Біляєва С. О. - Пам’яті О.В. Сухобокова (2017)
Правила оформлення статей для журналу "Археологія" (2017)
Forkosh S. M. - Strategies of contemporary culture in the concept of simulacres by J. Bordriyar (2017)
Яшина О. М. - Художньо-естетична культура особистості ХХІ століття: особливості формування та чинники трансформації (2017)
Полівода А. А. - Розмежування екзегетики та герменевтики в сучасному академічному дискурсі (2017)
Бевз Н. В. - Проблема перевода и герменевтический канон Э. Бетти (2017)
Несправа М. В. - Критика ісламськими вченими радикального салафізму (2017)
Коляда І. Г. - Особливості трансформації освіти в епоху глобалізації (2017)
Афанасьєва Л. В. - Тактичний урбанізм як концепт активного конструювання соціально-просторових практик сучасного міста, Кузнєцова А. С. (2017)
Славіна О. В. - "Pax Technica": політико-філософська рефлексія впливу інтернет-мереж на природу публічної сфери й демократичного врядування (2017)
Данилюк І. В. - Нова парадигма для суспільства глобальної епохи: субсидіарна перспектива Бенедикта XVI (2017)
Титул, зміст (2017)
Koptiukh L. - Development of wrapping paper with improved opacity, strength, and whiteness, Mostyka K., Osyka V. (2017)
Fomin O. - Experimental confirmation of the theory of implementation of the coupled design of center girder of the hopper wagons for iron ore pellets, Kulbovskiy I., Sorochinska Е., Sapronova S., Bambura О. (2017)
Yatsun V. - Equations of motion of vibration machines with a translational motion of platforms and a vibration exciter in the form of a passive auto-balancer, Filimonikhin G., Dumenko K., Nevdakha A. (2017)
Yakymchuk D. - Study of cutting presses in designing a women’s costume for hospitality industry, Yakymchuk O., Chepeliuk O., Myrhorodska N., Koshevko J., Orlenko O., Nosova I. (2017)
Kovalchuk V. - Study of the stress-strain state in defective railway reinforced-concrete pipes restored with corrugated metal structures, Markul R., Pentsak A., Parneta B., Gayda О., Braichenko S. (2017)
Pistun Y. - Development of the analytical method for determining the armor wear of the drum ball mill, Mysak S., Kovalenko T., Lys S. (2017)
Dykha A. - Calculation-experimental modeling of wear of cylindrical sliding bearings, Sorokatyi R., Makovkin O., Babak O. (2017)
Naumenko Naumenko - Modeling a flow pattern of the granular fill in the cross section of a rotating chamber, Yu. Yu. (2017)
Kulik T. - Modeling a process of filling the mold during injection molding of polymeric parts, Synyuk O., Zlotenko B. (2017)
Abstract and References (2017)
Бойчук Т. М. - Яскрава особистість. До 105-ї річниці від дня народження Якова Давидовича Кіршенблата, Мислицький В. Ф., Ткачук С. С. (2017)
Ходоровський Г. І. - Засновник наукових досліджень в ендокринології і фізіології в Чернівецькій області, великий науковець і вчитель (2017)
Абрамов А. В. - Залежність постекстракційних ускладнень при експериментальному цукровому діабеті від ступеня тяжкості та терміну перебігу патології, Ганчев К. С., Вородєєва Ю. І. (2017)
Абрамов А. В. - Молекулярні маркери ранньої реакції нейронів гіпоталамуса при адаптації до гіпоксичної гіпоксії, Шаменко В. О., Колесник Ю. М., Жулінський В. О. (2017)
Анохіна С. І. - Фотоперіодичні зміни показників фібрино- та протеолітичної активності в тканині підшлункової залози за умов екзогенної гіпоксії (2017)
Боднар Г. Б. - Імунологічіні маркери функціонального стану товстої кишки в дітей із вродженим подовженням сигмоподібної ободової кишки (2017)
Бойчук Т. М. - Вплив двобічної каротидної ішемії-реперфузії на площу нейроцитів різних часток півкуль головного мозку на тлі експериментального цукрового діабету в самців-щурів, Кметь Т. І. (2017)
Бойчук Т. М. - Особливості реагування білка HIF1-α в клітинах гіпокампа щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом на гостре порушення кровообігу в басейні сонних артерій, Ніка О. М. (2017)
Боштан С. В. - Показники протеолітичної активності в нирках щурів при ускладненні стрептозотоцинового цукрового діабету ішемічно-реперфузійним пошкодженням головного мозку, Ткачук С. С., Савчук Т. П., Ткачук О. В., Мислицький В. Ф. (2017)
Bulyk R. Ye. - Exogenous melatonin influence on cytometric indices of the supraoptical nuclei in the stressed rats’ hypothalamus, Chernovska N. V., Vlasova K. V., Burachyk A. I. (2017)
Вадзюк С. Н. - Особливості розумової працездатності в дітей молодшого шкільного віку в йододефіцитному регіоні, Ратинська О. М., Олексюк Л. Ф., Лозіна Л. Б. (2017)
Велеславский А. Н. - Обнаружение и изучение внутрисуточного ритма пролиферативной активности стволовых клеток паренхимы планарий Schmidtea mediterranea, Ермаков А. М., Крещенко Н. Д. (2017)
Волотовська Н. В. - Показники перекисного окиснення ліпідів у динаміці ішемії-реперфузії кінцівки (2017)
Волошина Л. О. - Гіпотиреоз як фактор обтяження перебігу остеоартрозу та коморбідних процесів, Пашковська Н. В., Доголіч О. І. (2017)
Воронич-Семченко Н. М. - Зміни вмісту макро- та мікроелементів у зубах та альвеолярних відростках щурів із набутою інсулінорезистентністю, Гуранич Т. В., Гуранич С. П. (2017)
Hajevska M. Yu. - Probiotics in the complex treatment of psoriasis patients, Poklitar M. V., Kovaliuk D. O., Hudyma R. B. (2017)
Ганчева О. В. - Особливості змін показників експресії нейрональної синтази оксиду азоту в лівому шлуночку серця щурів при довготривалій переривчастій гіпоксії, Федотова М. І., Василенко Г. В. (2017)
Гарвасюк О. В. - Дослідження 11-бета-гідроксистероїд-дегідрогенази в синцитіотрофобласті плаценти з передчасним дозріванням хоріального дерева у вагітних із залізодефіцитною анемією у термін гестації 29 - 32 тижні вагітності (2017)
Геруш І. В. - Вплив мелатоніну на вміст ТБК-реактивних продуктів за умов експериментальної нефропатії, Коляник І. О. (2017)
Геруш І. В. - Вивчення активності NADH-дегідрогенази та сукцинатдегідрогенази мітохондрій кіркової речовини нирок за умов експериментальної нефропатії та застосування глутатіону, Ференчук Є. О. (2017)
Гоженко А. І. - Дослідження нефропротекторних механізмів активатора АТФ-залежних калієвих каналів флокаліну, Філіпець Н. Д. (2017)
Гордієнко В. В. - Особливості змін показників кислотнорегулювальної функції нирок у тварин різного віку за умов кадмієвого металотоксикозу, Гордієнко І. К. (2017)
Горошко О. М. - Вплив тривалого введення препаратів кверцетину на фібролітичну активність плазми крові щурів, Заморський І. І., Драчук В. М., Богдан Н. С., Паламар А. О. (2017)
Guzik O. V. - Anatomy histological transformations of the cervical mucosa in the prenatal ontogenesis, Navarchuk N. M. (2017)
Давидова Н. В. - Вплив мелатоніну на стан окремих біохімічних показників крові щурів за умов підгострої алкогольної інтоксикації та введення кофеїну, Салехі Д. Д. (2017)
Демкович А. Є. - Активні форми азоту в динаміці розвитку та перебігу експериментального пародонтиту, Бондаренко Ю. І. (2017)
Денефіль О. В. - Вплив хронічного стресу на морфологічну структуру тимуса самців і самиць щурів, Міц І. Р. (2017)
Дмитренко Р. Р. - Особливості впливу гіпобаричної гіпоксії та зміненої тривалості фотоперіоду на окремі показники білкового обміну в яснах статевонезрілих щурів (2017)
Dmitrenko R. R. - The specific characteristics of gingival tissues reaction on the hypobaric hypoxia action according to altered photoperiod duration in immature female rats, Khodorovsky G. I., Yasinska O. V. (2017)
Дудка Є. А. - Нефропротекторна активність мелатоніну на тлі цисплатинового гострого пошкодження нирок (2017)
Загайко А. Л. - Вплив гідроксилимонної кислоти на формування дисбалансу медіаторів серотонінергічних та дофамінергічних систем за умов інсулінорезистентоності у щурів, Шкапо А. І., Брюханова Т. О. (2017)
Zamorskii I. I. - Potentiation of neuroprotective antihypoxic effects of melatonin while administering an inhibitor of neuronal reuptake of adenosine (2017)
Заморський І. І. - Ішемічно-перфузійне гостре пошкодження нирок та ефективність адеметіоніну, Драчук В. М., Горошко О. М. (2017)
Зябліцев С. В. - Можливе формування лептинорезистентності при метаболічному синдромі, Грішов А. А. (2017)
Зябліцев С. В. - Роль поліморфізму rs1799983 гена NOS3 у розвитку ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті 2 типу, Чернобривцев О. П. (2017)
Іліка В. В. - Кількісні параметри оптичної густини імуногістохімічного забарвлення на фактор von Willebrand в ендотелії хоріальної пластинки плаценти при хоріонамніоніті в поєднанні із залізодефіцитною анемією вагітних (2017)
Іфтода О. М. - Асоціація поліморфізму гена коннексину-26 (GJB2) з особливостями імунної відповіді в дітей із порушеннями слуху, Сидорчук Л. П., Кушнір О. В. (2017)
Катеренчук І. П. - Кардіальні проблеми пацієнта через призму нейроімуноендокринного дисбалансу (2017)
Кишкан І. Г. - Ренальна дія тренталу й ксантинолу нікотинату за умов блокади біосинтезу простагландинів, Кишкан П. Я. (2017)
Кіндратів Е. О. - Особливості ендокринної рецепції шийки матки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазмі, що асоціюється з папіломавірусною інфекцією в жінок із безпліддям (2017)
Кметь О. Г. - Профілактична ефективність поєднаного застосування пірацетаму та мемантину при гострій гіпоксії головного мозку, Шинкарюк В. Г. (2017)
Ковальчук І. М. - Зміни активності регуляторних систем під впливом гідроген сульфіду та його попереднього застосування при дії радіації, Гжегоцький М. Р., Ковальчук С. М. (2017)
Колесник Ю. М. - Характеристика популяції бета-клітин у підшунковій залозі щурів лінії SHR за умов розвитку стрептозотоцинового діабету, Абрамова Т. В., Іваненко Т. В., Ковальов М. М. (2017)
Костіна О. О. - Патогенетичні особливості функціональних і метаболічних порушень серця в динаміці гострого ураження легень (2017)
Косуба Р. Б. - Гормональна регуляція транспорту води та електролітів у кишечнику (2017)
Кривчанська М. І. - Хроноритмічні особливості ниркової діяльності за умов гіперфункції шишкоподібної залози та уведення пропранололу, Булик Р. Є., Хоменко В. Г. (2017)
Кушнір І. Г. - Вплив підвищення рівня дофаміну в структурах головного мозку на циркадіанний ритм функціонального стану нирок, Доцюк Л. Г. (2017)
Kushnir O. Yu. - Influence of melatonin on catalase-peroxidase activity in the muscles tissue of alloxan diabetic rats, Yaremii I. M. (2017)
Ляшук Р. П. - Коморбідність цукрового діабету типу 1 і тиреоїдної патології, Сходницький І. В. (2017)
Мироненко О. І. - Порушення естрального циклу при експериментальній черепно-мозковій травмі, Зябліцев С. В., Фокіна Д. О. (2017)
Мусієнко А. М. - Вплив кверцетину на вегетативну регуляцію серцевого ритму при розвитку некротично-проліферативного ураження серця щурів (2017)
Ординський Ю. М. - Вплив імобілізаційного стресу на вегетативну регуляцію серцевого ритму у щурів з різною резистентністю до гіпоксії (2017)
Остапчук В. Г. - Інтерлейкіновий профіль у дітей із виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки (2017)
Паніна Л. В. - Активність регуляторних систем організму за умов гіпоксії різного генезу, Ковальчук С. М., Гжегоцький М. Р. (2017)
Петруняк С. О. - Особливості перебігу киснезалежних процесів у сироватці крові та гомогенаті легень щурів на тлі йододефіциту (2017)
Пітик О. М. - Інтрапсихічна адаптація в паціентів із непсихотичними психічними розладами, хворих на гіпотиреоз (2017)
Пишак В. П. - Функциональные связи вомероназального органа и шишковидной железы: генетические основы (2017)
Повар М. А. - Зміни процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту в неокортексі та полях гіпокампа в щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом, ускладненим ішемією-реперфузією головного мозку (2017)
Портніченко А. Г. - Нові адипокін-залежні механізми регуляції адаптації до гіпоксії і метаболічних розладів, Лапікова-Бригінська Т. Ю., Портніченко Г. В., Василенко М. І., Носар В. І., Колчева М. Г. (2017)
Портніченко В. І. - Роль кортикостероїдів у формуванні фазових змін енергетичного обміну при адаптації щурів до хронічного стресу, Носар В. І., Гончар О. О., Маньковська І. М., Портніченко А. Г. (2017)
Проняєв Д. В. - Фетальний розвиток маткових труб (2017)
Проняєв Д. В. - Фетальна топографія клубово-сліпокишкового переходу, Товкач Ю. В., Кашперук-Карпюк І. С. (2017)
Резніков О. Г. - Парадоксальні ефекти пренатальної експозиції дибутилфталату щодо статевої поведінки і андрогенного статусу самців щурів, Сачинська О. В., Лимарєва А. А. (2017)
Ryznychuk M. A. - Turner syndrome in children of northern Bukovina (2017)
Рикало Н. А. - Кореляція активності трансаміназ крові та періодів клітинного циклу гепатоцитів щурів за умов експериментального гіпотиреозу, Мордвінова О. М., Василець Ю. О. (2017)
Савчук Т. П. - Реакція лімбіко-гіпоталамічних структур головного мозку на ішемічно-реперфузійне пошкодження на тлі цукрового діабету, Боштан С. В. (2017)
Савчук Г. Г. - Вікові зміни гемоцитарного складу Apis Mellifera L., Череватов В. Ф., Свистун У. М. (2017)
Семененко С. Б. - Особливості впливу мелатоніну на хроноритмічну організацію кислотнорегулювальної функції нирок за умов блокади синтезу монооксиду нітрогену та гіпофункції шишкоподібної залози, Анохіна С. І., Семененко В. В., Семененко Н. Ю., Рудан К. В. (2017)
Semenenko S. B. - Features of the impact different photoperiod duration on the histostructure of pinealocytus of rats, Artiuhova L. I. (2017)
Slobodian O. M. - Perinatal diagnostics of congenital malformations of the choledochopancreatoduodenal organocomplex in the IInd trimester of pregnancy, Yuz`ko R. V., Lavriv L. P., Korchyns`ka N.S. (2017)
Солдатюк В. М. - Динаміка зміни пародонтальних індексів після проведення комплексу заходів у пацієнтів із частковими дефектами зубних рядів перед ортопедичним лікуванням, Рожко М. М. (2017)
Срібна В. О. - Розлад оваріальної функції в умовах експериментального імунокомплексного ушкодження, Янчій Р. І. (2017)
Cушко Ю. І. - Вікові особливості метаболічних порушень в умовах краніоскелетної травми (2017)
Тащук В. К. - Хроноритмологічні аспекти регуляції та функціонування органів серцево-судинної системи, Тащук М. В. (2017)
Tymofiychuk I. R. - Changes of nitrogen monoxide metabolites level and tissue proteofibrinolytic activity of rat?s brain in different age groups, Shvets V. I. (2017)
Тіщенко С. В. - Лінійні відмінності розподілу еNOS в аркуатному ядрі гіпоталамуса та стовбура мозку щурів WISTAR та SHR, Данукало М. В., Мельникова О. В., Каджарян Є. В. (2017)
Ткачук О. В. - Вплив повної глобальної ішемії головного мозку, спричиненої зупинкою серця, на активність апоптичних процесів у гіпокампі (2017)
Ткачук О. В. - Вікові особливості реакції системи вільнорадикальне окиснення-антиоксидантний захист структур старої та нової кори головного мозку щурів на неповну глобальну ішемію-реперфузію, Ткачук С. С., Мислицький В. Ф. (2017)
Ткачук С. С. - Вікові особливості реакції катехоламінергічних систем структур головного мозку на порушення кровобігу в басейні сонних артерій, Ткачук О. В., Мислицький В. Ф. (2017)
Ткачук С. С. - Модифікація прооксидантно-антиоксидантних взаємовідносин у нирках щурів із поєднаною дією стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету та каротидної ішемії-реперфузії, Ткачук О. В., Мислицький В. Ф., Перепелюк М. Д. (2017)
Товкач Ю. В. - Анатомо-фізіологічні аспекти стравохідно-шлункового переходу у новонароджених, Кашперук-Карпюк І. С., Проняєв Д. В. (2017)
Tiomny E. - Gastroparesis diagnostics in diabetes (2017)
Угляр Т. Ю. - Порівняльна характеристика інтенсивності процесів ліпідної пероксидації в печінці, нирках і легенях за умов поєднаної травми живота і стегнових кісток в експерименті (2017)
Folk Tayl - Clinical case complications caused by the action of statins, Ipatova J., Dudka E. (2017)
Хара М. Р. - Статеві особливості ролі мелатоніну в модуляції холінореактивності ушкодженого адреналіном міокарда (2017)
Цигикало О. В. - Інтерстиціальні клітини Кахаля в органах сечовидільної системи людини, Владиченко К. А. (2017)
Чупашко О. І. - Органоспецифічні особливості метаболічного профілю за умов оксидативного стресу, індукованого експериментальним гіпотиреозом, Мельник О. І., Ковальчук С. М., Гжегоцький М. Р. (2017)
Швець В. І. - Вивчення особливостей гормональної регуляції водно-сольового обміну, Швець Н. В., Тимофійчук І. Р., Кузьо О. М. (2017)
Shvets M. V. - Mechanisms of hormonal systems regulating water-salt metabolism (2017)
Юзько Р. В. - Топографія артерій печінково-дванадцятипалокишкової зв’язки плодів у третьому триместрі вагітності (2017)
Юркив О. И. - Ранняя иммунодиагностика нарушений функционального состояния кишечника у новорожденных с перинатальной патологией (2017)
Язловицька Л. С. - Оцінка стану антиоксидантної системи Apis mellifera літньої та осінньої генерації, Косован М. Д. (2017)
Iakobson О. - Сorrective effect of therapeutic exercises on manifestations of neuralgic symptoms in spinal osteochondrosis, Antsupova V., Ushko Iа. (2017)
Yaremchuk O. B. - Vegetative disturbances in patients with parkinson’s disease, Ostapchuk V. G. (2017)
Yasinska O. V. - Sex related peculiarities of the response to hypobaric hypoxia at the altered duration of photoperiod in adrenal tissue of immature rats, Irynchyna K. A. (2017)
Ясінська О. В. - Вплив зміненого фотоперіоду на показники окиснювальної модифікації білків та протеолізу в надниркових залозах щурів за тривалої переривчастої гіпобаричної гіпоксії, Крижак О. О. (2017)
Ясніковська С. М. - Клінічна оцінка ефективності лікування хворих на аденоміоз агоністами гонадотропін рилізинг-гормону (2017)
Ящишин З. М. - Морфофункціональні зміни в структурі сідничного нерва при моделюванні його повного пересічення з ушиванням на фоні лазерної корекції, Заяць Л. М. (2017)
Ходаков В. Е. - Информационная безопасность и манипуляция информацией о природно-климатических факторах, Соколова Н. А., Крючковский В. В., Радванская Л. Н. (2015)
Прокопчук Ю. А. - Модель "коннектома" интеллектуальной системы (2015)
Шерстюк В. Г. - Метод формирования свертки множества адаптационных правил в динамической сценарно-прецедентной системе (2015)
Кривуля Г. Ф. - Экспертная система функционального диагностирования технических объектов с нейронечеткой базой знаний, Шеремет Е. В. (2015)
Коваленко И. И. - Сравнительный анализ методов классификации прецедентов в автоматизированных системах технической диагностики, Мельник А. В. (2015)
Ryabenkiy V. M. - Experimental investigation of time delays data transmission in automatic control systems, Ushkarenko A. O. (2015)
Ушкаренко А. О. - Моделирование процесса управления дизель-генераторным агрегатом при наличии случайных запаздываний, Халед Омар Ганнам, Альшайх Я. Дж. И. (2015)
Skarga-Bandurova I. - Modeling structures for integrated obstetrics, gynecology, and neonatal information system, Biloborodova T., Nesterov M. (2015)
Коваленко И. И. - Информационная технология оценивания сложных организационных структур управления предприятиями, Пугаченко Е. С., Антипова Е. А. (2015)
Хомченко А. Н. - Серендиповы аппроксимации: забавы с неузловым параметром, Литвиненко Е. И., Астионенко И. А. (2015)
Трунов О. М. - Максимізація адекватності як інструмент формування та удосконалення моделі (2015)
Гавриленко В. О. - Застосування методів нечіткої логіки для контролю стану зернового насипу в зерносховищах, Рожков C. О., Рудакова Г. В. (2015)
Руденко О. Г. - Робастная идентификация нелинейных объектов, Бессонов А. А., Руденко С. О. (2015)
Райко Г. А. - Применение программно-целевого подхода в управлении развитием региона, Данилец Е. В., Чапчакчи В. Н. (2015)
Руденко О. Г. - Математическая модель метода сравнения в компьютерных системах диагностики патологии зрительного анализатора человека, Семенец В. В., Токарев В. В. (2015)
Якусевич Ю. Г. - Аналіз проблем реформування освіти та побудова формалізованих моделей внз (2015)
Жарикова М. В. - Оценка ценности целевых объектов в условиях чрезвычайных ситуаций (2015)
Кибалко І. І. - Інтелектуалізована інформаційна система для дослідження мережних аспектів функціонування комп'ютерних овк-систем, Веселовська Г. В., Набока С. І. (2015)
Базилевич Р. - Алгоритми кластеризації та модуляризації програмного забезпечення, Буртник Р. (2015)
Андреев А. А. - Применение рециркуляции отработавших газов для улучшения тепловых и экологических параметров двигателей внутреннего сгорания, Пирисунько М. А., Свиридов В. И. (2015)
Веселовська Г. В. - Метод підвищення інформативності дослідження ip протоколів комп'ютерних мереж за критеріями безпеки, Бараненко Р. В., Дерев`янко Є. І. (2015)
Козуля Т. В. - Екологічний ризик на різних рівнях дослідження природно-техногенних систем, інформаційне забезпечення його оцінки, Ємельянова Д. І. (2015)
Горшеньова К. Ю. - Моделювання динамічних процесів вітрової електричної станції в середовищі gpss, Фісун М. Т. (2015)
Кравець І. О. - Використання нечітких нейронних мереж для ідентифікації та керування слабоформалізованими об’єктами (2015)
Поливода О. В. - Задачі оптимізації виробничої програми для отримання продукції з заданими властивостями на борошномельному виробництві (2015)
Гучек П. Й. - Інформаційні технології та організаційні моделі обробки викликів "системи-112" (2015)
Кашкарьов А. О. - Використання програмного комплексу класу scada hmi trace mode у наскрізному навчальному процесі (2015)
Білошицька О. К. - Використання методів нелінійної динаміки та клітинно-автоматного моделювання для дослідження динамічних особливостей нейронної мережі головного мозку (2015)
Омельчук А. А. - Компьютеризированная система управления судоподъемным комплексом типа слип (2015)
Приходько С. Б. - Інформаційна технологія прогнозування відмов в обслуговуванні пристроїв термінальної мережі, Макарова Л. М. (2015)
Вороненкo М. А. - Информационно-аналитическая сппр при чс эпидемического характера в регионе (2015)
Ходаков В. Е. - Применение метода анализа иерархий для подбора кадров, Кирюшатова Е. В. (2015)
Бондаренко Н. А. - Методы экономического планирования личных финансов для мобильных устройств, Лесная Н. С. (2015)
Шкурат О. С. - Морфологическая фильтрация полутоновых изображений черепно-лицевой области, Соломин А. В. (2015)
Анотації (2015)
Павлюк М. - Геохімічні аспекти екологічної безпеки буріння нафтогазових свердловин на Південнобориславській площі Передкарпаття, Лазарук Я., Карабин В. (2016)
Анікеєв С. - Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності південного сходу Волино-Поділля за результатами інтерпретації гравіметричних матеріалів, Мончак Л., Клюка А. (2016)
Безручко К. - Умови формування комбінованих газових пасток на території Західного Донбасу, Приходченко О., Каргаполов А., Уразка М. (2016)
Узіюк В. - Кореляційні ознаки вугільних пластів кам’яновугільної системи Донецького і Львівсько-Волинського басейнів (2016)
Григорчук К. - Вплив процесів катагенезу на формування газоносного потенціалу глинистих відкладів давніх континентальних окраїн (2016)
Мальчик О. - До питання зонального поділу верхньокрейдових відкладів Волино-Поділля за групою Inoceramidae (2016)
Кость М. - Еколого-геохімічні особливості ґрунтів у межах Львівського прогину (2016)
Павлюк В. - Особливості фізико-хімічних процесів розчинення (карсту) соляних відкладів у камері підземного вилуговування (2016)
Наумко І. - Сімдесят років на передових рубежах вітчизняної геологічної освіти і науки (до ювілею геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка), Побережський А. (2016)
Павлюк М. - Професор Орест Іллярович Матковський та Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України (до 85-річчя від уродин), Наумко І., Побережський А. (2016)
Пам’яті Ігоря Васильовича Дудка (2016)
Пам’яті Віталія Григоровича Осадчого (2016)
Предборський В. А. - Протиріччя незавершеної модернізації як причина системно–історичних деформацій у ланці влада – суспільство (2015)
Шедяков В. Є. - Використання процесів обміну як чинника стратегічного управління: зростання діапазону можливостей під час розвитку постсучасних тенденцій (2015)
Щава Р. П. - Диференційний підхід до визначення структури фіскальної політики (2015)
Демчак Р. Є. - Концептуальні засади проведення бюджетної децентралізації в контексті зміцнення економічної безпеки (2015)
Гунько Л. А. - Методологічні підходи до класифікації придатності орних земель, Савченко В. С. (2015)
Барна М. Ю. - Структура механізму управління ефективністю системи внутрішньої торгівлі в Україні (2015)
Максименко А. В. - Роль міжнародних договорів у регулюванні подвійного оподаткування (2015)
Крилов Д. В. - Методи управління інвестиційними проектами як складові організаційно–економічного механізму їх реалізації на промислових підприємствах (2015)
Прохорчук С. В. - Аналіз інноваційної політики розвинених країн (2015)
Готра В. В. - Державні пріоритети стимулювання інвестиційної діяльності АПК (2015)
Поліщук О. М. - Інноваційні перетворення на транспорті як чинник модернізації управління транспортними потоками великих міст (2015)
Вакуленко В. Л. - Реалізація державної інвестиційної політики на регіональному рівні (на прикладі Харківської, Житомирської, Рівненської та Київської областей) (2015)
Шкода М. С. - Особливості державного стимулювання інноваційних процесів в Україні (2015)
Біленький О. Ю. - Бенчмаркінг як інструмент стратегічного аналізу: світовий досвід (2015)
Лисенок О. В. - Оцінка ефективності фінансово–економічної діяльності банків (2015)
Заворотній Р. І. - Проблеми вартісно–орієнтованого управління у нафтопереробному секторі України, Сігайов А. О. (2015)
Гуцуляк В. Р. - Теоретичні засади формування моделі маркетингового механізму розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Дарвай О. М. - Оцінка податкового навантаження на фізичних осіб – підприємців, що застосовують різні системи оподаткування (2015)
Леваєва Л. Ю. - Теоретичні засади маркетингових досліджень у ломбардах (2015)
Жук В. В. - Бюджетування кіновиробництва та облік результатів виконання бюджетів (2015)
Лис Н. П. - Теоретичні основи та методичне забезпечення конкурентоспроможності страхової компанії (2015)
Жовтанецька Я. В. - Антикризове управління депозитним та кредитним портфелями банків (2015)
Горак О. В. - Мотиваційний підхід до формування безпеки економічного розвитку підприємств машинобудування на засадах привабливої інвестиційної політики (2015)
Білик О. А. - Особливості формування дивідендної політики корпоративних підприємств (2015)
Череп А. В. - Інституціональні заходи формування привабливого регіонального бізнес–клімату, Павленко А. І. (2015)
Духновська Л. М. - Аналіз факторів ризику, які мають вплив на потоки іноземного капіталу до країн, що розвиваються, Дзюбенко Л. В. (2015)
Шлапак А. В. - Форексні ринки країн Південно–Східної Азії як невід’ємний компонент глобальної платіжної системи (2015)
Фещенко О. П. - Правове регулювання системи фінансових показників на підприємстві (2015)
Піскунова О. В. - Регіональний аспект статистичного дослідження продовольчої безпеки України, Осипова О. І. (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2017)
Biloshchytskyi A. - A method for the identification of scientists' research areas based on a cluster analysis of scientific publications, Kuchansky А., Andrashko Yu., Biloshchytska S., Kuzka O., Shabala Ye., Lyashchenko T. (2017)
Balym Y. - Mathematical modeling of systemic colorometric parameters unmasking wild waterfowl, Vysotskа О., Pecherska A., Bespalov Yu. (2017)
Levykin V. - Developing the models of patterns in the design of requirements to an information system at the knowledge level, Ievlanov M., Neumyvakina O. (2017)
Moskalenko V. - Development of the method of features learning and training decision rules for the prediction of violation of service level agreement in a cloud-based environment, Moskalenko A., Pimonenko S., Korobov A. (2017)
Rakytyanska H. - Optimization of fuzzy classification knowledge bases using improving transformations (2017)
Tikhonov V. - Developing the architecture of integrated 5G mobile network based on the adaptation of LTE technology, Nesterenko S., Babich Yu., Taher A., Berezovsky V. (2017)
Bibichkov I. - Ontological knowledge bases productivity optimization through the use of reasoner combination, Sokol V., Shevchenko O. (2017)
Hutsa O. - Development of the information technology for checking textual procedures for logical coherence and completeness, Igumentseva N., Dovgopol N., Yakubovska S. (2017)
Gorbiychuk M. - Solution of the optimization problem on the control over operation of gas pumping units under fuzzy conditions, Pashkovskyi B., Moyseenko O., Sabat N. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Grinko A. - Forming concept of intellectualization information provision of managing an enterprise, Bochulia T., Hrynko P., Yasinetska I., Levchenko Ia. (2017)
Bugrov O. - Formation of a cumulative model for managing the value of construction projects, Bugrova O. (2017)
Teslia Iu. - Development of principles and method of electronic project management, Yehorchenkova N., Yehorchenkov O., Kataieva Ye., Zaspa H., Khlevna Iu. (2017)
Fesenko T. - Modeling of maturity of gender-oriented project management office, Shakhov A., Fesenko G. (2017)
Oklander M. - Development of the subsystem of forecasting for the system of marketing information management at an industrial enterprise, Oklander T., Pedko I., Yashkina O. (2017)
Kirillova Ye. - Substantiation of structure of the port handling equipment fleet based on a multicriteria approach, Malaksiano M. (2017)
Rossolov A. - Research of effectiveness of unimodal and multimodal transportation involving land modes of transport, Kopytkov D., Kush Y., Zadorozhna V. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Brunetkin O. - Development of a method for approximate solution of nonlinear ordinary differential equations using pendulum motion as an example, Maksymov M., Maksymova O., Zosymchuk A. (2017)
Listrovoy S. - Development of maximum clique definition method in a non-oriented graph, Butenko V., Bryksin V., Golovko О. (2017)
Dovbysh A. - Information-extreme machine learning of the control system over the power unit of a thermal power main line, Velykodnyi D., Shelehov I., Bibyk М. (2017)
Bouraou N. - Multi-class recognition of objects technical condition by classifier based on probabilistic neural network, Pivtorak D., Rupich S. (2017)
Chertov O. - Improving efficiency of providing data group anonymity by automating data modification quality evaluation, Tavrov D. (2017)
Sytnik A. - Development of the method for creating explicit integral dynamic models of measuring transducers, Protasov S., Klyuchka K. (2017)
Babenko V. - Development of the model of minimax adaptive management of innovative processes at an enterprise with consideration of risks, Romanenkov Y., Yakymova L., Nakisko O. (2017)
Papakhov O. - A new method for solving the problem on the organization of wagon flows under condition of energy efficiency of transportation, Logvinova N., Kharchenko O., Milyanych A., Sichenko V. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Zaets V. - Investigation of the efficiency of a noise protection screen with an opening at its base, Kotenko S. (2017)
Loik V. - Research into non-stationary temperature field in the protected metallic structure under conditions of fire, Lazarenko O., Bojko T., Vovk S. (2017)
Musaev M. - A study of the third-order nonlinear susceptibility and nonlinear absorption of inas in the middle infrared region, Abbasov I., Baxtiyarov A. (2017)
Novosiadlyi S. - Formation of carbon films as the subgate dielectric of GaAs microcircuits on Si-substrates, Kotyk M., Dzundza B., Gryga V., Novosiadlyi S., Mandzyuk V. (2017)
Pavlenko А. - Formation of the steam phase in superheated liquids in the state of metastable equilibrium, Koshlak H. (2017)
Pavlenko А. - Study of the effect of thermobaric conditions on the process of formation of propane hydrate, Kutnyi B., Holik Yu. (2017)
Abramovych A. - Application of spectral analysis for differentiation between metals using signals from eddy-current transducers, Poddubny V. (2017)
Avramenko O. - Wave propagation in a three-layer semi-infinite hydrodynamic system with a rigid lid, Lunyova M., Naradovyi V. (2017)
Mikulionok I. - Modeling and analysis of the process of polymeric film cooling on the drum with a liquid cooling agent, Gavva O., Karvatskii A., Yakymchuk M. (2017)
Abstract and References (2017)
Дрига С. Г. - Підвищення ефективності процесів підтримки та захисту економічної конкуренції, Мисліцька Н. С. (2015)
Лисенок О. В. - Оцінка впливу зміни процентної ставки та валютного курсу на прибуток банків (2015)
Корень Н. В. - Напрями модернізації бюджетної політики в умовах реалізації соціально–економічних реформ в Україні (2015)
Павленко В. П. - Актуальні питання розробки та реалізації стратегії післякризового розвитку економіки України (2015)
Кардаков О. Ю. - Креативна інтелектуалізація Європейського Союзу (2015)
Кошель А. О. - Дослідження моделей і методів масової оцінки земельних ділянок (2015)
Кіріченко О. М. - Розвиток економіки України з урахуванням досвіду європейських країн (2015)
Ярова Б. М. - Формування структури землеволодіння в Україні під впливом земельних реформ (2015)
Еш С. М. - Роль і місце факторингу на ринку фінансових послуг України (2015)
Чукаєва І. К. - Державне регулювання інноваційного розвитку систем забезпечення вуглеводнями (2015)
Ганущак–Єфіменко Л. М. - Стратегічні імперативи ефективного управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні (2015)
Готра В. В. - Інвестиційні аспекти забезпечення інноваційного розвитку АПК (2015)
Максимович В. І. - Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, Богатир Ю. О. (2015)
Соколова О. М. - Методологічні підходи до стимулювання інвестиційної діяльності в умовах макроекономічної нестабільності (2015)
Антонов А. П. - Інвестиції в людський капітал: джерела формування (2015)
Варналій З. С. - Вплив розвитку інформатизації суспільства та інформаційно–комунікаційних технологій на інтеграцію у глобальний ринок факторів виробництва, Клевчік Л. Л. (2015)
Россоха В. В. - Соціально–економічні аспекти використання господарського комплексу Державної кримінально–виконавчої служби (2015)
Худолей В. Ю. - Визначеність детермінант та діагностика результатів економічної діяльності підприємств в Україні, Бірюков Є. І. (2015)
Чеботарьов В. А. - Вихідні науково–теоретичні засади забезпечення перспективного розвитку агропродовольчого комплексу та зміст його маркетингової складової (2015)
Колодійчук А. В. - Нові організаційні просторові форми виробництва в українському прикордонні як рушій прискорення інформатизації економіки України (2015)
Щукін Б. М. - Використання однопродуктових балансів у таблицях "витрати–випуск" (2015)
Ладико Л. М. - Стратегічні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємства (2015)
Ніколаєва Т. В. - Критерії ефективності об’єктів нерухомого майна в концепції оцінки життєвого циклу (2015)
Ніценко В. С. - Методичні підходи до формування раціональної збутової політики аграрних підприємств (2015)
Соханич Ф. Ф. - Фінансова безпека сільськогосподарських підприємств (2015)
Афтандилянц В. Є. - Методика оцінки ринку консалтингових послуг України (2015)
Геец И. О. - Анализ деятельности и стратегии развития авиакомпании Emirates Airline на мировом рынке авиационных перевозок (2015)
Гончаренко О. Г. - Управління ресурсним потенціалом виробничого комплексу ДКВС України за допомогою інструментів економетричного моделювання (2015)
Василенко Г. В. - Контролінг у системі фінансового менеджменту суб’єкта господарської діяльності, Дем’яненко І. В. (2015)
Білик О. А. - Теоретичні основи дивідендної політики корпоративних підприємств (2015)
Осіпова А. Ю. - Особливості моніторингу показників ефективності використання персоналу підприємств у механізмі управління (2015)
Фещенко О. П. - Методичні підходи до фінансової діагностики підприємств (2015)
Цар О. З. - Планування та фінансування санації підприємств в Україні (2015)
Брунько П. В. - Особливості діяльності підприємств будівельної галузі (2015)
Кузнецова М. О. - Ефективність використання нематеріальних активів підприємства: теоретичні та прикладні аспекти (2015)
Сігайов А. О. - Інституційний механізм регулювання транспортної інфраструктури мегаполісів, Поліщук О. М. (2015)
Гунько Л. А. - Оцінка еколого–економічного стану сільськогосподарського землекористування Київської області (2015)
Кустовська О. В. - До питання модернізації автомобільного транспорту та мережі автодоріг у межах великих міст України, Касянчик А. П. (2015)
Драган О. О. - Фінансова безпека домогосподарств: поняття та сутність (2015)
Козак Д. А. - Місцеве самоврядування: проблеми та шляхи їх вирішення (2015)
Яфінович О. Б. - Соціальні гарантії в механізмі забезпечення фінансової та соціальної стабільності України (2015)
Столяров В. Ф. - Формування нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів, Овчаренко Т. В., Кушлак А. І., Столярова В. В. (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2017)
Gomelya N. - Evaluation of cationite efficiency during extraction of heavy metal ions from diluted solutions, Ivanova V., Galimova V., Nosachova J., Shabliy T. (2017)
Shishkin A. - Effect of the iron-containing filler on the strength of concrete, Netesa N., Scherba V. (2017)
Kovalenko V. - Definition of effectiveness of β-Ni(OH)2 application in the alkaline secondary cells and hybrid supercapacitors, Kotok V. (2017)
Sincheskul A. - Design of the modified oxide-nickel electrode with improved electrical characteristics, Pancheva H., Loboichenko V., Avina S., Khrystych О., Pilipenko A. (2017)
Vargalyuk V. - Examining the influence of electrosynthesis conditions on the composition of tin-oxide catalyst, Plyasovskaya K., Sknar I., Cheremysinova А., Sigunov O., Sverdlikovska O. (2017)
Saribyekova Yu. - Development of styrene-acrylic polymeric compositions for the coating of textile materials used for packing, Kunik O., Asaulyuk T., Semeshko O., Myasnikov S. (2017)
Nosenko T. - New vegetable oil blends to ensure high biological value and oxidative stability, Shemanskaya E., Bakhmach V., Sidorenko T., Demydova A., Berezka T., Arutyunyan T., Matukhov D. (2017)
Bondarenko V. - Study of the formation mechanism of gas hydrates of methane in the presence of surface-active substances, Svietkina O., Sai K. (2017)
Lucas A. - Mössbauer studies of spinellides of Mg(FexCr2-x)O4 system obtained by the hydroxide co-precipitation method, Mokliak V., Yaremiy I., Yaremiy S., Gasiuk I., Matkivskiy M. (2017)
Korovnikova N. - Research into complexing properties of polyacrylonitrile complexite in the mixtures of water-dioxane, Dubyna А. (2017)
Abstract and References (2017)
Предборський В. А. - Особливості сучасного етапу реалізації провідної функції тіньової економіки (2015)
Гужва І. Ю. - Угода СОТ про державні закупівлі як інструмент інтеграції галузей економіки України до світового господарства (2015)
Мариніна С. В. - Досвід та реалії становлення інституційної системи спільної торговельної політики Європейського Союзу (2015)
Максименко А. В. - Міжнародне податкове планування під призмою офшорних юрисдикцій (2015)
Колодійчук А. В. - Паралакс ризику та його функції в економічній системі (2015)
Кошель А. О. - Автоматизована масова оцінка земель та перспективи її розвитку в Україні (2015)
Устименко М. В. - Кластер в умовах міжнародного середовища: сутність, принципи і особливості функціонування (2015)
Ящук С. П. - Удосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств (2015)
Лотоцький В. А. - Форми та види взаємодії підприємств та банків України (2015)
Щербіна В. В. - Особливості прогнозування очікуваних надходжень платежів до бюджету (2015)
Оксак А. О. - Система моніторингу процесів злиття та поглинання (2015)
Ярова Б. М. - Перерозподіл земельної ренти на користь суспільства як критерій ефективності використання земель державної власності (2015)
Проць Н. В. - Модель організації системи бюджетування (2015)
Круговий В. В. - Роль стратегічного планування на сучасному етапі розвитку: ознаки і завдання (2015)
Самофалов П. П. - Державне управління джерелами фінансування інноваційного розвитку акціонерних товариств в Україні (2015)
Гринів Ю. О. - Інноваційна активність малого підприємництва регіону: теоретичні аспекти (2015)
Давиденко Н. М. - Особливості фінансового забезпечення суб’єктів господарювання (2015)
Pavlenko I. - Vertical integration as effective form of Coal industry restructuring: strategic imperatives, Tymnhenko I. (2015)
Васильчак С. В. - Управління ресурсним потенціалом та ефективність його використання на державних підприємствах кримінально–виконавчої системи України, Жидяк О. Р., Стручок Н. М. (2015)
Заворотній Р. І. - Проблеми антикризового фінансового управління у вітчизняній нафтопереробці, Сігайов А. О. (2015)
Белошапка В. А. - Интеграция компетенционного подхода в украинские и международные программы МВА, Кулык Ю. Е. (2015)
Буднікевич І. М. - Маркетингове планування на підприємстві в умовах економічної кризи (2015)
Халіна О. В. - Інтегральна оцінка втрат від реалізації загроз економічній безпеці машинобудівного підприємства, Штангрет А. М., Ратушняк Ю. В., Мельников О. В. (2015)
Ніколаєва Т. В. - Досвід стратегічного управління федеральним нерухомим майном: приклад США для України (2015)
Стрілок І. І. - Рейтингова оцінка суднобудівних–судноремонтних заводів (2015)
Труш Ю. Л. - Комплекс заходів для удосконалення системи управління якістю продукції, Левченко Ю. Г. (2015)
Бодюк А. В. - Вартісні аспекти надро–ресурсного виробництва (2015)
Моргулець О. Б. - Інформаційно–освітнє середовище у системі забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ, Грицаєнко Л. М. (2015)
Гунько Л. А. - Методологічні підходи до організації території сільськогосподарських підприємств в умовах нових земельних відносин, Глобенко О. В. (2015)
Костенок Я. О. - Особливості диверсифікації джерел енергозабезпечення економіки України (2015)
Захарченко С. В. - Ефективність бізнесу як фактор конкурентоспроможності регіонів України: міжнародний вимір (2015)
Григорців М. В. - Розвиток теорії та практики управління якістю у вітчизняних та зарубіжних країнах (2015)
Скопенко Н. С. - Визначення факторів ризику на етапах вибору цільового ринку підприємствами харчової промисловості, Іванюта Т. М. (2015)
Вихідні дані (2015)
Предборський В. А. - Деформації адміністративно–владного ресурсу як причина тіньових процесів (2015)
Гунько Л. А. - Якість землевпорядних робіт як складовий елемент їх конкурентоспроможності, Куліш Н. Ю. (2015)
Короткевич О. В. - Розвиток механізмів податкової підтримки малого підприємництва (2015)
Мельник Н. О. - Відходи як невід’ємна частина екологічної безпеки країни (2015)
Ключка С. С. - Ідентифікація сутності фінансового контролю (2015)
Кустовська О. В. - До питання збереження довкілля і здоров’я людини, Торохтій І. І. (2015)
Шабранська Н. І. - Міжгалузевий аспект макроекономічного прогнозування (2015)
Плєшакова Н. А. - Передумови формування фінансової стабільності в умовах посилення глобалізації (2015)
Гук О. В. - Сутність та концептуальні засади конкурентоспроможності країни в контексті сталого розвитку (2015)
Удод Н. М. - Особливості торговельної діяльності міжнародних компаній (2015)
Надрага В. І. - Концептуальні основи управління соціальними ризиками (2015)
Прохорчук С. В. - Інновації як інструмент досягнення стратегічних цілей підприємств в умовах глобалізації (2015)
Білецький О. В. - Стратегічні засади формування та використання людського капіталу в інноваційній економіці (2015)
Гавриш О. А. - Концептуальна модель інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств, Чайковський Є. О. (2015)
Дубовик Т. В. - Управління інтегрованими інтернет–маркетинговими комунікаціями підприємств, Ортинська В. В. (2015)
Лисенок О. В. - Удосконалення процесу управління портфелем цінних паперів банку (2015)
Андрусь О. І. - Обґрунтування теоретичних основ сучасного ціноутворення (2015)
Гринів Ю. О. - Роль конкуренції в забезпеченні інноваційного розвитку малого підприємництва регіону (2015)
Sokolova Z. - Mechanisms and instruments for realizing sustainable development strategy for African countries (2015)
Корень Н. В. - Концептуальні засади оцінки бюджетних ризиків (2015)
Білецька Н. В. - Сутність та класифікація чинників виробництва, роль їх продуктивності на макрорівні (2015)
Ковальов В. М. - Теоретичні настанови формування структури трудового потенціалу машинобудівних підприємств (2015)
Пильнов Д. О. - Ефективне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю як засіб контролю за фінансовим станом підприємства (2015)
Ярмоленко Ю. О. - Теоретичні підходи до сталого розвитку та роль аграрного виробництва (2015)
Івохін Є. В. - Деякі методи ефективного розподілу рекламного бюджету, Навродський В. О., Науменко Ю. О. (2015)
Кузьменко Л. Г. - Вдосконалення державного регулювання захисту економічної конкуренції (2015)
Поліщук О. М. - Організація системи паркування як основний напрям вдосконалення транспортної інфраструктури (2015)
Григорців М. В. - Ланцюги та стадії життєвого циклу якості продукції (2015)
Луняк І. В. - Регіональні нерівності в оплаті праці в Україні (2015)
Важинський Ф. А. - Проблеми на шляху інтеграції аграрної політики України в загальноєвропейську та заходи щодо їх вирішення (2015)
Гавриленко А. С. - Децентралізація влади: компаративістський аналіз зарубіжного досвіду, Костенок Я. О. (2015)
Колодійчук А. В. - Аналіз організаційної, морфологічної структури та функцій нових технологічних просторових форм виробництва у прикордонні (2015)
Маниліч М. І. - Регіональна політика в умовах бюджетної децентралізації, Кушлак О. І. (2015)
Дороніна О. А. - Формування парадигми сучасної кадрової політики як підґрунтя соціально–економічного зростання (2015)
Сіднєва Ж. К. - Нормативна основа концепції корпоративної соціальної відповідальності, Рибачук–Ярова Т. В. (2015)
Пахомов С. Ю. - Взаємодія економіки і політики як фактор міжнародної конкурентоспроможності в контексті сучасного інституціоналізму (2015)
Лотоцький В. А. - Вибір форми та виду взаємодії авіакомпанії та банку на основі відповідності її завдань та можливостей (2015)
Вихідні дані (2015)
Obikhod H. - Financial Priorities of Ecological Safety Supporting (based on the principles of sustainable development), Omelchenko A. (2017)
Riashchenko V. - Modern Business Education Problems and Challenges, Koryuhina C. (2017)
Кубатко О. В. - Еколого-економічні флуктуації показників здоров’я населення (2017)
Бондар-Підгурська О. В. - Нанотехнології як основа реалізації парадигми розвитку національної економіки, Глєбова А. О., Хоменко І. І. (2017)
Chernysh I. - Innovational Technologies for the Travel Industry: Security and Sustainable Development, Hliebova A., Makhovka V. (2017)
Chichulin V. - Energy Security of the state: Comparative analysis and Improving the Regulatory frameworks for energy, resource efficiency of buildings in Ukraine and in the EU, Chichulina K. (2017)
Shary G. - Government regulation of land relations: circulation of agricultural land, Dubіschev V. (2017)
Sivitska S. - Identification of strategic priorities of investment into development of alternative energetics (2017)
Koryuhina C. - Developing Marketing Strategy for Ramada Encore Kiev, Sorokin O. (2017)
Pohorelov Yu. - Representation Problems of Transactional Costs in Enterprise Accounting, Kozachenko H., Bilousova A. (2017)
Chychkalo-Kondratska I. - Satellite navigation system marketing, Dobryanskaya V., Miroshnichenko V. (2017)
Smoliak V. - European vector of development of the insurance companies investment activity (2017)
Volkova N. - Analysis of bank payment cards market in Ukraine and prospects of its development, Gogolyeva K. (2017)
Vasylenko A. - Cryptocurrency Phenomenon in the International Monetary System (2017)
Dubova V. - Information Disclosure about Investment Property in the Financial Statements According to International Standards, Davydova I. (2017)
Savenko R. - Dynamic monitoring in anti-crisis management of state economic security (2017)
Варенко В. - Українська авіаційна термінологія: проблеми формування та функціонування, Добровольська Л. (2017)
Івануса О. - Маніфестація індивідуально-авторської картини світу в творчості американського письменника індіанського походження Скотта Момадея (2017)
Кульчицький В. - Функціонально орієнтований підхід до дослідження словотвірної моделі німецької мови (2017)
Ляшук Н. - Трансформація фольклорних стереотипів українців в українській класичній літературі (2017)
Носко І. - Семантична переорієнтація лексики якосновний метод творення англійських неологізмів (2017)
Ситар Г. - Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів (для послідовності чотирьох слів) (2017)
Харицька С. - Робота зі словниковою статтею як початковий етап формування навичок анотування та реферування технічних текстів (2017)
Аврамова В. - Фактор національного стереотипу у створенні героя-детектива, Рибалка І. (2017)
Базова В. - Міфема лосося як носій сингулярності у контексті оповідання Шермана Алексі "Найкрутіший індіанець у світі" (2017)
Білякович Л. - Історичний жанр як теоретико-літературна проблема (2017)
Дячук С. - Особливості викладання літератури студентам спеціальності "видавнича справа та редагування" (2017)
Кот С. - Творчість Луїзи Ердрік у контексті діалогу американського літературного мейнстріму та індіанської літератури: транскультуральні виміри (2017)
Куницька І. - Експресіоністський роман вукраїнській літературі: проблема жанрової ідентифікації (на матеріалі романів В. Винниченка "Сонячна машина" та "Слово за тобою, Сталіне!") (2017)
Литвинська С. - Значення творчості Олексія Коломійця в літературно-мистецькому процесі (60-і рр. ХХ ст.) (2017)
Сушко С. - Діалектика фікціонального, персоніфікованого і реального, суспільно орієнтованого у романах "Тhe gravity’s rainbow" Т. Пінчона і "Тhe tunnel" В. Гасса (2017)
Федорів У. - Основні проблеми реінтерпретації соцреалістичного канону: різновекторність підходів (2017)
Шимчишин М. - (Ре)візії афро-американської літератури крізь призму постісторизму (2017)
Штепенко О. - Автоінтерпретація модерністської спадщини в історичному романі-міфі О. Варламова "Уявний вовк" (2017)
Предборський В. А. - Неформальна економіка як передумова девіації сучасної елітної структури (2015)
Чукаєва І. К. - Переваги та можливі шляхи їх реалізації щодо забезпечення розвитку нафтотранспортних систем України в частині виконання умов угоди з ЄС (2015)
Годованець О. В. - Фінансово–економічний механізм здійснення митного контролю (2015)
Загній О. Г. - Третій енергетичний пакет ЄС, його вплив на реформування газотранспортної системи України (2015)
Щава Р. П. - Фінансові та монетарні критерії конвергенції (2015)
Сергієнко О. М. - Концептуальні особливості прогнозування показників СНР за секторами економіки (2015)
Сіднєва Ж. К. - Актуальні аспекти забезпечення продовольчої безпеки України, Кузьмінська Н. Ю. (2015)
Кошель А. О. - Перспективи розвитку системи оподаткування земель в Україні з використанням масової оцінки (2015)
Кустовська О. В. - Світова практика при побудові системи земельно–майнових відносин в Україні, Дарцова Ю. В. (2015)
Пириашвили Б. З. - Основные проблемы и приоритетные направления развития производственной инфраструктуры Украины , Чиркин Б. П. (2015)
Кондукоцова Н. В. - Структура моніторингу та оцінювання виконання державних програмних документів розвитку реального сектору економіки (2015)
Зарицька Н. С. - Зовнішньоторговельне співробітництво України і США та шляхи його вдосконалення (2015)
Корень Н. В. - Бюджетна безпека як складова економічної безпеки: сутністно–структурний аспект (2015)
Соханич Ф. Ф. - Механізм інтеграції України до світового ринку капіталу (2015)
Лисенок О. В. - Методичні засади оцінки соціально–економічної ефективності банківських установ (2015)
Гук О. В. - Взаємозв’язок показників і факторів конкурентоспроможності національної економіки (2015)
Кардаков О. Ю. - Європейська система трансферу інтелектуальних продуктів: національна позиція (2015)
Калюжна Н. Г. - Інтеграційні пріоритети зовнішньої торгівлі України товарами: ретроспектива та тенденції розвитку (2015)
Денисюк О. М. - Формування локальної бази даних підсумкового внутрішньогосподарського обліку та контролю в системі управління підприємством (2015)
Ковальов В. М. - Наукові підходи до формування мотиваційного механізму машинобудівних підприємств (2015)
Васильчак С. В. - Стан та тенденції розвитку санаторно–курортного комплексу України, Стручок Н. М. (2015)
Гончаренко О. Г. - Економічна ефективність використання ресурсного потенціалу виробничого комплексу кримінально–виконавчої системи України (2015)
Богатирьов І. І. - Генезис формування фінансового механізму корпорації (2015)
Циганюк А. В. - Напрями підвищення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств (2015)
Андрусь О. І. - Обґрунтування організаційно–економічного механізму забезпечення ефективності підприємств аграрно–промислового коплексу України (2015)
Караїм М. М. - Управління економічною безпекою підприємства: методичні засади, Сухимлин Л. Є. (2015)
Бреус С. В. - Основні напрями запобігання банкрутства підприємства у контексті забезпечення економічної безпеки, Бабаєва Т. А. (2015)
Амалян А. В. - Результати програм лояльності як об’єкт обліку (порівняльний аналіз вітчизняних та міжнародних стандартів обліку) (2015)
Ярмоленко Ю. О. - Іноземний досвід державного регулювання аграрного виробництва (2015)
Ліщинський М. П. - Роль холдингових формувань в аграрному секторі економіки України (2015)
Харкавий М. О. - Фінансові детермінанти митного контролю після випуску товарів на митну територію України (2015)
Лояк Л. М. - Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку спеціалізованих підприємств рекреаційної індустрії в Івано–Франківській області (2015)
Панасенко Г. О. - Вплив страхування вкладів клієнтів на ресурсний потенціал банків (2015)
Крамаренко Р. М. - Механізми генерації конкурентоспроможності м. Києва (2015–2025) (2015)
Крамаренко О. А. - Концептуальні основи формування бюджетної політики місцевого рівня (2015)
Моргулець О. Б. - Методика оцінювання рівня автономії ВНЗ (2015)
Кубіцький Ю. С. - Основні напрями вдосконалення управління сільськими територіями (2015)
Сукач О. М. - Міжбюджетні відносини в Україні: проблеми та напрями вдосконалення (2015)
Добренко О. О. - Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальної політики України (2015)
Бодюк А. В. - Двоїстість поняття праці і заробітної плати геологів (2015)
Попович О. В. - Види та особливості надання відпусток в Україні, Іванова А. М. (2015)
Шевченко К. М. - Забезпечення зацікавленості персоналу підприємств у ефективному використанні витрат на працю (2015)
Дрига С. Г. - Сучасні підходи до трактування сутності оборотних активів, Севрук Є. М. (2015)
Вихідні дані (2015)
Гаращук О. В. - Траєкторія формування здоров’язбережувального освітнього простору, Куценко В. І. (2016)
Riashchenko V. - Organizational-economic conditions for the development of youth tourism, Koryuhina C., Shamshina T. (2016)
Юрченко Ю. Ю. - Інституціонально-методологічні основи управління регіональним туристичним продуктом (2016)
Shkarupa O. - Socio-economic transfor-mations of standards as a key factor to environmental modernization of the regional level (2016)
Сівіцька С. П. - Використання підвищення акцизного податку як фактора покращення рівня здорового способу життя у державі, Дахно О. М. (2016)
Романова Т. В. - Механізм формування структурної політики в умовах інтеграційних процесів (2016)
Білик P. P. - Інструментарій забезпечення інвестиційної безпеки регіону (на прикладі Чернівецької області) (2016)
Ptashchenko L. - Cost factors in value-oriented controlling (2016)
Chychkalo-Kondratska I. - Using of marketing communications in agricultural enterprise, Novytska I. (2016)
Матковський А. В. - Управління процесами формування, розподілу та використання прибутку підприємства в умовах структурних змін, Головко В. О. (2016)
Chichulina K. - Enterprise revenue management under modern conditions, Znaiko А. (2016)
Христенко О. В. - Особливості управління інноваційними ризиками на вітчизняних підприємствах, Свистун О. М. (2016)
Ivanytska S. - Theory Z application in human resourses management in modern technologies at enterprises, Komarova O., Ozerna N. (2016)
Онищенко С. В. - Теоретичні концепції формування бюджетної безпеки держави (2016)
Herasymenko R. A. - Methodological and methodical evaluation’s aspects of bank credit activity effectiveness, Herasymenko V. V. (2016)
Смєсова В. Л. - Експлікація економічних інтересів у другій половині XVIII ст. та їх трактування в економічній думці (2016)
Ryneyska L. - Present-day global economy: development trends, Pasko A.. (2016)
Dmytrenko А. - Рremiss formation methodology of accounting for joint activities companies in Ukraine, Yakubova О. (2016)
Komelina O. - Economic-mathematical modeling of the energy efficiency indicators of existing housing stock, Shcherbinina S., Serdyuk K. (2016)
Kharchenko Yu. - Improving of the informational systems of retail real estate rent accounting and management, Shapoval M. (2016)
Карпенко О. Г. - Засоби мистецтва як соціально-педагогічні чинники естетичного виховання у вищій школі, Ду Лян (2016)
Великий Я. Б. - Педагогічні умови громадянського виховання офіцерів служби порятунку: концептуальний підхід (2016)
Іванова Д. Г. - Сучасні орієнтири морально-духовного виховання учнівської молоді (2016)
Лю Сіньтін - Естетична культура студентської молоді: сучасні виміри і перспективи (2016)
Рідкоус О. В. - Витоки становлення сучасних гуманістичних парадигм виховання (2016)
Зеленська О. П. - Дидактичні ігри в процесі навчання загальноосвітніх дисциплін майбутніх бакалаврів-правознавців та бакалаврів правоохоронної сфери (2016)
Плахотник О. В. - Интерактивная стратегия высшего образования, Кондратюк А. Л. (2016)
Бабишена М. І. - Визначення ролі темпераменту як біологічно зумовленого чинника у процесі формування професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів (за методикою Г. Айзенка) (2016)
Барсук С. Л. - Формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності шляхом навчання комунікативних стратегій (2016)
Бобришева Н. М. - Поняття професійної компетентності майбутнього морського офіцера (2016)
Боднарюк Л. Л. - Формування професійно орієнтованого мовлення майбутніх лікарів-інокомунікантів (2016)
Verbiy I. V. - Language learning strategies for low-proficiency students (2016)
Вовчаста Н. Я. - Філософсько-методологічні аспекти іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту (2016)
Давиденко П. А. - Підготовка вчителя фізики до організації та проведення турнірів юних винахідників і раціоналізаторів (2016)
Давидова О. П. - Методологічні підходи до виховання лідерського стилю студентів (2016)
Делікатна Н. М. - Зміст конструктивно-проективних умінь у структурі фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Кудрявцева В. Ф. - Реалізація контекстного компоненту на комунікативних заняттях за структурою ППП (2016)
Litikova O. I. - Patterns interrupt in teaching esp for maritime cadets (2016)
Литвиненко І. Ю. - Реалізація компетентнісного підходу при навчанні автентичних англомовних текстів майбутніх судноводіїв (2016)
Лунгу Л. В. - Психолого-педагогічна сутність компетентнісного підходу в підготовці майбутніх учителів (2016)
Ляшенко У. І. - Особливості ефективного впровадження компетентнісного підходу при навчанні англійської мови курсантів Морського коледжу Херсонської державної морської академії (2016)
Моїсеєв С. О. - Здобутки та проблеми сучасної системи післядипломної педагогічної освіти в Україні (2016)
Назаренко М. М. - Принципи та цілі технології комп’ютерного тестування граматичної компетенції студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю (2016)
Огородник Н. Є. - Інтегрований підхід як засіб формування англомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх моряків (2016)
Пенькова С. Д. - Формування мовленнєвої культури майбутніх вихователів ДНЗ у процесі вузівської підготовки (2016)
Петько Л. В. - Шляхи формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища для студентів-дизайнерів в умовах університету (2016)
Snitovska O. Yo. - Implementing the lexical approach due to viewing authentic medical materials, Tsaryk H. M. (2016)
Солодовник А. О. - Проблема співвідношення понять "готовність", "підготовленість", "підготовка" у сучасній педагогічній науці (2016)
Співаковська Є. О. - Методичні рекомендації щодо реалізації програми саморозвитку в ході підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі (2016)
Stepanova I. S. - Esp teaching: traditions, innovations and challenges, Yakovets O. R. (2016)
Туркот Т. І. - Персоналізація як засіб розвитку самоосвітньої компетентності особистості в системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Філончук З. В. - Методичні аспекти впровадження навчально-методичного комплексу для підготовки вчителів до викладання курсів фінансової грамотності (2016)
Frolova O. O. - Developing training course focused on future seafarers’ sociocultural communication in multinational crew (2016)
Ярема С. В. - Підготовка майбутніх учителів технологій до роботи з творчо обдарованими учнями під час виконання ними дипломних робіт (2016)
Кузьменко В. В. - Підготовка майбутнього педагога до суб’єкт-суб’єктного управління педагогічним процесом у дошкільних навчальних закладах (2016)
Сергеєва Л. М. - Регіональний аспект державно-громадського управління професійним навчальним закладом, Кириченко М. О. (2016)
Звєкова В. К. - Менеджмент у сфері дозвілля під час роботи з дітьми в літній період (2016)
Корольова І. І. - Системний підхід у підготовці майбутніх менеджерів освітньої галузі (2016)
Боделан М. В. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці соціальних працівників до роботи на вулиці (2016)
Zhorova I. Y. - The main features of the technical education’s historical development in Europe, Anosova Y. P. (2016)
Калініченко Н. А. - Просвітницька діяльність М. Ф. Федоровського (2016)
Козловська І. М. - Розвиток інтеграції змісту трудового навчання в освітньому процесі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Слюсаренко Н. В. - Теоретические предпосылки становления и развития педагогического дизайна, Матросова I. Г. (2016)
Василевич А. В. - Середні професійно-технічні заклади Півдня України (1902-1917 рр.): історико-педагогічний аспект (2016)
Данилова О. І. - Передумови становлення професійно-технічної освіти в Південному регіоні України (2016)
Дереш В. С. - Публікації з проблем сімейного виховання у педагогічній періодиці другої половини ХХ століття (2016)
Ейвас Л. Ф. - Ретроспективний аналіз передумов і чинників розвитку вітчизняної системи підготовки вчителів декоративно-прикладного мистецтва у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2016)
Кохановська О. В. - Київські вищі жіночі курси як осередок розвитку природничо-математичної освіти дівчат ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Кравець Н. П. - Внесок І. Г. Єременка у становлення сучасної корекційної педагогіки (2016)
Султанова Н. В. - Генеза соціального виховання дітей в закладах освіти в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Заоборна М. - Асоціативний аспект художньої картини світу Бориса Харчука (2011-2012)
Скаб М. - Загальнонаціональне, регіональне та індивідуальне у зверненій мові Бориса Харчука (2011-2012)
Яремко Я. - Концепт політика в українському лінгвокультурному просторі (2011-2012)
Буда В. - Авторські перифрази як засіб тобразності у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2011-2012)
Процик І. - Мистецькі терміни в соціолекті українських футбольних фанатів (2011-2012)
Гудима Н. - Соціальна функція запозичень у зображенні мовного портрета інтелігента (на матеріалі української постмодерністської прози) (2011-2012)
Ткачівська М. - Радянізми у творах Ю. Андруховича та особливості їх перекладу німецькою мовою (2011-2012)
Андрусишин О. - Синонімія в українській астрономічній термінології (на матеріалі "Астрономічного енциклопедичного словника”) (2011-2012)
Петрушенко О. - Експресивна репрезентація механізмів метафоризації темпоральної лексеми вечір у поетичному словнику ІІ-ої половини ХХ століття (2011-2012)
Білецька О. - Особливості використання функціонально-смислового підходу в процесі формування іншомовної компетенції (2011-2012)
Колесник Н. - Топонімне поле як один з основних континуантів фольклоронімного простору (2011-2012)
Бачинська Г. - Найменш поширені словотвірні моделі прізвищ українців, переселених з Польщі на Тернопільщину (2011-2012)
Котович В. - Ойконіми Самбірщини: фонетичні та морфемно-словотвірні зміни (2011-2012)
Волянюк І. - Ойконімія Шумщини крізь призму століть (2011-2012)
Дика Л. - Хронологія ойконімів Вінничини з християнськими іменами в основах (2011-2012)
Панчук Г. - Особливості агентивної пасивної лексики в основах прізвищ Опілля та Розточчя, Марочкіна О. (2011-2012)
Хома Н. - Українські народні прислів’я та приказки із власноіменним компонентом (2011-2012)
Струганець Л. - Поняття "Мовна особистість" в українському мовознавстві (історіографічний аспект) (2011-2012)
Лісняк С. - Мовознавчі проблеми у листуванні Володимира Гнатюка (2011-2012)
Гапон Л. - Ярослав-Богдан Рудницький очима радянської критики (2011-2012)
Парасін Н. - Еталонна структуризація порівняльних конструкцій з колірним компонентом (2011-2012)
Яцук О. - Лінгвосемантичні особливості ідентифікаційної та ототожнювальної функцій напівпредикатних апозитивних одиниць в українських прозових текстах кінця ХХ-поч. ХХІ ст. (2011-2012)
Бучко Д. - Дослідження ойконімії Дрогобиччини (2011-2012)
Бучко Д. - Перший професійний словник польської ойконімії (2011-2012)
Відомості про авторів (2011-2012)
Вихідні дані (2011-2012)
Сотник І. М. - Сучасні напрями вдосконалення державної політики розвитку відновлювальної енергетики в Україні (2017)
Романова А. А. - Види туризму та їх класифікація у контексті сучасних тенденцій розвитку туріндустрії (2017)
Халатур С. М. - Концептуальні основи стратегії економічного розвитку сільського господарства у системі управління національним господарством (2017)
Погорелов Ю. С. - Розвиток підприємств санаторно-курортного комплексу України: особливості процесу, Білоусова А. Ю. (2017)
Комеліна О. В. - Регіональні важелі розвитку туристичного бізнесу (інноваційний аспект), Хассан І. Ш. (2017)
Voloshyna O. - State and Prospects of Investment in Poltava region, Hnatenko Ya., Havrylenko O. (2017)
Свічкарь В. А. - Світова фінансова система: проблеми та перспективи реформування (2017)
Козаченко Г. В. - Оцінювання інноваційної стратегії промислового підприємства, Шапран Є. М. (2017)
Свистун Л. А. - Удосконалення системи управління витратами підприємства в умовах нестабільної економіки, Левкова Р. М. (2017)
Іваницька С. Б. - Аналіз структурних змін зайнятості населення Полтавської області та міста Полтава за видами економічної діяльності, Галайда Т. О. (2017)
Жук О. Б. - Теоретичні підходи до визначення дефініції "соціальна інфраструктура" як вагомої складової соціальної сфери (2017)
Корнилюк Р. В. - Вплив макрофінансової циклічності на діяльність українських агрохолдингів, Корнилюк А. В. (2017)
Гаращук О. В. - Інтернаціоналізація вищої освіти України – шлях до її входження в єдиний європейський освітній простір і підвищення якості освіти, Куценко В. І. (2016)
Бондар-Підгурська О. В. - Розробка структурної економетричної моделі управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки (2016)
Романова Т. В. - Інтегральні показники оцінювання структурних зрушень в економіці (2016)
Tytarenko L. - Alternative Energy Marketing Aspects in Ukraine, Butenko M. (2016)
Zaiats T. - Development of Innovative Employment is in the Regions of Ukraine, Kraevskaya G., Zaiats G. (2016)
Rzhepishevska V. - Structural Features of the Region’s Competitive Potential (2016)
Сергієнко А.В. - Пошук послідовних шаблонів в індексах якості стану техногенного регіонального виробництва (2016)
Чорна О. М. - Особливості сучасного етапу розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних технологій та світової мережі інститутів інформаційного середовища, Литвинова А. В. (2016)
Chernysh I. - Theoretical basics of risk management enterprises engaged in foreign trade, Kulynych O. (2016)
Amelina I. - The Control in the Management System of Foreign Economic Activity, Semenets V. (2016)
Єремейчук М. А. - Конкурентоспроможність та конкурентні переваги ПАТ "Ветропак Гостомельський склозавод" (2016)
Бакало Н. В. - Ефективність управління кадровою політикою підприємства, що здійснює зовнішньо-економічну діяльність, Струцька К. О. (2016)
Гринько О. В. - Особливості маркетингового менеджменту будівельних підприємств, Шанда А. О. (2016)
Христенко О. В. - Процес управління інноваційним розвитком на вітчизняних підприємствах, Кавтарадзе К. З. (2016)
Tesolkin A. - The optimal cost management research for advertising on the basis of dairy milk factory, Shaparenko L. (2016)
Zerniuk O. - Analysis and Evaluation of the Logistic Activity of an Enterprise, Pastukh A. (2016)
Skrylnyk I. - Mathematical Modelling Management of Economic Activities of Small Size Wood Processing Mill in Ukraine (2016)
Zhovnir N. - The problem of unemployment and the ways of its settlement under modern conditions, Halai V., Shefer A. (2016)
Предборський В. А. - Типи тіньового зростання та форми тіньової організації національної економіки (2015)
Корнєєв В. В. - Можливості удосконалення управління державними фінансами України в контексті Угоди про асоціацію Україна – ЄС, Хомутенко А. В. (2015)
Корень Н. В. - Напрями модернізації фінансової системи в контексті імплементації європейських стандартів надання фінансових послуг (2015)
Демчак Р. Є. - Зарубіжний досвід децентралізації державного управління: аналіз та можливості застосування в Україні (2015)
Кошель А. О. - Системи оцінки нерухомого майна в зарубіжних країнах та використання їх досвіду в Україні (2015)
Лебеда Т. Б. - Сучасні підходи до системного дослідження проблеми впливу рівня податкового навантаження на макроекономічну динаміку в Україні (2015)
Лондар О. С. - Можливості вдосконалення управління державними гарантіями в Україні (2015)
Кустовська О. В. - Використання радіоактивно забруднених земель: проблеми та шляхи поліпшення, Хапава Х. Ф. (2015)
Оліферук С. І. - Особливості адаптивного управління економікою (2015)
Заворотько О. В. - Стратегія монетарної політики економічного розвитку (2015)
Іванов Є. І. - Основні напрями адаптації зовнішньоторговельної політики України до сучасних умов функціонування глобального торговельного середовища (2015)
Буркальцева Д. Д. - Методологічні засади забезпечення економічної безпеки держави (2015)
Корольова О. І. - Облік витрат інноваційної діяльності: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Стретович О. А. - Стан фінансування інноваційної діяльності в Україні (2015)
Кардаков О. Ю. - Генеза співробітництва України та ЄС в інтелектуальній сфері (2015)
Мусієнко В. Д. - Стратегічне управління інвестиційними ресурсами вітчизняних підприємств в умовах інноваційного розвитку, Руденко І. В. (2015)
Марченко В. М. - Фактори формування прибутку на підприємствах вугільної промисловості України, плетньова Ю. К. (2015)
Дрига С. Г. - Структура капіталу підприємств торгівлі та підходи до її оптимізації в сучасних умовах, Міщенко І. Д. (2015)
Котляревський Я. В. - Методичні основи формування організаційного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, Халіна О. В. (2015)
Пириашвили Б. З. - Возможности использования газотранспортной системы Украины в условиях ассоциации с Европейским Сюзом, Чиркин Б. П. (2015)
Гужва І. Ю. - Торгові доми та експортно-кредитні агентства в системі державної політики просування експорту (2015)
Опанасенко В. М. - Чи існує економічна обґрунтованість легалізації азартних ігор на території України? (2015)
Лалакулич М. Ю. - Політика транспарентності як необхідна складова взаємодії у транскордонному просторі, Черторижський В. М. (2015)
Русіна Ю. О. - Управління фінансовою стійкістю підприємств, Гурець В. В. (2015)
Діденко Є. О. - Види конкурентних переваг підприємств ресторанного господарства та особливості управління ними, Дідук О. А. (2015)
Стахурська С. А. - Сучасна система комунікацій підприємства як чинник успішної діяльності на ринку, Ткачук С. В. (2015)
Ванг Тао - Развитие мясного скотоводства в условиях кризиса: состояние, проблемы и перспективы, Ли Зяангэ (2015)
Пекін А. Ю. - Вплив економічних злочинів на стан безпеки підприємств АПК (2015)
Левченко В. П. - Інформаційне забезпечення функціонування системи фінансово-економічної безпеки суб’єкта господарювання, Корінна В. О. (2015)
Циганюк А. В. - Концептуальні засади ефективної політики агропродовольчої безпеки в Україні (2015)
Чаленко Н. В. - Теоретичні засади управління фінансово – економічною безпекою підприємства, Романюк І. Ю. (2015)
Федоряк Р. М. - Економіко-математичне моделювання оцінювання конкурентоспроможності підприємства в умовах економічної кризи, Тимченко О. П. (2015)
Бодюк А. В. - Проблеми морської геології економічного відтворення нафти і природного газу на українському шельфі Чорного і Азовського морів (2015)
Садюк А. В. - Обґрунтування потенційно конкурентних секторів діяльності підприємств залізничного транспорту (2015)
Баль А. В. - Формування оптимального товарного асортименту ТОВ "Профремпостач", Бугас В. В. (2015)
Кіпчарська Я. М. - Сутність корпоративної безпеки підприємства та її структура (2015)
Дідух В. В. - Науково-методичне забезпечення формування виду реінжинірингу бізнес-процесів управління на машинобудівних підприємствах (2015)
Ольшанська О. В. - Розвиток туризму як важливий складник державної регіональної політики України, Коценко К. Ф. (2015)
Тищенко О. П. - Оцінка соціально-економічного розвитку регіону в координатах локальної депресивності (2015)
Шедяков В. Є. - Регіональні рівні управління: роль постсучасних тенденцій (2015)
Щукін Б. М. - Методичні засади прогнозування розвитку регіону, Шабранська Н. І. (2015)
Рудик В. К. - Особливості розвитку пенсійного менеджменту в сучасних умовах (2015)
Кривуша С. Г. - Сутність продуктивності праці у сфері послуг (2015)
Вихідні дані (2015)
Ptashchenko L. - Influence of Corruption on Ukraine’s Financial Security and National Economy, Shkliaruk A., Holozubova D. The (2017)
Кузняк Б. Я. - Економічна роль держави в інноваційній економіці (2017)
Бережна А. Ю. - Розвиток національного корпоративного управління в умовах глобалізації (2017)
Dobrianska V. - Investigation of "Cool" Brands Influence on the Domestic Customer Market, Miroshnychenko V., Huzevska L. (2017)
Маховка В. М. - Перспективи розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Полтавської області (2017)
Bolgar T. - Compliance-Collection as Modern Direction in Non-Performing Loans Reimbursement (2017)
Onyshchenko S. - The Problem of Use of Budget Funds at Regional and Local Levels, Sivitska S. (2017)
Kozachenko H. - Preconditions of accounting expenses for an enterprise development, Pohorelov Yu. (2017)
Dmytrenko А. - Problems of taxation of joint activities in the Ukraine under the conditions of automation (2017)
Шарий Г. І. - Методичне забезпечення формування та розвитку інституту ринку землі в Україні, Дубіщев В. П. (2017)
Білик Р. Р. - Методологічні засади формування та забезпечення конкуренто-спроможності регіону (2017)
Амеліна І. В. - Перспективи виходу українських підприємств на світові ринки через франчайзингові мережі, Семенець В. В. (2017)
Moltusov V. - The impact of integration processes on country’s economic development (By the example of Mexico before and after joining NAFTA), Berezhetska T.. (2017)
Pimonenko T. - EU Integration: Opportunities for Ukrainian enterpreneurs, Chortok Y., Liulov O. (2017)
Биба В. В. - Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств України на міжнародних ринках (2017)
Муллер М. В. - Особливості формування інноваційного розвитку гастрономічного туризму Полтавської області (2017)
Абрамович І. А. - Тенденції розвитку глобального маркетингу на прикладі сучасного світового ринку золота (2017)
Вінська О. Й. - Гендерний розрив економічних можливостей в країнах європейського союзу, Токар В. В. (2017)
Грицишин А. Т. - Структура міжнародних резервів країнах центральної та східної Європи (2017)
Івашина С. Ю. - Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, Астапова Є. Г. (2017)
Лизун М. В. - Валютні союзи: ретроспективні та сучасні форми, Ліщинський І. О. (2017)
Паризький І. В. - Зарубіжний досвід державного управління інноваційно технологічним розвитком економіки (2017)
Бодрова Д. В. - Інституціональні трансформації емерджентних економічних систем у процесі інклюзивного розвитку (2017)
Влащенко Н. М. - Соціальні інновації в індустрії гостинності: тенденції, закордонний досвід, вітчизняні реалії (2017)
Єременко Д. В. - Сучасні особливості ресурсного забезпечення конкурентоспроможного розвитку фермерських господарств (2017)
Маслак О. О. - Діагностика загроз інноваційного розвитку промисловості в умовах кластеризації національної економіки, Дорошкевич К. О., Вороновська М. М. (2017)
Панкратова О. М. - Інноваційна діяльність як інструмент зростання національної економіки (2017)
Богатирьова Є. М. - Генезис податкових реформ в Україні (2017)
Временко Л. В. - Соціальне і приватне страхування: загальні та специфічні риси (2017)
Ліндер Є. О. - Вплив кредитного ризику на прибутковість кредитно-депозитного портфелю банку, Ліндер Я. М. (2017)
Пастернак М. М. - Теоретичні засади аналізу фінансово-господарської діяльності платників податків органами ДФС України, Савченко А. М. (2017)
Венгерова О. В. - Формування системи внутрішнього маркетингу на підприємстві (2017)
Кобернюк С. О. - Шляхи удосконалення діяльності підприємств з виробництва продукції свинарства (2017)
Приходько Д.О. - Розробка заходів дієвої санації підприємств в Україні (2017)
Мрихіна О. Б. - Обґрунтування ролі та ключових детермінант трансферу технологій, розроблених у вищих навчальних закладах (2017)
Вовк М. С. - Інтегральний показник старопромислової орієнтаціїекономіки регіонів України, Мащенко С. О. (2017)
Христич Т. Н. - О механизмах, влияющих на формирование сердечной недостаточности при хронической обструктивной болезни легких, Кушнир Л. Д., Гонцарюк Д. А., Телеки Я. М., Багрий В. Н. (2017)
Аліфер О. О. - Зміни показників якості життя у пацієнтів з артеріальною гіпертензією у віковому аспекті (2017)
Андрейчин С. М. - Діагностичне значення лабораторних показників ендогенної інтоксикації при негоспітальній пневмонії, Бількевич Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Кавецька Н. А., Руда М. М., Ярема Н. З., Ганьбергер І. І., Кучер С. В. (2017)
Бабінець Л. С. - Зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози та дисбаланс системи прооксиданти–антиоксиданти при первинному остеоартрозі з коморбідними станами, Галабіцька І. М., Маєвська Т. Г. (2017)
Боднар Я. Я. - Лейоміосаркома матки (випадок із практики), Орел Ю. М., Крижан П. С., Боднар Л. П. (2017)
Бойчук А. В. - Якість життя жінок із ендометріозом та порушеннями функції щитоподібної залози, Курило О. Ю. (2017)
Герасимюк М. І. - Характер та особливості морфологічних змін у піднебінних мигдаликах у хворих на хронічний тонзиліт залежно від рівня апоптозу лімфоцитів, Яшан О. І. (2017)
Гладчук І. З. - Часові критерії безпечності виконання гістерорезектоскопічної міомектомії при одиночній субмукозній міомі матки, Чеханов Ю. О., Латій К. В. (2017)
Давидова Л. М. - Особливості морфогенезу язика щурів при порушенні водно-електролітного балансу організму, Ткач Г. Ф., Герман С. М., Буштрук А. М., Максимова О. С. (2017)
Діденко Д. В. - Особливості ремоделювання лівих та правих відділів серця пацієнтів із поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та хронічного обструктивного захворювання легень (2017)
Индиаминов С. И. - Некоторые аспекты дефектов оказания хирургической помощи, Давранова А. Э. (2017)
Ільків О. П. - Вплив струмектомії на стан гемомікроциркуляторного русла яєчок щурів за даними електронної мікроскопії (2017)
Каменщик А. В. - Регіональні міграційні процеси та захворюваність на двостулковий аортальний клапан у дітей Запорізької області (2017)
Кастнерова М. - Поширеність синдрому вигорання (burn out syndrome) серед медсестер у лікарнях південної Чехії (South Bohemia region), Бабінець Л. С., Боровик І. О., Бабінець А. І. (2017)
Колоденко О. В. - Особливості психологічних розладів у хворих з ішемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарда на різних етапах реабілітації (2017)
Костіцька І. О. - Актуальні питання ранньої діагностики діабетичного гастропарезу у практиці сімейного лікаря (2017)
Кузнецова Л. П. - Діагностика хронічного панкреатиту і функціональних порушень підшлункової залози при супутніх захворюваннях дванадцятипалої кишки, Решетілов Ю. І., Дмітрієва С. М., Богослав Т. В., Проценко Н. М., Васильченко О. Ю., Бондарь М. В., Партеса А. А. (2017)
Ліснянська Н. В. - Стан тонкого кишечника у щурів із хронічним ентероколітом на фоні стрептозотоцинового діабету: патобіохімічні дані, Марущак М. І., Головатюк Л. М., Орел Ю. М. (2017)
Овчарук В. В. - Динаміка показників антиоксидантної системи та перекисного окиснення ліпідів у вагітних з дисфункцією плаценти під впливом комплексної терапії, Бойчук А. В., Хлібовська О. І. (2017)
Павлишин А. В. - Особливості впливу вакуумної терапії на динаміку клінічної картини ранових дефектів у хворих на синдром стопи діабетика (2017)
Сичов О. С. - Вплив частоти серцевих скорочень на толерантність до фізичних навантажень у пацієнтів із постійною формою фібриляції передсердь неклапанного походження, Романюк П. Б., Срібна О. В., Гур’янов В. Г. (2017)
Скляров Є. Я. - Динаміка показників лептину, адипонектину та інтерлейкіну-6 при призначенні сартанів, статинів та урсодезоксихолевої кислоти у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з ожирінням та неалкогольним стеатогепатитом, Бочар О. М., Лаповець Л. Є. (2017)
Скочило О. В. - Порівняльна характеристика процесів остеорегенерації при застосуванні матеріалу на основі гідроксиапатиту та полілактиду (2017)
Слабий О. Б. - Морфофункціональна перебудова венозного русла передсердь легеневого серця (2017)
Теренда Н. О. - Хвороби системи кровообігу та соціально-екологічні фактори ризику, Слободян Н. О., Юріїв К. Є. (2017)
Худан-Цільо І. І. - Структурні зміни шкіри при контактному нікелевому дерматиті за умов пригнічення iNOS, Корда М. М. (2017)
Ющак О. М. - Структурно-функціональна реакція легеневої тканини та судин малого кола кровообігу лабораторних щурів на ранній стадії моделювання гострого перитоніту, Волошин М. В., Луків О. А., Волошин В. Д., Ющак М. В. (2017)
Якубовська І. А. - Особливості порушень харчової поведінки та шляхи її нормалізації у хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння (2017)
Ярема Н. І. - Ефективність комплексної стандартної терапії із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу, Хоміцька А. І., Савченко І. П., Радецька Л. В., Наумова Л. В., Коцюба О. І. (2017)
Головачова О. С. - Стратегічне партнерство України з міжнародними фінансовими організаціями: ризики та можливості (2017)
Гончаренко О. В. - Факторинг у міжнародній економічній діяльності України (2017)
Дугінець Г. В. - Вертикальні міжфірмові взаємодій в світовій економіці (2017)
Кудирко Л. П. - Підходи до оцінювання рівня інтегрованості країн у міжнародні коопераційні зв’язки, Самсонова Л. В. (2017)
Севрук І. М. - Роль міжнародних організацій в розвитку глобального мережевого ретейлу (2017)
Гурська І. С. - Функціонування та розвиток галузі скотарства в аграрних формуваннях Тернопільської області (2017)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Система забезпечення конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі (2017)
Котуранова Т. В. - Проблеми та перспективи розвитку косметологічних послуг в Україні, Семенова О. О. (2017)
Куцай Н. С. - Cтан, проблеми та перспективи кадрового забезпечення інноваційного розвитку регіону (2017)
Панкова А. Ю. - Досвід регіональної політики ЕС: модель управління економікою регіону на основі промислових кластерів (2017)
Поповиченко И. В. - Управление рисками в строительстве: анализ состояния отрасли и видов рисков на примере Днепропетровской области, Ганжа А. В., Зражевский И. А. (2017)
Христенко Г. М. - Інноваційно-інвестиційні пріоритети розвитку зерновиробництва, Ярема Л. В. (2017)
Клапків Ю. М. - Визначники формування сприятливого середовища для сталого розвитку ринку страхових послуг (2017)
Разумова Г. В. - Дефіцит державного бюджету України та шляхи його зменшення, Колосова А. Р. (2017)
Євтушенко Н. О. - Ризик взаємодії: поняття, причини виникнення та класифікація (2017)
Задніпрянна Т. С. - Основи управління логістичною інфраструктурою готельного комплексу (2017)
Карачина Н. П. - Змістовність поняття "маркетингова стратегія підприємства" та особливості її розробки, Зозуля І. В. (2017)
Міронова Ю. В. - Економічна безпека підприємств: інтегральні підходи до оцінювання, Коломієць С. В., Пітик О. В. (2017)
Мисюк В. О. - Концептуальна модель внутрiшнього аудиту мiжнародниx xолдинговиx компанiй (2017)
Сигида Н. О. - Управління ланцюгами поставок: еволюція та перспективи розвитку (2017)
Смолич Д. В. - Cучасні тенденції ощадного виробництва та можливості їх застосування вітчизняними підприємствами (2017)
Черчата А. О. - Логістичні аспекти в управлінні проектами, Погоріла А. О. (2017)
Сірош А. В. - Cучасні теоретико-методологічні підходи щодо екологічного розвитку регіону (2017)
Предборський В. А. - Секторальні особливості сучасного реформування в аспекті детінізації (2015)
Зоріна О. А. - Проблеми аналізу фінансового стану підприємств України (2015)
Гончаренко О. Г. - Формування та ефективність використання основного капіталу виробничого комплексу ДКВС України (2015)
Сергієнко О. М. - Сучасна динаміка та проблеми використання валового внутрішнього продукту в Україні (2015)
Пенякова Г. Л. - Роль податку на прибуток підприємств у формуванні доходів бюджету (2015)
Репін І. І. - Методичні підходи до проведення реінжинірингу та оптимізації процесу надання адміністративних послуг, Дикова М. М., Лугіна М. О. (2015)
Парандій О. В. - Розрахунково–клірингова система ринку похідних фінансових інструментів (2015)
Діденко Є. О. - Управління економічною безпекою підприємства на основі формування стратегії його безпечного розвитку (2015)
Мельник О. В. - Оцінка точності прогнозного енергетичного балансу на 2013 рік, Дешко А. І., Слівак А. Є., Молчанова І. В. (2015)
Кардаков О. Ю. - Інтелектуалізація глобального економічного середовища: причини і наслідки (2015)
Шлапак А. В. - Стратегічний аналіз процесів диверсифікації банківської системи країн Південно–Східної Азії (2015)
Задорожня Л. А. - Тенденції розвитку системи оподаткування персональних доходів в Україні (2015)
Крещенко І. Л. - Посилення регулюючої ролі державного управління шляхом підвищення збалансованості бюджету та ефективності бюджетних витрат (2015)
Павленко В. П. - Розвиток державного замовлення як передумова підвищення ефективності національної економіки, Беспалова А. В. (2015)
Музиченко Т. О. - Аналітична оцінка системи показників результативності інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Ганущак–Єфіменко Л. М. - Механізм управління інноваційним розвитком на основі інтеграційної взаємодії, Кириллова Г. Ю. (2015)
Крилов Д. В. - Обґрунтування виокремлення класифікаційних ознак інвестиційних проектів у процесі їх реалізації на підприємствах (2015)
Рибак О. М. - Лізинг у відтворенні основних виробничих фондів у період кризових явищ, Рябошапка В. А. (2015)
Садловська І. П. - Економічний механізм розподілу фінансових ресурсів на виконання суб’єктами господарювання функцій з утримання автомобільних доріг (2015)
Біленький О. Ю. - Системоутворюючі фактори фінансового механізму корпорацій: світовий досвід, Богатирьов І. І. (2015)
Піскунова О. В. - Оптимізація посівних площ на основі імітаційного моделювання процесу зерновиробництва, Горкун О. О. (2015)
Рудченко О. Ю. - Аналіз фінансово–господарської діяльності господарських товариств, у статутному капіталі яких є частка держави, та виплати ними дивідендів, Омельянчик Н. І., Мудрак Н. В., Тютюн М. Ф. (2015)
Слободян Р. Р. - Запобігання та протидія корупції в органах Державної фіскальної служби України, Варналій З. С. (2015)
Череп А. В. - Необхідність формування сприятливого бізнес–середовища в Україні, Павленко А. І. (2015)
Кулик Ю. Є. - Детермінанти професійного становлення менеджерів у міжнародному бізнесі (2015)
Климчук М. М. - Формування та реалізація організаційно–економічного апарату реінжинірингу в управлінні бізнес–процесами (2015)
Попович О. В. - Вибір методу оцінювання виробничих запасів в умовах постійно зростаючого рівня інфляційних процесів, Тиндик М. І. (2015)
Козак Д. А. - Вплив системи оподаткування на банківську діяльність (2015)
Попрозман Н. В. - Основні методологічні аспекти моделей стратегії розвитку агропромислового виробництва (2015)
П’янкова О. В. - Корпоративна соціальна відповідальність в умовах кризи – інструмент мінімізації нефінансових ризиків (2015)
Шуляренко С. М. - Застосування методології стратегічного управлінського обліку в системі контролінгу підприємств (2015)
Бодюк А. В. - Вартісно–ресурсні аспекти господарського використання урану (2015)
Величко О. В. - Теоретичні підходи до структуризації економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2015)
Гайдаржийська О. М. - Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її забезпечення, Грибінник Н. В., Зубова Я. В. (2015)
Мокринська З. В. - Проблеми креативного обліку, Арендар Л. М. (2015)
Кваша Т. К. - Оцінювання зеленого вектору розвитку сільського господарства (2015)
Білик О. А. - Сутність корпоративного управління (2015)
Семенчук І. А. - Суперечності та перспективи розвитку страхування цивільно–правової відповідальності власників автотранспортних засобів в умовах фінансової нестабільності (2015)
Комащенко Е. А. - Удосконалення системи енергоменеджменту на підприємстві, Федоряк Р. М. (2015)
Агєєв Д. О. - Окремі аспекти формалізації системи внутрішньої діагностики діяльності підприємств машинобудування (2015)
Сироватко М. С. - Альтернативні шляхи залучення фінансових ресурсів підприємств малого бізнесу, Безпаленко О. В. (2015)
Циганюк А. В. - Основні напрями реалізації пріоритетів сталого розвитку задля забезпечення стійкості сільськогосподарських підприємств, Ткаченко Ю. В. (2015)
Kolumbet O. P. - Analysis of circulating tangible assets in the baking industry: scientific research trends (2015)
Піскунова О. В. - Статистичне забезпечення державної стратегії післякризового розвитку економіки України, Павленко В. П., Манцуров Д. І. (2015)
Саричев В. І. - Функціонування спортивної галузі як передумова людського розвитку в Україні (2015)
Крамаренко Р. М. - Механізми розвитку креативних систем українського мегаполіса (2015)
Сігайов А. О. - "Людський потенціал" та "людський капітал" як категорії механізму управління національним господарством, Шинкарюк О. В. (2015)
Лебеда Т. Б. - Сфера послуг і економічна динаміка в Україні (2015)
Бутко М. П. - Рецензія на монографію О. Г. Гончаренка "Формування і використання ресурсного потенціалу виробничого комплексу Державної кримінально–виконавчої служби України" (2015)
Вихідні дані (2015)
Переднє слово упорядників (2015)
Квайн В. - Дві догми емпіризму (2015)
Селарс В. - Деякі зауваги про Кантову теорію досвіду (2015)
Циба В. - Епістемологічний словник Селарса (2015)
Страуд Б. - Трансцендентальні арґументи (2015)
Мінаков М. - Подія первинного досвіду і філософія. Метатеорія досвіду в Канта і Квайна (2015)
Терлецький В. - Novum in veteri. Гінтіка про Евклідові витоки математичного методу Канта (2015)
Секундант C. - Эренфрид Вальтер фон Чирнгаус: "Medicina mentis" как первая философия и всеобщая наука (2015)
Шевцов С. - Собственность как проекция свободы и основание права в учении Канта (2015)
Ільїна A. - Деконструкційний поворот у трансцендентальному мисленні (2015)
Кузнецов В. - Просвещение и онтология. Онтологические аспекты Просвещения-в-России (2015)
Лисий І. - Чому тільки аналітика? (2015)
Аквінський Т. - Диспутаційні питання про істину. Питання Х (Про ум). Артикул перший (Чи є ум, оскільки в нього вміщують образ Трійці, сутністю душі?) (2015)
Єременко О. - Право і безправ’я. Роздуми над книгою Олександра Литвинова "Право як феномен культури: спроба філософського осмислення" (Луганськ: Янтар, 2013, 800 с.) (2015)
Голубович І. - Творча еволюція гуманітарія у світі, що руйнується (стратегії історико-філософського дослідження), Довгополова О., Каменських О. (2015)
Реферати, Рефераты (2015)
Содержание (2012)
Національний цикл семінарів "Головні питання імунопрофілактики та лікування інфекційних та соматичних хвороб — 2012": підбиваємо підсумки (2012)
Бережной В. В. - Oптимизированный подход к искусственному вскармливанию детей первого года жизни, Козачук В. Г. (2012)
Каладзе Н. Н. - Pациональные пути терапии заболеваний, ассоциированных со слизистыми оболочками, Дудченко Л. Ш., Юрьева А. В. (2012)
Гищак Т. В. - Cтан обміну магнію у дітей шкільного віку на тлі соматичної патології, Марушко Ю. В. (2012)
Маркевич В. Е. - Bплив нейрометаболічної терапії на мікроелементне забезпечення недоношених новонароджених із перинатальним гіпоксично-ішемічним ураженням ЦНС, Петрашенко В. О. (2012)
Нечипоренко Н. М. - Особливості фізичного розвитку дітей з перинатальним впливом материнської сифілітичної та ВІЛ-інфекції (2012)
Тарасова І. В. - Прогнозування розвитку ранньої анемії у новонароджених із перинатальними гіпоксичними ураженнями ЦНС за умов мікроелементозу лікування риносинуситів у дітей: перевага полікомпонентних фітопрепаратів, Клименко Т. М., Маркевич В. Е. (2012)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування бронхолітину у клінічній практиці, Гищак Т. В. (2012)
Абатуров О. Є. - Неспецифічна профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, Височина І. Л. (2012)
Буряк В. Н. - Функциональная активность эндотелия при острых респираторно-вирусных инфекциях у детей, Пошехонова Ю. В., Бабич В. Л., Сергиенко А. С., Скачкова Л. П. (2012)
Крамарьов С. О. - Підходи до терапії непродуктивного кашлю у дітей (2012)
Лапшин В. Ф. - Клиническое исследование эффективности и безопасности препарата "Tриметабол" в комплексном лечении детей с аллергическими заболеваниями, Уманец Т. Р. (2012)
Геппе Н. А. - Дискуссионные вопросы бронхиальной астмы у детей (2012)
Романкевич І. В. - Дослідження рівня гомоцистеїну та C677Т поліморфізму гена 5, 10-метилентетрагідрофолатредуктази у дітей хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (2012)
Боярська Л. М. - Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей та підлітків з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Іванова К. О., Кравець Л. В. (2012)
Лебец И. С. - Клинические особенности системной красной волчанки у детей на современном этапе, Толмачева С. Р., Шевченко Н. С. (2012)
Крамарев С. А. - Синдром холестаза при инфекционном мононуклеозе Эпштейна—Барр вирусной этиологии у детей; подходы к терапии, Выговская О. В., Шадрин В. О. (2012)
Корнева В. В. - Индивидуальные подходы в терапии ацетонемического синдрома у детей, Козачук В. Г., Курило Л. В., Боярская Е. А., Капичина М. А., Лищинская М. Р., Гляделова Н. П. (2012)
Корниенко Е. А. - Топические стероиды в лечении воспалительных заболеваний кишечника у детей, Ломакина Е. А., Залетова Н. К., Фадина С. А. (2012)
Гляделова Н. П. - Желчегонные препараты в практике детского врача, Корнева В. В. (2012)
Корнева В. В. - Роль витаминно-микроэлементного комплекса мультифорт детский в лечении хронических запоров у детей (2012)
Боднар Г. Б. - Клініко-діагностичні аспекти функціональних розладів товстої кишки у дітей різного віку (2012)
Шабан Н. I. - Особливості порушення кінетики й тонусу жовчних шляхів у дітей при дискінезії жовчовивідних шляхів, що розвинулася на фоні цукрового діабету першого типу (2012)
Пархоменко Л. К. - Якість життя та девіантні розлади харчової поведінки у дітей і підлітків з ожирінням, Страшок Л. А., Бузницька О. В. (2012)
Денисова М. Ф. - Особливості статевого розвитку дівчаток з хронічним гепатитом в, Диба М. Б. (2012)
Лобода А. М. - Вміст кортизолу у сироватці крові новонароджених із порушенням функції нирок на тлі асфіксії, Маркевич В. Е. (2012)
Богадельников И. В. - Можно ли инфекцию спрятать в карман?, Крюгер Е. А., Бобрышева А. В., Смирнов Г. И., Черняева Е. С. (2012)
Кирилова Л. Г. - Синдром Шегрена-Ларссона: захворювання, що важко діагностується, чи раритетний синдром у нейропедіатрії?, Денисова М. Ф., Чернега Н. В., Лисиця В. В., Мірошников О. О., Галинська Т. П., Слєпова Л. Ф. (2012)
Воротняк Т. М. - Синдром Tітце у педіатричній практиці, Хільчевська В. С., Харманська І. Б. (2012)
Пипа Л. В. - Динаміка психоемоційного стану вихованців школи-інтернату в санаторії "Південнобережний" (м. Алупка), Пілюйко Н. В., Мурдид М. В., Добровольська Л. О., Астахова Ж. Ф., Лисиця Ю. М., Войт О. В. (2012)
К сведению авторов (2012)
Синдром Дауна: эволюция термина и общественного статуса (2012)
Памяти Маргариты Васильевны Ивановой (2012)
Бондар В. І. - Людина, яка знайшла себе (2010)
Базима Н. В. - Проблема соціальної взаємодії та спілкування у дітей з аутистичними проявами (2010)
Бегас Л. Д. - Особливості театралізованої діяльності у дітей старшого дошкільного віку із заїканням (2010)
Боряк О. В. - Інтонація та просодія: тотожність чи відмінність понять (2010)
Геращенко С. І. - Стан сформованості комунікативних умінь в учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з інтелектуальною недостатністю (2010)
Глоба О. П. - Шляхи реалізації державної підтримки проблем професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів в Україні (2010)
Голуб Н. М. - Пізнавальні завдання як засіб формування читацького інтересу в молодших школярів із ЗПР та дислексєю (2010)
Григор’єва І. О. - Система корекційно-виховної роботи з формування моральної самосвідомості у розумово відсталих підлітків (2010)
Гроза Е. П. - До проблеми забезпечення особистісного підходу в процесі виховання та навчання дітей з вадами слуху (2010)
Гроза Е. П. - Флері Віктор Іванович – основоположник теорії та практики сурдопедагогіки ( до 210-ої річниці з Дня народження ) (2010)
Дегтяренко Т. М. - Стратегія розвитку системи корекційно-реабілітаційної допомоги як складова стратегії соціально-економічного розвитку регіону (2010)
Дем’яненко Б. Т. - Сучасні тенденції розвитку спеціальної педагогіки та психології (2010)
Дідкова Л. М. - Періодизація наукової діяльності Р. Є. Левіної (2010)
Дуленчук Ю. А. - Стан сформованості комунікативних умінь у дошкільників з фонетико-фонематичними вадами мовлення в умовах двомовності (2010)
Єжова Т. Є. - Розвиток слухового сприймання в контексті соціальної реабілітації дітей зі зниженим слухом (2010)
Завальнюк О. О. - Ставлення вихователів дошкільних навчальних закладів до проблем інтегрованої та інклюзивної освіти (2010)
Зелінська К. О. - Роль елементів театральної діяльності у подоланні комунікативної дезадаптації молодших школярів з порушеннями інтелектуального розвитку (2010)
Золотарьова Т. В. - Горизонтальні зв’язки у системах "особистість" і "дефект" у дітей з психофізичними порушеннями (2010)
Карпішина Л. О. - Теоретичні аспекти проблеми формування звуко-складової сторони мовлення у дошкільників із затримкою психічного розвитку (2010)
Картава Ю. А. - Історичний огляд виникнення та розвитку музично-ритмічного виховання дітей з особливими потребами (2010)
Ковригина Л. В. - Психолингвистические механизмы оценки несформированности предложно-падежных форм существительных с пространственным значением у дошкольников с общим недоразвитием речи (2010)
Колишкін О. В. - Розвиток мовлення учнів з розладами слуху у процесі рухової діяльності (2010)
Колодна Н. А. - Медико-соціальна реабілітація дітей з вадами зору в умовах навчально-реабілітаційного центру (2010)
Конопляста С. Ю. - Сучасні дослідження психомовленнєвого розвитку дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння (2010)
Кот М. З. - Сурдопедагог з чистою совістю (2010)
Кравець Н. П. - Бібліотечно-бібліографічні знання та читацька діяльність розумово відсталих учнів (2010)
Кравчук Л. С. - Психофізіологічні аспекти тижневої динаміки розумової працездатності студентів із ДЦП з різним розвитком пізнавальних процесів (2010)
Курбатова А. І. - Особливості формування синтаксичних структур у молодших школярів із нерізко вираженим загальним недорозвиненням мовлення (2010)
Левчук Т. О. - Використання логоритміки у корекційно-відновлювальній роботі при динамічній афазії (2010)
Лепетченко М. В. - Експериментальне вивчення процесу творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення у процесі інсценування казки (2010)
Луцько К. В. - Закономірності формування механізмів сприймання та розуміння усного мовлення у осіб з вадами слуху (2010)
Ляшко В. В. - Про результати вивчення індивідуального способу трудової діяльності в учнів з недоліками інтелектуального розвитку (2010)
Марченко І. С. - Особливості логіко-граматичних структур дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, Міхріна О. С. (2010)
Махукова Т. В. - Особливості дотеоретичних уявлень про значення фразеологізмів та їх представленість в імпресивному та експресивному словнику молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення (2010)
Медведок Л. Г. - Науково-педагогічні ідеї О. М. Щербини щодо впровадження інтегрованого навчання дітей з порушеннями зору (2010)
Найдьонова Г. О. - Основні підходи до вивчення проблеми шкільної дезадаптації (2010)
Орлов А. В. - Внесок К. Ф. Лейко в становлення тифлопсихології (2010)
Пахомова Н. Г. - Методичні основи модульної технології професійної підготовки майбутніх дефектологів (2010)
Поліщук О. А. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності на ринку праці осіб з обмеженнями життєдіяльності (2010)
Полулященко Ю. М. - Теоретичні аспекти технологізації соціально-педагогічної роботи (2010)
Прядко Л. О. - Особливості діяльності корекційного педагога реабілітаційного центру (2010)
Резвіна Л. І. - До проблеми інтеграції знань в процесі підготовки логопедів (2010)
Савицький А. М. - Корекційно-відновлювальна робота з попередження аграматизму у дітей з моторною афазією на резидуальній стадії реабілітації (2010)
Савінова Н. В. - Особливості формування граматичної будови мовлення у дітей у нормі та при патології мовленнєвого розвитку: психолінгвістичний аспект (2010)
Саранча І. Г. - Робота з сім’єю в процесі соціалізації випускників реабілітаційних центрів (2010)
Семенишена Т. О. - Питання вивчення мовленнєвої готовності дошкільників зі зниженим зором до навчання в школі (2010)
Семенцова О. М. - Корекційно-розвиваюча робота з питань формування нормативно-вікових форм спілкування з однолітками у дітей ЗПР (2010)
Серпутько Г. П. - Історія створення та принципи формування скоропису шрифтом Брайля (2010)
Січкарчук Н. Д. - Науково-теоретичне обґрунтування методики формування емоційно-оцінної лексики у старших дошкільників з моторною алалією (2010)
Тарасун В. В. - Концепція становлення і розвитку особистості дитини переддошкільного віку з обмеженими можливостями здоров’я (2010)
Ткачук Н. В. - Використання комп’ютерних технологій в умовах навчання дітей з вадами слуху (2010)
Ткачук О. В. - Науково-теоретичний аналіз особливостей мовленнєвого розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2010)
Товстоган В. С. - Обгрунтування актуальності впровадження компетентнісного підходу на уроках професійно-трудового навчання в допоміжній школі (2010)
Томіч Л. М. - Проектування моделі логопедичної роботи в системі реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2010)
Федоренко І. В. - Особливості розробки нового курсу із споріднених дисциплін як елемента комп'ютерно-інформаційної підготовки студентів-дефектологів (2010)
Федоренко С. В. - Тифлопедагогічна проблематика в науково-методичних розробках українських учених (2010)
Хлопоніна Н .Є. - Народження дитини з психофізичними порушеннями розвитку як ненормативна сімейна криза (2010)
Чередніченко Н. В. - Психолінгвістичні та психолого-педагогічні передумови формування навички письма (2010)
Чорненька В. Д. - Деякі нейрофізіологічні механізми рухової функції організму (2010)
Швалюк Т. М. - Проблема формування складних синтаксичних конструкцій у дітей дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення в спеціальній літературі (2010)
Шевцов А. Г. - Моделювання процесу формування готовності підлітків із дитячим церебральним паралічем до використання інформаційно-комунікаційних технологій, Дітковська Л. А. (2010)
Шеремет М. К. - Комп’ютерна система тестового контролю знань студентів, Качуровська О. Б. (2010)
Шеремет М. К. - Особливості мовленнєвого розвитку церебрально-органічного ґенезу, Коломієць Ю. В. (2010)
Афузова Г. В. - Підходи до розуміння проблеми шкільної дезадаптації в умовах інклюзивної освіти (2010)
Баль Н. Н. - Особенности эмоциональной сферы старших дошкольников с общим недоразвитием речи, Климовских И. А. (2010)
Бистрова Ю. О. - Особливості корекційної роботи з формування норм соціальної поведінки у розумово відсталих підлітків (2010)
Болкун Т. А. - Чинники, що впливають на професійне самовизначення особистості (2010)
Гребенюк Т. М. - Особливості міжособистісних стосунків студентів-інвалідів по зору в групі інтегрованого типу (2010)
Коган О. В. - Комплексний підхід до профілактики виникнення девіантності у розумово відсталих підлітків (2010)
Кондратюк С. М. - Нейродинамічна характеристика як складова психомоторної активності студента (2010)
Кравченко А. І. - Розвиток психосоматичного самосприйняття підлітків із заїканням, Кривцова О. Я. (2010)
Кротенко В. І. - Основні положення проведення поглибленої оцінки психічного розвитку дитини як поетапної технології діяльності психолога (2010)
Круглик О. П. - Особливості міжособистісного спілкування студентів-сурдопедагогів у ВНЗ, Губар С. Ю. (2010)
Кузнецова М. С. - Роль уяви у засвоєнні географічного матеріалу дітьми з порушенням інтелектуального розвитку (2010)
Мартиненко І. В. - До проблеми порушень комунікації у дітей із тяжкими порушеннями мовлення (2010)
Мухіна А. Ю. - Проблеми гендерної та статеворольової ідентичності в загальній та спеціальній психології (2010)
Новікова О. А. - Концептуальна модель вивчення просторового мислення в учнів молодшого шкільного віку (2010)
Олефір О. І. - Використання текстів різних жанрів на уроках читання з метою збагачення лексики молодших школярів із тяжкими мовленнєвими вадами (2010)
Омельченко І. М. - Передумови дослідження механізмів психологічного захисту в підлітків і юнаків із заїканням, Лисенко Л. В. (2010)
Романенко О. В. - Формування прогнозу в мовленнєвій діяльності дітей з церебральним паралічем (2010)
Руденко Л. М. - Клініко-психологічні аспекти класифікації розладів поведінки (2010)
Сєромаха Н. Є. - Психологічний аспект проблеми фрустраційної поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку (2010)
Супрун Д. М. - Когнітивна, емоційна та поведінкова складова у детермінації поняття "ставлення до здоров’я" (2010)
Шульженко Д. І. - Особливості корекційно-виховного процесу наступності між фахівцем та батьками аутичної дитини (2010)
Відомості про авторів (2010)
Титул, зміст (2015)
Москалець Т. З. - Стійкість озимих тритикале і пшениці м’якої проти Puccinia recondita Dietel & Holw., Ключевич М. М., Москалець В. В. (2015)
Афанасьева О. Г. - Стійкість сортозразків пшениці озимої проти збудника церкоспорельозу (2015)
Сміх В. М. - Бур’яни в посівах нуту (2015)
Бондаренко І. В. - Вплив абіотичних факторів на життєдіяльність шкідників запасів зерна (2015)
Клечковський Ю. Е. - Південноамериканська томатна міль: фітосанітарний моніторинг та захист томатів в умовах Одеської області, Черней Л. Б., Борзих О. І., Вовкотруб О. Н. (2015)
Хромушкіна Л. М. - Аналіз фітосанітарного ризику капрового жука (Trogoderma granarium Ev.) (2015)
Гіптенко Н. М. - Вирощування розсади помідора у касетах для плівкових теплиць без обігріву (2015)
Могилюк Н. Т. - Забур’яненість виноградних насаджень (2015)
Яновський Ю. П. - Від Яновського Ю.П. для вашого яблуневого саду (2015)
Круть М. В. - Агро-2015 (2015)
Содержание (2015)
Мялица А. К. - Аванпроект реактивного учебно-тренировочного самолета для первоначального обучения, Гребеников А. Г., Гуменный А. М., Еременко С. М., Соболев А. А. (2015)
Чумак А. С. - Метод интегрированного анализа массы фюзеляжа самолета для местных авиалиний во втором приближении (2015)
Гуменный А. М. - Компоновка пассажирского салона самолета ХАИ-90, Буйвал Л. Ю. (2015)
Таран И. О. - Формирование геометрии лопасти воздушного винта для самолета вертикального взлета и посадки, Рябков В. И. (2015)
Tsukanov R. U. - Airplane Flight Center-of-Gravity Position Calculation Algorithm. Adaptation Features for Different Fuel Feed Schemes (2015)
Сикульский В. Т. - Автоматизированный комплекс для правки и доводки монолитных панелей с контролем формы об водообразующей поверхности панели в процессе ее деформирования, Дмитренко Д. Ю., Трифонов О. В. (2015)
Шелковий О. М. - Логіко-лінгвістичне моделювання взаємозв'язку функціональних характеристик системи дрібносерійного виробництва з параметрами процесу складання, Клочко О. О., Шрон Л. Б., Скоркін А. О., Кондратюк О. Л. (2015)
Фролов Е. А. - Особенности операций комбинированной листовой пневмоударной штамповки эластичной средой, Ясько С. Г., Бондарь О. В., Пирнат А. М. (2015)
Добротворский С. С. - Исследование оптимального угла наклона концевой сферической фрезы относительно обрабатываемых поверхностей деталей сложной формы с переменной жесткостью, Гасанов М. И., Басова Е. В., Головатый Р. В. (2015)
Лосева О. А. - Промышленная чистота машин и механизмов, Коростелева А. А., Лосев А. В. (2015)
Костюк Г. И. - Структура и работоспособность РИ из быстрорежущих сталей после действия ионизирующего излучения, Кантемир И. В., Бехзад Размджуи (2015)
Костюк Г. И. - Сравнение эффективности обработки режущим инструментом из спеченных наноструктурных гранул твердых сплавов и стандартных твердых сплавов с наноструктурным покрытием 0,18 HfN+0,82 ZrN, Евсеенкова А. В. (2015)
Костюк Г. И. - Экспериментальное исследование полей температур на плоских деталях при движении лазерного луча и образование наноструктур, Постельник Т. А. (2015)
Костюк Г. И. - О квантово-механическом подходе к определению возможности получения наноструктур при действии ионов, Мелкозерова О. М., Матвеев А. В. (2015)
Василевский Е. Т. - Влияние величины одностороннего утолщения в зоне отверстия на характеристики локального НДС полосы с отверстием при ее растяжении, Семенцов В. Ф. (2015)
Назин В. И. - Амплитудно-частотные характеристики ротора на радиально-упорных гидростатодинамических подшипниках сдвоенного типа при различных значениях угла конусности (2015)
Фролов Е. А. - Исследование напряженного деформированного состояния базовых плит УСПС для сварочного производства металлоемких изделий, Кравченко С. И., Пирнат А. М., Бондарь О. В. (2015)
Денисова Т. В. - Интегральные преобразования Фурье на смешанном спектре и их применение к задачам теплопроводности, Проценко В. С. (2015)
Мовсесян Я. С. - Метод исследования показателей точности оценок положения опорных звезд CCD-кадров, Дашкова А. Н., Саваневич В. Е., Дихтяр Н. Ю., Погорелов А. В. (2015)
Добротворский С. С. - Исследование степени деформации многослойных пакетов при ударном нагружении полусферическим ударником с применением CAE систем, Гнучих С. С., Добровольская Л. Г. (2015)
Барышева Е. С. - Влияние изменения геометрических параметров рабочего колеса на характеристики центробежной компрессорной ступени, Максимов Ю. П. (2015)
Фролов Е. А. - Экспериментальное исследование напряженного состояния в соединении базовых и корпусных деталей обратимой сборочно-сварочной оснастки, Бондарь О. В., Пирнат А. М. (2015)
Путренко В. В. - Геостатистичний інтелектуальний аналіз геохімічних даних (2015)
Мазорчук М. С. - Анализ практического применения метода "охвата данных" для оценки эффективности образовательного процесса, Добряк В. С., Емельянов П. С. (2015)
Гребеніков О. Г. - Шляхи підвищення якості підготовки авіаційного персоналу з технічного обслуговування повітряних суден, Орловський М. М., Столярчук О. М. (2015)
К сведению авторов (2015)
Выходные данные (2015)
Курінний Є. В. - Адміністративно-правові потреби та процес становлення поліції України (2017)
Лошицький М. В. - Теоретико-правові засади надання послуг працівниками поліції, Юнін О. С. (2017)
Грибан В. Г. - Охорона праці та соціальний захист поліцейських України (2017)
Каблуков А. О. - Шляхи підвищення якості заочного навчання у ВНЗ МВС України, Мирошниченко В. О., Страхова О. П. (2017)
Кобко Є. В. - Особливості кадрового менеджменту в поліції зарубіжних країн (2017)
Мислива О. О. - Новітні підходи до стрілецької підготовки у ВНЗ із спеціфичними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, Москалець А. П. (2017)
Береза Ю. М. - Поняття, сутність та зміст професійної підготовки працівників підрозділів поліції особливого призначення (2017)
Біліченко В. В. - Проблеми реалізації учасниками антитерористичної операції їх правових гарантій (2017)
Довгунь С. З. - Квінтесенція адміністративно-правового регулювання засад діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України (2017)
Поліщук А. О. - Окремі аспекти щодо визначення адміністративного примусу в діяльності Національної поліції (2017)
Кагадій М. І. - Зміст конституцій країн близького зарубіжжя (2017)
Кучук А. М. - Юридична техніка як засіб ефективності правових актів, Замковий Є. М. (2017)
Пайда Ю. Ю. - Теоретична концептуалізація прав людини і релігійної свободи (2017)
Сердюк І. А. - Відповідність приписів ст. 66 і ч. 1 ст. 68 Конституції України теорії реалізації норм права: аргументи за і проти (2017)
Талдикін О. В. - Поняття та класифікація квазідержав (2017)
Купрій В. М. - Поняття, що відображає процес прийняття конституції та внесення до неї змін: питання термінологічної визначеності та змістовної наповненості (2017)
Олійник В. М. - Громадський контроль за діяльністю органів судової влади: підходи до визначення поняття (2017)
Юнін О. С. - Стягнення заборгованості по аліментах та притягнення боржника до відповідальності за невиконання аліментних обов’язків: проблеми теорії та практики (2017)
Золотухіна Л. О. - Вихідна допомога: правова природа, проблеми чинного та перспективного правового регулювання (2017)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Спадковий договір як інститут спадкового права України (2017)
Савєльєва М. О. - Деякі аспекти поняття зобов’язання у цивільному праві, Бондаренко К. С. (2017)
Собакарь А. О. - Критерії ефективності адміністративно-деліктних норм, Ковалів М. В. (2017)
Золотоноша О. В. - Форми взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо соціально-економічного розвитку регіону (2017)
Ільков В. В. - Сутністна характеристика джерел права в адміністративному судочинстві (2017)
Тищенкова І. О. - Окремі особливості адміністративних процедур надання електронних послуг в Україні (2017)
Чаплинська Ю. А. - Контроль щодо забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів публічного адміністрування (2017)
Колінько Ц. В. - Встановлений порядок управління як об’єкт адміністративно-правової охорони (2017)
Малихіна В. В. - Особливості адміністративно-процесуальної юрисдикції (2017)
Романов В. П. - Зарубіжний досвід правового забезпечення обігу дорогоцінних металів і каміння: перспективи запозичення для України (2017)
Вишня В. Б. - Типові слідчі ситуації для розслідування розкрадань вантажів в умовах використання мережі контролю вантажоперевезень на залізниці, Зеленіна О. В. (2017)
Пиріг І. В. - Тактичні прийоми огляду місця дорожньо-траспортної події, Андрієвська Л. О. (2017)
Шинкаренко І. Р. - Проблеми запровадження кримінального аналізу в діяльність підрозділів кримінальної поліції: теоретико-історичне підґрунтя (2017)
Ведмідський О. В. - Реформування Державної пенітенціарної служби України в контексті міжнародних стандартів поводження із засудженими (2017)
Вінцук В. В. - Прокурорський нагляд у оперативно-розшуковій діяльності: проблема доцільності, Стрельнік Т. О. (2017)
Завгородня Ю. С. - Детермінація злочинної поведінки неповнолітніх осіб, Лонська Є. В. (2017)
Павлова Н. В. - Оцінка на предмет допустимості як доказів матеріалів фотозйомки, звуко- відеозапису події злочину (2017)
Сербін М. М. - Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів: характеристика та проблеми правового регулювання, Юнацький О. В. (2017)
Шеремет С. О. - Регіональний рівень запобігання злочинності органами місцевого самоврядування: проблеми дослідження (2017)
Шинкаренко І. І. - Проблеми удосконалення правового регулювання організації спостереження за особою, місцем та річчю під час кримінального провадження (2017)
Александрова А. Ю. - Суб’єкт складу ухилення від призову за мобілізацією (2017)
Боровинський С. Б. - Питання кваліфікації недбалого зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів (2017)
Денисенко М. М. - Історичний розвиток системи нормативного регулювання негласних слідчих (розшукових) дій (2017)
Лазарева Д. В. - Процесуальна характеристика етапів проведення затримання уповноваженою службовою особою, Солдатенко О. А. (2017)
Медведєва І. М. - Поняття та кримінально-правова характеристика ухилення від призову на строкову військову службу (2017)
Мороз С. М. - Напрямки удосконалення законодавчого регулювання організації використання слідчим конфіденційного співробітництва з іншими особами (2017)
Тишлек Д. П. - Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій під час протидії економічним злочинам: проблеми теорії та практики (2017)
Рецензії (2017)
Кодекс академічної доброчесності молодого вченого (2017)
Вчені-ювіляри (2017)
Довідка про авторів (2017)
Abbasov S. M. - Does international law prohibit islamophobia? (2017)
Бородай І. С. - Еволюція методологічних підходів до регуляції статі в тваринництві (2017)
Кучер В. І. - Академік В. І. Вернадський про роль науки в розвитку суспільства, Глоба О. Ф. (2017)
Перегінчук Т. М. - Волонтерська діяльність і підтримка бійців АТО (2014 – 2017 рр.) засобами мистецтва та мережі Інтернету як складова української військової культури (2017)
Бей Н. О. - Еволюція науково-технологічних процесів виробництва автомобілів у Національному транспортному університеті (друга половина ХХ – початок ХХІ століть) (2017)
Кашперський В. Є. - Життєвий шлях та наукова діяльність академіка УААН Г. О. Богданова (1930 – 2009) (2017)
Коцур Р. В. - "Уманський" період науково-організаційної та педагогічної діяльності професора В. Ф. Ніколаєва (1889 – 1973) (2017)
Кузнєцов П. В. - Внесок вчених України в становлення та розвиток азотної промисловості в ХХ ст. (2017)
Лук’янчук Л. В. - Академік М.М. Гришко (1901 – 1964) – голова Відділу сільськогосподарських наук Академії наук УРСР) (2017)
Орехівський В. Д. - Внесок I. Є. Овсінського (1856 – 1909) у становлення органічного землеробства на українських землях (2017)
Пильтяй О. М. - Картографування українських ґрунтів в 30-х роках ХХ століття: історичний аспект (2017)
Підкошаная О. М. - М. С. Стрілецький про можливі рішення транспортних перетинів широких водойм (2017)
Рогожа М. М. - Ретроспективний огляд біографії природодослідника М. І. Гавриленка з погляду відомостей про наукову діяльність. Частина 1 (2017)
Салата Г. В. - Академік Євген Оскарович Патон як представник науково-технічної школи професора Л. Д. Проскурякова (2017)
Соловей Г. М. - Історіографічний аналіз дослідження та впровадження протиерозійних заходів у Західному регіоні УРСР (1948 – 1990 рр.) (2017)
Тверитникова О. Є. - Становлення та розвиток в Україні напряму математичного моделювання енергетичних об’єктів і систем (друга половина ХХ ст.) (2017)
Юдіна К. Є. - Життєвий шлях та наукова діяльність академіка Богача Петра Григоровича (2017)
Янін В. А. - Л. С. Лебедянський: останні роки життя та творча спадщина видатного конструктора локомотивів (2017)
Кепін Д. В. - Рецензія на монографію Маньковська Р. В. Музеї України у суспільно-історичних викликах XX – початку XXI століть : монографія ; наук. ред. член-кореспондент НАН України В.М. Даниленко. – Львів : Простір-М, 2016. – 408 с. (2017)
Лавриненку Юрію Олександровичу – 65 (2017)
Милостян Ю. Г. - Рукописне (факсимільне) "Почвоведение" (1899) з автографом М. М. Сибірцева з "Фонду видань, випущених у ХІХ ст. з сільськогосподарської тематики ДНСГБ УААН" (2017)
Вергунов В. А. - Світлій пам’яті теоретика, практика, педагога – професора Любові Калинівні Тараненко (2017)
Большаков В. И. - Композиция топологических и фрактальных инвариантов при идентификации структуры, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2017)
Губенко С. И. - Превращения в неметаллических включениях при лазерном воздействии (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського