010)
VI Міжнародна конференція "Телемедицина – Досвід@Перспективи" Рішення Рекомендіції. (2010)
Тітул (2007)
Заикин И. П. - Дифракция электромагнитных волн на симметричном соединении двух круглых волноводов с цилиндрическим резонатором. Часть I. Постановка и строгое решение задачи, Ткаченко А. А. (2007)
Колесник Р. В. - Применение поляризационно-доплеровских сигналов для технической диагностики объектов авиационной техники, Ребров С. А., Попов А. В. (2007)
Красноруцкий А. А. - Дифференциальное кодирование низкочастотных составляющих трансформант Уолша (2007)
Нежальская К. Н. - Потенциальные точности оценивания параметров поверхности, описываемой эмпирической моделью Оха, Якущенко И. А. (2007)
Яковлев М. Ю. - Исследование закона распределения нестабильности метрологических характеристик средств измерительной техники авиационных радиотехнических систем (2007)
Волощук Р. П. - Пространственно-частотная оптимизация бистатических РЛС с синтезированием апертуры антенны (2007)
Антюфеев В. И. - Потенциальная точность местоопределения радиометрическими матричными системами навигации с уплотнением канальных сигналов, Быков В. Н. (2007)
Клеєвська В. Л. - Інформаційна технологія прогнозування основних параметрів зони можливого ураження ймовірної пожежі внаслідок впливу забруднення продуктами згоряння (2007)
Пресняков И. Н. - Анализ перегрузок в сетях на основе протоколов IP и ATM, Буханько А. Н., Бидный Ю. М. (2007)
Нечипорук Н. В. - Синтез и настройка баз нечетких знаний для моделирования профессиональной психофизиологической пригодности, Кузнецова Н. В. (2007)
Петрик В. Л. - Целочисленное семантическое отображение (2007)
Попов В. А. - Вероятностные модели в задачах логистического управления производством, Кондратенко Н. П., Гора Н. Н. (2007)
Гора Н. Н. - Моделирование системы управления качеством с учетом требований логистики и случайных факторов производства, Лысенко Э. В. (2007)
Греков Л. Д. - Синтез целевой и функциональной моделей управления территориально-распределенной компании (2007)
Дружинин Е. А. - Управление качеством в проектах создания высокотехнологичной техники на основе статистического анализа, Божко Д. В., Габчак К. В. (2007)
Попов В. А. - Обоснование внедрения информационной управляющей системы на основе анализа предприятия, Еременко Н. В. (2007)
Ефремова А. В. - Моделирование выполнения работ и мониторинга рисков проекта, Латкин М. А., Чумаченко И. В. (2007)
Илюшко В. М. - Системное моделирование коммуникаций мультипроекта инвестиционно-строительной корпорации, Некрасов И. Б. (2007)
Мазорчук М. С. - Прогнозирование показателей работы предприятия с использованием методов регрессионного анализа, Папазова Т. Ю., Коновалова Е. В. (2007)
Чернов С. К. - Основы эффективной работы проектной команды, Левит А. А. (2007)
Болгаров А. Д. - Разработка формализованного описания структуры, содержания и процессов формирования и управления мегапроектом, Дружинин Е. А., Коврикова Е. А. (2007)
Анотації (2007)
Відомості про авторів (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Szlachta B. - Zarys dziejów polskiego ruchu konserwatywnego (do 1939 r) (2013)
Stryjek T. - Między historiografią a polityką. Intelektualiści ukraińscy wobec formuły "między Wschodem a Zachodem” w XX wieku i współcześnie (2013)
Kaute W. - The Ideas of Modern Democracy and the Polish National Identity (2013)
Ковтун Ю. - Традиціоналістська концепція осмислення соціокультурного розвитку України у працях Юрія Липи (2013)
Муляр В. - Природне право: концептуалізація західноєвропейської моделі від софістів до Гуго Гроція (2013)
Głowacka-Grajper M. - Diaspora pamięci i emocji. Pamięć przesiedleń z dawnych Kresów II Rzeczpospolitej we współczesnej (2013)
Gierko V. - Badania losów absolwentów polskich wyższych uczelni z krajów byłego ZSRR (2013)
Rudnicki S. - Warunki prawno-polityczne realizacji interesów mniejszości polskiej na współczesnej Ukrainie (2013)
Косьмій О. - Нормативно-правове забезпечення діяльності етнонаціональних меншин в Україні та Польщі, Кравченко Ю. (2013)
Biłonożko E. - Obcość języka ojczystego (lingwistyczna identyfikacja Polaków na Ukrainie) (2013)
Sokół J. - Posłowie na Sejm RP w obronie Łużyczan po roku 2000 (2013)
Явір В. - Ксенофобія як виклик етнополітичній безпеці України (2013)
Маруховська-Картунова О. - Сутність та призначення моделі "етнічної демократії": критичний етноконфліктологічний аналіз (2013)
Ковтун Н. - Воля як основа соціальної активності пассіонарія у контексті концепції етногенезу Льва Гумільова (2013)
Кресіна І. - Проблеми етнонаціональної консолідації українського суспільства (2013)
Кукуруз О. - Державна політика забезпечення міжетнічного консенсусу в суспільстві (2013)
Лойко Л. - Забезпечення прав національних меншин у контексті євроінтеграційних перспектив України (2013)
Пашкова О. - Вплив внутрішньополітичних та зовнішньополітичних чинників на процес національної консолідації України (2013)
Пелагеша Н. - Нація чи держава: парадигмальна трансформація осмислення соціально-політичних процесів у країнах пострадянського простору (2013)
Розумний М. - Політична нація як проект (2013)
Górski A. - Powikłane polityczne relacje polsko-ruskie w Galicji Wschodniej w okresie autonomii (2013)
Świder K. - Polskie ugrupowania parlamentarne wobec Ukrainy w latach 1989–1999 (2013)
Баладинська І. - Культурна політика Польщі в стосунку до сучасної України (2013)
Jasiewicz-Betkiewicz A. - Udział i rola partii politycznych w polskiej polityce wielkomiejskiej, Betkiewicz W. (2013)
Michalewicz A. - Odrodzenie Komunistycznej Partii Ukrainy po delegalizacji 30 sierpnia 1991 roku (2013)
Zacharuk K. - Niedokończona rewolucja. Co (nie) wydarzyło się na Ukrainie w latach 2004–2012? (2013)
Galayko Y. - A new look at the problem of Russian influences in Ukraine (2013)
Байрак С. - Місцеве самоврядування Республіки Польща: особливості становлення та засади функціонування (2013)
Бортніков В. - Вибори до місцевих органів влади 2010 р. на Волині, Майко Т. (2013)
Горбатенко В. - Національна держава та її суверенність в умовах глобалізації (2013)
Мельник І. - Ідеологічна сегментація українського електорату на виборах Верховної Ради України впродовж електоральних циклів періоду незалежності (2013)
Зеленько Г. - Суспільна солідарність в Україні в контексті функціональності політичних інститутів: формальність і реальність (2013)
Władyczenko L. - Współczesna działalność Kościoła katolickiego na Ukrainie w dziedzinie oświaty (2013)
ks. Truszczyński M. - Wykorzystanie przepisów administracyjnych w walce z Kościołem katolickim w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (2013)
Minenkowa N. - Lustracja na Ukrainie jako czynnik transformacji systemowej (2013)
Бусленко В. - Політична опозиція в перехідних демократіях: категоріальний аналіз феномену (2013)
Брусиловська О. - Друга Естонська республіка: взаємовплив складових системної трансформації, Сіндецька Н. (2013)
Фадєєв В. - Переобрамлена амбівалентність: соціальне і національне в українській політичній культурі (2013)
Поліщук І. - Історична політична ментальність ураїнства: проекція у сучасність (2013)
Borowiec P. - Temporalność metafor politycznych wykorzystywanych w dyskursie politycznym po 1989 roku w Polsce (2013)
Kastory A. - Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013)
Янішевський С. - Національний інститут стратегічних досліджень (2013)
Шемшученко Ю. - Політологічний осередок в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (2013)
Тітул (2007)
Заикин И. П. - Дифракция электромагнитных волн на симметричном соединении двух круглых волноводов с цилиндрическим резонатором. Часть II. Аналитические приближения, Ткаченко А. А. (2007)
Василишин В. И. - Состояние и тенденции развития систем посадки самолетов по сигналам спутниковых радионавигационных систем, Афанасьев В. В., Никитин А. В., Рысаков Н. Д. (2007)
Кравчук А. С. - Разработка функционального генератора сигналов на основе прямого цифрового синтеза, Манаенков В. И. (2007)
Нежальская К. Н. - Исследование потенциальных точностей оценивания параметров поверхностей в пассивных системах дистанционного зондирования на основе использования эмпирических моделей природных сред, Куртов А. И. (2007)
Баришев И. В. - Влияние маневренности летательных аппаратов на радиотехнические следящие системы. Постановка задач перспективных исследований, Мазуренко А. В., Джавад Радван М. (2007)
Федорович О. Е. - Интерактивный программный комплекс для дистанционного обучения и контроля знаний студентов, Прохоров А. В., Головань К. В. (2007)
Суббота А. М. - Система Transrapid – наземный аэробус XXI века, Гордин А. Г., Дыбская И. Ю. (2007)
Удовиченко В. М. - Тривимірні оператори перетворень Фур’є та Хартлі на прямокутній сітці на основі методу Файлона та B-сплайну третього степеня (2007)
Греков Л. Д. - Применение фреймовых моделей знаний на основе онтологических систем в задачах логистики (2007)
Матюшенко Д. И. - Построение мультиагентной системы на базе сервиса распределенного доступа к данным для систем реального времени, Лещенко А. Б. (2007)
Ларин В. Ю. - Построение математической модели ферромагнитного преобразователя, Квасников В. П. (2007)
Синельников С. С. - Разработка алгоритма "ускоренного бинарного поиска" в отсортированном массиве на языке С++, Резников В. А. (2007)
Попов В. А. - Методика анализа информационных потоков для обоснования компьютерной сети предприятия, Скринник М. В., Щербакова А. В. (2007)
Слободян В. А. - Формализация структурных признаков загрязнений морских акваторий на примере тестовых фигур (2007)
Губка С. О. - Підсистема генерації та розподілу ключів для шифрування даних у відкритих каналах зв’язку (2007)
Кондратенко Н. П. - Обоснование затрат на создание интегрированной логистической системы качества в проекте развития предприятия, Коновалова Е. В. (2007)
Чумаченко И. В. - Организационно-функциональное моделирование процессов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в условиях конкуренции, Витюк В. А., Лысенко А. А. (2007)
Губка Н. С. - Системный подход в логистическом управлении ресурсами проекта (2007)
Гора Н. Н. - Анализ и оценка состояния предприятия для выполнения проектов по созданию изделий приборостроения, Малеева О. В. (2007)
Федорович О. Е. - Выбор и оценка направлений в проекте утилизации сложной техники, Глухова Ю. А., Щеголь В. А. (2007)
Лысенко Э. В. - Исследование взаимодействия участников проекта создания новой техники для оценки его реализуемости, Назаренко Т. Н., Кайдалов А. К. (2007)
Анотації (2007)
Відомості про авторів (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Сацький П. В. - Правовий режим засобів виробництва у ранньосередньовічних тюрків (2013)
Бейкун А. Л. - Актуальні організаційно-правові тенденції розвитку інституту земельної власності (2013)
Вітко О. Ю. - Поняття предмета злочину як елемента складу злочину (2013)
Ковалевська Є. С. - Суб’єкт умисного та необережного знищення або пошкодження військового майна (статті 411 та 412 КК України) (2013)
Матвійчук В. К. - Об’єктивні ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст. 109 КК України (2013)
Харь І. О. - Суб’єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 109 КК України (2013)
Карпенко М. І. - Заходи забезпечення кримінального провадження, Омельчук К. І. (2013)
Карпенко М. І. - Самовільне залишення військової частини або місця служби, дезертирство: методика розслідування злочинів, передбачених ст.ст. 407, 408 Кримінального кодексу України (2013)
Бойченко Е. Г. - До проблеми правового регулювання створення та ліквідації військових частин Збройних Сил України, легалізації їх господарської діяльності (2013)
Kutarov V. V. - Adsorption equilibrium and hysteresis in open slit-like micropores, Tarasevich Yu. I., Aksenenko E. V., Dlubovskiy R. M. (2013)
Belchinskaya L. I. - Surface chemistry and porosity of natural and activated aluminosilicate from montmorillonite and clinoptilolite, Novikova L. A., Khokhlov V. Yu., Lu Tkhi J., Kartel M. T. (2013)
Дорошенко М. Н. - Каталитическое влияние поверхности на формирование нанотрубок германия PE MOCVD-методом, Герасимчук А. И., Мазуренко Е. А. (2013)
Богатырев В. М. - Термическая деструкция полифенилметилсилоксана на поверхности кремнезема и нанокомпозитов МХОY/SiO2, Покровский В. А., Мисчанчук Б. Г. (2013)
Оранская Е. И. - Фазовые превращения в системах на основе индивидуальных, смешанных пирогенных оксидов алюминия и кремния и оксида меди(II), Горников Ю. И. (2013)
Мазуренко Р. В. - Електрофізичні властивості полімерних композитів на основі високодисперсного оксиду алюмінію, модифікованого йодидом міді, Гуня Г. М., Махно С. М., Горбик П. П. (2013)
Горчев В. Ф. - Физико-химические свойства коллоидных растворов на основе наночастиц серебра с полимерным ядром, Чунихин А. Ю., Дидикин Г. Г., Литвин С. Е., Андрусишина И. Н., Ковинский И. С., Романенко С. М. (2013)
Туров В. В. - Влияние дисперсионной среды на кластеризацию воды и перекиси водорода, связанных в композите кремнезем-сорбит, Гунько В. М., Покровский В. А., Настасиенко Н. С., Галаган Н. П. (2013)
Бельчинская Л. И. - Адсорбционно-структурные, ионообменные и каталитические характеристики природного и модифицированного сорбента Сокирницкого месторождения, Стрельникова О. Ю., Ходосова Н. А., Ресснер Ф. (2013)
Корочкова Т. Е. - Влияние инерции на пассивный и активный транспорт наночастиц вдоль границы раздела фаз, Шапочкина И. В., Розенбаум В. М. (2013)
Маркина А. И. - Взаимодействие наноразмерных оксидов кремния и алюминия с компонентами биогидрогеля, Геращенко И. И., Пахлов Е. М. (2013)
Семченко А. В. - Золь-гель синтез активных слоёв ZnO:Al:RE3+ солнечных элементов, Сидский В. В., Залесский В. Б., Малютина-Бронская В. В., Гременок В. Ф., Зарецкая Е. П. (2013)
Коновалов С. В. - Особливості поведінки коксових відкладень в дезактивованих цеолітних каталізаторах, Патриляк К. І., Патриляк Л. К., Іваненко В. В., Охріменко М. В., Волошина Ю. Г. (2013)
Внукова Н. М. - Ієрархія факторів ризиків банку при овердрафтному кредитуванні, Мовчан О. В. (2013)
Ножова Г. М. - Вплив спрощеноїсистеми оподаткування на фінансовий стан суб’єктів малого підприємництва, Ценклер Н. І., Бойко Я. М. (2013)
Бачо Р. Й. - Оцінка ролі місцевих податків і зборів у забезпеченні фінансової безпеки органів місцевого самоврядування, Гапак Н. М., Иллар Е. Й. (2013)
Прус Л. Р. - Аналіз використання технічних засобів митного контролю у морських пунктах пропуску: вітчизняний та світовий досвід, Несторишен І. В., Бодров С. В. (2013)
Сержанов В. В. - Утилізаційний збір на автомобілі в Україні, Костьов’ят Г. І. (2013)
Копилюк О. І. - Застосування класичних та сучасних теорій і концепцій у формуванні регіональної політики розвитку банківської системи (2013)
Осташ С. В. - Роль комерційних банків в активізації інвестиційної діяльності в Україні та регіоні, Булеца Н. В. (2013)
Копилов А. А. - Державні заощадження і фондовий ринок (2013)
Коваль В. Ю. - Формування депозитних ресурсів в комерційних банках Закарпатського регіону (2013)
Заславська О. І. - Особливості формування та реалізації кредитно-інвестиційної стратегії банків (2013)
Щербан М. Д. - Характеристика розвитку державногорегулювання кредитної кооперації в Україні (2013)
Малишко Є. О. - Вибір фінансової стратегії суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення (2013)
Сокол С. В. - Удосконалення механізму банківського кредитування, Тесьолкін Р. О. (2013)
Півняк Ю. В. - Теорії й моделі фінансової стабільності: макроекономічний підхід (2013)
Даньків Й. Я. - Співпраця університетів і підприємств на сучасному етапі розвитку соціально-економічних відносин України, Попович М. С., Волошина Ю. Я. (2013)
Бережнюк І. Г. - Систематизація класифікаційних ознак митних ризиків, Джумурат О. В. (2013)
Маргіта Н. О. - Проблеми та перспективи впровадження інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку в Україні (2013)
Глубіш Л. Я. - Державний вплив на соціальні аспекти системи продовольчого забезпечення (2013)
Югас Е. Ф. - Каузальна індукція в аналізі та моделюванні економічних процесів, Туряниця К. С. (2013)
Кучеренко С. А. - Безробіття в трасформаційній економіці України та напрями його подолання, Сушко С. В. (2013)
Берча О. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку партнерства університетів та бізнесу (на матеріалах ДВНЗ "УжНУ"), Сочка К. А. (2013)
Бережанський М. М. - Еволюція наукових підходів щодо інновацій (2013)
Староста О. П. - Запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного страхування та його вплив на економіку України (2013)
Лінтур І. В. - Особливості регулювання інвестування в економіку України в умовах трансформацій (2013)
Грига В. Ю. - Економічна динаміка регіонального розвитку в Україні (2013)
Молнар О. С. - Теоретичні основи розробки регіональної програми розвитку туристично-рекреаційного комплексу в системі стратегії соціально-економічного розвитку Закарпаття, Важинський Ф. А., Даньків В. Й. (2013)
Пойда-Носик Н. Н. - Аналіз розвитку та оцінка інвестиційного процесу туристично-рекреаційної галузі Закарпатської області, Січка І. І. (2013)
Шпеник Т. К. - Аналіз соціально-економічного стану Закарпатської області з точки зору розвитку туристичної галузі (2013)
Гургула О. М. - Проблеми зайнятості в Закарпатській області та шляхи їх вирішення (2013)
Слава С. С. - Еволюція управління витратами на якість продукції, Горбоконь В. Ю., Павлович В. І. (2013)
Лобов С. П. - Методи оцінки економічного ефекту від використання автоматизованих інформаційних систем при плануванні закупівель (2013)
Ільчук П. Г. - Дослідження впливу факторів внутрішнього характеру на формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств (2013)
Куценко М. А. - Порівняльний аналіз вартості підготовки кадрів для системи цивільного захисту (2013)
Яцко М. В. - Доступність фінансової звітності підприємств Закарпатської області: стан та перспективи, Яцко Л. Б. (2013)
Попель С. А. - Міжнародні морські вантажні перевезення: сучасний стан та перспективи участі в них України, Неліпович О. В., Мотюк К. Д. (2013)
Мошак О. В. - Економічна діагностика в системі управління діяльністю підприємств лісового господарства Закарпатської області (2013)
Рудніченко Є. М. - Формування моделі впливу суб’єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства (2013)
Кузмішин П. - Evaluation of competitiveness by the World economic forum (2013)
Щипанова О. В. - Тенденції розвитку світової індустрії венчурного капіталу на сучасному етапі (2013)
Фендик В. М. - Забезпечення зобов’язань: контроль та документальне оформлення господарських операцій (2013)
Яковенко О. В. - Правові засади здійснення електронних перевірок органами доходів і зборів, Туржанський В. А. (2013)
Кесарчук Г. С. - Удосконалення організації обліку розрахунків за виплатами працівникам (2013)
Шулла Р. С. - Концептуальні підходи до організації системи управлінського обліку "директ-костинг": зарубіжний досвід та можливість його адаптації у вітчизняній теорії та практиці, Повідайчик М. М. (2013)
Фендик В. М. - Контроль забезпечень зобов’язань та розвиток новітніх облікових систем в Україні (2013)
Грицак О. С. - Підходи до оподаткування операцій застави: обліковий аспект (2013)
Summary (2013)
До уваги авторів статей (2013)
Тітул (2007)
Кулик А. С. - Факультету СУЛА– 30 лет. Основные научные вехи, Чухрай А. Г. (2007)
Кулик А. С. - Становление и развитие рационального управления объектами в нештатных режимах (2007)
Федорович О. Є. - Наукові досягнення кафедри інформаційних управляючих систем (2007)
Кошевой Н. Д. - Направления и перспективы научных исследований кафедры авиационных приборов и измерений (2007)
Соколов А. Ю. - История развития направлений научных исследований и формирования кадрового потенциала кафедры информатики (2007)
Кунцевич В. М. - Управление и идентификация в условиях неопределенности: результаты и нерешенные проблемы (2007)
Wagenknecht M. - On direct and inverse problems for fuzzy equation systems with tolerances, Hartmann K. (2007)
Соколов А. Ю. - Анализ хаотической динамики в нечетких рекуррентных моделях, Вагенкнехт М. (2007)
Бодянский Е. В. - Методы вычислительного интеллекта для анализа данных (2007)
Любчик Л. М. - Метод обратных динамических моделей в задачах синтеза многомерных комбинированных систем с наблюдателями возмущений (2007)
Збруцький О. В. - Динаміка вібраційних гіроскопів, Гавриленко В. В., Стеценко Т. В. (2007)
Блинцов В. С. - Современные проблемы создания электрооборудования и автоматики подводных аппаратов (2007)
Заболотный А. В. - Эволюция первичных измерительных преобразователей влажности нефтепродуктов, Заболотный В. А., Кошевой Н. Д. (2007)
Матусевич В. А. - Разработка компьютерной модели вентильного электродвигателя постоянного тока, Гетя А. Н., Павлюк Е. В., Фирсов С. Н. (2007)
Anzenberger P. - Object-relational data models for real the world, Chukhray A. (2007)
Черепащук Г. А. - Повышение метрологических характеристик тензометрических измерительных каналов (2007)
Семенцов Г. Н. - Аналіз і синтез автоматизованих систем управління технологічним процесом буріння нафтових і газових свердловин, Фадєєва О. В. (2007)
Водяницький С. О. - Розробка багатофункціональної мікропроцесорної системи автоматичного управління безпілотного транспортного засобу, Джулгаков В. Г., Руденко К. І. (2007)
Podlesny S. A. - Comparative analysis of higher vocational training systems in various countries, Perfilyev J. S., Proske D. (2007)
Свищ В. М. - Рентгеноинтроскопические системы таможенного контроля семейства "Полискан", Яценко С. Я., Шумейко Н. А., Петренко В. И., Симонов В. Ф. (2007)
Анотації (2007)
Відомості про авторів (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Бойченко М. А. - Особливості розвитку культури якості вищої освіти в європейських ВНЗ (2013)
Вознюк В. В. - Історичні особливості інтеграції соціальних та освітніх послуг у розширених школах Великобританії (2013)
Вєнцева Н. О. - Особливості реформування вищої педагогічної освіти України в 1930–1940 рр. (2013)
Ворожбіт В. В. - Цінності духовно-морального виховання дітей в історії вітчизняної педагогічної думки середини ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Грицкова Ю. В. - Проблема формування педагогічної культури батьків у науковому доробку В. О. Сухомлинського (2013)
Дзюбинська Х. А. - Опікунсько-виховна діяльність Варшавського благодійного товариства (1814–1914) (2013)
Качур М. М. - Поняття "патріотизм" в українській науковій педагогічній думці (2013)
Ковтун А. В. - Виховання особистості засобами музичного мистецтва у вітчизняній педагогіці кінця XIX – середини XX століття (2013)
Тарарак Н. Г. - Проблема створення періодизації процесу формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів вищих мистецьких навчальних закладів України ХХ століття (2013)
Артемьєва І. С. - Професійна діяльність учителя початкової школи з формування позитивного ставлення першокласників до навчання (2013)
Бабкова О. О. - Складові оцінювальної діяльності вчителів природничих спеціальностей (2013)
Волохата К. М. - Проблемні ситуації на уроках природознавства в початковій школі як засіб активізації розумової діяльності учнів (2013)
Маруфенко О. В. - Теоретичне обґрунтування формування активної позиції вчителя мистецтва відносно власного голосового здоров’я (2013)
Ситник О. А. - Характеристика стану серцево-судинної системи учнів молодшого шкільного віку (2013)
Торічний О. В. - Педагогічні засади формування готовності юнаків загальноосвітніх навчальних закладів до обрання професії офіцера під час вивчення навчальної дисципліни "Захист Вітчизни" (2013)
Федій О. А. - Методична система формування демографічних понять в учнів як засіб фундаменталізації знань про населення (2013)
Якимчук М. Ю. - Творча самореалізація обдарованих учнів як пріоритетне завдання педагогічного колективу гімназії, Козяр М. М. (2013)
Алексеев О. М. - Застосування дистанційних технологій навчання на денному відділенні технічного ВНЗ (2013)
Бондар Л. В. - Лінгводидактичні засади навчання професійно спрямованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей (2013)
Бріжата І. А. - Валеологізація предмету "Біомеханіка"для студентів інституту фізичної культури, Буйвало В. П. (2013)
Бялківська Я. В. - Теоретико-методичні засади використання психограми спеціальності в навчанні перекладу (2013)
Гура Е. І. - Тренінг професійної адаптації аспірантів вищих навчальних закладів "антиплагіат" (2013)
Єжова О. О. - Мультимедійне забезпечення навчальної дисципліни "Спортивна фізіологія" (2013)
Кампов С. П. - Умови формування самостійності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки (2013)
Ковальчук О. М. - Проблеми підготовки магістрів гуманітарних спеціальностей до інноваційної діяльності в умовах ступеневої освіти (2013)
Козяр М. М. - Особливості створення інформаційно-комунікаційних технологій навчання для графічної підготовки майбутнього фахівця технічної галузі (2013)
Попович О. М. - Основні категорії дослідження процесу підготовки майбутніх педагогів до організації конструктивної діяльності дітей (2013)
Рендюк С. П. - Професійно-практична спрямованість занять як умова активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2013)
Сергієнко Т. М. - Поняття та зміст соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів (2013)
Сущенко Л. О. - Психолого-педагогічні механізми впливу на продуктивну дослідницьку діяльність майбутнього вчителя:результати експериментального навчання (2013)
Тарнавська Т. В. - Використання інформаційних технологій у системі професійної підготовки дослідницького університету на основі системного підходу (2013)
Толок І. В. - Підготовка військових фахівців з вищою освітою: інноваційні підходи, Приходько Ю. І. (2013)
Хатунцева С. М. - Особистісний підхід як методологічна основа дослідження індивідуалізації професійної підготовки студентів у вищих педагогічних навчальних закладах (2013)
Червінко Є. О. - Чинники навчання усного послідовного перекладу з опорою на систему скороченого запису (2013)
Штельмах О. В. - Метод проектів у навчанні іноземній мові студентів нефілологічних спеціальностей під час позааудиторної роботи (2013)
Кучерявий А. О. - Особистісний аспект у проектувальних принципах управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів (2013)
Подліняєва О. О. - Управління мотивацією діяльності вчителя суспільно-гуманітарних дисциплін з використання ІКТ (2013)
Пшенична Л. В. - Інноваційна парадигма управління як фактор розвитку вищого навчального закладу (2013)
Балалаєва О. Ю. - Кореляція дидактичних принципів науковості і доступності при розробці електронних посібників (2013)
Волошина Н. О. - Інновації освітнього процесу магістрів-екологів, Лазебна О. М. (2013)
Іваницька Н. А. - Особливості розвитку фізичної освіти в Україні з 1945 по 1967 роки, Герасименко Т. О. (2013)
Кузьменко О. С. - Сучасні підходи до постановки фізичних експериментів для студентів нефізичних спеціальностей (2013)
Лукашова Н. І. - Модульне навчання в розвитку вітчизняної методики хімії (2013)
Мельник Ю. С. - Розв’язування прикладних фізичних задач з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Мітрясова О. П. - Сучасні інформаційні технології у практиці навчання вищої школи (2013)
Паламарчук Л. Б. - Перспективно-прогностичні напрями формування та реалізації соціокультурної складової змісту шкільних курсів географії (2013)
Слюта А. М. - Методика формування самостійної системної діяльності студентів-екологів у процесі виробничої практики, Лукаш О. В. (2013)
Трифонова О. М. - Перспективи фундаменталізації фахової підготовки магістрів фізики, Садовий М. І. (2013)
Школа О. В. - Методичні особливості вивчення статистичних розподілів Гіббса в курсі теоретичної фізики (2013)
Шульга Н. В. - Можливості застосування комп’ютерних технологій для визначення числових характеристик випадкових величин (2013)
Лісовський С. А. - Ріо + 20 – "Майбутнє, якого ми хочемо": особливості реалізації парадигми сталого (збалансованого) розвитку в Україні, Марушевський Г. Б., Павличенко П. Г., Руденко Л. Г., Тимочко Т. В. (2012)
Багров М. В. - "Нова" географія в українських реаліях: місія і тренди розвитку, Руденко Л. Г., Черваньов І. Г. (2012)
Ліхачова Е. О. - Антропогенні геоморфосистеми: проблеми і принципи картографування, Палієнко В. П., Палієнко Е. Т., Кошкарьов О. В., Спиця Р. О. (2012)
Кураєва І. В. - Оцінка вмісту важких металів та умов їх міграції в агроландшафтах Тернопільської області, Рога І. В., Сорокіна Л. Ю., Голубцов О. Г. (2012)
Свідзінська Д. В. - Виділення морфодинамічних мікрогеохор із застосуванням нечіткого кластерного аналізу (2012)
Нгуен Хань Ван - Біокліматологічні дослідженя в сучасній географії (2012)
Топчієв О. Г. - Застосування методів аналізу великомасштабних планів землекористувань при формуванні регіональних екомереж, Шашеро А. М. (2012)
Байдіков І. А. - Екомережа: особливості обґрунтування, створення та структурно-функціональні властивості як складної просторової структури (2012)
Шищенко П. Г. - 32-й Міжнародний географічний конгрес, Лісовський С. А., Олещенко В. І., Маруняк Є. О., Мозговий А. А. (2012)
Руденко Л. Г. - Міжнародна науково-практична конференція "Національні атласи у формуванні глобального інформаційного простору", Бочковська А. І., Путренко В. В. (2012)
Черваньов І. Г. - А. М. Краснов в історії вітчизняної географії (до 150-річчя від дня народження) (2012)
Світ наукових ідей академіка М. Б. Багрова (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Иванов В. А. - Современное состояние и эволюция Бакальской косы, Горячкин Ю. Н., Удовик В. Ф., Харитонова Л. В., Шутов С. А. (2012)
Ильин Ю. П. - Использование спутниковых альтиметрических измерений уровня моря для мониторинга водного баланса Азово-Черноморского бассейна, Горячкин Ю. Н., Демидов А. Н. (2012)
Харитонова Л. В. - Статистические характеристики ветрового волнения в прибрежной зоне Западного Крыма по данным ретроспективных расчетов за 1979 – 2010 гг., Фомин В. В. (2012)
Виноградов А. К. - Подходные каналы и их значение в функционировании экосистем акваторий морских портов, Богатова Ю. И., Синегуб И. А. (2012)
Пасынков А. А. - Методика и технология экологического мониторинга геологической среды акватории Черного моря в районе Донузлавского лимана, Тихоненков Э. П., Тихоненкова Е. Г. (2012)
Юровский Ю. Г. - Проблемы оценки экологического состояния донных отложений и субмаринная разгрузка подземных вод, Юровская Т. Н., Прусов А. В. (2012)
Малахова Л. В. - Современный уровень загрязненности хлорорганическими соединениями донных отложений украинского шельфа Чёрного моря (2012)
Алёмов С. В. - Анализ данных многолетнего мониторинга донных сообществ и нефтяного загрязнения грунта в прибрежной зоне г. Севастополя на основе сети Байеса, Бабичев С. А., Литвиненко В. И. (2012)
Попова Л. А. - Цилиоперифитон искусственных субстратов (гидротехнических сооружений) и его участие в передаче нефтяных углеводородов по пищевой цепи (2012)
Тихонова Е. А. - Характеристика донных осадков и макрозообентоса б. Казачья в первой декаде XXI века, Алёмов С. В. (2012)
Бурдиян Н. В. - Распространение сульфатредуцирующих бактерий в прибрежных наносах с различным уровнем антропогенной нагрузки (2012)
Репетин Л. Н. - Пространственная и временная изменчивость температурного режима прибрежной зоны Черного моря (2012)
Ильин Ю. П. - Вклад региональных и глобальных факторов в межгодовую изменчивость гидрометеорологических условий прибрежной зоны Черного моря (2012)
Андрианова О. Р. - Тенденции межгодовых колебаний уровня Мирового океана в течение последнего столетия, Батырев А. А., Белевич Р. Р. (2012)
Гришин М. Г. - Ледниковые периоды и аномальные зимы на побережье Черного моря (2012)
Богушевич В. К. - Акустический мониторинг поля температуры Основного черноморского течения, Замаренова Л. Н., Каташинская Н. С., Скипа М. И. (2012)
Иванов В. А. - Течения в Керченском проливе, ADCP-наблюдения, сентябрь 2011 года, Морозов А. Н., Кушнир В. М. (2012)
Петренко Л. А. - Сопоставление результатов моделирования течений и данных АDCP-наблюдений в Керченском проливе (2012)
Панов Б. Н. - Влияние циркуляции вод на загрязнение прибрежных акваторий Керченской бухты соединениями тяжелых металлов и нефтепродуктов, Панов Д. Б., Спиридонова Е. О. (2012)
Панов Д. Б. - Некоторые особенности загрязнения тяжелыми металлами и нефтепродуктами акватории Керченского морского торгового порта, Панов Б. Н., Спиридонова Е. О. (2012)
Кондратьев С. И. - Содержание биогенных элементов и кислорода в различных районах украинской части шельфа Черного моря в 2006 – 2010 гг. по данным экспедиционных исследований Морского гидрофизического института НАН Украины (2012)
Миронов О. А. - Нефтяное загрязнение берегов Севастополя, Муравьева И. П., Миронова Т. О. (2012)
Малахова Т. В. - Элементы баланса метана в донных осадках Севастопольской акватории, Егоров В. Н., Малахова Л. В., Пименов Н. В. (2012)
Хоружий Д. С. - Внутригодовая динамика растворенного неорганического углерода (TCO2) в водах Севастопольской бухты в 2009 – 2011 гг. по данным прямых измерений (2012)
Ломакин П. Д. - Поле мутности и оценка загрязнения вод Балаклавской бухты на основе гидрооптических методов наблюдений, Попов М. А., Чепыженко А. И., Чепыженко А. А. (2012)
Дятлов С. Є. - Міжрічна мінливість вмісту важких металів у воді та донних відкладах полігону "Одеський регіон ПЗЧМ”, Чепіжко О. В., Урдя В. О. (2012)
Мезенцева И. В. - Сезонное изменение ассимиляционной емкости морской экосистемы по отношению к нефтепродуктам на примере акватории порта Одесса (2012)
Морозов А. Н. - Звукорассеивающие слои глубоководной части Черного моря, прилегающей к Крымскому полуострову, ADCP-наблюдения 2007 и 2008 гг., Лемешко Е. М., Ролик В. В. (2012)
Куклин А. К. - Экстремальные значения температуры воздуха и морской воды в прибрежной зоне Южного берега Крыма, Куклина Н. Я., Шабалина О. А., Майборода С. А. (2012)
Трощенко О. А. - Результаты комплексных экологических исследований на акватории мидийно-устричной фермы (Голубой залив, Крым, Чёрное море), Куфтаркова Е. А., Лисицкая Е. В., Поспелова Н. В., Родионова Н. Ю., Субботин А. А., Еремин И. Ю. (2012)
Евстигнеева Д. С. - Динамика кислорода в поверхностных водах прибрежной зоны Голубого залива в весенне-осенний период, Кондратьев С. И., Метик-Диюнова В. В. (2012)
Плотицына О. В. - Содержание ртути в северно-западной части Черного моря и у Южного берега Крыма: результаты 70-го рейса НИС "Профессор Водяницкий" (август 2011 г.), Стецюк А. П., Гулин С. Б. (2012)
Ломакин П. Д. - Поле суммарной взвеси и оценка загрязнения вод Феодосийского залива по данным гидрооптических наблюдений, Чепыженко А. И., Чепыженко А. А. (2012)
Тарасюк О. Є. - Наукове обґрунтування оголошення гідрологічного заказника місцевого значення "Бухта Козача" в м. Севастополі, Бєляєва О. І., Бондарева Л. В. (2012)
Рябцев Ю. Н. - Модель термического режима формирования и таяния льда в мелководных районах Черного и Азовского морей (2012)
Хоролич Н. Г. - О длинноволновой структуре инерционных колебаний скорости течений на Прикерченском шельфе Черного моря, Хоролич В. Н. (2012)
Слепчук К. А. - Моделирование годовой динамики фитопланктона, биогенных элементов и кислорода в акватории Севастопольской бухты, Майборода C. А. (2012)
Запевалов А. С. - Искажение оценок асимметрии возвышений морской поверхности, полученных по данным альтиметрических измерений, Пустовойтенко В. В. (2012)
Доценко С. В. - Спектральные свойства акустического измерителя прибрежного морского волнения, Кузнецов С. А. (2012)
Иванов В. А. - Эколого-экономическая оценка рисков нерационального природопользования в прибрежной зоне моря, Игумнова Е. М., Тимченко И. Е. (2012)
Стадниченко С. В. - Популяционные характеристики мидии Mytilus Galloprovincialis (Lamarck, 1819) из разных биотопов Черного моря, Золотарев В. Н. (2012)
Иванов Д. А. - Возрастная структура популяции мии (Mya Arenaria L.) и ее из-менчивость в северо-западной части Черного моря (2012)
Говорин И. А. - Определение прижизненных показателей массы у рапан Rapana Venosa (Valenciennes, 1846) по морфометрическим характеристикам их раковин из штормовых береговых выбросов (2012)
Варигин А. Ю. - Рост двустворчатого моллюска Abra Ovata (Philippi, 1836) в Сухом лимане (Северо-Западное Причерноморье) (2012)
Гришин М. Г. - Течение Ломоносова: история открытия (2012)
Тітул (2007)
Раскин Л. Г. - Надежностно-ориентированное планирование многономенклатурного производства, Серая О. В. (2007)
Скатков А. В. - Анализ гарантоспособности распределенных систем с адаптивным байесовским управлением, Воронин Д. Ю., Данильчук Д. Н. (2007)
Слюсар В. И. - Методы гарантоспособной передачи сообщений в радиорелейных системах связи, Зинченко А. А. (2007)
Польщиков К. О. - Метод управління таймером повторної передачі в інформаційних мережах, що працюють згідно з протоколом ТСР, Лаврут О. О., Александров М. М., Васюк В. М. (2007)
Бондаренко В. В. - Обеспечение безотказного решения задач в распределенной системе неотчуждаемых ресурсов, Ткач Ю. Э., Скосырь А. Н. (2007)
Ababii V. V. - The modelling and design of reconfigurable control systems, Sudacevschi V. M. (2007)
Баркалов А. А. - Реконфигурируемый сопроцессор, Мальчева Р. В., Гриценко А. А. (2007)
Барсов В. И. - Концепция создания нейрокомпьютеров систем управления на основе использования модулярной арифметики, Краснобаев В. А., Khere Ali Abdullah, Зефирова О. В. (2007)
Уваров С. С. - Основные принципы создания отказоустойчивых систем на ПЛИС (2007)
Юрченко Ю. Б. - Синхронизация каналов SIFT HIFT структур бортовых вычислительных систем при отладке программно-аппаратного взаимодействия (2007)
Шурыгин О. В. - Использование экспертных и вероятностных методов оценки при выборе отказоустойчивых структур (2007)
Чайковський Д. Ю. - Дослідження температурних режимів жорстких дисків персональних комп’ютерів (2007)
Бреславец В. С. - Методы разработки программного обеспечения, защищённого от электромагнитных помех, Серков А. А. (2007)
Ryazantsev A. I. - The analysis of technogenic risk main factors (2007)
Неделько В. Н. - Проблемы оценки уровня профессиональной подготовленности курсантов на авиационных тренажерах, Щербина Ю. В. (2007)
Туркин И. Б. - Модели и способы автоматизированного управления испытаниями систем космического аппарата, Лучшев П. А. (2007)
Потій О. В. - Формалізована модель діяльності із захисту інформації (2007)
Чевардин В. Е. - Применение модулярной арифметики для формирования ключевых хеш-функций, Янсонс Я. В. (2007)
Krivoulya Gennady - Modeling computer system states on the structural level in the form of finite state machine, Laptev Mikhail (2007)
Поморова О. В. - Реалізація логічного висновку нечіткої експертної системи діагностування комп’ютерних засобів, Гнатчук Є. Г. (2007)
Аксёнова Г. П. - Обеспечение контролепригодности в матрице типа FPGA (2007)
Михеев В. С. - Программно-технический комплекс для испытаний газотурбинных двигателей, Китайчук И. Е., Жеребкина Т. Ф., Авраменко И. Е. (2007)
Локазюк В. М. - Розроблення програмного забезпечення для опрацювання текстів з діагностичною інформацією, Ляшкевич В. Я., Олар О. Я. (2007)
Уколова Е. В. - О построении контролирующей тестовой последовательности с применением генетического алгоритма (2007)
Дрозд А. В. - Рабочее диагностирование в обработке приближенных данных (2007)
Антощук С. Г. - Информационный анализ в системах обработки визуальной информации (2007)
Horst Miedl - Qualification of integrated tool environments for nuclear applications, Josef Märtz, Günter Schnürer (2007)
Скляр В. В. - Оценка качества программного обеспечения верхнего уровня информационно-управляющих систем АЭС, Белый Ю. А., Малохатько С. А. (2007)
Долгов Ю. А. - Количественная оценка надежности программного обеспечения, Данилина Т. Г. (2007)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського