Вдовиченко В. І. - Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу з супутньою артеріальною гіпертензією, Кульчицький В. В. (2017)
Присяжнюк В. П. - Вікові та гендерні особливості біохімічних показників, ліпідного та цитокінового профілів крові у хворих на хронічний гепатит невірусного походження (2017)
Лабінський А. Й. - Гепато-ентерологічні ранні немоторні вияви хвороби паркінсона та їх нутриціологічна корекція (2017)
Заремба Є. Х. - Вплив лікарського засобу гуарем на масу тіла, функцію печінки, показники ліпідного та вуглеводного обміну в хворих із серцево-судинними захворюваннями, Кияк Ю. Г., Рак Н. О., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В., Вірна М. М., Смалюх О. В., Капустинський О. О. (2017)
Содержание (2017)
Усевич І. А. - Вплив категорії ургентності кесарева розтину на адаптаційні можливості вагітних та роділь, Колесник В.Л. (2017)
Пост-релиз. І Международного Конгресса "Репродуктивное здоровье: мультидисциплинарный подход в непрерывном профессиональном развитии врачей" (Часть 1) (2017)
Микронизированный прогестерон и его роль в сохранении беременности и здоровья женщины при процедуре ЭКО (2017)
Вдовиченко Ю. П. - Аналіз випадків абдомінального розродження за гострої гіпоксії плода, Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю. (2017)
Анчева І. А. - Психопрофілактика стресу під час вагітності та пологів (2017)
Жук С. І. - Гестоз з точки зору перинатальної психології, Щуревська О. Д. (2017)
Ефективний шлях відновлення антиоксидантного потенціалу (2017)
Дронова В. Л. - Вплив медичних та соціально-психологічних факторів на зміни психологічного статусу у пацієнток після проведених симультанних оперативних втручань, Мокрик О. М., Теслюк Р. С. (2017)
Гурженко А. Ю. - Показники уратно-оксалатного обміну в осіб з цукровим діабетом, що зазнали малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу (2017)
Варченко Л. М. - Клінічні прояви порушень репродуктивного здоров’я і якість життя у жінок фертильного віку в умовах коморбідності при субклінічному гіпотиреозі (2017)
Антонюк-Кисіль В. М. - Лікування нетипових форм прогресуючої варикозної хвороби вен у вагітних (варикоз вен пахвинного каналу), Дзюбановський І. Я., Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Семенюк М. В. (2017)
Sarwar M. S. et al. - Сравнительное исследование сывороточных уровней цинка, меди, марганца и железа у беременных с преэклампсией (2017)
Ошовський В. І. - Особливості рухової активності плодів у ІІІ триместрі вагітності: результати проспективного когортного дослідження, Соловей О. Г. (2017)
Набхан О. В. - Профілактика невиношування вагітності у ІІ триместрі у жінок, які багато народжують (2017)
Пирогова В. І. - Ефективність застосування різних форм мікронізованого прогестерону під час лікування загрози аборту, Козловський І. В., Вереснюк Н. С., Малачинська М. Й. (2017)
Dyndar O. A. - Risks of miscarriage and noncarrying of pregnancy in women with excessive body weight, obesity and metabolic syndrome, Benyuk V. O., Lastoveckaya L. D. (2017)
Пехньо Н. В. - Гіперглікозильований хоріонічний гонадотропін – прогностичний критерій розвитку ускладнень вагітності (2017)
Жилка Н. Я. - Ведення пацієнток з лейоміомою матки. Консервативні методи лікування (Огляд канадського клінічного керівництва SOGC) (2017)
Рыкова О. В. - Гиперпролактинемия: оптимальный алгоритм лабораторной диагностики (2017)
Hanna M. Heller - Увеличение частоты послеродовых кровотечений, возможная связь с серотонинергическими и другими психофармакологическими препаратами: сопоставляющее когортное исследование, Anita C. J. Ravelli, Andrea H. L. Bruning, Christianne J. M. de Groot, Fedde Scheele, Maria G. van Pampus, Adriaan Honig Heller et al. (2017)
Менеджмент наследственных нарушений свертываемости крови во время беременности (2017)
Присташ Ю. Я. - Гормональний статус пацієнток після хірургічного лікування фіброзно-кістозної мастопатії та можливості його корекції (2017)
Подольський Вл. В. - Сучасні можливості лікування хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку, Подольський В. В. (2017)
Титул, зміст (2015)
Іващенко О. О. - Майбутнє системи захисту рослин, екологічні аспекти, Іващенко О. О. (2015)
Швартау В. В. - Захист посівів пшениці озимої від борошнистої роси восени, Михальська Л. М., Рязанова М. Є. (2015)
Крючкова Л. О. - Біологічний захист ячменю від гельмінтоспоріозу, Лапа С. В. (2015)
Курдюкова О. М. - Нерівноквітник покрівельний — як його позбутися в посівах? (2015)
Горновська С. В. - Основні шкідники соняшнику в умовах Степу України (2015)
Гуляєва І. І. - Вірус карликової мозаїки кукурудзи — карантинний організм в Україні (2015)
Ковтун А. М. - Вплив температури на ступінь прояву цитопатології листя, зараженого фітофторозом томатів (2015)
Ляшенко А. В. - Біологічні особливості совки капустяної в Лісестепу України (2015)
Піковський М. Й. - Особливості паразитування гриба Botrytis cinerea Pers. на петунії гібридній в умовах відкритого ґрунту, Колесниченко О. В. (2015)
Веріжнікова І. В. - Догляд за виноградом восени (2015)
Содержание (2017)
Ухаль М. І. - Ускладнення під час дренування стентами нирок і верхніх сечових шляхів, Семанів О. М., Пустовойт І. П., Єргієва Т. С., Закревська Г. А. (2017)
Гурженко Ю. Н. - 19-й Конгресс Европейского общества сексуальной медицины (2 часть), Спиридоненко В. В. (2017)
Горпинченко І. І. - 32-й Конгрес Європейської Асоціації Урологів. Місце фітотерапії у лікуванні пацієнтів з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В. (2017)
Гурженко Ю. М. - Конгрес Асоціації урологів України. Актуальні питання сексопатології та андрології, Спиридоненко В. В. (2017)
Горпинченко И. И. - Эффективность фитотерапии на фоне применения экстракорпоральной ударно-волновой терапии у лиц с хроническим калькулезным простатитом, Спиридоненко В. В. (2017)
Лісовий В. М. - Первинно-множинний рак: рак передміхурової залози Т3NхMх і меланома ТхNхM1 у пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії на перитонеальному діалізі, Андон’єва Н. М., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Поляков М. М. (2017)
Возіанов С. О. - Порівняльний аналіз результатів позадулонної та малоінвазивної радикальної простатектомії, Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2017)
Данилець Р. О. - Високомолекулярні білкові біомаркери раку передміхурової залози. Перспективи використання в сучасній онкоурології (2017)
Литвинець Є. А. - Дослідження функціонального стану ендотелію судин у чоловіків з гострим епідидимітом, Головко С. В., Валерко Д. О., Балабаник В. Р. (2017)
Борзих Н. О. - Особливості психоемоційного стану поранених із вогнепальними ушкодженнями верхніх кінцівок, Страфун С. С. (2017)
Литвинець Є. А. - Дослідження рівня мікроелементів та антиоксидантного захисту у хворих на хронічний абактеріальний простатит, Тріщ В. І. (2017)
Децик О. З. - Сучасні підходи до організації надання ургентної і планової медичної допомоги при сечокам’яній хворобі, Соломчак Д. Б. (2017)
Лісовий В. М. - Діаліз та інфекція сечових шляхів у пацієнтів з аутосомно-домінантним полікістозом нирок, Андон’єва Н. М., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Поляков М. М., Лісова Г. В. (2017)
Гурженко А. Ю. - Стан вільнорадикального окислення в осіб з цукровим діабетом, що зазнали малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу (2017)
Bedenjuk A. D. - Submicroscopic changes in bladder walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension, Tverdokhlib V. V., Mysak A. I., Nesteruk S. O. (2017)
Горпинченко И. И. - Преждевременная эякуляция и возможность ее эффективной коррекции, Спиридоненко В. В. (2017)
Ромащенко О. В. - Сексуальное здоровье пары, Мельников С. Н., Билоголовская В. В., Бабич А. В., Ходжава М. М. (2017)
Лесовой В. Н. - Перевязка патологических шунтов при лечении вено-окклюзивной формы эректильной дисфункции, Аркатов А. В., Книгавко А. В., Казиев С. Г. (2017)
Кочарян Г. С. - Расстройства оргазма: определения и распространенность (2017)
Горовий В. І. - Застосування ендоуретральної та інтравагінальної електростимуляцій сфінктерного апарату сечівника та м’язів тазового дна у комплексному лікуванні жінок із стресовим нетриманням сечі без пролапсу тазових органів (2017)
Возианов С. А. - Радикальная цистэктомия: сравнительная оценка периоперационных показателей у пациентов с осложненным и неосложненным послеоперационным периодом, Шамраев С. Н., Стусь В. Н., Краснов В. Н., Васильева В. Д., Полион Н. Ю., Шамраева Д. Н. (2017)
Черненко Д. В. - Сечова кислота та її роль у патогенезі кальцій-оксалатного нефролітіазу, Черненко В. В., Савчук В. Й., Желтовська Н. І., Бондаренко Ю. М. (2017)
Возіанов С. О. - Динаміка змін показників електроміографії при лікуванні хворих з гіперактивним сечовим міхуром з гіперкінетичним тонусом детрузора та патологією дистальних відділів товстого кишечнику, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Угаров В. Ю. (2017)
Горпинченко И. И. - Опыт применения альфа-адреноблокатора тамсулозина при синдроме хронической тазовой боли у мужчин, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В., Козлов В. В. (2017)
Литвинець Є. А. - Можливості корекції порушень систем перекисного окиснення білків та антиоксидантного захисту у пацієнтів із сечокам’яною хворобою, Скоропад Н. Т. (2017)
Возіанов С. О. - Диференційна діагностика складних кіст нирок, Бойко А. І., Шматюк Т. І., Купрін Д. І. (2017)
Федорук О. С. - Імплантація препаратів гіалуронової кислоти в головку статевого члена, Владиченко К. А., Зайцев В. І., Ілюк І. І., Степан В. Т., Візнюк В. В., Степанченко М. С. (2017)
Барало І. В. - Методика гемостазу при залобковій простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Барало Б. І. (2017)
Стусь В. П. - Аналіз результатів радикальних оперативних втручань у хворих на рак сечового міхура за 5 років, Краснов В. М., Поліон М. Ю., Осінній І. А., Дяговець С. А. (2017)
Запольский М. Э. - Комплексная супрессивная терапия герпетической инфекции, Михайлец О. Г., Гоцуляк О. Л., Запольская Д. М. (2017)
Головко С. В. - Сальважна радикальна простатектомія після дистанційної променевої радіаційної терапії: системний огляд сучасних підходів, Савицький О. Ф. (2017)
Добровольський В. А. - Алгоритм визначення методу лікування малих ниркових новоутворень, Лесняк О. М., Строй О. О., Борис Ю. Б., Грицина Ю. Р., Лесняк М. О., Марухняк P. B., Предземірська O. В., Банира О. Б. (2017)
Пасічник С. М. - Аналіз результатів комплексного післяопераційного лікування раку нирки із застосуванням мінеральних вод Східницького регіону, Стаховський Е. О., Борис Ю. Б., Мирка О. Я., Березін О. О., Джунь Й. В. (2017)
Яковлев П. Г. - Рівень деяких гематологічних показників системної запальної відповіді як індикатор стану хвороби в онкоурологічних хворих (2017)
Новікова О. Ф. - Проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку підприємств в сучасних умовах (2016)
Солесвік М. Б. - Взаємозв’язок ефектуації, каузації та радикальних інновацій у підприємницьких структурах, Яненкова І. Г. (2016)
Кузняк Б. Я. - Маркетинг інновацій підприємства агропромислового комплексу, Добрянська В. В., Мірошниченко В. Т. (2016)
Примостка О. О. - Корпоративна соціальна відповідальність банків, Захарчук А. О. (2016)
Кожем'якіна С. М. - Інвестиції в сферу вищої освіти України: необхідність структурних змін (2016)
Кузубов М. В. - Композитні індикатори розвитку економіки України, Швець С. М. (2016)
Чукаєва І. К. - Світовий досвід використання економічного інструментарію для розвитку систем забезпечення вуглеводнями (2016)
Величко О. П. - Маркетингово-логістична система як об’єкт управління в аграрному кооперативі, Величко Л. А. (2016)
Могильний О. М. - Державно-регуляторний вплив на сферу людського розвитку шляхом поліпшення умов гідної праці: регіональний аспект, Костриця В. І., Вітряк Т. Б. (2016)
Тараненко І. В. - Сегментування ринку туристичних послуг та визначення цільових сегментів, Гармідер Л. Д., Колечкін І. В. (2016)
Кузьменко О. В. - Оцінка рівня взаємозв’язку між закономірностями розвитку банків та кредитних спілок в Україні, Роєнко В. В. (2016)
Антонова Л. В. - Удосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на якість продукції (2016)
Ляшок Я. О. - Аналіз адекватності напрямів фінансування галузей науки заявленим державою національним пріоритетам науково-технічного розвитку, Шакіна Н. А. (2016)
Черепанова В. О. - Методичний підхід до оцінювання факторів та ризиків, що негативно впливають на діяльність коксохімічних підприємств, Магомедов М. С. (2016)
Мельнікова А. В. - Проблемні аспекти обліку страхування у діяльності туристичних підприємств (2016)
Фененко П. О. - Роль бюджетного фінансування у підтримці економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Онищенко В. В. (2016)
Пахомова І. Г. - Антикризове фінансове управління машинобудівними підприємствами України, Мамонова О. І. (2016)
Маслак Н. Г. - Орієнтири розвитку системи освіти України з урахуванням досвіду США, Коблянська І. І. (2016)
Кононова К. Ю. - Концепція моделювання еволюції популяції економічних агентів (2016)
Слободяник А. М. - Моніторинг кадрового забезпечення культурно-дозвіллєвих закладів агропромислового сектору Київської області (2016)
Волосова Н. М. - Економіко-математична модель управління конкурентоспроможністю організацій, Стеблюк Н. Ф. (2016)
Саенко В. Г. - Услуга по развитию физической способности человека в среде спортивного бизнеса (2016)
Козарезенко Л. В. - Удосконалення бюджетного механізму розвитку людського потенціалу (2016)
Довгалюк В. В. - Роль фінансової глобалізації у розвитку фінансового ринку (2016)
Підвисоцька Л. Я. - Продаж товарів зі знижками: проблеми обліку і оподаткування (2016)
Кльоба Л. Г. - Інноваційна політика та безпека банку (2016)
Баранецька О. В. - Характеристика впливу чинників на фіскальну безпеку України (2016)
Болотна О. В. - Актуальність впровадження ефективної товарної стратегії бренду на підприємстві, Терзян Ю. Г., Хомутова О. О. (2016)
Ребрик М. А. - Екзогенні джерела конфлікту інтересів у сфері визначення та оновлення кредитних рейтингів в Україні (2016)
Гончарук І. В. - Поглиблення значимості мережевих ринків в умовах глобалізації (2016)
Апостолюк О. Ю. - Пріоритети державної фінансової підтримки малого бізнесу в Україні (2016)
Tkachenko M. A. - Construction of a Markovian it project risk management model (2016)
Микитюк О. Л. - Підвищення рівня конкурентоспроможності суб’єктів господарювання фінансового сектору економіки України умовах євроінтеграції України (2016)
Аль-Дандал Р. С. - Техніко економічний аналіз використання протитурбулентних присадок в трубопровідному транспорті нафтопродуктів (2016)
Рісна Р. Р. - Цільові пріоритети реалізації програм трудової рееміграції (2016)
Трейтяк О. В. - Вплив розвитку фінансіалізації регіональних господарських систем на інвестиційну діяльність (2016)
Дацкевич Н. О. - Діалектика взаємодії соціальної відповідальності підприємництва та соціального капіталу суспільства (2016)
Содержание (2017)
Цаглов А. И. - Результаты испытаний эмиттера для микрокатодов, Лоян А. В., Кошелев Н. Н., Рыбалов О. П. (2017)
Хаустова А. Н. - Усовершенствованный метод ОЭССК и методы диагностики скорости эрозии РК СПД (2017)
Филипковский С. В. - Устойчивость и бифуркации колебаний упругого ротора с диском на консольном конце и шарикоподшипников в вибрирующем планере летательного аппарата, Филипковская Л. А. (2017)
Товкач С. С. - Безпровідні технології обміну інформацією в системах адаптивного керування авіаційних двигунів (2017)
Сорогин Ф. Г. - Метод расчета энергетических показателей ГТП (2017)
Пилипенко О. В. - Математическое моделирование и анализ устойчивости низкочастотных процессов в маршевом ЖРД с дожиганием генераторного газа, Прокопчук А. А., Долгополов С. И., Хоряк Н. В., Николаев А. Д., Писаренко В. Ю., Коваленко В. Н. (2017)
Нерубасский В. В. - САУ FADEC – Терминология, история и современное состояние, Волошина Н. П. (2017)
Миргород В. Ф. - Моделирование процесса деформации дроссельных характеристик газотурбинных двигателей в длительной эксплуатации, Деренг Е. В. (2017)
Коваленко А. Н. - Экспериментальное исследование параметров смесеобразования ЖРДМТ тягой 400Н, Павлов А. В., Блишун Ю. В., Осецкая А. А. (2017)
Дуаиссиа Омар Хадж Аисса - Моделирование потокораспределения в масляной полости опоры ротора ГТД, Михайленко Т. П., Немченко Д. А., Петухов И. И. (2017)
Бадун О. П. - Специальные испытания шарикоподшипников, Иванов Я. Н. (2017)
Борисов Н. А. - Маслосистема газотурбинного компрессорного агрегата как источник утилизируемой теплоты для повышения его эффективности, Голубков О. Г., Парафейник В. П., Щербаков О. Н. (2017)
Гольцов А. С. - Адаптивное управление тягой двигателя беспилотного летательного аппарата, Редин И. И. (2017)
Буряченко А. Г. - Модификация типовой конструкции регулятора двигателя АИ-450М – сущность, процедуры и результаты, Ранченкo Г. С., Бурунов Д. С. (2017)
Долматов Д. А. - Физико-химические процессы вблизи поверхности деформируемой капли керосина (2017)
Тамаргазин А. А. - Повышение эксплуатационных свойств деталей уплотнения механических нагнетателей энергетических установок наземной авиационной техники, Довгаль А. Г., Приймак Л. Б. (2017)
Савченко К. В. - Влияние моделирования угла радиального скоса контактных поверхностей бандажных полок лопаток на статическое напряженное состояние их венцов, Зиньковский А. П., Токарь И. Г. (2017)
Магдин Э. К. - Твердотопливная двигательная установка ориентации и стабилизации дискретного действия для управления космическими объектами, Оглих В. В., Розливан А. Б. (2017)
Кислов О. В. - Конвертированный газотурбинный двигатель с перепуском воздуха из компрессора в свободную турбину, Пижанкова Н. В. (2017)
Шкабура В. А. - Результаты исследований турбинной и компрессорной частей турбокомпрессоров с общим рабочим колесом для применения в малоразмерных газотурбинных двигателях (2017)
Комаров В. В. - Моделювання в програмному комплексі ANSYS CFX впливу форми проточної частини вхідного пристрою системи "співвісний повітряний гвинт – дозвуковий вхідний пристрій кільцевого типу" силової установки з гвинтовентиляторним двигуном на нерівномірність потоку на вході в компресор, Мiтрахович М. М. (2017)
Турна Р. Ю. - Инженерная оптимизация конструкции термогидравлического аккумулятора (ТГА) для использования в условиях невесомости, Чигрин В. С., Белогуб А. В. (2017)
Кисляк М. И. - Исследование аэро-акустической эффективности профиля лопатки вентилятора ТРДД с использованием комплекса ANSYS, Митрахович М. М. (2017)
Кравцов В. В. - Влияние ультразвукового упрочнения на качество изготовления зубчатых колес главных вертолетных редукторов (2017)
Березовский Е. К. - Определение параметров динамического демпфера при фрезеровании лопаток ГТД, Уланов С. А. (2017)
Полярус Е. Н. - Влияние состава материалов на механизм их высокотемпературного газоабразивного изнашивания, Уманский А. П., Стельмах А. У., Евдокименко Ю. И., Кисиль В. М., Субботин В. И. (2017)
Синяева Н. П. - Спектрофотометрическое определение никеля, марганца, кобальта из одной навески в припое ВПР-4, Омельянчик Л. А., Некрасова Л. П., Луганская О. В. (2017)
Гусарова И. А. - Разработка порошкового сплава на основе нихрома и технологии изготовления жаростойких конструкций возвращаемых аэрокосмических аппаратов, Потапов А. М., Солнцев В. П., Солнцева Т. А., Петраш К. Н., Назаренко В. А., Фролов Г. А., Манько Т. А. (2017)
Калинина Н. Е. - Влияние шихтовых материалов на измельчение структуры алюминия дисперсными композициями, Калинин В. Т., Грекова М. В., Носова Т. В., Гученков М. В. (2017)
Маринина А. Н. - Анализ контекста авиадвигателестроительной организации согласно требованиям стандарта ISO 9001:2015, Степаненко С. М., Харченко В. Г. (2017)
Буряченко А. Г. - Переход от ISO 9001:2008 К ISO 9001:2015 как фактор повышения эффективности работы предприятия, Рыбакова И. А., Немченко О. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Голуб Н. М. - Корекція і розвиток технічної та змістової сторін читання у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення (2017)
Зелінська-Любченко К. О. - Корекційно-логопедична робота з розвитку мовлення в дітей дошкільного віку із моторною алалією (2017)
Козинець О. В. - Аналіз функціональної спеціалізації півкуль головного мозку та її вплив на мовленнєвий розвиток, Данільченко А. Р. (2017)
Корсун В. А. - Корекція мовленєвих порушень у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення засобами логоритміки, Денисяка О. М., Базима Н. В. (2017)
Мартиненко І. В. - Системні порушення мовлення в ракурсі медико-психолого-педагогічних досліджень (2017)
Мартинчук О.В. - Зміст діяльності логопедичного центру університету Грінченка як засобу підготовки фахівців і ресурсу інклюзивної освіти дітей з тпм місцевої громади (2017)
Марченко І. С. - Особливості лексико-граматичної сторони мовлення дітей із ффнм, Мальцева І. Ю. (2017)
Супрун Д. М. - Трансформація професійної підготовки cпеціальних психологів в контексті інтернаціоналізації вищої освіти (2017)
Терентьева Е. В. - Приемы мнемотехники в изучении русского языка (2017)
Тичина К. О. - Вивчення батьківського ставлення до дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2017)
Шеремет М. К. - До проблеми взаємодії та взаємозв’язку аналізаторних систем, Кондукова С. В. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Сокур О. Н. - Возможности изучения газогидратных залежей как индикатора добычи подгидратного газа, Омельчук А. В. (2017)
Коваленко В. А. - Пресноводные моллюски (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) в сарматских отложениях юга Украины (2017)
Непша О. В. - Надходження теригенного матеріалу внаслідок абразії кліфів та морського дна як фактор стабільності акумулятивних утворень Північного Приа-зов’я (2017)
Евтехов В. Д. - Актуализированная минералого-генетическая классификация бедных магнетитовых руд Пер-вомайского месторождения Кривбасса, Евтехов Е. В., Шепелюк М. А., Филенко В. В., Тихливец С. В., Смирнов А. Я., Прилепа Д. Н., Демченко О. С., Стрельцов В. О. (2017)
Демченко О. С. - Оцінка ефективності роботи дробильно-сортувальних фабрик Криворізького басейну, Євтєхов В. Д., Євтєхова А. В., Георгієва О. П. (2017)
Шоміна А. Д. - Форамініфери туронського ярусу Райгородського родовища крейди (Донецький басейн) (2017)
Пигулевський П. Г. - Природа Криворізького землетрусу 29 липня 2017 року, Кендзера О. В., Щербіна С. В., Вербицький С. Т., Шумлянська Л. А., Калініченко О. О., Гурова І. Ю., Ільєнко В. А., Амашукелі Т. А., Чалий О. О. (2017)
Короткі відомості про авторів (2017)
До відома авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Гайволя О. - Англійські багатокомпонентні терміни комп’ютерної лексикографії: структурний підхід (2013)
Галян О. - Аналіз двокомпонентних фізичних термінів-словосполучень (на матеріалі французької мови) (2013)
Дмитрасевич Р. - Структурно-семантична організація англомовної термінології юридичної психології (2013)
Druzhbyak S. - Terminologische Wortverbindungen im Wirtschaftsdeutschen (2013)
Камінська О. - Структурні та семантичні моделі термінів німецької фахової мови дипломатії (2013)
Круглій О. - Аналогія як механізм утворення неологізмів сфери екології людини, Татаранюк С. (2013)
Сандій Л. - Телескопія у процесах англомовної неономінації (на прикладі неологізмів сфери економіки) (2013)
Сухомлин В. - Суб’єктивна модальність у публіцистичному дискурсі: емоційна і раціональна оцінки (2013)
Асмукович І. - Принципи побудови двомовного тезауруса фахової мови авіації (2013)
Комар Л. - Особливості фонемних та акцентних структур пізніх французьких запозичень в аспекті британської вимовної норми (2013)
Кульчицький І. - Деякі аспекти створення та використання паралельних корпусів, Ліхнякевич І., Данчевська Ю. (2013)
Шевчук А. - Лексикографічна репрезентація гіперонімо-гіпонімічних зв’язків (на матеріалі дефініцій зоонімів) (2013)
Бабенко О. - Функционально-прагматические аспекты афоризмов (на материале выступлений Хиллари Родхем Клинтон) (2013)
Войтюк О. - Вплив екстралінгвістичних факторів на мовленнєву організацію висловлення-запрошення (2013)
Кокоза Т. - Комунікативні типи атрибутивних прикметників у художніх текстах (2013)
Маєвська Н. - Мовностилістичні засоби реалізації авторської прагматики у романі Девіда Ніколлса "One day" (2013)
Макарук Л. - Лінгвопрагматика кольору в англомовному медіапросторі (2013)
Марковська А. - Лінгвопрагматичні особливості фразеології в німецькомовній пресі (2013)
Сахнюк О. - Лінгвопрагматична перспектива автора при вербалізації больових відчуттів в українськомовних повідомленнях Інтернет-форумів здоров’я (2013)
Торговець Ю. - Текст-типологічні особливості соціально-політичного есе в американській лінгвокультурній традиції: хронотопний контекст (2013)
Туришева О. - Про кореляцію авторського та мовного стилю (2013)
Чарікова І. - Соціокультурна мотивація і прагматичне варіювання висловлення-подяки в англійському діалогічному мовленні (2013)
Юшак В. - Компресивні способи утворення назв продуктів програмного забезпечення (2013)
Євчук М. - Лексико-семантичні особливості запозичення слів англійського походження до слов’янських мов (на прикладі української та польської) (2013)
Охріменко М. - Лексико-семантичні групи фразеологічних одиниць на позначення емоцій людини в сучасних перській і українській мовах (2013)
Собков Ю. - Псевдонім як основа творення деяких криптонімів англійської та української мови: порівняльна характеристика (2013)
Тарасова В. - Генезис конституентів лексико-семантичного поля "Засоби пересування" в англійській, російській та українській мовах (2013)
Bochan P. - E-Portfolios in Secondary and Higher Education (2013)
Заблоцька Л. - Методичні аспекти навчання іншомовної фахової лексики студентів спеціальності "Туризм" (2013)
Ісаєва О. - Терміни медицини як основа культури й комунікації майбутніх фахівців (2013)
Лебєдєва О. - Концептуальні підходи до роботи з художніми текстами на різних рівнях навчання німецької мови (2013)
Левчик І. - Особенности методов обучения будущих психологов иноязычной профессиональной речи (2013)
Навольська Г. - Особливості формування граматичної компетенції у студентів філологічних факультетів при навчанні латинської мови (2013)
Ніфака Т. - Підвищення ефективності проведення та проходження виробничої навчальної практики викладачами й студентами інститутів іноземної філології (2013)
Петровська Н. - Роль методу проектів як одного з видів нетрадиційного проведення занять з англійської мови, Судима Т. (2013)
Пришляк О. - Інноваційні методи викладання в підвищенні якості вивчення іноземної мови (2013)
Савічук В. - Застосування методу, який ґрунтується на контенті, у навчанні іноземної мови студентів економічних спеціальностей (на базі навчально-методичного комплексу Intelligent business) (2013)
Serniak O. - Enhancing Communication in the Efl Classroom: Cooperative Learning Versus Recitation (2013)
Сокол Г. - Сленг сучасної німецької молоді як засіб розвитку комунікативної компетенції студентів (2013)
Алексієвець О. - Просодія як фактор вираження точки зору політика (2013)
Башманівський О. - Особливості вживання прикметників black та white у складі фразеологічних зворотів англійcької мови (2013)
Гончарук С. - Лінгвостатистичні характеристики антонімів always–never у текстах художньої прози (2013)
Деркач Н. - Специфіка електроакустичного аналізу різновидів пауз в усній актуалізації політичної промови (2013)
Довгун І. - Класифікація морфонем словозмінної парадигми сучасної англійської мови (2013)
Єнікєєва С. - Базові й службові вербоформанти сучасної англійської мови (2013)
Клименко О. - Функціональна трансорієнтація лінгвальних одиниць внаслідок їхньої внутрішньомовної міграції в сучасній англійській мові (2013)
Когут С. - Особливості функціонування іменникових ауґментативів у сучасній англійській мові (2013)
Марченко В. - Закономірності взаємодії інтонації в мовленні та музиці (2013)
Образцова О. - Классификация не-предикатно-структурированных высказываний по коммуникативному типу предложения (2013)
Осташова О. - Типы оценки в англоязычных художественных текстах XIX–XX вв. (2013)
Присяжнюк Ю. - Інформативна й семантична цінність лексичних плеоназмів у сучасному англомовному дискурсі (2013)
Рева Н. - Статус числівника у журнальній рекламі косметики (2013)
Сидельникова Л. - Еволюція літер-ідеограм у французькому письмі ІХ – ХVIIІ ст. (2013)
Бабченко Н. - Графічні засоби передачі невербальної інформації (2013)
Образцова О. - Лінійна організація речення з позиції теорії семантико-когнітивного синтаксису (2013)
Огуй О. - Мовна ситуація на Буковині в австрійський період: динаміка крайових мов у соціолінгвістичному аспекті (1774–1918 рр.) (2013)
Туранли Ф. Ґ. - Українські козаки: походи на південні береги Чорного моря (2017)
Сініцький А. Ц. - Українська ідея в працях представників вітчизняної інтелектуальної еліти на зламі епох (сер. ХVІ – сер. ХVІІ ст.) (2017)
Скоков О. Д. - Економічний розвиток м. Острога середньовічного та ранньомодерного часу в історіографії середини ХІХ – початку ХХІ століть (зовнішній аспект) (2017)
Кривошея І. І. - Компаративні студії з російської ментальності Миколаївської епохи як антидот проти "русского миража", Квасневська О. С. (2017)
Мохнатюк І. О. - І. Франко про роль інтелігенції у розвитку українського суспільства (2017)
Радченко Н. М. - Фінансова публічна звітність кредитних установ як джерело з історії вивчення кредитної системи України (1850–1917) (2017)
Ярцун Ю. О. - Хвороби шляхти та їх лікування у ХІХ столітті (за матеріалами Київської губернії) (2017)
Лозинський А. Ф. - Галичани на фронтах Першої світової війни (2017)
Григоренко І. В. - Приватний лист та епістолярна форма: історичний аспект взаємодії (2017)
Швидкий С. М. - Становлення й функціонування державної системи охорони здоров’я в Україні (20–30 рр. ХХ ст.) (2017)
Варгатюк С. В. - Діяльність української дипломатичної місії на Паризькій мирній конференції 1919–1920 рр. (2017)
Орлов В. М. - Взаємовідносини органів радянської влади та російського православ’я в Україні упродовж 1920–х – першої половини 1950–х рр. у сучасній українській історіографії: загальний аналіз (2017)
Понєдєльник Л. А. - Літературний розвій міжвоєнної Волині в регіональному вимірі (1921–1939) (2017)
Слесаренко О. О. - Складнощі роботи місцевих органів Центральної комісії національних меншин та методи їх подолання (1924–1929 рр.) (2017)
Котик Ю. В. - Відновлення діяльності податкових органів УРСР у 1943–1945 рр. (2017)
Кравчук Л. В. - Культосвітня діяльність та завдання бібліотек і сільських клубів та кінофікації в ході радянізації Тернопільщини в період вересня 1939 – червня 1941 рр. (2017)
Свинаренко Н. О. - Евакуація промислових підприємств зі Слобожанщини у 1941 та 1942 рр.: сучасна вітчизняна історіографія проблеми (2017)
Орлянський В. С. - Тваринницька галузь Запорізької області в період окупації (1941–1943 рр.) (2017)
Касьянова Н. М. - Нормативно–правова база сільськогосподарських переселень в УРСР у 1940–1960–ті роки (2017)
Мармілова О. С. - Листи остарбайтерів з Донеччини як історичне джерело (2017)
Ількович В. М. - Становище та ідеологічні орієнтири українського радянського кінематографу (1945 – середина 1950–х рр.) (2017)
Лук’яненко О. В. - "Карикатурні війни" в освітянській пресі УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.3) (2017)
Малащук О. С. - Стан виноградарства в Україні на початку ХХ століття (2017)
Бездітько Б. М. - До характеристики статусу суб’єктів культу в управлінських відносинах із апаратом УСРР у період реалізації державної політики по відокремленню церкви від держави і школи від церкви (2017)
Руденко С. Б. - "Гібридна" історіософія в Музеї Великої Вітчизняної війни у Києві (друга половина 1990–х) (2017)
Гай–Нижник П. П. - Окупація та анексія Криму Російською Федерацією у 2014 р. як акт агресії проти України: перебіг вторгнення і свідчення міжнародного злочину (2017)
Стасюк Ю. М. - Історичні джерела про участь добровольчих батальйонів в антитерористичній операції (2017)
Рустамова Д. - Социально–экономическое развитие Азербайджана на рубеже XIX–XX веков (2017)
Smolnikov Yu. B. - The Shift to the Right in Denmark: the Rise of the Danish People’s Party (1995–2017) (2017)
Казымов Д. - Реорганизация Халифата Аббасидов в Египте (2017)
Хасаев Н. - Вопросы торгово–экономического сотрудничества Азербайджана со странами Восточной Европы в 70–80 годы ХХ века в азербайджанской историографии (2017)
Ахмедова Г. - Целевая оценка деятельности НАТО (1991–2010–е гг.) (2017)
Грубінко А. В. - Позиція Великої Британії з питань зовнішньої політики і політики безпеки ЄС на етапі прийняття Конституційного договору (2001–2005 рр.) (2017)
Затовський Б. О. - Війна і Церква: Сербське Православ’я під час Балканських війн в оцінці "Церковных ведомостей" 1913–1914 рр. (2017)
Петрик А. М. - Політика Литовської держави стосовно національних меншостей у добу Першої республіки (1918–1940) (2017)
Корсак Р. В. - Історія розвитку туризму у країнах Балтики (Естонія, Латвія, Литва), Фуртій В. В. (2017)
Піковська Т. В. - Розвиток чехословацького національно–визвольного руху під час Першої світової війни (1914–1918 рр.) (2017)
Барков Д. Ю. - Концепция отчуждения Э. Фромма в контексте информационного общества (2017)
Гудима І. П. - Проект теїстичної космології Річарда Суінберна: нові тенденції в теології (2017)
Малишена Ю. О. - "Наукова політика" як характеристика соціальної епістемології С. Фуллера (2017)
Пастушенко А. О. - Між ідеалізмом та позитивізмом: методологічний бунт Д. І. Каченовського (2017)
Белозьорова Р. О. - Феномен волі в контексті соціально–філософської проблематики влади (2017)
Бенюк О. Б. - Експеримент в європейському та українському футуризмі (2017)
Буланова–Дувалко Л. Ф. - Естетико–філософські виміри трансформацій жіночості у просторі домогосподарства (2017)
Вергелес К. М. - Антропологічні виміри філософії та релігії (2017)
Гончарова О. О. - Основні тенденції поширення прекарності у соціальних практиках української молоді (2017)
Джура О. Д. - Шляхи забезпечення професійної орієнтації молоді (філософсько–освітнє осмислення) (2017)
Дроботенко М. О. - Інтеркультурна філософія: до визначення поняття (2017)
Зінченко Н. О. - Людина, природа та медицина в епоху постсучасності: аспекти взаємодії (2017)
Иванчук В. В. - Историко–философский контекст формирования концепта отчуждения (2017)
Кадиевская И. А. - Любовь как высшая форма принятия между людьми (2017)
Каранфилова Е. В. - Философия творчества в инновационной парадигме социальности (2017)
Кіцул М. О. - Новозавітні цінності як основа православної педагогіки (2017)
Лаврова Л. В. - Тілесна та духовна соціалізація особистості: філософський вимір (2017)
Левченко Т. Г. - Розуміння віри у сучасній православній теології (2017)
Максюта М. Є. - До проблеми життєвого вибору в українському фемінізмі першої третини ХХ століття, Мала Я. Л. (2017)
Мельник В. В. - Теоретико–методологічні засади віртуальної реальності та нового типу віртуальної ідентичності особистості (2017)
Моравецький О. М. - Антропологізація наукової раціональності як гуманітаризація наукового дискурсу (2017)
Мофа С. О. - Націоналізм і його роль в сучасному українському суспільстві (2017)
Мулярчук Є. І. - Покликання у свідомості сучасних українців: індивідуальні думки та загальна структура феномену (2017)
Понеділок А. І. - Самогубство як прояв саморуйнування особистості у філософсько-релігійній рефлексії (2017)
Райчинець А. В. - Ісламська теологія на шляху до екуменічної герменевтики (2017)
Романенко О. Я. - Дослідження нормативних засад суспільного співжиття в контексті традиції філософування англомовного світу (2017)
Свистун В. В. - "Нова музика" як музика авангарду та постмодерну: до проблеми хронологічно–понятійної топографії (2017)
Скороварова Є. В. - Концепт інформаційної діяльності у сучасному науковому дискурсі, Сілютіна І. М. (2017)
Слюсар В. М. - "Міфічне" насилля як форма соціального насилля у процесі соціальних трансформацій (2017)
Федорова І. І. - Соціотворчі стратегії медіакультури у філософських інтерпретаціях: від культіндустрії до панелі управління цивілізації, Стецюра К. О. (2017)
Хвойницька Х. М. - Українські мислителі ХІХ–ХХ ст. про природно–правові основи держави (2017)
Шавріна І. В. - Вдосконалення людини як проблема православної антропології (2017)
Кравченко А. А. - Структурний вимір гуманітарної культури особистості: філософсько–освітній аспект (2017)
Матвієнко І. С. - Гендерна ситуація в українській освіті (2017)
Рогова О. Г. - Катарсичні потенціали шкільної релігійної освіти (2017)
Яковлєва О. В. - Багатомовність в українському суспільстві та вищій освіті України: витоки, специфіка, засади оцінювання (2017)
Джура М. З. - Ян Токаржевський–Карашевич – політик і дипломат доби національно–визвольних змагань українського народу за державну незалежність у першій половині XX століття (2017)
Вонсович О. С. - Референдум відносно вступу України до НАТО: об’єктивна реальність (2017)
Семчинський К. В. - Підвищення ефективності функціонування Ради Безпеки ООН в контексті російської агресії проти України (2017)
Лясота А. Є. - Криза цивілізаційної ідентичності сучасного українського суспільства (2017)
Морарь М. В. - Політична опозиція як невід’ємний елемент політичної системи суспільства (2017)
Шиманова О. В. - Диференціація інформації в політичній комунікації (2017)
Худолій А. О. - США–ІРП на початку ХХІ століття: кооперація чи конфронтація? (2017)
Шапошніков А. О. - Інституційна неспроможність як ознака квазідержави (на прикладі постсоціалістичних країн Європи та Азії) (2017)
Набиев Б. - Зарубежные и национальные геополитические теории, повлиявшие на изменения порядка в системе международных отношений (2017)
Трофимов Е. А. - Россия в феноменологии негативной политической нестабильности: к вопросу о "Русской власти" (2017)
Кан Ден Сик - Мирное преобразование СВА и объединение Корейского полуострова (2017)
Hasip Saygili - Book Review: Memorabilia of the Balkan Wars, Uniforms, medals and heirlooms from the belligerent armies of 1912–1913, Vasilios Nikoltsios, Yannis Mylonas: (Thessaloniki: Logos & Ikona, 2015), 128 p. (2017)
Іванюк І. А. - Ілюстрований життєпис: ґрунтовність джерелознавчої візуалізації. Рецензія на книгу: Ілюстрований життєпис Михайла Грушевського / Авт.–упоряд. Світлана Панькова, Ганна Кондаурова. – К.: Либідь, 2016. – 144 с.: іл. (2017)
Нікітін Ю. О. - Рецензія на монографію: Кононенко В. В. Єврейське населення Поділля (40–і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.): монографія / В. В. Кононенко. – Вінниця: Нілан–ЛТД, 2017. – 370 с. (2017)
Бірюкова Д. - Фреймова організація описів інтер’єру в художньому дискурсі (2014)
Бялик В. - Конфігурація концептуального неопростору мовної дійсності (2014)
Дельва О. - Метафоричні кореляції концепту Життя в образному просторі художніх текстів О’Генрі та Дж. Джойса (2014)
Єфимчук Г. - Концепт arrogance в британській картині світу (2014)
Жох І. - Вербалізація емоції гніву у фразеологічних одиницях іспанської мови (2014)
Забужанська І. - Ритмічна організація мовлення: когнітивний аспект (2014)
Лещук Ю. - Вербалізація текстового концепту смерть у віршах Пауля Целана (2014)
Малімон Л. - Лінгвокультурний концепт батьківство: до постановки проблеми, Федецька Ю. (2014)
Осташевська М. - Алгоритм концептуального анализа художественного текста (2014)
Пірська Х. - Соціокультурні аспекти впливу гендеру на метафору (2014)
Рись Л. - Когнітивні аспекти семантики іменникових композитів-бахуврихі (ІКБ) в сучасній німецькій мові (2014)
Сокаль Г. - Методи дослідження концепту "краса людини" в текстах англомовної художньої літератури (2014)
Степанюк М. - Графічні та граматичні засоби вираження емоцій у романах Ш. Бронте й Е. Бронте (2014)
Хайдемейєр В. - Вербалізація концепту "політика та мораль" (на прикладі німецькомовної преси) (2014)
Бойчук В. - Фразеологічні засоби на позначення песимізму в сучасній англійській мові (2014)
Василенко О. - Субстантивне вираження спортивних реалій у сучасній англійській мові, Лісінська Т. (2014)
Дорменєв В. - Понятійний складник концепту "радість" у німецькій та англійській мовах (2014)
Застровська С. - Категорії "модус" і "модальність" у лінгвістичних дослідженнях, Найдюк О. (2014)
Канонік Н. - Прикметники на позначення простору в сучасній англійській мові: системні та семантичні особливості (2014)
Колісник М. - Граматичні відхилення в мові північно-східного діалекту Англії (2014)
Коляда Е. - Фразеологічні одиниці на позначення чесності й нечесності в сучасній англійській мові (2014)
Костюк М. - Функції і види повторів у творах французьких поетів (2014)
Лавриненко Г. - Проблема "широкого" значення фразеологізмів сучасної німецької мови (2014)
Mykhaylenko V. - ‘Economy’ Сontensive Mapping in English (2014)
Панкевич О. - Неграматичність форми перфекта метафоричних дієслів (на матеріалі сучасної німецької мови), Бєлих О. (2014)
Угринюк Р. - Опис фразеолексичного поля "інтелект" за функціональними парадигмами (на різночастиномовному матеріалі, у тому числі й фразеологічних одиниць), Угринюк В. (2014)
Шелудченко С. - Слова категорії стану як компонент фразеологічних одиниць, Шкаровецька А. (2014)
Гончар К. - Самооцінні висловлення вихваляння як мовний засіб вираження самоідентифікації мовця, Рогатюк А. (2014)
Грибок О. - Вплив стереотипів на типові моделі послідовності комунікативних ходів у німецькому побутовому дискурсі (2014)
Кузнєцова І. - Засоби передачі прихованого смислу в англомовному художньому дискурсі: прагмакогнітивний аспект, Кузнєцова Г. (2014)
Тараненко Л. - Дефініція та функції англійської фольклорної легенди (2014)
Бондар Т. - Бінарність базових вербалізаторів концепту дорога/road/weg в українській, російській, англійській та німецькій мовах (2014)
Бондарчук О. - Лінгвокультурний типаж "Aussteiger": асоціативне опитування (2014)
Гериш Н. - Семантичні відношення в анафоричних конструкціях "іменник – займенник" (2014)
Калініченко В. - Деякі аспекти концептуалізації феноменів успіху й невдачі американськими й українськими мовцями в когнітивно-психологічному контексті (на матеріалі даних психолінгвістичного експерименту) (2014)
Крочук Ю. - Система ціннісної орієнтації мовної особистості в процесі міжкультурної комунікації (2014)
Левченко О. - Специфіка сполук із компонентом рожевий (на матеріалі української та англійської мов) (2014)
Леміш Н. - Комунікативно-прагматичні характеристики каузального комплексу в англійській та іспанській мовах: зіставний аспект (2014)
Мостова Н. - Лінгвокогнітивні й лінгвокультурологічні особливості сакральних текстів (на матеріалі санскритських мантр, ведичних українських, французьких молитов) (2014)
Саф’ян Ю. - Гендерная специфика концепта charm/чарівність в английской и украинской лингвокультурах (2014)
Ходак О. - Причини лінгвістичних запозичень (2014)
Гайволя О. - Особливості гіперо-гіпонімічних відношень в англійських лексикографічних термінологічних словосполученнях (2014)
Заблоцький Ю. - Сучасні підходи до вивчення термінології (2014)
Кушнерук С. - Семантичні аспекти термінів екомаркетингу сучасної англійської мови (2014)
Лисенко О. - Гендерна асиметрія в юридичній термінології (2014)
Войтко Г. - Корпусна лінгвістика: історія формування і перспективи розвитку (2014)
Гороть Є. - Лексикографічна концепція "Англо-українського словника для англомовних студентів-іноземців", Малімон Л. (2014)
Карпіна О. - До питання про теоретичні засади дослідження комунікативної поведінки депресивної особистості (2014)
Коцюк Л. - Особливості репрезентації слова в лексикографічній праці з позиції корпусної лінгвістики (2014)
Кульчицький І. - Ідіолект, ідіостиль, індивідуальний стиль. Тотожне чи різне?, Ліхнякевич І., Калимон Ю. (2014)
Титул, зміст (2017)
Ткаченко О. Є. - Стан прооксидантної і антиоксидантної систем сім'яників щурів з метаболічним синдромом, що розвинувся в ювенільному віці, Шаяхметова Г. М., Вороніна А. К., Коваленко В. М. (2017)
Павлов С. В. - Антиоксидантна та енерготропна дія селективних модуляторів естрогенових рецепторів в умовах моделювання гострого інфаркту міокарда, Левченко К. В., Біленький С. А. (2017)
Роговий Ю. Є. - Патофізіологічний аналіз змін фібринолітичної активності сечі при утворенні ниркових каменів розміром 0,6-1,0 см за умов лікування апаратом літотриптор "Дует Магна", Арійчук О. І. (2017)
Романова Ю. Г. - Визначення впливу хронічної герпетичної інфекції на рівень місцевого імунітету в умовах дентальної імплантації, Біда А. В. (2017)
Трухальська В. В. - Характер змін моторики стравоходу за результатами добової рH-метрії у дітей раннього віку з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (2017)
Чамата В. В. - Експериментальне дослідження ефективності методів дебондингу вінірів (2017)
Четверіков С. Г. - Оптимізація хірургічного лікування місцево-розповсюджених гінекологічних пухлин малого таза, Дубініна В. Г., Лук'янчук О. В., Максимовський В. Є., Осадчий Д. М., Машуков А. О., Лисенко В. В. (2017)
Богдан Н. М. - Генетичні аспекти розвитку остеоартрозу колінних суглобів у жінок в менопаузальному періоді (2017)
Андреюк Н. Л. - Універсальні методики розвитку здатності до рівноваги людей різних професійних груп (2017)
Ігнатьєв О. М. - Дефіцит і недостатність вітаміну D серед працюючих в несприятливих умовах виробництва жінок із метаболічним синдромом, Прутіян Т. Л., Добровольська О. О. (2017)
Ковальчук Л. Й. - Гігієнічна оцінка структури харчування і адекватності споживання нутрієнтів іноземними студентами, Мельник К. С. (2017)
Кучеренко В. П. - Характеристика ступеня методичного обґрунтування результатів гігієнічної регламентації у воді поверхнево-активних речовин марок 2102 і 3603-2-12, Резуненко Ю. К. (2017)
Латій К. В. - 90-річний досвід застосування гістероскопії у клінічній практиці: досягнення та перспективи (2017)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2017)
Shevchenko І. - The prospect of using thermal field in the soil, Kovyazin A. (2016)
Лях В. А. - Форма цветка у Linum grandiflorum Desf. и особенности ее наследования гибридами F1, Белова Е. Ю. (2016)
Махно Ю. О. - Успадкування білкових компонентів насіння гібридами F2 і F3 льону олійного (2016)
Калінова М. Г. - Вплив низьких та високих температур на насіння ріпаку озимого на ранніх етапах розвитку (2016)
Тигова А. В. - Хлорофилльные изменения в поколении М2 у Linum humile Mill. под действием химических мутагенов, Сорока А. И. (2016)
Григорчук Н. Ф. - Оцінка сортів сої в екологічному сортовипробуванні, Якубенко О. В. (2016)
Журавель В. М. - Ефективність використання добору при створенні сортів гірчиці білої, Буділка Г. І. (2016)
Кутіщева Н. М. - Вихідний селекційний матеріал з цінними господарськими ознаками та стійкістю до ураження збудниками основних хвороб, Шугурова Н. О. (2016)
Макаренко Л. О. - Визначення лушпинності сафлору красильного новим методом (2016)
Лях В. А. - Соотношение массы ядра и оболочки семени как показатель эффективности выращивания сортов льна масличного, Сопина Н. В., Махно Ю. А. (2016)
Одинец С. И. - Влияние восстановителей фертильности пыльцы подсолнечника на хозяйственно-ценные признаки гибридов, Кутищева Н. Н., Шудря Л. И., Середа В. А. (2016)
Полякова И. А. - Сравнительное изучение однолетних диких видов льна по основным хозяйственно-ценным признакам (2016)
Сагайдак Є. О. - Вивчення колекції льону олійного з маркерними морфологічними ознаками та господарсько-цінними показниками, Ягло М. М. (2016)
Шугурова Н. О. - Метод оцінки стійкості селекційних сортозразків соняшнику до вовчка в лабораторних умовах, Дем’яненко Т. Т., Краснокутська Ю. В., Погорільчук З. І. (2016)
Вожегова Р. А. - Моделювання та агромеліоративне обґрунтування сівозмін на неполивних і зрошуваних землях південного степу України, Біляєва І. М., Коковіхін С. В. (2016)
Коковіхін С. В. - Агроекономічне та енергетичне обґрунтування технології вирощування гібридів соняшнику в умовах південного степу України, Нестерчук В. В. (2016)
Кохан А. В. - Наслідки насичення сівозмін соняшником, Лень О. І., Цилюрик О. І. (2016)
Кукса Ю. А. - Водоспоживання ріпака ярого залежно від агроприйомів вирощування в умовах північного степу України, Комарова І. Б. (2016)
Поляков О. І. - Особливості росту, розвитку й формування врожайності ріпаку озимого сорту Cтілуца в залежності від системи удобрення, Вахненко С. В., Нікітенко О. В. (2016)
Поляков О. І. - Вплив агроприйомів вирощування на водоспоживання соняшнику гібриду Каменяр, Нікітенко О. В., Вахненко С. В., Безсусідній О. В. (2016)
Поляков О. І. - Особливості формування продуктивності гірчиці ярої під впливом мінеральних добрив за різних норм висіву, Вахненко С. В., Нікітенко О. В., Вендель В. В. (2016)
Ручка В. О. - Сидерати – як альтернатива мінеральним добривам при вирощуванні олійного льону, Таранець Т. О. (2016)
Ткаліч Ю. І. - Вплив мікродобрив і стимуляторів росту рослин на продуктивність соняшнику у північному степу України (2016)
Федорчук М. І. - Продуктивність гібридів соняшнику високолеїнового типу залежно від густоти стояння рослин при вирощуванні в умовах півдня України, Ковальов М. А. (2016)
Гайдаш Є. В - Державний реєстр та поширення сортів рослин в Україні на прикладі Інституту олійних культур НААН, Лупинос Т. М., Михайлова І. М., Гоменюк О. І. (2016)
Чехова І. В. - Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності виробництва олійних культур (2016)
Шевченко І. А. - Взаємодія пружних робочих органів грунтообробних машин з грунтовим середовищем, Шевченко Ір. А. (2016)
Голкa В. - Необходимость исследования эксплуатационных показателей тракторов и сельскохозяйственных машин, Каминский Ян Р. (2016)
Шевченко І. А. - Експериментально-теоретичні підстави створення пружних робочих органів грунтообробних машин, Шевченко Ір. А. (2016)
Черкаська Н. О. - Джерела з історії приватної архівістики у XVIII столітті: (На прикладі архівів магнатерії Правобережної України) (2012)
Головко Ю. І. - Проекти та записки з фонду Воронцових Російського державного архіву давніх актів як джерело з історії зовнішньої торгівлі Південної України останньої чверті XVIII століття (2012)
Старков В. А. - Періодизація формування джерельної бази у вивченні традиційної ігрової культури людності України: 40-ві – 50-ті роки ХІХ століття (2012)
Сухих Л. А. - Рукописний збірник Ю. Щербачова з історії російсько-данських відносин у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ: Огляд фонду, Вовк О. І. (2012)
Стародуб А. В. - Документи Всеукраїнського Православного Церковного Собору 1918 року в архіві Польської Автокефальної Православної Церкви (2012)
Песчаний О. О. - Періодика в архіві надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні за 1918–1926 роки (2012)
Ленченко В. О. - Місто Лубни за планом 1746 року (2012)
Круковський О. П. - Українська фалеристика другої половини ХІХ – середини ХХ століть у збірках Львівського історичного музею (2012)
Нікітенко Н. М. - Нова спроба дезавуювати ювілей Софії Київської, Корнієнко В. В., Рясная Т. М. (2012)
Нікітенко Н. М. - Ще про натурні дослідження Софії Київської, Корнієнко В. В. (2012)
Поліщук В. В. - Особливості проведення земського перепису литовсько-руського війська у Волинській землі у 1528 році (2012)
Старченко Н. П. - Прибутки судових урядників Волинського воєводства в останній третині XVI століття (2012)
Федорук Я. О. - Англійсько-шведські відносини у 1654–1656 роках і політика Карла Х Ґустава у Речі Посполитій (2012)
Дудко В. І. - Із Шевченкового петербурзького оточення: Єгор Розаліон-Сошальський, Степан Яновський (2012)
Калакура Я. С. - Археографічна школа Університету Св. Володимира (2012)
Потульницький В. А. - Історіософські ідеї античності (Греція) та середньовіччя (Іспанія) у творчості Михайла Драгоманова та В’ячеслава Липинського: порівняльний аналіз (2012)
Гирич І. Б. - Володимир Леонтович в українському громадсько-політичному житті (2012)
Дзира І. Я. - Українське літописання ХV–ХVІІІ століть у вітчизняній історіографії 1918–1935 років (2012)
Потапенко С. П. - Ранньомодерна історія Слобідської України в археографічних публікаціях 1990-х – 2000-х років: основні тенденції (2012)
Кравченко В. М. - Документи до історії ратуші в місті Ковелі 30-х – 40-х років ХVІІ століття (2012)
Александрович В. С. - Унікальне джерельне свідчення середини XVIII століття про поширення гравійованих ікон (2012)
П'єх Н. Р. - Жовківська "фарфурня" за матеріалами касових книг видатків 1749–1752 років та опису 1765 року з доповненням 1769 року (2012)
Панькова С. М. - Листи Володимира Леонтовича до Михайла Грушевського (2012)
Стариков Г. М. - Чернетка виступу Д. І. Багалія на І з’їзді архівних працівників РС ФРР (14–19 березня 1925 року) (2012)
Бурім Д. В. - Українська еміґрація в епістолярних джерелах: Листи Дмитра Дорошенка до Миколи Стороженка (1925–1928) (2012)
Стасюк О. Й. - Невідомий нарис підпільниці ОУН з Київщини Людмили Фої (М. Перелесник) (2012)
Черченко Ю. А. - Листування Богдана Кентржинського з Дмитром Дорошенком, Борисом Крупницьким, Володимиром Кубійовичем і Володимиром Яневим (2012)
Наулко В. І. - Мої зустрічі з Ярославом Дашкевичем (2012)
Мицик Ю. А. - Листи Ярослава Дашкевича до Юрія Мицика (2012)
Петришак Б. І. - Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII ст. – К .: Видавничий дім "Простір”, 2011. – 200 с.; іл., Білоус Н. (2012)
Мицик Ю. А. - Andrzej B. Pernal. Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 1648–1659. – Kraków, 2010. – 391 s., Тарасенко І. Ю. (2012)
Мицик Ю. А. - Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України / Під ред. П. Д. Морозова. – К., 2011. – 535 с. (2012)
Потапенко С. П. - Історія Нової Січі в особах: (2012)
Ясь О. В. - Володимир Іконников – дослідник історії Росії. – Ніжин: Вид-во НД У ім. Миколи Гоголя, 2011. – 152 с., Верба І. В., Жицька Л. М. (2012)
Тельвак В. - Łukasz Adamski. Nacjonalista postępowy. Mychajło Hruszewski i jego poglądy na Polskę i Polaków. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – 369 s. (2012)
Саєнко В. П. - Чикаленко Є., Ніковський А. Листування. 1908–1921 роки / Упор. Н. Миронець, Ю. Середенко, І. Старовойтенко; вступ. ст. Ю. Середенко, І. Старовойтенко. – К.: Темпора, 2010. – 448 с., Генова Є. О. (2012)
Журба В. І. - Jevgenij Paščenko. Od Kijeva do Poljica. Tragom prastarih migracija. – Zagreb, 2010 (2012)
Миронець Н. І. - Михайло Комаров і Катеринославщина. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – 228 с., Швидько Г. К. (2012)
Гирич І. Б. - Купчинська Л. Українські меценати Іванна і Мар’ян Коці: Подарована колекція творів мистецтва ХVІІІ – ХХ століть: Каталог / Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Відділення "Палац мистецтв імені Тетяни та Омеляна Антоновичів”. – Львів, 2011.– 316 с.; 125 кол. іл. (2012)
Глебьонек М. - Сфрагістичний щорічник / Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих. – К ., 2011. – Вип. I / Ред. О. А. Однороженко. – 456 с. + VIII с. іл. (2012)
Федорук Я. О. - Писемне джерело 1651 року про поховальний обряд українського козацтва (2012)
Пришляк В. В. - Записна книга Лубенського полку 1730 року (2012)
Дудко В. І. - До вивчення сибірського періоду біографії і творчості Павла Грабовського (2012)
Стариков Г. М. - Два листи Дмитра Іловайського з "Автобіографії” Дмитра Багалія (2012)
Крип’якевич Л. І. - Спомини про Архів Івана Крип’якевича у 1960-х – 1970-х роках (2012)
Білокінь С. І. - Нотатки про публікацію джерел з історії заснування Клубу творчої молоді (2012)
Білокінь С. І. - Останні документи Олександра Рибалка (7 грудня 1950 – 5 січня 2009) (2012)
Залізняк Л. О. - Дмитро Якович Телегін (1919–2011) (2012)
Купчинська Л. О. - Мар’ян-Павло Васильович Коць (1922–2011) (2012)
Швидько Г. К. - Світлана Вікторівна Абросимова (1953–2011) (2012)
Ситник А. А. - Петро Тимофійович Тронько (1915–2011) 754-757 (2012)
Черченко Ю. А. - Микола Васильвич Плав’юк (1927–2012) (2012)
Федорук О. О. - Володимир Макарович Яцюк (1946–2012) (2012)
Передмова (2017)
Бабич І. Г. - Принцип справедливості – характеристика у римському приватному праві (2017)
Дихта Н. М. - Співіснування представництва – довіреності-доручення (2017)
Матійко М. В. - Структура функцій цивільного права (2017)
Іванов А. В. - Окремі питання захисту інформації в процесі здійснення девелоперської діяльності в Україні (2017)
Обіход О. М. - Предмет договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (2017)
Полюк Ю. І. - Судова форма захисту цивільних прав як підґрунття для виникнення права на звернення до суду (2017)
Голубєва Н. Ю. - Визнання права власності в порядку набувальної давності (2017)
Савицька О. Ю. - Поділ спадкового майна (2017)
Нівня М. І. - Суб’єктний склад правовідносин примусового відчуження нерухомого майна у зв’язку із суспільною необхідністю (2017)
Сегенюк А. В. - Спадковий договір: поняття, характеристика, особливості (2017)
Деревнин В. С. - Завещательный отказ по законодательству Украины и некоторых зарубежных стран (2017)
Пеструєв Д. М. - Регулювання ведення чужих справ без доручення у цивільному законодавстві Польщі (2017)
Charytonowa H. - Od radzieckiego prawa cywilnego do współczesnego prawa cywilnego Ukrainy, Charytonow Y. (2017)
Федущак-Паславська Г. М. - Майнові відносини та їх регулювання у корпоративних системах середньовіччя (2017)
Сафончик О. І. - Визначення та підстави припинення шлюбу за законодавством України (2017)
Ревуцька І. Е. - Поняття підстав створення сім’ї: спроба формулювання визначення (2017)
Hrihoriants H. - Piracy in the internet – problem of it sphere and information security (2017)
Журило С. C. - Застосування інформаційних технологій в процесі усиновлення: перспективи розвитку (2017)
Томаш Б. Ф. - Напрями змін публічного права в Польщі (2017)
Mykytyn M. - The legal nature of "smart contracts" (2017)
Руденко Т. С. - Проблема визначення існуючого цільового призначення земельних ділянок (2017)
Бігняк О. В. - Lecture course of corporate law lecture 3. Features of legal status of certain types of corporations (2017)
Каракаш І. І. - Академік Семчик Віталій Іванович як талановитий вчений і мудра людина (2017)
Харитонова О. І. - Спогади про Віталія Івановича Семчика (2017)
Григор’єва Х. А. - Міжнародний конгрес "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвячений 20-річчю Національного університету "Одеська Юридична Академія" (2017)
Титул, зміст (2017)
Dombrovski V. - The bat fauna (Mammalia, Chiroptera) of Stary Zhaden Zakaznik, Southern Belarus, Fenchuk V., Zhurauliou D. (2017)
Загороднюк І. - Іван Верхратський та його огляд біології кажанів і хіроптерофауни Галичини (1869), Пархоменко В., Харчук С. (2017)
Красовська А. - Угруповання мишуватих гризунів (Muroidea) Національного природного парку Кременецькі гори (2017)
Рековець Л. І. - Дрібні ссавці місцезнаходження Меджибіж з плейстоцену України (2017)
Селюніна З. В. - Огляд родини куницевих (Mustelidae) регіону Чорноморського біосферного заповідника (2017)
Gashchak S. - European bison (Bison bonasus) in the Chornobyl Exclusion Zone (Ukraine) and prospects for its revival, Gulyaichenko Y., Beresford N. A., Wood M. D. (2017)
Ignaczak M. - Protection of the Szachownica cave as an example of saving a valuable bat wintering shelter, Postawa T. (2017)
Коробченко М. - Пастка Голова та досвід її використання при дослідженнях гризунів-землериїв (2017)
Роженко М. В. - Особливості поведінки шакала (Сanis aureus L., 1758) в зоні експансії на півдні України (2017)
Barkaszi Z. - Boreal species Microtus agrestis and Sicista betulina in the region of the Ukrainian Carpathians: a review (2017)
Дятлова О. - Знахідки та особливості поширення крота європейського (Talpa europaea) у пониззі Дністра, Роженко М. (2017)
Zagorodniuk I. - Mole-rats Nannospalax leucodon and Spalax zemni in Ukraine: identification criteria and border between their ranges, Korobchenko M., Kirichenko V. (2017)
Коваль Н. - Кіт лісовий (Felis silvestris) в Ужанському національному природному парку (Східні Карпати) (2017)
Євстаф’єв І. Л. - Підсумки тридцятирічного вивчення дрібних ссавців Криму. Частина 3. Паразитофауна та епізоотологія (2017)
Merzlikin I. - Cases of bat deaths associated with plants (2017)
Пархоменко В. - Загибель ссавців на автошляхах північно-східної України (2017)
Yurchenko O. - Possible zoonotic viral threats associated with bats in southern Ukraine, Dubina D., Sokolovskyi D., Gaidash O. (2017)
Бронсков О. - Знахідка нічниці степової (Myotis aurascens Kuzyakin, 1935) на південному сході України (2017)
Подобайло А. - Знахідки вовчка сірого (Glis glis) в Полтавській області, Миленко Н., Шевченко С., Севідов В. (2017)
Банік М. В. - Народні українські назви ссавців у праці В. Ф. Ніколаєва "Матеріали до української наукової термінології" (1918), Загороднюк І. (2017)
Загороднюк І. - Василь Абелєнцев (1913–1980) — життя у світі науки (2017)
Черемних Н. - Колектори фонду ссавців Державного природознавчого музею НАН України 1900-1930-х років (2017)
Булатецька Л. І. - Граматикалізація: комунікативні стратегії та мотивації (2012)
Бурдейна О. Р. - Семантична структура етнолексеми міфологічного походження (2012)
Гармаш О. Л. - Граматикалізація англомовних морфем як лінгвокогнітивний феномен (2012)
Glushchuk-Oleia G. I. - Campo funcional-semántico de la exhortación como un aspecto de la causatividad (2012)
Хірочинська О. І. - Проблема еліпсису та еліптичних речень у сучасній лінгвістиці (2012)
Алиєва А. Д. - Структурні особливості лексем субстантивного субфрейму номінативного поля концепту "Материнство" в сучасній англійській мові (2012)
Бялик В. Д. - Лексичний квантор як об’єкт дослідження в когнітивному словотворі (2012)
Візнюк О. В. - Динаміка реалізації лексико-семантичних груп іменникових твірних основ префіксальних похідних у межах ономасіологічних категорій англійської мови (2012)
Гурко О. В. - Англійські запозичення в мові мас-медіа (2012)
Зайченко О. В. - Семантична структура суфіксів (на матеріалі прикметників сучасної німецької мови) (2012)
Зубач О. А. - Фразеологізми з літерним компонентом сучасної німецької мови: структурно-семантичний аспект (2012)
Карасенко О. А. - Ідіоматизовані найменування осіб чоловічої статі в середньоверхньонімецькій мові (2012)
Кучерина О. В. - Методи дослідження символічного значення звуків (2012)
Мінцис Ю. Б. - Семантичні особливості демінутивного суфікса -у та його похідних -іе, -еу (на матеріалі сучасної англійської мови), Мінцис Е. Є. (2012)
Молочко О. П. - Семантична структура назв емоцій в авторському дискурсі Дж. Остін (2012)
Навроцька І. М. - Застосування дистрибутивно-компонентного методу визначення омонімічних лексико-семантичних варіантів у структурі англійського іменника (2012)
Огуй О. Д. - Символіка кольору дорогоцінних каменів у середньовічній Західній Європі (на матеріалі літературних пам’яток) (2012)
Осовська І. М. - Пейоративи в німецькомовному матримоніальному сімейному спілкуванні (2012)
Рогач О. О. - Забобони та прикмети як складові частини мовної картини світу англійців (2012)
Романова Н. В. - Семантика емотивних прикметників німецької мови ХVIII століття (на матеріалі трагедії "Фауст" Й. В. Фон Ґете) (2012)
Савіна Ю. О. - Когнітивні механізми та мовні засоби створення комічного: методологія дослідження (на матеріалів творів Джером К. Джерома) (2012)
Сухомлин В. В. - Семантичні основи функціонально-семантичного поля: мовний і мисленнєвий зміст (2012)
Теслер О. В. - Роль гендерного фактору в утворенні назв осіб у французькій мові XX ст. (2012)
Тхір М. Б. - Метафори-соматизми в промовах Б. Обами (2012)
Угонь Л. М. - Етимологічні характеристики напівафіксів сучасної англійської мови (2012)
Бондарук Л. В. - Використання природних міфів у романному наративі та їх переклад цільовими мовами (на прикладі роману Марселя Пруста "Noms de pays: Le nom") (2012)
Глінка Н. В. - Фразеологічні словосполучення з нумеральним компонентом: лексико-семантичний та перекладацький аспекти, Волощук І. П., Усик Г. М. (2012)
Дячук Л. С. - Гендерно-орієнтовані стратегії і практика сучасного українського художнього перекладу (2012)
Засєкін С. В. - Когнітивно-дискурсивні S-універсалії перекладу художнього тексту: досвід емпіричного психолінгвістичного дослідження (2012)
Іваницька М. Л. - Роль особистості перекладача в міжкультурному діалозі: Петро Рихло – будівничий моста між літературами (2012)
Кияк Т. Р. - Cмисл і дискурс у перекладі поезії (на матеріалі "Нічної пісні мандрівника" Й. В. Гете) (2012)
Кучера А. М. - Переклад у межах порівняльного літературознавства. Поезії В. Гюго в перекладі В. Щурата, Лащик Н. М. (2012)
Лалаян Н. С. - Фразеологічні труднощі художнього перекладу (на матеріалі роману Ю. Це "орли та янголи") (2012)
Ласка І. В. - П’єр Кутель про якості перекладу (2012)
Матвіїшин О. М. - Колоритні українські фраземи у німецькомовних варіантах західноукраїнських перекладачів (2012)
Мельник А. П. - Стратегії скорочення тексту при перекладі анімаційних фільмів (2012)
Мозговий В. І. - Із досвіду роботи над словником офіційної передачі російських імен засобами української мови (2012)
Onyshchenko I. A. - The Principal Ways of English Slang Translation and Its Analysis (2012)
Павлюк А. Б. - Микола Зеров: фахівець класичної філології, перекладач і поет, "закоханий" у вроду слів (2012)
Панченко Е. И. - О некоторых нерешенных проблемах теории перевода (2012)
Паньків О. Б. - Проблеми відтворення стилістичної семантики колірних лексем англійської мови в українських перекладах (2012)
Яровенко Л. С. - Особенности перевода адвербиальных глаголов движения, Кириллова М. Д. (2012)
Біян Н. Р. - Сучасна англійська терміносистема туризму в контексті явища полісемії (2012)
Вереш М. Т. - Етимологічний аналіз німецьких християнсько-богословських та церковних термінів-запозичень (2012)
Вовчанська С. І. - Запозичення як результат термінологічної номінації (на матеріалі німецької термінології маркетингу) (2012)
Волосенко І. В. - Вплив англійських запозичень на розвиток німецької молодіжної мови (на матеріалі щоденників молодіжних блогерів) (2012)
Дорда С. В. - Англомовні запозичення в українській юридичній термінології (2012)
Дюканова Н. М. - Поширення абревіатур у англійській економічній терміносистемі та їх структурна класифікація, Загородня О. Ф. (2012)
Медведь М. М. - Сучасний стан розвитку видавничо-поліграфічної терміносистеми: неологічний аспект (2012)
Саламаха М. Я. - Структурна класифікація англійських двокомпонентних термінологічних словосполучень сфери охорони довкілля (2012)
Тарасова В. В. - Екстралінгвістичні фактори розвитку Aviation English (2012)
Татаранюк С. П. - Конверсія як один з основних способів утворення неологізмів сфери екології людини (на прикладі англійської мови) (2012)
Холодій І. О. - Антонімія як категорія протилежності в соціологічній термінології сучасної англійської мови (2012)
Яцишин Н. П. - Українське та міжнародне юридичне термінознавство та їх взаємодія в процесі інтеграції терміносистем (2012)
Гораль Л. Т. - Візія підземного зберігання природного газу в умовах сталого розвитку, Ярошенко О. Л. (2017)
Карпенко Ю. В. - Туризм як форма розв’язання суперечностей сумісно-розділених відносин: морально-етичні аспекти (2017)
Лупак Р. Л. - Державна політика управління безпекою розвитку внутрішнього ринку із застосуванням інструменту імпортозаміщення (2017)
Маркова Є. Ю. - Сучасний стан розвитку аграрного сектору економіки України в умовах реалізації програми державно-приватного партнерства (2017)
Омельяненко В. А. - Концептуальні основи аналітики інноваційного компоненту національної безпеки (2017)
Кифяк О. В. - Роль і місце промислового маркетингу у формуванні транскордонних ринків (2017)
Моргун А. В. - Оптимізація бібліотечної діяльності в умовах глобалізації економічних процесів, Розман І. І., Прокопович Л. С. (2017)
Сакун Л. М. - Стратегічне планування як основа ефективного функціювання металургійних підприємств України на зовнішньому ринку, Орлова К. О. (2017)
Шебаніна О. В. - Міжнародна конкурентоспроможність виробників сільськогосподарської продукції, Федосєєва Г. С. (2017)
Абрамова І. О. - Застосування відновлювальних джерел енергії як інструмент антикризового регіонального управління (2017)
Гавриш І. І. - Відбір найкращих зарубіжних маркетингових практик регіональної політики інвестиційної привабливості методом бенчмаркінгу (2017)
Карпук А. І. - Закономірності та перспективи комплексного розвитку агропродовольчої системи регіону, Миклуш Т. С., Гордійчук А. І. (2017)
Ковальська Л. Л. - Алгоритм проектування потреб регіону в об’єктах роздрібної торгівлі як напрям розвитку підприємницького середовища, Речун О. Ю. (2017)
Кондіус І. С. - Застосування апарату напівмарковських моделей в реальних умовах функціонування регіонів України (2017)
Terekhov E. - Berücksichtigung des risikos in der planung wirtschaftlicher ergebnisse der nachhaltigen bodennutzung nach den tagebauen (2017)
Білоскурський Р. Р. - Моделювання еколого-економічних систем: теоретична сутність та практичне значення для України (2017)
Поліщук Л. М. - Оцінка природно–ресурсного потенціалу сільського зеленого туризму в регіонах України, Тищук І. В. (2017)
Кривов’язюк І. В. - Діагностика економічної безпеки підприємства на основі синтезу методів її реалізації, Музинська А. Р. (2017)
Кривов’язюк І. В. - Механізм реалізації освітніх процесів в напрямку розвитку підприємницької майстерності (2017)
Олександренко І. В. - Оптимізація структури капіталу підприємства, Харитиніч М. В. (2017)
Павлюк Л. В. - Теоретичні основи дослідження бізнес-процесів на підприємстві, Оксенюк К. І. (2017)
Станкевич І. В. - Аналіз механізмів управління рекламною діяльністю операторів мобільного зв’язку та напрямки їх подальшого розвитку, Пахтусов М. І. (2017)
Полінкевич О. М. - Порівняльний аналіз моделей корпоративного управління підприємницьких структур (2017)
Потьомкіна О. В. - Методика оцінки результативності мотиваційних механізмів на підприємстві (2017)
Чешук В. О. - Специфіка моніторингу економічної безпеки будівельних підприємств (2017)
Щурик М. В. - Кредитування потреб аграрного сектору в умовах сьогодення: недоліки та шляхи їх подолання (2017)
Вахович І. М. - Механізм вдосконалення системи бюджетного регулювання депресивних регіонів на етапі розподілу фінансових ресурсів, Пушкарчук І. М., Купира М. І. (2017)
Буйда К. В. - Імплементація міжнародного досвіду управління банківським ризиком: теоретико-методологічний аспект (2017)
Дорош В. Ю. - Діагностика доходів місцевих бюджетів Волинської області та прогнозна їх оцінка, Русакова О. М. (2017)
Zabedyuk M. - Financial resources: classification and sources of formation (2017)
Індус К. П. - Удосконалення регуляторної політики держави у сфері фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва (2017)
Іщук Л. І. - Теоретичні аспекти бюджетного забезпечення розвитку регіонів, Дейнека О. І. (2017)
Koretska N. - Development of mobile acquiring in Ukraine and tools to overcome obstacles, Yakubovskyi V. (2017)
Мицак О. В. - Етапи розвитку споживчого кредитування в Україні, Бублик Л. Я. (2017)
Мостовенко Н. А. - Кредитна культура як прояв фінансової поведінки споживачів кредитних послуг, Коробчук Т. І. (2017)
Ніколаєва А. М. - Фінансування соціально-економічного розвитку регіону з урахуванням ефективного функціонування фондового ринку, Іщук Л. І., Пиріг С. О. (2017)
Пиріг С. О. - Автоматизація діагностики фінансової стійкості підприємства та її вплив на фінансову стабільність регіону, Нужна О. А., Тлучкевич Н. В. (2017)
Поліщук В. Г. - Забезпечення фінансової безпеки при використанні інноваційної криптовалюти BITCOIN (2017)
Шубала І. В. - Аналіз та оцінка показників розподілу доходів домогосподарств регіону (2017)
Багмет К. В. - Інституційні зміни: пошук шляхів створення ефективних інститутів соціальної сфери (2017)
Василик Н. М. - Інноваційні технології в організації освітнього процесу у ВНЗ (2017)
Дзямулич М. І. - Сегментація ринку праці України (2017)
Островська Г. Й. - Модернізація методики оцінювання людського капіталу компанії (2017)
Шубалий О. М. - Концептуальні засади національної політики підвищення ефективності соціального діалогу (2017)
Меленчук В. М. - Управління проектами/програмами/портфелями впровадження інформаційних технологій в автомобільному господарстві військових формувань, Березенський Р. В. (2016)
Гайдаєнко О. В. - Стейкхолдери медичних проектів, Кошкін К. В. (2016)
Омельяненко В. А. - Науково-методичний підхід до аналітичного забезпечення проектів розвитку технологічних систем (2016)
Мазов М. М. - Динамічна модель управління портфелем проектів металургійного підприємства (2016)
Rach V. - Medical field of Iraq as an object of innovation activity survey: system-holistic vision, Kadhem Abdulrhman Abdulsatar Kadhem (2016)
Власюк Т. О. - Роль імпорту в інвестиційному забезпеченні конкурентоспроможності економіки України (2016)
Nnaji A. Chidimma - Value as a core concept in considering the system of the project quality management (2016)
Ляшенко О. М. - Безпечна синергія в управлінні підприємством (2016)
Григорян Т. Г. - Модели процессов принятия решений при ценностно-ориентированном управлении требованиями в ИТ-проектах, Шатковский Л. Ю. (2016)
Кавун С. В. - Концепція інформаційно-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства (2016)
Osakwe Ikenna - Project team building by the criterion of fulfillment (happiness): main problems and conceptual baselines (2016)
Омельяненко В. А. - Мультиагентний підхід до розробки інтелектуальних систем управління проектами (2016)
Шапоренко О. О. - Бюджетна децентралізація в Україні: сучасний стан та подальші кроки (2016)
Даншина С. Ю. - Проблема размещения распределительного центра проекта развития (2016)
Аль Атум Мохаммад Фаиз Ахмад - Программная реализация и результаты пилотной апробации метода планирования содержания мягких проектов на основе сервисной модели (2016)
Гайда А. Ю. - Анализ управления портфелями проектов в морских транспортных компаниях на основе данных грузовых перевозок портов "Одесса” и "Черноморск”, Заричук Е. А. (2016)
Рамазанов С. К. - Комплексно-індексний підхід у системі соціально-економічного та екологічного моніторингу та розвитку регіону (2016)
Kabir A. - Petroleum distribution in Nigeria: actual state and challenges (2016)
Omoloba O. - Decision-making: personal (individual) styles and their consequences (2016)
Борулько Н. А. - Не-факторы как информационная основа определения вероятности, правдоподобия и возможности при мягком управлении рисками проекта (2016)
Кривуля П. В. - Совершенствование средств анализа уровня риска эффективного множества проектов: коридоры и шлейфы уровня риска, имитационно-частотный анализ предпочтений (2016)
Россошанська О. В. - Економіка знань як середовище та джерело потенційних загроз економічній безпеці сучасних підприємств (2016)
Дуб Б. С. - Система економічної безпеки підприємства: поняття та структура (2016)
Ляшенко Н. Є. - Електронне портфоліо як засіб формалізації людського капіталу фірми (2016)
Фесенко Т. Г. - Ціннісно-орієнтоване управління вартістю програми в контексті гендерного підходу (2016)
Філь Н. Ю. - Функціональна модель інформаційної технології системи підвищення кваліфікації на промисловому підприємстві, Новічков Д. С. (2016)
Тесля Ю. М. - Управління знаннями в мета-методології управління проектами, Хлевна Ю. Л., Єгорченкова Н. Ю. (2016)
Краснояружська К. Ш. - Методологія розв’язання детермінованої багатопродуктової моделі поставок на конкурентному ринку (2016)
Okon E. D. - Country’s innovative development: study of the potential capacity (case of developed countries and Nigeria) (2016)
Гайдаєнко О. В. - Управління стейкхолдерами лікувальних проектів (2016)
Kabir A. - Project-technological approach to solve the crude oil theft, sabotage and pipeline vandalization problem in Nigeria (2016)
Борулько Н. А. - Многослойность и гибридность в мягком управлении рисками проекта (2016)
Россошанська О. В. - Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств як науковий напрям в спеціальності "Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності" (2016)
Кривуля П. В. - Специфика выявления эффекта диверсификации и эффективного множества портфелей реальных инвестиций (2017)
Тищенко В. В. - Характеристика зовнішніх банківських ризиків як загрози безпеці банку (2017)
Івченко Є. А. - Дослідження принципів побудови та функціонування системи економічної безпеки підприємства, Івченко Ю. А. (2017)
Тищенко О. І. - Механізми управління проблемними активами банків (2017)
Рач В. А. - Кількісні методи ресурсно-часового оцінювання в гнучкій методології розробки програмного забезпечення, Пилипенко А. І. (2017)
Бабий В. С. - Учет типа личности при формировании ИТ-команд (2017)
Борулько Н. А. - Подходы к количественному описанию вероятности и правдоподобия при управлении рисками проектов (2017)
Горошкова Л. А. - Управління фінансовими потоками програм створення територіальних громад, Волков В. П., Коваленко Г. В. (2017)
Горошкова Л. А. - Створення та управління продовольчими ресурсами громади, Волков В. П., Карбівничий Р. О. (2017)
Горошкова Л. А. - Проектне управління ціноутворенням у житлово-комунальному господарстві, Волков В. П., Карбівничий І. О. (2017)
Дворниченко М. В. - Нечеткая модель экспертной системы обработки новостных лент для выявления негативных социальных манипуляций (2017)
Россошанська О. В. - Системне представлення методологічних засад оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (2017)
Передмова (2015)
Козаченко Г. В. - Про деякі проблеми у сучасній економічній безпекології, Погорелов Ю. С. (2015)
Шемаєва Л. Г. - Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі управління стратегічною взаємодією із суб’єктами зовнішнього середовища (2015)
Мігус І. П. - Вплив державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств на економічну безпеку емітента (2015)
Алькема В. Г. - Потенціал системи економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства (2015)
Ляшенко О. М. - Управління економічною безпекою підприємств в умовах гібридної війни (2015)
Горошкова Л. А. - Математичні методи управління детермінантами економічної безпеки житлово-комунального господарства, Волков В. П. (2015)
Живко З. Б - Фактори впливу рейдерства на рівень економічної безпеки підприємства (2015)
Рудніченко Є. М. - Трансформація діяльності суб’єктів митного регулювання та їх вплив на систему економічної безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Андрієнко В. М. - Концептуальний підхід до функціонування підсистеми організації безпеки праці на будівельних підприємствах (2015)
Копитко М. І. - Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств: науково-методичний підхід (2015)
Овчаренко Є. І. - Роль та поведінкові властивості людини у системі економічної безпеки підприємства (2015)
Россошанська О. В. - Системні моделі представлення оцінювання економічної безпеки підприємств як феномену (2015)
Титул, зміст (2016)
Barkasi Z. - Endemism in the Mammalian Fauna of the Carpathians (2016)
Загороднюк І. - "Земляний заєць" у Східній Європі: Ochotona чи Allactaga? (2016)
Різун Е. - Динамічні тенденції стану популяцій мисливської теріофауни України та пропозиції щодо вдосконалення облікових робіт, Бондаренко В. (2016)
Zatushevskyy A. - Representativeness of the mammalian collection of the Zoological Museum of Lviv University, Shydlovskyy I., Tymkiv I. (2016)
Ільюхін Ю. - Представники надряду Ungulata у краніологічній колекції проф. О. Браунера в Музеї природи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2016)
Синявська І. - Полівки (Arvicolinae) в колекції Лабораторії популяційної екології Інституту зоології НАН України, Ребров С., Міщенко Л. (2016)
Gashchak S. - Brown bear (Ursus arctos L.) in the Chornobyl Exclusion Zone, Gulyaichenko Y., Beresford N. A., Wood M. D. (2016)
Korobchenko M. - Mole-rat from Khortytsia in the light of morphological and geographical relations between Spalax zemni and S. microphthalmus, Zagorodniuk I. (2016)
Скубак Є. - Поширення та чисельність крота європейського (Talpa europaea L.) на півночі Донецької області (2016)
Shpak A. - Range Expansion of Kuhl’s Pipistrelle (Pipistrellus kuhlii) into Belarus, Larchenko A. (2016)
Євстаф’єв І. Л. - Підсумки тридцятирічного вивчення дрібних ссавців Криму. Частина 2. Екологія видів (2016)
Зізда Ю. - Поліморфізм за інтенсивністю забарвлення хутра у ссавців (2016)
Savenko O. - Sightings of cetaceans in the waters of Yuzhny Sea Port (Hryhorivsky Estuary, Black Sea) in 2015–2016, Ivanchikova J., Hulak B., Derkacheva T. (2016)
Stetsula N. - Diversity of Muroid Rodent Communities in Key Habitats of the Skole Beskids (Eastern Carpathians), Barkasi Z., Zagorodniuk I. (2016)
Дребет М. - Перша знахідка нічниці північної Myotis brandtii в Чернівецькій області, Україна, Ярошинська О. (2016)
Мерзлікин И. - Игровое и агрессивное поведение зайца-русака (lepus europaeus) в отношении собак (canis familiaris) (2016)
Дятлова О. - Микола Роженко - видатний зоолог та природоохоронець (з нагоди 60-річчя колеги), Черничко Й., Василюк О. (2016)
Загороднюк І. - Дослідник фауни України Богдан Пилявський (1931–2010) (2016)
Зайцева-Анциферова Г. - Популяризація знань про вовчків в Україні: здобутки і перспективи, Дребет М. (2016)
Випуски "Праць Теріологічної школи" та правила для авторів (2016)
Мазов М. М. - Аналіз формування портфеля проектів металургійного підприємства на основі стратегії сталого розвитку, Петренко В. О. (2015)
Іванишак Ю. М. - Суб’єктно-орієнтований підхід в контексті управління проектами, Саченко А. О. (2015)
Молоканова В. М. - Проектно-орієнтований розвиток організацій на основі еволюційної теорії цінностей (2015)
Kovalenko I. I. - Comparative analysis of the short-term forecasting methods of the locally-heterogeneous time series of the high-tech enterprise’s operation indicators, Chernova L. S., Orekhov A. S. (2015)
Ровинская Н. Ю. - Воздействие организационных изменений на бизнес-модель компании (2015)
Nnaji A. Chidimma - Quality management methods: viability for the project management activity (2015)
Саченко О. А. - Концептуальна модель портфельного управління інноваційними проектами модернізації обладнання енергопідприємств (2015)
Liashenko N. E. - Approaches to measuring value of a website (2015)
Сутковий А. М. - Особливості правового забезпечення реалізації фази ініціалізації проекту, Бірюков О. В. (2015)
Кривуля П. В. - Соотнесение понятий мультипроектного и реинвестиционного процессов на основе различения их мест в классификации инвестиций (2015)
Рач В. А. - Комунікаційно-знаннєва онтологія формування мисленнєвої НІКС-методології менеджерів проектів, Медведєва О. М. (2015)
Россошанська О. В. - Підхід до формування системи оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (2015)
Настич Т. П. - Фінансування освітніх закладів культури та мистецтв України: проектний погляд (2015)
Рак Ю. П. - Ідентифікація та комплексна оцінка загроз потенційної небезпеки в регіональних безпеко-орієнтованих проектах, Сукач Р. Ю. (2015)
Adomaitis M. - Comparative analysis of ligulas of slugs Arion lusitanicus from Lithuania and Denmark, Skujienė G. (2016)
Алпатова О. М. - Нові для фауни України види черепашкових амеб та гетеротрофних джгутикових, Шевчук С. Ю. (2016)
Андрійчук Т. В. - Життєві стратегії калюжниць та їх особливості, Межжерін С. В., Вискушенко Д. А., Вискушенко А. П. (2016)
Балашов И. А. - Коллекция наземных моллюсков Института зоологии НАН Украины (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Морфологічні особливості селезінки голубів та курей (2016)
Гарлінська А. М. - Морфологічна будова, поширення та екологічні особливості Physafontinalis в Україні (2016)
Гураль-Сверлова Н. В. - Видовой состав наземных моллюсков Закарпатской области, Гураль Р. И. (2016)
Єрмошина Т. В. - Поширення Pseudanodonta complanata у водоймах України та зараженість цих молюсків паразитами), Павлюченко О. В. (2016)
Житова О. П. - Личинки трематод в молюсках водойм Українського Полісся, Житов І. А. (2016)
Золотарев В. Н. - Многолетние изменения морфологии раковин Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) (Bivalvia, Arcidae) Черного моря (2016)
Иззатуллаев З. И. - Биоразнообразие моллюсков Cредней Азии и проблема сохранения их генофонда (2016)
Кадлубовська Н. С. Гарбар О. В. - Видовий склад комплексу Arion subfuscus (Gastropoda, Arionidae) в Україні (2016)
Ковальов В. В. - Фенетична структура популяцій Caucasotachea vindobonensis (Gastropoda, Helicidae) у м. Харків та їх морфологічні відмінності, Хоменко А. М. (2016)
Константиненко Л. А. - Видовий склад круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) р. Уж (2016)
Линецкий Б. Г. - Морфометрические показатели двух черноморских популяций Donacillacornea (Poli, 1791), Сон М. О. (2016)
Макарова Н. М. - Родина Melanopsidae (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) України: видова структура і сучасний ареал (2016)
Манаков Д. В. - Моллюски реки Анграпа (Калининградская область, Россия) (2016)
Мельниченко Р. К. - Черевоногі молюски малакологічної колекції Житомирського державного університету імені Івана Франка, Андрійчук Т. В., Гарбар Д. А., Гарлінська А. М., Довбня А. В., Тарасова Ю. В., Уваєва О. І. (2016)
Пазилов А. - Чужеродный вид Monacha carthusiana (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) как новый промежуточный хозяин нематоды Cystocaulus ocreatus в Узбекистане, Гаибназарова Ф., Каримова Х. (2016)
Плігін Ю. В. - Дрейсеніди у структурі макрозообентосу Київського водосховища (2016)
Писарев С. Н. - Двустворчатые моллюски акватории национального природного парка "Меотида" (Азовское море, Донецкая область, Украина) (2016)
Рибка К. М. - Карпатські види молюсків та їх оселища (2016)
Уваева Е. И. - Временная изменчивость половой структуры популяции Viviparus viviparus (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) в реке Случь, Шурова Н. М., Щербина Г. Х. (2016)
Финогенова Н. Л. - Особенности формирования раковины у двустворчатого моллюска Anadara kagoshimensis (Bivalvia, Arcidae) Кинбурнской и Тендровской кос (2016)
Шихова Т. Г. - Видовое разнообразие пресноводных моллюсков бассейна р. Чепца (2016)
Власенко Р. П. - Генетична структура та систематичне положення Aporrectodea longa (Ude, 1826) (2016)
Онищук І. П. - Походження поліплоїдії та особливості розмноження у червів роду Octolasion (Lumbricidae, Oligochaeta) (2016)
Першко І. О. - Особливості каріології представників родини Lithoglyphidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) (2016)
Астахова Л. Є. - Екологічні аспекти інвазії Lymnaea stagnalis (Linné, 1758) (Gastropoda, Pulmonata) личинками та партенітами трематод у водоймах басейну річки Тетерів), Муж Г. В. (2016)
Варигин А. Ю. - Тенденция изменения фенотипической структуры популяции черноморской мидии в период фор-мирования прибрежного сообщества обрастания (2016)
Гапонова Л. П. - Особливості біотопічного розподілу циклопід (Copepoda, Cyclopoida, Cyclopidae) у різнотипних водоймах м. Києва та його околиць (2016)
Гелетей М. В. - Попередні дані щодо видового складу личинок родини Chironomidae на гірській ділянці річки Уж в межах Закарпатської області (2016)
Земоглядчук К. В. - Влияние формы и размера раковины разных видов наземных моллюсков на их биотопическое распределение (2016)
Киричук Г. Є. - Особливості видового складу альгоепібіонтів черепашок черевоногих молюсків р. Уж, Метельська М. О., Корнійчук Н. М (2016)
Кошелев А. В. - Чувствительность Potamopyrgus antipodarum к тяжелым металлам в градиенте минерализации во-ды (2016)
Красуцька Н. О. - Вплив температурного фактору на морфометричні показники партеніт та личинок трематоди Cercaria pugnax La Valette (Digenea: Lecithodendriidae) (2016)
Оксентюк Я. Р. - Трофічні преференції акаридієвих кліщів (Acariformes, Astigmata) – шкідників запасів олійних та зернових культур (2016)
Силаева А. А. - Влияние фильтрационной активности Unionidae на планктонную подсистему малой реки, Протасов А. А., Новоселова Т. Н., Громова Ю. Ф. (2016)
Сон М. О. - Освоение различных местообитаний водных объектов Украины чужеродными моллюсками (2016)
Стадниченко А. П. - Спряжений вплив різних концентрацій плюмбум нітрату водного середовища і трематодної інвазії на вміст загального білка у гемолімфі Viviparus viviparus (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Viviparidae), Мороз Г. М., Мороз О. М. (2016)
Тарасова Ю. В. - Екологічні особливості популяцій Theodoxus fluviatilis (Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) ба-сейну річки Тетерів (2016)
Халаим А. А. - Биолого-экологическая характеристика Hypanis laeviuscula fragilis (Milachevitch, 1908) (Mollusca, Cardiidae) водохранилища Сасык, Сон М. О. (2016)
Хлус Л. М. - Морфометрична структура популяцій видів-інтродуцентів підродини Helicinae (Мollusca) в Карадазькому за-повіднику, Хлус К. М. (2016)
Чернишова Т. М. - Особливості екології слизня Limax maximus (Linnaeus, 1758) (Pulmonata: Limacidae) як шкідника сільськогосподарських культур на території України (2016)
Шимкович Е. Д. - Значение климатических и генетических факторов в поддержании стабильности гибридной зоны у прудовика большого (2016)
Шурова Н. М. - Фенотипическая пластичность мидий Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) в разных условиях среды Черного моря, Стадниченко С.В. (2016)
Юришинець В. І. - Інфузорії – симбіонти прісноводних молюсків (2016)
Янович Л. М. - Аутекологія видів роду Unio (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водойм та водотоків України, Васільєва Л. А. (2016)
Гнатишина Л. Л. - Вплив іонізуючого випромінювання на ефективність акумуляції металів металотіонеїнами травної залози легеневого молюска Lymnaea stagnalis (2016)
Музика Л. В. - Особливості розподілу жирних кислот в організмі черевоногих прісноводних молюсків (Mollus-ca:Gastropoda), Киричук Г. Є. (2016)
Пінкіна Т. В. - Інтенсивність дихання перлівниці борисфенової (Mollusca:Bivalvia:Unionidae) у нормі та за умови фенольної інтоксикації (2016)
Вискушенко Д. А. - Особливості утримання та розведення Asolene spixi (Gastropoda, Pectinibranchia, Ampullariidae) як нового для України акваріумного черевоногого молюска, Вискушенко А. П. (2016)
Khomenko A. - New design of the manipulator for morphological analysis (2016)
Шановні друзі! (2016)
Боровий В. О. - 3D візуалізація як більш повне бачення шляхів планування та експлуатації зонінгу за допомогою ГІС–технологій, Зарицький О. В. (2016)
Корнієнко І. В. - Управління ефективністю автоматизованого кадастрового офісу (2016)
Єсіпенко Н. М. - Антикризова система управління банківською системою України, Назаренко Я. А., Нгуєн Чунг Кієн (2016)
Єсіпенко Н. М. - Особливості нейтралізації фінансових ризиків підприємства, Назаренко Я. А., Нгуєн Чунг Кієн. (2016)
Кононова Л. М. - Сучасний стан банківської системи України, Назаренко Я. А. (2016)
Боровий В. О. - У науковців вищої школи руки мають бути "чистими", Бурачек В. Г., Баран П. І. (2016)
Матвєєв В. О. - Філософський підхід до осмислення можливих шляхів інтенсифікації навчального процесу у вищій школі (2016)
Янкова Т. С. - Особливості впровадження методології WCM в умовах підприємств України, Слива Ю. В. (2016)
Demydenko N. - Maritime english terminology: some aspects of developing teaching / learning materials for the students of the faculty of navigation (2016)
Богом`я В. І. - Аналіз процесу технічної експлуатації комплексів геодезічного обладнання, Кучерук Н. В. (2016)
Мусорін О. О. - Розробка вимог до математичної моделі процесу технічного обслуговування та ремонту суднових комплексів (2016)
Богом´я В. І. - Метод технічного діагностування обладнання, Стадник О. І. (2016)
Гудков Л. М. - Математична модель функціональних систем суднового обладнання, Лавріненко В. Ф. (2016)
Павликов В. В. - Синтез оптимального алгоритма оценки радиометрических изображений в радиометрических комплексах, Нгуен Ван Кием, Тимощук Е. Н. (2016)
Azarskov V. - Justification of requirements for a long-term ground automated complex of spacecraft control in geostationary orbit, Bogomya V. (2016)
Сухенко Ю. Г. - Дизельне біопаливо і його якість, Сухенко В. Ю., Муштрук М. М. (2016)
Богом'я В. І. - Особливості ідентифікації геостаціонарних космічних об'єктів (2016)
Загорулько О. М. - Визначення критеріїв та показників ефективності функціонування космічних апаратів спостереження Землі (2016)
Демиденко О. О. - Методика проведення екологічного аудиту на основі геоінформаційних систем (2016)
Mashkov V. - Problems of diagnosability with sensor networks when dealing with environment monitoring, Mashkov O. (2016)
Бурачек В. Г. - Метод субпіксельного дистанційного знімання лінійних об’єктів, Беленок В. Ю. (2016)
Гримальський С. Ю. - Застосування програми Easy Trace 9.6 Pro при створенні ГІС (2016)
Ясенев С. О. - Особливості оброблення космічних знімків (2016)
Томченко О. В. - Вегетаційні індекси, як інструмент оцінки і моніторингу стану земельних ресурсів, Хижняк А. В. (2016)
Бурачек В. Г. - Метод дистанційного контролю об’єму шихти в шихтовому відсіку, Малік Т. М., Штенгєлов В. П. (2016)
Малік Т. М. - Нова концепція вбудованого автоматизованого інженерно-геодезичного контролю деформацій конструкцій інженерних споруд, Брик Я. П. (2016)
Кулініч В. В. - Стратегія і шляхи розвитку системи Інститутів землеустрою – в умовах децентралізації у сфері регулювання земельних відносин, Кривоберець С. В. (2016)
Щербак Ю. В. - Кадастровий облік земель в Україні (2016)
Тимощук О. М. - Про деякий підхід до оцінки ефективності навігаційного обслуговування (2016)
Мусорин А. А. - Разроботка комплекса мониторинга загрязнения водной поверхности (2016)
Азарсков В. М. - Підвищення ефективності системи управління космічними апаратами ДЗЗ, Богом´я В. І. (2016)
Тихонов І. В. - Визначення періодичності перевірки суднового обладнання (2016)
Корнієнко І. В. - Забезпечення адекватності експертних оцінок землі, Корнієнко С. П. (2016)
Sukhenko Y. G. - Features biodiesel production of FAT-containing wastes restaurants, Sukhenko V. Y., Mushtruk M. M. (2016)
Shaposhnik V. - Human capitals - as a factor of success of the modern accredited laboratory, Nikitina N., Galchenco O. (2016)
Сілонова Н. Б. - Моделювання системи управління відходами на молокопереробному підприємстві, Феднова Я. С. (2016)
Черепков С. Т. - Система діагностування технічних комплексів, Лавріненко В. Ф. (2016)
Стадник О. І. - Дослідження впливу автоматизованих систем контролю демонтованого обладнання на ефективність процесу технічного обслуговування і ремонту, Лавриненко В. Ф. (2016)
Гудков Д. М. - Особливості аналітичного забезпечення експлуатації обладнання у сучасних умовах, Мусорін О. О. (2016)
Гладун С. К. - Модуль відображення та редагування векторної графіки ГІС, Третяк Р. О. (2016)
Шибицька Н. М. - 3D-ГІС прогнозування надзвичайних ситуацій, Лебідь М. С., Вередюк А. М. (2016)
Тарасенко С. О. - Аналіз просторово-орієнтованих даних на основі модуля Esri Maps for Office ГІС ArcGIS Online (2016)
Шибицкая Н. Н. - Оптимизации процессов усвоения знаний в компьютерных системах обучения (2016)
Гудков Д. М. - Метод прогнозування безвідмовності агрегатів та систем сучасних геодезичних засобів вимірювань, Мусорін О. О. (2016)
Богом'я В. І. - Особливості прогнозування стану суднового обладнання в умовах трансокеанських рейсів, Кучерук Н. В. (2016)
Демиденко О. О. - Методика проведення екологічного аудиту на основі геоінформаційних систем (2016)
Пашков Д. П. - Метод спектральної фильтрації в відеоспектрометрах дистанційного зондування (2016)
Згадуємо Головного редактора Клима Івановича Чурюмова (2017)
Sukhenko J. G. - Recycling guarantee ecological production, Mushtruk M. M. (2017)
Мєдвєдєва Н. А. - Аналіз нормативної документації методів оцінки якості поверхонь деталей тертя (2017)
Сухенко В. Ю. - Геометричні параметри клапанів гомогенізаторів та дослідження їх експлуатаційних характеристик (2017)
Гладун С. К. - Комплексна система прогнозування збуту, Сміла Н. В. (2017)
Sukhenko Y. G. - Technological features of processing vegetable oils into fuel, Mushtruk M. M. (2017)
Тимощук О. М. - Функція невизначеності двоантенних радіометричних комплексів, Трофименко І. В., Шапран Ю. Є. (2017)
Данік О. В. - Моделі та методи аналізу і синтезу системи навігації та управління рухом суден (2017)
Богом’я В. І. - Методи підвищення ефективності процесу експлуатації суднових комплексів, Коломієць О. М. (2017)
Лавриненко В. Ф. - Метод технічного діагностування обладнання (2017)
Богом’я О. Є. - Організація системи відновлення агрегатів водних транспортних засобів (2017)
Заплотынский Б. А. - О результатах внедрения стандарта ISO 9001 в Украине, Тупкало В. Н. (2017)
Мусорин А. А. - Методы прогнозирования для определения технических параметров судового оборудования, Трофименко И. В., Даки Е. А. (2017)
Низиенко Б. И. - Метод формализации знаний для экспертных систем, Бердник П. Г. (2017)
Бердник П. Г. - Особливості інформаційних моделей в системах підтримки прийняття рішень, Калмыков М. Н., Капранов В. О. (2017)
Гудков Д. М. - Метод підвищення точності результатів поточних вимірів у суднових системах, Богом’я В. І., Тихонов І. В. (2017)
Боровий В. О. - Технологія наповнення геопросторовими даними динамічних геоінформаційних систем з використанням методу декомпозиції, Зарицький О. В. (2017)
Петренко Ю. А. - Критерии оценки ценности экологического проекта на автомобильно-транспортном предприятии, Шилова Т. Г., Кириченко А. И. (2016)
Лепский В. В. - Особенности портфелей медицинских проектов (2016)
Чимшир В. И. - Масштабируемость социотехнических проектов, Барышникова В. В., Тесленко П. А., Фесенко Т. Г. (2016)
Nnaji A. Chidimma. - Social-cultural environment of communication technology development in Nigeria (broadband development as a case study) (2016)
Польшаков И. В. - Портфель проектно-ориентированной ІТ-организации (2016)
Рак Ю. П. - Інновінг безпеко-орієнтованого управління проектами ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності та ризику, Сукач Р. Ю., Лоїк В. Б. (2016)
Рак Ю. П. - Безпеко-орієнтоване управління регіональними проектами захисту критичних інфраструктур засобами системи 112, Зачко О. Б., Кобилкін Д. С., Головатий Р. Р. (2016)
Молоканова В. М. - Формування та розвиток поведінкових компетенцій проектних менеджерів (2016)
Менейлюк А. И. - Визуализация строительных проектов с помощью 4D-моделирования, Никифоров А. Л., Менейлюк И. А. (2016)
Тищенко В. В. - Особливості функціонування системи економічної безпеки підприємства (2016)
Тищенко О. І. - Дослідження методів оцінки ризиків споживчого кредитування в банку (2016)
Овчаренко Є. І. - Енергетична безпека держави vs економічна безпека підприємства енергетичної сфери: суть протистояння та шляхи його послаблення (2016)
Фесенко Т. Г. - Управління архітектурою проектних дій державної програми (на прикладі цільової програми "Молодь України"), Фесенко Г. Г. (2016)
Григорян Т. Г. - Стохастическое прогнозирование ценности продукта проекта, Титов С. Д. (2016)
Рач В. А. - Темпоральні критерії оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів як інноваційних проектно-орієнтованих суб’єктів господарювання, Бірюков О. В., Пилипенко А. І. (2016)
Титул, содержание (2012)
Kornyushin V. V. - Wardium ponticum sp. n. (Cestoda, Cyclophyllidea, Hymenolepidoidea), a Parasite of Pratincole (Glareola pratincola) from the Black Sea Coast, Georgiev B. B., Greben O. B. (2012)
Patsyuk M. K. - New Gymnamoebae Species (Gymnamoebia) in the Fauna of Ukraine (2012)
Котенко А. Г. - Новый хозяин браконида Spathius polonicus (Hymenoptera, Braconidae, Doryctinae) в фауне Украины, Прохоров А. В. (2012)
Zerova M. D. - New and Formerly Unknown Ormyridae Species from the United Arab Emirates (Hymenoptera, Chalcidoidea), Seryogina L. Ja., Van Harten A. (2012)
Дирипаско О. А. - Первая находка сардины Sardina pilchardus (Clupeidae, Clupeiformes) в Азовском море, Заброда П. Н. (2012)
Калюжная М. А. - Новые для фауны Украины род и вид наездников-афидиид (Hymenoptera, Aphidiidae) (2012)
Заметки (2012)
Maia V. C. - A New Species of Baccharomyia (Diptera, Cecidomyiidae) from Baccharis pseudomiryocephala (Asteraceae) in Brazil, Carneiro M. A. A. (2012)
Синица М. В. - Хомякообразные (Mammalia, Rodentia) из позднемиоценового местонахождения Палиево на юге Украины (2012)
Фатерыга А. В. - Symmorphus murarius (Hymenoptera, Vespidae, Eumeninae) — новый для фауны Крыма вид ос (2012)
Nebogatkin I. V. - Intraurban Near-Water Areas and Their Role in Distribution of Ticks (Acari, Ixodidae) in Megalopolis the Example of Kyiv (2012)
Рябцева Ю. С. - Новые данные по распространению и размножению наземного моллюска Monacha fruticola (Gastropoda, Pulmonata, Hygromiidae) в лабораторных условиях (2012)
Смаголь В. М. - Поширення та чисельність лося, Alces alces (Mammalia, Artiodactyla), в Україні на початку XXI століття, Гаврись Г. Г., Салганський О. О. (2012)
Соколов С. Г. - Первая регистрация Henneguya alexeevi (Myxozoa, Myxobolidae) на территории Европы, Шедько М. Б., Протасова Е. Н., Решетников А. Н. (2012)
Utevsky S. Yu. - First Record of the Boreal-Arctic Marine Leech Mysidobdella borealis (Hirudinida, Piscicolidae) from the Southern Bay of Biscay, Sorbe J. C. (2012)
Mikhailov K. G. - Reassessment of the Spider Genus Clubiona (Aranei, Clubionidae) (2012)
Klymenko S. I. - Morphological Characteristics of Male Genitalia in Some Species in the Genus Torymus (Torymidae, Hymenoptera) (2012)
Коваленко Я. Н. - Новые данные о распространении Trox perrisii (Coleoptera, Trogidae) в Украине и на сопредельной территории России (2012)
Анистратенко В. В. - Владислав Иванович Монченко (к 80-летию со дня рождения) (2012)
Фесенко Г. В. - З повагою та шанобливістю до вчителя і дослідника (2012)
Синяченко О. В. - Оптимизация медикаментозной химиотерапии рака легких на фоне радиотерапии, Думанский Ю. В., Столярова О. Ю., Степко В. А. (2017)
Крахмалова О. О. - Клініко-­функціональні особливості хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутньою ішемічною хворобою серця при розвитку легеневої гіпертензії, Гетман О. А. (2017)
Скрипник І. М. - Особливості порушень стану оксиду азоту у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом у динаміці патогенетичного лікування, Маслова Г. С., Щербак О. В. (2017)
Пасієшвілі Л. М. - Цукровий діабет 2 типу та ішемічна хвороба серця у жінок — коморбідна патологія з підвищеним ризиком розвитку остеопорозу, Заздравнов А. А., Железнякова Н. М. (2017)
Krasiuk I. V. - Ultrasound diagnostics of gastroesophageal reflux in the patients with bronchial asthma, Kondratiuk V. E., Krasiuk A. I., Fedoryshyn G.V. (2017)
Лазиди Е. Л. - Связь диснатриемии с показателями альдостерона, мозгового натрийуретического пептида и параметрами кардиогемодинамики у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и сохраненной фракцией выброса левого желудочка, Рудык Ю. С., Петенева Л. Л. (2017)
Колоденко О. В. - До питання оцінки ризиків прогресування ішемічної хвороби серця у хворих із супутньою патологією після хірургічної реваскулярізації міокарда на етапі відновлювального лікування (2017)
Кваша Е. А. - Влияние электронных систем доставки никотина на риск сердечно­сосудистых заболеваний по данным 6­месячного изучения, Срибная О. В., Смирнова И. П., Третяк И. В., Бородай А. А. (2017)
Рациборинська-­Полякова Н. В. - Порівняльна оцінка різноспрямованих підходів до лікування психосоматичних розладів у підлітків, Масік О. І. (2017)
Гаврисюк В. К. - Темпы регрессии саркоидоза легких в процессе глюкокортикостероидной терапии и возможные факторы их прогноза, Быченко О. В., Меренкова Е. А., Гуменюк Г. Л. (2017)
Лемко О. І. - Ендотеліальна дисфункція та її місце в патогенезі хронічного обструктивного захворювання легень Частина ІІ, Вантюх Н. В. (2017)
Кравченко І. Г. - Профілактика серцево­судинних захворювань: майбутнє — за використанням комбінованої поліпілюлі?, Удовиченко М. М., Меденцева О. О., Черненок М. Е., Лозик Т. В. (2017)
Вовченко М. Н. - Возможное влияние лекарственной терапии ишемической болезни сердца на течение хронического пародонтита, Емельянов Д. В. (2017)
Мелехов П. Б. - К вопросу о фармако­экономической оценке пробиотиков, Троянова В. Н., Гудим­Левкович А. Н. (2017)
Чернишов В. А. - Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за перше півріччя 2017 року (2017)
Оголошення (2017)
До відома авторів (2017)
Namoniuk V. - Analysis of the global value chains’ location determinants (2017)
Некрасенко Л. А. - Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українська реальність, Бражник Л. В., Дорошенко О. О. (2017)
Орловська Ю. В. - Теоретичні та методо-логічні аспекти оцінки міжнародної спеціалізації країн, Карпенко К. О. (2017)
Поляков М. В. - Особливості розвитку міжнародного бізнесу в умовах становлення глобальної економіки знань (2017)
Чала В. С. - Особливості розвитку телекомунікаційних послуг в постіндустріальній економіці (2017)
Божанова В. Ю. - Сучасний стан та проблеми ринку електричної енергії України, Румянцева Н. С. (2017)
Гуторов А. О. - Розвиток аграрного сектора економіки на засадах кластеризації (2017)
Мороз О. В. - Визначення регіональної конкурентної ідентичності як основа територіального брендингу, Карачина Н. П., Вакар Т. В. (2017)
Остап’юк Н. І. - Фітнес-тури як новий сегмент ринку спортивно-оздоровчих послуг (2017)
Клапків Ю. М. - Інституціональні особливості функціонування страхових брокерів на ринках страхових послуг (2017)
Онищенко Н. В. - Програми державної підтримки та валютного регулювання міжбанківського ринку України, ГірманЮ.В. ГірманЮ.В., Лехіцький А. І. (2017)
Бардась А. В. - Тенденції управління ланцюгами постачань в умовах глобалізації, Бойченко М. В., Дудник А. В., Богач К. С., Казимиренко О. В. (2017)
Кадирус І. Г. - Актуальність та значення маркетингу в збутовій політиці аграрного підприємства, Ільченко Т. В. (2017)
Степанов Д. С. - Система управління економічною безпекою сільськогосподарського підприємства (2017)
Бохан А. В. - Тріада сил дипломатії екологічного взаємовпливу (2017)
Olyadnichuk N. V - Biological assets: problems, accounting and possible ways of improvement, Mykhailovyna S. O., Ivanova N. А. (2017)
Чала В. С. - Принципи побудови веб-ресурсу інформаційно-аналітичного забезпечення вибору та фінансування програм зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та України, Мащенко С. О., Гончарова К. В. (2017)
Гончар В. В. - Методика оцінки впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства, Мальцев М. М. (2016)
Капранова Л. Г. - Розвиток та сучасний стан е-комерції в Україні, Капранов М. А. (2016)
Ugrimova I. - Risk assessment in system of small businesses crisis management, Kraivska I., Gryshchenko A. (2016)
Гуренко А. В. - Сучасні напрями удосконалення системи менеджменту портової інфраструктури, Потапова Н. М. (2016)
Калініна А. Г. - Оцінка стратегічного потенціалу регіону (2016)
Сакаль О. В. - Сучасні проблеми орендного землекористування в Україні (2016)
Коваленко А. О. - Методичні підходи до визначення потенціалу екологічної модернізації регіонів України (2016)
Потапова Н. М. - Передумови розвитку транспортно-експедиторських послуг України, Оніщенко В. В. (2016)
Шамборовський Г. О. - Критерії оптимальності втручання держави в ринкову економіку в умовах світової економічної кризи (2016)
Бородіна О. А. - Правове забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва у сучасному місті (2016)
Маркіна І. А. - Світові тенденції реалізації концепції сталого розвитку (2016)
Панюк Т. П. - Фінансова безпека в контексті управління брендами підприємства, Гоголь Т. В. (2016)
Верескун М. В. - Ефективність управління конкурентоспроможністю великих корпоративних структур, Захаров С. В. (2016)
Бондарук Ю. В. - Вдосконалення процесу управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств (2016)
Корженевська В. М. - Методичний підхід до системного управління кризою на машинобудівних підприємствах з використанням економічних інструментів (2016)
Бєлобородова М. В. - Моделювання екологічних витрат підприємства як інструмент їх оптимізації (2016)
Короленко Р. В. - Реалізація екологічної відповідальності підприємства в системі стратегічного управління (2016)
Шерстюкова К. Ю. - Диференціація платежів за користування надрами як інструмент розподілу і перерозподілу природної ренти (2016)
Бухаріна Л. М. - Роль публічного адміністрування у розвитку малого підприємництва в Україні, Безрук А. О. (2016)
Андрушків Б. - Стратегія розвитку консалтингу в системі управління інноваційним розвитком підприємства, Кирич Н., Погайдак О., Мельник Л., Шерстюк Р., Співак С. (2016)
Крилов Д. В. - Модель реалізації інвестиційних проектів на підставі розвитку організаційно-економічного механізму: теоретико-методичний аспект (2016)
Кленін О. В. - Структурна модель "портфеля компетенцій" стратегічного консалтингу в інфраструктурі національної інноваційної системи (2016)
Горошкова Л. А. - Вплив інноваційної активності підприємств на економічну безпеку машинобудівної галузі України, Волков В. П. (2016)
Суворкіна О. О. - Механізм інвестування транспортної інфраструктури (2016)
Морозова С. А. - Інноваційний розвиток світової економіки: теоретичний аспект (2016)
Щукін О. І. - Концептуальні підходи до управління маркетинговими ризиками в інноваційній діяльності підприємств (2016)
Сиваченко О. В. - Аспекти управління ефективністю маркетингових комунікацій в мережі інтернет (2016)
Маказан Є. В. - Direct-mail як ефективний інструмент прямого маркетингу (2016)
Cherep A. - Improvement of personnel management styles under influence of management culture of an enterprise in the machine-building industry, Leibovych A. (2016)
Ровенська В. - Особливості впровадження корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні та Туреччині, Лінник В. (2016)
Назаров В. - Влияние финансовой инфраструктуры на конкурентоспособность современного предпринимательства (2016)
Эминов А. - Основные приоритеты Азербайджана - концепция развития и стратегический взгляд в будущее (2016)
Білоус-Сергєєва С. О. - Формування підприємницької культури (2016)
Аббасова Ш. А. - Эконометрическая модель влияния объёма иностранных инвестиций на объём ВВП, Оруджева М. Ш., Оруджева Т. В. (2016)
Хаджинова О. В. - Передумови удосконалення системи управління стратегічними змінами в діяльності підприємств, Бурак П. В. (2016)
Гончар В. В. - Оцінка впливу детермінат зовнішнього середовища на конкурентоспроможність металургійних підприємств, Якименко І. Ю. (2016)
Куцеволова М. В. - Формування ефективного механізму регулювання ринку праці України (2016)
Кравченко М. С. - Управління інформаційними ресурсами як інструмент управління соціальними та економічними процесами в Україні, Кєтриш О. С. (2016)
Зінченко О. А. - Інноваційні підходи до управління персоналом на промислових підприємствах: рекрутинг, розвиток та соціальні стандарти, Зінченко Д. С. (2016)
Бояринова К. О. - Економічні функції як критерії діагностики економічного функціонування в інноваційно-орієнтованому розвитку підприємства (2016)
Короленко С. М. - Організація системи бюджетування на підприємстві (2016)
Логутова Т. Г. - Інноваційні проекти як інструмент рішення екологічних проблем промислових міст (2016)
Орлова Е. Н. - Ключевые методы рекрутинга персонала на промышленном предприятии (2016)
Ващенко В. В. - Основні проблеми у процесі рекрутингу персоналу на промисловому підприємстві (2016)
Титул, содержание (2014)
Shevchenko O. S. - Seasonal changes in species diversity and dominance structure in communities of oribatid mites (Sarcoptiformes, Oribatei) in megalopolis green areas, Kolodochka L. A. (2014)
Martynova K. V. - Omalus sculpticollis as the main enemy of Psenulus fuscipennis (Hymenoptera, Chrysididae, Crabronidae) in the Crimea, Ukraine, Fateryga A. V. (2014)
Varga A. - A Review of the subfamily Rhyssinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) from the Ukrainian Carpathians (2014)
Fedotova Z. A. - New gall midges (Diptera, Cecidomyiidae, Brachineurini, Ledomyiini) from the Late Eocene Rovno amber, Perkovsky E. E. (2014)
Guglya Yu. A. - Mining flies of the genus Ophiomyia (Diptera, Agromyzidae) of Eastern Ukraine and adjacent territories: review of the species without a fasciculus (2014)
Muraviev I. V. - Breeding biology of blackheaded wagtail, motacilla feldegg (Passeriformes, Motacillidae, Motacillinae), in Rostov oblast of Russia, Artemieva E. A. (2014)
Strus Iu. - Ruff , Philomachus pugnax (Aves, Charadriiformes), migration in Western Ukraine (2014)
Gladilina E. V. - New prey fishes in diet of Black Sea bottlenose dolphins, Tursiops truncatus (Mammalia, Cetacea), Gol’din P. E. (2014)
Notes (2014)
Аврамчук О. - Вивчення явища поляризації в процесі виконання лабораторних робіт (2017)
Альгейс Альзубейді - Формування навичок музично-композиторської творчості у майбутніх учителів музики (2017)
Веретенко Т. - Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників, Лехолетова М. (2017)
Герман В. - Роль доповіді у формуванні риторичної культури філолога (з досвіду практичної роботи) (2017)
Danylevych M. - Modern look at training of prospective specialists in physical education and sport to recreational and health-related activities, Ivanova G., Slobozhaninov P. (2017)
Дворниченко Л. - Визначення особливостей прояву емпатії у студентів творчих професій (2017)
Ємельянова Т. - Про механізм метакогнітивного розвитку здібностей студентів в процесі математичної підготовки (2017)
Желанова В. - Експериментальна верифікація ефективності технології контекстного навчання в освітньому процесі ВНЗ (2017)
Катасонова Ю. - Упровадження дистанційного курсу з методики навчання математики у професійну підготовку майбутніх учителів початкової школи (2017)
Пономаренко Н. - Культурологічний підхід до навчання української мови майбутніх молодших спеціалістів з журналістики (2017)
Пшенична Л. - Забезпечення якості вищої освіти в контексті імплементації закону України "Про вищу освіту" (2017)
Семеніхіна О. - Методологічні підходи до формування професійної готовності вчителя математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань (2017)
Соболєва С. - Особливості соціально-гуманітарної підготовки іноземних студентів економічних спеціальностей (2017)
Тернавська Т. - Волонтерська діяльність як шлях до професійного самовизначення майбутнього соціального працівника (2017)
Федорова Л. - Основні орієнтири естетичної компетентності у професійній підготовці майбутніх учителів початкової освіти (2017)
Шевців З. - Експериментальна перевірка концептуальної моделі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Boichenko M. - Genesis of gifted education in Ukraine (2017)
Васильєва Л. - Дистанційне навчання сольфеджіо і теорії музики в Україні: огляд Internet-джерел (2017)
Козлова О. - Організаційно-педагогічні основи забезпечення сучасної правової освіти школярів в Україні (2017)
Кравчук О. - Липецький досвід у новаторському русі в Україні у другій половині ХХ ст. (2017)
Кучина К. - Conceptualization of ideas of moral personality upbringing in the aspect of modernization of Ukrainian national system of education at the end of the XX – beginning of the XXI centuries (2017)
Лазоренко С. - Давньогрецька агоністика в мистецтві, Чхайло М., Романова В. (2017)
Лобова О. - Зміст загальної музичної освіти як фактор формування музичної культури молодших школярів (2017)
Луценко С. - Теоретичні засади професійної компетентності сучасного педагога, Пухно С. (2017)
Мельник Н. - "Європейський підхід у дошкільній освіті": основні положення та особливості впровадження (2017)
Руденко О. - Фактори ефективної реалізації діяльнісного підходу в музичному навчанні молодших школярів (2017)
Смолюк С. - Організаційно-педагогічні умови використання історико-педагогічного досвіду становлення розвивального освітнього середовища в сучасній системі початкової освіти (2017)
Цоколенко О. - Психолого-педагогічні основи диференційованого навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах (2017)
Чирва А. - Інтернаціоналізація вищої освіти в китайському контексті (2017)
Козлов Д. - Формування освітніх послуг в управлінні сучасним навчальним закладом на засадах маркетингу (2017)
Титул, содержание (2014)
Mezhzherin S. V. - Genetic and Morphological Variability and Differentiation of Freshwater Mussels (Bivavia, Unionidae, Anodontinae) in Ukraine, Yanovich L. M., Zhalay E. I., Vasilieva L. A., Pampura M. M. (2014)
Korneyev V. A. - Pyrgotid Flies assigned to Apyrgota. I. New Species and Synonyms in Eupyrgota (s. str.) (Diptera, Pyrgotidae), with Description of a New Subgenus (2014)
Kovalchuk O. M. - A Bony Fishes from the Late Miocene and Pliocene Strata of Popovo Locality (Ukraine): Taxonomic Changes and Their Palaeoecological Explanation (2014)
Pavlova V. V. - The Study of Age-Related Variability of Pigmentation Patterns of the Shells Dreissena polymorpha (Bivavia, Dreissenidae) from Different Parts of it’s Range (2014)
Movchan Yu. V. - Fishes of the Genus Ameiurus (Ictaluridae, Siluriformes) in the Transcarpathian Water Bodies, Talabishka E. M., Velikopolskiy I. J. (2014)
Steklenev E. P. - Morphologcal and Physiological Characteristics of Reproduction of the Stone Marten, Martesfoina (Mammalia, Carnivora), in the Steppe Zone of the South of Ukraine (2014)
Maslov S. I. - A Redescription of Pontoppidaniapontica (Acari, Astigmati- na, Acaridae) Inhabiting Algal Debris on Seashores of Black and Azov Seas of Crimea, Ukraine (2014)
Shevchenko O. S. - Species Composition and Distribution of Oribatids (Acari, Oribatei) in Urbanized Biotopes of Kyiv, Kolodochka L. A. (2014)
Glotov S. V. - New Species, New Synonym, and Additional Records of Gyrophaena (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) from the Palaearctic Region (2014)
Fateryga A. V. - Isodontia mexicana (Hymenoptera, Sphecidae), a New Invasive Wasp Species in the Fauna of Ukraine Reared from Trap-Nests in the Crimea, Protsenko Yu. V., Zhidkov V. Yu. (2014)
Notes (2014)
Титул, содержание (2014)
Gubin A. I. - Species Composition and Structure of the Communities of Plant-Parasitic and Free-Living Soil Nematodes in the Greenhouses of Botanical Gardens of Ukraine, Sigareva D. D. (2014)
Yakovlev Ye. B. - Findings of Entomopathogenic Nematodes (Rhabditida, Steinernematidae) in Nature Reserves in Ukraine, Kharchenko V. A., Mracek Z. (2014)
Korneyev V. A. - Pyrgotid Flies Assigned to Apyrgota. II. New Synonyms in Eupyrgota (subgenus Taeniomastix) (Diptera, Pyrgotidae), with Key to Subgenera and Species (2014)
Lyons E. T. - Prevalence of Hookworms, Uncinaria lucasi (Ancylostomatidae) in Northern Fur Seals (Callorhinus ursinus) on St. Paul Island, Alaska, Kuzmina T. A., Carie J. L., Tolliver S. C., Spraker T. R. (2014)
Drobiniak O. - Trichodinids (Ciliophora, Peritrichia) ofPerccottusglenii (Actinopterygii, Odontobutidae) in Three Ukrainian Rivers, Kutsokon Yu., Kvach Yu. (2014)
Broshko Ye. O. - Variability of Structural and Biomechanical Prameters of Pelophylax esculentus (Amphibia, Anura) Limb Bones (2014)
Bogdanovich I. A. - Morphoecological Peculiarities of Pelvis in Several Genera of Rails with Some Notes on Systematic Position of the Coot (Fulica atra, Rallidae, Gruiformes) (2014)
Koretsky I. A. - Remarks on Correlations and Implications of the Mandibular Structure and Diet in Some Seals (Mammalia, Phocidae), Rahmat S. J., Peters N. (2014)
Saparov K. A. - Study of Biology, Morphology and Taxonomy of the Nematode Stephanofilaria assamensis (Filariina, Stephanofilariidae), Akramova F. D., Azimov D. A., Golovanov V. I. (2014)
Khaghaninia S. - A New Species of Chyliza (Diptera, Psilidae) from Iran, Gharajedaghi Ya. (2014)
Zerova M. D. - A New Species of the Genus Ormyrus (Hymenoptera, Ormyridae) from the Steppe Zone of Ukraine, Seryogina L. Ya. (2014)
Notes (2014)
Семенець В. В. - Вступне слово (2017)
Babenko V. - The task of minimax adaptive management of innovative processes at an enterprise with risk assessment, Alisejko E., Kochuyeva Z. (2017)
Beskorovainyi V. - Estimating the properties of technological systems based on fuzzy sets, Berezovskyi G. (2017)
Gurin V. - General principles of building the model of development and operation of heterogeneous teams for project management, Persiyanova E. (2017)
Діденко Є. В. - Модель оцінки ризиків виробничого травматизму (2017)
Ковалев В. Д. - Технологические решения стационарной задачи рабочих жидкостей повышения долговечности зубчатых колес главных приводов тяжелых токарных станков, Шелковой А. Н., Клочко А. А. (2017)
Kosenko V. - Principles and structure of the methodology of risk-adaptive management of parameters of information and telecommunication networks of critical application systems (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського