Голвазін О. М. - Потенціал міграційної привабливості міст України в умовах територіальної економічної концентрації (2017)
Коваленко С. О. - Місцеві бюджети в умовах децентралізації, Мастеренко Ю. І. (2017)
Забарная Э. Н. - Управление процессом развития инфраструктуры региона через привлечение инвестиций в инновации (2017)
Безтелесна Л. І. - Оцінка впливу конкуренції на діяльність редакцій місцевих комунальних друкованих засобів масової інформації, Пляшко О. С., Бурченя О. П. (2017)
Капустян В. О. - Розробка моделі ефективного управління резервним капіталом страхової компанії заощадливого типу на ринку України, Диба В. А. (2017)
Пінчук Т. А. - Економічні та соціально-психологічні складові ефективності програм розвитку оператора (2017)
Вдовиченко Л. Ю. - Пропозиції щодо створення в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів, Волосюк М. В. (2017)
Нікітан Н. О. - Модернізація механізму казначейського контролю за видатками в органах Державної казначейської служби України за допомогою інформаційних технологій (2017)
Школьний О. О. - Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста (2017)
Лук’яшко П. О. - Фінансові інструменти накопичення фонду ресурсів для модернізації електроенергетики (2017)
Гринюк О. І. - Генезис економічних ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств (2017)
Мельник О. В. - Сучасні аспекти стратегічного управління в аграрному секторі економіки України (2017)
Бойко В. В. - Шляхи підвищення ефективності реалізації потенціалу сільських територій в контексті зміцнення продовольчої безпеки держави (2017)
Калініченко О. В. - Особливості енергоспоживання в рослинництві (2017)
Чала Т. Г. - Система показників моніторингу досягнення цілей сталого розвитку аграрного сектора, Корепанов Г. С., Черненко Д. І. (2017)
Халатур С. М. - Сучасна практика формування стратегії економічного розвитку сільського господарства (2017)
Kulynych Y. M. - The Investment Model for the Intensive Development of Ukrainian Enterprises in the Agrarian Sector, Arych M. I., Ivantsiva A. V. (2017)
Мірошник М. В. - Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку ринку туристичних послуг, Майстро Р. Г., Лучна Є. О. (2017)
Фаріон М. М. - Нерівномірність розподілу доходів населення України (2017)
Котляревська К. Ю. - Типологія трудової дискримінації в процесі найму персоналу підприємства (2017)
Кирий В. В. - Исследование факторов конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий в динамике этапов жизненного цикла, Любичева О. И., Москавцова Е. О. (2017)
Цибулько Д. І. - Теоретичні аспекти фінансово-економічного забезпечення промислових підприємств (2017)
Дуна Н. Г. - Новітні тенденції розвитку світових фінансових центрів, Соколан Д. С. (2017)
Бовсуновська Г. С. - Управління економічною безпекою суб’єктів підприємництва в умовах невизначеності (на прикладі страхових компаній) (2017)
Барилюк М. Р. - Методичний підхід до формування організаційно-економічного забезпечення управління фінансовою безпекою комерційного банку (2017)
Іванова О. Ю. - Місце податкового контролю в системі державного фінансового контролю України, Малишко Ю. М., Лаптєв В. І. (2017)
Підвисоцька Л. Я. - Оцінка рівня системи внутрішнього контролю в управлінні фінансовою безпекою банку, Хитрін О. І. (2017)
Танклевська Н. С. - Основи управління грошовими потоками підприємств (2017)
Пасічний М. Д. - Стратегія акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні (2017)
Тимченко О. М. - Ризики розробки та запровадження уніфікованої звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Сибірянська Ю. В., Свириденко О. О. (2017)
Битківська А. В. - Види та специфіка аудиту в процедурах відновлення платоспроможності підприємств (2017)
Солодовнік О. О. - Ризики стратегічних рішень у сфері фінансово-економічної безпеки публічно-приватного партнерства (2017)
Гросул В. А. - Особливості ідентифікації компонентів бізнес-моделі підприємства ресторанного господарства, Іванова Т. П. (2017)
Kolosok V. M. - The Development of a Staff Management System for Integrated Holdings Based on Valuation Models, Tsurcan M. L. (2017)
Matusova O. M. - The System of Economic Monitoring in Corporate Crisis Management, Andryeyeva V. G. (2017)
Skitsko V. I. - Risks of Mergers and Acquisitions Processes, Huzenko O. Y. (2017)
Пурський О. І. - Емпіричне визначення функції рекламних витрат в електронній торгівлі, Мороз І. О., Мазоха Д. П. (2017)
Гегедош К. В. - Теоретичні передумови зародження інтерактивного маркетингу в системі менеджменту транскордонного економічного співробітництва (2017)
Столярчук Г. В. - Процесний підхід до визначення та класифікації маркетингових витрат торговельного підприємства, Луцишина Є. В. (2017)
Влащенко Н. М. - Сучасні маркетингові комунікації готельних підприємств (2017)
Титул, зміст (2017)
Мороз О. В. - Економічне підгрунтя і сучасний зміст організаційної динаміки аграрного бізнесу України, Семцов В. М., Кукель Г. С. (2017)
Лаврук В. В. - Роль економічної модернізації у розвитку тваринництва (2017)
Калінчик С. М. - Проблеми стратегії ефективності свинарства, Алєксєєнко І. М., Калінчик М. В. (2017)
Мазана Т. В. - Стан аграрного виробництва та пріоритетні завдання економічного розвитку, Ткаченко В. П. (2017)
Галицький О. М. - Методологія інституціоналізації державного регулювання аграрного виробництва, Ніколюк О. В. (2017)
Біляк Ю. В. - Історичні аспекти виникнення конфлікту та еволюція поглядів (2017)
Камінецька О. В. - Оцінка ефективності управління та використання земельно-ресурсного потенціалу територій (2017)
Юрченко Т. В. - Земельні ресурси як об'єкт бухгалтерського обліку (2017)
Дергалюк М. О. - Перешкоди розвитку АПК регіонів та напрями організаційно-економічного механізму щодо їх елімінації (2017)
Новицька-Усенко Л. В. - Внутрішньочеревний тиск при різних способах медикаментозної стимуляції шлунково-кишкового тракту після операцій на органах черевної порожнини, Дьомiн С. Г. (2015)
Дубров С. А. - Антибактериальная терапия пациентов с вентилятор-ассоцированной пневмонией, вызванной полирезистентной гопитальной флорой. Старые препараты - новые возможности (2015)
Фесенко В. С. - Розповсюдження барвника при задніх доступах для блокади поперекового сплетіння, Коломаченко В. І. (2015)
Снисарь В. И. - Искуственная вентиляция легких при черепно-мозговой травме, Лацинский А. Р. (2015)
Ціома В. А. - Ефективність відеоларингоскопа Flaplight для інтубації трахеї у вагітних, Буднюк О. О. (2015)
Альбокринов А. А. - Паравертебральная блокада в абдоминальной хирургии. Литературный обзор и собственный опыт применения (2015)
Тарабрiн О. О. - Проблема кровотечі у дітей із вродженими вадами серця в післяопераційний період, Лекан Р. Й., Лазанюк В. М. (2015)
Свiтлик Ю. О. - Ступінь пригнічення симпатичної активності місцевим анестетиками при епідуральній анестезії у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (2015)
Волков А. О. - Динамика уровня провоспалительных цитокинов в крови родильниц после кесарева сечения при тотальной внутривенной анестезии (2015)
Пушкар М. Б. - Вплив різних способів загальної анестезії на варіабельність ритму серця при аденотомії у дітей з різними типами автономної нервової регуляції (2015)
Титул, зміст (2017)
Гадзало А. Я. - Світовий досвід транскордонного співробітництва у сфері природокористування (2017)
Безкровний М. Ф. - Діяльність установ аграрної науки на ринку сільськогосподарських інформаційно-консультаційних послуг (2017)
Котикова О. І. - Місце вознесенського району за показниками розвитку галузі зерновиробництва в Миколаївській області, Новицький А. Р., Базенко В. О. (2017)
Павлова Г. Є. - Особливості розвитку інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області, Білоткач О. В. (2017)
Колісніченко П. Т. - Управління економічною безпекою на малих та середніх підприємствах (2017)
Богма О. С. - Система забезпечення бюджетної безпеки: сутність, функції, ознаки (2017)
Турський І. В. - Аналітичне дослідження структури підприємництва регіонів України (2017)
Жигулін О. А. - Управління конкурентоспроможністю підприємств аграрного сектору: інноваційно-креативний підхід (2017)
Романенко Т. Б. - Екологізація сільськогосподарського землекористування як шлях до ефективного органічного землеробства (2017)
Ткачів С. М. - Оподаткування лісового господарства: проблеми і перспективи (2017)
Крючок С. І. - Теоретичні засади стійкого розвитку аграрних підприємств (2017)
Бeрезін Л. М. - Проектний розрахунок селекторів шкарпеткових автоматів на втомленісну довговічність (2017)
Бідюк П. І. - Методика побудови регресійних моделей за часовими рядами, Демківська Т. І., Демківський Є. О. (2017)
Штепа В. М. - Метод побудови систем енергоефективного управління комбінованою електротехнологічною очисткою стічних вод різногалузевих промислових об’єктів, Каплун В. В. (2017)
Лободзинський В. Ю. - Аналіз перенапруг та струмів однорідної довгої лінії при несиметричних коротких замиканнях (2017)
Лисін В. І. - Вольтамперометрія як метод визначення електронної складової електропровідності розплавів, Макєєва І. С., Коваленко І. В. (2017)
Олійник О. Ю. - Вибір раціонального часу гальмування круглов'язальних машин, Рубанка М. М. (2017)
Себко В. В. - Дослідження двохпараметрового методу контролю електричних та температурних параметрів виробів, що нагріваються у процесі контролю, Здоренко В. Г. (2017)
Бажанова А. Ю. - Устойчивость плоской формы изгиба круговой тонкостенной арки, Балдук П. Г., Сурьянинов Н. Г. (2017)
Костюк А. И. - Общие параметры моделирования в численном эксперименте с использованием РК ANSYS Mechanical, Столевич И. А., Столевич О. И. (2017)
Чабан В. В. - Вплив гальмівного моменту круглов’язальної машини на динамічні навантаження товароприйомного механізму, Коробченко Є.О. (2017)
Шавёлкин А. А. - Однофазный каскадный многоуровневый преобразователь для комбинированных систем электроснабжения с фотоэлектрическими солнечными батареями (2017)
Калініна О. С. - Нанотехнології в пакувальній галузі, Байцар Р. І. (2017)
Омельченко В. Д. - Гармонізація українських стандартів з міжнародними в галузі трикотажної промисловості, Галавська Л. Є., Розсоха Т. І. (2017)
Курганський А. В. - Система дистанційного моніторингу мікроклімату та тиску в режимі реального часу на базі натільних сенсорних мереж, Василенко В. М. , Курганська М. М., Саковець В. В. (2017)
Резанова В. Г. - Розробка програмного забезпечення для дослідження морфології сумішей полімерів, Резанова Н. М., Коршун А. В. (2017)
Вітренко О. М. - Дослідження можливості використання ефірних олій в якості консервантів у складі крему для рук, Рацук М. Є., Сарібєкова Д. Г. (2017)
Каташинський А. С. - Адсорбційні властивості шпінелі MnCo2O4, Барсуков В. З., Сеник І. В. (2017)
Кислова О. В. - Сучасні способи модифікації електрохімічних сенсорів із застосуванням наноматеріалів та нанотехнологій (2017)
Антоненко І. В. - Принципи дизайну внутрішнього простору групових житлових будинків для людей з особливими потребами, Сафронова О. О., Костюк О. О. (2017)
Павленко А. Ф. - Роль композиції та її особливості в системі образотворчої підготовки дизайнерів-графіків, Пашукова С. Г. (2017)
Мусієнко В. О. - Дослідження творчості українського художника Миколи Прокопенка (2017)
Сафронова О. О. - Особливості дизайну громадських приміщень в умовах реновації інженерних споруд баштового типу, Агліуллін Р. М., Чебикіна М. В., Вознюк А. М. (2017)
Шидловська Н. А. - Порівняння ефективності згладжування сигналів напруги на плазмоерозійному навантаженні та струму в ньому багатоітераційними методами фільтрації, Захарченко С. М., Черкаський О. П. (2017)
Супруновская Н. И. - Анализ взаимосвязанных зарядно-разрядных процессов конденсатора в цепях с положительной обратной связью по напряжению (2017)
Ягуп В. Г. - Расчет параметров симметро-компенсирующих устройств для двух потребителей с учетом вклада каждого из них, Ягуп Е. В. (2017)
Милых В. И. - Численно-полевой анализ силовых и энергетических процессов в турбогенераторе при несимметрии нагрузки, Потоцкий Д. В. (2017)
Антонов А. Е. - Особенности построения электромеханической системы ориентации наноспутника на основе бесконтактного магнитоэлектрического двигателя, Акинин К. П., Киреев В. Г. (2017)
Авраменко В. М. - Аналіз коливної статичної стійкості ОЕС України з використанням гармонічних функцій змінної амплітуди, Мартинюк О. В., Гурєєва Т. М. (2017)
Чиженко О. І. - Вплив індуктивності мережі на режими та характеристики тиристорного компенсатору реактивної потужності, Трач І. В. (2017)
Щерба А. А. - Моделирование и контроль длительно протекающих электромагнитных и тепловых процессов в индукционной канальной печи для производства медной катанки, Подольцев А. Д., Кучерявая И. Н., Золотарев В. М., Белянин Р. В. (2017)
Черно А. А. - Гармонический состав тока электромагнитного вибратора (2017)
Vasilevskyi O. M. - Spectral method to evaluate the uncertainty of dynamic measurements, Yakovlev M. Yu., Kulakov P. I. (2017)
Берегун В. С. - Дослідження чутливості коефіцієнта ексцесу діагностичних сигналів для контролю стану електротехнічного обладнання, Красильніков О. І. (2017)
Вовна О. В. - Апаратно-програмний спосіб компенсації температурного дрейфа вихідного сигналу оптичного вимірювача концентрації метану, Зорі А. А., Лактіонов І. С. (2017)
Майборода В. А. - Нормативи таксації запасу нормальних деревостанів дуба червоного бореального (Quercus borealis Michx.) (2017)
Горлачук В. В. - Напрями подолання економічної кризи в сільськогосподарському землекористуванні України, Семенчук І. М. (2017)
Ступень Н. М. - Формування механізму еколого-збалансованого розвиткурекреаційних територій (2017)
Камінецька О. В. - Земельно-ресурсний потенціал як просторовий базис розвитку суспільства і фактор економічного зростання (2017)
Кошель А. О. - Поняття елітності території та особливості її формування в межах населених пунктів (2017)
Шумлянський Б. В. - Порівняльний аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду інституціонального забезпечення розвитку лісового сектору, Бережницька Г. І. (2017)
Цвей Я. П. - Агрохимическое состояние чернозёма в зависимости от системы удобрения сахарной свеклы, Бондарь С. А. (2017)
Власенко І. В. - Передумови розвитку сільського зеленого туризму у Вінницькій області (2017)
Паламарчук І. І. - Вплив сортових особливостей та стимулятора росту на урожайність кабачка в умовах Лісостепу Правобережного (2017)
Панцирева Г. В. - Продуктивність та азотфіксуюча здатність сортів люпину білого залежно від елементів технології вирощування в умовах правобережного Лісостепу України (2017)
Дементьева О. І. - Взаємозв’язок родючості темно-каштанових ґрунтів з урожайністю кукурудзи та рису залежно від якості поливної води (2017)
Вовкодав Г. М. - Характеристика іонного складу природних вод промислового району на прикладі Кирилівського родовища (2017)
Новицький В. П. - Лисиця звичайна (Vulpes Vulpes L.): екологічні аспекти існування виду в Лісостепу України, Міняйло А. А., Грищенко С. М., Дражевський В. В. (2017)
Дишлюк В. Є. - Еволюція сірих лісових ґрунтів у післяіригаційний період (2017)
Tverda O. - The analysis of bio-indication methods of soils’ ecological state in nearby territory of granite dumps, Kosyak I. (2017)
Цвях О. М. - Аналіз еколого-економічного потенціалу міста Києва в умовах сталого розвитку міської агломерації (2017)
Балабак О. А. - Оцінка потенційної морозостійкості сортів фундука (Corylus domestica Kosenko et Opalko), Балабак А. В. (2017)
Яремко О. П. - Розвиток еколого-лісівничих заходів у системі збалансованого управління лісовим господарством (2017)
Касперевич Л. В. - Ідентифікація негативних впливів на природоохоронні території (2017)
Ступень Р. М. - Ринкова трансформація відносин власності у сільськогосподарському землекористуванні (2017)
Грещук Г. І. - Еколого-економічні наслідки трансформації земельних відносин у сільському господарстві (2017)
Кустовська О. В. - Особливості формування земельних ділянок для ведення лісового господарства та пов’язаних з ним послуг, Єрьомін О. А. (2017)
Таратула Р. Б. - Особливості геоінформаційного забезпечення земельно-інформаційної системи (2017)
Гулько О. Р. - Оцінювання еколого-економічної ефективності використання сільськогосподарських земель за матричним підходом, Хавар Ю. С., Сай В. М., Хавар М. В. (2017)
Крохтяк О. В. - Оцінка земельних угідь багаторічних насаджень з урахуванням екологічних функцій (2017)
Касюхнич В. Ю. - Ефективність використання природноресурсного потенціалу земель лісогосподарського призначення (2017)
Моклячук Л. І. - Забруднення агроекосистем непридатними пестицидами як регіональний індикатор стану земельних ресурсів, Ліщук А. М., Яцук І. П., Городиська І. М. (2017)
Мішенін Є. В. - Еколого-економічна безпека аграрного землегосподарювання: концептуальні орієнтири та організаційні механізми, Ярова І. Є., Дутченко О. М. (2017)
Дем’янюк О. С. - Обґрунтування мінімальної системи біопоказників для експрес-оцінювання екологічного стану ґрунту агроекосистем (2017)
Аристархова Е. О. - Оцінка токсичності донних відкладів методом біотестування на Daphnia magna S. та Allium cepa L (2017)
Дмитру Семеновичу Добряку — 80! (2017)
Заблоцький В. В. - Імплементація європейських стандартів формування та функціонування місцевого самоврядування в Україні (2015)
Ткаленко Н. В. - Інформаційне забезпечення управління підприємств галузі автодорожнього будівництва, Михайловська О. В., Філіпова Н. В., Коваль Р. Ю. (2015)
Делія О. В. - Державна і публічна політика: до питання методології вивчення (2015)
Титаренко Т. Г. - Поняття та сутність і зміст державної політики регулювання земельних відносин в Україні (2015)
Снісаренко Л. Ю. - Організаційно-правова форма: поняття та практичне значення для легітимації суб’єктів економічної діяльності (2015)
Дідух Д. І. - Від світової столиці піратства до лідера з захисту прав інтелектуальної власності: сінгапурський досвід державного регулювання у сфері інтелектуальної власності (2015)
Коваль В. В. - Управління якістю надання освітніх послуг у інформаційно-аналітичної системі ВНЗ, Манькута Я. М. (2015)
Антонов А. В. - Напрями стимулювання розвитку корпоративної соціальної відповідальності: зарубіжний досвід (2015)
Негрич М. М. - Вплив ситуаційного управління при формуванні пакету прямих інвестицій і проектів в будівництво (2015)
Шевчук В. В. - Державне регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України в умовах трансформації інститутів громадянського суспільства (2015)
Бовда Е. М. - Метод управління перерозподілом навантаження в SDN мережах (2017)
Борисов О. В. - Метод сумісної демодуляції та декодування сигналів у системі МІМО, Клімович С. О., Боголій С. М. (2017)
Восколович О. І. - Технологія низькошвидкісної передачі даних LORA, Панченко І. В., Чурілов І. О. (2017)
Ільїнов М. Д. - Антенно-фідерні пристрої ретрансляторів мереж транкінгового зв’язку в Збройних силах України, Бондаренко Л. О., Лубенець О. М., Шацкий І. О. (2017)
Жердєв М. К. - Аналіз стану системи відновлення технічних засобів радіоелектронного озброєння в зоні АТО, Кузавков В. В., Редзюк Є. В., Єфанова К. О. (2017)
Жук О. В. - Аналіз методів управління топологією безпроводових сенсорних мереж, Романюк А. В., Ткаченко Д. В. (2017)
Креденцер Б. П. - Оцінка виграшу в надійності при комплексному використанні надлишковості в об’єктах телекомунікацій, Могилевич Д. І., Кононова І. В. (2017)
Кривоножко Г. Є. - Сучасні тенденції розвитку автоматизованих систем управління спеціального призначення, Петров Д. В., Жовтун А. А., Пономаренко З. М. (2017)
Міночкін А. І. - Методика оцінки ефективності виявлення вторгнень на рівні вузла та мережі в мобільних радіомережах класу MANET, Сова О. Я., Сальник С. В., Марилів О. О. (2017)
Опенько П. В. - Порядок планування ремонту зенітного ракетного озброєння при експлуатації за технічним станом, Сачук І. І., Жердєв М. К., Кравчик Р. С. (2017)
Паламарчук С. В. - Варіант створення національної супутникової системи зв’язку, Кузавков В. В., Зарубенко А. О. (2017)
Рачок Р. В. - Вибір кроку дискретизації представлення рельєфу місцевості в задачах визначення областей видимості (2017)
Романов О. І. - Модель розрахунку пропускної спроможності ІP-мультимедійної підсистеми (IMS), Нестеренко М. М., Верес Л. А., Гордашник Є. С. (2017)
Романюк В. А. - Задачі управління топологіями мереж зв’язку тактичної ланки управління, Степаненко Є. О. (2017)
Чевардін В. Є. - Стійкий метод генерації псевдовипадкових послідовностей до квантового крипто аналізу, Самойлов І. В., Толстих В. А., Пономарьов О. А. (2017)
Беличенко О. Л. - Воспоминания княжны Е. Мещерской в русской женской мемуаристике (2016)
Бондаренко Л. И. - Средства достижения экспрессии в тексте совета (2016)
Гурдуз А. І. - Інтенсифікація міфопоетичних досліджень як проблема, Бережанська Х. Р. (2016)
Доценко О. Л. - Граматичні засоби формулювання запитань у судовому дискурсі (2016)
Моштаг Є. С. - Мовні засоби оцінки в подорожній прозі Лесі Ворониної (2016)
Нечаюк Л. Г. - Художнє моделювання проблеми української інтелігенції другої половини ХІХ ст. в повістях Б. Грінченка (2016)
Пінчук Т. С. - Трансформація теми кохання у творчості Анатолія Шияна (2016)
Подмогильная Н. В. - Содержательность и экспрессивность письма (на материале переписки Б. Л. Пастернака), Куварова Е. К. (2016)
Родный О. В. - Карнавальность творчества Н. Гоголя в контексте его философии (2016)
Рубан А. А. - Типы двойничества в прозе Л. Н. Андреева: общая характеристика, Семяникова М. И. (2016)
Токарская Л. М. - Роль тюркской лексики в познавательной деятельности учащихся (на материале современных школьных учебников русского языка) (2016)
Хвіщук О. В. - Прізвища жителів м. Нововолинська Волинської області на -енк-о, похідні від апелятивних означень особи (2016)
Хижнякова В. В. - Використання мультимедійних засобів навчання під час викладання курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)" (2016)
Шевчик Е. Ю. - Дидактический текст как текст креолизованный (2016)
Шепель Ю. А. - О конфиксальном образовании и конфиксальных словообразовательных рядах (2016)
Шульган О. В. - Соціо- та еколінгвістичний аналіз ойконімії України радянського періоду (2016)
Юган Н. Л. - Деривационные особенности глагола "иметь" в "Толковом словаре живого великорусского языка" В. И. Даля (2016)
Гасанов М. А. - Киргизское и азербайджанское село в период Второй мировой войны: от реальности к художественному вымыслу (2016)
Колісниченко А. В. - Першостихії як засіб гармонізації художнього простору поеми Гарта Крейна "Міст" (2016)
Андрійченко Ю. В. - Особливості прояву сексизму в іспанській мові (2016)
Борисенко Н. Д. - Відмова крізь призму принципу ввічливості: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі сучасної британської драми) (2016)
Вуколова К. В. - Формування Пітсбурзького діалекту та його місце в Мідлендському діалектному континуумі (2016)
Гайдук Н. А. - Аналіз варіантів культурно-ціннісної інтерпретації концептів TOLERANCJA, RÓŻNORODNOŚĆ, WIELOKULTUROWOŚĆ (на матеріалі польської мови) (2016)
Галуцьких І. А. - Сенсорний концепт ЗАПАХ / SMELL у художньому дискурсі (на матеріалі художньої прози англійського постмодернізму) (2016)
Грибіник Ю. І. - Складні терміни в англійській геодезичній термінології: особливості утворення та структури (2016)
Дмитрасевич Р. Я. - Особливості синонімії термінології юридичної психології (на матеріалі англійської мови) (2016)
Жигало Н. М. - Емоційно-оцінна лексика в ранньохристиянській латиномовній прозі: прикметник (на матеріалі "Сповіді" Аврелія Августина) (2016)
Коваль Р. С. - Проблеми уніфікації та стандартизації термінології реабілітації (2016)
Козуб Л. С. - Науково-теоретичні висновки дослідження соціолінгвістичних особливостей просодичної організації англійської телереклами (2016)
Косович О. В. - Пластичність мови. Семантична неологія (2016)
Кущ Е. О. - Зміни аксіологічного значення нейтральних одиниць номінації іноземців в упередженому дискурсі американських політиків (2016)
Максимчук О. Л. - Прагматична специфіка мовленнєвого жанру "коментар" у сучасній німецькомовній газетній публіцистиці (2016)
Mykhaylenko V. V. - Cognitive-semantics of the "customs" LSF constituents in the professional discourse (2016)
Місягіна І. М. - Способи реалізації тактики неадекватності (2016)
Мусурівська О. В. - Лексичні особливості портретних описів у сучасному англомовному художньому дискурсі, Присакару О. С. (2016)
Науменко Л. П. - Антропоцентрична парадигма як методологічна матриця сучасних лінгвістичних досліджень (2016)
Охріменко В. О. - Механізм функціонування ономатопеїчної лексики сучасної корейської мови (2016)
Петренко Л. Я. - Особливості функціонування історичної термінології в науково-фантастичному романі Філіпа Діка "Людина у високому замку", Ілитчук І. І. (2016)
Прокопенко А. В. - Статус неконфліктної стратегії в політичному інтерв’ю (на матеріалі американського медіаполітичного дискурсу), Шуменко О. А. (2016)
Фоменко Е. Г. - Фазовый переход в англоязычном художественном дискурсе эпохи Стерна-Джойса (2016)
Чирвоний О. С. - Метафоричні інновації в сучасному англомовному комп’ютерному лексиконі (2016)
Янковець О. В. - Етимологія англійської прикордонної термінології (2016)
Ковалева Е. К. - Проблема автора в теориях В. В. Виноградова и М. М. Бахтина (некоторые аспекты) (2016)
Кушнір А. О. - Жінка як суб’єкт художньої оповіді та іспанське суспільство: соціальні ролі в діахронічному аспекті (2016)
Юдкин-Рипун И. Н. - Сценарий как интерпретация субъектно-предикатных отношений текста (2016)
Шикиринська О. Б. - Театральний код творчості Дж. Беньяна і Г. Сковороди (2016)
Беценко Т. П. - Канонические текстово-образные структуры в украинских и беларусских народных песнях (2016)
Прус Л. В. - Комунікативні девіації в актах обіцянок українських і російських політиків (2016)
Герасімова О. М. - Особливості перекладу термінів (на прикладі прикордонного дискурсу) (2016)
Коваленко И. Н. - Лексико-семантические средства эмотивности и особенности их перевода с английского на русский язык в поэтическом тексте (на примере стихотворения Ф. А. Ларкина "Home is so sad"), Варламова А. А. (2016)
Набережнєва Т. Є. - Текстові перекладацькі ресурси, їх види та особливості використання (2016)
Obraztsova O. M. - Syntactic interference in consecutive interpreting, Kuznetsova A. V. (2016)
Поворознюк Р. В. - Переклад інтертекстуальних елементів у медичних монографіях: засадничі принципи (2016)
Семигінівська Т. Г. - Досягнення еквівалентності під час передачі назв військової техніки та озброєння засобами англійської мови (2016)
Хант Г. О. - Вербальна об’єктивація національно-маркованого концепту OBRIGKEITSDENKEN у німецькомовних мас-медійних текстах (2016)
Шурма С. Г. - Поняття наративної стратегії у публіцистичному дискурсі (2016)
Полоусова Н. В. - Развитие межкультурной языковой компетенции через интернет-коммуникацию, Неустроева Г. О. (2016)
Резнікова Н. В. - Методологічні засади економічного націоналізму, Панченко В. Г. (2017)
Ніколаєць К. М. - Соціально-економічні ефекти державного регулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2014—2016 рр. (2017)
Бабина О. Є. - Управління ризиками бізнесу: сутність, складові, рішення, Тарашевський М. М. (2017)
Варава Л. М. - Визначення перспектив експортної діяльності та вихід на зовнішні ринки ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", Бученкова О. В. (2017)
Харченко М. О. - Централізований і децентралізований облік у бюджетних установах: переваги і недоліки (2017)
Токарський Т. Б. - Освітня складова у соціально-економічній моделі України (2017)
Бербенець О. В. - Управління персоналом (людськими ресурсами) як фактор збільшення капіталізації компанії (2017)
Олексин А. Г. - Aнaліз ефективноcті cиcтеми міcцевих зaпозичень в Укрaїні, Лисенко Ж.. П. (2017)
Нечаєва І. А. - Напрями, особливості та проблеми формування та використання місцевих фінансів в Україні в умовах бюджетної децентралізації (2017)
Колісніченко П. Т. - Науково-методичні основи ефективного управління економічною безпекою малих та середніх підприємств (2017)
Халатур С. М. - Необхідність формування стратегії економічного розвитку сільського господарства України (2017)
Івченко Л. О. - Методи математичного програмування в процесі відбору лінійного персоналу підприємствами сфери гостинності, Погуда Н. В. (2017)
Безкровний М. Ф. - Фінансова підтримка міжнародних проектів технічної допомоги програми розвитку дорадництва в Україні (2017)
Чуницька І. І. - Місце і роль інституціонального інструментарію в інфраструктурному забезпеченні та розвитку фінансового ринку (2017)
Черба В. М. - Стан та перспективи розвитку сфери фізичної культури в Україні, Герасимова Є. В. (2017)
Бахрами Хусейн Мортеза - Возможности увеличения экспортного потенциала Исламской Республики Иран в условиях глобализации мировой экономики (2017)
Ага Хомаюн Абдулрахман - Роль конкурентоспособности в обеспечении качества промышленной продукции в Иране в условиях глобализации (2017)
Ага Хома Абдулрахман - Направления развития машиностроительной промышленности Исламской Республики Иран (на примере автопроизводителя "Saipa") (2017)
Іванченко Д. І. - Економіко-математичні методи середньострокового прогнозування податку на додану вартість в Україні (2017)
Дерун А. М. - Концептуальні засади раціоналізації організаційно-правових форм господарювання в національній економіці (2017)
Дергалюк М. О. - Функціонали організаційно-економічного механізму розвитку АПК регіонів (2017)
Євтушенко С. В. - Оцінка інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі як ключовий фактор її регулювання (2017)
Романенко Т. Б. - Регулювання управління збалансованим сільськогосподарським землекористуванням (2017)
Буряк В. В. - Неоіндустріальні чинники розвитку промислового міста в умовах децентралізації (2017)
Дітюк П. П. - Ситуативна активність, відносна суб’єктність та свобода вибору (2017)
Іванова Н. О. - Психодіагностика в глибинному пізнанні психіки суб’єкта (2017)
Фомічова Л. І. - Продуктивні теорії та психологічні засади їхньої реалізації у практиці (2017)
Шмалєй С. В. - Нейрокогнітивні аспекти соціального пізнання, Редька І. В. (2017)
Яценко Т. С. - Глибинне пізнання психіки з використанням візуалізованої репрезентації суб’єкта, Галушко Л. Я., Біла О. А., Сіденко Ю. О. (2017)
Yatsenko T. S. - The phenomenon of "implicit order" of in-depth cognition of the psyche (2017)
Ball G. O. - The method of set-theoretic description of processes: applying in the intellect study, Medintsev V. A. (2017)
Бедлінський О. І. - Мовленнєва гіпотеза свідомості (2017)
Назар М. М. - Розвиток комунікативної компетентності засобами інтернет-тренінгів (2017)
Шаркова Н. Ф. - Деякі психолого-педагогічні аспекти підвищення якості освітнього середовища засобами ікт: досвід зарубіжних ВНЗ (2017)
Андрєєва Я. Ф. - Соціально-психологічний аналіз феномену політичної активності української студентської молоді, Литовченко Н. Ф. (2017)
Дубчак Г. М. - Факторний аналіз структури стресостійкості майбутніх фахівців соціономічних професій (2017)
Кодлубовская Т. Б. - Анализ особенностей проявления признаков профессионального вигорания у сотрудников правоохранительных органов (2017)
Lytvynchuk L. M. - Features of motivational structure of an opioid addicted personality (2017)
Ткач Б. М. - Комплексний підхід до аналізу детермінант формування адикцій (2017)
Чуйко Г. В. - Психологічні особливості життєвого стилю особистості у юнацькому віці, Чаплак Я. В. (2017)
Шпак О. - Суспільні функції вчителя економіки, Вишківська В., Примаченко Н. (2013)
Вачевський М. - Використання інноваційних технологій у професійно-технічних навчальних закладах для формування професійних компетенцій (2013)
Лупінські С. - Основні завдання та установи європейського союзу (2013)
Криньські А. - Спадок євангелізації Камеруну (2013)
Зимомря М - Смисл духовного життя особистості: Микола Євтух, Добрянський І. (2013)
Мадзігон В. - Місце і роль підприємництва в ринковій економіці, його завдання та ефективність (2013)
Зварич І. - Характеристика методів дослідження педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США (2013)
Капран С. - Категорійний аналіз поняття "самоосвітня діяльність” (2013)
Ромащенко І. - Освітнє середовище як ключовий ресурс формування особистості (2013)
Царенко О. - Навчально-ігрове проектування у формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Кобрій О. - Розвиток системи вищої освіти України як чинник формування змісту педагогічних дисциплін (історико-методологічний аспект) (2013)
Михайлова О. - Психолого-педагогічні характеристики соціокультурного виховання майбутніх учителів (2013)
Гуманкова О. - Технологія підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні учнів (2013)
Сидоренко Л. - З досвіду формування готовності студентів до моральної підтримки особистості (2013)
Стрельчук Я. - Формування потенційного англомовного словника студентів на основі багатозначності слів (2013)
Хомишак О. - Удосконалення процесу викладання практичного курсу англійської мови на основі "змішаної” методики (2013)
Осідак В. - Структура тесту з граматики іноземної мови (2013)
Петрушенко О. - Особливості перекладу та вживання абревіатур в сучасній англійській мові, Делик І. (2013)
Блашків О. - Формування соціокультурної компетенції на заняттях іноземної мови та літератури (2013)
Пермінова А. - Сучасні підходи до методики навчання майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю (2013)
Романюк С. - Учебно-методическое содержание профессиональной иноязычной подготовки юриста-международника (2013)
Божко Н. - Нормативно-правові аспекти розробки ДСПТО на основі компетентнісного підходу (2013)
Нечіпор С. - Експериментальне дослідження ефективності методики формування предметної компетентності з технології виготовлення одягу у майбутніх кравців, Штефан Л. (2013)
Матолич У. - Здоров’я нації – важливий фактор наявного ринку праці (2013)
Лужецький В. - Методика оцінки інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства, Городиський Т. (2013)
Швець А. - Регулювання рекламної діяльності в ринковій економіці (2013)
Литньова І. - Тестування як засіб моніторингу фахових знань майбутніх учителів-філологів (2013)
Білик В. - Оцінювання професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах професійної підготовки у вищій школі (2013)
Семчакевич С. - Принципи визначення навчальних досягнень школярів на уроках музичного мистецтва (2013)
Бурковська З. - Моделювання процесу формування професійних цінностей майбутніх фахівців аграрного профілю на прикладі бджільництва (2013)
Андрушко Я. - Роль психологічних захистів у структурі професійної ідентичності майбутнього працівника органів внутрішніх справ (2013)
Левкович У. - Формування професійної компетенції іншомовного спілкування на заняттях іноземної мови (2013)
Костецька М. - Освіта в координаті інформаційного суспільства (2013)
Иванникова М. - Традиции трудового воспитания в крымскотатарской семье (2013)
Хамуляк О. - Розвиток залізничного транспорту в Україні: проблеми державного регулювання та підготовки робітничих кадрів (2013)
Перішко І. - Роль маркетолога, його завдання та ефективність в туристичній діяльності ринкової економіки (2013)
Eglė Petronienė - Функціонування категорії роду в сучасних текстах жанру фентезі: висхідна та низхідна займенникова транспозиція, Садовник-Чучвага Н. В. (2016)
Ахмедова Э. Г. - Некоторые вопросы формирования и состояния морской терминологии на азербайджанском языке (2016)
Билецкая С. Ю. - Темпоральные особенности речи британской молодежи (2016)
Бобчинець Л. І. - Методи дослідження лексики азартних ігор у сучасній іспанській мові (2016)
Григорян Н. Р. - Энергетический показатель как дифферентор эристических аргументативных диалогических единств, Демина Н. Е. (2016)
Качур І. В. - Сучасна лінгвістична теорія метонімії: лінгвоконітивний і дискурсивний підходи (2016)
Колесникова О. В. - Японська лексикографічна традиція: історія та сучасність (2016)
Меликов Т. П. - Особенности неологизмов в современном арабском языке (2016)
Мельник І. М. - Стратегії ввічливості у наказі (на матеріалі іспанської мови) (2016)
Mykhaylenko V. V. - Interprofessional discourse in cross-cultural communication (2016)
М’ясоїд Г. І. - Добір лексичних одиниць для навчання спеціалістів з індустрії гостинності й туризму іноземної мови для професійних цілей, Беспалова Н. В. (2016)
Пуленко І. А. - Різні грані інтенсивного методу навчання англійської мови, Сазикіна Т. П. (2016)
Пуш О. М. - Функціонально-семантичне поле роду як репрезентант концептосфери роду (2016)
Савчук Г. О. - Контекстуальна зумовленість значення оказіональних субстантиватів (на матеріалі різножанрових текстів давньогрецької літератури) (2016)
Суворова Т. М. - Концептуальна метаморфоза в американських фольклорних баладах (2016)
Томнюк Л. М. - Лексичні колокації лексеми-домінанти Gefängnis (на матеріалі сучасного німецького публіцистичного й художнього дискурсів) (2016)
Фоменко Е. Г. - Интермедиальный контекст-текст-подтекст (2016)
Цвєтаєва О. В. - Лінгводидактика і прагмалінгводидактика як методологічна основа навчання іноземних мов (2016)
Яйко Н. С. - Прагматична роль мовленнєвих елементів автентичності в романі Анні Ерно "Майдан" ("La place") (2016)
Медвідь Н. О. - Інтертекстуальна співвіднесеність поезії М. Вороного і творчості П. Верлена (2016)
Акоп’янц Н. М. - Способи та особливості перекладу термінів у текстах поліграфічно-видавничої спрямованості (2016)
Вотінова Д. О. - Фантастичні елементи у картині світу роману-антиутопії "Прекрасний новий світ" Олдоса Гакслі та особливості їх перекладу українською мовою (2016)
Дорофеева М. С. - Неравновесность системы в синергетике перевода (2016)
Кузнецова М. О. - До проблеми перекладу реалій у художньому тексті (на матеріалі роману Дж. Р. Р. Мартіна "A Game of Thrones" та його перекладу українською мовою), Колотило Д. С. (2016)
Миколишена Т. В. - Чарівний топофон казок Роальда Дала як невід’ємна складова його індивідуально-авторської картини світу в перекладацькому вимірі (на матеріалі казки "Чарлі і шоколадна фабрика") (2016)
Гриняк О. О. - Лінгвокогнітивні особливості ідентифікації складників імплікативного простору американських поетичних текстів ХХ – ХХІ століть (2016)
Рубцова В. В. - Технології розвитку критичного мислення як основа формування професійних компетентностей фахівців із медіакомунікацій, Саліонович Л. М. (2016)
Тхоровська С. В. - Ярлики в ідеологічному дискурсі англомовної редакційної статті (2016)
Франчук Н. Л. - Міжмовна кореляція семантичних єдностей трьохелементної будови в текстах сучасної періодики, Андрощук К. М. (2016)
Нечаюк І. О. - Міжкультурна комунікативна компетенція як складова міжкультурної комунікації в навчанні дипломатів (2016)
Бедлінський О. І. - Психологічні особливості розвитку творчої математичної обдарованості (2017)
Коваль Г. В. - Волонтерство як складний соціально-психологічний феномен (2017)
Маслюк А. М. - Психологія особистості Т. Шевченка у творчому доробку С. Балея (2017)
Мещеряков Д. С. - Сучасні тенденції дослідження суб’єктності (2017)
Полунін О. В. - Моделювання прийняття інтертемпорального рішення: перехід від сингулярного плину часу до множинності часових репрезентацій (2017)
Рудницкая С. Ю. - Гуманитарные технологии: от спексиса к оптимизму (2017)
Чепелєва Н. В. - Розуміння – інтерпретація – тлумачення (2017)
Яценко Т. С. - Науково-практичний зміст категорій "принцип додатковості" та "імпліцитний порядок" в глибинному пізнанні психіки (2017)
Назар М. М. - Формування комунікативної компетентності та розвиток суб’єктної активності (2017)
Міськов Г. В. - Антиципація в професійній діяльності (2017)
Мул С. А. - Психологічні виміри в стратегії вибору професії прикордонника (2017)
П’янківська Л. В. - Чинники синдрому "емоційного вигорання" у курсантів спеціалізованих вищих навчальних закладів МВС України (2017)
Ткачук Т. А. - Особливостi прояву копiнг-поведiнки пiдлiткiв у стресових ситуaцiях, Ковaленко В. В. (2017)
Глуховеря В. А. - Інтерактивні методи навчання при підготовці поліцейських нової формації (2016)
Золотоноша О. В. - Інноваційний підхід до вдосконалення практичної складової навчального процесу у вузах МВС на прикладі ДДУВС, Рижков Е. В. (2016)
Підлісний М. М. - Досвід використання інноваційних методів у викладанні курсу загальної соціології у юридичному ВНЗ (2016)
Богуславський В. В. - Завдання та принципи державної інформаційної політики у сфері забезпечення особистої безпеки працівників сил охорони правопорядку (2016)
Гіденко Є. С. - Нормативно-правові засади застосування спеціальних засобів поліцейськими (2016)
Полтавський Е. М. - Сутність службово-бойової діяльності органів та підрозділів безпеки дорожнього руху сил охорони правопорядку України під час реагування на кризові ситуації: нормативно-правовий аспект (2016)
Фоменко А. Є. - Дозвільні функції Національної поліції України при створенні та утриманні тирів, стрільбищ і мисливських стендів (2016)
Шевченко С. І. - Особливості забезпечення публічного порядку поліцейськими підрозділами зарубіжних країн (2016)
Кузьменко В. В. - Рефлексия онтологии метафоры в древнегреческом эпосе (2016)
Олійник А. Ю. - Конституційна свобода людини і громадянина на доступ до публічної інформації: порівняльний аналіз (2016)
Грицай І. О. - Державна гендерна політика: генезис поняття та співвідношення із суміжними термінами (2016)
Несправа Н. В. - Насилие и зло: содержание и формы реализации в ХХ-ХХІ веках (2016)
Сердюк Л. М. - Конституційний принцип індивідуалізації юридичної відповідальності особи в аспекті теорії конституційно-правової відповідальності (2016)
Юнін О. С. - Деякі теоретичні аспекти медіації як альтернативного способу вирішення цивільно-правових спорів (2016)
Смєсова В. Л. - Проблеми та перспективи розвитку IT-сфери в Україні: законодавчий та практичний аналіз, Хаустова А. К. (2016)
Юніна М. П. - Режим окремого проживання подружжя та його правові наслідки (2016)
Гаркуша В. В. - Правові підстави та порядок огляду водіїв транспортних засобів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (2016)
Ростовська К. В. - Поняття та зміст механізму протидії корупції в Україні (2016)
Чаплинська Ю. А. - Деякі особливості визначення законності та дисципліни в публічному адмініструванні (2016)
Ананьєва Є. А. - До питання про спеціальні критерії класифікації податків та зборів, що входять до податкової системи України (2016)
Гусєва Є. І. - Щодо участі громадськості у забезпеченні безпеки дорожнього руху (2016)
Малихіна В. В. - Проблеми доступності правосуддя в адміністративному судочинстві у період реформування судової системи України (2016)
Молчанов Д. В. - Зарубіжний досвід регулювання відносин у сфері фінансового контролю та моніторингу з метою протидії тінізації економіки (2016)
Романов В. П. - Особливості адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері обігу дорогоцінних металів та каміння (2016)
Церковний О. В. - Актуальні питання оподаткування доходів нерезидентів: правові аспекти (2016)
Чуріков Д. С. - Формування поняття "дозвільна система" у законодавстві Україні (2016)
Козаченко О. І. - Нормативно-правовий аспект конфіденційного співробітництва (2016)
Єфімов В. В. - Особливості оперативно-розшукового забезпечення доказування під час розслідування викрадань в АПК України (2016)
Ігнатюк О. В. - Сутність та значення використання результатів проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у процесі доказування (2016)
Коваленко А. В. - Поняття кримінологічної політики держави в діяльності поліції в Україні (2016)
Курта Є. О. - Види приватних детективних послуг, що можуть надаватись в Україні: перспективи правового регулювання з урахуванням міжнародного досвіду, Поливанюк В. Д. (2016)
Антонюк О. В. - Особливості проведення слідчих (розшукових) дій для вилучення інформації з матеріальних відображень при розслідуванні хуліганства, вчиненого з використанням вогнепальної або холодної зброї (2016)
Базір С. С. - Судді як спеціальні суб’єкти одержання неправомірної вигоди (2016)
Береза Ю. М. - Роль тактичної підготовки у професійній діяльності поліцейських підрозділів особливого призначення (2016)
Воропай Є. А. - Деякі аспекти кримінально-правового аналізу грабежів (2016)
Д’яковський Г. Л. - Способи вчинення організованою групою незаконного позбавлення волі та викрадення людини як елемент криміналістичної характеристики (2016)
Запорожець Р. А. - Шахрайство у сфері іпотечного кредитування: поняття та види (2016)
Іванчишин І. І. - Організаційно-тактичне забезпечення проведення огляду при розслідуванні злочинів, учинених злочинними угрупованнями (2016)
Каторкін Р. А. - Кримінально-правове забезпечення призову на строкову військову службу, військової служби за призовом осіб офіцерського складу в Україні у ХХ столітті (2016)
Кіцелюк В. М. - Можливості та особливості призначення судових експертиз під час розслідування порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (2016)
Куратченко М. В. - Особливості проведення допиту підозрюваного під час розслідування сутенерства та втягнення особи в заняття проституцією (2016)
Сіротченков Д. Ю. - Організаційно-тактичні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні хуліганства, вчиненого з використанням вогнепальної зброї (2016)
Сіроух І. В. - Криміналістичний аналіз способів створення або утримання організованими групами місць розпусти і звідництва (2016)
Фурса В. В. - Дискусійні питання об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.156 КК України (2016)
Підготовка наукових кадрів (2016)
Нові видання (2016)
Довідка про авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Гриценко А. - Реконструктивний економічний розвиток: зміст, основні напрями і вектор соціальної справедливості (2016)
Яременко О. - Суперечлива єдність економічної ефективності і соціальної справедливості як чинник функціонування та еволюції економічних систем (2016)
Єщенко П. - Криза української економіки і як із неї вийти (2016)
Бурлай Т. - Сучасна політика Євросоюзу в контексті соціальної справедливості (2016)
Тарасевич В. - Влада-власність у племінних союзах: особливості привласнення інститутів (2016)
Меркулова Т. - Справедливість, нерівність і економічна ефективність: аналіз та моделювання взаємозв'язків (2016)
Небрат В. - Інституційний аспект дослідження економічної історії (2016)
Липов В. - Тема 33. Моделювання відкритої економіки й макроекономічна політика (2016)
Світлій пам’яті Павленка Анатолія Федоровича (2016)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економічна теорія" 2016 року (2016)
Barbara Grabowska - Multicultural and intercultural concepts in education, Lukash Kvadrans (2016)
Zbigniew Chodkowski - W trosce o tolerancje w wychowaniu-mysli i praca z dzieckiem Janush Korchak (2016)
Гуцало Э. У. - Плюрализм и междисциплинарность как принцип развития современной науки о коммуникации, Матьяш О. И. (2016)
Козлюк О. А. - Міждисциплінарний підхід до вивчення феномену дитинства (2016)
Мельниченко О. В. - Вплив гендерної педагогіки на формування критичного мислення у міждисцплінарному аспекті (2016)
Ржевська Н. В. - Педагогічна деконструкція поняття "компетентність" (2016)
Акімова О. В. - Формування творчого мислення майбутнього вчителя у процесі вирішення педагогічних задач (2016)
Добровольська А. М. - Формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців під час реалізації адаптивної моделі навчання (2016)
Д’яченко І. М. - Теоретико-методологічні засади формування філоменологічної компетентності у студентів вищих навчальних закладів (2016)
Жаровська О. П. - Освітньо-виховне середовище педагогічного університету як засіб патріотичного виховання майбутніх педагогів (2016)
Загородня А. А. - Особливості системи професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України (2016)
Котенко О. В. - Формування фахових компетентностей педагога у змісті спецкурсу "Інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі", Руднік Ю. В. (2016)
Мартинець Л. А. - Методологічні підходи та принципи управління професійним розвитком учителів (2016)
Падалка О. І. - Спецкурс "Педагогічна аксіологія" як засіб формування пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів (2016)
Філоненко М. М. - Педагогічна складова в програмах підготовки доктора філософії галузі знань "Охорона здоров’я", Подковко Х. В. (2016)
Zahorulko S. - Discussion as the means of the English language communicative competence formation, Kryvych M. (2016)
Березанська К. В. - Електронний журнал як елемент сучасної інноваційної технології навчання (2016)
Євдокімова-Лисогор Л. А. - Сутність, структура, функції міжкультурного діалогу фахівця туристичної сфери (2016)
Бондар Т. І. - Тенденції в дослідженні ставлення педагогів до інклюзивної освіти в США (2016)
Кравченко О. О. - Джерельна база дослідження Пролеткульту як історико-педагогічного феномена в Україні у 20-х рр. ХX ст. (2016)
Пастушок О. І. - Ретроспективний аналіз системи освіти дорослих у Польщі: минуле і майбутнє (2016)
Смольнікова О. Г. - Становлення і розвиток автономного навчання іноземних мов у системі вищої освіти Великої Британії (2016)
Чижик Т. Г. - Мета, завдання й особливості шкільної гігієни як фактора фізичного розвитку молодших школярів у другій половині XX століття (2016)
Абилова Л. А. - Роль семьи в формировании мировоззрения учащихся начальной школы на основе образцов устного народного творчества (2016)
Асадчих О. В. - Ознаки і функціональне поле япономовного академічного дискурсу (2016)
Бурлака О. В. - Особливості формування географічних понять в учнів із порушеннями слуху (2016)
Джафарова Р. О. - Геометрические величины в школьном курсе математики (2016)
Карпюк В. А. - Компетентнісний підхід як визначальний орієнтир змісту вищої освіти (2016)
Габовда А. М. - Культура мовлення як складник професійної майстерності педагога, Луца М. В. (2016)
Тараненко Ю. П. - Структурні компоненти художньо-творчих здібностей молодших школярів (2016)
Шейдаева Айсель Баласултан гызы - Значение наблюдения за языковыми процессами при усвоении материалов для чтения (2016)
Эвлияоглу Мехмет Гусейн оглу - Ученые Азербайджана и Турции о вопросах методики преподавания математики (2016)
Арыхова Г. Х. - Роль социально-психологических факторов в подготовке к школе детей дошкольного возраста (2016)
Бедрань Р. В. - "Культура здоров’я" як наукова категорія (2016)
Бобро Л. В. - Страх як феномен особистісного зростання дошкільника (2016)
Брушневська І. М. - Механізми розвитку фонематичного компоненту мовленнєвої діяльності дітей за умов звичайного онтогенезу (2016)
Гасанова Таира Гасан кызы - Воспитание младших школьников на основе нравственных ценностей (2016)
Корінна Г. О. - Сучасні дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти (2016)
Малинівська Л. І. - Актуальні проблеми соціально-психологічного забезпечення діяльності в звичайних та екстремально-надзвичайних умовах (2016)
Миколаєнко А. Є. - Теоретичні основи дослідження проблеми патріотичного виховання старшокласників у взаємодії сім’ї і школи (2016)
Насирова Г. Н. - Внеклассная работа по физическому воспитанию как способ повышения общего уровня здоровья и спортивного мастерства старшеклассников (2016)
Сікалюк А. І. - Метод проектування в процесі формування соціально-етичних основ професійної діяльності майбутніх менеджерів-економістів (2016)
Черепаня Н. І. - Теоретичні аспекти гуманістичного виховання дітей дошкільного віку (2016)
Эминова Гюльшен Тахир кызы - Влияние внутрисемейных отношений на формирование взаимоотношений подростков с учителями (2016)
Адамюк Н. Б. - Міжнародний електронний посібник "Spreadthesign": лінгвістичні особливості (2016)
Барна Х. В. - Характеристика технології складання інтелектуальних карт в освітньому просторі дошкільного навчального закладу (2016)
Ануфрієва О. Ф. - Використання інтерактивних технологій у вищих технічних навчальних закладах на прикладі навчальних практик студентів (2016)
Борейчук А. В. - Критерії та рівні сформованості інструментальних компетентностей майбутніх юристів у навчальному процесі вищого навчального закладу, Гришко В. І. (2016)
Бурмакіна Н. С. - Рівні сформованості показників особистісно-рефлексивного критерію професійно-педагогічної компетентності магістранта аграрної спеціальності (2016)
Вінник М. О. - Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців у педагогічній теорії (2016)
Волкова Н. П. - Формування комунікативної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи у процесі професійної підготовки (2016)
Гращенкова Ж. В. - Моделювання процесу формування професійної компетентності майбутніх тренерів із плавання у процесі вивчення фахових дисциплін (2016)
Денисова О. В. - Поняття та сутність комунікативної компетентності студентів технічних ВНЗ (2016)
Добош О. М. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі (2016)
Іноземцев Т. В. - Конструювання військового виховного середовища для підготовки майбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах (2016)
Кіриченко С. В. - Сучасні підходи до освітньої проектної діяльності вчителів старшої школи (2016)
Коломієць О. В. - Технологія формування готовності майбутніх інженерів автомобільної галузі до професійної самореалізації (2016)
Копилова С. В. - Принципи професійної підготовки магістрів соціальної роботи в адаптивній соціально-педагогічній системі (2016)
Кравчинська Т. С. - Етапи професіогенезу методистів районних методичних кабінетів у вимірі сучасного суспільства (2016)
Купрієвич В. О. - Технологія самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації (2016)
Куценко Т. В. - Система методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів як засіб стимулювання професійної самореалізації вчителів (2016)
Лимар Ю. М. - Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до проведення наукового дослідження (2016)
Миценко Д. В. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема (2016)
Perminova V. A. - Vocational training of bachelors of law: criteria, levels and indexes (2016)
Петренко В. О. - Аналіз результатів експериментального дослідження ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх менеджерів до міжкультурної професійної взаємодії (2016)
Пономаренко Н. Г. - Проблема підготовки експертів з освіти в Україні (2016)
Фамілярська Л. Л. - Дослідження розвитку компонентів інформаційно-комунікаційної мобільності педагога в післядипломній освіті (2016)
Чернова С. В. - Використання сучасних технологій у процесі розвитку комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників (2016)
Шовкун В. В. - Обґрунтування моделі формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в квазіпрофесійній діяльності (2016)
Шукатка О. В. - Історіогенез розвитку аксіологічного підходу для формування ціннісних орієнтацій студентів у здоров’язбереженні (2016)
Шульга А. В. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших школярів із неповних сімей (2016)
Василенко О. М. - Дитина як суб’єкт соціальної відповідальності в мікросередовищі: соціально-педагогічний аспект (2016)
Замша А. В. - Специфіка забезпечення доступності освітнього простору вищого навчального закладу для студентів із порушеннями слуху, Мороз І. В., Федоренко О. Ф. (2016)
Зємба Б. А. - Освіта суспільства як один з елементів соціальної допомоги маргінальним сім’ям (2016)
Коляда Н. М. - Соціокінетика дитинства як наука про дитячий рух: особливості становлення та розвитку (2016)
Фадєєва К. В. - Теоретико-ігрові проекції у сучасних музикознавчих дослідженнях (2016)
Батовська О. М. - Новітні якості академічного хорового мистецтва a cappella другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Бацак К. Ю. - Італійська опера Одеси 1844-1847 рр.: блиск і злиденність антрепризи Йосифа Жульєна (2016)
Павлюченко П. Г. - Засоби створення та сприймання музичного образу у вокально-виконавському мистецтві: до постановки проблеми (2016)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Деякі аспекти семантичного аналізу музичного тексту (2016)
Романюк І. А. - "Сад божественних пісень" І. Карабиця: українська картина світу останньої третини ХХ століття (2016)
Стронько Б. Ю. - Естетичний резонанс (2016)
Чупріна Н. М. - Феномен бідермаєра у фортепіанній музиці XIX сторіччя (2016)
Гедзь О. П. - Внесок "Празької школи" у розбудову музичного мистецтва України ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Кочержук Д. В. - Специфіка використання звукозаписуючих технологій вокальним колективом "Naturally 7" (2016)
Наконечна О. В. - Східні танцювальні шоу як складова розважальних програм (2016)
Городецький А. В. - Альтове мистецтво Англії першої половини ХХ століття в іменах та фактах (2016)
Павленко Л. О. - Розвиток професійної освіти як необхідна передумова становлення бандурного виконавства (2016)
Грінберг Л. Ф. - Проблема національного у картині світу Пантелеймона Куліша (2016)
Денисюк Ж. З. - Ціннісно-смислові значення вербального постфольклору (2016)
Довгань О. В. - Перверсивність як культурологічна характеристика смислу абсурдного тексту (2016)
Бучковська О. Ю. - Міжкультурна компетентність в контексті інтернаціоналізації вищої освіти (2016)
Сидоровська Є. А. - Життєвий світ людини: до історії проблеми (2016)
Барандій А. Ю. - Польський фактор у формуванні української модерної ідентичності на теренах Галичини (2016)
Шубенкова Т. М. - Значення Святої Гори Афон для українського православ’я в умовах зміни свідомості мас у інформаційно-зв’язаному світі (2016)
Криволапов М. О. - Роль Києво-Печерської лаври у формуванні культури і мистецтва в країнах Європи, Криволапов Б. М. (2016)
Олійник В. А. - Принципи використання етностилістичних художніх засобів в українській книжковій графіці (2016)
Кравчук О. М. - Обрядовість етнічного вбрання Волині (2016)
Хоролець Л. І. - Способи словесної дії: розвиток ідей К. С. Станіславського в практиці П. М. Єршова (2016)
Шумакова С. М. - Методологiя парадигмальної референцiї рис художностi циркового мистецтва (2016)
Помпа О. Д. - Танцювальна культура Італії (2016)
Коростельова М. Д. - Феномен симулякру в постмодерних інтерпретаціях балетів класичної спадщини (на прикладі балету "Спляча красуня" М. Борна) (2016)
Казарян А. Р. - Музичні образи Джеймса Хорнера – "душа й серце" кінофільму (2016)
Коломійченко М. М. - До питання про культуротворчий потенціал театру (2016)
Вступне слово головного редактора Збірника наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил полковника Васюти К. С. (2017)
Кушнір О. І. - Основні тенденції та перспективи розвитку військового радіорелейного зв’язку, Васюта К. С., Озеров С. В., Литвин А. В., Северілов А. В. (2017)
Загорка О. М. - Методичні положення оцінки живучості зенітної ракетної системи від дії по її елементах засобів ураження противника, Коваль В. В., Загорка І. О. (2017)
Корольов Р. В. - Аналіз сучасних засобів знищення безпілотних літальних апаратів, Королюк Н. О., Петров О. В., Сюлев К. В. (2017)
Городнов В. П. - Аналіз впливу рівня поточного фінансування Збройних Сил та інших військових формувань на здатність виконувати свої функції, Репіло Ю. Є. (2017)
Городнов В. П. - Дослідження властивості мультиколінеарності статистичних моделей при розрахунку показників бойових можливостей міжвидових тактичних груп за умов обмежень поточного фінансування їх матеріально-технічного забезпечення, Ярош С. П. (2017)
Славіхін В. М. - Аспекти удосконалення системи радіотехнічного забезпечення польотів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, Висоцький О. В., Макаров С. А., Лєбєдєв В. О. (2017)
Семененко О. М. - Методика оцінювання ступеня впливу змін фінансування планів підготовки Збройних Сил України на показники ефективності їх виконання методом кореляційно-регресійного аналізу, Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Пекуляк Р. О., Кремешний О. І., Зубрицька Г. Г. (2017)
Vasyuta К. - Method of forming the signal code constructions for information transmission in hidden information telecommunication networks, Zakharchenko І., Nikiforov I. (2017)
Barannik V. - Rationale for necessity of improving the protection of operational videoinformation in wireless infocommunication systems, Ryabukha Yu., Larin V. (2017)
Бараннік В. В. - Метод підвищення оперативності та конфіденційності відеоданих в інфокомунікаційних технологіях, Тарнополов Р. В., Хаханова Г. В., Бараннік Д. В. (2017)
Гаврилов Д. С. - Кластерне кодування бітового потоку в залежності від структури вхідних даних, Бойко О. В., Тарасенко Д. А. (2017)
Василишин В. І. - Стан та перспективи розвитку телекомунікаційних систем спеціального призначення, Лютов В. В., Луняка В. Д., Бутенко С. Л., Суслов А. К. (2017)
Бараннік В. В. - Обґрунтування напрямку підвищення оперативності доставки інформації у автоматизованих системах обробки розвідувальних даних, Давикоза О. П., Мусієнко О. П., Тарасенко Д. А. (2017)
Батуринський М. П. - Варіант ідентифікації цілей при побудові системи обміну інформацією про повітряну обстановку між КЗА ЗРВ та можливим додатковим джерелом даних, Комін Д. С., Свистунов Д. Ю. (2017)
Бугайов М. В. - Вплив відношення сигнал-шум на статистичний показник якості акустичного спектрального портрету безпілотного літального апарату, Гордієнко Ю. О., Солонець О. І., Солопій І. А. (2017)
Глушко А. П. - Пропозиції щодо побудови сучасної телевізійної системи повітряної розвідки, Чечуй О. В., Магурін А. М., Лук’яненко А. В. (2017)
Голубничий Д. Ю. - Порівняльний аналіз методів маршрутизації в інформаційно-телекомунікаційній мережі АСУ авіацією та протиповітряною обороною, Мінаєв Є. А., Мінаєва А. О. (2017)
Карлов В. Д. - Особливості локації вертольотів в умовах поширення радіохвиль над морем, Артеменко А. М., Струцінський О. В., Пічугін І. М. (2017)
Кириченко Ю. В. - Особливості використання плаского шару плазми з малим вигином в антенних системах, Карлов В. Д., Кійко А. С. (2017)
Королюк Н. О. - Процедура формалізації даних, які використовуються при описі процесу управління рухом повітряних об’єктів, Корольов Р. В., Коршец О. А. (2017)
Малишев О. А. - Вибір схеми цифрового частотного дискримінатора для систем АПЧ оглядових РЛС "старого" парку, Остафійчук А. С., Новіков Ю. Д. (2017)
Павленко М. А. - Залежність функціональних станів оператора від комплексу зовнішніх та внутрішніх факторів при роботі з АСУ, Черток О. А., Толкаченко Є. А., Ясинецький В. П. (2017)
Стасєв Ю. В. - Метод формування псевдовипадкових послідовностей з поліпшеними автокореляційними властивостями, Медведєв Д. О., Грабенко Д. О., Жуйков Д. В. (2017)
Толкаченко Є. А. - Аналіз методів ергономіки для оцінки та розробки автоматизованих робочих місць в АСУ спеціального призначення, Павленко М. А., Берднік П. Г., Черток О. А. (2017)
Чекунова О. М. - Варіант удосконалення бортової радіостанції МХ-ДМХ діапазону хвиль за рахунок введення сигналів односмугової модуляції та швидкодіючої системи фазового автопідстроювання частоти, Женжера С. В., Поліщук Б. А. (2017)
Фустій В. С. - Модель маскування зображень в системі дешифрування аерофотознімків, Гаврилов Д. С., Хіменко В. В., Двухглавов Д. Е. (2017)
Худов В. Г. - Виділення границь структурованим детектором на зображенні, що отримане з бортової системи оптико-електронного спостереження (2017)
Шефер О. В. - Основні результати експериментальних досліджень напруженості електричного поля і протяжності плазми для радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій (2017)
Кононов В. Б. - Метрологічне забезпечення у сфері оборони в умовах проведення антитерористичної операції, Копашинський С. А., Коваль О. В. (2017)
Herasimov S. - Synthesis method of the optimum structure of the procedure for the control of the technical status of complex systems and complexes, Timochko O., Khmelevskiy S. (2017)
Шевяков Ю. І. - Універсальний метод розв'язання завдань автоматизації в інформаційній розрахунковій системі метрологічного забезпечення (2017)
Невзоров Р. В. - Місце та роль тренажерної підготовки як об’єкта вивчення авіаційної педагогіки (2017)
Павленко М. А. - Інтенсифікація навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації у вищих військових навчальних закладах з використанням інтерактивного підходу, Шило C. Г., Сумцов Д. В., Смеляков С. В. (2017)
Бондарев В. М. - Сетевая среда для подготовки и чтения лекций, Черепанова Ю. Ю. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Вихідні дані (2017)
Марченко В. Г. - Порушення загальної, міжособистісної та сексуальної комунікації жінок із депресивними розладами в умовах вимушеного переміщення (2017)
Шестопалова Л. Ф. - Клініко-психологічні особливості осіб із різними формами постстресових психічних порушень, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О., Кирилюк С. С. (2017)
Кожина Г. М. - Система медико-психологічного супроводу родини, що виховує дитину з тяжким захворюванням, Маркова М. В., Піонтковська О. В., Духовський О. Е., Мухаровська І. Р. (2017)
Корніяка О. М. - Вивчення комунікативної компетентності в контексті професійного самоздійснення викладача вищої школи (2017)
Шмалєй С. В. - Особливості соціального пізнання при вадах зору, Редька І. В. (2017)
Денисенко М. М. - Копинг-поведение и копинг-ресурсы в формировании аддиктивного поведения при невротических расстройствах (2017)
Уханова А. И. - Роль родительского участия в формировании психологического благополучия старших школьников (2017)
Криванкова Н. В. - Принципи психокорекції та психопрофілактики екзацербацій органічних тривожно-депресивних розладів у хворих із порушеням комплаєнсу до терапії (2017)
Михайлов Б. В. - Опыт применения анималотерапии в системе психореабилитации участников АТО в санаторно-курортных условиях, Сердюк А. И., Водка М. Е., Вашките И. Д., Алиева Т. А., Вязьмитинова С. А. (2017)
Азизов А. П. - Психокоррекция патологической мастурбации и аноргазмии у женщин с супружеской дезадаптацией, Романова И. В. (2017)
Дроздова І. В. - Оцінка когнітивної дисфункції при артеріальній гіпертензії в практиці медико-соціальної експертизи, Яновська С. Я. (2017)
Рахман Л. В. - Структура, семіотика та комплексна терапія тривоги у пацієнтів кардіологічного профілю, Білобривка Р. І. (2017)
Кожина Г. М. - Патогенетично обґрунтована система психопрофілактики суїцидальної поведінки при депресивних розладах у внутрішньо переміщених осіб, Коростій В. І., Зеленська К. О., Платинюк О. Б. (2017)
Артемчук А. П. - Вираженість і перебіг реактивної та особистісної тривоги у хворих, залежних від алкоголю, як інтегральні прогностичні показники формування терапевтичної ремісії, Артемчук О. А., Артемчук К. А. (2017)
Луценко О. Г. - Особливості психосексуального дизонтогенезу у пацієнтів із біполярним афективним розладом, Кришталь Т. В., Даниленко Т. П. (2017)
Шиндер В. В. - Ефективність атипових антипсихотиків у поєднанні з антидепресантом при терапії депресивного типу шизоафективного розладу (2017)
Водка М. Е. - Клинические предикторы парасуицидального поведения у женщин с депрессивными расстройствами и синдромом потери плода в анамнезе (2017)
Рахимкулова А. С. - Трехфакторная модель рискового поведения у подростков с суицидальными мыслями и намерениями (2017)
Ткаченко О. В. - Комплаєнс-орієнтована комплексна система психопрофілактики і терапії психічних розладів у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2017)
Заворотный В. И. - Характеристика боевых стрессоров гибридной войны на востоке Украины (2017)
Fartushna O. Ye. - Brain injury in patients with acute TIA: clinical features in different TIA subtypes, Vinychuk S. M. (2017)
Малахов В. О. - Сучасні аспекти діагностики та лікування хронічної травматичної енцефалопатії (огляд літератури), Личко В. С. (2017)
Марута Н. А. - Оценка нейротрофической терапии депрессии, Явдак И. А., Череднякова Е. С. (2017)
Негрич Н. О. - Сучасне уявлення про роль В-лімфоцитів у патогенезі розсіяного склерозу: використання В-клітинних біомаркерів у клінічній практиці, Мироновський С. Л., Негрич Т. І., Кіт Ю. Я., Стойка Р. С. (2017)
Мищенко В. Н. - Медотилин в лечении постинсультных когнитивных нарушений (2017)
Семенова А. В. - Прегабалин при боли в нижней части спины, Иванова М. Ф., Суничук Н. Н., Глазовская И. И. (2017)
Тещук В. Й. - Вплив Медотиліну на функціональний стан головного мозку в пацієнтів, які перенесли гострі порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом, Тещук Н. В. (2017)
Яворская В. А. - Хроническая церебральная ишемия. Нейрофизиологические аспекты метаболической терапии c помощью альфа-липоевой кислоты, Бондарь О. Б., Федорченко С. В., Скорый А. Ю., Бондарь Б. Е., Кривчун В. М. (2017)
Бурчинский С. Г. - Стратегия фармакотерапии когнитивной дисфункции при психогенных болевых синдромах (2017)
Бурчинский С. Г. - Возможности фармакологической регуляции энергетического метаболизма мозга в раннем восстановительном периоде инсульта (2017)
Коваленко О. Є. - Особливості електрогенезу головного мозку у хворих із гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією та супутнім гіпотиреозом при застосуванні цитиколіну, Литвин О. В. (2017)
Пономарев В. В. - К 70-летнему юбилею кафедры неврологии и нейрохирургии (2017)
Евстигнеев В. В. - Результаты первого опыта использования позитронно-эмиссионной томографии в Республике Беларусь для диагностики эпилепсии, Сакович Р. А., Кистень О. В. (2017)
Садоха К. А. - Мигрень: некоторые возрастные, гендерные и патогенетические аспекты, проблема коморбидности (обзор литературы и клиническое наблюдение), Кистень О. В., Евстигнеев В. В. (2017)
Пономарев В. В. - Болезнь Олбрайта: клинический случай и анализ литературы, Карасев Ю. А. (2017)
Кузьменко С. Г. - Клинико-нейровизуализационные сопоставления при болезни моя-моя, Пономарев В. В., Римашевский В. Б., Деркачева Н. В. (2017)
Фурсова Л. А. - Цереброваскулярные поражения при ВИЧ-инфекции, Синевич П. А. (2017)
Мазуренко Е. В. - Транскраниальная сонография в клинической практике: новые возможности использования метода у пациентов с болезнью Паркинсона (2017)
Михасюк І. - Освіта і праця (2013)
Квас О. - Ідея дитиноцентризму у сучасному українському вихованні (2013)
Шпак О. - Твоє тіло – продукт здорового розуму, Терес В. (2013)
Kryсski A. - Ewangelizacja a wychowanie (2013)
Спанчак І. - Суть і принципи організації управління навчальним процесом з використанням менеджменту в системі освіти, Вачевський М. (2013)
Пономаревський С. - Формування загальнолюдських цінностей в універсумі сучасної освіти (2013)
Черкасов В. - Європейські системи масового музичного виховання ХХ століття (2013)
Мадзігон В. - Економічна сутність розвитку малого підприємництва у процесі безперервної економічної освіти (2013)
Німилович О. - Виконавсько-педагогічні традиції у творчості славетних співачок Соломії Крушельницької й Ірини Маланюк, Філоненко Л. (2013)
Бабенко Т. - Формування гармонійної особистості в умовах глобалізації вищої освіти (2013)
Бермес І. - Секрети педагогічної майстерності Олени Сотничук (2013)
Дідич Г. - Проблема музично-естетичного досвіду в теорії та практиці естетичного виховання (2013)
Матяшук В. - Гуманно-особистісний підхід до виховання школярів як спосіб морального оздоровлення суспільства (2013)
Мачинська Н. - Особливості організації та проведення нетрадиційних форм лекційних занять, Посисень І. (2013)
Петровська Ю. - Формування англомовної стратегічної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі навчання вести спостереження за курсом та позицією судна (2013)
Зубрицька-Макота І. - Вплив подружніх ролей на позитивний клімат у сім’ї, Скочиліс М. (2013)
Сенкевич Д. - Суть і структура формування професійної культури майбутніх менеджерів у навчальних закладах безперервної освіти (2013)
Синкевич Н. - Організація української хорової діяльності у Східній Галичині від витоків до 1939 року (соціокультурний вплив) (2013)
Полюга В. - Музика як екзистенційна творчість (2013)
Казакова Н. - Моральні вимоги до педагога у сучасній школі (2013)
Гнатів З. - Релігійна стрижнева основа в українській культурі та освіті: духовний пошук, національний досвід, філософська традиція (2013)
Шаклеіна І. - Інформаційні технології еколого-економічної оптимізації виробництва, Ших Н. (2013)
Шуневич Є. - Особливості формування репертуару муніципального камерного хору "Легенда” (м. Дрогобич) (2013)
Ластовецька Л. - Обробки лемківських народних пісень у творчому доробку Миколи Колесси (2013)
Молчко У. - Стильові особливості хорових творів українських композиторів на вірш Віктора Романюка (2013)
Славич А. - Художні інтерпретації творів Т. Шевченка у композиторській творчості (2013)
Голубінка Х. - Молодіжний хор "Осанна” храму св. Анни міста Борислава: до 20-річчя творчої діяльності (2013)
Волох О. - Хорове мистецтво в культурно-історичному контексті музично-художнього життя Галичини, другої половини ХІХ – початок ХХ століття (2013)
Оверко Н. - Особистісний і професійний аспекти у структурі педагогічної майстерності (2013)
Беседа Н. - Психолого-педагогічні основи здоров’язбереження учнів загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Мамедова І. - Ефективність безперервної освіти, освіта продовж усього життя (2013)
Стець Г. - Особливості та зміст музичного навчання і виховання у вітчизняних загальноосвітніх закладах всередині ХХ ст (2013)
Савка І. - Значення шкільної економічної освіти у процесі професійної підготовки майбутніх підприємців (2013)
Айзенбарт М. - Особливості компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання: теоретичний аспект (2013)
Ґжещук В. - Управління загальноосвітніми навчальними закладами з використанням новітніх педагогічних технологій в управлінні освітою (2013)
Содержание (2017)
Боброва А. О. - Ультразвуковые характеристики анатомо-гемодинамических типов рецидива варикозной болезни нижних конечностей (2017)
Король П. О. - Роль трьохфазової остеосцинтиграфії у прогнозуванні імплант- асоційованих ускладнень хворих з ураженням кульшових і колінних суглобів різного ґенезу (2017)
Кориченский А. Н. - Сдвиговолновая эластография и допплерография трансплантированной почки при стенозе почечной артерии, Бабкина Т. М., Медведев В. Е., Иванов Д. Д., Дядик Е. А. (2017)
Куликова Ф. И. - Мультидетекторная компьютерная томография (МДКТ) в диагностике колоректального рака, Абрамова Е. А. (2017)
Шнайдер С. А. - Показатели минерального обмена и плотности альвеолярного отростка верхней челюсти у больных с частичной вторичной адентией и у больных после дентальной имплантации, Асмолова А. А. (2017)
Пионтковская М. Б. - Профилактика и метафилактика хронического постимплантационного гайморита: контроль рентгеновской плотности костной ткани верхней челюсти, Друмова А. Н. (2017)
Чередниченко Н. А. - Идентификация ангиоархитектоники кожи и мягких тканей у больных при планировании пластических операций на нижних конечностях, Бадюл П. А., Слесаренко С. В., Куликова Ф. И. (2017)
Глазовская И. И. - Эндотелий: методы оценки эндотелиальной функции (2017)
Kolotilov N. N. - Drugs of radiological pharmacology. Massage 6 (2017)
Божок Є. М. - Імітація раку локальною асиметрією грудної залози. Клінічний випадок, Гурандо А. В. (2017)
Mukhomor A. I. - Bladder diverticulum masking of transitional cell carcinoma, Pedachenko N. Yu. (2017)
Зеленько Г. - Система державного управління в Україні: траєкторія змін 2014-2015 рр. (2016)
Батанов О. - Актуальні проблеми реформи конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні (2016)
Нечипоренко Ю. - Законодавча та установча функції українського парламенту: проблемні аспекти (2016)
Перегуда Є. - Консолідаційний потенціал інституційних реформ: стратегія, принципи, напрями (2016)
Рудич Ф. - Становлення суспільно-політичного устрою в сучасній Україні: політологічний аналіз. Шляхи виходу із кризи (2016)
Ляшенко Т. - Професійні спілки України як політичний інститут (2016)
Янішевський С. - Теорія міських політичних режимів: засади та можливості застосування щодо вітчизняних локальних політій (2016)
Лозовицький О. - "Розумна могутність" - стратегічна основа зовнішньополітичної та оборонної складових дієвого реформування держави в умовах глобалізації (2016)
Бушанський В. - Деструкція в естетиці та філософії модерну (2016)
Войналович В. - Концепт суспільного інтересу постмайданної України: аксіологічні, стратифікаційні, соціально-демографічні та регіональні аспекти, Білошицький С. (2016)
Єгоров І. - Інноваційна та науково-технічна діяльність в Україні в контексті політики євроінтеграції: тенденції та проблеми, Грига В. (2016)
Набок С. - Образи війни і воїна: трансформація окремих аспектів політики пам’яті (2016)
Горєлов М. - "Русский мир" закреслює Переяслав, Рафальський О. (2016)
Скляр В. - Чисельність та етномовний склад населення не підпорядкованих Україні територій Донецької та Луганської областей (2016)
Яремчук В. - Процес трансформації регіональної багатопартійності в АР Крим у 1991-2002 рр.: суперечності і наслідки (2016)
Бевз Т. - Бізнес-партійні корпорації і українська політична практика (2016)
Брехаря С. - Етапи становлення корпоративно-соціальної відповідальності українського бізнесу (2016)
Поліщук Ю. - Трансформаційні процеси в сучасній Україні: зарубіжна історіографія (2016)
Щербенко Е. - Український транзит у дзеркалі дисертаційного жанру: зміни парадигми (2016)
Резніченко О. - Бібліотека інформує (2016)
Відомості про авторів (2016)
Хоружа Л. - Педагогіка вищої школи: сучасні дидактичні стратегії (2017)
Овчаренко Н. - Парадигмальний простір сучасної музичної освіти (2017)
Куземко Л. - Формування у студентів педагогічних спеціальностей навичок ХХІ століття у процесі виконання самостійної роботи (2017)
Степаненко С. - Семантичні бар’єри у структурі педагогічної комунікації, Степаненко Н. (2017)
Стихун Н. - Розвиток професійної майстерності вчителя засобами театрального мистецтва в умовах неперервної педагогічної освіти (2017)
Киричок І. - Формування професійної відповідальності у майбутніх учителів початкових класів: педагогічні аспекти, Новгородська Ю., Шевчук М. (2017)
Безкоровайна Л. - Системна модель професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства та алгоритм її реалізації (2017)
Замотаєва Н. - Розвиток культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів: психолого-педагогічні умови (2017)
Лисенко О. - Роль науково-практичних осередків лікарів у реалізації концепції освіти впродовж життя (2017)
Майєр Н. - Професійно орієнтована рольова гра у формуванні методичних умінь майбутніх викладачів французької мови (2017)
Zaskaleta S. - Professional training of economists: direction of realization (2017)
Падалка О. - Формування педагогічних цінностей майбутніх вихователів у процесі позааудиторної роботи (2017)
Лілік О. - Мистецька компаративістика у професійній підготовці майбутніх учителів української літератури (2017)
Заярна І. - Зміст навчання англійського аргументованого писемного мовлення майбутніх правників (2017)
Вей Ч. - Міжкультурна толерантність та міжкультурна комунікація: результати опитування студентів (2017)
Касілов І. - Специфіка професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інструментально-виконавської діяльності (2017)
Сисоєва С. - Особливості навчання бакалаврів у провідних країнах світу, Козак Л. (2017)
Батечко Н. - Пріоритети вдосконалення викладацької і дослідницької діяльності у вищій школі Німеччини (2017)
Когут С. - Історико-педагогічний аналіз становлення й розвитку педагогіки праці в Республіці Польща (2017)
Кристопчук Т. - Полікультурність у європейській освітній політиці (2017)
Дудіна О. - Самостійна робота у професійній підготовці магістрів з технічного перекладу в США (2017)
Дурдас А. - Вища освіта Франції в контексті сучасних євроінтеграційних процесів (2017)
Слозанська А. - Зарубіжний досвід організації процесу професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2017)
Якименко Н. - Дистанційна освіта як інтерактивна форма навчання фахівців з документознавства та інформаційної діяльності (2017)
Кравченко О. - Професійні компетенції керівника вищого навчального закладу як суб’єкта моделювання стратегічного розвитку університету (2017)
Троцький Р. - Формування готовності до управлінської діяльності курсантів вищих навчальних закладів МВС України у процесі фахової підготовки (2017)
Каричковський В. - Особливості вступної кампанії у вищих аграрних навчальних закладах України (2017)
Чемерис А. Т. - Інформаційно-вимірювальна система "клімат-контроль", Моніт Я. В., Добролюбова М. В. (2016)
Охріменко І. В. - Автоматизована система оцінки фізіологічного стану організму людини (2016)
Рижков Л. М. - Імітаційне моделювання вихідної потужності сонячної батареї мікросупутника, Семіконь Є. В. (2016)
Пікенін О. О. - Узгоджений політ групи безпілотних повітряних суден, Мариношенко О. П., Прохорчук О. В. (2016)
Кришталь В. Ф. - Методика синтезу рівнянь руху віброізольованої гіроскопічної системи, Рижков Л. М. (2016)
Туз Ю. М. - Метрологічне забезпечення та контроль системи вимірювання фізичних параметрів відокремлюваних елементів, Самарцев Ю. М., Макаров О. Л., Куліковський М. М., Мороз О. О., Ульянов А. О. (2016)
Бобков Ю. В. - Підвищення точності вимірювання амплітуди в безконтактних приладах контролю товщини полімерних плівок, Бобков О. Ю. (2016)
Гришин Н. В. - Секционирование набегающего потока при сверхзвуковом поперечном обтекании кругового цилиндра, Приходько А. А. (2016)
Масько О. М. - Методика формування обємної компоновки БПЛА контейнерного старту класу "міні" (2016)
Тесик Ю. Ф. - Новий підхід до нормування похибок засобів вимірювання параметрів якості електроенергії, Карасінський О. Л., Пронзелева С. Ю., Гуменюк Р. В. (2016)
Борисов В. В. - Обмен данными в процессе автоматизированного синтеза конечно–элементной модели кессона крыла самолета транспортной категории (2016)
Шквар Є. О. - Зменшення опору тертя літака шляхом мікровидуву через проникні ділянки поверхні крила, Зінченко Д. М., Троценко Д. С., Jamea Ali (2016)
Ванін В. В. - Деякі питання комп’ютерного динамічного геометричного моделювання технічних об’єктів на прикладі літака, Вірченко С. Г. (2016)
Кобзяр Д. А. - Моделювання високовольтного широкосмугового вимірювального підсилювача, Туз Ю. М. (2016)
Горелов Є. М. - Формування контуру фазового автоналаштовування частоти твердотільного хвильового гіроскопа, Збруцький О. В., Лихоліт М. І., Янкелевич Г. Є. (2016)
Барінов А. О. - Синтез форми кінцівки лопаті несучого гвинта безпілотного літального апарату вертольотного типу для зниження рівня шуму з використанням комп’ютерного моделювання, Зінченко Д. М. (2016)
Царелунга О. О. - Визначення оптимального положення крила дозвукового літального апарата, Вірченко Г. А. (2016)
Базика Д. А. - Результати роботи ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України" у 2015 році, Сушко В. О., Чумак А. А., Бузунов В. О., Талько В. В., Янович Л. А. (2016)
Афанасьєв Д. Є. - Медична допомога дитячому населенню при радіаційних подіях на перших етапах, Камінський О. В., Копилова О. В., Чикалова І. Г., Муравйова І. М., Ваколюк К. О., Пронін О. В., Самойлов О. О., Белінгіо Т. О., Тепла О. В. (2016)
Гавриш І. Т. - Вплив радіо- та хіміотерапії онкохворих на розвиток чоловічого безпліддя (огляд літератури) (2016)
Мараззіті Д. - Іонізуюча радіація: вплив на головний мозок та нейропсихіатричні прояви, Піччіні А., Муччі Ф., Бароні С., Логановський К., Логановська Т. (2016)
Бончук Ю. В. - Санітарно-захисні зони АЕС та радіаційно-гігієнічні вимоги до їх призначення (2016)
Бузунов В. О. - Соціально-психологічний стан учасників ЛНА на Чорнобильській АЕС. Фактори ризику негативних змін, Логановський К. М., Краснікова Л. І., Бомко М. О., Бєляєв Ю. М., Ярошенко Ж. С., Домашевська Т. Є. (2016)
Василенко В. В. - Експериментальне відновлення процедури проведення ЛВЛ-вимірювань 1986 року, Іванова О. М., Литвинець Л. О., Пікта В. О., Задорожна Г. М., Чепурний М. І., Ліхтарьов І. А. (2016)
Гунько Н. В. - Структурні властивості когорти дітей та підлітків на час аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які мешкають на найбільш радіоактивно забруднених територіях України, Короткова Н. В., Омельянець М. І. (2016)
Пілінська М. А. - Генопротекторні властивості астаксантину, виявлені при дії іонізуючоговипромінювання іn vitro на лімфоцити периферичної крові людини, Курінний Д. А., Рушковський С. Р., Дибська О. Б. (2016)
Шеметун О. В. - Пошкодження хромосом при опроміненні лімфоцитів крові людини та розвитку ефекту свідка (2016)
Шкарупа В. М. - Модифікація гуматом натрію радіаційно-індукованих пошкоджень хромосом в Allium-тесті, Клименко С. В., Талько В. В. (2016)
Бабенко Т. Ф. - Ризик розвитку макулярної дегенерації у осіб, опромінених антенатально внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Федірко П. А., Дорічевська Р. Ю., Денисенко М. В., Самотейкіна Л. А., Тищенко О. П. (2016)
Бебешко В. Г. - Стан еритроїдної, мієлоїдної і тромбоцитарної ланок гемопоезу на етапах хіміотерапії у дітей з гострими лімфобластними лейкеміями, які зазнали впливу іонізуючого випромінення внаслідок аварії на ЧАЕС, Бруслова К. М., Пушкарьова Т. І., Цвєткова Н. М., Кузнєцова О. Є., Кузьменко В. Ф., Гончар Л. О., Яцемирський С. М. (2016)
Бебешко В. Г. - Вплив радіаційних та нерадіаційних факторів довкілля на стан системи кровотворення дітей, Бруслова К. М., Станкевич В. В., Цвєткова Н. М., Ляшенко Л.О., Галкіна С. Г., Пушкарьова Т. І., Колос В. І., Кузнєцова О. Є., Гончар Л. О. (2016)
Білий Д. О. - Особливості розвитку ішемічної хвороби серця в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії в залежності від дії радіаційних і нерадіаційних факторів ризику та носійства генотипів за поліморфізмом Rs966221 гену фосфодіестерази 4D, Плескач Г. В., Настіна О. М., Сидоренко Г. В., Курсіна Н. В., Базика О. Д., Ковальов О. С., Чумак А. А., Абраменко І. В. (2016)
Заболотний Д. І. - Вестибулярна та акустична дисфункції в учасників ліквідацїї наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції – 30 років по тому, Міщанчук Н.С. (2016)
Ilienko I. N. - Overexpression of TP53, TP53I3 AND BIRC5, alterations of gene regulation of apoptosis and aging of human immune cells in a remote period after radiation exposure, Bazyka D. A. (2016)
Логановський К. М. - Патологічний розвиток особистості після Чорнобильської катастрофи та антитерористичної операції, Гресько М. В. (2016)
Логановський К. М. - Когнітивні викликані потенціали P300 після опромінення, Куц К. В. (2016)
Міщенюк О. Ю. - Внесок спадкової тромбофілії в збільшення частоти тромбозів у хворих на Ph-негативні мієлопроліферативні неоплазії, включаючи постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, Шкарупа В. М., Неумержицька Л. В., Кравченко С. М., Клименко С. В. (2016)
Настіна О. М. - Структурно-функціональний стан міокарда лівого шлуночка серця в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з ішемічною хворобою серця в залежності від поліморфізму rs966221 гена фосфодіестерази 4D, Плескач Г. В., Курсина Н. В., Базика О. Д., Макаревич О. М., Абраменко І. В., Чумак А. А., Білий Д. О. (2016)
Степанова Є. І. - Ефективність корекції ендотеліальної дисфункції у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій за допомогою методу переривчастої нормобаричної гіпокситерапії, Березовський В. Я, Колпаков І. Є., Кондрашова В. Г., Вдовенко В. Ю., Литвинець О. М., Лісуха Л. М., Зигало В. М., Колос В. І., Міщенко Л. П. (2016)
Степанова Є. І. - Корекція ендотеліальної дисфункції у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій за допомогою донатора оксиду азоту, Колпаков І. Є., Зигало В. М., Боярський В. Г. (2016)
Федірко П. А. - Мікроциркуляторні порушення кон’юнктиви в учасників аварійних робіт на Чорнобильській АЕС, Гарькава Н. А. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Правила для авторів (2016)
Мороз О. В. - Використання земельних ресурсів організаційними типами аграрного бізнесу в Україні, Семцов В. М., Кукель Г. С. (2017)
Стаканов Р. Д. - Сучасна архітектура регулювання міжнародної трудової міграції (2017)
Крамаренко А. О. - Ключові принципи підвищення продуктивності для різних типів команд (2017)
Білоусова О. С. - Фінансовий контроль за використанням державного майна (2017)
Білоткач І. А. - Особливості методичних підходів до оцінки ефективності розвитку ринку органічного агровиробництва (2017)
Крисак А. І. - Формування комплексного механізму еколого-економічного регулювання земельних відносин на засадах сталого розвитку (2017)
Бобровничая Н. С. - Подходы к стратегическому развитию и предоставлению услуги беспроводного интернета оператором мобильной связи lifecell, Лебедева И. Ю. (2017)
Олійник Т. І. - Економіко-аналітична інформація в управлінні процесом диверсифікації бізнесу (2017)
Нусінов В. Я. - Методика якісно-кількісної оцінки ефективності діяльності наглядової ради з використанням нормативно-часового підходу, Голівер В. П. (2017)
Фещенко О. П. - Корпорація як суб'єкт економічних відносин у сучасній економіці (2017)
Циток Р. П. - Структура капітальних інвестицій в Україні (2017)
Григорчак І. М. - Феномен нації в українському та російському політико-правовому полі (2017)
Крилова І. І. - Недовіра до влади. правові наслідки (2017)
Черкаска В. В. - Державне регулювання аграрних ризиків з урахуванням аспектів якості (2017)
Проців О. Р. - Державне регулювання права користування мисливськими угіддями у країнах європи у хіх ст.: історико-теоретичний аспект (2017)
Дмитренко Ю. С. - Удосконалення механізмів застосування поліграфних технологій шляхом використання методики обрахунку результатів поліграфних перевірок у безпековому секторі держави (2017)
Маковій Ю. Г. - Механізми державного регулювання розвитку енергозбереження та підвищення енергоефективності в Україні (2017)
Баранов Р. О. - Пріоритетні завдання щодо підвищення ефективності державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2017)
Баранов С. О. - Суб'єкти забезпечення державного регулювання детінізації національної економіки та їх функції (2017)
Содержание (2017)
Дикан І. М. - Наукова та клінічна діяльність ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України" у 2015 році, Тарасюк Б. А., Андрущенко І. В. (2017)
Король П. О. - Алгоритм діагностично-лікувальної тактики при ендопротезуванні кульшових та колінних суглобів на основі параметрів остеосцинтиграфії (2017)
Козаренко Т. М. - Особливості гемодинаміки та атеросклеротичного ураження екстракраніального відділу брахіоцефальних артерій в залежності від віку та типу порушення вуглеводного обміну за результатами ультразвукового дуплексного дослідження, Журавльова Ю. Б. (2017)
Чередниченко Н. О. - Особенности визуализации перфорантных сосудов на этапе предоперационного планирования перфорантных лоскутов методом компьютерной томографии с ангиографией, Бадюл П. О., Слесаренко С. В., Куликова Ф. И. (2017)
Asmolova A. A. - Maxillary postimplantation syndrome: body thermoreactivity for cooling and intima-media complex thickness (2017)
Ткаченко М. М. - Застосування динамічної реносцинтиграфії для визначення міхурово-сечовідного рефлюкса, Романенко Г. О., Федьків В. А. (2017)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография в диагностике дифференцированного рака щитовидной железы (2017)
Джужа Д. А. - Гибридные системы ПЭТ/МРТ в онкологии: настоящее и будущее (2017)
Мухомор О. І. - Можливості ультразвукових методів дослідження при пошкодженнях серця, Допіряк О. В., Дегтярюк М. В., Штомпель Л. М., Бужава І. І. (2017)
Mukhomor O. I. - Aneurysm of the left kidney middle segmental artery, Zhelezko O. I., Butsko E. S., Mikhalchenko E. M., Degtjaruk M. V., Shtompel L. N., Buzhava I. I. (2017)
Колотилов Н. Н. - Диатропика и нормальная анатомия человека (2017)
Терновий М. К. - Злоякісні пухлини стегнової кістки: діагностика, лікування, моніторинг хворих (методичні рекомендації), Вовк В. В., Туз Є. В. (2017)
Маткевич Е. И. - Сравнительная оценка лучевой нагрузки на пациентов при компьютерной томографии различных анатомических зон (2017)
Григораш О. В. - Питання ядерної та радіаційної безпеки централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива АЕС України, Дибач О. М., Кондратьєв С. М., Горбаченко О. В., Панченко А. В., Шугайло О. П., Ковбасенко Ю. П. , Вишемірський М. П., Богорад В. І., Д. О. Бєлих, Шендерович В. Я. (2017)
Foshch T. - Comparison of Two Control Programs of the VVER-1000 Nuclear Power Unit Using Regression Data Mining Models, Machado J., Portela F., Maksimov M., Maksimova О. (2017)
Шугайло А. П. - Основные результаты оценки целостности теплообменных трубок парогенератора энергоблока № 3 Ривненской АЭС в процессе управления аварией, Мустафин М. А., Шугайло А. П., Рыжов Д. И., Жабин О. И. (2017)
Кравченко В. П. - Повышение безопасности и экономичности АЭС путем управления ресурсом трубопроводов второго контура (2017)
Дубик Я. Р. - Прочностный анализ опоры парогенератора ПГВ-1000М, Васильченко Б М., Агеев С. М., Орыняк И. В. (2017)
Токаревський О. В. - Оцінка впливу сорбції в геологічному середовищі на допустиму активність радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах, Ярмош І. В. (2017)
Барбашев С. В. - Оптимізація місць розміщення та кількості постів автоматизованої системи контролю обстановки АЕС, Аверенков П. О. (2017)
Левакін В. В. - Регулюючі вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до систем електропостачання атомних станцій, Єфімова К. М., Поливода С. К., Іокст В. О. (2017)
Погосов О. Ю. - Фізичний захист АЕС та інформаційна безпека як необхідні умови зниження ризиків ядерних і радіаційних аварій, Дерев’янко О. В. (2017)
Павленко Т. А. - Онкозаболеваемость персонала урановых шахт как маркер эффективности системы радиационной защиты на предприятии, Оперчук А. П. (2017)
Борц Б. В. - Расчет себестоимости получения комплексов урана сверхкритической экстракцией диоксидом углерода, Колябина И. Л., Лисиченко Г. В., Скоромная С. Ф., Ткаченко В. И. (2017)
Штейнберг Н. А. - Еще раз о тяжелых авариях, Шендерович В. Я. (2017)
Акастьолова О. Г. - Стилістично-функційні особливості метафор у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2016)
Беценко Т. П. - Фольклорні джерела поетичної мовотворчості Андрія Малишка (2016)
Гольтер И. М. - Особенности концептосферы "смысл жизни" в философских рассказах В. Г. Короленко (2016)
Грицевич Ю. В. - Дифтонгічні рефлекси *о в західнополіських та суміжних говірках(на матеріалі фольклорних текстів) (2016)
Двуличанська О. А. - Особливості часопросторових площин світоглядних моделей у новітній українській літературі (на матеріалі сучасної прози В. Яворівського) (2016)
Дорошина Л. Ф. - Вербалізація архетипових ознак назв спорідненості в художніх текстах Олександра Довженка (2016)
Іщенко О. А. - Роман "Горянин" Мирослава Дочинця: екокритичний ракурс (2016)
Коца Р. О. - Семантико-структурні особливості складних прикметників з першою основою ѥдино- у давньоукраїнській мові (2016)
Миронюк В. М. - Специфіка архетипних образів у художньому світі письменників Покуття (2016)
Мошноріз М. М. - Патріотичні інтенції міфопоетики С. Черкасенка-лірика (2016)
Мягка М. М. - Дискурсивні практики військовослужбовців НГУ як підґрунтя формування змісту двомовного довідника (2016)
Нестерук С. М. - Белетризована проекція життя у повісті Наталени Королевої "Шляхами і стежками життя" (2016)
Павлова О. О. - Когнітивні засади укладання довідника для військовослужбовців НГУ (2016)
Панченко О. І. - До питання про навчання іноземців російської мови: сутність сучасних методичних підходів (2016)
Петрина Х. В. - Маніфестація засобів вираження алюзій в українських модерних художніх текстах: алюзійна маркованість (2016)
Попко Л. П. - Неологизмы десятых: причины появления и особенности (2016)
Рибцева О. Ю. - Особливості художнього моделювання портретно-психологічної характеристики героїв роману Віктора Положія "Попіл на рани" (2016)
Сінна Л. Ю. - Комунікативна стратегія домінування в аспекті лінгвістичного осмислення, Радванська Т. І. (2016)
Тендітна Н. М. - "Безодня" "Закритої палати" Є. Пашковського, Смірнова Н. Є. (2016)
Ткач П. Б. - Засоби формального вираження преференційного значення у структурі прикомпаративних конструкцій, Радванський А. І. (2016)
Черниш А. Є. - Трансмісія батьківської травми у психології дітей (за романом С. Процюка "Інфекція") (2016)
Юдкін-Ріпун І. М. - Ієрархія предикатів у готичній поетиці Івана Франка (2016)
Вовк О. В. - Жах як основний жанротвірний елемент в американських романах літератури жахів (2016)
Война М. О. - Досвід магічних обрядів як прояв "колективного несвідомого"у структурі художнього мислення Цань Сюе (2016)
Капустян І. І. - Літературна казка Г. К. Андерсена: традиції та новаторство (2016)
Капустян М. Г. - Трансформація ідей романтизму в англомовній спадщині Карен Бліксен (2016)
Касумлу Г. В. - Поэмы азербайджанских писателей в период независимости страны (2016)
Кулешір М. М. - Відображення архетипів колективного несвідомого в апокаліптичних романах Дж. Уіндема (2016)
Мамедова Ш. Н. - Художественный вкус и проблема воспитания в детской поэзии (2016)
Мариношенко С. В. - Комунікативна структура поетичного мовлення дійових осіб твору "Мастро дон Джезуальдо" Дж. Верга (2016)
Михилев А. Д. - Интертекстуальность и паратекстуальность как способ смыслового расширения и эстетизации детективних романов Сан-Антонио (Фредерика Дара) (2016)
Назаренко Н. И. - Трансформация готической поэтики в романе "Ребекка" Дафны дю Морье, Гарусова С. И. (2016)
Тупахіна О. В. - Dоxa, міф, метанаратив: епістемологічний статус поняття "вікторіанство" в сучасному гуманітарному дискурсі (2016)
Горболіс Л. М. - Читання як самозбереження реципієнта (2016)
Синевич Б. М. - Теоретико-літературна концепція Євгена Маланюка (2016)
Алиева Г. И. - Пространственные и временные функции антропонимов (2016)
Дмитриева Т. А. - Текст как предмет лингвистических исследований, Ельцова С. С. (2016)
Исмаилова Ш. К. - О составе инфинитивного словосочетания типа "имя+глагол" (2016)
Маслова С. Б. - Когнитивно-семантический подход к определению понятия "перевод" (2016)
Романюк О. С. - Дискурс як інтерактивна комунікативна діяльність (2016)
Святченко В. В. - Закон Раска – Грімма як вияв системного підходу до історико-фонетичних явищ (2016)
Солдатова Л. П. - Сутність та історизм поняття "мова" в часи Відродження (2016)
Сулейманова Я. О. - Реалізація категорій оцінки та цінності в семантиці українських паремій з лексичним компонентом "вода" (2016)
Шапочкіна О. В. - Дефініція "стан" у системі філософських категорій (2016)
Гарачковська О. О. - Здобутки і втрати у царині джерелознавства і текстології рецензія на Х том щорічника "Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія", присвячений пам’яті Віктора Дудка (2016)
Галич О. - Концептуальний художній синтез – продуктивний підхід до вивчення фікційної літератури (2016)
Скотна Н. - Глобальні та регіональні, цілісні і розколоті цивілізації: проблеми визначення і аналізу (2013)
Wiśniewska E. - Organizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli we współczesnych warunkach pracy (2013)
Тищенко О. - Із спостережень над етичними та емоційними концептосферами в українській, польській та чеській мовах (2013)
Кравченко Л. - Авторська інтенція Василя Стуса як перекладача Р.М. Рільке (2013)
Ельбрехт О. - Формування наукової культури у майбутніх керівників галузі освіти у процесі магістерської підготовки (2013)
Мацьків П. - Дериваційний потенціал релігійних назв (2013)
Вачевський М. - Економічна освіта молоді в національній школі з використанням новітніх педагогічних технологій для формування професійних компотентностей (2013)
Васьківська Г. - Формування в старшокласників системи знань про людину у контексті фундаменталізації змісту освіти (2013)
Смерчко А. - Символіка чисел та її реалізація у слов’янській фразеології (словникові матеріали), Смерчко А. (2013)
Малик Л. - Теоретичні засади управління інвестиційними проектами в туристичній галузі та продаж туристичного продукту (2013)
Біленко Т. - Слово на сторожі юних душ (до проблеми "Красне письменництво і сучасна школа”) (2013)
Кушлик О. - Компетентний склад субстативної зони словотвірної парадигми дієслів-ономатопів із семантикою звучання рідини (2013)
Садова І. - Професійна підготовка майбутніх учителів до розв’язування складних педагогічних ситуацій (2013)
Дмитрів І. - Образ Богоматері в житті і творчості "логосівців” (2013)
Зварич В. - Образи національної культури в творчій інтерпретації поетів-неокласиків (2013)
Стецик М. - Епітет Василя Стефаника крізь призму різночасових російськомовних перекладів (2013)
Білан Т. - Символічність людського буття в інтенціях фольклорного слова, Петрів О. (2013)
Колечко М. - Про деякі "підводні камені” перекладу усталених сполук (2013)
Ілініцька Н. - Засновники інструментального мистецтва на Поділлі (2013)
Петрицин І. - Дидактичні функції мультимедійних лекцій у процесі підготовки майбутнього вчителя (2013)
Пацана А. - Концепція використання методів командної роботи на підприємстві в реалізації системи управління безпекою та гігієною праці (2013)
Гоцинець І. - Комп’ютерні технології як засіб формування автономії студента-філолога у процесі оволодіння німецькомовною комунікативною компетенцією у читанні (2013)
Долинський Є. - Роль методу навчання в системі комп’ютерно-орієнтованої методики вивчення іноземних мов студентами-перекладачами (2013)
Захарчук Н. - Іноземна мова як засіб професійної підготовки майбутніх екологів (2013)
Іваночко Г. - Діалогічний дискурс у польському казковому тексті, Грабинська О. (2013)
Лось О. - Самостійна робота студентів-піаністів при вивченні поліфонічних творів, Сергеєва Л. (2013)
Zieliсska A. - Aktywa niematerialne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Analiza porównawcza poziomu kapitału intelektualnego w wybranych organizacjach województwa podkarpackiego., Augustyn K. (2013)
Гаськевич Р. - Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія питання перекладу фразеологічних одиниць (2013)
Баранська Л. - "Немов у сні не вишня – Україна вишнево так явилася йому" (флоролексеми в поетичній мові Івана Гнатюка) (2013)
Паночко М. - Лексичні особливості західноукраїнської юридичної термінології початку ХХ століття (2013)
Науменко У. - Модернізація системи вищої освіти України в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи (2013)
Косянчук С. - Особливості формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників у процесі засвоєння змісту предметів гуманітарного циклу (2013)
Перішко І. - Основні чинники праці менеджера до іншомовного спілкування в туристичній підприємницькій діяльності на сучасному етапі (2013)
Савченко М. - Проблема ґендерного виховання дітей старшого дошкільного віку (2013)
Барціховський А. І. - Бароакутравма мінно-вибухового походження (бібліографічний огляд), Варченко О. В., Марцинковька І. П., Шетманюк Г. В., Завадський Є. Д. (2016)
Беспаленко А. А. - Клінічний досвід лікування пацієнтів-учасників АТО з ампутаціями кінцівок в результаті вогнепальних поранень та мінно-вибухових травм, Яловенко В. А. (2016)
Бондарчук В. В. - Рівень антимюллерового гормону у жінок з ендометріомами яєчників перед оперативним лікуванням, Шевченко О. М. (2016)
Варивончик Д. В. - Уніфікація та стандартизація офтальмологічних оглядів працівників певних категорій під час проведення медичних оглядів, Вітовська О. П., Благун І. В. (2016)
Волянський О. М. - Організація реабілітації військовослужбовців з ампутаціями кінцівок, Кіх А. Ю., Хоменко І. П. (2016)
Герасименко О. С. - Применение кожной пластики в закрытии обширных дефектов мягких тканей, Гайдаржи И. Т., Тертышный С. В., Дхауади Ф. (2016)
Гербіш Ю. О. - Аналіз лор патології в учасників антитерористичної операції, що лікувались в отоларингологічному відділенні ВМКЦ ЗХР в 2014-2015 роках, Семчишин І. М. (2016)
Головко С. В. - Емболізація простатичних артерій в лікуванні симптомів нижніх сечовидільних шляхів спричинених доброякісною гіперплазією передміхурової залози: результати лікування 16 хворих високого ризику, Кобірніченко А. А., Савицький О. Ф., Троіцький І. Л. (2016)
Головко С. В. - Огляд клініко-морфологічних змін при активному спостереженні у хворих на рак передміхурової залози, Савицький О. Ф. (2016)
Гончаренко И. Н. - Применение обогащенной тромбоцитами плазмы в комплексном лечении огнестрельных ран, Cамарский И. Н., Герасименко О. С., Мурадян К. Р., Дхауади Ф., Пирогов В. В. (2016)
Гур’єв С. О. - Стандартизована оцінка тяжкості вогнепальних та мінно-вибухових пошкоджень, що виникли внаслідок сучасних бойових дій, Кравцов Д. І., Ордатій А. В. (2016)
Желіба М. Д. - Показники рівня ендогенної інтоксикації і неспецифічної резистентності організму у хворих на жовчнокам’яну хворобу, ускладнену гнійно-запалювальними процесами, Верба А. В., Бурковський М. І., Марценковський І. П., Ордатій А. В. (2016)
Кінчур М. І. - Ультраструктура тканин пародонта верхньої щелепи та зміни деяких показників загальної та місцевої неспецифічної резистентності у пацієнтів через 6 місяців після проведення сінус-ліфтингу (2016)
Котко О. М. - Аналіз оптимізації методів знеболення у пацієнтів з вогнепальним пошкодженням нижніх кінцівок, Тхоревський О. В., Рак К. В. (2016)
Крамарева О. Г. - Вплив волемічної підтримки збалансованим кристалоїдним розчином на динаміку набрякуголовного мозку у постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою, Згржебловська Л. В., Малиш І. Р. (2016)
Литвинець Є. А. - Шляхи удосконалення діагностики і лікування гострого епідидиміту (наш досвід), Головко С. В., Валерко Д. О., Савицький О. Ф., Балабаник В. Р., Колосова І. В. (2016)
Марцинковський І. П. - Досвід лікування методом контактної пневматичної літотрипсії у лікуванні хворих із каменями сечоводів, Стащук Р. П., Черноконь В. В., Приймак В. М. (2016)
Мельник В. М. - Використання інтермітуючого гемодіалізу у лікуванні хворих з випадковою загальною гіпотермією, Шевчук О. В., Поліщук Л. М., Хіль М. Ю., Рабощук О. В. (2016)
Негодуйко В. В. - Инородные тела мягких тканей огнестрельного происхождения: показания и противопоказания к удалению (2016)
Недбала В. В. - Два випадки синдрому бувере в умовах хірургічного відділення госпіталю, Коцар С. М. (2016)
Пастушенко О. В. - Легкі та помірні когнітивні порушення у поранених АТО: актуальні питання діагностики, профілактики й лікування на етапах медичної евакуації, Тхоревський О. В., Жовтоношко О. І. (2016)
Побел Е. А. - Тактические мероприятия по предупреждению гнойно-воспалительных осложнений при эндопротезировании крупных суставов, Кляцкий Ю. П., Трибушной О. В., Труфанов И. И., Банит О. В., Гордиенко Ю. А. (2016)
Савка И. С. - Влияние современных методов лечения на микрофлору огнестрельных ран, Цивина С. А., Николюк Д. П., Шипунов В.Г. (2016)
Савка И. С. - Опыт выполнения артроскопических операций плечевого сустава на базе национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ", Бондаренко В. В., Цивина С. А., Лазаренко Г. О. (2016)
Савка І. С. - Сучасні технології лікування пацієнтів при переломах дистального метаепіфізу кісток гомілки, Цівина С. А., Будник О. Д. (2016)
Сафонов В. Є. - Досвід застосування відеоторакоскопічних операцій в діагностиці та лікуванні захворювань та травм органів грудної клітки, Кравченко К. В., Гетьман В. Г., Дудла Д. І., Худа М. Ю. (2016)
Слободяник В. П. - Язва Дьелафуа как одна из причин желудочно-кишечного кровотечения, Куриленко А. П., Ткач К. Д., Зосим В. А., Рагушин Д. А. (2016)
Слободянюк А. Т. - Особливості післяопераційного знеболення оперативних втручань з приводу бойової травми грудної клітки, Левченко Т. М. (2016)
Стащук Р. П. - Сучасні методи лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, Марцинковский І. П. (2016)
Тодікаш М. Й. - Доцільність проведення регіонарної анестезії при планових оперативних втручаннях з приводу вогнепальних поранень верхніх кінцівок, Ремень І. І. (2016)
Тодікаш М. Й. - Порівняльний аналіз гемодинамічних показників під час застосування різних видів анестезії протягом оперативних втручань з приводу вогнепальних поранень верхніх кінцівок, Ремень І. І. (2016)
Федірко І. В. - Досвід проведення малоінвазивних хірургічних втручань при лікуванні одонтогенної патології верхньощелепних пазух, Козловський С. М., Шмідт П. А. (2016)
Федірко І. В. - Статистичні показники при захворюванні на хронічний періодонтит та його ускладнення серед військовослужбовців збройних сил України, які проходили лікування в клініці щелепно-лицевої хірургії та стоматології головного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" міністерства оборони України, Козловський С. М., Шмідт П. А. (2016)
Фомін О. О. - Ефективність місцевого лікування вогнепальних ран, Фоміна Н. С., Асланян С. А., Марцинковський І. П., Трохіменко В. Б., Шеремета Т. С., Кондратюк В. М. (2016)
Шаповалов В. Ю. - Применение лапароскопии в лечении осложненной дивертикулярной болезни толстой кишки, Масунов К. Л., Єнін Р. В. (2016)
Шапринський Є. В. - Невирішені питання класифікації стенозуючих захворювань стравоходу, Марцинковський І. П., Ордатій А. В., Богуш Г. Л. (2016)
Шевчук О. В. - Плазмаферез і гемосорбція при абстинентному синдромі в наркології, Ганюк В. М., Рак К. В. (2016)
Юлдашев А. - Выбор оперативного доступа при конверсии при лапароскопической холецистэктомии (2016)
Ярмолюк Ю. О. - Алгоритм хірургічного лікування постраждалих з множинними вогнепальними переломами довгих кісток (2016)
Бабов Е. Д. - Особенности комплексной реабилитации раненных в челюстно-лицевую область, Кулибаба Е. В., Мазур В. П., Литвинский Б. В. (2016)
Бурлука В. В. - Варіанти екстреної зовнішньої фіксації у постраждалих з нестабільними пошкодженнями таза при політравмі (2016)
Бур’янов О. А. - Патофізіологічна та гідростатична модель кістоподібних утворень ділянки колінного суглобу, Бородай О. Л., Клапчук Ю. В., Кальний С. Є. (2016)
Головко С. В. - Застосування технології електрозварювання при органозберігаючих операціях на нирках, Гутверт Р. В. (2016)
Гуменюк К. В. - Досвід хірургічного лікування вогнепальних поранень та травм печінки в умовах 59 військового мобільного госпіталя, Верба А. В. (2016)
Дунаева М. В. - Последствия повреждений глаз при минно-взрывных трав мах (2016)
Жупан Б. Б. - Удосконалення організації спеціалізованої офтальмологічної допомоги в ході медичного забезпечення антитерористичної операції (2016)
Квасневский А. Я. - Роль липокаинов в диагностике острого повреждения почек у больных с мочекаменной болезнью, Нетребко А. А., Никитенко О. П. (2016)
Запорожан В. М. - Взаємодія військової та цивільної медицини в АТО, Майданюк В. П., Верба А. В., Герасименко О. С., Хорошун Е. М., Шаповалов В. Ю., Єнін Р. В. (2016)
Запорожан В. Н. - Вопросы подготовки медицинских кадров для АТО, Майданюк В. П., Герасименко О. С., Каштальян М. М., Кальчук Р. Д., Хорошун Э. Н., Котик Ю. Н. (2016)
Колотвін А. О. - Застосування експрес-тестів в передопераційній діагностиці віру сних гепатитів у хворих на гострий холецистит, Квасневський О. А. (2016)
Колотвін А. О. - Застосування гемостатичного матеріалу на основі хітозану для зупинки кровотечі з ложа жовчного міхура при лапароскопічній холецистектоміїу хворих гострим холециститом на фоні гепатитів та цирозу печінки, Квасневський Є. А. (2016)
Кондратюк В. М. - Вплив антибактеріальної терапії на появу резистентних мікроорганізмів серед видового складу мікробної флори, що виділяється з бойових ран кінцівок, в процесі лікування (2016)
Кравченко К. В. - Досвід лікування хворих з посттравматичним згорненим гемотораксом, Сафонов В. Є., Дудла Д. І., Худа М. Ю. (2016)
Кузьмук І. О. - Вплив тампонади носу на функцію слухової труби у військовослужбовців строкової служби на основі даних імпеданосметрії, Шербул О. В., Шербул В. І., Головко В. В., Омерова Л. М. (2016)
Матрос-Таранец И. Н. - Концепция диагностики, планирования оперативного лечения и реабилитации раненых с травмами челюстно-лицевой области, Кузьменко В. И., Шепеля А. В. (2016)
Милица Н. Н. - Подходы к коррекции постколэктомического синдрома, Постоленко Н. Д., Милица К. Н., Ангеловский И. Н., Солдусова В. В. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Морфометрия современных огнестрельных ран мягких тканей (2016)
Нетребко О. А. - Досвід ведення постраждалих пораненнями, що супроводжувалися масивним розчавленням м’яких тканин з категорії учасників АТО, Богачик Ф. М. (2016)
Омерова Л. М. - Эндоскопическая медиальная максиллэктомия, как хирургический доступ к новообразованиям верхнечелюстной пазухи. Наш первый опыт, Лакиза С. А., Кузьмук И. А., Шербул В. И., Шербул О. В. (2016)
Панов Ф. І. - Домінік Жан Ларрей – батько "швидкої допомоги" на війні (до 250-річчя з дня народження), Бондаревський А. О. (2016)
Петренко О. М. - Аналіз результатів хірургічного лікування пацієнтів із хронічними ранами за традиційною методикою (2016)
Поліщук М. Г. - Лапароскопічна пієлопластика – перший досвід, Бітнер В. А., Кльофа Т. Г., Дворакевич А. О. (2016)
Рыков С. А. - Оптимизация оказания помощи больным с повреждениями вспомогательного аппарата глаза, Жабоедов Г. Д., Петренко О. В., Могилевский С. Ю., Ткачук М. А. (2016)
Роговський В. М. - Досвід виконання екстраанатомічних шунтувань при гнійно-некротичних ускладненнях після реконструктивних операцій на магістральних артеріях, Віхляєв С. М., Коваль Б. М., Родіонов О. С., Щепетов М. В., Борківець О. М., Голінко В. М. (2016)
Рубан А. М. - Ефективність хірургічної техніки "гідравлічного доцентрового зміщення сітківки" в лікуванні травматичних скрізних макулярних розривів сітківки, Хачатрян А. П. (2016)
Слободяник В. П. - Сравнительная оценка методов декомпрессии желчевыводящих путей при механической желтухе опухолевой природы, Рагушин Д. А., Зосим В. А., Куриленко А. П., Ткач К. Д., Філатов М. С. (2016)
Асланян С. А. - Продукти ентерального харчування для спеціальних медичних цілей: інновації в Україні та світі, Притульська Н. В., Мотузка Ю. М. (2016)
Тертышный С. В. - Использование градиента давления ВАК системы в лечении огнестрельных ран нижних конечностей, Гайдаржи И. Т., Шестопалюк А. А., Околец А. В. (2016)
Слабкий Г. О. - Науково-практичному журналу"Україна. Здоров’я нації" 10 років: аналіз наукових публікацій (2017)
Klitynska O. V. - Analysis of caries prevalence and caries complications among young people in Transcarpathian region of Ukraine, Maistruk P. O. (2017)
Децик О. З. - Вплив появи важкохворої дитини на соціальний статус її родини, Мельник Р.М. (2017)
Лашкул З. В. - Поширеність соціально-гігієнічних факторів ризику, асоційованих із виникненням ризикової поведінки у підлітків, на регіональному рівні та потенціальні перешкоди в їх профілактиці, Бобкова О. В. (2017)
Гребняк М. П. - Вплив атмосферних забруднень на розвиток хвороб органів дихання у населення промислового міста, Федорченко Р. А., Щудро С. А. (2017)
Дудник С. В. - Регіональні тенденції малюкової смертності в Україні (2017)
Фейса С. В. - Вікові та гендерні особливості субклінічного гіпотиреозу серед жителів Закарпаття, Рудакова С. О. (2017)
Stanciak J. - Management of geriatric care and pharmacotherapy, Hirner I., Vereckova L. (2017)
Федосюк Р. М. - Дизайн відділень інтенсивної терапії з точки зору безпеки пацієнтів: порівняльна характеристика європейських, американських і вітчизняних стандартів, Ковальова О. М., Слабкий Г. О. (2017)
Лехан В. М. - Застосування колективних експертних оцінок за дельфійською процедурою в соціально-медичних дослідженнях, Волчек В. В., Крячкова Л. В., Заярський М. І. (2017)
Белорус А. І. - Безпека пацієнта. Глобальна тригерна методологія ідентифікації та оцінювання несприятливих подій у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених, Оксак Г. А., Ковальова О. М. (2017)
Микитенко Д. О. - Оптимізація організаційної структури системи спостереження за генетичною патологією як запорука збереження репродуктивного здоров’я населення (2017)
Парій В. Д. - Визначення фінансових потреб на закупівлю окремих лікарських засобів, включених до національного переліку, Грищук С. М. (2017)
Соломчак Д. Б. - Аналіз обґрунтованості госпіталізації хворих на сечокам’яну хворобу в закладах охорони здоров’я різних форм власності (2017)
Oлексюк O. Б. - Динаміка показників госпіталізації дітей Львівської області за десятирічний період (2017)
Габорець Ю. Ю. - До забезпечення права на життя новонароджених недоношених дітей в Україні, Дудіна О. О. (2017)
Крохмалюк Л. В. - Методичні підходи до забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя багатопрофільної лікарні (2017)
Паламар О. І. - Ендоскопічні методики в нейрохірургії, Гук А. П., Аксьонов Р. В., Оконський Д. І., Тесленко Д. С. (2017)
Свиридюк В. З. - Теорія фракталів та її використання в медицині (2017)
Корчинська О. О. - Роль генітального мікоплазмозу в патології репродуктивних органів жінки, Криванич Н. В., Костур К. П., Жила М. М., Мар’ян М. М., Шлоссерова А., Андрашчікова С., Рібарова Л. (2017)
Децик О. З. - Превентивна поінформованість молоді щодо ВІЛ-інфекції, Басараба Т. П. (2017)
Білак–Лук’янчук В. Й. - Оцінка знань медичних працівників закладів охорони здоров’я м. Ужгорода з питань ВІЛ/СНІДу та вплив цих знань на толерантність щодо ВІЛ-позитивних людей (2017)
Ринда Ф. П. - Профілактична підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю "Загальна практика –сімейна медицина" , Шафранський В. В. (2017)
Грузєва Т. С. - Особливості підготовки фахівців громадського здоров’я в Республіці Казахстан, Курило Т. М. (2017)
Грузєва Т. С. - Громадське здоров’я (public нealth) як нова спеціальність: сучасні підходи до викладання (на прикладі Дебреценського університету, Угорщина), Гречишкіна Н. В., Литвинова Л. О. (2017)
Золотарьова Ж. М. - Професійне вигорання в паліативній допомозі: скринінг-технологія раннього виявлення та подолання наслідків (2017)
Ціборовський О. М. - Швидка медична допомога в місті Києві: організація і початок діяльності, Сорока В. М. (2017)
Васильев Ю. К. - 2-ой Международный конгресс Польского общества общественного здоровья (2017)
Бібліографічна довідка наукових статей за 2007–2016 роки (2017)
Содержание (2009)
Пасечникова Н. В. - Оценка вероятности развития диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом, Науменко В. А., Драгомирецкая Е. И., Крыжова Н. Н. (2009)
Боброва Н. Ф. - Имплантация ИОЛ с новым типом крепления — "мешок-в-линзе" (bag-in-the-lens) при факоаспирации врожденных катаракт у детей, Тассигнон М. Ж., Лоренц Б., Дембовецкая А. Н., Романова Т. В., Шмит В., Жеков А. К., Кузьмина Н. Б. (2009)
Минакова С. Е. - Влияние первичного заднего непрерывного капсулорексиса на толщину центральных отделов сетчатки после ультразвуковой факоэмульсификации возрастной катаракты, Дмитриев С. К. (2009)
Капшук Н. И. - Изменение толщины сетчатки (по данным оптической когерентной томографии) после факоэмульсификации у больных с возрастной макулодистрофией, Дмитриев С. К. (2009)
Полякова С. И. - Возможность прогнозирования рецидива опухолей слезной железы эпителиального генеза при помощи онкомаркеров РЭА и СА-19-9 (2009)
Чеботарев Е. П. - Абсолютные показатели активации субпопуляций лимфоцитов периферической крови, определяемые при помощи моноклональных антител СД 7, СД 25, СД 38, СД 45, СД 54, СД 95, СД 150 у больных увеальными меланомами до и после энуклеации с имплантацией гомохряща (2009)
Tharwat H. - Flexible Ahmed valve for selected cased of refractory glaucoma, Mokbel M. D., Mohamed Ahmed Khalaf M. D., Sherief E. El-Khonly M. D., Nasser O. El-Metwally M. S. (2009)
Якименко С. А. - Современный подход к диагностике вторичной глаукомы у больных с грубыми рубцовыми изменениями переднего отдела глаза после тяжелых ожогов, Ковальчук А. Г., Костенко П. А. (2009)
Нероев В. В. - Комплексное лечение проникающих ранений глазного яблока с применением NO терапии, Кваша О. И. (2009)
Венгер Л. В. - Особенности клиники и эффективность хирургического лечения больных с травматическими сращениями и заращением зрачка (2009)
Фролов А. Н. - Влияние фраксипарина на динамику воспалительного процесса и регенерацию роговицы при различных заболеваниях роговицы и лимба (2009)
Гальперт Я. И. - Эффективность плеоптического лечения амблиопии у детей с детским церебральным параличом (ДЦП), Сердюченко В. И. (2009)
Коновалова Н. В. - Особенности клинических изменений глаза у больных туберкулезом легких (2009)
Федірко П. А. - Патологія ока у нащадків радіаційно опромінених: програма і попередні результати обстеження дітей і підлітків, відібраних для когортного дослідження, Кадошнікова I. В. (2009)
Пасечникова Н. В. - Результаты скринингового эпидемиологического исследования (ДЕ — Screen) распространения синдрома сухого глаза среди женщин старше 40 лет в Украине, Дрожжина Г. И., Науменко В. А., Кацан С. В., Драгомирецкая Е. И. (2009)
Уманская Ю. В. - Влияние липофлавона на развитие дистрофического процесса в сетчатке кроликов, моделированного воздействием света высокой интенсивности, Путиенко А. А. (2009)
Савко В. В. - Возможность стабилизации оптических свойств хрусталика при моделировании катаракты на фоне аллергического увеита применением препарата мексидол (2009)
Пасечникова Н. В. - Нанотехнологии, наномедицина, наноофтальмология (сообщение II), Мальцев Э. В., Мороз О. А. (2009)
Пасечникова Н. В. - Использование трехмерной оптической когерентной томографии у больных с патологией глазного дна, Gout Т., Cout J. (2009)
Малецкий А. П. - Способ конъюнктиводакрио-цисториностомии (лакоцисториностомия) у больных с облитерацией слезных канальцев и слезноносового протока после воспаления или травмы (2009)
Черепенко Г. О. - Спосіб диференційної діагностики захворювань сітківки запального та дистрофічного генезу (2009)
Денисюк Н. Б. - Досвід застосування віскоеластиків "Парад" і "Парал-плюс" при екстракції катаракти методом факоемульсифікаці, Мельник В. О. (2009)
75-річний ювілей Сергієнка Миколи Марковича (2009)
Title (2013)
Contents (2013)
Belykh S. I. - Dynamics of knowledge, skills and abilities in the process of personal physical education based university students (2013)
Vdovenko N. V. - The effectiveness of a new domestic carbohydrate-protein product in the practice of training of high class, Ivanova A. M., Hhrobatenko O. V., Rossokha G. V., Kostyuchenko V. I. (2013)
Vovk V. M. - Adaptation and patterns of its effects on the continuity of a healthy way of life of senior pupil and first-year students, Priymak A. Yu. (2013)
Ivaskiene V. - Analysis of physical activity and self-confidence of students of humanitarian faculties from Kaunas (Lithuania), Skyriene V., Cepelioniene J. (2013)
Kalinichenko I. O. - State changes in posture and arch of the foot in children aged 4 – 6 years with hypermobility of the joints under the influence of rehabilitation activities in schools, Dyachenko Y. L. (2013)
Kalinichenko I. O. - Peculiarities of morpho-functional condition of young swimmers in the period of basic training, Savchuk O. V. (2013)
Kapranov S. V. - Influence of physical culture and sports on health status of pupils of industrial city, Petrov K. V. (2013)
Kompaniets Yu. A. - Using of innovative methods in physical training of students of higher educational institutions of Ukraine Ministry of Internal Affairs (2013)
Kosyns’kyi E. О. - Athletic and sporting interests of students in the physical education classes, Khodinov V. M., Khrypliuk O. P., Krot A. S. (2013)
Kostyukevych V. M. - The construction of the training process highly skilled athletes in soccer and field hockey in the annual cycle of training (2013)
Lebedev S. I. - Determining the level of high-speed abilities of young soccer players aged from 10 to 12 years (2013)
Oleksenko V. M. - Avoidance of influence of negative emotions on students’ health (2013)
Peleshenko I. N. - Indicators of physical development and physical fitness of schoolboys of first class of secondary schools (2013)
Perepelytsya O. A. - Technical training of highly skilled hockey players on the grass in the Context of Model-purpose approach (2013)
Pivneva M. M. - Aerobics health as means of increasing somatic health of students of special medical group, Rumba O. G. (2013)
Platonenko D. V. - Priory factors morphological structure, functional status and physical readiness of children aged 12-14 years with poor heals (2013)
Sirenko P. О. - Features interference electromyogram rectus femoris for skilled players in the context of special exercises, Коrolinska S. V., Sirenko Y. P. (2013)
Stasiuk I. I. - Construction training process of highly skilled players in mini-football for competition period (2013)
Sutula V. A. - Features of formation of personal physical education of students., Shuteev V. V., Kovalev V. G., Bondar T. S. (2013)
Nooshin Benar - Entrepreneurship: influence of entrepreneurship training courses on entrepreneurial behaviour of the staff in offices of youth and sports in Yazd province, Nastaran Yeganeh Far, Mostafa Entezary Zarej, Saeid Fallah Mehrabadi. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Andriychuk Y. N. - The influence of the experimental procedure on the functional status of schoolchildren involved in the volleyball section, Chyzhyk V. V. (2013)
Belykh S. I. - Dynamics of physical and functional status of students in the experiment on approvals personality oriented physical education (2013)
Golovakha M. L. - Optimization of physical rehabilitation in congenital clubfoot (2013)
Grigoniene J. J. - Analysis of the physical activity of primary school teachers, Skyriene V., Margeliene N (2013)
Zaporozhanov V. A. - On the transfer of skills skill in different conditions of motor activity, Borachinski T. (2013)
Kolumbet A. N. - An exposure of professional meaningful coordinating capabilities of students-teachers (2013)
Korobejnik V. A. - The study features of test procedures of students’ knowledge on the physical training lessons (2013)
Kryvoruchko N. V. - Impact on the display of power cheerleading ability of university students I-II levels of accreditation, Masljak I. P., Zhuravlyova I. N. (2013)
Martsiv V. P. - Dynamics of psychophysiological state of the boxers influenced by the standard of specialized demands of specialized basic training (2013)
Marchenko O. Iu. - The gender aspect of the formation of values of physical training of students in higher education (2013)
Omelуanenko V. I. - The use of suggestion in sports practice (2013)
Potop V. A. - Biomechanical indicators of key elements of sports equipment gymnastic exercises, Grad R., Boloban V. N. (2013)
Prysiazhniuk S. I. - Influence of physical education means upon functional state of respiratory system of students with chronic lung disease, Pryimakov O. O. (2013)
Pour Heidari Roudberi Anvar Morad - Rationale of physical rehabilitation of patients with violation coronary circulation, Manzhulovskyy V. M. (2013)
Svistel’nik I. R. - Sports magazines in the system of scholarly communication (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського