Кузнєцова О. Т. - Від здоров'язберігаючої до оздоровчої технології: необхідність уніфікації термінів, що використовуються в оздоровчій фізичній культурі (2015)
Певченко В. А. - Методика оцінки гемодинамічного забезпечення фізичного навантаження у студентів спеціальних медичних груп (2015)
Пюдовик Т. - Результаты исследования показателей общей физической подготовленности студентов специальности мікро-та наноэлектроника под воздействием занятий по авторской программе профессионально-прикладной физической подготовки (2015)
Макуц Т. Б. - Індивідуально-типологічні властивості тенісистів 14-15 років та їх вплив на ефективність тренувальної і змагальної діяльност (2015)
Мельник А. Ю. - Розробка методики для підвищення точності виконання силової подачі у стрибку в волейболі, Градусов В. О. (2015)
Мулик К. В. - Вплив спортивно-оздоровчого туризму та інших видів фізкультурно-спортивних занять на рівень здоров'я студентської молоді, Мулик В. В. (2015)
Перебійніс В. Б. - Інтерактивні методи впливу в підвищенні ефективності підготовки дзюдоїстів-ветеранів (2015)
Півень О. Б. - Історичні аспекти та перспективи розвитку на сучасному етапі важкої атлетики в Україні, Джим В. Ю. (2015)
Пятницкая Д. В. - Пути совершенствования организации физического воспитания студенток 1-2 курсов средствами черлидинга (2015)
Саламаха О. Е. - Організація спортивного відбору в тхеквондо (2015)
Ши Лей - Стимуляция работоспособности квалифицированныx спортсменов в процессе предстартовой подготовки легкоатлетов-бегунов на 400 м, Виноградов В. (2015)
Волошин В. С. - К вопросу о свойствах денежных аналогов (2016)
Кленін О. В. - Формування бізнес-моделі стратегічного консалтингу в системі управління інноваційним розвитком (2016)
Захаров С. В. - Оптимізація ремонтної діяльності як фактор підвищення конкурентоспроможності великих корпоративних структур у промисловості, Верескун М. В. (2016)
Крилов Д. В. - Використання моделей реалізації інвестиційних проектів для розвитку організаційно-економічного механізму в практичній діяльності промислових підприємств (2016)
Андрушків Б. - Особливості вирішення реформаційних проблем - громадська оцінка процесів, Кирич Н., Погайдак О., Мельник Л., Шерстюк Р. (2016)
Полторацька О. В. - Інноваційна діяльність як фактор розвитку машинобудівних підприємств (2016)
Паршина Е. А. - Информационная модель экономического поведения предприятия при обеспечении конкурентоспособности продукции (2016)
Горошкова Л. А. - Інвестиційний клімат в автомобілебудівній галузі, Волков В. П., Карбівничий Р. О. (2016)
Дуб Б. С. - Стратегія інноваційного розвитку системи економічної безпеки агрохолдингу (2016)
Антонюк Д. А. - Багаторівнева структурно-динамічна модель підприємництва, Мокій А. І., Антонюк К. І. (2016)
Горошкова Л. А. - Сучасний стан розвитку регіонального сільськогосподарського машинобудування в Україні, Волков В. П., Карбівничий І. О. (2016)
Коюда В. О. - Організація підготовчих робіт для розробки управлінських рішень сучасного підприємства, Пасько М. І. (2016)
Латишева О. В. - Аналіз стану економічної складової сталого розвитку промислових підприємств України (2016)
Бородіна О. А. - Теоретичні аспекти стратегічного планування в умовах децентралізації (2016)
Близнюк Т. П. - Теория поколений в управлении персоналом (2016)
Костюнік О. В. - Щодо оцінки інвестиційної привабливості авіапідприємств (2016)
Зінченко О. А. - Удосконалення підходів до управління економічною безпекою промислового підприємства шляхом підвищення якості рекрутингу та розвитку персоналу, Зінченко Д. С. (2016)
Короленко С. М. - Аналіз сутності та стану державного боргу (2016)
Меліхов А. А. - Сутність та необхідність конкурентного розвитку промислових підприємств (2016)
Орлова О. М. - Удосконалення парадигми управління персоналом на засадах рольових моделей поведінки та взаємодії на підприємстві (2016)
Гусейнова Ш. - Реформирование системы высшего образования Азербайджанской Республики (2016)
Садыгова У. - Повышение эффективности социально-культурной деятельности посредством рационального использования ресурсов (2016)
Воротніков В. А. - Особливості управління конкурентоспроможністю інноваційної продукції підприємств високотехнологічних галузей (2016)
Годжаева Э. - Стратегия борьбы с бедностью как приоритет сферы занятости (2016)
Лизунова О. М. - Стратегічне управління в системі забезпечення ефективності діяльності металургійного підприємства (2016)
Горошкова Л. А. - Інвестиції як фактор інноваційного розвитку підприємств машинобудівної галузі України, Волков В. П., Шипенко В.В. (2016)
Пілецька С. Т. - Оцінка впливу зовнішнього середовища на фінансову стійкість підприємства, Лесик А. В. (2016)
Білоус-Сергєєва С. О. - Проблеми споживання програмного забезпечення в умовах глобалізації (2016)
Калініна С. П. - Міжнародна конкуренція за людський потенціал: міграційний контекст, Давидюк Л. П. (2016)
Кучерова Г. Ю. - Розвиток механізму державно-приватного партнерства в Україні на основі матриці істотних питань (2016)
Андрющенко І. Є. - Концептуальна модель забезпечення життєздатності промислового підприємства (2016)
Завгородній К. В. - Обгрунтування концепції стратегічної програми розвитку логістичного аутсорсингу на регіональному рівні (2016)
Фархади П. О. - Направления регулирования конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции (2016)
Міщенко С. О. - Зарубіжний досвід державного стимулювання щодо створення нових робочих місць (2016)
Макаренко М. В. - Розвиток портової інфраструктури як основної складової логістичного потенціалу, Шайхатдінов А. З. (2016)
Колосок В. М. - Концепція управління промисловим персоналом інтегрованого корпоративного підприємства в кризових умовах, Цуркан М. Л. (2016)
Babayeva V. M. - Increase directions in commodity output production of small and medium-sized entrepreneurship (2016)
Ліпич Л. Г. - Організаційні засади створення та функціонування ефективних структур підтримки та розвитку інтрапренерства на машинобудівних підприємствах, Грудзевич Ю. І. (2016)
Кендюхов О. В. - Методи та критерії оцінки ефективності управління споживчим капіталом, Залізнюк В. П. (2016)
Більська О. В. - Теоретико-методологічні основи забезпеченя керованого соціального інновування в національній економіці (2016)
Ващенко В. В. - Дослідження понятійно-категоріального аппарату рекрутингу на промислових підприємствах (2016)
Малюков В. П. - Процедура безперервного управління бюджетом вертикально-інтегрованої компанії, Дідіченко О. С. (2016)
Шпитальов Г. Г. - Інженерні та оборонні споруди на Дніпрі періоду російсько-турецької війни 1736 - 1739 рр. (2016)
Красножон А. В. - Історична топографія фортеці та міста Аккерман у 1770 – 1793 рр. (2016)
Каюк С. М. - Карантинні установи як інституції, або фронтирне населення в нових державних умовах (2016)
Діанова Н. М. - Розвиток римо-католицької церкви в Одесі у ХІХ ст. (на матеріалах Державного архіву Одеської області) (2016)
Сердюк Ж. О. - Українська мова як елемент виховання в Одеській Маріїнській жіночій гімназії у 1919 р. (2016)
Лізавенко Г. І. - Розвиток сценарної справи на Одеській кіностудії в першій половині 1920-х рр. (на основі біографій перших сценаристів) (2016)
Новікова Л. В. - "Хозарський слід" в історії козацтва: до питання про зміну уявлень на зламі епох (на основі джерел раннього модерного періоду) (2016)
Амеліна О. С. - Козацтво в роботі Шарля де Пейссонеля "Історичні та географічні спостереження за варварами, які мешкають на берегах Дунаю та Чорного моря" ("Observations historiques et géographiques, sur les peuples barbares qui ont habité les bords du Danube & du Pont-Euxin"), 1756 р. (2016)
Федорук Я. О. - Нове видання документів з історії козацтва кінця XVI – початку XVII століть |Рец. на: "Документи українського козацтва XVI – першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги". – К., 2016. – 608 с.| (2016)
Бачинська О. А. - Круглий стіл "Османсько-українські взаємини в Північному Причорномор’ї: козацька доба". 21 - 22 квітня 2016 р. в Одесі (2016)
Наші автори (2016)
Титул, содержание (2017)
Зверяков М. И. - Глобализация и деиндустриализация: содержание, противоречия и способы их решения (2017)
Кораблин С. А. - Вашингтонский консенсус: тогда и теперь (2017)
Хуанг С. - Исследование путей развития "стратегии газюаня” (2017)
Киндзерский Ю. В. - Деиндустриализация и ее детерминанты в мире и в Украине (2017)
Плескач В. Л. - Проблемы развития электронной коммерции в Украине, Затонацкая Т. Г., Олексюк Л. В. (2017)
Притуляк Н. Н. - Оценка уровня развития национального человеческого капитала в Украине (2017)
Талант, вдохновение и стратегическое видение (2017)
Известный ученый-экономист, эффективный управленец, менеджер самого себя (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические принципы (2017)
Ідрісов Б. - Методологічні проблеми системної підготовки студентів – майбутніх педагогів у контексті компетентнісного навчання (2017)
Пономарьов О. - Толерантність освітнього простору, Черемський М. (2017)
Руденко Л. - Формування світогляду майбутніх фахівців соціономічних професій: гносеологічний аспект (2017)
Ткаченко В. - Особистісно орієнтоване навчання майбутніх менеджерів основам масових комунікацій у процесі викладання дисципліни "Соціологія " (2017)
Слухенська Р. - Творчий потенціал особистості студента вищого медичного навчального закладу та фактори його активізації у процесі професійної підготовки (2017)
Покудіна Л. - Використання потенціалу міждисциплінарної інтеграції у формуванні готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців фінансово-економічної сфери (2017)
Тарасенко Н. - Еспериментальна перевірка педагогічних умов формування безпечного освітнього середовища ВВНЗ (2017)
Вінтюк Ю. - Критерії сформованості професійної компетентності майбутніх психологів (2017)
Козяр М. - Теоретичні засади формування готовності фахівців цивільного захисту до діяльності в екстремальних ситуаціях, Литвин А. (2017)
Повстин О. - Підготовка майбутніх фахівців у галузі безпеки людини до управлінської діяльності як педагогічна проблема (2017)
Ненько Ю. - Система підготовки професорсько-викладацького складу ВНЗ ДСНС України до професійно орієнтованого комунікативного навчання майбутніх офіцерів служби цивільного захисту (2017)
Костю С. - Психологічні аспекти процесу навчання обдарованих дітей у сучасній системі освіти, Химинець А. (2017)
Закалик Г. - Самооцінка студентів із проявами девіантної поведінки, Кобецька Д.-С., Франчук А. (2017)
Ivashkevych E. - Psycholinguistic Aspects of Book Narration: Perception of Sound and Color (2017)
Бутурлим Т. - Виховання у старшокласників неприйняття ґендерного насильства в сім’ї на прикладі аналізу ґендерних ситуацій ХІХ ст. (2017)
Маврін В. - Історичний контекст становлення вітчизняної педагогіки життєтворчості особистості впродовж ХVІ – початку ХХ ст. (2017)
Руденко Л. - Актуальне видання. Джерело розвитку особистості сучасного вчителя-словесника (відгук на монографію О. М. Куцевол "Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури") (2017)
Наші автори (2017)
Сухарлев В. А. - Слово о декане – наставнике студенчества (2014)
Кандыба В. Н. - Приоритетные задачи и альтернативные направления инновационного развития отечественной зооинженерной науки и технологий производства экологически безопасных, биологически полноценных продуктов животноводства на комплексах нового поколения (2014)
Маменко О. М. - Наукове супроводження інноваційних технологій розвитку тваринництва (2014)
Рубан Ю. Д. - Проектирование в скотоводстве и выбор оптимального решения в современных условиях (2014)
Антоненко С. Ф. - Відтворювальні якості та продуктивність корів-первісток залежно від інтенсивності вирощування від 4-х до 6-місячного віку, Іонов І. А., Маменко А. М. (2014)
Зубкова Ю. С. - Вплив ароматичної добавки "карамель-ваніль" на лабораторні показники крові свиней на відгодівлі (2014)
Котляр О. С. - Порівняння ефективності дії різних форм мангану в годівлі ремонтних свинок (2014)
Бреславец П. И. - Откорм хрячков без кастрации, Походня Г. С., Файнов А. А., Ивченко А. Н. (2014)
Герасимов В. И. - Эффективность половой эксплуатации хряков-производителей в зависимости от ее интенсивности, Пронь Е. В., Хохлов А. М. (2014)
Черномиз Т. О. - Буковинський тип асканійських м’ясо-вовнових овець з кросбредною вовною – важливий резерв збільшення виробництва м’яса, Лесик О. Б., Похивка М. В., Коленчук М. М., Маковійчук С. Д. (2014)
Гавриляк В. В. - Білковий і ліпідний склад найдовшого м’яза спини молодняку овець за умов використання у їх раціонах добавок амінокислот лізину, метіоніну та сульфату натрію, Сидір Н. П., Параняк Н. М., Дружина О. С., Стапай П. В. (2014)
Гуменюк В. В. - Мале фермерське господарство – оптимальна форма розвитку вівчарства в Карпатах, Мерва А. О. (2014)
Заруба К. В. - Формування м’ясної продуктивності у молодняку овець цигайської породи (2014)
Феденко Є. П. - Якість м’яса ягнят порід і типів асканійської селекції при інтенсивній відгодівлі (2014)
Яковчук В. С. - Використання ягнятам пробіотику "субалін” у період підсису (2014)
Алієв Е. Б. - Техніко-технологічний модуль для переробки овечої вовни в утеплювальний матеріал, Лиходід В. В., Сухарльов В. О. (2014)
Горлова О. Д. - Ресурсоощадні технології, технологічні способи скорочення втрат у процесах відтворення, одержання, вирощування та відгодівлі ягнят, Яковчук В. С., Горлова Н. О., Горлов О. О. (2014)
Сметанкіна В. Г. - Молочна продуктивність і якісний склад молока овець різних порід (2014)
Бєлогурова В. І. - Особливості відтворювальної здатності вівцематок та динаміка роста молодняку різних порід, Ладиш І. О., Сметанкіна В. Г. (2014)
Помітун І. А. - Сокільська порода овець: походження, продуктивність, сучасний стан, Косова Н. О., Золотарьова С. А., Корх І. В., Рязанов П. О., Бойко Н. В. (2014)
Сухарлёв В. А. - Технологический модуль для сервисного обслуживания мелкого рогатого скота, Лиходед В. В., Яковлев К. И. (2014)
Сухарлев В. А. - Шерстная продуктивность овец украинской популяции романовской породы разных конституционально-продуктивных типов, Яковлев К. И., Гетманец О. М. (2014)
Луценко М. В. - Определение физического состояния и тренированности лошади на основании физиологических показателей, Петрушко Н. П. (2014)
Лемешева М. М. - Новые подходы к использованию ячменя в кормлении кур (2014)
Патрєва Л. С. - М'ясні якості перепелів при відгодівлі з використанням наносрібла, Гроза В. І. (2014)
Машкін М. І. - Сиропридатність молока в залежності від різних періодів утримання корів, Могутова В. Ф. (2014)
Прудніков В. Г. - Аналіз стабільності фаршу ліверних ковбас в залежності від кількості внесеної печінки, Попова В. О., Коломієць Ю. В. (2014)
Вакуленко І. С. - Стан та пріоритетні напрямки розвитку кролівництва в Україні, Данілова Т. М. (2014)
Тарасенко А. А. - Темпы роста чешуйчатого карпа (cyprinus carpio) при кормлении различными кормами, Гноевой И. В. (2014)
Шакула О. О. - Деякі фізико-хімічні і технологічні показники комбікормової сировини для непродуктивних тварин, Бідюк Д. О. (2014)
Єфремов Д. В. - Адресні премікси для вівцематок у зоні степу України, Гноєвий І. В. (2014)
Хохлов А. М. - Определение частоты гена в момент возникновения коротконогости у овец (2014)
Рубан Ю. Д. - Зооинженерия – новое направление в животноводческой специальности впервые в стране внедрены в ХЗВИ (2014)
Сухарлев В. А. - Зоономия – зоотехния – зооинженерия - (2014)
Із зали засідань Президії НАН України (27 вересня 2017 р.) (2017)
Климчук О. Б. - Розвиток теорії гіпогенного карстогенезу: наукові та практичні застосування (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 27 вересня 2017 р.) (2017)
Іщенко О. О. - Дизайн і фотоніка сучасних перетворювачів світлової енергії на основі поліметинових барвників (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 27 вересня 2017 р.) (2017)
Пирожков С. І. - Українське суспільство на шляху консолідації, Хамітов Н. В. (2017)
Дудник О. В. - Супутниковий телескоп електронів і протонів СТЕП-Ф наукового космічного проекту "КОРОНАС-Фотон" (2017)
Петрушина Т. О. - Стан науки в Україні (за оцінками вітчизняних та зарубіжних експертів) (2017)
Уманець М. П. - Час не чекає (2017)
Борисенко О. А. - Видатний математик, просвітитель і організатор науки (до 150-річчя від дня народження академіка Д. М. Синцова) (2017)
Самойленко А. М. - Стефан Банах і математика у Львові в першій половині XX століття. До 125-річчя від дня народження, Банах Т. О., Притула Я. Г. (2017)
Бар’яхтар В. Г. - 30 років роботи в команді Патона (2017)
Комісаренко С. В. - Гармонія в науці і житті. До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Е. В. Луговського (2017)
90-річчя академіка НАН України М. В. Стешенка (2017)
80-річчя академіка НАН України А. Г. Косторнова (2017)
75-річчя академіка НАН України Б. В. Буркинського (2017)
50-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Русанова (2017)
Іванов С. В. - Унікальні сторінки історії становлення та розвитку кафедри технології цукристих речовин, Олянська С. П. (2014)
Хоменко М. Д. - Схема і обладнання мийного відділення цукрового заводу продуктивністю 6 000 тонн переробки буряків за добу (з використанням бурякомийки типу Ш1-ПМД-6), Сорокін А. І., Кухар В. М., Парахоня М. П., Ткачук В. М., Саповський В. Д. (2014)
Купчик Л. А. - Оцінка знебарвлюючої здатності деяких типів активованого вугілля густих напівпродуктів цукрового виробництва, Штангеєва Н. І., Молодницька О. М. (2014)
Рябчун П. М. - Реконструкція Саливонківського цукрового заводу з метою нарощування продуктивності, зменшення витрат палива у цукровому виробництві та підвищення якості цукру, Мелехова О. І., Кухар В. М., Чернявський О. П., Рогач Л. Г., Іващенко П. Г., Чернявська Л. І., Василенко С. М., Штангеєв К. О. (2014)
Ізволенський І. Є. - Особливості регулювання реактивної потужності в системах електропостачання цукрових заводів, Шестеренко В. Є. (2014)
Нагурський О. А. - Застосування відходів бурякоцукрового виробництва для виробництва екологічно безпечних капсульованих мінеральних добрив, Мальований М. С., Бунько В. Я. (2014)
Синельников Б. В. - Свеклосахарное производство: сто лет после Бобринского (2014)
Ніколаєва І. - Сучасні уявлення щодо ролі тромбоцитарних рецепторів у процесі формування тромбу, Галенова Т., Савчук О. (2015)
Харченко О. - Аналіз змін білкового профілю при хронічній інтоксикації для діагностування розвитку даного патологічного стану організму, Савчук О., Остапченко Л. (2015)
Лещенко І. - Параметри вуглеводного обміну при глутамат-індукованому ожирінні у щурів за умов корекції пробіотичними штамами лактобацил та біфідобактерій, Вірченко О., Гаділія О., Лазаренко Л., Фалалєєва Т. (2015)
Сінгаєвський Є. - До вивчення фауни павуків (arachnida, aranei) вологих вільшаників заплави р. Стугна (Київська область) (2015)
Щербакова Ю. - Перші відомості про гриби та грибоподібні організми природного заповідника "Древлянський", Джаган В. (2015)
Білушенко А. - Використання рукокрилими сховищ в умовах центрального лісостепу України (2015)
Маркова А. - Поведінкові акти чорного та співочого дроздів на місцях водопою, Серебряков В. (2015)
Плиска О. - Взаємозв'язок патологічного ожиріння і хронічної запальної реакції тонкої кишки, Добростан О., Лазоришинець В., Тивончук О., Таран Л. (2015)
Кондратюк Т. - Структурно-функціональна реорганізація диморфних чорних дріжджів Exophiala alcalophila під впливом рослинних ефірних олій, Калініченко А. (2015)
Яценко О. - Еритрометрія у вивчені адаптивних та реактивних станів спортсменів впродовж тренувального процесу (2015)
Лабунець Г. - Субстратна специфічність катепсину Н нетрансформованої тканини та тканини помірно диференційованої форми інфільтруючого дольового раку молочної залози (2015)
Дворщенко К. - Дія хондроїтину сульфату натрію на окисно-антиоксидантний баланс у сироватці крові щурів з каррагінан-індукованим запаленням задньої кінцівки, Ашпін М., Воєйков А., Короткий О. (2015)
Утєвська О. - Мінливість STR локусів Y-хромосоми в популяціях українців, Атраментова Л., Балановська О., Балановський О. (2015)
Лавриненко В. - Біологічний вплив алмазних наночасточок та технічного вугілля на структурно-функціональний стан нирок курячих ембріонів, Чайковський Ю., Дегтярьова Л. (2015)
Вовчук І. - Амінокислотний склад карбоксипептидази А незміненої та пухлинних тканин ендометрія та яєчників (2015)
Раєцька Я. - Рівень прозапальних та протизапальних цитокінів у сироватці крові щурів за умов моделювання лужного опіку стравоходу 1 та 2 ступеня (2015)
Майстренко А. - Особливості кальцієвої сигналізації при ішемічному ураженні нервових тканин-нейронів гіппокампа, Войтенко Н. (2015)
Світіна Г. - Методи отримання мультипотентних стовбурових клітин плаценти у щурів, Гарманчук Л., Шаблій В. (2015)
Тугай А. - Вплив хронічного опромінення на фізіолого-біохімічні властивості трьох опромінених "поколінь" Aspergillus versicolor, Тугай Т., Лукашов Д. (2015)
Воєйкова Д. - Склад білків гепатоцитів щурів за умов глутамат-індукованого ожиріння та його корекції, Степанова Л., Кондро М., Савчук О., Остапченко Л. (2015)
Свидинюк І. М. - Шляхи підвищення ефективності виробництва цукру, Лупєкіна О. Ю. (2014)
Кухар В. М. - Прогресивна технологічна схема мийного відділення із використанням сучасних процесів інтенсифікації та обладнання для відмивання цукрових буряків, Саповський В. Д., Хоменко М. Д., Сорокін А. І. (2014)
Пономаренко В. В. - Спосіб підвищення ефективності роботи сатураційних апаратів (2014)
Кос Т. С. - Метод визначення активності пічного вапна, Верченко Л. М. (2014)
Гусятинська Н. А. - Актуальні питання мікробіологічного контролю у виробництві цукру (2014)
25 років виробничої діяльності Устимівської філії ВП "Цукоренергосервіс" ПАТ "АК "САТЕР" (2014)
Іващенко Н. В. - Дослідження вологоутримувальної здатності сухого жому, Шутюк В. В., Буляндра О. Ф., Василенко С. М. (2014)
Олійник С. І. - Цукровий колер для лікеро-горілчаного виробництва (2014)
Cодержание (2015)
Ren H. X. - Spike Timing-Dependent Plasticity in the CA1 Pyramidal Neuron in a Modeled Hippocampal Circuit, Liu Sh. Q., Zhang X. C., Zeng Y. J. (2015)
Song M. Y. - Possible Role of Protein CPG15 in Hippocampal Mossy Fiber Sprouting under Conditions of Pentylenetetrazole Kindling, Tian F. F., Dang J., Huang W. J., Guo J. L. (2015)
Стуканева М. Е. - Экспрессия транскрипционного фактора Pax6 в доле лицевого нерва мозга карпа, Пущина Е. В. (2015)
Bahari Z. - Time Profile of nNOS Expression in the Spinal Dorsal Horn After L5 Spinal Root Transection in Rats, Manaheji H., Dargahi L., Daniali S., Norozian M., Meftahi G. H., Sadeghi M. (2015)
Hosseini S. B. - Inactivation of the nucl. Accumbens Core Exerts No Effect on Nicotine-Induced Conditioned Place Preference, Sahraei H., Mohammadi A., Hatef B., Meftahi G. H., Chalabi-Yani D., Alibeig H., Sadeghi-Gharajehdaghi S., Ranjabaran M. (2015)
Karan V. - Wavelet Transform-Based Classification of ElectroMyogram Signals Using an ANOVA Technique (2015)
Абрамович Т. І. - Координація активності м’язів плечового пояса та плеча людини в перебігу бімануальних синхронних двосуглобових рухів, Верещака І. В., Тальнов А. М., Горковенко А. В., Дорновський М., Костюков О. І. (2015)
Su Y. - Evaluation of Neonatal Brain Development Using Acoustic Radiation Force Impulse Imaging (ARFI), Ma J., Du L. F., Xia J., Wu Y., Jia X., Cai Y. G., Li Y. H., Zhao J., Liu Q. (2015)
Galazka M. - Central Action of Botulinum Toxin Type A – is it Possible?, Soszynski D., Dmitruk K. (2015)
Šveljo O. - Cerebellar Nonmotor Functions – Approaches and Significance, Ćulić M. (2015)
Абрамец И. И. - Исследования нейрофизиологических и нейрохимических механизмов депрессивных состояний и поиски новых направлений их лечения, Евдокимов Д. В., Сидорова Ю. В. (2015)
Рефераты (2015)
Правила для авторов журнала "Neurophysiology / Нейрофизиология" (2015)
К сведению авторов журнала Neurophysiology / Нейрофизиология (2015)
Пушанко М. М. - Підвищення ефективності роботи колонної дифузійної установки, Кухар В. М., Табурчак В. Г., Парахоня А. М. (2014)
Кравчук А. Ф. - Проблеми контролю рН в технології виробництва цукру (2014)
Прядко М. О. - Ефективність використання теплоти вторинних енергоресурсів (ВЕР) в теплових схемах цукрових заводів, Василенко С. М., Петренко В. П. (2014)
Балюта С. М. - Синтез субоптимальної системи керування двомасовою електромеханічною системою, Бурляй І. Ю., Копилова Л. О. (2014)
Купчик Л. А. - Дослідження характеристик целюлозних сорбентів для очищення цукрових розчинів, Штангеєва Н. І., Молодницька О. М. (2014)
Петренко В. П. - 50 років підготовки фахівців з автоматизації цукрового виробництва, Рябчук О. М., Бурлака В. І. (2014)
Мусієнко М. - Київський державний університет – Київський ордена Леніна державний університет імені Т. Г. Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1944 – 1959), Остапченко Л., Таран Н., Бацманова Л., Стороженко В. (2017)
Балан П. - Кліщі-церконіди (Acari, Mesostigmata: Zerconidae) зони змішаних лісів України (2017)
Сушко C. - Чисельність та щільність мишоподібних гризунів у мозаїчному агроландшафті північно-західного Причорномор'я в 1961 – 2016 роках, Наконечний І. (2017)
Мартинюк В. - Мікроморфологічні особливості вузьколокального ендема Silene sytnikii (Caryophyllaceae) порівняно з близькими видами, Карпенко Н., Царенко О. (2017)
Kondratiuk T. - Microorganisms, perspective for biotechnology, medicine, environmental technologies, in the collection of microscopic fungi ESC "Institute of Biology and Medicine", Taras Shevchenko National University of Kyiv, Akulenko T., Beregova T., Ostapchenko L. (2017)
Тесьолкіна Т. - Горобцеподібні птахи (Passeriformes) Терсько-Кумської низовини в часи останнього термального мінімуму (XVI – XVIII ст. н. е.), Горобець Л. (2017)
Корольова О. - Рід Sporormiella Ellis & Everh. в Україні (2017)
Корчевська В. - Моніторинг життєвості популяцій рідкісних рослин родини ORHIDACEAE у фітоценозах околиць с. Семиполки, Войцехівська О. (2017)
Маляренко В. - Ініціація калюсогенезу in vitro у представників родини Cactaceae, Голубенко А. (2017)
Кучерявенко О. - Конструювання імуноферментної тест-системи для виявлення МВК у рослинному матеріалі, Пиріг О., Бова Т., Тимошенко О., Будзанівська І. (2017)
Дворщенко К. - Дія хондроїтин сульфату на глутатіонову систему в сироватці крові при каррагінан-індукованому гострому запаленні, Ашпін М., Торгало Є., Тимошенко М., Остапченко Л. (2017)
Нужина Н. - Жаростійкість та посухостійкість деяких представників роду Rhododendron L., Кондратюк-Стоян В. (2017)
Храбко М. - Регуляторний вплив різних доз цитрату германію на фізіолого-біохімічні процеси організму самців F2, Федорук Р., Кропивка С., Тесарівська У. (2017)
Чака О. - Вплив гіперкапнії на стійкість ло стресу та спонтанну рухову активність Drosophila melanogaster різних ліній, Плотнікова Л., Левашов М., Янко Р., Літовка І., Березовський В. (2017)
Шестак А. - Вплив бінаурального ритму 10 Гц на активність головного мозку та ефективність простої сенсомоторної реакції та реакції вибору в чоловіків та жінок, Філімонова Н. (2017)
Borysenko M. - Change of zooperiphyton communities by downstream of Kaniv Hydroelectric Power Plant in autumn period, Lukashov D. (2017)
Шевчик О. - До поширення Crataegus Ucrainica (Rosaceae) в заплаві р. Дніпро (о. Шелестів, Канівський природничий заповідник), Соломаха В. (2017)
Cодержание (2015)
Коченов А. В. - Биофизические процессы в гладкомышечной клетке детрузора мочевого пузыря при реабилитационной электростимуляции: модельное исследование, Поддубная Е. П., Македонский И. А., Корогод С. М. (2015)
Кулик В. Б. - Амбівалентний вплив опіоїдів на Р2Х3-рецептори сенсорних нейронів щура в присутності антагоністів опіоїдних рецепторів, Чижмаков І. В., Волкова Т. М., Кришталь О. О. (2015)
Khachvankian D. K. - Responses of Cortical Extrastriate Area 21a Neurons Specialized in Motion Detection, Aslanian H. R., Harutiunian-Kozak B. A., Ghazaryan A. L., Kozak J. A. (2015)
Azimirad V. - Effects of Injection of Carbon Nanotubes on EEG and Results of a Behavioral Test in Rats, Hosseinpour M., Shahabi P., Alimohammadi M., Sadighi M., Hatami H. (2015)
Sarihi A. - Reversible Inactivation of the Dorsal Raphe Nucleus Increases Morphine-Induced Antinociception in Tolerated but not in Nontolerated Rats, Heshmatian B., Pahlevani P., Komaki A., Haghparast A. (2015)
Wang Ch. - Dopamine Responsiveness in the Nucl. Accumbens Shell and Parameters of the Heroin-Influenced Conditioned Place Preference in Rats, Chen H., Wang X., Zhang R., Hao W. (2015)
Bahadir A. - Effects of an Extract of Salvia miltiorrhiza on a Penicillin- Induced Epilepsy Model in Rats, Demir S., Orallar H., Beyazcicek E., Oner F. (2015)
Редька И. В. - Влияние ограничения зрительной афферентации на ритмическую организацию альфа-ЭЭГ-активности, Майоров О. Ю. (2015)
Li Q. - Improvement of Regional Cerebral Blood Flow after Stimulation of the Nucl. Fastigius in Cerebral Infarction Patients, Yang J. (2015)
Гура Е. В. - Роль серотонинергической системы в аналгезии, вызванной предварительным микроволновым облучением точки акупунктуры, при висцеральной боли у мышей, Багацкая Е. В. (2015)
Semerdjieva N. - F-Wave in the Upper Extremities of Patients with Primary Torsion Dystonia, Atanasova D., Hranov G., Milanov I. (2015)
Ibironke G. F. - Neurobehavioral Consequences of Chronic Lead Intoxication: Effects of Vitamin E Supplementation, Adu S. T. (2015)
Майстренко А. М. - Фактор, що індукується гіпоксією: патерни та дуалізм ефектів, Копач О. В., Скібо Г. Г. (2015)
Рефераты (2015)
К сведению авторов журнала "Neurophysiology / Нейрофизиология" (2015)
Сімахіна Г. О. - Характеристика вторинних сировинних ресурсів бурякоцукрового виробництва з позицій здорового харчування (2014)
Кравчук А. Ф. - Проблеми контролю рН в технології виробництва цукру (2014)
Міщук Р. Ц. - Гідрофільність сатураційного осаду вапняково-вуглекислотної очистки (2014)
Шкабара Є. І. - "Укргіпроцукор" - 70 років! (2014)
Вітаємо ювіляра: Євгену Івановичу Шкабарі - 60 років! (2014)
Петренко В. П. - Режими погіршеної тепловіддачі в плівкових випарних апаратах, Рябчук О. М., Бурлака В. І. (2014)
Поржезінський Ю. Г. - Сучасна водопідготовка ТЕЦ цукрового заводу (2014)
Безродний М. К. - Ефективність реконструкції хвостової частини парогенератора БКЗ-75/39-ГМА на ТЕЦ Оржицького цукрового заводу, Мокляк В. Ф., Павелко В. І. (2014)
Содержание (2017)
Бабієнко В. В. - Гігієнічна оцінка умов праці та обгрунтування системи збереження здоров’я водіїв маршрутних таксі, Гванцеладзе К. Р., Михайленко В. Л., Панов Б. В. (2017)
Евстафьев В. Н. - Изменение зоны ограничения застройки в процессе эксплуатации комплекса базовых станций в течение длительного времени, Скиба А. В., Гоженко С. А. (2017)
Дієв Є. В. - УОТ роботи зубних техніків на імплантологічному прийомі. Одиночні коронки, Дієва Т. В., Лабунець В. А., Обуховський В. Ю. (2017)
Zemlyakova T. D. - Dynamics of psychological microclimate indices in student groups of medical higher education institutions and their role in development of psychosomatic disorders in students, Antonova O. V. (2017)
Кузьмінов Б. П. - Гігієнічна оцінка фізичних чинників виробничого середовища у різних галузях легкої промисловості Львівщини, Лотоцька-Дудик У. Б., Крупка Н. О. (2017)
Морозова Н. С. - Дезінфектологічні технології в рішенні проблеми біобезпеки, Рідний С. В., Коробкова І. В., Попов А. А., Карпенко А. Е. (2017)
Власик Л. І. - Шляхи реалізації в Україні ініціатив ВООЗ щодо профілактики неінфекційних захворювань, обумовлених забрудненням повітря, Власик Л. Й. (2017)
Капустинська О. А. - Гіпертонічна хвороба у дорослого населення, евакуйованого із зони відчуження Чорнобильської АЕС. Результати епідеміологічних досліджень, Бузунов В. О. (2017)
Чумаева Ю. В. - Принципы логистики в психологическом обеспечении работы промышленного предприятия, Голикова В. В., Огуленко А. П., Павлова Е. В., Шафран Л. М. (2017)
Панчук О. Ю. - Сучасні підходи до визначення ефективних шляхів застосування засобів психофізіологічної реабілітації та психогігієнічної корекції несприятливих змін з боку функціональних можливостей організму студентів на етапі навчання у закладі освіти, Сергета І. В. (2017)
Хорсева Н. И. - Воспроизведение заданных ритмов у детей и взрослых — пользователей мобильной связи, Григорьев П. Е., Аль-Курди О. Р., Ислямов Р. И., Максимова Н. А. (2017)
Білецька Е. М. - Гігієнічна характеристика есенціального компоненту продуктів харчування та харчової сировини промислового регіону, Калінічева В. В., Онул Н. М. (2017)
Безуб О. В. - Гигиеническая оценка экообусловленного воздействия свинца на организм жителей урбанизированных территорий в условиях гипокальциемии, Вальчук С. И. (2017)
Кравченко В. І. - Дослідження макро- та мікроелеменного забезпечення у мешканців північного регіону України, Лузанчук І. А., Андрусишина І. М. (2017)
Балабан С. В. - Изменения миокарда у работников железнодорожного транспорта, подвергающих-ся комбинированному действию производственного шума и вибрации, Панов Б. В. (2017)
Гоженко А. И. - Роль матриксной металлопротеиназы-9 в прогрессировании фибрилляции предсердий, Карпенко Ю. И., Левченко Е. М., Горячий А. В., Кузнецова М. А., Арапу М. И. (2017)
Машуков А. А. - О некоторых интраоперационных тактических особенностях и технических трудностях в хирургии рака желудка (2017)
Мамедалиев Н. А. - Лечение острых респираторных вирусных инфекций человека поляризованным полихромати- ческим некогерентным светом, Дивоча В. А. (2017)
Домбровська Н. С. - Частота порушень вуглеводного обміну в різних групах учасників ліквідації наслідків аварії на чаес за даними клініко-епідеміологічного реєстру в динаміці післяаварійного періоду (2017)
Павлова Е. А. - Влияние антиоксидантной терапии на показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты при ишемической болезни сердца (2017)
Почтарь В. Н. - Проницаемость слизистой полости рта при многоформной экссудативной эритеме, Деньга Э. М., Шнайдер С. А. (2017)
Стародубська О. О. - Ступінь неврологічного дефіциту при черепно-мозковій травмі та його корекція (2017)
Пам’яти Юрія Ілліча Кундієва (2017)
Cодержание (2015)
Nyporko A. Yu. - Three-Dimensional Reconstruction of a Full-Size GABAB Receptor, Naumenko A. M., Golius A., Tsymbaliuk O. V., Shapoval L. M., Davidovska T. L. (2015)
Стуканева М. Е. - Процессы пролиферации и апоптоза в мозжечке молоди тихоокеанского лосося после механического повреждения, Пущина Е. В. (2015)
Букия Н. Г. - Катехоламинергическая регуляция продукции гонадотропинов у самок крыс, Буцхрикидзе М. П., Сванидзе М. Дж. (2015)
Сметанин Б. Н. - Влияние дестабилизации восприятия зрительного окружения на поддержание вертикальной позы человеком на различных опорных поверхностях, Кожина Г. В., Попов А. К. (2015)
Zhang Q. - Effect of a Rho Kinase Inhibitor on Cognitive Impairment Induced by Chronic Cerebral Hypoperfusion in Rats, Zhang J.-J., Han Zh.-M. (2015)
Пурнынь Е. Э. - Возможности коррекции патологических морфофункциональных изменений сетчатки млекопитающих (2015)
Соловьев О. В. - Нейронные сети, ответственные за генетическую и онтогенетическую память: вероятные принципиальные различия (2015)
Рефераты (2015)
Правила для авторов журнала "Neurophysiology / Нейрофизиология" (2015)
К сведению авторов журнала Neurophysiology / Нейрофизиология (2015)
Уважаемые коллеги! (2017)
Мельник А. А. - Патогенез и потенциальная терапия аутосомно-доминантного поликистоза почек (2017)
Кушніренко С. В. - Цистатин С і хронічна хвороба нирок у дітей, Мордовець Є. М., Тихоненко Н. О., Маркотенко О. О. (2017)
Зограб’ян Р. О. - Визначення рівня субпопуляцій лімфоцитів периферичної крові для діагностики хронічної реакції відторгнення ниркових алотрансплантатів, Шелест В. В., Кубашко А. В. (2017)
Pyszczuk B. - Main Nutritional Lithogenic Factors in Diets of Polish Patients with Kidney Stones, Ziółkowska A. (2017)
Від редколегії (2017)
Спітковський А. І. - Використання програми "SPROS" для прогнозування попиту на енергетичні ресурси, Маляренко О. Є., Майстренко Н. Ю., Станиціна В. В. (2017)
Кулик М. Н. - Фундаментальные свойства основных матричных форм в системах уравнений межотраслевого баланса (2017)
Макортецький М. М. - Математична модель оптимальної структури вугільної продукції для ТЕС України із врахуванням екологічних обмежень, Перов М. О., Новицький І. Ю. (2017)
Кесова Л. А. - Повышение эффективности работы котла ТПП-210а при переменных нагрузках и разных технологиях пылеподачи на горелки по результатам исследований процесса жидкого шлакоудаления, Побировский Ю. Н., Меренгер П. П. (2017)
Іваненко Н. П. - Державне регулювання викидів парникових газів у світі: перспективи для України, Сас Д. П. (2017)
Шрайбер О. А. - Метод розрахунку динаміки процесу конверсії природного газу, Антонець І. В. (2017)
Світлої пам’яті Йосифа Степановича Мисака (2017)
Реферати (2017)
Інформація для авторів (2017)
Cодержание (2015)
Ju N. - Firing Patterns of Leech Heartbeat Interneurons under External Current Stimulation: a Model Study, Liu Sh. Q., Lu B., Jiang X. (2015)
Dong Y. - Effects of Neurotrophin-3 Plasmids on Myocyte Apoptosis and Ca2+-ATPase Content in the Muscle After Nerve Injury in Rats, Zhao H., Yang L., Zhao Y., Ma C., Zhang C. (2015)
Petrosyan T. R. - Effects of Bacterial Melanin on Neuronal Spike Activity in the Rat Sensorimotor Cortex, Gevorgyan O. V., Hovsepyan A. S., Ter-Markosyan A. S. (2015)
Колектив кафедри вірусології НДЛ "Екології вірусів та діагностики вірусних захворювань" - Життєвий шлях учителя, або пам'яті Валерія Петровича Поліщука (2017)
Nejad G. G. - Abnormalities in the GABAergic Inhibitory System Leading to the Development of Spike-Wave Discharges in the Somatosensory Cortex of WAG/Rij Rats, Vastyanov R. S., Shahabi P., Alipoor M. R., Pakdel F. G. (2015)
Мусієнко М. - Київський ордена Леніна державний університет імені Т. Г. Шевченка – Київський ордена Леніна, ордена Жовтневої революції державний університет імені Т. Г. Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1959 - 1988 рр.), Остапченко Л., Таран Н., Бацманова Л., Стороженко В. (2017)
Головченко І. В. - Просторова організація кореляційних зв’язків між амплітудами основних ритмів ЕЕГ у дітей в нормі та при центральних порушеннях рухової активності, Гайдай М. І. (2015)
Shevchenko M. - Genus Skeletocutis (Polyporaceae) in the Ukrainian Left Bank Forest Steppe, Dudka I. (2017)
Евстафьева Е. В. - Электрофизиологические показатели у спортсменов: связи с содержанием железа и меди в организме, Евстафьева И. А., Залата О. А., Перекотий Е. В., Тымченко С. Л., Чёрный С. В. (2015)
Кілочицька Н. - Кровосисні комарі (Diptera; Culicidae) Пирятинського району, Стеценко О. (2017)
Maisuradze L. M. - Daytime Sleepiness and Epilepsy: a Pilot Study, Zhizhiashvili L. V., Lomidze G. V., Kasradze S. V. (2015)
Андрусяк В. - Порівняльний ЕЕГ аналіз ефективності навчання при читанні тексту з паперових, електронних та аудіо книжок, Кравченко В. (2017)
Asalgoo S. - Posttraumatic Stress Disorder (PTSD): Mechanisms and Possible Treatments, Jahromi G. P., Meftahi G. H., Sahraei H. (2015)
Tymchyshyn O. - Phylogenetic analysis of seed-transmitted isolate of Zucchini yellow mosaic virus, Kosenko I., Shevchenko T., Shevchenko O., Budzanivska I. (2017)
Wani A. L. - Gene-Environment Meshing: a Primordial Stepping Toward Behavioral Modulation, Ara A. (2015)
Терентьева Е. - Противомикробная активность и токсичность алкилтетрагидроизохинолинов, Сасмаков С., Азимов Ш., Виноградова В., Абдурахманов Д., Хашимова З., Саидов А. (2017)
Авторский указатель к т. 47 журнала "Neurophysiology / Нейрофизиология" за 2015 г. (2015)
Колосова О. - Модуляція Н-рефлексу камбало подібного м'язу людини, пов'язана зі стомленням, за умов гомосинаптичної пост активаційної депресії при парній стимуляції великогомілкового нерву (2017)
Содержание к т. 45 журнала "Нейрофизиология / Neurophysiology" за 2015 г. (2015)
Рефераты (2015)
Правила для авторов журнала "Neurophysiology / Нейрофизиология" (2015)
К сведению авторов журнала Neurophysiology / Нейрофизиология (2015)
Содержание (2017)
Лисенко В. Й. - Загальна концепція токсичного дисгомеостазу та критичного стану при хімічній травмі (2017)
Площенко Ю. О. - Роль та місце кардіопротекції з використанням сучасних інфузійних препаратів у періопераційному періоді, Клигуненко О. М. (2017)
Шатов Д. В. - Тромбоз протеза клапана сердца: современный подход к лечению, Захарьян Е. А. (2017)
Боєв С. С. - Особливості лікування порушень ритму серця при вагітності, Доценко М. Я., Шехунова І. О., Герасименко Л. В. (2017)
Лисенко В. Й. - Порушення тканинного дихання та активності мітохондріальних дегідрогеназ лімфоцитів при гострих отруєннях нейротропними речовинами (2017)
Голдовський Б. М. - Гіпертонічні кризи в популяції населення великого промислового міста України, Поталов С. О., Серіков К. В., Сідь Є. В., Філімонова І. В., Солонинка Г. Я. (2017)
Самура Б. Б. - Прогностическая роль циркулирующего N-терминального фрагмента промозгового натрийуретического пептида у пациентов после лечения множественной миеломы (2017)
Серіков К. В. - Зміни показників стрес-лімітуючої системи у хворих із геморагічним інсультом на стадіях розвитку загального адаптаційного синдрому під час проведення інтенсивної терапії (2017)
Завгородний А. А. - Элементы концепции fast-traсk в послеоперационном периоде лечения колоректального рака, Гриценко С. Н. (2017)
Лысенко В. И. - Особенности коррекции системной и церебральной гемодинамики при токсико-гипоксических энцефалопатиях (2017)
Лысенко В. И. - Истинная степень гемической гипоксии в определении тяжести отравления монооксидом углерода: клиническое наблюдение, Голянищев М. А., Карпенко Е. А., Карамушко И. В. (2017)
Криштафор А. А. - Когнитивные нарушения в остром периоде боевой травмы в сравнении с сочетанной травмой мирного времени, Усенко Л. В., Йовенко И. А., Криштафор Д. А., Черненко В. Г., Шайда О. А. (2017)
Сухова С. М. - Чинники, що асоціюються з відновленням функції правого шлуночка за даними 2D-спекл-трекінг-ехокардіографії, у хворих на гостру тромбоемболію легеневих артерій (2017)
Дацюк О. І. - Використання симуляційних технологій для формування компетентності клінічних ординаторів і аспірантів у проведенні серцево-легеневої реанімації, Очеретна О. Л., Бевз Г. В., Дацюк Л. В., Озимий В. А. (2017)
Cодержание (2016)
Коченов А. В. - Влияние соотношения метаботропного и ионотропного компонентов парасимпатического действия на возбудимость гладкомышечной клетки детрузора мочевого пузыря: модельное исследование, Корогод С. М. (2016)
Zhang J. H. - Stress-Induced Increases in the Levels of Caspases in the Prefrontal Cortex in a Rat Model of PTSD, Li M., Han F., Shi Yu X. (2016)
Habibian M. - Protective Effects of Regular Exercise Combined with Curcumin Supplementation Against Lead-Induced Cerebellar Oxidative Damage in an Animal Model, Moosavi S. J., Farzanegi P. (2016)
Омельченко А. Н. - Особенности функционирования церебральных нейронных сетей при движениях кисти и пальцев: фМРТ-исследование, Рожкова З. З. (2016)
Абрамович Т. І. - Особливості активності м’язів людини при виконанні циклічних бімануальних рухів з різною організацією циклів, Горковенко А. В., Верещака І. В., Тальнов А. М., Міщенко В. С., Костюков О. І. (2016)
Бондаренко М. П. - ЕЕГ-активність у правшів та лівшів при моно- та бінокулярному сприйнятті вербальної емоційно забарвленої інформації, Бондаренко О. В., Кравченко В. І., Макарчук М. Ю. (2016)
Тихомиров А. О. - Гліальний фібрилярний кислий протеїн (ГФКП): до 45-річчя відкриття, Павлова О. С., Недзвецький В. С. (2016)
Ірина Архипівна Владимирова (1933–2015) (2016)
Володимир Олександрович Березін (1946–2016) (2016)
Рефераты (2016)
Пономаренко В. В. - Гідродинамічний активатор вапнякового молока (2013)
Глущенко М. С. - Розробка бази знань експертної системи для оптимального керування утфельними вакуум-апаратами періодичної дії, Проскурка Є. C. (2013)
Грушецький Р. І. - Дослідження очистки інулінвмісних екстрактів за допомогою активованого вугілля, Хомічак Л. М., Гриненко І. Г. (2013)
Олійник С. І. - Вплив цукру білого на стійкість лікеро-горілчаної продукції (2013)
140 років Саливонківському цукровому заводу: традиції, перевірені часом (2013)
Слива Ю. В. - Особливості впровадження системи екологічного менеджменту на бурякоцукрових підприємствах (2013)
Слива Ю. В. - Флагману з підготовки фахівців цукрової промисловості - 130 років (2013)
Рева Л. П. - Теоретична натуральна лужність: новий метод визначення для удосконалення технології очищення дифузійного соку, Грабовська О. В., Головіна О. В. (2013)
Ізволенський І. Є. - Компенсація реактивної потужності в комбінованих системах електропостачання цукрових заводів, Шестеренко В. Є. (2013)
Пономаренко В. В. - Спосіб деамонізації конденсатів та його здійснення (2013)
Слива Ю. В. - Вплив електрогідравлічного оброблення бурякової сировини на характер структурних змін клітин тканини, Попова І. В. (2013)
Шишков В. З. - Охорона праці в цукровій галузі, Нирко Я. В., Шишков А. В. (2013)
Сичевському Миколі Петровичу – 60 років! (2013)
Cодержание (2016)
Ye W. J. - Roles of Cell Compartments in the Variation of Firing Patterns Generated by Reduced Pacemaker Models of the Crustacean Stomatogastric Ganglion, Liu Sh. Q. (2016)
Xin L. - Stress State Evaluation by an Improved Support Vector Machine, Zetao Ch., Yunpeng Zh., Jiali X., Shuicai W., Yanjun Z. (2016)
Федоренко О. А. - Провідність каналів інозитол-1,4,5-трифосфатних рецепторів ядерної оболонки нейронів Пуркін’є (2016)
Розова Е. В. - Структурно-функциональные изменения в митохондриях клеток ствола мозга у крысят, перенесших внутриутробную гипоксию, Похилько В. И., Сидоряк Н. Г., Дубовая М. Г. (2016)
Veisi M. - Analgesic Effects of the Aqueous Lemon Verbena Extract in Rats, Shahidi S., Komaki A., Sarihi A. (2016)
Яременко Л. М. - Експресія білка нейрофіламентів у сенсомоторній корі щурів при мікроемболізації кровоносних судин: вплив імуномодуляції, Грабовий О. М. (2016)
Bernardes D. - Metabolic Alterations in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Mice: Effects of Prior Physical Exercise, Oliveira-Lima O. C., Vitarelli Da Silva T., Juliano M. A., Moreira Dos Santos D., Carvalho-Tavares J. (2016)
Maloletnev V. I. - Comparative Efficacy of Pharmacological Treatment of Absence Epilepsy with Typical and Deviating (Complex) EEG Patterns, Gugushvili M. L., Khachidze I. O. (2016)
Недзвецький В. С. - Інгібування реактивного гліозу в сітківці щурів із стрептозотоциніндукованим діабетом під дією гідратованого C60-фулерену, Прищепа І. В., Тихомиров А. О., Байдаш Г. (2016)
Akbarfahimi N. - Assessment of the Saccular Function in Children with Spastic Cerebral Palsy, Hosseini S. A., Rassafiani M., Rezazadeh N., Tabatabai Ghomsheh F., Shahshahani S., Karimlou M. (2016)
Мороз В. М. - Вплив додаткового когнітивного навантаження на просторово-часові параметри ходьби у жінок різних вікових груп, Йолтухівський М. В., Тищенко І. В., Богомаз О. В., Московко Г. С., Кривов’яз С. О. (2016)
Рефераты (2016)
Грабовська О. В. - Кафедра технології цукру і підготовки води: минуле, сьогодення, майбутнє, Резніченко Ю. М. (2013)
Гриненко І. Г. - Желюючі властивості різних інулінів, Грушецький Р. І., Хомічак Л. М. (2013)
Деменюк О. М. - Одержання харчових гідроколоїдів шляхом біоконверсії крохмалю у полі НВЧ, Грабовська О. В. (2013)
Слива Ю. В. - Аналіз суттєвих екологічних аспектів при виробництві цукру, Швець Т. Г. (2013)
Кухар В. Н. - Фильтрование сиропа с клеровкой – реальные шаги к повышению качества сахара, Чернявская Л. И. (2013)
Cодержание (2016)
Коченов А. В. - Биофизические процессы в гладкомышечной клетке детрузора мочевого пузыря при реабилитационной стимуляции парасимпатических эфферентов: модельное исследование, Поддубная Е. П., Македонский И. А., Корогод С. М. (2016)
Мартинюк Н. Я. - Особливості блокування калієвих струмів у гангліозних клітинах сітківки щура тетраетиламонієм, Маслов В. Ю., Пурнинь О. Е., Федулова С. А., Веселовський М. С. (2016)
Сокуренко Л. М. - Влияние тиотриазолина и милдроната на культуру клеток нейробластомы при токсическом воздействии ртути хлорида, Чайковский Ю. Б. (2016)
Mirzaie M. - Neuroprotective and Antiapoptotic Potential of Trigonelline in a Striatal 6-Hydroxydopamine Rat Model of Parkinson’s Disease, Khalili M., Kiasalari Z., Roghani M. (2016)
Kesmati M. - Modulatory Effects of the Glucocorticoid and Opioid Systems on Anxiety-Related Behavior in Young and Mature Rats, Rezai M., Torabi M. (2016)
Cevik B. - Sympathetic Skin Response and Boston Questionnaire in Carpal Tunnel Syndrome, Kurt S., Aksoy D., Solmaz V. (2016)
Шкуропат А. В. - Зміни когерентності ритмів ЕЕГ у приглухуватих підлітків, пов’язані з когнітивним навантаженням (2016)
Кулик В. Б. - Механізми експресії та вивільнення ендогенних опіоїдів у периферичних тканинах, Волкова Т. М., Кришталь О. О. (2016)
Рефераты (2016)
Чукаєва І. К. - Аналіз факторів, які впливають на інноваційний розвиток систем забезпечення вуглеводнями (2014)
Колосок В. М. - Специфічні аспекти трансфертного ціноутворення: методичні засади аналізу контрольованих операцій підприємств холдингу, Угровата Ю. С. (2014)
Кузнецова С. А. - Облік та контроль доходів і витрат з урахуванням специфіки підприємств (2014)
Забарна Е. М. - Інновації в соціальній сфері організації: сутність, види, відмінні характеристики, Ваннік К. О. (2014)
Шмиголь Н. М. - Застосування теорії розпізнавання для аналізу та прогнозування доходів і фінансових результатів підприємств (2014)
Хлобистов Є. В. - Імплементація положень конвенцій Ріо до національної політики сталого розвитку: еколого-економічні прогалини регуляторної діяльності (2014)
Ткаченко С. А. - Екстравагантний методологічний підхід до проектування і впровадження підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації (2014)
Іщенко С. В. - Методичні аспекти визначення рівня ефективності товарної політики промислового підприємства, Маслак О. І. (2014)
Олійник В. М. - Аналіз стану ринку перестрахування в Україні, Боженко А. С. (2014)
Хомич С. В. - Аналіз перспектив інноваційного розвитку економіки України на основі світового досвіду (2014)
Ясишена В. В. - Методичні аспекти амортизації нематеріальних активів, Головай Н. М. (2014)
Данилюк Т. І. - Особливості інноваційної діяльності в сфері послуг (2014)
Цимбаленко Я. Ю. - Державне управління в сфері вищої освіти з прийняттям нового закону України "про віщу освіту” як складова частина економічної системи суспільства (2014)
Лапин А. В. - Повышение эффективности деятельности рекламного агентства за счет внедрения комплексной информационной системы, Кирнесенко Е. А., Парфёнов Д. Ю. (2014)
Рамський А. Ю. - Роль фінансових посередників у процесі мобілізації заощаджень домогосподарств та їх інвестування (2014)
Бабина О. Є. - Використання ковзного планування в управлінні грошовими потоками суднобудівного або судноремонтного підприємства, Пічка А. М. (2014)
Григор’єва О. В. - Економічні важелі впровадження енергоефективних проектів на підприємствах лісового господарства, Ноженко Т. С. (2014)
Іванюк Х. Ю. - Інформаційна система компетентнісної діагностики та підвищення рівня знань аудиторів, як засіб покращення конкурентоспроможності в умовах економічної нестабільності (2014)
Хвалінський С. О. - Компаративний аналіз надання державної допомоги суб’єктам господарювання в ЄС і Україні, Кобилянська Л. М., Осипчук М. Д. (2014)
Отченаш К. Г. - Державне регулювання та саморегулювання у фінансовому секторі, Фролова Т. О. (2014)
Качмар О. В. - Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві (2014)
Шаповалова В. О. - Аналіз дії фундаментальних факторів на динаміку ринку нерухомого майна України (2014)
Кунтий Н. Я. - Механізм "золотої акції" в системі фінансових інструментів обмеження надмірного впливу іноземного капіталу (2014)
Гоцуляк Л. В. - Інвестиційна політика розвинених країн в умовах становлення інноваційної економіки (2014)
Козаченко Р. П. - Трансформація соціально-економічної моделі розвитку України: параметри, умови і перспективи (2014)
Литовченко А. М. - Концептуальні основи вдосконалення організації інформаційно-консультаційного забезпечення поширення інновацій у рослинництві (2014)
Аль-газу Али - Построение системы взаимозависимости понятий "затраты" и "расходы" при их отражении в учете и отчетности (2014)
Сініцин О. О. - Фінансовий леверидж в управлінні структурою капіталу (2014)
Гончарова В. Г. - Фінансово-економічний інструментарій організації обліку основних засобів підприємства (2014)
Костенко Г. П. - Застосування державно-приватного партнерства у фінансуванні розвитку установ соціальної сфери (2014)
Руда О. Л. - Застава як одна із форм забезпечення повернення банківських позичок (2014)
Бець М. Т. - Аналітичні аспекти екологічної оцінки ділової активності торговельного підприємства, Залуцький В. П. (2014)
Уварова І. С. - Структурні зрушення трудової міграції в країнах Північної Європи (2014)
Хлівний В. К. - Особливості розміщення корпоративних цінних паперів в Україні, Бобров С. Г. (2014)
Вяткіна Т. Г. - Формування системи забезпечення матеріальними ресурсами регіональних птахівничих комплексів (2014)
Дерев’янко Т. О. - Методика оцінки інноваційного розвитку тваринництва у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Машошина Т. В. - Актуальні проблеми економічної діяльності підприємств будівельної галузі (2014)
Ковалюк Б. І. - Фінансово-кредитні інструменти стимулювання розвитку малого підприємництва (2014)
Коржилов Л. І. - Туризм в Україні. класифікація та види (2014)
Ропотан І. В. - Трансфертний механізм посилення регіональної конвергенції фінансового забезпечення сталого розвитку України (2014)
Поліщук О. М. - Застосування моментно-вибіркового спостереження у вирішенні проблем паркування у місті (2014)
Чуль О. М. - Концепція розбудови міст в рамках розвитку креативної економіки: методологічний та практичний аспекти (2014)
Гайда Т. Ю. - Проблеми вимірювання ефективності систем інформаційно-аналітичного забезпечення підприємств (2014)
Самофалова М. О. - Заробітна плата як один із чинників впливу на ризик плинності кадрів (2014)
Антощишина Н. І. - Сучасний погляд на систему управління персоналом в аспекті забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Малюкіна Д. О. (2014)
Калат Я. Я. - Основні виклики єврорегіональному співробітництву в умовах забезпечення економічної безпеки регіонів у транскордонному просторі (2014)
Саприкіна Т. А. - Структурно-інституціональний аналіз як метод дослідження ефективності функціонування ринку електроенергії (2014)
Гаращенко Н. М. - Ланцюг формування цінності інформаційного продукту (2014)
Кубах Т. Г. - Аналіз наукових підходів до розкриття сутності економічної безпеки держави (2014)
Талавіра Є. В. - Сучасні тенденції регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах глобалізації (2014)
Магута Р. М. - Структурні фінансові індикатори як основа оцінки тенденцій нестабільності (2014)
Заріцька В. М. - Інновації у освіті: процес організаційних перетворень (2014)
Кошовий Б-П. О. - Еволюція підходів до класифікації загроз економічній безпеці підприємств у контексті подолання загрози демотивації праці (2014)
Турко Д. О. - Підхід до визначення рівня високотехнологічності виробництва промислових підприємств та його впливу на фінансово-економічні показники діяльності (2014)
Михайлюк В. В. - Еволюція поняття фінансова безпека держави в глобальних умовах розвитку (2014)
Петухова В. О. - Особливості інтеграційних процесів між державами, що мають різні моделі економічного розвитку (на прикладі інтеграційного об’єднання нафта) (2014)
Савицька Н. Л. - Тенденції розвитку мережного ритейлу як драйвера глобальної економіки, Полевич К. В. (2014)
Бережний Я. В. - Інституційні передумови інформаційної асиметрії на внутрішньому ринку України (2014)
Шаманська О. І. - Система управління якістю як невід’ємна складова конкурентоспроможності підприємства (2014)
Засанська С. В. - Тенденції виробництва продукції сільського господарства (2014)
Ліганенко І. В. - Маркетингова стратегія в управлінні розвитком підприємства за умови стратегічних змін (2014)
Пузирьова П. В. - Актуальні аспекти забезпечення технологічної конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах (2014)
Семененко В. В. - Управління біоенергетичним комплексом України в умовах необхідності забепечення енергетичної незалежності держави (2014)
Слатвінська Л. А. - Удосконалення функцій державного регулювання інвестування молокопродуктового підкомплексу (2014)
Башук Г. О. - Методичні підходи до оцінки конкурентноспроможності промислової продукції в Україні (2014)
Джинджоян В. В. - Системи управління підприємством на основі інформатизації управління, Сардак С. Е. (2014)
Кібальник Л. О. - Регіональні механізми адаптації до геоекономічних змін (2014)
Войт Д. С. - Вдосконалення маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості (2014)
Чорна Л. О. - Сучасна парадигма побудови ефективних організаційних структур управління підприємством (2014)
Миронова Ю. Ю. - Застосування методу "АВ-костінг" у системі управління загальновиробничими витратами підприємств машинобудування (2014)
Козлова А. І. - Інноваційна діяльність - запорука успішного функціонування економіки та безпеки України (2014)
Любонько Т. В. - Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком екологічного туризму (2014)
Орлова А. А. - Організація та здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності в промисловості України (2014)
Cодержание (2016)
Dryn D. O. - Species-Related Differences in the Properties of Receptor-Operated TRPC4 Channels in Intestinal Myocytes of Rodents, Gryshchenko A. V., Bolton T. B., Zhu M. X., Zholos A. V. (2016)
Єгорова О. В. - Механізм позитивної модуляції струму через кальцієві канали Р-типу в нейронах Пуркін’є агоністом опіоїдних рецепторів, Фісюнов О. І., Максимюк О. П., Кришталь О. О. (2016)
Любич Л. Д. - Вплив супернатанта фетальних нейрогенних клітин на проліферативну активність у культурі клітин гліоми С6, Семенова В. М., Малишева Т. А., Стайно Л. П., Васлович В. В. (2016)
Кравенська Є. В. - Вплив циклоспорину А на життєздатність культивованих клітин гіпокампа при моделюванні хвороби Альцгеймера, Ганжа В. В., Яворська О. М., Лук’янець О. О. (2016)
Панова Т. И. - Уровень кетонемии как фактор, определяющий аддиктивное поведение алкоголизированных крыс, Бортникова А. К. (2016)
Калиновский В. Е. - Влияние системного введения наночастиц и растворов солей золота и серебра на размеры ядер нейронов гипоталамуса самцов крыс, Пустовалов А. С., Гродзюк Г. Я., Андрюшина Н. С., Дзержинский Н. Э. (2016)
Zhu Y. - Effects of a Cardiotonic Medicine Danshen Pills, on Cognitive Ability and Expression of PSD-95 in a Vascular Dementia Rat Model, Zeng Y., He C., Jiang S., Zhou L., Huang Y., Qiang C., Jiang Y. (2016)
Ishikura T. - Relationship Between the Reaction Time and EEG Parameters During Judgments on the Correspondence of Delayed or Simultaneously Presented Images of Two Models (2016)
Коцан І. Я. - Показники когерентності ЕЕГ-ритмів у перебігу когнітивної активності як маркери креативності мислення: гендерна специфіка, Козачук Н. О., Кузнєцов І. П., Поручинський А. І. (2016)
Kostyukov A. I. - Theoretical Analysis of the Force and Position Synergies in Two-Joint Movements (2016)
Томяк Т. - Управление мощностью циклических движений и их мышечным обеспечением при гребле (исследование на симуляторах гребли), Горковенко А. В., Мищенко В. С., Корол А., Булински П., Верещака И. В., Тальнов А. Н., Василенко Д. А. (2016)
Padurariu M. - Concept of Suicide: Neurophysiological/Genetic Theories and Possible Oxytocin Relevance, Prepelita R., Ciobica A., Dobrin R., Timofte D., Stefanescu C., Chirita R. (2016)
Рефераты (2016)
Cодержание (2016)
Корогод С. М. - Температурная деактивация деполяризующего TRP-тока как механизм торможения нейронной активности при гипотермии: модельное исследование, Демяненко Л. Э. (2016)
Лунько О. В. - Вплив тубокурарину на катіонні канали великої провідності у внутрішній ядерній мембрані нейронів Пуркін’є мозочка щурів, Грушковська І. В., Лунько О. О., Марченко С. М. (2016)
Павлова А. С. - Зависимость показателей метаболизма витамина В1 и состояния астроглии в мозгу крыс от поступления данного витамина в организм, Степаненко С. П., Чеховская Л. И., Тихомиров А. А., Пархоменко Ю. М. (2016)
Бабенко Н. А. - Влияние хронического нейрогенного стресса на поведение крыс и содержание сфинголипидов в мозгу и периферических тканях, Шеверева В. М., Гарькавенко В. В. (2016)
Яременко Л. М. - Експресія судинного ендотеліального ростового фактора в корі мозку щурів при порушеннях кровопостачання та імунокорекції їх наслідків, Грабовий О. О., Грабовий О. М. (2016)
Nakhjiri E. - Prenatal Stress+Morphine and Postnatal Re-Exposure to Stress Alter Pentylentetrazol-Induced Epileptic Manifestations in Rats, Saboory E., Roshan-Milani Sh., Rasmi Y., Sayyadi H. (2016)
Kayacan Y. - Penicillin-Induced Epileptiform Ecog Activity in Gerbils: Effects of Physical Exercise and a Diospyros Kaki Extract, Bahadir A., Cetinkaya A., Orallar H., Cakir S., Beyazcicek E., Onal A. C., Yildirim A. (2016)
Khamnei S. - Gender Differences of the Mastication Patterns in Humans, Zamanlu M., Shakouri S. K., Oskoee S. S., Salarilak Sh., Houshyar Y., Salekzamani Y. (2016)
Грабовська С. В. - Тваринні моделі розладів аутистичного спектра та поведінкові методи їх дослідження, Салига Ю. Т. (2016)
Рефераты (2016)
Cодержание (2016)
Бабенко Н. А. - Нарушения баланса сфинголипидов в тканях и модификации поведения крыс под действием нейрогенного стресса: роль изменений активности сфингомиелиназ, Шеверева В. М., Гарькавенко В. В. (2016)
Литвинюк С. О. - Динаміка морфофункціональних змін нейроцитів поля CA3 гіпокампа щурів після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Небесна З. М. (2016)
Назарчук І. А. - Особливості спектрального складу ЕЕГ у пацієнтів із цервікокраніалгіями та дорсалгіями різного генезу, Сухоруков В. І., Забродіна Л. П., Федосєєв С. В. (2016)
Левада О. А. - Параметры вызванного потенциала P300 при мягких нейрокогнитивных расстройствах различной этиологии, Чередниченко Н. В., Горбачёв С. В. (2016)
Bahadir A. - Gender Specificity of Genistein Treatment in Penicillin-Induced Epileptiform Activity in Rats, Demir S., Orallar H., Beyazcicek E., Cetinkaya A., Ankarali S., Ankarali H. (2016)
Пархоменко Ю. М. - Механизмы, обусловливающие высокую чувствительность нервных клеток к дефициту витамина B1, Павлова А. С., Меженская О. А. (2016)
Магура И. С. - Концепции академика Д. С. Воронцова (к 130-летию со дня рождения): прошлое, настоящее и будущее нейронаук в Украине, Богданова Н. А. (2016)
Рефераты (2016)
Авторский указатель к т. 48 журна ла "Neurophysiology / Нейрофизиология” за 2016 г. (2016)
Содержание к т. 48 журнала "Нейрофизиология / Neurophysiology" за 2016 г. (2016)
Dranitsina А. - Expression of Chga gene in rat duodenal upon long-term hypoacidity and with administration of multiprobiotic Symbiter, Savko U., Dvorchshenko К., Ostapchenko L. (2013)
Tsyryuk O. - The changes in functioning of mucus barrier of stomach in conditions of long-term hypoacidity and their correction, Neporada K., Beregova T. (2013)
Babii N. - The prevalence of HIV-1 strains resistant to antiretroviral drugs among children receiving inefficient highly active antiretroviral therapy, Shcherbinska A. (2013)
Baidaliuk A. - Advanced approaches to identification of viruses infecting of wild herbaceous plants, Budzanivska I. (2013)
Berezhna D. - Identification of Marek's disease in poultry farms of Ukraine and establishment the forms of disease, Ivashchenko I. (2013)
Boyalska O. - Retrospective analysis influenza-induced morbidity in population of Zhytomyr region during 1999-2011, Kyrychuk I., Shpyta O., Boyko А. (2013)
Dunich A. - Heavy metals content in virus infected purple coneflower plants, Mishchenko L. (2013)
Fesenko A. - Mantaining the status of Ukraine as a polio-free territory (2013)
Tóbiás I. - Tomato spotted wilt virus on pepper (Capscuin annuum L.) plants in Hungary, Csilléry G., Almási A., Csömör Zs., Salánki K., Palkovics L. (2013)
Ivashchenko O. - Efficiency of serological kits of different manufacturers in defection of antibodies against PRRVS circulation in Ukraine, Budzanivs'ka I., Ivashchenko I., Polishchuk V. (2013)
Korotyeyeva G. - Identification of viruses affecting gladiolus in Kyiv region (2013)
Leibenko L. - Phylogenetic analysis of B/Victoria-like influenza viruses isolated in 2008-2012 in Ukraine, Babii S., Radchenko L., Smutko O. (2013)
Mas O. - Systemic approach to studying viruses of bacteria from Antarctic soil biotopes, Andriychuk O., Polischuk V. (2013)
Skochko N. - Age related features water of electrolytes transport through the epithelium of rats colon and their correction with multiprobiotic "Symbiter© acidophilus" concentrated, Сherpak M., Torgalo E., Jankowski D. (2013)
Mudrak T. - Detection of some virus pathogens of cactus in Ukrainian botanical gardens, Korotyeyeva G., Kompanets T. (2013)
Stepanov S. - Ethanol effect on bioproductivity, photosynthesis and respiration of microalga Сhlamydomonas reinhardtii (2013)
Gadіlіya O. - The influence of low molecular weight organic compounds on antioxidant defense system of gastric mucosa under ethanol-induced gastric lesions in rats, Timoshеnko M., Dvorschenko K., Ostapchenko L. (2013)
Gorobets L. - Vertebrates from the metholithic site Laspi VII (Crimea, Ukraine), Kovalchuk O., Rekovets L. (2013)
Peregudova A. - Detection of Arabis Mosaic and Tomato Aspermy Viruses infecting orchids of natural Ukrainian flora, Korotyeyeva G., Kompanets T., Polischuk V. (2013)
Postoenko О. - The influence of anthropogenic load and of the phytoviral infection on the synthesis of phenolic compounds, Kompanets Т. (2013)
Rud Yu. - Isolation of Infectious Pancreatic Necrosis Virus from wild-life rainbow trout Oncorhynchus mykiss in Western Ukraine, Maistrenko M., Buchatsky L. (2013)
Shamraіchuk V. - Novel Tоbатоvіrus isolated from vegetable crops in Ukraine, Shevchenko Т., Bysov A., AlDalayn E. (2013)
Shchetynina G. - Phylogenetic analysis of Hosta virus X isolated in Ukraine, Pereboychuk O., Kharina A. (2013)
Shevchenko O. - Complementary results of luminescent and transmission electron microscopy provide striking evidence of heavy metal ions' effect on the formation of aggregates of Tobacco Mosaic Virus virions both in vitro and in vivo, Iutynska O. (2013)
Shydlovska О. - Bacteriophages from samples of Pulsatilla pratensis plants of natural flora of Ukraine, Kompanets T., Andriychuk О., Romashеv S. (2013)
Snihur H. - Diagnostics of seed-borne cereal viruses in agriecosystems of Ukraine, Shevchenko O. (2013)
Tsvygun V. - Occurrence of Cucumber Mosaic Virus in vegetable crops in Ukraine, Rudneva T., Tymchyshyn O. (2013)
Naumenko К. - Cytotoxicity and antiviral activity of novel fluoric compounds, Golovan А., Zagorognya S., Nesteroba N., Siryy S. Markitanov Yu., Tymoshenko. V., Shermolovytch Yu. (2013)
Zaika S. - Looking for killers: bacteriophages against phytopatogenic bacteria, Kharina A., Chaika D. (2013)
Zubyk Ju. - Adaptation of biotesting method for detection of PBCV-1 in water samples, Shevchenko T. (2013)
Virchenko O. - Effect of the multiprobiotic therapy on the hypothalamic-pituitary-adrenal system and cytokine profile under conditions of stress, Falalyeyeva T., Beregova T. (2013)
Kharchenko O. - The effect of acetic zinc on serum level and interleukin 1ß and 6 level in rats exposed to alcohol for 21 days, Kompanets I., Bogun L., Grebinik D. (2013)
Pilipenko S. - Motor activities of the rat stomach after long-term injection of omeprazole and omeprazole with multiprobiotic "Apibact", Kabanov O. (2013)
Bondarenko V. - Bioinformatical search for transcription factors binding sites in Mbl1 promoters of Rattus norvegicus, Obolenska M. (2013)
Содержание (2014)
Пархоменко Ю. М. - Обмен тиамина в нервных клетках и их жизнеспособность при действии этанола и ацетальдегида, Донченко Г. В., Чорный С. А., Янчий О. Р., Строкина А. А., Степаненко С. П., Чеховская Л. И., Пилипчук С. Ю., Погорелая Н. Х. (2014)
Борисюк А. Л. - Зависимая от активности потенциация асинхронного компонента ГАМК-эргических синаптических токов в культивируемых нейронах гиппокампа, Степанюк А. Р., Довгань А. В., Белан П. В. (2014)
Бибиков Н. Г. - Зависимость вариабельности ответов нейронов полукружного торуса лягушки от параметров акустических стимулов (2014)
Zhang X. C. - Analysis of long-term depression in the Purkinje cell circuit (a model study), Liu Sh. Q., Ren H., Zeng Y. I., Zhan G. X. (2014)
Коканова Н. А. - Морфофункциональные и ультраструктурные последствия аппликации бета-амилоида на маутнеровские нейроны золотой рыбки, Михайлова Г. З., Штанчаев Р. Ш., Безгина Е. Н., Тирас Н. Р., Мошков Д. А. (2014)
Aslanian H. R. - Movement detection properties and structure of stationary receptive fields of single neurons in the cat extrastriate area 21a, Khachvankian D. K., Harutiunian-Kozak B. A., Tokhmakhyan G. G., Khachatrian T. S., Kozak J. A. (2014)
Лабахуа Т. Ш. - Влияние стимуляции безымянной субстанции и хвостатого ядра на постсинаптические реакции нейронов соматосенсорной коры кошки, активируемых раздражением ноцицепторов, Джанашиа Т. К., Гедеванишвили Г. И. (2014)
Jiang Z. - Functional changes in motor endplates of the target muscle after amputation of the C7 nerve root, Zhu Y., Xu L., Xu J. G., Gu Y. D. (2014)
Shenoy Sh. - Effect of prior instructions on preprogrammed reactions of trunk muscles in individuals with and without chronic low back pain, Balachander H., Sandhu J. S. (2014)
Li H. - Modeling of diabetes mellitus-related depression, Zuo Y. M., Lei Y. H., Xu R. J., Wang Y. (2014)
Белалов В. В. - Нейрофизиологический анализ восприятия речи у детей возрастом 2.5–3.5 года, воспитывающихся в семье и детском доме, Дягилева Ю. О., Павленко В. Б., Кочухова О. М. (2014)
An C. - Association between sleep characteristics and mild cognitive impairment in elderly people, Yu L., Wang L., Jin G., Song M., Zhu Q., Jia H., Liu K., Wang M., Wang X. (2014)
Ю. П. Лиманський (1930–2013) (2014)
Рефераты (2014)
Кожем’якіна С. М. - Процеси підвищення продуктивності праці в сільському господарстві, Патика Н. І. (2014)
Макаренко Ю. П. - Використання міжнародної електронної мережі міжбанківських розрахунків SWIFT (2014)
Чирва О. Г. - Інфраструктурне забезпечення сталого розвитку харчових підприємств, як формування сприятливого інвестиційного клімату для капіталовкладень (2014)
Фадєєва І. Г. - Застосування зарубіжного досвіду планування витрат на видобування вуглеводнів для вітчизняних нафтогазовидобувних підприємств (2014)
Пашкевич М. С. - Принципи модернізації економіки регіонів України в аспекті сучасної регіональної політики, Лисунець К. П. (2014)
Мороз О. В. - Опортуністична діяльність в аграрному секторі України як конфліктоутворюючий фактор, Семцов В. М., Кукель Г. С. (2014)
Забарна Е. М. - Стратегія розвитку інноваційної сфери підприємств регіону, Дімітрашко К. І. (2014)
Kutsekon L. O. - Strategic development of sugar beet subcomplex (2014)
Чорна Л. О. - Дослідження факторів покращення прибутковості машинобудівного підприємства, Чорна Н. Ю., Білоус К. В. (2014)
Касич А. О. - Звіт про стійкий розвиток як аналітичний інструмент формування корпоративної соціальної відповідальності, Яковенко Я. Ю. (2014)
Кушнір Т. М. - Інститути маркетингової інфраструктури: рекламні посередники (2014)
Котлярова В. Г. - Оцінка надійності постачання сировини на коксохімічні підприємства (2014)
Сушко Н. М. - Формування превентивної системи захисту прав споживачів фінансових послуг (2014)
Мурашко М. І. - Регіональні аспекти якості робочої сили (2014)
Забарна Ю. В. - Купівельна спроможність населення України як одна із запорук раціонального харчування (2014)
Богатирьов І. І. - Дивідендна компонента фінансової політики компанії (2014)
Пащенко О. В. - Ціноутворення на ринку молока і молочної продукції (2014)
Мельник А. М. - Еволюція економічної думки про оподаткування нерухомого майна (2014)
Ярова Ю. М. - Підприємницький потенціал сільських домогосподарств України, Прутська О. О. (2014)
Теницька Н. Б. - Теоретико-методологічні основи управління оборотним капіталом підприємств металургійного комплексу, Струць О. С. (2014)
Лисенко В. С. - Методичні засади розробки страхових продуктів з добровільного медичного страхування (2014)
Карпова І. В. - Феномен соціального капіталу: зміст та фактори нагромадження (2014)
Москвін Б. Ю. - Дослідження особливостей поведінки машинобудівних підприємств на вітчизняному ринку корпоративного контролю (2014)
Романчук С. В. - Фінансові інструменти стимулювання рециклінгу відходів цукрового виробництва (2014)
Сомик А. В. - Правила та тенденції реалізації сучасної процентної політики центральних банків (2014)
Мулик Я. І. - Формування системи обліково-аналітичного забезпечення фінансової безпеки аграрних підприємств (2014)
Гогуля Л. В. - Розвиток організаційної культури в контексті життєвого циклу організації: поведінковий підхід (2014)
Синиця О. С. - Кластеризація в аграрній енергетиці як інструмент побудови самодостатніх та конкурентоспроможних агроформувань (2014)
Біляк Ю. В. - Корпоративний секретар – запорука уcпішної діяльності корпорації (2014)
Іваницька С. Б. - Регіональні проблеми працевлаштування молоді та шляхи їх вирішення (2014)
Гарбар В. В. - Стратегічні напрями сталого розвитку фермерських господарств (2014)
Мартинчик О. А. - Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2014)
Лебедева Н. А. - Проблемы проведения маркетинговых исследований в сфере международных транспортных услуг Украины и пути их решения (2014)
Піньковська Г. В. - Оцінка сучасного стану розвитку культурного середовища регіонів України (2014)
Письменна М. С. - Система державного фінансового контролю закупівель за державні кошти (2014)
Ходова Я. О. - Методичні питання оцінки ефективності управління фінансовим механізмом промислових підприємств у складі інтегрованого холдингу (2014)
Салітра Г. Р. - Вдосконалення управління оборотним капіталом підприємств Причорноморського району України (2014)
Сорокін О. Г. - Ідентифікація характеру та типу соціо-еколого-економічного розвитку уранової промисловості (2014)
Кулакова С. Ю. - Особливості антикризового управління підприємством у сучасних умовах розвиту економіки, Мірошниченко А. С. (2014)
Молдавська О. В. - Деякі аспекти використання структурного аналізу в комплексній оцінці якості кредитних портфелів банків України (2014)
Новікова К. І. - Сучасний стан інвестиційно-інноваційної безпеки України, Новікова Л. Ф. (2014)
Канцуров О. О. - Методологічні засади бухгалтерського обліку трансакційних витрат (2014)
Бистрякова Ю. І. - Інтеграція положень конвенцій Ріо: контекст упорядкування на регіональному рівні (2014)
Міщенко І. А. - Значення категорії "управлінські кадри" та становлення наукового змісту їх діяльності (2014)
Швабу Ю. І. - Механізм справляння місцевих податків і зборів Чернівецької області (2014)
Березовик К. В. - Методологічні прийоми маркетинг-аудиту (2014)
Вовк О. М. - Розвиток інвестиційного потенціалу: концепції та ресурсна модель (2014)
Олексіч Д. В. - Сценарії взаємодії ключових економічних суб'єктів в умовах досягнення економічного зростання (2014)
Король І. В. - Роль держави у формуванні конкурентного статусу країни в контексті теорії національного брендингу (2014)
Шост І. М. - Напрямки статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств, Винятинська Л. В. (2014)
Герасименко Т. В. - Про переваги розвитку мінерально-сировинної бази вуглеводнів держави перед імпортованою продукцією (2014)
Пальчик І. М. - Логістичне управління підприємством – теоретико-методичний аспект (2014)
Алёшина Т. В. - Комплексный подход к оценке процессной зрелости организации (2014)
Дмитрук Б. П. - Особливості та проблеми комерціалізації обліку комунальних послуг як складова енергозабезпечення, Свєтлова Н. М. (2014)
Ткаченко С. А. - Практична реалізація відокремленого обліково-економічного забезпечення ефективності витрат, які пов’язані із покращенням якісних характеристик та технічних параметрів готової продукції-виробів (2014)
Товт Т. Й. - Врахування чинника ризику при прийнятті інвестиційних рішень щодо фінансування проектів (2014)
Крижановська І. Ю. - Методичні підходи до оцінки розвитку ринку сільськогосподарської продукції (2014)
Якушова К. В. - Нормативно-правове забезпечення екологобезпечного використання землі в Україні (2014)
Тунян А. Т. - Міжнародні організації в умовах формування інтеграційних процесів (2014)
Северина С. В. - Застосування "моделі мультиплікаторів" DEA аналізу на практиці (2014)
Антоненко К. В. - Сучасні інвестиційні стратегії транснаціональних корпорацій, Бардась М. В. (2014)
Виниченко Е. Н. - Контроль как эффективный способ определения меры ответственности должностных лиц за нарушения в сфере налогообложения (2014)
Пінчук Т. А. - Організаційно-методичні проблеми обліку дебіторської заборгованості в системі управління підприємством, Шрам Т. В. (2014)
Набок І. І. - Реалізація маркетингової стратегії в діяльності українських підприємств та рекомендації щодо підвищення їх ефективності зовнішньоекономічної діяльності, Хомутовська Д. П. (2014)
Фатюха Н. Г. - Аналіз наукової та науково-технічної діяльності підприємств Запорізької області за 2012-2013 роки, Шевченко В. О. (2014)
Лігузова В. О. - Організаційне забезпечення бюджетування інноваційних процесів на підприємстві (2014)
Кораблінова І. А. - Соціальні технології у формуванні конкурентних переваг інфокомунікаційних компаній (2014)
Сисоєва І. М. - Особливості облікової політики для промислових підприємств різних масштабів, Балазюк О. Ю. (2014)
Чеканська Л. А. - Євроінтеграційні процеси України та їх вплив на інвестування в АПК (2014)
Кроніковський Д. О. - Тенденції кондитерської промисловості України (2014)
Чепець О. Г. - Напрями реформування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності (2014)
Загорна Т. О. - Оцінювання конкурентної поведінки торговельних підприємств з використанням фрактального аналізу (2014)
Ланговой В. О. - Диференціація принципів реалізації сталого розвитку в соціальних концепціях корпоративних кластерів України (2014)
Лукьянова Е. Ю. - Использование стратегий и инструментов повышения конкурентоспособности предприятий в условиях экономической нестабильности, Свояк Е. Е. (2014)
Бондаренко О. О. - Фінансово-економічна безпека підприємства: теоретичний та практичний аспекти, Сухецький В. А. (2014)
Козлова А. І. - Індикатори інноваційного розвитку економіки і промислових підприємств (2014)
Максимчук О. С. - Диференціація підходів до оцінки факторів чутливості розвитку підприємств сфери послуг в Україні (2014)
Малашенко Ю. А. - Інституційні концепціі сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2014)
Конюхов Ю. М. - Сталий розвиток регіонального господарства (2014)
Шпильова В. О. - Пріоритети еколого-економічного розвитку регіону, Головченко С. І. (2014)
Кузьома В. В. - Формування облікової політики підприємства в сучасних умовах господарювання (2014)
Волкова А. А. - Влияние рисков на инвестиционную привлекательность предприятий Причерноморского региона (2014)
Комісарова Л. О. - Економічна сутність та особливості запровадження технологічної культури в контексті системи виробничого навчання (2014)
Содержание (2014)
Кулагина И. Б. - Организация активности пирамидных нейронов гиппокампа в условиях коактивации дендритных рецепторов, чувствительных к глутамату и ГАМК: модельное исследование, Каспиржный А. В., Корогод С. М. (2014)
Guan Y. Zh. - Gradient Trigger Mechanisms Related to Bistability Regimes in a Leech Heartbeat Model, Liu Sh. Q., Zeng Y. J. (2014)
Гуменюк В. П. - Влияние леветирацетама на агрегацию и слияние мембран синаптических везикул в бесклеточной модели экзоцитоза, Трикаш И. О. (2014)
Rezapoor N. - Effects of the Agents Influencing the Serotonergic and Cannabinoid Systems on Memory in the Avoidance Test in Mice, Shahidi S., Komaki A. (2014)
Kiasalari Z. - Neuroprotective Effect of Vitamin E in a Kainate-Induced Rat Model of Temporal Lobe Epilepsy, Khalili M., Roghani M. (2014)
Иванченко Е. З. - Предваряющие изменения H-рефлекса камбаловидной мышцы человека при движениях стопы контралатеральной нижней конечности в положении стоя (2014)
Попович І. Л. - Зв’язки між показниками варіабельності ритму серця і параметрами фонової ЕЕГ у пацієнтів із хронічним захворюванням нирок, Козявкіна О. В., Козявкіна Н. В., Королишин Т. А., Лукович Ю. С., Бариляк Л. Г. (2014)
Редька І. В. - Спектральні характеристики фонової електроенцефалограми дітей із зоровою дисфункцією, Майоров О. Ю. (2014)
Демидова К. Ю. - ЕЕГ-активність при перегляді нейтральних та емоціогенних зображень у чоловіків і жінок з різним рівнем емпатії, Дубовик В. В., Кравченко В. І., Макарчук М. Ю. (2014)
Kim H. J. - Cognitive Ability and Cardiovascular Control in Intellectually and Developmentally Disabled People, Choi M. H., Lee I. H., Hong S. P., You N. R., Kim H. S., Lim D. W., Chung S. C. (2014)
Федоренко О. А. - Зміни рівня експресії гена інозитол-1,4,5-трифосфатних рецепторів у нейронах моторної кори та мозочка щурів з експериментальним геміпаркінсонізмом, Мамонтов С. М., Котик О. А., Таланов С. А. (2014)
Макарчук В. А. - Перерозподіл білків клітинної адгезії в головному мозку та особливості поведінкових реакцій щурів при розвитку хронічного панкреатиту, Ушакова Г. О. (2014)
Бабенко Н. А. - Вплив інгібітора сфінгомієліназ N-ацетилцистеїну на когнітивні функції у cтарих щурів, Шахова О. Г. (2014)
Hashemian M. - Autism Spectrum Disorders Diagnosing Based on EEG Analysis: a Survey, Pourghassem H. (2014)
Дмитрий Алексеевич Мошков (1940–2014) (2014)
Рефераты (2014)
Cодержание (2014)
Корогод С. М. - Биофизический механизм парасимпатического возбуждения гладкомышечной клетки детрузора мочевого пузыря: модельное исследование, Коченов А. В., Македонский И. А. (2014)
Ren H. - Spike Timing-Dependent Plasticity in Ca1 Pyramidal Neuron-Controlling Hippocampal Circuits: a Model Study, Liu S. Q., Zhang X., Zeng Ya. (2014)
Думанська Г. В. - Короткочасна пластичність глутамат- та ГАМК-ергічної синаптичної передачі між кокультивованими гангліозними клітинами сітківки та нейронами superior colliculus, Рихальський О. В., Веселовський М. С. (2014)
Pakdel F. G. - Effects of Acute Intracerebroventricular Microinfusions of Bupropion on Background Spike Activity of Locus Coeruleus Neurons in Rats, Amirabadi S., Naderi S., Osalou M. A., Cankurt U., Jahanbani M., Shahabi P. (2014)
Адамян Н. Ю. - Активность различных популяций нейронов бульбарного дыхательного центра крыс в динамике гипобарической гипоксии, Карапетян М. А. (2014)
Cao H. - Effects of Atorvastatin on E-Selectin and Myeloperoxidase Expressions After Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury in Rats, Zhong W., Wu W., Tu Q., Tang X. (2014)
Han G. - Effects of Transduction of the bcl-2 Gene and of Nerve Growth Factor on Apoptosis of Cultured PC12 Cells, Wei W., Zhang X., Lai Zh., Chen Ch. (2014)
Basaranlar G. - Protective Actions of Ghrelin on Global Cerebral Ischemia-Induced Memory Deficits, Derin N., Tan R., Tanriover G., Demir N. (2014)
Альбертин С. В. - Влияние повреждения кортико- и рубро-спинальных путей на реализацию оперантных пищедобывательных рефлексов (2014)
Najafi-Koopaie M. - Wavelet Decomposition-Based Analysis of Mismatch Negativity Elicited by a Multi-Feature Paradigm, Sadjedi H., Mahmoudian S., Farahani E. D., Mohebbi M. (2014)
Матюшкіна М. В. - Вплив нових координаційних сполук германію, олова та магнію на гостру генералізовану судомну активність (2014)
Сопова И. Ю. - Связь между содержанием оксидативно модифицированных белков и активностью протеолиза в базальных ядрах мозга крыс после острой гипоксии (2014)
Грабовська С. В. - Залежність результатів тестів "відкрите поле" від форми арени, Салига Ю. Т. (2014)
Муратова Т. М. - Вплив електричного подразнення мозочка та леветирацетаму на агресивну поведінку щурів, підданих кіндлінгу, Годован В. В., Годлевський Л. С., Коболєв Є. В. (2014)
Луценко Д. Г. - Особенности микрогемоциркуляции в головном мозгу крыс при разных видах холодовой акклимации, Шило А. В., Слета И. В., Марченко В. С. (2014)
Карасьова Т. Л. - Нейротропні властивості нових алкіл тіопохідних 1,3,4-бензотриазепінів, Власюк С. В., Павловський В. І., Онуфрієнко О. В., Шандра О. А. (2014)
Рефераты (2014)
Содержание (2014)
Головенко Н. Я. - Фармакодинамический и нейрорецепторный анализ проницаемости гемато-энцефалического барьера для производных 1,4-бензодиазепина, Ларионов В. Б. (2014)
Бортникова А. К. - Особенности утилизации глюкозы тканями мозга алкогользависимых крыс, Панова Т. И. (2014)
Tal’nov A. N. - Firing Patterns of Human Biceps Brachii Motor Units During Isotorque Ramp-and-Hold Movements in the Elbow Joint, Tomiak T., Maznychenko A. V., Dovgalets G. V., Kostyukov A. I. (2014)
Brooks J. B. B. - Time Parameters of the Blink Reflex in Normal Subjects, Jardim M. R., Papais-Alvarenga R. M., Fragoso Y. D. (2014)
Владимиров А. А. - Нейрофизиологические маркеры стресса в период восстановления после острых осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы, Андрияшек Ю. И. (2014)
Родинский А. Г. - Cравнительный анализ реакций мышц задних конечностей крыс после односторонней компрессии седалищного нерва и системного введения гамма-гидроксибутирата, Демченко Т. В. (2014)
Qnais E. - Analgesic and Anti-Inflammatory Effects of an Extract and Flavonoids from Artemisia Herba-Alba and Their Mechanisms of Action, Raad D., Bseiso Y. (2014)
Ghodrat M. - Effects of a Saffron Alcoholic Extract on Visual Short-Term Memory in Humans: a Psychophysical Study, Sahraei H., Razjouyan J., and Meftahi G. H. (2014)
Осокина О. И. - Взаимосвязи характеристик вызванных потенциалов головного мозга с возрастными и клинико-социальными особенностями пациентов с первым психотическим эпизодом, Ивнев Б. Б., Абрамов В. А. (2014)
Попова Л. Д. - Роль центральних моноамінергічних систем у формуванні різних типів агресивності у щурів, Васильєва І. М. (2014)
Федоренко О. А. - Властивості інозитол-1,4,5-трифосфатних рецепторів в ядрах нейронів ЦНС щурів, Марченко С. М. (2014)
Сокуренко Л. М. - Протективный эффект милдроната при токсическом воздействии ртути хлорида на культуру клеток нейробластомы, Чайковский Ю. Б. (2014)
Бакуменко И. К. - Вестибулярные дисфункции и психовегетативные расстройства при ишемии мозга на фоне шейного остеохондроза и их патогенетически ориентированная коррекция, Сон А. С., Стоянов А. Н., Вастьянов Р. С. (2014)
Кресюн Н. В. - Изменения функционального состояния сетчатки крыс со стрептозотоцининдуцированным диабетом: возможности коррекции с применением дельта-сониндуцирующего пептида, Годлевский Л. С., Полясный В. А. (2014)
Копйова Н. В. - Роль фронтальної кори мозку та підкіркових утворень у механізмах розвитку пілокарпініндукованих судом у щурів (2014)
Денисенко О. В. - Ефекти введення ізопікамілону та пікамілону в умовах формування пікротоксиніндукованої судомної активності у щурів, Шандра О. А., Карпов Л. М., Сьомік Л. І. (2014)
VI Конгрес Українського товариства нейронаук (2014)
Володимир Ярославович Ганіткевіч (1959–2014) (2014)
Рефераты (2014)
Олійник В. В. - Відомий учений, педагог, організатор науки та освіти (2015)
Гуревич Р. С. - Використання Інтернет-технологій у підготовці фахівців: аспект навчання в мережевих спільнотах, Дідух Л. І. (2015)
Кобися А. П. - Організація самостійної роботи студентів з використанням хмарних технологій (2015)
Шевченко Л. С. - Особливості застосування Веб-сервісів у навчальному процесі та науковій діяльності (2015)
Головін М. Б. - Формування знань з інформатики в процесі конструювання ієрархічних схем та статистичний аналіз цих навчальних дій (2015)
Кобися В. М. - Використання засобів хмарних технологій у підготовці майбутніх педагогічних працівників (2015)
Каплун О.О. - Клієнт-серверна система дистанційного навчання "Smart-edu", Майзелев І. В. (2015)
Кириленко Н. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для створення ігрових методик навчання математичних дисциплін у педагогічному вузі (2015)
Світницька І. С. - Елементи лінійної алгебри в мережній системі комп‘ютерної математики Sage (2015)
Гулівата І. О. - Використання інформаційних технологій в процесі навчання математики (2015)
Величко С. П. - Синергетичні основи розвитку комп‘ютеризованого навчального експерименту з фізики (2015)
Соменко Д. В. - Науково-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій під час розробки спецкурсів з фізики в педагогічних ВНЗ (2015)
Сальник І. В. - Ергономічні чинники розвитку системи фізичного експерименту старшої школи у віртуально-орієнтованому навчальному середовищі (2015)
Гордійчук Г. Б. - Організація самостійної роботи майбутніх педагогів в умовах використання інформаційного освітнього середовища навчального закладу (2015)
Грищенко С. М. - Екологічні геоінформаційні технології у підготовці майбутніх інженерів гірничого профілю (2015)
Гриб’юк О. О. - Зміст і засоби інформатизації менеджменту наукових досліджень у галузі педагогічних наук, Середа Х. В. (2015)
Яцюк С. М. - Методика навчання інформаційних систем та технологій студентів-менеджерів, Микитюк І. О., Музика Л. П. (2015)
Бухно Н. В. - Програмні засоби для вирівнювання результатів тестування у рамках сучасної теорії тестів IRT, Лісова Т. В. (2015)
Благун Н. М. - Особливості управління вищим навчальним закладом в умовах інформаційного суспільства (2015)
Абрамчук В. С. - Моделювання навчальної діяльності як умова формування інформатичних компетентностей студентів педагогічного ВНЗ, Бабюк Д. О. (2015)
Козяр М. М. - Інноваційні технології підготовки фахівців у навчальних закладах, Кадемія М. Ю. (2015)
Шахіна І. Ю. - Інформаційно-комунікаційні технології у вдосконаленні системи методичних компетентностей викладача (2015)
Нерода Т. В. - Інформаційні технології автоматизації типових процесів в інфраструктурі освітнього закладу (2015)
Литвинова С. Г. - Дослідження ефективності хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу за методом семантичного диференціала (2015)
Поповський О. І. - Побудова і досвід впровадження типового сайту наукової установи НАПН України (2015)
Тукало С. М. - Про один підхід до впровадження системи електронного документообігу в наукових установах на платформі SharePoint (2015)
Кузьмінська О. Г. - Трансформація системи освіти та роль ІКТ у процесі підготовки майбутніх освітніх лідерів (2015)
Мельник О. - Використання електронних освітніх ресурсів у початковій школі (2015)
Сігаєва Л. Є. - Інноваційні технології в навчанні дорослих (2015)
Овчарук О. В. - Загальні підходи до проблеми оцінювання інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти впродовж життя, Сороко Н. В. (2015)
Коневщинська О. Е. - Шляхи та перспективи науково- інформаційної діяльності Iнституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (2015)
Шишкіна М. П. - Актуальні напрями розвитку хмаро орієнтованого навчально-наукового середовища педагогічних систем, Носенко Ю. Г. (2015)
Литвин А. В. - Вплив інформатизації закладів освіти на педагогічні інновації (2015)
Cодержание (2013)
Baluchnejadmojarad T. - Involvement of High-Conductance Calcium-Dependent Potassium Channels in Short-Term Presynaptic Plasticity in the Rat Dentate Gyrus, Roghani M. (2013)
Петрушенко Е. А. - Протонактивируемые ионные токи в нейронах спинальных ганглиев крыс и действие на них кетанова (2013)
Вятченко-Карпинский В. Ю. - Роль Р2Х3-пуринорецепторов ноцицептивных афферентных нейронов в формировании болевого синдрома при воспалении, Савченко А. А., Войтенко Н. В. (2013)
Sun Yi. - Effects of L-Arginine on Seizure Behavior and Expression of GFAP in Kainic Acid-Treated Rats, Yin Sh., Li Sh., Yu D., Gong D., Xu J., Lian Yo., Sun Ch. (2013)
Babri Sh. - Involvement of the GABA-Ergic System in Anxiolytic- and Antidepressive Effects of the Scrophularia striata Extract in Rats, Kosari-Nasab M., Fatehi-Gharehlar L., Doosti M.-H. (2013)
Shahidi S. - Antinociceptive Effects of an Extract of Securigera securidaca and their Mechanisms in Mice, Pahlevani P. (2013)
Rong Y. - Classification of Surface EMG Using Wavelet Packet Energy Analysis and a Genetic Algorithm-Based Support Vector Machine, Hao D., Han X., Zhang Y., Zhang J., Zeng Y. (2013)
Гаркавенко В. В. - Стабилографические показатели у человека в позе стационарного полуприседания, Колосова Е. В., Мельничук А. П., Василенко Д. А. (2013)
Brown D. A. - The Other (Muscarinic) Acetylcholine Receptors in Sympathetic Ganglia: Actions and Mechanisms (2013)
Stemkowski P. L. - Understanding and Treating Neuropathic Pain, Biggs J. E., Chen Y., Bukhanova N., Kumar N., Smith P. A. (2013)
Власенко О. В. - Изменения Fos-иммунореактивности в моторной коре крыс, реализующих оперантные движения, после системного введения блокатора NO-синтазы, Маньковская Е. П., Мазниченко А. В., Пилявский А. И., Майский В. А. (2013)
Телька М. В. - Електрофізіологічні властивості нейронів трійчастого ганглія в первинній культурі, Рихальський О. В., Веселовський М. С. (2013)
Колесникова Е. Э. - Митохондриальная дисфункция и молекулярные основы нейродегенеративных заболеваний (2013)
Рефераты (2013)
Cодержание (2014)
Bakouie F. - A Network Theory View on the Thalamo-Cortical Loop, Gharibzadeh S., Towhidkhah F. (2014)
Суханова К. Ю. - Конвергенция ионотропных и метаботропных сигнальных путей при активации P2X-рецепторов гладкомышечных клеток сосудов, Бурый В. А., Гордиенко Д. В. (2014)
Мазниченко А. В. - Экспрессия гена c-fos в спинальных нейронах крыс, реализующих стереотипные движения в условиях подавления активности NO-синтазы, Власенко О. В., Маньковская Е. П., Бузыка Т. В., Майский В. А. (2014)
Ibironke G. F. - Sleep Deprivation-Induced Hyperalgesia in Rodents: Some Neurochemical Mechanisms, Ajonijebu C. O. (2014)
Эйсмонт Е. В. - Особенности паттерна ЭЭГ-активности у воспитанников школы-интерната, Притченко О. В., Павленко В. Б. (2014)
Ziółkowski A. - EEG Correlates of Attention Concentration in Successful Amateur Boxers, Gorkovenko A., Pasek M., Włodarczyk P., Zarańska B., Dornowski M., Graczyk M. (2014)
Seo S. H. - Neural Correlates Related to Anxiety in Attentional Inhibition Control: an Erp Study, Lee Ch. K., Yoo S. K. (2014)
Gong J. - Controversies in the Facial Inversion Effect: Face Specificity and Expertise, Zhang Y., Huang Y., Feng J., Zhang W. W. (2014)
Каспиржный А. В. - Зависимая от активности электрическая асимметрия дендритов как фактор, определяющий репертуар собственных разрядных паттернов нейронов, Кулагина И. Б., Корогод С. М. (2014)
Крученко Ж. О. - Вплив мемантину на рухові поведінкові феномени у щурів різного віку, Горбаченко В. А., Череда І. С., Лук’янець О. О. (2014)
Прищепа О. О. - Порушення їжодобувної активності у щурів в умовах тривалого пентилентетразолового кіндлінгу, Шандра О. А., Вастьянов Р. С. (2014)
Рефераты (2014)
Cодержание (2013)
Шипшина М. С. - Властивості квантового вивільнення глутамату та гліцину в синапсах між первинними аферентними нейронами та нейронами дорсального рога в кокультурі, Веселовський М. С. (2013)
Кузнецов К. И. - Потенциалуправляемые кальциевые токи в ганглиозных клетках сетчатки глаза крысы, Маслов В. Ю., Федулова С. А., Веселовский Н. С. (2013)
Sun F. P. - Down-Regulation of TRPM5s During the Development of the Rat Neocortex and Hippocampus, Gao T. M. (2013)
Бабенко Н. А. - Возрастные изменения фосфолипаза D-зависимого сигнального пути инсулина в неокортексе крыс, Харченко В. С. (2013)
Бондаренко Л. А. - Гипофизарно-эпифизарные взаимоотношения: влияние кортикотропина на метаболизм серотонина и формирование ночного пика мелатонина (2013)
Maj J. - Hypercapnic Chemosensitivity in Patients with Heart Failure: Relation to Shifts in Type-1 Insulin-Like Growth Factor and Sex Hormone-Binding Globulin Levels, Rydlewska A., Ponikowska B., Banasiak W., Ponikowski P., Jankowska E. A. (2013)
Черкасова О. В. - Ультраструктурні зміни в нервах ясен у щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією та їх модифікації в умовах застосування фармакотерапії (2013)
Khajehpour L. - Вeta1-Adrenoreceptors of the CA1 Area Mediate Morphine Modified State-Dependent Memory in Rat, Fathinia K., Moazedi A.-A., Kesmati M. (2013)
Михейцева И. Н. - Структурные изменения в нервном аппарате глаз кроликов при экспериментальной глаукомной нейропатии, Король А. Р., Кустрин Т. Б., Невская А. А., Шаларь Т. И. (2013)
Родинский А. Г. - Электрические и силовые ответы мышц голени крысы после односторонней компрессии седалищного нерва и системного введения гамма-гидроксибутирата, Сердюченко И. Я., Демченко Т. В. (2013)
Сушко Б. С. - Взаимодействие антиноцицептивных эффектов превентивного микроволнового облучения точки акупунктуры и фармакологического блокирования NO-синтазы у мышей (2013)
Панова Т. И. - Роль подкрепляющей системы мозга и генных мутаций в развитии алкоголизма (2013)
Рефераты (2013)
Cодержание (2013)
Akbulut K. G. - Melatonin Delays Brain Aging by Decreasing the Nitric Oxide Level, Guney S., Cetin F., Akgun H. N., Aktas S. H., Akbulut H. (2013)
Салига Ю. Т. - Роль оксидаційного стресу в загибелі клітин гіпокампа під дією хлорпірифосу в умовах in vitro (2013)
Сидорова Ю. В. - Нейрофизиологические и нейрохимические механизмы нарушений поведения у крыс с хроническим воспалением тканей спины, Образцова О. Г., Евдокимов Д. В., Абрамец И. И., Талалаенко А. Н. (2013)
Політун А. М. - Компресійно-токсична нейропатія периферичної гілки трійчастого нерва у людини, Значкова О. А., Костюк Т. М. (2013)
Войтенков В. Б. - Изменения электроэнцефалограммы при ветряночном энцефалите у детей, Скрипченко Н. В., Команцев В. Н., Климкин А. В. (2013)
Farahani E. D. - Concealed Information Test with Combination of ERP Recording and Autonomic Measurements, Moradi M. H. A. (2013)
Major Z. Z. - Glatiramer Acetate Treatment-Related Effects on Visual EPs and P300 Wave in Patients Suffering from Multiple Sclerosis, Văcăraş V., Buzoianu A. D., Mureşanu D. F. (2013)
Dushanova J. - Effect of the Orientation Difference on Components of Visual Event-Related Potentials, Mitov D. (2013)
Akbarfahimi M. - Emotional Face Perception in Patients with Schizophrenia: an Event-Related Potential Study, Tehrani-Doost M., Ghassemi F. (2013)
Конарева И. Н. - Локус субъективного контроля: особенности когерентности ЭЭГ-активности в состоянии покоя (2013)
Пурнынь Е. Э. - Строение сетчатки млекопитающих и ее кровоснабжение (2013)
30th International Congress of Clinical Neurophysiology (2013)
Рефераты (2013)
Правила для авторов журнала "Neurophysiology / Нейрофизиология" (2013)
Cодержание (2014)
Чад М. - Впливи препарату мітохондрин-2 на динаміку дегенерації тканин мозку у старих особин дрозофіли зі зміненою функцією гена swiss cheese, Артимович Н., Макаренко О., Матійців Н. (2014)
Мазниченко А. В. - Зміни експресії c-fos у спинному мозку після пригнічення активності церебральних моноамінергічних систем мозку у щурів (2014)
Шеверева В. М. - Особенности поведения и эмоциональных реакций старых крыс в условиях самораздражения мозга и введения вита-мелатонина (2014)
Парпалей И. А. - Нарушения периферической иннервации и регуляции вегетативных функций, вызванные профессиональным воздействием виброшумового фактора, Сова С. Г., Сомова Т. Е. (2014)
Зима І. Г. - Вплив пасивного сприйняття запаху ізоамілацетату на ЕЕГ людини в стані спокою, Макарчук М. Ю., Крижановський С. А., Тукаєв С. В. (2014)
Ishitsuka S. - Optimal Testing Intervals in the Squatting Test to Determine Baroreflex Sensitivity, Kusuyama N., Tanaka M. (2014)
Bi Q. - Impact of Intracranial Artery Disease and Prior Cerebral Infarction on Central Nervous System Complications After Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting, Li J.-Yu, Li X.-Q., Li Q., Luo D., Qiao Q.-B. (2014)
Верещака І. В. - ЕМГ-активність м’язів верхньої кінцівки людини під час створення ізометричних "двосуглобових" зусиль (2014)
Мартинюк Н. Я. - Вплив блокатора нікотинових ацетилхолінових рецепторів на збуджувальні постсинаптичні струми в гангліозних клітинах сітківки щура, Пурнинь О. Е., Федулова С. А. (2014)
Левичева Н. А. - Электрическая активность мозга и особенности реакции самостимуляции у крыс пубертатного возраста, зависимых от ингаляции паров органического растворителя, Берченко О. Г. (2014)
Вастьянов Р. С. - Реорганізація кортикальних моторних зон передньої кінцівки в умовах хронічної епілептиформної активності, Шандра О. А. (2014)
Редька И. В. - Особенности когерентности компонентов ЭЭГ у детей со зрительными дисфункциями (2014)
Авторский указатель к т. 46 журнала "Neurophysiology/Нейрофизиология" за 2014 г. (2014)
Содержание к т. 46 журнала "Нейрофизиология/Neurophysiology" за 2014 г. (2014)
Рефераты (2014)
Cодержание (2013)
Сидорова Ю. В. - Нейрохимическая природа когнитивных и эмоциональных нарушений при экспериментальном сахарном диабете, Образцова О. Г., Евдокимов Д. В., Абрамец И. И., Талалаенко А. Н. (2013)
Романько А. В. - Вплив агоніста β2-адренорецепторів на реакції пірамідних нейронів зони Са1 гіпокампа щурів, модульовані в результаті блокування ГАМКА-рецепторів, Розумна Н. М. (2013)
Mahmoodi M. - Morphological Effects of Combined Systemic Administration of Fluoxetine and Sildenafil in the Murine Hippocampus, Shahidi S., Hashemi-Firouzi N., Komaki A. (2013)
Torabi M. - Different Efficacy of Nanoparticle and Conventional ZnO in an Animal Model of Anxiety, Kesmati M., Harooni H. E., Varzi H. N. (2013)
Ayoobi F. - Tactile Learning Within the Early Phase of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in Mice, Fatemi I., Roohbakhsh A., Shamsizadeh A. (2013)
Sadighi M. - Role of L- and T-Type Calcium Channels in Regulation of Absence Seizures in WAG/Rij Rats, Shahabi P., Gorji A., Ghaderi F., Ghamkhari Nejad G., Ghorbanzade A. (2013)
Sun Y. - Effects of Scorpion Venom Heat-Resistant Protein on Seizure Behavior and Expression of Proenkephalin in Rats with Kainate-Induced Epilepsy, Cui X., Yin Sh., Yu D., Li Sh., Zhang W., Zhao J. (2013)
Jiang B. - Vascular Cognitive Impairment with NO Dementia: Neuropsychology, Brain Imaging, and Event-Related Potentials, Yao G., Yao C., Zhang Yu., Ge J., Qiu E. (2013)
Tsagareli M. G. - Behavioral and Electrophysiological Study of Thermal and Mechanical Pain Modulation by TRP Channel Agonists, Nozadze I. R., Gurtskaia G. P., Carstens M. I., Tsiklauri N. J., Carstens E. E. (2013)
Ibironke G. F. - Forced Swimming Stress-Related Hypoalgesia: Nondependence on the Histaminergic Mechanisms, Rasak K. S. (2013)
Иванченко Е. З. - Механизм предваряющего облегчения H-рефлексов мышц голени человека при произвольных движениях в контралатеральном голеностопном суставе, Сливко Э. И. (2013)
Сметанин Б. Н. - Поддержание вертикальной позы человека при нарушении стабильности зрительно воспринимаемого окружения: влияние инструкции, направленной на контроль колебаний тела, Кожина Г. В., Попов А. К. (2013)
Лебедєва С. О. - Локальна сигналізація в дендритах та механізми короткострокової пам’яті, Степанюк А. Р., Білан П. В. (2013)
Рефераты (2013)
Правила для авторов журнала "Neurophysiology / Нейрофизиология" (2013)
Кутін В. М. - Обробка результатів контролю теплового стану відкритих контактних з’єднань електрообладнання, Шпачук О. О. (2015)
Мирошниченко И. В. - Методика классификации статистических измерительных задач при проектировании систем обработки экспериментальных данных (2015)
Чайка О. Г. - Моніторинг відпрацьованих олив в Україні, їх шкідливий вплив на довкілля, Рудей І. А. (2015)
Бордюжа Н. П. - Удосконалення системи застосування добрив під пшеницю озиму з метою поліпшення якості зерна (2015)
Дмитренко О. В. - Результати агрохімічного моніторингу родючості сільськогосподарських земель Житомирської області, Макарчук О. В. (2015)
Домбровська О. А. - Екологічні напрями використання земельних ресурсів Лісостепу України (в умовах Харківської області) (2015)
Шпак Д. О. - Витоки опозиційного руху етнічних меншин на Півдні Української РСР (2015)
Щербина Н. Ф. - Національна злагода та примирення: теорія та історичний досвід, Махінла Ю. Б. (2015)
Яковлев А. В. - Антисемитизм в смеховой культуре СССР (1945-1953 гг.) (2015)
Баламут Г. С. - Методи стратегічного аналізу діяльності підприємств (2015)
Бездушна Ю. М. - Удосконалення обліку витрат на ремонт та поліпшення основних засобів (2015)
Голуб Т. I. - Історичний досвід та аналіз тенденцій державної підтримки розвитку аграрного сектора України (2015)
Грущинська Н. М. - Передумови формування спеціалізації України в умовах первинного географічного поділу праці (2015)
Дудчик О. Ю. - Венчурне фінансування в Україні, Ковсюк А. В., Чуйко В. І. (2015)
Кирилов Ю. Є. - Державне регулювання та підтримка аграрного сектору економіки України: зміна пріоритетів (2015)
Клименко В. І. - Створення саморегулівної організації кредитних спілок як передумова ефективного розвитку національної системи кредитної кооперації (2015)
Князь С. В. - Концептуальні засади створення трансферних систем підприємства, Косовська В. В. (2015)
Козирєва О. В. - Розвиток співпраці України з СНД/ЄврАзЕС, Сагайдак-Нікітюк Р. В. (2015)
Крисюк Л. М. - Управління стійкістю розвитку малих і середніх підприємницьких структур портової діяльності, Корецька О. В. (2015)
Кутузов Р. В. - Питання періодизації історії української управлінської думки (2015)
Кущенко Д. І. - Модель впливу митних інновацій на економічну безпеку національної економіки (2015)
Lymar V. V. - Bio-economy in Europe: modern tendencies and challenges (2015)
Литвиненко Е. І. - Облік зносу нефінансових активів бюджетних установ (2015)
Лихограй Д. В. - Доларизація економіки України: причини і наслідки, Гадецька З. М. (2015)
Ліба Н. С. - Термінологічна сутність поняття "регіональна промислова політика" (2015)
Максименко Д. В. - Розвиток стратегічного управління на підприємствах аграрного сектору (2015)
Матюшенко О. Ю. - Методика аналізу виробничих запасів на прикладі підприємств будівельної галузі (2015)
Балінченко С. П. - Проекція осмислення шляхів подолання тотальності на сучасні інтеграційні процеси (2015)
Кононенко Т. В. - Императив любви в византийском богословии (2015)
Гурдуз К. О. - Жанрові маркери антивоєнного роману (2015)
Лисенко Н. В. - Письменники–модерністи МУРу (І. Костецький та В. Домонтович) у рецепціях літературознавців України і діаспори (2015)
Панова Н. Ю. - Моральное самоубийство "человека с характером" (по роману Т. Гарди "Мэр Кестербриджа") (2015)
Чигрин А. В. - Актуалізація семантико-синтаксичної структури речення у романах Василя Шкляра (2015)
Шандра Н. А. - Повтор як стилістична фігура та досвід його використання у промовах лідерів політичних партій Великобританії (2015)
Шерепитко А. С. - Когнитивное моделирование абстрактных имен: имя вечность (2015)
Шиць А. А. - Принципи класифікації нечленованих речень у сучасній українській літературній мові (2015)
Іщук Т. В. - Зміни білкового складу гомогенату стравоходу за розвитку експериментального опіку стравоходу щурів, Раєцька Я. Б., Савчук О. М. (2015)
Cодержание (2013)
Ye W. - Peculiarities of the Tail-Withdrawal Reflex Circuit in Aplysia: a Model Study, Liu S. Q., Zeng Y. J. (2013)
Радченко Н. В. - Особливості ГАМК-ергічного контролю функції кровообігу нейронами довгастого мозку щурів, Шаповал Л. М., Давидовська Т. Л., Степаненко Л. Г., Дмитренко О. В., Сагач В. Ф. (2013)
Букия Н. Г. - Влияние окситоцина на формирование пищевого рефлекса у крыс, Буцхрикидзе М. П., Сванидзе М. Д., Мачавариани Л. И., Мониава Э. С. (2013)
Bahrami F. - Stimulation of CB1 Cannabinoid and NMDA Receptors Increases Neuroprotective Effect Against Diazinon-Induced Neurotoxicity, Hashemi M., Khalili F., Hashemi J., Asgari A. (2013)
Багацкая Е. В. - Гипоалгезия, обусловленная предварительным микроволновым облучением точки акупунктуры, при соматической боли у мышей, Гура Е. В. (2013)
Shahidi S. - Antinociceptive Effects of Valeriana Extract in Mice: Involvement of the Dopaminergic and Serotonergic Systems, Bathaei A., Pahlevani P. (2013)
Рибачук O. A. - Перспективи використання мезенхімальних та нейромезенхімальних стовбурових клітин, Півнева Т. А. (2013)
Василенко Д. А. - Рецензия на книгу Н. В. Федирко (2013)
Авторский указатель (2013)
Содержание к т. 45 журнала "Нейрофизиология / Neurophysiology" за 2013 г. (2013)
Рефераты (2013)
Cодержание (2013)
Корогод С. М. - Математическая модель кальцийзависимого хлорного тока в гладкомышечной клетке, Коченов А. В. (2013)
Акопова О. В. - Влияние индуцированного валиномицином входа калия на образование активных форм кислорода в митохондриях мозга крыс, Колчинская Л. И., Носарь В. И., Бурый В. А., Маньковская И. Н., Сагач В. Ф. (2013)
Lee C. C. - Functional Convergence of Thalamic and Intrinsic Projections to Cortical Layers 4 and 6, Imaizumi K. (2013)
Матвиенко М. Г. - Морфофункциональные изменения клеток преоптического ядра гипоталамуса крыс препубертатного возраста в условиях стимуляции и блокирования альфа-адренергической и кисспептинергической систем, Пустовалов А. С., Бузинская Н. А., Дзержинский Н. Э. (2013)
Павловский В. И. - Аналгетические свойства и возможные механизмы действия 3-замещенных производных 1,4-бензодиазепинов, Цимбалюк О. В., Мартынюк В. С., Кабанова Т. А., Семенишина Е. А., Халимова Е. И., Андронати С. А. (2013)
Panahpour H. - Antioxidant Activity-Mediated Neuroprotective Effects of an Antagonist of AT1 Receptors, Candesartan, Against Cerebral Ischemia and Edema in Rats, Bohlooli Sh., Motavallibashi S. E. (2013)
Horvath J. C. - Does Sight Predominate Sound? Electrophysiological Evidence for Multisensory Mismatch Negativity Correlation, Schilberg L., Thomson J. (2013)
Васильєва Н. О. - Когерентні зв’язки у фоновій електроенцефалограмі хлопчиків дошкільного віку з неврозоподібним заїканням, Шмалєй С. В. (2013)
Магура И. С. - Проблема динамики функционирования потенциалуправляемых ионных каналов плазматической мембраны дендритов, Богданова Н. А., Долгая Е. В. (2013)
Рефераты (2013)
Нагорна В. Ф. - Особливості перебігу вагітності та стану біотопу піхви при внутрішньоутробній інфекції плода, Москаленко Т. Я., Гриценко А. А. (2017)
Сафонова I. M. - Антенатальна ультразвукова діагностика затримки внутрішньоутробного росту плода і конституційно малої маси плода (огляд літератури) (2017)
Куса О. М. - Зміни місцевого імунітету під впливом інфекційного чинника в жінок на догестаційному етапі, Сніжко Т. Б., Дрогомирецька Н. В., Бендас М. П., Шовгенюк Р. Я. (2017)
Бойчук А. В. - Ефективність психотерапевтичного лікування жінок із гіперпластичними процесами ендометрія, Верещагіна Т. В. (2017)
Рыкова О. В. - Гиперпролактинемия: когда и что лечить (2017)
Скурятіна Н. Г. - Імунний та гормональний баланс при урогенітальній інфекції в жінок із порушенням репродуктивної функції (2017)
Геник Н. І. - Застосування комплексу негормональних препаратів у жінок із менопаузальними розладами, Гінчицька Л. В., Левицький І. В., Нейко О. В., Оріщак І. К. (2017)
Процюк О. В. - Поширеність хромосомних аномалій серед живо- та мертвонароджених в Україні, Линчак О. В., Поканєвич Т. М. (2017)
Гордієнко І. Ю. - Природжені вади ЦНС у плода як маркери хромосомної патології, Тарапурова О. М., Нікітчина Т. В., Ващенко О. О., Гребініченко Г. О., Шевченко О. А., Величко А. В. (2017)
Боршуляк А. А. - Аспекти розвитку порушень менструальної функції в дівчат із надмірною масою тіла, Боднарюк О. І., Андрієць О. А. (2017)
Левенець С. О. - Функція репродуктивної системи в матерів дівчат із гіпоменструальним синдромом, Начьотова Т. А., Верхошанова О. Г., Удовікова Н. О., Новохатська С. В. (2017)
Горбатюк О. М. - Апоплексія яєчника в дівчат у практиці ургентного дитячого хірурга (2017)
Удовикова Н. А. - Особенности терапии девочек-подростков с первичной олигоменореей (2017)
Obstetric haemorrhage: clinical guideline (2017) (2017)
Медичні події (2017)
Вітаємо з 80-річним ювілеєм Миколу Миколайовича Пушанка! (2014)
Штангеєва Н. І. - Фізико-хімічне обґрунтування агрегативної стійкості кристалів цукру в утфелі (2014)
Шурбований В. М. - Збільшення продуктивності сушильного відділення цукрового заводу в умовах обмеженого бюджету, Завірюха О. В., Осипенко Г. Б. (2014)
Штангеєв К. О. - Використання жому цукрових буряків з метою отримання альтернативного палива на цукровому заводі, Шутюк В. В., Василенко С. М. (2014)
Слива Ю. В. - Залежність електричних параметрів бурякової тканини від способу електрогідравлічного оброблення стружки в рідині, Попова І. В., Мазур Л. М. (2014)
Адамовская В. Г. - Анализ содержания белка, соотношения и содержания 7S и 11 S глобулинов в семенах сои гибридных линий F6-F8, Молодченкова О. О., Сичкарь В. И., Картузова Т. В., Безкровная Л. Я., Лаврова Г. Д. (2016)
Балацький В. В. - а-Е-катенін потенційний регулятор канонічного WNT та HIPPO-сигналінгів у міокарді, Пальчевська О. Л., Мацевич Л. Л., Півень О. О. (2016)
Діденко Н. О. - Вміст поліфенольних сполук у нокаутних мутантів cat2 Arabidopsis thaliana в умовах сольового стресу, Буздуга І. М., Волков Р. А., Панчук І. І. (2016)
Замбpiбоpщ І. С. - Вплив гелеутворюючого компоненту живильного середовища на ефективність андрогенезу in vitro Oryza sativa L., Шестопал О. Л., Шпак Д. В., Доброва Г. О., Ігнатова С. О. (2016)
Киpпа-Несмiян Т. М. - Дослідження фізіолого-біохімічних характеристик рослин Nicotiana tabacum, що експресують гени desA або desC в умовах стресів різних температур, Кучук М. В., Шелудько Ю. В. (2016)
Куцоконь Н. К. - Генетична трансформація Populus nigra х Populus deltoides (осокір клону Градізька), Рудас В. А., Шинкарук М. В., Лахнеко О. Р., Моргун Б. В., Рашидов Н. М., Гродзинський Д. М. (2016)
Лялько І. І. - Аналіз цитогенетичної стабільності міжвидових гібридів F1F2 Triticum spelta х Triticum aestivum, Дубровна О. В., Січкар С. М. (2016)
Полякова Н. А. - Генетичний контроль забарвлення гіподерми в оплодні сім'янок соняшнику (2016)
Прядкіна Г. О. - Депонувальна здатність стебла сучасних сортів озимої пшениці за змінних умов довкілля як фізіологічний маркер їх продуктивності, Зборівська О. В., Рижикова П. Л. (2016)
Ревуцька А. З. - Вміст фенольних сполук у тканинах аїру звичайного (Acorus calamus L.) та живильному середовищі за умов вирощування in vitro, Белава В. Н., Голубенко А. В., Таран Н. Ю. (2016)
Русак О. О. - Молекулярна організація 5S рДНК двох українських популяцій явора (Acer pseudoplatanus), Петращук В. І., Панчук І. І., Волков Р. А. (2016)
Суліковська І. О. - Біомін – потенційний матрикс для створення імплантатів кісткової тканини нового покоління, Балацький В. В., Кочубей Т. О., Рубан Т. П., Ульянчич Н. В., Півень О. О. (2016)
Туровцева В. А. - Результаты селекционной работы с вишней и дюками на Мелитопольской опытной станции садоводства имени М. Ф. Сидоренко ИС НААН, Туровцева Н. Н., Шкиндер-Бармина А. Н. (2016)
Шевченко В. В. - Спектральный метод оценки термоустойчивости фотосинтетического аппарата растений, Бондаренко О. Ю. (2016)
Волкова Н. Е. - Роль кореневої системи в посухотолерантності кукурудзи: анатомічні, фізіологічні, молекулярно-генетичні аспекти, Сліщук Г. І. (2016)
Віталій Арнольдович Кордюм (до 85-річчя від дня народження) (2016)
В'ячеслав Григорович Михайлов (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Александр Владимирович Зеленин (10.03.1930-2.11.2015) (2016)
Дмитро Михайлович Гродзинський (5.08.1929-10.08.2016) (2016)
Вадим Иванович Евсиков (05.04.1935-16.10.2016) (2016)
Вячеслав Сергійович Коновалов (21.03.1937-7.11.2016) (2016)
Мосула М. З. - Сучасний стан генетики, селекції та біотехнології в Україні (За матеріалами XI Міжнародної наукової конференції "Фактори експериментальної еволюції організмів", 12-16 вересня 2016 р., м. Одеса, Україна), Дробик Н. М., Кунах В. А. (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (11 жовтня 2017 р.) (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (25 жовтня 2017 р.) (2017)
Устименко В. А. - Економіко-правові ризики та можливості реалізації Угоди про асоціацію з ЄС (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 жовтня 2017 р.) (2017)
Малюкін Ю. В. - Новітні люмінесцентні матеріали: фундаментальні властивості, біомедичні та технічні застосування (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 жовтня 2017 р.) (2017)
Федоров О. П. - Про цільову програму наукових досліджень НАН України "Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проекту "Горизонт-2020" ERA-PLANET" (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 жовтня 2017 р.) (2017)
Александров Б. Г. - Сучасні уявлення про контурну структуру водного середовища та нові підходи до моніторингу Чорного і Азовського морів (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 жовтня 2017 р.) (2017)
Романюк С. І. - Для чого потрібні циркадні ритми, або як змінити хід "біологічного годинника" (Нобелівська премія з фізіології і медицини 2017 р.), Комісаренко С. В. (2017)
Великі перспективи слабкого сигналу. Нобелівська премія з фізики 2017 р. (2017)
Дроздовський Д. І. - Митець плинного світу. Нобелівська премія з літератури 2017 р. (2017)
Сергієнко І. В. - Сучасна інформатика: досягнення і перспективи розвитку. До 60-річчя заснування Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України (2017)
Волошин О. І. - Шляхом ученого-гірника. До 70-річчя академіка НАН України А. Ф. Булата (2017)
Сіделковський О. Л. - Серце і розум, ніжність і сталь (2017)
90-річчя академіка НАН України Ю. П. Зозулі (2017)
75-річчя академіка НАН України А. А. Халатова (2017)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Е. В. Гюллінга (2017)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Н. К. Коваленко (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. Г. Ємельянова (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Харченка (2017)
50-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Кордюка (2017)
Зміст журналу за 2017 р. (2017)
Покажчик авторів за 2017 р. (2017)
Мних М. В. - Бюджетна децентралізація та участь громадськості, а також депутатів місцевих рад в бюджетному процесі при формуванні місцевих бюджетів (2014)
Садловська І. П. - Капітальні інвестиції як складова рейтингової оцінки підприємств водного транспорту (2014)
Лоханова Н. О. - Поглиблення інтеграційних процесів як напрям розвитку облікової системи в управлінні економічною стійкістю підприємств (2014)
Касич А. О. - Роль внутрішнього аудиту в системі ризик-менеджменту підприємства (2014)
Бурєннікова Н. В. - Вимірювання ефективності функціонування технологічних парків, Мороз О. О., Романець І. В. (2014)
Чорний Г. М. - Трансформація спеціальних управлінських функцій в ресурсну політику міжнародних фірм, Файчук О. М., Міщенко І. А. (2014)
Сазонець І. Л. - Вдосконалення інституційного середовища водогосподарської діяльності підприємств України, Покуль О. В. (2014)
Лисяк Л. В. - Удосконалення механізму фінансового забезпечення закладів загальної середньої освіти в Україні, Дубовська О. В. (2014)
Бурова Т. А. - Система внутрішнього контролю дебіторської заборгованості: проблеми, напрями удосконалення, Волошина В. В. (2014)
Пашкевич М. С. - Удосконалення розподілу накладних витрат між об’єктами обліку, Макурін А. А. (2014)
Ковальчук В. А. - Систематизація та вдосконалення методичного інструментарію оцінювання продуктивності підприємства, Васильцов Є. В. (2014)
Іванов Ю. Б. - Особливості фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні, Бережна Ю. В. (2014)
Сомик А. В. - Перспективи удосконалення процентної політики національного банку України (2014)
Алєксєєв С. Б. - Механізм формування функціональних стратегій елементів внутрішнього стратегічного потенціалу торговельного підприємства (2014)
Євтушевська О. В. - Основні види споживання та його вплив на природно-ресурсний потенціал (2014)
Чуркіна І. Є. - Бюджетна система Україна: трансформація сутності та оцінка ступеня конвергенції в умовах глобалізації (2014)
Кунах В. А. - Кілька слів з нагоди трьох ювілеїв української генетичної науки (2017)
Бугас Н. В. - Маркетингова стратегія в виробництві і просування хлібобулочної продукції (на прикладі київського регіонального ринку), Антоненко О. Ю. (2014)
Вагина И. Н. - Антипролиферативный потенциал эмбриональных фибробластов мыши, секретирующих IFN-p или IL-21, при со-культивировании с клетками аденокарциномы легких Льюиса, Захарук Е. А., Строковская Л. И., Вагин Ю. В., Кашуба В. И. (2017)
Кармазіна Н. В. - Методологічні засади цілеорієнтованого регулювання та надійності функціонування промисловості в регіонах (2014)
Василенко А. А. - Оценка коллекционных образцов гороха посевного (Pisum sativum L.) на наличие носителей мутаций r и rb, Тымчук С. М., Поздняков В. В., Деребизова О. Ю., Безуглый И. Н. (2017)
Федуняк І. О. - Економічна ефективність виробництва валової продукції сільського господарства з врахуванням основних напрямів її переробки, Федуняк Т. В. (2014)
Голубенко А. В. - Морфогенетична здатність in vitro видів роду Centaurea Kleop (волошка) флори України, Діденко В. І., Зінченко А. В., Войцехівська О. В., Таран Н. Ю. (2017)
Тимошенко М. М. - Теоретичні засади розвитку соціальної інфраструктури сільських територій (2014)
Данкевич Л. А. - REP-ПЛР аналіз окремих збудників бактеріальних хвороб огірків (2017)
Кулакова С. Ю. - Теоретичні аспекти побудови оптимальної організаційної структури управління підприємством, Журавель Є. І. (2014)
Деркач К. В. - Алельний стан SNP-маркерів, характерний для ліній кукурудзи плазми ланкастер, Сатарова Т. М., Борисова В. В., Черчель В. Ю. (2017)
Грищенко В. Ф. - Організаційно-економічне забезпечення виконання вимог еколого-економічної безпеки в управлінні використанням експортно-імпортного потенціалу на регіональному рівні, Грищенко І. В. (2014)
Іванович Я. І. - Алельний стан гена PavCNR12 у сортів черешні (Prunus avium L.) української селекції, Волков Р. А. (2017)
Железняк В. В. - Формування страхових фондів підприємств як матеріальна основа їх захисту від підприємницьких ризиків (2014)
Панчук І. І. - Загальна редукуюча спроможність нокаутних мутантів cat2cat3 Arabidopsis thaliana в умовах теплового стресу, Буздуга І. М., Волков Р. А. (2017)
Лозинська І. В. - Впровадження індустріальної моделі розвитку скотарства в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Похилько С. Ю. - Комплексний аналіз вмісту загального білка в зерні м'якої пшениці, яка містить ген GPC-B1 від Triticum turgidum SSP. dicoccoides, Швартау В. В., Починок В. М., Михальська Л. М., Дуган О. М., Моргун Б. В. (2017)
Вусятицька М. П. - Аналіз ефективності фінансових важелів держави в стимулюванні регіонального економічного розвитку (2014)
Шиліна Ю. В. - Роль саліцилатного та жасмонатного сигнальних шляхів у індукованій ліпополісахаридами стійкості рослин арабідопсису до фітопатогенного штаму Pseudomonas aeruginosa IMB 9096, Гуща М. І., Моложава О. С., Літвінов С. В., Дмитрієв О. П. (2017)
Роговський С. О. - Застосування класичних матричних інструментів маркетингу для формування стратегії банку (2014)
Shchodryi V. - Molecular docking study of oligonucleotides with D-mannitol, Lozhko D., Tkachuk Z. (2017)
Мажула О. В. - Інституціоналізація митної безпеки як важливої складової економічної безпеки держави (2014)
Опалко А. І. - Феномен лисенківщини в геномну еру, Сержук О. П. (2017)
Братюк В. П. - Дослідження управління фінансовою надійністю страховика на прикладі страхових компаній України, Гудачок Я. Ю. (2014)
Кунах В. А. - Хронологія Українського товариства генетиків і селекціонерів у з'їздах. До 50-річчя від часу заснування (2017)
Вдовенко О. С. - Сучасний стан фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в аграрній сфері економіки (2014)
Мішкуров Ю. Н. - Професор Ю. П. Мірюта — педагог і вчений (закінчення), Парій Ф. М., Мірюта Н. Ю. (2017)
Золотых И. Б. - Экономика знаний: особенности и параметры развития (2014)
Вячеслав Гаврилович Вировець (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Мідляр А. К. - Правові основи реалізації конкурентної політики держави (2014)
Юрій Миколайович Мішкуров (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Шевченко С. О. - ПДВ: проблеми справляння та шляхи їх вирішення (2014)
Валентин Степанович Підгорський (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Мартинюк О. А. - Особливості опису бізнес-процесів в сучасних ІТ-системах (2014)
Геннадій Дмитрович Бердишев (07.11.1930-14.02.2016) (2017)
Чуріканова О. Ю. - Місце регіональної економіки серед об’єктів когнітивної науки (2014)
Геннадій Харлампійович Мацука (05.09.1930-27.05.2017) (2017)
Вдовенко Л. О. - Механізм банківського кредитування аграріїв (2014)
Барна М. М. - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Тернопільські біологічні читання — Ternopil biosciense — 2017, присвячена 20-річчю заснування наукового фахового видання україни "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія", Барна Л. С, Дробик Н. М., Кунах В. А. (2017)
Ковальчук С. Я. - Функціонально-структурний розвиток органічної продукції на міжнародному ринку, Мельник Т. А. (2014)
10-ий з'їзд УТГіС ім. М. І. Вавилова, XII Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист (2017)
Костюк Г. В. - Управління інноваційною діяльністю підприємств легкої промисловості, Терещук А. Ю. (2014)
Правила для авторів (2017)
Хворост Т. В. - Розвиток світового та національного ринків молочної продукції (2014)
Максимова А. В. - Актуальні проблеми обліку, аналізу та контролю операцій з формування та розподілу прибутку банку (2014)
Скриль В. В. - Оцінка діяльності спільних підприємств у вітчизняній економіці (на прикладі СП "Полтавська газонафтова компанія") (2014)
Рябоволик Т. Ф. - Бифуркация занятости населения в инновационном секторе экономики Украины и стран мира (2014)
Іваницька С. Б. - Аналіз сучасного стану ґендерної нерівності на ринку праці в Україні, Беніна М. О. (2014)
Медвідь Л. Г. - Організаційно-методичні аспекти внутрішнього контролю діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі, Харинович-Яворська Д. О. (2014)
Панкова А. Ю. - Генезис поняття місто як первинного елементу регіональної економіки, Тесленко В. В. (2014)
Дубовая В. В. - Визнання елементів фінансових звітів за міжнародними стандартами (2014)
Герасименко Т. В. - Практичні дослідження, екологічні та економічні засади перевизначення площ територій чорнобильських зон відчуження (2014)
Бондаренко О. О. - Становлення та розвиток сучасних підходів до визначення поняття "економічна злочинність", Юрчик І. О. (2014)
Полякова Є. С. - Оцінка структури ресурсної бази українських банків (2014)
Сус Ю. Ю. - Обґрунтування резервів підвищення рентабельності виробництва агропідприємств (2014)
Черних В. В. - Перспективи розвитку українсько-російських економічних відносин: взаємодія в умовах тотальної невизначеності (2014)
Зубков Р. С. - Загальна характеристика та особливості розвитку основних етапів становлення інноваційної теорії (2014)
Березовчук О. С. - Концептуальна схема функціонування страхової компанії як об’єкта керування (2014)
Черняк Є. О. - Зростання внутрішньої міграції в Україні: переваги та недоліки для вітчизняних підприємств, вплив на конкурентоспроможність країни (2014)
Кравченко М. О. - Сучасні передумови антикризового системного менеджменту (2014)
Андрющенко І. Є. - Управління витратами за видами діяльності підприємства, Палько А. В. (2014)
Чичуліна К. В. - Теоретичні основи модернізації системи державного регулювання ціноутворення на сільськогосподарську продукцію на основі іноземного досвіду, Ковалець М. В., Кравченко К. І. (2014)
Романова Т. В. - Напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства, Кучер Я. В. (2014)
Корнієнко О. М. - Регіональні аспекти розвитку міжнародного туризму (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського