Павлюк Т. І. - Споживчі уподобання та реальна можливість їх задоволення, Ярош В. І. (2016)
Пастушенко А. І. - Формування цінової політики на сільськогосподарських підприємствах (2016)
Петраков Я. В. - Детермінанти результативності фінансових та фіскальних інструментів в процесі модернізації електроенергетичної галузі України (2016)
Петруновська О. В. - Перспективи розвитку депозитарної системи в Україні, Ільків Д. М. (2016)
Пірог С. В. - Методика визначення ефективності птахівничого підприємства (2016)
Полагнин Д. Д. - Рейтингування системно важливих банків, Шинкарюк О. О. (2016)
Полянська А. С. - Гармонізація соціальної відповідальності з економічними інтересами підприємства, Самарський С. В. (2016)
Романюк М. М. - Амортизаційна податкова різниця та її стимулюючий вплив на інвестиційну діяльність підприємств України, Герман Н. Ю. (2016)
Савич О. П. - Особливості формування довготермінових відносин з покупцем на автомобільному ринку (2016)
Самофатова В. А. - Структура агропродовольчої сфери як організаційно-економічної системи (2016)
Самчук Г. П. - Стан та тенденції розвитку вітчизняного та світового ринків меду (2016)
Семенова Т. В. - Порівняльна оцінка інвестиційних проектів з урахуванням їх ефективності і рівня ризику, Протопопова О. С. (2016)
Сіренко Н. М. - Напрями удосконалення обліку фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах, Коваль С. Ю. (2016)
Смачило Т. В. - Теоретичні засади управління системою інформаційної безпеки підприємства, Кахній М. І. (2016)
Старух А. І. - Система моніторингу підприємництва в державному секторі економіки (2016)
Таран Т. О. - Способи цінової та нецінової конкуренції у сучасному бізнесі (2016)
Ткаченко О. С. - Агроконсалтинговий центр в розрізі економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств (2016)
Трифонова О. Д. - Наслідки процесів глобалізації для економіки України, Таран В. В. (2016)
Турський І. В. - Особливості сучасних інноваційних стратегій транснаціональних корпорацій, Сус М. М. (2016)
Успаленко В. І. - Умови вступу банків в міжнародні карткові платіжні системи, Калмикова В. Г. (2016)
Уханова І. О. - Оптимізація обліку фінансових результатів у зовнішньоекономічній діяльності підприємств, Башилова В. В. (2016)
Черепанин М. І. - Оподаткування суб’єктів малого бізнесу: сучасний стан та напрями реформування (2016)
Швиданенко Г. О. - Забезпечення конкурентних переваг у контексті формування ресурсного портфеля підприємства, Теплюк М. А., Декрет І. І. (2016)
Штепенко К. П. - Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні, Деркаченко А. В. (2016)
Юрій Е. О. - Особливості формування доходної частини бюджету в сучасних умовах, Гриник В. Ю. (2016)
Юрій Е. О. - Практика оцінювання рівня боргової безпеки держави, Грицак А. В. (2016)
Юрій Е. О. - Управління діяльністю підприємства в умовах кризи: інструменти та моделі, Гросу К. В. (2016)
Юрій Е. О. - Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні, Дарабан Н. Р. (2016)
Юрій Е. О. - Практика справляння акцизного податку в Україні, Лисенко Н. П. (2016)
Юрій Е. О. - Фінансове стимулювання в системі управління персоналом підприємства, Никифорак С. П. (2016)
Яремко З. М. - Щодо національного брендингу в Україні в контексті просування її інтересів у світі, Ткач Г. В. (2016)
Ярошенко Л. Л. - Концесія як спосіб розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні (2016)
Ястремська Н. М. - Оптимізація формування корпоративної культури (2016)
Вихідні дані (2016)
Винарчик О. П. - Укладення польського Кримінального кодексу 1932 р., його джерела, структура, зміст та особливості (2017)
Дмитришин Ю. Л. - Хелмінське право в "Екстракті малоросійських прав" 1767 р. та "Екстракті із указів, інструкцій та установлень" 1786 р. (2017)
Задорожний Ю. А. - Люстрація як спосіб оновлення державної влади (2017)
Зуєва В. О. - Правові питання регіональної інституціалізації, Прудников Д. П. (2017)
Тітаренко А. А. - Соціально-політичні конфлікти як базовий критерій історії періодизації принципу права нації (народу) на самовизначення (2017)
Торончук І. Ж. - Студентське товариське життя Буковини (1875–1940 рр.), Грекул-Ковалик Т. А. (2017)
Бєлов Д. М. - Правовий простір держави: конституційно-правові засади, Жежіхова М. (2017)
Гринь А. А. - Система конституційних процесуальних гарантій недоторканності житла чи іншого володіння особи під час здійснення негласних слідчих дій (2017)
Громовчук М. В. - Право людини на життя: питання доктринального тлумачення, Рогач І. (2017)
Журавльова Г. С. - Принцип соціальної держави та природа позитивної дискримінації (2017)
Лемак О. В. - Етнокультурна безпека Угорщини за новою конституцією (2017)
Ленгер Я. І. - Органи місцевого самоврядування та інші органи як суб’єкти правовідносин із врегулювання муніципально-правових колізій (2017)
Медвідь А. Б. - Закріплення прав людини та основоположних свобод у Конституції УРСР 1978 року (2017)
Мостовенко О. С. - Співвідношення понять "медична допомога" та "медична послуга" у контексті реалізації конституційних прав громадян (2017)
Осадча І. А. - Щодо проблеми співвідношення категорій "конституціоналізм" і "конституційний процес" (2017)
Савчин М. В. - Методологія юридичних досліджень у сфері публічного права (2017)
Алєксєєва Н. С. - Захист прав та інтересів відповідача під час забезпечення позову в контексті принципів цивільного процесуального права (2017)
Піхурець О. В. - Розвиток правового регулювання відносин, пов’язаних із використанням "сирітських творів" в Україні та країнах Європейського Союзу, Литвин С. Й. (2017)
Литвин С. Й. - Аналіз особливостей інституту давності у праві інтелектуальної власності України, Сухоребра Т. І., Киричук А. С. (2017)
Мул А. М. - Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок надзвичайних ситуацій природного характеру, в цивільному праві (2017)
Ольховик Л. А. - Види брокерської діяльності в Україні, Райчева Д. В. (2017)
Парасюк М. В. - Проблемні аспекти захисту прав споживачів в Україні (2017)
Rudenko O. V. - Public and private components in the international tourism legislation, Vaitsekhovska O. R. (2017)
Чепис О. І. - Сутність факторингу та його переваги над іншими фінансовими інструментами, Юска А. І. (2017)
Вітко О. Ю. - Інсайдерська інформація та маніпулювання на фондовому ринку: аспекти адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2017)
Замрига А. В. - Гармонізація українського господарського права та комерційного права країн Європейського Союзу (2017)
Пирога І. С. - Правові аспекти економічної стратегії України, Пирога С. С. (2017)
Феделеш Е. М. - Принцип найбільшого сприяння в тарифному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Кампі О. Ю. - Трудові відносини у професійному спорті (2017)
Мельник В. П. - Поняття і класифікація принципів трудового права, Солонинка Н. Г. (2017)
Остапенко Л. О. - Соціальний діалог як інструмент регулювання соціально-трудових відносин в Україні (2017)
Treľová S. - Information and communication technologies and their influence on an employee’s life (2017)
Фурлет Н. Я. - Контракт із керівником вищого навчального закладу: актуальні питання (2017)
Кондратенко Д. Ю. - Правові питання обліку земель як функції управління у сфері їх використання та охорони (2017)
Нестерова Н. І. - Теоретико-правові аспекти розуміння раціонального природокористування як принципу права (2017)
Сидоров Я. О. - Вплив глобалізації на формування державної аграрної політики в контексті її правового забезпечення (2017)
Шабанов Р. І. - Правове регулювання оренди водних об’єктів для аквакультур: природоохоронний аспект (2017)
Бисага Ю. М. - Рецензія на монографію Бліхар Марії Миронівни (2017)
Титул, содержание (2011)
Аниськов А. В. - Параметрическое управление преобразователями постоянного напряжения с индивидуальным дозирующим элементом, Харитонов А. А. (2011)
Брешев В. Е. - Структурний синтез безконтактних приводів робочих машин, Брешев О. В. (2011)
Вікторова О. В. - Методика побудови функцій приналежності інформативних параметрів динамічних режимів роботи дорожньої машини (2011)
Горяинов А. Н. - Построение модели объекта диагностирования на транспорте (2011)
Доля К. В. - Щодо розподілу транспорної роботи в системі міського пасажирського транспорту (2011)
Лазько І. В. - До питання оцінення результативності системи управління якістю науково-дослідних установ (2011)
Агеев Д. В. - Планирование распределения длин волн при проектировании транспортной сети DWDM, Ковальчук В. К., Переверзев А. А. (2011)
Старостіна А. Ю. - Формування потенційних напрямів розвитку комунального підприємства з водопостачання та водовідведення (2011)
Турпак С. М. - Удосконалення мікрологістичної системи транспортування агломерату на металургійних підприємствах, Грицай С. В., Віговська О. О. (2011)
Филиппенко И. В. - Математическая модель систем радиочастотной идентификации с кодовым разделением каналов (2011)
Стрелковская И. В. - Тензорный метод решения задач управления трафиком с поддержкой сетевых параметров качества обслуживания, Соловская И. Н. (2011)
Внукова Н. В. - Вплив автомобільних доріг на екобезпеку комплексу "автомобіль-дорога-середовище" (2011)
Коваленко А. М. - О методологии обращения сотходами (2011)
Рисухін В. В. - Переробка концентратів, що утворюються при нанофільтраційному очищенні вод з підвищеною мінералізацією, Шаблій Т. О., Гомеля Д. М. (2011)
Євлаш В. В. - Адаптація методу кулонометричного титрування щодо визначення антиоксидантної активності рослинної сировини та дієтичних добавок, Міхайленко В. Г., Акмен В. О. (2011)
Погожих М. І. - Внутрішні чинники процесу гідротермічної обробки круп з використанням принципів ЗТПсушіння, Пак А. О., Міщенко Т. В., Жеребкін М. В. (2011)
Воронцова Ж. В. - Використання мікроскопічного методу для знаходження розподілу об’єму частинок харчових порошків за розмірами, Павлюк І. М. (2011)
Титул, содержание (2011)
Вахула Я. І. - Склокерамічне покриття для захисту пакетів холодної набивки в обертових регенеративних повітропідігрівниках, Кузнецова М. Я., Кравець Т. Ю., Коваленко Т. П. (2011)
Кравець Т. Ю. - Утилізація тепла відпрацьованої пари турбін теплових електричних станцій, Кузнецова М. Я., Павліш А. М., Баранович Д. С. (2011)
Мальований М. С. - Гранулювання паливних матеріалів, Бать Р. Я. (2011)
Терещенко Ю. М. - Энергетический баланс двухконтурного турбореактивного двигателя, Дорошенко Е. В., Волянская Л. Г., Ластивка И. А. (2011)
Зубенко Д. Ю. - Обоснование диагностических признаков дисбаланса роторов тяговых электродвигателей подвижного состава (2011)
Карпович О. Я. - Алгоритм моделирования вентильно-индукторных электроприводов микрокомпрессоров, Онищенко О. А. (2011)
Канюк Г. И. - Повышение экономичности и надежности конденсационных устройств поверхностного и смешанного типа, Михайский Д. В., Омельченко Л. Н., Кириченко И. К., Червоный В. В., Мисько А. Р. (2011)
Папченко А. А. - Модернізація теплогенеруючого агрегату з метою підвищення ефективності подрібнення зернових культур (2011)
Щербак Я. В. - Повышение качества электрической энергии на выходе тяговой подстанции постоянного тока, Слободчиков И. В. (2011)
Гуз Ю. Т. - Безпека активних енергетичних систем з позицій методів суб’єктивного аналізу, Прохоренко І. В., Тіміна А. Л., Плахова М. О. (2011)
Рындяев В. И. - Особенности формирования нагрузок в приводе устройства для выталкивания коксового пирога (2011)
Лисих О. В. - Способи утилізації теплоти відхідних газів газотурбінної установки (2011)
Годун Р. Л. - Імовірнісний аналіз безпеки як іструмент з підвищення рівня безпеки АЕС, Кравець С. В. (2011)
Бойко В. С. - Экономическая эффективность реализации энергосберегающего проекта на насосной станции водооборотного цикла, Сотник Н. И., Сотник И. Н. (2011)
Юрьева Е. Ю. - Проверка адекватности графического метода определения конечной температуры нагрева асинхронных двигателей, Шайда В. П., Пацула А. Ф. (2011)
Евдокимов А. А. - Разработка подсистемы теплоснабжения муниципальной ГИС г.Харькова, Новикова Ю. В. (2011)
В.И. Гнесин - Анализ аэроупругого поведения лопаточного венца в полуторной ступени осевого компрессора, Л.В. Колодяжная, К.В. Огурцов (2011)
Титул, содержание (2011)
Мещеряков В. И. - Информационный подход к повышению живучести систем с теплонагруженными приемниками, Зайков В. П., Гнатовская А. А. (2011)
Путятин В. П. - Автоматизация проектирования раскроя электротехнического материала, Путятин П. В. (2011)
Халимов Г. З. - Алгоритм универсального хеширования по кривой Сузуки, Котух Е. В. (2011)
Царенко В. Т. - Антенна с дискретно-амплитудным сканированием диаграммы направленности (2011)
Журавлёв В. Я. - Определение статистических характеристик пьезоэлектрических пластин, Меняйло А. Д. (2011)
Астраханцев А. А. - Аналіз ефективності і завадостійкості системи OFDM, Войтюк А. А. (2011)
Новоселов С. П. - Разработка системы электронного голосования, Богдан Ю. И., Веселая О. О. (2011)
Егорова И. Н. - Интерактивное приложение по выбору оптимального рекламного обращения, Мамина О. С. (2011)
Егорова И. Н. - Разработка онлайн-приложения по созданию оптимальной структуры Web-шаблонов, Кобер-Паньковская М. А. (2011)
Нестеренко Н. Н. - Применение технологий Java Server Pages для разработки ПО предприятия "Тюнинг-ателье", Павленко Е. П. (2011)
Глушенкова И. С. - Прикладные аспекты реализации методов и информационных технологий оценивания сложных объектов, Кучеренко Е. И. (2011)
Завгородня К. В. - Розробка підстеми моніторингу ринку праці з використанням ГІС-технологій, Євдокімов А. А. (2011)
Одейчук А. Н. - Метод синтеза моделей прогнозирования временных рядов в информационных управляющих системах (2011)
Олейников А. В. - Выбор программных технологий разработки программного обеспечения серверной части хостинг-провайдера, Павленко Е. П., Айвазов В. А. (2011)
Коваленко Н. А. - Методы подповерхностной радиолокации для обнаружения людей за непрозрачными средами (2011)
Патракеев И. М. - Моделирование дорожного движения на перекрестке с применением геоинформационных технологий, Зиновьев М. А. (2011)
Гюлев Н. У. - Кластерный анализ исследований влияния транспортного затора на состояние водителей (2011)
Поляков А. В. - Розробка методики підвищення GPS/GNSS точності для модернізації геодезичної мережі (2011)
Шинкаренко Ю. К. - Моделирование воздействий атмосферного ЭМИ на систему наружного наблюдения, Меняйло А. Д. (2011)
Кучеренко Е. И. - Планирование и управление ГИС-проектами сложных пространственно распределенных объектов, Свинарева О. Ю. (2011)
Бакуліна С. В. - Земельні правовідносини як передумова виникнення публічно-правового спору (2017)
Бурцева О. В. - Генезис розвитку надання публічних послуг в Україні, Легеза Є. О. (2017)
Волк Н. В. - Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративно-правового регулювання фармацевтичної галузі (2017)
Губанов О. О. - Етапи адаптації українського законодавства у сфері публічної служби до acquis communautaire Європейського Союзу (2017)
Губіна Г. Л. - Становлення та розвиток українського законодавства про ліцензування морської сфери (1991–1999 рр.) (2017)
Капля О. М. - Втілення принципу законності адміністративного судочинства в законодавстві України (2017)
Карпунцов В. В. - Проблемні питання реалізації функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та шляхи їх вирішення (2017)
Кравченко І. С. - Актуальні питання призначення на посади поліцейських (2017)
Кукшинова О. О. - Підстави адміністративної відповідальності за правопорушення на морському транспорті, Біла В. Г. (2017)
Овсянніков Є. С. - Видатки бюджету як правова категорія (2017)
Орлова В. О. - Законність у галузі адміністративного права: спроба аналізу на основі параметричної теорії систем А. Уйомова (2017)
Очкуренко С. В. - Розмежування цивільних і фінансово-правових зобов’язань (2017)
Пасічник А. В. - Проблеми впровадження місцевих електронних петицій (2017)
Тамаря Я. В. - Принципи адміністративної процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2017)
Тацишин І. Б. - Деякі правові аспекти впливу рішень Верховного Суду України на пенсійне забезпечення громадян України (2017)
Чорна Ю. В. - Поняття й сутність атестування поліцейських в Україні (2017)
Вечерова Є. М. - Нормативність кримінального права в основних типах кримінально-правових систем сучасності (2017)
Ізосімова К. С. - Окремі аспекти виконання покарання у вигляді позбавлення волі під час тримання засуджених у дільниці ресоціалізації колоній мінімального рівня безпеки (2017)
Кочуріна Д. В. - Види покарань, що передбачені за необережні злочини: результати вивчення кримінального законодавства України (2017)
Кулик К. Д. - Загальносоціальне запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні (2017)
Михальченко О. М. - Кримінологічний аналіз корупції як один із елементів системи антикорупційних заходів (2017)
Мусиченко О. М. - Оцінні поняття в контексті зрозумілості кримінального закону (2017)
Невідома Н. В. - Фінансування дій, учинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (стаття 110-2 Кримінального кодексу України): проблемні питання, Шульженко О. В. (2017)
Пєнязькова О. О. - Ознаки, що кваліфікують самовільне зайняття земельної ділянки за Кримінальним кодексом України (2017)
Продіус К. В. - Акультурація зарубіжного досвіду у протидії злочинності неповнолітніх у дореволюційній Україні (2017)
Сийплокі М. В. - Обман як ознака об’єктивної сторони притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (2017)
Семерак О. С. - Ювенальна юстиція: проблеми впровадження та перспективи, Семерак І. О. (2017)
Чигрина Г. Л. - Докази і доказування обставин вчинення злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати страхових внесків (2017)
Балануца А. В. - Питання застосування та оскарження рішення, дії чи бездіяльності слідчого або прокурора під час застосування заходів безпеки, Степанов П. Л. (2017)
Бойко І. І. - Інститут екстрадиції: правове регулювання, допустимість застосування примусу, тенденції розвитку (2017)
Бисага Ю. М. - Деякі проблемні питання механізму страхування цивільно-правової відповідальності адвокатів в Україні, Заборовський В. В. (2017)
Дорошенко Д. П. - Рішення Європейського суду з прав людини та їх значення у правовому регулюванні податково-правового примусу (2017)
Кинів Б. Ю. - Вступ Словацької Республіки в монетарний союз ЄС: правовий аналіз (2017)
Костюченко Я. М. - Принцип "прозорості" як основоположний та наскрізний в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС (2017)
Крилов М. А. - Дипломатичний захист: загальні правила щодо юридичних осіб (2017)
Смирнова К. В. - Поняття державної допомоги та її роль у правовому конкурентному середовищі (2017)
Стеблянко А. В. - Електронне декларування як форма контролю за діяльністю працівників правоохоронних органів, Рєзнік О. М. (2017)
Зубрицька О. В. - Праксеологія впровадження ювенальної практики в Україні (2017)
Копельців-Левицька Є. Д. - Проблематика ментальності в історичній ретроспективі (2017)
Курись В. З. - Реалізація ціннісного вишколу військовослужбовця в умовах загрози національній безпеці України (2017)
Сенюта В. О. - Природниче обґрунтування права інтелектуальної власності у Дж. Локка та Г. Гегеля (2017)
Титул, содержание (2011)
Ануров Ю. М. - Обеспечение показателей ресурса и надежности ГТД стационарного применения, Коваль В. А., Халатов А. А., Хоменко А. И., Спицын В. Е., Романов В. В., Ковалева Е. А. (2011)
Ануров Ю. М. - Особенности проектирования высоконапорного центробежного компрессора для стационарных установок, Пеганов А. Ю., Шаляев Д. В. (2011)
Халатов А. А. - Теплогидравлические характеристики внутреннего циклонного охлаждения лопатки ГТД, Борисов И. И., Дашевский Ю. Я., Северин С. Д. (2011)
Доник Т. В. - Теплообмен при течении воздуха в круглой трубе с крестообразной вставкой, Халатов А. А., Борисов И. И. (2011)
Михайлов В. Е. - Работы ОАО "НПО ЦКТИ" по созданию и совершенствованию оборудования ПГУ-325, Хоменок Л. А., Нечкин Б. В., Золотогоров М. С. (2011)
Шамровський О. Д. - Моделювання та аналіз коливань вала з лопатями на основі дискретної моделі, Шевченко В. О., Лимаренко Ю. О. (2011)
Бухолдин Ю. С. - Особенности проектирования ротора с опорами на постоянных магнитах для детандер-компрессорного агрегата, Левашов В. А., Гадяка В. Г., Мартыненко Г. Ю. (2011)
Сударев А. В. - Унифицированный ряд регенеративных газотурбогенераторов (ГТГ) судового и наземного применения, Молчанов А. С., Сударев Б. В., Халатов А. А., Ковалев М. В. (2011)
Суворов Н. П. - Формирование оптимальных систем энергопреобразования на основе использования принципов гармонии и целостности, Суворова И. Г., Кравченко О. В. (2011)
Барский В. А. - Стартер-генераторный комплекс газотурбинного двигателя газоперекачивающего агрегата, Маляр А. В., Спицын В. Е., Боцула А. Л., Захаренко А. Я. (2011)
Воробьев Ю. С. - Математическое моделирование колебаний рабочего колеса ГТД с использованием новых материалов, Чугай М. А. (2011)
Посвятенко Е. К. - Забезпечення високих технічних характеристик форсованих двигунів та важких засобів транспорту (2011)
Сурду Н. В. - Повышение эффективности бесцентрового шлифования труднообрабатываемых материалов, Телегин А. В. (2011)
Аннопольская И. Е. - Cоздание уточненной математической модели двигателя Д-436, Паршин В. В., Григорьев В. В. (2011)
Бабак В. П. - Амплитудно-фазовый анализ ультразвуковых систем контроля с использованием магнитострикционных преобразователей, Богачев И. В. (2011)
Титул, содержание (2011)
Петрухін С. Ю. - Напрямки вирішення завдань екологічної безпеки військ у миротворчих операціях, Артем’єв С. Р., Пісня Л. А. (2011)
Кривоконь О. Г. - Проблеми утилізації та відновлення автотракторних шин в контексті екологічного розвитку України (2011)
Конько О. И. - О безотходной переработке солевых алюминиевых шлаков, Курис Ю. В., Грицай В. П. (2011)
Назаренко М. В. - Особливості визначення техногенного ризику хіміко – технологічних об’єктів на стадії проектування, Бойко Т. В., Бендюг В. І. (2011)
Мезиненко А. Є. - Пошук джерела понаднормативних забруднень шляхом впровадження моніторингу промислових стоків, Манакова Н. О. (2011)
Хімічева Г. І. - Оцінка бетонних конструкцій за показниками екологічної безпеки, Молибог В. В., Колесіна Н. В. (2011)
Моргунов В. В. - Математическая модель процессов электронно-лучевой очистки дымовых газов от SO2, NOX, ПАУ, ЛОС, Файнштейн А. Л., Шкилько А. М. (2011)
Рибалова О. В. - Оцінка рекреаційного використання водотоків Харківської області як показника якості життя, Варивода Є. О., Бєлан С. В. (2011)
Тарабрина И. В. - Болезни и вредители винограда на виноградниках Украины (2011)
Бабич Ф. В. - Состояние ж/м Тополь-1 на склоне встречной балки в марте 2011, Седин В. Л., Ковалёв В. В. (2011)
Дуднікова Н. М. - Розробка способу управління транспортними потоками на ділянках автомагістралей (2011)
Карбівнича Т. В. - Дослідження хімічного складу борщової заправки в процесі холодильного зберігання (2011)
Одокієнко С. М. - Особливості термінології, типології та бібліографічного опису електронних ресурсів навчального закладу, Гадецька З. М. (2011)
Обод І. І. - Оцінка якості передачі інформації у запитальних каналах передачі сс повітряного простору, Свид І. В., Черних О. П. (2011)
Ківалов С. В. - Реформування судової влади та суміжних інститутів в Україні, Полянський Ю. Є., Долежан В. В., Бакаянова Н. М., Свида О. Г. (2015)
Оборотов Ю. М. - Міська правова система як відображення цілісності міського права (на прикладі деяких українських міст), Завальнюк В. В., Мельничук О. С., Горобець К. В., Хижняк Ю. В. (2015)
Кібік О. М. - Організаційно-правові передумови інтенсифікації експортної діяльності в Україні, Подцерковний О. П., Котлубай В. О., Хаймінова Ю. В., Драпайло Ю. З., Постоленко Ю. П., Брагарник О. О., Козолуп М. С. (2015)
Тіщенко В. В. - Теоретичні та практичні проблеми забезпечення ефективності досудового провадження, Аленін Ю. П., Ващук О. П., Мурзановська А. В., Торбас О. О., Немно Ю. М., Панасюк А. О., Шкрибайло М. В., Земляна О. А. (2015)
Харитонова О. І. - Проблемні питання визначення правової природи і структури правовідносин інтелектуальної власності, що виникають у мережі Інтернет, Ульянова Г. О., Кирилюк А. В., Симонян Ю. Ю., Бааджи Н. П., Позова Д. Д., Григор’янц Г. І., Бурова Л. І., Мартинюк І. В. (2015)
Чанишева Г. І. - Місце трудових та соціально-забезпечувальних прав у системі прав людини, Лагутіна І. В., Краснов Є. В., Трюхан О. А., Сорочишин М. В., Римар Б. А., Кайтанський О. С., Медвідь А. О. (2015)
Харитонов Є. О. - Методологічні засади дослідження проблем правової адаптації України до внутрішнього ринку ЄС (2015)
Некіт К. Г. - Трастовий фонд за Проектом загальної довідкової схеми (DCFR): до питання гармонізації законодавства України та ЄС (2015)
Гловюк І. В. - Функціональна спрямованість діяльності прокурора у досудовому провадженні: проблеми визначення (2015)
Полянський Є. Ю. - Правова доктрина як базисна концепція права: природа, структура, значення (2015)
Чугуников И. И. - Объект преступления в современной уголовно-правовой науке: традиции и новации (2015)
Савинова Н. А. - Социальная и персональная значимость уголовного правонарушения: к вопросу о справедливости (2015)
Михайленко Д. Г. - Обмеження принципу презумпції невинуватості нормою про незаконне збагачення в Україні: соціальна обумовленість та тест на пропорційність (2015)
Макаренко А. С. - Співвідношення формальних та дискреційних засад на різних рівнях пеналізації злочинних діянь (2015)
Гуртовенко О. Л. - Питання зворотної дії у часі українських кримінально-правових положень стосовно відмови України від смертної кари (2015)
Титул, содержание (2011)
Terziyan V. - PRIME: Proactive Inter-Middleware for Global Enterprise Resource Integration, Katasonov A., Cardoso J., Hauswirth M., Majumdar A. (2011)
Кац М. Д. - Новый метод решения задач идентификации, диагностики, прогноза и оптимизации сложных систем (2011)
И Анадж Наорс - Аналитическая модель для исследования производительности доступа абонентов сети WiMAX (2011)
Труфанов І. Д. - Розробка енергоефективних адаптивних систем автоматизації в електрометалургії прецензійних сплавів, Чумаков К. І., Пачколін Ю. Е., Бондаренко О. О. (2011)
Козлова Е. В. - Интегрированная система поддержки принятия решений по управлению структурами производственных процессов (2011)
Коваль Ю. А. - Погрешность оценки временного положения сигналов в многолучевых каналах, Костыря А. А., Иванова Е. А., Приймак В. Ю., Хусейн А. Ф., Ал-Твержи Б. А. (2011)
Ачкасов И. А. - Управление проектами энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины, Пушкарь Т. А. (2011)
Шевченко А. Ю. - Метод интеллектуализации платформ для Cloud Computing, Шевченко Е. Л. (2011)
Титул, содержание (2011)
Cherednichenko O. - Information technology of higher education monitoring: a quality-based approach, Riabko O. (2011)
Бондарь А. В. - Турбулентное окружение лизинговых проектов (2011)
Заговора О. В. - Учет особенностей ИТ-проектов при определении их жизненного цикла, Концевич В. Г. (2011)
Захарова Т. В. - Информационная технология поддержки принятия решений по формированию инвестиционной политики, Москаленко В. В. (2011)
Смокова Т. Н. - Интеграция в проектах создания мультимодальных логистических комплексов (2011)
Водянко Х. Я. - Збалансована система показників як ефективний інструмент об’єктивного відбору нововведень (2011)
Павловская Л. А. - Современные тенденции в проектной деятельности судоходных компаний, Прихно Ю. Е. (2011)
Морозова А. С. - Управление рисками инвестиционных самоокупающихся проектов ресурсосбережения на предприятии, Шнейдерь Е. Б. (2011)
Гринченко М. А. - Технология прогнозирования процессов развития макроэкономических систем в условиях государственных механизмов регулирования (2011)
Погорелова М. В. - Проектный подход к решению задачи управления процессом адаптации предприятия к изменениям во внешней среде (2011)
Квасневский Е. А. - Эффективные организационные структуры управления пожарной и радиационной безопасностью АЭС с использованием когнитивных моделей (2011)
Лукьянов Д. В. - Создание эффективной коммуникационной среды проекта, Лебедь В. В., Власенко Е. В. (2011)
Шарибура А. О. - Обґрунтування конфігурації автоматизованої інформаційно-аналітичної системи управління проектом збирання льону-довгунця, Городецький І. М. (2011)
Старостина А. Ю. - Развитие программы энергопотребления коммунальной сферы Украины посредством использования инновационной методологии управления (2011)
Бедрій Д. І. - Огляд методів бюджетування наукових проектів (2011)
Семко І. Б. - Особливості управління проектами в енергетичній галузі (2011)
Оборська Г. Г. - Особливості застосування моделі 6А’s для оцінки ефективності рекламного проекту на прикладі кампанії щодо набору абітурієнтів до ВНЗ (2011)
Леонова С. Н. - Проектный подход к развитию малого судостроения в Украине (2011)
Фесенко Т. Г. - Формування моделі "COMPETENCE WORK" команди управління будівельним проектом із використанням NCB UA VERSION 3.0 (2011)
Литвинова Р. Н. - Особенности программно-целевого подхода на различных этапах стратегического управления сетевыми торговыми предприятиями (2011)
Швець О. В. - Прогнозування зовнішнього середовища довгострокових проектів (2011)
Рибак А. І. - Концептуальна модель організаційної досконалості управління, Олешко О. А., Целовальнікова О. А. (2011)
Целовальникова Е. А. - Комплексный анализ выбора альтернативной стратегии развития морских транспортных компаний (2011)
Chernova L. S. - Budgeting in the science intensive enterprise strategic management (2011)
Станков Д. К. - Концептуальный анализ глобализации организационных структур путем их слияния и поглощения (2011)
Содержание (2014)
Горский П. В. - Фундаментальные постоянные и критерии подобия в термоэлектричестве, Мельничук С. В. (2014)
Рогачева Е. И. - Размерные эффекты в тонких пленках GeTe, Николаенко А. А., Водорез О. С., Сипатов А. Ю., Григоров С. Н., Федоров А. Г. (2014)
Галущак М. А. - Термоэлектричество теллурида свинца, легированного Sb и Bi, Горичок И. В., Криницкий А. С., Фреик Д. М. (2014)
Годжаев Э. М. - Фазовый анализ и электрофизические свойства InGaTe2, Абдурахманова У. С. (2014)
Ромака В. А. - Структурные, энергетические и кинетические характеристики термоэлектрического материала Hf1-хLuxNiSn, Рогль П., Стаднык Ю. В., Ромака Л. П., Корж Р. О., Качаровский Д., Крайовский В. Я., Лах О. И. (2014)
Барабаш В. А. - Подбор экструдированных материалов на основе халькогенидов висмута – сурьмы для термоэлемента, Глязер С. А., Громов Г. Г., Драбкин И. А., Ершова Л. Б., Молчанова С. А. (2014)
Анатычук Л. И. - Влияние воздушного охлаждения на эффективность термоэлектрического генератора дизельного автомобиля, Кузь Р. В. (2014)
Лобунец Ю. Н. - О критериях оценки характеристик термоэлектрических преобразователей энергии (2014)
Кин-Ичи Уемура (2014)
Мамедов М. М. - Универсальная неравновесная термодинамика и эффект Зеебека (2014)
Афанасьєв А. О. - Військове виховання у системі підготовки фахівців органів виховної та соціально-психологічної роботи Збройних сил України (2012)
Бец Ю. І. - До питання про сутність та особливості формування національної свідомості майбутніх офіцерів-прикордонників, Мороз Н. В. (2012)
Бойко О. В. - Критерії лідерської компетентності офіцера за ціннісною теорією (2012)
Василенко О. П. - Роль критичного мислення у професійній діяльності фахівців інженерно –технічних спеціальностей (2012)
Ващенко А. М. - Суб’єкт-суб’єктна педагогічна взаємодія, як підґрунтя розвитку ціннісного досвіду (2012)
Виговська С. В. - Теоретико-методичні аспекти активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців лісового господарства під час виконання лабораторних робіт, Виговський А. Ю. (2012)
Вознюк О. В. - Творчий аспект професійного мислення вчителя, Кубіцький С. О. (2012)
Гапоненко Г. М. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх водолазів-підривників (2012)
Гапоненко Н. П. - Роль предмета "культурологія" у всебічному розвитку студентів та шляхи зацікавлення молоді даним предметом (2012)
Дідух І. Я. - Особливості формування організаційної структури "пласту" в Галичині (1911-1939 рр.) (2012)
Жембровский С. М. - Методика самостійної роботи з фізичної підготовки офіцерів з недостатнім рівнем фізичної підготовленості в системі післядипломної військової освіти (2012)
Зельницький А. М. - Зворотний зв'язок у коригуванні змісту військової освіти, Пашкова О. О. (2012)
Ільницький Б. А. - Інформаційні технології в заочній (дистанційній) формі навчання, Каленський А. А. (2012)
Кирилюк В. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників засобами інтерактивних технологій з гуманітарних дисциплін (2012)
Мулява В. Д. - Актуальні проблеми військово – патріотичного виховання у Збройних силах України, Замотаєва Н. В. (2012)
Плохенко В. В. - Застосування інформаційних технологій при вивченні дисципліни "ландшафтний дизайн”, Каленський А. А. (2012)
Романюк І. М. - Використання технологій дистанційного навчання в умовах кредитно модульної системи у вищих навчальних закладах, Сидоров С. В. (2012)
Cальнікова О. Ф. - Аналіз цілей виховання у сучасних умовах (2012)
Ситник Л. Р. - Деякі особливості викладання російської мови як іноземної у корейській аудиторії, Компанієць М. О. (2012)
Скворок І. М. - Організаційно-методичні засади особистісно орієнтованого викладання тактичних дисциплін (2012)
Ставицький О. М. - Професійне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на основі моделі фахівця з охорони та захисту державного кордону (2012)
Сябренко Р. - Методика навчання дисципліни "Загальна екологія" у процесі підготовки майбутніх техніків-екологів, Виговська С. В. (2012)
Теслюк В. М. - Особливості застосування педагогічної гри під час навчальних занять у ВНЗ, Бондарчук О. В. (2012)
Ткаченко Н. В. - Особливості соціального супроводу неблагополучних сімей, Кубіцький С. О. (2012)
Торчевський Р. В. - Обгрунтування проблеми розвитку управлінської культури офіцерів у психолого-педагогічній літературі та військовій практиці (2012)
Шалоха Н. В. - Про результати експериментального дослідження ефективності педагогічних умов формування творчої активності майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Яковлева В. А. - Критерії та рівні сформованості пізнавальної самостійності старшокласників у процесі вивчення соціально-економічної географії світу (2012)
Ямковий О. Ю. - Педагогічні принципи та умови підготовки та застосування тестів успішності в процесі навчання студентів, Каленський А. А. (2012)
Алещенко В. І. - Сутність методу превентивного аналізу та оцінки ефективності системи психологічного забезпечення миротворчої діяльності (2012)
Бабаджанова А. Н. - Психологічний супровід розвитку почуття гумору в старшокласників: експериментальна верифікація програми та соціально-психологічного тренінгу (2012)
Балецька Л. М. - Психологічні особливості розвитку відповідальності студента (2012)
Будніков О. В. - Кадровий потенціал у вимірі організаційних соціокультурних чинників на вітчизняному авіаційному просторі (2012)
Васильєв С. П. - До проблеми вивчення психологічних особливостей адаптації до навчання як чинника оптимізації підготовки військових фахівців у цивільному вищому навчальному закладі (2012)
Горбачов В. О. - Аналіз провідних психологічних підходів до розуміння поняття ідентичності (2012)
Горелов І. Ю. - Особливості саморегуляції працівників міліції як чинник психологічної готовності до виконання професійних обов’язків в екстремальних умовах (2012)
Греса Н. В. - Особливості емоційного інтелекту злочинців з різним рівнем усвідомлення вини (2012)
Дудник Н. В. - Гумор як психолого-педагогічна проблема (2012)
Журавель А. В. - Психологічний аналіз консультативної діяльності психолога системи освіти (2012)
Каськов І. В. - Відповідальність як професійно важлива характеристика майбутнього психолога (2012)
Катаєв Є. С. - Соціокультурні детермінанти професійної діяльності постсучасного (інформаційного) суспільства (2012)
Луценко В. А. - Психологічні особливості професійного становлення офіцерів прикордонної служби (2012)
Макаренко П. В. - Психологічні особливості ворожості у професійному спілкуванні працівників ОВС (2012)
Макота Т. В. - Емоційне вигорання як наслідок емоційної нестійкості особового складу підрозділів спеціального призначення (2012)
Малоголова О. О. - Особливості професіографічного дослідження діяльності працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків (2012)
Мамічева О. В. - Структура та психологічний механізм розвитку предметно-педагогічних і педагогічних здібностей викладачів ВНЗ (2012)
Машук І. О. - Актуальні проблеми самореалізації жінки в діяльності правоохоронних органів (2012)
Мостова І. В. - Обґрунтування та вплив комплексної психокорекційної програми оптимізації адаптаційного входження студентів-економістів у навчальну діяльність протягом чотирьох років навчання (2012)
Олексієнко С. Б. - Вплив психологічних факторів на військовослужбовців під час виконання миротворчих завдань (2012)
Охременко О. Р. - Проблема колективних рішень в професійній діяльності (2012)
Попова Г. В. - Життєві пріоритети працівників міліції: гендерний аспект (2012)
Приліпко О. Ф. - Особливості формування авторитету військовослужбовців військової служби правопорядку ЗСУ (2012)
Приходько І. І. - Результати психологічного аналізу законодавчих і нормативно-правових документів, що визначають забезпечення безпеки людини (2012)
Ржевський Г. М. - Принципи психологічного впливу зброї нелетальної дії, і необхідність розробки засобів протидії в сучасних умовах (2012)
Світозарова С. В. - Аналіз емпіричних результатів дослідження проявів професійного здоров'я у працівників локомотивних бригад (2012)
Солдатов С. В. - Аналіз сучасних теоретичних поглядів на психологічний стрес та прояви його наслідків (2012)
Ставицький О. О. - Специфічні особливості ставлення суспільства до інвалідизованих (2012)
Стасюк В. В. - Засади спеціальної психологічної підготовка особового складу до бою (бойових дій) в сучасних умовах (2012)
Супрун О. В. - Психологічне забезпечення як елемент системи морально-психологічного забезпечення підготовки і застосування Збройних сил України (2012)
Франчук Ю. В. - Методика сприяння соціально-психологічній адаптації молодих сімей офіцерів-прикордонників та результати її перевірки (2012)
Шиліна А. А. - Взаємозв'язок психологічних особливостей студентів з різним рівнем прокрастинації (2012)
До відома авторів (2012)
Вихідні дані (2012)
Ківалов С. В. - Примирення в публічно-правових спорах як наслідок медіативних процедур (2015)
Аракелян М. Р. - Доступ к правосудию как один из главных принципов правозащитной деятельности современного украинского государства (2015)
Подцерковний О. П. - Щодо врахування російської загрози та єврейських перспектив у правовому забезпеченні транзитної політики України (2015)
Харитонов Є. О. - Концепт "правове забезпечення" в контексті правової адаптації до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу (2015)
Харитонова О. І. - Проблеми створення єдиного цифрового ринку й авторські права (2015)
Бехруз Х. - Сравнительное международное право – актуальное направление правовых исследований (2015)
Мамедов Г. А. - Повноваження органів прокуратури у 1922–1930-х рр. (2015)
Голубєва Н. Ю. - Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду: на матеріалах судової практики (2015)
Козаченко О. В. - Поняття та властивості кримінально-правових заходів (2015)
Василенко М. Д. - Рейдерство: загроза та шляхи подолання (економіко-правовий аналіз) (2015)
Джафарова О. В. - Види дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні (2015)
Чижмарь Ю. В. - Сучасний стан нормативно-правового регулювання трудових відносин у Франції (2015)
Лагутіна І. В. - Юрисдикційні форми захисту особистих немайнових трудових прав (2015)
Тихомиров О. Д. - Загальнотеоретична юриспруденція: традиції та новації одеської науково-педагогічної школи Юрія Миколайовича Оборотова, Горобець К. В. (2015)
Нестеренко А. С. - Методи фінансово-правового регулювання фінансової системи України (2015)
Подобний О. О. - Забезпечення практичної реалізації використання конфіденційного співробітництва як негласної слідчої (розшукової) дії (2015)
Охріменко І. М. - Протидія законній діяльності працівника правоохоронного органу: теоретико-правова характеристика, Охріменко С. С. (2015)
Каракаш І. І. - Право власності на ресурсові складові фондів природних об’єктів (2015)
Мамедов О. Д. - Социальная защита государственных служащих в системе правовых гарантий (2015)
Ткачук О. С. - Гносеологічні підходи до змісту функції правосуддя під час розгляду цивільних справ (2015)
Бакаянова Н. M. - Функціональні основи об’єднання адвокатів в Україні (2015)
Бернюков А. М. - Основні сучасні положення онтогносеології юридичної реальності (2015)
Прокопенко О. Ю. - Роль і місце регіональних органів внутрішніх справ у забезпеченні використання громадянами України політичних прав і свобод (2015)
Сайфуліна Ю. В. - Зв’язок права й сили як філософсько-правова проблема (2015)
Салманова О. Ю. - Принципи управління освітньою діяльністю (2015)
Литвин І. І. - Структура адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг (2015)
Михайленко Д. Г. - Кримінально-правове значення незаконного збагачення осіб, пов’язаних із суб’єктом владних повноважень (2015)
Негодченко В. О. - Методи забезпечення державної інформаційної політики органами внутрішніх справ (2015)
Ніколаєнко Т. Б. - Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти становлення й розвитку кримінального покарання "тримання в дисциплінарному батальйоні" від витоків до початку ХХ століття (2015)
Сербин Р. А. - Права й обов’язки благодійної організації як суб’єкта адміністративних правовідносин (2015)
Підгородинський В. М. - Кримінально-правові девіації проти честі та гідності на різних (макро-, мезо-, мікро-) рівнях (2015)
Ковальчук С. О. - Європейські правові стандарти формування в ході кримінального провадження допустимих речових доказів (2015)
Андронов І. В. - Судове рішення як акт правосуддя в цивільному процесі (2015)
Ващук О. П. - Складові емоційного стану потерпілого та їх вплив на його показання (2015)
Панова Н. С. - Дисциплінарна відповідальність державного службовця як інститут адміністративного права (2015)
Стрільчук В. А. - Феномен глобалізації в національній правовій доктрині (2015)
Сухий Р. М. - Щодо маніпулювання на ринках торгівлі (2015)
Могілевський Л. В. - Роль центральних органів виконавчої влади у сфері видання нормативно-правових актів підзаконного характеру (2015)
Подорожній Є. Ю. - Норми трудового права як важливий елемент механізму правового регулювання юридичної відповідальності (2015)
Волинець В. В. - Європейський досвід правового регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві (2015)
Марченко В. В. - Щодо принципів електронного урядування в органах виконавчої влади (2015)
Трофімцов В. А. - Підходи до визначення поняття протидії тероризму в Україні (2015)
Бурлака О. С. - Державні соціальні пільги в системі соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні (2015)
Литвиненко В. І. - Поняття та класифікація завдань правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції в Україні (2015)
Кисельова О. І. - Принципи правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах (2015)
Спектор О. М. - Відповідальність за завдання шкоди тварині як об’єкту речового права (2015)
Петров В. Г. - Форми адміністративно-правової діяльності правоохоронних органів (2015)
Павліченко В. М. - Напрями гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців із законодавством країн пострадянського простору (2015)
Кобзар О. Ф. - Щодо визначення понять публічної безпеки та порядку (2015)
Діденко С. В. - Поняття та елементи механізму адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні (2015)
Содержание (2015)
Анатичук Л. И. - О жизни и научной деятельности Жана Шарля Атаназа Пельтье (По материалам фильма на XVI Международном Форуме по термоэлектричеству) (2015)
Касиян А. И. - Перспективы низкоразмерных органических материалов для термоэлектрических применений, Пфлаум Й., Сандуляк И. И. (2015)
Кахраманов К. Ш. - Трёхмерные нанообъекты в слоистых диссипативных средах АV2BVI3, Алескеров Ф. К., Набиева С. А., Кахраманов С. Ш. (2015)
Зианни К. - Моделирование термоэлектрических свойств модулированных нанокомпозитов (2015)
Анатычук Л. И. - Исследование двухслойных термоэлементов с периодически профиллированой поверхностью, Ницович О. В. (2015)
Фрёлих Т. - Калибровочный стенд для датчиков теплового потока, Хоманн М., Шаллес М. (2015)
Лобунец Ю. Н. - ТЭГ теплообменного типа для микроТЭС (2015)
Ворнер Д. Ф. - Еще один модифицированный вариант многоцелевого радиоизотопного термоэлектрического генератора, обеспечивающего питанием самоходный аппарат Curiosity (2015)
XVI Международный форум по термоэлектричеству (2015)
Дашевский З. М. - К 70-летию со дня рождения (2015)
Михайловский В. Я. (2015)
Чурпій І. К. - Морфологічні зміни печінки та їх корекція у хворих на перитоніт (2017)
Борисенко В. Б. - Перебіг та підсумки лікування спайкової хвороби очеревини, Ускладненої гострою кишковою непрохідністю в умовах централбної районної лікарні, Литвиненко А. М., Ковальов А. М. (2017)
Василюк С. М. - Оптимізація вибору методу оперативного лікування гострого апендициту, Козань Я. І., Шевчук А. Г., Федорченко В. М., Лаб’як І. Р., Фалат О. І. (2017)
Голотюк В. В. - Окисні трансформації макромолекулярних структур у хворих на рак прямої кишки під впливом неоад'ювантної дистанційної гамма-терапії, Крижанівська А. Є., Партикевич Ю. Д., Голотюк Л. Є. (2017)
Мельник І. В. - Вплив медикаментозної корекції метаболічного синдрому у хворих після алопластики защемлених вентральних гриж на розвиток ускладнень з боку рани, Чурпій І. К., Мельник Р. І. (2017)
Максим’юк В. В. - Особливості змін оптичних властивостей плазми венозної крові при різних формах гострого панкреатиту, Гринчук Ф. В., Тарабанчук В. В. (2017)
Сабадош Р. В. - Прогностичне значення транскутанної напруги кисню при виборі рівня ампутації у хворих на синдром діабетичної стопи, ускладнений медіакальцинозом артерій, Михалойко І. Я., Михалойко І. С., Решетило В. А. (2017)
Саволюк С. І. - Порівняльний аналіз результатів ендовенозного електрозварювання і ендовенозної лазерної коагуляції в лікуванні варикозної хвороби, Горбовець В. С., Любченко А. С. (2017)
Бойчук О. Г. - Особливості впливу гепатобіліарної системи жінки на ефективність допоміжних репродуктивних технологій, Бойчук-Товста О. Г., Купчак І. М. (2017)
Куса О. М. - Вплив внутрішньоутробних інфекцій на частоту репродуктивних втрат, стан плода та перебіг пологів, Шовгенюк Р. Я., Бендас М. П., Дрогомирецька Н. В., Остафійчук С. О. (2017)
Попель С. Л. - Эксквізитні реакції еритроцитів при криптогенному гепати ті з вираженим внутрішньопечінковим холестазом, ускладненим енцефалопатією, Краснопольський С. З., Човганюк О. С., Мельник І. В., Марків Г. Д., Барила Н. І., Островська Л. М. (2017)
Вірстюк Н. Г. - Зміни функціонального стану геному нейтрофілів периферичної крові у хворих із хронвчною серцевою недостатністю, Ковальчук Л. Є., Черкашина О. Є. (2017)
Вакалюк І. П. - Ендотеліальна дисфункція та артеріальна жорсткість - клініко-діагностичне значення у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням та подагрою, Середюк Н. М., Вацеба М. О. (2017)
Федоров С. В. - Активність моноцитів/макрофагів у хворих із синдромом хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу (2017)
Вакалюк І. П. - Ефективність медикаментозної корекції порушень ритму серця у хворих на ішемічну хворобу серця, Гайналь Н. П., Звонар П. П. (2017)
Сенчук Л. О. - Зміни функціонального стану печінки у хворих на сечостатевий хламідіоз в процесі лікування, Александрук О. Д. (2017)
Вакалюк І. П. - Формування креативного клінічного мислення студентів на засадах європейської кредитно- трансферної системи організації навчального процесу за результатами всеукраїнської студентської олімпіади з терапії (внутрішніх хвороб), Середюк Н. М., Середюк В. Н., Ванджура Я. Л., Вацеба М. О., Деніна Р. В., Мергель Т. В. (2017)
Голянич М. Ю. - Філософське обгрунтування про-гностичної концепції здоров’я людини і "здорового суспільства", Сініцина А. В. (2017)
Чурпій В. К. - Механізм розвитку гострого калькульозного холециститу у людей похилого і старечого віку, Чурпій К. Л., Чурпій І. К. (2017)
Марущак Н. М. - Клінічний випадок підшкірного дирофіляріозу лівої скроневої ділянки, Чурпій І. К., Богуш А. Є., Горбаль Б. Г., Приймак Л. Д. (2017)
Содержание (2015)
Рогачева Е. И. - Структура тонких пленок p-Bi2Te3, полученных термическим испарением в вакууме из одного источника, Будник А. В., Федоров А. Г., Кривоногов С. И., Матейченко П. В. (2015)
Вихор Л. Н. - Электрическое сопротивление контакта термоэлектрический материал-металл, Горский П. В. (2015)
Меньшикова С. И. - Размерные эффекты в тонких пленках PbSe, легированного хлором, Рогачева Е. И., Сипатов А. Ю., Кривоногов С. И., Матейченко П. В. (2015)
Анатычук Л. И. - Компьютерное проектирование термоэлектрического ОТЕС, Поляк В. М. (2015)
Михайловский В. Я. - Проектирование термоэлектрических каскадных модулей с секционными ветвями на основе Bi2Te3-PbTe-TAGS, Вихор Л. Н., Максимук Н. В., Мочернюк Р. Н. (2015)
Евдулов О. В. - Теоретические исследования термоэлектрического элемента слоистой конструкции, Евдулов Д. В. (2015)
Стаднык Б. И. - Термометрические шумы и метрологические характерристики термоэлектрических термометров, Яцишин С. П. (2015)
Рагимова Т. А. - Исследование термоэлектрической системы для локального замораживания тканей гортани, Евдулов О. В. (2015)
Гуцул И. В. (2015)
Содержание (2015)
Горский П. В. - Об условиях высокой добротности и методиках поиска перспективных сверхрешеточных термоэлектрических материалов (2015)
Фреик Д. М. - Термоэлектрические свойства тонких пленок на основе телурида олова легированного сурьмой, Дзундза Б. С., Костюк О. Б., Маковышын В. И. (2015)
Михайловский В. Я. - Режимы работы автомобилей при пониженных температурах. Необходимость использования нагревателей и рациональность применения термогенераторов для их работы, Максимук Н. В. (2015)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрическое устройство для измерения внутриглазной температуры, Пасечникова Н. В., Задорожный О. С., Кобылянский Р. Р., Гаврилюк Н. В., Назаретян Р. Э., Мирненко В. В. (2015)
Филин С. О. - Экономичные транспортные термоэлектрические холодильники с двухуровневым регулированием температуры: опыт создания и результаты испытаний, Ясиньска Б. (2015)
Исмаилов Т. А. - Комплекс для интенсивной терапии новорожденного на базе термоэлектрических преобразователей энергии, Хуламагомедова З. А. (2015)
Анатычук Л. И. - Об использовании термоэлектрического охлаждения в дерматологии и косметологии, Денисенко О. И., Кобылянский Р. Р., Каденюк Т. Я. (2015)
Исмаилов Т. А. - Термоэлектрический теплообменный аппарат рекуперативного типа с тепловыми мостиками, Казумов Р. Ш., Рамазанова Д. К. (2015)
Хазамова М. А. - Термоэлектрическая система контрастного теплового воздействия на рефлексогенные зоны стопы человека, Юсуфов Ш. А. (2015)
Булат Л. П. - Международная лаборатория "Термоэлектрическое преобразование энергии и наноинжиниринг термоэлектрических структур", Федоров М. И. (2015)
Булат Л. П. - Магистерская программа "Термоэлектрическое преобразование энергии" в университете ИТМО, Федоров М. И., Новотельнова А. В. (2015)
Содержание (2015)
Велмре Э. - Некоторые неизвестные страницы жизни Томаса Иоганна Зеебека (2015)
Вихор Л. Н. - Особенности переноса тепла и электрического заряда в миниатюрных слоях "металл-термоэлектрический материал-металл", Горский П. В. (2015)
Николаева А. А. - Влияние топологических переходов Лифшица, индуцированных деформацией растяжением, на термоЭДС и сопротивление нитей висмута, Конопко Л. А., Хубер Т. Е., Кобылянская А. К., Пара Г. И. (2015)
Ромака В. А. - Исследование структурных, энергетических и кинетических характеристик термоэлектрического материала Hf1-хYxNiSn, Рогль П., Ромака Л. П., Стадник Ю. В, Качаровський Д., Крайовський В. Я., Лах О. И. (2015)
Анатычук Л. И. - Оптимизация электрической и тепловой коммутации в термоэлектрических тепловых насосах жидкость-жидкость, Прибыла А. В. (2015)
Гоулд К. - Расчет и компьютерное моделирование термоэлектрических генераторов на основе Bi2Te3 в САПР Synopsys, Шаммас Н., Симпсон K. (2015)
Михайловский В. Я. - Рациональные мощности термогенераторов для предпусковых нагревателей транспортных средств, Максимук Н. В. (2015)
Анатычук Л. И. - Дифференциальный термоэлектрический преобразователь переменного тока в режиме разновременного компарирования, Кузь Р. В., Тащук Д. Д. (2015)
Запаров. С. Ф. - Сопоставительный анализ эффективности разрезания термоэлектрического материала на основе Вi-Тe электроэрозионным методом и проволоками со связанным абразивом (2015)
Анатычук Л. И. - Автоматизированное оборудование для измерения свойств стержней термоэлектрических материалов, Гаврилюк Н. В., Лысько В. В., Тюменцев В. А. (2015)
Кобылянский Р. Р. - О перспективности использования термоэлектричества для лечения головы человека охлаждением, Москалик И. А. (2015)
Звягинцева Т. Д. - Первичный билиарный цирроз: от патогенеза до лечения, Чернобай А. И. (2014)
Корж А. Н. - Доказательная практика профилактики сердечно-сосудистой патологии, Кочуев Г. И., Краснокутский С. В. (2014)
Журавлева Л. В. - Периферический отек: диагностика и лечение, Янкевич А. А. (2014)
Літовченко Т. А. - Лікування неврологічних розладів у жінок в період пре- та менопаузи з використанням комплексних гомеопатичних препаратів, Тондій О. Л., Завальна О. П. (2014)
Опарин А. А. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Проблематика. Диагностика. Лечение, Лаврова Н. В. (2014)
Пасиешвили Л. М. - Проблема ожирения в общеврачебной практике, Пасиешвили Т. М. (2014)
Кочуева М. Н. - Нейроэндокринные механизмы развития нефропатии у больных эссенциальной артериальной гипертензией с ожирением, Гаврилюк В. А. (2014)
Опарин А. Г. - Антагонисты кальция: механизм действия и особенности клинического применения, Опарин А. А., Яковенко Е. Л. (2014)
Железняков А. Ю. - Дисфункция щитовидной железы и беременность: точки соприкосновения, механизмы реализации, тактика ведения, Железнякова Н. М. (2014)
Двояшкина Ю. И. - Клинический анализ мочи в общетерапевтической практике, Хоменко Л. А. (2014)
Кочуев Г. И. - Вариабельность артериального давления и состояние вегетативного гомеостаза у больных артериальной гипертензией в динамике лечения препаратом "Неотенз", Кочуева М. Н., Корж А. Н., Рубан Л. А., Павлова Е. А. (2014)
Кочуева М. Н. - Гиполипидемические, сосудистые и противовоспалительные эффекты "Летиума" у больных артериальной гипертензией, Корж А. Н., Кочуев Г. И., Гаврилюк В. А., Плехова О. А. (2014)
Краснокутский С. В. - Клинический разбор пациента с болью в грудной клетке (2014)
Тондий Л. Д. - О самозащите организма и возможностях ее укреплять (как родилась новая медицинская наука) (2014)
Опарин А. А. - Медицина древнего Херсонеса (2014)
Сосін І. К. - Інтегрована діагностична ідентифікація алкогольної залежності у загальносоматичній практиці, Сквира І. М., Гончарова О. Ю., Чуєв Ю. Ф. (2014)
Содержание (2015)
Вихор Л. Н. - Перенос тепла и электрического заряда на границе "термоэлектрический материал-металл", Горский П. В. (2015)
Ормеджи А. - Влияние характера химических связей на термоэлектрические свойства интерметаллических клатратов, Грин Ю. (2015)
Гайдар Г. П. - О некоторых особенностях анизотропии термоЭДС в недеформированных и упруго деформированных монокристаллах n Si и n Ge, Баранский П. И. (2015)
Ромака В. А. - Исследование особенностей механизмов электропроводности термоэлектрического материала материала Hf1-хYxNiSn, Рогль П., Ромака Л. П., Крайовский В. Я., Стадник Ю. В, Качаровский Д., Горынь А. М. (2015)
Анатычук Л. И. - Оптимизация системы питания термоэлектрического теплового насоса системы жидкость-жидкость, Прибыла А. В. (2015)
Кобылянский Р. Р. - Компьютерное моделирование локального теплового воздействия на биологическую ткань, Москалик И. А. (2015)
Исмаилов Т. А. - Результаты теоретических исследований системы охлаждения элементов РЭА, работающих в режиме повторно-кратковременных тепловыделений, Евдулов О. В., Евдулов Д. В. (2015)
Громов Г. Г. - Термоэлектрические датчики теплового потока, Глязер С. А., Захарцев Ю. В. (2015)
Болотная Л. А. - Псориаз: патогенез, клинические проявления, принципы терапии (2015)
Звягинцева Т. Д. - Хронический панкреатит: современные концепции патогенеза, диагностики и лечения, Шаргород И. И. (2015)
Пасиешвили Л. М. - Остеопороз — безмолвный костный "вор" (2015)
Журавлева Л. В. - Особенности дифференциальной диагностики системной красной волчанки, Александрова Н. К., Летик И. В. (2015)
Белоусова А. Ю. - Детские истоки взрослых болезней, или где искать причины хронических заболеваний взрослого населения (2015)
Корж О. М. - Подагра: клініка, діагностика та лікування, Краснокутський С. В. (2015)
Опарин А. А. - Блокаторы β-адренорецепторов: характеристика и особенности клинического применения, Благовещенская А. В., Опарина Т. Н. (2015)
Тондій Л. Д. - Електросвітлолікування та аерозольтерапія в практиці сімейного лікаря, Калюжка А. А., Бондаренко С. В. (2015)
Nemec J. - Health policies versus health care reforms and their success in Central and Eastern Europe, Bel M. (2015)
Рекомендації Української Асоціації Кардіологів з діагностики, лікування та профілактики хронічної серцевої недостатності у дорослих (скорочений варіант) (2015)
Двояшкина Ю. И. - Пиелонефриты. Проблематика. Диагностика. Лечение, Гирка В. Д. (2015)
Опарин А. А. - Медицина средних веков. Религия. Философия. Суеверия (2015)
Васильева-Линецкая Л. Я. - Проблема презумпции неэффективности физиотерапии на современном этапе развития физической и реабилитационной медицины в Украине (2015)
Кочуева М. Н. - Современные возможности метаболической терапии — в фокусе Актовегин, Кочуев Г. И., Корж А. Н., Краснокутский С. В., Плехова А. А. (2015)
Сосин И. К. - Селфи как субкультура и новая форма зависимости: идентификация проблемы, Гончарова Е. Ю., Чуев Ю. Ф. (2015)
Звягинцева Т. Д. - Хронический бескаменный холецистит: клиника, диагностика и лечение, Шаргород И. И. (2015)
Болотная Л. А. - Дистрофические изменения ногтевых пластинок в общеклинической практике, Сариан Е. И. (2015)
Корж А. Н. - Проблема резистентной артериальной гипертензии в практике семейного врача (2015)
Пасиешвили Л. М. - Современные методы лечения остеопороза (2015)
Опарин А. А. - Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента. Особенности клинического применения, Опарин А. Г., Благовещенская А. В. (2015)
Тондий Л. Д. - Вода, как лечебный фактор в практике семейного врача, Тондий О. Л., Закревская Е. Л. (2015)
Kalda R. - Patients’ opinions on family doctor accessibility in Estonia, Põlluste K., Maaroos H.-I., Lember M. (2015)
Журавлева А. К. - Современные возможности диагностики и количественного определения фиброза печени, Огнева А. В. (2015)
Тондій О. Л. - Сирингомієлія. Етіопатогенез. Клініка. Діагностика. Лікування, Завальна О. П., Тесленко О. Б., Сушко С. П., Меркулова В. В. (2015)
Качук Ю. В. - Червоний плескатий лишай: клінічні та терапевтичні аспекти (2015)
Опарин А. А. - Тибетская медицина и Древней Тибет (2015)
Краснокутский С. В. - Эффективность метформина в лечение абдоминального ожирения у пациентов без сахарного диабета, Корж А. Н., Кочуев Г. И. (2015)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям. Вірусний гепатит С (2015)
Бєлкін Л. М. - Інституціоналізація поняття "революція гідності" в нормативних документах (2017)
Заєць А. С. - Правова освіта як структурний компонент освіти в Україні (2017)
Політанський В. С. - Інформаційне суспільство в Україні: від зародження до сьогодення (2017)
Reminska Yu. Yu. - The rule of law in the ECHR framework: theoretically-legal overview (2017)
Бєлов Д. М. - Система захисту прав і свобод людини і громадянина: доктринальні засади, Громовчук М. В. (2017)
Богдан Ю. В. - Відповідальність за порушення права доступу до інформації (2017)
Васильченко О. П. - Права національних меншин в Україні: що маємо і до чого прагнемо? (2017)
Задорожня Г. В. - Нормотворча компетенція глави держави, Задорожний Б. Ю. (2017)
Ленгер Я. І. - Класифікація колізій в муніципальному праві (2017)
Липа В. А. - До питань визначення конфлікту інтересів в публічній владі: український та європейський виміри (2017)
Мамедов О. Д. - Понятие и составные элементы государственных служебных правоотношений в органах законодательной власти (2017)
Маринів А. В. - Державний контроль у системі місцевого самоврядування Французької Республіки в сучасних умовах політико-правового розвитку (2017)
Фаловська І. М. - Доктрина правової рівності в українській політико-правовій думці та її відображення в Конституції України (2017)
Коваленко М. Г. - Доступ до виборчих прав: аналіз Виборчого кодексу Польщі 2011 р., Чиркін А. С. (2017)
Гнідан Р. М. - Історико-правові аспекти оренди землі в Україні (2017)
Гриняк Т. В. - Обмеження судом обсягу відповідальності перевізника за порушення умов договору перевезення вантажу автомобільним транспортом (2017)
Зеліско А. В. - Унітарне приватне підприємство в якості підприємницької юридичної особи приватного права (2017)
Керученко О. С. - Умови договору про надання психологічних (психотерапевтичних) послуг (2017)
Кирдан Б. В. - До поняття захисту прав автора в порядку цивільного судочинства (2017)
Покачалова А. Г. - Особливості міжнародно-правової уніфікації норм щодо морської застави та іпотеки судна (2017)
Скрипник В. Л. - Речі з родовими ознаками як об’єкти цивільних прав (2017)
Чепис О. І. - Колізійне регулювання сімейних правовідносин у міжнародному приватному праві: шляхи подолання конфлікту кваліфікацій, Лазорик Є. В. (2017)
Яримович У. В. - Форма та порядок укладення договору в праві ЄС і в праві України: порівняльний аспект (2017)
Гарагонич О. В. - Корпоративна природа правовідносин між акціонерним товариством і суб’єктами, які виконують функції його органів (2017)
Гречаник А. В. - Істотні умови господарського договору у сучасних умовах господарювання (2017)
Липницька Є. О. - Набуття правового статусу підприємств з іноземними інвестиціями (2017)
Подоляк С. А. - Правове регулювання договірної відповідальності в господарських відносинах в умовах євроінтеграції України (2017)
Бориченко К. В. - Способи захисту права на соціальне забезпечення (2017)
Бородкін М. В. - Ознаки юридичних фактів у праві соціального забезпечення (2017)
Медвідь А. О. - Юридична природа правовідносин у сфері недержавного соціального забезпечення (2017)
Пунтус Д. А. - Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця: міжнародно-правові стандарти (2017)
Соколова О. А. - Оплата праці державних службовців як вид запобігання проявам корупції (2017)
Григор’єва Х. А. - Реформування законодавчих засад оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: агропротекційний вимір (2017)
Дудар М. І. - Правові засади погодження надання надр у користування на підставі спеціальних дозволів в Україні (2017)
Бабенко А. Ю. - Поняття та сутність процедури застосування фінансово-правової відповідальності за порушення митного законодавства (2017)
Биков І. О. - Україна – ЄС: особливості двосторонньої реалізації митних стандартів (2017)
Жмудінський В. П. - Особливості сплати узгоджених сум грошових зобов’язань сільськогосподарськими підприємствами після їх судового оскарження (2017)
Запотоцька О. В. - Поняття та елементи адміністративно-правового статусу Національного банку України (2017)
Кашка В. В. - Проблеми фінансування інформаційного забезпечення органів прокуратури в Україні (2017)
Кононець В. П. - Актуальні питання процедури встановлення особи при адміністративному затриманні в рамках реалізації провадження щодо виявлення податкових правопорушень (2017)
Кудрявцев О. В. - Місце Державної архітектурно-будівельної інспекції в системі органів публічної адміністрації (2017)
Лиськов М. О. - Зародження та розвиток лотерейної сфери до ХІХ ст. (2017)
Мотрук Т. В. - Поняття адміністративної процедури у співвідношенні до поняття адміністративного процесу (2017)
Пищида В. М. - Предмет, підстави та зміст адміністративного позову щодо незаконного використання та розпорядження публічним майном (2017)
Пунда О. О. - Організаційно-управлінські засади надання медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій (2017)
Радзієвська О. Г. - Проблеми негативних інформаційних впливів на дитину в Україні в умовах збройного протистояння (2017)
Соболь Є. Ю. - Удосконалення окремих напрямів діяльності органів публічної влади, визначених в межах Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (2017)
Богатирьов А. І. - Зарубіжний досвід запобігання злочинності в місцях несвободи (2017)
Лисодєд О. В. - Про нормотворчість у сфері забезпечення прав засуджених в Україні (2017)
Tittlová M. - To some theoretical and practical problems using information and technical resources in the Slovak criminal proceedings (2017)
Білокінь Р. М. - Перспективи розвитку правового регулювання накладення грошового стягнення у кримінальному процесі України (2017)
Мацола А. А. - Побудова слідчих версій на початковому етапі розслідування перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (2017)
Мирошниченко Т. М. - Проблемні аспекти реалізації нормативного змісту засади безпосередності дослідження показань, речей і документів під час кримінального процесуального доказування (2017)
Найдьон Ю. О. - Поняття, сутність та зміст оперативної діяльності Служби безпеки України (2017)
Переверза О. Я. - Помилки фіксації показань на досудовому слідстві як елемент механізму формування показань (2017)
Слюсарчук Х. Р. - Стандарт доказування "обгрунтована підозра" у кримінальному провадженні (2017)
Заборовський В. В. - Незалежність та самостійність адвоката: проблеми розмежування (2017)
Галас В. І. - Гегелівське розуміння права у контексті його філософської системи, Попович Т. П. (2017)
Клименко Н. І. - Рецензія на монографію кандидата юридичних наук, доцента Батюка Олега Володимировича на тему "Теорія і практика криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, вчинених в пенітенціарних установах" (2017)
Стефанчук Р. О. - Рецензія на монографію Заборовського В. В. "Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України" (2017)
Бабушка Л. Д. - Festive видовище як феномен візуальної медіа культури (2017)
Денисюк Ж. З. - Семантика інтернет-простору як середовище формування творів постфольклорного типу (2017)
Хлебосолов І. О. - Теоретико-методологічні засади державного регулювання національного культурного простору (2017)
Шаган А. Л. - Громадянський діалог як форма соціокультурної взаємодії (2017)
Дениско П. В. - Сполучення людини і скляного об’єкта як приклад гібридної візуальної метафори (2017)
Гусакова Н. М. - Багатоплановість професійно-педагогічної діяльності творчої особистості режисера, Штефюк В. Д. (2017)
Безручко О. В. - Issues of work of two authors, film directors (co-writers of scripts and film directors) on a debut movie in the second half of the 1930ies (2017)
Гармаш Ю. Т. - Кольорова гармонія у творах екранного живопису, Прядко О. М. (2017)
Герц І. І. - Інноваційні прийоми в опануванні дисципліною "методика виконання класичного танцю" (2017)
Єсипенко Р. М. - Організаційні проблеми українського театру 60-80-х років ХХ століття (заходи з підвищення кваліфікації творчих працівників театрів) (2017)
Перцова Н. О. - Принцип хорової театралізації на прикладі творчості академічного камерного хору "Хрещатик" (2017)
Толмачов Р. В. - Теоретико-методологічні особливості роботи з дитячим хором (2017)
Антоненко О. М. - Музична культура Запорізького краю 30-50-тих рр. ХХ ст. (2017)
Афоніна О. С. - Художні прийоми "подвійного кодування" в синтезі мистецтв (2017)
Бондарчук В. О. - Дмитро Гнатюк – у боротьбі за естетичну ідентифікацію вітчизняного культурно-мистецького простору 1960-х років (2017)
Дундяк І. М. - Музеєфікація церковного мистецтва Прикарпаття (факти, постаті): друга половина ХХ – початок ХХІ століть (2017)
Жук М. Й. - Містобудівні аспекти формування предметно-ландшафтного середовища житлової забудови, Зенічев Д. В. (2017)
Іванников Т. П. - Сюїта "Koyunbaba" Карло Доменіконі: риси орієнталізму в італійській гітарній музиці (2017)
Ієвлева В. П. - Роль міського дизайну в сучасному урбаністичному середовищі, Повх І. М. (2017)
Каблова Т. Б. Румянцева С. В. - Специфіка вивчення регіональної хорової культури в соціальному контексті розвитку ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Кузенко П. Я. - Роль особистості майстра в розвитку народного мистецтва Гуцульщини ХІХ ст. (2017)
Світлична О. М. - Типові ознаки пластичної мови м’якої дитячої книги, Цебрик А. В. (2017)
Фіалко В. О. - Режисерсько-сценографічна складова театрального процесу України 1970-х років (2017)
Шумакова С. М. - "Театр станів": синестетична природа дієво-енергетичного початку (2017)
Василишина Н. А. - Оссіанічна тема у французькому живописі та її значення в формуванні пейзажних парків Європи (2017)
Гуренко Л. О. - "Епоха без символу": її культурологічна індикація Миколою Вороним (2017)
Домащук Х. С. - Арт-галерея в сучасному соціокультурному просторі України (2017)
Корусь О. П. - Мала пластика Дружківського фарфорового заводу (2017)
Цзян Маньні - Витоки "Бергамаської сюїти" К. Дебюссі: до історії створення та загальна характеристика (2017)
Овсянніков В. Г. - Поп-рок як складова популярної музичної культури України початку XХІ століття (2017)
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Профілактика, діагностика і лікування в практиці сімейного лікаря" (20—21 квітня 2016 р., м. Харків) (2016)
Звягинцева Т. Д. - Аутоиммунный гепатит, Чернобай А. И. (2016)
Михайлов Б. В. - Восстановительная терапия нарушений психической сферы у участников АТО (2016)
Пасиешвили Л. М. - Лимфаденопатия: дефиниции и диагностика (2016)
Опарин А. А. - Ультразвуковое исследование почек в норме и патологии, Федченко Ю. Г., Кореновский И. П., Новохатняя А. Е. (2016)
Тондий О. Л. - Туннельные мононейропатии: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение, Завальная О. П., Коренев С. Н. (2016)
Опарин А. Г. - Гепатопротекторы: тактика клинического применения, Лаврова Н. В., Благовещенская А. В. (2016)
Корж А. Н. - Роль семейного врача в диагностике, профилактике и лечении хронической венозной недостаточности (2016)
Kokko S. - Finnish solutions and experiences for integrated primary health care (2016)
Опарин А. А. - Библия, как древнейший свод профилактической медицины (2016)
Семидоцкая Ж. Д. - Клиническое мышление и 21 век, Чернякова И. А., Кармазина И. С. (2016)
Журавлева Л. В. - Поражение сердечно-сосудистой системы при наследственных заболеваниях соединительной ткани, Романенко А. Р. (2016)
Семидоцька Ж. Д. - Сучасні аспекти хронічного обструктивного захворювання легень, Чернякова І. О., Піонова О. М., Трифонова Н. С. (2016)
Звягинцева Т. Д. - Хроническая дуоденальная непроходимость, Шаргород И. И. (2016)
Пасиешвили Л. М. - Пищевая аллергия: болезнь или состояние? Понимание ее как сосуществование человека и пищевых аллергенов, Железнякова Н. М., Пасиешвили Т. М. (2016)
Топчий И. И. - Изменения содержания морфогенетических белков FGF23 и Klotho увеличивают риск сердечно-сосудистых событий (2016)
Тондий Л. Д. - Лечат ли камни?, Закревская Е. Л. (2016)
Корж А. Н. - Кардиоренальный синдром: клиническое значение, критерии диагностики, принципы терапии (2016)
Опарин А. А. - Ультразвуковое исследование печени в норме и патологии, Опарин А. Г., Федченко Ю. Г., Благовещенская А. В. (2016)
Птущенко Н. Ю. - Минеральный "портрет" человека в норме и при патологии, Пасиешвили Т. М. (2016)
Наумова І. І. - Педагогічні основи успішного виховання здорової особистості в сім’ї (2016)
Нечипуренко О. Н. - Физические методы лечения и реабилитации в педиатрии: современные концепции и новые возможности (2016)
Опарин А. А. - Медицина в Византийской империи (2016)
Akman M. - Health transformation program of Turkey — an overview (2016)
Журавлева Л. В. - Диагностическая тактика врача общей практики в отношении больного с нарушением углеводного обмена, Сокольникова Н. В., Пылёв Д. И. (2016)
Апікова А. Є. - Аналіз акустичних методів діагностики бронхолегеневих захворювань (2016)
Беловол А. Н. - Патогенетические особенности сочетанного течения артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа, Бобронникова Л. Р., Аль-Травнех Е. В. (2017)
Семидоцкая Ж. Д. - Острое повреждение почек: современный взгляд на проблему, Чернякова И. А., Пионова Е. Н., Трифонова Н. С. (2017)
Сосин И. К. - Клинико-диагностические алгоритмы опиоидной зависимости, Гончарова Е. Ю., Чуев Ю. Ф. (2017)
Пасиешвили Л. М. - Диагностические подходы при синдроме субфебрилитета (2017)
Болотная Л. А. - Болезни волос, Сариан Е. И. (2017)
Топчий И. И. - Гиперфосфатемия и карбамилирование белков — факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (2017)
Опарин А. А. - ЭКГ-диагностика нарушений ритма, Опарин А. Г., Лаврова Н. В. (2017)
Абдуллаев Р. Я. - Ультразвуковая диагностика злокачественных опухолей молочной железы, Головко Т. С., Опарин А. А., Рагимзаде С. Э. (2017)
Тондий Л. Д. - Свет в практике семейного врача, Зинченко Е. К., Кас И. В., Закревская Е. Л. (2017)
Литовченко Т. А. - Особенности течения цереброваскулярных нарушений у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде, Завальная Е. П., Тондий О. Л., Таций Н. П. (2017)
Опарин А. А. - Медицина Древнего Вавилона (2017)
Касьянова О. М. - Парадигмальний підхід до розвитку теорії та практики освіти (2017)
Оспанова Т. С. - Фенотипы ХОЗЛ — путь к персонифицированной медицине ХХI века, Семидоцкая Ж. Д., Чернякова И. А., Пионова Е. Н., Трифонова Н. С. (2017)
Кочуев Г. И. - Место муколитиков в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, Кочуева М. Н., Корж А. Н. (2017)
Птущенко Н. Ю. - Минеральный "портрет" человека в норме и при патологии. Макроэлементы или две стороны одной медали — насколько жизненно необходимое становится опасным, Пасиешвили Т. М. (2017)
Бондаренко В. Ю. - Взаємодія громадських об’єднань та політичних партій в Україні – інституціональний аспект (2017)
Гриндей Л. М. - Закономірності креативного мислення у сфері дії права, Меленко О. М. (2017)
Іващенко В. А. - Правове забезпечення та порядок виплати авторської винагороди у сфері наукових відкриттів, винахідництва та раціоналізації в СРСР та УРСР 50–60-хх рр. ХХ ст. (2017)
Левчук І. О. - Система в’язниць Волинської губернії (2017)
Левчук Ю. М. - Нагляд за судами та посадовими особами Київської судової палати (2017)
Михайлова О. С. - Договори Європейського Союзу з третіми країнами та міжнародними організаціями (2017)
Пеца Д. Д. - Окремі аспекти проблеми ідентифікації правової держави (2017)
Політанський В. С. - Світові моделі та фундаментальні принципи інформаційного суспільства (2017)
Проскурняк О. Г. - Розвиток національних мереж юридичної освіти (2017)
Фаст О. О. - Внесок Фоми Аквінського у формування концепції верховенства права (2017)
Церковник С. І. - Українські студентські товариства та спілки Східної Галичини у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст.: історико-правові засади становлення та функціонування (2017)
Берназюк Я. О. - Конституційні процеси в країнах Європи: загрози та виклики для України (2017)
Аксютина Т. В. - Основные аспекты изучения вторичных стилистических наименований в современном английском языке, Косенко Н. М. (2016)
Джуган В. В. - Органи, що здійснюють державний контроль у сфері фінансування політичних партій в Україні та окремих країнах ЄС: порівняльний аналіз (2017)
Аполонова Л. А. - Директиви у складних мовленнєвих актах (2016)
Дорофеєва В. І. - Громадські організації в Україні – від права до дії (2017)
Бабій О. Р. - Категорія предикативності в сучасному англомовному дискурсі, Качан Б. М., Пендещук А. Я. (2016)
Звоздецька І. В. - Законодавча процедура у Верховній Раді України: проблеми впровадження і правові наслідки (2017)
Бардакова О. О. - Роль дієслівних одиниць у структурі медичних текстів (2016)
Лихачов Н. С. - Класифікація парламентських процедур Верховної Ради України (2017)
Боднар О. М. - Лексична спорідненість термінолексики фахової мови екології в німецькій, англійській, українській і російській мовах (2016)
Маслова Н. Г. - Академічна свобода й академічна відповідальність (2017)
Бондар О. Є. - Вплив контексту на інтерпретацію модальних значень (2016)
Миколенко В. А. - Проблеми імплементації європейських стандартів функціонування національної правоохоронної системи (2017)
Вакулінська Л. М. - Особливості дієслівних конструкцій у німецькомовних біблійних текстах (2016)
Олійник А. Ю. - Соціальні конституційні права і свободи особи у сфері новітніх технологій (2017)
Гончар А. О. - Зіставний аналіз експресивних засобів виразності в інаугураційних промовах Барака Обами й Петра Порошенка (2016)
Роговенко О. В. - Розвиток лексеми "муніципальна влада" (2017)
Демихова О. Г. - Специфіка функціонування банківської термінології в дискурсі ризику, Карпенко І. Ю. (2016)
Абібулаєва Т. Г. - Борг як об’єкт спадкування (2017)
Довженко І. В. - Практичне застосування лексичних одиниць майбутньої професійної діяльності (2016)
Балабан Д. В. - Співвідношення довіреності і договору доручення, Заборовський В. В. (2017)
Емірамзаєва А. С. - Формування кримськотатарської мови та її місце в класифікації тюркських мов (2016)
Ľubomíra Bruteničová Kurhajcová - Плагіат як проблема сьогодення (2017)
Желуденко М. А. - Вариативность современного немецкого языка, Сабитова А. П. (2016)
Варга О. В. - Привілейовані акції та їх нормативне регулювання, Заборовський В. В. (2017)
Зелена Ю. Л. - Теоретичне обґрунтування функціонування атрибутивних конструкцій у контексті вторинної предикації (на матеріалі французької мови) (2016)
Гуйван П. Д. - Набуття права власності за давністю володіння та його відмінність від набуття власності від неповноважного відчужувача (2017)
Кащи Е. Р. - Лексические особенности австрийского варианта немецкого языка как языка полицентрического (2016)
Жерж Н. А. - Державне регулювання публічних відносин у сфері інтелектуальної власності, Гелемей Н. О. (2017)
Косович О. В. - Творення телескопiзмiв як прояв лiнгвiстичної тенденцiї до мовної економiї (2016)
Залізко О. М. - Суб’єкти міжнародних приватних спортивних відносин (2017)
Кость Г. М. - До питання вираження ретардації в художньому тексті (2016)
Майка Н. В. - Поняття і види речових прав на чужу нерухомість (2017)
Кравчук Л. В. - Structural-semantic classification of English abbreviations and their place in the English word-formation system (2016)
Мариничева А. В. - Актуальні питання переходу відумерлої спадщини у власність територіальної громади (2017)
Крайняк О. М. - Засоби вираження категорії стану в сучасній німецькій мові (2016)
Менджул М. В. - Реєстрація актів цивільного стану в умовах порушення територіальної цілісності України (2017)
Кузик Н. Ю. - Поняття "речевість" як новий спосіб організації та відтворення навколишнього світу в художній літературі (2016)
Рогач О. Я. - До проблеми дійсності цивільно-правових договорів, укладених у мережі Інтернет, Панін В. С. (2017)
Лесько Х. С. - Демінутивні та аугментативні суфіксальні деривати в ґендерній площині маскулінності (на матеріалі іспанської мови) (2016)
Рябченко Ю. Ю. - Вдосконалення процесуального статусу сторін у контексті розвитку медіації в Україні (2017)
Макарова О. А. - Актуалізація образу жінки в австралійських художніх текстах: комунікативно-прагматичний аспект (2016)
Сеник С. В. - Форма, структура та зміст ухвал суду як судового акта в цивільному процесі (2017)
Михасів Т. С. - Вербалізація концепту Америка в поетичних текстах Уолта Уїтмена (2016)
Теплюк С. М. - Застереження про публічний порядок як підстава для відмови у визнанні і виконанні іноземного арбтражного рішення у внутрішньому законодавстві окремих держав (2017)
Моргун Ю. С. - Лінгвостилістичні характеристики інформаційного жанру звіт (der Bericht) у німецькій газеті (2016)
Чурпіта Г. В. - Розгляд судом справ про надання права на шлюб (2017)
Мясоєдова С. В. - Структурно-семантичні та прагматичні особливості непрямих директивів (на матеріалі новел Вільяма Сомерсета Моема) (2016)
Буряк Я. Я. - Поновлення строків місцевим державним адміністраціям на апеляційне оскарження судових рішень у господарському процесі: судова практика (2017)
Нипадимка А. С. - Психолого-педагогічні основи розвитку комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення англійської мови (2016)
Грудницька С. М. - Щодо історико-правових засад становлення енергетичного ринку України у контексті діяльності НАК "Нафтогаз України" (2017)
Олейник А. А. - Непонимание как следствие нарушения принципов кооперации (на материале изображенной художественной коммуникации) (2016)
Катрич А. В. - Відповідальність як інститут господарсько-процесуального права (2017)
Оленюк О. В. - Концепт ECONOMY та його профілювання в англомовному журнальному рекламному дискурсі на початку ХХІ століття (2016)
Пігарева Г. І. - Прояв норм міжнародного права на стадії виконання судових актів у господарському судочинстві (2017)
Павлюк І. Б. - Афіксація як продуктивний спосіб термінотворення (на прикладі термінів фітнесу) (2016)
Пирога І. С. - Правові аспекти економічної стратегії України, Пирога С. С. (2017)
Петришин М. Й. - Репрезентація концепту вік людини в латинських пареміях (2016)
Руденко Л. Д. - Щодо питання меж права на банківську таємницю, Торяник І. В. (2017)
П’єцух О. І. - Емотивність політичного дискурсу парламентських дебатів у Сполученому Королівстві (2016)
Лук’янець В. С. - Зловживання домінуючим становищем за антимонопольним правом України та конкурентним правом ЄС: порівняльний аспект, Травнікова К. В. (2017)
Просяннікова Я. М. - Індексальність vs дейктичність художнього порівняння як лінгвосеміотичного конструкту (2016)
Дідиченко М. А. - Місце і значення соціального забезпечення суддів в Україні у контексті побудови правової соціальної держави (2017)
Редька І. А. - Трансформація образного простору в емотивному моделюванні елегії (на матеріалі сучасних англомовних поетичних текстів) (2016)
Занфірова Т. А. - Забезпечення свободи праці в різних умовах існування людини (2017)
Рибакова О. В. - Роль невербальних засобів комунікації в утіленні стратегії незгоди в неконфліктних інтеракційних актах (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2016)
Комарницька Н. В. - Реалізація положень Угоди про асоціацію з ЄС у проекті Трудового кодексу України (2017)
Станіслав О. В. - Структурно-семантичні особливості сепаратизації в синтаксисі сучасної французької мови (2016)
Почанська О. С. - Використання електронних грошей у трудовій діяльності працівників-надомників у сучасних умовах (2017)
Степаненко О. A. - Интеррогатив как лингвальное средство развития сюжета в произведениях детективного жанра (2016)
Шлапко Т. В. - Правове регулювання гарантійних виплат: порівняльний аспект, Чегренець Н. В. (2017)
Стройкова С. А. - Асоціативно-метафорична мотивація німецьких іхтіонімів (донорська зона ІРРЕАЛЬНА ІСТОТА) (2016)
Бабченко О. М. - Сучасні моделі формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Sulym V. T. - Phraseological units as a factor of variance of idiomatic nomination in German (2016)
Жук А. В. - Правове регулювання ринку сільськогосподарських земель за законодавством України та Великобританії (2017)
Тaрасюк І. В. - Особиста сфера мовця у романі Suzanne Prou "Méchamment les oiseaux" (2016)
Зубрицький О. В. - Правове регулювання ринку сільськогосподарських земель: досвід Нідерландів та Великобританії (2017)
Тyschenko O. O. - Emotive and evaluative lexis of the headlines of Greek newspaper articles: semantic issues (2016)
Томнюк Л. М. - Мовна реалізація антропометричної моделі "GEFÄNGNIS ≡ MENSCH” у сучасному німецькому художньому та публіцистичному дискурсі (2016)
Тучкова О. О. - Супутні образи як модифікатори образу автора-жінки в автобіографічному романі (2016)
Шепель Ю. О. - Огляд метафоричних моделей концепту "істина", заснованих на параметрах простору (2016)
Ши Яцзюнь - Категория локативности в китайской лингвокультуре на примере глагола-предлога 在 (2016)
Шуляк І. М. - Графічні засоби в непрямих мовленнєвих актах художнього дискурсу П. Вайта (2016)
Бондаренко Є. В. - Когнітивні операції з увагою у перекладах поетичних творів Й. Бродського (2016)
Добжанська-Найт Н. І. - Морфологічна інтерференція в англомовних перекладах (на матеріалі англомовних туристичних путівників українських видавництв) (2016)
Дорофеева М. С. - Принципы становления системы в синергетике специального перевода (2016)
Козаченко І. В. - Особливості перекладу неологізмів англійської мови (2016)
Кузенко Г. М. - Перекладацька компетентність у професійній діяльності (2016)
Мазур О. В. - Робота над оригіналом поетичного тексту (секрети творчої майстерні перекладача А. В. Онишка) (2016)
Кашурко К. В. - Перекладацька адаптація інструкцій для користувача (2016)
Моштаг Є. С. - Шляхи передачі фантастичних власних назв у перекладі анімаційного фільму на матеріалі українського перекладу анімаційного серіалу "Miles from Tomorrowland"), Тарабановська О. М. (2016)
Орел А. С. - Лексичні особливості перекладу ділової кореспонденції з англійської мови українською, Сбітнєва І. С. (2016)
Приходько Є. С. - Особливості перекладу англійських семантичних неологізмів, Кузнєцова І. В. (2016)
Раті А. О. - Перекладознавчий статус поняття "жанр" у сучасних транслятологічних студіях (2016)
Смольницька О. О. - Специфіка творчо-комунікативного самовиявлення у вибраних віршах Кетрін Філіпс (1631/32–1664) – англійської поетеси доби Реставрації: перекладознавчий аспект (2016)
Tschepurna Z. - Strukturell-linquistische analyse der internet-angebote und deren übersetzung ins Ukrainische (2016)
Чепурна З. В. - Характеристика структури німецької та української реклами в галузі побутової техніки у перекладацькому аспекті, Лисенко Г. Л. (2016)
Shalajeva A. V. - Translation of abbreviations in medical texts. The main items to be pointed out (2016)
Беценко Т. П. - Зачини як компоненти архітектоніки народних дум (2016)
Булава Н. Ю. - Про стан і перспективи дослідження українських прізвищ (2016)
Владимирова В. М. - Художньо-психологічна концепція жіночності в романі Валентини Мастєрової "Суча дочка" (2016)
Ворова Т. П. - Особенности репрезентации модели поведения персонажа в "Сказке о мертвой царевне и семи богатырях" А. С. Пушкина (2016)
Гринченко Н. А. - Сравнительный анализ основных категорий поэтики антинигилистических романов А. Ф. Писемского (2016)
Гурдуз А. І. - Романи Олени Печорної: логіка зв’язку, Кирилова Д. В. (2016)
Долгая Е. А. - Жанровое своеобразие повести Н. В. Станкевича "Несколько мгновений из жизни графа Z***", Филянина Н. Н. (2016)
Зубко Т. В. - Експлікування суб’єктної синтаксеми при одновалентних предикатах сприйняття в сучасній українській літературній мові (2016)
Зубрицька М. І. - Сакральне наповнення та стилістико-функціональні особливості фразеологічних одиниць із компонентами душа і серце (на матеріалі малої прози Івана Франка) (2016)
Корнієнко А. І. - Ідіостиль автора: мовно-літературознавчий аспект, Бугайова А. С. (2016)
Меленчук О. В. - Омелян Цісик – представник шевченкознавчої школи Степана Смаль-Стоцького (2016)
Мельник Л. Б - Вербалізація сакрального в поезії В. Герасим’юка (2016)
Mizetska V. Ya. - Rhizomatic principles as the foundation of the literary postmodern paradigm (2016)
Новиков А. О. - Українське козацтво в художньому світі Василя Мови (2016)
Омельковець Р. C. - Метонімізація західнополіських фітономенів (2016)
Падура C. А. - Структурные особенности наименований творческих коллективов (на материале русского языка) (2016)
Решетняк О. О. - Антропонім як маркер провідних біблійних концептів (2016)
Романова І. В. - Митець і мистецтво в романі Івана Багряного "Маруся Богуславка" (2016)
Романченко А. П. - Мовна, комунікативна, дискурсивна особистість: проблема кореляції понять (2016)
Савченко А. Л. - Термінодеривати як знакове відображення картини світу (2016)
Сімонок В. П. - Запозичена з романо-германських мов фінансово-економічна лексика (2016)
Снитко О. С. - Архетипи "вогонь" і "вода" та їх об’єктивація в російській мові (2016)
Стороженко Л. Г. - Творчість Бориса Тенети у літературній критиці: прижиттєва рецепція (2016)
Топчій Л. М. - Особливості функціонально-стилістичного використання риторичних питань у публіцистичному дискурсі Ірини Калинець (2016)
Альзахрані Д. О. - Методи інтерпретації Поля Рікера в застосуванні до роману Алая "Цар Гесар" (2016)
Карпенко О. В. - Особливості конфлікту "кохання – обов’язок" в оповіданні Цзун Пу "Червоні боби", Пойнар Л. М. (2016)
Могилко Ю. О. - Персонажна система сучасної корейської дитячої літератури ХХ століття (2016)
Савченко З. В. - Художній світ Кнута Гамсуна (2016)
Фока М. В. - Інтерпретаційні варіанти імпліцитних смислів рубайят Омара Хайяма (2016)
Фоменко Е. Г. - Вербализация контекста-текста-подтекста в "Мертвых" Джеймса Джойса (лингвосинергетический аспект) (2016)
Мельнікова Т. В. - До проблеми класифікації пародії (2016)
Микитюк С. С. - Р. Саути в творческих экспериментах В. Жуковского 1810-х годов (2016)
Мізін К. І. - Пошук лінгвоспецифічності мовних одиниць у контрастивних студіях: методологічні принципи (2016)
Романенко Н. В. - Еволюція засвоєння спадщини Е. Хемінгуея через українські переклади як соціально детермінований процес (2016)
Канна В. Ю. - Топонимные перифразы: пути возникновения и исторические судьбы (2016)
Кійко С. В. - Синергетика у контексті лінгвістичних досліджень (2016)
Науменко О. В. - Традиційне та нове у фоностилістиці (2016)
Соколов Д. П. - Синтаксические аспекты удобочитаемости текста инструкции (2016)
Федірчик І. Я. - До історії дослідження іменників на позначення осіб (2016)
Фенюк Л. Д. - Інтернаціоналізми та інтерлексеми: різні підходи до визначення (2016)
Кущ Ю. В. - Власні назви як засіб найменування транспортних засобів у нестандартній мові (на матеріалі англійської, української та російської мов) (2016)
Яницька О. М. - Корпусний аналіз для визначення ключових лексем-номінантів концепту ВІРА на матеріалі англійської, української та французької мов (2016)
Бойчук Н. В. - Функціонування неологізмів-телескопізмів у англомовних засобах масової інформації (2016)
Кобзар О. І. - Залучення ЗМІ до викладання філологічних дисциплін (досвід дистанційного навчання у вузах Німеччини) (2016)
Набок А. І. - Вербалізація ефекту об’єктивності в текстах англомовних інтернет-новин: тактики однозначності та параметризації (2016)
Agibalova Т. М. - Graduates’ competitiveness through acquisition of foreign language for professional purposes: competency-based approach issue in FLT (2016)
Adjabi Yassine - Die anwendung von arabismen im deutschsprachigen journalistischen diskurs: wahrnehmung und interkulturelle kompetenz (2016)
Біличенко О. Л. - Життя та творчість Іоанна Шанхайського (Максимовича) як зразок міжкультурної толерантності (2016)
Валуєва Н. М. - Особливості функціонування політкоректної лексики в сучасній англійській і французькій мовах (2016)
Зеліковська О. О. - Міжкультурна інтерференція та шляхи її подолання (2016)
Макаревич О. О. - Ситуації спілкування американських підлітків як фон комунікативних реакцій (на матеріалі американського кінодискурсу) (2016)
Осадча О. В. - Формування міжкультурної компетенції студентів у контексті інтернаціоналізації вищої освіти (2016)
Шевчук Т. С. - Відлуння античного релігійного культу на острові Зміїному в румунському фольклорі (2016)
Title (2017)
Content (2017)
Chernuskyi V. H. - Change of non-specific factors of immunity under influence of interferon inductor (Cycloferon) in bronchial asthma in children, Popov M. M., Letiaho H. V., Hovalenkova O. L., Kashina-Yarmak V. L., Yevdokymova T. V., Gurova O. A. (2017)
Derienko T. A. - Changing of the dose coefficient of the major groups of drugs for patients with implanted pacemakers, depending on the stage of hypertension, Volkov D. E., Lopin D. A., Yabluchansky M. I. (2017)
Gorantla S. G. B. K. - Heart rate variability parameters in patients with arterial hypertension in dependence on the type of daily blood pressure profile, Petrenko O. V., Martynenko O. V. (2017)
Onischenko A. I. - The content of MCP-1 and MMP-9 in blood serum of patients with chronic polypoid rhinosinusitis, Nakonechna O. A., Tkachenko A. S., Kalashnik Yu. M. (2017)
Petyunina O. V. - The influence of anxiety and depressive conditions on afterinfarction remodeling in patients with STEMI (2017)
Tselik N. E. - Distribution of QT duration according to ambulatory ECG monitoring data in patients with hypertension depending on clinical manifestations, Shmidt O. Y., Martynenko O. V. (2017)
Tymoshenko O. S. - Dynamics of blood pressure and heart rate variability parameters during biofeedback in loop of heart rate variability and paced breathing in patients with difficult-to-control arterial hypertension on the background of drug, Yabluchansky M. I. (2017)
Babiy O - Late complications after therapy in patient with Hodgkin's lymphoma, Kumpan N. (2017)
Ben Abdallah M. R. - A clinical case of Weber-Christian disease, Golubkina E. A., Silenko I. Y., Yabluchanskiy M. I. (2017)
Dlamini T. - Acute pericarditis on example of illustrative clinical case, Babiy O. G., Kumpan N. V. (2017)
Kaminsky S. V. - Atrial fibrillation in a young patient with a myocardial bridge, Sinichenko E. S., Martymianova L. O., Rybchynskyi S. V. (2017)
Kaydalova A. O. - The importance of the individual approach to the patient on the example of clinical case, Abdel Wahhab O. Dzh., Asaje S. D., Belal S. A. S., Lysenko N. V. (2017)
Kulik Y. E. - Chronic renal disease as a cause of cardiovascular pathology, Martymianova L. O., Rybchynskyi S. V., Kartvelishviliy H. Yu. (2017)
Lutsyk M. V. - The first case of atrial fibrillation: approach issues, Nesterenko N. I., Tselik N. E., Martymianova L. О. (2017)
Makharynska O. S. - Massive pulmonary embolism in older patient: survival despite statistic data, Doroshenko O. V., Rahul M. (2017)
Nayak S. R. - External respiratory function in a patient after removal of the middle and lower lobes of the right lung due to congenital bronchiectasis, Shevchuk M. I., Skokova N. I., Surya Prabha P. (2017)
Nsikak-Abasi M. D. - The role of iron deficiency anemia in patients with chronic heart failure in the example of a clinical case, Kornieieva K. I., Stehnyi D.I., Lebedinska M. M. (2017)
Radchenko A. O. - Multimorbidity and polypharmacy in clinical cardiology in terms of the clinical case, Makienko N. V., Vodyanitska N. A. (2017)
Streliana I. A. - Heart rate variability in paroxysmal atrial fibrillation before and after catheter ablation at an example of clinical case, Brynza M. S., Volkov D. E., Lopin D. O. (2017)
Sharif B. J. R. - Heart failure in the patient with acrossed infectious endocarditis on the congenital bicuspid valve of aorta, Liuta E. A., Oktiabrova I. I. (2017)
Zolotarova T. V. - Long-term outcomes of catheter ablation pulmonary veins on example of a clinical case patient with paroxysmal atrial fibrillation, Abu Rabia S., Brynza M. S., Volkov D. E. (2017)
Martynenko O. V. - Long term evolution of bone reconstruction with bone graft substitutes, Zolochevsky O. O., Allena R. (2017)
Falade A. S. - Management of patients with acute lymphoblastic leukemia, Belal S. A. S., Liuta E.A., Litvin A. S. (2017)
Новикова О. Ф. - Трансформация проблем переселенцев Донбасса: от социальной защиты к ресурсу развития (2017)
Майдуков Г. Л. - К вопросу о выборе стратегии инновационных преобразований в угольной отрасли (2017)
Драчук Ю. З. - Проблеми застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної галузі та шляхи їх вирішення, Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. (2017)
Шевцова Г. З. - Хімічна індустрія 4.0 як галузева концепція реалізації основ четвертої промислової революції (2017)
Сердюк О. С. - Концепція третьої енергетичної революції (2017)
Мельник Г. В. - Дослідження взаємозв’язку і взаємозалежності понять "економічне зростання" і "економічний розвиток", Чемерис Є. Т. (2017)
Ковчуга Л. І. - До формування понятійного апарату теорії інновацій (2017)
Павлов К. В. - Система показателей, характеризующих социально-экономические взаимосвязи между приграничными регионами (2017)
Ляшенко В. І. - Сценарії ринкової орієнтації зовнішньоекономічної діяльності Придніпровського економічного району в сучасних умовах, Прокопенко Р. В., Дзюба С. В. (2017)
Шабалина Л. В. - Мировой рынок продовольственных товаров, Капко А. В. (2017)
Сірик А. Є. - Державне регулювання ринку туристичних послуг України (2017)
Костюк Т. О. - Виробнича складова економічної безпеки сільського господарства: теорія і практика (2017)
Ткаченко Н. М. - Податок на доходи фізичних осіб, його системне зростання та вплив на рівень життя населення, Ільєнко Н. О. (2017)
Островецький В. І. - Амортизаційна політика України в системі інструментів податкового стимулювання інвестиційно-інноваційної активності (2017)
Стрєльніков Р. М. - Науковий підхід до формування 3D-Моделі опису інвестиційних проектів (2017)
Колєснікова Г. В. - Кредитна кооперація як спеціальний режим підтримки малого підприємництва в сучасних умовах (2017)
Балашова О. В. - Напрямки формування національної політики України в умовах глобалізації світового фінансового простору, Борисова С. Є. (2017)
Сєріков А. В. - Управління ефективністю господарської діяльності на основі бюджетування, орієнтованого на результат, Криворучко Г. В. (2017)
Скляр Г. П. - Статистичні показники розвитку сфери туризму в Україні: напрями удосконалення та гармонізація з міжнародними стандартами, Дробиш Л. В., Вишневецька Л. І. (2017)
Падерін І. Д. - Стратегічне управління на підприємствах малого та середнього бізнесу, Горященко Ю. Г., Новак Є. Е. (2017)
Белопольський М. Г. - Управління ризиками корозійної небезпеки як чинник сталого розвитку промислових підприємств, Корольов П. В. (2017)
Бутенко А. І. - Методологічні основи дослідження інноваційного потенціалу технологічного підприємництва в Україні, Уманець Т. В., Гриневич Л. В. (2017)
Іванов С. В. - Створення регіональних інноваційних систем у межах економічних районів - майбутнє України (2017)
Антонюк В. П. - Оцінка ефективності використання трудового потенціалу промисловості з урахуванням рівня наукоємності її галузей, Шамілева Л. Л. (2017)
Зайцев В. С. - Вибір моделі корпоративних вимог до компетенцій фахівця промислового підприємства (2017)
Жуков С. А. - Роль бюджетування в системі стратегічного управління людським капіталом промислового підприємства (2017)
Макогон Ю. В. - Причини і чинники економічної кризи в Україні в умовах військово-політичного протистояння на сході країни (2017)
Віце-президенту Академії економічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки, доктору економічних наук, професору Макогону Юрію Володимировичу - 70! (2017)
До 70-річчя віце-президента Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора Юрія Володимировича Макогона (2017)
Титул, содержание (2011)
Овчарук А. А. - Модель КАМ-сигналу з перекомутацією складових частоти-носія, Барась С. Т., Овчарук Т. І. (2011)
Ошаровская Е. В. - Методы построение сеток в трехмерных областях, Патлаенко Н. А., Солодкая В. И. (2011)
Пономарьова Н. В. - Аналіз впливу РПВВ на ефективність доставки вантажів у міжнародному сполученні, Бабич І. А. (2011)
Белзецький Р. С. - Модель для опису діяльності бійців у складі спецпідрозділу, Шиян А. А. (2011)
Наумов В. С. - Методика формування альтернативних транспортно-технологічних систем доставки вантажів, Вітер Н. С. (2011)
Ларiн В. Ю. - Ефективність розподілених обчислень при застосуванні моделі Ізінга, Шкурников Є. В. (2011)
Копп В. Я. - Определение эффективности методики оптимизации переналаживаемых автоматизированных производственных систем, Чуб О. П. (2011)
Гюлев Н. У. - Исследование факторов, влияющих на состояние водителя в транспортном заторе (2011)
Щелкалин В. Н. - Трендовый и декомпозиционный подходы прогнозирования процессов потребления электроэнергии, Тевяшев А. Д. (2011)
Доронина Ю. В. - Задача генерации вариантов подсистем в автоматизированной гидрометеорологической системе на основе морфологического синтеза (2011)
Ходоскин Д. П. - Зона дилеммы: существующие методики и предложения по их усовершенствованию (2011)
Бондаренко А. І. - Просторова математична модель процесу гальмування колісного трактора FENDT 926 VARIO (2011)
Соловей О. Л. - Нечітка модель прийняття управлінських рішень при оперативному управлінні комунікаційною мережею (2011)
Нагорний Є. В. - Аналіз результатів моделювання прогнозних характеристик транспортної системи "ЛАС", Шептура О. М., Потапенко А. В. (2011)
Вступне слово редактора (2017)
Список рецензентів (2017)
Носенко Н. М. - Ультразвукова оцінка стенозів сонних артерій порівняно з ангіографією. Чому ми робимо помилки і як їх уникнути?, Щеглов Д. В., Мамонова М. Ю., Слободяник О. В. (2017)
Чередниченко Ю. В. - Досвід використання якірної методики стентування стенозів гирла магістральних артерій голови (2017)
Полковніков О. Ю. - Особливості ендоваскулярного лікування мішкоподібних аневризм переднього напівкільця вілізієвого кола, які розірвалися, в геморагічний період на тлі стенозу внутрішньої сонної артерії, Савченко Е. І., Матерухін А. М., Тяглий С. В. (2017)
Моргун В. В. - Віддалені результати комбінованого лікування медулобластом мозочка у дітей різних вікових груп (2017)
Чирка Ю. Л. - Порівняння ендоскопічної та прямої декомпресії серединного нерва у хворих із синдромом карпального каналу, Ольхов В. М. (2017)
Мельник О. П. - Порівняльний аналіз видів комбінованої анестезії при лапароскопічній холецистектомії (2017)
П’ятикоп В. О. - Досвід хірургічного лікування симптомних агресивних гемангіом грудного відділу хребта з мієлопатією та виразними неврологічними порушеннями, Бабалян Ю. О. (2017)
Литвак С. О. - Мікрохірургічна тактика при операціях кліпування артеріальних аневризм головного мозку складної анатомічної форми, великого та гігантського розміру (2017)
Зозуля Ю. П. - Хірургічні аспекти кліпування артеріальних аневризм середньої мозкової артерії, Чебурахін В. В. (2017)
Привітання (2017)
Титул, содержание (2011)
Гирин О. Б. - Увеличение плотности электроосаждаемых металлов под действием центробежной силы, Захаров И. Д. (2011)
Стороженко В. А. - Теплофизическая модель процесса тепловой дефектоскопии сотовых конструкций, ее анализ и проверка, Мягкий А. В., Малик С. Б., Беденко Д. A. (2011)
Буджак Я. С. - Класичне рівняння нейтральності та його неадекватність в прогнозуваннях кінетичних властивостей кристалів, Зуб О. В. (2011)
Коваленко Н. А. - Выделение информационного сигнала при обнаружении биологических объектов за преградой (2011)
Гирин О. Б. - Волнообразное течение поверхностных слоев электроосаждаемых металлов под действием центробежной силы (2011)
Козак Т. Н. - Механизм перевода источника ионизирующего излучения в рабочее положение, Дубровкина М. В. (2011)
Кунденко Н. П. - Расчет колебательной скорости и звукового давления в окрестности границы биологического объекта (2011)
Маринін В. Г. - Покриття для захисту елементів теплоенергетичного устаткування (2011)
Худобін М. В. - Пристрій сенсорних сигналів, Мороз О. М., Лисиченко М. Л., Шевченко А. К. (2011)
Сальник В. Г. - Особливості структуроутворення нефритованої глазурі (2011)
Яловенко С. Н. - Фундаментальная физика (2011)
Жовтобрюх В. А. - Теоретическое определение теплового баланса и температуры резания при механической обработке (2011)
Пазюк Ю. М. - Про моделювання механізму розділення полідисперсного матеріалу на фракції під час його розсівання, Пазюк М. Ю., Іванов В. І. (2011)
Рожко М. М. - Удосконалення клаптевої операції при хірургічному лікуванні хворих на генералізований парадонтит шляхом періостальних пенетрацій, Пюрик В. П., Огієнко С. А., Пюрик Я. В., Огієнко Т. Ю. (2017)
Борисенко В. Б. - Диагностика и принципы хирургической коррекции неопухолевого холестаза (2017)
Саволюк С. І. - Лікувально-профілактичні технології при дефектних рубцях молочних залоз після хірургічного лікування неонкологічних захворювань, Рибчинський Г. О. (2017)
Максим’юк В. В. - Аналіз динаміки змін показників цитокінового статусу при гострому некротичному панкреатиті, Гринчук Ф. В., Тарабанчук В. В. (2017)
Голотюк В. В. - Особливості розподілу і динаміки експресії маркера апоптозу bах у хворих на рак прямої кишки під впливом неад’ювантної хіміопроменевої терапії із застосуванням попередника оксиду азоту, Голотюк С. І., Голотюк І. С., Крижанівська А. Є., Горошко С. С. (2017)
Ткачук О. Л. - Застосування аргон-перитонеуму при лапароскопічних операціях, Федорика Р. Я., Парахоняк Л. П., Сметаняк О. І., Сметаняк П. О., Парахоняк Р. Л. (2017)
Пюрик М. В - Морфофункціональні зміни будови стінки жовчного міхура у хворих на хронічний калькульозний холецистит на фоні цукрового діабету (2017)
Садовий І. Я. - Особливості хірургічного лікування післяопераційних стриктур каналу відхідника, Шевчук І. М. (2017)
Ковалишин Т. М. - Хірургічне лікування важких відкритих переломів першої п’яст-кової кістки кисті, поєднаних з дефектом тканин, Гуцуляк В. І., Чужак В. І. (2017)
Юрчишин О. І. - Здатність водно-етанольних екстрактів лікарських рослин відновлювати чутливість до еритроміцину шкірних ізолятів стафілококів з рибосомальним механізмом mls-резистентності, Руско Г. В., Куровець Л. М., Куцик Р. В. (2017)
Федоров С. В. - Гендерні особливості імунних порушень при метаболічному синдромі, Козлова І. В., Сенишин Н. Ю., Кулаєць В. М., Кулаєць Н. М., Гаморак І. І. (2017)
Герасимчук В. Р. - Особливості церебральної гемодинаміки пацієнтів після перенесеного атеротромботичного ішемічного інсульту, Гриб В. А., Герасимчук О. М. (2017)
Куркевич А. К. - Ефективність балонної вальвулопластики у дітей з клапанним стенозом легеневої артерії ехокардіографічними методами, Царук О. Я., Руденко Н. М., Рижик В. М. (2017)
Білик І. В. - Невідкладна селективна емболізація ниркових артерій, як метод вибору невідкладної паліативної допомоги при профузній гематурії у пацієнтів з неоперабельними злоякісними новоутвореннями нирки, Антонів Р. Р., Совтус О. Ф., П’ятничук В. М. (2017)
Піжук А. В. - Фуллерени. Їх роль у сучасній медицині, Попадюк О. Я. (2017)
Короп І. В. - Винаходи – головні рушії науково-технічного прогресу сучасного суспільства. Економічні та правові аспекти, Чурпій І. К. (2017)
Лісецька І. С. - Взаємозв`язок захворювань тканин пародонту та патології шлунково-кишкового тракту, Рожко М. М. (2017)
Багрій М. М. - Злоякісна артеріальна гіпертензія та синдром гзелля-ердгейма, Попович Л. О., Побережна Л. О. (2017)
Соломчак П. В. - Травма промежини та органів малого тазу, особливості діагностики і лікування, Чурпій І. К., Сабадош Р. В., Богуш А. Є., Пасько А. Я., Білик І. В. (2017)
Vasylieva T. A. - Bank 3.0 concept: global trends and implications, Leonov S. V., Kryvych Ya. N., Buriak A. V. (2017)
Sergienko O. - Banks financial security management: modeling tools, Tatar M., Morozova N., Galych R. (2017)
Кузнецова А. Я. - Методичні підходи до класифікації лізингу, Левченко О. А. (2017)
Олефір Є. А. - Регулювання процесу адаптації банків України до особливостей фінансово–економічного простору (2017)
Харченко А. М. - Науково-методичний підхід до визначення оптимальної структури портфеля роздрібних кредитів банку, Шабанова О. В., Черкашина К. Ф. (2017)
Abesadze N. - Indicators of the growing competitiveness of the georgian production on the european market and anticipated trends, Javakhishvili І. (2017)
Барановський О. І. - Інвестиційна складова фінансової безпеки, Мороз М. О. (2017)
Науменкова С. В. - Підходи до вибору інструментів убезпечення від системних ризиків (2017)
Achkasova S. A. - Developing the methodical approach to assessing the financial security of insurance market (2017)
Gorodetskaya T. E. - Gender–oriented budgeting as constituent of local budgeting (2017)
Kovalchyk V. G. - Problems of strategic management of large and medium business in Ukraine, Ilnytska S. P. (2017)
Азаренкова Г. М. - Анализ особенностей краудфандинга как способа привлечения средств в финансовый проект начинающих предпринимателей, Мельникова Н. С., Огородник В. В. (2017)
Полозова Т. В. - Розвиток методів оцінки інноваційно–інвестиційної чутливості підприємства (2017)
Bilomistniy O. - Influence external and internal factors to financial security of enterprise, Bilomistna I., Galushko Y. (2017)
Opeshko N. S. - Improvement of stress testing of insurance companies in view of european requirements, Ivashura K. A. (2017)
Сидоренко В. А. - Оцінка ефективності діяльності лізингової компанії, Гордієнко Т. М. (2017)
Запша Г. М. - Розвиток житлового будівництва в системі інфраструктурного забезпечення сільської місцевості, Сахацький П. М. (2017)
Сахацький М. П. - Теоретико–методичні засади оцінки результативності управління виробничо–господарською діяльністю підприємства, Казанджі А. В. (2017)
Lipych L. G. - Identificating subject of the operational control, Melnyk K. P., Shmatkovska T. O., Matviichuk N. M. (2017)
Гросул В. А. - Обґрунтування напрямів адаптивного розвитку підприємства, Круглова О. А., Рачкован О. Д. (2017)
Шкварчук Л. О. - Аналіз грошових потоків у системі оцінювання інвестиційної привабливості підприємств, Слав’юк Р. А. (2017)
Fenenko P. O. - Business consolidation in the agricultural sector of Ukraine`s economy: trends and prospects (2017)
Головко О. Г. - Особливості управління оборотними активами підприємства, Кольтюкова В. Д. (2017)
Kuznetsova S. - Performance indicators for management control of direct taxes: evidences from the Czech republic and Ukraine, Krzikallová K., Kuznetsov A. (2017)
Лукін В. О. - Формування підсистеми принципів в системі бухгалтерського обліку, Москаленко О. В., Піскунов Р. О., Малахов В. А. (2017)
Resler M. V. - Classification of marketing researches on innovation product (2017)
Семів Г. О. - Модель імпортозаміщення на вітчизняному ринку світлих нафтопродуктів, Семів С. Р. (2017)
Дубницький В. Ю. - Визначення в системі центр-радіус інтервалу невизначеності при застосуванні індексного методу в моделюванні економічних процесів, Кобилін А. М., Мірошник О. Ю. (2017)
Бачо Р. Й. - Оцінка впливу моделей регулювання на розвиток ринків небанківських фінансових послуг країн Європейського Союзу та України, Внукова Н. М., Пойда–Носик Н. Н. (2017)
Hubarieva I. O. - The cognitive modeling of the development of the Ukrainian banking system, Chmutova I. M., Hontar D. D. (2017)
Guryanova L. S. - Models for the analysis of the state’s financial security indicators dynamics, Klebanova T. S., Milevskiy S. V., Nepomnyaschiy V. V., Rudachenko O. A. (2017)
Zatonatska T. - Modeling of impact of e–commerce on economic development, Novosolova V. (2017)
Кравчук І. С. - Операціоналізація непрямих інструментів макропруденційної політики на ринку обігових фінансових інструментів (2017)
Bazylevych V. - Vectors of economic development of ukraine in the terms of financial security, Prykazyuk N., Tlusta H. (2017)
Tyschenko V. - Areas increase of ppps` financial potential by sectors based on adjustment of financial policy, Ostapenko V. (2017)
Shkodina I. - Monetary policy as a factor of global financial market volatility increasing, Yehorova Y., Yatsyna V. (2017)
Muzyka–Stefanchuk O. A. - To understanding behavior of subjects of financial relations, Huberska N. L., Yamnenko T. M. (2017)
Ковалко Н. М. - Кредитна рейтингова оцінка держави: вітчизняні реалії сьогодення (2017)
Alieksieiev I. - The cluster of innovation activity tax incitement: formation and financing, Mazur A., Zhelizniak R. (2017)
Tsymbaliuk I. O. - Tax alternatives to implement the tax capacity of internet activity in Ukraine, Shmatkovska T. O., Shulyk Y .V. (2017)
Tymoshenko A. - Stages of Ukrainian fiscal policy formation (2017)
Хмельков А. В. - Предметно-об'єктна сфера інституту контролю (2017)
Ilchuk P. H. - Research of economy dollarization level in Ukraine, Коts О. О., Manzirokha А. S. (2017)
Семів Л. К. - Функціонування працересурсної та міграційної систем України в світлі сучасних ризиків розвитку, Лалакулич М. Ю. (2017)
Liba N. S. - The concept of effectiveness of regional industrial policy, Maksymenko D. V., Holovachko V. M. (2017)
Лапшин В. І. - Оцінка соціально–економічного стану регіонів України, Кузніченко В. М. (2017)
Найда І. С. - Методичні підходи щодо оцінки рівня соціоекономічного розвитку аграрних підприємств, Найда А. В. (2017)
Pasevych O. V. - The effectiveness research of the compliance of the social responsibility principles of Ukrainian business, Bosak O. V. (2017)
Чхеайло А. А. - Інноваційна модель банкіра в умовах реформування банківської системи, Швидка О. Б. (2017)
Міщенко В. І. - Розвиток механізмів координації монетарної та бюджетної політики в контексті подолання наслідків банківської кризи, Міщенко С. В. (2017)
Мельник А. А. - Кардиоренальный синдром: диагностика и лечение (2017)
Кундин В. Ю. - Возможности и преимущества радионуклидной визуализации (сцинтиграфии) в оценке анатомо-топографического и функционального состояния почек при врожденных аномалиях, Поспелов С. В. (2017)
Ivanova М. - Proteomics and Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry Imaging as a Modern Diagnostic Tool in Kidney Diseases, Dyadyk O., Smith A., Santorelli L., Stella M., Galli M., Chinello C., Magni F. (2017)
Ivanv D.D. - When Should We Start Using Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors/Angiotensin Receptor Blockers in Diabetic Kidney Disease? (2017)
Домбровский Я. А. - Ципрофлоксацин в терапии инфекций мочевыводящих путей, Иванов Д. Д., Герасимчук В. О. (2017)
Синяченко О. В. - Изменения эндотелия сосудов почек и показатели эндотелиальной васкулярной дисфункции при системных аутоиммунных ревматических болезнях, Егудина Е. Д., Бевзенко Т. Б., Ермолаева М. В., Дядык Е. А., Яковленко В. В. (2017)
Іванов Д. Д. - Американская диабетическая ассоциация Стандарты медицинской помощи при сахарном диабете — 2017 (выдержки из рекомендаций ADA, 2017) (2017)
Іванова М. Д. - Національний інформаційний центр клінічних настанов Резюме рекомендацій NGC: 2016 Гематологічні настанови Модуль 6. Неонатологія та педіатрія (2017)
Таран О. І. - Резистентність до антибіотиків у нефрологічній практиці (2017)
Кориченский А. Н. - Стеноз почечной артерии трансплантированной почки (2017)
Содержание (2017)
Уважаемые коллеги! (2017)
Мельник А. А. - Белок Klotho и фактор роста фибробластов FGF23 как маркеры хронической болезни почек (2017)
Вороненко Ю. В. - Комп’ютерний іспит та клінічне мислення: сучасний підхід до оцінки знань лікаря, Мінцер О. П., Іванов Д. Д. (2017)
Закордонець В. П. - Особливості стану імунної системи в потенційних реципієнтів ниркового трансплантата дитячого віку, Зограб’ян Р. О., Вороняк О. С., Кубашко А. В., Баран В. Є. (2017)
KDIGO 2017. Доповнення Керівництва з клінічної практики з діагностики, визначення, запобігання та лікування хронічної хвороби нирок із мінеральними та кістковими розладами (ХХН-МКР) (2017)
Іванов Д. Д. - Гіперурикемія і прогноз хронічної хвороби нирок, Савицька Л. М., Бабенко З. В. (2017)
Домбровский Я. А. - Медикаментозная коррекция нарушений фосфатно-кальциевого обмена у пациентов с хронической болезнью почек и минерально-костной болезнью, Иванова М. Д., Иванов Д. Д. (2017)
Гудим О. В. - Гострий подагричний артрит і швидкопрогресуюча ниркова недостатність як маніфестація множинної мієломи: опис клінічного випадку, Басовська Т. С., Михальська Л. В., Головач І. Ю., Кіндракевич О. В. (2017)
Зязюн І. - Криза цінностей – катастрофа суспільств і держав (2010)
Лук’янова Л. - Дорослість як базова категорія андрагогіки (2010)
Бондарева Л. - Особливості підприємницького розвитку особистості дорослих в умовах ринкової економіки (2010)
Костриця Н. - Українознавчий світогляд особистості (2010)
Литвин А. - Освіта дорослих у контексті акмеологічного підходу, Руденко Л. (2010)
Максимова Л. - Підвищення якості навчання через модернізацію управління освітнім процесом у ВНЗ (2010)
Отич О. - Розвиток творчої індивідуальності особистості засобами хореографічного мистецтва (2010)
Помиткін Е. - Духовно-професійний дисонанс як психологічний фактор зміни професійної спрямованості особистості в дорослому віці (2010)
Пуховська Л. - Навчання впродовж життя як пріоритетний напрям Болонського процесу у наступному десятиріччі (2010)
Семеног О. - Культура мовлення у науковій діяльності дослідника (2010)
Фольварочний І. - Просвітництво як стратегія діяльності Європейської асоціації освіти дорослих (2010)
Аніщенко О. - Підготовка виробничого персоналу: андрагогічний аспект (2010)
Беспарточна О. - Національні рамки та системи кваліфікацій як механізм підвищення конкурентоздатності вищої освіти України (2010)
Божко Т. - Формування проектної культури дизайнерів-графіків як науково-педагогічна проблема (2010)
Вієвська М. - Соціальна відповідальність у змісті професійної підготовки менеджерів з економіки (2010)
Вознюк О. - Проблема організації знань у системі професійної підготовки вищої школи, Дубасенюк О. (2010)
Григор’єва Т. - Групова взаємодія як принцип навчання дорослих іноземним мовам (2010)
Дорошенко Н. - Підвищення графічної грамотності робітничих кадрів за кредитно-модульною системою (2010)
Зінченко С. - Психологічні особливості освіти дорослих в умовах сучасного виробництва (2010)
Кадемія М. - Організація професійного навчання на базі ситуаційного центру (2010)
Мартинова Н. - Розвиток неформальної освіти дорослих у туристичній індустрії України (2010)
Огієнко О. - Шведський досвід організації та функціонування навчальних гуртків для дорослих (2010)
Поясок Т. - Упровадження ЕКТС як умова інтеграції вищих навчальних закладів україни до європейського освітнього простору (2010)
Сагун І. - Міжнародний досвід організації навчання людей третього віку (2010)
Філатова Л. - Освіта дорослих – відповідь на виклики ХХІ століття (2010)
Аніщенко В. - Неперервна педагогічна освіта у контексті навчання впродовж життя, Падалка О. (2010)
Баніт О. - Андрагогічні засади професійної майстерності викладача дизайнерських дисциплін (2010)
Ібрагімов Т. - Психолого-педагогические основы организации заочного обучения (2010)
Журавська Н. - Підготовка викладачів-аграріїв у контексті сталого розвитку сільського господарства: європейський досвід (2010)
Носаченко І. - Післядипломна педагогічна освіта: пріоритети та проблеми (2010)
Тарасюк С. - Оцінювання ефективності професійної діяльності педагога позашкільного навчального закладу художньо-естетичного профілю (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського