Антонович Є. А. - Авторські концептуальні підходи до інтегрованої навчальної дисципліни "Дизайн реклами" у системі вищої мистецької освіти в умовах модернізації, Прищенко С. В. (2015)
Ребрик Н. Й. - Війна як злочин і війна як чин: поеми Петра Скунця "Розп’яття", Дмитра Кременя "Меморандум Гернштейна" та "Вірші з війни" Бориса Гуменюка (2015)
Федоранич В. Ю. - Порівняльний аналіз букварів XVII-XVIII ст., виданих для руського населення історичної Мукачівської єпархії (2015)
Міськов І. О. - Сфрагістика у науковій спадщині Т. Легоцького, Я. Штенберга, О. Філіппова (2015)
Малець О. О. - Етнокультурний розвиток румунів Закарпаття 1944-90 рр. ХХ століття, Малець Н. Б. (2015)
Калитко А. - Рисунок як важлива дисципліна циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів у Косівському інституті, Молинь В. Д. (2015)
Волощук А. В. - Методи навчання образотворчому мистецтву в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Ходанич Л. П. - Імідж учителя крізь призму історії та культури Закарпаття (2015)
Костюк М. П. - Особливості виховного процесу та формування навичок англійського мовлення у мистецькому навчальному закладі (2015)
Маковецька М. І. - Виникнення української школи дизайну в Галичині: боротьба за національну своєрідність (2015)
Софілканич М. І. - "Малий Лувер" як важливий осередок естетичного виховання шкільної молоді (2015)
Бокшан А. М. - Соціально-педагогічний аспект розвитку творчості в підлітковому віці (2015)
Дочинець Н. М. - Лідерство як фактор успішного менеджменту у сфері культури та мистецтва (2015)
Волощук А. В. - До 100-річчя заслуженого вчителя України Золтана Баконія (2015)
Молинь В. Д. - Золота нива творчості. Пам’яті народного художника України Людмили Євгенівни Жоголь (1930-2015) (2015)
Ізворин А. - Сучасні руські художники (2015)
Гаврош О. І. - Спроектована тимчасовість Петра Ряски (2015)
Мушинка М. І. - "...вдивовиж блискучий взірець для сучасних і майбутніх карпатознавців..." (З нагоди відкриття Кімнати-колекції Олени Рудловчак в УжНУ) (2015)
Вихідні дані (2015)
Asgari S. - Rings whose nonsingular modules have projective covers, Haghany A. (2016)
Василина Г. К. - О решении задачи стохастической устойчивости интегрального многообразия вторым методом Ляпунова, Тлеубергенов М. И. (2016)
Гладиш Б. І. - Функції з невиродженими критичними точками на межі поверхні, Пришляк О. О. (2016)
Горькавий В. А. - Вырожденное преобразование Бэклунда, Невмержицкая Е. Н. (2016)
Ковалева В. А. - Конечные группы с заданными системами K-U-субнормальных подгрупп (2016)
Кошманенко В. Д. - Розклад Гана - Жордана як рівноважний стан системи конфлікту, Петренко С. М. (2016)
Куриляк А. О. - Нерівність типу Вімана для аналітичних у полікрузі функцій, Скасків О. Б., Шаповаловська Л. О. (2016)
Nagy K. - Approximation by Norlund means of quadratical partial sums of double Walsh - Kaczmarz - Fourier series (2016)
Рязанов В. И. - Нормальность классов Орлича - Соболева, Салимов Р. Р., Севостьянов Е. А. (2016)
Кузьменко Т. С. - Про один клас кватерніонних відображень, Шпаківський В. С. (2016)
Yu-Hsien Liao - The D&P Shapley value: a weighted extension (2016)
Бойчук О. А. - Микола Олексiйович Перестюк (до 70-річчя від дня народження), Горбачук М. Л., Городній М. Ф., Луковський І. О., Макаров В. Л., Парасюк І. О., Самойленко А. М., Самойленко В. Г., Слюсарчук В. Ю., Станжицький О. М. (2016)
Рішення Міжнародної науково-практичної конференції "Ерделівські читання" 14-16 травня 2012 р., м. Ужгород (2013)
Небесник І. І. - Адальберт Ерделі. Літературні твори (2013)
Мушинка М. І. - Історія моєї колекції картин Олекси Новаківського (2013)
Ваврух М. І. - Пейзаж та натюрморт у творчості Миколи Могилата (2013)
Луковська О. І. - Синтез традиційного та професійного у гобеленах Наталі Паук, Цимбалюк О. К. (2013)
Пономаренко М. В. - Світло та колір у портретних творах С. Прохорова (2013)
Пономаренко Н. С. - Микола Дем’ян:від художньо-технічного оформлення до книжкового дизайну (2013)
Коприва А. Т. - Творча та педагогічна діяльність Дьердя Ендреді на Закарпатті та Угорщині (2013)
Ребрик Н. Й. - Новий погляд на творчість Івана Долгоша (2013)
Ходанич М. П. - Осягнення традиційного народного мистецтва у творчості різьбарa Василя Шипа (2013)
Приймич М. В. - Художні тенденції на Закарпатті у другій половині XVIII ст. на тлі культурного розвитку Австрійської імперії (2013)
Сопко О. І. - Рукописна спадщина Закарпаття як історико-культурне явище ХІV-ХІХ століть (2013)
Андрушко Л. М. - Космічний і сакральний образ українського рушника (2013)
Соколюк Л. Д. - Польсько-українська спільна спадщина в Харкові:(проблеми, тенденції, перспективи) (2013)
Гаврош О. І. - Історичний живопис Закарпаття ІІ половини ХХ століття (2013)
Ходанич Л. П. - Енергетика образу (2013)
Локшук І. В. - Інтер’єрні тканини рівненського Полісся: типологія та художні особливості (2013)
Міськов І. О. - Печатка та герб дворянської родини Баторі (за матеріалами фондів ДАЗО) (2013)
Луковська О. І. - Твори художнього текстилю у виставкових експозиціях Львівського Палацу мистецтв (2013)
Луценко І. В. - Становлення ідейно-творчих засад живопису Закарпаття у світлі естетико-філософських парадигм ХІХ – першої половини ХХ ст. (2013)
Янішевська Н. С. - Теоретико-мистецтвознавчі підходи до розуміння появи суті орнаменту (2013)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Мистецтво в мультимедійному середовищі (2013)
Cтемпіцька Ю. С. - Формування художньо-образної виразності зображень в українських суцільнокритих та набірних золотарських оправах XIV-XVIII ст. (2013)
Кіяк М. Ю. - Концептуальні засади вибору змісту підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва у Закарпатському художньому інституті (2013)
Hýbl F. - Školství na Podkarpatské Rusi v pruběhu první Československé Republiky (2013)
Волощук А. В. - Перспективи використання педагогічної спадщини Золтана Баконія в сучасній мистецькій освіті України (2013)
Софілканич М. І. - Естетичне виховання шкільної молоді засобами образотворчого мистецтва в Чинадіївській дитячій школі мистецтв (2013)
Іваньо Ю. Ю. - Дослідження методики винахідницької діяльності школярів на гурткових заняттях в умовах коледжу (2013)
Вихідні дані (2013)
Hololobova O. O. - Application of Fourier Transform and Wavelet Decomposition for Decoding The Continuous Automatic Locomotive Signaling Code, Havryliuk V. I. (2017)
Беляев Н. Н. - Расчет динамики загрязнения примагистральной территории при перевозке угля, Оладипо М. О. (2017)
Zhelezniak V. V. - Economic and Legal Grounds For Investment in Development of Transport Infrastructure (2017)
Pittman R. - Reforming and Restructuring Ukrzaliznytsia: A Crucial Task for Ukrainian Reformers (2017)
Пшінько О. М. - Застосування регіональних відновлювальних біоресурсів для роботи системи теплопостачання, Габрінець В. О., Кузнєцов В. Г. (2017)
Трифонов И. В. - Анализ использования методов принятия решений в проектном менеджменте, Корхина И. А. (2017)
Горобченко О. М. - Формалізація параметра напруженості діяльності машиніста локомотива на основі ергономічної моделі, Антонович А. О. (2017)
Мурадян Л. А. - Підвищення міжремонтного ресурсу візків вантажних вагонів. модель геометрії зносу підп’ятника, Подосьонов Д. О. (2017)
Пономаренко О. В. - Перспективи поліпшення технічного стану вагонного парку на залізницях України (2017)
Гетьман Г. К. - Вибір раціональних параметрів номінального режиму електровозів, Марікуца С. Л. (2017)
Друбецкий А. Е. - Аппроксимация универсальной магнитной характеристики для моделирования тяговых электрических машин (2017)
Kurhan M. B. - Forecasting of Passenger Traffic Upon Implementation of High-Speed Running, Kurhan D. M. (2017)
Шинкаренко В. И. - Проблемы выявления плагиата и анализ инструментального программного обеспечения для их решения, Куропятник Е. С. (2017)
Богомаз В. М. - Якісний аналіз залежності потужності приводу стрічкового горизонтально-похилого конвеєру від його вихідних параметрів, Боренко М. В., Нечай І. В., Северин О. П. (2017)
Суглобов В. В. - Определение конструктивных параметров шарнирно-сочленённых стреловых систем портальных кранов, Ткачук Е. В. (2017)
Ловська А. О. - Удосконалення несучої конструкції вагона-платформи для підвищення ефективності контейнерних перевезень (2017)
Shykunov O. A. - Three-Element Bogie Side Frame Strength (2017)
Андрусяк І. В. - Коефіцієнти степеневого розвинення і a-точки цілої функції, яка має борелеве виняткове значення, Філевич П. В. (2016)
Волошин Г. А. - Секвенціальне замикання простору сукупно неперервних функцій у просторі нарізно неперервних функцій, Маслюченко В. К. (2016)
Гладков А. Л. - Начально-краевая задача для полулинейного параболического уравнения с нелинейными нелокальными граничными условиями, Кавитова T. В. (2016)
Deveci Ö. - Lehmer sequences in finite groups, Karaduman E. (2016)
De Filippis V. - Generalized derivations and commuting additive maps on multilinear polynomials in prime rings, Dhara B., Scudo G. (2016)
Зайналов Б. Р. - Предацикличность над кольцами с бесконечными полями вычетов (2016)
Кириченко В. В. - Топологічно спряжені кусково-лінійні унімодальні відображення інтервалу в себе, Плахотник М. В. (2016)
Кофанов В. А. - Точные неравенства типа Ремеза для дифференцируемых периодических функций, полиномов и сплайнов (2016)
Лопушанська Г. П. - Обернена задача у просторі узагальнених функцій, Лопушанський А. О., Рапіта В. (2016)
Полулях Є. О. - Дерева як множини рівня псевдогармонічних функцій на площині. II (2016)
Потапенко І. В. - Зв’язок між нормованими тензорами двох регулярних сіток на поверхні в евклідовому просторі E_3 (2016)
Чернобай О. Б. - Узагальнені ядра типу Тепліца для експоненціально опуклих функцій (2016)
Лісений О. М. - Особливості визначення прогину залізобетонного перекриття, Зеленко Є. В., Дубовик С. О. (2017)
Немчинов Ю. И. - Экспериментальные исследования несущих стен из газобетонных блоков d400 с2,5 и d300 с2,0 при вертикальных статических и горизонтальных сейсмических нагрузках, Тарасюк В. Г., Марьенков Н. Г., Жарко Л.А., Богдан Д. В., Панчик Е. В., Сиротин О. В., Брынзин Е. В. (2017)
Бамбура А. М. - Натурні випробування інноваційного рішення збірно-монолітного перекриття з пустотними попередньо напруженими плитами та прихованими ригелями, Бєлоконь А. М., Борецька Н. С., Жарко Л. О., Овчар В. П., Петрик Ю. М., Тарасюк В. Г., Тащилова А. О. (2017)
Литвиненко А. С. - Про методи статичного і динамічного зондування як методи прямого польового визначення коефіцієнта динамічної в’язкості зв’язних ґрунтів (2017)
Матченко П. Т. - Критерії руйнування будівельних конструкцій протягом зіткнення з падаючим літаком (2017)
Хохлін Д. О. - Випробування цегляних балок-стінок послідовною дією вертикальних та горизонтальних сил, Попок К. В. (2017)
Шумінський В. Д. - Розробка ДБН "Греблі з ґрунтових матеріалів. Основні положення", Титаренко В. А., Столярчук Ю. Ф., Хлапук М. М., Ткачук О. А., Корнійчук В. І. (2017)
До 110-річчя з дня народження видатного вченого і інженера в галузі механіки грунтів і фундаментобудування Литвинова Івана Михайловича (2017)
Рішення Міжнародної науково-практичної конференції "Ерделівські читання" 13-14 травня 2013 р., м. Ужгород (2013)
Привітання (2013)
Небесник І. І. - Адальберт Ерделі та національне питання (2013)
Мушинка М. І. - Твори образотворчого мистецтва із спадщини Івана Панькевича та його дочки Марти Дольницької в моїй колекції (2013)
Мушинка М. І. - Невідома колекція художніх фотографій Рудольфа Гулки із Підкарпатської Русі 1920-1928 років (2013)
Стельмащук Г. Г. - Український скульптор діаспори Богдан-Микола Мухин: специфіка жанру (2013)
Приймич М. В. - Гнат Рошкович у закарпатському професійному мистецтві, Скакандій В. Ю. (2013)
Гаркус О. З. - Традиції та новаторство у творчості Мирослава Вінтоняка (2013)
Крайлюк Л. В. - Жанрово-видова структура творчості Ніла Хасевича 1940-х – поч. 1950-х років (2013)
Манайло-Приходько В. І. - Народна традиція та пошук модерної національної форми у творчості Федора Манайла (2013)
Кузьма Б. І. - Антон Шепа: мистецтво любові до рідного краю (2013)
Коприва А. Т. - Творчий шлях родини Боїмів: з Мукачева до Європи (2013)
Сопко О. І. - "Королевське євангеліє". Мистецтвознавчий аспект (2013)
Лесів А. П. - Обаз Юди Іскаріота в іконі "Тайна вечеря" XVIII ст. із с. Соліна (2013)
Боднар О. Я. - Симетрійний підхід у формоутворенні сакральної архітектури: традиція і сучасний досвід (2013)
Ґрешлик В. - Патроцінії церков візантійського обряду в регіоні Карпат та їхні ікони (2013)
Лупій С. П. - Скульптура личаківської некрополії у Львові другої половини ХІХ ст.: типологія, стилістичні особливості (2013)
Корж Л. Б. - Іконографія Богородиці в народному релігійному малярстві Наддніпрянщини другої половини ХVІІІ та в ХІХ ст. (2013)
Шмагало Р. Т. - Художня культура ХХІ ст.: між розвитком і геростратією (2013)
Ребрик Н. Й. - Письменники Закарпаття і загальноукраїнський літературно-мистецький контекст першої половини ХХ ст. (2013)
Шлемкевич С. Л. - Міський пейзаж у площині сучасного мистецтва: рідне місто очима львівських художників (2013)
Гаврош О. І. - Жанровий живопис Закарпаття 1970-х – початку 1980-х: проблеми змісту і форми (2013)
Кузьма В. В. - Художньо-мистецькі осередки та музеї на Закарпатті за роки радянської влади (1945-1991) (2013)
Ковач Т. О. - Особливості радянської графіки кінця 1970-х – першої половини 1980-х рр. ХХ ст. (2013)
Янішевська Н. С. - Орнамент і музика: структурні паралелі та інтерпретація (2013)
Шпонтак Т. М. - Здобутки професійної української кераміки на міжнародній арені 70-80-х років ХХ ст. (2013)
Гуржій І. А. - Роль декоративно-художньої кераміки у формуванні середовища сучасних інтер’єрів, Соловйова А. О. (2013)
Волянюк Н. М. - Традиційно-обрядове призначення вишивки в оздобленні народного вбрання Тернопільської області ХХ століття (2013)
Кіщук Н. Л. - Традиційні способи оздоблення художніх виробів зі шкіри на Західному Поділлі (2013)
Луць С. В. - Особливості становлення класичного ювелірного дому "Лобортас" (2013)
Мирончук Н. І. - Еволюція художніх особливостей малярства на склі у творчості закарпатських художників у кінці ХХ століття (2013)
Міськов І. О. - До питання першої згадки, печатки та герба комітату Берег: за матеріалами десятого фонду Державного архіву Закарпатської області (2013)
Ходанич П. М. - Анімалістика як світоглядна ідея в образотворчому мистецтві Закарпаття (2013)
Луценко І. В. - Традиції етноромантизму в живописі Закарпаття першої половини ХХ століття (2013)
Пилип Р. І. - Відображення традиційного народного вбрання у творах Василя Свиди (2013)
Безик Г. І. - Художньо-стилістичні особливості народного вбрання ужанських долинян у міжвоєнний період (2013)
Ходанич М. П. - Філософія родинного щастя у творчій спадщині Василя Свиди (2013)
Павко А. І. - Проблеми становлення та розвитку культурології як галузі наукових знань (2013)
Ничкало С. А. - Мистецтво архітектури: виховний потенціал (2013)
Кіяк М. Ю. - Особливості статутсу мистецького вищого навчального закладу як суб’єкта права інтелектуальної власності (2013)
Волощук А. В. - Досвід розвиткку художніх здібностей дітей у таборах "Юний художник" (1968-1990) як складова формування професійних уподобань майбутніх художників (2013)
Hýbl F. - Učitel Josef Pešek – první vedoucí referent školského odboru na Podkarpatské Rusi (1919-1924) (2013)
Коновець С. В. - Креативність та її культивування у професійній діяльності викладачів образотворчого мистецтва (2013)
Софілканич М. І. - Творча і педагогічна діяльність Ангеліни Турак (2013)
Баяновська М. Р. - Виховний потенціал молодіжного руху як соціально-педагогічний та історико-культурний феномен (2013)
Іваньо Ю. Ю. - Проблеми практичної діяльності загальноосвітньої школиу взаємодії з коледжем мистецтв у контексті підготовки учнів 8-9 класів до вибору професій типу "людина–художній образ" (2013)
Вихідні дані (2013)
Бєлікова К. В. - Технологічні аспекти відтворення та вирощування Тракененських коней у Франції (2017)
Борщ О. О. - Вплив різних варіантів безприв’язного утримання корів на витрати обмінної енергії в період низькотемпературного навантаження, Борщ О. В. (2017)
Буренко А. В. - Тип і калібр орловського рисака, Гопка Б. М. (2017)
Газиев Б. М. - Эффективность скармливания продуктов переработки рапса животным (2017)
Герман Ю. И. - Влияние качества измерения на экстерьерную оценку и линейные промеры лошадей, Чавлытко В. И., Рудак А. Н., Герман А. И. (2017)
Глушак І. І. - Селекційна оцінка дворічних кобил орловської рисистої породи вітчизняної селекції (2017)
Голуб В. А. - Вплив трансплантації яєчників на репродуктивні та інкубаційні якості курей-реципієнтів (2017)
Гопка Б. М. - Імена коней, Скоцик В. Є., Зламанюк Л. М. (2017)
Жукорський О. М. - Забруднення ґрунтів діючими речовинами мийних засобів господарствами населення, що утримують овець та кіз, Кривохижа Є. М. (2017)
Задерихіна О. А. - Імуногенетичний профіль гуцульської породи коней в Україні, Тур Г. М., Россоха В. І. (2017)
Зєльдін В. Ф. - Використання селекційних ознак розвитку і продуктивності при оцінці племінних якостей свиней (Оглядова) (2017)
Котляр О. С. - Порівняння дії різних форм суми чотирьох мікроелементів у годівлі підсисних свиноматок та їх поросят (2017)
Кузів М. І. - Жива маса корів української чорно-рябої молочної породи в період їх вирощування (2017)
Кулібаба Р. О. - Продуктивні якості курей порід української селекції різних генотипів за локусами родини трансформуючих ростових факторів бета (2017)
Кулібаба С. В. - Вплив згодовування комплексів хелатів мікроелементів коровам у період сухостою на хімічний склад молозива (2017)
Михальченко С. А. - Забійні якості та хімічний склад яловичини залежно від рівня тритикале в раціонах бугайців, Савчук І. М., Мельничук О. П. (2017)
Палій А. П. - Вдосконалені технологічні рішення з обслуговування високопродуктивних корів під час доїння (2017)
Почукалін А. Є. - Господарськи корисні ознаки корів структурних формувань центрального внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Різун О. В., Прийма С. В. (2017)
Резник В. М. - Аналіз та перспективи розвитку бджільництва в Україні (Оглядова) (2017)
Россоха В. І. - Структура новоолександрівської ваговозної породи кінних заводів України за D-системою груп крові, Бровко О. В., Тур Г. М. (2017)
Россоха В. І. - Вплив загальної хромосомної нестабільності та повноцінності статевого циклу кобил на вихід лошат, Ткачова О. Л. (2017)
Рудак А. Н. - Использование маркеров крови для улучшения воспроизводительных качеств лошадей, Герман Ю. И., Горбуков М. А., Чавлытко В. И. (2017)
Рудоман Г. С. - Зв’язок поліморфізму 1849 G>C гену муцин 4 із господарсько-корисними ознаками свиней великої білої породи, Балацький В. М., Нор В. Ю., Вовк В. О. (2017)
Саранцева Н. К. - Асоціація 2856С>Т-поліморфізму гену рецептора лептину з відгодівельними і м’ясними якостями свиней великої білої породи, Балацький В. М., Саєнко А. М., Нор В. Ю., Вовк В. О. (2017)
Слівінська Л. Г. - Показники гемопоезу в робочих коней, Максимович І. А., Щербатий А. Р. (2017)
Соболь О. М. - Міжпородна дивергентність жвавості та екстер’єрних ознак у молоднякУ коней рисистих порід (2017)
Стрижак Т. А. - Технологічні особливості трансферу кріоконсервованих ембріонів великої рогатої худоби в умовах промислових комплексів, Сідашова С. О., Стрижак А. В. (2017)
Сушко О. Б. - Ефективність модернізованого патентнозахищеного біотехнологічного обладнання для отримання сперми жеребців (2017)
Тарадайко А. П. - Молочна продуктивність кобил новоолександрівської ваговозної породи (2017)
Ткачова І. В. - Концепція збереження генофонду, ефективна чисельність популяції та генераційний інтервал української верхової породи коней (2017)
Тур Г. М. - Специфіка генофонду коней української верхової породи провідних кінних заводів України, Россоха В. І., Задерихіна О. А., Бровко О. В., Ковальова Т. М. (2017)
Федорович Є. І. - Залежність тривалості та ефективності довічного використання корів від їх лінійної належності, Пославська Ю. В., Боднар П. В. (2017)
Хватова М. А. - Уточнення оцінки продуктивних якостей кнурів за рахунок урахування інформації прямих і бічних родичів (2017)
Церенюк О. М. - Зв’язок тривалості поросності з іншими ознаками продуктивності свиноматок (2017)
Церенюк О. М. - Напрямки подальшого удосконалення та раціонального використання української м’ясної породи свиней, Онищенко А. О. (2017)
Чавлытко В. И. - Пеллеты из гранулированной соломы – новый вид подстилки для верховых лошадей, Герман Ю. И., Горбуков М. А., Рудак А. Н. (2017)
Шахова Ю. Ю. - Закономірності успадкування статі нащадками у молочному стаді великої рогатої худоби, Лісіна К. Г., Хмельков В. М. (2017)
Юсюк Т. А. - Морфологічні особливості будови вим’я ослиць (2017)
Правила оформлення та прийому статей в НТБ ІТ НААН (2017)
Вихідні дані (2017)
Привітання Голови Верховної Ради України В. Б. Гройсмана (2015)
Тези доповідей учасників науково-практичної конференції "Актуальні питання практичної інтеграції відомчих медичних структур в загальнодержавну систему охорони здоров'я в контексті реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я України" (15 жовтня 2015 року, м. Київ) (2015)
Лисак В. П. - Тренди поширеності та захворюваності на цукровий діабет серед дітей Полтавської області за 2008-2014 рр., Ковальова О. М., Похилько В. І., Черевко І. Г. (2015)
Ростока-Резнікова М. В. - Вікові та статеві особливості якості життя та окремих показників психоемоційної реактивності у хворих на бронхіальну астму, Товт-Коршинська М. І. (2015)
Дудник С. В. - Гендерний аспект захворюваності та поширеності хвороб серед дорослого населення України (2015)
Товт-Коршинська М. І. - Статеві особливості психоемоційного реагування та схильності до гострих респіраторних захворювань у курців тютюну, Блага О. С. (2015)
Чепелевська Л. А. - Сучасні медико-демографічні проблеми в Україні та шляхи їх подолання, Рудницький О. П. (2015)
Ковальова О. М. - Ефективність застосування рекомендацій ВООЗ із гігієни рук у неонатальних відділеннях інтенсивної терапії в зниженні частоти внутрішьолікарняних інфекцій, Гончарова Ю. О., Чернявська Ю. І., Бєлорус А. І., Варяниця О. О. (2015)
Дудіна О. О. - Результати вивчення доцільності проведення моніторингу і оцінки регіоналізації перинатальної допомоги, Дзюба Г. А., Терещенко А. В., Коваленко О. О. (2015)
Вітовська О. П. - Структурно-фунціональна модель надання медичної допомоги хворим з атрофією зорових нервів, Васюта В. А. (2015)
Киричук І. М. - Характеристика мережі та показників діяльності інфекційних відділень закладів охорони здоров'я Житомирської області (2015)
Лехан В. М. - Соціально-психологічний портрет керівників закладів охорони здоров'я : сучасний стан і тенденції змін, Крячкова Л. В., Канюка Г. С., Романова О. В., Коробко М. Ю. (2015)
Мельник В. В. - Особливості забезпечення фахівцями мікробіологічного профілю системи громадського здоров'я в Україні, Грузєва Т. С. (2015)
Гречишкіна Н. В. - Особливості навчально-методичного забезпечення викладання дисципліни "Соціальна медицина, організація охорони здоров"я на новому етапі реформування вищої освіти (2015)
Кривенко Є. М. - Використання медичних інформаційних систем у комунікаційній діяльності, Ситенко О. Р., Знаменська М. А. (2015)
Шафранський В. В. - Пріоритетні області Європейської політики у ХХІ столітті "Здоров'я-2020" (2015)
Слабкий Г. О. - Підсумки реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров"я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", Габорець Ю. Ю. (2015)
Костенко Є. Я. - Засади створення університетської клініки з огляду на євроінтеграцію (2015)
Качур О. В. - Алгоритм обстеження пацієнтів із використанням променевих методів діагностики на рівні госпітального округу (2015)
Єщенко О. Г. - Тенденції епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ в Україні: споживачів ін'єкційних наркотиків;осіб, які надають сексуальні послуги за плату; чоловіків, які мають секс із чоловіками (2015)
Дзюба Д. О. - Вплив епідуральної анестезії при ендоваскулярній емболізації маткових артерій на плин післяопераційного періоду, Дзюба Г. А., Чір'єва О. М. (2015)
Туряниця С. М. - Деякі питання патогенезу токсоплазмозу у вагітних, Корчинська О. О., Лянна М. В. (2015)
Дичка Л. В. - Можливості застосування природних підземних вод у збереженні функціональних резервів організму та профілактиці захворювань, Лемка І. С., Гайсак М. О., Шуберт С. Т. (2015)
Сухан В. С. - Застовування інгаляційної терапії у хворих на бронхіальну астму (огляд літератури) (2015)
До 75 років із Дня народження Дудіної Олени Олександрівни (2015)
Корпоративна інформація (2015)
Содержание (2014)
Лакатош В. П. - Передчасні пологи: протиріччя і сучасні реалії, Наритник Т. Т., Біла В. В., Аксьонова А. В., Ткаліч В. О. (2014)
Потапов В. А. - Контролируемые риски и стратегия профилактики преждевременной потери беременности, Давыдова Ю. В. (2014)
Мальцева Л. И. - Хронический эндометрит и тазовая боль, Смолина Г. Р., Юпатов Е. Ю. (2014)
Давыдова Ю. В. - Вторичный антифосфолипидный синдром – стратегия и тактика, Лиманская А. Ю., Шевчук Е. В., Волошина Т. В. (2014)
Lysenko T. P. - Diabeetic angiopathies: urgent aspects of pathogenesis and diagnosis (2014)
Вдовиченко Ю. П. - "Терапия прикрытия" печени при дисгормональных нарушениях у женщин репродуктивного периода, Анохина Г. А., Гопчук Е. Н., Харченко В. В. (2014)
Терещенко А. В. - Аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду регіоналізації перинатальної допомоги (огляд літератури), Дудіна О. О., Моісеєнко Р. О. (2014)
Романенко Т. Г. - Методи корекції цервікальної недостатності при багатоплідній вагітності (огляд літератури), Мельничук І. П. (2014)
Веропотвелян П. Н. - Овариальный резерв глазами практикующего врача, Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П., Цехмистренко И. С., Бабашинская И. В. (2014)
Бабенко О. М. - Международный опыт ведения пациенток с побочными явлениями и осложнениями после медикаментозного аборта (2014)
Чулкова О. В. - Современный взгляд на проблему обезболивания в ранний послеоперационный период в гинекологической практике, Чулкова Е. А. (2014)
Товстановская В. А. - Опыт лечения эссенциальной альгодисменореи, Воробей-Виховская В. Н. (2014)
Гомон М. Л. - Зміни психосоматичного стану жінок, що готуються до оперативного втручання на матці (2014)
Головко Т. С. - Macтодинии в практике онкомаммолога (2014)
Веропотвелян П. Н. - Современный подход к профилактике развития синдрома гиперстимуляции яичников, Цехмистренко И. С., Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П., Пивнева Н. В. (2014)
Макаренко М. В. - Оптимизация ведения беременности и родов при синдроме задержки роста плода (2014)
Камінський В. В. - Лікування неспецифічного вагініту в жінок у ІІ–ІІІ триместрі вагітності, Борис О. М., Суменко В. В., Гак І. О. (2014)
Дубоссарська З. М. - Роль своєчасної профілактики гестаційних ускладнень у жінок з надмірною масою тіла та маркерами метаболічного синдрому, Дука Ю. М. (2014)
Герасимова Т. В. - Антибактериальная терапия в акушерстве и гинекологии – эффективность применения препарата Затрин (азитромицин), Гопчук Е. Н. (2014)
Рыкова О. В. - Современные стратегии прогнозирования риска развития преэклампсии (2014)
Гордієнко І. Ю. - Тривимірна ультразвукова біометрія легенів плода, Гребініченко Г. О., Тарапурова О. М., Весельський В. Л., Носко А. О., Нідельчук О. В. (2014)
Акперли К. Р. - Особенности патологических процессов при аменорее у девушек раннего репродуктивного возраста, Алиева Э. М., Алиева Н. Ш. (2014)
Жук С. І. - Нові підходи у лікуванні первинної дисменореї в аспекті психосоматичного розладу, Ночвіна О. А. (2014)
Грищенко О. В. - Клинико-микробиологическое обоснование комплексного подхода к лечению бактериального вагиноза, Сторчак А. В. (2014)
Борис Е. Н. - Современные подходы к дифференцированному лечению гиперандрогенных состояний у женщин (2014)
Вдовиченко Ю. П. - Вивчення ефективності застосування препарату Декліманс® у жінок в період перименопаузи, Гурженко О. Ю. (2014)
Трушкевич А. А. - Дифференцированный подход к коррекции дисгормональных нарушений при сочетании доброкачественной патологии яичников и грудных желез, Платонова И. Н. (2014)
Суханова А. А. - Сучасні підходи до терапії рецидивуючого вульвовагінального кандидозу, Савченко С. Є., Коломійченко Т. В. (2014)
Трушкевич А. А. - Ультразвуковые критерии эндометриоза яичников – векторы ранней диагностики патологии у пациенток раннего репродуктивного возраста, Довгань А. А., Мысенко А. Д. (2014)
Суліма Г. М. - Ендотопографія перитонеальних спайок у жінок репродуктивного віку (2014)
Голяновський О. В. - Комплексна терапія кольпітів змішаної етіології, Морозова О. В., Шемберко А. В. (2014)
Міщенко В. П. - Етіопатогенетичні підходи до профілактики та лікування анемії при лейоміомі матки, Руденко І. В., Запорожченко М. Б. (2014)
Уварова Е. В. - Обоснование использования комбинированных оральных контрацептивов с метафолином у юных женщин (2014)
Бенюк В. А. - Протефлазид: мета-анализ результатов клинических исследований по оценке эффективности и безопасности применения у беременных, Кувита Ю. В., Гриневич А. И., Тонковид О. Б., Усевич И. А., Неймарк О. C. (2014)
Бабенко І. В. - Порівняльний аналіз використання різних методів стимуляції овуляції під час екстракорпорального запліднення (2014)
Жук С. И. - Гормональная контрацепция и пути оптимизации ее назначения, Захурдаева Л. Д. (2014)
Суслікова Л. В. - Аналіз надання медичної допомоги чоловікаміз безпліддям у шлюбі, Поворознюк М. В. (2014)
Запорожан В. Н. - Анализ эпигенетической модификации гена супрессора опухолевого роста DKK4 методом количественного пиросеквенирования при аденокарциноме грудной железы, Бубнов В. В., Маричереда В. Г., Петровский Ю. Ю., Андронов Д. Ю. (2014)
Самая первая (2014)
Vozniuk Е. - North Korea Nuclear Program as the Main Source of Instability in Northeast Asia (2017)
Hych I. - The Threats and Opportunities of Crisis on Ukraine’s Accession to the EU, Vozniuk E. (2017)
Кан Ден Сик - Наступит ли смена лидера мирового порядка? (2017)
Karpchuk N. - Domestic and Foreign Perception of the European Union (2017)
Кулик С. - Політична суб’єктність спорту в Уганді за часів президентства Іді Аміна (2017)
Майко Т. - Концептуальні засади дослідження інститутів локальної демократії у вітчизняній науковій літературі (2017)
Романюк Н. - Особливості боротьби з морським піратством як загрозою міжнародній безпеці (2017)
Ротар Н. - Структура й динаміка європейської ідентичності в політичному просторі Європейського Союзу (2017)
Комарчук О. - Інтернет як засіб деструктивного впливу на суспільство в рамках російсько-української гібридної війни (2017)
Лютко Н. - Ціннісні аспекти рекламної діяльності: контекст виборчого процесу (2017)
Малигін О. - Когнітивне моделювання міжнародних відносин: особливості й удосконалення методики досліджень, Бондаренко О. (2017)
Митко А. - Республіка Білорусь в сучасному інформаційному просторі, Гловацька М. (2017)
Розумний О. - Політика пам’яті російського правлячого режиму: ідеологічна "скрепа" та інструмент геополітики (2017)
Федонюк С. - Підстави менеджменту знань в умовах глобального масового співробітництва (2017)
Фесик О. - Концепт дослідження категорії "м’яка" та "тверда" сила в розв’язанні міжнародних конфліктів (2017)
Бондаренко О. - Аналіз впливу міграційних процесів на рівень євроскептицизму серед громадян ЄС, Малигін О. (2017)
Бортнікова А. - Структура, функції й порядок формування міського уряду м. Луцька (1432−1569 рр.) (2017)
Wawryniuk A. - Próby podwaŜania granicy ustalonej na podstawie traktatu ryskiego przez Związek Radziecki na odcinku z Galicją Wschodnią (2017)
Іванець Т. - Вплив економічної ситуації на зміни в партійно-політичній системі Японії (2017)
Кіянка І. - Публічна політика й популізм у XXI столітті: приклад США та Франції (2017)
Козак I. - Аналіз поселень ґміни Чорна від другої половини XVIII століття із застосуванням GIS, Козак Г. (2017)
Малиновський В. - Основні підсумки децентралізації 2016 р. у Волинській області (2017)
Маршалюк Я. - Сучасні аспекти двосторонньої співпраці України й Індії (2017)
Павлюк А. - Постійність та зміни політичних відносин між Польщею й Україною, викликані наслідками Революції гідності (2017)
Патлашинська І. - Миротворча діяльність європейських організацій (2017)
Пікула М. - Європеїзм як ідеологія об’єднання Європи та його структура (2017)
Попова Н. - "Гнучка інтеграція" як модель майбутнього розвитку ЄС (2017)
Трофимов Е. - Состояние "civil society" в России: общая оценка в разрезе политической субъектности (политические и экономические аспекты) (2017)
Kotsan R. - The Formation, Changes and Contemporary Situation Within the Polish-Ukrainian Borderland (2017)
Митко А. - Люстрація в Україні: колізії, досягнення та перспективи (2017)
Нікогосян О. - Державне фінансування політичних партій України: за і проти (2017)
Novak O. - The New Forms of Government in the Context of Decentralization Processes (2017)
Омар Мохамед Алі Адріс - Інституційна структура ненасильницького політичного протесту в Україні (2017)
Панишко Г. - Неурядові організації в Україні (НУО) й механізми співпраці з органами державної влади (2017)
Требін М. - Тероризм: його сутність і різноманіття крізь призму політологічного аналізу (2017)
Федчик Ю. - Сучасні тренди партійного будівництва в Україні (2017)
Ярош Я. - Ідеологічні засади діяльності політичних партій в Україні (2017)
Тихомирова Є. - Зовнішньополітичний і безпековий вимір регіональних стратегій США і ЄС (2017)
Наші автори (2017)
Арестов С. В. - Коммуникационные механизмы повышения эффективности экологических инвестиций в экосистемные услуги (2017)
Вдовиченко А. В. - Особливості формування органічних кластерів в аграрному секторі економіки (2017)
Гадзало А. Я. - Еколого-економічні аспекти природокористування транскордонного співробітництва (2017)
Грещук Г. І. - Сучасний стан та проблеми розвитку системи землевпорядного забезпечення аграрного сектора України (2017)
Дребот О. І. - Еколого-економічна оцінка рівня комплексності використання земельних ресурсів в агросфері, Височанська М. Я. (2017)
Дудченко В. В. - Методологічні аспекти ціноутворення на ринку рису, Морозов Р. В. (2017)
Лицур І. М. - Сучасний стан лісового господарства України та пошук шляхів його розвитку, Ткачів С. М. (2017)
Лісний В. А. - Економіка молочного скотарства Херсонщини: чверть століття переходу до ринкових відносин, Попова А. О., Безпалова Н. О. (2017)
Касперевич Л. В. - Функції об’єктів природно-заповідного фонду України в системі екологічно-збалансованого розвитку економіки (2017)
Подаков Є. С. - Податкова реформа в контексті інвестиційної привабливості підприємств України, Савченко М. О. (2017)
Приходько І. П. - Роль ефективності використання основних виробничих фондів підприємства в управлінні його економічно-фінансовою безпекою, Павлова Г. Є., Іонова Т. Е. (2017)
Рудік Н. М. - Особливості, проблеми та сучасні тенденції розвитку ринку праці України (2017)
Ступень Н. М. - Функції рекреаційної сфери в структурі еколого-економічних систем (2017)
Харчук Т. В. - Становлення теоретичних уявлень про конкуренцію у ретроспективі економічної думки (2017)
Яремко О. П. - Стратегічні пріоритети екологічно збалансованого розвитку потенціалу лісового господарства (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Babenko L. M. - Lipoxygenase activity in ontogenesis of ferns Salvinia natans and Polystichum aculeatum, Skaterna T. D., Kosakivska I. V. (2017)
Chekh B. O. - Characteristics of novel polymer based on pseudo-polyamino acids GluLa-DPG-PEG600: binding of albumin, biocompatibility, biodistribution and potential crossing the blood-brain barrier in rats, Ferens M. V., Ostapiv D. D., Samaryk V. Y., Varvarenko S. M., Vlizlo V. V. (2017)
Palagina I. A. - Pro-/antioxidant reactions and nitrogen oxide metabolism under sub-chronic effect of succinic acid derivatives (2017)
Kolupaev Yu. E. - Induction of plant cells heat resistance by hydrogen sulfide donor is mediated by H2O2 generation with participation of NADPH oxidase and superoxide dismutase, Firsova E. N., Yastreb T. O. (2017)
Khomochkin A. P. - Reversible pH-dependent activation/inactivation of CF1-ATPase of spinach chloroplasts, Onoiko O. B., Semenikhin A. V., Zolotareva O. K. (2017)
Gozhenko A. I. - The experimental investigation of fibrinolytic system under the influence of flocalin in conditions of acute hypoxic kidney injury, Gubsky Yu. I., Filipets N. D., Filipets О. О., Gozhenko O. A. (2017)
Prysiazhniuk A. I. - Role of peripheral dopaminergic system in the pathogenesis of experimental colitis in rats, Rudyk M. P., Chervinska T. M., Dovbynchuk T. V., Opeida I. V., Skivka L. M., Tolstanova G. M. (2017)
Horid’ko T. M. - Antistress effects of n-stearoylethanolamine in rats with chronic social stress, Kosiakova H. V., Berdyshev A. G., Meged O. F., Gudz E. A., Onopchenko O. V., Asmolkova V. S., Lozova V. M., Tukalenko E. V., Bondarenko O. V., Tubalzeva I. I., Kovalenko О. А., Makarchuk M. Y., Hula N. M. (2017)
Subekti N. - Determination of the major compounds in the extract of the subterranean termite Macrotermes gilvus Hagen digestive tract by gC-mS method, Fibriana F., Widyaningrum P., Adfa M. (2017)
Виноградова Р. П. - Науково-практичні розробки відділу молекулярної біології Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Григор’єва М. В., Данилова В. М. (2017)
Stoika R. - Review on the textbook by L. I. Ostapchenko and V. K. Rybalchenko "Biological and Bioorganic Chemistry” (in two volumes) (2017)
Аділ Джаббар Аббас - Підвищення сейсмостійкості існуючої будівлі при реконструкції, Нікіфорова Т. Д., Савицький М. В., Кожанов Ю. О. (2017)
Бамбура А. М. - Особливості конструювання та роботи збірно монолітних перекриттів каркасних будівель, Болотов О. Ю., Карпенко О. А. (2017)
Бамбура А. М. - Спрощена методика визначення армування залізобетонних елементів прямокутного перерізу, що згинаються, Сазонова І. Р. (2017)
Барабаш М. С. - Моделирование демпфирования при расчете конструкций на динамические воздействия в программном комплексе ЛИРА-САПР, Пикуль А. В., Писаревский Б. Ю. (2017)
Бардах О. Ю. - Інженерний метод розрахунку міцності згинальних залізобетонних елементів при сульфатній корозії бетону, Савицький М. В., Нікіфорова Т. Д., Шляхов К. В. (2017)
Воскобійник О. П. - Експериментальні дослідження впливу засобів анкерування на несучу здатність та деформативність комбінованих легкобетонних плит, Череднікова О. В. (2017)
Gasii G. M. - Study of behavior of flexible rods as a part of the steel and concrete composite cable space frame (2017)
Городецкий А. С. - Моделирование работы грунтовых массивов на динамическое воздействие в ПК ЛИРА САПР, Пикуль А. В., Писаревский Б. Ю. (2017)
Гуслиста А. Е. - Пошук оптимальних параметрів сталефібробетонної плити на пружній основі, Колохов В. В., Ярошенко Д. С. (2017)
Загинайло И. В. - Статистика локальных тепловых потоков в двумерных моделях двухфазных композиционных материалов, Писаренко А. Н., Брошеван А. А. (2017)
Zinkevych O. G. - Еstimation de l’Influence des particularites de conception a la rigidite du mur-diaphragme dans le batiment a l’ossature en elements a parois minces en acier, Zinkevych A. M., Savytskyi M. V. (2017)
Кулябко В. В. - Новые способы решения сложных задач динамики сооружений созданы, но кто возьмётся за их внедрение и менеджмент? (2017)
Kushchenko V. M. - New constructive form of rigid connection of sitecast reinforced concrete ceiling to concrete filled tube column, Halushchak Y. G. (2017)
Менабдишвили П. З. - Исследование влияния рельефа и состава пород на устойчивость склонов в неблагоприятных инженерно – геологических и сейсмических условиях (2017)
Назаренко І. І. - Методологія підготовки фахівців для будівельної галузі в сучасних умовах розвитку новітніх технологій, Пелих Ю. К., Ковтун-Горбачева Т. А., Севастьянова О. Е. (2017)
Назаренко М. І. - Моделювання структури мобільних комплектів машин для організації технології процесів зведення енергоефективних будинків нового покоління, Перегінець І. І., Бринзін Є. В. (2017)
Накашидзе Л. В. - Чинники, які впливають на визначення конструктивних особливостей перетворювачів енергії відновлюваних джерел (2017)
Савицький М. В. - Оптимізація геопросторового розташування теплиці за критерієм енергоефективності, Бабенко М. М., Несін О. А., Бордун М. В. (2017)
Савицький М. В. - Деревина як конструкційний матеріал у національних та Європейських нормах, Кліменко В. З, Шехоркіна С. Є. (2017)
Савицкий Н. В. - Методология и результаты проектирования энергообеспечения малоэтажного экологичного жилого здания "нуль энергии" на основе солнечной энергетики, Попов В. И., Козарь С. И., Бабенко М. М., Савицкий А. Н. (2017)
Сєдін В. Л. - Лоткові дослідження зміни дотичних напружень вздовж палі, яка попередньо нез'єднана з фрагментом ростверку, Бікус К. М., Ковба В. В. (2017)
Семко О. В. - До питання врахування неоднорідності міцності бетону конструктивних елементів, що мають ускладненні умови бетонування, Воскобійник О. П., Гукасян О. М. (2017)
Шатов С. В. - Обстеження технічного стану димових труб з використанням безпілотних літальних апаратів, Титюк А. О., Савицький М. В., Титюк А. А. (2017)
Юрченко Є. Л. - Результати енергетичного аудиту адміністративної будівлі, Коваль О. О., Піпа В. В., Адегов О. В., Ковтун К. А. (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Afonin E. A. - Archetypes of the sociopolitical conflicts: from modern to postmodern, Martynov A. Y. (2017)
Bielska T. V. - Functional institutional behavior of global civil society in conflict zones., Khasanov R. R. (2017)
Valevskyi O. L. - Institutional and psychosocial analysis of ukrainian reforms (2017)
Voronа P. V. - Archetypal strategy for overcoming ideological conflict: of Israel (2017)
Haharinov O. V. - The strategy of transformation of the post-soviet state system of Ukraine as a necessary condition for the resolution and prevention of social conflicts (archetypal approach) (2017)
Dovgan' O. V. - Understanding the text in the context of neural networks (archetypal approach) (2017)
Evdokimova E. I. - Archetypal approach to the study of conflict between the leader and the team (2017)
Zozulia V. O. - The conflict within the concepts of needs Abraham Maslow and John Burton: archetypal analysis (2017)
Kozhemiakina O. M. - Language of trust in resolving of social conflicts (archetypal approach) (2017)
Kozak V. I. - Formation of the archetypal paradigm of public administration in the current conflict situation in Ukraine (2017)
Коzakov V. N. - Ukrainian mentality as archetypal factor of harmonization of social power relations (2017)
Kozlova L. V. - Psychosociocultural preconditions for overcoming of conflict in the context of the implementation of the decentralization policy (2017)
Kotovska O. P. - Social conflicts in the postmodern era and their influence on the sphere of public administration: archetypal-value approach (2017)
Lapina V. V. - Over-consumption archetype globalization as a new source of social conflicts and social tension (2017)
Lashkina M. H. - Communicative component of conflict in the modern world: the birth of the archetype of the selfness (Das Selbst) (2017)
Yaghi M. M. - Archetypes of economic behaviour and their origins in scientific-philosophic thought of middle Eastern countries, Garnyk L. P. (2017)
Naplyokov Y. V. - Archetypal principles as a basis for non-conflicting decision-making (2017)
Novachenko T. V. - Synergetic concept of samoorhanyzation of subjects of social development: archetypal discourse (2017)
Ovchynnikova O. V. - Violence as a factor of conflict in the family is an archetypal approach (2017)
Omelyanenko V. A. - Archetypical analysis of modern economic conflicts in the context of national security (2017)
Plakhtiy T. O. - Archetypal model of emergence, escalation and resolution of social conflicts (2017)
Ponomarenko L. V. - National idea as a symbolic prerequisite of the revolutions of the 19th – 20th centuries and equifinal model of social transformation of the 21st century (2017)
Romanenko Y. A. - Theoretical and methodological identification of the concept of "marketing communications" (archetypal approach), Chaplay I. V., Hurkovskyy V. І. (2017)
Rybaklycheva O. Z. - Archetype strategy for solving social conflicts in work with the personnel of the bodies of the internal affairs of the Republic of Belarus (2017)
Semenets-Orlova I. A. - Transformation in education institutions in a context of social conflicts: upon m. Maffesoli’s concept of the "neo-tribalism" archetype (2017)
Serdechna L. V. - The concept of advertising as a solution to contradiction between cocial justice and economic efficiency (archetypal approach) (2017)
Sychova A. O. - Political trust as a resource of cooperation between the state and society (an arhetypical approach) (2017)
Siriy E. V. - Social deprivation in contact and mutual condition to mental archetypal factors in the study of the nature of social tension in Ukrainian society: theoretical research (2017)
Solovyov Y. V. - Value-semantic archetypes of forced migration as a basis for developing of their adaptation (2017)
Sudakov V. I. - The global determinants of the conflict interactions in the contemporary models of employment (archetypical analysis) (2017)
Urbanova E. P. - Loyalty, reliabilityand resistance to corruption: psychological aspects of diagnostic options (the experience of the Czech Republic), Mayevskaya P. T., Pasnichenko V. L. (2017)
Tsegelnik O. V. - "Investment conflict": strategy and ways of the resolving of the psychological and social contradictions in the modern world (2017)
Chernoivanenko A. V. - The role of political parties in origin and starting of political conflicts in Ukraine: archetypical analysis (2017)
Shkliarevsky G. L. - Networks, hierarchiesand the modern global unrest (2017)
Iakushko N. A. - Dialectics of leadership in terms of education in Ukraine: archetypical analysis (2017)
Yaremenko N. V. - The "divine child" archetype as the matrix of overcoming the crisis of the socio-humanitarian space, Kolomiiets N. Y. (2017)
Рабінович П. М. - До характеристики доктринальних джерел розбудови міжнародних органів з контролю за дотриманням державами прав людини ("піонерський" проект професора Г. Лаутерпахта – випускника Львівського університету) (2017)
Butler W. E. - On the Life and Works of D. I. Kachenovskii: Kharkiv International Lawyer (2017)
Пилипчук В. Г. - Трансформація системи захисту персональних даних та приватності в контексті євроінтеграції України, Брижко В. М. (2017)
Рум’янцев В. О. - Утворення Української Народної Республіки (до 100-річчя Третього Універсалу) (2017)
Хоффман Т. - Проблемы принятия Директивы Европейского Парламента и Совета 2009/28/ЕС "О поддержке использования энергии из возобновляемых источников" (на примере польского энергетического сектора) (2017)
Статівка А. М. - Про Концепцію систематизації аграрного законодавства (2017)
Ярошенко О. М. - До питання про предмет права соціального забезпечення (2017)
Moskvych L. - New Stage of Judicial Reform: Expectation and Prospect (2017)
Шандула О. О. - Роль адвокатури в реалізації права особи на професійну правничу допомогу (2017)
Журавель В. А. - Об’єкт і предмет криміналістики (2017)
Шило О. Г. - Актуальні проблеми доступу до інформації про стан здоров’я особи у кримінальному провадженні, Панова А. В., Резнікова О. І. (2017)
Бараш Є. Ю. - Сучасні ризики скоєння терористичних актів: аналіз та правова характеристика (2017)
Вапнярчук В. В. - Співвідношення понять "об’єкт" і "предмет кримінального процесуального доказування" (2017)
Зеленов А. С. - Обов’язковість судових рішень як принцип адміністративного судочинства (2017)
Ільюшонок О. Ю. - Зміна обвинувачення прокурором у суді: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2017)
Лур’є Д. А. - Правове регулювання надання фінансових виплат досліджуваним за участь у клінічних випробуваннях (2017)
Миколайчук А. В. - Міжнародно-правові стандарти правового забезпечення статусу працівників, які поєднують роботу з навчанням (2017)
Пунтус Д. А. - До питання правових гарантій працівникам при масовому вивільненні (2017)
Рецензія на монографію Е. Б. Сімакової-Єфремян "Комплексні судово-експертні дослідження: теорія та практика" (В. М. Шевчук) (2017)
Право у темпоральному вимірі (М. А. Дамірлі) (2017)
Єрмолаєв В. М. (2017)
Пам’яті Ярославни Миколаївни Шевченко (2017)
Пам’яті Лідії Тарасівни Кривенко (2017)
Ткаліч Ю. І. - Ферментативна активність проростків пшениці озимої після дії гербіцидів, Матюха В. Л., Богуславська Л. В., Павлюкова Н. Ф., Задорожня М. В. (2015)
Михальська Л. М. - Ефективність осіннього застосування гербіцидів на посівах пшениці озимої (2015)
Зуза В. С. - Зв’язок між потенційною і фактичною забур’яненістю та втратами врожаю кукурудзи (2015)
Сторчоус І. М. - Побічний вплив фосфорорганічних гербіцидів на ґрунтові мікроорганізми та збудників листкових хвороб, Тищук О. П. (2015)
Совінська Р. С. - Полівалентність бактеріофагів, виділених із зразків картоплі, уражених бактеріозом, Петренко С. М., Андрійчук О. М. (2015)
Клечковський Ю. Е. - Аналіз фітосанітарного ризику бактеріозу винограду (хвороби Пірса) для України, Кульмінська Л. О., Ігнатьева О. В. (2015)
Гуляк Н. В. - Чутливість сортів проса до стеблового кукурудзяного метелика у північному Лісостепу України, Гордієнко О. В. (2015)
Від Яновського Ю. П. для вашого яблуневого саду (2015)
Правила для авторів (2015)
Title (2017)
Contents (2017)
Berdynskykh S. - To the question of the choice of the effective tools of graphical visualization in the design tasks (2017)
Vets T. - Analysis of sustainability and environmental friendliness concepts in the modern fashion industry, Navolska L., Pashkevich K. (2017)
Gnatiuk L. - Personality-centered approach to teaching of disciplines of professional cycle "design" speciality, Novik A. (2017)
Gnatiuk L. - Aesthetics shaping sacred space, Terletska M. (2017)
Kysil O. - Conceptual BIM modeling in immersive virtual reality (2017)
Kisil M. - Shaping clothes: methodical search and experimentsin educational process (2017)
Kovalyov Y. - Environment organization: vastu experience, Kalashnikova V. (2017)
Kuznetsova I. - Current color solution featuresin interiors on modern ships, Shepel H. (2017)
Kuchkarova D. - Learning process modeling while teaching engineering graphics, Achilova D. (2017)
Lahoda O. - Innovating technologies in modern fashion design (2017)
Murgul V. - Special aspects of attic floor warming in historic buildings (2017)
Murgul V. - Heat transfer performance uniformity factor for the basement floor made of brick vaults in residential historic buildings (2017)
Oliynyk O. - Methods of implementation of social programs for cultural heritage development with the involvement of student designers (2017)
Privolneva S. - The national artistic traditions in the modern crimean tatar architecture and design (2017)
Sidorova O. - Architectural analysis of the reconstructed buildings entrance units of Kyiv historic centre, Sidorova M.-Yu., Yevtushenko A. (2017)
Sidorova O. - Teaching of the associative-composition in NAU as a means of designer`s artistic personality development, Yevtushenko A. (2017)
Skliarenko N. - Boundary state of the design systems: the designing aspects (2017)
Tretyak Y. - Principles of formation of the subject-spatial environment for prisoners (2017)
Tretyak Y. - Features of use of the folk textiles for the modern ethnic interior design in Ukraine, Kuznetsova I., Us V., Ilyk I. (2017)
Титул, зміст (2017)
Нашому збірнику - п’ятдесят ! (2017)
Атоєв К. Л. - Комплексне моделювання впливу глобальних змін на взаємозв’язок між водними, продовольчими та енергетичними ресурсами (2017)
Чикрій Г. Ц. - Про позиційне керування в інтегро-диференціальній грі з запізненням інформації (2017)
Донець Г. П. - Оптимізація квадратичної функції на множині розміщень, Нагірна А. М. (2017)
Раппопорт И. С. - К регуляризации интегрантов (2017)
Бойко В. В. - Об эффективности вычисления некоторых видов ошибок в теории риск-квадратов, Кузьменко В. Н. (2017)
Журбенко Н. Г. - Численная эффективность одной модификации r-алгоритма (2017)
Годонога А. Ф. - Модели принятия решений, Барактарь А. А., Чумаков Б. М. (2017)
Гуляницький Л. Ф. - Диверсифікація пошуку в алгоритмах оптимізації мурашиними колоніями (2017)
Павленко А. І. - Розв’язування багатокритеріальної задачі пошуку оптимального шляху в динамічних мережах алгоритмом міток (2017)
Доценко С. И. - Об оптимальном поведении в двухэтапных играх с вмешательством случая в условиях полной информированности игроков (2017)
Атоєв К. Л. - Розробка нових моделей оцінювання ефективності природокористування за умов змін клімату та зростання невизначеності, Кнопов П. С., Пепеляєва Т. В. (2017)
Пепеляев В. А. - Применение метода квантильной регрессии для прогнозирования погодно-климатических условий в некоторых секторах экономики, Голодников А. Н., Голодникова Н. А. (2017)
Семчик Т. А. - Математичні моделі розвитку та компенсації гіпоксичних станів при ішемічній хворобі серця (2017)
Петренюк B. I. - Структура 7-ми вершинних під-графів 8-ми вершинних графів-обструкцій тора, Петренюк Д. А., Шулінок І. Е. (2017)
Лиховид О. П. - Задача мінімального за витратами завантаження енергосистеми з вимкненням енергоблоків, Фесюк О. В. (2017)
Бардадым Т. А. - Задача о двух треугольниках (2017)
Чупов С. В. - Наближений алгоритм паралельного лексикографічного пошуку для багатовимірної булевої задачі про ранець при фіксованому впорядкуванні змінних (2017)
Хіміч О. М. - Плитковий гібридний алгоритм факторизації структурно-симетричних матриць, Сидорук В. А. (2017)
Донець Г. П. - Деякі результати пошуку трьох та чотирьох активних куль на множині заданих, Білецький В. І., Ненахов Е. І. (2017)
Стецюк П. И. - Алгоритмы метода эллипсоидов для нахождения Lp-решения системы линейных уравнений, Стовба В. А., Мартынюк И. С. (2017)
Горбачук В. М. - Моделювання поведінки фармацевтичної фірми, Шулінок Г. О. (2017)
Скукіс О. Є. - Застосування інформаційних технологій для розв’язання задач дискретної оптимізації у програмних системах транспортної логістики (2017)
Наливайко Л. Р. - Створено навчально-наукову лабораторію дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності (2017)
Балакарєва І. М. - Окремі аспекти правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні, Бенедик В. І. (2017)
Petryshyn O. O. - The role of the constitution in the system of human rights protection in the context of European integration of Ukraine (2017)
Окладна М. Г. - Місце незалежної української держави в геополітичних проектах с. Л. Рудницького, Перевалова Л. В. (2017)
Погребняк Н. С. - Структура і порядок формування Апарату Верховної Ради України (2017)
Болдирєв С. В. - Пріоритетні напрями конституційної реформи в Україні в частині децентралізації, Стешенко Т. В. (2017)
Лялюк О. Ю. - Правове регулювання та практика імплементації законодавства з питань партисипативної демократії в європейських країнах (2017)
Закоморна К. О. - Міжмуніципальне співробітництво як напрям конституційної реформи в постсоціалістичних державах – членах Європейського Союзу (2017)
Бєлікова М. І. - Електронне урядування в Україні в умовах сьогодення (2017)
Бойко І. В. - Адміністративна процедура: поняття, ознаки й види (2017)
Гаращук В. М. - Проблема тлумачення окремих норм антикорупційного законодавства України (2017)
Кудас І. Б. - Функції та операції міжнародних банків (2017)
Донець А. А. - Деякі аспекти реалізації міжнародно-правового статусу регіонів в Європейському Союзі через Комітет Регіонів (2017)
Ковач А. В. - Правові умови існування і розвитку підприємницької діяльності в системі прав людини (2017)
Муртіщева А. О. - Система санкцій конституційно-правової відповідальності уряду в державах – членах ЄС (2017)
Наконечна А. М. - До питання про взаємовпливи людських потреб, прав людини та позитивного права (за матеріалами сучасних наукових досліджень) (2017)
Новак А. О. - Делеговані повноваження органів виконавчої влади у структурі компетенції органів місцевого самоврядування в Україні (2017)
Костенко І. В. - Роль громадської свідомості у запобіганні корупції (2017)
Рагуліна К. А. - Конституційно-правова регламентація статусу міжнародних договорів України (2017)
Наука державного будівництва та місцевого самоврядування на етапі модернізації української державності: огляд засідання "круглого столу" молодих учених та аспірантів (2017)
Куспляк Г. - Теоретичні аспекти дослідження категорії "капітальне будівництво" (2017)
Лесик О. - Траєкторія трансформаційних перетворень системи державного управління: визначення оптимальності та алгоритм реалізації (2017)
Ростіянов Б. - Пошуки Ф. М. Достоєвським "позитивно прекрасної людини" в умовах реформування державного життя й державного управління 1860-х років (2017)
Бурик З. - Особливості забезпечення сталого розвитку в країнах ЄС (досвід для України) (2017)
Карпа М. - Функціонування публічної служби: принципи та підходи до їх класифікації (2017)
Kovalevska A. - Neuro-linguistic programming in public communications: objectives and specificity (2017)
Козуліна С. - Лобізм у правотворчій діяльності органів публічної влади: зарубіжний досвід та шляхи його використання в Україні (2017)
Колісніченко Н. - Мовна, комунікативна та міжкультурна компетенції в підготовці з публічного управління як складові комунікації іноземними мовами (2017)
Костецька Л. - Порівняльний аналіз виборчих систем (2017)
Кривогуз Г. - Планування управління якістю проектів у туризмі: терміни, сутність і форма (2017)
Кулінкович Т. - Фінансово-правове регулювання в державному управлінні (2017)
Осадчук С. - Оподаткування доходів фізичних осіб: аналіз та тенденції (2017)
Серант А. - Концептуальні підходи до сталого розвитку і проблеми управління природно-техногенною безпекою, Соха Ю. (2017)
Смоквін М. - Впровадження сільськогосподарської дорадчої діяльності як механізму стійкого розвитку українського села (2017)
Pryvalova N. - The types of personnel monitoring in the system of public administration (2017)
Українська Л. О. - Соцiaльно-eкономiчний потeнцiaл креативної корпорації: особливості формування (2017)
Набатова О. О. - Стратегії інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу в Україні (2017)
Черняєва А. О. - Світовий досвід управління розвитком робітничих кадрів (2017)
Ярмак О. В. - Зовнішньоекономічний сектор інтелектуальних послуг економіки України: підходи до структуризації (2017)
Гриценко О. А. - Економіка та право: перспективний напрям наукових досліджень (роздуми щодо внеску Гвідо Калабрезі у наукові дослідження у галузі "Право та економіка") (2017)
Shevchenko L. S. - Innovative transformations of the legal business and legal education (2017)
Задихайло Д. В. - Питання удосконалення механізму організаційно-господарського впливу держави на сферу господарювання (2017)
Кузьміна М. М. - Розвиток відновлюваної енергетики як фундамент енергетичної безпеки (2017)
Задихайло Д. Д. - Відносини екологічного господарювання як напрям розвитку законодавства України (2017)
Швидка Т. І. - Проблемні питання систематизації та кодифікації конкуренційного законодавства та його практичного застосування (2017)
Бударна В. О. - Правові засоби формування інвестиційного потенціалу України (2017)
Вакім В. Е. - Архітектоніка інноваційних відносин в механізмі реалізації спеціальних режимів господарювання (2017)
Тертишна Л. С. - Господарсько-правові засоби реалізації державної регіональної політики (2017)
Косінова К. С. - Аутсорсинг як об’єкт державної промислової політики (господарсько-правовий аспект) (2017)
Зінченко І. О. - Функції кримінального права та їх співвідношення із функціями закону про кримінальну відповідальність, Шевченко Є. В. (2017)
Менеджмент знань у системі підготовки та практичної діяльності правознавців (огляд результатів наукової дискусії в редакції збірника наукових праць "Економічна теорія та право") (Марченко О. С.) (2017)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2017)
Contents (2017)
Kryvosheiev P. I. - Cooperation of ukrainian society for soil mechanics, geotechnics and engineering with international society ISSMGE, Kozeletskiy P. M., Senatorov V. M., Kornienko M. V. (2017)
Zotsenko M. L. - The history of creation and the essence of the combined soils testing of penetration and rotational cut method (2017)
Slyusarenko Yu. S. - The development of the national legal framework on the bases and foundations for buildings and structures design, Titarenko V. A., Melashenko Yu. B., Shuminskiy V. D., Zotsenko М. L., Vynnykov Yu. L. (2017)
Zhussupbekov A. Z. - Using of dynamic and static load piling tests in Astana, Kazakhstan, Shakhmov Z. A., Tleulenova G. T., Akhazhanov S. B. (2017)
Doubrovsky M. P. - Model testing of piled clusters and large mono-piles of improved design, Dobrov I. Yu., Gerashchenko A. V., Dubrovska O. M. (2017)
Ihnatov S. V. - Drill injected technology application experience for the purpose of ground reinforcement and pile erection during reconstruction (2017)
Khrapatova I. V. - The analysis of the stress-strain state of the system "basement - pile foundation – structure" considering swelling properties of soils, Krotov O. V. (2017)
Kichaeva O. V. - "Building – base" system boundary deformations exceeding probabilistic estimation methodology (2017)
Kornienko М. V. - Constructional features of hegumen house in Chernihiv, Korzachenko М. М., Bolotov М. G., Horb О. М. (2017)
Kuzlo M. T. - Filtration of saline solutions in soil environments, Martyniuk P. M. (2017)
Levenko G. M. - Determination of the main design parameters for soil chemical stabilization (2017)
Lobacheva N. G. - Compressible thickness depth determination under different calculation methods of the settlements according to National and European standards (2017)
Pastushkov V. G. - Actual design model development of protective screen over the actions of subway lines, Dalidovskaya A. A. (2017)
Pastushkov V. G. - Assessment of the technical state of timber outlet elements of underground superstructures while holding the monitoring of operating underground running line tunnels in Minsk, Kastsiukovich V. V. (2017)
Pastushkov G. P. - Preparatory stage for monitoring the load-bearing structures of the operated subway station, Kisel M. A. (2017)
Pastushkov G. P. - Principles of calculation and monitoring of stress-strain state of the grade-separated traffic interchanges in Minsk, Pastushkov V. G. (2017)
Pidlutskyi V. L. - Formation of the foundations stress-strain state from the location change and piles parameters (2017)
Poklonskyi S. V. - Comparison of the soil deformation modulus values received by the laboratory and in situ tests results, Korniyenko M. V. (2017)
Popov S. O. - Iron ore mining geomechanical problems in Ukraine, Timchenko R. A., Yerina O. O. (2017)
Ruchkivskyi V. V. - Influence of distance between a retaining wall and the existing building on stress-strain state of the system "retaining structures – soil massif" (2017)
Samorodov O. V. - Single piles settlement under the action of negative friction forces, Muliar D. L., Tabachnikov S. V. (2017)
Shykuts K. K. - Investigation of ground and foundation condition influence on the Spaso-Preobrozhenskaya church constructions in Polotsk, Botyanovskiy A. A., Pastushkov V. G. (2017)
Skochko L. O. - The redistribution of the height retaining walls levels, its effect at the stress-strain state of the system "retaining structures – soil mass" (2017)
Strizhelchik G. G. - Problems of subway construction in complex engineering and geological conditions by the example of Kharkіv city, Iegupov V. Yu. (2017)
Suprunyuk V. V. - Rational planning of pile foundations, Fursovych M. A. (2017)
Timchenko R. A. - Construction solution of folded-plate shell foundation for power transmission towers, Krishko D. A., Khoruzhenko I. V. (2017)
Timchenko R. A. - Constructive solution of a tunnel under the existing highway, Krishko D. A., Macyshin S. О. (2017)
Timchenko R. A. - Experimental research technique of retaining walls of a special type, Krishko D. A., Savenko V. O. (2017)
Vynnykov Yu. L. - Moisture conditions patterns in road embankment clay soils depth, Lvovska T. V. (2017)
Vynnykov Yu. L. - Long-term subsidence of a multistory building on the base reinforced with soil cement elements, Miroshnychenko I. V., Landar О. М., Zotsenko V. М., Omelchenko P. M. (2017)
Yesakova S. V. - Transversal loaded piles deformation task decision method (2017)
Zotsenko М. L. - Foundations of the high rise building in the area of underground mining, Vynnykov Yu. L., Kharchenko М. O., Nalyvaiko L. G., Mitinskiy V. M., Aniskin A. (2017)
Chernyshev D. O. - Engineering protection eco-systems territories on the biosphere compatibility principles application (2017)
Storozhenko L. I. - Experimental research methodology of full-scale steel and concrete composite cable space frame prototype, Hasii G. M. (2017)
Kuschenko I. V. - Assurance of structural steel survivability based on reservation of production facilities corrosion proofness (2017)
Voskobiinyk O. P. - Light concrete composite slab with flexible reinforcement stress-strain state modeling by finite element method, Cherednikova O. V. (2017)
Nalyvaiko O. I. - Application of hydrophobic cement slurries "RAN-M" of "RAMSINKS-2M" group to avoid fluid kick, Melnikov O. L., Nalyvaiko L. G., Petrash R. V., Khivrenko V. N. (2017)
Dryuchko O. G. - Preparation of multifunctional layered oxide REE-containing materials, Storozhenko D. O., Bunjakina N. V., Ivanytska I. O., Khanyukov V. O., Kytayhora К. O. (2017)
Шулейко А. Ч. - Гастроинтестинальные кровотечения после хирургического лечения пациентов с хроническим панкреатитом, Воробей А. В., Орловский Ю. Н., Вижинис Ю. И., Макки М. Ю. (2017)
Кутовий О. Б. - Ендовідеохірургія у лікуванні поєднаних травм, Чайка В. О., Пімахов В. В. (2017)
Хіміч С. Д. - Нестандартні ситуації в процесі діагностики та лікування постраждалих із політравмою на тлі ожиріння, Чемерис О. М. (2017)
Матвійчук О. Б. - Прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту (2017)
Павлишин А. В. - Особливості зміни видового складу мікрофлори при застосуванні вакуумної терапії хронічних ран у хворих на синдром стопи діабетика (2017)
Кліщ І. М. - Використання стовбурових клітин із пуповинної крові для корекції порушень ендогенної інтоксикації у щурів із гострим поширеним перитонітом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу, Верба Р. В. (2017)
Турчин М. В. - Експериментальне обґрунтування і досвід використання ксенорогівки при лікувально-тектонічній кератопластиці у хворих із виразками рогівки різної етіології, Пасєчнікова Н. В. (2017)
Венгер І. К. - Шляхи попередження післяопераційних венозних тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із плановою хірургічною патологією, Костів С. Я., Зарудна О. І., Костів О. І. (2017)
Матвійчук Б. О. - Коагулопатія як фактор ризику венозних тромбозів та емболій у хворих із гострими неварикозними гастродуоденальними кровотечами, Бец Т. І., Макара В. З. (2017)
Гринчук Ф. В. - Способи виходу із деяких складних ситуацій у хірургії гострих ускладнень виразкової хвороби, Гринчук А. Ф. (2017)
Десятерик В. І. - Проблеми пізньої діагностики первинного гіперпаратиреозу, Міхно С. П., Поліщук Л. М., Залозний О. В. (2017)
Скиба В. В. - Хірургічне лікування інфільтративнозапальних утворень черевної порожнини у підлітків з використанням струменевого гідроскальпеля, Рибальченко В. Ф., Стець М. М., Іванько О. В., Бадах В. М., Бочаров В. П. (2017)
Трибушний О. В. - Оцінка віддалених результатів лікування хворих із ускладненим синдром діабетичної стопи та визначення шляхів надання їм медико-соціальної допомоги (2017)
Польовий В. П. - Погляд на проблему – відновлення безперервності кишечника в умовах перитоніту, Кулачек Ф. Г., Сидорчук Р. І., Карлійчук О. О., Паляниця А. С., Волянюк П. М., Кнут Р. П., Виноградський А. Л. (2017)
Гресько М. М. - Нестандартні ситуації в хірургічній практиці як причина ятрогенних пошкодженнь жовчовивідних шляхів, Гресько М. Д. (2017)
Беденюк А. Д. - Вплив комплексної післяопераційної терапії на стан ендогенної інтоксикації у хворих на гостру злукову тонкокишкову непрохідність у стадії декомпенсації, Бурак А. Є. (2017)
Ничитайло М. Ю. - Диференційна діагностика та лікування парадуоденального панкреатиту, Булик І. І., Назарко Л. Р., Горбунов А. А., Колесник А. В. (2017)
Юсупов Ш. Ш. - Хирургическое лечение перелома дна орбиты с 3D реконструкцией, Боймурадов Ш. А. (2017)
Воробей O. В. - Современные показания к операции низведения в колоректальной хирурги, Махмудов А. М., Орловський Ю. М. (2017)
Slabyi О. B. - Morphogenesis of postresection of cor pulmonale (2017)
Шапринський В. О. - Нестандартна інтраопераційна ситуація при операційному лікуванні пізньої рубцевої стриктури езофагоколоанастомозу після раніше проведеної товстокишкової езофагопластики, Кривецький В. Ф., Поліщук В. І., Шапринський Є. В. (2017)
Десятерик В. І. - Проблема хирургической инфекции у больных сахарным диабетом, оперированных на аорто-подвздошном сегменте, Давиденко О. В., Слободянюк В. А., Желізняк В. Г., Богатирьов О. Б., Кабаченко В. В., Прокуда О. М., Малюта С. В. (2017)
Рилов А. І. - Клінічний випадок гострої товстокишкової кровотечі в ургентній гінекології, Данилюк М. Б., Кубрак М. А. (2017)
Білянський Л. С. - Рецидивуюча хронічна шлунково-кишкова кровотеча, зумовлена псевдоаневризмою власної печінкової артерії та псевдодивертикулом цибулини дванадцятипалої кишки, Слушинський М. С., Кальченко А. Д. (2017)
Галей М. М. - Симультанні лапароскопічні операційні втручання у хворих із комбінованою патологією органів черевної порожнини, Бабін І. О., Шаваров І. Ю. (2017)
Взірець справжнього вченого та людини (2017)
Спогади про друга (2017)
Стан справ у легкій промисловості України в 2013 р. (2013)
Про відміну обов'язкової сертифікації дитячого взуття в Україні (2013)
"Талан" (2013)
Національний класифікатор України "Класифікатор професій" ДК 003:2010 (2013)
11 причин, що роблять нас корисними для вашого бізнесу (2013)
Федонюк Г. - Калинове намисто-2013 (2013)
Потенційні можливості дитини (2013)
Деякі складові успіху (2013)
Про Індію (2013)
Шлях до споживача (2013)
2 міжнародна науково-практична конференція " Енергоефективний університет" (2013)
200-річчя від Дня народження Т. Г. Шевченка (2013)
Козарь О. П. - Економічна ефективність технології мінерального наповнення шкір для верху взуття, Касьян Е. Є., Мокроусова О. Р., Ліщук В. І. (2013)
Навчальні заклади (2013)
Бабич А. І. - Комп’ютерне тестування як спосіб контролю знань студентів (2013)
Підприємства галузі (2013)
Спеціалізовані виставки (2013)
"Еліта" (2013)
Майбутнє білизняної галузі - косметичний текстиль (2013)
Мода минулих тисячоліть (2013)
Шаран Т. Г. - Формування класифікатора підсилюючих накладок для спецодягу (2013)
Стратегії адаптування (2013)
Івасенко М. В. - Одяг для вуличних танців, як складова біомеханічної системи танцівника, Єрмакова М. О., Оренчина Я. В. (2013)
Принцип 80 /20 (2013)
Поповский В. В. - Анализ применимости алгоритмов адаптивной пространственно-временной обработки сигналов в системах мобильной связи, Москалец Н. В. (2016)
Файзулаева О. Н. - Экспериментальные исследования амплитудного и фазового спектров речевого сигнала пользователя систем голосовой аутентификации, Пастушенко Н. С. (2016)
Штомпель Н. А. - Метод комбинированного декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность (2016)
Горбатий І. В. - Дослідження технічної ефективності радіоканалів телекомунікаційних мереж на основі технології Wi-Fi (2016)
Єрохін В. Ф. - Математична модель перехоплення стрибків сигналу передавача з ППРЧ при повторних спробах виявлення, Рома О. М., Василенко С. В. (2016)
Мерсни А. A. - Исследование потоковой модели балансировки нагрузки в телекоммуникационной сети с неоднородной архитектурой (2016)
Мухи-Алдин Х. М. - Комплексный метод повышения доступности сервисов в программно-конфигурируемых сетях, основанный на динамической репликации, Ткачева Е. Б., Салах М. Т. (2016)
Галкин П. В. - Исследование дальности и скорости передачи данных по витой паре в промышленных сетях RS-485 и PROFIBUS, Гавриленко В. В., Монько А. И. (2016)
Інформаційне повідомлення щодо проведення Першої IEEE конференції "Electrical and Computer Engineering" (UKRCON'2017) (2016)
Богачев Р. - Теоретико-методологічні основи формування матриці "інакше можливого" в процесі самоорганізації суспільної системи в межах теорії управління (2017)
Мерзляк А. - Державне управління сферою культури: вітчизняний та зарубіжний досвід, Огнарьов Є. (2017)
Новак А. - Принципи формування національної антикорупційної політики (2017)
Підбережник Н. - Чинники національної консолідації в мультикультурному суспільстві в контексті публічного управління (2017)
Тимченко Л. - Теорія адміністративних послуг: наукові підходи у вітчизняній та закордонній практиці (2017)
Шумляєва І. - Інститут місцевого референдуму: функціональний аналіз, Шункін М. (2017)
Баштанник В. - Механізми державного управління використанням земель сільськогосподарського призначення (2017)
Сердюк М. - Особливості державного регулювання системи медичного страхування в Україні (2017)
Борисова Н. - Поняття державної служби: нормативно-правовий аспект (2017)
Кацуба О. - Конфлікт інтересів на публічній службі: поняття і сутність (2017)
Кісільова Т. - Моніторинг і оцінювання результатів професійної діяльності публічних службовців (2017)
Шаталова О. - Формування підходів до управління професійною адаптацією посадових осіб місцевого самоврядування в Україні (2017)
Беззубко Л. - Розробка стратегії відновлення Донбасу як складник державної політики України, Беззубко Б. (2017)
Бобровська О. - Розвиток територіальних громад: базові поняття і показники оцінювання (2017)
Лахижа М. - Розвиток правової спроможності територіальних громад в Україні (2017)
Рагімов Фаіг Вагіф огли - Механізми державного управління регіональним розвитком у контексті сучасної парадигми сталого розвитку (2017)
Працьовитий В. - Відтворення глибинної стихії української душі у романі "Чого не гоїть огонь" Уласа Самчука (2015)
Руснак І. Є. - Роман "Саботаж УВО" Уласа Самчука: на перехресті художнього і документального (2015)
Бородіца С. В. - Романи-епопеї У. Самчука у літературно-критичному дискурсі української діаспори другої половини ХХ століття (2015)
Бикова Т.В. - І встали гори, і промовили…": художнє відображення національно-визвольних змагань 1918 – 1919 рр. у гуцульському тексті У. Самчука (2015)
Василишин О. - Улас Самчук у полікультурному просторі (до питання про рецепцію Канади Уласом Самчуком) (2015)
Бачинська Г. В. - Онімний простір у творчості Уласа Самчука (2015)
Вільчинська Т. П. - Функціонально-стилістичне навантаження повтору у творчому доробку Уласа Самчука (2015)
Панчук Г. Д. - Мікроконтекст за власним іменем як засіб творення образу (за спогадами Уласа Самчука "На білому коні") (2015)
Руснак С. П. - Поетика мемуарного нарису "Юрій Липа: поет і лікар" Уласа Самчука (2015)
Александренко В. - Портрет як засіб характеротворення образів у малій прозі Дмитра Марковича (2015)
Васильків О. - Стилізація карнавальних масок у наративі Гео Шкурупія (2015)
Вашків Л. П. - Риси творчого портрета Михайла Старицького (2015)
Клейменова Т. В. - Засоби гумору й сатири у повісті "Весняний гамір" Івана Садового (2015)
Кобилко Н.А. - Роль хронотопу дороги в художньому творі (на прикладі повісті "Ирій" В. Дрозда та роману "Дім на горі" В. Шевчука), Кириленко Н.І. (2015)
Міщенко Н. - Рецепція богородичних оповідань Іоаникія Ґалятовського в літературознавчому дискурсі ХІХ – ХХІ століть (2015)
Новиков А. - Біля джерел українського театру в Галичині (2015)
Панасюк А. М. - Жанрова своєрідність повістевого дискурсу В. Ґжицького (2015)
Руда О. В. - Іспанські виміри художнього світу поетичноїзбірки "Zywoty swietych" Лазаря Барановича (2015)
Скуратко Т. М. - Поетика драматичних поем Івана Драча (2015)
Сур’як М. - Художня інтерпретація минулого у романі "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко (2015)
Телешман С.І. - Природа в поезії М. Ткача (2015)
Ткаченко Т. - Образки Павла Крата (2015)
Ткачук М. П. - Суб’єктно-об’єктна дискурсивна практика лірики Євгена Плужника (2015)
Ткачук Т. - Специфіка засвоєння доробку С. Пшибишевського Ольгою Кобилянською і Лесею Українкою (2015)
Науменко Н. - Мистецька синестезія в оформленні сучасних поетичних збірок (2015)
Циганок О. - Дві риторики Кременецького єзуїтського колегіуму (2015)
Федосій О.О. - Художня специфіка жіночих образів у новелах Людмили Тарнашинської (2015)
Зимомря М. І. - Світло його постаті – висока духовність (2015)
Косінова О. - Михайло Коцюбинський та музичне мистецтво (2015)
Tkachuk O.M. - Romantic discourse of "Haidamaki" poem by Т. Shevchenko (2015)
Артеменко Артеменко - Теоретичні засади дослідження поетологічного дискурсу в зарубіжному літературознавстві (2015)
Дядченко Л. - Категорії міфопоетичного простору: локус, місце, місцевість, територія (2015)
Семак О.І. - Реконструкція жанрових ознак драматичних творів з історичним та соціально-побутовим конфліктом (на матеріалах творів Семена Ковбеля, Олега Лугового, Василя Бабієнка, Дмитра Гункевича, Т. Устенка-Гармаша) (2015)
Тьопенко Ю. - До питання про рецепцію національної літератури в інонаціональному середовищі як про складову її загальної історії (2015)
Бистрова О. - П.Тичина і М.Цвєтаєва: інтертекстуальний і компаративний аспекти (2015)
Грицик Л. - Порівняльні контексти історії літератури (2015)
Калініченко М.М. - Американський національний театр доби романтизму (2015)
Маланій Н. І. - Екзистенціали жаху і відчаю у романах І.Багряного "Людина біжить над прірвою" та Е.М.Ремарка "Час жити і час помирати" (2015)
Зимомря М. І. - Сутність життєвих проекцій Олександра Астаф’єва: ландшафт поетичної творчості (2015)
Слоньовська О. - Володимиру Качкану - 75! (2015)
Карась Г. - Персоналії української музичної культури в науковому доробку Володимира Качкана: причинки до студії (2015)
Astafiev О. - L'?uvre de Taras Chevtchenko et Adam Mitskevitch comme un phenomene de dialogue des cultures, Bigun О. (2015)
Зимомря М. І. - Перстень українського письменства, ТКАЧУК М. П. (2015)
Краснова Л. - Дочірній обов’язок, дочірня любов (2015)
Зимомря М. - Календарне прочитання Шевченкового дивосвіту, Науменко Н. (2015)
Краснова Л. - Національний колорит українського романтизму (2015)
Зимомря М. І. - Статус художньої правди у текстовій матриці роману "Джейн Ейр" Шарлотти Бронте, Зимомря М. М. (2015)
Краснова Л. - Поет із роду Боровиків (2015)
Краснова Л. - Мудрість, мужність і краса – у спадок тисячоліттям (2015)
Кузьменко В. - Нове слово про літературну казку (2015)
Науменко Н. - Мозаїчне панно української малої прози (2015)
Ткачук М. П. - Тарас Шевченко в силовому полі християнської віри (2015)
Ткачук М. П. - Візантійські концепти у художньому світі Тараса Шевченка, Ткачук В. М. (2015)
Вихідні дані (2015)
Левченко Т. І. - Синергійні процеси у вищій освіті (2015)
Кудіна В. В. - Аналіз понятійно-категоріального апарату англомовної педагогічної науки, Бас А. (2015)
Левченко Л. С. - Компетентність майбутнього вчителя: теорія, історія, інноваційні технології (2015)
Шапошнікова І. І. - Формування умінь і навичок самоосвіти майбутніх вчителів як необхідна умова в організації самоосвітньої діяльності школярів (2015)
Коробська Г. В. - Використання дидактичних ігор в умовах диференційованого підходу до навчання у другій половині ХХ століття (2015)
Єпік Л. І. - Формування пізнавальної активності учнів засобами дидактичної гри (2015)
Кузнецова О. - Іншомовна освіта в сучасних європейських соціально-економічних реаліях (2015)
Кужель О. М. - Організація експериментальної перевірки методики навчання англомовного читання учнів основної школи за допомогою мультимедійної комп’ютерної програми (2015)
Касьянова Л. С. - Значущість рефлексії у створенні психолого-педагогічних умов формування культури професійного спілкування майбутнього викладача економіки, Слезенко А. О. (2015)
Кабанська О. С. - Формування вмінь педагогічного прогнозування в майбутніх учителів під час проходження ними педагогічної практики (2015)
Щербина О. А. - Вибір програмних засобів для створення відеолекцій, Аврамчук А. М. (2015)
Застело О. В. - Метод комплексного оцінювання рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності фахівців (2015)
Копил Г. О. - Дослідження педагогічних аспектів процесу викладання німецької мови як іноземної (DАF) деякими західними науковцями (2015)
Лавриш Ю. Е. - Інтегративні технології при викладанні іноземної мови у вищому навчальному закладі, Леонова О. М. (2015)
Плотніков Є. О. - Врахування потреб користувачів у процесі розробки гібридних курсів навчання іноземних мов (2015)
Кузнєцова О. О. - Навчання реферуванню іноземною мовою у немовному ВНЗ (2015)
Ларіна Т. В. - Використання домашнього читання для формування лексичної компетенції студентів мовного ВНЗ (2015)
Прадівлянний М. Г. - Формування навичок читання у студентів-іноземців під час вивчення української мови як іноземної, Присяжна О. Д. (2015)
Касьянова Л. С. - Формування іншомовної професійно орієнтованої дискурсивної компетенції у спеціалістів в галузі економіки, Овчіннікова О. І. (2015)
Мірошниченко Е. В. - Методологія формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні і письмі студентів економічних спеціальностей на засадах інтегративно-диференційованого підходу (2015)
Бондар Н. Д. - Роль методу проектів у формуванні ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму (2015)
Кузло Н. М. - Англомовна лінгвістична компетенція в межах комунікативно-когнітивного підходу (2015)
Васюк Л. М. - Особливості перекладу юридичних англійських текстів (2015)
Щебликіна Т. А. - Аналіз результатів апробації системи моніторингу навчальних досягнень майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (2015)
Немлій Л. С. - Структурно-комплексна модель формування педагогічної компетентності диспетчера-інструктора управління повітряним рухом (2015)
Васюкович О. М. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх авіадиспетчерів (2015)
Кміта Є. В. - Методична система підвищення кваліфікації диспетчерів управління повітряним рухом як складова розвитку їх професійної комунікативної компетентності у Німеччині (2015)
Марчук В. В. - Сутність і характер ціннісних орієнтацій (2015)
Тупікова Г. А. - Історичний генезис змісту поняття патріотизму (2015)
Канішевська Л. В. - Специфіка формування цінностей сімейного життя у старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2015)
Мельнікова Л. О. - Морально-етичне виховання підлітків з порушенням інтелекту в процесі волонтерського руху (2015)
Михайличенко О. В. - Становлення та розвиток гуманітар,ної освіти на території українських земель Російської Імперії (2015)
Моцак С. І. - Використання краєзнавчих матеріалів на уроках історії України (2015)
Мозуль І. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до навчання природознавства молодших школярів в освітній системі університету (2015)
Мішедченко В. В. - Актуальні проблеми удосконалення дидактичної моделі професійної підготовки вчителя (2015)
Бірюкова Л. А. - Розвиток творчої індивідуальності вчителя музики в умовах музично-педагогічної освіти (2015)
Мудролюбова І.О. - Використання концерту для вирішення дидактичних завдань музичної освіти (2015)
Крамська С. Г. - Використання пісенної обрядовості в процесі підготовки вчителя музики (2015)
Потебня Є. - Висвітлення соціально-політичного іміджу україни в королівстві Марокко, Бабак М. П. (2015)
Петрів Т. І. - Social media and online-communication in public diplomacy of Ukraine and Poland, Фадєєва В. Е. (2015)
Паскаль О. С. - Експліцитні та імпліцитні компоненти рекламного тексту в українській, польський та американській версіях журналу "Cosmopolitan" (2014 - 2015 рр.) (2015)
Камишнікова Г. В. - До питання формування правової компетентності студентів у вищій школі (2015)
Шапкіна Н. М. - Історіографія досліджень про переклад і професійну підготовку перекладачів (2015)
Базалій В. В. - Особливості формування врожайності та прояв ознак продуктивногсті у сортів пшениці озимої в умовах Південного Степу, Бойчук І. В., Домарацький О. О., Оніщенко С. О., Стець А. С. (2017)
Балабак О. А. - Особливості розмноження сортів та форм фундука (corylus domestica Kosenko et Opalko) здерев’янілими стебловими живцями (2017)
Бойко М. О. - Формування асиміляційного апарату гібридів сорго зернового в залежності від строків сівби та густоти посівів (2017)
Вожегова Р. А. - Еколого-меліоративні аспекти підвищення родючості та продуктивності зрошуваних ґрунтів в умовах Південного Степу України, Біляєва І. М., Коковіхін С. В. (2017)
Гречишкіна Т. А. - Наукове обґрунтування напрямів оптимізації елементів технології вирощування пшениці озимої в умовах Півдня України (оглядова) (2017)
Грушецький Р. І. - Оцінка можливості культивування коріння лопуха в якості сировини для одержання високомолекулярних фруктанів, Гриненко І. Г. (2017)
Демидов О. А. - Вплив агроекологічних чинників на вміст мікробної біомаси у ґрунті, Дем’янюк О. С. (2017)
Жуйков О. Г. - Сучасні кліматичні трансформації як передумова диверсифікації рослинницької галузі в Південному Степу (2017)
Кіріяк Ю. П. - Дослідження змін температурного режиму за багаторічний період у південно-степовій зоні України та вивчення його впливу на продуктивність пшениці озимої, Коваленко А. М., Біляєва І. М., Федорчук М. І., Коковіхін С. В. (2017)
Кисельов Д. О. - Влив ферментації яблуневої мезги на вміст пропектину у вичавках при виробництві яблуневого соку, Демчишак Н. Р. (2017)
Коковіхін С. В. - Оптимізація технології вирощування насіння пшениці озимої залежно від сортового складу, захисту рослин та мікродобрив в умовах Півдня України, Нікішов О. О., Коваленко А. М., Тимошенко Г. З. (2017)
Колесніков М. О. - Вплив кремнієво-калійного добрива "Agroglass stimul" на проростання насіння пшениці озимої, Пащенко Ю. П., Супрун П. С. (2017)
Кружилин И. П. - Режимы капельного орошения томатов и столовой свеклы в нижнем Поволжье, Ходяков Е. А., Осинкин В. В. (2017)
Миколайко В. П. - Особливості формування насіння цикорію коренеплідного залежно від мінерального живлення в умовах зрошення (2017)
Назаренко М. М. - Спектр та частота мутацій пшениці озимої, викликанних гамма-променями, Іжболдін О. О. (2017)
Нестерова Н. Г. - Дія регуляторів росту на регенераційну здатність тканин рослин Hydrangea macrophylla L. в умовах in vitro, Чорнобров О. Ю. (2017)
Прісс О. П. - Вплив строків висіву насіння на ріст, розвиток та формування врожайності васильків справжніх (Ocimum basilicum L.), Бурдіна І. О. (2017)
Рарок А. В. - Фотосинтетичний потенціал посівів гречки залежно від параметрів сівби (2017)
Строяновський В. С. - Густота стеблостою рослин фенхелю звичайного залежно від технологічних факторів в умовах Лісостепу Західного (2017)
Федорчук М. І. - Агроекономічні аспекти оптимізації технології вирощування цибулі ріпчастої в умовах Півдня України, Свиридовський В. М. (2017)
Федорчук М. І. - Особливості холодного періоду у південно-степовій зоні України та його вплив на вирощування пшениці озимої, Федорчук В. Г., Кіріяк Ю., Коваленко А. (2017)
Хоміна В. Я. - Урожайність сафлору красильного залежно від технологічних заходів та біологічних чинників в умовах Лісостепу Західного, Солоненко С. В. (2017)
Вовченко Б. О. - Організація системи виробництва вівчарської продукції (2017)
Кушнеренко В. Г. - Відтворювальні якості свиней різних генотипів в умовах ТОВ "Фрідом Фарм Бекон", Шугаєва М. В. (2017)
Новікова Н. В. - Переваги упаковки м’яса курей-бройлерів в модифікованому газовому середовищі, та вплив на його зберігання (2017)
Paliy A. P. - Innovations in determining the quality of liners of milking machines (2017)
Піщан І. - Якісний склад молока швіцьких корів за промислової технології експлуатації в степовій зоні України (2017)
Ряполова І. А. - Мікробіологічні ризики при виробництві яловичини (2017)
Селютіна Г. А. - Вибір виду паковання та розробка дизайну етикетки для нових продуктів переробки редьки, Гапонцева О. В. (2017)
Алхімов Є. М. - Ріст та живлення ремонтних цьоголіток осетроподібних риб (Acipenseriformes) в умовах виробничо-експериментального Дніпровського осетрового рибовідтворювального заводу, Шевченко В. Ю. (2017)
Бойко Т. О. - Проблеми та перспективи розвитку лісових господарств Херсонської області в контексті концепції реформування лісового і мисливського господарства, Мельник М. А., Мельниченко Л. Д. (2017)
Гадзало А. Я. - Еколого-економічні аспекти природокористування транскордонного співробітництва (2017)
Гейна К. М. - Морфологічна характеристика Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) Дніпровсько-Бузької гирлової системи (2017)
Гроховська Ю. Р. - Антропогенез і прісноводні екосистеми: ретроспекція та сучасні проблеми (2017)
Дорошенко А. В. - Антропогенний вплив на річкові басейни Лівобережного Лісостепу України: теоретико-методологічні аспекти (2017)
Дребот О. І. - Еколого-економічна оцінка рівня комплексності використання земельних ресурсів в агросфері, Височанська М. Я. (2017)
Ляшенко Є. В. - Процеси очищення води. Кріознесолення, Біла Т. А., Охріменко О. В. (2017)
Макаренко Н. А. - Вплив полігонів твердих побутових відходів на атмосферне повітря прилеглих сільських територій, Будак О. О. (2017)
Незнамов С. О. - Рибогосподарсько-економічна оцінка вирощування цьоголіток коропових риб у ставах на низькопродуктивних грунтах (2017)
Парфенюк І. О. - Аналіз захворюваності іхтіофауни Рівненської області (2017)
Піскун В. І. - Викиди парникових газів при підготовці гною до використання з гідравлічним обробленням та одержанням поновлюванних джерел енергії, Осипенко Т. Л. (2017)
Симон М. Ю. - Вплив пекарських дріжджів на інтенсивність окисних процесів в печніці у молоді російського осетра (Аcipenser uldenstaedtii) (2017)
Шахман І. О. - Оптимізація математичної обробки екологічної інформації, Бистрянцева А. М. (2017)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 40: Научное открытие метода взрывной имплозии для получения сверхкритической массы ядерного заряда и украинский "след" в американском атомном проекте "Манхэттен" (2017)
Болюх В. Ф. - Исследование тепловых процессов в линейном импульсно-индукционном электромеханическом преобразователе циклического действия, Щукин И. С. (2017)
Ягуп Е. В. - Силовой активный фильтр при работе на несимметричную и нелинейную нагрузки с управлением по оптимизационному алгоритму (2017)
Кривцун И. В. - Методика обработки экспериментальных данных при моделировании дисперсии импеданса биологических тканей с помощью схемы замещения Фрике, Пентегов И. В., Сидорец В. Н., Рымар С. В. (2017)
Михайлов В. М. - Об электростатической аналогии магнитостатического поля в неоднородной намагничивающейся среде, Чунихин К. В. (2017)
Розов В. Ю. - Расчет магнитного поля трехфазных кабельных линий при двустороннем замыкании собственных экранов кабелей, охваченных ферромагнитными сердечниками, Гринченко В. С., Ткаченко А. О. (2017)
Баранов М. И. - Коаксиальный дисковый шунт для измерения в сильноточной цепи высоковольтного генератора грозовых разрядов импульсов тока искусственной молнии с интегралом действия до 15•106 Дж/Ом, Князев В. В., Рудаков С. В. (2017)
Беспрозванных А. В. - Оценка возможности нормальной эксплуатации кабелей на основе витых пар в поливинилхлоридной защитной оболочке в условиях повышенной влажности и температуры, Мирчук И. А. (2017)
Жекул В. Г. - Пьезоэлектрический волноводный датчик для измерения импульсного давления в замкнутых объемах жидкости при высоковольтном электрическом разряде, Смирнов А. П., Тафтай Э. И., Хвощан О. В., Швец И. С. (2017)
Розов В. Ю. - Внешнее магнитное поле городских трансформаторных подстанций и методы его нормализации, Пелевин Д. Е., Пелевина Е. Д. (2017)
Саенко Ю. Л. - Особенности выбора батарей конденсаторов в электрических сетях с источниками интергармоник, Бараненко Т. К., Калюжный Д. Н. (2017)
Жемеров Георгий Георгиевич. К 80-летию со дня рождения (2017)
Кравченко Владимир Иванович. К 70-летию со дня рождения (2017)
Загірняк Михайло Васильович. До 70-річчя з дня народження (2017)
Титул, зміст (2017)
Мельник Т. - Інтеграція національних підприємств у міжнародні виробничі мережі, Конрад Ю. (2017)
Калюжна Н. - Тарифний захист економіки України, Сторожчук В. (2017)
Бохан А. - Дипломатія і медіація в системі альтернатив екологічної новативності (2017)
Терлецька І. - Взаємовплив політичної та економічної сфер в умовах глобалізації (2017)
Бовш Л. - Інноваційні маркетингові технології готельних підприємств (2017)
Ткаченко Н. - Професіоналізація публічних закупівель в Україні (2017)
Кашпур А. - Соціальний капітал бренду (2017)
Гранат Л. - Брендингові технології управління репутацією інтернет-магазинів (2017)
Полчанов А. - ІТ-трансформація фінансового потенціалу держави (2017)
Кладченко М. - Державне фінансування ВНЗ України (2017)
Назарова К. - Облік витрат на маркетингові комунікації підприємства, Мисюк В. (2017)
Title, contents (2016)
Trach V. A. - Three New Unusual Beetle-Associated Species of the Genus Gaeolaelaps (Acari, Mesostigmata, Laelapidae) from Ukraine (2016)
Belles X. - New Data on the Genus Sucinoptinus (Coleoptera, Ptinidae) from Rovno Amber, Perkovsky E. E. (2016)
Gershenson Z. S. - New Records of Yponomeutoid Moths (Lepidoptera, Yponomeutidae, Argyrestiidae Ypsolophidae, Plutelliidae) from the Palaearctic Region (2016)
Korneev S. V. - On the Taxonomic Revision of the Genus Tephritis (Diptera, Tephritidae): New Synonymy (2016)
Korneev V. A. - New Taxa and Synonymy in the Family Pyrgotidae (Diptera, Tephritoidea). I. Tribes Prodalmanniini and Toxopyrgotini (2016)
Gladilina E. V. - Abundance and Summer Distribution of a Local Stock of Black Sea Bottlenose Dolphins, Tursiops truncatus (Cetacea, Delphinidae), in Coastal Waters near Sudak, Gol’din P. E. (2016)
Shkvyria M. G. - The Role of Anthropogenic Influence on Biological Signal Field (BSF) Characteristics of the Wolf, Canis lupus lupus (Canidae, Carnivora), Yakovlev Ye. B. (2016)
Bondarenko Z. S. - Individual Growth Rates of Nikolsky’s Viper, Vipera berus nikolskii (Squamata, Viperidae), Zinenko O. I. (2016)
Rahmat S. J. - First Record of Postcranial Bones in Devinophoca emryi (Carnivora, Phocidae, Devinophocinae), Koretsky I. (2016)
Zerova M. D. - A Redescription and New Data on the Distribution of Tetramesa phragmitis (Hymenoptera, Eurytomidae), Fursov V. N. (2016)
Grishchenko A. V. - Song Repertoire and Origins of Crimean Population of Chiffchaff, Phylloscopus collybita (Sylviidae), Tsvelykh A. N., Yablonovska-Grishchenko E. D. (2016)
Title, contents (2016)
Greben О. B. - A New Record of Chaunocephalus ferox (Digenea, Echinostomatidae) from Ciconia nigra in Ukraine Including Morphological and Molecular Data, Kudlai O., Korol E. M., Kornyushin V. V., Vasilkovska I. B., Kobylinsky V. V. (2016)
Hosseini R. A - Review on the Genus Brachycoleus (Hemiptera, Miridae) with Identifi cation Key to the Species found in Iran (2016)
Perkovsky E. E. - Tropical and Holarctic Ants in Late Eocene Ambers (2016)
Zarghani E. - First Records of the Fruit Flies (Diptera, Tephritidae) in the Fauna of Iran, Khaghaninia S., Mohamadzade Namin S., Karimpour Y., Korneyev V. A. (2016)
Artemieva E. A. - Divergence of Populations of Yellow Wagtail, Motacilla fl ava, and Citrine Wagtaill, Motacilla citreola (Motacillidae, Passeriformes), in the Middle Volga of Russia, Mishchenko A. V., Makarov D. K. (2016)
Mamedova V. F. - Species Diversity of Ciliates in Forest Soils of the Samur-Yalama National Park (Azerbaijan), Alekperov I. K. (2016)
Akimov I. A. - Ixodid Ticks (Acari, Ixodidae) in Urban Landscapes. A Review, Nebogatkin I. V. (2016)
Kopij G. - Breeding Bird Assemblage in a Mosaic of Urbanized Habitats in a Central European Сity (2016)
Yevstafieva V. A. - An Investigation of Embryo and Eggshell Development in Trichuris suis (Nematoda, Trichuridae) under Laboratory Conditions, Yuskiv I. D., Melnychuk V. V. (2016)
Omar A. R. - The Terminal and Vomeronasal Nerves of Montpellier Snake, Malpolon monspessulana (Colubridae, Ophidia, Squamata), Dakrory A. I. (2016)
Smagol V. M. - The Wisent Bison bonasus (Mammalia, Artiodactyla) Restoration in Ukraine: Results and Perspectives, Gavris G. G. (2016)
Anistratenko V. - In memory of Vladislav Ivanovich Monchenko (02.04.1932–08.02.2016), Dovgal I., Filimonova N. (2016)
Вступне слово начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба генерал-майора Алімпієва А.М. (2017)
Пєвцов Г. В. - Історичний огляд становлення наукового центру Повітряних Сил як видової наукової установи. Погляди на пріоритетні напрями наукової та науково-технічної діяльності наукового центру у відповідності до стратегічних цілей оборонної реформи України до 2020 року, Гриб Д. А., Леонтьєв О. Б. (2017)
Лазебник С. В. - Розвиток оперативного мистецтва, форм та способів застосування Повітряних Сил, Малюга В. Г., Місюра О. М. (2017)
Нізієнко Б. І - Основні напрямки автоматизації процесів управління в Повітряних Силах Збройних Сил України, Грачов В. М. (2017)
Никифоров О. В. - Тенденції розвитку авіації Збройних Сил України (2017)
Ланецький Б. М. - Технічне оснащення Повітряних Сил Збройних Сил України зенітним ракетним озброєнням: стан та проблеми, шляхи їх вирішення, Лук’янчук В. В., Ніколаєв І. М. (2017)
Гриб Д. А. - Аналіз науково-технічного супроводження розвитку озброєння та військової техніки РТВ, Камалтинов Г. Г., Климченко В. Й., Тютюнник В. О. (2017)
Демидов Б. А. - Концептуальные аспекты информатизации и автоматизации управления в вооруженных силах государства, Гриб Д. А., Хмелевская О. А. (2017)
Герасимов С. В. - Дослідження високоточних систем навігації літальних апаратів за наземними орієнтирами, Гричанюк А. М., Журавльов О. О. (2017)
Казаков В. М. - Застосування безпілотних авіаційних комплексів в інтересах обслуговування стрільби артилерії, Вода Ю. Л. (2017)
Колодяжний О. І. - Особливості штурманського забезпечення польотів бомбардувальної авіації при нанесенні авіаційного удару, Спицький Д. Ю., Фролов В. Р., Федоряк В. О. (2017)
Лебідь В. Г. - Методика розрахунку аеродинамічних характеристик ротороплана з тандемними крилами, Калкаманов С. А., Пчельніков С. І. (2017)
Омельченко М. М. - Вдосконалення моделі діяльності бойової обслуги командного пункту під час управління підрозділами винищувальної авіації в умовах радіоелектронної протидії радіолокаційним станціям, Волошин В. А, Сургай В. М. (2017)
Тимочко О. І. - Методика оцінки точності виводу винищувача із розвороту в задане положення відносно цілі, Чернов В. Г., Сауляк В. І., Гордєєв І. О. (2017)
Шейгас О. К. - Методика оцінки штурманом авіаційного підрозділу параметрів району та майданчиків приземлення, Приймак В. П., Сухінін О. О., Шликов А. А. (2017)
Лещенко С. П. - Створення, впровадження, досвід використання та перспективи розвитку комплексу оперативно-тактичних розрахунків та імітаційного моделювання "Віраж", Бурковський С. І., Батуринський М. П., Польшина Л. В., Адаменко А. А., Кулініч І. А., Свистунов Д. Ю. (2017)
Струцинський О. В. - Визначення напрямків та технічних рішень щодо підвищення бойової ефективності зенітного ракетного озброєння на підставі модернізації його штатних обчислювальних комплексів за рахунок впроваджування в їх склад сучасних комп’ютерних технології та персональних ЕОМ, Бортновський С. А., Калита О. В., Головчак Ю. І. (2017)
Бортновський С. А. - Аналіз технічної можливості та розробка пристрою спряження між собою апаратури передачі даних спеціального призначення у складі зенітного ракетного озброєння, яка виконана за різними телекомунікаційними стандартами та технологіями, Гаврентюк О. В., Кравчик Р. С., Чорний А. А. (2017)
Кравчик Р. С. - Розробка технічних пропозицій щодо реалізації апаратурних засобів спряження селекторних та мультиплексорних каналів обміну цифрових обчислювальних машин спеціального призначення з сучасною ПЕОМ при її впровадженні та застосуванні у складі зенітного ракетного озброєння, Дудуш А. С., Омельченко Є. О., Бортновський С. А. (2017)
Мелешко О. М. - Загальний підхід до моделювання процесів передачі та обробки інформації в системі управління ракетних військ і артилерії (engl), Пасько І. В., Сушинський Д. О. (2017)
Sidorchuk O. - Methodology improvment of the electromagnetic field amplitude study related to the antenna system riskradio-solid station of land-development "Credo-M1", Tofanchuk O., Krittenko O., Kalenchuk Yu. (2017)
Фик О. І. - Теоретичні основи моделювання процесу випромінювання фрактальних дипольних антен (2017)
Ткачук М. В. - Про один підхід до оцінки ефективності застосування методів доменного моделювання при розробці сімейств програмних систем, Мартінкус І. О., Нагорний К. А., Гамзаєв Р. О. (2017)
Nooh Taha Nasif - Architecture, methods and algorithms of wireless network sensors for intelligent transport systems optimization (2017)
Кав’юк В. В. - Інноваційна технологія керування поворотом аеродромних дволанкових модульних машин для подачі назад одновісного причепа (2017)
Крайник Л. В. - Аналіз розвитку та формування концепції створення спеціальних ударних автомобілів, Грубель М. Г., Дубно М. В. (2017)
Пасько І. В. - Методичний підхід визначення вимог до точності влучення високоточного артилерійського боєприпасу в ціль, Щенякін О. В., Балковий А. В. (2017)
Герасимов С. В. - Комплексний метод оцінки ефективності застосування автоматизованої контрольно - діагностичної апаратури для контролю технічного стану авіаційних ракет класу "повітря – поверхня", Баранік О. М. (2017)
Кононов В. Б. - Імітаційна модель планування роботи спеціалізованих виїзних метрологічних груп регіональних метрологічних частин, Петляк А. В. (2017)
Кушнерук Ю. І. - Оцінка похибки наростання та спаду імпульсів, Назаренко С. А., Полянська А. Д. (2017)
Рафальський Ю. І. - Питання оптимізації вимірювальних сигналів з нормованим спектром, Матвіенко Т. В., Бабич О. О. (2017)
Собора А. І. - Модель формування раціонального складу засобів мобільного полігонного вимірювально-обчислювального комплексу (2017)
Ali Chenarani - Developing the most effective set of risk management actions for complex products development projects, Druzhinin E. A. (2017)
Капітан Р. Б. - Інформаційна підтримка процесів оцінювання та відновлення технічного стану виробничого обладнання на поліграфічних підприємствах (2017)
Макеєв В. І. - Методи оцінки ефективності бойового застосування зразків озброєння і боєприпасів, Вакал А. О., Леганьков І. В. (2017)
Масловський С. С. - Сучасні особливості впровадження методу "планування на основі спроможностей" у систему оборонного планування в Збройних Силах України, Семененко О. М., Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Корочкін О. А., Науменко М. В., Кірвас В. В. (2017)
Чернишова І. М. - Порядок формування видатків державного бюджету, передбачених на потреби Збройних Сил України, Скуріневська Л. В., Череватий Т. В., Муштук А. В. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Вихідні дані (2017)
Борейко В. І. - Роль українських церков у розбудові незалежної української держави (2015)
Breński W. - Аnaliza porównawcza wysokości środków finansowych przeznaczanych na rozwój nauki w stanach zjednoczonych Ameryki Północnej i Unii Europejskiej (2015)
Гелухова Н. М. - Роль корпоративного податкового менеджменту в системі управління фінансами підприємств, Синякова Л. П., Крот М. В. (2015)
Гелухова Н. М. - Удосконалення системи фінансового менеджменту на підприємстві, Синякова Л. П., Крот М. В. (2015)
Глушко А. В. - Зображальність як функціональна складова Інтернет-новин в контексті інформаційної війни (2015)
Груба Т. Л. - Підготовка майбутніх учителів-словесників до формування мовної особистості учнів профільної школи (2015)
Дашко В. В. - Польський партизанський рух на території Західної України в роки Другої світової війни (2015)
Завальнюк А. Р. - Реформування шкільної освіти Німеччини періоду Веймарської республіки (2015)
Зуев В. Н. - Ландшафтно-рекреационный анализ территории для развития экотуризма (на примере Барановичского района) (2015)
Калько А. Д. - Природничо-географічний факультет МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука: історія, сьогодення та перспективи розвитку (2015)
Канаплянікав Д. Г. - Традиційні уявлення білорусів кінця ХХ – початку ХХІ століття про господарство, Товсцік Т. Т. (2015)
Каньоса Н. Г. - Професійна самореалізація студентів вищих навчальних педагогічних закладів як психолого-педагогічна проблема (2015)
Кирилович О. Ф. - Характеристика сформованості громадянської позиції у студентів ВНЗ (2015)
Kisiołek A. S. - The role of Internet in the marketing strategies of Higher education institutions in Poland (2015)
Княжева І. А. - Обґрунтування компонентного складу методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта" (2015)
Коваль В. В. - Організаційно-педагогічні особливості розвитку фізичного виховання учнів навчальних закладів професійно-технічної освіти України у 50–90-х роках ХХ ст (2015)
Коваль В. В. - Теоретичні основи дослідження соціалізації неповнолітніх правопорушників: педагогічний та правовий аспекти (2015)
Кочурко В. И. - Региональный университет как субъект туристическо-экскурсионной деятельности, Никишова А. В., Зуев В. Н. (2015)
Кравчук О. М. - Загальнодидактичні підходи й закономірності в удосконаленні навичок лінгвістичного аналізу тексту в студентів-філологів (2015)
Красовська О. О. - Технологічний аспект підготовки майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності у галузі мистецької освіти (2015)
Куліченко А. К. - Навчання фонетики англійської мови на першому курсі медичного університету (2015)
Лабунець В. М. - Підвищення кваліфікації вчителя музики як складова неперервної освіти (2015)
Литвиненко С. А. - Сучасні технології організації навчального процесу в підготовці майбутніх учителів початкових класів (2015)
Марчук О. О. - Висвітлення проблеми виховання та навчання дітей у волинському періодичному виданні початку ХХ століття "Рільник" (2015)
Мельничук Л. Б. - Діагностика професійної готовності майбутніх учителів початкових класів до класного керівництва (2015)
Михальчук Н. О. - Міжособистісні детермінанти становлення соціального інтелекту педагога, Івашкевич Е. З. (2015)
Михальчук Ю. О. - Особливості конфліктологічної підготовки майбутніх менеджерів в умовах навчання у ВНЗ (2015)
Міськова Н. М. - Педагогічна творчість майбутніх учителів початкової школи у роботі над задачами на уроках математики (2015)
Нікітіна А. В. - Наукова робота магістрантів філологів у процесі опанування лінгвістичних дисциплін (2015)
Олійник Я. Б. - Географічний вимір природно-техногенної безпеки, Нич Т. В., Мельник Л. В. (2015)
Петрук О. М. - Шляхи виховання дітей дошкільного віку в дусі миру (2015)
Плачинда Т. С. - Рейтингове оцінювання у вищій школі як стимулюючий чинник якісної професійної підготовки майбутніх фахівців (2015)
Плющ М. Р. - Роль вищої школи в реформуванні суспільно-економічних відносин (2015)
Плющ М. Я. - Засоби вираження категорійної семантики інтенсивності у змісті дієслів (2015)
Попова Д. А. - Формування багатовимірної ідентичності як мета політкультурної освіти (2015)
Савченко Н. С. - Розвиток вищої педагогічної освіти в Україні та Польщі (2015)
Семенов О. С. - Розвиток творчої особистості фахівця дошкільної освіти у процесі професійної підготовки, Ємчик О. Г. (2015)
Sitek M. - Jakość a efektywność kształcenia wobec zmian w globalnych tendencjach kształcenia (2015)
Сойко І. М. - Особливості розвитку творчої особистості молодшого школяра в умовах співпраці та співтворчості вчителя та учнів (2015)
Ставицький О. О. - Психодіагностика комплексу гандикапу (2015)
Хом’як І. М. - Метод вправ у досягненні правописної компетенції (2015)
Хом'як О. А. - Виховання естетичних смаків у студентів педагогічних університетів у позанавчальній діяльності (2015)
Шикула Р. Р. - Використання зоологічних об’єктів у навчанні зоології у вищому навчальному закладі (2015)
Шулик Т. В. - Вищі навчальні заклади України як осередки профілактики адиктивної поведінки студентської молоді (1956–1991 рр.) (2015)
Яницька О. Ю. - Проблеми та перспективи розвитку вищої школи в ХХІ столітті (2015)
Ясінський М. М. - Образ історичної батьківщини у романі У. Самчука "На білому коні" (2015)
Джунь Й. В. - Математичне ессе про поняття однорідних величин у статистиці (2015)
Джунь Й. В. - Неклассическая теория анализа статистических данных и ее приложения (2015)
Суховецький І. О. - Розвиток основних методів управління, Джунь Й. В. (2015)
Бабюк Т. Й. - Типологія сформованості здорового способу життя старших дошкільнят та молодших школярів (2015)
Галімська І. І. - Особливості професійно-прикладної фізичної підготовки у льотних вищих навчальних закладах (2015)
Гнітецька Т. В. - Проблеми підвищення якості знань з теоретичних дисциплін у студентів інститутів (факультетів) фізичної культури та здоров’я, Ковальчук Н. М., Яловик В. Т. (2015)
Гнітецький Л. В. - Аналіз дотримання здорового способу життя підлітками 12–15 років сільської місцевості та підвищення мотивації до нього, Гнітецька Т. В. (2015)
Корнійчук Я. А. - Визначення стану роботи серцево-судинної системи та вплив на неї таких факторів, як навантаження, грип, гіподинамія, Березнюк А. О. (2015)
Мисів В. М. - Соматотип як критерій інтегральної оцінки індивідуальності дітей, Балацька Л. В. (2015)
Мисів В. М. - Фізична активність студентів: стан та деякі теоретичні аспекти посилення відповідної мотивації, Єдинак Г. А., Балацька Л. В. (2015)
Тристень К. С. - Информированость студентов о влиянии некоторых привычек на состояние их здоровья, Авдей Е. Н. (2015)
Тристень К. С. - Самооценка студентами факторов формирования их здоровъя, Лобковская Е. А. (2015)
Юрчишин Ю. В. - Психолого-педагогічні засади залучення студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості, Скиба С. А. (2015)
Колонка головного редактора (2017)
Омельченко А. Н. - Мультимодальная магнитно-резонансная нейровизуализация: примеры применения в нейрорадиологии. Обзор клинических случаев, Мироняк Л. А., Рогожин В. А. (2017)
Ременник О. И. - Особенности проведения брахитерапии при лечении опухолей кожи и мягких тканей головы и шеи, Мечев Д. С., Ивчук В. П., Романенко Л. В., Романенко С. С., Разумейко С. В., Васькевич А. П., Шепиль З. В. (2017)
Соколовська М. В. - Топометричне планування радіотерапії раку гортані, Мечев Д. С., Івчук В. П., Говоруха Т. М., Синюшкіна Л. М., Єфремова Н. А., Живецька Л. Ф., Вінцевич Л. В., Овсієнко О. В. (2017)
Бортный Н. А. - Дифференциальная рентгенодиагностика кардиоэзофагеального рака (лекция) (2017)
Спузяк Р. М. - Комплексна діагностика запальної псевдопухлини легені (випадок із практики), Панов А. В., Чеканова С. В., Шаповалова В. В. (2017)
Іванів Ю. А. - Радіологічні методи в ранній діагностиці атеросклерозу, Паламарчук Ю. О., Орищин Н. Д. (2017)
Ільчишин О. С. - Клініко-функціональна оцінка стану системи кровообігу в осіб у віддалені терміни впливу радіаційного чинника, Дац І. В., Данилейченко І. В., Скалецька Н. М., Дац Р. І. (2017)
Бакай О. О. - Компресійна еластографія в комплексному ультразвуковому дослідженні хворих на рак шийки матки, Головко Т. С., Коровина Г. С. (2017)
Абдуллаев Р. Я. - Особенности циклических изменений эндоцервикса при хроническом эндоцервиците по данным трансвагинальной эхографии, Сибиханкулов А. Х., Пономаренко С. А., Лысенко Т. П. (2017)
Лысенко Н. С. - Дифференциальная рентгенодиагностика метафизарного кортикального дефекта и опухолеподобных образований длинных костей (обзор литературы и собственные наблюдения), Шармазанова Е. П., Вороньжев И. А., Сорочан А. П., Коломийченко Ю. А. (2017)
Мацькевич В. М. - Можливості рентгенодіагностики та мультидетекторної комп'ютерної томографії в діагностиці змін кісткової тканини стоп при хронічній артеріальній недостатності нижніх кінцівок, Пиптюк В. О., Дудій П. Ф., Рижик В. М. (2017)
Дьоміна Е.А. - Модифікація радіочутливості онкологічних хворих під впливом комутагенів (радіобіологічне дослідження), Пилипчук О.П. (2017)
Правила для авторов (2017)
Title, contents (2016)
Korneyev V. A. - New Taxa and Synonymy in the Family Pyrgotidae (Diptera, Tephritoidea). II. Subtribe Adapsilina and Afrotropical Campylocera (2016)
Korneyev S. V. - New Records and a Revised Checklist of Fruit Flies of the Genus Tephritis (Diptera, Tephritidae) from Ukraine, Klasa A. (2016)
Nekrasova O. D. - Current Distribution of the Introduced Rock Lizards of the Darevskia (Saxicola) Complex (Sauria, Lacertidae, Darevskia) in Zhytomyr Region (Ukraine), Kostiushyn V. A. (2016)
Vlaschenko A. - Contribution to Ecology of Brandt’s Bat, Myotis brandtii (Chiroptera, Vespertilionidae), in the North-Eastern Ukraine: Comparison of Local Summer and Winter Bat Assamblages, Hukov V., Naglov A., Prylutska A., Kravchenko K., Rodenko O. (2016)
Plyha A. V. - Ornithocenosis Structure in Fresh and Wet Sudubravas of Kyiv Polissya During the Breeding Period (2016)
Zimaroeva А. A. - Determining Spatial Parameters of the Ecological Niche of Parus major (Passeriformes, Paridae) on the Base of Remote Sensing Data, Zhukov O. V., Ponomarenko O. L. (2016)
Chaplygina A. B. - The Analysis of Heavy Metal Concentrations in Eggs of Collared Fly-catchers, Ficedula albicollis (Passeriformes, Muscicapidae), and Tits, Parus major, Parus caeruleus (Passeriformes, Paridae), in Different Areas of North-Eastern Ukraine, Yuzyk D. I. (2016)
Marusik Y. M. - A New Species of Sahastata (Aranei, Filistatidae) from Southern Iran, Zamani A. (2016)
Perkovsky E. E. - Rovno Amber Ant Assemblage: Bias Toward Arboreal Strata or Sampling Effect? (2016)
Govorin I. A. - The Mass-Dimension Relationships in the Mussels Mytilus galloprovincialis (Mollusca, Bivalvia) from Diff erent Phenotypical Groups in Periphyton Populations near Odessa Coast, the North-Western Part of Black Sea (2016)
Artemieva E. A. - Genetic Divergence of the Species of the Yellow Wagtails Group (Passeriformes, Motacillidae) in European Territory of Russia, Mishchenko A. V., Makarov D. K. (2016)
Akimov I. A. - Mykhaylo Anatolievich Voinstvensky (1916–1996), Boyarchuk V. P. (2016)
Title, contents (2016)
Patsyuk M. K. - New Finds of Naked Amoebae (Protista) in Water Reservoirs of Ukraine (2016)
Korol E. N. - Helminths of Wild Predatory Mammals (Mammalia, Carnivora) of Ukraine. Trematodes, Varodi E. I., Kornyushin V. V., Malega A. M. (2016)
Mikhailov K. G. - Advances in the Study of the Spider Fauna (Aranei) of Russia and Adjacent Regions: A 2015 Update (2016)
Fesenko H. V. - Redstart Bird (Passeriformes, Muscicapidae) with Non-Typical Plumage — Interspecific Hybrid or Eastern Subspecies in Fauna of Ukraine, Shybanov S. Yu. (2016)
Koretsky I. A. - Re-Evaluation of Morphological Characters Questions Current Views of Pinniped Origins, Barnes L. G., Rahmat S. J. (2016)
Peskov V. N. - Sex Differences and Sex Identification in the Small-Scaled Scorpionfish, Scorpaena Porcus (Scorpaenidae, Scorpaeniformes), Manilo L. G. (2016)
Najibzadeh M. - Food Habits of the Endemic Long Legged Wood Frog, Rana Pseudodalmatina (Amphibia, Ranidae), in Northern Iran, Gharzi A., Rastegar-Pouyani N., Rastegar-Pouyani E., Pesarakloo A. (2016)
Chaplygina A. B. - The Robin, Erithacus Rubecula (Passeriformes, Turdidae), as a Component of Autotrophic Consortia of Forest Cenoses, Northeast Ukraine, Yuzyk D. I., Savynska N. O. (2016)
Syrota Ya. Yu. - First Record of Dicheilonema Ciconiae (Nematoda, Diplotriaenoidea) From Ciconia Nigra (Aves, Ciconiidae) in Ukraine, Kuzmin Yu. I., Lyaskivskiy V. N., Kobylinsky V. V., Vasylkivska I. B. (2016)
Цымбалюк В. И. - Вирусы центральной нервной системы человека — инвазия, трансмиссия, латентность: обзор литературы, Васильева И. Г. (2017)
Лисяный Н. И. - Содержание молекул средней массы в периферической крови больных при опухолях головного мозга различной гистоструктуры, Бельская Л. Н., Станецкая Д. Н., Потапова А. И. (2017)
Квасніцький М. В. - Результати лікування нижньопоперекового больового синдрому з використанням радіочастотної денервації дуговідросткових суглобів (2017)
Кваша М. С. - Реконструкція складних дефектів м’яких тканин склепіння черепа у нейроонкологічних хворих, Жернов О. А., Молотковець В. Ю., Кваша О. М., Українець О. В., Дащаковський А. В., Мосійчук С. С. (2017)
Пічкур Л. Д. - Виживання трансплантованих мезенхімальних стовбурових клітин вартонових драглів пуповини людини в центральній нервовій системі щурів при експериментальному алергічному енцефаломієліті після їх субокципітального введення, Ковальчук М. В., Дерябіна О. Г., Вербовська С. А., Акінола С. Т., Шувалова Н. С., Кордюм В. А. (2017)
Паламар О. І. - Ендоскопічні можливості видалення невриноми присінково-завиткового нерва у внутрішньому слуховому ході, Гук А. П., Оконський Д. І., Аксьонов Р. В., Тесленко Д. С. (2017)
Никифорак З. М. - Транскраніальна кісткова декомпресія зорових нервів у хірургічному лікуванні базальних менінгіом, Мумлєв А. О., Гук М. О., Кваша М. С., Кондратюк В. В., Ключка В. М. (2017)
Дзенис Ю. Л. - Многоэтапное лечение разрыва артериовенозной мальформации с формированием внутримозговой гематомы: наблюдение из практики, Купчc К. Я., Араюма З. Ю. (2017)
Світлої пам’яті Голубицького Антона Івановича (2017)
Title, contents (2016)
Kudrenko S. A. - Amphipod (Crustacea, Amphipoda) Communities in the North-Western Part of the Black Sea (2016)
Radchenko A. G. - Further Data on the Extinct Ant Genus Eocenomyrma (Hymenoptera, Formicidae), Dlussky G. M. (2016)
Guglya Yu. A. - Four New Species of the Genus Melanagromyza (Diptera, Agromyzidae) from Ukraine (2016)
Šoster A. - Late Neogene and Pleistocene Porgy Fishes (Teleostei, Sparidae) of the Eastern Paratethys, with Comments on their Palaeoecology, Kovalchuk О. М. (2016)
Kokodiy S. V. - Breeding Potential of Adventitious Species of Carassius auratus and Carassius gibelio (Cypriniformes, Cyprinidae) in Water Bodies of Ukraine (2016)
Chernichko I. I. - Importance of Utliukskiy Liman for the Protection of Waterbirds in the Azov-Black Sea Region During Autumn Migration, Kostiushyn V. A., Vinokurova S. V. (2016)
Ghosh S. K. - Histological, Topographical and Ultrastructural Organization of Different Cells Lining the Olfactory Epithelium of Red Piranha, Pygocentrus nattereri (Characiformes, Serrasalmidae), Chakrabarti P. (2016)
Goodarzi N. - Morphological Study of the Brandt’s Hedgehog, Paraechinus hypomelas (Eulipotyphla, Erinaceidae), Tongue, Azarhoosh M. (2016)
Mamedova V. F. - The Use of Ciliates (Cliliophora) for Bioassay of the Toxicity of Insecticides, Alekperov I. K. (2016)
Соловей О. Є. - Збірка Василя Стуса "Веселий цвинтар": Стиль як проблема етики (2012)
Габидуллина А. Р. - Индивидуально-авторская трансформация фразеологизмов в произведениях М. М. Жванецкого, Колесниченко Е. Л. (2012)
Жуйкова М. В. - Засоби іронії у творах Дж. Джерома "Three men in a boat" та "Three men on the bummel", Литвин О. Л. (2012)
Герасименко И. А. - Лингвокультурологическая интерпретация колора-тива красный (на материале русской фразеологии) (2012)
Федорова Н. В. - Белорусские фразеологизмы со значением характеристик речевого поведения и роли третьего лица в ситуации общения (2012)
Иванова Н. И. - Интер-вставки – средство внутритекстового авторского комментирования (2012)
Буга Т. В. - Варіанти чоловічих імен в офіційному іменнику українців Центральної Донеччини: склад та особливості функціонування (2012)
Кравченко Э. А. - Развитие содержательной образности имени Ганус в "Трагедии господина Морна" В. Набокова (2012)
Ярошенко Н. А. - Синтагматика лексемы вера ‘убежденность, уверенность в ком-нибудь/чем-нибудь.’ в свете дискурсивного анализа словообразовательного гнезда (по данным "Национального корпуса русского языка") (2012)
Дьячок Н. В. - О причинах универбации в русском языке (2012)
Волкова Н. В. - Реалізація словотвірних можливостей запозичених субстантивів в українській мові (2012)
Климова Ю. Ю. - Структурно-семантичні особливості афіксоїдних утворень (2012)
Самойленко О. В. - Роль неузуального словотвору у появі нових словотворчих елементів (2012)
Бондар Т. Г. - Асоціативні поля лексем дорога, путь, Weg у зіставному аспекті (2012)
Дроздов А. В. - Лексические инновации-библеизмы в карибском варианте английского языка (2012)
Михальченко М. М. - Комунікативні невідповідності оцінки (2012)
Шундель Т. О. - До проблеми лінгвістичного розгляду типів синкретизму як явища поліфункціональної природи (2012)
Карат О. В. - Лінгвістичні універсалії в концепції С. Д. Кацнельсона (2012)
Гірняк С. П. - Особливості соціолекту як системно-структурного явища (2012)
Головань Е. О. - Інваріантний образ локальної єдності в найменуваннях множинних об’єктів (2012)
Косенко Н. М. - Функционирование слова широкой семантики thing в различных функциональных стилях современного английского языка, Красикова М. Б. (2012)
Дейнека В. М. - Синтаксичний спосіб творення термінів в українській митній термінології (2012)
Соловйова О. В. - Специфіка термінів туристичної сфери: англійсько-українське співвідношення (2012)
Шутова О. А. - Научно-популярный дискурс: его коммуникативные характеристики (2012)
Чикибаев А. Г. - Функции прецедентных феноменов в учебно-научном тексте (2012)
Ван Ли - Структурно-семантические особенности двусоставного именного предложения в научной речи (2012)
Акімова Н. В. - До дискусії щодо специфіки мови Інтернету (2012)
Рижова А. С. - Суб’єкти комунікації у структурі гіпертексту (2012)
Ермакова Н. В. - Имитация паравербальных и невербальных компонентов в условиях виртуальной коммуникации (2012)
Сапон А. М. - Письменная разговорная речь как новый тип языкового взаимодействия (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського