Савицкий В. Н. - Цифровая обработка входных сигналов защит от аварийных режимов работы шахтных распределительных сетей, Савицкий А. В. (2013)
Савицкий А. В. - Микроконтроллерные аппараты защиты от токов утечек на землю в шахтных распределительных сетях напряжением до 1200 В, Савицкий В. Н., Белошистов А. И. (2013)
Окорочков С. Н. - Синтез систем управления проходческими комбайнами нового поколения как мехатронными объектами, Савицкий В. Н., Синенко В. В. (2013)
Дзюбан В. С. - Аналіз результатів комп’ютерного моделювання та промислових випробувань у ланці реагуючого органу апарата захисту від витоків струму на землю типу АЗУР-5, Руссіян С. А., Горохов О. В. (2013)
Маренич К. М. - Квазичастотне управління асинхронним двигуном як засіб підвищення ефективності функції "Kick-start" (2013)
Ковалёв Е. Б. - Термисторная температурная защита электродвигателей для режимов медленно- и быстронарастающих перегрузок, Гусаров Ал. А., Гусаров Анд. А. (2013)
Денник В. Ф. - Исследование бестрансформаторных схем питания светодиодных ламп, Михайлов В. Е. (2013)
Ковалёв Е. Б. - Моделирование работы асинхронного электродвигателя в однофазном режиме (2013)
Лужнев А. И. - Способы питания вентильного реактивного двигателя (2013)
Дебелый В. Л. - Концептуальные основы интенсификации охлаждения тяговых электродвигателей рудничных аккумуляторных электровозов, Севостьянов В. А. (2013)
Фёдоров М. М. - Динамика тепловых процессов в электродвигателях шахтных вагоноопрокидывателей, Ткаченко А. А., Грудачёв А. Я., Резников А. А. (2013)
Бойко И. Г. - Расчет параметров теплообменного устройства системы охлаждения электродвигателя, работающей в режиме паросиловой установки, Бойко Р. И. (2013)
Кукулевский А. В. - Электродвигатель ВРВА160 М2-1У2,5 для привода вентиляторов ВМЭВО-6А, Горчаков В. А., Рипула В. Н., Дорофеев В. А., Красников Г. В. (2013)
Введенская М. И. - Технологическое оснащение для гидроиспытаний механической части электродвигателя, Тимура Н. В. (2013)
Шилов В. В. - Расчёт силы тока двухфазного короткого замыкания в шахтных сетях c комплектными трансформаторными подстанциями мощностью 1000 и 1250 кВ•А, Грушко В. М., Чернов И. Я., Доронкин В. В. (2013)
Остапчук А. В. - Оценка показателей устойчивости подземной системы электроснабжения глубоких шахт (2013)
Калинин В. В. - Определение параметров устройств для измерения омического сопротивления изоляции электрических сетей напряжением 6 кВ, Синюкова Т. Б. (2013)
Бочаров М. К. - Установки компенсации реактивной мощности типа УКВ-6,3, Гвоздев В. А. (2013)
Хорунжий П. М. - Анализ способов обеспечения взрывозащиты светильников со светодиодными источниками света в различных взрывоопасных зонах, Любовский Ю. С. (2013)
Подлипенская Л. Е. - Анализ динамики метановыделения смежных выемочных участков, Павлов В. И., Кулакова С. И. (2013)
Ванеев Б. Н. - Надежность комбайновых двигателей типа ЭКВК4-220, Кукулевский А. В. (2013)
Сведения об авторах (2013)
Сторонянська І. З. - Бюджетне забезпечення сфери освіти в територіальних громадах Карпатського регіону: виклики сучасних реформ, Беновська Л. Я. (2017)
Опарін В. М. - Державний фонд регіонального розвитку в системі фінансового вирівнювання, Пйонтко Н. Б. (2017)
Татомир І. Л. - Перспективні напрями венчурного інвестування освітніх стартапів (2017)
Свідерська І. М. - Планування грошових потоків від операційної діяльності енергопостачальних компаній України, Дребіт Г. М. (2017)
Брус С. І. - Зменшення обсягів проблемних кредитів в Україні в умовах обмеженого інструментарію, Бублик Є. О. (2017)
Липчук В. В. - Страховий ринок Польщі: стан та тенденції, Тофан І. М. (2017)
Сторожук Т. М. - Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту підприємств лісового господарства, Дружинська Н. С. (2017)
Tадеуш Вавак - Основні чинники якості менеджменту в університетах (2017)
Бутенко А. І. - Оцінка розвитку малого підприємництва м. Іллічівськ для забезпечення сталого розвитку міста (2013)
Сааджан В. А. - Аспекти модернізаційного процесу промисловості україни в умовах глоболізації, Коломієць В. Ю. (2013)
Меркулов М. М. - Підстави сучасного науково-технологічного розвитку, Глущенко Л. Д. (2013)
Янковий Р. В. - Шляхи підвищення продуктивності та результативності праці на підприємстві, Харченко Т. С. (2013)
Янковий Р. В. - Підвищення продуктивності та результативності праці персоналу на підприємстві, Попович Н. В. (2013)
Chernyshova L. I. - The ways of improvement of risk management in the agrarian sphere, Krivaya R. A. (2013)
Журлов Д. А. - Оптимизация структуры и состава производственного персонала предприятия, Скрипник Н. А. (2013)
Філиппова С. В. - Ідентифікація ціноутворюючих чинників і ринкового ризику в інтегрованому моніторингу процесу формування ціни на електроенергію тепловими енергогенеруючими підприємствами, Левицька А. В. (2013)
Журан Е. А. - Интернет-маркетинг как инструмент для продвижения сайта, Коляда О. С. (2013)
Заєць М. А. - Розробка плану маркетингу виходу на міжнародний ринок (на прикладі ПАТ "Лукойл – Одеський нафтопереробний завод"), Сатир Ю. В. (2013)
Свірідова С. С. - Роль ризик-менеджера в управлінні венчурними інвестиціями, Гажева Н. М. (2013)
Окландер М. А. - Ціноутворення як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Арапова О. М. - Використання бізнес-плану для підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Кожухаренко Д. С. (2013)
Kovtunenko K. V. - Features of the intellectual resources structure in forming intellectual capital, Shatskova L. P. (2013)
Selivanova N. N. - Controlling as a new philosophy of modern business management in Ukraine (2013)
Млинко І. Б. - Впровадження контролінгу маркетингу на підприємствах ВПГ України: необхідність, основні переваги та проблеми (2013)
Кочарян І. С. - Аналіз методичних засад державного планування підготовки фахівців та науково-педагогічних кадрів, Безус А. М. (2013)
Бутенко А. І. - Ключові аспекти інвестиційного забезпечення підприємства, Дискіна А. А. (2013)
Kovalenko O. M. - Modernization of the industrial enterprises as condition of their competitiveness’ increase, Stanislavik O. V. (2013)
Рожок О. О. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства в умовах ЗЕД (на прикладі ТОВ "СЕДНА С"), Продіус Ю. І. (2013)
Filyppova S. V. - Methodology of the region’s investment-and-innovation ranking and image assessment, Smokvina H. A. (2013)
Пугачевська О. В. - Дослідження інтеграційних проблем в Україні, Журавльова Н. М. (2013)
Захарченко В. І. - Досвід освоєння ринкових механізмів функціонування соціальної економіки, Балахонова О. В., Бондаренко О. В. (2013)
Продіус Ю. І. - Кластерна форма організації підприємств як головний напрямок регіонального розвитку, Ткаченко А. М. (2013)
Харічков С. К. - Фактори міжнародної конкурентоспроможності регіону в умовах інноваційного розвитку, Дігіч А. В. (2013)
Лисюк В. М. - Інноваційна політика – основа модернізації економіки держави, Скрипник М. Г. (2013)
Котова М. В. - Трансформація фондового ринку України в умовах світової глобалізації, Задорожнюк В. С. (2013)
Захарченко В. І. - О жизни в науке, системе образования и на производстве (об уходящем времени) (2013)
Соколи І. І. - Охорона здоров’я як чинник формування людського капіталу, Каташинська М. О. (2013)
Продіус О. І. - Талант-менеджмент як невід’ємна складова успіху організації, Журавель А. І., Сітор М. О. (2013)
Ходирєв В. В. - Розвиток теоретичних підходів щодо управління будівельним підприємством (2013)
Колісник О. С. - Легалізація батьківських внесків, Ковтуненко К. В. (2013)
Філиппова С. В. - Деякі аспекти формування кластерної стратегії туристсько-рекреаційного комплексу регіону, Малік Р. Ю. (2013)
Козик В. В. - Організаційна структура промислового підприємства, орієнтованого на стійкий розвиток (2013)
Кодимська Т. Ю. - Шляхи покращення обліку та розподілу загальновиробничих витрат на підприємствах (2013)
Соловйова Г. В. - Удосконалення системи управління якістю і конкурентоспроможністю продукції підприємства (2013)
Арапова О. М. - Компетентнісний підхід як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства, Фрідріф В. П., Модирка В. А. (2013)
Кузнецова І. О. - Особливості моніторингу ціноутворення в електроенергетиці (2013)
До 75-річчя академіка аен україни, доктора економічних наук, професора Анатолія Івановича Бутенко (2013)
Вихідні дані (2013)
Безсонова Л. М. - Новітні формальні тренди в проектуванні логотипа: амбіграма і фавікон (2011)
Виноградова А. С. - Элементы интерактивного дизайна в формировании предметно-пространственной среды выставочных экспозиций (2011)
Гардабхадзе И. А. - Повышение эффективности процессов создания современной одежды на основе принципов проектного управления (2011)
Гнатюк Л. Р. - Параметричні показники посадкового місця кав’ярні як основа створення комфортного середовища відпочинку, Бовкун М. С. (2011)
Гурдіна В. В. - Сучасний видовищний сценічний костюм як художня провокація (2011)
Звенігородська Ю. В. - Український науковий дискурс: розвиток та сучасні проблеми художньо-промислової освіти (2011)
Зимогляд Н. С. - Выбор одежды для нестандартных фигур с учетом иллюзий зрительного восприятия, Попытайленко Т. С. (2011)
Дударець В. М. - Композиційні прийоми створення сучасних майданчиків відпочинку в дизайні (2011)
Квитка О. Л. - Междисциплинарные аспекты семантики графического знака (2011)
Кісіль М. В. - Макетування в дизайні одягу: навчально-методологічний аспект (2011)
Мироненко В. П. - Научно-исторические предпосылки формирования фирменного стиля дизайна одежды медицинских работников, Борисенко Д. В. (2011)
Мироненко В. П. - Переваги використання натуральних матеріалів в дизайні та архітектурі предметно-просторового середовища, Пуголовок С. О. (2011)
Сандік О. П. - Принципи організації житлового середовища у сфері сільського зеленого туризму (на прикладі Херсонщини) (2011)
Чуркіна В. Г. - До проблеми створення інформаційних електронних видань у вигляді путівника (2011)
Юрова Т. М. - Явище еклектики в ансамблях вбрання військових формувань України періоду національних змагань ХХ ст. (2011)
Алфьорова З. І. - Лакуна як інструмент "конструювання" "символічного поля" в сучасній візуальній формі (2011)
Кадурина А. О. - Культурологические символы в архитектуре Oдессы, Сапунова М. Ю. (2011)
Кулішов М. В. - Основні ергономічні принципи адаптації предметно-просторового середовища для людей маломобільної категорії (2011)
Ламонова О. В. - Анатолій Бондарович – ілюстратор дитячої літератури (2011)
Лихвар В. Д. - Деякі аспекти переживання реального і трансцендентного в мистецтві і релігії (2011)
Майстренко-Вакуленко Ю. В. - Традиції передвижництва та становлення авангардних напрямків в станковому рисунку Одеси кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Матвеева Ю. Г. - Вклад императора Констанция в св. Софию Константинопольскую 360 г.: покровы или завесы? (2011)
Мельничук Л. Ю. - Колекція творів мистецтва М. Фрадкіна — Г. Крігер (2011)
Мироненко Н. Г. - Будянський фаянс. Аналіз літератури та джерела (2011)
Павельчук І. А. - Інспірації постімпресіонізму в краєвидах Романа Сельського (2011)
Сафонова Т. В. - Виражальні засоби графіки в українському екслібрисі: пляма, силует (2011)
Стеф’юк Р. - Архітектонічні та художньо-стильові особливості панікадила – головного світильника гуцульської дерев’яної церкви (2011)
Храмова-Баранова О. Л. - Метрологічний музей: культурологічний аспект і історичний досвід, Барон В. (2011)
Чень Л. - Знак І. Скульптура "Св. Онуфрій" в Рукомиші у творчій спадщині І. Пінзеля (2011)
Чурсіна В. І. - Техніка акварельного живопису у вирішенні зображувальних задач (2011)
Янощак-Пшибила О. Я. - Орнаментальні мотиви гончарних виробів Коломийського та Косівського осередків (2011)
Яковець І. О. - Новітні технології в музейній діяльності (2011)
Балабан О. І. - Концепція виховання акторів та режисерів (метода театральної експресії ) (2011)
Бесшапошникова Т. В. - Практичне та методичне значення навчання навикам транспонування майбутніх педагогів-музикантів, Школьнік С. Я. (2011)
Воскобойнікова Ю. В. - Використання групових тренінгів у підготовці майбутніх диригентів (2011)
Галацан Г. В. - Дослідження форм господарювання та фінансування американських неприбуткових театрів та розробка рекомендацій щодо використання досвіду (2011)
Галонська О. І. - Театральна критика Харкова про малі театральні форми міста (1909-1922 рр.) (2011)
Голуб А. В. - Історіографія передумов та тенденцій трансформації традиційної художньої форми в сучасному театрі анімації (2011)
Коваленко Ю. Б. - Ритм как средство единения искусств в телевизионном произведении (2011)
Мамбетова Г. - Фольклорные истоки полифонических приёмов в Симфонии № 4 для багламы с оркестром Мерзие Халитовой (2011)
Осипенко В. В. - Авторська концепція хорового концерту Є. Станковича "Господи, Владико Наш" (2011)
Федорченко А. С. - Фольклор в джазе (2011)
Халитова М. - Роль оркестра крымскотатарского театра в развитии музыкального искусства Симферополя на нынешнем этапе (2011)
Чжу Юаньюань - Жанрово-стилевая специфика концерта для скрипки с оркестром в контексте позднего периода творчества Роберта Шумана (2011)
Шубенко Н. О. - Феномен медіамузики в контексті полілогу культур (2011)
Шумакова С. Н. - Художественно-образная система в контексте циркового искусства (2011)
Ісаєнков С. В. - Транспортні системи тонопласта рослинних вакуоль та їх потенційне застосування у біотехнології (2013)
Пирог Т. П. - Бактерії роду Nocаrdia як об’єкти біотехнології, Хом’як Д. І., Гриценко Н. А., Софілканич А. П., Конон А. Д., Покора Х. А. (2013)
Авдіюк К. В. - α-Амілази Aspergillus flavus var. oryzae і Bacillus subtilis: cубстратна специфічність та стійкість до низки хімічно активних речовин, Варбанець Л. Д. (2013)
Дудченко О. Є. - Ензимний кондуктометричний біосенсор для визначення фруктози, Пєшкова В. М., Солдаткін О. О., Солдаткін О. П., Дзядевич С. В. (2013)
Бойко Н. М. - Дія доксорубіцину, доставленого в пухлинні клітини in vitro та in vivo новим нанорозмірним олігоелектролітним носієм, Сеньків Ю. В., Шляхтіна Є. А., Ключівська О. В., Скорохід Н. Р., Мітіна Н. Є., Скорохода Т. В., Москвін М. M., Заіченко О. С., Cтойка Р. С. (2013)
Сукач А. Н. - Свойства изолированных клеток нервной ткани новорожденных крыс в культуре, Ляшенко Т. Д., Шевченко М. В. (2013)
Антонюк В. О. - Очищення і характеристика нового манозоспецифічного лектину із цибулин гіацинтика гостролопатевого (Hyacinthella аcutiloba К. Perss.), Панчак Л. В., Старикович М. О., Струтовська Х. C., Стойка Р. С. (2013)
Ситар О. В. - Накопичення сполук фенольної природи в культурі трансформованих коренів різних джерел експлантів гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench), Габр А. М., Таран Н. Ю., Сметанська І. М. (2013)
Мазник К. С. - Оптимізація екстрагування фруктанів із культивованих in vitro "бородатих" коренів цикорію, Матвєєва Н. А. (2013)
Волошко Т. Є. - Порівняльна характеристика базидіальних грибів — продуцентів каталази, Федотов О. В. (2013)
Горайчук І. В. - Виявлення антитіл до збудника вірусної діареї великої рогатої худоби, Болотін В. І., Герілович А. П., Солодянкін О. С., Кучерявенко Р. О., Кучерявенко В. В. (2013)
Михайлова О. Б. - Деякі біологічні властивості гриба Cordyceps militaris (L.: Fr.) Fr. (Ascomycota) як продуцента лікарських речовин, Поєдинок Н. Л. (2013)
Хробатенко О. В. - Створення та дослідження ліпосомної форми аденозин-5-трифосфату для перорального застосування, Притульська Н. В., Шульгa С. М. (2013)
Бойко С. М. - Залежність активності целюлозолітичних ензимів моно- та дикаріотичних культур Stereum hirsutum (Wild.) gray (Basidiomycetes) від субстрату, Рязанова М. Є. (2013)
Старовойтова С. А. - Обзор международных проектов в области микробной экологии человека и создания пробиотиков (2013)
Новини (2013)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2013)
Дзюндзюк В. Б. - Публічне управління в ХХІ ст.: тенденції та виклики (2013)
Толкованов В. В. - Реалізація державної регіональної політики на нових засадах: досвід України та європейські практики (2013)
Кузнецов А. О. - Експлікація ідеї соціальної справедливості у творах соціалістів-утопістів (частина друга) (2013)
Зубар В. В. - Державна контрактна система: концептуальні засади побудови в Україні (2013)
Клімушин П. С. - Організаційно-методологічне забезпечення розвитку електронного урядування (2013)
Мельтюхова Н. М. - Теоретичні аспекти підвищення результативності взаємодії органів державного управління та органів місцевого самоврядування (2013)
Мироненко М. Ю. - Концептуальні підходи до державного регулювання сучасної економіки (2013)
Мороз В. М. - Прогнозування динаміки конкуренто-спроможності України як підґрунтя для державного управління системою її трудового потенціалу (2013)
Наконечний В. В. - Методологія управління містом: історичний підхід (2013)
Гук А. С. - Адміністративні форми та методи публічного врядування (2013)
Кернес Г. А. - Відносини регіональних управлінських та правлячої еліт: соціологічний аналіз (2013)
Костенюк Н. І. - Теоретичний підхід до визначення поняття організаційно-функціональної структури управління (2013)
Фесак С. А. - Теоретичні аспекти державного розвитку ринку нерухомості в Україні (2013)
Мельниченко О. А. - Напрями та засоби державного регулювання трудових доходів населення, Гулий Р. М. (2013)
Пасемко Г. П. - Політика держави щодо регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення (2013)
Бабаєв В. Ю. - Методологічні аспекти вдосконалення державних і регіональних цільових програм, Дрожжин Д. Ю. (2013)
Кіктенко О. В. - Напрями державного регулювання фондового ринку (2013)
Степаненко С. В. - Визначення основних засад регуляторного втручання в економіку залежно від функцій держави в реалізації цілей суспільного розвитку (2013)
Ульянченко Ю. О. - Комплексний механізм державного регулювання розвитку конкурентного середовища в аграрному секторі економіки (2013)
Гуськова І. Б. - Система управління комунальною власністю (2013)
Міненко В. Л. - Співвідношення активних і пасивних методів державного регулювання ринку праці на регіональному рівні (2013)
Гарькавий І. Б. - Реалізація функції мотивації на підприємствах містообслуговуючої сфери (2013)
Єльчанінов Д. Б. - Системологія державного, регіонального та місцевого розвитку (2013)
Ковальчук В. Г. - Моделі управління соціально-економічним розвитком регіону, держави (2013)
Орел Ю. Л. - Сучасні підходи та принципи державного регулювання регіонального економічного розвитку (2013)
Олійник Д. В. - Розуміння ефективності діяльності місцевих органів влади: від бюрократизма до менеджеризма (2013)
Красівський О. Я. - Удосконалення судівництва як складова співпраці між Україною та Європейським Союзом, Олійник А. Р. (2013)
Степанов В. Ю. - Інформаційне забезпечення системи державного управління (2013)
Болховитина Т. С. - Социально – политическая активность как фактор повышения эффективности Интернет-коммуникационного взаимодействия власти и общества (2013)
Воронянський О. В. - Проблема формування інститутів державної влади у контексті конкурентної боротьби еліт, Лінецький Л. М. (2013)
Д’яченко В. В. - Проблеми співвідношення політики та державного управління в сучасному суспільстві (2013)
Даудова Г. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку бюджетного законодавства в Україні (2013)
Євсюков О. П. - Особливості державного управління в умовах надзвичайних ситуацій (2013)
Макаренко О. М. - Сутність та роль державної ідеології в розбудові держави в Україні (2013)
Парубчак І. О. - Політична соціалізація як цілеспрямований вплив держави на розвиток суспільних процесів (2013)
Севостьянова І. Є. - Правове регулювання державного управління забезпеченням діяльності органів судової системи (2013)
Салієнко О. О. - Критерії оцінки ефективності механізму взаємодії органів законодавчої та виконавчої влади в Україні (2013)
Древаль Ю. Д. - Толерантність як засадничий принцип поведінки державного службовця (2013)
Коротич О. Б. - Підвищення ефективності ділового спілкування керівників державних інституцій (2013)
Єганов В. В. - Застосування соціологічного інструментарію в процесі дослідження стилів державно-управлінської діяльності органів влади (2013)
Лунячек В. Е. - Теоретичні засади професійної підготовки керівних кадрів сфери освіти в умовах магістратури за спеціальністю "Державне управління" (2013)
Скляров С. О. - Стиль керівництва і особистісні властивості керівників підрозділів МНС (2013)
Щегорцова В. М. - Організація державної служби в контексті нового Закону України "Про державну службу" (2013)
Носик О. А. - Компетентнісний підхід при підборі кадрів на посади державної служби (2013)
Барка З. М. - Public Administration in Developing Countries: Some Challenges (2013)
Матакас Ю. - Свободное передвижение граждан и применение исключения в трудоустройстве на государственную службу в Европейском экономическом пространстве, Юнявичюс А. (2013)
Наместнік В. В. - Функціонування громадських екологічних організацій: зарубіжний досвід для України (2013)
Трубіна М. А. - Європейське інноваційне табло як генералізований показник інноваційного розвитку країни: Україна і ЄС (2013)
Філіпова Н. В. - Соціальний захист трудових мігрантів у країнах ЄС та в Україні (2013)
Ігнатенко Л. І. - Реформування системи місцевого самоврядування у Великій Британії (2013)
Савін Є. Є. - Державна політика щодо захисту найбільш вразливих верств населення: перспективи розвитку (2013)
Сичова В. В. - Особливості соціального діалогу як складової державного управління соціально-трудовими відносинами в умовах постіндустріального суспільства (2013)
Дєгтяр О. А. - Аналіз теоретико-методологічних напрацювань з проблем державного управління розвитком соціальної сфери (2013)
Рогова О. Г. - Формування глосарію державного управління у сфері охорони здоров’я (2013)
Бондар Д. В. - Нові освітні стандарти вищої освіти як основні механізми державного регулювання якісної підготовки фахівців управлінських спеціальностей (2013)
Кононович В. Г. - Удосконалення державного управління в сфері фізичної культури і спорту при орієнтації на європейський вектор розвитку (2013)
Пивоваров О. В. - Механізми державного управління розвитком медичних кластерів за участі страхових компаній (2013)
Суханова Н. С. - Перспективні напрями розвитку державної політики у сфері фізичної культури і спорту (2013)
Бандур С. І. - Розвиток робочих місць – стратегічний напрям модернізації економіки України (2012)
Капченко Л. М. - Професійне зростання працівників – стимульована зайнятість, Капченко Р. Л. (2012)
Лукашевич М. П. - Зайнятість у туристичній галузі України: соціологічний дискурс, Федорчук Т. А. (2012)
Руженський М. М. - Соціальний захист населення в контексті державної політики зайнятості (2012)
Зелінська Я. Ц. - Соціально-психологічні особливості адаптації безробітних до вимог ринку праці (2012)
Лукашевич О. М. - Психологічні аспекти професійного самоздійснення дорослої людини (2012)
Гурманчук А. З. - Компетенційний підхід у діяльності керівників базових центрів зайнятості (2012)
Дмитрієв-Заруденко В. В. - Адміністративно-управлінська компетенція – важлива компонента діяльності директора базового центру зайнятості як державного службовця (2012)
Дергач М. С. - Поняття "престижна”і "дефіцитна” професія в сучасному науковому дискурсі (2012)
Кіліна Т. М. - Порівняльний аналіз статистичних і нейромережевих методів прогнозування показників ринку праці (2012)
Астахова О. В. - Невиробнича сфера. Показники ефективності (2012)
Лібанова Е. М. - Проблеми розвитку ринку праці в контексті соціальної політики України, загроз та викликів ХХІ століття (2012)
Петрова І. Л. - Ринок праці України в контексті європейської інтеграції (2012)
Колот А. М. - Соціально-трудова сфера України в умовах глобальних викликів (2012)
Карпець Ю. В. - Функциональное взаимодействие оксида азота с активными формами кислорода и ионами кальция при формировании адаптивных реакций растений, Колупаєв Ю. Є. (2017)
Косаківська І. В. - Вплив гіпертермії на характер акумуляції та локалізації індоліл-3-оцтової кислоти у сортів Glycine max (L.) Merr. з різною стійкістю до абіотичних стресорів, Войтенко Л. В., Яроцька К. М., Ліхньовський Р. В. (2017)
Фирсова Е. Н. - Возможные сигнальные посредники влияния сероводорода на теплоустойчивость растительных клеток, Карпец Ю. В., Колупаев Ю. Е. (2017)
Капитанская О. С. - Совместное влияние карбамидо-аммиачной смеси и микроэлементного комплекса на фотосинтетическую активность и зерновую продуктивность пшеницы, Стасик О. О., Прядкина Г. А., Оксем В. П. (2017)
Богдан М. М. - Вплив комплексного добрива фізіоживлін + Р на стан фотосинтетичного апарату та інші фізіологічні показники пшениці м’якої, Гуляєва Г. Б., Патика В. П. (2017)
Жук І. В. - Вплив щавлевої кислоти та нітропрусиду натрію на продуктивність і стійкість озимої пшениці до збудників септоріозу та бурої іржі, Лісова Г. М., Дмитрієв О. П. (2017)
Ярошко О. М. - Індукція калюсоутворення і мікроклонального розмноження у Amaranthus caudatus L. (сорт Helios) (2017)
Тимчук Д. С. - Вміст та жирнокислотний склад олії у зерні ендоспермових мутантів кукурудзи, Мужилко В. В., Демченко Д. А. (2017)
Бабенко Л. М. - Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl.: походження, біологічна характеристика й перспективи використання в селекції та сільському господарстві, Рожков Р. В., Парій Я. Ф., Парій М. Ф., Водка М. В., Косаківська І. В. (2017)
Жмурко В. В. - Цыбулько – основатель Харьковской школы исследования биологической природы фотопериодизма и озимости растений (2017)
Акбаш К. С. - Аналіз анкетування з ґендерної тематики студентів з використанням показників питомої асиметрії, Ріжняк Р. Я., Пасічник Н. О. (2017)
Cвятненко І. О. - Девіації в українській гендерній культурі: соціосистемологічний аспект (2017)
Варга Н. І. - Неформальна зайнятість населення: підходи до розуміння і визначення (2017)
Паронікян А. А. - Аналіз життєспроможності вірменської етнічної спільноти як цілісного соціального організму (2017)
Недобой С. Ю. - Комунікаційна складова закладів відновного лікування в україні: питання методології аналізу (2017)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Когнітивний спектр формування соціальної місії реабілітаційного парку (2017)
Медвєдєва Ю. Ю. - Аспекти модернізації православ’я: розробка інструментарію емпіричного дослідження (2017)
Кравцов Ю. С. - Онтологічна природа "освітньої реальності" в контексті філософського дискурсу якості освіти (2017)
Иванчук В. В. - Сущность отчуждения в экзистенциальной философии ХХ века (2017)
Іванова К. А. - Сучасні західні концепції філософії освіти, Балабай Я. В., Хіріна Г. О. (2017)
Valiyev А. А. - Historical origin and types of reading (recitation) science (2017)
Кривчик Г. Г. - Порівняльний метод у історичних науках та навчанні (2017)
Слободянюк М. А. - Партизанський рух в Південній Україні у 1943–1944 рр. (2017)
Донченко С. П. - Українці у громадянській війні в Іспанії 1936-1939 рр. (2017)
Титул, содержание (2013)
Высоцкий С. П. - Предотвращение накипеобразования и снижение сброса засоленных стоков в системах теплофикации, Варивода А. В. (2013)
Логанина В. И. - Добавка на основе синтезированных алюмосиликатов для цементных систем, Жерновский И. В., Садовникова М. А., Жегера К. В. (2013)
Малафаев Н. Т. - Особенности вращательных мод колебаний молекул воды в свободном и связанном состояниях, Погожих Н. И., Иштван Е. А. (2013)
Тамазашвілі А. Т. - Оцінка впливу фізико-хімічних факторів на корозійну активність води, Мазна Ю. І., Малихіна К. А., Гомеля М. Д. (2013)
Трус І. М. - Спосіб концентрування розчинів лугу при електрохімічній переробці елюатів, що містять солі натрію, Гомеля М. Д., Радовенчик Я. В. (2013)
Шолух Н. Є. - Вивчення властивостей композитів на основі модифікованого силікату натрію (2013)
Гринишин О. Б. - Характеристика и направления переработки тяжёлых высокосернистых нефтей, Ал-Амери Мохаммад Шакир Абд, Хлибишин Ю. Я. (2013)
Маслош В. З. - Расчет процесса поликонденсации феноло-формальдегидных смол по критерию активности, Маслош О. В., Тараненко Н. Н., Лошкова Е. Б. (2013)
Melnik A. - Investigations of several surface-active properties of alkylimidazoline salts, Malik S., Kramarev S., Маtvieievа Т., Pаpchеnkо V. (2013)
Оробчук О. М. - Дослідження суспензійної коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9, ініційована органічними пероксидами, Фуч У. В., Субтельний Р. О., Дзіняк Б. О. (2013)
Данилкович А. Г. - Зневолошування шкур тварин із використанням пробіотичних бактерій Bacillus subtilis, Гвоздяк П. І., Романюк О. О., Ковтуненко О. В. (2013)
Abstract and References (2013)
Титул, зміст (2012)
Таширев А. Б. - Устойчивость к токсичным металлам хемоорганотрофных бактерий, изолированных из антарктических клифов, Рокитко П. В., Левишко А. С., Романовская В. А., Таширева А. А. (2012)
Балко А. Б. - Скрининг продуцентов бактериоциноподобных веществ, активных по отношению к Pseudomonas aeruginosa, Авдеева Л. В. (2012)
Гудзенко Е. В. - Очистка и физико-химические свойства α-L-рамнозидазы Eupenicillium erubescens, Варбанец Л. Д. (2012)
Коптева Ж. П. - Моносахаридный и жирнокислотный состав экзополимерного комплекса бактерий-деструкторов защитного покрытия газопровода, Занина В. В., Борецкая М. А., Юмына Ю. М., Коптева А. Е., Козлова И. А. (2012)
Патыка Н. В. - Влияние биопрепаратов на динамику численности бактерий и фитопатогенных грибов в агроэкосистеме картофеля, Бородай В. В., Житкевич Н. В., Хоменко Е. В., Гнатюк Т. Т., Колтунов В. А., Патыка В. Ф. (2012)
Лівінська О. П. - Методичні підходи до виділення тейхоєвих кислот із нативних клітин пробіотичних штамів молочнокислих бактерій, Гармашева І. Л., Васильєв В. М., Коваленко Н. К. (2012)
Воцелко С. К. - Фізико-хімічні властивості мікробних і рослинних полісахаридних структуроутворювачів, Данкевич Л. А., Литвинчук О. О. (2012)
Погорелова В. В. - Взаимоотношение бактерий рода Bacillus c инфузориями Colpoda steinii и их влияние на прорастание семян растений, Бега З. Т., Курдиш И. К. (2012)
Кулачковський О. Р. - Ультраструктурні зміни клітин мікобактерій під дією нових похідних флуренізиду, Зарічна О. З., Сибірний А. В. (2012)
Tovkach F. I. - Long-Term Preservation of Unstable Bacteriophages of Enterobacteria, Zhuminska G. I., Kushkina A. I. (2012)
Ковтонюк Г. В. - Імуноферментна тест-система для серодіагностики вірусу герпесу 2 типу, Коршун Л. М., Шевчук В. О., Кисельова О. К., Вудмаска М. І., Ганова Л. О., Терещенко М. І., Мойса Л. М., Співак М. Я. (2012)
Лук‘янчук В. В. - Конструювання нового біфункціонального вектора, що містить еgfp-ген, Поліщук Л. В. (2012)
Бадражан А. Г. - Релігійність особистості як основа духовно-морального розвитку молоді (2012)
Бежук О. М. - Роль церкви та громадських інституцій у справі опіки дітьми Галичини на початку ХХ століття (2012)
Вечканова Н. Ф. - Духовна просвіта молоді на основі online-освіти (2012)
Головін С. - Зв'язок змісту предметів природничо-наукового циклу й філософсько-аксіологічних рефлексій школярів, Горяйнов А. (2012)
Комар І. - Навчально-виховні заклади УГКЦ як осередки духовно-морального виховання молодого покоління (2012)
Корнілова В. В. - Стилі батьківського виховання як чинник морального розвитку дошкільника (2012)
Космачева Н. В. - Прояви духовної складової особистості (2012)
Лапко В. В. - Використання української агіографії у системі духовно-морального становлення учнівської молоді (2012)
Лемко Г. І. - ЗМІ як засіб духовно-морального виховання підлітків (2012)
Мельник Ю. В. - Духовно-моральні засади виховання дітей на Поділлі (в кінці ХІХ - на початку ХХ століття) (2012)
Сєдова Т. М. - Духовна освіта дівчат у Криму в кінці ХІХ - на початку ХХ століття (2012)
Сидоренко Ю. І. - Аналіз результатів експериментальної роботи з формування гармонійних взаємин батьків і підлітків в умовах неповної сім'ї (2012)
Чорнойван Я. В. - Роль учителя та сім'ї у вихованні молодого покоління на духовно-моральних засадах (на прикладі Віри Багаї) (2012)
Яковишина Т. - Релігійне виховання у жіночих закладах Волині в 2 пол. ХІХ - на поч. ХХ ст. (на прикладі Острозького жіночого училища графа Д. Блудова) (2012)
Марчук О. О. - Специфіка духовно-просвітницьких центрів та церковних братств Волині ХІХ століття в процесі духовно-морального виховання молодого покоління (2012)
Матласевич О. В. - Психолого-історичне дослідження відповідальності у християнській психології Інокентія Гізеля (2012)
Мачинська Н. І. - Теоретичні аспекти духовно-моральної компетентності майбутніх фахівців (2012)
Павлюк П. А. - Значення особистості педагога у формуванні духовно-морального потенціалу учнів (2012)
Сабадишин Р. О. - Філософські основи духовно-морального виховання, Коробко Л. Р., Масюк П. М. (2012)
Сліпчишин Л. В. - До питання морально-духовного виховання учнів професійної школи (2012)
Тимочко І. Б. - Роль провідних діячів православних братств Волинської губернії у збереженні духовно-моральних традицій виховання (2012)
Химич Н. Є. - Християнські цінності у духовно-моральному вихованні студентів (2012)
Швецова І. В. - Використання ідей Г. Сковороди у вихованні поваги до людини (2012)
Барановська Л. В. - Проблеми формування духовної культури майбутніх фахівців технічної галузі, Барановський М. М. (2012)
Гаврилюк Ж. М. - Духовно-моральне виховання учнів засобами культурологічної освіти на уроках історії України у 8-9 класах (2012)
Жуковський В. М. - Теоретико-методичні засади створення й використання робочих зошитів з друкованою основою з християнської етики для 7 класу ЗОШ (2012)
Зеленюк Ю. О. - Туристичні медіа як чинники духовно-морального виховання молоді (2012)
Каневська В. В. - Патріотизм у дискурсах еліт і мас як чинник духовно-моральної регуляції світогляду суспільства (2012)
Кравченко О. П. - Моральні принципи соціально-педагогічної діяльності (2012)
Кришмарел В. Ю. - Релігійна етика чи релігійна освіта? Точки дотику та методологічні проблеми впровадження (2012)
Крижановський Р. А. - Актуальність і високий статус духовно-світської освіти в ракурсі морального виховання на прикладі ХГЕВУ, Маковецька С. І. , Терещенко О. В. (2012)
Кулик І. - Християнська етика як засіб формування у старшокласників загальнолюдських моральних цінностей (2012)
Николин М. Н. - Етичний практикум як діяльнісно зорієнтований прийом формування духовної компетентності школярів (2012)
Огірко О. В. - Актуальність духовно-морального виховання молодого покоління засобами християнської етики (2012)
Радченко О. Б. - Суб'єкт - суб'єктність як метод морального впливу на сучасну українську молодь (2012)
Самолюк Г. С. - Актуальні проблеми формування духовності особистості в системі шкільної освіти (2012)
Саннікова Т. В. - Міжконфесійність як керівний принцип у викладанні предметів духовно-морального спрямування і підготовці вчителів (2012)
Федорова М. В. - Окремі аспекти формування основ художнього світогляду молодших школярів у процесі аналізу вокально-хорових творів (2012)
Фурманець Д. І. - Психологічний аспект проблеми духовного розвитку особистості дошкільника (2012)
Швець Н. А. - Формування духовної потреби здорового способу життя студентів як пріоритетного напрямку розвитку суспільства (2012)
Аблякимова З. Т. - Проблема духовно-морального виховання в педагогічній думці кримсько-татарської інтелігенції кінця ХІХ - початку ХХ століття (2012)
Артерчук Т. О. - Перспективи використання в Україні німецької моделі виховання релігійності школярів (2012)
Дзюбишина Н. Б. - Моральне виховання учнів у експериментальних школах міжвоєнної Чехословаччини (2012)
Матяшук В. П. - Духовно-моральне виховання школярів: російський досвід (2012)
Мірошниченко В. Г. - Досвід духовно-морального виховання в європейській педагогіці IV - VІ століть (Мартін Турський, Бенедикт Нурсійський, Флавій Кассіодор) (2012)
Мішак В. М. - Використання досвіду релігійної освіти учнів в австрійській школі для духовно-морального виховання молоді України (2012)
Ревуцька С. А. - Духовно-моральне виховання у реформаторській педагогіці Німеччини у 2 пол. ХІХ - 1 пол. ХХ ст. (2012)
Ланкшир Д. В. - Подвійна мета релігійної освіти в англіканських школах Англії та Вельсу: короткий огляд (2012)
Ковальчук Н. Д. - Проблема добра і зла в контексті глобалізації (2012)
Титул, зміст (2011)
Озерова Н. Г. - Перший том Словника української мови у 20-ти томах, Широков В. А. (2011)
Матвіяс І. Г. - Відображення гуцульського говору в мові творів Марка Черемшини (2011)
Васильєва Л. П. - Чорногорська мова сьогодні: соціолінгвістичний статус, проблема норми (2011)
Прадід Ю. Ф. - Юридична лінгвістика в Україні: здобутки і перспективи (2011)
Ажнюк Л. В. - Стильова деформація в українському мовленні російсько-українських білінгвів (2011)
Черненко Г. А. - Прогнозування мовного конфлікту як соціолінгвістичне завдання (2011)
Мізін К. І. - Особливості валоризації концепту "Алкоголь" у германських і східнослов’янських лінгвокультурах (2011)
Лукаш Г. П. - Ознаки системної організації конотативних власних назв (2011)
Бурмистрович Ю. Я. - Чому перед голосними звуками переднього ряду приголосні звуки у праслов’янську добу пом’якшувалися, а в протослов’янську, перебуваючи нібито в тій самій позиції, не пом’якшувалися? (2011)
Вальтер Г. - Мізін К. І. Людина в дзеркалі компаративної фразеології, Мокієнко В. (2011)
Петришин М. - Горпинич В. А. Топонимия древнегреческого языка (2011)
Пономаренко А. - Чемеркін С. Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньоструктурні процеси (2011)
Федонюк В. - Миронова Г., Газдошова О. Чесько-український юридичний словник (2011)
Від редакції (2013)
Шпак О. - Особливості економічної компетенції учнів, Терес В., Примаченко Н. (2013)
Вачевський М. - Підготовка учнів професійно-технічної освіти до сучасних умов маркетингової діяльності на підприємствах (2013)
Васьківська Г. - Дидактичні умови реалізації інтерактивних технологій навчання у процесі формування у старшокласників системи знань про людину (2013)
Павлов Ю. - Здоров’я з позиції загальнолюдських цінностей особистості в сучасних соціально-економічних умовах (2013)
Малик Л. - Туризм та його сегментація за видами проведення турів та за місцем призначення (2013)
Страхарчук В. - Шляхи удосконалення кредитного процесу банку, Страхарчук А. (2013)
Зайченко Н. - Розвиток теорії соціальної педагогіки в Іспанії в першій половині ХХ ст. (2013)
Гладкова В. - Служба акмесинергетичного забезпечення професійного розвитку керівних кадрів у галузі освіти (2013)
Барбашова І. - Особливості навчання молодших школярів перцепції в епоху середньовіччя та відродження (2013)
Микитюк О. - Компетентнісний підхід до створення моделі підготовки старшокласників до самоорганізації здорового способу життя (2013)
Лисенко С. - Єпархіальні училища як шлях освіти та соціалізації жінок у XIX – на початку XX ст. (2013)
Лучаківська І. - Нормативно-правові засади розвитку українського шкільництва у міжвоєнній Польщі (1918 – 1939 рр.), Павлів І. (2013)
Гук О. - Професійна орієнтація молоді як складова діяльності соціального педагога (2013)
Долецька С. - Шкільний музей як засіб патріотичного виховання молодших школярів (2013)
Кравець Р. - Теоретичні аспекти формування полікультурної компетентності як складової професійної підготовки майбутніх аграрників (2013)
Швидків Г. - Вокальні традиції Бориса Гмирі як основа національної системи виховання співаків (2013)
Кліш І. - Соломія Крушельницька і Станіслав Людкевич: творча співпраця митців (2013)
Шаран О. - Особливості інтелектуального розвитку молодших школярів на уроках математики та шляхи формування їх зацікавленості до навчання (2013)
Красильникова Г. - Сучасні підходи до моніторингу якості результатів навчання у вищій школі (2013)
Ліхневський В. - Громадське виховання як напрям всебічного розвитку особистості, Мартинюк І. (2013)
Петриця Л. - Організація самостійної роботи студентів з іноземної мови з використанням інформаційних технологій (2013)
Марко В. - Організаційно-педагогічні умови оптимізації процесу духовного виховання дітей молодшого шкільного віку в недільних школах (2013)
Кулішов В. - Теоретичні основи профільної економічної підготовки старшокласників (2013)
Гоменюк Ю. - Морально-побутові аспекти обрядовості в українському дитячому фольклорі (2013)
Ярка М. - Потенціали людини та її здоров’я (2013)
Перішко І. - Формування професійних навичок організації праці в майбутніх менеджерів туристичної індустрії (2013)
Грицик Л. - Українська етнопедагогіка – підґрунтя національного виховання дошкільнят (2013)
Гавриляк І. - Методичні засади розробки та впровадження елективного курсу "Дидактика фундаментальної освіти з основами аксіології” у вищих навчальних закладах (2013)
Василиків І. - Педагогічні умови формування інформаційної культури майбутнього вчителя маркетингу (2013)
Козловська Л. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх кухарів до професійної діяльності в умовах курортно-оздоровчого комплексу (2013)
Завальнюк В. - Державна влада та юридична антропологія (2013)
Красюк І. - Роль науково-практичного коментара в забезпеченні верховенства права (2013)
Баранова Ю. - Методологічні правила визначення порівнюваності правових об’єктів (2013)
Крусян А. - Доктринальна концепція модернізації конституційних положень щодо засад конституційного ладу України (2013)
Бабін Б. - Передвиборні програми у правових механізмах програмного регулювання (2013)
Назарко А. - Система місцевого самоврядування великих міст (2013)
Бігняк О. - Захист корпоративних прав: співвідношення категорій "форми захисту", "способи захисту" та "засоби захисту" (сучасні погляди та концепції) (2013)
Харитонова Т. - Оформлення речових прав на земельну ділянку, відмінних від права власності (2013)
Колянковська Т. - Правове становище вантажодержувача в договорі перевезення вантажу (2013)
Калишук Л. - Проблематичне формування системи еколого-правових способів захисту порушених прав (2013)
Пімонов Г. - "Крадіжка приватності" як правовий феномен (2013)
Yakubovska N. - The evolution of development thinkinq : future of development theory and practice (2013)
Жмурко О. - Страховий медичний фонд у системі фінансування охорони здоров’я в Україні (2013)
Степська О. - Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки (2013)
Безкровний Є. - Особливості діяльності органів прокуратури України із забезпечення права на звернення на шляху інтеграції держави в Європейську спільноту (2013)
Вільгушинський М. - Особливості процедури взаємодії судів загальної юрисдикції (2013)
Орзіх Ю. - Спадкування за законом: коментар до законодавства України (2013)
Салей М. - Система цінностей в конституційному праві України (2013)
Сурай Д. - Підстави та способи набуття права власності: розмежування та взаємозв’язок (2013)
Єременко К. - Співвідношення понять "форма правочину" та "способи волевиявлення" у цивільному праві України (2013)
Володіна В. - Спадкування авторських прав (огляд судової практики) (2013)
Коліна А. - Процесуальна відповідальність при третейському (арбітражному) розгляді господарських справ (2013)
Дмитрієва К. - Вчення про час відпочинку: концептуальні положення (2013)
Андронова В. - Підстави виникнення колективних трудових правовідносин (2013)
Андрусяк В. - Особенности осуществления правозащитной функции в основних сферах деятельности прокуратуры Украины (2013)
Zubchenko N. - Regional legal mechanism of regulation of the protection of pet animals (2013)
Павелко В. - Передумови зародження інституту мирових суддів в ХVІІІ - перша половина ХІХ століття на українських землях Російської імперії (2013)
Угненко Т. В. - Проблемні питання функціонування інституту народних засідателів та спроби активізації участі населення у здійсненні правосуддя в УРСР у 60-80 рр. ХХ ст. (2013)
Анцупова Т. - Поняття та сутність міжнародно-правового моніторингу у контексті права Ради Європи (2013)
Сергейчик В. - Актуальні питання запровадження інституту уповноваженого економічного оператора: зарубіжний досвід (2013)
Чайковський Ю. - На захист цілісності сучасного міжнародного права (2013)
Іванченко О. - Способи узгодження норм національного права з нормами міжнародного права (2013)
Аркадьев Б. - В специализированных ученых советах Национального университета "Одесская юридическая академия" (2013)
Бехруз Х. - V Международная научная конференция "Компаративистские чтения" (Одесса, 26-28 апреля 2013 г.): в поиске парадигмальных ориентиров исследований сравнительного правоведения (2013)
Вишняков О. - Спеціальний правовий режимів технопарків і технополісів: рецензія на монографію: Василенко М. Д. Спеціальні господарсько-правові режими технопарків і технополісів: досвід України та зарубіжних країн. / М. Д. Василенко. – Одеса: - Симекспринт, 2012. – 244 с. (2013)
60-річний ювілей Ю. Є. Полянського (2013)
Титул, зміст (2012)
Шановні читачі (2012)
Назустріч Українському конгресу радіологів УКР-2012 (2012)
Мечев Д. С. - Сучасний стан розвитку променевої терапії в Україні (2012)
Хворостенко М. І. - Прогностичне значення ступеня васкуляризації пухлини у хворих на рак гортані (продовження), Ковтуненко О. В., Тимчук С. М., Мірошниченко А. Ю., Чередниченко Ю. В., Шпортько Б. В. (2012)
Гальченко О. Ю. - Забезпечення контролю якості в ядерній медицині, Мечев А. Д (2012)
Васильев А. Ю. - Совершенствование методов лучевого исследования в диагностике некоторых новообразований челюстно-лицевой области, Трутень В. П., Солонская Н. С., Терентьева Н. В. (2012)
Дьолог М. И. - Аномалия сосудов, отходящих от аорты — артерия Люзория (2012)
Миронова Ю. А. - Антифосфолипидный синдром (2012)
Мечев Д. С. - Пропозиції щодо проведення перших в історії України циклів ТУ "Мультимодальні зображення в клінічній практиці": обговорення навчального плану та програми, Рогожин В. О., Щербіна О. В., Фірсова М. М. (2012)
Рогожин В. О. - Рекомендации для покупателей многосрезовых компьютерных томографов (современное состояние вопроса) (2012)
Дереш Н. В. - Що радіолог повинен знати про ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії (2012)
Дереш Н. В. - КТ гострій живіт. Структура звіту: лист-пам'ятка (2012)
Мы готовы помогать украинским радиологам повышать свой профессиональный урівень (2012)
ІІІ Европейская школа радиологии в Украине (2012)
Коваленко Ю. М. - До питання щодо звільнення рентгенодіагностичного обладнання від ліцензування (2012)
Поспелов Сергій Василйович, до 60-річчя від Дня народження (2012)
Нові книги (2012)
Титул, зміст (2011)
Скляренко В. Г. - Етимологічні розвідки (2011)
Матвіяс І. Г. - Особливості словозміни в західноукраїнському варіанті літературної мови (2011)
Лучик В. В. - Етюди з "Короткого етимологічного словника топонімів України" (2011)
Іващенко В. Л. - Явище енантіосемії в українській термінології (2011)
Синиця І. А. - Передмови лексикографічних праць як об’єкт жанрознавчих досліджень (2011)
Баландіна Н. Ф. - Береза і калина в сучасній мовній свідомості (2011)
Даниленко Л. І. - Чеська пареміографія від початків (XIV ст.) до сучасності (2011)
Лучканин С. М. - Історико-лінгвістичні суперечки навколо дунайської латини та романського континуітету в румунському етно- і глотогенезі (2011)
Дель Гаудіо С. - Латинська версія "Житія св. Віта" та її церковнослов’янський переклад (2011)
Вербич Н. С. - Інтонація публічного виступу: основні напрями дослідження (2011)
Васько Р. - Čarkić M. Ž. On Poetic Language, Радзієвська Т. (2011)
Банна Н. І. - Синтез та дослідження фармакологічної активності r-бензолсульфонілоксамідоетанових кислот, Криськів О. С., Банний І. П., Савченко В. М. (2013)
Огурцов В. В. - In silico підходи до раціонального дизайну похідних тіазолопіридину як перспективних протизапальних засобів, Чабан Т. І., Кленіна О. В., Чабан І. Г., Комариця Й. Д. (2013)
Шкода О. С. - 8-заміщені 3-бензилксантину як перспективні сполуки для пошуку біологічно активних речовин, Левіч С. В., Александрова К. В. (2013)
Криськів О. С. - Синтез 2-r-3-гідрокси-4-оксо-(3,4-дигідро)хіназолін-4-онів (2013)
Коваль А. О. - Синтез наночасток манган (ii) фериту для фармацевтичних препаратів з магнітокерованими властивостями (2013)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічна будова трави розхідника звичайного (glechoma hederaceae l.), Гарник М. С., Сіра Л. М. (2013)
Гонтова Т. М. - Вивчення органічних кислот та вітамінів у сировині представників родів symphytum та echium (2013)
Джан Т. В. - Біологічно активні речовини ліпофільних екстрактів плодів хеномелесу (chaenomeles), Коновалова О. Ю., Клименко С. В. (2013)
Ковальов С. В. - Кількісне визначення фенольних сполук у пагонах деяких видів ожини (2013)
Малий В. В. - Діагностичні ознаки анатомічної будови сировини сніжноягідника білого та сніжноягідника західного, Хворост О. П. (2013)
Ткаченко М. Ф. - Вивчення елементного складу насіння Scorzonera Hispanica l. (2013)
Гуреєва С. М. - Дослідження асортименту допоміжних речовин, які використовують в лікарських засобах, що зареєстровані на території україни, Демчук М. Б., Грошовий Т. А. (2013)
Соколова Л. В. - Дослідження режимів сублімаційного сушіння рослинних соків (2013)
Коваль В. М. - Дослідження з вибору допоміжних речовин з метою отримання таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї, Грошовий Т. А. (2013)
Лелека М. В. - До питання створення капсул на основі пірацетаму та кислоти бурштинової, Заліська О. М. (2013)
Шалата В. Я. - Розробка оптимального складу і технології таблеток "cедавіт®", Сур С. В. (2013)
Козак І. В. - Вплив кількісних факторів на фармако-технологічні властивості таблеток екстракту шкірки лимона, Белей Н. М., Грошовий Т. А. (2013)
Михайленко В. В. - Вибір гелеутворювача та нейтралізатора у процесі створення гелю для лікування артритів та артрозів (2013)
Завалько І. В. - Розробка складу та технології суспензійного лікарського засобу для лікування глаукоми (2013)
Ярних Т. Г. - Розробка складу дитячих супозиторіїв на основі природної рослинної сировини, Мельник Г. М. (2013)
Яковенко В. К. - Валідація процесу виробництва рідкого лікарського засобу "пікосен", Георгіянц В. А., Вишневський І. А. (2013)
Гавкалюк М. І. - Розробка технології антицелюлітної мазі з рослинними екстрактами та ефірними оліями (2013)
Добровольний О. О. - Дослідження умов екстрагування сировини валеріани лікарської як активного компонента субстанції "тривалумен форте", Шаламай А. С., Слободянюк Ю. О. (2013)
Щиковський О. Е. - Фармацевтична розробка лікарського засобу з важкорозчинною субстанцією - препарату "боризол" із доведеною біоеквівалентністю, Крутських Т. В., Шаламай А. С. (2013)
Тригубчак О. В. - Вивчення фармако-технологічних властивостей ацетосукцинат гідроксипропілметилцелюлози при створенні таблеток методом прямого пресування (2013)
Огоновський Р. З. - Фізико-хімічні та біофармакологічні властивості 2 % гелю композиційної суміші похідних g-кротонолактону та zn-карнозину (2013)
Портна К. П. - Спектрофотометричне визначення глюкозаміну в препараті "Дона", Васюк С. О. (2013)
Стремоухов О. О. - Спектрофотометричне визначення біологічно активних речовин у комплексах жовчі, Рудник А. М., Андріанов К. В. (2013)
Лукашів О. І. - Дослідження асортименту лікарських засобів на рослинній основі для місцевого застосування в стоматології та лор-практиці, Вронська Л. В., Бензель І. Л. (2013)
Ханик Н. Л. - Аналіз товарної та цінової кон'юнктури косметичних засобів марки vichy, Грушковська Д. Т. (2013)
Седлярук Є. А. - Фармацевтичний моніторинг немедичного використання лікарських засобів, Городецька І. Я., Грушковська Д. Т. (2013)
Ткаченко Н. О. - Соціально-етичний та соціальний маркетинг: сутність, розвиток, доцільність застосування у фармації, Червоненко Н. М. (2013)
Євстратьєв Є. Є. - Прогноз кадрового забезпечення виробничих аптечних закладів на період надзвичайних ситуацій (2013)
Грищук О. Л. - Фармакологічне обґрунтування ефективної концентрації таурину на моделі гострого термічного запалення у тварин, Бердей І. І., Соколова Л. В. (2013)
Геруш О. В. - Вплив таблеток на основі екстракту листя тополі китайської на показники функції нирок за введення 2,4-динітрофенолу, Денис А. І., Кліщ І. М., Роговий Ю. Є. (2013)
Міщенко О. Я. - Морфологічні особливості кардіопротекторних властивостей екстракту елеутерококу (2013)
Власенко Н. О. - Вплив 2-етил-6-метил-3-оксипіридину сукцинату на регенераторну реакцію еритрону при гострій крововтраті, Важнича О. М. (2013)
Єрмоленко Т. І. - Вивчення впливу препарату "фларосукцин" на електролітний обмін статевонезрілих щурів за умов експериментальної ниркової недостатності, Зупанець І. А., Андрєєва О. О. (2013)
Гончарук Н. В. - Особливості формування професійної компетентності майбутніх провізорів (2013)
Слабий М. В. - Еволюція викладання проблематики управління у фармації на базі сучасних наукових досліджень (2013)
Настюха Ю. С. - Роль клінічного провізора на сучасному етапі впровадження та підтримки формулярної системи в стаціонарному закладі охорони здоров'я (2013)
Кривов'яз О. В. - Методологія викладання основ фармакотерапії на базі доказової медицини для студентів вищих медичних навчальних закладів (2013)
Демид А. Є. - Вербозілля лучне (lysimachia nummularia l.) як джерело для одержання лікарських засобів (2013)
Мальована І. В. - Досвід застосування фламіфіксу при лікуванні гострого верхньощелепного синуситу у дорослих (2013)
Хирков С. В. - Синтез та вивчення антиоксидантної активності 4-тіазолідинонів із 2-оксоіндоліновим фрагментом у молекулах, Гаврилюк Д. Я., Гриневич Х. Б., Огурцов В. В., Лесик Р. Б. (2013)
Щербина Р. О. - Взаємодія похідних 2-(4-h-1,2,4-тріазол-3-ілтіо) ацетальдегіду з тіопенталом натрію in vivo, Пругло Є. С., Книш Є. Г., Панасенко О. І. (2013)
Демид А. Є. - Вивчення флавоноїдів трави вербозілля лучного (2013)
Попова Н. В. - Амінокислотний склад розмарину лікарського (2013)
Ткаченко М. Ф. - Дослідження органічних кислот у листках scorzonera hispanica (2013)
Струк О. А. - Кількісне визначення вуглеводів видів роду гадючник, Грицик А. Р. (2013)
Гуреєва С. М. - Дослідження асортименту допоміжних речовин, які використовують в лікарських засобах, що зареєстровані на території України, Демчук М. Б., Грошовий Т. А. (2013)
Стремоухов О. О. - Отримання та стандартизація ліпофільного комплексу жовчі тварин (2013)
Єзерська О. І. - Дослідження впливу кількісних факторів на основні показники якості таблеток екстракту цикорію та кукурудзи, Калинюк Т. Г. (2013)
Коваль В. М. - Вивчення впливу кількісних факторів на фармако-технологічні властивості таблеток цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї (2013)
Щиковський О. Е. - Сучасні тенденції і досягнення в створенні твердих лікарських форм із важкорозчинними субстанціями з практичними дослідженнями, Крутських Т. В. (2013)
Бевз Н. Ю. - Валідація методики кількісного визначення фенілефрину гідрохлориду в назальних краплях, Криванич О. В., Георгіянц В. А. (2013)
Колісник С. В. - Розробка методик контролю якості оригінальної субстанції "іноксарил" (2013)
Глущенко А. В. - Розробка та валідація методики кількісного визначення активних фармацевтичних інгредієнтів в оральній суспензії "бі-тол", Шекель А. М., Вишневський І. А., Георгіянц В. А. (2013)
Бойко А. І. - Опрацювання концепції та цільової програми регіонального проекту "інформатизація рецептурного обігу протидіабетичних лікарських засобів в Україні" (2013)
Удовенко Удовенко - Контроверсійні питання реклами лікарських засобів в Україні, О. О. Городецька І. Я., Ханик Н. Л. (2013)
Гриценко В. І. - Маркетингові дослідження лікарських препаратів для лікування захворювань передміхурової залози, представлених на фармацевтичному ринку України (2013)
Крвавич А. С. - Дослідження перспективи створення антиалергічної трансдермальної лікарської форми із лікарської рослинної сировини, Стадницька Н. Є., Петріна Р. О., Кричковська А. М., Новіков В. П. (2013)
Немченко А. С. - Дослідження сучасного стану рецептурного відпуску та самолікування в україні: результати анкетування лікарів, Терещенко Л. В. (2013)
Ярмола І. К. - Теоретичне обґрунтування управлінського рішення як складової ефективного управління (2013)
Марчишин С. М. - Вивчення протиалергічної дії полісахаридів листків липи серцелистої, Луканюк М. І. (2013)
Самура Б. А. - Дослідження залежності антипсихотичної та психостимулювальної активності похідних 7-b-гідрокси-g-(п-хлорофенокси)пропіл-8-тіозаміщених 3-метилксантину, Григор'єва Л. В., Таран А. В., Романенко М. І., Черчесова О. Ю. (2013)
Медвідь І. І. - Вивчення протизапальної дії фармакологічних препаратів із листя шовковиці чорної (2013)
Котвіцька А. А. - Дослідження стану надання фармацевтичної допомоги пільговому дитячому контингенту населення на регіональному рівні, Коробова Є. С., Кубарєва І. В. (2013)
Руденко В. В. - Порівняльна характеристика кінетичних показникв діючих речовин, що входять до складу мазей для лікування ран у і та іі фазах ранового процесу (2013)
Котвіцька А. А. - Особливості викладання дисципліни "соціальна економіка у фармації" для магістрів фармації в НФАУ, Кубарєва І. В., Кононенко О. В. (2013)
Слабий М. В. - Аналіз тенденцій набору студентів до фармацевтичних навчальних закладів ІІІ-ІV та І-ІІ рівнів акредитації моз україни у ХХІ столітті (2013)
Тригубчак О. В. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Равлів Ю. А., Грошовий Т. А. (2013)
Вронська Л. В. - Огляд лікарських рослин, які виявляють гіпоглікемічну активність, Тимофтевич Н. З., Ежнед М. А., Барчук О. З. (2013)
Савченко Л. П. - Фармакопейні вимоги до контролю якості м'яких лікарських форм аптечного виготовлення (2013)
Матвєєва О. В. - Основні підходи до створення системи фармаконагляду на вітчизняному підприємстві, Бодак В. М., Коляда В. В. (2013)
Кравченко С. - Напрями формування антикорупційної культури українського суспільства, Пантелейчук І. (2012)
Попок А. - Сучасні підходи до здійснення реформування державного управління: досвід зарубіжних країн (2012)
Купрійчук В. - Особливості формування та реалізації політики українських урядів у сфері кіномистецтва (1917-1920 рр.) (2012)
Оржель О. - Консолідація українського суспільства на основі національної ідеї: перспективи й обмеження (з точки зору європейського досвіду) (2012)
Сельський А. - Стратегічне управління в розвитку державних організацій (2012)
Свистович М. - Стратегічне планування в Україні: історія та проблеми впровадження (2012)
Гошовська В. - Методичне забезпечення формування і функціонування Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації", Орлів М. (2012)
Хожило І. - Діяльність суб'єктів державного управління системою професійного навчання державних службовців в Україні (2012)
Сіцінська М. - Демократичний цивільний контроль у контексті реформування сектору безпеки України (2012)
Бабенко К. - Діяльність арбітражних керуючих як об'єкт державного регулювання (2012)
Бутенко С. - Порівняльний аналіз зарубіжних моделей акредитації лікувально-профілактичних закладів (2012)
Кулик Г. - Класифікаційна модель системи ризиків у митній службі України (2012)
Разумей М. - Роль митної служби України у подоланні негативного сальдо зовнішньої торгівлі (2012)
Фесянов П. - Система державного регулювання екологічної безпеки: сучасний стан та напрями вдосконалення (на прикладі Рівненської області) (2012)
Коваленко М. - Удосконалення організаційної структури банківського нагляду в Україні (2012)
Сафронова О. - Державне сприяння розвитку системи корпоративного управління в комерційних банках України (2012)
Рябцев Г. - Державна політика розвитку ринку нафтопродуктів в Україні: розв'язання проблеми неповної конкуренції (2012)
Малащенко В. - Роль фінансового контролінгу в запобіганні фінансовому "лікінгу" (2012)
Пінчук А. - Виникнення та еволюція державного управління ринками фінансових послуг на території України (2012)
Рудалєва Л. - Державне регулювання інвестиційної діяльності банків на ринку цінних паперів (2012)
Шарий В. - Формування транзитивної парадигми реалізації державної політики органами місцевого самоврядування в Україні (2012)
Юрчук Л. - Підвищення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування в умовах дії Закону України "Про доступ до публічної інформації": досвід Вінниччини (2012)
Сатов О. - Інноваційний потенціал розвитку сільських територій та проблеми модернізації державного управління (2012)
Тіщенко О. - Геоінформаційні системи - основа оцінювання міських територій органами місцевого самоврядування (2012)
Рубан Ю. - Теоретико-методологічні засади дослідження політичної комунікації (2012)
Жмудський Р. - Принцип політичної відповідальності влади: досвід демократичних країн (2012)
Нікіфорова І. - Політична конкуренція в теоріях демократії (2012)
Павлюк К. - Діяльність неурядових громадських організацій у контексті забезпечення національної безпеки України (2012)
Петроє О. - Еволюція стандартів європейського соціального діалогу в договорах ЄС (2012)
Корнієнко С. - Інклюзивна освіта як пріоритетний напрям державної політики України у сфері освіти дітей з інвалідністю (2012)
Мордань О. - Об'єктивні чинники впливу на державну політику щодо соціального захисту дітей, які залишилися без піклування батьків (2012)
Гурієвська В. - Рівні застосування прикладних психологічних технологій у системі парламентаризму (2012)
Кравчук І. - Роль міжнародних та національних професійних асоціацій у поширенні оцінювання політики і програм (2012)
Костицький М. В. - Українські витоки філософії права "срібного віку" (остання третина ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2017)
Ніколаєнко І. І. - Теорія ментальності й дослідження римського права (2017)
Стукалов А. В. - Реформація як чинник зміни парадигми світосприйняття та її відображення у сфері соціальної політики (на прикладі Королівства Англія) (2017)
Durdynets M. - Bicameralism Genesis in European Culture (2017)
Ібрагімов М. М. - Комунікативно-дискурсивна методологія в сучасному юридичному нормотворенні, Подік І. І. (2017)
Чорноус Ю. М. - Методологічні засади криміналістичного забезпечення розслідування злочинів (2017)
Максимук А. С. - Методологічні засади дослідження гарантій прав неповнолітніх підозрюваних та їх реалізація під час досудового розслідування (2017)
Демидова И. А. - Теоретическая типология в стратегии научного поиска (2017)
Бандура О. О. - Антропологія права як складова філософії права (загальні міркування) (2017)
Островська Б. В. - Концепція права на життя в сучасному міжнародному праві: біоетичний погляд (2017)
Бровко Н. І. - Правові цінності у свідомості мешканців сільської місцевості: філософсько-правовий аналіз (2017)
Шумейко О. В. - Дихотомія концептів інституту сучасної сім’ї як реакція на кризу ідей епохи модерну (2017)
Нестерович В. Ф. - Поняття "консультативно-дорадчий орган" як категорія конституційного права (2017)
Шевчук Р. М. - Вплив політичного режиму на діяльність поліції: спроба філософського узагальнення, Синоверський А. І. (2017)
Павлишин О. В. - Правозастосування та його ознаки в контексті семіотико-правового аналізу правової реальності (2017)
Важинський В. М. - Форми використання доказів під час розслідування фіктивного підприємництва (2017)
Круль С. М. - Дослідження поняття інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів (2017)
Драган І. В. - Ефективність механізму реалізації кримінальної відповідальності: соціокультурний аспект (2017)
Абрамов В. - Теорія безпеки та інститути (про вибір методологічної основи наукового дослідження системи національної безпеки), Мошинський Р. (2011)
Войтович Р. - Трансформація системи державного управління в умовах глобальної інтеграції (2011)
Гурієвська В. - Системні фактори впливу в системі парламентаризму (2011)
Лозовицький О. - Держава в зовнішньому середовищі: закони і закономірності глобального розвитку (2011)
Марутян Р. - Науково-експертний супровід державного управління: зарубіжний досвід (2011)
Олійник О. - Зміст поняття "вольності" в українській традиції і дослідницькій інтерпретації (2011)
Сельський А. - Стратегічне і державне управління: позиціонування (2011)
Суший О. - Міждисциплінарні дослідження державного управління: архетипний напрям (2011)
Мамонов І. - Концепція сталого розвитку як принцип цілепокладання в публічному управлінні (2011)
Пашко Л. - Професійна освіта державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: акмеологічний підхід (2011)
Ринковий Т. - Сутність і застосування експертно-консультативних технологій у системі державної служби при прийнятті політико-управлінських рішень (2011)
Кравчук І. - Cистема оцінювання використання структурних фондів ЄС у Болгарії (2011)
Купрійчук В. - Проблеми та суперечності реалізації антикорупційної політики в Україні (2011)
Ребкало М. - Проблеми формування системи державного управління у сфері виконання покарань (2011)
Булковський Т. - Запровадження системи управління якістю в органах внутрішніх справ України на основі міжнародних стандартів (2011)
Гаман М. - Удосконалення механізмів оподаткування інноваційної діяльності в Україні в контексті світового досвіду, Крушельницька Т. (2011)
Балдич Н. - Характеристика інформації на фінансових ринках: уточнення понять (2011)
Скиба М. - Спеціальні економічні зони як інструмент активізації інвестиційно-інноваційної діяльності: теоретико - прикладний аспект (2011)
Валентюк І. - Особливості здійснення контролю в процесі управління розвитком регіону (2011)
Могильний С. - Інноваційні технології роботи місцевої влади з органами самоорганізації населення (2011)
Оржель О. - Територіальний вимір згуртування ЄС (2011)
Ребкало В. - Політична стабільність і політична безпека: характер та механізми взаємозв'язку, Шахов В. (2011)
Бондаренко М. - Перспективи громадсько-політичних рухів як суб'єктної складової еволюції громадянського суспільства (2011)
Кохан А. - Формування публічної політики як механізму протидії політичним маніпулюванням у прийнятті політико-управлінських рішень (2011)
Трюхан В. - Інституційне забезпечення виконання угоди про асоціацію Україна – ЄС (2011)
Скуратівський В. - Соціальна безпека українського суспільства та шляхи її забезпечення, Линдюк О. (2011)
Горбатюк С. - Проблема соціального відчуження в умовах суспільних трансформаці (2011)
Кондратюк Т. - Концептуальні засади міжнародного досвіду провадження сімейної політики держави (2011)
Молчанова Ю. - Психологічна підготовка керівних кадрів освіти: актуальні питання формулювання мети і завдань (2011)
Москаленко С. - Державна політика забезпечення рівних прав і можливостей у контексті інтегрування концепцій гендерної рівності та соціальної справедливості (2011)
Паращенко Л. - Проблеми застосування системного підходу в державному управлінні загальною середньою освітою України (2011)
Петроє О. - Передумови розвитку соціального діалогу в державному управлінні України (2011)
Фойгт Н. - Управлінські проблеми охорони здоров'я населення похилого віку в межах територіальних громад: баланс між формальним і неформальним секторами (2011)
Юрчук Л. - Стратегія розвитку регіональної системи освіти (2011)
Дяків О. - Механізми регулювання взаємодії освіти та ринку праці: зарубіжний досвід (2011)
Корнієнко С. - Теоретичний аналіз спеціального понятійного апарату на відповідність завданням забезпечення прав дітей-інвалідів в Україні (2011)
Курило О. - Взаємодія влади та громадських організацій щодо розвитку системи освіти на регіональному рівні (2011)
Малащенко В. - Економічна безпека підприємства як чинник ефективного корпоративного управління (2011)
Войтович Р. - Адаптація системи державного управління до процесів глобальної інтеграції (2011)
Купрійчук В. - Гуманітарний розвиток Української держави в добу П. Скоропадського (2011)
Олійник О. - Витоки і становлення традиції урядування на теренах давньокиївської держави (2011)
Сельський А. - Передумови виникнення та зміст стратегічного управління (2011)
Соловйов В. - Теорія "раціонального злочину" як підґрунтя для антикорупційної політики (2011)
Надоша О. - Державне управління в умовах переходу до сталого розвитку: аналіз сучасних дослідницьких підходів (2011)
Пашко Л. - Гармонізація управлінських відносин у форматі "керівник - підлеглий": реальність чи утопія? (2011)
Стецюк Н. - Модернізація державної служби: організаційний аспект управління персоналом (2011)
Сурай І. - Еліти в державному управлінні: феномен лідерства (2011)
Піддубчак О. - Особливості соціалізації молодих державних службовців (2011)
Попадюк Н. - Імплементація сучасних механізмів формування державно-управлінської еліти в українську практику (2011)
Сіцінський А. - Нагальні питання щодо запровадження єдиної системи інтегрованого управління безпекою дорожнього руху в Україні, Товстуха С. (2011)
Васильєва Н. - Фінансування надання адміністративних послуг: проблеми та перспективи (2011)
Кравчук І. - Оцінювання в контексті державного управління з орієнтацією на результати (2011)
Обуховська Т. - Нормативно-правове забезпечення обробки та циркуляції персональних даних (2011)
Приймак Ю. - Розвиток електронного урядування в Україні: організація національних електронних інформаційних ресурсів (2011)
Шуляк В. - Система нормативно-правового забезпечення електронного урядування в Україні (2011)
Фесянов П. - Державне регулювання забезпечення екологічної безпеки на регіональному рівні: досвід провідних країн світу (2011)
Балдич Н. - Інформаційна інфраструктура в системі регулювання фінансових ринків (2011)
Попова В. - Реорганізація системи податкових органів: організаційно-структурні аспекти міжвідомчої інтеграції (2011)
Ткаченко О. - Особливості формування системи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах розвитку міжнародних інтеграційних процесів, Сухина Ю. (2011)
Малащенко В. - Вплив корпоративної культури на економічний розвиток і безпеку підприємства (2011)
Стадниченко Т. - Основні напрями інвестування коштів недержавних пенсійних фондів (2011)
Пірен М. - Запобігання корупції в системі політико-владних відносин сучасного українського суспільства, Ребкало В. (2011)
Рубан Ю. - Особливості аналізу конституційної проблематики в політичній комунікації (2011)
Сіцінська М. - Правові основи демократичного цивільного контролю над правоохоронними органами в Україні (2011)
Царьов Ю. - Особливості формування сучасної системи державного управління у сфері договірно-правового оформлення державного кордону України (2011)
Жмудський Р. - Джерельна база дослідження проблем відповідальності (2011)
Трюхан В. - Інституційне забезпечення адаптації законодавства України до надбання спільноти в рамках виконання майбутньої Угоди про асоціацію Україна - ЄС (2011)
Афоніна О. - Соціальна безпека: проблеми становлення соціального партнерства в Україні (2011)
Кравченко М. - Основні напрями модернізації державної політики у сфері соціального захисту населення України (2011)
Паращенко Л. - Державний стандарт базової та повної середньої освіти в Україні як механізм розвитку національної освітньої системи (2011)
Фойгт Н. - Зменшення навантаження старіння населення на систему охорони здоров'я засобами управлінського впливу (2011)
Василець О. - Cоціальна функція Церкви в умовах трансформації українського суспільства: державно-управлінський аспект (2011)
Билинская М. - Взаимодействие законодательной и исполнительной власти в формировании и реализации государственной политики в Республике Таджикистан, Гадоев С. (2011)
Іманбердієв Д. - Система державного управління Киргизької Республіки у світлі конституційної реформи (2011)
Співак І. - Концептуальні засади та епістемічні детермінанти геополітики (2011)
Титул, зміст (2013)
Шпак В. - Друковані засоби масової інформації в контексті формування національного інформаційного простору (2013)
Віщук О. - Форми професійної комунікації редактора з авторами-дітьми (2013)
Полковенко Т. - Реклама книжкових і газетно-журнальних видань у контексті розвитку новостворених видавництв (2013)
Політова О. - Новий посібник для дослідників вітчизняної історії (2013)
Грабар Н. - Використання методики аутокомунікації в системі індивідуальної роботи бібліотек вищої школи (2013)
Трачук Л. - Сайти обласних універсальних наукових бібліотек як джерело біобібліографічної інформації (2013)
Лога Т. - Моніторинг використання галузевих журналів у філії Державної наукової педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, Щочкіна І. (2013)
Бірюкова Т. - Структурно-діяльнісна модель бібліотеки як документно-комунікаційного інституту (2013)
Ушаков І. - Дослід перевірки образу української спільноти "врем'яних літ" фольклорною традицією (2013)
Лопата О. - Становлення та розповсюдження української преси (XVIII — початок XX століття) (2013)
Березюк Н. - Покоління фундаторів бібліотечної освіти в Україні: до 110-річчя Олександра Артемовича Майбороди (1903—1985), Соляник А. (2013)
Швецова-Водка Г. - Актуальні проблеми бібліології (2013)
Крайнікова Т. - Медіаспоживання в Україні: духовний вакуум і пошук моральних авторитетів (2013)
Остапенко Г. - Комунікація та комунікативна активність суспільства в добу інтернет-технологій: соціальний аспект (2013)
Дорога у світ знань (2013)
Той, хто йде з книгою (2013)
Титул, зміст (2013)
Лендьел М. О. - Форми функціонування допоміжних рівнів місцевого управління та самоорганізації громадян в країнах Європи: досвід для України (2013)
Бекиров С. Н. - Этнонациональная политика Украины под влиянием крымскотатарского национального движения в конце ХХ века (2013)
Вовк С. О. - Наслідки громадянських війн (соціально-політичний аналіз) (2013)
Герман Ю. О. - Державна політика у напрямку створення дослідницьких університетів в Україні на початку ХІХ (проблема вибору моделі) (2013)
Доля І. М. - Ефективність місцевого референдуму як механізму політичної відповідальності місцевої влади (2013)
Костючков С. К. - Демократичні традиції local self-government в Європейській Хартії про місцеве самоврядування (2013)
Максимець Б. В. - Вплив національної ідентичності на результати місцевих виборів початку ХХІ ст. в Україні (2013)
Арабаджи Ю. І. - Перспективи України в Євразійському союзі (2013)
Янченко А. О. - Слактивізм - проблема політичної участі в Інтернеті чи "невизначене" поняття? (2013)
Цирфа Ю. А. - Зовнішньополітична ідентичність Європейського союзу як політико-соціальний конструкт (2013)
Пилипенко О. В. - Громадські рухи як об’єкт політологічного дослідження (2013)
Астахова Т. Г. - Картезіанський дуалізм: pro et contra (2013)
Бескаравайный С. С. - Автотрофность техноценозов (2013)
Кравцов Ю. С. - Філософське омислення подолання "кризи ідентичності" права (2013)
Семенюк І. В. - Аналіз детермінантів розвитку сучасного південнокорейського суспільства (2013)
Сагуйченко В. В. - Школа як специфічний життєвий світ підростаючої генерації (2013)
Козубцов І. М. - Мотиваційна модель процесу компетентного навчання аспірантів: міждисциплінарна єдність філософії освіти (09.00.10) та теорії і методики професійної освіти (13.00.04) (2013)
Пархоменко О. В. - Проблема изменения творческой личности в новом коммуникативном пространстве (2013)
Клименко О. Ю. - Особливості солідарної моделі соціальної підтримки дітей (2013)
Мосьондз М. В. - Інтеграційні практики сучасної молоді: до питання розробки моделі конструювання (2013)
Шинкаренко О. Є. - Електоральний маркетинг та електоральний абсентеїзм (2013)
Орел М. П. - Компетенізація освіти (2013)
Сомова О. О. - Інноваційна свідомість мешканців Донецької області (за результатами соціологічного дослідження) (2013)
Воронін В. М. - Удосконалення нагородної системи УРСР в 60-ті роки ХХ сторіччя (на прикладі введення почесних звань Заслуженого винахідника і Заслуженого раціоналізатора) (2013)
Перетокін А. Г. - Місце селян у соціальному портреті Донецько-Придніпровського регіону наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Зосімова М. В. - Становище македонців у Королівстві СХС у 1919-1929 рр. (2013)
Хайруддинова Э. М. - Проблема развития НУРДМК на всекрымских съездах мусульман Крымской АССР (1923–1925) (2013)
Фоміна О. В. - Твори Редьярда Кіплінга як історичні джерела з трансформації ідеї Імперії в британському суспільстві в кінці вікторіанської доби (2013)
Борисенко Е. С. - Легенда "Элеазар священник" на монетах восстания Бар-Кохбы: к вопросу о роли священников и мудрецов в восстании (2013)
Мамонтова Е. В. - Рецензія на монографію М.В. Лазаровича "Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз" (Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 760 с.) (2013)
Бровко Н. І. - До питання свободи індивіда як цінності буття (2013)
Герилів Д. Ю. - Концепція сучасної держави крізь призму дослідження проблем типології (2013)
Головченко М. Ф. - Основні способи здійснення культурної функції держави в зарубіжних країнах (2013)
Бойко В. В. - Конкуренція правових норм: поняття, ознаки, види (2013)
Марченко А. А. - Поняття судового прецеденту та його місце у правовій системі України (2013)
Маркова В. О. - Окремі аспекти впливу міграційних процесів на права дитини: в умовах соціально-економічної кризи (2013)
Приз І. Ю. - Правова природа відносин у сфері реалізації громадянами права на освіту (2013)
Воробйова Г. В. - Види конституційного права особи знати свої права і обов’язки (2013)
Бусол К. І. - Розвиток положень про недоторканність і захист історико-культурних пам’яток у період із середини ХІХ ст. по Гаазькі мирні конференції 1899 і 1907 р.р (2013)
Розуменко І. В. - Розвиток права власності на нерухоме майно в російському праві у першій половині XVIII століття (2013)
Сокур Ю. В. - Аспекти становлення чумацького звичаєвого права, Малишко К. І. (2013)
Ливак М. М. - Спадкування за заповітом відповідно до статутів Великого Князівства Литовського, Руського та Жемантійського (2013)
Циганенко О. В. - Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа як науковий метод отримання відомостей, що мають значення для кримінального процесу (2013)
Дорохіна Ю. А. - Зміст об’єктивної сторони злочинів проти власності (2013)
Гаврилова К. Ю. - Суб’єкт порушення правил поводження з вибуховими легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами (2013)
Максимів Л. В. - До питання про порядок обставин, що можуть перешкоджати видачі особи в іншу країну (екстрадиції) (2013)
Берш А. Я. - Виды принудительных мер медицинского характера (2013)
Мельников А. М. - Доцільність кодифікації кримінального законодавства у зв’язку із реформуванням кримінального судочинства в Україні (2013)
Дуфенюк О. М. - Інститут суду присяжних у правовій системі України: проблеми теорії та практики, Козак Р. В. (2013)
Тупельняк І. І. - Повноваження прокурора з прийняттям нового КПК України (2013)
Павлюк В. В. - Процесуальне значення та розмежування понять ”документ-доказ” і ”документ-речовий доказ” (2013)
Локтіонов І. Ю. - Проблемні питання визначення повноважень керівника органу досудового розслідування в кримінальному процесі (2013)
Юшко В. О. - Методи пізнання на початковому етапі кримінального провадження (2013)
Дем’янова Ю. Л. - Загальна характеристика основних положень інституту призначення і виконання покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальоні (2013)
Цилюрик І. І. - Захисник та його кримінально-правовий статус (2013)
Лоскутов Т. О.  - Щодо запезпечення прав підозрюваного (2013)
Петьовка В. В. - Концептуальні засади розробки новітнього законодавства, яке регулюватиме сферу надання адміністративних послуг (2013)
Анпілогов О. В. - Про сутність муніципальної адміністративної послуги (2013)
Корнута Л. М. - Особливості реалізації стадій дисциплінарного провадження щодо державного службовця в Україні (2013)
Шматова Ю. О. - Медична допомога в умовах надзвичайних ситуацій: проблемні питання її реалізації (2013)
Габуда А. С. - Фізичне насильство згідно ст. 173-2 КУпАП (2013)
Ящук К. В. - Суб’єктивні ознаки адміністративних правопорушень в галузі тваринного світу (2013)
Іванець І. П. - Можливості звернення до Європейського суду з прав людини з питань оподаткування (2013)
Нечитайло В. А. - Характеристика предмету нецільового використання бюджетних коштів (2013)
Чернєй В. В. - Організаційні засади забезпечення безпеки на ринку небанківських фінансових послуг (2013)
Ханова Р. Ф. - Щодо особливостей законодавчого закріплення пені як способу забезпечення виконання податкового обов’язку (2013)
Києнко О. Б. - До питання про податкових агентів та їх класифікацію (2013)
Хомутиннік В. Ю. - Щодо процедури прийняття фінансового законодавства (2013)
Махінчук В. - Договір про спільну діяльність у здійсненні підприємницької діяльності (2013)
Чудний O. В. - Oсобливості державного контролю Міністерства юстиції за нотаріатом в Україні (2013)
Бориченко К. В. - Форми та види соціального захисту сімей з дітьми (2013)
Васін Є. Ю. - Принципи та вимоги законності в правозастосовній практиці міліції (2013)
Злагода О. В. - Взаємодія органів досудового розслідування з оперативними підрозділами ОВС у виявленні, припиненні та розслідуванні кримінальних правопорушень (2013)
Загорняк Н. Б. - Особливості інвестиційного зобов’язання в капітальному будівництві житла на основі фонду фінансування будівництва (2013)
Єжель О. Л. - Тлумачення поняття державного контракту у сфері державного замовлення (2013)
Дідюк І. Л. - Деякі особливості здійснення прокурорського нагляду, відомчого та судового контролю за застосуванням домашнього арешту (2013)
Ілюшик М. Ю. - Деякі аспекти Кримінального процесуального кодексу України крізь призму Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики її застосування (2013)
Сидор М. Я. - Президент України як суб’єкт адміністративного права: його правоздатність та дієздатність (2013)
Сливка М. М. - Реалізація повноважень органів місцевого самоврядування в сфері взаємодії суб’єктів охорони навколішнього середовища (2013)
Наконечна Л. А. - Насильство як ознака складів злочинів, передбачена чинним КК України (2013)
Фурман І. Г. - Правове регулювання доступу громадськості до публічної інформації (2013)
Чиж Ю. В. - Преференції (переваги) нормативних актів щодо оцінки майна державної та комунальної власності (2013)
Янковська Г. В. - Конституційні мовні норми пострадянських країн (2013)
Шармар О. М. - Щодо доцільності передбачення кримінальної відповідальності за звуження сфери використання української мови на території України (2013)
Яценко О. В. - Історичний розвиток інституту ліцензування (2013)
Чемодурова Н. О. - Нормативно-правове регулювання гарантій незалежності суддів адміністративних судів: основні проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Серединський В. В. - Мовний ценз для кандидатів на посаду судді адміністративного суду у світлі Закону України "Про засади державної мовної політики" (2013)
Матчук С. В. - Природні ресурси як частина природно-ресурсного потенціалу (2013)
Сімутін В .В. - Механізм сучасної держави в аспекті світових глобалізаційних та інтеграційних процесів (2013)
Титул, содержание (2017)
Гриценко В. И. - 20 лет Международному научно-учебному центру информационных технологий и систем (2017)
Тимофієва Н. К. - Комбінаторика в задачах штучного інтелекту, Гриценко В. І. (2017)
Шлезингер М. И. - Распознавание образов как реализация определенного подкласса процессов мышления (2017)
Сажок Н. Н. - Речевые информационные технологии и системы (2017)
Манако А. Ф. - Информационные технологии в образовании, Синица Е. М. (2017)
Степашко В. С. - Индуктивное моделирование в исторической перспективеl (2017)
Тимашова Л. А. - О проблемах создания и развития виртуальных систем (2017)
Бажан Л. И. - Эволюция методов и моделей развития социально-экономических систем в период трансформации экономики (2017)
Наши авторы (2017)
Титул, содержание (2017)
Тимофієва Н. К. - Про симетрію комбінаторних множин (2017)
Гриценко В. И. - Интеллектуальные сенсорные системы – техническая основа "Умного предприятия" цифровой экономики, Тимашова Л. А. (2017)
Сухоручкина О. Н. - Интерпретация и использование измерений сенсора-дальномера в задачах управления автономным мобильным роботом, Прогонный Н. В., Воронов М. А. (2017)
Бибило П. Н. - Построение компактных тестов для функциональной верификации VHDL-описаний конечных автоматов, Романов В. И. (2017)
Литвин О. М. - Новий метод відновлення зображень в зонах відсутності попіксельної інформації, Литвин О. О., Лісний Г. Д., Славік О. В. (2017)
Ткаченко Р. О. - Методы предварительной обработки изображений на основе нейропарадигмы Модель геометрических преобразований, Ткаченко П. Р., Изонин И. В., Батюк Д. А. (2017)
Левыкин В. М. - Модель жизненного цикла знание-емкого бизнес-процесса, Чалая О. В. (2017)
Степаненко О. П. - Цифровая трансформация банковской системы в условиях становления и развития цифровой экономики (2017)
Броварник В. В. - Інформаційна система для коллекції клітинних культур з тканин людини та тварин (2017)
Наши авторы (2017)
Колонка головного редактора (2013)
Угода про асоціацію з ЄС створить принципово нові умови для розвитку України (2013)
Кожара Л. - Як можна сьогодні уявити світ без міжнародних організацій? (2013)
Толстов С. - Міжнародна система початку ХХІ століття (2013)
Нагайчук В. - Єгипетська драма: акт третій… (2013)
Бовсунівський П. - Коли немає інших гідних: чергова перемога Роберта Мугабе на виборах у Зімбабве (2013)
Вдовиченко В. - Європейський консенсус в італійському суспільстві: бути чи ні (2013)
Самойлова Л. - БРІКС: можливості й перспективи, Кузьмич Т. (2013)
Лоссовський І. - "Гарячі" сполохи "холодної" війни (2013)
Мохамад М. - В ісламі не існує поняття "секуляризація", Наумкін В. (2013)
Gizicki W. - Security Politics Transformation in Poland after 1989 (2013)
Ціватий В. - Дипломатична служба Австрійської Республіки: історичний та інституційний розвиток, Сочка Я. (2013)
Кийков О. - Регіональна дипломатія міста Києва (2013)
Ціватий В. - Історія, моделі, практичний досвід дипломатії: традиційність і новаторство (рецензія) (2013)
Українська зима буде теплою для всіх іноземних дипломатичних представництв. ГДІП – гарантує (2013)
Чуєва К. - RIO-ICOM 2013: музейний світ без кордонів (2013)
Бурдиляк С. - Діалог культур – ключ до взаєморозуміння і довіри між Україною та Китаєм (2013)
Порошин С. М. - Информационные проблемы теории акустических, радиоэлектронных и телекоммуникационных систем (2012)
Азаренко Е. В. - Акустические методы контроля состояния водной среды, Дивизинюк М. М., Гончаренко Ю. Ю., Гончаренко Д. Г. (2012)
Дідковський В. С. - До визначення часових характеристик фортепіанного звуку, Заєць В. П., Луньов А. І. (2012)
Лейко О. Г. - Обтічники конструкцій гідроакустичних антен, Дерепа А. В. (2012)
Лейко О. Г. - Рідинні акустичні технології і аналіз електричної міцності конструкцій електроакустичних приладів для них, Дрозденко О. І. (2012)
Найда С. А. - Об акустическом импедансе уха человека в норме в речевом интервале частот (2012)
Окунев Е. О. - Концепция автоматизированного комплекса для комбинированных съемок (2012)
Статкус А. В. - Статистическая динамика ансамбля ускоренных частиц (2012)
Удовенко С. Г. - Метод сжатия изображений на основе дискретного вейвлет-преобразования, Шамраев А. А., Шамраева Е. О., Чиженков Ю. Я. (2012)
Усик В. В. - Синтез и анализ акустических систем с помощью существующего программного обеспечения (2012)
Филиппова Н. Ю. - К вопросу дифракции звуковой волны на электроупругом цилиндре, расположенном в замкнутом кольцевом слое, Коржик А. В. (2012)
Кабанов А. А. - Радиоэлектронная система субоптимального управления гусеничным роботом, Крамарь В. А. (2012)
Карпенко О. В. - Использование радиоинтерферометров в многопозиционных радиолокационных комплексах, Онищенко В. В. (2012)
Кучер Д. Б. - Экспериментальные исследования паузы тока, возникающей после быстрого электрического взрыва легкоплавких проводников, Зонтова Т. В., Литвиненко Л. В. (2012)
Любчик Л. М. - Рекуррентное оценивание матрицы грамма при идентификации нелинейных нестационарных динамических систем, Колбасин В. А. (2012)
Мирошник М. А. - Исследование методов диагностирования сложных систем, Салфетникова Ю. Н. (2012)
Моргун О. А. - Аналіз основних напрямків модернізації окремих радіотехнічних вузлів для вирішення завдань системи контролю і аналізу космічної обстановки, Поляков О. Л., Ломоносов С. Є. (2012)
Обод І. І. - Підвищення якості інформаційного забезпечення споживачів на основі сумісної обробки інформації систем спостереження повітряного простору, Заволодько Г. Е., Охрименко М. Ю. (2012)
Шостак Б. А. - Непрерывное планирование процесса диагностирования цифровых модулей радиоэлектронных систем (2012)
Воротніков В. В. - Оптимізація багатошляхової маршрутизації в мережах з пакетною комутацією в умовах динамічно змінюваної топології (2012)
Казімірова В. В. - Метод аналізу завантаження віртуального з`єднання мультисервісної мережі, Кузьменко В. Е., Ключкевіч К. В. (2012)
Казимиров А. В. - Использование векторных функций при генерации подстановок для симметричных криптографических преобразований, Олейников Р. В. (2012)
Klymash M. M. - Analysis of service workflows distribution and service de-livery platform parameters, Demydov I. V., Lavriv O. A., Dobush Yu.D. (2012)
Королева Я. Ю. - Синтез проверяющих тестов для телекоммуникационных сетей на основе циклических отличительных последовательностей, Мирошник М. А. (2012)
Король О. Г. - Протоколы безопасности телекоммуникационных сетей (2012)
Котенко С. Г. - Модель авторегресії проінтегрованого ковзаючого середнього в задачах формування експертних оцінок показників якості проектованих телекомунікаційних систем, Можаєв М. О. (2012)
Лосев Ю. И. - Модель компьютерной сети как объекта управления, Руккас К. М., Шматков С. И., Мохамед Саламе Абрахим Арабиат (2012)
Можаєв О. О. - Застосування математичного апарату нелінейних динамічних систем при моделюванні трафіку у гетерогенних мережах (2012)
Руденко О. Г. - Методы динамического инструментирования кода, Мирошниченко С. В. (2012)
Филиппенко И. Г. - Самоорганизующиеся нейроавтоматно-сетевые коммутационные структуры ветвления, Филиппенко О. И. (2012)
Чемерис А. А. - Моделирование сетевых трубопроводных систем на грид, Савченко М. Ю., Резникова С. А. (2012)
Інформаційне повідомлення (2012)
Секция 1. Акустические и мультимедийные системы (2012)
Секция 2. Радиоэлектронные системы (2012)
Секция 3. Телекоммуникационные системы (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (статті) (2012)
Алфавітний покажчик (тези доповідей) (2012)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "За два останні роки аграрний сектор України став лідером серед галузей економіки", "Українське вівчарство має значний потенціал експорту баранини на міжнародний ринок" (2012)
Сень О. - День поля 2012 – перевірка і прогноз потенціалу аграріїв, Кравчук В., Гусар В. (2012)
Булигін С. - Виставково-інноваційний центр НААН України – полігон пропаганди сучасних наукових досягнень, Бабинець Т., Кононюк Н. (2012)
Кравчук В. - Ефективність диференційованої системи обробітку ґрунту в коротко ротаційній польовій сівозміні, Хомишинець В., Пономар Ю., Погорілий В., Шустік Л., Рожанський О. (2012)
Кравчук В. - Наукові аспекти сучасних технологій збирання, післязбиральної переробки і зберігання зерна, Погорілий В., Занько М., Постельга С., Андрушко Г. (2012)
Кравчук В. - Досвід застосування біотехнології у вирощуванні сільськогосподарських культур з використанням ендофітних і ґрунтових мікроорганізмів, Новохацький М., Нілова Н., Центило Л. (2012)
Сухомлин Л. - Засідання штабу з координації проведення комплексу збиральних робіт у 2012 році, Гайдай Т. (2012)
Гринько П. - Нарада з питань техніко-технологічного переоснащення АПК та розвитку сільськогосподарського машинобудування, Погорілий В. (2012)
Авдєєв В. - Інноваційний проект: багатофункціональний регулятор росту рослин електролітичної дії "Терраліт-плюс" (2012)
Пономар Ю. - Зерносушарки серії ЗСШ "Краснянка" (2012)
Карташов Ю. - Насосні агрегати (2012)
Литвинюк Н. - Обладнання, якому немає аналогів (2012)
Паламар І. - Новий трактор найвищого класу потужності від CLAAS (2012)
Сандракова О. - Зберемо врожай разом (2012)
Шаповалов О. - Сервіс: професіоналам від професіоналів (2012)
Келлер Н. - Экологическое нормирование агротехнологий (2012)
Ясенецький В. - Спільними зусиллями: інформація про нараду з питань забезпечення підприємств АПК вітчизняною технікою та засідання асоціації "Агромаш” (2012)
Ясенецький В. - Нова сільськогосподарська техніка на виставці "Техагро-2012", Митрофанов О. (2012)
Перелік підприємств та техніки, які включені до Державного реєстру за результатами випробувань в 2011 році (2012)
Учасники Всеукраїнського Дня поля в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (2012)
Слово учасникам демонстраційного показу (мета і завдання заходу) (2012)
Цвирко А. - Энергонасыщеные тракторы РУП "МТЗ" (2012)
Плавский О. - Почвообрабатывающие посевные агрегаты ОАО "Лидагропроммаш" к энергонасыщенным тракторам РУП "МТЗ", Ясенецкий В. (2012)
Клименко А. - Земледельцу – инновационные технологии! (2012)
Якименко В. - Кормоуборочные и зерноуборочные комбайны производства ПО "Гомсельмаш", Ясенецкий В. (2012)
Пономар Ю. - Новий паркетний чизель для безполицевого обробітку ґрунту ТОВ НВП СП "Краснянський "Агромаш", Шустік Л. (2012)
Кваша Л. - Ґрунтообробно-посівний комплекс "Оріон-9,6" ПАТ "Червона Зірка", Шустік Л. (2012)
Магдич А. - Глибокорозпушувач причіпний типу "ГБ" від ТОВ НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ", Маринін С. (2012)
Назаренко А. - Модернізовані борони "Лада" від ТОВ "ТВ-12", Ясенецкий В. (2012)
Кравчук В. - Результати оцінювання енергонасичених тракторів "Беларус 3022 ДЦ.1" і "Беларус 3522", Бутенко П., Пивовар І. (2012)
Кравчук В. - Оцінка експлуатаційно-технологічних показників білоруських та українських ґрунтообробних і посівних машин, агрегатованих з енергонасиченими тракторами РУП "МТЗ", у різних системах обробітку ґрунту, Рожанський О., Громадська В. (2012)
Погорілий В. - Нові ґрунтообробні та посівні машини українських заводів до тракторів РУП "МТЗ" потужністю 303-355 к.с., Філатова Л. (2012)
Погорілий В. - Новітні техніко-технологічні рішення для обробітку ґрунту і сівби зернових культур: посівний комплекс "Велес-Агро", Рожанський О., Маринін С. (2012)
Ціп Є. - (НАК "Украгролізинг") (2012)
Кульгавий В. Ф. - (Асоціація аграрних інженерів) (2012)
Пархоменко А. П. - (Філія тракторний завод ТОВ "Укравтозапчастина") (2012)
Фоторепортаж з демонстраційного показу (2012)
Пилюгін С. М. - Сучасні аспекти етіології, патогенезу та клінічних проявів піодермій (огляд літератури) (2013)
Радченко О. О. - Апітерапевтичні засоби: розробки і перспективи їх використання в інфекційній патології людини (огляд літератури) (2013)
Моисеенко Т. Н. - Нейровакцина при сыпном тифе в трудах М. М. Цехновицера (обзор литературы) (2013)
Shmulich V. К. - Features of etiologic spectrum of acute allergy, urticaria for children depending on sex and age by nomographic method, Prohorenko A. А., Ishenko T. B., Uryvaeva М. К., Samsonenko V. I., Dzikevich L. A., Shmulich О. V., Staruseva V. V., Aschelov A. М., Reunova N. М. (2013)
Бобрицька Л. О. - Антибактеріальні властивості фармацевтичної композиції орнідазолу з фламіном, Рубан О. А., Осолодченко Т. П., Щербак О. М., Дмитрієвський Д. І. (2013)
Мироненко Л. Г. - Использование полимеразной цепной реакции при изучении музейных штаммов Сorynebacterium diphtheriae, циркулировавших на территории Украины в 60-е годы XX века, Доан С. И., Савчук А. И. (2013)
Бабич Є. М - Вивчення впливу перорального введення антигенних препаратів збудника дифтерії на розвиток шкірної реакції у кролів, Єлисеєва І. В., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Бобирєва І. В. (2013)
Кожина О. Ю. - Роль моноцитарно-фагоцитарной системы в формировании противовирусной резистентности у мышей после предварительного введения криоконсервированной кордовой крови, Останкова Л. В., Останков М. В., Бондарович Н. А., Гольцев А. Н. (2013)
Гарюк Г. И. - Значение содержания некоторых интерлейкинов сыворотки крови в определении тяжести течения хронического ларингита у лиц с персистирующей герпесвирусной инфекцией (ВПГ 1,2 тип), Куликова Е. А., Зуетир Самир (2013)
Шмулич О. В. - Особенности гормонального фона при остром аллергозе, крапивнице у детей, Мясоедов В. В. (2013)
Скляр Н. І. - Лабораторна модель хронічного стафілококового тонзиліту, Калініченко С. В., Рижкова Т. А., Бабич Є. М., Журавльов А. С., Мані Ханс, Ждамарова Л. А, Шкодовська Н. Ю. (2013)
Солонина Н. Л. - Життєздатність та адгезивні властивості пробіотичних штамів мікробів, що входять до складу ліофілізованих комерційних пробіотиків, використовуємих в практиці (2013)
Суходуб Л. Б. - Антимикробные свойства гидроксиапатитных покрытий с содержанием хитозана и серебра на титановых субстратах по отношению к микроорганизму E. coli ATCC 25922, Осолодченко Т. П., Яновская А. А., Радченко Е. А., Кучма И. Ю., Казмирчук В. В., Волянский Ю. Л., Суходуб Л. Ф. (2013)
Мануйлов М. Б. - Разработка основных положений санитарных норм и правил эпидемиологической безопасности фонтанов украины и россии, Мартынов А. В., Маньковский В. В. (2013)
Карпюк У. В. - Визначення наявності лектинів у сировині кукурудзи звичайної та вивчення лектинової активності, Кисличенко В. С. (2013)
Чернявский В. И. - Бактериальные биопленки и инфекции (Лекция) (2013)
Пєшкова В. М. - Традиційні та біосенсорні методи визначення моно- і дисахаридів, Саяпіна О. Я., Солдаткін О. О., Дзядевич С. В. (2010)
Бызов Д. В. - Биотехнологические аспекты создания трансплантатов артерий, Сынчикова О. П., Пушкова Е. Н., Михайлова И. П., Сандомирский Б. П. (2010)
Матвєєва Н. А. - Збереження та мікророзмноження in vitro рослин Антарктики, Белокурова В. Б., Рудас В. А., Тищенко О. В., Кучук М. В. (2010)
Мінченко Д. О. - Вплив наночастинок срібла на експресію циркадіальних генів та 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази-4 у головному мозку щурів, Божко І. В., Зінченко Т. О., Михальченко В. Г., Яворівський О. П., Мінченко О. Г. (2010)
Карбовський Л. Л. - Отримання рекомбінантних низькомолекулярних фрагментів стрептокінази, Скалка В. В., Мінченко О. Г. (2010)
Шульга С. М. - Біосинтез ліпідів дріжджами Rhodotorula gracilis, Ткаченко А. Ф., Бейко Н. Е., Хоменко А. І., Андріяш А. С. (2010)
Дибкова С. М. - Оцінка in vivo ДНК ушкоджувальної дії наночастинок золота різного розміру, Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г., Ульберг З. Р. (2010)
Скоробогатова Н. Г. - Изучение способности к дифференцировке в остеогенном и адипогенном направлениях мезенхимальных стромальных клеток костного мозга человека клонального происхождения, Петренко Ю. А., Волкова Н. А., Петренко А. Ю. (2010)
Nalian А. - Host preferences of arbuscular mycorrhizae along the soil nutrient and hydrological gradient, Van Kley J., Stroup K., Martynova-Van Kley A. (2010)
Тагиров М. Т. - Смещение полового соотношения у кур после продолжительного хранения яиц (2010)
Цирульник А. О. - Модифікація генів транскрипційних факторів родини STAT методом ВАС рекомбінації, Снітинський В. В., Стойка Р. С. (2010)
Назаренко В. І. - До 125-річчя від дня народження академіка О. В. Палладіна. Розробки О. В. Палладіна в галузі вітамінології (2010)
Новини (2010)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2010)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2010)
Титул, зміст (2013)
Халіна О. В. - Проблеми розвитку інтелекту та духовності під впливом панування фінансово - інтелектуальної влади у світовій господарській системі (російською мовою) (2013)
Байрак С. О. - Удосконалення законодавства Республіки Польща про місцеві вибори як передумова демократизації політичної участі (1990–2010 рр.) (2013)
Гутафель В. В. - Дослідження основного показника розвитку фондових ринків світу в умовах глобальних викликів (2013)
Молденхауер М. А. - Аналіз дисбалансу економік регіонів Євросоюзу (російською мовою) (2013)
Марковська В. С. - Перспективи видобутку та споживання сланцевого газу в країнах Європейського Союзу (2013)
Михальченко І. Г. - Інституційні недоліки функціонування міжнародного ринку авіаперевезень (2013)
Гричкоєдова М. В. - Детермінанти впливу на визначення напрямів стратегічного розвитку авіакомпанії: міжнародний досвід (2013)
Кравцова O. M. - Банкрутство з точки зору адаптації до Євросоюзу: економічний аспект (2013)
Манжура О. В. - Проблеми реорганізації системи споживчої кооперації України (2013)
Лимич Ю. В. - Оптимізація моделі макроекономічного регулювання інноваційно-інвестиційних можливостей національної промисловості (2013)
Карпінець В. Й. - Співпраця муніципального банку міста Львова з Європейським банком реконструкції та розвитку (англійською мовою) (2013)
Сергєєва О. С. - Вплив інформаційних технологій на управління грошовими потоками банків (2013)
Комар Ю. А. - Проблеми активізації інститутів інвестування в регіонах (2013)
Заремба В. П. - Аналіз якості внутрішньої взаємодії в системі маркетингового управління підприємств (2013)
Чухраєва Н. M. - Сучасні принципи забезпечення інноваційного розвитку підприємства (2013)
Бірюченко С. Ю. - Сутність та інструменти внутрішньогосподарського регулювання доходу персоналу (2013)
Чучук Ю. В. - Управління витратами на проведення ремонтних робіт газоперекачувальних агрегатів (2013)
Павлюк С. - Здобутки української народознавчої науки: двадцять років одержимої праці (2012)
Чмелик Р. - Вплив зміни типу українсько-польського пограниччя на трансформацію категорій свій/інший/чужий (2012)
Радович Р. - Традиційне житло на півночі етнографічної Волині: особливості та волинсько-поліські паралелі (друга пол. ХІХ — поч. ХХ ст.) (2012)
Горбаль М. - "Дідух" ("дід"), кутя в різдвяній обрядовості Лемківщини. Типологія та семантика (2012)
Кирчів Р. - Польові нотатки і матеріали з етнокультурних перехресть (2012)
Годованська О. - Новітня українська діаспора в королівстві Іспанія (2012)
Сапеляк О. - Превентивна система виховання Товариства Салезіян (2012)
Марков І. - Особливості соціальних ідентичностей сучасних українських мігрантів у країнах ЄС (2012)
Левкович Н. - Жіночі демонологічні персонажі українців Карпат (2012)
Ковальчук О. - Версифікаційний лад і звукова організація коломийок (2012)
Снігирьова Л. - Ліро-епічний герой українських народних історичних пісень ХV — поч. ХVІІІ ст. (2012)
Кузьменко О. - Епізод як структурна домінанта фольклорних наративів про Першу світову війну (2012)
Пацай Т. - Особливості етнографічних студій в НТШ у міжвоєнний період (на основі протоколів засідань Етнографічної комісії) (2012)
Харчишин О. - Фольклорний виконавець Теодор Фурта як представник традиційної народнопісенної культури в українському місті (вуличному музикантові — 102 роки) (2012)
Пуківський Ю. - Великий піст у традиційному календарі українців історико-етнографічної Волині (2012)
Мовна У. - Український родинний текст: воскова свічка (2012)
Горошко Л. - Обрядочини з водою у контексті йорданського святкування на теренах Черкащини (2012)
Виноградська Г. - Неопублікований розділ "Жнива" праці А. Кримського "Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного" (2012)
Пастух Н. - Нове авторитетне видання дослідників міфології та фольклору (2012)
Файник Т. - З приводу прочитання книги "Спогади владики-місіонера" (2012)
Титул, зміст (2013)
Журнал "Цукрові буряки": нaм - 15 років (2013)
Лейбович А. С. - Нові гібриди буряків цукрових та методика їх селекції, Борисов Д. В., Борисова Т. O., Борисова Л. В., Шрамко Л. П. (2013)
Балагура О. В. - Агроекономічна ефективність вирощування насіння цукрових буряків, Зорін І. Л. (2013)
Саблук В. Т. - 2013: прогноз фітосанітарного стану агроценозу цукрових буряків, Грищенко О. М., Калатур К. А., Половинчук O. Ю. (2013)
Запольська Н. М. - Хвороби цукрових буряків у 2012 році та прогноз їх появи у 2013 році, Шендрик К. М. (2013)
Доронін В. А. - Еколого-безпечний спосіб захисту сходів цукрових буряків, Кравченко Ю. А., Бусол М. В., Доронін В. В., Поліщук В. В. (2013)
Борівський А. Ф. - Оцінка ефективних передпопередників цукрових буряків, Шиманська Н. К. (2013)
Кузнєцова І. В. - Вивчення процесу дифузії молекул води під час сушіння листків стевії (Stevia Rebaudiana Bertoni) (2013)
Гурдіна В. В. - Класифікація способів трансформації українського традиційного вбрання в дизайні сценічного костюма (2012)
Єременко І. І. - Екологічні орієнтації дизайну костюма (2012)
Єфімова М. П. - Виникнення та етапи формування дитячої книги (2012)
Зуб П. М. - Культура гри в Інтернет просторі (2012)
Канєвський М. Є. - Композиційні особливості побудови садових ландшафтів (2012)
Кісіль М. В. - Фактурне формоутворення в текстилі: актуальні напрямки та тенденції використання в дизайні одягу (2012)
Литвинюк Л. К. - До питання про дефініції у графічному дизайні: зміст поняття "візуальний стиль" (2012)
Маренич Н. А. - Соотношение ролей автора и зрителя в интерактивном мире компьютерной игры (2012)
Мартиненко Н. М. - Особливості впливу Д. Г.Дерла на становлення індустріального дизайну в контексті розвитку художньо-промислової освіти Великобританії 1900-1930 років (2012)
Миргородська Н. В. - Еволюція ілюстрації моди як засобу трансляції спеціальної інформації, Лагода О. М. (2012)
Тютюнник І. С. - Особливості виробництва друкованих тканин Київського шовкового комбінату (2012)
Яковець І. О. - Музейна експозиція як специфічна інформаційно-художня структура (2012)
Береговська Х. - Святослав Гординський і Париж (1927-1931рр.): до проблеми впливів західно-європейських тенденцій на творче самовизначення мистця (2012)
Будяк В. В. - Прояв гламуру в роботах художників ХІХ – ХХ століття (2012)
Голуб І. М. - Особливості кольору та форми у рекламних плакатах львівських графіків 1900-1930-х рр. (2012)
Дерев’янко А. Ю. - Творчий шлях сергія васильківського в наукових дослідженнях (2012)
Евтушенко С. В. - Частный "генеалогический” аспект русско-украинских художественных связей (2012)
Коваленко Н. П. - І. Гончар та його мистецько-етнографічний альбом "Україна й Українці" (2012)
Котляр Е. Р. - Роль традиционного шрифта в пластической композиции художников "Культур-Лиги" (2012)
Лакатош С. А. - Мистецькі традиції ливарства на Закарпатті ХIХ – початку ХХ ст. Творчий доробок Валентайна Віллашека та Андраша Шоссела (2012)
Лоїк Л. Г. - Графіті. Вид мистецтва чи хуліганство? (2012)
Ницын Д. О. - Реконструкция аппарата центрального проецирования в полиптихе Святого Антония кисти Пьеро Делла Франческа, Ковалев Ю. Н. (2012)
Павельчук І. А. - Досвід постімпресіоністичного експерименту в практиці Т. Яблонської (1960–1970) (2012)
Павлова Т. В. - Василь Єрмілов і проблема українського конструктивізму (2012)
Пономаренко М. В. - Художественно-стилистические особенности в живописи портретных произведений Анатолия Петрицкого (2012)
Постельга Н. Є. - Роль портретних начерків при створенні художнього образу (на прикладі творчих робіт С. Беседіна, О. Довженка, А. Петрицького та З. Толкачева) (2012)
Руденко О. В. - Ян Болоз Антоневич: на сторожі польського формізму (2012)
Хао Сяо Хуа. - Древнейшие источники китайского портрета: образ человека в живописи ІІІ в. до н.э. – ІІІ в. н.э. (2012)
Чень Л. Я. - Вівтарі костелу Успіння Богородиці в Бучачі (2012)
Чурсін О. В. - Авангардні пошуки у сучасному пленерному живописі України (2012)
Шандренко О. М. - Виявлення сутності моди як комунікативного явища культури (2012)
Безбородько О. А. - Основные направления вербально-музыкальной компаративистики (2012)
Болдирєв В. - Виконавська інтерпретація як засіб формування вокальної компетентності майбутніх співаків (на матеріалі романсів С. В. Рахманінова) (2012)
Воскобойникова Ю. В. - Типы интерпретации поэзии А. Блока в вокально-хоровом творчестве современных авторов (2012)
Генкін А. О. - Піанізм як мистецтво гри на фортепіано у працях науковців і музикантів-педагогів (2012)
Корнєв А. Ю. - "Жіночий світ” доби Хмельниччини в українській пісенній епіці (2012)
Куприяненко Э. Б. - Некоторые аспекты и тенденции камерно-инструментального искусства (2012)
Мамбетова Г. Р. - Полифонические приёмы и современная техника письма в "Квартете для двух скрипок, альта и виолончели" (памяти Бекира Чобан-заде) Мерзие Халитовой (2012)
Пронина Н. В. - "Караманов и Пушкин". "Фонтан любви", оперетта по мотивам поэмы А. С. Пушкина (2012)
Сирота А. А. - Эффективность комплексной когенерации в судовых дизельных энергетических установках, Бес Т., Радченко Н. И., Коновалов Д. В. (2008)
Радченко А. Н. - Оценка эффективности охлаждения электрогенераторов хладоновыми эжекторными холодильными машинами, Стахель А. А. (2008)
Радченко Р. Н. - Охлаждение наружного воздуха на входе судовых дизелей водоаммиачными абсорбционными холодильными машинами (2008)
Андреев А. А. - Экологическая и энергетическая целесообразность утилизации низкопотенциальной теплоты на судах с помощью теплового насоса, Калиниченко И. В. (2008)
Дыха А. В. - Про связь износостойкости с деформационными свойствами смазанных поверхностей трения (2008)
Мирошниченко В. Н. - К определению эффективного режима конденсации защитных покрытий, Новиков Р. Ю. (2008)
Двирная О. З. - Определение параметров качества обработанной поверхности при протягивании жаропрочных материалов, Шумилов А. П., Чистовский Ю. И. (2008)
Горбов В. М. - Технико-экономические показатели СЭУ танкеров при сжигании водомазутных эмульсий, Горячкин А. В., Тимошенко Е. И. (2008)
Клименко Л. П. - Повышение надежности и долговечности деталей цилиндро-поршневой группы газовых двигателей, Андреев В. И., Дыхта Л. М., Караман Н. Ю. (2008)
Иванова Л. А. - Расчет затрат тепловой энергии на приготовление пищи в металлической посуде по традиционной и новой методике, Шофул И. И., Косицын Н. О. (2008)
Каіров О. С. - Чисельне дослідження динамічного деформування тришарових композитних циліндричних оболонок при поздовжньому імпульсному навантаженні, Моргун С. О., Каіров В. О. (2008)
Жуков Ю. Д. - Метрологическое обеспечение полиметрических систем в рабочих условиях, Гордеев Б. Н., Зимина О. А. (2008)
Трунов А. Н. - Динамика аварийно-спасательного подводного аппарата и его систем в различных режимах работы (2008)
Григор’єва Л. І. - Особливості поведінки радіонуклідів у ґрунтах зрошуваних масивів півдня України, Томілін Ю. А. (2008)
Григор’єва Л. І. - Ступінь ефективності відомчого радіаційного моніторингу території навколо Південноукраїнської АЕС та заходи його удосконалення, Томілін Ю. А., Блохін О. І. (2008)
Рак Я. - Возможности мониторинга новой генерации водоснабжения, Калда Г., Петруха К. (2008)
Калюжный Н. А. - Алгоритм обработки электрокардиограмм для микроконтроллерных устройств с ограниченной ёмкостью памяти, Сливинский А. П., Кубов В. И. (2008)
Від редакції (2013)
Проскуряков О. А. - Факторы наращивания минерально-сырьевой базы камнесамоцветного сырья Украины (2013)
Ищенко К. С. - Моделирование геомеханических процессов в массиве добычного блока крутопадающей рудной залежи (2013)
Сахно И. Г. - Исследование механизма направленного разрушения горных пород невзрывчатыми разрушающими смесями (2013)
Бабиюк Г. В. - Определение времени стабилизации горного давления на почву отработанного пласта, Доценко О. Г. (2013)
Голинько В. И. - Оценка влияния фрикционного искрообразования на воспламенение метановоздушной смеси при разрушении газонасыщенного массива, Яворский А. В., Лебедев Я. Я., Яворская Е. А. (2013)
Єлезов К. С. - Математичний метод дослідження осідання пилу у виробці (2013)
Артюхов А. Е. - Опытно-промышленное внедрение процесса получения пористой аммиачной селитры в вихревых грануляторах, Склабинский В. И. (2013)
Кожевников А. А. - Исследование теплопереноса в криогенно-гравийном фильтре при его транспортировке по стволу скважины, Судаков А. К., Дреус А. Ю., Лысенко Е. Е. (2013)
Ziborov K. A. - Applicability of computer simulation while designing mechanical systems of mining rolling stock, Protsiv V. V., Blokhin S. Ye., Fedoriachenko S. O. (2013)
Таран И. А. - Передаточное отношение двухпоточной трансмиссии в случае планетарного механизма на входе, Клименко И. Ю. (2013)
Бешта О. С. - Залежність теплового стану електропривода від параметрів робочого режиму, Федорейко В. С., Балахонцев О. В., Худолій С. С. (2013)
Байда Е. И. - Характеристики трогания моностабильного актуатора, Выровец С. В. (2013)
Сотник Н. И. - Энергоэффективность электродвигателя как критерий выбора диапазона работы электромеханических агрегатов, Бойко В. С. (2013)
Андронов В. А. - Эффективность использования вибропоглощающего полимерного покрытия для снижения локальной вибрации, Данченко Ю. М., Скрипинец А. В., Бухман О. М. (2013)
Меньшов А. И. - Информативность показателей магнетизма почвенного покрова при решении экологических задач (2013)
Сенющенкова И. М. - Геоэкологический анализ геологической среды нефтезагрязненных территорий объектов железной дороги, Потапов А. Д., Новикова О. О. (2013)
Очеретнюк А. Р. - Оптимизация методов получения экологически чистых биоминеральных удобрений, Волошин Н. Д., Кармазина В. В. (2013)
Чеберячко С. І. - Дослідження опору диханню фільтрувального респіратора на циклічному потоці повітря (2013)
Рузова Т. А. - Декомпозиция изображений агрегированных элементов дисперсных образований по их структуре, Толстопят А. П., Елисеев В. И., Флеер Л. А. (2013)
Корнієнко В. І. - Комплексна оцінка, ідентифікація та прогнозування складних нелінійних процесів, Гуліна І. Г., Будкова Л. В. (2013)
Скворцов І. Б. - Планування обсягів виробництва продукції на промисловому підприємстві з урахуванням її життєвого циклу, Гудзь О. І., Швед Л. Р. (2013)
Подольчак Н. Ю. - Оцінювання сезонності управлінських витрат у діяльності газодобувних підприємств, Чепіль Б. А. (2013)
Колесник Ю. М. - Состояние нейроэндокринной регуляции эндокринной функции панкреатических островков при нарушении толерантности к глюкозе, Абрамов А. В., Ганчева О. В., Ковалев Н. М., Грекова Т. А., Иваненко Т. В. (2011)
Резников А. Г. - Половое развитие самок крыс в условиях воздействия хронического стресса и избытка андрогенов в пубертатный период, Носенко Н. Д., Синицын П. В., Тарасенко Л. В., Полякова Л. И., Лимарева А. А., Ганжий И. Ю. (2011)
Булик Р. Є. - Супрахіазматичні ядра гіпоталамуса - провідні ендогенні осцилятори, Пішак В. П. (2011)
Полякова Л. І. - Участь клітинного компонента імунної відповіді у деструкції епітелію передміхурової залози щурів за умов застосування антиандрогенних препаратів та ЕМАР II (2011)
Ганчева О. В. - Нейроэндокринные и метаболические нарушения у крыс с генетически детерминированной гипертензией, Колесник Ю. М., Мельникова О. В., Жулинский В. А., Абрамов А. В. (2011)
Иваненко Т. В. - Эндокринный статус и уровень экспрессии белков Bcl-2 и p53 в панкреатических островках у крыс с экспериментальным сахарным диабетом, Абрамов А. В., Колесник Ю. М., Василенко Г. В. (2011)
Карнаух М. Н. - Функциональное состояние лей-энкефалин-синтезирующей системы крупноклеточных ядер гипоталамуса при экспериментальном сахарном диабете (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського