Кіркова Н. П. - Прогнозування основних тенденцій розвитку туристичної галузі України (2014)
Макаренко М. І. - Міжнародний фондовий ринок: особливості посткризового відновлення (2014)
Кібальник Л. О. - Природа та особливості поширення світових фінансових криз (2014)
Орликовський М. О. - Реформування системи адміністративного менеджменту в Україні, Трокоз Д. І. (2014)
Князевич А. О. - Формування інноваційної інфраструктури України на шляху до становлення суспільства, заснованого на знаннях (2014)
Калашник М. В. - Регіональний аспект структурних трансформацій економіки України під впливом П ІІ (2014)
Проданчук М. А. - Продукт бухгалтерського обліку у системі прийняття управлінських рішень (2014)
Ткаченко С. А. - Консеквентна всебічна характеристика кількісного складу завдань підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації за основними її блоками і комплексами (2014)
Приказюк Н. В. - Діяльність НПФ як основних учасників недержавного пенсійного страхування в Україні, Юхименко В. М. (2014)
Пілявоз Т. М. - Механізм реалізації стратегії прискорення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств на основі венчурного фінансування (2014)
Ніколаєва В. П. - Оцінка ефективності управління формуванням доходів з операційної діяльності підприємства (2014)
Криленко В. І. - Сучасні підходи до оцінки рівня державної підтримки аграрного сектору економіки (2014)
Арапова О. М. - Теоретичні аспекти формування та застосування стратегічного управління на підриємствах діючих на зовнішніх ринках, Смородінова А. С., Песчанська В. Г. (2014)
Паламарчук М. М. - Високоякісне насіння – важлива складова підвищення конкурентоспроможності вітчизняного зерна кукурудзи (2014)
Стефаненко-Шупик А. П. - Демотивуючі фактори впливу на темпи інноваційного розвитку промислових підприємств (2014)
Кмитюк Т. Л. - Математичні методи та моделі встановлення матеріального заохочення викладачів за результатами інноваційної діяльності (2014)
Матієшин М. М. - Організація економічного аналізу процесу експлуатації основних засобів у будівельних підприємствах (2014)
Дмитрів В. І. - Cвітовий досвід фінансового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності (2014)
Ксьонова О. В. - Обсяг збуту як визначальний чинник у формуванні ціни реалізації продукції скотарства (2014)
Стоколяс В. С. - Ефективність транспортної логістики як складової логістичної системи (2014)
Бедратенко О. Г. - Мережевий підхід до аналізу системного ризику ліквідності банківського сектору: міжнародний досвід (2014)
Куценко В. І. - Диверсифікація галузей сільського господарства в Україні: можливості та загрози (2014)
Аль-Хураші А. Б. - Організація технополісів як ефективної інноваційної форми управління містом (2014)
Далєвська Т. А. - Економічний зміст фінансового забезпечення розвитку місцевого самоврядування у системі міжбюджетних відносин (2014)
Попович А. В. - Категоріально-цільовий підхід до визначення сутності реструктуризації та її позиціювання в процесах структурної перебудови підприємств (2014)
Бабич М. М. - Фінансова складова забезпечення продовольчої безпеки країни (2014)
Ортіна Г. В. - Вплив тенденцій глобалізації на умови забезпечення антикризової стратегії (2014)
Богославська А. В. - Аналіз рівня землекористування заповідників та національних природних парків України (2014)
Потишняк О. М. - Механізм реалізації стратегії інноваційної діяльності інтегрованого аграрно-текстильного формування (2014)
Борматенко М. В. - Удосконалення управління підприємством шляхом розвитку інформаційно-комунікативних систем (2014)
Рехтета О. М. - Формування цілісної ефективної інноваційної системи в регіонах (2014)
Содержание (2015)
Гребеников А. Г. - Метод интегрированного проектирования и параметрического моделирования крыла пассажирского самолета, Гуменный А. М., Василевский Е. Т., Журавель С. В. (2015)
Алимпиев А. Н. - Модификация аванпроекта реактивного учебно-тренировочного самолета для первоначального обучения, Богуслаев В. А., Кривцов В. С., Мялица А. К., Сунцов И. П., Гребеников А. Г., Гуменный А. М., Еременко С. М., Соболев А. А. (2015)
Двейрин А. З. - Систематизация и классификация типов грузовых люков самолетов транспортной категории по основным конструктивным признакам, Костюк В. А., Рабичев А. И., Балун А. В., Конышев Д. С. (2015)
Гребенников А. Г. - Анализ конструктивно-технологических особенностей хвостовых балок вертолетов транспортной категории, Орловский М. Н., Высочанская Ю. Ю. (2015)
Буй Х. Б - Анализ авиапарка компании Vietnam Airlines corporation и причин некоторых авиакатастроф её эксплуатационных самолетов, Рябков В. И. (2015)
Мураховская Е. А. - Влияние параметров самолета и окружающей среды на величину и положение "коридора выживания" при вероятностных критериях оценки эффективности самолета, Рыженко А. И., Рыбалка И. А., Цуканов Р. Ю. (2015)
Силаков А. И. - Формализация представления гидравлических сетей структурно-сложных технологических систем на основе элементной базы стандартных модулей, Шмелев А. С., Угрюмов М. Л., Стрелец В. Е. (2015)
Фролов Е. А. - Определение площади контакта при волочении с колебаниями инструмента, Кравченко С. И., Носенко О. Г., Бондарь О. В. (2015)
Кравченко С. И. - Разработка методики и определение величины смещения приварок в изделиях, свариваемых в переналаживаемой сборочно-сварочной оснастке, Бондарь О. В., Пирнат А. М. (2015)
Фролов Е. А. - К вопросу создания эффективного цехового оборудования для взрывной обработки металлов с использованием железобетонных конструкций с вынесенным рабочим армированием, Муравлев В. В. (2015)
Цегельник Е. В. - Перспективные направления применения лазерных технологий в авиационной промышленности (2015)
Фролов Е. А. - Определение оптимальных размеров базовых плит переналаживаемой оснастки для сварочно-сборочных операций, Бондарь О. В., Пирнат А. М. (2015)
Бычков А. С. - Основные виды и причины разрушения конструктивных элементов из алюминиевых сплавов отечественных воздушных судов транспортной категории, Игнатович С. Р., Моляр А. Г. (2015)
Семенцов В. Ф. - Влияние величины двухстороннего утолщения в зоне отверстия на характеристики локального НДС полосы с отверстием при ее растяжении, Василевский Е. Т. (2015)
Капитанова Л. В. - Влияние перфорации тормозных дисков на их температуру в условиях взлета и посадки, Кальницкая К. А. (2015)
Шаабдиев С. Ш. - Анализ отказов и неисправностей бытового и аварийно-спасательного оборудования регионального пассажирского самолета Ан-140 на начальном этапе эксплуатации, Деркачевский И. В. (2015)
Сорокін А. І. - Про технічну досконалість оборотних систем гідротранспорту та миття буряків на цукрових заводах, Хоменко М. Д. (2015)
Назин В. И. - Анализ статических характеристик сдвоенных и втулочных гидростатодинамических подшипников при различных значениях геометрических параметров (2015)
Ткаченко С. В. - Перспективи застосування електрохімічно активованих розчинів у технологічному процесі цукрового виробництва, Шейко Т. В., Смоленський В. Б., Бірук О. В., Соколенко Н. О., Грушецький Р. І., Хомічак Л. М. (2015)
Копычко В. В. - Деформирование открытой цилиндрической оболочки при согласованных обобщенных перемещениях угловых точек границы (2015)
Штангеєв К. О. - Теплотехнічні та технологічні резерви продуктового відділення, Скорик К. Д., Штангеєв В. О., Кухар В. М. (2015)
Фурманов А. А. - Повторное использование структур баз данных, Трубилко А. В. (2015)
Шерстюк Ю. В. - Повышение эффективности работы продуктового отделения сахзавода за счет модернизации вакуум-аппаратов, разработанных и изготовленных ПАО "Смеламаш", Ремех А. А., Котляренко В. Г., Штангеев В. О. (2015)
Стрелкина А. А. - Марковская модель процессов кибербезопасности информационных систем, Узун Д. Д. (2015)
Штангеєва Н. І. - Підвищення варіантності технологічної схеми продуктового відділення цукрового заводу, Грабовська О. В., Молодницька О. М., Купчик Л. А., Лужков О. М. (2015)
Середа В. А. - Измерительный комплекс для исследования рабочего процесса наземных пусковых устройств (2015)
Ершов А. И. - Микропроцессорные системы автоматизации технологических процессов на сахарных заводах с использованием программируемых контроллеров (2015)
Мигаль Г. В. - Управление безопасностью: психофизиологические аспекты (2015)
Бутенко О. С. - Метод прогнозирования динамики изменений породных отвалов на основе данных дистанционного зондирования Земли, Лунченко Д. Д., Мокрый В. И. (2015)
Красновольский В. В. - Вихревой след за летательным аппаратом, условия формирования и структура, Соляник П. Н. (2015)
Базилевич К. А. - Моделирование денежных потоков негосударственных пенсионных фондов (2015)
Меняйлов Е. С. - Обзор и анализ существующих модификаций генетических алгоритмов (2015)
Кошевой Н. Д. - Применение алгоритма случайного поиска для минимизации стоимости проведения многофакторного эксперимента, Беляева А. А. (2015)
Красноруцкий А. А. - Исследование характеристик сервиса дистанционного предоставления видеоуслуг при управлении в кризисных ситуациях, Кулица О. С., Шульгин С. С. (2015)
Бучик С. С. - Методика експертного оцінювання функціональних профілів загроз державних інформаційних ресурсів (2015)
Баранник В. В. - Метод защиты видеоинформации в энергоэффективных телекоммуникационных системах, Комолов Д. И., Тарнополов Р. В. (2015)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2015)
Выходные данные (2015)
Любивий Я. В. - Вибір методології як проблема практичної соціальної філософії (2015)
Горохолінська І. - Толерантність чи духовний деструктивізм: до питання етико-релігійного і суспільно-правового статусу гомосексуалістів у Європі (2015)
Іщук Н. В. - Сучасний російський етатизм: концепти та наративи (2015)
Бейлин М. В. - Нанотехнологии в реальном и фантастическом технополе человеческого бытия (2015)
Семененко А. А. - Надбання та ризики сучасного українського культуротворення (2015)
Фадєєв В. Б. - Суспільство як категорія соціальних наук (2015)
Лактіонова А. В. - Нищівність фундаменталізму - традиційної стратегії обґрунтування знання (2015)
Туренко В. Э. - К вопросу о конечности дискурса любви: философский аспект (2015)
Федоренко В. В. - Особливості військово-правового виховання військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції (2015)
Павлов В. Л. - Приоритеты и ценности декабристского движения в России (взгляд с позиций философии) (2015)
Савельева М. Ю. - Шекспир в опыте феноменологической герменевтики Густава Шпета (2015)
Бибик А. Н. - Сакрализация слова как феномен мифологического сознания (2015)
Денисенко А. В. - Інша апологетика або якою має бути сучасний захист християнської віри сьогодні: коротка рефлексія над новими книжками з апологетики (2015)
Ємельяненко Г. Д. - Християнська православна етика в контексті філософсько-релігійного спадку екзистенціалістського мислення (2015)
Лещенко А. М. - Сакральне мистецтво як механізм формування мотивації вірянина (2015)
Остащук І. Б. - Католицька народна культура: пасійна паралітургія (2015)
Соловій Р. П. - Зародження й основні характеристики виникаючої церкви (2015)
Ткаченко Р. Ю. - (Не)возможный бог (не)возможного: критико-аналитическая рецензия на книгу Грегори Бойда "Бог возможного" (2015)
Цимбал О. Є. - Християнська етика у сучасному соціально-культурному просторі (2015)
Шкиль С. А. - Проявления идеологии либерального православия в РПЦ (2015)
Ібрагімов М. М. - Чи потрібна спортсмену і його тренеру філософія? (2015)
Калина М. С. - Феномен спорту в сучасній електронній культурі: характеристики та цінності (2015)
Попова О. Б. - Актуальні аспекти соціології спорту як соціально-культурного феномену (2015)
Тимошенко Ю. О. - "Філософія життя" в контексті танціювальної культури модерну (2015)
Чміль Г. П. - Рецензія на книгу, Корабльова Н. С. (2015)
Шилепницький П. І. - Державно-приватне партнерство з позицій теорії контрактів (2014)
Михальчишин Н. Л. - Державно-приватне партнерство як метод боротьби з неефективністю функціонування природної монополії (2014)
Гончар В. І. - Основи теорії формування і розвитку регіонального споживчого ринку (2014)
Копилова О. В. - Вплив глобалізації інфраструктури фондового ринку на розвиток інвестиційних фондів (2014)
Марченко Т. В. - Національна ідея України в формуванні нової системи зовнішніх відносин (2014)
Чичина О. А. - Аналіз взаємовпливу основних показників світового господарства та світового енергетичного ринку в умовах глобалізації (2014)
Коломієць О. О. - Оцінювання трудоресурсної безпеки України: методи і результати (2014)
Ковалевич Д. А. - Соціальний захист населення: реалії та перспективи (2014)
Крімер Б. О. - Ефективність пронаталістських змін в соціальній політиці України (2014)
Петрушенко Ю. М. - Соціально-економічна сутність та фінансова самодостатність територіальних громад (2014)
Тендюк А. О. - Теоретико-методичнийй підхід до управління конкурентоспроможністю міста, Стрижеус Л. В. (2014)
Зірко О. В. - Тенденції зайнятості та безробіття населення Харківської області (2014)
Лащак В. В. - Ефективність застосування монетарних важелів впливу на споживчі ціни в Україні (2014)
Гуржій Н. М. - Концептуальний та еволюційний розвиток теорій лідерства, Жарік Є. А. (2014)
Чмутова І. М. - Сутність технології управління та її ключові ознаки (2014)
Донєва Н. М. - Концепція стратегічного управління розвитком регіонального туризму (2014)
Лилик М. Я. - Особливості використання нетрадиційних комунікацій у діяльності сучасних фірм, Черданцева І. Г. (2014)
Горинь Я. О. - Формування маркетингової конкурентної стратегії вищого навчального закладу, Горинь М. О. (2014)
Мартинюк О. С. - Модель інтегрованої системи менеджменту якості промислового підприємства (2014)
Рошило В. І. - Місцеві бюджети як основа фінансового забезпечення органів місцевої влади, Томнюк Т. Л. (2014)
Ткачук Н. М. - Економічна сутність та особливості здійснення місцевих запозичень (2014)
Сербина О. Г. - Теоретичні аспекти дослідження фінансових інновацій в сфері банківських послуг (2014)
Тимошенко О. В. - Моделювання інтегрального показника рейтингу страхових компаній України (2014)
Стенічева І. Б. - Банківські інвестиції для модернізації економіки України (2014)
Самко Н. Г. - Фінансова стабільність як чинник розвитку національної економіки (2014)
Циганкова О. Б. - Теоретичні аспекти та перспективи розвитку електронних грошей в Україні (2014)
Шеверя Я. В. - Концептуальна основа фінансової звітності в Україні (2014)
Яцко М. В. - Удосконалення класифікації користувачів фінансової звітності на основі розвитку їх інтересів (2014)
Пархоменко О. П. - Інформаційно-технічне забезпечення обліку на підприємстві, Рисак О. С. (2014)
Чередниченко М. І. - Системний аналіз операційних витрат підприємства як функція системи управління ними (2014)
Дерун І. А. - Факторний аналіз рентабельності необоротних активів заводів залізобетонних конструкцій України (2014)
Терен Г. М. - Завдання аналізу ліквідності сільськогосподарських підприємств (2014)
Бенько І. Д. - Організація внутрішнього контролю на підприємствах зв’язку, Яцишин С. Р. (2014)
Sandal J. U. - The importance of innovation for democratic and economic development in Europe (2014)
Baranski J. - The principle of justice and the universality of the Polish social security system. Outline of the problem (2014)
Mozylowski P. - Nominal, effective and marginal tax rates of the households and enterprises in Poland, Baranski J. (2014)
Краус Н. М. - Дифузія інновацій та вплив на неї ризиків мислення (2014)
Грабовецький Б. Є. - Венчурні фонди: аналіз стану та прогнозування перспектив розвитку, Зянько В. В. (2014)
Дутчак А. В. - Владна концепція розподілу доходів (2014)
Запорожець Г. В. - Соціальні фактори розвитку аграрної сфери України, Кучер М. М. (2014)
Антохов А. А. - Державне регулювання ринку праці в інформаційній економіці (2014)
Костюк І. В. - Державне гарантування зайнятості населення України (2014)
Лащак В. В. - Аналіз системи захисту прав споживачів в Україні та вплив внутрішніх факторів на її ефективність, Лащак Т. В. (2014)
Удовиченко В. П. - Оплата праці як домінанта регіонального соціально-економічного розвитку (2014)
Яковлєва А. Ю. - Нові тенденції в туристичній індустрії. Вплив розвитку інформаційних технологій та глобалізації (2014)
Остапенко Т. В. - Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного АПК в умовах глобалізаційних викликів (2014)
Буднікевич І. М. - Узгодження організаційної культури та напрямів стратегічного розвитку вищого навчального закладу: маркетинговий підхід, Крупенна І. А., Романюк Н. В. (2014)
Буднікевич І. М. - Вплив соціально-економічних чинників на розвиток регіональних торговельних мереж, Черданцева І. Г. (2014)
Попело О. В. - Мотиваційні та стримуючі фактори інноваційного розвитку малого підприємництва (2014)
Білик Л. С. - Формування та реалізація механізму управління виробничими ризиками, Боднарук О. О., Ткаченко І. В. (2014)
Карлова О. А. - Стан і перспективи розвитку сучасного ринку юридичних послуг (на прикладі ринку США) (2014)
Кондратенко Н. О. - Побудова логістичної стратегії підприємств, Новікова М. М. (2014)
Романич І. Б. - Поштова логістика: менеджмент і адміністрування операційної діяльності (2014)
Гавриш І. І. - Трансформація структури ринку медичних послуг у сучасних умовах (2014)
Баранник О. А. - Маркетингова стратегія підприємства та її залежність від умов зовнішнього середовища, Клипач А. Я. (2014)
Ділай Н. Г. - Вітчизняний досвід функціонування холдингових структур у діяльності підприємств (2014)
Осадчук Ю. М. - Напрямки вдосконалення системи планування господарських систем у сучасних умовах господарювання (2014)
Гуня В. О. - Особливості формування власного капіталу, Дробот Ю. Г. (2014)
Базилевич В. М. - Оцінка рівня економічної безпеки підприємств АПК (2014)
Шевчук А. В. - Інноваційно-креативна, освітня та наукова метрополійні функції міста Львова: підходи до оцінки (2014)
Герасимчук З. В. - Аналіз ефективності процесів міжрегіональної взаємодії регіонів України, Клімович О. М. (2014)
Орел О. І. - Організаційні аспекти надання послуги по роздільному збору ресурсоцінних компонентів відходів у сільській місцевості (2014)
Бабух І. Б. - Методологія фінансових імперативів сталого розвитку міста (2014)
Жебчук Л. Л. - Удосконалення пільгового механізму системи оподаткування доходів населення (2014)
Жебчук Р. Л. - Необхідність оцінювання якості бюджетного планування в умовах реформування бюджетної системи України (2014)
Бондаренко Н. М. - Використання інформаційних систем і технологій у бухгалтерському обліку на малих підприємствах, Зеленська К. І. (2014)
Біляр А. І. - Облікове забезпечення побудови похідних балансів, зорієнтованих на стратегію (2014)
Григорків В. С. - Моделі економіки з урахуванням ціноутворення на сільськогосподарську продукцію, Кибич Г. П. (2014)
Павленко І. І. - Формування моделі розвитку кадрового потенціалу державної служби статистики України за методом Борда, Гонтюк В. А. (2014)
Рудан В. Я. - Оптимізаційна модель грошово-кредитної політики України (2014)
Тютюнник Ю. Г. - Перші українські цукроварні (2015)
До 100-річчя від дня народження видатного вченого Миколи Олександровича Архиповича (2015)
Гаєвнік Б. Б. - Дослідження впливу вибраних якісних параметрів коренеплодів цукрових буряків на вміст в них сахарози, Сумінська Т. Т. (2015)
Хоменко О. І. - Інтенсифікація очищення коренеплодів буряків шляхом перерозподілу енергетичних потоків, Пушанко Н. М. (2015)
Кос Т. С. - Метод визначення активності вапна у вапняному молоці, Верченко Л. М., Резніченко Ю. М. (2015)
Люлька О. М. - Силова взаємодія цукрових буряків з ножами у відцентрових бурякорізках, Мирончук В. Г., Нікольський М. Л., Люлька Д. М. (2015)
Шишков В. З. - Охорона праці в цукровій галузі, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2015)
Лисак Т. І. - Біокаталіз некрохмальних полісахаридів після спиртової барди при виробництві біоетанолу із крохмалевмісної сировини, Олійнічук С. Т., Батог Ю. О., Коваль О. О. (2015)
Глущенко М. С. - Застосування системних підходів до управління цукровим заводом, Луцька Н. М. (2015)
Кухар В. Н. - Особенности фильтрования и обессахаривания суспензии сока І сатурации на пресс-фильтрах, Чернявский А. П., Малек Я. Я., Навратил З. З., Чернявская Л. И. (2015)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: прогнози та перспективи (2016)
Кравчук А. Ф. - Кінетика масового росту кристалів цукру: розвиток теорії і практики (2016)
Олянська С. П. - Підвищення ефективності технологічних процесів очищення дифузійного соку з використанням додаткових реагентів, Цирульнікова В. В. (2016)
Салавор О. М. - Очищення транспортерно-мийної води бурякоцукрового виробництва основними солями алюмінію, Семенова О. І., Ничик О. В., Тогачинська О. В. (2016)
Лотиш А. П. - Насоси для цукрової галузі. Досвід Франції (2016)
Верхола Л. А. - Інженерне забезпечення модернізації дифузійних установок (2015)
Логвін В. М. - Новий механізм очищення соку карбонатом кальцію, Мартинюк А. С. (2015)
Сінат-Радченко Д. Є. - Розчинність у воді моно- та дисахаридів, Василенко С. М., Іващенко Н. В. (2015)
Петренко В. П. - Моделювання теплогідродинамічних процесів в киплячих низхідних кільцевих потоках цукрових розчинів, Рябчук О. М., Пилипенко О. Ю., Мирошник М. М. (2015)
Стрелко В. В. - Використання сульфованих вуглецевих протонних каталізаторів для інверсії сахарози, Купчик Л. А., Сич Н. В., Штангеєва Н. І., Молдницька О. М. (2015)
Олійник С. І. - Якість цукрового сиропу для лікеро-горілчаного виробництва (2015)
Гусятинська Н. А. - Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах цукрової галузі, Степанець І. Ф., Авдієнко С. О., Слободян О. П., Матиящук О. В. (2015)
Тихонюк А. В. - Особенности алгоритма работы прибора контроля цветности сахара, Ковальчук А. В., Дадеко Л. И., Чернявская Л. И., Хомичак Л. М. (2015)
З нагоди 85-річчя від дня народження академіка Гулого Івана Степановича (2015)
Ярчук М. М. - Висока кваліфікація кадрів – запорука конкурентоспроможності цукрової галузі, Калініченко М. Ф., Хоменко М. Д., Скорик К. Д., Штангеєв К. О., Сорокін А. І., Чупахіна В. П. (2015)
Ковальська М. М. - До питання застосування перекису водню при дезинфекції екстракційної суміші (2015)
Шандрович В. Т. - ANAMMOX процес – сучасний та дієвий метод очищення амонійних стоків цукрової промисловості від сполук азоту, Мальований М. С., Мальований А. М., Петрушка К. І. (2015)
Барига А. А. - Переривчаста аерація як спосіб інтенсифікації процесу усунення азоту в споруді для очищення стоків після цукроваріння, Полець Б. Б. (2015)
Ковальська М. М. - Вплив вибраних дезінфекційних препаратів, що застосовуються у процесі екстракції, на процес силосування жому (2015)
Єнджейчак Р. Р. - Цілі і завдання Інституту біотехнологій сільськогосподарської і харчової промисловості імені професора Вацлава Домбровського у Варшаві у змінних умовах фінансування науки у Польщі (2015)
Відділ цукроваріння Інституту біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості (2015)
Барига А. А. - Шляхи зменшення втрат цукру, які виникають в процесі його виробництва, Чаповська Р. Р. (2015)
Барига А. А. - Вплив удобрення плантації цукрових буряків відходами, що утворилися в процесі бродіння жому, на якість сировини і ґрунту, Полець Б. Б. (2015)
Гаєвнік Б. Б. - Вплив температурних змін під час зберігання коренеплодів цукрових буряків на їх технологічну якість, Сумінська Т. Т. (2015)
Чайка О. Г. - Аналіз нормативно-правової бази щодо використання генетично модифікованих організмів в Україні та за її межами, Нагурський О. А., Стокалюк О. В., Чайка Ю. А. (2015)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: прогнози та перспективи (2016)
Кравчук А. Ф. - Кінетика масового росту кристалів цукру: розвиток теорії і практики (2016)
Павелко В. І. - Вплив конструктивних особливостей утфельних вакуум-апаратів з підсиленою циркуляцією на ефективність їх роботи (2016)
Проскурка Є. С. - Аналіз часових рядів при пошуку прецедентів для системи підтримки та прийняття рішень прецедентного типу на основі експертної системи (2016)
Рева Л. П. - Оптимізація раціональних витрат кремнієвмісних реагентів та визначення найбільш ефективного способу їх застосування для додаткового очищення дифузійного соку та сиропу, Шульга С. А. (2016)
Стасіневич С. А. - Ринок цукру України: попит та пропозиція, цінова ситуація (2016)
Лотиш А. П. - Насоси для цукрової галузі. Досвід Франції (2016)
Синельников Б. В. - Совершенствование ремонтной сферы как один из факторов восстановления лидерства свеклосахарного производства (2016)
Стасіневич С. А. - Аналітичний огляд ринку цукру, цінова ситуація на початку 2014 року (2014)
Запольська Н. М. - Прояв хвороб цукрових буряків у 2013 році та їх розвиток у 2014 році, Шендрик К. М. (2014)
Коваль О. О. - Зброджування цукровмісних продуктів цукрового виробництва в біоетанол, Олійнічук С. Т., Хомічак Л. М., Батог Ю. О., Лисак Т. І. (2014)
Мирончук В. Г. - Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування НУХТ – історія, сьогодення (2014)
Павелко В. І. - Розрахунок інтенсивності тепловіддачі до киплячих висококонцентрованих цукрових розчинів в утфельних вакуум-апаратах з підсиленою циркуляцією (2014)
Кравчук А. Ф. - Кристали цукру: особливості форми і росту кристалів (2014)
Ткаченко С. В. - Визначення швидкості фільтрування суспензій сатураційних соків під тиском, Хомічак Л. М., Вєрченко Л. М. (2014)
Поржезінський Ю. Г. - Порушення циркуляції у випарних апаратах з природною циркуляцією цукрового заводу (2014)
Штангеєв К. О. - Енергозбереження на цукрових заводах України, Христинко В. І., Василенко Т. П., Василенко С. М. (2014)
Олевськ стародавній та сучасний (2017)
Скансен у Горішніх Плавнях: реалії й перспективи (2017)
Літописний Вишгород: минуле, сучасне, майбутнє (В. П. Виговський) (2017)
Вступ (2017)
Петраускас А. В. - Археологічні розкопки, експериментальна археологія та музеєфікація на базі археологічної експедиції в м. Олевськ (2017)
Гопкало О. В. - Остатки одежды из погребений культуры Черняхов—Сынтана-де-Муреш (2017)
Колода В. В. - Спеціалізовані знаряддя як відображення рівня ремісничого виробництва на селищі "Мохнач П" у салтівський час (2017)
Тарасаў С. В. - Канфлікт паміж Полацкам і Кіевам 1066 — 1068 гг.Палітыка-рэлігійны аспект (2017)
Готун І. А. - Середньовічне селище Ходосівка-Рославське (до десятиріччя розкопок пам’ятки) (2017)
Пескова А. А. - К вопросу о местных особенностях в изготовлении борисоглебских крестов-реликвариев в Галицко-Волынской земле (2017)
Кошман В. І. - Абарончыя збудаванні Мінскага замчышча ў святле апошніх даследаванняў, Плавінскі М. А. (2017)
Мусин А. Е. - Вышгородская икона святых князей Бориса и Глеба: истоки образа и эволюция иконографии (2017)
Магомедов Б. В. - Могильник черняховской культуры у с. Легедзине (работы 2015 г.), Диденко С. В., Милашевский А. С. (2017)
Рудич Т. А. - Палеоантропологический материал из могильника Легедзине за 2015 г. (2017)
Козак О. Д. - Палеопатологічні дослідження скелетів з розкопок могильника Легедзине за 2015 р. (2017)
Кракало І. В. - Лики античності (2017)
Козюба В. К. - Нові давньоруські пам’ятки околиць Києва (2017)
Кедун І. С. - Археологічні дослідження поселення Магерки І в Ніжині, Пархоменко О. Г. (2017)
Плавінскі М. А. - Папярэднія вынікі раскопак Мядзельскага замка ў 2013 — 2015 гг. (2017)
Дараган М. Н. - От измерений к реконструкциям: методология неразрушающих исследований памятников археологии и истории, Бондарь К. М. (2017)
Лысенко С. С. - Экспериментальные исследования способа ношения некоторых украшений комаровской культуры, Лысенко С. Д. (2017)
Бітковська Т. В. - Типологія, хронологія и технологічні особливості виробництва фібул зарубинецького типу (2017)
Рейда Р. М. - Реконструкція ременів з поховання 115 Шишацького могильника черняхівської культури, Гейко А. В., Сапєгін С. В. (2017)
Петраускас О. В. - Експериментальні роботи Комарівської археологічної експедиції в 2015 р., Коваль О. А. (2017)
Оленич А. М. - Експериментальна реконструкція давньоруського гончарного горну (за матеріалами ремісничого посаду Вишгорода), Бібіков Д. В., Івакін В. Г., Зоценко І. В. (2017)
Шерстюк В. В. - До реконструкції Говтвянської битви 1638 р. (2017)
Погоржельська І. В. - Дослідження та наукова реконструкція одягу угорського типу за археологічними знахідками (2017)
Нікітенко І. С. - Петрографічні дослідження кам’яних стел і деталей поховальних споруд з округи Горішніх Плавнів на Полтавщині, Супруненко О. Б. (2017)
Камелина Г. А. - Текстиль в погребениях черняховской культуры в собрании Государственного исторического музея, Биркина Н. А., Мамонова А. А. (2017)
Журавлев О. П. - Остеологические материалы из поселения черняховской культуры Барбара І (2017)
Черненко О. Є. - Свердловське-1: біогосподарська діяльність мешканців роменського городища на Чернігівщині, Кравченко Р. А., Горбаненко С. А., Горобець Л. В., Ковальчук О. М., Сенюк О. Г., Сергєєва М. С. (2017)
Сергєєва М. С. - Археологічна деревина як джерело для реконструкції господарчої діяльності давньоруського населення Середнього Подніпров’я (до постановки проблеми) (2017)
Нестеровський В. А. - Технологія обробки бурштину у давньоруський час, Журухіна О. Ю. (2017)
Яніш Є. Ю. - Результати аналізу іхтіологічних решток з Манжеліївського городища (за результатами досліджень 2015 р.), Шерстюк В. В. (2017)
Гнера В. А. - Використання аеро- та космознімків для археологічної розвідки Брусилівського р-ну (2017)
Володарець-Урбанович Я. В. - Ливарні формочки слов’ян раннього середньовіччя: реінтерпретація знахідок (2017)
Скиба А. В. - До питання про функціональне використання Т-подібних бляшок в поясних наборах "геральдичного" стилю (2017)
Башкоў А. А. - Да пытання аб тапаграфіі і рэканструкцыі старажытнага Камянца, Іоў А. В. (2017)
Тарабукін О. О. - Коднянські старожитності (за матеріалами досліджень С. С. Гамченка) (2017)
Наші автори (2017)
Список скорочень (2017)
Бондар В. І. - Гідродинаміка окремих струменів рідини в апаратах з циліндричними розподільними пристроями, Василенко С. М., Шутюк В. В. (2015)
Рева Л. П. - Рух кремнію в напівпродуктах бурякоцукрового виробництва при використанні кремнієвмісних реагентів для додаткового очищення дифузійного соку, Шульга С. А. (2015)
Олянська С. П. - Використання дигідрофосфату амонію для додаткового очищення клеровок жовтого цукру, Номировська Я. С., Цирульнікова В. В. (2015)
Сорокін А. І. - Складові стічних вод бурякоцукрового виробництва, заходи щодо зменшення їх кількості та витрат свіжої води, Скорик К. Д., Хоменко М. Д., Штангеєв К. О. (2015)
Пономаренко В. В. - Перспективні напрямки використання викидів цукрового заводу, Люлька Д. М., Пушанко М. М., Лементар С. Ю., Мельник О. Є., Перекрест В. В. (2015)
Балюта С. М. - Автоматизована система управління електропостачанням промислових підприємств, Йовбак В. Д., Копилова Л. О., Корольов Є. О. (2015)
Гречко Н. Я. - Вплив цукровмісної сировини на якість шампанських виноматеріалів, Бабич І. М., Пилипенко О. Ю., Ільїн І. С. (2015)
Пастух Г. С. - Спектроскопічне дослідження картопляного пектину, Грабовська О. В., Макаренко О. Г. (2015)
Кухар В. Н. - Потери массы и сахарозы на тракте подачи свеклы в завод и пути их снижения, Чернявская Л. И. (2015)
Беспалов С. (протоієрей) - Значення благодатної допомоги Божої в таємниці спасіння (2017)
Лозовицький В. (протоієрей) - Осягнення людиною внутрішнього спокою та зовнішнього миру через подвиг християнської смиренномудрості (2017)
Тишкевич Б. - Православно-богословський аналіз основ римо-католицького вчення про священство (2017)
Стецько В. - Церква як місце зустрічі людини з Богом (Мф. 16:16 - 19) (2017)
Хромяк А. (священик) - Питання про деякі неточності в Синодальному перекладі Біблії (2017)
Клочак В. (протоієрей) - Чин освячення мира та його історія в Київській митрополії (2017)
Диба Ю. - Джерела до ранньої історії Володимирської єпархії (2017)
Сацький П. - Основні чинники кризи релігійної свідомості українського суспільства у період революції 1917 - 1921 рр. (2017)
Скакальська І. - Церковно-громадський часопис "Церква і нарід" за 1936 р.: висвітлення діяльності національної еліти (2017)
Рубан М. (диякон) - Старообрядці Донбасу XVIII - початку ХХ ст.: історико-конфесійний аспект, Татаринов С. (2017)
Черенюк Я. (священик) - Участь Київських митрополитів у засіданнях Святійшого Урядуючого Синоду Російської Православної Церкви (2017)
Головей В. - Теорія символічного образу у візантійському богослів'ї VI - VII ст. (2017)
Вакін В. (протоієрей) - Українська канонічна спадщина: Київський собор 1640 року (2017)
Вінцукевич П. - Пам'ятка інтелігентам-богошукачам: псевдоцерковність Богородичного центру (2017)
Фульмес В.(священик) - Архієпископ Херсонський і Одеський Димитрій (Ковальницький) - випускник Волинської духовної семінарії (2017)
Цап М. (протоієрей) - Протоієрей Петро Ткач в історії Заборольської парафії "Собор Пресвятої Богородиці" (2017)
Кучинко М. - Ассирійсько-вавилонське поневолення та полон євреїв у світлі Біблії та археології (2017)
Хоміч М. - Особливості богословського (конфесійного) стилю сучасної української літературної мови в богослужбовій практиці УПЦ КП (2017)
Дідух Р. - Роль засобів масової інформації в Православній Церкві та їхній вплив на суспільство, Цап М. (протоієрей) (2017)
Кобрій Р. (священик) - Діяльність Константинопольського Патріарха Варфоломія І у сфері захисту довкілля (2017)
Кочерга Є. - Здоров'я особистості в сучасних умовах та православна психотерапія (2017)
Кузін В. (диякон) - Постколоніальна критика як культурна практика (2017)
Яроцький П. - Релігійний, соціально-політичний, культуно-цивілізаційний вимір Європейської Реформації та особливості її сприйняття в Україні (2017)
Шеремета І. (священик) - Вплив античної філософської думки на творчість мужів апостольських, Цап'юк М. (протоієрей) (2017)
Качан А. (ієромонах) - Проповідницько-гомілетична творчість українського православного духовенства в ХІХ ст., Зборовський І. (ієромонах) (2017)
Єнджейчак Р. Р. - Діяльність Інституту біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості ім. проф. Вацлава Домбровського у Варшаві (2014)
Відділ цукроваріння Інституту біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості (2014)
Войціховська А. С. - Використання екологічно безпечних пестицидів у сільському господарстві, Шибанова А. М., Чаповська Р. Б., Мальований М. Р. (2014)
Нагурський О. А. - Зменшення забруднення довкілля залишковими агрохімікатами під час вирощування цукрових буряків, Ващук В. В., Петрушка І. М. (2014)
Ковальська М. М. - Дослідження застосування ультрафіолетового випромінювання для опромінення сирого соку та бурякової стружки, Малчак Е. Е. (2014)
Барига А. А. - Продуктовий відділ як потенційне місце появи вторинного забруднення білого цукру, Полець Б. Б., Чаповська Р. Б. (2014)
Бордун І. М. - Електрохімічно активовані розчини як екобезпечні дезінфектанти цукрового виробництва, Пташник В. В., Чаповська Р. Б., Барига А. А. (2014)
Дмитруха Н. М. - Застосування дезінфікуючих засобів у виробництві цукру, проблеми та перспективи, Короленко Т. М., Чаповська Р. Б., Барига А. А. (2014)
Сумінська Т. Т. - Можливості використання білого цукру як сировини у інших галузях промисловості, Гаєвнік Б. Б. (2014)
Киричук В. М. - Інноваційна технологія зберігання свіжого жому в тюках (2014)
Паляниця Л. Я. - Біоконверсія меляси з використанням електрохімічно активованої води, Березовська Н. І., Косів Р. Б., Паньків Н. О. (2014)
Чайка О. Г. - Аналіз відходів цукрового виробництва, їх негативний вплив на довкілля, Петрушка І. М. (2014)
Полець Б. Б. - Умови виконання вимог щодо обов’язкового рівня очищення стічних вод цукрового заводу перед їх відведенням до резервуарів, Барига А. А., Шиманьскі Т. Т., Барига І. І. (2014)
Шибанова А. М. - Оцінка відповідності українського законодавства в цукровій галузі вимогам законодавства ЄС з питань, що стосуються довкілля, Войціховська А. С., Погребенник В. Д. (2014)
Мальований М. С. - Використання природних дисперсних сорбентів для покращення умов зберігання цукрових буряків, Петрушка І. М., Попович О. Р. (2014)
Полець Б. Б. - Можливість підвищення продуктивності установки для видобутку біогазу з бурякової стружки, Барига А. А., Шиманьскі Т. Т. (2014)
Головач І. Ю. - Менеджмент глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу у світлі останніх рекомендацій Американського коледжу ревматологів (ACR’2017) (2017)
Михневич Э. А. - Сравнительный анализ расчетных методов определения функционального состояния почек у пациентов с остеоартрозом, Павлович Т. П., Леончик Е. B., Мытник Е. А., Шишко Ю. А. (2017)
Корнелюк О. М. - Оценка влияния пароксизмов фибрилляции предсердий на качество жизни пациентов после радиочастотной абляции легочных вен, Корнелюк И. В. (2017)
Заремба Є. Х. - Ефективність застосування гепатопротекторів при лікуванні важкої серцевої недостатності у хворої з мітрально-аортальною вадою серця (клінічний випадок), Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В., Рак Н. О., Смалюх О. В., Вірна М. М. (2017)
Кушнір С. М. - Ефективність компонентів натурального комплексу Ресверазин/Resverasin® у кардіологічній практиці (огляд міжнародної доказової бази) (2017)
Кривов’яз Ю. О. - Арфа Комбі при лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу та дисліпідеміями, Власенко М. В. (2017)
Жердьова Н. М. - Позитивний вплив препарату прегабалін на показники глікемії у хворих на цукровий діабет 2-го типу з наявною депресією (клінічний випадок), Шевчук М. В., Маньковський Б. М. (2017)
Герасименко Л. О. - Психологічні аспекти зачаття (2017)
Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства (2017)
Дземан М. І. - Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 5: професор В.Т. Покровський) (2017)
Пам'яті Ірини Георгіївни Бабенко (2017)
Корисна книга (2017)
Медичні події (2017)
Содержание (2017)
Вітаємо Юрія Борисовича Кузнецова із 70-літтям! (2017)
Кузнецов Ю. - Феномен художньої деталі: методологічні виміри пізнання (2017)
Олегу Михайловичу Хайруліну – 50! (2017)
Хайрулін О. - Теоретико-психологічний аналіз змісту категорійного поняття "гра" (2017)
Максименко Ю. - Майбутнє проективних методик: рефлексія прихованих можливостей, Фурман А. А (2017)
Dolan L. - Hryhorri Skovoroda’s theory on the inner voice and its application in hypnotherapeutic rest: an exploratory case study approach (2017)
Чебикін О. - Емоційна регуляція пізнавальної діяльності: концепція, механізми, умови (2017)
Педоренко В. - Сутнісні аспекти розвитку суверенних моральних цінностей особистості (2017)
Гірняк А. - Поняттєво-категорійне поле і наукові підходи до розуміння взаємодії у психології (2017)
Болтівець С. - Кому, як і чим служить український психолог? (2017)
Савчин М. - До сутності української національної ідеї (2017)
Відійшов у вічність Євген Глива (2017)
Наші автори (2017)
Інформація (2017)
Олянська С. П. - Нарис з історії розвитку цукрової промисловості України і створення навчального закладу для підготовки технологів, хіміків та майстрів цукрового виробництва, Грабовська О. В., Чагайда А. О. (2014)
Ткаченко Н. М. - Цукрова промисловість України: минуле і сучасне, шляхи відновлення галузі, Кравченко І. Й. (2014)
Скорик К. Д. - Вплив порушень технологічних режимів виробництва на якість цукру (2014)
Нагурський О. А. - Тепломасообмін капсулювання (інкрустування) насіння буряка цукрового у стані псевдозрідження, Гумницький Я. М., Ващук В. В. (2014)
Кизюн Г. О. - Розроблення комплексної ресурсозбережної та енергоавтономної технології виробництва біоетанолу замкнутого циклу, Міщенко О. С., Журавський І. М., Кизюн Н. М., Дремлюга К. В., Каленська К. О., Олійник С. І. (2014)
Олешко П. С. - Післядипломна педагогічна освіта області в умовах "Нової української школи" (2017)
Барабаш Ю. Г. - Профорієнтація молоді – об’єктивна необхідність, Позінкевич Р. О. (2017)
Берладин О. Б. - Місія початкової школи сільської місцевості крізь призму ментальності (2017)
Кліш П. А. - Комунікативні вміння й навички як важлива складова професіоналізму педагога, Хом’як А. П. (2017)
Пріма Р. М. - Формування професійної мобільності вчителя – стратегічний напрям у сучасній освіті (2017)
Дерев’янчук О. Ю. - Проектна діяльність на уроках української літератури (2017)
Григор’єва Н. В. - Використання методу кейсів у навчанні географії (2017)
Іщук Н. П. - Моніторингова діяльність шкільного інформаційно-бібліотечного центру (2017)
Бойко Н. О. - Пісні рідного краю. Конспект уроку, 3 клас (2017)
Татарин А. У. - Задачі-оцінки. Розв’язування задач, Татарин О. Б. (2017)
Чижевська Л. В. - Кольоротерапія в дитячому садку (2017)
Кобель Г. П. - Експериментальний тур третього етапу LIV Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2017)
Мацюк Л. М. - Підсумки участі школярів Волині у міжнародних та ІІІ й IV етапах всеукраїнських учнівських олімпіад (2017)
Стрільчук В. І. - Децентралізація школи: соціологічний погляд на проблему (2017)
Кулібаба О. А. - Диференційований підхід як умова особистісно орієнтованого навчання в системі МАН (2017)
Панасюк Т. І. - Авторська пісня у вихованні підростаючого покоління, Вишинська С. В. (2017)
Ковальчук С. І. - Автомобіль, картинг та автомобільний спорт (2017)
Титул, зміст (2017)
Коваленко Н. К. - Вплив кріоконсервації на життєздатність та біологічні властивості молочнокислих бактерій, Гармашева І. Л., Лівінська О. П., Олещенко Л. Т. (2017)
Пирог Т. П. - Вплив двовалентних катіонів на синтез поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 з високою антимікробною та антиадгезивною активністю, Никитюк Л. В., Шевчук Т. А. (2017)
Булыгина Т. В. - Липополисахарид Pantoea agglomerans 7604: химическая характеристика и биологическая активность, Варбанец Л. Д., Пасичник Л. А. (2017)
Ianieva O. D. - Tolerance of Yeasts Isolated from Pickled Cucumbers to Stress Factors (2017)
Svizhak V. K. - Antimicrobial Properties of New Derivatives of Imidazole, Dejneka S. E., Chornous V. A., Azarov O. I., Svizhak V. J. (2017)
Юр’єва О. М. - Гібереліни ендофітного і сапротрофного штамів Penicillium funiculosum, Драговоз І. В., Леонова Н. О., Остапчук А. М., Хархота М. А., Сирчін С. О., Курченко І. М. (2017)
Моторна Н. В. - Особливості реактивації герпетичної інфекції у печінці, Рибалко С. Л., Сокуренко Л. М., Старосила Д. Б., Савосько С. І., Чайковський Ю. Б. (2017)
Дяків С. В. - Фізіолого-біохімічні властивості Desulfuromusa sp. CB30, виділених із породних відвалів вугільних шахт, Гнатуш С. О., Галушка А. А. (2017)
Патика М. В. - Особливості формування просторово-функціональної структури мікробного біому ґрунту та його активність за трансформації рослинних решток, Колодяжний О. Ю., Ібатуллін І. І., Патика Т. І., Борко Ю. П. (2017)
Хархота М. А. - Биосинтез бактериями рода Bacillus поли-γ-глутаминовой кислоты и ее биологическая активность (2017)
Богдан Павлович Мацелюх (до 85-річчя від дня народження) (2017)
Світлої пам'яті Валерія Петровича Поліщука (2017)
50-річчя доктора фізико-математичних наук Клепка Валерія Володимировича (2013)
Григорьева О. - О структуре и свойствах полимерных пен типа polyHIPEs, полученных методом эмульсионного темплатного синтеза, Пурикова О., Бардаш Л., Файнлейб А., Bismarck A. (2013)
Слисенко О. В. - Получение пористых полиимидсодержащих систем методом термической деструкции лабильного компонента (2013)
Лобко Є. В. - Характер термоокисної деструкції епоксидних композицій за різного співвідношення прищеплених мінеральної та карбонової мультипротонних кислот, Гаголкіна З. О., Козак Н. В., Нестеренко Г. М., Клепко В. В. (2013)
Луговая А. А. - Термическая деструкция эпоксидных полимеров и эпоксидно-силоксановых композитов, отвержденных ангидридом в присутствии ацетилацетонатов металлов, Михальчук В. М., Кирсанов К. Г., Беда А. А., Ищенко Е. В., Мисчанчук А. В. (2013)
Демченко В. Л. - Структурна організація, морфологія і термомеханічні властивості потрійних поліелектроліт-металічних комплексів та отриманих із них нанокомпозитів, Штомпель В. И. (2013)
Матковська О. К. - Протонпровідні епоксидні полімери: вплив структури на електричні властивості, Мамуня Є. П., Шандрук М. І., Зінченко О. В., Лебедєв Є. В., Boiteux G., Serghei A. (2013)
Корсканов В. В. - Дослідження P-V-T властивостей нанокомпозитів на основі ПА-БКНТ, Карпова І. Л., Усенко А. А. (2013)
Логвиненко П. Н. - Исследование ультразвуковой деструкции полиметакрилата натрия в наполненных дисперсными металлами водных растворах, Дмитриева Т. В., Карсим Л. О., Рябов С. В. (2013)
Шаповал Г. С. - Влияние природы полимера на электрохимическое восстановление кислорода, Кругляк О. С. (2013)
Макитра Р. Г. - Рассмотрение набухания натурального каучука в органических растворителях на основании принципа линейности свободных энергий, Мидяна Г. Г., Пальчикова Е. Я. (2013)
Бойко В. П. - Корреляционная зависимость начальной скорости полимеризации изопрена, инициированной пероксидом водорода, от типа растворителя, Грищенко В. К., Макитра Р. Г., Мидяна Г. Г., Пальчикова Е. Я. (2013)
Сахно Т. В. - Синтез и особенности спектральных свойств пиренсодержащих полимеров на основе поливинилового спирта, Короткова И. В., Барашков Н. Н., Сахно Ю. Э. (2013)
Шевчук А. В. - Полиэдральные олигомерные силсесквиоксаны, содержащие олигомерный блок с концевыми ионогенными группами в органической оболочке, Клименко Н. С., Гуменная М. А., Вакулюк П. В., Шевченко В. В. (2013)
Мишак В. Д. - Прищеплений блоккополімер на основі функціоналізованого кополімеру етилену з вінілацететом і рідкого каучуку. Синтез, структура, властивості, Сірик О. М., Грищенко В. К., Лебедєв Є. В. (2013)
Title (2017)
Contents (2017)
Grinyuk B. E. - Structure of 14N nucleus within a five-cluster model, Piatnytskyi D. V. (2017)
Litvinov V. A. - SIMS study of the surface of lanthanum-based alloys, Okseniuk I. I., Shevchenko D. I., Bobkov V. V. (2017)
Khorolskyi O. V. - The nature of viscosity of polyvinyl alcohol solutions in dimethyl sulfoxide and water (2017)
Kozlovskii M. P. - Using a cell fluid model for the description of a phase transition in simple liquid alkali metals, Dobush O. A., Pylyuk I. V. (2017)
Bondar N. V. - Percolation threshold and luminescence in films of binary mixtures of spherical particles covered with quantum dots, Brodyn M. S., Matveevska N. A., Beynik T. (2017)
Abbasov I. I. - Charge-transfer processes in (SnS)1 – x(PrS)x Alloys, Huseynov J. I. (2017)
Lyaschuk Yu. M. - Theory of detection of terahertz radiation in hybrid plasmonic structures with drifting electron gas, Korotyeyev V. V. (2017)
Girich A. A. - Left-handed metamaterial based on the complementary split-ring resonators tuned with varactor diodes (2017)
Naumenko A. - Synthesis and characterization of CdS nanoparticles obtained in star-like dextran-graft-polyacrylamide matrices, Kutsevol N., Chumachenko V., Pashchenko V., Kutovyy S., Rawiso M. (2017)
Antia A. D. - Interaction of spinless particles with Yukawa ring-shaped potential, Ituen E. E., Jim U. S., Eyibio E. E. (2017)
Yurii Grygorovych Ptushynskyi (to the 90-th anniversary of his birthday) (2017)
Рябцева Н. В. - Контури механізму узгодження інноваційних інтересів, Алсуф’єва О. О. (2013)
Свідерська А. В. - Дослідження сутності ризику як економічної категорії (2013)
Губатюк І. В. - Особливості формування сучасного конкурентного середовища в Україні (2013)
Фесюк А. В. - Аналіз феноменів, що суперечать гіпотезі ефективного ринку (2013)
Главицький М. А. - Інвестиційна теорія: невраховані фактори (2013)
Клевчік Л. Л. - Вплив глобалізації на розвиток інформаційної економіки (2013)
Запухляк В. М. - Механізми інституціоналізації соціальної відповідальності бізнесу, Грунтковський В. М. (2013)
Буркальцева Д. Д. - Класифікація загроз національній економічній безпеці: нові підходи та критерії (2013)
Завізєна Н. С. - Теоретичні аспекти державного регулювання інноваційної діяльності: національний та зарубіжний досвіди, Сапельнікова Н. Л. (2013)
Петращук М. М. - Державне стимулювання та підтримка інноваційної діяльності в Україні (2013)
Саінчук Н. В. - Стратегія залучення іноземних інвестицій в економіку України (2013)
Швець Н. Р. - Масштаби вивезення фінансово капіталу з економіки України, Черевко О. І. (2013)
Ковалевич Д. А. - Бюджет в умовах обмеженості фінансових ресурсів (2013)
Легкоступ І. І. - Бюджетне регулювання як функція бюджетного механізму, Ткач Є. В. (2013)
Рошило В. І. - Фінансове забезпечення реалізації органами місцевого самоврядування делегованих повноважень (2013)
Кравець В. І. - Вплив фінансових інститутів на задоволення споживчих потреб в економічній системі України, Саєнко О. С. (2013)
Сидорчук А. А. - Теоретичні засади формування та використання фінансових ресурсів державного пенсійного страхування (2013)
Попель Л. А. - Бюджетне забезпечення державних інвестиційних програм (2013)
Харабара В. М. - Методи управління проблемною заборгованістю фінансово-кредитних установ за умов фінансової кризи (2013)
Циганкова О. Б. - Реформування та нагляд за платіжною системою в Україні: проблеми та перспективи (2013)
Кміть В. М. - Роль фіскальної політики України в умовах глобалізації (2013)
Ткачук І. Я. - Ендавменти в діяльності громадських організацій України (2013)
Брязкало А. Є. - Особливості розвитку та шляхи удосконалення міжбюджетних відносин в Україні (2013)
Кузьмук І. Я. - Особливості функціонування іноземного капіталу на банківському ринку України (2013)
Собкова Н. Д. - Сучасні наукові підходи до трактування сутності державного фінансового контролю (2013)
Момот О. І. - Проблеми гармонізації національних нормативних документів, Мартинюк О. С. (2013)
Ковальчук Т. М. - Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління (2013)
Дрінь О. Я. - Стратегічна конкурентоспроможність підприємства та її детермінанти (2013)
Соболева М. В. - SWOT-аналіз як методологічна основа стратегічного управління сучасним підприємством (2013)
Марусяк Н. Л. - Забезпечення фінансової стійкості підприємства у сучасних умовах господарювання (2013)
Семенюк В. О. - Фінансове оздоровлення підприємств у сучасних економічних реаліях України (2013)
Черданцева І. Г. - Особливості застосування контролінгу у системі сучасного управління маркетингом, Кошкаров С. А. (2013)
Бондар А. О. - Аналіз класичних і сучасних методів маркетингових досліджень (2013)
Антохова І. М. - Капітал підприємства та шляхи його оптимізації, Давидова С. М. (2013)
Крисанов Д. Ф. - Структурно-технологічні зрушення в харчових і переробних галузях АПК України й ефективність використання залучених ресурсів, Водянка Л. Д. (2013)
Шевчук Л. П. - Аналіз стану інвестиційного потенціалу підприємств легкої промисловості й оцінка факторів його підвищення, Копельчук В. П., Шевчук А. А. (2013)
Авласенко О. А. - Аналіз виробничого потенціалу виноградарсько-виноробної галузі регіонів України (2013)
Жалба І. О. - Особливості розвитку маркетингових сегментів на ринку меблів (2013)
Марковська В. С. - Оцінка перспектив розвитку сектору видобутку сланцевого газу в Україні як спосіб диверсифікації енергопостачання (2013)
Заволічна Т. Р. - Проблеми ефективності суспільних відносин у контексті змін до земельного адміністрування (2013)
Антохов А. А. - Механізм формування купівельного попиту на ринку освітніх послуг (2013)
Антохова О. Ю. - Розвиток інноваційної діяльності у сфері наукових послуг (2013)
Седляр М. О. - Проблеми освітнього сектора в умовах формування інноваційної моделі розвитку економіки України (2013)
Химинець В. В. - Сталий розвиток Карпатського регіону в контексті ідей синьої економіки (2013)
Бухаріна Л. М. - Методика вибору стратегічних сценаріїв розвитку регіону (2013)
Семенишин Х. М. - Проблеми, цілі та завдання розвитку сільських територій (2013)
Білик Л. С. - Економічні наслідки виробничого травматизму у Чернівецькій області, Боднарук О. О., Ткаченко І. В. (2013)
Єкель Г. В. - Розвиток інтеграційних процесів у аграрному секторі Вінницької області (2013)
Михайлина Д. Г. - Транскордонна кластеризація як інноваційний вектор включення у глобальний відтворювальний простір, Роговська-Іщук І. В. (2013)
Гаврилюк О. В. - Аналітична оцінка залучення України до світових потоків реального капіталу, Білик Р. С. (2013)
Пасічна О. Ю. - Особливості участі транзитивних країн та країн, що розвиваються, у глобальній торгівельній системі, Кушнерик В. В. (2013)
Григорків В. С. - Динамічна модель економіки з урахуванням трансакційних витрат на ринку землі, Іщенко С. В. (2013)
Григорків В. С. - Моделювання ціни продукції рослинництва з урахуванням кредитних ресурсів, Ярошенко О. І., Кибич Г. П. (2013)
Білоскурський Р. Р. - Оптимізаційні моделі діяльності аграрних підприємств в умовах стохастичної невизначеності з урахуванням інституційних факторів, Кифяк В. І. (2013)
Гладчук О. М. - Характеристика функціонування небанківських фінансових інститутів за допомогою економіко-математичного моделювання, Кучерівська С. С., Вінничук О. Ю. (2013)
Скращук Л. В. - Побудова та дослідження розв'язків динамічної міжгалузевої моделі Леонтьєва-Форда (2013)
Паучок В. К. - Визначення вартості земельної ділянки під житлову забудову методом аналізу ієрархій (2013)
Титул, зміст (2017)
Голян В. А. - Реінжиніринг меліорованих земель у контексті ринкової трансформації та структурної перебудови аграрного сектора регіону, Фесіна Ю. Г., Кузьменко С. О. (2017)
Шубалий О. М. - Теоретико-прикладні аспекти управління природно-ресурсною системою регіону, Василик Н. М. (2017)
Ібатуллін М. І. - Організаційно-економічні засади розвитку племінного свинарства України (2017)
Петренко Н. О. - Методологічні елементи стратегічного управління підприємствами аграрного сектору України (2017)
Мединська Н. В. - Кадастр як інструмент планування розвитку територій (2017)
Яровий В. Ф. - Вплив інформаційних та комунікаційних стратегій на підвищення інвестиційної привабливості туристичних підприємств та дестинацій (2017)
Максименко І. Я. - Особливості визначення основних засобів у процесі управління підприємством: бухгалтерський та податковий аспекти, Зоря О. П., Березін Є. О. (2017)
Кирилюк І. М. - Сутність і чинники формування організаційно-економічного механізму забезпечення якості продукції тваринництва (2017)
Петриченко О. А. - Організація кормозабезпечення молочного скотарства, Петриченко І. І. (2017)
Пуліна Т. В. - Сучасні аспекти та методи управління ризиками інноваційних проектів в Україні (2017)
Варцаба В. І. - Грошовий ринок України у контексті трансформаційних процесів, Огородник В. О. (2017)
Ібатуллін М. І. - Кормозабезпечення, як основа ефективного свинарства в Україні (2017)
Захожай В. Б. - Методичний підхід до обгрунтування типу інформаційної стратегії управління витратами промислового підприємства, Черняєва О. О. (2017)
Польова О. Л. - Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні, Кісик А. О. (2017)
Панченко В. Г. - Виклики міжнародній торгівлі в умовах де-глобалізації світової економіки: діалектика протекціонізму і вільної торгівлі (2017)
Афендікова Н. О. - Основні засади розвитку модернізаційного потенціалу регіонів України (2017)
Петренко Н. О. - Методика реалізації агроінноваційної політики як об'єкта стратегічного управління (2017)
Мостова А. Д. - Удосконалення методичного забезпечення аналізу стану продовольчої безпеки країни (2017)
Нихад Хафиз оглу Мухтарлы - Современное состояние международной конкурентоспособности экономики Азербайджана (2017)
Штань М. В. - Напрями державного стимулювання розвитку економіки України (2017)
Корнєєва Ю. В. - Інвестиційні аспекти діяльності ЕКА (2017)
Софійчук К. К. - Підвищення туристичної привабливості України (2017)
Захожай К. В. - Макробюджетна статистика як новий напрям фінансової науки (2017)
Михайлов М. Г. - Досвід виробництва та організації хмелярства в Польщі (2017)
Новрузов О. Х. - Современное экономическое состояние развития промышленного сектора в Азербайджанской республике: реалии и перспективы (2017)
Максименко І. Я. - Інвентарізація як складова внутрішньогосподарського контролю в процесі управління підприємством, Зоря О. П., Горлачова Г. Р. (2017)
Біленко В. О. - Аналіз та прогнозування стану галузі сільського господарства України з урахуванням концепції сталого розвитку , Губа А. Ю. (2017)
Пірог С. В. - Ефективність підприємств м'ясного птахівництва (2017)
Крючок С. І. - Вплив НТП та інновацій на розвиток агропромислового виробництва (2017)
Полегенька М. А. - Формування логістичної системи підприємств птахівництва (2017)
Ляховець В. О. - Економічні напрями формування моделей розвитку та інфраструктури ринку яловичини (2017)
Сазонець О. М. - Втілення доктрини K. Kлаузевіца у функціонування воєнно-економічних систем Європейського Союзу (2017)
Васильєва О. В. - Дослідження динаміки на ринку золота: інвестиційний аспект, Максишко Н. К. (2017)
Панченко В. Г. - Економічні ефекти санкцій як інструменту зовнішньої політики в контексті досягнення національної безпеки (2017)
Шимків С. А. - Формування державно-приватних партнерських відносин при наданні послуг за соціально-орієнтованими видами страхування в Україні, Печко В. С. (2017)
Мостова А. Д. - Теоретичні аспекти формування стратегії продовольчої безпеки країни (2017)
Молнар О. С. - Методологія визнaчення логістичної ефективності, Палійчук Є. С., Ковтюк Ю. І. (2017)
Ткачів С. М. - Концептуальні засади формування платежів за користування землями лісогосподарського призначення (2017)
Максименко І. Я. - Особливості проведення державного фінансового контролю в частині складаня і виконання кошторисів бюджетних установ, Радченко Ю. Л. (2017)
Костюнік О. В. - Деякі питання регулювання дебіторської та кредиторської заборгованостей українських підприємств, Недашковська Д. М. (2017)
Андрієнко М. В. - Аналіз і адаптація кращих європейських практик щодо реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні, Шако В. С. (2017)
Весельська Л. А. - Специфіка державного регулювання вимушеної міграції в Україні за умов антитерористичної операції (2017)
Куташев І. В. - Підходи до державного управління соціально-економічними системами (2017)
Карпенко С. В. - Системна компетентність державних службовців як когнітивний чинник запобігання корупції (2017)
Нечаєва І. А. - Бюджетна децентралізація: підсумки, результати та наслідки перших етапів її впровадження для місцевих фінансів (на прикладі Запорізької області) (2017)
Гостєва О. М. - Активізація дієвості соціального партнерства державних інституцій з громадськими організаціями в сучасній Україні (2017)
Мaлaш С. М. - Аналіз взaємoдії з грoмaдськістю oргaнів викoнaвчoї влaди (2017)
Селіванов С. В. - Оцінювання діяльності персоналу органів державної влади як компонент особистісного розвитку державного службовця для планування кар'єри (2017)
Малеки О. А. - Механізми формування та реалізації державної екологічної політики в Україні (2017)
Войтюк М. М. - Шляхи оптимізації механізмів інституціоналізації державної політики в соціальній сфері сучасної України (2017)
Розум Г. М. - Концептуальні підходи щодо формування механізмів державного управління інноваційного розвитку регіонів (2017)
Динник І. П. - Громадянське суспільство як структурна складова взаємовідносин держави та суспільства в умовах глобалізації (2017)
Івженко І. Б. - Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування та волонтерських рухів в умовах суспільних трансформацій (2017)
Ортіна Г. В. - Підходи до розробки механізмів державного регулювання антикризового розвитку реального сектору економіки (2017)
Волошинець В. А. - Метил-α-алкілзаміщені акрилати та їхня полімеризаційна активність, Маршалок О. І., Маршалок Г. О. (2013)
Рябов С. В. - Фотокаталітична деградація органічних сполук з використанням діоксиду титану та циклодекстринів, Сінельніков С. І., Опанасенко О. А. (2013)
Дутка В. С. - Полімеризація стиролу за наявності дисперсного оксиду заліза (2013)
Бойко В. В. - Вплив дріжджів-аскоміцетів Yarrrowia lipolytica на поліолефіни, модифіковані деградабельними добавками, Дмитрієва Т. В., Рябов С. В., Бортницький В. І., Кримовська С. К., Невмержицька Г. Ф., Гончар М. В., Прокопів Т. М. (2013)
Бойко В. П. - Реакционная способность гидроксильных групп в олигоизопренах, полученных радикальной полимеризацией в растворах спиртов С1-С3, инициированной пероксидом водорода, Грищенко В. К., Грузевич А. Б., Козлова Г. А., Остапюк С. Н. (2013)
Огар М. О. - Формування та властивості прищеплених наношарів деяких полі-N-метакрилоїл-L-амінокислот на поверхні пероксидованого скла, Стецишин Ю. Б., Коструба А. М., Марінцова Н. Г., Новіков В. П. (2013)
Шевченко В. В. - Полимерные органо-неорганические протонпроводящие мембраны на основе сульфированных производных гиперразветвленных полиэфирполиолов, Клименко Н. С., Стрюцкий А. В., Шевчук А. В., Лысенков Э. А., Вортман М. Я., Давиденко В. В. (2013)
Робота Л. П. - Полиуретаны на основе дигидроксипентилфталата меди (2013)
Мартынюк И. С. - Кинетические закономерности образования органо-неорганических ВПС на основе сетчатого полиуретана и Тi-содержащего сополимера, Алексеева Т. Т. (2013)
Мышак В. Д. - Композиционные материалы на основе вторичного полиэтилена, резиновой крошки и жидких каучуков с реакционноспособными функциональными группами, Семиног В. В., Бойко В. П., Ермольчук Л. В., Грищенко В. К., Лебедев Е. В. (2013)
Рево С. Л. - Вплив дисперсності наповнювача на фізико-механічні та електрофізичні характеристики нанокомпозиційного матеріалу фторопласт – термічно розширений графіт, Авраменко Т. Г., Бошко О. І., Дашевський М. М., Іваненко К. О. (2013)
Галатенко Н. А. - Фероценвмісні епоксиполіуретанові композиції як перспективний матеріал для пластики кісткових уражень, Руденчик Т. В., Рожнова Р. А., Кулєш Д. В., Демченко І. Б. (2013)
Давідовіч І. С. - рН-чутливі альгінатні мікрокапсули, модифіковані поліелектролітними шарами на основі хітозану та карбоксиметилцелюлози, Калітовська Г. В., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. (2013)
Панченко В. Г. - Контроверсійність наслідків санкцій в міжнародній економічній політиці у процесі еволюції інструментів багатосторонньої дипломатії (2017)
Крайнік О. М. - Національна модель корпоративного менеджменту: особливості формування (2017)
Захожай К. В. - Роль, функції та завдання державного бюджету України в сучасному суспільно-економічному просторі (2017)
Михайлов М. Г. - Інноваційно-інвестиційний розвиток матеріально-технічної бази хмелепідприємств (2017)
Яровий В. Ф. - Ефективна цінова політика як складова конкурентоспроможності суб'єктів туристичного ринку (2017)
Меліхова Т. О. - Аналіз впливу податкового навантаження на рівень податкової безпеки підприємства, Троян О. В. (2017)
Миклуш Т. С. - Фінансово-інвестиційне забезпечення природоохоронної діяльності як необхідна передумова комплексного природокористування (2017)
Андрієнко М. В. - Удосконалення механізмів регулювання процесу забезпечення пожежної безпеки в Україні (2017)
Миколайчук М. М. - Концептуальні засади публічного управління розвитком внутрішнього ринку товарів та послуг (2017)
Куташев І. В. - Методологічні положення державного стратегічного управління розвитком соціально-економічних систем (2017)
Фесянов П. О. - Зарубіжний досвід демократизації суспільно-політичних відносин (2017)
Полторак С. Т. - Проблеми державного управління системи вищої військової освіти та шляхи їх вирішення (2017)
Козаченко Ю. В. - Співробітництво територіальних громад у межах інфраструктурної трансформації (2017)
Івашина Л. П. - Особливості імідж-менеджменту розвитку сільського зеленого туризму (2017)
Ортіна Г. В. - Інструментарій та механізм державного регулювання інвестиційного забезпечення розвитку реального сектору економіки (2017)
Дяченко О. П. - Формування теоретичних підходів до визначення тіньової економіки як економічної категорії (2017)
Войтюк М. М. - Механізми підвищення ролі державного службовця на сучасному етапі інституціоналізації соціальної сфери України (2017)
Розум Г. М. - Державно-приватне партнерство як ефективний інструмент реалізації інноваційної політики регіонів (2017)
Коваленко О. О. - Стан впровадження європейських програм за допомогою медичних стандартів у систему охорони здоровя України (2017)
Давидова В. А. - Правове регулювання щодо делегування повноважень у системі місцевого самоврядування в Україні (2017)
Худошина О. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання ліцензування професійної діяльності медичних працівників у контексті пропозицій реформування медичної сфери в Україні (2017)
Кайда О. П. - Формування соціальної політики в умовах зростання зовнішніх та внутрішніх викликів (2017)
Нижній Т. В. - Теоретичні засади електронного урядування (2017)
Ратинська І. С. - Міжнародний досвід організації стратегічного управління державними акціонерними компаніями (2017)
Лаврентій А. С. - Основні підходи до ідентифікації іміджу, його структурних складових та функціонального простору реалізації (2017)
Мельник В. А. - Модернізація існуючих теплових схем цукрових заводів ТОВ "Подільські цукроварні" в 2012 році, Бойко В. О., Прядко М. О., Власюк М. А., Кушнір І. С., Лобода О. Ф., Мізернюк О. А., Трач С. В. (2013)
Загородній П. П. - Перетворення цукрів при дефекації соку та математичне обґрунтування процесів меланоїдиноутворення, Хомічак Л. М., Попова І. В. (2013)
Петренко В. П. - Теплообмінні апарати з профільованими кільцевими каналами - альтернатива пластинчастим в цукровій промисловості, Прядко М. О., Бурлака В. І., Мокляк В. Ф. (2013)
Выговский В. Ю. - Исследование оптимальных условий проведения горячей ступени основной дефекации в секционном аппарате, Таран В. В., Логвин В. М., Резниченко Ю. М., Петриченко И. Б. (2013)
Мирончук В. Г. - Анализ процесса уваривания сахарных утфелей на основе имитационного моделирования, Ещенко О. А. (2013)
Атрошенко Л. М. - Послестартовая и эксплуатационная энергетическая калибровка орбитальных сенсоров оптического диапазона высокого разрешения, Борщева Г. А., Горобец Н. Н., Луць О. В., Ярмольчук Е. Д. (2017)
Горобец А. Н. - Расширенный метод метрологической оценки разрешающей способности радиолокационного изображения (2017)
Неєжмаков П. І. - Сучасний стан метрологічного забезпечення світлових вимірювань в Україні, Купко О. Д., Терещенко В. В. (2017)
Скумс Д. В. - Работы БелГИМ в области измерения характеристик светодиодов и светодиодных источников освещения, Тарасова О. Б., Филистович Е. В. (2017)
Shabashkevych B. G. - Devices of RPC "TENZOR" for investigation of physical environmental factors, Dobrovolskyi Yu. G. (2017)
Сковородкина Ю. Н. - Применение координатной техники при измерении параметров зубчатых колес (2017)
Бугрєєв С. С. - Вимірювання рівня сміття в підземних урнах лазерними рівнемірами, Семенюк Р. С., Яремчук Н. А. (2017)
Мамедов Г. М. - Экспресс метод измерения октанового числа бензинов на основе теплового эффекта холоднопламенной реакции окисления, Аббасова С. М. (2017)
Прокопов А. В. - Анализ перспектив применения неразрушающего контроля в сфере аддитивных технологий, Шлома А. И. (2017)
Skliarov V. V. - Application of the software package of engineering analysis for improving the metrological assurance of hardness measurement (2017)
Полулях К. С. - К теории цифровых измерительных устройств и их классификации, Тополов И. И. (2017)
Галушка З. І. - Концепція "sozialokonomik" Й. Шумпетера та значення міждисциплінароного підходу в сучасних економічних дослідженнях (2013)
Соболев В. О. - Розвиток теорії демократії Й. Шумпетера в концепціях прийняття колективних рішень (2013)
Москаленко О. М. - Випереджаючий економічний розвиток і його ключові ознаки в полі досліджень еволюційної теорії (2013)
Губатюк І. В. - Творча спадщина Й. Шумпетера та специфікації економічних інтересів (2013)
Кравець В. І. - Напрями еволюції фінансових інститутів у контексті концепції інноваційного розвитку Й. Шумпетера (2013)
Якобчук В. П. - Інституціональна архітектоніка інноваційних систем: європейські технології державного управління, Литвинчук І. Л. (2013)
Поченчук Г. М. - Модифікація системи державного регулювання фінансовою сферою економіки (2013)
Мазур Г. Ф. - Концептуальні засади прогнозування розвитку агропромислового виробництва України (2013)
Заволічна Т. Р. - Особливості земельного адміністрування в фокусі інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України, Запухляк В. М. (2013)
Кучерівська С. С. - Соціальні інновації як відповідь на сучасні економічні виклики, Гладчук О. М. (2013)
Саєнко О. С. - Тенденції розвитку та парадокси соціального підприємництва в Україні (2013)
Даниліна С. О. - Злиття та поглинання в Україні (2013)
Завезіон М. О. - Стан і структура джерел фінансування інвестиційної діяльності в економіці України (2013)
Руда О. В. - Перспективи оптимізації функціонування та розвитку виробничого потенціалу України (2013)
Швець Н. Р. - Посилення соціальної складової банківського нагляду в Україні, Фустій Р. П. (2013)
Грешко Р. І. - Формування механізму фінансового оздоровлення підприємств у сучасних умовах (2013)
Гордіца Т. М. - Сучасний підхід до визначення ролі банкінгу як "ефору ринкового господарства" (2013)
Пукач О. О. - Показники якості в організації фінансування суспільних послуг на місцевому рівні (2013)
Кирилейза І. С. - Формування ресурсної бази банків в Україні (2013)
Тонкопрядов Є. О. - Особливості формування доходів бюджету Пенсійного фонду України (2013)
Сидорович О. Ю. - Сутність і пріоритети удосконалення податкового адміністрування в Україні (2013)
Жебчук Р. Л. - Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття "якість бюджетного планування" (2013)
Ковальчук Т. М. - Теоретико-методологічні засади аналізу фінансового стану підприємства за стадіями життєвого циклу, Вергун А. І. (2013)
Буднікевич І. М. - Основні напрямки визначення суті маркетингу в некомерційній сфері, Руденко М. М. (2013)
Шилепницький П. І. - Роль трансакційних витрат при здійсненні державно-приватного партнерства (2013)
Ніценко В. С. - Фінансово-кредитний механізм фінансування діяльності агрохолдингів (2013)
Мілінчук О. В. - Реалізація стратегії зростання вартості підприємства: бюджетний підхід (2013)
Тучковська І. І. - Стратегічне управління збутовою політикою торговельного підприємства (2013)
Веселовська О. Є. - Формування фінансового механізму інтегрованих структур (2013)
Кулик В. М. - Життєвий цикл інноваційного продукту та відповідні види науково-інформаційних досліджень (2013)
Вільчинська Н. Л. - Економічна сутність розвитку підприємства (2013)
Войцехівський В. О. - Сутність стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Біляр А. І. - Стратегічний облік і аналіз зовнішнього середовища в контексті концепції сталого розвитку (2013)
Дідух В. В. - Процесний підхід до управління підприємством як предмет реінжинірингу (2013)
Амбарчян В. С. - Упровадження моделі очікуваних збитків для оцінки зменшення корисності інвестицій, що оцінюються за амортизованою собівартістю (2013)
Венгер Є. І. - Інноваційна діяльність як основа розвитку промислового підприємства (2013)
Антохов А. А. - Інституційні обмеження для молоді на ринку праці в умовах модернізації економіки (2013)
Антохова О. Ю. - Взаємовпливи модернізації економіки і ринку праці: теоретичний аспект (2013)
Білоус С. І. - Основні характеристики та умови забезпечення конкурентного середовища страхового ринку (2013)
Ковтун В. Г. - Особливості інноваційних процесів у сучасній сфері послуг (2013)
Скиба Т. В. - Мотивація розвитку сільського підприємництва: гендерний аспект (2013)
Григор'єва Я. В. - Бренд як актив просування туристичного продукту (2013)
Хохуляк О. О. - Роль ринку юридичних послуг в системі регіональних ринків (2013)
Повідайчик М. М. - Оптимізація прибутку підприємства лісопильної галузі (2013)
Луцишин З. О. - Переваги міждисциплінарного підходу в дослідженні кон'юнктури міжнародних фінансових ринків, Роговська-Іщук І. В. (2013)
Буднікевич І. М. - Комунікаційна розмаїтість маркетингових програм просування туристичної привабливості міст, Крупенна І. А. (2013)
Тищенко В. Ф. - Вектор інтеграції України в контексті економіки знань (2013)
Жученко А. М. - Сталий розвиток соціально-економічної системи регіону: базові категорії, принципи, підходи, Петровський М. І. (2013)
Заболотний О. Г. - Сутність кластеру та його роль у підвищенні конкурентоспроможності регіону (2013)
Лишко С. В. - Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Миленький В. М. - Система управління інноваційним розвитком регіональної економіки (2013)
Гребень С. Є. - Регіональна система як об'єкт та суб'єкт управління регіональним розвитком (2013)
Мигаленко О. І. - Управління процесами розвитку регіональних споживчих ринків (2013)
Сорокін С. О. - Закономірності розвитку елементів продуктивних сил регіону (2013)
Черник Ю. Ф. - Стратегічні пріоритети розвитку регіональних економічних систем (2013)
Чучін А. В. - Основи стратегії сталого соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Бутило Р. І. - Огляд ринку цукру: аналіз, прогнози та перспективи (2016)
Десять підприємств-членів "Укрцукру" вибороли найпрестижніші аграрні нагороди "Аграрний Олімп 2016" (2016)
Хоменко М. Д. - Причини втрат бурякомаси і цукру при переробці цукрових буряків та шляхи їх зменшення (2016)
Хомічак Л. М. - Визначення швидкості фільтрування під тиском напівпродуктів цукрового виробництва у потоці, Ткаченко С. В., Шейко Т. В., Титарчук В. С., Стичинський Є. В. (2016)
Шутюк В. В. - Ентропійний метод аналізу енергетичної недосконалості сушильної установки: визначення абсолютних характеристик необоротності, Василенко Т. П., Самійленко С. М., Бут С. А. (2016)
Гріненко І. Г. - Полісахариди як дієтичні волокна: проблеми класифікації, Грушецький Р. І., Григоренко Н. О. (2016)
"Компанія Тривіта" - надійний постачальник вогнетривкої продукції (2016)
Кремень В. Г. - Cучасне мислення й освіта: методологічний концепт (2017)
Луговий В. І. - Національна академія педагогічних наук України: 25 років служіння українському суспільству, Топузов О. М., Регейло І. Ю., Мушка О. В., Куліш Т. І., Вашуленко О. П. (2017)
Луговий В. І. - Василь Григорович Кремень: у пошуках філософсько-антропологічних смислів і ціннісних пріоритетів освіти (роздуми з приводу ювілею видатного вченого), Топузов О. М., Дічек Н. П. (2017)
Локшина О. І. - Реформи з подовження тривалості шкільної освіти в країнах ЄС: з досвіду імплементації (2017)
Джурило А. П. - Роль і тенденції розвитку німецької мови у сучасному світі (2017)
Грицай Н. Б. - Методична підготовка майбутніх учителів біології в європейському освітньому просторі (2017)
Журба К.О. - Досвід виховання смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи в США (2017)
Турчик І. Х. - Вплив занять спортом дітей на їхні родини у США (2017)
Caragea V. M. - Educational neuroscience: the rise of a new research field in educational sciences, Miulescu M. L., Balica M., Voinea L. (2017)
Онищук Л. А. - Гуманізація освіти як основна детермінанта розвитку особистості (2017)
Polonska T. K. - Games as a technique for competence-oriented foreign languages teaching to primary school pupils (2017)
Удовиченко І. В. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі навчання учнів географії в загальноосвітніх навчальних закладах (2017)
Опалюк Т. Л. - Дослідження структури соціальної компетентності майбутніх учителів як дидактичного феномена (2017)
Нуржинська А. В. - Діагностика рівнів сформованості компетентності майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю у підготовці матеріалів для PR-діяльності (2017)
Гупан Н. М. - Книга, яка буде цікава та корисна науковцю (рецензія на монографію Є. М. Хрикова "Методологія педагогічного дослідження") (2017)
Ковальова С. В. - Сучасні науково-методичні засоби забезпечення самоосвітньої діяльності вчителів (рецензія на науково-методичний посібник І. В. Дубровіної "Методика організації музичного мистецтвав системі післядипломної освіти") (2017)
Завгородня Т. К. - Науково-освітня діяльність Марії Пастернак (1897-1983 рр.), Пахолок Р. І. (2013)
Білавич Г. В. - Діяльність "Просвіти" з формування господарської культури українців Галичини (1868-1924 рр.) (2013)
Бєлан Г. В. - До питання про етнопедагогічну складову української педагогічної думки другої половини ХІХ століття (2013)
Голубнича Л. О. - Регіональний вимір досліджень із педагогічної історіографії (2013)
Гуріч З. В. - До проблеми розвитку педагогічної майстерності вчителів образотворчого мистецтва Херсонської губернії (сер. ХІХ – поч. ХХ століття) (2013)
Давиденко О. В. - Організаційно-педагогічні засади розвитку середньої підпільної освіти на території генерального губернаторства в окупованій Польщі (1939-1944 рр.) (2013)
Денисенко А. О. - Науково-дослідна робота як форма організації професійно спрямованого дозвілля студентів (історичний аспект) (2013)
Діденко А. М. - Гуманістичне виховання Януша Корчака: Теоретико-прагматичний аспект (2013)
Жорова І. Я. - Методичний супровід професійного розвитку вчителів (50-ті роки ХХ століття) (2013)
Жосан О. Е. - Становлення радянської шкільної навчальної літератури з природознавчих та математичних дисциплін (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) (2013)
Заліток Л. М. - В. О. Сухомлинський про роль сім'ї узалученні дитини до читання (2013)
Ковтун А. В. - Розвиток музичної освіти педагогічних кадрів в Україні як історико педагогічна проблема (2013)
Кузьміч Т. О. - Директор школи як керівник навчально-виховної роботи (педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського) (2013)
Лимарєва Ю. М. - Мова викладача як фактор формування свідомості студентів ХІХ століття (2013)
Мартиненко І. І. - Соціально-педагогічні передумови розвитку ідеї національної освіти учнівської молоді в Україні у ХІХ ст. (2013)
Мачача Ю. М. - Ґендерно диференційована освіта (на прикладі кадетських корпусів середини ХІХ ст.) (2013)
Осова О. О. - Проблема виховуючого навчання у період українського відродження (історіографічний аспект) (2013)
Примакова В. В. - Аксіологічний аспект розвитку післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні (2013)
Стражнікова І. В. - Основні напрями наукових досліджень західного регіону України другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Шушара Т. В. - Діяльність одеського навчального округу України в контексті освітніх реформ ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Горбунова Н. В. - Текст як продукт зв’язного висловлювання старших дошкільників (2013)
Божко О. П. - Особливості використання мовних засобів у текстах різних типів (2013)
Вострікова В. В. - Реалізація комунікативно-діяльнісного підходу на уроках іноземної мови в умовах профільного навчання (2013)
Кириліва В. О. - Реалізація принципу розвивального навчання у досвіді роботи вчителів початкової школи (2013)
Кузнецова Н. В. - Дослідно-експериментальне навчання англійського діалогічного мовлення обдарованих страшокласників профільної школи (2013)
Кучеренко І. А. - Дидактичні закономірності як засади проектування сучасного уроку української мови (2013)
Левченко Н. Г. - Експериментальна перевірка технології формування у старшокласників базових понять за технологічним профілем навчання (2013)
Окуневич Т. Г. - Психолого-дидактичні засади формування мовленнєвої компетентності учнів на уроках морфології (2013)
Федоренко Ю. П. - Сутність читацької діяльності в початковій школі (2013)
Федорова О. В. - Психологічні та лінгводидактичні основи формування комунікативно мовленнєвих умінь молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення засобами прийменникових конструкций (2013)
Швець Є. С. - Труднощі навчання аудіювання на початковому ступені та шляхи їх подолання (2013)
Андрієць О. М. - Психолінгвістичні засади формування дискурсного мовлення старшокласників (2013)
Безушко С. В. - Хід та результати перевірки ефективності ґендерного виховання учнів основної школи у позакласній діяльності (2013)
Гуран С. В. - Особливості програм екологічного спямування в навчальних закладах Польщі (2013)
Корольова І. І. - Методичні аспекти організації естетичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2013)
Мільчевська Г. С. - Структура особистісної самореалізації старшого підлітка в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку (2013)
Олійник Ю. І. - Інформаційна культура особистості – актуальна освітня проблема (2013)
Оржаховська А. Г. - Екологічне виховання в журналі "Біологія і хімія в школі" за період 1990-2000 рр. (2013)
Романова І. А. - Позаурочна діяльність молодших школярів (2013)
Тарарак Н. Г. - Теоретико-методологічні основи дослідження феномена "ціннісні орієнтації" у навчальному середовищі (2013)
Шемигон Н. Ю. - Особливості виховної роботи зі студентами країн СНД Середньоазійського регіону (2013)
Гончар О. В. - Особливості моніторингу педагогічної взаємодії в сучасній теорії управління (2013)
Дроздова І. П. - Урахування особливостей систем внутрішньої і зовнішньої мовленнєвої діяльності для навчання професійного мовлення студентів-нефілологів (2013)
Мешко Г. М. - Курс "Професійне здоров’я педагога" в системі підготовки майбутніх учителів до здоров’ятворчої діяльності (2013)
Пономаренко Г. О. - Значущі освітні компетенції студента: дефінітивний аналіз (2013)
Андрейко Я. В. - Іншомовна професійна комунікативна компетенція (2013)
Барсук С. Л. - Ефективні підходи до навчання студентів англійської мови (2013)
Бєльчев П. В. - Сучасний стан готовності майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної професійної діяльності, Меркулова Н. В (2013)
Білан А. М. - Розвиток автотранспортних засобів та тенденції підготовки спеціалістів з автосправи (2013)
Валуєва І. В. - Формування методичної компетентності студентів під час навчання іншомовного читання (2013)
Гмиріна С. В. - Розвиток професійного мислення студентів-вокалістів у процесі фахового навчання (2013)
Голотюк О. В. - Розвиток монологічного мовлення студентів V курсу на уроках французької мови з теми "Екологія" (2013)
Довганець В. І. - Мотиваційно-цільовий компонент формування пізнавальної самостійності студентів немовних спеціальностей у процесі вивчення іноземних мов (2013)
Єненко І. О. - Практичні методи розвитку музичної пам’яті у студентів виконавських класів (2013)
Жуковський Є. І. - Шляхи вдосконалення змісту підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів (2013)
Ізмайлова О. А. - Роль автентичного тексту у формуванні дискурсивної компетенції студентів мовних спеціальностей (2013)
Ільясова Ф. С. - Планування та організація педагогічного експерименту з методики навчання технології розробки програмного забезпечення майбутніх інженерів-програмістів (2013)
Кліх Л. В. - Експериментальна модель процесу комплексного формування професійних, дослідницьких та інноваційних умінь у майбутніх магістрів аграрних спеціальностей (2013)
Кужельний А. В. - Професійна рефлексія як складова підготовки майбутнього вчителя технологій (2013)
Кучерак І. В. - Використання технологій брендингу в системі управління вищих навчальних закладів (2013)
Петриченко Л. О. - Мoдeль упpaвлiння якicтю ocвiти у вищoму пeдaгoгiчнoму нaвчaльнoму зaклaдi (2013)
Покорна Л. М. - Технологія організації проектної діяльності в курсі "Основи наукової комунікації іноземною мовою" магістрантів (2013)
Рускуліс Л. В. - Роль текстоцентричного підходу у процесі підготовки вчителя української мови (2013)
Самойленко О. М. - Стан застосування елементів дистанційної форми навчання в процесі підготовки бакалаврів-учителів математики (2013)
Сліпіч Ю. В. - Психолого-педагогічні умови професійного розвитку педагогів художників (2013)
Стецько І. І. - Порівняльна характеристика рівня сформованості емпатії у студентів мовних та немовних вищих навчальних закладів (2013)
Стрілець С. І. - Модель підготовки вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій (2013)
Тарасенко Р. О. - Шляхи забезпечення інформаційних потреб майбутніх перекладачів аграрної галузі (2013)
Терентьєва Н. О. - Тенденція політизації: пріоритетні напрями наукової та інноваційної діяльності університетів у ХХІ столітті (2013)
Тихомирова Н. Ф. - Методи вивчення стильових особливостей музичних творів у виконавських класах творчих навчальних закладів (2013)
Ушмарова В. В. - Системний підхід у дослідженні готовності магістрів до викладання педагогічних дисциплін (2013)
Харитонова Н. В. - Використання лексем "право" і "закон" у викладанні латинської мови (2013)
Цареградська К. В. - Особливості формування професійно орієнтованої аудитивної компетентності майбутніх економістів (2013)
Богомолова М. Ю. - Проблема самовизначення й відповідальності як детермінанта особистісного становлення підлітків-делінквентів (2013)
Дереш В. С. - Ключові поняття проблеми соціалізації особистості (2013)
Корецька Л. О. - Соціальні інституції як детермінанти формування освітньо-виховного простору Півдня України ІІ половини ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Панченко Л. Ф. - Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до створення інтерактивних навчальних матеріалів у середовищі Scratch (2013)
Хусейн Парлак - Нові технології в навчанні слов’янських мов (на прикладі російської мови) (2013)
Козак І. В. - Проектування виховних систем в інноваційних школах (2013)
Козакевич О. О. - Особливості використання інтерактивних технологій навчання для формування іншомовних професійних навичок спілкування студентів немовних вузів (2013)
Олійник О. Ю. - Застосування тезаурусу предметного середовища "інформатика" при вивченні англійської мови (2013)
Чернова О. В. - Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх потенціал впливу на формування художньо-естетичної компетентності майбутніх культурологів (2013)
Гринюк Б. Є. - Структура ядра 14N у п’ятикластерній моделі, П’ятницький Д. В. (2017)
Літвінов В. О. - ВІМС дослідження поверхні сплавів на основі лантану, Оксенюк І. І., Шевченко Д. І., Бобков В. В. (2017)
Хорольський О. В. - Природа в’язкості розчинів полівінілового спирту у диметилсульфоксиді та воді (2017)
Kozlovskii M. P. - Using a cell fluid model for the description of a phase transition in simple liquid alkali metals, Dobush O. A., Pylyuk I. V. (2017)
Бондар М. В. - Перколяційні пороги та люмінесценція плівок на основі бінарних сумішей сферичних частинок, покритих квантовими точками, Бродин М. С., Матвєєвська Н. А., Бейник Т. Г. (2017)
Abbasov I. I. - Charge-transfer processes in (SnS)1 – x(PrS)x Alloys, Huseynov J. I. (2017)
Лящук Ю. М. - Теорія детектування терагерцового електромагнітного випромінювання в гібридних плазмонних структурах з дрейфуючим електронним газом, Коротєєв В. В. (2017)
Girich A. A. - Left-handed metamaterial based on the complementary split-ring resonators tuned with varactor diodes (2017)
Naumenko A. - Synthesis and characterization of CdS nanoparticles obtained in star-like dextran-graft-polyacrylamide matrices, Kutsevol N., Chumachenko V., Pashchenko V., Kutovyy S., Rawiso M. (2017)
Antia A. D. - Interaction of spinless particles with Yukawa ring-shaped potential, Ituen E. E., Jim U. S., Eyibio E. E. (2017)
Юрій Григорович Птушинський (до 90-рiччя вiд дня народження) (2017)
Губатюк І. В. - Діалектика національних, регіональних і глобальних інтересів у процесі інвестиційної реструктуризації економіки України (2015)
Гражевська А. О. - Теоретико-методологічні новації інституціоналізму в дослідженні рентних відносин (2015)
Сідуняк О. В. - Методи оцінки ефективності державно-приватного партнерства: економічний та соціальний аспекти (2015)
Лопатинський Ю. М. - Сталий розвиток аграрного сектора національної економіки у контексті євроінтеграції (2015)
Шпикуляк О. Г. - Інституційні засади та соціально-економічні детермінанти стимулювання сталого розвитку сільських територій: теоретичний аспект (2015)
Пчелянська Г. О. - Агропродовольчий комплекс: теоретичний та практичний аспекти (2015)
Осіпова Л. В. - Державне регулювання цін на продовольчі товари (2015)
Дериховська В. І. - Парадокс невідповідності між зростаючою кількістю випускників ВНЗ та незадоволеністю потреби національної економіки у спеціалістах з вищою освітою (2015)
Никифорак О. Я. - Формування стратегії управління запасами національної економіки (2015)
Крисанов Д. Ф. - Системи менеджменту якості та безпечності агрохарчової продукції в Україні: виклики і відповіді, Стешенко Л. Д., Водянка Л. Д. (2015)
Крупенна І. А. - Особливості розвитку теорії маркетингового комплексу, Буднікевич І. М. (2015)
Луцяк В. В. - Особливості формування товарної стратегії підприємства, Стратійчук В. М. (2015)
Семирак О. С. - Механізм адаптивного планування розвитку автомобілебудування в Україні (2015)
Колосінський Є. Ю. - Теоретичні аспекти інноваційної діяльності в туристичній сфері України, Колосінська М. І. (2015)
Наденко І. С. - Роль маркетингу у сучасній інноваційній моделі розвитку регіону (2015)
Пепчук С. М. - Використання територіального маркетингу як засобу підвищення конкурентоздатності регіону (2015)
Оболенцева Л. В. - Сіті-маркетинг та його вплив на формування туристського іміджу території, Дуфала В. П. (2015)
Осіпова А. Ю. - Показники ефективності використання персоналу підприємств та їх моніторинг (2015)
Костинюк Н. М. - Інформаційне забезпечення як основний чинник інноваційного розвитку підприємства (2015)
Вавдійчик І. М. - Дослідження основних тенденцій забезпечення підприємств роздрібної торгівлі України товарними ресурсами (2015)
Шилепницький П. І. - Особливості ефективності використання державно-приватного партнерства в регіонах (2015)
Шевченко О. В. - Стимулювання міжрегіонального співробітництва як основа нової регіональної політики в Україні (2015)
Антохов А. А. - Вплив науково-технічного прогресу на розвиток регіональної економіки в площині факторної множинності (2015)
Вардеванян В. А. - Кон’юнктурні коливання меблевого ринку та зміни в оцінках іміджу виробників-продавців меблів (2015)
Шевченко Н. В. - Структурна концепція аналізу системи продовольчого забезпечення регіону (2015)
Буряк П. Ю. - Стратегічні орієнтири гармонізації податкової політики України в контексті європейської інтеграції, Свірська Г. Г. (2015)
Савчук С. В. - Управління бюджетом: концептуальні засади становлення та розвитку (2015)
Роменська К. М. - Соціальна та економічна ефективність використання коштів місцевих бюджетів України (2015)
Легкоступ І. І. - Фінансова автономія місцевого самоврядування та необхідність її розширення в Україні, Зельонка С. В. (2015)
Дем’янюк А. В. - Удосконалення бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах демократичних і ринкових трансформацій (2015)
Паньків Х. П. - Управління проблемними кредитами банків в Україні (2015)
Пономаренко Н. М. - Теоретичні аспекти обліку оборотних активів в інформаційній системі підприємства (2015)
Бондаренко Н. М. - Організація внутрішнього контролю кредиторської заборгованості на підприємстві, Боровська К. С. (2015)
Піскунова О. В. - Моделювання міжрегіональної конвергенції в Україні за рівнем споживання базових продуктів харчування, Осипова О. І. (2015)
Григорків В. С. - Моделювання процесів функціонування основного та допоміжного виробництв в еколого-економічних системах, Скращук Л. В. (2015)
Григорків В. С. - Моделювання фінансових потоків власників землі сільськогосподарського призначення з урахуванням впливу податків, Іщенко С. В. (2015)
Григорків М. В. - Односекторні моделі економічної динаміки з урахуванням процесів еколого-економічної взаємодії (2015)
Вінничук І. С. - Аналіз проекцій фазових траєкторій розв’язків моделі взаємодії тіньової та легальної економік (2015)
Ворвинець Б. М. - Напрямки модернізації інституційного середовища у сфері зайнятості (2015)
Титул, зміст (2017)
Семенов С. Г. - Метод управління доступом у комп’ютерній системі критичного застосування на базі мережі 4G, Ліпчанська О. В. (2017)
Клюшник І. А. - Дослідження можливості використання нейронних мереж при випробуваннях гідравлічних передач тепловозів (2017)
Трубчанінова К. А. - Дослідження значення величини середньої затримки пакета даних інформаційних потоків у мережах передачі даних, Ковтун І. В., Рубльов В. О., Cоболєвська Н. В. (2017)
Усик В. В. - Использование первых двух этапов акустической экспертизы помещений зрительных залов на примере драматического театра на 500 мест, Мягкий И. Г. (2017)
Тимофєєв С. С. - Особливості виникнення та розвитку контактних руйнувань головок рейок, Огульчанська Н. Р. (2017)
Ашмарина Т. І. - Вовлечение в оборот неиспользуемых селькохозяйственных земель, Сосенков О. В. (2017)
Ксьонжик І. В. - Формування видів корпоративної соціальної відповідальності в аграрному секторі економіки України (2017)
Фролова В. Ю. - Актуальні проблеми діяльності суб’єктів малого підприємництва в Україні (2017)
Мазуренко О. В. - Людський капітал тваринництва: галузева специфіка (2017)
Олійник О. О. - Інтеграційні процеси у сільському господарстві: становлення, вибір форми, розвиток, Дем’яненко І. В. (2017)
Антошкін В. К. - Соціально-економічна безпека регіонів України: проблеми вимірювання та перспективи розвитку (2017)
Рунчева Н. В. - Організаційно-економічний механізм корпоративних відносин аграрного виробництва (2017)
Уманська Ю. М. - Формування конкурентної стратегії підприємств машинобудування (2017)
Чорний Б. С. - Соціально-економічна ефективність функціонування малих підприємств сільського зеленого туризму Чернівецької області (2017)
Антошкіна Л. І. - Чинники стандартизації вищої освіти в Україні (2017)
Мармуль Л. О. - Потенціал конкурентоспроможності підприємницької діяльності у галузі сільського зеленого туризму, Романюк І. А. (2017)
Буряк А. В. - Фінансовий механізм інтегрованих аграрних підприємств: теоретичний аспект (2017)
Пеньковський В. С. - Соціально-економічна ефективність господарств та підприємств сільського зеленого туризму у Херсонській області (2017)
Шинкарюк О. В. - Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку (ІІІ, попередня частина: моніторинг людського розвитку), Сігайов А. О., Столярова В. В. (2017)
Комарова І. В. - Акцизне оподаткування в Україні у контексті європейських тенденцій (2017)
Артеменко Д. М. - Особливості визначення ринкової вартості прав вимоги за зобов’язаннями, що виникають внаслідок здійснення банком кредитних операцій з урахуванням розміру їх кредитного ризику (2017)
Юрченко Ю. Ю. - Інфраструктурне забезпечення дестинацій внутрішнього молодіжного туризму (2017)
Безкровний М. Ф. - Університетська система організації інформаційно-консультаційної (дорадчої) діяльності (2017)
Голуб Н. А. - Облік відтворення земель сільськогосподарського призначення (2017)
Сліпченко Т. О. - Гносеологічні засади побудови механізму монетарного регулювання (2015)
Ковалюк Б. І. - Генезис концепції продовольчої безпеки (2015)
Шилепницький П. І. - Державна пріоритетність туризму як ключова детермінанта його глобальної конкурентоспроможності, Михайлина Д. Г. (2015)
Кривенко С. В. - Ключові засади та проблеми нормативно-правового регулювання системи управління твердими побутовими відходами в Україні (2015)
Кравець Р. А. - Прогнозування номінального та реального ВВП України як складова інформаційного забезпечення системи макроекономічного управління (2015)
Остапенко Т. В. - Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного АПК в умовах глобалізаційних викликів (2015)
Студінська Г. Я. - Аналіз підходів до вибору архітектури бренду (2015)
Грешко Р. І. - Шляхи забезпечення фінансової безпеки підприємства (2015)
Нікуліна В. Б. - Теоретичні аспекти формування агропромислових кластерів (2015)
Мажник Л. О. - Організація системи управління ризиками на підприємстві в сучасних умовах, Письмак В. О. (2015)
Фроленко О. М. - Інноваційний механізм реалізації стратегічного потенціалу підприємства автомобілебудування (2015)
Свидло Г. І. - Визначення методів управління витратами підприємства на базі різних підходів (2015)
Тимошенко О. В. - Ризик репутації у системі ризик-менеджменту банку (2015)
Буднікевич І. М. - Основні тенденції розвитку продовольчого ринку як чинники стратегічної поведінки підприємств споживчої кооперації регіону, Черданцева І. А., Тафій Н. Г. (2015)
Буднікевич І. М. - Концепція розвитку ринку юридичних послуг Чернівецької областії, Хохуляк О. О. (2015)
Никифорак В. А. - Соціальний діалог на територіальному рівні: регулювання та перспективи розвитку, Водянка Л. Д. (2015)
Антохов А. А. - Інноваційність бізнес середовища Карпатського регіону України в умовах формування технолого-сингулярних ознак (2015)
Венгер Є. І. - Інформаційні технології у промисловості як чинник трансформації територіальної організації господарства регіону (2015)
Антохова О. Ю. - Освітні детермінації стану ринку праці Чернівецької області (2015)
Грунтковський В. Ю. - Національні та регіональні особливості розвитку соціальної відповідальності бізнесу (2015)
Кутузова М. М. - Проблеми формування та регулювання фондового ринку України (2015)
Бабух І. Б. - Напрямки підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів міста, Гавриш I. I. (2015)
Підгайна Х. О. - Дослідження тенденцій на ринку кредитних ресурсів України (2015)
Циганкова О. Б. - Джерела ризиків платіжної системи та їх наслідки (2015)
Лукан О. М. - Документування обліку витрат маркетингової діяльності (2015)
Піскунова О. В. - Підвищення дієвості рішень з проблем розвитку малого підприємництва на підґрунті математичних моделей (2015)
Mozylowski P. - Unstable and complicated tax system as an external source of tax risk in the SME sector in Poland (2015)
Sandal Jan-Urban - In the footsteps of the early Joseph Alois Julius Schumpeter (2015)
Bakos Nadina Helen - Social entrepreneurship in the Scandinavian welfare state: challenges and possibilities (2015)
Васянович Г. П. - Роль педагога у формуванні безпечного освітнього середовища у вищому навчальному закладі (2017)
Волкова Н. В. - Готовність до професійної діяльності як показник структурно-змістових і динамічних характеристик особистості майбутнього інженера-педагога у галузі харчових технологій (2017)
Волошин В. Д. - Методичні рекомендації щодо формування умінь застосування спеціальних засобів та зброї майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової підготовки (2017)
Діденко О. В. - Особливості підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної комунікації (2017)
Задорожна О. І. - Зміст навчання майбутніх лікарів німецькомовних комунікативних стратегій у рецептивних видах мовленнєвої діяльності (2017)
Калаур С. М. - Формування професійно-правової компетентності студентів за кордоном, Турчин-Кукаріна І. В. (2017)
Карпенко Є. М. - Інформаційно-аналітичні уміння у системі професійної підготовки майбутнього фахівця мовного педагогічного профілю в початковій та дошкільній освіті: сучасний стан проблеми (2017)
Кондрашов Н. Н. - Принцип ролевой перспективы в преподавании английского языка как основа подготовки будущих специалистов к англоязычной коммуникации (2017)
Лук’янець А. В. - Основні критерії ефективності проектування змісту формування професійної культури майбутнього менеджера туризму (2017)
Матеюк О. П. - Практика використання інформаційних технологій у фаховій підготовці екологів, Дячук А. О. (2017)
Мельничук І. М. - Використання музейної педагогіки у фаховій підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін (2017)
Морозов С. М. - Сутність і зміст комунікативної культури офіцера (2017)
Морська Л. І. - Дискурсивна компетентність як складова професійно орієнтованої комунікативної культури майбутніх фахівців нефілологічного спрямування (2017)
Пантєлєєв К. В. - Методичні рекомендації щодо формування культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2017)
Пікон К. С. - Форми і методи підготовки медичних сестер у США в умовах ступеневої освіти (2017)
Предиткевич О. С. - Теоретичні основи формування готовності командирів військових підрозділів до педагогічної фасилітації (2017)
Сокол М. О. - Історичні аспекти розвитку поняття "людина" у педагогічній думці ХІХ ст. (2017)
Солтик О. О. - Актуальна і потенційна надійність вчителя фізичної культури у часовому вимірі (2017)
Гудзь О. Є. - Методологічні підходи до формування механізму управління інноваційним потенціалом підприємств, Глушенкова А. А. (2017)
Стецюк П. А. - Управління ризиками фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств (2017)
Гусєва О. Ю. - Методологічні засади управління конвергентно-орієнтованим розвитком підприємств сфери зв’язку України, Гончаренко С. В. (2017)
Сьомкіна Т. В. - Теоретичні підходи до аналізу функціонування суб’єкта підприємницької діяльності (2017)
Сотниченко В. М. - Управління ризик-ситуаціями в телекомунікаційній галузі (2017)
Легомінова С. В. - Стійкість інноваційного розвитку підприємства з позицій холістичного підходу (2017)
Старинець О. Г. - Інфокомунікаційне забезпечення антикризового управління в телекомунікаційних підприємствах (2017)
Євтушенко Н. О. - Затребуванність консалтингу як окремого елемента інноваційної інфраструктури національної інноваційної системи України на ринку послуг (2017)
Халімон Т. М. - Умови та чинники конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств (2017)
Тимошенко А. О. - Фіскальна політика України: реалії сьогодення і потреби суспільства в умовах ведення бізнесу на міжнародних ринках (2017)
Ромащенко О. С. - Сучасні технології управління товарними запасами торговельного підприємства (2017)
Пісковець О. В. - Теоретичні аспекти формування економічного механізму ефективної діяльності підприємства (2017)
Сорока А. М. - Механізм прийняття інноваційних рішень: західний та східний досвід (2017)
Литвинова О. В. - Теоретичне підгрунття формування системи мотивації персоналу на телекомунікаційних підприємствах, Пілігрім К. І. (2017)
Якубенко І. М. - Комунікаційний прорив в управлінні підприємством (2017)
Маковій В. В. - Роль інформаційних систем в діяльності телекомунікаційного підприємства (2017)
Захаренко Д. А. - Управління клієнтоорієнтованістю підприємства:методологічний вимір (2017)
Буднікевич І. М. - Організаційно-економічні аспекти впровадження програми формування системи муніципального маркетингу в місті Чернівцях (2012)
Герасимчук З. В. - Підходи до формування бренду міста, Драченко О. В. (2012)
Євдокименко В. К. - Досліджено особливості застосування маркетингових інструментів у формуванні конкурентних позицій міста, Черданцева І. Г. (2012)
Жаворонкова Г. В. - Маркетинговий менеджмент в забезпеченні технологічної безпеки регіону (2012)
Жаворонков В. О. - Маркетинг територій: інституціональний підхід, Соковніна Д. М. (2012)
Антошків О. Д. - Проблема використання інструментів комплексного інтернет-маркетингу в стратегії розвитку регіону (2012)
Микитин Т. М. - Маркетинг заповідних територій як стратегічний напрям розвитку природно-заповідного фонду (2012)
Антохов А. А. - Модель функціонування регіональних ринків праці та освітніх послуг у сфері вищої освіти (2012)
Антохова І. М. - Раціональність організації мережі навчальних закладів у контексті загальних цілей розвитку регіону (2012)
Венгер Є. І. - Трансформація територіальної організації господарства регіону в контексті теорії інформаційного суспільства (2012)
Гончар В. І. - Регіональний фармацевтичний ринок: сутність і структура (2012)
Ільїч Л. М. - Взаємодія ринків праці та освіти як чинник забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Кирилова Г. Ю. - Формування інноваційно-технологічних центрів, як ефективний напрям економічного розвитку регіонів (2012)
Нємцева І. А. - Дослідження впливу чинників мезосередовища на розвиток організаційної культури ВНЗ регіону (2012)
Поченчук Г. М. - Проблеми регіонального розвитку в рамках концепції сталого розвитку суспільства (2012)
Пашечко О. А. - Раціональне використання енергетичних ресурсів регіону у контексті енергозбереження (2012)
Черданцева І. Г. - Проблеми та перспективи функціонування роздрібних торговельних мереж на регіональному ринку, Клипач А. Я. (2012)
Щурик М. В. - Карпатский макрорегіон: найважливіші напрямки становлення в контексті сталого розвитку (2012)
Юхимюк І. М. - Вплив факторів на розвиток регіональної системи інновацій (2012)
Чубарь О. Г. - Особливості формування стратегічних цілей та пріоритетів розвитку економіки в стратегіях розвитку регіонів України (2012)
Романюк Н. В. - Ціновий моніторинг освітніх послуг ВНЗ м. Чернівців як інструмент реалізації конкурентної стратегії (2012)
Чорний Т. Я. - Основні тенденції розвитку регіональних ринків зовнішньої реклами (2012)
Михайлина Д. Г. - Концепція позиціонування ДІАЗ "Хотинська фортеця" на світовому ринку туристичних послуг, Кирилюк М. В. (2012)
Пасічна О. Ю. - Вплив лібералізації зовнішньої торгівлі на зайнятість в імпортоконкуруючих галузях України (2012)
Товарницька В. Є. - Економічне співробітництво у просторі Україна - Вишеградська група: сучасні виклики і перспективи (2012)
Марковська В. С. - Світовий ринок в розрізі сегменту видобутку сланцевого газу і роль України на ньому (2012)
Галушка З. І. - Структурно-функціональна модель соціальної системи: обґрунтування взаємозв'язку економічних і соціальних процесів, Соболев В. О. (2012)
Олексюк В. М. - Інновації як складова економічного розвитку держави (2012)
Погоріла І. І. - Стан та перспективи розвитку пенсійного страхування в Україні (2012)
Шкода М. С. - Теоретичний аналіз трактування поняття "проект розвитку" (2012)
Андрусяк Н. С. - Формування туристично-рекреаційних кластерів як маркетинговий підхід до посилення конкурентоспроможності підприємств (2012)
Баранник О. А. - Якість продукції як один із перспективних напрямів стратегічного розвитку конкурентоспроможності вітчизняних підприємств швейної галузі (2012)
Вікарчук О. І. - Інноваційна культура управління як складова стратегії розвитку підприємства (2012)
Єрмошенко М. М. - Маркетингова інформаційна система як ефективний інструмент управління розвитком потенціалу суб'єктів господарювання в сучасних умовах, Ганущак-Єфіменко Л. М. (2012)
Ліпич О. А. - Особливості управління формуванням та розвитком інтелектуального капіталу підприємства (2012)
Проданчук М. А. - Вибір стратегічних цілей та альтернатив у системі управління витратами підприємства (2012)
Руденко М. М. - Маркетинг як сучасний напрямок діяльності музеїв (2012)
Хохуляк О. О. - Комплекс маркетингу в сфері юридичних послуг (2012)
Кунтий Н. Я. - Рейдерство в системі загроз фінансовій безпеці вітчизняних підприємств (2012)
Копилов А. А. - Інвестиційна стратегія та розміщення державних заощаджень (2012)
Поважний О. С. - Стратегія забезпечення фінансової стійкості банківської системи: закордонний досвід, Філіпова Ю. О. (2012)
Саїнчук Н. В. - Сучасні тенденції іноземного інвестування в економіку України (2012)
Швець Н. Р. - Тенденції у фінансуванні діяльності апарату Президента України, Ткачук І. Я. (2012)
Ковальчук Т. М. - Еволюція парадигми методології економічного аналізу (2012)
Біляр А. І. - Концепція вартості підприємства та оцінка його власності за балансом (2012)
Касьяненко Т. В. - Місце обліково-аналітичної системи в управлінні підприємством (2012)
Кошкаров С. А. - Теоретичні основи внутрішньогосподарського оперативного обліку в системі менеджменту виробничих підприємств, Кошкаров В. С. (2012)
Холонюк О. Л. - Проблеми державного регулювання цін в аспекті зниження міжрегіональної цінової диференціації на споживчі товари (2012)
Зелінська А. М. - Механізми стимулювання розвитку агробіоенергетичного ринку України (2012)
Заволічна Т. Р. - Оцінка проведення земельної реформи в Україні через призму соціологічних досліджень (2012)
Кутикіна К. М. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств птахівництва (2012)
Козловський С. В. - Регіональні особливості формування ринку землі сільськогосподарського призначення (за матеріалами Вінницької області), Махначова Н. М. (2012)
Максакова Л. М. - Сучасне трактування ефективності сільськогосподарського виробництва (2012)
Митяй О. В. - Вплив економічних ризиків на фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств (2012)
Рибалко С. В. - Передумови переходу сучасного землекористування аграрних підприємств на модель стійкого розвитку (2012)
Харабара В. М. - Формування вартості кредитів на споживчі потреби населення (2012)
Бондар А. С. - Органическое виноградарство как фактор повышения эффективности интенсификации деятельности предприятий отрасли (2012)
Бабець І. Г. - Теоретико-методичні підходи до оцінки економічної безпеки інтеррегіонального співробітництва (2012)
Білоскурський Р. Р. - Моделювання балансових систем "витрати-випуск" з урахуванням переробки відповідного виробництва (2012)
Вінничук О. Ю. - Аналіз систем управліня бізнес-процесами для малого і середнього бізнесу (2012)
Зюков С. В. - Аналіз підходів до управління запасами підприємства (2012)
Ключенко А. В. - Модель оцінки територіальної соціо-еколого-економічної потреби відтворення природних рекреаційних ресурсів Карпатського макрорегіону (2012)
Лук’янова В. В. - Порівняння методу нейронних мереж і методу декомпозиції часових рядів в прогнозуванні обсягів продажів торгівельного підприємства, Мацюк Н. О. (2012)
Очередько О. О. - Оцінка рівня інноваційного розвитку промислового підприємства (2012)
Райко Д. В. - Концептуальна модель формування бюджету в процесі інформаційної взаємодії в системі "споживач-підприємство-партнер" (2012)
Савко О. Я. - Аналіз підходів та методик визначення та прогнозування фінансового стану підприємства (2012)
Дубницький В. І. - Передумови піднесення конкурентоспроможності старопромислових регіонів на основі кластерної ідеології (2012)
Максимчук М. В. - Структурні зміни у промисловості регіону (2012)
Павлоцький В. Я. - Методика конкурентного аналізу регіональних туристичних ринків (2012)
Шпеник Т. К. - Вплив фактору сезонності на діяльність підприємств сільського (зеленого) туризму, метода розрахунку показників сезонності (2012)
Шромник А. - Потребительский этноцентризм и международный товарообмен, Волянин-Ярош Э. (2012)
Третяк А. М. - Теоретичні поняття "землевпорядний процес", "землевпорядна процедура" та їх співвідношення, Дорош Й. М., Третяк Р. А. (2017)
Капінос Н. О. - Методологічні основи понятійного базису інституціонального забезпечення землеустрою та землевпорядкування на місцевому рівні (2017)
Євсюков Т. О. - Аналіз інвестиційної привабливості проектів редевелопменту промислових територій в місті Києві, Цвях О. М., Опенько І. А. (2017)
Кустовська О. В. - До питання формування землекористувань корпоративних структур сільськогосподарського виробництва, Новак М. В. (2017)
Гунько Л. А. - Проблеми державної реєстрації права оренди земельних ділянок, Колганова І. Г. (2017)
Новаковська І. О. - Проблеми класифікації та формування земель авіаційного транспорту, Скрипник Л. Р. (2017)
Аврамчук Б. О. - Продовольча криза як чинник майбутнього коригування вартості земель сільськогосподарського призначення (2017)
Ковальчук І. П. - Концептуальні засади атласного геоекологічного картографування різнорангових геопросторових об’єктів і систем (2017)
Шевченко О. В. - Теоретичні засади оцінки ефективності ґрунтоохоронних заходів на землях сільськогосподарського призначення (2017)
Барвінський А. В. - Регулювання дефляційної стійкості грунтового покриву поліських агроландшафтів (2017)
Бутенко Є. В. - Порівняльний аналіз ефективності функціонування контурно-меліоративної організації території в Україні та США, Харитоненко Р. А. (2017)
Демиденко Л. Г. - Сучасні принципи управління природоохоронного землекористування: європейський досвід (2017)
Кірова М. О. - Оцінка впливу стану екологічної безпеки населення міста Києва на рівень захворюваності (2017)
Артемчук О. Р. - Можливості використання мобільних додатків під час вивчення планіметрії в середній школі, Мороз М. П. (2017)
Бабченко Н. В. - Аналіз історичного становлення фізики як науки в Польщі (2017)
Bazurin V. M. - Practical-Oriented Approach In Field Of Physics Of Future Teachers Of Professional Education And Teachers Of Technologies (2017)
Бобрицька Г. С. - Прикладне застосування теорії графів у різних сферах життя суспільства та окремої особистості (2017)
Васильєва Л. В. - Методика розв’язання задачі групування багатомірних об’єктів за допомогою кластерного аналізу (2017)
Величко В. Є. - Застосування ІКТ у неформальному навчанні майбутніх учителів математики, Федоренко О. Г. (2017)
Заторський Р. А. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у візуалізації вивчення математики, Дудка О. М., Власій О. О. (2017)
Добровольська А. М. - Формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема (2017)
Задорожня Т. М - Реалізація міжпредметних зв’язків через систему прикладних задач, Красюк Ю. М. (2017)
Заїка О. В. - Різні види геометрії та особливості їх навчання (2017)
Ковальчук М. Б. - Змістові аспекти курсу вищої математики у вищих технічних навчальних закладах (2017)
Корнійчук О. Е. - Візуалізація екстремальних значень лінійної форми (2017)
Кошук О. Б. - Проектування процесу формування професійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського господарства (2017)
Кубанов Р. А. - Акмеологічна основа підготовки конкурентоспроможних фахівців економічних спеціальностей (2017)
Кубанова Т. В. - Профессионально-личностный портрет педагога высшей школы XXI века (2017)
Кузьменко А. В. - Огляд навчальних програм з інформатики для учнів старших класів загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Ленчук І. Г. - Особливості створення комп’ютерних 3D моделей для навчального контенту хмарних LMS із стереометрії, Мосіюк О. О. (2017)
Мартинова А. В. - Експертна оцінка доцільності використання методики вивчення логарифмічної функції (2017)
Москалюк Н. В. - Педагогічні умови формування дослідницьких умінь студентів майбутніх учителів у процесі вивчення біологічних дисциплін (2017)
Нещерет О. С. - Організація індивідуальних освітніх траєкторії навчання в університеті (2017)
Повар С. В. - Варіантність викладу теми курсу загальної фізики "Постійний струм. Закон Ома" (2017)
Рашевський М. О. - Графові моделі в задачах теорії ймовірностей (2017)
Русіна Н. Г. - Аналіз навчальних планів підготовки землевпорядників Польщі: порівняльні аспекти (2017)
Семеніхіна О. В. - Принцип когнітивної візуалізації і його використання у навчанні математики, Друшляк М. Г. (2017)
Скалозуб В. В. - Методологічні аспекти опису стану квантових систем, Турінов А. М. (2017)
Скуратовський Р. В. - Ізопериметрична задача і критерії вписаності і описаності довільного опуклого многокутника в коло (2017)
Ткаченко І. А. - Інтеграція знань з циклу природничо-наукових дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів фізики (теоретичний аспект), Краснобокий Ю. М. (2017)
Ткаченко В. М. - Професійна компетентність вчителя фізики як особистісний ступінь сформованості його компетенцій, Черевань Є. О. (2017)
Ткачук Г. В. - Формування технічних компетентностей майбутнього учителя інформатики в умовах реалізації міжпредметного підходу (2017)
Турінов А. М. - Використання комп’ютерного моделювання при розв’язанні квантовомеханічних задач, Галдіна О. М. (2017)
Черкашин С. В. - Формирование ключевых компетенций как одна из основных задач высшего образования Германии на этапе его коренного реформирования (2017)
Черняева С. В. - Платформа "MOOC" для активного обучения студентов элементарной математике, Володко И. М. (2017)
Чичкарев Е. А. - Автоматизация учета результатов научной работы сотрудников ВУЗа на базе системы управления контентом, Сергиенко А. В., Назаренко Н. В. (2017)
Шаров С. В. - Розробка інформаційної системи з навчально-виробничих практик, Філіпов І. К. (2017)
Шестакова Л. Г. - Использование компетентностно-ориентированных заданий в обучении математике, Горевских А. А. (2017)
Аджабі Ясін - Der Einfluss der Globalisierung auf die Interkulturelle Kommunikation, Застровський О. А. (2012)
Анан’єва О. С. - Квантифікатори в англійській мові крізь категорію означеності/неозначеності (2012)
Андрушенко О. Ю. - Порядок слів як засіб маркування інформаційної структури давньоанглійського простого речення (2012)
Арделян О. В. - Власні імена в лінгвістичному аспекті номінації (2012)
Arkhelyuk V. V. - Transfer of Literacy Translation Skills: Source Language to Target Language (2012)
Арцишевська А. Л. - Непрямі мовленнєві акти як складова "жіночого” мовлення (на матеріалі оповідання Юдори Уелті Whyiliveatthep. O.), Країло О. В. (2012)
Бабелюк О. А. - Стилістичні та композиційні маркери постмодерністської чуттєвості в американському оповіданні (2012)
Бадик О. П. - Особливості словотвору прикметників англійської фахової субмови ветеринарії (2012)
Байсан Д. В. - Деякі аспекти концептуального аналізу свободи у німецькій мові (2012)
Безугла Л. Р. - Застереження як гібридний мовленнєвий акт, Крупкіна Т. В. (2012)
Бєлих О. М. - Лeкcико-граматичні особливості наукових текстів із міжнародних відносин (на матеріалі німецької мови), Панкевич О. Й. (2012)
Бистров Я. В. - Метафорична модель Life is a Journey у фікціональному просторі роману Вільяма Бойда "Any Human Heart” (2012)
Білинська О. О. - Хронологічна структура іменникових протиставлень з різноетимологічними суфіксами від запозиченого дієслова (на матеріалі англійської мови) (2012)
Бірюков А. В. - Редагування перекладеного машиною тексту як інструмент для швидшого виготовлення перекладів (2012)
Бойко Я. - Семантична категоризація естетичної оцінки в поетичному тексті (на матеріалі лірики англійського романтизму) (2012)
Бойчук О. І. - Типи сполучуваності лексеми "Australian” у художньому дискурсі (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського