Голикова В. В. - Формирование здоровьесберегающих компетенций - важная задача профессионильной подготовки судовых операторов (2017)
Данилян А. Г. - Совершенствование защиты цилиндровых втулок и блоков цилидров СДВС от кавитационного разрушения, Чимшир В. И. (2017)
Журавльов Ю. І. - Дослідження впливу енергетичних витрат при зношуванні в процесі експлуатації сполучень "вал-підшипник ковзання", Богач В. М. (2017)
Варбанец Р. А - Визначення параметрів робочого процесу головних двигунів т/х "Greifswald" в задачах розробки тренажерів, Кар’янський С. А. (2017)
Кирис А. В. - Вязкостные характеристики технических жидкостей, Гарагуля Б. А. (2017)
Рыжков С. С. - Исследования вариативных схем инерционных сопел для сепарационных градиентных аэрозольных технологий (2017)
Парменова Д. Г. - Конструкция формы корпуса судна, обеспечивающая безопасность мореплавания и повышение энергетической эффективности (2017)
Подмазко О. С. - Експериментальне дослідження насадок упорядкованої структури для суднових апаратів зволоження повітря (2017)
Половинка Э. М. - Моделирование процесса образования оксидов азота в цилиндре дизеля (2017)
Попов В. Г. - Застосування функцій Гріна при математичному моделюванні гідродинаміки потоку в порожнинах охолодження (2017)
Ярошенко В. М. - Ексергетичний метод оцінки ефективності холодильних систем, Кіріс В. О. (2017)
Реферати (2017)
Филюк Г. М. - Особливості реалізації конкурентної політики у країнах з трансформаційною економікою, Фещенко В. П. (2015)
Дрига С. Г. - Політико–економічний аспект "державно–приватного партнерства", Гордiйчук I. С. (2015)
Кустовська О. В. - Елементи механізму управління землями державної та комунальної власності, Франчук Д. О. (2015)
Рябчук О. Г. - Напрями вдосконалення контролю за сплатою податку на доходи фізичних осіб (2015)
Хрупович С. Є. - Доларизація як індикатор економічної нестабільності (2015)
Дрогоруб В. І. - Використання фінансових ресурсів банківськими установами: проблеми ефективності та пріоритетні напрями підвищення (2015)
Дуда М. О. - Поєднання галузевих моделей і моделі "витрати–випуск" при прогнозуванні ВВП (2015)
Петрук І. П. - Антикризове управління як інструмент подолання ірраціональності структури національної економіки (2015)
Щербатенко І. В. - Основні причини недосконалості діючої системи оподаткування в Україні, Слюсар Л. А. (2015)
Пєтухова О. М. - Управління інноваційною діяльністю підприємств: стан, тенденції, теоретико–методологічне забезпечення (2015)
Вакуленко В. Л. - Індустріальні парки як інструмент підвищення інвестиційної привабливості України: проблеми сьогодення (2015)
Садловська І. П. - Рейтингова оцінка в системі стратегічного управління (2015)
Пащенко Ю. Є. - Модернізація автомобільного транспорту як важливої складової транспортної інфраструктури України, Кудрицька Н. В. (2015)
Рогач С. М. - Міжнародний досвід еколого–орієнтованого регулювання сфери природокористування (2015)
Амбросенко О. П. - Механізм державної підтримки сільськогосподарських підприємств (2015)
Кривокульська Н. М. - Удосконалення організації роботи медичних установ як функції адміністративного менеджменту (2015)
Ніконенко У. М. - Концепції та теорії розвитку міжнародної конкурентоспроможності країн у світовому економічному середовищі (2015)
Нетребська Н. В. - Розробка системи протидії ризикам на підприємстві, Вдовенко І. О. (2015)
Корнілова І. М. - Методичний інструментарій оцінювання інтелектуального капіталу організації, Ляшенко Т. В. (2015)
Lytvynenko L. L. - Peculiarities of the business process re–engineering in the EU enterprises, Sobkova A. O. (2015)
Беренда Н. І. - Аудит підприємств, що перебувають у фінансовій кризі, Руденко І. С., Постнікова В. С. (2015)
Британська Н. Н. - Аналіз ефективності виробництва засобами економічного моделювання (2015)
Кошельна В. М. - Ресурсно–іміджевий потенціал підприємства: теоретичні аспекти визначення сутності та структури (2015)
Заєць Т. О. - Удосконалення структури капіталу підприємства, Попович Б. І. (2015)
Макаренко Т. Ю. - Опції контролінгу в системі вартісно–орієнтованого управління (2015)
Бєловолова Н. М. - Удосконалення методичних підходів до управління маркетинговою діяльністю підприємств машинобудування (2015)
Осадчук О. П. - Функціонування системи управління якістю в контексті теорії життєвого циклу (2015)
Бодюк А. В. - Обґрунтування сутності фіскальної плати за користування надрами (2015)
Пенькова О. Г. - Стан та перспективи розвитку зернового виробництва в Україні (2015)
Тимошенко О. В. - Особливості формування брендингової політики підприємств в Україні, Чаплінська Я. В. (2015)
Габрель М. М. - Інвестиційно–просторова узгодженість як умова ефективної ревіталізації та розвитку центральних частин історичних міст, Лисяк Н. М. (2015)
Заїнчковський А. О. - Планування та контроль у системі управління якістю на підприємстві, Труш Ю. Л., Левченко Ю. Г. (2015)
Батажок С. Г. - Проблеми формування доходів місцевих бюджетів за умов підвищення самостійності регіонів (2015)
Богач Ю. А. - Удосконалення системи оцінювання діяльності працівників у медичних установах (2015)
Білоус М. О. - Регулювання соціально–трудових відносин методами соціального партнерства (2015)
Вихідні дані (2015)
Луценко С. А. - Исследование взаимосвязи ширины рабочей площадки и длины фронта при концентрации горных работ (2017)
Nesmashny E. A. - Stability evaluation of JSC "YuGOK" eastern pit wall taking into account seismicmass blasting effect, Tkachenko G. I. (2017)
Голик В. И. - Модель оптимизации режимов механохимического выщелачивания, Разоренов Ю. И., Моркун В. С., Мицик М. Ф. (2017)
Гірін В. С. - Сучасний стан електромобільного транспорту та його перспективи в Україні, Гірін І. В. (2017)
Хруцкий А. А. - Метод многокритериальной оптимизации для проектных задач при создании горных машин, Хруцкая О. А. (2017)
Пікільняк А. В. - Розробка системи розпізнавання графітових включень при аналізі мікроструктури чавуну (2017)
Замицький О. В. - Дослідження шляхів підвищення енергетичної ефективності виробництва стисненого повітря в шахтних компресорних установках, Лідер М. Ю. (2017)
Чернюк М. С. - Рішення автоматизації на основі програмного забезпечення wonderware для конверторного виробництва сталі, Тиханський М. П., Єфіменко Л. І. (2017)
Синчук И. О. - О целесообразности применения гидроаккумулирующих миниэлектростанций в комплексе систем электроснабжения горных предприятий (2017)
Шолох М. В. - Економічна оцінка втрат балансово-промислових запасів і розубоження вмісту якісних показників корисних копалин у залізорудній масі, Сергєєва М. П. (2017)
Тимченко Р. А. - Физические модели подпорных стенок и основания для изучения их контактного взаимодействия, Кришко Д. А., Савенко В. О. (2017)
Сахно С. І. - Аналіз напруженого стану металоконструкцій мостового крана методом кінцевих елементів, Янова Л. О., Пищикова О. В. (2017)
Стовпник С. Н. - Обоснование нового подхода в проектировании временной крепи для условий флишевого сложения геомассива при строительстве бескидского тоннеля, Осипов А. С. (2017)
Скачков А. А. - Исследование особенностей формирования силовых полей взрывного разрушения при дифференцированном энергонасыщении породного массива, Жуков С. А. (2017)
Голик В. И. - Концепция проектирования горных работ с использованием информационного обеспечения, Разоренов Ю. И., Моркун В. С. (2017)
Ступнік М. І. - Удосконалення методики визначення параметрів буровибухових робіт з урахуванням напружено-деформованого стану масиву при його обваленні на похиле оголення, Калініченко В. О., Федько М. Б., Музика І. О., Письменний С. В., Калініченко О. В. (2017)
Савицький О. І. - Нечітка оптимізація керування збагаченням залізної руди з використанням регресійного аналізу, Тимошенко М. А. (2017)
Скляр Л. В. - Технология обогащения шлаков и шламов тепловых электростанций, Прокопчук Д. С. (2017)
Кузнєцов Д. І. - Структура мобільного робота для людей з обмеженими можливостями як частини системи "Розумний дім", Рябчина Л. С., Моцук Н. А., Градовий О. В. (2017)
Білецький В. С. - Порівняльні дослідження статичних змішувачів для приготування бурового розчину, Міщук Ю. С., Маілов Р. І. (2017)
Роєнко А. М. - Аналіз темпів будівництва стволів із застосуванням JAVA-додатку, Харін С. А., Кнуренко В. М. (2017)
Орловський В. М. - Моделювання міцності цементного каменю з полегшеного тампонажного матеріалу, Похилко А. М. (2017)
Доценко І. О. - Актуальні проблеми упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті (2017)
Лапшин О. Є. - Запобіжна пересувна вишка для виконання монтажних робіт в гірничих виробках, Гацький А. К., Гацький І. А. (2017)
Козакевич І. А. - Керування потоками потужності гібридних транспортних засобів, Осадчук Ю. Г., Ільченко Р. А. (2017)
Тиханський М. П. - Узгодження системи керування режимами роботи й системи діагностування технічного стану конвеєра, Єфіменко Л. І., Тиханська А. М. (2017)
Козакевич І. А. - Система керування вентильними реактивними двигунами, Шевченко І. І. (2017)
Горбачов Ю. Г. - Обгрунтування режиму роботи вібраційних приводів пневматичного типу (2017)
Замицький О. В. - Аналіз методів охолодження та утилізації тепла шахтних компресорних установок, Гладун Є. Р. (2017)
Кондратенко М. М. - Аналіз динамічних процесів в стрічці і роликах у момент пуску стрічкового конвеєра для діагностики роликів (2017)
Осіпова А. О. - Енергоефективна автоматизація багатоквартирних будинків на основі технології IoT, Харламенко В. Ю. (2017)
Вусик О. О. - Використання виймально-навантажувальних комбайнів фрезерного типу у комплексі технологічних процесів залізорудних кар’єрів, як ідея безвибухової розробки породного масиву, Пижик А. М. (2017)
Назаренко М. В. - Додаткова обробка результатів роботи алгоритмів перспективного планування залізорудних кар’єрів за допомогою методології відновлення інформації, Назаренко Н. В., Шолох С. М. (2017)
Валовой О. І. - Програма випробувань дослідних зразків балок зі змішаним армуванням базальтовою та металевою арматурою, Ерьоменко О. Ю., Валовой М. О., Волков С. О. (2017)
Жученко О. А. - Постановка задачі керування процесом випалювання у виробництві вуглецевих виробів, Коротинський А. П. (2017)
Громадский А. С. - Разработка штыревых коронок для бурения компенсационных скважин, Кузьменко Д. И. (2017)
Булах О. В. - Вдосконалення технології збагачення змішаних руд (2017)
Тищенко С. В - Определение импульсного воздействия взрыва скважинного заряда на разрушаемый горный массив, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2017)
Лобов В. Й. - Автоматизоване керування турбомеханізмом, Лобова К. В., Донченко О. І. (2017)
Schwager N. Y. - Working conditions and occupational diseases research at Kryvbas mining enterprises, Zaikina D. P. (2017)
Лобов В. Й. - Вітроенергетична установка для гірничого підприємства, Лобова К. В., Попсуйко Н. В. (2017)
Анотації (2017)
Якимчук М. - Взаємодія науковців та практичних працівників під час професійної підготовки військових прокурорів і слідчих військових прокуратур (2017)
Драган О. - Актуальні питання представництва інтересів держави органами прокуратури при виконанні судових рішень у справах, де боржниками є фізичні особи – підприємці (2017)
Казак О. - Захист прокурором інтересів держави у сфері охорони лісів (2017)
Лісова Н. Столяр Т. - Напрями оптимізації науково-методичного забезпечення діяльності прокуратури України (2017)
Шандула О. - Проблеми створення компенсаторних механізмів в умовах обмеження представницької функції прокуратури (2017)
Козьяков І. Говоруха О. - Реалізація процесуальних прав чи зловживання ними: проблеми диференціації (2017)
Чайковська Н. - Актуальні питання здійснення державного нагляду (контролю) в галузі земельних правовідносин (2017)
Книженко О. - Кримінальна відповідальність за катування, вчинене працівником правоохоронного органу (2017)
Ярмиш Н. - Вимагання неправомірної вигоди та прохання її надати: складнощі розмежування (2017)
Ганова Г. Ізотов О. - Процесуальні і тактичні особливості допиту експерта під час судового розгляду кримінального провадження (2017)
Коваленко Л. - Підготовка до допиту неповнолітнього свідка в судовому кримінальному провадженні (2017)
Нестеренко С. - Обмеження права особи на особисту недоторканність у кримінальному процесі (2017)
Неділько В. - Забезпечення безпеки осіб, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах (2017)
Загиней З. Гречанюк Р. - Інформація, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, як предмет адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією (стаття 172-8 КУпАП) (2017)
Белікова С. Попова В. - Виконавче провадження: порівняльно-правовий аналіз законодавства України та Болгарії (2017)
Конончук А. - Спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності учасників не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (2017)
Пєнязькова О. - Порушення спеціальних правил як ознака складу злочину, передбаченого у статті 239 "Забруднення або псування земель" Кримінального кодексу України (2017)
Предборський В. А. - Перманентне відтворення основної функції тінізаційних процесів (2015)
Беседін В. Ф. - Продуктивність капіталу і напрями її підвищення, Горшкова Н. І., Могілат І. М. (2015)
Рябчук О. Г. - Необхідність оцінки ризиків при виконанні бюджетних програм (2015)
Горячева К. С. - Інститути та довготермінове економічне зростання: факти та пояснення (2015)
Щава Р. П. - Ідентифікація характеру фіскальної оптимізації фінансових потоків у світовому просторі (2015)
Вакуленко В. Л. - Особливості державного регулювання пільгового оподаткування в Україні (ТПР, СЕЗ, технопарків та індустріальних парків) (2015)
Білобровенко Т. В. - Необхідність забезпечення протидії фінансовим порушенням при розрахунках за податком на додану вартість (2015)
Анзін Р. О. - Підготовка українських компаній до виходу на міжнародні ринки капіталу (2015)
Задорожня Л. А. - Тенденції оподаткування доходів населення в умовах глобалізації (2015)
Баскаков А. Ю. - Методи та інструменти бюджетного менеджменту в системі бюджетного регулювання (2015)
Задворних С. С. - Модель підвищення ефективності функціонування адміністративних структур щодо забезпечення детінізації фінансових потоків в Україні (2015)
Рудик Р. Я. - Особливості впливу макроекономічних заходів трансформації на боргову політику держави (2015)
Штиль І. В. - Перспективи діяльності саморегулівних організацій на ринку кредитної кооперації в Україні (2015)
Корнієнко О. О. - Вплив основних макроекономічних показників на сучасні міграційні потоки в умовах глобалізації (2015)
Череп А. В. - Створення привабливого інвестиційного клімату як необхідна умова формування національної інвестиційної політики, Савінкова А. В. (2015)
Мусієнко В. Д. - Формування регіональних інноваційних стратегій, Тузніченко О. В. (2015)
Макаренко Т. Є. - Інституалізація франчайзингу – передумова створення інвестиційного середовища (2015)
Мороз О. В. - Аналітична модель дисфункцій ринку молочної продукції в Україні, Карачина Н. П., Лазарчук О. В., Філатова Л. С. (2015)
Рогач С. М. - Методологічні підходи щодо трансформації базисних інститутів у сфері аграрного природокористування України, Левковська Л. В., Добрянська Т. І. (2015)
Тищенко В. М. - Діяльність суб’єктів господарювання у структурі національної економіки (2015)
Бажеріна К. В. - Формування концепції бренду на меблевому ринку України (2015)
Ковбатюк М. В. - Проблеми розвитку підприємств водного транспорту та шляхи їх вирішення в умовах кризи, Шкляр В. В. (2015)
Витвицька У. Я. - Концептуальні основи економічної оцінки активів нафтогазових підприємств (2015)
Мошек Г. Є. - Місія організації як фактор забезпечення її іміджу та конкурентного статусу, Соломко А. С., Ковальчук М. М. (2015)
Ольвінська Ю. О. - Напрями удосконалення механізму сприяння розвитку суб’єктів малого підприємництва (2015)
Абазіна О. А. - Методичні підходи до планування енерговитрат та створення резервів енергоефективності в авіатранспортних підприємствах (2015)
Бєлова Т. Г. - Формування пріоритетів розвитку підприємства на основі форсайтингу, Крайнюченко О. Ф., Гаврилова Т. В. (2015)
Стахурська С. А. - Методичні та практичні підходи до забезпечення процесу здійснення змін в умовах опору (2015)
Бодюк А. В. - Економіко–ресурсний аспект досліджень корисних копалин (2015)
Гончаренко О. Г. - Забезпеченість матеріально–технічним потенціалом виробничого комплексу ДКВС України та його вплив на економічну ефективність (2015)
Урсолова Ю. О. - Управління фінансовою стійкістю підприємств у нестабільних ринкових умовах, Тимошенко О. В. (2015)
Шаповал О. Ф. - Управління інформаційними системами маркетингу на підприємстві, Коннова Л. О. (2015)
Дуда М. О. - Використання таблиць "витрати–випуск" (міжгалузевий баланс) для аналізу структури і тенденцій розвитку економіки (2015)
Рудь О. В. - Фіскальна ефективність управління податковим боргом у сфері прямого оподаткування (2015)
Мамедова Эльнура Бунят кызы - Управление предприятиями аграрного сектора: акцент на финансовые риски (2015)
Кірільєвніна О. О. - Визначення та оптимізація ІТ–інфраструктури підприємства (2015)
Бєловолова Н. Н. - Моделі комплексного маркетингового дослідження споживачів продукції підприємств (2015)
Пріхно І. М. - Напрями удосконалення функціонування страхового ринку України (2015)
Коба В. В. - Основи формування та оцінка сучасного стану ринку агроавіаційних послуг, Висоцька І. І. (2015)
Лопушняк Г. С. - Соціально–економічні аспекти розвитку вищої освіти України (2015)
Шевчук О. А. - Діалектика формування імперативів розвитку підприємств (2015)
Масло Р. Є. - Генеза малих міст у сфері міжнародного європейського співробітництва (2015)
Сукач О. М. - Закордонний досвід формування бюджетів за програмами (2015)
Вітковська К. В. - Статистична оцінка впливу факторів на рівень бідності населення (2015)
Шахно А. Ю. - Сучасні проблеми формування та розвитку ринку праці України в кризових умовах, Третяк Н. А (2015)
Панухник О. В. - Вплив фінансового механізму на збалансування економічного розвитку України, Тимошик Н. С. (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2017)
Звєряков М. І. - Глобалізація і деіндустріалізація: зміст, суперечності та способи їх розв’язання (2017)
Кораблін С. О. - Вашингтонський консенсус: тоді та тепер (2017)
Хуанг С. - Дослідження шляхів розвитку "стратегії газ’юаня" (2017)
Кіндзерський Ю. В. - Деіндустріалізація та її детермінанти у світі та в Україні (2017)
Плескач В. Л. - Проблеми розвитку електронної комерції в Україні, Затонацька Т. Г., Олексюк Л. В. (2017)
Притуляк Н. М. - Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні (2017)
Талант, натхнення і стратегічне бачення (2017)
Відомий учений-економіст, ефективний управлінець, менеджер самого себе (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні принципи (2017)
Предборський В. А. - Розвиток воєнної економіки як кризового засобу ефективної трансформації економічної структури (2015)
Мартиненко В. П. - Адаптація зарубіжного досвіду щодо справляння податку на прибуток в Україні, Баранюк В. Ю. (2015)
Филюк Г. М. - Компаративний аналіз розвитку вітчизняного та зарубіжного ринків логістичних послуг, Кузнецова М. О. (2015)
Галіцин В. К. - Моніторинг фінансової стійкості банківської системи, Суслов О. П., Самченко Н. К. (2015)
Колодійчук А. В. - Базові класифікації ризиків розвитку національної економіки (2015)
Шабранська Н. І. - Стратегічне планування в системі державного регулювання, Щукин Б. М. (2015)
Щепіна Т. Г. - Досконалі угоди на біржі, Процюк Д. В. (2015)
Колумбет О. П. - Оборотні матеріальні активи як об’єкт наукового дослідження: бібліометричний аналіз (2015)
Крещенко І. Л. - Планування діяльності органів влади – головних розпорядників бюджетних коштів (2015)
Чукаєва І. К. - Світовий досвід розробки механізмів здійснення інноваційного розвитку інфраструктури систем забезпечення вуглеводнями (2015)
Квасова О. П. - Системний підхід до державного регулювання інвестиційної діяльності банків на фондовому ринку (2015)
Коберник І. В. - Концептуальні основи та напрями процесу управління інноваційним розвитком інтегрованих структур бізнесу в контексті становлення в Україні економіки знань (2015)
Осадча О. А. - Моніторинг як складова управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств (2015)
Рибак О. М. - Якість інновацій в сучасних умовах розвитку економіки України, Чміль Н. О. (2015)
Заверюха Л. В. - Концептуальні положення управління інвестиційним проектом (2015)
Васильчак С. В. - Економічна стійкість сільськогосподарських підприємств: стратегічний менеджмент (2015)
Турова Л. Л. - Облік і аудит готівкових коштів, Коршак А. О. (2015)
Череп А. В. - Необхідність формування концепції створення та розвитку бізнес–інкубаторів в Україні, Павленко А. І. (2015)
Шевченко А. В. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності навчального закладу, Шворак А. С. (2015)
Кудінова А. В. - Сучасні теорії відтворення (2015)
Курило Г. М. - Особливості діяльності венчурних компаній як об’єкт обліку (2015)
Геєць І. О. - Визначення економічної сутності поняття "соконкуренція", Танчик В. В. (2015)
Бережна Л. В. - Практичні аспекти використання методів математичного програмування у моделюванні зовнішньоекономічної діяльності, Снитюк О. І. (2015)
Крилов Д. В. - Економічна доцільність формування цілей інвестиційного проекту промислових підприємств (2015)
Каправий В. В. - Використання ефекту сноба з метою удосконалення маркетингової політики підприємств, що спеціалізуються на виробництві товарів та наданні послуг класу "люкс", Загоруйко М. О. (2015)
Гайдаржийська О. М. - Дослідження теоретичних аспектів реструктуризації капіталу підприємства (2015)
Попрозман Н. В. - Аграрна економіка як стратегічний фактор стабілізації агропромислового виробництва (2015)
Бодюк А. В. - Геолого–вартісні аспекти вивчення надр (2015)
Дем’яненко І. В. - Особливості дивідендної політики підприємств на ринках капіталів, що розвиваються, Лисенко О. В. (2015)
Труш Ю. Л. - Організаційні основи планування якості продукції на підприємстві, Куріньова І. Є. (2015)
Сейсебаєва Н. Г. - Проблеми відновлення виробничого потенціалу підприємств машинобудування (2015)
Гудзь Ю. В. - Вплив позикових коштів на фінансовий стан підприємств харчової промисловості, Духновська Л. М. (2015)
Горак О. В. - Теоретико–методичні підходи до формування безпеки економічного розвитку підприємств машинобудування (2015)
Наторіна А. О. - Методичний інструментарій аналізу стратегічних альтернатив підприємства (2015)
Корсун А. С. - Етапи формування лізингових відносин та концепції їх походження (2015)
Минчинська І. В. - Оцінка стану бізнес–середовища в Україні за даними міжнародних рейтингів (2015)
Білик М. Д. - Розробка фінансової стратегії на підприємстві (2015)
Боровікова М. О. - Фінансування компаній шляхом публічного розміщення акцій (2015)
Лазарєва С. Ф. - Управління ризиками ІТ–проектів в Україні в сучасних умовах, Ткаченко М. А. (2015)
Вакуленко В. Л. - Соціально–економічний розвиток Київщини: аналіз сьогодення та шляхи підвищення інвестиційної привабливості регіону (2015)
Габрель М. М. - До проблеми обґрунтування житлової політики великих міст України, Лисяк Н. М. (2015)
Сігайов А. О. - Еволюція поглядів на соціально–економічну сутність людського розвитку, Шинкарюк О. В. (2015)
Пахомов С. Ю. - Світовий досвід державного регулювання фондового ринку, Лаповський Д. М. (2015)
Іванов Є. І. - Критерії проведення ефективної зовнішньоторговельної політики в умовах кризових тенденцій розвитку глобальної економіки (2015)
Власенко Ю. В. - Інноваційний контекст прискореного розвитку економіки (2015)
Гужва І. Ю. - Механізми активізації участі вітчизняних експортерів у глобальних ланцюгах доданої вартості (2015)
Вихідні дані (2015)
Коберник О. М. - Проектування як теоретико-прикладна основа та інноваційна технологія управління виховним процесом у школі (2016)
Morska L. I. - What should teachers develop in their students – competencies or intelligences? (2016)
Рибалко Л. М. - Формування світогляду молодого покоління як глобальна проблема сучасності (2016)
Бойченко М. А. - Розвиток лідерських якостей обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії (2016)
Могілевська В. М. - Дитиноцентризм позашкільної педагогіки як важливий фактор зміцнення духовно-моральних цінностей особистості (2016)
Оранюк Б. Ю. - Педагогічні умови формування інформаційної культури учнів у мережевому спілкуванні (2016)
Фасоля О. І. - Створення ефективного навчально-освітнього середовища для екологічної освіти і виховання старшокласників сільської профільної школи (2016)
Вениг Н. Н. - Взаимодействие речевой и языковой компетенций учащихся основной школы (психолингвистический аспект) (2016)
Компаній О. В. - Формування вмінь переказувати тексти учнів 2 і 3 класів на уроках української мови (2016)
Zhernoklieiev I. V. - The usage particularities of innovative foreign experience in professional-practical preparation of future technology teachers in Ukraine (2016)
Zadorozhna I. Р. - Developing language learning strategies and self-evaluation skills as key factors in promoting prospective fl teacher’s autonomy (2016)
Зеленська О. П. - Робота майбутніх бакалаврів юридичного фаху над професійно спрямованою іношомовною лексикою для ровитку навичок усного мовлення (2016)
Мешко Г. М. - Аналіз мотивів вибору педагогічної професії в контексті підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я (2016)
Плахотнік О. В. - Тенденції удосконалення професійної підготовки фахівців вищої школи, Слюсаренко Н. В. (2016)
Байдюк Н. В. - Місце і роль осередку гендерної освіти у освітньо-виховному просторі вищого навчального закладу (2016)
Вінник М. О. - Науково-дослідницька компетентність майбутніх ІТ-фахівців (2016)
Гупка-Макогін Н. І. - Підсистема вправ для навчання англомовного професійно орієнтованого аудіювання майбутніх фахівців з міжнародної економіки (2016)
Долинський Є. В. - Сутність професійно-практичної підготовки майбутніх перекладачів в сучасних умовах імплементації Закону України про вищу освіту (2016)
Жерновникова О. А. - Методологічні підходи як підгрунтя дидактичної підготовки майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників (2016)
Загнибіда Р. П. - Пoзaaудитopна дiяльнicть як нeвiд’ємна cклaдoва пpoфeciйнoї підготовки фахівців сфери обслуговування (2016)
Куринная А. Ф. - Подготовка учителей-словесников к лингвосинергетической деятельности в системе последипломного педагогического образования (2016)
Лимаренко Л. І. - Перспективи театрально-педагогічної підготовки майбутніх педагогів у системі професійної освіти (2016)
Моїсеєв С. О. - Структурно-функціональні виміри педагогічної майстерності вчителя загальноосвітньої школи (2016)
Навроцька М. М. - Аналіз сучасного стану розвитку професійного іміджу педагога (2016)
Пасинчук К. М. - Акметехнології в підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців із цивільного захисту, Ротар В. Б. (2016)
Петько Л. В. - Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету шляхом розгляду моральних орієнтирів студентів (2016)
Саган О. В. - Організація проектно-технологічної діяльності педагога як засіб гуманізації освітнього процесу (2016)
Самосудова-Грозова О. Б. - Особливості формування дослідницької компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки (2016)
Стеценко Н. М. - Комунікативна компетентність як складова професійної підготовки сучасного фахівця (2016)
Федченко Ю. О. - Особливості процесу формування готовності магістрантів педагогічного профілю до професійного саморозвитку у вищих навчальних закладах (2016)
Хом’юк В. В. - Етапи формування математичної компетентності майбутніх інженерів (2016)
Цимбровська Х. І. - Зміст навчання, спрямований на формування у майбутніх лікарів-педіатрів англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні (2016)
Шумський О. Л. - Організація самостійної роботи студентів (2016)
Юрченко К. М. - Элементы адаптивной технологии обучения и оценивания знаний специалистов службы гражданской защиты, Юрченко В. М., Стась С. В. (2016)
Воронова С. В. - Готовність керівника загальноосвітнього навчального закладу до змін (2016)
Фатєєва Е. М. - Управління навчальним процесом у центрі довузівської підготовки як дидактична система (2016)
Черненко Н. М. - Критеріальний апарат оцінювання готовності майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах (2016)
Корнещук В. В. - Піготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з підлітками-девіантами, Волошенко М. О. (2016)
Патик Ю. В. - Результати пілотного дослідження підготовленості працівників соціальних служб до роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я (2016)
Кузьменко В. В. - Фізична підготовка старшокласників в умовах реформування української школи (50-ті – 60-ті рр. XХ століття), Рощін І. Г. (2016)
Слюсаренко Н. В. - Періоди розвитку системи формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в Україні (50-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.), Кузьменко Ю. В. (2016)
Стражнікова І. В. - Характеристика операційно-діяльнісного компоненту процесу навчання в дослідженнях Західного регіону України другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Шмалєй С. В. - Ціннісні пріоритети гуманістичної педагогіки, Щербина Т. І. (2016)
Anosova Y. P. - Kherson region teachers’ experience of using informatization in technical education of the Southern Ukraine (based on the experience of Kherson polytechnic college of the Odessa national polytechnic university) (2016)
Біницька К. М. - Формування почуття патріотизму у дітей в дошкільних навчальних закладах України: історико-педагогічний контекст (1930-1980 рр.) (2016)
Кохановська О. В. - Навчально-методична література з природничо-математичних дисциплін (ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Кудла М. В. - Дослідження проблеми розвитку початкової школи в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: історіографічний та джерелознавчий аспект (2016)
Розлуцька Г. М. - Аналіз продуктів навчально-методичної роботи вчителів у Закарпатті (1919 – 1938 рр.) (2016)
Султанова Н. В. - Розвиток ідей соціального виховання у вітчиняній теорії та практиці освітньої діяльності інтернатних установ (друга половина ХХ ст.) (2016)
Чижик Т. Г. - Філософсько-культурологічні витоки проблеми розвитку людини (2016)
Відомості про авторів (2016)
Гаврелюк С. В. - Структурные изменения в стенке брюшной аорты при моделировании длительной симпатикотонии у лабораторных животных (2017)
Герасименко О. І. - Судово-медичне визначення походження крові лабораторними методами, Герасименко К. О. (2017)
Гула В. І. - Ультраструктурні зміни судин мікроциркуляторного русла шлунка за умов клітинної дегідратації організму (2017)
Довга Н. З. - Ультраструктурні зміни в сітківці ока при корекції паклітаксел-індукованої ретинотоксичності антиоксидантним препаратом (2017)
Завгородняя М. И. - Структурная перестройка кожи крыс под влиянием хронического социального стресса, Смагин В. В., Макеева Л. В., Алиева Е. Г., Сулаева О. Н. (2017)
Казанцева І. О. - Біосумісність мембран в діалізній терапії, Беспалова О. Я. (2017)
Козар В. В. - Показники метаболічної ендотоксемії в оваріоектомованих щурів із метаболічним синдромом та за умов фармакологічної корекції, Єрьоменко Р. Ф., Должикова О. В., Горбенко Н. І., Кудря М. Я., Яременко Ф. Г. (2017)
Коленченко О. О. - Структурно-функціональні зміни в стінці товстого кишечника за умов введення глутамату натрію, Фалаєєва T. М., Берегова Т. В., Курик О. Г. (2017)
Лазарик О. Л. - Морфологічні зміни клітинного складу слизової оболонки товстої кишки після накладання різних видів анастомозів в експерименті, Стеблянко В. В., Григор'єва О. А. (2017)
Любченко О. В. - Вплив препаратів антибактеріальної дії на показники мінералізації пульпи на тлі карієсогенного раціону у експериментальних тварин, Северин Л. В. (2017)
Нагорна О. О. - Вплив ангіоліну на показники кардіо- та системної гемодинаміки при хронічній серцевій недостатності у кролів (2017)
Пелин Е. - Клетки диффузной эндокринной системы (ДЭС) эндометрия матки интактных крыс в разных фазах эстрального цикла, Глоба Т., Дарий А., Глоба Л. (2017)
Тополенко Т. А. - Интенсивность распределения рецепторов к лектину завязи пшеницы в яичках крыс после введения женских половых гормонов во втором и третьем периодах беременности, Матвейшина Т. Н. (2017)
Фоміна Л. В. - Морфологічні зміни у міокарді щурів в умовах інфузійної корекції експериментальної опікової хвороби, Радьога Р. В. (2017)
Бабкіна О. П. - Динаміка змін ультразвукових показників підшлункової залози при механічній травмі, Коробко І. С., Золотаревський Р. С. (2017)
Колупаев С. М. - Выбор тактики ведения больных после экстракорпоральной ударо-волновой литотрипсии, Савенков В. И. (2017)
Лазирський В. О. - Хірургічна тактика лікування хворих на ускладнений місцеворозповсюджений рак шлунку (2017)
Латогуз С. И. - Комбинированная медикаментозная и немедикаментозная коррекция аритмий, а также метаболических, нейрогуморальных и гемодинамических нарушений при них (2017)
Лядова Т. І. - Дослідження динаміки показників імунної відповіді у хворих на ВЕБ-інфекцію , Волобуєва О. В., Загороднєва О. В., Гаміловська А. П. (2017)
Popova L. - Interrelation between Thyroid Hormones, Catecholamines, Neuroticism and Physical Aggression in Men with High and Middle Neuroticism Levels, Vasylyeva I., Nakonechna O. (2017)
Радомская Т. Ю. - Структурно-функциональные особенности сердечнососудистой системы у молодых лиц с повышенным пульсовым артериальным давлением, Саливон-Гончаренко А. А., Качан И. С., Пахомова С. П. (2017)
Сулаєва О. М. - Зв'язок поліморфізму IL-6 -174g>c з цукровим діабетом 2 типу, Гончаров С. В., Ларін О. С., Дігтяр Н. І., Герасименко Н. Д. (2017)
Черненко О. В. - Зв'язок ТТГ і тиреоїдних гормонів з розвитком раку щитоподібної залози, Шаповал Н. О., Антонюк М. М., Огризько Т. В., Сулаєва О. М. (2017)
Білецька Е. М. - Порівняльна оцінка рівнів остеоасоційованого мікроелементу міді у кістковій тканині за умов впливу свинцю в макро- та наноаквахелатній формі на тварин в експериментальних умовах, Калінічева В. В. (2017)
Зайцев В. В. - Оцінка канцерогенних ризиків від споживання водопровідної води у м. Дніпро та у м. Кам`янське, Рублевська Н. І., Красота Т. В., Баннікова Я. В., Підберезна І. І. (2017)
Позмогова Н. В. - Вплив постуральних поз на автономні модуляції вегетативної нервової системи осіб похилого віку (2017)
Кондратюк В. М. - Вивчення кінетики виділення протимікробної речовини з полімерних композицій мікробіологічним методом в поєднанні з математичним аналізом, Ковальчук В. П., Бектимірова Р. М., Фомін О. О. (2017)
Лашкул З. В. - Порівняльний аналіз факторів ризику у чоловіків та жінок працездатного віку, хворих на гіпертонічну хворобу, Курочка В. Л., Бібик І. Г., Чемирисов В. В., Авраменко В. С. (2017)
Біда А. В. - Динаміка маркерів запалення у ротовій рідині хворих на хронічну герпетичну інфекцію після дентальної імплантації у віддалених термінах спостереження, Романова Ю. Г. (2017)
Komskiy M. - Integral Indicator of the Local Status Complexity of Maxillofacial Localization Pyoinflammatory Process, Drozdov O., Buzoveria A., Makoqon M. (2017)
Остапко О. І. - Клініко-лабораторна оцінка ефективності профілактики карієсу постійних зубів у дітей молодшого шкільного віку, Голубєва І. М., Воєвода О. О. (2017)
Чистякова Г. Г. - Влияние стеклоиономерных цементов на изменение химического состава дентина коронки зубов, Петрук А. А. (2017)
Navarchuk N. - New Communicative Educational Tools Usage in the Study of Human Anatomy, Guzik O. (2017)
Назарова Д. І. - Тестування як один з методів об’єктивізації оцінювання студентів, Крамар С. Б., Савочкіна М. В., Шевченко І. В. (2017)
Андреюк Н. Л. - Взаємєзв'язок між вестибулярним навантаженням, вегетативним статусом та спортивними результатами фехтувальників високої кваліфікації (2017)
Калашникова М. Н. - Исходная концентрация клеток Streptococcus pneumoniae как один из факторов, влияющих на эффективность криоконсервирования (2017)
Кіндрат І. П. - Вплив гепатотоксиканту та гепатоканцерогену 2-ацетиламінофлуорену на обмін заліза у печінці щурів, Ерстенюк Г. М. (2017)
Луценко О. І. - Хвильова структура серцевого ритму при психоемоційному навантаженні у жінок (2017)
Парцей Х. Ю. - Стан еритроцитарних мембран та гематологічні індекси щурів за умов споживання енергетичного напою, Артиш М. Б., Литвинюк Н. І., Слободян З. О., Ерстенюк А. М. (2017)
Шалар О. Г. - Властивості особистості тренера з йоги, Стрикаленко Є. А., Левченко Г. В. (2017)
Шалар О. Г. - Психологічні особливості юних гімнасток 10–12 років, Стрикаленко Є. А., Новокшанова А. О. (2017)
Гаврілова Л. Г. - Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени, Топольник Я. В. (2017)
Кобися В. М. - Створення і використання електронного підручника для вивчення іноземної мови, Зарічанська Н. В., Боблієнко О. П. (2017)
Андрощук І. В. - Технологія розроблення електронного посібника з дисципліни "Методика трудового навчання", Андрощук І. П. (2017)
Осадча К. П. - Тьюторський супровід навчання математики засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Аврамчук А. М. - Модель розвитку компетентностей викладачів мовних дисциплін щодо проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів у системі Moodle (2017)
Гуренко О. І. - Використання комп’ютерних тифлотехнологій та тифлозасобів у інклюзивному освітньому просторі університету, Алєксєєва Г. М., Лопатіна Г. О., Кравченко Н. В. (2017)
Заболоцький А. Ю. - Модель використання системи підтримки e-learning для розвитку ІКТ-компетентностей працівників центрів дистанційної освіти університетів (2017)
Камінський О. Є. - Хмаро орієнтована платформа сучасного університету – передумова переходу до інноваційної моделі економічного розвитку, Єрешко Ю. О., Кириченко С. О. (2017)
Касаткін Д. Ю. - Принципи інформаційного забезпечення мотивації науково-педагогічних працівників у дослідницькому університеті, Рудик Я. М., Шостак А. В. (2017)
Ковальчук Г. О. - Реалізація діяльнісного, особистісно та професійно орієнтованих підходів у викладанні соціально-економічних дисциплін з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Korsun I. V. - How e-learning demonstrates the formation of students' cognitive activity in the teaching of quantum physics (2017)
Петренко С. В. - Оптимізація й аналіз результатів використання LMS Moodle у системі змішаного навчання в університеті (2017)
Подласов С. О. - Елементи змішаного навчання фізики в технічному університеті, Матвійчук О. В., Бригінець В. П. (2017)
Сікора Я. Б. - Використання методів управління знаннями для організації електронного навчання (2017)
Shulska N. M. - Organizing ICT-supported workshops at universities, Matviichuk N. M., Hromyk Yu. V., Kolenda N. V., Rymar N. Yu. (2017)
Самчук Л. І. - Бібліографічні посібники в забезпеченні інформаційних потреб освітян (2017)
Спірін О. М. - Досвід використання програмної платформи Open Journal Systems для інформаційно-комунікаційної підтримки науково-освітньої діяльності, Лупаренко Л. А. (2017)
Boichuk P. M. - Organizational culture and technology-infused management in higher education: theoretical and empirical aspects, Fast O. L. (2017)
Гриценко В. Г. - Критерії ефективності створення і впровадження інформаційно-аналітичної системи управління в освітній процес університету (2017)
Ковалюк Т. В. - Моделювання розвитку вищої освіти на базі компетентнісного підходу та особистісно орієнтованих освітніх траєкторій, Пасічник В. В., Кунанець Н. Е. (2017)
Кравченко А. О. - Використання хмарних сервісів для інформаційно-аналітичної підтримки організації міжнародного співробітництва університетів (2017)
Скальський В. Р. - Акустико-емісійне діагностування корозійних пошкоджень матеріалів (Огляд). Ч. 2. Корозійне розтріскування металів. Прикладні аспекти застосування методу, Назарчук З. Т., Долінська І. Я., Ярема Р. Я., Селівончик Т. В. (2017)
Демченко В. Л. - Особливості структурної організації та термомеханічні властивості нанокомпозитів пектин–AG0–П4ВП, сформованих під дією постійного магнетного поля (2017)
Лабур Т. М. - Вплив легування і термообробки на міцність і циклічну тріщиностійкість зварних з’єднань сплаву системи Al–Cu–Mg. Ч. 2, Осташ О. П., Головатюк Ю. В., Коваль В. А., Шинкаренко В. С. (2017)
Студент О. З. - Вплив тривалої експлуатації сталі 12Х1МФ гинів головних парогонів ТЕС на її механічні властивості, Кречковська Г. В., Палащук Т. Є., Гладкий Я. М. (2017)
Каплун П. В. - Контактна витривалість сталі 40Х у різних середовищах після іонного азотування та нітрогартування, Диха О. В., Гончар В. А. (2017)
Малишев В. В. - Властивості гальванічних танталових покривів, одержаних з хлоридно-фторидних розплавів, Шахнін Д. Б., Габ А. І. (2017)
Ghazvinloo H. R. - Mechanical properties of a high Si and Mn steel heat treated by two-step quenching and partitioning, Honarbakhsh-Raouf A., Kiani-Rashid A. R. (2017)
Кунтий О. І. - Осадження міді, срібла та нікелю на алюміній гальванічним заміщенням, Зозуля Г. І., Добровецька О. Я., Корній С. А., Решетняк О. В. (2017)
Широков В. В. - Вплив тривалого старіння під навантаженням на фізико-механічні властивості ванадію, Широков О. В. (2017)
Скобло Т. С. - Особенности изнашивания маслосъемных поршневых колец с покрытием олова при стендовых испытаниях на трение и износ, Сидашенко А. И., Сатановский Е. А., Олейник А. К., Мальцев Т. В. (2017)
Кирилів В. І. - Контактна втома сталей 20ХН3А та 55СМФА з поверхневим наноструктурним шаром у корозивно-абразивних середовищах, Чайковський Б. П., Максимів О. В., Шалько А. В. (2017)
Андрейків О. Є. - Оцінювання залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій з короткими корозійно-втомними тріщинами, Лисик А. Р., Штаюра Н. С., Бабій А. В. (2017)
Lagoda T. - Correlation of uniaxial cyclic torsion and tension-compression for low-cycle fatigue, Kulesa A., Kurek A., Koziarska J. (2017)
Qin F. - Моделювання впливу водню на несучу здатність елементів енергетичного обладнання в умовах температурної повзучості, Гембара О. В., Чепіль О. Я. (2017)
Онишко О. Є. - Моделювання фізико-механічної поведінки тіл, виготовлених зі сплавів з пам’яттю форми, за наявності електричного поля (2017)
Коноваленко І. В. - Використанн властивостей нечітких множин для комп’ютерного аналізу форми та розмірів ямок відриву, Марущак П. О. (2017)
González Sánchez J. A. - Evaluation of limestone strength after long-term weathering in natural conditions, Bilyy O. L., Yukhym R. Ya. (2017)
Похмурський В. І. - Поліпшення протикорозійних властивостей робочої емульсії шахтних гідросистем, Зінь І. М., Студент М. М., Тимусь М. Б., Веселівська Г. Г., Ступницький Т. Р. (2017)
Дмитрах І. М. - Загальні збори Українського товариства з механіки руйнування матеріалів (2017)
Кушнір Р. М. - Чотирнадцята міжнародна конференція з руйнування (ICF 14), Звірко О. І. (2017)
Титул, содержание (2017)
Юбилей Главного Редактора (2017)
Лозинский А. П. - Моделирование технологий обработки больших данных на локальной облачной платформе, Симахин В. М., Урсатьев А. А. (2017)
Шерман З. А. - Методы построения квадратной разностной разметки (2017)
Самохвалов Ю. Я. - Оценка обоснованности управленческих решений на основе нечеткой логики (2017)
Гриценко В. И. - Интернет Вещей в структуре умного предприятия, Тимашова Л. А. (2017)
Яковлев Ю. С. - О виртуализации рабочих мест и их компонентов при построении компьютерных систем и сетейl (2017)
Бабаков Р. М. - Операционная реализация функции выходов микропрограммного автомата, Баркалов А. А. (2017)
Фефелов А. А. - Гибридный подход при реконструкции генных регуляторных сетей, Литвиненко В. И., Таиф М. А., Лурье И. А. (2017)
Волков А. Е. - Инвариантный метод разрешения динамических конфликтов воздушных судов (2017)
Воронин А. В. - Стохастическая дискретная динамическая модель ликвидности банка, Волошин И. В. (2017)
Неделько В. М. - Обоснование метода выбора оптимального места вынужденной посадки воздушного судна на водную поверхность, Семенюта М. Ф., Стратонов В. М. (2017)
Наши авторы (2017)
Бабенко В. Ф. - Оценка равномерной нормы одномерного потенциала Рисса частной производной функции с ограниченным лапласианом, Парфинович Н. В. (2016)
Barbir A. - Refinements of Jessen’s functional, Krulić Himmelreich K., Pečarić J. E. (2016)
Богданский Ю. В. - Лапласиан по мере на римановом многообразии и задача Дирихле. I, Потапенко А. Ю. (2016)
Гембарська С. В. - Оцінки інтеграла від модуля мішаної похідної суми подвійного тригонометричного ряду, Задерей П. В. (2016)
Гузик Н. М. - Визначення молодшого коефіцієнта у параболічному рівнянні з сильним степеневим виродженням (2016)
Ladra M. - Automorphisms and derivations of Leibniz algebras, Rikhsiboev I. M., Turdibaev R. M. (2016)
Мацак І. К. - Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових величин. Дискретний випадок (2016)
Монахов В. С. - Конечные разрешимые группы с нильпотентными широкими подгруппами, Сохор И. Л. (2016)
Sachdeva R. - Slant lightlike submersions from an indefinite almost Hermitian manifold onto a lightlike manifold, Kumar R., Bhatia S. S. (2016)
Снітко Г. А. - Коефіцієнтна обернена задача для двовимірного параболічного рівняння в області з вільною межею (2016)
Стасюк С. А. - Найкраще m-членне тригонометричне наближення періодичних функцій малої мішаної гладкості з класів типу Нікольського – Бєсова (2016)
Bor H. - A new application of quasimonotone sequences (2016)
Ховрак І. В. - Побудова культури довіри у банківському та страховому секторах (2017)
Тринчук В. В. - Фінансовий супермаркет як клієнтоорієнтована модель інтеграції банківського та страхового капіталу, Кучеренко В. В., Мальцева В. В. (2017)
Гудзинська Л. Ю. - Підвищення інституційної спроможності фонду гарантування вкладів фізичних осіб як запорука зміцнення довіри до банківської системи (2017)
Водолазська О. А. - Стратегії управління ризиками венчурного фінансування (2017)
Шимків С. А. - Сучасний вимір та значення лізингових послуг в агропромисловому комплексі України, Печко В. С. (2017)
Софіщенко І. Я. - Диверсифікація механізмів фінансування експортного потенціалу аграрного сектору (2017)
Тригуб О. В. - Особливості управління та продажу активів неплатоспроможних банків в Україні (2017)
Бечко П. К. - Напрями оптимізації кредитування суб’єктів господарювання аграрної галузі, Барабаш Л. В., Наталич О. С. (2017)
Аксьонова В. І. - Творчість А. С. Макаренка – постнекласичний символ лицарського відношення до ідеалів козакофільства (2017)
Бондар О. П. - Математична статистика як елемент педагогічної технології навчання у вищій школі, Семенюта М. Ф., Ковальов Ю. Г., Задорожна О. В., Ковальова О. С., Якуніна І. Л., Якунін Р. П. (2017)
Вітряк А. М. - Комп’ютерна лінгводидактика авіаційної та загальної англійської мови, Кірпітньов С. В., Сліпак Б. Я. (2017)
Дудікова Л. В. - Тенденції розвитку етичних уявлень про лікарську діяльність в історичній ретроспективі, Діденко О. В. (2017)
Задкова О. В. - Помилки пілота в льотній експлуатації повітряних суден як предмет контролю в процесі тренажерної підготовки курсантів-пілотів (2017)
Зубченко Л. В. - Гуманістичні засади оптимізації процесу фізичного виховання студентів, Голик В. А. (2017)
Коваленко О. П. - Особливості дослідження формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін (2017)
Лещенко Г. А. - Викладач-тьютор як суб’єкт дистанційного освітнього процесу у вищій школі (2017)
Lomakina M. YE. - Intersubject connections in professional training of air traffic controllers, Surkova K. V. (2017)
Мельник Ю. Б. - Організація досліджень психофізіологічних особливостей курсантів у вищої школи (2017)
Півень М. І. - Професійно-освітній простір як чинник і умова становлення особистості курсанта в навчальній діяльності, Півень В. В., Ковальова І. В. (2017)
Пухальська Г. А. - Екологічна свідомость і важливість її формування у майбутніх авіаційних фахівців як психолго-педагогічна проблема, Дмітрієв А. О. (2017)
Радул С. Г. - Професійна самореалізація в контексті життєвої перспективи особистості, Кумпан О. О. (2017)
Романько І. І. - Досвід реформування національної системи освіти та його використання в сучасній Україні: історіографія питання (2017)
Скловська О. І. - Динаміка соціокультурного простору та становлення патріотизму молодого авіатора (2017)
Смоликова Т. М. - От дистанционных технологий к педагогическим профессиям будущего (2017)
Сосницька Н. Л. - Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів: акмеологічний аспект, Кривильова О. А. (2017)
Чорногор Н. О. - Тренінгові технології як основа формування конфліктологічної культури в процесі професійного становлення менеджерів ЗЕД (2017)
Бочарова О. А. - Концептція рівності освітніх шансів в японській системі освіти (2017)
Krasnozhon V. О. - Future air traffic controllers’ preparation in the collegiate educational system of the USA (2017)
Підлубна О. М. - Основні критерії забезпечення якості вищої освіти: досвід Сполучених Штатів, Куліш І. В. (2017)
Плачинда Т. С. - Професійна підготовка фахівців авіаційної галузі: зарубіжний досвід (2017)
Фроде Нільсон - Порівняльне дослідження норвезького та українського досвіду професійної підготовки фахівців з пошуку і рятування, Суркова К. В., Мандрик Я. С. (2017)
Герасименко Л. С. - Реалізація принципу інтегративності у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-механиків в льотних навчальних закладах, Чорноглазова Г. В. (2017)
Кузьменко О. С. - Використання поняття симетрії для формування наукового світогляду студентів у процесі навчання фізики в умовах розвитку STEM-освіти (2017)
Москаленко О. І. - Метод проектів як сучасна педагогічна технологія: визначення та основні функції, Шеремет П. М., Пухальська Г. А. (2017)
Урсол О. В. - Гуманітарна складова в становленні професійних і морально-етичних якостей авіаційних фахівців (2017)
Харламова Л. С. - Використання методу проектів на уроках англійської мови для формування мовленнєвої компетентності майбутніх авіаційних фахівців, Чернявська О. О., Чала Н. Д. (2017)
Шевченко В. Б. - Використання інтерактивних методів у процесі самостійної англомовної підготовки студентів, Чередниченко Н. Г. (2017)
Демченко І. В. - Взаємозв’язок професійної та міжкультурної комунікації у фаховій підготовці студентів-іноземців (2017)
Зеленська Л. М. - Деякі аспекти практично-діяльнісного етапу методики формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у процесі вивчення професійної англійської мови, Тимченко С. В. (2017)
Каліниченко Л. В. - Проблеми впровадження спецкурсу "Теорія та практика реферування" для іноземних студентів немовних вишів, Мельниченко Т. Є., Маклякова В. Є. (2017)
Царьова Л. В. - Специфіка навчання майбутніх авіаційних спеціалістів професійно-орієнтованому усному мовленню (2017)
Файнман І. Б. - Діалогічна взаємодія як основа комунікації між суб’єктами освітнього процесу в авіаційному ВНЗ, Токарь Є. Б., Муравська С. М. (2017)
Кавардаков В. Я. - Основные принципы и направления формирования государственно-рыночного механизма обеспечения инновационного технологического развития отрасли животноводства Российской Федерации, Семененко И. А., Кайдалов А. Ф., Бараников В. А. (2013)
Кандиба В. М. - Сучасні ефективні технології направленого вирощування ремонтних телиць для високопродуктивного молочного скотарства України, Трішин О. К., Войтенко Т. С. (2013)
Кавардаков В. Я. - Технологическое развитие скотоводства России: современное состояние, проблемы и их решения, Семененко И. А., Кайдалов А. Ф. (2013)
Чигринов Е. И. - Семейная ферма крупного рогатого скота в составе мясо-молочного кластера "СЕЛО БУДУЩЕГО", Хохлов А. М. (2013)
Зандарян В. А. - Напрямки удосконалення технології вирощування телиць та вплив інтенсивності їх розвитку на продуктивні якості корів з тривалим продуктивним довголіттям, Вєліканова В. С. (2013)
Доротюк Е. М. - Порівняльна оцінка худоби різних типів симентальської породи та їх використання, Криворучко Ю. І., Дедова Л. О. (2013)
Доротюк Е. М. - Порівняльна оцінка м'ясних порід в Україні і їх використання, Прудніков В. Г., Колісник О. І. (2013)
Антоненко С. Ф. - Особливості онтогенезу телиць залежно від їхньої живої маси у тримісячному віці, Маменко О. М., Ємець З. В., Гончаренко Л. В., Гребень Л. Г. (2013)
Батир Р. Ю. - Кратність доїння корів в умовах інноваційних технологій (2013)
Хохлов А. М. - Развитие свиноводства в составе м'ясо-молочного кластера "ДЕРЕВНЯ БУДУЩЕГО", Чигринов Е. И. (2013)
Герасимов В. И. - Использование мирового генофонда свиней при разных методах разведения (2013)
Рыбалко В. П. - Селекционная работа с красной белопоясой породой мясных свиней, Герасимов В.И. (2013)
Прудніков В. Г. - Виробництво продукції свинарства України та Харківської області, Чалий О. І., Петруша Є. З., Нагорний С. А. (2013)
Чалый А. И. - Воспроизводительные качества чистопородных и свиноматок разных генотипов, Прудников В. Г., Церенюк А. Н., Акимов А. В. (2013)
Ткачова О. Л. - Біотехнологічна придатність сперми та цитогенетична оцінка жеребців чистокровної верхової породи, Добродєєва Л. Т., Россоха Л. В., Россоха В. І., Ткачов О. В. (2013)
Луценко М. В. - Наследуемость дистанционности у лошадей чистокровной верховой породы, Петрушко Н. П. (2013)
Аль-Бази-Мезхер Камиль - Якість молока та вихід масла в породному аспекті, Прудніков В. Г., Тарасова Т. О., Гейда І. М. (2013)
Данілова Т. М. - Забійні і м’ясні якості кролів м’ясо-шкуркового напрямку продуктивності (2013)
Тарасенко А. А. - Особенности измерения морфологических показателей веслоноса (2013)
Kandyba V. M. - Scientific begrounding of general biological regularities of feed-conversion ability, forming and prognosing of meat productivity of cattle in ontogenesis and new modern native feeding norms (2013)
Гноєвий І. В. - Консервовані корми за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів (2013)
Ускова Л. М. - Ефективність використання екстракту сої у годівлі поросят до 2-місячного віку (2013)
Бараников В. А. - Применение пробиотиков при выращивании индюшат кросса BIG-6, Кайдалов А. Ф., Кавардаков В. Я. (2013)
Медведєв А. Ю. - Споживання кормів і м’ясна продуктивність бугайців за сезонної та однотипної годівлі (2013)
Горєлова В. М. - Конверсія протеїну корма в харчовий білок молока у корів української чорно-рябої молочної породи різних мікропопуляцій (2013)
Вовк С. О. - Стимуляція репродуктивних функцій у самок жуйних тварин добавками до раціонів поліненасичених жирних кислот, Павкович С. Я., Петриняк Я. Д. (2013)
Прудніков В. Г. - Відтворна здатність маточного поголів´я шаролезької худоби різних генотипів, Федяєв В.А., Боднарчук І.М. (2013)
Барановський Д. І. - Взаємообумовленість гетерозисного ефекту і технологічних властивостей свиней при схрещуванні (2013)
Баранова Г. С. - Динаміка біохімічних показників крові у свиней різних генотипів, Коваленко Б. П. (2013)
Бомко В. С. - Вплив змішанолігандного комплексу цинку на ріст і розвиток чотирипорідних гібридів свиней на відгодівлі, Маршалок В. А. (2013)
Павленко Б. М. - Эфективность замены куриного желтка растительными компонентами в составе криопротективной среды для замораживания спермы баранов (2013)
Коваленко Б. П. - Оцінка методів розведення при виробництві свинини за показниками акумулювання енергії (2013)
Гончарова І. І. - Вплив кліматичних умов на волосяний покрив телиць знам'янського типу при різній інтенсивності вирощування (2013)
Юрченко В. В. - Абіотичні чинники при вирощуванні коропових, Мирний Г. Д. (2013)
Ємець З. В. - Якісні характеристики молока в залежності від антропогенного впливу, Маменко О. М., Хруцький С. С. (2013)
Чалая О. С. - Вплив важких металів на гематологічні показники свиней на відгодівлі, Довга М. М. (2013)
Рижкова Т. М. - Визначення вмісту йоду в козиному та коров’ячому молоці фермерського господарства "Шеврет" Львівської області, Бондаренко Т. А., Лівощенко І. М. (2013)
Бородін Ю. М. - Гігієнічна оцінка бджолиних сімей карпатської породи та розробка способів їх захисту від шкідників (2013)
Бородин Ю. Н. - Применение эффективных микроорганизмов и биологически активних веществ растительного происхождения в борьбе с варроозом пчёл, Пальчик О. А., Дехтярева Е. А. (2013)
Болдырев Д. А. - Санитарная оценка токсичности морской рыбной продукции с использованием биотест – объекта галабионтного рачка Artemia salina (L), Маменко А. М. (2013)
Євтушевський М. Н. - Особливості штучного вирощування фазана (Phasianus colchicus l.) та крижня (Anas platyrhyncha l.) в мисливському господарстві "Рокитне" Харківскої області (2013)
Шевченко О. Б. - Гематологічні дослідження у свиней при легеневих захворюваннях (2013)
Лысенко А. Я. - Экономико-маркетинговая оценка рыбной отрасли, Свириденко К. О. (2013)
Рубан Ю. Д. - Научные школы в системе развития науки и педагогики (2013)
Рубан Ю. Д. - Требования к производственной практике, подготовке и защите дипломных работ студентами (2013)
Рубан Ю. Д. - Наука и научные школы в системе подготовки специалистов (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Surajit Roy - Session based core test scheduling for minimizing the testing time of 3d SOC, Payel Ghosh, Hafizur Rahaman, Chandan Giri (2014)
Chernyshov N. N. - Mathematical model of plasma space for electronic technologies, Umyarov K. T., Pisarenko D. V. (2014)
Chernyshov N. N. - Studying physical processes in crystals without inversion centre, Hansaa A. Ghazi, Pisarenko V. M., Umyarov K. T. (2014)
Barannik V. V. - Methodology of two-stage masking images in information and telecommunications systems, Vlasov A. V., Shiryaev A. V. (2014)
Kulitsa O. S. - Perforation with technology of description massives differential representation in delivery compressed images systems, Lekakh A. A., Akimov R. I. (2014)
Barannik V. V. - Method for structure coding aperture image elements in infocommunication systems, Dodukh A. N., Krivonos V. N. (2014)
Hahanov V. I. - Matrix manipulation algorithms for hasse processor implementation, Dahiri F. (2014)
Bagdasaryan A. S. - Radio-Frequency Identification Systems on Set of Quality Parameters, Kashenko A. G., Kashenko G. A., Semenov R. V. (2014)
Титул, содержание (2017)
Гриценко В. И. - Большие Данные и инструментарий для аналитики, Урсатьев А. А. (2017)
Тимашова Л. А. - Построение интеллектуальной системы управления с использованием образного мышления, Лещенко В. А., Морозова А. И., Таран Л. Ю. (2017)
Komnatska M. M. - Intelligent Flight Control System Design for the Small UAV Based on the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, Bondarenko D. P. (2017)
Rytsar B. Ye. - Simple Minimization Method of the Variables Number in Complete and Incomplete Logic Func-tions. Part 1 (2017)
Баркалов А. А. - Уменьшение аппаратурных затрат в совмещенных автоматах, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В. (2017)
Перлов Е. Ф. - Некоторые аспекты динамики переходных процессов поворотного рабочего элемента под воздействием упругих и вязкоупругих сил (2017)
Ільїн М. І. - Інформаційна технологія моніторингу забруднення атмосфери хімічно-взаємодіючими домішками з урахуванням їхніх аномальних властивостей (2017)
Фефелов А. А. - Объектно-ориентированная архитектура информационной системы реконструкции генных регуляторных сетей, Литвиненко В. И., Таиф М. А., Вороненко М. А. (2017)
Антонюк Я. М. - Технологические аспекты подготовки учебного контента для поддержки массового непрерывного обучения, Прус Т. Н. (2017)
Павлова С. В. - Конфліктна взаємодія повітряних суден при запобіганні загроз зіткнення, Волков О. Є. (2017)
Наши авторы (2017)
Alkin A. - Phenomenology of charged-particle multiplicity distributions (2017)
Waheed M. O. - Description of the defor-mation properties of even-even 102–106Pd isotopes, Sharrad F. I. (2017)
Vasylenko D. O. - Destruction of nano-inhomogeneities of the surface of dielectrics using the optical near-field, Grygoruk V. I., Sydorenko V. S. (2017)
Булавін В. І. - Дифузія і мікроскопічні характеристики довжини, часу та швидкості переносу однозарядних іонів у гранично розбавлених водних розчинах, В’юник І. М., Лазарєва Я. І. (2017)
Лесюк А. І. - Орієнтаційна нестійкість в комірці нематичного рідкого кристала з від’ємною діелектричною анізотропією в електричному полі, Ледней М. Ф., Тарнавський О. С. (2017)
Погосов В. В. - Розмірні залежності енергетичних характеристик заряджених металевих кластерів, що містять моновакансію, Рева В. І. (2017)
Неймаш В. Б. - Індукована оловом кристалізація аморфного кремнію при імпульсному лазерному опроміненні, Мельник В., Федоренко Л. Л., Шепелявий П. Є., Стрільчук В. В., Ніколенко А. С., Ісаєв М. В., Кузьмич А. Г. (2017)
Islam M. I. - Design and analysis of single-mode PCF in optical communication covering E to L bands with ultra-high negative dispersion, Khatun M., Ahmed K., Asaduzzaman S., Paul B. K., Islam M. S., Chowdhury S., Sen S., Miah M. B. A., Bahar A. N. (2017)
Кособуцький П. - Стосовно моделювання математичного сподівання і дисперсії вибірок гаусово розподілених випадкових величин (2017)
Лабур Т. М. - Вплив легування і термообробки на міцність і циклічну тріщиностійкість зварних з’єднань сплаву системи Al–Cu–Mg. Ч. 1, Осташ О. П., Головатюк Ю. В., Коваль В. А., Шинкаренко В. С. (2017)
Neimitz A. - Fracture toughness of the high-strength steels within the ductile to cleavage transition temperature range – Master Curves, Dzioba I. R. (2017)
Солонин Ю. М. - Влияние окисления на состояние поверхности??и электроднуюемкость сплава zR–mN–nI–cR–v, Галий О. З., Грайворонская Е. А., Хижун О. Ю. (2017)
Погрелюк І. М. - Вплив структури сплаву ВТ22 на поверхневе зміцнення за деформаційно-дифузійної обробки, Шейкін С. Є., Лаврись С. М., Сергач Д. А., Байцер А. Є. (2017)
Борц Б. В. - Метод зварювання у твердій фазі аустенітної та дисперсно-зміцненої оксидами сталей, Короткова І. М., Лопата О. Т., Ситін В. І., Ткаченко В. І., Воробйов І. О. (2017)
Мокра І. Р. - Особливості фазоутворення та кристалічні структури сполук у потрійній системі Tm–Cu–Si, Федорчук А. О., Федина Л. О., Федина М. Ф. (2017)
Балабан О. В. - Дослідження планарних структур квантових функціональних полімерних наношарів на полібензимідазольних волокнистих нанолистах, Григорчак І. І., Кондир А. І., Заіченко О. С., Мітіна Н. Є., Дацюк В. В., Троценко С. Є., М'ягкота О. С. (2017)
Демченко В. Л. - Структура і властивості зварних з’єднань однотипних поліетиленів, сформованих під дією постійного магнетного поля, Юрженко М. В. (2017)
Труш В. С. - Оптимізування середовища термічної обробки гафнієвого сплаву ГФЕ-1, Федірко В. М., Лук’яненко О. Г., Ковтун К. В. (2017)
Ленковський Т. М. - Опірність термозміцненої сталі 65Г росту втомної тріщини за поперечного зсуву (2017)
Харченко Є. В. - Вплив деградації сталі 17Г1С на її властивості після експлуатації на магістральному газогоні, Студент О. З., Чумало Г. В. (2017)
Андрейків О. Є. - Оцінка залишкового ресурсу труби нафтопроводу зі зовнішньою поверхневою корозійно-механічною тріщиною за ламінарного потоку нафти і багаторазових гідроударів, Никифорчин Г. М., Штойко І. П., Лисик А. Р. (2017)
Czaban J. - Identification of mechanical properties of compound feeds for modelling the processes of thickening and compaction, Kaminski Z. (2017)
Топчевска К. - Вплив потужності тертя на температуру під час гальмування (2017)
Мощенок В. І. - Оцінка нанотвердості матеріалів сфероконічним індентором, Лалазарова Н. О., Мощенок А. В., Демченко С. В. (2017)
Ледовських В. М. - Електроіскровий механічний метод підготовки оцинкованими щітками сталевих поверхонь, Левченко С. В. (2017)
Шваб’юк В. І. - Шваб’юк В. В. Метод визначення модулів зсуву для монокристалів n-Ge та n-Si, Маткова А. В., Луньов C. В. (2017)
Шопа Т. В. - Коливання ортотропної панелі подвійної кривини з множинами отворів та включень довільної конфігурації (2017)
Грицина О. Р. - Вплив приповерхневої неоднорідності на поширення SH хвиль в ізотропних матеріалах (2017)
Киндрачук М. В. - Влияние водорода на износостойкость материалов в парах трения тормозных устройств, Вольченко Д. А., Вольченко Н. А., Стебелецкая Н. М., Возный А. В. (2017)
Балицький О. І. - Оцінювання втрат воденьвмісних газів під час зношування поршня двигуна внутрішнього згорання, Абрамек К. Ф., Мрузік М., Штек Т., Осіповіч Т. (2017)
Лысенко Н. А. - Исследование качества заготовки из жаропрочного никелевого сплава для монокристаллического литья CMSX-4PLUS (США), Клочихин В. В., Наумик В. В. (2017)
Жбанова О. М. - Зниження хімічної неоднорідності сплаву 35ГЛ шляхом модифікування електроімпульсним струмом в процесі кристалізації (2017)
Іванов В. Г. - Вплив кремнію на графітизацію заевтектичного синтетичного чавуну (2017)
Гуляєва Т. В. - Вплив зовнішнього тиску та легування міддю на структуроутворення та властивості компактів, спечених на основі швидко охолоджених сплавів Nd-Fe-(C,В)-Cu (2017)
Буря А. И. - Исследование влияния органических волокон на термостойкость полиарилата, Ерёменко А. В., Арламова Н. Т., Конг Л. (2017)
Кравчина В. В. - Конструювання, контроль параметрів та автоматизація технологічних процесів при формуванні пружної стрiчки, Шувалов Ю. Н. (2017)
Бєлоконь Ю. О. - Дослідження особливостей процесів отримання інтерметалідних титанових сплавів при нестаціонарних температурних умовах, Жеребцов О. А., Бєлоконь К. В. (2017)
Пономаренко А. М. - Технологія розмірного знімання металу при електролітно-плазмовій обробці циліндричних поверхонь, Хандюк М. В., Рога М. П. (2017)
Зеленина Е. А. - Влияние скорости перемещения плазмотрона на термоупругие напряжения в плазменных покрытиях, Ершов А. В., Лоскутов С. В., Мацюк С. Н. (2017)
Носова Т. В. - Получение нанокристаллических композиций на основе титана плазмохимическим синтезом, Калинин А. В. (2017)
Айкин Н. Д. - Разработка и оптимизация химического состава нового магниевого сплава для авиационного литья, Шаломеев В. A., Цивирко Э. И., Клочихин В. В. (2017)
Полещук В. М. - Определение термических напряжений в непрерывнолитом слитке с жидкой сердцевиной, Бровкин В. Л., Витер Т. О. (2017)
Сочава А. І. - Вплив асиметрії циклу на величину ефективного коефіцієнта концентрації напружень, Мартовицький Л. М., Глушко В. І., Кримов Є. С., Фролов Р. О. (2017)
Чигиринский В. В. - Напряженное состояние пластической среды при сложном пространственном воздействии, Ленок А. А. (2017)
Пожуєв В. І. - Динаміка коаксіальних циліндричних оболонок у пружному середовищі з вільною поверхнею, Пожуєв А. В., Фасоляк А. В. (2017)
Дядя С. И. - Исследование механизма возбуждения автоколебаний при концевом фрезеровании тонкостенного элемента детали (2017)
Недоля А. В. - Мультифізичні моделі: температурні умови формування та випаровування емітера (2017)
Решевская Е. С. - Конечно-элементный анализ напряженно-деформированного состояния эластомерных конструкций на основе современных компьютерных технологий, Науменко Д. А., Широкорад Д. В., Харченко Е. В. (2017)
Ольшанецький В. Ю. - Про формування двофазних мартенситних сумішей (e- і a- мартенситів) в аустенітних сталях систем Fe-Cr-Ni та Fe-Mn при холодній деформації стисненням, Сніжной Г. В., Сніжной В. Л. (2017)
Плескач В. М. - Терміни нових технологій у порошковій металургії, Ольшанецький В. Ю. (2017)
Мазур В. І. - Дніпропетровська наукова школа металознавства і Ю. Н. Таран (2017)
Титул, зміст (2017)
Волонцевич Д. О. - К 90-летию ГП "ХКБМ" и 45-летию кафедры ИТС КГМ НТУ "ХПИ" (2017)
Ольшанський В. П. - Про коливання істотно нелінійного осцилятора, Бурлака В. В., Сліпченко М. В., Малець О. М. (2017)
Гращенков Г. П. - Воздействие температуры окружающей среды на скорость полета пули, Долженко И. Ю., Оксенич Н. В., Мельник С. А., Лебедев В. А., Волох М. Т. (2017)
Воробъев Ю. С. - Комплексный анализ термоупругого и вибрационного состояния монокристаллической лопатки с вихревой системой охлаждения, Жондковски Р., Берлизова Т. Ю., Овчарова Н. Ю. (2017)
Бондаренко М. А. - Линеаризация и билинеаризация поверхности отклика в случае нелинейного поведения оптимизируемых конструкцій (2017)
Ткачук Н. А. - Анализ чувствительности вибрационных характеристик бронекорпусов к изменению проектно-технологических параметров, Заворотный А. В., Грабовский А. В., Литвиненко А. В., Климов В. Ф., Богач А. С., Храмцова И. Я., Пархонюк И. П. (2017)
Бобер А. В. - Основы проектирования глушителей для систем выпуска, Герасименко В. И., Жадан В. А., Зарянов В. А. (2017)
Возгрин Ю. В. - Сравнительная оценка эффективности теплообмена в системе охлаждения при варьировании входных величин в широком рабочем диапазоне методами конечноэлементного моделирования, Жадан В. А., Зарянов В. А., Крот С. Г., Кузьминский В. А., Лазурко А. В. (2017)
Волковой А. Н. - Повышение обзорности для экипажа боевых машин, Илларионов А. Н., Решетило В. И. (2017)
Глебов В. В. - Оценка возможности применения на боевых гусеничных платформах гибридной электромеханической трансмиссии, Климов В. Ф., Волосников С. А., Соболяк А. В. (2017)
Гречко И. Л. - Анализ защищенности танка БМ "ОПЛОТ", Костин Ю. Н., Даньшин Ю. А., Дураченко В. В., Афонский П. В. (2017)
Гужва Ю. М. - Особенности построения алгоритма управления направлением качения колес на четырехосной колесной машине с управляемыми колесами на передней и задней осях, Стримовский С. В., Безлепкин А. А., Ключка Р. В., Собко А. П. (2017)
Дущенко В. В. - Удосконалення конструкції шарніру із магнітореологічного еластоміру важеля керованої підвіски транспортного засобу, Маслієв А. О. (2017)
Кайдалов Р. О. - Оцінка економії енергії гібридного автомобіля при сталому русі, Подригало М. А. (2017)
Климов В. Ф. - Защита силовых установок танков от поражения с верхней полусферы, Глебов В. В., Колбасов А. Н., Михайлов В. В., Шипулин А. А. (2017)
Липовец В. В. - Повышение надежности работы трансмиссии бронетранспортера БТР-4Е при движении задним ходом за счет обеспечения смазки раздаточной коробки, Федоров А. В., Клименко И. В., Беспалов Р. И., Саенко Д. В., Поторока А. В. (2017)
Мормило Я. М. - Анализ причин шума бронетранспортера БТР-4Е и конструктивные методы по его снижению, Бобер А. В., Крот С. Г., Лазурко А. В., Фолунин С. А., Кривохижа С. В. (2017)
Сакун О. В. - Обґрунтування тактико-технічних характеристик вогнеметної установки до бойової вогнеметної машини (2017)
Слюсаренко Ю. А. - Анализ результатов гарантийной эксплуатации бронетранспортеров БТР-4Е и машин на его базе в 2014 ÷ 2016 годах, Шигин Я. В. (2017)
Стримовский С. В. - Выбор тягового электродвигателя для проектирования электрической трансмиссии на легкобронированные колесные военные машины (2017)
Хлань А. В. - Проектно-технологически-производственное обеспечение тактико-технических характеристик боевых бронированных машин: подходы, модели и методы, Малакей А. Н., Ткачук Н. А., Зарубина А. А., Грабовский А. В., Танченко А. Ю., Васильев А. Ю., Литвиненко А. В., Посохов В. В., Кохановская О. В. (2017)
Чепурной А. Д. - Инновационный вагон-цистерна для перевозки легковесных химических продуктов, Шейченко Р. И., Граборов Р. В., Ткачук Н. А., Бондаренко М. А., Грабовский А. В., Лунев Е. А., Ткачук А. В., Набоков А. В., Бондаренко Л. Н. (2017)
Гужва Ю. М. - Oсобенности применения синхронного электропривода для тренажерных динамических платформ, Нефёдов А. В., Новокрещёнов А. А., Карпов Д. А. (2017)
Дудко В. В. - Разработка измерительного прибора на основе датчиков с пассивным подмагничиванием для определения скорости полета пули стрелкового оружия, Сергиенко А. А., Малеев И. Ю., Каторгин А. Н., Деев С. Г. (2017)
Nikonov O. J. - Development of intelligent information and control technologies for efficiency upgrading of vehicle application, Polosukhina T. O. (2017)
Сіндєєв М. В. - Параметричний синтез електрогідравлічної підвіски автомобіля з урахуванням нелінійних ланок (2017)
Гайворонский А. А. - Образование холодных трещин в сварных соединениях броневых сталей высокой прочности и твердости отечественного и зарубежного производства, Позняков В. Д., Клапатюк А. В., Денисенко А. М., Дураченко В. В., Костин Ю. Н. (2017)
Гринь Л. А. - Разработка пулестойких многослойных окон на основе сапфира для украинской бронетехники, Притула И. М., Дураченко В. В., Костин Ю. Н. (2017)
Марченко А. П. - Інноваційні технології композиційного зміцнення поверхні елементів виробів для оборонної та енергетичної галузей, Ткачук М. А., Соболь О. В., Посвятенко Е. К., Хлань О. В., Шейко О. І., Бабіч О. О., Фрід О. Ю., Погрібний М. А., Кравченко С. О. (2017)
Позняков В. Д. - Влияние низкотемпературного отпуска и ударной обработки на долговечность сварных соединений сталей марок 71 и НВ 500 MOD при изготовлении ЛБТ, Бабич А. А., Гайворонский А. А., Демченко Ю. В., Денисенко А. М., Ящук В. А., Дураченко В. В. (2017)
Позняков В. Д. - Особенности превращения аустенита и механические свойства металла в зоне термического влияния соединений броневой стали марки 71 при дуговой сварке, Гайворонский А. А., Костин В. А., Дураченко В. В., Костин Ю. Н. (2017)
Позняков В. Д. - Сварочно-технологические характеристики и механические свойства металла шва сварных соединений, выполненных проволоками ХОРДА 307 ТІ и СВ-08Х20Н9Г7Т, Гайворонский А. А., Демченко Ю. В., Клапатюк А. В., Алимов А. Н., Костин Ю. Н. (2017)
Расулов Н. М. - Определение диаметра стержней под накатывание резьбы с применением вероятностно-статистического метода, Дамирова Г. В. (2017)
Воронцов С. Н. - Моделирование воздействия единичной возмущающей силы на колебания подрессоренной части корпуса гусеничной машины, Ярмак Н. С. (2017)
Літвінов О. В. - Експериментальне оцінювання показників динаміки та опору руху спеціальної колісної техніки (2017)
До відома авторів. Вимоги до оформлення статті (2017)
Вихідні дані (2017)
Bulski K. - The microbiological air quality in the st.Benedict church in Cracow, Ostafin M., Czuszkiewicz J., Kurek T., Falkiewicz-Dulik M., Suprovych T., Pustova Z. (2016)
Гументик М. Я. - Вплив способу посіву та догляду за рослинами на продуктивність біомаси проса прупоподібного в умовах лісостепу України (2016)
Димчук А. В. - Показники відтворювальної здатності та їх вплив на надій корів (2016)
Карпенко В. П. - Розвиток сегетальної рослинності у посівах сої за інтегрованої дії біологічних і хімічних препаратів, Івасюк Ю. І., Притуляк Р. М. (2016)
Кохан А. В. - Біодобрива у технології вирощування соняшнику (2016)
Лихочвор А. М. - Вміст олії і склад жирних кислот в ярих олійних культурах (2016)
Мороз М. С. - Використання наноаквацитратів для оптимізації ендопаразита Chouioia cunea Jang.(Hymenoptera: Eulophidae), Максін В. І. (2016)
Рарок А. В. - Підвищення продуктивності посівів гречки шляхом оптимізації параметрів сівби, Бурдига В. М., Коруняк О. П. (2016)
Ратошнюк В. І. - Асиміляційна продуктивність люпину вузьколистого залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України (2016)
Рідей Н. М. - Методичне забезпечення еколого-соціального оцінювання стану рекреаційних територій агросфери, Хітренко Т. Ф. (2016)
Божок А. М. - Підвищення прохідності транспортних засобів з використанням теплоти димових газів двигунів, Дуганець В. І., Майсус В. В., Олексійко С. Л., Пукас В. Л. (2016)
Корчак М. М. - Аналіз результатів пошукових експериментальних досліджень подрібнювача рослинних залишків грубостеблових культур (2016)
Савченко Л. Г. - Дослідження рівня виробничого травматизму і профзахворюваності в галузі тваринництва та переробки продукції тваринництва АПК України, Цивенкова Н. М., Савченко В. М. (2016)
Краснолуцька Л. М. - Фінансовий цикл в управлінні оборотним капіталом підприємства (2016)
Кучер О. В. - Маркетинговий менеджмент у системі управління аграрними підприємствами, Покотильська Н. В. (2016)
Паленичак О. В. - Економічні механізми управління продовольчою безпекою регіону в умовах схилового землеробства (2016)
Поліщук В. С. - Персонал агропромислових формувань і особливості його формування та використання, Стрильбіцький П. А. (2016)
Радченко О. Д. - Вплив євроінтеграції на дієвість механізму державної підтримки сільського господарства України (2016)
Ходаківський Є. І. - Формування системи розвитку сільських територій на засадах підприємництва, саморегулювання та державного управління, Ратошнюк Т. М., Капітула Л. Л., Плотнікова М. Ф. (2016)
Цвігун І. А. - Демографічні загрози розвитку сільських територій в Україні (2016)
Швець Т. В. - Особливості формування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів при сільських громадах на засадах бізнес-планування, Булуй О. Г. (2016)
Шевченко А. В. - Методичні підходи до оцінки індикаторів економічної безпеки держави у сфері кластеризації промисловості України (2016)
Содержание (2015)
Marushko R. V. - Effect of n(3 long-chain polyunsaturated fatty acid intake during pregnancy and lactation on infant health outcomes (2015)
Гончаренко Н. І. - Особливості стану мікроциркуляції та ендотеліальної функції мікросудин у вагітних із гестаційним діабетом (2015)
Грибанов А. В. - Параметри центральної гемодинаміки у вагітних з цукровим діабетом 1-го типу та прееклампсією: взаємозв'язок із поліморфними варіантами генів (2015)
Слєпов О. К. - Рідкісний випадок прижиттєвої пренатальної і ранньої постнатальної діагностики двобічної хибної природженої діафрагмальної грижі в плода і новонародженої дитини, Гордієнко І. Ю., Слєпова Л. Ф., Гладишко О. П., Пономаренко О. П., Курінний С. І., Шипот О. Г., Журавель А. О. (2015)
Слєпов О. К. - Випадок пренатальної діагностики та успішного лікування двобічного хілотораксу, ускладненого компресією гіпоплазованих легень і асфіксією, у новонародженої дитини, Давидова Ю. В., Лук'янова І. С., Пономаренко O. П., Гладишко О. П., Курінний С. І., Шипот О. Г. (2015)
Даниленко О. Г. - Обґрунтування преконцепційної підготовки при синдромі втрати плода (2015)
Слєпов О. К. - Пізно виявлені природжені діафрагмальні грижі Морганьї: діагностика та хірургічна корекція у дітей, Курінний С. І., Шипот О. Г., Голопапа Г. В., Гладишко О. П. (2015)
Сміян О. І. - Мікро( та макроелементне забезпечення в дітей з тимомегалією, хворих на гострий обструктивний бронхіт, Плахута В. А., Мощич О. П., Мощич О. О., Сухарєва В. А. (2015)
Майданник В. Г. - Сучасні особливості стану показників клітинної та гуморальної ланок імунної системи у дітей з моно- та мікстваріантами ротавірусної інфекції, Cміян-Горбунова К. О., Сміян О. І., Рибалко Л. В., Мельник Л. І. (2015)
Бабінцева А. Г. - Досвід профілактики ренальних дисфункцій у доношених новонароджених із тяжкою перинатальною патологією, Годованець Ю. Д. (2015)
Чуйко М. М. - Практичний досвід, який допомагає попередити тяжкість синдрому аспірації меконію (2015)
Кирилова Л. Г. - Сучасні аспекти патогенезу ураження головного мозку в дітей, котрі народилися з екстремально низькою масою тіла, Мартиненко Я. А. (2015)
Квашнина Л. В. - Дети первых пяти лет жизни: основные показатели в контексте достижения Целей Тысячелетия в Украине. Часть І, Шунько Е. Е., Матвиенко И. Н. (2015)
Тяжка О. В. - Забезпеченість вітаміном D дітей з алергічними захворюваннями залежно від тяжкості хвороби, Сельська З. В. (2015)
Ігнатова Т. Б. - Синдром ранньої реполяризації шлуночків як маркер розвитку серцево-судинної патології в майбутньому (2015)
Кузьменко Т. В. - Частота поліморфних варіантів IL4 (C-589T) та TNFa (G(308A) у малюків — пасивних курців в Одеському регіоні, Україна, Аряєв М. Л., Сеньківська Л. І., John B. Lowe (2015)
Березенко В. С. - Особливості фіброзу печінки в дітей з хронічним вірусним гепатитом В, Царьова О. В. (2015)
Авраменко І. Ю. - Фіброма та її місце серед пухлин серця у дітей, Мальська А. А., Ковальський Р. Я. (2015)
Цимбаліста О. Л. - Ризомієлічна крапчаста остеохондродисплазія: сучасні погляди на патогенез, клініка, діагностика (випадок із клінічної практики), Семкович М. Я., Вальчишин В. П., Курташ О. О., Семкович Я. В., Матвіїв Л. Є., Мельник Т. М., Стефанишин А. Б., Дзюбинський Я. С., Ситник О. Д. (2015)
Удовикова Н. А. - Частота и характер экстрагенитальной патологии у девочек(подростков с первичной олигоменореей (2015)
Сандуляк Т.В. - Критерії та алгоритм оцінки імунобіологічної реактивності новонароджених (2015)
Мэтрэгунэ Н. Г. - Значимость адипокинов и инсулинрезистентности в развитии артериальной гипертензии у детей с избыточной массой тела и ожирением, Бикир-Тхоряк Л. И., Кожокарь С. В., Ерохина О. В., Бабий К. В. (2015)
Шушляпіна О. В. - Особливості патології щитоподібної залози у дітей з ожирінням, Будрейко О. А. (2015)
Перелік докторських дисертацій, що були затверджені ПК "Педіатрія" НАМН та МОЗ України до виконання у ІII–ІV кварталі 2015 р. (2015)
К сведению авторов (2015)
Титул, зміст (2017)
Nechyporenko О. - Analysis of methods and technologies of human face recognition, Korpan Y. (2017)
Lymarenko Y. - Development of the computer model of three dimensional surfaces reconstruction system, Tatievskyi D. (2017)
Lytvyn V. - Modeling of the process of territorial communities formation using swarm intelligence algorithms, Uhryn D., Nadiein N., Klichuk O. (2017)
Dorogyy Ya. - Development of the approach for designing, modelling and research of critical it infrastructure (2017)
Anisimov G. - Audit of catering network state in Kharkiv city, Zhukov Ye., Lipovoy D. (2017)
Gladkovska V. - Rationale for logistics operator infrastructure parameters (2017)
Dolya C. - Influence of features of the transport network pattern on the haul cycle length between its nodes on the example of the transport network of Ukraine, Lyfenko S., Nesterenko S., Vyatkin K. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Zhdanyuk N. - Study of the structure of organo-modified palygorskite (2017)
Pitak I. - Justification of the calculation methods of the main parameters of vortex chambers, Shaporev V., Briankin S., Pitak O. (2017)
Pitak I. - Influence of the inlet flow swirler construction on hydrodynamics and efficiency of work, Briankin S., Pitak O., Shaporev V., Petrukhin S. (2017)
Shkop A. - Investigation of the treatment efficiency of fine-dispersed slime of a water rotation cycle of a metallurgical enterprise, Briankin O., Shestopalov O., Ponomareva N. (2017)
Shkop A. - Investigation of flocculation efficiency in treatment of wet gas treatment slime of ferroalloys production, Briankin O., Shestopalov O., Ponomareva N. (2017)
Dichtyar А. - Research of the effects of technological factors on the quality indices of high oleic sunflower oil, Fedak N., Pyvovarov Y., Stepankova G., Yarantseva Y. (2017)
Chabanova O. - Processing of dairy raw materials in healthy food products, Vikul S., Sharahmatova T., Bondar S., Trubnikova A. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Kuzmin O. - The development of the method of ratings formation of scientific and scientific-pedagogical staff publication activity, Zhuk L. (2017)
Zalunina O. - Formation of blocks of categorial apparatus of construction industry (2017)
Lisun Y. - Investigation of relationship marketing in the franchising activity of trade companies (2017)
Kolos I. - Material flow management of industrial enterprise on lean principles (2017)
Lutsenko I. - Development of the method for formation of the systemally based level of resources of logistics operations, Fomovskaya E. (2017)
Dligach A. - Development of marketing strategies in system-reflexive marketing (2017)
Postan M. - Development of method for optimal inventory management under continuouse supply of product and random demand (2017)
Dyba V. - Development of binomial pricing model of shares and bonds for a life insurance company, Kapustan V. (2017)
Gudz T. - Financial equilibrium as basis for enterprise’s sustainable development: economic and mathematical foundation (2017)
Demyanenko V. - Development of the temporal knowledge representation model for computer support of consumer good production processes at multi-nomenclature machine-building enterprise, Demyanenko O. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Suska A. - Estimation of the possibilities of market-ecological transformation of the institutional environment for forest sector of economics, Babich A. (2017)
Dovzhenko V. - Assessment of quality of life of the rural population in the territory of radioactive contamination (2017)
Gerasymchuk N. - Specifics of development and approbation of resource saving strategy in agro-industrial complex (2017)
Striy L. - Market of communication and internet services: research of competitive environment, Yepifanova I., Orlovskiy B., Sоbirov Sh., Miralibekov B. (2017)
Mashchenko M. - Optimization of expenditures on environmental actions in Ukraine, Klimenko O., Dykan O. (2017)
Marko M. - Use of the approximate method for solving the assignment problem, Tsegelik G. (2017)
Mamonov K. - Study of information security in the system of information and analytical support of formation and use of intelligent capital of construction enterprises, Prunenko D. (2017)
Havryliuk A. - Indicators of effective bank performance (2017)
Hatska L. - Investigation of advantages of outsourcing of independent fiscal institutions in the countries of peripheral capitalism (2017)
Kuzminov M. - Determination of agricultural export features in developing countries (2017)
Abstract and References (2017)
Зандарян В. А. - Підвищення ефектвності виробництва молока на інноваційній основі, Вєліканова В. С. (2015)
Антоненко С. Ф. - Взаимосвязь скорости роста плода с уровнем молочной продуктивности первотёлки, Маменко А. М. (2015)
Данець Л. М. - Вплив живої маси телиць на тривалість життя при прив’язному способі утримання (2015)
Батир Р. Ю. - Операційна карта доїння корів в умовах інноваційної технології (2015)
Бомко В. С. - Вплив змішанолігандного комплексу цинку на показники крові у високопродуктивних корів у період роздою та виробництва молока, Даниленко В. П. (2015)
Прудніков В. Г. - М’ясне скотарство східного регіону України, Криворучко Ю. І., Колісник О. І. (2015)
Сметаніна О. В. - Вплив змішанолігандного комплексу кобальту на рубцевий метаболізм у високопродуктивних корів у перші 100 днів лактації, Бомко В. С. (2015)
Чертков Д. Д. - Энергосберегающая, экологически безопасная технология однофазного содержания свиноматок в неотапливаемых помещениях, Кандыба В. Н., Чертков Б. Д., Сметанкин Ю. Н. (2015)
Коваленко Б. П. - До питання оцінки технологій виробництва свинини за економічними показниками (2015)
Скляренко Е. В. - Русская тройка – тип запряжки, исторический шедевр коневодства, Герасимов В. И., Петрушко Н. П. (2015)
Луценко М. В. - Выбор лошадей для альтернативных сфер использования на примере конного комплекса "Фельдман Эко-парк", Петрушко Н. П. (2015)
Кабасова И. А. - Стресс и его влияние на тренинг и спортивную работоспособность лошадей, Петрушко Н. П. (2015)
Гудима В. Ю. - Вплив вітаміну d3 на хімічний склад та морфометричні параметри яйця курей, Вудмаска І. В. (2015)
Тарасенко О. О. - Автоматичні кормушки для годівлі веслоноса (2015)
Стапай П. В. - Вміст і склад ліпідів печінки молодняку овець за умов використання у їх раціонах добавок амінокислот лізину, метіоніну, а також сульфату натрію, Дружина О. С., Сидір Н. П., Параняк Н. М. (2015)
Гультяєва О. В. - Вплив пропіленгліколю, вітаміну е та метіоніну на ензиматичні процеси у рубці корів, Невоструєва І. В., Влізло В. В., Петрук А. П. (2015)
Севастьянов О. - Біоенергетичний обмін у бугайців різного походження, Кірович Н., Пушкар Т. Д., Севастьянов О. (2015)
Походня Г. С. - Разработка элементов инновационной автоматизированной аквапонной технологии производства сельскохозяйственной продукции, Ковригин А. В., Маменко А. М. (2015)
Котляр О. С. - Типові раціони з продуктами переробки біомаси червоного каліфорнійського черв'яка в годівлі свиней, Маменко О. М. (2015)
Походня Г. С. - Кормовая добавка "Мивал-Зоо" стимулирует воспроизводительную функцию у свиноматок, Малахова Т. А. (2015)
Походня Г. С. - Выращивание и откорм свиней с введением в их рацион суспензии хлореллы, Бреславец Ю. П. (2015)
Котляр О. С. - Порівняння ефективності дії різних форм цинку в годівлі ремонтних свинок, Маменко О. М. (2015)
Походня Г. С. - Кормовая добавка "гидролактив" в рационах поросят, Трубчанинова Н. С., Манохина Л. А., Трубчанинова В. П., Манохин А. А. (2015)
Горшков Г. И. - Повышение устойчивости спермы хряков к глубокому охлаждению за счет скармливания им пробиотика "гидролактив", Федорчук Е. Г., Нарижный А. Г. (2015)
Смирнова А. С. - Генетическая и фенотипическая оценка свиней крупной белой породы, Каряка В. В., Хохлов А. М. (2015)
Федорчук Е. Г. - Воспроизводительная функция хряков при скармливании им адаптогенного средства "мивал-зоо" (2015)
Корх О. В. - Ефективність різновікового підбору батьківських пар при розведенні сріблясто-чорних лисиць та норок (2015)
Черномиз Т. О. - Оцінка відтворювальної здатності та продуктивності овець буковинського типу асканійської каракульської породи в умовах західного регіону України, Лесик О. Б., Похивка М. В., Коленчук М. М., Меленко К. М. (2015)
Черненко О. М. - Дослідження легеневого дихання та газоенергетичного обміну у корів різних типів конституції (2015)
Шахова Ю. Ю. - Статевий цикл у корів та телиць (2015)
Березовський О. В. - Поліморфізм генів капа-казеїну та тиреоглобуліну в популяціях молочних порід великої рогатої худоби західної України, Саранчук І. І., Калинка А. К. (2015)
Юрченко В. В. - Загальні закономірності дії екологічних чинників в нормуванні годівлі тварин (2015)
Кущ Л. Л. - Вплив гуміліду на ріст і гематологічні показники гусенят (2015)
Портянник С. В. - Вплив екстракту лікарських рослин на екскрецію надлишку кадмію і свинцю із організму дійних корів, Маменко О. М. (2015)
Кривохижа Є. М. - Значення санітарної обробки доїльного устаткування на фермах для підвищення мікробіологічних показників якості коров’ячого молока, Василів А. П., Болтик Н. П. (2015)
Маменко О. М. - Біологічні особливості стійкості організму корів до інтоксикації плюмбумом та технологічні можливості виробництва від них екологічно безпечного молока, Ємець З. В., Хруцький С. С. (2015)
Чалая О. С. - Хімічний склад та технологічні властивості м'яса і сала свиней за умов вмісту у раціоні важких металів, Маменко О. М. (2015)
Пушкар Т. Д. - Вплив озоно-повітряної суміші на санітарно-гігієнічну якість молока (2015)
Батир Ю. Г. - Інвестиційна складова підвищення ефективності аграрного виробництва, Храпач К. Г. (2015)
Кривобок В. Ю. - Вдосконалення системи менеджменту сільськогосподарських підприємств (2015)
Купина З. П. - Организация производственной деятельности в логистике, Загоруйко О. Г., Сидор Д. (2015)
Кущ Л. Л. - Концептуальные вопросы авторского права (2015)
Титул, зміст (2017)
Колонка редактора (2017)
Бойко А. Р. - Активність українських радіологів збільшується у західному напрямку, Коваленко Ю. М. (2017)
Шармазанова О. П. - До 90-річчя заснування кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, Бортний М. О. (2017)
Коваленко Ю. М. - Про співпрацю з європейською радіологічною спільнотою, Рогожин В. О. (2017)
Бойко А. Р. - На честь 25-річчя своєї Асоціації радіологи країни підкорили чергову вершину, Коваленко Ю. М. (2017)
Божок Е. Н. - "МР-маммография: к рекомендациям Европейского общества радиологов, работающих в области диагностики патологии молочных желез (EUSOBI)" (Обзор литературы), Рогожин В. А. (2017)
Мечев Д. С. - Радіонуклідна діагностика та радіонуклідна терапія множинних метастазів у скелет у хворих на рак молочної залози, Щербіна О. В., Авраменко О. І., Макеєв С. С., Кметюк Я. В. (2017)
Божок Е. Н. - Программа последипломного обучения врачей-радиологов по субспециальности "Лучевая диагностика заболеваний молочной железы – Breast imaging", Рогожин В. А. (перевод и редактирование) (2017)
Бортный Н. А. - Диффузный цистицеркоз (случай из практики) (2017)
Ващенко Ю. И. - Некоторые интересные факты истории применения радиоактивности. Часть 2 (2017)
До 80 річчя видатного українського наукового діяча, педагога, організатора радіологічної служби, доктора медичних наук, професора, член-кореспондента НАМНУ, заслуженого діяча науки і техніки України Пилипенка Миколи Івановича (2017)
До 80 річчя Векслярського Романа Зіновійовича (2017)
Абдуллаев Р. Я. - Эхокардиографическая оценка гемодинамики правого желудочка с учетом локализации инфаркта миокарда левого желудочка, Комаревич Н. А., Абдуллаев Р. Р. (2017)
Абдуллаев Р. Я. - Особенности кровотока в третьем сегменте позвоночной артерии при цефальгическом синдроме до и после мануальной терапии, Калашников В. И., Ибрагимова К. Н., Сысун Л. А., Абдуллаев Р. Р. (2017)
Абдуллаев Р. Я. - Возможности трансвагинальной эхографии в диагностике эрозии и псевдоэрозии шейки матки, Сибиханкулов А. Х., Лысенко Т. П., Абдуллаев Р. Р. (2017)
Амро И. Г. - Диагностика пороков развития у новорожденных в запорожском областном перинатальном центре в 2014-2016 гг. (2017)
Бабий А. М. - SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY поджелудочной железы при хроническом панкреатите, Шевченко Б. Ф., Гравировская Н. Г., Коненко И. С, Дементий Н. П. (2017)
Балака С. Н. - Радиочастотная радиоабляция в лечении злокачественных опухолей различной локализации (2017)
Бешляга В. М. - Эхокардиография в диагностике аномалии эбштейна, Лазоришинец В. В., Кравец Е. П., Мазур А. А., Коноплева Ю. Л., Позняк О. В., Бешляга Е. В., Ювчик Е. В. (2017)
Бешляга В. М. - ЭХОКГ при изолированной форме корригированной ТМС, Мазур А. А., Ершова Е .Б., Позняк О. В., Коноплева Ю. Л., Кравец Е. П. (2017)
Бут Г. Н. - Анализ использования программного обеспечения ASTRAIA при проведении первого пренатального комбинированного скрининга, Луговская Т. В. (2017)
Варшавер П. Л. - Застосування інтервенційного ультразвуку у хворих із гострою хірургічною патологією в умовах міської лікарні, Варшавер Н. Б. (2017)
Волик Н. К. - Ультразвуковая диагностика редкой патологии плаценты: плацентарная мезенхимальная дисплазия (2017)
Волик Н. К. - Ультразвуковая диагностика редкой патологии плаценты: массивный субхориальный тромбоз (2017)
Гречаник О. І. - Ультразвукова та рентгенологічна діагностика бойової торакальної і торакоабдомінальної травми, Абдуллаєв Р. Я., Хоменко І.П., Ермілова О. В., Вереш Д. Б. (2017)
Диденко В. И. - Эластография печени у пациентов с ожирением и хронической патологией печени, ассоциированной с вирусом гепатита С, Коненко И. С., Ягмур В. Б., Ошмянская Н. Ю. (2017)
Динник О. Б. - Еластографія статевого члена, Мірошніков Я. О., Наталенко І. Л., Керусь С. В., Караєв Т. В. (2017)
Дудник Т. А. - Ультразвуковой мониторинг состояния ротаторной манжеты у больных с различными типами переломов большого бугорка плечевой кости, Абдуллаев Р. Я. (2017)
Дудник Т. А. - Диагностические аспекты эхографии в верификации повреждений сухожильно-связочного аппарата коленных и плечевых суставов у больных с остеопорозом, Абдуллаев Р. Я. (2017)
Жайворонок М. М. - Покращення візуалізації товстої кишки при ультразвуковому обстеженні за допомогою симетикону, Динник О.Б., Кушнеров О. І. (2017)
Закревский А. Н. - Мультипараметрический ультразвук в катамнестическом наблюдении недоношенного новорожденного с болезнью байлера. Случай из практики, Карапетян О. Ю., Каратай О. С. , Томчук А. И., Козакевич И. М., Закревская А. А. (2017)
Іванов І. Ю. - Застосування та ефективність ультразвукової навігації при трепан-біопсіях молочних залоз. Досвід онкологічної клініки, Клекот А. І., Шевчук В. І., Лозович О. А., Лозович В. А., Солоненко С. В. (2017)
Іванов І. Ю. - Важливість застосування ехографії при ад’ювантній терапії раку молочної залози препаратом тамоксифен для оцінки ризику розвитку проліферативних змін в ендометрії, Лозович О. А., Лозович В. А., Шевчук В. І. (2017)
Іванов І. Ю. - Диференційно-діагностичні маркери раку та доброякісної гіперплазії під час оцінки особливостей кровоплину передміхуровій залозі методом кольорового дуплексного сканування. Досвід онкологічної клініки, Церковнюк Р. Г., Сміюха О. А., Лозович В. А. (2017)
Калашников В. И. - Оценка состояния цереброваскулярной реактивности у пациентов с вегетативной дисфункцией, Абдуллаев Р. Я., Сысун Л. А. (2017)
Калашников В. И. - Особенности церебральной ауторегуляции у пациентов с сочетанными эпилептическими и мигренозными пароксизмами, Абдуллаев Р. Я., Сысун Л. А. (2017)
Калашников В. И. - Особенности цереброваскулярной реактивности у пациентов с симпато-адреналовыми пароксизмами в структуре синдрома позвоночной артерии, Абдуллаев Р. Я., Сысун Л. А., Пономаренко С. А. (2017)
Квятковский Е. А. - Роль ультрасонографии и урофлоуметрии в комплексном исследовании уродинамики нижних мочевых путей у больных с хроническим простатитом, Квятковская Т. А. (2017)
Клименко Т. М. - Врожденная β-клеточная гиперплазия поджелудочной железы с гиперинсулизмом у новорожденного. Случай из практики, Закревский А. Н., Карапетян О. Ю., Гриценко С. М., Сошко Т. В., Закревская А. А. (2017)
Кориченський О. М. - Можливості сувнохвильової еластографії для контролю процедури термоабляції, Бабкіна Т. М., Медведєв В. Є. (2017)
Кориченський О. М. - Особливості зсувнохвильової еластографії трансплантованої нирки при стенозі ниркової артерії. Клінічний випадок, Бабкіна Т. М., Медведєв В. Є., Іванов Д. Д., Дядик О. О. (2017)
Крыжановская И. В. - сравнительная оценка возможности ультрасонографии в диагностике рака верхнего и выходного отделов желудка, Абдуллаев Р. Я. (2017)
Куба М. К. - інформативність ультразвукової еластографії з метою оцінки ефективності передопераційної хіміотерапії у хворих на рак молочної залози, Пархоменко Я. М., Жильчук А. В. (2017)
Лихачева Н. В. - Нейросонография и другие нейровизуализирующие методы в диагностике перинатальных поражений центральной нервной системы у новорожденных, Каратай О. С., Сошко Т. В. (2017)
Молодан А.В. - Изменение деформационных свойств миокарда левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца, осложненной сердечной недостаточностью, Иващук В.А. (2017)
Никоненко А. С. - Структурно-геометрические и функциональные показатели левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца в отдаленном периоде после аортокоронарного шунтирования, Молодан А. В., Наконечный С. Ю., Иващук В. А. (2017)
Новікова Г. А. - Ультразвукова діагностика варіантів анатомічної будови сафено-поплітеального співустя при доплерометрії вен нижніх кінцівок (2017)
Прийма С. С. - Хірургічні аспекти доплерографії сім’яного канатика, Прийма О. Б. (2017)
Ратчик В. М. - Миниинвазивное лечение непаразитарных кист печени, Орловский Д. В., Коненко И. С., Дементий Н. П. (2017)
Ратчик В. М. - Миниинвазивные методы в лечении псевдокист поджелудочной железы, Орловский Д. В., Тузко А. В., Пролом Н. В., Тарабаров С. А., Ущина С. В. (2017)
Садовников С. А. - Роль ультразвуковой ирригоскопии в диагностике функциональных нарушений толстого кишечника, Луговская Т. В., Бут Г. Н. (2017)
Соломка А. А. - Неотложный ультразвук (Еmergency ultrasound). ABCDE-многофункциональное ультразвуковое исследование в критических состояниях. THE RUSH EXAM (RAPID ULTRASOUND IN SHOCK), Соломка С. Л. (2017)
Сорокін Б. В. - Трансректальне ультразвукове дослідження в діагностиці захворювань прямої кишки, Пироговський В. Ю., Сурков А. В., Тараненко А. О., Злобенець С. О. (2017)
Сусидко Е. Н. - Аномальная инвазия плаценты в области рубца на матке после кесарева сечения, Николаев Н. И. (2017)
Ткаченко Е. Н. - Роль доплерографии сосудов зрительного нерва и орбиты в дифференциальной диагностике нормотензивной глаукомы и глазного ишемического синдрома, Сардарян В. В., Кауркина Л. А., Закревский А. Н. (2017)
Федоришин Р. П. - Особенности ультразвукового наведения при проведении дистанционной литотрипсии камней верхних мочевыводящих путей, Ковалеренко Л. С., Нога Д. А., Ткачуковский А. Ф. (2017)
Федусенко А. А. - Менеджмент доброкачественных образований печени. Клинические рекомендации EASL, Дынник О. Б., Жайворонок М. Н., Федусенко А. А. (мл), Ипатова Д. П., Макарова Ж. Н. (2017)
Фетісова Н. М. - Артеріальна гіпертензія та ішемічна хвороба серця у хворих на гіпотиреоз, Вернигородська М. В. (2017)
Цимбал В. О. - Еластографія зсувної хвилів комплексній діагностиці вогнищевої патології молочних залоз (2017)
Шеремет М. І. - Тонкоголкова аспіраційна біопсія утворень щитоподібної залози під контролем ехографії, Рибак О. В., Шкрібляк Н. М., Буймістр Н. І., Ляшук Р. П. (2017)
Шило В. Т. - Використання в-режиму, еластографії та адаптованих математичних методів у комплексній діагностиці захворювань печінки, Орел В. Е., Ніколов М. О., Павлюков Е. В., Тверда Н. О., Будько Т. М., Омбремський М. В., Колесник С. В. (2017)
Ашихмін А. В. - Використання 18-ФДГ ПЕТ/КТ для стадіювання та контролю ефективності лікування недрібноклітинного раку легені, Кметюк Я. В, Мусаєва К. О. (2017)
Грабовський Ю. В. - Значення радіологічних методів досліджень у діагностиці та оцінці ефективності лікування тромбоемболії легеневої артерії (2017)
Іваненко О. І. - Основні показники роботи відділення радіонуклідної діагностики та терапії КЗ "КООД", Макарук І. М., Жиленко С. І., Оніцева Т. В. (2017)
Кметюк Я. В. - Побудова системи управління якістю центру ПЕТ/КТ досліджень, Солодянникова О. І., Ашихмін А. В. (2017)
Кукушкина М. Н. - Влияния профилактической лимфодиссекции на эффективность лечения больных первично-локализованной меланомой кожи, Сукач Г. Г. (2017)
Бабкина Т. М. - Миокардиосцинтиграфия в оценке эффективности реваскуляризации у больных с острым инфарктом миокарда, Кундина В. В. (2017)
Мусаєва К. О. - Прогностична цінність 18-ФДГ ПЕТ/КТ метаболічних та волюметричних параметрів при рецидиві карциноми голови та шиї у хворих після радикального курсу променевої терапії, Солодянникова О. І., Кметюк Я. В. (2017)
Новерко И. В. - Значимость динамической реносцинтиграфии с фуросемидовой пробой в оценке функции почек у детей с гидронефрозом, Кундин В. Ю., Сатыр М. В. (2017)
Сатир М. В. - Сцинтиграфічні диференційно-діагностичні ознаки уражень скелета при виконанні ОФЕКТ, Солодянникова О. І., Новерко І. В., Ярошенко О. Ю., Ніколов М. О. (2017)
Солодянникова О. І. - Ефективність радіойодтерапії диференційованого раку щитоподібної залози залежно від термінів її проведення, Сукач Г. Г., Саган Д. Л., Трацевський В. В. (2017)
Сукач Г. Г. - Возможности радионуклидной диагностики поражения лимфатических узлов при меланоме, Кукушкина М. Н., Солодянникова О. И. (2017)
Іванкова О. М. - Хіміопроменева терапія в неоад'ювантному лікуванні хворих на місцевопоширений первинно неоперабельний рак грудної залози (2017)
Балака С. Н. - Лечение метастазов злокачественных Опухолей с использованием радиочастотной абляции, Красносельский Н. В. (2017)
Баранішина А. О. - Судинні синдроми в абдомінальній радіології (випадки з практики), Баранішин О. А., Сімрок Д. В., Шаповалов Т. М., Гриценко І. Й., Паламарь А. І., Дереш Н. В. (2017)
Бортний М. О. - Рентгено-патоморфологічні паралелі при диференціальній діагностиці набряку легенів у пацієнтів із гострим коронарним синдромом і дистрес-синдромом, Шармазанова О. П., Шаповалова В. В., Мангов А. В. (2017)
Бортный Н. А. - Диагностика и дифференциальная рентгенодиагностика рака желудка (2017)
Васько Л. М. - Застосування системи BI-RADS для оцінки даних магнітно-резонансної мамографії, Жукова Т. О., Пилипенко Н. С., Почерняєва В. Ф. (2017)
Гарматіна О. Ю. - Зміни церебральної перфузії після Хірургічної корекції у пацієнтів із хронічними стенозами та оклюзіями брахіоцефальних артерій, Робак О. П., Мороз В. В. (2017)
Давиденко Я. В. - Применение МДКТ-ангиографии для выявления патологии и особенностей анатомического строения экстра- и интракраниальных артерий (2017)
Коваленко Ю. М. - Цифрова рентгенодіагностика в україні: реалії та перспективи (2017)
Жайворонок М. М. - "Підводні камені" товстої кишки при оглядовій УЗД органів черевної порожнини, Федусенко О. А. (2017)
Никитина О. В. - Мультимодальный подход к диагностике патологии желчного пузыря (2017)
Одарченко С. П. - Вивчення можливостей МРТ у діагностиці раку легенів та метастатичного ураження лімфатичних вузлів межистіння, Горошенко О. В., Сподін А. В., Гайдук Р. В. (2017)
Петров К. С. - Клиническая анатомия женского таза с точки зрения методов лучевой диагностики (2017)
Ребенков С. О. - Опыт организации индивидуального рабочего места лучевого диагноста (2017)
Сакович Р. - МРТ И ПЭТ/КТ в диагностике рака шейки матки: роль, достоинства и недостатки, Кенигсберг К., Березовский А. (2017)
Сафронова О. В. - Можливості використання даних магнітно-резонансної томографії для планування променевої терапії у хворих на рак передміхурової залози, Удатова Т. В., Кметюк Я. В. (2017)
Старенький В. П. - Результати лікування хворих на пухлини голови та шиї з використанням радіохіміотерапії в різних режимах фракціонування дози опромінення, Сухіна О. М., Артюх С. В. (2017)
Студент В. О. - Конусно-променева комп’ютерна томографія в стоматології. Реалії та перспективи розвитку (2017)
Трофименко И. А. - МРТ в дифференциальной диагностике образований яичников (2017)
Хурдцидце Г. - Варианты строения корневых каналов по данным конусно-лучевой компьютерной томографии, Шармазанова Е. П., Демидова Е. А. (2017)
Чуканов А. Н. - Компьютерная томография в предоперационном планировании при опухолевых поражениях печени. КТ-волюмометрия (2017)
Шаповалова В. В. - Рентгенологические изменения в легких при сочетании рака и туберкулеза, Спузяк Р. М. (2017)
Шармазанова О. П. - Особливості паравертебральних абсцесів при туберкульозному та неспецифічному спондилітах за даними променевих методів діагностики, Дереш Н. В. (2017)
Шармазанова Е. П. - Хроническая обструктивная болезнь легких в практике МСЭ, Шаповалова В. В., Жедей И. (2017)
Ляшенко С. В. - Дослідження формування врожаю та якості плодів винограду за різних способів обрізування лози (2017)
Тогачинська О. В. - Оцінка технологій вирощування пшениці озимої за еколого-агрохімічними показниками темно-сірого опідзоленого ґрунту, Тимощук Т. М. (2017)
Любич В. В. - Вплив абіотичних та біотичних чинників на продуктивність сортів і ліній пшениці спельти (2017)
Єременко О. А. - Продуктивність соняшнику залежно від мінерального живлення та передпосівної обробки насіння за умов недостатнього зволоження (2017)
Гарбар Л. А. - Вплив різних умов сівби на формування продуктивності посівів соняшнику, Горбатюк Е. М. (2017)
Пономаренко С. В. - Просторово-часова динаміка урожайності кукурудзи культур в Полтавській області (2017)
Дерень О. В. - Вплив мінералів вулканічного походження на хімічний склад ставової води, Добрянська О. П., Кориляк М. З., Батуревич О. О. (2017)
Харитонов М. М. - Локальний моніторинг аеротехноген-ного забруднення довкілля металургійними комбінатами компанії "Арселор Міттал", Бенселгуб А., Криваковська Р. В. (2017)
Горб О. О. - Розвиток екопоселень в умовах органічного земле-робства як напрям використання потенціалу відновлюваних джерел енергії в Україні, Чайка Т. О., Яснолоб І. О. (2017)
Панасова Т. Г. - Одержання та оцінка якості сперми псів, Кулинич С. М., Жерносік І. А., Маленко А. В. (2017)
Замазій А. А. - Динаміка вмісту аміаку в рубці телят, Камбур М. Д., Колечко А. В. (2017)
Євстаф’єва В. О. - Гематологічні показники інвазованих трихурисами свиней у процесі застосування лікарських засобів, Мельничук В. В., Юськів І. Д. (2017)
Киричко Б. П. - Визначення біологічної дії препаратів "Трифузол-Н", "Трифузол-суспензія" та "Трифузол, розчин для ін’єкцій 1%", Звенігородська Т. В., Гиренко І. В., Парченко В. В. (2017)
Краєвський А. Й. - Запліднюваність корів залежно від стану обміну речовин перед синхронізацією еструсу, Лазоренко А. Б., Травецький М. О., Краєвський С. А., Галічев М. М. (2017)
Фотіна Т. І. - Засто-сування "Літосорбу" козам для обробки вимені, Зажарська Н. М., Мисюга М. О., Неверковець Н. Ю., Попадюк М. М. (2017)
Сухонос В. П. - Передопераційна корекція рівня загального білку в крові собак, хворих на портальну гіпертензію, ускладнену асцитом, шляхом інфузії 10 % альбуміну людини, Салівон В. О. (2017)
Ксьонз І. М. - Видове диференціювання збудників хламідіозів тварин за допомогою полімеразної ланцюгової реакції, Корнієнко М. В. (2017)
Шарандак П. В. - Діагностика мікроелементозів вівцематок, Левченко В. І. (2017)
Передера С. Б. - Вплив дезінфекційного розчину на основі полігексаметиленгуанідін гідрохлориду на санітарно-показникові мікроорганізми та білих мишей, Передера Ж. О., Щербакова Н. С., Держговська Є. О. (2017)
Кравченко С. О. - Спосіб зондування рубця у великої рогатої худоби, Канівець Н. С., Локес-Крупка Т. П. (2017)
Шатохін П. П. - Корекція вмісту вітаміну А і цинку у сироватці крові кобил останнього триместру жеребності за аліментарної недостатності, Супруненко К. В., Каришева Л. П., Деренчук Ю. І., Крилевець Ю. В. (2017)
Дмитренко Н. І. - Методи діагностики та лікування циститу у котів (2017)
Омельченко Г. О. - Біологічні особливості осілих і мігруючих козуль Сумської області (2017)
Авраменко Н. О. - М’ясо диких тварин: особливості та склад (2017)
Гончаров С. Л. - Вікова динаміка зараження хижих видів риб личинками нематод Eustrongylides Excisus у Дніпро-Бузькому лимані та дельті Дніпра (2017)
Михайлютенко С. М. - Поширення еустронгілідозу бичків родини Gobiidae в умовах Кременчуцького водосховища (2017)
Вікуліна Г. В. - Діагностичне значення деяких біохімічних індексів крові та сечі (оглядова інформація), Боровков С. Б. (2017)
Арендаренко В. М. - Особливості розрахунку пружинного елементу регулятора кута атаки культиваторної лапи, Ларенко В. В. (2017)
Григоришин Є. В. - Схожість та енергія проростання насіння ехінацеї блідої (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) в залежності від впливу стимуляторів (2017)
Молчанова А. В. - Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на агроландшафт (2017)
Родіонова К. О. - Контроль мікробіологічної безпеки (Campylobacter Spp.) тушок птиці в процесі їх переробки (2017)
Поліщук В. А. - Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств (2017)
Аранчій В. І. - Факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії – 25 років, Пікуль Г. І., Бердник В. П. (2017)
Бердник В. П. - До ювілею факультету ветеринарної медицини Полтавської державної аграрної академії, Кулинич С. М., Бердник І. Ю. (2017)
Аранчій В. І. - До 100-річчя Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, Опара М. М., Опара Н. М., Снітко Л. О. (2017)
Аннотации (2017)
Аnnotations (2017)
Левашова В. М. - Екологічна освіта як складова змісту дисциплін природничого циклу загальноосвітньої школи (60–90-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Лещенко Е. В. - Освітні новації М. Корфа в системі розвитку недільних шкіл України як передумова становлення освіти жінок (2015)
Цайчжи Л. - Анализ идей древнекитайских мыслителей о способах укрепления здоровья человека (2015)
Лятуринська С. Е. - Інноваційна діяльність Ч. В. Еліота у Комітеті десяти (2015)
Нікуленко С. І. - Становлення системи вищої художньої освіти в Україні в пореволюційні роки (2015)
Акімова О. М. - Напрями самоосвіти у ході підготовки майбутніх учителів початкових класів, Кузнецова О. В. (2015)
Аносов І. П. - Місце педагогічної антропології в єдності і різноманітті антропологічного знання (2015)
Апрєлєва І. В. - Принцип доступності дошкільної освіти: суть, показники реалізації (2015)
Бахмат Л. В. - Роль самооцінки навчальних досягнень у професійній підготовці майбутніх вчителів (2015)
Варецька О. В. - Результати педагогічного експерименту щодо розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи в післядипломному процесі (2015)
Волкова В. А. - Роль театралізованої діяльності у розвитку творчих здібностей старших дошкільників, Чесняк Т. О. (2015)
Горовенко О. А. - Фразеологічні одиниці як засіб удосконалення соціокультурної компетенції майбутніх учителів англійської мови (2015)
Гур’єва Я. В. - Педагогічна творчість майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Давидченко І. Д. - Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі навчання української мови за професійним спрямуванням (2015)
Дехтярьова О. О. - Розв’язання екологічних проблем рідного краю в ході розробки пізнавальних маршрутів у природу при проведенні навчальної практики з природознавства і краєзнавства в Харківській гуманітарно-педагогічній академії, Прокопенко Л. І., Тетьоркіна В. А. (2015)
Довгий О. В. - Правова культура як складова професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів (2015)
Жигірь В. І. - Модель формування професійно-педагогічних компетентностей майбутніх менеджерів освіти (2015)
Заворотна Я. В. - Основні причини та напрями модернізації механізму підготовки майбутніх учителів у внз за допомогою системного підходу (2015)
Зана Л. Ю. - К вопросу о проблемах преподавания анатомической терминологии англоязычным студентам-медикам (2015)
Іванова Л. І. - Аналіз законодавчої бази становлення в Україні роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я (2015)
Ізбаш С. С. - До питання про формування ключових компетенцій майбутніх учителів у процесі професійної підготовки, Бєльчева Т. Ф. (2015)
Казанцева Л. І. - Принцип свідомого засвоєння мовних явищ як засадничий у навчанні російськомовних дошкільників української мови (2015)
Каракатсаніс Т. В. - Сучасний розвиток освітньої сфери Великої Британії як країни-члена Європейського Союзу (2015)
Кривильова О. А. - Компоненти психолого-педагогічної діяльності майбутніх викладачів ПТНЗ (2015)
Куліченко А. К. - Специфіка анотування професійно орієнтованих англомовних джерел у процесі підготовки майбутніх лікарів та фармацевтів (2015)
Курільченко В. В. - Позашкільна освіта в центрі довузівської освіти класичного університету (2015)
Лопатко Л. А. - Особистісно орієнтовний підхід у процесі фахової підготовки студентів із порушеннями слуху як чинник соціалізації (2015)
Люта Д. А. - Організація соціального туризму в Україні та за кордоном: порівняльний аналіз (2015)
Ляпунова В. А. - Психологічні виміри толерантності (2015)
Маковецька Н. В. - Портфоліо як технологія оцінювання готовності майбутніх фахівців галузі туризму до професійної діяльності (2015)
Мельник І. М. - Професійне становлення майбутнього педагога: змістова сутність (2015)
Меркулова Н. В. - Функції, закономірності та принципи менеджменту соціальної роботи, Мільчевська Г. С. (2015)
Міщенко О. А. - Формування мовленнєвої компетенції майбутніх учителів іноземних мов мультимедійними засобами навчання, Осова О. О. (2015)
Мовчан Д. О. - Роль механізмів всесвітньої митної організації у зміцненні інституційних спроможностей митних адміністрацій (2015)
Мондич О. В. - Загальні підходи до формування предметної компетентності майбутніх учителів із анатомії та фізіології людини (2015)
Москаленко В. В. - Перспективи впровадження дистанційного навчання в Україні, Запаренко Г. В., Процик В. О., Аштаєва Н. Л. (2015)
Надтока О. О. - Готовність майбутнього тренера-викладача ДЮСШ до виховної роботи як орієнтир базової професійній освіті (2015)
Одарченко В. І. - Сучасні проблеми сімейного виховання, Коваленко Ю. Д. (2015)
Олійник К. В. - Аналіз поняття "імпровізація” та "педагогічна імпровізація” в науковій літературі (2015)
Пилипенко Н. В. - Особистісно-орієнтований підхід як умова формування естетичної культури особистості (2015)
Плачинда Т. С. - Фахова підготовка майбутніх учителів фізичного виховання на етапі євроінтеграції (2015)
Покропивний М. П. - Стан сформованості художньо-естетичної компетентності майбутніх митців (2015)
Поліщук О. В. - Інноваційні методики в навчанні музики студентів педагогічного коледжу, Шумська В. С. (2015)
Понікаровська С. В. - Особливості викладання іноземних мов у Польщі (2015)
Репко І. П. - Формування проектної культури майбутнього педагога (2015)
Розумна Т. С. - Інтерактивна взаємодія як складова процесу підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2015)
Саєнко Н. В. - Формування світоглядної культури майбутнього інженера (2015)
Сінодов І. Б. - Соціально-психологічні особливості педагогічної діяльності (2015)
Созикіна Г. С. - Проблеми формування професійної відповідальності майбутніх інженерів (2015)
Сокирко О. С. - Особливості розвитку пізнавальної сфери глухих дітей, Кемкіна В. І. (2015)
Статьєв С. І. - Методика діагностики готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності на констатувальному етапі педагогічного експерименту (2015)
Суровов О. А. - Упровадження інтерактивних технологій навчання у процес фахової підготовки вчителів фізичної культури (2015)
Сухацька Л. М. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до роботи з обдарованими учнями, Хомин М. Я. (2015)
Сущенко А. В. - Важливі тенденції професійної діяльності менеджерів організацій в аспекті професійної освіти (2015)
Сущенко Л. О. - Розвивальне середовище – фактор розвитку інтелектуально-творчої ініціативи майбутніх педагогів (2015)
Сущенко Р. В. - Педагогічна підготовка викладачів до формування у майбутніх інженерів залізничного транспорту управлінської культури (2015)
Тарасова В. В. - Формування комунікативної діяльності в дітей із затримкою психічного розвитку, Ільченко О. В. (2015)
Упатова І. П. - Науково-методична діяльність майбутніх учителів початкової школи (2015)
Фокін О. В. - Організація та розвиток самостійності сучасних закладів освіти (2015)
Царенко К. В. - Технологічна модель розвитку професійно-педагогічної компетентності тренера-викладача ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації (2015)
Шуль Г. К. - Основні етапи методичної роботи з постановки голосу у підготовці майбутніх учителів музики до професійної діяльності, Ябковська С. П. (2015)
Явтушенко А. В. - Зміст соціальної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку (2015)
Івахненко А. А. - Особливості психомоторного розвитку глухих дітей молодшого шкільного віку, Кокарева С. М. (2015)
Крамаренко А. М. - Еколого-ціннісний портрети майбутнього вчителя початкової школи та соціального педагога (2015)
Лосева О. Ю. - Формування соціальної компетентності учнів початкової школи засобами інтегрованого курсу "Economics for beginners” для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Сапрунова Е. Г. - Психолого-педагогічний підхід до розвитку інтелектуальної обдарованості молодших школярів (2015)
Устинова Н. В. - Військово-патріотичне виховання гімназистів на уроці та в процесі позакласної роботи (2015)
Бабешко М. С. - Вищий навчальний заклад як основа педагогічної підготовки майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи (2015)
Безкоровайна Л. В. - Аналіз сучасного стану професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України (2015)
Булах С. М. - Організаційно-педагогічні особливості побудови тренувального процесу студентів першого та другого курсів, які систематично займаються атлетичною гімнастикою (2015)
Воскобойник Т. А. - Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу (2015)
Дмитренко Т. О. - Концептуальні засади адаптивної системи професійної підготовки магістрів соціальної роботи, Копилова С. В (2015)
Зирка В. В. - Обучение студентов в высшей школе: трансляция культуры и ментальности (2015)
Ковнір О. І. - Громадянськаосвіта та виховання в навчально-виховному процесі вищої школи України: проблеми та виклики (2015)
Козиряцька С. А. - Методика перекладу фахових текстів студентами медичних внз на заняттях з дисципліни "українська мова (за професійним спрямуванням)” (2015)
Меняйло В. І. - Сучасні підходи до визначення сутності і структури дослідницької діяльності студентів (2015)
Муц Л. Ф. - Організація самостійної роботи іноземних студентів з використанням технологій "Е-learning” (2015)
Облєс І. І. - Особливості адаптації іноземних студентів в умовах вимушеного переселення (2015)
Руколянська Н. В. - Особливості розвитку культури фахового мовлення майбутніх правників у вишах юридичного профілю (2015)
Савченко Л. Л. - Удосконалення теорії та практики патріотичного виховання студентської молоді у педагогічних ВНЗ (2015)
Сидорук А. В. - Організація підготовки майбутніх фахівців анімаційної діяльності у вищих навчальних закладах зарубіжних країн (2015)
Терьохіна О. Л. - Формування системи фізичного виховання студентів технічних ВНЗ у процесі професійно-прикладної фізичної підготовки, Кириченко О. В., Гавриленко В. В. (2015)
Цыбульская Т. Е. - Особенности организации самостоятельной учебной деятельности студентов медицинского вуза (2015)
Чевичелова О. О. - Формування пізнавального інтересу студентів технічних ВНЗ до вивчення іноземної мови (2015)
Шишкова Є. Г. - Обґрунтування технологічного аспекту розвитку суб’єктності студентів у ВНЗ (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2017)
Абашина Н. С. - До 90-річчя Володимира Даниловича Барана, Петраускас О. В. (2017)
Вертієнко Г. В. - Жертовники з черепами в уроч. Царина Більського городища (до суті ритуалу) (2017)
Секерська О. П. - Аналіз археозоологічного комплексу трипільського поселення Небелівка (2017)
Нємцев С. О. - Торгівля товарами в керамічній тарі в IV ст. до н. е. (процедура порівняння статистичних показників імпорту) (2017)
Клочко Л. С. - Особливості костюмів скіф’янок на землях Посулля (2017)
Моця О. П. - Археологія козацької доби в Україні (2017)
Крижицький С. Д. - До історії створення загального плану архітектурно-будівельних залишків Ольвії, Каряка О. В. (2017)
Савельєва К. С. - Ліпні антропоморфні статуетки з античних пам’яток Нижнього Подністров’я (2017)
Жигола В. С. - Проблема відновлення давньоруських укріплень Старокиївської гори в середині XVII ст. (2017)
Гасанов З. Г. - Удила и псалии раннего железного века, найденные в Азербайджане (2017)
Завьялов В. І. - Ще раз про залізообробне виробництво на Кам’янському городищі, Терехова Н. М. (2017)
Пуголовок Ю. О. - Ковальська майстерня ХIII—XIV ст. в Поворсклі (2017)
Гопкало О. В. - Євгену Леонардовичу Гороховському — 65! (2017)
Главенчук А. В.  - Круглий стіл "Античність: люди і речі" (2017)
Пам’яті Владислава Григоровича Петренка (2017)
Томашевський А. П. - До 80-річчя Олега Васильовича Сухобокова (2017)
Біляєва С. О. - Пам’яті О.В. Сухобокова (2017)
Правила оформлення статей для журналу "Археологія" (2017)
Forkosh S. M. - Strategies of contemporary culture in the concept of simulacres by J. Bordriyar (2017)
Яшина О. М. - Художньо-естетична культура особистості ХХІ століття: особливості формування та чинники трансформації (2017)
Полівода А. А. - Розмежування екзегетики та герменевтики в сучасному академічному дискурсі (2017)
Бевз Н. В. - Проблема перевода и герменевтический канон Э. Бетти (2017)
Несправа М. В. - Критика ісламськими вченими радикального салафізму (2017)
Коляда І. Г. - Особливості трансформації освіти в епоху глобалізації (2017)
Афанасьєва Л. В. - Тактичний урбанізм як концепт активного конструювання соціально-просторових практик сучасного міста, Кузнєцова А. С. (2017)
Славіна О. В. - "Pax Technica": політико-філософська рефлексія впливу інтернет-мереж на природу публічної сфери й демократичного врядування (2017)
Данилюк І. В. - Нова парадигма для суспільства глобальної епохи: субсидіарна перспектива Бенедикта XVI (2017)
Титул, зміст (2017)
Koptiukh L. - Development of wrapping paper with improved opacity, strength, and whiteness, Mostyka K., Osyka V. (2017)
Fomin O. - Experimental confirmation of the theory of implementation of the coupled design of center girder of the hopper wagons for iron ore pellets, Kulbovskiy I., Sorochinska Е., Sapronova S., Bambura О. (2017)
Yatsun V. - Equations of motion of vibration machines with a translational motion of platforms and a vibration exciter in the form of a passive auto-balancer, Filimonikhin G., Dumenko K., Nevdakha A. (2017)
Yakymchuk D. - Study of cutting presses in designing a women’s costume for hospitality industry, Yakymchuk O., Chepeliuk O., Myrhorodska N., Koshevko J., Orlenko O., Nosova I. (2017)
Kovalchuk V. - Study of the stress-strain state in defective railway reinforced-concrete pipes restored with corrugated metal structures, Markul R., Pentsak A., Parneta B., Gayda О., Braichenko S. (2017)
Pistun Y. - Development of the analytical method for determining the armor wear of the drum ball mill, Mysak S., Kovalenko T., Lys S. (2017)
Dykha A. - Calculation-experimental modeling of wear of cylindrical sliding bearings, Sorokatyi R., Makovkin O., Babak O. (2017)
Naumenko Naumenko - Modeling a flow pattern of the granular fill in the cross section of a rotating chamber, Yu. Yu. (2017)
Kulik T. - Modeling a process of filling the mold during injection molding of polymeric parts, Synyuk O., Zlotenko B. (2017)
Abstract and References (2017)
Бойчук Т. М. - Яскрава особистість. До 105-ї річниці від дня народження Якова Давидовича Кіршенблата, Мислицький В. Ф., Ткачук С. С. (2017)
Ходоровський Г. І. - Засновник наукових досліджень в ендокринології і фізіології в Чернівецькій області, великий науковець і вчитель (2017)
Абрамов А. В. - Залежність постекстракційних ускладнень при експериментальному цукровому діабеті від ступеня тяжкості та терміну перебігу патології, Ганчев К. С., Вородєєва Ю. І. (2017)
Абрамов А. В. - Молекулярні маркери ранньої реакції нейронів гіпоталамуса при адаптації до гіпоксичної гіпоксії, Шаменко В. О., Колесник Ю. М., Жулінський В. О. (2017)
Анохіна С. І. - Фотоперіодичні зміни показників фібрино- та протеолітичної активності в тканині підшлункової залози за умов екзогенної гіпоксії (2017)
Боднар Г. Б. - Імунологічіні маркери функціонального стану товстої кишки в дітей із вродженим подовженням сигмоподібної ободової кишки (2017)
Бойчук Т. М. - Вплив двобічної каротидної ішемії-реперфузії на площу нейроцитів різних часток півкуль головного мозку на тлі експериментального цукрового діабету в самців-щурів, Кметь Т. І. (2017)
Бойчук Т. М. - Особливості реагування білка HIF1-α в клітинах гіпокампа щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом на гостре порушення кровообігу в басейні сонних артерій, Ніка О. М. (2017)
Боштан С. В. - Показники протеолітичної активності в нирках щурів при ускладненні стрептозотоцинового цукрового діабету ішемічно-реперфузійним пошкодженням головного мозку, Ткачук С. С., Савчук Т. П., Ткачук О. В., Мислицький В. Ф. (2017)
Bulyk R. Ye. - Exogenous melatonin influence on cytometric indices of the supraoptical nuclei in the stressed rats’ hypothalamus, Chernovska N. V., Vlasova K. V., Burachyk A. I. (2017)
Вадзюк С. Н. - Особливості розумової працездатності в дітей молодшого шкільного віку в йододефіцитному регіоні, Ратинська О. М., Олексюк Л. Ф., Лозіна Л. Б. (2017)
Велеславский А. Н. - Обнаружение и изучение внутрисуточного ритма пролиферативной активности стволовых клеток паренхимы планарий Schmidtea mediterranea, Ермаков А. М., Крещенко Н. Д. (2017)
Волотовська Н. В. - Показники перекисного окиснення ліпідів у динаміці ішемії-реперфузії кінцівки (2017)
Волошина Л. О. - Гіпотиреоз як фактор обтяження перебігу остеоартрозу та коморбідних процесів, Пашковська Н. В., Доголіч О. І. (2017)
Воронич-Семченко Н. М. - Зміни вмісту макро- та мікроелементів у зубах та альвеолярних відростках щурів із набутою інсулінорезистентністю, Гуранич Т. В., Гуранич С. П. (2017)
Hajevska M. Yu. - Probiotics in the complex treatment of psoriasis patients, Poklitar M. V., Kovaliuk D. O., Hudyma R. B. (2017)
Ганчева О. В. - Особливості змін показників експресії нейрональної синтази оксиду азоту в лівому шлуночку серця щурів при довготривалій переривчастій гіпоксії, Федотова М. І., Василенко Г. В. (2017)
Гарвасюк О. В. - Дослідження 11-бета-гідроксистероїд-дегідрогенази в синцитіотрофобласті плаценти з передчасним дозріванням хоріального дерева у вагітних із залізодефіцитною анемією у термін гестації 29 - 32 тижні вагітності (2017)
Геруш І. В. - Вплив мелатоніну на вміст ТБК-реактивних продуктів за умов експериментальної нефропатії, Коляник І. О. (2017)
Геруш І. В. - Вивчення активності NADH-дегідрогенази та сукцинатдегідрогенази мітохондрій кіркової речовини нирок за умов експериментальної нефропатії та застосування глутатіону, Ференчук Є. О. (2017)
Гоженко А. І. - Дослідження нефропротекторних механізмів активатора АТФ-залежних калієвих каналів флокаліну, Філіпець Н. Д. (2017)
Гордієнко В. В. - Особливості змін показників кислотнорегулювальної функції нирок у тварин різного віку за умов кадмієвого металотоксикозу, Гордієнко І. К. (2017)
Горошко О. М. - Вплив тривалого введення препаратів кверцетину на фібролітичну активність плазми крові щурів, Заморський І. І., Драчук В. М., Богдан Н. С., Паламар А. О. (2017)
Guzik O. V. - Anatomy histological transformations of the cervical mucosa in the prenatal ontogenesis, Navarchuk N. M. (2017)
Давидова Н. В. - Вплив мелатоніну на стан окремих біохімічних показників крові щурів за умов підгострої алкогольної інтоксикації та введення кофеїну, Салехі Д. Д. (2017)
Демкович А. Є. - Активні форми азоту в динаміці розвитку та перебігу експериментального пародонтиту, Бондаренко Ю. І. (2017)
Денефіль О. В. - Вплив хронічного стресу на морфологічну структуру тимуса самців і самиць щурів, Міц І. Р. (2017)
Дмитренко Р. Р. - Особливості впливу гіпобаричної гіпоксії та зміненої тривалості фотоперіоду на окремі показники білкового обміну в яснах статевонезрілих щурів (2017)
Dmitrenko R. R. - The specific characteristics of gingival tissues reaction on the hypobaric hypoxia action according to altered photoperiod duration in immature female rats, Khodorovsky G. I., Yasinska O. V. (2017)
Дудка Є. А. - Нефропротекторна активність мелатоніну на тлі цисплатинового гострого пошкодження нирок (2017)
Загайко А. Л. - Вплив гідроксилимонної кислоти на формування дисбалансу медіаторів серотонінергічних та дофамінергічних систем за умов інсулінорезистентоності у щурів, Шкапо А. І., Брюханова Т. О. (2017)
Zamorskii I. I. - Potentiation of neuroprotective antihypoxic effects of melatonin while administering an inhibitor of neuronal reuptake of adenosine (2017)
Заморський І. І. - Ішемічно-перфузійне гостре пошкодження нирок та ефективність адеметіоніну, Драчук В. М., Горошко О. М. (2017)
Зябліцев С. В. - Можливе формування лептинорезистентності при метаболічному синдромі, Грішов А. А. (2017)
Зябліцев С. В. - Роль поліморфізму rs1799983 гена NOS3 у розвитку ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті 2 типу, Чернобривцев О. П. (2017)
Іліка В. В. - Кількісні параметри оптичної густини імуногістохімічного забарвлення на фактор von Willebrand в ендотелії хоріальної пластинки плаценти при хоріонамніоніті в поєднанні із залізодефіцитною анемією вагітних (2017)
Іфтода О. М. - Асоціація поліморфізму гена коннексину-26 (GJB2) з особливостями імунної відповіді в дітей із порушеннями слуху, Сидорчук Л. П., Кушнір О. В. (2017)
Катеренчук І. П. - Кардіальні проблеми пацієнта через призму нейроімуноендокринного дисбалансу (2017)
Кишкан І. Г. - Ренальна дія тренталу й ксантинолу нікотинату за умов блокади біосинтезу простагландинів, Кишкан П. Я. (2017)
Кіндратів Е. О. - Особливості ендокринної рецепції шийки матки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазмі, що асоціюється з папіломавірусною інфекцією в жінок із безпліддям (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського