Sokolov O. B. - Dedicated to 75th birthday (2012)
Fedorov M. I. - Dedicated to 60th birthday (2012)
Базилевич В. - "Філософія господарства" С. М. Булгакова: некласичний погляд на економічну діяльність (2011)
Антоній(Паканич) Архієпископ Бориспольский - Протоиерей Сергий Булгаков: аспекті мировоззрения (2011)
Осипов Ю. - С. Н. Булгаков: цена прорыва (2011)
Назаров І. - Перспективи розвитку економічної теорії: конфлікт християнської та гуманістичної парадигм у світлі ідей "Філософії господарства" С.М. Булгакова (2011)
Шапиро Н. - С. Булгаков о задачах политэкономии и современное развитие экономической теории (2011)
Чекмарев В. - От С. Н. Булгакова до Дж. Бьюкенена (2011)
Ильин В. - "Философия экономики" vs "философия хозяйства": тождество или различие? (2011)
Амвросий Амвросий - Православное учение о Творце и творении и софиология о. Сергия Булгакова (2011)
Gallaher B. - Antinomism, Trinity and the Challenge of Rationalism in the Theology of Sergii Bulgakov (2011)
Rossum J. - Church or Sophia? The Tragedy of Fr. Sergius Bulgakov (2011)
Гайдай Т. - Теоретико-методологічна спорідненість історико-соціального напряму з економічними поглядами С. М. Булгакова: дослід історико-економічного аналізу (2011)
Цвален М. - Право как путь к правде: размышления С. Н. Булгакова о праве и справедливости (2011)
Сапачук Ю. - Господарство як онтологічне підґрунтя економіки в творчості С. Булгакова (2011)
Сушенцова М. - Христианский и гуманистический подходы к образу хозяйствующего субъекта в работах С. Булгакова и Э. Фромма (2011)
Благих И. - И. В. Вернадский и русско-немецкая школа в политической экономии, Громова Ж. (2011)
Ковальчук Н. - Сучасні підходи до трактування категорії "Макроекономічний ризик" (2011)
Вихідні дані (2011)
Ашиток Н. - Антропологічний аспект виховання дошкільників з використанням художньої літератури (2017)
Литвин А. - Підготовка лідерів у освітньому середовищі ВНЗ (2017)
Васюк О. - Зміст навчання у формуванні професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів (2017)
Ткаченко В. - Стробоскопічна версія лабораторної роботи для визначення прискорення вільного падіння, Черевань Є. (2017)
Фляк М. - Основи етичної компетентності соціального працівника (2017)
Єрьоменко О. - Виховання "мовної стійкості" в учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах сучасного культурного середовища, Стасюк Ю. (2017)
Гринчук І. - Фортепіанні твори сучасних українських композиторів: виконавсько-педагогічний аспект, Грищенко Т. (2017)
Пермінова А. - Формування позитивного образу особистості майбутнього інженера-педагога засобами арт-педагогіки (2017)
Павинська Н. - Ефективність використання інтерактивних методів навчання на заняттях історії у вищих навчальних закладах (2017)
Осова О. - Театральна педагогіка як інноваційна технологія підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2017)
Колісник-Гуменюк Ю. - Особливості художньо-педагогічної освіти у навчальних закладах Японії (2017)
Андріяшко В. - Декоративно-прикладне мистецтво в навчальних закладах та майстернях Київщини першої половини XX століття (2017)
Криштанович С. - Науково-методичні основи формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2017)
Бартків О. - Соціально-педагогічна робота з внутрішньо переміщеними особами: сутність та зміст (2017)
Литовченко І. - Особливості інвестиційного забезпечення організаційного навчання як чинника підвищення конкурентоспроможності підприємств: на матеріалі США (2017)
Карпа І. - Використання мобільних пристроїв у вивченні англійської мови (2017)
Василенко О. - Українська народна іграшка як засіб виховання старших дошкільників (2017)
Стецула Н. - Методика формування географічних компетентностей у загальноосвітніх навчальних закладах, Мельник Г. (2017)
Губ’як Д. - Сонатний жанр у сучасному бандурному репертуарі, Губ’як І. (2017)
Баньковський А. - Тернопільська обласна філармонія як осередок культурного життя регіону (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.), Лемішка Я. (2017)
Молчко У. - Стаття "Остап Ніжанківський у моїх спогадах" Кирила Студинського – вартісна пам’ятка спогадової літератури початку ХХ сторіччя (2017)
Зайцева Н. - Використання веб-квестів у викладанні німецької мови професійного спрямування (2017)
Варянко Т. - Вимоги до професійної майстерності викладача іноземної мови вищого технічного навчального закладу, Іванченко Л. (2017)
Колесник Г. - Принцип ситуативності як визначальний фактор формування мовної компетенції у студентів технічних спеціальностей, Зінчук І. (2017)
Готько О. - Вплив Інтернет-середовища на політичну соціалізацію молоді, Чайковська О. (2017)
Сай І. - Виховання дівчаток та молодих дівчат у давньогрецькому суспільстві (2017)
Єсіпова О. - Управління навчальною діяльністю студентів в умовах інформатизації освіти (2017)
Залуцька Г. - Парафіяльні школи УГКЦ як елемент українського шкільництва в Канаді наприкінці XIX – в третій чверті XX ст (2017)
Садова Т. - Сімейні цінності як складова сучасної вищої освіти України, Дем’яненко А. (2017)
Варениченко А. - Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до формування екологічної культури молодших школярів (2017)
Нестеренко М. - Професійна підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку в початковій школі: сутність і структура (2017)
Чорноплат І. - Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх педагогів будівельного профілю (2017)
Яворська М. - Державно-приватне партнерство, як інноваційний підхід до організації адміністративного менеджменту в системі освіти (2017)
Заячківська О. - Про значення гуморального регулювання для секреції травних залоз у роботах Леона Попєльскі (до 150-ліття з дня його народження), Мусіол А., Музика І. (2016)
Даниляк О. - Еволюція знань про стрес: від Г анса Сельє до сучасних досягнень, Маринець С.-А., Заячківська О. (2016)
Стояновський І. - Огляд сучасних засад до діагностики й лікування некроти-зуючого фасціїту (2016)
Savka I. - Micro- and ultrastructure testis of white rat in normal condition and in case of streptozotozin inducation diabetes, Mateshuk-Vatseba L., Kryvko Y. (2016)
Чайковська С. - Особливості вікової динаміки вмісту кальцію і стронцію в кістковій тканині нижньої щелепи дітей дошкільного віку (2016)
Адамович О. - Дослідження лінійних розмірів та щільності тіл хребців шийного відділу хребта у осіб різної статі юнацького віку (2016)
Kitsera A. Om. - Non-pharmacological sedation by photo-triggering of brain biorhythms, Kozhuhar A., Kitsera A. Ol. (2016)
Filts O. - Schizophrenia as a disorder of the obvious: a clinical hypothesis, Lyzak O., Medyns’ka Y. (2016)
Вергун А. - Мікотично-індуко-вані вростання нігтів у хворих на цукровий діабет та метаболічний синдром: погляди на проблему, Красний М., Кіт З., Вергун О. (2016)
Пшик-Тітко І. - Проект "Санація" - стоматологічна допомога мобілізованим захисникам (2016)
Масна З. - Набуття та удосконалення практичних навичок у студентському гуртку в контексті підготовки майбутніх лікарів до самостійної роботи (2016)
Bilynsky B. - Anatoliy Hnatyshak - the prominent scientist of lviv scientific oncological school (to his 100th anniversary), Shparyk Y., Volodko N., Mryglotsky M., Litvinyak R. (2016)
Адамович О. - Тема Івана Франка у полі творчості Мирослава Скорика (до ювілею Івана Франка) (2016)
Луць І. - Здобутки і перспективи української Асоціації лікарів-католиків у Львові (присвячена 15-річчю діяльності) (доповідь Президента асоціації) (2016)
Зербіно Д. - Життєве кредо — служіння науці (2016)
Міжнародні публікації українських авторів (2016)
Матешук-Вацеба Л. - Медики і медицина в житті та діяльності Митрополита Андрея Шептицького (До 150-річчя від дня народження): бібліографічний покажчик / уклад.: М. С. Надрага, О. М. Кріль, С. В. Васільєва, Л. С. Метельська: наук. ред. А. В. Магльований; Львів. нац. мед. ун-т імені Данила Галицького, Наукова бібліотека.— Львів, 2015.— 94 с. (2016)
Зербіно Д. - Кореляції між клінічною і клітинною кардіологією (клініко-ультраструктурні дослідження): монографія / Ю. Г Кияк, О. Ю. Барнетт, В. І. Ковалишин, Г. Ю. Кияк.— Львів: Кварт, 2012.— 160 с. (2016)
Хобзей Н. - Якщо пам’ять мені не зраджує... / Спогади і роздуми професора-онколога Бориса Білинського у неквапливих бесідах із журналістом Борисом Козловським. Із розмов про Життя / Упорядник Я. Шпарик. - Львів: ТзОВ "Афіша", 2015. - 248 с., Сімович О. (2016)
Адамович О. - Хроніка першого півріччя 2016 року (2016)
Професору Олександру Кіцері — 85 років (2016)
Служинська Зиновія Олександрівна (до 80-річчя з дня народження) (2016)
Кияк Юліан Григорович (до 70-річчя з дня народження) (2016)
Василь Леонідович Новак (до 65-річчя з дня народження) (2016)
Правила для авторів (2016)
Author rules (2016)
Вихідні дані (2016)
Білай Ю. В. - Боротьба білогвардійських державо охоронних органів з українським державницьким рухом (1918-1920 рр.) (2017)
Кізлова А. А. - Соціальні взаємодії насельників Києво-Печерської Успенської лаври щодо переоблачення мощей святих і заміни їх покровів (кінець XVIII – перші десятиліття ХХ ст.) (2017)
Мелінчук Н. В. - Історія романістики в німецьких університетах (ХVІI-ХХІ ст.) (2017)
Мельничук К. В. - Образ влади та уявлення про "блага революції" у селян та робітників української держави у 1918 році (2017)
Робак І. Ю. - Валентин Отамановський в українській революції 1917-1921 років, Демочко Г. Л. (2017)
Скляр О. Ю. - Вірність Військовій присязі як прояв традиції українського війська доби Української революції 1917-1921 років (2017)
Stroynowski A. - Łagodna rewolucja Sejmu Wielkiego (2017)
Зозуля Н. М. - Свідчення старшин та офіцерів армії УНР про місце релігійного фактору у свідомості та мотивах повстанців Середнього Подніпров’я у 1918-1921 рр. (2017)
Котляр Ю. В. - Селянські республіки Наддніпрянської України: до питання класифікації (2017)
Курінна Т. М. - Топоніми Мліїва: церковна історія минувшини і сьогодення (2017)
Кухарчук О. С. - Роль Товариства "Просвіта" у створенні українського професійного театру на Закарпатті (2017)
Левченко Л. Л. - Проблема Чорноморського флоту і суднобудівних заводів у роки української революції: Миколаївські візії (2017)
Мушта О. А. - З історії Кам’янського осередку Народного Руху України: побиття Галицької молоді 1990 р. (2017)
Недбай Л. С. - Використання архівних матеріалів у дослідженні сталінських репресій щодо громадян польської національності на Півдні України у 1930-х роках (2017)
Скус О. В. - Вихідці з Уманщини в армії УНР (2017)
Smoliński A. - Ukraińskie dążenia niepodległościowe z początku XX w. oraz wojna polsko-ukraińska z lat 1918-1919 w świetle historiografii polskiej (2017)
Srogosz T. - Humańska rzeź, humańska tragedia, czy humańskie zwycięstwo? (2017)
Таранцова Т. О. - Професор С. Л. Франкфурт та його діяльність в урядах УНР (2017)
Ткачук А. І. - Українські терени і постать Богдана Хмельницького в трактуванні польських дослідників другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Хоменко В. O. - Повернення Михайла Грушевського до України у 1924 році у світлі мемуарних джерел (2017)
Цецик Я. П. - Вплив органів місцевого самоврядування Волині на розвиток освіти на початку ХХ ст. (2017)
Баранюк В. В. - Волонтерська діяльність як умова формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи (2015)
Бахмат Л. В. - Передумови формування самооцінки навчальних досягнень студентів (2015)
Василенко Г. В. - Підготовка майбутніх робітників соціальної сфери до профорієнтаційної роботи з учнями (2015)
Василенко О. М. - Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до розвитку соціальної відповідальності дітей у закладах інтернатного типу (2015)
Герасімова Н. Є. - Особливості копінг-поведінки як стратегії дій особистості, Герасимова І. В. (2015)
Гуцан Л. А. - Освітній округ як інноваційна модель управління в умовх профільного навчання (2015)
Danylyuk S. S. - Formation of future philologists’ professional competence in internet medium (2015)
Ейвас Л. Ф. - Еволюція змісту професійної підготовки вчителя декоративно-прикладного мистецтва в радянський період (2015)
Ісаєнко О. В. - Аналіз ефективності впровадження моделі управління правовим захистом результатів інтелектуальної діяльності науково-педагогічних працівників післядипломної освіти (2015)
Калініна Г. М. - Тенденції управління закладами освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні, Калініна Л. М. (2015)
Кудренко Д. О. - Особливості структури художньо-графічних компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2015)
Куц О. М. - Проблемні технології в навчанні іноземних мов студентів вищих технічних навчальних закладів (2015)
Майборода А. О. - Самоосвіта курсантів у процесі формування акмеологічної компетентності (2015)
Mykhalchuk O. O. - Рhenomenon of andragogy as a new theory of adult education (2015)
Морін О. Л. - Ресурсний центр професійної орієнтації учнівської молоді освітнього округу (2015)
Пилипенко Н. В. - Загальні питання організації та експериментальної перевірки педагогічних умов формування естетичної культури у майбутніх учителів початкових класів (2015)
Суржанська В. А. - Підготовка працівників соціальної сфери до впровадження технологій здоров’язбереження дошкільників у педагогічний процес ДНЗ (2015)
Фурса І. В. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів біології у процесі інтеграції навчальних дисциплін (2015)
Хоменко І. М. - Методологія управління розвитком контрольно-аналітичної компетентності викладачів фізичного виховання (2015)
Ченбай І. В. - Напрями діяльності організацій соціальної сфери з допомоги внутрішньо переміщеним особам (2015)
Чернецька Ю. І. - Соціально-педагогічна робота з ресоціалізації наркозалежних осіб в умовах реабілітаційних центрів: експериментальне дослідження (2015)
Шпак В. П. - Специфіка соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів (2015)
Zhuchenko A.I. - Study of the glass furnace temperature field effect on glass product quality factors, Tsapar V.S. (2014)
Васильченко Г. М. - Залежність питомої електропровідності вугільної шихти від температури, ступеня графітизації та гранулометричного складу, Чирка Т. В., Лазарєв Т. В., Маловацький А. О. (2014)
Гончарук О. О. - Вплив параметрів лазерного спікання на формування та властивості абразивних композитів із надтвердих матеріалів, Головко Л. Ф., Сороченко В. Г., Лутай А. М., Кагляк О. Д. (2014)
Давидов А. С. - Дослідження роботи роторно-плівкового апарата з висхідним потоком, Бірюк Д. О., Зубрій О. Г. (2014)
Колосов О. Є. - Одержання препрегів для змішування, просочування волокнистих наповнювачів та дозованого нанесення на них епоксидних зв’язуючих з використанням ультразвуку (2014)
Корнієнко Б. Я. - Задачі оптимізації зневоднення та гранулювання мінеральних добрив у псевдозрідженому шарі (2014)
Плахотний І. А. - Двостадійне термоусідання поліпропіленової термоусадної плівки, Сокольський О. Л. (2014)
Смирнов І. В. - Підвищення корозійної стійкості плазмових покриттів на основі плакованого порошку оксиду алюмінію (2014)
Сокольський О. Л. - Вплив конструктивних і технологічних параметрів процесу формування термопластів на якість екструдованої продукції (2014)
Гомеля М. Д. - Фільтрувальний матеріал для баромембранного очищення води, Мовчанюк О. М. (2014)
Коваленко І. В. - Гідравлічна сепарація полімерних пакувальних матеріалів, Надолинський О. В. (2014)
Макаренко І. М. - Вплив іонів твердості на ефективність очищення води від іонів міді, Носачова Ю. В., Іваненко О. І. (2014)
Марініч О. В. - Вилуговування важких металів із відходів хвостосховищ уранопереробної промисловості, Карпенко Р. О., Колябіна І. Л., Кузенко С. В., Курдибан А. О. (2014)
Радовенчик В. М. - Використання магнетиту для очищення стічних вод від нафтопродуктів, Романенко М. І., Чорна К. І. (2014)
Рой І. Ю. - Характеристика бактерій, виділених із вугільного фільтра системи підготовки води броварного виробництва, Решетняк Л. Р., Клименко Н. А., Ставська С. С., Здоровенко Г. М. (2014)
Рябцев Г. Л. - Особливості виробництва біодизельного палива, Бурлаков В. М., Литвиненко Є. Ю. (2014)
Барбаш В. А. - Лужно-сульфітно-спиртова делігніфікація стебел соняшнику і свербіги, Трембус І. В., Плосконос В. Г., Швидкий А. М. (2014)
Дейкун І. М. - Вплив вибілювальних реагентів на якість лляної целюлози, Барбаш В. А. (2014)
Марчевський В. М. - Кінетика біогазової утилізації паперового паковання, Воронін Л. Г., Смірнова В. А. (2014)
Надолинський О. В. - Сушіння ПЕТ-грануляту, Коваленко І. В. (2014)
Хохотва О. П. - Соснова тирса: дослідження фізико-хімічних характеристик сорбенту, Аветісян Ю. І., Дегтярьова А. В. (2014)
Черёпкина Р. И. - Эффективность использования рапсовой целлюлозы (2014)
Жученко А. І. - Моделювання насадкового абсорбера у процесі одержання ацетилену з реакційних газів, Калюжний В. О. (2014)
Жученко А. І. - Моделювання реакційних труб печі трубчастого типу в конверсії метану, Матвієнко О. І. (2014)
Жученко А. И. - Математическая модель прогрева бумажного полотна в сушильной части бумагоделательной машины, Черёпкин Е. С. (2014)
Кубрак А. І. - Передатні функції та частотні характеристики циліндричної теплоакумулюючої стінки: нові варіанти, Жученко О. А. (2014)
Ладієва Л. Р. - Оптимальне керування режимом пуску автоклава у виробництві азотної кислоти, Ширма А. В. (2014)
Миленький В. В. - Дискретизація параметрів у часі під час статистичних досліджень, Мироненко Ю. М. (2014)
Піргач М. С. - Дискретна система автоматичного керування напірним ящиком відкритого типу, Кваско М. З., Жураковський Я. Ю. (2014)
Ситніков О. В. - Дослідження параметричної схеми скловарної печі (2014)
Kozonova J. - Сomparison of the quality micronutrient compound of recommended daily intakes and the second type diabetes patients’ diet, Telegenko L., Stavnicha N. (2017)
Krutovyi G. - Mathematical aspects of nutrition systems projecting for dietary therapy, Zaparenko A., Borysova A. (2017)
Mardar M. - Comparative analysis of field ration for military personnel of the ukrainian army and armies of other countries worldwide, Hkrupalo M., Stateva M. (2017)
Telegenko L. - Desserts with a high nutritional value in the industry employees nutrition, Kalugina J. (2017)
Kaprelyants L. - Technology of production biological active additive based on selenium containing culture of bifidobacterium, Zykov A., Tregub N. (2017)
Kapustyan A. - Chelate forms of biometalls. Theoretical aspects of obtaining and characteristics, Cherno N. (2017)
Bocharova O. - Using the profile method for evaluationthe beer quality, Melnik I., Hnatovska D., Chub S. (2017)
Гринченко Н. Г. - Модифікація структури та функціонально-технологічних властивостей казеїну: наукові та прикладні аспекти, Тютюкова Д. О., Пивоваров П. П. (2017)
Дишкантюк О. В. - Використання полімерних комбінованих плівок у технології sousvide, Андріянова А. І. (2017)
Kasyanov G. - High-tech processing of secondary resources of winemaking, Davydenko T. (2017)
Tkachenko N. - Modelling formulae of strawberry whey drinks of prophylactic application, Nekrasov P., Vikul S., Honcharuk Ya. (2017)
Кепін М. І. - Дослідження процесу переробки холодним способом плодів кісточкових культур (2017)
Іванов М. С. - Громадянське суспільство в Україні: до розуміння поняття (2016)
Євтушенко О. Н. - Політичний режим та його роль у регулюванні взаємовідносин суспільства й держави (2016)
Громадська Н. А. - Теоретичні основи дослідження політичної журналістики, Висоцька К. О. (2016)
Комарчук О. О. - Історичний аналіз передумов гібридної війни в Україні (2016)
Сергатюк Д. А. - Детермінація політичного елітогенезу в умовах сучасних демократій (2016)
Павлов Д. М. - Теорія пропаганди Леонарда Дуба (2016)
Курілло В. Є. - Латентна політика: методологічні аспекти дослідження (2016)
Власенко Ю. К. - Процес становлення громадянського суспільства в сучасній Україні (2016)
Бронніков В. Д. - Ісламістський радикалізм як фактор дестабілізації світової політичної ситуації, Тешнер В. Т. (2016)
Колісніченко А. І. - Лобізм у політичному процесі (2016)
Ярошенко В. М. - Політична відповідaльніcть як чинник забезпечення демокрaтичного розвитку в Україні, Колесніченко С. М. (2016)
Левченко Л. О. - Характер аудиторії – користувачів політичної інформації в мережі Інтернет, Іванченко І. О. (2016)
Чупрін Р. В. - Венесуела в системі геополітичних відносин в Південній Америці на початку ХХІ ст., Ленда Ю. В. (2016)
Ярошенко В. М. - Європейські стандарти паритетної демократії: завдання для української євроінтеграції (2016)
Лушагіна Т. В. - Децентралізація: уроки країн Балтії для України, Соловйова А. С. (2016)
Шкірчак С. І. - До питання впливу економічних криз на трансформацію соціальної держави у країнах Північної Європи (2016)
Гаргаун Я. І. - Теоретичні засади ідеології українського націоналізму в працях Ю. Бойко-Блохина (2016)
Докашенко В. М. - Радянський феномен допомоги за державним соціальним страхуванням і профспілки (середина 50-х – середина 60-х рр.) (2016)
Міронова І. С. - Hаціональні меншини України в роки перебудови (1985–1991 рр.) (2016)
Солонська Н. Г. - Слов’янська окремішність та акультурація перших українських переселенців до Канади (2016)
Ядловська О. С. - Діяльність єврейських партій та громадсько-політичних організацій у Південноукраїнському регіоні на початку ХХ ст. (2016)
Лук’янчук Л. Я. - Особливості формування менталітету сучасних східнослов’янських народів (2016)
Підберезних І. Є. - Історія співпраці Сполучених Штатів Америки і країн Південно-Східної Азії (2016)
Зеркаль М. М. - Голодомор 1932–1933 рр. на Миколаївщині в формі репресій: долі людей очима істориків, мовою кримінальних справ (2016)
Косов A. П. - Российские оценки Ближневосточной политики Обамы (2016)
Котляр Ю. В. - Альтернативна історія в історичних дослідженнях (2016)
Левченко Л. Л. - Теорія архівного пошуку Володимира Миколайовича Автократова (матеріали до курсу "Архівна евристика") (2016)
Главенчук А. В. - Дослідження пізньопалеолітичного поселення Анетівка II в 2015 році, Піструіл І. В., Секерська О. П. (2016)
Сацький П. В. - Будівництво Каховської ГЕС і створення південного енергорайону (Подніпров’я, Миколаїв, Херсон, Одеса і Крим) у 1950–1953 рр. (2016)
Шевченко Н. В. - Нотаріат Півдня України в модернізаційних процесах Російської Імперії другої половини ХІХ ст. (2016)
Шкляж Й. М. - Южная Пальмира и ее обитатели во времена М. С. Воронцова (первая половина XIX века), Мацюта П. А. (2016)
Котляр Ю. В. - Анархізм. Новий погляд з позицій сучасності (2016)
Шевчук В. В. - Механізми посилення ефективності і результативності державного регулювання інноваційності в системі охорони здоров’я України (2016)
Ємельянов В. М. - Проблеми та перспективи розвитку електронного урядування в Україні, Берсан Є. В. (2016)
Проців О. Р. - Вплив громадських організацій на торгівлю дичиною у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст (2016)
Ємельянов В. М. - Соціально-економічний аналіз Новобузького району Миколаївської області та перспективи формування спроможних територіальних громад в цьому районі, Ібрагімова А. А. (2016)
Багмет М. О. - Механізми залучення молоді до імплементації публічної євроатлантичної інтеграційної політики України, Кабаєва А. І. (2016)
Бондар Г. Л. - НЛП та психотехнології здійснення ефективної ділової комунікації сучасним менеджером (2016)
Михалевська Л. Б. - Теоретико-концептуальні основи кадрового аудиту державної служби (2016)
Рудовська С. І. - Консультаційна та дорадча діяльності як інститути у публічній політиці (2016)
Євтушенко О. Н. - Механізми психологічного захисту особистості працівника апарату суду, Свєтликова О. В. (2016)
Антонюк В. В. - Шляхи вдосконалення державної політики інформаційної безпеки в умовах протидії гуманітарної експансії російської федерації проти України (2016)
Артеменко А. Г. - Інновації в системі місцевого самоврядування як засіб управління розвитком територіальних громад (2016)
Гончар С. В. - Теоретичні аспекти кадрової політики на (суб) регіональному і муніципальному рівні (2016)
Коваль Г. В. - Роль молодіжних громадських організацій у забезпеченні стабільності держави (2016)
Козаченко Т. П. - Загрози екологічної безпеки в системі національної безпеки України (2016)
Константинов О. О. - Організаційні засади реалізації механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіонів (2016)
Теліженко О. М. - Світовий досвід прогнозування потреби національної економіки у кваліфікованих кадрах, Мельник О. В. (2016)
Стельмащук Ю. І. - Шляхи удосконалення механізмів державного регулювання розвитку соціогуманітарної сфери в умовах глобальної трансформації суспільства (2016)
Шатун В. Т. - Концепція навчання впродовж життя як визначальний елемент стратегії Європейського Союзу щодо формування конкурентоспроможного суспільства (2016)
Валенков В. Є. - Компроміс пріоритетів державного управління розвитком соціальної сфери: від теорії до практики (2016)
Волошин В. Г. - Організаційно-правовий механізм державного управління інформаційно-комунікаційною діяльністю органів державної влади (2016)
Ємельянова О. М. - Методичний підхід до вивчення інноваційної складової розвитку регіонів в період стагнації (2016)
Didukh G. - Sweet whey as a raw material for the dietary supplements obtaining with immunomodulatory effect (2017)
Ostapenko V. - Analysis of alternative methods and price politic of icewine production, Tkachenko O., Iukuridze E. (2017)
Krupytska L. - Investigation of the antagonistic activity of secondary metabolites of propionic acid bacteria, Kaprelyants L., Trufkti L. (2017)
Tregub N. - Dietary supplements based on selenium containing culture of lactic acid bacteria, Zykov A., Kaprelyants L. (2017)
Андрєєва С. С. - Дослідження термодинамічних властивостей крохмалів фізичної модифікації при виробництві соусів солодких, Колеснікова М. Б. (2017)
Malinka E. - Luminescent determination of ascorbic acid in dietary supplements, Beltyukova S., Cherednychenko Ie. (2017)
Tkachenko O. - Quality parameters of wine grape varieties under the influence of different vine spacing and training systems, Pashkovskiy A. (2017)
Безусов А. Т. - Аналіз сучасних методів переробки томатів, Тоценко О. В. (2017)
Osipova L. - Modelling of the process of micromycetus survival in fruit and berry syrups, Kirillov V., Khudenko N., Sugachenko T. (2017)
Пилипенко І. В. - Bacillus cereus: характеристика, біологічна дія, особливості визначення в харчових продуктах, Пилипенко Л. М., Ільєва О. С., Ямборко Г. В., Свіржевський О. М. (2017)
Погожих М. І. - Дослідження дисперсного складу овочевого та фруктового напівфабрикатів як основної складової частини для напою смузі, Одарченко Д. М., Соколова Є. Б., Павлюк І. М. (2017)
Pogrebnyak A. - Mechanism of the high efficiency of the cutting frozen food products using water-jet with polymer additions, Pogrebnyak V. (2017)
Сердюк О. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку українських ТЕС (2016)
Майдуков Г. Л. - Особенности оценки угольных шахт как объектов инвестиций (2016)
Лысюк В. М. - Локальные рынки в системе национальной экономики, Серов А. О. (2016)
Іванов С. В. - Модернізація економіки України в контексті світових тенденцій індустріального розвитку, Солдак М. О. (2016)
Иванов С. Н. - Состояние и проблемы социально-экономического развития Украины (2016)
Болотіна Є. В. - Інституціональні зміни і траєкторія інституціонального розвитку, Шубна О. В. (2016)
Міночкіна О. М. - Механізми формування соціального капіталу в системі власності (2016)
Баутин В. М. - Эволюция форм интегрированных экономических структур в регионах, Сироткина Н. В., Филатова М. В. (2016)
Ляшенко В. И. - "Новая разумная индустриализация" промышленных городов, Котов Е. В. (2016)
Падерін І. Д. - Парадигма функціонування малого підприємництва в умовах децентралізації регіонів, Горященко Ю. Г. (2016)
Шевченко О. О. - Адаптація національної господарської системи до процесів глобалізації (2016)
Михайличенко Н. М. - Становлення банківського контролінгу в Україні та світі як приклад успішної експансії контролінгу "вшир", Назаренко О. С. (2016)
Беседін В. Ф. - Методологічні основи рентних відносин в контексті сталого розвитку України, Столяров В. Ф., Островецький В. І. (2016)
Бутенко А. І. - Подолання асиметрії в податковій системі України, Шлафман Н. Л., Бондаренко О. В. (2016)
Лантух І. В. - Проблеми використання меліоративного кредиту у сільськогосподарському виробництві в добу капіталістичної модернізації України кінця ХІХ - початку ХХ ст (2016)
Шевченко Н. Ю. - Использование математических методов принятия решений для поддержки платежеспособности предприятия металлургического комплекса в условиях санации (2016)
Коритько Т. Ю. - Оцінка інвестиційної активності промислових підприємств України (2016)
Решетняк Т. В. - Прогнозування рівня фінансового стану машинобудівного підприємства за допомогою марківських процесів (2016)
Цуканова Л. В. - Проблеми вибору джерел фінансування та їх застосування в промисловості України, Грибкова С. М. (2016)
Ольховская О. Л. - Оценка системы управления качеством организации производственного процесса, Заика А. А. (2016)
Вецепура Н. В. - Питання відновлення машинобудівного комплексу України в умовах розвитку коопераційних зв'язків, Прокоф’єва С. В. (2016)
Дубинська О. С. - Методичне забезпечення моніторингу "ранніх сигналів" кризи на основі порівняння динаміки показників (2016)
Стрєльніков Р. М. - Інформаційно-організаційне забезпечення функціонування ринку інвестиційних послуг в умовах ринкової економіки (2016)
Єфременко В. В. - Необхідність стандартів недискримінаційної реклами в Україні, Гордієнко В. В. (2016)
Єлецьких С. Я. - Внутрішня структура механізму управління стійким розвитком підприємства (2016)
Нечволода Л. В. - Підвищення ефективності процесу розподілу робіт між співробітниками машинобудівного підприємства за допомогою математичних методів, Пилипенко К. В. (2016)
Гудкова К. Ю. - Методи та підходи до оцінки ефективності ІТ-проектів, Лях А. О. (2016)
Землянкін А. І. - Проект нової редакції Концепції розвитку національної інноваційної системи України (на період 2016 - 2026 років), Підоричева І. Ю., Ніколаєнко А. І. (2016)
Драчук Ю. З. - Інтелектуальний потенціал в Україні: проблеми та напрями розвитку, Трушкіна Н. В. (2016)
Волобуєв Г. С. - Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств (2016)
Латишева О. В. - Етапи управління екологічною складовою потенціалу сталого розвитку машинобудівних підприємств (2016)
Каменська О. О. - Концепція управління людським капіталом промислового підприємства в умовах інноваційного розвитку (2016)
Мельников О. Ю. - Розробка системи підтримки прийняття рішень для розподілу путівок профспілковим комітетом підрозділу, Денисова С. О. (2016)
Павлов К. В. - Наноинновации как фактор повышения эффективности интенсификации производства (2016)
Сталкер Ів. Ан. Ті. - "Общак" та "еліта" Луганщини (2016)
Бронніков В. Д. - Оновлення політичної верхівки сучасної України: філософський ракурс (2016)
Гавеля В. Л. - Свобода целей и стремление к свободе (2016)
Фесенко А. М. - Знецінення праці та загрози відчуження молоді від трудового способу життя в умовах домінування цінностей "суспільства споживання" (2016)
Kojolianko О. - Ukrainian interned in 1914–1920 years: the philosophy of social determinism, Kojolianko G. (2016)
Качмар О. В. - Фрустраційна теорія агресії (2016)
Лозко Г. С. - Концепція викладання християнської етики Г. С. Сковороди: релігієзнавчий аспект (2016)
Маргеліс Н. В. - Специфіка комунікативно-синкретичної моделі інтонування в дитячій субкультурі (2016)
Патлайчук О. В. - "Романтичний реалізм" Айн Ренд як естетична концепція (2016)
Осипов А. О. - Досвід визначення основи єдності науки і духовної природи людини (роздуми над роботою Р. Штайнера "Істина і наука: пролог до "Філософії свободи") (2016)
Кретов В. П. - Філософема символу і мова сучасної науки (2016)
Шпачинський І. Л. - Про деякі епістемологічні аспекти поняття "іронія" (2016)
Drozhanova O. - From the comprehension of technization to the entrepreneurship of ethics: phenomenological vision, Stupak O. (2016)
Броннікова Л. В. - Трансформація образу науки у сучасному суспільстві (2016)
Шапошніков В. А. - 15 Європейський Конгрес етнічних релігій у Празі (Чехія) (2016)
Карасьов М. В. - Рецензія на філософський роман Юрія Чумака "Дарунок цариці Древи" (2016)
Титут (2012)
Содержание (2012)
Баранский П. И. - Некоторые термоэлектрические особенности обычных и трансмутационно легированных кристаллов кремния, Гайдар Г. П. (2012)
Синявский Э. П. - ТермоЭДС в нанопроволоках Bi в поперечном постоянном электрическом поле, Соловенко В. Г., Карапетян С. А. (2012)
Земсков В. С. - Структурные особенности и термоэлектрические свойства слоистых халькогенидов со сложными кристаллическими решетками и низкой теплопроводностью, Шелимова Л. Е., Константинов П. П., Авилов Е. С., Кретова М. А., Нихезина И. Ю. (2012)
Марьянчук П. Д. - Коэффициент термоэлектрической добротности кристаллов Hg1-xMnxS, Hg1-x-уMnxFeyS и Hg1-xMnxTe1-zSz, Андрущак Г. О., Майструк Э. В. (2012)
Kавей Г. - Новый метод производства электроэнергии из отработанного тепла посредством термоэлектрической пены (2012)
Кульбачинский В. А. - Термоэлектрическая добротность монокристаллов p-(BixSb1-x)2-ySnyTe3 в широком температурном диапазоне, Кытин В. Г., Кудряшов A. A., Лоштак П. (2012)
Янгтайзонг А. - Электронная структура и прогнозирование термоэлектрических свойств CuBO2 (2012)
Анатычук Л. И. - Малогабаритный термоэлектрический источник тока одноразового действия, Микитюк П. Д. (2012)
Черкез Р. Г. - Каскадная проницаемая термоэлектрическая батарея охлаждения (2012)
Анатычук Л. И. - Исследования влияния излучения на точность измерения теплопроводности абсолютным методом, Лысько В. В. (2012)
Коржуев M. A. - Некоторые "узкие” места автомобильных термоэлектрических генераторов и поиск новых материалов для их устранения, Гранаткина Ю. В. (2012)
Градаускас Йонас Йоно (к 50-летию со дня рождения) (2012)
Кадзикава Такенобук (к 70-летию со дня рождения) (2012)
Фісун М. Т. - Когнітивний аналіз структури навчального плану (2016)
Бойко А. П. - Застосування генетичного алгоритму для оптимізації характеристик суден з малою площею ватерлінії, Бондаренко А. В. (2016)
Крайник Я. М. - Розробка low-cost мультимедійного навчального класу, Гайван В. Ю., Килимович О. О. (2016)
Накул Ю. А. - Модель системи завантаження крупнотонажних суден, Стовманенко В. О. (2016)
Бєлозьоров Ж. О. - Аналіз та реалізація алгоритму обчислення координат пострілу на базі мобільного пристрою у взаємодії з БПЛА (2016)
Самойленко Є. Є. - Алгоритми операцій над матрицями-ортопроекторами з MnC (2016)
Голобородько А. М. - Адаптивна система управління високовольтним пристроєм для очистки лиття на базі нейро-нечіткого регулятора (2016)
Дворецький М. Л. - Проектування структури розподіленої БД на базі парсингу SQL-запитів, Боровльова С. Ю., Давиденко Є. О. (2016)
Ляпун Д. А. - Исследование компьютерной системы управления платформой на мобильном объекте, Ситников В. С. (2016)
Стрельцов О. В. - Модель підтримання рівноваги антропоморфного робота, Ляшенко А. І. (2016)
Максименко Ю. А. - Підвищення ефективності функціонування системи дистанційних технічних засобів розвідки за рахунок визначення часу впізнавання засобів протидії (2016)
Никольский М. В. - Пьезоэлектрический вискозиметр, Бережной К. Ю. (2016)
Максименко А. О. - Побудова на нечіткій логіці комп’ютерної системи автоматичного управління об’єктом, що має обмежені обчислювальні й енергетичні ресурси, Ситніков В. С. (2016)
Ситников В. С. - Повышение эффективности мобильной системы мониторинга лесного пожара, Олейников К. С. (2016)
Погромська Г. С. - Моделювання складних систем на основі визначення базових принципів аутопойезису (2016)
Скалозуб В. В. - Цифровые сертификаты для владельцев мобильных телефонов, Ситников В. С., Яковлев Д. П. (2016)
Стрельцов О. В. - Застосування методів машинного навчання в задачі автоматизації свердління, Качур О. М. (2016)
Хіміченко І. В. - Найближчий доменний блок як основа фрактального стисненя зображення (2016)
Стрельцов О. В. - Исследование методов аутентификации пользователя по клавиатурному почерку, Войтов В. М. (2016)
Бурлаченко І. С. - Модель комунікативної трансформації поведінки компонентів при мультиагентній організації мережевих систем, Довгенко О. Є. (2016)
Коваленко Т. В. - Модели и методы обработки цифровых текстурных изображений в системах аэрокосмического мониторинга (2016)
Куценко С. В. - Метод розміщення сповіщувачів провідно-безпровідної системи пожежної сигналізації всередені будівлі, Бакарджиєв Р. О., Корецька О. О., Мусієнко М. П. (2016)
Хнюнін С. Г. - Функціональне та схемотехнічне моделювання п’єзоперетворювачів для визначення ефекту Коанда (2016)
Содержание (2012)
Фреик Д. М. - Квантово-размерные эффекты в наноструктурах и проблемы термоэлектричества, Юрчишин И. К., Лысюк Ю. В. (2012)
Баранский П. И. - Анизотропия термоЭДС захвата электронов фононами в n-Ge, Гайдар Г. П. (2012)
Земсков В. С. - Кристаллическая структура и термоэлектрические свойства слоистых тетрадимитоподобных халькогенидов, Шелимова Л. Е., Константинов П. П., Житинская М. К., Авилов Е. С., Кретова М. А., Нихезина И. Ю. (2012)
Ромака В. А. - Влияние легирования интерметаллического полупроводника n-ZrNiSn донорной примесью Ві на значение коэффициента термоэлектрической мощности Z*, Стадник Ю. В., Рогль П., Ромака В. В., Хлил Э. К., Лах О. И., Горынь А. М. (2012)
Cвечникова Т. E. - Термоэлектрические свойства кристаллов n- Bi2Te3-xSex (x = 0.15 и 0.3), Коржуев М. А. (2012)
Симкин А. В. - Влияние состояния контактной поверхности на адгезионную прочность коммутационных слоёв термоэлементов на основе экструдированного теллурида висмута, Бирюков А. В., Репников Н. И., Иванов О. Н. (2012)
Струтинская Л. Т. - Моделирование процесса роста термоэлектрического материала на основе Ві2Те3 методом вертикальной зонной плавки, Жихаревич В. В. (2012)
Анатычук Л. И. - Исследование энергетических характеристик проницаемого плоскостного термоэлемента, Черкез Р. Г., Демьянюк Д. Д., Бухараева Н. Р. (2012)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрический генератор для бензинового двигателя, Кузь Р. В., Розвер Ю. Ю. (2012)
Дэвид Майкл Роу (1939 – 2012) (2012)
Готра Зенон Юрьевич (к 70-летию со дня рождения) (2012)
Лусте Олег Янович (к 70-летию со дня рождения) (2012)
Євтух В. - Соціологія міжетнічного конфлікту: теоретичний аспект (2006)
Михальченко М. - Цивілізаційна чи ціннісна розколотість України?, ШайгородськийЮ. ШайгородськийЮ. (2006)
Кармазіна М. - Партійний вимір російського націоналізму в Україні (2006)
Паніч Ю. - Національна свідомість українських громадян в сучасних умовах (2006)
Афонін Е. - Історична місія сучасного авторитаризму, Мартинов А. (2006)
Кіндратець О. - Деякі аспекти формування сталої демократії (2006)
Півнева Л. - Політична і популярна культури як предмет політологічного аналізу (2006)
Клименко В. - Проблеми військово-соціального управління: кадрова політика у Збройних Силах України (2006)
Демченко О. - Діяльність груп інтересів в Україні (2006)
Романова О. - Релігійний компонент в системі освіти: підходи до державного регулювання (2006)
Туренко В. - Роль релігії і віри в суспільному розвитку (2006)
Бебик В. - Політичний менеджмент глобальної інтелектуальної сфери (2006)
Пироженко В. - Національна консолідація в умовах обмеження державного суверенітету (2006)
Біляцький С. - Соціальні наслідки зростання населення Землі, Ярова Н. (2006)
Митрофанова О. - Польща як стратегічний партнер України (2006)
Вітман К. - Концепція державної національної політики Республіки Молдова (2006)
Медвідь Ф. - Політико-правова доктрина Івана Франка (2006)
Зростання політичної активності молоді як суттєвий чинник вдосконалення партійної системи (2006)
Андрусів В. - Суспільна ідея та соціо-комунікація в добу української незалежності (2006)
Книжкова полиця (2006)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих в журналі "Політичний менеджмент" 2006 року (2006)
Вийшов у світ №6 (20) журналу "Соціальна психологія" (2006)
Содержание (2012)
Касиян А. И. - Состояние и перспективы термоэлектричества на органических материалах, Горелов В. М., Дубровин И. В. (2012)
Марадудина О. Н. - Получение нанокристаллического Bi2Te3 методом сольвотермального синтеза с микроволновым нагревом и горячего изостатического прессования, Любушкин Р. A., Лойковски В., Иванов О. Н. (2012)
Ромака В. А. - Особенности механизмов дефектообразования и проводимости термоэлектрического материала HfNi1-xCoxSn, Стаднык Ю. В., Рогль П., Ромака Л. П., Хлил Е. К., Крайовский В. Я., Горынь А. М. (2012)
Басу Р. - Разработка термоэлектрических устройств на основе PbTe n-типа / TAGS-85 ((AgSbTe2)0.15(GeTe)0.85) р-типа и сплава Si-Ge n/p-типа, Бхаттачария С., Бхатт Р., Мешрам К. Н., Сингх А., Асваль Д. К., Гупта С. К. (2012)
Анатычук Л. И. - О влиянии теплообменных систем на эффективность термоэлектрических приборов, Прибыла А. В. (2012)
Струтинская Л. Т. - Компьютерное проектирование секционных термоэлектрических модулей на основе PbTe, Билинский-Слотыло В. Р., Михайловский В. Я. (2012)
Молодык А. В. - Комбинирование трансформаторов энергии как метод решения проблем современного приборостроения, Смоляр Г. А., Лозбин Д. В. (2012)
Черкез Р. Г. - Энергетические характеристики термоэлемента с развитым боковым теплообменом (2012)
Анатычук Л. И. - О точности измерения термоЭДС зондовым методом, Мочернюк Р. В. (2012)
Туз Ю. М. - Эталон единицы электрического напряжения переменного тока на основе термоэлектрических преобразователей, Добролюбова М. В., Артюхова Ю. В., Струнина Ю. А., Боднарук В. И., Тащук Д. Д. (2012)
Анатычук Лукьян Иванович (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Кахраманов Камил Шамилович (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Соколов Олег Борисович (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Федоров Михаил Иванович (к 60-летию со дня рождения) (2012)
Базика Д. А. - Результати роботи ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України" у 2014 році, Сушко В. О., Чумак А. А., Бузунов В. О., Талько В. В., Янович Л. А. (2015)
Бончук Ю. В. - Радіаційно-гігієнічні принципи обґрунтування розмірів і функціонування зон спостереження АЕС (2015)
Дёмина Э. А. - Противолучевые средства: классификация и механизмы (2015)
Игумнов С. А. - Обзор исследований в области психического здоровья среди жителей загрязненных территорий и чернобыльских "ликвидаторов" в Республике Беларусь, Лапанов П. С. (2015)
Ліхтарьов І. А. - Основні принципи та досвід проведення комплексної дозиметричної паспортизації населених пунктів України, Ковган Л. М., Масюк С. В., Іванова О. М., Чепурний М. І., Бойко З. Н., Герасименко В. Б. (2015)
Ліхтарьов І. А. - Узагальнені результати реконструкції індивідуалізованих доз суб’єктів Державного Реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Ковган Л. М., Масюк С. В., Іванова О. М., Чепурний М. І., Бойко З. Н., Герасименко В. Б., Терещенко С. О., Кравченко І. Г., Кортушин Г. І., Марценюк О. Д., Губіна І. Г. (2015)
Нечаєв С. Ю. - Забезпечення радіаційного захисту на етапі проектування робіт з перетворення об’єкта "Укриття" в екологічну безпечну систему (2015)
Чумак А. А. - Потенційні можливості використання N-стеароїлетаноламіну в радіаційній медицині, Бердишев A. Г., Косякова Г. В., Талько В. В., Гула Н. М. (2015)
Василенко В. В. - Основні чинники формування внутрішнього опромінення населення радіоактивно забруднених територій на поточному етапі аварії на ЧАЕС (на прикладі Київської області), Нечаєв С. Ю., ЦиганковМ. Я., Ратіа Г. Г., Берковський В. Б., Пікта В. О., Шпаченко Д. І., Задорожна Г. М., Міщенко Л. П. (2015)
Бузунов В. О. - Післяаварійні зміни стану здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1986–1987 рр. (період спостереження 1988–2012 рр.), Войчулене Ю. С., Домашевська Т. Є., Хабарова Т. П., Картушін Г. І. (2015)
Гунько Н. В. - Оцінка ефективності організованого переселення в Україні жителів із зони безумовного (обов’язкового) відселення як заходу протирадіаційного захисту населення (2015)
Ліхтарьов І. А. - Інтерпретація результатів вимірювань вмісту радіойоду у щитоподібній залозі мешканців України (1986 рік), Ковган Л. М., Чепурний М. І., Масюк С. В. (2015)
Пилипенко М. І. - Медико-соціальні наслідки проблем безпеки пацієнтів в онкорадіології, Стадник Л. Л., Риган М. М., Скалецький Ю. М., Шальопа О. Ю. (2015)
Прилипко В. А. - Стан радіаційного захисту населення зони спостереження АЕС за оцінками експертів в разі надзвичайної ситуації, Шевченко К. К. (2015)
Присяжнюк А. Є. - Досвід дослідження захворюваності на злоякісні новоутворення населення малих територій України, що зазнали забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Фузік М. М., Гудзенко Н. А., Базика Д. А., Федоренко З. П., Рижов А. Ю., Сумкіна О. В., Троцюк Н. К., Хухрянська О. М. (2015)
Чумак В. В. - Проблеми внаслідок опромінення гіпокампа інтервенційних радіологів – дозові навантаження та ймовірні ефекти: моделювання методом Монте-Карло, Моргун А. О., Баханова О.В., Логановський К. М., Логановська Т. К., Мараззиті Д. (2015)
Чумак В. В. - Енергетичні та кутові залежності поширених типів індивідуальних дозиметрів у дзеркалі Першого національного інтеркалібрування лабораторій індивідуального дозиметричного контролю України, Деняченко Н. П., Волоський В. М. (2015)
Базика Д. А. - Експресія білка Cyclin D1 та генів CCND1 і PNKP у мононуклеарах периферичної крові учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з різним станом імунітету, Кубашко А. В., Ільєнко І. М., Бєляєв О. А., Плескач О. Я. (2015)
Базика Д. А. - Порушення генної експресії, теломер та когнітивний дефіцит як функція дози у опромінених in utero та в дорослому віці внаслідок аварії на ЧАЕС, Логановський К. М., Ільєнко І. М., Чумак С. А., Бомко М. О. (2015)
Бебешко В. Г. - Оцінка медіани виживаності хворих на гострі лімфобластні лейкемії, які зазнали впливу іонізуючого випромінення внаслідок аварії на ЧАЕС, залежно від амінокислотного складу стромальних фібробластів кісткового мозку та показників мієлограми, Бруслова К. М., Цвєткова Н. М., Володіна Т. Т., Пушкарьова Т. І., Ляшенко Л. О., Панченко Л. М., Яцемирський С. М. (2015)
Білоус Н. І. - NOTCH1 мутації у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Абраменко І. В., Чумак А. А., Дягіль І. С., Мартіна З. В. (2015)
Дмитренко І. В. - Оцінка відповіді на терапію іматинібом у пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією з е13а2 та е14а2 транскриптами гена BCR/ABL1, Федоренко В. Г., Шляхтиченко Т. Ю., Шолойко В. В., Любарець Т. Ф., Дмитренко О. О., Балан В. В., Кравченко С. М., Мартіна З. В., Товстоган А. О., Малінкіна Т. В., Мінченко Ж. М., Дягіль І. С. (2015)
Камінський О. В. - Незлоякісна тиреоїдна та інша ендокринна патологія у дорослих і дітей, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС, Копилова О. В., Афанасьєв Д. Є., Пронін О. В. (2015)
Любарець С. Ф. - Гігієнічний стан порожнини рота, рівень sIgA, мінеральні складові ротової рідини та оптимізація профілактичних заходів у дітей з гіпоплазією емалі зубів на тлі коморбідної патології, Копилова О. В., Белінгіо Т. О., Колбасинська В. М., Сєчина І. М., Любарець Т. Ф. (2015)
Маєвська І. О. - Вікові особливості захворюваності жінок-учасниць ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС на хвороби репродуктивної системи (за даними ДРУ, період спостереження 1988–2012 рр.), Бузунов В. О. (2015)
Міщенюк О. Ю. - Прогностична цінність гематологічних показників щодо виникнення тромбозів у хворих на спонтанні та радіаційно-асоційовані Рh-негативні мієлопроліферативні новоутворення, Клименко С. В. (2015)
Міщенюк О. Ю. - Особливості перебігу та клінічної картини есенціальної тромбоцитемії залежно від JAK2 V617F статусу хворих, Костюкевич О. М., Дмитренко І. В., Клименко С. В. (2015)
Міщук Я. М. - Частота поліморфних варіантів 72 кодону гена TP53 (Rs1042522) серед населення України, Серга С. В., Коляда О. К., Остапченко Л. І., Демидов С. В., Козерецька І. А. (2015)
Носач О. В. - Особливості показників прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, які зазнали дії іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС, Овсяннікова Л. М., Чумак А. А., Альохіна С. М., Саркісова Е. О., Гасанова О. В., Плескач О. Я., Незговорова Г. А., Зелінська A. В., Кадюк О. М. (2015)
Степанова Є. І. - Вплив VNTR (4а/b) поліморфізму гена eNOS на розвиток ендотеліальної дисфункції та порушень системи дихання у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій, Колпаков І. Є., Зигало В. М., Литвинець О. М., Кондрашова В. Г., Вдовенко В. Ю., Скварська О. О., Леонович О. С. (2015)
Сушко В. О. - Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у персоналу підрядних підприємств, який працює у радіаційно-небезпечних умовах на об’єкті "Укриття" Чорнобильської АЕС, Незговорова Г. А., Дегтярьова Л. В., Колосинська О. О., Громадська В. М. (2015)
Сушко В. О. - Оптимізація лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддаленому періоді після опромінення, Швайко Л. І., Базика К. Д., Ряжська А. С. (2015)
Федірко П. А. - Ризик розвитку судинної патології сітківки у опромінених у різному віці осіб внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Бабенко Т. Ф., Дорічевська Р. Ю., Гарькава Н. А. (2015)
Гапєєнко Д. Д. - Радіомодифікуючий та антитоксичний вплив полімінеральних речовин природного походження на життєздатність клітин лінії L929 за комбінованої дії іонізуючого випромінювання та іонів важких металів, Лавренчук Г. Й. (2015)
Жирнов В. В. - Реакция дзета потенциала мембран эритроцитов человека на модуляторы активности гардос каналов на фоне гамма-излучения малой мощности, Яковенко И. Н., Войцицкий В. М., Хижняк С. В., Зубрикова-Чугайнова О. Г., Горобец В. А. (2015)
Клепко А. В. - Особливості впливу довготривалого гамма-опромінення малої потужності на розвиток лабораторних щурів та їх спермоутворення, Мотрина О. А., Ватліцова О. С., Андрейченко К. С., Пчеловська С. А., Андрейченко С. В., Горбань Л. В. (2015)
Литвинчук Х. М. - Експериментальна оцінка радіопротекторних властивостей 2-меркаптобензтіазолу у тест-системі культури клітин, Лавренчук Г. Й., Литвинчук Л. М., Асмолкова В. С., Бойко О. А. (2015)
Нурищенко Н. Є. - Вплив ультразвуку на вміст інтерлейкінів у крові щурів з експериментальним запаленням (2015)
Руссу І. З. - Закономірності змін кількісних і якісних показників гемопоетичних стовбурових клітин у культурі клітин в умовах дії радіонукліду стронцію-90, Родіонова Н. К., Білько Д. І., Білько Н. М. (2015)
Рябченко Н. М. - Гено- та цитотоксичні ефекти в клітинах кісткового мозку та периферичної крові, індуковані тривалим надходженням радіоізотопу 131І до організму лабораторних щурів, Липська А. І., Бурдо О. О., Сова О. А., Дрозд І. П. (2015)
Шкарупа В. М. - Дослідження поліморфізму генів репарації ДНК XRCC1 та XPD та ризику виникнення раку щитоподібної залози у осіб, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Геник-Березовська С. О., Паламарчук В. О., Талько В. В., Клименко С. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Правила для авторів (2015)
Новікова О. Ф. - Особливості фінансування соціальної інфраструктури в процесі бюджетної децентралізації, Логачова Л. М. (2017)
Ляшенко В. І. - Регіональні наукові центри НАН України та МОН України як ядро розбудови регіональних інноваційних систем в умовах децентралізації, Підоричева І. Ю. (2017)
Абдуллаева М. Н. - Методические основы оценки конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с учетом их отраслевой специфики в Узбекистане (2017)
Осадча Н. В. - Польща як стратегічний зовнішньоторговельний партнер України з позицій безпеки зовнішньої торгівлі, Петрова Г. Є. (2017)
Бутенко А. І. - Концепція формування системи технологічного підприємництва в Україні, Шлафман Н. Л., Бондаренко О. В. (2017)
Снігова О. Ю. - Можливості формування постіндустріальних конкурентних переваг старопромислових регіонів України (2017)
Столяров В. Ф. - Методо- логічні основи фіскальної децентралізації в Україні в контексті аналізу світового досвіду управління державними доходами, Островецький В. І. (2017)
Михайличенко Н. М. - Метод ступінчастого розрахунку сум покриття як основний інструмент служби контролінгу, Полянська Д. А. (2017)
Харазішвілі Ю. М. - Стратегічні сценарії сталого розвитку залізничного транспорту України з позицій економічної безпеки, Шевченко А. І. (2017)
Мальчик М. В. - Сутність і концепція екологічного маркетингу муніципального утворення (міста), Мартинюк О. В. (2017)
Латишева О. В. - Основні тенденції розвитку, перспективи та можливості забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємств в Україні (2017)
Жуков С. А. - Формування системи оцінки ефективності промислового маркетингу на підприємстві (2017)
Болотіна Є. В. - Сучасні західні концепції управління та моделі публічного адміністрування, Нікітенко А. В. (2017)
Маслош О. В. - Сучасні питання стратегічного розвитку лакофарбового виробництва в Україні (2017)
Ольховская О. Л. - Система оценки эффективности управления качеством организации производственного процесса на машиностроительном предприятии, Заика А. А. (2017)
Карпенко Ю. В. - Сутність і структура соціального капіталу сфери туризму в умовах модернізації економіки (2017)
Зайцев В. С. - Сертифікація персоналу - нова технологія оцінювання компетенцій працівників підприємств (2017)
Павлов К. В. - Особенности управления эколого-экономическими системами пригородных сельскохозяйственных районов (2017)
Кашин А. А. - Ижевская агломерация: геоэкономический анализ, Кудрявцев А. Ф., Лекомцев А. Л., Сидоров В. П., Ситников П. Ю. (2017)
Маликов Р. И. - Инновационные подходы к разработке инструментария диагностики параметров административного регулирования предпринимательства в регионе, Гришин К. Е. (2017)
Маликова Т. Ш. - Администрирование платы за негативное воздействие на окружающую среду, Агадуллина А. Х., Туктарова И. О., Карачурина Р. Ф. (2017)
Толмачова Г. Ф. - Регулювання розвитку малого і середнього підприємництва: досвід зарубіжних країн для України, Ляшенко В. І., Колєснікова Г. В. (2017)
Кадирова Ш. А. - Инвестиции и инновации в развитии экономики Узбекистана, Исмаилходжаев А. И. (2017)
Фролов А. В. - Роль инвестиций в формировании конкурентоспособной экономики Узбекистана (2017)
Васильева Е. Р. - Экономическая роль государства в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства (2017)
Прогнімак О. Д. - Соціокультурні аспекти процесів самоорганізації населення в умовах децентралізації влади в Україні (2017)
До 80-річчя професора, доктора економічних наук М. М. Якубовського: відомий вчений, педагог, дослідник (2017)
Памяти выдающегося учёного-организатора, члена-корреспондента НАН Украины Анатолия Петровича Савченко (2017)
Вихідні дані (2017)
Авраменко А. А. - Влияние уровня кислотности желудочного сока на эффективность прокинетиков при лечении больных хроническим неатрофическим гастритом (2015)
Басюга І. О. - Оцінка ультразвукових та морфологічних маркерів порушень фетоплацентарного комплексу при вагітності, ускладненої маловоддям, Костюк В. М. (2015)
Безсмертна Г. В. - Порівняльний аналіз факторів ризику та клінічних показників тяжкості стану пацієнтів із транзиторними ішемічними атаками та в різні періоди ішемічного інсульту, Безсмертний Ю. О. (2015)
Бєгоулєв О. Є. - Ототоксичні побічні реакції від протитуберкульозних препаратів та методи їх профілактики і лікування (2015)
Бобкович К. О. - Використання комбінованих препаратів рослинного походження для запобігання госпіталізацій пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та фібриляцією передсердь, Ілащук Т. О., Малкович Н. М. (2015)
Бондаренко Л. В. - Окиснювальний гомеостаз та рівні атерогенності на етапах формування і розвитку хронічного обструктивного захворювання легенів (2015)
Бочкарьова О. В. - Таксономічний склад мікробіоти вмісту порожнини піхви дівчат пубертатного віку (2015)
Вергун А. Р. - Стан деяких біохімічних показників ліпідного обміну у хворих на метаболічний синдром, деструктивний трихофітний оніхомікоз, асоційований із врослим нігтем, Кіт З. М., Вергун О. М. (2015)
Войда Ю. В. - Збереженість спектрів антибіотикочутливості клінічних ізолятів Escherichia coli після довгострокового зберігання (2015)
Волкова Н. М. - Роль М1-холінорецепторів асоціативної кори щурів різного віку у впливі на автономну регуляцію серцевого ритму за умов зниженого атмосферного тиску (2015)
Волошина Л. О. - Стан про- і антиоксидантної систем крові у хворих на остеоартроз крізь призму полі- та коморбідності у віковому аспекті (2015)
Гаморак Г. П. - Ефективність лактобактерину для відновлення порушеного якісного і кількісного складу мікрофлори товстої кишки білих щурів, які зазнали 20-денної аплікації на шкіру ітаконової кислоти, та профілактика порушень мікробіоценозу за умов дії ітаконової кислоти (2015)
Дудка І. В. - Дисфункція ендотелію при шлунково-стравохідному рефлюксі у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Жорняк П. В. - Морфометричне порівняння глибини шлункових ямок після виконання різних методів резекції шлунка (2015)
Журавльова Л. В. - Хворобомодифікуюче лікування остеоартрозу у пацієнтів із супутнім цукровим діабетом 2-го типу, Олійник М. О. (2015)
Єрмакова Т. В. - Вплив струму високої частоти Liga Sure на структуру щитоподібної залози при вузловому зобі (2015)
Каліновська І. В. - Ехографічні особливості розвитку ембріона у вагітних з плацентарною дисфункцією (2015)
Карпенко Ю. І. - Динаміка вегетологічних показників у хворих на рефрактерну артеріальну гіпертензію залежно від виду використаного лікування, Сабер Гармазі (2015)
Компанієць К. М. - Імунологічні порушення у хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі гелікобактеріозу залежно від дисбіозу кишечнику (2015)
Корнацький В. М. - Вплив тривоги та депресії на якість життя пацієнтів із серцево-судинною патологією, Мороз Д. М. (2015)
Корчинська М. М. - Ефективність і переносимість стандартного режиму хіміотерапії при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з вірусними гепатитами В і С (2015)
Костіцька І. О. - Гіпогрелінемія – допоміжний діагностичний маркер порушення моторно-евакуаторної функції шлунка у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2015)
Левицька С. А. - Анатомічні варіанти будови носової порожнини і навколоносових пазух у хворих на хронічні синусити (2015)
Лисейко Н. В. - Функціональне дослідження оклюзійних співвідношень зубних рядів у пацієнтів з патологічною рухомістю зубів на тлі запальних захворювань тканин пародонта, Гуща Д. К., Шевчук В. О. (2015)
Максим’юк В. В. - Зміни оптичних та люмінесцентних властивостей плазми венозної крові при різних формах гострого панкреатиту (2015)
Мацегора Н. А. - Сравнение показателей эндогенной интоксикации у больных изолированным химиорезистентным туберкулезом в сочетании с вирусным гепатитом С, Полякова С. А. (2015)
Мироненко Л. Г. - Характеристика факторів патогенності та здатності до біоплівкоутворення В ентерококів, виділених від хворих на урологічну патологію, Перетятко О. Г., Ягнюк Ю. А., Куцик Р. В. (2015)
Михалойко І. Я. - Патоморфологічні особливості артеріосклерозу Менкеберга при синдромі діабетичної стопи, Попадинець О. Г., Сабадош Р. В. (2015)
Мостовой Ю. М. - Прихильність до подвійної антитромбоцитарної терапії після перенесеного гострого коронарного синдрому: реалії та можливості на сучасному етапі, Распутіна Л. В., Діденко Д. В. (2015)
Олійник А. Ю. - Особливості формування та динаміки розвитку зубного ряду верхньої щелепи у пацієнтів із двобічними природженими наскрізними незрощеннями верхньої губи та піднебіння після операційних втручань (2015)
Паньків І. В. - Взаємозв’язок дефіциту вітаміну D та автоімунної патології щитоподібної залози (2015)
Пахаренко Л. В. - Корекція психофункціональних порушень у жінок з передменструальним синдромом (2015)
Пенішкевич Я. І. - Інтенсивність протеолітичної деградації високомолекулярних білків у волозі передньої камери ока при подвійному проникному пораненні склери в експерименті: вплив ейкозаноїдів та блокаторів їх синтезу (2015)
Приступа Л. Н. - Зв’язок серологічного варіанта ревматоїдного артриту із генотипами за Bсl1 поліморфізмом гена глюкокортикостероїдного рецептора, Савченко О. В. (2015)
Присяжнюк В. П. - Асоціація Рro12Ala поліморфізму гена PPAR-γ із біохімічними показниками крові та ліпідного спектра у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки, Сидорчук Л. П. (2015)
Присяжнюк І. В. - Особливості перебігу хронічного холециститу у хворих на гіпотиреоз, Пашковська Н. В. (2015)
Сажин С. І. - Динаміка імунологічних показників сироватки крові у дітей, хворих на атопічну та неатопічну бронхіальну астму на тлі базисної терапії (2015)
Слобода М. Т. - Поширеність, структура та особливості клінічного перебігу захворювань пародонта в осіб молодого віку з деформівними дорсопатіями (2015)
Собчинський К. С. - Використання звукової стимуляції в лікуванні хворих на уретеролітіаз в амбулаторних умовах, Возіанов С. О. (2015)
Солтис О. М. - Порівняльна характеристика відновлення коронкової частини фронтальних зубів верхньої та нижньої щелеп різними нанокомпозитними матеріалами, Батіг В. М. (2015)
Такташов Г. С. - Респіраторні зміни при хронічній ревматичній хворобі серця за рік після хірургічного лікування вад (2015)
Усачова О. В. - Новий підхід до прогнозування розвитку плацентарної дисфункції у вагітних на тлі цитомегаловірусної інфекції (2015)
Халатурник І. Б. - Переваги проведення лікувально-діагностичних маніпуляцій на грудній клітці під УСГ-навігацією, Кучер А. Р., Головко Т. С. (2015)
Черешнюк І. Л. - Особливості перебігу метаболічних процесів у сітківці щурів в умовах гострої ішемії-реперфузії ока (характеристика моделі) та оцінка ретинопротекторних властивостей мексидолу, Загорій Г. В., Ходаківський О. А. (2015)
Чорний О. В. - Мікробіологічне обґрунтування запропонованого ілеотрансверзоанастомозу в експерименті (2015)
Щербак О. В. - Характер структурно-функціонального стану міокарда при різних клінічних формах ішемічної хвороби серця та гендерно-вікових відмінностях у пацієнтів із не Q-інфарктом міокарда (2015)
Бабюк А. А. - Антибактеріальна фотодинамічна лазерна система "HELBO" як новітній метод лікування одонтогенних інфекцій (огляд літератури), Батіг В. М. (2015)
Гаврилюк А. О. - Перспективні напрямки судово-медичних досліджень для встановлення зажиттєвості та давності спричинення тілесних ушкоджень в Україні (огляд літератури) (2015)
Мельник О. П. - Перспективи використання імуномодулятора мурамілпептидного ряду у хворих на інфільтративний туберкульоз у поєднанні з хронічним бронхітом (огляд літератури), Островський М. М. (2015)
Огоновський Р. З. - Застосування флюктуруючих струмів у стоматології і щелепно-лицевій хірургії (огляд літератури), Патерега Н. І. (2015)
Пікас О. Б. - Про стан куріння цигарок у сучасних умовах, його вплив на виникнення захворювань в організмі людини (огляд літератури) (2015)
Сенютович Р. В. - Біологічна терапія, як допоміжне лікування раку шлунка (огляд літератури), Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Унгурян В. П., Постевка І. Д., Чорний О. В., Гушул І. Я. (2015)
Юрценюк О. С. - Сім'я, як фактор формування непсихотичних психічних розладів (огляд літератури) (2015)
Зозуляк Н. В. - Особливості викладання курсу за вибором "Нутриціологія" на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини (2015)
Karatieieva S. Yu. - Improvement of foreign students’ practical training in surgical disciplines (2015)
Кулаєць В. М. - Сучасний погляд на значення лекції в навчальному процесі лікарів-інтернів (2015)
Панасенко Н. В. - Методичні підходи щодо організації настановчих лекцій для ефективної підготовки фармацевтів з органічної хімії до ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок-1. Фармація", Перепелиця О. О. (2015)
Деніна Р. В. - Інфаркт міокарда при вагітності: випадок з практики (2015)
Мишина А. Е. - Лапароскопическое лечение опухоли яичника из клеток Сертоли-Лейдига при синдроме Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser: клиническое наблюдение (2015)
Рудник В. Т. - Клінічний випадок пухлини підшлункової залози, Філіпова С. Л., Журавльова О. А., Вагилевич Л. С. (2015)
Бойчук Т. М. - Заснування Чернівецького державного медичного інституту (1944-1946 рр.), Мойсей А. А. (2015)
Медичні internet-вісті. Частина VІІI. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2015)
Title (2011)
Contents (2011)
Anatolii Volodymyrovych Skorokhod (2011)
Aliyev S. - On asymptotic behavior of conditional probability of crossing the nonlinear boundary by a perturbed random walk, Rahimov F., Navidi M. (2011)
Bishwal J. P. N. - Sufficiency and Rao–Blackwellization of Vasicek model (2011)
Blazhievska I. P. - Correlogram estimation of response functions of linear systems in scheme of some independent samples (2011)
Dorogovtsev A. A. - On regularization of the formal Fourier–Wiener transform of the self-intersection local time of a planar Gaussian process, Izyumtseva O. L. (2011)
Glinyanaya E. V. - Discrete analogue of the Krylov–Veretennikov expansion (2011)
Konarovskii V. V. - The martingale problem for a measure-valued process with heavy diffusing particles (2011)
Kononchuk P. P. - One-dimensional model of the diffusion process with a membrane that is described by the Feller–Wentzel conjugation condition (2011)
Nishchenko I. I. - Discrete time approximation of coalescing stochastic flows on the real line (2011)
Pilipenko A. - On properties of Brownian reflecting flow in a wedge (2011)
Pogorui A. - The distribution of random evolution in Erlang semi-Markov media (2011)
Riabov G. V. - Finite absolute continuity on an abstract Wiener space (2011)
Selinger C. - Zeta function regularized Laplacian on the smooth Wasserstein space above the unit circle (2011)
Shevchuk R. V. - Inhomogeneous diffusion processes on a half-line with jumps on its boundary (2011)
Velikaya M. - Pathogenetic aspects of hypolipidemic drugs antimicrobial potential in metabolic syndrome therapy: a theoretical study, Sheveleva N., Tishchenko I. (2017)
Загайко А. Л. - Порівняльне дослідження впливу гідроксилимонної кислоти та харчового концентрату фенольних сполук яблук на показники системи Нітроген (ІІ) оксиду за експериментальної інсулінорезистентності у щурів, Брюханова Т. О., Шкапо А. І. (2017)
Бутко Я. О. - Оцінка впливу препаратів із мометазону фуроатом або метилпреднізолону ацепонатом і керамідами на перебіг неспецифічного контактного дерматиту (2017)
Шанайда М. І. - Вивчення гострої токсичності рідкого екстракту трави чаберу садового, Олещук О. М. (2017)
Кононенко Н. М. - Дослідження впливу нового комбінованого крему Дермаліпоїн на проникність судинної стінки, Шейхалі А. М. (2017)
Загайко А. Л. - Вплив інгібіторів ароматази на вміст загального білка вісцеральної жирової тканини при метаболічному синдромі у хом’ячків, Литкін Д. В., Стрельченко К. В. (2017)
Гудзь Н. А. - Морфолого-анатомічне дослідження листків стевії (Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemslеy), Марчишин С. М., Сіра Л. М., Демидяк О. Л. (2017)
Шостак Л. Г. - Вибір оптимального екстрагенту для вилучення комплексу біологічно активних речовин з листя та з кореневищ з коренями первоцвіту весняного, Марчишин С. М., Васенда М. М., Гусак Л. В. (2017)
Logoyda L. - Development of methodology for of simultaneous determination of amlodipine, captopril and bisoprolol identification in dosage forms (2017)
Маміна О. О. - Дослідження ципрогептадину хроматографічними методами, Кабачний В. І. (2017)
Правила підготовки та оформлення матеріалів, поданих для публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2017)
Title (2011)
Contents (2011)
Aryasova O. V. - On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations, Pilipenko A. Yu. (2011)
Babenko A. - Oracle Wiener filtering of a Gaussian signal, Belitser E. (2011)
Ilienko A. B. - Stochastically Lipschitzian functions and limit theorems for functionals of shot noise processes, Steinebach J. G. (2011)
Knopova V. - Asymptotic behaviour of the distribution density of some Levy functionals in Rn (2011)
Kopytko B. I. - On pasting together two inhomogeneous diffusion processes on a line with the general Feller–Wentzell conjugation condition, Shevchuk R. V. (2011)
Kulik A. M. - Poincare inequality and exponential integrability of the hitting times of a Markov process (2011)
Василенко В. М. - Критерії оцінки виникнення економічної ренти (міжрегіональний вимір) (2013)
Кудріна О. Ю. - Економіко-математичне визначення оцінки ефективності використання промислового потенціалу регіону (2013)
Калашнікова Т. М. - Дослідження диференціації регіонів україни за комфортністю проживання (2013)
Бойченко Е. Б. - Теоретичні засади визначення форм життєдіяльності регіонального соціуму (2013)
Медвідь В. Ю. - Використання системно-структурного підходу до узгодження цілей і завдань економічного регулювання регіонального розвитку (прикладний аспект) (2013)
Подцерковний О. П. - Щодо необхідності правових удосконалень у контексті активізації інноваційної діяльності в україні, Зятіна Д. В. (2013)
Головінов О. М. - Особливості формування національної інноваційної системи в умовах економіки, що розвивається, Горожанкіна М. Є. (2013)
Кучерук Т. Г. - Мотиваційний механізм відтворення інноваційних детермінант розвитку світової системи господарства, Потьомкіна Н. О. (2013)
Мамутов В. К. - Повна реалізація повноважень – умова ефективності господарювання міста, Устименко В. А. (2013)
Зельдіна О. Р. - Державна реєстрація суб'єктів підприємництва – громадян, Жарікова Є. О. (2013)
Міньковський С. В. - Визнання недійсними правочинів (договорів) і спростування майнових дій боржника у процедурі розпорядження його майном (2013)
Череднікова Т. М. - Договір поставкинафтопродуктів: організаційно-правовий аспект (2013)
Базикіна Я. О. - Щодо недоліків порядку передачі місцевими радами земельних ділянок у власність громадянам (2013)
Охріменко З.О. - Деякі аспекти приватизації підприємств вугільної промисловості: економіко-правовий аналіз (2013)
Заблодська І. В. - Трудові ресурси та оплата праці: регіональний аспект, Перепелюкова О. В. (2013)
Поторочин С. О. - Економічні та правові передумови забезпечення безпечної трудової діяльності (2013)
Маісурадзе М. Ю. - Нормативно-правове забезпечення здійснення державно-приватного партнерства в україні (2013)
Жикаляк М. В. - Вибір виду податку на гірничу рентупри видобутку корисних копалин в україні (2013)
Кравченко О. С. - Економіко-математична модель визначення вектора домінантних властивостей розвитку підприємства (2013)
Далевська Н. М. - Особливості функціонування легітимних механізмів регуляції світового соціального розвитку (2013)
Окаряченко Г. П. - Оцінка енергетичної ефективності економіки україни (2013)
Cавєльєва Ю. М. - Визначення рівня потенціалу наукової сфери через оцінку середньої освіти (2013)
Толкачов Д. О. - Про можливість визначення конкурентоспроможності підприємства за допомогою методу головних компонент (2013)
Устименко В. А. - Відгук на монографію Є. В. Петрова "Феменологія адміністративно-господарського права україни", Мамутов В. К., Кременовська І. В. (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Abstracts (2013)
Коробко Д. Б. - Синтез та фізико-хімічні властивості ряду 7-арилалкіл-8-тіозаміщених 1,3-диметилксантину (2014)
Шанайда М. І. - Аналіз ліпофільних сполук надземної частини представників родини lamiaceae juss, Марчишин С. М. (2014)
Марчишин С. М. - Визначення фенольних сполук у траві centaurium erythraea rafn. Методом верх, Стойко Л. І. (2014)
Демид А. Є. - Визначення вмісту органічних кислот у траві вербозілля лучного, Чубка М. Б., Михалків М. М. (2014)
Дахим І. С. - Анатомічна будова трави стокроток багаторічних культивованих (bellis perennis L.), Марчишин С. М., Руденко В. П., Гусак Л. В. (2014)
Кошовий О. М. - Порівняльне дослідження компонентів ефірних олій листя та гілочок eucalyptus viminalis та eucalyptus urnigera, Авідзба Ю. Н., Комісаренко А. М. (2014)
Козачок С. С. - Дослідження фенольних сполук у зборі антиалергічному методом верх (2014)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічна будова трави чорнобривців золотистих (tagetes lucida L.), Сіра Л. М., Данилюк Б. Б. (2014)
Чубка М. Б. - Алгоритм розробки складу і технології твердих капсул із комплексним густим екстрактом та ефірними оліями, Вронська Л. В., Грошовий Т. А. (2014)
Рибалкін М. В. - Обгрунтування оптимального співвідношення фаз при одержанні екстракту гриба candida albicans (2014)
Демчук М. Б. - Дослідження технологічних властивостей сахарози марок compri suger – нових наповнювачів для прямого пресування таблеток (2014)
Денис А. І. - Оптимізація складу та технології таблеток екстракту листя тополі китайської (2014)
Кучеренко Л. І. - Розробка оптимального складу і технології таблеток кардіотрилу методом прямого пресування (2014)
Онишків О. І. - Дослідження впливу кількісного вмісту допоміжних речовин на фармако-технологічні показники якості таблеток "віспулін" (2014)
Гриновець І. С. - Опрацювання технології і дослідження стоматологічних лікарських плівок із лідокаїну гідрохлоридом (2014)
Кучеренко Л. І. - Вибір допоміжних речовин з метою отримання таблеток ізоніазиду з тіотріазоліном методом прямого пресування, Хромильова О. В. (2014)
Савченко Л. П. - Визначення ступеня зміни реологічних параметрів екстемпоральної мазі з гідрокортизону бутиратом процесі зберігання, Вракін В. О., Кухтенко Г. П., Георгіянц В. А. (2014)
Попович В. П. - Вивчення оптимальної технології культивування біомаси flammulina velutipes, Бісько Н. А., Круподьорова Т. А., Козіко Н. О., Буткевич T. А. (2014)
Хохлова К. О. - Розробка і валідація методики кількісного визначення суми флавоноїдів у настойці (2014)
Бойко А. І. - Результати експерименту з впровадження електронних рецептів на регіональному рівні, Парновський Б. Л. (2014)
Мостецька Н. С. - Маркетингові дослідження асортименту лікарських препаратів імуностимулювальної дії, представлених на фармацевтичному ринку України, Калинюк Т. Г. (2014)
Бавикіна М. Л. - Аналіз лікарських засобів, представлених на фармацевтичному ринку україни для лікування кандидозного вульвовагініту, Вишневська Л. І. (2014)
Попович В. П. - Сучасний стан фармацевтичного ринку гомеопатичних лікарських засобів україни, Глущенко О. М., Костюк І. А. (2014)
Семенів Д. В. - Експертна оцінка фармацевтичними працівниками методів реклами лікарських засобів в Україні (2014)
Лелека М. В. - Вивчення антимікробної активності настойок лілії білої, Ткачук Н. І., Заліська О. М. (2014)
Максимович Н. М. - Дослідження фармацевтичної складової лікування прееклампсії у вагітних, Заліська О. М., Косяченко К. Л. (2014)
Немченко А. С. - Фармакоекономічна оцінка схем хіміотерапії на рак легень, Фурса Л. І. (2014)
Грушковська Д. Т. - Моніторинг вітчизняного ринку противиразкових лікарських засобів (2014)
Демчук М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Гуреєва С. М., Марценюк В. П., Грошовий Т. А. (2014)
Жежуха В. Й. - Особливості формування технологічних методів управління в системі менеджменту підприємств, Овчарук В. В. (2013)
Веріга Г. В. - Стрес-тестування як інструмент оцінки валютних ризиків підприємства (2013)
Грушак З. М. - Модель оцінки та управління конкурентоспроможністю авіакомпаній на основі факторів конкурентоспроможності (2013)
Максимчук Р. Ф. - Проблемні питання здійснення фінансового моніторингу в Україні (2013)
Миколенко Е. П. - Взаимодействие национального и глобального в адаптации хозяйственных систем (2013)
Дробязко С. І. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі логістичного підходу, Мельнікова Ю. І. (2013)
Головач В. В. - Правовий статус міжнародних стандартів аудиту (2013)
Шавурська О. В. - Класифікація лісових біологічних активів як об’єктів бухгалтерського обліку (2013)
Кушнір І. М. - Розробка контролінгового механізму державного регулювання діяльності платників податків (2013)
Яким чином здійснюється вихід акціонера із складу приватного акціонерного товариства? (2013)
Як заснувати акціонерне товариство? (ч. 1) (2013)
Як заснувати акціонерне товариство? (ч. 2) (2013)
Проблеми погодження меж земельної ділянки з сусідом. Дачні війни (ч. 1) (2013)
Проблеми погодження меж земельної ділянки з сусідом. Дачні війни (ч. 2) (2013)
Неустойка: штраф і пеня — договірне право (ч. 1) (2013)
Неустойка: штраф і пеня — договірне право (ч. 2) (2013)
Title (2012)
Contents (2012)
Valerii Volodymyrovych Buldygin (2012)
Alsmayer G. - Metabasins - a state space aggregation for higly disordered energy landscapes, Winkler A. (2012)
Alvarez-Andrade S. - Perturbed self-intersection local time (2012)
Kharazishvili A. B. - Ergodic measures and the definability of subgroups via normal extensions of such measures (2012)
Hiraba S. - Independent infinite Markov particle systems with jumps (2012)
Kosenkova T. I. - Weak convergence of a series scheme of Markov chains to the solution of a Levy driven SDE (2012)
Kulik A. M. - Large deviations for one-dimensional SDE with discontinuous diffusion coefficient, Soboleva D. D. (2012)
Pogorui A. - The distribution of random motion in semi-Markov media (2012)
Tantsiura M. V. - On the generalization of the McKean–Vlasov equation to the case where the total mass of particles is infinite (2012)
Кисельов Д. - Синтез та спектрально-люмінесцентні властивості подвійного фосфату K3La0,8Eu0,2(PO4)2, Теребіленко К., Хоменко О., Петренко О., Доценко В., Слободяник М. (2016)
Дзязько О. - Синтез і дослідження твердих розчинів в системі La4-xBaxNi3O10+δ, Неділько С., Куліченко В. (2016)
Пилипенко А. - Синтез та дослідження надпровідного купрату Y2Ba5Cu7O15,7, Неділько С., Дзязько О., Фесич І. (2016)
Гаголкіна З. - Діелектричні та механічні властивості сітчастих поліуретанів з введеними in situ гетерополіядерними комплексами Ca/Cu та Sr/Cu, Лобко Є., Клепко В., Кокозей В., Петрусенко С., Плюта Н., Овсянкіна В. (2016)
Ващенко O. - Дослідження взаємодії ураніл-іону з естерами 3-гідроксиметил-1,2,4-триазолілоцтових кислот, Росомаха І., Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. (2016)
Огороднік Ю. - Синтез 3-(2-піридил)-N-метил-1,2,4-триазолів та координаційних сполук Pd(II) на їх основі, Захарченко Б., Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. (2016)
Зеленько М. - Синтез та властивості сполук складу YBa2-xSrxCu3O7 та YBa2-xCaxCu3O7, Неділько С. (2016)
Войтенко Т. - Вплив методу синтезу на структуру та властивості La1-xEuxVO4 (0≤x≤0,3), Неділько С., Сліпець А., Манченко С., Неділько С., Чукова O., Щербацький В. (2016)
Кокозей В. - Фотопровідність плівкових полімерних композитів з часточками комплексів Cu(II)/Mo(VI) на основі аніона Страндберга, Бувайло Г., Маханькова В., Студзинський С., Давиденко М. (2016)
Труш В. - ІЧ-спектральні дослідження диметил-N-трихлорацетиламідофосфату та деяких його сполук (2016)
Трохименко А. - Детектування концентрату молекулярного йоду на пінополіуретані портативним колориметром, Запорожець О. (2016)
Трохименко О. - Фотометричне окисно-відновне визначення йодату в столовій солі з використанням йодиду і барвника метиленового синього, Сухан В. (2016)
Губецька Т. - Сучасні тенденції газохроматографічного визначення нікотину в лікарських засобах тютюнзамісної терапії, Левчик В., Кобилінська Н. (2016)
Сумарокова Г. - Індикаторна система "Zr(IV)–Арсеназо I" для визначення ортофосфату у прісних та солоних водах, Запорожець О., Зінько Л., Паустовська А., Поліщук К., Прокапало Ю. (2016)
Грищенко Л. - Модифицирование углеродного волокна серосодержащими функциональными группами, Безуглая Т., Вакалюк А., Беда А., Радкевич В., Мисчанчук О. (2016)
Гріщенко Л. - Хімічне модифікування поверхневого шару вуглецевого волокна Br- та S-вмісними сполуками, Безугла Т., Вакалюк А., Діюк В., Місчанчук О., Іщенко О. (2016)
Котова Н. - Ентальпії змішування розплавів системи Ce-Cu-Sb, Усенко Н., Головата Н. (2016)
Мешкініфар Р. - Активність Ni-Fe каталізаторів у реакції гідрогенування СO2, Іщенко О., Захарова Т., Дяченко А. (2016)
Яковенко О. - Структура розплавів Al-Ge-Ni вздовж перерізу Al60Ge40 – Al60Ni40, Півницька В., Казіміров В., Роїк О., Сокольський В. (2016)
Шокол Т. - Модифікації 7-гідрокси-3-(5-феніл-1,3,4-тіадіазол-2-іл)-6-етилхромону, Горбуленко Н., Хиля В. (2016)
Ovdiichuk O. - Synthesis of new chiral α-amino acid derivatives of 3,5-disubstituted 1,2,4-triazoles, Hordiyenko O., Arrault A., Averlant-Petit M.-C. (2016)
Куницька Л. - Функціоналізація блок-кополімерів, що містять поліакриламід та поліетиленоксид, Желтоножська Т. (2016)
Харченко О. - Синтез нових метакрилатів 6-гідроксиауронів, Мержиєвський Д., Смокал В., Колендо О., Попова А., Фрасинюк М. (2016)
Харченко О. - Полімери з хіноліновими фрагментами, Смокал В., Крупка О., Колендо О. (2016)
Ястремська Л. С. - Міскантус – енергетична культура для отримання біопалива, Пришляк Р. І., Федонюк Ю. В. (2017)
Блінкова О. І. - Еколого-фітоценотична оцінка постмеліоративної динаміки лісової рослинності волинського Полісся (2017)
Гладченко Л. М. - Вплив хімічного складу нафтопродуктів на ефективність культивування мікроорганізмів-нафтодеструкторів, Матвєєва О. Л., Омельчук С. О. (2017)
Paliienko K. - Biotechnological application of methyl-β-cyclodextrin for cholesterol content manipulation in biological membranes, Vasylchenko O., Pastukhov A., Riabov S., Borisova T. (2017)
Косоголова Л. О. - Вплив фізичних методів обробки на вміст біологічно активних речовин в квітках кульбаби лікарської (Taraxacum officinale Wigg.), Лошицький П. П., Чабанюк Л. Л., Яблонська К. М. (2017)
Тимошенко У. В. - Стан цитоплазматичної мембрани еритроцитів у хворих на В-клітинні неходжкінські лімфоми (2017)
Косоголова Л. О. - Вплив фізичних факторів на вміст інуліну в девясилі лікарському, Лошицький П. П., Уницька А. Ю., Чоповська А. М. (2017)
Косоголова Л. О. - Використання коріння кульбаби лікарської (Taraxacum officinale Wigg.) для одержання цукровмісних концентратів, Лошицький П. П., Кривутенко І. С., Поліщук Б. В., Яблонська К. М. (2017)
Лузіна Д. В. - Біологічно активні речовини гриба веселка звичайна Phallus impudicus (2017)
Залізняк Л. - Замість передмови. Проблеми науки в Україні та археології в НаУКМА (2017)
Шевченко Т. О. - Чопінги-відбійники стоянки Андріївка 4: поліфункціональність чи реутилізація? (2017)
Залізняк Л. Л. - Верхньопалеолітична стоянка Желонь на Овруцькому кряжі, Томашевський А. П., Переверзєв С. В., Сорокун А. А., Хоптинець І. М. (2017)
Радомський І. С. - Кам’яний інвентар з поселення трипільської культури Солончени ІІ на Дністрі (2017)
Клочко В. І. - Івонівський скарб і проблема "дністровської" міді (2017)
Рудь В. С. - Чечельницькі імпорти та наслідування в Майданецькому: постановка проблеми (2017)
Отрощенко В. В. - Образний ряд карпато-мікенського орнаментального стилю (2017)
Шелехань О. В. - Скіфська клинкова зброя в працях археологів київської школи (2017)
Крютченко О. О. - Працезатрати на зведення лісостепових городищ скіфського часу (2017)
Бєлопольська О. А. - Культурна біографія артефакту: скіфський казан (2017)
Грицик Ю. О. - Кістяні платівки з кургану біля с. Попівка на Посуллі як елемент скіфського обладунку (2017)
Беліменко А. О. - Сировинні бази бронзових виробів могильника салтівської культури Суха Гомільша (2017)
Кублій М. В. - Питання продуктового забезпечення скіфського городища Северинівка за результатами остеологічного аналізу матеріалу з розкопок 2015 року (2017)
Цеунов І. А. - Дослідження палеолітичних пам’яток широкими площами в радянській Україні на межі 20–30-х рр. ХХ ст.. (2017)
Шатіло Л. О. - Роль островів Егейського моря в неолітизації Південно-Східної Європи в історіографії (2017)
Котенко В. В. - Дослідження археологічної кераміки у 40-ві роки ХХ ст. в Україні (2017)
Черкаська Д. В. - Участь Л. М. Славіна в діяльності Львівської філії Інституту археології Академії наук УРСР (2017)
Борисова Т. А. - Сікорський Анатолій Олексійович – дослідник археологічних пам’яток Повисуння, Борисов А. В., Борисов Д. В. (2017)
Залізняк Л. Л. - Овруцька околична шляхта та проблема початку україногенези (2017)
Фігурний Ю. С. - Героїчний символ Київської Русі Рец. на: Конча С. В. Билинний Ілля Муромець: витоки епічного образу. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2016. – 560 с. (2017)
Пам’яті Кончі Сергія Вікторовича (2017)
Відомості про авторів (2017)
Передмова (2015)
Світленко С. І. - Історіософське осмислення історії України у творчій спадщині М.П. Драгоманова (2015)
Шляхов О. Б. - Народ versus влада: до питання про причини та прояви розколу в українському суспільстві у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Коротенко Д. В. - До питання фінансового утримання катеринославської поліції в 70-х рр. ХІХ ст. (2015)
Лобода А. М. - Дворянство в культурно-освітньому просторі Катеринославщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Бабічева О. С. - Соціально-економічний розвиток Південної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., Галаганов В. О. (2015)
Мороз В. І. - Соціально-професійний склад населення міст Катеринославської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Гриженко Л. В. (2015)
Коломоєць Ю. І. - "Союз російських соціал-демократів за кордоном" (1898–1901): забуті сторінки історії, Поляков С. І. (2015)
Перетокін А. Г. - Економічна криза в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. та політика царського уряду з її подолання (на матеріалах галузевої преси) (2015)
Чепурко О. О. - Бойова робота соціал-демократів Катеринославської губернії в 1905–1907 рр. (2015)
Сарнацький О. П. - Дії царської прокуратури та суду стосовно українських соціал-демократів Наддніпрянщини в роки реакції (1907–1910) (2015)
Лучка Л. М. - Вплив цензури на розвиток бібліотечної справи Катеринославщини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Савченко О. І. - Перша світова війна у висвітленні газет російських емігрантів в Австралії (2015)
Кривошеєва Л. М. - Фотографічна справа у просвітній роботі Союзу визволення України (2015)
Яценко В. Я. - Діяльність Катеринославської міської думи в контексті подій кінця жовтня 1917 р. (2015)
Коломоєць О. Ю. - Політика українізації у 1920-х рр. – погляд сучасників (2015)
Архірейський Д. В. - Леонід Красін як ідеолог радянської державної монополії зовнішньої торгівлі (2015)
Савчук В. С. - Л. В. Писаржевський в історії Катеринославського університету (1913–1926) (2015)
Сливенко В. А. - Еволюція більшовицьких поглядів на злочинність та правоохоронну діяльність у 1920-х рр. (2015)
Дрогобицький І. І. - Політика, ідея, трагізм: українські збройні сили в Галичині (1939–1943) (2015)
Шахрайчук І. А. - Антифашистська боротьба радянського підпілля на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945) (2015)
Євсєєва Г. П. - Питання про владу в конституційному процесі в Україні (1990–2014), Кривчик Г. Г. (2015)
Микитчук Н. М. - Розвиток та перспективи взаємовідносин України й Таджикистану (2015)
Summary (2015)
Наші автори (2015)
Романюк О. - "Кінець транзитології" чи криза її первинної парадигми? (2007)
Петренко В. - Особливості визначення політичної мови (2007)
Рудич Ф. - Політичні лідери і стратегії реформ у країнах Центральної Східної Європи (2007)
Нагорна Л. - "Війна ідентичностей": сценарії і ризики (2007)
Холод В. - Прояви закономірного в плавному і бурхливому плині політики (2007)
Райковський Б. - Політологічний аналіз виборчого процесу (2007)
Дегтеренко А. - Етнополітичні й цивільні аспекти неконституційності пропорційної системи виборів до місцевих рад (2007)
Клименко О. - "Фабрики думок": вплив неурядових організацій на політику демократичних держав (2007)
Зубро Т. - Інтерпретаційний підхід в концепціях політичної культури (2007)
Денисюк С. - Гендерні аспекти формування іміджу політичного лідера (2007)
Войтків В. - Партійна система України: етапи становлення та їх особливості (2007)
Пироженко В. - Євроатлантичні цінності й місіонерство США: конфлікт ідеалів та національних інтересів (2007)
Соколов В. - Зовнішня політика лейбористів: власний курс чи продовження політики торі?, Соколов А. (2007)
Сірий С. - Особливості локальних війн воєнних конфліктів в умовах глобалізації (2007)
Гуцало М. - Деякі теоретичні аспекти побудови сучасної антитерористичної парадигми (2007)
Білак П. - Тайванський націоналізм: його характер і причини виникнення (2007)
Куташев І. - Політичні ідеї періоду становлення Козацької держави (2007)
Василенко С. - Сільські території як об’єкти управління, Василенко М. (2007)
Книжкова полиця (2007)
Вийшов у світ № 2(22) журналу "Соціальна психологія" (2007)
До уваги читачів (2007)
Передмова (2016)
Світленко С. І. - Історіософське осмислення історії України у творчій спадщині М. П. Драгоманова (2016)
Дяченко О. В. - Поняття української національної ідеї у свідомості українських народолюбців 1860–1880-х рр (2016)
Коломоєць Ю. І. - Перше навчально-наукове видання з кримінології революційного тероризму в Російській імперії (1860–1870), Поляков С. І. (2016)
Коротенко Д. В. - Зміни у структурі міської поліції Катеринославщини в 70-х рр. ХІХ ст (2016)
Сарнацький О. П. - Адміністративно-цензурні утиски царизмом українських видань (друга половина 60-х рр. ХІХ ст. – 1904 р.) (2016)
Перетокін А. Г. - Казенні замовлення – захід внутрішньої політики царського уряду щодо промислового розвитку в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст. (за матеріалами галузевої преси) (2016)
Шляхов О. Б. - Партія кадетів як ліберальна альтернатива в суспільно-політичному русі Катеринославщини початку ХХ ст (2016)
Ковальська-Павелко І. М. - Соціально-економічні питання у програмах політичних партій Наддніпрянської України початку ХХ ст (2016)
Гриженко Л. В. - Участь купецтва у громадсько-політичному житті Катеринослава (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Недря К. М. - 1902 рік на Полтавщині. Селянські хвилювання в оцінках потерпілої сторони (2016)
Лучка Л. М. - Особисті книжкові зібрання катеринославських діячів та їх роль у громадському житті губернії (2016)
Яценко В. Я. - Питання про входження Катеринославської губернії до складу України в діяльності міської думи Катеринослава восени 1917 р. (2016)
Лавренко В. С. - Образи російської еміграції в середовищі українства в екзилі на Балканах у міжвоєнний період (2016)
Бурмага В. П. - Організація боротьби з дезертирством на Катеринославщині в 1920 р. (2016)
Коломоєць О. Ю. - Класовий підхід у радянській національній політиці 1920-х рр. (2016)
Сливенко В. А. - Створення органів прокуратури на Катеринославщині в 1920-ті рр. та їх місце в суспільно-політичному житті регіону (2016)
Шахрайчук І. А. - Знищення духовно-культурних багатств Дніпропетровщини в період Другої світової війни (1941–1945) (2016)
Мирончук В. Д. - У витоків історичного факультету Дніпропетровського університету (науково-педагогічна і громадська діяльність Д. Ф. Красицького та М. П. Долініна) (2016)
Кривчик Г. Г. - Політичні трансформації в пострадянській Україні (2016)
Бородін Є. І. - Становлення місцевого самоврядування в Україні: законодавчий аспект (1990-ті рр.) (2016)
Грушецький Б. П. - Основні етапи розвитку українсько-болгарських відносин (1991–2013) (2016)
Мороз В. І. - Рецензія на документальні видання (2016)
Summary (2016)
Наші автори (2016)
Кармазіна М. - Становлення і розвиток порівняльної методології в політичних дослідженнях, Могилевець О. (2006)
Мацієвський Ю. - Між авторитаризмом і демократією: політичний режим після "помаранчевої революції" (2006)
Холод В. - Політична модернізація: згусток протиріч (2006)
Биковець В. - Лобізм у системі представництва інтересів (2006)
Мазур О. - Інститути громадянського суспільства як чинник модернізації виборчої системи (2006)
Рева С. - Участь громадськості у процесі формування та реалізації державної політики (2006)
Іванілов О. - Реалізація принципу альтернативності у розбудові української державності (2006)
Нагорний В. - Сутнісні проблеми політичної культури України (2006)
Гаврада І. - Цензура як прояв недемократичності державності державної політики України у сфері засобів масової інформації (2006)
Юзефович В. - Модель визначення пріоритетних напрямів зовнішньополітичних дій України, Возняк С., Вербицький С. (2006)
Пасічко В. - Соціально-політичні проблеми усвідомлення сутності війни в сучасних суспільствах (2006)
Рябінін Є. - Процеси інтеграції у ХХ столітті: концепції їх вивчення (2006)
Кіш Є. - Проблеми транскордонного співробітництва України і Євросоюзу (2006)
Дудко І. - Держдепартамент і держсекретар в системі зовнішньополітичного механізму США (2006)
Тимків Я. - Республіка Польща як новий актор в європейській політиці безпеки і оборони (2006)
Багмет М. - Комсомол та неформальні об’єднання України в період "перебудови", Сорока С. (2006)
Кудряченко А. - Виборчі технології як мистецтво (2006)
Книжкова полиця (2006)
Вийшов у світ №5 (19) журналу "Соціальна психологія" (2006)
Титул, зміст (2017)
Лантух-Лященко А. И. - Ширина раскрытия трещин как критерий деградации железобетонных элементов (2017)
Адріанов В. П. - Новий порядок обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва та проблеми його застосування (у порядку обговорення), Галінський О. М. (2017)
Шалінський В. В. - Особливості визначення транспортних навантажень автодорожніх мостів за національними та європейськими нормами (2017)
Гончаренко Д. Ф. - Технологія захисту від корозії конструкцій дублюючих каналізаційних тунелів у м. Харкові (2017)
Лихограй В. В. - Организация производства работ при восстановлении зданий православных храмов (2017)
Зуєвська Н. В. - Використання сучасних методів закріплення приконтурного масиву підземних виробок у складних інженерно-геологічних умовах, Стовпник С. М., Осипов О. С. (2017)
Сьомка С. В. - Формування методу послідовного системного аналізу ланцюгових пропорційних структур в архітектурі (2017)
Данильченко Ю. М. - Динаміка ескалаторів із проміжним розміщенням приводу: дослідження впливу зовнішніх збурень, Горбатенко Ю. П., Закора О. В. (2017)
Умови друкування (2017)
Вітаємо із 70-річчям Гончаренка Дмитра Федоровича, проректора з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету будівництва та архітектури, доктора технічних наук, професора, члена редакційної колегіїжурналу "Промислове будівництво та інженерні споруди" (2017)
Вітаємо із 80-річчям Квашу Віктора Григоровича, професора кафедри "Автомобільні дороги та мости" Національного університету "Львівська політехніка", доктора технічних наук, члена редакційної колегії журналу "Промислове будівництво та інженерні споруди" (2017)
Авер’янова Н. - Чинники консолідації українства в постколоніальну добу (2017)
Бродецька Ю. - Деконсолідаційні аспекти сучасного суспільства: реконфігурація імперіальності в просторі співбуттєвості (2017)
Воропаєва Т. - Постколоніальні студії вчених української діаспори (2017)
Гардашук Т. - Колоніалізм, постколоніалізм та екологічні кризи (досвід України) (2017)
Грабовська І. - Волонтерський рух у контексті становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні (2017)
Дроботенко М. - Постколоніальний вплив на політичні реалії сучасної України (2017)
Ліончук О. - Творення громадянського суспільства в незалежній Україні як ознака подолання постколоніального синдрому (на прикладі акцій громадянської непокори 1993-2010 рр.) (2017)
Музичко О. - Колоніальний та антиколоніальний дискурси у південноукраїнській історіографії ХІХ–ХХ ст. та їхній вплив на сучасні реалії (2017)
Пархоменко Н. - Міграційні процеси в постколоніальну добу (2017)
Цюрупа М. - Соціально-філософський аналіз політико-правового статусу режиму окупації в контексті боротьби України за територіальну цілісність (2017)
Талько Т. - Проблема трансформації релігійної свідомості українців у контексті постколоніальних студій (2017)
Афанасьєва Л. - Міжкультурна компетентність як стратегема демократичного розвитку поліетнічної міської громади (2017)
Грабовський С. - Українська нація: висліди ХХ століття і подолання "глухих кутів" історії (2017)
Гудзь В. - Роман Сербин у боротьбі проти сучасних фальсифікацій історії Голодомору (2017)
Кісь О . - (Не)втрачена жіночність: зусилля українок-політв’язнів зі збереження гендерної ідентичності у таборах ГУЛАГу (2017)
Терновий П. - Соціально-філософський аналіз ідейних засад діяльності сучасних гуманітарних рухів (2017)
Усатенко Т. - Державна мова - чинник національної безпеки (2017)
Власова Т. - "Українство" у дискурсах і наративах західноєвропейської літератури постмодерну (2017)
Дворніцька Л. - Фітоніми й зооніми у збірці "Майдан" Віри Вовк як засіб формування національної самосвідомості молодого покоління (2017)
Решетньова Ю. - Теорія справедливості у концептосфері гендерних досліджень: українські реалії та сучасність (2017)
Стребкова Ю. - Інтерсекційна стигматизація: феномен квір-духовності в Україні (2017)
Тесленко Т. - Феномен волонтерства в історії та культурі України (2017)
Обушний М. - Національне самовизначення у контексті українського державотворення (Рецензія на монографію: Рафальський І.О. Національно-державне самовизначення: |монографія| / І.О. Рафальський. – К.: ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 480 с. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Kovalchuk V. A. - Higgs boson decay to lepton pair and photon and possible non-hermiticity of the Yukawa interaction, Korchin A. Yu. (2017)
Levon A. I. - Statistical analysis of the distribution of 0+ state energies in the actinide nuclei (2017)
Krech A. V. - Composite scintillators and some features of their radiation resistance, Galunov N. Z. (2017)
Abd H. J. - Suppression of a nonlinear effect for high data transnission rate systems with a wavelength division multiplexer using the optimization of fiber properties, Almahanna M. S. (2017)
Kabir M. H. - Slotted core circular PCF in chemical sensing applications, Alam Miah M. B., Asaduzzaman S., Ahmed K. (2017)
Malinina A. A. - Mechanism of growth of the intensity of radiation emitted in the blue-violet spectral interval by gas-discharge plasma generated in the mixtures of mercury diiodide vapor, xenon, and neon, Shuaibov A. K., Malinin A. N. (2017)
Lev B. I. - Aggregation of nanoparticles in a nematic liquid crystal (2017)
Litovchenko V. G. - Mechanism of adsorption-catalytic activity at the nanostructured surface of silicon doped with clusters of transition metals and their oxides, Gorbanyuk T. I., Solntsev V. S. (2017)
Kupchak I. - Electronic and magnetic properties of spinel Co3O4 (111) surface in GGA + U approximation, Serpak N. (2017)
Grygorchak I. I. - Modification of the properties of InSe β-CD FeSO4 clathrate/cavitate complexes with hierarchical architecture at their synthesis in crossed electric and light-wave fields, Hryhorchak O. I., Ivashchyshyn F. O. (2017)
Antia A. D. - Nonrelativistic treatment of Schrödinger particles under inversely quadratic Hellmann plus ring-shaped potentials, Ituen E. E. (2017)
Savchenko D. O. - Toward robust detection of a faint narrow line in X-rays – the role of continuum-induced systematics, Iakubovskyi D. A. (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Pach J. L. - A Robust Binarization and Text Line Detection in Historical Handwritten Documents Analysis, Bilski P. (2016)
Patil M. - UB Swarm: Hardware Implementation of Heterogeneous Swarm Robot with Fault Detection and Power Management, Abukhalil T., Patel S., Sobh T. (2016)
Jonaitis D. - Application of Numerical Intelligence Methods for the Automatic Quality Grading of an Embryo Development, Raudonis V., Lipnickas A. (2016)
Bezobrazov S. - The Methods of Artificial Intelligence for Malicious Applications Detection in Android OS, Sachenko A., Komar M., Rubanau V. (2016)
Heard T. - An Extended Discussion on a High-capacity Covert Channel for the Android Operating System, Johnson D. (2016)
Zahorodnia D. - Canny-based Method of Image Contour Segmentation, Pigovsky Yu., Bykovyy P. (2016)
Kovalchuk V. A. - Higgs boson decay to lepton pair and photon and possible non-hermiticity of the Yukawa interaction, Korchin A. Yu. (2017)
Levon A. I. - Statistical analysis of the distribution of 0+ state energies in the actinide nuclei (2017)
Креч А. В. - Композиційні сцинтилятори та особливості їх радіаційної стійкості, Галунов М. З. (2017)
Abd H. J. - Suppression of a nonlinear effect for high data transnission rate systems with a wavelength division multiplexer using the optimization of fiber properties, Almahanna M. S. (2017)
Kabir M. H. - Slotted core circular PCF in chemical sensing applications, Alam Miah M. B., Asaduzzaman S., Ahmed K. (2017)
Малініна А. О. - Механізм збільшення інтенсивності випромінювання газорозрядної плазми на сумішах парів дийодиду ртуті, ксенону та неону в фіолетово-синьому спектральному діапазоні, Шуаібов О. К., Малінін О. М. (2017)
Lev B. I. - Aggregation of nanoparticles in a nematic liquid crystal (2017)
Литовченко В. Г. - Механiзм адсорбо-каталiтичної активностi наноструктурованої поверхнi кремнiю, легованої кластерами перехiдних металiв та їх оксидами, Горбанюк Т. I., Солнцев В. С. (2017)
Купчак І. М. - Електронні та магнітні характеристики поверхні шпінелі Co3O4 (111) в наближенні GGA + U, Серпак Н. Ф. (2017)
Григорчак І. І. - Модифікація властивостей клатрато/кавітатних комплексів InSe β-CD FeSO4 ієрархічної архітектури при їх синтезі в схрещених електричному і світлової хвилі полях, Григорчак О. І., Іващишин Ф. О. (2017)
Antia A. D. - Nonrelativistic treatment of Schrödinger particles under inversely quadratic Hellmann plus ring-shaped potentials, Ituen E. E. (2017)
Savchenko D. O. - Toward robust detection of a faint narrow line in X-rays – the role of continuum-induced systematics, Iakubovskyi D. A. (2017)
Снітинський В. - Біохімічний склад капусти білоголової залежно від рівня забруднення ґрунту кадмієм і свинцем за використання меліорантів та різних систем удобрення, Дидів А. (2016)
Лисак Г. - Фітоценотична харак-теристика стану популяцій Oxycoccus palustris Pers. на території Яворівщини, Любинець І., Стельмах С., Кружель Б. (2016)
Іванків М. - Особливості міграції та акумуляції хлорорганічних забруднень у ґрунті, Бальковський В., Кружель Б., Павкович С., Вовк С. (2016)
Мазурак О. - Екологічні підходи у використанні соломи зернових культур, Качмар Н., Зеліcко О., Бучко А. (2016)
Лопотич Н. - Екологічні аспекти питного водопостачання у Сколівському районі Львівщини (2016)
Григорів Я. - Вирощування гречки в короткоротаційній сівозміні на дерново-опідзолених ґрунтах в умовах Прикарпаття, Стельмах О., Бахталовська М., Туць Л. (2016)
Тирусь М. - Економічна ефективність вирощування буряку цукрового залежно від способів обробітку ґрунту (2016)
Лихочвор В. - Продуктивність цукрового буряку залежно від системи гербіцидного захисту в умовах Західного Лісостепу України, Костючко С. (2016)
Іванюк В. - Беззмінне вирощування буряку цукрового, Панасюк О., Пацкан І. (2016)
Завірюха П. - Продуктивність картоплі залежно від застосування регуляторів росту для обробки садивних бульб, Неживий З. (2016)
Пархуць Б. - Потенційний врожай пшениці озимої сорту Золотоколоса залежно віднадходження фотосинтетичної активної радіації на темно-сірих опідзолених ґрунтах Західного Лісостепу України (2016)
Лупак О. - Формування продуктивності Calendula officinalis L. залежно від внесення стимуляторів росту та ґрунтово-кліматичних умов культивування, Антоняк Г., Шпек М. (2016)
Вдовенко С. - Ефективність використання біопрепарату під час вирощування помідора у відкритому ґрунті розсадним способом (2016)
Стефанюк С. - Урожайність і якість пучкової продукції буряку столового залежно від виду накриття та строку сівби (2016)
Бровко О. - Вплив синтетичних регуляторів росту 1-НОК та 6-БАП на морфогенез і продуктивність перцю солодкого, Кур’ята В., Рогач В. (2016)
Сєвідов В. - Інноваційні складові сталого розвитку галузі овочівництва у Харківській області (2016)
Слободяник Л. - Ріст і урожайність дерев інтродукованих сортів яблуні в інтенсивному насадженні (2016)
Рожко І. - Елементи технологічного сортовивчення суниці ананасної, Тарнавська Н. (2016)
Гулько Б. - Господарсько-біологічна оцінка осінніх сортів яблуні залежно від підщеп, Гулько В. (2016)
Дидів О. - Урожайність і якість гібридів капусти броколі в Західному Лісостепу України (2016)
Дидів І. - Вплив позакореневого підживлення добривами Омекс на продуктивність селери коренеплідної в умовах Прикарпаття України (2016)
Влох В. - Польова стійкість гібридів картоплі проти фітофторозу залежно від поєднання батьківських компонентів, Дудар І., Литвин О., Бомба М., Дудар О. (2016)
Завірюха П. - Результати оцінки перспективних гібридів картоплі у конкурсно-динамічному сортовипробуванні, Костюк Б., Коновалюк М. (2016)
Андрушко О. - Урожайність сортів картоплі різних груп стиглості в динамічному випробуванні, Демкович Я. (2016)
Влох В. - Критерії продуктивності сіянців картоплі, створених за участі в генеалогічній сукупності сорту Карпатський, Дудар І., Литвин О. (2016)
Косилович Г. - Захист ріпаку озимого від хвороб, Король О. (2016)
Голячук Ю. - Вплив сортових особливостей і фунгіцидів на розвиток основних грибних хвороб картоплі, Калащук Д. (2016)
Костюк Б. - Вплив допосівної обробки насіння регуляторами росту на стійкість ярого ячменю до грибних хвороб в умовах Західного Лісостепу (2016)
Сеник І. - Динаміка щільності пагонів бобово-злакового агрофітоценозу залежно від удобрення, Сидорук Г., Ворожбит Н., Болтик Н. (2016)
Лопушняк В. - Вплив екологічно безпечних технологій на баланс поживних речовин у сірому лісовому ґрунті Західного Лісостепу України, Бортнік Т., Августинович М. (2016)
Лопушняк В. - Зміна азотного фонду темно-сірого опідзоленого ґрунту за різних систем удобрення в польовій сівозміні (2016)
Лопушняк В. - Вплив післядії ферментованих органічних добрив на агрохімічні показники дерново-підзолистого ґрунту та кормову продуктивність конюшини лучної, Засєкін Н., Лагуш Н. (2016)
Лопушняк В. - Біоенергетична ефективність вирощування верби енергетичної за внесення осаду стічних вод на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття, Грицуляк Г. (2016)
Волощук М. - Агрофізичні властивості ґрунту за різних способів обробітку та удобрення при вирощуванні льону-довгунцю в умовах Прикарпаття, Кнігніцька Л. (2016)
Хомич Н. - Вплив Хрому (VI) на процес пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантну систему в клітинах внутрішніх органів кроликів, Антоняк Г., Скаб О. (2016)
Павкович C. - Інтенсивність росту бичків та зміни жирнокислотного складу ліпідів крові за дії рослинно-жирових добавок у раціоні, Вовк С., Бальковський В., Кружель Б. (2016)
Багдай Т. - Короп звичайний (Cyprinus carpio L.) у водних екосистемах та аквакультурі, Панас Н., Антоняк Г. (2016)
Вихідні дані (2016)
Дудник С. В. - Економічні збитки держави внаслідок малюкової смертності (2017)
Чепелевська Л. А. - Роль хвороб органів травлення в падінні трудового потенціалу України, Слабкий В. Г. (2017)
Дорошенко О. О. - Аналіз міжнародного досвіду фінансування вторинної медичної допомоги, Шевченко М. В. (2017)
Шніцер І. Р. - Концепція створення регіональної інформаційно-аналітичної медичної системи (РІАМС) та її актуальність (2017)
Децик О. З. - Фармакоепідеміологічний аналіз стаціонарного лікування хворих на сечокам’яну хворобу, Соломчак Д. Б. (2017)
Таралло В.Л. - Управління здоров’ям у ринкових умовах господарювання (2017)
Голованова І.А. - Досвід організації та фінансування системи охорони здоров’я Угорщини, Оксак Г.А., Краснова О.І. (2017)
Гребняк М. П. - Вплив використання потужностей виробництва на смертність населення, Федорченко Р. А., Щудро С. А. (2017)
Тєлєгіна К. - Бенчмаркінґове дослідження амбулаторії загальної практики – сімейної медицини села Софіївська Борщагівка, Вербовецька І., Капалкіна І., Кудря А., Кучеренко А., Мандрусяк С., Надтока О., Ободовська В., Осейчук О., Пляцек В., Римаренко К., Сєргєєва Ю., Степанова Т., Сушко О., Тарасюк Т., Штогрін В. (2017)
Шафранський В. В. - Концептуальні підходи до створення системи громадського здоров’я в Україні, Слабкий Г. О. (2017)
Сердюк О. І. - Організаційно-правові аспекти автономізації управлінсько-фінансової діяльності провайдерів медичних послуг як важлива складова реформування галузі охорони здоров’я, Короп О. А., Рогожин Б. А., Просоленко Н. В. (2017)
Русняк В. А. - Характеристика законодавчої бази пілотного проекту реформи охорони здоров’я України, Чернявський В.В. (2017)
Ціборовський О. М. - Удосконалення санітарно-профілактичної роботи в Київській губернії. Робота виконавчої санітарної комісії та лікарсько-куративних пунктів м. Києва (1891–1898 рр.), Сорока В. М. (2017)
Титул, зміст (2017)
Анисимов А. В. - Доверительные вычисления с использованием складывающей машины. I, Новокшонов А. К. (2017)
Скобелев В. В. - Автоматы на абстрактных конечных квазигруппах, Скобелев В. Г. (2017)
Чеботарев А. Н. - Проблемы синтеза Σ-автоматов, специфицированных в языках LP и LF логики первого порядка (2017)
Кургаев А. Ф. - Определение языков XML/RDF Semantic Web в метаязыке нормальных форм знаний, Григорьев С. Н. (2017)
Стецюк П. И. - Теория и программные реализации r-алгоритмов Шора (2017)
Чикрий Г. Ц. - О растяжении времени в дифференциальных играх с импульсными управлениями (2017)
Лаптин Ю. П. - Использование конической регуляризации при вычислении лагранжевых оценок в задачах квадратичной оптимизации, Березовский О. А. (2017)
Яковлев С. В. - Метод искусственного расширения пространства в задачах размещения геометрических объектов (2017)
Булавацкий В. М. - Решения некоторых задач дробно-дифференциальной фильтрационной динамики на основе модели с ABC-дробной производной (2017)
Стоян В. А. - О задачах управления динамикой неполно определенных трехмерных упругих тел. II. Случай дискретно заданного желаемого состояния (2017)
Шарифов Ф. А. - Совершенные паросочетания и полиматроиды (2017)
Вакал Л. П. - Повышение эффективности чебышевской сегментной дробно-рациональной аппроксимации, Каленчук-Порханова А. А., Вакал Е. С. (2017)
Листровая Е. С. - Модель работы локального планировщика на основе решения задач нелинейного булевого программирования, Брыксин В. А., Курцев М. С. (2017)
Жерновый Ю. В. - Определение стационарных характеристик некоторых систем обслуживания с эрланговскими распределениями (2017)
Евграфов Д. В. - Интенсивность пересечений заданного уровня однородным случайным полем (2017)
Мелешенко Е. С. - Формирование матрицы выигрышей в формализованной игре между судовладельцем и менеджерской компанией (2017)
Рачковский Д. А. - Индексные структуры для быстрого поиска по сходству бинарных векторов (2017)
Абасова У. - Стилистика произведений соло для струнных инструментов азербайджанских композиторов (2016)
Аббасов Н. А. - Проявление культурологической сущности нравственных ценностей в государственной культурной политике (2016)
Бевзюк Н. П. - Религиозный опыт как опыт трансцендентного и акт веры (2016)
Гаджиева Г. - Система библиотечно­информационного обеспечения специалистов по архитектуре и строительству (2016)
Главатських Н. В. - Ключові аспекти розуміння людини в ученні різних неоязичницьких напрямів. Компаративний аналіз (2016)
Гренишен А. М. - М. Драгоманов і атеїзація української інтелектуальної еліти (2016)
Грицишина М. В. - Сенсуалізм Дж. Берклі в контексті сучасної філософії й науки (2016)
Доброносова Ю. Д. - Культура медіарозмаїття як горизонт самоідентифікації (2016)
Дубовик Н. А. - Методи виховання як засіб соціалізації особистості вихованців, Кожедуб О. В. (2016)
Кулиев Б. - Роль медиакратии в реализации политических процес сов (2016)
Найдьонов О. Г. - Значення соціокультурного розуміння соціогенезу в американській соціально­філософській думці для сучасного постіндустріального суспільства (2016)
Нерубасская А. А. - Анализ сущности человека на примере некоторых древневосточных представлений: синергетический аспект (2016)
Петленко І. В. - Історія індійської філософії в роботах Дасгупти, Чаттопадх’яї, Хіріяни, Чаттерджи й Датти (2016)
Поліщук Н. В. - Перспективи революційного й духовного розвитку цивілізації в епоху інформаційно­високотехнологічного прогресу (2016)
Полякова В. О. - Україна на мапі сучасних досліджень пам’яті (2016)
Райхерт К. В. - Пауль Верхувен: робот­полицейский как американский Иисус Христос будущего (2016)
Романкова Л. М. - Феномен формування світового громадянського суспільства (2016)
Свищо В. Ю. - Еволюція лінгвофілософської проблематики в європейській філософії ХІХ–ХХ століть (2016)
Слюсар В. М. - "Раціональне" насилля в суспільних трансформаціях (2016)
Фисун Е. Г. - Развитие еврейской эмансипации в контексте национально­освободительных движений в Европе XVIII–XIX веков (2016)
Христокін Г. В. - Філософія як методологічна основа теології (2016)
Чорна Л. В. - Роль утопічного "вбрання" для суспільного ідеалу (2016)
Shedyakov V. E. - Value­sense complexes as the basis for the consolidation of socio­cultural capital of civilizations: the contents, the trends of transformations, potential of management (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Метапринцип гармонии в ноогуманистическом мировоззрении (2016)
Щедрин А. Т. - Философско-­антропологические измерения проблемы исследования экзопланет в контексте современной культуры: диалог эпох (2016)
Наші автори (2016)
Атаманюк З. М. - Свобода як духовно-суспільний феномен (2016)
Бабаев Э. А. - Религиозные убеждения каспийских тюрок (2016)
Батракіна Є. Є. - Парадокс несумірності концептуальних каркасів (2016)
Бурий А. Р. - Боротьба тенденцій у російській культурі ХІХ століття. Частина І (2016)
Волковинська В. О. - "Відкритість" у соціальному просторі: щодо проблеми окреслення феноменів "публічність" і "приватність" (2016)
Дем’янюк М. Б. - Слово як наративний елемент і риторична фігура (2016)
Дерев’янчук Ю. І. - Богословські аспекти Таїнства Вознесіння в перших проповідях свята (IV–V століття) (2016)
Заєць В. М. - Проблема медіавпливу на світогляд особистості у філософській спадщині М. Маклюена (2016)
Зайко Л. Я. - Мас-­медіа як чинник формування суспільної свідомості (2016)
Зелінський М. Ю. - Культура й економіка: ефект взаємодії в ринкових умовах, Саракун Л. П. (2016)
Іщенко О. М. - Імперіалістичний капіталізм (соціально­філософський аналіз) (2016)
Кабальський Р. О. - Факт і норма у сфері соціального (2016)
Капіца В. Ф. - Ноосферогенезис буття й онтологічна структура ноосферної реальності як культуросфери і креатосфери ноосферного світорозуміння (2016)
Качмар О. В. - Мобінг як різновид психологічного насильства в трудовому колективі (2016)
Кравцов Ю. С. - Психолого-­педагогічні аспекти становлення правосвідомості (2016)
Левченко А. В. - Соціальна організація та її вплив на українське державотворення в козацьку добу як об’єкт соціально­філософського дослідження (2016)
Лукiян І. А. - Пострадянський соціокультурний простір: тенденції розвитку (2016)
Мамедова К. Н. - Необходимость формирования философского мировоззрения в обучении студентов технических курсов (2016)
Мурсалова А. С. - Наследственное право в авраамических религиях (2016)
Найдьонов О. Г. - Погляди Питирима Сорокіна на причини й фактори розвитку суспільства (2016)
Несправа М. В. - Насильство та зло й можливість ненасилля (2016)
Нуруллах Рзаи - Роль нравственных взаимоотношений в укреплении семейных уз (2016)
Поліщук Н. В. - Особливості формування сенсу життя в контексті виховання світської та християнської духовної свідомості молодого покоління (2016)
Поперечна Г. А. - Орест Новицький про особливості, місце та значення давньосхідної філософії в історико­культурному поступі людства (2016)
Поцюрко М. М. - Філософсько-­теологічні ідеї отців церкви про свободу волі, божественний промисел та передестинацію (2016)
Поцюрко О. Ю. - Ідея української державності у поглядах В. Винниченка (2016)
Райхерт К. В. - Тело, медиаустройства и реальность в "видеодроме" и "экзистенции" Дэвида Кроненберга (2016)
Романкова Л. М. - Становлення світ­економіки та її вимоги до професійної підготовки у ВНЗ людини ринку (2016)
Согорін А. А. - Тенденції впливу реклами на формування гендерних стереотипів споживачів (2016)
Царенок А. В. - Візантійська естетика аскетизму як теоцентрична онтологія прекрасного (2016)
Чжань Синь - Проблеми формирования личности в философии Ореста Новицкого (2016)
Чорна Л. В. - Роль ідеалу у світоглядному просторі постмодерну (2016)
Шедяков В. Е. - Міфотворення в контексті здійснення логіки історичного процес (2016)
Наші автори (2016)
Гетьман А. П. - Кодифікація екологічного законодавства в контексті конституційної реформи (2016)
Авраменко Н. Л. - Внесок України у вирішення глобальних екологічних проблем – парникового ефекту та кислотних опадів (2016)
Бевз О. В. - Санітарні норми як складові забезпечення сприятливого життєвого простору людини на сучасному етапі розвитку екологічного права (2016)
Губанова Т. О. - Основні проблеми практичної фахової підготовки юристів у коледжах, як галузевих вищих навчальних закладах в Україні (2016)
Дей М. О. - Принципи регулювання антропогенних емісій: апологія від глобальних екологічних викликів, Кожушко Д. Б. (2016)
Елюбаев Ж. С. - Право о недрах – самостоятельная отрасль казахстанского права, наука и учебная дисциплина (2016)
Коваленко Т. О. - Аграрно-правові ідеї у працях професора Василя Лук’яновича Мунтяна (2016)
Кравченко М. Г. - Сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері поводження з побутовими відходами (2016)
Крупський М. І. - Sancta Sedes і інтегральна екологія: нові інструменти для захисту НПС (2016)
Кузнецова Л. В. - Принцип охорони навколишнього природного середовища як складовий елемент системи принципів галузі трудового права (2016)
Лапечук П. І. - Кодифікація екологічного законодавства України на тлі децентралізації влади, Попович Т. Г. (2016)
Мілімко Л. В. - Механізм правового регулювання формування та функціонування національної екологічної мережі в процесі реалізації концепції сталого розвитку (2016)
Наливайко Л. Р. - Поняття транспарентності в світлі європейських цінностей, Романов М. Ю. (2016)
Павлова О. В. - Конституційні засади формування "екологічної держави" (2016)
Петрів О. О. - Роль духовно-релігійної складової в громадянському суспільстві (2016)
Савчук К. О. - Основні етапи становлення міжнародно-правового регулювання охорони навколишнього середовища (2016)
Третяк Т. О. - Визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування як спосіб захисту права власності на землю чи права землекорисутвання (2016)
Костицький В. В. - Забезпечення права на сприятливе довкілля як основна функція екологічної держави (2016)
Балюк Г. І. - Концептуально-правові "реформи" в сфері екології в Україні та сучасні виклики (2016)
Боровицька А. Г. - Питання оптимізації органів державного управління і контролю у галузі ведення державного водного кадастру України (2016)
Бредіхіна В. Л. - Роль екологічного законодавства у забезпеченні сприятливого життєвого простору людини (2016)
Власенко Ю. Л. - Реформування системи державного екологічного контролю як напрям реалізації екологічної політики України (2016)
Губанов О. О. - Юридичної відповідальності публічних службовців: сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС (2016)
Губанова Т. О. - Коледж, як галузевий вищий навчальний заклад в Україні: основні проблеми практичної фахової підготовки юристів (2016)
Кичилюк Т. С. - Імплементація міжнародно-правових актів у правовому регулюванні лісогосподарських відносин в Україні (2016)
Кобецька Н. Р. - Сутність і місце права загального природокористування в системі екологічного права (2016)
Коваленко Т. О. - Практика європейського суду з прав людини як джерело земельного права України: питання ефективності (2016)
Ковальчук Т. Г. - Щодо проблем розробки та затвердждення загальнодержавних та регіональних програм використання та охорони земель (2016)
Костицька С. В. - Фрагментація міжнародного права і конфлікт правових режимів міжнародних договорів у контексті захисту навколишнього природного середовища (2016)
Краснова М. В. - Принцип екологізації національної правової системи України: науково-методологічні аспекти (2016)
Медведєва М. О. - Процесуальні екологічні права у міжнародному праві та праві України (2016)
Медвідь Ф. М. - Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України, Доносо В. С., Твердохліб А. І. (2016)
Нікітенко О. І. - Адміністративно-правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в Україні, Крижановська О. В. (2016)
Павлова О. В. - Правові засади участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці (2016)
Перетятко Г. В. - Деякі проблеми екології крізь призму моралі (2016)
Позняк Е. В. - Теоретико-методологічні проблеми розвитку еколого-правової культури в Україні (2016)
Романко С. М. - Кліматичні стратегії міст як політико-правовий інструмент адаптації до зміни клімату (2016)
Сердюк Н. A. - Соціолого-правові складові проблеми охорони довкілля в Україні (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського