Литвиненко Н. А. - Впровадження бедаквіліну в Україні: нова надія для пацієнтів зі стійкими формами туберкульозу, Павлова О. В., Гамазіна К. О., Вайтек Е., Барбова А. І. (2017)
Петренко В. І. - Стан імунітету під час комплексного лікування хворих на туберкульоз (неуточненої локалізації, рифампіцинорезистентний легень, хіміорезистентний міліарний і мультирезистентний нервової системи) у поєднанні з ВІЛ­інфекцією, Панасюк О. В., Радиш Г. В., Голуб О. Б., Лопатіна Я. В., Ничипоренко Л. С. (2017)
Aibana O. - Treatment outcomes of multidrug­resistant tuberculosis in Kyiv Оblast, Bachmaha M., Krasiuk V., Rybak N., Shurypa V., Mаmotenko A., Dolynska M., Flanigan T., Petrenko V., Murray M. (2017)
Столярова О. Ю. - Пути оптимизации лучевой терапии больных раком легких (2017)
Дужий І. Д. - Деякі питання епідемії "сімейного" туберкульозу, Бондаренко Л. А., Олещенко В. О. (2017)
Грищук Л. А. - Функціональні порушення печінки у хворих із уперше діагностованим мультирезистентним туберкульозом легень, Окусок О. М. (2017)
Опанасенко М. С. - Етіологічна структура та тенденції динаміки синдрому легеневої дисемінації у хворих фтизіопульмонологічного профілю, Калениченко М. І., Терешкович О. В., Борисова В. І., Демус Р. С., Обремська О. К. (2017)
Говардовская О. А. - Сравнительный анализ эффективности лечения монорезистентного к изониазиду туберкулеза при использовании различных схем химиотерапии, Шевченко О. С., Сенчева Т. В., Ковалева Т. Ф. (2017)
Корнага С. І. - Механізм обміну кисню в живій природі та його порушення у хворих на мультирезистентний туберкульоз, П’ятночка І. Т., Тхорик Н. В. (2017)
Платонова І. Л. - Динаміка змін у системі імунітету хворих на мультирезистентний туберкульоз легень протягом інтенсивної фази лікування, Сахелашвілі М. І., Ткач О. А., Лаповець Н. Є., Штибель Г. Д., Омелян О. В., Тупичак Р. М., Новосад М. К., Щенсний А. Й. (2017)
Шатило В. Й. - Нормативно­правове забезпечення режиму профілактики в процесі надання стоматологічної допомоги ВІЛ­інфікованим, Галінський Ю. Я., Косенко В. М. (2017)
Овчаренко І. А. - Гендерні особливості перебігу мультирезистентного туберкульозу легень, Шевченко О. С. (2017)
Тодоріко Л. Д. - Імунопатогенез лікарсько­стійкого туберкульозу з позицій сьогодення (2017)
Дужий І. Д. - Захворюваність на туберкульоз медичних працівників, Бондаренко Л. А., Олещенко Г. П., Олещенко В. О. (2017)
Мельник Л. А. - Соціально­психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування Частина 2, Нечосіна О. В., Пилипас Ю. В., Долинська М. Г. (2017)
До уваги авторів (2017)
Меленчук Ю. Т. - Застосування економіко-математичних моделей в маркетинговому плануванні підприємств (2015)
Нещадим Л. Н. - Туристическая привлекательность и предпосылки развития агротуризма в Украине, Тимчук С. В. (2015)
Нідзельська Т. Л. - Аналіз стратегічного потенціалу як основа розвитку підприємства (2015)
Опришко Р. Г. - Особливості процесів створення та ліквідації підприємств в Україні (2015)
Павленко О. П. - Теоретичні підходи застосування податкових змін до системи спрощеного оподаткування та сплати податкових платежів сільськогосподарськими підприємствами, Григоренко К. В. (2015)
Поліщук І. Р. - Оцінка фінансового стану підприємств кондитерської галузі: стратегічний аспект, Колеснікова М. Л. (2015)
Реверчук Н. Й. - Сутність та необхідність управління репутацією суб’єктів підприємництва, Дзямулич О. С. (2015)
Ремига Ю. С. - Інформаційні системи та технології у забезпеченні управлінням вантажними перевезеннями (2015)
Romaniv I. F. - Social development as a strategic vector of social policy in the crisis (2015)
Сигида Л. О. - Практичні аспекти оцінки маркетингових каналів підприємств машинобудування (2015)
Соболєва Г. Г. - Ефективність системи стратегічного управління регіональним розвитком (2015)
Сокур Н. И. - Качество продукции как важный аспект в условиях рыночной экономики, Гриценко Д. С. (2015)
Солодовник Г. В. - Якісний та кількісний аналіз ризиків у сфері страхового бізнесу, Лемзякова В. Л. (2015)
Соцька Ю. І. - Фінансові стратегії у реалізації завдань підвищення конкурентоспроможності банків (2015)
Стельмащук Л. С. - Особливості прояву сучасних видів міграції населення (2015)
Ткаченко Т. П. - Роль іноземних інвестицій в економіці України, Волинець Д. П. (2015)
Фоміна Д. Є. - Причини міжнародної трудової міграції, Сисюк Л. П. (2015)
Хавар Ю. С. - Сучасний стан формування ринку нерухомості України, Сай В. М. (2015)
Черничук Л. В. - Інституційні аспекти побудови економічних процесів, Скляр Є. В. (2015)
Шевченко О. Л. - Аналіз джерел капіталізації бренда: маркетинговий і фінансовий аспекти (2015)
Штефан Л. Б. - Вплив грошово-кредитної політики на пожвавлення кредитної діяльності комерційного банку, Мацедонська Н. В., Романенко О. М. (2015)
Юрій Е. О. - Вплив факторів виробництва на вартість підприємств, Мартинюк Ю. О. (2015)
Яшкіна Н. В. - Використання якісних методів аналізу конкурентоспроможності компаній на ринку віконних систем, Кузьменко Н. О. (2015)
Бургаз О. А. - Особливості взаємозв’язків інтенсивності сонячної діяльності та статистичної структури полів загального вмісту озону (2015)
Сергєєва Н. П. - Методичні основи побудови атрибутивних баз даних географічних інформаційних систем (на прикладі демографічних атрибутів) (2015)
Гaдьмaші В. Р. - Сучaсний стaн тa прoблемні aспекти прaвoвoгo регулювaння сімейних віднoсин в Укрaїні тa міжнaрoднoму сімейнoму прaві (2015)
Кобзар В. В. - Вплив умов праці пенітенціарної системи на формування службово-професійних і особистих стереотипів поведінки її персоналу в службовому та соціальному середовищі (2015)
Лебедєва О. В. - Державна ідеологія: основні елементи та механізм реалізації (2015)
Легеза Є. О. - Адміністративно-правовий аспект реалізації права на альтернативну (невійськову) службу в Україні під час мобілізаційної підготовки та мобілізації (2015)
Лопатін А. В. - Судові помилки у цивільному судочинстві: постановка проблеми (2015)
Михалко І. С. - Загальна характеристика основних видів відпочинку засуджених (2015)
Надієнко О. І. - Пенсійне забезпечення як елемент системи соціального захисту: питання термінологічної визначеності (2015)
Паєнко О. А. - Міжнародно-правове регулювання охорони та захисту комерційної таємниці (2015)
Пашун С. О. - Юридичне закріплення права суб’єкта господарювання на комерційну таємницю (2015)
Рибікова Г. В. - Поняття та ознаки правової експертизи нормативно-правових актів (2015)
Фузік Г. В. - Суб’єкти права на комерційну і некомерційну діяльність (2015)
Албул І. В. - Соціалізація особистості в педагогічному доробку вітчизняного науковця І. Соколянського у 20-30-ті роки ХХ століття, Кабанова О. О. (2015)
Бєлєнька Г. В. - Етнічний архетип матері та його вплив на виховні традиції українського народу (2015)
Бондаренко В. І. - Педагогічна технологія формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій (2015)
Вдовенко О. І. - Проблеми формування творчих здібностей майбутніх кваліфікованих робітників харчової промисловості (2015)
Гавриш І. І. - Забезпечення системності в організації добродійної діяльності як передумова виховання культури взаємин молодших школярів (2015)
Гребік О. В. - Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського на формування здорової дитини, Білера М. О. (2015)
Грошовенко О. П. - Підготовка майбутнього вчителя до еколого-виховної роботи в школі I ступеня, Рябошапка Т. О. (2015)
Козир М. В. - Теоретичні аспекти прикладної інформології у процесі формування інформаційної компетентності (2015)
Олійник Н. А. - Організація закладів нижчої професійної освіти в земcтвах Чернігівської губернії (2015)
Стахів М. О. - Формування професійної компетентності вчителя початкових класів в умовах ступеневої вищої освіти (2015)
Fedorchenko H. M. - Specificity of markers of argumentation in scientific text (2015)
Шевчук О. В. - Домашній фізичний експеримент у контексті фахової підготовки майбутніх учителів фізики (2015)
Шибецька В. В. - Використання дидактичної гри на уроці читання з розумово відсталими молодшими школярами, Кравець Н. П. (2015)
Шийка Ю. І. - Порівняльний аналіз білінгвальних шкільних навчальних програм для англомовних учнів у провінціях Альберта, Британська Колумбія, Саскачеван (Канада) (2015)
Бабік І. В. - Особливості якості життя у дітей із позашпитальною пневмонією (2015)
Бідзіля П. П. - Вплив фракції викиду лівого шлуночка на структурно-функціональні зміни серця при хронічній серцевій недостатності на тлі зайвої ваги (2015)
Гербут К. В. - Оцінка фізичного стану старшокласників міста Чернівці, Хоменко В. Г. (2015)
Коваль Г. Д. - Особливості експресії диференціювальних антигенів імунних клітин в ендометрії жінокз ендометріозом асоційованим з безпліддям (2015)
Мізюк М. І. - Деякі особливості харчування та стану здоров’я студентів медичного університету, Cуслик З. Б., Мельник В. І. (2015)
Рева Т. В. - Зміни ліпідного обміну при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі на тлі гіпотиреозу (2015)
Шунько Є. Є. - Сучасні стратегії ентерального харчування новонароджених з дуже малою масою тіла при народженні (огляд літератури), Бєлова О. О., Путкарадзе Р. В. (2015)
Березка С. В. - Проблеми висвітлення феномену деформацій у науковій літературі (2015)
Каминская А. Н. - Использование художественного произведения в процессе исследования эдипового комплекса субъекта (2015)
Максим О. В. - Висвітлення проблем соціальної дезадаптації у дослідженнях вітчизняних та іноземних психологів, Рябовол Т. А. (2015)
Міщенко М. С. - Особливості дослідження синдрому емоційного вигорання за допомогою методики "Діагностика рівня емоційного вигорання" В. В. Бойко (2015)
Товкач І. Є. - Психологічні особливості прояву креативності у старшому дошкільному віці (2015)
Shtepa O. S. - The main psychological aspects of resourceful attitude to other (2015)
Городинський С. І. - Специфіка процесу професійної підготовки майбутніх фізичних реабілітологів, враховуючи основні види реабілітації (2015)
Демчучена І. В. - Педагогічний вплив на паралельне формування вольових і фізичних здібностей (2015)
Ібрагімова С. Ю. - Використання інноваційних технологій як засобу підвищення якості засвоєння знань на заняттях з фітнесу (2015)
Лисенчук Г. А. - Огляд психологічних факторів, що впливають на помилкові рішення футбольних арбітрів, які працюють в дитячо-юнацьких змаганнях та на початкових етапах підготовки, Фоменко Д. С., Гончарук А. І. (2015)
Криворученко З. Р. - Механізм державного регулювання водокористуванням в Україні (2015)
Ткаченко Т. П. - Вимiрювання ефективності та результативності бібліотечної діяльності (2015)
Юшко В. В. - Музичний супровід телесюжету як один з елементів успішного комунікативного акту (2015)
Братішко Ю. С. - Використання методів економіко-математичного моделювання для оцінки системи соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств (2015)
Сокол Е. И. - Уверенности в будущем и решения новых задач! (2015)
Епифанов В. В. - Факультет транспортного машиностроения НТУ "ХПИ": вчера, сегодня, завтра (к 50-летию основания) (2015)
Атрошенко А. А. - Исследование напряженно-деформированного состояния гофрированных и сплошных панелей с учетом геометрической анизотропии и ортотропных свойств материала (2015)
Васильєв А. Ю. - Методи забезпечення тактико-технічних характеристик військових гусеничних і колісних машин на етапі проектних досліджень, Ткачук М. М., Танченко А. Ю., Мартиненко О. В. (2015)
Веретельник О. В. - Дискретное упрочнение как эффективный метод повышения ресурса работы элементов механизма, Веретельник Ю. В., Веретельник В. В. (2015)
Горкунов Б. М. - Идентификация математической модели для расчета нагрузочной характеристики системы наклона кузова, Кривякин Г. В., Афанасьева Е. C. (2015)
Грабовский А. В. - Чувствительность собственных форм колебаний систем с несколькими степенями свободы к варьированию параметров динамической системы, Ткачук Н. А., Танченко А. Ю., Ткачук Н. Н., Мазур И. В. (2015)
Клименко О. М. - Оптимізація техніко-економічних показників автомобільного дизеля з використанням функції бажаності Харінгтона, Пильов В. О., Шульга І. М. (2015)
Клімов В. Ф. - Визначення перспектив та напрямків модернізації танка Т 72: системи охолодження, Марченко А. П., Федоров А. Ю. (2015)
Костенко Ю. В. - Переменная масса элементов в виброударных системах: модели и численные результаты (2015)
Кротенко Г. А. - Дистанционное и смешанное обучение на кафедре теории и систем автоматизированного проектирования механизмов и машин, Зинченко Е. И., Якименко Е. А. (2015)
Максимова М. О. - Визначення параметрів відбивальної системи променевого опалення для запобігання перегріву поверхні теплоприймача, Гречка І. П. (2015)
Марченко А. П. - К 85-летию кафедры двигателей внутреннего сгорания, Парсаданов И. В., Пылев В. А. (2015)
Маслієв А. О. - Демпфірування коливань кузовів транспортних засобів, які обладнано пневматичними ресорами, Макаренко Ю. В., Маслієв В. Г. (2015)
Пожидаев И. Г. - Способ управления объёмной подачей ТНВД аккумуляторной топливной системы дизеля, Прохоренко А. А. (2015)
Протасов Р. В. - Анализ контактного взаимодействия в зубчатых и цепных передачах с эволютным профилем методом конечных элементов, Устиненко А. В., Андриенко С. В., Бондаренко А. В., Иванов Е. М., Кашуба С. А. (2015)
Савченко А. В. - Обзор исследований влияния водотопливных эмульсий на показатели дизеля, Мешков Д. В. (2015)
Сергиенко Н. Е. - Особенности использования современных технологий проектирования при создании каркаса кабин, Ткачук Н. А., Сергиенко А. Н., Васильев А. Ю., Грабовский А. В., Майданюк В. Г., Чубань М. А. (2015)
Сериков В. И. - Формирование необходимых профессиональных и общекультурных компетенций при проведении групповых занятий в форме деловой игры, Устиненко А. В., Бондаренко А. В., Протасов Р. В. (2015)
Ткачук М. А. - Кафедрa ТММ и САПР: к 50-летию факультета транспортного машиностроения (2015)
Ткачук М. М. - Математичні моделі ударно-контактної взаємодії елементів механічних систем, Грабовський А. В., Скріпченко Н. Б. (2015)
Ткачук М. А. - Розвиток методів зміцнення найбільш навантажених деталей - шлях до підвищення технічних і тактико-технічних характеристик машин, Кравченко С. О., Шпаковський В. В., Бєлов М. Л., Шейко О. І., Демиденко В. І., Д’яченко С. С., Посвятенко Е. К., Гончаров В. Г. (2015)
Ткачук М. А. - Проблема забезпечення тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин: підходи, моделі та методи, Литвиненко О. В., Грабовський А. В., Цебрюк І. В. (2015)
Ткачук Н. Н. - Влияние податливости шероховатого слоя на распределение контактных давлений в сопряжении сложнопрофильных тел, Скрипченко Н. Б., Ткачук Н. А., Неделько К. Д. (2015)
Токарь С. Е. - Анализ затрат мощности электростартера при пусках двигателя 3ТД-3А, Дудко В. В., Кузьминский В. А., Каторгин А. Н., Сергиенко А. А. (2015)
Триньов О. В. - Перспективи поліпшення теплового стану деталей клапанного вузла дизеля з використанням локального охолодження, Панчошний В. Г. (2015)
Зыонг Ши Хиеп - Обоснование выбора тягового электродвигателя для двухпоточного электромеханического механизма поворота гусеничной машины, Волонцевич Д. О. (2015)
Хижняк В. О. - Аналіз напрямків підвищення рівня екологічності ДВЗ шляхом застосування внутрішньоциліндрового каталізу, Парсаданов І. В. (2015)
Чубань М. А. - Аппроксимация поверхности отклика для использования в процессе параметрического синтеза машиностроительных конструкций (2015)
Любарський Б. Г. - Методика визначення раціонального швидкісного режиму руху приміського електропоїзду з синхронними тяговими двигунами (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Вихідні дані (2015)
Мальцев Д. В. - Показания к применению β-интерферонов человека в клинической практике, Соколова Л. И., Колерова В. Г. (2017)
Мєдвєдкова С. О. - Прогнозування функціонального наслідку раннього відновного періоду мозкового півкульного ішемічного інсульту за рівнем нейронспецифічної енолази в сироватці крові (2017)
Прокопів М. М. - Коморбідність мозкового інсульту за результатами прагматичного спостереження у м. Києві, Рогоза С. В., Трепет Л. М., Вакуленко Л. О., Пелешок С. Р., Карнаух Ю. Д., Літовальцева Г. М., Царюк М. Л. (2017)
Мяловицька О. А. - Прогностична оцінка розвитку когнітивних та емоційних порушень у хворих на розсіяний склероз залежно від локалізації вогнищ демієлінізації в головному мозку, Хижняк Ю. В. (2017)
Яценко К. В. - Вплив комплексної терапії з використанням мікрополяризації на електроенцефалографічні показники у дітей, хворих на симптоматичну епілепсію (2017)
Цимбалюк В. І. - Порівняльний аналіз динаміки рівня рухової функції паретичної кінцівки щура на тлі травми спинного мозку та відновних нейроінженерних втручань, Медведєв В. В., Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г. (2017)
Цупиков О. М. - Ефективність використання зеленого флуоресцентного білка як маркера для ідентифікації трансплантованих нейральних прогеніторних клітин у нервовій тканині мишей, Кирик В. М., Яценко К. В., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г. (2017)
Гриб В. А. - Тести з неврології, Ботєв В. С. (2017)
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системи" (Київ, 12 — 13 жовтня 2017 року) (2017)
До уваги авторів (2017)
Zharkykh V. - Our Human Truths as F. C. S. Schiller Understood Them (2016)
Афанасьєв O. - Трансдисциплінарність та проблема професіоналізму, Василенко І. (2016)
Барановская О. - Эстетика и искусствоведение: теоретические основания и практика исследования художественного языка (2016)
Бородіна Н. - Філософія у мережі віртуальних освітніх технологій (2016)
Бурдейный Е. - Герменевтические трудности в общении с программистами (2016)
Василенко И. - Рациональное и иррациональное как дополняющие стороны человеческого духа, Афанасьев А. (2016)
Иванова Е. - Права человека в системном понимании (2016)
Кирилюк А. - Гуманистические мотивы в философии Нового времени. Фрэнсис Бэкон (2016)
Ковалева Н. - Трансформация базовых концептов в эстетической критике эпохи модерна, Левченко В. (2016)
Райхерт К. - Говард-утка как экзистенциальный герой (в свете философии абсурда Альбера Камю) (2016)
Тарахтєй М. - Комплементарність і контраверсівність пояснення й розуміння в контексті загальної змінникової теорії систем (2016)
Янушевич І. - Особливості правової культури сучасного українського суспільства (2016)
Кривомаз Т. - Тренинг как руководство к действию (2017)
Симидона: всегда быть женщиной (2017)
Новини (2017)
Алекперова Н. - Мотивация провизоров: что влияет на эффективность работы аптек (2017)
Поради провізору: відвідувач із мігренню (2017)
Дедишина Л. - "BigPharma": інноваційний внесок України (2017)
Сім ноток для здорової шкіри (2017)
Примак Р. - В поисках путей борьбы с курением (2017)
Кривомаз Т. - Вирусный канцерогенез (2017)
Новини (2017)
Постав старість на паузу (2017)
Дедишина Л. - Знай цифри свого АТ (2017)
Кривомаз Т. - Безопасность новых методов лечения рака (2017)
Демецкая А. - Антигистаминные препараты: преимущества и недостатки (2017)
Стопдіар®: швидка допомога при діареї (2017)
Клименюк Ю. - Товарный классификатор (2017)
Демецкая А. - Перфорация гастродуоденальной язвы: что важно знать (2017)
История таблетки, которая изменила жизнь мужчин (2017)
Орловецкая Н. - Приготовление препаратов в асептических условиях: раствор Рингера, Данькевич О., Редькин Р. (2017)
Орловецкая Н. - Фитотерапия лихорадки, Редькин Р. (2017)
Дедишина Л. - Європейські стандарти у фармації: як не схочемо, то примусять (2017)
Кириленко М. - Толока: відродження традиції (2017)
Новини (2017)
Кривомаз Т. - Этика в обращении с животными (2017)
Гороскоп (2017)
Перша допомога при отруєнні алкоголем (2017)
Жарких В. - Гуманистический прагматизм и значение диалога в контексте реалий Украины XXI столетия (2016)
Афанасьєв О. - Постнеклассическая социология и идеалы науки, Василенко І. В. (2016)
Baranovska О. - Visual studies: why is it so difficult to perceive form (2016)
Бородина Н. - "Возможные миры Тарантино": анализ методологических подходов (2016)
Иванова Е. - Философия и универсальное образование (2016)
Калиновский Д. - Безопасность механических кодовых замков: философско-методoлогический аспект (2016)
Кирилюк O. - Гуманізм i філософія Нового часу. Бенедикт Спіноза (2016)
Ковалева Н. - Сфера эстетического как медиум философского познания, Левченко В. (2016)
Рабокоровка А. - Барокко как понятие "морфологии культуры" Освальда Шпенглера (2016)
Райхерт К. - Романтизм в техно-балладах группы Scooter (2016)
Рибка Н. - Практична філософія у справі адаптування людини до суспільства (2016)
Симоненко С. - Освітня концепція постмодернізму як відображення реалій сучасності (2016)
Янушевич И. - Идеографические и номотетические аспекты в политологии (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ковальов О. І. - Методи оцінювання функціонування організацій (2017)
Давыдов В. С. - Способ контроля местоположения ТПА на траектории движения с помощью судовой гидроакустической навигационной системы, Демичев В. В., Мусорин О. О. (2017)
Даник О. В. - Модель экологического мониторинга водной поверхности (2017)
Кучерук Н. В. - Оцінювання функціонала в автоматизованих системах водного транспорту, Коломієць О. М. (2017)
Руженцев І. В. - Системно-інформаційний підхід до метрологічного забезпечення машинобудівних виробництв, Луцький С. В., Фетьків В. П., Подзигун І. С. (2017)
Прібилєв Ю. Б. - Вплив часових характеристик системи озброєнь на забруднення природного середовища, Пашков Д. П., Сакович Л. М. (2017)
Warwas K. - Parallel genetic algorithm with actor model approach to restore stability of an articulated vehicle (2017)
Шапран Ю. Є. - Метод статистичного оцінювання та прогнозування параметра потоку відмов агрегатів системи автоматичного керування суднових комплексів за даними експлуатаційних спостережень, Трофименко І. В. (2017)
Боцюра О. А. - Застосування методу кінцевих прирощень для оцінювання результатів непрямих вимірювань (2017)
Лейт Ахмед Мустафа Аль Равашдех - Особливості використання супутникової навігації на залізничному транспорті за допомогою нейромереж, Руженцев І. В. (2017)
Лавриненко В. Ф. - Показники ефективності суднових інформаційних вимірювальних систем (2017)
Сухенко В. Ю. - Сучасні підходи щодо підвищення якості та безпечності алкогольних напоїв, Дубровкіна І. О. (2017)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2017)
Заплотынский Б. А. - О результатах внедрения стандарта ISO 9001 в Украине, Тупкало В. Н. (2017)
Rozbytska T. - National standards of Ukraine in the field of energy managemenт, Sukhenko V. (2017)
Мєдвєдєва Н. А. - Організаційні та методологічні аспекти сертифікації персоналу з неруйнівного контролю, Радько О. В., Науменко Н. О. (2017)
Silonova N. - Analysis of current issues of quality and safety in growing crops (2017)
Машков О. А. - Еколого-правові механізми запобігання засміченню навколоземного космічного простору, Фролов В. Ф., Гурова А. М. (2017)
Кириченко В. О. - Особливості розроблення моделі підвищення кваліфікації в інституті підготовки фахівців національного органу стандартизації, Лісіна Г. В., Шустєва І. С. (2017)
Папуша Р. Г. - Діяльність технічного комітету стандартизації "Пожежна безпека та протипожежна техніка" (ТК 25) у 2016 році, Гулик Ю. Б., Ільченко Н. М. (2017)
Шульга В. А. - Безпека будівель і споруд. проблеми термінології (2017)
Верхівкер Я. Г. - Науково-практичне обґрунтування методології розробки сучасної нормативної технологічної документації для виробництва харчової продукції, Мирошніченко О. М. (2017)
Сухенко В. Ю. - Аналіз енергозбереження та якісних показників під час подрібнення сировини для ковбасних виробів (2017)
Коломієць О. М. - Оцінювання впливу застосування інтелектуальної системи експлуатації судна на вирішення завдань безпеки, Данік О. В. (2017)
Тимощук О.М. - Функція невизначеності двоантенних радіометричних комплексів, Трофименко І.В., Шапран Ю.Є. (2017)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2017)
Afanasiev A. - Humanitarian knowledge and trends in its evolution (2015)
Wischke M. - Grenzen im diskurs der erinnerungskultur (2015)
Ковалева Н. - Хайдеггер vs Сартр: критика гуманизма в постклассической философии (2015)
Барановская О. - О границах герменевтики (2015)
Zharkykh V. - Theory of Life within F. C. S. Schiller’s Humanistic Pragmatism (2015)
Ополев В. - Феномен мышления в перспективе идеала естественнонаучной рациональности. Статья первая (2015)
Саченко В. - Концепт реальности в философии конструктивизма (2015)
Крыжантовский А. - Диалектическое противоречие – источник развития систем, Крыжантовская Т. (2015)
Левченко В. - Ограниченности рационалистического подхода для постижения бытия и мышления в ранней науке и философии Модерна (2015)
Тарахтей М. - Аксіологічний підхід в активізації навчально-виховного процесу (2015)
Янушевич И. - Проблемы истины в искусстве модернизма и постмодернизма, Кириленко М. (2015)
Бородина Н. - Новый год как философский феномен (2015)
Рибка Н. - Значення філософії та викладача філософії в умовах суспільства споживання (2015)
Віткін Л. М. - МІжнародна стандартизація відкрита для змін (2017)
Володарський Є. Т. - Статистична модель оцінювання результативності процесів життєвого циклу продукції машинобудівного підприємства, Аксьонова Л. І. (2017)
Петришин Н. І. - Управління ризиками та можливостями процесу вибору еталонів під час калібрування лічильників газу (2017)
Кудрявцева А. А. - Дослідження принципів і підходів впровадження системи управління якістю на прикладі ТОВ "Маркасон", Зенкін М. А., Зенкін А. С. (2017)
Миколенко О. О. - Аналіз вимог FSSC 22000:2017 версії 4.1 до схеми сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів, Слива Ю. В. (2017)
Ярмолюк О. В. - Аналіз методів оцінювання якості банківських послу, Гоц Н. Є. (2017)
Мельник А. В. - Особливості впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів у закладах громадського харчування, Слива Ю. В. (2017)
Манукало В. О. - Міжнародна стандартизація у сфері метеорології та гідрології: історія становлення, сучасний стан і тенденції розвитку, Митник Т. Г., Ковальська Л. Г. (2017)
Бойко Г. А. - Визначення стандартних характеристик конопляного котоніну, Кутасов А. В. (2017)
Шипко О. Ф. - Концепція вдосконалення робіт зі стандартизації, Матус Г. В., Ільїна С. М., Фесенко Є. Ю. (2017)
Мєдвєдєва Н. А. - Сучасний стан нормативної бази щодо здійснення контролю якості поверхонь деталей машин (2017)
Головенко Т. М. - Розроблення системи класифікації стебел льону олійного з метою їх промислового застосування, Тіхосова Г. А., Бартків Л. Г. (2017)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2017)
Афанасьєв О. - Гуманітарні науки та наукові методи (2015)
Ополев В.. - Феномен мьішления в перспекгиве идеала естественнонаучной рациональности. Статья вторая (2015)
Жарких В. - Корреляция смыслов в понятиях "коммуникация- общение" (2015)
Саченко В. - От "нарратива" к "историческому опыту": пути конструирования исторической реальности (2015)
Левченко В. - Гуманістичний аспект історії філософії національної ідеї в Україні (2015)
Yanushevich I. - Politics and problems of formation of the national statehood (2015)
Baranovskaya O. - Philosophy as an intellectual initiative (2015)
Рибка H. - Інституційний вимір освітнього простору у глобальному інформаційному суспільстві (2015)
Саввина Л. - К вопросу о гуманизме и ответственности: диалектика взаимодействия зкономики и образования в постиндустриальном обществе, Саввина М. (2015)
Никитина Т. - Развитие гуманистической направленности бессарабского женского образования в российской империи во второй половине XIX - начале XX вв. (2015)
Бородина Н. - Концептуально-философские основания волонтерской работы в контексте проблемы временно перемещенных лиц из зоны АТО (2015)
Бачинський Р. В. - Організація міжрівневої взаємодії у кіберфізичних системах (2015)
Бочкарьов О. Ю. - Використання інтелектуальних технологій збору даних у автономних кіберфізичних системах, Голембо В. А. (2015)
Бубела Т. З. - Засади побудови кіберфізичних систем контролю та управління виробництвом зернових культур, Ванько В. М., Столярчук П. Г. (2015)
Бучма І. М. - Концепція побудови інфранизькочастотних вихрострумових вимірювально-обчислювальних засобів кіберфізичних систем (2015)
Грабовський Я. І. - Порівняння реалізацій нових алгоритмів гешування SHA-3 та ГОСТ Р 34.11-2012 для 8/32-бітових мікроконтролерних архітектур, Совин Я. Р., Тишик І. Я. (2015)
Жолубак І. М. - Особливості опрацювання елементів трійкових полів Галуа на сучасній елементній базі, Костик А. Т., Глухов В. С. (2015)
Ігнатович А. О. - Концепція застосування модифікованих блокових шифрів у телекомунікаційних середовищах кіберфізичних систем (2015)
Кремінь В. Т. - Підвищення завадостійкості до води в ємнісних сенсорах дотику (2015)
Мельник А. О. - Інтеграція рівнів кіберфізичної системи (2015)
Мельник А. О. - Підходи до програмування прискорювачів обчислень, Козак Н. Б. (2015)
Мельник А. О. - Інструментальні засоби для дослідження характеристик процесорів опрацювання сигналів, генерованих системою високорівневого синтезу "Хамелеон”, Цигилик Л. О., Майстренко М. В. (2015)
Мельник В. А. - Апаратна багатозадачність у комп’ютерних системах на основі частково реконфігуровних ПЛІС (2015)
Мельник В. А. - Методологічні основи реалізації комп’ютерних пристроїв із замінними модулями в частково реконфігуровних ПЛІС (2015)
Міюшкович Є. Г. - Особливості класифікації та застосування телекомунікаційних інтерфейсів у кіберфізичних системах, Парамуд Я. С. (2015)
Нерода Т. В. - Застосування розподілених обчислень у додрукарській підготовці видань, Олійник Р. В. (2015)
Олещук О. В. - Дослідження енергетичної ефективності графічних прискорювачів фірми NVIDIA, Попель О. Є., Копитчук М. Б. (2015)
Павич Н. Я. - Оцінювання ефективності опрацювання даних великих обсягів технологіями Spark та Hive, Крохмальна О. П. (2015)
Пуйда В. Я. - Реалізація алгоритму покадрового визначення координат об`єкта у монохромному відеопотоці (2015)
Сало А. М. - Методи та засоби оптимізації енергоспоживаня вендингових автоматів, Кравець О. І. (2015)
Соломко М. Т. - Паралельний суматор без перенесення на логічних елементах XAND, Круліковський Б. Б., Николайчук Я. М. (2015)
Червак А. М. - Адаптивний модуль ретрансляції відеопотоків реального часу (2015)
Шологон О. З. - Види загроз у кіберфізичних системах (2015)
Шологон Ю. З. - Вразливості апаратного забезпечення кіберфізичних систем (2015)
До 85-річчя з дня народження почесного професора Національного університету "Львівська політехніка”, доктора технічних наук Гнідця Богдана Григоровича (2015)
Лантух-Лященко А. І. - 85 років становлення ідей надійності в будівництві (2015)
Кривошеєв П. І. - Про діяльність Міжнародної федерації залізобетону, Сенаторов В. М., Sсhumaсher P. (2015)
Бліхарський З. Я. - Методика експериментального дослідження міцності нормальних перетинів залізобетонних балок, підсилених додатковою попередньо напруженою арматурою під навантаженням, Хміль Р. Є., Римар Я. В., Ковальчук Б. М., Титаренко Р. Ю. (2015)
Брайченко С. П. - Перспективи використання композиційних матеріалів на основі сірки та менілітових сланців для ремонтних та реставраційних робіт (2015)
Бурченя С. П. - Вплив захисного шару бетону на тріщиностійкість, деформативність та несучу здатність залізобетонних балок, армованих сталевим просічно-витяжним листом, Добрянський І. М., Шмиг Р. А. (2015)
Вегера П. І. - Оптимізація методики експериментальних досліджень похилих перерізів залізобетонних балок, Хміль Р. Є., Бліхарський З. З. (2015)
Верба В. Б. - Несуча здатність та прогини фібропінобетонних балок, армованих канатною арматурою малого діаметру, Важді М. Т. Шалалдіг. (2015)
Віхоть С. І. - Теоретичні дослідження міцності металевих комбінованих шпренгельних систем (2015)
Возняк О. Т. - Моделювання потоку повітря у виробничому приміщенні, Миронюк Х. В., Сухолова І. Є., Довбуш О. М. (2015)
Возняк О. Т. - Ефективність механічної системи сонячного теплопостачання із застосуванням геліопокрівлі, Юркевич Ю. С., Шаповал С. П., Пона О. М. (2015)
Гарасим Д. І. - Залежність ексергетичного ККД систем кондиціювання повітря від внутрішньої температури в чистих приміщеннях, Лабай В. Й. (2015)
Гивлюд М. М. - Оцінка ефективності дії захисного покриття на корозійну стійкість бетону, Сташко Н. П., Топилко Н. І., Семенів Р. М. (2015)
Гладишев Г. М. - Аналіз послідовності будівництва в межах ділянки старої щільної забудови у м. Львові, Гладишев Д. Г., Дац А. Я., Царьов Є. С. (2015)
Гломб Ю. - Обумовини розвитку науки і техніки на порозі ХХІ століття, Фуртак К. (2015)
Гнатів Р. М. - Вимірювання швидкозмінних швидкостей в трубопроводах електромагнітними витратомірами, Босак М. П. (2015)
Гнідець Б. Г. - Легкомонтована універсальна каркасна система для малоповерхового житлового та іншого індивідуального будівництва (2015)
Демчина Б. Г. - Дослідження міцності та деформативності скляних балок з вертикальним розміщенням шарів, Черевко М. В. (2015)
Желих В. М. - Енергетичний потенціал сонячної радіації на території України, Омельчук О. В., Шаповал С. П., Венгрин І. І. (2015)
Жук В. М. - Теоретичний розрахунок накопичення дощового стоку на поверхні водопроникних удосконалених покриттів, Качмар І. З. (2015)
Ілів В. В. - Особливості використання гідроізолюючих матеріалів на основі кремнійорганічних речовин, Гивлюд М. М., Ілів Я. В. (2015)
Кваша В. Г. - Технічні рішення реконструкції моста із збірними залізобетонними попередньо напруженими прольотними будовами, Салійчук Л. В., Котенко В. Т. (2015)
Кінаш Р. І. - Дослідження максимальної глибини промерзання ґрунту для території Українських Карпат, Гук Я. С. (2015)
Кіракевич І. І. - Технологія самоущільнювальних бетонів, що тверднуть у різних температурних умовах, Саницький М. А., Чайковська Р. В. (2015)
Ковальчик П. І. - Циклічне водонасичення-висушування як чинник деградації тріщиностійкості дорожнього цементного бетону (2015)
Ковальчик Я. І. - Термонапружений стан монолітної попередньо напруженої естакади, Сташук П. М., Фаль А. Є., Бабяк І. П. (2015)
Крамарчук А. П. - Експериментальні дослідження міцності та деформативності армокам’яних згинаних елементів, Ільницький Б. М., Волинець М. Е., Бобало Т. В. (2015)
Кропивницька Т. П. - Модифіковані оздоблювальні розчини з добавкою каоліну, Гоголь М. М., Прогонюк О. В., Мазурак О. Т. (2015)
Кущенко В. М. - Забезпечення проектної надійності вузлів опирання напрямних шківів рамних укісних шахтних копрів, Нечитайло О. Є. (2015)
Ліхонос А. М. - Застосування фундаментів типу "опускний колодязь” під час будівництва на ділянках ущільненої забудови, Лисюк С. А., Царьов Є. С. (2015)
Ляшенко А. В. - Теоретичний аналіз та практичні можливості використання органічних відходів агропромислового комплексу як один з шляхів до економії енергоресурсів в Україні (2015)
Мазурак А. В. - Оцінка деформативності підсилених залізобетонних балкових елементів, Ковалик І. В., Садовий М. В., Михайлечко В. О., Амброзяк П. І. (2015)
Мазурак Т. А. - Вплив добавок пластифікувально-прискорювальної дії на структуроутворення та міцність бетонів, Марущак У. Д., Олевич Ю. В., Граб’юк Х. Р., Іващишин Г. С. (2015)
Марків Т. Є. - Дослідження будівельних розчинів з добавкою цеолітів, Соболь Х. С., Бліхарський З. Я., Гуняк О. М. (2015)
Мельник І. В. - Принципові конструктивні вирішення монолітних плоских залізобетонних прогонових будов мостів з полегшувальними вставками, Бачкай О. C. (2015)
Мельник І. В. - Експериментальні дослідження деформативності фрагментів монолітного перекриття з трубчастими вставками і суцільного перекриття, Сорохтей В. М., Приставський Т. В., Грушка Р. І., Барщик П. С. (2015)
Моркляник Б. В. - Методика визначення напружено-деформованого стану геомеханічної системи "фундамент–ґрунтовий масив” у зоні дії колектора теплового насоса (2015)
Павліков А. М. - Розрахунок несучої здатності залізобетонних надколонних плит безкапітельно-безбалкових перекриттів методом граничної рівноваги, Микитенко С. М. (2015)
Парута В. А. - Теоретичні і практичні основи забезпечення оптимальних умов роботи системи "газобетонна кладка–штукатурне покриття” (2015)
Пона О. М. - Натурні дослідження геліопокрівлі в гравітаційній системі теплопостачання (2015)
Рачкевич В. С. - Дослідження просторової роботи залізобетонної перехресно-ребристої балкової пролітної будови до та після розширення і підсилення накладною плитою (2015)
Савченко О. О. - Технічні передумови влаштування геотермальної вентиляції пасивних будинків, Желих В. М., Дуднік К. А., Конончук О. М. (2015)
Сало В. Ю. - Дослідження роботи збірно-монолітних плитно-ребристих конструкцій нерозрізних прогонових будов мостів з тріщинами і до руйнування, Сало О. Ю. (2015)
Солодкий С. Й. - Визначення швидкості набору когезійної міцності литої емульсійно-мінеральної суміші на ортофосфорній кислоті, Волліс О. Є., Сідун Ю. В. (2015)
Солодкий С. Й. - Експериментально-статистичне моделювання тріщиностійкості бетонів, армованих поліпропіленовою фіброю. Частина ІІ, Турба Ю. В. (2015)
Сподинюк Н. А. - Енергозбережні системи інфрачервоного опалення виробничих приміщень, Юркевич Ю. С., Романів Я. І. (2015)
Стечишин М. С. - Фіброармовані самоущільнювальні бетони з високим вмістом золи винесення, Саницький М. А., Позняк О. Р., Бігун Г. Г. (2015)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження стрижневих сталезалізобетоннних конструкцій, армованих сталевими листами, Мурза С. О. (2015)
Терлига В. С. - Дослідження сухих будівельних сумішей для промислових підлог, Соболь Х. С., Новицький Ю. Л., Терлига С. Ю. (2015)
Шаповал С. П. - Вплив конструкції теплопоглинача на ефективність геліоколектора (2015)
Maksymovych S. B. - Experimental study of crack resistance and strength of oblique planes of reinforced concrete point-force loaded beams with positive and negative bending moment diagram (2015)
Kapalo P. - Ventilation and indoor air quality in the classroom (2015)
Krayinskyy P. I. - Research of reinforced concrete elements strengthened by reinforced concrete jacketing under high level loading, Yovchyk O. D., Vasiliev I. V. (2015)
Zaitsev O. N. - Improving the performance of a low-temperature water heating, Domoschey T. D., Zaitsev N. O. (2015)
Вареник В. М. - Особливості застосування системи державних закупівель ProZorro (Прозоро), Євчин Л. О. (2016)
Гуляк О. В. - Марківська модель для оцінки і адаптивного відновлення працездатності складної системи забезпечення, Дем’янчук Б. О., Косарєв В. М. (2016)
Demchenko K. - Significance of foreign countries’ experience in the pension provision sector for developing the pension system in Ukraine (2016)
Задоя А. О. - Структура ВВП за категоріями доходу: порівняльний аналіз (2016)
Задоя Ю. А. - Інвестиційний клімат Франції, Коротя Д. Є. (2016)
Зборовська О. М. - Механізм управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів машинобудівних підприємств, Євтушенко О. А. (2016)
Крамаренко Г. О. - Проблеми розвитку суб’єктів фінансового посередництва (2016)
Кубатко О. В. - Аналіз еколого-економічних флуктуацій на основі смугових фільтрів (2016)
Магдіч А. С. - Концептуальний підхід до формування механізму впливу демократії на економічне зростання (2016)
Павлова В. А. - Ідентифікація пріоритетних векторів адаптації туристичної галузі України до умов інтеграційних процесів, Горіна Г. О. (2016)
Петренко Л. М. - Аналіз інвестиційної привабливості Кіровоградської області (2016)
Швець Ю. О. - Податкові реформи в країнах ЄС: переваги, недоліки їх впровадження в податкову систему України, Завальнюк А. О. (2016)
ABSTRACTS (2016)
Наші автори (2016)
Титул, зміст (2016)
Ландау Ю. О. - Перспективи створення верхньодністровського каскаду ГЕС, Сташук І. В. (2016)
Андриенко Т. В. - Опыт модернизации Иовской ГЭС, Калинина Л. Г. (2016)
Анахов П. В. - Можливі перспективи використання сейшових хвиль в гідроенергетиці України (2016)
Чумак В. В. - Разработка методологии для диагностирования сердечника статора маломощных синхронных генераторов на постоянных магнитах, Тимощук О. Л., Коваленко М. А. (2016)
Літвінов В. В. - Використання нечітких моделей та генетичних алгоритмів для удосконалення режиму групового регулювання активної потужності на ГЕС, Галько Є. В. (2016)
Самойленко Л. Е. - Влияние гидрологических и геологических факторов на восстановление малых гидроэлектростанций (2016)
Щерба А. А. - Особенности производства и эксплуатации сшито-полиэтиленовой изоляции силовых кабелей разных классов напряжения, Кучерявая И. Н., Золотарев В. А., Белянин Р. В. (2016)
Кудий М. А. - Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации Днестровской ГАЭС, Тугаева И. Ф. (2016)
Рижий В. М. - Оцінка можливості будівництва міні-ГЕС при існуючих греблях на прикладі гідровузлів в Житомирській області та Печенізького гідровузла в Харківській області (2016)
Яцик А. В. - Напрями розвитку формування якості води в період проектування та будівництва Каховської ГЕС-2, Томільцева А. І., Чернявська А. П. (2016)
Рябенко О. А. - Використання диференціального рівняння затухаючих вимушених коливань при побудові профілю вільної поверхні кноїдальних хвиль, Клюха О. О., Галич О. О., Поплавський Д. М. (2016)
Яковлева О. М. - Перспективи використання ГАЕС для покриття напівпіків навантаження в енергосистемі (2016)
Рябенко А. А. - Пропуск паводков через Днестровский гидроузел на основе прогнозов приточности с учетом неустановившегося движения паводочной волны по водохранилищу, Татаринцев А. В., Семенуха А. В. (2016)
Яцик А. В. - Екологічні аспекти вирішення розвитку малої гідроенергетики в умовах глобального потепління (на прикладі річок Південий Буг та Рось), Томільцева А. І., Пашенюк І. А. (2016)
Сорокина Н. Л. - Мировые гидроресурсы (состояние,использование, прогнозы), Кучерявая И. Н. (2016)
Карамушка О. М. - 84-і щорічні збори ICOLD (2016)
Асанова А. Т. - О нелокальной краевой задаче для систем гиперболических уравнений с импульсными воздействиями (2013)
Бойчук А. А. - Приложение эргодической теории к исследованию краевой задачи с периодическим операторным коэффициентом, Покутный А. А. (2013)
Городецький В. В. - Коректна розв'язність нелокальної багатоточкової за часом задачі для одного класу еволюційних рівнянь, Мартинюк О. В., Петришин Р. І. (2013)
Евтухов В. М. - Асимптотика некоторых классов решений обыкновенных дифференциальных уравнений n-го порядка с правильно меняющимися нелинейностями, Клопот А. М. (2013)
Kmit I. - Fredholm solvability of a periodic Neumann problem for a linear telegraph equation (2013)
Михайлец В. А. - Расширенная соболевская шкала и эллиптические операторы, Мурач А. А. (2013)
Працьовитий М. В. - Самоафінні сингулярні та ніде не монотонні функції, пов'язані з Q-зображенням дійсних чисел, Калашніков А. В. (2013)
Пташник Б. Й. - Багатоточкова задача для B-параболічних рівнянь, Тимків І. Р. (2013)
Chatzarakis G. E. - Asymptotic behavior of higher-order neutral difference equations with general arguments, Khatibzadeh H., Miliaras G. N., Stavroulakis I. P. (2013)
Мирослав Львович Горбачук (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Правила для авторiв (2013)
Содержание (2017)
Nefiodov N. - Modification of clark and wright vehicle routing problem algorythm (2017)
Нагорний Є. В. - Математична модель вибору раціональних стратегій поведінки транспортно-експедиторських підприємств при взаємодії із суб’єктами транспортного ринку на умовах кооперації, Шраменко Н. Ю., Орда О. О. (2017)
Северин О. О. - Оптимізація критерію оцінки ефективності технології доставки тарно-штучних вантажів, Шуліка О. О. (2017)
Мироненко С. В. - Дослідження якості рівня транспортного обслуговування м. Одеса, Волобуєва Т. В. (2017)
Kopytkov D. - A stochastic approach to evaluate the reliability of urban passenger transportation services (2017)
Костікова М. В. - Математична модель вибору рухомого складу для пасажирських автобусних перевезень, Скрипіна І. В. (2017)
Samchuk G. - The regularity of influence of traffic parameters on the probability of realisation of planned passenger transfer at transfer nodes (2017)
Горбачов П. Ф. - Оцінка впливу населених пунктів на інтенсивність руху транспортних потоків у приміському сполученні, Кочина А. А. (2017)
Крайник Л. В. - Основні напрями розвитку середньотоннажних військових автомобілів, Грубель М. Г. (2017)
Смирнов О. П. - Вибір потужності тягових електричних двигунів для електричних транспортних засобів, Борисенко А. О. (2017)
Захарчук О. В. - Поліпшення показників колісного трактора під час роботи двигуна на стиснутому природному газі, Захарчук М. І. (2017)
Batyhin Yu. - Induction heating in history and development. Application in modern transport repairing technologies, Sabokar O., Strelnikova V. (2017)
Батыгин Ю. В. - Инструмент рихтовки "индукторная система с притягивающим экраном" и протяженным соленоидом, Чаплыгин Е. А., Барбашова М. В., Гаврилова О. Е. (2017)
Башинский А. Л. - Метод оцінки поперечної стійкості автомобіля під час наїзду на перешкоду за умови зчеплення коліс (2017)
Волосніков С. О. - Вирішення математичної моделі руху гусеничної платформи за різних керуючих впливів (2017)
Корогодский В. А. - Оценка показателей газообмена при 3D-моделировании рабочего процесса двухтактного бензинового двигателя, Воропаев Е. П. (2017)
Bulgakov M. - Diagnostics of gasoline fuel systems with direct injection (2017)
Григоров О. В. - Удосконалення математичної моделі руху для задачі керування підйомно-транспортними машинами, Окунь А. О. (2017)
Григоров О. В. - Обоснование снижения мощности электродвигателя гидропривода методом эквивалентной мощности, Стрижак В. В., Зюбанова Д. М., Цебренко М. В., Стрижак М. Г. (2017)
Єфименко О. В. - Аналіз кінематики робочого обладнання малогабаритного навантажувача ПМТС 1200 на основі комп’ютерного моделювання, Плугіна Т. В., Мусаєв З. Р. (2017)
Іванов Є. М. - Параметричний підхід до побудови 3D-моделі та кресленика зубчастого колеса в пакеті Autodesk Inventor, Порхун О. О., Тіщенко А. С. (2017)
Кhristoforova T. - Increase of durability of tools made of steel R6M5 used for parts production in the automotive industry, Kuzmenko O. (2017)
Лябук С. І. - Механізм структурної релаксації напружень у метастабільній нержавіючій сталі (2017)
Novikova Ye. - How to motivate HTEI students for extracurricular research activities in foreign languages (2017)
Chevychelova O. - Communicative foreign language teaching of future engineers (2017)
Гнатов А. В. - Енергогенеруюча плитка як альтернативне малопотужне джерело електричної енергії, Аргун Щ. В. (2017)
Дашкова О. Ю. - Локально разрешимые AFA-группы (2013)
Zerakidze Z. - On the separation problem for a family of Borel and Baire G-powers of shift measures on ℝ, Pantsulaia G., Saatashvili G. (2013)
Іващук О. В. - Періодичні розв'язки системи з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу (2013)
Краснощок М. В. - Еволюційна задача з вільною межею для стаціонарної системи теорії пружності (2013)
Літовченко В. А. - Аналоги просторів типу S частково парних функцій (2013)
Мусієнко А. П. - Нерівності типу Лебега для сум Валле Пуссена на множинах аналітичних функцій, Сердюк А. С. (2013)
Проскурін Д. П. - Про *-зображення λ-деформацій канонічних комутаційних співвідношень, Якимів Р. Я. (2013)
Скрипник В. І. - Про голоморфні розв'язки рівнянь руху Дарвіна точкових зарядів (2013)
Türkmen B. N. - Generalizations of ⊕-supplemented modules, Pancar A. (2013)
Chernecky V. A. - Projective method for equation of risk theory in the arithmetic case (2013)
Canfes E. Ö. - A characterization of totally umbilical hypersurfaces of a space form by geodesic mapping, Özdeğer A. (2013)
Moshtaghioun S. M. - Strongly alternative Dunford-Pettis subspaces of operator ideals (2013)
Черепенников В. Б. - Об одном методе исследования линейных функционально-дифференциальных уравнений, Ветрова Е. В. (2013)
Титул, зміст (2015)
Бородаенко А. С. - Каховской ГЭС - 60 лет, Голубицкий А. В. (2015)
Титко O. I. - Розрахункові та експериментальні дослідження ефективності екранів зубчато-пазової конструкції статорів турбо- і гідрогенераторів, Кобзар К. О. (2015)
Літвінов В. В. - Порівняльний аналіз надійності схем релейного захисту з електромеханічними та мікропроцесорними реле, Саченко Я. С. (2015)
Стефанишин Д. В. - Соціально-екологічні проблеми відновлення та модернізації малих гідроелектростанцій в Україні (2015)
Вакуленко А. Н. - Распознавание аварийных ситуаций крупных гидрогенератов (гидрогенераторов-двигателей) путем многофакторного анализа сложнонапряженного состояния узлов и деталей, Кобзарь К. А., Третьяк А. В., Гакал П. Г., Овсянникова Е. А., Морозинский М. И. (2015)
Щодро А. Е. - Методические основы решения проблемы расчета местных деформаций дна (2015)
Вощинський К. В. - Вплив електромагнітної обстановки ГЕС на контрольно"вимірювальну апаратуру, Левицький А. С., Сорокіна Н. Л. (2015)
Кучерявая И. Н. - Электрическое поле в изоляции высоковольтного кабеля с учетом особенностей поверхности конструктивных элементов (2015)
Урманов О. Б. - Розробка та дослідження багатофакторних статистичних моделей для вібродіагностики гідрогенераторів, Тітко В. О. (2015)
Смирнов В. С. - Структурный синтез инвариантных преобразовательных систем с использованием теории нечетких множеств, Самков А. В., Беленок Н. В., Иваниченко Е. В. (2015)
Чумак В. В. - Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з восьмизонним регулюванням вихідної напруги, Михайленко В. В., Скирденко М. В. (2015)
Чумак В. В. - Исследование вопросов выбора постоянных магнитов в торцевом магнитоэлектрическом генераторе, Монахов Е. А. (2015)
Лобановский Ю. И. - Некоторые замечания о проблемах Ташлыкской ГАЭС (2015)
7-ма Міжнародна конференція гідроенергетиків (2015)
Рекомендації VII Міжнародної науково-практичної конференції на тему: "Сталий розвиток гідроенергетики, як основа мобільності та маневреності ОЕС України" (2015)
Расовський В. Л. - Реалізація енергетичної стратегії ПАТ "Укргідроенерго" (2015)
Субота В. Й. - Дністровська ГАЕС — одна з найбільших у світі гідроакумулюючих електростанцій (2015)
Літвінов В. В. - Оцінювання технічного стану пристроїв релейного захисту у мережі власних потреб гiдроелектростанцій, Саченко Я. С. (2015)
Бісовецький Ю. А. - Комплексне дослідження поточного стану гідротехнічних споруд ГЕС і ГАЕС. Мета досліджень та попередні результати (2015)
Сорокина Н. Л. - Современные тенденции в развитии мировой гидроэнергетики, Кучерявая И. Н. (2015)
Wilsz J. - Theoretical analysis of occupational development aspects from the viewpoint of the personality's constant (2015)
Desyatov T. - Professional training of future teachers in foreign countries in terms of intercultural interaction of educational space objects (2015)
Semenog O. - Training of Masters in Philology in Ukraine and abroad: search for educational strategies (2015)
Biletska I. - Organizational principles and content of early foreign language learning in the USA (2015)
Mukan N. - Theoretical framework of leadership in higher education of England and Wales, Havrylyuk M., Stolyarchuk L. (2015)
Baranovska L. - Content peculiarities of Bachelors’ in English Language and Literature training at universities of Switzerland Confederation, Zasluzhena A. (2015)
Bazyl L. - Literary competence of future philology teachers’ professional development (based on the educational experience of Germany) (2015)
Branitska T. - The formation of future socionomic experts’ conflictological culture in Germany and Austria (2015)
Voliarska O. - Professional training of the unemployed: foreign and native tendencies (2015)
Chychuk V. - Approaches to training teachers of adults in the UK (2015)
Kornuta O. - Problems of technical standards teaching in the context of the globalization and euro-integration in higher education system of Ukraine, Pryhorovska T. (2015)
Kobryn N. - Medical informatics specialty in the developed English-speaking countries: the terminology comparative analysis (2015)
Gotsuliak K. - Primary teachers’ professional training in the system of postgraduate education in the light of differentiating teaching: Irish experience (2015)
Hizhynska T. - Professional training programs of Masters in adult education at universities of Germany (2015)
Zembytska M. - Supporting novice teachers through mentoring and induction in the United States (2015)
Korzhynska T. - Comparative analysis of theoretical approaches to professional training of the future customs officers in the system of higher education of Ukraine and Poland (2015)
Kostina L. - Teacher professional development strategies in Australian government and professional associations documents (2015)
Bilyk V. - Peculiarities of design competence formation in future clothing engineering educators in Ukraine and foreign countries (2015)
Десятов Т. - Професійна підготовка майбутніх учителів у зарубіжних країнах в умовах міжкультурної взаємодії об’єктів освітнього простору (2015)
Семеног О. - Підготовка магістрів з філології в Україні та за кордоном: пошук освітніх стратегій (2015)
Білецька І. - Організаційні засади та зміст раннього іншомовного навчання у США (2015)
Барановська Л. - Особливості змісту підготовки бакалавра з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації, Заслужена А. (2015)
Базиль Л. - Літературознавча компетентність у професійному розвитку майбутніх учителів-філологів (на матеріалі освітнього досвіду Німеччини) (2015)
Браніцька Т. - Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери у Німеччині та Австрії (2015)
Волярська О. - Професійна підготовка безробітних: зарубіжні та вітчизняні тенденції (2015)
Кобрин Н. - Спеціальність "медична інформатика" у розвинутих англомовних країнах: порівняльний аналіз термінології (2015)
Гіжинська Т. - Програми професійної підготовки магістрів у галузі освіти дорослих в університетах Німеччини (2015)
Коржинська Т. - Компаративний аналіз теоретичних підходів до професійної підготовки майбутніх митників у системі вищої освіти України та Республіки Польща (2015)
Костіна Л. - Стратегії професійного розвитку вчителів у документах уряду та професійних асоціацій Австралії (2015)
Білик В. - Особливості формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в Україні та зарубіжних країнах (2015)
Дубасенюк О. - Рецензія на книгу "koncepcje i dokonania pedagogiczne Profesora Nelli G. Nyczkało. Wybór artykułów opublikowanych w Polsce" (2015)
Правила оформлення і подання рукописів (2015)
Титул, зміст (2014)
50 — років Київській ГЕС (2014)
Визит П. Порошенко на Днестровскую ГАЕС (2014)
Кременчуцькіій ГЕС — 55 (2014)
Титко О. І. - Моделювання та ідентифікація дефектів короткозамкненої обмотки ротора асинхронних електродвигунів, Гуторова М. С. (2014)
Гирский А. В. - Проблемные вопросы эксплуатации электротехнического оборудования и сооружений Ташлыкской ГАЭС, Агамалов О. Н. (2014)
Лобановский Ю. И. - Гидроакустическая теория и проблемы Нурекской ГЭС (2014)
Чумак В. В. - Исследование многополюсной торцевой электрической машины для малой гидроэнергетики, Монахов Е. А. (2014)
Гайденко Ю. А. - Определение потерь в элементах торцевой зоны турбогенераторов на основе 3D-моделей, Вишневский Т. С., Штогрин А. В. (2014)
Вінокурова Є. В. - Оцінка наведеної напруги на лінії електропередачi напругою 10 кВ, Ворона С. С., Кирик В. В., Дремов В. В. (2014)
Васьковский Ю. Н. - Вибрационная диагностика дефектов роторов асинхронных двигателей на основе диагностических признаков и коэффициентов, Гераскин А. А. (2014)
Костерєв М. В. - Визначення парето-оптимальних рішень при ризик-орієнтованому превентивному управлінні режимами електроенергетичної системию, Бардик Є. І., Літвінов В. В. (2014)
Кучерявая И. Н. - Современное развитие мировой гидроэнергетики, Сорокина Н. Л. (2014)
Тимощук П. - Aналогова нейронна схема ідентифікації найбільших за величиною з множини сигналів з невідомого діапазону (2015)
Perova I. - Аdaptive fuzzy clustering based on manhattan metrics in medical and biological applications, Bodyanskiy Ye. (2015)
Грицюк М. - Оптимізація проекту стратегічного розвитку туризму в регіоні Українських Карпат, Грицюк Ю. (2015)
Ігнатович А. - Методи шифрування інформації із використанням маскувальних символів, Парамуд Я. (2015)
Павлюк О. - Інтегрована автоматизована система для прогнозування споживання електричної енергії у Львівській області (2015)
Кордяк В. - Інформаційна технологія моніторингу та аналізу трафіку у комп’ютерних мережах, Дронюк І., Федевич О. (2015)
Мандзій Б. - Програмна реалізація удосконаленої моделі надійності технічної резервованої системи з обмеженою кількістю відновлень, Сенів М., Яковина В., Мосьондз Н. (2015)
Павлюк О. - Верифікація даних для прогнозування курсу долара за допомогою штучних нейронних мереж, Тремба Н. (2015)
Verbenko I. - Fuzzy-based crane control system, Tkachenko R. (2015)
Antoniuk O. - Methodical errors of measurement of the human body tissues electrical parameters, Pokhodylo Y. (2015)
Цмоць І. - Cинтез компонентів апаратних паралельних нейромереж вертикально-групового типу, Скорохода О., Ігнатєв І. (2015)
Бодянський Є. - Гібридна узагальнена адитивна нейро-фаззі система в задачах прогнозування часових рядів за умов невизначеності, Винокурова O., Шкуро K., Татарінова Ю. (2015)
Горбатий І. - Дослідження точності теоретичних методів визначення спектрів сигналів при здійсненні низькочастотної модуляції (2015)
Притула Н. - Математичні задачі аналізу режимів газотранспортних систем (2015)
Nazarkevych М. - Development method of protecting images with amplitude-modulated screening using ateb-functions (2015)
Штимак А. - Технологія визначення рівня компетентності випускника ВНЗ з використанням алгоритмів нечіткого логічного виведення (2015)
Різник В. - Оптимальний код систем керування в багатовимірних полях координат (2015)
Kotsovsky V. - Learning of complex neurons (2015)
Юрчик Г. - Метод періодичного автокалібрування витратомірів змінного перепаду тиску (2015)
Чекурін В. - Обернена задача ідентифікації приповерхневих порожнин у твердих тілах із використанням ІЧ-термографії, Сінькевич О. (2015)
Гнатушенко В. - Модель оптимізації продуктивності бездротової сенсорної мережі за оптимальністю вибору діапазону передавання й розкладу режимів активності/очікування сенсорів (2015)
Voronenko M. - Modeling of dissolution, ion exchange and adsorption in soils (2015)
Хомицька І. - Метод статистичного аналізу текстів драматургії Б. Шоу і розмовного стилю, Теслюк В. (2015)
Вавіленкова А. - Побудова змістовної моделі тексту на основі використання логіко-лінгвістичних моделей (2015)
Соколовський Я. - Математичне моделювання деформаційно-релаксаційних процесів з використанням похідних дробового порядку, Москвітіна М. (2015)
Джала Р. - Моделювання адсорбційних зв’язків та їх впливу на інформативні параметри межі метал-електроліт, Юзевич В., Мельник М. (2015)
Ковальчук А. - Бінарні лінійно-квадратичні перетворення з елементами алгоритму RSA і додатковим зашумленням у захисті зображень, Ступень М. (2015)
Pokhodylo E. - Measurement of electrophysical parameters of alcoholic solutions, Yuzva V. (2015)
Алєксєєва К. - Особливості процесу управління Web-ресурсом комерційного контенту на основі нечіткої логіки, Берко А., Висоцька В. (2015)
Драґан Я. - Принципи і засоби обґрунтування методів статистичного опрацювання реалізацій періодично корельованого випадкового процесу, Дозорський В., Дедів І., Дедів Л. (2015)
Борецька І. - Математичне моделювання конвективного процесу сушіння деревини з урахуванням границь фазових переходів, Соколовський Я. (2015)
Prytula Z. - Mathematical modelling of nonlinear dynamics in activator-inhibitor systems with superdiffusion (2015)
Трофимчук О. - Ймовірнісно-статистичні невизначеності в системах підтримки прийняття рішень, Бідюк П., Кожухівська О., Кожухівський А. (2015)
Ракитянська Г. - Розв’язання систем нечітких логічних рівнянь у задачах оберненого виведення (2015)
Рашкевич Ю. - Зміна роздільної здатності зображення засобом псевдообертання виродженого матричного оператора відносних симетричних мір конвергенції, Ізонін І., Пелешко Д., Малець І. (2015)
Михальова О. - Про зв’язок задач оптимізації багатократного кульового покриття обмежених множин та їх мультиплексного розбиття (2015)
Мриглод О. - Автоматизований алгоритм пошуку термінів у наукових публікаціях (2015)
Kovalchuk A. - Some generalization of Goldbach’s conjecture and Bertand’s postulate (2015)
Басюк Т. - Аналіз та класифікація основних методів розпізнавання образів на площині проекції, Пушко Я. (2015)
Павельчак А. - Параметрична оптимізація системи регулювання напруги генератора постійного струму генетичним алгоритмом, Самотий В., Остапчук В. (2015)
Процько І. - Розпаралелення на рівні підзадач алгоритму ШГП на основі циклічних згорток (2015)
Kozhukhivska O. - Adaptive decision support system for estimating financial risks, Bidyuk P., Kozhukhivskyi А. (2015)
Олеськів О. - Метрологічна перевірка програмного забезпечення засобів вимірювання з різними структурами, Микитин І. (2015)
Пукач П. - Методи аналізу динамічних режимів коливань одновимірних середовищ із урахуванням нелінійних сил опору (2015)
Osypenko V. - Estimation of methods efficiency of sequence processing determination of electronic documents in internet, Shvorov A. (2015)
Бойко O. - Електротеплова SPICE – модель калориметричного перетворювача, Голяка Р. (2015)
Dzikovska Yu. - Development of in-situ calibration method's algorithm for thermal imager, Hots N. (2015)
Висоцька В. - Особливості рубрикації текстового комерційного контенту (2015)
Драґан Я. - Енергетично-сигнальна концепція визначення стану технологічного стоматологічного процесу як енергоактивного об’єкта, Никитюк В., Паляниця Ю. (2015)
Гожий В. - Нечіткий когнітивний аналіз ризиків при тестуванні програмного забезпечення (2015)
Різник О. - Схеми відновлення розподілених обчислень на основі ідеальних кільцевих відношень, Повшук О., В’юшкова К. (2015)
Яворський Н. - Метод побудови випадкових перехідних шарів та його застосування у мультимасштабному моделюванні структур гетерогенних середовищ за допомогою технології OpenCL, Фармага І., Марікуца У. (2015)
Troyan О. - Method of forming latent image to protect documents based on the effect moire (2015)
Химко О. - Алгоритмічний метод діагностики витоків газу на ділянках магістральних газопроводів, Гринів О., Притула Н., Притула М. (2015)
Pavliuk O. - Investigation of existing image denoising algorithms, Kutelmakh R. (2015)
Кравець П. - Адаптивний ігровий метод синхронізації сигналів розподілених систем (2015)
Десятов Т. - Організація та реалізація процесу навчання в рамках модульних програм, що базуються на компетентності: зарубіжний досвід (2012)
Ващук Ф. - Психологічна служба у вищих навчальних закладах США і України (порівняльний аналіз), Козубовська І. (2012)
Руснак І. - Особливості децентрадізованої системи управління шкільною освітою Канади (2012)
Bogaj A. - Contemporary educational challenges and educational policy (2012)
Wiatrowski Z. - Problem kwalifikacji i kompetencji w kontekscie europejskich i krajowych ram kwalifikacjii (2012)
Павлов Ю. - Досвід релігійних організацій країн Євросоюзу на прикладі Польщі у профілактиці СНІД, наркоманії та алкоголізму (2012)
Біда А. - Динаміка розвитку освіти обдарованих у центрі наукових досліджень США (2012)
Садикова О. - Основні етапи розвитку інтеркультурного виховання у сучасній системі освіти Німеччини (2012)
Яковенко О. - Досвід США в удосконаленні вітчизняної економічної освіти (2012)
Бідюк Н. - Педагогічні засади організації дозвіллєвої діяльності учнівської молоді в системі позашкільної освіти Польщі (2012)
Мукан Н. - Особливості білінгвального навчання в канадських загальноосвітніх школах, Шийка Ю. (2012)
Кучай Т. - Традиції становлення шкільної освіти Канади (2012)
Ревінкель О. - Суспільно-політичні передумовм введення релігійного компонента в середніх закладах загальної освіти Східної Німеччини у 1989-1991 рр. (2012)
Bogaj M. - Social image of the contemporary school in Poland (2012)
Біда О. - Роль викладачів ВНЗ Росії у забезпеченні потреб студентів у здоровому способі життя (2012)
Авшенюк Н. - Особливості розвитку транснаціональної вищої освіти в Австралії наприкінці ХХ-початку ХХІстоліть (2012)
Третько В. - Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки магістрів-міжнародників у Німеччині (2012)
Товканець Г. - Історико-педагогічні передумови формування економічної освіти у вищій школі Словаччини (2012)
Рогульська О. - Інтерактивні технології у навчанні іноземних мов у вищих навчальних закладах України (2012)
Бобраков С. - Реформування змісту професійної підготовки вчителів у ВНЗ Німеччини: практико-орієнтований підхід (2012)
Велущак М. - Структура вищої економічної освіти в США (2012)
Левицька Н. - Реформування професійної підготовки перекладачів в університетах Німеччини: проблеми і перспективи (2012)
Михайлюк М. - Зарубыжный опыт профессиональной подготовки инженеров в области наноэлектроники (на примере Великобритании) (2012)
Wisniewska E. - Rola placowek doskonalenia w przygotowaniu nauczycieli do wspolczesnych warunkow pracy w Polsce (2012)
Пазюра Н. - Реалізація принципів освіти дорослих у внутрішньофірмовій підготовці виробничого персоналу (2012)
Поперечна Л. - Державна освітня політика Російської Федерації у сфері професійного розвитку вчителів початкових класів (2012)
Понзель У. - Формування професіоналізму майбутнього педагога (2012)
Кривоніс М. - Стан і умови професійної діяльності та розвитку вчителів США (за матеріалами TALIS) (2012)
Bidyuk N. - Comparative Pedagogical Analysis of Philologists' Professional Training at American and Ukrainian Universities, Ikonnikova M. (2017)
Sikora J. - Social and Occupational Activation of People at Risk of Social Exclusion in Poland against the Background of the EU Cohesion Policy (2017)
Petruk N. - The Influence of Western European Humanistic Pedagogy on Forming Ukrainian School in 16th-17th Centuries (2017)
Riabovol L. - The Essence and Structure of History and Legal Studies Teacher's Competency: Analysis of Ukrainian and Foreign Scholars' Approaches (2017)
Desiatov T. - Methodology of Projecting Pedagogical Education Oriented toward Quality and Trends in Its Development in the EU Countries (2017)
Bloshchynskyi I. - Peculiarities of Professional Training of the US Border Patrol Special Operations Group's Agents (2017)
Papushyna V. - Forming Pedagogical Aesthetic Culture of Students in British Experience (2017)
Stepura Yu. - Foreign Experience in Using Educational Logotherapy in Professional Activities of Primary School Teachers (2017)
Banit O. - The Influence of External and Internal Factors on Forming the System of Managers' Professional Development at Transnational Corporations in Poland (2017)
Androshchuk I. - Methodology in Training Future Technology and Engineering Teachers in the USA, Androshchuk I. (2017)
Darmoroz H. - Professional Training of Computational Linguists at the University of Stuttgart (2017)
Bajpai Sh. - Industrial Engineering Education in India, Akhtar Sh. (2017)
Hnatiuk M. - The Role of Comparative Pedagogy in Evaluating Education Systems of Different Countries (2017)
Komochkova O. - Comparative Analysis of Linguists' Professional Training at British and Ukrainian Universities (2017)
Roskvas I. - Modern Approaches to Training Competitive Locksmiths-Electricians in the EU Countries (2017)
Рябовол Л. - Сутність та структура компетентності вчителя історії та правознавства: аналіз вітчизняних і зарубіжних підходів (2017)
Андрощук І. - Методика підготовки майбутніх учителів технологій та інженерії у США, Андрощук І. (2017)
Степура Ю. - Зарубіжний досвід використання педагогічної логотерапії у професійній діяльності педагогів початкової школи (2017)
Правила оформлення і подання рукописів (оновлені відповідно до міжнародних вимог) (2017)
Desiatov T. - Training future teachers from the standpoint of implementation of modular-activity programs: international experience (2014)
Zhizhko O. - Psychological and educational aspects of P. Freire's pedagogy and its implementation in the training of professionals in Latin America (2014)
Holovchenko O. - Issues of media education of the USA and Canada in the information society (2014)
Avshenyuk N. - The phenomenon of "global education space" as an object of scientific-pedagogical research (2014)
Kuchai T. - Legislative basis of pedagogical education in Japan (2014)
Sadovets O. - Formation of foreign communicative competence of adult immigrants in the USA (2014)
Pododimenko I. - The role of professional societies in the professional formation of specialists in computer sciences: experience of Japan (2014)
Hladka H. - Comparative analysis of western and domestic practice of interactive method application in teaching social and political disciplines at the universities (2014)
Rebryna A. - Analysis of national and foreign specialized sport education for senior pupils (2014)
Kalashnyk L. - Professional and labour socialization of orphans in China (2014)
Bordakova O. - Vocational guidance school system in the gymnasium of Poland as an important condition for professional development of a personality (2014)
Десятов Т. - Професійна підготовка майбутніх учителів з позицій реалізації модульно-діяльнісних програм: зарубіжний досвід (2014)
Жижко О. - Психолого-педагогічні аспекти педагогіки П. Фрейре та її реалізація у професійній підготовці фахівців Латинської Америки (2014)
Головченко Г. - Проблеми медіаосвіти США і Канади в умовах інформаційного суспільства (2014)
Авшенюк Н. - Феномен "світового освітнього простору" як об’єкт науково-педагогічного дослідження (2014)
Садовець О. - Формування іншомовної комунікативної компетентності дорослих іммігрантів у США (2014)
Пододіменко І. - Роль фахових об’єднань у професійному становленні фахівців з комп’ютерних наук: досвід Японії (2014)
Гладка Г. - Порівняльний аналіз західної та вітчизняної практики застосування інтерактивних методів у викладанні суспільно-політичних дисциплін у ВНЗ (2014)
Ребрина А. - Аналіз вітчизняного та закордонного профільного навчання старшокласників спортивного спрямування (2014)
Калашник Л. - Професійно-трудова соціалізація дітей-сиріт у КНР (2014)
Бордакова О. - Внутрішньошкільна профорієнтаційна система в гімназіях Польщі як важлива передумова професійного становлення особистості (2014)
Правила оформлення і подання рукописів (2014)
Pazyura N. - Important questions of comparative studies in Asian countries (2015)
Kovalchuk V. - Civiс consciousness development of youth in the context of educational reforms: the US experience (2015)
Mukan N. - The analysis of adult immigrants’ learning system in Canada, Barabash O., Busko M. (2015)
Mukan N. - Leadership in r&d activity in English and Welsh universities, Havrylyuk M., Prots M. (2015)
Zhukovskyi V. - Stages of gender education in Canadian secondary schools, Kostiuk O. (2015)
Zhukovskyi V. - The prerequisites to Ukrainian students participation in study abroad programs at the Canadian universities and colleges, Simak K. (2015)
Kozubovska I. - Training of teacher–researcher as a prior consideration of professional training of pedagogues in Great Britain, Popovych I. (2015)
Dernova M. - Experiential learning theory as one of the foundations in effective adult learning practice worldwide (2015)
Slyusarenko O. - The visions of world-class universities (2015)
Kravets R. - Comparative analysis of pedagogical technologies in the context of future agrarians’ multicultural education in the USA (2015)
Chorna O. - The development of a monitoring system of higher education quality in Ukraine and Germany: comparative component (2015)
Istomina K. - International relations as a field of study in the Canadian system of higher education (2015)
Zukowski W. - Professional training of specialists in international marketing in Poland (2015)
Scheludko I. - Achievements in training of future technology teachers: European experience (2015)
Baybakova O. - Peculiarities of cultural interaction in education: the US experience, Sidun L. (2015)
Nychkalo N. - Review on the monograph "educational problems of the present time" by Miroslaw J. Szymanski (2015)
Kовальчук В. - Виховання громадянської свідомості молоді у контексті освітніх реформ: досвід США (2015)
Шелудько І. - Досягнення підготовки майбутніх учителів технологій: досвід європейських країн (2015)
Байбакова О. - Особливості міжкультурної взаємодії в освітньому просторі США, Сідун Л. (2015)
Ничкало Н. - Рецензія на монографію "освітні проблеми сучасності" професора Мірослава Шиманьскі (2015)
Правила оформлення і подання рукописів(оновлені) (2015)
Звернення до керівництва держави щодо подолання кризової ситуації у сфері охорони земель (2017)
Гадзало Я. М. - Сучасні виклики модернізації аграрної політики України, Лузан Ю. Я. (2017)
Тараріко Ю. О. - Ґрунтозахисна ефективність міжгалузевої оптимізації агроекосистем, Величко В. А., Личук Г. І. (2017)
Петриченко В. Ф. - Вплив інокуляції та морфорегулятора на особливості росту рослин сої в умовах Лісостепу, Кобак С. Я., Чорна В. М. (2017)
Стегній Б. Т. - Ектопаразити як механічні і трансмісивні переносники інфекційних хвороб , Герілович А. П., Палій А. П., Машкей А. М., Сумакова Н. В. (2017)
Вожегова Р. А. - Створення та оцінка селекційного матеріалу люцерни з підвищеним рівнем азотфіксації, Тищенко О. Д. (2017)
Булгаков В. М. - Теорія відбивання бульб картоплі під час роботи спірального сепаратора, Адамчук В. В., Головач І. В., Смолінський С. В., Ігнатьєв Є. І. (2017)
Фурдичко О. І. - Екологічні аспекти охорони фауни під час польових робіт, Новицький В. П. (2017)
Аристархова Е. О. - Визначення хронічної токсичності вод поверхневих джерел водопостачання на Daphnia magna Straus та Тradescantia fluminensis Vellozо (2017)
Новаковський Л. Я. - Еколого-економічні та правові проблеми охорони земель, Новаковська І. О. (2017)
Комар О. О. - Урожайність і якість коренеплодів пастернаку посівного залежно від схем сівби та густоти рослин (2017)
Управління засоленими ґрунтами (2017)
М. В. Гладію — 65 (2017)
М. Я. Єфіменку — 75 (2017)
До 80-річчя від дня народження І. П. Масла (1937 – 2010) (2017)
Nychkalo N. - The "man–labour” system as the basis for interdisciplinarity of pedagogical science (2014)
Bidyuk N. - Master’s training as a part of young researcher’s professional development: British and Ukrainian experience (2014)
Lukianova L. - Professional activities of teacher-andragogue (foreign experience) (2014)
Sushentseva L. - Preparedness formation of the future vocational education teachers to occupational adaptation under conditions of globalization processes in society (2014)
Semenog O. - Professional training of future teacher in cross-cultural dialogue (2014)
Movchan L. - Development of plurilingual competencies through vocationally oriented language learning in Sweden (2014)
Krasilnikova H. - System of monitoring the quality of higher education in UK universities: experience for Ukraine (2014)
Skyba K. - Translators and interpreters certification in Australia, Canada, the USA and Ukraine: comparative analysis (2014)
Dolynskyi Y. - Peculiarities of formation the informative competence of future translators in EU universities (2014)
Korniienko V. - Comparative analysis of models of bachelors of arts’ professional training in applied linguistics at the universities of Ukraine and the USA (2014)
Protsko Y. - Requirements to the professional competence of English language teachers in Belgium (2014)
Kuchai T. - Aesthetic education of primary school pupils as an integral part of the national system of continuous art education in Japan (2014)
Nasilenko L. - Forming the future lawyers’ communicative competence: the experience of higher education in Ukraine and Germany (2014)
Proskurkina Ya. - Formation and development of the pre-professional training system of foreign medical applicants in Ukraine (historical and educational aspect) (2014)
Sushentsev A. - Advanced training of labour force: the USA experience (2014)
Mykhailiuk M. - Organizational and pedagogical fundamentals of professional training of future engineers in the field of nanoelectronics in UK universities (2014)
Бідюк Н. - Магістерська підготовка як складова професійного становлення молодого дослідника: британський та ураїнський досвід (2014)
Лук’янова Л. - Професійна діяльність викладачів-андрагогів (зарубіжний досвід) (2014)
Сушенцева Л. - Формування готовності майбутніх педагогів професійного навчання до професійної адаптації в умовах глобалізаційних процесів у суспільстві (2014)
Семеног О. - Фахова підготовка майбутнього вчителя у вимірах крос-культурного діалогу (2014)
Красильникова Г. - Система моніторингу якості вищої освіти в університетах Великої Британії: досвід для України (2014)
Долинський Є. - Особливості формування інформатичної компетентності майбутніх перекладачів в університетах Європейського Союзу (2014)
Корнієнко В. - Порівняльний аналіз моделей професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук з прикладної лінгвістики в університетах України та США (2014)
Процько Є. - Вимоги до професійної компетентності вчителів англійської мови у Бельгії (2014)
Насілєнко Л. - Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів: досвід вищої школи України і Німеччини (2014)
Проскуркіна Я. - Становлення і розвиток системи допрофесійної підготовки іноземних абітурієнтів медичного профілю в Україні (історико-педагогічний екскурс) (2014)
Сушенцев А. - Професійне вдосконалення виробничого персоналу: досвід США (2014)
Михайлюк М. - Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх інженерів у галузі наноелектроніки в університетах Великої Британії (2014)
Вітання ювіляру (2014)
Рецензія доктора педагогічних наук, професора Гомонюк Олени Михайлівни на монографію Ольги Миколаївни Куцевол "Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури" (2014)
Правила оформлення та подання рукописів (2014)
Барановський О. І. - Зміст трансформаційних процесів в економічних системах (2017)
Пшик Б. І. - Забезпечення стійкості грошового обігу в Україні в контексті реалізації інструментів грошово-кредитної політики (2017)
Руденко М. В. - Теоретичні аспекти взаємодії фінансового і реального секторів економіки (2017)
Мороз М. О. - Стан формування системи забезпечення інвестиційної безпеки України (2017)
Хуторна М. Е. - Концептуалізація процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних установ (2017)
Хоружий С. Г. - Міжнародна практика нагляду за діяльністю фінансових (кредитних) кооперативів через механізми самоконтролю (2017)
Чібісова В. Ю. - Удосконалення інструментів регулювання ліквідності банків України (2017)
Мамедов С. Г. - Підвищення ефективності нагляду в контексті реструктуризації банків (2017)
Мельник С. С. - Типологія фінансового шахрайства в українських комерційних банках (2017)
Боярко І. М. - Концептуальна модель організації системи фінансового контролінгу на підприємстві, Гриценко Л. Л., Рябенков О. В. (2017)
Шубіна С. В. - Методика аналізу структури капіталу та її впливу на прибутковість підприємства (на прикладі ПАТ "САН ІнБев Україна"), Іщенко Т. І., Іщенко К. І., Мірошник О. Ю. (2017)
Рибалка Д. О. - Порівняння підходів філософії ощадливого виробництва і концепції системних обмежень як інструментів фінансового менеджменту (2017)
Поздняков Ю. В. - Значення досліджень методичної похибки методу дисконтування грошових потоків для розбудови інформаційної парадигми незалежної оцінки, Лапішко М. Л., Гохберг І. І. (2017)
Сословський В. Г. - Криптовалюти як система інвестиційних проектів, Косовський І. О. (2017)
Козоріз Г. Г. - Роль та місце соціального страхування в системі державних фінансів України (2017)
Wiatrowski Z. - Positive and disputable consequences of connecting science and education with labour market within new Polish reality (2014)
Sikora J. - Changes and threats to the employee development under social and economic conditions within global labour market (2014)
Leshchenko M. - Thomas Gordon’s communicative pedagogy in modern educational realities, Isaieva S. (2014)
Mukan N. - Theoretical analysis of Canadian lifelong education development, Barabash O., Busko M. (2014)
Petruk N. - Educational thought of Ukraine and Poland within renaissance culture: from the history of intellectual discourse of (2014)
Tretko V. - Conceptual ideas of masters’ professional training in international relations in Great Britain (2014)
Postryhach N. - Foreign approaches to determining the categories of teachers’ professionalization and professionalism in the system of continuing advanced training (2014)
Gritchenko I. - Formation of practical activity competence of future professionals in higher educational establishments of Ukraine and Germany (2014)
Guk S. - Interprofessional learning of physiotherapists under conditions of higher education in Great Britain (2014)
Velushchak M. - Case study method in business education in the USA (2014)
Levkovych Yu. - Theoretical analysis of the professional competence's formation and development in the light of Ukrainian and foreign scientists (in terms of the marketers’ professional skills and abilities) (2014)
Poperechna L. - Professional growth of primary school teacher during the inter-certification period in the system of continuous pedagogical education of the Russian Federation (2014)
Rudnitska K. - Professional training of economists in the USA (2014)
Лещенко М. - Kомунікативна педагогіка Томаса Гордона в сучасних освітніх реаліях, Ісаєва С. (2014)
Петрук Н. - Педагогічна думка України та Польщі у просторі ренесансної культури: з історії інтелектуального дискурсу XVI–XVII ст (2014)
Третько В. - Концептуальні ідеї професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у Великій Британії (2014)
Постригач Н. - Зарубіжні підходи до визначення категорій професіоналізації та професіоналізму учителя в системі неперервного підвищення кваліфікації (2014)
Гук С. - Міжпрофесійне навчання фахівців з фізичної реабілітації в умовах університетської освіти Великої Британії (2014)
Поперечна Л. - Професійний розвиток учителя початкових класів у міжатестаційний період у системі неперервної педагогічної освіти Російської Федерації (2014)
Правила оформлення і подання рукописів (оновлені) (2014)
Глянько А. К. - Бобово-ризобиальный симбиоз: некоторые современные знания, Ищенко А. А., Филинова Н. В. (2017)
Колупаев Ю. Е. - Функционирование антиоксидантной системы растений при солевом стрессе, Карпец Ю. В., Ястреб Т. О. (2017)
Козеко Л. Є. - Синтез білка теплового шоку HSP70 і алкогольдегідрогенази у листках Arabidopsis thaliana і Sium sisaroideum у відповідь на затоплення ґрунту (2017)
Карпец Ю. В. - Роль ионов кальция и активных форм кислорода в индуцировании антиоксидантных ферментов и теплоустойчивости растительных клеток донором оксида азота (2017)
Косаківська І. В. - Вплив гіпертермії на характер акумуляції та локалізацію абсцизової кислоти у сортів Glycine max (L.) Merr. з різною стійкістю до абіотичних стресорів, Войтенко Л. В., Яроцька К. М. (2017)
Ястреб Т. О. - Реакция устьичного аппарата растений арабидопсиса, дефектных по жасмонатному сигналингу, на действие абсцизовой кислоты и метилжасмоната, Колупаев Ю. Е., Карпец Ю.В., Дмитриев А. П. (2017)
Косаківська І. В. - Вплив гіпертермії та ґрунтової посухи на ріст, вміст фотосинтетичних пігментів і мікроструктуру епідермісу листка Triticum spelta L., Бабенко Л. М., Васюк В. А., Войтенко Л. В. (2017)
Якимчук Р. А. - Характер успадкування морфологічних ознак та елементів продуктивності у гібридів спельтоїдний хемомутант × пшениця м’яка озима (2017)
Олександр Петрович Дмитрієв (до 70-річчя від Дня народження) (2017)
Файт В. І. - Міжнародна наукова конференція "Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин", Волкова Н. Е., Молодченкова О. О., Колупаєв Ю. Є. (2017)
Пам’яті академіка НАН України Костянтина Меркурійовича Ситника (2017)
Правила для авторів (2017)
Правила для авторов (2017)
Rules for authors (2017)
Зміст вип. 1-2, 2017 (2017)
Лук’янова Л. Б. - Історико-теоретичні аспекти підготовки андрагогів у Польщі (2013)
Богів Е. І. - Діяльність народних університетів ФРН в істориічній ретроспективі (2013)
Велущак М. Я. - Історія та розвиток бізнес-освіти в США (2013)
Шийка О. І. - Особливості розвитку німецьких та австрійських університетів у XVIII столітті (2013)
Давиденко О. В. - Становлення та розвиток таємної організації вчителів у Польщі (1939-1944 рр.) (2013)
Литовченко І. М. - Історія зародження терміна "андрагогіка" як символу нової галузі освіти дорослих (2013)
Терьохіна Н. О. - Неформальна освіта дорослих у сучасному освітньому просторі (2013)
Бідюк Н. М. - Співпраця освітніх інституцій та громадських організацій щодо розвитку та підтримки освіти жінок у США (2013)
Сушенцева Л. Л. - Теоретичні засади професійної мобільності у працях зарубіжних учених (2013)
Кириченко В. І. - Когнітивний конструктивізм і рівень інтегрованості педагогічної системи навчальної дисципліни в контексті європейського досвіду, Скиба М. Є. (2013)
Авшенюк Н. М. - Сутнісні характеристики ступеневих програм вищої освіти у транснаціональному освітньому просторі (2013)
Ярова О. Б. - Тенденції оптимізації процесу навчання у початковій школі Євросоюзу (2013)
Білокопитов В. І. - Освітні програми Європейського Союзу для університетів та студентів (2013)
Лещенко М. П. - Освіта іммігрантів у Швеції: інтегративна політика, Бугасова Н. В. (2013)
Клочкова Т. І. - Суспільство ризику як чинник впливу на трансформацію менеджменту вищої освіти (2013)
Чистякова І. ‎А. - Особливості діяльності університетських мереж: Європейський контекст (2013)
Овчарук О. В. - Міжнародні стратегії запровадження освіти для демократичного громадянства у країнах Ради Європи (2013)
Десятов Т. М. - Концепція впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи на основі компетентнісного підходу: зарубіжний досвід (2013)
Чернякова Ж. Ю. - Професійно-педагогічна підготовка вчителя в контексті інтернаціоналізації освітнього простору Великої Британії: компетентнісний підхід (2013)
Борсук К. М. - Порівняльний аналіз підходів до визначення професійної компетентності сучасного перекладача (2013)
Жижко О. А. - Компетентнісний підхід у теорії і практиці підготовки фахівців для роботи з дорослими у Мексиці й Венесуелі (2013)
Сбруєв М. Г. - Матриця компетенцій адміністраторів наукових досліджень в американських університетах (2013)
Кудин В. О. - Гносеологические истоки современной педагогики (2013)
Тезікова С. В. - Сучасні тенденції у педагогічній освіті США (2013)
Wisniewska E. - Istota, geneza i funkcje studiow podyplomowych (2013)
Пазюра Н. В. - Роль педагогічного персоналу у професійному розвитку фахівців Японії в умовах внутрішньофірмової підготовки (2013)
Садовець О. В. - Професійний розвиток учителів, спрямований на підвищення рівня навчальної успішності учнів: досвід США (2013)
Самойлова Ю. Г. - Особливості професійного розвитку вчителів в умовах діяльності інноваційних шкільних мереж США (2013)
Ламанова Л. А. - Смысл и значение нормативной категории "педагогическая квалификация" через призму функций педагога (2013)
Котун К. В. - Використання педагогічного портфоліо у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи у Фінляндії (2013)
Сахно М. В. - Професійна підготовка майбутніх викладачів у магістратурі університетів Великої Британії (2013)
Мовчан Л. Г. - Педагогічна підготовка вчителів іноземних мов країн Європейського Союзу в умовах мультилінгвізму (2013)
Пришляк О. Ю. - Удосконалення професійної підготовки педагогів України у контексті прогресивних ідей зарубіжного досвіду (2013)
Мукан Н. В. - Професійна підготовка бакалаврів за спеціальністю "Міжнародні відносини" в університетах Росії, США, України (2013)
Поліщук В. А. - Психолого-педагогічні аспекти реалізації зарубіжних підходів до професійної підготовки соціальних працівників (2013)
Каплун А. В. - Вплив сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання на підготовку кваліфікованих робітників у Польщі та Україні (2013)
Третько В. В. - Науково-дослідницька підготовка магістрів міжнародних відносин в університетах Великої Британії (2013)
Лопутько О. А. - Зарубіжний досвід застосування методу змішаного навчання в процесі вивчення англійської мови у ВНЗ (2013)
Пододіменко І. І. - Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців з комп’ютерних наук в університетах Японії (2013)
Проскуркіна Я. І. - Досвід підготовки іноземних студентів до навчання в медичних школах США (2013)
Гук С. В. - Кваліфікаційні напрями професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації у Великій Британії (2013)
Торчинський М. М. - Особливості професійної підготовки фахівців з фольклористики: Україна та США, Волошина І. В. (2013)
Насілєнко Л. А. - Специфіка професійної підготовки майбутніх юристів в Україні та Німеччині (2013)
Титул, содержание (2014)
Tkach Ie. V. - Taxonomic Status of Neoechinorhynchus agilis (Acanthocephala, Neoechinorhynchidae), with a Description of Two New Species of the Genus from the Atlantic and Pacific Mullets (Teleostei, Mugilidae), Sarabeev V. L., Shvetsova L. S. (2014)
Aleksandrov B. - The First Finding of Bryozoan Pectinatella magnifica (Lophopodidae) in Lower Danube, Voloshkevich O., Kurakin A., Rybalko A., Gontar V. (2014)
Snegovaya N. Yu. - New Species of the Genus Rilaena (Opiliones, Phalangiidae) from the Mount Gyamish, Azerbaijan, Pkhakadze V. D. (2014)
Sergi T. A. - Latridius usovae, a New Species of the Minute Brown Scavenger Beetles (Coleoptera, Latridiidae) from Rovno Amber, Perkovsky E. E. (2014)
Varga A. - New Data on the Genus Dolichomitus (Hymenoptera, Ichneumonidae, Pimplinae) in the Ukrainian Carpathians (2014)
Kopij G. - Avian Communities of a Mixed Mopane-Acacia Savanna in the Cuvelai Drainage System, North-Central Namibia, During the Dry and Wet Season (2014)
Tsvelykh A. N. - Song Repertoire and Comparative Analysis of Song Structure of Chaffinch, Frin-gilla coelebs (Fringillidae), from the Northeast of Balkan Region, Yablonovska-Grishchenko E. D. (2014)
Nazarenko V. Yu. - Epipharyngeal Morphology in Hyperini Larvae (Coleoptera, Curculionidae, Hyperinae) (2014)
Dolinskaya I. V. - Egg Morphology of Some Noctuidae (Lepidoptera) (2014)
Koziy M. S. - Morphofunctional Adaption of the Renal Tissue of Acipenser ruthenus (Actinopterygii, Acipenseriformes) Under Transformed Habitation Conditions (2014)
Pukhtayevych P. P. - Modified Method of Metaphase Plates Obtaining for Polypoid Fish Genera Carassius and Cobitis Karyotyping (Actinopterigii, Cypriniformes) (2014)
Gaponova L. P. - The Seasonal Population Dynamics of the Cyclopoid Copepods (Cyclopoida, Cyclopidae) in Ponds of Kyiv Region (Ukraine) (2014)
Абхари П. Б. - Теоретический анализ процесса выдавливания деталей с фланцем в закрытых матрицах (2017)
Броварець О. О. - Методика потрійної трилатерації визначення надточних координат місцезнаходження об’єкта (2017)
Воденникова О. С. - Оценка адекватности моделей прогнозирования коэффициентов трения композиционных материалов (2017)
Грибков Э. П. - Исследование процесса правки волнистости листов на листоправильных машинах, Гаврильченко Е. Ю. (2017)
Dmitriev D. O. - Using of the mechanism with parallel structures for lapping machining and new materials testing, Piven S. M., Fedorchuk D. D. (2017)
Клименко Л. П. - Відновлення поверхні тертя гільзи циліндра двз шляхом нарощування в присутності покриття-модифікатора Ti-TiO2-Cu2O, Андрєєв В. І., Случак О. І. (2017)
Копылов В. И. - Эффективность плазменных молибденовых покрытий на конструкционных материалах в условиях воздействия нагрузок и температур, Солодкий С. П., Селиверстов И. А. (2017)
Кузнецов Ю. Н. - Вызовы четвертой промышленной революции "Индустрия 4.0" перед учеными (2017)
Малахов А. В. - Моделирование процесса разрушения воздушных пузырей при заполнении замкнутых объемов, Палагин А. Н., Маслов И. З. (2017)
Нестеренко С. А - Универсальное антропоморфное захватное устройство для промышленного робота, Семенюк В. Ф., Кнюх А. Б., Садовец К. Л. (2017)
Носуленко В. І. - Вплив геометрії та розмірів електрода-інструмента на технологічні характеристики процесу розмірної обробки електричною дугою, Шмельов В. М., Юр’єв В. В. (2017)
Savkiv V. B. - Justification of the object of manipulation parameters influence on the optimal orientation and lifting characteristics of Bernoulli gripping device, Mykhailyshyn R. I., Mikhalishin M. S., Duchon F. (2017)
Свяцький В. В. - Підвищення продуктивності процесу глибокого свердління, Скрипник О. В. (2017)
Скрипник О. В. - Перспективні напрямки технологічного застосування гідратів двооксиду вуглецю, Свяцький В. В. (2017)
Тарган Д. В. - Вплив магнітно-абразивного оброблення на твердість та структуру матеріалу мітчиків із швидкорізальної сталі, Майборода В. С. (2017)
Бойко Г. А. - Вітчизняний та європейський досвід з переробки безнаркотичних конопель, Чурсіна Л. А., Кузьміна Т. О. (2017)
Валько М. І. - Перспективи плодоовочевої галузі в контексті запровадження міжнародних стандартів, Тіхосова Г. А., Стоянова О. В., Кулакович Г. О., Валько П. М. (2017)
Горач О. О. - Застосування технічного текстилю з льону олійногодля удосконалення дорожнього будівництва, Тулученко Н. В., Базик В. П., Князєв О. В. (2017)
Карманов В. В. - Анализ пылеулавливающего оборудования льнозаводов, Кузнецов С. И. (2017)
Ковалевський К. А. - Технологія виробництва натуральних харчових барвників, Мамай О. І., Валько М. І., Шанін О. Д., Кузьміна Т. О. (2017)
Кулігін М. Л. - Дослідження впливу КАМЕДЕЙ на реологічні властивості кетчупу, Чміленко Ю. В. (2017)
Литвиненко Н. М. - Дизайн колекції вечірніх суконь з формотворчими елементами сталагмітів (2017)
Малеев В. А. - Рыбные консервы: технологии, фальсификация, соответствие стандартам, Безпальченко В. М. (2017)
Сарібєкова Д. Г. - Розробка технології надання текстильним матеріалам спеціального призначення захисних властивостей, Куник О. М., Серветник Р. С., Сарібеков Г. С. (2017)
Семешко О. Я. - Вплив електроразрядної обробки на сорбційні властивості грубого вовняного волокна, Асаулюк Т. С., Сарібєкова Ю. Г. (2017)
Скропишева О. В. - Сучасні методи визначення амінокислот в харчових продуктах, Гнідець В. П., Лисенко В. А. (2017)
Слепчук І. - Дослідження впливу зшиваючих агентів на властивості поліуретанових полімерних плівок, Семешко О. Я., Сарібєкова Ю. Г., Куліш І. М. (2017)
Клещов Г. М. - Інтегрована інформаційно-вимірювальна система з автоматичним контролем виробництва деталей штампів, Братченко Г. Д. (2017)
Ляшенко А. В. - Застосування алгоритма на основі дескриптора текстури в розпізнаванні відеолапароскопічних зображень, Годлевський Л. С., Баязітов Д. М., Бузиновський А. Б. (2017)
Ляшенко Е. Н. - Онтологическая модель представления знаний в интеллектуальной системе управления процессами ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера (2017)
Тіхосов А. С. - Розробка системи контролю вологості на базі мікрокомп'ютера raspberry PI B+, Цивільський Ф.М., Шерстюк В.Г. (2017)
Точилін С. Д. - Продуктивність restful та soap рнр web-сервісів при пошуку в даних postgresql (2017)
Адоньєв Є. О. - Особливості б-ліній, б-поверхонь, визначення, переваги та можливості застосування у композиційному методі геометричного моделювання, Верещага В. М. (2017)
Radetska S. V. - Preconditions of using information technologies in the english learning process for students of non-linguistic specialties (2017)
Mukan N. - The model of unification and the model of diversification of public school teachers’ continuing professional development in Great Britain, Canada and the USA, Myskiv I., Kravets S. (2016)
Savotina N. - The potential for development of Russian youth social activity (2016)
Winch J. - Does the students’ preferred pedagogy relate to their ethnicity: UK and Asian experience (2016)
Kurach M. - The development of future technology teachers’ artistic-projective abilities: foreign experience (2016)
Pavlyuk V. - Peculiarities in construction of future teachers’ professional training content in the system of multilevel pedagogical education in Canada, Ivanchyuk H. (2016)
Shumskyi O. - Modern approaches to foreign language teaching: world experience (2016)
Havrylenko K. - Development of formal agricultural education in Canada (based on the analysis of scientific periodicals of the 19th – early 20th centuries) (2016)
Demchenko I. - Forming of future teachers’ ICT-competence: Canadian experience (2016)
Komochkova O. - Linguistics undergraduate and postgraduate courses: experience of Lancaster University (UK) (2016)
Hizhynska T. - State education policy in the field of adult education in Germany (2016)
Курач М. - Розвиток творчих художньо-проектних здібностей майбутніх учителів технологій: зарубіжний досвід (2016)
Павлюк В. - Особливості конструювання змісту професійної підготовки майбутнього вчителя у системі багаторівневої педагогічної освіти в Канаді, Іванчук Г. (2016)
Гавриленко К. - Розвиток формальної аграрної освіти дорослих у Канаді (на аналізі періодичних джерел Канади у ХІХ – на початку ХХ століття) (2016)
Гіжинська Т. - Державна освітня політика Німеччини в галузі освіти дорослих (2016)
Правила оформлення і подання рукописів (2016)
Мацапура В. - П. Мериме как реципиент и интерпретатор творчества Н. Гоголя (2016)
Штейнбук Ф. - Конверґенція топосу насолоди у романах С. Поваляєвої "Замість крові" й Ф. Беґбеде "Романтичний егоїст" (2016)
Сидоренко О. - Співомовки Степана Руданського в жанровій парадигмі сміхової літератури (2016)
Ніколова О. - Псевдоморфні персонажі української бурлескно-травестійної літератури I половини XIX ст. в контексті європейської традиції (2016)
Тупахіна О. - Форми й засоби репрезентації вікторіанського метанаратива у літературному процесі порубіжжя ХХ–ХХІ сс. (2016)
Кобилко Н. - Інтерпретація міфологеми "Дорога" в українській химерній прозі, Кириленко Н. (2016)
Цепкало Т. - Міфологема місяця у творчості М. Йогансена та К. Гамсуна (2016)
Ніколенко К. - Форми інтертексту в п’єсі Б. Шоу "Пігмаліон" (2016)
Баландіна Н. - Слово ГАЗЕТА у словнику і в ментальному лексиконі (2016)
Лопата В. - Формально-граматичні типи двоскладних речень із бестіальними дієсловами неповної особової парадигми зі значенням видавання звуків (2016)
Зубець Н. - Традиційне і нове в мовотворчості Емми Андієвської – прозаїка, Калюжна А. (2016)
Тупиця О. - Функціонально-стилістичні особливості безеквівалентної лексики сучасної української мови у поетичному тексті (2016)
Тихоненко О. - Лінгводидактична спадщина є. К. Тимченка (до 150-річчя від дня народження видатного мовознавця) (2016)
Плющ М. - Особові співвідношення у світлі граматики, семантики і прагматики (2016)
Padalka O. - Modern guidelines for forming the international image of universities: foreign experience, Voronenko O., Humeniuk T. (2015)
Kovalchuk V. - Teaching staff advanced training in Russia, the Republic of Kazakhstan, the USA and Canada (2015)
Petruk N. - Ideas on moral and civil upbringing of personality in Italian and Ukrainian pedagogy during the Renaissance (2015)
Desyatov T. - Peculiarities of professional training standards development and implementation within competency-based approach: foreign experience (2015)
Pazyura N. - Development of teachers’ alternative certification in the USA (2015)
Mukan N. - Methodology of comparative analysis of public school teachers’ continuing professional development in Great Britain, Canada and the USA, Kravets S. (2015)
Zabolotna O. - Academic mobility projects management: challenges for Ukrainian professional education (2015)
Skyba K. - Key methodological aspects of translators’ training in Ukraine and in the USA (2015)
Bloshchynskyi I. - Peculiarities of US border guard officers’ training at the federal law enforcement training center using online campus (2015)
Lavrysh Yu. - Transformative learning as a factor of lifelong learning by the example of vocational education in Canada (2015)
Boichenko M. - Talent management programmes at British, American and Canadian universities: сomparative study (2015)
Bajpai Sh. - Mechatronics engineering education in India, Khare S. (2015)
Chychuk A. - The system of teacher education management in Great Britain (2015)
Romaniuk O. - European experience in teacher education and pedagogical mastery development (2015)
Zubekhina T. - Content of Bachelors’ in Tourism informative training in Ukrainian and Polish experience:comparative study (2015)
Zapotichna M. - Traditional education of aboriginal people in Canada: principles, methods and characteristic features (2015)
Komochkova O. - Undergraduate courses in linguistics at universities of Great Britain (2015)
Baranyuk V. - Experience of forming professional and communicative competency of future social workers in education systems of Western European countries (2015)
Shpychko I. - Foreign experience in forming social competency of future specialists in service sector (2015)
Падалка О. - Сучасні орієнтири формування міжнародного іміджу університетів: зарубіжний досвід, Вороненко О., Гуменюк Т. (2015)
Ковальчук В. - Підвищення кваліфікації вчителів у Росії, Республіці Казахстан, США й Канаді (2015)
Десятов Т. - Особливості розробки та реалізації стандартів професійної підготовки на основі компетентнісного підходу: зарубіжний досвід (2015)
Блощинський І. - Особливості підготовки фахівців-прикордонників у федеральному правоохоронному навчальному центрі США на основі онлайн-кампусу (2015)
Чичук А. - Cистема управління педагогічною освітою у Великій Британії (2015)
Романюк О. - Європейський досвід педагогічної освіти і розвитку педагогічної майстерності (2015)
Шпичко І. - Зарубіжний досвід формування соціальної компетентності майбутнього фахівця сфери обслуговування (2015)
Wiatrowski Z. - Ukraina 2015 roku na drodze do lepszej i ludzkiej przyszłości (2015)
Правила оформлення і подання рукописів (2015)
Zhuravska N. - Global character of international labour migration: challenges and objectives for higher education in world context (2016)
Ogienko O. - Professional training of economists at Polish universities (2016)
Homoniuk O. - Peculiarities of future finance and economics specialists’ training in Western European countries and Ukraine, Pokudina L. (2016)
Ikonnikova M. - Organizational and content peculiarities of english teachers’ professional training in Canada (2016)
Akhtar Sh. - Control system education for mechanical engineering undergraduate curriculum in India, Iqbal S. M., Bajpai Sh. (2016)
Shumeiko Shumeiko - Content peculiarities of Master’s professional foreign language training in translation studies and interpretation at the universities of Slovakia (2016)
Manyuk L. - Future physicians’ professional communication skills training at US universities: structure and content (2016)
Bidyuk D. - Using web-based technologies and tools in future choreographers’ training: British experience (2016)
Yashchuk S. - Forming students’ professional legal competency: foreign experience (2016)
Shevchenko A. - The essence and structure of Masters’ of Public Administration core competencies in the USA (2016)
Sosnova M. - Guidelines for professional training of junior medical staff in the context of European experience (2016)
Glyanenko K. - Professional training of language teachers in the context of British experience (2016)
Maksymchuk I. - Forming pedagogical mastery of physical education teachers in the context of native and foreign scholars' views (2016)
Fasolya O. - The system of environmental education in the USA: normative and legal aspect (2016)
Журавська Н. - Глобальний характер міжнародної трудової міграції: виклики та завдання вищої освіти у світовому контексті (2016)
Огієнко О. - Професійна підготовка фахівців економічного профілю в університетах Польщі (2016)
Гомонюк О. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в країнах Західної Європи та України, Покудіна Л. (2016)
Манюк Л. - Структура й зміст фахової комунікативної підготовки майбутніх лікарів в університетах США (2016)
Ящук С. - Формування професійно-правової компетентності студентів: зарубіжний досвід (2016)
Правила оформлення і подання рукописів (2016)
Момотюк Л. Є. - Принципи підготовки та подання фінансової звітності за МСФЗ: синтез теорії та практики, Шкуліпа Л. В. (2015)
Шевчук О. А. - Стан формування системи державного фінансового контролю в Україні (2015)
Старостенко Г. Г. - Використання трудового потенціалу в умовах глобалізації світового ринку праці, Козар В. В. (2015)
Мороз О. В. - Динаміка діяльності агрохолдингів у постреформеному сільськогосподарському виробництві, Семцов В. М., Кукель Г. С. (2015)
Вініченко І. І. - Ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Сорока Ю. О. (2015)
Жигірь А. А. - Формування кластерів, як світова тенденція, пошуку шляхів підвищення ефективності підприємницької діяльності (2015)
Ханин И. Г. - Теоретико-методологические основы информационной безопасности научно-технологического развития корпоративной экономики (2015)
Будько О. В. - Удосконалення екологічного оподаткування як складова сталого розвитку підприємства (2015)
Бабіченко В. В. - GR-менеджмент як складова корпоративної стратегії в інформаційній економіці (2015)
Андрющенко К. А. - Конкурентна стратегія функціонування інтелектуального капіталу на підприємстві (2015)
Гусєв Ю. В. - Поняття спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку (2015)
Кулінська А. В. - Особливості державного регламентування фондової політики України (2015)
Бірдус Л. В. - Економічні аспекти демографічної ситуації в Україні (2015)
Камбур О. Л. - Особливості стимулювання заходів з енергозбереження на державних та комунальних підприємствах, Костенок Я. О. (2015)
Радзівіло І. В. - Управління механізмом функціонування ПДВ на рівні підприємства (2015)
Тимощук О. М. - Інформаційно-логістичні системи в сучасних транспортних технологіях, Мельник О. В. (2015)
Коробова Н. М. - Здобуття конкурентних переваг птахівничими підприємствами України в умовах глобалізації економіки (2015)
Шевченко І. Ю. - Регіональні особливості розвитку автомобільного транспорту в Україні (2015)
Алдошина М. В. - Обгрунтування ролі мотиваційного менеджменту в системі управління персоналом підприємств туристичної галузі, Брусільцева Г. М. (2015)
Риковська О. В. - Освіта дорослих як чинник розвитку людського капіталу: європейський досвід та українські тенденції (2015)
Сіліна І. В. - Побудова процесу антикризового фінансового управління підприємством в умовах внутрішньої та зовнішньої нестабільності (2015)
Рябченко О. О. - Економічні рішення в умовах ризиків кліматичних змін, Герасименко Н. А. (2015)
Ярмоленко Ю. О. - Cталий розвиток аграрного сектору економіки та його економічне забезпечення (2015)
Кіпа М. О. - Структурно-функціональна модель управління фінансовими ресурсами підприємства (2015)
Шутько Т. І. - Особливості формування витрат сільськогосподарських підприємств (2015)
Райнова Л. Б. - Реформування зарплатних податків: грузинський досвід та вітчизняні реалії (2015)
Фаріон Н. О. - Принципи корпоративного управління: міжнародний та вітчизняний досвід (2015)
Землячова О. А. - Організація страхування банківських ризиків (2015)
Чулаєвська М. Є. - Перспективи співпраці України з ЄС у сфері міграції відповідно до Угоди про асоціацію (2015)
Шульга Н. Д. - Основні підходи до моделювання освітньої політики: вітчизняний і зарубіжний досвід (2015)
Остапенко О. Г. - Конституційно-правові засади формування та реалізації державної політики розвитку територіальної громади в Україні, Барановська Т. М. (2015)
Лашко А. О. - Дискурсивний аналіз як метод аналізу державної політики (2015)
Вострікова Н. В. - Сучасне організаційне забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні на національному рівні (2015)
Ясній П. В. - Методика експериментальних досліджень вимушених коливань підсилених циліндричних оболонок, Пиндус Ю. І., Гудь М. І. (2017)
Ковбашин В. І. - Дослідження технологій покращення фізико-механічних і хімічних властивостей реакційно-спечених керамічних матеріалів на основі карбіду кремнію, Бочар І. Й. (2017)
Чигарьов В. В. - Властивості електрошлакової сталі, переплавленої за біфілярною схемою з використанням твердого старту, Власов А. Ф., Макаренко Н. О., Голуб Д. М., Гринь О. В., Пліс С. Г. (2017)
Кондратюк О. М. - Дослідження взаємодії частинки абразивного робочого середовища при вібраційній обробці з оброблюваною поверхнею деталі, Ляшук О. Л., Клендій В. М., Галан Ю. Я. (2017)
Каменєв С. В. - Модифікація пластин ланок приводних роликових ланцюгів, Тарова М. Ю., Фот А. П., Кривий П. Д. (2017)
Клендій В. М. - Теоретичні передумови зміцнення робочих поверхонь гвинтових робочих органів, Кучвара І. М., Чвартацький Р. І., Навроцька Т. Д., Дуда Б. П. (2017)
Марчук Р. М. - Обгрунтування параметрів гідравлічної запобіжної муфти, Комар Р. В., Дубиняк Т. С., Фльонц О. В., Диня В. І., Семенів І. І. (2017)
Довбуш Т. А. - Математична модель розвитку крайової тріщини при згині симетричних тонкостінних профілів, Хомик Н. І., Довбуш А. Д., Рубінець Н. А. (2017)
Абрамович А. О. - Нормування сигналів вихрострумових перетворювачів для коректного їх порівняння, Піддубний В. О. (2017)
Яненко О. П. - Автоматизована система для опромінення біологічно активних точок людського організму, Адаменко В. О., Шевченко К. Л., Кузь В. І. (2017)
Готинчан І. З. - Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора ганкеля 1-го роду – (Конторовича-Лєбєдєва) 2-го роду – Лежандра 2-го роду – Фур’є на полярній осі (2017)
Бачинський М. В. - Визначення інтенсивності неінтенсивного потоку світла після поширення через шарувате біологічне середовище, Стоянов Ю. М., Яворський Б. І. (2017)
Барило Г. І. - Методика аналізу похибок вимірювального перетворення імпедансної спектроскопії з активацією негармонічними сигналами, Голяка Р. Л., Вірт В. В., Везир Ф. Ф. (2017)
Чесановський І. І. - Представлення вузькосмугових радіосигналів із кутовою модуляцією в системах транкінгового радіозв’язку методом головних компонент, Левчунець Д. О. (2017)
Нотатки та видавничі сторінки (2017)
Гончаренко О. В. - Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва, Самілик Т. М. (2015)
Котляревський Я. В. - Ієрархічне впорядкування зовнішніх загроз як основа застосування антикризових технологій в управлінні економічною безпекою машинобудівного підприємства, Караїм М. М., Ратушняк Ю. В. (2015)
Омельчук В. О. - Динаміка доступності житла для громадян України у 2011—2014 роках (2015)
Шпак Л. О. - Аналіз зовнішнього середовища та структури туристично-рекреаційного комплексу України (2015)
Гайдуцький І. П. - Ідентифікація низьковуглецевості та інвестиційної привабливості національних економік (2015)
Белінська С. М. - Удосконалення процесу державного регулювання інвестиційної діяльності, Токар М. А. (2015)
Бороденко Т. М. - Особливості акцій корпоративних інвестиційних фондів: вітчизняний досвід (2015)
Пєтухова О. М. - Удосконалення вхідного контролю в системі якості машинобудівного підприємства, Хмара Н. О. (2015)
Зеркаль А. В. - Перспективи підвищення якості управління персоналом крізь призму корпоративної культури (2015)
Попова І. А. - Модернізація інформаційної інфраструктури задля активізації міжрегіонального співробітництва, Сєрєбряк К. І. (2015)
Горбань В. Б. - Трансформація імперативних підходів до процесу планування в енергетичній сфері України (2015)
Дешевенко Л. П. - Економічна діяльність підприємств туристичної галузі (2015)
Рогозян Ю. С. - Угода про міжрегіональне співробітництво: основні принципи та розробка проекту, Плетньов М. В. (2015)
Гавриленко А. С. - Концептуальні засади регіонального ровзитку (2015)
Лаврук В. В. - Формування напряму економічної модернізації тваринництва в розвитку аграрного сектору національної економіки (2015)
Міщук Є. В. - Особливості формування організаційної структури управління на малому підприємстві, Чала С. В. (2015)
Лапін О. В. - Інноваційні системи формування фінансових ресурсів підприємств України, Кхаірі Мохаммед Амір (2015)
Котіна Г. М. - Альтернативні технології бюджетного забезпечення територіального розвитку: імплементація світового досвіду у вітчизняну практику, Степура М. М., Батюта А. Ю. (2015)
Гальперіна Л. П. - Фінансові чинники стратегій ТНК на глобальному ІТ-ринку, Лук'яненко Л. І., Яценко А. Ю. (2015)
Гаджиевa A. A. - Транснациональные корпорации и их роль в мировой экономике (2015)
Аллазов М. И. - Регулирование рынка ценных бумаг Азербайджана на современном этапе (2015)
Сітковська Н. Р. - Теоретичні аспекти утворення та розвитку кластерних структур в Україні (2015)
Танасієва М. М. - Облік природоохоронних витрат в операційній діяльності лісового господарства (2015)
Серьогіна Н. В. - Фінансові аспекти розвитку державно-приватного партнерства у будівництві та реконструкції регіонального дорожнього господарства (2015)
Дерун А. М. - Фінансові результати діяльності великих, середніх і малих підприємств України (2015)
Могилат М. Г. - Оцінка інтенсивності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств України (2015)
Холявка Л. Ю. - Процесно-аналітична модель удосконалення використання інтелектуального потенціалу підприємства (2015)
Коврегін В. В. - Державні механізми економічної підтримки інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України (2015)
Долот В. Д. - Економічні відносини охорони здоров'я як макроекономічна корпорація (до проблеми державного управління здоровоохоронною сферою) (2015)
Соколова О. М. - Механізми державного регулювання санаторно-курортної реабілітації поранених з вогнепальними переломами довгих трубчатих кісток (за матеріалами літературних джерел російських авторів) (2015)
Данишенко О. С. - Питання набуття міжкультурної компетентності: американський підхід (2015)
Відлер О. М. - Порівняльно-правовий аналіз міжнародних договорів у сфері міграційної політики щодо забезпечення дотримання прав людини (2015)
Рудик Р. І. - Вітчизняна галузь хмелярства: проблеми та сподівання (2012)
Мельничук А. О. - Оптимальне вологозабезпечення — елемент технології вирощування пелюшко-вівсяної сумішки на зерно в умовах Полісся на осушуваних дерново-підзолистих ґрунтах, Кучер Г. А., Костюшко П. В. (2012)
Ковальов В. Б. - Економічна ефективність альтернативних органо-мінеральних систем удобрення у короткоротаційній сівозміні, Романчик Л. Д., Трембіцька О. І., Рибак В. В. (2012)
Міронова Н. Г. - Агроекологічні умови прибережної зони техногенних водойм Малого Полісся (2012)
Ворона Л. І. - Інтенсивна технологія вирощування пшениці озимої в умовах Полісся, Сторожук В. В., Майстер А. А. (2012)
Ратошнюк В. І. - Використання люпину вузьколистого на зернофураж в умовах Полісся України, Ратошнюк І. Ю. (2012)
Кочик Г. М. - Особливості формування забур’яненості ґрунту і посівів у регіоні Полісся України (2012)
Венгер О. О. - Технологічна оцінка перспективних номерів хмелю селекції Інституту сільського господарства Полісся (2012)
Чернуський В. В. - Відповідність схеми і результативність селекційної роботи стосовно принципів і методів добору в популяціях аутогамних і алогамних культур на прикладі гороху польового і жита озимого, Чернуська Т. А. (2012)
Колтунов В. А. - Фактори впливу на утворення нестандартної частини врожаю картоплі, вирощеної в умовах Західного Полісся, Данілкова Т. В., Бородай В. В. (2012)
Мостовенко О. О. - Кореляційні взаємозв’язки продуктивності та якості насіння різних типів льону залежно від погодних умов, Семеній О. Г. (2012)
Милоста Г. М. - Влияние борного микроудобрения на продуктивность валерианы лекарственной (2012)
Штанько І. П. - Удосконалення схеми селекційного сортовивчення генотипів хмелю з використанням біотехнологічних методів їх розмноження, Михайліченко К. П., Дзядович О. Л. (2012)
Кормільцев Б. Ф. - Вплив складу середовища на регенерацію різних сортів хмелю у культурі in vitro, Козлик Т. І., Ратошнюк Н. П., Черненко О. В., Левчук В. П. (2012)
Стецюк О. П. - Альтернативні системи удобрення хмелю, Кириченко Л. П. (2012)
Венгер В. М. - Ефективність застосування нового акарициду Аполло, к.с. проти павутинного кліща на хмелю, Венгер О. В., Федорчук Н. А., Якубенко І. В., Данкевич Є. М. (2012)
Савченко Ю. І. - Баланс важких металів в організмі відгодівельних бугайців при згодовуванні різних силосів, Савчук І. М., Савченко М. Г., Карпюк Н. А., Гончарова К. В., Чорна Л. І. (2012)
Ємець З. В. - Вплив екологічних факторів на живі організми та безпечність продуктів харчування в умовах антропогенного тиску на агробіогеоценози, Маменко О. М., Хруцький С. С. (2012)
Савчук І. М. - Продуктивні якості молодняку великої рогатої худоби при згодовуванні екструдованої пелюшки, Костанецька Ю. В. (2012)
Кивенко О. М. - Динаміка показників якості шкіри бугайців різних генотипів поліської м’ясної породи (2012)
Дутов О. І. - Моніторинг та аспекти мінімалізації екологістики радіонуклідів в агроекосистемах, Фещенко В. П. (2012)
Рідей Н. М. - Екологічна оцінка агроландшафтів та картування усередненої видової рясності природного біорізноманіття, Горбатенко А. А. (2012)
Савченко Ю. І. - Баланс цезію-137 в організмі бугайців при різних типах годівлі, Карпюк Н. А. (2012)
Борисюк Б. В. - Особливості накопичення рослинами кадмію та свинцю залежно від норм добрив, Журавель С. В., Залевський Р. А., Князєва О. П. (2012)
Приймачук Т. Ю. - Оцінка потенціалу особистих селянських господарств Житомирської області, Ратошнюк Т. М., Штанько Т. А., Сітнікова Т. Ю. (2012)
Свірчевська О. В. - Динаміка накопичення ксантогумолу в процесі формування та дозрівання шишок в перспективних сортах хмелю, Гринюк Т. П. (2012)
Власенко О. О. - Особливості вирощування ріпаку озимого в агроекосистемах Полісся (2012)
Кошицька Н. А. - Зміни показників якості ріпакової олії при різних режимах зберігання (2012)
Венгер О. В. - Ефективність ґрунтового гербіциду Дуал Голд 960 ЕС, к.е. на хмільниках (2012)
Дем’янчук Л. С. - Вплив регуляторів росту рослин на динаміку показників вмісту міді в рослинах хмелю (2012)
Венгер В. В. - Ефективність застосування нового фунгіциду Ревус 250 SC, к.с. проти несправжньої борошнистої роси хмелю (2012)
Марцинівський М. В. - Особливості росту і розвитку суниць садових на дернових ґрунтах Полісся за різних систем удобрення (2012)
Аннотации (2012)
До відома авторів! (2012)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Церковні новини (2017)
Лозінський К. - Помічники св. імператора Юстиніана І Великого, прот. прот. (2017)
Феогност(Бодоряк) ігум - Великий скит у XVII ст.: поширення Студійського та Єрусалимського уставів (2017)
Капітула М. - Літургія Ранішосвячених Дарів на українській землі (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського