Про спідницю (2010)
Пелик Л. В. - Вплив термічного оброблення на механічні властивості фільтрувальних текстильних матеріалів (2010)
Гутник В. І. - Властивості водо-паливних композицій, Поп Г. С., Прокопова Є. А. (2010)
Колосніченко М. В. - Оптимізація комфортності одягу для зимових видів спорту, Савчук Н. Г., Процик К. Л. (2010)
Природні ліки – морська сіль (2010)
Підкресліть талію ременем! (2010)
Вуштей О. А. - Удосконалення методу проектування рукавичок, Качура К. М., Омельченко Н. М. (2010)
Инновации в проектировании одежды для подростков* (2010)
Універсальний елегантний одяг – тепла сукня (2010)
Машини і матеріали для спеціальних видів друку (2010)
Розроблення колекції моделей жіночих пальт на основі принципів трансформації (2010)
Вінтажні весільні сукні (2010)
Тітул (2015)
Передмова (2015)
Харитонов Є. О. - Цивілізаційний підхід у дослідженні приватного права як європейського концепту (2015)
Голубєва Н. Ю. - Співвідношення зобов’язальних та речових правовідносин (2015)
Гавриш Н. С. - Правове забезпечення моніторингу грунтів в Україні (2015)
Sukha Y. - The principle of contractual security in european private law and its implementation in civil legislation of Ukraine (2015)
Мельник О. В. - Поняття та види особистих немайнових прав дитини при усиновленні (2015)
Полуніна О. О. - Поняття та ознаки договору роздрібної купівлі-продажу (2015)
Сердечна І. Л. - Поняття та ознаки правовідносин між іншими членами сім’ї та родичами (2015)
Тур О. Т. - Класифікація онсультаційних послуг в цивільному обороті України (2015)
Чанишева Г. І. - Правове регулювання неповної зайнятості та часткового безробіття (2015)
Берназ-Лукавецька О. М. - Проблемні питання припинення поруки як одного із засобів забезпечення виконання зобов’язань (2015)
Вороніна Н. В. - Щодо питання забезпечення прав людини в умовах надзвичайного стану (2015)
Деревнин В. С. - Проблемные аспекти права общей собственности супругов на жилище (2015)
Костова Н. І. - Набуття прав на акції товариства (2015)
Кривенко Ю. В. - Защита прав человека в сфере религии по законодательству Украины (2015)
Федосєєв П. М. - Страхування ризиків сільського господарства, Кучерявенко В. С. (2015)
Цибульська О. Ю. - Встановлення факту родинних відносин із спадкодавцем при здійсненні права на спадкування (2015)
Адаховська Н. С. - Аналіз деяких аспектів встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою (2015)
Бориченко К. В. - Соціальний захист внутрішньо переміщених сімей з дітьми (2015)
Кайтанський О. С. - Правові аспекти соціального захисту молоді у сфері охорони здоров’я (2015)
Лісова Д. О. - Участь та посередництво торгівця в правочинах з цінними паперами (2015)
Павліш П. В. - Припинення договору надання юридичних послуг (2015)
Позов І. І. - Плата за договором найму будівлі або іншої копітальної споруди (2015)
Fasiy B. - Principles of subsidisry application of the law (2015)
Анцупова Т. О. - Життєвий та науковий шлях Олександра Костянтиновича Вишнякова (2015)
Каракаш І. І. - Вишняков Олександр Костянтинович - сумлінний однокурсник, чудовий педагог і визначний вчений (2015)
Акименко Ю. А - Воспоминания об Александре Константиновиче Вишнякове (2015)
Світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техникіки України Вишнякова Олесандра Костянтиновича (2015)
Вишнякова О. К. - Апроксимація правового забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку Європейського союзу. Автореферат (2015)
Гринько С. Д. - Деліктоздатність неповнолітніх фізичних осіб за цивільним законодавством України та зарубіжних країн: порівняльно-правовий агаліз (2015)
Hlyniana K. - Features of family dispute resolution under english law (2015)
Кульчій О. О. - Іноземний досвід правового регулювання договору страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (2015)
Некіт К. Г. - Правовий статус суб’єктів відносин довірчої власності за цивільним законодавством України та принципами європейського приватного права (DCFR) (2015)
Трюхан О. А. - Право працівників - мігрантів та зайнятість: міжнародні стандарти і законодавство України (2015)
Харитонова Т. І. - Колізії норм земельного та цивільного законодавства щодо видів земельного сервітуту (2015)
Медвідь А. О. - Міжнародно-правові стандарти соціального захисту бездомних і безпритульних дітей (2015)
Федущак-Паславська Г. М. - Історично-правові та філософські передумови створення Австрійського загального цивільного уложення (2015)
Миньо М. М. - Рецепція положень римського права щодо Locaatio-cknductio (договір найму) в цивільному кодексі Австрії (ABGB) 1811 р. (2015)
Харитонова О. І. - До проблеми визначення особистих немайнових прав фізичної осби у галузі інтелектуальної власності (2015)
Форманюк В. І. - Єдиний європейський ринок і загальні питання гармонізаційних процесів у сфері права інтелектуальної власності (2015)
Кетрарь А. А. - Умови авторсьих договорів (2015)
Грігор’янц Г. І. - Правове регулювання авторського права в мережі інтернет: цивільно-правовий аспект (2015)
Терещенко І. І. - Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються іі життя (2015)
Данча М. І. - Проведення фінансьвої реформи IV ст. в Римській Імперії (2015)
Гребенщікова Т. А. - Результати проведення міжнародної наукової конференції "Римське право і сучасність" і науково-практичного круглого столу "Від засад римського права до принципів приватного права ЄС" (2015)
Візит доцента кафедри цивільного права, к.ю.н., доцента Орзіха Юрія Геннадійовича до університета Зальцбурга (Австрія) (2015)
Перелік дисертацій, захищених у Національному університеті "Одеська юридична академія" за спеціальностями 12.00.03 та 12.00.05 у 2014-2015 н.р. (2015)
Передмова (2017)
Харитонов Є. О. - Проблеми адаптації деяких цивільно-правових інститутів України до Європейського права (2017)
Резніченко С. В. - Цивільно-правовий статус неповнолітньої фізичної особи, Крутій М. О. (2017)
Калітенко О. М. - Експрес-шлюби: історія, сучасність, перспективи (2017)
Давидова І. В. - До питання про засади тлумачення змісту господарського договору (2017)
Кохановський В. О. - Зобов’язання у сфері туризму: поняття, специфіка і перспективи цивільно-правового регулювання (2017)
Адаховская Н. С. - К вопросу о коллизионно-правовом регулировании опеки и попечительства (2017)
Кривенко Ю. В . - Щодо необхідності правового регулювання цивільно військового співробітництва Збройних Сил України (civil-military cooperation – cimic) (2017)
Некіт К. Г. - Доменне ім’я як об’єкт цивільних прав (2017)
Куцин А. В. - Відшкодування шкоди, завданої державою, органами державної влади та органами місцевого самоврядування (2017)
Пономаренко К. Д. - Належне набуття права на забудову як підстава його належного здійснення (2017)
Станкова І. М. - Захист прав споживачів у сфері надання туристичних послуг (2017)
Берназ-Лукавецька О. М. - Порівняльний аналіз кредитного договору з суміжними договорами (2017)
Федорова В. В. - Поняття шлюбу (2017)
Charytonowa O. І. - Problemy prawne dziedziczenia praw autorskich (2017)
Шишка Р. Б. - Протидія патентному тролінгу в Україні (2017)
Яворська О. С. - Презумпція творчого характеру праці, результатом якої є об’єкт інтелектуального права: теорія та практика застосування (2017)
Батан Ю. Д. - Запобігання академічному плагіату та неоригінальності як складова превентивного механізму сучасного права інтелектуальної власності (2017)
Юрескул В. О. - Поняття і склад земель рекреаційного призначення за законодавством України (2017)
Бігняк О. В. - Lecture course of corporate law lecture 1. General terms of corporate law. Sources of corporate legislation (2017)
Вітаємо з ювілеєм Голубєву Неллі Юріївну, Автореферат докторської дисертації Голубєвої Неллі Юріївни (2017)
Калітенко О. М. - Анонс школи сімейного права (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Kondratenko Yu. - A Simulation Model for Robot’s Slip Displacement Sensors, Gerasin O., Topalov A. (2016)
Tsague H. D. - Investigation of Carrier Mobility Degradation Effects on MOSFET Leakage Simulations, Twala B. (2016)
Schölzel M. - Monitoring Android Devices by Using Events and Metadata, Eren E., Detken K.-O., Schwenke L. (2016)
Korsunov N. I. - The Method of Finding the Spam Images Based on the Hash of the Key Points of the Image, Toropchin D. A. (2016)
Авраменко А. А. - Влияние концентрации мочевины на уреазную активность хеликобактерной инфекции (2015)
Анохіна С. І. - Зміни фібрино- та протеолітичної активності плазми крові та тканин внутрішніх органів білих щурів під впливом мелатоніну (2015)
Афіцька А. І. - Метод вимірювання проникності епітелію товстої кишки щурів у різні терміни експериментального коліту, Довбинчук Т. В., Голота Ю. В., Червінська Т. М., Толстанова Г. М. (2015)
Bilous I. I. - The dynamics of parameters of stimulation electroneuromyography in 3 and 6 months after treatment of diabetic polyneuropathy, Pavlovych L. B., Mintianska I. A. (2015)
Бурденюк І. П. - Нові типи моно- та бісчетвердинних амонієвих солей iз потенційною бактерицидною активністю, Мислицький В. Ф., Чорноус В. О., Тащук К. Г. (2015)
Головко Т. С. - Роль ультрасонографії в діагностиці легенево-плевральних ускладнень закритої травми грудної клітки, Кучер А. Р., Халатурник I. Б., Буймістр Н. І. (2015)
Горбань Є. М. - Вплив цигапану на реактивність ізольованих судин щурів, опромінених у сублетальній дозі, Паршиков О. В. (2015)
Джуряк В. С. - Клітинна реактивність та рівень адаптаційного напруження організму хворих на негоспітальну пневмонію (2015)
Dosayev T. M. - Morphologic and immunohistochemical description of the spleen of the patients with portal hypertension syndrome, Romaniuk S. N., Omarova S. T., Salimgereyeva B. Zh., Semyenov A. S. (2015)
Журавльова Л. В. - Побудова моделі для прогнозування особливостей розвитку поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу із врахуванням інсуліноподібного фактору росту – 1, Пивоваров О. В. (2015)
Кметь Т. І. - Морфометрична характеристика Р53+ нервових та гліальних клітин різних часток великих півкуль при експериментальному цукровому діабеті, ускладненому ішемічно-реперфузійним пошкодженням головного мозку (2015)
Колесник Т. В. - Сучасні інформаційні технологіїї для визначення ступеня артеріальної гіпертензії за даними добового моніторування артеріального тиску (2015)
Колоскова О. К. - Результати кластерного аналізу в прогнозуванні ремоделінгу дихальних шляхів у хворих на бронхіальну астму школярів, Білик Г. А. (2015)
Косілова С. Є. - Особливості гормональної та репродуктивної функції у жінок з хронічним запальним процесом статевих органів (2015)
Косілова С. Є. - До питання патогенезу порушення менструального циклу (2015)
Котюжинська С. Г. - Порівняльна патогенетична характеристика ліпідтранспортної системи у хворих на атеросклероз, Свірський О. О., Ковалевська Л. А., Гончарова Л. В. (2015)
Кричун І. І. - Зміни концентрації в плазмі крові маркерів апоптозу ендотеліоцитів у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію та методи їх корекції (2015)
Кузнєцова О. В. - Роль цитокінової імунорегуляції: ІL- 1β при спленоектомії в білих щурів (2015)
Кузняк Н. Б. - Стан тканин пародонта в провідників пасажирських вагонів Чернівецького вузла Львівської залізниці, Кіцак Т. С. (2015)
Лісуха Л. М. - Зміна стану вегетативної нервової системи після курсу сеансів переривчастої нормобаричної гіпоксії в дітей радіоактивно забруднених територій, Березовський С. Я. (2015)
Масікевич Ю. Г. - Популяційне здоров’я горян Чернівецької області, Мислицький В. Ф., Масікевич А. Ю. (2015)
Мергель Т. В. - Вплив проведеного стентування в гострий перед інфаркту міокарда на перебіг серцевої недостатності у процесі відновного лікування (2015)
Мислицький В. Ф. - Роль дизрегуляторних порушень імунної системи у виникненні і розвитку перинатальних інфекцій та порушенні процесів ембріонального морфогенезу, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Перепелюк М. Д. (2015)
Міщенко І. А. - Порівняльний аналіз функціональних змін в організмі операторів сейсмопрогнозу при роботі в денну та нічну зміни (2015)
Останіна Т. Г. - Дисфункція ендотелію та ризик кардіоваскулярних ускладнень у жінок, які перенесли прееклампсію (2015)
Пасєчніков С. П. - Значення чинників ризику в організації надання спеціалізованої допомоги жінкам репродуктивного віку, хворим на гострий необструктивний пієлонефрит, Сайдакова Н. О., Гродзінський В. І. (2015)
Пекарь А. Ю. - Перебіг вагітності в жінок на тлі Епштейна-Барр вірусної інфекції (2015)
Пенішкевич Я. І. - Вплив простагландинів та інгібіторів їх синтезу на протеолітичну деградацію низькомолекулярних білків у волозі передньої камери ока кроликів при подвійному проникному пораненні склери (2015)
Проняєв Д. В. - Топографоанатомічні особливості маткових труб ранніх плодів (2015)
Родинський О. Г. - Моносинаптичні відповіді вентральних корінців спинного мозку в умовах експериментальної менопаузи, Ткаченко С. С., Гузь Л. В. (2015)
Русин В. І. - Лікування посттромбофлебітичних виразок нижніх кінцівок, Корсак В. В., Носенко О. А., Калинич С. С., Куценко А. Ю. (2015)
Русин В. І. - Радіонуклідні методи дослідження периферійної гемодинаміки у хворих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок у поєднанні з цукровим діабетом, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Машур В. В., Пекарь М. І. (2015)
Свіжак В. К. - Локальний моніторинг антибіотикочутливості основних збудників гнійно-запальних інфекцій. Частина 2. Антибіотикорезистентність провідних збудників, Данчук А. Г., Дейнека С. Є., Свіжак В. Й. (2015)
Семененко А. І. - Аналіз терапевтичного впливу 0,9 % розчину NаCL на зміни загального аналізу крові в щурів з гострою церебральною ішемією (2015)
Семчишин М. Г. - Застосування гліатиліну в лікуванні хворих у гострому періоді легкої черепно-мозкової травми, Шевага В. М., Задорожна Б. В. (2015)
Скляров Є. Я. - Ендоскопічні зміни та показники коагулограми у хворих із НПЗП-гастропатіями на фоні призначення інгібіторів протонної помпи, Мбаркі Махер (2015)
Ткачук Н. П. - Прогнозування рецидиву вузлових форм зоба, Білоокий В. В., Гирла Я. В., Шеремет М. І. (2015)
Ткачук О. В. - Динаміка прооксидантно-антиоксидантних взаємовідносин у селезінці щурів із цукровим діабетом, ускладненим неповною глобальною ішемією-реперфузією головного мозку, Повар М. А. (2015)
Ткачук С. С. - Вікові особливості реагування вмісту клітинної РНК тимоцитів щурів на неповну глобальну ішемію-реперфузію головного мозку, Ткачук О. В., Мислицький В. Ф. (2015)
Шеремет М. І. - Рівень цитокінів у сироватці крові хворих на автоімунний тиреоїдит у залежності від ступеня збільшення щитоподібної залози, Гирла Я. В., Ткачук Н. П., Козак В. П. (2015)
Шоріков Є. І. - Ремоделювання та пружно-еластичні властивості аорти у хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім цукровим діабетом ІІ типу (2015)
Щербак О. В. - Характер гуморально-метаболічних порушень при різних клінічних формах ішемічної хвороби серця і гендерно-вікових відмінностей у хворих із не Q-iнфарктом міокарда (2015)
Юрценюк О. С. - Рівень тривожності у студентів-медиків (2015)
Yasinska O. V. - Specific characteristics of tissue reaction of the adrenal glands hypobaric hypoxia action according to altered photoperiod duration in immature female rats (2015)
Гавалешко В. П. - Механізми порушень функціонального та морфологічного стану нирок при цукровому діабеті (2015)
Гаврилюк А. О. - Наслідки хронічних вірусних гепатитів В, С та В+С (2015)
Годованець О. І. - Стоматологічна патологія в дітей із ендокринними захворюваннями, Мороз А. В. (2015)
Dolzhenko A. T. - Inhibition of nuclear faktor – kB (NF-kB) signaling as a potential therapeutic strategy for rheumatoid arthritis, Sagalovsky S. (2015)
Сенютович Р. В. - Імунотерапія раку шлунка. Нові дані, Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Крук Т. В., Зелінська Н. В., Чорний О. В., Пилипів В. М., Сенютович М. А. (2015)
Авраменко А. А. - Случай ложноотрицательного результата определения антител к хеликобактерной инфекции по методике иммуноферментного анализа у больной хроническим неатрофическим гастритом, находящейся в состоянии длительной депрессии, Короленко Р. Н. (2015)
Дорошкевич І. О. - Використання інтерактивних методів навчання серед студентів фармацевтичного факультету (2015)
За редакцією С. Є. Дейнеки, К. І. Яковець, В. М. Біволаріу. Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина XXXXIX (2015)
Єдині вимоги до оформлення статей (2015)
Савчина Л. А. - Вплив хімії поверхні активного вугілля на адсорбцію природних органічних речовин (2015)
Гаращенко В. И. - Методы определения магнитовосприимчивых примесей в жидких средах, Гаращенко А. В., Древецкий В. В., Лебедь А. А. (2015)
Єзловецька І. С. - Оцінка якості води Південного Бугу в місцях потужних питних водозаборів Вінницької області, Шунков В. С., Буланюк С. М. (2015)
Рой И. Ю. - Определение видовой принадлежности микроорганизмов питьевой водопроводной водыустойчивых к гипохлориту натрия, Клименко Н. А., Здоровенко Г. М., Гончарук В. В. (2015)
Мальцева Т. В. - Анализ возможности применения эффективных сорбционных материалов для переработки жидких отходов на АЭС Украины (2015)
Макарчук О. В. - Сорбційне вилучення барвників з води нанокомпозиційним магнітокерованим мінеральним сорбентом, Донцова Т. А. (2015)
Вернигора Н. М. - Оновлений науковий часопис запрошує до співпраці (2015)
Хоменко І. А. - Вплив бінарних стереотипів мислення на результати журналістських розслідувань (2015)
Задорожна О. С. - Проблематика інформаційної війни у працях вітчизняних та закордонних дослідників медіа (2015)
Петрова А. Б. - Роль та місце військових засобів масової інформації в інформаційному протиборстві (2015)
Теремко В. І. - Медіа як чинник постмодерної ідентичності особистості (2015)
Гресько О. В. - Новинна парадигма 21-го ст. в системі соціальних комунікацій (2015)
Афанасьєва(Горська) К. О. - Рерайт як спосіб генерування медіаконтенту: сутнісна природа та типологічні характеристики (2015)
Парфенюк Н. В. - Полемічна література як публіцистичний жанр друкованого видання: поняття, характеристика та особливості полемічних текстів (2015)
Баранецька А. Д. - Культурно-онтологічні чинники емоційно-експресивного наповнення медіатексту (2015)
Перехейда В. В. - Епістемічні чинники комунікацій у внутрішньому етнічному туризмі України (2015)
Нечаєва Н. В. - Образ дитини в соціальному плакаті ХХ ст. (2015)
Соловйов С. Г. - Розрізнення сатиричних та пропагандистських псевдоновин (2015)
Бондар Ю. В. - Видавнича справа і трансформація смислів (2015)
Женченко М. І. - Кросмедійний менеджмент у конвергентних редакціях ЗМІ (2015)
Калугіна К. В. - Деякі аспекти популяризації книги через інтернет (2015)
Гоян В. В. - Інформаційно-розважальний тип мовлення України: історія становлення , Захарс Т. А. (2015)
Черемних І. В. - Новітні бізнесові моделі стратегічного менеджменту на телебаченні (2015)
Ятчук О. М. - Модель сучасного інтерактивного телебачення дія–дія (2015)
Сорока В. М. - Проблеми дотримання європейських стандартів у теленовинах(на прикладі випусків новин Першого національного каналу та "ICTV" у 2011–2012 рр.) (2015)
Городенко Л. М. - Закордонна практика регулювання мережевої комунікації (2015)
Іщук Н. М. - Персоналізація інформації в мережевій комунікації: переваги та недоліки (2015)
Ситник О. В. - Комунікативність композиційно-графічної моделі мережевого медіа як умова створення інформаційно-діяльнісного простору здійснення комунікації (2015)
Кладова Д. В. - Особливості інструментарію і каналів комунікації WOM-технологій, Шальман Т. М. (2015)
Рябічев В. Л. - Тенденції розвитку соціальних медіа України в 2014 році, Артющик А. О., Рябічева О. В. (2015)
Фіялка С. Б. - Інтернет-коментарі в контексті інформаційної війни (2015)
Підлуцька Д. О. - Журналістські матеріали на тему моди в спеціалізованих інтернет-виданнях, Підлуцький О. Г. (2015)
Рудешко К. В. - Поняття бренда у журналістикознавчому дискурсі (2015)
Сищук О. А. - Проблеми координації комунікаційних потоків виконавчої влади України (2015)
Цимбаленко Є. С. - Світова практика інформатизації (2015)
Літостанський В. В. - Основні організаційно-методичні засади впровадження медіаосвіти та медіаграмотності в навчально-виховний процес навчальних закладів України, Іванов В. Ф., Іванова Т. В., Даниленко В. І., Мележик В. П. (2015)
Козак С. Б. - Дух і Слово Кобзаря на сторінках часопису "Українські вісті": 1945–2000 (Німеччина, США) (2015)
Вернигора Н. М. - Марина Слов’янова: редактор, публіцист, перекладач (2015)
Чекалюк В. В. - Служити суспільству правдою: морально-етичні орієнтири і завдання журналістики. До 80-річчя від дня народження А. З. Москаленка (2015)
Вихватенко О. О. - "Вогонь його серця. Спогади про Анатолія Москаленка". Покажчик змісту (2015)
Воронов C. C. - Іщук Н. М. "Демасифікація мережевих мас-медій" (2015)
Пінчук А. О. - "Українське журналістикознавство" в структурі наукових фахових видань із соціальних комунікацій (2015)
Плотнікова А. Д. - Етичне регулювання блогосфери: аналіз міжнародних документів та кодексів (2015)
Філоненко Д. В. - Географічні видання в системі науково-популярної періодики України (2015)
Барський Ю. М. - Статистичний аналіз торговельних відносин регіонів України (2015)
Майорова Т. В. - Проблеми трансформації заощаджень в інвестиції на фінансовому ринку України, Петренко І. П. (2015)
Тимощук О. М. - Система оцінки та реалізації інвестиційного потенціалу судноплавних компаній внутрішнього водного транспорту, Горошко К. О. (2015)
Фарат О. В. - Методи оцінювання розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств, Залуцький В. П. (2015)
Стойка В. О. - Інновації як чинник забезпечення ефективного суспільного виробництва (2015)
Дюндін В. Д. - Ринкова модель управління вищим навчальним закладом, Ломоносов Д. А. (2015)
Бріт О. В. - Вимоги сучасного ринку праці до фахівців з вищою освітою (2015)
Бабіченко В. В. - Домінанта корпорацій в сучасній економіці: фінансові чинники (2015)
Наконечна О. С. - Методичні підходи до оцінювання економічної стійкості промислових підприємств (2015)
Атаманчук Ю. М. - Особливості формування кредитної політики підприємства по відношенню до покупців (2015)
Баєв В. В. - Формування системи підготовки кадрів з медичного туризму в Україні (2015)
Земляков І. С. - Прогнозування результатів маркетингової діяльності посередницьких підприємств (2015)
Зоря О. П. - Аналіз операцій з цінними паперами ПАТ "Державний ощадний банк України", Лагода Д. А. (2015)
Єфремова Н. Ф. - Інвестиції в людський капітал і формування конкурентоспроможності підприємства, Чічкань О. І., Галаганов В. О. (2015)
Бойко В. І. - Методичні аспекти впливу державного регулювання на сферу культури (2015)
Коцюба І. І. - Управління ліквідністю — основа інтеграції стратегічного управління фінансовою діяльністю у банку (2015)
Пелех У. В. - Еволюційний підхід до з'ясування сутності та регулювання процентних ставок в економічній науці (2015)
Вавдійчик І. М. - Контрактне виробництво як інноваційне джерело формування товарних ресурсів (2015)
Мустяца В. М. - Формування регіональної інноваційної політики (2015)
Червяков І. М. - Економічний розвиток, економічне зростання і фактори, які стримують економічне зростання України (2015)
Ємельянов В. М. - Формування ефективної інвестиційної політики комплексного розвитку регіонів (2015)
Волянський П. Б. - Підвищення рівня підготовки керівників сфери цивільного захисту за рахунок розвитку їх креативних якостей, Потеряйко С. П. (2015)
Бабенко К. А. - Про деякі аспекти протидії корупції в Україні, Лазаренко С. Ж. (2015)
Нехайчук Д. В. - Формування нової моделі розвитку України (2015)
Бєлай С. В. - Механізм державного прогнозування кризових явищ соціально-економічного характеру (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Механізм державного управління безпекою соціально-економічних систем регіонів (2015)
Оленковська Л. П. - Деякі аспекти підготовки маркетингової стратегії міста. адаптація маркетингових інструментів до потреб органів місцевого самоврядування (2015)
Чухно І. А. - Основні напрями державного управління регіональним розвитком на засадах сталості (2015)
Пелих А. О. - Воєнно-політична модель держави як методологічна основа формування та функціонування національної системи забезпечення воєнної безпеки (2015)
Зозуля О. С. - Інституційна система державного управління інформаційною безпекою України: сучасний стан та шляхи удосконалення (2015)
Радиш Я. - Українська здоровоохорона: Камо грядеши? (2015)
Шановні читачі! (2015)
Мельничук Ю. Г. - Стандарти висвітлення релігійної проблематики в релігійній періодиці (на прикладі часописів м. Чернівці) (2015)
Парфенюк Н. В. - Полеміка як складник публіцистичного видання: поняття, характеристика та особливості (2015)
Шаповалова Г. В. - Проблеми розмежування стрижневих понять у теорії медіатексту, Шебештян Я. М. (2015)
Тараненко О. В. - Трансформація поняття "мова ворожнечі" у контексті медіависвітлення ситуації з вимушено переміщеними особами в Україні (2015)
Бідзіля Ю. М. - Інформаційний простір Закарпаття крізь призму проблем міжкультурної комунікації (2015)
Близнюк А. С. - Пропаганда та контрпропаганда в умовах сучасної гібридної війни (2015)
Потапова А. В. - Інформаційний простір Рівненщини: характеристика та структура (2015)
Безверха Т. М. - Періодичні видання національних меншин Житомирщини як засіб формування національно-духовних цінностей (2015)
Лешко У. - Реалії функціонування новітніх жанрів у сучасній пресі (2015)
Охріменко Г. В. - Інформаційно-пропагандистський вплив друкованих засобів масової комунікації: проблема ідентифікації джерела інформації (2015)
Тарасюк В. Ю. - Жанр журналістського розслідування в регіональній пресі (2015)
Миронюк Н. Д. - Видавнича справа регіону - складник історії України (2015)
Поліха Л. Я. - Трансформація і взаємовплив форми у дизайні засобів масової інформації та комунікації (2015)
Горчикова А. О. - Зміни комунікаційної системи в епоху інформаційної глобалізації на прикладі всеукраїнського телеканалу "Україна" (2015)
Каралкіна Н. В. - Перспективи і ризики впровадження суспільного мовлення у транскордонному регіоні (2015)
Хоменко І. А. - Трансформація радіограми у сучасному комунікативному просторі (2015)
Раренко Л. А. - Рекламні тренди нових медіа: інтеграція інтерактивності (2015)
Миронюк Д. І. - 2043 рік - рік виходу останньої газети у світі: із досвіду викладання курсу "Концепція друкованого видання" (2015)
Семенко С. В. - Від Михайла Драгоманова до Юрія Косача: проєвропейська тема у публіцистиці відомого роду (2015)
Холод О. М. - Газета Рейхскомісаріату "Україна": комунікаційні технології соціального інжинірингу (від 1 вересня 1941 року до 17 липня 1942 року) (2015)
Попович Ю. О. - Газета "Буковина" - речник соборності українців періоду її редагування Юрієм Федьковичем (1885-1888) (2015)
Bagriy I. D. - New exploratory technology and its adaptation to oil and gas facilities within impact structures in Ukraine (2016)
Гаврилюк Р. Б. - Просторово-часові зміни осередку нафтохімічного забруднення за результатами моніторингу, Загородній Ю. В. (2016)
Шпак О. М. - Оцінка впливу залишкового забруднення зони аерації нафтопродуктами на забруднення ґрунтових вод (2016)
Петренко Л. І. - Глибоке захоронення радіоактивних відходів у свердловинах (2016)
Chernov A. P. - Identification of heterogeneities in the upper part of geological medium with Ground penetrating radar VIY3-300, Goliaka R. P. (2016)
Логвиненко О. І. - Особливості природного самоочищення геологічного середовища від нафтопродуктів, Єдинач А. В. (2016)
Біда С. В. - Розвантаження ґрунтових вод на схилах річкових долин та його вплив на розвиток зсувних процесів (на прикладі ділянки зсуву по Інститутському прорізу, м. Полтава), Куц О. В. (2016)
Kril T. V. - Influence of engineering-geological conditions on safety working of a transport network at the traffic intensification (2016)
Насєдкін Є. І. - Особливості речовинної складової атмосферного аерозолю м. Запоріжжя, Стадніченко С. М., Пермяков В. В., Іванова Г. М. (2016)
Яковлєв Є. О. - Оцінка напружено-деформованого стану порід Солотвинської солянокупольної структури в Закарпатті (за результатами методу природних імпульсів електро-магнітного поля Землі), Шехунова С. Б., Алексєєнкова М. В., Сюмар Н. П. (2016)
Зернецкий Б. Ф. - Биостратиграфия палеоцена – эоцена платформенной Украины по крупным фораминиферам (2016)
Рябоконь Т. С. - Напрями актуалізації стратиграфічної схеми олігоценових відкладів Північного Причорномор’я та прилеглої частини Українського щита (2016)
Gedl P. - Palynology of marine black sands from the Yaroshivka Quarry, Ukraine – a contribution to Middle Eocene palaeogeography of Northern Ukraine, Shevchenko T. V. (2016)
Stadnichenko S. M. - Correlation between groundwater composition and lithology of the Lower Permian sediments within Orchykivska Depression of the Dnipro-Donets Depression, Syumar N. P. (2016)
Яременко О. В. - Геолого-генетична модель Tорчинського родовища апатит-ільменітових руд (Kоростенський плутон), Ремезова О. О., Комський М. М., Охоліна Т. В., Василенко С. П. (2016)
Cherniyenko N. M. - Geological and economic assessment and prospects of development of Rare Metals mineral resource base of Ukraine in the current economic conditions (2016)
Khrushchov D. P. - Mechanism of placer formation in Krasnokutsk deposit area, Kravchenko O. A. (2016)
Шехунова С. Б. - Наноструктури вендських та альб-сеноманських фосфоритів Придністров’я, Стадніченко С. М., Палій В. М., Пермяков В. В. (2016)
Шураев И. Н. - Киммерийские песчаники крымского континентального склона (2016)
Юрій Миколайович Сеньковський (20.04.1931 – 18.05.2016) (2016)
Слово до читача (2015)
Подаряща О. І. - Формування комунікативних зацікавлень молодіжної аудиторії як наукова проблема (2015)
Хоменко І. А. - Прагматичний підхід до хужньої творчості з погляду теорій соціальних комунікацій (2015)
Сібірякова О. О. - Еволюція вимірювання зв’язку масової аудиторії та медіа: від лінійного до мультиплікативного (2015)
Носова Б. М. - Переосмислення ролі міжнародної комунікації у розвитку української нації: відображення у медіа (2015)
Копилова Л. А. - Тематичні напрями публікацій про освоєння Марса в сучасному медіапросторі (2015)
Перехейда В. В. - Комунікаційне середовище автентики та архаїки у внутрішньому туризмі в Україні (2015)
Вербицька Х. І. - Патріотичний контекст публікацій обласних газет Івано-Франківщини 2006-2010 років (2015)
Джолос О. В. - Засади організації та функціонування суспільного телерадіомовлення: європейський досвід (2015)
Прикидько О. М. - Демократична платформа інформування та розвитку медіаосвіти на прикладі відкритих телеканалів Німеччини "OK-TVLudwigshafen" та "OKWorms" (2015)
Шапоренко В. В. - Тенденції розвитку сучасної української радіореклами: жанровий аспект (2015)
Шумицька Г. В. - Університетський мультимедійний веб-портал як засіб формування інноваційної культури вишу, Путрашик В. І. (2015)
Смола Л. Є. - Інформаційна війна Росії: особливості, інструменти та об’єкти впливу (2015)
Зикун Н. І. - Жанрова репрезентація сатиричної журналістики: уточнення наукових підходів (2015)
Барчан О. В. - Освіта й шкільництво як об’єкти публіцистики Василя Ґренджі-Донського у 20-30-х рр. 20-го ст. (2015)
Михайлова О. П. - Тенденції та стандарти відображення проблем безпритульних у теленовинах (2015)
Білан Н. І. - Соціальні медіа як інструментарій позиціонування держав в інформаційному просторі (2015)
Чекалюк В. В. - Створення медіа агенцій для позитивного позиціонування держави на світовому ринку (2015)
Корнєєв В. М. - Соціально-політична проблематика соціальнокомунікаційних досліджень (2015)
Годунко Л. В. - Вплив загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти на викладання та оцінювання іноземних мов у словацькій республіці (2017)
Дрозіч І. А. - Організація виробничого навчання майбутніх кухарів у професійних торгово-кулінарних училищах України (60-80-ті роки ХХ століття) (2017)
Толочко С. В. - Теоретичне обгрунтування необхідності формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти, Рідей Н. М. (2017)
Курчатова А. В. - Формування творчої особистості дитини дошкільного віку засобами художнього слова (2017)
Гевко І. В. - Розробка концепції дослідження формування основ професіоналізму майбутніх вчителів технологій (2017)
Попова Г. В. - Наукові підходи як методологічне підґрунтя формування культури управління персоналом майбутніх менеджерів, Артюхіна М. В. (2017)
Сук А. М. - Формування компетентності здоров‟язбереження при засвоєнні санітарно-гігієнічної культури у студентів агроекологічних коледжів (2017)
Батьо М. З. - Розробка педагогічних умов підготовки майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності дошкільників (2017)
Процько Є. С. - Соціальні мережі як невід’ємний та необхідний засіб навчання сучасного вчителя в освітньому процесі вищих навчальних закладів (2017)
Раєвнєва О. В. - Побудова альтернативної системи рейтингування наукової активності вищих навчальних закладів україни: методичні засади та результати апробації, Степуріна С. О. (2017)
Abstract and References (2017)
Крушинская Л. А. - Адсорбционные свойства наноструктурного оксида алюминия, полученного физическим осаждением из паровой фазы, Стельмах Я. А., Андрусишина И. Н., Голуб И. А., Горчев В. Ф. (2011)
Митченко Т. Е. - Основные пути повышения эффективности удаления гуминовых веществ из воды методом ультрафильтраціии, Светлейшая Е. М. (2011)
Орлов В. О. - Очищення малокаламутної та кольорової води на контактних та біопрояснювальних фільтрах, Орлова А. М., Туровська Г. І. (2011)
Сусь М. О. - Використання біоцидних реагентів різної природи у водопідготовці, Мітченко Т. Є. (2011)
Бомба А. Я. - Моделювання процесу магнітного очищення різних середовищ від феродомішок у випадку змінної швидкості, Гаращенко В. І., Сафоник А. П., Гаращенко О. В. (2011)
Петренко Н. Ф. - Комбинированные методы очистки и обеззараживания воды. Сообщение четвёртое: комбинированное применение диоксида хлора и хлора, Мокиенко А. В. (2011)
Капранов С. В. - Показатели и индикаторы состояния водоснабжения, качества питьевой воды и здоровья населения (2011)
Karpiuk U. - Development of method for quantitative analysis of corn silk for inclusion in the draft national monograph of the state pharmacopoeia of Ukraine, Kotova E., Kotov A., Kyslychenko V. (2017)
Котвіцька А. А. - Наукове обґрунтування моделі розробки рекомендованого переліку лікарських засобів для фармакотерапії гострого бронхіту у дітей раннього віку, Коробова Є. С. (2017)
Ганєва О. В. - Розробка та валідація методики спектрофотометричного кількісного визначення преднізолону в мазях з гідрофільною основою, Проскуріна К. І., Євтіфєєва О. А., Петухова І. Ю., Кизим О. Г. (2017)
Polova Z. - Determination of the stability of veterinary cream containing silver citrate (2017)
Кубарєва І. В. - Аналіз нормативно-правовового регулювання надання паліативної допомоги в Україні, Котвіцька А. А., Бекетова М. С. (2017)
Кацай А. Г. - Влияние состава липосом на степень инкапсуляции и размер частиц при создании липосомальной формы цитохрома С, Рубан Е. А., Краснопольский Ю. М. (2017)
Білоус С. Б. - Нормативне обґрунтування виробництва, контролю якості та безпечності лікарських засобів на основі наноматеріалів, Калинюк Т. Г. (2017)
Mamina O. - The use of hplc method for analysis of prazosin hydrochloride suitable for a chemical-toxicological investigation, Kabachny V. (2017)
Prokopetc V. - Development and standardization of test systems based on filter paper and modified with vanillin reagent, Zdoryk O., Georgiyants V. (2017)
Abstract and References (2017)
Чебан В. Г. - Метод расчета высокопроизводительного гидродинамического очистителя типа "цилиндр в цилиндре" (2011)
Гаращенко В. І. - Магніто-фільтраційні властивості композиційної гранульованої загрузки магнітних фільтрів, Астрелін І. М., Гаращенко О. В. (2011)
Захаркевич І. В. - Радіоактивне забруднення підземних вод Житомирщини, Запольський А. К. (2011)
Капранов С. В. - Методика расчета среднего содержания химических веществ в питьевой воде и водных объектах, Подлипенская Л. Е. (2011)
Шаблій Т. О. - Реагентне пом'якшення води з використанням алюмінійвмісних коагулянтів, Голтвяницька О. В., Камаєв В. С., Гомеля М. Д. (2011)
Орлов В. О - Аераційні методи знезалізнення води, Мартинов С. Ю. (2011)
Кишневский В. А. - Применение гибридных водоподготовительных установок при обработке продувочных вод оборотных систем охлаждения, Кишневский Е. В., Малиновский О. М., Шуляк И. Д. (2011)
Кишневский Е. В. - К расчету водно-химических режимов оборотных систем охлаждения с испарительными охладителями, Кишневский В. А., Чиченин В. В. (2011)
Рудковская Е. В. - Очистка шахтных вод от урана с помощью катионных флокулянтов, Омельчук Ю. А., Гомеля Н. Д. (2011)
Нагорний О. Є. - Генітальний герпес, хламідіоз, трихомоноз: клініко-патологічні, медико-соціальні аспекти, лікування та профілактика ускладнень (2012)
Каданер Є. І. - Оптимізація комплексної терапії хворих на екзему курців тютюну (2012)
Ковалёва Л. Н. - Особенности качества жизни больных с различными ВИЧ-ассоциированными герпесвирусными дерматозами среди заключенных Одесской области, Недужко А. А. (2012)
Корольова Ж. В. - Дослідження гормонального статусу жінок, хворих на неуточнену інфекцію підшкірної клітковини – бактеріальний целюліт (2012)
Дюдюн С. А. - Особливості клінічних проявів та перебігу ІПСШ у хворих чоловіків з маласезійною інфекцією статевих органів, Горбунцов В. В. (2012)
Вірстюк Н. Г. - Зміни тромбоцитарного гемостазу у хворих на псоріаз з порушенням функціонального стану печінки, Волошинович М. С. (2012)
Наліжитий А. А. - Патогенетичні аспекти токсично-метаболічних порушень у хворих на нейродерміт та шляхи їх корекції (2012)
Дюдюн А. Д. - Циклоферон в комплексном лечении больных урогенитальными инфекциями, Полион Н. Н., Колева Н. Н., Литвин М. С. (2012)
Брибеш М. Р. - Оценка психологического статуса и качества жизни больных розацеа и периоральным дерматитом (2012)
Ковалёва Л. Н. - К лечению Адаптолом больных атопическим дерматитом в регионе северного Причерноморья, Хрущ В. И., Дзюба В. И., Симовских А. А., Симовских А. В. (2012)
Горбунцов В. В. - Особливості супутньої патології органів травлення у хворих на маласезіоз шкіри, Горбунцова В. І. (2012)
Дасюк Т. Є. - Вплив етіологічних чинників на стан прооксидантно- антиоксидантної та імунної систем у хворих на сечостатевий хламідіоз (2012)
Федотов В. П. - Актуальные проблемы кандидоза (размышления миколога-дерматовенеролога – по данным литературы и собственных исследований (2012)
Дюдюн А. Д. - Актуальные проблемы урогенитального трихомониаза (клиническая лекция), Федотов В. П., Дюдюн С. А. (2012)
Дюдюн А. Д. - Можливість застосування сучасних інноваційних технологій у процесі викладання медичних ВУЗів – на прикладі використання методу "мозкового штурму", Горбунцов В. В., Шувалов С. М., Скибчик В. А., Рекова Л. П., Процайло М. Д. (2012)
Дюдюн А. Д. - Особенности преподавания косметологии в процессе непрерывного последипломного образования врачей дерматовенерологов, Резниченко Н. Ю., Резниченко Ю. Г., Веретельник А. В., Головкин А. В., Красько Н. П. (2012)
Мавров Г. И. - Дифференцированный подход к лечению базально-клеточного рака кожи, Олейник И. А., Сафанков В. И. (2012)
Бабюк И. А. - Деэскалационная антибиотикотерапия хронической рецидивирующей хламидийно-микоплазменной мочеполовой инфекции, Дюдюн А. Д., Куценко И. В., Цветкова П. Д., Савенко Ю. П., Жариков В. Ю. (2012)
Дудченко М. О. - Покращення якості життя хворих на псоріаз при використанні крему "Карізон", Артеменко А. Ф., Попова І. Б., Васильєва К. В. (2012)
Гаврилюк О. В. - Адапален: від застосування в сучасних умовах до використання в перспективі, Каховський В. Ф., Шавлак В. В., Бардова К. О., Мурзіна Е. О., Міхньова Є. М., Возіанова С. В. (2012)
Захаров С. В. - Оцінка ефективності лікування цефтріаксоном хворих на серорезистентний сифіліс (2012)
Резніченко Н. Ю. - Ефективність застосування антисептика "Мірамідез" під час проведення інвазивних косметологічних маніпуляцій, Резніченко Ю. Г., Веретельник О. В., Носовська Т. Д., Красько М. П., Кравчук А. М., Пантюшенко Л. І. (2012)
Дюдюн А. Д. - Сучасні аспекти лікування хворих на оніхомікоз, Салій О. А., Поліон Н. Н., Полковніков Ю. Ф., Жила І. В. (2012)
Ковалёва Л. Н. - К вопросу об истории эпидемиологии и этиопатогенетической терапии больных с клещевой инвазией Demodex folliculorum (2012)
Корольова Ж. В. - Дослідження мікробіоценозу шкіри хворих на неуточнену інфекцію підшкірної клітковини – бактеріальний целюліт, Корольова Х.О. (2012)
Федотов В. П. - Новое понимание и подходы к диагностике и терапии микозов как осложняющего фактора при ряде дерматозов. Отечественный препарат итраконазола как альтернативный антимикотик комплексной терапии, Дюдюн А. Д., Горбунцов В. В., Корецкая Е. Ю., Веретельник К. А., Макарчук А. А. (2012)
Василенко А. В. - Особенности клинических проявлений, течения и лечение розацеа с учетом психоэмоционального состояния больных с использованием транквилизаторов (2012)
Литвинов В. А. - Акантолитическая пузырчатка: осложнения после проведения терапии глюкокортикостероидами (2012)
Лущан А. А. - Себорейный дерматит: современные подходы к этиопатогенезу (2012)
Мавров Г. І. - Особливості ведення пацієнтів з груп населення, уразливих щодо зараження ВІЛ, Бондаренко Г. М., Щербакова Ю. В. (2012)
Резніченко Ю. Г. - Хронічні алергічні захворювання шкіри: сучасні уявлення про етіопатогенез та підходи до вибору оптимальної терапії, Пантюшенко Л. І., Резніченко Н. Ю. (2012)
Галникіна С. О. - Псоріатична оніходистрофія як медико-соціальна проблема, Болотюк М. В. (2012)
Буянова І. О. - Сучасний погляд на патогенетичні аспекти андрогенозалежних дермопатій (2012)
Бабюк И. А. - Эффективность применения Хемомицина (азитромицина) при мочеполовой инфекции, Дюдюн А. Д., Куценко И. В., Жариков В. Ю., Савенко Ю. П., Черепков В. Н. (2012)
Федотов В. П. - Отечественный антимикотик дитиомикоцид в наружной терапии дерматомикозов, Макарчук А. А., Носонова А. В. (2012)
Дюдюн А. Д. - Новые возможности в лечении микоза стоп – использование дополнительного эффекта крема сертаконазола, Горбунцов В. В., Башмаков Д. Г., Литвин М. С. (2012)
Захаров С. В. - Клинико-лабораторные и фармакологические аспекты применения цефтриаксона при сифилисе (2012)
Дюдюн А. Д. - Комплексне лікування хворих на урогенітальний трихомоніаз із застосуванням сучасного антипротозойного препарату секнідазолу, Поліон Н. М., Горбунцов В. В., Башмаков Д. Г., Почка Є. О. (2012)
Веретельник К. А. - Современные лекарственные формы в топической терапии псориатической болезни, осложнённой малассезиозом кожи (2012)
Дюдюн А. Д. - Эффективность применения растительного комбинированного препарата Лив.52 и Серезиса в комплексном лечении больных псориазом, Полион Н. Н., Колева Н. Н., Али Лоай, Макурина Г. И. (2012)
Носонова А. В. - Комплексная дифференцированная терапия больных инфекциями крупных складок кожи с применением этиотропных препаратов и иммуномодуляторов (2012)
Дюдюн А. Д. - Клинический случай склероатрофического лихена (lichen sclerosus et atrophicus), Макарчук А. А., Горбунцов В. В., Тарнавская Н. Н. (2012)
Людмила Миколаївна Ковальова (до 70-річчя зі дня народження) (2012)
Куйбіда В. С. - Формування та реалізація нової регіональної політики в Україні (2017)
Петровський П. М. - Проблема розуміння в контексті розвитку публічного управління в Україні (2017)
Дутчак Г. О. - Діяльність Українського національного комітету в Парижі: глобальні уроки для державотворення України (2017)
Обіход М. М. - Питання нормативно-правового регулювання державної молодіжної політики в період незалежності України (2017)
Токарський Т. Б. - Еволюція теорії соціальної політики (2017)
Федорчак О. В. - Інституційний механізм державного управління (2017)
Динник І. П. - Соціальні мережі як засіб суспільного розвитку (2017)
Долінченко О. М. - Методичні аспекти дослідження демографічного розвитку великого міста (2017)
Дяченко О. І. - Удосконалення державного регулювання у сфері забруднення навколишнього природного середовища радіаційними речовинами та радіаційними відходами (2017)
Ленігевич Б. В. - Взаємодія органів державної влади та політичних партій: функціональний аспект (2017)
Павлюк Н. В. - Удосконалення організаційно-правового механізму взаємодії інституцій публічного управління та організацій громадянського суспільства (2017)
Салькова Т. В. - Досвід державного управління системою пенсійного забезпечення (на прикладі Франції) (2017)
Харечко Д. О. - Проблеми застосування нормативно-правового механізму щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян (2017)
Пабат В. О. - Управлінські компетентності державних службовців, Жовнірчик Я. Ф. (2017)
Карпа М. І. - Ознаки компетенційного підходу у концепціях та теоріях публічного управління (2017)
Безрук В. М. - Особливості розвитку комунікативної компетентності державних службовців (2017)
Заяць Д. Д. - Питання статутів територіальних громад в інформаційно-методичній літературі в умовах реформи децентралізації (2017)
Базенко В. А. - Європейський досвід управління розвитком фізичної культури та спорту на місцевому рівні (2017)
Ліпенцев А. В. - Інституціальні фактори функціонування тіньової економіки України, Заверуха М. М. (2017)
Борщук Є. М. - Системність процесів детінізації національної економіки, Приймак В. І. (2017)
Крайник О. П. - Державне регулювання підприємницької діяльності в умовах активізації процесів регіонального економічного розвитку (2017)
Матвіїшин Є. Г. - Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні в контексті міжнародної співпраці, Третяк Г. С. (2017)
Піхоцький В. Ф. - Становлення державного аудиту для ефективного функціонування системи державного контролю (2017)
Бліщук К. М. - Нові підходи в управлінні публічними фінансами (2017)
Бурик З. М. - Оцінювання ефективності впливу держави на економічне зростання в Україні, Куйбіда С. В. (2017)
Матвеєва О. Ю. - Імперативи сталого розвитку територіальних громад та його загальнотеоретичні засади (2017)
Жолобчук І. М. - Концептуальні основи формування механізмів екологічного управління в сучасних умовах (2017)
Калиневич Г. М. - Аудит ефективності як засіб покращення фінансового контролю в системі освіти (2017)
Сікало М. В. - Фактори, критерії і методи визначення ефективності регіонального управління зерновим ринком (2017)
Попський А. В. - Державна політика розвитку, підтримки малого та середнього підприємництва у контексті європейської інтеграції (2017)
Шорохов В. В. - Стандартизація як інструмент оптимізації бізнес-процесів на торгівельних підприємствах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Бецко I. В. - Про обмеженi на всiй дiйснiй осi розв’язки нелiнiйних функцiонально-рiзницевих рiвнянь i їхнi властивостi, Пелюх Г. П. (2017)
Зернов А. Е. - Сингулярная задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения, не разрешенного относительно производной неизвестной функции, Кузина Ю. В. (2017)
Kirichuka A. - Multiple solutions of boundary-value problems for Hamiltonian systems (2017)
Кусiй С. М. - Стабiлiзацiя та гасiння обмежених збурень у дискретних системах керування (2017)
Плотников А. А. - Пошаговое усреднение линейных дифференциальных включений переменной размерности на конечном интервале (2017)
Prykarpatski A. K. - The discrete nonlinear Schrödinger type hierarchy, its finite dimensional reduction analysis and numerical integrability scheme, Cieslinski J. L. (2017)
Prykarpatskyy Ya. - Steen-Ermakov -Pinney equation and integrable nonlinear deformation of one-dimensional Dirac equation (2017)
Чистяков В. Ф. - Вычисление индекса и особых точек линейных дифференциально-алгебраических уравнений высокого порядка, Чистякова Е. В. (2017)
Содержание (2013)
Теут А. О. - Роль термоэлектричества в процессах самоорганизации полисульфидных руд, Куленова Н. А. (2013)
Горский П. В. - Снижение решеточной теплопроводности термоэлектрического материала путем оптимизации формообразующего элемента, Михальченко В. П. (2013)
Годжаев Э. М. - Зонная структура TlInTe2 и термоэффективность твердых растворов на его основе, Джафарова Г. С., Сафарова С. И. (2013)
Иванова Л. Д. - Спиннингование расплава – перспективный метод получения материалов твердого раствора теллуридов висмута и сурьмы, Петрова Л. И, Гранаткина Ю. В., Леонтьев В. Г., Иванов А. С., Варламов С. А., Прилепо Ю. П., Сычев А. М., Чуйко А. Г., Башков И. В. (2013)
Ямагучи С. - Идея создания термоэлектрического дивертора с использованием карбида кремния для экспериментов по ядерному синтезу, Иванов Ю., Сагара А., Эмото М., Окамото Ю., Накацугава Х., Китагава Х., Хамабе M., Ватанабе Ф., Сан Ж., Кавахара Т. (2013)
Анатычук Л. И. - Компьютерное моделирование показаний термоэлектрического тепломера в условиях реальной эксплуатации, Кобылянский Р. Р. (2013)
Лобунец Ю. Н. - Оценка характеристик ОТЭС с термоэлектрическим преобразователем энергии (2013)
Билинский-Слотыло В. Р. - Проектирование термоэлектрических генераторных модулей из материалов на основе силицидов Mg и Mn, Вихор Л. Н., Михайловский В. Я. (2013)
Анатычук Л. И. - О влиянии системы теплообмена на эффективность термоэлектрического кондиционера, Кузь Р. В., Прибыла А. В. (2013)
Гыщук В. С. - Электронный регистратор с обработкой сигналов термоэлектрического сенсора теплового потока (2013)
Уемура Кин-ичи - К 90-летию со дня рождения (2013)
Пасторино Дж. - К 75-летию со дня рождения (2013)
Семенюк В.А. - К 75-летию со дня рождения (2013)
Мельничук С.В. - К 65-летию со дня рождения (2013)
Хубер Т. - К 65-летию со дня рождения (2013)
Хошдурдыев Х. О. - Земное термоэлектричество – основа энергетики человечества (2013)
Содержание (2013)
Булат Л. П. - Нелокальные явления переноса в полупроводниках, Нефедова И. А. (2013)
Горский П. В. - Об электропроводности контактирующих частиц термоэлектрического материала, Михальченко В. П. (2013)
Баранский П. И. - Теория анизотропного рассеяния и актуальные задачи кинетики электронных процессов в многодолинных полупроводниках, Гайдар Г. П. (2013)
Булат Л. П. - Влияние фононной теплопроводности на термоэлектрическую добротность объемных наноструктурных материалов с туннельными контактами, Коссаковский Д., Пшенай-Северин Д. А. (2013)
Фреик Д. М. - Синтез, свойства и механизмы легирования сурьмой термоэлектрического теллурида свинца PbTe:Sb, Криськов Ц. А., Горичок И. В., Люба Т. С., Криницкий О. С., Рачковский О. М. (2013)
Ромака В .А. - Оптимизация параметров термоэлектрического материала на основе интерметаллического полупроводника n-ZrNiSn, Стаднык Ю. В., Рогль П., Ромака В. В., Крайовский В. Я., Лах О. И., Горынь А. М. (2013)
Рогачева Е. И. - Особенности концентрационных зависимостей структурных и термоэлектрических свойств в твердых растворах PbTe-PbSe, Водорез О. С. (2013)
Вихор Л. Н. - Секционные и каскадные структуры на основе PbTe/Zn4Sb3 для термоэлектрических генераторных модулей, Михайловский В. Я., Билинский-Слотыло В. Р. (2013)
Анатычук Л. И. - О некоторых особенностях применения медицинских тепломеров при исследовании локальных тепловыделений человека, Гиба Р. Г., Кобылянский Р. Р. (2013)
Лобунец Ю. Н. - Солнечный пруд с термоэлектрическим преобразователем энергии (2013)
Гыщук В. С. - Модернизированный прибор для измерения тепловых потоков человека (2013)
Фреик Дмитрий Михайлович - К 70-летию со дня рождения (2013)
Мавров Г. И. - Герпес-ассоциированная многоформная экссудативная эритема – клинические, анамнестические и лабораторные особенности, Запольский М. Э. (2013)
Романенко К. В. - Ефективність лікування шкірного синдрому у хворих на системну склеродермію і фактори, що її визначають (2013)
Дюдюн А. Д. Кружнова О. В. - Комплексне лікування хворих на бактеріальний вагіноз з урахуванням мікробіотичних та імунних порушень, Гладишев В. В. (2013)
Солошенко Е. М. - Інтегральний коефіцієнт гуморального імунітету у хворих на хронічний червоний вовчак і склеродермію залежно від ступеню тяжкості захворювання, Савенкова В. В., Ярмак Т. П., Шевченко З. М. (2013)
Болотная Л. А. - Патогенез псориаза: сосудистый эндотелиальный фактор роста, Сариан Е. И. (2013)
Сербина И. М. - Оценка дерматоскопических маркеров при гнёздной алопеции, Овчаренко Ю. С. (2013)
Рудник Т. І. - Протирецидивна терапія хворих на хронічну ідіопатичну кропив’янку, Свирид-Дзядикевич О. С. (2013)
Дюдюн С. А. - Особливості змін показників кислотно-лужного стану у хворих на ІПСШ чоловіків з маласезійною інфекцією статевих органів, Горбунцов В. В. (2013)
Вірстюк Н. Г. - Клінічна оцінка ефективності лікування хворих на псоріаз з порушенням функції печінки із застосуванням вузькосмугової UVB-терапії та гепатопротекторів, Волошинович М. С. (2013)
Резніченко Н. Ю. - Пошук шляхів корекції порушень метаболізму у хворих на алергодерматози осіб зрілого віку (2013)
Саріан О. І. - Дисфункція судинного ендотелію у хворих на звичайний псоріаз (2013)
Корецкая Е. Ю. - Некоторые патогенетические механизмы развития и течения угревой болезни, осложненной малассезиозом кожи (2013)
Ревенко Ж. А. - Клініко-гормональні особливості перебігу демодикозу як основа діагностики та лікування (2013)
Кірієнко В. О. - Роль метаболічних порушень у хворих на псоріатичну хворобу (2013)
Лавриненко М. В. - Адаптаційно-компенсаторні можливості організму людини при демодикозі (2013)
Брибеш Мохамед Ридха. - Использование анксиолитиков с целью коррекции показателей вариабельности сердечного ритма и психологического статуса при розацеа (2013)
Василенко А. В. - Діагностика клініко-імунологічного стану у хворих на розацеа до і після терапії (2013)
Федотов В. П. - Паранеопластические дерматозы (клиническая лекция) (2013)
Ковалёва Л. Н. Недужко А. А. - Лечебно-профилактические мероприятия в отношении больных с ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-ассоциированными герпесвирусными дерматозами на различных этапах нахождения в заключении (2013)
Кружнова Е. В. - Клініко-епідеміологічна характеристика хворих на бактеріальний вагіноз, Дюдюн А. Д., Захаров С. В., Поліон Н. М., Козачинська Г. Т. (2013)
Дементьєва Н. А. - Використання пропранололу та діодного лазеру в лікуванні дитячих гемангіом (2013)
Асцатуров Г. Є. - Досвід комбінованого застосування вузькоспектральної УФВ-терапії та зволожуючих засобів при лікуванні хворих на псоріаз (2013)
Ющишин Н. И. - Регуляторные пептиды в лечении склеродермии женщин, Дюдюн А. Д., Горбунцов В. В., Тарнавская Н. Н., Черненко С. В., Левицкая Н. Ф. (2013)
Баркалова Е. Л. - Гормональний статус хворих на хронічний рецидивуючий кандидозний вульвовагініт (2013)
Колева Н. М. - Особливості санації урогенітальних інфекцій у хворих на артропатичний псоріаз (2013)
Дудченко М. О. - Застосування антимікотичних препаратів при лікуванні грибкових уражень шкіри, Васильєва К. В., Єрохіна Л. П. (2013)
Бондаренко Г. М. - Клинический случай перинатального трихомоноза, Осинская Т. В., Тесленко С. В. (2013)
Хамуди Ильяс. - Эпидемиология и лабораторная диагностика урогенитального микоплазмоза у женщин репродуктивного возраста (2013)
Дюдюн А. Д. - Эффективность и безопасность применения препарата "Глутоксим" в комплексном лечении больных артропатическим псориазом, ассоциированным с урогенитальными инфекциями, Колева Н. Н., Полион Н. Н., Али Л. Х., Молокова В. И. (2013)
Веретельник К. А. - Новые наружные средства в терапии псориатической болезни, осложнённой малассезиозом кожи (2013)
Ющишин Н. И. - Инфламафертин в лечении заболеваний, передающихся половым путем, Дюдюн А. Д., Горбунцов В. В., Почка Е. А., Черненко С. В., Левицкая Н. Ф. (2013)
Ковалёва Л. Н. - Некоторые поражения кожи паразитами и при разных укусах в практике дерматокосметолога, Симовских А. А., Симовских А. В., Ковылкина Н. В., Слободяник Я. И., Смирнова Ю. А., Шураева Е. М., Полякова К. А. (2013)
Александрук О. Д. - Дискусійні питання класифікації екземи в сучасній дерматології, Ткач В. Є. (2013)
Дюдюн А. Д. - Современные аспекты клиники, диагностики и лечения больных с герпес-вирусной инфекцией, Горбунцов В. В., Полион Н. Н., Захаров С. В., Антипова Ж. А. (2013)
Качук Ю. В. - Поражение кожи при нарушениях функции щитовидной железы (2013)
Добржанська Є. І. - Системні порушення функцій у патогенезі псоріазу (2013)
Салий Е. А. - Онихомикоз – современные взгляды и подходы к решению проблемы (2013)
Дудченко М. О. - Особливості змін шкіри в осіб, які зловживають сонячним та штучним опроміненням, Васильєва К. В. (2013)
Дюдюн А. Д. - Эффективность и переносимость препарата "Белосалик лосьон" в комплексном лечении больных псориазом с поражением волосистой части головы, Полион Н. Н., Горбунцов В. В., Колева Н. Н., Али Л. Х., Молокова В. И. (2013)
Демьянюк Т. В. - Ультразвуковая диагностика заболеваний предстательной железы, Яцуба С. А., Демиденко Е. В., Брежнева Т. И., Баранов И. В., Чебанов К. О., Горбенко А. Л., Михайлец Е. Н, Слюсарев В. Н., Трубицина Н. Ф. (2013)
Али Л. Х. - Артропатический псориаз – клинико-диагностические критерии и принципы терапии (2013)
Ющишин Н. И. - Общее оздоровительное лечение организма с помощью пчел – вибрационная (резонансная) и озонотерапия (2013)
Содержание (2013)
Горский П. В. - Влияние анизотропии термоэлектрического материала на электропроводность и решеточную теплопроводность его контактирующих частиц, Михальченко В. П. (2013)
Касиян А. И. - Органические термоэлектрические материалы:новые возможности, Сандуляк И. И. (2013)
Годжаев Э. М. - Поверхностные наночастицы в AV2BVI3, Кахраманов С. Ш., Гюльмамедов К. Дж., Гамзаева А. Ю. (2013)
Морозова Н. В. - Исследования материалов, испытывающих резкие скачки эффекта Зеебека при высоком давлении, Коробейников И. В., Курочка К. В., Щенников В. В. (2013)
Драбкин И. А. - Анизотропия термоэлектрических свойств наноструктурированного материала р-типа на основе (Bi, Sb)2Te3, Освенский В. Б., Пархоменко Ю. Н., Сорокин А. И., Пивоваров Г. И., Булат Л. П. (2013)
Мацукевич И. В. - Синтез и термоэлектрические свойства твердых растворов Ca3Co3.85M0.15O9+ (М = V – Zn), полученных цитратным гель-методом, Клындюк А. И. (2013)
Коржуев М. А. - Термодинамические ограничения полезной мощности автомобильных термоэлектрических генераторов и перспективы их использования на транспорте, Свечникова Т. Е. (2013)
Билинский-Слотыло В. Р. - Повышение эффективности генераторных модулей на основе CoSb путем использования секционных и каскадных структур, Вихор Л. Н., Михайловский В. Я., Мочернюк Р. Н. Семизоров А. Ф. (2013)
Назаренко А. А. - Повышение надежности термоэлектрических охладителей вакуумными полимерными покрытиями (2013)
Симкин А. В. - Испытание на надёжность генераторных термоэлектрических батарей, изготовленных с применением метода плазменно-дугового напыления, Бирюков А. В., Репников Н. И., Иванов О. Н. (2013)
15 Международный форум по термоэлектричеству (2013)
Содержание (2013)
Горский П. В. - О влиянии способа усреднения кинетических коэффициентов по размерам частиц на прогнозируемую добротность наноструктурированного термоэлектрического материала, Михальченко В. П. (2013)
де Томаc К. - Решеточная теплопроводность кремниевых нанопроволок, Кантареро A., Лопеандия A .Ф., Альварез Ф. К. (2013)
Будник А. В. - Влияние технологии приготовления на структуру и термоэлектические свойства пленок Bi2Te3, Рогачева Е. И., Сипатов А .Ю. (2013)
Морозова Н. В. - ТермоЭДС редкоземельных металлов в широком диапазоне давлений, Щенников В. В. (2013)
Кулебрас М. - Термоэлектрические материалы на основе поли (3, 4-этилендиокситиофена), Гомез К. М., Кантареро A. (2013)
Иванова Л. Д. - Использование метода Тейлора-Улитовского для получения термоэлектрических материалов твердого раствора теллурида висмута и сурьмы, Молоканов В. В., Крутилин А. В., Умнов П. П., Умнова Н. В., Урюпин О. Н., Шабалдин А. А. (2013)
Фреик Д. М. - Термоэлектрические свойства тонких пленок твердых растворов PbTe-Bi2Te3, Дзундза Б. С., Яворский Я. С., Костюк О. Б., Люба Т. С. (2013)
Кахраманов К. Ш. - Самоорганизация низкоразмерных наноструктур в слоистых кристаллах типа A2VB3VI, Алескеров Ф. К., Кахраманов С. Ш., Насибова С. А. (2013)
Анатычук Л. И. - О солнечных термоэлектрических преобразователях энергии, Мочернюк Ю. Н., Прибыла А. В. (2013)
Анатычук Л. И. - Каталитический источник тепла с термоэлектрическим генератором, Михайловский В. Я., Семизоров А. Ф., Струтинская Л. Т., Каштелян А. Ф., Максимук Н. В. (2013)
Исмаилов Т. А. - Экспериментальные исследования термоэлектрического устройства для лечения панариция, Евдулов О. В., Хазамова М. А., Гидуримова Д. А. (2013)
Годованюк Василий Николаевич - К 60-летию со дня рождения (2013)
Мітченко Т. Є. - Особливості фізико-хімічних перетворень сполук феруму в підземних водах, Орестов Є. О., Малецький З. В. (2011)
Светлейшая Е. М. - Пилотные испытания процеса очистки днепровской воды от гуминовых веществ методом ультрафильтрации с коагуляцией, Митченко Т. Е., Астрелин И. М., Лазарев А. С., Стендер П. В., Козлов П. В. (2011)
Петренко Н. Ф. - Комбинированные методы очистки и обеззараживания воды. Сообщение третье: комбинированное применение хлора с УФО или озоном, Мокиенко А. В. (2011)
Саблій Л. А. - Анаеробно-аеробне очищення висококонцентрованих виробничих стічних вод (2011)
Васенков Г. І. - Особливості акумуляції важких металів гідробіонтами при біоочищенні сільськогосподарських стічних вод, Вачилюк Т. П., Пазич В. М., Максін В. І. (2011)
Саблій Л. А. - Виробничі дослідження очищення промислових стічних вод в біореакторах з іммобілізованими мікроорганізмами, Жукова В. С. (2011)
Стрикаленко Т. В. - Вода в городе: гигиенический анализ путей оптимизации водообеспечения населения (2011)
Гвоздяк П. І. - Еврика: вода питна (2011)
Шабловский В. А. - Исследование очистки микробиологических жидкостей с помощью металлокерамических фильтров с изменяемым знаком и величиной заряда поверхности, Тучковская А. В., Беляков В. Н., Василюк С. Л. (2011)
Малафаев Н. Т. - О структуре и динамике молекул в чистой воде (2010)
Кочмарський В. З. - Кристалізація CaCO3 з водних систем. Динамічна модель (2010)
Третиник В. Ю. - Стабилизация водных дисперсных систем, Яременко В. А., Сирая Т. В. (2010)
Глоба Л. І. - Біологічне вилучення загального органічного вуглецю із річкової води, Окаєвич К. А., Гвоздяк П. І. (2010)
Высоцкий С. П. - Особенности проессов применения и производства воды высокой чистоты, Кочеренщук В. И. (2010)
Нижник Т. Ю. - О применении полимерного реагента неокислительного действия для обработки сточных вод и создания системы оборотного водоснабжения на предприятии (2010)
Шоботов С. С. - Структурна оптимізація двостадійної мембранної системи демінералізації морської води, Квітка О. О., Малецький З. В. (2010)
Титул, зміст (2017)
Колесник М. О. - Рейтингова оцінка спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю в областях України у 2016 році, Козлюк Н. І., Ніколаєнко С. С. (2017)
Долінна М. О. - Оцінка нефропротекторної дії інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту раміприлу у хворих на хронічний гломерулонефрит, Шеховцева Т. Г. (2017)
Колесник М. О. - Асоціативні зв’язки HLA з високим рівнем цитокінів крові, що мають протизапальні властивості, у хворих на хронічний гломерулонефрит, Дріянська В. Є., Драннік Г. М., Петрина О. П., Величко М. Б., Непомнящий В. М. (2017)
Снісар Л. М. - Фактори, асоційовані з інтрадіалізною гіпотензією у пацієнтів, які лікуються гемодіалізом та шляхи їх корекції: досвід клініки, Ліксунова Л. О., Алексєєва Н. Г. (2017)
Степанова Н. М. - Ризик зниження Lactobacillus spp. У складі мікробіоти кишківника хворих на інфекцію сечової системи, асоціойваний з прийомом антибактеріальних лікарських засобів, Сташевська Н. В., Лебідь Л. О., Савченко С. М., Колесник М. О. (2017)
Топчій І. І. - Зв`язок стану міокарду з порушеннями фосфорно-кальцієвого обміну у хворих на діабетичну нефропатію, Денисенко В. П., Кірієнко О. М., Семенових П. С., Якименко Ю. С., Мазій В. В., Щенявська О. М. (2017)
Чуб О. І. - Рівні антибактеріальної чутливості/резистентності збудників хронічного пієлонефриту залежно від експресії різних типів плазмідних генів резистентності, Більченко О. В., Тесленко С. В. (2017)
Степанова Н. М. - Асоціація дисліпідемії з інтраперитонеальним запаленням та виживаністю методу перитонеального діалізу, Бурдейна О. В., Дудар І. О., Дріянська В. Є., Снісар Л. М., Шіфріс І. М., Красюк Е. К., Шимова А. Ю. (2017)
Русин О. І. - Якість життя пацієнтів, які лікуються гемодіалізом з застосуванням артеріовенозної фістули, Цюп’як А. О. (2017)
Керівництво Європейської асоціації урологів з лікування інфекції сечової системи (2017)
Лінічні практичні керівництва з ведення літніх пацієнтів з хронічною хворобою нирок 3Б стадії або вище (РШКФ <45 мл/хв/1.73 м2) (2017)
Повідомлення (2017)
Інформація до читачів (2017)
Забара І. М. - Міжнародний правопорядок: до питання визначення правового явища (теоретичні аспекти) (2017)
Камчатний М. В. - Основні ознаки поняття "кібервійна" в сучасному міжнародному праві (2017)
Палєєва Ю. С. - Щодо питання нормативного закріплення процедури запиту й отримання агреману як загальновизнаної традиції: історичний досвід і сучасність, Тодорошко Т. А. (2017)
Гольбін М. І. - Міжнародно-правові зобов’язання України стосовно захисту трудових і соціальних прав моряків (2017)
Демченко І. С. - Інформація про стан здоров’я у контексті права на повагу до приватного життя: міжнародно-правовий аспект (2017)
Кондратенко В. М. - Міжнародні стандарти у сфері державного забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю (2017)
Озернюк Г. В. - Міжнародно-правове регулювання страхових правовідносин у країнах Європейського Союзу (2017)
Тітко Е. В. - Правове регулювання та практичні аспекти діяльності "СІМІС" щодо пошукових робіт безвісти зниклих і загиблих в умовах збройного конфлікту: гуманітарний проект "Евакуація 200" (2017)
Клименко К. П. - Потенціал організації охорони здоров’я Ліги Націй у сфері боротьби з інфекційними захворюваннями (2017)
Редакційна колонка (2016)
Богачова Л. Л. - Нормативно-правовий акт як джерело національного та європейського права (2016)
Задорожна С. М. - Міжнародно-правова природа принципу ex aequo et bono (2016)
Кучук А. М. - Джерела права: міжнародний і теоретико-правовий аспекти (2016)
Мовчан Ю. В. - Легалізація як індикатор нормативної модальності міжнародно-правової норми (2016)
Квіт Н. М. - Інститут сурогатного материнства: проблеми колізійного регулювання (2016)
Перегонцев І. А. - Практика Верховного Суду США щодо поширення прав людини на юридичних осіб (2016)
Трюхан О. А. - Право на справедливі умови праці: міжнародно-правовий аспект (2016)
Борисов Є. Є. - Еволюція доктринальних підходів до проблеми відступу від міжнародних правових зобов’язань (2016)
Новосад Ю. О. - Прокуратура: соціально-правова природа в міжнародному вимірі (2016)
Процун С. С. - Категорії нетрадиційних учасників збройних конфліктів (2016)
Содержание (2013)
Горский П. В. - К вопросу о механизме увеличения термоэлектрической добротности объемных наноструктурированных материалов, Михальченко В. П. (2013)
Коржуев М. А. - Термоэлектрические наноструктуры. За и против (2013)
Ольховская С. И. - Размерные эффекты в тонких пленках теллурида свинца и термоэлектрические свойства, Рогачева Е. И. (2013)
Щенников В. В. - Увеличение фактора мощности термоэлектрического элемента с использованием давления, Коробейников И. В., Воронцов Г. В. (2013)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрические рекуператоры тепла для цементных печей, Жен-Донг Хванг, Лысько В. В., Прибыла А. В. (2013)
Филин С. О. - Экспериментальные исследования вариантов схем двухуровневого регулирования температуры в транспортных термоэлектрических холодильниках, Ясиньска Б. (2013)
Анатычук Л. И. - Пределы термоэлетрического охлаждения для фотоприемников, Вихор Л. Н. (2013)
Черкез Р. Г. - Компьютерное моделирование проницаемого термоэлемента охлаждения, Феняк П. П., Демьянюк Д. Д. (2013)
Анатычук Л. И. - О точности измерения температуры электронным медицинским термометром с термоэлектрическим источником питания, Кобылянский Р. Р. (2013)
Исмаилов Т. А. - Результаты натурных испытаний опытного образца системы неравномерного охлаждения электронных плат, Евдулов О. В., Евдулов Д. В. (2013)
Гуревич Ю.Г. - К 70-летию со дня рождения (2013)
Редакційна колонка (2016)
Суббот А. І. - Інституційно-функціональний зміст механізму забезпечення режиму законності та правопорядку посадових осіб з урахуванням зарубіжного досвіду, Дем’янчук Ю. В. (2016)
Zadereyko A. V. - Problem aspects of providing informative sovereignty of the state, prospects and tendencies of its defense in Ukraine, Troyanskiy A. V., Vlasenko E. V. (2016)
Поляков С. И. - Эволюция права европейской безопасности в середине XIX века (2016)
Ромащенко В. А. - Міжнародно-правове регулювання інформаційного суспільства: роль та значення діяльності ЮНЕСКО (2016)
Фетисенко В. О. - Норми "м’якого" міжнародного права щодо міжнародного співробітництва в науково-технічній сфері (2016)
Коверзнєв М. С. - Відповідальність держав у міжнародному праві, Коверзнєва Г. П. (2016)
Степаненко К. В. - Міжнародно-правове регулювання застосування Україною репресалій (2016)
Делінський О. А. - Правові основи політики підтримки та сприяння малому й середньому бізнесу в Європейському Союзі, Дороніна В. І. (2016)
Казьмірик Ю. І. - Процедура вирішення спорів у межах Євразійського економічного союзу (2016)
Chackiewicz Małgorzata - Zwalczanie zjawiska przestępczości w zakresie przemytu dóbr kultury (2016)
Важна К. А. - Особливості застосування загальнотеоретичних категорій кримінальної науки до держави (2016)
Runievich-Yasinska R. - Intelligent and sustainable development of the Baltic Sea Region (2016)
Завгородній В. А. - Роль і значення окремої думки судді Європейського суду з прав людини (2016)
Легка О. В. - Інтерпретація правових приписів про права людини: міжнародно-правовий аспект (2016)
Лютий В. Р. - Співвідношення неттінгу та зарахування зустрічних вимог (2016)
Розгон О. В. - Значення імплементації норм міжнародного права щодо усиновлення в національне законодавство (2016)
Содержание (2013)
Горский П. В. - Влияние эффектов слоистости и зарядового упорядочения на термоЭДС термоэлектрических материалов в квантующем магнитном поле, Мельничук С. В. (2013)
Рогачева Е. И. - Электронные фазовые переходы и структурная нестабильность в твердых растворах Bi1–xSbx, Дорошенко А. Н., Пинегин В. И., Дресселхаус М. С. (2013)
Урюпин О. Н. - Термоэлектрические свойства наноструктур в хризотиловом асбесте и пористом стекле, Иванов Ю. В., Шабалдин А. А, Константинов Е. В. (2013)
Круглов И. A. - Метастабильная фаза Bi2Te3-m, полученная непосредственно из отдельных элементов, Серебряная Н. Р., Пивоваров Г. И., Бланк В. Д. (2013)
Щенников В. В. - Влияние физических и "геометрических" факторов на свойства термоэлектрических материалов, Коробейников И. В., Морозова Н. В. (2013)
Анатычук Л. И. - О влиянии термоэлектрического источника питания на точность измерения температуры и теплового потока, Кобылянский Р. Р., Константинович И. А. (2013)
Черкез Р. Г. - Проектирование термоэлектрических проницаемых структур на основе силицидов Mg и Mn, Максимук Н. В., Феняк П. П. (2013)
Анатычук Л. И. - Измерение термоэлектрических свойств материалов при высоких температурах, Гаврилюк Н. В., Лысько В. В., Сенюк Ю. И. (2013)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрический тепловой насос, как средство повышения эффективности систем очистки воды при космических полетах, Барабаш П. А., Риферт В. Г., Розвер Ю. Ю., Усенко В. И., Черкез Р. Г. (2013)
Москалик И. А. - Об использовании термоэлектрического охлаждения в практике криодеструкции, Маник О. Н. (2013)
Снайдер Д. - К 45-летию со дня рождения (2013)
Марлоу Р. (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Teut A. O. - The role of thermoelectricity in self-organization processes of polysulfide ores, Kulenova N. A. (2013)
Gorsky P. V. - Reduction of thermoelectric material lattice thermal conductivity using shape-forming element optimization, Mikhalchenko V.P. (2013)
Godzhayev E. M. - Band structure of TlInTe2 and thermoelectric figure of merit of solid solutions on its basis, Dzhafarova G. S., Safarova S. I. (2013)
Ivanova L. D. - Melt spinning as a promising method for preparation of bismuth and antimony telluride solid solution materials, Petrova L. I., Granatkina Yu. V., Leontyev V. G., Ivanov A. S., Varlamov S. A., Prilepo Yu. P., Sychev A. M., Chuiko A. G., Bashkov I. V. (2013)
Yamaguchi S. - A proposal of thermoelectric divertor by using silicon carbide in nuclear fusion experiment, Ivanov Y., Sagara A., Emoto M., Okamoto Y., Nakatsugawa H., Kitagawa H., Hamabe M., Watanabe F., Sun J., Kawahara T. (2013)
Anatychuk L. I. - Computer design of thermoelectric heat meter readings under real-service conditions, Kobylianskyi R. R. (2013)
Lobunets Yu. M. - Performance evaluation of ОТЕС with thermoelectric power converter (2013)
Bilinsky-Slotylo V. R. - Design of thermoelectric generator modules made of Mg and Mn silicide based materials, Vikhor L. N., Mykhailovsky V. Ya. (2013)
Anatychuk L. I. - The effect of heat exchange system on the efficiency of thermoelectric air conditioner, Kuz R. V., Prybyla A. V. (2013)
Gischuk V. S. - Electronic recorder with processing signals from heat flux thermoelectric sensor (2013)
Uemura Kin-ichi - Dedicated to the 90-th anniversary (2013)
Pastorino G. - Dedicated to the 75-th anniversary (2013)
Semenyuk V. O. - Dedicated to the 75-th anniversary (2013)
Melnychuk S. V. - Dedicated to the 65-th anniversary (2013)
Huber T. - Dedicated to the 65-th anniversary (2013)
Khoshdurdyyev Kh. O. - The Earth’s thermoelectricity as the basis for power supplies of mankind (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Bulat L. P. - Nonlocal transport phenomena in semiconductors, Nefedova I. A. (2013)
Gorsky P. V. - On the electric conductivity of contacting particles of thermoelectric material, Mikhalchenko V. P. (2013)
Baranskii P. I. - Anisotropic scattering theory and relevant problems of the kinetics of electron processes in many-valley semiconductors, Haidar G. P. (2013)
Bulat L. P. - The influence of phonon thermal conductivity on thermoelectric figure of merit of bulk nanostructured materials with tunneling contacts, Kossakovski D., Pshenai-Severin D. A. (2013)
Freik D. M. - Synthesis, properties and mechanisms of doping with Sb of thermoelectric lead telluride PbTe:Sb, Kryskov C. A., Horichok I. V., Lyuba T. S., Krynytsky O. S., Rachkovsky O. M. (2013)
Romaka V. A. - Parameter optimization of thermoelectric material based on n-ZrNiSn intermetallic semiconductor, Stadnyk Yu. V., Rogl P., Romaka V. V., Krayovsky V. Ya., Lakh O. I., Horyn A. M. (2013)
Rogacheva E. I. - Peculiarities of the concentration dependences of structural and thermoelectric properties in solid solutions PbTe-PbSe, Vodorez O. S. (2013)
Vikhor L. M. - Segmented and multi-stage structures based on PbTe/Zn4Sb3 for thermoelectric generator modules, Mykhailovsky V. Ya., Bilinsky-Slotylo V. R. (2013)
Anatychuk L. I. - Some peculiarities of using medical heat meters in the investigation of local human heat release, Giba R. G., Kobylyanskii R. R. (2013)
Lobunets Yu. M. - Solar pond with thermoelectric energy converter (2013)
Gischuk V. S. - Modernized device for human heat flux measurement (2013)
Freik D. M. - Dedicated to the 70-th anniversary (2013)
Мочалов А. А. - Расчёт коэффициента рентабельности совместного образовательного проекта с китайским колледжем в городе Чжоушань, Рыжков А. С., Рыжков Р. С. (2017)
Волковська Я. В. - Систематизація принципів управлінського обліку на підприємстві (2017)
Кір’янова О. Л. - Внесок Анатолія Захаровича Москаленка (1934–1999) в становлення засадничих принципів сучасної національної журналістики (2017)
Добровольський О. Ю. - Аналіз часткового вирішення проблеми теореми брюєра в сховищах даних в оперативній пам’яті (2017)
Бабак В. П. - Аналіз апроксимації результатів вимірюваннь теплового потоку бомбового калориметра в нестаціонарному режимі, Запорожець А. О., Назаренко О. О., Редько О. О. (2017)
Воробець М. М. - Нанодисперсний TiO2, допований сульфуром як добавка до упакувань харчової продукції, Кобаса І. М., Панімарчук О. I. (2017)
Дёмин Д. А. - Синтез номограммы для расчета субоптимального химического состава конструкционного чугуна на основе параметрического описания поверхности отклика предела прочности (2017)
Гнатюк М. М. - Науковий аналіз бібліотеки Івана Франка як структуротвірної одиниці архіву письменника (2017)
Vovk O. - Intersemiotic expression of horror in multimodal discourse system (2017)
Abstract and References (2017)
Title (2013)
Contents (2013)
Gorsky P. V. - Effect of thermoelectric material anisotropy on the electric conductivity and lattice thermal conductivity of its contacting particles, Mikhalchenko V. P. (2013)
Casian A. I. - Organic thermoelectric materials: new opportunities, Sanduleac I. I. (2013)
Godzhayev E. M. - Surface nanoparticles in AV2BVI3, Kakhramanov S. Sh., Gulmamedov K. J., Gamzayeva A. Yu. (2013)
Morozova N. V. - High-pressure investigations of materials suffering abrupt jumps of the Seebeck effect, Korobeynikov I. V., Kurochka K. V., Shchennikov V. V. (2013)
Drabkin I. A. - Anisotropy of thermoelectric properties of р-type nanostructured material based on (Bi, Sb)2Te3, Osvenski V. B., Parkhomenko Yu. N., Sorokin A. I., Pivovarov G. I., Bulat L. P. (2013)
Matsukevich I. V. - Synthesis and thermoelectric properties of Ca3Co3.85M0.1509+d (М = V – Zn) solid solutions prepared by citrate gel method, Klyndyuk A. I. (2013)
Korzhuev M. A. - Thermodynamic restrictions for the net power of automotive thermoelectric generators and prospects of their use in transport, Svechnikova T. E. (2013)
Bilinsky-Slotylo V. R. - Efficiency improvement of generator modules based on CoSb through use of segmented and multi-stage structures, Vikhor L. M., Mykhailovsky V. Ya., Mochernyuk R. M., Semizorov A. F. (2013)
Nazarenko A. A. - Reliability enhancement of thermoelectric coolers using polymer vacuum coatings (2013)
Simkin A. V. - Reliability test of generator thermopiles made with the use of arc plasma spraying method, Biryukov A. V., Repnikov N. I., Ivanov O.N. (2013)
15 International forum on thermoelectricity (2013)
Бичков М. М. - Фактори виникнення і розвитку громадянського суспільства (2017)
Дахній З. В. - Концептуалізація поняття "політична репутація держави" (2017)
Кравець А. Ю. - Лояльні форми політичної поведінки: біополітичний підхід (2017)
Куницький М. П. - Мотиваційний клімат політичної участі: до визначення поняття (2017)
Лукашенко Є. М. - Свобода й державна монополія на друк грошей (Ф. Гаєк) (2017)
Макаренко Є. В. - ЗМІ як провідні канали трансляції політичних міфів під час виборчих кампаній (2017)
Музиченко Г. В. - Теоретичні аспекти визначення корупції як суспільно-політичного явища (2017)
Шатохін А. М. - Соціалістичні ілюзії початку 20-го століття і сучасність, Вуйченко М. А. (2017)
Шипунов Г. В. - Ідеологія політичних партій: методологічні засади дослідження (2017)
Умман Агамалыев Ильгар Оглы - Основные направления совершенствования системы государственного управления в Азербайджанской Республике (2017)
Allahverdiyeva Shams Turgay - Humanitarian co-operation between the Republic of Azerbaijan and European countries: mutual interests and results (2017)
Бичков М. М. - Особистість у контексті формування і розвитку громадянського суспільства (2017)
Горло Н. В. - Роль "великої ідеї" в політиці іредентизму (2017)
Ісакова О. І. - Політична трансформація держави в умовах глобалізації (2017)
Кашинський О. С. - Популізм у Центрально-Східній Європі: аналіз політичних чинників (2017)
Клименко Д. Л. - Розвиток мультикультуралізму в Німеччині (2017)
Кушнарьов І. В. - Британський формат політичної корупції: традиції та новації (2017)
Naumkina S. M. - Increase of functionality of political institutes as a condition of political co-operation in society (2017)
Панчак-Бялоблоцька Н. В. - Інституційно/неоінституційно-орієнтовані теорії й моделі урядів меншості в парламентських демократіях (2017)
Садикова Є. О. - Депутатська діяльність в органах місцевого самоврядування: юридичний і творчий підходи (2017)
Салимов Эмиль Олег оглу - Мягкая сила и публичная дипломатия Китайской Народной Республики (2017)
Шачковська Л. С. - Чинники інституціоналізації політичної опозиції, Бондар С. С. (2017)
Шедяков В. Е. - Ресурсно-методологические базы геостратегического переформатирования (2017)
Ростецька С. І. - Роль символьної політики у формуванні локальної ідентичності (2017)
Шевчук В. А. - Імперська ідеологія щодо адвентистських локацій на Галичині та Волині, Куриляк В. В. (2017)
Блажевська Є. В. - Міграція як виклик спільній безпековій політиці ЄС (2017)
Васильєва Л. А. - Публічність як цінність інформаційної демократії суспільства комунікації (2017)
Гапонова Я. М. - Українська публічна дипломатія: нормативно-правова база (2017)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Гуманітарно-політична безпека та комунікативні виклики в сучасній геополітиці (2017)
Rosłoń D. - Wpływ europejskich i światowych przemian politycznych na Partnerstwo Wschodnie (2017)
Шуляк С. В. - Мотиви турецької військової інтервенції в Сирії у 2016–2017 рр. (операція "Щит Євфрату") (2017)
Дубов Е. Д. - Механизация очистных работ в Донбассе: итоги, состояние … перспективы (К 220-летию Донбасса), Майдуков Г. Л. (2015)
Антонюк В. П. - Антимодернізаційні процеси в Донецькій і Луганській областях та їх соціальні наслідки, Прогнімак О. Д. (2015)
Харазішвілі Ю. М. - Стан, втрати та стратегічні орієнтири інфраструктурного розвитку східних промислових регіонів, Ляшенко В. І. (2015)
Половян А. В. - Оценка размера теневого сектора экономики Украины в разрезе ключевых отраслей промышленности, Заниздра М. Ю. (2015)
Холод С. Б. - Системність на полі невизначеності напрямів державного та регіонального регулювання економічних процесів, Войт С. М. (2015)
Юріна Н. О. - Інтегральна оцінка розвитку малого підприємництва України (2015)
Шлафман Н. Л. - Моделювання сталого регіонального розвитку в контексті трансформаційних зрушень: методологічний аспект, Уманець Н. Л. (2015)
Гюльалиев М. - Динамика и отраслевая структура иностранных инвестиций, направленных в экономику Азербайджана, Алиев Р. (2015)
Толмачова Г. Ф. - Особливості державної політики щодо ведення бізнесу та її вплив на розвиток підприємницького сектору (2015)
Ляшенко А. Ю. - Определение точек экономического роста промышленного региона на примере Днепропетровской области (2015)
Лернер Ю. И. - Основные методологические подходы к оценке финансового состояния банковской структуры (2015)
Рад Н. С. - Пенсійна система в контексті стратегічних векторів національного розвитку (2015)
Шавкун Г. А. - Сравнительный анализ подходов к оценке эффективности функционирования платежных систем (2015)
Рябоконь О. О. - Децентралізація бюджетної системи України: міжнародний досвід та реалії (2015)
Тараш Л. І. - Державно-приватне партнерство – управлінська технологія модернізації економіки, Петрова І. П. (2015)
Падерін І. Д. - Аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на стратегії підприємств малого та середнього бізнесу, Новак Є. Е. (2015)
Задорожнюк В. Ю. - Актуальные вопросы учета расходов промышленных предприятий (2015)
Драчук Ю. З. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості на засадах публічно-приватного партнерства, Кочешкова I. М., Трушкіна Н. В. (2015)
Осадча Н. В. - Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні (2015)
Шульга Г. В. - Економічні умови функціонування інноваційної інфраструктури в Україні (2015)
Сєріков А. В. - Людський капітал особистості: оцінка й управління (2015)
Бойченко М. В. - Концептуальна схема механізму управління професійними ризиками на підприємстві (2015)
Виногоров Г. Г. - Социальная ответственность бизнеса: экологический (природоохранный) аспект (2015)
Антонюк В. П. - Дослідження особливостей соціокультурного та людського розвитку Донбасу в контексті нагромадження ризик-потенціалу, Прогнімак О. Д. (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Gorsky P. V. - Method for kinetic coefficients averaging over the size of particles and its impact on predicted figure of merit of nanostructured thermoelectric material, Mikhalchenko V. P. (2013)
de Tomás C. - Lattice thermal conductivity of silicon nanowires, Cantarero A., Lopeandia A. F., Alvarez F. X. (2013)
Budnik A. V. - Effect of fabrication technique on the structure and thermoelectric properties of Bi2Te3 films, Rogacheva E. I., Sipatov A. Yu. (2013)
Morozova N. V. - Thermoelectric power of rare-earth metal row over a wide range of pressures, Shchennikov V. V. (2013)
Culebras M. - Thermoelectric materials based on poly (3, 4-ethylendioxythiophene), Gomez C. M., Cantarero A. (2013)
Ivanova L. D. - Use of the Taylor-Ulitovsky method to prepare thermoelectric materials of bismuth and antimony telluride solid solution, Molokanov V. V., Krutilin A. V., Umnov P. P., Umnova N. V., Uryupin O. N., Shabaldin A. A. (2013)
Freik D. M. - Thermoelectric properties of PbTe-Bi2Te3 solid solutions thin films, Dzundza B. S., Yavorsky Ya. S., Kostyuk O. B., Lyuba T. S. (2013)
Kakhramanov K. Sh. - Self-organization of low-dimensional nanostructures in layered crystals of A2VB3VI type, Aleskerov F. K., Kakhramanov S. Sh., Nasibova S. A. (2013)
Anatychuk L. I. - Solar thermoelectric energy converters, Mochernyuk Yu. M., Prybyla A. V. (2013)
Anatychuk L. I. - Catalytic heat source with a thermoelectric generator, Mykhailovsky V. Ya., Semizorov A. F., Strutynska L. T., Kashtelyan A. F., Maksimuk M. V. (2013)
Ismailov T. A. - Experimental investigations of thermoelectric device for the therapy of whitlow, Yevdulov O. V., Khazamova M. A., Gidurimova D. A. (2013)
Hodovanyuk V. M. - Dedicated to 60-th birthday (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Gorsky P. V. - On the issue of the mechanism for increasing the thermoelectric figure of merit of the bulk nanostructured materials, Mikhalchenko V. P. (2013)
Korzhuev M. A. - Thermoelectric nanostructures: pros and cons (2013)
Olkhovskaya S. I. - Size effects in lead telluride thin films and thermoelectric properties, Rogacheva E. I. (2013)
Shchennikov V. V. - Enhancement of power factor of thermoelectric element under pressure, Korobeynikov I. V., Vorontsov G. V. (2013)
Anatychuk L. I. - Thermoelectric heat recuperators for cement kilns, Jenn-Dong Hwang, Lysko V. V., Prybyla A. V. (2013)
Filin S. O. - Experimental investigations of two-level temperature controllers for transport thermoelectric refrigerators, Jasinska B. (2013)
Anatychuk L. I. - The limits of thermoelectric cooling for photodetectors, Vikhor L. N. (2013)
Cherkez R. G. - Computer simulation of permeable cooling thermoelement, Fenyak P. P., Demyanyuk D. D. (2013)
Anatychuk L. I. - On the accuracy of temperature measurement by electronic medical thermometer with thermoelectric power supply, Kobylyanskii R. R. (2013)
Ismailov T. A. - Results of full-scale test of a prototype system for non-uniform cooling of electronic boards, Yevdulov O. V., Yevdulov D. V. (2013)
Gurevich Yu. G. - Dedicated to 70-th birthday (2013)
Михальченко М. - Політичні і правові ідеї Київської Русі в різних інтерпретаціях, Дашутін Г. (2006)
Кармазіна М. - "Інститут" та "інституція": проблем розрізнення понять, Шурбована О. (2006)
Котигоренко В. - До питання про концептуальні засади етнонаціональної політики України (2006)
Кафарський В. - Українська політична чи етнополітична нація? (2006)
Вітман К. - Мовна політика Естонії: джерела і наслідки застосування (2006)
Лясота Л. - Соціальні мережи та неформальні практики у політичному дизайні пострадянського суспільства (2006)
Богуславська К. - Становлення та розвиток мережевого підходу до вивчення політичних процесів (2006)
Єрмоленко А. - Перспективи розвитку Збройних Сил України в контексті удосконалення воєнної організації держави (2006)
Ганжуров Ю. - Комунікативний ресурс парламенстько-урядових зв’язків: проблеми еволюцій (2006)
Мацієвський Ю. - Етнічний конфлікт – вивчений феномен? (2006)
Сірий С. - Сутність понять "локальна війна" і "воєнний конфлікт" та їх типологія (2006)
Лисенко В. - Проблеми інформаційної незалежності держави (2006)
Шульга М. - Геополітика – геоекономіка - хронополітики (2006)
Козьма В. - Концепції середнього класу в західній історико-політичній традиції (2006)
Іскакова Г. - До питання про співвідношення громадянських, політичних і соціально-економічних прав у Республіці Казахстан (2006)
Гордузенко В. - Зовнішня міграція як фактор динаміки етнонаціональної структури (2006)
Беззуб’як М. - Шумпетерівська теорія демократії і посткомунізм (2006)
Ольвійський форум 2006: пріорітети України в геополітичному просторі (2006)
Смолянюк В. - Панорамне бачення перспектив розвитку (2006)
Медвідь Ф. - Польський погляд на нову Україну (2006)
Книжкова полиця (2006)
Вийшов у світ № 4(18) журналу "Соціальна психологія" (2006)
Сорокін В. М. - Ще раз про нюанси теплового опору в контексті світлодіодного освітлення, Копнін В. П., Сєрий А. Ф., Климчук О. М., Пігольчук І. В. (2017)
Жиляков В. Я. - Применение опор освещения для крепления контактной сети городского электрического транспорта, Шаповалов А. Н. (2017)
Андрійчук В. А. - Система автономного живлення зовнішнього освітлення, Філюк Я. О. (2017)
Тарасенко М. Г. - Економічна ефективність багатотарифного обліку електроенергії в Україні, Козак К. М. (2017)
Васильєва Ю. О. - Технологія освітлення тунелів, Ляшенко О. М. (2017)
Белоусов А. Ф. - Регистратор-сигнализатор вибраций электрических машин, Филиппов И. Ю., Яшков И. О. (2017)
Title (2013)
Contents (2013)
Gorsky P. V. - Impact of layered structure effects and charge ordering on thermoEMF of thermoelectric materials in a quantizing magnetic field, Melnychuk S. V. (2013)
Rogacheva E. I. - Electronic phase transitions and structural instability in Bi1–xSbx solid solutions, Doroshenko A. N., Pinegin V. I., Dresselhaus M. S. (2013)
Uryupin O. N. - Thermoelectric properties of nanostructures in chrysotile asbestos and porous glass, Ivanov Yu. V., Shabaldin A. A., Konstantinov E. V. (2013)
Kruglov I. A. - The metastable phase Bi2Te3-m obtained directly from the separate elements, Serebryanaya N. R., Pivovarov G. I., Blank V. D. (2013)
Shchennikov V. V. - Influence of physical and "geometrical" factors on the properties of thermoelectric materials, Korobeynikov I. V., Morozova N. V. (2013)
Anatychuk L. I. - The impact of a thermoelectric supply on the accuracy of temperature and heat flux measurement, Kobylianskyi R. R., Konstantinovich I. A. (2013)
Cherkez R. G. - Design of thermoelectric permeable structures based on Mg and Mn silicides, Maksymuk M. V., Fenyak P. P. (2013)
Anatychuk L. I. - Measurement of thermoelectric properties of materials at high temperatures, Havrylyuk M. V., Lysko V. V., Senyuk Yu. I. (2013)
Anatychuk L. I. - Thermoelectric heat pump as a means of improving efficiency of water purification systems on space missions, Barabash P. A., Rifert V. G., Rozver Yu. Yu., Usenko V. I., Cherkez R. G. (2013)
Moskalyk I. A. - On the use of thermoelectric cooling in cryodestruction practice, Manyk O. M. (2013)
Snyder J. - Dedicated to 45-th birthday (2013)
Marlow R. (2013)
Козаченко А. І. - Центральна Рада та проблема реформи місцевого самоврядування: листопад 1917 р. – квітень 1918 р. (до 100-річчя утворення) (2017)
Лизогуб В. А. - Законодавче регулювання іноземних інвестицій у КНР у період політики реформ і відкритості (2017)
Шпак М. В. - Міжнародно-правові стандарти професійної діяльності адвоката у цивільному процесі України (2017)
Лимарь І. В. - Конституційні засади юрисдикції цивільних судів (2017)
Олефір А. О. - Проблеми публічних закупівель крізь призму європейського досвіду (2017)
Сурженко О. А. - Про право на пай, виділ майна з колективного сільськогосподарського підприємства та розпорядження ним (2017)
Григорчук М. В. - Захист прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання: матеріальний і процесуальний аспекти (2017)
Врублевська К. М. - Теоретичні засади інституціоналізації інноваційного інвестування в господарському праві (2017)
Тертишна Л. С. - Об’єкти державної регіональної політики: господарсько-правовий аспект (2017)
Гетьман Є. А. - Місце кодифікаційного акта у правовій системі України (2017)
Чубар Т. М. - Особливості практичного застосування зарахування зустрічних однорідних вимог у ліквідаційній процедурі (2017)
Бондаренко М. О. - Щодо місця податкового планування в системі податкового права (2017)
Чабаненко Т. В. - Взаємодія служби пробації з відділами інформаційно-аналітичного забезпечення головних управлінь Національної поліції при здійсненні нагляду за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням (2017)
Шаповалов В. В. - Вивчення міждисциплінарних зв’язків кримінально-правових та судово-фармацевтичних норм у системі обігу лікарських засобів, Шаповалов В. В., Шаповалова В. А., Омельченко В. О. (2017)
Contents (2015)
Petrova V. - Hicksian Income and Contemporary Accounting (2015)
Rozmainsky I. V. - The Big-bang Strategy and Non-rational Behavior in the Russian Transitional Economy in the 1990s (2015)
Payonk K. - Operation of a Business Entity in the Context of Globalization, Lyashenko V., Kvilinskyi O. (2015)
Lis P. - Combating Energy Poverty in the Social Housing Stock, Mazurkiewicz J. (2015)
Kolosov A. M. - The Factors of Economic Mechanism for Recovery the Domestic Market of Donbas (2015)
Blashchyk P. - Challenges for the Nominal Convergence in Poland in the Face of the Uniform Policy of the Eurozone, Zvershchlevsky S. (2015)
Shabalina L. V. - The Ways of Improving the Efficiency of the Import Substitution Strategy of Russian Federation, Karaman E. G. (2015)
Kovalova O. - School Social Educators’ Group Work in Germany, Gavrysh O. (2015)
Logutova T. - Comprehensive Modernization of Railway Transport as an Innovative Efficient Instrument to Raise Competitive Capacity of a Company, Poltoratskyi M. (2015)
Rad N. S. - Conception of the Present-day Pension System as a Result of Transformation Processes in Global Determination (2015)
Simeonova R. - Methods and Systems for Allocating and Reporting Indirect Costs in Management Accounting (2015)
Dimitrov P. V. - Set-off as a Means for Extinguishing Financial (Public) Obligations in the Republic of Bulgaria (2015)
Derevyanko O. V. - Assessment of Competitiveness of Commercial Banks and Method of Detection Competitors in the Banking Market (2015)
Bessonova S. I. - Non-Negotiable Assets Accounting and Analysis of their Status (2015)
Akimova O. V. - The Use of Typological Research in the System of Internal Financial Monitoring (2015)
Usik I. A. - Financial Cycles Nature and its Role in the Crisis Processes Development (2015)
Stolyarov V. F. - Specifics of Determining the Market Assessment Rights Requirement for Obligations Arising from the Implementation of the Bank Credit Operations of Different Quality that are Secured and Unsecured Collaterally, Artemenko D. M. (2015)
Ivanova Z. S. - Risks Associated with the Market Behaviour of Bulgarian Industrial Enterprises (2015)
Rogoza M. E. - Investigation of the Integrated Trade Structure Environment Using Agentoriented Approach, Vergal K. Yu. (2015)
Ivchenkova H. Y. - Analysis of Mathematical Methods and Models which are Used for the Process of Management of Commodity Stocks in Retail Trade, Lyakh A. O. (2015)
Ivanova M. І. - Studies of Formation and Content of the Term ‘Logistics Activities’: Theoretical Aspects (2015)
Gonchar V. - Marketing Aspects of Steady Growth Business Strategy, Kalinin O. (2015)
Khomenko Y. V. - The Impact of Globalization on Corporate Culture and Communication, Khomenko I. A., Borodina E. S. (2015)
Drachuk Yu. Z. - Development of Innovative Business on Principles Public-Private Partnerships, Trushkina N. V. (2015)
Vishnevsky A. S. - Paradigmatic Basics of Strategic Management (2015)
Tubychko K. V. - The Overview of Manufactured Systems Models, Zaruba V. Y., Pignasty O. M., Khodusov V. D. (2015)
Naberezhnyh T. S. - Planning of Steady Industrial Enterprise Development under Condition of Environment Instability, Shevchenko N. Y. (2015)
Gavrylov M. - Methodological Bases of Personnel Policy Formation in the Context of Innovative Development of the Region, Zerkina O. (2015)
Bersutska S. - Formalization of an Industrial Enterprise Human Capital under the Innovation Development Conditions, Kamenska O. (2015)
Shaulska L. V. - The Development of Soft Skills in the Provision of Competitiveness of Graduates, Sereda G. V., Shkurat M. Y. (2015)
Parkhomenko Yu. M. - The Development of Social Investment and Responsibility of Business in Ukraine (2015)
Boychenko V. - The Formation of the Key Assets of Human Capital at the Corporate Level (2015)
Kabachenko G. - Features of Formation and Development of the Youth Segment of the Regional Labour Market (2015)
Вихідні дані (2015)
Емельянова Ю. - Социально-философская и социологическая интерпретация общественных изменений на рубеже 20-21 веков (2015)
Kizilova K. - Population happiness, life satisfaction and well-being in transitional societies, Haerpfer C., Kizilov O. (2015)
Даниленко О. - "Возвращающийся домой" в современной Украине: постановка проблемы (2015)
Рущенко І. - Феномен "двох Донбасів": вектори розвитку колективної свідомості населення різних частин Донбасу в умовах гібридної війни (2015)
Musiyezdov O. - The city as an environment for postmodern values formation: theoretical ground of a hypothesis, Khalina H. (2015)
Shandor F. - New socio-economic brand "Carpathians" in the context of tourism industry development in countries of Central and East Europe (2015)
Пасісниченко А. - Європейська ідентичність в академічному дискурсі: конструювання космополітичного образу Європи (2015)
Шинкаренко O. - Інтегровані маркетингові комунікації в електоральному маркетингу (2015)
Битко А. - Теоретичні засади соціологічного дослідження політичного дискурсу (2015)
Городяненко В. - Социальная деструктивность: виды, механизмы и факторы актуализации (2015)
Гаврилик О. - Социокультурные нормы регуляции денежных отношений: история и современность (2015)
Ковтун О. - Механізми конструювання реклами патріотизму на основі матриці символічного простору любові (2015)
Ковалева И. - О некоторых особенностях подготовки и преподавания учебного курса "Социология тела" (2015)
"Соціальна відповідальність соціології: актуальні виклики" ("круглий стіл" в рамках 19 Міжнародної наукової конференції "Харківські соціологічні читання") (2015)
Звітна доповідь Президента Соціологічної асоціації України В. Бакірова 8-го з’їзду САУ (24 квітня 2015 р.) (2015)
Представляємо нове відділення Соціологічної асоціації України (2015)
Title, Content (2017)
Vlasova О. - Investigation of physical and chemical properties and structure of tripolyphosphate coatings on zinc plated steel, Kovalenko V., Kotok V., Vlasov S., Cheremysinova А. (2017)
Yermolenko I. - Research into influence of the electrolysis modes on the composition of galvanic Fe-Co-Mo coatings, Ved' M., Karakurkchi A., Proskurina V., Sknar I., Kozlov Ya., Sverdlikovska O., Sigunov O. (2017)
Kashytskyi V. - Examining the effect of physical fields on the adhesive strength of protective epoxy composite coatings, Savchuk P., Malets V., Herasymiuk Y., Shchehlov S. (2017)
Schegolkov A. - Investigation of charge and discharge regimes of nanomodified heat-accumulating materials, Schegolkov A., Karpus N., Kovalenko V., Kotok V. (2017)
Ahmed Sundus Mohammed - Development of an iron-based alloy with a high degree of shape recovery, Akimov O., Kostyk K. (2017)
Kotok V. - Electrochromism of Ni(OH)2 films obtained by cathode template method with addition of Al, Zn, Co ions, Kovalenko V. (2017)
Myronyuk O. - Study of structure influence on wear resistance of hierarchial superhydrophobic coatings, Dudko V., Baklan D., Melnik L. (2017)
Glyva V. - Research into protective properties of electromagnetic screens based on the metal-containing nanostructures, Kovalenko V., Levchenko L., Tykhenko O. (2017)
Lebedev V. - Martensite transformations in the surface layer at grinding of parts of hardened steels, Klimenko N., Uryadnikova I., Chumachenko T., Ovcharenko A. (2017)
Abstract and References (2017)
Бєлєхова Л. - Стереотипні слоесні поетичні образи в американському поетичному дискурсі: комунікативнво-прагматичний аспект (2015)
Голубенко Л. - Коммуникативный аспект гендерной стереотипизации (2015)
Гудманян А. - Реалізація кооперативної стратегії спілкування в діалогічному дискурсі (на матеріалі американської драматургії ХХ століття), Шахновська І. (2015)
Іваненко С. - Характеристики жанру "парламентська промова" на матеріалі промов у Бундестазі Німеччини та Верховній Раді (2015)
Кияк Т. - Категорія смислу та значення. спільне й відмінне (2015)
Литвиненко Н. - Медичний дискурс у системі фахової комунікації (2015)
Приходько Г. - Прагматика оцінки (2015)
Осовська І. - Мoвна гра в кoнтекстi сiмейнoї мoвленнєвoї пoведiнки (2015)
Великорода В. - Синтаксичні особливості вираження цільової спрямованості адресанта в жіночій політичній риториці (на матеріалах виступів англомовних жінок-прем’єр-міністрів), Дубас О. (2015)
Гундаренко О. - Ключові питання позитивного дискурс-аналізу (2015)
Герасименко Л. - Комунікативні стратегії учасників англомовного авіаційного радіообміну (2015)
Давиденко Ю. - Особливості функціонування сучасного інтернет-дискурсу, Тютюнник В. (2015)
Діброва В. - Комунікативна ситуація заперечення як фрейм офіційно-ділового дискурсу (2015)
Ділай М. - Conceptual metaphor in Anglican discourse (2015)
Дорда С. - Про деякі теоретичні засади дослідження політичного дискурсу (2015)
Дяків Х. - Чи завжди комунікативні невдачі невдалі? (2015)
Жихарєва О. - Ефект бумеранга як наративний прийом в англомовному біблійному дискурсі: екопоетологічний ракурс (2015)
Івашкевич Л. - Політична коректність мовлення у парадигмі теорії мовленнєвої діяльності (2015)
Козак А. - Міжкультурна комунікація в PR та рекламі (2015)
Козлова В. - Роль невербальних компонентів при реалізації мовленнєвого впливу в англомовному парентальному дискурсі (2015)
Корнєва Н. - Особливості функціонування оцінних текстів в сучасному науковому дискурсі (комунікативно-прагматичний аспект) (2015)
Корольова В. - Комунікативні особливості трилогу в сучасній українській драмі (2015)
Косенко Ю. - Вигуки як мовленнєва складова метакомунікативних сигналів в англійській мові, Ракітіна А. (2015)
Костенко В. - Жанровая система как институциональный признак академического дискурса стоматологии (на материале английского языка) (2015)
Котов М. - Функціонування універсальних кінесичних невербальних комунікативних компонентів у ситуації дискурсивної адаптації особистості (2015)
Кочубей В. - Засоби вираження категоричної і проблематичної модальності в мовленні британських політиків (на матеріалі телеінтерв’ю) (2015)
Kuznetsov M. - On some pragmatic approaches to the formation of advertising English (2015)
Lyashuk А. - Pragma-rhetoric analysis of Steve Job’s felicitation address (2005) (2015)
Маріна О. - Варіативність актуалізації парадоксальності в сучасному англомовному поетичному дискурсі (2015)
Матковська М. - Механізми маніпуляції суспільною свідомістю в англомовному політичному дискурсі (2015)
Михайлова О. - Специфіка військової комунікативної культури в порівнянні з цивільною (2015)
Овсієнко Л. - Аксіологічні стратегії й тактики в конфліктній ситуації німецькомовного діалогічного дискурсу (2015)
Поліщук О. - Лінгвокультурний аспект номінацій проксемних дій комунікантів у дискурсі (2015)
Полонская И. - Внутритекстовый уровень коммуникации (2015)
Прокоф’єв Г. - Умови успішної реалізації іронічного мовленнєвого акту питання (2015)
Романюк І. - Структруно-граматична функція звертань (на матеріалі оповідань І. С. Нечуя-левицького "Біда бабі Палажці солов’їсі” та"Біда бабі Парасці Гришисі”) (2015)
Романченко А. - Семантико-прагматичні параметри дискурсивних слів у науковому мовленні (2015)
Stepanenko А. - Anglizismen in der Deutschen sprache (2015)
Стодолінська Ю. - Вербально-пікторіальна метафора у креолізованих текстах дискурсу маркетингу американських компаній дитячого одягу (2015)
Тимченко С. - Діалогічні єдності як одиниці діалогічного мовлення англійської мови у фразеології радіообміну для диспетчерського складу (2015)
Черняк О. - Контроль над ситуацією спілкування як стратегія осуду в англомовному художньому дискурсі (2015)
Чорна О. - Використання лексем з розмитим денотативним компонентом як спосіб політичного маніпулювання (2015)
Шишко А. - Лінгвістичні прояви жіночого гендеру в англо- та німецькомовних суспільно-політичних інтернет-блогах, Лагерева М. (2015)
Ярова Л. - Виразні засоби та стилістичні прийоми синтаксису в текстах міжнародних документів (2015)
Бегаль О. - Когнітивні механізми встановлення локальної когерентності дискурсу у моделюванні лінгвістично компетентних віртуальних співрозмовників (2015)
Білик О. - Моделювання образів теперішнього і майбутнього засобами морбіальної метафори в американському передвиборчому дискурсі (2015)
Величко Н. - Форми звертання в партійно-політичному середовищі (на матеріалі німецької мови) (2015)
Гужва О. - Ідеальна мовна особистістьчоловіка (на матеріалі романів Дж. Остін) (2015)
Даниленко О. - Аббревиатурная лексика в политическом дискурсе (на материале немецкого языка) (2015)
Дячук О. - Стратегічна організація дискурсу екологічної реклами США (2015)
Коваленко А. - Функції політичного дискурсу (2015)
Кузьменко О. - Специфіка конструювання масмедійного дискурсу засобами масової інформації (2015)
Левченко Н. - Особливості композиційної структури англомовних мистецтвознавчих онлайн-видань (2015)
Луканська Г. - Комунікативно-функціональні особливості англомовних газетних заголовків (2015)
Любарець І. - Лінгвопрагматика звертань у мовленні персонажів французької драматургії сюрреалізму (на матеріалі текстів першої половини ХХ століття) (2015)
Малашняк М. - Активація Фреймів і прототипних ефектів у політичному дискурсі (на матеріалі тижневика "The economist”) (2015)
Маслюк М. - Розмежування основних понять категорії імпліцитності (2015)
Микитюк Ю. - Типи реакцій на компліментарне висловлювання (на основі драми Ґ. Е. Лессінґа "Мінна фон Барнгельм, або Солдатське щастя") (2015)
Новіцька Ю. - Неологізми сфери тероризму та їх мовна адаптація у французькому газетному дискурсі (2015)
Оверчук О. - Структурні та лінгвопрагматичні особливості діалогів між учасниками Веб-коментування (на матеріалах сайту "Youtube”) (2015)
Павлик Н. - Різновиди фатичних мовленнєвих актів (на матеріалі англійської та української мов) (2015)
Пайонкевич Х. - Явище евфемії в економічному дискурсі (на матеріалі статей тижневика "The economist”) (2015)
Пахаренко А. - Вербалізація авторитарної поведінки дитини в англомовному побутовому діалогічному дискурсі (2015)
Славінська М. - Комунікативні стратегії соціальної реклами (2015)
Собченко Н. - Неосемемы, или игра с лексической сочетаемостью слов в рекламном дискурсе (2015)
Стасів М. - Семантична структура з’ясувального висловлення в сучасній англійській мові (2015)
Стрельченко Н. - Питання-перепити в термінологічному аспекті (2015)
Ткаченко Ю. - Негативна нормативна оцінка в медіатекстах про свята (2015)
Чайковська О. - Специфіка телебачення як медіазасобу інформування суспільства (2015)
Френкель О. - Поняття комунікативного іміджу та засоби його конструювання в межах жанру інтерв’ю (2015)
Храбан Т. - Віртуальна мовна особистість як феномен Інтернету (2015)
Шум’яцька О. - Секвенційна природа мовленнєвого акту вибачення (2015)
Zymomrya І. - Artistic landmarks in Arthur Schnitzler’s short fiction (2015)
Мариненко Ю. - Роман Ірен Роздобудько "Дванадцять, або Виховання жінки в умовах, непридатних для життя": конституювання ідентичності (2015)
Мегела І. - Мотив гри в романі Г. Гессе "Гра в бісер" (2015)
Степанов Е. - Языковое пространство в идиостиле писателя и в речи его персонажей (по произведениям Валерия Смирнова) (2015)
Фоменко Е. - Синергетическая модель динамики художественного дискурса (2015)
Архіпова І. - Авторський відступ у сучасних лінгвістичних дослідженнях (2015)
Боєва Е. - Семантико-стилістичні особливості колоративів у художньому дискурсі (на матеріалі повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала…") (2015)
Бойко Я. - Польова організація вербальних операторів естетичної оцінки в ліриці англійського романтизму (2015)
Borakovskyy L. - Zwischen religiösem fanatismus und toleranz: motiv der jüdisch-christlichen liebe in Karl Emil Franzos’ erzählung "Leib Weihnachtskuchen und sein kind” (2015)
Бузинська В. - Засоби інтерлінгвальної симетрії у відображенні мовної особистості (на матеріалі художнього тексту Кларісе Ліспектор), Мартинюк В. (2015)
Волкова С. - Лінгвосеміотичні особливості міфолорно-авторського образу як етнокультурного типажу "Витязь на розпутті” (2015)
Гуцул Л. - Ад’єктиви на позначення білого кольору в малій прозі Володимира Винниченка (2015)
Долгушева О. - Художня концепція сусідської сварки у творах Марка Твена та І. Нечуй-Левицького (2015)
Желязкова В. - Індексальні репрезентатеми в поезії Т. Г. Шевченка "Як маю я журитися" (2015)
Жукова О. - Семантика кольору у творчості Оскара Уайльда (на прикладі філософської казки "Соловей і троянда") (2015)
Захаров Ю. - Стилістична функція ланцюжків однорідних членів речення у прозі Уве Йонзона (2015)
Ізотова Н. - Семантика психонаративу в контексті сюжетотворення (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее) (2015)
Кібальнікова Т. - Особливості звукової та метрико-ритмічної організації дитячої поезії (на матеріалі поезії Nursery Rhymes) (2015)
Козій О. - Особливості функціонування засобів експресивного синтаксису у малій прозі Уільяма Фолкнера (дослідження предикативних парантетичних внесень) (2015)
Коловоротна Н. - Екстеріоризація корелятів мовчання в художньому дискурсі Григора Тютюнника (2015)
Кузнецова М. - Каузальність модифікацій концептоструктур прецедентного текстопростору у вторинному дискурсі англомовних текстів сучасної масової культури (2015)
Лук’янченко М. - Назви кольорів у художній концепції Альбера Камю (на прикладі вибраних оповідань) (2015)
Лучицька М. - Заголовок художнього твору та наратив: контраст форм нарації (на матеріалі оповідання Г. Гріна "I spy”) (2015)
Мороз О. - Сугестивний аспект реалізації тональності поетичного тексту (2015)
Музичук М. - Асоціативність як стратегія творення "міфічної" оповіді у прозі Ганса Еріха Носака (2015)
Перцова І. - Час і простір в оповіданні Джеймса Олдріджа "Останній дюйм" (2015)
Пикалюк Р. - Бінарна організація елементів модальної сфери ідіолекту письменника (на матеріалі художньої прози І. Багряного) (2015)
Сазонова Я. - Вербалізація суб’єкта-джерела страху як носія соціально-історичної травми в англомовній та україномовній літературі жахів (2015)
Стасюк Б. - Неопосередкований перекладацький проект у сучасному літературному процесі (2015)
Тарнавська М. - Інтерпретація та переклад інтертекстових мотивів циклу оповідань Селінджера "Nine Stories" на матеріалі твору Дж. Д. Селінджера "for Esmé – with Love and Squalor”) (2015)
Ткаченко І. - Видавнича інтерпретація англомовних творів для дітей (на прикладі історії Роба Скоттона "Баранчик Рассел і Різдвяне Диво") (2015)
Харкевич Г. - Синестетична метафора смаку як образний засіб відтворення емоцій персонажа в англомовній художній прозі (2015)
Хлистун І. - Функціонування антропонімів у художній мові поетів Київської школи (2015)
Цапів А. - Художній образ Коханої/Коханого VIA гештальт-аналіз (2015)
Цимбалиста О. - Комунікативні функції погляду в англійських художніх текстах (2015)
Шевченко М. - Специфіка мовностилістичного аналізу художнього тексту на основі посібника "Deutschimbriefwechsel", Черепова Т. (2015)
Бережная Л. - Метафора как средство оптимизации понимания художественного текста (на материале романа Б. Шлинка "Чтец") (2015)
Білоножко Л. - Типологічні риси літературно-музичної інтермедіальності (за романами Е. Доктороу "Регтайм" і Т. Моррісон "Джаз") (2015)
Воронкова Н. - Інтерпретація та лінгвістичний аналіз художнього тексту (2015)
Гаман І. - Emotionen in der sprache: theoretische grundlagen für eine empirische analyse (2015)
Годіон В. - Висунення як стилістичний прийом: емпірична парадигма (2015)
Горбач О. - Топоніми в сатиричному романі Володимира Даниленка "Газелі бідного Ремзі" (2015)
Задорожна А. - Українське шістдесятництво як дискурс та його мультидисциплінарне вивчення (2015)
Лук’янець Т. - Когнітивно-семіотичні механізми створення ефекту крупного плану в англомовній психологічній прозі ХХ – ХХІ століть та її екранізаціях: процедури аналізу (2015)
Матковська Г. - Античні джерела композиційної структури художнього тексту (2015)
Меркотан Л. - Класифікація прецедентних текстів у дискурсі української прози початку ХХІ століття за національною належністю (2015)
Мирзакулова Г. - Bauyrzhan Momyshuly’s role in forming the military-heroic literature (2015)
Моштаг Є. - Лінгвістичний аспект інтертекстуальності в сучасній мандрівній прозі (на матеріалі нарисів Лесі Ворониної "У пошуках оґопоґо") (2015)
Науменко О. - Колороніми у сучасній британській поезії (на матеріалі віршів Теда Х’юза та Саймона Армітіджа) (2015)
Нестеренко Д. - Похідні від англійських онімів зі сфери масової культури та медіа: функціонування в сучасній українській прозі (2015)
Посохова А. - Вербальні маркери контекстуалізації фахового середовища в літературно-художньому творі (на матеріалі роману "Аеропорт” А. Хейлі) (2015)
Прокопів Г. - Роль прийменників у створенні пейзажних образів у віршованих текстах Роберта Фроста (2015)
Ткаченко І. - Наративна маска як прийом постмодерністського текстотворення (2015)
Шульженко Ю. - Алюзії з культурологічною компонентою у художньому дискурсі Дж. Фаулза (2015)
Юркова К. - Риторичні питання в композиційно-смисловій структурі американських поетичних текстів (2015)
Ярема О. - Інтертекстуальність й алюзія: форми вираження, нові поняття, співвідношення (2015)
Ходоренко А. - От нарратива к фронезису. Проблемы языкового воплощения (2015)
Яхонтова Т. - Жанровий аналіз (2015)
Акимова Н. - Что это значит: исследование особенностей понимания текста с помощью семантизирующего эксперимента (2015)
Балацька О. - Конфігурації прагматичних характеристик помірної критики (на матеріалі англомовних наукових статей) (2015)
Буйницька Т. - Лист як жанр подорожньої публіцистики (2015)
Дзикович О. - Експресивність та способи її реалізації у текстах анонсів ток-шоу (2015)
Каратєєва Г. - Проблематика поняття рекламного тексту (2015)
Лазебна Н. - Лінгвістичний потенціал візуально-графічних засобів англомовного комп’ютерного текстопростору (2015)
Мариненко І. - Мовні витоки комічного в текстах малих форм (на матеріалі газети "Сільські вісті") (2015)
Сирко І. - Історіографія сучасних щоденникознавчих досліджень (2015)
Телешун К. - Особливості структури турецького рекламного тексту (2015)
Гаврилюк А. - Політична метафора в системі політичної комунікації (2015)
Гунченко Ю. - Основні текстоутворюючі функції складних іменників – економічних термінів у науково-популярному економічному тексті (2015)
Доронкіна Н. - Прагматичний напрямок аргументації у жанрі науково-технічної статті (2015)
Олійник О. - Тексти кримінальних кодексів США: ключові текстові категорії (2015)
Просяна А. - Лінгвістичний аналіз законодавчих актів як проблема юридичної лінгвістики (2015)
Азарова Л. - Використання лінгво-інформаційного підходу в дослідженні складних номінацій на фонетичному рівні (2015)
Калита А. - Методологические возможности исследований влияния сегментных единиц на суггестию высказывания (2015)
Brunner H. - Germanische sprachen (2015)
Гандзюк О. - Специфіка просодики в ремарках драматичних творів Лесі Українки (2015)
Поліщук Г. - Системна вмотивованість вільного варіювання дифтонгів у структурі власних назв: акцентна структура слова (на матеріалі лексикографічних джерел) (2015)
Rudkivskyy О. - Bedeutungsunterscheidende merkmale im vokalismus der Germanischen und der slavischen sprachen (2015)
Тараненко Л. - Методологія та методика дослідження енергетичних особливостей просодичного оформлення англійських фольклорних текстів (2015)
Хоменко Т. - Реформа орфографії німецької мови: написання слів разом та окремо (2015)
Ющенко Г. - Особливості дослідження соціокультурної варіативності інтонації мовлення (2015)
Бурка Н. - Парадигматичний аналіз підходів до дослідження синтагматики фонем (2015)
Гамалія В. - Особливості реалізації темпоральних параметрів голосних фонем в озвученому рекламному повідомленні (на матеріалі сучасної німецької реклами) (2015)
Забужанська І. - Системний характер поетичного ритму (2015)
Комар Л. - Методика дослідження фонетичних структур лексичних запозичень (на матеріалі британської та американської вимовних норм) (2015)
Марченко В. - Теоретичні передумови дослідження специфіки функціонування інтонації у мовленнєво-музичних творах (2015)
Насікан З. - Міждисциплінарний підхід до дослідження фоносемантичних явищ (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського