Зимовець В. В. - Боргове навантаження та інвестиційна дисфункція в реальному секторі економіки України, Шелудько Н. М. (2017)
Касич А. О. - Економічна самостійність регіоніву контексті активізації процесів модернізації (2017)
Новікова О. Ф. - Соціальний потенціал розвитку промисловості України: методологічні аспекти, чинники активізації, Логачова Л. М. (2017)
Мельникова М. В. - Форми участі промислових холдингів у соціально-економічному розвитку території, Косицький К. В. (2017)
Череватский Д. Ю. - Смарт промышленность в разных ракурсах (2017)
До 80-річчя академіка НАН України Амоші Олександра Івановича (2017)
Жук В. М. - Неформальні інститути селянства у моделюванні реформ та аграрної політики: теорія і практика (2017)
Мельник С. І. - Державна система охорони прав на сорти рослин на сучасному етапі: становлення та розвиток (2017)
Скрипник А. В. - Методичні підходи до визначення інтегрального показника продовольчої безпеки, Стариченко Є. М. (2017)
Спаський Г. В. - Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах євроінтеграції (2017)
Мykhailov M. H. - Development of the material and technical base of agrarian enterprises (2017)
Stukach T. M. - International transportations in foreign trade of AIC products (2017)
Болдирєва Л. М. - Розвиток інститутів агропродовольчого сектору економіки, Шеремет О. О. (2017)
Kovalchuk O. D. - "Cross compliance” as an institutional norm for ensuring of ecological agriculture in the European Union (2017)
Юрченко І. В. - Управління земельними ресурсами в контексті реалізації земельно-кадастрової політики Європейського Союзу (2017)
Кропивко М. Ф. - Світлій пам’яті Володимира Васильовича Юрчишина (2017)
Зіновчук В. В. - Професор Г.М. Підлісецький – учений, патріот, особистість (2017)
Могилова М. М. - Видатна постать в агроекономічній науці (до 80-річчя від дня народження Гліба Макаровича Підлісецького) (2017)
Голубєв А. В. - Управлінські аспекти підвищення ефективності комерційної діяльності фермерських господарств (2017)
Соловей Д. Ю. - Про науково-практичну конференцію "Формування й відтворення аграрного капіталу та розвиток ринків матеріально-технічних ресурсів”, Ткач Л. Л., Дендебера О. П. (2017)
Зіновчук В. В. - Сільськогосподарська кооперація: проблеми та перспективи, Довженко В. А. (2017)
Кісіль Микола Іванович – ювіляр! (2017)
Скупому Володимиру Матвійовичу – 80 (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Баранов М.И. - Расчетная оценка основных физико-технических характеристик плазмы в локальной зоне воздушного электрического взрыва металлического проводника под воздействием большого импульсного тока (2017)
Князев В.В. - Испытания устойчивости калькулятора к воздействию ЭМИ наносекундного диапазона, Иванов В.М., Танцура А.И. (2017)
Князев В.В. - Методика расчетной оценки пространственного распределения амплитудно-временных параметров электромагнитного импульса в полеобразующей системе полоскового типа, Мельник С.И., Шаламов С.П. (2017)
Кравченко В.И. - Возбуждение геликонов в полупроводниковых структурах в условиях воздействия ЭМИ, Ваврив Л. В., Яковенко И. В. (2017)
Кравченко В.И. - Взаимодействие магнитоплазменных колебаний с источниками электромагнитного излучения, Ваврив Л. В., Яковенко И. В. (2017)
Кравченко В.И. - Поверхностные плазменные волны на неоднородной границе полупроводника, Ваврив Л. В., Яковенко И. В. (2017)
Кускова Н.И. - Самораспространяющийся высокотемпературный синтез металлоуглеродных наноматериалов, Челпанов Д.И., Корзинова А.Н. (2017)
Немченко Ю. С. - Возможность проведения в НИПКИ "Молния" испытаний на молниестойкость по стандарту MIL-STD-461G (2017)
Петриченко С. В. - Вплив попередньої електророзрядної обробки біосировини на основні показники метаногенезу, Цолін П. Л., Сінчук А. В. (2017)
Петриченко С. В. - Обладнання та режими для електророзрядної обробки біомаси, Цолін П. Л., Сінчук А. В. (2017)
Руденко С. С. - Аналіз можливості застосування існуючих приладів зондування ґрунту в рамках діагностики стану заземлювального пристрою (2017)
Старков Н. В. - Экспериментальное исследование импульсной электрогидравлической калибровки листовых деталей из высокопрочной стали, Стрелковская Л. И. (2017)
Шутенко О. В. - Анализ особенностей газосодержания масел в бездефектных трансформаторах негерметичного исполнения (2017)
Гуменюк С. - Актуальність використання засобів інноваційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів фізичної культури (2015)
Ємець О. - Використання педагогічних ситуацій у самостійній роботі майбутніх фахівців фізичної культури (2015)
Іванишин Ю. - Скейтбординг: історія виникнення та етапи становлення, Ковальчук Л., Мальона С. (2015)
Іванова Л. - Упровадження фізичного виховання в навчальні заклади України як передумова становлення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури з учнями спеціальної медичної групи (2015)
Ніжевська Т. - Критерії, показники й рівні готовності майбутнього вчителя фізичної культури до використання засобів артпедагогіки в професійній діяльності (2015)
Панченко Г. - Вектори вибору шляхів удосконалення підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до здоров’язберігальної діяльності в початковій школі (2015)
Приходько Г. - Фізичне виховання учнів у навчальних закладах України в першій половині ХIХ ст (2015)
Скрипченко І. - Професійна готовність майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту до діяльності у сфері дитячо-юнацького туризму (2015)
Чалій Л. - Оцінювання сформованості туристських умінь та навичок у майбутнього вчителя фізичної культури (2015)
Aleshina A. - The Formation of Posture of Pupils as an Actual Problem (2015)
Вільчковська А. - Ритмічна гімнастика під музику Альфреда й Марії Кнессів (2015)
Ляхова І. - Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології в системі фітнес-індустрії, Верховська М. (2015)
Темченко В. - Влияние информационных технологий на физическую подготовленность студентов, занимающихся баскетболом при спортивно-ориентированном физическом воспитании (2015)
Толчєва Г. - Критерії оцінювання рівня оволодіння студентами технікою дихальних вправ із хатха-йоги за європейською кредитною трансферною системою (2015)
Врублевский Е. - Анализ эффективности оздоровительных занятий с помощью биоимпедансометрии, Татарчук Ю., Асинкевич Р. (2015)
Кемінь О. - Оцінка рівня соматичного здоров’я учнів 9-х класів та факторів негативного впливу на нього (2015)
Козак А. - Вивчення особливостей сучасного процесу навчання на уроках із фізичної культури в дітей молодших класів (2015)
Марчик В. - Працездатність серцево-судинної системи студента протягом навчання у вищому навчальному закладі, Мінжоріна І., Переверзєва С. (2015)
Нестерова С. - Вплив занять із фізичного виховання на функціональні можливості системи зовнішнього дихання дівчат 17–19 років із різними соматотипами, Мірошніченко В., Мацейко І. (2015)
Нєворова О. - Аспекти спрямованості фізкультурно-оздоровчої роботи з урахуванням психофізіологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку, Черній В., Нєворова Л. (2015)
Озарук В. - Стан сформованості мотивів учнів початкових класів до рухової активності, Презлята Г., Ковальчук Г., Ткачівська І. (2015)
Петрица П. - Значення самостійних занять фізичними вправами для студентів груп фізичної реабілітації (2015)
Семенова Н. - Рухова активність та психоемоційний стан студенток 15–17 років, Магльований А. (2015)
Тимченко Г. - Використання хронобіологічних паспортів як засобів оптимізації режиму дня студентів класичного університету під час планування режиму занять фізичною культурою, Жукова Л. (2015)
Фурман Ю. - Удосконалення фізичного стану жінок 30–36 років за показниками фізичної підготовленості за допомогою комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання, Сальникова С. (2015)
Валецький Ю. - Формування правильної постави в дітей дошкільного й шкільного віку на уроках фізичного виховання (2015)
Дьомкіна Т. - Експрес-вплив ендогенно-гіпоксичного дихання на показники артеріального тиску та спірографії студенток, хворих на нейроциркуляторну дистонію, Онищук В. (2015)
Ліпська О. - Оцінка повсякденної активності чоловіків із травмами сухожилків згиначів пальців кисті (2015)
Бур’яноватий О. - Вплив занять спеціального акробатичного спрямування на функціональний рівень прояву відтворення величини зусилля, що розвивається, юних бійців-багатоборців 6–8 років у групі початкової підготовки (2015)
Васильчук А. - Технологія визначення технічної та фізичної підготовленості студентів у процесі підвищення спортивної майстерності з футболу, Мосейчук Ю. (2015)
Заплатинська О. - Моделі ритмічної структури базових стрибків у художній гімнастиці, Петрина Р. (2015)
Лисенко О. - Фізіологічна реактивність та співвідношення "стимул-реакція" за умов фізичних навантажень різного характеру (2015)
Окунь Д. - Вплив експериментальної програми тренування на показники фізичної підготовленості юних веслярів-слаломістів (2015)
Первачук Р. - Дієвість програми спрямованого впливу на окремі компоненти анаеробної системи енергозабезпечення за критерієм спеціальної витривалості кваліфікованих борців вільного стилю, Сибіль М., Чуєв А. (2015)
Саєнко В. - Біохімічний аналіз сечі пауерліфтерів високої кваліфікації на тренувальних заняттях та змаганнях, Дубовой О., Дубовой В. (2015)
Собко С. - Динаміка показників загальної фізичної підготовленості юних футболістів на етапі базової підготовки, Воропай С., Собко Н., Гавришко С. (2015)
Tyshchenko V. - Innovative Tests During Control Psychomotor Function by Qualified Handballers (2015)
Топол А. - Анализ уровня специальной подготовленности квалифицированных гимнасток в групповых упражнениях (2015)
Хомяк І. - Удосконалення швидкісно-силових характеристик ударів у боксерів високої та середньої кваліфікації (2015)
Вихідні дані (2015)
Андрєєва О. - Система підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із фізичної рекреації, Блігій О. (2015)
Вільчковський Е. - Фізичне виховання в школах Греції, Пасічник В. (2015)
Грибан Г. - Професійні відносини викладача фізичного виховання зі студентами під час формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей (2015)
Карпюк Р. - Стратегія підвищення якості вищої фізкультурної освіти (2015)
Кокарева С. - Вплив споживчих властивостей фізкультурно-оздоровчих послуг на мотивацію тих, хто займається регулярним оздоровчим тренуванням, Шеховцова К., Мілкіна О., Кокарев Б. (2015)
Кольцова О. - Анімаційна діяльність як засіб соціального виховання студентів факультету фізичного виховання та спорту (2015)
Ладика П. - Особливості застосування дистанційного навчання під час викладання спортивно-педагогічних дисциплін, Шандригось Г., Шандригось В. (2015)
Леськів-Бондарчук Г. - Спецкурс "Організація та проведення спортивно-оздоровчої роботи з людьми третього віку" як важливий компонент формування готовності майбутніх фахівців із фізичного виховання (2015)
Маляренко І. - Історія та перспективи розвитку жіночого марафону, Ромаскевич Ю. (2015)
Огнистий А. - Фізична підготовленість та її місце в навчально-тренувальному процесі з гімнастики й у підготовці спортивного педагога, Єднак В., Власюк Р. (2015)
Остафійчук Я. - Валеологічні аспекти нормативно-правових документів щодо здоров’язберігальної діяльності серед різних верств населення, Презлята Г., Мицкан Б. (2015)
Сущенко Л. - Розвиток здібностей майбутніх фахівців із фізичної реабілітації в процесі фахової підготовки (2015)
Winczewski Р. - Ocena zrуїnicowania rodzajуw kolumn жwiczebnych stosowanych w grach i zabawach ruchowych (2015)
Волков В. - Особливості формування рухових умінь і навичок у студентів спеціальної медичної групи (2015)
Дикий О. - Актуальні проблеми профільного навчання за спортивним напрямом старшокласників (2015)
Дубогай О. - Навчання учнів початкової школи в системі здоров’язбереження засобами освітньо-рухової методики (2015)
Кашуба А. - Проектування моделі формування спеціальних рухових умінь та навичок у майбутніх учителів фізичної культури засобами баскетболу (2015)
Темченко В. - Влияние информационных технологий на физическую подготовленность студентов, занимающихся баскетболом при спортивно-ориентированном физическом воспитании (2015)
Цюпак Ю. - Вплив управління та організаторської роботи тренера на підготовку спортсменів, Цюпак Т. (2015)
Альошина А. - Розвиток координаційних здібностей молодших школярів у процесі адаптивного фізичного виховання, Бичук І. (2015)
Андреєва Р. - Фізична працездатність студенток під впливом занять чирлідингом (2015)
Андрійчук О. - Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров’я студентів залежно від їхніх навчальних досягнень, Шевчук А., Самчук О., Хомич А. (2015)
Аннушак О. - Характеристика фізичного розвитку та функціонального стану дітей молодшого шкільного віку зі сколіотичною деформацією хребта І–ІІ ступенів (2015)
Багінська О. - Динаміка та особливості прояву силових якостей школярів різних вікових груп як суттєвого фактора в розвитку їхньої рухової функції (2015)
Банах В. - Загальна характеристика стану здоров’я студентів І–ІІ курсів, Довгань О., Дмитрук К. (2015)
Бондаренко С. - Особливості розвитку статичної витривалості та формування постави дітей 6–7 років у період адаптації до навчальних навантажень (2015)
Ващук Л. - Рівень фізичної активності дівчат старшого шкільного віку (2015)
Горпинич О. - Вплив засобів фізичного виховання на розвиток рівня мотивації щодо досягнення успіху в навчальній діяльності студентів вищого навчального закладу (2015)
Давыдов В. - Физическая подготовленность студенток специализированного высшего учебного заведения, выполняющих работу до утомления, Колесникова Н., Клочко Н. (2015)
Демчук С. - Особливості розвитку фізичних якостей у школярів із депривацією слуху (2015)
Касарда О. - Стан фізичної підготовленості студенток вищих навчальних закладів (2015)
Круцевич Т. - Проблема гендеру у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді, Марченко О., Імас Т. (2015)
Кузнєцова О. - Визначення рівня фізичної підготовленості студентів першого курсу університету, Зубрицький Б., Сініцина О. (2015)
Митчик О. - Фізична культура в здоровому способі життя студента, Кліш І., Панасюк О. (2015)
Пришва О. - Інтегральний спосіб оцінювання впливу фізичної активності та харчування на фізичний стан чоловіків (2015)
Розтока А. - Стан фізичної підготовленості учнів 5–6 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Романчук С. - Технології самоосвіти в галузі фізичної підготовки та спорту командирів курсантських підрозділів вищих військових навчальних закладів (2015)
Рядова Л. - Динаміка розвитку координаційних здібностей дітей середнього шкільного віку з вадами зору під впливом спеціально спрямованих вправ і рухливих ігор (2015)
Savchuk S. - Health and Structure of Morbidity College Students, Kovalchuk V. (2015)
Синиця Т. - Зміни фізичної підготовленості жінок першого зрілого віку під впливом занять з оздоровчої аеробіки, Шестерова Л., Синиця С. (2015)
Смаль Я. - Сім’я як чинник залучення до народної фізичної культури дітей 5–6 років (2015)
Улыбина О. - Сравнительный анализ результатов анкетирования студенческой молодёжи России и Украины по проблемам физического воспитания (2015)
Футорний С. - Вплив занять оздоровчою ходьбою на фізичний стан чоловіків другого зрілого віку, Калитка С., Мацкевич Н., Рода О., Михалевський В. (2015)
Хохла А. - Аналіз показників фізичного розвитку студентської молоді, Карпюк О., Базилевич О. (2015)
Цьось О. - Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров’я населення залежно від місця проживання, Андрійчук І. (2015)
Цьось А. - Рівень фізичної активності студентів вищих навчальних закладів, Бергєр Ю., Сабіров О. (2015)
Григус І. - Регенерація функціонального стану хворих на інтермітуючу бронхіальну астму (2015)
Майструк М. - Методичні аспекти проведення фізичної реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Атаманюк С. - Уровень физической подготовленности начинающих гребцов на этапе начальной подготовки в начале и в конце эксперимента, Римар Ю. (2015)
Бачинська Н. - Основні положення технології підготовки й тренувальних навантажень у парній акробатиці на етапах багаторічного вдосконалення (2015)
Валькевич О. - Удосконалення нападаючого удару в юних волейболістів, Кузнєцов В. (2015)
Гасанова С. - Особенности атакующих действий высококвалифицированных женщин-боксеров (2015)
Каковкина О. - Значение психологической подготовки в оптимизации спортивной деятельности у спортсменов-инвалидов, Родина Ю. (2015)
Кедровський Б. - Взаємозв’язок між фізичною та технічною підготовленістю юних борців, Шалар О., Іздебський І. (2015)
Ковальчук А. - Динаміка фізичної працездатності волейболісток та її взаємозв’язок із фізичною підготовленістю в процесі річного тренувального циклу, Куц О. (2015)
Козлова О. - Сучасна система змагань із легкої атлетики та її вплив на змагальну діяльність спортсменів високої кваліфікації (2015)
Кувалдіна О. - Варіативність результатів спеціальних ділянок як критерій успішності ралійного екіпажу в багатоетапних змаганнях, Рибак О., Рибак Л. (2015)
Райтер Р. - Основні напрями спеціальної фізичної підготовки в рукоборстві, Лесько О., Борик О. (2015)
Тайболина Л. - Сравнительный анализ показателей адаптационных изменений сердечной мышцы и уровня работоспособности у квалифицированных хоккеистов, Талатынник Е., Гатилова Г. (2015)
Турлюк В. - Тренувальні методи й вправи в структурі багаторічного тренувального процесу кваліфікованих бігунів на середні (2015)
Федецький А. - Вікова динаміка розвитку швидкісно-силових якостей у футболістів (2015)
Вихідні дані (2015)
Боднар І. - Специфічні принципи інтегративного фізичного виховання школярів (2015)
Дмитрук В. - Фізична освіта в педагогічній спадщині П. Ф. Лесгафта, Базюк В., Приступа Л. (2015)
Кондрацька Г. - Змістове наповнення процесу формування професійної культури майбутнього вчителя фізичної культури у вищих навчальних закладах, Чепелюк А. (2015)
Проніков О. - Підготовка вчителя фізичної культури. Досвід та перспектива (2015)
Ажиппо О. - Модель залучення дітей та молоді до фізкультурно-спортивної дозвіллєвої діяльності, Бондар А., Тихонова Н. (2015)
Бакіко І. - Стан та напрями використання фізичної культури й спорту в боротьбі зі шкідливими звичками серед молоді, Гребік О., Ковальчук В., Касарда О. (2015)
Бєлікова Н. - Оздоровлення студентів спеціальної медичної групи засобами аеробних фітнес-програм (2015)
Войтович В. - Затребуваність ступеневих класифікованих пішохідних маршрутів туристичними групами учнівської та студентської молоді Волині (2015)
Завидівська Н. - Особливості проектування процесу здоров’язберігального навчання студентів на засадах фундаменталізації змісту загальної фізкультурно-оздоровчої освіти (2015)
Захожа Н. - Фізична підготовленість студенток вищих навчальних закладів, Захожий В., Малімон О., Іщук О., Гаврилюк А. (2015)
Максименко Л. - До оцінки психосоматичного здоров’я старших дошкільників міської й сільської місцевостей (2015)
Маляр Н. - Порівняльний аналіз мотивів студентів 1-го та 2-го курсів вищого навчального закладу економічного профілю до відвідування занять із фізичного виховання (2015)
Мулик К. - Упровадження засобів міні-туризму в процес фізичної культури школярів початкових класів (2015)
Темченко В. - Влияние информационных технологий на физическую подготовленность студентов, занимающихся баскетболом при спортивно-ориентированном физическом воспитании (2015)
Андрійчук О. - Кількісний склад спеціальних медичних груп залежно від року навчання та спеціальності (серед студентів-медиків) (2015)
Гончар Г. - Фактори ризику та методи профілактики травм колінного суглоба, Безверхня Г. (2015)
Закаляк Н. - Застосування засобів фізичної реабілітації в оздоровленні студентів з остеохондрозом хребта в умовах навчального процесу (2015)
Одинець Т. - Ефективність застосування особистісно орієнтованих програм фізичної реабілітації жінок із постмастектомічним синдромом у корекції лімфостазу верхньої кінцівки, Бріскін Ю. (2015)
Цыганенко О. - Концептуальные подходы к организации оздоровительного питания в медицинском фитнесе, Першегуба Я., Склярова Н., Оксамытная Л., Домашенко Н. (2015)
Шуляк В. - Принципи реабілітації хворих на менінгіт (2015)
Бобровник В. - Вплив специфічних груп вправ різної переважної спрямованості на результативність кваліфікованих бігунів на середні дистанції, Тихоненко Я. (2015)
Карабуза М. - Вплив індивідуально орієнтованої програми підготовки на морфофункціональні показники спортсменок, які спеціалізуються на швидкісно-силових видах легкої атлетики (2015)
Кутек Т. - Електроміографія в процесі підготовки кваліфікованих спортсменок (2015)
Михалюк Є. - Порівняння інтегральних показників серцево-судинної, автономної нервової системи й фізичної працездатності між тхеквондистами та боксерами високого класу (2015)
Огірко І. - Математичне моделювання технічної підготовки спортсменів складнокоординаційних видів спорту (2015)
Романенко С. - Особливості процесу прийняття рішень під час розв’язання ігрових ситуацій у регбі (2015)
Супрунович В. - Оцінка індивідуальної підготовленості професійних футболістів (2015)
Толкунова І. - Особливості проявів ціннісних орієнтацій кваліфікованих спортсменів та їх вплив на успішність змагальної діяльності, Голець О. (2015)
Вихідні дані (2015)
Привітання (2017)
Сокуренко В. В. - Підготовка охоронців громадського порядку в Харкові: 100-річний досвід та сучасний стан (2017)
Греченко В. А. - Підготовка охоронців правопорядку в Харкові на початку 1920-х років до 100-річчя підготовки правоохоронців в Харкові (2017)
Бандурка О. М. - Становлення нової парадигми підготовки охоронців правопорядку в Харкові в перші роки незалежності України(1991-2001рр.)до 100-річчя підготовки правоохоронців в Харкові (2017)
Лощихін О. М. - Державна політика щодо національних меншин в Криму у 1930-1940-х роках та роль органів державної безпеки у її реалізації, Губань Р. В. (2017)
Ільницькій М. С. - Поняття принципів виробничого процесу (2017)
Ковальчук А. Ю. - Загрози особистої фінансово-економічної безпеки громадян (2017)
Шевченко В. - Історико-правовий аналіз становлення та розвитку інституту військово-цивільних адміністрацій (2017)
Бадахов Ю. Н. - Організаціійні зміни органів державної безпеки СРСР під час другої світової війни (2017)
Якушина О. С. - Міжнародно-правове регулювання права на освіту (2017)
Світлична Ю. О. - Становлення нової культури управління в умовах інноваційного розвитку держави (2017)
Сивак В. М. - Гарантії забезпечення реалізації првового статусу голови суду (2017)
Князева Н. В. - Уникнення конфлікту інтересів як один із найважливіших принципів професійної діяльності адвоката (2017)
Бєлінська Я. Ю. - Судовий контроль як форма взаємодії господарських судів України з органами примусового виконання рішень при здійсненні правосуддя (2017)
Нагорний П. О. - Щодо змісту та значення нормативно-правових актів органів виконавчої влади в контексті оптимізації адміністративного законодавства України (2017)
Михальський О. О. - Правові засади протидії правопорушенням в сфері інтелектуальної власності в Україні та місце серед них адміністративно-правового регулювання (2017)
Микитюк С. О. - Розмежування понять "реєстраційне провадження" та "реєстраційна діяльність" (2017)
Любімова С. Ю. - Регламентація правових підстав реєстраційних та дозвільно-ліцензійних проваджень у сфері господарської діяльності (2017)
Булгаков О. С. - Адміністративні спори у сфері публічної служби: поняття, підстави виникнення та види (2017)
Процюк О. В. - Проблеми питання об'єктивності сторони складу злочину, передбаченого частиною першою статті 143 КК України щодо визначення дій, які порушують порядок трансплатації органів або тканин людини, Алєксєєва-Процюк Д. О. (2017)
Куц В. - Невідворотність покарання: міф чи реальність? (2017)
Скрекля Л. І. - Експерт як суб'єкт складу корупційного злочину, передбаченого ч.3 ст.368-4 КК України (2017)
Желік М. Б. - Обсяг поняття неправомірної вигоди за кримінальним правом України (2017)
Павленко О. В. - Системний аналіз і синтез організаційно-правової моделі підапрємств колективної власності (2017)
Денисенко Г. В. - Загальна характеристика приватного обвинувачення та окремі аспекти вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (2017)
Кожевникова В. О. - Обмеження права на укладання законного шлюбу під примусом або введенням в оману (2017)
Очкуренко С. В. - Застосування критеріїв побудови системи права в фінансовому праві та в інших галузевих юридичних наук (2017)
Скотний П. В. - Економіка знань: теоретико-методологічний аспект (2017)
Єрмакова Г. С. - Історико-правові засади втілення євроінтеграційних процесів: ретроспективний аналіз (2017)
Парпан У. М. - Теоретико-методологічні засади реформування вищої освіти в сучасних соціокультурних умовах (2017)
Радейко Р. І. - Міжнародний досвід блокування контенту в мережі інтернет (2017)
Приглашение на конференцию (2017)
Бойчук А. А. - Экспоненциальная дихотомия и ограниченные решения дифференциальных уравнений в пространстве Фреше, Покутный А. А. (2014)
Вакарчук С. Б. - О наилучших полиномиальных приближениях целых трансцендентных функций многих комплексных переменных в некоторых банаховых пространствах, Жир С. И. (2014)
Junchao Wei - On Rings with Weakly Prime Centers (2014)
Савченко А. В. - Виправлена T(q)-вірогідна оцінка в узагальненій лінійній структурній моделі регресії з похибками вимірювання (2014)
Самойленко В. Г. - Асимптотичні багатофазові солітоноподібні розв’язки задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Kортевега–де Фріза зі змінними коефіцієнтами, Самойленко Ю. І. (2014)
Сердюк А. С. - Порядкові оцінки найкращих наближень та наближень сумами Фур’є в рівномірній метриці класів згорток періодичних функцій невеликої гладкості, Степанюк Т. А. (2014)
Heidarkhani S. - Critical Points Approaches to Elliptic Problems Driven by a p(x)-Laplacian, Ge B. (2014)
Хмельницкий Н. А. - Теорема Кокрофта–Свона для проективных скрещенных цепных комплексов (2014)
Chun Wu. - Value-Sharing and Uniqueness of Entire Functions (2014)
Liang Shen - C2 Property of Column Finite Matrix Rings, Jianlong Chen (2014)
Алфавітний покажчик 66-го тому "Українського математичного журналу" (2014)
Титул, содержание (2013)
Korneyev V. A. - Revision of the Terellia virens Group (Diptera, Tephritidae) with Description of Three New Species, Evstigneev D. A., Karimpour Y., Kütük M., Mohamadzade Namin S., Ömür Koyuncu M., Yaran M. (2013)
Архипов А. М. - Сведения о некоторых малочисленных млекопитающих окрестностей Кучурганского лимана Одесской области (2013)
Dolinskaya I. V. - Diversity of the Larval Cranial Setae in Palaearctic Notodontidae (Noctuoidea) and and their Taxonomic Distribution (2013)
Годлевская Е. В. - Первая находка Myotis dasycneme (Chiroptera) в Крыму, Гхазали М. А., Тыщенко В. Н. (2013)
Martynov A. V. - The Life Cycles of Mayflies of the Eastern Ukraine. Subfamily Baetinae (Ephemeroptera, Baetidae) (2013)
Житова О. П. - Періодичність та добовий ритм емісії церкарій деяких видів трематод (Digenea) (2013)
Son M. O. - Recent State and Mechanisms of Invasions of Exotic Decapods in Ukrainian Rivers, Novitsky R. A., Dyadichko V. G. (2013)
Mezhzherin S. V. - Evidences of Multicomponent Structure of the Migratory Stock and Morphological Distinctions of Shads from the Genus Alosa (Clupeaformes, Alosiinae) of the Sea of Azov, Vernygora O. V. (2013)
Zerova M. D. - New Data on the Distribution and Trophical Associations of Pseuderymerus bouceki (Hymenoptera, Torymidae), Seryogina L. Ya., Kuslitzky W. S. (2013)
Klymenko S. - The First Record of Torymus chloromerus (Hymenoptera, Torymidae) in Israel, Kuslitzky W. (2013)
Ghazali M. - Correlations Between Hardness of Food and Craniodental Traits in Nine Myotis Species (Chiroptera, Vespertilionidae), Dzeverin I. (2013)
Schuster R. K. - A New Species of Cloacitrema (Digenea, Philophthalmidae) from Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) with Remarks on the Genera Cloacitrema and Pygorchis (2013)
Gol’din P. E. - New Data on Common Dolphins, Delphinus delphis (Cetacea), in the Kerch Strait (Ukraine), Vishnyakova K. A., Serbin V. V. (2013)
Chernichko K. I. - Review of Cheyletid Mites of the Genus Cheletopsis (Acari, Cheyletidae) from the Quills of Waders in Southern Ukraine, with Description of a New Species, Kivganov D. A. (2013)
Verves Yu. G. - New Record of Pollenia vera (Diptera, Calliphoridae) from Ukraine (2013)
Verves Yu. G. - The First Record of Pollenia moravica (Diptera, Calliphoridae) in Ukrainian Fauna (2013)
Баранник Т. А. - Умовна симетрія системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії (2015)
Богданский Ю. В. - Граничный оператор следа в области гильбертова пространства и характеристическое свойство его ядра (2015)
Бушев Д. М. - Умови збіжності майже скрізь згортки функції з дельтаподібним ядром до цієї функції (2015)
Журавльов В. П. - Слабконелінійні рівняння Фредгольма з виродженим ядром у банахових просторах (2015)
Koşar B. - t-Generalized Supplemented Modules, Nebiyev C. (2015)
Лопушанський А. О. - Застосування перетворення Лапласа узагальнених функцій повільного росту до побудови функціонального числення, Шарин С. В. (2015)
Осипчук М. М. - Про потенціали простого шару для одного класу псевдодиференціальних рівнянь, Портенко М. І. (2015)
Pečarić J. E. - Generalizations of Steffensen’s Inequality by Lidstone’s Polynomials, Perušić A., Smoljak K. (2015)
Романюк А. С. - Оценки энтропийных чисел и колмогоровских поперечников классов Никольского – Бесова периодических функций многих переменных (2015)
Tarasenko G. - Conditions of Invertibility for Functional Operators with Shift in Weighted Hölder Spaces, Karelin O. (2015)
Игнатьев А. О. - Границы периодов периодических решений обыкновенных дифференциальных уравнений (2015)
José María Grau - Variations on Giuga Numbers and Giuga’s Congruence, Oller-Marcén A. M. (2015)
Стасюк С. А. - Колмогоровские поперечники аналогов классов Никольского – Бесова с логарифмической гладкостью (2015)
Титул, содержание (2012)
Glotov S. V. - Rove Beetles of the Genera Agaricochara, Brachida, and Encephalus (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) of Ukraine (2012)
Ковтун А. - Новая находка редкой мизиды Hemimysis serrata (Crustacea, Malacostraca, Mysidae) в подводной пещере западного Крыма (мыс Тарханкут, Чёрное море), Петряшев В. В. (2012)
Пучков А. В. - Жужелицы рода Amara (Coleoptera, Carabidae) фауны Украины (2012)
Никулина Т. В. - Первая находка жука-короеда Crypturgus subcribrosus (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) в фауне Украины, Ризун В. Б., Чумак В. А., Мандельштам М. Ю. (2012)
Стадник О. І. - Представники родів Allocricetus та Сricetulus (Cricetinae, Rodentia) у плейстоцені України (2012)
Akimov I. A. - Ecological Characteristics of Varroa destructor (Parasitiformes, Varroidae) and Its Environmental Capacity as a Key Factor for Development of Varroosis Panzootia, Korzh O. P. (2012)
Толканиц В. И. - Первая находка самки позднеэоценового наездника Pherhombus dolini (Hymenoptera, Ichneumonidae, Pherhombinae), Перковский Е. Э. (2012)
Kilochitskaya N. P. - Synanthropy of Bloodsucking Mosquitoes (Diptera, Culicidae) under Conditions of Kyiv (2012)
Peskov V. N. - Interrelations Between Different Forms of Group Variability of Quantitative Traits in Microtus socialis (Cricetidae, Mammalia) in the Peak Phase of Population Abundance, Sinyavskaya I. A., Emelyanov I. G. (2012)
Прокопенко С. П. - Нові виявлення хохітви, Tetrax tetrax (Aves, Gruiformes), взимку у Криму, Кучеренко В. М. (2012)
Ковтун М. Ф. - Морфогенез периферичного відділу нюхового аналізатора жаби озерної, Pelophylax ridibundus (Amphibia, Anura), Степанюк Я. В. (2012)
Sheverdyukova H. V. - Polar Cartilages and Formation of Crista Sellaris in Grass Snake, Natrix natrix (Ophidia, Colubridae), Chondrocranium at the Early Stages of Embryogenesis (2012)
Kapustin D. A. - The First Finding of Paulinella chromatophora (Rhizaria, Euglyphida) in Ukraine (2012)
Смірнов Н. А. - Кажан Pipistrellus kuhlii (Chiroptera, Vespertilionidae) — перша знахідка в Українських Карпатах, Скільський І. В., Тімаков А. Ю. (2012)
Kaygorodova I. A. - The First Record of Helobdella nuda (Hirudinida, Glossiphoniidae) in Lake Baikal, Utevsky S. Yu. (2012)
Nuzhna A. D. - First Records of Species (Hymenoptera, Ichneumonidae, Anomaloninae) from Ukraine (2012)
Зубко А. М. - Управління освітою як соціально-педагогічна проблема (2011)
Іщук Н. Ю. - Development of business meeting skills when teaching foreign languages (2011)
Надкернична Л. І. - Теоретичні основи дослідження педагогічної взаємодії у міждисциплінарному контексті (2011)
Гуревич Р. С. - Навчальний предмет "Технологія" в сучасній загальноосвітній школі (2011)
Євсюкова Л. С. - Організація навчального процесу з використанням сервісів веб 2.0 (2011)
Кадемія М. Ю. - Організація самостійної роботи студентів за допомогою веб-квестів (2011)
Костюк Н. К. - Особливості формування рухових навичок у дітей дошкільного віку (2011)
Петлик Л. С. - Розвиток музичного сприйняття у студентів на заняттях з основного музичного інструменту та акомпанементу (2011)
Тихолаз С. І. - Модель педагогічного супроводу розвитку професійної спрямованості студентів медичних ВНЗ (2011)
Ткачук Т. П. - Тематичний тест як один із видів педагогічного контролю з рідної мови (2011)
Шмирко Г. О. - Організація самостійної роботи студентів при вивченні правових дисциплін, Швець Л. В. (2011)
Акімова О. В. - Виховні можливості змісту історії педагогіки в педагогічному університеті (2011)
Бойко А. Е. - Особливості творчого самовираження дітей молодшого шкільного віку в позашкільних навчальних закладах (2011)
Каплінський В. В. - Специфіка і структура комунікативних умінь як інструменту виховного впливу, Хорунжевський Л. Є. (2011)
Лебедєв В. К. - Колективне музикування як ефективний засіб формування особистості молодшого школяра, Лебедєва С. Є. (2011)
Лєсовий В. Ю. - До питання адаптації студентів-першокурсників внз (поняття, структура та пропозиції) (2011)
Лобачук І. М. - Екологічне виховання як соціально-педагогічна проблема (2011)
Лутковська С. М. - Визначення сутності, структури та функцій культури (2011)
Петрук В. А. - Із досвіду професійної орієнтації випускників шкіл, Ляховченко Н. В. (2011)
Білявська Л. О. - Фахова практика як невід'ємна складова підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (2011)
Борсук К. М. - Психолого-педагогічні особливості індивідуалізації професійно орієнтованого навчання майбутніх перекладачів (2011)
Василенко Н. В. - Інформаційно-комунікативні технології як механізм розвитку соціокомунікативної компетентності керівників профільних загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Воронин Д. Є. - Питання готовності вчителів фізичної культури до професійної діяльності (2011)
Глушаниця Н. В. - Формування іншомовної професійно-комунікативної компетенції майбутніх фахівців з авіоніки як педагогічна проблема (2011)
Добіжа Н. В. - Підвищення ефективності індивідуального стилю педагогічного спілкування (2011)
Дубасенюк О. А. - Особливості психолого-педагогічної регіональної підготовки майбутніх учителів як основи їх професійного становлення, Вознюк О. В. (2011)
Зайцева К. І. - Конфліктологічна компетенція як ключова складова професійної компетентності майбутніх учителів при творчому підході до попередження та розв’язання конфліктів (2011)
Кирилюк О. Р. - Сутність, особливості змісту та структури готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з технічними засобами прикордонного контролю, Діденко О. В. (2011)
Кришталь З. Н. - Духовний потенціал гуманістичної риторики в системі професійної підготовки учнів і студентів (2011)
Лебедєва Н. А. - Особливості ціннісного ставлення студентів аграрного університету до вивчення іноземної мови (2011)
Овчаров С. М. - Дослідження креативності майбутніх учителів інформатики за допомогою комп’ютерної техніки (2011)
Орлов В. Ф. - Педагогічна майстерність викладача технічного університету як фактор гуманізації вищої освіти (2011)
Падалко А. М. - Педагогічні технології професійної підготовки майбутніх інженерів-електриків (2011)
Панченко Г. Д. - Формування гуманних стосунків у студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, Бойван О. С. (2011)
Радзіховська Л. М. - Індивідуалізація навчання як засіб якісної підготовки майбутніх фахівців з економічної кібернетики (2011)
Саєнко Н. В. - Формування мотиваційної сфери майбутнього інженера в системі культурологічної підготовки (2011)
Саєнко Т. В. - Синтезована модель екологічної підготовки студентів технічних спеціальностей ВНЗ (2011)
Токарчук О. Я. - Критерії, показники і рівні готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з населенням контрольованих прикордонних районів (2011)
Малінка О. О. - Організація навчання студентів іноземних мов з орієнатцією на майбутню професію (2011)
Микитенко Н. О. - Психолого-педагогічний портрет майбутнього фахівця природничого профілю (2011)
Хоменко-Семенова Л. О. - Роль інноваційних педагогічних технологій в розвитку вищої технічної освіти в сучасних умовах (2011)
Чорна Н. Б. - Особливості професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей (2011)
Фотинюк В. Г. - Формування професійно-прикладної фізичної готовності майбутніх інженерів авіаційної галузі як педагогічна проблема (2011)
Балтремус В. Є. - Демократичні школи: історія і сучасність (2011)
Федик Т. А. - Погляди М. І. Пирогова на організацію багатоступеневої системи освіти у державі, Січко Т. Й. (2011)
Окса М. М. - Методика виховання здорового способу життя соціально занедбаних дітей в умовах дитячого будинку (2011)
Слободянюк О. М. - Статевий розподіл знань: як конституюється відношення до знання (2011)
Пастовенський О. В. - Зв’язок моделей управління загальною середньою освітою з моделями місцевого самоврядування (2011)
Аблітарова А. Р. - Реалії та перспективи виховання соціальних ролей у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2011)
Брилін Б. А. - Проблема формування творчої свідомості майбутнього вчителя музики, Брилін Е. Б. (2011)
Вашуленко М. С. - Якісна дошкільна освіта – підґрунтя успішності початкового навчання (2011)
Ващенко Л. Ф. - Розвиток творчого мислення майбутнього вчителя початкової школи в процесі вивчення методики викладання математики (2011)
Волошина О. В. - Стратегічні напрямки розвитку освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку (2011)
Галузяк В. М. - Базові параметри концепцій виховання (2011)
Головська І. В. - Роль вчителя в організації ефективної взаємодії загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім’ї у моральному вихованні молодших школярів (2011)
Голюк О. А. - Гуманістично-особистісний підхід до розвитку творчого потенціалу майбутнього соціального педагога (2011)
Грошовенко О. П. - Виховання у молодших школярів гуманних почуттів у процесі вивчення курсу "Я і Україна” (2011)
Грушко О. В. - Підготовка студентів до творчого розв’язання проблеми наступності між дошкільною та початковою ланками освіти у процесі вивчення дисципліни "Порівняльна педагогіка" (2011)
Давидюк М. О. - Опанування основ бібліотерапії як фактор розширення професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2011)
Демченко О. П. - Особливості організації конкурсу як дієво-практичної форми виховання молодших школярів (2011)
Дмітренко Н. Є. - Формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи в контексті наступності вивчення іноземної мови (2011)
Дровозюк Л. М. - Творчий вчитель в історії педагогіки України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Желанова В. В. - Аналіз педагогічних ситуацій як складова контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів (2011)
Загоруй Р. В. - Підготовка майбутнього педагога до стимулювання навчально-пізнавальної активності дошкільників та молодших школярів у процесі засвоєння математичних понять (2011)
Задорожна-Княгницька Л. В. - Використання активних методів навчання у процесі формування творчої спрямованості майбутніх фахівців з дошкільної та початкової освіти (2011)
Захарова Н. М. - Проблема наступності між дошкільною ланкою і школою в контексті підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2011)
Іваниця Г. А. - Системно-творчий підхід як концептуальна засада виховання добродійності молодших школярів (2011)
Імбер В. І. - Інформаційна педагогіка: потреба сучасності (2011)
Казьмірчук Н. С. - Національне виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами декоративно-прикладного мистецтва (2011)
Калініна О. С. - Роль розвитку образного мислення першокласників у процесі їхньої адаптації до школи (2011)
Кардаш І. М. - Погляди О.Потебні на розвиток образного мовлення школярів (2011)
Киливник А. М. - Використання активних методів навчання в процесі формування навичок самоорганізації майбутніх учителів початкових класів (2011)
Кіт Г. Г. - Творчий характер дослідницької діяльності учасників педагогічного процесу (2011)
Клочко Н. Л. - Аналіз осмислення проблеми вступу до школи в Україні (1900-1970 рр.) (2011)
Ключка С. І. - Особистісний підхід до формування екологічної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів (2011)
Коломієць А. М. - Особливості професійної підготовки вчителя на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства (2011)
Коломієць Л. І. - Змістовий компонент підготовки майбутніх учителів до забезпечення наступності навчання (2011)
Комарівська Н. О. - Можливості морально-етичного виховання молодших школярів засобами художньої літератури (2011)
Корякіна І. В. - Виховання відповідальності як якості особистості у дітей шостого року життя в контексті забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти (2011)
Косенко Ю. М. - Формування творчої особистості майбутнього вихователя в процесі навчання у ВНЗ (2011)
Кривошея Т. М. - Інноватика підручників К.Д.Ушинського "Рідне слово" і "Дитячий світ" в історії початкової освіти другої половини ХІХ століття (2011)
Левченко Д. М. - Формування творчої особистості студента педагогічного коледжу засобами художньої репрезентації природних об'єктів (2011)
Литовченко В. М. - Інноваційні технології мовної освіти у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів (2011)
Мар'євич Н. К. - Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів засобами музично-ігрової діяльності (2011)
Маринчук Т. Т. - Використання творчих видів діяльності на уроках музики у процесі опанування молодшими школярами знаннями про засоби музичної виразності (2011)
Мартиненко С. М. - Діагностування особистісно-професійного зростання вчителя початкової школи: теоретичні основи та технології (2011)
Мішедченко В. В. - Можливості ефективного застосування педагогічного спілкування в музичній освіті майбутніх учителів (2011)
Нестерович Б. І. - Позакласна музично-виховна робота в початковій школі: суть та організаційно-методичні особливості (2011)
Носко О. Л. - Комбінаторні задачі як засіб розвитку мислення школярів (2011)
Онопрієнко О. В. - Наступність як чинник впливу на якість початкової математичної освіти (2011)
Онофрійчук Л. М. - Роль педагогічного керівництва в системі організації музично–театральної діяльності молодших школярів (2011)
Присяжнюк Л. А. - Ґенеза проблеми організації колективної діяльності школярів у різновікових групах (2011)
Пташнік Н. М. - Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи (2011)
Савченко І. Д. - Забезпечення наступності у формуванні логіко-математичної компетенції дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу загальноосвітньої школи (2011)
Січко І. О. - Використання інноваційних технологій навчання в екологічному вихованні молодших школярів (2011)
Согур Л. М. - Використання інформаційних технологій у викладанні природничих дисциплін (2011)
Соколовська О. С. - Формування екологічної культури дітей старшого дошкільного віку засобами дидактичної гри (2011)
Старовойт Л. В. - Психолого-педагогічний аспект мистецької підготовки майбутніх педагогів до творчої роботи з дітьми (2011)
Столяренко О. В. - Гуманістичні цінності та інновації у виховній роботі з учнями (2011)
Столяренко О. В. - Толерантність учнів у здійсненні творчих виховних проектів (2011)
Тарасенко Г. С. - Розвиток та реалізація наукового потенціалу університетської кафедри (2011)
Тітаренко С. А. - Підготовка студентів до проведення наукових досліджень у галузі фізичного виховання дітей від народження до вступу до школи (2011)
Тодосієнко Н. Л. - Використання методу малювання музики як засобу естетичного розвитку дітей молодшого шкільного віку (2011)
Федій О. А. - Мета й завдання естетотерапевтичної освіти вчителя в контексті особистісно орієнтованої педагогічної парадигми (2011)
Хіля А. В. - Особливості педагогічного супроводу дітей з функціональними обмеженнями у системі ЦСССДМ (2011)
Шикирінська О. А. - Діагностика готовності майбутніх учителів початкових класів до здійснення художньо-педагогічної інтерпретації мистецьких творів (2011)
Штельмах Г. Б. - Креативний підхід на курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів як один із шляхів формування творчої особистості вчителя (2011)
Якименко Л. Ю. - Формування особистості в колективі – провідна ідея гуманістичної педагогіки (2011)
Наші автори (2011)
Abdullayev F. G. - On the Behavior of Algebraic Polynomial in Unbounded Regions with Piecewise Dini-Smooth Boundary, Özkartepe P. (2014)
Babai A. - Groups with the Same Prime Graph as the Simple Group Dn (5), Khosravi B. (2014)
Varbanets S. P. - Generalized Twisted Kloosterman Sum Over Z|і| (2014)
Городецький В. В. - Багатоточкова за часом задача для одного класу еволюційних псевдодиференціальних рівнянь, Дрінь Я. М. (2014)
Дерев'янко Н. В. - Наближення класів HpΩ періодичних функцій багатьох змінних у просторі Lp (2014)
Кенжебаев К. К. - Многопериодическое решение краевой задачи для одного класса уравнений параболического типа с многомерным временем, Абдикаликова Г. А., Бержанов А. Б. (2014)
Лещенко Ю. Ю. - Диаметры графов коммутативности сплетений групп подстановок (2014)
Лопушанський А. О. - Одна обернена крайова задача для дифузійно-хвильового рівняння, Лопушанська Г. П. (2014)
Skrypnik W. I. - Periodic and Bounded Solutions of the Coulomb Equation of Motion of Two and Three Point Charges with Equilibrium in the Line (2014)
Xu Y. - Second Maximal Subgroups of a Sylow p-Subgroup and the p-Nilpotency of Finite Groups, Li X. H. (2014)
Алиев А. Р. - О разрешимости операторно-дифференциального уравнения четвертого порядка с кратной характеристикой (2014)
Забавський Б. В. - Стабільний ранг множини повних матриць над кільцем елементарних дільників, Кузніцька Б. М. (2014)
Küçükaslan M. - On Statistical Convergence of Metric-Valued Sequences, Değer U., Dovgoshei A. A. (2014)
Ahmadi B. - Fibonacci lengths of all finite p-groups of exponent p2, Doostie H. (2013)
Волчков В. В. - Аналог теоремы Йона для взвешенных шаровых средних на сфере, Савостьянова И. М. (2013)
Yildiz A. - On 3-dimensional f-Kenmotsu manifolds and Ricci solitons, De U. C., Turan M. (2013)
Касымов К. А. - Асимптотические оценки решения краевой задачи с начальным скачком для линейных дифференциальных уравнений с малым параметром при производных, Нургабыл Д. Н., Уаисов А. Б. (2013)
Мусієнко А. П. - Нерівності типу Лебега для сум Валле Пуссена на множинах цілих функцій, Сердюк А. С. (2013)
Ouchenane D. - Global nonexistence of solutions of a system of nonlinear viscoelastic wave equations with degenerate damping and source terms, Zennir Kh., Bayoud M. (2013)
Плакса С. А. - Конструктивное описание моногенных функций в трехмерной гармонической алгебре с одномерным радикалом, Пухтаевич Р. П. (2013)
Рибак О. В. - Чутливість Лі-Йорка для дії напівгрупи (2013)
Skrypnik W. I. - On polymer expansions for generalized Gibbs lattice systems of oscillators with ternary interaction (2013)
Янченко С. Я. - Наближення функцій із класів Srp,θ у рівномірній метриці (2013)
Губреев Г. М. - Линейные комбинации вольтеррова диссипативного оператора и его сопряженного, Олефир Е. И., Тарасенко А. А. (2013)
Ибраева Г. Т. - Об основной обратной задаче дифференциальных систем с вырождающейся диффузией, Тлеубергенов М. И. (2013)
Ильинская И. П. - О вероятностных мерах на группе функций Уолша с тривиальным классом эквивалентности, Негурица Д. С. (2013)
Карлова О. О. - Хрест-топологія і трійки Лебеґа, Михайлюк В. В. (2013)
Салимов Р. Р. - Об одном свойстве кольцевых Q-гомеоморфизмов относительно p-модуля (2013)
Hosseinzadeh H. - Fixed-Point Theorems and Common Fixed-Point Theorems on Spaces Equipped With Vector-Valued Metrics, Jabbari A., Razani A. (2013)
Аноп А. В. - Регулярные эллиптические краевые задачи в расширенной соболевской шкале, Мурач А. А. (2014)
Бабенко В. Ф. - Оптимальное восстановление n -линейных функционалов по линейной информации, Гунько М. С., Руденко А. А. (2014)
Волков Ю. С. - Интерполяция сплайнами четной степени по Субботину и по Марсдену (2014)
Дерев’янко Н. В. - Оцінки лінійних поперечників класів BΩp,θ періодичних функцій багатьох змінних у просторі Lq (2014)
Doğruöz S. - Modules with Unique Closure Relative to a Torsion Theory. III, Harmanci A., Smith P. F. (2014)
Дрозд Ю. А. - Зображувальний тип нодальних алгебр типу D, Зембік В. В. (2014)
Мохонько А. А. - Дефектные значения решений дифференциальных уравнений c точкой ветвления, Мохонько А. З. (2014)
Новіков Б. В. - A Decomposition of Directed Graphs and the Turán Problem, Полякова Л. Ю., Жолткевич Г. Н. (2014)
Романюк А. С. - К вопросу о линейных поперечниках классов Brp,θ периодических функций многих переменных (2014)
Shakhmurov V. B. - Anisotropic Differential Operators with Parameters and Applications (2014)
Зелинский Ю. Б. - Теоремы о включении для многозначных отображений, Клищук Б. А., Ткачук М. В. (2014)
Chen X. - A Note on a Bound of Adan-Bante (2014)
Бондарь Е. А. - Полугруппы сильных эндоморфизмов бесконечных графов и гиперграфов, Жучок Ю. В. (2013)
Варбанец П. Д. - О среднем значении обобщенной функции Пиллаи над ℤ|i| в арифметической прогрессии, Дадаян З. Ю. (2013)
Гузик Н. М. - Нелокальна обернена задача для параболічного рівняння з виродженням (2013)
Дереч В. Д. - Про один клас розкладних і фундаментальних інверсних моноїдів (2013)
Donchev T. - Fuzzy Functional Differential Equations under Dissipative-Type Conditions, Nosheen A. (2013)
Kianezhad A. - Finiteness Properties of Minimax and a-Minimax Generalized Local Cohomology Modules, Taherizadeh A. J. (2013)
Krnić M. - On Some Multidimensional Hilbert-Type Inequalities in the Discrete Case, Vuković P. (2013)
Popa V. - Fixed-Point Results on Complete G-Metric Spaces for Mappings Satisfying an Implicit relation of New Type, Patriciu A.-M. (2013)
Tephnadze G. - Strong Convergence of Two-Dimensional Walsh–Fourier Series (2013)
Хусанбаев Я. М. - Об асимптотике докритического ветвящегося процесса с иммиграцией (2013)
Задерей Н. М. - Про нерівність Лебега на класах ψ-диференційовних функцій, Задерей П. В. (2013)
Kundu S. - α-Sasakian 3-Metric as a Ricci Soliton (2013)
Laurinčikas A. - On Zeros of Periodic Zeta Functions, Šiaučiūnas D. (2013)
Majeed A. - Derivations on Pseudoquotients, Mikusiński P. (2013)
Shuliang Huang - Semiderivations with Power Values on Lie Ideals in Prime Rings (2013)
Юсубов Ш. Ш. - Задача типа Гурса для уравнения высокого порядка (2013)
Передмова (2017)
Скорый С. А. - К 110-летию со дня рождения профессора Алексея Ивановича Тереножкина, Саенко В. Н. (2017)
Мурзин В. Ю. - Мои первые встречи с Алексеем Ивановичем Тереножкиным (2017)
Клочко В. І. - Початок еволюції втульчастих сокир-кельтів бронзової доби на території України (2017)
Бабенко Л. И. - Два монетных сюжета на изделиях греко-скифской торевтики (2017)
Бейсенов А. З. - Вихревые композиции в искусстве саков Центрального Казахстана, Джумабекова Г. С., Базарбаева Г. А., Дуйсенбай Д. Б., Ахияров И. К. (2017)
Беловинцева Н. И. - Железные детали погребальных конструкций из скифского царского кургана Козел, Переводчикова Е. В., Фирсов К. Б. (2017)
Болтрик Ю. В. - Огуз — курган на ключовому роздоріжжі Скіфії (пошук Херсонеського сліду) (2017)
Гречко Д. С. - О формировании Классической Скифии в V в. до н. э. (2017)
Гуцал А. Ф. - Черпаки Рудковецького городища і деякі питання хронології чорнолісся на Дністрі (2017)
Зимовец Р. В. - Крым в контексте раннескифских миграций (по материалам звериного стиля) (2017)
Кайзер Э. - Сосуды "фракийской группы" из степных предскифских погребений в Северном Причерноморье: возможности изучения, Гаврилюк Н. А., Кашуба М. Т., Кулькова М. А. (2017)
Клочко Л. С. - Убрання скіф’янок за матеріалами з Мелітопольського кургану, Васіна З. О. (2017)
Махортых С. В. - Пронизи для перекрестных ремней конской упряжи на юге Восточной Европы в VII — VI вв. до н. э. (2017)
Полидович Ю. Б. - Лев и пантера (ажурные пластинки из Мелитопольского кургана) (2017)
Ромашко О. В. - Про використання металевих казанів у культовій практиці племен скіфської культури (2017)
Трейстер М. Ю. - Бронзовая матрица, найденная в пойме р. Трубеж (об использовании бронзовых матриц с рельефными изображениями в Причерноморье в VI — IV вв. до н. э.) (2017)
Фиалко Е. Е. - Серия погребений скифских воительниц в могильнике у с. Глиное (Молдова) (2017)
Хохоровски Я. - Кавказ и Карпатский бассейн в раннем железном веке (проблема происхождения сигиннов) (2017)
Ljuština M. - Scythian Weapons and Horse Harness in the Territory of Serbia, Ninčić I. (2017)
Дзнеладзе Е. С. - Воинское погребение в могильнике Красный Маяк на Нижнем Днепре, Сикоза Д. Н., Симоненко А. В. (2017)
Діденко С. В. - Мечі та кинджали періоду скіфської класики в зібранні Національного музею історії України, Шелехань О. В. (2017)
Каравайко Д. В. - Исследования городищ Путивльского Посемья в 2016 г.: итоги и перспективы (2017)
Крютченко А. А. - Перекопский вал на Харьковщине (2017)
Ляшко Ю. Ю. - Нове велике поселення скіфського часу в околицях Мотронинського городища (2017)
Могилов А. Д. - Ранняя группа погребений Светловодского могильника (2017)
Окатенко В. Н. - Скифский курган "Турецкая Могила" в бассейне Северского Донца, Скорый С. А. (2017)
Панченко К. І. - Дослідження пам’ятки скіфського часу біля с. Заломи на Кіровоградщині (2017)
Пеляшенко К. Ю. - Зольник Циркуновского городища (2017)
Скорый С. А. - Захоронение воина предскифского времени на юге Кировоградщины, Орлик А. П. (2017)
Яниш Е. Ю. - Результаты определения таксономической принадлежности археозоологических материалов из погребения в кургане 3 у с. Богдановка (Фрунзе) (2017)
Литвинова Л. В. - Антропологический материал из погребения в кургане 3 у с. Богдановка (Фрунзе) (2017)
Сергеева М. С. - Заключение о породах дерева от перекрытия разрушенного киммерийского погребения (2017)
Гошко Т. Ю. - Состав металлов из киммерийского захоронения у с. Богдановка (Фрунзе) (2017)
Шрамко И. Б. - Новый погребальный комплекс раннескифского времени в могильнике Скоробор (2017)
Шульга П. И. - "Восточные" зеркала-погремушки и бронзовые диски с гравировками, Оборин Ю. В. (2017)
Эрлих В. Р. - Псалии с уникальным изображением кошачьего хищника из ритуального комплекса могильника Псенафа в контексте скифского звериного стиля, Канторович А. Р. (2017)
Дараган М. Н. - Крупные городища скифского времени в украинской Леcостепи (особенности расположения) (2017)
Окатенко В. Н. - Изучение топологии археологических объектов фотограмметрическим методом с использованием беспилотных летательных аппаратов, Следюк Д. В. (2017)
Гошко Т. Ю. - Про технологію виготовлення Ягорлицького казана (2017)
Лошенков М. И. - О растительных примесях в лепной посуде финального неолита и бронзового века на территории Беларуси (2017)
Горбаненко С. А. - Городище Циркуни: палеоетноботанічні дослідження (2017)
Сергеева М. С. - Антракологічні визначення матеріалів з городища Циркуни (2016 р.) (2017)
Королькова Е. Ф. - О неабсолютности абсолютной хронологии архаической Скифии и ее восточных реперов (2017)
Кузнецова Т. М. - Сосуд или зеркало (к вопросу о бронзовой ручке из Немирова) (2017)
Ольговский С. Я. - Существовал ли караванный путь из Ольвии на Урал и в Поволжье в архаическую эпоху? (2017)
Чугунов К. В. - Проблемы датирования азиатских материалов эпохи ранних кочевников и вопросы синхронизации их с древностями Восточной Европы (2017)
Мурзин В. Ю. - Киммерийцы европейские и киммерийцы азиатские (2017)
Брель О. В. - Давньослов’янські пам’ятки Чигиринщини у археологічних дослідженнях О. І. Тереножкіна (2017)
Отрощенко В. В. - Остання стаття Олексія Івановича Тереножкіна (2017)
Бузько О. В. - Про участь Марії Вязьмітіної в археологічних дослідженнях Середньої Азії (за спогадами і листуванням) (2017)
Полин С. В. - Об ограблении скифских курганов в Северном Причерноморье (2017)
Наші автори (2017)
Список скорочень (2017)
Самохвалов Ю. Я. - Корреляция событий в SIEM-системах на основе немонотонного вывода, Толюпа С. В. (2017)
Назарук В. Д. - Технології обміну даними дистанційних електронних виборів, Хоменчук О. А. (2017)
Коломыцев М. В. - Маскирование таблиц базы данных с использованием технологии SQL CLR, Носок С. А., Мазуренко А. Е. (2017)
Белецкий А. Я. - Сравнительный анализ эффективности алгоритмов быстрого преобразования Фурье в базисах систем функций Уолша и золотого сечения, Лужецкий В. А. (2017)
Швец В. А. - Информативность коэффициентов Фурье в аутентификации по радужной оболочке глаза, Фесенко А. А., Фесенко В. А., Швец А. В., Швец В. В. (2017)
Мазуренко А. Е. - Аудит настроек безопасности MS SQL SERVER (2017)
Приставка Ф. А. - Исследование средств оценивания рисков безопасности ресурсов информационных систем, Павленко П. Н., Казмирчук С. В., Коломиец М. В. (2017)
Чуприн В. М. - Захист операційного середовища систем інтернет голосування, Вишняков В. М., Пригара М. П. (2017)
Шелест М. Є. - Експериментальне дослідження методу генерування тритових псевдовипадкових послідовностей для криптографічних застосувань, Гнатюк С. О., Жмурко Т. О., Кінзерявий В. М., Юбузова Х. І. (2017)
Гончарук Р. І. - Квантовий однонаправлений суматор (2017)
Туйчиев Г. Н. - The encryption algorithms GOST28147–89–IDEA8–4 and GOST28147–89–RFWKIDEA8–4 (2017)
Харченко В. П. - Мультирівнева модель даних для ідентифікації забезпеченості вимог відповідно нормативно-правовому забезпеченню кібербезпеки цивільної авіації, Корченко О. Г., Гнатюк С. О. (2017)
Богданский Ю. В. - Транзитивность поверхностных мер на банаховых многообразиях с равномерной структурой, Моравецкая Е. В. (2017)
Власик Г. М. - Порядкові оцінки Lq-норм узагальнених похідних ядер типу Діріхле з довільним вибором гармонік (2017)
Гентош О. Є. - Лі-алгебраїчна структура інтегровних за Лаксом (2|1+1)-вимірних суперсиметричних матричних динамічних систем (2017)
Евтухов В. М. - Асимптотическое поведение решений обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с быстро меняющимися нелинейностями, Черникова А. Г. (2017)
Жураев Д. А. - Задача Коши для матричных факторизаций уравнения Гельмгольца (2017)
Каримов Ш. Т. - Об одном методе решения аналога задачи Коши для поликалорического уравнения с сингулярным оператором Бесселя (2017)
Musaev H. K. - B-coercive convolution equations in weighted function spaces and application, Shakhmurov V. B. (2017)
Осипчук М. М. - Симетричний а-стійкий випадковий процес та третя початково-крайова задача для відповідного псевдодиференціального рівняння, Портенко М. І. (2017)
Danchev P. V. - A generalization of WUU rings (2017)
Fošner A. - Generalized higher derivations on algebras (2017)
Шавала О. В. - Про побудову розв’язків лінійних диференціальних рівнянь по заданих послідовностях (2017)
Титул, зміст (2012)
Міненерговугілля України—50 років (2012)
Седьмой Международный электроэнергетический семинар (МЭС'7) "Обеспечение безопасности и надежности эксплуатации электростанций и подстанций в условиях природных и техногенных возмущений" (2012)
Левицький А. С. - Ємнісні сенсори биття вала гідрогенератора з активним електродом у формі фрагмента бічної поверхні циліндра (2012)
Жук А. П. - Тепловізійна діагностика гідрогенератораaдвигуна типу СВО 1255/255A40 пускового блока Дністровської ГАЕС, Горенчук А. О., Жук І. А. (2012)
Грубой А. П. - Причины возникновения и методы устранения электромагнитного дисбаланса гидрогенераторов, Шофул А. К., Батулин В. И., Калитиевская О. М., Коврига А. Е. (2012)
Грубой А. П. - Экспериментальное исследование магнитного поля в зоне выводных шин обмотки статора гидрогенератораAдвигателя СВО 1255/255A40 УХЛ4 в разных режимах работы, Шофул А. К., Битюцкий Н. Л., Лицов В. И., Логвинов В. П., Кошелев В. В. (2012)
Плотников І. В. - Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення на Дністровській ГАЕС, Сергійчук В. І. (2012)
Кузьмин В. В. - Перспективы создания асинхронизированных гидрогенераторовAдвигателей на основе опыта разработки и внедрения синхронных гидрогенераторов-двигателей, Шпатенко Т. В. (2012)
Бородаенко А. С. - В продолжение темы: замена блочных силовых трансформаторов Каховской ГЭС (2012)
Яцик А. В. - Еколого-гідрологічне обґрунтування розвитку та реконструкції малих ГЕС в Україні (на прикладі р. Південний Буг) (2012)
Стефанишин Д. В. - Особливості законодавчого регулювання та експертизи безпеки гребель ГЕС, Бенатов Д. Е. (2012)
Рябенко О. А. - Сучасні тенденції в будівництві малих ГЕС в Україні, Лутаєв В. В. (2012)
Запрошуємо до співпраці (2012)
Проектирование вне границ (Богучанская ГЭС, АО СПКТБ "Запорожгидросталь") (2012)
От НАНО к МЕТА (2012)
Карамушка О. М. - Про черговий форум міжнародної комісії з великих гребель (ICOLD/CIGB) (2012)
Основний перелік статей техничної сесії конгресу ICOLD. Японія. Кіото. 6—8 червня 2012 р. (2012)
Всесвітня декларація "Водні запаси для стійкого розвитку" (2012)
СIGRE'2012 (2012)
Архипов О. Є. - Застосування інформаційної онтології для проектування та аналізу КСЗІ, Козленко О. В. (2017)
Мохор В. В. - Дескриптивный анализ аналогий между системами управления информационной безопасностью и массового обслуживания, Бакалинский А. О., Богданов А. М., Цуркан В. В. (2017)
Олексійчук А. М. - Нижні межі інформаційної складності кореляційних атак на потокові шифри над полями порядку 2r, Поремський М. В. (2017)
Самойленко Д. М. - Часова складність різних реалізацій диспетчера доступу мережевого ресурсу (2017)
Ткач Ю. М. - Застосування методу експертних оцінок до оцінювання інформаційних ризиків вищого навчального закладу, Казмірчук С. В., Мехед Д. Б., Базилевич В. М. (2017)
Манько О. О. - Використання пасивних оптичних пристроїв для захисту інформації у волоконно-оптичних лініях зв’язку та мережах, Шматок О. С., Петренко А. Б. (2017)
Корченко А. Г. - Метод формирования кортежей для аналитико-синтетической кортежной модели информационной безопасности, Казмирчук С. В., Ахметов Б. Б. (2017)
Сидоренко В. М. - Експериментальне дослідження методу визначення рівня важливості об’єктів критичної інформаційної інфраструктури в галузі цивільної авіації, Гнатюк С. О., Юдін О. Ю. (2017)
Гулак Г. М. - Швидкий алгоритм генерації підстановок багатоалфавітної заміни, Бурячок В. Л., Складанний П. М. (2017)
Рябовa Л. В. - Задача цветоуказания в системе видеонаблюдения, Гизун А. И., Дуксенко О. П. (2017)
Самойлик Є. О. - Ефективність досконало стійкої криптосистеми із збільшеною відстаню єдиності (2017)
Корченко А. Г. - Методология синтеза адаптивных систем оценивания рисков безопасности ресурсов информационных систем, Казмирчук С. В., Иванченко Е. В. (2017)
Архипов А. Е. - Применение рефлексивных моделей рисков для защиты информации в киберпространстве (2017)
Дрейс Ю. О. - Аналіз базової термінології і негативних наслідків кібератак на інформаційно-телекомунікаційні системи об’єктів критичної інфраструктури держави (2017)
Базилевич В. М. - Аналіз методів захисту від кіберзагроз в бездротових мережах стандарту IEEE 802.11 (2017)
Терейковский И. А. - Модели эталонов лингвистических переменных для обнаружения сниффинг-атак, Корченко А. А., Викулов П. А., Шаховал А. А. (2017)
Гнатюк С. О. - Криптографічний метод захисту критичних авіаційних інформаційних систем, Кінзерявий В. М., Ахметов Б. Б., Кириченко К. С., Ануфрієнко К. П. (2017)
Титул, содержание (2012)
Svitin R. S. - Oswaldocruzia duboisi (Nematoda, Molineidae): Morphology, Hosts and Distribution in Ukraine, Kuzmin Y. I. (2012)
Ключко З. Ф. - Новые находки некоторых видов совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины, Матов А. Ю., Сова Ю. Ф. (2012)
Zerova M. D. - Systematic Position of the Genus Nikanoria (Hymenoptera, Eurytomidae), with Description of Two New Species, Seryogina L. Ya. (2012)
Нужна А. Д. - Наездники-аномалонины (Hymenoptera, Ichneumonidae, Anomaloninae) фауны Украины (2012)
Mohamadzade Namin S. - New Data on the Subfamily Otitinae (Diptera, Ulidiidae) in the Fauna of Iran, Nozari J., Najarpoor A. (2012)
Ковальчук А. Н. - Палеозоологические исследования в Сумской области (исторический аспект) (2012)
Фатерыга А. В. - Гнездование осы Gymnomerus laevipes (Hymenoptera, Vespidae) в Крыму (2012)
Shkvyrya M. - Large Carnivores of the Chernobyl Nuclear Power Plant Exclusion Zone, Vishnevskiy D. (2012)
Шевердюкова А. В. - Развитие этмоидного отдела хрящевого черепа в эмбриогенезе ужа обыкновенного, Natrix natrix (Ophidia, Colubridae) (2012)
Олейник Я. В. - Новые данные о северной границе распространения гадюки Никольского, Vipera nikolskii (Reptilia, Viperidae), в пределах Киевской области, Некрасова О. Д. (2012)
Весельский Н. Ф. - Гнездование серого журавля (Aves, Gruiformes) в окрестностях г. Житомир (2012)
Гхазали М. А. - Биометрическая характеристика и таксономический статус остроухих ночниц, Myotis blythii (Chiroptera, Vespertilionidae), Крыма: одонтометрические признаки, Дзеверин И. И. (2012)
Загороднюк І. - Знахідка амфібії роду Trachycephalus (Hylidae, Amphibia) в Україні, Петренко С. (2012)
Schuster R. K. - A New Species of Oochoristica (Cestoda, Linstowiidae) from the Arabian Toad-Headed Agama, Phrynocephalus arabicus (Sauria, Agamidae), from the United Arab Emirates (2012)
Henderickx H. - The First Geogarypid (Pseudoscorpiones, Geogarypidae) in Rovno Amber (Ukraine), Perkovsky E. E. (2012)
Parey S. H. - A New Species of the Genus Paraphlegopteryx (Trichoptera: Lepidostomatidae) from India, Singh Saini M. (2012)
Panigaj L. - Distribution and Bionomics of Udea alpinalis (Lepidoptera, Pyralidae) in Western Carpathians (Slovakia), Kulfan M. (2012)
Trach V. A. - First record of Caraboacarus stammeri (Acari, Caraboacaridae) on silphid beetles Ablattaria laevigata (Coleoptera, Silphidae), Khaustov A. A. (2012)
Matushkina N. A. - New records of the species Charimachilis caucasicus and Trigoniophthalmus simplex (Microcoryphia, Machilidae), Bach de Roca C. (2012)
Титул, содержание (2012)
Manafov A. A. - New Virgulid Cercaria (Trematoda, Lecithodendroidea) from Freshwater Mollusk Melanopsis praemorsa (Melanopsidae) from Azerbaijan Water Bodies. Morphology and Chaetotaxy of Cercaria agstaphensis 31 (2012)
Kuzmina T. A. - Analysis of Regional Peculiarities of Strongylid (Nematoda, Strongylidae) Biodiversity in Domestic Horses in Ukraine (2012)
Мартынов А. В. - Первая находка Baetis nexus (Insecta, Ephemeroptera) в Российской Федерации (2012)
Долинский В. Л. - Находка в водах Украины плотвы паннонской, Rutilus virgo (Pisces, Cyprinidae), Афанасьев С. А., Савченко Е. В., Абрамюк И. И. (2012)
Балашёв И. А. - Наземные моллюски (Gastropoda) Винницкой области (Украина) и их биотопическая приуроченность, Байдашников А. А. (2012)
Gnelitsa V. A. - The Genus Sintula (Aranei, Linyphiidae) in Ukraine, with the Description of a New Species (2012)
Мамонтова В. А. - Новые виды тлей семейства Lachnidae (Homoptera, Aphidoidea) из Украины и России (2012)
Пиркова А. В. - Мейоз, эмбриональное и личиночное развитие Anadara inaequivalvis (Bivalvia, Arcidae) из Чёрного моря (2012)
Перковский Е. Э. - O влиянии широтного изменения летних температур на позднеэоценовых тлей Germaraphis (Homoptera, Aphidoidea) и на их симбиоз с муравьями (2012)
Дзеверин И. И. - Биометрическая характеристика и таксономический статус остроухих ночниц, Myotis blythii (Chiroptera, Vespertilionidae), Крыма: размеры и форма черепа, Гхазали М. А. (2012)
Жовнерчук О. В. - Первая находка клещей рода Tenuipalpoides (Acariformes, Tetranychidae) (2012)
Kutsokon Yu. K. - Chinese Sleeper (Actinopterygii, Perciformes) in Floodplain Lake at Lower Course of the Desna River (Dnipro Basin) (2012)
Dovgal I. V. - New Finds of Tokophrya wenzeli (Ciliophora, Suctorea) a Commensal of Water Mites (Acari, Hydracarina) and Redescription of a Species, Zawal A., Pešić V. (2012)
Trach V. A. - A New Species of Mites of the Genus Anystipalpus (Mesostigmata, Ascidae) from the Eastern Ukraine (2012)
Сидоровский С. А. - Новая находка пресноводных жаброногов Tanymastix stagnalis и Drepanosurus birostratus (Branchiopoda, Anostraca) в Харьковской области (Украина) (2012)
Сидоровский С. А. - Первая находка Chirocephalus shadini (Branchiopoda, Anostraca) в Харьковской области (Украина) (2012)
Bharti H. - First Record of the Genus Myopias (Hymenoptera, Formicidae) from India, with Description of New Species, Wachkoo A. A. (2012)
Романь А. М. - Новые находки усача Валецкого, Barbus waleckii (Pisces, Cyprinidae), в Украине (2012)
Lyubarsky G. Yu. - The First Eocene Species of the Genus Cryptophagus (Coleoptera, Clavicornia, Cryptophagidae), Perkovsky E. E. (2012)
Godlevskaya E. V. - Expansion of Plecotus austriacus (Chiroptera, Vespertilionidae) Range: First Records in the Kyiv Oblast (Ukraine) (2012)
Симутник С. А. - Первая находка Tricladia humilis (Hymenoptera, Encyrtidae) в Украине, Прохоров А. В. (2012)
Kuzmenko T. M. - Bird Distribution in Biotopes of Open Agricultural Lands in Breeding Season (2012)
Алекперов И. Х. - Нижад Ага Закиевич Фейзуллаев (22.01.1932–20.07.2001): к 80-летию со дня рождения, Фейзуллаева О. В. (2012)
Вишневський В. І. - Сучасна площа дніпровських водосховищ, Шевчук С. А., Бондар А. Є., Шевченко І. А. (2017)
Лялько В. І. - Прогнозне оцінювання потенційного забруднення підземної гідросфери у зв’язку з видобутком нетрадиційних вуглеводнів (з використанням дистанційних даних), Азімов О. Т., Яковлєв Є. О. (2017)
Лялько В. И. - Исследуя Землю: победы и беды украинского космоса, Попов М. А. (2017)
Правила та рекомендації для авторів (2017)
Правила и рекомендации для авторов (2017)
Сучасні методи дистанційного пошуку корисних копалин. Розділ 2. Методи дистанційного пошуку покладів вуглеводнів. Підрозділи 2.4-2.7 (2017)
Титул, содержание (2011)
Стовбчатий В. М. - Зоологи в рудому лісі, Родионова Н. В. (2011)
Manafov A. A. - New Virgulid Cercaria (Trematoda, Lecithodendroidea) from the Mollusk Melanopsis praemorsa (Melanopsidae) from Azerbaijan Water Bodies. Morphology and Chaetotaxy of Cercaria agstaphensis 11 (2011)
Prokhorov A. V. - New Records of Jewel Beetle Eurythyrea aurata (Coleoptera, Buprestidae), a Rare Species in Ukraine, Demura J. K. (2011)
Пушкар Т. И. - Виды рода Sphingonotus (Orthoptera, Acrididae) фауны Украины (2011)
Баранов В. А. - Перша знахідка роду Pseudosmittia (Diptera, Chironomidae) в Україні (2011)
Glotov S. V. - Rove Beetles of the Genus Gyrophaena (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) of Ukraine, Petrenko A. A., Mateleshko A. Yu. (2011)
Сергеев М. Е. - О паразитизме осы-немки, Physetopoda halensis (Hymenoptera, Mutillidae), на личинках жука-листоеда Labidostomis hummeralis (Coleoptera, Chrysomelidae, Clytrinae) на юго-востоке Украины, Лелей А. С. (2011)
Eltorai A. E. M. - Social Behavior of Captive Black-Tailed Prairie Dogs (Mammalia, Rodentia) with Changing Numbers of Observers, Sussman R. W. (2011)
Jain Manjari - Indirect Evidences of Wildlife Activities in Shoals of Western Ghats, a Biodiversity Hotspots, Singha Roy Utpal, Mukhopadhyay S. K. (2011)
Рябцева Ю. С. - Необычайно крупные живородки (Gastropoda, Viviparidae) из пруда пгт Немешаево (Киевская область), Дегтяренко Е. В. (2011)
Ковтун М. Ф. - Возникновение модели птенцового развития у птиц: к проблеме эволюции онтогенеза, Шатковская О. В. (2011)
Смирнов Н. А. - Первая находка курганчиков Mus spicilegus (Mammalia, Rodentia) на территории Западного Подолья, Малык В. И. (2011)
Гураль-Сверлова Н. В. - Arion lusitanicus (Gastropoda, Pulmonata) на западе Украины, Гураль Р. И. (2011)
Gontarenko A. V. - New Records of the Rove-Beetles of the Subfamily Tachyporinae (Coleoptera, Staphylinidae) from Ukraine (2011)
Hakimitabar M. - Charletonia stekolnikovi sp. n. (Acari, Erythraeidae) from Iran, Saboori A. (2011)
Янович Л. Н. - Новая находка моллюска-вселенца Sinanodonta woodiana (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) в Украине, Пампура М. М. (2011)
Lyubarsky G. Yu. - New Species of Stilbus (Coleoptera, Clavicornia, Phalacridae) from the Late Eocene Rovno Amber, Perkovsky E. E. (2011)
Передмова (2016)
Карпо В. Л. - Державна інформаційна політика в Україні: виклики та можливі рішення, Гісса О. К. (2016)
Katerynchuk P. - The power of social media:lessons for Ukraine (2016)
Лазарук М. М. - Суспільне мовлення в Україні: Quo vadis? (2016)
Поліщук О. О. - Комунікаційні технології у виборчому процесі України (2016)
Фісанов В. П. - Управління проектами в умовах змін та ризиків: проблеми ефективності (2016)
Bohatyrets V. - Digital diplomacy as a core vector of a country’s image making (2016)
Верещагіна І. Д. - Німецькомовні мас-медіа про сучасну міграційну політику Німеччини стосовно біженців (проблема кризи довіри) (2016)
Гісса О. К. - Можливі шляхи подолання євроскептичних настроїв в контексті подальшого розвитку відносин Україна - ЄС (2016)
Зайцева З. І. - Україна початку ХХ століття у німецькомовному інформаційному просторі (2016)
Звоздецька О. Я. - Суспільні ЗМІ та процеси дерегуляції ринку електронних медіа в Європейському Союзі (2016)
Макух-Федоркова І. І. - Наукове вивчення впливу ЗМІ в дослідженнях американського політолога Гарольда Лассуела (2016)
Осадца І. С. - Особливості політики Європейського Союзу щодо механізмів раннього попередження конфліктів (на прикладі України), Стецюк М. (2016)
Ротар Н. Ю. - Донбас у дискурсі політичної еліти Російської Федерації (2016)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Використання політичних стереотипів у пропаганді: від Першої світової війни до сучасних подій в Україні (2016)
Улунян А. А. - Политическая разведка или политическое лоббирование? Доклад майора Дэвида Дэйвиса (март 1917 года) (2016)
Романенко С. О. - Социал-демократы Австро-Венгрии и поиски мира в 1917 году (2016)
Глібіщук М. В. - Особливості пропагандистської діяльності уряду А. Денікіна у 1918 - 1920 роках (2016)
Інформація про авторів (2016)
Титул, содержание (2013)
Kovtun M. F. - Ontogenesis: a Phenomenon and a Process (on the Problem of the Evolution of Ontogenesis) (2013)
Kostyuk V. S. - Karyotypes and Morphological Variability of Crayfish Pontastacus leptodactylus and P. angulosus (Malacostraca, Decapoda), Garbar A. V., Mezhzherin S. V. (2013)
Сорока Н. М. - Фауна пухоїдів ряду Phthiraptera підрядів Ischnocera і Amblycera сизого голуба (Columba livia) в Україні, Сидоренко І. В. (2013)
Говорин И. А. - Использование морфометрических характеристик раковин рапаны Rapana thomasiana (Mollusca, Gastropoda) из береговых штормовых выбросов для определения прижизненных показателей массы моллюсков (2013)
Kharkevych Kh. O. - Deep-Water Tardigrada of the Istanbul Strait’s (Bosporus) Outlet Area of the Black Sea, Sergeeva N. G. (2013)
Kusnezh O. V. - First Record of Pipistrellus kuhlii (Chiroptera, Vespertilionidae) in Lviv (Ukraine) (2013)
Gontarenko A. V. - New Records of Staphylininae (Coleoptera, Staphylinidae) from Ukraine, Petrenko A. A. (2013)
Akimov I. A. - Ticks of the Genus (Acari, Ixodidae) and Their Distribution in Ukraine, Nebogatkin I. V. (2013)
Протасов А. А. - Новые виды гидробионтов в техноэкосистеме Хмельницкой АЭС, Силаева А. А., Морозовская И. А. (2013)
Godlevska L. V. - New Vespertilio murinus (Chiroptera) Winter Records. An Indication of Expansion of the Species’ Winter Range? (2013)
Kopij G. - Avian Diversity on the Sandstone Cliff Outskirts of the Maloti/Drakensberg ‘Hot-spot’ Area in Southern Africa (2013)
Dovgal I. V. - Comparative Morphology of Dendrocometes paradoxus (Ciliophora, Suctorea) from two Distant Regions (Ukraine and Mexico) and Different Host Species, Mayén-Estrada R. (2013)
Протасов А. А. - Новые виды в спонгиофауне водных объектов, связанных с системой водоснабжения Хмельницкой АЭС, Трылис В. В., Силаева А. А. (2013)
Колодочка Л. А. - К изучению видового состава растениеобитающих клещей семейства Phytoseiidae (Acari, Mesostigmata) Северо-Западного Причерноморья, Трач В. А., Узун Е. Е. (2013)
Kameneva E. P. - A New Species of the Genus Herina (Diptera, Ulidiidae) from Eastern Java (Indonesia) (2013)
Аппак Б. А. - Первый случай гнездования горихвостки-чернушки, Phoenicurus ochruros (Aves, Passeriformes), в естественных биотопах Горного Крыма (2013)
Толканиц В. И. - Новые для фауны России виды наездников-метопиин (Hymenoptera, Ichneumonidae, Metopiinae), Томкович К. П. (2013)
Baranov V. A. - First Records of Several Tanypodinae Species (Diptera, Chironomidae) from Ukraine (2013)
Lyubarsky G. Yu. - Fourth Contribution on Late Eocene Amber Silken Fungus Beetles: a New Baltic Amber Species of Atomaria (Coleoptera, Clavicornia, Cryptophagidae), Perkovsky E. E. (2013)
Шендрик Х. М. - Вікова та сезонна динаміка зараженості великої рогатої худоби нематодами Strongyloides papillosus (Rhabditіda) в умовах Степового Придніпров'я, Сорока Н. М. (2013)
Талабішка Є. М. - Перший випадок знахідки міжвидових гібридів між пічкурами Romanogobio kesslerii и R. vladykovi (Pisces, Cyprinidae) з території України (2013)
Yablokov A. V. - Vyacheslav Alexeevich Zemsky, Budylenko G. A., Tormosov D. D., Mihalev Yu. A., Smelova I. V. (2013)
Михеев А. В. - Первая конференция "Биологическое сигнальное поле млекопитающих (2013)
Березовська В. В. - Монархічні організації Бессарабії (1905 - 1917 рр.) (2016)
Cусоров В. Д. - Шляхи подолання ідейно-політичної кризи ПСР і неонародницьких організацій України після 1905 – 1907 рр. (2016)
Візітів Ю. М. - Прояви національно-культурного життя молдовської діаспори України в роки незалежності (2016)
Герасимов Т. Ю. - "Хлібне питання" в містах Правобережної України доби Першої світової війни (1914 – 1917 рр.) (2016)
Кіндрачук Н. М. - Викорінення національного елементу з життя українського етнічного середовища внаслідок русифікації культурно-освітнього простору УРСР:перша половина 60-х рр. ХХ ст. (2016)
Кобельський Д. В. - Девіантна поведінка вояків Червоного козацтва: 1918 – 1921 рр. (2016)
Кучерук М. С. - Україна, 1991 – 2014: суспільні потрясіння як складові безперервного процесу (2016)
Мельник О. В. - Сучасні Україна та Польща, як зразок для дослідження міфологічної ідеології (2014 – 2016 рр.), або "Історичні копанки" у відносинах України та Польщі (2016)
Чистякова И. Н. - Інститут омбудсмена в Україні: історико-правовий аспект, Кривдина И. Б. (2016)
Іваніченко Л. М. - Фабрично-заводська промисловість Одеси у 1900 – 1914 рр. (2016)
Федорова А. І. - Перші згадки терміну Україна: історіографічний аспект (2016)
Цубенко В. Л. - "Південь України у вітчизняній та європейській історії" — ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю Незалежності України (2016)
Гончарук Г. І. - Про Рух і його батька (2016)
Грушицька І. Б. - З історії одеської школи наукової фотографії: М. Л. Кац (1906 – 1990), Сухотеріна Л. І. (2016)
Корнієнко К. В. - Сергій Шелухин: роздуми на тему незалежності (2016)
Шановська О. А. - Велика місія Михайла Гориня (2016)
Яковлєв І. В. - Cтановлення постаті І. Ф. Драча в період десталінізації (2016)
Титул, содержание (2011)
Toskina I. N. - New Species of the Genus Lasioderma (Coleoptera, Anobiidae) from Crimea and the Caucasus (2011)
Сідоровський С. А. - Нова знахідка прісноводної каланоїдної копеподи Hemidiaptomus hungaricus (Copepoda, Calanoida) в урочищі Горіла долина (Україна) (2011)
Dlussky G. M. - The Ants of the Genus Lasius (Hymenoptera, Formicidae) from Late Eocene European Ambers (2011)
Симутник С. А. - Новые находки энциртид трибы Aenasiini (Hymenoptera, Encyrtidae) в Израиле и Украине (2011)
Манило Л. Г. - Особенности распределения бычковых рыб (Actinoptarygii, Perciformes) Азово-Черноморского бассейна в зависимости от солености (2011)
Корж А. П. - Влияние некоторых экологических факторов на возможность поддержания зоокультуры тест-объекта Ceriodaphnia affinis (Cladocera, Crustacea) (2011)
Kopij G. - The Prevalence and Intensity of Louse (Pthiraptera, Mallophaga) and Tick (Acarina,Ixodidae) Infestation of Birds in South African Grassland, Price R. D. (2011)
Zerova M. D. - Additional Information about Two Eurytoma Species, Eurytoma kuslitzkyi and Eurytoma cornuta (Hymenoptera, Eurytomidae) (2011)
Богданович И. А. - Особенности формы поперечных сечений длинных костей тазовой конечности у птиц, Клыков В. И. (2011)
Khaustov A. A. - New Species and New Records of Mites of the Genus Pediculaster (Acari, Heterostigmata, Pygmephoridae) from Ukraine (2011)
Bilousov O. O. - Mantis religiosa (Dyctioptera, Mantidae) Infected by Wolbachia, Chaplinska M. V., Zhuk O. W., Gorobchyshyn V. A., Kozeretska I. A. (2011)
Дребет М. В. - Зимівля кажанів роду Eptesicus (Chiroptera) в підземеллях НПП "Подільські Товтри" (Україна), Матвєєв М. Д. (2011)
Negrobov O. P. - A New Species of the Genus Rhaphium (Dolichopodidae, Diptera) from Siberia, Barkalov A. V., Selivanova O. V. (2011)
Шаповалов М. И. - Hydaticus schelkovnikovi — новый для фауны Северо-Западного Кавказа вид семейства Dytiscidae (Coleoptera) (2011)
Толканиц В. И. - Наездники-ихневмониды рода Hypsicera (Hymenoptera, Ichneumonidae, Metopiinae) фауны Палеарктики (2011)
Корнюшин В. В. - Ольга Петровна Кулаковская: к 90-летию со дня рождения (2011)
Ключко З. Ф. - Рецензия на книгу: К. К. Голобородько, И. Г. Плющ , О. Є. Пахомов. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Вищі різновусі лускокрилі. Частина 1. Lepidoptera: Lasiocampoidea, Bombуcoidea, Noctuoidea - Частина (2011)
Заморока А. М. - Новые находки коровки Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae) в Украине, Назаренко В. Ю., Сумароков А. М., Шешурак П. Н. (2011)
Перковский Е. Э. - Первая находка Pareuthychoeta minuta (Campichoetidae) в ровенском янтаре (2011)
Гозян Н. Ф. - Функційно-семантичне вираження прилягання в сучасній українській мові (2017)
Зуєнко Т. М. - Cultural and linguistic aspects in the study of the notions of "lacunae" and "lacunarity" (2017)
Коваль Л. М. - Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладного дієслівного речення (на матеріалі повісті Михайла Стельмаха "Щедрий вечір") (2017)
Колібаба Л. М. - Знахідний відмінок множини в системі словозміни іменників сучасної української літературної мови (2017)
Лисенко О. М. - Онтологія дискурсу та його розвиток у діахронії (2017)
Ткачівська М. Р. - Етнофолізми як перекладацька проблема (2017)
Кухар Н. І. - Комунікативна зумовленість перерозподілу прислівних компонентів у системі "обов’язковість – факультативність" (2017)
Лебедь Ю. Б. - Параметри моделей кількаслівної іменникової номінації (2017)
Мельничайко В. Я. - Засоби архаїзації тексту в романі І. Білика "Меч Арея", Криськів М. Й. (2017)
Петрина Х. В. - Метафоризація алюзійних власних назв: вторинні номінації (2017)
Рожков Ю.Г. - Особливості ветеринарної термінології та її класифікація (2017)
Бик І. С. - Логосфера як складник мовної картини світу (2017)
Варчук Л. В. - Когнітивна лінгвістика: здобутки та напрями досліджень (2017)
Деренчук Н. В. - Особливості функціонування комічного в сучасній українській політичній комунікації (2017)
Мунтян Л. В. - Вербальне вираження концепту WAR в сучасному дискурсі мас-медіа, Мацієвська А. В. (2017)
Павлушенко О. А. - Об’єктивація концепту земля в художній картині світу Михайла Стельмаха (2017)
Богатько В. В. - Особливості функціонування складнопідрядних речень зі з’ясувальною підрядною частиною в мовотворчості Михайла Стельмаха (2017)
Годз О. В. - Особливості синтаксичної структури односкладних прислівникових речень зі значенням внутрішнього стану (на матеріалі творчості М. Стельмаха) (2017)
Горобець І. В. - Повтор у художній прозі Михайла Стельмаха (2017)
Гороф'янюк І. В. - Відносно-якісні прикметники в художньому дискурсі Михайла Стельмаха (2017)
Завальнюк І. Я. - Синтаксичні засоби стилізації розмовності в мовотворчості Михайла Стельмаха (2017)
Іваницька Н. Л. - Кількісно-якісні параметри морфологічних класів слів у повістях Михайла Стельмаха (2017)
Каленич В. М. - Текстотвірний потенціал цитат у газетних публікаціях (2017)
Личук М. І. - Частково фразеологізовані речення з темпоральними відношеннями (на матеріалі творів Михайла Стельмаха) (2017)
Пацапанюк Ю. М. - Категорія іронії з погляду стилістики мови та лінгвістичного аналізу тексту (2017)
Прокопчук Л. В. - Засоби вираження порівняльної семантики (на матеріалі прози Михайла Стельмаха) (2017)
Харченко С. В. - Відбиття синтаксичних рис української літературної мови в перекладах (на прикладі роману Є. Єнджеєвича "Українські ночі, або Родовід генія") (2017)
Шинкарук В. Д. - Особливості дискурсивних висловлень з недиференційованим однобічним відношенням частин (2017)
Щепка О. А. - Категорійна структура й інтенційність сучасного українського публіцистичного тексту (2017)
Громко Т. В. - Функціонування географічної лексики в малій прозі Михайла Стельмаха (за збіркою оповідань "Березовий сік") (2017)
Чорноус О. В. - Сучасні підходи до передавання чужомовних особових імен (2017)
Небелюк Л. Р. - Лінгвокогнітивні характеристики евфемізмів брехні англомовного американського політичного дискурсу у світлі теорії концептуальної інтеграції (2017)
Солюк Л. Б. - Прикметник у функції аналітичного предикатора в структурі німецького речення (у зіставленні з українським) (2017)
Куцевол О. М. - Факультет імені Михайла Стельмаха святкує 105-річчя письменника (2017)
Титул, содержание (2011)
Lisitsyna O. I. - First Finding of Acanthocephalans Arhythmorhynchus invaginabilis, Southwellina hispida (Acanthocephales, Polymorphidae), Plagiorhynchus (Plagiorhynchus) odhneri (Acanthocephales, Plagiorhynchidae) in the Intermediate Hosts (2011)
Samchyshyna L. - Faunistic Overview of Calanoid Copepods (Crustacea) from Continental Waters of Ukraine (2011)
Сахвон В. В. - Первая регистрация северной олуши Morus bassanus (Aves, Pelecaniformes) на территории Беларуси (2011)
Сидоровский С. А. - Первая находка Streptocephalus torvicornis (Branchiopoda, Anostraca) в Харьковской области (2011)
Межжерин С. В. - Аллозимная и конхиологическая изменчивость перловиц рода Unio (Bivalvia, Uniоnidae) в Украине, Васильева Л. А., Жалай Е. И., Янович Л. Н. (2011)
Роговий Ю. Ф. - Зустріч савки, Oxyura leucocephala (Aves, Anseriformes), на Полтавщині (2011)
Колодочка Л. А. - Видовой состав клещей семейства Phytoseiidae (Acarina, Parasitiformes) на растениях Деснянско-Старогутского национального природного парка (2011)
Murvanidze M. - Comparison of Earthworm (Lumbricidae) and Oribatid Mite (Acari, Oribatida) Communities in Natural and Urban Ecosystems, Kvavadze E., Mumladze L., Arabuli T. (2011)
Цвелых А. Н. - Первая встреча кавказского черноголового чекана, Saxicola torquata variegata, на Крымском полуострове (2011)
Шуваликов В. Б. - Мониторинг инверсионного полиморфизма в популяциях малярийного комара Anopheles messeae (Diptera, Culicidae) из Нижнего Приднепровья (2011)
Гнатина О. С. - Перше спостереження сичика-горобця, Glaucidium passerinum (Strigiformes, Strigidae), у Шацькому національному природному парку, Шкаран В. І. (2011)
Полуда А. М. - Пространственно-временные закономерности миграционных перемещений большой синицы, Parus major (Aves, Passeriformes, Paridae), в Украине (2011)
Годлевская Е. В. - Новые данные о зимовке рукокрылых на территории Житомирской и Ровенской областей (Украина), Гхазали М. А. (2011)
Акуленко Н. М. - Сосудистое русло как часть гемопоэтической системы бесхвостых амфибий (2011)
Воробьёва К. Ю. - Первые данные о гетеротрофных жгутиконосцах (Protista) Воронежского водохранилища, Тихоненков Д. В. (2011)
Akimov I. A. - Distribution of the Ixodid Tick Hyalomma marginatum (Ixodoidea, Ixodidae) in Ukraine, Nebogatkin I. V. (2011)
Burdejnaja S. J. - A New Species of the Genus Trouessartia (Analgoidea, Trouessartiidae) from Ukraine, Kivganov D. A. (2011)
Пучков А. В. - Первые находки клопа-щитника Brachynema germari (Heteroptera, Pentatomidae) в Украине, Пучков П. В., Шешурак П. Н. (2011)
Mohamadzade Namin S. - New Data on the Signal Flies of the Genus Platystoma (Diptera, Platystomatidae) in the Fauna of Iran (2011)
Передмова (2017)
Foreword (2017)
Дубов Д. В. - Етапи опрацювання проблеми створення системи публічної дипломатії США (1948-1974 роки), Дубова С. В. (2017)
Звоздецька О. Я. - Кібербезпека країн Балтії: сучасні виклики та загрози (2017)
Фісанов В. П. - Проблема формування засад спільної європейської ідентичності у ФРН і Франції: порівняльні аспекти (2017)
Катеринчук П. М. - Роль електронних медіа у формуванні політичної свідомості громадян України в кінці 2013 – на початку 2014 рр., Кибіч Я. В. (2017)
Гринчук М. С. - Сучасні методи та технології інформаційного тероризму (2017)
Соснін О. В. - Новітні тенденції у сфері розвитку суспільних комунікацій: освітні, наукові й правові аспекти, Повидиш В. В. (2017)
Ротар Н. Ю. - Етнонаціональний дискурс Російської Федерації в Автономній Республіці Крим як механізм реалізації політичної стратегії "повернення Криму" (2017)
Luchak M. M. - Rethinking Public Sphere to Save Аmerican Democracy, Luchak A.-M. M. (2017)
Макух-Федоркова І. І. - Канадська стратегія науково-технічної та інноваційної діяльності як складова частина розвитку інформаційної політики (2017)
Осадца І. С. - Вплив інтеграційних намагань на еволюцію партійних систем країн ЦСЄ (2017)
Bohatyrets V. V. - The Effect of Globalization on Framing a Professional Translator/Interpreter (2017)
Зайцева З. І. - Наукове товариство ім. Т. Шевченка в академічному інформаційному просторі (1894-1914 рр.) (2017)
Акульшина В. - Кібербезпека Фінляндії: правовий та інституційний механізми (2017)
Губата Р. В. - Використання глобальних мережевих технологій для ефективного комплектування бібліотечних фондів (2017)
Олієвський О. - Фронтові будні доби "Великої війни" (на прикладі російської армії) (2017)
Фісанов В. П. - Світовий порядок "доби" Барака Обами і Дональда Трампа: еволюція поглядів і рішень, Гісса О. К. (2017)
Кучуран А. - Поле влади як досвід не-домінування, Осадца І. С. (2017)
Інформація про авторів (2017)
Денисенко О. І. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні методи діагностики та лікування коморбідної патології в дерматовенерологічній практиці на принципах доказової медицини" 1—2 червня 2017 р., Чернівці, Бойко В. В., Перепічка М. П. (2017)
До ювілею Людмили Миколаївни Ковальової (2017)
Федотов В. П. - Новий етапний підхід до лікування акантолітичної пухирчатки, Літвінов В. А. (2017)
Запольский М. Э. - Анализ факторов, влияющих на развитие тяжелых форм акне, Лебедюк М. Н., Прокофьева Н. Б., Иванов Д. В., Добровольская А. В., Квитко Л. П. (2017)
Stupak E. P. - Features of disbiosis correction of oral cavity in patients with diabetes mellitus 2 type, Levitsky A. P., Niedzielskу M. Y., Dudchenko M. A. (2017)
Александрук О. Д. - Клініко-патогенетичне порівняння перебігу атопічного дерматиту та істинної екземи (2017)
Сизон О. О. - Артропатичний псоріаз: особливості патогенезу та клінічного перебігу (2017)
Коган Б. Г. - Современный взгляд на проблему онихомикоза. Анализ рынка местных противогрибковых средств, Верба Е. А. (2017)
Резніченко Н. Ю. - Вульгарні акне: сучасні уявлення про етіологію, патогенез і терапевтичні можливості (2017)
Коган Б. Г. - Инновационные подходы в комбинированном лечении онихо- и дерматомикозов у пациентов разных возрастных групп. Новый опыт клинического применения препаратов в практике врача-дерматовенеролога, Верба Е. А. (2017)
Болотная Л. А. - Дифференцированный подход к наружной терапии стероидчувствительных дерматозов (2017)
Запольський М. Е. - Поєднана патологія при псоріазі. Огляд сучасних методів лікування дерматозів, Лебедюк М. М., Нерубащенко С. В., Добровольська А. В., Запольська Д. М. (2017)
Кравченко В. Г. - Особливості сучасної епідеміології, клінічного перебігу і терапії контагіозного моллюска (2017)
Калюжная Л .Д. - Синдром Стивенса—Джонсона у больной с тяжелым рецидивирующим течением субкорнеального пустулеза Снеддона—Уилкинсона, Турик Н. В. (2017)
Поліщук Д. С. - Клінічний випадок еритеми природженої телеангіектатичної — синдром Блума, Поліщук С. Й., Комарницька В. С. (2017)
Ткач В. Е. - Випадок склерозуючого лімфангіту статевого члена, Волошинович М. С. (2017)
Diehl C. - The 5 most Frequently Asked Questions (FAQ) from our patients about acne (2017)
Короленко В. В. - Нове слово у лікуванні оніхомікозів (2017)
Ткач В. Є. - Cторінки вітчизняної дерматовенерології. В. Г. Гордєєв ( 1895—1967), Гордєєва Т. В., Хананаєв Л. І., Гордєєва Г. В. (2017)
Рыжко П. П. - К вопросу эволюции кожи, Рощенюк Л. В., Штыров И. Н. (2017)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань (2017)
26-й конгрес Європейської академії дерматології та венерології. 13—17 вересня, 2017 р., Женева (Швейцарія) (2017)
Пам’яті заслуженного лікаря України Олександра Івановича Хари (2017)
Оголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Горбатенко В. П. - Аналітично-прогностичні знання та їх роль у суспільно-політичному розвитку (2017)
Рудакевич О. М. - Теоретико-методолoгічні засади безпеки української нації в умовах її відродження та модернізації (2017)
Малиновський В. Я. - Сучасний стан вітчизняної політичної регіоналістики та перспективи розвитку (2017)
Смолянюк В. Ф. - Національна безпека України: термінологічний баласт чи державотворча необхідність? (2017)
Гула Р. В. - Минуле та сучасне російського фашизму: спроба політологічного аналізу (розділ з монографії), Передерій І. Г. (2017)
Шкляр Л. Є. - Політика війни як спосіб існування російських імперій ХХ — початку ХХI століть (2017)
Перепелиця Г. М. - Позитивістський підхід в оцінці сучасного російсько-українського конфлікту (2017)
Ткаченко В. М. - Росія: прощання з ілюзією (2017)
Васильчук Є. О. - Ідейно-політичний базис проросійських незаконних воєнізованих і збройних формувань (2017)
Кресіна І. О. - Проблеми етнополітичної безпеки України в умовах гібридної війни (2017)
Метельова Т. О. - Політика спільної європейської ідентичності: можливості використання Україною досвіду Євросоюзу (2017)
Палюх О. О. - Суспільний договір — формат переходу України до сталого розвитку (2017)
Халапсіс О. В. - Римський патріотизм і християнська релігія (2017)
Палінчак М. М. - Політико-правові засади державно-церковних відносин у Польщі, Шуба О. В. (2017)
Тертишник В. М. - Функції та повноваження органів влади і правничих інституцій в умовах правовладдя (2017)
Самчук З. Ф. - Не так тії вороженьки… Рецезія на книгу В. М. Ткаченка "Россия: беспутье агрессора" (2017)
Зелінська Г. В. - Цитологічні особливості популяції тиреоцитів радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози в їх передопераційному прогнозуванні (2017)
Зак К. П. - Итоги двадцатилетних исследований иммунитета в доклиническую бессимптомную фазу развития сахарного диабета 1-го типа у детей по Программе ИДСД: 1. Лейкоцитарный состав и иммунофенотип лимфоцитов крови, Попова В. В., Грузов М. А., Хоменко Б. М., Афанасьева В. В., Малиновская Т. Н., Тронько Е. Н., Саенко Я. А., Семионова Т. А., Куликовская А. В. (2017)
Соколова Л. К. - Комбінована терапія пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу: міжнародні рекомендації і власний досвід, Болгарська С. В., Островерхова Г. В. (2017)
Ніжинська-Астапенко З. П. - Особливості перебігу діабетичного кетоацидозу, Власенко М. В. (2017)
Misiura K. V. - Informative value of metabolic risk hormonal markers in individuals with various body mass (2017)
Ажмі С. - Динаміка показників ліпідного спектра крові та варіативності ритму серця на тлі застосування омега‑3 поліненасичених жирних кислот і симвастатину у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною автономною нейропатією, Сергієнко В. О., Сергієнко О. О. (2017)
Свінціцький І. А. - Особливості ураження вінцевого русла у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця із цукровим діабетом 2-го типу: одноцентрове крос-секційне дослідження (2017)
Мишуніна Т. М. - Патологічні зміни в позапухлинній тканині щитоподібної залози пацієнтів із тиреоїдними пухлинами, Болгов М. Ю., Зурнаджи Л. Ю., Калініченко О. В. (2017)
Кваченюк А. Н. - Применение электросварочной технологии как основного метода диссекции и гемостаза в эндокринной хирургии, Гулько О. Н., Супрун И. С., Негриенко К. В. (2017)
Гончарова О. А. - Гіпотиреоз як суттєвий чинник ризику депресії (2017)
Янко Р. В. - Морфологічні відмінності щитоподібної залози спонтанно гіпертензивних щурів після впливу дозованої нормобаричної гіпоксії в різні сезони року (2017)
Яніцька Л. В. - Поліоловий шлях як механізм при дисфункціях мозку, індукованих експериментальним діабетом: ефект нікотинаміду, Тихоненко Т. М., Гузик М. М., Кучмеровська Т. М. (2017)
Микоша А. С. - Хлодитан, митотан, о,п’-ДДД — современные взгляды и оценки, Ковзун Е. И., Тронько Н. Д. (2017)
Рыбаков С. И. - Кем были авторы, впервые описавшие известные симптомы гипокальциемии (2017)
Климнюк С. І. - Сучасні уявлення про гранулоцитарний анаплазмоз людини, Романюк Л. Б., Шкільна М. І. (2017)
Подаваленко А. П. - Характеристика епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції у різних областях України, Кущ Д. В., Петровська О. Д. (2017)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Рівень сироваткового бета-2-мікроглобуліну та його зв’язок з імунологічними та гематологічними показниками при прогресуванні ВІЛ-інфекції, Литвин К. Ю., Волікова О. О., Губар І. О., Суременко М. С., Кушнєрова О. А., Шевельова О. В. (2017)
Шагінян В. Р. - Досвід визначення інтратекального синтезу антитіл у пацієнтів з ураженнями центральної нервової системи, Фільчаков І. В., Матяш В. І., Руденко А. О., Дьяченко П. А., Парфенюк Ю. В., Клюс В. Ю., Панасюк О. Л., Березіна Л. В. (2017)
Прокопів О. В. - Ураження нервової системи у дітей, асоційовані з вірусом Varicella-Zoster, Прикуда Н. М. (2017)
Ільїна В. В. - Клініко-епідеміологічні особливості інфекційного мононуклеозу у північно-східному регіоні України, Чемич М. Д., Ільїна Н. І., Кусі В. (2017)
Попов М. М. - Фагоцитарна активність нейтрофілів у хворих на гострий гепатит В, Скляр А. І. (2017)
Мельник Л. П. - Поєднаний перебіг туберкульозу та лямбліозу, Грищук Л. А., Васильєва Н. А., Шкільна М. І. (2017)
Шуляк В. І. - Генетичне забезпечення міжнейронних взаємодій у хворих на менінгіт (2017)
Пипа Л. В. - Сучасні уявлення про патогенез і діагностику гнійно-септичних станів у дітей (частина 2), Мургіна М. М. (2017)
Покровська Т. В. - Правець – актуальна проблема сьогодення, Гнатюк В. В. (2017)
Андрейчин М. А. - Століття від народження св. пам. Людмили Іванівни Богачик (2017)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2017)
Сейфулліна І. Й. - Координаційні сполуки стануму (IV) з гідазепамом та продуктами його конденсації з арилальдегідами, Яловський Г. В., Ракіпов І. М., Павловський В. І. (2017)
Величко Е. В. - Вольтамперометрическое изучение системы цис-тетрагалогеноди-μ-карбоксилатодирений (III)-1,3,5-трифенилвердазильный радикал в ацетонитриле, Плясовская Е. А., Голиченко А. А., Штеменко А. В. (2017)
Тарасюк В. В. - Синтез и свойства 5-бром- и 5-хлорпроизводных транс-аценафтен-1,2-диола, Китайка М. А., Соценко И. А., Ведута В. В., Федько Н. Ф. (2017)
Мазурик А. А. - Закономерности извлечения ионогенных и неионогенных (Твины) ПАВ из их бинарных водных растворов, Стрельцова Е. А., Менчук В. В. (2017)
Марийчак А. Ю. - Синтез, ИК-спектроскопический анализ и микроморфология поверхности Се(III) и Се(IV)-содержащих гетерополивольфраматов с анионом со структурой пикока-уикли, Розанцев Г. М., Радио С. В. (2017)
Шевченко О. В. - Радикальная полимеризация метилметакрилата в присутствии 5-метил-5-гексен-2,4-дионата магранца (II), Буренкова Е. В., Горохова А. А. (2017)
Левченко І. В. - Хімічне розчинення InSb, InSb, GaAs та GaSb в травильних композиціях NH4)2Cr2O7-HBr-H2O, Стратійчук І. Б., Томашик В. М., Маланич Г. П., Корчовий А. А. (2017)
Жданюк Н. В. - Адсорбція іонів Сr(VI) та Co(II) палигорськітом, модифікованим катіонними поверхнево-активними речовинами (2017)
Леонова Н. Г. - Термічні та теплофізичні властивості епоксидно-полісилоксанових нанокомпозитів катіонної полімеризації, Михальчук В. М., Лига Р. І., Жильцова С. В. (2017)
Титул, содержание (2011)
Kornyushin V. V. - The Helminths of Wild Predatory Mammals of Ukraine. Cestodes, Malyshko (Varodi) E. I., Malega A. M. (2011)
Davydov O. N. - Species Diversity of Carp, Cyprinus carpio (Cypriniformes, Cyprinidae), Parasites in Some Cultivation Regions, Lysenko V. N. , Kurovskaya L. Ya. (2011)
Prokhorov A. V. - Review of Ukrainian Species of the Genus Meliboeus (Coleoptera, Buprestidae, Agrilinae) (2011)
Полуда А. М. - Таежный сверчок, Locustella fasciolata (Aves, Silvidae), — новый вид для орнитофауны Украины (2011)
Назаренко В. Ю. - Первая находка жука-долгоносика Sternuchopsis karelini (Coleoptera, Curculionidae) в Одесской области, Некрасова О. Д. (2011)
Залозная Л. М. - Первая находка клещей Imparipes apicola и I. breganti (Acari, Heterostigmata, Scutacaridae) в Украине, Хаустов А. А. (2011)
Radchenko A. G. - Zonal and Zoogeographic Characteristic of the Ant Fauna (Hymenoptera, Formicidae) of Ukraine (2011)
Jolli V. - Influence of Human Disturbance on the Abundance of Himalayan Pheasant (Aves, Galliformes) in the Temperate Forest of Western Himalaya, India, Pandit M. K. (2011)
Межжерин С. В. - Моллюски рода Theodoxus (Gastrоpoda, Neritidae) Украины: морфологический и аллозимный анализ, Тарасова Ю. В, Жалай Е. И. (2011)
Песков В. Н. - Изменчивость фолидоза и дифференциация подвидов прыткой ящерицы, Lacerta agilis (Reptilia, Lacertidae), на территории Украины, Свириденко Е. Ю., Малюк А. Ю., Котенко Т. И. (2011)
Yurakhno V. M. - Two New Families and a New Species of Myxosporeans (Myxozoa, Myxosporea) from the Mediterranean and Black Sea Fishes (2011)
Котенко А. Г. - Наездник-браконид Paroplitis wesmaeli (Hymenoptera, Microgastrinae) в фауне Украины (2011)
Pushkar T. I. - The First Record of Xya pfaendleri (Orthoptera, Tridactylidae) from Ukraine, Storozhenko S. Yu. (2011)
Ковтун М. Ф. - Формирование предушных отверстий в хрящевом черепе на ранних стадиях эмбриогенеза ужа обыкновенного, Natrix natrix (Ophidia, Colubridae), Шевердюкова А. В. (2011)
Fateryga A. V. - A Finding of an Unusual Biennial Nest Built by Two Wasp Species of the Genus Vespula (Hymenoptera, Vespidae, Vespinae) (2011)
Костюк В. С. - Доказательства присутвия широкопалого рака, Astacus astacus (Crustacea, Decapoda), в Тернопольской области Украины, Гарбар А. В. (2011)
Пиндрус А. Н. - "Биоразнообразие и роль животных в экосистемах" VI Международная научная конференция Zoocenosis–2011 (2011)
Надольный А. А. - Первый европейский арахнологический конгресс за пределами Европы (2011)
Андреев К. Н. - Регуляризованные интегралы движения уравнения Кортевега – де Фриза в классе неубывающих функций, Хруслов Е. Я. (2015)
Гаєвський М. В. - Наближення аналітичних функцій частинними сумами їх рядів Тейлора, Задерей П. В. (2015)
Гуменчук Г. І. - Про суму вузького та скінченновимірного ортогонально адитивних операторів (2015)
Djebali S. - Systems of φ-Laplacian three-point boundary-value problems on the positive half-line, Mebarki K. (2015)
Zviadadze Sh. - Determination of jumps in terms of linear operators (2015)
Зелинский Ю. Б. - Обобщенно выпуклые множества и задача о тени, Выговская И. Ю., Стефанчук М. В. (2015)
Лебідь М. В. - Сингулярність та тонкі фрактальні властивості одного класу нескінченних згорток Бернуллі з суттєвими перекриттями. II, Торбін Г. М. (2015)
Лиман Ф. Н. - О норме разложимых подгрупп в непериодических группах, Лукашова Т. Д. (2015)
Меремеля І. Ю. - Точні константи в нерівностях для коефіцієнтів Тейлора обмежених голоморфних функцій у полікрузі, Савчук В. В. (2015)
Protasov I. V. - Ultrafilters on balleans, Slobodianiuk S. V. (2015)
Слюсарчук В. Ю. - Майже періодичні та стійкі за Пуассоном розв’язки різницевих рівнянь у метричному просторі (2015)
Yi X. - Finite groups with X-quasipermutable Sylow subgroups, Yang X. (2015)
Алфавітний покажчик 67-го тому "Українського математичного журналу” (2015)
Bandaliyev R. A. - Two-Weighted Inequalities for Riesz Potential in p-Convex Weighted Modular Banach Function Spaces, Guliyev V. S., Hasanov S. G. (2017)
Bhati D. - Multi-Objective Nonlinear Sum of Fractional Optimization Problems with Non-Convex Constraints Using Duality Based Branch and Bound Algorithm, Singh P. (2017)
Гайдабура А. Е. - Точные неравенства разных метрик типа Ремеза на классах функций с заданной функцией сравнения, Кофанов В. А. (2017)
Касіренко Т. М. - Еліптичні задачі з крайовими умовами високих порядків у просторах Хермандера, Мурач О. О. (2017)
Луківська Дз. В. - Про раціонально локсодромні голоморфні функції, Христіянин А. Я. (2017)
Мозель В. А. - О банаховой алгебре, порожденной оператором Бергмана, постоянными коэффициентами и конечнопорожденными группами сдвигов (2017)
Mohapatra R. N. - On Matrix Operators on the Series Space |Nθp|k, Sarigol M. A. (2017)
Nashine H. K. - Common Fixed-Point Theorems for Hybrid Generalized (F, φ)-Contractions under the Common Limit Range Property with Applications, Imdad M., Ahmadullah M. (2017)
Овсепян К. Г. - Тип некоторых ядерных подалгебр алгебры Теплица, порожденных инверсными подполугруппами бициклической полугруппы (2017)
Севостьянов Е. А. - О равностепенной непрерывности гомеоморфизмов классов Соболева и Орлича–Соболева в замыкании области, Петров Е. А. (2017)
Чайченко С. О. - Наближення ядер Бергмана раціональними функціями з фіксованими полюсами (2017)
Остапчук А. М. - Характеристика та ідентифікація патогенних для шкідника грибів Bradisia pilistriata Frey штамів Bacillus sp. ONU15 та Bacillus sp. ONU29 (2015)
Якименко В. Є. - Регуляція тіаміном і тіохромом рівня нуклеїнових кислот в крові білих щурів, Петров С. А. (2015)
Бондаренко О. Ю. - Структура синантропної флори малих річок пониззя межиріччя Дністер – Тилігул, Васильєва Т. В.. (2015)
Кириленко Н. А. - Особливості анатомо-морфологічної будови Crassulaceae, їх таксономічне та еволюційне значення (2015)
Ружицька О. М. - Ріст, продуктивність та якість зерна озимої спельти за умов півдня степової зони України, Борисова О. В. (2015)
Сулейман Дара Н. - Характеристика начальной стадии демутации растительного покрова агрозалежей в условиях Донецкого региона (2015)
Бахчеван О. Л. - Молекулярно-генетические маркеры адаптации к гипоксии у спортсменов, Чеботар С. В. (2015)
Карастан О. М. - Реконструкція генотипів та аналіз походження сортів винограду Сєвєрний, Одеський стійкий та Декоративний (2015)
Копытчук Т. Е. - Цитогенетические эффекты фунгицидов в корневой меристеме ячменя, Сечняк А. Л. (2015)
Моцний І. І. - Вплив хромосоми Elymus sibiricus на агрономічні ознаки у дисомно-доповненої лінії озимої м’якої пшениці, Петрова І. С., Чеботар Г. О., Чеботар С. В. (2015)
Кушнірик О. В. - Гідролітична активність та поживна цінність Simocephalus vetulus (Muller) при культивуванні з різними кормовими субстратами, Худий О. І., Худа Л. В. (2015)
Маліщук І. В. - Продуктивність монокультури Сhlorella vulgaris Beijerinck, культивованої на скидній воді із установ замкнутого водопостачання, Чебан Л. М., Марченко М. М. (2015)
Наум Е. А. - Вертикальное распределение мидии Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) разных фенотипических групп обрастаний Одесского побережья (2015)
Снигирёва А. А. - Эколого-биологическая характеристика псаммофильных микроводорослей Одесского залива (Черное море) (2015)
Ткаченко М. Ю. - Особливості біології бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) Утлюцького лиману Азовського моря, Демченко В. О. (2015)
Халаим А. А. - Кумовые раки (Crustacea, Cumacea) водохранилища Сасык, Джуртубаев М. М. (2015)
Кравченко І. А. - Протизапальна активність естерів ібупрофену при трансдермальному введенні, Приступа Б. В., Кірєва М. В., Кобернік А. О. (2015)
Луценко М. В. - Вплив фізичного навантаження на динаміку показників крові коней різного віку, Петрушко М. П. (2015)
Редька І. В. - Вегетативне забезпечення складної слухово-моторної реакції у хлопчиків з зоровими дисфункціями (2015)
Александров Б. Г. - Забуті історії відомих гідробіологів (2015)
Коваленко С. Г. - Збори видатних ботаніків у гербарній колекції Е. Е. Ліндеманна (MSUD), Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю., Немерцалов В. В. (2015)
Рясиков Л. В. - Профессор Машталер: вехи биографии, Андриевский А. М. (2015)
Афанасьєва Л. М. - Теоретико-методологічні засади розвитку державно приватного партнерства в Україні (2015)
Куценко М. А. - Формування економічних механізмів забезпечення підготовки кадрів для служби цивільного захисту (2015)
Мацеева Н. В. - Використання світового досвіду для підвищення конкурентоспроможності аудиторських компаній України, Яковенко Ю. В. (2015)
Могилова А. Ю. - Інноваційний характер капіталізації підприємств малого та середнього бізнесу в металургійній галузі України (2015)
Смирнов С. О. - Маркетингове комунікаційне та логістичне забезпечення процесу енергозбереження в економіці України, Касян С. Я. (2015)
Яценко А. А. - Управління ризиками державного внутрішнього фінансового контролю у сфері охорони здоров’я (2015)
Кузь В. І. - Сек’юритизація як альтернативне джерело фінансування факторингу (2015)
Галасюк К. А. - Основні підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства (2015)
Копильчак Б. В. - Проектний підхід як механізм ефективного управління маркетинговими комунікаціями (2015)
Олійник Є. В. - Кластерна форма організації діяльності машинобудівних підприємств як механізм активізації процесів відтворення (2015)
Діоба А. В. - Управління поведінковими ризиками на основі рефлексивного підходу, Ушкальов В. В. (2015)
Маловичко С. В. - Парадигмальні засади управління електронною торгівлею підприємств (2015)
Пасажко Т. С. - Роль заощаджень населення в економіці та фінансовий механізм їх активізації (2015)
Решетняк Е. И. - Формирование интегрированных образовательных кластеров в Украине, Заика Ю. А. (2015)
Савченко Т. В. - Теоретичні аспекти формування інвестиційної політики банківських установ (2015)
Харламова О. В. - Судження, оцінки і припущення у звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності (2015)
Аслонова С. К. - Європейські економічні механізми реалізації національних інтересів в енергетичному секторі (2015)
Бєлов О. В. - Показник "прискорення" у аналізі динаміки обсягів фінансування науки в світі (2015)
Сириченко Н. С. - Використання можливостей прямих іноземних інвестицій в умовах глобальних трансформацій (2015)
Російсько-англійські відповідники прізвищ авторів і назв статей (2015)
Замікула Г. - Туреччина – Ізраїль: шляхи нормалізації двосторонніх відносин (2016)
Кулик С. - Можливості спортивної дипломатії в міжнародних відносинах (2016)
Патлашинська І. - Досвід інституціалізації міжнародних миротворчих операцій у США (2016)
Pipchenko N. - EU Regional Public Diplomacy: initiatives for Ukraine (2016)
Погорська І. - "Східне партнерство" ЄС як форма міжнародної стратегічної взаємодії: імперативи й виклики (2016)
Ржевська Н. - Модель стратегічного партнерства Україна – США в умовах геополітичних трансформацій (2016)
Требін М. - Війна в історії людства та її особливості у ХХІ столітті (2016)
Юськів Б. - Криза міграційної системи Європейського Союзу: достатні умови (2016)
Волошин М. - Стратегії політичного самопозиціонування в соціальних Інтернет-мережах вітчизняних політичних лідерів у 2010–2015 рр. (2016)
Комарчук О. - Маніпулятивні технології російських ЗМІ в рамках сучасної гібридної війни (2016)
Мацишина І. - Антикризовий PR ("Головне, щоб костюмчик сидів") (2016)
Митко А. - Комунікативні можливості громадських медіа, Шуляк Н. (2016)
Фесик О. - Теоретико-методологічні підходи до трактування "м’якої" та "твердої" сил в іноземних наукових розвідках (2016)
Фролова О. - Україна в системі сучасних міжнародних інформаційних відносин (2016)
Вавринюк А. - Концепція національної безпеки в польському правознавстві до 1918 р., Гіль А., Коцан Р. (2016)
Зименкова В. - Республіка Казахстан у політиці США в контексті ядерного роззброєння (2016)
Копачинська Г. - Геополітичні інтереси Канади на сучасному етапі, Гловацька М. (2016)
Костиря І. - Особливості географічного фактора української та європейської геокультур (2016)
Малиновський В. - Основні результати місцевих виборів 2015 р. у Волинській області (2016)
Моренчук А. - Більдерберзький клуб – глобальне управління чи міф, Сидор Ю. (2016)
Ноголь А. - Роль Канади в розвитку концепції "R2P" ("зобов’язання щодо захисту") як інструмента ООН у вирішенні сучасних міжнародних конфліктів (2016)
Смирнов І. - Геологістичні підстави ефективної організації туристичного простору великого міста на засадах сталого розвитку (2016)
Сталоверова Г. - Порівняльний аналіз сучасної безпекової політики провідних партій Великобританії (2016)
Grzegorzewska M.-K. - The Political Image Making: Selected Psychological Determinants, Małecka A. (2016)
Копачинська Г. - Особливості становлення геополітики як науки, Мидловець О. (2016)
Мельник М. - Церковний вплив на процеси демократизації українського суспільства (2016)
Назарук Н. - Порівняльна характеристика функціонування інституту омбудсмана в країнах Європейського Союзу (2016)
Найдич М. - Інституції молодіжної політики Європейського Союзу (2016)
Нікогосян О. - Сучасні підходи до дослідження політичних партій (2016)
Ніколаєнко Н. - Адміністративний ресурс в Україні: поняття, витоки та механізм протидії (2016)
Pavliuk A. - Political Instruments and its Impact on European Climate Change Programme (2016)
Пікула М. - Новітні технології як детермінанти розвитку європейської політичної свідомості (2016)
Ротар Н. - Символічна репрезентація громадянської ідентичності в друкованих ЗМІ України (2016)
Тихомирова Є. - Форми осмислення глобалізаційних процесів (2016)
Ярош Я. - Концептуальні аспекти дослідження об’єднань громадян (2016)
Наші автори (2016)
Заремба Є. Х. - Зміни показників запалення та функції ендотелію при комплексному лікуванні хворих на нестабільну стенокардію, Смалюх О. В., Заремба О. В., Лаповець Л. Є., Кость А. С. (2017)
Горчакова Н. О. - Фармакотерапевтичне обґрунтування застосування лікарських рослин в ендокринній гінекології (огляд літератури), Гоц Т. Ю., Галкін О. Ю. (2017)
Волошина Л. О. - Особливості тривалого застосування фітохондропротекторного засобу у хворих на остеоартроз з високим рівнем коморбідності, Доголіч О. І. (2017)
Компанієць О. Л. - Краніосакральна терапія та нейросудинні остеопатичні техніки в загальнотерапевтичній практиці, системних захворюваннях і коморбідній патології (2017)
Макаренко О. А. - Лікувально-профілактичні властивості фенольних речовин оливкової олії (огляд літератури) (2017)
Анохіна Г. А. - Сучасні підходи до дієтичного харчування хворих на цироз печінки (огляд літератури), Харченко В. В. (2017)
Дяченко В. Л. - Вільні амінокислоти слини хворих на гастроезофагальну рефлюксну хворобу, гастрит, дуодено-гастральний рефлюкс та виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, Весельський С. П., Решетнік Є. М., Макарчук М. Ю., Гарник Т. П. (2017)
Запорожець Т. Ю. - Ефективність профілактики приглухуватості у хворих із хронічним ексудативним середнім отитом, Лоскутова І. В. (2017)
Лоскутова І. В. - Immunocorrection in the therapy of generalized periodontitis in drag addicts with toxic heratitis, Паталаха О. В. Імунокорекція в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у наркозалежних з токсичним гепатитом (2017)
Баланчук Т. І. - Фармакологічна активність ліофілізованого екстракту з трави Carduus nutans L., Мазулін О. В. (2017)
Пазюк Д.-М. В. - Порівняльний аналіз вмісту пігментів у траві моркви посівної сортів "Яскрава" та "Нантська харківська", Кисличенко О. А., Журавель І. О. (2017)
Федосов А. І. - Вивчення елементного складу артишоку суцвіть та часнику цибулин, Кисличенко В. С. (2017)
Гриненко У. В. - Визначення жирнокислотного складу в насінні шпинату городнього сорту "Фантазія", Журавель І. О. (2017)
Марчишин С. М. - Дослідження фруктанів якона (Polymnia sonchifolius Poepp. & Endl.), Гудзь Н. А., Міщенко Л. Т. (2017)
Марчишин С. М. - Визначення летких сполук чистецю Зібольда (Stachys sieboldii Miq.), Гусак Л. В., Демидяк О. Л. (2017)
Чуприков А. П. - Дельфінотерапія як допоміжний метод реабілітації дітей з відхиленнями у психоневрологічному розвитку, Домбровська О. В. (2017)
Чуприков А. П. - Про нетрадиційні засоби відновлення сенсорної інтеграції при дитячому аутизмі, Чорна Т. В. (2017)
Інформація про конференції (2017)
Інформація для авторів (2017)
Анатолій Михайлович Самойленко (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Agarwal R. P. - Hybrid type generalized multivalued vector complementarity problems, Salahuddin A. M. K. (2013)
Белан Е. П. - Динамика периодических режимов феноменологического уравнения спинового горения, Самойленко А. М. (2013)
Blackmore D. - Invariant measures for discrete dynamical systems and ergodic properties of generalized Boole-type transformations, Golenia J., Prikarpatsky A. K., Prikarpatsky Ya. A. (2013)
Diblik J. - Representation of a solution of the Cauchy problem for an oscillating system with two delays and permutable matrices, Fečkan M., Pospíšil M. (2013)
Кодлюк Т. И. - Предельные теоремы для одномерных краевых задач, Михайлец В. А., Рева Н. В. (2013)
Колесов А. Ю. - Новые методы исследования периодических решений в кольцевых системах однонаправленно связанных осцилляторов, Розов Н. Х. (2013)
Лагода В. А. - Теорема існування iнварiантного перерізу над ℝm індефінітно монотонної системи в ℝm x ℝn, Парасюк І. О. (2013)
Пелюх Г. П. - Об асимптотических свойствах непрерывных решений систем нелинейных функциональных уравнений (2013)
Перестюк Н. А. - Усреднение импульсных многозначных систем, Скрипник Н. В. (2013)
Chueshov I. - On interaction of an elastic wall with a Poiseuille type flow, Ryzhkova I. (2013)
Бойчук А. А. - Нормально разрешимые операторные уравнения в банаховом пространстве, Журавлев В. Ф., Покутный А. А. (2013)
Wang J. - Hermite-Hadamard-type inequalities for r-convex functions using Riemann-Liouville fractional integrals, Deng J., Fečkan M. (2013)
Егоров С. М. - Глобальные слабые решения системы Навье-Стокса-Фоккера-Планка, Хруслов Е. Я. (2013)
Карпенко О. В. - Коливність розв'язків лінійних функціонально-різницевих рівнянь другого порядку, Кравець В. І., Станжицький О. М. (2013)
Kmit I. Ya. - Robustness of exponential dichotomies of boundary-value problems for general first-order hyperbolic systems, Recke L., Tkachenko V. I. (2013)
Кузь А. М. - Задача з інтегральними умовами за часом для рівнянь, гіперболічних за Гордінгом, Пташник Б. Й. (2013)
Mawhin J. - Variations on some finite-dimensional fixed-point theorems (2013)
Мартынюк А. А. - Существование, единственность и оценки решений множества уравнений возмущенного движения, Мартынюк-Черниенко Ю. А. (2013)
Пафик С. П. - Про структуру загального розв'язку та умови розв'язності задачі Коші для вироджених лінійних систем диференціальних рівнянь вищих порядків, Яковець В. П. (2013)
Слюсарчук В. Ю. - Умови існування майже періодичних розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь у банаховому просторі (2013)
Короленко В. В. - Перспективи стратегії Harm reduction у сфері протидії поширенню ВІЛ­інфекції в Україні (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського