Рибалко С. Б. - Жіночі образи в мистецтві Японії періодів Мейджі та Тайшьо (2015)
Портнова И. В. - О судьбах отечественного анималистического жанра XX в. (2015)
Буйгашева А. Б. - Портретний жанр у мистецтві гобелена, Конопко О. І. (2015)
Серов М. В. - Свет и освещение (2015)
Романенкова Ю. В. - "Стилевая карта" художника Василия Жирова (2015)
Саркісян М. С. - Народні традиції у монументально- декоративному мистецтві України ХХ ст. (2015)
Шульц Н. А. - Мистецтво як складова частина культури Поділля кінця ХІХ — початку ХХ ст. (2015)
Урсу Н. О. - Луцкий доминиканский костел Успения Пресвятой Девы Марии (2015)
Филиппова О. М. - В. А. Жуковский — выдающийся поэт и художник-любитель (2015)
Шило А. В. - Концепция реальности и условность пластического языка в изобразительном искусстве средних веков (2015)
Шпортько В. І. - Рисунок як основа образотворчої грамоти в системі навчання мистецького ВНЗ (2015)
Пухарєв В. В. - Академічний рисунок у Харківському художньо- промисловому інституті (2015)
Ожога-Масловська А. В. - Ремінісценції японської гравюри укійо-е в сучасній художній практиці України (2015)
Гуцул І. А. - Особистісне навчання в мистецькій діяльності художника-педагога В. Гаґенмейстера (2015)
Варивончик А. В. - Вплив мистецького авангарду на традиційну народну вишивку у виготовленні одягу в Україні на зламі ХІХ та ХХ століть (2015)
Бех Л. В. - Фарфор в Україні: основні етапи формування феномена (2015)
Пендикова И. Г. - Визуальная концептуализация экзистенциальных проблем человека в актуальных жанрах графического дизайна (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Гребенник Н. Г. - Розвиток крюїнгових компаній за допомогою використання кластерної концепції, Данченко О. О. (2017)
Нохріна Л. А. - Дослідження поведінки споживачів на ринку туристських послуг, Андренко І. Б., Краснокутська Ю. В. (2017)
Сидоренко Ю. В. - Динаміка конкуренції: економіко-психологічний концепт реклами (2017)
Горова К. О. - Перспективи створення кіберспортивного клубу в Україні, Горовий Д. А., Кіпоренко О. В. (2017)
Горова К. О. - Визначення перспектив електромобілів на ринку України, Горовий Д. А., Свіязов М. В., Шевердіна А. В. (2017)
Sanjay Kumar Bahl - Financial Analysis of Pre and Post - Merger of HDFC Bank with CBOP, Raman Deep Gautam (2017)
Абрамова І. М. - Бюджетування грошових потоків як метод фінансової логістики, Пєнська І. О. (2017)
Андрійченко Ж. О. - Статистичне обґрунтування необхідності запровадження ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу в Україні, Літвінова С. О. (2017)
Буряк Я. В. - Основні аспекти здійснення державного регулювання у сфері публічних закупівель в Україні (2017)
Гапонюк О. І. - Система управління ризиками в банківських установах (на прикладі ПАТ КБ "Приватбанк") (2017)
Лантух І. В. - Девіація у фінансовій сфері українського підприємництва за часів кризи початку ХХ ст. (2017)
Макуха С. М. - Аналіз структури фінансових ресурсів промислових підприємств України та Харківської області, Іванова Ю. Ю. (2017)
Горова К. О. - Перспективи впровадження освітнього кредитування в Україні, Горовий Д. А., Марченко І. Ю., Романченко К. Г. (2017)
Дзюба О. М. - Організаційна складова процесу бюджетування на підприємстві (2017)
Курилова Н. М. - Обґрунтування методики формування стратегії управління змінами на підприємстві (2017)
Косарєва І. П. - Методичні підходи до визначення інтегрального показника оцінки фінансового стану підприємства, Лопушанський Д. М. (2017)
Величко В. А. - Основні напрями та особливості функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу (2017)
Скачков А. Н. - Оценка и выбор членов команды проекта, Скачкова И. А. (2017)
Марченко О. М. - Застосування другого методу Неймана для створення моделі гравітаційного поля землі за даними супутникової градієнтометрії, Лопушанський О. М. (2013)
Марченко О. М. - Визначення зональних гармонічних коефіцієнтів методом регуляризації, Лук’янченко Ю. О. (2013)
Марченко Д. О. - Застосування деконволюції Ейлера для визначення глибини залягання джерел гравітаційного поля в регіоні Українських Карпат (2013)
Tomaszewska Е. - The use of digital images for determining the coordinates of objects in the real plane with a flat four-point transformation (2013)
Третяк К. Р. - Про міграцію екстремумів швидкостей дилатації земної кори на території Європи, Вовк А. І. (2013)
Третяк К. Р. - Дослідження особливостей вертикальних рухів земної кори за результатами спостережень перманентних ГНСС-станцій Європи, Романюк В. В. (2013)
Третяк К. Р. - Дослідження періодичних змін висотного положення супутникових перманентних станцій Європи, Смірнова О. М. (2013)
Владика В. М. - Літолого-петрофізична неоднорідність порід-колекторів, Федоришин Ю. І., Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С., Лата Р. І. (2013)
Вольфман Ю. М. - Отражение разноранговых систем напряжений и их трансформаций в процессах сейсмотектогенеза (2013)
Іванік О. М. - Дослідження тектоногенезу території басейну середньої течії річки Латориця на основі аналізу базисних поверхонь рельєфу, Андрієць Т. В., Муравко С. В. (2013)
Керимов К. М. - Некоторые особенности геотектонического развития центральной части Альпийско-Гималайской складчатой системы, Гадиров В. Г. (2013)
Кирилюк В. П. - Геотектонічні дослідження фундаменту Українського щита на геолого-формаційній основі: головні результати (2013)
Крупський Ю. З. - Нові перспективні райони, відклади і типи пасток вуглеводнів у піднасувних зонах Українських Карпат, Бодлак В. П. (2013)
Куприенко П. Я. - Листрические разломы и их взаимосвязь с кольцевыми структурами на Украинском щите, Макаренко И. Б., Савченко А. С. (2013)
Манюк М. І. - Вибір інформативних показників оцінки перспектив нафтогазоносності локальних об’єктів Бориславського нафтопромислового району (2013)
Несіна Н. І. - Застосування сейсмофаціального аналізу для виявлення карбонатних і теригенних акумулятивних об'єктів у відкладах середнього і нижнього карбону (південна прибортова зона ДДЗ), Єнгаличева Г. П. (2013)
Омельченко В. Д. - Раздробленность земной коры и нефтегазоносность Днепровско-Донецкого авлакогена, Кучма В. Г. (2013)
Пелипчак П. Б. - Характеристика низькопроникних крейдяно-палеогенових флішевих порід-колекторів, Долинського нафтогазопромислового району вутрішньої зони Передкарпатського прогину (2013)
Петровський О. П. - Автохтон Північно-Західних Карпат – геологічна будова та нафтогазовий потенціал за результатами інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних, Федченко Т. О., Онищук О. М., Бодлак П. М., Яремин І. Я., Гневуш В. В., Суятінов В. М. (2013)
Пиріжок Н. Б. - Геодинамічні умови формування тростянецької товщі Поркулецького насуву (2013)
Седов Б. М. - Террейновая концепция развития глубинной структуры земной коры и верхней мантии Северо-Охотоморского прогиба и прилегающей суши (2013)
Соломин А. Н. - Геологические и картографические предпосылки выделения рудно-магматических систем (2013)
Яценко И. Г. - Мантийное вещество эксплозивного происхождения в осадочных формациях Карпатского региона, связь с проблемами нефтегазоносности и рудоносности, Билык Н. Т., Кудеравец Р. С., Тимощук В. Р., Шваевский О. В. (2013)
Анікеєв С. Г. - Про анізотропні трансформації потенціальних полів (2013)
Анікеєв С. Г. - Відображення у гравімагнітних полях Березівської кільцевої структури (південний захід Коломийської палеодолини), Мончак Л. С., Степанюк В. П. (2013)
Анищенко Ю. В. - Оболонская астроблема: применение 3D геомоделирования и инверсии для решения вопроса нефтегазоносности, Федченко Т. А., Ганженко Н. С., Петровский А. П. (2013)
Аптикаева О. И. - Миграция очагов слабых землетрясений Гармского района и нерегулярность скорости вращения земли, Аптикаев С. Ф. (2013)
Аптикаева О. И. - О связи сейсмической активности с особенностями строения земной коры и верхней мантии и скоростью вращения земли (на примере Гармского прогностического полигона) (2013)
Бабак В. И. - Вариации вектора индукции в сейсмоактивных регионах, Терешин А. В., Савченко Т. С. (2013)
Багрій С. М. - До питання оцінки забруднення підземних вод електрометричними методами, Кузьменко Е. Д. (2013)
Besutiu L. - Geophysical insights on the structure and geodynamic evolution of the se Carpathians and related foreland in the context of the Black Sea opening (2013)
Besutiu L. - Geomagnetic insights on an active tectonic contact: peceneaga-camena fault (PCF), Orlyuk M., Zlagnean L., Romenets A., Atanasiu L., Makarenko I. (2013)
Бондар К. М. - Досвід геофізичної розвідки нижньопалеолітичного місцезнаходження Меджибіж, Хоменко Р. В., Білан О. В., Халимендик В. В., Шкода О. В. (2013)
Брич Т. Б. - Зовнішні границі виділених об‘єктів при моделюванні методом скінчених елементів, Купльовський Б. Є. (2013)
Бурахович Т. К. - Аномалии электропроводности в зонах анортозитового и щелочного магматизма Украинского щита, Усенко О. В. (2013)
Burakhovych T. K. - Recent research of geophysical parameters of the lithosphere of East-European platform, Kushnir A. N., Tsvetkova T. O. (2013)
Вербицький С. Т. - Проведення сейсмічних спостережень на тимчасово організованих пунктах в районі розташування Запорізької АЕС, Вербицький Ю. Т., Пронишин Р. С., Сапужак І. Я. (2013)
Вижва С. А. - Математичне моделювання коефіцієнтів відбиття повздовжніх хвиль від розущільнених насичених зон в гранітах, Продайвода Г. Т., Козіонова О. О. (2013)
Гадиров В. Г. - Поиски месторождений нефти и газа по комплексу грави-магниторазведки (2013)
Гайдай Н. К. - Об особенностях распределения гипоцентров землетрясений относительно плотностной границы расслоения в земной коре (на примере отдельных участков Северо-Востока России) (2013)
Гневуш О. С. - Особливості розподілу середніх швидкостей сейсмічних хвиль у насувних і піднасувних відкладах у межах Крукеницької підзони Більче-Волицької зони, Гневуш В. В. (2013)
Гнип А. Р. - Про відтворюваність взаємного розташування вогнищ повторних землетрусів за даними однієї станції (2013)
Гольцев В. С. - К вопросу о востановлении потенциала и его производных на границе области включающей источники (2013)
Дещиця С. А. - Результати детальних ем зондувань проблемної ділянки північного борту Домбровського кар’єру, Романюк О. І., Садовий Ю. В., Підвірний О. І., Кусайло Р. І., Коляденко В. В. (2013)
Дрогицкая Г. М. - Особенности глубинного строения Кировоградского рудного района по сейсмическим данным (2013)
Дубовенко Ю. І. - Про аналітичну апроксимацію густини за даними градієнта сили тяжіння (2013)
Ефименко С. А. - Экологический мониторинг, управление добычей и переработкой полиметаллических руд на основе рентгено-радиометрических исследований, Ефименко О. С., Портнов В. С., Маусымбаева А. Д., Турсунбаева А. К. (2013)
Журавчак Л. М. - Неусталена фільтрація стисливої рідини у кусково-однорідному пласті з нелінійною поведінкою матеріалів зон, Струк А. Є. (2013)
Журавчак Л. М. - Математичне моделювання усталених коливань електромагнітного поля у кусково-однорідному просторі непрямим методом граничних елементів, Федоришин Ю. О. (2013)
Ігнатишин В. В. - Геофізичні спостереження в Закарпатті та їх результати, Малицький Д. В. (2013)
Ігнатишин В. В. - Геодинамічна модель та сейсмічний стан Закарпаття за результатами деформаційних спостережень, Малицький Д. В., Коваль Ю. П. (2013)
Калинина Л. Ю. - Размещение эпицентров землетрясений и строение земной коры юго-восточного фланга сейсмического пояса черского (Северо-Восток России), Гайдай Н. К. (2013)
Каменецкий Ф. М. - Вызванная поляризация как электромагнитное явление (общая феноменологическая теория), Тригубович Г. М. (2013)
Каратаєва Л. М. - Виявлення аномальних подій в літосфері при наземному моніторингу інфразвукового та геоелектричного полів, Ліпський В. К., Любінецький З. І., Мезенцев В. П., Мельник М. О. (2013)
Кендзера О. В. - Перетворення сигналів, зареєстрованих на сейсмічних станціях України, з "піксельної” у фізичну форму, Iльєнко А. В. (2013)
Климкович Т. А. - Порівняльні характеристики параметрів вектора візе та його варіацій на режимній геофізичній станції "Нижнє Селище” та магнітній обсерваторії "Гурбаново”, Максимчук В. Ю., Валах Ф., Вачова М., Миронюк В. М. (2013)
Козловський Е. М. - Розрахунок та аналіз азимутальних коефіцієнтів qi для закарпатського сейсмоактивного регіону, Малицький Д. В., Павлова А. Ю. (2013)
Комарова Р. С. - Влияние типа земной коры на годографы волн землетрясений в зоне перехода Охотское море-суша, Седов Б. М. (2013)
Крива І. Г. - Застосування капаметрії для уточнення фаціальних границь приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини, Онуфришин С. В. (2013)
Кудэравец Р. С. - Изучение магнитной восприимчивости отложений Дашавской свиты в северо-западной части Предкарпатского прогиба (2013)
Kuderavets R. S. - Practice of magnetic surveys over hydrocarbon fields in Carpathian foredeep, Ukraine, Maksymchuk V. Yu., Chobotok I. O., Klymkovych T. A., Tymoschuk V. R., Pyrizhok N. B. (2013)
Кудеравець Р. С. - Результати магніторозвідки та капаметрії ґрунтового шару на Орховицькому нафтогазовому родовищі у Передкарпатському прогині, Меньшов О. І., Чоботок І. О. (2013)
Кутас Р. І. - Геотермічна модель земної кори через Східні Карпати вздовж сейсмічного профілю Добре-3 (Pancake) (2013)
Кухар Н. П. - Застосування геофізичних методів для пошуків, розвідки і розробки природного газу зі сланцевих порід, Петровський О. П., Ганженко Н. С. (2013)
Кушнир А. Н. - 3D геоэлектрическая модель о. Змеиный, Ширков Б. И. (2013)
Ладанівський Б. Т. - Аналіз поведінки індукційних параметрів отриманих різними методами (2013)
Левашов С. П. - Технология частотно-резонансной обработки данных дистанционного зондирования земли: результаты апробации на рудных месторождениях Австралии и Южной Америки, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2013)
Левашов С. П. - Оценка нефтегазоносности перспективных объектов в акваториях Баренцева моря, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2013)
Левашов С. П. - О возможности обнаружения скоплений газа в плотных песчанниках мобильными геофизическими методами, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пидлисна И. С. (2013)
Логвинов И. М. - Геоэлектрические параметры верхней мантии Западной Украины и окрестностей обсерватории Плещеницы, Астапенко В. Н. (2013)
Łukowski J. - Determination of electrode spacings in laboratory tanks to obtain appropriate value of electric voltage, Deshchytsya S. A. (2013)
Максимчук В. Ю. - Результати компонентних вимірювань магнітного поля землі на мережі пунктів вікового ходу України у 2005-2010 рр., Орлюк М. І., Трегубенко В. І., Марченко Д. О., Накалов Є. Ф., Чоботок І. О. (2013)
Максимчук В. Е. - Особенности динамики магнитного поля в Предкарпатском прогибе, Чоботок И. А., Кудэравец Р. С., Климкович Т. А., Тимощук В. Р. (2013)
Малицький Д. В. - Порівняльний аналіз повторних землетрусів в Закарпатті 06.01.2012р. і 10.01.2012р., Грицай О. Д., Муйла О. О., Вербицький Ю. Т., Кутнів О. І. (2013)
Малицький Д. В. - Динаміка післясейсмічних тектонічних деформацій, Кравець С. В. (2013)
Мєржей Е. А. - Оценка влияния грунтов под сейсмической станцией на результат обработки землетрясений (2013)
Мороз Ю. Ф. - Геофизическая модель очага сильнейшего Олюторского землетрясения в Камчатско-Корякской складчатой области, Мороз Т. А., Логинов В. А., Нурмухамедов А. Г., Алексеев Д. А., Яковлев А. Г. (2013)
Мороз Ю. Ф. - О cезоных измененях передаточных магнитотеллурических функций и электропроводности геологических сред сейсмоактивных зон, Мороз Т. А., Смирнов С. Э. (2013)
Морошан Р. П. - Система фізичних величин у розмірностях відстань–час стосовно наук про землю (2013)
Назаревич А. В. - Відображення локального, регіонального та глобального сейсмотектонічного процесу у деформаціях порід активних тектонічних структур і прогноз землетрусів (2013)
Назаревич А. В. - Геодинаміка, тектоніка та сейсмічність Карпатського регіону України, Назаревич Л. Є. (2013)
Назаревич Л. Є. - Сейсмічність Олеської площі: екологічні аспекти (2013)
Николаев И. Ю. - Глубинное строение Кировоградского рудного района по данным геоэлектрических исследований (2013)
Онанко Ю. А. - Автоматизована система обробки і аналізу результатів ультразвукових вимірювань анізотропії швидкостей пружних хвиль у гірських породах, Продайвода Г. Т., Онанко А. П. (2013)
Орлюк М. И. - Магнитные модели земной коры вдоль профилей ГСЗ 25, ГСЗ 28 И ГСЗ 29 (в связи с исследованием переходной зоны от Восточно-Европейской платформы к Черноморской мегавпадине), Лебедь Т. В., Марченко А. В., Роменец А. А., Бакаржиева М. И. (2013)
Орлюк М. І. - Курська магнітна аномалія: аналіз та інтерпретація аномального магнітного поля за даними наземних та супутникових зйомок, Марченко А. В., Бакаржієва М. І. (2013)
Павлова А. Ю. - Застосування матричного методу в обернених задачах з використанням реальних записів, Малицький Д. В., Грицай О. Д., Козловський Е. М. (2013)
Пашкевич И. К. - 3D магнитная модель Корсунь-Новомиргородского плутона и его геологическая интерпретация, Бакаржиева М. И., Марченко А. В., Лебедь Т. В. (2013)
Петровський О. П. - Сучасна просторова геолого-геофізична модель глибинної будови південно-східної частини Карпатського нафтогазопромислового району та її адекватність гравітаційному полю, Бодлак П. М., Федченко Т. О., Костик А. О., Яремин І. Я., Гневуш В. В. (2013)
Петровский О. П. - Использование кинематического и динамического пропагаторов для приближенного решения прямой динамической задачи сейсморазведки, Кропивницкий Я. М. (2013)
Петровський О. П. - Апріорна просторова геолого-геофізична модель Леськівсько-Коротицької структурно-тектонічної підзони північного борту ДДЗ за даними комплексних геофізичних та петрофізичних досліджень, Федченко Т. О., Рига І. В., Суятінов В. Н. (2013)
Пигулевский П. И. - О гидрогеологических откликах подземных вод украинского и московского массивов на катастрофические землетрясения, Свистун В. К., Беседина А. Н., Виноградов Е. А., Горбунова Э. М., Свинцов И. С. (2013)
Пигулевский П. И. - Криворожское землетрясение 23 июня 2013 года, Щербина С. В., Гурова И. Ю., Свистун В. К. (2013)
Підвірний О. І. - До питанння збору і передачі первинних геофізичних даних у автоматизованих системах (2013)
Полец А. Ю. - Реконструкция поля тектонических напряжений до и после Японского землетрясения 11 марта 2011 г., Орлов И. Н., Сафонов Д. А. (2013)
Пустовитенко Б. Г. - Уточнение сейсмической опасности площадки Запорожской АЭС, Довбнич М. М., Кульчицкий В. Е., Сафронов О. Н., Пустовитенко А. А., Бушмакина Г. Н. (2013)
Пустовитенко Б. Г. - Процессы разрывообразования в очагах ощутимых землетрясений Предкарпатья и Закарпатья, Капитанова С. А., Пустовитенко А. А. (2013)
Ребецкий Ю. Л. - Об одном до сих пор неучтенном внутреннем источнике энергии тектонических процессов (2013)
Ребецкий Ю. Л. - Остаточные напряжения гравитационного напряженного состояния. Первые оценки величин напряжений по геологическим данным, Сим Л. А., Козырев А. А. (2013)
Рокитянский И. И. - Коровые проводники и астеносфера в Карпатском регионе, Бабак В. И., Терешин А. В. (2013)
Рокитянский И. И. - Окислительно-восстановительные потенциалы некоторых природных вод Крыма, Старух Б. К. (2013)
Романюк О. І. - Особливості визначення літологічних границь методом зсб в умовах підвищеної мінералізації грунтових вод, Садовий Ю. В. (2013)
Роменец А. А. - Мониторинг и анализ низкочастотного техногенного магнитного шума в г. Киев, Орлюк И. М. (2013)
Сапужак О. Я. - Результати розрахунків впливу рельєфу місцевості на дані вез, Сироєжко О. В. (2013)
Сафронов О. Н. - О возможности сейсмотектонического районирования Украинского щита и выделения сейсмогенерирующих зон (2013)
Сафронов О. Н. - Сейсмотектонические условия и предполагаемая схема сейсмологического мониторинга района размещения Запорожской АЭС, Бушмакина Г. Н. (2013)
Семёнов В. Ю. - Влияние изменчивости внешних и внутренних источников магнитных полей на результаты индукционных зондирований, Петрищев М. С. (2013)
Скакальська Л. В. - Прогнозування фізичних та колекторських властивостей порід-колекторів у геологічних структурах із нетрадиційним газом (2013)
Srebrov B. - Gravity and magnetic data inventory for investigation of the Black Sea region, Orlyuk M., Pashova L., Makarenko I., Marchenko A., Savchenko A. (2013)
Сумарук Ю. П. - Динаміка вікових варіацій магнітного поля в полярних шапках землі, Сумарук Т. П. (2013)
Тарасов В. Н. - Сравнительный анализ графического представления 3D моделей по данным магнитотеллурического зондирования, Логвинов И. М., Литвинов Д. А. (2013)
Терёшин А. В. - Вариации функций отклика на геомагнитных обсерваториях "Одесса” и "Изник” в 2011 году, Савченко Т. С., Бабак В. И. (2013)
Трачук А. Ю. - Вплив на результати спостережень гравітаційного поля зміни рівня ґрунтових вод та атмосферних умов на прикладі території Дашавського підземного сховища газу, Петровський О. П. (2013)
Усенко А. П. - Аналіз геотермічних параметрів на нафтогазових родовищах Дніпровсько-Донецької западини (2013)
Устенко Є. В. - Особливості побудови моделі розподілу швидкостей сейсмічних хвиль в центральній частині Дніпровсько-Донецької западини, Петруняк В. Д. (2013)
Французова В. И. - Структура осадочного чехла о. Земля Александры арх. Земля Франца-Иосифа, Данилов К. Б. (2013)
Фурман В. В. - Моделювання процесу термоконвективних коливань на межі кори та мантії землі (2013)
Фурман В. В. - Геодинамічні та геофізичні ефекти у фізичних моделях взаємодій оболонок землі, Хомяк М. М. (2013)
Чалий О. О. - Обробка сейсмічних сигналів для характеристики сейсмічності України (2013)
Шаров Н. В. - Геофизическая обсерватория "Петрозаводск” (2013)
Шаров Н. В. - Методика и результаты сейсмических исследований МОВЗ в Онежском рудном районе (Балтийский щит), Исанина Э. В., Дрогицкая Г. М. (2013)
Щербина С. В. - Корреляционный анализ связи динамики солнечной плазмы и процесса генерации землетрясений (2013)
Куровець І. М. - Геолого-петрофізичні критерії пошуків покладів вуглеводнів, Приходько О. А., Грицик І. І. (2013)
Лисак Ю. Є. - Петрофізична характеристика теригенних порід-колекторів кам’яновугільних відкладів Дніпровсько-Донецької западини, Притулка Г. Й., Кучер З. І. (2013)
Лівенцева А. А. - Журналу "Геолог України” – перші десять років, Федорів Р. Ф. (2013)
Лівенцева А. А. - Павло Аполлонович Тутковський – один із засновників Української академії наук та засновник науково-дослідного інституту геології, Федорів Р. Ф. (2013)
Седов Б. М. - К 75-летию выхода из печати первого учебника "Краткий курс прикладной геофизики”: судьбы книги и ее автора академика Украины В. А. Сельского (2013)
Акименко Ю. Ф. - Дистанційна психологічна допомога: філософія взаємин консультанта і клієнта (2016)
Благініна С .В. - Еволюція системи вищої освіти Німеччини в умовах Болонського процесу (2016)
Долматова М. П. - Генезис філософсько-психолого-педагогічного поняття категорії досвіду у педагогічній науці (2016)
Іващенко Н. Ю. - Переклад як предмет філософської і літературознавчої рефлексії (2016)
Каранда М. В. - Філософсько-естетичні аспекти конституювання мотиву "сакрального шлюбу" у ранній творчості М. Гоголя (2016)
Киселиця С. В. - Софійність віри (2016)
Коленіченко Т. І. - Методологічні принципи дослідження особливостей соціальної роботи з людьми похилого віку у Республіці Польща, Сидоренко М. В. (2016)
Кречко Н. М. - Полістилізм у хоровій культурі 70–80-х рр. XX ст (2016)
Mazur T. V. - Psychological factors of self-realization in the student's age, Fedorenko V. N. (2016)
Овчарук О. В. - Людина як концепт культурології у вимірах парадигмального підходу (2016)
Olkhovyk M. V. - The linguo-philosophical analysis of corporeity in the English world picture, Lozova М. (2016)
Радзієвський В. О. - Світова війна ІІ й сучасність у аспекті "української України": субкультурний вимір (2016)
Сила В. Г. - Теорія і практика творення соціального капіталу громади в умовах суспільних трансформацій, Сила Т. І. (2016)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Еллінський та слов’янський етноси як основа культурного діалогу двох країн (2016)
Тилик І. В. - Творчість Артемія Веделя в контексті сучасних методологічних параметрів мистецтвознавчого аналізу (2016)
Шакун Н. В. - Феномен комунікації як співбуття в українському соціально-філософському дискурсі (2016)
Shugaliy N. Y. - Ukraine and modern society: necessity of development of education for adults and continuous education. Own and foreign experience (2016)
Титул, содержание (2015)
Дронов О. І. - Фактори ризику виникнення панкреатичних нориць при різних видах резекцій підшлункової залози, Земсков С. В., Климнюк І. С., Бурміч К. С., Бакунець П. П., Вороняк О. С. (2015)
Колеснік О. О. - Роль 18-ФДГ ПЕТ/КТ у плануванні радіотерапії пухлин аноректальної локалізації: стан проблеми, Ашихмін А. В., Солодянникова О. І., Кметюк Я. В., Мусаєва К. О. (2015)
Смоланка І. І. - Сучасний стан і перспективи розвитку ендоскопічної мамодуктоскопії (огляд літератури і власний досвід), Аксьонов О. А., Білоненко Г. А. (2015)
Смоланка И. И. - Рак Педжета грудной железы, Досенко И. В., Лобода А. Д., Кротевич М. С., Сидорчук О. И., Мотузюк И. Н. (2015)
Дерменжи Т. В. - Уродинамическое исследование у больных инвазивным раком шейки матки, Свинцицкий В. С., Неспрядько С. В., Стаховский Э. А., Яцина А. И., Кабанов А. В. (2015)
Палійчук О. В. - Оцінка асоціації клініко-патологічних особливостей пухлинного процесу з результатами клініко-генеалогічного обстеження хворих на рак яєчника та грудної залози – носіїв мутації 5382insC у гені BRCA1, Россоха З. І., Галкін Ф. М., Поліщук Л. З. (2015)
Фецич М. Т. - Інформативність комп’ютерної томографії в діагностиці карциноматозу очеревини у хворих на рак яєчника, Володько Н. А., Милян Ю. П., Ярема Р. Р., Ревура А. П. (2015)
Коробко Є. В. - Використання індукційної хіміотерапії в комплексному лікуванні хворих на рак ротової порожнини з урахуванням імуногістохімічних факторів, Процик В. С. (2015)
Фёдоров Д. Ю. - Рабдомиосаркома гортани у взрослых. Обзор литературы. Клинические наблюдения. Случай сочетания рабдомиосаркомы гортани и плоскоклеточного рака гортани, Ярынич К. В., Ярынич В. И., Царева Е. В. (2015)
Обинутузумаб в качестве первой линии терапии при хроническом лимфолейкозе: обновленные результаты исследования CLL11 (2015)
Филоненко Е. С. - Инвазивные микозы в гематологии. Современные стандарты диагностики и лечения, Крячок И. А. (2015)
Крячок И. А. - Дайджест семинара "Паллиативная помощь в онкологии", Алексик Е. М., Филоненко Е. С., Титоренко И. Б., Кущевой Е. В., Сивак Л. А., Лялькин С. А., Лесной И. И. (2015)
Трастузумаб для подкожного введения: новые возможности в терапии HER2-позитивного рака грудной железы на ранних стадиях (2015)
Сивак Л. А. - Прогностичне значення біологічних маркерів при місцево-поширеному раку грудної залози, Верьовкіна Н. О., Лялькін С. А., Майданевич Н. М., Аскольський А. В., Кліманов М. Ю., Касап Н. В. (2015)
Головко Т. С. - Комплексне променеве дослідження із використанням еластографії для оцінки поширеності пухлинного процесу при раку шийки матки, Бакай О. О., Гончарук І. В., Гаврилюк О. М., Неспрядько С. В. (2015)
Іванкова В. С. - Роль агресивного потенціалу в індивідуалізації хіміопроменевого лікування хворих на рак шийки матки, Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Храновська Н. М. (2015)
Діденко Г. В. - Ефективність комбінованого застосування ксеногенної протипухлинної вакцини та доксорубіцину в експерименті, Лісовенко Г. С., Потебня Г. П., Шпак Є. Г., Круць О. О., Кузьменко О. П., Карпенко О. П. (2015)
Болгова Л. С. - Современные возможности дифференциальной цитологической диагностики пролиферирующего мезотелия, мезотелиомы и метастазов рака (обзор литературы и результаты собственных исследований), Мариненко С. В. (2015)
Дубинина В. Г. - Активность белка р53 у больных раком яичника в зависимости от чувствительности к препаратам платины, Рыбин А. И., Кузнецова О. В., Морозюк О. Н. (2015)
Авторский указатель (2015)
Онуфриенко Л. М. - К обоснованию одной математической модели плоского соединения трех волноводов. Часть II. Н-плоскостная задача, Чумаченко В. П., Чумаченко Я. В. (2015)
Мастиновский Ю. В. - Математическая модель нестационарного термоупругого деформирования многослойных демпфирующих покрытий в радиоэлектронной аппаратуре (2015)
Костіков М. П. - Формальна модель словозміни іменників польської мови (2015)
Субботин С. А. - Межстатейные метрики качества для автоматизации анализа научных публикаций (2015)
Чопоров С. В. - Метод фоновой сетки для триангуляции двумерных областей при функциональном подходе (2015)
Жихаревич В. В. - Алгоритм розпізнавання символів тексту на основі конкуруючих клітинних автоматів, Миронів І. В., Остапов С. Е. (2015)
Кучеренко Е. И. - Знание-ориентированные интеллектуальные методы принятия решений в условиях неопределенности, Ходак М. В. (2015)
Москаленко В. В. - Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для функціонального діагностування на гамма-камері, Рижова А. С., Довбиш А. С. (2015)
Мочалин А. Е. - Оптимизация многоэкстремальных функций большого числа параметров с использованием генетических алгоритмов (2015)
Amanatidis D. - Image contour segmentation in hardware, Dossis M., Androulidakis I. (2015)
Skobtsov Yu. A. - Test generation and simulation for crosstalk faults, Skobtsov V. Yu., Shalyto A. A. (2015)
Шкарупило В. В. - DEVS-орієнтована методика валідації композитних веб-сервісів, Кудерметов Р. К., Польська О. В. (2015)
Дорофеев Ю. И. - Дескрипторный подход к синтезу ограниченного робастного гарантирующего управления запасами с использованием параметризованной функции Ляпунова (2015)
Красношлык Н. А. - Решение задачи глобальной оптимизации модифицированным алгоритмом летучих мышей (2015)
Левин В. И. - Оптимизация в условиях неопределенности методом детерминизации (2015)
Молодецька К. В. - Спосіб підтримання заданого рівня попиту акторів соціальних інтернет-сервісів на контент (2015)
Бардус І. О. - Особистість інженера-педагога комп’ютерного профілю та проблема її розвитку засобами технічних дисциплін (2015)
Бєлікова М. В. - Особливості технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи (2015)
Вагіна Н. С. - Комп’ютерна дидактична гра як засіб розвивального навчання математики учнів 5-6-х класів, Бойко К. А. (2015)
Бутиріна М. В. - Підготовка майбутніх учителів технологій до безпечної педагогічної діяльності, Тютюнник А. О. (2015)
Бусленко О. М. - Генезис та сучасний стан дизайнерської діяльності (2015)
Буянов П. Г. - Особливості технології навчання дорослих (2015)
Вдовенко О. І. - Система самостійних робіт як основа формування творчих здібностей майбутніх фахівців (2015)
Вєнцева Н. О. - Особливості функціонування системи вищої педагогічної освіти України в 1905-1917 рр. (2015)
Вовк Н. В. - Педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в учнів (2015)
Воєвода А. Л. - Формування в майбутніх учителів математики навичок самоосвітньої діяльності (2015)
Войтович О. П. - Науково-дослідницька діяльність майбутніх екологів з основ виробничих технологій (2015)
Волкодав Т. А. - Діагностика готовності майбутніх молодших бакалаврів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення (2015)
Воронова С. В. - Державно-громадське управління загальноосвітнім навчальним закладом: історичні засади та сучасність (2015)
Горшкова Г. А. - Використання системи Moodle у вивченні вищої математики майбутніми інженерами-металургами (2015)
Ємчик О. Г. - Методи розвитку творчого потенціалу особистості майбутнього педагога в процесі професійної підготовки (2015)
Кислова М. А. - Проектування змісту навчання вищої математики майбутніх інженерів-електромеханіків (2015)
Клейно Л. Г. - Деякі аспекти сучасного розвитку дистанційного навчання в межах вищих педагогічних закладів освіти (2015)
Кобилянська І. М. - Аналіз категоріально-понятійного апарату з безпеки життєдіяльності, Кобилянський О. В. (2015)
Коваленко О. С. - Організація навчальної роботи при підготовці майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій управління проектами (2015)
Коваленко О. Ю. - Підвищення якості навчання іноземним мовам у вищому навчальному закладі за допомогою мультимедійних засобів у процесі підготовки майбутніх економістів (2015)
Кондрацька Г. Д. - Суперечності розвитку комунікативно-мовленнєвої культури фахівців фізичного виховання (2015)
Корсунський В. О. - Метод просторово-графічного моделювання під час навчання студентів-дизайнерів основам формотворення (2015)
Косило Х. М. - Науково-педагогічна та видавнича діяльність Григорія Врецьони (2015)
Кравчук О. М. - Система вправ для вдосконалення навичок лінгвістичного аналізу тексту в студентів філологічного факультету (2015)
Кушнір Т. І. - Формування в учнів граматичної компетентності під час вивчення синтаксису в основній школі (2015)
Кузьменко О. С. - Вивчення поняття симетрії в процесі навчання фізики твердого тіла (2015)
Кулінка Ю. С. - Сучасні підходи до формування дизайнерської компетентності студентів при вивченні основ айдентики (2015)
Лаврентьєва О. О. - Сучасні науково-теоретичні засади культурологічної підготовки майбутніх учителів фізики і технологій (2015)
Лазоренко Л. В. - Цілі та зміст навчання усного академічного монологічного мовлення майбутніх математиків (автономний рівень) (2015)
Логойда І. В. - Підготовка майбутнього вчителя шляхом розвитку творчих здібностей (2015)
Марченко О. О. - Професійно-особистісний імідж майбутніх інженерів-механіків: фізична складова (2015)
Матвєєва О. О. - До проблеми діагностики соціально-професійної компетентності майбутніх учителів музики (2015)
Мельник О. С. - Електронний підручник як основа підготовки вчителя (2015)
Микитенко В. О. - Синергія педагогічних технологій під час вивчення односкладних речень студентами коледжу (2015)
Москвіна І. І. - Аналіз сучасних можливостей підвищення якості підготовки фахівців технологічної галузі в Україні (2015)
Мулик К. В. - Сучасні аспекти використання туристсько-краєзнавчої діяльності при підготовці фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму (2015)
Немченко С. Г. - Ретроспективний аналіз шостого періоду становлення системи професійної підготовки керівників навчальним закладом (з 2001 року до наших днів) (2015)
Нікітіна А. В. - Полікодові тексти як лінгводидактичні засоби навчання української мови (2015)
Овсянніков О. С. - Психолого-педагогічні аспекти організації навчально-дослідницької діяльності майбутніх інженерів-педагогів у комп’ютерному середовищі (2015)
Панченко Л. Ф. - Проблеми застосування мультиагентних систем у підготовці майбутніх фахівців з інформаційних технологій, Лавриненко Н. О. (2015)
Панченко О. І. - Навчальна практика як важливий чинник формування професійного мислення майбутніх інженерів-механіків (2015)
Пелагейченко М. Л. - Особливості формування проектної культури майбутнього вчителя (2015)
Пецкович Д. Д. - Система формування творчого потенціалу майбутніх учителів фізичної культури в процесі туристсько-краєзнавчої діяльності, Чепелюк А. В., Кушнір Р. Г. (2015)
Підліснича Н. Г. - Розвивальні можливості сучасних засобів навчання в процесі навчання стереометрії в старшій школі (2015)
Пустинникова І. М. - Реалізація діяльнісного підходу в навчальній програмі, присвяченій закону збереження імпульсу, Ломакін М. В. (2015)
Решетілова О. М. - Сучасні підходи й закономірності формування професійної лексичної компетентності майбутнього документознавця в умовах вищого навчального закладу (2015)
Розман І. І. - Діяльність педагогічних гуртків у Закарпатті: історичний аспект (2015)
Савченко Л. О. - Оцінювання освітніх досягнень майбутніх учителів технологій засобами педагогічної діагностики (2015)
Саєнко Ю. О. - Екологічні екскурсії в процесі підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2015)
Сільвейстр А. М. - Лабораторні заняття з фізики як форми розвитку експериментальних умінь та навичок майбутніх учителів хімії і біології (2015)
Семенова О. В. - Педагогічне моделювання: функції та складові (2015)
Скляренко І. Ю. - Становлення і розвиток технічних училищ відомства шляхів сполучення в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Сліпухіна І. А. - Взаємодія загальнонаукової та техніко-технологічної картин світу як аспект у формуванні світогляду майбутнього інженера, Мєняйлов С. М., Максимов С. Л., Подласов С. О. (2015)
Смаковський Ю. В. - Теоретичні основи моделювання процесу формування педагогічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва засобами духовної музики (2015)
Стадник О. Д. - Розвиток наноосвіти – один із чинників забезпечення переходу на шостий технологічний уклад, Мороз І. О., Шкурдода Ю. О., Яременко О. В. (2015)
Улюкаєва І. Г. - Розвиток дошкільної освіти в Україні в 1960-1990 рр. (2015)
Федоренко О. Г. - Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Халабузар О. А. - Інноваційні педагогічні технології у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови (2015)
Цина В. І. - Технології адаптації майбутніх педагогів до умов освітньо-професійної діяльності (2015)
Чайка А. С. - Проблеми гендерного диспаритету в ЗНЗ: аналіз та сучасність (2015)
Чирчик С. В. - Робота з обдарованими дітьми – від теорії до практики (2015)
Чумак О. О. - Формування ймовірнісно-стохастичних умінь майбутніх інженерів за допомогою комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання (2015)
Чуприна Г. П. - Розвиток творчого мислення майбутнього вчителя при вивченні дисциплін із захисту інформації (2015)
Шевчук Л. М. - Формування інформаційної компетентності сучасних школярів (2015)
Шишкін Г. О. - Підготовка майбутніх учителів фізики до організації творчої діяльності учнів (2015)
Шульга Н. В. - Ціннісна компонента структури навчальної діяльності зі стохастики (2015)
Яблоков С. В. - Реалізація ідей "діалогу культур” як педагогічна умова формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2015)
Яковлєва В. А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній діяльності студентів як засіб формування їх життєвої компетентності (2015)
Ярхо Т. О. - Формування математичної компетентності майбутніх науково-педагогічних кадрів у системі неперервоної професійної підготовки магістрів і аспірантів сучасного технічного університету, Ємельянова Т. В. (2015)
Яцько О. М. - Структура і зміст інформатичних компетентностей майбутнього економіста (2015)
Лаврова А. В. - Методика застосування засобів комп’ютерно орієнтованого комплексу в навчальному фізичному експерименті, Заболотний В. Ф. (2015)
Даниленко Л. І. - Деякі аспекти формування готовності вчителя до інновацiйної діяльності (2015)
Остапчук С. С. - Оцінювання навчальних досягнень учнів у контексті розвитку шкільної освіти в Україні (1917-1944 рр.) (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, Contents (2016)
Shalomeev V. - Development of new casting magnesium-based alloys with increased mechanical properties, Tsivirco E., Vnukov Yu., Osadchaya Ye., Makovskyi S. (2016)
Voronin S. - Determination of rational roughnes of the side surface of the rail top in curved sections of the underground railway track, Skoryk O., Korostelov Ye. (2016)
Pasternak A. - Viscosity evaluation of the mixture of coal tars from collection main and primary cooler on the base of rheometer measurements and empirical formulas, Bannikov L., Smirnova A. (2016)
Mikosyanchyk O. - Influence of the nature of boundary lubricating layers on adhesion component of friction coefficient under rolling conditions, Mnatsakanov R., Zaporozhets A., Kostynik R. (2016)
Buriakovskyi S. - Determining parameters of electric drive of a sleeper-type turnout based on electromagnet and linear inductor electric motor, Maslii Ar., Maslii An. (2016)
Semenchenko A. - The impact of an uneven loading of a belt conveyor on the loading of drive motors and energy consumption in transportation, Stadnik M., Belitsky P., Semenchenko D., Stepanenko O. (2016)
Puzyr R. - Determining experimentally the stress-strained state in the radial rotary method of obtaining wheels rims, Haikova T., Trotsko O., Argat R. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2011)
Тараненко Е. А. - Описание параллельных процессов в аппаратно - программном комплексе АТМ EXPRESS –ПБРТ, Кузьмук В. В., Коваленко А. С., Филюнова Е. Г., Еремеев Б. Н. (2011)
Иваненко В. А. - Анализ протоколов передачи данных от узлов в беспроводных сенсорных сетях (2011)
Ефременко Т. Н. - Улучшения гостиничного бизнеса на рынке Украины, Гатина Н. А. (2011)
Кисельова О. Г. - Системи тривимірної візуалізації медичних зображень, Настенко Є. А., Швець О. О. (2011)
Лаврухін О. В. - Визначення цільової функції пріоритетного відправлення вантажних поїздів зі станції (2011)
Воловщиков В. Ю. - Технологія розподілу коштів між маркетинговими заходами, Москаленко В. В., Романова Н. С. (2011)
Снегуров А. В. - Анализ устойчивости к взлому современных механизмов парольной защиты операционных систем, Чакрян В. Х. (2011)
Петренко Ю. А. - Модели и методы выбора программы в проектно-ориентированной организации (2011)
Зайков В. П. - Прогнозирование показателей надежности информационных систем с термоэлектрическими устройствами, Мещеряков В. И., Гнатовская А. А. (2011)
Мирошниченко В. М. - Проблеми перекладу "Хибних друзів перекладача" з англійської мови на українську (2011)
Микийчук М. М. - Систематизація вимог до метрологічного забезпечення виробництва, Столярчук П. Г. (2011)
Голінко І. М. - Аналіз системи керування для штучного мікроклімату за методом "точки роси”, Трегуб В. Г. (2011)
Слітюк О. О. - Методика модульного проектування комплектiв форменого одягу, Дубова А. А. (2011)
Титул, Contents (2016)
Burtna I. - A membrane technology of separating the basic aviation kerosene from petroleum, Gachechiladze O. (2016)
Kramarev S. - Influence of vacuum on kinetic of low quality rapeseed oil amidation by aminoethylethanolamine, Khusanov A. (2016)
Danylkovych A. - An improvement of the technology of manufacturing supple leather through enzymatic plasticizing of a structured semi-finished product, Lishchuk V. (2016)
Danylkovych А. - Research of consumer properties of leather filled with the use of electroactivated water reagent solutions, Romanyuk O. (2016)
Skalozubova N. - Designing a composition formulation of surface active substances for the pretreatment of knitted fabric, Kunik A., Semeshko O., Saribyekova J., Myasnikov S. (2016)
Velychko О. - The improvement of dampening solution for offset printing, Zolotukhina K., Rozum Т. (2016)
Lisachuk G. - Effect of modified glass matrices on the strengthening of glass crystalline coatings, Krivоbok R., Bilostotska L., Trusova Y., Pavlova L., Podchasova K. (2016)
Oliinyk M. - Technological and kinetic regularities of formation of suspension and its interaction with nitric acid while obtaining calcium nitrate, Shestozub А., Suprunchuk V. (2016)
Ibragimov R. - Comparison of the effect of superplasticizing admixtures on the processes of cement hydration during mechanochemical activation, Pimenov S., Kiyamov I., Mingazov R., Kiyamova L. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, Contents (2016)
Axak N. - Development of multi-agent system of neural network diagnostics and remote monitoring of patient (2016)
Dovbysh A. - Information synthesis of adaptive system for visual diagnostics of emotional and mental state of a person, Shelehov I., Prylepa D., Golub I. (2016)
Yevseiev S. - Development of McEliece modified asymmetric crypto-code system on elliptic truncated codes, Rzayev K., Korol O., Imanova Z. (2016)
Lakhno V. - A model developed for teaching an adaptive system of recognising cyberattacks among non-uniform queries in information systems, Mohylnyi H., Donchenko V., Smahina O., Pyroh M. (2016)
Naors Y. Anad Alsaleem - The analysis of methods for determining direction of arrival of signals in problems of space-time access, Moskalets M., Teplitskaya S. (2016)
Babanin O. - Designing the technology of express diagnostics of electric train's traction drive by means of fractal analysis, Bulba V. (2016)
Abstract and References (2016)
Зорин В. В. - Модели и методы определения потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях 0,38 кВ высотных зданий при проектировании и эксплуатации, Докийчук Н. А., Буйный Р. А., Перепечный В. А. (2017)
Волошко А. В. - До визначення усередненої електричної потужності, Калінчик В. П. (2017)
Александров О. И. - Оптимизация режима энергосистемы методом наибольшего гарантированного результата, Домников С. В., Иванько Д. О. (2017)
Попов В. А. - Учет неопределенности информации при многокритериальной оценкеальтернативных вариантов применения распределенной генерации, Романюк Р. А. (2017)
Василенко В. І. - Формування оптимальної структури локальної електроенергетичної системи на основі оцінки міри близькості розміщення об’єктів (2017)
Ткачук К. Н. - Формування факторного поля небезпечних та шкідливих чинників виробничої системи, Калінчик В. В. (2017)
Боженко М. Ф. - Підвищення ефективності утилізаторів теплоти димових газів котелень за рахунок зволоження дуттьового повітря, Перевьорткіна І. Я. (2017)
Закладний О. О. - Оцінка залишкового ресурсу електромеханічних систем при проведенні енергетичного аудиту, Прокопенко В. В. (2017)
Зайченко С. В. - Удосконалення технології збагачення паливно-енергетичних корисних копалин шляхом модернізації елементів гірничотранспортних комплексів, Шевчук Н. А., Вапнічна В. В., Диновська В., Квіщук А. В. (2017)
Бржезицький В. О. - Граничний вплив неідентичності r-, c- елементів високовольтного подільника напруги на його частотні характеристики, Маслюченко І. М., Лапоша М. Ю. (2017)
Михайленко В. В. - Аналіз електромагнітних процесів у перетворювачі з двадцятизонним регюлюванням вихідної напруги, Майкович І. В., Наухацька Т. А., Рокицький Р. (2017)
Бойченко С. В. - Феноменологическая концепция химмотологии (2017)
Качан Ю. Г. - Визначення економії споживання промисловим підприємством природного газу за наявності у робочих об’ємах його камерних печей просторового електричного поля, Коваленко В. Л., Візер А. А. (2017)
Титул, содержание (2011)
Саєв В. В. - Розробка Web-орієнтованої інформаційної системи по пошуку раціонального щляху, Шендрик В. В. (2011)
Пьянина С. И. - Об одном подходе проведения мониторинга бизнес-процессов ВУЗа (2011)
Семенов Є. О. - Вплив комп’ютерних програм на виникнення надзвичайних ситуацій на промислових об’єктах, Толстоусова О. В., Березуцький В. В. (2011)
Иваненко В. А. - Информационные аспекты при разработке сенсорных сетей (часть 2), Зеленин А. Н. (2011)
Кунанець Н. Е. - Консолідований інформаційний контент з історії бібліотечної справи Галичини (2011)
Чиж А. И. - Защита информации и соблюдение прав доступа в аппаратно-программном комплексе <ДОСТУП> (2011)
Калмыков А. В. - Системное представление разработки информационных решений поддержки производственной деятельности, Воскобойник О. Н. (2011)
Марченко А. В. - Формальний опис і автоматизація бізнес-процесу підприємства за допомогою систем управління потоками робіт, Милостна Н. О. (2011)
Саінчук А. О. - Управління взаємодією між замовником та аутсорсером в проектах з використанням програмних продуктів (2011)
Сердюк Л. В. - Аналіз впливу економічних показників на обсяги споживчого кредитування, Кац Д. П. (2011)
Червяк А. В. - Об особенностях применения статистических алгоритмов выявления устойчивых словестных цепочек, Вечур А. В., Шевченко Е. Л., Ляпота В. Н. (2011)
Дударь З. В. - Формальная модель семантического поиска в электронной библиотеке, Белоконь В. А., Хильский В. Г. (2011)
Дударь З. В. - Исследование модели респондента в системе автоматизации оценивания качества деятельности преподавателей, Вечур А. В., Сорока О. А. (2011)
Федорук П. І. - Формування навчального матеріалу в адаптивній системі передачі знань, Петрик С. М. (2011)
Гончар Ю. Ю. - Удосконалення економічних нормативів як одного із механізмів забезпечення стабільності банківської системи, Сердюк Л. В. (2011)
Егорова И. Н. - Методика повышения качества изображений с использованием методов фильтрации шумов, Коваленко Е. К. (2011)
Заячук Я. І. - Визначення стійкості криптографічних протоколів на основі їх імовірнісніх моделей, Мойсеєнко О. В., Толстокоров А. П. (2011)
Інформація про авторів (2017)
Глушко М. - Надсяння: локалізація та межі етнографічного району України (2017)
Сополига М. - Українці Словаччини: історико­етнографічний аспект (2017)
Скляр В. - Демографічний потенціал та етномовний склад населення Донбасу (підпорядковані Україні та окуповані терени) (2017)
Мушкетик Л. - Діяльність Інституту етнографічних досліджень Угорської академії наук (до 50­ліття заснування) (2017)
Радович Р. - З історії народного будівництва: традиційні техніки покриття дахів на Поліссі (2017)
Стішова Н. - Давньоукраїнське свято Семена Стовпника в традиційній звичаєво­обрядовій культурі (2017)
Курочкін О. - Підцензурні компоненти традиційного весілля українців (2017)
Герасько М. - Архітектура батуринських урядових будівель 18-го століття (2017)
Фігурний Ю. - Традиції Зелених свят і обряд встановлення Віхи на Переяславщині: минуле і сучасність, Шкіра М., Шкіра Л. (2017)
Коваль-Фучило І. - Про затоплені села в польській етнології (Рец.: Godyń M. Opowieść o utraconej wsi Maniowy. Studium z antropologii pamięci / Maria Godyń. – Krakуw : Polska Akademia Umiejętności, 2015. – 168 s. – (Monografie Komisji Etnograficznej, t. 1)) (2017)
Роїк В. - Пам’ять, яка продовжує життя (2017)
Summaries (2017)
Титул, содержание (2011)
Горбачев П. Ф. - Рациональное размещение автобусных транспортно-пересадочных узлов в городах, Далека В. Ф., Гузненков І. Г. (2011)
Горяинов А. Н. - Направления исследований в рамках транспортной диагностики (2011)
Наорс И. Анад - Методология проведения экспериментальных исследований по тестированию производительности широкополоcной беспроводной сети IEEE 802.16E, Москалец Н. В. (2011)
Данько М. І. - Удосконалення технології просування поїздопотоків залізницями України на основі інтероперабельності, Козак В. В. (2011)
Тесленко П. А. - Оптимальное управление движением системы галсами на основе решения уравнения Риккати (2011)
Еременко А. С. - Процесс повторных передач сегментов ТСР по тайм-ауту согласно теории управления (2011)
Козлова Е. В. - Проблема управления выбором структур производственных процессов механообработки и перспективные направления ее решения, Щепин Ю. Н. (2011)
Снегуров А. В. - Риски информационной безопасности систем, построенных по технологии ”Умный дом”, Ткаченко Е. А., Кравченко А. Д. (2011)
Мартиросян С. Р. - Формування моделі визначення раціональних варіантів пропуску поїздів по дільниці, Лаврухін О. В. (2011)
Штофель Д. Х. - Застосування АРМ-лікаря в структурі лікувально-профілактичного закладу, Костішин С. В., Московко М. В., Гомолінський В. О. (2011)
Никитчук С. С. - Анализ основных подходов к определению оценки эффективности управления предприятием, Рубин Э. Е. (2011)
Луценко И. А. - Качественно-количественная модель объекта управления типа CR для разработки систем управления (2011)
Оборська Г. Г. - Застосування однорідного Марківського ланцюга з дискретним часом для оцінки якості навчального закладу, Власенко О. В. (2011)
Мастепан С. М. - Оцінка результативності виробничого процесу підприємства автосервісу, Кузьмін В. С., Масло В. В. (2011)
Бодянский Е. В. - Каскадная эволюционная нейронная сеть с нео-фаззи-нейронами в качестве узлов, Волкова В. В., Громов С. Д. (2011)
Фесенко Т. Г. - Модели организации ОУСП в системе управления программой ”ЕВРО-2012” (2011)
Дяченко К. В. - Особливості розгортання функції якості на багатоасортиментних виробництвах будівельної галузі, Сангінова О. В. (2011)
Титул, содержание (2011)
Андриенко В. М. - Интеллектуальный анализ временных рядов со стохастическим трендом, Арсирий Е. А. (2011)
Антипов И. Е. - Сопоставление экспериментальных и расчетных метеорных амплитудно-временных характеристик, Бондарь Е. Ю., Соляник О. А., Сорох Набиль Оде (2011)
Бєляєв Ю. Б. - Новий підхід до розв’язання задачі моніторингу активності параметрів процесу виробництва ПЕТ-пляшок, Іващук В. В., Васьків М. В. (2011)
Потапенко Э. В. - Новая парадигма в образовании, Поркуян О. В., Кац М. Д. (2011)
Зеленцов Д. Г. - Нейронные сети как средство модификации метода скользящего допуска, Короткая Л. И. (2011)
Кулешова О. Н. - Внутренняя реализация основных модулей распределенных систем на основе таблиц событий, Апраксин Ю. К., Волкова Т. В. (2011)
Слесаренко А. П. - Регионально-аналитические преобразования данных при моделировании и прогнозировании тепловых процессов, Сорока А. С., Загоруйко С. Ю. (2011)
Фомін О. В. - Блочно-ієрархічне описання конструкції сучасних спеціалізованих вантажних вагонів, Бурлуцький О. В. (2011)
Кут В. І. - Моделі та програмні засоби дистанційного навчання осіб з особливими потребами (2011)
Цимбал О. М. - Адаптивність у прийнятті рішень роботів, Бронніков А. І. (2011)
Белзецький Р. С. - Методи ідентифікації психоемоційного стану бійця спецпідрозділу як елемент зворотного зв’язку (2011)
Дерев’янко В. І. - Оцінка структурних характеристик системи стандартизації лісоматеріалів (2011)
Серая О. В. - Прогнозирование вейвлет-аппроксимации временного ряда (2011)
Слесаренко А. П. - Математическое моделирование регионального управления образования форм и сложных поверхностей тел (2011)
Щелкалин В. Н. - От идей методов "Гусеница"-SSA и Бокса-Дженкинса до декомпозиционного метода прогнозирования и декомпозиционной ИНС (2011)
Ulinowicz M. - Methods applied to aircraft identification (2014)
Пікєнін О. О. - Модифікація фільтрів обробки багатоспектральних зображень для задач дистанційного зондування землі, Прохорчук О. В., Кучерявенко І. О. (2014)
Рижков Л. М. - Архітектура та організація системи обробки навігаційної інформації мікросупутника, Бахтін Д. М. (2014)
Bondarenko Е. А. - Estimation of the laser gyro synchronization zone dependence on the curvature radius of spherical mirrors (2014)
Ли Вэй - Управления потоком в аэродинамической трубе, Зинченко С. В., Зинченко В. П. (2014)
Kopyt A. - The mathematical model of an operator in a human – machine systems. Problems and solutions (2014)
Збруцький О. В. - Визначення координат користувача в супутникових навігаційних системах, Янкелевич Г. Є. (2014)
Мариношенко О. П. - Математична модель руху робочого тіла вихрового двигуна-генератора по тороїдній траєкторії, Коноваленко М. Ю. (2014)
Кривохатько І. С. - Вибір аеродинамічної схеми безпілотного літального апарату контейнерного старту з врахуванням забезпечення бокової стійкості, Масько О. М. (2014)
Савин В. Г. - Экспериментальные исследования цилиндрического пьезоэлектрического преобразователя при электрическом импульсном возбуждении, Штефан Н. И., Шарапов В. М. (2014)
Губська В. В. - Вимушені коливання конічного резервуару і рідини з вільною поверхнею під дією периодичного навантаження (2014)
Король И. В. - Оценка аэродинамических характеристик отсека крыла численным методом с учетом вязкости, Молодчик А. Д. (2014)
Казак А. Г. - Ідентифікація аеродинамічних коефіцієнтів математичної моделі бокового руху літального апарата, Карнаушенко Р. В., Мариношенко О. П. (2014)
Балабанова Т. В. - Дослідження можливості інтеграції методу вузлової конденсації та пакету скінченно-елементного аналізу, Шевченко О. В. (2014)
Trubachev S. I. - The forced vibrations of plates on elastic foundation considering the material’s creep, Alexeychuck O. N. (2014)
Нечипоренко О. М. - Системa автоматизованого контролю барометричних висотомірів літального апарату, Лєбєдєв К. А. (2014)
Голинко И. М. - Система управления с компенсацией нелинейности исполнительного устройства, Галицкая И. Е., Степаненко В. Ю. (2014)
Бондаренко О. М. - Методи зменшення ударного впливу на вихідний сигнал датчика кутової швидкості, Івахнюк Д. Є. (2014)
Вірченко Г. А. - Особливості нівелювання літаків за допомогою лазерної координатно-вимірювальної машини, Пасічник Д. Д., Незенко А. Й. (2014)
Prach A. - Nonlinear control for high-angle-of-attack aircraft flight using the state-dependent riccati equation, Tekinalp O. (2014)
Збруцкий А. В. - Адаптивный алгоритм управления с заданной точностью при неопределенных внешних возмущениях, Мищук А. С. (2014)
Анотації (2014)
Збруцкий A. В. - Точность комплексированной системы ориентации и навигации с оптическим датчиком горизонта, Малышева Ю. А., Бурнашев В. В. (2014)
Зайцев Е. О. - Анализ возможности применения серийно выпускаемых датчиков угловых перемещений в гироскопических системах, Синицкий О. П., Бородий В. И. (2014)
Рижков Л. М. - Визначення орієнтації супутника на основі інформації з GPS, Олійник Є. М. (2014)
Лемко О. Л. - Аналіз компонувальних схем літальних апаратів зі складеним крилом, Предаченко К. О. (2014)
Зинченко В. П. - Алгоритм определения математических моделей механических аэродинамических весов, Ли Вей, Сарыбога А. В. (2014)
Зінченко Д. М. - Визначення аеродинамічних характеристик безпілотного літального апарату для авіахімічних робіт при нестаціонарному обтіканні, Седневець О. В. (2014)
Левченко О. І. - Оцінка впливу схеми "гвинт у кільці" на злітні характеристики літального апарата, Вірченко Г. А. (2014)
Лемко О. Л. - Особливості розрахунку аеродинамічних та льотно-технічних характеристик безпілотного літального апарату модульної конструкції, Гребенніков Є. О. (2014)
Голінко І. М. - Динамічна модель тепломасообмінних процесів у камері форсуночного зволоження, Кубрак А. І., Галицька І. Є. (2014)
Чемерис О. М. - Коливання еліптичних мембран (2014)
Хомінич О. О. - Вплив параметрів компоновки літального апарату із замкненою просторовою схемою на транспортну ефективність, Зінченко Д. М. (2014)
Trubachev S. I. - The calculation of the stress-strain state of the front landing gear transport aircraft, Alekseychuk O. N. (2014)
Chernyak N. G. - Instrumental errors of navigation accelerometer nonlinear metrological model’s coefficients identifi-cation by test-positioning method in terrestial gravi-tational field, Rybak V. V., Terokhin S. V. (2014)
Семидел П. С. - Синтез законов управления автоматическим приземлением самолета на шасси, Бурнашев В. В. (2014)
Сухов В. В. - Аеродинамічне проектування крила з сонячними елементами, Козей Я. С., Гетьман А. С. (2014)
Анотації (2014)
Титул, содержание (2011)
Чигарев В. В. - Повышение производительности сварки меди со сталью, Гавриш П. А., Васильева Л. В. (2011)
Гетьман А. В. - О нормировании уровня магнитного поля с помощью мультипольных магнитных моментов (2011)
Гирин О. Б. - Структурообразование металлов при электроосаждении и затвердевании в среде водорода, Трофименко В. В. (2011)
Донец С. Е. - Влияние облученния сильноточными релятивистскими электронными пучками на электропроводность сплава Д16, Литвиненко В. В., Полторацкий Ю. Б., Пономарев А. Г., Уваров В. Т. (2011)
Григорчак І. І. - Інтеркалатні наноструктури конфігурації неорганічний напівпровідник/родамін Ж, Іващишин Ф. О., Біщанюк Т. М. (2011)
Сівецький В. І. - Пошук кривої течії поліетилену низької густин для каналу 4 мм Ч 32 мм, Рябінін Д. Д., Сокольський О. Л., Кривко С. А., Окунь О. О. (2011)
Иващенко В. П. - Научные аспекты утилизации некондиционных титановых отходов, Курис Ю. В., Колобов Г. А. (2011)
Радченко И. С. - Оптические свойства ртути в коллоидном раздроблении, Василенко П. Л. (2011)
Лысенко Т. В. - Определение коэффициента теплопроводности противопригарных покрытий стержней с использованием регрессионного анализа, Cтепаненко А. В., Худенко Н. П. (2011)
Алимов В. И. - Трансформация размерного состава карбидов при вторичном переделе быстрорежущего инструмента, Георгиаду М. В., Лобкова Ю. В. (2011)
Бушкова В. С. - Исследованиe электрических свойств композитов системы (1 – х) NiAl0,5Fe1,5O4 — хBaTiO3, Копаев А. В. (2011)
Панфілов І. П. - Формирование солитонов с помощью свободных электронов, Панфілов М. І., Флейта Ю. В. (2011)
Литвин В. П. - Коллиматоры и кодирующие маски в гамма-томографии (2011)
Волошин А. И. - Влияние температурной однородности нагревательных печей на качество поковок крупных сечений, Фельдман В. Е., Шимко А. И., Бундюк Л. П. (2011)
Красношлык Н. А. - Моделирование многофазной диффузии в двухкомпонентном металлическом сплаве, Богатырёв А. О. (2011)
Шаповал О. В. - Cинтез люмінесцентних нанокомпозитів LaPO4-Eu з функціональною полімерною оболонкою, Мітіна Н. Є., Заіченко О. С., Волошиновський А. С., Вістовський В. В. (2011)
Бордюк А. Ю - Светорассеяние воды в слабом электрическом поле (2011)
Яремчук Н. А. - Метод оцінювання комплексного показника якості за вербальними одиничними показниками якості з урахуванням вагових коефіцієнтів, Года О. Ю. (2015)
Калюжний І. Г. - Системи охолодження суперкомп’ютерів. Проблеми і перспективи (2015)
Сілакова Т. Т. - Побудова моделі компетентності експертів, Сілаков К. І. (2015)
Марусик А. М. - Динамічна система балансування навантаження веб серверів (2015)
Зінченко В. П. - Багатоканальні системи автоматизованого вимірювання тиску в аеродинамічному експерименті, Зінченко С. В., Вей Ли (2015)
Панов Є. М. - Числовий аналіз двовимірної задачі надзвукових взаємодій стрибка ущільнення з пограничним шаром, Карвацький А. Я., Лелека С. В., Лазарев Т. В., Педченко А. Ю. (2015)
Зинченко Д. Н. - Улучшение эксплуатационных характеристик летательного аппарата с деформируемым комбинированным крылом, Гюркан Ортамевзи (2015)
Левчук К. Г. - Вплив місця установки амортизатора на показники ударного імпульсу аварійного компонування бурильної колони (2015)
Зінченко Д. М. - Розрахункова оцінка наявного діапазону центровок літального апарату замкненої просторової схеми, Хомінич О. О. (2015)
Trubachev S. I. - The strength сalculation of energy systems pipelines with bends by finite element method, Alekseychuk O. N. (2015)
Журавель О. С. - Оцінка можливостей ракет-носіїв для виведення засобів відводу космічних об’єктів з навколоземних орбіт, Дронь М. М. (2015)
Лемко О. Л. - Винтокольцевой движитель для беспилотного летательного аппарата, Предаченко К. О. (2015)
Зинченко В. П. - О подготовке специалистов бортовых комплексов авионики, Тихомиров В. А., Зинченко С. В. (2015)
Коршевнюк Л. О. - Концепція аналітичної класифікації ризиків в задачах системного аналізу складних систем (2015)
Калюжний І. Г. - Квантова криптографія: принципи, проблеми та перспективи (2015)
Туз Ю. М. - Методи та засоби вимірювання просторово-часових характеристик ультразвукових лінійних фазованих антенних решіток, Красковський О. П., Мосолаб О. О. (2015)
Забияка А. Л. - Способы безопасной маршрутизации в grid системах, Барынин Ю. И. (2015)
Роменская О. П. - Температурне отвердіння заготовок із полімерних композиційних матеріалів при НВЧ нагріванні, Манько Т. А. (2015)
Trubachev S. I. - Applying the variational-grid method of the supported shells calculation, Alekseychuk O. N. (2015)
Гречко Г. П. - Відновлення постійного корисного сигналу, порушеного аперіодичними збуреннями (2015)
Гюркан Ортамевзи - Математическое моделирование аэродинамики самолета общего назначения с комбинированным крылом (2015)
Голінко І. М. - Синтез системи керування штучним мікрокліматом із використанням відносної вологості та вологовмісту повітря в якості параметра стабілізації, Галицька І. Є. (2015)
Іголкін Д. С. - Алгоритм вибору параметрів електричної силової установки безпілотного літального апарату з врахуванням маршруту польоту, Масько О. М., Сухов В. В. (2015)
Котвицький Р. С. - Автоматичне керування оптичною віссю камери на основі системи технічного зору з використанням методу ідентифікації об’єктів за кольором, Сарибога Г. В., Збруцький О. В. (2015)
Волинець О. А. - Забезпечення стійкості та керованості літака на критичних кутах атаки, Зінченко Д. М. (2015)
Бурлакова А. Н. - Патентная аналитика как инструмент повышения эффективности менеджмента интеллектуальной собственности предприятия, Воротников В. А. (2015)
Климчук С. П. - Интеллектуальная собственность в мировой ракетно-космической отрасли как источник актуальных технических знаний (2015)
Маренич Е. Н. - Распределение прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные при выполнении НИР и ОКР (2015)
Титул, содержание (2011)
Бахарева А. Ю. - Математическое описание изменения концентрации биологического окисления метана (2011)
Голованов В. А. - Применение фитопрепаратов для придания антимикробных свойств текстильным материалам, Абрамова А. С., Сумская О. П. (2011)
Головко М. П. - Антиоксидантні властивості деяких видів рослинної сировини, Пенкіна Н. М., Колесник В. В. (2011)
Кириченко А. Г. - Исследование каталитической активности красного шлама в реакции распада монооксида углерода, Колесник Н. Ф. (2011)
Петрушка І. М. - Внутрішньодифузійна кінетика процесу адсорбції барвників природними сорбентами (2011)
Некрасов П. О. - Удосконалення технології ферментативного гідролізу жирів, Плахотна Ю. М., Некрасов О. П. (2011)
Семенченко О. А. - Влияние температуры дегидратации на структуру фации и водного раствора, Новиков В. А., Новикова Л. В. (2011)
Левицкий В. Є. - Вплив полівінілпіролідон-силікатного модифікатора на структуру та властивості полікапроаміду, Ганчо А. В. (2011)
Нестерова Л. А. - Интенсификация процесса крашения активными красителями (2011)
Биглов Д. А. - Изучение влияния состава шихты на свойства плотных шамотных огнеупоров, Питак Я. Н., Остапенко И. А., Андрусенко О. М. (2011)
Панасенко В. В. - Зависимость между составом и свойствами системы K+, (С2Н5)2NН2 + // НСО3 –-Н2О ПРИ 30 °С, Гринь Г. И., Панасенко В. А., Мазунин С. А. (2011)
Внукова Н. В. - Оцінка акустичного забруднення придорожньої території автомобільної дороги (2011)
Андреев С. Ю. - Нова технологія локального очищення стічних вод гальвановиробництв, Камбург В. Г., Демидочкин В. В. (2011)
Кузнецова Е. Г. - Влияние электроразрядной обработки на очистку сточных вод в процессах коагуляции и флокуляции, Сарибекова Ю. Г. (2011)
Касимов А. М. - Основные физико-химические свойства частиц золошлаковых отвалов угольных ТЭС Украины, Ковалев А. А., Калиновский А. Я. (2011)
Бабаев В. Н. - Энергетический потенциал метанообразования при мезофильном анаэробном разложении органической составляющей отходов, Горох Н. П., Коринько И. В. (2011)
Касимов А. М. - Перспективные процессы переработки и утилизации некоторых отходов производства минеральных удобрений, Решта Е. Е. (2011)
Титул, содержание (2011)
Дудник В. В. - Исследование особенностей вибрационного упрочнения рабочей поверхности лемеха (2011)
Зубенко Д. Ю. - Техническая диагностика подшипников качения подвижного состава городского электротранспорта (2011)
Коваленко Г. М. - Моделювання процесу екструзії у формуючому інструменті при формуванні куткового профілю, Коваленко К. Г. (2011)
Канивец А. В. - Оценка подобия стендовых и эксплуатационных испытаний (2011)
Штаєр Л. О. - Моделювання деформованих профілів лопатей осьового компресора газоперекачувального агрегату (2011)
Мамедов Б. Ш. - Основы единой теории движителей на непрерывных потоках. Вывод формулы тяги, полетного (тягового) КПД турбореактивных двигателей (2011)
Шамровский А. Д. - Применение теории фракталов для описания состояний равновесия стержневых систем, Колесник Д. Н. (2011)
Быков Ю. А. - Влияние неоднородности температуры на упругие колебания лопаток газовой турбины, Гнесин В. И. (2011)
Карачун В. В. - Достижение частичной инвариантности гироскопа направления при детерминированной качке, Мельник В. Н. (2011)
Гетманенко Н. Ю. - Наномеханические особенности кантилеверных элементов атомно-силового микроскопа (2011)
Коренко М. Г. - Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния металла при горячей прокатке в разгонных калибрах (2011)
Куберский С. В. - Экспериментальные исследования процессов мягкого обжатия непрерывнолитых сортовых заготовок в промышленных условиях, Стриченко С. М., Завгородний А. В. (2011)
Соломонюк Н. С. - Повреждаемость блоков плавучести из пеностекла для подводных аппаратов (2011)
Ластівка І. О. - Розрахунок параметрів аеродинамічного сліду за лопаткою компресорної решітки (2011)
Карпов В. В. - Українська державність в символічному означенні (2017)
Збанацька О. М. - Дослідження інформаційно-пошукових мов у бібліотеках і архівах: методологічні основи (2017)
Свердлик З. М. - Службове листування як форма ділової комунікації Київської міської думи й управи (кін. 19-го – поч. 20-го ст.) (2017)
Єрмолаєва Г. А. - Веб-квест як інтерактивна форма самостійної роботи студентів у процесі підготовки майбутніх документознавців (2017)
Копанєва В. О. - Наукова комунікація: від відкритого доступу до відкритої науки (2017)
Бачинська Н. А. - До джерел вищої бібліотечної освіти в Україні (початок 19-го – перша чверть 20-го століття) (2017)
Тишкевич К. І. - Краєзнавчий інформаційний ресурс бібліотек України для юнацтва (2017)
Парфенюк І. М. - Соціальні мережі інтернету як засіб комунікації політичного лідера (на прикладі соцмереж Президента України) (2017)
Курбан О. В. - Інформаційне супроводження російської гібридної агресії в Донбасі (2014-2016) (2017)
Добровольська В. В. - Сучасні зміни культурної політики в Україні та розвиток інформаційно-комунікаційного простору культури і управління документацією (2017)
Рибачок О. М. - Документальна спадщина як складова культурних цінностей і культурної спадщини (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до публікацій (2017)
Титул, содержание (2011)
Антонова Л. Н. - Оцінка дії вітру на процес перемішування водних мас у водоймищі-охолоджувачі, Михайський Д. В., Канюк Г. І., Омельченко Л. М., Червоний В. В., Місько А. Р. (2011)
Кузьменко І. М. - Методика розрахунку параметрів теплоносіїв у скруберних процесах, Ногін М. В., Крячок О. О., Зозуля Т. Л. (2011)
Васильєв А. Ф. - Підвищення ефективності використання палива в активній зоні реактора, Кондратюк В. А. (2011)
Ачкасов И. А. - Энергосбережение и энергосберегающие технологии: перспективы инновационного развития, Пушкарь Т. А. (2011)
Бойко В. С. - Повышение энергоэффективности цикла оборотного водоснабжения горнообогатительного комбината, Сотник Н. П., Хованский С. А. (2011)
Васильєв Є. А. - Математична модель розрахунку зворотних витоків через кульовий клапан розчинонасоса (2011)
Буджак Я. С. - Прогнозування і розрахунок фотоелектричного перетворювача із заданими характеристиками, Єрохов В. Ю., Мельник І. І. (2011)
Кузнецов В. Г. - Експериментальне дослідження "умовних втрат" електроенергії в тяговій мережі, Сергатий Ю. М., Кирилюк Т. І. (2011)
Герман В. Ф. - Поиск путей расширения диапазона рабочих параметров свободновихревых насосов типа "Turo", Гусак А. Г., Евтушенко А. А., Панченко В. О. (2011)
Цейтлин М. А. - Исследование массообмена на контактных элементах с конусными телами, Райко В. Ф., Марван Э. Д. (2011)
Степанець О. В. - Регулювання теплового навантаження котлоагрегата на основі оцінки моделі об’єкта, Мовчан А. П. (2011)
Чайковська Є. Є. - Техніко-економічна оцінка енергозберігаючої технології комбінованого теплопостачання, Іщук Н. Ф. (2011)
Малафаев Н. Т. - О взаимодействиях и динамике молекул в чистой воде (2011)
Щапов П. Ф. - Минимизация времени профилактического контроля параметров жидкой изоляции энергетических объектов, Чунихина Т. В. (2011)
Титул, зміст (2017)
Bozhko N. - Analysis of the influence of rosemary and grape seed extracts on oxidation the lipids of peking duck meat, Tischenko V., Pasichnyi V., Marynin A., Polumbryk M. (2017)
Marynchenko L. - Exploring the possibility of purification of water-alcohol solutions of different concentrations containing aldehydes and esters by mineral adsorbents, Marynchenko V., Hyvel M. (2017)
Osokina N. - Substantiation of the use of spice plants for enrichment of wheat bread, Kostetska К., Gerasymchuk О., Voziian V., Telezhenko L., Priss O., Zhukova V., Verkholantseva V., Palyanichka N., Stepanenko D. (2017)
Skrypnyk V. - Improving heat transfer coefficient during double-sided meat frying, Bychkov Y., Molchanova N., Farisieiev A. (2017)
Pasichnyi V. - Optimization of the canned poultry meat sterilization formula with hydrocolloids, Ukrainets A., Shvedyuk D., Al-Hashimi Haider Muhamed, Matsuk Y. (2017)
Burdo O. - Development of wave technologies to intensify heat and mass transfer processes, Bandura V., Zykov A., Zozulyak I., Levtrinskaya J., Marenchenko E. (2017)
Dzyuba N. - Development of a fermented milk dessert composition "Martyshka", Valevskaya L., Atanasova V., Sokolovskaya O. (2017)
Paska M. - A study of toxic elements and radionuclides in semi-smoked sausages made with lentils, thyme, and juniper, Simonovа I., Haluh B., Basarab I., Masliichuk O. (2017)
Sukhenko Y. - Changing the quality of ground meat for sausage products in the process of grinding, Sukhenko V., Mushtruk M., Vasuliv V., Boyko Y. (2017)
Abstract and References (2017)
Nekrasov А. - Energy efficient start modes of traction electrical systems of mine electric locomotives, Chorna V., Dmytrenko A., Blinova A. (2016)
Vlasenko R. - Fuzzy-pid controller in the pulse width modulation system for controlling of three-phase parallel active power filter converter, Bialobrzeski O., Bondarenco C., Yakimets S. (2016)
Sinchuk O. - Modes and parameters of functioning of traction electromechanical complexes miner contact electric in iron mines, Sinchuk I., Fedotov V., Chorna V. (2016)
Vlasenko R. - Three-phase parallel active power filter system pre-charge capacitor, Bialobrzeski O., Kobeliatskiy M., Yakimets S. (2016)
Osadchuk V. - Frequency optical transducer based on dual-gate mosfet and photoresistor, Osadchuk O., Seletska O., Krylik L., Zhaglovska O. (2016)
Kobilskaya O. - Mathematical model of thermal process with an unknown source, Lyashenko V. (2016)
Demyanchenko O. - Heat exchange model in the spherical area (2016)
Dibrova S. - Mathematical model of the human oculomotor system in norm, Kuharenko D., Yemchenko V. (2016)
Stanovskyi А. - The virtual models in equal-stressed machine parts design, Naumenko Y., Saukh I., Abu Shena О. (2016)
Voloshyna O. - Modified model of investment portfolio optimization which includes systematic risks level, Grygorova T., Auelbekova A. (2016)
Moroz M. - Improvement of urban transport system, Korol S., Plichko А. (2016)
Fomin O. - Prospective concept of the draft system of open boxcars, Gorbunov N., Lovskaya A. (2016)
Dragobetskii V. - Engeneering procedure of optimization calculation of modes of cladding by rolling, Zagoryanskii O., Fedorak I. (2016)
Yelizarov М. - The feasible methods for cyan bacteria harvesting from the water body surface, Digtiar S., Shlyk S. (2016)
Bakharev V. - The environmental electromagnetic pollution problems analysis in the context of this type of environmental hazard environmental monitoring methodology formation, Marenych A., Voloshyna V. (2016)
Vambol S. - Methodological basics of criterial integrated assessment of ecological safety management system functioning efficiency of power plants exploitation process, Kondratenko O., Vambol V., Mietielov O. (2016)
Yegorova O. - Obtaining of new types sorbents for the extraction of heavy metals from aqueous solutions (2016)
Korpan N. - Early and late ultrastructural changes in pancreatic cells following low temperature exposure: an experimental study, Litvinenko O., Sushko V., Leshchenko V., Sandomyrskyi B., Khudetskyy I., Shevchenko M. (2016)
Korpan N. - Cryosurgery of primary breast canceren bloc combined with intraoperative ultrasound-guided tracer injection, Litvinenko O., Sushko V., Leshchenko V., Sandomyrskyi B., Khudetskyy I., Shevchenko M. (2016)
Mytrofanov I. - Declaration the false information: analysis the structure of a crime (2016)
Балакин С. В. - Организация пресечения вторжений в компьютерные сети алгоритмами выявления изменений (2017)
Савченко С. В. - Метод контроля сварных соединений баллистических сталей с по-мощью акустической эмиссии, Тимчик Г. С. (2017)
Шлыков В. В. - Пирометрическая система контроля температуры, Данилова В. А., Диденко М. (2017)
Кулик Я. А. - Розробка системи стеження за рухом сонця для підвищення ККД сонячних електростанцій, Книш Б. П., Шкуран М. В., Черноволик О. В. (2017)
Лисий А. О. - Забезпечення безпечної льодової навігації на каналах Азовського моря (2017)
Онищук В. В. - Розв’язування системи рівнянь Нав’є-Стокса для оцінки динамічної рівноваги си-стеми "галактика – космічний простір Всесвіту" (2017)
Сергеев-Горчинский А. А. - Выбор меры различия значений образцового и отфильтрованного био-медицинских сигналов (2017)
Сердюк О. Ю. - Розробка інформаційної технології верифікації показників оптимізації періодичних операційних процесів та виявлення прогностичних властивостей верифікованих показників (2017)
Федоров Н. В. - Структурная и параметрическая оптимизация локальной подсисте-мы инженерной сети, Хренов А. М. (2017)
Романюк В. А. - Управління енергоспожіванням в безпроводових сен-сорних мережах, Жук О. В., Ткаченко Д. В. (2017)
Мегель Ю. Е. - Математическое моделирование и оп-тимизация параметров действия лазерного луча на многослойные биоматериалы, Путятин В. П., Левкин Д. А., Левкин А. В. (2017)
Березовський С. О. - 3D програмно-конфігуровані комутаційні структури на елементах Березовського (2017)
Сорокун А. Д. - Дослідження можливості та перспектив використання каналу передачі з можливіс-тю корекції помилок в області стеганографії (2017)
Дьомін Р. Ю. - Дослідження втомного руйнування бандажів коліс тягового рухомого складу (2017)
Иукуридзе Э. Ж. - Лаборатория сенсорного анализа как современ-ный инструмент в технологии вина, Ткаченко О. Б., Киселёв С. В. (2017)
Гасымов С. Ю. - Численное моделирование процесса фильтрации газа и воды на основе разностно-итерационного метода в подвижных сетках, Мамедов Р. С. (2017)
Годун Н. І. - Класифікація професійних захворю-вань та їх профілактика, Миздренко О. М., Буц М. А., Харченко Н. А. (2017)
Рикусова Н. І. - Вплив на навколишнє природне середовище (НПС) бурових робіт та відходів бу-ріння нафтогазових свердловин (2017)
Павличенко А. В. - Удосконалення системи обліку, оцінки і моніторингу техногенних родовищ з використанням геоінформаційних технологій, Бучавий Ю. В., Федотов В. В., Деменко О. В., Тріпачова К. В. (2017)
Беляев А. В. - Применение метода контурного анализа изображений в системе обработки мультимедийного стрелкового тренажера, Зубков О. В., Карташов В. М. (2017)
Ліскін В. О. - Технологія для автоматизації створення контенту систем комп’ютерного навчання (2017)
Титул, зміст (2011)
Гадяцкий А. В. - Измерение давления в культеприёмной гильзе протеза - часть комплексной оценки качества протезирования, Задерей Ю. Н., Качер В. С., Тимофеев И. Л. (2011)
Захарченко Н. В. - Структурная скрытность таймерных сигналов в системах с кодовым разделением каналов, Корчинский В. В., Радзимовский Б. К. (2011)
Караченцев В. Є. - Безпроводові комп′ютерні мережі, Повстяной О. Ю. (2011)
Зубенко Д. Ю. - Методы диагностирования рельсового полотна городского електротранспорта (2011)
Снегуров А. В. - Подход к повышению эффективности выявления инсайдеров при обеспечении информационной безопасности организации, Кравченко А. Д., Ткаченко Е. А. (2011)
Дударь З. В. - Применение метода кластеризации k-means для оптимизации кэширования в Collaborative Software, Глазунов В. В. (2011)
Черних О. П. - Інформаційне забезпечення на основі мереж спостереження повітряного простору, Обод І. І., Свид І. В. (2011)
Ельченко С. В. - Результаты исследований кросс-поляризационной структуры сигнала в спутниковых линиях связи (2011)
Сосновский Ю. В. - Моделирование многоканального коммутатора со специальной дисциплиной обслуживания (2011)
Любченко В. А. - Распознавание структуры сложных веществ в условиях неопределенности, Путятин Е. П. (2011)
Кубрак Ю. О. - Математична модель нового перколяційного тензоперетворювача лінійних деформацій, Грабар І. Г. (2011)
Кузьмук В. В. - Класифікація мереж Петрі та приклади їх застосування для розв‘язання прикладних задач, Парнюк А. М., Супруненко О. А. (2011)
Малик Б. А. - Оптоэлектронные преобразователи в системах обеспечения безопасности технологических процессов, Селенкова Н. П. (2011)
Ярута В. О. - Неруйнівний контроль якості деталей магнітовідривним методом, Ярута О. М. (2011)
Толстиков А. Н. - Информационно-управляющая система электротранспорта: моделирование тепловых процессов в контактной сети, Толстиков Н. Г., Макрушан И. А. (2011)
Титул, зміст (2017)
Sknar Y. - Research into composition and properties of the Ni–Fe electrolytic alloy, Sknar I., Cheremysinova А., Yermolenko I., Karakurkchi A., Mizin V., Proskurina V., Sachanova Y. (2017)
Shabliy T. - Study of effectiveness of heavy metals ions as the inhibitors of steel corrosion, Nosachova J., Radovenchik Y., Vember V. (2017)
Danchenko Yu. - Investigation into acid-basic equilibrium on the surface of oxides with various chemical nature, Andronov V., Rybka E., Skliarov S. (2017)
Ivanov V. - Silicon effect on the formation of graphite inclusions in gray cast iron, Pirozhkova V., Lunev V. (2017)
Kotok V. - The properties investigation of the faradaic supercapacitor electrode formed on foamed nickel substrate with polyvinyl alcohol using, Kovalenko V. (2017)
Hryhoriev S. - Study into properties of the resource-saving chromium-containing briquetted alloying additive from ore raw materials, Petryshchev A., Shyshkanova G., Yakimtsov Yu., Zhuravel S., Yamshinskij M., Fedorov G., Kruglyak D., Shevchenko O., Goliev Ye. (2017)
Krasinskyi V. - Thermogravimetric research into composites based on the mixtures of polypropylene and modified polyamide, Kochubei V., Klym Y., Suberlyak O. (2017)
Moravskyi V. - Research into kinetic patterns of chemical metallization of powder-like polyvinylchloride, Dziaman I., Suberliak S., Kuznetsova М., Tsimbalista Т., Dulebova L. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2011)
Письменный Е. Н. - Конвективный теплообмен поперечно-омываемых шахматных пакетов плоско-овальных труб, Кондратюк В. А., Жукова Ю. В., Терех А. М. (2011)
Муха А. М. - Енергоефективність перетворювача багатосистемного електровозу у режимі змінного струму (2011)
Кравченко В. П. - Сопоставление охлаждающей способности асбестоцементного и сетчатого оросителя башенных градирен, Морозов Е. Н., Галацан М. П. (2011)
Коцуба О. Л. - АЕС нового покоління в Україні, Василик Д. О. (2011)
Канюк Г. И. - Экспериментальные исследования системы автоматического регулирования производительности турбокомпрессорного агрегата доменной печи, Попов М. А., Пугачева Т. Н., Кириченко И. К., Мисько А. Р. (2011)
Кузнецов В. Г. - Задача определения условий рационального распределения мощности тяговой подстанции постоянного тока (2011)
Білокінь І. І. - Вплив газовмісту рідини на характеристики лабіринтно-гвинтового насоса, Стеценко Ю. М., Макагон В. А., Кошевий В. Ф., Андренко П. М., Лебедєв А. Ю. (2011)
Ружинська Л. І. - Експериментальне дослідження теплообміну при перемішуванні мішалками з магнітним приводом, Кузьменко К. В. (2011)
Кравец В. Ю. - Исследование температуры начала кипения в закрытом двухфазном термосифоне, Чернобай В. А., Никитенко А. А., Бехмард Голамреза (2011)
Кінащук І. Ф. - Вплив гістерезисних ефектів на характеристики компресорних решіток (2011)
Сиченко В. Г. - Імітаційна модель для дослідження електромагнітних процесів у тягових мережах постійного струму (2011)
Чайковська Є. Є. - Комплексна система підтримки функціонування теплонасосного енергопостачання, Стефанюк В. В. (2011)
Кирчу Ф. И. - Исследование влияния параметров расчетной сетки на характеристики компрессорных решеток (2011)
Мазур А. П. - Оптимизация формы лопаток околозвуковых каскадов компрессоров газотурбинных двигателей, Куничник П. И., Кулик К. С., Роздобудько В. В., Зюзьков В. Н. (2011)
Молчанов И. А. - Удержание расплава активной зоны внутри контаймента при тяжелых авариях ядерных энергоблоков, Шумилин М. П. (2011)
Андреєв А. В. - Місце вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських у системі вищої освіти України (2017)
Антонова Т. Л. - Поводження з відходами як фактор порушення екологічної безпеки України (2017)
Арістова І. В. - Органи місцевого самоврядування як суб’єкти реалізації національної політики розвитку інформаційного суспільства в Україні: цілі, завдання, функції, повноваження, напрями удосконалення, Запара С. І. (2017)
Біла-Тіунова Л. Р. - Щодо визначення поняття "викладацька діяльність" у контексті антикорупційного законодавства, Хамходера О. П. (2017)
Боговіс Є. В. - Історико-правовий аспект становлення інституту державної служби України (2017)
Болокан І. В. - Особливості структури адміністративно-правової норми та її вплив на реалізацію норми (2017)
Галунько В. М. - Характеристика окремих принципів слідчої діяльності правоохоронних органів в Україні (2017)
Говорун В. В. - Завдання адміністративного права в аспекті гарантування непорушності (недоторканості) права громадян на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (2017)
Журба М. А. - Особливості адміністративно-правового статусу громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості в Україні (2017)
Ігонін Р. В. - Джерельна база та перспективи дослідження національного центрального бюро Інтерполу з позицій адміністративно-правової науки, Паніотов Є. К. (2017)
Кундрик Р. С. - До питання про адміністративно-правовову складову частину інституту державно-приватного партнерства і її зв’язок з інститутом адміністративних договорів (2017)
Мельник О. Г. - Правове регулювання відносин з охорони військового майна (2017)
Москаленко С. І. - Адміністративно-правовий статус органу публічної влади в галузі цивільної авіації (2017)
Назарук С. Л. - Прокурорське самоврядування – вагома складова у реформуванні органів прокуратури (2017)
Лещенко Р. М. - Напрями вдосконалення оподаткування малого підприємництва: євроінтеграційний аспект, Наум А. А. (2017)
Приходько І. В. - Сутність податкової амністії та її співвідношення з поняттями "економічна амністія", "фінансова амністія" та "амністія капіталів" (2017)
Радчук А. А. - Застосування заходів юридичної відповідальності в порядку адміністративного судочинства (2017)
Роллер В. М. - Теоретична і правова база формування інформаційного суспільства (2017)
Ульяновська О. В. - Підстави застосування адміністративної відповідальності як засобу забезпечення конституційного права на судовий захист (2017)
Царикова Е. В. - Гармонизация банковского законодательства Украины в рамках Базельских соглашений (2017)
Ченшова Н. В. - Сучасний стан, перспективи розвитку і вдосконалення антикорупційної політики в Україні, Шпилька Л. О. (2017)
Шепетько С. А. - Міжвідомче інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю (2017)
Lečko B. - Злочинність неповнолітніх – історичний екскурс (2017)
Tittlová M. - Информационно-техническое обеспечение и возможности защиты основных прав человека в Словацком уголовном деле (2017)
Вирт А. А. - Уголовно-правовая ответственность за преступления в сфере использования природных ресурсов по законодательству некоторых зарубежных стран (2017)
Данилів О. М. - Поняття серійного вбивства та відмежування його від інших суміжних явищ (2017)
Колос М. І. - Платон: ідеї цивілізаційного розвитку кримінального права (2017)
Корягіна А. М. - Визначення взаємовідносин жертви та злочинця (2017)
Ліховіцький Я. О. - Роль криміногенної ситуації в механізмі індивідуальної злочинної поведінки у сфері службової діяльності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України (2017)
Плужнік О. І. - Класифікація злочинів проти дітей у кримінальному законодавстві України, Корнієнко М. В. (2017)
Романюк Х. І. - Суб’єкт незаконного проведення аборту (2017)
Андрушко О. В. - Помилка в кримінальному процесі: загальнонаукові та юридичні пролегомени (2017)
Білокінь Р. М. - Відповідальність за невиконання законних вимог і процесуальних рішень осіб, які здійснюють кримінальне провадження (2017)
Бобік В. П. - Історико-правова характеристика розвитку презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини в кримінальному провадженні України (2017)
Болгар О. В. - Особливості проведення спеціального слідчого експерименту у документуванні кримінального автобізнесу (2017)
Васильков Д. С. - Показання як джерело доказу у судових справах на території сучасної України від доби Київської Русі до Соборного уложення 1649 року (2017)
Загурський О. Б. - Застосування кримінальних процесуальних норм на стадії підготовчого провадження як важливий елемент судової діяльності (2017)
Іскендеров Е. Ф. - Оперативні підрозділи в системі суб’єктів кримінального процесуального доказування (2017)
Лушпієнко В. М. - Показання з чужих слів за законодавством України та іноземних держав (2017)
Малярова В. О. - Види і форми взаємодії під впливом нового кримінального процесуального законодавства, Дмитрієва Л. В. (2017)
Пархоменко Я. О. - Підстави застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом (2017)
Скрябін О. М. - Захисник як суб’єкт конфліктних взаємодій у кримінальному провадженні (2017)
Старенький О. С. - Потерпілий як суб’єкт доказування у кримінальному провадженні: проблеми реалізації засади змагальності (2017)
Заборовський В. В. - Страхування цивільно-правової відповідальності адвокатів в Україні: обов’язкове чи добровільне? (2017)
Гавронська І. В. - Немає нічого природнього в катастрофах. Зміст поняття disaster у контексті норм міжнародного права щодо зниження ризиків катастроф (2017)
Камінський І. І. - До питання визначення незбройної сили у міжнародному праві (2017)
Чуєнко В. І. - "Європейська криза біженства": причини формування (2017)
Березянська В. - Функціональна модель его-станів онкологічних хворих. Транзакційний підхід (2016)
Бочаріна Н. - Емпіричне вивчення соціально-психологічних детермінант тривожності у дітей молодшого шкільного віку, Вишковська Л. (2016)
Василькевич Я. - Етичний аспект креативно-інноваційного розвитку постіндустріального суспільства (2016)
Гапон Н. - Психологія взаємин викладача зі студентами у світлі ціннісних засад европейської освіти (2016)
Говорун Т. - Економічні індикатори гендерної рівності, Кікінежді О., Шульга І. (2016)
Грейліх О. - Особливості міжособистісної взаємодії у системі "вчитель-вчитель" (2016)
Канюка С. - Ефективність системи формування толерантності жінок як передумови їх психологічної готовності до материнства (2016)
Кашпур Ю. - Філософсько-психологічне розуміння поняття вірності особистості (2016)
Кириченко Т. - Передумови розвитку саморегуляції поведінки підлітків (2016)
Мазур А. - Особливості та чинники формування вольових якостей у дитини молодшого шкільного віку, Руденко О. (2016)
Матяш М. - Етнопсихологічні особливості українців або шлях до самопізнання (2016)
Рик Г. - Дослідження динаміки особистісних ставлень засобами колірної діагностики (2016)
Савчин О. - Психологічні та педагогічні особливості формування умінь у дітей старшого дошкільного віку продукувати розповіді різного типу (2016)
Стадник Г. - Вплив сім'ї на пізнавальну активність дошкільників (2016)
Хараджи М. - Соціально-психологічні виміри міжетнічної толерантності (2016)
Чіп Р. - Становлення особистості сучасного підлітка в умовах соціокультурних змін: гендерний аспект (2016)
Щербакова І. - Відповідальність у світлі смисложиттєвих орієнтацій особистості (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Ландэ Д. - Нелинейные свойства мультиагентной модели распространения новостей, Додонов В. (2016)
Коваленко О. - Побудова багаторівневих мультиагентних інформаційних систем заснованих на знаннях (2016)
Косенко С. - Основні положення теорії онтологій та її впровадження в систему правових знань (2016)
Толюпа С. - Построение систем защиты информации на основе многоуровневой иерархической модели, Успенський А. (2016)
Яковів І. - Система забезпечення авторства цифрового фотознімку, Давидюк А., Куликівський І. (2016)
Павленко П. - Метод формування правил екстраполяції інцидентів для мережево-центричного моніторингу інформаційно-телекомунікаційних систем, Віноградов М., Гнатюк С., Гізун А., Гнатюк В. (2016)
Кожедуб Ю. - Збір, обробка, застосування та захист інформації в документах високої соціальної значимості, Лісніченко Т. (2016)
Ivanchenko S. - Statistical reliability of noise hindrance for ensuring protection against leakage of information through technical channels, Bezshtanko V., Havrylenko O. (2016)
Кубявка М. - Математична модель інформаційного впливу на контрагента взаємодії (2016)
Білан С. - Програмно-апаратна реалізація генератора підключів на основі клітинних автоматів, Демаш А. (2016)
Шологон О. - Зменшення загальної кількості логічних елементів у класичному двокроковому помножувачі засобами VIVADO HLS, Шологон Ю. (2016)
Винничук С. - Формирование неравномерных приращений для базового основания модуля в задаче факторизации методом Ферма, Максименко Е. (2016)
Мохор В. - Використання ентропійного підходу для оцінювання ризиків безпеки інформації, Цуркан В., Дорогий Я., Михайлов С., Бакалинський О., Криховецький Г., Богданов І. (2016)
Гончар С. - Аналіз факторів впливу на стан кібербезпеки інформаційної системи об’єкту критичної інфраструктури, Леоненко Г. (2016)
Субач І. - Метод рішення задачі розподілу інформаційного ресурсу в АСУ спеціального призначення при варіативному розмірі інформаційних блоків, Чаузов О., Кучук Н. (2016)
Сакович Л. - Метод обгрунтування розробки першочергових спеціалізованих модулів перспективних апаратних технічного забезпечення засобів спеціального зв’язку, Романенко В., Гиренко І. (2016)
Титул, содержание (2011)
Авраменко В. П. - Формирование растровых изображений с помощью фрактала Госпера, Парамонов А. К., Попов А. В. (2011)
Андрейчіков О. О. - Онтологічна модель інтелектуального капіталу (2011)
Жук М. М. - Аналіз методів дослідження функціонального стану водія і показників його діяльності, Ковалишин В. В. (2011)
Бодянский Е. В. - Об одном подходе к сопоставлению машинного обучения, Волошина Н. А., Рябова Н. В. (2011)
Замула О. А. - Аналітичний підхід в методолгоії оцінювання та управління ризиками інформаційної безпеки, Волобуєв Б. В., Черниш В. І., Іванов К. І. (2011)
Шеховцов В. А. - Оценка и управление качеством процесса разработки программного обеспечения на основе моделей зрелости, Годлевский М. Д., Брагинский И. Л. (2011)
Якименко А. Н. - Особенности оптимизации сайтов для социальных сетей и продвижение сайтов в них, Костромицкий А. И. (2011)
Ярова Т. В. - SQL AZURE DATABASE як інноваційна технологія баз даних, Мякшило О. М. (2011)
Сомик О. І. - Адаптивні семантичні моделі представлення та контролю знань, Головін М. Б. (2011)
Павлишенко Б. М. - Групування текстових даних на основі моделі семантичного контексту (2011)
Жульова А. С. - Система оцінки функціонального стану людини за характеристиками хвиль гемодинамічних показників, Коваленко С. О., Супруненко О. О. (2011)
Землянський О. М. - Оптимізація структури системи пожежного моніторингу при змінному пожежному навантаженні приміщення (2011)
Березуцкий В. В. - Виртуальный производственный участок, интегрированный по вредным и опасным факторам, Радван Арафа Биссиуни (2011)
Волков С. Л. - Проверка валидности методов оценки матриц трафика на основе симулятора высокоскоростных защищенных сетей, Сыропятов А. А. (2011)
Титул, содержание (2011)
Карачун В. В. - Влияние нестабильности значений параметров гироскопов двухканальных схем на погрешность курсоуказания, Мельник В. Н. (2011)
Подоляк О. С. - Дослідження впливу робочих характеристик гасителя коливань на динамічні навантаження, Шевченко С. І., Фесенко Г. І. (2011)
Шамровский А. Д. - Дискретные модели для плоских статических задач теории упругости, Лымаренко Ю. А., Колесник Д. Н., Миняйло Т. А., Кривуляк В. В. (2011)
Калмыков М. А. - Определение функциональной зависимости между амплитудой контейнера и его длиной, Романченко А. В. (2011)
Ламнауэр Н. Ю. - Контрольная карта для различных квалитетов точности (2011)
Апьонкін Ю. В. - Полігональний ефект як фактор відмови ланцюгових передач сільськогосподарських машин, Рябчиков М. Л. (2011)
Авраменко О. А. - Анализ напряженно-деформированного состояния нетонких конических оболочек переменной толщины (2011)
Канивец А. В. - Влияние амплитуды колебаний обрабатывающего инструмента на величину деформации восстанавливаемых деталей (2011)
Шифрин Б. М. - О двух моделях поперечных колебаний опор шасси пневмоколесных машин (2011)
Сичов Ю. І. - Дослідження амплітуди коливань багатопозиційного ділильного пристрою, Лях Б. Г., Литвиненко І. І., Самчук В. В. (2011)
Фомін В. В. - Оцінювання розрахункових резервів міцності елементів конструкцій окатишевозів (2011)
Сичов Ю. І. - Розробка безвібраційних обробних комплексів, Тарасюк А. П., Лях Б. Г., Самчук В. В. (2011)
Полярус О. В. - Коливання навісного обладнання при динамічних випробуваннях мостових конструкцій, Барчан В. В. (2011)
Шамровский А. Д. - Решение уточненных уравнений, пример внезапно приложенного на торце изгибающего момента, Егармина Л. Н. (2011)
Шамровский А. Д. - Динамическая задача обобщенной термоупругости для изотропного полупространства, Меркотан Г. В. (2011)
Кондратюк О. Л. - Контроль стану фрез по силі різання, Скоркін А. О., Литвинова О. О. (2011)
Быков Ю. А. - Численное моделирование упругих колебаний лопаток турбомашин, Гнесин В. И. (2011)
Кравченко В. М. - Оценка технических состояний механизмов по результатам измерения вибрации, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2011)
Ноженко В. Ю. - Нестационарные процессы в последовательном резонансном контуре, Родькин Д. И., Ченчевой В. В. (2016)
Тертышный В. А. - Модель и метод многоаспектного поиска фактографических данных для поддержки принятия решений, Шевченко И. В. (2016)
Левикін В. М. - Моделі шаблонів поведінки об'єктів контексту знання-ємного бізнес-процесу, Чала О. В. (2016)
Оксанич І. Г. - Розробка методу віртуалізації контролю температури в підкристальній області злитку кремнію, Рилова Н. В., Притчин О. С. (2016)
Тертышный В. А. - Логическое представление документов и запросов поискового модуля медицинской ERP-системы, Тертышный Н. Ю., Шкарупа Н. Л. (2016)
Чучвара А. Є. - Моделювання випадкових потоків маси у двофазній смузі з арксинус-розподілом шаруватих включень за нульової початкової концентрації (2016)
Маслов А. Г. - Исследование взаимодействия вибрационной плиты рабочего органа с уплотняемой бетонной смесью, Саленко Ю. С., Жовтяк И. И. (2016)
Кутузова А. С. - Характеризація та фотокаталітичні властивості титану оксиду, отриманого гідролітичним способом, Донцова Т. А. (2016)
Тымчик Г. С. - Методика определения акустоупругих коэффициентов связи для материала фасонных профилей металлических конструкций, Филиппова М. В., Демченко М. А. (2016)
Одарченко М. С. - Порівняльна характеристика якості замороженої риби та удосконалення способів заморожування рибної сировини, Сподар К. В., Карпенко З. П., Косухіна Ю. В. (2016)
Шапко В. Ф. - Дослідження показників біопалива та їх сумішей з дизельним паливом для визначення параметра керування цикловою подачею палива, Шапко С. В., Атамась А. І. (2016)
Барановський М. М. - Особливості екстрагування вінкаміну із трави барвінку малого Vinca minor L, Літвін І. А. (2016)
Нуянзін В. М. - Експериментальні дослідження впливу кліматичних факторів на вогнезахисну здатність покриттів для сталевих конструкцій, Ковальов А. І., Ведула С. А. (2016)
Крайнюков О. М. - Встановлення метрологічних характеристик методики біотестування з визначення гострої токсичності води на водоростях Scenedesmus quadricauda (Turp) Breb, Кривицька І. А., Крайнюков О. О. (2016)
Бахарєв В. С. - Недосконалість існуючої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря на рівні урбосистеми: причини, наслідки, шляхи вдосконалення (2016)
Товста С. М. - Рівненський бурштин – це камінь спотикання, долари під ногами чи джерело наповнення бюджету?! (2016)
Коваленко В. В. - Пріоритетні напрями робіт із захисту працюючих від впливу електромагнітних випромінювань ультрависоких і вищих частот, Тихенко О. М., Левченко Л. О. (2016)
Філіппова Є. В. - Раціональне природокористування промислової іхтіофауни Запорізького (Дніпровського) водосховища шляхом лімітування вилучення деяких видів риб у 2016 році, Федоненко О. В., Маренков О. М. (2016)
Терещенко Т. М. - Використання математичного моделювання в процесах переробки вторинних полімерів, Кузніченко С. Д., Коваленко Л. Б. (2016)
Яблонська К. М. - Вплив фiзичних метoдiв oбpoбки нa вмicт iнулiну в екстрактах кульбaби лiкapcької (Traxacum officinale Wigg.), Косоголова Л. О. (2016)
Колосюк В. П. - Меры безопасности при сотрясательном взрывании в шахтах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, Чебенко В. Н., Колосюк А. В. (2016)
Гасанова А. Е. - Структура молекулярних з’єднань бісквітного тіста з еламіном та стевіозидом, Cоколовська О. О. (2016)
Гребенюк Т. В. - Прогнозування розвитку впливу радіоактивних відходів на забруднення підземних вод за двома сценаріями, Сербінова Л. А. (2016)
Грабар І. Г. - Моделювання кінетики деформування високошвидкісного автомобіля Ford Focus III в процесі наїзду на нерухому перешкоду, Сакара І. О. (2016)
Туровська Г. І. - Вплив параметрів шуму на опірність тіла людини електричному струму, Богданенко О. В. (2016)
Dolya K. V. - Modeling of development of transport systems in modern environment (2016)
Колчунов В. И. - Основные результаты экспериментальных исследований сцепления арматуры с бетоном при деформационном воздействии с учетом ниспадающей ветви деформирования, Яковенко И. А., Дмитренко Е. А. (2016)
Івасів В. М. - Методика оцінки залишкового ресурсу сталевих канатів, Слободян В. І., Гриців В. В., Юрич А. Р., Пірко В. М., Піруг М. Б. (2016)
Белінська Г. В. - Актуальні проблеми державних закупівель в Україні в умовах реформування (2016)
Коцкулич Я. С. - Відновлення свердловин шляхом забурювання нових стовбурів, Кирчей О. І., Лазаренко О. Г., Лівінський А. М. (2016)
Желєзний М. Ф. - Корпоративна культура, як елемент удосконалення системи морального стимулювання працівників в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Одарченко Д. М. - Використання каротиновмісної сировини в технології кулінарних напівфабрикатів з м’яса птиці, Одарченко М. С., Карпенко З. П., Доценко А. В. (2016)
Турчин О. П. - Аналіз ІТ-сегменту ринку праці (2016)
Шевченко В. В. - Розрахунок електромагнітно-акустичних перетворювачів для ультразвукового неруйнівного контролю, Олінійчук А. І., Вакуленко В. С., Шалоумов Є. В. (2016)
Алєксєєв О. О. - Взаємовідносини між Bradyrhizobium japonicum і збудниками бактеріозів сої та їх чутливість до пестицидів, Патика В. П., Гнатюк Т. Т. (2016)
Нужна М. В. - Морфо-фізіологічна модель гібридів кукурудзи різних за групами стиглості FAO 300-600 в умовах зрошення, Михаленко І. В., Бойчук І. В. (2016)
Авер’янова Н. М. - Громадянська активність особистості як консолідаційний чинник українського суспільства (2016)
Булига І. І. - Перспективи релігійного буття Волинського регіону (2016)
Васильєва Л. А. - Особливості та роль публічних комунікацій в сучасному соціумі (2016)
Запорожченко О. В. - Антропологічні проблеми інформаційного суспільства (2016)
Коваль А. Я. - Християнство і націоналізм (2016)
Chursinova O. Yu. - Specifies of the paradigm of technical conception in Europe in the Modern Time and their interpretation in Ukrainian philosophy of technique (2016)
Ховалко А. Б. - Мікрокліматична зональна диференціація печерних систем Поділля на прикладі печери "Атлантида" (2016)
Скопцова О. М. - Народно-виконавська манера як художньо-стильова ознака українського народного хорового виконавства (2016)
Шнуренко Т. В. - Дослідження традиційної сорочки на сторінках журналу "Народознавчі зошити" (Львів) (2016)
Королевська А. В. - Інформатизація суспільства в сфері освіти США, Долюк Р. О. (2016)
Кундеус О. М. - Російська агресія в контексті євроінтеграційного курсу України (2016)
Бугаєвський К. А. - Морфологічні значення та антропометричні показники у студенток спеціальної медичної групи за класифікацією Дж. Таннера (2016)
Мариненко С. І. - Потреба студентів вищого навчального закладу у здоровому способі життя, Фрайхофф С. І., Мариненко А. С. (2016)
Glubochenko K. O. - E-Customs in Ukraine: technologies of eDiplomacy (2016)
Кулак Н. В. - Загальні тенденції державного регулювання інноваційного розвитку сфери підприємницької діяльності (2016)
Титаренко О. М. - Теоретичні основи забезпечення духовно-ціннісного розвитку територіальних громад у сільській місцевості в Україні (2016)
Яковлева Л. І. - Громадянська ідентичність як складова легітимності політичної влади (2016)
Жукова В. П. - Реінжиніринг виробничих процесів бібліотеки (2016)
Кобелев А. Н. - Информационная аналитика в контексте трансформации библиотечного социального института Украины (2016)
Мандзяк О. М. - Комунікаційно-проектна співпраця зацікавлених сторін готельно-ресторанного бізнесу: нотатки до проблеми (2016)
Аль-Травнех Е. В. - Дисбаланс провоспалительных интерлейкинов и адипоцитокинов у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа, Бобронникова Л. Р. (2016)
Клітинська О. В. - Лабораторний аналіз адгезивних властивостей матеріалів для відновлення постійних зубів, Васько А. А. (2016)
Мельник В. С. - Аналіз поширеності захворювань зубощелепної системи, які формують попит на стоматологічні послуги, Ізай М. Е., Дуганчик Я. І. (2016)
Панчук О. Ю. - Гігієнічна оцінка основних режимних елементів повсякденної навчальної та позанавчальної діяльності студентів, які здобувають стоматологічний фах (2016)
Сергєєва Н. С. - Сучасні уявлення про множинну лікарську стійкість, а також новітні маркери раку молочної залози, Санкін Ю. Ю., Ніколайчук В. С., Богатчук А. О., Шпиленко О. Ф. (2016)
Слободян К. В. - Роль простагландину Е2 у виділенні осмотично концентрованої сечі за умов навантаження 3% розчином натрію хлориду інтактних статевозрілих щурів (2016)
Стародуб Г. С. - Ефективність застосування талідоміду при лікуванні хворих на мієлодиспластичний синдром, Горяінова Н. В., Перехрестенко Т. П. (2016)
Шутова Н. А. - Вплив електромагнітного випромінювання діапазону 895-905 МГц різної тривалості на клітинний склад периферичної крові 3-місячних щурів, Сулхдост І. О., Шутова І. В. (2016)
Білоус Р. М. - Психологічні особливості соціальної тривожності студентів, Кармазіна Я. О. (2016)
Вигівська В. М. - Проблема залежності від мобільного телефону у підлітків, Гуріна З. В. (2016)
Висідалко Н. Л. - Психологічний аналіз стресу в навчальній діяльності студентів, Бабенко А. І. (2016)
Гавриловська К. П. - Образ сім'ї в свідомості молодих матерів із різними соціальними статусами, Базилюк І. І. (2016)
Камышин В. В. - Социальная адаптация первокурсников: анализ результатов исследования, Андросович К. А. (2016)
Кізь О. Б. - Формування ґендерної культури студентської молоді у сфері шлюбно-сімейних стосунків засобами інтерактивних технологій (2016)
Кодлубовська Т. Б. - Метод антистресової дихальної фітоаромарегуляції в психологічній практиці (2016)
Кошинська Л. О. - Особливості розвитку самооцінки молодшого школяра, Гуріна З. В. (2016)
Литвинчук Л. М. - Особливості групової психотерапії у психологічній роботі з наркозалежними (2016)
Маянцева Т. О. - Емпіричне дослідження кризової психологічної допомоги дітям дошкільного віку з вимушено переміщених сімей (2016)
Ткач Б. М. - Нейропсихологічна корекція ненормативної агресивності у дітей та підлітків (2016)
Улунова Г. Є. - Комунікативне вигорання як функціонально-структурні зміни культури професійного спілкування державних службовців (2016)
Харченко А. С. - Психологічні особливості творчих здібностей у підлітковому віці (2016)
Акатріні В. М. - Костянтин Мандичевський: реформатор книгозбірні Чернівецького університету в період перебування у складі Румунії (2016)
Коляда І. А. - Історія становлення блюзу та джазу як музичних жанрів, Конончук Ю. В. (2016)
Кульчицька І. В. - Нелегальні форми релігійної активності національних меншин підрадянської України у 1920-х роках (2016)
Мічуда В. В. - Радянська система освіти у повоєнний період (1945-1950 роки) (2016)
Мочернюк Я. М. - Розвиток польового господарства в поміщицьких маєтках Київської губернії в 1861-1917 роках (2016)
Романенко Т. В. - Свобода слова в медійному просторі сучасної України (2016)
Салата Г. В. - Асиметрія історіографії: нотатки до постановки проблеми (2016)
Червінський А. І. - Роль державних органів і громадських організацій у виявленні і збереженні пам’яток історії та культури Прикарпаття (2016)
Яблонська Д. Р. - Розвиток вищої освіти на Поділлі у 20-х роках ХХ століття (2016)
Atadjanova M. A. - Animatic mythology and its functional nature in the current Uzbek prose (2016)
Bratanich O. V. - Verbal communication strategies of the political media discourse (2016)
Вознюк Г. А. - Образ "країни весни" в збірці Йосано Акіко "Скуйовджене волосся" (2016)
Дячук О. В. - Менасивні та квеситивні мовленнєві акти на прикладі дискурсу соціальної реклами США (2016)
Жураев М. А. - Отголоски античных мифологических сюжетов о грифонах в фольклоре тюркоязычных народов Средней Азии, Кучкаров Т. О. (2016)
Касинець Д. В. - Семантика прикметників, які передають етичну оцінку (2016)
Кенжаева П. У. - Влияние чеховского стиля на рассказы Эсендаля (2016)
Кириленко Н. І. - Символонаповнення образу маку в поезії М. Вінграновського, Радченко К. В. (2016)
Коржик А. О. - Трапеза як інтерсеміотичний фольклорний текст (2016)
Кучер З. І. - Лексичні особливості перекладу німецькомовних фахових різногалузевих текстів, Сидоренко Л. М. (2016)
Кушнір Л. О. - Авторська лексика Дж. Р. Р. Толкіна в українському відтворенні: перекладацькі стратегії (2016)
Ольховська Ю. Д. - Трихотомія "статика – динаміка – історія" в концепції І. О. Бодуена де Куртене (2016)
Orlova M. O. - Das reisemotiv in den werken von schriftstellern der 68er generation (2016)
Пангелова М. Б. - Епістолярій Уласа Самчука як індикатор літературного побуту його часу (2016)
Петрик О. М. - Дієприкметник як перекладацька проблема (2016)
Посохова А. В. - Когнітивно-семантичний простір професійного роману (2016)
Рожков Ю. Г. - Термін та термінологія. Ветеринарна лексика (2016)
Ситник О. В. - Основні напрями вивчення психологічної новелістики М. Хвильового (2016)
Собецька Н. В. - Вживання фемінітивів, як прояв ґендерної культури (2016)
Тендітна Н. М. - "Безодня" смертей у романі Є. Пашковського, Смірнова Н. Є. (2016)
Тошхужаева Ш. Г. - Лингвопоэтическое исследование художественной литературы – описательные средства (2016)
Білостоцька О. В. - Структура мотиваційної сфери особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Бопко І. З. - Іншомовна підготовка майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей – одне із завдань євроінтеграції (2016)
Вінтюк Ю. В. - Стан підготовки майбутніх психологів у ВНЗ України з позицій сучасних вимог (2016)
Віцюк А. А. - Методика формування орфографічної грамотності студентів-іноземців першого курсу ВНЗ за допомогою різних видів диктантів (2016)
Гінкевич О. В. - Методика формування аналітико- синтетичних умінь п’ятикласників під час вивчення літератури (2016)
Грегоращук Ю. В. - Професійно-орієнтований підхід до навчання іноземної мови як основа відбору змісту освіти (2016)
Денисенко Н. Г. - Компетентнісно-орієнтоване наставництво як засіб інноваційної підготовки майбутніх офіцерів запасу в умовах ВНЗ, Смірнов С. В. (2016)
Жидкова Н. М. - Можливості навчальних програм для реалізації міжпредметних зв’язків на уроках правознавства (2016)
Заїка О. В. - Курс: "Практикум з розв’язування задач з вищої математики" для магістрів – майбутніх викладачів математики (2016)
Ісак Л. М. - Проблеми інформатизації технологій навчання на сучасному етапі: досвід та перспективи вітчизняної науки (2016)
Канівець О. М. - Освітянська діяльність Феофана Лебединцева – ученого, педагога, літератора та викладача іноземних мов, Драганчук А. В. (2016)
Карабін О. Й. - Проектна діяльність у формуванні професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2016)
Козак Х. І. - Моральність молодших спеціалістів сестринської справи: постановка проблеми і можливі шляхи її вирішення (2016)
Кричківська О. В. - Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності, Лиса Н. С. (2016)
Кузло Н. М. - До питання про особливості формування англомовної лексико-граматичної компетенції студентів будівельних спеціальностей в межах комунікативно-когнітивного підходу (2016)
Лесик Г. В. - Методологічні особливості соціально-гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України (2016)
Лисиця Д. Л. - Структура професійної компетентності майбутніх зубних гігієністів (2016)
Малихін О. В. - Компетентнісний підхід у навчанні іноземної мови студентів філологічних спеціальностей (2016)
Malykhin O. V. - Genesis of the notion "method" in the context of modern pedagogy (2016)
Мартинів О. М. - Наукові засади використання міждисциплінарної інтеграції у формуванні культури здоров’язбереження майбутніх фахівців (2016)
Мельничук Ю. П. - Формирование рефлексивной компетентности как педагогическая проблема (2016)
Міськевич Л. В. - Актуальність проблеми формування готовності майбутніх керівників навчальних закладів до використання інноваційних технологій управління в професійній діяльності (2016)
Новосельська Н. Т. - Формування екологічної культури молодших школярів у оповіданнях Василя Сухомлинського (2016)
Овсієнко Л. М. - Особливості поетапного навчання ділової комунікації майбутніх фахівців сфери обслуговування (2016)
Окіпняк Д. А. - Інтерпретація та обґрунтування моделі фахівця із розмінування з урахуванням вимог сьогодення, Малюк В. М., Окіпняк А. С. (2016)
Островська Н. Д. - Особистісно орієнтований підхід у підготовці економістів аграрного профілю (2016)
Патієвич О. В. - Змістове наповнення та структура етапів навчання англомовного академічного письма студентів магістратури (2016)
Пікон К. С. - Американський досвід організації ступеневої медсестринської освіти (2016)
Попович В. І. - Формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців з туристичного обслуговування (2016)
Пшенична Н. С. - Викладання хімічних дисциплін у майбутніх учителів нехімічних спеціальностей як запорука формування професійної компетентності (2016)
Радзієвська О. В. - Аудіювання як частина процесу розвитку комунікаційної компетенції студентів (2016)
Радченко Є. О. - Особливості спортивного відбору футболістівна етапі попередньої базової підготовки з урахуванням фізичної підготовленості (2016)
Рижкова С. В. - Використання інноваційних технологій в процесі вивчення англійської мови у вищій школі (2016)
Рожков Ю. Г. - Використання методу кейсів при формуванні професійної культури ветеринарів (2016)
Рязанцева О. В. - Уміння викладача дистанційної системи освіти, необхідні для успішної комунікативної взаємодії з учасниками навчального процесу (2016)
Сердюк Н. Ю. - Сучасні гаджети в умовах трилінгвального навчання майбутніх учителів іноземних мов, Марченко Н. М. (2016)
Стражнікова І. В. - Система освіти України в перші роки незалежності (2016)
Човган О. О. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до тренінгової роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Шевченко В. М. - Особливості професійної соціалізації майбутніх фахівців економічної сфери в процесі фахової підготовки (2016)
Шостаківська Н. М. - Процес формування інформаційної компетентності майбутніх економістів у системі освіти (2016)
Шульга Т. А. - Використання інтерактивних методик для формування геоморфологічних понять у процесі навчання географії, Покась Л. А. (2016)
Шумило І. І. - Формування комунікативної компетентності студентів засобами інтерактивних технологій на заняттях іноземної мови (2016)
Ястремська С. О. - Нормативне і правове забезпечення системи дистанційної освіти в Україні (2016)
Булат Н. М. - Періодизація українського законодавства у сфері регулювання доменних імен (2016)
Вороніна Н. В. - Щодо питання необхідності правового регулювання загальнообов’язкового медичного страхування в Україні (2016)
Громова А. О. - Щодо проблемних питань кредитних зобов’язань (2016)
Дмитрієва Л. В. - Актуальні питання використання допомоги спеціалістів та експертів у розслідуванні зґвалтувань, вчинених неповнолітніми (2016)
Дорощук М. З. - Законодавчі дефініції понять "спеціальність" та "спеціалізація" та їх використання у нормативному регулюванні кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні: теоретико-правовий аналіз (2016)
Коляда Т. А. - Перспективні сфери застосування державно-приватного партнерства в Україні (2016)
Кравцова К. М. - Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід правового регулювання обігу пестицидів у сільському господарстві України (2016)
Кривенко Ю. В. - Благодійна та волонтерська діяльність: спільне та відмінне (2016)
Маланчук П. М. - Пробація в Україні: бути чи не бути, Голодна А. С. (2016)
Петрівна Л. С. - Співробітництво України з Інтерполом під час кримінального провадження, Маланчук П. М. (2016)
Полтавченко К. Г. - Структура господарського законодавства в Об’єднаних Арабських Еміратах (2016)
Руденко О. В. - Адміністративні послуги: сутність та поняття (2016)
Слабко С. М. - Сутність та зміст правосуб’єктності людини: теоретичний, історичний та міжнародний аспекти (2016)
Абрамова А. С. - Проблематика податкового адміністрування та шляхи вирішення (2016)
Азаренков Г. Ф. - Компетентнісний підхід як чинник підвищення економічної безпеки підприємства, Каткова К. В. (2016)
Азарова А. О. - Удосконалення збутової діяльності підприємства засобами сучасних інформаційних технологій, Присяжнюк М. В., Нестерук І. О. (2016)
Балянт Г. Р. - Вдосконалення кредитної стратегії банку в контексті управління кредитним ризиком (2016)
Бєлік Ю. В. - Теоретичні засади економічної безпеки підприємств: сутність, значення та забезпечення (2016)
Бикова А. Л. - Складові ефективної адаптації персоналу, Паранько Д. Д. (2016)
Бондарчук Н. В. - Удoскoналення управлінськoгo oбліку реалізації прoдукції в сільськогосподарському підприємстві, Гoнчарoв Т. Т. (2016)
Брежнєва-Єрмоленко О. В. - Роль податкового потенціалу в забезпеченні розвитку регіону, Місюченко А. Е. (2016)
Васільєва Л. М. - Формування системи внутрішньогосподарського контролю в аграрних підприємствах, Жос М. Г. (2016)
Васільєва Л. М. - Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку на підприємстві, Мостипака В. Р. (2016)
Васільєва Л. М. - Теоретичні та облікові аспекти реалізації продукції, Неїсало В. В. (2016)
Васільєва Л. М. - Теоретичні основи обліку основних засобів на сільськогосподарських підприємствах, Скінтеяну О. І. (2016)
Вашечко Ю. В. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств та їх класифікація (2016)
Вірковська А. А. - Пріоритети реалізації зовнішньоторговельних інтересів України з країнами Європи (2016)
Владика О. Є. - Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (2016)
Воляк Л. Р. - Аналітична оцінка екологобезпечного виробництва (2016)
Временко Л. В. - Перспективи розвитку добровільного медичного страхування, Матвейко Т. Г. (2016)
Галіцейська Ю. М. - Проблеми банківського кредитування малого і середнього підприємництва (2016)
Гевліч Я. В. - Методичні підходи щодо дослідження проблеми управління якістю продукції (2016)
Глухова С. В. - Підходи до сутності заробітної плати, Зотова А. А. (2016)
Гортовенко Є. С. - Організація та особливості документального оформлення первинного обліку капітальних інвестицій в придбання, виготовлення та оновлення (модернізацію) основних засобів сільськогосподарських підприємств, Бурковська А. В. (2016)
Гребеннікова А. А. - Удосконалення фінансово-інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств, Кошман Я. О. (2016)
Гриценко В. І. - Особливості управління збутом та вдосконалення форм реалізації сільськогосподарської продукції, Мельник О. І. (2016)
Гусак А. В. - Сутність та класифікація помилок у професійних стандартах (2016)
Давидюк Л. П. - Україна на міжнародному ринку туристичних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку, Турлюк І. В. (2016)
Дарибекова А. С. - Тенденции развития инвестиционной деятельности в современных условиях экономики Казахстана, Дарибеков С. С. (2016)
Дуда Н. І. - Проблеми комерціалізації інноваційних розробок для підприємств сфери охорони здоров’я, Бояринова К. О. (2016)
Єкель Г. В. - Практичні аспекти формування ефективності виробництва зерна сої за органічної системи землеробства, Коваленко Г. В., Лупеха І. М. (2016)
Єхалова Г. В. - Теоретичні основи державного регулювання страхового ринку: історичний аспект (2016)
Жаворонок А. В. - Диверсифікація банківських послуг: факторний вплив (2016)
Жолоб В. М. - Практика формування інформації про платоспроможність та ліквідність компанії сфери телекомунікацій, що застосовує МСФЗ (2016)
Зайченко М. В. - Моделювання багатомірної структури бізнес-процесів на підприємстві (2016)
Зварич О. М. - Особливості організації системи внутрішнього контролю публічних акціонерних товариств (2016)
Зеркаль А. В. - Концептуальні підходи до розвитку свідомості персоналу та корпоративної культури підприємства (2016)
Ільїн В. Ю. - Нормативно-правове регулювання обліку розрахунків з оплати праці, Cороколіта Д. О. (2016)
Іськевич П. В. - Прибуткове оподаткування підприємств в умовах реформування податкової системи України (2016)
Каньшина А. В. - Управління персоналом банку як засіб попередження його внутрішніх загроз, Новікова Т. В. (2016)
Касій Л. В. - Загальні засади співпраці новостворених об’єднаних територіальних громад з Європейським банком реконструкції та розвитку на Львівщині (2016)
Кісіль Б. О. - Методи визначення та оцінки репутаційних ризиків підприємства (2016)
Ковальчук Н. О. - Управління рухом грошових коштів вітчизняних підприємств: окремі теоретичні та практичні аспекти, Сокач М. І. (2016)
Коляда І. В. - Поняття та сутність комплаєнс-контролю у вітчизняній економічній науці та суспільному дискурсі (2016)
Коляда Ю. В. - Ризики настання кризового стану на підґрунті ортодоксальних моделей економічної динаміки, Бондар В. А. (2016)
Коніна М. О. - Напрями зміцнення фінансової бази та незалежності органів місцевого самоврядування, Мрічка А. А. (2016)
Кукіна Н. В. - Оцінка експорту як важеля конкурентоздатності національної економіки, Бакіна Т. В. (2016)
Куць Т. В. - Аналіз витрат та ефективності виробництва насіння ріпаку в Україні (2016)
Лазоренко Т. В. - Особливості дистанційного менеджменту в Україні на прикладі компанії "NІCE Solutions", Бобейко І. О., Половинкіна А. О. (2016)
Лазоренко Т. В. - Інтерім-менеджмент: проблеми та перспективи в Україні, Булавіна А. Д., Москаленко О. Д. (2016)
Лазоренко Т. В. - Влияние конфликтов на производительность труда и управление ими, Кульчицкая А. Е., Сердюк Ю. С. (2016)
Ларіна Я. С. - Брендинг як складова маркетингової діяльності та необхідна умова забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку молочної продукції, Медведкова І. І. (2016)
Лесік І. М. - Шляхи розв’язання проблеми дефіциту державного бюджету, Войналович А. М. (2016)
Лесік І. М. - Інфляція: причини та наслідки, Данилов М. В. (2016)
Лесік І. М. - Динаміка номінальної і реальної заробітної плати в Україні, Доскалов І. С. (2016)
Лисиціна І. Ю. - Корпоративна соціальна відповідальність як фактор підвищення конкурентоспроможності на ПАТ "Яготинський маслозавод" "Яготинське для дітей" (2016)
Лиськова Л. М. - Аналіз динаміки торговельно-економічних відносин Україна-ЄС: ефекти після підписання угоди про асоціацію (2016)
Лігоненко Л. О. - Розробка та впровадження корпоративної соціальної звітності, Тремблюк М. Д. (2016)
Лозовський О. М. - Українське підприємництво в сучасних умовах: проблеми і перспективи розвитку (2016)
Лозовський О. М. - Лідерство як ключовий фактор впливу на креативний потенціал персоналу, Зайцева Д. Є. (2016)
Лозовський О. М. - Напрямки оптимізації стратегії управління персоналом вітчизняних підприємств, Маценко А. А. (2016)
Лопатенко Д. Б. - Сучасні тенденції інвестиційних процесів: глобальний вимір (2016)
Лопащук І. А. - Роль маркетингових досліджень у функціонуванні вітчизняних підприємств, Данилюк М. І. (2016)
Мироненко А. О. - Функції державних та місцевих фінансів України, Серьогін С. С. (2016)
Миронець Ю. В. - Економічна сутність поняття "фінансово-економічна безпека підприємства" (2016)
Мокрій О. Г. - Еволюція розвитку агропромислового комплексу регіону у трансформаційній економіці (2016)
Москвіченко І. М. - Порівняльний аналіз вартості постачань газу по трубопроводах та скрапленого природного газу морем, Кобзарук В. О. (2016)
Носенко І. Ю. - Проблеми обліку та управління дебіторською заборгованістю (2016)
Овсюк Н. В. - Особливості побудови системи бюджетування на сучасних підприємствах, Моторна О. С. (2016)
Овчаренко Т. С. - Підходи до оцінювання ефективності інвестицій у розвиток персоналу ПрАТ "Філіп Морріс Україна", Руденко Є. О. (2016)
Одарченко А. М. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства молочної промисловості, за рахунок впровадження системи НАССР, Сподар К. В., Карбівнича Т. В., Албатова Я. Ю. (2016)
Олійник А. В. - Реструктуризація та реорганізація як інструменти антикризового управління банком, Мартинюк А. М. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського