Грушковская В. В. - О задаче планирования движения нелинейной системы в окрестности заданной кривой, Зуев А. Л. (2016)
Денега И. В. - Обобщение некоторых результатов о неналегающих областях, Заболотный Я. В. (2016)
Dovgoshey O. A. - First Baire class functions in the pluri-fine topology, Kucukaslan M., Riihentaus J. (2016)
Джафаров Р. М. - О регулярности решения уравнения Пуассона в области, образованной пересечением шаров (2016)
Жоголева Н. В. - Идентификация параметров упругой связи осцилляторов Ван дер Поля, Щербак В. Ф. (2016)
Зелинский Ю. Б. - Об одной задаче о тени для шаров фиксированного радиуса, Дакхил Х. К. (2016)
Краснощок М. В. - Перша початково-крайова задача для одновимірного квазілінійного рівняння дробової дифузії (2016)
Новіков О. О. - Наближення класів функцій високої гладкості прямокутними сумами Фейєра, Ровенська О. Г. (2016)
Осипчук Т. М. - Задача о тени для областей на плоскости (2016)
Севастьянов Е. А. - О равностепенной непрерывности одного класса отображений, квазирегулярных в среднем, Маркиш А. А. (2016)
Стёпкин А. В. - Исследование структуры графа при помощи двух агентов (2016)
Таргонский А. Л. - Одна экстремальная задача на равноугольных системах точек для частично неналегающих областей и открытых множеств (2016)
Чуйко С. М. - Автономная периодическая задача для уравнения типа Хилла в частном критическом случае, Несмелова О. В., Сысоев Д. В. (2016)
Чуйко С. М. - Регуляризация линейной нетеровой краевой задачи при помощи импульсного воздействия типа interface conditions, Чуйко А. С., Дзюба М. В. (2016)
Шпаковский В. С. - Гиперкомплексное представление аналитических решений одного уравнения гидродинамики (2016)
Содержание (2017)
Падалко А. А. - Пневмония у беременных – современные аспекты проблемы, Хименко М. В., Мехедко В. В., Морозова О. В., Сигаева И. А. (2017)
Хіміон Л. В. - Інтегративна медицина в дії: огляд подій науково)практичної конференції, Корнєва В. В., Ященко О. Б. (2017)
Ткаченко В. І. - Результати діяльності Українського руху молодих сімейних лікарів. Система підготовки та особливості роботи сімейних лікарів Нідерландів, Садовнік Я. А., Заремба-Федчишин О. В., Заставний І. (2017)
Байдала О. Д. - Роль диспансеризації у збереженні здоров’я населення України, Дуб Н. Є. (2017)
Ткаченко В. І. - Результати реорганізації системи охорони здоров’я на засадах сімейної медицини в Київській області за 2012–2016 рр., Арешкович А. О., Голосай К. С., Глушаниця О. Ф., Ременник О. І. (2017)
Roshchin G. - Emergency and disaster medicine for family doctors: challenges of the modern life, Khimion L. (2017)
Ткаченко В. І. - Система охорони здоров’я та підготовки медичних кадрів у Республіці Казахстан. Українсько-казахстанська співпраця в галузі сімейної медицини (2017)
Дуда А. К. - Дисбиоз кишечника и его коррекция в практике врача)инфекциониста, Бойко В. А., Коцюбайло Л. П., Голуб А. П. (2017)
Скрипченко А. Г. - Характеристика психоэмоционально)мнестических функций, вегетативных изменений и качества жизни при начальных стадиях дисциркуляторной энцефалопатии различного генеза (2017)
Гарміш І. П. - Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії у пацієнтів з хронічною хворобою нирок у поєднанні з субклінічним гіпотиреозом, Курята О. В. (2017)
Грицко Р. Ю. - Громадське здоров’я об’єднаних територіальних громад та інтегративна сімейна медицина, Лемішко Б. Б., Фуртак І. І. (2017)
Дзяк Л. А. - Оценка возможностей фармакологической коррекции оксидантного стресса как фактора риска развития сосудистых коморбидных заболеваний, Цуркаленко Е. С. (2017)
Марунчин Н. А. - Вимір коефіцієнта затухання як метод контролю за перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, Боднар П. М., Динник О. Б., Ковалеренко Л. С. (2017)
Дячук Д. Д. - Обізнаність сімейних лікарів з питань надмірної маси тіла та ожиріння у дітей (за даними анкетування лікарів загальної практики–сімейних лікарів), Матюха Л. Ф., Заболотна І. Е. (2017)
Процюк О. В. - У фокусі глімепірид: деякі аспекти використання оригінальних та відтворених препаратів (2017)
Орловський В. Ф. - Досвід використання інтерактивних методів навчання у підготовці лікарів)інтернів зі спеціальності "Загальна практика–сімейна медицина", Бокова С. І. (2017)
Возіанов С. О. - Лікування хворих гіперактивним сечовим міхуром з гіперкінетичним тонусом детрузора та поєднаною нейрогенною патологією дистального відділу товстої кишки, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Угаров В. Ю., Репринцева А. С. (2017)
Яновська А. О. - Критичні етапи спостережень важких випадків аортальних аневризм на фоні значної коморбідності у загальній практиці (за власними тривалими клінічними спостереженнями та досвідом викладання державною та англійською мовами, Рудіченко В. М., Рейзін Д. В. (2017)
Литвиненко О. О. - Роль пробіотичного компонента у лікуванні та профілактиці антибіотик)асоційованої діареї, Бугайцов С. Г., Антоненко Ю. В. (2017)
Возіанов С. О. - Аналіз післяопераційних ускладнень у хворих на цукровий діабет після проведення малоінвазивних втручань з приводу уретеролітіазу, Гурженко А. Ю. (2017)
Ковалева О. Н. - Оптимизация лечения пациентов с гипертонической болезнью (2017)
Заремба Є. Х. - Динаміка показників імунологічної реактивності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця під впливом комплексного лікування, Смалюх О. В., Кость А. С. (2017)
Заремба Є. Х. - Особливості метаболізму сполучної тканини у хворих на нестабільну стенокардію, Капустинський О. О., Капустинська О. С. (2017)
Матяш Ю. А. - Тревожные расстройства у пациентов после инсульта: клиническое значение, выявление и современные подходы к фармакотерапии, Фломин Ю. В. (2017)
Ушко Н. А. - Диагностика и лечение послеоперационных нейропатий тройничного нерва при его разрыве (2017)
Хорунжая В. С. - Эффективность лечения хронического обструктивного заболевания легких в сочетании с хроническим панкреатитом (2017)
Султанова Н. Г. - Катамнестическая оценка применения рекомбинантного интерлейкина)2 у детей с атопической бронхиальной астмой (2017)
Шуба Н. М. - Обґрунтування оптимального вибору препаратів для лікування остеоартрозу із супутньою гіперурикемією, Воронова Т. Д., Крилова А. С., Хамбір Т. С., Пилипенко А. В. (2017)
Якубовська І. А. - Вплив компонентного складу тіла на функціональний стан жовчного міхура у хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння (2017)
Гончарук Н. П. - Партнерські пологи як шлях до зниження кесарева розтину у жінок з аномаліями пологової діяльності, Ковида Н. Р. (2017)
Азимов Э. Г. - Сравнительная характеристика результатов передней и нижней передней резекции при злокачественных новообразованиях прямой кишки, Намазов А. Э. (2017)
Заремба Є. Х. - Громадське здоров’я і громадське медсестринство об’єднаних територіальних громад, Грицко О. М., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В., Вірна М. М. (2017)
Крутило Д. В. - Ефективність спільної інокуляції сої штамами Bradyrhizobium japonicum з різною швидкістю росту (2017)
Роїк М. В. - Вплив кліматичної складової на врожайність стевії, Кузнєцова І. В. (2017)
Єжов В. М. - Технологічні й економічні чинники зростання вітчизняного виробництва декоративних культур, Піщенко О. В., Литовченко О. П. (2017)
Гораш О. С. - Залежність продуктивного кущіння пшениці твердої ярої від норм висіву насіння та внесення мінеральних добрив, Кучер А. В. (2017)
Федорук Р. С. - Репродуктивна функція організму корів і кролематок за введення до раціону цитратів мікроелементів, Іскра Р. Я., Лесик Я. В., Ковальчук І. І., Хомин М. М. (2017)
Рудь Ю. П. - Молекулярна діагностика патогенних та умовно-патогенних бактерій в популяціях цінних видів риб, Драган Л. П., Цапенко П. К., Грициняк І. І., Бучацький Л. П. (2017)
Бойко О. В. - Ефективність застосування аналітичного схрещування у популяціях молочної худоби, Гончар О. Ф., Сотніченко Ю. М., Мачульний В. В. (2017)
Васильківський С. П. - Генетичний контроль маси 1000 зерен у сучасних сортів ячменю ярого, Демидов О. А., Гудзенко В. М., Поліщук Т. П. (2017)
Адамчук В. В. - Теоретичне дослідження руху робочих органів ширококолійного агрозасобу, Булгаков В. М., Кувачов В. П. (2017)
Іващенко О. О. - Особливості забруднення орних земель важкими металами з автомобільних доріг, Швартау В. В., Іващенко О. О., Андреєв В. О. (2017)
Фурдичко О. І. - Ліс і лісові екосистеми у складі земель лісогосподарського призначення, Дребот О. І., Бобко А. М. (2017)
Блащук М. І. - Формування технологічної якості зерна проса залежно від особ­ливостей збирання врожаю, Полторецький С. П., Білоножко В. Я. (2017)
Спаський Г. В. - Інновації в розвитку аграрних підприємств Закарпатської області (2017)
Оменюк В. Я. - Діагностичні ознаки та видовий склад хвороб качанів кукурудзи, викликаних грибами з роду Fusarium в умовах Правобережного Лісостепу України (2017)
О. І. Фурдичку — 65 (2017)
Д. Г. Тихоненку — 80 (2017)
Цінна книга про фосфор у ґрунтах і землеробстві України (2017)
Сухонос В. В. - Глава держави як адміністративно-правовий інститут (2017)
Сухонос В. В. - Досвід адміністративно-правового реформування в країнах Південно-східної Азії, Волочай Ю. В. (2017)
Сухонос В. В. - Монархічна форма правління і тоталітарний режим : дихотомія антиномії та симбіозу, Волочай Ю. В., Соколенко О. П. (2017)
Глазун О. А. - Правові засади захисту від проявів недобросовісної конкуренції в Україні, Фавстіна М. В. (2017)
Berestok B. P. - Some Peculiarities of the Tasks and Functions of the National Guard of Ukraine in the Course of the Emergency Sitauation (2017)
Косиця О. О. - Місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги як суб’єкт надання публічних послуг, Козир Т. О. (2017)
Чернадчук В. Д. - Адміністративно-правові наслідки застосування обмежень у процедурі виведення неплатоспроможності банку з ринку (2017)
Северин Я. В. - Функція емісійного центру готівкового обороту як монопольне право Національного банку України на емісію грошей (2017)
Солонар А. В. - Принципи діяльності поліції в Україні та за кордоном (2017)
Фурс С. І. - Окремі питання правового регулювання договору банківського вкладу та суміжних правовідносин (2017)
Янішевська К. Д. - Принципи діяльності податкового агента як суб’єкта податкових правовідносин (2017)
Янішевська К. Д. - Деякі аспекти профілактики злочинності неповнолітніх, Савченко А. В. (2017)
Гаруст Ю. В. - Академічна доброчесність - шлях до захисту інтелектуальної власності українських науковців, Павленко Б. О. (2017)
Іваненко Д. Д. - Організаційно-правові основи функціонування системи DOI, Ярошенко В. О. (2017)
Кіяшко Ю. М. - Проблема системи охорони інтелектуальної власності в Україні в аспекті патентного тролінгу (2017)
Кубишкіна А. О. - Особливості побудови апеляційних судів в Україні як важливий аспект сфери адміністративно-правового регулювання судової системи України (2017)
Рішення Міжнародної науково-практичної конференції "Ерделівські читання" 13-14 травня 2014 р., м. Ужгород (2014)
З привітань (2014)
Мушинка М. І. - Колекція творів Івана Кулеця в Музеї української культури у Свиднику (2014)
Приймич М. В. - Історичні передумови розвитку мистецтва Закарпаття наприкінці XVII – у першій половині XVIII ст. (2014)
Мушинка М. І. - Степан Гапак ‒ визначний художник та педагог Словаччини – учень Адальберта Ерделі (2014)
Болсун-Вишемірська А. А. - Синтез культур та стилів у творчості Юрія Новосельського (2014)
Гаврош О. І. - Закарпатська образотворча Шевченкіана: спроба фіксації та контекстуального аналізу (2014)
Ребрик Н. Й. - Мистецтво самоствердження у слові: від андеграунду до класики. Ольвійський вертеп Дмитра Кременя (2014)
Данчин Р. С. - Діяльність товариства і музею "Бойківщина": історія та сучасність (2014)
Дзендзелюк Л. С. - Матеріально-технічне забезпечення як необхідний фактор навчання фахових реставраторів (2014)
Марковський А. І. - Від модерну до соцреалізму: синтез мистецтв в архітектурі Києва (2014)
Перець О. О. - Трансформація поняття світла в образотворчому мистецтві від середньовіччя до постмодерну, Метель Т. В. (2014)
Скринник-Миська Д. М. - "Сучасне мистецтво", "сучасний художник": трансформація понять (2014)
Гуменюк Б. О. - Орнаментальне оздоблення інтер’єрів церков Свято-Успенської Почаївської лаври XVIII-XX ст.: історіографія (2014)
Дочинець Н. М. - Візуальний образ як засіб забезпечення ефективності комерційної реклами, Кампо Г. М., Гаврилець О. В. (2014)
Єфімова А. В. - Арт-інтервенції в міський простір: інсталяція, відео-арт та тілесні практики (приклад Львова) (2014)
Яковлєв М. - Формалізація та моделювання як ефективний засіб сучасного дизайн-моделювання (2014)
Сопко О. І. - Структура рукопису "Мукачівського Псалтиря" ХІV-ХV ст.: інтерпретація шрифтової форми (2014)
Бунда С. - Дизайн-проектування предметно-просторового середовища засобами мультимедійних технологій та віртуальної реальності, Бунда В. (2014)
Манайло-Приходько В. І. - Декоративно-прикладне мистецтво у творчості Ф. Манайла: відродження та збереження традицій (2014)
Колпакова Н. Я. - Стильові особливості галицьких ікон св. Георгія XIV-XVI ст. (2014)
Костів Н. І. - Церковне малярство Ювеналія Мокрицького: стилістика творів (2014)
Ханко В. М. - Кавалерідзе Іван Петрович – український скульптор грузинського походження, Мікеладзе Н. Г. (2014)
Москалюк М. В. - Серія "Пні" у творчості Романа Сельського: композиційна структура та стилістичні особливості (2014)
Андрушко Л. М. - Вплив червоного кольору на психіку та фізіологічні функції людини (2014)
František H. - Hrad Helfštýn a jeho Hefaiston – Mekka uměleckých kovářů celého světa (2014)
Безик Г. І. - Стилістичні особливості лемківського чоловічого традиційного вбрання у міжвоєнний період (2014)
Гуржій І. А. - Історичні особливості формування керамічного мистецтва та технологічних особливостей виготовлення керамічних виробів Полтавщини (2014)
Сімферовська А. О. - Художники Львова доби модерну в автопортретах: від особистості до образу (2014)
Жаворонкова М. І. - Історичні аспекти та трансформація вишитого рушника на сучасному етапі (2014)
Ходанич П. М. - Сучасна закарпатська скульптура: творчий портрет Богдана Коржа (2014)
Лакатош С. А. - Художні особливості чавунного литва Закарпаття наприкінці XVIII – початку XIX ст. (2014)
Шпонтак Т. М. - Тарас Левків – перший представник львівської кераміки на міжнародних європейських симпозіумах (2014)
Андрейканіч А. І. - Визначення поняття плаката, його види та жанри (2014)
Дзендзелюк С. О. - Ілюстрація в кулінарній книзі (2014)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Орнаментальні мотиви у мультимедійних презентаціях (2014)
Крайлюк Л. В. - Графіка і поезія: творчий тандем Ніла Хасевича з Сергієм Кушніренком (2014)
Погонець І. В. - З історії ілюстрування шкільних підручників в Україні (2014)
Слажнєв Б. Б. - Декоративна-художня пластика сучасної житлової архітектури (2014)
Ус В. Ф. - Художньо-композиційні та функціональні властивості православних надгробків (2014)
Цой О. М. - Екологічна складова мислення в об’ємно-просторовому формотворчому процесі (2014)
Яремчук О. М. - Шрифт як основний формотворчий і художньо-образний засіб текстового плакату (2014)
Коновець С. В. - Особистісний підхід до естетичного та етичного виховання студентської молоді (2014)
Баяновська М. Р. - Виховна роль мистецтва: парадигма життєтворчості особистості (2014)
Ходанич Л. П. - Використання творів закарпатського живопису в процесі розвитку зв’язного мовлення учнів: методичний аспект (2014)
Малець Н. Б. - Формування народовської доктрини на західноукраїнських землях та її відображення в організаційно-політичній діяльності в Русько-Українській Радикальній партії (РУРП) кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Малець О. О. - Етнокультурні процеси на Закарпатті в період утвердження тоталітарного режиму в перші роки визволення (жовтень 1944 – початок 50-х рр. ХХ ст.) (2014)
Молинь В. Д. - Катерина Сусак: творчий потенціал педагога і керівника (2014)
Гатеж Н. В. - Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання у школярів морально-естетичних почуттів засобами візуального мистецтва (2014)
Федоранич В. Ю. - Особливості дослідження кириличних епістолярних пам’яток другої половини XVIII – початку ХІХ століття у контексті формування історичної свідомості (2014)
Близнюк М. М. - Комп’ютернi технології у навчальному процесі художніх закладів освіти (на прикладі викладання предмета "Проектування" для спеціалізації "Дизайн меблів"), Андрейканич А. І. (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2017)
Voyotseshchyk A. - Identification of chemical and explosive goods whiletransferring through customs border: global threats and challenges for countries (2017)
Пінь А. - Зовнішня заборгованість США: ризики та пріоритети формування зовнішньоборгової стратегії США (2017)
Сидорович О. - Роль податкових елементів фіскального механізму в досягненні завдань сталого економічного розвитку (2017)
Терещенко Г. - Державне фінансування вищої освіти як чинник розвитку економіки знань, Олейнікова Л. (2017)
Білий Д. - Право землеволодіння в Чорноморському та Кубанському війську в ХІХ та на початку ХХ сторіччя, Футулуйчук В. (2017)
Вовк Л. - Боротьба товариства "Учительська громада" за розбудову українського приватного шкільництва в Галичині (1910-1914 рр.) (2017)
Гайко Г. - Феномен золотих і алмазних "лихоманок" як територіальне, гірниче й соціокультурне освоєння Південної Африки (Частина друга), Білецький В. (2017)
Гапеєва О. - Історичний досвід діяльності держав-учасниць ОДКБ щодо проведення спільних операцій в інформаційному просторі (2017)
Дем'янчук В. - Іван Гель: штрихи до політичного портрету (1987-1990 рр.) (2017)
Каганов Ю. - Виховання "радянської людини" в Україні: КДБ проти школярів (1960-1970-ті рр.) (2017)
Котов С. - Сокільський рух у Галичині: особливості ідеології, вплив на формування національної свідомості (кінець ХІХ ст. - перша третина ХХ ст.) (2017)
Левик Б. - Зовнішньополітичні орієнтири уряду Павла Скоропадського (за архівно-мемуарними матеріалами) (2017)
Шалашна Н. - Значення уявлень про державу Сильвестра Косова для формування самоідентифікації ранньомодерної української нації (2017)
Горбенко В. - Теологічна герменевтика Річарда Хейза: від наративної підструктури Святого Письма до християнської етики (2017)
Гуржи В. - Релігійні пошуки в російській філософській думці на межі XIX-XX ст. як передумова формування атеїстичної ідеології (2017)
Карпенко А. - Стратегічно-реляційний підхід у політичній філософії Боба Джессопа, Бєлоусова К. (2017)
Кисельов О. - Трансформації наукового атеїзму в Україні за часів перебудови (2017)
Райхерт К. - Кіборг як кіборгізована людина: філософський розумовий експеримент у кінофільмі Robocop (2014) (2017)
Титов С. - Релігієзнавчі аспекти вивчення канібалізму (2017)
Шкурко К. - Щастя людини як критерій поступального розвитку українського суспільства (2017)
Кудряшов В. П. - Фінансування державного бюджету в період подолання наслідків рецесії (2017)
Горбатюк В. І. - Інституціональні засади становлення електронного бюджетування на принципах відкритості та прозорості, Матузка Я. В. (2017)
Олейнікова Л. Г. - Формування інформаційного простору адміністрування податків і зборів в Україні (2017)
Гаврилюк О. В. - Глобальна інфраструктура: політика versus економіка (2017)
Василенко Ю. В. - Визначення та застосування фіскального мультиплікатора в середньостроковому прогнозуванні (2017)
Терещенко Г. М. - Компенсаційні механізми захисту інвесторів: зарубіжний досвід та українські реалії, Клименко К. В. (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Chatterjee S. - Thermoelectrics in indian scenario (2016)
Gorskiy P. V. - The correlation between the lattice thermal condctivity of thermoelectric materials based on Zn-Cd-Sb and the phase diagram of the system (2016)
Sanduleac I. I. - State of the art and new possibilities to increase the thermoelectric figure of merit of organic materials, Casian A. I. (2016)
Romaka V. A. - Investigation of TiNi1-xCuxSn thermoelectric material, Romaka L. P., Stadnyk Yu. V., Krayovskyy V. Ya., Horyn A. M. (2016)
Anatychuk L. I. - Technology for manufacturing thermoelectric microthermopiles, Kobylianskyi R. R., Konstantynovych I. A., Kuz R. V., Manik O. M., Nitsovych O. V., Cherkez R. G. (2016)
Dzundza B. S. - Thermoelectric properties of thin films based on pure and doped lead telluride, Kostiuk O. B., Makovyshyn V. I., Perehinchuk M. Yu. (2016)
Abdelbaqi D. - Performance of a hybrid solar wall integrated into the south facade dedicated for the passive heating of buildings, Nabil K. A. I. (2016)
Bokuchava G. - Achievements of sukhumi Ilia Vekua institute of physics and technology in the field of thermoelectric materials science and instrument making, Barbakadze K., Darsavelidzeе G., Shirokov B. (2016)
Kadirova D. K. - Thermoelectric flow-type heat transfer intensifier, Yevdulov O. V. (2016)
Anatychuk L. I. - Air conditioner for humans with a thermoelectric heat flux sensor, Prybyla A. V. (2016)
Небесник І. І. - Творчість Василя Свиди в контексті розвитку художньої освіти Закарпаття (2015)
Скакандій В. Ю. - Василь Свида і Юрій Станинець: образно-композиційні паралелі, Ребрик Н. Й. (2015)
Ходанич М. П. - Філософія родинного щастя у творчій спадщині Василя Свиди (2015)
Мушинка М. І. - Збірка закарпатоукраїнських прислів’їв Івана Югасевича 1806 року, віднайдена та досліджена Іваном Панькевичем і Миколою Яськом (2015)
Сопко О. І. - Творча спадщина Івана Югасевича у мистецькому розвитку української рукописної книги середини XVIII – початку ХІХ століть (2015)
Задорожний І. З. - Рукописні ірмологіони Івана Югасевича-Склярського – важливе джерело досліджень церковно-співочих традицій Закарпаття XVIII-XIX століть (2015)
Мідянка П. М. - Півце-учитель, кантор Югасевич: поетичні рефлексії (2015)
Приймич М. В. - Церковне будівництво історичної Мукачівської єпархії кінця XVIII ст. як відображення культурних орієнтирів та економічного стану церкви (2015)
Ребрик Н. Й. - Василь Довгович та Олександр Духнович: "Має оплески той, хто добре зіграв…" (2015)
Імре-Коляджин Н. О. - Вербальна візуалізація образу Аґнеш Візер у поезії Василя Довговича (2015)
Ходанич М. П. - Художньо-стильові особливості портрета в закарпатській дерев’яній пластиці ІІ половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2015)
Кополовець Л. О. - Образ жінки у творчості А. Ерделі (2015)
Бокотей Л. Л. - "Закарпатського трансавангардизму" Ловранта Бокотея (2015)
Луценко І. В. - Пленерні студії Шимона Голлоші у Тячеві: їх місце і роль у формуванні традицій закарпатського живопису в першій половині ХХ ст. (2015)
Костюк Л. К. - Життя та діяльність художника Георгія Косміаді в Рівному в 1916-1940-х роках: культурологічний аспект (2015)
Петрашик В. - Колекціонування в Україні: короткий історичний екскурс (2015)
Гуржій І. А. - Національний стиль в українському мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст., Канівець А. Д. (2015)
Чопенко Н. С. - Кінестетичне сприйняття мистецтва кераміки, Літвіненко А. І. (2015)
Ходанич П. М. - Анімалістика як світоглядна ідея у образотворчому мистецтві Закарпаття (2015)
Чорнак-Щока В. В. - Відновлення скверу Божої матері в Ужгороді (2015)
Гуржій І. А. - Роль декоративно-художнього панно в дизайні інтер’єру, Соловйова А. О. (2015)
Гуржій І. А. - Традиційні керамічні школи центральної та західної України, Петрова Я. В. (2015)
Приймак Х. П. - Художні особливості сокальської кераміки II пол. XIX cт. на прикладі творчості Василя Шостопальця (2015)
Якимова О. О. - Образ лицаря у монументальній скульптурі Львова першої третини ХХ ст. (2015)
Стемпіцька Ю. С. - Особливості конструкції застібок оправ зі збірки ЛННБУ імені Василя Стефаника та їх значення при кодикологічному описі рукописів (2015)
Скакандій В. Ю. - Федір Манайло про зміст художньої освіти, Кіяк М. Ю. (2015)
Волощук А. В. - Тенденції розвитку художньої освіти в позашкільних закладах України в ХХ столітті (2015)
Ребрик А. І. - Художник і педагог Йосип Бокшай та становлення Пласту на Закарпатті (2015)
Софілканич М. І. - Мукачівська дитяча художня школа ім. М. Мункачі – важливий осередок естетичного виховання шкільної молоді (2015)
Вагера О. М. - Hепересічні особистості села Невицьке: Золтан Степанович Баконій (2015)
Куртан С. І. - Шляхи творчого становлення перших випускників Закарпатського художнього інституту відділення "Графічного дизайну", що здобули ступінь "Спеціаліст" (2015)
Ходанич Л. П. - Книжка в школі додухновичівської доби: культурно-освітня діяльність єпископа Й. Декамеліса (1641–1706) (2015)
Ходанич П. М. - Михайло Лучкай і проблеми підручника рідної мови у шкільництві Закарпаття першої половини ХIХ ст. (2015)
Бокшан А. М. - Творча особистість і соціальна реальність (2015)
Ходанич Л. П. - Етнопедагогіка у творчості різьбяра Василя Свиди (2015)
Костюк М. П. - Сприйняття та засвоєння англійської мови: фактори впливу та формування навичок говоріння (2015)
Федоранич В. - Розвиток освіти на Закарпатті у XVIII ст. у світлі рукописних документів (2015)
Теліга С. В. - Болонський процес в Україні: тенденції розвитку (2015)
Вихідні дані (2015)
Кіяк М. Ю. - Іван Небесник: творчий портрет на тлі доби (з нагоди 60-річчя від дня народження) (2015)
Ребрик Н. Й. - Наукові здобутки професора Івана Небесника (2015)
Федака С. Д. - Фундатор мистецької освіти (2015)
Ребрик Н. Й. - Справа її життя (До 60-річчя від дня народження Марини Кіяк) (2015)
Небесник І. І. - Останні роки життя і творчості Адальберта Ерделі (з приводу 60-их роковин від дня смерті художника) (2015)
Мушинка М. І. - Тарас Кущинський – художній фотограф Чехії українського походження (2015)
Приймич М. В. - Творчість Фердинанда Видри у розвитку монументального живопису Закарпаття (2015)
Манайло-Приходько В. І. - Пейзаж Федора Манайла: трансформації змісту та форми у довоєнному та повоєнному періоді творчості (2015)
Колісник П. М. - Кольорові мелодії між Сходом і Заходом: Дезидерій Миллий – фантастичні краєвиди (2015)
Костюк Л. К. - Роль музики у виставковій діяльності художника Георгія Косміаді (2015)
Коприва А. Т. - Барвиста феєрія "закарпатського Ван Гога". Творчі бесіди з Антоном Шепою (2015)
Гаврош О. І. - Жанровий живопис у творчості Йосипа Чернія (2015)
Корж-Радько Л. А. - Графічні серії Богдана Коржа (2015)
Фединчук О. Б. - Прикраси з бісеру буковинської народної майстрині Настасії Марусик (2015)
Крайлюк Л. В. - Колористичний аспект творчості Олени Охримик (2015)
Бокотей Л. Л. - Скульптура закарпатського поставангарду: пластичні образи Ловранта Бокотея (2015)
Оленіна О. Ю. - Еволюція технологій рекламування художнього продукту в контексті масовізації та демасовізації суспільства (2015)
Ґрешлик В. - Патроцінії храмів візантійського обряду та їхні ікони в Словаччині (св. Івана Хрестителя, свв. Петра та Павла, св. Луки, св. Юрія, свв. Козьми та Даміяна,свв. Кирила та Мефодія) (2015)
Пелех М. І. - Розвиток символіки та іконографії у пределах іконостасів Галичини XVII-XVIII ст. (2015)
Скринник-Миська Д. М. - Ключові ідеї американської теорії мистецтва 60-70-х рр. як теоретико-філософське підґрунтя сучасного мистецтва (2015)
Андрушко Л. М. - Оптичні ілюзії у графічному дизайні (на прикладі постерів "Coca-cola"), Дядюх-Богатько Н. Й. (2015)
Вовкогон О. С. - Логотипи міст України як візуальне втілення їхніх брендів засобами графічного дизайну: актуальність дослідження (2015)
Панфілова О. Г. - Особливості архітектури єврейського кварталу в Кременці (2015)
Дмитрів Є. Я. - Стиль і образ в українському житловому інтер’єрі Галичини 1920-1930-х рр.: типове та індивідуальне (2015)
Якимова О. О. - Образ людини у оздобах інтер’єрів та екстер’єрів громадських споруд Східної Галичини першої третини ХХ ст. (2015)
Єфімова А. В. - Художні практики в міських просторах Західної України початку ХХІ століття: перспективи та напрямки розвитку (2015)
Слажнєв Б. Б. - Пластика як пріоритетний визначник якості житла (2015)
Кай Г. - Художнє скло у процесі формування світоглядних традицій Китаю (історичний і сучасний аспекти) (2015)
Ходанич П. М. - Художньо-образне відтворення постаті письменника в закарпатській скульптурі ХХ – поч. ХIХ століття (2015)
Ходанич М. П. - Художньо-стильові особливості портрета в закарпатській дерев’яній пластиці другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2015)
Приймак Х. П. - Народне мистецтво Сокальщини: особливості розвитку в міському та сільському середовищах (II пол. XIX – I пол. XX ст.) (2015)
Безик Г. І. - Стилістичні особливості народного костюму Боржавских долинян Закарпаття у міжвоєнний період ХХ століття (оздоблення, мотиви та формоутворення вбрання) (2015)
Волошенко В. О. - Художній метал в сучасному архітектурному середовищі України (міські рекреації другої половини ХХ – початку ХХІ ст.) (2015)
Волянюк Н. М. - Іконографія абстрактної орнаментики народної вишивки Тернопільщини ХХ ст. (2015)
Лакатош С. А. - Технологічні особливості в дизайні чавунного литва на Закарпатті XVIII–XIX ст. (2015)
Шпонтак Т. М. - Українська кераміка на міжнародних конкурсах в Італії та Франції 1970-1980 рр. (2015)
Пилип Р. І. - Традиційна вишивка тканин інтер’єрного призначення українців Закарпаття (2015)
Сопко О. І. - Проект прикладного дослідження "Королевське євангеліє 1401 р." Факсимільне видання рукописної пам’ятки Закарпаття, Савчин С. І. (2015)
Бабка Л. - Фотографії Рудольфа Гульки (1887-1961) з тематикою Підкарпатської Русі у празькій Слов’янській бібліотеці, Оплештілова Г. (2015)
Антонович Є. А. - Авторські концептуальні підходи до інтегрованої навчальної дисципліни "Дизайн реклами" у системі вищої мистецької освіти в умовах модернізації, Прищенко С. В. (2015)
Ребрик Н. Й. - Війна як злочин і війна як чин: поеми Петра Скунця "Розп’яття", Дмитра Кременя "Меморандум Гернштейна" та "Вірші з війни" Бориса Гуменюка (2015)
Федоранич В. Ю. - Порівняльний аналіз букварів XVII-XVIII ст., виданих для руського населення історичної Мукачівської єпархії (2015)
Міськов І. О. - Сфрагістика у науковій спадщині Т. Легоцького, Я. Штенберга, О. Філіппова (2015)
Малець О. О. - Етнокультурний розвиток румунів Закарпаття 1944-90 рр. ХХ століття, Малець Н. Б. (2015)
Калитко А. - Рисунок як важлива дисципліна циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів у Косівському інституті, Молинь В. Д. (2015)
Волощук А. В. - Методи навчання образотворчому мистецтву в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Ходанич Л. П. - Імідж учителя крізь призму історії та культури Закарпаття (2015)
Костюк М. П. - Особливості виховного процесу та формування навичок англійського мовлення у мистецькому навчальному закладі (2015)
Маковецька М. І. - Виникнення української школи дизайну в Галичині: боротьба за національну своєрідність (2015)
Софілканич М. І. - "Малий Лувер" як важливий осередок естетичного виховання шкільної молоді (2015)
Бокшан А. М. - Соціально-педагогічний аспект розвитку творчості в підлітковому віці (2015)
Дочинець Н. М. - Лідерство як фактор успішного менеджменту у сфері культури та мистецтва (2015)
Волощук А. В. - До 100-річчя заслуженого вчителя України Золтана Баконія (2015)
Молинь В. Д. - Золота нива творчості. Пам’яті народного художника України Людмили Євгенівни Жоголь (1930-2015) (2015)
Ізворин А. - Сучасні руські художники (2015)
Гаврош О. І. - Спроектована тимчасовість Петра Ряски (2015)
Мушинка М. І. - "...вдивовиж блискучий взірець для сучасних і майбутніх карпатознавців..." (З нагоди відкриття Кімнати-колекції Олени Рудловчак в УжНУ) (2015)
Вихідні дані (2015)
Asgari S. - Rings whose nonsingular modules have projective covers, Haghany A. (2016)
Василина Г. К. - О решении задачи стохастической устойчивости интегрального многообразия вторым методом Ляпунова, Тлеубергенов М. И. (2016)
Гладиш Б. І. - Функції з невиродженими критичними точками на межі поверхні, Пришляк О. О. (2016)
Горькавий В. А. - Вырожденное преобразование Бэклунда, Невмержицкая Е. Н. (2016)
Ковалева В. А. - Конечные группы с заданными системами K-U-субнормальных подгрупп (2016)
Кошманенко В. Д. - Розклад Гана - Жордана як рівноважний стан системи конфлікту, Петренко С. М. (2016)
Куриляк А. О. - Нерівність типу Вімана для аналітичних у полікрузі функцій, Скасків О. Б., Шаповаловська Л. О. (2016)
Nagy K. - Approximation by Norlund means of quadratical partial sums of double Walsh - Kaczmarz - Fourier series (2016)
Рязанов В. И. - Нормальность классов Орлича - Соболева, Салимов Р. Р., Севостьянов Е. А. (2016)
Кузьменко Т. С. - Про один клас кватерніонних відображень, Шпаківський В. С. (2016)
Yu-Hsien Liao - The D&P Shapley value: a weighted extension (2016)
Бойчук О. А. - Микола Олексiйович Перестюк (до 70-річчя від дня народження), Горбачук М. Л., Городній М. Ф., Луковський І. О., Макаров В. Л., Парасюк І. О., Самойленко А. М., Самойленко В. Г., Слюсарчук В. Ю., Станжицький О. М. (2016)
Рішення Міжнародної науково-практичної конференції "Ерделівські читання" 14-16 травня 2012 р., м. Ужгород (2013)
Небесник І. І. - Адальберт Ерделі. Літературні твори (2013)
Мушинка М. І. - Історія моєї колекції картин Олекси Новаківського (2013)
Ваврух М. І. - Пейзаж та натюрморт у творчості Миколи Могилата (2013)
Луковська О. І. - Синтез традиційного та професійного у гобеленах Наталі Паук, Цимбалюк О. К. (2013)
Пономаренко М. В. - Світло та колір у портретних творах С. Прохорова (2013)
Пономаренко Н. С. - Микола Дем’ян:від художньо-технічного оформлення до книжкового дизайну (2013)
Коприва А. Т. - Творча та педагогічна діяльність Дьердя Ендреді на Закарпатті та Угорщині (2013)
Ребрик Н. Й. - Новий погляд на творчість Івана Долгоша (2013)
Ходанич М. П. - Осягнення традиційного народного мистецтва у творчості різьбарa Василя Шипа (2013)
Приймич М. В. - Художні тенденції на Закарпатті у другій половині XVIII ст. на тлі культурного розвитку Австрійської імперії (2013)
Сопко О. І. - Рукописна спадщина Закарпаття як історико-культурне явище ХІV-ХІХ століть (2013)
Андрушко Л. М. - Космічний і сакральний образ українського рушника (2013)
Соколюк Л. Д. - Польсько-українська спільна спадщина в Харкові:(проблеми, тенденції, перспективи) (2013)
Гаврош О. І. - Історичний живопис Закарпаття ІІ половини ХХ століття (2013)
Ходанич Л. П. - Енергетика образу (2013)
Локшук І. В. - Інтер’єрні тканини рівненського Полісся: типологія та художні особливості (2013)
Міськов І. О. - Печатка та герб дворянської родини Баторі (за матеріалами фондів ДАЗО) (2013)
Луковська О. І. - Твори художнього текстилю у виставкових експозиціях Львівського Палацу мистецтв (2013)
Луценко І. В. - Становлення ідейно-творчих засад живопису Закарпаття у світлі естетико-філософських парадигм ХІХ – першої половини ХХ ст. (2013)
Янішевська Н. С. - Теоретико-мистецтвознавчі підходи до розуміння появи суті орнаменту (2013)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Мистецтво в мультимедійному середовищі (2013)
Cтемпіцька Ю. С. - Формування художньо-образної виразності зображень в українських суцільнокритих та набірних золотарських оправах XIV-XVIII ст. (2013)
Кіяк М. Ю. - Концептуальні засади вибору змісту підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва у Закарпатському художньому інституті (2013)
Hýbl F. - Školství na Podkarpatské Rusi v pruběhu první Československé Republiky (2013)
Волощук А. В. - Перспективи використання педагогічної спадщини Золтана Баконія в сучасній мистецькій освіті України (2013)
Софілканич М. І. - Естетичне виховання шкільної молоді засобами образотворчого мистецтва в Чинадіївській дитячій школі мистецтв (2013)
Іваньо Ю. Ю. - Дослідження методики винахідницької діяльності школярів на гурткових заняттях в умовах коледжу (2013)
Вихідні дані (2013)
Hololobova O. O. - Application of Fourier Transform and Wavelet Decomposition for Decoding The Continuous Automatic Locomotive Signaling Code, Havryliuk V. I. (2017)
Беляев Н. Н. - Расчет динамики загрязнения примагистральной территории при перевозке угля, Оладипо М. О. (2017)
Zhelezniak V. V. - Economic and Legal Grounds For Investment in Development of Transport Infrastructure (2017)
Pittman R. - Reforming and Restructuring Ukrzaliznytsia: A Crucial Task for Ukrainian Reformers (2017)
Пшінько О. М. - Застосування регіональних відновлювальних біоресурсів для роботи системи теплопостачання, Габрінець В. О., Кузнєцов В. Г. (2017)
Трифонов И. В. - Анализ использования методов принятия решений в проектном менеджменте, Корхина И. А. (2017)
Горобченко О. М. - Формалізація параметра напруженості діяльності машиніста локомотива на основі ергономічної моделі, Антонович А. О. (2017)
Мурадян Л. А. - Підвищення міжремонтного ресурсу візків вантажних вагонів. модель геометрії зносу підп’ятника, Подосьонов Д. О. (2017)
Пономаренко О. В. - Перспективи поліпшення технічного стану вагонного парку на залізницях України (2017)
Гетьман Г. К. - Вибір раціональних параметрів номінального режиму електровозів, Марікуца С. Л. (2017)
Друбецкий А. Е. - Аппроксимация универсальной магнитной характеристики для моделирования тяговых электрических машин (2017)
Kurhan M. B. - Forecasting of Passenger Traffic Upon Implementation of High-Speed Running, Kurhan D. M. (2017)
Шинкаренко В. И. - Проблемы выявления плагиата и анализ инструментального программного обеспечения для их решения, Куропятник Е. С. (2017)
Богомаз В. М. - Якісний аналіз залежності потужності приводу стрічкового горизонтально-похилого конвеєру від його вихідних параметрів, Боренко М. В., Нечай І. В., Северин О. П. (2017)
Суглобов В. В. - Определение конструктивных параметров шарнирно-сочленённых стреловых систем портальных кранов, Ткачук Е. В. (2017)
Ловська А. О. - Удосконалення несучої конструкції вагона-платформи для підвищення ефективності контейнерних перевезень (2017)
Shykunov O. A. - Three-Element Bogie Side Frame Strength (2017)
Андрусяк І. В. - Коефіцієнти степеневого розвинення і a-точки цілої функції, яка має борелеве виняткове значення, Філевич П. В. (2016)
Волошин Г. А. - Секвенціальне замикання простору сукупно неперервних функцій у просторі нарізно неперервних функцій, Маслюченко В. К. (2016)
Гладков А. Л. - Начально-краевая задача для полулинейного параболического уравнения с нелинейными нелокальными граничными условиями, Кавитова T. В. (2016)
Deveci Ö. - Lehmer sequences in finite groups, Karaduman E. (2016)
De Filippis V. - Generalized derivations and commuting additive maps on multilinear polynomials in prime rings, Dhara B., Scudo G. (2016)
Зайналов Б. Р. - Предацикличность над кольцами с бесконечными полями вычетов (2016)
Кириченко В. В. - Топологічно спряжені кусково-лінійні унімодальні відображення інтервалу в себе, Плахотник М. В. (2016)
Кофанов В. А. - Точные неравенства типа Ремеза для дифференцируемых периодических функций, полиномов и сплайнов (2016)
Лопушанська Г. П. - Обернена задача у просторі узагальнених функцій, Лопушанський А. О., Рапіта В. (2016)
Полулях Є. О. - Дерева як множини рівня псевдогармонічних функцій на площині. II (2016)
Потапенко І. В. - Зв’язок між нормованими тензорами двох регулярних сіток на поверхні в евклідовому просторі E_3 (2016)
Чернобай О. Б. - Узагальнені ядра типу Тепліца для експоненціально опуклих функцій (2016)
Лісений О. М. - Особливості визначення прогину залізобетонного перекриття, Зеленко Є. В., Дубовик С. О. (2017)
Немчинов Ю. И. - Экспериментальные исследования несущих стен из газобетонных блоков d400 с2,5 и d300 с2,0 при вертикальных статических и горизонтальных сейсмических нагрузках, Тарасюк В. Г., Марьенков Н. Г., Жарко Л.А., Богдан Д. В., Панчик Е. В., Сиротин О. В., Брынзин Е. В. (2017)
Бамбура А. М. - Натурні випробування інноваційного рішення збірно-монолітного перекриття з пустотними попередньо напруженими плитами та прихованими ригелями, Бєлоконь А. М., Борецька Н. С., Жарко Л. О., Овчар В. П., Петрик Ю. М., Тарасюк В. Г., Тащилова А. О. (2017)
Литвиненко А. С. - Про методи статичного і динамічного зондування як методи прямого польового визначення коефіцієнта динамічної в’язкості зв’язних ґрунтів (2017)
Матченко П. Т. - Критерії руйнування будівельних конструкцій протягом зіткнення з падаючим літаком (2017)
Хохлін Д. О. - Випробування цегляних балок-стінок послідовною дією вертикальних та горизонтальних сил, Попок К. В. (2017)
Шумінський В. Д. - Розробка ДБН "Греблі з ґрунтових матеріалів. Основні положення", Титаренко В. А., Столярчук Ю. Ф., Хлапук М. М., Ткачук О. А., Корнійчук В. І. (2017)
До 110-річчя з дня народження видатного вченого і інженера в галузі механіки грунтів і фундаментобудування Литвинова Івана Михайловича (2017)
Рішення Міжнародної науково-практичної конференції "Ерделівські читання" 13-14 травня 2013 р., м. Ужгород (2013)
Привітання (2013)
Небесник І. І. - Адальберт Ерделі та національне питання (2013)
Мушинка М. І. - Твори образотворчого мистецтва із спадщини Івана Панькевича та його дочки Марти Дольницької в моїй колекції (2013)
Мушинка М. І. - Невідома колекція художніх фотографій Рудольфа Гулки із Підкарпатської Русі 1920-1928 років (2013)
Стельмащук Г. Г. - Український скульптор діаспори Богдан-Микола Мухин: специфіка жанру (2013)
Приймич М. В. - Гнат Рошкович у закарпатському професійному мистецтві, Скакандій В. Ю. (2013)
Гаркус О. З. - Традиції та новаторство у творчості Мирослава Вінтоняка (2013)
Крайлюк Л. В. - Жанрово-видова структура творчості Ніла Хасевича 1940-х – поч. 1950-х років (2013)
Манайло-Приходько В. І. - Народна традиція та пошук модерної національної форми у творчості Федора Манайла (2013)
Кузьма Б. І. - Антон Шепа: мистецтво любові до рідного краю (2013)
Коприва А. Т. - Творчий шлях родини Боїмів: з Мукачева до Європи (2013)
Сопко О. І. - "Королевське євангеліє". Мистецтвознавчий аспект (2013)
Лесів А. П. - Обаз Юди Іскаріота в іконі "Тайна вечеря" XVIII ст. із с. Соліна (2013)
Боднар О. Я. - Симетрійний підхід у формоутворенні сакральної архітектури: традиція і сучасний досвід (2013)
Ґрешлик В. - Патроцінії церков візантійського обряду в регіоні Карпат та їхні ікони (2013)
Лупій С. П. - Скульптура личаківської некрополії у Львові другої половини ХІХ ст.: типологія, стилістичні особливості (2013)
Корж Л. Б. - Іконографія Богородиці в народному релігійному малярстві Наддніпрянщини другої половини ХVІІІ та в ХІХ ст. (2013)
Шмагало Р. Т. - Художня культура ХХІ ст.: між розвитком і геростратією (2013)
Ребрик Н. Й. - Письменники Закарпаття і загальноукраїнський літературно-мистецький контекст першої половини ХХ ст. (2013)
Шлемкевич С. Л. - Міський пейзаж у площині сучасного мистецтва: рідне місто очима львівських художників (2013)
Гаврош О. І. - Жанровий живопис Закарпаття 1970-х – початку 1980-х: проблеми змісту і форми (2013)
Кузьма В. В. - Художньо-мистецькі осередки та музеї на Закарпатті за роки радянської влади (1945-1991) (2013)
Ковач Т. О. - Особливості радянської графіки кінця 1970-х – першої половини 1980-х рр. ХХ ст. (2013)
Янішевська Н. С. - Орнамент і музика: структурні паралелі та інтерпретація (2013)
Шпонтак Т. М. - Здобутки професійної української кераміки на міжнародній арені 70-80-х років ХХ ст. (2013)
Гуржій І. А. - Роль декоративно-художньої кераміки у формуванні середовища сучасних інтер’єрів, Соловйова А. О. (2013)
Волянюк Н. М. - Традиційно-обрядове призначення вишивки в оздобленні народного вбрання Тернопільської області ХХ століття (2013)
Кіщук Н. Л. - Традиційні способи оздоблення художніх виробів зі шкіри на Західному Поділлі (2013)
Луць С. В. - Особливості становлення класичного ювелірного дому "Лобортас" (2013)
Мирончук Н. І. - Еволюція художніх особливостей малярства на склі у творчості закарпатських художників у кінці ХХ століття (2013)
Міськов І. О. - До питання першої згадки, печатки та герба комітату Берег: за матеріалами десятого фонду Державного архіву Закарпатської області (2013)
Ходанич П. М. - Анімалістика як світоглядна ідея в образотворчому мистецтві Закарпаття (2013)
Луценко І. В. - Традиції етноромантизму в живописі Закарпаття першої половини ХХ століття (2013)
Пилип Р. І. - Відображення традиційного народного вбрання у творах Василя Свиди (2013)
Безик Г. І. - Художньо-стилістичні особливості народного вбрання ужанських долинян у міжвоєнний період (2013)
Ходанич М. П. - Філософія родинного щастя у творчій спадщині Василя Свиди (2013)
Павко А. І. - Проблеми становлення та розвитку культурології як галузі наукових знань (2013)
Ничкало С. А. - Мистецтво архітектури: виховний потенціал (2013)
Кіяк М. Ю. - Особливості статутсу мистецького вищого навчального закладу як суб’єкта права інтелектуальної власності (2013)
Волощук А. В. - Досвід розвиткку художніх здібностей дітей у таборах "Юний художник" (1968-1990) як складова формування професійних уподобань майбутніх художників (2013)
Hýbl F. - Učitel Josef Pešek – první vedoucí referent školského odboru na Podkarpatské Rusi (1919-1924) (2013)
Коновець С. В. - Креативність та її культивування у професійній діяльності викладачів образотворчого мистецтва (2013)
Софілканич М. І. - Творча і педагогічна діяльність Ангеліни Турак (2013)
Баяновська М. Р. - Виховний потенціал молодіжного руху як соціально-педагогічний та історико-культурний феномен (2013)
Іваньо Ю. Ю. - Проблеми практичної діяльності загальноосвітньої школиу взаємодії з коледжем мистецтв у контексті підготовки учнів 8-9 класів до вибору професій типу "людина–художній образ" (2013)
Вихідні дані (2013)
Бєлікова К. В. - Технологічні аспекти відтворення та вирощування Тракененських коней у Франції (2017)
Борщ О. О. - Вплив різних варіантів безприв’язного утримання корів на витрати обмінної енергії в період низькотемпературного навантаження, Борщ О. В. (2017)
Буренко А. В. - Тип і калібр орловського рисака, Гопка Б. М. (2017)
Газиев Б. М. - Эффективность скармливания продуктов переработки рапса животным (2017)
Герман Ю. И. - Влияние качества измерения на экстерьерную оценку и линейные промеры лошадей, Чавлытко В. И., Рудак А. Н., Герман А. И. (2017)
Глушак І. І. - Селекційна оцінка дворічних кобил орловської рисистої породи вітчизняної селекції (2017)
Голуб В. А. - Вплив трансплантації яєчників на репродуктивні та інкубаційні якості курей-реципієнтів (2017)
Гопка Б. М. - Імена коней, Скоцик В. Є., Зламанюк Л. М. (2017)
Жукорський О. М. - Забруднення ґрунтів діючими речовинами мийних засобів господарствами населення, що утримують овець та кіз, Кривохижа Є. М. (2017)
Задерихіна О. А. - Імуногенетичний профіль гуцульської породи коней в Україні, Тур Г. М., Россоха В. І. (2017)
Зєльдін В. Ф. - Використання селекційних ознак розвитку і продуктивності при оцінці племінних якостей свиней (Оглядова) (2017)
Котляр О. С. - Порівняння дії різних форм суми чотирьох мікроелементів у годівлі підсисних свиноматок та їх поросят (2017)
Кузів М. І. - Жива маса корів української чорно-рябої молочної породи в період їх вирощування (2017)
Кулібаба Р. О. - Продуктивні якості курей порід української селекції різних генотипів за локусами родини трансформуючих ростових факторів бета (2017)
Кулібаба С. В. - Вплив згодовування комплексів хелатів мікроелементів коровам у період сухостою на хімічний склад молозива (2017)
Михальченко С. А. - Забійні якості та хімічний склад яловичини залежно від рівня тритикале в раціонах бугайців, Савчук І. М., Мельничук О. П. (2017)
Палій А. П. - Вдосконалені технологічні рішення з обслуговування високопродуктивних корів під час доїння (2017)
Почукалін А. Є. - Господарськи корисні ознаки корів структурних формувань центрального внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Різун О. В., Прийма С. В. (2017)
Резник В. М. - Аналіз та перспективи розвитку бджільництва в Україні (Оглядова) (2017)
Россоха В. І. - Структура новоолександрівської ваговозної породи кінних заводів України за D-системою груп крові, Бровко О. В., Тур Г. М. (2017)
Россоха В. І. - Вплив загальної хромосомної нестабільності та повноцінності статевого циклу кобил на вихід лошат, Ткачова О. Л. (2017)
Рудак А. Н. - Использование маркеров крови для улучшения воспроизводительных качеств лошадей, Герман Ю. И., Горбуков М. А., Чавлытко В. И. (2017)
Рудоман Г. С. - Зв’язок поліморфізму 1849 G>C гену муцин 4 із господарсько-корисними ознаками свиней великої білої породи, Балацький В. М., Нор В. Ю., Вовк В. О. (2017)
Саранцева Н. К. - Асоціація 2856С>Т-поліморфізму гену рецептора лептину з відгодівельними і м’ясними якостями свиней великої білої породи, Балацький В. М., Саєнко А. М., Нор В. Ю., Вовк В. О. (2017)
Слівінська Л. Г. - Показники гемопоезу в робочих коней, Максимович І. А., Щербатий А. Р. (2017)
Соболь О. М. - Міжпородна дивергентність жвавості та екстер’єрних ознак у молоднякУ коней рисистих порід (2017)
Стрижак Т. А. - Технологічні особливості трансферу кріоконсервованих ембріонів великої рогатої худоби в умовах промислових комплексів, Сідашова С. О., Стрижак А. В. (2017)
Сушко О. Б. - Ефективність модернізованого патентнозахищеного біотехнологічного обладнання для отримання сперми жеребців (2017)
Тарадайко А. П. - Молочна продуктивність кобил новоолександрівської ваговозної породи (2017)
Ткачова І. В. - Концепція збереження генофонду, ефективна чисельність популяції та генераційний інтервал української верхової породи коней (2017)
Тур Г. М. - Специфіка генофонду коней української верхової породи провідних кінних заводів України, Россоха В. І., Задерихіна О. А., Бровко О. В., Ковальова Т. М. (2017)
Федорович Є. І. - Залежність тривалості та ефективності довічного використання корів від їх лінійної належності, Пославська Ю. В., Боднар П. В. (2017)
Хватова М. А. - Уточнення оцінки продуктивних якостей кнурів за рахунок урахування інформації прямих і бічних родичів (2017)
Церенюк О. М. - Зв’язок тривалості поросності з іншими ознаками продуктивності свиноматок (2017)
Церенюк О. М. - Напрямки подальшого удосконалення та раціонального використання української м’ясної породи свиней, Онищенко А. О. (2017)
Чавлытко В. И. - Пеллеты из гранулированной соломы – новый вид подстилки для верховых лошадей, Герман Ю. И., Горбуков М. А., Рудак А. Н. (2017)
Шахова Ю. Ю. - Закономірності успадкування статі нащадками у молочному стаді великої рогатої худоби, Лісіна К. Г., Хмельков В. М. (2017)
Юсюк Т. А. - Морфологічні особливості будови вим’я ослиць (2017)
Правила оформлення та прийому статей в НТБ ІТ НААН (2017)
Вихідні дані (2017)
Привітання Голови Верховної Ради України В. Б. Гройсмана (2015)
Тези доповідей учасників науково-практичної конференції "Актуальні питання практичної інтеграції відомчих медичних структур в загальнодержавну систему охорони здоров'я в контексті реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я України" (15 жовтня 2015 року, м. Київ) (2015)
Лисак В. П. - Тренди поширеності та захворюваності на цукровий діабет серед дітей Полтавської області за 2008-2014 рр., Ковальова О. М., Похилько В. І., Черевко І. Г. (2015)
Ростока-Резнікова М. В. - Вікові та статеві особливості якості життя та окремих показників психоемоційної реактивності у хворих на бронхіальну астму, Товт-Коршинська М. І. (2015)
Дудник С. В. - Гендерний аспект захворюваності та поширеності хвороб серед дорослого населення України (2015)
Товт-Коршинська М. І. - Статеві особливості психоемоційного реагування та схильності до гострих респіраторних захворювань у курців тютюну, Блага О. С. (2015)
Чепелевська Л. А. - Сучасні медико-демографічні проблеми в Україні та шляхи їх подолання, Рудницький О. П. (2015)
Ковальова О. М. - Ефективність застосування рекомендацій ВООЗ із гігієни рук у неонатальних відділеннях інтенсивної терапії в зниженні частоти внутрішьолікарняних інфекцій, Гончарова Ю. О., Чернявська Ю. І., Бєлорус А. І., Варяниця О. О. (2015)
Дудіна О. О. - Результати вивчення доцільності проведення моніторингу і оцінки регіоналізації перинатальної допомоги, Дзюба Г. А., Терещенко А. В., Коваленко О. О. (2015)
Вітовська О. П. - Структурно-фунціональна модель надання медичної допомоги хворим з атрофією зорових нервів, Васюта В. А. (2015)
Киричук І. М. - Характеристика мережі та показників діяльності інфекційних відділень закладів охорони здоров'я Житомирської області (2015)
Лехан В. М. - Соціально-психологічний портрет керівників закладів охорони здоров'я : сучасний стан і тенденції змін, Крячкова Л. В., Канюка Г. С., Романова О. В., Коробко М. Ю. (2015)
Мельник В. В. - Особливості забезпечення фахівцями мікробіологічного профілю системи громадського здоров'я в Україні, Грузєва Т. С. (2015)
Гречишкіна Н. В. - Особливості навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни "Соціальна медицина, організація охорони здоров"я на новому етапі реформування вищої освіти (2015)
Кривенко Є. М. - Використання медичних інформаційних систем у комунікаційній діяльності, Ситенко О. Р., Знаменська М. А. (2015)
Шафранський В. В. - Пріоритетні області Європейської політики у ХХІ столітті "Здоров'я-2020" (2015)
Слабкий Г. О. - Підсумки реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров"я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", Габорець Ю. Ю. (2015)
Костенко Є. Я. - Засади створення університетської клініки з огляду на євроінтеграцію (2015)
Качур О. В. - Алгоритм обстеження пацієнтів із використанням променевих методів діагностики на рівні госпітального округу (2015)
Єщенко О. Г. - Тенденції епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ в Україні: споживачів ін'єкційних наркотиків;осіб, які надають сексуальні послуги за плату; чоловіків, які мають секс із чоловіками (2015)
Дзюба Д. О. - Вплив епідуральної анестезії при ендоваскулярній емболізації маткових артерій на плин післяопераційного періоду, Дзюба Г. А., Чір'єва О. М. (2015)
Туряниця С. М. - Деякі питання патогенезу токсоплазмозу у вагітних, Корчинська О. О., Лянна М. В. (2015)
Дичка Л. В. - Можливості застосування природних підземних вод у збереженні функціональних резервів організму та профілактиці захворювань, Лемка І. С., Гайсак М. О., Шуберт С. Т. (2015)
Сухан В. С. - Застовування інгаляційної терапії у хворих на бронхіальну астму (огляд літератури) (2015)
До 75 років із Дня народження Дудіної Олени Олександрівни (2015)
Корпоративна інформація (2015)
Содержание (2014)
Лакатош В. П. - Передчасні пологи: протиріччя і сучасні реалії, Наритник Т. Т., Біла В. В., Аксьонова А. В., Ткаліч В. О. (2014)
Потапов В. А. - Контролируемые риски и стратегия профилактики преждевременной потери беременности, Давыдова Ю. В. (2014)
Мальцева Л. И. - Хронический эндометрит и тазовая боль, Смолина Г. Р., Юпатов Е. Ю. (2014)
Давыдова Ю. В. - Вторичный антифосфолипидный синдром – стратегия и тактика, Лиманская А. Ю., Шевчук Е. В., Волошина Т. В. (2014)
Lysenko T. P. - Diabeetic angiopathies: urgent aspects of pathogenesis and diagnosis (2014)
Вдовиченко Ю. П. - "Терапия прикрытия" печени при дисгормональных нарушениях у женщин репродуктивного периода, Анохина Г. А., Гопчук Е. Н., Харченко В. В. (2014)
Терещенко А. В. - Аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду регіоналізації перинатальної допомоги (огляд літератури), Дудіна О. О., Моісеєнко Р. О. (2014)
Романенко Т. Г. - Методи корекції цервікальної недостатності при багатоплідній вагітності (огляд літератури), Мельничук І. П. (2014)
Веропотвелян П. Н. - Овариальный резерв глазами практикующего врача, Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П., Цехмистренко И. С., Бабашинская И. В. (2014)
Бабенко О. М. - Международный опыт ведения пациенток с побочными явлениями и осложнениями после медикаментозного аборта (2014)
Чулкова О. В. - Современный взгляд на проблему обезболивания в ранний послеоперационный период в гинекологической практике, Чулкова Е. А. (2014)
Товстановская В. А. - Опыт лечения эссенциальной альгодисменореи, Воробей-Виховская В. Н. (2014)
Гомон М. Л. - Зміни психосоматичного стану жінок, що готуються до оперативного втручання на матці (2014)
Головко Т. С. - Macтодинии в практике онкомаммолога (2014)
Веропотвелян П. Н. - Современный подход к профилактике развития синдрома гиперстимуляции яичников, Цехмистренко И. С., Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П., Пивнева Н. В. (2014)
Макаренко М. В. - Оптимизация ведения беременности и родов при синдроме задержки роста плода (2014)
Камінський В. В. - Лікування неспецифічного вагініту в жінок у ІІ–ІІІ триместрі вагітності, Борис О. М., Суменко В. В., Гак І. О. (2014)
Дубоссарська З. М. - Роль своєчасної профілактики гестаційних ускладнень у жінок з надмірною масою тіла та маркерами метаболічного синдрому, Дука Ю. М. (2014)
Герасимова Т. В. - Антибактериальная терапия в акушерстве и гинекологии – эффективность применения препарата Затрин (азитромицин), Гопчук Е. Н. (2014)
Рыкова О. В. - Современные стратегии прогнозирования риска развития преэклампсии (2014)
Гордієнко І. Ю. - Тривимірна ультразвукова біометрія легенів плода, Гребініченко Г. О., Тарапурова О. М., Весельський В. Л., Носко А. О., Нідельчук О. В. (2014)
Акперли К. Р. - Особенности патологических процессов при аменорее у девушек раннего репродуктивного возраста, Алиева Э. М., Алиева Н. Ш. (2014)
Жук С. І. - Нові підходи у лікуванні первинної дисменореї в аспекті психосоматичного розладу, Ночвіна О. А. (2014)
Грищенко О. В. - Клинико-микробиологическое обоснование комплексного подхода к лечению бактериального вагиноза, Сторчак А. В. (2014)
Борис Е. Н. - Современные подходы к дифференцированному лечению гиперандрогенных состояний у женщин (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Вивчення ефективності застосування препарату Декліманс® у жінок в період перименопаузи, Гурженко О. Ю. (2014)
Трушкевич А. А. - Дифференцированный подход к коррекции дисгормональных нарушений при сочетании доброкачественной патологии яичников и грудных желез, Платонова И. Н. (2014)
Суханова А. А. - Сучасні підходи до терапії рецидивуючого вульвовагінального кандидозу, Савченко С. Є., Коломійченко Т. В. (2014)
Трушкевич А. А. - Ультразвуковые критерии эндометриоза яичников – векторы ранней диагностики патологии у пациенток раннего репродуктивного возраста, Довгань А. А., Мысенко А. Д. (2014)
Суліма Г. М. - Ендотопографія перитонеальних спайок у жінок репродуктивного віку (2014)
Голяновський О. В. - Комплексна терапія кольпітів змішаної етіології, Морозова О. В., Шемберко А. В. (2014)
Міщенко В. П. - Етіопатогенетичні підходи до профілактики та лікування анемії при лейоміомі матки, Руденко І. В., Запорожченко М. Б. (2014)
Уварова Е. В. - Обоснование использования комбинированных оральных контрацептивов с метафолином у юных женщин (2014)
Бенюк В. А. - Протефлазид: мета-анализ результатов клинических исследований по оценке эффективности и безопасности применения у беременных, Кувита Ю. В., Гриневич А. И., Тонковид О. Б., Усевич И. А., Неймарк О. C. (2014)
Бабенко І. В. - Порівняльний аналіз використання різних методів стимуляції овуляції під час екстракорпорального запліднення (2014)
Жук С. И. - Гормональная контрацепция и пути оптимизации ее назначения, Захурдаева Л. Д. (2014)
Суслікова Л. В. - Аналіз надання медичної допомоги чоловікаміз безпліддям у шлюбі, Поворознюк М. В. (2014)
Запорожан В. Н. - Анализ эпигенетической модификации гена супрессора опухолевого роста DKK4 методом количественного пиросеквенирования при аденокарциноме грудной железы, Бубнов В. В., Маричереда В. Г., Петровский Ю. Ю., Андронов Д. Ю. (2014)
Самая первая (2014)
Vozniuk Е. - North Korea Nuclear Program as the Main Source of Instability in Northeast Asia (2017)
Hych I. - The Threats and Opportunities of Crisis on Ukraine’s Accession to the EU, Vozniuk E. (2017)
Кан Ден Сик - Наступит ли смена лидера мирового порядка? (2017)
Karpchuk N. - Domestic and Foreign Perception of the European Union (2017)
Кулик С. - Політична суб’єктність спорту в Уганді за часів президентства Іді Аміна (2017)
Майко Т. - Концептуальні засади дослідження інститутів локальної демократії у вітчизняній науковій літературі (2017)
Романюк Н. - Особливості боротьби з морським піратством як загрозою міжнародній безпеці (2017)
Ротар Н. - Структура й динаміка європейської ідентичності в політичному просторі Європейського Союзу (2017)
Комарчук О. - Інтернет як засіб деструктивного впливу на суспільство в рамках російсько-української гібридної війни (2017)
Лютко Н. - Ціннісні аспекти рекламної діяльності: контекст виборчого процесу (2017)
Малигін О. - Когнітивне моделювання міжнародних відносин: особливості й удосконалення методики досліджень, Бондаренко О. (2017)
Митко А. - Республіка Білорусь в сучасному інформаційному просторі, Гловацька М. (2017)
Розумний О. - Політика пам’яті російського правлячого режиму: ідеологічна "скрепа" та інструмент геополітики (2017)
Федонюк С. - Підстави менеджменту знань в умовах глобального масового співробітництва (2017)
Фесик О. - Концепт дослідження категорії "м’яка" та "тверда" сила в розв’язанні міжнародних конфліктів (2017)
Бондаренко О. - Аналіз впливу міграційних процесів на рівень євроскептицизму серед громадян ЄС, Малигін О. (2017)
Бортнікова А. - Структура, функції й порядок формування міського уряду м. Луцька (1432−1569 рр.) (2017)
Wawryniuk A. - Próby podwaŜania granicy ustalonej na podstawie traktatu ryskiego przez Związek Radziecki na odcinku z Galicją Wschodnią (2017)
Іванець Т. - Вплив економічної ситуації на зміни в партійно-політичній системі Японії (2017)
Кіянка І. - Публічна політика й популізм у XXI столітті: приклад США та Франції (2017)
Козак I. - Аналіз поселень ґміни Чорна від другої половини XVIII століття із застосуванням GIS, Козак Г. (2017)
Малиновський В. - Основні підсумки децентралізації 2016 р. у Волинській області (2017)
Маршалюк Я. - Сучасні аспекти двосторонньої співпраці України й Індії (2017)
Павлюк А. - Постійність та зміни політичних відносин між Польщею й Україною, викликані наслідками Революції гідності (2017)
Патлашинська І. - Миротворча діяльність європейських організацій (2017)
Пікула М. - Європеїзм як ідеологія об’єднання Європи та його структура (2017)
Попова Н. - "Гнучка інтеграція" як модель майбутнього розвитку ЄС (2017)
Трофимов Е. - Состояние "civil society" в России: общая оценка в разрезе политической субъектности (политические и экономические аспекты) (2017)
Kotsan R. - The Formation, Changes and Contemporary Situation Within the Polish-Ukrainian Borderland (2017)
Митко А. - Люстрація в Україні: колізії, досягнення та перспективи (2017)
Нікогосян О. - Державне фінансування політичних партій України: за і проти (2017)
Novak O. - The New Forms of Government in the Context of Decentralization Processes (2017)
Омар Мохамед Алі Адріс - Інституційна структура ненасильницького політичного протесту в Україні (2017)
Панишко Г. - Неурядові організації в Україні (НУО) й механізми співпраці з органами державної влади (2017)
Требін М. - Тероризм: його сутність і різноманіття крізь призму політологічного аналізу (2017)
Федчик Ю. - Сучасні тренди партійного будівництва в Україні (2017)
Ярош Я. - Ідеологічні засади діяльності політичних партій в Україні (2017)
Тихомирова Є. - Зовнішньополітичний і безпековий вимір регіональних стратегій США і ЄС (2017)
Наші автори (2017)
Арестов С. В. - Коммуникационные механизмы повышения эффективности экологических инвестиций в экосистемные услуги (2017)
Вдовиченко А. В. - Особливості формування органічних кластерів в аграрному секторі економіки (2017)
Гадзало А. Я. - Еколого-економічні аспекти природокористування транскордонного співробітництва (2017)
Грещук Г. І. - Сучасний стан та проблеми розвитку системи землевпорядного забезпечення аграрного сектора України (2017)
Дребот О. І. - Еколого-економічна оцінка рівня комплексності використання земельних ресурсів в агросфері, Височанська М. Я. (2017)
Дудченко В. В. - Методологічні аспекти ціноутворення на ринку рису, Морозов Р. В. (2017)
Лицур І. М. - Сучасний стан лісового господарства України та пошук шляхів його розвитку, Ткачів С. М. (2017)
Лісний В. А. - Економіка молочного скотарства Херсонщини: чверть століття переходу до ринкових відносин, Попова А. О., Безпалова Н. О. (2017)
Касперевич Л. В. - Функції об’єктів природно-заповідного фонду України в системі екологічно-збалансованого розвитку економіки (2017)
Подаков Є. С. - Податкова реформа в контексті інвестиційної привабливості підприємств України, Савченко М. О. (2017)
Приходько І. П. - Роль ефективності використання основних виробничих фондів підприємства в управлінні його економічно-фінансовою безпекою, Павлова Г. Є., Іонова Т. Е. (2017)
Рудік Н. М. - Особливості, проблеми та сучасні тенденції розвитку ринку праці України (2017)
Ступень Н. М. - Функції рекреаційної сфери в структурі еколого-економічних систем (2017)
Харчук Т. В. - Становлення теоретичних уявлень про конкуренцію у ретроспективі економічної думки (2017)
Яремко О. П. - Стратегічні пріоритети екологічно збалансованого розвитку потенціалу лісового господарства (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Babenko L. M. - Lipoxygenase activity in ontogenesis of ferns Salvinia natans and Polystichum aculeatum, Skaterna T. D., Kosakivska I. V. (2017)
Chekh B. O. - Characteristics of novel polymer based on pseudo-polyamino acids GluLa-DPG-PEG600: binding of albumin, biocompatibility, biodistribution and potential crossing the blood-brain barrier in rats, Ferens M. V., Ostapiv D. D., Samaryk V. Y., Varvarenko S. M., Vlizlo V. V. (2017)
Palagina I. A. - Pro-/antioxidant reactions and nitrogen oxide metabolism under sub-chronic effect of succinic acid derivatives (2017)
Kolupaev Yu. E. - Induction of plant cells heat resistance by hydrogen sulfide donor is mediated by H2O2 generation with participation of NADPH oxidase and superoxide dismutase, Firsova E. N., Yastreb T. O. (2017)
Khomochkin A. P. - Reversible pH-dependent activation/inactivation of CF1-ATPase of spinach chloroplasts, Onoiko O. B., Semenikhin A. V., Zolotareva O. K. (2017)
Gozhenko A. I. - The experimental investigation of fibrinolytic system under the influence of flocalin in conditions of acute hypoxic kidney injury, Gubsky Yu. I., Filipets N. D., Filipets О. О., Gozhenko O. A. (2017)
Prysiazhniuk A. I. - Role of peripheral dopaminergic system in the pathogenesis of experimental colitis in rats, Rudyk M. P., Chervinska T. M., Dovbynchuk T. V., Opeida I. V., Skivka L. M., Tolstanova G. M. (2017)
Horid’ko T. M. - Antistress effects of n-stearoylethanolamine in rats with chronic social stress, Kosiakova H. V., Berdyshev A. G., Meged O. F., Gudz E. A., Onopchenko O. V., Asmolkova V. S., Lozova V. M., Tukalenko E. V., Bondarenko O. V., Tubalzeva I. I., Kovalenko О. А., Makarchuk M. Y., Hula N. M. (2017)
Subekti N. - Determination of the major compounds in the extract of the subterranean termite Macrotermes gilvus Hagen digestive tract by gC-mS method, Fibriana F., Widyaningrum P., Adfa M. (2017)
Виноградова Р. П. - Науково-практичні розробки відділу молекулярної біології Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Григор’єва М. В., Данилова В. М. (2017)
Stoika R. - Review on the textbook by L. I. Ostapchenko and V. K. Rybalchenko "Biological and Bioorganic Chemistry” (in two volumes) (2017)
Аділ Джаббар Аббас - Підвищення сейсмостійкості існуючої будівлі при реконструкції, Нікіфорова Т. Д., Савицький М. В., Кожанов Ю. О. (2017)
Бамбура А. М. - Особливості конструювання та роботи збірно монолітних перекриттів каркасних будівель, Болотов О. Ю., Карпенко О. А. (2017)
Бамбура А. М. - Спрощена методика визначення армування залізобетонних елементів прямокутного перерізу, що згинаються, Сазонова І. Р. (2017)
Барабаш М. С. - Моделирование демпфирования при расчете конструкций на динамические воздействия в программном комплексе ЛИРА-САПР, Пикуль А. В., Писаревский Б. Ю. (2017)
Бардах О. Ю. - Інженерний метод розрахунку міцності згинальних залізобетонних елементів при сульфатній корозії бетону, Савицький М. В., Нікіфорова Т. Д., Шляхов К. В. (2017)
Воскобійник О. П. - Експериментальні дослідження впливу засобів анкерування на несучу здатність та деформативність комбінованих легкобетонних плит, Череднікова О. В. (2017)
Gasii G. M. - Study of behavior of flexible rods as a part of the steel and concrete composite cable space frame (2017)
Городецкий А. С. - Моделирование работы грунтовых массивов на динамическое воздействие в ПК ЛИРА САПР, Пикуль А. В., Писаревский Б. Ю. (2017)
Гуслиста А. Е. - Пошук оптимальних параметрів сталефібробетонної плити на пружній основі, Колохов В. В., Ярошенко Д. С. (2017)
Загинайло И. В. - Статистика локальных тепловых потоков в двумерных моделях двухфазных композиционных материалов, Писаренко А. Н., Брошеван А. А. (2017)
Zinkevych O. G. - Еstimation de l’Influence des particularites de conception a la rigidite du mur-diaphragme dans le batiment a l’ossature en elements a parois minces en acier, Zinkevych A. M., Savytskyi M. V. (2017)
Кулябко В. В. - Новые способы решения сложных задач динамики сооружений созданы, но кто возьмётся за их внедрение и менеджмент? (2017)
Kushchenko V. M. - New constructive form of rigid connection of sitecast reinforced concrete ceiling to concrete filled tube column, Halushchak Y. G. (2017)
Менабдишвили П. З. - Исследование влияния рельефа и состава пород на устойчивость склонов в неблагоприятных инженерно – геологических и сейсмических условиях (2017)
Назаренко І. І. - Методологія підготовки фахівців для будівельної галузі в сучасних умовах розвитку новітніх технологій, Пелих Ю. К., Ковтун-Горбачева Т. А., Севастьянова О. Е. (2017)
Назаренко М. І. - Моделювання структури мобільних комплектів машин для організації технології процесів зведення енергоефективних будинків нового покоління, Перегінець І. І., Бринзін Є. В. (2017)
Накашидзе Л. В. - Чинники, які впливають на визначення конструктивних особливостей перетворювачів енергії відновлюваних джерел (2017)
Савицький М. В. - Оптимізація геопросторового розташування теплиці за критерієм енергоефективності, Бабенко М. М., Несін О. А., Бордун М. В. (2017)
Савицький М. В. - Деревина як конструкційний матеріал у національних та Європейських нормах, Кліменко В. З, Шехоркіна С. Є. (2017)
Савицкий Н. В. - Методология и результаты проектирования энергообеспечения малоэтажного экологичного жилого здания "нуль энергии" на основе солнечной энергетики, Попов В. И., Козарь С. И., Бабенко М. М., Савицкий А. Н. (2017)
Сєдін В. Л. - Лоткові дослідження зміни дотичних напружень вздовж палі, яка попередньо нез'єднана з фрагментом ростверку, Бікус К. М., Ковба В. В. (2017)
Семко О. В. - До питання врахування неоднорідності міцності бетону конструктивних елементів, що мають ускладненні умови бетонування, Воскобійник О. П., Гукасян О. М. (2017)
Шатов С. В. - Обстеження технічного стану димових труб з використанням безпілотних літальних апаратів, Титюк А. О., Савицький М. В., Титюк А. А. (2017)
Юрченко Є. Л. - Результати енергетичного аудиту адміністративної будівлі, Коваль О. О., Піпа В. В., Адегов О. В., Ковтун К. А. (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Afonin E. A. - Archetypes of the sociopolitical conflicts: from modern to postmodern, Martynov A. Y. (2017)
Bielska T. V. - Functional institutional behavior of global civil society in conflict zones., Khasanov R. R. (2017)
Valevskyi O. L. - Institutional and psychosocial analysis of ukrainian reforms (2017)
Voronа P. V. - Archetypal strategy for overcoming ideological conflict: of Israel (2017)
Haharinov O. V. - The strategy of transformation of the post-soviet state system of Ukraine as a necessary condition for the resolution and prevention of social conflicts (archetypal approach) (2017)
Dovgan' O. V. - Understanding the text in the context of neural networks (archetypal approach) (2017)
Evdokimova E. I. - Archetypal approach to the study of conflict between the leader and the team (2017)
Zozulia V. O. - The conflict within the concepts of needs Abraham Maslow and John Burton: archetypal analysis (2017)
Kozhemiakina O. M. - Language of trust in resolving of social conflicts (archetypal approach) (2017)
Kozak V. I. - Formation of the archetypal paradigm of public administration in the current conflict situation in Ukraine (2017)
Коzakov V. N. - Ukrainian mentality as archetypal factor of harmonization of social power relations (2017)
Kozlova L. V. - Psychosociocultural preconditions for overcoming of conflict in the context of the implementation of the decentralization policy (2017)
Kotovska O. P. - Social conflicts in the postmodern era and their influence on the sphere of public administration: archetypal-value approach (2017)
Lapina V. V. - Over-consumption archetype globalization as a new source of social conflicts and social tension (2017)
Lashkina M. H. - Communicative component of conflict in the modern world: the birth of the archetype of the selfness (Das Selbst) (2017)
Yaghi M. M. - Archetypes of economic behaviour and their origins in scientific-philosophic thought of middle Eastern countries, Garnyk L. P. (2017)
Naplyokov Y. V. - Archetypal principles as a basis for non-conflicting decision-making (2017)
Novachenko T. V. - Synergetic concept of samoorhanyzation of subjects of social development: archetypal discourse (2017)
Ovchynnikova O. V. - Violence as a factor of conflict in the family is an archetypal approach (2017)
Omelyanenko V. A. - Archetypical analysis of modern economic conflicts in the context of national security (2017)
Plakhtiy T. O. - Archetypal model of emergence, escalation and resolution of social conflicts (2017)
Ponomarenko L. V. - National idea as a symbolic prerequisite of the revolutions of the 19th – 20th centuries and equifinal model of social transformation of the 21st century (2017)
Romanenko Y. A. - Theoretical and methodological identification of the concept of "marketing communications" (archetypal approach), Chaplay I. V., Hurkovskyy V. І. (2017)
Rybaklycheva O. Z. - Archetype strategy for solving social conflicts in work with the personnel of the bodies of the internal affairs of the Republic of Belarus (2017)
Semenets-Orlova I. A. - Transformation in education institutions in a context of social conflicts: upon m. Maffesoli’s concept of the "neo-tribalism" archetype (2017)
Serdechna L. V. - The concept of advertising as a solution to contradiction between cocial justice and economic efficiency (archetypal approach) (2017)
Sychova A. O. - Political trust as a resource of cooperation between the state and society (an arhetypical approach) (2017)
Siriy E. V. - Social deprivation in contact and mutual condition to mental archetypal factors in the study of the nature of social tension in Ukrainian society: theoretical research (2017)
Solovyov Y. V. - Value-semantic archetypes of forced migration as a basis for developing of their adaptation (2017)
Sudakov V. I. - The global determinants of the conflict interactions in the contemporary models of employment (archetypical analysis) (2017)
Urbanova E. P. - Loyalty, reliabilityand resistance to corruption: psychological aspects of diagnostic options (the experience of the Czech Republic), Mayevskaya P. T., Pasnichenko V. L. (2017)
Tsegelnik O. V. - "Investment conflict": strategy and ways of the resolving of the psychological and social contradictions in the modern world (2017)
Chernoivanenko A. V. - The role of political parties in origin and starting of political conflicts in Ukraine: archetypical analysis (2017)
Shkliarevsky G. L. - Networks, hierarchiesand the modern global unrest (2017)
Iakushko N. A. - Dialectics of leadership in terms of education in Ukraine: archetypical analysis (2017)
Yaremenko N. V. - The "divine child" archetype as the matrix of overcoming the crisis of the socio-humanitarian space, Kolomiiets N. Y. (2017)
Рабінович П. М. - До характеристики доктринальних джерел розбудови міжнародних органів з контролю за дотриманням державами прав людини ("піонерський" проект професора Г. Лаутерпахта – випускника Львівського університету) (2017)
Butler W. E. - On the Life and Works of D. I. Kachenovskii: Kharkiv International Lawyer (2017)
Пилипчук В. Г. - Трансформація системи захисту персональних даних та приватності в контексті євроінтеграції України, Брижко В. М. (2017)
Рум’янцев В. О. - Утворення Української Народної Республіки (до 100-річчя Третього Універсалу) (2017)
Хоффман Т. - Проблемы принятия Директивы Европейского Парламента и Совета 2009/28/ЕС "О поддержке использования энергии из возобновляемых источников" (на примере польского энергетического сектора) (2017)
Статівка А. М. - Про Концепцію систематизації аграрного законодавства (2017)
Ярошенко О. М. - До питання про предмет права соціального забезпечення (2017)
Moskvych L. - New Stage of Judicial Reform: Expectation and Prospect (2017)
Шандула О. О. - Роль адвокатури в реалізації права особи на професійну правничу допомогу (2017)
Журавель В. А. - Об’єкт і предмет криміналістики (2017)
Шило О. Г. - Актуальні проблеми доступу до інформації про стан здоров’я особи у кримінальному провадженні, Панова А. В., Резнікова О. І. (2017)
Бараш Є. Ю. - Сучасні ризики скоєння терористичних актів: аналіз та правова характеристика (2017)
Вапнярчук В. В. - Співвідношення понять "об’єкт" і "предмет кримінального процесуального доказування" (2017)
Зеленов А. С. - Обов’язковість судових рішень як принцип адміністративного судочинства (2017)
Ільюшонок О. Ю. - Зміна обвинувачення прокурором у суді: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2017)
Лур’є Д. А. - Правове регулювання надання фінансових виплат досліджуваним за участь у клінічних випробуваннях (2017)
Миколайчук А. В. - Міжнародно-правові стандарти правового забезпечення статусу працівників, які поєднують роботу з навчанням (2017)
Пунтус Д. А. - До питання правових гарантій працівникам при масовому вивільненні (2017)
Рецензія на монографію Е. Б. Сімакової-Єфремян "Комплексні судово-експертні дослідження: теорія та практика" (В. М. Шевчук) (2017)
Право у темпоральному вимірі (М. А. Дамірлі) (2017)
Єрмолаєв В. М. (2017)
Пам’яті Ярославни Миколаївни Шевченко (2017)
Пам’яті Лідії Тарасівни Кривенко (2017)
Ткаліч Ю. І. - Ферментативна активність проростків пшениці озимої після дії гербіцидів, Матюха В. Л., Богуславська Л. В., Павлюкова Н. Ф., Задорожня М. В. (2015)
Михальська Л. М. - Ефективність осіннього застосування гербіцидів на посівах пшениці озимої (2015)
Зуза В. С. - Зв’язок між потенційною і фактичною забур’яненістю та втратами врожаю кукурудзи (2015)
Сторчоус І. М. - Побічний вплив фосфорорганічних гербіцидів на ґрунтові мікроорганізми та збудників листкових хвороб, Тищук О. П. (2015)
Совінська Р. С. - Полівалентність бактеріофагів, виділених із зразків картоплі, уражених бактеріозом, Петренко С. М., Андрійчук О. М. (2015)
Клечковський Ю. Е. - Аналіз фітосанітарного ризику бактеріозу винограду (хвороби Пірса) для України, Кульмінська Л. О., Ігнатьева О. В. (2015)
Гуляк Н. В. - Чутливість сортів проса до стеблового кукурудзяного метелика у північному Лісостепу України, Гордієнко О. В. (2015)
Від Яновського Ю. П. для вашого яблуневого саду (2015)
Правила для авторів (2015)
Title (2017)
Contents (2017)
Berdynskykh S. - To the question of the choice of the effective tools of graphical visualization in the design tasks (2017)
Vets T. - Analysis of sustainability and environmental friendliness concepts in the modern fashion industry, Navolska L., Pashkevich K. (2017)
Gnatiuk L. - Personality-centered approach to teaching of disciplines of professional cycle "design" speciality, Novik A. (2017)
Gnatiuk L. - Aesthetics shaping sacred space, Terletska M. (2017)
Kysil O. - Conceptual BIM modeling in immersive virtual reality (2017)
Kisil M. - Shaping clothes: methodical search and experimentsin educational process (2017)
Kovalyov Y. - Environment organization: vastu experience, Kalashnikova V. (2017)
Kuznetsova I. - Current color solution featuresin interiors on modern ships, Shepel H. (2017)
Kuchkarova D. - Learning process modeling while teaching engineering graphics, Achilova D. (2017)
Lahoda O. - Innovating technologies in modern fashion design (2017)
Murgul V. - Special aspects of attic floor warming in historic buildings (2017)
Murgul V. - Heat transfer performance uniformity factor for the basement floor made of brick vaults in residential historic buildings (2017)
Oliynyk O. - Methods of implementation of social programs for cultural heritage development with the involvement of student designers (2017)
Privolneva S. - The national artistic traditions in the modern crimean tatar architecture and design (2017)
Sidorova O. - Architectural analysis of the reconstructed buildings entrance units of Kyiv historic centre, Sidorova M.-Yu., Yevtushenko A. (2017)
Sidorova O. - Teaching of the associative-composition in NAU as a means of designer`s artistic personality development, Yevtushenko A. (2017)
Skliarenko N. - Boundary state of the design systems: the designing aspects (2017)
Tretyak Y. - Principles of formation of the subject-spatial environment for prisoners (2017)
Tretyak Y. - Features of use of the folk textiles for the modern ethnic interior design in Ukraine, Kuznetsova I., Us V., Ilyk I. (2017)
Титул, зміст (2017)
Нашому збірнику - п’ятдесят ! (2017)
Атоєв К. Л. - Комплексне моделювання впливу глобальних змін на взаємозв’язок між водними, продовольчими та енергетичними ресурсами (2017)
Чикрій Г. Ц. - Про позиційне керування в інтегро-диференціальній грі з запізненням інформації (2017)
Донець Г. П. - Оптимізація квадратичної функції на множині розміщень, Нагірна А. М. (2017)
Раппопорт И. С. - К регуляризации интегрантов (2017)
Бойко В. В. - Об эффективности вычисления некоторых видов ошибок в теории риск-квадратов, Кузьменко В. Н. (2017)
Журбенко Н. Г. - Численная эффективность одной модификации r-алгоритма (2017)
Годонога А. Ф. - Модели принятия решений, Барактарь А. А., Чумаков Б. М. (2017)
Гуляницький Л. Ф. - Диверсифікація пошуку в алгоритмах оптимізації мурашиними колоніями (2017)
Павленко А. І. - Розв’язування багатокритеріальної задачі пошуку оптимального шляху в динамічних мережах алгоритмом міток (2017)
Доценко С. И. - Об оптимальном поведении в двухэтапных играх с вмешательством случая в условиях полной информированности игроков (2017)
Атоєв К. Л. - Розробка нових моделей оцінювання ефективності природокористування за умов змін клімату та зростання невизначеності, Кнопов П. С., Пепеляєва Т. В. (2017)
Пепеляев В. А. - Применение метода квантильной регрессии для прогнозирования погодно-климатических условий в некоторых секторах экономики, Голодников А. Н., Голодникова Н. А. (2017)
Семчик Т. А. - Математичні моделі розвитку та компенсації гіпоксичних станів при ішемічній хворобі серця (2017)
Петренюк B. I. - Структура 7-ми вершинних під-графів 8-ми вершинних графів-обструкцій тора, Петренюк Д. А., Шулінок І. Е. (2017)
Лиховид О. П. - Задача мінімального за витратами завантаження енергосистеми з вимкненням енергоблоків, Фесюк О. В. (2017)
Бардадым Т. А. - Задача о двух треугольниках (2017)
Чупов С. В. - Наближений алгоритм паралельного лексикографічного пошуку для багатовимірної булевої задачі про ранець при фіксованому впорядкуванні змінних (2017)
Хіміч О. М. - Плитковий гібридний алгоритм факторизації структурно-симетричних матриць, Сидорук В. А. (2017)
Донець Г. П. - Деякі результати пошуку трьох та чотирьох активних куль на множині заданих, Білецький В. І., Ненахов Е. І. (2017)
Стецюк П. И. - Алгоритмы метода эллипсоидов для нахождения Lp-решения системы линейных уравнений, Стовба В. А., Мартынюк И. С. (2017)
Горбачук В. М. - Моделювання поведінки фармацевтичної фірми, Шулінок Г. О. (2017)
Скукіс О. Є. - Застосування інформаційних технологій для розв’язання задач дискретної оптимізації у програмних системах транспортної логістики (2017)
Наливайко Л. Р. - Створено навчально-наукову лабораторію дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності (2017)
Балакарєва І. М. - Окремі аспекти правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні, Бенедик В. І. (2017)
Petryshyn O. O. - The role of the constitution in the system of human rights protection in the context of European integration of Ukraine (2017)
Окладна М. Г. - Місце незалежної української держави в геополітичних проектах с. Л. Рудницького, Перевалова Л. В. (2017)
Погребняк Н. С. - Структура і порядок формування Апарату Верховної Ради України (2017)
Болдирєв С. В. - Пріоритетні напрями конституційної реформи в Україні в частині децентралізації, Стешенко Т. В. (2017)
Лялюк О. Ю. - Правове регулювання та практика імплементації законодавства з питань партисипативної демократії в європейських країнах (2017)
Закоморна К. О. - Міжмуніципальне співробітництво як напрям конституційної реформи в постсоціалістичних державах – членах Європейського Союзу (2017)
Бєлікова М. І. - Електронне урядування в Україні в умовах сьогодення (2017)
Бойко І. В. - Адміністративна процедура: поняття, ознаки й види (2017)
Гаращук В. М. - Проблема тлумачення окремих норм антикорупційного законодавства України (2017)
Кудас І. Б. - Функції та операції міжнародних банків (2017)
Донець А. А. - Деякі аспекти реалізації міжнародно-правового статусу регіонів в Європейському Союзі через Комітет Регіонів (2017)
Ковач А. В. - Правові умови існування і розвитку підприємницької діяльності в системі прав людини (2017)
Муртіщева А. О. - Система санкцій конституційно-правової відповідальності уряду в державах – членах ЄС (2017)
Наконечна А. М. - До питання про взаємовпливи людських потреб, прав людини та позитивного права (за матеріалами сучасних наукових досліджень) (2017)
Новак А. О. - Делеговані повноваження органів виконавчої влади у структурі компетенції органів місцевого самоврядування в Україні (2017)
Костенко І. В. - Роль громадської свідомості у запобіганні корупції (2017)
Рагуліна К. А. - Конституційно-правова регламентація статусу міжнародних договорів України (2017)
Наука державного будівництва та місцевого самоврядування на етапі модернізації української державності: огляд засідання "круглого столу" молодих учених та аспірантів (2017)
Куспляк Г. - Теоретичні аспекти дослідження категорії "капітальне будівництво" (2017)
Лесик О. - Траєкторія трансформаційних перетворень системи державного управління: визначення оптимальності та алгоритм реалізації (2017)
Ростіянов Б. - Пошуки Ф. М. Достоєвським "позитивно прекрасної людини" в умовах реформування державного життя й державного управління 1860-х років (2017)
Бурик З. - Особливості забезпечення сталого розвитку в країнах ЄС (досвід для України) (2017)
Карпа М. - Функціонування публічної служби: принципи та підходи до їх класифікації (2017)
Kovalevska A. - Neuro-linguistic programming in public communications: objectives and specificity (2017)
Козуліна С. - Лобізм у правотворчій діяльності органів публічної влади: зарубіжний досвід та шляхи його використання в Україні (2017)
Колісніченко Н. - Мовна, комунікативна та міжкультурна компетенції в підготовці з публічного управління як складові комунікації іноземними мовами (2017)
Костецька Л. - Порівняльний аналіз виборчих систем (2017)
Кривогуз Г. - Планування управління якістю проектів у туризмі: терміни, сутність і форма (2017)
Кулінкович Т. - Фінансово-правове регулювання в державному управлінні (2017)
Осадчук С. - Оподаткування доходів фізичних осіб: аналіз та тенденції (2017)
Серант А. - Концептуальні підходи до сталого розвитку і проблеми управління природно-техногенною безпекою, Соха Ю. (2017)
Смоквін М. - Впровадження сільськогосподарської дорадчої діяльності як механізму стійкого розвитку українського села (2017)
Pryvalova N. - The types of personnel monitoring in the system of public administration (2017)
Українська Л. О. - Соцiaльно-eкономiчний потeнцiaл креативної корпорації: особливості формування (2017)
Набатова О. О. - Стратегії інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу в Україні (2017)
Черняєва А. О. - Світовий досвід управління розвитком робітничих кадрів (2017)
Ярмак О. В. - Зовнішньоекономічний сектор інтелектуальних послуг економіки України: підходи до структуризації (2017)
Гриценко О. А. - Економіка та право: перспективний напрям наукових досліджень (роздуми щодо внеску Гвідо Калабрезі у наукові дослідження у галузі "Право та економіка") (2017)
Shevchenko L. S. - Innovative transformations of the legal business and legal education (2017)
Задихайло Д. В. - Питання удосконалення механізму організаційно-господарського впливу держави на сферу господарювання (2017)
Кузьміна М. М. - Розвиток відновлюваної енергетики як фундамент енергетичної безпеки (2017)
Задихайло Д. Д. - Відносини екологічного господарювання як напрям розвитку законодавства України (2017)
Швидка Т. І. - Проблемні питання систематизації та кодифікації конкуренційного законодавства та його практичного застосування (2017)
Бударна В. О. - Правові засоби формування інвестиційного потенціалу України (2017)
Вакім В. Е. - Архітектоніка інноваційних відносин в механізмі реалізації спеціальних режимів господарювання (2017)
Тертишна Л. С. - Господарсько-правові засоби реалізації державної регіональної політики (2017)
Косінова К. С. - Аутсорсинг як об’єкт державної промислової політики (господарсько-правовий аспект) (2017)
Зінченко І. О. - Функції кримінального права та їх співвідношення із функціями закону про кримінальну відповідальність, Шевченко Є. В. (2017)
Менеджмент знань у системі підготовки та практичної діяльності правознавців (огляд результатів наукової дискусії в редакції збірника наукових праць "Економічна теорія та право") (Марченко О. С.) (2017)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2017)
Contents (2017)
Kryvosheiev P. I. - Cooperation of ukrainian society for soil mechanics, geotechnics and engineering with international society ISSMGE, Kozeletskiy P. M., Senatorov V. M., Kornienko M. V. (2017)
Zotsenko M. L. - The history of creation and the essence of the combined soils testing of penetration and rotational cut method (2017)
Slyusarenko Yu. S. - The development of the national legal framework on the bases and foundations for buildings and structures design, Titarenko V. A., Melashenko Yu. B., Shuminskiy V. D., Zotsenko М. L., Vynnykov Yu. L. (2017)
Zhussupbekov A. Z. - Using of dynamic and static load piling tests in Astana, Kazakhstan, Shakhmov Z. A., Tleulenova G. T., Akhazhanov S. B. (2017)
Doubrovsky M. P. - Model testing of piled clusters and large mono-piles of improved design, Dobrov I. Yu., Gerashchenko A. V., Dubrovska O. M. (2017)
Ihnatov S. V. - Drill injected technology application experience for the purpose of ground reinforcement and pile erection during reconstruction (2017)
Khrapatova I. V. - The analysis of the stress-strain state of the system "basement - pile foundation – structure" considering swelling properties of soils, Krotov O. V. (2017)
Kichaeva O. V. - "Building – base" system boundary deformations exceeding probabilistic estimation methodology (2017)
Kornienko М. V. - Constructional features of hegumen house in Chernihiv, Korzachenko М. М., Bolotov М. G., Horb О. М. (2017)
Kuzlo M. T. - Filtration of saline solutions in soil environments, Martyniuk P. M. (2017)
Levenko G. M. - Determination of the main design parameters for soil chemical stabilization (2017)
Lobacheva N. G. - Compressible thickness depth determination under different calculation methods of the settlements according to National and European standards (2017)
Pastushkov V. G. - Actual design model development of protective screen over the actions of subway lines, Dalidovskaya A. A. (2017)
Pastushkov V. G. - Assessment of the technical state of timber outlet elements of underground superstructures while holding the monitoring of operating underground running line tunnels in Minsk, Kastsiukovich V. V. (2017)
Pastushkov G. P. - Preparatory stage for monitoring the load-bearing structures of the operated subway station, Kisel M. A. (2017)
Pastushkov G. P. - Principles of calculation and monitoring of stress-strain state of the grade-separated traffic interchanges in Minsk, Pastushkov V. G. (2017)
Pidlutskyi V. L. - Formation of the foundations stress-strain state from the location change and piles parameters (2017)
Poklonskyi S. V. - Comparison of the soil deformation modulus values received by the laboratory and in situ tests results, Korniyenko M. V. (2017)
Popov S. O. - Iron ore mining geomechanical problems in Ukraine, Timchenko R. A., Yerina O. O. (2017)
Ruchkivskyi V. V. - Influence of distance between a retaining wall and the existing building on stress-strain state of the system "retaining structures – soil massif" (2017)
Samorodov O. V. - Single piles settlement under the action of negative friction forces, Muliar D. L., Tabachnikov S. V. (2017)
Shykuts K. K. - Investigation of ground and foundation condition influence on the Spaso-Preobrozhenskaya church constructions in Polotsk, Botyanovskiy A. A., Pastushkov V. G. (2017)
Skochko L. O. - The redistribution of the height retaining walls levels, its effect at the stress-strain state of the system "retaining structures – soil mass" (2017)
Strizhelchik G. G. - Problems of subway construction in complex engineering and geological conditions by the example of Kharkіv city, Iegupov V. Yu. (2017)
Suprunyuk V. V. - Rational planning of pile foundations, Fursovych M. A. (2017)
Timchenko R. A. - Construction solution of folded-plate shell foundation for power transmission towers, Krishko D. A., Khoruzhenko I. V. (2017)
Timchenko R. A. - Constructive solution of a tunnel under the existing highway, Krishko D. A., Macyshin S. О. (2017)
Timchenko R. A. - Experimental research technique of retaining walls of a special type, Krishko D. A., Savenko V. O. (2017)
Vynnykov Yu. L. - Moisture conditions patterns in road embankment clay soils depth, Lvovska T. V. (2017)
Vynnykov Yu. L. - Long-term subsidence of a multistory building on the base reinforced with soil cement elements, Miroshnychenko I. V., Landar О. М., Zotsenko V. М., Omelchenko P. M. (2017)
Yesakova S. V. - Transversal loaded piles deformation task decision method (2017)
Zotsenko М. L. - Foundations of the high rise building in the area of underground mining, Vynnykov Yu. L., Kharchenko М. O., Nalyvaiko L. G., Mitinskiy V. M., Aniskin A. (2017)
Chernyshev D. O. - Engineering protection eco-systems territories on the biosphere compatibility principles application (2017)
Storozhenko L. I. - Experimental research methodology of full-scale steel and concrete composite cable space frame prototype, Hasii G. M. (2017)
Kuschenko I. V. - Assurance of structural steel survivability based on reservation of production facilities corrosion proofness (2017)
Voskobiinyk O. P. - Light concrete composite slab with flexible reinforcement stress-strain state modeling by finite element method, Cherednikova O. V. (2017)
Nalyvaiko O. I. - Application of hydrophobic cement slurries "RAN-M" of "RAMSINKS-2M" group to avoid fluid kick, Melnikov O. L., Nalyvaiko L. G., Petrash R. V., Khivrenko V. N. (2017)
Dryuchko O. G. - Preparation of multifunctional layered oxide REE-containing materials, Storozhenko D. O., Bunjakina N. V., Ivanytska I. O., Khanyukov V. O., Kytayhora К. O. (2017)
Шулейко А. Ч. - Гастроинтестинальные кровотечения после хирургического лечения пациентов с хроническим панкреатитом, Воробей А. В., Орловский Ю. Н., Вижинис Ю. И., Макки М. Ю. (2017)
Кутовий О. Б. - Ендовідеохірургія у лікуванні поєднаних травм, Чайка В. О., Пімахов В. В. (2017)
Хіміч С. Д. - Нестандартні ситуації в процесі діагностики та лікування постраждалих із політравмою на тлі ожиріння, Чемерис О. М. (2017)
Матвійчук О. Б. - Прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту (2017)
Павлишин А. В. - Особливості зміни видового складу мікрофлори при застосуванні вакуумної терапії хронічних ран у хворих на синдром стопи діабетика (2017)
Кліщ І. М. - Використання стовбурових клітин із пуповинної крові для корекції порушень ендогенної інтоксикації у щурів із гострим поширеним перитонітом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу, Верба Р. В. (2017)
Турчин М. В. - Експериментальне обґрунтування і досвід використання ксенорогівки при лікувально-тектонічній кератопластиці у хворих із виразками рогівки різної етіології, Пасєчнікова Н. В. (2017)
Венгер І. К. - Шляхи попередження післяопераційних венозних тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із плановою хірургічною патологією, Костів С. Я., Зарудна О. І., Костів О. І. (2017)
Матвійчук Б. О. - Коагулопатія як фактор ризику венозних тромбозів та емболій у хворих із гострими неварикозними гастродуоденальними кровотечами, Бец Т. І., Макара В. З. (2017)
Гринчук Ф. В. - Способи виходу із деяких складних ситуацій у хірургії гострих ускладнень виразкової хвороби, Гринчук А. Ф. (2017)
Десятерик В. І. - Проблеми пізньої діагностики первинного гіперпаратиреозу, Міхно С. П., Поліщук Л. М., Залозний О. В. (2017)
Скиба В. В. - Хірургічне лікування інфільтративнозапальних утворень черевної порожнини у підлітків з використанням струменевого гідроскальпеля, Рибальченко В. Ф., Стець М. М., Іванько О. В., Бадах В. М., Бочаров В. П. (2017)
Трибушний О. В. - Оцінка віддалених результатів лікування хворих із ускладненим синдром діабетичної стопи та визначення шляхів надання їм медико-соціальної допомоги (2017)
Польовий В. П. - Погляд на проблему – відновлення безперервності кишечника в умовах перитоніту, Кулачек Ф. Г., Сидорчук Р. І., Карлійчук О. О., Паляниця А. С., Волянюк П. М., Кнут Р. П., Виноградський А. Л. (2017)
Гресько М. М. - Нестандартні ситуації в хірургічній практиці як причина ятрогенних пошкодженнь жовчовивідних шляхів, Гресько М. Д. (2017)
Беденюк А. Д. - Вплив комплексної післяопераційної терапії на стан ендогенної інтоксикації у хворих на гостру злукову тонкокишкову непрохідність у стадії декомпенсації, Бурак А. Є. (2017)
Ничитайло М. Ю. - Диференційна діагностика та лікування парадуоденального панкреатиту, Булик І. І., Назарко Л. Р., Горбунов А. А., Колесник А. В. (2017)
Юсупов Ш. Ш. - Хирургическое лечение перелома дна орбиты с 3D реконструкцией, Боймурадов Ш. А. (2017)
Воробей O. В. - Современные показания к операции низведения в колоректальной хирурги, Махмудов А. М., Орловський Ю. М. (2017)
Slabyi О. B. - Morphogenesis of postresection of cor pulmonale (2017)
Шапринський В. О. - Нестандартна інтраопераційна ситуація при операційному лікуванні пізньої рубцевої стриктури езофагоколоанастомозу після раніше проведеної товстокишкової езофагопластики, Кривецький В. Ф., Поліщук В. І., Шапринський Є. В. (2017)
Десятерик В. І. - Проблема хирургической инфекции у больных сахарным диабетом, оперированных на аорто-подвздошном сегменте, Давиденко О. В., Слободянюк В. А., Желізняк В. Г., Богатирьов О. Б., Кабаченко В. В., Прокуда О. М., Малюта С. В. (2017)
Рилов А. І. - Клінічний випадок гострої товстокишкової кровотечі в ургентній гінекології, Данилюк М. Б., Кубрак М. А. (2017)
Білянський Л. С. - Рецидивуюча хронічна шлунково-кишкова кровотеча, зумовлена псевдоаневризмою власної печінкової артерії та псевдодивертикулом цибулини дванадцятипалої кишки, Слушинський М. С., Кальченко А. Д. (2017)
Галей М. М. - Симультанні лапароскопічні операційні втручання у хворих із комбінованою патологією органів черевної порожнини, Бабін І. О., Шаваров І. Ю. (2017)
Взірець справжнього вченого та людини (2017)
Спогади про друга (2017)
Стан справ у легкій промисловості України в 2013 р. (2013)
Про відміну обов'язкової сертифікації дитячого взуття в Україні (2013)
"Талан" (2013)
Національний класифікатор України "Класифікатор професій" ДК 003:2010 (2013)
11 причин, що роблять нас корисними для вашого бізнесу (2013)
Федонюк Г. - Калинове намисто-2013 (2013)
Потенційні можливості дитини (2013)
Деякі складові успіху (2013)
Про Індію (2013)
Шлях до споживача (2013)
2 міжнародна науково-практична конференція " Енергоефективний університет" (2013)
200-річчя від Дня народження Т. Г. Шевченка (2013)
Козарь О. П. - Економічна ефективність технології мінерального наповнення шкір для верху взуття, Касьян Е. Є., Мокроусова О. Р., Ліщук В. І. (2013)
Навчальні заклади (2013)
Бабич А. І. - Комп’ютерне тестування як спосіб контролю знань студентів (2013)
Підприємства галузі (2013)
Спеціалізовані виставки (2013)
"Еліта" (2013)
Майбутнє білизняної галузі - косметичний текстиль (2013)
Мода минулих тисячоліть (2013)
Шаран Т. Г. - Формування класифікатора підсилюючих накладок для спецодягу (2013)
Стратегії адаптування (2013)
Івасенко М. В. - Одяг для вуличних танців, як складова біомеханічної системи танцівника, Єрмакова М. О., Оренчина Я. В. (2013)
Принцип 80 /20 (2013)
Поповский В. В. - Анализ применимости алгоритмов адаптивной пространственно-временной обработки сигналов в системах мобильной связи, Москалец Н. В. (2016)
Файзулаева О. Н. - Экспериментальные исследования амплитудного и фазового спектров речевого сигнала пользователя систем голосовой аутентификации, Пастушенко Н. С. (2016)
Штомпель Н. А. - Метод комбинированного декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность (2016)
Горбатий І. В. - Дослідження технічної ефективності радіоканалів телекомунікаційних мереж на основі технології Wi-Fi (2016)
Єрохін В. Ф. - Математична модель перехоплення стрибків сигналу передавача з ППРЧ при повторних спробах виявлення, Рома О. М., Василенко С. В. (2016)
Мерсни А. A. - Исследование потоковой модели балансировки нагрузки в телекоммуникационной сети с неоднородной архитектурой (2016)
Мухи-Алдин Х. М. - Комплексный метод повышения доступности сервисов в программно-конфигурируемых сетях, основанный на динамической репликации, Ткачева Е. Б., Салах М. Т. (2016)
Галкин П. В. - Исследование дальности и скорости передачи данных по витой паре в промышленных сетях RS-485 и PROFIBUS, Гавриленко В. В., Монько А. И. (2016)
Інформаційне повідомлення щодо проведення Першої IEEE конференції "Electrical and Computer Engineering" (UKRCON'2017) (2016)
Богачев Р. - Теоретико-методологічні основи формування матриці "інакше можливого" в процесі самоорганізації суспільної системи в межах теорії управління (2017)
Мерзляк А. - Державне управління сферою культури: вітчизняний та зарубіжний досвід, Огнарьов Є. (2017)
Новак А. - Принципи формування національної антикорупційної політики (2017)
Підбережник Н. - Чинники національної консолідації в мультикультурному суспільстві в контексті публічного управління (2017)
Тимченко Л. - Теорія адміністративних послуг: наукові підходи у вітчизняній та закордонній практиці (2017)
Шумляєва І. - Інститут місцевого референдуму: функціональний аналіз, Шункін М. (2017)
Баштанник В. - Механізми державного управління використанням земель сільськогосподарського призначення (2017)
Сердюк М. - Особливості державного регулювання системи медичного страхування в Україні (2017)
Борисова Н. - Поняття державної служби: нормативно-правовий аспект (2017)
Кацуба О. - Конфлікт інтересів на публічній службі: поняття і сутність (2017)
Кісільова Т. - Моніторинг і оцінювання результатів професійної діяльності публічних службовців (2017)
Шаталова О. - Формування підходів до управління професійною адаптацією посадових осіб місцевого самоврядування в Україні (2017)
Беззубко Л. - Розробка стратегії відновлення Донбасу як складник державної політики України, Беззубко Б. (2017)
Бобровська О. - Розвиток територіальних громад: базові поняття і показники оцінювання (2017)
Лахижа М. - Розвиток правової спроможності територіальних громад в Україні (2017)
Рагімов Фаіг Вагіф огли - Механізми державного управління регіональним розвитком у контексті сучасної парадигми сталого розвитку (2017)
Працьовитий В. - Відтворення глибинної стихії української душі у романі "Чого не гоїть огонь" Уласа Самчука (2015)
Руснак І. Є. - Роман "Саботаж УВО" Уласа Самчука: на перехресті художнього і документального (2015)
Бородіца С. В. - Романи-епопеї У. Самчука у літературно-критичному дискурсі української діаспори другої половини ХХ століття (2015)
Бикова Т.В. - І встали гори, і промовили…": художнє відображення національно-визвольних змагань 1918 – 1919 рр. у гуцульському тексті У. Самчука (2015)
Василишин О. - Улас Самчук у полікультурному просторі (до питання про рецепцію Канади Уласом Самчуком) (2015)
Бачинська Г. В. - Онімний простір у творчості Уласа Самчука (2015)
Вільчинська Т. П. - Функціонально-стилістичне навантаження повтору у творчому доробку Уласа Самчука (2015)
Панчук Г. Д. - Мікроконтекст за власним іменем як засіб творення образу (за спогадами Уласа Самчука "На білому коні") (2015)
Руснак С. П. - Поетика мемуарного нарису "Юрій Липа: поет і лікар" Уласа Самчука (2015)
Александренко В. - Портрет як засіб характеротворення образів у малій прозі Дмитра Марковича (2015)
Васильків О. - Стилізація карнавальних масок у наративі Гео Шкурупія (2015)
Вашків Л. П. - Риси творчого портрета Михайла Старицького (2015)
Клейменова Т. В. - Засоби гумору й сатири у повісті "Весняний гамір" Івана Садового (2015)
Кобилко Н.А. - Роль хронотопу дороги в художньому творі (на прикладі повісті "Ирій" В. Дрозда та роману "Дім на горі" В. Шевчука), Кириленко Н.І. (2015)
Міщенко Н. - Рецепція богородичних оповідань Іоаникія Ґалятовського в літературознавчому дискурсі ХІХ – ХХІ століть (2015)
Новиков А. - Біля джерел українського театру в Галичині (2015)
Панасюк А. М. - Жанрова своєрідність повістевого дискурсу В. Ґжицького (2015)
Руда О. В. - Іспанські виміри художнього світу поетичноїзбірки "Zywoty swietych" Лазаря Барановича (2015)
Скуратко Т. М. - Поетика драматичних поем Івана Драча (2015)
Сур’як М. - Художня інтерпретація минулого у романі "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко (2015)
Телешман С.І. - Природа в поезії М. Ткача (2015)
Ткаченко Т. - Образки Павла Крата (2015)
Ткачук М. П. - Суб’єктно-об’єктна дискурсивна практика лірики Євгена Плужника (2015)
Ткачук Т. - Специфіка засвоєння доробку С. Пшибишевського Ольгою Кобилянською і Лесею Українкою (2015)
Науменко Н. - Мистецька синестезія в оформленні сучасних поетичних збірок (2015)
Циганок О. - Дві риторики Кременецького єзуїтського колегіуму (2015)
Федосій О.О. - Художня специфіка жіночих образів у новелах Людмили Тарнашинської (2015)
Зимомря М. І. - Світло його постаті – висока духовність (2015)
Косінова О. - Михайло Коцюбинський та музичне мистецтво (2015)
Tkachuk O.M. - Romantic discourse of "Haidamaki" poem by Т. Shevchenko (2015)
Артеменко Артеменко - Теоретичні засади дослідження поетологічного дискурсу в зарубіжному літературознавстві (2015)
Дядченко Л. - Категорії міфопоетичного простору: локус, місце, місцевість, територія (2015)
Семак О.І. - Реконструкція жанрових ознак драматичних творів з історичним та соціально-побутовим конфліктом (на матеріалах творів Семена Ковбеля, Олега Лугового, Василя Бабієнка, Дмитра Гункевича, Т. Устенка-Гармаша) (2015)
Тьопенко Ю. - До питання про рецепцію національної літератури в інонаціональному середовищі як про складову її загальної історії (2015)
Бистрова О. - П.Тичина і М.Цвєтаєва: інтертекстуальний і компаративний аспекти (2015)
Грицик Л. - Порівняльні контексти історії літератури (2015)
Калініченко М.М. - Американський національний театр доби романтизму (2015)
Маланій Н. І. - Екзистенціали жаху і відчаю у романах І.Багряного "Людина біжить над прірвою" та Е.М.Ремарка "Час жити і час помирати" (2015)
Зимомря М. І. - Сутність життєвих проекцій Олександра Астаф’єва: ландшафт поетичної творчості (2015)
Слоньовська О. - Володимиру Качкану - 75! (2015)
Карась Г. - Персоналії української музичної культури в науковому доробку Володимира Качкана: причинки до студії (2015)
Astafiev О. - L'?uvre de Taras Chevtchenko et Adam Mitskevitch comme un phenomene de dialogue des cultures, Bigun О. (2015)
Зимомря М. І. - Перстень українського письменства, ТКАЧУК М. П. (2015)
Краснова Л. - Дочірній обов’язок, дочірня любов (2015)
Зимомря М. - Календарне прочитання Шевченкового дивосвіту, Науменко Н. (2015)
Краснова Л. - Національний колорит українського романтизму (2015)
Зимомря М. І. - Статус художньої правди у текстовій матриці роману "Джейн Ейр" Шарлотти Бронте, Зимомря М. М. (2015)
Краснова Л. - Поет із роду Боровиків (2015)
Краснова Л. - Мудрість, мужність і краса – у спадок тисячоліттям (2015)
Кузьменко В. - Нове слово про літературну казку (2015)
Науменко Н. - Мозаїчне панно української малої прози (2015)
Ткачук М. П. - Тарас Шевченко в силовому полі християнської віри (2015)
Ткачук М. П. - Візантійські концепти у художньому світі Тараса Шевченка, Ткачук В. М. (2015)
Вихідні дані (2015)
Левченко Т. І. - Синергійні процеси у вищій освіті (2015)
Кудіна В. В. - Аналіз понятійно-категоріального апарату англомовної педагогічної науки, Бас А. (2015)
Левченко Л. С. - Компетентність майбутнього вчителя: теорія, історія, інноваційні технології (2015)
Шапошнікова І. І. - Формування умінь і навичок самоосвіти майбутніх вчителів як необхідна умова в організації самоосвітньої діяльності школярів (2015)
Коробська Г. В. - Використання дидактичних ігор в умовах диференційованого підходу до навчання у другій половині ХХ століття (2015)
Єпік Л. І. - Формування пізнавальної активності учнів засобами дидактичної гри (2015)
Кузнецова О. - Іншомовна освіта в сучасних європейських соціально-економічних реаліях (2015)
Кужель О. М. - Організація експериментальної перевірки методики навчання англомовного читання учнів основної школи за допомогою мультимедійної комп’ютерної програми (2015)
Касьянова Л. С. - Значущість рефлексії у створенні психолого-педагогічних умов формування культури професійного спілкування майбутнього викладача економіки, Слезенко А. О. (2015)
Кабанська О. С. - Формування вмінь педагогічного прогнозування в майбутніх учителів під час проходження ними педагогічної практики (2015)
Щербина О. А. - Вибір програмних засобів для створення відеолекцій, Аврамчук А. М. (2015)
Застело О. В. - Метод комплексного оцінювання рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності фахівців (2015)
Копил Г. О. - Дослідження педагогічних аспектів процесу викладання німецької мови як іноземної (DАF) деякими західними науковцями (2015)
Лавриш Ю. Е. - Інтегративні технології при викладанні іноземної мови у вищому навчальному закладі, Леонова О. М. (2015)
Плотніков Є. О. - Врахування потреб користувачів у процесі розробки гібридних курсів навчання іноземних мов (2015)
Кузнєцова О. О. - Навчання реферуванню іноземною мовою у немовному ВНЗ (2015)
Ларіна Т. В. - Використання домашнього читання для формування лексичної компетенції студентів мовного ВНЗ (2015)
Прадівлянний М. Г. - Формування навичок читання у студентів-іноземців під час вивчення української мови як іноземної, Присяжна О. Д. (2015)
Касьянова Л. С. - Формування іншомовної професійно орієнтованої дискурсивної компетенції у спеціалістів в галузі економіки, Овчіннікова О. І. (2015)
Мірошниченко Е. В. - Методологія формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні і письмі студентів економічних спеціальностей на засадах інтегративно-диференційованого підходу (2015)
Бондар Н. Д. - Роль методу проектів у формуванні ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму (2015)
Кузло Н. М. - Англомовна лінгвістична компетенція в межах комунікативно-когнітивного підходу (2015)
Васюк Л. М. - Особливості перекладу юридичних англійських текстів (2015)
Щебликіна Т. А. - Аналіз результатів апробації системи моніторингу навчальних досягнень майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (2015)
Немлій Л. С. - Структурно-комплексна модель формування педагогічної компетентності диспетчера-інструктора управління повітряним рухом (2015)
Васюкович О. М. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх авіадиспетчерів (2015)
Кміта Є. В. - Методична система підвищення кваліфікації диспетчерів управління повітряним рухом як складова розвитку їх професійної комунікативної компетентності у Німеччині (2015)
Марчук В. В. - Сутність і характер ціннісних орієнтацій (2015)
Тупікова Г. А. - Історичний генезис змісту поняття патріотизму (2015)
Канішевська Л. В. - Специфіка формування цінностей сімейного життя у старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2015)
Мельнікова Л. О. - Морально-етичне виховання підлітків з порушенням інтелекту в процесі волонтерського руху (2015)
Михайличенко О. В. - Становлення та розвиток гуманітар,ної освіти на території українських земель Російської Імперії (2015)
Моцак С. І. - Використання краєзнавчих матеріалів на уроках історії України (2015)
Мозуль І. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до навчання природознавства молодших школярів в освітній системі університету (2015)
Мішедченко В. В. - Актуальні проблеми удосконалення дидактичної моделі професійної підготовки вчителя (2015)
Бірюкова Л. А. - Розвиток творчої індивідуальності вчителя музики в умовах музично-педагогічної освіти (2015)
Мудролюбова І.О. - Використання концерту для вирішення дидактичних завдань музичної освіти (2015)
Крамська С. Г. - Використання пісенної обрядовості в процесі підготовки вчителя музики (2015)
Потебня Є. - Висвітлення соціально-політичного іміджу україни в королівстві Марокко, Бабак М. П. (2015)
Петрів Т. І. - Social media and online-communication in public diplomacy of Ukraine and Poland, Фадєєва В. Е. (2015)
Паскаль О. С. - Експліцитні та імпліцитні компоненти рекламного тексту в українській, польський та американській версіях журналу "Cosmopolitan" (2014 - 2015 рр.) (2015)
Камишнікова Г. В. - До питання формування правової компетентності студентів у вищій школі (2015)
Шапкіна Н. М. - Історіографія досліджень про переклад і професійну підготовку перекладачів (2015)
Базалій В. В. - Особливості формування врожайності та прояв ознак продуктивногсті у сортів пшениці озимої в умовах Південного Степу, Бойчук І. В., Домарацький О. О., Оніщенко С. О., Стець А. С. (2017)
Балабак О. А. - Особливості розмноження сортів та форм фундука (corylus domestica Kosenko et Opalko) здерев’янілими стебловими живцями (2017)
Бойко М. О. - Формування асиміляційного апарату гібридів сорго зернового в залежності від строків сівби та густоти посівів (2017)
Вожегова Р. А. - Еколого-меліоративні аспекти підвищення родючості та продуктивності зрошуваних ґрунтів в умовах Південного Степу України, Біляєва І. М., Коковіхін С. В. (2017)
Гречишкіна Т. А. - Наукове обґрунтування напрямів оптимізації елементів технології вирощування пшениці озимої в умовах Півдня України (оглядова) (2017)
Грушецький Р. І. - Оцінка можливості культивування коріння лопуха в якості сировини для одержання високомолекулярних фруктанів, Гриненко І. Г. (2017)
Демидов О. А. - Вплив агроекологічних чинників на вміст мікробної біомаси у ґрунті, Дем’янюк О. С. (2017)
Жуйков О. Г. - Сучасні кліматичні трансформації як передумова диверсифікації рослинницької галузі в Південному Степу (2017)
Кіріяк Ю. П. - Дослідження змін температурного режиму за багаторічний період у південно-степовій зоні України та вивчення його впливу на продуктивність пшениці озимої, Коваленко А. М., Біляєва І. М., Федорчук М. І., Коковіхін С. В. (2017)
Кисельов Д. О. - Влив ферментації яблуневої мезги на вміст пропектину у вичавках при виробництві яблуневого соку, Демчишак Н. Р. (2017)
Коковіхін С. В. - Оптимізація технології вирощування насіння пшениці озимої залежно від сортового складу, захисту рослин та мікродобрив в умовах Півдня України, Нікішов О. О., Коваленко А. М., Тимошенко Г. З. (2017)
Колесніков М. О. - Вплив кремнієво-калійного добрива "Agroglass stimul" на проростання насіння пшениці озимої, Пащенко Ю. П., Супрун П. С. (2017)
Кружилин И. П. - Режимы капельного орошения томатов и столовой свеклы в нижнем Поволжье, Ходяков Е. А., Осинкин В. В. (2017)
Миколайко В. П. - Особливості формування насіння цикорію коренеплідного залежно від мінерального живлення в умовах зрошення (2017)
Назаренко М. М. - Спектр та частота мутацій пшениці озимої, викликанних гамма-променями, Іжболдін О. О. (2017)
Нестерова Н. Г. - Дія регуляторів росту на регенераційну здатність тканин рослин Hydrangea macrophylla L. в умовах in vitro, Чорнобров О. Ю. (2017)
Прісс О. П. - Вплив строків висіву насіння на ріст, розвиток та формування врожайності васильків справжніх (Ocimum basilicum L.), Бурдіна І. О. (2017)
Рарок А. В. - Фотосинтетичний потенціал посівів гречки залежно від параметрів сівби (2017)
Строяновський В. С. - Густота стеблостою рослин фенхелю звичайного залежно від технологічних факторів в умовах Лісостепу Західного (2017)
Федорчук М. І. - Агроекономічні аспекти оптимізації технології вирощування цибулі ріпчастої в умовах Півдня України, Свиридовський В. М. (2017)
Федорчук М. І. - Особливості холодного періоду у південно-степовій зоні України та його вплив на вирощування пшениці озимої, Федорчук В. Г., Кіріяк Ю., Коваленко А. (2017)
Хоміна В. Я. - Урожайність сафлору красильного залежно від технологічних заходів та біологічних чинників в умовах Лісостепу Західного, Солоненко С. В. (2017)
Вовченко Б. О. - Організація системи виробництва вівчарської продукції (2017)
Кушнеренко В. Г. - Відтворювальні якості свиней різних генотипів в умовах ТОВ "Фрідом Фарм Бекон", Шугаєва М. В. (2017)
Новікова Н. В. - Переваги упаковки м’яса курей-бройлерів в модифікованому газовому середовищі, та вплив на його зберігання (2017)
Paliy A. P. - Innovations in determining the quality of liners of milking machines (2017)
Піщан І. - Якісний склад молока швіцьких корів за промислової технології експлуатації в степовій зоні України (2017)
Ряполова І. А. - Мікробіологічні ризики при виробництві яловичини (2017)
Селютіна Г. А. - Вибір виду паковання та розробка дизайну етикетки для нових продуктів переробки редьки, Гапонцева О. В. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського